Sony | HDR-XR200VE | Sony HDR-XR200VE XR200V Full HD Hard Disk Drive camcorder Návod na použitie

Kliknite
Obsah
Príručka k zariadeniu Handycam
HDR-XR100E/XR105E/XR106E/XR200E/
XR200VE
Užitočné techniky nahrávania
Register
 2009 Sony Corporation
4-131-019-31(1)
SK
Použitie Príručka k zariadeniu Handycam
Rýchle vyhľadávanie informácií
Obsah
Kompletné informácie o používaní svojho kamkordéra nájdete v Príručka k zariadeniu
Handycam. Prečítajte si Príručka k zariadeniu Handycam ako doplnenie k Návod na
používanie (samostatný zväzok). Informácie o používaní kamkordéra pripojeného k počítaču
nájdete v Návod na používanie a v PMB Guide, ktorá predstavuje Help pre dodávaný softvér
„PMB (Picture Motion Browser)“.
Kliknite na položku v rámci pravého okraja každej strany a takto rýchlo prejdete na stránku
pre túto položku.


Užitočné techniky nahrávania
 Kliknite tu.
Položku môžete vyhľadať zadaním kľúčového slova pomocou Adobe Reader. V Help pre Adobe Reader
nájdete tipy na používanie Adobe Reader.
Môžete si Príručka k zariadeniu Handycam vytlačiť.
O príručke Príručka k zariadeniu Handycam




Register

Vyobrazenia používané v Príručka k zariadeniu Handycam na ilustráciu boli nasnímané pomocou
statického digitálneho fotoaparátu a preto sa môžu odlišovať od obrazu a indikátorov skutočne
zobrazených na obrazovke vášho kamkordéra.
HDR-XR200VE sa používa v prípade ilustrácií v rámci tejto príručky, a to pokiaľ nie je uvedené ináč.
V rámci Príručka k zariadeniu Handycam sa interný pevný disk kamkordéra a „Memory Stick PRO Duo“
taktiež nazývajú ako „nahrávacie médiá“.
O „Memory Stick PRO Duo“ a „Memory Stick PRO-HG Duo“ sa v tomto návode hovorí ako o „Memory
Stick PRO Duo“.
Dizajn a technické parametre kamkordéra a príslušenstva sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Obsah
Krok 1: Nabíjanie batérie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Krok 2: Zapnutie a nastavenie dátumu a času.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Zmena nastavenia jazyka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Nahrávanie/prehrávanie
23
24
24
26
27
29
31
31
33
35
35
35
36
36
37
37
Register
Päť rád pre úspešné nahrávanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jednoduché nahrávanie a prehrávanie videozáznamov a fotografií
Easy Handycam).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(činnosť
Nahrávanie videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotografovanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezeranie fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotografovanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Užitočné funkcie počas nahrávania videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Približovanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie zvuku s väčšou prirodzenosťou (nahrávanie 5,1-kanálového
priestorového zvuku).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snímanie vysokokvalitných fotografií počas nahrávania videozáznamu
(Dual Rec).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie na tmavých miestach (NightShot) (HDR-XR200E/XR200VE).. . . . . .
Nahrávanie v zrkadlovom režime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snímanie rýchlych činností pri spomalenom obraze (SMTH SLW REC).. . . . . . . .
Užitočné techniky nahrávania
Začíname
Obsah
Použitie Príručka k zariadeniu Handycam.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Rýchle vyhľadávanie informácií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Užitočné techniky nahrávania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Súčasti a ovládače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Indikátory na obrazovke.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
„ HOME“ a „ OPTION“ - Využitie výhody dvoch typov ponúk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Použitie HOME MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Použitie OPTION MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zoznamy ponúk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zoznam pre ponuku HOME MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zoznam pre ponuku OPTION MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pred používaním kamkordéra si najprv prečítajte tento dokument.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Poznámky o používaní Zariadenie Handycam s pevným diskom.. . . . . . . . . . . . . . 17
Register
Mazanie videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Získavanie informácií o aktuálnej polohe (HDR-XR200VE).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Zachytenie statického záberu z videozáznamu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Kopírovanie/kopírovanie videozáznamov a fotografií z interného pevného disku na
„Memory Stick PRO Duo“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Kopírovanie videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Kopírovanie fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Ochrana nahratých videozáznamov a fotografií (Ochrana).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Rozdelenie videozáznamu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Používanie zoznamu titulov pre videozáznamy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Vytvorenie zoznamu titulov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Prehrávanie zoznamu titulov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Vytvorenie disku pomocou DVD napaľovačky, rekordéra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Vytvorenie disku s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) pomocou DVD
napaľovačky atď. (pripojenie pomocou USB kábla).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Vytvorenie disku s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (SD) pomocou
rekordéra (pripojenie pomocou A/V kábla). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Kontrola informácií o batérii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Užitočné techniky nahrávania
Úpravy
Obsah
Prepnutie zobrazenia na obrazovke alebo zapnutie/vypnutie podsvietenia
LCD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Získavanie informácií o polohe (GPS) (HDR-XR200VE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Prehrávanie na kamkordéri............................................................................................................... 40
Prehrávanie videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Prezeranie fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Užitočné funkcie počas prehrávania videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Vyhľadávanie požadovanej scény podľa miesta nasnímania (Map Index)
(HDR-XR200VE).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Hľadanie požadovanej scény podľa bodu (Film Roll Index).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Vyhľadávanie požadovanej scény podľa tváre (Face Index).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Prehrávanie výberu vašich videozáznamov (HIGHLIGHT PLAYBACK)
(HDR-XR200E/XR200VE).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Vyhľadávanie požadovaných záberov podľa dátumu (Date Index).. . . . . . . . . . . . . 47
Používanie približovania typu PB v prípade fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Prehrávanie série fotografií (prezentácia záberov).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Prehrávanie záberov na televízore.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Pripojenie televízora pomocou [TV CONNECT Guide].. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Pripojenie k televízoru s vysokým rozlíšením obrazu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Pripojenie k zariadeniu bez vysokého rozlíšenia 16:9 (široký, panoramatický
obraz) alebo 4:3 TV.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Používanie „BRAVIA“ Sync.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Používanie nahrávacích médií
71
71
71
71
73
73
74
Obsah
Zmena nahrávacieho média.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voľba nahrávacieho média pre videozáznamy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voľba nahrávacieho média pre fotografie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vloženie „Memory Stick PRO Duo“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola informácií o médiu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vymazanie všetkých videozáznamov a fotografií (formátovanie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana dát na internom pevnom disku pred obnovením... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prispôsobenie kamkordéra
Riešenie problémov
Riešenie problémov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Zobrazenie funkcie vlastnej diagnostiky a výstražné indikátory.. . . . . . . . . . . . . . . 114
Ďalšie informácie
Register
Čas nahrávania videozáznamov/počet nasnímateľných fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Očakávaný čas nahrávania a prehrávania pre každú batériu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Očakávaný čas nahrávania videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Očakávaný počet nasnímateľných fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Používanie kamkordéra v zahraničí.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Štruktúra súborov alebo priečinkov na internom pevnom disku a na „Memory Stick
PRO Duo“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Údržba a odporúčania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Informácie o formáte AVCHD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
O GPS (HDR-XR200VE).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Informácie o „Memory Stick“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
O batérii „InfoLITHIUM“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Informácie o x.v.Color.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Informácie o manipulácii s kamkordérom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Register.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Užitočné techniky nahrávania
MOVIE SETTINGS (položky pre nahrávanie videozáznamov).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
PHOTO SETTINGS (položky pre snímanie fotografií). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
FACE FUNC. SET (Položky na nastavenie funkcie tváre).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
VIEW IMAGES SET (Položky na prispôsobenie obrazovky).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
SOUND/DISP SET (Položky na úpravu zvuku a obrazovky).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
OUTPUT SETTINGS (Položky počas pripojenia k TV prijímaču). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
CLOCK/ LANG (Položky pre nastavenie hodín a jazyka).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
GENERAL SET (Iné položky nastavenia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Funkcie nastavené v ponuke OPTION MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Užitočné techniky nahrávania
Záznam golfového
úderu
Dobrý záber
lyžiarskeho svahu
alebo pláže
 AUTO BACK LIGHT....................................... 81
 BEACH...................................................... 104
 SNOW...................................................... 104
Kompenzovanie
vibrácií kamery
počas nahrávania
videozáznamu

Obsah
 SMTH SLW REC........................................... 37
Automatické
zaznamenávanie
úsmevov
 SMILE SHUTTER.......................................... 87
STEADYSHOT........................................ 78
Detailný záber
kvetov
 SPOTLIGHT............................................... 104
 PORTRAIT................................................. 104
 FOCUS...................................................... 103
 TELE MACRO............................................. 102
Ohňostroj v plnej
nádhere
Zaostrenie na psa
na ľavej strane
obrazovky
 FIREWORKS.............................................. 104
 FOCUS...................................................... 103
Užitočné techniky nahrávania
Dieťa na pódiu pri
bodovom osvetlení
 FOCUS...................................................... 103
 SPOT FOCUS............................................. 102
 SPOT MTR/FCS.......................................... 101
Register
Súčasti a ovládače
Čísla v ( ) sú referenčné strany.
HDR-XR100E/XR105E/XR106E
Keď otvárate alebo zatvárate kovový kryt,
posúvajte ho podľa smeru šípky.

Ak je počas nahrávania videozáznamov
pripojený k držiaku externý blesk (predáva
sa samostatne), vypnite ho. Zabránite
nahrávaniu šumu nabíjania.

Externý blesk (predáva sa samostatne) a
vstavaný blesk nemôžete používať zároveň.

Keď je pripojený externý mikrofón
(predáva sa samostatne), má prednosť pred
vstavaným mikrofónom (s. 35).
Konektor HDMI OUT (mini) (51)
Konektor pre diaľkový ovládač A/V (51,
69)
Konektor  (USB) (68)
HDR-XR105E/XR106E: iba pre výstup
Objektív (objektív Carl Zeiss) (16)
Užitočné techniky nahrávania
HDR-XR200E/XR200VE

Obsah
Active Interface Shoe obsahuje bezpečnostné
zariadenie pre bezpečné uchytenie
nainštalovaného príslušenstva. Ak chcete
príslušenstvo pripojiť, zatlačením a posunutím
ho nasuňte a potom zatiahnite skrutku. Ak
chcete príslušenstvo odpojiť, uvoľnite skrutku
a stlačte a vysuňte príslušenstvo.
Blesk (80, 84)
Vstavaný mikrofón (35)
Keď je pripojený externý mikrofón (predáva
sa samostatne), má prednosť pred vstavaným
mikrofónom.
Indikátor videozáznamu (98)
Indikátor videozáznamu sa počas nahrávania
rozsvieti načerveno. Indikátor bliká, keď je
nízka zvyšná nahrávacia kapacita na médiu
alebo kapacita batérie.
Active Interface Shoe
Senzor diaľkového ovládača/
Infračervený port
Prepínač LENS COVER (24, 31)
Register
Ak chcete kamkordér ovládať, nasmerujte
bezdrôtový diaľkový ovládač (s. 9) na senzor
diaľkového ovládača.
Active Interface Shoe napája príslušenstvo,
ako je napríklad svetlo, blesk alebo mikrofón
(predáva sa samostatne). Príslušenstvo je
možné zapnúť alebo vypnúť po otvorení alebo
zatvorení LCD obrazovky kamery. Ďalšie
informácie nájdete v návode dodávanom k
príslušenstvu.
Tlačidlo POWER (21)
Tlačidlo NIGHTSHOT (36)
Tlačidlo DISP (displej) (38)
Reproduktor
Indikátor prístupu („Memory Stick PRO
Duo“) (71)
Štrbina „Memory Stick Duo“ (71)
Obrazovka LCD/dotykový panel 12, 37)
Ak otočíte LCD panel o 180 stupňov, môžete
ho zavrieť s obrazovkou LCD otočenou
smerom von. Počas prehrávania je to
pohodlnejšie.
Tlačidlo
Obsah
Pokiaľ indikátor svieti alebo bliká, kamkordér
vykonáva nahrávanie alebo zápis dát.
(HOME) (12)
Tlačidlá priblíženia (35, 48)
Tlačidlo START/STOP (25, 32)
Indikátory
(videozáznam)/
(fotografia) (21)
Indikátor CHG (HDR-XR100E/XR105E/
XR106E)/
indikátor /CHG (HDR-XR200E/XR200VE)
(18)
Indikátor ACCESS (pevný disk) (18)
HDR-XR200E/XR200VE
Užitočné techniky nahrávania
HDR-XR100E/XR105E/XR106E
Pokiaľ indikátor svieti alebo bliká, kamkordér
vykonáva nahrávanie alebo zápis dát.
Batéria (18)
Konektor DC IN (18)
Tlačidlo PHOTO (27, 34)
(VIEW IMAGES) (27, 40)
Tlačidlo
(DISC BURN) (pozrite si
Návod na používanie)
Tlačidlo EASY (25, 26)
Prepínač GPS (HDR-XR200VE) (38)
Tlačidlo RESET
Tlačidlo MODE (26, 34)
Tlačidlo START/STOP (25, 32)
Remienok uchopenia (24, 31)
Háčik na remienok na plece
Stlačte tlačidlo RESET, ak chcete inicializovať
všetky nastavenia vrátane nastavenia hodín.
Register
Páčka transfokátora (35, 48)
Tlačidlo
Objímka pre statív
Statív (predáva sa samostatne) pripojte k
objímke pre statív; použite pritom skrutku
statívu (predáva sa samostatne: dĺžka skrutky
musí byť menej ako 5,5 mm ).
Tlačidlo VISUAL INDEX (27, 40)
Zobrazuje obrazovku VISUAL INDEX počas
prehrávania.
Uvoľňovacia páčka BATT (batéria) (19)
Bezdrôtový diaľkový ovládač
Iba pre HDR-XR200E/XR200VE
Obsah
Tlačidlá ////ENTER
Ak stlačíte ktorékoľvek z týchto tlačidiel, na
obrazovke LCD sa zobrazí oranžový rámček.
Vyberte požadované tlačidlo alebo položku
pomocou tlačidiel ///, stlačením tlačidla
ENTER výber potvrďte.
 Poznámky
Pred použitím bezdrôtového diaľkového
ovládača odstráňte ochrannú fóliu.

Ochranná fólia


Tlačidlo DATA CODE (90)
Ak stlačíte toto tlačidlo počas prehrávania,
zobrazí sa dátum a čas, nastavenie kamkordéra
alebo súradnice pre nahraté zábery (HDRXR200VE).
Užitočné techniky nahrávania

Ak chcete pracovať s kamkordérom, nasmerujte
bezdrôtový diaľkový ovládač na senzor
diaľkového ovládača (s. 7).
Ak nie sú prostredníctvom bezdrôtového
diaľkového ovládača vysielané určitý čas žiadne
príkazy, oranžový rám zmizne. Ak znova stlačíte
ktorékoľvek z tlačidiel /// alebo ENTER,
rám sa zobrazí na tom istom mieste.
Niektoré tlačidlá na obrazovke LCD sa
pomocou /// zvoliť nedajú.
Výmena batérie bezdrôtového
diaľkového ovládača
Stlačte plôšku a nechtom vysuňte puzdro na
batériu.
Tlačidlo PHOTO (27, 34)
Po stlačení tohto tlačidla sa obraz na
obrazovke nahrá ako statický záber.
Novú batériu umiestnite tak, aby znak +
smeroval nahor.
Puzdro na batériu vsuňte späť do bezdrôtového
Tlačidlá SCAN/SLOW (29, 42)
diaľkového ovládača, kým nebudete počuť kliknutie.
Tlačidlá / (predch./nasl.) (29, 30,
Plôška
Tlačidlo STOP (29, 41)
Tlačidlo DISPLAY (38)
Vysielač
VÝSTRAHA
Tlačidlo START/STOP (29, 41)
Batéria môže pri nesprávnom používaní
vybuchnúť. Batériu nenabíjajte, nerozoberajte
ani neodhadzujte do ohňa.
Tlačidlá priblíženia (35, 48)
Tlačidlo PAUSE (29, 41)
Register
41, 42)
Tlačidlo PLAY (29, 41)

V strede
Keď je lítiová batéria slabá, operačná
vzdialenosť bezdrôtového diaľkového ovládača
sa môže skrátiť alebo bezdrôtové zariadenie
nemusí fungovať správne. V takom prípade
nahraďte batériu novou lítiovou batériou Sony
CR2025, Pri používaní iného typu batérie môže
dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
Indikátor
Význam
[STBY]/[REC]
Stav nahrávania (25, 32)
Veľkosť fotografie (82)
Indikátory na obrazovke

Vľavo hore V strede Vpravo hore

Obsah
Nastavenie prezentácie
záberov (49)
NightShot (36)
Výstraha (114)
Režim prehrávania (27,
40)
Vpravo hore
Indikátor
Spodná strana
Indikátor
Význam
Tlačidlo HOME (12)
AUDIO MODE (76)
Nahrávanie pomocou
samospúšte (107)
Stav sledovania GPS (38)
0:00:00
Počítadlo (hodiny:minúty:
sekundy) (27, 40)
[00min]
Odhadnutý zostávajúci čas
nahrávania (27, 40)
YOUR LOCATION
(59)
Blesk, REDEYE REDUC
(80, 85)
BLT-IN ZOOM MIC (106)
Nízka MICREF LEVEL
(107)
9999
9999
WIDE SELECT (76)
 60 min
Zostávajúca kapacita
batérie
Tlačidlo návratu (12)
10
Register
100/112
FADER (106)
Podsvietenie obrazovky
LCD vypnuté (38)
Snímač spadnutia vypnutý
(100)
Snímač spadnutia
aktivovaný (100)
Približný počet
nasnímateľných fotografií
a nahrávacie médium
(26, 33)
Priečinok prehrávania (42)
Aktuálne prehrávaný
videozáznam alebo
fotografia / celkový počet
nahratých videozáznamov
alebo fotografií (27, 40)
Užitočné techniky nahrávania
Vľavo hore
Význam
Kvalita nahrávania (HD/
SD) a režim nahrávania
(FH/HQ/SP/LP) (75)
Nahrávacie/prehrávacie
médium (71)
Spodná strana
Indikátor
Význam
FACE DETECTION (86)
DETECTION SET (87)

Manuálne zaostrenie (103)

Obsah
SCENE SELECTION
(104)
Vyváženie bielej farby
(105)
Vyp. SteadyShot (78, 83)
SPOT MTR/FCS/SPOT
METER/EXPOSURE (101,
103)
TELE MACRO (102)
101-0005

Užitočné techniky nahrávania
X.V.COLOR (78)
CONVERSION LENS
(81, 85)
Tlačidlo OPTION (12)
Tlačidlo VIEW IMAGES
(27, 40)
Tlačidlo prehliadky
záberov (49)
Názov údajového súboru
(29, 42)
Chránený obrázok (63)
Tlačidlo VISUAL INDEX
(29, 42)


Indikátory a ich pozícia sú ilustračné a ich
znázornenie sa môže líšiť od ich skutočného
zobrazenia na zariadení.
Niektoré indikátory sa nemusia zobraziť, a to v
závislosti na modeli.
Register
11
Používanie funkcie HELP
„ HOME“ a „ OPTION“
- Využitie výhody dvoch
typov ponúk
HOME MENU
Použitie
Ak stlačíte tlačidlo (HOME) zobrazí
sa HOME MENU. Dokážete zmeniť
nastavenie pre svoj kamkordér atď.
OPTION MENU
Obsah
Použitie
Aby ste videli popis v rámci HOME MENU,
dotknite sa (HELP) na obrazovke
HOME MENU. (Spodná strana sa
zmení na oranžovú.) Následne sa dotknite
položky, o ktorej sa chcete dozvedieť viac.
Ponuka OPTION MENU sa zobrazí
rovnako ako kontextové okno v počítači,
ktoré sa zobrazí po kliknutí pravým
tlačidlom myši. Zobrazia sa položky ponuky,
ktoré môžete v kontextovom okne zmeniť.
(HOME)
Tlačidlo
(HOME)
(OPTION)
 Dotknite sa požadovanej karty 
položky, ktorej nastavenie chcete zmeniť.
Položka ponuky
Položka ponuky
Užitočné techniky nahrávania
 Dotknite sa požadovanej
kategórie  položky ponuky,
ktorú chcete zmeniť
Kategória
 Postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
Karta
 Po dokončení nastavenia sa
dotknite
.




Pokiaľ položka na obrazovke nie je,
dotknite sa / .
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
.
obrazovku, dotknite sa
Obrazovku HOME MENU skryjete, ak sa
.
dotknete
Sivé položky alebo nastavenia vybrať nedokážete.
 Poznámky
Keď sa požadovaná položka nenachádza na
obrazovke, dotknite sa inej karty. (Nemusí byť
zobrazená žiadna karta.)
 Ponuka OPTION MENU sa počas prevádzky
Easy Handycam nedá použiť.
 Karty a položky, ktoré sa zobrazujú na
obrazovke, závisia od stavu prehrávania/
nahrávania v kamkordéri, ktorý práve používate.

12
Register
 Po dokončení nastavenia sa
dotknite
.
Zoznamy ponúk
Zoznam pre ponuku
MENU
HOME
Kategória
YOUR LOCATION*1*3
PHOTO CAPTURE
MOVIE DUB
DUB
Kategória
s. 71
s. 71
s. 73
s. 73
s. 112, 115
(SETTINGS)
s. 57
s. 75
REC MODE
s. 75
s. 59
s. 60
AUDIO MODE
s. 76
NIGHTSHOT LIGHT*4
s. 76
s. 61
WIDE SELECT
s. 76
DIGITAL ZOOM
PHOTO COPY
COPY by select
s. 62
s. 62
DELETE
s. 57
DELETE
s. 57
PROTECT
s. 63
PROTECT
s. 63
DIVIDE
s. 64
ERASE/
ERASE
AUTO SLW SHUTTR
s. 78
X.V.COLOR
s. 78
FLASH MODE*1*4
s. 79
s. 79
s. 80
FLASH LEVEL*4
s. 80
REDEYE REDUC*4
s. 80
CONVERSION LENS
s. 81
AUTO BACK LIGHT
s. 81
PHOTO SETTINGS
IMAGE SIZE*1
s. 82
FILE NO.
s. 82
s. 67
NIGHTSHOT LIGHT*4
s. 82
STEADYSHOT*4
s. 83
ERASE ALL/
ERASE ALL
s. 67
AUTO SLW SHUTTR
MOVE/
MOVE
s. 67
13
s. 83
GUIDEFRAME
s. 83
FLASH MODE*1*4
s. 84
Register
s. 66
s. 78
REMAINING SET
s. 65
ADD by date/
ADD by date
s. 77
STEADYSHOT
GUIDEFRAME
EDIT
ADD
(MANAGE MEDIA)
s. 57
s. 61
PLAYLIST EDIT
ADD/
s. 70
MOVIE SETTINGS
/
SET*1
DUB
COPY by date
s. 46
Užitočné techniky nahrávania
DELETE
EMPTY MUSIC*1*4
MOVIE MEDIA SET*1
PHOTO MEDIA SET*1
MEDIA INFO
MEDIA FORMAT*1
REPAIR IMG.DB F.
(OTHERS)
DELETE*1
DELETE
s. 51
s. 46
s. 46
Kategória
s. 42
s. 43
s. 44
s. 45
s. 65
s. 46
TV CONNECT Guide*1
MUSIC TOOL
DOWNLOAD MUSIC*1*4
BATTERY INFO
(VIEW IMAGES)
s. 68
Návod na používanie
DOWNLOAD MUSIC*4
s. 31
s. 33
s. 37
VISUAL INDEX*1
MAP*1*3
FILM ROLL*1
FACE*1
PLAYLIST
Kategória
DISC BURN
(CAMERA)
MOVIE*1
PHOTO*1
SMTH SLW REC
s. 68
USB CONNECT
Obsah
Kategória
USB CONNECT
USB CONNECT
FLASH LEVEL*4
REDEYE REDUC* s. 85
CONVERSION LENS
s. 85
AUTO BACK LIGHT
s. 85
FACE FUNC. SET
FACE DET. SETTING
VIEW IMAGES SET
/
SET
DATA CODE
Zoznam pre ponuku
MENU
s. 86
OPTION
s. 87
Nasledujúce položky sú k dispozícii jedine
pre OPTION MENU.
s. 88
Karta
s. 88
s. 101
SPOT METER
s. 101
s. 91
SPOT FOCUS
s. 102
BEEP*1
s. 91
TELE MACRO
s. 102
LCD BRIGHT
s. 91
EXPOSURE
s. 103
LCD BL LEVEL
s. 91
FOCUS
s. 103
LCD COLOR
s. 92
SCENE SELECTION
s. 104
WHITE BAL.
s. 105
FADER
s. 106
BLT-IN ZOOM MIC
s. 106
MICREF LEVEL
s. 107
SELF-TIMER
s. 107
OUTPUT SETTINGS
TV TYPE
s. 93
DISP OUTPUT
s. 94
COMPONENT
s. 94
HDMI RESOLUTION
s. 94
CLOCK/ LANG
CLOCK SET*1
Karta
Karta
s. 21
AREA SET
s. 96
AUTO CLOCK ADJ* s. 96
AUTO AREA ADJ*3
s. 96
SUMMERTIME
s. 97
3
LANGUAGE SET*1
GENERAL SET
DEMO MODE
REC LAMP* 4
CALIBRATION
TIMING
s. 38
Užitočné techniky nahrávania
SPOT MTR/FCS
SOUND/DISP SET
VOLUME*1
Obsah
SMILE SHUTTER*2
Karta závisí od situácie/žiadna karta
s. 97
s. 98
SLIDE SHOW
s. 49
SLIDE SHOW SET
s. 49
s. 98
s. 131
A.SHUT OFF
s. 99
POWER ON BY LCD
s. 99
REMOTE CTRL*4
s. 99
DROP SENSOR
s. 100
CTRL FOR HDMI
s. 100
Register

*3 HDR-XR200VE
*4 HDR-XR200E/XR200VE
s. 84
4
[SOUND/DISP SET] sa zmení na [SOUND
SETTINGS] počas činnosti Easy Handycam.
*1 Túto položku je možné nastaviť počas činnosti
Easy Handycam.
*2 Nedokážete [FRAME SETTING] nastaviť
počas činnosti Easy Handycam.
14
Batéria
Dodávané položky
Kovový kryt (HDR-XR200E/XR200VE)
Čísla v ( ) znamenajú dodávané množstvo.
 Sieťový adaptér striedavého prúdu (1)
 Napájací kábel (1)
 Kábel na prenos komponentného A/V
signálu (1) 
 prípojný A/V kábel (1) 
 USB kábel (1) 
 Bezdrôtový diaľkový ovládač (1)
Iba pre HDR-XR200E/XR200VE



Gombíková lítiová batéria je už nainštalovaná.
Nabíjateľná batéria NP-FH60 (1)
CD-ROM „Handycam Application
Software“ (1)
 „PMB“
(softvér vrátane „PMB Guide“)
k zariadeniu Handycam“ (PDF)
 „Príručka
 „Návod

na používanie“ (1)

Na strane 71 nájdete informácie o pamäťových
kartách „Memory Stick“, ktoré je možné
používať s týmto kamkordérom.
Použitie kamkordéra

Nasledujúce časti kamkordéra nie sú určené na
držanie, rovnako ako ani kryt kamkordéra.

Obrazovka LCD

Položky ponuky, panel LCD a objektív

15
Položka ponuky, ktorá sa zobrazí v sivej farbe,
nie je pri daných podmienkach nahrávania
alebo prehrávania k dispozícii.
Register
Kamkordér nie je prachuvzdorný, odolný voči
vlhkosti, ani vodotesný. Pozrite si „Informácie o
manipulácii s kamkordérom“ (s. 129).
Keď svieti alebo blikajú indikátory režimu
(videozáznam)/ (fotografia) (s. 21) alebo
indikátory ACCESS/indikátory prístupu
(s. 18, 71), nemali by ste vykonávať žiadnu z
nasledovných činností. Inak sa môže poškodiť
„nahrávacie médium“, môžu sa stratiť nahraté
zábery alebo sa vyskytnúť iné poruchy.
 Vyberať pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ z kamkordéra
 Vyberať batériu alebo odpájať sieťový adaptér
striedavého prúdu z kamkordéra
 Vystavovať zariadenie mechanickým nárazom
alebo vibráciám
Pred pripojením kamkordéra k inému
zariadeniu pomocou kábla skontrolujte, či
zasúvate zástrčku konektora správnym smerom.
Násilné vtláčanie zástrčky do konektora môže
poškodiť konektor alebo spôsobiť poruchu
kamkordéra.
Odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu od
kamkordéra tak, že držíte súčasne kamkordér aj
konektor DC.
Aj keď je kamkordér vypnutý, funkcia GPS
je aktívna dokiaľ je prepínač GPS nastavený
na ON. Počas vzletu a pristávania lietadla je
nutné prepínač GPS prepnúť do polohy OFF
(HDR-XR200VE).
Užitočné techniky nahrávania


Obsah
Pred používaním
kamkordéra si najprv
prečítajte tento
dokument

Prehrávanie zaznamenaných záberov
na iných zariadeniach

Čierny bod

Disky nahraté v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD)
Biely, červený, modrý alebo zelený bod
Dlhodobé vystavenie obrazovky LCD alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu môže
spôsobiť poruchy.
Kamkordérom priamo nesnímajte slnko. Môže
to spôsobiť poruchu kamkordéra. Zábery slnka
robte iba pri slabých svetelných podmienkach,
napríklad za súmraku.

Zmena nastavenia jazyka
Informácie na obrazovke zobrazované v
miestnom jazyku sa používajú na ilustráciu
postupov obsluhy. Ak je to potrebné, pred
začiatkom používania kamkordéra zmeňte jazyk
obrazovky (s. 22).
Carl Zeiss objektív



Pred spustením nahrávania vyskúšajte funkciu
nahrávania a skontrolujte, či sa obraz a zvuk
nahrávajú bez akýchkoľvek problémov.
Ak nahrávanie alebo prehrávanie nie je možné
z dôvodu poruchy kamkordéra, pamäťového
média a pod, za obsah nahrávky sa nebude dať
poskytnúť náhrada.
Systémy kódovania farieb v televízore sa líšia
v závislosti od štátu alebo regiónu. Ak chcete
zobraziť nahrávky na televíznej obrazovke,
potrebujete televízor so systémom PAL.
Televízne programy, filmy, videopásky a iné
materiály môžu byť chránené autorskými
právami. Neoprávnené nahrávanie uvedených
materiálov môže byť v rozpore so zákonmi o
autorských právach.
16
Register
Kamkordér je vybavený objektívom Carl Zeiss,
ktorý spoločne vyvinuli spoločnosti Carl Zeiss
(Nemecko) a Sony Corporation a ktorý vytvára
zábery vysokej kvality. Používa systém merania
MTF určený pre videokamery a zábery sa
vyznačujú mimoriadnou kvalitou typickou pre
objektívy Carl Zeiss.
Pre HDR-XR200E/XR200VE
Objektív kamkordéra je taktiež pokrytý
niekoľkými vrstvami T s cieľom eliminovať
neželané odrazy a dosiahnuť vernú reprodukciu
farieb.
MTF = Modulation Transfer Function. Číselná
hodnota označuje množstvo svetla z objektu,
ktoré prichádza do objektívu.
Nahrávanie

Tento kamkordér zaznamenáva záznam s
vysokým rozlíšením vo formáte AVCHD.
DVD médium obsahujúce AVCHD záznam
by sa nemalo používať na prehrávačoch alebo
rekordéroch založených na DVD, pretože
DVD prehrávač/rekordér môže zlyhať pri
vysúvaní média a poškodiť tak jeho obsah
bez akéhokoľvek upozornenia. DVD médium
obsahujúce AVCHD záznam môžete prehrať
na kompatibilnom Blu-ray Disc prehrávači/
rekordéri alebo inom kompatibilnom zariadení.
Užitočné techniky nahrávania

Váš kamkordér je kompatibilný s formátom
vysoko kvalitného profilu MPEG4 AVC/H.264
High Profile, ktorý je vhodný pre nahrávanie
obrazu v kvalite s vysokým rozlíšením (HD).
Na nasledovných zariadeniach teda nemôžete
prehrávať obrazy zaznamenané na vašom
kamkordéri v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD):
 Ďalšie zariadenia kompatibilné s formátom
AVCHD, ktoré nie sú kompatibilné
s formátom vysoko kvalitného profilu
 Zariadenia, ktoré nie sú kompatibilné s
formátom AVCHD
Obsah
Obrazovka LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií. Z tohto dôvodu
sa dá efektívne využiť 99,99 % pixlov. Môžu
sa však objaviť nepatrné čierne a/alebo jasné
bodky (bielej, červenej, modrej alebo zelenej
farby), ktoré sa nepretržite objavujú v hľadáčiku
a na obrazovke LCD. Tieto bodky vznikajú pri
výrobe, sú normálnym javom a nemajú žiaden
vplyv na nahrávanie.
Poznámka o prevádzkových teplotách
Poznámky o používaní Zariadenie
Handycam s pevným diskom

Uloženie všetkých nahratých
obrazových údajov

Keď je kamkordér pripojený k počítaču

Svoj kamkordér nevystavujte účinkom
otrasov alebo vibrácií



Poznámka o používaní kamkordéra vo
vysokých nadmorských výškach
Pevný disk kamkordéra nemusí byť rozpoznaný
alebo bude znemožnené nahrávanie alebo
prehrávanie.
Hlavne počas nahrávania/prehrávania
nevystavujte zariadenie otrasom. Po nahrávaní,
pokiaľ svieti indikátor ACCESS nevystavujte
kamkordér účinkom vibrácií alebo otrasov.
Pokiaľ používate remienok na plece (predáva
sa samostatne) zabráňte narazeniu kamkordéra
na predmet.
Kamkordér nepoužívajte vo veľmi hlučných
prostrediach.


Aby bol pevný disk chránený v prípade otrasov
alebo pádu, kamkordér je vybavený funkciou
snímača spadnutia (s. 100). Pokiaľ dôjde k
spadnutiu, alebo v prípade stavu bez tiaže
budete môcť zachytiť zvuk zablokovania vydaný
kamkordérom, a to v prípade aktivovania tejto
funkcie. Pokiaľ snímač spadnutia zaznamená
opakované spadnutie, nahrávanie/prehrávanie
môže byť zastavené.
Aj keď použijete funkciu [MEDIA FORMAT]
(s. 73) alebo vykonáte formátovanie pevného
disku kamkordéra, môže sa stať, že z pevného
disku nevymažete kompletne všetky údaje.
Pri odovzdávaní kamkordéra inej osobe sa
odporúča vykonať činnosť [ EMPTY]
(s. 73) s cieľom zabrániť obnoveniu vašich dát.
Taktiež v prípade zneškodňovania kamkordéra
sa odporúča, aby ste zničili celú hlavnú časť
kamkordéra.
V prípade nemožnosti nahrávania/
prehrávania záberov, použite funkciu
[MEDIA FORMAT].

Batériu vyberte alebo sieťový adaptér
striedavého prúdu odpojte vždy po vypnutí
kamkordéra.
17
V prípade opakovaného dlhodobejšieho
nahrávania/mazania záberov sa na nahrávacom
médiu spustí fragmentácia údajov. Zábery sa
nemusia dať ukladať alebo snímať. V takom
prípade najprv uložte údaje na nejakom type
externého média (s. 68, pozrite si aj Návod na
používanie) a potom použite funkciu [MEDIA
FORMAT] (s. 73).
Register
Poznámky o batérii/sieťovom adaptéri
striedavého prúdu

Kamkordér nezapínajte na miestach s nízkym
tlakom vzduchu, kde je nadmorská výška
viac ako 5 000 metrov. V opačnom prípade
sa môže poškodiť mechanika pevného disku
kamkordéra.
Poznámka o zneškodnení/odovzdaní
Informácie o snímači spadnutia

Nepokúšajte sa pomocou počítača formátovať
pevný disk kamkordéra alebo miesto uloženia
hudobných súborov (HDR-XR200E/XR200VE).
Ak to urobíte, váš kamkordér nemusí správne
fungovať.
Užitočné techniky nahrávania

Obsah
Ak chcete zabrániť strate údajov, ukladajte
pravidelne všetky nasnímané zábery na externé
médiá. Odporúčame vám, aby ste dáta s
obrázkami uložili pomocou počítača na disk,
ako je napríklad DVD-R (pozrite si Návod na
používanie). Vaše dáta s obrázkami môžete
uložiť aj pomocou videorekordéra alebo DVD/
HDD rekordéra (s. 68).
Keď sa teplota kamkordéra veľmi zvýši alebo
veľmi poklesne, môže sa stať, že nebudete môcť
kamkordérom nahrávať alebo prehrávať, a to
kvôli tomu, že sa v takýchto situáciách zaktivuje
ochranná funkcia kamkordéra. V takomto
prípade sa na obrazovke LCD zobrazí indikátor
(s. 114).
Začíname
Krok 1: Nabíjanie batérie
Obsah
Batéria
Konektor DC IN
Konektor DC
Napájací kábel
Indikátor ACCESS
(pevný disk)
Do zásuvky
Batériu „InfoLITHIUM“ (série H) je možné nabíjať po pripojení ku kamkordéru.

Ku kamkordéru nemôžete pripojiť nijaké iné batérie typu „InfoLITHIUM“ okrem batérií série H.
1
2
3
Kamkordér vypnite zatvorením obrazovky LCD.
Pripojte batériu jej posunutím v smere šípky, kým sa neozve kliknutie.
Užitočné techniky nahrávania
Sieťový adaptér
striedavého prúdu
Indikátor nabíjania
Sieťový adaptér striedavého prúdu a Napájací kábel pripojte k sieťovému
adaptéru a k sieťovej zásuvke.

Po nabití batérie odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu od konektora
DC IN na vašom kamkordéri.


Na strane 118 nájdete informácie o čase nahrávania a prehrávania.
Pokiaľ je váš kamkordér zapnutý, môžete skontrolovať približnú hodnotu zostávajúceho výkonu batérie, a
to pomocou indikátora zostávajúceho výkonu, ktorý nájdete v ľavom hornom rohu obrazovky LCD.
18
Register
4
Značka  na konektore DC musí smerovať doprava.
Rozsvieti sa indikátor nabíjania a spustí sa nabíjanie. Keď sa batéria úplne nabije,
indikátor nabíjania zhasne.
Čas nabíjania
Približný čas (v minútach) potrebný na úplné nabitie úplne vybitej batérie.

Čas nabíjania
135
135
170
390
Obsah
Batéria
NP-FH50
NP-FH60 (dodáva sa)
NP-FH70
NP-FH100
Doba meraná pri teplote 25 C. 10 C až 30 C je odporúčaná teplota.
Vybratie batérie
Zatvorte obrazovku LCD. Posuňte uvoľňovaciu páčku BATT (batéria)  a vyberte batériu .
Zrealizujte rovnaké pripojenia ako v „Krok 1: Nabíjanie batérie“. Aj keď je batéria pripojená,
batéria sa nevybíja.
Nabíjanie batérie v zahraničí
Batériu môžete nabíjať vo všetkých krajinách alebo regiónoch, ktoré majú v elektrickej
rozvodnej sieťový adaptér striedavý prúd 100 V až 240 V, 50 Hz /60 Hz.

Nepoužívajte elektronický transformátor napätia.
Užitočné techniky nahrávania
Použitie sieťovej zásuvky ako zdroj napájania
Poznámky o batérii





19
Register

Keď vyberiete batériu alebo odpojíte sieťový adaptér striedavého prúdu, zatvorte obrazovku LCD a
(videozáznam)/indikátor
(fotografia) s. 21)/indikátor ACCESS (s. 18)/
presvedčte sa, že indikátor
indikátor prístupu (s. 71) nesvietia.
Indikátor nabíjania bliká počas nabíjania na základe nasledujúcich podmienok:
 Batéria nie je správne pripojená,
 Batéria je poškodená.
Pri pripájaní video svetla (predáva sa samostatne) sa odporúča používať batériu NP-FH70 alebo NPFH100 (HDR-XR200E/XR200VE).
Pre kamkordér sa neodporúča používať batériu NP-FH30, ktorá v prípade kamkordéra umožňuje iba
krátky čas nahrávania a prehrávania.
Aj keď je kamkordér vypnutý, stále je napájaný z elektrickej siete, ak je pripojený k sieťovej zásuvke
pomocou sieťového adaptéra striedavého prúdu.
V rámci predvoleného nastavenia sa napájanie automaticky vypne, ak nebudete kamkordér používať
počas doby asi 5 minút, a to kvôli úspore napájania batériou ([A.SHUT OFF]).
Poznámky o sieťovom adaptéri striedavého prúdu



Pri používaní sieťového adaptéra striedavého prúdu použite blízku sieťovú zásuvku. Ak sa počas
používania kamkordéra vyskytne akákoľvek porucha, ihneď odpojte sieťový adaptér zo sieťovej zásuvky.
Sieťový adaptér striedavého prúdu pri používaní neumiestňujte v úzkom priestore, ako napríklad medzi
múr a nábytok.
Neskratujte DC konektor sieťového adaptéra striedavého prúdu ani kontakty batérie žiadnymi kovovými
predmetmi. Môže to spôsobiť poruchu prístroja.
Obsah
Užitočné techniky nahrávania
Register
20
Krok 2: Zapnutie a nastavenie dátumu a času
1
Otvorte obrazovku LCD vášho kamkordéra.
Váš kamkordér je zapnutý.
Aby došlo k zapnutiu kamkordéra v prípade otvorenia obrazovky LCD, stlačte POWER.
Obsah

POWER
(videozáznam): Nahrávanie
videozáznamov
(fotografia): Záznam fotografií
2
Vyberte požadovanú zemepisnú oblasť pomocou
dotknite položky [NEXT].
/ ; následne sa

3
Ak chcete vykonať opätovné nastavenie dátumu a času, dotknite sa
(HOME) 
(SETTINGS)  [CLOCK/ LANG]  [CLOCK SET]. Pokiaľ sa položka na obrazovke
nenachádza, dotknite sa / dokiaľ sa táto položka nezobrazí.
Nastavte [SUMMERTIME], dátum a čas a následne sa dotknite
Užitočné techniky nahrávania
Dotknite sa tlačidla na
obrazovke LCD.
.
Hodiny sa spustia.

Ak nastavíte [SUMMERTIME] na [ON], hodiny sa posunú o 1 hodinu.
Register


Počas nahrávania sa dátum a čas nezobrazujú, avšak zaznamenajú sa automaticky na nahrávacie médium
(HOME) 
a je možné ich zobraziť počas prehrávania. Ak chcete zobraziť dátum a čas, dotknite sa
(SETTINGS)  [VIEW IMAGES SET]  [DATA CODE]  [DATE/TIME] 


.
(HOME) 
(SETTINGS)
Pípnutie počas vykonávania činnosti môžete vypnúť tak, že sa dotknete


.
 [SOUND/DISP SET]  [BEEP]  [OFF] 
21


Pokiaľ tlačidlo, ktorého sa dotknete nereaguje správne, vykonajte kalibráciu dotykového panela (s. 131).
Po nastavení hodín sa čas hodín automaticky nastaví pomocou [AUTO CLOCK ADJ] a [AUTO AREA
ADJ] nastavených na [ON] (s. 96). V prípade hodín nemusí dôjsť k automatickému nastaveniu správneho
času, a to v závislosti na krajine/oblasti vybranej pre kamkordér. V takomto prípade nastavte [AUTO
CLOCK ADJ] a [AUTO AREA ADJ] na [OFF] (HDR-XR200VE).
Vypnutie napájania


(videozáznam) bude niekoľko sekúnd blikať a dôjde k
POWER
Obsah
Zatvorte obrazovku LCD. Indikátor
vypnutiu napájania.
Kamkordér môžete vypnúť aj stlačením POWER.
Pokiaľ je [POWER ON BY LCD] (s. 99) nastavený na [OFF], svoj kamkordér vypnete stlačením POWER.
Nastavenia displeja si môžete prispôsobiť tak, aby sa správy na displeji zobrazovali vo vami
zadanom jazyku.
(SETTINGS)  [CLOCK/ LANG]  [ LANGUAGE
Dotknite sa (HOME) 


.
SET]  požadovaný jazyk 
Užitočné techniky nahrávania
Zmena nastavenia jazyka
Register
22
Nahrávanie/prehrávanie
Päť rád pre úspešné nahrávanie
Stabilizácia kamkordéra
Obsah
Pokiaľ kamkordér držíte, hornú časť tela držte vo vzpriamenej
polohe a ruky držte tesne pri tele.
Funkcia SteadyShot je účinná pre zabránenie trasenia kamerou,
predsa len však je dôležité, aby ste kamerou nehýbali.
Pomalé približovanie
Pomalé približovanie a oddiaľovanie. A úsporné používanie
približovania a odďaľovania. Nadmerné približovanie a
oddiaľovanie spôsobí, že divák sa pri sledovaní videozáznamov
bude cítiť unavený.
Zdôraznenie videozáznamov
rozprávaním
Užitočné techniky nahrávania
Navodenie pocitu priestorovosti
Použite techniku posúvania. Stabilizujte svoj postoj a
kamkordérom pohybujte v horizontálnom smere pri pomalom
otáčaní hornej časti tela. Na konci úseku posúvania na chvíľu
zastaňte, a to aby scéna vyzerala stabilná.
Vyberte zvuk, ktorý bude zaznamenaný spolu s
videozáznamami. Počas snímania nechajte objekt hovoriť alebo
s ním hovorte.
Snažte sa o vyváženú hlasitosť hlasu pretože osoba, ktorá sníma
je k mikrofónu bližšie ako snímaná osoba.
Používanie príslušenstva
23
Register
Príslušenstvo kamkordéra využívajte správnym spôsobom.
Napríklad používaním statívu dokážete vykonávať dlhodobé
nahrávanie alebo dokážete nahrávať objekty pri tlmenom svetle,
ako sú napríklad scény s ohňostrojmi alebo nočné scenérie.
Vždy majte pri sebe náhradné batérie, čím zabezpečíte priebežné
nahrávanie bez obáv o vybitie batérie.
Jednoduché nahrávanie a prehrávanie videozáznamov
Easy Handycam)
a fotografií (činnosť

Obsah
Jednoducho stlačte EASY. Dokážete jednoduchým spôsobom nahrávať alebo prehrávať
videozáznamy a fotografie (činnosť Easy Handycam).
Počas činnosti Easy Handycam môžete nastaviť základné možnosti v rámci položiek
nastavenia a prispôsobenia, ako je zmena rozmerov snímky alebo vymazanie záberov. Ďalšie
položky sa nastavia automaticky.
Pokiaľ sa spustí činnosť Easy Handycam, takmer všetky nastavenia ponuky sa automaticky obnovia na
hodnoty predvolených nastavení. (Niektoré položky ponuky si zachovajú nastavenia vykonané pred
začatím činnosti Easy Handycam.)
Nahrávanie videozáznamov
V rámci predvoleného nastavenia sa videozáznamy
nahrávajú pri kvalite obrazu s vysokým rozlíšením
(HD) a nahrávajú sa na pevný disk (s. 71, 75).
 Otvorte obrazovku LCD vášho kamkordéra.
Váš kamkordér je zapnutý.

Aby došlo k zapnutiu kamkordéra v prípade otvorenia obrazovky LCD, stlačte POWER (s. 21).
Užitočné techniky nahrávania
 Upevnite si remienok pre uchopenie.
Pre HDR-XR100E/XR105E/XR106E
Otvorte kryt objektívu.
Register
24
 Stlačte EASY.
Na obrazovke LCD sa zobrazí
.
Obsah
 Stlačte START/STOP pre spustenie nahrávania.
Užitočné techniky nahrávania
[STBY]  [REC]
Nahrávanie zastavíte opätovným stlačením START/STOP.
Tipy
Režim [REC MODE] je pevne nastavený na [HD SP] alebo [SD SP] (s. 75).


Register
25
Fotografovanie
 Otvorte obrazovku LCD vášho kamkordéra.
Váš kamkordér je zapnutý.

Aby došlo k zapnutiu kamkordéra v prípade otvorenia obrazovky LCD, stlačte POWER (s. 21).
Obsah
Pre HDR-XR100E/XR105E/XR106E
Otvorte kryt objektívu.
Užitočné techniky nahrávania
 Stlačte EASY.
Na obrazovke LCD sa zobrazí
.
 Stlačením MODE zapnite indikátor
(fotografia).
Register
26
 Jemným stlačením PHOTO nastavte zaostrenie a následne ho stlačte úplne.
Obsah
Bliká  Rozsvieti sa
Keď
zmizne, fotografia je nahratá na interný pevný disk.
 Otvorte obrazovku LCD vášho kamkordéra.
Váš kamkordér je zapnutý.

Aby došlo k zapnutiu kamkordéra v prípade otvorenia obrazovky LCD, stlačte POWER (s. 21).
 Stlačte
(VIEW IMAGES).
Užitočné techniky nahrávania
Prehrávanie videozáznamov
O niekoľko sekúnd sa zobrazí obrazovka VISUAL INDEX .
Register
27
 Dotknite sa karty
(alebo
) ()  požadovaný videozáznam ().
HDR-XR100E/XR105E/XR106E
Obsah
Vyhľadávanie záberov
podľa dátumu (s. 47)
HOME MENU
Predchádzajúcich 6
záberov
Nasledujúcich 6
záberov
Návrat na obrazovku
nahrávania





sa zobrazí ak vyberiete videozáznamy s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (SD) v
/
SET] (s. 88).
rámci [
 sa zobrazí pri videozázname alebo fotografií, ktoré boli naposledy prehrávané alebo nahraté.
Ak sa dotknete videozáznamu alebo fotografie pomocou , od tohto miesta budete môcť
nabudúce spustiť prehrávanie. ( sa zobrazí na fotografii zaznamenanej na „Memory Stick PRO
Duo“.)
HDR-XR200E/XR200VE
HOME MENU
Užitočné techniky nahrávania
*
: zobrazuje obrazovku Film Roll Index (s. 44).
: zobrazuje obrazovku Face Index (s. 45).
: zobrazuje videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD).*
: zobrazuje fotografie.
Vyhľadávanie záberov
podľa dátumu (s. 47)
Predchádzajúcich 6
záberov
Nasledujúcich 6
záberov
Návrat na obrazovku
nahrávania
: zobrazuje obrazovku Highlight Playback (s. 46).
: zobrazuje obrazovku pre voľbu typu indexu ([ MAP] (HDR-XR200VE)/
[ FILM ROLL]/[ FACE]) (s. 43, 44, 45).

: zobrazuje videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD).*
 : zobrazuje fotografie.
*
sa zobrazí ak vyberiete videozáznamy s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (SD) v
/
SET] (s. 88).
rámci [
28
Register



 sa zobrazí pri videozázname alebo fotografií, ktoré boli naposledy prehrávané alebo nahraté.
Ak sa dotknete videozáznamu alebo fotografie pomocou , od tohto miesta budete môcť
nabudúce spustiť prehrávanie. ( sa zobrazí na fotografii zaznamenanej na „Memory Stick PRO
Duo“.)
Váš kamkordér začína prehrávať vybraný videozáznam.
Nasledujúca
Predchádzajúca
Zastaviť
Obsah
Nastavenie hlasitosti
Rýchle prevíjanie
dopredu
Pozastaviť/prehrať
Rýchle prevíjanie
dozadu
Tipy
Keď prehrávanie od vybratého videozáznamu dosiahne posledný záznam, obnoví sa zobrazenie
obrazovky VISUAL INDEX.
/
počas pozastavenia.
Rýchlosť prehrávania môžete znížiť dotknutím sa
 a nastavením pomocou
/

, a to počas
Hlasitosť môžete nastaviť dotknutím sa
prehrávania.
Nastavenie pre [DATA CODE] je pevne nastavené na [DATE/TIME] (s. 88).
Ak chcete zmeniť nahrávacie médium, zvoľte nahrávacie médium v rámci [MOVIE MEDIA SET] (s. 71).
Váš kamkordér obsahuje chránený prezentačný videozáznam, ktorý kamkordér obsahuje už od
zakúpenia.






Užitočné techniky nahrávania

Prezeranie fotografií
Na obrazovke VISUAL INDEX sa dotknite karty
požadovaná fotografia ().
(fotografia) () 
Zobrazí sa obrazovka
Map Index (s. 43)
(HDR-XR200VE)
Register
29
Váš kamkordér začína prehrávať vybranú fotografiu.
Prejsť na obrazovku
VISUAL INDEX
Obsah
Zobrazenie záberu/
pozastaviť
Nasledujúca
Predchádzajúca
Tipy
Nastavenie pre [DATA CODE] je pevne nastavené na [DATE/TIME] (s. 88).
Ak chcete zmeniť nahrávacie médium, zvoľte nahrávacie médium v rámci [PHOTO MEDIA SET] (s. 71).



Zrušenie operácie Easy Handycam
Po dokončení nahrávania alebo zatvorení obrazovky pre nastavenie ponuky stlačte opäť EASY.
.
V rámci obrazovky LCD zmizne
Stlačením tlačidla (HOME) zobrazíte položky ponuky, ktoré sú k dispozícii na zmenu
nastavení. Informácie o dostupných položkách ponuky si pozrite v „Zoznamy ponúk“ (s. 13).
 Poznámky
OPTION MENU sa nedá použiť.
Ponuka
 Ak chcete k záberom pridať efekty alebo zmeniť nastavenia, zrušte režim Easy Handycam .

Nefunkčné tlačidlá v režime Easy Handycam
Počas režimu Easy Handycam nie je možné používať niektoré tlačidlá/funkcie, pretože sú
nastavené automaticky. Ak nastavíte neplatnú činnosť, môže sa zobraziť [Invalid during Easy
Handycam operation.].
Užitočné techniky nahrávania
Nastavenia ponuky počas režimu Easy Handycam
Register
30
Nahrávanie
Nahrávanie videozáznamov
Obsah
V rámci predvoleného nastavenia sa videozáznamy
nahrávajú pri kvalite obrazu s vysokým rozlíšením
(HD) a nahrávajú sa na interný pevný disk (s. 71,
75).
 Upevnite si remienok pre uchopenie.
 Otvorte obrazovku LCD vášho kamkordéra.
Váš kamkordér je zapnutý.
Aby došlo k zapnutiu kamkordéra v prípade otvorenia obrazovky LCD, stlačte POWER (s. 21).
Pre HDR-XR100E/XR105E/XR106E
Otvorte kryt objektívu.
Užitočné techniky nahrávania

Register
31
 Stlačte START/STOP pre spustenie nahrávania.
Obsah
[STBY]  [REC]
Nahrávanie ukončíte opätovným stlačením tlačidla START/STOP.









Pozrite stranu 119 s informáciami o čase nahrávania pre videozáznamy.
Maximálny čas nepretržitého nahrávania videozáznamov je približne 13 hodín.
Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí 2 GB, automaticky sa vytvorí ďalší súbor.
Nahrávacie médium a kvalitu obrazu môžete zmeniť (s. 71, 75).
[ STEADYSHOT] je v rámci predvoleného nastavenia nastavený nasledujúcim spôsobom.
HDR-XR100E/XR105E/XR106E: [ON]
HDR-XR200E/XR200VE: [ACTIVE]
Bude trvať niekoľko sekúnd dokiaľ budete môcť začať záznam po zapnutí kamkordéra. Počas tejto doby
nie je možné kamkordér používať.
Ak zatvoríte obrazovku LCD počas nahrávania videozáznamov, kamkordér zastaví záznam.
Ak indikátor ACCESS/indikátor prístupu aj po dokončení nahrávania svieti alebo bliká, znamená to, že sa
údaje stále zaznamenávajú na nahrávacie médium. Kamkordér nevystavujte účinkom nárazov a vibrácií,
nevyberajte batériu ani neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu.
(HOME) 
(MANAGE
Ak chcete zistiť zostatkovú kapacitu nahrávania a čas, atď., dotknite
MEDIA)  [MEDIA INFO] (s. 73).
Ak chcete nastaviť uhol panela LCD, najprv otvorte panel LCD tak aby s kamkordérom zvieral uhol 90
stupňov () a následne uhol prispôsobte (). Panel LCD je možné otočiť o 180 stupňov vzhľadom na
bočnú časť objektívu () a nahrávať videozáznamy/fotografie v zrkadlovom režime.
Užitočné techniky nahrávania

 90 stupňov (max.)

Počas otvárania alebo zatvárania obrazovky LCD alebo pri nastavovaní uhla dávajte pozor, aby ste
omylom nestlačili tlačidlá na boku obrazovky LCD.
Tipy
Počas nahrávania videozáznamu môžete zaznamenať fotografie stlačením PHOTO ([Dual Rec], s. 36).
Po zistení tváre sa zobrazí biely rám a dôjde k automatickej optimalizácii kvality obrazu v okolí tváre
([FACE DET. SETTING], s. 86).



32
Register
 90 stupňov vzhľadom ku
kamkordéru
 180 stupňov (max.)



Pri predvolenom nastavení sa automaticky zaznamená fotografia vždy vtedy, keď kamkordér zistí,
že snímaná osoba sa počas záznamu videozáznamu usmieva [SMILE SHUTTER], s. 87). Pre možné
snímanie s rozpoznaním úsmevu sa okolo určenej tváre zobrazí oranžový rámček.
Z nahratých videozáznamov môžete vytvoriť statické zábery (s. 60).
Režim fotografovania môžete prepnúť dotknutím sa
(HOME) 
(CAMERA)  [MOVIE].
Údajový kód počas nahrávania
Obsah
Dátum nahrávania, čas a stav sú automaticky nahraté na nahrávacie médium. Počas
nahrávania nie sú zobrazené. Môžete ich skontrolovať pomocou [DATA CODE] počas
prehrávania (s. 88).
Fotografovanie
V rámci predvoleného nastavenia sú fotografie nahrávané na interný pevný disk (s. 71).
 Otvorte obrazovku LCD vášho kamkordéra.
Váš kamkordér je zapnutý.

Aby došlo k zapnutiu kamkordéra v prípade otvorenia obrazovky LCD, stlačte POWER (s. 21).
Užitočné techniky nahrávania
Pre HDR-XR100E/XR105E/XR106E
Otvorte kryt objektívu.
 Stlačením MODE zapnite indikátor
(fotografia).
Register
33
 Jemným stlačením PHOTO nastavte zaostrenie a následne ho stlačte úplne.
Obsah
Bliká  Rozsvieti sa
Po zmiznutí




Pozrite stranu 120 s informáciami o počte fotografií, ktoré môžete nahrať.
(HOME) 
(SETTINGS)  [PHOTO
Ak chcete vykonať zmenu veľkosti obrazu dotknite sa


(s. 82).
SETTINGS]  [ IMAGE SIZE]  požadované nastavenie 
Počas nahrávania videozáznamu môžete zaznamenať fotografie stlačením PHOTO ([Dual Rec], s. 36).
Váš kamkordér odpáli blesk automaticky pri nedostatočnom osvetlení prostredia. Blesk nefunguje počas
nahrávania videozáznamov. Spôsob vypálenia blesku môžete zmeniť pomocou [FLASH MODE] (s. 84)
(HDR-XR200E/XR200VE).
nemôžete nahrávať fotografie.
Počas zobrazenia
Užitočné techniky nahrávania

je fotografia nahratá.
Register
34
Užitočné funkcie počas nahrávania
videozáznamov a fotografií
Približovanie
Jemným posunutím páčky transfokátora dosiahnete pomalšie priblíženie. Ak chcete
priblíženie zrýchliť, posuňte ju ďalej.
 Poznámky
Prst musí byť stále na páčke transfokátora. Ak prst dáte preč z páčky transfokátora, môže sa nahrať aj
zvuk, ktorý vydáva páčka transfokátora.
 Použitím tlačidiel na ráme obrazovky LCD nemôžete meniť rýchlosť priblíženia.
 Ak chcete zabezpečiť úplné zaostrenie, musí byť minimálna vzdialenosť medzi kamkordérom a snímaným
subjektom približne 1 cm pri širokouhlom zábere a približne 80 cm pri snímaní vzdialených objektov.

Užitočné techniky nahrávania
Širší uhol pohľadu Bližší pohľad
(širokouhlý záber) (vzdialené predmety)
Obsah
Obrázky môžete zväčšovať pomocou páčky transfokátora alebo tlačidlami priblíženia na ráme obrazovky LCD.
Stupeň zväčšenia vášho kamkordéra je nasledujúci:
HDR-XR100E/XR105E/XR106E: 10 násobok pôvodnej veľkosti
HDR-XR200E/XR200VE: 15 násobok pôvodnej veľkosti
Tipy
Ak chcete pri nahrávaní videozáznamov zväčšiť priblíženie, môžete nastaviť funkciu [DIGITAL ZOOM] (s. 77).


Nahrávanie zvuku s väčšou prirodzenosťou (nahrávanie 5,1-kanálového priestorového zvuku)
Vstavaný mikrofón
35
Register
Dolby DigitalPomocou vstavaného mikrofónu môžete nahrávať priestorový 5,1-kanálový
zvuk. Vychutnajte si realistický zvuk pri prehrávaní videozáznamov na zariadeniach, ktoré
podporujú 5,1-kanálový priestorový zvuk.
 Poznámky
Ak na kamkordéri prehrávate 5,1-kanálový zvuk, automaticky sa konvertuje na 2-kanálový.
 Aby ste si mohli vychutnať videozáznam s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením(HD) a s priestorovým
5,1-kanálovým zvukom, potrebujete zariadenie pre formát AVCHD kompatibilné s priestorovým 5,1kanálovým zvukom.
 Keď svoj kamkordér pripojíte pomocou HDMI kábla (predáva sa samostatne), zvuková stopa
videozáznamu s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) sa automaticky prehráva ako 5,1-kanálový
zvuk. Zvuk videozáznamov s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (SD) sa konvertuje na 2kanálový zvuk.

Obsah
Tipy
) alebo [2ch STEREO] (
)
Nahrávanie zvuku môžete zvoliť v rámci [5.1ch SURROUND] (
([AUDIO MODE], s. 76).
V počítači a pomocou dodávaného softvéru môžete vytvoriť disk, ktorý obsahuje videozáznamy nahraté
na kamkordéri. Ak budete prehrávať disk na systéme s podporou 5,1-kanálového zvuku, dokážete si
vychutnať reálny zvuk.



Snímanie vysokokvalitných fotografií počas nahrávania videozáznamu (Dual Rec)
 Poznámky
Počas nahrávania videozáznamu nie je možné použiť blesk (HDR-XR200E/XR200VE).

sa môže zobraziť pokiaľ je kapacita nahrávacieho média nedostatočná, alebo v prípade nepretržitého
nemôžete nahrávať fotografie.
nahrávania fotografií. Počas zobrazenia

Tipy
Pokiaľ je indikátor MODE nastavený na
(videozáznam), veľkosť fotografií bude nasledujúca:
2,3 M] (16:9 širokouhlý záber) alebo [1,7M] (4:3)
HDR-XR100E/XR105E/XR106E: [
3,0 M] (16:9 širokouhlý záber) alebo [2,2 M] (4:3)
HDR-XR200E/XR200VE: [
Fotografie môžete snímať počas nahrávania v pohotovostnom režime tým istým spôsobom, ako v
(fotografia).
prípade, ak svieti indikátor



Užitočné techniky nahrávania
Počas nahrávania videozáznamu môžete zaznamenať vysokokvalitné fotografie stlačením
tlačidla PHOTO.
Nahrávanie na tmavých miestach (NightShot) (HDR-XR200E/XR200VE)
Register
Infračervený port
Ak stlačíte NIGHTSHOT, zobrazí sa
miestach.
. Snímky môžete zaznamenávať aj na tmavých
 Poznámky
Funkcia NightShot využíva infračervené svetlo. Preto infračervený port nezakrývajte prstami ani inými
objektmi.

36



Odpojte konverzný objektív (predáva sa samostatne).
Ak je automatické zaostrenie problematické, nastavte zaostrenie manuálne ([FOCUS], s. 103).
Funkciu NightShot nepoužívajte na jasných miestach. Môže to spôsobiť poruchu prístroja.
Nahrávanie v zrkadlovom režime
Obsah
Otvorte panel LCD v 90 stupňovom uhle ku kamkordéru , potom ho pootočte o 180
stupňov k objektívu .
Tipy
Na obrazovke LCD sa zobrazí zrkadlový obraz snímaného objektu, ale nahratý obraz bude zodpovedať
skutočnosti.


Rýchle objekty alebo činnosti, ktoré sa za bežných podmienok nedajú nasnímať sa dajú
nasnímať asi na 3 sekundy pri použití plynulého spomaleného nahrávania.
Táto funkcia je užitočná pri snímaní rýchlych akcií, napríklad golfových alebo tenisových
úderov.
 Dotknite sa
(HOME) 
(CAMERA)  [SMTH SLW REC].
Užitočné techniky nahrávania
Snímanie rýchlych činností pri spomalenom obraze (SMTH SLW REC)
 Stlačte START/STOP.
Ak chcete zrušiť plynulé spomalené nahrávanie, dotknite sa tlačidla
.
Zmena nastavenia
Dotknite sa karty
(OPTION) 
a vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.
37
Register
Asi 3-sekundový záznam sa zaznamená ako 12-sekundový spomalený videozáznam.
[Recording…] zmizne po dokončení nahrávania.
[TIMING]
Po stlačení START/STOP vyberte počiatočný bod nahrávania. Predvolené nastavenie je [3sec AFTER].
Obsah
[3sec AFTER]
[3sec BEFORE]
 Poznámky
Zvuk nedokážete nahrávať pomocou [SMTH SLW REC].
 Kvalita obrazu je pri snímaní pomocou funkcie [SMTH SLW REC] nižšia ako pri bežnom nahrávaní.

Prepnutie zobrazenia na obrazovke alebo zapnutie/vypnutie podsvietenia LCD
Užitočné techniky nahrávania
Pri každom stlačení DISP sa zapnú alebo vypnú indikátory na obrazovke, ako je zostávajúci
výkon batérie atď.
Ak chcete vypnúť podsvietenie obrazovky LCD, stlačte a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlo
nezobrazí. Toto nastavenie je praktické pri používaní videokamery
DISP, kým sa indikátor
za jasného svetla, alebo ak chcete ušetriť energiu batérie. Zaznamenaný obraz nebude
nastavením ovplyvnený. Ak chcete zapnúť podsvietenie obrazovky LCD, stlačte a na niekoľko
nezmizne.
sekúnd podržte tlačidlo DISP, kým indikátor
Získavanie informácií o polohe (GPS) (HDR-XR200VE)
Register
38

Pomocou dodávaného softvéru „PMB“ dokážete na mape zobraziť, kde ste nasnímali videozáznamy a
fotografie. Podrobnejšie informácie nájdete na strane 43.
Obsah
Nastavte prepínač GPS do polohy ON (na obrazovke LCD sa zobrazí
). Váš kamkordér
začne pokus o trianguláciu. Pokiaľ je triangulácia vykonaná kamkordérom úspešná,
kamkordér zaznamená informácie o polohe v čase záznamu videozáznamov a fotografií.
Videozáznamy a fotografie s informáciami o polohe sa zobrazia na mape (s. 43), a tak si
dokážete zapamätať, kde ste tieto videozáznamy alebo fotografie nasnímali.
Okrem toho, dokážete získať informácie o aktuálnej polohe a overiť si, kde sa práve
nachádzate (s. 59).
 Poznámky
Indikátor sa zmení na základe výkonnosti príjmu GPS signálu.




Indikátory GPS
Stav príjmu GPS
Funkcia je
vypnutá
Bez
indikátora
Prepínač GPS je nastavený na OFF, alebo GPS prijímač nefunguje
štandardným spôsobom.
Ťažký
Váš kamkordér nedokáže zachytiť signál GPS a preto nedokáže
vykonať trianguláciu. Kamkordér používajte na otvorenom
priestranstve.
Prebieha
spracovávanie
Váš kamkordér potvrdzuje signál GPS a dokáže čoskoro získať
informácie o polohe. Počkajte,dokiaľ kamkordér nedokončí
trianguláciu.
Prebieha
triangulácia
Váš kamkordér prijíma signál GPS a dokáže získať informácie o
polohe.
Prebieha
triangulácia
Váš kamkordér prijíma silný signál GPS a dokáže získať informácie
o polohe.
V rámci predvoleného nastavenia je prepínač GPS nastavený na ON. Videozáznamy a fotografie
zaznamenané počas vykonávania triangulácie pomocou GPS budú zaznamenané spolu s informáciami o
polohe. Pokiaľ si neželáte zaznamenávať informácie o polohe, nastavte prepínač GPS do polohy OFF.
Pokiaľ GPS používate po prvý krát, alebo pokiaľ ste túto službu dlhšie nevyužívali, získanie informácií o
polohe môže trvať niekoľko sekúnd až niekoľko minút.
Aj keď je kamkordér vypnutý, funkcia GPS je aktívna dokiaľ je prepínač GPS nastavený na ON. Počas
vzletu a pristávania lietadla je nutné prepínač GPS prepnúť do polohy OFF.
V závislosti na sile signálu GPS sa vám nemusí podariť získať informácie o polohe.
Tipy
Videozáznamy a fotografie, ktoré budú prehrávané môžete vyhľadať v rámci Map Index (s. 43).
Počas prehrávania videozáznamov a fotografií pri nastavení [DATA CODE] na [COORDINATES] sa
informácie o polohe zobrazia na obrazovke LCD (s. 88).
Na nastavenie hodín a oblasti môžete použiť [AUTO CLOCK ADJ] a [AUTO AREA ADJ].
Užitočné techniky nahrávania

Stav triangulácie



39
Register

Prehrávanie na kamkordéri
V rámci predvoleného nastavenia sú prehrávané videozáznamy a fotografie nahraté na interný
pevný disk (s. 71).
Obsah
Prehrávanie videozáznamov
 Otvorte obrazovku LCD vášho kamkordéra.
Váš kamkordér je zapnutý.

Aby došlo k zapnutiu kamkordéra v prípade otvorenia obrazovky LCD, stlačte POWER (s. 21).
 Stlačte
(VIEW IMAGES).

Obrazovku VISUAL INDEX môžete zobraziť aj stlačením
taktiež na obrazovke LCD.
 Dotknite sa karty
(VIEW IMAGES), ktoré nájdete
) ()  požadovaný videozáznam ().
(alebo
Užitočné techniky nahrávania
O niekoľko sekúnd sa zobrazí obrazovka VISUAL INDEX .
HDR-XR100E/XR105E/XR106E
Do zoznamu dátumov
nahrávania (s. 47)
Predchádzajúci
Nasledujúca




*
: zobrazuje obrazovku Film Roll Index (s. 44).
: zobrazuje obrazovku Face Index (s. 45).
: zobrazuje videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD)*.
: zobrazuje fotografie.
sa zobrazí, pokiaľ pomocou [
štandardným rozlíšením (SD).
/
SET] (s. 88) vyberiete videozáznam v kvalite so
40
Register
Návrat na režim
nahrávania

 sa zobrazí pri videozázname alebo fotografií, ktoré boli naposledy prehrávané alebo nahraté.
Ak sa dotknete videozáznamu alebo fotografie pomocou , od tohto miesta budete môcť
nabudúce spustiť prehrávanie. ( sa zobrazí na fotografii zaznamenanej na „Memory Stick PRO
Duo“.)
HDR-XR200E/XR200VE
Obsah
Do zoznamu dátumov
nahrávania (s. 47)
Predchádzajúci
Návrat na režim
nahrávania
Nasledujúci

: zobrazuje obrazovku Highlight Playback (s. 46).
: zobrazuje obrazovku pre voľbu typu indexu ([ MAP] (HDR-XR200VE)/
[ FILM ROLL]/[ FACE]) (s. 43, 44, 45).

: zobrazuje videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD)*.
 : zobrazuje fotografie.


sa zobrazí, pokiaľ pomocou [
/
SET] (s. 88) vyberiete videozáznam v kvalite so
štandardným rozlíšením (SD).
 sa zobrazí pri videozázname alebo fotografií, ktoré boli naposledy prehrávané alebo nahraté.
Ak sa dotknete videozáznamu alebo fotografie pomocou , od tohto miesta budete môcť
nabudúce spustiť prehrávanie. ( sa zobrazí na fotografii zaznamenanej na „Memory Stick PRO
Duo“.)
Užitočné techniky nahrávania
*
Váš kamkordér začína prehrávať vybraný videozáznam.
Predchádzajúca
Nasledujúci
Nastavenie hlasitosti
OPTION
Zastaviť
Rýchle prevíjanie
dozadu
Tipy
Keď prehrávanie od vybratého videozáznamu dosiahne posledný záznam, obnoví sa zobrazenie
obrazovky VISUAL INDEX.


41
Register
Rýchle prevíjanie
dopredu
Pozastaviť/prehrať




Obsah

Ak sa počas pozastavenia prehrávania dotknete
/
videozáznam sa ďalej bude prehrávať pomaly.
/
, videozáznamy sa budú prehrávať asi 5
Ak sa budete počas prehrávania opakovane dotýkať
krát rýchlejšie  asi 10 krát rýchlejšie  asi 30 krát rýchlejšie  asi 60 krát rýchlejšie.
(HOME) 
(VIEW IMAGES)  [VISUAL
Zobraziť VISUAL INDEX môžete aj ak sa dotknete
INDEX].
Dátum a čas nahrávania, ako aj podmienky nahrávania sa počas nahrávania automaticky nahrávajú. Tieto
informácie nie sú počas nahrávania zobrazené, ale počas prehrávania ich môžete zobraziť dotknutím
(HOME) 
(SETTINGS)  [VIEW IMAGES SET]  [DATA CODE]  požadované
sa


.
nastavenie 
Váš kamkordér obsahuje chránený prezentačný videozáznam, ktorý kamkordér obsahuje už od
zakúpenia.
Nastavenie hlasitosti zvuku videozáznamov
Počas prehrávania videozáznamov sa dotknite

 nastavte pomocou
Hlasitosť si môžete nastaviť aj v ponuke OPTION MENU.
/

.
Prezeranie fotografií
(fotografia)   požadovaná fotografia  na obrazovke
Zobrazí sa obrazovka
Map Index (s. 43)
(HDR-XR200VE)
Užitočné techniky nahrávania
Dotknite sa karty
VISUAL INDEX.
Váš kamkordér zobrazí vybranú fotografiu.
Spustiť/zastaviť
prezentáciu záberov
Nasledujúci
Predchádzajúca
OPTION MENU
Tipy
Počas prezerania fotografií nahratých na „Memory Stick PRO Duo“ sa na obrazovke zobrazí
(priečinok prehrávania).


42
Register
Prejsť na obrazovku
VISUAL INDEX
Užitočné funkcie počas prehrávania
videozáznamov a fotografií
Vyhľadávanie požadovanej scény podľa miesta nasnímania (Map Index)
(HDR-XR200VE)


Obsah
To, kde boli nasnímané videozáznamy alebo fotografie je vyznačené na mape. Videozáznam alebo
fotografiu si môžete vybrať podľa miesta nasnímania. Zvoľte nahrávacie médium, ktoré obsahuje
videozáznam alebo fotografiu, ktorú chcete prehrať, a to pred vykonaním tejto operácie (s. 71).
Map Index môžete používať jedine v spojení s videozáznamami a fotografiami, ktoré obsahujú informácie
o mieste, ktoré boli zaznamenané pri prepínači GPS nastavenom na ON (s. 38).
Map Index nemôžete používať v prípade videozáznamov a fotografií zaznamenaných na „Memory Stick
PRO Duo“.
 Stlačte
(VIEW IMAGES).
Zobrazí sa obrazovka VISUAL INDEX.
(
VIEW IMAGES)  [
MAP].
Vráti sa na obrazovku VISUAL INDEX
Mierka
Predchádzajúca
Nasledujúca
Označenie miesta v rámci
obrázku
Užitočné techniky nahrávania
 Dotknite sa položky
Zobrazuje fotografie



Mierku dokážete zmeniť pomocou páčky transfokátora alebo tlačidiel priblíženia (W: väčšia, T: menšia).
Bod, ktorého sa na mape dotknete sa automaticky posunie do stredu. Ak podržíte určitý bod, mapa
sa bude pohybovať.
sa zobrazí v pravom hornom rohu miniatúry videozáznamu alebo fotografie alebo fotografie bez
informácií o polohe.
 Dotknite sa v rámci obrázku označenia miesta, na ktorom ste nasnímali
Označenie miesta na obrázku zmení farbu na červenú. Videozáznamy a fotografie
nasnímané na tomto mieste sú zobrazené naľavo od obrazovky.
43
Register
videozáznamy a fotografie, ktoré budú prehrané.
 Dotknite sa požadovaného videozáznamu alebo fotografie.
Obsah
Prehrávanie sa spustí od vybratej scény.
 Poznámky
Presvedčte sa, že ste pred snímaním prepli prepínač GPS do polohy ON, aby ste takto dokázali vytvárať
videozáznamy a fotografie, ktoré dokážete vyhľadávať v rámci Map Index (s. 38).
 V rámci zobrazenej mapy je sever vždy hore.
 Pokiaľ ste na rovnakom mieste nasnímali niekoľko videozáznamov a fotografií, na obrazovke LCD sa
zobrazí najnovšie nasnímaný videozáznam alebo fotografia.
(HOME) 
(VIEW IMAGES) 
 Obrazovku Map Index môžete zobraziť ak sa dotknete
[ MAP].
 Taktiež dokážete vyhľadať miniatúru videozáznamu alebo fotografie, ktorú chcete prehrať dotknutím sa
/ v kroku 3. Miesto záznamu videozáznamu alebo fotografie sa zobrazí v strede mapy.

Videozáznam je možné rozdeliť podľa časových úsekov a prvá scéna každého úseku sa zobrazí
na obrazovke INDEX. Prehrávanie videozáznamu môžete pustiť od vybratej miniatúry.
Zvoľte nahrávacie médium, ktoré obsahuje videozáznam, ktorý chcete prehrať pred
vykonaním operácie (s. 71).
Užitočné techniky nahrávania
Hľadanie požadovanej scény podľa bodu (Film Roll Index)
 Stlačte
(VIEW IMAGES).
Zobrazí sa obrazovka VISUAL INDEX.
 HDR-XR100E/XR105E/XR106E: Dotknite sa
HDR-XR200E/XR200VE: Dotknite sa
(
(Film Roll Index).
VIEW IMAGES)  [ FILM ROLL].
Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
Register
Nastaví časový interval, v akom sa budú vytvárať políčka so statickým náhľadom scén daného
videozáznamu.
44
 Dotknutím sa položky
/
vyberte požadovaný videozáznam.
 Požadovanú scénu vyhľadáte dotknutím sa
/ ; následne sa dotknite
scény, ktorú chcete prehrať.
Obsah
Prehrávanie sa spustí od vybratej scény.
Tipy
Obrazovku [Film Roll Index] môžete zobraziť aj dotknutím sa
[ FILM ROLL].


(HOME) 
(VIEW IMAGES) 
Vyhľadávanie požadovanej scény podľa tváre (Face Index)
 Stlačte
(VIEW IMAGES).
Zobrazí sa obrazovka VISUAL INDEX.
 HDR-XR100E/XR105E/XR106E: Dotknite sa položky (Face Index).
HDR-XR200E/XR200VE: Dotknite sa položky ( VIEW IMAGES) 
[ FACE].
Užitočné techniky nahrávania
Obrazy s tvárami zistené počas nahrávania videozáznamu sa zobrazia na obrazovke INDEX.
Prehrávanie videozáznamu môžete pustiť od vybratého obrazu tváre.
Zvoľte nahrávacie médium, ktoré obsahuje videozáznam, ktorý chcete prehrať pred
vykonaním operácie (s. 71).
Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
/
vyberte požadovaný videozáznam.
 Požadovaný obraz tváre vyhľadáte dotknutím sa
/ ; následne sa
dotknite požadovaného obrazu tváre, čím dôjde k prehratiu scény.
Prehrávanie sa spustí od scény, na ktorej sa nachádza vybratá tvár.
45
Register
 Dotknutím sa položky
 Poznámky
Tváre nemusia byť v závislosti na podmienkach snímania zistené.
Príklad: Osoby s okuliarmi alebo klobúkmi alebo osoby, ktoré sa nepozerajú smerom do kamery.
 Presvedčte sa, že ste [FACE DETECTION] nastavili na [ON] (predvolené nastavenie) skôr, ako ste začali
so záznamom, aby ste mohli vyhľadať videozáznam v rámci Face Index (s. 86).

Tipy
Obrazovku [Face Index] môžete zobraziť dotknutím sa
[ FACE].


(VIEW IMAGES) 
Obsah
(HOME) 
Prehrávanie výberu vašich videozáznamov (HIGHLIGHT PLAYBACK) (HDRXR200E/XR200VE)
 Stlačte
(VIEW IMAGES).
Zobrazí sa obrazovka VISUAL INDEX.
 Dotknite sa
(HIGHLIGHT PLAYBACK).
Zobrazia sa nastavenia pre funkciu Highlight Playback. Prehrávanie Highlight Playback
sa začne po niekoľkých sekundách.
Užitočné techniky nahrávania
Váš kamkordér vyberie náhodne niekoľko krátkych scén, dá ich dohromady a prehrá ich vo
forme výberu vašich videozáznamov v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD), s hudbou
a vizuálnymi efektmi. Nedokážete zaznamenať scénu a priradiť je vlastnosť zvýraznenej
scény. Scény vybrané pre funkciu Highlight Playback sú odlišné po každom vykonaní voľby
Highlight Playback.
Zvoľte nahrávacie médium, ktoré obsahuje videozáznam, ktorý chcete prehrať pred
vykonaním operácie (s. 71).
Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
Ak chcete vykonať pozastavenie, dotknite sa .
Ak chcete vykonať zastavenie, dotknite sa  or .
Zmena nastavení pre prehrávanie Highlight Playback
Po tom, ako sa v kroku 2 dotknete
dotknite [HIGHLIGHT SET].
, pred začatím prehrávania Highlight Playback sa
46
Register
Ako zastaviť prehrávanie Highlight Playback
Môžete nastaviť nasledujúce položky.



Obsah

[PLAYBACK RANGE]
Nastavte rozsah videozáznamov, ktoré budú prehrávané voľbou od dátumu po dátum; následne sa
.
dotknite
Pokiaľ nie je rozsah nastavený, váš kamkordér prehrá videozáznamy od dátumu zobrazeného na
obrazovke VISUAL INDEX až po najnovšie zaznamenaný videozáznam.
[THEME]
Zvoľte jednu z nasledujúcich: [SIMPLE], [NOSTALGIC], [STYLISH], [ACTIVE] (predvolené nastavenie)
Hudobná kategória bude zvolená automaticky na základe témy.
[MUSIC]
V rámci hudobnej kategórie môžete vybrať jednu z nasledujúcich: [MUSIC1], [MUSIC2], [MUSIC3],
[MUSIC4](predvolené nastavenie), [ORIGINAL SOUND]
[SHUFFLE]
Ak chcete videozáznamy prehrávať v náhodnom poradí, zvoľte [ON].
Zmena hudobných súborov

 Poznámky
K vymazaniu nastavenia [PLAYBACK RANGE] dôjde po zastavení prehrávania typu Highlight Playback.
 Nedokážete uložiť scény vybrané pre HIGHLIGHT PLAYBACK.

Užitočné techniky nahrávania

Hudobné súbory môžete do svojho kamkordéra prenášať z CD alebo môžete prenášať súbory vo formáte
MP3 a môžete ich prehrávať pomocou funkcie Highlight Playback. Kvôli prenosu hudobných súborov je
potrebné do počítača nainštalovať softvér z dodávaného CD-ROM. Zapnite kamkordér a počítač, prepojte
ich pomocou dodávaného USB kábla; následne sa na obrazovke kamkordéra dotknite [DOWNLOAD
(HOME)  (OTHERS) 
MUSIC]. (Ak sa nezobrazí obrazovka [USB CONNECT], dotknite sa
[USB CONNECT]). Podrobnosti nájdete v príručke „PMB Guide“.
Pokiaľ po prenose hudobného súboru do kamkordéra nedokážete hudobný súbor prehrávať, tento súbor
(HOME)  (OTHERS) 
je možno poškodený. Vymažte hudobný súbor tak, že sa dotknete
[MUSIC TOOL] [EMPTY MUSIC] a následne vykonajte prenos hudobného súboru ešte raz. Ak
hudobný súbor vymažete pomocou [EMPTY MUSIC], hudobné údaje nahraté vo vašom kamkordéri
počas výroby budú taktiež vymazané. V takomto prípade ich môžete obnoviť pomocou aplikácie Music
Transfer dodávanej s PMB. Podrobnosti nájdete v príručke PMB Guide.
Tipy
Nastavenia prehrávania Highlight Playback môžete počas prehrávania Highlight Playback zmeniť
(OPTION).
dotknutím sa
Ak zmeníte nastavenia pre Highlight Playback, dôjde k opätovnému výberu scén pre Highlight Playback.
Ak zmeníte [MUSIC] po tom, ako zvolíte [THEME], následne dôjde k automatickému výberu hudby pre
vybranú tému.




Vyhľadávanie požadovaných záberov podľa dátumu (Date Index)
 Poznámky
Funkciu Date Index nemôžete používať pre fotografie na „Memory Stick PRO Duo“.

47
Register
Požadované zábery môžete efektívne hľadať podľa dátumu.
Zvoľte nahrávacie médium, ktoré obsahuje záber, ktorý chcete prehrať pred vykonaním
operácie (s. 71).
 Stlačte
(VIEW IMAGES).
Zobrazí sa obrazovka VISUAL INDEX.
 Ak chcete vyhľadať videozáznamy, dotknite sa karty
alebo
. Pre
.
 Dotknite sa dátumu na obrazovke.
Obsah
vyhľadávanie fotografií sa dotknite karty
Na obrazovke sa zobrazí dátum nahratia záberov.
Návrat na obrazovku VISUAL INDEX
sa dotknite
/ , ak chcete vybrať dátum požadovaného záberu a potom
.
Zábery s požadovaným dátumom sa zobrazia na obrazovke VISUAL INDEX.
Tipy
Na obrazovke [Film Roll Index]/[Face Index] môžete použiť funkciu Date Index, a to ak budete
postupovať podľa krokov 3 až 4.


Užitočné techniky nahrávania
 Dotknite sa
Používanie približovania typu PB v prípade fotografií
Fotografie môžete zväčšovať na asi 1,1 až 5-násobok pôvodnej veľkosti.
Zväčšenie môže byť prispôsobené pomocou páčky transfokátora alebo tlačidlami priblíženia
na ráme obrazovky LCD.
Register
 Prehrajte fotografiu, ktorú chcete zväčšiť.
48
 Zväčšite fotografiu pomocou tlačidla T (vzdialené predmety).
Obrazovka je v ráme.
 Dotknite sa obrazovky na mieste, ktoré chcete zobraziť v strede
Obsah
zobrazeného rámu.
 Upravte zväčšenie pomocou tlačidiel W (širokouhlý záber)/T (vzdialené predmety).
Ak chcete operáciu zrušiť, dotknite sa tlačidla
.
Užitočné techniky nahrávania
Prehrávanie série fotografií (prezentácia záberov)
na obrazovke prehrávania fotografií.
Dotknite sa tlačidla
Prezentácia záberov sa začína od zvolenej fotografie.
Zastavenie prezentácie záberov
.
Register
Dotknite sa položky
Opätovné spustenie prezentácie záberov
Dotknite sa opäť položky
.
 Poznámky
Počas prezentácie záberov nie je možné použiť funkciu priblíženia pri prehrávaní.

49
Tipy
(OPTION) 
 [SLIDE SHOW] na
Prezentáciu záberov môžete prehrať aj dotykom na kartu
obrazovke VISUAL INDEX.
(OPTION) 

Nepretržité prehrávanie prezentácie záberov môžete nastaviť voľbou karty
[SLIDE SHOW SET], a to počas prehrávania fotografií. Predvolené nastavenie je [ON] (nepretržité
prehrávanie).



Obsah
Užitočné techniky nahrávania
Register
50
Prehrávanie záberov na televízore
Obsah
Spôsoby pripojenia a kvalita obrazu (vysoké rozlíšenie (HD) alebo štandardné rozlíšenie
(SD)) sa na televíznej obrazovke môžu javiť rôzne v závislosti od typu televízora, ktorý je
pripojený, a od toho, aké konektory použijete. Svoj kamkordér môžete k televízoru pripojiť
veľmi jednoducho; postupujte podľa pokynov zobrazených na LCD displeji, [TV CONNECT
Guide].
Pripojenie televízora pomocou [TV CONNECT Guide]
 Vstup na televízore prepnite na pripojený konektor.
Ďalšie informácie nájdete v príručke k televízoru.
 Zapnite kamkordér a na obrazovke LCD sa dotknite
(OTHERS)  [TV CONNECT Guide].

Pokiaľ sa položka na obrazovke nenachádza, dotknite sa / dokiaľ sa táto položka nezobrazí.
Zariadenie napájajte zo sieťového adaptéra striedavého prúdu (s. 19).
 Pripojte svoj kamkordér a televízor podľa [TV CONNECT Guide].
Užitočné techniky nahrávania

(HOME) 
Konektory na kamkordéri
Vstupné konektory na
TV prijímači
Keď sa na prenos výstupného obrazu použije A/V prípojný kábel, obrazový materiál na výstupe
bude v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (SD).
 Prehrávanie videozáznamov a fotografií na kamkordéri (s. 40).
51
Register

Pripojenie k televízoru s vysokým rozlíšením obrazu
Videozáznamy s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) sa prehrávajú v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD). Videozáznamy s kvalitou obrazu so štandardným rozlíšením (SD)
sa prehrávajú v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (SD).
Obsah
 (s. 52)  (s. 52)
Kamkordér
Kábel
TV
Komponentový kábel A/V
(dodáva sa)
(Zelený) Y
Nastavenie HOME MENU
(SETTINGS) 
[OUTPUT SETTINGS]
 [COMPONENT] 
[1080i/576i] (s. 94)
(Modrý) PB/CB
(Červený) PR/CR
(biely)
Užitočné techniky nahrávania
Typ
: tok signálu
(Červený)
 Poznámky
Ak pripojíte len video konektory na prenos komponentného signálu, audio signál sa do výstupu
nedostane Pripojte biely a červený konektor k výstupným audio kanálom.

HDMI kábel (voliteľné príslušenstvo)
Register
 Poznámky
Používajte kábel HDMI s logom HDMI.
 Na jednej strane použite HDMI mini konektor (pre kamkordér) a na druhej strane vhodný konektor pre
pripojenie k vášmu televízoru.
 Pokiaľ sa v zaznamenanom obrazovom materiáli vyskytujú signály definujúce ochranu záznamu autorským
právom, takýto obrazový materiál na výstupnom HDMI OUT konektore vášho kamkordéra nebude.

52



Obsah
Niektoré televízory nemusia s týmto pripojením pracovať správne (napr. nebudete mať buď obraz alebo
zvuk).
Neprepájajte HDMI OUT konektor vášho kamkordéra a HDMI OUT konektor externého zariadenia
HDMI káblom. Môže to spôsobiť poruchu prístroja.
Keď je pripojené zariadenie kompatibilné s formátom priestorového 5,1-kanálového zvuku,
videozáznamy nahrané v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) budú mať na výstupe automaticky
priestorový 5,1-kanálový zvuk. Videozáznamy nahrané v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (SD)
budú skonvertované na formát 2-kanálového zvuku.
Pripojenie k zariadeniu bez vysokého rozlíšenia 16:9 (široký, panoramatický
obraz) alebo 4:3 TV
Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) budú skonvertované na kvalitu
obrazu so štandardným rozlíšením (SD) a budú prehraté. Videozáznamy s kvalitou obrazu so
štandardným rozlíšením (SD) sa prehrávajú v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (SD).
Užitočné techniky nahrávania
 (s. 54)  (s. 54)  (s. 54)
Nastavenie pomeru strán v závislosti od pripojeného televízora (16:9/4:3)
Nastavte [TV TYPE] na [16:9] alebo [4:3] podľa vášho televízora (s. 93).
 Poznámky
Pokiaľ prehrávate videozáznamy v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (SD) na TV prijímači typu
4:3, ktorý nie je kompatibilný pre signál 16:9, videozáznamy nahrajte s pomerom strán 4:3. Dotknite sa
(HOME) 
(SETTINGS)  [MOVIE SETTINGS]  [WIDE SELECT]  [4:3] 

(s. 76).


Register
53
: tok signálu
Typ
Kamkordér
Kábel
TV
Komponentový kábel A/V
(dodáva sa)
(Zelený) Y
(biely)
(Červený)
(SETTINGS) 
[OUTPUT SETTINGS]
 [COMPONENT] 
[576i] (s. 94)
(SETTINGS) 
[OUTPUT SETTINGS]
 [TV TYPE] 
[16:9]/[4:3]* (s. 93)
Obsah
(Modrý) PB/CB
(Červený) PR/CR
Nastavenie HOME MENU
 Poznámky
Ak pripojíte len video konektory na prenos komponentného signálu, audio signál sa do výstupu
nedostane Pripojte biely a červený konektor k výstupným audio kanálom.

(SETTINGS) 
[OUTPUT SETTINGS]
 [TV TYPE] 
[16:9]/[4:3]* (s. 93)
(biely)
(Červený)
(žltý)
 Poznámky
Keď je konektor S VIDEO (kanál S VIDEO) pripojený, na výstupe nebudú nijaké audio signály. Ak chcete
do výstupu dostať aj audio signály, pripojte biely a červený konektor ku konektorom audio vstupu vášho
televízora.
 Toto pripojenie dáva v porovnaní s pripojením prostredníctvom prepojovacieho A/V kábla obraz s
vyšším rozlíšením (type ).

Prípojný kábel A/V
(dodáva sa)
(žltý)
(biely)
* Nastavte [TV TYPE] podľa svojho TV prijímača.
54
(SETTINGS) 
[OUTPUT SETTINGS]
 [TV TYPE] 
[16:9]/[4:3]* (s. 93)
Register
(Červený)
Užitočné techniky nahrávania
Prípojný kábel A/V s konektorom typu S VIDEO
(voliteľné príslušenstvo)
Ak je k televízoru pripojený videorekordér
Pripojte kamkordér do vstupu LINE IN videorekordéra pomocou prípojného A/V kábla.
Nastavte prepínač vstupov na videorekordéri na možnosť LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, atď.).
Ak je televízor monofónny (má iba jednu vstupnú konektorovú zásuvku pre zvuk)
Obsah
Pripojte žltý konektor prípojného A/V kábla do vstupnej konektorovej zásuvky videa a
pripojte biely (ľavý kanál) alebo červený (pravý kanál) konektor do vstupnej konektorovej
zásuvky pre zvuk v televízore alebo videorekordéri.
Ak televízor alebo videorekordér používa 21-vývodový adaptér (EUROCONNECTOR)
Na pripojenie kamkordéra k TV prijímaču s cieľom prezerania nasnímaných záberov budete
musieť použiť 21-vývodový adaptér (predáva sa samostatne) (iba pre modely s označením
na spodnom povrchu). Tento adaptér je určený iba na výstup.
TV/VCR
 Poznámky
Keď sa na prenos obrazu použije A/V prípojný kábel, obrazový materiál na výstupe bude v kvalite obrazu
so štandardným rozlíšením(SD).


Používanie „BRAVIA“ Sync
Užitočné techniky nahrávania
Tipy
Ak budete pri prezeraní nahrávok svoj kamkordér k televízoru pripájať prostredníctvom káblov viacerých
typov, poradie priority vstupných konektorov na televízore je nasledovné:
HDMI  komponentný signál  S VIDEO  video
HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) je rozhranie slúžiace na prenos ako video tak aj
audio signálov. Konektor HDMI OUT dáva na výstupe vysoko kvalitný obraz aj digitálny zvuk.


Ak si kamkordér pripojíte k televízoru kompatibilnému s technológiou „BRAVIA“ Sync,
ktorá je na trhu od roku 2008 prostredníctvom HDMI kábla, môžete na obsluhu kamkordéra
využívať aj diaľkový ovládač vášho televízora.
HDMI kábel
Register
 Pripojte si svoj kamkordér k televízoru kompatibilnému s technológiou
„BRAVIA“ Sync prostredníctvom HDMI kábla (predáva sa samostatne).
55
 Zapnite kamkordér.
Televízny vstup sa zapne automaticky a obraz z vášho kamkordéra sa objaví na
obrazovke televízora.
Môžete využívať nasledovné funkcie.
 Zobrazenie
(VIEW IMAGES) alebo
(HOME) stlačením tlačidla SYNC MENU na televízore
niektorej z obrazoviek ako je napríklad obrazovka VISUAL INDEX a prehrávanie
požadovaných videozáznamov alebo fotografií stláčaním tlačidiel hore/dolu/vľavo/vpravo/vstup na
diaľkovom ovládači vášho televízora
Obsah
 Používanie kamkordéra v spojení s diaľkovým ovládačom televízora.
 Zobrazenie
 Poznámky
Niektoré činnosti nedokážete vykonávať diaľkovým ovládačom.
 Pre nastavenie kamkordéra sa dotknite
(HOME) 
(SETTINGS)  [GENERAL SET]  [CTRL


.
FOR HDMI]  [ON] (predvolené nastavenie) 
 Taktiež nastavte svoj televízor. Ďalšie informácie nájdete v príručke k TV.

Užitočné techniky nahrávania
Tipy
Ak televízor vypnete, váš kamkordér sa vypne súčasne s televízorom.


Register
56
Úpravy
2
Mazanie
videozáznamov a
fotografií
Pre vymazanie videozáznamov sa
dotknite [ DELETE] 
[
DELETE] alebo [
DELETE].

3
Pre vymazanie fotografií sa dotknite
[ DELETE]  [ DELETE].
Dotknite sa a nechajte zobraziť
značku na videozáznamoch
alebo fotografiách, ktoré chcete
vymazať.
 Poznámky
Odstránené zábery nie je možné obnoviť.
 Počas mazania záberov nevyberajte z
kamkordéra batériu ani neodpájajte sieťový
adaptér striedavého prúdu. Môže dôjsť k
poškodeniu nahrávacieho média.
 Nevyberajte „Memory Stick PRO Duo“ počas
mazania záberov z „Memory Stick PRO Duo“.
 Chránené videozáznamy a fotografie vymazať
nedokážete. Kvôli vymazaniu odstráňte ochranu
videozáznamov a fotografií skôr, ako sa ich
pokúsite vymazať (s. 64).
 Ak je vymazaný videozáznam v zozname titulov
(s. 65), videozáznam pridaný do zoznamu
titulov bude vymazaný aj v zozname titulov.
 V predstihu uložte dôležité videozáznamy a
fotografie (s. 68).
Obsah
Miesto na médiu dokážete uvoľniť
vymazaním videozáznamov a fotografií z
nahrávacieho média.
Zvoľte nahrávacie médium, ktoré obsahuje
videozáznamy a fotografie, ktoré chcete
vymazať, a to pred operáciou (s. 71). V
prípade videozáznamov zvoľte kvalitu
obrazu (s. 88).

Dotknite sa položky

 .


Odstránenie všetkých videozáznamov/
fotografií naraz
Tipy
Naraz môžete vybrať až 100 záberov.
Záber môžete odstrániť na obrazovke
OPTION MENU.
prehrávania v ponuke
Aby ste mohli vymazať všetky zábery nahraté na
nahrávacom médiu a obnoviť pôvodnú kapacitu
nahrávania pre médium, médium naformátujte
(s. 73).
Obrázky malej veľkosti, ktoré vám v rámci
obrazovky index umožňujú zobraziť viac
obrázkov naraz sa nazývajú „miniatúry“.
V kroku 2 sa dotknite [ DELETE] 
DELETE ALL]/[
DELETE ALL]
[

.
[YES]  [YES] 

Ak chcete naraz vymazať všetky fotografie,
dotknite sa [ DELETE]  [ DELETE ALL]

.
 [YES]  [YES] 
Vymazanie všetkých videozáznamov/
fotografií nasnímaných v jeden deň
naraz
1
Dotknite sa položky (HOME)

(OTHERS)  [DELETE].

57
Fotografie môžete vymazať voľbou dátumov
nahratia, jedine ak sú fotografie nahraté na
interný pevný disk.
Register

 [YES]
Užitočné techniky nahrávania
4


Tipy
Ak chcete výber záberu potvrdiť, dotknite
sa záberu na obrazovke LCD a na chvíľu
ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.


V kroku 2 sa dotknite [ DELETE] 
DELETE by date]/[
DELETE
[
by date].

Aby ste vymazali fotografie nasnímané v
rovnaký deň a rovnaký čas, dotknite sa
[ DELETE]  [ DELETE by date].
Obsah
Dotknite sa tlačidla / , a vyberte
dátum nahratia požadovaných
videozáznamov/fotografií a potom sa
.
dotknite
Videozáznamy/fotografie nasnímané
v požadovaný deň sa zobrazia na
obrazovke.
Užitočné techniky nahrávania
Tipy
Ak chcete záber potvrdiť, dotknite sa
záberu na obrazovke LCD a na chvíľu
ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.


Dotknite sa
 [YES] 

.
Register
58

Aktuálnu polohu môžete zobraziť na mape.
Nastavte prepínač GPS do polohy ON aby
kamkordér dokázal získať informácie o
aktuálnej polohe (s. 38).


Pokiaľ váš kamkordér nedokáže získať
informácie o aktuálnej polohe, stredová značka
sa sfarbí na sivo a na mape sa zobrazí naposledy
získaná poloha.
Ak podržíte určitý bod, mapa sa bude
pohybovať.
Aktuálnu polohu môžete zobraziť aj dotknutím
(HOME)  (OTHERS)  [ YOUR
sa
LOCATION].
Obsah
Získavanie informácií o
aktuálnej polohe (HDRXR200VE)
Dotknite sa ( YOUR LOCATION)
na obrazovke nahrávania.
Užitočné techniky nahrávania
Aktuálna poloha je zobrazená a vyznačená
v strede obrazovky LCD.
Ak sa dotknete určitého bodu na
obrazovke, na mape sa zobrazí plocha s
týmto bodom v strede.
Dotknite sa (Current position) v dolnom
ľavom rohu obrazovky LCD ak chcete
aktuálnu polohu preniesť naspäť do stredu.
Zatvorenie obrazovky s mapou
Dotknite sa položky
.
 Poznámky
V rámci zobrazenej mapy je sever vždy hore.

Tipy
Mierku dokážete zmeniť pomocou páčky
transfokátora alebo tlačidiel priblíženia (W:
väčšia, T: menšia).
Váš kamkordér získava informácie o aktuálnej
polohe každých 10 sekúnd. Zobrazenia
stredovej značky atď. sa zobrazujú rozdielne, a
to v závislosti na stave aktuálnej požiadavky.


Register

59
4
Zachytenie
statického záberu z
videozáznamu
Dotknite sa položky


1
Dotknite sa položky (HOME)

(OTHERS)  [PHOTO
CAPTURE].
5
Dotknite sa položky
Zobrazí sa obrazovka [PHOTO
CAPTURE].
Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete nasnímať.
3
Ak chcete pokračovať v snímaní, dotknite
a následne zopakujte kroky od
sa
bodu 3.
Pre nasnímanie záberu z iného
a následne
videozáznamu sa dotknite
zopakujte kroky od bodu 2.

.
Zvolený videozáznam sa začne
prehrávať.
Na mieste, kde chcete vykonať
nasnímanie sa dotknite
.
Videozáznam sa pozastaví. Prehrávanie
a pozastavenie prehrávania sa prepína
.
stlačením tlačidla
Po voľbe záberu, ktorý chcete v rámci
videozáznamu nasnímať nastavte tento
záber ešte presnejšie pomocou
.
Návrat na začiatok vybratého
videozáznamu.
60
Register
 Poznámky
Veľkosť záberu je nastavená v závislosti od
kvality obrazu videozáznamov na:
2.1M] s kvalitou obrazu s vysokým
[
rozlíšením (HD)
0.2M] vo formáte 16:9 (širokouhlý) pri
[
kvalite obrazu so štandardným rozlíšením
(SD)
 [VGA(0.3M)] vo formáte 4:3 s kvalitou
obrazu so štandardným rozlíšením (SD)
 Nahrávacie médium, kam chcete uložiť snímky
ba malo mať dostatok miesta.
 Dátum a čas nasnímania vytvorených fotografií
zostávajú zhodné s dátumom a časom nahratia
pôvodných videozáznamov.
 Pokiaľ filmový materiál, z ktorého fotografiu
snímate neobsahuje nijakú údajovú stopu,
dátumom a časom takéhoto statického obrázka
bude dátum a čas jeho nasnímania z filmu.
 Pre HDR-XR105E/XR106E
Nedokážete nasnímať fotografiu z
videozáznamu nahraného na „Memory Stick
PRO Duo“.

Užitočné techniky nahrávania
2
Nasnímaný záber sa uloží na
nahrávacie médium vybrané v rámci
[PHOTO MEDIA SET] (s. 71).
Po skončení nasnímania rámčeka
sa obrazovka opäť vráti do stavu
pozastavenia.
Obsah
Umožňuje uložiť rámček vybratý
z videozáznamu ako statický záber.
Zvoľte nahrávacie médium obsahujúce
videozáznamy a fotografie a nahrávacie
médium, kam chcete fotografie uložiť skôr,
ako pristúpite k činnosti (s. 71, 88).
.
Kopírovanie/kopírovanie
videozáznamov a
fotografií z interného
pevného disku na
„Memory Stick PRO
Duo“
 Dotknite sa kvality obrazu
pre videozáznam, ktorý bude
kopírovaný.
Kopírovanie videozáznamov
 Dotknite sa typu kopírovania.
Videozáznamy nasnímané na internom
pevnom disku vášho kamkordéra môžete
kopírovať na „Memory Stick PRO Duo“.
Pred vykonaním tejto činnosti vložte
„Memory Stick PRO Duo“ do kamkordéra.
 Poznámky
Pokiaľ videozáznam prvýkrát nahrávate na
„Memory Stick PRO Duo“, vytvorte obrazový
databázový súbor dotknutím sa položky
(MANAGE MEDIA) 
(HOME) 
[REPAIR IMG.DB F.]  [MEMORY STICK].
 Pripojte kamkordér pomocou sieťového
adaptéra striedavého prúdu k sieťovej zásuvke,
aby ste počas kopírovania zabránili výpadku
napájania.
Tipy
Pôvodný videozáznam nebude po skopírovaní
vymazaný.
Všetky snímky v zozname titulov budú
skopírované.
Snímky nasnímané týmto kamkordérom a
uložené na nahrávacom médiu sa nazývajú
„originál“.



Užitočné techniky nahrávania
[DUB by select]: vybranie
videozáznamov a kopírovanie
[DUB by date]: Kopírovanie všetkých
videozáznamov v rámci uvedeného
dátumu
DUB ALL]: kopírovanie zoznamu
[
videozáznamov s kvalitou obrazu s
vysokým rozlíšením (HD)
DUB ALL]: kopírovanie zoznamu
[
videozáznamov s kvalitou obrazu so
štandardným rozlíšením (SD)
Ak zvolíte zoznam titulov ako zdroj
kopírovania, v prípade kopírovania
celého zoznamu titulov postupujte
podľa krokov na obrazovke.


Obsah
[
DUB]: kopírovanie
videozáznamov s kvalitou obrazu s
vysokým rozlíšením (HD)
DUB]: kopírovanie
[
videozáznamov s kvalitou obrazu so
štandardným rozlíšením (SD)
 Vyberte videozáznam, ktorý
chcete skopírovať.
 Dotknite sa (HOME) 
(OTHERS)  [MOVIE DUB].
Zobrazí sa obrazovka [MOVIE DUB].
Očakávaná zostatková
kapacita „Memory Stick
PRO Duo“
61
Register
[DUB by select]: dotknite sa
videozáznamu, ktorý chcete skopírovať
a označte ho . Môžete vybrať viac
videozáznamov.
 Dotknite sa (HOME) 
(OTHERS)  [PHOTO COPY].
Tipy
Ak chcete výber záberu potvrdiť, dotknite
sa záberu na obrazovke LCD a na chvíľu
ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.


Zobrazí sa obrazovka [PHOTO
COPY].
Obsah
[DUB by date]: zvoľte dátum
nasnímania videozáznamu, ktorý bude
.
kopírovaný a následne sa dotknite
Nemôžete vybrať viac dátumov.
 Dotknite sa typu kopírovania.
 [YES] 
 Vyberte fotografiu, ktorú chcete
skopírovať.
Tipy
Aby ste skopírované videozáznamy po
dokončení kopírovania skontrolovali, zvoľte
[MEMORY STICK] na [MOVIE MEDIA SET]
a prehrajte ich (s. 71).


Užitočné techniky nahrávania
 Dotknite sa
 .
[COPY by select]: kopírovanie
vybraných fotografií
[COPY by date]: kopírovanie všetkých
fotografií v rámci uvedeného dátumu
[COPY by select]: dotknite sa
fotografie, ktorú chcete skopírovať
a označte ju . Môžete vybrať viac
záberov.
Kopírovanie fotografií
Fotografie môžete kopírovať z interného
pevného disku kamkordéra na „Memory
Stick PRO Duo“.
Pred vykonaním tejto činnosti vložte
„Memory Stick PRO Duo“ do kamkordéra.
Tipy
Ak chcete výber záberu potvrdiť,
dotknite sa záberu na obrazovke a na
chvíľu ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.


[COPY by date]: zvoľte dátum
nasnímania fotografie, ktorá bude
kopírovaná a následne sa dotknite
Nemôžete vybrať viac dátumov.
62
Register
 Poznámky
Pripojte kamkordér pomocou sieťového
adaptéra striedavého prúdu k sieťovej zásuvke,
aby ste počas kopírovania zabránili výpadku
napájania.

.
Ochrana nahratých
videozáznamov a
fotografií (Ochrana)
Chráňte svoje videozáznamy a fotografie a
zabráňte ich náhodnému vymazaniu.
Zvoľte nahrávacie médium, ktoré obsahuje
videozáznamy a fotografie, ktoré chcete
chrániť, a to pred operáciou (s. 71). V prípade
videozáznamov zvoľte kvalitu obrazu (s. 88).
 [YES] 
Tipy
Aby ste skopírované zábery po dokončení
kopírovania skontrolovali, zvoľte [MEMORY
STICK] na [PHOTO MEDIA SET] a prehrajte
ich (s. 71).


Obsah
 Dotknite sa
 .
Tipy
Zapnúť ochranu videozáznamov môžete na obrazovke
prehrávania v ponuke OPTION MENU.


1
Dotknite sa (HOME) 
(OTHERS)  [EDIT].
Aby ste chránili videozáznamy,
dotknite sa [ PROTECT] 
[
PROTECT]/[
PROTECT].

3
Aby ste chránili fotografie, dotknite sa
[ PROTECT]  [ PROTECT].
Dotknite sa videozáznamov a
fotografií, ktoré chcete chrániť.
Užitočné techniky nahrávania
2
Na vybraných obrázkoch sa zobrazí .

63
Register
Tipy
Ak chcete výber záberu potvrdiť, dotknite
sa záberu na obrazovke LCD a na chvíľu
ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na
.
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
Naraz môžete vybrať až 100 záberov.


4
Dotknite sa
 .
Rozdelenie
videozáznamu
 [YES] 
Zrušenie ochrany videozáznamov a fotografií
1
Dotknite sa videozáznamu alebo fotografie
označenej v kroku 3 .
 zmizne.
Dotknite sa (HOME) 
(OTHERS)  [EDIT] 
[ DIVIDE].
Ochrana všetkých videozáznamov a
fotografií nasnímaných v jeden deň naraz
2
Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete rozdeliť.
Fotografie môžete chrániť voľbou dátumov
nahratia, jedine ak sú fotografie nahraté na
interný pevný disk.
V kroku 2 sa dotknite [ PROTECT] 
PRT. by date]/[
PRT. by date].
[

Obsah
Zvoľte nahrávacie médium, ktoré obsahuje
videozáznam ktorý chcete rozdeliť, a kvalitu
obrazu pred operáciou (s. 71, 88).
Dotknite sa
v bode, v ktorom
chcete videozáznam rozdeliť na
scény.
Videozáznam sa pozastaví. Prehrávanie
a pozastavenie prehrávania sa prepína
.
stlačením tlačidla
Po voľbe záberu („okienka“ filmu), v ktorom
chcete film rozdeliť pomocou
, definuje
tento záber („okienko“) ešte presnejšie.
Dotknite sa tlačidla / , a vyberte
dátum nahratia požadovaných
videozáznamov/fotografií a potom sa
.
dotknite
Videozáznamy/fotografie nasnímané v
požadovaný deň sa zobrazia na obrazovke.
Tipy
Ak chcete záber potvrdiť, dotknite sa záberu
na obrazovke LCD a na chvíľu ho podržte.
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
.
obrazovku, dotknite sa
Užitočné techniky nahrávania
3
Aby ste chránili všetky fotografie nasnímané
v rovnaký deň a rovnaký čas, dotknite sa [
PROTECT]  [ PRT. by date].
Zvolený videozáznam sa začne
prehrávať.


 [ON] 

4
Dotknite sa položky

 .
.
Zrušenie ochrany všetkých
videozáznamov a fotografií
nasnímaných v jeden deň naraz
V kroku  zvoľte dátum nahratia požadovaných
videozáznamov/fotografií; následne sa dotknite
 [OFF] 

.
 [YES]
 Poznámky
Rozdelené videozáznamy nie je možné obnoviť.

64
Register
Dotknite sa
Návrat na začiatok vybratého
videozáznamu.


Zoznam titulov obsahuje miniatúry
vybratých videozáznamov.
Originálne videozáznamy sa nezmenia, aj
keď ich v zozname titulov zmeníte alebo ich
z neho odstránite.
Pred vykonaním činnosti zvoľte nahrávacie
médium, v rámci ktorého chcete vytvoriť,
prehrať alebo editovať zoznam titulov a
zvoľte kvalitu obrazu (s. 71, 88).
Tipy
Záber môžete rozdeliť na obrazovke
OPTION MENU.
prehrávania v ponuke


Obsah

Používanie
zoznamu titulov pre
videozáznamy
Počas rozdeľovania videozáznamu nevyberajte
z kamkordéra batériu ani neodpájajte sieťový
adaptér striedavého prúdu. Môže dôjsť k
poškodeniu nahrávacieho média. Taktiež
nevyberajte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ počas doby rozdeľovania
videozáznamov na „Memory Stick PRO Duo“.
Medzi bodom, keď ste sa dotkli položky
a skutočným rozdeľovacím bodom môže
byť malý rozdiel, pretože kamkordér vyberá
rozdeľovací bod na základe asi polsekundových
prírastkov.
Ak rozdelíte pôvodný videozáznam, bude
videozáznam rozdelený aj v zozname titulov.
Vytvorenie zoznamu titulov
 Dotknite sa (HOME) 
(OTHERS)  [PLAYLIST EDIT].
 Dotknite sa [
[
ADD].
Užitočné techniky nahrávania
 Poznámky
Videozáznamy s kvalitou obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) a s kvalitou obrazu so
štandardným rozlíšením (SD) sa pridajú do
individuálneho zoznamu titulov.

ADD] alebo
 Dotykom zvoľte videozáznam,
ktorý chcete pridať do zoznamu
titulov.
Register
Vybratý videozáznam sa označí
značkou .
65
Tipy
Ak chcete výber záberu potvrdiť, dotknite
sa záberu na obrazovke LCD a na chvíľu
ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.



Tipy
Do zoznamu titulov môžete pridať maximálne
999 videozáznamov v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) alebo 99 videozáznamov v
kvalite so štandardným rozlíšením (SD).
Ak chcete pridať videozáznam na prehrávaciu
obrazovku alebo na obrazovku INDEX,
(OPTION).
dotknite sa
Zoznam titulov môžete skopírovať na disk taký,
aký je, a to pomocou dodaného softvéru.


 [YES] 

Pridanie všetkých videozáznamov
nasnímaných v rovnaký deň naraz

V kroku 2 sa dotknite [
ADD by
ADD by date].
date]/[
Na obrazovke sa zobrazí dátum nahratia
videozáznamov.
Obsah
 Dotknite sa
 .
Zoznamy titulov, ktoré by obsahovali aj
obrazový materiál v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) a zároveň aj obrazový materiál
v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením
(SD) si vytvárať nemôžete.
Prehrávanie zoznamu titulov
 Dotknite sa (HOME) 
(VIEW IMAGES)  [PLAYLIST].
Dotknite sa tlačidla
/ , ak
chcete vybrať dátum požadovaného
videozáznamu a potom sa dotknite
.
tlačidla
Videozáznamy nasnímané v požadovaný
deň sa zobrazia na obrazovke.
Zobrazia sa videozáznamy pridané do
zoznamu titulov.
Tipy
Ak chcete záber potvrdiť, dotknite sa
záberu na obrazovke LCD. Ak sa chcete
vrátiť na predchádzajúcu obrazovku,
.
dotknite sa
Užitočné techniky nahrávania
Pred vykonaním činnosti zvoľte kvalitu
obrazu a nahrávacie médium, v rámci
ktorého chcete prehrať zoznam titulov
(s. 71, 88).


Dotknite sa
 [YES] 

 Dotknite sa videozáznamu, ktorý
chcete prehrávať.
.
Zoznam titulov sa prehrá od vybratého
videozáznamu do konca. Potom sa
objaví opäť obrazovka prehrávania.
66
Register
 Poznámky
Počas pridávania videozáznamov do zoznamu
titulov nevyberajte z kamkordéra batériu
ani neodpájajte sieťový adaptér striedavého
prúdu. Môže dôjsť k poškodeniu nahrávacieho
média. Taktiež nevyberajte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ počas doby úpravy
videozáznamov na „Memory Stick PRO Duo“.
 Do zoznamu titulov sa nedajú pridať fotografie.

Odstránenie nepotrebných
videozáznamov zo zoznamu titulov
Tipy
Ak chcete záber potvrdiť, dotknite sa
záberu na obrazovke LCD. Ak sa chcete
vrátiť na predchádzajúcu obrazovku,
.
dotknite sa


Dotknite sa
.
Pomocou tlačidiel
umiestnenie.
/
vyberte
Obsah
Dotknite sa (HOME) 
(OTHERS)  [PLAYLIST EDIT].
ERASE]/[
ERASE].
Dotknite sa [
Ak chcete vymazať všetky videozáznamy
zo zoznamu titulov, dotknite sa
[
ERASE ALL]/[
ERASE ALL] 
.
[YES]  [YES] 
Vyberte videozáznam, ktorý chcete
odstrániť zo zoznamu.
Cieľový panel
Dotknite sa

 [YES] 

.
Tipy
Aj keď vymažete videozáznam zo zoznamu
titulov, pôvodný videozáznam nebude vymazaný.


Tipy
Ak vyberiete viac videozáznamov, presunú sa v
poradí, v akom sú zobrazené v zozname titulov.
.
Užitočné techniky nahrávania
Tipy
Ak chcete výber záberu potvrdiť, dotknite
sa záberu na obrazovke LCD a na chvíľu
ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na
.
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa

Dotknite sa


Vybratý videozáznam sa označí značkou .

 [YES] 
Zmena poradia v zozname titulov
Dotknite sa (HOME) 
(OTHERS)  [PLAYLIST EDIT].
MOVE]/[
MOVE].
Dotknite sa [
Vyberte videozáznam, ktorý chcete
premiestniť.
Register
Vybratý videozáznam sa označí značkou .
67
Vytvorenie disku
pomocou DVD
napaľovačky, rekordéra
Na obrazovke kamkordéra sa zobrazí
obrazovka [USB SELECT].

(pripojenie pomocou USB kábla)
Videozáznamy s kvalitou obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) môžete uložiť na disk
po pripojení kamkordéra k zariadeniu na
vytváranie diskov, ako je napríklad Sony
DVD napaľovačka, a to pomocou USB
kábla. Potrebné informácie nájdete aj v
príručkách dodaných so zariadeniami,
ktoré chcete pripojiť.
Spôsob použitý na vytvorenie disku
pripojením kamkordéra k Sony DVD
napaľovačke pomocou USB kábla je
popísaný ďalej.
 Videozáznamy nahrajte na
pripojené zariadenie.

Potrebné informácie nájdete aj v
príručkách dodaných so zariadeniami,
ktoré chcete pripojiť.
 Po dokončení operácie sa
dotknite [END]  [YES] na
obrazovke kamkordéra.
Kamkordér pripojte do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 19).
Sony DVD napaľovačka nemusí byť v
niektorých krajinách/oblastiach dostupná.
 Odpojte USB kábel.
 Zapnite kamkordér a pripojte
DVD napaľovačku a pod. ku
konektoru  (USB) na kamkordéri;
použite pritom USB kábel
(dodávaný).
 Poznámky
Disk obsahujúci snímky s kvalitou obrazu s
vysokým rozlíšením (HD), ktorý ste vytvorili by
sa nemal používať v prípade DVD prehrávačov/
rekordérov. Pretože DVD prehrávače/rekordéry
nie sú kompatibilné s formátom AVCHD, DVD
prehrávače/rekordéry nemusia vysunúť disk.
Užitočné techniky nahrávania

Obsah
 Na obrazovke kamkordéra sa
dotknite [ USB CONNECT]
ak nahrávate videozáznamy
na interný pevný disk, alebo sa
dotknite [ USB CONNECT]
ak nahrávate videozáznamy na
„Memory Stick PRO Duo“.
Vytvorenie disku s kvalitou
obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
pomocou DVD napaľovačky atď.

Ak sa obrazovka [USB SELECT]
nezobrazí, dotknite sa (HOME) 
(OTHERS)  [USB CONNECT].

Register
68
Vytvorenie disku s kvalitou obrazu
so štandardným rozlíšením (SD)
pomocou rekordéra (pripojenie
Konektor pre diaľkový ovládač A/V
pomocou A/V kábla)

Obsah
Zábery prehrávané na kamkordéri môžete
skopírovať na disk alebo videokazetu, a to
pripojením kamkordéra k rekordéru diskov,
Sony DVD napaľovačke atď.,a to pomocou
prepojenia A/V káblom. Zariadenie
pripojte buď spôsobom  alebo .
Potrebné informácie nájdete aj v príručkách
dodaných so zariadeniami, ktoré chcete
pripojiť. Zvoľte nahrávacie médium, ktoré
obsahuje videozáznamy, ktoré chcete
skopírovať, a kvalitu obrazu pred operáciou
(s. 71, 75).
Vstup
S VIDEO
VIDEO
(žltý)
(biely)
AUDIO
(žltý)
 Poznámky
 Kamkordér pripojte do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 19).
 Videozáznamy s kvalitou obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) budú skopírované pri kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (SD).
(červený)
Tok signálu
 Nahrávacie médium vložte do
nahrávacieho zariadenia.
Prípojný A/V kábel (dodáva sa)
Pripojte prípojný A/V kábel k vstupnému
konektoru iného zariadenia.

Prípojný A/V kábel s S VIDEO (predáva
sa samostatne)
Ak sa na nahrávacom zariadení nachádza
prepínač vstupov, nastavte ho na vstupný
režim.

69
Pripojte kamkordér do vstupných
konektorov nahrávacieho zariadenia.
Register
 Pripojte kamkordér ku
nahrávaciemu zariadeniu
(rekordér diskov atď.) pomocou
prípojného A/V kábla  (dodáva
sa), alebo prípojného A/V kábla s
konektorom S VIDEO  (predáva
sa samostatne).
Keď sa pripájate na iné zariadenie
prostredníctvom konektora S VIDEO,
s prípojným A/V prípojným káblom
a s káblom S VIDEO (predáva sa
samostatne), môžete dosiahnuť lepší
výsledok (kvalitnejší obraz) než s použitím
prípojného A/V kábla. Biely a červený
konektor (ľavý/pravý kanál audio signálu)
a konektor S VIDEO (kanál S VIDEO)
prípojného A/V prípojného kábla prepojte
s S VIDEO káblom. Ak pripojíte iba
konektor S VIDEO, nebudete počuť žiadny
zvuk. Pripojenie žltého (video) konektora
nie je potrebné.
Užitočné techniky nahrávania
Sony DVD napaľovačka nemusí byť v
niektorých krajinách/oblastiach dostupná.
Kontrola informácií o
batérii
 V kamkordéri spustite
prehrávanie a v nahrávacom
zariadení nahrávanie.

Približnú zostávajúcu kapacitu batérie
môžete skontrolovať.
Ďalšie informácie nájdete v príručke k
nahrávaciemu zariadeniu.
Obsah
Dotknite sa položky (HOME) 
(OTHERS)  [BATTERY INFO].
 Po ukončení kopírovania zastavte
nahrávacie zariadenie a potom
kamkordér.
Zobrazí sa zostávajúca kapacita batérie.
 Poznámky
Keďže kopírovanie prebieha prostredníctvom
analógového prenosu údajov, kvalita obrazu sa
môže znížiť.
 Nemôžete kopírovať na dva rekordéry
prepojené HDMI káblom.
 Aby ste na obrazovke monitora pripojeného
zariadenia skryli indikátory na obrazovke (ako
(HOME) 
je počítadlo atď.), dotknite sa
(SETTINGS)  [OUTPUT SETTINGS]
 [DISP OUTPUT]  [LCD PANEL]


(predvolené nastavenie) 
.
 Pre nahratie dátumu/času, súradníc (HDRXR200VE), alebo údajov nastavenia kamery,
(HOME) 
(SETTINGS)
dotknite sa
 [VIEW IMAGES SET]  [DATA CODE]


 požadované nastavenie 
. Okrem toho, dotknite sa
(HOME) 
(SETTINGS)  [OUTPUT SETTINGS]
 [DISP OUTPUT]  [V.OUT/PANEL] 


.
 Pokiaľ je formát obrazovky zobrazovacích
zariadení (TV prijímač a pod.) 4:3, dotknite
(HOME) 
(SETTINGS) 
sa
[OUTPUT SETTINGS]  [TV TYPE] 


.
[4:3] 
 Ak pripájate kamkordér k monofónnemu
zariadeniu, pripojte žltý konektor prípojného A/
V kábla ku vstupnému konektoru videa a biely
konektor (ľavý kanál) alebo červený konektor
(pravý kanál) ku vstupnému konektoru zvuku
na zariadení.

Dotknite sa položky
.
Užitočné techniky nahrávania
Zatvorenie obrazovky s informáciami
o batérii
Register
70
Používanie nahrávacích médií
Zmena nahrávacieho
média
Voľba nahrávacieho média pre
fotografie
Zobrazí sa obrazovka [PHOTO
MEDIA SET].
 Dotknite sa požadovaného
nahrávacieho média.
 Dotknite sa položky [YES] 
Pevný disk
Videozáznamy
Obsah
 Dotknite sa položky (HOME)

(MANAGE MEDIA) 
[PHOTO MEDIA SET].
Ako nahrávacie médium, médium na
prehrávanie alebo úpravu môžete vo
svojom kamkordéri vybrať interný pevný
disk alebo pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“. Samostatne zvoľte médium,
ktoré bude používané pre videozáznamy
a fotografie. V rámci predvoleného
nastavenia sú videozáznamy a fotografie
nahrávané na interný pevný disk.
.
Nahrávacie médium sa zmenilo.
Fotografie



Kontrola nastavení nahrávacieho média
Na vybranom médiu môžete vykonávať
nahrávanie, prehrávanie a editovanie.
Pozrite stranu 119 s informáciami o čase
nahrávania pre videozáznamy.
Počet nasnímateľných fotografií nájdete na
strane 120 .
Zapnite indikátor (videozáznam) pre
kontrolu nahrávacieho média používaného
pre videozáznamy, alebo indikátor
(fotografia) pre fotografie. Ikona média sa
zobrazí v pravom hornom rohu obrazovky.
Voľba nahrávacieho média pre
videozáznamy
: interný pevný disk
: „Memory Stick PRO Duo“
 Dotknite sa (HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MOVIE
MEDIA SET].
Vloženie „Memory Stick PRO Duo“
Zobrazí sa obrazovka [MOVIE MEDIA
SET].

Nastavte nahrávacie médium na [MEMORY
STICK] s cieľom nahrávať videozáznamy
a/alebo fotografie na „Memory Stick PRO Duo“
(s. 71).
Typy pamäťových kariet „Memory
Stick“, ktoré môžete používať s
kamkordérom
.

Nahrávacie médium sa zmenilo.
Pre nahrávanie videozáznamov sa odporúča
použiť pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ s kapacitou 1 GB alebo väčšiu označenú :
71
Register
 Dotknite sa požadovaného
média.
 Dotknite sa položky [YES] 
Užitočné techniky nahrávania
„Memory Stick PRO Duo“
(„Memory Stick

PRO Duo“)*
(„Memory Stick
PRO-HG Duo“)
* Môžete použiť kartu s označením Mark2,
ale aj bez neho.
Pozrite stranu 118 s informáciami o čase
nahrávania pre „Memory Stick PRO Duo“.

Indikátor prístupu
(„Memory Stick PRO Duo“)
„Memory Stick PRO Duo“/„Memory Stick PRO-HG Duo“
(Túto veľkosť je možné používať vo vašom kamkordéri.)
Obrazovka [Create a new Image
Database File.] sa zobrazí po vložení
nového média „Memory Stick PRO
Duo“ keď indikátor (videozáznam)
svieti.
„Memory Stick“
(Nemôže sa používať s kamkordérom.)
 Dotknite sa položky [YES].




Okrem pamäťových kariet uvedených vyššie
sa nemôžu použiť žiadne iné typy pamäťových
kariet.
„Memory Stick PRO Duo“ je možné použiť iba
so zariadeniami kompatibilnými s „Memory
Stick PRO“.
Na pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
ani na adaptér pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ nelepte žiadne nálepky a pod.
Vložte „Memory Stick PRO Duo“ do adaptéra
„Memory Stick Duo“, keď používate „Memory
Stick PRO Duo“ spolu so zariadeniami
kompatibilnými s „Memory Stick“.
 Poznámky
Pokiaľ sa v kroku 2 zobrazí [Failed to create
a new Image Database File. It may be
possible that there is not enough free space.]
naformátujte „Memory Stick PRO Duo“ (s. 73).

Vysunutie „Memory Stick PRO Duo“
Otvorte kryt „Memory Stick Duo“ a raz
jemne zatlačte na „Memory Stick PRO
Duo“.

 Otvorte kryt „Memory Stick
Duo“ a „Memory Stick PRO Duo“
zasuňte do štrbiny pre zasunutie
„Memory Stick Duo“, a to dokiaľ
neklikne.


Počas nahrávania kryt „Memory Stick Duo“
neotvárajte.
Pri vkladaní alebo vysúvaní „Memory Stick
PRO Duo“ postupujte opatrne, aby „Memory
Stick PRO Duo“ nevyskočila a nespadla.
Register

Pre nahrávanie fotografií na „Memory
Stick PRO Duo“ sa dotknite položky [NO].
Užitočné techniky nahrávania

Obsah

Skontrolujte smer „Memory Stick PRO
Duo“. Ak násilne zasuniete „Memory Stick
PRO Duo“ nesprávnym smerom, „Memory
Stick PRO Duo“, štrbina pre zasunutie
„Memory Stick Duo“ alebo obrazové údaje
sa môžu poškodiť.
Zatvorte kryt „Memory Stick Duo“ po
vložení „Memory Stick PRO Duo“.
72
Kontrola informácií o
médiu
Vymazanie všetkých
videozáznamov a
fotografií (formátovanie)
Dokážete skontrolovať zostávajúci čas
nahrávania pre každý režim snímania pre
nahrávacie médium vybrané v [MOVIE
MEDIA SET] (s. 71), ako aj približné voľné
a využité miesto na nahrávacom médiu.
 Poznámky
Kamkordér pripojte do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 19).
 Aby ste zabránili strate dôležitých záberov, mali
by ste ich pred formátovaním nahrávacieho
média uložiť (s. 68, pozrite si aj Návod na
používanie).
 Chránené videozáznamy a fotografie budú
taktiež vymazané.
 Poznámky
Počas činnosti Easy Handycam nemôžete
kontrolovať informácie o médiu. Ukončite
režim Easy Handycam.


Dotknite sa položky (HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MEDIA INFO].
Zobrazí sa zostávajúci čas nahrávania pre
každý režim snímania.
1
2
Dotknite sa nahrávacieho média,
ktoré bude formátované ([HDD]
alebo [MEMORY STICK]).
Vypnutie obrazovky
Dotknite sa položky
.
 Poznámky
Prepočet pre miesto na nahrávacom médiu
je 1 MB = 1 048 576 bajtov. Časti s veľkosťou
menšou ako MB sa nezapočítajú pri
zobrazovaní miesta na nahrávacom médiu.
Zobrazená veľkosť pre celý pevný disk bude o
niečo menšia ako je veľkosť zobrazená nižšie, a
to aj napriek zobrazeniu voľného aj využitého
miesta na pevnom disku.
 HDR-XR100E/XR105E/XR106E: 80 000 MB
 HDR-XR200E/XR200VE: 120 000 MB
 Pre oblasť správy súborov sa použité miesto
nezobrazí ako 0 MB ani po použití funkcie
[MEDIA FORMAT] (s. 73).
3
Dotknite sa [YES]  [YES] 

 Poznámky
Pokiaľ je zobrazené [Executing…] nezatvárajte
obrazovky LCD, nepoužívajte tlačidlá
kamkordéra, neodpájajte sieťový adaptér
striedavého prúdu alebo z kamkordéra
nevyberajte „Memory Stick PRO Duo“.
(Indikátor ACCESS/indikátor prístupu bude
počas formátovania média svietiť alebo blikať.)
.

73
Register
Tipy
Iba informácie o vybranom médiu budú
zobrazené v rámci [MOVIE MEDIA SET]
(s. 71). V prípade potreby zmeňte nastavenie
pre médium


Užitočné techniky nahrávania
Dotknite sa položky (HOME)

(MANAGE MEDIA) 
[MEDIA FORMAT].
Tipy
Ak chcete zistiť zostatkovú kapacitu nahrávania,
v pravej spodnej časti
dotknite sa položky
obrazovky.


Obsah
Formátovaním sa vymažú všetky
videozáznamy a fotografie aby sa obnovila
voľná kapacita pre nahrávanie.
Ochrana dát na
internom pevnom
disku pred obnovením.
4
[ EMPTY] vám umožňuje zapísať
nezrozumiteľné dáta na pevný disk
kamkordéra. Týmto spôsobom bude ťažšie
obnoviť akékoľvek pôvodné dáta. Pri
zneškodnení alebo odovzdaní kamkordéra
sa odporúča aby ste vykonali operáciu
[ EMPTY].
5
Dotknite sa [YES]  [YES] 
.
 Poznámky
Aktuálny čas vykonávania operácie
[ EMPTY] je;
 HDR-XR100E/XR105E/XR106E: asi 80 minút
 HDR-XR200E/XR200VE: asi 120 minút
 Pokiaľ zastavíte vykonávanie operácie
[ EMPTY] počas zobrazenia [Executing…],
operáciu dokončite vykonaním operácie
[[MEDIA FORMAT] alebo [ EMPTY] pri
najbližšom použití kamkordéra.

1
Sieťový adaptér striedavého
prúdu pripojte ku konektoru DC
IN na kamkordéri a k sieťovej
zásuvke.
2
EMPTY].
Užitočné techniky nahrávania
 Poznámky
Ak vykonáte operáciu [ EMPTY] všetky
zábery budú vymazané. Aby ste zabránili strate
dôležitých záberov, mali by ste ich uložiť (s. 68,
pozrite si aj Návod na používanie) skôr, ako
vykonáte operáciu [ EMPTY].
 Operáciu [
EMPTY] nedokážete vykonať
pokiaľ nepripojíte sieťový adaptér striedavého
prúdu k sieťovej zásuvke.
 Odpojte všetky káble okrem sieťového adaptéra
striedavého prúdu. Počas operácie neodpájajte
sieťový adaptér striedavého prúdu.
 Počas vykonávania operácie [
EMPTY]
zabráňte vibráciám alebo otrasom kamkordéra.

Zobrazí sa obrazovka [
Obsah
Dotknite sa [EMPTY].
Otvorte obrazovku LCD a
kamkordér zapnite.
3
Zobrazí sa obrazovka [
Register
Dotknite sa (HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MEDIA
FORMAT]  [HDD].
FORMAT].
74
Prispôsobenie kamkordéra
MOVIE SETTINGS (položky pre nahrávanie videozáznamov)
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
/
SET
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [MOVIE SETTINGS]  [
nastavenie  [YES] 

/
SET]  požadované
HD QUALITY
Nahrávanie, prehrávanie alebo úprava videozáznamov s kvalitou obrazu s
vysokým rozlíšením (HD)
SD QUALITY
Nahrávanie, prehrávanie alebo úprava videozáznamov s kvalitou obrazu so
štandardným rozlíšením (SD)
REC MODE (režim nahrávania)
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
(SETTINGS)  [MOVIE SETTINGS]  [REC MODE]  požadované


Užitočné techniky nahrávania
Tipy
Videozáznamy dokážete nahrávať, prehrávať alebo upravovať jedine pri vybranej kvalite obrazu. Ak
chcete nahrávať, prehrávať alebo upravovať filmy v inej kvalite obrazu, zmeňte toto nastavenie.


Obsah
Pre nahrávanie, prehrávanie alebo úpravy môžete zvoliť kvalitu obrazu s vysokým rozlíšením
(HD) alebo štandardným rozlíšením (SD).
Pri nahrávaní je možné výberom režimu nahrávania vybrať kvalitu obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) spomedzi 4 úrovní. Pri nahrávaní rýchlo sa pohybujúceho predmetu sa
odporúča používanie vysokej kvality obrazu [FH].
HD FH (
Nahráva v režime s najvyššou kvalitou (AVC HD 16M (FH))*1.
)
HD HQ (
)
Nahráva v režime s vysokou kvalitou (AVC HD 9M (HQ))*2.
 HD SP (
)
Nahráva v režime so štandardnou kvalitou (AVC HD 7M (SP))*2.
HD LP (
)
Zvyšuje čas nahrávania (úsporné prehrávanie) (AVC HD 5M (LP))*2.
Pri nahrávaní je možné výberom režimu nahrávania vybrať kvalitu obrazu so štandardným
rozlíšením (SD)*3 spomedzi 3 úrovní.
SD HQ (
)
Nahráva v režime s vysokou kvalitou (SD 9M (HQ)).
 SD SP (
)
Nahráva v režime štandardnej kvality (SD 6M (SP)).
SD LP (
)
Zvyšuje čas nahrávania (úsporné prehrávanie) (SD 3M (LP)).
*3 Videozáznamy sa zaznamenávajú vo formáte MPEG2.
75
Register
*1Videozáznamy sa nahrávajú vo formáte AVCHD 1920  1080/50i.
*2Videozáznamy sa nahrávajú vo formáte AVCHD 1440  1080/50i.
 Poznámky
Ak nahrávate v režime LP, kvalita videozáznamov môže byť nižšia alebo scény s rýchlym pohybom sa
môžu pri prehrávaní videozáznamu zobraziť ako blokový šum.

Tipy
Pozrite si stránku 118, kde nájdete informácie pre predpokladaný čas nahrávania každého režimu.
Môžte zvoliť [REC MODE] pre každé nahrávacie médium samostatne.
Hodnoty ako napríklad 16 M uvedené v tabuľke predstavujú priemernú bitovú rýchlosť. M znamená
Mbps.




Obsah
AUDIO MODE
Môžete zmeniť formát nahrávania zvuku.
Kroky
(HOME) 
nastavenie 

(SETTINGS)  [MOVIE SETTINGS]  [AUDIO MODE]  požadované


Nahráva v 5,1-kanálovom priestorovom zvuku.
2ch STEREO
(
)
Nahráva zvuk vo formáte 2-kanálové stereo.
NIGHTSHOT LIGHT (HDR-XR200E/XR200VE)
Pokiaľ používate funkciu NightShot (s. 36), čistejšie obrázky môžete nasnímať aktivovaním
[NIGHTSHOT LIGHT], kedy dochádza k vyžarovaniu infračerveného svetla (neviditeľné).
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [MOVIE SETTINGS]  [NIGHTSHOT LIGHT] 


požadované nastavenie 
 ON
Užitočné techniky nahrávania
5.1ch SURROUND
(
)
Dochádza k vyžarovaniu infračerveného svetla.
OFF
Nedochádza k vyžarovaniu infračerveného svetla.
 Poznámky
Infračervený port (s. 7) nezakrývajte prstami ani inými predmetmi.
 Odpojte konverzný objektív (predáva sa samostatne).
 Maximálna vzdialenosť snímania pri používaní funkcie [NIGHTSHOT LIGHT] je asi 3 m.

Pri snímaní záberov v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (SD) môžete pomer strán
vybrať podľa pripojeného televízora. Ďalšie informácie nájdete v príručke k televízoru.
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
(SETTINGS)  [MOVIE SETTINGS]  [WIDE SELECT]  požadované


76
Register
WIDE SELECT
Nahráva videozáznamy v celo obrazovkovom formáte na TV prijímači s
pomerom strán 16:9 (širokouhlý).
 16:9 WIDE
4:3 (
Nahráva videozáznamy v celo obrazovkovom formáte na TV prijímači s
pomerom strán 4:3.
)
 Poznámky
Nastavte položku [TV TYPE] správne podľa televízora pripojeného na prehrávanie (s. 93).

Obsah
DIGITAL ZOOM
Ak chcete dosiahnuť vyššiu úroveň priblíženia ako je nasledujúce optické priblíženie, môžete
vybrať maximálnu úroveň priblíženia. Kvalita obrazu sa v prípade digitálneho priblíženia
zhorší.
HDR-XR100E/XR105E/XR106E: 10 ×
HDR-XR200E/XR200VE: 15 ×
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
(SETTINGS)  [MOVIE SETTINGS]  [DIGITAL ZOOM]  požadované


HDR-XR100E/XR105E
 OFF
Priblíženie do hodnoty 10-násobku sa vykoná opticky.
20 ×
Priblíženie do hodnoty 10-násobku sa vykoná opticky a následne do hodnoty
20-násobku digitálne.
120 ×
Priblíženie do hodnoty 10-násobku sa vykoná opticky a následne do hodnoty
120-násobku digitálne.
Užitočné techniky nahrávania
Na pravej strane pruhu sa zobrazuje faktor digitálneho
priblíženia. Po vybratí úrovne priblíženia sa zobrazí oblasť
priblíženia.
HDR-XR106E
 OFF
Priblíženie do hodnoty 10-násobku sa vykoná opticky.
Priblíženie do hodnoty 10-násobku sa vykoná opticky a následne do hodnoty
20-násobku digitálne.
150 ×
Priblíženie do hodnoty 10-násobku sa vykoná opticky a následne do hodnoty
150-násobku digitálne.
HDR-XR200E/XR200VE
 OFF
Priblíženie do hodnoty 15-násobku sa vykoná opticky.
30 ×
Priblíženie do hodnoty 15-násobku sa vykoná opticky a následne do hodnoty
30-násobku digitálne.
180 ×
Priblíženie do hodnoty 15-násobku sa vykoná opticky a následne do hodnoty
180-násobku digitálne.
77
Register
20 ×
STEADYSHOT
Otrasy kamery môžete vyrovnať.
Keď používate statív (predáva sa samostatne), nastavte funkciu [
( ) ; záber bude potom prirodzený.
STEADYSHOT] 
Obsah
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [MOVIE SETTINGS]  [


požadované nastavenie 
STEADYSHOT] na [OFF]
HDR-XR100E/XR105E/XR106E
 ON
OFF (
Funkcia SteadyShot sa používa.
Funkcia SteadyShot sa nepoužíva.
)
HDR-XR200E/XR200VE
 ACTIVE
Ponúka omnoho výkonnejší efekt SteadyShot.
STANDARD
OFF (
Ponúka efekt SteadyShot v rámci relatívne stabilných podmienok záznamu.
Funkcia SteadyShot sa nepoužíva.
)
Počas snímania na tmavých miestach sa rýchlosť uzávierky automaticky zníži na 1/25
sekundy.
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [MOVIE SETTINGS]  [AUTO SLW SHUTTR] 


požadované nastavenie 
 ON
Užitočné techniky nahrávania
AUTO SLW SHUTTR (automatická pomalá uzávierka)
Používa sa funkcia automatickej pomalej uzávierky.
OFF
Funkcia automatickej pomalej uzávierky sa nepoužíva.
X.V.COLOR
Dokážete snímať širší rozsah farieb. Tak môžu byť verne reprodukované rôzne farby ako
brilantné farby kvetov alebo tyrkysová farba mora.
 OFF
ON (
(SETTINGS)  [MOVIE SETTINGS]  [X.V.COLOR]  požadované


Snímanie prebieha pri bežnom rozsahu farieb.
)
Nahráva v x.v.Color.
 Poznámky
Nastavte [X.V.COLOR] na [ON] ak bude zaznamenaný videozáznam prehrávaný na TV prijímači
kompatibilnom pre x.v.Color. Ďalšie informácie nájdete v príručke k televízoru.

78
Register
Kroky
(HOME) 
nastavenie 


Ak bude videozáznam zaznamenaný pomocou tejto funkcie [ON] prehraný na TV prijímači
nekompatibilnom pre funkciu x.v.Color, farba môže byť nesprávne reprodukovaná.
[X.V.COLOR] nemožno nastaviť na [ON]:
 Pri nahrávaní videozáznamov v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (SD)
 Počas nahrávania videozáznamu.
GUIDEFRAME
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
(SETTINGS)  [MOVIE SETTINGS]  [GUIDEFRAME]  požadované

 OFF
ON

Nezobrazí vodiaci rám.
Vodiaci rám sa zobrazí.
REMAINING SET
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [MOVIE SETTINGS]  [


požadované nastavenie 
 ON
AUTO
Užitočné techniky nahrávania
Tipy
Keď je objekt umiestnený na prieseku pomocného rámčeka, kompozícia bude vyvážená.


Obsah
Rám môžete zobraziť a skontrolovať, či je objekt vo vodorovnej alebo zvislej polohe.
Rámček sa nenahrá. Stlačením DISP rámček zmizne.
REMAINING SET] 
Vždy zobrazuje indikátor zostatkovej kapacity nahrávacieho média.
 Poznámky
Keď je zostávajúci čas na nahrávanie videozáznamu kratší ako 5 minút, indikátor zostáva zobrazený na
obrazovke.

79
Register
V prípadoch popísaných nižšie sa asi na 8 sekúnd zobrazí zostávajúci čas
nahrávania videozáznamov.
 Pokiaľ váš kamkordér počas doby rozsvietenia indikátora
(videozáznam) zistí zostávajúcu kapacitu nahrávacieho média.
 Keď stlačíte DISP s cieľom zapnúť indikátor, a to počas doby, kedy
indikátor
(videozáznam) svieti
 Keď vyberiete režim nahrávania videozáznamu v ponuke HOME MENU
FLASH MODE (HDR-XR200E/XR200VE)
Blesk je možné nastaviť pri snímaní statických záberov pomocou vstavaného alebo externého
blesku (predáva sa samostatne), ktorý je kompatibilný s kamkordérom.
(SETTINGS)  [MOVIE SETTINGS]  [FLASH MODE]  požadované

 AUTO

Odpáli blesk automaticky pri nedostatočnom osvetlení prostredia.
ON ( )
Blesk sa použije vždy bez ohľadu na intenzitu okolitého jasu.
OFF ( )
Nahráva bez blesku.
 Poznámky
Odporúčaná vzdialenosť na snímanie objektu s použitím vstavaného blesku je približne od 0,3 do 2,5 m.
 Pred použitím odstráňte prach z blesku. Ak je blesk pokrytý prachom alebo dôjde k zmene farby vplyvom
tepla, účinok blesku sa môže znížiť.
 Túto položku nedokážete nastaviť pokiaľ je filter alebo konverzný objektív namontovaný na kamkordéri.
 Indikátor /CHG (nabíjanie) (s. 8) počas nabíjania blesku bliká a po ukončení nabíjania zostane svietiť.
 Použitie blesku na osvetlených miestach, napríklad pri snímaní objektu s podsvietením nemusí byť
účinné.
Obsah
Kroky
(HOME) 
nastavenie 

Túto funkciu je možné nastaviť pri snímaní statických záberov pomocou vstavaného alebo
externého blesku (predáva sa samostatne), ktorý je kompatibilný s kamkordérom.
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
HIGH (
(SETTINGS)  [MOVIE SETTINGS]  [FLASH LEVEL]  požadované

Užitočné techniky nahrávania
FLASH LEVEL (HDR-XR200E/XR200VE)

Zvýši úroveň intenzity blesku.
)
 NORMAL ( )
LOW (
Zníži úroveň intenzity blesku.
)
REDEYE REDUC (Zníženie efektu červených očí) (HDR-XR200E/XR200VE)
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
(SETTINGS)  [MOVIE SETTINGS]  [REDEYE REDUC]  požadované


80
Register
Túto funkciu je možné nastaviť pri snímaní statických záberov pomocou vstavaného alebo
externého blesku (predáva sa samostatne), ktorý je kompatibilný s kamkordérom.
Ak nastavíte [REDEYE REDUC] na [ON], následne nastavte [FLASH MODE] na [AUTO]
. Efektu červených očí zabránite zapnutím predblesku pred
alebo [ON], zobrazí sa
odpálením blesku.
 OFF
ON (
Nezabraňuje efektu červených očí.
)
Zabraňuje efektu červených očí.
 Poznámky
V závislosti od jednotlivých rozdielov a iných podmienok nemusí zníženie efektu červených očí priniesť
želaný výsledok.
 Funkcia efektu červených očí nefunguje pri automatickom zázname, ktorý využíva funkciu [SMILE
SHUTTER].

Obsah
CONVERSION LENS
Pri použití konverzného objektívu (predáva sa samostatne) použite túto funkciu na snímanie s
optimálnou kompenzáciou chvenia kamery a zaostrenia pre každý objektív.
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [MOVIE SETTINGS]  [CONVERSION LENS] 


požadované nastavenie 
Zvoľte v prípade používania širokouhlého konverzného objektívu.
TELE CONVERSION
( )
Zvoľte v prípade používania konverzného objektívu pre vzdialené predmety.
 OFF
Zvoľte v prípade nepoužívania konverzného objektívu.
AUTO BACK LIGHT (Korekcia automatickým podsvietením)
Váš kamkordér nastavuje expozíciu pre podsvietené objekty automaticky.
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [MOVIE SETTINGS]  [AUTO BACK LIGHT] 


požadované nastavenie 
 ON
OFF
Užitočné techniky nahrávania
WIDE CONVERSION
( )
Nastavuje expozíciu pre objekty s podsvietením automaticky.
Nenastavuje expozíciu pre objekty s podsvietením.
Register
81
PHOTO SETTINGS (položky pre snímanie fotografií)
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
IMAGE SIZE
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
 4.0M (
(SETTINGS)  [PHOTO SETTINGS]  [

Nasníma obrázky vo vysokej kvalite pri pomere strán 16:9 (širokouhlé)
(2 304 × 1 296).
)
Umožňuje nasnímať viac fotografií v relatívne čistej kvalite (1 600 × 1 200).
)
VGA(0.3M) (
IMAGE SIZE]  požadované

Nasníma obrázky vo vysokej kvalite (2 304 × 1 728).
)
3.0M (
1.9M (
Obsah
Môžete zvoliť veľkosť nasnímanej fotografie.
Umožňuje snímanie maximálneho počtu fotografií (640 × 480).
)
(fotografia).
FILE NO. (číslo súboru)
Môžete si vybrať spôsob priraďovania čísla pre súbory fotografií.
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
 SERIES
RESET
(SETTINGS)  [PHOTO SETTINGS]  [FILE NO.]  požadované

Užitočné techniky nahrávania
 Poznámky
Veľkosť vybraného záberu je efektívna, pokiaľ svieti indikátor
 Počet nasnímateľných fotografií nájdete na strane 120 .


Priradí čísla súborov pre fotografie v poradí.
súboru sa zvýši po každom zaznamenaní fotografie.
 Aj v prípade výmeny „Memory Stick PRO Duo“ za inú, číslo súboru bude
priradené podľa poradia.
 Číslo
Priraďuje čísla súborov v postupnosti a vždy pokračuje najväčším číslom
existujúcim na aktuálnom nahrávacom médiu.
 Pokiaľ dôjde k výmene „Memory Stick PRO Duo“ za inú, číslo súboru je
priradené pre každý súbor „Memory Stick PRO Duo“.
Pokiaľ používate funkciu (s. 36), čistejšie obrázky môžete nasnímať aktivovaním
[NIGHTSHOT LIGHT], kedy dochádza k vyžarovaniu infračerveného svetla (neviditeľné).
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [PHOTO SETTINGS]  [NIGHTSHOT LIGHT] 


požadované nastavenie 
82
Register
NIGHTSHOT LIGHT (HDR-XR200E/XR200VE)
 ON
Dochádza k vyžarovaniu infračerveného svetla.
OFF
Nedochádza k vyžarovaniu infračerveného svetla.
 Poznámky


STEADYSHOT (HDR-XR200E/XR200VE)
Otrasy kamery môžete vyrovnať.
Keď používate statív (predáva sa samostatne), nastavte funkciu [
( ); záber bude potom prirodzený.
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [PHOTO SETTINGS]  [


požadované nastavenie 
 ON
STEADYSHOT] na [OFF]
STEADYSHOT] 
Funkcia SteadyShot sa používa.
Funkcia SteadyShot sa nepoužíva.
)
AUTO SLW SHUTTR (automatická pomalá uzávierka)
Počas snímania na tmavých miestach sa rýchlosť uzávierky automaticky zníži na 1/25
sekundy.
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [PHOTO SETTINGS]  [AUTO SLW SHUTTR] 


požadované nastavenie 
 ON
Užitočné techniky nahrávania
OFF (
Obsah

Infračervený port (s. 7) nezakrývajte prstami ani inými predmetmi.
Odpojte konverzný objektív (predáva sa samostatne).
Maximálna vzdialenosť snímania pri používaní funkcie [NIGHTSHOT LIGHT] je asi 3 m.
Používa sa funkcia automatickej pomalej uzávierky.
OFF
Funkcia automatickej pomalej uzávierky sa nepoužíva.
GUIDEFRAME
Rám môžete zobraziť a skontrolovať, či je objekt vo vodorovnej alebo zvislej polohe.
Rámček sa nenahrá. Stlačením DISP rámček zmizne.
(SETTINGS)  [PHOTO SETTINGS]  [GUIDEFRAME]  požadované


83
Register
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
 OFF
Nezobrazí vodiaci rám.
ON
Vodiaci rám sa zobrazí.
Obsah
Tipy
Keď je objekt umiestnený na prieseku pomocného rámčeka, kompozícia bude vyvážená.


FLASH MODE (HDR-XR200E/XR200VE)
Blesk je možné nastaviť pri snímaní statických záberov pomocou vstavaného alebo externého
blesku (predáva sa samostatne), ktorý je kompatibilný s kamkordérom.
(SETTINGS)  [PHOTO SETTINGS]  [FLASH MODE]  požadované

 AUTO

Odpáli blesk automaticky pri nedostatočnom osvetlení prostredia.
ON ( )
Blesk sa použije vždy bez ohľadu na intenzitu okolitého jasu.
OFF ( )
Nahráva bez blesku.
 Poznámky
Odporúčaná vzdialenosť na snímanie objektu s použitím vstavaného blesku je približne od 0,3 do 2,5 m.
 Pred použitím odstráňte prach z blesku. Ak je blesk pokrytý prachom alebo dôjde k zmene farby vplyvom
tepla, účinok blesku sa môže znížiť.
 Túto položku nedokážete nastaviť pokiaľ je filter alebo konverzný objektív namontovaný na kamkordéri.
 Indikátor /CHG (nabíjanie) (s. 8) počas nabíjania blesku bliká a po ukončení nabíjania zostane svietiť.
 Použitie blesku na osvetlených miestach, napríklad pri snímaní objektu s podsvietením nemusí byť
účinné.

Užitočné techniky nahrávania
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
FLASH LEVEL (HDR-XR200E/XR200VE)
Túto funkciu je možné nastaviť pri snímaní statických záberov pomocou vstavaného alebo
externého blesku (predáva sa samostatne), ktorý je kompatibilný s kamkordérom.
HIGH (
)
(SETTINGS)  [PHOTO SETTINGS]  [FLASH LEVEL]  požadované


Zvýši úroveň intenzity blesku.
 NORMAL ( )
LOW (
)
Zníži úroveň intenzity blesku.
84
Register
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
REDEYE REDUC (Zníženie efektu červených očí) (HDR-XR200E/XR200VE)
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [PHOTO SETTINGS]  [REDEYE REDUC] 


požadované nastavenie 
 OFF
ON (
Obsah
Túto funkciu je možné nastaviť pri snímaní statických záberov pomocou vstavaného alebo
externého blesku (predáva sa samostatne), ktorý je kompatibilný s kamkordérom.
Ak nastavíte [REDEYE REDUC] na [ON], následne nastavte [FLASH MODE] na [AUTO]
. Efektu červených očí zabránite zapnutím predblesku pred
alebo [ON], zobrazí sa
odpálením blesku.
Nezabraňuje efektu červených očí.
)
Zabraňuje efektu červených očí.
 Poznámky
V závislosti od jednotlivých rozdielov a iných podmienok nemusí zníženie efektu červených očí priniesť
želaný výsledok.
 Funkcia efektu červených očí nefunguje pri automatickom zázname, ktorý využíva funkciu [SMILE
SHUTTER].

Pri použití konverzného objektívu (predáva sa samostatne) použite túto funkciu na snímanie s
optimálnou kompenzáciou chvenia kamery (HDR-XR200E/XR200VE) a zaostrenia pre každý
objektív.
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [PHOTO SETTINGS]  [CONVERSION LENS] 


požadované nastavenie 
WIDE CONVERSION
( )
Zvoľte v prípade používania širokouhlého konverzného objektívu.
TELE CONVERSION
( )
Zvoľte v prípade používania konverzného objektívu pre vzdialené predmety.
 OFF
Užitočné techniky nahrávania
CONVERSION LENS
Zvoľte v prípade nepoužívania konverzného objektívu.
AUTO BACK LIGHT (Korekcia automatickým podsvietením)
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [PHOTO SETTINGS]  [AUTO BACK LIGHT] 


požadované nastavenie 
 ON
OFF
Nastavuje expozíciu pre objekty s podsvietením automaticky.
Nenastavuje expozíciu pre objekty s podsvietením.
85
Register
Váš kamkordér nastavuje expozíciu pre podsvietené objekty automaticky.
FACE FUNC. SET (Položky na nastavenie funkcie tváre)
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
FACE DET. SETTING
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [FACE FUNC. SET]  [FACE DET. SETTING]  [FACE



DETECTION]/[FRAME SETTING]  požadované nastavenie 
Obsah
Nastavenie funkcie FACE DETECTION je možné upraviť.
FACE DETECTION
Zistí tváre objektov a automaticky upraví zaostrenie/farbu alebo expozíciu. Okrem toho
nastavuje kvalitu obrazu častí tváre omnoho presnejšie, a to v prípade videozáznamov s
kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD).
 ON (
)
Rozpozná tváre.
Nezisťuje tváre.
 Poznámky
V závislosti od nahrávacích podmienok,podmienok objektu a nastavení kamkordéra nemusí zariadenie
tváre zistiť.
 [FACE DETECTION] nemusí fungovať správne v závislosti od podmienok snímania. V tomto prípade
nastavte funkciu [FACE DETECTION] na [OFF] .

Tipy
Rozpoznané tváre sa nahrajú do registra Face Index, avšak nemusia sa nahrať všetky. Taktiež aj počet
tvárí, ktoré môžu byť nahrané do registra Face Index je obmedzený. Prehratie z registra Face Index,
pozrite si stranu 45.


Užitočné techniky nahrávania
OFF
FRAME SETTING
Nastavte, či má alebo nemá byť zobrazený detekčný rám pri rozpoznaní tváre [FACE
DETECTION] alebo [DETECTION SET].
Oranžový rám: Tvár zacielená pre možné snímanie s rozpoznaním úsmevu.
DETECTION SET
FACE DETECTION
 ON
OFF
Rám detekcie tváre
Nezobrazí detekčný rám.
86
Register
Biely rám: Rozpoznáva tváre
 Poznámky
Pri používaní zrkadlového režimu sa rámik rozpoznania úsmevu nezobrazí (s. 37).

SMILE SHUTTER
Nastavenie funkcie SMILE SHUTTER je možné upraviť.
Obsah
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [FACE FUNC. SET]  [SMILE SHUTTER]  [DETECTION
SET]/[SMILE SENSITIVITY]/[SMILE PRIORITY]/[FRAME SETTING]  požadované



nastavenie 
DETECTION SET
Keď kamkordér rozpozná úsmev, clona sa uvoľní.
 DUAL CAPTURE (
ALWAYS ON (
)
OFF
)
Pri rozpoznaní úsmevu kamkordérom počas nahrávania filmu sa clona
uvoľní automaticky.
Keď kamkordér rozpozná úsmev, clona sa uvoľní vždy keď je kamkordér
v režime nahrávania.
Úsmevy nie sú zistené, takže fotografie nie sú zaznamenávané automaticky.
Tipy
Ak sa úsmev nezistí, nastavte [SMILE SENSITIVITY] (s. 87).
Subjekt ktorý má prednosť pri rozpoznávaní úsmevu môžete zvoliť pomocou [SMILE PRIORITY] (s. 87).



Užitočné techniky nahrávania
 Poznámky
V závislosti od nahrávacích podmienok, podmienok objektu a nastavení kamkordéra nemusí zariadenie
úsmevy zistiť.
 Keď je vybratá možnosť [DUAL CAPTURE], na obrazovke sa v pohotovostnom režime nahrávania
videozáznamov zobrazí a sa zmení na
pri spustení nahrávania videozáznamu.

SMILE SENSITIVITY
Nastaví citlivosť rozpoznania úsmevu pomocou funkcie SMILE SHUTTER.
HIGH
Rozpozná aj jemný úsmev
 MEDIUM
Rozpozná normálny úsmev
LOW
Rozpozná veľký úsmev.
SMILE PRIORITY
Zvolí prioritný subjekt pre funkciu SMILE SHUTTER.
Rozpozná a nasníma usmievavé tváre automaticky.
CHILD PRIORITY
Rozpozná a nasníma s prioritou na detskú tvár.
ADULT PRIORITY
Rozpozná a nasníma s prioritou na dospelú tvár.
FRAME SETTING
Pozrite stranu 86.
87
Register
 AUTO
VIEW IMAGES SET (Položky na prispôsobenie obrazovky)
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
/
SET
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [VIEW IMAGES SET]  [
nastavenie  [YES] 

/
Obsah
Pre nahrávanie, prehrávanie alebo úpravy môžete zvoliť kvalitu obrazu s vysokým rozlíšením
(HD) alebo štandardným rozlíšením (SD).
SET]  požadované
HD QUALITY
Nahrávanie, prehrávanie alebo úprava videozáznamov s kvalitou obrazu s
vysokým rozlíšením (HD)
SD QUALITY
Nahrávanie, prehrávanie alebo úprava videozáznamov s kvalitou obrazu so
štandardným rozlíšením (SD)
Tipy
Videozáznamy dokážete nahrávať, prehrávať alebo upravovať jedine pri vybranej kvalite obrazu. Ak
chcete nahrávať, prehrávať alebo upravovať filmy v inej kvalite obrazu, zmeňte toto nastavenie.

DATA CODE
Počas prehrávania kamkordér zobrazuje informácie o údajovom kóde zaznamenané
automaticky pri nahrávaní.
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
(SETTINGS)  [VIEW IMAGES SET]  [DATA CODE]  požadované

Užitočné techniky nahrávania


HDR-XR100E/XR105E/XR106E/XR200E
 OFF
Údajový kód sa nezobrazuje.
DATE/TIME
Zobrazuje dátum a čas.
CAMERA DATA
Zobrazí údaje o nastaveniach kamery.
DATE/TIME
Register
 Dátum
 Čas
88
CAMERA DATA
Videozáznam Fotografia
Obsah
 SteadyShot vyp.
 Jas
 Vyváženie bielej farby
 Zosilnenie
 Rýchlosť uzávierky
 Veľkosť clony
 Expozícia
Tipy
Ak pripojíte kamkordér k TV prijímaču, na TV obrazovke za zobrazí údajový kód.
V závislosti od stavu nahrávacieho média sa zobrazí indikátor [--:--:--].


HDR-XR200VE
 OFF
Údajový kód sa nezobrazuje.
DATE/TIME
Zobrazuje dátum a čas.
CAMERA DATA
Zobrazí údaje o nastaveniach kamery.
COORDINATES
Zobrazuje súradnice.
Užitočné techniky nahrávania

DATE/TIME
Register
 Dátum
 Čas
89
CAMERA DATA
Videozáznam Fotografia
Obsah
 SteadyShot vyp.
 Jas
 Vyváženie bielej farby
 Zosilnenie
 Rýchlosť uzávierky
 Veľkosť clony
 Expozícia
Užitočné techniky nahrávania
COORDINATES
 Zemepisná šírka
 Zemepisná dĺžka
Tipy
Indikátor sa zobrazí pre fotografiu nasnímanú s použitím blesku.
Ak pripojíte kamkordér k TV prijímaču, na TV obrazovke za zobrazí údajový kód.
Indikátor prejde nasledujúcimi sekvenciami, keď stlačíte tlačidlo DATA CODE na bezdrôtovom
diaľkovom ovládači: [DATE/TIME]  [CAMERA DATA]  [COORDINATES]  [OFF] (bez
indikácie).
V závislosti od stavu nahrávacieho média sa zobrazí indikátor [--:--:--].





Register
90
SOUND/DISP SET (Položky na úpravu zvuku a obrazovky)
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
VOLUME
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [SOUND/DISP SET]  [VOLUME] 


(hlasnejšie) 
Obsah
Hlasitosť prehrávaného zvuku si môžete nastaviť.
(tichšie)/
BEEP
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
(SETTINGS)  [SOUND/DISP SET]  [BEEP]  požadované


OFF
Zruší melódiu.
LCD BRIGHT
Intenzitu jasu obrazovky LCD môžete nastaviť.
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [SOUND/DISP SET]  [LCD BRIGHT] 


(svetlejšie) 
(tmavšie)/
Užitočné techniky nahrávania
Pri spustení alebo zastavení nahrávania a pri používaní dotykového panela
začne hrať melódia.
 ON
Tipy
Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní nasnímané zábery.


LCD BL LEVEL (Hodnota podsvietenia LCD)
Intenzitu jasu podsvietenia obrazovky LCD je možné nastaviť.
 NORMAL
BRIGHT
(SETTINGS)  [SOUND/DISP SET]  [LCD BL LEVEL]  požadované


Štandardný jas.
Zvýšenie jasu obrazovky LCD.
 Poznámky
Pri pripojení kamkordéra do sieťovej zásuvky pomocou dodávaného sieťového adaptéra striedavého
prúdu sa nastavenie automaticky prepne na možnosť [BRIGHT].

91
Register
Kroky
(HOME) 
nastavenie 


Ak vyberiete nastavenie [BRIGHT], výdrž batérie sa počas nahrávania mierne zníži.
Ak otvoríte panel LCD a otočíte ho o 180 stupňov, aby obrazovka smerovala von a potom panel zavriete,
nastavenie sa automaticky zmení na hodnotu [NORMAL].
Tipy
Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní nasnímané zábery.


Obsah
LCD COLOR
Farby obrazovky LCD môžete nastaviť.
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [SOUND/DISP SET]  [LCD COLOR] 


(vyššia intenzita) 
intenzita)/
(nižšia
Tipy
Táto úprava nijakým spôsobom neovplyvní nasnímané zábery.


Užitočné techniky nahrávania
Register
92
OUTPUT SETTINGS (Položky počas pripojenia k TV prijímaču)
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
TV TYPE
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
Obsah
Pri prehrávaní videozáznamov a fotografií musíte skonvertovať signál podľa typu napojeného
TV prijímača. Zaznamenané videozáznamy a fotografie budú prehraté tak, ako vidíte na
nasledovných obrázkoch.
(SETTINGS)  [OUTPUT SETTINGS]  [TV TYPE]  požadované


Zvoľte túto možnosť pre prezeranie vašich videozáznamov a fotografií na TV
s formátom 16:9 (širokouhlý). Zaznamenané videozáznamy a fotografie budú
prehraté tak, ako vidíte na obrázkoch nižšie.
Videozáznamy nasnímané v režime 16:9
(širokouhlý)
Videozáznamy nasnímané v režime 4:3
Zvoľte túto možnosť pre prezeranie vašich videozáznamov a fotografií na TV
s formátom 4:3 (štandardný). Zaznamenané videozáznamy a fotografie budú
prehraté tak, ako vidíte na obrázkoch nižšie.
Videozáznamy nasnímané v režime 16:9
(širokouhlý)
Užitočné techniky nahrávania
 16:9
Videozáznamy nasnímané v režime 4:3
4:3
93
Register
 Poznámky
Pomer strán videozáznamu pri kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) je 16:9.

DISP OUTPUT (Výstup pre zobrazenie)
Môžete nastaviť výstup pre zobrazenia na obrazovke.
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [OUTPUT SETTINGS]  [DISP OUTPUT] 


požadované nastavenie 
Zobrazuje indikátory, napríklad časový kód na obrazovke LCD.
Zobrazuje indikátory, napríklad časový kód na obrazovke LCD a na TV
obrazovke.
V-OUT/PANEL
Obsah
 LCD PANEL
COMPONENT
Zvoľte [COMPONENT] ak napájate svoj kamkordér na TV s konektorom vstupu
komponentného signálu.
(SETTINGS)  [OUTPUT SETTINGS]  [COMPONENT]  požadované

576i
 1080i/576i

Zvoľte ak napájate váš kamkordér na TV pomocou konektora vstupu
komponentného signálu.
Zvoľte ak napájate svoj kamkordér na TV ktorý má konektor vstupného
komponentného signálu a dokáže zobrazovať signál 1080i.
HDMI RESOLUTION
Zvoľte výstupné rozlíšenie obrázku pri napájaní vášho kamkordéra na TV pomocou HDMI
kábla.
Užitočné techniky nahrávania
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [OUTPUT SETTINGS]  [HDMI RESOLUTION]  [HD



CONTENTS]/[SD CONTENTS]  požadované nastavenie 
HD CONTENTS
Nastavte výstupné rozlíšenie obrazu zaznamenaného v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením
(HD).
Štandardné nastavenie (dochádza k automatickému výstupu podľa TV).
1080i
Výstup signálu 1080i.
720p
Výstup signálu 720p.
576p
Výstup signálu 576p.
94
Register
 AUTO
SD CONTENTS
Nastavte výstupné rozlíšenie obrazu zaznamenaného v kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (SD).
 AUTO
Štandardné nastavenie (dochádza k automatickému výstupu podľa TV).
576p
Výstup signálu 576p.
576i
Výstup signálu 576i.
Obsah
Užitočné techniky nahrávania
Register
95
CLOCK/
LANG (Položky pre nastavenie hodín a jazyka)
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
CLOCK SET
Obsah
Pozrite stranu 21.
AREA SET
Môžete nastaviť časový posun bez zastavenia hodín. Nastavte vašu miestnu oblasť pri
používaní vášho kamkordéra v iných časových pásmach. Ďalšie informácie o časových
posunoch nájdete na strane 122.
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [CLOCK/ LANG]  [AREA SET]  nastavte svoju


miestnu oblasť pomocou / 
Váš kamkordér zachová správne nastavenie hodín získaním času z GPS.
Dopredu nastavte prepínače GPS na ON.
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [CLOCK/


požadované nastavenie 
 ON
OFF
LANG]  [AUTO CLOCK ADJ] 
Nastavuje hodiny automaticky.
Užitočné techniky nahrávania
AUTO CLOCK ADJ (HDR-XR200VE)
Nenastavuje hodiny automaticky.
 Poznámky
Pred používaním kamkordéra musíte nastaviť dátum a čas (s. 21).
 Aj v prípade aktivovania funkcie [AUTO CLOCK ADJ] môže dochádzať k niekoľkosekundovým
rozdielom.
 Hodiny sa nastavia automaticky pomocou funkcie [AUTO CLOCK ADJ] po vypnutí kamkordéra, a to
ak kamkordér prijíma signál GPS počas doby používania. Hodiny sa nenastavia pokiaľ je kamkordér
vypnutý. Hodiny sa nenastavia pokiaľ kamkordér neprijíma signál GPS, a to aj ak je prepínač GPS
nastavený na ON.

Register
AUTO AREA ADJ (HDR-XR200VE)
Váš kamkordér vykoná automatické vykompenzovanie časových rozdielov podľa aktuálnej
polohy, a to keď zistí časový posun pomocou získania informácií o aktuálnej polohe z GPS.
Dopredu nastavte prepínače GPS na ON.
96
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
(SETTINGS)  [CLOCK/

LANG]  [AUTO AREA ADJ]  požadované

Automaticky vykoná kompenzáciu časového posunu na základe aktuálnej
polohy.
 ON
 Poznámky
Pred používaním kamkordéra musíte nastaviť dátum a čas (s. 21).
Obsah
Nevykoná automaticky kompenzáciu časového posunu na základe aktuálnej
polohy.
OFF

SUMMERTIME
Toto nastavenie môžete zmeniť bez zastavenia hodín. Nastavte na [ON] pre posunutie času o 1
hodinu dopredu.
(SETTINGS)  [CLOCK/

 OFF
ON
LANG]  [SUMMERTIME]  požadované

Nedôjde k nastaveniu letného času.
Nastavuje letný čas.
LANGUAGE SET
Môžete vybrať jazyk, ktorý sa bude používať na obrazovke LCD.
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [CLOCK/


požadované nastavenie 
LANG]  [
Užitočné techniky nahrávania
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
LANGUAGE SET] 
Tipy
Ak sa medzi možnosťami nenachádza váš rodný jazyk, kamkordér ponúka možnosť [ENG[SIMP]]
(zjednodušená angličtina).


Register
97
GENERAL SET (Iné položky nastavenia)
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
DEMO MODE
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
Obsah
Po pripojení kamkordéra k stenovej zásuvke sa 10 sekúnd po zapnutí indikátora
(videozáznam) stlačením MODE zobrazí demonštračný videozáznam.
(SETTINGS)  [GENERAL SET]  [DEMO MODE]  požadované
 ON
Zobrazí sa ukážka.
OFF
Ukážka sa nezobrazí.
 Poznámky
Demonštračný videozáznam môžete nájsť na obrazovke VISUAL INDEX v rámci predvoleného
nastavenia. Po vymazaní nie je možné demonštračný videozáznam obnoviť.
 Okrem toho, vami nahratý videozáznam bude zaregistrovaný ako demonštračný videozáznam v prípade
ak spĺňa nasledujúce podmienky.
 Videozáznam je chránený
 Videozáznam je prvým zobrazeným videozáznamom na obrazovke VISUAL INDEX
 Videozáznam je nahratý na internom pevnom disku
 Videozáznam je nahratý pri kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD)


Užitočné techniky nahrávania
Tipy
, dôjde k prehratiu demonštračného videozáznamu.
Keď nastavíte túto položku na [ON] a dotknete sa
Ukážka bude pozastavená:
 Ak stlačíte START/STOP alebo PHOTO.
 Ak sa počas ukážky dotknete obrazovky (ukážka sa znova spustí neskôr približne o 10 minút).
 Po zapnutí indikátora
(fotografia)
 Ak stlačíte
(HOME) alebo
(VIEW IMAGES)


REC LAMP (indikátor záznamu) (HDR-XR200E/XR200VE)
Môžete indikátor videozáznamu v prednej časti kamkordéra nastaviť tak, aby sa nezapínal.
 ON
OFF
(SETTINGS)  [GENERAL SET]  [REC LAMP]  požadované


Indikátor videozáznamu sa rozsvieti.
Indikátor videozáznamu sa nerozsvieti.
98
Register
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
CALIBRATION
Pozrite stranu 131.
A.SHUT OFF (funkcia automatického vypnutia)
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
Obsah
Kamkordér môžete nastaviť tak, aby sa automaticky vypol, a to ak kamkordér nepoužívate
počas doby dlhšej ako 5 minút.
(SETTINGS)  [GENERAL SET]  [A.SHUT OFF]  požadované

 5min

Kamkordér sa automaticky vypne.
NEVER
Kamkordér sa automaticky nevypne.
 Poznámky
Po pripojení kamkordéra do sieťovej zásuvky sa funkcia [A.SHUT OFF] automaticky prepne na hodnotu
[NEVER].

Môžete nastaviť zapnutie a vypnutie kamkordéra na základe otvorenia a zatvorenia obrazovky
LCD.
Kroky
(HOME) 
(SETTINGS)  [GENERAL SET]  [POWER ON BY LCD] 


požadované nastavenie 
 ON
Užitočné techniky nahrávania
POWER ON BY LCD
Kamkordér sa zapne a vypne po otvorení a zatvorení obrazovky LCD.
OFF
Kamkordér sa nezapne a nevypne po otvorení a zatvorení obrazovky LCD.
REMOTE CTRL (diaľkový ovládač) (HDR-XR200E/XR200VE)
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
OFF


Zvoľte v prípade používania dodávaného bezdrôtového diaľkového ovládača
(s. 9).
Zvoľte v prípade nepoužívania dodávaného bezdrôtového diaľkového
ovládača.
Tipy
Ak chcete zabrániť kamkordéru reagovať na príkazy odoslané diaľkovým ovládačom iného zariadenia,
zvoľte [OFF].


99
Register
 ON
(SETTINGS)  [GENERAL SET]  [REMOTE CTRL]  požadované
DROP SENSOR
Kamkordér zaznamená pád a chráni interný pevný disk.
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
(SETTINGS)  [GENERAL SET]  [DROP SENSOR]  požadované

Obsah
Aktivuje snímač spadnutia. Pokiaľ je zistený pád kamkordéra, možno
nebudete môcť snímať alebo prehrávať obrázky správnym spôsobom, a to
kvôli ochrane interného pevného disku. Keď je zistené spadnutie, zobrazí sa
.
 ON
OFF (

Deaktivuje snímač spadnutia.
)
 Poznámky
Pokiaľ kamkordér používate, nastavte snímač spadnutia do polohy [ON]. V opačnom prípade, ak dôjde k
spadnutiu kamkordéra, môže dôjsť k poškodeniu interného pevného disku.
 V prípade beztiažovej situácie sa snímač spadnutia aktivuje. Pokiaľ vykonávate snímanie záberov počas
činnosti ako je jazda na húsenkovej dráhe alebo zoskok s padákom, môžete [DROP SENSOR] nastaviť na
[OFF] s cieľom neaktivovať snímač spadnutia.

Po pripojení kamkordéra k TV prijímaču kompatibilnému so systémom „BRAVIA“ Sync
pomocou kábla HDMI (predáva sa samostatne), dokážete prehrávať videozáznamy vo vašom
kamkordéri s pomocou diaľkového ovládača TV prijímača smerujúceho na TV prijímač
(s. 55).
Kroky
(HOME) 
nastavenie 
 ON
OFF
(SETTINGS)  [GENERAL SET]  [CTRL FOR HDMI]  požadované

Užitočné techniky nahrávania
CTRL FOR HDMI (Ovládanie HDMI)

Kamkordér môžete obsluhovať pomocou diaľkového ovládača TV prijímača.
Kamkordér nemôžete obsluhovať pomocou diaľkového ovládača TV
prijímača.
Register
100
Funkcie nastavené v ponuke
OPTION MENU
Položky, ktoré je možné nastaviť len v ponuke
OPTION MENU budú popísané nižšie.
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
SPOT MTR/FCS
Obsah
Súčasne môžete nastaviť jas a zaostrenie pre vybraný objekt. Táto funkcia vám umožňuje
súčasne používať [SPOT METER] (s. 101) a [SPOT FOCUS] (s. 102).
Kroky
 [SPOT MTR/FCS]  dotknite sa objektu pre
V režime záznamu, (OPTION) 
ktorý chcete nastaviť jas a zostrenie  [END] 
 Poznámky
[EXPOSURE] a [FOCUS] sú automaticky nastavené na [MANUAL].

SPOT METER (Flexibilný spot meter)
Expozíciu môžete nastaviť a fixovať na objekt, aby sa nahral s vyhovujúcou úrovňou jasu aj
vtedy, keď je medzi objektom a pozadím veľký kontrast, napríklad objekty osvetlené ostrým
bodovým svetlom na javisku.
Užitočné techniky nahrávania
Pre vykonanie automatickej úpravy jasu zaostrenia sa dotknite položky [AUTO].
Kroky
 [SPOT METER]  na obrazovke sa dotknite
V režime snímania, (OPTION) 
bodu ku ktorému chcete vykonať fixovanie a nastavenie expozície – [END] 
Register
Na opätovné nastavenie automatickej expozície sa dotknite položky [AUTO].
 Poznámky
[EXPOSURE] je automaticky nastavená na [MANUAL].

101
SPOT FOCUS
Bod zaostrenia môžete vybrať a upraviť nasmerovaním na objekt mimo stredu obrazovky.
Kroky
 [SPOT FOCUS]  v rámci rámčeka na
V režime snímania, (OPTION) 
obrazovke sa dotknite bodu, ktorý sa má zaostriť  [END] 
Obsah
Pre vykonanie automatickej úpravy zaostrenia sa dotknite položky [AUTO].
 Poznámky
[FOCUS] je automaticky nastavené na [MANUAL].

Táto funkcia je užitočná najmä pri snímaní malých objektov, ako napríklad kvetov alebo
hmyzu. Môžete rozmazať pozadie, čím sa objekt zvýrazní.
Kroky
V režime snímania,

(OPTION) 

[TELE MACRO]  požadované nastavenie

Zruší funkciu TELE MACRO. (TELE MACRO sa zruší aj v prípade, ak páčku
transfokátora posuniete do polohy W .)
 OFF
ON (
)
Užitočné techniky nahrávania
TELE MACRO
Priblíženie (s. 35) sa automaticky
presunie k značke T (vzdialené
predmety) a umožní snímanie
objektov zblízka na nasledujúce
hodnoty priblíženia.
HDR-XR100E/XR105E/XR106E:
asi 50 cm
HDR-XR200E/XR200VE: asi 57 cm
102
Register
 Poznámky
Ak snímate vzdialený objekt, zaostrovanie môže byť zložitejšie a trvať dlhšie.
 Ak je automatické zaostrenie problematické, nastavte zaostrenie manuálne ([FOCUS], s. 103).

EXPOSURE
Jas záberu môžete upraviť manuálne. Nastavenie jasu keď je predmet veľmi jasný alebo veľmi tmavý.
Kroky
V režime snímania, (OPTION) 

(jasnejší) 

[EXPOSURE]  [MANUAL] 
(tmavší)/
Obsah
Pre vykonanie automatickej úpravy expozície sa dotknite položky [AUTO].
FOCUS
Kroky
 [FOCUS]  [MANUAL] 
V režime snímania, (OPTION) 
(zaostrenie na vzdialené predmety) 
na blízke predmety)/
(zaostrenie

Užitočné techniky nahrávania
Zaostrenie môžete upraviť ručne. Túto možnosť vyberte aj v prípade, keď chcete zámerne
zaostriť na určitý objekt.
Pre vykonanie automatickej úpravy zaostrenia sa dotknite položky [AUTO].
 Poznámky
Pokiaľ nastavíte [FOCUS] na [MANUAL], zobrazí sa  .
 Minimálna možná vzdialenosť medzi kamkordérom a predmetom pri zachovaní ostrého zaostrenia je asi
1 cm v prípade širokouhlého záberu a asi 80 cm v prípade vzdialených predmetov.

Tipy
sa zobrazí pokiaľ zaostrenie už nemožno nastaviť na bližšiu hodnotu a sa zobrazí, pokiaľ už
zaostrenie nemožno nastaviť na vzdialenejšie hodnoty.
Nastavenie zaostrenia je jednoduchšie, ak zaostrujete na objekt posunutím páčky transfokátora smerom k značke
T (vzdialené predmety) a potom smerom k značke W (širokouhlý záber), a tak upravíte priblíženie pri snímaní. Ak
chcete nahrávať objekt zblízka, posuňte páčku transfokátora k značke W (širokouhlý záber) a upravte zaostrenie.
Informácia o vzdialenosti zaostrenia (vzdialenosť, pri ktorej je objekt zaostrený; používa sa ako vodiaci
prvok v tmavom prostredí a v prípade, kedy je zaostrenie náročné) sa zobrazí na niekoľko sekúnd v
nasledujúcich prípadoch. (Táto informácia sa nezobrazí správne v prípade používania konverzného
objektívu (predáva sa samostatne).)
 Keď je režim zaostrenia prepnutý z automatického na manuálny



103
Register

 Keď
zaostrujete manuálne
SCENE SELECTION
Môžete snímať zábery efektívne v rôznych situáciách.
(OPTION) 
 AUTO

[SCENE SELECTION]  požadované
Automaticky zaznamená obrázky bez použitia funkcie [SCENE SELECTION].
Udržiava stmievajúcu atmosféru vzdialeného okolia za
súmraku.
TWILIGHT* ( )
TWILIGHT PORT. (
)
Umožňuje snímať zábery ľudí a pozadia pomocou blesku.
(HDR-XR200E/XR200VE)
Udržiava tlmenú atmosféru scenérie pri sviečkach.
SUNRISE&SUNSET*
(
)
Reprodukuje atmosféru scenérie podobnej pri západe
alebo východe slnka.
FIREWORKS* ( )
Dokážete nasnímať vynikajúce zábery ohňostroja.
LANDSCAPE*(
Jasne nasníma vzdialené predmety. Toto nastavenie
taktiež zabraňuje zaostreniu kamkordéra na sklo alebo
kovovú sieťku v okne medzi kamkordérom a snímaným
objektom.
)
PORTRAIT (jemný
portrét) ( )
Zvýrazňuje snímaný objekt, napríklad ľudia alebo kvety a
zároveň vytvára mäkké pozadie.
SPOTLIGHT**(
Zabraňuje tomu, aby sa ľudské tváre pri osvetlení
objektov silným svetlom nasnímali neprirodzene biele.
Nasníma výraznú modrú farbu oceánu alebo jazera.
Nasníma jasné obrazy bielej krajiny.
* Nastavené len na zaostrenie na vzdialené predmety.
** Nastavené tak, aby nedošlo k zaostreniu na objekty v blízkej vzdialenosti.
104
Register
SNOW** ( )
)
)
Užitočné techniky nahrávania
CANDLE ( )
BEACH** (
Obsah
Kroky
V režime snímania,

nastavenie 
 Poznámky
Ak nastavíte funkciu [SCENE SELECTION], nastavenie [WHITE BAL.] bude zrušené.
 Aj keď nastavíte [TWILIGHT PORT.] pokiaľ indikátor
(fotografia) svieti, nastavenie sa zmení na
(videozáznam).
[AUTO] akonáhle sa rozsvieti indikátor

WHITE BAL. (Vyváženie bielej farby)
Kroky
V režime snímania,

(OPTION) 

Obsah
Vyváženie farieb je možné upraviť podľa jasu prostredia snímania.
[WHITE BAL.]  požadované nastavenie

OUTDOOR (
Vyváženie bielej farby sa nastavuje automaticky.
Vyváženie bielej farby sa nastaví pri nasledujúcich podmienkach snímania:
 vonkajšie prostredie
 nočné zábery, neónové nápisy a ohňostroje
 východ alebo západ slnka
 osvetlenie žiarivkami.
)
Vyváženie bielej farby sa nastaví pri nasledujúcich podmienkach snímania:
prostredie
 na večierkoch alebo v štúdiu, kde sa svetelné podmienky menia veľmi
rýchlo,
 pod video lampami v štúdiu, prípadne pod sodíkovými výbojkami alebo
farebnými lampami.
 vnútorné
INDOOR ()
Užitočné techniky nahrávania
 AUTO
Vyváženie bielej farby sa upraví podľa jasu okolia.
ONE PUSH (
)
 Dotknite sa [ONE PUSH].
 Nasnímajte biely objekt, napríklad kúsok papiera vypĺňajúci obrazovku v
rovnakých svetelných podmienkach, aké budú pri snímaní objektu.
].
 Dotknite sa [
bliká rýchlo. Indikátor prestane blikať po ukončení úpravy nastavenia
vyváženia bielej farby a jeho uložení v pamäti.
105
Register
 Poznámky
Ak nahrávate vo svetle žiariviek s bielym alebo studeným bielym svetlom, nastavte funkciu [WHITE
BAL.] na [AUTO] alebo upravte farbu pomocou funkcie [ONE PUSH].
.
 Keď zvolíte [ONE PUSH] zameriavajte biely predmet dovtedy, kým rýchlo bliká indikátor
bliká pomaly, keď funkcia [ONE PUSH] nemohla byť nastavená.
 Indikátor
 Keď ste vybrali funkciu [ONE PUSH], ak indikátor
bliká aj po dotyku položky
, nastavte položku
[WHITE BAL.] na hodnotu [AUTO].
 Ak nastavíte funkciu [WHITE BAL.], [SCENE SELECTION] bude nastavená na hodnotu [AUTO].

Tipy
Ak pri nastavení [AUTO] vymeníte batériu alebo kamkordér zoberiete von po natáčaní vnútri (alebo
opačne), vyberte nastavenie [AUTO] a zamerajte kamkordér na približne 10 sekúnd na blízky biely
objekt, aby sa dosiahlo lepšie vyváženie farieb.
Pokiaľ je vyváženie bielej nastavené na [ONE PUSH],ak sa okolité osvetlenie a pod. zmení kvôli tomu,
že ste preniesli kamkordér von alebo zvonka a pod. je potrené zopakovať postup [ONE PUSH] s cieľom
opätovne vykonať vyváženie bielej.



Obsah
FADER
Môžete nasnímať prechod s nasledujúcimi efektmi s pridaním intervalov medzi zábermi.
Vyberte požadovaný efekt v režime [STBY] (na stmavenie) alebo [REC] (na rozjasnenie).
Kroky
V režime snímania,
 OFF
(OPTION) 

[FADER]  požadované nastavenie 

Efekt sa nepoužije.
Rozjasniť Stmaviť
Stmavuje/rozjasňuje efekt bielej.
Rozjasniť Stmaviť
BLACK FADER
Stmavuje/rozjasňuje efekt čiernej.
Ak chcete zrušiť funkciu Fader, pred začatím prevádzky sa dotknite [OFF].
Užitočné techniky nahrávania
WHITE FADER
Tipy
Ak stlačíte START/STOP, nastavenie sa zruší.


BLT-IN ZOOM MIC (vstavaný mikrofón)
Videozáznam môžete nahrávať so smerovým zvukom ako pri približovaní alebo oddiaľovaní.
Kroky
V režime snímania,

nastavenie 
ON ( )

[BLT-IN ZOOM MIC]  požadované
Mikrofón nezaznamenáva zvuk pri približovaní alebo oddiaľovaní.
Mikrofón zaznamenáva zvuk pri približovaní
alebo oddiaľovaní.
106
Register
 OFF
(OPTION) 
MICREF LEVEL (referenčná úroveň mikrofónu)
Môžete vybrať úroveň hlasitosti mikrofónu pri nahrávaní zvuku.
Kroky
V režime snímania,

(OPTION) 

[MICREF LEVEL]  požadované nastavenie

LOW ( )
Nahráva rôzne zvuky okolia a mení ich na príslušnú úroveň.
Verne nahráva okolité zvuky. Zvoľte [LOW] ak chcete nahrať vzrušujúci
a silný zvuk v koncertnej sieni a pod. (Toto nastavenie nie je vhodné na
nahrávanie konverzácií.)
Obsah
 NORMAL
SELF-TIMER
Stlačením PHOTO začnete odpočítavanie. Fotografia sa nasníma po asi 10 sekundách.
Kroky
V režime snímania,
(OPTION) 

[SELF-TIMER]  požadované nastavenia 
 OFF
ON ( )
Zrušuje samospúšť.
Spúšťa snímanie pomocou samospúšte. Ak chcete zrušiť snímanie dotknite
sa [RESET].
Tipy
Tieto činnosti môžete tiež vykonať stlačením tlačidla PHOTO na diaľkovom ovládači (s. 9)
(HDR-XR200E/XR200VE).


Užitočné techniky nahrávania

Register
107
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Všeobecné činnosti/režim Easy
Handycam/bezdrôtový diaľkový
ovládač
Ak sa pri používaní kamkordéra vyskytne
problém, na riešenie použite nasledujúci
zoznam. Ak problém naďalej pretrváva,
odpojte zdroj napájania a obráťte sa na
obchodného zástupcu spoločnosti Sony.











Všeobecné činnosti/režim Easy Handycam/
bezdrôtový diaľkový ovládač.........................s. 108
Batérie a zdroje napájania . ...........................s. 109
Obrazovka LCD..............................................s. 110
„Memory Stick PRO Duo“.............................s. 110
Nahrávanie.......................................................s. 110
Prehrávanie......................................................s. 112
Prehrávanie záberov uložených na „Memory
Stick PRO Duo“ na iných zariadeniach........s. 113
Úprava videozáznamov/fotografií v kamkordéri
...........................................................................s. 113
Prehrávanie na TV..........................................s. 113
Kopírovanie a pripojenie k iným zariadeniam
...........................................................................s. 114
GPS...................................................................s. 114
Funkcie, ktoré sa nedajú používať zároveň
...........................................................................s. 114
Kamkordér nefunguje ani po zapnutí
napájania.



Poznámky pred zaslaním kamkordéra
do opravy


Ku kamkordéru pripojte nabitú batériu (s. 18).
Zástrčka sieťového adaptéra striedavého prúdu
bola odpojená z elektrickej zásuvky. Pripojte
do sieťovej zásuvky (s. 18).

V závislosti na probléme možno bude potrebné
inicializovať alebo vymeniť aktuálny pevný
disk kamkordéra. V takomto prípade dôjde k
vymazaniu dát uložených na pevnom disku.
Dáta uložené na pevnom disku uložte na iné
médium (záloha), a to pred tým, ako odošlete
kamkordér do opravy (s. 68, pozrite si aj Návod
na používanie). Za akúkoľvek stratu údajov
uložených na pevnom disku vám neposkytneme
žiadne odškodnenie.
Počas vykonávania opravy môžeme
skontrolovať minimálne množstvo dát
uložených na pevnom disku s cieľom zistenia
problému. Aj napriek tomu však predajca
spoločnosti Sony nebude kopírovať ani si
ponechávať vaše dáta.
Po zapnutí napájania niekoľko sekúnd trvá,
kým sa dá s kamkordérom snímať. Nie je to
porucha.
Sieťový adaptér striedavého prúdu odpojte
zo sieťovej zásuvky alebo vyberte batériu.
Približne po 1 minúte zdroj znova pripojte. Ak
funkcie ani potom nefungujú, stlačte pomocou
zahroteného predmetu tlačidlo RESET (s. 8).
(Ak stlačíte tlačidlo RESET, všetky nastavenia,
vrátane nastavenia hodín, sa zresetujú.)
Teplota kamkordéra je veľmi vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho na chvíľu na
chladnom mieste.
Teplota kamkordéra je veľmi nízka.
Kamkordér nechajte chvíľu pri zapnutom
napájaní. Kamkordér vypnite a preneste ho do
teplého prostredia. Kamkordér nechajte chvíľu
v tomto prostredí a následne ho zapnite.
Užitočné techniky nahrávania


Obsah

Napájanie sa nezapne.
Tlačidlá nefungujú.

Počas prevádzky Easy Handycam nie sú k
dispozícii nasledujúce tlačidlá/funkcie:
 Priblíženie pri prehrávaní (s. 48)
 Zapnutie a vypnutie podsvietenia LCD (s. 38)

108
(OPTION) sa nezobrazí.
Položka OPTION MENU sa nedá používať
počas režimu Easy Handycam .
Register
Tlačidlo

Nastavenia ponuky sa automaticky
zmenili.




Iné poruchy DVD zariadenia pri používaní
dodávaného bezdrôtového diaľkového
ovládača (HDR-XR200E/XR200VE).

Batérie a zdroje napájania
Napájanie sa zrazu preruší.


Indikátor nabíjania počas nabíjania
batérie nesvieti.




Váš kamkordér sa môže počas činnosti zohriať.
Nie je to porucha.


Nastavte [REMOTE CTRL] na [ON] (s. 99).
Batériu vložte do držiaka tak, aby sa polarita
+/– zhodovala so značkami +/– (s. 9).
Odstráňte všetky prekážky medzi
bezdrôtovým diaľkovým ovládačom a
senzorom diaľkového ovládača.
Batériu pripojte ku kamkordéru správne
(s. 18). Ak problém pretrváva, odpojte
sieťový adaptér striedavého prúdu zo sieťovej
zásuvky a obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony. Batéria môže byť poškodená.
Indikátor zostávajúcej kapacity batérie
neukazuje správny čas.

109
Okolitá teplota je veľmi vysoká alebo veľmi
nízka. Nie je to porucha.
Register

Zatvorte obrazovku LCD (s. 18).
Batériu pripojte ku kamkordéru správne
(s. 18).
Správne pripojte napájací kábel k elektrickej
zásuvke.
Nabíjanie batérie sa skončilo (s. 18).
Indikátor nabíjania počas dobíjania
batérie bliká.
Dodaný bezdrôtový diaľkový ovládač
nefunguje (HDR-XR200E/XR200VE).

Použite sieťový adaptér striedavého prúdu.
V prípade predvoleného nastavenia sa po asi 5
minútovej nečinnosti kamkordéra zariadenie
automaticky vypne (A.SHUT OFF). Zmeňte
nastavenie [A.SHUT OFF] (s. 99) alebo znovu
zapnite napájanie.
Nabite batériu (s. 18).
Užitočné techniky nahrávania

Kamkordér sa zahrieva.

Vyberte iný režim kamkordéra než režim
DVD 2 pre zariadenie DVD alebo prikryte
senzor zariadenia DVD čiernym papierom.
Obsah

V režime Easy Handycam sa takmer všetky
položky ponuky nastavia na predvolené
nastavenia.
Niektoré položky ponuky ako je [ IMAGE
SIZE] si zachovajú nastavenia vykonané pred
režimom Easy Handycam.
V režime Easy Handycam sú niektoré
nasledujúce položky ponuky nastavené pevne.
 [REC MODE]: [HD SP] alebo [SD SP]
 [FRAME SETTING]: [ON]
 [DATA CODE]: [DATE/TIME]
Niektoré položky ponuky si zachovajú
nastavenie vykonané počas režimu Easy
Handycam, a to aj po dokončení činnosti Easy
Handycam.
Nasledujúce položky ponuky sa vrátia na
hodnoty predvolených nastavení o viac ako 12
hodín po zatvorení obrazovky LCD.
 [AUTO BACK LIGHT]
 [DROP SENSOR]
 [SPOT MTR/FCS]
 [SPOT METER]
 [SPOT FOCUS]
 [EXPOSURE]
 [FOCUS]
 [SCENE SELECTION]
 [WHITE BAL.]
 [BLT-IN ZOOM MIC]
 [MICREF LEVEL]
Senzor diaľkového ovládača neotáčajte
smerom k silným zdrojom svetla, ako je
priame slnečné svetlo alebo stropné svetlo.
V opačnom prípade by bezdrôtový diaľkový
ovládač nemusel správne fungovať.


Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu znova
úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte
batériu za novú (s. 129).
V závislosti od prostredia používania nemusí
byť uvedený čas správny.
Zábery uložené na „Memory Stick PRO
Duo“ nemožno vymazať.


Batéria sa rýchlo vybije.

Názov údajového súboru sa nezobrazuje
správne alebo bliká.
Okolitá teplota je veľmi vysoká alebo veľmi
nízka. Nie je to porucha.
Batéria nie je dostatočne nabitá. Batériu znova
úplne nabite. Ak problém pretrváva, vymeňte
batériu za novú (s. 129).


Nahrávanie
Obrazovka LCD
Pozrite si aj „Memory Stick PRO Duo“
(s. 110).
Položky ponuky sú zobrazené sivou
farbou.

Stlačením tlačidla START/STOP alebo
PHOTO sa nespustí nahrávanie záberov.
Počas aktuálneho nahrávania alebo
prehrávania nie je možné vybrať položky
zobrazené sivou farbou.
Niektoré funkcie nemôžu pracovať naraz
(s. 114).


Na dotykovom paneli sa nezobrazujú
tlačidlá.



Dotknite sa jemne obrazovky LCD.
Stlačte tlačidlo DISP na kamkordéri (alebo
tlačidlo DISPLAY na bezdrôtovom diaľkovom
ovládači (HDR-XR200E/XR200VE)) (s. 38).

Tlačidlá na dotykovom paneli nefungujú
správne alebo nefungujú vôbec.



Nastavte dotykový panel ([CALIBRATION])
(s. 131).

„Memory Stick PRO Duo“

Fotografie nemožno nahrať.
Ak používate pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ naformátovanú v počítači,
naformátujte ju znovu v kamkordéri (s. 73).

110
Fotografie nedokážete nahrať spolu s:
 [SMTH SLW REC]
 [FADER]
Register
Nie je možné vykonávať operácie
pomocou „Memory Stick PRO Duo“.
Zobrazuje sa obrazovka prehrávania.
Stlačením MODE zapnite indikátor
(videozáznam) alebo (fotografia) (s. 26).
Kamkordér ešte nahráva práve nasnímané
zábery na nahrávacie médium. Počas tohto
procesu nemôžete robiť nové nahrávky.
Nahrávacie médium je plné. Odstráňte
nepotrebné zábery (s. 57).
Celkový počet videozáznamov alebo fotografií
prekračuje kapacitu nahrávania kamkordéra
(s. 119). Odstráňte nepotrebné zábery (s. 57).
Pokiaľ je snímač [DROP SENSOR] aktivovaný
(s. 100), nebudete môcť nahrávať obrázky.
Teplota kamkordéra je veľmi vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho na chvíľu na
chladnom mieste.
Teplota kamkordéra je veľmi nízka.
Kamkordér vypnite a preneste ho do teplého
prostredia. Kamkordér nechajte chvíľu v tomto
prostredí a následne ho zapnite.
Užitočné techniky nahrávania

Súbor je poškodený.
Kamkordér zrejme nepodporuje formát
súboru (s. 128).
Obsah

Na obrazovke registra je naraz možné
odstrániť najviac 100 fotografií.
Chránené fotografie nemožno vymazať.
Indikátor ACCESS/indikátor prístupu svieti
alebo bliká aj po ukončení nahrávania.

Medzi bodom, v ktorom stlačíte tlačidlo
START/STOP a bodom aktuálneho
spustenia alebo ukončenia nahrávania
videozáznamu je časový posun.
Kamkordér ešte nahráva práve nasnímanú
scénu na nahrávacie médium.

Zobrazovacie pole vyzerá odlišne.
Zobrazovacie pole sa môže líšiť v závislosti
od podmienok vášho kamkordéra. Nie je to
porucha.
Pomer strán videozáznamu (16:9
(širokouhlý)/4:3) nie je možné zmeniť.
Blesk nefunguje (HDR-XR200E/XR200VE).


Nedokážete vykonávať záznam s bleskom v
prípade ak snímate fotografie počas natáčania
videozáznamu.
Aj keď je zapnuté automatické spustenie blesku
alebo funkcia
(automatické zníženie efektu
červených očí), interný blesk nie je možné
používať s nasledujúcimi funkciami:
 NightShot
 [SPOT MTR/FCS]
 [MANUAL] v rámci [EXPOSURE]
 [SPOT METER]
 [TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET], [FIREWORKS],
[LANDSCAPE], [SPOTLIGHT],
[BEACH] alebo [SNOW] v rámci [SCENE
SELECTION]



Pre HDR-XR100E/XR105E/XR106E


Pre HDR-XR200E/XR200VE

V závislosti na podmienkach nahrávania,
čas dostupný na nahrávanie môže byť kratší,
a to napríklad pri nahrávaní rýchlo sa
pohybujúceho objektu atď. (s. 119).

Teplota kamkordéra je veľmi vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho na chvíľu na
chladnom mieste.
Teplota kamkordéra je veľmi nízka.
Kamkordér vypnite a preneste ho do teplého
prostredia. Kamkordér nechajte chvíľu v tomto
prostredí a následne ho zapnite.
Pokiaľ na kamkordér vplývajú vibrácie, činnosť
nahrávania sa môže zastaviť.
Nastavte [ STEADYSHOT] to [ACTIVE] or
[STANDARD], [ STEADYSHOT] na [ON]
(s. 78, 83).
Aj keď je funkcia [ STEADYSHOT]
nastavená na [ACTIVE] alebo na
[STANDARD], alebo ak je funkcia
[ STEADYSHOT] nastavená na [ON],
váš kamkordér možno nedokáže vyrovnávať
nadmerné vibrácie.
Objekty, ktoré sa pred objektívom
pohybujú príliš rýchlo sa môžu zdať
pokrivené.

111
Tento jav sa nazýva jav ohniskovej roviny.
Nie je to porucha. Z dôvodu spôsobu, akým
zariadenie (senzor CMOS) číta obrazové
signály, objekt rýchlo prechádzajúci pred
objektívom sa môže za určitých podmienok
zdať pokrivený.
Register

Nastavte [ STEADYSHOT] na [ON] (s. 78).
Aj keď je funkcia [ STEADYSHOT]
nastavená na [ON], váš kamkordér nedokáže
vyrovnávať nadmerné vibrácie.
Užitočné techniky nahrávania

Nastavte [FOCUS] na [AUTO] (s. 103).
Podmienky nahrávania nie sú vhodné pre
automatické zaostrenie. Zaostrite ručne
(s. 103).
Funkcia SteadyShot nefunguje.
Činnosť kamkordéra sa zastavila.

Pomer strán videozáznamu pri kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) je 16:9 (širokouhlý).
Automatické zaostrovanie nefunguje.
Skutočný čas nahrávania videozáznamu
je kratší ako očakávaný čas nahrávania
nahrávacieho média.

Obsah

Na kamkordéri môže byť menší časový posun
medzi bodom, v ktorom stlačíte tlačidlo
START/STOP a skutočným bodom spustenia
alebo ukončenia nahrávania videozáznamu.
Nie je to porucha.
Prehrávanie
Farba obrazu sa nezobrazuje správne
(HDR-XR200E/XR200VE).

Stlačte NIGHTSHOT (s. 36).
Záznamy sa nedajú prehrávať.


Stlačte NIGHTSHOT (s. 36).

Obrazovka je tmavá a snímaný predmet
sa na nej nezobrazuje.

Zapnite podsvietenie tak, že na niekoľko
sekúnd stlačíte a podržíte tlačidlo DISP (s. 38).
Fotografie sa nedajú prehrávať.
V obrazoch sú vodorovné čiary.


Toto sa stáva pri snímaní obrazu pod
fluorescenčnou lampou, sodíkovou alebo
ortuťovou výbojkou. Nie je to porucha.
sa zobrazuje na obraze v rámci
obrazovky VISUAL INDEX .
Nastavte [ STEADYSHOT] na [OFF] (s. 78)
(HDR-XR100E/XR105E/XR106E).

[LCD BL LEVEL] nemožno nastaviť.

Nedokážete [LCD BL LEVEL] nastaviť pokiaľ:
 Panel LCD na kamkordéri je zatvorený s
obrazovkou LCD smerom von.
 Zariadenie je napájané zo sieťového adaptéra
striedavého prúdu.

Zvuk sa nenahráva správne (HDR-XR200E/
XR200VE).


Fotografie sa nedajú prehrať, ak boli v počítači
zmenené súbory alebo priečinky alebo
upravené údaje. (V takom prípade bliká názov
súboru.) Nie je to porucha.
Fotografie zaznamenané na iných zariadeniach
nemôžu byť prehrané. Nie je to porucha.
Môže sa to stať pri záberoch nasnímaných
na iných zariadeniach alebo upravených v
počítači atď.
Vybrali ste sieťový adaptér striedavého prúdu
alebo batériu pred vypnutím indikátora
ACCESS/indikátora prístupu po ukončení
nahrávania. Tým sa môžu poškodiť vaše
obrazové dáta a zobrazí sa
.
Užitočné techniky nahrávania

Pokiaľ vykonávate záznam z TV obrazovky
alebo z počítača, zobrazia sa čierne pruhy.

Zvoľte nahrávacie médium a kvalitu obrazu
pre videozáznam, ktorý chcete prehrávať tak,
že sa dotknete (HOME) 
(MANAGE
MEDIA)  [MOVIE MEDIA SET]/[PHOTO
MEDIA SET] (s. 71).
Zvoľte kvalitu obrazu pre videozáznam,
ktorý chcete prehrávať tak, že sa dotknete
(HOME) 
(SETTINGS)  [VIEW
IMAGES SET]  [
/
SET] (s. 88).
Obsah
Obrazovka je jasná a snímaný predmet
sa na nej nezobrazuje (HDR-XR200E/
XR200VE).
sa zobrazuje na obraze v rámci
obrazovky VISUAL INDEX .

Databázový súbor obrazu môže byť
poškodený. Skontrolujte databázový súbor
dotknutím sa (HOME) 
(MANAGE
MEDIA)  [REPAIR IMG.DB F.] 
nahrávacie médium. Ak sa stále zobrazuje,
odstráňte záber označený indikátorom
(s. 57).
Počas prehrávania nie je počuť žiadny
alebo len tichý zvuk.


112
Zvýšte hlasitosť (s. 42).
Keď je obrazovka LCD zatvorená, zvuk
nepočuť. Otvorte obrazovku LCD.
Register
Ak počas nahrávania videozáznamov odpojíte
externý mikrofón, zvuk sa možno nahrá
správne.
Mikrofón pripojte opäť rovnakým spôsobom
ako pri začatí nahrávania videozáznamov.


Ak nahrávate zvuk s funkciou [MICREF
LEVEL] (s. 107) nastavenou na [LOW],
nahratý zvuk bude ťažko počuteľný.
Pri snímaní približne 3-sekundového
videozáznamu sa zvuky nedajú pomocou
[SMTH SLW REC] nahrať.
Úprava videozáznamov/fotografií v
kamkordéri
Záznamy sa nedajú upravovať.




Do zoznamu titulov sa nedajú pridať
videozáznamy.

Toto sa stane v prípade, ak je priestorový
5,1-kanálový zvuk konvertovaný pomocou
počítača alebo iného zariadenia na 2-kanálový
(normálny stereofónny zvuk). Nie je to
porucha.
Pri prehrávaní na 2-kanálovom stereofónnom
zariadení zmeňte typ konverzie zvuku (typ
downmix). Ďalšie informácie nájdete v
príručke k prehrávaciemu zariadeniu.
Pri vytváraní disku pomocou dodaného
softvéru „PMB“ zmeňte zvuk na 2-kanálový.
Zvuk nahrajte pomocou [AUDIO MODE] pri
nastavení na [2ch STEREO] (s. 76).


Videozáznam sa nedá rozdeliť.

Nemožno prehrať demonštračné
videozáznamy.



Ako nahrávacie médium zvoľte interný disk a
nastavte kvalitu obrazu s vysokým rozlíšením
(HD).
Demonštračný videozáznam je vymazaný.
Videozáznam, ktorý je príliš krátky, sa nedá
rozdeliť.
Chránený videozáznam sa nedá rozdeliť.
Z videozáznamu nie je možné zachytiť
statický záber.

Prehrávanie záberov uložených na
„Memory Stick PRO Duo“ na iných
zariadeniach
Nahrávacie médium, na ktoré chcete uložiť
fotografie, je plné.
Prehrávanie na TV
Na pripojenom TV prijímači sa nedá
prehrávať ani obraz ani zvuk.
Zábery sa nedajú prehrávať alebo
pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“
nebola rozpoznaná.

Nie je možné prehrať videozáznamy
zaznamenané v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) uložené na „Memory Stick
PRO Duo“ na zariadeniach ktoré nie sú
kompatibilné s formátom AVCHD.


113
Ak používate kábel na prenos komponentného
signálu A/V nastavte [COMPONENT] podľa
požiadaviek napojeného zariadenia (s. 94).
Ak používate prípojku komponentného video
signálu, skontrolujte či je červená a biela
prípojka prípojného A/V kábla napojená
(s. 52, 53).
Obrázky nebudú výstupom z konektora HDMI
OUT, ak sú v nich zaznamenané signály na
ochranu autorského práva.
Register

Už nie je voľné miesto v rámci nahrávacieho
média.
Do zoznamu prehrávaní môžete pridať
maximálne 999 videozáznamov v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) alebo
99 videozáznamov v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (SD). Odstráňte
nepotrebné videozáznamy zo zoznamu titulov
(s. 67).
Do zoznamu titulov sa nedajú pridať
fotografie.
Užitočné techniky nahrávania

Stav obrazu neumožňuje vykonávať úpravy.
Obsah
Pri prehrávaní videozáznamov na počítači
alebo inom zariadení nebude zvuk sprava
a zľava vyvážený.

Ak používate prípojku S VIDEO, skontrolujte
či je červená a biela prípojka prípojného A/V
kábla pripojená (s. 53).
Funkcie, ktoré sa nedajú používať
zároveň
Nasledujúci zoznam uvádza príklady
kombinácií funkcií a položiek ponúk, ktoré
sa nedajú používať súčasne.
Obraz sa zobrazí skreslený na TV typu 4:3 .

Kvôli nasledujúcim nastaveniam
[FACE
DETECTION]
[SMTH SLW REC],
[DIGITAL ZOOM],
[SPOT MTR/FCS], [SPOT
METER], [SPOT FOCUS],
[EXPOSURE], [FOCUS],
[TWILIGHT], [TWILIGHT
PORT.] (HDR-XR200E/
XR200VE), [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS],
[LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT], [BEACH],
[SNOW], [WHITE BAL.],
[DETECTION
SET]
[SMTH SLW REC],
[DIGITAL ZOOM],
[FADER], [SELF-TIMER]
[SMILE
SENSITIVITY]
[SMTH SLW REC],
[DIGITAL ZOOM],
[FADER], [SELF-TIMER]
[SMILE
PRIORITY]
[SMTH SLW REC],
[DIGITAL ZOOM],
[FADER], [SELF-TIMER]
[FRAME
SETTING]
[SMTH SLW REC]
[SCENE
SELECTION]
[FADER], [TELE MACRO]
Na vrchu a spodku obrazovky formátu 4:3
sa zobrazia čierne pásy.

To sa stane vtedy, ak prezeráte obraz
zaznamenaný v režime 16:9 (širokouhlý) na
TV formátu 4:3 . Nie je to porucha.
Kopírovanie a pripojenie k iným
zariadeniam
Záznamy nie sú kopírované správne.


Nemôžete kopírovať záznamy pomocou
HDMI kábla.
Prípojný A/V kábel nie je správne pripojený.
Pripojte kábel ku vstupnému konektoru
ďalšieho zariadenia (s. 69).
GPS
Kamkordér neprijíma signál GPS (HDRXR200VE).

Váš kamkordér možno nedokáže prijímať
rádiové signály z GPS kvôli prekážkam.
Preneste svoj kamkordér na otvorené
priestranstvo a prepínač GPS opätovne
nastavte na ON.
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky a výstražné indikátory
Tolerancia pre chybu rádiového signálu zo
satelitov GPS je veľká. Tolerancia pre chybu
môže byť maximálne niekoľko stoviek metrov.
114
Register
Ak sa na obrazovke zobrazia indikátory,
skontrolujte nasledujúce body.
Ak problém pretrváva, aj keď ste skúšali
niekoľkokrát problém napraviť, skontaktujte
vášho predajcu Sony alebo miestnu
servisnú pobočku Sony.
Aktuálna poloha kamkordéra na mape
je iná než je skutočná aktuálna poloha
(HDR-XR200VE).

Užitočné techniky nahrávania
Nedá sa používať
Obsah
To sa stane vtedy, ak prezeráte obraz
zaznamenaný v režime 16:9 (širokouhlý) na
TV formátu 4:3 . Nastavte [TV TYPE] správne
(s. 93) a spustite prehrávanie obrazu.
(Výstraha týkajúca sa vysokej teploty)
C:(alebo E:) : (Zobrazenie vlastnej
diagnostiky)
Pomalé blikanie
 Teplota kamkordéra sa zvyšuje. Kamkordér
vypnite a nechajte ho na chvíľu na chladnom
mieste.
Rýchle blikanie
 Teplota kamkordéra je veľmi vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho na chvíľu na
chladnom mieste.
C:13: / C:32:
Odpojte zdroj napájania. Znova ho pripojte a
pokračujte v práci s kamkordérom.
Obsah
C:04:
 Batéria nie je typu „InfoLITHIUM“ (séria H).
Použite batériu „InfoLITHIUM“ (séria H)
(s. 128).
 Bezpečne zapojte konektor DC sieťového
adaptéra striedavého prúdu do konektora DC
IN kamkordéra(s. 18).
(Výstraha týkajúca sa nízkej teploty)

Rýchle blikanie
 Teplota kamkordéra je veľmi nízka.
Kamkordér zahrejte.
E:20: / E:31: / E:61: / E:62: /
E:91: / E:94: / E:95: / E:96:
 Vyskytla sa porucha, ktorú nemôžete
vlastnými silami odstrániť. Obráťte sa na
obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo
na najbližšie autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony. Oznámte im 5-ciferný kód
začínajúci písmenom „E“.
(Výstraha týkajúca sa „Memory Stick
PRO Duo“)
101-0001 (výstražný indikátor týkajúci sa
súborov)
Pomalé blikanie
 Súbor je poškodený.
 Súbor sa nedá čítať.
(Výstraha ohľadne pevného disku
kamkordéra)
Rýchle blikanie
 Pevný disk kamkordéra je plný.
 V rámci pevného disku vášho kamkordéra sa
možno vyskytla chyba.
 (Výstraha týkajúca sa úrovne nabitia
batérie)
Pomalé blikanie
 Batéria je takmer vybitá.
 V závislosti od prevádzkového prostredia
alebo batérie môže výstražný indikátor
 blikať aj v takom prípade, ak je ešte k
dispozícii približne 20 minút zostávajúceho
času batérie.
(Výstražný indikátor týkajúci sa
formátovania pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“)


115
Došlo k poškodeniu „Memory Stick PRO
Duo“.
Pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ nie
je naformátovaná správne (s. 73).
Register
Rýchle blikanie
Nie je dostatok pamäte na nahrávanie záberov.
Po uložení záberov na iné médium (s. 68,
pozrite si aj Návod na používanie) vymažte
nepotrebné zábery alebo naformátujte
„Memory Stick PRO Duo“ (s. 73).
 Databázový súbor obrazu môže byť
poškodený. Skontrolujte databázový súbor
dotknutím sa (HOME) 
(MANAGE
MEDIA)  [REPAIR IMG.DB F.] 
nahrávacie médium.
 Došlo k poškodeniu „Memory Stick PRO
Duo“.

Užitočné techniky nahrávania
Pomalé blikanie
 Dochádza pamäť na ukladanie záberov.
Informácie o typoch pamäťových kariet
„Memory Stick“, ktoré môžete používať s
kamkordérom si pozrite na strane 71.
 Nie je vložená „Memory Stick PRO Duo“
(s. 71).
(Výstražný indikátor týkajúci sa
nekompatibilnej „Memory Stick PRO
Duo“)

Je vložená nekompatibilná „Memory Stick
PRO Duo“ (s. 71).
Ak sa na obrazovke zobrazia správy,
postupujte podľa pokynov.
Prístup na pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ bol obmedzený iným zariadením.
Nahrávacie médiá
(Výstražný indikátor týkajúci sa blesku)
HDD format error.

Rýchle blikanie
 Vyskytla sa chyba blesku.
(Výstražný indikátor týkajúci sa
upozornenia na otrasy kamery)

Roztrasenie kamery sa častejšie vyskytuje,
ak je množstvo svetla nedostatočné. Použite
blesk.
Roztrasenie kamery sa vyskytuje, ak je
kamkordér nestabilný. Pri snímaní držte
kamkordér pevne oboma rukami. Výstražný
indikátor roztrasenia kamkordéra však
nezmizne.
Data error.


(Výstražný indikátor týkajúci sa
snímača spadnutia)


Funkcia snímača spadnutia (s. 100) bola
aktivovaná a zistilo sa, že kamkordér spadol.
Z tohto dôvodu kamkordér vykonáva kroky s
cieľom chrániť pevný disk. Dôsledkom môže
byť znemožnenie nahrávania/prehrávania.
Funkcia snímača spadnutia negarantuje
ochranu pevného disku v rámci všetkých
možných situácií. Kamkordér používajte v
rámci stabilných podmienok.

Nahrávacie médium je plné.
Fotografie nemožno počas spracovávania
nahrať. Chvíľu počkajte a potom pokračujte
v snímaní.
116
Súbor na spravovanie snímok je poškodený.
Keď sa dotknete tlačidla [YES], vytvorí sa nový
súbor na spravovanie snímok. Následne už
nebude možné prehrať staršie zábery uložené
na médiu (obrazové súbory nie sú poškodené).
Ak po vytvorení novej informácie spustíte
funkciu [REPAIR IMG.DB F.], možno budete
môcť opäť prehrávať staré nasnímané zábery.
Ak to nefunguje, skopírujte záber pomocou
dodávaného softvéru.
Register

Došlo k chybe počas načítania alebo zápisu na
interný pevný disk kamkordéra. Môže k tomu
dôjsť počas búchania na kamkordér.
Pokiaľ hláseniu predchádza indikátor GPS,
môže byť problém s prijímačom GPS. Zapnite
opäť svoj kamkordér. (HDR-XR200VE)
The Image Database File is damaged. Do
you want to create a new file?
HD movie management information is
damaged. Create new information?
(Výstražný indikátor týkajúci sa
záznamu fotografií)

Interný pevný disk kamkordéra má nastavený
iný predvolený formát. Vykonaním funkcie [
MEDIA FORMAT] (s. 73) možno dokážete
kamkordér ďalej používať. Dôjde tým k
vymazaniu všetkých dát na internom pevnom
disku.
Užitočné techniky nahrávania

Obsah
Popis výstražných správ
 (Výstražný indikátor týkajúci sa
ochrany proti zápisu na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“)

Tipy
Keď sa výstražný indikátor zobrazí na
obrazovke, možno začujete melódiu.


Inconsistencies found in Image Database
File. Do you want to repair the Image
Database File?
The Image Database File is damaged. Do
you want to repair the Image Database
File?
Inconsistencies found in Image Database
File. Cannot record or play HD movies. Do
you want to repair the Image Database
File?



This Memory Stick may not be able to
record or play movies.
Súbor na správu obrázkov sa poškodil a vy
nemôžete nahrávať filmy ani fotografie.
Dotknutím sa položky [YES] vykonajte
opravu.
Fotografie sa dajú nahrať na „Memory Stick
PRO Duo“.

Použite pamäťovú kartu „Memory Stick“
odporúčanú pre váš kamkordér (s. 71).
This Memory Stick may not be able to
record or play images correctly.
Buffer overflow

Nie je možné vytvárať priečinky presahujúce
názov 999MSDCF . Nie je možné vytvoriť ani
odstrániť priečinky pomocou kamkordéra.
Naformátujte „Memory Stick PRO Duo“
(s. 73), alebo priečinky vymažte pomocou
počítača.

Použite odporúčanú „Memory Stick“ (s. 71).
Do not eject the Memory Stick during
writing. Data may be damaged.

Opäť vložte pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ a postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke LCD.
Iné
Ak sa dáta nezapísali správne, kamkordér sa
automaticky pokúsi dáta obnoviť.
No further selection is possible.
Cannot recover data.


Zapisovanie dát na interný pevný disk
kamkordéra zlyhalo. Pokusy na obnovenie
údajov neboli úspešné.
Reinsert the Memory Stick.


Do zoznamu prehrávaní môžete pridať
maximálne 999 videozáznamov v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) alebo
99 videozáznamov v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (SD).
Naraz môžete vybrať iba 100 záberov na:
 Mazanie videozáznamov/fotografií
 Ochrana videozáznamov/fotografií alebo
deaktivovanie ochrany
 Kopírovanie videozáznamov
 Kopírovanie fotografií
 Úprava zoznamu titulov videozáznamov s
kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
Data protected.
Ak je to potrebné, skontrolujte formát a potom
v prípade potreby pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ naformátujte pomocou
kamkordéra (s. 73).

117
Pokúšali ste sa vymazať chránené údaje.
Deaktivujte ochranu údajov.
Register
Viackrát zopakujte vloženie pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“. Ak indikátor stále
bliká, pamäťová karta „Memory Stick PRO
Duo“ môže byť poškodená. Vyskúšajte inú
„Memory Stick PRO Duo“.
This Memory Stick is not formatted
correctly.

Užitočné techniky nahrávania
Nedokážete nahrávať pretože snímač
spadnutia zistil opakované spadnutie
kamkordéra. Ak existuje stále riziko pádu
kamkordéra, nastavte [DROP SENSOR]
na [OFF] a dokážete nasnímať zábery opäť
(s. 100).
Recovering data.

Obsah

Still picture folder is full. Cannot record
still pictures.
Ďalšie informácie
Čas nahrávania
videozáznamov/počet
nasnímateľných
fotografií
„Memory Stick PRO Duo“
HDR-XR100E/XR105E/XR106E
(jednotka: minúta)
Batéria
Očakávaný čas nahrávania a
prehrávania pre každú batériu
HDR-XR100E/XR105E/XR106E
(jednotka: minúta)
Čas nepretržitého
nahrávania
HD
SD
80
100
110
135
Čas zvyčajného
nahrávania
HD
SD
40
50
55
65
180
405
90
200


110
250

HDR-XR200E/XR200VE
(jednotka: minúta)
Batéria
Čas nepretržitého
nahrávania
HD
SD
80
95
105
130
Čas zvyčajného
nahrávania
HD
SD
40
45
50
65
175
395
85
195
205
470


100
235
118
Čas nepretržitého
nahrávania
HD
SD
90
105
120
140
Čas zvyčajného
nahrávania
HD
SD
45
50
60
70
195
440
95
220
230
515
115
255
Čas každého nahrávania sa meria na základe
nasledujúcich podmienok:
 [REC MODE]: SP
 Pri zapnutom podsvietení obrazovky LCD
Čas zvyčajného nahrávania zobrazuje čas,
keď opakovane začínate/končíte nahrávanie,
prepínate MODE a používate funkciu
priblíženia.
Časy merané v prípade, ak kamkordér používate
pri teplote 25 C (odporúča sa teplota 10 C
až 30 C).
V prípade, že kamkordér používate pri
nízkych teplotách, dostupný čas nahrávania a
prehrávania sa skráti.
Čas nahrávania a prehrávania sa skráti
v závislosti od podmienok, v ktorých
videokameru používate.
Register
Kvalita obrazu
NP-FH50
NP-FH60
(dodáva sa)
NP-FH70
NP-FH100
115
255
Užitočné techniky nahrávania
Kvalita obrazu
NP-FH50
NP-FH60
(dodáva sa)
NP-FH70
NP-FH100
Interný pevný disk
220
500
95
220
230
515
(jednotka: minúta)
Batéria
Približný čas, ktorý je k dispozícii pri
použití úplne nabitej batérie.
Kvalita obrazu
NP-FH50
NP-FH60
(dodáva sa)
NP-FH70
NP-FH100
195
440
HDR-XR200E/XR200VE
Čas nahrávania
Batéria
Čas zvyčajného
nahrávania
HD
SD
45
50
60
70
Obsah
Kvalita obrazu
NP-FH50
NP-FH60
(dodáva sa)
NP-FH70
NP-FH100
„HD“ znamená kvalitu obrazu „high
definition“, t.j. kvalitu obrazu vo vysokom
rozlíšení, a „SD“ znamená štandardnú
kvalitu obrazu.
Čas nepretržitého
nahrávania
HD
SD
90
105
120
140
Čas prehrávania
HDR-XR200VE
(jednotka: hodina minúta)
Približný čas, ktorý je k dispozícii pri
použití úplne nabitej batérie.
Režim nahrávania
[HD FH]
[HD HQ]
[HD SP]
(jednotka: minúta)
Batéria
NP-FH60
(dodáva sa)
NP-FH70
NP-FH100

HDR-XR200E/
XR200VE
HD
SD
110
120
130
145
145
160
170
195
235
255
280
315
535
580
625
710
[HD LP] (5.1ch)*
Kvalita obrazu so štandardným
rozlíšením (SD)
HDR-XR100E/XR105E/XR106E
(jednotka: hodina minúta)
Režim nahrávania
[SD HQ]
[SD SP]
Hore: Interný pevný disk
Dole: „Memory Stick PRO Duo“
HDR-XR200E
(jednotka: hodina minúta)
Režim nahrávania
[SD HQ]
[SD SP]
Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením
(HD)
HDR-XR100E/XR105E/XR106E
[SD LP] (5.1ch)*
(jednotka: hodina minúta)
[HD LP] (2ch)*
Čas nahrávania
9 h 40 m
19 h 40 m
24 h 0 m
32 h 0 m
(jednotka: hodina minúta)
Režim nahrávania
[SD HQ]
[SD SP]
33 h 30 m
[SD LP] (5.1ch)*
Čas nahrávania
29 h 30 m
43 h 40 m
83 h 40 m
[SD LP] (2ch)*
91 h 20 m
* Formát nahrávania zvuku môžete zmeniť
Čas nahrávania
14 h 30 m
29 h 40 m
36 h 0 m
48 h 10 m
pomocou [AUDIO MODE] (s. 76).
Tipy
Môžete zaznamenávať videozáznamy
s maximálnym počtom 3 999 scén pri
kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) a
s maximálnym počtom 9 999 scén pri kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (SD).


50 h 30 m
119
Register
[HD LP] (5.1ch)*
91 h 50 m
HDR-XR200VE
(jednotka: hodina minúta)
[HD LP] (2ch)*
Čas nahrávania
29 h 40 m
43 h 50 m
84 h 10 m
[SD LP] (2ch)*
HDR-XR200E
Režim nahrávania
[HD FH]
[HD HQ]
[HD SP]
61 h 0 m
[SD LP] (2ch)*
Interný pevný disk
[HD LP] (5.1ch)*
Čas nahrávania
19 h 40 m
29 h 10 m
56 h 0 m
Užitočné techniky nahrávania
[SD LP] (5.1ch)*
Očakávaný čas nahrávania
videozáznamov
Režim nahrávania
[HD FH]
[HD HQ]
[HD SP]
50 h 10 m
[HD LP] (2ch)*
Obsah
Kvalita obrazu
NP-FH50
HDR-XR100E/
XR105E/XR106E
HD
SD
115
130
130
145
150
170
170
195
245
280
280
315
555
625
625
710
Čas nahrávania
14 h 30 m
29 h 30 m
35 h 50 m
47 h 50 m


 Poznámky
Čísla v tabuľke sú uvádzané pri používaní Sony
„Memory Stick PRO Duo“.
 Čas nahrávania sa môže líšiť v závislosti na
podmienkach nahrávania a predmetu [REC
MODE] (s. 75), ako aj v závislosti na type
„Memory Stick“
 V zátvorkách ( ) je uvedený minimálny
nahrávací čas.
Maximálny čas nepretržitého nahrávania
videozáznamov je približne 13 hodín.
Váš kamkordér využíva formát VBR
(Premenlivá bitová rýchlosť) na automatické
nastavenie kvality obrazu tak, aby kvalita
zodpovedala povahe nahrávanej scény. Táto
technológia má za následok určité kolísanie v
rámci času nahrávania pre médium. Filmy, ktoré
obsahujú rýchlo sa pohybujúce a zložité obrázky,
sa nahrávajú pri vyššej bitovej rýchlosti, čo
celkový čas trvania nahrávky znižuje.

„Memory Stick PRO Duo“
Interný pevný disk
Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
Dokážete nahrať maximálne 9 999 fotografií.
(jednotka: minúta)
2GB
4GB
8GB
16
GB
AVC HD
9M
(HQ)
AVC HD
7M
(SP)
6
(6)
10
(10)
25
(25)
55
(55)
110
(110)
10
(9)
25
(20)
55
(35)
115
(80)
230
(160)
15
(10)
30
(20)
65
(45)
140
(100)
280
(200)
AVC HD
5M
(LP)
2ch*
20
(15)
45
(35)
95
(70)
195
(150)
390
(300)
AVC HD
5M
(LP)
5.1ch*
20
(15)
45
(35)
90
(70)
185
(145)
375
(290)
„Memory Stick PRO Duo“
4,0 M
2304  1728
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB


Kvalita obrazu so štandardným rozlíšením (SD)
(jednotka: minúta)
SD 9M
(HQ)
1GB
2GB
8GB
16GB
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(100)
20
(10)
40
(25)
80
(50)
170
(100)
SD 3M
(LP)
5.1ch*
35
(25)
80
(50)
160
(105)
325
(215)
230
(205)
340
(205)
655
(435)
SD 3M
(LP)
2ch*
40
(25)
85
(55)
170
(110)
355
(230)
715
(460)
Veľkosť vybraného záberu je efektívna, pokiaľ
(fotografia).
svieti indikátor
Počet nasnímateľných fotografií sa zobrazuje
pre najväčšiu možnú veľkosť záberov vášho
kamkordéra. Počas snímania sa na obrazovke
LCD zobrazuje aktuálny počet nasnímateľných
fotografií (s. 10).
 Poznámky
Čísla v tabuľke sú uvádzané pri používaní
Sony „Memory Stick PRO Duo“. Počet
nasnímateľných fotografií sa môže líšiť v
závislosti od podmienok snímania alebo typu
pamäťovej karty „Memory Stick“.
 Jedinečné pixlové pole snímača Sony’s ClearVid
a systému spracovania záberov (BIONZ)
dovoľuje rozlíšenie statických obrázkov, ktoré
zodpovedá popísaným veľkostiam.

Tipy
Na nahrávanie statických záberov môžete
taktiež použiť pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ s kapacitou do 1 GB.


* Formát nahrávania zvuku môžete zmeniť
pomocou [AUDIO MODE] (s. 76).
120
Register
4GB
SD 6M
(SP)
470
970
1850
3850
7700
Užitočné techniky nahrávania
1GB
AVC HD
16M
(FH)
Obsah
Očakávaný počet nasnímateľných
fotografií
Používanie
kamkordéra v zahraničí
Systém
PAL
Napájanie
PAL – M
PAL – N
NTSC
Videozáznamy s kvalitou obrazu s
vysokým rozlíšením (HD)
SECAM
Prezeranie videozáznamov s kvalitou
obrazu so štandardným rozlíšením (SD)
Užitočné techniky nahrávania
V krajinách/regiónoch, kde je podporovaná
1080/50i môžete prezerať videozáznamy
v rovnakej kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD), akú majú nahraté
videozáznamy. Potrebujete systém TV
prijímač (alebo monitor) kompatibilný
pre systém PAL a 1080/50i a obsahujúci
vstupné konektory pre komponentný signál
a AUDIO/VIDEO. Musí byť pripojený
kábel na prenos komponentného A/V alebo
HDMI kábel (predáva sa samostatne).
Obsah
Kamkordér s dodávaným sieťovým
adaptérom striedavého prúdu môžete
používať vo všetkých krajinách alebo
regiónoch, ktoré majú v elektrickej
rozvodnej sieti striedavý prúd 100 V až 240
V, 50 Hz/60 Hz.
Štáty použitia
Austrália, Belgicko, Česko,
Čína, Dánsko, Fínsko,
Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia,
Nemecko, Nový Zéland,
Nórsko, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Singapur, Slovensko,
Španielsko, Švajčiarsko,
Švédsko, Taliansko, Thajsko,
Veľká Británia a ďalšie.
Brazília
Argentína, Paraguaj, Uruguaj.
Bahamské ostrovy, Bolívia,
Ekvádor, Filipíny, Guyana,
Chile, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea,
Mexiko, Peru, Stredná
Amerika, Surinam, Taiwan,
USA, Venezuela a ďalšie.
Bulharsko, Francúzsko,
Guyana, Irak, Irán, Monako,
Rusko, Ukrajina a ďalšie.
Na prezeranie obrázkov zaznamenaných
v kvalite so štandardným rozlíšením (SD)
potrebujete TV prijímač so systémom
PAL vybavený vstupnými konektormi
AUDIO/VIDEO. Prípojný kábel A/V musí
byť pripojený.
Informácie o systémoch kódovania
farieb v TV prijímači
Register
Kamkordér pracuje v systéme PAL.
Záznamy je možné prehrávať iba na
televíznom prijímači so systémom PAL a so
vstupným konektorom AUDIO/VIDEO.
121
Nastavenie miestneho času
Pri používaní kamkordéra v zahraničí môžete miestny čas jednoducho nastaviť pomocou
(SETTINGS)  [CLOCK/
nastavenia časového rozdielu. Dotknite sa (HOME) 
LANG]  [AREA SET] a [SUMMERTIME] (s. 96).
HDR-XR200VE
Obsah
Pokiaľ sú [AUTO CLOCK ADJ] a [AUTO AREA ADJ] nastavené na [ON], hodiny sa na
miestny čas nastavia automaticky pomocou funkcie GPS (s. 97).
Časový posun
Posuny časového
pásma
+12:00
Lisbon, London
Berlin, Paris
Helsinki, Cairo, Istanbul
Moscow, Nairobi
Tehran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Almaty, Dhaka
Yangon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapore,
Beijing
Seoul, Tokyo
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Solomon Is
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
122
Nastavenie oblasti
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
Samoa
Hawaii
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St.John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azores, Cape Verde Is.
Register
+09:00
+09:30
+10:00
+11:00
Nastavenie oblasti
Užitočné techniky nahrávania
Posuny časového
pásma
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
Štruktúra súborov alebo priečinkov na internom
pevnom disku a na „Memory Stick PRO Duo“
Čísla súborov sa priraďujú automaticky.
Ak počet súborov prekročí 9 999,
vytvorí sa nový priečinok na ukladanie
nových súborov videozáznamov.
Priradí sa názov priečinka: [101PNV01]
 [102PNV01]
Súbory na spravovanie záberov
Ak tieto súbory odstránite, zábery
nebude možné správne nahrávať ani
prehrávať. V predvolenom nastavení sú
súbory skryté a zvyčajne sa nezobrazujú.
Súbory fotografií (Súbory JPEG)
Súbory majú príponu „.JPG“. Čísla
súborov sa priraďujú automaticky. Ak
počet súborov prekročí 9 999, vytvorí
sa nový priečinok na ukladanie nových
súborov fotografií.
Priradí sa názov priečinka:
[101MSDCF]  [102MSDCF]

Súbory videozáznamov SD (Súbory
MPEG2)
Súbory majú príponu „.MPG“.
Maximálna veľkosť súborov je 2 GB.
Keď kapacita súboru prekročí 2 GB,
súbor sa rozdelí.

123
Nastavením
(HOME)  (OTHERS) 
[USB CONNECT]  [ USB CONNECT]/
[ USB CONNECT] môžete pristupovať k
nahrávacím médiám z počítača, a to pomocou
pripojenia typu USB.
Neupravujte súbory ani priečinky v kamkordéri
pomocou počítača. Obrazové súbory sa môžu
zničiť alebo sa nemusia dať prehrať.
Register
HD priečinok s informáciou
o spravovaní videozáznamu
Tento priečinok obsahuje zaznamenané
dáta videozáznamov vo vysokej kvalite
obrazu (HD). Nepokúšajte sa otvoriť
tento priečinok alebo si sprístupniť jeho
obsah z počítača. Ak by ste tak vykonali,
mohli by ste poškodiť obrázkové súbory
alebo znemožniť prehratie obrázkových
súborov.
Užitočné techniky nahrávania
* Iba pre interný pevný disk
Obsah
Štruktúra súborov alebo priečinkov je uvedená nižšie. Pri nahrávaní alebo prehrávaní
videozáznamov a fotografií v kamkordéri zvyčajne nemusíte potvrdzovať štruktúru súborov
alebo priečinkov. Aby ste si svoje videozáznamy alebo fotografie vychutnali pripojením
kamkordéra k počítaču, pozrite si „PMB Guide“ a následne použite dodávanú aplikáciu.



Informácie o formáte AVCHD
Čo je to formát AVCHD ?
Nahrávanie a prehrávanie záznamov
kamkordérom
Užitočné techniky nahrávania
Formát AVCHD je formát digitálnej video
kamery s vysokým rozlíšením používaný
na zaznamenávanie signálu s vysokým
rozlíšením (HD) akejkoľvek špecifikácie
1080i*1 alebo špecifikácie 720p*2 na interný
pevný disk využívajúc efektívnu kódovaciu
technológiu kompresie dát. Formát MPEG4 AVC/H.264 je schopný zhustiť video dáta,
pričom Dolby Digital alebo systém Linear
PCM sa používa na kompresiu audio dát.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 dokáže
zhustiť obrázky oveľa efektívnejšie ako
konvenčný formát pre zhusťovanie
obrázkov. Formát MPEG-4 AVC/H.264
umožňuje záznam záberu video signálu s
vysokým rozlíšením rekordérom digitálnej
video kamery na 8 cm DVD disky, internú
mechaniku pevného disku, dočasnú pamäť,
„Memory Stick PRO Duo“, atď.
Obsah

Údržba a odporúčania
Ak túto operáciu vykonáte bez použitia
dodávanej počítačovej aplikácie, nie je zaručená
funkčnosť zariadenia.
Keď chcete vymazať súbory, postupujte podľa
krokov na strane 57. Obrazové súbory nemažte
v kamkordéri pomocou počítača.
Nahrávacie médiá neformátujte pomocou
počítača. Kamkordér nemusí fungovať správne.
Súbory nekopírujte na na nahrávacie médium
pomocou počítača. Funkčnosť v takom prípade
nie je zaručená.
Na základe formátu AVCHD váš
kamkordér zaznamenáva obraz v kvalite
s vysokým rozlíšením (HD), ako je to
uvedené nižšie.
Okrem kvality obrazu s vysokým rozlíšením
(HD) dokáže váš kamkordér zaznamenať
signál so štandardným rozlíšením (SD) v
konvenčnom formáte MPEG2 .
124
Register
Video signál*3: MPEG-4 AVC/H.264 1920
 1080/50i, 1440  1080/50i
Audio signál: Dolby Digital 5.1/2ch
Nahrávacie médiá: Interný pevný disk,
„Memory Stick PRO Duo“
*1 Špecifikácia 1080i

O GPS (HDR-XR200VE)
GPS (Global Positioning System) je systém,
ktorý vypočítava geografickú polohu na
základe meraní presných amerických
vesmírnych satelitov. Tento systém vám
umožňuje vyznačiť vašu presnú polohu
v rámci zemegule. Satelity GPS sú
umiestnené na 6 obežných dráhach vo
výške 20 000 nad zemským povrchom.
Systém GPS pozostáva z 24 a viac satelitov
GPS. Prijímač GPS prijíma rádiové
signály zo satelitov a vyráta následne
aktuálnu polohu prijímača, a to na základe
orbitálnych informácií (údaje z almanachu),
doby dráhy signálu atď.
O chybách triangulácie


125
Register

Pretože sa polohy satelitov GPS neustále menia,
niekedy môže trvať stanovenie polohy dlhšie
alebo prijímač nedokáže stanoviť polohu vôbec,
a to v závislosti na mieste a čase používania
kamkordéra.
„GPS“ je systém stanovenia geografickej polohy
trianguláciou signálov zo satelitov GPS. Vyhnite
sa používaniu kamkordéra na miestach kde
sú signály blokované alebo odrážané, ako
sú zatienené miesta obkolesené budovami
alebo stromami atď. Kamkordér používajte na
miestach s otvoreným výhľadom na nebo.
Pokiaľ sa presuniete na iné miesto ihneď po
nastavení prepínača GPS do polohy ON, môže
trvať dlhšiu dobu, kým kamkordér začne
vykonávať trianguláciu v porovnaní s tým, keby
ste zostali na mieste.
Chyba spôsobená polohou satelitov
GPSKamkordér automaticky začne s
vykonávaním triangulácie vašej aktuálnej
polohy po prijatí rádiových signálov z 3
alebo viacerých satelitov GPS. Chyba počas
vykonávania triangulácie, ktorú povoľujú
satelity GPS je asi 30 m. V závislosti na
prostredí miesta môže byť chyba počas
vykonávania triangulácie väčšia. V takomto
prípade sa nemusí vaša skutočná poloha
zhodovať s polohou na mape založenej na
informáciách GPS. Okrem toho, satelity GPS
sú riadené Americkým ministerstvom obrany a
stupeň presnosti môže byť náhodne zmenený.
Chyba počas procesu triangulácie
Kamkordér počas vykonávania triangulácie
získava informácie o polohe každých 10 sekúnd.
K malému časovému rozdielu dochádza medzi
časom, kedy boli informácie o polohe získané
a kedy boli informácie o polohe zaznamenané
do obrazu, preto aktuálna poloha záznamu sa
nemusí presne zhodovať s polohou na mape
vytvorenej na základe informácií GPS.
Užitočné techniky nahrávania

Stanovenie polohy sa nazýva „triangulácia“.
GPS prijímač dokáže stanoviť zemepisnú
šírku a zemepisnú dĺžku miesta na základe
príjmu signálov z 3 a viac satelitov.

Záznam informácií o polohe možno nebudete
môcť získať na miestach alebo v situáciách kedy
rádiová signály zo satelitov GPS nedorazia do
kamkordéra; ide o nasledujúce prípady.
 V tuneloch, vo vnútri alebo v tieni budov.
 Medzi vysokými budovami alebo na úzkych
uliciach obkolesených budovami.
 na miestach v podzemí, na miestach
obkolesených hustými stromami, pod
zavesenými mostami alebo na miestach kde
dochádza ku vzniku magnetických polí, ako
je to napríklad v prípade vysokonapäťových
káblov.
 V blízkosti zariadení vytvárajúcich rádiové
signály rovnakého frekvenčného pásma ako
kamkordér: v blízkosti 1,5 GHz mobilných
telefónov atď.
Obsah
Špecifikácia s vysokým rozlíšením využívajúca
1 080 efektívnych snímacích čiar a vrstvený
systém.
*2 Špecifikácia 720pn
Špecifikácia s vysokým rozlíšením využívajúca
720 efektívnych snímacích čiar a postupný
systém.
*3 Dáta zaznamenané vo formáte AVCHD, ktorý
je iný, ako sú hore uvedené formáty nemôžu
byť prehrané na vašom kamkordéri.
Obmedzenie používania GPS na
palubách lietadiel

Počas vzletu a počas pristávania lietadla
nastavte prepínač GPS do polohy OFF a
kamkordér vypnite akonáhle k tomu budete
vyzvaní palubným hlásením. V ostatných
prípadoch používajte GPS podľa miestnych
nariadení alebo situácie.
Mapové údaje






Zemepisný súradnicový systém

Používa sa zemepisný súradnicový systém
„WGS-84“.
Autorské práva

na mapové údaje kamkordéra sa vzťahujú
autorské práva. Neautorizované kopírovanie
alebo iné používanie mapových údajov môže
byť v rozpore s autorskými právami.
Navigačná funkcia

Kamkordér nie je vybavený navigačnou
funkciou využívajúcou GPS.
Austrália
Copyright. Based on data provided under
license from PSMA Australia Limited (www.
psma.com.au).
Rakúsko
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Chorvátsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko
Poľsko a Slovinsko
© EuroGeographics
Informácie o „Memory Stick“
„Memory Stick“ predstavuje kompaktné,
prenosné nahrávacie IC médium s veľkou
dátovou kapacitou.
126
Register
Nórsko
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority
Portugalsko
Source: IgeoE – Portugal
Španielsko
Información geográfica propiedad del CNIG
Švédsko
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
Švajčiarsko
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Užitočné techniky nahrávania

Kamkordér obsahuje mapové údaje pre
nasledujúce krajiny/regióny.
Európa, Japonsko, Severná Amerika, Oceánia,
atď.
Zabudované mapy sú dodávané nasledujúcimi
spoločnosťami; mapa Japonska od spoločnosti
Zenrin Co., Ltd., ostatné oblasti od spoločnosti
NAVTEQ.
Aktuálne nainštalované mapové údaje sú platné
v deň výroby tohto návodu.
Mapy GPS sa zobrazujú v 2 dimenzionálnej
grafike okrem určitých častí Japonska, ktoré sa
zobrazujú vo formáte 3D.
Jazyk na mape zmeniť nedokážete.
Mapové údaje nemožno aktualizovať.
Mierka mapy je 25 m až 6 000 km.
Obsah
Francúzsko
source: Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France
Nemecko
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zustaendigen Behoerden
entnommen.
Veľká Británia
Based upon Crown Copyright material.
Grécko
© EuroGeographics; Copyright Geomatics Ltd.
Maďarsko
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
Taliansko
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando
quale riferimento anche cartografia numerica
ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione
Toscana.
Japonsko



Typy pamäťových kariet „Memory Nahrávanie/prehrávanie
Stick“
„Memory Stick Duo“
—
(pomocou MagicGate)
„Memory Stick PRO

Duo“
„Memory Stick PRO-HG
*
Duo“




* Tento produkt nepodporuje 8-bitový paralelný






Informácie o adaptéri „Memory Stick
Duo“


127
Pri používaní pamäťovej karty „Memory Stick
PRO Duo“ so zariadením kompatibilným s
pamäťovou kartou „Memory Stick“ sa uistite,
či je pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“
vložená do adaptéra karty „Memory Stick Duo“.
Pri vkladaní „Memory Stick PRO Duo“ do
adaptéra „Memory Stick Duo“ skontrolujte,
či je „Memory Stick PRO Duo“ vkladaná
v správnom smere, a potom pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“ celú zasuňte.
Nesprávnym použitím môžete poškodiť systém.
Register


Tento produkt nemôže nahrávať alebo prehrávať
údaje používajúce technológiu „MagicGate“.
„MagicGate“ je technológia na ochranu
autorských práv, ktorá umožňuje nahrávanie a
prenos obsahu v šifrovanom formáte.
Kompatibilita s kamkordérom nie je zaručená
v prípade pamäťovej karty „Memory Stick PRO
Duo“ formátovanej v počítači (operačný systém
Windows/Mac OS).
Rýchlosť čítania a zapisovania údajov môže byť
rôzna a závisí od kombinácie pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“ a použitého výrobku
kompatibilného s kartou „Memory Stick PRO
Duo“.
Škody alebo straty môžu nastať v nasledujúcich
prípadoch (dáta sa už nenahradia):
 Ak vysuniete „Memory Stick PRO Duo“,
alebo vypnite váš kamkordér v čase keď
načítava alebo zapisuje obrazové súbory
na do „Memory Stick PRO Duo“ (zatiaľ čo
ACCESS/ prístupová lampa svieti alebo bliká)
 Ak používate pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ v blízkosti magnetov alebo
magnetického poľa
Odporúča sa zálohovať dôležité údaje na
pevnom disku počítača.
Užitočné techniky nahrávania
prenos údajov, podporuje však 4-bitový
paralelný prenos údajov rovnako ako pamäťová
karta „Memory Stick PRO Duo“.
Pri písaní na poznámkovú oblasť pamäťovej
karty „Memory Stick PRO Duo“ dbajte na to,
aby ste nepoužívali nadmernú silu.
Na pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
ani na adaptér pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ nelepte žiadne nálepky a pod.
Ak pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
odkladáte alebo ju prenášate, vložte ju do
puzdra.
Nedotýkajte sa konektorov a zabráňte styku
konektorov s kovovými predmetmi.
Pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
neohýbajte, ani ju nevystavujte prudkým
otrasom alebo pádom.
Nepokúšajte sa pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ rozoberať ani upravovať.
Zabráňte prístupu vlhkosti do pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“.
Pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
držte mimo dosahu malých detí. U detí hrozí
nebezpečenstvo prehltnutia.
Nevkladajte žiadne iné predmety okrem
pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“ do
otvoru na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
Vloženie akéhokoľvek iného predmetu môže
spôsobiť poruchu.
Pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“
nepoužívajte a neskladujte na nasledujúcich
miestach:
 Miesta vystavené veľmi vysokým teplotám,
ako je napr. auto zaparkované v lete vonku
 Miesta vystavené priamemu slnečnému svetlu
 Miesta s veľmi vysokou vlhkosťou alebo
miesta vystavené účinkom žieravých plynov.
Obsah
Na prácu s vašim kamkordérom môžete
použiť len „Memory Stick Duo“, čo je asi
polovičná veľkosť štandardnej „Memory
Stick“.
Neručíme však za fungovanie všetkých
typov „Memory Stick Duo“ na vašom
kamkordéri.

O batérii „InfoLITHIUM“
Kamkordér je možné používať iba s
batériou typu „InfoLITHIUM“ (séria H).
Batérie „InfoLITHIUM“ série H majú
.
označenie
Čo je batéria „InfoLITHIUM“?

Informácie o „Memory Stick PRO Duo“

Maximálna kapacita pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“, ktorú je možné použiť v
kamkordéri, je 16 GB.

Kompatibilita obrazových údajov



Nabíjanie batérie


Pred začiatkom používania kamkordéra batériu
nabite.
Batérie odporúčame nabíjať pri teplote
prostredia od 10 C do 30 C, až kým indikátor
nabíjania nezhasne. Ak budete batériu nabíjať
pri inej teplote prostredia, nemusí sa nabiť
úplne.
Efektívne používanie batérie


128
Register

Ak teplota prostredia klesne na 10 C alebo
menej, výkon batérie sa zníži a skráti sa čas,
počas ktorého môžete batériu používať. V
takom prípade vykonajte jeden z nasledujúcich
postupov, aby ste mohli batériu používať dlhšie.
 Batériu uložte do vrecka, aby sa zohriala a
do kamkordéra ju vložte bezprostredne pred
začiatkom nahrávania.
 Použite batériu s vyššou kapacitou: NP-FH70/
FH100 (predáva sa samostatne).
Časté používanie obrazovky LCD, časté
prehrávanie alebo rýchle posúvanie dopredu
alebo dozadu spôsobuje rýchlejšie vybíjanie
batérie. Použite batériu s vyššou kapacitou: NPFH70/FH100 (predáva sa samostatne).
Ak nepoužívate kamkordér na nahrávanie
alebo prehrávanie, zatvorte obrazovku LCD .
Batéria sa spotrebúva aj vtedy, ak je kamkordér
v pohotovostnom režime nahrávania, alebo ak
je pozastavené prehrávanie.
Užitočné techniky nahrávania

Dátové súbory obrázku zaznamenaného na
„Memory Stick PRO Duo“ vašim kamkordérom
sú v súlade univerzálnym štandardom
„Pravidlá návrhu pre systém súborov kamery“
ustanoveným JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industories
Association).
V kamkordéri nie je možné prehrávať obrázky
nahraté v iných zariadeniach (DCR-TRV900E
alebo DSC-D700/D770), ktoré nezodpovedajú
tomuto univerzálnemu štandardu. (Tieto typy
sa v niektorých regiónoch nepredávajú.)
Ak nie je možné používať pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“, ktorá sa používala s
iným zariadením, naformátujte „Memory Stick
PRO Duo“ pomocou svojho kamkordéra (s. 73).
Formátovaním sa vymažú všetky informácie na
pamäťovej karte „Memory Stick PRO Duo“.
Môže sa stať, že obrázky sa pomocou
kamkordéra nebudú dať prehrať:
 Ak prehrávate obrazové údaje upravené v
počítači
 Ak prehrávate obrazové údaje nahraté
použitím iného zariadenia
Batéria „InfoLITHIUM“ je lítium-iónová
batéria, ktorá ponúka funkcie umožňujúce
sprostredkovanie informácií týkajúcich
sa prevádzkových podmienok medzi
kamkordérom a sieťovým adaptérom
striedavého prúdu alebo nabíjačkou (predávajú
sa samostatne).
Batéria „InfoLITHIUM“ podľa prevádzkových
podmienok kamkordéra vypočíta spotrebu
energie a zobrazí zostávajúci čas batérie v
minútach.
Obsah

Pokiaľ používate pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ zasunutú do adaptéra
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ na
zariadení vyhovujúcom pre používanie kariet
„Memory Stick“, presvedčte sa, že adaptér
pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“
je do zariadenia zasunutý v správnom smere.
Pokiaľ je zasunutý nesprávnym smerom, môže
dôjsť k poškodeniu zariadenia.
Nevkladajte adaptér „Memory Stick Duo“
bez „Memory Stick PRO Duo“ napojenej na
zariadenie kompatibilné pre „Memory Stick“.
Môže to spôsobiť poruchu zariadenia.


Vždy by ste mali mať pripravené náhradné
batérie na 2 alebo 3 - násobok predpokladaného
času nahrávania; pred nahrávaním je tiež
vhodné urobiť skúšobné zábery.
Batéria sa nesmie dostať do kontaktu s vodou.
Batéria nie je odolná voči vode.
Informácie o x.v.Color




Ak sa preruší napájanie, hoci ukazovateľ
zostávajúceho času batérie ukazuje, že batéria
má ešte dostatočnú energiu na prevádzku,
batériu znova úplne nabite. Zostávajúca
kapacita batérie sa zobrazí správne. Ak sa však
batéria dlho používa v prostredí s vysokou
teplotou, je ponechaná v úplne nabitom stave
alebo sa často používa, správne zobrazovanie
stavu batérie sa neobnoví. Indikátor zostávajúcej
kapacity batérie používajte len ako orientačný
údaj.
V závislosti od prevádzkových podmienok,
teploty a stavu prostredia bliká indikátor 
upozorňujúci na takmer vybitú batériu aj v
takom prípade, ak je zostávajúci čas batérie ešte
20 minút.
Informácie o manipulácii s
kamkordérom
Informácie o používaní a údržbe


Ak batériu dlhší čas nepoužívate, raz za rok
ju úplne nabite a použite v kamkordéri, čím
zabezpečíte jej správne fungovanie. Ak chcete
batériu skladovať, vyberte ju z kamkordéra a
uložte ju na suchom a chladnom mieste.
Ak chcete batériu úplne vybiť, dotknite sa
(SETTINGS)  [GENERAL
(HOME) 
SET]  [A.SHUT OFF]  [NEVER] a
kamkordér ponechajte v pohotovostnom režime
nahrávania, kým sa nevypne napájanie (s. 99).
Životnosť batérie



129
Register

Kapacita batérie sa s časom a opakovaným
používaním znižuje. Ak je skracovanie času
použitia medzi jednotlivými nabitiami výrazné,
je pravdepodobne vhodný čas na výmenu
batérie za novú.
Životnosť každej batérie je určená jej
skladovaním, používaním a podmienkami
prostredia.
Kamkordér a príslušenstvo nepoužívajte a
neskladujte na nasledujúcich miestach:
 Na príliš horúcom, chladnom alebo vlhkom
mieste. Kamkordér a príslušenstvo nikdy
nevystavujte teplotám nad 60 C, napríklad
na miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu, v blízkosti ohrievačov
alebo v aute zaparkovanom na slnku. Môžu sa
zdeformovať alebo poškodiť.
 V blízkosti silného magnetického poľa alebo
mechanických vibrácií. Kamkordér sa môže
pokaziť.
 V blízkosti silných rádiových vĺn alebo
žiarenia. Kamkordér môže nesprávne
nahrávať.
 V blízkosti prijímačov vĺn AM a
videozariadení. Môže sa vyskytnúť šum.
 Na pieskovej pláži alebo v akomkoľvek
prašnom prostredí. Ak sa do kamkordéra
dostane piesok alebo prach, môže sa pokaziť.
V niektorých prípadoch sa táto porucha nedá
odstrániť.
 V blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môže byť obrazovka LCD alebo
objektív vystavený priamemu slnečnému
žiareniu. Poškodzuje to obrazovku LCD.
Kamkordér používajte pri napájaní
jednosmerným prúdom 6,8 V/7,2 V (batéria)
alebo napájaní jednosmerným prúdom 8,4 V
(sieťový adaptér striedavého prúdu).
Ak chcete prístroj používať na jednosmerný
alebo striedavý prúd, použite príslušenstvo
odporúčané v tomto návode na používanie.
Užitočné techniky nahrávania
Skladovanie batérie

Obsah
Indikátor zostávajúcej kapacity batérie
x.v.Color je familiárnejší názov pre štandard
xvYCC navrhnutý spoločnosťou Sony a je
obchodnou značkou Sony.
xvYCC je medzinárodný štandard pre farebný
priestor vo videu. Tento štandard dokáže
vyjadriť širší rozsah farieb ako aktuálne
používaný štandard vysielania.









Obrazovka LCD



Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate

Na obrazovku LCD príliš netlačte, pretože môže
dôjsť k nevyváženosti farieb alebo k inému
poškodeniu.
Pri používaní kamkordéra v chladnom prostredí
sa môže na obrazovke LCD zobraziť zostatkový
obraz. Nie je to porucha.
Pri používaní kamkordéra sa môže zadná strana
obrazovky LCD zahrievať. Nie je to porucha.
Čistenie obrazovky LCD
Aby ste kamkordér dlhodobo udržali v
optimálnom stave, raz za mesiac ho zapnite a
nechajte ho bežať pri nahrávaní a prehrávaní
obrázkov.
Pred uskladnením batériu úplne vybite.


130
Obrazovku LCD znečistenú odtlačkami prstov
alebo prachom odporúčame čistiť jemnou
handričkou.
Ak použijete súpravu na čistenie obrazovky
LCD (predáva sa samostatne), čistiacu tekutinu
neaplikujte priamo na obrazovku LCD.
Používajte čistiaci papier navlhčený čistiacou
tekutinou.
Register

Užitočné techniky nahrávania

Ak kamkordér prenesiete priamo zo studeného
do teplého prostredia, vnútri zariadenia môže
dôjsť ku skondenzovaniu vlhkosti. Mohlo by to
spôsobiť poruchu kamkordéra.
 Ak sa na prístroji skondenzovala vlhkosť
Kamkordér nechajte približne 1 hodinu
vypnutý.
 Poznámka týkajúca sa kondenzácie vlhkosti
Vlhkosť kondenzuje v takom prípade, ak
kamkordér prenesiete zo studeného prostredia
do tepla (alebo naopak), alebo ak kamkordér
používate v prostredí s vysokou vlhkosťou
nasledujúcim spôsobom:
 Kamkordér prenesiete z lyžiarskeho svahu na
miesto vyhrievané vykurovacím zariadením.
 Kamkordér prenesiete z klimatizovaného
auta alebo miestnosti do teplého vonkajšieho
prostredia.
 Kamkordér používate po búrke alebo daždi.
 Kamkordér používate v prostredí s vysokou
teplotou a vlhkosťou.
 Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Kamkordér prenášajte zo studeného miesta na
teplé miesto v pevne uzavretom obale z plastu.
Kamkordér nevyberajte z obalu, kým sa teplota
vzduchu v obale nevyrovná s teplotou okolia
(asi po 1 hodine).
Obsah

Kondenzácia vlhkosti
Nenechajte kamkordér navlhnúť, napríklad
od dažďa alebo morskej vody. Ak kamkordér
navlhne, môže sa pokaziť. V niektorých
prípadoch sa táto porucha nedá odstrániť.
Ak sa do zariadenia dostane akýkoľvek pevný
predmet alebo tekutina, odpojte kamkordér
od siete a pred ďalším použitím ho nechajte
skontrolovať obchodným zástupcom
spoločnosti Sony.
S prístrojom zaobchádzajte opatrne,
nerozoberajte ho, neupravujte, nebúchajte naň,
nenechajte ho spadnúť ani naň nestúpajte.
Zvláštnu pozornosť a obozretnosť venujte
zaobchádzaniu s objektívom.
Ak kamkordér nepoužívate, obrazovku LCD
zatvorte.
Kamkordér pri používaní nezakrývajte
predmetmi, napríklad uterákom. Mohlo by to
spôsobiť zvýšenie teploty vnútri zariadenia.
Napájací kábel odpájajte ťahaním za zástrčku,
nie za kábel.
Nepoškoďte sieťový kábel napríklad tým, že naň
položíte ťažký predmet.
Nepoužívajte zdeformovanú alebo poškodenú
batériu.
Kovové kontakty udržujte čisté.
Bezdrôtový diaľkový ovládač a gombíkovú
batériu uschovávajte mimo dosahu detí.
Pri náhodnom prehltnutí batérie okamžite
vyhľadajte lekársku pomoc.
Ak z batérie vytečie tekutý elektrolyt:
 Obráťte sa na najbližšie autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
 Umyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala do
styku s pokožkou.
 Ak sa vám tekutina dostane do očí, vymyte
ich väčším množstvom vody a navštívte lekára
Nastavenie dotykového panela
(CALIBRATION)
Údržba a skladovanie objektívu



V nasledujúcich prípadoch vyčistite povrch
objektívu mäkkou handričkou:
 Ak sú na povrchu objektívu odtlačky prstov
 Ak sa kamkordér používa v horúcom alebo
vlhkom prostredí
 Ak sa objektív používa v prostredí s vysokým
obsahom soli, napríklad na pobreží mora
Objektív skladujte na dobre vetranom, čistom a
bezprašnom mieste.
Ak chcete predísť znehodnoteniu, pravidelne
čistite objektív podľa popisu uvedeného vyššie.
Obsah
Tlačidlá dotykového panela možno nepracujú
správne. V takom prípade postupujte podľa
pokynov uvedených nižšie. Počas tejto činnosti
odporúčame pripojiť kamkordér do sieťovej
zásuvky pomocou dodávaného sieťového
adaptéra.
Dotknite sa
(HOME) 
(SETTINGS)
 [GENERAL SET]  [CALIBRATION].
Nabíjanie vopred nainštalovanej
nabíjateľnej batérie
obrazovke rohom pamäťovej karty„Memory
Stick PRO Duo“ alebo podobným predmetom.
Ak chcete kalibráciu zrušiť, dotknite sa tlačidla
[CANCEL] .
 Poznámky
Ak sa vám nepodarilo stlačiť správny bod,
vykonajte kalibráciu znova.
 Na kalibráciu nepoužívajte predmety s ostrým
hrotom. V opačnom prípade môžete poškodiť
obrazovku LCD.
 Obrazovku LCD nie je možné kalibrovať, ak je
otočená alebo ak je zatvorená tak, že obrazovka
smeruje od kamkordéra.

Ako nabíjať vopred nainštalovanú
nabíjateľnú batériu
Zaobchádzanie s krytom zariadenia


Užitočné techniky nahrávania
Kamkordér má vopred nainštalovanú nabíjateľnú
batériu, ktorá umožňuje uchovanie dátumu,
času a ďalších nastavení aj vtedy, keď je
obrazovka LCD zatvorená. Vopred nainštalovaná
nabíjateľná batéria sa nabíja vždy pri pripojení
kamkordéra do sieťovej zásuvky cez sieťový
adaptér striedavého prúdu, alebo ak je pripojená
hlavná batéria. Ak sa kamkordér približne 3
mesiace vôbec nepoužíva, batéria sa úplne
vybije. Kamkordér používajte po nabití vopred
nainštalovanej nabíjateľnej batérie.
Aj keď nie je vopred nainštalovaná nabíjateľná
batéria nabitá, fungovanie kamkordéra to
neovplyvní, ak nebudete nahrávať informácie o
dátume.
Dotknite sa 3 krát znaku „“ zobrazeného na
Ak sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite telo
kamkordéra mäkkou handričkou mierne
navlhčenou vo vode a potom utrite kryt suchou
mäkkou handričkou.
Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchovej
úpravy zariadenia, vyhnite sa nasledujúcim
situáciám:
 Používaniu chemikálií, napríklad riedidla,
benzínu, alkoholu, chemických látok,
repelentov, insekticídov a opaľovacieho krému
 Manipulácii s kamkordérom rukami
znečistenými od látok uvedených vyššie
 Dlhotrvajúcemu ponechaniu tela zariadenia
v kontakte s gumovými alebo vinylovými
predmetmi
Použitím dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu striedavého prúdu pripojte
kamkordér do sieťovej zásuvky a nechajte ho
aspoň 24 hodín s obrazovkou LCD zatvorenou.
Register
131
Poznámka a zneškodnení/odovzdaní
„Memory Stick PRO Duo“
Intel, Intel Core a Pentium sú ochranné alebo
registrované ochranné známky spoločnosti Intel
Corporation alebo jej dcérskych spoločností v
USA a v iných krajinách.
 Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú
registrované ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti Adobe Systems
Incorporated v USA a v iných krajinách.
 NAVTEQ a logo NAVTEQ Maps sú
ochrannými známkami spoločnosti NAVTEQ v
USA a ďalších krajinách.
Všetky ostatné názvy výrobkov uvedené v tomto
dokumente môžu byť ochranné alebo registrované
ochranné známky príslušných spoločností.
Okrem toho sa v tejto príručke neuvádzajú značky
 a  vo všetkých prípadoch.

Ochranné známky









AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE TOHTO
PRODUKTU NEŽ POUŽITIE PRE OSOBNÚ
POTREBU POUŽÍVATEĽA AKÝMKOĽVEK
SPÔSOBOM, KTORÝ VYKAZUJE SÚLAD
S NORMOU MPEG-2 TÝKAJÚCOU SA
KÓDOVANIA VIDEO INFORMÁCIÍ PRE
ZABALENÉ MÉDIUM SA BEZ LICENCIE
PODĽA POUŽITEĽNÝCH PATENTOV
V PATENTOVOM PORTFÓLIU MPEG-2
ZAKAZUJE, PRIČOM TÁTO LICENCIA JE
K DISPOZÍCII OD LA, L.L.C., 250 STEELE
STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO
80206.
TENTO PRODUKT JE KONCESOVANÝ
PODĽA „AVC PATENT PORTFOLIO LICENCE“
PRE OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE
SPOTREBITEĽOM NA ÚČELY
(i) KÓDOVANIA VIDEA V SÚLADE S AVC
ŠTANDARDOM („AVC VIDEO“) A/ALEBO
(ii) DEKÓDOVANIE VIDEA, KTORÉ
BOLO ZAKÓDOVANÉ TÝM ISTÝM
SPOTREBITEĽOM V RÁMCI OSOBNEJ A
NIE KOMERČNEJ AKTIVITY A/
ALEBO KTORÉ BOLO ZÍSKANÉ OD
POSKYTOVATEĽA VIDEA S LICENCIOU NA
POSKYTOVANIE VIDEA TYPU AVC. ŽIADNA
INÁ LICENCIA NIE JE ZAHRNUTÁ ANI BY
NEMALA PLATIŤ PRE INÉ POUŽITIE.
ĎALŠIE INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ OD
MPEG LA, L.L.C.
POZRITE SI <HTTP://MPEGLA.COM>
132
Register

Poznámky k licencii
Užitočné techniky nahrávania

„Handycam“ a
sú
registrované ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
„AVCHD“a logo „AVCHD“ sú obchodnými
značkami spoločnosti Panasonic Corporation a
Sony Corporation.
„Memory Stick“, „
“, „Memory Stick Duo“, „
“, „Memory Stick PRO Duo“,
„
“ „Memory Stick
PRO-HG Duo“, „
“,
„MagicGate“, „
“, „MagicGate
Memory Stick“ a „MagicGate Memory Stick
Duo“ sú ochranné známky a registrované
ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
„InfoLITHIUM“ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
„x.v.Colour“ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
„BIONZ“ je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
„BRAVIA“ je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
Dolby a symbol double-D sú ochranné známky
spoločnosti Dolby Laboratories.
HDMI, logo HDMI a HDMI Licencing LLC
sú registrované ochranné známky spoločnosti
HDMI Licencing LLC.
Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista a DirectX sú registrované
ochranné známky alebo ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a v
iných krajinách.
Macintosh a Mac OS sú registrované ochranné
známky spoločnosti Apple Inc. v USA a v iných
krajinách.
Obsah
Pri každom mazaní dát na „Memory Stick
PRO Duo“ alebo formátovaní „Memory Stick
PRO Duo“ v kamkordéri alebo v počítači sa
vám možno nepodarí úplne vymazať údaje na
„Memory Stick Duo“. Pokiaľ „Memory Stick
PRO Duo“ dávate niekomu, odporúča sa, aby
ste dáta vymazali úplne, a to pomocou softvéru
na mazanie nainštalovanom v počítači. Taktiež
v prípade zneškodňovania „Memory Stick PRO
Duo“ sa odporúča, aby ste zničili celú hlavnú časť
„Memory Stick PRO Duo“.
Obsah
Spolu s kamkordérom je dodávaný softvér
„C Library“, „Expat“, „zlib“ a „libjpeg“. Tento
softvér poskytujeme na základe licenčných
zmlúv s vlastníkmi autorských práv. Na základe
požiadavky vlastníkov autorských práv na tieto
softvérové aplikácie sme povinní vás informovať o
nasledujúcich skutočnostiach. Prečítajte si prosím
nasledovné časti.
Prečítajte si dokument „license1.pdf “ v priečinku
„License“ na CD-ROMe. Nájdete tu licencie (v
angličtine) pre softvér „C Library“, „Expat“, „zlib“a
„libjpeg“.
Informácie o použitom softvéri GNU
GPL/LGPL
Užitočné techniky nahrávania
Vo vašom kamkordéri je nainštalovaný softvér,
ktorý spĺňa podmienky nasledujúcej všeobecnej
verejnej licencie GNU (tu a ďalej uvádzané ako
„GPU“), alebo dôležitej všeobecnej licencie GNU
(tu a ďalej uvádzané ako „LGPL“).
Tieto informácie poukazujú na to, že máte právo
na prístup, úpravy a ďalšiu distribúciu zdrojových
kódov pre tieto softvérové programy, a to na
základe licencií GPL/LGPL.
Zdrojové kódy sú dostupné na webe. Ak ich
chcete prevziať, navštívte nasledujúce adresy URL.
Pri sťahovaní zdrojového kódu zvoľte DCR-SR87
ako model pre váš kamkordér.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Zároveň vás upozorňujeme, aby ste nás
nekontaktovali ohľadom obsahu zdrojového kódu.
Prečítajte si dokument „license2.pdf “ v priečinku
„License“ na CD-ROMe. Nájdete v ňom licencie
(v anglickom jazyku) pre softvér „GPL“ a „LGPL“.
Na zobrazenie súboru vo formáte PDF sa
vyžaduje program Adobe Reader. Pokiaľ ho
nemáte nainštalovaný vo svojom počítači, môžete
si ho stiahnuť na internetovej stránke spoločnosti
Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Register
133
Register
Symbols
A
B
Batéria...........................................18
Batéria „InfoLITHIUM“...........128
Batéria bezdrôtového diaľkového
ovládača..........................................9
BATTERY INFO..........................70
BEACH.......................................104
BEEP.............................................91
Bezdrôtový diaľkový ovládač.......9
Bezpečnostné varovania...........124
BLACK FADER.........................106
BLT-IN ZOOM MIC.................106
„BRAVIA“ Sync............................55
C
G
GENERAL SET............................98
GPS................................................38
GUIDEFRAME.....................79, 83
H
HD/SD SET............................75, 88
HDMI RESOLUTION................94
HIGHLIGHT PLAYBACK.........46
Hlasitosť..................................42, 91
HOME MENU.......................12, 13
HQ.................................................75
I
IMAGE SIZE................................82
Indikátory na obrazovke.............10
INDOOR....................................105
Interný pevný disk.....................123
J
E
EDIT........................................63, 64
Empty............................................74
EXPOSURE................................103
F
FACE DET. SETTING................86
FACE DETECTION....................86
FACE FUNC. SET.......................86
Face Index.....................................45
FADER........................................106
FH..................................................75
FILE NO........................................82
Film Roll Index............................44
FIREWORKS.............................104
FLASH LEVEL.......................80, 84
FLASH MODE.......................80, 84
FOCUS........................................103
Format...........................................73
Formát AVCHD.........................124
Fotografie......................... 29, 33, 42
Fotografovanie.......................26, 33
134
JPEG............................................123
K
Kondenzácia vlhkosti................130
Kopírovanie............................61, 62
Kvalita obrazu........................75, 88
L
LANDSCAPE.............................104
LANGUAGE SET..................22, 97
LCD BL LEVEL...........................91
LCD BRIGHT..............................91
LCD COLOR................................92
LP...................................................75
M
MANAGE MEDIA......................71
Map Index....................................43
Mazanie údajov......................57, 73
MEDIA FORMAT.......................73
MEDIA INFO..............................73
Register
CALIBRATION.........................131
CAMERA DATA...................89, 90
CANDLE....................................104
CLOCK/LANG............................96
CLOCK SET...........................21, 96
COMPONENT............................94
CONVERSION LENS...........81, 85
COORDINATES.........................90
CTRL FOR HDMI.....................100
Čas nahrávania a prehrávania
.....................................................118
D
DATA CODE.........................33, 88
Date Index....................................47
DATE/TIME................... 21, 33, 88
DELETE........................................57
DEMO MODE.............................98
DETECTION SET.......................87
DIGITAL ZOOM........................77
DISC BURN.................................13
DISP OUTPUT............................94
DIVIDE.........................................64
Dodávané položky.......................15
DOWNLOAD MUSIC...............47
DROP SENSOR.........................100
Dual Rec.......................................36
DVD napaľovačka.......................68
FRAME SETTING......................86
Funkcia HELP..............................12
Užitočné techniky nahrávania
A.SHUT OFF...............................99
Active Interface Shoe....................7
AREA SET....................................96
AUDIO MODE............................76
AUTO AREA ADJ.......................96
AUTO BACK LIGHT...........81, 85
AUTO CLOCK ADJ...................96
AUTO SLW SHUTTR..........78, 83
Čas nahrávania videozáznamov/
počet nasnímateľných fotografií
.....................................................118
Činnosť Easy Handycam............24
Obsah
1080i/576i.....................................94
16:9................................................93
4:3..................................................93
5,1-kanálový priestorový zvuk
.......................................................35
576i................................................94
N
O
ONE PUSH................................105
Oprava.........................................108
OPTION MENU.......... 12, 14, 101
Originál.........................................61
OTHERS.......................................57
OUTDOOR................................105
OUTPUT SETTINGS.................93
P
S
SCENE SELECTION................104
SELF-TIMER..............................107
Sieťová zásuvka (stenová
zásuvka)........................................19
SLIDE SHOW SET......................50
SMILE PRIORITY.......................87
SMILE SENSITIVITY.................87
SMILE SHUTTER.......................87
SMTH SLW REC.........................37
SNOW.........................................104
SOUND/DISP SET......................91
SP...................................................75
SPOT FOCUS............................102
SPOT METER............................101
SPOT MTR/FCS........................101
SPOTLIGHT..............................104
Statív................................................9
STEADYSHOT......................78, 83
SUMMERTIME...........................97
SUNRISE&SUNSET.................104
Súbor...........................................123
Systémy kódovania farieb v TV
prijímači......................................121
Širokouhlý záber..........................35
T
TELE MACRO...........................102
TV..................................................51
135
U
USB CONNECT..........................68
USB kábel.....................................68
Údržba........................................124
V
V zahraničí.................................121
VBR.............................................120
Videozáznamy................. 27, 31, 40
VIEW IMAGES SET...................88
VISUAL INDEX............. 27, 40, 42
Vysoká nadmorská výška...........17
Vytvorenie disku..........................68
Vytvorenie disku s kvalitou
obrazu s vysokým rozlíšením
(HD)..............................................68
Vytvorenie disku s obrazom so
štandardným rozlíšením (SD)
.......................................................69
Výstražné správy........................116
Vzdialené predmety....................35
W
WHITE BAL..............................105
WHITE FADER.........................106
WIDE SELECT............................76
X
x.v.Color............................... 78, 129
Y
YOUR LOCATION.....................59
Z
Zachytenie statického záberu z
videozáznamu..............................60
Zapnutie........................................21
Zobrazenie funkcie vlastnej
diagnostiky a výstražné
indikátory...................................114
Zoznam titulov............................65
Zrkadlový režim..........................37
Register
PAL..............................................121
PHOTO CAPTURE....................60
PHOTO COPY............................62
PHOTO MEDIA SET.................71
PHOTO SETTINGS....................82
PMB Guide.....................................2
Ponuky..........................................12
PORTRAIT.................................104
POWER ON BY LCD.................99
Prehrávanie.............................27, 40
Prezentácia záberov.....................49
Prezeranie...............................29, 42
Približovanie..........................35, 48
Približovanie typu PB.................48
R
REC LAMP...................................98
REC MODE..................................75
REDEYE REDUC..................80, 85
Rekordér diskov...........................69
REMAINING SET.......................79
REMOTE CTRL..........................99
REPAIR IMG.DB F........... 112, 115
RESET.............................................8
Riešenie problémov...................108
TV CONNECT Guide................51
TV TYPE......................................93
TWILIGHT................................104
TWILIGHT PORT....................104
Užitočné techniky nahrávania
Nabíjanie batérie..........................18
Nabíjanie batérie v zahraničí
.............................................. 19, 121
Nahrávacie médiá........................71
Nahrávanie.............................24, 31
NightShot......................................36
NIGHTSHOT LIGHT..........76, 82
Priečinok.....................................123
Prípojný A/V kábel.....................69
PROTECT....................................63
Obsah
„Memory Stick“.................. 71, 126
„Memory Stick PRO Duo“
........................................ 71, 72, 123
MICREF LEVEL........................107
Miniatúry......................................57
Miniatúry......................................57
MOVIE DUB...............................61
MOVIE MEDIA SET..................71
MOVIE SETTINGS....................75
MPEG2.......................................123
Obsah
Užitočné techniky nahrávania
Register
Bližšie informácie o tomto výrobku a
odpovede na časté otázky nájdete na
našich webových stránkach v sekcii Služby
Zákazníkom.
http://www.sony.net/
136
Download PDF