Sony | DSC-H50 | Sony DSC-H50 Návod na použitie

Digitális fényképezőgép/Digitálny fotoaparát
Használati útmutató
Návod na používanie
HU
SK
DSC-H50
A magasabb szintű műveletek részletes ismertetését a CDROM-on található (mellékelt) „A Cyber-shot kézikönyve”
(PDF) és „Cyber-shot - A következő lépés”
dokumentumokban számítógép segítségével olvashatja.
Podrobnosti o pokročilejších operáciách si prečítajte v
dokumentoch „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ (PDF) a
„Ďalšie kroky – Cyber-shot“ na disku CD-ROM (dodáva sa)
s použitím počítača.
Kezelési útmutató
Kérjük, hogy a készülék használata előtt alaposan olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, hogy
később is tanulmányozhassa.
Návod na použitie
Než začnete fotoaparát používať, prečítajte si pozorne tento návod a uschovajte si ho pre prípadné
budúce použitie.
© 2008 Sony Corporation
3-295-473-11(1)
Magyar
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
[ Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
FIGYELEM!
Csak a megadott típusú akkumulátort/elemet
használja. Ellenkező esetben tűz vagy sérülés
keletkezhet.
Ne tegye ki az akkumulátorokat túlzott hőnek,
például napsütésnek, tűznek vagy hasonlónak.
\
Az európai vásárlók
figyelmébe
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
átjátszókábellel használják.
[ Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
[ Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy
húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
2
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Kapcsolódó tartozékok: Távirányító
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
elemek helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket,
ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok
megőrzése érdekében elengedhetetlen az
energiaellátás folyamatosságának biztosítása,
csak az arra felkészült szerviz állomány
cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa el azt
az arra kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
[ Megjegyzés az EU-s irányelveket
követő országokban élö
vásárlóink számára
A termék gyártója a Sony Corporation (címe:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japán). EMC- és termékbiztonsági ügyekben
a hivatalos márkaképviseletet a Sony
Deutschland GmbH (címe: Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) látja
el. Kérjük, hogy minden szerviz- és
garanciakérdéssel a különálló szerviz- és
garanciadokumentumban megadott címen
keresse fel munkatársainkat.
HU
3
Tartalomjegyzék
Megjegyzések a fényképezőgép használatával kapcsolatban ........................ 5
Az első lépések ............................................................................... 7
A mellékelt tartozékok ellenőrzése ................................................................ 7
Napellenző/Távirányító ................................................................................. 8
1 Az akkumulátor előkészítése ................................................................... 10
2 Az akkumulátor/„Memory Stick Duo” memóriakártya (nem mellékelt tartozék)
behelyezése ............................................................................................. 11
3 A fényképezőgép bekapcsolása/az óra beállítása .................................... 13
Felvételek készítése ...................................................................... 14
Üzemmód-tárcsa/Zoom/Vaku/Makró/Önkioldó/Kijelző ................................ 15
Fényképezés Mosoly exponálás üzemmódban ........................................... 19
Felvételkészítés manuális beállítással .......................................................... 20
Képek megtekintése/törlése ........................................................ 22
Ismerkedés a funkciókkal – HOME/Menü ................................... 25
A HOME képernyő használata ................................................................... 25
HOME elemek ........................................................................................... 26
A menüelemek használata ......................................................................... 27
Menüelemek.............................................................................................. 28
A számítógép használata ............................................................. 30
Az USB kapcsolathoz és a (mellékelt) szoftverrel használható operációs
rendszerek ................................................................................................ 30
Megtekintés „A Cyber-shot kézikönyve” ..................................................... 31
A képernyőn megjelenő kijelzések .............................................. 32
Az akkumulátor élettartama és a memóriakapacitás ................ 35
Az akkumulátor üzemideje és a felvehető/megtekinthető képek száma ........ 35
Rögzíthető fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje ...................... 36
Hibaelhárítás .................................................................................. 37
Akkumulátor, áramforrás ............................................................................ 37
Fényképek/mozgóképek felvétele .............................................................. 38
Képek megtekintése ................................................................................. 39
Óvintézkedések ............................................................................. 40
Műszaki adatok ............................................................................. 41
4
Megjegyzések a fényképezőgép használatával kapcsolatban
[ A belső memória és a „Memory
Stick Duo” mentése
Ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, és ne
távolítsa el a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát, ha világít a
memóriaműködés-jelző. Ellenkező esetben a
belső memória vagy a „Memory Stick Duo”
memóriakártya megsérülhet. Az adatok
védelme érdekében készítsen biztonsági
másolatot.
[ Megjegyzések a felvétellel/
lejátszással kapcsolatban
• Mielőtt megkezdené bármilyen esemény
felvételét, készítsen próbafelvételt, hogy
megbizonyosodjék a készülék helyes
működéséről.
• Ez a fényképezőgép nem porálló, nem
cseppálló és nem is vízálló. A fényképezőgép
használatba vétele előtt olvassa el az
„Óvintézkedések” (40. oldal) című fejezetet.
• A fényképezőgépet ne tegye ki víznek. Ha
víz jut a fényképezőgépbe, az hibás
működést okozhat. Bizonyos esetekben a
fényképezőgép nem javítható meg.
• Ne fordítsa a fényképezőgépet a nap, vagy
más nagyon fényes fényforrás felé. Ha így
tesz, az a fényképezőgép hibás működését
eredményezheti.
• Ne használja a fényképezőgépet olyan hely
közelében, amely erős rádióhullámokat
gerjeszt, vagy sugárzást bocsát ki.
Előfordulhat, hogy ilyen helyen a
fényképezőgép nem képes megfelelően
felvenni vagy lejátszani.
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgép
homokos vagy poros helyen hibásan
működik.
• Ha pára csapódna le rá, akkor azt a
fényképezőgép használata előtt távolítsa el
(40. oldal).
• Ne rázza, ne üsse hozzá semmihez a
fényképezőgépet. Hibás működést okozhat,
és nem készíthet képeket. Továbbá a
felvételre szolgáló adathordozó nem lesz
használható, vagy a képadatok
megsérülhetnek.
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku felületét.
A vaku hőkibocsátása miatt a vaku felületén
lévő szennyeződés elszíneződhet, illetve
rátapadhat a vaku felületére, így a
kibocsátott fény nem lesz elegendő.
[ Megjegyzések az LCDképernyővel, az LCD-keresővel
és az objektívvel kapcsolatban
• Az LCD-képernyő és az LCD-kereső
rendkívül fejlett gyártástechnológiával
készült, így a ténylegesen működő
képpontok aránya több mint 99,99%. Ennek
ellenére kis fekete pontok és/vagy (fehér,
piros, kék vagy zöld színű) fényes pontok
jelenhetnek meg az LCD-képernyőn vagy az
LCD-keresőn. Ezek a pontok, amelyek a
gyártási folyamat természetes velejárói,
egyáltalán nem befolyásolják a felvételt.
• Ha alacsony az akkumulátorok töltöttségi
szintje, a fényképezőgép nem állítja be az
objektívet. Helyezzen teljesen feltöltött
akkumulátorokat a fényképezőgépbe, majd
ismét kapcsolja be a készüléket.
• A fényképezőgépet ne az LCD-képernyőnél
fogva tartsa.
HU
[ Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásával kapcsolatban
• Ez a fényképezőgép megfelel a JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) által
előírt DCF (Design rule for Camera File
system) általános tervezési szabványnak.
• A Sony nem garantálja, hogy a más
készülékkel készített vagy szerkesztett
képek lejátszhatók a fényképezőgéppel,
vagy más készülék lejátssza az ezzel a
fényképezőgéppel felvett képeket.
5
[ A szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
Televíziós műsorokat, filmeket,
videoszalagokat és egyéb anyagokat gyakran
szerzői jog véd. Ilyen anyagok engedély
nélküli felvétele a vonatkozó jogszabályokba
ütközhet.
[ A károsodott tartalomért vagy a
felvétel sikertelenségéért nem
vállalunk felelősséget
A Sony a felvétel tartalmáért nem nyújt
ellenszolgáltatást, ha a felvétel vagy a lejátszás
a készülék vagy az adathordozó stb. hibájából
nem valósul meg.
6
Az első lépések
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
• Akkumulátortöltő BC-CSGB/BC-CSGC
(1)
• Vállpánt (1)
• Távirányító (1)
• Tápkábel (1)
(nem mellékelt tartozék az USA-ban és
Kanadában)
• Napellenző (1)/Adaptergyűrű (1)
• Akkumulátor NP-BG1 (1)/Akkumulátortartó (1)
• USB, A/V-kábel a többcélú csatlakozóhoz
(1)
HU
• Lencsevédő (1)/Lencsevédő szíj (1)
• CD-ROM (1)
– Cyber-shot alkalmazás
– „A Cyber-shot kézikönyve”
– „Cyber-shot - A következő lépés”
• Használati útmutató (ez az útmutató) (1)
A fényképezőgép leesésének és károsodásának elkerülése érdekében csatlakoztassa a
vállpántot és a lencsevédőt.
7
Napellenző/Távirányító
[ A napellenző felhelyezése
1
2
3
4
1 Az adaptergyűrűt (A) kikapcsolt készülékre csatlakoztassa.
2 Forgassa el az adaptergyűrű [a] területét a nyíl irányába, és helyezze az 1. jelzést a
2. jelzéshez.
3 Helyezze a napellenző (B) 3. jelzését a 2. jelzéshez, és csatlakoztassa a
napellenzőt. Forgassa el a napellenzőt a nyíl irányába, amíg a helyére nem kattan.
4 Ellenőrizze, hogy a „TOP” jelzés az ábra szerint helyezkedik-e el.
A napellenző az ábra szerint rögzíthető megfelelően.
• A napellenző (B) csatlakoztatása után az adaptergyűrű [a] része nem forgatható el. Ha a
napellenző nem megfelelően csatlakozik, a képernyő sarkán sötét árnyékok jelennek meg.
Távolítsa el a napellenzőt, és kezdje újra a 2. lépéstől.
A napellenző tárolása
Helyezze el a napellenzőt a jobb oldalon található ábra
szerint, és forgassa el az óramutató járásával megegyező
irányban, amíg kattanást nem hall.
8
[ Távirányító
A távirányítóval könnyen kezelheti a fényképezőgépet.
A Jeladó
B HOME gomb
C
(Diabemutató) gomb
D MENU gomb
E SHUTTER gomb
F felvételkészítéshez: Zoom (W/T)
gomb
megtekintéshez: / (Lejátszási
zoom) gomb/
(Áttekintő/index)
gomb
G Vezérlőgomb
H Távérzékelő
HU
Megjegyzés
A távirányító használatba vétele előtt távolítsa el a
szigetelő lapot.
Szigetelő lap
A távirányító elemének cseréje
1 Tartsa lenyomva a fület, körmét illessze a résbe, és
húzza ki az elemtartó-fedelet.
2 Tegyen be egy új elemet úgy, hogy a + vége felfelé
nézzen.
Fül
3 Kattanásig tolja vissza az elemtartót a
távirányítóba.
FIGYELEM
Ha nem megfelelően bánik vele, az elem felrobbanhat. Ne töltse, ne szedje szét és ne
dobja tűzbe!
• Ha lemerülőben van a lítium elem, a távirányító hatótávolsága lerövidül, sőt az is előfordulhat,
hogy a távirányító nem működik megfelelően. Ilyen esetben az elemet cserélje ki egy Sony
CR2025 típusú lítium elemre.
Ha másfajta elemet használ, az tüzet vagy robbanást okozhat.
9
1 Az akkumulátor előkészítése
Az USA-ban és Kanadában
Az USA-n és Kanadán kívüli országokban
Csatlakozódugó
ɟ
ɟ
CHARGE kijelző
CHARGE kijelző
Tápkábel
1 Tegye be az akkumulátort az akkumulátortöltőbe.
2 Az akkumulátortöltőt csatlakoztassa a fali csatlakozóaljzathoz.
Felgyullad a CHARGE töltésjelző, és elkezdődik a töltés.
Amikor kialszik a CHARGE lámpa, a töltés véget ért (normál töltés).
Ha még hozzávetőlegesen egy órán át tovább tölti az akkumulátort (teljes feltöltés), akkor a
töltése kissé tovább tart.
[ Töltési idő
Teljes feltöltés
Normál töltés
Kb. 330 perc
Kb. 270 perc
• A fenti táblázaton az látható, hogy mennyi idő szükséges a teljesen lemerült akkumulátor teljes
feltöltéséhez 25 °C hőmérsékleten. Bizonyos körülmények között a töltés ennél tovább is tarthat.
• A felvehető képek számát lásd a 35. oldalon.
• Az akkumulátortöltőt csatlakoztassa a legközelebbi fali csatlakozóaljzathoz.
• Ha a CHARGE jelző nem is világít, az akkumulátortöltő feszültség alatt áll mindaddig, amíg azt ki
nem húzza a fali konnektorból. Ha az akkumulátor töltő használata közben üzemzavart tapasztal,
akkor azonnal húzza ki a csatlakozódugót a fali konnektorból, hogy áramtalanítsa a készüléket.
• Amikor a töltés véget ér, húzza ki a hálózati tápkábelt a fali csatlakozóaljzatból, és az
akkumulátortöltőből vegye ki az akkumulátort.
• Használatát kompatibilis Sony akkumulátorral tervezték.
10
2 Az akkumulátor/„Memory Stick Duo” memóriakártya
(nem mellékelt tartozék) behelyezése
ɟ A terminált az objektív felé ɠ
Akkumulátor/„Memory
Stick Duo” védőfedél
fordítva helyezze be a
„Memory Stick Duo”
kártyát, amíg az a helyére
nem kattan.
Tegye be az akkumulátort,
miközben annak végével
lenyomva tartja az
akkumulátorkioldó gombot.
1 Az akkumulátor/„Memory Stick Duo” kivétele.
HU
2 Helyezze be a „Memory Stick Duo” memóriakártyát (nem mellékelt
tartozék).
3 Tegye be az akkumulátort.
4 Zárja le az akkumulátor/„Memory Stick Duo” védőfedelét.
[ Ha nincs „Memory Stick Duo” a készülékben
A fényképezőgép a belső memóriát (kb. 15 MB) használja képek rögzítéséhez/
lejátszásához.
11
[ Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése
A POWER gombbal kapcsolja be a fényképezőgépet, és az LCD-képernyőn
ellenőrizze a hátralevő üzemidőt.
Az
akkumulátor
hátralévő
üzemidejének kijelzője
Állapot
Az
akkumulátor
töltésszintje
megfelelő
Az
akkumulátor
majdnem
teljesen
töltött
Az
akkumulátor félig
töltött
Az
akkumulátor
töltésszintje
alacsony, a
felvétel/
lejátszás
hamarosan
leáll.
Cserélje ki az
akkumulátort
teljesen töltött
akkumulátorral,
vagy töltse fel az
akkumulátort.
(A figyelmeztető
szimbólum villog.)
• Ha NP-FG1 akkumulátort (nem mellékelt tartozék) használ, a fennmaradó akkumulátorszint
jelzés után a perc is megjelenik (
60 p.).
• Mintegy egy percig tart, amíg a hátralévő üzemidő helyes kijelzése megjelenik.
• Bizonyos körülmények között, és a használattól függően a fennmaradó töltésszint kijelző nem
mindig mutat helyes értéket.
• A fényképezőgép első alkalommal történő bekapcsolásakor megjelenik az Óra beállítás képernyő
(13. oldal).
[ Az akkumulátor eltávolítása/„Memory Stick Duo”
Az akkumulátor/„Memory Stick Duo” kivétele.
„Memory Stick Duo”
Akkumulátor
Győződjék meg arról, hogy nem
világít a memóriaműködés-jelző,
majd nyomja meg egyszer a „Memory
Stick Duo” memóriakártyát.
Tolja el az akkumulátorkioldó gombot.
Vigyázzon, nehogy leejtse az
akkumulátort.
• Ha a memóriaműködés-jelző világít, soha ne vegye ki az akkumulátort/„Memory Stick Duo”
memóriakártyát. Ez a „Memory Stick Duo”/belső memória adatainak károsodását okozhatja.
12
3 A fényképezőgép bekapcsolása/az óra beállítása
POWER gomb
1
2
3
z gomb
ɟ Vezérlőgomb
HOME gomb
1 Nyomja meg a POWER gombot.
2 A vezérlőgombbal állítsa be az órát.
HU
1 A v/V résszel válassza ki a dátum formátumát, majd nyomja meg a z részt.
2 A b/B résszel válassza ki az egyes elemeket, a v/V segítségével állítsa be a
számértékeket, majd nyomja meg a z részt.
3 Válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a vezérlőgomb z részét.
• Ez a fényképezőgép nem tudja a fényképekre rátenni a dátumot. A CD-ROM lemezen
(mellékelt) található „Picture Motion Browser” segítségével a képeket dátummal nyomtathatja ki
vagy mentheti el.
• Az éjfél jelölése 12:00 AM, a délé pedig 12:00 PM.
[ A dátum és az idő módosítása
Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza az [
(Beáll.ok) képernyőn (25. és 26. oldal).
Óra beállítások] beállítást a
[ A bekapcsolt állapottal kapcsolatos megjegyzések
• Amint az akkumulátort behelyezte a fényképezőgépbe, a működés elkezdéséig egy kis időre lehet
szükség.
• Ha a fényképezőgépet akkumulátorról üzemelteti és kb. három percig nem használja, a készülék
automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze az akkumulátor lemerülését (automatikus kikapcsolási
funkció).
13
Felvételek készítése
Vaku
Kereső
Önkioldó lámpa /
Mosoly exponálás lámpa
ɠ Exponáló gomb
Mikrofon
Üzemmód-tárcsa
Makró gomb
DISP gomb
W/T (Zoom) gomb
MENU gomb
Vaku gomb
Önkioldó gomb
Vezérlő gomb
Állványcsatlakozó (alul)
1 Az üzemmódtárcsán válassza ki a kívánt funkciót.
Fényképezéskor (Autom. beállítás üzemmód): Válassza a következőt:
Mozgókép felvételekor: Válassza az
üzemmódot.
.
2 A bemozdulás elkerüléséhez a könyökét szorítsa a testéhez, amikor a
fényképezőgépet tartja.
A tárgyat állítsa a
keresőkeret közepére.
3 Készítse el a felvételt az exponáló gomb segítségével.
Fényképezéskor:
1 A fókuszáláshoz félig nyomja le
és tartsa úgy az exponáló gombot.
Az z (AE/AF rögzítés) kijelző
(zölden) villog, hangjelzés hallható,
majd a rögzítés kijelzője abbahagyja a
villogást, és folyamatosan világít.
AE/AF rögzítés kijelzése
2 Nyomja le teljesen az exponáló
gombot.
Mozgókép felvételekor:
Nyomja le teljesen az exponáló gombot.
A rögzítés leállításához ismét nyomja le teljesen az exponáló gombot.
• A legkisebb felvételi távolság kb. 1 cm (W)/120 cm (T) (a lencse elejétől mérve).
14
Üzemmód-tárcsa/Zoom/Vaku/Makró/Önkioldó/Kijelző
[ Az üzemmódtárcsa használata
Állítsa az üzemmódtárcsát a kívánt funkcióra.
Autom. beállítás
Lehetővé teszi, hogy automatikusan beállított értékekkel készítsen felvételt.
Egyszerű fényképezés
Lehetővé teszi a felvételek jól látható kijelzésekkel történő elkészítését.
• Az akkumulátor teljesítménye gyorsabban csökken, mert az LCD-háttérfény fényereje
automatikusan megnő.
• Nem tud képeket készíteni a keresővel.
P Automatikus program
Lehetővé teszi, hogy az automatikusan beállított expozícióval (a zársebességgel és a
rekesznyílás-értékkel) készítsen felvételt. A menü használatával más beállításokat is megadhat.
S Zársebesség vezérelt felvétel
Segítségével a zársebesség manuális megadása után fényképezhet.
A Rekesznyílás vezérelt felvétel
Segítségével a rekesznyílás érték manuális megadása után fényképezhet.
M Kézi expozíciós felvétel
Segítségével az expozíció manuális megadása után fényképezhet.
Mozgókép ü.mód
HU
Lehetővé teszi mozgókép felvételét hanggal együtt.
Nagyérzékenység
Fényképek készítése rosszabb fényviszonyok mellett is vaku nélkül.
Mosoly exponálás
Amint a fényképezőgép mosolyt érzékel, a zár automatikusan kiold. A részleteket lásd a 19.
oldalon.
Portré
Elmossa a hátteret, de élesen hagyja a témát.
Mesterfokú sport fényképek
Fényképek készítése a téma mozgásának felbecsülésével és a fókusz beállításával.
SCN* Jelenet
Kiválaszt egy beállítást a Jelenet menüből.
* Jelenet SCN üzemmódban
A MENU gombbal jelölje ki a kívánt beállítást.
Tájkép
Távoli tárgyra fókuszált fényképek készítése.
Szürkületi portré
Az éjszakai hangulat elvesztése nélkül éles portré készítése sötét helyen.
Szürkület
Éjszakai felvételek készítése az éjszakai hangulat elvesztése nélkül.
Tengerpart
Tengerparti vagy tóparti felvételek készítése élénk színű vízfelülettel.
Hó
Havas tájak fényképezése tisztább fehér színnel.
15
Tűzijáték
Tűzijátékok felvétele a maguk teljes pompájában.
[ W/T Zoomolás
A T megnyomásával zoomolhat, a W gomb megnyomásával pedig visszaállíthatja a
zoomolást.
Ha a gombot csak enyhén nyomja le, akkor a gép lassan zoomol, ha teljesen lenyomja,
akkor gyorsan.
[
Vaku (Vaku üzemmód választása fénykép készítéséhez)
Addig nyomogassa a vezérlőgomb B ( ) részét, amíg ki nem választotta a kívánt
üzemmódot.
: A vaku automatikus
Akkor villan, ha nincs elegendő fény vagy ellenfény van (gyári beállítás).
: Vaku bekapcsolva
: Lassú szinkron (Vaku bekapcsolva)
A zársebesség lassú, hogy sötét helyen a vaku fénycsóváján kívül eső háttér is tisztán látható
legyen a képen.
: Vaku kikapcsolva
• A vaku automatikusan felugrik és villan. Használat után csukja vissza kézzel a vakut.
[
Makró (Közelkép készítése)
Addig nyomogassa a vezérlőgomb b (
üzemmódot.
) részét, amíg ki nem választotta a kívánt
: Auto
A fényképezőgép automatikusan beállítja a fókuszt, a távoli témáktól a közeli témákig.
Normál esetben a fényképezőgépet állítsa erre az üzemmódra.
: makró
A fényképezőgép a fókuszt a közeli témák előtérbe helyezésével állítja be. Közeli témák
fényképezésekor használja a Makró be lehetőséget.
[
Az önkioldó használata
Addig nyomogassa a vezérlőgomb V (
üzemmódot.
) részét, amíg ki nem választotta a kívánt
: Nem használja az önkioldót
: 10 másodperces késleltetés
: 2 másodperces késleltetés
Nyomja meg az exponáló gombot: ekkor villogni kezd az önkioldó kijelzője, és a zár
működésbe lépéséig hangjelzés hallható.
16
[ DISP A képernyő tartalmának módosítása
Nyomja meg a vezérlőgomb v (DISP) részét.
A v (DISP) gomb egy-egy megnyomására a képernyő tartalma és a fényerő a
következőképp változik:
Kijelzések bekapcsolva
r
Kijelzések bekapcsolva*
r
Hisztogram bekapcsolva*
r
Kijelzések kikapcsolva*
* Ha felerősíti az LCD háttérvilágítását.
[ Fényképezés sötétben
A Night Shot segítségével sötétben fényképezhet anélkül, hogy a vakut kellene
használnia.
Állítsa a NIGHTSHOT kapcsolót az ON állásba.
HU
NIGHTSHOT kapcsoló
[ Fényképkészítés a keresővel
A FINDER/LCD gombbal kiválaszthatja, hogy a kereső vagy az LCD-képernyő
segítségével készít-e fényképet. A kereső használatakor kép nem jelenik meg az LCDképernyőn. Állítson a kereső beállító tárcsán, amíg a kép tisztán jelenik meg a
keresőben, majd fényképezzen.
FINDER/LCD gomb
Kereső beállító tárcsa
17
[ Az LCD-képernyő szögének beállítása
Az LCD-panel szöge állítható, így különböző fényképezési helyzetekben használható.
• Ha az LCD-kijelzőt túlerőlteti a mozgási tartományon, az hibás működést eredményezhet.
18
Fényképezés Mosoly exponálás üzemmódban
Amint a fényképezőgép mosolyt érzékel, a zár automatikusan kiold.
1 Az üzemmód tárcsával válassza ki a
(Mosoly exponálás) üzemmódot.
2 Irányítsa a fényképezőgépet a téma felé, és a téma élesítéséhez nyomja le
félig az exponáló gombot.
3 A Mosolykeresés beállításához nyomja le teljesen az exponáló gombot.
A Mosoly exponálás készenléti módba lép.
Mosolykeresés jel/Képek száma
Mosolykeresés keret (narancssárga)
Mosolyérzékelés mértéke kijelzés
Az aktuális mosolyszintet jelzi.
A mosolyszint valahányszor eléri a Mosolyérzékelés mértéke beállításban megadott
értéket (amit a b jelez), a fényképezőgép automatikusan exponál, és akár hat képet is
rögzít. A kép felvétele után kigyullad a Mosoly exponálás lámpa .
HU
4 A kilépéshez a Mosoly exponálás üzemmódból, nyomja le teljesen az
exponáló gombot.
• Ha a Mosoly exponálás készenléti módban van, a Rögzítés lámpa (narancssárga) villog.
• A Mosoly exponálás üzemmódban történő felvételkészítés automatikusan befejeződik, ha a
„Memory Stick Duo” vagy a belső memória megtelik, vagy hat képet rögzített.
• A [Mosolykeresés] gombbal kiválaszthatja azt az alanyt, aki elsőbbséget élvez a
mosolyérzékeléshez (28. oldal).
• Ha a rendszer nem érzékel mosolyt, állítson a [Mosolyérzékelés mértéke] beállításon (28. oldal).
• A fényképezőgép automatikusan elkészíti a képet, ha a mosolykeresés keretben (narancssárga) az
exponáló gomb teljes lenyomását követően egy személy elmosolyodik.
• A kép nem mindig lesz éles, ha az exponáló gomb teljes lenyomását követően módosul a
fényképezőgép és az alany közötti távolság. A megfelelő expozíció nem mindig érhető el, ha a
környezet fényereje módosul.
• Az arcok nem érzékelhetők megfelelően ha:
– a környezet túl sötét vagy túl világos.
– az arcokat napszemüveg, álarc, sapka stb. takarja el.
– az alanyok nem állnak szemben a fényképezőgéppel.
• A felvételi körülményektől függően előfordulhat, hogy a készülék a mosolyt nem ismeri fel
megfelelően.
• A Digitális zoom nem használható.
• A zoommérték nem módosítható, ha a Mosoly exponálás készenlétben van.
19
Felvételkészítés manuális beállítással
[ A tárcsakerék használata
A tárcsakerék segítségével a következő beállításokat módosíthatja.
• ISO-érték
• Zársebesség
• Rekesznyílás értéke
• Expozíció érték (EV)
AF tartománykereső• AF tartománykereső-keret kijelzés
keret kijelzés
Expozíció érték
Rekesznyílás értéke
Zársebesség
– A kézi élességállítás lehetővé teszi, hogy
meghatározott távolságról készítsen
felvételeket.
ISO-érték
Választás
Tárcsakerék
Beállítás
Vezérlőgomb
Válassza ki a kívánt elemet
1 Forgassa el a tárcsakereket a beállítani kívánt elem
kiválasztásához.
Mozgassa a sárga V jelzést a kívánt elem kiválasztásához.
2 Nyomja meg a vezérlőgomb z részét.
Az érték sárgára vált.
Forgassa el a tárcsakereket az érték beállításához, miközben az éték sárgán világít.
A megjelenő érték beállított.
3 További elemek beállításához nyomja meg a z gombot, majd hajtsa végre a következő
műveleteket.
Azok az elemek, amelyek nem választhatók ki, szürke színben jelennek meg.
20
[ Sorozatkép mód/Sorozat mód
Meghatározza, hogy a fényképezőgép sorozatképet/sorozatot készítsen, amikor
megnyomja az exponáló gombot, vagy sem.
Addig nyomogassa a
/BRK (FELV. ümód) gombot, amíg ki nem választotta a kívánt
üzemmódot.
/BRK (FELV. ümód) gomb
: Normál
Nem készít folyamatosan felvételt.
: Sorozatkép
Amikor lenyomja és lenyomva tartja az exponáló gombot, a fényképezőgép legfeljebb 100
képből álló képsorozatot készít gyors egymásutánban.
BRK: Sorozat
HU
Három képsorozatot rögzít az Expozíció, F.egyensúly vagy Szín üzemmód helyen kiválasztott
sorozatfelvétel-típus esetén.
• Adja meg a sorozatfelvétel típusát a menüképernyőn a [Sorozatkép kombináció] funkció
használatával (28. oldal).
• A vaku állása:
(Nincs vaku).
[ A fénymérési mód kiválasztása
Kiválasztja a fénymérési módot, amely megadja, hogy a készülék a tárgy melyik részén
mérje a fényerőt az expozíció meghatározásához.
Addig nyomogassa a
(Fénymérési mód) gombot, amíg ki nem választotta a kívánt
üzemmódot.
(Fénymérési mód) gomb
: Több
Meghatározza az expozíciót a teljes kép fényereje alapján.
: Közép
Meghatározza az expozíciót a kép közepének fényereje alapján.
: Pontszerű (csak fénykép esetén)
Csak a téma egy részén méri a fényerőt.
A + (A pontszerű fénymérés célkeresztje) jelet állítsa arra a részre, amelynek a fényerejét meg
szeretné mérni a képen.
• A fénymérési módot csak akkor választhatja ki, ha az [Arcfelismerés] beállítása [Ki] (28. oldal).
21
Képek megtekintése/törlése
(Lejátszás) gomb
(Áttekintő/index)/
(Lejátszási zoom) gomb
(Diabemutató) gomb
(Lejátszási zoom) gomb
Többcélú csatlakozó
(oldal)
MENU gomb
ɟ Vezérlőgomb
Hangszóró
(az LCD-kijelző alatt)
1 Nyomja meg a
HOME gomb
(Lejátszás) gombot.
Ha kikapcsolta a fényképezőgépet és megnyomja a
automatikusan lejátszás üzemmódban bekapcsol. A
üzemmódra válthat.
gombot, a fényképezőgép
gomb megnyomásával felvételi
2 A vezérlőgomb b/B részével válasszon ki egy képet.
Mozgókép:
Mozgókép lejátszásához nyomja meg a z részt. (A lejátszás leállításához ismét nyomja meg a z
részt.)
Az előrecsévéléshez nyomja meg a B gombot, a visszacsévéléshez pedig a b gombot. (Ha vissza
kíván térni a normál lejátszáshoz, nyomja meg a z részt.)
A hangerőszabályzás képernyőt a V gomb megnyomásával jelenítheti meg, majd a b/B gomb
megnyomásával beállíthatja a hangerőt.
• A régebbi Sony modellekkel készített felvételek nem mindig játszhatók le.
Nyomja meg a HOME gombot, válassza a [
Mappa megtek.] elemet a
(Képeket tekint
meg) helyen, majd játssza le a képeket.
• A tárcsakerék elforgatásával egyszerűen megtekintheti a következő/előző képet.
[
Képek törlése
1 Jelenítse meg a törölni kívánt képet, majd nyomja meg a MENU gombot.
2 A vezérlőgomb v/V részével válassza ki a [Töröl] menüpontot, a b/B résszel
válassza ki a [E képet] opciót, és nyomja meg a z részt.
3 A vezérlőgomb v részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a z
részt.
[
Felnagyított kép megtekintése (zoomolás lejátszáskor)
Amikor éppen egy fényképet jelenít meg, nyomja meg a
gombot. Visszaálláshoz
nyomja meg a
gombot.
Állítsa be a részletet a következővel: v/V/b/B.
A lejátszási nagyítás visszavonásához nyomja meg a z gombot.
22
[
Áttekintő/index képernyő megtekintése
Az áttekintő (index) képernyő megjelenítéséhez nyomja meg az
(Áttekintő/index)
gombot, amikor a képernyőn egy fénykép látható.
Majd válasszon ki egy képet a vezérlőgomb v/V/b/B részével.
Ha vissza kíván térni az egyképes képernyőhöz, nyomja meg a z részt.
• Alapértelmezett beállításban a képek Dátum szerint („Memory Stick Duo” használatakor) vagy
Mappa megtek. szerint jelennek meg (a belső memória használatakor).
„Memory Stick Duo” használatakor módosíthatja a Megtekintő üzemmód beállítást, ha
kiválasztja a
(Képeket tekint meg) elemet a HOME képernyőn (26. oldal).
• Valahányszor megnyomja az
(Áttekintő/index) gombot, megváltozik a képernyőn látható
képek száma.
[ Képek törlése áttekintő (index) üzemmódban
1 Miközben a kijelzőn az áttekintő (index) képernyő látható, nyomja meg a MENU
gombot.
2 A vezérlőgomb v/V részével válassza ki a [Töröl] menüpontot, a b/B résszel
válassza ki a [Többszörös képek] opciót, és nyomja meg a z részt.
3 A v/V/b/B gombbal válassza ki a törölni kívánt fényképet, majd nyomja meg a z
gombot.
HU
A
a jelölőnégyzeten bekapcsolt állapotban van.
A választás törléséhez válassza ki a törlésre kijelölt fényképet, majd ismét nyomja meg a z
gombot.
4 A MENU vezérlőgomb v részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja
meg a z részt.
• A dátum/mappa összes fényképének törléséhez a 2. lépésben válassza a [Minden képet a
dátumokban]/[Minden ebben a mappában] lehetőséget, majd nyomja meg a z gombot.
[
Képsorozat lejátszása trükkökkel és zenével (Diabemutató)
1 Nyomja meg a
(Diabemutató) gombot.
Megjelenik a beállítás képernyő.
2 Nyomja meg újból a
• Egyenértékű a
(Diabemutató) gombot.
(Diabemutató) gomb megnyomásával a távirányítón.
A zene a [Trükkök] elemmel együtt változik. A zenét átviheti vagy kedvenc zenére
módosíthatja.
Zeneátvitelhez és zenecseréhez az alábbi lépések szükségesek.
1 Nyomja meg a HOME gombot. Válassza ki a [
itt:
(Diabemutató) (25. és 26. oldal).
Zene eszköz] t [Zene letölt.] elemet
2 Telepítse a szoftvert a számítógépre a mellékelt CD-ROM lemezről.
3 Csatlakoztassa a kamerát az USB-kábellel a számítógéphez.
4 Indítsa el a számítógépre telepített „Music Transfer” programot, és módosítsa a zenét.
A zenemódosítással kapcsolatos részletekért tekintse meg a „Music Transfer” súgóját.
23
[ Képek megtekintése TV-készüléken
A többcélú csatlakozó kábelével (mellékelt) csatlakoztassa a fényképezőgépet a
televízióhoz.
A többcélú csatlakozóhoz
Az audió/
videóbemeneti
aljzathoz
A többcélú csatlakozó kábele (mellékelt)
HD (High Definition) TV-n történő megtekintéshez HD kimeneti adapter kábel (nem
mellékelt tartozék) szükséges.
• Ha a képméret [16:9], akkor a képeket a HD TV teljes képernyőjét betöltve játszhatja le.
• [HD(1080i)] jelformátumban kivitt mozgóképek nem tekinthetők meg. Mozgóképek készítésekor
a [COMPONENT] elemet állítsa [SD] lehetőségre.
24
Ismerkedés a funkciókkal – HOME/Menü
A HOME képernyő használata
A HOME képernyő a fényképezőgép összes funkciójának alapképernyője; a képernyő
a felvételi/lejátszási üzemmódtól függetlenül mindig elérhető.
z gomb
ɟ ɠ Vezérlőgomb
HOME gomb
HU
1 A HOME gombot megnyomva jelenítse meg a HOME képernyőt.
Kategória
Menüelem
Útmutató
2
A vezérlőgomb b/B részével válasszon ki egy kategóriát.
3 A vezérlőgomb v/V részével válasszon ki egy elemet, majd nyomja meg a z
részt.
[A
(Memóriakezelés) vagy a
(Beáll.ok) kategória kiválasztása
1 A v/V résszel válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a z részt.
• A b gomb megnyomásával megjelenik a HOME képernyő.
2 A vezérlőgomb v/V részével válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a z
részt.
• A fényképezőgép felvételi üzemmódra vált, ha ismét megnyomja a HOME gombot.
25
A műveletről bővebben lásd: 1 25. oldal
HOME elemek
A HOME gomb megnyomására a következő elemek jelennek meg. Csak a használható
elemek jelennek meg a képernyőn. Az egyes elemekről a képernyő alján található
útmutató ad tájékoztatást.
Kategóriák
Fényképezés
Képeket tekint
meg
Elemek
Fényképezés
Dátum szerint
Mappa megtek.
Kedvencek
Diabemutató
Diabemutató
Zene eszköz
Zene letölt.
Nyomtat
Nyomtat
Memóriakezelés
Memória eszköz
Memory Stick eszköz
Formáz
FELVmappa cs
Zene formáz.
FELVmappa lh
Másolás
Belső memória eszköz
Formáz
Beáll.ok
Fő beállítások
Fő beállítások 1
Csipogás
Inicializál
Funkció tár
Mosoly bemutató
Fő beállítások 2
USB csatl.
Videó ki
COMPONENT
Széles zoom kijelz.
Fényképezés beáll.
Fényképezés beállításai 1
AF segédfény
AF ümód
Konv. Lencsék
Fényképezés beállításai 2
Vaku szinkron.
Auto.V.nézés
Óra beállítások
Language Setting
26
Rácsvonal
Digitális zoom
Autom. Irány
Kiterj. Fókusz
A menüelemek használata
MENU gomb
z gomb
ɟ ɠ Vezérlőgomb
1 A MENU gombot megnyomva jelenítse meg a menüt.
HU
Funkció tár
• A menü csak felvételkor és lejátszási üzemmódban jelenik meg.
• A különböző elemek a kiválaszott üzemmódtól függően válnak láthatóvá.
2 A vezérlőgomb v/V részével válassza ki a kívánt menüelemet.
• Ha a kívánt elem nem látható, akkor addig tartsa nyomva a v/V részt, amíg meg nem jelenik a
képernyőn.
3 A b/B résszel válassza ki a kívánt értéket.
• Ha a kívánt elem nem látható, akkor addig tartsa nyomva a b/B részt, amíg meg nem jelenik a
képernyőn.
• Válasszon egy elemet a lejátszási módban, és nyomja meg a z gombot.
4 A MENU gombot megnyomva kapcsolja ki a menüt.
27
A műveletről bővebben lásd: 1 27. oldal
Menüelemek
Az elérhető menüelemek az üzemmód beállítástól (képkészítés/megtekintés), valamint
a felvétel üzemmódban az üzemmódtárcsa pozíciójától függenek. Csak a használható
elemek jelennek meg a képernyőn.
A Felvétel menü
Jelenet
Képméret
Kiválasztja a képméretet.
Vaku
Kiválasztja a vakubeállítást Egyszerű fényképezés üzemmódban.
Arcfelismerés
Kiválasztja az arcfelismerés során az elsődleges alanyt.
Mosolykeresés
Kiválasztja az elsődleges alanyt a Mosoly exponálás funkcióhoz.
Mosolyérzékelés mértéke
Beállítja a mosolyérzékelés szintjét.
Sorozatkép kombináció
Beállítja a Sorozatfelvétel típusát.
Színhely felismerés
Automatikusan érzékeli a felvételi körülményeket, majd elkészíti a
felvételt.
F.egyensúly
Beállítja a színárnyalatokat.
Vakuszint
Beállítja a vaku fénymennyiségét.
Vörösszem cs
Csökkenti a vörösszem-hatást.
DRO
A fényerő és a kontraszt optimalizálása.
Zajcsökkentés
Beállítja a felbontást és a zajegyensúlyt.
Szín üzemmód
A kép színeinek élénkségét módosítja vagy speciális hatásokat ad
hozzá.
Színszűrő
A színszűrő használatához hasonló színhatásokat ad a képhez.
Színtelítődés
Beállítja a színtelítettséget.
Kontraszt
Beállítja a kontrasztot.
Élesség
Beállítja az élességet.
SteadyShot
Kiválasztja az elmosódottságot kiküszöbölő stabilizált felvételi
üzemmódot.
(Fényképezés beáll.)
28
Előre megadott beállításokat választhat ki a különböző helyszíni
feltételeknek megfelelően.
Kiválasztja a fényképezési beállításokat.
A műveletről bővebben lásd: 1 27. oldal
Megtekintés menü
(Töröl)
(Megtekintő üzemmód)
(Dátumlista)
(Arcok szerinti szűrés)
(Kedvenceket Ad/Eltávolít)
(Diabemutató)
(Retusál)
Törli a képeket.
Átváltja a Megtekintő üzemmódot.
Kiválasztja a lejátszási dátumot.
Lejátssza az adott feltételeknek történő megfeleltetés érdekében
szűrt képeket.
A képeket a Kedvencekbe regisztrálja, vagy eltávolítja őket a
Kedvencekből.
Beállítja és elindítja a Diabemutatót (képsorozatok lejátszása).
Képek retusálása.
(Többszörös átméretezés) Módosítja a képméretet a használattól függően.
(Véd)
Megelőzi a véletlen törlést.
Egy Kinyomtatni jelet tesz a kinyomtatni kívánt képekre.
(Nyomtat)
Képeket nyomtat PictBridge rendszerű nyomtatóval.
(Forgatás)
Elforgat egy fényképet.
(Mappa kiválaszt.)
Kiválasztja a megtekinteni kívánt képek mappáját.
HU
29
A számítógép használata
A fényképezőgéppel készített képek megtekinthetők a számítógépen. A CD-ROM
lemezen (mellékelt) található szoftver használatával páratlan módon tekintheti meg a
fényképezőgépen található képeket és mozgóképeket. Részletekért tekintse meg a
CD-ROM lemezen (mellékelt) található „A Cyber-shot kézikönyve” dokumentumot.
Az USB kapcsolathoz és a (mellékelt) szoftverrel használható
operációs rendszerek
Windows esetén
Macintosh esetén
USB-kapcsolat
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v10.1 - v10.5)
„Picture Motion
Browser” program
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
nem kompatibilis
* A 64-bites kiadás és a Starter (Edition) nem támogatott.
• A számítógépen előre telepítve kell lennie a fentiekben felsorolt operációs rendszerek egyikének.
Az operációs rendszer (OS) frissítés nem támogatott.
• Ha az operációs rendszer nem támogatja az USB-kapcsolatot, másolja át a képeket a „Memory
Stick Duo” memóriakártya behelyezésével a Memory Stick aljzatba, vagy használjon a
kereskedelmi forgalomban hozzáférhető Memory Stick írót/olvasót.
• A „Picture Motion Browser” Cyber-shot szoftver környezetére vonatkozó további részletek a „A
Cyber-shot kézikönyve” dokumentumban találhatók.
30
Megtekintés „A Cyber-shot kézikönyve”
A CD-ROM lemezen (mellékelt)
található „A Cyber-shot kézikönyve”
bemutatja a fényképezőgép részletes
használatát. A dokumentum
megtekintéséhez Adobe Reader
program szükséges.
[ Windows esetén
1 Kapcsolja be a számítógépét, és a
CD-ROM-lemezt (mellékelt) a
CD-ROM-meghajtóba.
[ Macintosh esetén
1 Kapcsolja be a számítógépét, és a
CD-ROM-lemezt (mellékelt) a
CD-ROM-meghajtóba.
2 Válassza a [Handbook] mappát, és a
[HU] mappában található
„Handbook.pdf” állományt másolja át
a számítógépre.
3 A másolás befejeztével kattintson
kétszer a „Handbook.pdf” ikonra.
Ekkor az alábbi képernyő jelenik meg.
HU
Ha [Cyber-shot Handbook] gombra
kattint, megjelenik a „A Cyber-shot
kézikönyve” bemásolását felkínáló
képernyő.
2 A másolás végrehajtásához kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
• A „A Cyber-shot kézikönyve”
telepítésekor a rendszer automatikusan
telepíti a „Cyber-shot - A következő
lépés” dokumentumot.
3 A telepítés befejezése után kattintson
kétszer az Asztalon létrehozott
parancsikonra.
31
A képernyőn megjelenő kijelzések
Amikor megnyomja a v (DISP)
gombot, megváltoznak a képernyőn
látható kijelzések (17. oldal).
A
Az akkumulátor
energiaszintje és a
hátralévő üzemidő
[ Fényképezéskor
Figyelmeztetés az
akkumulátor alacsony
töltési szintjére
Képméret
Üzemmódtárcsa/Menü
(Jelenet)
• Egyszerű fényképezés módban a kijelzések
korlátozottak.
PSAM
Üzemmódtárcsa
Night Shot
Fehéregyensúly
[ Mozgókép felvételekor
BRK
Sorozatkép mód/Sorozat
mód
Fénymérési mód
Arcfelismerés/
Mosolykeresés
SteadyShot
DRO
[ Lejátszáskor
Sorozatkép kombináció
Zajcsökkentés
Figyelmeztetés a
remegésre
Mosolyérzékelés mértéke
jelzés/Képek száma
Zoomolás
32
Szín üzemmód
Színszűrő
Kontraszt
Élesség
FELV.
Készlét
Felvétel/Mozgókép
készenlétbe helyezése
0:12
Felvételi idő (perc :
másodperc)
101-0012
Mappa-fájl sorszáma
2008 1 1
9:30 AM
A lejátszott kép
felvételének dátuma/
időpontja
z STOP
z PLAY
Kezelési útmutató a
képek lejátszásához
BACK/
NEXT
Képek kiválasztása
V VOLUME
Hangerő beállítása
Színtelítődés
PictBridge kapcsolat
Megtekintő üzemmód
Arcok szerinti szűrés
C
Kedvencek
Felvételi mappa
Véd
Hang
96
Rögzíthető képek száma
Zoomolás
8/8 12/12
A kép sorszáma/A
kiválasztott mappába
rögzített képek száma
00:25:05
Felvételi idő (óra: perc :
másodperc)
Hangerő
PictBridge kapcsolat
B
z
AE/AF rögzítés
ISO400
ISO-szám
NR lassú zársebesség
125
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás értéke
+2.0EV
Félmanuális
Manuális fókusz
Makró
z SET
z OK
HU
Felvételre szolgáló/
lejátszási adathordozó
(„Memory Stick Duo”,
belső memória)
Mappa módosítása
Színhely felismerés
Expozíció értéke (EV)
AF tartománykeresőkeret kijelzés
9
Lejátszási mappa
„Kinyomtatni” (DPOF)
jel
Kezelési útmutató a
képek elkészítéséhez
MOVE
MOVE
AF segédfény
Vörös szem jelenség
csökkentése
Fénymérési mód
Vaku üzemmód
A vaku töltődik
Fehéregyensúly
Manuális fókusz sáv
33
C:32:00
Öndiagnózis funkció
kijelzője
ISO400
ISO-szám
+2.0EV
Expozíció értéke (EV)
500
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás értéke
HÁTULSÓ
RÉSZ
Vakuszinkron
Konverziós lencse
D
Önkioldó
C:32:00
Öndiagnózis funkció
kijelzője
Adatbázis megtelt
AF tartománykeresőkeret
+
A pontszerű fénymérés
célkeresztje
N
Lejátszás
Lejátszási sáv
Hisztogram
• Ha a hisztogram
megjelenítése ki van
kapcsolva, a
szimbólum jelenik meg.
34
Az akkumulátor élettartama és a
memóriakapacitás
Az akkumulátor üzemideje és a felvehető/megtekinthető képek
száma
A fenti táblázaton látható számok
teljesen feltöltött akkumulátorra
(mellékelt), és 25 °C hőmérsékletre
vonatkoznak. A felvehető/
megtekinthető képek száma
hozzávetőleges, és szükség esetén
cserélni kell a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát.
Vegye figyelembe, hogy a használat
körülményeinek függvényében a
tényleges számok a táblázatban
feltüntetetteknél kisebbek is lehetnek.
[ Fényképezéskor
LCDképerAkkumulátor
nyő/ üzemideje (perc)
Kereső
Képek száma
LCDképernyő
Kb. 150
Kb. 300
Kereső
Kb. 165
Kb. 330
• Feltételezett fényképezési körülmények:
– [FELV. ümód] beállítása [Normál].
– [AF ümód] beállítása [Egyszeri].
– [SteadyShot] beállítása [Felvétel].
– 30 másodpercenként fényképez egyetegyet,
– a zoomot felváltva kapcsolja a W és a T
végállások között,
– a vaku minden második felvételnél villan,
– a fényképezőgépet minden tizedik felvétel
után be- és kikapcsolja.
• A mérési mód a CIPA-szabványon alapul.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• A felvehető képek számát, illetve az
akkumulátor üzemidejét a képméret nem
befolyásolja.
[ Fénykép megtekintésekor
Akkumulátor
üzemideje (perc)
Képek száma
Kb. 360
Kb. 7200
• Az egyes képek megtekintése sorban,
mintegy három másodperces időközökkel
történik
[ Megjegyzések az akkumulátorral
kapcsolatban
• Az akkumulátor kapacitása a rendszeres
használat alatt idővel lecsökken.
• A felvehető/megtekinthető képek száma és
az akkumulátor üzemideje csökken a
következő esetekben:
– ha a környezeti hőmérséklet alacsony,
– ha gyakran használja a vakut,
– ha gyakran kapcsolja be és ki a
fényképezőgépet,
– ha gyakran zoomol,
– ha felerősíti az LCD háttérvilágítását,
– [AF ümód] beállítása [Monitor].
– [SteadyShot] beállítása [Folyamatos].
– ha az akkumulátor lemerülőben van,
– a rendszer aktiválta az Arcfelismerés
funkciót.
HU
35
Rögzíthető fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje
A felvehető fényképek száma és mozgóképek hossza a felvételi körülményektől
függően változhat.
• Ha a felvételhez használt adathordozó teljesítménye megegyezik az alábbi táblázatban
szereplővel, a fényképek száma és a mozgóképek hossza eltérő lehet.
• Kiválaszthatja a menüből a fényképek képméretét (27. és 28. oldal).
[ A rögzíthető fényképek hozzávetőleges száma
(Egység: Kép)
Belső
Kapacitás
memória
Méret
Kb.
15 MB
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
memóriakártya
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
4437
9M
4
64
133
273
550
1089
2188
5M
6
92
190
390
786
1556
3127
6339
3M
10
148
305
625
1261
2497
5016
10169
VGA
96
1420
2932
6000
12102
23956
48138
97618
3:2 (8M)
4
65
135
278
560
1110
2229
4520
16:9 (6M)
4
69
142
291
588
1163
2337
4739
16:9 (2M)
16
236
489
1001
2018
3995
8025
16270
• A feltüntetett képszám feltételezi, hogy a [FELV. ümód] értéke [Normál].
• Ha a még felvehető képek száma több mint 9 999, akkor „>9999” jelenik meg.
• Amikor korábbi Sony készülékekkel felvett képet játszik le ezen a fényképezőgépen,
előfordulhat, hogy a megjelenő kép mérete eltér a tényleges képmérettől.
[ Mozgóképek hozzávetőleges felvételi ideje
Az alábbi táblázatban található számok az összes mozgóképfájl összeadásával számolt
hozzávetőleges legnagyobb felvételi időt mutatják. Folyamatosan legfeljebb körülbelül
10 percig fényképezhet.
(Egység: óra : perc : másodperc)
Kapacitás
Méret
640(Kiváló)
Belső
memória
Kb.
15 MB
–
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
memóriakártya
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
0:02:50
0:06:00
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:10
3:23:20
640(Standard) 0:00:40
0:10:30
0:22:00
0:45:00
1:30:50
2:59:40
6:01:00
12:12:10
320
0:42:30
1:28:00
3:00:00
6:03:10
11:59:00 24:04:10 48:48:30
0:02:50
• [640(Kiváló)] méretre beállított mozgóképek csak „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyára
rögzíthetők.
• Ez a fényképezőgép nem támogatja a HD felvételt vagy a mozgófilm lejátszást.
36
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgép működésében rendellenességet tapasztal, próbálkozzék az
alábbiakkal.
1 Ellenőrizze az alábbiakat, és lapozza fel „A Cyber-shot kézikönyve”
útmutatót (PDF).
Ha a egy „C/E:ss:ss” formájú hibakód jelenik meg a képernyőn, akkor
tekintse meg a következőt: „A Cyber-shot kézikönyve”.
2 Vegye ki az akkumulátort, körülbelül egy perc múlva tegye vissza,
és kapcsolja be a készüléket.
3 Állítsa vissza a beállításokat (26. oldal).
4 Forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy a
megbízott helyi Sony szakszervizhez.
HU
Vegye figyelembe, hogy ha a fényképezőgépet javításra küldi, akkor elfogadja, hogy a
szervizben leellenőrizhetik a belső memória tartalmát és a zenefájlokat.
Akkumulátor, áramforrás
Az akkumulátor nem helyezhető be.
• Megfelelően helyezze be az akkumulátort, hogy az nyomja az akkumulátorkioldó
gombot (11. oldal).
A fényképezőgépet nem lehet bekapcsolni.
• Az akkumulátor fényképezőgépbe történő behelyezése után egy kis időre lehet
szükség a fényképezőgép bekapcsolásáig.
• Tegye be megfelelően az akkumulátort (11. oldal).
• Lemerült az akkumulátor. Tegyen be feltöltött akkumulátort (10. oldal).
• Tönkrement az akkumulátor. Cserélje újra.
• Ajánlott típusú akkumulátort használjon.
A készülék egyszer csak kikapcsol.
• Ha körülbelül három percig nem használja a fényképezőgépet, miközben az be van
kapcsolva, akkor a készülék automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze az akkumulátor
lemerülését. Kapcsolja be újra a fényképezőgépet (13. oldal).
• Tönkrement az akkumulátor. Cserélje újra.
37
Az akkumulátor hátralévő üzemideje nem a helyes értéket mutatja.
• Ez a jelenség akkor fordul elő, amikor a fényképezőgépet nagyon meleg vagy nagyon
hideg helyen használja.
• Az akkumulátor hátralevő üzemidejének jelzése és az valós üzemidő között eltérés
van. Teljesen süsse ki és töltse fel az akkumulátort, hogy pontosítsa a kijelzést.
• Lemerült az akkumulátor. Tegyen be feltöltött akkumulátort (10. oldal).
• Tönkrement az akkumulátor. Cserélje újra.
Az akkumulátor nem tölthető.
• Az akkumulátort a hálózati tápegységgel (nem mellékelt tartozék) nem lehet
feltölteni. Az akkumulátor feltöltéséhez használja az akkumulátor töltőt.
Fényképek/mozgóképek felvétele
Nem készíthetők képek.
• Ellenőrizze a belső memória, illetve a „Memory Stick Duo” szabad tárkapacitását (36.
oldal). Ha megtelt, akkor tegye a következők egyikét:
– törölje a felesleges képeket (22. oldal),
– cserélje ki a „Memory Stick Duo” memóriakártyát.
• A vaku töltése közben nem lehet felvételt készíteni.
• Fénykép rögzítésekor az üzemmódtárcsát állítsa a
-től eltérő helyzetbe.
• Mozgókép felvételekor az üzemmódtárcsát állítsa
helyzetbe.
• Mozgókép rögzítésekor a képméret [640(Kiváló)] értékre van állítva. Tegye a
következők egyikét:
– állítsa a képméretet [640(Kiváló)] értéktröl eltérőre,
– tegyen be egy „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát.
• A lencsevédő fel van helyezve. Távolítsa el.
Ha sötét helyen nézi a képernyőt, zaj jelenik meg a képen.
• A visszatükröződés jelenség fehér, fekete, vörös, bíbor vagy egyéb csíkként látható a
képen. Ez a felvett kép minőségét nem befolyásolja.
38
Képek megtekintése
A fényképezőgéppel nem lehet a képeket lejátszani.
• Nyomja meg a
(Lejátszás) gombot (22. oldal).
• A mappanév/fájlnév megváltozott a számítógépen.
• A Sony nem garantálja a fényképezőgépen található képfájlok lejátszását a
számítógépen, ha a képeket számítógéppel feldolgozták, vagy más fényképezőgéppel
fényképezték.
• A fényképezőgép USB-üzemmódban van. Szüntesse meg az USB-kapcsolatot.
• A lejátszás nem lehetséges, ha a Mosoly exponálás készenlétben van. Az exponálás
gomb teljes lenyomásával lépjen ki a készenléti módból.
• Ez akkor jön létre, ha a számítógépen található képeket a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára a „Picture Motion Browser” program használata nélkül másolta át.
Az ilyen képeket Mappa megtekintés módban játssza le (26. oldal).
• A régebbi Sony modellekkel készített felvételeket tartalmazó „Memory Stick Duo”
memóriakártya nem mindig játszható le. Az ilyen képeket Mappa megtekintés
módban játssza le (26. oldal).
HU
39
Óvintézkedések
[ Ne használja/tárolja a
fényképezőgépet a következő
helyeken
• Nagyon meleg, nagyon hideg, illetve nagyon
párás helyen
Ilyen helyen, például napon parkoló
autóban a fényképezőgép burkolata
deformálódhat, és ez hibás működést
okozhat.
• Közvetlen napfényen és fűtőtesthez közel
A fényképezőgép burkolata elszíneződhet
vagy deformálódhat, és ez hibás működést
okozhat.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erősen mágneses hely közelében
• Homokos, poros helyen
Ügyeljen arra, nehogy homok vagy por
kerüljön a fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését okozhatja,
és néhány esetben e működési hiba nem is
javítható.
[ Hordozás
Ha a fényképezőgép a farzsebében van, ne
üljön székre vagy más helyre, mert az a
fényképezőgép rendellenes működését vagy
károsodását okozhatja.
[ Tisztítás
Az LCD-képernyő tisztítása
A képernyő felületét LCD tisztítókészlettel
(nem mellékelt tartozék) törölje le, hogy az
ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
Az objektív tisztítása
Az objektívet puha ruhadarabbal törölje le,
hogy az ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
A fényképezőgép felületének tisztítása
A fényképezőgép burkolatát puha, vízzel
megnedvesített ruhadarabbal tisztítsa, majd
törölje meg egy száraz ruhadarabbal. A
bevonat vagy a burkolat sérülésének
megakadályozása:
– A fényképezőgépet ne tegye ki vegyipari
termékeknek, mint pl. hígító, benzin,
alkohol, eldobható törlőkendő, rovarirtó
vagy rovarölő szerek, naptej stb.
– Ne érintse meg a fényképezőgépet ha keze a
fenti anyagokkal szennyezett.
– Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb
ideig gumival vagy műanyaggal érintkezzék.
40
[ Üzemi hőmérséklet
A fényképezőgépet 0°C és 40°C közötti
hőmérsékleten használja. Nem javasoljuk,
hogy ennél hidegebb, illetve melegebb helyen
fényképezzen.
[ Páralecsapódás
Ha fényképezőgépet hideg helyről
közvetlenül meleg helyre viszi, akkor pára
csapódhat le a fényképezőgép belsejében és
külsején. A páralecsapódás a fényképezőgép
hibás működését okozhatja.
Páralecsapódás esetén
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon kb.
1 órát, hogy a nedvesség elpárologjon. Ne
feledje, hogy belülről nedves objektívvel nem
lehet éles képeket rögzíteni.
[ A beépített újratölthető elem
Ez a fényképezőgép beépített újratölthető
elemmel rendelkezik, hogy a készülék akkor
se felejtse el a dátumot, az időt és az egyéb
beállításokat, amikor ki van kapcsolva.
Ez az újratölthető elem folyamatosan töltődik,
amíg használja a fényképezőgépet. Ha
azonban mindig csak rövid ideig használja a
fényképezőgépet, az elem fokozatosan
lemerül, és ha kb. egy hónapig egyáltalán nem
használja a fényképezőgépet, akkor teljesen
lemerül. Ebben az esetben ne felejtse el még a
fényképezőgép használata előtt feltölteni ezt
az elemet.
Attól azonban, hogy ez az újratölthető elem
nincs feltöltve, még használható a
fényképezőgép, csak a dátum és az idő nem
rögzíthető.
A beépített újratölthető elem töltése
Tegyen a fényképezőgépbe feltöltött
akkumulátort, és legalább 24 órán keresztül
hagyja kikapcsolva.
Műszaki adatok
Fényképezőgép
[Rendszer]
Képalkotó eszköz: 7,70 mm-es (1/2,3 típusú)
színes CCD, elsődleges színszűrő
• A fényképezőgép csak 7,30 mm-es (1/2,5
típussal egyenértékű) területet használ.
A fényképezőgép teljes képpontszáma:
kb. 10,3 megapixel
A fényképezőgép teljes képpontszáma:
kb. 9,1 megapixel
Objektív: Carl Zeiss Vario-Tessar 15-szörös
zoommal rendelkező objektív
f = 5,2 - 78 mm (31 - 465 mm (35 mm-es
filmmel egyenértékű)) F2,7(W) - 4,5(T)
Expozíció vezérlés: Automatikus expozíció,
Zársebesség prioritás, Apertúra
elsőbbség, Manuális expozíció, Jelenet
üzemmód (10 üzemmód)
Fehéregyensúly: Automatikus, Nappali fény,
Felhős, Fénycső 1,2,3, Izzólámpa, Vaku,
Egygombnyomás
Fájlformátum (DCF-kompatibilis):
Fénykép: Exif Ver. 2.21 JPEGkompatibilis, DPOF-kompatibilis
Mozgóképfelvételek: MPEG1kompatibilis (Monó)
Felvételre szolgáló adathordozó: Belső
Memória (15 MB), „Memory Stick Duo”
Vaku: Vaku tartomány: (Az ISO-érzékenység
(Ajánlott expozíciós érték) beállítása
Auto): Kb. 0,2-9,1 m (W)/kb. 1,2-5,5 m (T)
Kereső: elektromos kereső (színes)
[Bemeneti és kimeneti csatlakozók]
Többcélú csatlakozó: Videó kimenet
Audio kimenet (Monó)
USB-kapcsolat
USB kommunikáció: Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilis)
[LCD-képernyő]
[Áramforrás, általános jellemzők]
Áramellátás:
NP-BG1 típusú akkumulátor, 3,6 V
NP-FG1 (nem mellékelt tartozék), 3,6 V
AC-LS5K hálózati tápegység (nem
mellékelt tartozék), 4,2 V
Teljesítményfelvétel (amikor az LCDképernyővel készít felvételt): 1,1 W
Üzemi hőmérséklet: 0 - 40°C
Tárolási hőmérséklet: –20 - +60°C
Méretek: 116,1 × 81,4 × 86,0 mm (Szé/Ma/Mé,
kiálló részek nélkül)
Tömeg: kb. 547 g (az NP-BG1
akkumulátorral, pánttal stb. együtt.)
Microphone: Monó
Hangszóró: Monó
Exif Print: Kompatibilis
PRINT Image Matching III: Kompatibilis
PictBridge: Kompatibilis
BC-CSGB/BC-CSGC
akkumulátortöltő
HU
Energiaellátás: AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz,
2,6 W (BC-CSGB)/2 W (BC-CSGC)
Kimeneti feszültség: DC 4,2 V, 0,25 A
Üzemi hőmérséklet: 0 - 40°C
Tárolási hőmérséklet: –20 - +60°C
Méretek: kb. 62 × 24 × 91 mm (Szé/Ma/Mé)
Tömeg: kb. 75 g
Akkumulátor NP-BG1
Akkumulátor fajtája: Lítiumion akkumulátor
Maximális feszültség: DC 4,2 V
Névleges feszültség: DC 3,6 V
Teljesítmény: 3,4 Wh (960 mAh)
A forma és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
LCD-panel: 7,5 cm-es (3,0 típusú) TFTmeghajtó
Képpontok száma: 230 400 (960 × 240) pont
[Kereső]
Panel: 0,5 cm (0,2 típus) színes
Képpontok teljes száma:
kb. 200 000 képpont
41
Védjegyek
• Az
és a „Cyber-shot”a Sony
Corporation védjegyei.
• A „Memory Stick”,
, „Memory Stick
PRO”,
, „Memory Stick
Duo”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
, „Memory Stick
Micro”, „MagicGate” és
a Sony Corporation védjegye.
• Az „PhotoTV HD” a Sony Corporation
védjegye.
• Az „Info LITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
• A Microsoft, a Windows, a DirectX és a
Windows Vista a Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• A Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac és eMac az Apple
Incbejegyzett védjegyei.
• Az Intel, MMX és Pentium az Intel
Corporation védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.
• A Adobe és Reader az Adobe Systems
Incorporated védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
• Továbbá az ebben az útmutatóban
előforduló rendszer- és terméknevek
általában az illető fejlesztők, illetve gyártók
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A ™ és
az ® szimbólumot azonban nem minden
esetben tüntetjük fel ebben az útmutatóban.
42
Slovensky
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
[ Likvidácia starých elektrických a
elektronických zariadení (Platí v
Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
POZOR
Batériu vymieňajte len za určený typ.
V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru
alebo zraneniu.
Nevystavujte batérie prílišnému teplu, ako je
napr. priame slnečné žiarenie, oheň a pod.
\
Informácie pre európskych
spotrebiteľov
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s
limitmi smernice EMC týkajúcej sa používania
prípojných káblov kratších ako 3 metre.
[ Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
[ Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické
pole spôsobia prerušenie prenosu údajov
(zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel (kábel
USB atď.).
2
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Príslušenstvo: Diaľkový ovládač
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
• AK CHCETE ZABRÁNIŤ
POŠKODENIU KONEKTORA, SKRATU
ATĎ., POUŽÍVAJTE PRI PRENOSE A
USKLADŇOVANÍ BATÉRIE PUZDRO
NA BATÉRIU. (AK BOLO PUZDRO
DODANÉ S FOTOAPARÁTOM.)
Zneškodňovanie použitých batérií
(platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená,
že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže
byť spracovaná s domovým odpadom.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto
batérií, pomôžete zabrániť potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a
ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade
mohol byť spôsobený pri nesprávnom
nakladaní s použitou batériou. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov,
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej
batérie, táto batéria musí byť vymenená iba
kvalifikovaným personálom.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok na
konci jeho životnosti na vhodnom zbernom
mieste pre recykláciu elektrických a
elektronických zariadení.
Pre všetky ostatné batérie, prosím, postupujte
podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z
výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom
zbernom mieste pre recykláciu použitých
batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o
recyklácii tohto výrobku alebo batérie
kontaktuje prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
[ Poznámka pre zákazníkov v
krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Japonsko. Autorizovaným
zástupcom pre smernicu pre
elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a
bezpečnosť produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. V prípade
záležitostí týkajúcich sa servisu alebo záruky
sa obracajte na adresy uvedené v
samostatných dokumentoch týkajúcich sa
servisu a záruky.
SK
3
Obsah
Poznámky k používaniu fotoaparátu ............................................................. 5
Začíname ......................................................................................... 7
Kontrola dodávaného príslušenstva .............................................................. 7
Násadec objektívu/Diaľkový ovládač ............................................................ 8
1 Príprava batérie ...................................................................................... 10
2 Vloženie batérie alebo pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ (nedodávajú sa)
................................................................................................................. 11
3 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie času .................................................. 13
Jednoduché snímanie záberov .................................................... 14
Prepínač režimu/Priblíženie/Blesk/Makro/Samospúšť/Displej ....................... 15
Snímanie v režime Smile Shutter ................................................................ 18
Snímanie s manuálnym nastavením ........................................................... 19
Prezeranie a odstraňovanie záberov ........................................... 21
Rôzne funkcie – HOME/Ponuka ................................................... 24
Používanie obrazovky HOME ..................................................................... 24
Položky obrazovky HOME........................................................................... 25
Používanie položiek ponuky ....................................................................... 26
Položky ponuky.......................................................................................... 27
Práca s počítačom ........................................................................ 29
Podporované operačné systémy pre pripojenie USB a aplikačný softvér
(dodáva sa) ............................................................................................... 29
Prezeranie „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ ............................................. 30
Indikátory na displeji ..................................................................... 31
Výdrž batérie a kapacita pamäte ................................................. 34
Výdrž batérie a počet záberov, ktoré je možné nasnímať či prezrieť .............. 34
Počet statických obrázkov a čas nahrávania videozáznamov ....................... 35
Riešenie problémov ...................................................................... 36
Batéria a napájanie .................................................................................... 36
Snímanie statických záberov a videozáznamov ........................................... 37
Prezeranie záberov .................................................................................... 38
Odporúčania .................................................................................. 39
Technické parametre .................................................................... 40
4
Poznámky k používaniu fotoaparátu
[ Zálohovanie obsahu vnútornej
pamäte a pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
[ Informácie o displeji LCD,
zameriavacom rámčeku LCD a
objektíve
Kým svieti indikátor prístupu, nevypínajte
fotoaparát ani nevyberajte batériu či
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. V
opačnom prípade sa môžu zničiť údaje uložené
vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“. Nezabudnite si vytvoriť
záložnú kópiu, aby ste ochránili vaše dáta.
• Displej LCD a zameriavací rámček sa vyrába
použitím najprecíznejších technológií. Z
tohto dôvodu sa dá efektívne využiť 99,99%
pixelov. Na displeji LCD alebo
zameriavacom rámčeku LCD sa však môžu
objaviť nepatrné čierne alebo jasné bodky
(bielej, červenej, modrej alebo zelenej
farby). Tieto body sú bežným výsledkom
výrobného procesu a neovplyvňujú záznam.
• Keď je batéria takmer vybitá, objektív sa
môže prestať pohybovať. Vložte nabité
batérie a fotoaparát znovu zapnite.
• Nedržte fotoaparát za displej LCD.
[ Informácie o snímaní a
prehrávaní
• Pred spustením nahrávania vykonajte
testovacie snímanie, ktorým overíte, či
fotoaparát pracuje správne.
• Fotoaparát nie je odolný voči prachu,
ostriekaniu ani ponoreniu do vody. Pred
zapnutím fotoaparátu si prečítajte pokyny v
časti „Odporúčania“ (strana 39).
• Nevystavujte fotoaparát vode. Ak do
fotoaparátu vnikne voda, môže dôjsť k
nesprávnej funkcii. V niektorých prípadoch
fotoaparát nie je možné opraviť.
• Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do
iného zdroja silného svetla. Môže to spôsobiť
poruchu fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných rádiových
vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie. V
opačnom prípade fotoaparát nemusí správne
snímať či prehrávať obrázky.
• Používanie fotoaparátu v piesočnom alebo
prašnom prostredí môže spôsobiť poruchy.
• Ak si všimnete skondenzované kvapky vody,
pred používaním fotoaparátu ich utrite
(strana 39).
• Fotoaparátom nehýbte ani ho nevystavujte
nárazom. Môže to spôsobiť poruchu
fotoaparátu a môže sa stať, že nebude možné
snímať obrázky. Navyše sa môže záznamové
médium stať nepoužiteľným alebo sa môžu
poškodiť dáta na ňom uložené.
• Pred použitím vyčistite povrch blesku. Tepelná
energia uvoľnená pri použití blesku môže
spôsobiť, že roztopené nečistoty čiastočne
zakryjú povrch blesku alebo sa naň prilepia, čo
môže spôsobiť nedostatočné osvetlenie.
SK
[ Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
• Fotoaparát zodpovedá univerzálnemu
štandardu DCF (Design rule for Camera
File system), ktorý vytvorila asociácia
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Spoločnosť Sony nezaručuje, že bude
fotoaparát schopný prehrať obrázky
nasnímané alebo upravené inými
zariadeniami, alebo že iné zariadenia budú
schopné prehrať obrázky, nasnímané týmto
fotoaparátom.
[ Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, videokazety a
ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
snímaním takýchto materiálov sa môžete
dopustiť viacerých porušení zákonov o
autorských právach.
5
[ Nemožnosť kompenzácie
poškodeného obsahu alebo
zlyhania záznamu
Spoločnosť Sony nemôže kompenzovať
zlyhanie záznamu alebo stratu či poškodenie
zaznamenaného obsahu z dôvodu zlyhania
fotoaparátu alebo záznamového média, apod.
6
Začíname
Kontrola dodávaného príslušenstva
• Nabíjačka batérií BC-CSGB/BC-CSGC (1)
• Popruh na rameno (1)
• Diaľkový ovládač (1)
• Sieťový napájací kábel (1)
(nedodáva sa v USA a v Kanade)
• Násadec objektívu (1)/Prstencový adaptér
(1)
• Nabíjateľná batéria NP-BG1 (1)/Puzdro na
batériu (1)
• Kryt objektívu (1)/Popruh krytu objektívu
(1)
SK
• Kábel USB, kábel A/V pre viacúčelový
terminál (1)
• Disk CD-ROM (1)
– Aplikačný softvér Cyber-shot
– „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“
– „Ďalšie kroky – Cyber-shot“
• Návod na používanie (tento návod) (1)
Pripevnite popruh na rameno a popruh krytu objektívu, aby ste predišli pádu a
poškodeniu fotoaparátu.
7
Násadec objektívu/Diaľkový ovládač
[ Pripevnenie násadca objektívu
1
2
3
4
1 Prstencový adaptér (A) pripevňujte, kým je napájanie vypnuté.
2 Otočte časť s [a] prstencovým adaptérom v smere šípky a umiestnite indikátor 1 k
indikátoru 2.
3 Umiestnite indikátor 3 na násadci objektívu (B) k indikátoru 2 a nasaďte násadec
objektívu. Otáčajte násadec objektívu v smere šípky, až kým neklikne.
4 Skontrolujte, či je značka „TOP“ umiestnená podľa nákresu.
Násadec objektívu bude nasadený správne podľa nákresu.
• Po nasadení násadca objektívu (B) sa časť s [a] prstencovým adaptérom nebude otáčať. Ak je
násadec objektívu nasadený nesprávne, v rohoch displeja bude vidno tmavé tiene. Odstráňte
násadec objektívu a začnite znova od kroku 2.
Uloženie násadca objektívu
Umiestnite násadec objektívu podľa nákresu vpravo a
otáčajte ho v smere hodinových ručičiek, až kým neklikne.
8
[ Diaľkový ovládač
Pomocou diaľkového ovládania môžete fotoaparát jednoducho obsluhovať.
A Vysielač
B Tlačidlo HOME
C Tlačidlo
(Prehrávanie)
D Tlačidlo MENU
E Tlačidlo SHUTTER
F pri snímaní: Tlačidlo Priblíženie
(W/T)
pri prehrávaní: Tlačidlo /
(priblíženie pri prehrávaní)/
(Register)
G Ovládacie tlačidlo
H Diaľkový snímač
Upozornenie
Pred použitím Diaľkového ovládania z neho odstráňte
izolačný obal.
Izolačný obal
SK
Ako vymeniť batériu v Diaľkovom ovládaní
1 Držte jazýček zatlačený, zasuňte necht do štrbiny
a vytiahnite puzdro na batériu.
2 Vložte doňho novú batériu obrátenú stranou +
hore.
Jazýček
3 Zasuňte puzdro s batériou späť do Diaľkového
ovládania, až kým neklikne.
VÝSTRAHA
Pri nesprávnej manipulácii môže batéria explodovať. Batériu nedobíjajte,
nerozoberajte na časti, ani ju nehádžte do ohňa.
• Keď sa lítiová batéria vybíja, dosah diaľkového ovládača môže byť kratší, alebo nemusí riadne
fungovať. V takom prípade vymeňte batériu za lítiovú batériu typu Sony CR2025.
Pri použití inej batérie vzniká riziko požiaru alebo explózie.
9
1 Príprava batérie
Informácie pre spotrebiteľov v
USA a Kanade
Konektor
Informácie pre spotrebiteľov mimo Kanady a USA
ɟ
ɟ
Indikátor
CHARGE
Indikátor CHARGE
Napájací kábel
1 Vložte batériu do nabíjačky.
2 Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
Rozsvieti sa indikátor CHARGE a spustí sa nabíjanie.
Keď indikátor CHARGE zhasne, nabíjanie je ukončené (praktické nabitie).
Ak budete v nabíjaní batérií pokračovať asi o hodinu dlhšie (úplne nabitie), nabitie vydrží o
niečo dlhšie.
[ Čas nabíjania
Úplne nabitie
Praktické nabitie
Približne 330 minút
Približne 270 minút
• Hore uvedená tabuľka uvádza čas potrebný na nabitie úplne vybitej batérie pri teplote 25 °C. V
závislosti na podmienkach používania a okolnostiach môže nabíjanie trvať dlhšie.
• Informáciu o počte fotografií, ktoré je možné zhotoviť, nájdete na strana 34.
• Zapojte nabíjačku do najbližšej sieťovej zásuvky.
• Aj keď kontrolka nabíjania CHARGE nesvieti, nabíjačka pre akumulátor nie je odpojená od
elektrickej siete, pokiaľ je zapojená sieťová šnúra v elektrickej zástrčke. Ak spozorujete nejaký
problém pri používaní nabíjačky pre akumulátora, okamžite odpojte napájanie vytiahnutím
sieťovej šnúry z elektrickej zástrčky.
• Po dokončení nabíjania odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a vyberte batériu z nabíjačky.
• Určené na použitie s kompatibilnými batériami Sony.
10
2 Vloženie batérie alebo pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ (nedodávajú sa)
ɟ Vložte pamäťovú kartu
Kryt na batériu/kartu
„Memory Stick Duo“
„Memory Stick Duo“
skosenou stranou otočenou
smerom k objektívu tak,
aby sa zapadla na svoje
miesto.
ɠ
Ostrým koncom batérie
zatlačte ovládač vysúvania
batérie a vložte batériu.
1 Otvorte kryt na batériu/kartu „Memory Stick Duo“.
2 Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ (nedodáva sa).
SK
3 Vložte batériu.
4 Zatvorte kryt na batériu/kartu „Memory Stick Duo“.
[ Keď nie je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“
Fotoaparát nasníma alebo prehrá zábery pomocou vnútornej pamäte (pribl. 15 MB).
[ Kontrola zostávajúcej kapacity batérie
Stlačením tlačidla POWER zapnite fotoaparát a na displeji LCD sa zobrazí indikátor
zostávajúcej kapacity batérie.
Indikátor
zostávajúcej
kapacity
batérie
Stav
Batéria je
nabitá na
plnú
kapacitu
Batéria je
takmer
úplne
nabitá
Polovičný
zostatok
energie
Nízka
kapacita
batérie/
záznam sa
čoskoro
preruší.
Vložte úplne nabitú
batériu alebo
batériu nabite.
(Indikátor
upozornenia začne
blikať.)
• Ak používate batériu NP-FG1 (nedodáva sa), minúty sa tiež objavia za indikáciou stavu batérie
(
60 Min).
• Trvá približne jednu minútu, kým sa zobrazí správny indikátor zostávajúcej kapacity batérie.
11
• V závislosti od podmienok používania a okolností nemusí indikátor zostávajúcej kapacity batérie
zobrazovať správny údaj.
• Po prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka nastavenia hodín (strana 13).
[ Vybratie batérie/„Memory Stick Duo“
Otvorte kryt na batériu/kartu „Memory Stick Duo“.
„Memory Stick Duo“
Batéria
Uistite sa, že indikátor prístupu
nesvieti, a potom naraz zatlačte
kartu „Memory Stick Duo“ dovnútra.
Posuňte ovládač vysúvania
batérie.
Dajte pozor, aby batéria nespadla.
• Nikdy nevyberajte batériu alebo kartu „Memory Stick Duo“, keď svieti indikátor prístupu. Môžu
sa poškodiť údaje na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ alebo vo vnútornej pamäti.
12
3 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie času
Tlačidlo POWER
1
2
3
Tlačidlo z
ɟ Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo HOME
1 Stlačte tlačidlo POWER.
2 Pomocou ovládacieho tlačidla nastavte čas.
1 Pomocou tlačidiel v/V vyberte formát zobrazenia dátumu a potom stlačte
tlačidlo z.
SK
2 Pomocou tlačidiel b/B vyberte každú položku a nastavte číselnú hodnotu
pomocou tlačidiel v/V. Potom stlačte tlačidlo z.
3 Vyberte možnosť [OK] a stlačte tlačidlo z.
• Fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov do záberov. Pomocou softvéru „Picture
Motion Browser“ na CD-ROM (dodáva sa) môžete tlačiť alebo ukladať zábery s dátumom.
• Polnoc je indikovaná ako 12:00 AM a poludnie ako 12:00 PM.
[ Zmena nastavenia dátumu a času
Stlačte tlačidlo HOME a vyberte možnosť [
(s. 24, 25).
Clock Settings] v ponuke
(Settings)
[ Poznámka k zapnutiu fotoaparátu
• Po vložení batérie do fotoaparátu trvá určitý čas, pokým bude fotografovanie možné.
• Ak je fotoaparát napájaný batériou a asi tri minúty ho nepoužívate, automaticky sa vypne z
dôvodov šetrenia batérie (funkcia automatického vypnutia).
13
Jednoduché snímanie záberov
Blesk
Hľadáčik
Indikátor samospúšte/
Indikátor snímania úsmevu
ɠSpúšť
Mikrofón
Prepínač režimu
Tlačidlo W/T
(Priblíženie)
Tlačidlo MENU
Tlačidlo Macro
Tlačidlo DISP
Tlačidlo blesku
Tlačidlo
samospúšte
Ovládacie tlačidlo
Lôžko pre statív (spodná časť)
1 Slúži na výber požadovanej funkcie pomocou prepínača režimu.
Pri snímaní statických záberov (režim Auto Adjustment): Vyberte režim
Pri snímaní videozáznamov: Vyberte režim
.
.
2 Fotoaparát držte tak, že lakte tlačíte k telu, aby bol stabilizovaný.
Snímaný objekt
nastavte do stredu
zaostrovacieho
rámčeka.
3 Pomocou spúšte snímajte zábery.
Pri snímaní statických záberov:
1 Zaostrite stlačením spúšte do
polovice a jej podržaním.
Indikátor z (uzamknutie AE/AF)
(zelený) zabliká, ozve sa pípnutie,
potom prestane blikať a zostane svietiť.
2 Zatlačte spúšť až na doraz.
Indikátor uzamknutia AE/AF
Pri snímaní videozáznamov:
Zatlačte spúšť až na doraz.
Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte znova spúšť až na doraz.
• Najmenšia vzdialenosť snímania je približne 1 cm (W)/120 cm (T) (merané od prednej časti
objektívu).
14
Prepínač režimu/Priblíženie/Blesk/Makro/Samospúšť/Displej
[ Používanie prepínača režimu
Nastavte prepínač režimu na požadovanú funkciu.
Auto Adjustment
Umožňuje snímanie s automaticky upravenými nastaveniami.
Easy Shooting
Umožňuje jednoduché snímanie s jednoducho viditeľnými kontrolkami.
• Batéria sa spotrebováva rýchlejšie, pretože svetlosť podsvietenia LCD sa automaticky zvýši.
• Nemôžete snímať zábery cez zameriavací rámček.
P Program Auto
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (rýchlosť uzávierky, ako aj hodnota
clony). Ostatné položky môžete nastaviť pomocou ponuky.
S Shutter Speed Priority Shooting
Umožňuje snímanie s manuálnym nastavením rýchlosti uzávierky.
A Aperture Priority Shooting
Umožňuje snímanie s manuálnym nastavením hodnoty clony.
M Manual Exposure Shooting
Umožňuje snímanie s manuálnym nastavením expozície.
Movie Mode
Umožňuje snímať videozáznamy so zvukom.
High Sensitivity
SK
Umožňuje snímať zábery bez blesku aj pri slabom osvetlení.
Smile Shutter
Keď fotoaparát rozpozná úsmev, spúšť sa automaticky spustí. Podrobnosti nájdete na strana 18.
Portrait
Sníma s rozmazaným pozadím a zaostreným objektom.
Advanced Sports Shooting
Sníma zábery predpovedaním pohybu objektu a nastavením zaostrenia.
SCN* Scene Selection
Vyberá nastavenie z ponuky Výber scény.
* Výber scény v režime SCN
Stlačte MENU a vyberte nastavenie.
Landscape
Sníma so zaostrením na vzdialený predmet.
Twilight Portrait
Sníma ostré zábery ľudí na tmavých miestach bez toho, aby sa zmenila nočná atmosféra.
Twilight
Sníma zábery nočných scén bez toho, aby sa zmenila nočná atmosféra.
Beach
Sníma zábery pri mori alebo jazere, kde sa modrá farba vody zaznamená veľmi čisto.
Snow
Sníma zábery so snehom s jasnejšou bielou.
Fireworks
Sníma ohňostroj v celej jeho kráse.
15
[ W/T Používanie funkcie priblíženia
Na priblíženie stlačte tlačidlo T, na oddialenie tlačidlo W.
Jemné zatlačenie tlačidla pomaly približuje a stlačenie tlačidla na doraz približuje rýchlo.
[
Blesk (výber režimu blesku pre statické zábery)
Opakovaným stláčaním tlačidla B ( ) na ovládacom tlačidle vyberte požadovaný
režim.
: Automatický blesk
Spustí sa pri nedostatočnom osvetlení alebo v protisvetle (predvolené nastavenie).
: Blesk vždy zapnutý
: Pomalá synchronizácia (blesk vždy zapnutý)
Rýchlosť uzávierky je na tmavých miestach pomalá, aby sa zabezpečilo čisté nasnímanie
prostredia mimo dosahu svetla blesku.
: Blesk vypnutý
• Blesk automaticky vyskočí a bleskne. Po použití blesk zatvorte rukou.
[
Macro (snímanie blízkych objektov)
Opakovaným stláčaním tlačidla b (
režim.
) na ovládacom tlačidle vyberte požadovaný
: Auto
Fotoaparát nastavuje zaostrenie automaticky od vzdialených objektov po blízke.
Normálne nastavte fotoaparát do tohto režimu.
: Makro
Fotoaparát nastavuje zaostrenie s prioritou na blízke objekty. Funkciu makro zapnite pri
snímaní blízkych objektov.
[
Používanie samospúšte
Opakovaným stláčaním tlačidla V (
režim.
) na ovládacom tlačidle vyberte požadovaný
: Nepoužíva sa samospúšť
: Nastavenie 10-sekundového oneskorenia samospúšte
: Nastavenie 2-sekundového oneskorenia samospúšte
Po stlačení spúšte zabliká indikátor samospúšte a počas jeho používania počuť pípanie.
[ DISP Zmena zobrazenia na displeji
Stlačte tlačidlo v (DISP) na ovládacom tlačidle.
Po každom stlačení tlačidla v (DISP) sa displej a jas zmení nasledovne:
Indikátory zapnuté
r
Indikátory zapnuté*
r
Zapnutý histogram*
r
Indikátory vypnuté*
* Nastavenie podsvietenia obrazovky LCD na vysokú hodnotu.
16
[ Snímanie v tme
Funkcia Night Shot vám umožní snímať objekty na tmavých miestach bez použitia
blesku.
Položku NIGHTSHOT nastavte na ON.
Spínač NIGHTSHOT
[ Snímanie pomocou zameriavacieho rámčeka
S tlačidlom FINDER/LCD môžete vybrať snímanie pomocou zameriavacieho rámčeka
alebo displeja LCD. Pri použití zameriavacieho rámčeka sa obraz nezobrazí na displeji
LCD. Nastavte prepínač nastavenia zameriavacieho rámčeka podľa svojho zraku tak,
aby ste cez zameriavací rámček videli ostro, a zosnímajte záber.
Tlačidlo FINDER/LCD
SK
Prepínač nastavenia
zameriavacieho rámčeka
[ Nastavenie uhla displeja LCD
Uhol displeja LCD môžete nastaviť podľa situácie pri snímaní.
• Vyklápanie displeja LCD mimo jeho rozsahu pohybu ho môže znefunkčniť.
17
Snímanie v režime Smile Shutter
Keď fotoaparát rozpozná úsmev, spúšť sa automaticky spustí.
1 Zvoľte režim
(Smile Shutter) na prepínači režimu.
2 Zamierte fotoaparát na objekt a stlačením spúšte do polovice zaostrite na
objekt.
3 Ak chcete zapnúť režim Smile Detection, úplne stlačte tlačidlo spúšte.
Snímanie úsmevu vojde do pohotovostného režimu.
Značka detekcie úsmevu/Počet obrázkov
Rámik detekcie úsmevu (oranžový)
Kontrolka citlivosti detekcie úsmevu
Indikuje aktuálnu úroveň úsmevu.
Zakaždým, keď úroveň úsmevu dosiahne nastavenú citlivosť detekcie úsmevu
(indikované pomocou b), fotoaparát automaticky spustí a zaznamená až šesť
obrázkov. Po zaznamenaní obrázka sa rozsvieti kontrolka snímania úsmevu.
4 Znova stlačte spúšť až na doraz a vyjdete z režimu detekcie úsmevu.
• Keď je snímanie úsmevu v pohotovostnom režime, bliká kontrolka nahrávania (oranžová).
• Snímanie pomocou snímania úsmevu sa automaticky skončí, keď sa alebo naplní „Memory Stick
Duo“ alebo zaznamená šesť obrázkov.
• Objekt, ktorý má prioritu pre detekciu úsmevu môžete zvoliť pomocou [Smile Detection]
(strana 27).
• Ak úsmev nie je rozpoznaný, nastavte [Smile Detection Sensitivity] (strana 27).
• Môžete nastaviť automatické snímanie obrázku, keď sa osoba zobrazená v rámiku detekcie
úsmevu (oranžový) usmeje po tom, ako ste stlačili tlačidlo spúšte nadoraz.
• Obrázok nemusí byť zaostrený, ak sa vzdialenosť fotoaparátu a predmetu po stlačení spúšte na
doraz zmení. Ak sa zmení okolité osvetlenie, nemusí sa dosiahnuť vhodný čas expozície.
• Tváre nemusia byť rozpoznané správne, keď:
– Je príliš tma alebo príliš jasné svetlo.
– Tváre sú čiastočne zakryté slnečnými okuliarmi, maskami, klobúkmi, atď.
– Objekty nie sú obrátené k fotoaparátu.
• Úsmevy nemusia byť rozpoznané správne v závislosti na podmienkach.
• Nie je možné použiť funkciu digitálneho zväčšenia.
• Pomer zväčšenia nie je možné zmeniť, keď je snímanie úsmevu v pohotovostnom režime.
18
Snímanie s manuálnym nastavením
[ Používanie otočného prepínača
Nasledujúce nastavenia môžete zmeniť pomocou otočného prepínača.
• Hodnota ISO
• Rýchlosť uzávierky
• Hodnota clony
• Hodnota expozície (EV)
Indikátor zameriavacieho
• Indikátor zameriavacieho rámčeka zóny
rámčeka zóny AF
AF
Hodnota expozície
– Ak je zvolené manuálne zaostrenie, upraví sa
vzdialenosť zaostrenia.
Hodnota clony
Rýchlosť uzávierky
Hodnota ISO
Vyberte položku
Otočný
prepínač
Nastavte
Ovládacie
tlačidlo
SK
Výber položky
1 Otáčaním otočného prepínača vyberte požadovanú položku.
Posúvajte žltý indikátor V po položkách.
2 Na ovládacom tlačidle stlačte tlačidlo z.
Hodnota sa zmení na žltú.
Otočením otočného spínača nastavíte hodnotu zobrazenú v žltom.
Nastaví sa zobrazená hodnota.
3 Ak chcete nastaviť iné položky, stlačte z a vykonajte nasledujúce úkony.
Položky, ktoré nie je možné vybrať, sú zobrazené v šedej farbe.
19
[ Snímanie v režime zhlukového/sériového snímania
Určuje, či bude fotoaparát pri stlačení spúšte snímať zhlukovo/sériovo alebo nie.
Opakovaným stláčaním tlačidla
/BRK (REC Mode) vyberte požadovaný režim.
Tlačidlo
/BRK (REC Mode)
: Normal
Nesníma nepretržite.
: Burst
Kým držíte spúšť stlačenú, fotoaparát zaznamená až 100 snímok za sebou.
BRK: Séria
Záznamy obsahujúce sériu troch záberov v type sériového snímania vybraného z režimov
Exposure, White Balance alebo Color Mode.
• Vyberte typ série pomocou [Bracket set] na obrazovke ponuky (strana 27).
• Blesk je nastavený do polohy
(odpojený blesk).
[ Výber režimu merania
Umožňuje vybrať režim merania, ktorý určí tú časť objektu, ktorej sa zmeria jas a podľa
ktorej sa nastaví expozícia.
Opakovaným stláčaním tlačidla
(Metering Mode) vyberte požadovaný režim.
Tlačidlo
(Metering Mode)
: Multi
Určí hodnotu expozície na základe jasu celého záberu.
: Center
Určí hodnotu expozície na základe jasu v strede záberu.
: Spot (len pre statické zábery)
Zmeria jas len na časti objektu.
Nastavte polohu + (Zameriavací krížik pre bodové meranie) na časť, v ktorej chcete zmerať jas
obrazu.
• Režim merania možno vybrať iba vtedy, keď je funkcia [Face Detection] nastavená na hodnotu
[Off] (strana 27).
20
Prezeranie a odstraňovanie záberov
Tlačidlo
(Prehrávanie)
(Prehrávanie)
Tlačidlo
(register)/
(priblíženie pri prehrávaní)
Viacúčelový konektor
(bočná časť)
Tlačidlo
(priblíženie pri
prehrávaní)
Tlačidlo MENU
Tlačidlo
ɟ Ovládacie tlačidlo
Reproduktor
(Pod displejom LCD)
1 Stlačte tlačidlo
Tlačidlo HOME
(prehrávanie).
Ak stlačíte tlačidlo
, keď je fotoaparát vypnutý, zariadenie sa automaticky zapne do režimu
prehrávania. Ak chcete prepnúť do režimu snímania, stlačte znovu tlačidlo
.
2 Vyberte záber pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
SK
Videozáznam:
Ak chcete prehrať videozáznam, stlačte tlačidlo z. (Dalším stlačením tlačidla z prehrávanie
zastavíte.)
Ak chcete videozáznam rýchlo previnúť dopredu, stlačte tlačidlo B a ak chcete previnúť dozadu,
stlačte tlačidlo b. (Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte tlačidlo z.)
Ak chcete zobraziť obrazovku ovládania hlasitosti, stlačte tlačidlo V, potom pomocou tlačidiel
b/B upravte hlasitosť.
• Niekedy obrázky snímané pomocou starších modelov Sony nie je možné prehrať.
Stlačte tlačidlo HOME, zvoľte [
Folder View] z
(View Images), potom obrázky
prehrávajte.
• Otočením otočného prepínača tiež môžete jednoducho zobraziť nasledujúci/predchádzajúci záber.
[
Odstránenie záberov
1 Zobrazte záber, ktorý chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo MENU.
2 Vyberte [Delete] pomocou tlačidla v/V a vyberte [This Image] tlačidlom b/B,
potom stlačte tlačidlo z.
3 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
[
Zobrazenie zväčšeného záberu (približovanie pri prehrávaní)
Počas zobrazenia statického záberu stlačte tlačidlo . Ak chcete posunúť priblíženie
opačným smerom, stlačte tlačidlo .
Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte polohu.
Stlačením tlačidla z ukončíte priblíženie pri prehrávaní.
21
[
Zobrazenie obrazovky registra
Ak chcete zobraziť obrazovku registra pri zobrazení statického záberu, stlačte tlačidlo
(Register).
Vyberte záber pomocou tlačidiel v/V/b/B.
Ak sa chcete vrátiť na obrazovku samostatného záberu, stlačte tlačidlo z.
• V predvolenom nastavení sa obrázky zobrazujú v poradí podľa dátumu (pri použití pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“) alebo v poradí podľa priečinka (pri použití vnútornej pamäte).
Ak používate „Memory Stick Duo“, režim zobrazovania je možné zmeniť voľbou
(View
Images) na obrazovke HOME (strana 25).
• Pri každom stlačení tlačidla
(Register) sa počet obrázkov na obrazovke registra zvýši.
[ Odstránenie záberov v režime registra
1 V zobrazení registra stlačte tlačidlo MENU.
2 Vyberte [Delete] pomocou tlačidla v/V a vyberte [Multiple Images] tlačidlom b/B,
potom stlačte tlačidlo z.
3 Pomocou tlačidiel v/V/b/B vyberte záber, ktorý chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo
z.
V začiarkavacom políčku záberu sa zobrazí ikona začiarknutia
.
Ak chcete zrušiť výber, vyberte znovu záber určený na odstránenie, a znovu stlačte tlačidlo z.
4 Stlačte MENU a vyberte [OK] s tlačidlom v, potom stlačte tlačidlo z.
• Ak chcete odstrániť všetky zábery z určitého dátumu/priečinku, vyberte položku [All Images in
Date Range]/[All In This Folder] a v kroku 2 stlačte tlačidlo z.
[
Prehrávanie série obrázkov s efektmi a hudbou (Prezentácia)
1 Stlačte tlačidlo
(Prezentácia).
Objaví sa obrazovka nastavení.
2 Znova stlačte tlačidlo
(Prezentácia).
• Ide o rovnakú funkciu, ako pri stlačení tlačidla
(Prezentácia) na diaľkovom ovládači.
Hudba sa zmení spolu s [Effects]. Hudbu môžete tiež preniesť a zmeniť na požadovanú.
Ak chcete prenášať a zmeniť hudbu, postupujte nasledovne.
1 Stlačte tlačidlo HOME. Potom zvoľte [
(Slideshow) (s. 24, 25).
Music Tool] t [Download Music] v
2 Nainštalujte na váš počítač softvér na CD-ROM (dodáva sa).
3 Prepojte fotoaparát a počítač pomocou kábla USB.
4 Spustite softvér „Music Transfer“ nainštalovaný na váš počítač a zmeňte hudbu.
Podrobnosti o zmene hudby nájdete pomocníkoví v softvére „Music Transfer“.
22
[ Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Pripojte fotoaparát k televíznemu prijímaču pomocou kábla pre viacúčelový terminál
(dodáva sa).
Do multikonektora
Do vstupných
konektorov pre
zvuk a video
Kábel pre viacúčelový terminál (dodáva sa)
Aby bolo možné obrázky prezera na televízore HD (High Definition), je potrebný
Káblový adaptér pre výstup HD (nedodáva sa).
• Ak nastavíte veľkosť obrázku na možnosť [16:9], môžete snímať obrázky v rozmere, ktorý vyplní
celú obrazovku televízora HD.
• Pri výstupe vo formáte [HD(1080i)] nie je možné prezerať videozáznamy. Pri snímaní filmov
nastavte [COMPONENT] na [SD].
SK
23
Rôzne funkcie – HOME/Ponuka
Používanie obrazovky HOME
Obrazovka HOME je vstupnou obrazovkou ku všetkým funkciám fotoaparátu a je
možné ju vyvolať bez ohľadu na nastavený režim (snímanie/prehrávanie).
Tlačidlo z
ɟ ɠ Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo HOME
1 Stlačte tlačidlo HOME na zobrazenie obrazovky HOME.
Kategória
Položka
Sprievodca
2 Vyberte kategóriu pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
3 Vyberte položku pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
[ Ak ste vybrali kategóriu
(Manage Memory) alebo
(Settings)
1 Pomocou tlačidiel v/V vyberte požadované nastavenie a stlačte tlačidlo z.
• Obrazovka HOME sa zobrazí stlačením b.
2 Pomocou tlačidiel v/V vyberte nastavenie a stlačte tlačidlo z.
• Fotoaparát sa po opätovnom stlačení tlačidla HOME nastaví do režimu snímania alebo
prehrávania.
24
Podrobnejšie informácie o funkcii 1 strana 24
Položky obrazovky HOME
Stlačením tlačidla HOME sa zobrazia nasledujúce položky. Na displeji sa zobrazia len
dostupné položky. Podrobnosti ku každej položke sa zobrazia v sprievodcovi v spodnej
časti obrazovky.
Kategórie
Položky
Shooting
Shooting
View Images
Date View
Folder View
Favorites
Slideshow
Slideshow
Music Tool
Download Music
Print
Print
Manage Memory
Memory Tool
Memory Stick Tool
Format
Change REC.Folder
Format Music
SK
Create REC.Folder
Copy
Internal Memory Tool
Format
Settings
Main Settings
Main Settings 1
Beep
Initialize
Function Guide
Smile demo mode
Main Settings 2
USB Connect
Video Out
COMPONENT
Wide Zoom Display
Shooting Settings
Shooting Settings 1
AF Illuminator
AF Mode
Conversion Lens
Shooting Settings 2
Flash Sync.
Auto Review
Grid Line
Digital Zoom
Auto Orientation
Expanded Focus
Clock Settings
Language Setting
25
Používanie položiek ponuky
Tlačidlo MENU
Tlačidlo z
ɟ ɠ Ovládacie tlačidlo
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
Sprievodca funkciami
• Ponuka bude zobrazená len v režime snímania a prehrávania.
• V závislosti od vybratého režimu sa zobrazia rôzne položky.
2 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte požadovanú položku
ponuky.
• Ak sa požadovaná položka nezobrazí, opakovane stláčajte tlačidlá v/V, kým sa táto položka
nezobrazí na displeji.
3 Pomocou tlačidiel b/B vyberte nastavenie.
• Ak sa požadovaná položka nezobrazí, opakovane stláčajte tlačidlá b/B, kým sa táto položka
nezobrazí na displeji.
• Vyberte položku v režime prehrávania a stlačte tlačidlo z.
4 Pomocou tlačidla MENU vypnite ponuku.
26
Podrobnejšie informácie o funkcii 1 strana 26
Položky ponuky
Dostupné položky ponuky sa líšia v závislosti od nastaveného režimu (snímanie/
prehrávanie) a polohy prepínača režimov v režime snímania. Na displeji sa zobrazia len
dostupné položky.
Ponuka snímania
Scene Selection
Vyberie predvolené nastavenia pre rôzne podmienky snímanej
scény.
Image Size
Vyberie veľkosť statického záberu.
Flash
Vyberie nastavenie blesku v režime Easy Shooting.
Face Detection
Volí prioritný objekt pre upravenie zaostrenia pri použití funkcie
detekcie tváre.
Smile Detection
Slúži na výber prioritných subjektov pre funkciu snímania úsmevu.
Smile Detection Sensitivity
Nastavuje úroveň citlivosti pre detekciu úsmevu.
Bracket set
Nastavuje typ sériového snímania.
Scene Recognition
Automaticky deteguje podmienky snímania a potom zosníma
obrázok.
White Balance
Upravuje farebné tóny.
Flash Level
Upravuje intenzitu blesku.
Red Eye Reduction
Nastavuje zníženie efektu červených očí.
DRO
Optimalizuje jas a kontrast.
Noise Reduction
Nastavuje rozlíšenie a redukciu šumu.
Color Mode
Upravuje jas záberu a pridáva špeciálne efekty.
Color Filter
Pridáva farebné efekty ako pri použití farebného filtra.
Color Saturation
Upravuje sýtosť farieb.
Contrast
Upravuje kontrast.
Sharpness
Upravuje ostrosť.
SteadyShot
Vyberie režim stabilizovaného záberu.
(Shooting Settings)
SK
Vyberie nastavenia snímania.
27
Podrobnejšie informácie o funkcii 1 strana 26
Ponuka prehrávania
(Delete)
(View Mode)
(Date List)
(Filter by Faces)
Odstraňuje zábery.
Prepína režim zobrazenia.
Volí dátum prehrávania.
Prehráva obrázky s filtrom na určité podmienky.
(Add/Remove Favorites)
Zaraďuje obrázky medzi obľúbené alebo obrázky spomedzi
obľúbených odstraňuje.
(Slideshow)
Nastavuje a spúšťa Prehrávanie (prehrávanie série obrázkov).
(Retouch)
Retušuje zábery.
(Multi-Purpose Resize)
Mení veľkosť obrázka podľa použitia.
(Protect)
Chráni pred náhodným odstránením.
Pridáva značku poradia tlače na obrázok, ktorý chcete vytlačiť.
28
(Print)
Tlačí zábery pomocou tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge.
(Rotate)
Otočí statický záber.
(Select Folder)
Vyberie priečinok na zobrazenie záberov.
Práca s počítačom
Zábery, ktoré ste nasnímali fotoaparátom, môžete prezerať na počítači. Použitím
softvéru na disku CD-ROM (dodáva sa) si môžete vychutnať obrázky a videozáznamy
z fotoaparátu ešte viac. Ďalšie informácie nájdete v príručke „Príručka k zariadeniu
Cyber-shot“ na disku CD-ROM (dodáva sa).
Podporované operačné systémy pre pripojenie USB a
aplikačný softvér (dodáva sa)
Pre používateľov systému
Windows
Pre používateľov systému
Macintosh
Pripojenie USB
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v10.1 až v10.5)
Aplikačný softvér
„Picture Motion
Browser“
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
nie je kompatibilný
* 64-bitové edície a Starter (Edition) nie sú podporované.
• Na vašom počítači musí byť predinštalovaný hore uvedený operačný systém. Aktualizácie
operačných systémov nie sú podporované.
• Ak váš OS nepodporuje pripojenia USB, obrázky kopírujte vložením karty „Memory Stick Duo“
do slotu Memory Stick na vašom počítači, alebo použite komerčne dostupnú čítačku Memory
Stick.
• Viac podrobností o operačnom prostredí aplikačného softvéru „Picture Motion Browser“ Cybershot, nájdete v príručke „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“.
SK
29
Prezeranie „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ na
disku CD-ROM (dodáva sa) poskytuje
podrobné informácie o používaní
fotoaparátu. Na jej prezeranie sa
vyžaduje program Adobe Reader.
[ Pre používateľov systému
Windows
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM
(dodáva sa) do jednotky CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka uvedená nižšie.
Po kliknutí na tlačidlo [Cyber-shot
Handbook] sa zobrazí obrazovka na
kopírovanie príručky „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“.
2 Príručku skopírujte podľa pokynov na
obrazovke.
• Ak nainštalujete príručku „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“, príručka
„Ďalšie kroky – Cyber-shot“ sa
nainštaluje automaticky.
3 Po dokončení inštalácie dvakrát
kliknite na ikonu odkazu na pracovnej
ploche.
30
[ Pre používateľov systému
Macintosh
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM
(dodáva sa) do jednotky CD-ROM.
2 Vyberte priečinok [Handbook] a
skopírujte súbor „Handbook.pdf“
uložený v priečinku [SK] do počítača.
3 Po skončení kopírovania dvakrát
kliknite na súbor „Handbook.pdf“.
Indikátory na displeji
Každým stlačením tlačidla v (DISP) sa
zmení obrazovka (strana 16).
A
Zostávajúci čas batérie
[ Pri snímaní statických záberov
Upozornenie na slabú
batériu
Veľkosť záberu
Prepínač režimu/Ponuka
(výber scény)
PSAM
Prepínač režimu
Night Shot
• V režime jednoduchého snímania je počet
indikátorov obmedzený.
Vyváženie bielej farby
[ Pri snímaní videozáznamov
BRK
Režim Burst/Režim
Bracket
Režim merania
SK
Face Detection/Smile
Detection
SteadyShot
DRO
Bracket Set
[ Pri prehrávaní
Zníženie šumu
Upozornenie na vibrácie
Indikátor citlivosti
detekcie úsmevu/Počet
obrázkov
Mierka približovania
Režim farieb
31
Color Filter
REC
Standby
Pohotovostný režim/
nahrávanie videa
Contrast
0:12
Čas nahrávania (minúty :
sekundy)
101-0012
Číslo priečinka a súboru
2008 1 1
9:30 AM
Dátum/čas nahratia
prehrávaného záberu
z STOP
z PLAY
Sprievodca prehrávaním
záberov
BACK/
NEXT
Výber záberov
V VOLUME
Úprava hlasitosti
Sharpness
Color Saturation
Pripájanie pomocou
štandardu PictBridge
Režim prezerania
Filtrovanie podľa tvárí
Obľúbené
C
Protect
Značka poradia tlače
(DPOF)
Priečinok snímania
Priečinok prehrávania
96
Počet nasnímateľných
záberov
8/8 12/12
Číslo záberu/počet
záberov uložených vo
vybratom priečinku
00:25:05
Čas možného nahrávania
(hodiny : minúty :
sekundy)
Mierka približovania
VOL.
Hlasitosť
Pripájanie pomocou
štandardu PictBridge
B
z
Uzamknutie AE/AF
ISO400
Číslo ISO
Funkcia NR pomalej
uzávierky
Záznamové/prehrávacie
médium (pamäťová karta
„Memory Stick Duo“,
interná pamäť)
125
Rýchlosť uzávierky
Zmena priečinku
F3.5
Hodnota clony
Rozoznanie scény
+2.0EV
Hodnota expozície
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
poloautomatický
9
Manuálne zaostrenie
Odstránenie efektu
červených očí
Macro
Režim merania
z SET
z OK
Sprievodca fotením
záberov
Nabíjanie blesku
MOVE
MOVE
Režim blesku
Vyváženie bielej farby
Panel manuálneho
zaostrenia
32
Iluminátor AF
C:32:00
Zobrazenie funkcie
vlastnej diagnostiky
ISO400
Číslo ISO
+2.0EV
Hodnota expozície
500
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
Konverzný objektív
REAR
Synchronizácia blesku
D
Samočinný časovač
C:32:00
Zobrazenie funkcie
vlastnej diagnostiky
Plná databáza
Zameriavací rámček zóny
AF
SK
+
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
N
Prehrávanie
Panel prehrávania
Histogram
• Ikona
sa zobrazí, keď
je vypnuté zobrazenie
histogramu (stĺpcového
diagramu).
33
Výdrž batérie a kapacita pamäte
Výdrž batérie a počet záberov, ktoré je možné nasnímať či
prezrieť
Hodnoty, uvedené v nasledujúcej
tabuľke, predpokladajú, že sa použije
plne nabitá batéria (dodáva sa) a sníma
sa pri teplote 25 °C. Uvedené počty
obrázkov, ktoré je možné nasnímať/
prehrať sú približné a počítajú s
výmenou pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ v prípade potreby.
V závislosti od podmienok používania sa
môžu skutočné hodnoty od uvedených
mierne líšiť.
[ Pri snímaní statických záberov
Displej
LCD/
Zameriavací
rámček
Výdrž batérie
(min.)
Počet záberov
Displej
LCD
Pribl. 150
Pribl. 300
Hľadáčik
Pribl. 165
Pribl. 330
• Snímanie v nasledujúcich podmienkach:
– Funkcia [REC Mode] je nastavená na
možnosť [Normal].
– Funkcia [AF Mode] je nastavená na
možnosť [Single].
– Funkcia [SteadyShot] je nastavená na
možnosť [Shooting].
– Snímanie každých 30 sekúnd.
– Striedavé približovanie z polohy W do
polohy T.
– Záblesk blesku pri každom druhom
snímaní.
– Zapínanie a vypínanie zariadenia po 10
snímaniach.
• Meracia metóda je založená na štandarde
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Veľkosť záberu neovplyvňuje počet
nasnímaných záberov ani životnosť batérie.
34
[ Pri prezeraní statických obrázkov
Výdrž batérie (min.)
Počet záberov
Pribl. 360
Pribl. 7200
• Prezeranie po snímkach v trojsekundových
intervaloch
[ Poznámky k batérii
• Časom a opakovaným používaním batérie sa
jej kapacita zníži.
• Životnosť batérie a počet obrázkov, ktoré je
možné nasnímať/prehrať sa zníži za
nasledujúcich podmienok:
– Príliš nízka prevádzková teplota.
– Časté používanie blesku.
– Opakované zapínanie a vypínanie
fotoaparátu.
– Časté používanie funkcie približovania.
– Nastavenie podsvietenia obrazovky LCD
na vysokú hodnotu.
– Funkcia [AF Mode] je nastavená na
možnosť [Monitor].
– Funkcia [SteadyShot] je nastavená na
možnosť [Continuous].
– Takmer vybitá batéria.
– Aktivovaná je funkcia detekcie tvárí.
Počet statických obrázkov a čas nahrávania videozáznamov
Počet statických záberov a dĺžka videozáznamov sa môže líšiť v závislosti od
podmienok pri snímaní.
• Aj v prípade, že je kapacita vášho záznamového média taká, ako je uvedené v tabuľke, počet
obrázkov a dĺžka videozáznamu sa môže líšiť.
• Veľkosť záberu môžete vybrať v ponuke (s. 26 a 27).
[ Približný počet statických záberov
(Jednotky: obrázky)
Kapacita Vnútorná Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná fotoaparátom
pamäť
Veľkosť
Pribl.
15 MB
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
4437
9M
4
64
133
273
550
1089
2188
5M
6
92
190
390
786
1556
3127
6339
3M
10
148
305
625
1261
2497
5016
10169
VGA
96
1420
2932
6000
12102
23956
48138
97618
4
65
135
278
560
1110
2229
4520
3:2 (8M)
16:9 (6M)
4
69
142
291
588
1163
2337
4739
16:9 (2M)
16
236
489
1001
2018
3995
8025
16270
SK
• Uvedený počet záberov navyše predpokladá, že režim [REC Mode] je nastavený na možnosť [Normal].
• Ak je počet zostávajúcich záberov na snímanie väčší než 9 999, zobrazí sa indikátor „>9999“.
• Pri prehrávaní záznamu nasnímaného staršími modelmi fotoaparátu Sony v tomto fotoaparáte sa
môže záznam zobraziť v inej než skutočnej veľkosti.
[ Približný čas nahrávania videozáznamov
Hodnoty, uvedené dolu v tabuľke, prestavujú približný maximálny čas záznamu,
získaný sčítaním všetkých súborov s videozáznamom. Maximálny čas nepretržitého
nahrávania je približne 10 minút.
(Jednotky: hodiny : minúty : sekundy)
Kapacita Vnútorná
pamäť
Veľkosť
Pribl.
15 MB
640(Fine)
–
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná fotoaparátom
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
0:02:50
0:06:00
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:10
3:23:20
640(Standard) 0:00:40
0:10:30
0:22:00
0:45:00
1:30:50
2:59:40
6:01:00
12:12:10
320
0:42:30
1:28:00
3:00:00
6:03:10
11:59:00 24:04:10 48:48:30
0:02:50
• Videozáznamy s veľkosťou nastavenou na hodnotu [640(Fine)] je možné nahrávať len na
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Fotoaparát nepodporuje HD nahrávanie alebo prehrávanie videozáznamov.
35
Riešenie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa fotoaparátu, pokúste sa ho
vyriešiť nasledovnými spôsobmi.
1 Skontrolujte položky uvedené nižšie a vyhľadajte ich v príručke
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ (vo formáte PDF).
Ak sa na obrazovke zobrazí kód, ako napríklad „C/E:ss:ss“, vyhľadajte ho
v príručke „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“.
2 Vyberte batériu a približne po jednej minúte ju znovu vložte do
fotoaparátu a zapnite napájanie.
3 Obnovte nastavenia (strana 25).
4 Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Uvedomte si, že zaslaním fotoaparátu do opravy dávate súhlas s tým, že obsah internej
pamäte a hudobné súbory môžu byť preverené.
Batéria a napájanie
Batéria sa nedá vložiť.
• Potlačením ovládača vysúvania vložíte batériu dnu správnym spôsobom (strana 11).
Fotoaparát sa nedá zapnúť.
• Po vložení batérie do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým sa fotoaparát zapne.
• Vložte batériu správne (strana 11).
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu (strana 10).
• Batéria je nefunkčná. Vymeňte ju za novú.
• Použite odporúčanú batériu.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory kapacity batérií. Znovu zapnite fotoaparát
(strana 13).
• Batéria je nefunkčná. Vymeňte ju za novú.
36
Indikátor zostávajúcej kapacity batérie nefunguje správne.
• Tento jav sa vyskytuje pri používaní fotoaparátu vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí.
• Medzi indikátorom zostávajúcej kapacity batérie a skutočnou zostávajúcou kapacitou
batérie nastala odchýlka. Po jednom úplnom vybití a opätovnom nabití sa obnoví
správne zobrazenie.
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu (strana 10).
• Batéria je nefunkčná. Vymeňte ju za novú.
Batéria sa nedá nabiť.
• Batériu nie je možné nabiť pomocou sieťového adaptéra (nedodáva sa). Na nabíjanie
batérií použite nabíjačku batérií.
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Obrázky sa nedajú zaznamenať.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ (strana 35). Ak sú plné, vykonajte jednu z nasledujúcich
možností:
– Odstráňte nepotrebné zábery (strana 21).
– Vymeňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
• Keď snímate statický obrázok, nastavte prepínač režimu do inej polohy ako
.
• Pri snímaní videozáznamov nastavte prepínač režimu do polohy
.
• Veľkosť záberu je pri snímaní videozáznamov nastavená na hodnotu [640(Fine)].
Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Nastavte veľkosť záberu na inú hodnotu, než je hodnota [640(Fine)].
– Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Kryt objektívu je nasadený. Vyberte kartu.
SK
Pri snímaní príliš svetlého objektu sa na displeji zobrazujú vertikálne prúžky.
• Na snímke sa zobrazia biele, čierne, červené, fialové alebo iné prúžky. Tento jav nemá
vplyv na nasnímaný záber.
37
Prezeranie záberov
Nie je možné prezerať obrázky.
• Stlačte tlačidlo
(prehrávanie) (strana 21).
• Názov priečinka alebo súboru na počítači sa zmenil.
• Spoločnosť Sony nezaručuje, že fotoaparát prehrá obrázky, ktoré boli upravené
pomocou počítača alebo nasnímané iným fotoaparátom.
• Fotoaparát je v režime USB. Odstráňte pripojenie USB.
• Prehrávanie nie je možné ak je snímanie úsmevu v pohotovostnom režime. Opustite
režim pohotovostného režimu stlačením spúšte úplne nadoraz.
• Je to spôsobené kopírovaním obrázkov na PC do „Memory Stick Duo“ bez použitia
„Picture Motion Browser“. Takéto obrázky prehrávajte v adresárovom režime
zobrazenia (strana 25).
• Niekedy obrázky na „Memory Stick Duo“, snímané pomocou starších modelov Sony
nie je možné prehrať. Takéto obrázky prehrávajte v adresárovom režime zobrazenia
(strana 25).
38
Odporúčania
[ Fotoaparát nepoužívajte ani
neskladujte na nasledujúcich
miestach
• Extrémne horúce, chladné alebo vlhké
miesta
Na extrémne horúcich miestach, ako napr.
vnútri auta zaparkovaného na slnku, sa
môže telo fotoaparátu vplyvom veľkej
teploty zdeformovať, čo môže zapríčiniť jeho
poruchu.
• Miesta vystavené priamemu slnečnému
žiareniu alebo vysokým teplotám
Fotoaparát môže zmeniť farbu, môže sa
zdeformovať alebo poškodiť.
• Miesta s rizikom značných otrasov
• Miesta so silným magnetizmom
• Piesočnaté alebo prašné miesta
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostal
piesok ani prach. Môže to spôsobiť
poškodenie fotoaparátu, ktoré sa nemusí dať
opraviť.
[ Prenášanie
Nesadajte si s fotoaparátom v zadnom vrecku
nohavíc alebo sukne, pretože to môže spôsobiť
poruchu alebo poškodenie fotoaparátu.
[ Čistenie
Čistenie displeja LCD
Ak sú na displeji LCD odtlačky prstov alebo
prach a pod., vyčistite ho čistiacou súpravou
na displej LCD (nedodávajú sa).
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve odtlačky prstov alebo
prach, vyčistite ho jemnou handričkou.
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu vyčistite jemnou
handričkou mierne navlhčenou vo vode a
prípadnú vlhkosť utrite suchou jemnou
handričkou. Predchádzanie poškodeniu
povrchovej úpravy či krytu:
– Nevystavujte fotoaparát chemickým
výrobkom, ako sú napr. riedidlá, benzín,
lieh, jednorazové handričky, odpudzovače
hmyzu, opaľovacie krémy alebo insekticídy.
– Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na
rukách vyššie uvedené chemikálie.
– Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v
kontakte s gumovými produktmi alebo
výrobkami z vinylu.
[ Informácie o prevádzkových
teplotách
Fotoaparát je navrhnutý na používanie v
teplotnom rozpätí 0 °C až 40 °C. Neodporúča
sa používať fotoaparát v teplotách
presahujúcich tento rozsah.
[ Informácie o kondenzácii vlhkosti
Ak naraz prenesiete fotoaparát z chladného
do teplého prostredia, na vnútorných
súčiastkach fotoaparátu sa môže vytvoriť
skondenzovaná vlhkosť. Táto kondenzácia
vlhkosti môže spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Ak skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu
mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí.
Ak budete používať fotoaparát s navlhnutým
vnútrom objektívu, nebudete môcť nasnímať
jasné zábery.
[ Informácie o vnútornej
nabíjateľnej záložnej batérií
Fotoaparát má internú nabíjateľnú batériu,
ktorá zaisťuje, že nastavenie času a dátumu a
ďalšie nastavenia budú zachované bez ohľadu
na to, či je fotoaparát vypnutý alebo zapnutý.
Táto nabíjateľná batéria sa nabíja vždy pri
používaní fotoaparátu. Ak však fotoaparát
nepoužívate, postupne sa batéria vybije. Ak
fotoaparát vôbec nepoužívate, batéria sa
úplne vybije približne po jednom mesiaci. V
takom prípade nabite nabíjateľnú batériu vždy
pred použitím fotoaparátu.
Ak však zostane táto batéria nenabitá, stále
môžete fotoaparát používať, ale dátum a čas sa
nebudú zobrazovať.
Nabíjanie vnútornej nabíjateľnej záložnej
batérie
Vložte nabitú batériu do fotoaparátu a
ponechajte ho 24 hodín alebo viac vypnutý.
SK
39
Technické parametre
Fotoaparát
[Systém]
Snímač: 7,70 mm (typ 1/2,3) farebný CCD,
Primárny farebný filter
• Fotoaparát využíva len oblasť 7,30 mm
(ekvivalent typu 1/2,5).
Celkový počet pixelov fotoaparátu:
Približne 10,3 megapixela
Efektívny počet pixelov fotoaparátu:
Približne 9,1 Megapixela
Objektív: Carl Zeiss Vario-Tessar 15×
približovací objektív
f = 5,2 - 78 mm (31 - 465 mm (35 mm
filmový ekvivalent)) F2,7(W) - 4,5(T)
Ovládanie expozície: Automatická expozícia,
Prioritný režim rýchlosti uzávierky,
Prioritný režim clony, Manuálne
nastavenie expozície, Výber scény
(10 modes)
Vyváženie bielej farby: Automatické, Denné
svetlo, Zamračené, Žiarivka 1, 2, 3,
Žiarovka, Blesk,
Stlačením jedného tlačidla
Súborový formát (v zhode s DCF):
Statické obrázky: v zhode s JPEG Exif
Ver. 2.21, v zhode s DPOF
Videozáznamy: v zhode s MPEG1 (mono)
Nahrávacie médium: Vnútorná pamäť (pribl.
15 MB), „Memory Stick Duo“
Blesk: Rozsah blesku (citlivosť ISO
(Odporúčaný index expozície) nastavte na
Auto): Približne 0,2 až 9,1 m (W)/približne
1,2 až 5,5 m (T)
Hľadáčik: Elektrický hľadáčik (farebný)
[Vstupné a výstupné konektory]
Multikonektor: Video výstup
Audio výstup (monofónny)
USB komunikácia
Komunikácia USB: Hi-Speed USB (v zhode s
USB 2.0)
[Zameriavací rámček]
Panel: 0,5 cm (typ 0,2) farebný
Celkový počet bodov:
Ekvivalent približne 200 000 bodov
[Napájanie, všeobecne]
Napájanie: Nabíjateľná batéria
NP-BG1, 3,6 V
NP-FG1 (nedodáva sa), 3,6 V
AC-LS5K AC adaptér (nedodáva sa),
4,2 V
Spotreba energie (počas snímania, LCD
displej zapnutý): 1,1 W
Prevádzková teplota: 0 až 40 °C
Skladovacia teplota: –20 až +60 °C
Rozmery: 116,1 × 81,4 × 86,0 mm (Š/V/H,
okrem výstupkov)
Hmotnosť: Približne 547 g
(vrátane batérie NP-BG1, popruhu, atď.)
Mikrofón: monofónny
Reproduktor: monofónny
Tlač Exif: Kompatibilný
PRINT Image Matching III: Kompatibilný
PictBridge: Kompatibilný
Nabíjačka batérií BC-CSGB/BCCSGC
Napájanie: AC 100 V až 240 V, 50/60 Hz, 2,6 W
(BC-CSGB)/2 W (BC-CSGC)
Výstupné napätie: jednosmerné 4,2 V, 0,25 A
Prevádzková teplota: 0 až 40 °C
Skladovacia teplota: –20 až +60 °C
Rozmery: Pribl. 62 × 24 × 91 mm (Š/V/H)
Hmotnosť: Pribl. 75 g
Nabíjateľná batéria NP-BG1
Použitá batéria: Lítium-iónová batéria
Maximálne napätie: jednosmerné 4,2 V
Maximálne napätie: jednosmerné 3,6 V
Kapacita: 3,4 Wh (960 mAh)
[Displej LCD]
Panel LCD: 7,5 cm (typ 3,0) TFT princíp
Celkový počet bodov: 230 400 (960 × 240)
bodov
40
Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
Ochranné známky
•
, „Cyber-shot“ sú ochranné
známky spoločnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory Stick
PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory Stick
Micro“, „MagicGate“ a
sú ochranné známky spoločnosti Sony
Corporation.
• „PhotoTV HD“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• „Info LITHIUM“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, DirectX a Windows
Vista sú alebo registrované ochranné
známky alebo známky spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch alebo
iných krajinách.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac a eMac sú ochranné
známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Apple Inc.
• Intel, MMX, a Pentium sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Intel Corporation.
• Adobe a Reader sú alebo registrované
ochranné známky alebo známky spoločnosti
Adobe Systems Incorporated v Spojených
štátoch alebo iných krajinách.
• Ďalej všeobecne platí, že všetky ostatné
názvy produktov a systémov uvedené v
tomto návode sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami
príslušných vývojárskych alebo výrobných
spoločností. Značky ™ a ® sa v tejto
príručke nepoužívajú vždy.
SK
41
Az e termékkel kapcsolatos további
információk és a gyakran feltett kérdésekre
adott válaszok a Vevőszolgálat honlapján
olvashatók.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našej webovej
stránke v sekcii Služby Zákazníkom.
70 vagy nagyobb százalékban újrahasznosított papírra,
illékony szerves vegyületektől mentes, növényi olaj alapú
tintával nyomtatva.
Vytlačené na papieri, ktorý je recyklovaný zo 70% alebo
viacej s použitím atramentu vyrobeného na báze
rastlinného oleja bez nestálych organických zlúčenín.
Printed in Japan
Download PDF

advertising