Sony | DSLR-A290 | Sony DSLR-A290 Sprievodca rýchlym nastavením a spustením

Stručná príručka
DSLR-A290
Príprava
Fotografovanie
Akumulátor
Objektív
Pamäťová karta
Nastavenie dátumu/času
1
1
1
1
Akumulátor nechajte nabiť dokiaľ
kontrolka nabíjania CHARGE nezhasne
Pre zákazníkov v USA a v Kanade
Odstráňte kryt závitu pre objektív z
fotoaparátu a odstráňte kryt balenia zo
zadnej strany objektívu.
Otvorte kryt pamäťovej karty.
2 Pozrite sa do hľadáčika.
 Vnútorných častí sa nedotýkajte.
 Ak sa do vnútra fotoaparátu dostane
Pre zákazníkov v iných krajinách alebo
oblastiach než je USA a Kanada
prach, objaví sa na fotografii.
Fotoaparát ani objektív nenechávajte
bez nasadených krytov. Ak
potrebujete vymeniť objektív, urobte
to rýchlo a na bezprašnom mieste.
Napájací kábel
2
Kontrolka nabíjania
CHARGE
2
1 Prepínač režimu nastavte na
AUTO.
Vložte pamäťovú kartu a zvoľte typ
pamäťovej karty, ktorú chcete používať,
pomocou prepínača pamäťových
kariet.
Lícna strana (pamäťová karta SD)
 Nastavte ovládač dioptrickej škály v
Uchopte stranu fotoaparátu
určenú na držanie.
prípade, ak ste nedosiahli zaostrenie
hľadáčika.
2
Nastavte dátum/čas.
.
Ovládacie
tlačidlo
Na prehranie predchádzajúceho alebo
nasledujúceho obrázka: stlačte / na
ovládacom tlačidle.
Návrat do režimu fotografovania:
Zo spodnej strany
podoprite objektív.
Časť kontaktov
Odstránenie záberu
Stlačte
.
3 Čiastočným stlačením spúšte
vykonajte zaostrenie.
Pri nasadzovaní objektívu zarovnajte
indexové značky podľa vyobrazenia.
 Čiastočným stlačením spúšte a
pridržaním dôjde k aktivovaniu
automatického zaostrenia.
Lícna strana („Memory Stick PRO
Duo“)
Akumulátor zasuňte do fotoaparátu.
Časť kontaktov
 Objektívom otáčajte dokiaľ nebudete
počuť kliknutie.
 Počas snímania odstráňte kryt
objektívu.
Zasuňte akumulátor na doraz, pričom
jeho špičkou zároveň zatlačte na
zaisťovaciu páčku akumulátora.
Stlačte
Zapnite fotoaparát.
Kontrolka nabíjania
CHARGE
2
Prehrávanie
 Pri zasúvaní pamäťovej karty fotoaparát
vypnite.
 Informácie o dostupných typoch
pamäťových kariet nájdete v Návode na
používanie.
4 Záber odfotografujte úplným
stlačením spúšte.
Aby ste dokázali úplne využívať vlastnosti svojho
fotoaparátu so zrkadlovkou, pozrite si „Návod na
používanie“.
Download PDF

advertising