Sony | NEX-C3 | Sony NEX-C3 Návod na použitie

4-275-474-82(1)
Digitálny fotoaparát
s vymeniteľnými
objektívmi
Príručka α
Obsah
Vyhľadávanie vzorových fotografií
Vyhľadávanie Menu
Register
© 2011 Sony Corporation
NEX-C3
SK
Informácie o používaní fotoaparátu
Ako používať túto príručku
Obsah
Ak chcete prejsť na určitú stranu, kliknite na príslušné tlačidlo v pravej hornej
časti obalu alebo strany.
Je to pohodlný spôsob, ak hľadáte funkciu, ktorú chcete použiť.
Vyhľadávanie informácií
podľa vzorových fotografií.
Vyhľadávanie informácií
podľa kľúčového slova.
Vyhľadávanie
Menu
Vyhľadávanie informácií v
zozname položiek ponuky.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Vyhľadávanie informácií
podľa funkcie.
Na jednotlivé strany môžete prejsť kliknutím na čísla strán, ktoré sú spomenuté v
príručke.
Register
Označenia a spôsoby zápisu použité v tejto
príručke
Postupnosť operácií je v tejto
príručke znázornená prostredníctvom
šípok (t). Pri obsluhe fotoaparátu
vykonávajte operácie v uvedenom
poradí.
Predvolené nastavenie je označené
znakom .
Označuje varovania a obmedzenia
relevantné pre správnu prevádzku
fotoaparátu.
z Označuje informácie, ktoré je
vhodné poznať.
2SK
Obsah
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu
Register
Používanie ovládacieho kolieska a softvérových
tlačidiel ································································17
Vyhľadávanie Menu·············································19
Snímanie záberov················································24
Prehrávanie záberov············································26
Odstraňovanie záberov ·······································28
Photo Creativity···················································29
Vyhľadávanie
Menu
Základné operácie
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Ako používať túto príručku ····································2
Vyhľadávanie vzorových fotografií ························5
Identifikácia súčastí·············································11
Zoznam ikon na obrazovke ·································14
Používanie funkcií pomocou ovládacieho
kolieska
DISP (Display Contents) ······································35
(Exposure Comp.) ··········································37
(Image Index) ··················································38
Používanie funkcií v ponuke
Shoot Mode·························································19
Camera································································20
Image Size···························································20
Brightness/Color ·················································21
Playback······························································21
Setup ···································································22
3SK
Pokračovanie r
Riešenie problémov
Iné
Vyhľadávanie
Menu
Riešenie problémov···········································152
Výstražné hlásenia·············································158
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Zobrazovanie záberov v televíznom prijímači ···141
Používanie počítača ··········································144
Používanie softvéru ···········································146
Pripojenie fotoaparátu k počítaču ·····················149
Tlač statických záberov·····································151
Obsah
Pripojenie k inému zariadeniu
Register
Používanie fotoaparátu v zahraničí ···················161
Pamäťová karta ·················································162
Akumulátor „InfoLITHIUM“································164
Nabíjačka akumulátora······································166
Montážny adaptér ·············································167
Čistenie ·····························································168
Register
Register ·····························································169
4SK
Obsah
Vyhľadávanie vzorových
fotografií
„Toto je scéna, ktorú chcem zachytiť na fotografii, ale ako mám postupovať?“
Odpoveď môžete nájsť tak, že si pozriete vzorové fotografie, ktoré sú uvedené na
tomto mieste. Kliknite na požadovanú vzorovú fotografiu.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Snímanie osôb (strana 6)
Snímanie fotografií v režime makro (strana 7)
Snímanie krajiny (strana 8)
Snímanie západu slnka a nočných scenérií (strana 9)
Snímanie rýchlo sa pohybujúcich objektov (strana 10)
Vyhľadávanie
Menu
Ak kliknete na fotografiu, na obrazovke sa zobrazí strana popisujúca funkciu,
ktorú je vhodné použiť na nasnímanie fotografie tohto typu.
Použite tieto popisy spolu s tipmi na snímanie, ktoré sa zobrazujú na obrazovke
fotoaparátu.
Podrobnosti o prevádzke nájdete na stranách, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
Register
Kliknite!
5SK
Pokračovanie r
Snímanie osôb
Obsah
Tá istá scéna s odlišným jasom (61)
69
45
Šťastný úsmev (69)
Pri svetle sviečok (45)
41
78
Osoba s nočným osvetlením v pozadí (41)
Osoba v pohybe (78)
59
62
Fotografia skupiny (59, 60)
Osoba v protisvetle (62)
Register
Zaostrený je len hlavný objekt a pozadie je
rozostrené (30)
Vyhľadávanie
Menu
61
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
30
71
S jemnými odtieňmi pokožky (71)
6SK
Pokračovanie r
Snímanie fotografií v režime makro
Obsah
Prispôsobenie farieb osvetleniu interiéru
(79)
41
82
Kvety (41)
Zníženie intenzity svetla blesku (82)
63
37
Manuálne nastavenie zaostrenia (63)
Pri lepšie nastavenom jase (37)
78
37
Zabránenie otrasom fotoaparátu pri snímaní
v interiéri (78)
Zvýšenie pôsobivosti vzhľadu jedla (34, 37)
Register
Rozostrenie pozadia (30)
Vyhľadávanie
Menu
79
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
30
7SK
Pokračovanie r
Snímanie krajiny
Obsah
Živé farby oblohy (37)
Tečúca voda (53)
85
85
Svieže farby zelene (85)
Farebné lístie (85)
46
Vyhľadávanie
Menu
53
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
37
83
83
Scenéria so širokou škálou jasu (83)
Snímanie jasného exteriéru z tmavého
interiéru (83)
30
100
Rozostrenie pozadia (30)
Udržanie úrovne snímania (100)
Register
Panoramatické fotografie (46)
8SK
Pokračovanie r
Snímanie západu slnka a nočných scenérií
Obsah
Držanie fotoaparátu v ruke (41)
Svetelné stopy (62)
52
30
Ohňostroj (52)
Rozostrenie pozadia (30)
61
59
Zabránenie roztraseniu fotoaparátu (59)
Register
Tá istá scéna s odlišným jasom (61)
Vyhľadávanie
Menu
62
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
41
41
Efektné nasnímanie červenej žiary
zapadajúceho slnka (41)
9SK
Pokračovanie r
Snímanie rýchlo sa pohybujúcich objektov
Obsah
Sledovanie pohybujúceho sa objektu (66)
Zachytenie dynamickej akcie (53)
63
58
Objekt približujúci sa k fotoaparátu (63)
Zachytenie najvhodnejšieho okamihu (58)
Vyhľadávanie
Menu
53
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
66
Register
10SK
Identifikácia súčastí
A Tlačidlo
(Prehrávať) (26)
D AF Illuminator/Indikátor samospúšte/
Indikátor Smile Shutter
E Reproduktor
I Uvoľňovacie tlačidlo objektívu
J Montážny otvor
K Obrazový snímač**
L Kontakty objektívu**
Vyhľadávanie
Menu
F Mikrofón*
G Konektor pre inteligentné
príslušenstvo
H Objektív
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
B Tlačidlo spúšte (24)
C Vypínač ON/OFF (napájania)
Po odstránení objektívu
Obsah
Podrobnosti o prevádzke nájdete na
stranách, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
M Konektor
(USB) (149)
N Háčik pre popruh na rameno
Register
O Konektor HDMI (141)
P Snímač svetla
Q LCD obrazovka
R Tlačidlo MOVIE (videozáznam) (24)
S Ovládacie koliesko (17)
T Softvérové tlačidlá (18)
* Počas nahrávania videozáznamov
nezakrývajte túto časť.
** Nedotýkajte sa priamo týchto častí.
11SK
Pokračovanie r
A
C Kryt zásuvky na pamäťovú kartu
D Objímka pre statív
E Priehradka pre akumulátor
F Kryt pripájacej plochy
G Indikátor prístupu
H Zásuvka na pamäťovú kartu
Register
• Po zatvorení krytu akumulátora
skontrolujte, či kábel nie je privretý.
Vyhľadávanie
Menu
Použite ho pri používaní adaptéra
striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa
samostatne). Vložte pripájaciu plochu do
priehradky pre akumulátor, a potom
pretiahnite kábel cez pripájaciu plochu
tak, ako je znázornené nižšie.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
• Skrutka na statíve musí byť kratšia ako
5,5 mm. So skrutkami dlhšími ako
5,5 mm nebude možné bezpečne
pripevniť fotoaparát na statív. Dlhšia
skrutka môže poškodiť fotoaparát.
Obsah
Značka polohy obrazového
snímača (63)
B Kryt akumulátora
Blesk
A Skrutka
B Blesk*
C Konektor*
* Nedotýkajte sa priamo týchto častí.
Ak sa znečistia, poutierajte ich jemnou
čistou handričkou.
12SK
Pokračovanie r
Objektív
Obsah
E18 – 55 mm F3.5-5.6 OSS (je súčasťou dodávky modelu
NEX-C3D/C3K/C3Y)
A Index tienidla
B Zaostrovací prstenec
D Stupnica ohniskovej vzdialenosti
E Index ohniskovej vzdialenosti
F Kontakty objektívu*
G Montážna značka
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
C Krúžok transfokátora
* Nedotýkajte sa priamo týchto častí.
A Index konvertora*
B Zaostrovací prstenec
Vyhľadávanie
Menu
E16 mm F2.8 (je súčasťou dodávky modelu NEX-C3A/C3D)
C Kontakty objektívu**
* Konvertor sa predáva samostatne.
** Nedotýkajte sa priamo týchto častí.
Register
D Montážna značka
E55 – 210 mm F4.5-6.3 OSS (je súčasťou dodávky modelu
NEX-C3Y)
A Zaostrovací prstenec
B Krúžok transfokátora
C Stupnica ohniskovej vzdialenosti
D Index ohniskovej vzdialenosti
E Kontakty objektívu*
F Montážna značka
* Nedotýkajte sa priamo týchto častí.
13SK
Zoznam ikon na obrazovke
Pohotovostný režim snímania
Obsah
Ikony sa zobrazujú na obrazovke a signalizujú stav fotoaparátu.
Zobrazenie na obrazovke môžete zmeniť pomocou položky DISP (Display
Contents) na ovládacom koliesku (strana 35).
A
Význam
Shoot Mode
PASM
Scene Selection
Grafické zobrazenie
Veľkosť/Pomer strán
statických záberov
Vyhľadávanie
Menu
Picture Effect
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Zobrazená
hodnota
Register
Nahrávanie videozáznamu
RAW RAW+J
FINE STD
Kvalita obrazu
statických záberov
100
Počet nasnímateľných
statických záberov
Veľkosť snímok
videozáznamu
Pamäťová karta /
Odovzdávanie
Prehrávanie
123Min
100%
Dostupný čas na
nahrávanie
videozáznamu
Zostávajúca kapacita
akumulátora
Ikony rozpoznania
scén
14SK
Pokračovanie r
Význam
Zobrazená
hodnota
Prebieha nabíjanie
blesku
Význam
Drive Mode
Obsah
Zobrazená
hodnota
AF Illuminator
Režim zaostrovania
Upozornenie na otrasy
fotoaparátu
±0.0
Upozornenie na
prehrievanie
Kompenzácia blesku
Metering Mode
Režim oblasti
zaostrenia
Face Detection
Histogram
Soft Skin Effect
Statický záber alebo
videozáznam
101-0012
ISO
AWB
White Balance
Protect
1
Objednávka tlače a
počet kópií
7500K G9
Creative Style
Register
Priečinok prehrávania
– číslo súboru
Vyhľadávanie
Menu
Databázový súbor
plný /Databázový
súbor chyba
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Počas nahrávania
videozáznamu sa
nenahráva zvuk
B
Zobrazená
hodnota
Význam
Menu
Softvérové tlačidlá
DRO/Auto HDR
Shoot Mode
Indikátor citlivosti
detekcie úsmevu
Shoot. Tips
C
Zobrazená
hodnota
Význam
Flash Mode/Red Eye
Reduction
D
Zobrazená
hodnota
Význam
z
Stav zaostrenia
1/125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
ISO400
Citlivosť ISO
15SK
Pokračovanie r
Význam
±0.0
Merané manuálne
±0.0
Kompenzácia
expozície
Indikátor clony
Čas nahrávania
videozáznamu (m:s)
2011-1-1 9:30AM
Dátum a čas
nahrávania záberu
12/12
Číslo záberu/Počet
záberov nahratých v
danom dátume alebo
vo vybratom priečinku
SteadyShot
Zobrazuje sa, ak
funkcia HDR nebola
použitá na záber.
Vyhľadávanie
Menu
REC 0:12
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Indikátor rýchlosti
uzávierky
Obsah
Zobrazená
hodnota
Register
16SK
Základné operácie
Obsah
Používanie ovládacieho kolieska
a softvérových tlačidiel
Ovládacie koliesko a softvérové tlačidlá vám
umožňujú používať rôzne funkcie fotoaparátu.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Ovládacie
koliesko
Ovládacie koliesko
Register
Pri snímaní sú k ovládaciemu koliesku priradené funkcie DISP (Display
Contents) a
(Exposure Comp.). Pri prehrávaní sú k ovládaciemu koliesku
priradené funkcie DISP (Display Contents) a
(Image Index).
K pravému a ľavému tlačidlu ovládacieho kolieska môžete priradiť funkcie
(strany 111 a 112).
Keď otáčate ovládacie koliesko, alebo ak stláčate jeho pravú, ľavú, hornú, alebo
dolnú časť po zobrazení na obrazovke, môžete vyberať položky nastavenia. Výber
položky potom potvrdíte stlačením stredu ovládacieho kolieska.
Vyhľadávanie
Menu
Softvérové
tlačidlá
Šípka naznačuje, že môžete otáčať
ovládacie koliesko.
Po zobrazení možností na obrazovke
môžete tieto možnosti prehľadávať tak,
že budete otáčať ovládacie koliesko
alebo stláčať jeho hornú, dolnú, ľavú
alebo pravú stranu. Ak chcete potvrdiť
svoj výber, stlačte stred ovládacieho
kolieska.
17SK
Pokračovanie r
Softvérové tlačidlá
B
V tomto prípade softvérové
tlačidlo A pracuje ako tlačidlo
[Menu] a softvérové tlačidlo B
pracuje ako tlačidlo [Shoot.
Tips]. Softvérové tlačidlo C
pracuje ako tlačidlo [Shoot
Mode].
Vyhľadávanie
Menu
C
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
A
Obsah
Softvérové tlačidlá slúžia na vykonávanie rôznych akcií, ktoré závisia od kontextu.
Priradené roly (funkcie) jednotlivých softvérových tlačidiel sú znázornené na
obrazovke.
Ak chcete použiť funkciu zobrazenú v pravom hornom rohu obrazovky, stlačte
softvérové tlačidlo A. Ak chcete použiť funkciu zobrazenú v pravom dolnom rohu
obrazovky, stlačte softvérové tlačidlo B. Ak chcete použiť funkciu zobrazenú v
strede, stlačte stred ovládacieho kolieska (softvérové tlačidlo C).
K softvérovým tlačidlám B a C môžete priradiť funkcie (strany 113 a 114).
V tejto príručke sú softvérové tlačidlá indikované ikonou alebo funkciou
zobrazenou na obrazovke.
Register
18SK
Používanie funkcií v ponuke
Táto funkcia vám umožňuje zvoliť základné nastavenia pre fotoaparát alebo
spúšťať funkcie, ako je snímanie, prehrávanie alebo iné činnosti.
Obsah
Vyhľadávanie Menu
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Vyhľadávanie
Menu
1 Stlačte [Menu].
2 Stláčaním hornej, dolnej, ľavej alebo
pravej strany ovládacieho kolieska
vyberte požadovanú položku, a potom
stlačte stred kolieska.
3 Postupujte podľa pokynov na
obrazovke, vyberte požadovanú
položku a stlačením stredu ovládacieho
kolieska potvrďte svoj výber.
[Menu]
Ovládacie koliesko
Register
Shoot Mode
Umožňuje vám vybrať režim snímania, ako je napríklad režim expozície,
panoramatický režim alebo režim Scene Selection.
Intelligent Auto
Scene Selection
Picture Effect
Anti Motion Blur
Sweep Panorama
3D Sweep Panorama
Manual Exposure
Shutter Priority
Aperture Priority
Program Auto
Fotoaparát vyhodnotí objekt a vykoná správne
nastavenia. To vám umožňuje užívať si automatické
snímanie s primeranými nastaveniami.
Sníma s prednastavenými nastaveniami podľa objektu
alebo podmienok.
Sníma s požadovanými efektmi na vyjadrenie
jedinečnej atmosféry.
Obmedzuje roztrasenie kamery pri snímaní mierne tmavej
interiérovej scény alebo pri snímaní s teleobjektívom.
Sníma panoramatické zábery.
Sníma trojrozmerné panoramatické zábery na
prehrávanie v televízore kompatibilnom s
trojrozmerným zobrazovaním.
Nastavuje clonu a rýchlosť uzávierky.
Nastavuje rýchlosť uzávierky tak, aby bolo možné
vyjadriť pohyb objektu.
Nastavuje rozsah zaostrenia alebo rozostruje pozadie.
Automatické snímanie, ktoré vám umožňuje
prispôsobiť nastavenia, s výnimkou expozície (rýchlosti
uzávierky a clony).
Pokračovanie r
19SK
Camera
Umožňuje vybrať dynamický režim, ako je napríklad
nepretržité snímanie, samospúšť alebo snímanie s
posunom.
Flash Mode
Umožňuje vybrať metódu použitú na odpálenie blesku.
AF/MF Select
Umožňuje vybrať automatické alebo manuálne
zaostrovanie.
Umožňuje vybrať oblasť, na ktorú sa má zaostriť.
Autofocus Mode
Vyberá metódu automatického zaostrovania.
Precision Dig. Zoom
Nastavuje digitálne priblíženie.
Face Detection
Automaticky rozpoznáva tváre osôb a nastavuje
zaostrenie a expozíciu tak, aby zodpovedali tváram.
Smile Shutter
Automaticky uvoľní spúšť fotoaparátu vždy, keď
fotoaparát rozpozná úsmev.
Smile Detection
Nastavuje citlivosť funkcie Smile Shutter na
rozpoznávanie úsmevov.
Nastavuje úroveň funkcie Soft Skin Effect.
Shooting Tip List
Umožňuje vám získať prístup k všetkým tipom na
snímanie.
Display
Contents
DISP (Display
Contents)
Prepína informácie, ktoré sa majú zobrazovať na
obrazovke snímania.
Register
Soft Skin Effect
Vyhľadávanie
Menu
Autofocus Area
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Drive Mode
Obsah
Umožňuje vám nastaviť funkcie snímania, ako je napríklad nepretržité snímanie,
samospúšť a blesk.
Image Size
Umožňuje nastaviť veľkosť a pomer strán záberov.
Still
Image Size
Umožňuje vybrať veľkosť záberov.
Aspect Ratio
Umožňuje vybrať pomer strán.
Quality
Umožňuje vybrať formát kompresie.
3D Panorama
Image Size
Umožňuje vybrať veľkosť trojrozmerných
panoramatických záberov.
Panorama Direction
Umožňuje vybrať smer posúvania fotoaparátu pri
snímaní trojrozmerných panoramatických záberov.
Panorama
Image Size
Umožňuje vybrať veľkosť panoramatických záberov.
Panorama Direction
Umožňuje vybrať smer posúvania fotoaparátu pri
snímaní panoramatických fotografií.
Movie
Image Size
Umožňuje vybrať veľkosť záberu videozáznamov.
Pokračovanie r
20SK
Brightness/Color
Exposure Comp.
Kompenzuje jas celého záberu.
Nastavuje citlivosť ISO.
White Balance
Nastavuje odtiene farieb podľa podmienok okolitého
osvetlenia.
Metering Mode
Umožňuje vybrať metódu použitú na meranie jasu.
Flash Compensation
Nastavuje intenzitu svetla blesku.
DRO/Auto HDR
Automaticky koriguje jas alebo kontrast.
Creative Style
Umožňuje vybrať metódu spracovania fotografie.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
ISO
Vyhľadávanie
Menu
Playback
Umožňuje vám nastaviť funkcie prehrávania.
Odstraňuje zábery.
Slide Show
Automaticky prehráva zábery.
Still/Movie Select
Umožňuje vybrať statický záber alebo videozáznam na
prehrávanie.
Image Index
Umožňuje vybrať počet záberov, ktoré sa majú zobraziť
na obrazovke registra.
Select Folder
Umožňuje vybrať priečinok so statickými zábermi,
ktoré sa majú prehrávať.
Select Date
Umožňuje vybrať dátum videozáznamov, ktoré sa majú
prehrávať.
Rotate
Otáča zábery.
Protect
Ochraňuje zábery alebo ruší ich ochranu.
3D Viewing
Umožňuje pripojenie k televízoru kompatibilnému s
trojrozmerným zobrazovaním a prezeranie
trojrozmerných záberov.
Register
Delete
Enlarge Image
Obsah
Umožňuje vám zvoliť nastavenia pre jas, ako je napríklad režim merania a
nastavenia pre farby, ako je napríklad vyváženie bielej farby.
Zväčšuje záber.
Volume Settings
Nastavuje hlasitosť zvuku videozáznamov.
Specify Printing
Umožňuje vybrať zábery na vytlačenie alebo zvoliť
nastavenia pre tlač.
Počas prehrávania
Display
Contents
Prepína informácie, ktoré sa majú zobrazovať na
obrazovke prehrávania.
21SK
Pokračovanie r
Setup
Obsah
Umožňuje vám zvoliť podrobnejšie nastavenia snímania alebo zmeniť nastavenia
fotoaparátu.
Shooting Settings
Red Eye Reduction
Poskytuje predzáblesk pred snímaním pri použití
blesku, aby sa tak predišlo snímaniu červených očí.
Auto Review
Nastavuje čas zobrazenia záberu priamo po jeho
nasnímaní.
Grid Line
Zapína mriežku, ktorá vám pomáha nastaviť
kompozíciu záberov.
Peaking Level
Zvýrazňuje obrys v rámci rozsahov zaostrenia
konkrétnou farbou.
Peaking Color
Nastavuje farbu používanú funkciou pre obrysy.
Histogram
Zobrazuje histogram distribúcie jasu.
MF Assist
Zobrazuje zväčšený záber pri manuálnom zaostrovaní.
Mení rozsah reprodukcie farieb.
SteadyShot
Nastavuje kompenzáciu roztrasenia fotoaparátu.
Release w/oLens
Nastavuje, či sa uvoľní spúšť, ak nie je pripojený žiadny
objektív.
Long Exposure NR
Nastavuje spracovanie redukcie šumu pri snímaní s
dlhou expozíciou.
High ISO NR
Nastavuje spracovanie redukcie šumu pri snímaní s
vysokou citlivosťou ISO.
Movie Audio Rec
Nastavuje zvuk pre nahrávanie videozáznamu.
Register
Color Space
Vyhľadávanie
Menu
Nastavuje funkciu AF Illuminator ako pomôcku na
automatické zaostrovanie na miestach s tlmeným
osvetlením.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
AF Illuminator
Custom Key Settings
Left Key Setting
Priraďuje funkciu k ľavému tlačidlu ovládacieho
kolieska.
Right Key Setting
Priraďuje funkciu k pravému tlačidlu ovládacieho
kolieska.
Soft key B Setting
Priraďuje funkciu k softvérovému tlačidlu B.
Soft key C Setting
Priraďuje funkciu k softvérovému tlačidlu C.
Custom
Nastavuje vlastné funkcie softvérového tlačidla C.
Main Settings
Menu start
Umožňuje vybrať prvú zobrazenú ponuku v ponuke
najvyššej úrovne alebo poslednú obrazovku ponuky.
Beep
Umožňuje vybrať zvuk, ktorý znie pri manipulácii s
fotoaparátom.
Language
Date/Time Setup
Umožňuje vybrať jazyk používaný na obrazovke.
Nastavuje dátum a čas.
22SK
Pokračovanie r
Umožňuje vybrať oblasť, v ktorej používate fotoaparát.
Help Guide Display
Zapína alebo vypína Pomocníka.
Power Save
Nastavuje čas na prepnutie fotoaparátu do režimu
šetrenia energie.
LCD Brightness
Nastavuje jas LCD obrazovky.
Umožňuje vybrať metódu zobrazovania širokouhlých
záberov.
Playback Display
Umožňuje vybrať metódu používanú na prehrávanie
záberov na výšku.
CTRL FOR HDMI
Nastavuje, či na ovládanie fotoaparátu bude možné
použiť diaľkový ovládač televízora kompatibilného so
štandardom „BRAVIA“ Sync.
USB Connection
Umožňuje vybrať metódu používanú na pripojenie
USB.
Cleaning Mode
Umožňuje vám vyčistiť obrazový snímač.
Version
Zobrazuje verziu fotoaparátu a objektívu alebo
montážneho adaptéra.
Demo Mode
Nastavuje, či sa s videozáznamami bude zobrazovať aj
ukážka.
Reset Default
Resetuje fotoaparát na nastavenia výrobcu.
Format
Formátuje pamäťovú kartu.
File Number
Umožňuje vybrať metódu používanú na priraďovanie
čísel súborov k fotografiám.
Folder Name
Umožňuje vybrať formát názvu priečinka.
Select Shoot. Folder
Umožňuje vybrať priečinok pre nahrávanie.
New Folder
Vytvorí nový priečinok.
Recover Image DB
Opravuje súbor databázy videozáznamov pri zistení
nekonzistentnosti.
Display Card Space
Zobrazuje zostávajúci čas pre nahrávanie
videozáznamu a počet statických záberov, ktoré je
možné nahrať na pamäťovú kartu.
Register
Memory Card Tool
Vyhľadávanie
Menu
Umožňuje vybrať farbu LCD obrazovky.
Wide Image
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Display Color
Obsah
Area Setting
Eye-Fi Setup*
Upload Settings
Nastavuje funkciu odovzdávania fotoaparátu pri použití
karty Eye-Fi.
* Zobrazuje sa iba v prípade, ak je vo fotoaparáte vložená karta Eye-Fi (predáva sa samostatne).
23SK
Snímanie záberov
Obsah
V tejto časti je vysvetlené snímanie záberov s nastaveniami, ktoré boli zvolené pri
nákupe fotoaparátu.
Fotoaparát vykoná hodnotenie situácie, na základe ktorého upraví nastavenia.
1 Držte fotoaparát a nastavte uhol LCD obrazovky.
z Informácie o funkcii rozpoznávania scén
Register
Funkcia rozpoznávania scén umožňuje fotoaparátu
automaticky rozpoznať podmienky snímania a umožňuje
vám snímať zábery so zodpovedajúcimi nastaveniami.
Vyhľadávanie
Menu
Poznámka
• Bez prerušenia môžete nahrať 29 minút alebo 2 GB videozáznamu. Čas nahrávania sa môže líšiť v
závislosti od teploty okolitého prostredia alebo od podmienok nahrávania.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Spustí sa funkcia rozpoznávania scén.
2 Ak chcete snímať statické zábery, čiastočným stlačením tlačidla spúšte
zaostrite na objekt a potom objekt nasnímajte stlačením tlačidla spúšte.
Ak chcete nahrávať videozáznamy, stlačením tlačidla MOVIE začnite
nahrávať.
Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo MOVIE.
Ikona funkcie rozpoznávania
scén a popis scény
• Fotoaparát rozpoznáva scény (Night View),
(Tripod Night View),
(Night
Portrait),
(Backlight),
(Backlight Portrait),
(Portrait),
(Landscape)
alebo (Macro) a pri rozpoznaní scény zobrazuje príslušnú ikonu a popis scény na
LCD obrazovke.
24SK
Pokračovanie r
zaostriť
Keď fotoaparát nemôže automaticky zaostriť na objekt,
začne blikať indikátor zaostrenia. Zmeňte kompozíciu
snímky alebo zmeňte nastavenie zaostrenia.
Indikátor
zaostrenia
Stav
z svieti
Zaostrenie je uzamknuté.
Zaostrenie je potvrdené. Bod zaostrenia sa pohybuje a
sleduje pohybujúci sa objekt.
svieti
Stále prebieha zaostrovanie.
z bliká
Nedá sa zaostriť.
• Zaostrenie môže byť zložité v nasledujúcich situáciách:
ak je tma a objekt je ďaleko,
ak je kontrast medzi objektom a pozadím nevýrazný,
ak sa na objekt pozeráte cez sklo,
ak sa objekt rýchlo pohybuje,
ak objekt odráža svetlo ako napríklad zrkadlo, alebo ak je jeho povrch lesklý,
ak objekt bliká,
ak sa objekt nachádza v protisvetle.
Register
–
–
–
–
–
–
–
Vyhľadávanie
Menu
svieti
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Indikátor zaostrenia
Obsah
z Ak snímate statický záber objektu, na ktorý je ťažké
25SK
Prehrávanie záberov
Počas prehrávania videozáznamov
Akcia s ovládacím kolieskom
Stlačte stred.
Rýchle prevíjanie dopredu
Stlačte pravú stranu alebo otočte koliesko
v smere hodinových ručičiek.
Rýchle prevíjanie dozadu
Stlačte ľavú stranu alebo otočte koliesko
proti smeru hodinových ručičiek.
Nastavenie hlasitosti zvuku
Stlačte dolnú časť t hornú alebo dolnú
časť.
Vyhľadávanie
Menu
Pozastavenie/Obnovenie prehrávania
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
2 Pomocou ovládacieho kolieska vyberte príslušný záber.
3 Ak chcete prehrávať panoramatické zábery alebo videozáznamy, stlačte
stred ovládacieho kolieska.
Obsah
Slúži na prehrávanie nahratých záberov. Statické zábery a videozáznamy sa
zobrazujú na samostatných obrazovkách. Statické zábery a videozáznamy
nemôžete zobraziť na rovnakej obrazovke.
Poznámka
z Prepínanie medzi statickými zábermi a
videozáznamami
Register
• Panoramatické zábery nasnímané inými fotoaparátmi sa nemusia prehrať správne.
Na obrazovke registra záberov môžete prepnúť typ
záberov výberom položky
(statické zábery)
alebo položky
(videozáznamy) na ľavej strane
obrazovky, a potom stlačte stred ovládacieho
kolieska (strana 38).
Prehrávanie zväčšených častí
Časť statického záberu je počas prehrávania možné zväčšiť a podrobnejšie
preskúmať. Je to pohodlný spôsob, ako skontrolovať stav zaostrenia
zaznamenaného statického záberu. Zväčšené časti obrázkov môžete prehrávať z
ponuky Menu (strana 94).
1 Zobrazte záber, ktorý chcete zväčšiť, a potom svoj výber potvrďte
stlačením stredu ovládacieho kolieska [Enlarge].
2 Upravte mierku otáčaním ovládacieho kolieska.
3 Stláčaním hornej, dolnej, pravej alebo ľavej strany ovládacieho kolieska
vyberte časť, ktorú chcete zväčšiť.
4 Ak chcete zrušiť prehrávanie zväčšených častí, stlačte tlačidlo [Exit].
Pokračovanie r
26SK
Poznámky
Obsah
• Funkciu prehrávania zväčšených častí nemôžete použiť pri videozáznamoch.
• Ak chcete zväčšiť panoramatické zábery, najprv pozastavte prehrávanie, a potom stlačte tlačidlo
[Enlarge].
z Rozsah zmeny mierky
Veľkosť záberu
Rozsah zmeny mierky
L
Približne ×1,1 – ×14
M
Približne ×1,1 – ×11
S
Približne ×1,1 – ×7,3
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Rozsah zmeny mierky je nasledovný.
Vyhľadávanie
Menu
Register
27SK
Odstraňovanie záberov
Obsah
Zobrazený záber môžete odstrániť.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete odstrániť, a
potom stlačte tlačidlo [Delete].
[Cancel]
Ak chcete ukončiť túto operáciu, stlačte tlačidlo
[Cancel].
[OK]
[Delete]
z Odstránenie viacerých záberov
Vyhľadávanie
Menu
Poznámky
• Chránené zábery nie je možné odstrániť.
• Po odstránení záber nie je možné obnoviť. Pred odstránením záber skontrolujte, či ho chcete
naozaj odstrániť.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 Odstránenie potvrďte stlačením stredu
ovládacieho kolieska [OK].
Ak chcete vybrať a odstrániť viacero záberov naraz, postupne vyberte položky
[Menu] t [Playback] t [Delete].
Register
28SK
Photo Creativity
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Intelligent Auto].
Obsah
Režim Photo Creativity vám umožňuje intuitívne používať fotoaparát, pretože
obrazovka je lepšie navrhnutá na vykonávanie intuitívnych operácií než normálna
obrazovka. Pri snímaní objektov môžete používať jednoduché operácie a
jednoducho získavať kreatívne fotografie.
2 Stlačte stred ovládacieho kolieska.
3 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte
položku, ktorú chcete nastaviť, a potom
stlačte stred ovládacieho kolieska.
Vyhľadávanie
Menu
4 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte
požadovanú položku a potom stlačte stred
ovládacieho kolieska.
Obrazovka sa zmení na obrazovku Photo Creativity.
5 Ak chcete snímať statické zábery, stlačte
spúšť.
Ak chcete nahrávať videozáznamy,
stlačením tlačidla MOVIE začnite nahrávať.
Register
Ak sa chcete vrátiť na obrazovku [Intelligent Auto],
stlačte tlačidlo [Reset].
Funkcie dostupné v rámci ponuky Photo
Creativity
Bkground Defocus
Upravuje rozmazanie pozadia.
Picture Effect
Slúži na výber požadovaného filtra efektu pre snímanie.
Soft Skin Effect
Upravuje úroveň funkcie Soft Skin Effect.
Self-timer/Continuous Adv.
Nastavuje samospúšť s 10-sekundovým oneskorením
alebo nepretržité snímanie záberov s veľkou rýchlosťou.
Vividness
Upravuje sýtosť.
Color
Upravuje farbu.
Brightness
Upravuje jas.
Poznámky
• Funkcia Photo Creativity je k dispozícii iba pri nasadení objektívu E-mount.
• Funkcie [Soft Skin Effect] a [Self-timer/Continuous Adv.] nepracujú pri nahrávaní
videozáznamov.
• Ak pred aktiváciou funkcie Photo Creativity nastavíte funkciu [Drive Mode] na hodnotu
[Continuous Adv.], vyberie sa možnosť [Speed Priority Cont.]. Ak ste funkciu [Drive Mode]
nastavili na hodnotu [Self-timer(Cont.)] alebo na hodnotu [Self-timer: 2 Sec], vyberie sa možnosť
[Self-timer: 10 Sec].
• Možnosť [Autofocus] sa vyberie automaticky a bez ohľadu na nastavenie funkcie [AF/MF Select].
Pokračovanie r
29SK
z Súčasné používanie položiek nastavenia
z Prehrávanie v režime Photo Creativity
V režime Photo Creativity môžete stlačením tlačidla
získať prístup k režimu
prehrávania Photo Creativity. Ak sa chcete vrátiť do režimu snímania, stlačte tlačidlo
[Back] a môžete snímať s rovnakým nastavením.
Režim Photo Creativity vám umožňuje jednoducho rozostriť pozadie, aby objekt
lepšie vynikol.
Efekt rozostrenia môžete skontrolovať na obrazovke LCD. Videozáznamy
môžete nahrávať s efektom rozostrenia.
Register
Background Defocus
Vyhľadávanie
Menu
• Funkcia [Soft Skin Effect] nepracuje v režime nepretržitého snímania.
• Stlačením položky [Undo] zrušíte poslednú položku nastavenia a ikona úplne
vpravo sa vymaže.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Položky nastavenia režimu Photo Creativity môžete
používať súčasne. Stlačte stred ovládacieho kolieska a
nastavte jednotlivé položky. Ikony nastavených položiek
sa zobrazia na obrazovke.
Obsah
• Funkciu Smile Shutter nie je možné použiť.
• Keď je aktivovaný režim Photo Creativity, niektoré nastavenia v ponuke sa stanú neplatnými.
• Keď sa fotoaparát vráti do režimu [Intelligent Auto] alebo ak sa vypne, obnovia sa predvolené
nastavenia.
1 Stlačte stred ovládacieho kolieska.
2 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte funkciu [Bkground Defocus] a
potom stlačte stred ovládacieho kolieska.
3 Otáčaním ovládacieho kolieska rozostrite pozadie.
: Ak chcete zaostriť, otáčajte koliesko v smere hodinových ručičiek.
: Ak chcete rozostriť, otáčajte koliesko proti smeru hodinových ručičiek.
Ak chcete obnoviť pôvodný stav, stlačte tlačidlo [Cancel].
Poznámky
• Dostupný rozsah rozostrenia závisí od použitého objektívu.
• Efekt rozostrenia nemusí byť zreteľný. Závisí to od vzdialenosti od objektu a od použitého objektívu.
Pokračovanie r
30SK
funkcie Rozostrenie pozadia
• Prejdite bližšie k objektu.
• Predĺžte vzdialenosť medzi objektom a pozadím.
Funkciu Picture Effect môžete jednoducho nastaviť v režime Photo Creativity.
Výberom požadovaného filtra efektu môžete dosiahnuť vytvorenie konkrétnej
textúry.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Picture Effect
Obsah
z Ak chcete dosiahnuť lepší výsledok pri použití
Vyhľadávanie
Menu
1 Stlačte stred ovládacieho kolieska.
2 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte funkciu [Picture Effect] a potom
stlačte stred ovládacieho kolieska.
Register
3 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte požadovaný efekt.
: Posterization (Color)
: Posterization (B/W)
: Pop Color
: Retro Photo
: Partial Color (Red)
: Partial Color (Green)
: Partial Color (Blue)
: Partial Color (Yellow)
: High-key
: High Contrast Monochrome
: Toy Camera
Ak chcete obnoviť pôvodný stav, stlačte tlačidlo [Cancel].
Podrobnosti o jednotlivých filtroch efektov nájdete na strane 43.
Poznámka
• Ak je vybratá možnosť [Partial Color (Red)], [Partial Color (Green)], [Partial Color (Blue)]
alebo [Partial Color (Yellow)], zábery si v závislosti od objektu nemusia zachovať vybratú farbu.
31SK
Pokračovanie r
Soft Skin Effect
Obsah
Funkciu Soft Skin Effect môžete jednoducho nastaviť v režime Photo Creativity.
Keď fotoaparát spustený v režime Face Detection rozpozná tváre subjektov,
môžete jemne zachytiť odtiene pokožky.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 Stlačte stred ovládacieho kolieska.
3 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte požadovanú úroveň efektu.
: Nastavuje vysokú úroveň funkcie Soft Skin Effect.
: Nastavuje strednú úroveň funkcie Soft Skin Effect.
: Nastavuje nízku úroveň funkcie Soft Skin Effect.
Ak chcete obnoviť pôvodný stav, stlačte tlačidlo [Cancel].
Vyhľadávanie
Menu
2 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte funkciu [Soft Skin Effect] a
potom stlačte stred ovládacieho kolieska.
Poznámka
• V závislosti od objektu sa môže stať, že táto funkcia nebude pracovať.
Register
Self-timer/Continuous Adv.
V režime Photo Creativity môžete jednoducho nastaviť samospúšť a nepretržité
snímanie.
1 Stlačte stred ovládacieho kolieska.
2 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte funkciu [Self-timer/Continuous
Adv.] a potom stlačte stred ovládacieho kolieska.
3 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte požadované nastavenie.
: Keď stlačíte spúšť, indikátor samospúšte bliká, znie zvukový signál a po
10 sekundách sa spúšť uvoľní (Self-timer: 10 Sec).
: Fotoaparát nepretržite sníma zábery, keď stlačíte a podržíte tlačidlo spúšte
(Speed Priority Cont.).
Ak chcete obnoviť pôvodný stav, stlačte tlačidlo [Cancel].
Poznámka
• V režime snímania Speed Priority Continuous sa nastavenia zaostrenia a jasu prvej snímky
používajú aj pre nasledujúce snímky.
Pokračovanie r
32SK
Vividness
Obsah
V režime Photo Creativity môžete jednoducho upraviť sýtosť.
2 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte funkciu [Vividness] a potom
stlačte stred ovládacieho kolieska.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 Stlačte stred ovládacieho kolieska.
3 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte požadovanú sýtosť.
Color
Vyhľadávanie
Menu
: Ak chcete zvýšiť sýtosť, otáčajte koliesko v smere hodinových ručičiek.
: Ak chcete znížiť sýtosť, otáčajte koliesko proti smeru hodinových ručičiek.
Ak chcete obnoviť pôvodný stav, stlačte tlačidlo [Cancel].
V režime Photo Creativity môžete jednoducho upraviť farbu.
Register
1 Stlačte stred ovládacieho kolieska.
2 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte funkciu [Color] a potom stlačte
stred ovládacieho kolieska.
3 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte požadovanú farbu.
: Ak chcete nastaviť teplejšie farby, otáčajte koliesko v smere hodinových ručičiek.
: Ak chcete nastaviť studenšie farby, otáčajte koliesko proti smeru hodinových
ručičiek.
Ak chcete obnoviť pôvodný stav, stlačte tlačidlo [Cancel].
33SK
Pokračovanie r
Brightness
2 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte funkciu [Brightness] a potom
stlačte stred ovládacieho kolieska.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 Stlačte stred ovládacieho kolieska.
Obsah
V režime Photo Creativity môžete jednoducho upraviť jas.
3 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte požadovaný jas.
Vyhľadávanie
Menu
: Ak chcete zvýšiť jas záberov, otáčajte koliesko v smere hodinových ručičiek.
: Ak chcete znížiť jas záberov, otáčajte koliesko proti smeru hodinových ručičiek.
Ak chcete obnoviť pôvodný stav, stlačte tlačidlo [Cancel].
Register
34SK
Používanie funkcií pomocou ovládacieho kolieska
DISP (Display Contents)
Obsah
Pomocou ovládacieho kolieska:
1 Opakovaným stláčaním položky DISP (Display Contents) na ovládacom
koliesku vyberte požadovaný režim.
1 Počas snímania: [Menu] t [Camera] t [Display Contents].
Počas prehrávania: [Menu] t [Playback] t [Display Contents].
2 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte požadovaný režim.
Zobrazuje základné informácie o
snímaní.
Graficky znázorňuje hodnotu rýchlosti
uzávierky a clony okrem prípadu, ak je
položka [Shoot Mode] nastavená na
hodnotu [Intelligent Auto], [Sweep
Panorama] alebo [3D Sweep
Panorama].
Display Info.
Zobrazuje informácie o nahrávaní.
No Disp. Info.
Nezobrazuje informácie o nahrávaní.
Register
Disp. Basic Info
Vyhľadávanie
Menu
Počas snímania
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Pomocou ponuky (Menu):
35SK
Pokračovanie r
Počas prehrávania
Graficky znázorňuje distribúciu jasu
spolu s informáciami o nahrávaní.
No Disp. Info.
Nezobrazuje informácie o nahrávaní.
Vyhľadávanie
Menu
Histogram
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Zobrazuje informácie o nahrávaní.
Obsah
Display Info.
Poznámka
Register
• Histogram sa nezobrazuje počas nasledujúcich režimov prehrávania:
– Movie
– Panorama
– Slide Show
z Čo je histogram?
Histogram znázorňuje rozdelenie jasu, pričom zobrazuje počet pixlov s príslušným
jasom na snímke. V prípade jasnejšieho záberu je celý histogram posunutý k pravému
okraju a v prípade tmavšieho záberu k ľavému okraju.
Blesk
R (červená) Jas
• Ak sa na zábere nachádza preexponovaná alebo
podexponovaná oblasť, táto oblasť bude počas
prehrávania v zobrazení histogramu blikať
(upozornenie na limit jasu).
G (zelená) B (modrá)
36SK
Exposure Comp.
1
Poznámky
z Nastavenie expozície na snímanie lepšie
vyzerajúcich obrázkov
m
Nastavte hodnotu položky [Exposure Comp.]
bližšie k znaku –.
Register
Preexponované = príliš veľa svetla
Záber je príliš svetlý.
Vyhľadávanie
Menu
• Funkciu [Exposure Comp.] nie je možné použiť, keď používate nasledujúce funkcie:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Manual Exposure]
• Ak snímate objekt v mimoriadne svetlom alebo tmavom prostredí, alebo ak používate blesk,
nemusí sa vám podariť dosiahnuť uspokojivý výsledok.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
(Exposure Comp.) na ovládacom koliesku t požadovaná hodnota.
Iná možnosť: [Menu] t [Brightness/Color] t [Exposure Comp.] t
požadovaná hodnota.
Obsah
Expozíciu môžete nastavovať v krokoch po 1/3 EV a v rozsahu od –2,0 EV do
+2,0 EV.
Správna expozícia
M
Nastavte hodnotu položky [Exposure Comp.]
bližšie k znaku +.
Podexponované = príliš málo svetla
Záber je tmavší.
• Ak chcete snímať objekty vo svetlejších odtieňoch, nastavte kompenzáciu
expozície smerom k znaku +.
Ak chcete zvýšiť príťažlivosť fotografií jedál, snímajte jedlá s nastavením vyššieho
jasu než zvyčajne a skúste použiť biele pozadie.
• Pri snímaní modrej oblohy vám nastavenie kompenzácie expozície smerom k
znaku – umožní zachytiť oblohu v živších farbách.
37SK
Používanie funkcií v ponuke
Image Index
1 Stlačením tlačidla
2 Stlačte položku
Obsah
Zobrazuje viacero záberov naraz.
(Prehrávanie) prejdite do režimu prehrávania.
(Image Index) na ovládacom koliesku.
3 Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu po jednotlivých záberoch, vyberte
požadovaný záber a stlačte stred ovládacieho kolieska.
z Prepínanie medzi statickými zábermi a
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Zobrazí sa register so šiestimi zábermi.
Môžete prepnúť aj na 12-záberový register: [Menu] t [Playback] t [Image Index].
videozáznamami
Vyhľadávanie
Menu
Register
Na obrazovke registra záberov môžete prepnúť typ
záberov výberom položky
(statické zábery)
alebo položky
(videozáznamy) na ľavej strane
obrazovky, a potom stlačte stred ovládacieho
kolieska.
Statické zábery a videozáznamy nie je možné
zobraziť v jednom registri.
Typ záberov môžete prepnúť aj pomocou ponuky
(strana 88).
38SK
Intelligent Auto
Obsah
Fotoaparát analyzuje objekt a umožňuje vám snímať so zodpovedajúcimi
nastaveniami.
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Intelligent Auto].
2 Nasmerujte fotoaparát na objekt.
Ikona funkcie rozpoznávania scén a
popis scény
Vyhľadávanie
Menu
Poznámky
• Funkcia [Flash Mode] je nastavená na možnosť [Autoflash] alebo na možnosť [Flash Off].
• Zábery môžete snímať aj v prípade, ak fotoaparát nerozpoznal scénu.
• Keď je funkcia [Face Detection] nastavená na hodnotu [Off], scény [Portrait], [Backlight Portrait]
a [Night Portrait] sa nerozpoznajú.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Keď fotoaparát rozpozná scénu, na obrazovke sa
zobrazí ikona rozpoznávania scén a popis scény.
Fotoaparát rozpoznáva scény (Night View),
(Tripod Night View),
(Night Portrait),
(Backlight),
(Backlight Portrait),
(Portrait),
(Landscape) a
(Macro).
z Photo Creativity
Register
Stlačením stredu ovládacieho kolieska v režime snímania získate prístup k ponuke
Photo Creativity. Pomocou tejto ponuky môžete zmeniť nastavenia tak, aby ste mohli
zjednodušiť operácie a nasnímať kreatívne fotografie (strana 29).
39SK
Pokračovanie r
zaostriť
Keď fotoaparát nemôže automaticky zaostriť na objekt,
začne blikať indikátor zaostrenia. Zmeňte kompozíciu
snímky alebo zmeňte nastavenie zaostrenia.
Indikátor
zaostrenia
Stav
z svieti
Zaostrenie je uzamknuté.
Zaostrenie je potvrdené. Bod zaostrenia sa pohybuje a
sleduje pohybujúci sa objekt.
svieti
Stále prebieha zaostrovanie.
z bliká
Nedá sa zaostriť.
• Zaostrenie môže byť zložité v nasledujúcich situáciách:
ak je tma a objekt je ďaleko,
ak je kontrast medzi objektom a pozadím nevýrazný,
ak sa na objekt pozeráte cez sklo,
ak sa objekt rýchlo pohybuje,
ak objekt odráža svetlo ako napríklad zrkadlo, alebo ak je jeho povrch lesklý,
ak objekt bliká,
ak sa objekt nachádza v protisvetle.
Register
–
–
–
–
–
–
–
Vyhľadávanie
Menu
svieti
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Indikátor zaostrenia
Obsah
z Ak snímate statický záber objektu, na ktorý je ťažké
40SK
Scene Selection
Obsah
Umožňuje vám snímať so zvolenými nastaveniami podľa konkrétnej scény.
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Scene Selection] t požadovaný režim.
(Landscape)
Sníma celú scenériu s dokonalým
zaostrením a živými farbami.
(Macro)
Sníma blízke objekty, napríklad kvety,
hmyz, jedlá alebo malé veci.
(Sunset)
Register
(Sports
Action)
Vyhľadávanie
Menu
Rozmazáva pozadie a zvyšuje ostrosť
objektu. Jemne reprodukuje odtiene
pokožky.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
(Portrait)
Sníma objekt v pohybe s vysokou
rýchlosťou uzávierky tak, že objekt vyzerá,
ako keby sa ani nehýbal. Fotoaparát
sníma fotografie nepretržite, kým je
stlačená spúšť.
Nádherne nasníma červenú žiaru západu
slnka.
(Night Portrait) Sníma portréty v nočných scénach.
Pripojte a používajte blesk.
(Night View)
Sníma nočné scény bez straty nočnej
atmosféry.
41SK
Pokračovanie r
Sníma nočné scény s nižšou úrovňou šumu
a rozmazania bez použitia statívu. Snímajú
sa dávky snímok, a potom sa použije
spracovanie záberov, ktoré znižuje
rozmazanie objektu, roztrasenie
fotoaparátu a šum.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
• V režimoch [Night View] a [Night Portrait] je rýchlosť uzávierky pomalšia, a preto sa odporúča
použiť statív, ktorý zabraňuje rozmazaniu záberu.
• V režime [Hand-held Twilight] šesťkrát cvakne spúšť a zaznamená sa záber.
• Ak vyberiete možnosť [Hand-held Twilight] spolu s možnosťou [RAW] alebo s možnosťou [RAW
& JPEG], kvalita obrazu sa dočasne nastaví na hodnotu [Fine].
• Zníženie rozmazania je v režime [Hand-held Twilight] menej účinné pri snímaní:
– objektov vykonávajúcich nepravidelné pohyby;
– objektov v prílišnej blízkosti fotoaparátu;
– objektov s opakujúcim sa vzorom, ako sú napríklad dlaždice a objektov s nízkym kontrastom,
ako je napríklad obloha, piesočnatá pláž alebo trávnik;
– neustále sa meniacich objektov, ako sú napríklad vlny alebo vodopády.
• V prípade použitia funkcie [Hand-held Twilight] sa môže vyskytnúť blokový šum, ak sa používa
blikajúci svetelný zdroj svetla, ako je napríklad osvetlenie fluorescenčnými lampami.
• Minimálna vzdialenosť, na ktorú sa môžete priblížiť k objektu, sa nemení ani v prípade výberu
funkcie [Macro]. Ak potrebujete zistiť minimálny rozsah zaostrenia, pozrite si informácie o
minimálnej vzdialenosti pre objektív nasadený na fotoaparáte.
Obsah
(Hand-held
Twilight)
Register
42SK
Picture Effect
Obsah
Snímanie s určitým filtrom efektu vám umožňuje dosiahnuť príslušnú textúru záberov.
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Picture Effect] t požadovaný režim.
Spôsobuje vysoký kontrast a abstraktný
vzhľad pri snímaní čiernobielych záberov.
Pop Color
Spôsobuje prenikavý vzhľad zdôraznením
odtieňov farieb.
Retro Photo
Vyvoláva dojem starej fotografie so
sépiovými farebným odtieňmi a
vyblednutým kontrastom.
Partial Color
(Red)
Vytvára záber, na ktorom sa zachováva
červená farba, ale ostatné farby sa
skonvertujú na čiernu a bielu.
Partial Color
(Green)
Vytvára záber, na ktorom sa zachováva
zelená farba, ale ostatné farby sa
skonvertujú na čiernu a bielu.
Partial Color
(Blue)
Vytvára záber, na ktorom sa zachováva
modrá farba, ale ostatné farby sa
skonvertujú na čiernu a bielu.
Register
Posterization
(B/W)
Vyhľadávanie
Menu
Spôsobuje vysoký kontrast a abstraktný
vzhľad intenzívnym zdôraznením
základných farieb.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Posterization
(Color)
43SK
Pokračovanie r
High-key
Vytvára záber s indikovanou atmosférou:
jasný, priehľadný, éterický, krehký, jemný.
High Contrast
Monochrome
Vyvoláva dojem fotografie nasnímanej
hračkárskym fotoaparátom so
zatienenými rohmi a prenikavými farbami.
Register
Poznámky
• Ak vyberiete možnosť [Picture Effect] a máte nastavenú funkciu [RAW] alebo funkciu [RAW &
JPEG], pre funkciu [Quality] sa dočasne nastaví hodnota [Fine].
• Ak je vybratá možnosť [Partial Color (Red)], [Partial Color (Green)], [Partial Color (Blue)]
alebo [Partial Color (Yellow)], zábery si v závislosti od objektu nemusia zachovať vybratú farbu.
Vyhľadávanie
Menu
Toy Camera
Vytvára záber s vysokým čiernobielym
kontrastom.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Vytvára záber, na ktorom sa zachováva
žltá farba, ale ostatné farby sa skonvertujú
na čiernu a bielu.
Obsah
Partial Color
(Yellow)
44SK
Anti Motion Blur
Obsah
Táto možnosť je vhodná na zníženie rozmazania objektu pri snímaní v interiéri
bez použitia blesku.
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Anti Motion Blur].
Fotoaparát skombinuje šesť snímok nasnímaných s vysokou citlivosťou do jedného
statického záberu, čím môžete znížiť vplyv roztrasenia fotoaparátu a zabrániť šumu.
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
• Ak vyberiete možnosť [Anti Motion Blur] spolu s možnosťou [RAW] alebo s možnosťou [RAW
& JPEG], kvalita obrazu sa dočasne nastaví na hodnotu [Fine].
• Šesťkrát cvakne spúšť a nahrá sa záber.
• Zníženie rozmazania je menej účinné pri snímaní:
– objektov vykonávajúcich nepravidelné pohyby;
– objektov v prílišnej blízkosti fotoaparátu;
– objektov s opakujúcim sa vzorom, ako sú napríklad dlaždice a objektov s nízkym kontrastom,
ako je napríklad obloha, piesočnatá pláž alebo trávnik;
– neustále sa meniacich objektov, ako sú napríklad vlny alebo vodopády;
• Pri použití blikajúceho svetelného zdroja, ako je napríklad osvetlenie fluorescenčnými lampami,
sa môže vyskytnúť blokový šum.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 Snímajte pomocou spúšte.
Register
45SK
Sweep Panorama
Obsah
Umožňuje vám vytvárať panoramatické zábery zo skombinovaných záberov.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Sweep Panorama].
2 Nasmerujte fotoaparát na okraj objektu, a
potom zatlačte spúšť úplne nadol.
Poznámky
• Ak sa vám nepodarí posunúť fotoaparát po celej dĺžke objektu za daný čas, v zostavenom zábere
sa zobrazí sivá oblasť. Ak k tomu dôjde, posúvajte fotoaparát rýchlejšie, aby sa podarilo
zaznamenať celý panoramatický záber.
• Ak pre funkciu [Image Size] vyberiete nastavenie [Wide], môže sa stať, že fotoaparát sa bude
posúvať pomaly a za daný čas nestihne nasnímať celý objekt. V takom prípade vám pre funkciu
[Image Size] odporúčame vybrať nastavenie [Standard].
• Fotoaparát pokračuje v snímaní počas zaznamenávania v režime [Sweep Panorama] a spúšť
pokračuje v cvakaní až do konca snímania.
• Keďže dochádza k pospájaniu viacerých záberov, oblasti spojov sa nezaznamenajú plynulo.
• Pri zhoršených podmienkach osvetlenia môžu byť panoramatické zábery rozmazané.
• V prostredí s blikajúcim svetlom, ako sú napríklad fluorescenčné lampy, nie je jas alebo farba
pospájaného záberu vždy na rovnakej úrovni.
• Keď sa úrovne jasu, farby a zaostrenia uhla panoramatického snímania výrazne líšia od úrovní
uhla, v ktorom ste uzamkli zaostrenie a expozíciu pomocou zámku AE/AF, snímanie nebude
úspešné. Ak k tomu dôjde, zmeňte uhol uzamknutia a zopakujte snímanie.
• Režim [Sweep Panorama] nie je vhodný pri snímaní:
– objektov v pohybe;
– objektov v prílišnej blízkosti fotoaparátu;
– objektov s opakujúcim sa vzorom, ako sú napríklad dlaždice a objektov s nízkym kontrastom,
ako je napríklad obloha, piesočnatá pláž alebo trávnik;
– neustále sa meniacich objektov, ako sú napríklad vlny alebo vodopády;
– objektov v scéne so slnkom, elektrickými svetlami alebo iným svetlom, ktoré je výrazne
jasnejšie než okolité prostredie.
• Nahrávanie v režime [Sweep Panorama] sa môže prerušiť v nasledujúcich situáciách:
– ak sa fotoaparát posúva príliš rýchlo alebo príliš pomaly;
– ak dochádza k nadmerným otrasom fotoaparátu.
Pokračovanie r
Register
Panel usmernenia
Vyhľadávanie
Menu
Táto časť sa nenasníma.
3 Posúvajte fotoaparát ku koncu a postupujte
podľa usmernenia na LCD obrazovke.
46SK
Fotoaparát posúvajte po obvode oblúka konštantnou rýchlosťou a v tom istom smere,
ktorý je požadovaný aj na LCD obrazovke. Režim [Sweep Panorama] je vhodnejší
pre statické objekty než pre objekty v pohybe.
Obsah
z Tipy pre snímanie panoramatických záberov
Zvislý smer
Vodorovný smer
Vyhľadávanie
Menu
Register
• Pri použití objektívu s transfokátorom sa odporúča používať tento objektív v
polohe W.
• Vyberte scénu a stlačte spúšť do polovice, aby ste mohli uzamknúť zaostrenie,
expozíciu a vyváženie bielej farby. Potom úplne stlačte tlačidlo spúšte a posúvajte
fotoaparát.
• Ak je pozdĺž okraja obrazovky sústredená sekcia s množstvom výrazne sa
odlišujúcich tvarov alebo rozmanitou scenériou, zostavovanie záberu môže zlyhať.
V takom prípade upravte kompozíciu snímok tak, aby sa takáto sekcia nachádzala
v strede záberu a zopakujte snímanie.
• Smer môžete vybrať tak, že postupne stlačíte položky [Menu] t [Image Size] t
[Panorama Direction] a veľkosť záberov zas tak, že postupne stlačíte položky
[Menu] t [Image Size] t [Image Size].
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Polomer tak krátky, ako je to len možné
z Prehrávanie posúvajúcich sa panoramatických
záberov
Panoramatické zábery môžete posúvať od začiatku do konca tak, že stlačíte stred
ovládacieho kolieska počas zobrazovania panoramatických záberov. Ak chcete toto
posúvanie pozastaviť, znova stlačte stred ovládacieho kolieska.
• Panoramatické zábery je možné prehrávať pomocou
dodaného softvéru „PMB“.
• Panoramatické zábery, ktoré boli nasnímané inými
fotoaparátmi, sa nemusia zobrazovať alebo posúvať
správne.
Označuje zobrazenú oblasť v
rámci celého
panoramatického záberu.
47SK
3D Sweep Panorama
3 Posúvajte fotoaparát ku koncu a postupujte
podľa usmernenia na LCD obrazovke.
Vyhľadávanie
Menu
Táto časť sa nenasníma.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [3D Sweep Panorama].
2 Nasmerujte fotoaparát na okraj objektu, a
potom zatlačte spúšť úplne nadol.
Obsah
Umožňuje vám vytvoriť trojrozmerný záber zo skombinovaných záberov.
Trojrozmerné zábery nasnímané v režime [3D Sweep Panorama] tohto
fotoaparátu je možné prehrávať iba v televízore podporujúcom prehrávanie
trojrozmerných záberov. Zaznamenané zábery sa na displeji LCD tohto
fotoaparátu a v televíznom prijímači, ktorý nepodporuje trojrozmerné zábery,
prehrávajú ako normálne statické zábery.
Panel usmernenia
Pokračovanie r
Register
Poznámky
• Pri prezeraní trojrozmerných záberov zaznamenaných pomocou fotoaparátu na monitoroch
kompatibilných s trojrozmerným zobrazovaním môžete na sebe pozorovať nepríjemné príznaky,
ako je napríklad únava zraku, závraty alebo celková únava. Pri prezeraní trojrozmerných záberov
vám odporúčame, aby ste si v pravidelných intervaloch dávali prestávky. Keďže každý jednotlivec
má iné nároky na to, ako často si potrebuje oddýchnuť od sledovania, nájdite si svoj interval,
ktorý vám najviac vyhovuje. Ak sa necítite dobre, prestaňte s prezeraním trojrozmerných záberov
a v prípade potreby vyhľadajte lekára. Pozrite si aj návod na používanie pripojeného zariadenia
alebo softvéru používaného s fotoaparátom. Oči malých detí sú mimoriadne citlivé (najmä ak ide
o deti mladšie ako šesť rokov). Skôr než im dovolíte prezerať si trojrozmerné obrázky, poraďte sa
s odborníkom, ako je napríklad pediater alebo oftalmológ. Dbajte na to, aby deti dodržiavali
preventívne opatrenia uvedené vyššie.
• Ak sa vám nepodarí posunúť fotoaparát po celej dĺžke objektu za daný čas, v zostavenom zábere
sa zobrazí sivá oblasť. Keď používate 55 mm objektív E18 na širšom konci (18 mm) a chcete
dosiahnuť čo najlepšie výsledky, odporúčame vám posúvať fotoaparát tak, aby fotoaparát prešiel
dráhu zodpovedajúcu 180° v priebehu 8 sekúnd. Ak používate teleobjektív, mali by ste fotoaparát
posúvať pomalšie.
• Ak pre funkciu [Image Size] vyberiete nastavenie [Wide], môže sa stať, že fotoaparát sa bude
posúvať pomaly a za daný čas nestihne nasnímať celý objekt. V takom prípade vám pre funkciu
[Image Size] odporúčame vybrať nastavenie [Standard] alebo nastavenie [16:9].
• Ak snímate trojrozmerný záber pomocou objektívu s transfokátorom v polohe T, sivá plocha sa
môže vyskytovať častejšie, alebo sa snímanie môže zastaviť. Objektív s transfokátorom sa
odporúča používať v polohe W.
• Fotoaparát pokračuje v snímaní počas zaznamenávania v režime [3D Sweep Panorama] a spúšť
pokračuje v cvakaní až do konca snímania.
• Keďže dochádza k pospájaniu viacerých záberov, oblasti spojov sa nezaznamenajú plynulo.
• Pri zhoršených podmienkach osvetlenia môžu byť trojrozmerné panoramatické zábery
rozmazané.
48SK
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Vyhľadávanie
Menu
z Tipy pre snímanie trojrozmerných panoramatických
Obsah
• V prostredí s blikajúcim svetlom, ako sú napríklad fluorescenčné lampy, nie je jas alebo farba
pospájaného záberu vždy na rovnakej úrovni.
• Keď sa úrovne jasu, farby a zaostrenia uhla trojrozmerného panoramatického snímania výrazne
líšia od úrovní uhla, v ktorom ste uzamkli zaostrenie a expozíciu pomocou zámku AE/AF
čiastočným stlačením spúšte, snímanie nebude úspešné. Ak k tomu dôjde, zmeňte uhol
uzamknutia a zopakujte snímanie.
• Režim [3D Sweep Panorama] nie je vhodný pri snímaní:
– objektov v pohybe;
– objektov v prílišnej blízkosti fotoaparátu;
– objektov s opakujúcim sa vzorom, ako sú napríklad dlaždice a objektov s nízkym kontrastom,
ako je napríklad obloha, piesočnatá pláž alebo trávnik;
– neustále sa meniacich objektov, ako sú napríklad vlny alebo vodopády;
– objektov v scéne so slnkom, elektrickými svetlami alebo iným svetlom, ktoré je výrazne
jasnejšie než okolité prostredie.
• Nahrávanie v režime [3D Sweep Panorama] sa môže prerušiť v nasledujúcich situáciách:
– ak sa fotoaparát posúva príliš rýchlo alebo príliš pomaly;
– ak dochádza k nadmerným otrasom fotoaparátu.
• Trojrozmerný záber pozostáva zo súboru JPEG a súboru MPO. Ak odstránite súbor JPEG alebo
súbor MPO, z ktorého pozostáva určitý trojrozmerný záber, tento trojrozmerný záber sa nemôže
prehrať.
• Fotoaparát môžete posúvať vo vodorovnom smere iba pri snímaní záberov v režime 3D Sweep
Panorama.
záberov
Register
Fotoaparát posúvajte v malom oblúku a pri
konštantnej rýchlosti v smere uvedenom na
displeji LCD a berte pri tom do úvahy
nasledujúce skutočnosti. Fotoaparát by ste
mali posúvať polovičnou rýchlosťou v
porovnaní s posúvaním pri snímaní
normálnych panoramatických záberov.
• Snímajte objekt, ktorý sa nepohybuje.
• Udržujte dostatočnú vzdialenosť medzi objektom a
pozadím.
• Trojrozmerné zábery snímajte na jasných miestach,
napríklad v exteriéri.
• Vyberte scénu a stlačte spúšť do polovice, aby ste mohli
uzamknúť zaostrenie, expozíciu a vyváženie bielej farby.
Potom úplne stlačte tlačidlo spúšte a posúvajte
fotoaparát.
• Pri použití objektívu s transfokátorom sa odporúča používať tento objektív v
polohe W.
• Smer môžete vybrať tak, že postupne stlačíte položky [Menu] t [Image Size] t
[Panorama Direction] a veľkosť záberov zas tak, že postupne stlačíte položky
[Menu] t [Image Size] t [Image Size].
49SK
Pokračovanie r
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Trojrozmerný záber pozostáva zo súboru JPEG a súboru MPO.
Ak zábery nasnímané v režime [3D Sweep Panorama] importujete do počítača, v
počítači sa do toho istého priečinka uložia nasledujúce údaje dvoch záberov.
• DSC0sss.jpg
• DSC0sss.mpo
Ak odstránite súbor JPEG alebo súbor MPO, z ktorého pozostáva určitý
trojrozmerný záber, tento trojrozmerný záber sa nemôže prehrať.
Obsah
z Názov súboru trojrozmerného záberu
Vyhľadávanie
Menu
Register
50SK
Manual Exposure
Obsah
Po nastavení rýchlosti uzávierky a clony môžete snímať s požadovaným
nastavením expozície.
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Manual Exposure].
Striedavo sa zobrazujú obrazovky nastavenia
rýchlosti uzávierky a clony.
Rýchlosť uzávierky
3 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte
požadovanú hodnotu.
Merané manuálne
Register
Skontrolujte, či je vybratá hodnota expozície „MM“
(merané manuálne).
Smerom k značke +: zábery budú jasnejšie.
Smerom k značke –: zábery budú tmavšie.
0: vhodná expozícia na základe analýzy fotoaparátu
Vyhľadávanie
Menu
Clona (clonové číslo)
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 Ak chcete vybrať rýchlosť uzávierky alebo
clonu, opakovane stláčajte dolnú časť
ovládacieho kolieska.
4 Nastavte zaostrenie a nasnímajte objekt.
Poznámky
• Nemôžete vybrať hodnoty [Flash Off] a [Autoflash], ak používate režim [Flash Mode]. Vyberte
ich tak, že prstami vyklopíte alebo sklopíte blesk.
• Indikátor
(upozornenie na otrasy fotoaparátu) sa v režime manuálnej expozície nezobrazuje.
• V režime manuálnej expozície je nastavenie ISO [ISO AUTO] nastavené na hodnotu [ISO 200].
Nastavte citlivosť ISO podľa potreby.
• Jas záberu na LCD obrazovke sa môže líšiť od jasu skutočného nasnímaného záberu.
51SK
Pokračovanie r
BULB
Vyhľadávanie
Menu
3 Otáčajte ovládacím kolieskom doľava, až
kým sa nezobrazí hodnota [BULB].
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Manual Exposure].
2 Ak chcete vybrať rýchlosť uzávierky, stláčajte dolnú časť ovládacieho
kolieska.
Obsah
Dlhá expozícia vám umožňuje snímať stopy. Režim BULB je vhodný na snímanie
pohybových stôp svetiel, ako napríklad pri ohňostroji.
[BULB]
4 Čiastočným stlačením tlačidla spúšte nastavte zaostrenie.
Kým je stlačená spúšť, uzávierka zostane otvorená.
Register
5 Stlačte a podržte spúšť na dobu snímania.
Poznámky
• Keďže sa rýchlosť uzávierky spomalí a s väčšou pravdepodobnosťou sa môžu vyskytnúť aj otrasy
fotoaparátu, odporúča sa použiť statív.
• Čím dlhší je čas expozície, tým výraznejší je šum na zábere.
• Po skončení snímania sa vykoná redukcia šumu (Long Exposure NR) pre dobu otvorenia
uzávierky. Počas vykonávania tejto redukcie nie je možné pokračovať v snímaní.
• Keď je aktivovaná funkcia [Smile Shutter] alebo funkcia [Auto HDR], nemôžete nastaviť rýchlosť
uzávierky na hodnotu [BULB].
• Ak sa funkcia [Smile Shutter] alebo funkcia [Auto HDR] používa s rýchlosťou uzávierky
nastavenou na hodnotu [BULB], rýchlosť uzávierky je dočasne nastavená na 30 sekúnd.
52SK
Shutter Priority
2 Nastavte zaostrenie a nasnímajte objekt.
Clona sa automaticky nastaví na dosiahnutie
správnej expozície.
Rýchlosť uzávierky
Register
z Rýchlosť uzávierky
Vyhľadávanie
Menu
Poznámky
• Nemôžete vybrať hodnoty [Flash Off] a [Autoflash], ak používate režim [Flash Mode]. Vyberte
ich tak, že prstami vyklopíte alebo sklopíte blesk.
• Indikátor
(upozornenie na otrasy fotoaparátu) sa v režime priority rýchlosti uzávierky
nezobrazuje.
• Keď je rýchlosť uzávierky nastavená na jednu sekundu alebo dlhšiu dobu, redukcia šumu (Long
Exposure NR) sa bude vykonávať po celú dobu otvorenia uzávierky po nasnímaní. Počas
vykonávania tejto redukcie nie je možné pokračovať v snímaní.
• Ak po nastavení nie je možné dosiahnuť správnu expozíciu, pri čiastočnom stlačení spúšte bliká
hodnota clony. Môžete snímať aj pri tomto nastavení, ale odporúča sa vykonať resetovanie.
• Jas záberu na LCD obrazovke sa môže líšiť od jasu skutočného nasnímaného záberu.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Shutter Priority]
t požadovaná hodnota.
Obsah
Nastavenie rýchlosti uzávierky vám umožňuje vyjadriť pohyb objektu rôznymi
spôsobmi. Ak napríklad použijete vysokú rýchlosť uzávierky, zachytíte určitý
okamih v rámci pohybu, a ak použijete nízku rýchlosť uzávierky, zachytíte pohyb
ako pohybovú stopu.
Ak sa použije vyššia rýchlosť uzávierky, pohybujúce sa
objekty, ako je napríklad bežiaca osoba, autá alebo
morské vlny, sa zobrazia ako zastavené.
Ak sa použije nižšia rýchlosť uzávierky, zachytí sa
pohybová stopa pohybujúceho sa objektu, aby záber
vyzeral prirodzenejšie a dynamickejšie.
53SK
Aperture Priority
Obsah
Rozostruje alebo zaostruje predmety nachádzajúce sa pred objektom alebo za
ním.
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Aperture
Priority] t požadovaná hodnota.
2 Nastavte zaostrenie a nasnímajte objekt.
Clona (clonové číslo)
Poznámky
z Clona
Register
• Nemôžete vybrať hodnoty [Flash Off] a [Autoflash], ak používate režim [Flash Mode]. Vyberte
ich tak, že prstami vyklopíte alebo sklopíte blesk.
• Ak po nastavení nie je možné dosiahnuť správnu expozíciu, pri čiastočnom stlačení spúšte bliká
rýchlosť uzávierky. Môžete snímať aj pri tomto nastavení, ale odporúča sa vykonať resetovanie.
• Jas záberu na LCD obrazovke sa môže líšiť od jasu skutočného nasnímaného záberu.
• Clonu nie je možné nastaviť počas nahrávania videozáznamov.
Vyhľadávanie
Menu
Rýchlosť uzávierky sa automaticky nastaví na
dosiahnutie správnej expozície.
Pri nahrávaní videozáznamov sa použije hodnota
clony, ktorá bola nastavená pred snímaním.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
• Menšie clonové číslo: Objekt je zaostrený, ale predmety
pred objektom a za ním sú rozostrené.
• Väčšie clonové číslo: objekt je zaostrený spolu s jeho
popredím aj pozadím.
Menšia hodnota clonového čísla (otvorenie clony)
obmedzuje rozsah, na ktorý sa zaostruje. To vám
umožňuje zaostriť na objekt a rozmazať všetko pred
objektom a za ním. (hĺbka poľa bude menšia).
Väčšia hodnota clonového čísla (zúženie clony) rozširuje
rozsah, na ktorý sa zaostruje. To vám umožňuje snímať
hĺbku scenérie (hĺbka poľa bude väčšia).
54SK
Program Auto
Obsah
Expozíciu automaticky nastavuje fotoaparát, ale funkcie snímania, ako je
napríklad citlivosť ISO, Creative Style alebo optimalizácia dynamického rozsahu,
môžete nastaviť aj sami.
1 [Menu] t [Shoot Mode] t [Program Auto].
3 Nastavte zaostrenie a nasnímajte objekt.
Poznámka
• Nemôžete vybrať hodnoty [Flash Off] a [Autoflash], ak používate režim [Flash Mode]. Vyberte
ich tak, že prstami vyklopíte alebo sklopíte blesk.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 Nastavte funkcie snímania na požadované nastavenie.
Vyhľadávanie
Menu
Register
55SK
Drive Mode
Obsah
Môžete nastaviť dynamický režim, ako je napríklad nepretržité snímanie,
samospúšť alebo snímanie s posunom.
1 [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t požadovaný režim.
Nasníma jeden statický záber. Režim bežného snímania.
(Continuous
Adv.)
Nepretržite sníma zábery, kým je stlačená spúšť (strana 57).
(Speed Priority Nepretržite sníma zábery pri vysokej rýchlosti, kým je
Cont.)
stlačená spúšť (strana 58). Nastavenia zaostrenia a jasu
prvej snímky sa používajú aj pre nasledujúce snímky.
(Selftimer(Cont.))
(Bracket:
Nasníma záber po uplynutí desiatich alebo dvoch sekúnd
(strana 59).
Nepretržite sníma zábery po uplynutí desiatich sekúnd
(strana 60).
Nasníma tri zábery, každý s inou expozíciou (strana 61).
Vyhľadávanie
Menu
(Self-timer)
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
(Single-shot
Adv.)
Cont.)
Register
Poznámka
• Nastavenie nie je možné zmeniť, keď používate nasledujúce funkcie:
– [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Auto HDR]
56SK
Continuous Adv.
Obsah
Nepretržite sníma zábery, kým je stlačená spúšť.
1 [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t [Continuous Adv.].
Poznámka
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
• Funkciu [Continuous Adv.] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami:
– [Scene Selection] okrem možností [Sports Action] a [Hand-held Twilight]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
Vyhľadávanie
Menu
Register
57SK
Speed Priority Cont.
Obsah
Nepretržite sníma zábery, kým je stlačená spúšť, pri vyššej rýchlosti než pri výbere
možnosti [Continuous Adv.].
1 [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t [Speed Priority Cont.].
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
• Funkciu [Speed Priority Cont.] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami:
– [Scene Selection] okrem možností [Sports Action]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
• Nastavenia zaostrenia a jasu prvej snímky sa používajú aj pre nasledujúce snímky.
Register
58SK
Self-timer
Obsah
1 [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t [Self-timer].
2 [Option] t požadovaný režim.
Ak chcete zrušiť časovač, stlačte položku [Single-shot Adv.].
Nastavuje samospúšť s 10-sekundovým oneskorením.
Keď stlačíte spúšť, indikátor samospúšte bliká a znie
zvukový signál, kým sa spúšť neuvedie do prevádzky.
(Self-timer:
2 Sec)
Nastavuje samospúšť s 2-sekundovým oneskorením.
Takto sa znižuje roztrasenie fotoaparátu, ku ktorému
dochádza pri stlačení spúšte.
Vyhľadávanie
Menu
Poznámka
• Funkciu [Self-timer] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami:
– [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
(Self-timer:
10 Sec)
Register
59SK
Self-timer(Cont.)
Obsah
V nepretržitom režime nasníma nastavený počet záberov po uplynutí desiatich
sekúnd. To vám umožňuje vybrať tú najlepšiu snímku z viacerých nasnímaných
snímok.
1 [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t [Self-timer(Cont.)].
Ak chcete zrušiť časovač, stlačte položku [Single-shot Adv.].
(Self-timer(Cont.):
10 Sec. 3 lmg.)
V nepretržitom režime nasníma tri až päť statických
záberov po uplynutí desiatich sekúnd.
Keď stlačíte spúšť, indikátor samospúšte bliká a znie
zvukový signál, kým sa spúšť neuvedie do prevádzky.
Poznámka
Register
• Funkciu [Self-timer(Cont.)] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami:
– [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
Vyhľadávanie
Menu
(Self-timer(Cont.):
10 Sec. 5 lmg.)
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 [Option] t požadovaný režim.
60SK
Bracket: Cont.
Obsah
Nasníma tri zábery s automatickým posunom expozície od základnej k tmavšej, a
potom k svetlejšej. Stlačte a podržte tlačidlo spúšte, kým sa snímanie s posunom
nedokončí.
Po skončení snímania môžete vybrať záber, ktorý najviac vyhovuje vašim
zámerom.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 [Option] t požadovaný režim.
Ak chcete zrušiť posun, stlačte položku [Single-shot Adv.].
(Bracket:
Cont.: 0.3 EV)
Zábery sa snímajú s nastavenou úrovňou odchýlky (počtom
krokov) od základnej expozície.
Vyhľadávanie
Menu
1 [Menu] t [Camera] t [Drive Mode] t [Bracket: Cont.].
(Bracket:
Cont.: 0.7 EV)
Register
Poznámky
• Funkciu [Bracket: Cont.] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Picture Effect]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [Auto HDR]
• Pri automatickom prezeraní sa zobrazí posledná snímka.
• V režime [Manual Exposure] sa expozícia posúva nastavením rýchlosti uzávierky.
• Ak upravíte expozíciu, expozícia sa posunie na základe korigovanej hodnoty.
61SK
Flash Mode
2 [Menu] t [Camera] t [Flash Mode] t požadovaný režim.
Blesk sa nepoužije, a to ani v prípade vyklopenia blesku.
Použije sa, ak je príliš veľká tma alebo pri snímaní oproti svetlu.
(Fill-flash)
Použije sa pri každom stlačení spúšte.
Použije sa pri každom stlačení spúšte. Snímanie s pomalou
synchronizáciou umožňuje snímať jasný záber objektu aj pozadia
spomalením rýchlosti uzávierky.
(Rear Sync.)
Použije sa priamo pred dokončením expozície pri každom
stlačení spúšte. Zadná synchronizácia vám umožňuje snímať
prirodzené zábery pohybovej stopy objektu v pohybe, ako je
napríklad pohybujúci sa bicykel alebo kráčajúca osoba.
Poznámky
Register
(Slow Sync.)
Vyhľadávanie
Menu
(Flash Off)
(Autoflash)
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 Nasaďte blesk a vyklopte ho.
Obsah
Použitie blesku v tmavom prostredí umožňuje
snímať jasný obraz objektu a bráni otrasom
fotoaparátu. Pri snímaní oproti slnku môžete použiť
blesk na nasnímanie jasného záberu objektu v
protisvetle.
• Predvolené nastavenie závisí od režimu snímania.
• Dostupný režim blesku závisí od režimu snímania.
• Pri nahrávaní videozáznamov nie je možné použiť blesk.
z Tipy pre snímanie s bleskom
• Tienidlo objektívu môže blokovať svetlo vytvorené bleskom. Odstráňte tienidlo
objektívu, keď používate blesk.
• Pri používaní blesku snímajte objekt zo vzdialenosti 1 m alebo väčšej.
• Pri snímaní objektu v protisvetle vyberte možnosť [Fill-flash]. Blesk bude pracovať
aj pri ostrom dennom svetle a spôsobuje vyššiu svetlosť nasnímaných tvárí.
62SK
AF/MF Select
Obsah
Umožňuje vybrať automatické alebo manuálne zaostrovanie.
1 [Menu] t [Camera] t [AF/MF Select] t požadovaný režim.
Zaostrenie sa vykoná automaticky.
(DMF)
Po automatickom zaostrovaní vykonajte jemné doladenie
zaostrenia manuálne (priame manuálne zaostrovanie).
(Manualfocus)
Zaostrovanie nastavujete manuálne. Otáčajte zaostrovacím
prstencom doprava alebo doľava tak, aby objekt získal
jasnejší vzhľad.
z Efektívne používanie manuálneho zaostrovania
Register
Uzamknutie zaostrenia je vhodné, ak dokážete
predpokladať vzdialenosť objektu. Uzamknutie zaostrenia
vám umožňuje vopred uzamknúť nastavenie zaostrenia
pre vzdialenosť, ktorú musí objekt prekonať.
Vyhľadávanie
Menu
Poznámka
• Ak otáčate zaostrovací prstenec, keď je vybratá možnosť [Manualfocus] alebo možnosť [DMF],
záber sa automaticky zväčší, aby ste mohli jednoduchšie skontrolovať oblasť zaostrenia.
Zväčšeniu záberu môžete zabrániť tak, že postupne vyberiete položky [Menu] t [Setup] t [MF
Assist] t [Off].
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
(Autofocus)
z Meranie presnej vzdialenosti od objektu
Značka
ukazuje na umiestnenie obrazového snímača*. Pri meraní presnej
vzdialenosti medzi fotoaparátom a objektom sa riaďte umiestnením vodorovnej čiary.
Vzdialenosť od kontaktného povrchu objektívu k obrazovému snímaču je približne
18 mm.
* Obrazový snímač je súčasťou fotoaparátu a funguje ako film.
• Ak sa objekt nachádza bližšie, než je minimálna vzdialenosť snímania nasadeného objektívu,
zaostrenie sa nedá potvrdiť. Musíte zabezpečiť dostatočnú vzdialenosť medzi objektom a
fotoaparátom.
18 mm
Dolná strana
63SK
Pokračovanie r
DMF (priame manuálne zaostrenie)
Obsah
1 [Menu] t [Camera] t [AF/MF Select] t [DMF].
2 Vykonajte automatické zaostrenie čiastočným stlačením spúšte.
3 Čiastočne stlačte spúšť a otáčajte zaostrovací prstenec objektívu, kým
nedosiahnete zaostrenie.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Poznámky
• Funkcia [Autofocus Mode] je uzamknutá na hodnote [Single-shot AF].
• Túto položku nie je možné vybrať, ak je nasadený objektív A-mount (predáva sa samostatne).
Vyhľadávanie
Menu
Register
64SK
Autofocus Area
Obsah
Umožňuje vybrať oblasť zaostrenia. Túto funkciu použite, keď je problematické
dosiahnuť správne zaostrenie v režime automatického zaostrovania.
1 [Menu] t [Camera] t [Autofocus Area] t požadovaný režim.
Rámček rozsahu
automatického
zaostrovania v
hľadáčiku
Fotoaparát použije výlučne oblasť
automatického zaostrenia v stredovej
oblasti.
(Flexible
Spot)
Umožňuje posúvať oblasť zaostrenia
tak, aby sa zaostrila na malý objekt
alebo úzku oblasť, pomocou hornej,
dolnej, pravej alebo ľavej časti
ovládacieho kolieska.
Register
Rámček rozsahu
automatického
zaostrovania v hľadáčiku
Vyhľadávanie
Menu
(Center)
Fotoaparát určí, ktorá z 25 oblastí
automatického zaostrenia sa použije
na zaostrenie.
Keď čiastočne stlačíte spúšť v režime
snímania záberov, okolo oblasti, na
ktorú je fotoaparát zaostrený, sa
zobrazí zelený rámček.
• Ak je aktívna funkcia Face
Detection, automatické
zaostrovanie pracuje tak, že
prioritne zaostruje na tváre.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
(Multi)
Rámček rozsahu
automatického
zaostrovania v hľadáčiku
Poznámky
• Ak je táto funkcia nastavená na inú hodnotu než [Multi], nemôžete používať funkciu [Face
Detection].
• Hodnota [Multi] je vybratá pri použití nasledujúcich funkcií:
– nahrávanie videozáznamu
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Picture Effect]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
• Ak sa používa funkcia AF illuminator, nastavenie [Autofocus Area] sa neuplatňuje a oblasť
automatického zaostrenia je vyznačená prerušovanou čiarou. Automatické zaostrenie pracuje s
prioritným zaostrením na stredovú oblasť a jej okolie.
65SK
Autofocus Mode
Obsah
Umožňuje vybrať metódu zaostrenia podľa pohybu objektu.
1 [Menu] t [Camera] t [Autofocus Mode] t požadovaný režim.
Ak čiastočne stlačíte spúšť, fotoaparát zaostrí a zaostrenie
sa uzamkne. Túto možnosť použite, ak sa objekt
nepohybuje.
(Continuous
Pri čiastočnom stlačení a podržaní spúšte bude fotoaparát
ďalej upravovať zaostrenie. Túto možnosť použite, ak sa
objekt pohybuje.
AF)
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
(Single-shot
AF)
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
Register
• Hodnota [Single-shot AF] je vybratá pri použití nasledujúcich funkcií:
– [Intelligent Auto]
– [Self-timer]
– [Scene Selection] okrem možnosti [Sports Action]
– [Picture Effect]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– ak sa používa objektív A-mount (predáva sa samostatne).
• Hodnota [Continuous AF] je vybratá, ak je režim expozície nastavený na hodnotu [Sports
Action] v rámci funkcie [Scene Selection].
• V režime [Continuous AF] sa nepoužívajú zvukové signály, keď je fotoaparát zaostrený na objekt.
66SK
Precision Dig. Zoom
Obsah
Počas približovania stredovej oblasti môžete snímať statické zábery.
1 [Menu] t [Camera] t [Precision Dig. Zoom].
2 Otáčaním ovládacieho kolieska vyberte mieru priblíženia.
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
Register
• Túto položku nemôžete nastaviť, keď používate nasledujúce funkcie:
– [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Smile Shutter]
– [RAW] alebo [RAW & JPEG] v ponuke [Quality]
– [Auto HDR] v ponuke [DRO/Auto HDR]
• Ak stlačíte tlačidlo MOVIE, keď sa používa funkcia [Precision Dig. Zoom], približovanie sa zruší,
obnoví sa normálna veľkosť záberu na obrazovke a spustí sa nahrávanie videozáznamu.
• S približovaním záberu prostredníctvom digitálneho spracovania sa kvalita záberu znižuje v
porovnaní s kvalitou, ktorú záber dosahoval pred použitím priblíženia. Ak používate objektív s
transfokátorom, odporúčame vám, aby ste záber najprv úplne priblížili a potom použili funkciu
Precision Dig. Zoom, ak potrebujete ďalšie priblíženie.
• Pri používaní funkcie Precision Dig. Zoom s funkciou Picture Effect môže byť určitý efekt na
displeji LCD pred snímaním extrémne zvýraznený. Tento jav nemá žiadny vplyv na nasnímané
zábery.
• Pri používaní funkcie Precision Dig. Zoom sa nastavenie [Autofocus Area] neuplatňuje a oblasť
automatického zaostrenia je vyznačená prerušovanou čiarou. Automatické zaostrenie pracuje s
prioritným zaostrením na stredovú oblasť a jej okolie.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Priblíženie môžete vykonať až desaťkrát.
3 Ak chcete zastaviť približovanie, stlačte tlačidlo [Exit].
67SK
Face Detection
Rámček funkcie Face Detection (biely)
(Off)
(Auto)
Funkcia Face Detection sa nepoužíva.
Vyberá tvár, na ktorú sa fotoaparát automaticky zaostrí.
Vyhľadávanie
Menu
1 [Menu] t [Camera] t [Face Detection] t požadovaný režim.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Rámček funkcie Face Detection (oranžový)
Keď fotoaparát zistí viacero objektov, určí hlavný objekt a nastaví
zaostrenie prioritne na tento objekt. Rámček funkcie Face Detection pre
hlavný objekt sa zmení na oranžový. Po čiastočnom stlačení spúšte sa
farba rámčeka, pre ktorý je nastavené zaostrenie, zmení na zelenú.
Obsah
Zisťuje tváre objektov a automaticky upravuje nastavenia zaostrenia, blesku,
expozície a vyváženia bielej farby. Môžete vybrať prioritnú tvár, na ktorú sa má
vykonať zaostrenie.
(Child Priority) Rozpozná detskú tvár a sníma s nastavením priority na
detskú tvár.
Register
(Adult Priority) Rozpozná tvár dospelej osoby a sníma s nastavením priority
na tvár dospelej osoby.
Poznámky
• Funkciu [Face Detection] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami:
– nahrávanie videozáznamu
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Manualfocus]
– [Precision Dig. Zoom].
• Funkciu [Face Detection] môžete vybrať iba v prípade, ak je funkcia [Autofocus Area] nastavená
na hodnotu [Multi] a ak je funkcia [Metering Mode] tiež nastavená na hodnotu [Multi].
• Funkcia umožňuje zistiť až osem tvárí objektov.
• V závislosti od podmienok sa tváre detí a dospelých nemusia rozpoznať správne.
• Počas snímania v režime [Smile Shutter] sa funkcia [Face Detection] automaticky nastaví na
hodnotu [Auto], a to aj v prípade, ak je nastavená na hodnotu [Off].
68SK
Smile Shutter
Obsah
Keď fotoaparát zistí úsmev, automaticky sa uvoľní spúšť.
1 [Menu] t [Camera] t [Smile Shutter] t
[On].
Keď úroveň úsmevu prekročí bod b na indikátore,
fotoaparát sníma zábery automaticky.
Ak stlačíte spúšť počas snímania v režime Smile
Shutter, fotoaparát nasníma záber a potom sa vráti
do režimu Smile Shutter.
Indikátor funkcie
Smile Detection
Rámček funkcie
Face Detection
Poznámky
Register
• Funkciu [Smile Shutter] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami:
– [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Manualfocus]
– [Precision Dig. Zoom]
• Ak objekt nie je zaostrený, spúšť sa neuvoľní, a to ani v prípade, ak úroveň úsmevu prekročí bod b.
Ak chcete fotoaparátu uľahčiť zaostrovanie, upravte kompozíciu alebo jas.
• Snímanie s použitím funkcie Smile Shutter sa automaticky skončí po zaplnení pamäťovej karty.
• V závislosti od podmienok sa môže stať aj to, že úsmevy sa nerozpoznajú správne.
• Dynamicky režim sa automaticky prepne do režimu [Single-shot Adv.].
Vyhľadávanie
Menu
3 Ak chcete ukončiť prácu v režime Smile
Shutter, postupne stlačte položky [Menu] t
[Camera] t [Smile Shutter] t [Off].
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 Počkajte na zistenie úsmevu.
z Tipy na účinnejšie zachytávanie úsmevov
1 Nezakrývajte si oči.
Nezakrývajte si tvár klobúkom, maskou, slnečnými okuliarmi atď.
2 Snažte sa otočiť tvár pred objektív fotoaparátu a držte ju rovno
tak, ako je to len možné.
Majte oči zúžené.
3 Jasne sa usmievajte a majte pri tom pootvorené ústa.
Úsmev sa jednoduchšie zistí, keď je pri úsmeve vidieť zuby.
• Spúšť cvakne, keď sa zistí úsmev niektorej z osôb.
• Ak sa nezistí žiadny úsmev, nastavte funkciu [Smile Detection] v ponuke.
69SK
Smile Detection
Obsah
Nastavuje citlivosť funkcie Smile Shutter na rozpoznávanie úsmevov.
1 [Menu] t [Camera] t [Smile Detection] t požadovaný režim.
Rozpozná široký úsmev.
(Normal Smile)
Rozpozná normálny úsmev.
(Slight Smile)
Rozpozná aj ten najjemnejší úsmev.
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
• Funkciu [Smile Detection] nie je možné zmeniť, keď používate nasledujúce funkcie:
– [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Manualfocus]
• V závislosti od podmienok sa môže stať aj to, že úsmevy sa nerozpoznajú správne.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
(Big Smile)
Register
70SK
Soft Skin Effect
Obsah
Nastavuje efekt, ktorý sa pri použití funkcie Face Detection používa na verné
nasnímanie odtieňov pokožky.
1 [Menu] t [Camera] t [Soft Skin Effect] t požadovaný režim.
Nastavuje vysokú úroveň funkcie Soft Skin Effect.
(Mid)
Nastavuje strednú úroveň funkcie Soft Skin Effect.
(Low)
Nastavuje nízku úroveň funkcie Soft Skin Effect.
(Off)
Funkcia Soft Skin Effect sa nepoužíva.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
(High)
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
Register
• Funkciu [Soft Skin Effect] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami:
– nahrávanie videozáznamu
– [Continuous Adv.]
– [Speed Priority Cont.]
– [Bracket: Cont.]
– [Self-timer(Cont.)]
– [Sports Action] v ponuke [Scene Selection]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [RAW] v ponuke [Quality]
• V závislosti od objektu sa môže stať, že táto funkcia nebude pracovať.
71SK
Shooting Tip List
Vyhľadávanie
Menu
Ak chcete posúvať zobrazený obsah nahor alebo nadol, otáčajte ovládacím kolieskom.
Prístup ku konkrétnemu tipu vám poskytuje obsah ([Table of contents]).
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Camera] t [Shooting Tip List].
2 Stláčajte ľavú alebo pravú stranu ovládacieho kolieska a vyhľadajte
požadovaný tip na snímanie.
Obsah
Umožňuje vám prehľadávať tipy pre snímanie vo fotoaparáte.
Túto položku použite, keď chcete zobraziť tipy pre snímanie, ktoré ste videli už
predtým.
Register
72SK
Image Size
Still
Pokyny na používanie
(L: 16M)
4912 × 3264 pixlov
Pre výtlačky až do formátu veľkosti A3
a viac
(M: 8.4M)
3568 × 2368 pixlov
Pre výtlačky až do formátu veľkosti A4
(S: 4.0M)
2448 × 1624 pixlov
Veľkosť záberu, ak je pre funkciu [Aspect
Ratio] nastavená hodnota 16:9
4912 × 2760 pixlov
(M: 7.1M)
3568 × 2000 pixlov
(S: 3.4M)
2448 × 1376 pixlov
Pokyny na používanie
Na zobrazenie v televízore
podporujúcom formát HD
Register
(L: 14M)
Pre výtlačky vo formáte veľkosti L/2L
Vyhľadávanie
Menu
Veľkosť záberu, ak je pre funkciu [Aspect
Ratio] nastavená hodnota 3:2
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Image Size] t [Image Size] t požadovaný režim.
Obsah
Veľkosť záberu určuje veľkosť súboru záberu, ktorý sa zaznamená pri
zaznamenaní záberu.
Čím väčšia je veľkosť záberu, tým podrobnejšie sa záber bude reprodukovať pri
tlači vo veľkom formáte. Čím je veľkosť záberov menšia, tým viac záberov je
možné zaznamenať.
Poznámky
• Pri tlači statických záberov zaznamenaných s pomerom strán 16:9 môžu byť oba okraje orezané.
• Ak pomocou funkcie [Quality] vyberiete záber vo formáte RAW, veľkosť záberu zodpovedá
veľkosti L.
3D Sweep Panorama
(16:9)
Sníma zábery s použitím veľkosti vhodnej na ich
prehrávanie v televízore s vysokým rozlíšením.
Vodorovné: 1920 × 1080
(Standard)
Sníma zábery s použitím štandardnej veľkosti.
Vodorovné: 4912 × 1080
(Wide)
Sníma zábery s použitím širokouhlej veľkosti.
Vodorovné: 7152 × 1080
73SK
Pokračovanie r
Trojrozmerné zábery sa zobrazujú rôznym spôsobom, ktorý závisí od vybratého
režimu.
Standard
Wide
Ak je vybratá možnosť [Standard] alebo možnosť [Wide], pri stláčaní stredu
ovládacieho kolieska sa posúvajú zobrazené zábery.
Veľkosť záberu sa mení v závislosti od nastavenia funkcie [Panorama Direction].
Sníma zábery s použitím štandardnej veľkosti.
Zvislé: 3872 × 2160
Vodorovné: 8192 × 1856
(Wide)
Sníma zábery s použitím širokouhlej veľkosti.
Zvislé: 5536 × 2160
Vodorovné: 12416 × 1856
Register
(Standard)
Vyhľadávanie
Menu
Sweep Panorama
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
16:9
Obsah
z Tipy na výber veľkosti záberov
Poznámka
• Pri tlači panoramatických záberov môžu byť oba okraje orezané.
Movie
Čím väčšia je veľkosť záberov, tým vyššia je kvalita obrazu.
Veľkosť záberu
Priemerná
prenosová
rýchlosť
Pokyny na používanie
1280 × 720 (Fine)
9 Mb/s
1280 × 720
(Standard)
6 Mb/s
Sníma vo vysokej kvalite obrazu a
umožňuje zobrazovanie záberov v
televízore podporujúcom formát
HD.
VGA (640 × 480)
3 Mb/s
Sníma vo veľkosti vhodnej na
odovzdávanie na web.
74SK
Aspect Ratio
Obsah
Nastavuje pomer strán statických záberov.
1 [Menu] t [Image Size] t [Aspect Ratio] t požadovaný režim.
Štandardný pomer strán. Vhodné pre tlač.
16:9
Na zobrazenie v televízore podporujúcom formát HD.
Poznámka
• Túto položku nemôžete nastaviť, keď používate nasledujúce funkcie:
– [Sweep Panorama].
– [3D Sweep Panorama]
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
3:2
Vyhľadávanie
Menu
Register
75SK
Quality
Obsah
Umožňuje vybrať formát kompresie statických záberov.
1 [Menu] t [Image Size] t [Quality] t požadovaný režim.
Formát súboru: RAW (záznamy používajúce formát
kompresie RAW). + JPEG
Naraz sa vytvorí záber vo formáte RAW a záber vo formáte
JPEG. Je to vhodné vtedy, keď potrebujete dva súbory
záberu, súbor JPEG na prezeranie a súbor RAW na
upravovanie.
• Kvalita obrazu je napevno nastavená na hodnotu [Fine] a
veľkosť záberu je napevno nastavená na hodnotu [L].
FINE (Fine)
Formát súboru: JPEG
Záber sa pri nasnímaní skomprimuje do formátu JPEG.
Keďže pomer kompresie [Standard] je vyšší než pomer
[Fine], veľkosť súboru s kompresiou [Standard] je menšia
než v prípade kompresie [Fine]. To vám umožňuje
zaznamenať viac súborov na jednu pamäťovú kartu, ale
kvalita obrazu bude nižšia.
• Ak sa nechystáte upravovať zábery v počítači, odporúčame
vám vybrať nastavenie [Fine] alebo nastavenie [Standard].
STD (Standard)
Register
RAW+J (RAW &
JPEG)
Vyhľadávanie
Menu
Formát súboru: RAW (záznamy používajúce formát
kompresie RAW).
Tento formát vám neumožňuje vykonávať žiadne digitálne
spracovanie záberov. Tento formát vyberte, ak chcete
spracovať zábery v počítači na profesionálne účely.
• Veľkosť záberu je pevne nastavená na najvyššiu hodnotu.
Veľkosť záberu sa nezobrazuje na LCD obrazovke.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
RAW (RAW)
Poznámky
• Túto položku nemôžete nastaviť, keď používate nasledujúce funkcie:
– [Sweep Panorama].
– [3D Sweep Panorama]
• Do snímok vo formáte RAW nemôžete pridávať značky registrácie DPOF (objednávky tlače).
• Funkciu [Auto HDR] nemôžete použiť so zábermi vo formáte [RAW] a [RAW & JPEG].
z Zábery vo formáte RAW
Súbor vo formáte RAW obsahuje nespracované údaje, ktoré ešte musia prejsť
ľubovoľným druhom digitálneho spracovania. Súbor vo formáte RAW sa líši od
bežnejšieho formátu súborov (ako je napríklad formát JPEG) v tom, že ide o
nespracovaný materiál, ktorý sa má spracovať na profesionálne účely.
Na otvorenie záberu vo formáte RAW, ktorý bol nasnímaný týmto fotoaparátom,
potrebujete softvér „Image Data Converter SR“, ktorý sa nachádza na disku
CD-ROM (je súčasťou dodávky). S týmto softvérom je možné otvoriť a konvertovať
záber vo formáte RAW na bežný formát, ako je napríklad formát JPEG alebo TIFF a
znovu nastaviť vyváženie bielej farby, sýtosť farieb, kontrast, atď.
76SK
Panorama Direction
Obsah
Nastavuje smer posúvania fotoaparátu pri snímaní záberov s použitím funkcie 3D
Sweep Panorama alebo funkcie Sweep Panorama.
1 [Menu] t [Image Size] t [Panorama Direction] t požadovaný režim.
(Right)
Posúvajte fotoaparát zľava doprava.
(Left)
Posúvajte fotoaparát sprava doľava.
(Right)
(Left)
Posúva fotoaparát v nastavenom smere.
Vyhľadávanie
Menu
Sweep Panorama
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
3D Sweep Panorama
(Up)
(Down)
Register
77SK
ISO
Obsah
Nastavuje citlivosť na svetlo.
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [ISO] t požadované nastavenie.
(ISO AUTO)
Automaticky nastavuje citlivosť ISO.
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
Register
• Hodnota [ISO AUTO] je vybratá pri použití nasledujúcich funkcií:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Picture Effect]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
• Čím je toto číslo väčšie, tým vyššia je úroveň šumu.
• Keď je režim expozície nastavený na hodnotu [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter
Priority] a položka [ISO] je nastavená na hodnotu [ISO AUTO], hodnota parametra ISO sa
automaticky nastavuje v rozsahu od ISO 200 do ISO 1600.
• Nastavenie [ISO AUTO] nie je k dispozícii v režime [Manual Exposure]. Ak zmeníte režim
expozície na režim [Manual Exposure] s nastavením [ISO AUTO], prepne sa na hodnotu 200.
Nastavte hodnotu položky ISO podľa podmienok snímania.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
200/400/800/1600/ Môžete nastaviť vyššiu rýchlosť uzávierky a obmedziť
3200/6400/12800
rozmazanie záberov na tmavých miestach alebo
pohybujúcich sa objektov zvýšením citlivosti ISO (vyberte
väčšie číslo).
z Nastavenie citlivosti ISO (Odporúčaný index
expozície)
Nastavenie položky ISO (rýchlosti) zodpovedá citlivosti na svetlo pre nahrávacie
médium, ktoré zahŕňa obrazový snímač prijímajúci svetlo. Aj keď je expozícia
rovnaká, zábery sa od seba líšia v závislosti od nastavenia položky ISO.
Vysoká citlivosť ISO
Pri vysokej citlivosti ISO sa zábery budú zachytávať s
primeraným jasom aj pri nedostatočnej expozícii.
Zvýšenie citlivosti ISO však spôsobí zvýšenie šumu
záberov.
Nízka citlivosť ISO
Môžete nahrávať plynulé zábery. Kompenzácia nízkej
citlivosti ISO sa však vykoná spomalením rýchlosti
uzávierky. Mali by ste zohľadniť aj roztrasenie
fotoaparátu a pohyb objektov.
78SK
White Balance
Ak chcete nastaviť vyváženie bielej farby tak, aby vyhovovalo konkrétnemu
svetelnému zdroju, pozrite si vysvetlenia jednotlivých režimov.
AWB (Auto WB)
Fotoaparát automaticky zistí zdroj svetla a upraví
odtiene farieb.
(Shade)
(Cloudy)
(Incandescent)
(Fluorescent)
(Flash)
Upravuje vyváženie bielej farby v závislosti od
svetelného zdroja (teplota farieb). Dosahuje efekt
filtrov CC (kompenzácia farieb) pre fotografie.
(Custom)
Umožňuje používať nastavenie vyváženia bielej farby
podľa nastavenia [Custom Setup].
(Custom Setup) Uchováva základnú bielu farbu (vlastné vyváženie
bielej farby).
Register
(C.Temp./Filter)
Vyhľadávanie
Menu
Ak vyberiete možnosť vyhovujúcu konkrétnemu
svetelnému zdroju, odtiene farieb sa upravia podľa
daného svetelného zdroja (prednastavené vyváženie
bielej farby).
(Daylight)
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [White Balance] t požadovaný režim.
Obsah
Nastavuje odtiene farieb podľa podmienok okolitého osvetlenia.
Túto funkciu použite, ak odtieň farieb záberu nevyšiel podľa vášho očakávania
alebo ak chcete zmeniť odtieň farieb úmyselne, aby ste vyjadrili svoj fotografický
zámer.
Poznámka
• Hodnota [Auto WB] je vybratá pri použití nasledujúcich funkcií:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
z Efekty podmienok osvetlenia
Zobrazená farba objektu je ovplyvnená podmienkami osvetlenia.
Odtiene farieb sa upravujú automaticky, ale odtiene farieb môžete upraviť aj
manuálne pomocou funkcie [White Balance].
Počasie/
osvetlenie
Denné svetlo Zamračené
Fluorescenčná Žiarovka
lampa
Charakteristika
svetla
Biele
(štandardné)
Zelenkasté
Modravé
Červenkasté
79SK
Pokračovanie r
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [White Balance] t požadovaný režim.
Obsah
Prednastavené vyváženie bielej farby
(
)
2 V prípade potreby: [Option] t upravte odtieň farby.
C.Temp./Filter
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [White Balance] t [C.Temp./Filter].
2 [Option] t požadovaná hodnota.
Čím je toto číslo vyššie, tým bude záber červenší, a čím je
toto číslo nižšie, tým bude záber modravejší. (Predvolené
nastavenie je 5500 K.)
Color Filter
Pri použití nastavenej teploty farieb ako štandardu môže
byť farba kompenzovaná na hodnotu G (zelená) alebo M
(purpurová). Čím je číslo väčšie, tým viac je farba
kompenzovaná. (Predvolené nastavenie je 0.)
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [White Balance] t [Custom Setup].
2 Držte fotoaparát tak, aby biela oblasť úplne pokryla oblasť
automatického zaostrenia v strede, a potom stlačte spúšť.
Register
Custom white balance
Vyhľadávanie
Menu
Color Temp.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Úpravou smerom k značke + sa sfarbenie fotografie zmení na červenkasté a úpravou
smerom k značke – sa zmení na modrasté.
Cvakne spúšť a zobrazia sa kalibrované hodnoty (teplota farieb a farebný filter).
3 Ak chcete obnoviť nastavenie vlastného vyváženia bielej farby, [Menu]
t [Brightness/Color] t [White Balance] t [Custom].
Poznámka
• Ak sa pri stlačení spúšte používa blesk, vlastné vyváženie bielej farby sa uloží so zohľadnením
svetla blesku. V tomto prípade snímajte ďalej s použitím blesku.
80SK
Metering Mode
Obsah
Umožňuje vybrať režim merania, ktorý nastavuje časť objektu, ktorá sa bude
merať na určenie expozície.
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [Metering Mode] t požadovaný režim.
(Center)
Meria priemerný jas celej obrazovky a zároveň zdôrazňuje
stredovú oblasť obrazovky (meranie s ťažiskom uprostred).
(Spot)
Meria iba stredovú oblasť (bodové
meranie). Táto funkcia je užitočná,
keď ide o objekt v protisvetle alebo v
prípade výrazného kontrastu objektu s
pozadím.
Pozícia vlasových
krížov bodového
merania na objekte.
Vyhľadávanie
Menu
Meria svetlo v každej z oblastí po rozdelení celej oblasti na
viacero menších oblastí a určuje správnu expozíciu celej
obrazovky (meranie viacerých vzoriek).
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
(Multi)
Poznámky
Register
• Ak nastavíte režim [Metering Mode] na inú hodnotu než [Multi], nie je možné použiť funkciu
[Face Detection].
• Hodnota [Multi] je vybratá pri použití nasledujúcich funkcií:
– nahrávanie videozáznamu
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Picture Effect]
– [Precision Dig. Zoom]
– [Smile Shutter]
81SK
Flash Compensation
2 [Menu] t [Brightness/Color] t [Flash Compensation] t požadovaná
hodnota.
Výberom vyšších hodnôt (smerom k znaku +) sa zvyšuje intenzita blesku a zábery sú
jasnejšie. Výberom nižších hodnôt (smerom k znaku –) sa znižuje intenzita blesku a
zábery sú tmavšie.
Register
z Tipy na úpravu jasu pri snímaní osôb
Vyhľadávanie
Menu
Poznámky
• Funkciu [Flash Compensation] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Picture Effect]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– keď nie je pripojený žiadny blesk
• Ak sa objekt nachádza vo väčšej vzdialenosti než je maximálny dosah blesku, efekt väčšej
intenzity blesku nemusí by viditeľný v dôsledku obmedzeného množstva svetla blesku, ktoré je k
dispozícii. Ak je objekt príliš blízko, efekt oslabenia blesku nemusí byť viditeľný.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 Nasaďte blesk a vyklopte ho.
Obsah
Nastavuje intenzitu svetla blesku v krokoch po 1/3 EV v rozsahu od –2,0 EV do
+2,0 EV.
Kompenzáciou blesku sa mení iba intenzita svetla blesku. Pri kompenzácii
expozície sa okrem intenzity svetla blesku mení aj rýchlosť uzávierky a clona.
• Pri snímaní portrétov v noci je dôležité vyvážiť jas osôb
s tmavým pozadím. Jas osôb v blízkosti fotoaparátu
môžete upraviť zmenou intenzity svetla blesku.
• Ak je objekt príliš vzdialený a príliš tmavý aj po úprave,
prejdite bližšie k objektu.
82SK
DRO/Auto HDR
Obsah
Koriguje jas alebo kontrast.
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t požadovaný režim.
(Off)
Funkcia [DRO/Auto HDR] sa nepoužíva.
(Auto HDR)
Nasníma tri zábery s rôznymi expozíciami, a potom prekryje
jasnú oblasť podexponovaného záberu a tmavú oblasť
preexponovaného záberu, aby vznikol záber s bohatou
gradáciou. Nahrá sa jeden záber so správnou expozíciou a
jeden prekrytý záber.
Opt.)
Poznámka
• Funkciu [DRO/Auto HDR] môžete vybrať iba v nasledujúcich režimoch:
– [Manual Exposure]
– [Shutter Priority]
– [Aperture Priority]
– [Program Auto]
Vyhľadávanie
Menu
Rozdelením záberu na malé časti fotoaparát analyzuje
kontrast svetla a tieňa medzi objektom a pozadím a vytvorí
tak záber s optimálnym jasom a optimálnou gradáciou.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
(D-Range
Register
D-Range Opt.
Koriguje jas záberu (DRO: optimalizácia dynamického rozsahu).
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t [D-Range Opt.].
2 [Option] t požadovaná hodnota.
(Auto)
Lv1 – Lv5
Automaticky koriguje jas.
Optimalizuje gradáciu nasnímaného záberu v každej oblasti
záberu. Vyberte optimálnu úroveň v rozsahu Lv1 (slabá) a
Lv5 (silná).
Poznámky
• Hodnota [Auto] je vybratá pri použití nasledujúcich funkcií:
– [Intelligent Auto]
– [Portrait], [Landscape], [Macro], [Sports Action] v ponuke [Scene Selection]
– [Picture Effect]
• Pri snímaní s optimalizáciou dynamického rozsahu môže byť záber zrnitý. Vyberte vhodnú
úroveň tak, že skontrolujete zaznamenaný záber, najmä v prípade rozšírenia niektorého z
efektov.
83SK
Pokračovanie r
Auto HDR
Obsah
Rozširuje rozsah (gradácie), aby ste mohli nahrávať od jasných oblastí po tmavé
so správnym jasom (automaticky vysoký dynamický rozsah). Nahrá sa jeden záber
so správnou expozíciou a jeden prekrytý záber.
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [DRO/Auto HDR] t [Auto HDR].
(Auto
Exposure Diff.)
Automaticky upravuje rozdiel expozície.
1,0 EV – 6,0 EV
Nastavuje rozdiel expozície na základe kontrastu objektu.
Vyberte optimálnu úroveň v rozsahu 1,0 EV (slabá) až
6,0 EV (silná).
Vyhľadávanie
Menu
Poznámky
Register
• Ďalšiu snímku nemôžete nasnímať skôr, ako sa skončí proces zachytávania po predchádzajúcom
snímaní.
• Túto funkciu nemôžete použiť so zábermi vo formáte [RAW] a [RAW & JPEG].
• Hodnotu [Auto HDR] nemôžete vybrať, ak používate režim [Smile Shutter]. Ak zapnete funkciu
[Smile Shutter] a je vybratá možnosť [Auto HDR], fotoaparát dočasne použije nastavenie DRO.
• Keďže sa spúšť uvoľní trikrát pre jednu snímku, snažte sa zohľadniť nasledujúce skutočnosti:
– túto funkciu používajte, keď sa objekt nehýbe, alebo keď nebliká;
– nemeňte kompozíciu.
• V závislosti od rozdielu jasu objektu a podmienok snímania sa vám nemusí vždy podariť
dosiahnuť požadovaný efekt.
• Keď sa používa blesk, táto funkcia má minimálny účinok.
• Keď je kontrast scény nízky, fotoaparát príliš roztrasený alebo objekt rozmazaný, nemusí sa vám
podariť nasnímať kvalitné zábery HDR. Ak fotoaparát zistí, že došlo k takejto situácii, na
zaznamenanom zábere sa zobrazí indikátor
, ktorý vás o tom informuje. Ak je to potrebné,
nasnímajte svoju snímku ešte raz a zmeňte kompozíciu alebo dajte pozor na rozmazanie.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 [Option] t požadovaná hodnota.
84SK
Creative Style
2 Keď chcete upraviť kontrast, sýtosť alebo ostrosť: [Option] t
požadované nastavenie.
Snímanie rôznych scén s bohatou gradáciou a krásnymi
farbami.
(Vivid)
Sýtosť a kontrast sú zvýšené na snímanie výrazných záberov
farebných scén a objektov, ako sú napríklad kvetiny, jarná
zeleň, modrá obloha alebo výhľad na oceán.
(Portrait)
Snímanie farby pokožky s jemným odtieňom, ideálne na
snímanie portrétov.
(Landscape) Sýtosť, kontrast a ostrosť sú zvýšené na snímanie živej a
sviežej scenérie. Umožňuje lepšie vyniknúť aj vzdialenej
krajine.
(Black &
White)
Snímanie krásnej červenej farby zapadajúceho slnka.
Snímanie monotónnych čiernobielych fotografií.
Možnosti (Contrast),
(Saturation) a
každú položku funkcie Creative Style.
(Sharpness) môžete upraviť pre
(Contrast)
Výber vyššej hodnoty zvýrazní rozdiely svetla a tieňov,
ktoré sa na zábere prejavia.
(Saturation)
Výber vyššej hodnoty oživí farby. Výber nižšej hodnoty
spôsobí, že farby záberu budú potlačené a nevýrazné.
(Sharpness)
Register
(Sunset)
Vyhľadávanie
Menu
(Standard)
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Brightness/Color] t [Creative Style] t požadovaný režim.
Obsah
Umožňuje vám vybrať požadované spracovanie záberov.
Pri použití funkcie [Creative Style] môžete upraviť expozíciu (rýchlosť uzávierky a
clonu) tak, ako sami chcete (na rozdiel od použitia funkcie [Scene Selection], kde
expozíciu nastavuje fotoaparát).
Upraví ostrosť. Čím vyššia je vybratá hodnota, tým viac
obrysov sa zvýrazní. So znížením hodnoty sa zjemňujú aj
obrysy.
Poznámky
• Ak je vybratá položka [Black & White], nemôžete nastaviť sýtosť.
• Možnosť [Standard] je vybratá pri používaní nasledujúcich funkcií:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Picture Effect]
85SK
Delete
Obsah
Umožňuje vám vybrať nežiaduce zábery na odstránenie.
1 [Menu] t [Playback] t [Delete] t požadovaný režim.
Odstránia sa vybraté zábery. Stlačením stredu potvrďte
možnosti [Select] a [OK].
All in Folder
Odstráni všetky statické zábery v priečinku. Táto možnosť
sa zobrazuje iba počas prehrávania statických záberov.
All in Date Rng.
Odstráni všetky videozáznamy s týmto dátumom. Táto
možnosť sa zobrazuje iba počas prehrávania
videozáznamov.
z Odstránenie záberu
Záber zobrazený na obrazovke je možné jednoduchšie odstrániť výberom možnosti
[Delete] (strana 28).
Vyhľadávanie
Menu
Poznámka
• Môžete vybrať až 100 záberov.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Multiple Img.
Register
86SK
Slide Show
Obsah
Automaticky prehráva zábery.
Prehráva iba trojrozmerné zábery v prezentácii v televízore podporujúcom
prehrávanie trojrozmerných záberov, ktorý je pripojený k fotoaparátu.
1 [Menu] t [Playback] t [Slide Show] t požadovaný režim t [OK].
On
Prehráva zábery v nepretržitej slučke.
Off
Po prehraní všetkých záberov sa prezentácia skončí.
Interval
1 Sec
5 Sec
10 Sec
30 Sec
Vyhľadávanie
Menu
3 Sec
Nastavuje interval zobrazovania záberov.
Zobrazuje sa iba pri prehrávaní statických záberov.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Repeat
Image Type
Prehráva všetky statické zábery na pamäťovej karte ako
normálne zábery.
Display 3D Only
Prehráva iba trojrozmerné zábery.
Register
All
Poznámky
• Prezentáciu nie je možné pozastaviť. Ak chcete zastaviť prezentáciu, stlačte stred ovládacieho
kolieska.
• Statické zábery a videozáznamy nie je možné prehrávať súčasne. Vyberte iba jeden typ záznamov
pomocou funkcie [Still/Movie Select].
• Panoramatický záber sa zobrazuje v celom rozsahu záberu. Ak chcete posúvať panoramatickú
snímku, najprv zastavte prezentáciu stlačením stredu ovládacieho kolieska počas zobrazenia
príslušnej snímky a potom znova stlačte stred.
87SK
Still/Movie Select
Obsah
Umožňuje vybrať prehrávanie statických záberov alebo videozáznamov.
1 [Menu] t [Playback] t [Still/Movie Select] t požadovaný režim.
Zobrazí statický záber.
Movie
Zobrazí videozáznam.
Poznámka
• Statické zábery a videozáznamy nemôžete zobraziť na rovnakej obrazovke registra.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Still
z Prepínanie medzi statickými zábermi a
Typ záznamov zobrazených na obrazovke indexu môžete
jednoducho prepínať.
Na ľavej strane obrazovky vyberte možnosť
(statický
záber) alebo možnosť
(videozáznam) (strana 38).
Vyhľadávanie
Menu
videozáznamami
Register
88SK
Image Index
Obsah
Umožňuje vybrať počet záberov, ktoré sa majú zobraziť v registri.
1 [Menu] t [Playback] t [Image Index] t požadovaný režim.
Zobrazí šesť záberov.
12 Images
Zobrazí 12 záberov.
z Prepínanie medzi statickými zábermi a
Vyhľadávanie
Menu
Poznámka
• Statické zábery a videozáznamy nemôžete zobraziť na rovnakej obrazovke registra.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
6 Images
videozáznamami
Register
Typ záznamov zobrazených na obrazovke indexu môžete
jednoducho prepínať.
Na ľavej strane obrazovky vyberte možnosť
(statický
záber) alebo možnosť
(videozáznam).
89SK
Select Folder
Obsah
Ak sú na pamäťovej karte vytvorené viaceré priečinky, pomocou tejto funkcie
môžete vybrať priečinok obsahujúci statický záber, ktorý chcete prehrať.
1 [Menu] t [Playback] t [Still/Movie Select] t [Still].
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 [Menu] t [Playback] t [Select Folder] t
požadovaný priečinok.
Poznámka
Vyhľadávanie
Menu
• Túto položku nie je možné vybrať počas prehrávania videozáznamov.
Register
90SK
Select Date
Obsah
Videozáznamy sú uložené podľa dátumu. Táto funkcia vám umožňuje vybrať
dátum videozáznamov, ktoré sa majú prehrávať.
1 [Menu] t [Playback] t [Still/Movie Select]
t [Movie].
Poznámka
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 [Menu] t [Playback] t [Select Date] t
požadovaný dátum.
• Túto položku nie je možné vybrať počas prehrávania statických záberov.
Vyhľadávanie
Menu
Register
91SK
Rotate
Obsah
Otáča statický záber v protismere hodinových ručičiek. Túto funkciu môžete
použiť, ak chcete zobraziť vodorovne orientovaný záber v zvislej orientácii. Po
otočení sa záber prehráva v otočenej pozícii, a to aj v prípade, že ste vypli
napájanie.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Playback] t [Rotate] t stlačte stred.
Poznámky
• Videozáznamy alebo chránené zábery nie je možné otáčať.
• Pomocou tejto funkcie nie je vždy možné otáčať zábery nasnímané inými fotoaparátmi.
• Pri zobrazovaní záberov v počítači sa informácie o otočení obrázka nemusia vždy prejaviť (závisí
to od použitého softvéru).
Vyhľadávanie
Menu
Záber sa otočí v protismere hodinových ručičiek. Záber sa otáča, keď stláčate stred
kolieska.
Register
92SK
Protect
Obsah
Chráni nahraté zábery pred náhodným vymazaním.
Pre registrované zábery sa zobrazuje značka .
1 [Menu] t [Playback] t [Protect] t požadovaný režim.
Priraďuje alebo ruší ochranu vybratých záberov. Stlačením
stredu potvrďte možnosti [Select] a [OK].
Cancel All Images
Ruší ochranu všetkých statických záberov.
Cancel All Movies
Ruší ochranu všetkých videozáznamov.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Multiple Img.
Poznámka
Vyhľadávanie
Menu
• Ochranu môžete naraz nastaviť až pre 100 záberov.
Register
93SK
Enlarge Image
1 [Menu] t [Playback] t [
Obsah
Zaostrenie môžete skontrolovať zväčšením časti prehrávaného záberu.
Enlarge Image].
2 Upravte mierku otáčaním ovládacieho kolieska.
4 Ak chcete zrušiť akciu, stlačte položku [Exit].
Poznámky
z Rozsah zmeny mierky
Rozsah zmeny mierky závisí od veľkosti záberu.
Rozsah zmeny mierky
L
Približne ×1,1 – ×14
M
Približne ×1,1 – ×11
S
Približne ×1,1 – ×7,3
Register
Veľkosť záberu
Vyhľadávanie
Menu
• Videozáznamy nie je možné zväčšiť.
• Počas prehrávania panoramatických záberov najprv pozastavte prehrávanie, a potom stlačením
zväčšite záber.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
3 Stláčaním hornej, dolnej, pravej alebo ľavej strany ovládacieho kolieska
vyberte časť, ktorú chcete zväčšiť.
94SK
Volume Settings
Obsah
Upravte hlasitosť zvuku videozáznamu na niektorú z ôsmich úrovní. Táto položka
sa zobrazuje iba počas prehrávania videozáznamov.
1 [Menu] t [Playback] t [Volume Settings] t požadovaná hodnota.
Pri stlačení dolnej časti ovládacieho kolieska počas prehrávania videozáznamov sa
zobrazí obrazovka [Volume Settings].
Hlasitosť môžete upravovať aj počas prehrávania zvuku.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
z Úprava hlasitosti počas prehrávania
Vyhľadávanie
Menu
Register
95SK
Specify Printing
DPOF Setup
Umožňuje vybrať zábery na objednávku tlače.
1 Stlačením stredu vyberte počet kópií. Ak chcete zrušiť
nastavenie formátu DPOF, stlačte a držte stred tlačidla,
kým sa značka DPOF nevypne.
2 Operáciu zopakujte pre všetky zábery, ktoré chcete
vytlačiť.
Cancel All
Vymaže všetky značky DPOF.
Date Imprint
On
Off
Nastavuje, či sa pri tlači záberov so značkami DPOF vytlačí
dátum.
Register
Poznámky
• Značku DPOF nemôžete pridať k videozáznamom.
• Značku DPOF môžete pridať až k 998 záberom.
• Registrácia DPOF sa po vytlačení nevymaže. Odporúča sa, aby ste ju vymazali po vytlačení
statických záberov.
Vyhľadávanie
Menu
Multiple Img.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Playback] t [Specify Printing] t požadované nastavenie.
Obsah
Môžete zadať, ktoré z nasnímaných statických záberov na pamäťovej karte chcete
neskôr vytlačiť, a koľko kópií týchto vybratých statických záberov chcete vytlačiť.
Pre zaregistrované fotografie sa zobrazí značka
(Objednávka tlače) (DPOF:
Digital Print Order Format).
96SK
AF Illuminator
Auto
Používa sa funkcia AF illuminator.
Off
Funkcia AF illuminator sa nepoužíva.
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
Register
• Funkciu AF illuminator nemôžete použiť, keď:
– funkcia [Autofocus Mode] je nastavená na hodnotu [Continuous AF];
– je v ponuke [Scene Selection] vybratá možnosť [Landscape], [Night View], [Hand-held
Twilight] alebo [Sports Action],
– je vybratá možnosť [Sweep Panorama],
– je vybratá možnosť [3D Sweep Panorama],
– nahrávate videozáznamy;
– používate objektív A-mount (predáva sa samostatne).
• Ak sa používa funkcia AF illuminator, nastavenie [Autofocus Area] sa neuplatňuje a oblasť
automatického zaostrenia je vyznačená prerušovanou čiarou. Automatické zaostrenie pracuje s
prioritným zaostrením na stredovú oblasť a jej okolie.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Setup] t [AF Illuminator] t požadované nastavenie.
Obsah
Funkcia AF Illuminator poskytuje svetlo, ktoré umožňuje jednoduchšie
zaostrenie na objekt v tmavšom prostredí.
Červené svetlo funkcie AF Illuminator umožňuje fotoaparátu jednoduchšie
zaostrovať čiastočným stlačením spúšte tak, že sa zaostrenie uzamkne.
97SK
Red Eye Reduction
Obsah
Ak sa používa blesk, pred snímaním dva alebo viackrát blysne, aby sa redukoval
efekt červených očí.
1 [Menu] t [Setup] t [Red Eye Reduction] t požadované nastavenie.
Blesk vždy blysne, aby sa zredukoval efekt červených očí.
Off
Funkcia Red Eye Reduction sa nepoužije.
Poznámky
z Čo je príčinou efektu červených očí?
V tmavom prostredí sú očné zreničky rozšírené. Svetlo blesku sa odrazí od vlásočníc
na zadnej strane sietnice, čo vyvoláva efekt červených očí.
Fotoaparát
Register
Oko
Vyhľadávanie
Menu
• Ak chcete použiť funkciu Red Eye Reduction, pripojte a vyklopte blesk.
• Funkciu [Red Eye Reduction] nemôžete používať s funkciou [Smile Shutter].
• Použitie funkcie Red Eye Reduction nemusí vždy viesť k dosiahnutiu požadovaného efektu.
Výsledok závisí od konkrétnych rozdielov a podmienok, ako je napríklad vzdialenosť od objektu
alebo od toho, či objekt neodvrátil pohľad pri bliknutí.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
On
Sietnica
98SK
Auto Review
Obsah
Zaznamenaný záber môžete skontrolovať na LCD obrazovke hneď po jeho
nasnímaní. Dobu zobrazovania môžete zmeniť.
1 [Menu] t [Setup] t [Auto Review] t požadované nastavenie.
Záber sa zobrazí počas nastavenej doby.
5 Sec
2 Sec
Off
Záber sa nezobrazí.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
10 Sec
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
• Pri automatickej kontrole sa záber nezobrazí v zvislej polohe, a to ani v prípade, ak je funkcia
[Playback Display] nastavená na hodnotu [Auto Rotate].
• Mriežka sa pri automatickej kontrole nezobrazí ani v prípade, ak je funkcia [Grid Line] pri
nahrávaní záberov v režime [3D Sweep Panorama] alebo [Sweep Panorama] nastavená na
hodnotu [On].
• V závislosti od nastavenia, ako napríklad pri nastavení funkcií [DRO/Auto HDR] a [Soft Skin
Effect], sa pred zobrazením záberu môže dočasne zobraziť nespracovaný záber.
Register
99SK
Grid Line
Obsah
Určuje, či sa zobrazí mriežka. Mriežka vám pomáha upraviť kompozíciu záberov.
1 [Menu] t [Setup] t [Grid Line] t požadované nastavenie.
Mriežka sa zobrazí.
Off
Mriežka sa nezobrazí.
z Kontrola rámu pre nahrávanie videozáznamov
Rám pre videozáznam
Vyhľadávanie
Menu
Rám zobrazený pri nastavení funkcie [Grid Line] na
hodnotu [On] informuje o tom, v akom rozsahu je
objekt zahrnutý do snímky. To vám umožňuje
upraviť kompozíciu priblížením k objektu alebo
vzdialením od neho.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
On
Register
100SK
Peaking Level
Obsah
Pri manuálnom zaostrení zvýrazňuje obrys v rámci rozsahov zaostrenia
konkrétnou farbou. Táto funkcia vám umožňuje jednoducho potvrdiť zaostrenie.
1 [Menu] t [Setup] t [Peaking Level] t požadované nastavenie.
Nastavuje úroveň zvýraznenia obrysov na vysokú hodnotu.
Mid
Nastavuje úroveň zvýraznenia obrysov na strednú hodnotu.
Low
Nastavuje úroveň zvýraznenia obrysov na nízku hodnotu.
Off
Funkcia zvýrazňovania obrysov sa nepoužíva.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
High
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
• Keďže sa ostré oblasti vo fotoaparáte považujú za zaostrené, úroveň zvýraznenia býva rôzna, čo
závisí od objektu alebo od použitého objektívu.
• Obrysy rozsahov zaostrenia sa pri pripojení fotoaparátu pomocou kábla HDMI nezvýraznia.
Register
101SK
Peaking Color
Obsah
V manuálnom zaostrení nastavuje farbu používanú funkciou pre obrysy.
1 [Menu] t [Setup] t [Peaking Color] t požadované nastavenie.
Zvýrazňuje obrysy bielou farbou.
Red
Zvýrazňuje obrysy červenou farbou.
Yellow
Zvýrazňuje obrysy žltou farbou.
Poznámka
• Ak je funkcia [Peaking Level] nastavená na hodnotu [Off], položku nemožno nastaviť.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
White
Vyhľadávanie
Menu
Register
102SK
Histogram
Obsah
Určuje, či sa zobrazí histogram. Histogram znázorňuje rozdelenie jasu, pričom
zobrazuje počet pixlov s príslušným jasom na zábere.
1 [Menu] t [Setup] t [Histogram] t požadované nastavenie.
Histogram sa zobrazuje.
Off
Histogram sa nezobrazuje.
Poznámka
z Čo je histogram?
Histogram znázorňuje rozdelenie jasu, pričom zobrazuje počet pixlov s príslušným
jasom na snímke. V prípade jasnejšieho záberu je celý histogram posunutý k pravému
okraju a v prípade tmavšieho záberu k ľavému okraju.
Tmavé
Register
A Počet pixelov
B Jas
Vyhľadávanie
Menu
• Histogram nie je možné zobraziť v nasledujúcich režimoch:
– nahrávanie videozáznamu
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
On
Svetlé
103SK
MF Assist
Obsah
Automaticky zväčšuje záber na obrazovke, aby sa uľahčilo manuálne
zaostrovanie. Táto možnosť je k dispozícii v režime [Manualfocus] alebo v režime
[DMF].
1 [Menu] t [Setup] t [MF Assist] t požadované nastavenie.
Záber sa zväčší na 7,5-násobok. Záber môžete zväčšiť aj na 15-násobok.
• V režime DMF (Direct Manual Focus) otáčajte zaostrovacím prstencom s čiastočne
stlačeným tlačidlom spúšte po úprave zaostrenia pomocou automatického zaostrenia.
Zväčší zobrazenie, kým nie je vybratá možnosť [Exit].
5 Sec
Zväčší záber na 5 sekúnd.
2 Sec
Zväčší záber na 2 sekundy.
Off
Nezväčšuje záber.
Poznámky
Register
• Funkciu [MF Assist] nie je možné použiť s nasledujúcimi funkciami:
– nahrávanie videozáznamu
– [Precision Dig. Zoom]
• Keď je pripojený objektív s adaptérom A-mount (predáva sa samostatne) iný než SAM a SSM,
záber môžete zväčšiť stlačením položky [MF Assist] (softvérové tlačidlo).
• Keď je pripojený objektív s adaptérom A-mount, zobrazenie je zväčšené, kým nevyberiete
položku [Exit] (podobne ako v prípade výberu položky [No Limit]), a to aj v prípade, ak
vyberiete možnosť [2 Sec] alebo možnosť [5 Sec].
Vyhľadávanie
Menu
No Limit
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 Otáčaním zaostrovacieho prstenca upravte zaostrenie.
104SK
Color Space
Obsah
Priestorom farieb sa nazýva spôsob, akým sú farby reprezentované kombináciami
čísel alebo rozsah reprodukcie farieb. Priestor farieb môžete meniť podľa potreby.
1 [Menu] t [Setup] t [Color Space] t požadované nastavenie.
AdobeRGB
Tento priestor farieb má široký rozsah reprodukcie farieb.
Priestor Adobe RGB je užitočný, keď je veľká časť objektu
sfarbená živou zelenou alebo červenou farbou.
Názov súboru záberu začína znakmi „_DSC“.
Poznámky
• Priestor farieb Adobe RGB je určený pre aplikácie alebo tlačiarne, ktoré podporujú správu
farieb a priestor farieb DCF2.0. Použitie niektorých aplikácií alebo tlačiarní, ktoré ich
nepodporujú, môže spôsobiť, že na vytlačených záberoch sa nebudú verne reprodukovať farby.
• Pri prezeraní záberov zaznamenaných s funkciou Adobe RGB vo fotoaparáte alebo v
zariadeniach nekompatibilných s priestorom farieb Adobe RGB sa zábery zobrazia s nízkou
sýtosťou.
Vyhľadávanie
Menu
Toto je štandardný priestor farieb digitálneho fotoaparátu.
Priestor farieb sRGB používajte pri bežnom snímaní,
napríklad keď plánujete zábery vytlačiť bez akýchkoľvek
úprav.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
sRGB
Register
105SK
SteadyShot
Obsah
Určuje, či použijete funkciu objektívu SteadyShot.
1 [Menu] t [Setup] t [SteadyShot] t požadované nastavenie.
Použije sa funkcia SteadyShot.
Off
Funkcia SteadyShot sa nepoužije. Toto nastavenie sa
odporúča, keď používate statív.
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
• Hodnota [On] je vybratá pri použití nasledujúcich funkcií:
– [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
• Funkciu [SteadyShot] nemožno nastaviť, keď názov pripojeného objektívu neobsahuje reťazec
OSS (ako napríklad v prípade názvu E16 mm F2.8), alebo ak používate objektív s adaptérom
A-mount (predáva sa samostatne).
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
On
Register
106SK
Release w/oLens
Obsah
Nastavuje, či je možné uvoľniť spúšť, keď nie je pripojený žiadny objektív.
1 [Menu] t [Setup] t [Release w/oLens] t požadované nastavenie.
Uvoľňuje spúšť, keď nie je pripojený žiadny objektív. Túto
možnosť vyberte, keď fotoaparát pripojíte napríklad k
astronomickému teleskopu.
Disable
Uvoľňuje spúšť iba v prípade, ak je pripojený objektív.
Poznámka
Vyhľadávanie
Menu
• Ak používate objektívy, ktoré neposkytujú kontakt objektívu, ako je napríklad objektív
astronomického teleskopu, nie je možné dosiahnuť správne meranie. V takýchto prípadoch
upravte expozíciu manuálne tak, že ju budete kontrolovať na zaznamenanom zábere.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Enable
Register
107SK
Long Exposure NR
Obsah
Ak nastavíte rýchlosť uzávierky na jednu sekundu alebo viac (snímanie s dlhou
expozíciou), redukcia šumu sa zapne na rovnaký čas, na aký je otvorená
uzávierka. Toto slúži na potlačenie zrnitého šumu typického pre dlhé expozície.
1 [Menu] t [Setup] t [Long Exposure NR] t požadované nastavenie.
Aktivuje redukciu šumu na rovnaký čas, na aký je otvorená
aj uzávierka. Ak prebieha redukcia šumu, zobrazí sa
hlásenie a nemôžete nasnímať ďalšiu fotografiu. Výberom
tejto možnosti môžete uprednostniť kvalitu obrazu.
Off
Neaktivuje redukciu šumu. Výberom tejto možnosti môžete
uprednostniť načasovanie snímania.
Vyhľadávanie
Menu
Poznámky
Register
• Redukcia šumu neprebieha, keď sa používajú nasledujúce funkcie, a to ani v prípade, ak je
nastavená hodnota [On]:
– [Continuous Adv.]
– [Speed Priority Cont.]
– [Bracket: Cont.]
– [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
• Funkciu [Long Exposure NR] nie je možné zmeniť, keď používate nasledujúce funkcie:
– [Intelligent Auto]
– [Scene Selection]
– [Picture Effect]
– [Anti Motion Blur]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
On
108SK
High ISO NR
Obsah
Pri snímaní s vyššou citlivosťou ISO fotoaparát redukuje šum, ktorý je pri
nastaveniach vyššej citlivosti fotoaparátu výraznejší.
1 [Menu] t [Setup] t [High ISO NR] t požadované nastavenie.
Automaticky aktivuje redukciu šumu s vysokou citlivosťou
ISO.
Weak
Aktivuje redukciu šumu s vysokou citlivosťou ISO v
miernom rozsahu.
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
• Funkciu [High ISO NR] nie je možné nastaviť, keď používate nasledujúce funkcie:
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
• Redukcia šumu sa nevykonáva v prípade záberov vo formáte RAW.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Auto
Register
109SK
Movie Audio Rec
Obsah
Nastavuje, či sa počas nahrávania videozáznamov bude nahrávať zvuk.
1 [Menu] t [Setup] t [Movie Audio Rec] t požadované nastavenie.
Nahráva zvuk (stereofónny).
Off
Nenahráva zvuk.
Poznámka
• Keď vyberiete možnosť [On], nahrávajú sa aj prevádzkové zvuky objektívu a fotoaparátu.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
On
Vyhľadávanie
Menu
Register
110SK
Left Key Setting
Shoot Mode
Drive Mode
AF/MF Select
Autofocus Mode
Autofocus Area
Vyhľadávanie
Menu
Shoot. Tips
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Setup] t [Left Key Setting] t požadované nastavenie.
Obsah
Priraďuje funkciu k ľavému tlačidlu ovládacieho
kolieska.
Precision Dig. Zoom
White Balance
Metering Mode
Register
ISO
DRO/Auto HDR
Creative Style
Flash Mode
Flash Compensation
MF Assist
Not set
Poznámky
• Funkcia priradená k ľavému tlačidlu na ovládacom koliesku sa vyvolá iba v prípade nastavenia
režimu [Shoot Mode] na hodnotu [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority] alebo
[Manual Exposure].
• Funkcia [MF Assist] je k dispozícii iba v prípade, ak je funkcia [AF/MF Select] nastavená na
hodnotu [DMF] alebo na hodnotu [Manualfocus]. Ak je vybratá možnosť [DMF], s fotoaparátom
s čiastočne stlačeným tlačidlom spúšte pracujte až po nastavení zaostrenia pomocou
automatického zaostrenia.
111SK
Right Key Setting
Shoot Mode
Drive Mode
AF/MF Select
Autofocus Mode
Autofocus Area
Vyhľadávanie
Menu
Shoot. Tips
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Setup] t [Right Key Setting] t požadované nastavenie.
Obsah
Priraďuje funkciu k pravému tlačidlu ovládacieho
kolieska.
Precision Dig. Zoom
White Balance
Metering Mode
Register
ISO
DRO/Auto HDR
Creative Style
Flash Mode
Flash Compensation
MF Assist
Not set
Poznámky
• Funkcia priradená k pravému tlačidlu na ovládacom koliesku sa vyvolá iba v prípade nastavenia
režimu [Shoot Mode] na hodnotu [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority] alebo
[Manual Exposure].
• Funkcia [MF Assist] je k dispozícii iba v prípade, ak je funkcia [AF/MF Select] nastavená na
hodnotu [DMF] alebo na hodnotu [Manualfocus]. Ak je vybratá možnosť [DMF], s fotoaparátom
s čiastočne stlačeným tlačidlom spúšte pracujte až po nastavení zaostrenia pomocou
automatického zaostrenia.
112SK
Soft key B Setting
Obsah
Priraďuje funkciu k softvérovému tlačidlu B.
1 [Menu] t [Setup] t [Soft key B Setting] t požadované nastavenie.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Softvérové tlačidlo B
Shoot Mode
Drive Mode
AF/MF Select
Autofocus Mode
Precision Dig. Zoom
Vyhľadávanie
Menu
Shoot. Tips
ISO
Metering Mode
DRO/Auto HDR
Register
White Balance
Creative Style
Flash Mode
Flash Compensation
MF Assist
Poznámky
• Funkcia priradená k softvérovému tlačidlu B sa vyvolá iba v prípade nastavenia režimu [Shoot
Mode] na hodnotu [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority] alebo [Manual
Exposure].
• Funkcia [MF Assist] je k dispozícii iba v prípade, ak je funkcia [AF/MF Select] nastavená na
hodnotu [DMF] alebo na hodnotu [Manualfocus]. Ak je vybratá možnosť [DMF], s fotoaparátom
s čiastočne stlačeným tlačidlom spúšte pracujte až po nastavení zaostrenia pomocou
automatického zaostrenia.
• Keď je položka [Autofocus Area] nastavená na hodnotu [Flexible Spot], nastavenie položky [Soft
key B Setting] je neplatné.
• Keď je pripojený objektív s adaptérom A-mount (predáva sa samostatne) iný než SAM a SSM,
nastavenie položky [Soft key B Setting] je neplatné.
113SK
Soft key C Setting
Shoot Mode
Vyvolá funkciu priradenú k položkám [Custom 1],
[Custom 2], [Custom 3], [Custom 4] alebo [Custom 5].
Volanie funkcie priradenej k položke [Custom]
softvérového klávesu C
2 Stláčaním pravého alebo ľavého tlačidla
ovládacieho kolieska vyberte položku
[Custom 1], [Custom 2], [Custom 3],
[Custom 4] alebo [Custom 5].
Register
1 Keď sa zobrazí položka [Custom], stlačte
softvérový kláves C.
Vyhľadávanie
Menu
Custom
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Setup] t [Soft key C Setting] t požadované nastavenie.
Obsah
Priraďuje funkciu k softvérovému tlačidlu C.
Poznámka
• Funkcia priradená k softvérovému tlačidlu C sa vyvolá iba v prípade nastavenia režimu [Shoot
Mode] na hodnotu [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority] alebo [Manual
Exposure].
114SK
Custom
Drive Mode
AF/MF Select
Autofocus Mode
Vyhľadávanie
Menu
Predvolené nastavenie Dostupné funkcie
každej položky
[Custom]
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Setup] t [Custom 1], [Custom 2], [Custom 3], [Custom 4]
alebo [Custom 5] t požadované nastavenie.
Obsah
Priraďuje funkciu k položkám [Custom 1] až
[Custom 5] softvérového tlačidla C.
Autofocus Area
ISO
[Custom 2]
White Balance
Metering Mode
[Custom 3]
Register
[Custom 1]
DRO/Auto HDR
Creative Style
Flash Mode
[Custom 4]/[Custom 5]
Not set
Poznámky
• Funkcia priradená k softvérovému tlačidlu C sa vyvolá iba v prípade nastavenia režimu [Shoot
Mode] na hodnotu [Program Auto], [Aperture Priority], [Shutter Priority] alebo [Manual
Exposure].
• Nie je nutné nastaviť všetky položky [Custom 1], [Custom 2], [Custom 3], [Custom 4] a [Custom 5].
115SK
Menu start
Obsah
Umožňuje vám vybrať, či sa vždy zobrazí prvá obrazovka ponuky alebo
obrazovka položky, ktorú ste naposledy nastavili.
1 [Menu] t [Setup] t [Menu start] t požadované nastavenie.
Vždy zobrazí prvú obrazovku ponuky.
Previous
Zobrazí poslednú nastavenú položku. Uľahčuje vám rýchle
znovunastavenie predtým nastavenej poslednej položky.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Top
Vyhľadávanie
Menu
Register
116SK
Beep
Obsah
Umožňuje vybrať zvuk, ktorý znie pri manipulácii s fotoaparátom.
1 [Menu] t [Setup] t [Beep] t požadované nastavenie.
Zvukové signály budú znieť iba v prípade zaostrenia na
objekt a počas odpočítavania samospúšte.
High
Zapína zvukové signály pri stláčaní ovládacieho kolieska
alebo softvérových tlačidiel.
Ak chcete znížiť hlasitosť, vyberte položku [Low].
Low
Off
Vypína zvukové signály.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
AF Sound
Vyhľadávanie
Menu
Register
117SK
Language
1 [Menu] t [Setup] t [
Obsah
Umožňuje vybrať jazyk, v ktorom sa budú zobrazovať položky ponuky,
upozornenia a hlásenia.
Language] t požadovaný jazyk.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Vyhľadávanie
Menu
Register
118SK
Date/Time Setup
1 [Menu] t [Setup] t [Date/Time Setup].
Obsah
Umožňuje nastaviť iný dátum a čas.
2 Nastavte dátum, čas atď.
Umožňuje vybrať možnosť [ON] alebo možnosť [OFF].
Date Format
Umožňuje vybrať formát zobrazovania dátumu a času.
Vyhľadávanie
Menu
Poznámka
• Fotoaparát neposkytuje možnosť vkladania dátumov do záberu. Ak použijete softvér „PMB“,
ktorý je k dispozícii na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky), môžete zábery tlačiť alebo uložiť aj
s dátumom.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Daylight Svg.
Register
119SK
Area Setting
Obsah
Umožňuje nastaviť oblasť, v ktorej používate fotoaparát. To vám umožňuje
nastaviť miestnu oblasť pri používaní fotoaparátu v zahraničí.
1 [Menu] t [Setup] t [Area Setting] t
požadované nastavenie.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 Stláčaním pravej alebo ľavej časti
ovládacieho kolieska vyberte oblasť.
Vyhľadávanie
Menu
Register
120SK
Help Guide Display
Obsah
Môžete vybrať, či sa počas manipulácie s fotoaparátom bude zobrazovať
Pomocník.
1 [Menu] t [Setup] t [Help Guide Display] t požadované nastavenie.
Zobrazuje Pomocníka.
Off
Nezobrazuje Pomocníka. Je to vhodné, ak chcete rýchlo
vykonať nasledujúcu operáciu.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
On
Vyhľadávanie
Menu
Register
121SK
Power Save
Obsah
Môžete nastaviť časové intervaly na prepnutie fotoaparátu do režimu šetrenia
energie. Čiastočným stlačením tlačidla spúšte sa fotoaparát vráti do režimu
snímania.
1 [Menu] t [Setup] t [Power Save] t požadované nastavenie.
5 Min
Prepne do režimu šetrenia energie po uplynutí nastaveného
času.
10 Min
30 Min
Vyhľadávanie
Menu
Poznámka
• Ak fotoaparát nechcete dlhšiu dobu používať, vypnite ho.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 Min
Register
122SK
LCD Brightness
Obsah
Jas LCD obrazovky sa automaticky upravuje podľa osvetlenia okolitého
prostredia pomocou snímača svetla (strana 11). Intenzitu jasu LCD obrazovky
môžete nastaviť manuálne.
1 [Menu] t [Setup] t [LCD Brightness] t požadované nastavenie.
Automaticky upravuje jas.
Manual
Umožňuje vám upraviť jas v rozsahu od –2 do +2.
Sunny Weather
Automaticky upravuje jas primeraný snímaniu v exteriéri.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Auto
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
• Pri nastavení tejto funkciu na hodnotu [Auto] nezakrývajte snímač svetla rukou ani inými
predmetmi.
• Keď sa fotoaparát používa s adaptérom striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne),
jas LCD obrazovky je vždy nastavený na hodnotu +2, a to aj v prípade, ak vyberiete hodnotu
[Auto].
Register
123SK
Display Color
Obsah
Umožňuje vybrať farbu LCD obrazovky.
1 [Menu] t [Setup] t [Display Color] t požadované nastavenie.
Black
Blue
Pink
Nastavuje vybratú farbu.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
White
Vyhľadávanie
Menu
Register
124SK
Wide Image
Obsah
Umožňuje vybrať metódu použitú na zobrazovanie širokouhlých záberov.
1 [Menu] t [Setup] t [Wide Image] t požadované nastavenie.
Zobrazuje širokouhlé zábery na celej
obrazovke.
Normal
Zobrazuje širokouhlé zábery a
prevádzkové informácie na obrazovke.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Full Screen
Vyhľadávanie
Menu
Register
125SK
Playback Display
Obsah
Umožňuje vybrať orientáciu pri prehrávaní statických záberov zaznamenaných s
orientáciou na výšku.
1 [Menu] t [Setup] t [Playback Display] t požadované nastavenie.
Zobrazuje zábery v orientácii na výšku.
Manual Rotate
Zobrazuje zábery v orientácii na šírku.
Poznámka
• Pri prehrávaní v televíznom prijímači alebo v počítači sa záber zobrazí s orientáciou na výšku, a to
aj v prípade, ak bola vybratá možnosť [Manual Rotate].
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Auto Rotate
Vyhľadávanie
Menu
Register
126SK
CTRL FOR HDMI
On
Umožňuje ovládať fotoaparát pomocou diaľkového
ovládača televízneho prijímača.
Off
Neumožňuje ovládať fotoaparát pomocou diaľkového
ovládača televízneho prijímača.
Vyhľadávanie
Menu
Poznámka
• Fotoaparát môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača televízneho prijímača tak, že pripojíte
svoj fotoaparát k televíznemu prijímaču, ktorý je kompatibilný so systémom „BRAVIA“ Sync.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Setup] t [CTRL FOR HDMI] t požadované nastavenie.
Obsah
Pri pripojení fotoaparátu k televíznemu prijímaču kompatibilnému so systémom
„BRAVIA“ Sync pomocou kábla HDMI (predáva sa samostatne) môžete
prehrávať zábery vo vašom fotoaparáte po nasmerovaní diaľkového ovládača
televízneho prijímača na televízny prijímač. Pozri stranu 142, „BRAVIA“ Sync.
Register
127SK
USB Connection
Obsah
Umožňuje vybrať metódu používanú na pripojenie USB.
1 [Menu] t [Setup] t [USB Connection] t požadované nastavenie.
Vytvára pripojenie veľkokapacitného ukladacieho
zariadenia medzi fotoaparátom, počítačom a ďalšími
zariadeniami USB. Štandardný režim.
PTP
Pri pripojení fotoaparátu k počítaču sa zobrazí Sprievodca
automatickým prehrávaním a statické zábery v priečinku
nahrávania fotoaparátu sa importujú (so systémom
Windows 7, Windows Vista, Windows XP alebo
Mac OS X).
Vyhľadávanie
Menu
Poznámka
• Videozáznamy a zábery vo formáte RAW nemôžete importovať, ak je vybratá možnosť [PTP].
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Mass Storage
Register
128SK
Cleaning Mode
1 [Menu] t [Setup] t [Cleaning Mode] t [OK].
Obsah
Umožňuje vám vyčistiť obrazový snímač.
Zobrazí sa hlásenie „After cleaning, turn camera off. Continue?“ (Po vyčistení vypnite
fotoaparát. Chcete pokračovať?).
Automaticky sa aktivuje protiprachová funkcia.
3 Vypnite fotoaparát.
4 Odpojte objektív.
5 Použite ofukovač na vyčistenie povrchu
obrazového snímača a okolitej oblasti.
Vyhľadávanie
Menu
6 Pripojte objektív.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 Stlačte položku [OK].
Poznámky
Register
• Čistenie je možné vykonať, iba ak je akumulátor nabitý najmenej na úroveň
(tri zostávajúce
ikony akumulátora). Odporúča sa použiť sieťový napájací adaptér striedavého prúdu AC-PW20
(predáva sa samostatne).
• Nepoužívajte rozprašovač tekutín, pretože to môže spôsobiť rozptýlenie vodných kvapôčok vo
vnútri fotoaparátu.
• Nevkladajte špičku ofukovača do dutiny montážneho otvoru, aby sa ofukovač nedotkol
obrazového snímača.
• Fotoaparát držte otočený prednou stranou nadol, aby ste zabránili vniknutiu prachu do
fotoaparátu.
• Počas čistenia sa snažte predísť mechanickým nárazom do fotoaparátu.
129SK
Version
Obsah
Zobrazuje verziu fotoaparátu a objektívu. Pri vydaní aktualizácie firmvéru overte
verziu fotoaparátu.
1 [Menu] t [Setup] t [Version].
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Poznámka
• Aktualizáciu je možné vykonať, iba ak je akumulátor nabitý najmenej na úroveň
(tri
zostávajúce ikony akumulátora). Odporúčame vám, aby ste použili dostatočne nabitý akumulátor
alebo sieťový adaptér striedavého prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne).
Vyhľadávanie
Menu
Register
130SK
Demo Mode
On
Ukážkový videozáznam sa automaticky spúšťa, keď sa
fotoaparát nepoužíva dlhšie ako jednu minútu.
Off
Ukážkový videozáznam sa neprehráva.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Setup] t [Demo Mode] t požadované nastavenie.
Obsah
Funkcia [Demo Mode] automaticky zobrazuje videozáznamy nahrané na
pamäťovej karte (ukážka), keď sa s fotoaparátom určitý čas nevykoná žiadna
akcia.
Bežne vyberte možnosť [Off].
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
• Ak na pamäťovej karte nie je nahratý žiadny videozáznam, ukážka sa vo fotoaparáte nespustí, a
to ani v prípade, ak je vybratá možnosť [On].
• Ak je vybratá možnosť [On], fotoaparát sa neprepne do režimu úspory energie.
Register
131SK
Reset Default
Obsah
Nastavuje predvolené nastavenia.
Ak aktivujete funkciu [Reset Default], zábery sa zachovajú.
1 [Menu] t [Setup] t [Reset Default] t [OK].
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Poznámky
• Počas resetovania nevypínajte fotoaparát.
• Nastavenia funkcií [Date/Time Setup] a [Area Setting] sa neresetujú.
Vyhľadávanie
Menu
Register
132SK
Format
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
• Formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje vrátane chránených záberov.
• Počas formátovania sa rozsvieti indikátor prístupu. Nevysúvajte pamäťovú kartu, kým indikátor
svieti.
• Pamäťovú kartu formátujte použitím fotoaparátu. Ak ju formátujete v počítači, pamäťová karta
sa v závislosti od použitého typu formátu nemusí dať použiť vo fotoaparáte.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Setup] t [Format] t [OK].
Obsah
Formátuje pamäťovú kartu. Pri prvom použití pamäťovej karty s týmto
fotoaparátom sa odporúča pomocou fotoaparátu naformátovať pamäťovú kartu,
aby sa ešte pred snímaním zabezpečil stabilný výkon pamäťovej karty.
Pripomíname, že formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje na pamäťovej
karte a ich obnovenie nie je možné. Ak máte na karte uložené nejaké cenné údaje,
uložte ich do počítača.
Register
133SK
File Number
Obsah
Umožňuje vybrať spôsob priraďovania čísel súborov k záberom.
1 [Menu] t [Setup] t [File Number] t požadované nastavenie.
Reset
Fotoaparát vynuluje čísla súborov a priraďuje ich od
hodnoty „0001“ v nasledujúcich prípadoch: Ak priečinok
pre ukladanie záberov obsahuje určitý súbor, novému
súboru sa priradí číslo, ktoré je o jedno vyššie, ako je
posledné priradené číslo súboru.
• pri zmene formátu priečinka;
• pri odstránení všetkých záberov z priečinka;
• pri výmene pamäťovej karty;
• pri formátovaní pamäťovej karty.
Vyhľadávanie
Menu
Fotoaparát nenuluje čísla a priraďuje ich k súborom podľa
poradia dovtedy, kým poradové číslo nedosiahne hodnotu
„9999“.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Series
Register
134SK
Folder Name
Obsah
Nasnímané statické zábery sa ukladajú do priečinka, ktorý sa automaticky vytvorí
v priečinku DCIM pamäťovej karty. Formát názvu tohto priečinka je možné
zmeniť.
1 [Menu] t [Setup] t [Folder Name] t požadované nastavenie.
Formát názvu priečinka je nasledovný: číslo priečinka +
MSDCF.
Príklad: 100MSDCF
Date Form
Formát názvu priečinka je nasledovný: číslo priečinka + R
(posledná číslica)/MM/DD.
Príklad: 10010405 (názov priečinka: 100, dátum: 04/05/2011)
Vyhľadávanie
Menu
Poznámka
• Pre názvy priečinkov videozáznamov sa používa formát „číslo priečinka + MNV01“. Tento názov
nie je možné zmeniť.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Standard Form
Register
135SK
Select Shoot. Folder
Obsah
Ak je vybratý priečinok so štandardným formátom názvu a existujú dva alebo
viaceré priečinky, môžete vybrať priečinok, ktorý sa použije na ukladanie
statických záberov.
1 [Menu] t [Setup] t [Select Shoot. Folder] t požadovaný priečinok.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Poznámka
• Ak vyberiete nastavenie [Date Form], priečinok nie je možné vybrať.
Vyhľadávanie
Menu
Register
136SK
New Folder
Obsah
Vytvorí na pamäťovej karte priečinok na ukladanie nasnímaných záberov.
Zábery sa ukladajú do novo vytvoreného priečinka, kým nevytvoríte iný priečinok
alebo nevyberiete iný priečinok na ukladanie.
1 [Menu] t [Setup] t [New Folder] t [OK].
Poznámky
Vyhľadávanie
Menu
• Priečinky pre statické zábery a videozáznamy s rovnakým číslom sa vytvoria súčasne.
• Ak do fotoaparátu vložíte pamäťovú kartu, ktorá sa používala s iným zariadením, a potom
snímate zábery, automaticky sa vytvorí nový priečinok.
• V priečinkoch s rovnakým číslom pre statické zábery aj pre videozáznamy je celkove možné
uložiť až 4 000 záberov. Po prekročení kapacity priečinka sa automaticky vytvorí nový priečinok.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Vytvorí sa nový priečinok s číslom o jedno väčším než je najvyššie aktuálne používané
číslo.
Register
137SK
Recover Image DB
Zobrazí sa obrazovka funkcie [Recover Image DB] a fotoaparát opraví súbor.
Počkajte, kým sa dokončí oprava.
Poznámka
• Používajte dostatočne nabitý akumulátor. Nízke napätie akumulátora počas opravy môže
spôsobiť poškodenie údajov.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 [Menu] t [Setup] t [Recover Image DB] t [OK].
Obsah
Ak sa pre videozáznamy nájdu nekonzistencie v súbore databázy záberov, ktoré
boli spôsobené spracovaním videozáznamov v počítači, videozáznamy na
pamäťovej karte sa nebudú prehrávať v tejto forme. Ak k tomu dôjde, fotoaparát
opraví súbor.
Vyhľadávanie
Menu
Register
138SK
Display Card Space
Obsah
Zobrazuje zostávajúci čas, ktorý je k dispozícii na nahrávanie videozáznamov na
pamäťovú kartu. Zobrazuje sa aj počet statických záberov, ktoré je ešte možné
zaznamenať.
1 [Menu] t [Setup] t [Display Card Space].
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Vyhľadávanie
Menu
Register
139SK
Upload Settings
Obsah
Nastavuje, či sa bude používať funkcia odovzdávania pri používaní karty Eye-Fi
(je komerčne dostupná). Táto položka sa zobrazuje iba v prípade, ak je vo
fotoaparáte vložená karta Eye-Fi.
1 [Menu] t [Setup] t [Upload Settings] t požadované nastavenie.
Off
Vypína funkciu odovzdávania.
Poznámky
• Karty Eye-Fi sa môžu používať iba v krajinách alebo oblastiach, v ktorých boli zakúpené.
Používajte karty Eye-Fi v súlade so zákonmi krajín alebo oblastí, v ktorých ste kartu zakúpili.
• Kartu Eye-Fi, ktorá je vložená do fotoaparátu, nepoužívajte v lietadle. Ak je vo fotoaparáte
vložená karta Eye-Fi, nastavte funkciu [Upload Settings] na hodnotu [Off]. Keď je funkcia
[Upload Settings] nastavená na hodnotu [Off], na obrazovke sa zobrazí indikátor
.
1 Nastavte svoju sieť Wi-Fi alebo cieľ na karte Eye-Fi.
Register
Prenos záberov pomocou karty Eye-Fi
Vyhľadávanie
Menu
Zapína funkciu odovzdávania. Ikona na obrazovke sa mení
podľa stavu komunikácie fotoaparátu.
Pohotovostný režim. Žiadne zábery sa neposielajú.
Pripája sa.
Pohotovostný režim odovzdávania.
Prebieha odovzdávanie.
Chyba
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
On
Podrobnosti nájdete v príručke dodanej s kartou Eye-Fi.
2 Vložte nastavenú kartu Eye-Fi do fotoaparátu a snímajte statické zábery.
Zábery sa prostredníctvom siete Wi-Fi automaticky prenesú do počítača.
Poznámky
• Keď používate úplne novú kartu Eye-Fi po prvýkrát, pred formátovaním karty skopírujte
inštalačný súbor správcu karty Eye-Fi, ktorý sa nachádza na karte, do počítača.
• Kartu Eye-Fi používajte po aktualizácii firmvéru na najnovšiu verziu. Podrobnosti nájdete v
príručke dodanej s kartou Eye-Fi.
• Funkcia šetrenia energie fotoaparátu počas prenosu záberov nepracuje.
• Ak sa zobrazuje
(chyba), vyberte pamäťovú kartu a znova ju vložte alebo vypnite a znova
zapnite napájanie. Ak sa znova zobrazí znak
, karta Eye-Fi je pravdepodobne poškodená.
• Komunikácia prostredníctvom siete Wi-Fi môže byť ovplyvnená inými komunikačnými
zariadeniami. Ak je intenzita signálu slabá, presuňte sa bližšie k prístupovému bodu siete Wi-Fi.
• Nemôžete odovzdávať videozáznamy.
140SK
Pripojenie k inému zariadeniu
Obsah
Zobrazovanie záberov v
televíznom prijímači
1 Vypnite fotoaparát aj televízor.
2 Pripojte fotoaparát k televízoru pomocou
kábla HDMI (predáva sa samostatne).
1 Do konektora
HDMI
3 Zapnite televízor a prepnite vstup.
Kábel HDMI
Vyhľadávanie
Menu
4 Zapnite fotoaparát.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Ak chcete zábery, ktoré sú zaznamenané vo fotoaparáte, prezerať na televíznej
obrazovke, potrebujete kábel HDMI (predáva sa samostatne) a televízor HD TV
s konektorom HDMI. Bližšie informácie nájdete v návode na používanie, ktorý sa
dodáva s televízorom.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na
obrazovke televízora.
Pomocou ovládacieho kolieska vyberte požadovaný
záber.
2 Do konektora
HDMI
Register
Poznámky
• Niektoré zariadenia nemusia pracovať správne.
• Používajte kábel HDMI s logom HDMI.
• Na jednej strane použite minikonektor HDMI (pre fotoaparát) a na druhej strane vhodný
konektor na pripojenie k televíznemu prijímaču.
• Ak nahrávate videozáznam, keď je fotoaparát pripojený k televíznemu prijímaču pomocou kábla
HDMI, nahrávanie sa po chvíli automaticky zastaví, aby sa ochránili zariadenia.
• Nepripájajte výstupný konektor zariadenia ku konektoru HDMI na fotoaparáte. Mohli by ste tak
spôsobiť poruchu.
• Obrysy rozsahov zaostrenia sa pri pripojení fotoaparátu pomocou kábla HDMI nezvýraznia ani v
prípade, ak je aktivovaná funkcia Peaking.
z Technológia „PhotoTV HD“
Tento fotoaparát je kompatibilný so štandardom „PhotoTV HD“.
Po pripojení zariadení kompatibilných so štandardom Sony PhotoTV HD pomocou
kábla HDMI (predáva sa samostatne) si môžete vychutnať úplne nový svet fotografií
v kvalite, ktorá vám vyrazí dych.
Funkcia „PhotoTV HD“ umožňuje vysoko detailné fotografické vyjadrenie jemných
štruktúr a farieb. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízneho
prijímača.
141SK
Pokračovanie r
Používanie technológie „BRAVIA“ Sync
Vstup sa automaticky prepne a na televíznej obrazovke sa zobrazí záber
nasnímaný fotoaparátom.
2 Na diaľkovom ovládači televízora stlačte tlačidlo SYNC Menu.
3 Ovládajte fotoaparát pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači televízora.
Položka
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 Pripojte televízny prijímač, ktorý podporuje technológiu „BRAVIA“ Sync,
k fotoaparátu.
Obsah
Po pripojení fotoaparátu prostredníctvom kábla HDMI (predáva sa samostatne) k
televíznemu prijímaču, ktorý podporuje technológiu „BRAVIA“ Sync, môžete na
ovládanie fotoaparátu použiť diaľkový ovládač televízora.
Operácia
Návrat do režimu zobrazovania jednotlivých fotografií.
Still/Movie Select
Umožňuje vybrať statický záber alebo videozáznam na
prehrávanie.
Image Index
Prepne na obrazovku registra záberov.
Select Folder
Umožňuje vybrať priečinok so zábermi, ktoré sa majú
prehrávať.
Select Date
Umožňuje vybrať dátum videozáznamov, ktoré sa majú
prehrávať.
Delete
Odstraňuje záber.
Register
Automaticky prehráva zábery.
Play 1 Image
Vyhľadávanie
Menu
Slide Show
Poznámky
• Dostupné operácie sú obmedzené, keď je fotoaparát pripojený k televízoru pomocou kábla
HDMI.
• Operácie dostupné prostredníctvom ponuky SYNC Menu sú k dispozícii iba pri použití
televízorov podporujúcich technológiu „BRAVIA“ Sync. Operácie ponuky SYNC Menu sa líšia
v závislosti od pripojeného televízora. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie
televízneho prijímača.
• Ak fotoaparát, ktorý je pripojený prostredníctvom kábla HDMI k televízoru iného výrobcu,
reaguje na stláčanie tlačidiel diaľkového ovládača televízora vykonávaním nežiaducich operácií,
postupne stlačte položky [Menu] t [Setup] t [CTRL FOR HDMI] t [Off].
142SK
3D Viewing
1 Do konektora
HDMI
Kábel HDMI
2 [Menu] t [Playback] t [3D Viewing] t
[OK].
2 Do konektora
HDMI
Vyhľadávanie
Menu
Trojrozmerné panoramatické zábery nasnímané
fotoaparátom sa zobrazia na obrazovke televízora.
Ak je vybratá možnosť [Standard] alebo možnosť
[Wide], stláčaním stredu ovládacieho kolieska
môžete posúvať zobrazené trojrozmerné
panoramatické zábery.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 Pripojte fotoaparát k televízoru
podporujúcemu prehrávanie trojrozmerných
záberov pomocou kábla HDMI (predáva sa
samostatne).
Obsah
Ak chcete v televízore podporujúcom prehrávanie trojrozmerných záberov
prezerať trojrozmerné panoramatické zábery, ktoré sú zaznamenané vo
fotoaparáte, postupujte takto.
Poznámky
Register
• Keď vyberiete režim [3D Viewing], zobrazujú sa iba trojrozmerné zábery.
• Nepripájajte fotoaparát a zariadenie tak, aby boli pripojené pomocou výstupných terminálov.
Keď sú fotoaparát a televízor pripojené pomocou výstupných terminálov, žiadne video a zvuk sa
neprehrávajú. Takéto pripojenie môže okrem toho spôsobiť problémy s fotoaparátom alebo
pripojeným zariadením.
• Táto funkcia nemusí pracovať správne pri použití s niektorými televízormi. Môže sa stať
napríklad to, že video sa neprehráva v televízore, výstup sa neprehráva ako trojrozmerný alebo
nie je počuť žiadny zvuk.
• Používajte kábel HDMI s logom HDMI.
• Na jednej strane použite minikonektor HDMI (pre fotoaparát) a na druhej strane vhodný
konektor na pripojenie k televíznemu prijímaču.
z Prehrávanie normálnych statických záberov v
televízore
Ak vyberiete možnosť [3D Viewing], v televízore sa zobrazujú iba trojrozmerné
zábery.
Ak chcete prezerať normálne statické zábery, stlačením spodnej časti ovládacieho
kolieska ukončite režim zobrazovania [3D Viewing].
Ak sa chcete vrátiť k prehrávaniu trojrozmerných záberov, znova stlačte spodnú časť
ovládacieho kolieska.
Ak chcete zobraziť register záberov, vyberte položky [Menu] t [Playback] t
[Image Index].
143SK
Používanie počítača
Dodaný softvér sa odporúča používať na import záberov prostredníctvom
pripojenia USB v nasledujúcom počítačovom prostredí.
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
„PMB“
Procesor: Intel Pentium III 800 MHz alebo výkonnejší
(Prehrávanie alebo úprava videozáznamov: Intel Core Duo
1,66 GHz alebo výkonnejší, alebo Intel Core 2 Duo
1,20 GHz alebo výkonnejší)
Pamäť: 512 MB alebo väčšia (na prehrávanie alebo úpravu
videozáznamov vo formáte HD: 1 GB alebo väčšia)
Pevný disk: požadovaný priestor na disku pre inštaláciu:
približne 500 MB
Displej: rozlíšenie obrazovky: 1024 × 768 bodov alebo viac
„Image Data
Converter SR Ver.3“
„Image Data Lightbox
SR“
Procesor/pamäť: Pentium 4 alebo výkonnejší/1 GB alebo
väčšia
Displej: 1024 × 768 bodov alebo viac
Register
Operačný systém
(predinštalovaný)
Vyhľadávanie
Menu
Odporúčané počítačové prostredie (Windows)
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Poznámky
• Aplikácia „PMB“ nie je kompatibilná s počítačmi Macintosh.
• Ak máte v počítači nainštalovaný ten istý softvér, ibaže vo verzii nižšej než je verzia na disku CDROM, nainštalujte aj softvér z dodaného disku CD-ROM.
Obsah
Na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) sa nachádzajú nasledujúce aplikácie,
ktoré vám umožňujú všestrannejšie využiť zábery nasnímané fotoaparátom.
• Sony Image Data Suite
„Image Data Converter SR“
„Image Data Lightbox SR“
• „PMB“ (Picture Motion Browser)
*1 64-bitové vydania a verzia Starter (Edition) nie sú podporované.
*2 Verzia Starter (Edition) nie je podporovaná.
144SK
Pokračovanie r
Odporúčané počítačové prostredie (Macintosh)
Pripojenie USB: Mac OS X (v10.3 až v10.6)
„Image Data Converter SR Ver.3“/„Image Data
Lightbox SR“: Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.5/
Mac OS X v10.6 (Snow Leopard)
„Image Data
Converter SR Ver.3“
„Image Data Lightbox
SR“
Procesor: rad Power PC G4/G5 (odporúča sa výkon
1,0 GHz alebo vyšší) alebo rad Intel Core Solo/Core Duo/
Core 2 Duo alebo výkonnejší
Pamäť: odporúča sa kapacita 1 GB alebo vyššia.
Displej: 1024 × 768 bodov alebo viac
Vyhľadávanie
Menu
Poznámky
Register
• Fungovanie nie je zaručené v prostredí s viacerými operačnými systémami alebo v prípade, ak sú
tieto operačné systémy inováciou pôvodného operačného systému počítača.
• Ak sú k jednému počítaču súčasne pripojené dve alebo viaceré zariadenia USB, v závislosti od
typu týchto zariadení USB sa môže stať, že niektoré z pripojených zariadení vrátane tohto
fotoaparátu nebude pracovať.
• Pripojenie fotoaparátu pomocou rozhrania USB kompatibilného so štandardom Hi-Speed USB
(USB 2.0) umožňuje rýchlejší prenos (vysokorýchlostný prenos), pretože tento fotoaparát je
kompatibilný so štandardom Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Komunikácia medzi fotoaparátom a počítačom sa nemusí obnoviť ihneď po obnovení aktivity
systému po prechode z režimu odstavenia alebo z režimu spánku.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Operačný systém
(predinštalovaný)
Obsah
Dodaný softvér sa odporúča používať na import záberov prostredníctvom
pripojenia USB v nasledujúcom počítačovom prostredí.
145SK
Používanie softvéru
Obsah
Inštalácia softvéru (Windows)
Prihláste sa ako správca.
Zobrazí sa obrazovka ponuky inštalácie.
• Ak sa nezobrazí, dvakrát kliknite na ikonu [Computer] (v systéme Windows XP: [My
Computer]) t
(SONYPMB) t [Install.exe].
• Ak sa zobrazí obrazovka automatického prehrávania, vyberte možnosť spustenia súboru
„Run Install.exe“ a pokračujte v inštalácii podľa pokynov zobrazovaných na obrazovke.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou dodávky) do
jednotky CD-ROM.
2 Kliknite na možnosť [Inštalova].
• Po zobrazení príslušných pokynov na obrazovke počas tejto procedúry pripojte fotoaparát k
počítaču (strana 149). Ak fotoaparát nepripojíte k počítaču, niektoré funkcie, ako je
napríklad funkcia importu záberov, nemusia pracovať.
• Môže sa vyžadovať reštart počítača. Keď sa zobrazí hlásenie s výzvou na potvrdenie reštartu
počítača, reštartujte počítač podľa pokynov na obrazovke.
• V závislosti od systémového prostredia počítača sa môžu nainštalovať ovládacie prvky
DirectX.
Nainštaluje sa nasledujúci softvér a na pracovnej ploche sa zobrazia ikony odkazov na
tento softvér.
„Image Data Converter SR“
„Image Data Lightbox SR“
„PMB“
„PMB Launcher“
„PMB Help“
Register
3 Po dokončení inštalácie vyberte disk CD-ROM z počítača.
Vyhľadávanie
Menu
Skontrolujte, či sú vybraté možnosti „Sony Image Data Suite“ a „PMB“ a postupujte
podľa pokynov na obrazovke.
Poznámky
• Ak softvér „PMB“ už je nainštalovaný v počítači a predtým nainštalovaná verzia softvéru „PMB“
je nižšia než verzia softvéru „PMB“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky), inštalujte aj
softvér PMB z disku CD-ROM (je súčasťou dodávky).
• Ak je v počítači nainštalovaná verzia softvéru „PMB“, ktorá je nižšia než verzia 5.0.00, je možné,
že niektoré funkcie tohto softvéru „PMB“ sa nebudú dať použiť, keď nainštalujete softvér „PMB“
z dodaného disku CD-ROM. Z dodaného disku CD-ROM sa nainštaluje aj program „PMB
Launcher“ a „PMB“ alebo iný softvér tak bude možné spustiť aj pomocou programu „PMB
Launcher“. Ak chcete spustiť aplikáciu „PMB Launcher“, dvakrát kliknite na ikonu odkazu na
program „PMB Launcher“ na obrazovke počítača.
146SK
Pokračovanie r
Inštalácia softvéru (Macintosh)
1 Zapnite počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM (je súčasťou dodávky)
do jednotky CD-ROM.
Obsah
Prihláste sa ako správca.
2 Dvakrát kliknite na ikonu mechaniky CD-ROM.
4 Dvakrát kliknite na súbor [IDS_INST.pkg] v cieľovom priečinku.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite inštaláciu.
z Používanie programu „Image Data Converter SR“
Register
Program „Image Data Converter SR“ vám umožňuje vykonávať nasledujúce, ako
aj ďalšie akcie:
• upravovať zábery nasnímané vo formáte RAW prostredníctvom rôznych
korekcií, ako je napríklad krivka odtieňov farieb a zmena ostrosti;
• upravovať zábery s vyvážením bielej farby, zmenou expozície, kreatívnym
štýlom atď.;
• ukladať zábery zobrazené a upravené v počítači.
Záber môžete uložiť vo formáte RAW alebo vo všeobecnom formáte súborov.
Vyhľadávanie
Menu
Používanie programu „Image Data Converter SR“
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
3 Skopírujte súbor [IDS_INST.pkg] v priečinku [MAC] na ikonu pevného
disku.
Pozrite si Help.
Postupne kliknite na položky [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite]
t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3].
Stránka technickej podpory pre program „Image Data Converter SR“ (iba v angličtine)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
147SK
Pokračovanie r
Používanie programu „Image Data Lightbox SR“
Stránka technickej podpory pre program „Image Data Lightbox SR“ (iba v angličtine)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Vyhľadávanie
Menu
Pozrite si Help.
Postupne kliknite na položky [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite]
t [Help] t [Image Data Lightbox SR].
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
z Používanie programu „Image Data Lightbox SR“
Obsah
Program „Image Data Lightbox SR“ vám umožňuje vykonávať nasledujúce, ako
aj ďalšie akcie:
• zobraziť a porovnať zábery vo formáte RAW alebo vo formáte JPEG
nasnímané týmto fotoaparátom;
• priradiť k záberom hodnotenie na základe päťstupňovej škály;
• nastaviť farebné označenia;
• zobraziť záber v programe „Image Data Converter SR“ a vykonávať v ňom
úpravy.
Používanie programu „PMB“
Register
Program „PMB“ vám umožňuje vykonávať nasledujúce, ako aj ďalšie akcie:
• nastavovať zábery nasnímané fotoaparátom a zobraziť ich na monitore počítača;
• usporiadať zábery v počítači do kalendára a zobraziť ich podľa dátumu
nasnímania;
• retušovať (odstrániť efekt červených očí atď.), vytlačiť a odoslať statické zábery
ako e-mailové prílohy, zmeniť dátum nasnímania atď.,
• tlačiť alebo uložiť statické zábery s dátumom,
Poznámka
• Softvér „PMB“ nie je kompatibilný s počítačmi Macintosh.
z Používanie programu „PMB“
Pozrite si Pomocníka „PMB Help“
Dvakrát kliknite na odkaz
(PMB Help) na pracovnej ploche. Môžete tiež
postupne kliknúť na položky [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Help].
Stránka technickej podpory pre program „PMB“ (iba v angličtine)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
148SK
Pripojenie fotoaparátu k počítaču
Kábel USB (je
súčasťou dodávky)
3 Pripojte fotoaparát k počítaču.
2 Do konektora USB
Import záberov do počítača (Windows)
Aplikácia „PMB“ vám umožňuje jednoducho importovať zábery.
Podrobné informácie o funkciách programu „PMB“ nájdete v Pomocníkovi
„PMB Help“.
Keď sa po vytvorení pripojenia USB medzi fotoaparátom a počítačom zobrazí
okno sprievodcu automatickým prehrávaním, postupne kliknite na položky [Open
folder to view files] t [OK] t [DCIM] alebo na položku [MP_ROOT] t
skopírujte požadované zábery do počítača.
Register
Import záberov do počítača bez použitia programu „PMB“
Vyhľadávanie
Menu
Pri prvom vytvorení pripojenia prostredníctvom
konektora USB sa v počítači automaticky spustí
program na rozpoznanie fotoaparátu. Chvíľu
počkajte.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 Zapnite počítač, a potom stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
1 Do konektora USB v
počítači
Obsah
1 Do fotoaparátu vložte dostatočne nabitý
akumulátor alebo zapojte fotoaparát do
elektrickej zásuvky prostredníctvom
sieťového adaptéra striedavého prúdu
AC-PW20 (predáva sa samostatne).
Import záberov do počítača (Macintosh)
1 Najprv pripojte fotoaparát k počítaču Macintosh. Dvakrát kliknite na novo
rozpoznanú ikonu na pracovnej ploche t priečinok obsahujúci zábery,
ktoré chcete importovať.
2 Presuňte súbory záberov myšou na ikonu pevného disku.
Súbory záberov sa skopírujú na pevný disk.
3 Dvakrát kliknite na ikonu pevného disku t požadovaný súbor záberu v
priečinku obsahujúcom skopírované súbory.
Záber sa zobrazí.
149SK
Pokračovanie r
Odstránenie pripojenia USB
Obsah
Kroky 1 až 3, ktoré sú uvedené nižšie, vykonajte pred:
• odpojením kábla USB;
• vybratím pamäťovej karty;
• vypnutím fotoaparátu.
2 Postupne kliknite na položky
Storage Device) t [Stop].
Windows Vista
(USB Mass
3 V okne potvrdenia potvrďte vykonanie akcie
so zariadením, a potom kliknite na tlačidlo
[OK].
Windows XP
Ikona na vykonanie odpojenia
Vyhľadávanie
Menu
Poznámka
• Pred odpojením fotoaparátu od počítača Macintosh myšou presuňte ikonu pamäťovej karty alebo
ikonu jednotky do Koša.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
1 Dvakrát kliknite na ikonu na vykonanie
odpojenia na paneli úloh.
Register
150SK
Tlač statických záberov
Vyhľadávanie
Menu
Register
Zábery vo formáte RAW nie je možné tlačiť.
Pri tlači záberov nasnímaných v režime [16:9] môžu byť oba okraje orezané.
V závislosti od tlačiarne sa môže stať, že panoramatické zábery nebude možné vytlačiť.
Pri tlači vo fotozberni zvážte nasledujúce skutočnosti.
– Vo fotozberni poskytujúcej tlačové služby sa informujte, aké typy pamäťových kariet dokáže
spracovať.
– Niekedy môže byť potrebné použiť adaptér pamäťovej karty (predáva sa samostatne). Poraďte
sa o tom vo fotozberni.
– Pred doručením záberov do fotozberne vždy skopírujte (zálohujte) svoje údaje na disk.
– Počet výtlačkov nie je možné nastaviť.
– Ak chcete pridať dátumy na zábery, poraďte sa vo fotozberni.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Poznámky
•
•
•
•
Obsah
Na vytlačenie statických záberov môžete použiť nasledujúce metódy.
• Priama tlač pomocou tlačiarne podporujúcej typ vašej pamäťovej karty
Podrobné informácie nájdete v návode na používanie, ktorý sa dodáva s
tlačiarňou.
• Tlač pomocou počítača
Zábery môžete pomocou dodaného softvéru „PMB“ importovať do počítača, a
potom ich z neho vytlačiť. Na záber môžete vložiť dátum a vytlačiť ho aj s
dátumom. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi „PMB Help“.
• Tlač vo fotozberni
Pamäťovú kartu, ktorá obsahuje zábery nasnímané fotoaparátom, môžete
odniesť do fotozberne. Ak fotozberňa podporuje služby tlače fotografií, ktoré sú
v súlade so štandardom DPOF, v režime prehrávania môžete vopred označiť
požadované zábery značkou
(Objednávka tlače), aby ste ich nemuseli znova
vyberať pri objednávaní tlače vo fotozberni.
151SK
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Obsah
Ak budete mať problémy s fotoaparátom, skúste použiť nasledujúce riešenia.
1 Skontrolujte položky na stranách 152 až 157.
3 Obnovte pôvodné nastavenia (strana 132).
Vyhľadávanie
Menu
4 Poraďte sa s obchodným zástupcom spoločnosti
Sony alebo v najbližšom autorizovanom servisnom
stredisku spoločnosti Sony.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
2 Vyberte akumulátor, počkajte asi minútu, potom
akumulátor znovu vložte a nakoniec zapnite
fotoaparát.
Akumulátor a napájanie
• Pri vkladaní akumulátora zatlačte jeho špičkou na zaisťovaciu páčku akumulátora.
• Môžete použiť iba akumulátor NP-FW50. Skontrolujte, či používate akumulátor NP-FW50.
Register
Akumulátor nie je možné vložiť.
Indikátor stavu akumulátora nie je presný alebo sa zobrazuje dostatočná
kapacita akumulátora, ale akumulátor sa vybíja príliš rýchlo.
• Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom alebo veľmi horúcom
prostredí.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor.
• Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte ho za nový.
Fotoaparát nie je možné zapnúť.
• Akumulátor vložte správne.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor.
• Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte ho za nový.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Keď je fotoaparát alebo akumulátor príliš horúci, na displeji fotoaparátu sa zobrazí výstražné
hlásenie a fotoaparát sa automaticky vypne, aby sa zaistila jeho ochrana.
• Fotoaparát, ktorý sa nepoužíva určitý čas, sa prepne do režimu šetrenia energie. Ak chcete
zrušiť režim šetrenia energie, použite niektorý ovládací prvok fotoaparátu, napríklad čiastočne
stlačte tlačidlo spúšte (strana 122).
Pri nabíjaní akumulátora bliká indikátor CHARGE.
• Môžete použiť iba akumulátor NP-FW50. Skontrolujte, či používate akumulátor NP-FW50.
152SK
Pokračovanie r
Po zapnutí napájania sa na LCD obrazovke nič nezobrazuje.
• Fotoaparát, ktorý sa nepoužíva určitý čas, sa prepne do režimu šetrenia energie. Ak chcete
zrušiť režim šetrenia energie, použite niektorý ovládací prvok fotoaparátu, napríklad čiastočne
stlačte tlačidlo spúšte (strana 122).
• Používate pamäťovú kartu s prepínačom na ochranu proti zápisu a tento prepínač je nastavený
do uzamknutej polohy (LOCK). Prepnite prepínač do polohy umožňujúcej vykonávanie
záznamu.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta na pamäťovej karte.
• Počas nabíjania blesku nie je možné nahrávať zábery.
• Objektív nie je riadne nasadený. Riadne nasaďte objektív.
• Je aktivovaná funkcia redukcie šumu (strana 108, 109). Toto nie je príznakom poruchy.
• Snímate v režime RAW (strana 76). Keďže údajový súbor vo formáte RAW je veľký, snímanie
v režime RAW môže chvíľu trvať.
• Funkcia Auto HDR spracováva záber (strana 84).
Register
Snímanie trvá príliš dlho.
Vyhľadávanie
Menu
Spúšť sa neuvoľní.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Snímanie záberov
Obsah
• Ak nabíjate akumulátor, ktorý sa už dlhšie nepoužíval, indikátor CHARGE môže blikať.
• Indikátor CHARGE bliká dvoma spôsobmi, rýchlo (v asi 0,15-sekundových intervaloch) a
pomaly (v asi 1,5-sekundových intervaloch). Ak indikátor bliká rýchlo, vyberte akumulátor a
znova ho bezpečne vložte. Ak indikátor CHARGE znova bliká rýchlo, znamená to, že s
akumulátorom niečo nie je v poriadku. Pomalé blikanie naznačuje, že nabíjanie je
pozastavené, pretože teplota okolitého prostredia je mimo rozsahu povoleného pre nabíjanie
akumulátora. Keď sa teplota okolitého prostredia vráti do prijateľného rozsahu teplôt,
nabíjanie sa obnoví a indikátor CHARGE sa rozsvieti.
• Nabíjajte akumulátor pri prijateľných teplotách v rozsahu od 10 °C do 30 °C.
Záber nie je zaostrený.
• Objekt je príliš blízko. Skontrolujte minimálnu ohniskovú vzdialenosť objektívu.
• Snímate v režime manuálneho zaostrovania. Nastavte funkciu [AF/MF Select] na hodnotu
[Autofocus] (strana 63).
• Svetlo okolitého prostredia je nedostatočné.
• Objekt môže vyžadovať špeciálne zaostrenie. Použite funkciu [Flexible Spot] (strana 65) alebo
manuálne zaostrovanie (strana 63).
Blesk nie je funkčný.
• Vyklopte blesk.
• Blesk nie je správne nasadený. Znova nasaďte blesk.
• Blesk nie je možné používať s nasledujúcimi režimami nahrávania:
– [Bracket: Cont.]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Night View] a [Hand-held Twilight] v ponuke [Scene Selection]
– [Anti Motion Blur]
– nahrávanie videozáznamu
153SK
Pokračovanie r
• Na zábere sa zobrazujú čiastočky nachádzajúce sa vo vzduchu (prach, peľ), od ktorých sa
odrazilo svetlo blesku. Toto nie je príznakom poruchy.
Obsah
Na záberoch nasnímaných s použitím blesku sa zobrazujú rozptýlené okrúhle
biele body.
Nabíjanie blesku trvá príliš dlho.
Fotografia nasnímaná s použitím blesku je príliš tmavá.
• Ak je objekt mimo dosahu blesku (vo väčšej vzdialenosti, než je vzdialenosť osvetlená
bleskom), zábery budú tmavé, pretože svetlo blesku nedosiahne až k objektu. Ak sa zmení
citlivosť ISO, spolu s ňou sa zmení aj dosah blesku.
• Nastavte správny dátum a čas (strana 119).
• Oblasť vybratá v rámci funkcie [Area Setting] sa líši od skutočnej oblasti. Nastavte skutočnú
oblasť výberom položiek [Menu] t [Setup] t [Area Setting].
Po čiastočnom stlačení spúšte bliká hodnota clony alebo rýchlosti uzávierky.
Vyhľadávanie
Menu
Dátum a čas sa nezaznamená správne.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
• Blesk sa používal viackrát za sebou v priebehu krátkej doby. Ak sa blesk používal viackrát za
sebou, proces nabíjania môže trvať dlhšie než obvykle, aby sa zabránilo prehrievaniu
fotoaparátu.
• Keďže objekt je príliš jasný alebo príliš tmavý, je mimo rozsahu fotoaparátu. Znovu upravte
nastavenie.
• Záber bol nasnímaný pri silnom svetelnom zdroji a do objektívu preniklo nadmerné množstvo
svetla. Pri použití objektívu s transfokátorom pripojte tienidlo objektívu.
Register
Fotografia je belavá (príliš jasná).
Fotografia obsahuje rozptýlené svetlo (takzvaných „duchov“).
Rohy záberu sú príliš tmavé.
• Ak používate ľubovoľný filter alebo tienidlo, odstráňte ich a skúste záber nasnímať znovu. V
závislosti od hrúbky filtra a nesprávneho pripojenia tienidla sa môže filter alebo tienidlo
čiastočne objaviť v zábere. Optické vlastnosti niektorých objektívov môžu spôsobiť stmavenie
okrajov záberu (nedostatok svetla).
Oči snímanej osoby sú červené.
• Zapnite funkciu Red Eye Reduction (strana 98).
• Priblížte sa k objektu a nasnímajte ho s použitím blesku v rámci dosahu blesku.
Na LCD obrazovke sa objavujú body, ktoré tam zostávajú.
• Toto nie je príznakom poruchy. Tieto body sa do záberu nezaznamenajú.
Záber je rozmazaný.
• Fotografia bola nasnímaná v tmavom prostredí bez blesku, čo malo za následok otrasy
fotoaparátu. Odporúča sa použiť statív alebo blesk (strana 62). Rozmazanie účinne znižuje aj
nastavenie funkcie [Scene Selection] na hodnotu [Hand-held Twilight] (strana 41) a funkcia
[Anti Motion Blur] (strana 45).
Na LCD obrazovke bliká hodnota expozície.
154SK
• Objekt je príliš jasný alebo príliš tmavý pre rozsah merania fotoaparátu.
Pokračovanie r
Prezeranie záberov
Odstraňovanie alebo úprava záberov
Záber nie je možné odstrániť.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
• V počítači sa zmenil názov priečinka alebo súboru.
• Ak bol súbor záberu spracovaný počítačom alebo ak bol nasnímaný fotoaparátom iného
modelu, než je váš fotoaparát, prehranie súboru pomocou fotoaparátu nie je zaručené.
• Fotoaparát je v režime USB. Odstráňte pripojenie USB (strana 150).
• Použite softvér „PMB“ na prehrávanie záberov uložených v počítači pomocou tohto
fotoaparátu.
Obsah
Záznamy sa nedajú prehrávať.
• Zrušte ochranu záberu (strana 93).
• Po odstránení záber nie je možné obnoviť. Odporúčame vám chrániť zábery, ktoré nechcete
odstrániť (strana 93).
Nie je možné pridať značku DPOF.
• Značky DPOF nemôžete pridať na zábery vo formáte RAW.
Neviem, či operačný systém počítača je kompatibilný s fotoaparátom.
• Pozrite si časť „Odporúčané počítačové prostredie“ (strana 144).
Register
Počítače
Vyhľadávanie
Menu
Záber bol omylom odstránený.
Počítač nerozpozná fotoaparát.
• Skontrolujte, či je fotoaparát zapnutý.
• Ak akumulátor nie je dostatočne nabitý, vložte nabitý akumulátor alebo použite sieťový
adaptér striedavého prúdu (predáva sa samostatne).
• Použite kábel USB (je súčasťou dodávky) na pripojenie.
• Odpojte kábel USB a znovu ho pevne zapojte.
• Nastavte funkciu [USB Connection] na hodnotu [Mass Storage] (strana 128).
• Z konektorov USB v počítači odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice a myši.
• Fotoaparát pripojte priamo k počítaču bez použitia rozbočovača USB alebo iného zariadenia.
Zábery nie je možné kopírovať.
• Vytvorte pripojenie USB správnym pripojením fotoaparátu k počítaču (strana 149).
• Vykonajte postup kopírovania odporúčaný pre váš operačný systém.
• Ak snímate zábery na pamäťovú kartu, ktorú ste naformátovali v počítači, zábery nemusí byť
možné skopírovať do počítača. Snímajte na pamäťovú kartu formátovanú vo fotoaparáte.
Zábery nie je možné prehrávať v počítači.
• Ak používate program „PMB“, pozrite si časť „PMB Help“.
• Kontaktujte výrobcu počítača alebo distribútora softvéru.
155SK
Pokračovanie r
Pri prehrávaní videozáznamu v počítači je obraz a zvuk rušený šumom.
Po vytvorení pripojenia USB sa softvér „PMB“ nespustí automaticky.
Obsah
• Videozáznam sa prehráva priamo z pamäťovej karty. Importujte videozáznam do počítača
pomocou softvéru „PMB“ a prehrajte ho.
• Vytvorte pripojenie USB až po zapnutí počítača (strana 149).
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Pamäťová karta
Nie je možné vložiť pamäťovú kartu.
• Smer vkladania pamäťovej karty je nesprávny. Vložte ju správnym smerom.
Nie je možné zaznamenávať na pamäťovú kartu.
Pamäťová karta bola omylom naformátovaná.
• Počas formátovania sa z pamäťovej karty odstránia všetky údaje. Odstránené údaje nie je
možné obnoviť.
Vyhľadávanie
Menu
• Pamäťová karta je plná. Odstráňte nepotrebné zábery (strany 28, 86).
• Je vložená nepoužiteľná pamäťová karta.
Tlač
• Zábery vo formáte RAW nie je možné tlačiť. Ak chcete tlačiť zábery vo formáte RAW, najprv
ich skonvertujte na formát JPEG pomocou programu „Image Data Converter SR“ na
dodávanom disku CD-ROM.
Register
Nie je možné tlačiť zábery.
Farba záberu je zvláštna.
• Ak tlačíte zábery zaznamenané v režime Adobe RGB na tlačiarňach sRGB, ktoré nie sú
kompatibilné s formátom Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21 alebo novšia verzia), vytlačia sa s
nižšou úrovňou sýtosti.
Zábery sa vytlačia orezané z oboch strán.
• V závislosti od tlačiarne môže byť orezaný pravý, ľavý, horný a dolný okraj záberu. Bočný
okraj fotografie môže byť orezaný najmä v prípade, ak tlačíte záber nasnímaný s pomerom
strán nastaveným na možnosť [16:9].
• Pri tlači záberov s použitím vlastnej tlačiarne zrušte nastavenie orezania alebo nastavenie
záberu bez okrajov. Obráťte sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje tieto
funkcie.
• Pri tlači záberov vo fotozberni požiadajte obsluhu o tlač záberov bez orezania oboch okrajov.
Zábery nie je možné vytlačiť s vloženým dátumom.
• Použitím softvéru „PMB“ môžete tlačiť zábery s vloženým dátumom.
• Fotoaparát neposkytuje možnosť vkladania dátumov do záberu. Ak však tlačiareň alebo
softvér rozpozná informácie funkcie Exif, zábery môžete vytlačiť s vloženým dátumom,
pretože zábery nasnímané fotoaparátom obsahujú informácie o dátume zaznamenania.
Obráťte sa na výrobcu tlačiarne alebo softvéru a zistite, či je tlačiareň alebo softvér
kompatibilný s informáciami funkcie Exif.
• Pri tlači záberov vo fotozberni vám na požiadanie vytlačia zábery s vloženým dátumom.
Pokračovanie r
156SK
Iné
• V prístroji sa skondenzovala vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý približne
jednu hodinu.
Obsah
Objektív je zahmlený.
Pri zapnutí fotoaparátu sa zobrazí hlásenie „Set Area/Date/Time.“.
Počet záberov, ktoré sa dajú uložiť, sa neznižuje alebo sa znižuje po dvoch.
Nastavenie je obnovené bez operácie obnovenia.
• Akumulátor bol vybratý, keď bol vypínač napájania nastavený do polohy ON. Pri vyberaní
akumulátora sa uistite, či je fotoaparát vypnutý a či nesvieti indikátor prístupu.
Vyhľadávanie
Menu
• Pri snímaní záberu vo formáte JPEG to je spôsobené mierou kompresie a veľkosťou záberu po
zmene kompresie v závislosti od záberu.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
• Fotoaparát sa dlhší čas nepoužíval a akumulátor je len slabo nabitý alebo je vybitý. Nabite
akumulátor a znova nastavte dátum (strana 119). Ak sa hlásenie zobrazuje pri každom
nabíjaní akumulátora, interný nabíjateľný akumulátor je pravdepodobne vybitý. Poraďte sa s
obchodným zástupcom spoločnosti Sony alebo v najbližšom autorizovanom servisnom
stredisku spoločnosti Sony.
Fotoaparát nepracuje správne.
Register
• Vypnite fotoaparát. Vyberte akumulátor a znova ho vložte. Ak je fotoaparát horúci, vyberte
akumulátor a pred touto opravou ho nechajte vychladnúť.
• Ak používate sieťový adaptér striedavého prúdu (predáva sa samostatne), odpojte napájací
kábel. Pripojte napájací kábel a znova zapnite fotoaparát. Ak fotoaparát nepracuje ani po
vyskúšaní týchto riešení, obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na
miestny autorizovaný servis spoločnosti Sony.
Na obrazovke sa zobrazí indikátor „--E-“.
• Vyberte pamäťovú kartu a znova ju vložte. Ak indikátor po použití tohto postupu nezhasne,
naformátujte pamäťovú kartu (strana 133).
157SK
Výstražné hlásenia
Obsah
Ak sa zobrazia nasledujúce hlásenia, riaďte sa uvedenými pokynmi.
Incompatible battery. Use correct model.
• Používa sa nekompatibilný akumulátor.
• Nastavte dátum a čas. Ak ste svoj fotoaparát dlhší čas nepoužívali, nabite interný nabíjateľný
akumulátor.
Power insufficient.
Unable to use memory card. Format?
• Pamäťová karta bola naformátovaná v počítači a formát súboru bol upravený. Vyberte
položku [OK], a potom naformátujte pamäťovú kartu. Pamäťovú kartu môžete použiť znova,
ale všetky predchádzajúce údaje na nej sa vymažú. Formátovanie môže chvíľu trvať. Ak sa
hlásenie stále zobrazuje, vymeňte pamäťovú kartu.
Vyhľadávanie
Menu
• Skúšali ste vyčistiť obrazový snímač (Cleaning Mode), keď úroveň nabitia akumulátora nebola
dostatočná. Nabite akumulátor alebo použite sieťový adaptér striedavého prúdu (predáva sa
samostatne).
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Set Area/Date/Time.
Memory Card Error
Register
• Je vložená nekompatibilná pamäťová karta alebo zlyhalo formátovanie.
Reinsert memory card.
• Vloženú pamäťovú kartu nie je možné použiť vo fotoaparáte.
• Pamäťová karta je poškodená.
• Oblasť konektora pamäťovej karty je znečistená.
This memory card may not be capable of recording and playing normally.
• Vloženú pamäťovú kartu nie je možné použiť vo fotoaparáte.
Processing...
• Redukcia šumu pri dlhej expozícii bude trvať rovnako dlho ako otvorenie uzávierky. Počas
vykonávania tejto redukcie nie je možné pokračovať v snímaní. Môžete vypnúť funkciu
redukcie šumu pri snímaní s dlhou expozíciou.
Unable to display.
• Zábery nasnímané iným fotoaparátom alebo zábery upravené pomocou počítača
pravdepodobne nebude možné zobraziť.
Cannot recognize lens. Attach it properly.
• Objektív nie je správne nasadený alebo nie je nasadený vôbec. Ak sa hlásenie zobrazuje, keď
je nasadený objektív, znova nasaďte objektív. Ak sa hlásenie zobrazuje často, skontrolujte, či
kontakty objektívu a fotoaparátu nie sú znečistené.
• Pri pripojení fotoaparátu k astronomickému teleskopu alebo podobnému zariadeniu nastavte
funkciu [Release w/oLens] na hodnotu [Enable] (strana 107).
158SK
Pokračovanie r
Contains no still images.
Obsah
• Funkcia SteadyShot nepracuje. Môžete pokračovať v snímaní, ale funkcia SteadyShot nebude
pracovať. Vypnite fotoaparát a znova ho zapnite. Ak ikona nezmizne, obráťte sa na predajcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Contains no movies.
• Na pamäťovej karte sa nenachádza žiadny záber.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Image protected
• Pokúsili ste sa odstrániť chránené fotografie.
Unable to print.
• Pokúsili ste sa označiť zábery RAW značkou DPOF.
Camera overheating. Allow it to cool.
• Dlho ste nahrávali videozáznamy, a preto sa teplota fotoaparátu zvýšila. Zastavte nahrávanie
záberov, kým fotoaparát nevychladne.
Register
• Počet záberov prekračuje počet, ktorý je možné spravovať podľa dátumu v súbore databázy
fotoaparátu.
Vyhľadávanie
Menu
• Fotoaparát sa zohrial, pretože ste nepretržite snímali. Vypnite napájanie. Fotoaparát nechajte
vychladnúť a počkajte, kým bude znova pripravený na snímanie.
• Registrácia v súbore databázy nie je možná. Importujte všetky zábery do počítača pomocou
softvéru „PMB“ a obnovte pamäťovú kartu.
Camera Error
• Vypnite napájanie, vyberte akumulátor, a potom ho znova vložte. Ak sa hlásenie zobrazuje
často, obráťte sa na predajcu spoločnosti Sony alebo na najbližšie autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
Image Database File error.
• Niečo nie je v poriadku so súborom databázy záberov. Postupne vyberte možnosti [Setup] t
[Recover Image DB] t [OK].
Image Database File error. Recover?
• Videozáznamy nemôžete nahrávať ani prehrávať, pretože súbor databázy záberov je
poškodený. Ak chcete obnoviť údaje, postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Unable to magnify.
Unable to rotate image.
• Zábery nasnímané iným fotoaparátom nie je možné zväčšiť ani otáčať.
159SK
Pokračovanie r
No images selected.
No images changed.
Obsah
• Pokúsili ste sa tlačiť bez zadania záberov.
• Pokúsili ste sa použiť funkciu DPOF bez zadania záberov.
Cannot create more folders.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
• Na pamäťovej karte sa nachádza súbor s názvom začínajúcim reťazcom „999“. Ak je to tak,
nemôžete vytvárať žiadne priečinky.
Vyhľadávanie
Menu
Register
160SK
Iné
Poznámka
• Elektronický menič napätia nie je potrebný a jeho používanie môže spôsobovať poruchy.
Fotoaparát automaticky zisťuje systém kódovania farieb, aby sa zhodoval so
systémom kódovania farieb pripojeného videozariadenia.
Systém NTSC (1080 60i)
Bahamské ostrovy, Bolívia, Čile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Taiwan, USA,
Venezuela atď.
Austrália, Belgicko, Česká republika, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko,
Hongkong, Chorvátsko, Indonézia, Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko,
Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Singapur,
Slovenská republika, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko,
Taliansko, Thajsko, Turecko, Vietnam a ďalšie.
Register
Systém PAL (1080 50i)
Vyhľadávanie
Menu
Informácie o systémoch kódovania farieb v
televíznych prijímačoch
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Nabíjačku akumulátora (je súčasťou dodávky) a sieťový adaptér striedavého
prúdu AC-PW20 (predáva sa samostatne) môžete použiť v ľubovoľnej krajine
alebo oblasti, v ktorej sa používa striedavé napätie v rozsahu od 100 V do 240 V s
frekvenciou 50 Hz/60 Hz.
Obsah
Používanie fotoaparátu v
zahraničí
Systém PAL-M (1080 50i)
Brazília
Systém PAL-N (1080 50i)
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Systém SECAM (1080 50i)
Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina a
ďalšie.
161SK
Pamäťová karta
Obsah
S týmto fotoaparátom môžete používať nasledujúce pamäťové karty: „Memory
Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, pamäťovú kartu SD, pamäťovú
kartu SDHC a pamäťovú kartu SDXC. Kartu MultiMedia Card nemôžete použiť.
Poznámky
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Vyhľadávanie
Menu
Register
• Nedá sa zaručiť, že pamäťová karta naformátovaná použitím počítača bude pracovať v tomto
fotoaparáte.
• Rýchlosť čítania a zápisu údajov závisí od kombinácie pamäťovej karty a použitého zariadenia.
• Počas čítania alebo zápisu nevyberajte pamäťovú kartu.
• Údaje môžu byť poškodené v nasledujúcich prípadoch:
– pri vybratí pamäťovej karty alebo pri vypnutí fotoaparátu počas čítania a zápisu;
– pri použití pamäťovej karty na miestach vystavených statickej elektrine alebo elektrickému
šumu.
• Odporúčame vám zálohovať dôležité údaje, napríklad na pevný disk počítača.
• Nenalepujte štítky priamo na samotnú pamäťovú kartu ani na adaptér pamäťovej karty.
• Nedotýkajte sa vodivých kontaktov pamäťovej karty rukami ani kovovými predmetmi.
• Dbajte na to, aby pamäťová karta nespadla, neohýbajte ju, ani ju nevystavujte nárazom.
• Pamäťovú kartu nerozoberajte ani neupravujte.
• Pamäťovú kartu nevystavujte pôsobeniu vody.
• Nenechávajte pamäťovú kartu v dosahu malých detí. Mohli by ju omylom prehltnúť.
• Pamäťová karta môže byť po dlhom používaní horúca. Manipulujte s ňou opatrne.
• Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neskladujte v nasledujúcich podmienkach:
– na veľmi horúcich miestach, ako je interiér automobilu zaparkovaného na priamom slnku;
– na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu;
– na vlhkých miestach alebo na miestach s koróznymi látkami.
• Zábery zaznamenané na pamäťovej karte SDXC nie je možné importovať do počítačov a AV
zariadení, ktoré nie sú kompatibilné so systémom exFAT, a nie je možné ani prehrávať ich v
týchto počítačoch a zariadeniach. Pred pripojením zariadenia k fotoaparátu skontrolujte, či je
zariadenie kompatibilné so systémom exFAT. Ak fotoaparát pripojíte k nekompatibilnému
zariadeniu, môže sa zobraziť výzva na formátovanie karty. Keď sa zobrazí táto výzva,
neformátujte kartu, pretože pri tom dochádza k vymazaniu všetkých údajov na karte. (exFAT je
systém súborov, ktorý sa používa na pamäťových kartách SDXC.)
„Memory Stick“
Typy karty „Memory Stick“, ktoré je možné používať s týmto fotoaparátom, sú
uvedené v tabuľke nižšie. Nedá sa však zaručiť, že všetky funkcie karty „Memory
Stick“ budú pracovať správne.
„Memory Stick PRO Duo“*1*2*3
K dispozícii s fotoaparátom
„Memory Stick PRO-HG
Duo“*1*2
„Memory Stick Duo“
Nie je k dispozícii s
fotoaparátom.
„Memory Stick“ a „Memory
Stick PRO“
Nie je k dispozícii s
fotoaparátom.
162SK
Pokračovanie r
*1
Vyhľadávanie
Menu
• Tento produkt je kompatibilný s kartou „Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“
je skratka pre označenie „Memory Stick Micro“.
• Ak chcete s fotoaparátom používať kartu „Memory Stick Micro“, nezabudnite
vložiť kartu „Memory Stick Micro“ do adaptéra „M2“ s veľkosťou Duo. Ak
vložíte kartu „Memory Stick Micro“ do fotoaparátu bez adaptéra „M2“ s
veľkosťou Duo, nemusí sa vám ju podariť vybrať z fotoaparátu.
• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“ v dosahu malých detí.
Mohli by ju omylom prehltnúť.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Poznámky k používaniu karty „Memory Stick Micro“ (predáva sa
samostatne)
Obsah
S touto kartou je k dispozícii aj funkcia MagicGate. MagicGate je technológia na ochranu
autorských práv, ktorá využíva technológiu šifrovania. Nahrávanie a prehrávanie údajov, ktoré
vyžadujú funkcie MagicGate, nie je možné vykonávať v tomto fotoaparáte.
*2
Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov prostredníctvom paralelného rozhrania.
*3 Pri používaní karty „Memory Stick PRO Duo“ na nahrávanie videozáznamov sa môžu použiť iba
karty s označením Mark2.
Register
163SK
Akumulátor „InfoLITHIUM“
Akumulátory odporúčame nabíjať pri teplote okolitého prostredia od
10 °C do 30 °C. Pri teplotách mimo tohto rozsahu sa akumulátor nemusí účinne
nabíjať.
Register
• Výkon akumulátora sa znižuje s nízkou teplotou okolitého prostredia.
Prevádzková doba akumulátora je preto na chladnejších miestach kratšia. Ak
chcete zaistiť, aby sa akumulátor mohol dlhšie používať, odporúčame vám vložiť
akumulátor do vrecka čo najbližšie k svojmu telu, aby sa zohrieval a vložiť ho do
fotoaparátu až tesne pred snímaním.
• Akumulátor sa bude pri častom používaní blesku alebo nahrávaní
videozáznamov rýchlo vybíjať.
• Odporúčame vám, aby ste mali poruke náhradné akumulátory a pred snímaním
naostro vám odporúčame vykonať niekoľko skúšobných snímok.
• Akumulátor sa nesmie dostať do kontaktu s vodou. Akumulátor nie je
vodotesný.
• Nenechávajte akumulátor na veľmi horúcich miestach, napríklad v aute alebo na
priamom slnku.
Vyhľadávanie
Menu
Efektívne používanie akumulátora
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Nabíjanie akumulátora
Obsah
Fotoaparát je možné používať iba s akumulátorom NP-FW50 typu
„InfoLITHIUM“. Iné akumulátory sa nemôžu používať. „InfoLITHIUM“ W sú
akumulátory, ktoré majú označenie
.
Akumulátor „InfoLITHIUM“ je lítium-iónový akumulátor s funkciami na
výmenu informácií súvisiacich s prevádzkovými podmienkami fotoaparátu.
Akumulátor „InfoLITHIUM“ vypočítava spotrebu energie podľa prevádzkových
podmienok fotoaparátu a zobrazuje zostávajúci čas akumulátora v percentách.
Indikátor zostávajúcej kapacity akumulátora
Ak sa preruší napájanie, hoci ukazovateľ zostávajúceho času akumulátora
ukazuje, že akumulátor má ešte dostatok energie na prevádzku, znova nabite
akumulátor. Zostávajúca kapacita akumulátora sa zobrazí správne. Ak sa však
akumulátor dlho používa v prostredí s vysokou teplotou, ak sa ponechá nabitý
alebo ak sa často používa, správne zobrazovanie stavu akumulátora sa neobnoví.
Indikátor zostávajúcej kapacity akumulátora používajte len ako orientačný údaj.
Skladovanie akumulátora
• Pred uskladnením akumulátor úplne vybite, a potom ho uložte na chladné a
suché miesto. Ak chcete zachovať funkčnosť akumulátora, aspoň raz do roka
akumulátor nabite, a potom ho úplne vybite vo fotoaparáte.
• Ak chcete akumulátor vybiť, ponechajte fotoaparát v režime prehrávania
prezentácie, kým sa akumulátor úplne nevybije.
• Ak chcete zabrániť korózii konektorov, skratu atď., pri prenášaní alebo
uskladnení akumulátora nezabudnite použiť plastové vrecúško, ktoré zabraňuje
kontaktu s kovovými materiálmi.
164SK
Pokračovanie r
Životnosť akumulátora
Obsah
• Životnosť akumulátora je limitovaná. Kapacita akumulátora sa s časom a
opakovaným používaním znižuje. Ak je skracovanie času použitia medzi
jednotlivými nabitiami výrazné, je pravdepodobne načase vymeniť akumulátor
za nový.
• Životnosť akumulátora sa u každého jedného akumulátora môže líšiť v závislosti
od prevádzkových a skladovacích podmienok a okolitého prostredia.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Vyhľadávanie
Menu
Register
165SK
Nabíjačka akumulátora
Obsah
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Vyhľadávanie
Menu
Register
• V nabíjačke akumulátora (je súčasťou dodávky) je možné nabíjať iba
akumulátory typu NP-FW (a žiadne iné). Iné akumulátory by mohli pri pokuse
o ich nabitie vytiecť, prehriať sa alebo vybuchnúť, čo vedie k riziku poranenia
elektrickým prúdom a popálenín.
• Vyberte nabitý akumulátor z nabíjačky akumulátora. Ak ponecháte nabitý
akumulátor v nabíjačke, životnosť akumulátora sa môže skrátiť.
• Indikátor CHARGE dodanej nabíjačky akumulátora bliká dvoma spôsobmi:
rýchle blikanie: indikátor sa opakovane rozsvecuje a zhasína v intervale 0,15 s.
pomalé blikanie: indikátor sa opakovane rozsvecuje a zhasína v intervale 1,5 s.
• Keď indikátor CHARGE rýchlo bliká, vyberte nabíjaný akumulátor, a potom
znova bezpečne vložte ten istý akumulátor do nabíjačky akumulátora. Ak
indikátor CHARGE znova rýchlo bliká, môže to naznačovať, že ide o chybu
akumulátora alebo ste vložili iný než špecifikovaný typ akumulátora.
Skontrolujte, či typ akumulátora zodpovedá špecifikovanému typu. Ak ide o
špecifikovaný typ akumulátora, vyberte akumulátor a nahraďte ho novým alebo
iným typom akumulátora a skontrolujte, či nabíjačka akumulátora pracuje
správne. Ak nabíjačka akumulátora pracuje správne, pravdepodobne došlo k
chybe akumulátora.
• Keď indikátor CHARGE bliká pomaly, znamená to, že nabíjačka akumulátora
dočasne zastavila nabíjanie a prešla do úsporného režimu. Nabíjačka
akumulátora zastaví nabíjanie a automaticky prejde do úsporného režimu, keď
je teplota mimo odporúčaného rozsahu prevádzkových teplôt. Keď sa teplota
vráti späť do zodpovedajúceho rozsahu, nabíjačka akumulátora obnoví
nabíjanie a indikátor CHARGE sa znova rozsvieti. Akumulátory odporúčame
nabíjať pri teplote okolitého prostredia od 10 °C do 30 °C.
• Ak je nabíjačka akumulátora znečistená, akumulátory sa nemusia správne
nabiť. Vyčistite nabíjačku akumulátora použitím suchej handričky alebo
podobným spôsobom.
166SK
Montážny adaptér
Obsah
Pomocou adaptéra montážny adaptér LA-EA1 (predáva sa samostatne) môžete k
fotoaparátu pripojiť objektív s adaptérom A-mount (predáva sa samostatne).
Podrobné informácie nájdete v návode na používanie, ktorý sa dodáva s
adaptérom montážny adaptér.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Vyhľadávanie
Menu
Poznámky
Register
• Montážny adaptér nie je možné použiť so všetkými objektívmi. Poraďte sa s obchodným
zástupcom spoločnosti Sony alebo v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti
Sony o tom, ktoré objektívy sú kompatibilné.
• Rýchlosť nepretržitého snímania statických záberov bude pomalšia,
Funkcia automatického zaostrovania objektívov s
adaptérom A-mount
Inovácia adaptéra montážny adaptér LA-EA1 (predáva sa samostatne) umožňuje
automatické zaostrovanie (funkcia Single-shot AF), keď je k fotoaparátu
pripojený objektív SAM alebo typu SSM s adaptérom A-mount. Automatické
zaostrenie (Single-shot AF) môžete použiť aj v režime nahrávania videozáznamu,
a to tak, že čiastočne stlačíte spúšť.
Poznámky
• Pri použití objektívu s adaptérom A-mount nemôžete použiť osvetlenie pre automatické
zaostrenie.
• Rýchlosť automatického zaostrenia bude nižšia v porovnaní s nasadením objektívu s adaptérom
E-mount.
(Pri pripojení objektívu s adaptérom A-mount bude automatické zaostrenie trvať od 2 do
7 sekúnd pri snímaní podľa podmienok pri meraní spoločnosťou Sony. Rýchlosť sa môže líšiť v
závislosti od objektu, okolitého svetla atď.)
• Počas nahrávania videozáznamu sa môžu nahrať aj zvuky objektívu a fotoaparátu, ktoré sú v
prevádzke. Môžete sa tomu vyhnúť tak, že postupne vyberiete položky [Menu] t [Setup] t
[Movie Audio Rec] t [Off].
• V závislosti od použitého objektívu alebo snímaného objektu sa môže stať, že zaostrenie
fotoaparátu môže trvať dlho alebo môže byť zložité.
167SK
Čistenie
* Nepoužívajte rozprašovač. Jeho použitie by mohlo spôsobiť poruchu.
Vyhľadávanie
Menu
• Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou vo vode a
prípadnú vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou. Pri čistení nepoužívajte
nasledovné prostriedky, pretože môžu spôsobiť poškodenie povrchovej úpravy
alebo obalu.
– Chemické produkty ako riedidlo, benzín, lieh, jednorazové handričky,
odpudzovače hmyzu, opaľovací krém alebo insekticídy a pod.
– Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na rukách vyššie uvedené chemikálie.
– Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v kontakte s gumovými produktmi alebo
výrobkami z vinylu.
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
• Nedotýkajte sa vnútorných súčastí fotoaparátu, ako sú napríklad kontaktné
plochy objektívu. Odstráňte prach z vnútornej časti otvoru pre objektív
pomocou komerčne dostupného ofukovača*. Podrobnosti o čistení obrazového
snímača nájdete na strane 129.
Obsah
Čistenie fotoaparátu
Čistenie objektívu
Register
• Nepoužívajte čistiaci roztok obsahujúci organické rozpúšťadlá, ako je napríklad
riedidlo alebo benzín.
• Pri čistení povrchu objektívu odstráňte prach pomocou komerčne dostupného
ofukovača. V prípade prachu prilepeného k povrchu ho opatrne odstráňte
jemnou handričkou alebo jemným papierom mierne navlhčeným v roztoku na
čistenie objektívu. Čistite ho špirálovitým pohybom od stredu objektívu k jeho
okrajom. Roztok na čistenie objektívu nestriekajte priamo na povrch objektívu.
168SK
Register
Register
Daylight Svg. ...................................................119
3D Sweep Panorama ....................................... 48
Delete ..........................................................28, 86
3D Viewing ..................................................... 143
Demo Mode ....................................................131
Obsah
Číselné
DISP ...................................................................35
Display Color ..................................................124
AF Illuminator ................................................. 97
Display Contents ..............................................35
AF/MF Select ................................................... 63
DMF ...................................................................63
Akumulátor „InfoLITHIUM“ ..................... 164
DPOF .................................................................96
Anti Motion Blur ............................................. 45
D-Range Opt. ...................................................83
Aperture ........................................................... 54
Drive Mode .......................................................56
Aperture Priority ............................................. 54
DRO/Auto HDR .............................................83
Area Setting ................................................... 120
Aspect Ratio .................................................... 75
E
Auto HDR ........................................................ 84
Enlarge Image ..................................................94
Auto Review .................................................... 99
Exposure Comp. ...............................................37
Autoflash .......................................................... 62
Autofocus ......................................................... 63
Autofocus Area ............................................... 65
Face Detection ..................................................68
File Number ....................................................134
Fill-flash .............................................................62
B
Flash Compensation ........................................82
Beep ................................................................ 117
Flash Mode ........................................................62
Blesk .................................................................. 62
Flash Off ............................................................62
Bracket: Cont. .................................................. 61
Flexible Spot .....................................................65
„BRAVIA“ Sync ........................................... 142
Folder Name ...................................................135
BULB ................................................................ 52
Format .............................................................133
C
G
Center ......................................................... 65, 81
Grid Line .........................................................100
Cleaning Mode ............................................... 129
Color filter ........................................................ 80
Color Space .................................................... 105
Color Temp. ..................................................... 80
Continuous Adv. ........................................ 32, 57
Contrast ............................................................ 85
CTRL FOR HDMI ....................................... 127
Custom ............................................................ 115
Custom White Balance ................................... 80
D
Date Format ................................................... 119
Date/Time Setup ............................................ 119
Register
Autofocus Mode .............................................. 66
F
Vyhľadávanie
Menu
Display Card Space ........................................139
AdobeRGB .................................................... 105
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
A
H
Hand-held Twilight ..........................................42
Help Guide Display .......................................121
High ISO NR ..................................................109
Histogram ........................................................103
I
Identifikácia súčastí ..........................................11
Ikony ..................................................................14
Image Data Converter SR ............................147
Image Data Lightbox SR ..............................148
Image Index ................................................38, 89
Image Size .........................................................73
Pokračovanie r
169SK
Peaking Color .................................................102
Intelligent Auto ............................................... 39
Peaking Level .................................................101
ISO .................................................................... 78
Photo Creativity ...............................................29
Picture Effect ..............................................31, 43
J
Playback Display ............................................126
JPEG ................................................................. 76
PMB .................................................................148
Obsah
Inštalácia ......................................................... 146
PMB Launcher ...............................................146
Počítač .............................................................144
Karta Eye-Fi ................................................... 140
Odporúèané prostredie ................................144
Portrait ...............................................................41
L
Power Save ......................................................122
Precision Dig. Zoom ........................................67
Language ........................................................ 118
Prednastavené vyváženie bielej farby ............80
LCD Brightness ............................................. 123
Prehrávanie .......................................................26
Left Key Setting ............................................. 111
Prehrávanie s posúvaním .................................47
Long Exposure NR ....................................... 108
Prehrávanie v televíznom prijímači ..............141
Prehrávanie zväčšených častí ..........................26
M
priame manuálne zaostrovanie .......................63
Macintosh ....................................................... 147
Priblíženie pri prehrávaní ................................26
Macro ................................................................ 41
Print .................................................................151
Manual Exposure ............................................ 51
Pripojenie
Manualfocus ..................................................... 63
Vyhľadávanie
Menu
Landscape ......................................................... 41
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
K
Poèítaè .........................................................149
Televízor .....................................................141
Brightness/Color .......................................... 21
Program Auto ...................................................55
Fotoaparát ..................................................... 20
Protect ...............................................................93
Image Size .................................................... 20
Prehrávanie ................................................... 21
Q
Setup ............................................................. 22
Quality ...............................................................76
Register
Menu ................................................................. 19
Shoot Mode .................................................. 19
Menu start ...................................................... 116
R
Metering Mode ................................................ 81
Rýchlosť uzávierky ...........................................53
MF Assist ........................................................ 104
RAW ..................................................................76
Movie Audio Rec .......................................... 110
Rear Sync. .........................................................62
Multi ............................................................ 65, 81
Recover Image DB ........................................138
N
Red Eye Reduction ..........................................98
Release w/oLens .............................................107
New Folder ..................................................... 137
Reset Default ..................................................132
Night Portrait ................................................... 41
Riešenie problémov .......................................152
Night View ........................................................ 41
Right Key Setting ...........................................112
O
Rotate ................................................................92
Rozostrenie pozadia ........................................30
Ovládacie koliesko .......................................... 17
Rozpoznávanie scén ...................................24, 39
P
S
pamäťová karta .............................................. 162
Saturation ..........................................................85
Panorama .......................................................... 46
Scene Selection .................................................41
Panorama Direction ........................................ 77
170SK
Pokračovanie r
Select Date ....................................................... 91
Select Folder .................................................... 90
Self-timer .................................................... 32, 59
Self-timer(Cont.) ............................................. 60
Obsah
Select Shooting Folder .................................. 136
Setup ................................................................. 22
Sharpness .......................................................... 85
Statický záber ............................................... 24
Videozáznam ................................................ 24
Shooting Tip List ............................................. 72
Shutter Priority ................................................ 53
Single-shot AF ................................................. 66
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
Shooting ............................................................ 24
Slide Show ........................................................ 87
Smile Detection ............................................... 70
Smile Shutter .................................................... 69
Soft key B Setting .......................................... 113
Soft key C Setting .......................................... 114
Soft Skin Effect .......................................... 32, 71
Vyhľadávanie
Menu
Slow Sync. ......................................................... 62
Softvérové tlačidlá ........................................... 18
Specify Printing ................................................ 96
Sports Action ................................................... 41
Spot ................................................................... 81
sRGB ............................................................... 105
Register
Speed Priority Cont. ........................................ 58
SteadyShot ...................................................... 106
Still/Movie Select ............................................. 88
Sunset ................................................................ 41
Sweep Panorama ............................................. 46
U
Upload Settings .............................................. 140
USB Connection ............................................ 128
V
Výstražné hlásenia ......................................... 158
Version ............................................................ 130
Volume Settings ............................................... 95
W
White Balance .................................................. 79
Wide Image .................................................... 125
Windows ......................................................... 146
171SK
Poznámky k licencii
Vyhľadávanie
Menu
Register
ŽIADNA INÁ LICENCIA NIE JE ZAHRNUTÁ A ANI BY NEMALA
PLATIŤ PRE INÉ POUŽITIE.
ĎALŠIE INFORMÁCIE VRÁTANE INFORMÁCIÍ SÚVISIACICH S
POUŽITÍM NA PROPAGAČNÉ, INTERNÉ A KOMERČNÉ ÚČELY A
ZÍSKANÍM LICENCIE JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA,
LLC.
POZRI:
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Vyhľadávanie
vzorových fotografií
TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ PODĽA MPEG-4 VISUAL
PATENT PORTFOLIO LICENCIE PRE OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ
POUŽÍVANIE SPOTREBITEĽOM NA ÚČELY
(i) KÓDOVANIA VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDOM MPEG-4
VISUAL („MPEG-4 VIDEO“)
ALEBO
(ii) DEKÓDOVANIA VIDEA MPEG-4, KTORÉ BOLO ZAKÓDOVANÉ
TÝM ISTÝM SPOTREBITEĽOM V RÁMCI OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ
AKTIVITY ALEBO KTORÉ BOLO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA
VIDEA S LICENCIOU OD SPOLOČNOSTI MPEG LA NA
POSKYTOVANIE VIDEA TYPU MPEG-4.
Obsah
Fotoaparát obsahuje softvér „C Library“, „Expat“, „zlib“, „dtoa“, „pcre“ a
„libjpeg“. Tento softvér poskytujeme na základe licenčných zmlúv s vlastníkmi
autorských práv. Na základe požiadaviek vlastníkov autorských práv na tieto
softvérové aplikácie sme povinní vás informovať o nasledujúcich skutočnostiach.
Prečítajte si, prosím, nasledovné časti.
Prečítajte si súbor „license1.pdf“ v priečinku „License“ na disku CD-ROM.
Nájdete v ňom licencie (v anglickom jazyku) pre softvér „C Library“, „Expat“,
„zlib“, „dtoa“, „pcre“ a „libjpeg“.
Informácie o aplikovanom softvéri GNU GPL/LGPL
Vo fotoaparáte je nainštalovaný softvér, pre ktorý platí nasledujúca licencia typu
GNU General Public License (ďalej len ako „GPL“) alebo typu GNU Lesser
General Public License (ďalej len „LGPL“).
Tieto informácie poukazujú na to, že máte právo na prístup, úpravy a ďalšiu
distribúciu zdrojových kódov pre tieto softvérové programy, a to na základe
licencií GPL/LGPL.
Zdrojové kódy sú dostupné na webe. Ak ich chcete prevziať, navštívte nasledujúce
adresy URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Zároveň vás upozorňujeme, aby ste nás nekontaktovali ohľadom obsahu
zdrojového kódu.
Prečítajte si súbor „license2.pdf“ v priečinku „License“ na disku CD-ROM.
Nájdete v ňom licencie (v anglickom jazyku) pre softvér „GPL“ a „LGPL“.
Na zobrazenie súboru vo formáte PDF je potrebný program Adobe Reader. Ak
ho nemáte nainštalovaný v počítači, môžete ho prevziať na webovej stránke
spoločnosti Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
172SK
Download PDF

advertising