Sony | DSC-H2 | Sony DSC-H2 Návod na použitie

Digital Still Camera
Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás
HU
Príručka používateľa/Riešenie
problémov
SK
DSC-H2/H5
E termékkel kapcsolatos további információk és
válaszok a gyakran feltett kérdésekre a
Vevőszolgálat honlapján találhatók.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
„Először ezt olvassa el” (különálló kötet)
Elmagyarázza a fényképezőgép beállítását és az alapvető műveleteket a
felvételkészítéshez/lejátszáshoz.
„Prvé kroky“ (samostatná knižka)
V tejto knižke nájdete nastavenia fotoaparátu a základné funkcie pri snímaní a
prehrávaní záberov.
100%-ban újrahasznosított papírra, illékony szerves
vegyületektől mentes, növényi olaj alapú tintával
nyomtatva.
Kezelési útmutató
Vytlačené na 100% recyklovanom papieri s použitím
atramentu vyrobeného na báze rastlinného oleja bez
nestálych organických zlúčenín.
Návod na použitie
Printed in Japan
A készülék használatba vétele előtt kérjük, tanulmányozza át ezt az útmutatót és az „Először
ezt olvassa el” (különálló kötetben) tájékoztatót, és őrizze meg őket, hogy a jövőben is
fellapozhassa őket.
Pred zapnutím fotoaparátu si dôkladne prečítajte tento návod a príručku „Prvé kroky“
(samostatná knižka). Návod a príručku si schovajte, ešte ich môžete potrebovat’.
© 2006 Sony Corporation
2-673-177-11(1)
Magyar
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye
ki a készüléket eső vagy
nedvesség hatásának.
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Az európai vásárlók
figyelmébe
Az elvégzett tesztek bizonyítják, hogy ez a
termék megfelel az EMC Előírások 3 m-nél
rövidebb csatlakozóvezetékek használatára
vonatkozó határértékeinek.
Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők a fényképezőgép kép- és
hangminőségét befolyásolhatják.
Figyelmeztetés
Ha az adatátvitel sztatikus elektromosság vagy
elektromágnesség miatt megszakad, indítsa
újra az alkalmazást, vagy húzza ki, majd
csatlakoztassa újra az adatátviteli kábelt (USB
stb.).
HU
2
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Megjegyzések a fényképezőgép
használatával kapcsolatban
Használható „Memory Stick”típusok (nem mellékelt
tartozék)
Megjegyzések a nikkelfémhidrid (Ni-MH)
akkumulátorral kapcsolatban
Ebben a fényképezőgépben IC
adathordozóként egy „Memory Stick
Duo” memóriakártya használható. A
„Memory Stick” memóriakártyáknak
két típusa van.
• A fényképezőgép legelső használatba vétele
előtt töltse fel mind a két mellékelt Ni-MH
akkumulátort. (t az „Először ezt olvassa
el” 1. lépése)
• Az akkumulátorok akkor is feltölthetők, ha
nem merültek le teljesen. És akkor is
használhatók, ha nincsenek teljesen
feltöltve; üzemidejüknek ekkor a részleges
töltésük szab határt.
• Ha hosszabb ideig nem kívánja az
akkumulátorokat használni, akkor merítse
le meglévő töltésüket, vegye ki őket a
fényképezőgépből, és tárolja őket száraz,
hűvös helyen. Ez az akkumulátorok
működőképességének megőrzését szolgálja
(116. oldal).
• A használható akkumulátorokról bővebben
a 116. oldalon olvashat.
„Memory Stick Duo”: a
fényképezőgépben
használható „Memory Stick
Duo”.
„Memory Stick”: a
fényképezőgépben nem
használható „Memory Stick”.
Más memóriakártya nem
használható.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyáról
bővebben a 114. oldalon olvashat.
„Memory Stick Duo”
használata „Memory Stick”
memóriakártya befogadására
képes készülékkel
A „Memory Stick Duo” memóriakártya
Memory Stick Duo illesztőkeret (nem
mellékelt tartozék) behelyezése után
használható.
HU
A Carl Zeiss gyártmányú
lencse
Ebben a fényképezőgépben Carl Ziess
lencse található, amely éles, kiváló
kontrasztú képet ad.
A fényképezőgépben található lencse
gyártásakor a német Carl Zeiss cég
minőségi követelményeinek megfelelő, a
Carl Zeiss által tanúsított
minőségbiztosítási eljárást alkalmazták.
A felvételek tartalmáért nem
vállalunk felelősséget
• A felvétel tartalmáért nem vállalunk
ellenszolgáltatást, ha a felvétel vagy a
lejátszás a készülék vagy az adathordozó stb.
hibájából nem valósul meg.
Memory Stick Duo illesztőkeret
HU
3
A belső memória és a
„Memory Stick Duo” mentése
• Ha világít a memóriaműködés-jelző, ne
kapcsolja ki a fényképezőgépet, és ne vegye
ki belőle sem az akkumulátort, sem a
„Memory Stick Duo” memóriakártyát, mert
tönkremehetnek a belső memóriában, illetve
a „Memory Stick Duo” memóriakártyán
tárolt adatok. Az adatokat mindig védje
biztonsági másolat készítésével. Az
adatmentés részleteit lásd a 28. oldalon.
Megjegyzések a felvétellel/
lejátszásaal kapcsolatban
• Ez a fényképezőgép nem porálló, nem
cseppálló és nem is vízálló. A fényképezőgép
használatba vétele előtt olvassa el az
„Óvintézkedések” (119. oldal) című
fejezetet.
• Mielőtt egyszeri, megismételhetetlen
eseményeket vesz fel, készítsen
próbafelvételt, hogy megbizonyosodjék a
készülék helyes működéséről.
• Óvja a fényképezőgépet a nedvességtől. A
fényképezőgép belsejébe jutó víz hibás
működést okozhat, amely bizonyos
esetekben nem javítható meg.
• Ne fordítsa a fényképezőgépet a nap, vagy
más nagyon fényes fényforrás felé. Ez szeme
maradandó károsodását okozhatja. Vagy a
fényképezőgép hibás működését
eredményezheti.
• Ne használja a fényképezőgépet olyan hely
közelében, amely erős rádióhullámokat
gerjeszt, vagy sugárzást bocsát ki.
Előfordulhat, hogy ilyen helyen a
fényképezőgép nem képes megfelelően
felvenni vagy lejátszani.
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgép
homokos vagy poros helyen hibásan
működik.
• Ha pára csapódna le rá, akkor azt a
fényképezőgép használata előtt távolítsa el
(119. oldal).
• Ne rázza, ne üsse hozz semmihez a
fényképezőgépet. Azon felül, hogy a
készülék hibásan működhet és képtelenné
válhat képek rögzítésére, ez
használhatatlanná teheti az adathordozót,
illetve képadat-hibát, képadat-károsodást
vagy képadat-vesztést is okozhat.
HU
4
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku felületét.
A vaku hőkibocsátása miatt a vaku felületén
lévő szennyeződés elszíneződhet, illetve
rátapadhat a vaku felületére, így a
kibocsátott fény nem lesz elegendő.
Megjegyzések az LCD
képernyővel, az LCD
keresővel és az objektívvel
kapcsolatban
• Az LCD képernyő és az LCD kereső
rendkívül nagy pontosságú gyártási
technológiával készült, így a használható
képpontok aránya több mint 99,99%. Ennek
ellenére állandóan fekete pontok és/vagy
(fehér, piros, kék vagy zöld színű) fényes
pontok jelenhetnek meg az LCD képernyőn
és az LCD keresőben. Ezek a pontok,
amelyek a gyártási folyamat természetes
velejárói, egyáltalán nem befolyásolják a
felvételt.
Fekete, fehér, piros,
kék és zöld pontok
• Ha az LCD képernyő vagy az objektív
hosszabb ideig közvetlen napsugárzásnak
van kitéve, az hibás működést okozhat.
Legyen körültekintő, amikor a
fényképezőgépet ablak közelében vagy a
szabadban leteszi.
• Ne nyomja meg az LCD képernyőt. A
képernyő elszíneződhet, és az hibás
működést okozhat.
• Hideg helyen az LCD képernyőn szellemkép
jelenhet meg. Ez nem hibás működés.
• Ez a fényképezőgép motoros zoommal
ellátott objektívvel rendelkezik. Óvja az
objektívet az ütéstől, és ne mozgassa kézzel.
Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásával
kapcsolatban
• Ez a fényképezőgép megfelel a JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) által
előírt DCF (Design rule for Camera File
system) általános tervezési szabálynak.
• Nem biztos, hogy az ezzel a
fényképezőgéppel felvett képeket más
készülékkel le lehet játszani, továbbá hogy a
más készülékkel felvett vagy szerkesztett
képeket ezzel a fényképezőgéppel le lehet
játszani.
A szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
Televíziós műsorokat, filmeket,
videoszalagokat és egyéb anyagokat gyakran
szerzői jog véd. Ilyen anyagok engedély
nélküli felvétele a vonatkozó jogszabályokba
ütközhet.
A kezelési útmutatóban
felhasznált képek
Az ebben a kezelési útmutatóban példaként
felhasznált fényképek csupán reprodukciók,
nem pedig ezzel a fényképezőgéppel készített
felvételek.
Megjegyzés a képekkel
kapcsolatban
Az ebben a kézikönyvben található képek
általában a DSC-H2 típust mutatják; ha
mégsem, azt külön jelezzük.
HU
5
A digitális fényképezőgép adta
lehetőségek kihasználása érdekében
Készítse elő a fényképezőgépet, és egyszerűen
készítsen vele felvételeket
„Először ezt olvassa el” (különálló
kötet)
1 Készítse elő az akkumulátorokat
2 Kapcsolja be a fényképezőgépet/állítsa be az órát
3 Tegyen be egy „Memory Stick Duo” memóriakártyát
(nem mellékelt tartozék)
4 Válassza ki a használandó képméretet
5 Egyszerűen készítsen felvételeket (Automatikus
üzemmód)
Fénykép készítése (Jelenet)
6 Nézze meg/törölje a képeket
Kerüljön közelebbi barátságba a fényképezőgépével
Ez az
útmutató
• Fényképezzen a kedvenc beállításaival (automatikus
programozott felvétel/kézi expozíciós felvétel)
t 31. oldal
• A menü segítségével használja ki a különféle felvételi/
lejátszási lehetőségeket t 42. oldal
• Módosítsa az alapértelmezett beállításokat t 57. oldal
Csatlakoztassa a fényképezőgépet számítógéphez
vagy nyomtatóhoz
Ez az
útmutató
• Másolja a képeket számítógépre, és szerkessze őket
kedvére különféle eljárásokkal t 72. oldal
• A fényképezőgépet közvetlenül egy nyomtatóhoz
csatlakoztatva nyomtassa ki a képeket (csak PictBridgekompatibilis nyomtató használata esetén) t 90. oldal
HU
6
Tartalomjegyzék
Megjegyzések a fényképezőgép használatával kapcsolatban ..............3
A fényképezőgép használata
Alapvető módszerek jobb képek készítésére .......................................10
Fókusz – Sikeres fókuszálás a tárgyra .......................................................... 10
Expozíció – A fényerősség beállítása ............................................................ 11
Szín – A megvilágítás hatásairól .................................................................... 13
Minőség – A „képminőségről” és a „képméretről” ....................................... 14
A készülék részei....................................................................................16
A képernyőn megjelenő kijelzések ........................................................20
A képernyő tartalmának változása ........................................................25
A fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje ...........................26
Amikor nincs „Memory Stick Duo” memóriakártya (Felvétel a belső
memóriába).............................................................................................27
Az akkumulátor üzemideje és a felvehető/megtekinthető
képek száma ..........................................................................................29
A vezérlőtárcsa használata ....................................................................30
Az üzemmód-tárcsa használata ............................................................31
Fényképezés kézi beállítással ...............................................................33
Folyamatos felvétel ................................................................................39
A menü használata
A menüelemek használata ..............................................................42
Menüelemek ........................................................................................43
A Felvétel menü......................................................................................44
COLOR (Szín üzemmód)
(Fénymérési mód)
WB (F.egyensúly)
ISO
(Képminőség)
BRK (Exp.eltolás)
M (Időköz)
(Vakuszint)
(Kontraszt)
(Élesség)
(Beállítás)
HU
7
A Megtekintés menü.............................................................................. 49
(Mappa)
- (Véd)
DPOF
(Nyomtatás)
(Dia)
(Átméretez)
(Forgatás)
(Megosztás)
(Beállítás)
Kivág
A Beállítás képernyő használata
A Beállítás menü elemeinek használata ...................................... 57
1
1. Fényképezőgép ........................................................................... 58
AF ümód
Digitális zoom
Funkció tár
Vörösszem cs
AF segédfény
Auto.V.nézés
2
2. Fényképezőgép ........................................................................... 62
Kiterj. Fókusz
Vaku szinkron.
STEADY SHOT
Konv. lencsék
Belső memória eszköz ..................................................................... 64
Formáz
Memory Stick eszköz....................................................................... 65
Formáz
FELVmappa lh
FELVmappa cs
Másolás
1
1. Beállítás ......................................................................................... 68
LCD háttérfény (csak DSC-H5 esetén)
EVF háttérfény
Csipogás
Nyelv
Inicializál
2
HU
8
2. Beállítás ......................................................................................... 70
Fájlsorszám
USB csatl.
Videó ki
Óra beállítás
A számítógép használata
Windows rendszerű számítógép használata ........................................72
A (mellékelt) szoftver telepítése.............................................................74
Képek másolása a számítógépre ..........................................................75
A számítógépen lévő képfájlok megtekintése a fényképezőgéppel
(„Memory Stick Duo” segítségével).......................................................81
A (mellékelt) „Cyber-shot Viewer” használata ......................................82
Macintosh számítógép használata........................................................87
Fényképek nyomtatása
Fényképek nyomtatása..........................................................................89
Képek nyomtatása közvetlenül, PictBridge rendszerű nyomtatóval ...90
Nyomtatás szaküzletben........................................................................94
A fényképezőgép csatlakoztatása televízióhoz
Képek megtekintése a tévéképernyőn..................................................96
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás...........................................................................................98
Figyelmeztető kijelzések és üzenetek .................................................111
További információk
A „Memory Stick” memóriakártyákról .................................................114
Megjegyzések az akkumulátortöltővel és az akkumulátorral
kapcsolatban ........................................................................................116
Óvintézkedések ....................................................................................119
Műszaki adatok ....................................................................................121
Tárgymutató ................................................................................123
HU
9
A fényképezőgép használata
Alapvető módszerek jobb képek
készítésére
Fókusz
Expozíció
Szín
Minőség
Ez a fejezet az alapvető dolgokat írja le;
ismeretükben élvezni tudja a
fényképezőgép használatát. Ismerteti,
hogyan kell használni a fényképezőgép
különféle funkcióit, például az üzemmódtárcsát (31. oldal), a vezérlőtárcsát
(30. oldal), a menüket (42. oldal) és így
tovább.
Fókusz Sikeres fókuszálás a tárgyra
Amikor az exponáló gombot félig lenyomja, a fényképezőgép automatikusan beállítja
a fókuszt (automatikus fókuszálás). Ne feledje, hogy az exponáló gombot csak félig kell
lenyomni.
Egyből teljesen
nyomja le az
exponáló gombot.
Az exponáló
gombot csak
félig nyomja le.
AE/AF rögzítés
kijelzése
villog , világít/
hangjelzést ad
Aztán teljesen
nyomja le az
exponáló
gombot.
Ha olyan fényképet kíván készíteni, amelyre nehéz ráfókuszálni t „A fókuszálási mód
kiválasztása” (36. oldal)
Ha a kép még fókuszálás után is életlennek tűnik, akkor ezt okozhatja a fényképezőgép
remegése is. t Lásd: „Útmutatás az elmosódottság megelőzésére” (alább).
HU
10
Útmutatás az elmosódottság megelőzésére
A fényképezőgép használata
Szilárdan fogja a fényképezőgépet, mindkét karját teste mellett tartva. Közelében
lévő fának vagy épületnek támaszkodva is stabilizálhatja a fényképezőgépet.
Hatásos lehet az is, ha a 2 másodperces késleltetésű önkioldót használja, ha
állványt használ, illetve ha bekapcsolja az elmosódottságot megakadályozó
funkciót. Javasoljuk továbbá, hogy sötét helyen használjon vakut.
Expozíció A fényerősség beállítása
Különféle képeket készíthet az expozíció és az ISO-érzékenység beállításával. Az
expozíció az a fénymennyiség, amelyet a fényképezőgép fogad, amikor elengedi a
zárat.
Expozíció:
Zársebesség = Az az időtartam, amíg a
fényképezőgép fényt fogad
Rekesznyílás = A fényt áteresztő nyílás mérete
ISO = Felvételi érzékenység
HU
11
Túlexponálás
= túl sok fény
Fehéres kép
Automatikus üzemmódban az expozíciót
a készülék automatikusan a megfelelő
értékre állítja be. Az alábbi funkciók
segítségével azonban kézzel utánállítható.
Helyes exponálás
Kézi expozíció:
Lehetővé teszi, hogy a zársebesség és a
rekesznyílás értéket kézzel állítsa be.
t 35. oldal
Alulexponálás
= túl kevés fény
Sötétebb kép
Képvil.ság (EV):
Lehetővé teszi, hogy a fényképezőgép
által meghatározott expozíciót utánállítsa.
t az „Először ezt olvassa el” 5. lépése,
35. oldal
Fénymérési mód:
Lehetővé teszi, hogy a módosíthassa a
tárgy megmérendő részét az expozíció
meghatározásához. t 44. oldal
Ötletek az expozíció (EV) beállításához
Ha egészében véve fehéres
képet készít, például egy
ellenfényben álló tárgyról
vagy havas tájról
A fényképezőgép úgy ítéli, hogy
a tárgy világos, így sötétebbre
exponál.
Állítson a + jelzés
irányába
A fényképezőgép úgy ítéli, hogy
a tárgy sötét, így világosabbra
exponál.
Állítson a – jelzés
irányába
Ha egészében véve sötétebb
képet készít
Az expozíciót a hisztogram alapján ellenőrizheti. Ügyeljen arra, hogy se túl, se alul
ne exponáljon (az eredmény fehéres, illetve sötét). t az „Először ezt olvassa el” 5.
lépése, 36. oldal
HU
12
Az ISO-érzékenység beállítása
A fényképezőgép használata
Az ISO a(z érzékenység) mérésnek az egysége; megbecsüli, hogy mennyi fényt fogad
egy képrögzítő eszköz (mint például a film). Még ha az expozíció azonos is, a képek az
ISO-érzékenységtől függően különbözőek lesznek.
Az ISO-érzékenység beállítása t 46. oldal
Nagy ISO-érzékenység
Világos képet rögzít még akkor is, amikor sötét helyen fényképez.
A kép azonban hajlamos arra, hogy zajossá váljék.
Kis ISO-érzékenység
Lágyabb képet rögzít.
Ha azonban nem elegendő az expozíció, a kép sötét lesz.
Szín
A megvilágítás hatásairól
A tárgy látszólagos színét befolyásolják a megvilágítási feltételek.
Példa: Egy kép színeire hatással vannak a fényforrások
Időjárás/
megvilágítás
A fény jellemzője
Nappali fény
Felhős idő
Fénycső
Izzólámpa
Fehér (szokásos)
Kékes
Kék árnyalatú
Vöröses
Automatikus üzemmódban a készülék a színárnyalatokat automatikusan állítja be.
A [F.egyensúly] funkcióval azonban a színárnyalatok kézzel is beállíthatók (45. oldal).
HU
13
Minőség A „képminőségről” és a „képméretről”
Egy digitális kép képpontnak hívott kis pontok összességéből áll.
Ha sok képpontot tartalmaz, akkor a kép nagy lesz, több memóriát foglal el, és apró
részleteket is megmutat. A „képméret”-et a képpontok száma adja meg. Noha a
fényképezőgép képernyőjén nem látható a különbség, a részletesség és az
adatfeldolgozási idő eltér, amikor a képet kinyomtatja, illetve megjeleníti egy
számítógép képernyőjén.
A képpont és a képméret
1 Képméret: 7M (csak DSC-H5 esetén)
3072 képpont × 2304 képpont = 7 077 888 képpont
2 Képméret: 6M (csak DSC-H2 esetén)
2816 képpont × 2112 képpont = 5 947 392 képpont
3 Képméret: VGA
640 képpont × 480 képpont = 307 200 képpont
Képpont
A használandó képméret kiválasztása (t az „Először ezt
olvassa el” 4. lépése)
Képpont
Sok képpont
(Kiváló képminőség
és nagy fájlméret)
Kevés képpont
(Durva képminőség,
de kis fájlméret)
HU
14
Példa: Egészen A3as (DSC-H5)/A4-es
(DSC-H2) méretig
történő nyomtatás
Példa: Elektronikus
levélben küldendő
csatolt kép
A gyári beállítást
jelöli.
Képméret
1)
2)
3)
Használati irányelvek
Nagyobb
Nyomtatás A3/29,7×42 cm-ig
3:21) (3072×2048)
(csak DSC-H5
esetén)
Illesztés 3:2-es méretarányhoz
6M (2816×2112)
(csak DSC-H2
esetén)
Nyomtatás A4/21×29,7 cm-ig
3:21) (2816×1872)
(csak DSC-H2
esetén)
Illesztés 3:2-es méretarányhoz
5M (2592×1944)
(csak DSC-H5
esetén)
Nyomtatás A4/21×29,7 cm-ig
A fényképezőgép használata
7M (3072×2304)
(csak DSC-H5
esetén)
Kisebb
3M (2048×1536)
Nyomtatás 13×18 cm-ig
2M (1632×1224)
Nyomtatás 10×15 cm-ig
VGA (640×480)
E-mailhez
16:92)(1920×1080)
Kijelzés 16:9-es HDTV-n 3)
A képeket a fénykép-nyomtatópapíréhoz vagy a képeslapéhoz stb. hasonló 3:2-es méretarányban
rögzíti
Nyomtatáskor előfordulhat, hogy a kép mindkét oldala levágódik (108. oldal).
Memory Stick olvasó vagy USB használatával jobb minőségű képek készíthetők.
Mozgókép mérete
Képkocka/
másodperc
Használati irányelvek
640(Kiváló) (640×480)
Kb. 30
Megjelenítés TV-n (jóminőség)
640(Standard)
(640×480)
Kb. 17
Megjelenítés TV-n (szokásos)
160 (160×112)
Kb. 8
E-mailhez
• Minél nagyobb a kép mérete, annál jobb a minősége.
• Minél több képkockát játszunk le egy másodperc alatt, a kép annál folyamatosabb lesz.
A képminőség (tömörítési arány) kiválasztása (46. oldal)
A digitális kép mentésekor kiválaszthatja a tömörítési arányt. Ha nagy tömörítési
arányt választ, akkor hiányoznak a kép finom részletei, de kisebb lesz a fájl mérete.
HU
15
A készülék részei
A használatról bővebben a zárójelben
lévő oldalakon olvashat.
A POWER kijelző (t az „Először ezt
olvassa el” 2. lépése)
B Üzemmód-tárcsa (31)
C
/BRK gomb (39)
D Exponáló gomb (t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése)
E Vezérlőtárcsa (30)
A
B FINDER/LCD gomb (t az „Először
ezt olvassa el” 5. lépése)
C Kereső (t az „Először ezt olvassa el”
5. lépése)
F FOCUS gomb (36)
D A kereső beállító tárcsája (t az
„Először ezt olvassa el” 5. lépése)
G Mikrofon
E LCD képernyő (25)
H Önkioldó kijelzője (t az „Először
ezt olvassa el” 5. lépése)/AF
segédfény (60)
F Vezérlő gomb
Menü bekapcsolva: v/V/b/B/z (t
az „Először ezt olvassa el” 2. lépése)
I Objektív
J Vaku (t az „Először ezt olvassa el”
5. lépése)
K Vállszíjrögzítő fül (18)
Menü kikapcsolva: / / / (t az
„Először ezt olvassa el” 5. lépése)
G
L A/V OUT aljzat (96)
M
(USB) aljzat (76)
N Aljzatfedél
HU
16
(Lejátszás) gomb (t az „Először
ezt olvassa el” 6. lépése)
(képméret/törlés) gomb
(t az „Először ezt olvassa el” 4. és 6.
lépése)
H Memóriaműködés-jelző (t az
„Először ezt olvassa el” 4. lépése)
I
(STEADY SHOT remegést,
elmosódottságot csökkentő) gomb
(t az „Először ezt olvassa el” 5.
lépése)
J POWER gomb (t az „Először ezt
olvassa el” 2. lépése)
Megtekintéshez: / (Lejátszási
zoom) gomb/
(Áttekintő) gomb
(t az „Először ezt olvassa el” 6.
lépése)
L
(Képernyőtartalom-váltó) gomb
(25)
M MENU gomb (42)
N Vállszíjrögzítő fül (18)
R OPEN gomb (alul) (t az „Először
ezt olvassa el” 1. lépése)
A fényképezőgép használata
K Felvételkészítéshez: Zoom (W/T)
gomb (t az „Először ezt olvassa el”
5. lépése)
Q „Memory Stick Duo” fedele (alul)
(t az „Először ezt olvassa el” 3.
lépése)
S Akkumulátorfedél (alul) (t az
„Először ezt olvassa el” 1. lépése)
T Állványcsatlakozó (alul)
• Olyan állványt használjon, amelynek
rögzítő csavarja rövidebb 5,5 mm-nél. 5,5
mm-nél hosszabb csavarral nem tudja
szilárdan rögzíteni a fényképezőgépet az
állványhoz, és a csavar kárt tehet a
készülékben.
O A hálózati tápegység kábelének
fedele
Az AC-LS5K hálózati tápegység
(nem mellékelt tartozék)
használatához
A részleteket a hálózati tápegység
használati útmutatója tartalmazza.
• Ne csípje be a kábelt, amikor bezárja a
fedelet.
P Hangszóró (alul)
HU
17
A vállszíj és a lencsevédő
sapka felerősítése
Az objektívárnyékoló
felerősítése
Ha világos megvilágítási feltételek
mellett, például szabadban fényképez,
akkor a szükségtelen fény okozta
minőségromlás csökkentése érdekében
használja az objektívárnyékolót.
1 Erősítse fel az adaptergyűrűt.
2 Állítsa az objektívárnyékolót az ábra
szerinti helyzetbe, és kattanásig fordítsa
el az óramutató járásával megegyező
irányban.
HU
18
• A lencsevédő sapka felerősített
objektívárnyékoló esetén is feltehető.
• Az objektívárnyékoló használatakor
ügyeljen az alábbiakra:
– Előfordulhat, hogy az objektívárnyékoló
az AF segédfény útját állja.
– Előfordulhat, hogy az objektívárnyékoló a
vaku fényének útjába kerül, s így a
beépített vaku használata esetén árnyék
jelenik meg.
Az objektívárnyékoló tárolása
A fényképezőgép használata
Az objektívárnyékoló fordított irányban
is felerősíthető, így ha nem használja,
tárolhatja a fényképezőgéppel együtt is.
Állítsa az objektívárnyékolót az ábra
szerinti helyzetbe, és kattanásig fordítsa
el az óramutató járásával megegyező
irányban.
A konverziós objektív (nem
mellékelt tartozék)
felerősítése
Ha különösen nagy látószögű felvételt
vagy távoli tárgyakról közelített felvételt
kíván készíteni, akkor erősítsen fel egy
megfelelő konverziós objektívet.
1 Erősítse fel az adaptergyűrűt.
2 Erősítse fel a konverziós objektívet.
• A részletek a konverziós objektívhez
mellékelt kezelési útmutatóban találhatók.
HU
19
A képernyőn megjelenő kijelzések
A használatról bővebben a zárójelben
lévő oldalakon olvashat.
Ez látható
Jelentése
Üzemmód-tárcsa
(Jelenet)
(t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése)
Fényképezéskor
PSAM
Üzemmód-tárcsa (31)
Fényképezőgép
üzemmód (t az
„Először ezt olvassa el” 5.
lépése)
Kiemelés kicsi
SL
Vaku üzemmód (t az
„Először ezt olvassa el” 5.
lépése)
A vaku töltődik
• Töltés közben az LCD
képernyő elhalványul.
(csak DSC-H5 esetén)
Mozgókép felvételekor
K.LÉT
1.3
Zoomolás (58, t az
„Először ezt olvassa el” 5.
lépése)
Vörösszem-jelenség
csökkentése (60)
Kiemelés kicsi
REAR
Vakuszinkron (62)
Élesség (48)
Kontraszt (48)
A
Konverziós objektív (63)
Ez látható
Jelentése
Az akkumulátor
hátralévő üzemideje
(t az „Először ezt
olvassa el” 1. lépése)
z
AE/AF rögzítés (t az
„Először ezt olvassa el” 5.
lépése)
BRK
WB
K.LÉT
FELV.
HU
20
M
Felvételi üzemmód (31,
39)
Fehéregyensúly (45)
Készenlét/
mozgóképfelvétel (t az
„Először ezt olvassa el” 5.
lépése)
ON
AF segédfény (60)
Fénymérési mód (44)
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
Szín üzemmód (44)
B
C
Jelentése
Kiemelés
erős
Kiemelés
kicsi
Kiemelés
ki
Kiemelés (38)
2
Kézi fókusz sáv (38)
5
0.9
10
2
90cm
Ez látható
7M
6M
3:2
3M
VGA 16:9
1M
FINE
640
STD
640
160
5m
zBeállítás
Rugalmas pontszerű AF
(37)
Kézi fókusz (38)
Makró (t az „Először
ezt olvassa el” 5. lépése)
Kézi fókusz (38)
S AF M AF C A F
Jelentése
5M
FINE STD
101
Képméret (t az
„Először ezt olvassa el” 4.
lépése)
A fényképezőgép használata
Ez látható
• A 7M és az 5M
szimbólum csak a DSCH5 esetén jelenik meg.
• A 6M szimbólum csak a
DSC-H2 esetén jelenik
meg.
• 1M csak akkor jelenik
meg, ha be van kapcsolva
a „Több sorozatkép”
funkció.
Képminőség (46)
Felvételi mappa (65)
AF üzemmód (58)
• Ez nem jelenik meg, ha
belső memóriát használ.
AF tartománykeresőkeret (36)
A belső memória még
szabad tárkapacitása (27)
STEADY SHOT OFF
(t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése)
A „Memory Stick” még
szabad tárkapacitása (26)
00:00:00
[00:28:05]
Felvételi idő [maximális
felvételi idő] (26, 27)
1/30"
Sorozatkép időköze (47)
400
A még rögzíthető képek
száma (26, 27)
Önkioldó (t az „Először
ezt olvassa el” 5. lépése)
C:32:00
Az öndiagnózis funkció
kijelzője (111)
ISO-szám (46)
HU
21
D
Ez látható
E
Jelentése
Ez látható
Figyelmeztetés a
remegésre (11)
Jelentése
Hisztogram (25, 36)
• Azt jelzi, hogy az
elégtelen megvilágítás
miatt a remegés esetleg
elmosódott képet fog
eredményezni. Kép akkor
is készíthető, ha
megjelenik a remegésre
vonatkozó figyelmeztetés.
Javasoljuk azonban, hogy
kapcsolja be az
elmosódottságot
kiküszöbölő funkciót, a
jobb megvilágítás
érdekében használja a
vakut, illetve erősítse
állványra vagy valamilyen
más módon rögzítse a
fényképezőgépet.
NR lassú zársebesség (34)
• A képzaj csökkentése
érdekében bizonyos
zársebességek* esetén az
NR lassú zársebesség
funkció automatikusan
bekapcsol.
* Ha az [ISO] értéke
[Auto], [80]–[200]: 1/6
másodperc vagy ennél
lassabb
Ha az [ISO] értéke
[400]–[1000] vagy az
üzemmód-tárcsa
(Nagy érzékenység)
helyzetben áll: 1/25
másodperc vagy ennél
lassabb
E
Figyelmeztetés az
akkumulátor alacsony
töltési szintjére (29, 111)
125
Zársebesség (34)
+
A pontszerű fénymérés
célkeresztje (44)
F3.5
A rekesznyílás értéke
(34)
AF tartománykeresőkeret (36)
+2.0EV
Az expozíció értéke (35,
t az „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
MOZGAT Rugalmas pontszerű AF
MOZGAT (37)
Kézi fókusz (38)
zOK
Menü (42)
(nincs rajta az
előző oldalon
látható
képernyőn)
HU
22
A
Fényképek lejátszásakor
Ez látható
Jelentése
4
Felvételi üzemmód (31,
39)
M
5
2
HÁT/KÖV
HANGERŐ
7M
6M
3:2
3M
1
5M
VGA 16:9
1M
FINE
640
Mozgókép lejátszásakor
A fényképezőgép használata
Az akkumulátor
hátralévő üzemideje
(t az „Először ezt
olvassa el” 1. lépése)
3
1
STD
640
Képméret (t az
„Először ezt olvassa el” 4.
lépése)
160
Lejátszási üzemmód
(t az „Először ezt
olvassa el” 6. lépése)
3
Törlésvédelem (50)
-
„Kinyomtatni” (DPOF)
jel (94)
4
Mappaváltás (49)
• Ez nem jelenik meg, ha
belső memóriát használ.
2
5
1.3
Zoomolás (t az
„Először ezt olvassa el” 6.
lépése)
Lépés
12/16
Kockánkénti lejátszás
(40)
N
Lejátszás (t az „Először
ezt olvassa el” 6. lépése)
H.erő
Hangerő (t az „Először
ezt olvassa el” 6. lépése)
B
Ez látható
Jelentése
101-0012
Mappa-fájl sorszáma (49)
Lejátszási sáv (t az
„Először ezt olvassa el” 6.
lépése)
HU
23
C
E
Ez látható
101
Jelentése
Ez látható
Hisztogram (25, 36)
Felvételi mappa (65)
•A
akkor jelenik meg,
amikor a hisztogram nem
látható.
• Ez nem jelenik meg, ha
belső memóriát használ.
Lejátszási mappa (49)
101
• Ez nem jelenik meg, ha
belső memóriát használ.
A belső memória még
szabad tárkapacitása (27)
A „Memory Stick” még
szabad tárkapacitása (26)
Kép választható ki
C:32:00
Az öndiagnózis funkció
kijelzője (111)
HANGERŐ
00:00:12
Számláló (t az „Először
ezt olvassa el” 6. lépése)
Jelentése
+2.0EV
Az expozíció értéke (35,
t az „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
ISO-szám (46)
Fénymérési mód (44)
Vaku
WB
Fehéregyensúly (45)
500
Zársebesség (34)
F3.5
A rekesznyílás értéke (34)
Fénykép lejátszása (t az
„Először ezt olvassa el” 6.
lépése)
Menü (42)
Több sorozatkép
lejátszása egymás után
(39)
HÁT/
KÖV
PictBridge kapcsolat (92)
•Amikor ez az ikon
látható, ne húzza ki az
USB kábelt.
HU
DPOF
A lejátszott kép
felvételének dátuma/
időpontja
z SZÜNET
z LEJÁTSZ
A kép sorszáma/A
kiválasztott mappába
rögzített képek száma
D
24
2006 1 1
9:30 AM
8/8 12/12
Ez látható
Jelentése
PictBridge kapcsolat (91)
Beállítható a hangerő
A képernyő tartalmának változása
A
(képernyőtartalom-váltó) gomb
egy-egy megnyomására a képernyő
tartalma a következőképp változik:
Hisztogram bekapcsolva
Megjelenik a
hisztogram
Kijelzések kikapcsolva
A fényképezőgép használata
(Képernyőtartalomváltó) gomb
• Ha tovább lenyomva tartja a
(Képernyőtartalom-váltó) gombot, akkor
felerősödik az LCD háttérvilágítása (csak
DSC-H5 esetén), illetve a kereső
háttérvilágítása (68. oldal, t az „Először
ezt olvassa el” 5. lépése).
• Amikor bekapcsolja a hisztogram kijelzőt,
akkor a képinformáció megjelenik lejátszás
közben.
• A hisztogram nem jelenik meg a következő
esetekben:
Felvétel készítése közben
– amikor a menü látható,
– mozgókép felvételekor.
Lejátszás alatt
– amikor a menü látható,
– áttekintő (index) üzemmódban,
– ha lejátszáskor zoomol,
– ha elforgatja a fényképet,
– mozgókép lejátszása közben.
• Nagy különbség jelenhet meg a
hisztogramban fényképezéskor és lejátszás
közben, amikor:
– a vaku villan,
– a zársebesség lassú vagy gyors.
• Előfordulhat, hogy a más fényképezőgéppel
felvett képeknél a hisztogram nem jeleik
meg.
Kijelzések bekapcsolva
HU
25
A fényképek száma és a mozgóképek
felvételi ideje
A táblázat egy ezzel a fényképezőgéppel megformázott „Memory Stick Duo”
memóriakártyára felvehető fényképek becsült számát és mozgóképek hozzávetőleges
maximális időtartamát mutatja. A felvételkészítési feltételek függvényében az értékek
módosulhatnak. A képméretről és a képminőségről bővebben t az „Először ezt olvassa
el” 4. lépése, 14. oldal.
A fényképek száma (A képminőség [Kiváló] a felső sorban és
[Standard] az alsó sorban.)
(Egység: kép)
Tárkapacitás
Méret
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
7M (csak DSC-H5
esetén)
9
18
37
67
137
279
573
18
36
73
132
268
548
1125
3:2 (csak DSC-H5
esetén)
9
18
37
67
137
279
573
18
36
73
132
268
548
1125
6M (csak DSC-H2
esetén)
10
21
42
77
157
322
660
19
39
79
142
290
592
1215
3:2 (csak DSC-H2
esetén)
10
21
42
77
157
322
660
19
39
79
142
290
592
1215
5M (csak DSC-H5
esetén)
12
25
51
92
188
384
789
23
48
96
174
354
723
1482
3M
20
41
82
148
302
617
1266
37
74
149
264
537
1097
2250
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
196
394
790
1428
2904
5928
12154
491
985
1975
3571
7261
14821
30385
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
2M
VGA
16:9
• A feltüntetett képszám a normál felvételi üzemmód használatát tételezi fel.
• Ha a még felvehető képek száma több mint 9 999 , akkor „>9999” jelenik meg.
• A képek később átméretezhetők ([Átméretez], 53. oldal).
Mozgóképek felvételi ideje
Tárkapacitás
Méret
640(Kiváló)
32 MB
64 MB
(Egység: óra : perc : másodperc)
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
–
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
640(Standard)
0:01:20
0:02:50
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
160
0:22:40
0:45:30
1:31:30
2:51:20
5:47:00
11:44:20 24:18:20
• [640(Kiváló)] méretre beállított mozgóképek csak „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyára
rögzíthetők.
• Amikor korábbi Sony készülékekkel felvett képet játszik le ezen a fényképezőgépen,
előfordulhat, hogy a megjelenő kép mérete eltér a tényleges képmérettől.
HU
26
Amikor nincs „Memory Stick Duo”
memóriakártya (Felvétel a belső memóriába)
A fényképezőgép 30 MB belső memóriával rendelkezik. Ez a memória nem vehető ki.
Ha a fényképezőgépben nincs „Memory Stick Duo”, e belső memória segítségével
akkor is rögzíthet képeket.
• [640(Kiváló)] képméretre beállított mozgóképek nem rögzíthetők a belső memóriába.
A fényképezőgép használata
Ha „Memory Stick Duo” van a
készülékben
[Felvétel]: A képeket a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára rögzíti.
[Lejátszás]: A „Memory Stick Duo” memóriakártyán
lévő képeket játssza le.
[Menü, Beállítás stb.]: A „Memory Stick Duo”
memóriakártyán lévő képeken különféle műveletek
hajthatók végre.
B
Ha nincs „Memory Stick Duo” a
készülékben
B
[Felvétel]: A képeket a belső memóriába rögzíti.
[Lejátszás]: A belső memórián lévő képeket játssza
le.
[Menü, Beállítás stb.]: A belső memórián lévő
képeken különféle műveletek hajthatók végre.
Belső
memória
A belső memóriába rögzíthető fényképek száma, illetve az oda felvehető mozgóképek
hossza a következőképp alakul.
A fényképek száma (A képminőség [Kiváló] a felső sorban és
[Standard] az alsó sorban.)
(Egység: kép)
Méret
Tárkapacitás
7M 1)
30MB
1)
2)
3:2 1)
6M 2)
3:2 2)
5M 1)
3M
2M
VGA
16:9
8
8
9
9
12
19
31
183
31
17
17
18
18
22
34
57
459
57
csak DSC-H5 esetén
csak DSC-H2 esetén
Mozgóképek felvételi ideje
(Egység: óra : perc : másodperc)
Méret
Tárkapacitás
30 MB
640(Standard)
160
0:01:20
0:21:50
HU
27
A belső memórián tárolt képadatokról
Azt ajánljuk, hogy a következő módszerek egyikének segítségével feltétlenül készítsen
(biztonsági) másolatot az adatokról.
Adatok másolása (mentése) „Memory Stick Duo”
memóriakártyára
Készítsen elő egy 32 MB vagy nagyobb tárkapacitású „Memory Stick Duo”
memóriakártyát, majd hajtsa végre a [Másol] című részben leírt műveletet (66. oldal).
Adatok másolása (mentése) a számítógép merevlemezére
Hajtsa végre az 75–78. oldalakon leírt műveletet, de közben a fényképezőgépben ne
legyen „Memory Stick Duo”.
• „Memory Stick Duo” memóriakártyán lévő képadatok nem helyezhetők át a belső memóriába.
• A belső memóriában tárolt adatok átmásolhatók egy számítógépre, ha a fényképezőgépet és a
számítógépet USB kábellel csatlakoztatja egymáshoz, de a számítógépen lévő adatok nem
másolhatók át a belső memóriába.
HU
28
Az akkumulátor üzemideje és a
felvehető/megtekinthető képek száma
• Az akkumulátor üzemideje a használat
gyakoriságával és az idő előrehaladtával
csökken (116. oldal).
• A felvehető/megtekinthető képek száma és
az akkumulátor üzemideje csökken a
következő esetekben:
– ha a környezeti hőmérséklet alacsony,
– ha gyakran használja a vakut,
– ha gyakran kapcsolja be és ki a
fényképezőgépet,
– ha gyakran zoomol,
– ha felerősíti az LCD (csak DSC-H5
esetén) vagy az EVF háttérvilágítást,
– ha az [AF ümód] értéke [Monitor] vagy
[Folyamatos ],
– ha a [STEADY SHOT] értéke [Folyt.],
– ha az akkumulátor lemerülőben van.
Fényképezéskor
Akkumulátor
LCD/ Képek
Kereső száma
Akkumulátor
üzemideje
(perc)
DSC-H5
NH-AA-DB LCD Kb. 340
(Ni-MH)
(mellékelve) Kereső Kb. 370
Alkáli
LCD
Kb. 170
Kb. 185
Kb. 50
Kb. 25
Kereső Kb. 60
Kb. 30
Fénykép megtekintésekor
Akkumulátor
Képek
száma
Akkumulátor
üzemideje
(perc)
Kb. 8600
Kb. 430
Kb. 9800
Kb. 490
DSC-H5
NH-AA-DB
(Ni-MH)
(mellékelve)
DSC-H2
NH-AA-DB
(Ni-MH)
(mellékelve)
• Az egyes képek megtekintése sorban,
mintegy három másodperces időközökkel
történik
Mozgókép felvételekor
NH-AA-DB (Ni-MH) (mellékelve) (perc)
LCD
Kereső
DSC-H5
DSC-H2
NH-AA-DB LCD Kb. 400
(Ni-MH)
(mellékelve) Kereső Kb. 400
Alkáli
• Feltételezett fényképezési körülmények:
– a
(Képminőség) értéke [Kiváló],
– az [AF ümód] értéke [Egyszeri],
– a [STEADY SHOT] értéke [Felvétel],
– 30 másodpercenként fényképez egyetegyet,
– a zoomot felváltva kapcsolja a W és a T
végállások között,
– a vaku minden második felvételnél villan,
– a fényképezőgépet minden tizedik felvétel
után be- és kikapcsolja.
• A mérési mód a CIPA szabványon alapul.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• A felvehető képek számát, illetve az
akkumulátor üzemidejét a képméret nem
befolyásolja.
A fényképezőgép használata
A táblázat a felvehető/megtekinthető
képek becsült számát és az akkumulátor
üzemidejét mutatja, ha [Normál]
felvételi üzemmódban, a mellékelt,
teljesen feltöltött akkumulátorral, 25°Cos környezeti hőmérsékleten fényképez.
A felvehető vagy megtekinthető képek
száma jelentheti a „Memory Stick Duo”
cseréjét is, amennyiben szükséges.
Vegye figyelembe, hogy a használat
körülményeinek függvényében a
tényleges számok a feltüntetetteknél
kisebbek is lehetnek.
LCD
Kb. 200
Kb. 200
Kb. 60
Kb. 30
Kereső Kb. 60
Kb. 30
Kb. 190
Kb. 230
DSC-H2
Kb. 250
Kb. 250
• A mozgóképek felvétele folyamatosan,
[160]-as képmérettel történik
HU
29
A vezérlőtárcsa használata
A vezérlőtárcsa arra szolgál, hogy módosítsa a különböző értékeket, amikor kézi
beállítású üzemmóddal (zársebesség-vezérelt üzemmód, rekesznyílás-vezérelt
üzemmód, kézi expozíciós üzemmód), illetve EV-korrekcióval fényképez.
A vezérlőtárcsát elforgatva könnyedén megtekintheti a következő/előző képet is.
Vezérlőtárcsa
Érték kiválasztása
A vezérlőtárcsát forgatva változtassa meg a beállítani kívánt értéket.
Tétel kiválasztása
A vezérlőtárcsát forgatva válassza ki azt az elemet, amelynek értékét be kívánja
állítani.
Érték módosításakor
Sárga
(módosítható)
Sárga
(módosítható)
Módosítsa a sárgán
megjelenő értéket.
A megjelenített érték lett
beállítva.
A vezérlőtárcsát megnyomva
válthat a tétel kiválasztására, illetve
az érték módosítására szolgáló
képernyő között.
Érték kiválasztásakor
Sárga
(kiválasztható)
Sárga
(kiválasztható)
A V sárga jelzést mozgatva,
válassza ki a tételt.
• Ki nem választható tételre nem lehet ráállni.
HU
30
Az üzemmód-tárcsa használata
Állítsa az üzemmód-tárcsát a kívánt funkcióra.
Üzemmód-tárcsa
A fényképezőgép használata
: Mozgókép
az „Először ezt olvassa el”
5. lépése
t
Vezérlő gomb
Fényképfelvételi üzemmódok
:
Autom. beállítás
Lehetővé teszi, hogy könnyen készítsen felvételt az automatikusan
beállított értékekkel. t az „Először ezt olvassa el” 5. lépése
P:
Automatikus program
Lehetővé teszi, hogy az automatikusan beállított expozícióval (a
zársebességgel és a rekesznyílás-értékkel) készítsen felvételt. Különféle
beállításokat is kiválaszthat a menü segítségével.
(A rendelkezésre álló funkciókról bővebben t 43. oldal)
S:
Zársebesség vezérelt felvétel
Lehetővé teszi, hogy a zársebesség kézi beállítása után készítsen felvételt
(34. oldal).
Különféle beállításokat is kiválaszthat a menü segítségével.
(A rendelkezésre álló funkciókról bővebben t 43. oldal)
A:
Rekesznyílás vezérelt felvétel
Lehetővé teszi, hogy a rekesznyílás-érték kézi beállítása után készítsen
felvételt (34. oldal).
Különféle beállításokat is kiválaszthat a menü segítségével.
(A rendelkezésre álló funkciókról bővebben t 43. oldal)
M:
Kézi expozíciós felvétel
Lehetővé teszi, hogy az expozíció (a zársebesség és a rekesznyílás-érték)
kézi beállítása után készítsen felvételt (35. oldal).
Különféle beállításokat is kiválaszthat a menü segítségével.
(A rendelkezésre álló funkciókról bővebben t 43. oldal)
: Jelenet üzemmód
Lehetővé teszi, hogy a helyszínnek megfelelő előre beállított értékekkel
készítsen felvételt. t az „Először ezt olvassa el” 5. lépése
HU
31
Ebben a használati útmutatóban az üzemmód-tárcsa rendelkezésre álló beállításait a
következőképp jelöljük.
Nem használható
Használható
Helyszínválasztás
Bővebben t az „Először ezt olvassa el” 5. lépése
Egy kép megfelelő felvételéhez a helyszíni feltételeknek megfelelően funkciók
kombinációját határozza meg a fényképezőgép.
( : kiválaszthatja a kívánt beállítást)
Makró
Vaku
Fehéregyensúly Vaku fényereje
Sorozatkép/Több
sorozatkép/
Expozícióbelövés
—
—
—
SL
/
/
—
HU
32
/
Auto/ WB /
—
—
Fényképezés kézi beállítással
A fényképezőgép automatikusan beállítja a fókuszt és az expozíciót, de kézzel ezek a
beállítások módosíthatók.
Vezérlőtárcsa
A fényképezőgép használata
Üzemmódtárcsa
FOCUS gomb
Rekesznyílás-érték
Expozícióérték
Zársebesség
A „zársebesség” jellemzője
A „rekesznyílás” jellemzője
(F érték)
Gyorsabb
A mozgó tárgyak
állónak látszanak.
Nyitott
A mélységélesség
hátrafelé is,
előrefelé is
beszűkül.
Lassabb
A mozgó tárgyak
elmosódottnak
látszanak.
Fényképezés
programcsúsztatással
P
S
A
Zárt
A mélységélesség
hátrafelé is,
előrefelé is megnő.
M
A rekesznyílás-érték és a zársebesség kombinációjának módosítása, miközben a
megvilágítás rögzített (programcsúsztatás).
1 A vezérlőtárcsa segítségével válassza ki a rekesznyílás-érték és a zársebesség kívánt
kombinációját (30. oldal).
A rekesznyílás-érték–zársebesség kombináció csúsztatása közben a
szimbólum
jelenik meg.
2 Fényképezzen.
A programcsúsztatás funkció kikapcsolásához a
jelzéshez.
helyzetből forgassa el a vezérlőtárcsát, a
HU
33
• Amikor az exponáló gomb félig le van nyomva, a rekesznyílás-érték és a zársebesség
kombinációja nem módosítható.
• Ha a megvilágítás módosul, akkor a rekesznyílás értéke és a zársebesség is változik, de a csúsztatás
mértéke változatlan marad.
• A fényképezési viszonyok függvényében előfordulhat, hogy a rekesznyílás-érték és a zársebesség
kombinációja nem módosítható.
• Ha módosítja a vaku üzemmódot, akkor a programcsúsztató funkció kikapcsol.
• Ha az üzemmód-tárcsát a P-től eltérő állásba kapcsolja, illetve ha kikapcsolja a készüléket, egyben
a programcsúsztató funkcióból is kilép.
Fényképezés
zársebesség-vezérelt
felvételi üzemmódban
P
S
A
M
A zársebesség kézzel beállítható.
1 A vezérlőtárcsa segítségével válassza ki a kívánt zársebességet (30. oldal).
1/1000 és 30 másodperc közötti zársebesség-érték választható.
2 Fényképezzen.
• A legalább egy másodperces zársebességet [”] jelzi, például: 1”.
• Ha lassabb zársebességet választ, akkor a beremegés megelőzésére használjon állványt.
• Lassú zársebesség esetén tovább tart az adatfeldolgozás.
• Bizonyos zársebességek* kiválasztása esetén a képzaj csökkentése érdekében automatikusan
bekapcsol az NR lassú zársebesség funkció – ezt a megjelenő „NR” jelöli.
* Ha az [ISO] értéke [Auto], [80]–[200]: 1/6 másodperc vagy ennél lassabb
Ha az [ISO] értéke [400]–[1000]: 1/25 másodperc vagy ennél lassabb
• Ha ezekkel a beállításokkal még nem érte el a megfelelő expozíciós értéket, akkor az értékkijelzések villognak a képernyőn, amikor félig lenyomja az exponáló gombot. Ilyenkor is
fényképezhet, de javasoljuk, hogy újra állítsa be a villogó értékeket.
• A vaku állása:
(Állandó/kikényszerített vaku) vagy
(Nincs vaku).
• Nagy zársebesség esetén még az elsütött vaku fénymennyisége is elégtelen lehet.
Fényképezés
rekesznyílás-vezérelt
felvételi üzemmódban
P
S
A
M
Az objektíven áthaladó fény mennyisége kézzel szabályozható.
1 A vezérlőtárcsa segítségével válassza ki a kívánt rekesznyílás-értéket (30. oldal).
–Amikor a zoom teljesen a W oldalon áll, F2.8 és F8.0 közötti rekesznyílás-érték választható.
–Amikor a zoom teljesen a T oldalon áll, F3.7 és F8.0 közötti rekesznyílás-érték választható.
2 Fényképezzen.
• A zársebességet a készülék 1/1000 és 8 másodperc között automatikusan állítja be. Ha F5.6-os
vagy ennél nagyobb rekesznyílás-értéket állít be, akkor az értékek 1/2000 másodpercnél
kezdődnek.
• Ha ezekkel a beállításokkal még nem érte el a megfelelő expozíciós értéket, akkor az értékkijelzések villognak a képernyőn, amikor félig lenyomja az exponáló gombot. Ilyenkor is
fényképezhet, de javasoljuk, hogy újra állítsa be a villogó értékeket.
HU
34
• A vaku állása:
(Állandó/kikényszerített vaku),
Fényképezés kézi
expozíciós üzemmódban
P
S
SL
A
(Lassú szinkron) vagy
(Nincs vaku).
M
A fényképezőgép használata
A zársebesség és a rekesznyílás értéke kézzel állítható be.
1 A vezérlőtárcsa segítségével válassza ki a kívánt zársebességet (30. oldal).
2 A vezérlőtárcsa segítségével válassza ki a kívánt rekesznyílás-értéket (30. oldal).
A beállítás és a fényképezőgép által megfelelőnek ítélt expozíció közti különbség EV
értékként jelenik meg a képernyőn (lásd alább). A 0EV érték a fényképezőgép által
legalkalmasabbnak ítélt értéket jelzi.
3 Fényképezzen.
• A beállításokat a fényképezőgép még akkor is megőrzi, amikor ki van kapcsolva. Ha egyszer már
beállított egy Önnek tetsző expozíciós értéket, akkor ezt a legegyszerűbben úgy hívhatja elő, hogy
az üzemmód-tárcsát az M helyzetbe állítja.
• Ha ezekkel a beállításokkal még nem érte el a megfelelő expozíciós értéket, akkor az értékkijelzések villognak a képernyőn, amikor félig lenyomja az exponáló gombot. Ilyenkor is
fényképezhet, de javasoljuk, hogy újra állítsa be a villogó értékeket.
• A vaku állása:
(Állandó/kikényszerített vaku) vagy
(Nincs vaku).
Az expozíció beállítása
kézzel — Képvil.ság (EV)
A – jel irányába
P
S
A
M
A + jel irányába
1 Nyomja meg a vezérlőgomb b ( ) részét.
Az expozíció értéke sárgává válik.
Az expozíció értéke (sárga)
2 A vezérlőtárcsa segítségével válasszon ki egy expozíciós értéket (30. oldal).
A + jel irányába: Kivilágosítja a képet.
0EV: Az expozíciót a fényképezőgép automatikusan határozza meg.
A – jel irányába: Besötétíti a képet.
• Az expozícióról bővebben t 11. oldal
• A korrekciós érték 1/3EV egységenként állítható be (+2.0EV és –2.0EV között).
• Ha a lefényképezendő tárgy nagyon világos vagy nagyon sötét helyen van, illetve ha vakut
használ, akkor előfordulhat, hogy az expozíciókorrekció nem éri el a kívánt hatást.
HU
35
z A hisztogram használata
A hisztogram a kép világosságát ábrázoló
diagram. Ha a hisztogramot meg kívánja
jeleníteni a képernyő egy részén, akkor az
, P, S, A vagy
üzemmód-tárcsát állítsa
Jelenet helyzetbe, majd többször nyomja meg
a
(Képernyőtartalom-váltó) gombot. Ha a
diagram oszlopai jobb oldalon sűrűsödnek, a
kép világos, ha pedig bal oldalon sűrűsödnek,
a kép sötét. Az expozíció beállításakor nézze a
hisztogramot.
A
Sötét
B
Világos
A A képpontok száma
B Világosság
• A hisztogram akkor is megjelenik, ha az üzemmód-tárcsa M helyzetben áll, illetve ha egy-egy
képet játszik le, de ilyen esetekben az expozíció nem módosítható.
A fókuszálási mód
kiválasztása
P
S
A
M
Módosíthatja a fókuszálási módot. Ha az automatikusan fókuszáló üzemmódban
nemigen sikerül a fókuszálás, nyomja meg többször a FOCUS gombot.
(
Többpontos AF (
)
: gyári beállítás)
A kereső-keret minden tartományában automatikusan
fókuszál a tárgyra. Ha az üzemmód-tárcsa
helyzetben áll, akkor csak a többpontos AF használható.
• Ez az üzemmód akkor hasznos, amikor a tárgy nem a keret
közepén van.
AF tartománykereső-keret
AF tartománykereső-keret
kijelzés
Közép AF
(
)
Automatikusan a keret közepéhez közel lévő tárgyra
fókuszál.
• Ennek és az AF rögzítés funkciónak a segítségével
lefényképezheti a kívánt képkompozíciót.
AF tartománykereső-keret
AF tartománykereső-keret
kijelzés
HU
36
Rugalmas pontsz. AF
(
)
Rendkívül kis tárgyra vagy keskeny területre fókuszál.
A rugalmas pontszerű AF lehetővé teszi a kívánt
képkompozíció lefényképezését.
Kézi fókusz
A fényképezőgép használata
• A rugalmas pontszerű AF a következő eljárással állítható
be.
• Ez akkor hasznos, amikor állvány segítségével fényképez,
és a tárgy nem középtájra esik.
• Mozgó tárgy fényképezésekor ügyeljen arra, hogy a tárgy
ne mozduljon ki a tartománykereső-keretből.
A korábban beállított tárgytávolság segítségével fókuszál
a tárgyra.
• A távolság beállításáról 38. oldalon olvashat.
• Amikor hálón vagy ablaküvegen keresztül fényképez egy
tárgyat, akkor az automatikusan fókuszáló üzemmódban
nehéz megfelelően fókuszálni. Ezekben az esetekben a kézi
fókusz üzemmód a megfelelő.
• Az AF jelentése: automatikus fókusz.
• Amikor mozgóképet vesz fel, célszerű a Többpontos AF funkciót használnia, mivel az AF
bizonyos mértékű remegés, rázkódás esetén is működik.
• Ha Digitális zoomot vagy AF segédfényt használ, akkor az AF szempontjából a keret közepén
vagy annak közelében lévő tárgyak elsőbbséget élveznek. Ebben az esetben a
,a
, illetve a
szimbólum villog, és az AF tartománykereső-keret nem jelenik meg.
A rugalmas pontszerű AF beállítása
1 A FOCUS gombot többször megnyomva válassza ki a
(Rugalmas pontsz. AF)
funkciót.
Az AF tartománykereső-keret színe fehérről sárgára vált.
AF tartománykereső-keret
(sárga: módosítható/fehér: nem
módosítható)
MOZGAT
OK
AF tartománykereső-keret
kijelzés
2 A vezérlőgomb v/V/b/B részével vigye a tartománykereső-keretet a fókuszálni kívánt
pontra, majd nyomja meg a z részét.
Az AF tartománykereső keret színe sárgáról fehérre vált.
Ha újra mozgatni kívánja a tartománykereső-keretet, nyomja meg ismét a z részt.
• Mialatt a tartománykereső-keretet mozgatja, az AF üzemmód [Monitor]-ra vált, a z rész
megnyomása pedig a Beállítás képernyőn beállított üzemmódra kapcsol.
• Ha módosítja a fókuszálási módot, a készülék elfelejti az AF tartománykereső keret korábban
beállított helyzetét.
HU
37
A fókusz kézi beállítása
1 A FOCUS gombot többször megnyomva válassza ki a 9 üzemmódot.
Ekkor megjelenik a kézi fókusz sáv.
Kiemelés kicsi
MOZGAT
OK
Kiemelés mértéke
Kézi fókusz sáv
Fókuszálási tartomány 2 és
90 cm között:
Fókuszálási tartomány 90
cm és
között:
Fókusz kijelzés
(sárga: módosítható/fehér: nem
módosítható)
2 A vezérlőgomb b/B részével állítsa a sávot a kívánt távolságra.
• Ha a 9 szimbólum villog, ez a fókuszbeállítás határát jelzi.
• A kiterjesztett fókusz funkció (62. oldal) segítségével a képernyőn látható kép kétszeresére
nagyítódik, hogy könnyebb legyen fókuszálni (ez a gyári beállítás).
3 Nyomja meg a z részt. A 9 színe sárgáról fehérre vált. Ha ismét módosítani kívánja,
újra nyomja meg a z részt.
• A kézi fókusz üzemmódban használt távolságadat nem pontosan mért, hanem becsült. Ha az
objektívet felfelé vagy lefelé irányítja, a hiba nő.
• A kiválasztható távolság a zoommértéknek, illetve a [Konv. lencsék] beállításának megfelelően
korlátozott.
• Ha módosítja a fókuszálási módot, a készülék elfelejti a kézi fókuszáláshoz korábban beállított
távolságot.
z A központinak látszó tárgy körvonalának kiemelése (kiemelés)
A fókuszálás megkönnyítése érdekében a tárgy körvonala a képernyőn kék színnel jelenik meg.
A kézi fókuszbeállítás során a kiemelés mértéke a vezérlőgomb v/V részével állítható be.
(
HU
38
Kiemelés erős
Nagy mértékű kiemelést állít be.
Kiemelés kicsi
Kis mértékű kiemelést állít be.
Kiemelés ki
Nem használja a kiemelő funkciót.
: gyári beállítás)
Folyamatos felvétel
Fényképezés
folyamatosan
P
S
A
M
A fényképezőgép használata
A
/BRK gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kívánt folyamatos felvételi
üzemmódot.
/BRK gomb
(
Sorozatkép (
)
: gyári beállítás)
A lehető legtöbb képet rögzíti egymás után (lásd a
következő táblázatot), amíg lenyomva tartja az exponáló
gombot.
• Amikor eltűnik a „Rögzítés”, akkor készítheti a következő
felvételt.
Expozíció belövés (BRK)
Három képet rögzít úgy, hogy a képek expozíciós értékét
automatikusan módosítja.
+ irány
Helyes
– irány
• Az üzemmód-tárcsa
állásában nem használható az
expozícióbelövés.
• Ha a tárgy megvilágítása miatt nem tud jó képet készíteni,
akkor felvétel után kiválaszthatja a megfelelő expozíciójú
képet.
• [Exp.eltolás] üzemmódban kiválaszthatja az
expozícióeltolás mértékét (47. oldal).
Több.srztkép (
M
)
Az exponáló gomb megnyomására egymás után 16
képkockát rögzít egy fényképfájlként.
• Ez például sportolás közben a mozdulatok ellenőrzésére
alkalmas.
• [Időköz] üzemmódban kiválasztható a több sorozatkép
exponálási időköze (47. oldal).
Normál
Nem készít folyamatosan felvételt.
Megjegyzések a sorozatképekkel kapcsolatban
• A vaku állása:
(Nincs vaku).
• Ha önkioldóval vesz fel, akkor egy legfeljebb öt képből álló sorozatot rögzít.
HU
39
• A következő zársebességek nem választhatók ki.
Ha az [ISO] értéke [Auto], [80]–[200]: 1/6 másodperc vagy ennél lassabb
Ha az [ISO] értéke [400]–[1000]: 1/25 másodperc vagy ennél lassabb
• Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, illetve ha a belső memória vagy a „Memory Stick
Duo” megtelt, akkor a sorozatkép-készítés leáll.
• A felvételi időköz körülbelül 0,9 másodperc (a DSC-H5 esetén), illetve 0,8 másodperc (a DSC-H2
esetén).
A folyamatos felvételek maximális száma
(Egység: kép)
DSC-H2
Minőség
DSC-H5
Kiváló
Standard
Kiváló
Standard
7M
—
—
5
8
6M
7
12
—
—
3:2
7
12
5
8
5M
—
—
6
11
3M
12
21
9
17
2M
19
35
15
27
VGA
100
100
85
100
16:9
19
35
15
27
Méret
Megjegyzések az expozícióbelövéssel kapcsolatban
• A vaku állása:
(Nincs vaku).
• A fókuszt és a fehéregyensúlyt a készülék az első képhez állítja be, és a többi képhez is ezeket a
beállításokat használja.
• Ha az expozíciót kézzel állítja be (35. oldal), akkor a készülék az expozíciót módosítja a beállított
megvilágítás alapján.
• A felvételi időköz körülbelül 0,9 másodperc (a DSC-H5 esetén), illetve 0,8 másodperc (a DSC-H2
esetén).
• Ha a tárgy túl világos vagy túl sötét, akkor előfordulhat, hogy az expozícióeltolás kiválasztott
értékével nem tud megfelelően fényképezni.
• A következő zársebességek nem választhatók ki.
Ha az [ISO] értéke [Auto], [80]–[200]: 1/6 másodperc vagy ennél lassabb
Ha az [ISO] értéke [400]–[1000]: 1/25 másodperc vagy ennél lassabb
• A használt Jelenet üzemmódtól (32. oldal) függően előfordulhat, hogy nem lehet
expozícióbelövési üzemmódban fényképezni.
Megjegyzések a több sorozatkép funkcióval kapcsolatban
• A több sorozatkép funkcióval készített képeket a következőképp játszhatja le.
– Szüneteltetés/folytatás: Nyomja meg a vezérlőgomb z részét.
– Lejátszás kockánként: Szünet üzemmódban nyomja meg a b/B részt. A képsorozat
lejátszásának folyatásához nyomja meg a z részt.
HU
40
A fényképezőgép használata
• A következő funkciókat nem használhatja több sorozatkép üzemmódban:
– intelligens zoom,
– vaku,
– a több sorozatkép üzemmódban készített képek sorozatának megosztása,
– a több sorozatkép üzemmódban készített képek sorozatából egy képkocka törlése,
– a képkocka-időköz [1/30]-tól eltérő értékre történő állítása, amikor az üzemmód-tárcsa
helyzetben áll,
– a zársebesség 1/30 másodpercnél alacsonyabbra történő állítása.
• Amikor a több sorozatkép üzemmódban készített képek sorozatát számítógép vagy több
sorozatkép funkcióval nem rendelkező fényképezőgép segítségével játssza le, akkor a kép
egyetlen, 16 képkockát tartalmazó képként jelenik meg.
• A több sorozatkép üzemmódban készített képek képmérete 1 M.
• A használt Jelenet üzemmódtól (32. oldal) függően előfordulhat, hogy nem lehet több sorozatkép
üzemmódban fényképezni.
HU
41
A menü használata
A menüelemek használata
gomb
Üzemmódtárcsa
v/V/b/B gomb
z gomb
MENU gomb
Vezérlőgomb
1 Felvétel: Kapcsolja be a fényképezőgépet, és állítsa be az üzemmódtárcsát.
Lejátszás: Nyomja meg a
gombot.
Az üzemmód-tárcsa helyzete és a felvételi/lejátszási üzemmód függvényében különböző
menüelemek használhatók.
2 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
3 A vezérlőgomb b/B részével válassza
ki a kívánt menüelemet.
• Ha a kívánt elem nem látható, akkor addig
tartsa nyomva a b/B részt, amíg meg nem
jelenik a képernyőn.
• Ha lejátszási üzemmódban kiválasztott egy
elemet, nyomja meg a z gombot.
Kiváló
Standard
Kép minő ség
4 A v/V résszel válassza ki a kívánt értéket.
A kiválasztott értéket a készülék kinagyítja és beállítja.
5 A MENU gombot megnyomva kapcsolja ki a menüt.
Átváltás felvételi üzemmódra
Nyomja le félig az exponáló gombot, hogy eltűnjék a menü.
HU
42
• Ha van olyan elem, amely nem jelenik meg, akkor annak a területnek a szélén, ahol rendszerint a
menüelemek jelennek meg, a v/V szimbólum látható. Egy éppen nem látható elem úgy
jeleníthető meg, hogy a vezérlőgombbal ezt a szimbólumot választja ki.
• Ki nem választható elemre nem lehet ráállni.
Menüelemek
A műveletről bővebben
1 42. oldal
A felvétel menüje (44. oldal)
A használható menüelemek az üzemmód-tárcsa állásának megfelelően eltérőek. Csak
a használható elemek jelennek meg a képernyőn.
(
Üzemmód-tárcsa állása:
COLOR (Szín üzemmód)
A
—
M
Jelenet
—
—
WB (F.egyensúly)
—
ISO
—
(Képminőség)
—
—
BRK (Exp.eltolás)
M
S
A menü használata
(Fénymérési mód)
P
: használható)
—
—
*
—
(Időköz)
—
*
—
(Vakuszint)
—
*
—
(Kontraszt)
—
—
—
(Élesség)
—
—
—
(Beállítás)
A megtekintés menüje (49. oldal)
(Mappa)
DPOF
(Dia)
(Forgatás)
(Beállítás)
- (Véd)
(Nyomtatás)
(Átméretez)
(Megosztás)
Kivág**
* A működés a Jelenet üzemmódnak megfelelően korlátozott (32. oldal).
**Csak lejátszás közbeni zoomoláskor használható.
HU
43
A Felvétel menü
A gyári beállítást
A műveletről bővebben
1 42. oldal
jelöli.
COLOR (Szín üzemmód)
P
S
A
M
Módosítható a kép világossága, és különféle hatások is elérhetők.
FF (B&W)
A képet egyszínűvé (fekete-fehérré) teszi
Szépia (SEPIA)
A képet szépia színűvé (barnás árnyalatúvá) teszi
Természetes (NATURAL)
A képet kiegyensúlyozott, nyugodt színűvé teszi
Élő (VIVID)
A képet mély és élénk színűvé teszi
Normál
• Mozgókép felvételekor csak a [FF] és a [Szépia] választható ki.
• Ha a „Több srztkép” (több sorozatkép) elemet választja, a szín üzemmód értéke automatikusan
[Normál] lesz.
(Fénymérési mód)
P
S
A
M
Kiválasztja a fénymérési módot, amely megadja, hogy a készülék a tárgy melyik részére
mérjen az expozíció meghatározásához.
Pontszerű (Pontszerű
fénymérés)
( )
Csak a tárgy egy részére mér.
• Ez a funkció akkor hasznos, amikor a tárgy ellenfényben
áll, illetve ha a tárgy és a háttér között erős a kontraszt.
A pontszerű fénymérés
célkeresztje
A tárgyra irányul
Közép (Középre
súlyozott fénymérés)
( )
A kép közepét méri, és a tárgy ottani megvilágítása
alapján határozza meg az expozíciót.
Több (Többmezős
fénymérés)
Több területre osztja fel, és minden egyes területet
megmér. A fényképezőgép jól kiegyenlített expozíciót
határoz meg.
• Az expozícióról bővebben: t 11. oldal
• A pontszerű fénymérés és a középre súlyozott fénymérés használatakor javasoljuk, hogy az AF
tartománykereső-keretet „Közép AF”-re állítsa, hogy a fénymérés helyére fókuszáljon (36. oldal).
HU
44
A műveletről bővebben
1 42. oldal
WB (F.egyensúly)
P
S
A
M
A színárnyalatokat az aktuális megvilágítási feltételeknek megfelelően állítja be,
például akkor, amikor egy kép színei furcsának tűnnek.
Egygombos beáll
(
)
Megjegyzi a fehér alapszínt, amit az [Egygombnyomás]
(
) (egy gombnyomásos) üzemmódban használ.
• Amikor a vaku töltődik, ez a funkció nem használható.
Egygombnyomás (
A fényforrásnak megfelelően beállítja a fehéregyensúlyt.
) üzemmódban
Az [Egygombos beáll] (
megjegyzett fehér szín lesz a fehér alapszín. Ezt akkor
célszerű használni, ha az [Auto] vagy egyéb
üzemmódban nem sikerül a színt megfelelően beállítani.
A menü használata
Vaku ( WB )
)
A vaku feltételeihez állítja be.
• Mozgókép felvételekor ez az elem nem használható.
Izzólámpa (n)
Olyan helyhez állítja be, ahol a megvilágítási feltételek
gyorsan változnak (például táncteremben), illetve ahol
erős a megvilágítás (például fényképészstúdióban).
Fénycső (
Fénycsöves megvilágításhoz állítja be.
Felhős (
)
)
Nappali fény (
Auto
Felhős éghez állítja be.
)
Szabadtérhez, éjszakai helyszínhez, neonreklám,
tűzijáték, illetve napfelkelte felvételéhez, továbbá
napnyugta előtti és utáni körülményekhez állítja be.
Automatikusan állítja be a fehéregyensúlyt.
• Az fehéregyensúlyról bővebben: t 13. oldal
• Előfordulhat, hogy vibráló fénycsöves megvilágítás esetén a fehéregyensúly-beállító funkció nem
működik helyesen, még a [Fénycső] ( ) kiválasztásakor kiválasztásakor sem.
• Az [Egygombnyomás] (
) és a [Vaku] ( WB ) üzemmód kivételével a [WB] funkciót a készülék
automatikusan [Auto] értékre állítja be, amikor a vaku villan.
• A Jelenet üzemmód (32. oldal) függvényében egyes lehetőségek nem használhatók.
A fehér alapszín rögzítése [Egygombos beáll] (
üzemmódban
A készülék megjegyzi a fehér alapszínt az [Egygombnyomás] (
kiválasztása után tegye a következőket.
)
) üzemmódhoz. Az
1 Fordítsa a fényképezőgépet egy, a teljes képmezőt kitöltő fehér tárgy, például papírlap
felé ugyanolyan megvilágítási körülmények között, mint amilyenek között az igazi tárgyat
majd lefényképezi.
2 A v gombbal válassza ki az [Egygombos beáll] (
) elemet. A képernyő rövid időre
elfeketedik, és a
kijelző gyorsan villog. Amikor a fehéregyensúly beállítása
megtörtént és ezt a készülék a memóriájában tárolta, válassza ismét az [Egygombnyomás]
(
) üzemmódot.
HU
45
A műveletről bővebben
1 42. oldal
• Ha az
kijelzés lassan villog, akkor a fehéregyensúlyt nem állította be, vagy az nem állítható
be. Használja az automatikus fehéregyensúlyt.
• Amíg a
kijelző gyorsan villog, ne rázza és ne üsse semmihez a fényképezőgépet.
• Ha
(Állandó vaku) vagy SL (Lassú szinkron) vaku-üzemmódot választott, a fényképezőgép a
vakus felvételi körülményeknek megfelelő fehéregyensúly-beállítást használja.
ISO
P
S
A
M
Fényérzékenységet választ ki ISO egységgel. A nagyobb szám nagyobb érzékenységet
jelent.
1000
800
Válasszon egy nagy számot, ha sötét helyen vagy nagy
sebességgel mozgó tárgyat fényképez, illetve válasszon
kis számot a kiváló képminőség eléréséhez.
400
200
100
80
Auto
• Az ISO-érzékenységről bővebben: t 13. oldal
• Vegye figyelembe, hogy a kép az ISO érzékenységi szám növekedésével hajlamos zajosabbá válni.
• Jelenet üzemmódban az [ISO] értéke [Auto] lesz.
• Ha jó megvilágítási viszonyok között fényképez, akkor a fényképezőgép automatikusan
árnyalatgazdagabb képet készít, és így megelőzi, hogy a kép „kifehéredjék” (kivéve, ha az [ISO]
értéke [80] vagy [100]). (csak DSC-H5 esetén)
(Képminőség)
P
S
A
M
A fénykép minőségét választja ki.
Kiváló (FINE)
Kiváló minőségben rögzít (kis tömörítéssel).
Standard (STD)
Szokásos minőségben rögzít (nagy tömörítéssel).
• A képminőségről bővebben: t 14. oldal
HU
46
A műveletről bővebben
1 42. oldal
BRK (Exp.eltolás)
P
S
A
M
Ha a
/BRK gombbal (39. oldal) kiválasztotta az Expozícióbelövés funkciót, beállítja az
expozícióeltolás értékét.
1,0 EV mértékben eltolja az expozíció értékét pozitív
vagy negatív irányba.
+/-0.7EV
0,7 EV mértékben eltolja az expozíció értékét pozitív
vagy negatív irányba.
+/-0.3EV
0,3 EV mértékben eltolja az expozíció értékét pozitív
vagy negatív irányba.
A menü használata
+/-1.0EV
• Először a
/BRK gombbal válassza ki az Expozícióbelövés funkciót, majd állítsa be az
[Exp.eltolás] kívánt értékét. Ha nem az Expozícióbelövés funkciót választja ki, ez a funkció nem
használható (39. oldal).
M
(Időköz)
P
S
A
M
A képkockák közti időközt adja meg a Több sorozatkép üzemmódban (39. oldal).
1/7.5 (1/7.5")
1/15 (1/15")
1/30 (1/30")
• Először a
/BRK gombbal válassza ki a Több.srztkép
funkciót, majd állítsa be az [Időköz] kívánt értékét. Ha nem
a Több.srztkép funkciót választja ki, ez a funkció nem
használható (39. oldal).
(Vakuszint)
P
S
A
M
A vaku fénymennyiségét állítja be.
M +2.0EV
A + jel irányába: Növeli a vaku fényerejét.
0EV
A fényképezőgép automatikusan állítja be a vaku
fényerejét.
m –2.0EV
A – jel irányába: Csökkenti a vaku fényerejét.
• A vaku fényereje 1/3 EV egységekben állítható be.
• Az érték nem jelenik meg a képernyőn. Csupán + vagy – jelöli.
• A vaku üzemmód megváltoztatása t az „Először ezt olvassa el” 5. lépése
• Ha a tárgy túl világos vagy túl sötét, akkor előfordulhat, hogy a beállítás hatástalan.
• Ha a vaku üzemmódja
(Állandó/kikényszerített vaku), akkor nem állítható be a vaku
fényereje.
HU
47
A műveletről bővebben
1 42. oldal
(Kontraszt)
P
S
A
M
Beállítja a kép kontrasztját.
+(
)
A + jel irányába: Növeli a kontrasztot.
Normál
–(
)
(Élesség)
A – jel irányába: Csökkenti a kontrasztot.
P
S
A
M
Beállítja a kép élességét.
+(
)
A + jel irányába: Élesíti a képet.
Normál
–(
)
(Beállítás)
Lásd az 57. oldalt.
HU
48
A – jel irányába: Lágyítja a képet.
P
S
A
M
A Megtekintés menü
A gyári beállítást
A műveletről bővebben
1 42. oldal
jelöli.
(Mappa)
Ha „Memory Stick Duo” memóriakártyát használ, kiválasztja a lejátszani kívánt
képeket tartalmazó mappát.
OK
Lásd az alábbi eljárást.
Visszavon
Mégsem hajta végre a kiválasztást.
A menü használata
1 A vezérlőgomb b/B részével válassza ki a kívánt mappát.
Mappa kiválaszt.
102
2/2
Mappanév: 102MSDCF
Fájlszám:
9
Létrehozva:
2006 1 1 1::05:34AM
OK
Visszavon
HÁT/KÖV
2 A vezérlőgomb v részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a z részt.
z Megjegyzések a mappával kapcsolatban
A fényképezőgép a „Memory Stick Duo” egy meghatározott mappájában tárolja a képeket
(65. oldal). Erre a célra megadhat egy másik, illetve létrehozhat egy új mappát.
• Új mappa létrehozása t [FELVmappa lh] (65. oldal)
• A rögzített képeket tartalmazó mappa megváltoztatása t [FELVmappa cs] (66. oldal)
• Ha a „Memory Stick Duo” memóriakártyán több mappa van, akkor egy mappa első vagy utolsó
képének megjelenítésekor a következő szimbólumok jelennek meg:
: Az előző mappára lép.
: A következő mappára lép.
: Vagy az előző, vagy a következő mappára lép.
HU
49
A műveletről bővebben
1 42. oldal
- (Véd)
Megvédi a képeket a véletlen törlés ellen.
Véd (-)
Lásd az alábbi eljárást.
Kilép
Kilép a törlésvédő funkcióból.
Képek törlés elleni védelme egyképes üzemmódban
1 Jelenítse meg a törlés ellen védeni kívánt képet.
2 A MENU gombot megnyomva jelenítse meg a menüt.
3 A vezérlőgomb b/B részével válassza ki a [-] (Véd) menüpontot, majd nyomja meg a z
részt.
A kép ezzel védetté vált, és megjelenik rajta a - (védett) szimbólum.
VGA
2/9
-
Véd
Kilép
HÁT/KÖV
4 Ha további képeket is meg kíván védeni a törlés ellen, a vezérlőgomb b/B részével
válassza ki a kívánt képet, majd nyomja meg a z részt.
Képek törlés elleni védelme áttekintő (index) üzemmódban
1 Az
(áttekintő/index) gombot megnyomva jelenítse meg az áttekintő képernyőt.
2 A MENU gombot megnyomva jelenítse meg a menüt.
3 A vezérlőgomb b/B részével válassza ki a [-] (Véd) menüpontot, majd nyomja meg a z
részt.
4 A vezérlőgomb v/V részével válassza ki a [Választ] menüpontot, majd nyomja meg a z
részt.
5 A vezérlőgomb v/V/b/B részével válassza ki a törlés ellen védeni kívánt képet, majd
nyomja meg a z részt.
A kiválasztott képen egy zöld - szimbólum jelenik meg.
- (zöld)
•
VÁLASZT
MENU
KÖV.RE
6 További képek védelmének beállításához ismételje meg az 5 lépést.
7 Nyomja meg a MENU gombot.
HU
50
A műveletről bővebben
1 42. oldal
8 A vezérlőgomb B részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a z részt.
A - szimbólum színe megváltozik: fehér lesz. A kiválasztott képek ezzel már védettek a
törlés ellen.
• Ha a mappában lévő összes képet szeretné törlés ellen védeni, akkor a 4. lépésben az [Itt
minden] menüpontot válassza ki, és nyomja meg a vezérlőgomb z részét. A vezérlőgomb B
részével válassza ki a [Be] menüpontot, majd nyomja meg a z részt.
A törlés elleni védelem megszüntetése
Egyképes üzemmódban
A menü használata
A „Képek törlés elleni védelme egyképes üzemmódban” szakasz 3 vagy 4 lépésében
a z részt nyomja meg.
Áttekintő üzemmódban
1 A „Képek törlés elleni védelme áttekintő (index) üzemmódban” szakasz 5 lépésében
válassza ki azt a képet, amelynek védelmét meg kívánja szüntetni.
2 Nyomja meg a vezérlőgomb z részét; ekkor a - szimbólum szürkévé válik.
3 Ismételje meg a fenti műveletet az összes olyan képre, amelynek védettségét meg kívánja
szüntetni.
4 Nyomja meg a MENU gombot, a vezérlőgomb B részével válassza ki az [OK]
menüpontot, majd nyomja meg a z részt.
A mappában lévő összes kép védelmének megszüntetése
A „Képek törlés elleni védelme áttekintő (index) üzemmódban” szakasz 4 pontjában
válassza az [Itt minden] menüpontot, majd nyomja meg a z részt. A vezérlőgomb B
részével válassza ki a [Ki] menüpontot, majd nyomja meg a z részt.
• Ne feledje, hogy a belső memória, illetve a „Memory Stick Duo” memóriakártya formázása a rajta
lévő összes adatot, még a védett képeket is törli, és az így törölt képek többé nem nyerhetők
vissza.
• Egy-egy kép védelmének beállítása több időt vehet igénybe.
DPOF
Egy
(Kinyomtatni) jelet tesz a kinyomtatni kívánt képekre (94. oldal).
(Nyomtatás)
Lásd a 90. oldalt.
(Dia)
A felvett képeket sorban egymás után lejátssza (Diabemutató).
HU
51
A műveletről bővebben
1 42. oldal
Időköz
3 mp.
Beállítja a diaváltások időközét.
5 mp.
10 mp.
30 mp.
1 p.
Ismétlés
Be
Folyamatosan újra és újra lejátssza az összes képet.
Ki
Az összes kép lejátszása után a diabemutató véget ér.
Kép
Mappa
Lejátssza a kiválasztott mappában lévő összes képet.
Mind
Lejátssza a „Memory Stick Duo” memóriakártyán tárolt
összes képet.
Kezd
Lásd az alábbi eljárást.
Visszavon
Leállítja a diabemutatót.
1 A vezérlőgomb v/V/b/B részével válassza ki az [Időköz], az [Ismétlés], majd a [Kép]
menüpontot.
2 A V/B résszel válassza ki a [Kezd] menüpontot, majd nyomja meg a z részt.
A diabemutató megkezdődik.
A diabemutató befejezéséhez először a vezérlőgomb z részének megnyomásával állítsa meg
a diabemutatót, majd a V résszel válassza ki a [Kilép] menüpontot, és nyomja meg a z részt.
• Ha megállította a diabemutatót, a vezérlőgomb b/B részével megjelenítheti az előző/következő
képet.
• A diaváltás beállított időköze csak irányadó érték, a tényleges érték a képmérettől stb. függően
változhat.
HU
52
A műveletről bővebben
1 42. oldal
(Átméretez)
Módosíthatja egy rögzített kép méretét (Átméretezés), és az eredményt új fájlként
mentheti. Az eredeti képet a készülék az átméretezés után is megőrzi.
7M (csak DSC-H5
esetén)
A beállított méret csak irányadó érték.
t az „Először ezt olvassa el” 4. lépése
6M (csak DSC-H2
esetén)
A menü használata
5M (csak DSC-H5
esetén)
3M
2M
VGA
Visszavon
Mégsem hajta végre az átméretezést.
1 Jelenítse meg az átméretezni kívánt képet.
2 A MENU gombot megnyomva jelenítse meg a menüt.
3 A vezérlőgomb b/B részével válassza ki az [
meg a z részt.
] (Átméretez) menüpontot, majd nyomja
4 A v/V résszel válassza ki a kívánt képméretet, majd nyomja meg a z részt.
A készülék az átméretezett képet a felvételi mappába a legújabb fájlként rögzíti.
• A [Képméret]-ről bővebben t az „Először ezt olvassa el” 4. lépése
• A mozgóképek és a Több sorozatkép funkcióval készített képek mérete nem módosítható.
• Ha növeli a kép méretét, romolhat a képminőség.
• Új képméretként sem [3:2], sem [16:9] nem használható.
• Amikor egy [3:2] vagy egy [16:9] méretarányú képet méretez át, a képen felül és alul fekete sávok
jelennek meg.
(Forgatás)
Elforgat egy fényképet.
Elforgat egy képet. Lásd az alábbi eljárást.
OK
Jóváhagyja az elforgatást. Lásd az alábbi eljárást.
Visszavon
Mégsem hajta végre az elforgatást.
HU
53
A műveletről bővebben
1 42. oldal
1 Jelenítse meg az elforgatandó képet.
2 A MENU gombot megnyomva jelenítse meg a menüt.
3 A vezérlőgomb b/B részével válassza ki az [
meg a z részt.
4 A v résszel válassza ki a [
] (Forgatás) menüpontot, majd nyomja
] menüpontot, majd a b/B résszel forgassa el a képet.
5 A vezérlőgomb v/V részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a z
részt.
• A törlés ellen védett képeket, a mozgóképeket és a Több sorozatkép funkcióval készített képeket
nem lehet elforgatni.
• Előfordulhat, hogy nem tudja elforgatni a más fényképezőgépekkel készített képeket.
• Amikor számítógépen nézi a képeket, a használt szoftvertől függően előfordulhat, hogy a
képelforgatásra vonatkozó információt a számítógép nem tudja értelmezni, feldolgozni.
(Megosztás)
Mozgóképet vág, illetve a mozgóképek szükségtelen részeit törli. Ezt a funkciót akkor
célszerű használni, amikor a belső memória vagy a „Memory Stick Duo” tárkapacitása
nem elegendő, illetve amikor a mozgóképet e-mail üzenethez csatolja.
• Ne feledje, hogy az eredeti mozgókép törlődik, és sorszáma kimarad. Azt is vegye figyelembe,
hogy a megvágott fájlok eredeti formáját nem lehet visszaállítani.
OK
Lásd az alábbi eljárást.
Visszavon
Mégsem hajta végre a megosztást.
Példa: A 101_0002 sorszámú mozgókép vágása
Ez a fejezet példaként a 101_0002 sorszámú mozgókép megosztását és törlését írja le a
következő fájlösszeállításban.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
1 Az „A” jelenet kivágása.
1
A
2
B
3
101_0002
Megosztás
Az 101_0002-t 101_0004-re és 101_0005-re osztja szét.
HU
54
A műveletről bővebben
1 42. oldal
2 A „B” jelenet kivágása.
101_0004
1
A
3
2
B
101_0005
Megosztás
Az 101_0005-öt 101_0006-ra és 101_0007-re osztja szét.
3 Az „A” és a „B” jelenet törlése, ha azok feleslegesek.
3
A menü használata
101_0004
1
101_0007
A
2
B
101_0006
Törlés
Törlés
4 Csak a kívánt jelenetek maradnak meg.
1
3
2
101_0006
Eljárás
1 Jelenítse meg a megosztandó mozgóképet.
2 A MENU gombot megnyomva jelenítse meg a menüt.
3 A vezérlőgomb b/B részével válassza ki a [
meg a z részt.
] (Megosztás) menüpontot, majd nyomja
4 A vezérlőgomb v részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a z részt.
Megkezdődik a mozgókép lejátszása.
5 A kívánt vágási pontnál nyomja meg a z részt.
STD
640
Megosztás
Megosztási
pont
10/10
00:00:02
OK
Visszavon
Kilép
• Ha igazítani kíván a vágási ponton, akkor válassza ki a [c/C] (képkocka hátra/előre)
menüpontot, és igazítson a vágási ponton a b/B segítségével.
• Ha módosítani akarja a vágási pontot, válassza a [Visszavon] menüpontot. Ismét megkezdődik
a mozgókép lejátszása.
6 A vezérlőgomb v/V részével válassza ki az [OK] menüpontot, és nyomja meg a z részt.
7 A vezérlőgomb v részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a z részt.
A mozgóképet megvágta.
• A megvágott mozgóképhez a készülék új fájlsorszámot rendel, majd a vágott mozgóképet a
legújabb fájlként rögzíti a kiválasztott felvételi mappában.
HU
55
A műveletről bővebben
1 42. oldal
• Az alábbi fajtájú képek nem vághatók meg:
– fénykép,
– a vágáshoz nem elég hosszú (kb. 2 másodpercnél rövidebb) mozgókép,
– törlés ellen védett mozgókép (50. oldal).
(Beállítás)
Lásd az 57. oldalt.
Kivág
Egy kinagyított képet (t az „Először ezt olvassa el” 6. lépése) új fájlként rögzít.
Kivág
Lásd az alábbi eljárást.
Vissza
Mégsem hajta végre a kivágást.
1 Lejátszás alatti zoomolás közben a MENU gomb megnyomásával jelenítse meg a menüt.
2 A vezérlőgomb B részével válassza ki a [Kivág] menüpontot, majd nyomja meg a z részt.
3 A v/V résszel válassza ki a képméretet, majd nyomja meg a z részt.
A készülék rögzíti a képet, és az eredeti kép újra megjelenik.
• A kivágott képet a készülék a kiválasztott felvételi mappában a legújabb fájlként rögzíti, és az
eredeti képet is megőrzi.
• Előfordulhat, hogy a kivágott kép minősége rosszabb lesz.
• Vágott képméretként sem [3:2], sem [16:9] nem használható.
HU
56
A Beállítás képernyő használata
A Beállítás menü elemeinek
használata
A Beállítás képernyő segítségével módosíthatók a gyári beállítások.
v/V/b/B gomb
Üzemmódtárcsa
z gomb
MENU gomb
Vezérlőgomb
1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.
A Beállítás képernyő használata
2 A menü megjelenítéséhez nyomja meg a MENU gombot.
3 A vezérlőgomb B részének megnyomása után menjen a
(Beállítás)
elemre, majd ismét nyomja meg a B részt.
4 A vezérlőgomb v/V/b/B részét megnyomva válassza ki a beállítani
kívánt elemet.
A kiválasztott elem kerete sárgára változik.
5 A beállított értéket a z rész
2.Beállítás
Fájlsorszám:
USB csatl.:
OK
Videó ki:
Visszavon
Óra beállítás:
megnyomásával érvényesítse.
A MENU gombot megnyomva kapcsolja ki a
(Beállítás) képernyőt.
Ha a
(Beállítás) képernyőről vissza kíván térni a menübe, többször nyomja meg a
vezérlőgomb b részét.
• Ha félig lenyomja az exponáló gombot, a fényképezőgép kikapcsolja a
és felvételi üzemmódba tér vissza.
(Beállítás) képernyőt,
Ha nem látható a menü
Ha lenyomva tartja a MENU gombot, megjelenik a
A
(Beállítás) képernyő.
(Beállítás) képernyőn végrehajtott beállítás megszakítása
Ha megjelenik, válassza a [Visszavon] menüpontot, majd nyomja meg a vezérlőgomb
z részét. Ha nem jelenik meg, akkor ismét válassza ki az előző beállítást.
• Ezt a beállítást a fényképezőgép a kikapcsolás után is megőrzi.
HU
57
1
1. Fényképezőgép
A gyári beállítást
A műveletről bővebben
1 57. oldal
jelöli.
AF ümód
Kiválasztja az automatikus fókusz üzemmódot.
Egyszeri (S AF)
Automatikusan beállítja a fókuszt, amikor félig
lenyomva tartja az exponáló gombot. Ez az üzemmód
álló tárgyak felvételéhez hasznos.
Monitor (M AF)
Még az előtt automatikusan beállítja a fókuszt, mielőtt
félig lenyomná és lenyomva tartja az exponáló gombot.
Ez lerövidíti a fókuszáláshoz szükséges időt.
• Az akkumulátor így gyorsabban lemerülhet, mint az
[Egyszeri] üzemmódban.
Folyamatos (C AF)
Még az előtt beállítja a fókuszt, mielőtt félig lenyomná és
lenyomva tartaná az exponáló gombot, majd az AF
rögzítés elvégzése után is folytatja a fókusz utánállítását.
Ez az üzemmód mozgó tárgyak felvételét teszi lehetővé
folyamatos fókuszálással.
• Az akkumulátor így gyorsabban lemerülhet, mint
bármelyik más AF üzemmódban.
Megjegyzések a [Folyamatos] (C AF) üzemmóddal kapcsolatban
• Előfordulhat, hogy a fókusz utánállítása nem tud lépést tartani a fényképezett gyorsan mozgó
tárggyal.
• Az AF tartománykereső-keret a Közép AF (36. oldal).
• A következő esetekben a készülék a rögzítés után a fókuszt tovább már nem állítja, és villog a „C
AF” kijelzés. A fényképezőgép [Monitor] üzemmódban működik.
– amikor sötét helyen fényképez,
– amikor lassú zársebességgel fényképez.
• A fókuszba hozáskor a rögzítést nem kíséri hangjelzés.
• Amikor az önkioldó használatakor teljesen lenyomja az exponáló gombot, akkor a fókuszt rögzíti.
Digitális zoom
Kiválasztja a digitális zoom üzemmódot. A fényképezőgép az optikai zoom
segítségével nagyítja ki a képet (legfeljebb 12-szeres méretre). Ha a zoom mértéke
nagyobb 12-szeresnél, akkor a fényképezőgép vagy az intelligens, vagy a precíziós
digitális zoomot használja.
HU
58
A műveletről bővebben
1 57. oldal
Intelligens
(Intelligens zoom)
(
)
A képet szinte torzítás nélkül digitálisan nagyítja ki. Nem
használható, ha a képméret [7M] (DSC-H5), [6M] (DSCH2) vagy [3:2].
• Az intelligens zoom legnagyobb zoommértékét a
következő táblázat mutatja.
Precíziós
(Precíziós digitális
zoom) (
)
Minden méretű képet legfeljebb a 24-szeresére tud
kinagyítani, de közben romlik a képminőség.
Ki
Nem használja a digitális zoomot.
A képméret és a legnagyobb zoommérték a intelligens zoom használatakor
DSC-H5
A legnagyobb zoommérték
A legnagyobb zoommérték
5M
—
Kb. 14×
3M
Kb. 16×
Kb. 18×
2M
Kb. 20×
Kb. 22×
VGA
Kb. 52×
Kb. 57×
16:9
Kb. 17×
Kb. 19×
A Beállítás képernyő használata
Méret
DSC-H2
• Ha megnyomja a zoom gombot, megjelenik a zoom mértéke.
A vonal W felőli része az optikai zoom tartománya,
a T felőli része pedig a digitális zoom tartománya
A zoommérték kijelzése
• Az intelligens zoom/precíziós zoom legnagyobb zoommértéke magában foglalja az optikai zoom
mértékét.
• A digitális zoom használatakor nem jelenik meg az AF tartománykereső-keret. A
,a
vagy
a
kijelzés villog, és a keret középpontjához közelebb eső tárgyak elsőbbséget élveznek az AF
működésekor.
• Az intelligens zoom használatakor a képernyőn megjelenő kép gyengébb minőségűnek tűnhet. Ez
a jelenség azonban nem befolyásolja a felvett kép minőségét.
Funkció tár
A fényképezőgép használatakor megjeleníti a különböző funkciókra vonatkozó
útmutatásokat.
Be
Megjeleníti a funkciótárat.
Ki
Nem jeleníti meg a funkciótárat.
HU
59
A műveletről bővebben
1 57. oldal
Vörösszem cs
Csökkenti a vaku használatakor jelentkező
vörösszem-jelenséget. Fényképezés előtt
válassza ki!
Be (
)
Csökkenti a vörösszem-jelenséget.
• A vaku a tényleges fényképezés előtt kétszer vagy többször
felvillan.
Ki
Nem használja a vörösszem-jelenséget csökkentő
funkciót.
• Mivel körülbelül egy másodpercbe telik, amíg a zár kattan, szilárdan tartsa a fényképezőgépet,
hogy kivédje a remegés hatását. Azt se engedje, hogy a tárgy mozogjon.
• Előfordulhat, hogy a vörösszem-jelenséget csökkentő funkció az egyéni tulajdonságokból és a
tárgytávolságból adódóan, továbbá ha a személy nem látja az elővillanást, illetve egyéb okok miatt
nem éri el a kívánt eredményt.
AF segédfény
Az AF segédfény derítő fényt ad, hogy megkönnyítse a sötét környezetben lévő tárgyra
történő fókuszálást.
Amíg a fókuszt nem rögzítette, addig az AF segédfény funkció vörös fényt bocsát ki,
lehetővé téve, hogy a fényképezőgép könnyen fókuszáljon, amikor az exponáló gombot
félig lenyomja. Ekkor az ON szimbólum látható.
Auto
Használja az AF segédfényt.
Ki
Nem használja az AF segédfényt.
• Ha az AF segédfény nem megfelelően éri el a tárgyat, vagy ha a tárgy nem kontrasztos, akkor
fókuszbeállítás sikertelen lesz. (A javasolt legnagyobb távolság 2,7 m (zoom: W esetén), illetve
2,6 m (zoom: T esetén).)
• A fókusz mindaddig beállítható, amíg az AF segédfény eléri a tárgyat, még akkor is, ha a fény nem
pontosan a tárgy közepét világítja meg.
• Kézi fókuszbeállítás esetén (36. oldal) nem működik az AF segédfény funkció.
• Az AF tartománykereső-keret nem jelenik meg. A
,a
vagy a
kijelzés villog, és a keret
középpontjához közelebb eső tárgyak elsőbbséget élveznek az AF működésekor.
• Ha a Jelenet üzemmód (Szürkület) vagy
(Tájkép) lehetőségét választotta, illetve akkor, ha a
[Konv. lencsék] értéke nem [Ki], nem működik az AF segédfény.
• Az AF segédfény nagyon fényesen világít. Noha veszélytelen, ne nézzen közelről közvetlenül az
AF segédfény forrásba.
HU
60
A műveletről bővebben
1 57. oldal
Auto.V.nézés
Közvetlenül fényképezés után körülbelül két másodpercig megjeleníti a felvett képet a
képernyőn.
Be
Használja az automatikus visszanézést.
Ki
Nem használja az automatikus visszanézést.
• Ha ez idő alatt félig lenyomja az exponáló gombot, az imént felvett kép eltűnik, és azonnal
elkészítheti a következő felvételt.
A Beállítás képernyő használata
HU
61
2
2. Fényképezőgép
A gyári beállítást
A műveletről bővebben
1 57. oldal
jelöli.
Kiterj. Fókusz
Kétszeresére növeli a képernyő közepét kézi fókuszbeállító üzemmódban.
Be
Kétszeresére növel.
Ki
Nem növel.
Vaku szinkron.
Kiválasztható, mikor villanjon a vaku.
Első
Rendszerint ez a megfelelő beállítás. Mivel a vaku
közvetlenül a rekesz kinyitása után villan, a képkészítés
pillanata jobban megközelíti az exponáló gomb
elengedésének pillanatát.
Hátsó (REAR)
Mozgó tárgyak stb. esetén használjuk. Mivel a vaku
közvetlenül a rekesz bezárása előtt villan, rögzíthető a
tárgyon a fénycsóva útja, illetve a tárgy mozgásából
adódó szellemkép.
Megjegyzések a [Hátsó] beállítással kapcsolatban
• Ha túl nagy a zársebesség, akkor előfordulhat, hogy elmarad a [Hátsó] beállítás várt hatása.
• Kicsi zársebesség esetén előfordulhat, hogy nem érvényesül a vörösszem-jelenséget csökkentő
funkció hatása, hiába kapcsolja be.
HU
62
A műveletről bővebben
1 57. oldal
STEADY SHOT
Kiválasztja az elmosódottságot kiküszöbölő, stabilizált felvételi üzemmódot.
Felvétel
Bekapcsolja a stabilizált felvételi funkciót, amikor félig
lenyomja az exponáló gombot.
Folyt.
Mindig bekapcsolja a stabilizált felvétel funkciót. Még
akkor is stabilizálhatja a képeket, amikor távoli tárgyra
zoomol rá.
• Az akkumulátort gyorsabban lemeríti, mint [Felvétel]
üzemmódban.
A Beállítás képernyő használata
• Mozgókép felvételekor a készülék még akkor is bekapcsolja a [Folyt.] funkciót, ha Ön a [Felvétel]
üzemmódot választotta ki.
• Ha az üzemmód-tárcsa nem
helyzetben áll, akkor a
(STEADY SHOT) gombbal
kikapcsolhatja a stabilizált felvételi funkciót. (t az „Először ezt olvassa el” 5. lépése)
• A következő esetekben előfordulhat, hogy a stabilizált felvételi funkció nem működik
megfelelően.
– ha a kamera túl erősen rázkódik,
– ha a zársebesség lassú, például éjszakai jelenet felvételekor.
Konv. lencsék
A megfelelő fókusz elérését segíti, amikor (nem mellékelt, külön megvásárolható)
konverziós objektívet erősít fel. Erősítse fel a mellékelt adaptergyűrűt, majd erősítse fel
a konverziós objektívet.
Közeli (
Tele (
Széles (
Ki
)
)
Erősítse fel a közeli kép készítésére szolgáló objektívet.
Erősítse fel a teleobjektívet.
)
Erősítse fel a nagy látószögű konverziós objektívet.
Ne erősítsen fel objektívet.
• Ha a beépített vakut használja, előfordulhat, hogy a konverziós objektív a fény útjába kerül, s így
a képen árnyék jelenik meg.
• Az zoom használható tartománya korlátozott.
• A használható fókuszálási tartomány korlátozott.
• A részletek a konverziós objektívhez mellékelt kezelési útmutatóban találhatók.
HU
63
Belső memória eszköz
A műveletről bővebben
1 57. oldal
Ez az elem nem jelenik meg, amikor „Memory Stick Duo” van a fényképezőgépben.
A gyári beállítást
jelöli.
Formáz
Formázza a belső memóriát.
• Ne feledje, hogy a formázás az összes adatot, még a törlés ellen védett képeket is végérvényesen
törli a belső memóriából.
OK
Lásd az alábbi eljárást.
Visszavon
Mégsem formáz.
1 A vezérlőgomb v részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a z részt.
Ekkor megjelenik a „Minden adatot töröl a belső memórián Kész?” üzenet.
2 A vezérlőgomb v részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a z részt.
Ezzel a formázást befejezte.
HU
64
Memory Stick eszköz
A műveletről bővebben
1 57. oldal
Ez az elem csak akkor jelenik meg, amikor van „Memory Stick Duo” a
fényképezőgépben.
A gyári beállítást
jelöli.
Formáz
Formázza a „Memory Stick Duo” memóriakártyát. A kereskedelemben kapható
„Memory Stick Duo” kártyák már formázottak, és azonnal használhatók.
• Ne feledje, hogy a formázás a „Memory Stick Duo” memóriakártyán lévő összes adatot, még a
törlés ellen védett képeket is végérvényesen törli.
OK
Lásd az alábbi eljárást.
Visszavon
Mégsem formáz.
A Beállítás képernyő használata
1 A vezérlőgomb v részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a z részt.
Ekkor megjelenik a „Minden adatot töröl a Memory Sticken Kész?” üzenet.
2 A vezérlőgomb v részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a z részt.
A formázást befejezte.
FELVmappa lh
A képek rögzítéséhez létrehoz egy mappát a „Memory Stick Duo” memóriakártyán.
OK
Lásd az alábbi eljárást.
Visszavon
Mégsem hoz létre mappát.
1 A vezérlőgomb v részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a z részt.
Megjelenik a mappalétrehozás képernyője.
FELVmappa lhoz
FELVmappa létrehozása
102MSDCF
Kész?
OK
Visszavon
2 A vezérlőgomb v részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a z részt.
A létrehozott új mappa az eddigi legnagyobb sorszámnál eggyel nagyobb sorszámot kap,
és ez az új mappa lesz az aktuális felvételi mappa.
• A mappáról bővebben 49. oldalon olvashat.
• Ha nem hoz létre új mappát, a rögzített képek a „101MSDCF” mappába kerülnek.
• Addig hozhat létre új mappákat, amíg a legnagyobb mappaszám el nem éri a „999MSDCF”-et.
• A készülék a képeket mindaddig az újonnan létrehozott mappába rögzíti, amíg létre nem hoz vagy
ki nem választ egy másik mappát.
• A fényképezőgéppel mappa nem törölhető. Mappatöröléshez használjon számítógépet stb.
• Egy mappába legfeljebb 4 000 kép kerülhet. Amikor egy mappa megtelik, a készülék
automatikusan egy új mappát hoz létre.
• További részleteket illetően lásd: „A képfájlokat tároló célmappák és fájlnevek” (80. oldal).
HU
65
A műveletről bővebben
1 57. oldal
FELVmappa cs
Módosítja a képek felvételéhez aktuálisan használt mappát.
OK
Lásd az alábbi eljárást.
Visszavon
Mégsem módosítja a felvételi mappát.
1 A vezérlőgomb v részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a z részt.
Megjelenik a mappakiválasztó képernyő.
FELVmappa választ.
102
2/2
Mappanév: 102MSDCF
Fájlszám:
0
Létrehozva:
2006 1 1 1::05:34AM
OK
Visszavon
HÁT/KÖV
2 Válassza ki a kívánt mappát a b/B résszel, az [OK] menüpontot a v résszel, majd nyomja
meg a z részt.
• A „100MSDCF” nem választható ki felvételi mappának.
• A felvett képek nem helyezhetők át másik mappába.
Másolás
A belső memórián lévő összes képet a „Memory Stick Duo” memóriakártyára másolja.
OK
Lásd az alábbi eljárást.
Visszavon
Mégsem hajta végre a másolást.
1 Helyezzen be egy legalább 32 MB tárkapacitású „Memory Stick Duo” memóriakártyát.
2 A vezérlőgomb v részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a z részt.
Ekkor megjelenik a „Minden adatot átmásol a belső memórián Kész?” üzenet.
3 A vezérlőgomb v részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a z részt.
Elkezdődik a másolás.
Másolás
102_COPY
• Teljesen feltöltött nikkel-fémhidrid akkumulátort vagy hálózati tápegységet (nem mellékelt
tartozék) használjon. Ha olyan akkumulátorral kísérel meg képfájlokat másolni, amelynek nincs
megfelelő töltése, akkor előfordulhat, hogy az akkumulátor másolás közben lemerül, ez pedig a
másolás meghiúsulását és valószínűleg az adatok sérülését okozza.
• A képek egyenként nem másolhatók át.
HU
66
A műveletről bővebben
1 57. oldal
• A belső memóriában lévő eredeti képeket a készülék átmásolás után is megőrzi. A belső memória
tartalmának törléséhez másolás után vegye ki a „Memory Stick Duo” memóriakártyát, majd
hajtsa végre a
(Belső memória eszköz) menü [Formáz] parancsát (64. oldal).
• A „Memory Stick Duo”-ra másolt mappák nem választhatók ki.
• Másoláskor a
(Kinyomtatni) jel nem másolódik át.
A Beállítás képernyő használata
HU
67
1
1. Beállítás
A gyári beállítást
A műveletről bővebben
1 57. oldal
jelöli.
LCD háttérfény (csak DSC-H5 esetén)
Ha a fényképezőgépet akkumulátorral használja, kiválasztja az LCD
háttérvilágításának erősségét.
Világos
Felerősíti a háttérvilágítást.
Normál
• A beállítást úgy is módosíthatja, hogy lenyomva tartja a
(Képernyőtartalom-váltó) gombot.
(t az „Először ezt olvassa el” 5. lépése)
• A [Világos] beállítás használata gyorsabban lemeríti az akkumulátort.
EVF háttérfény
Kiválasztja a kereső háttérvilágításának erősségét.
Világos
Felerősíti a háttérvilágítást.
Normál
• A beállítást úgy is módosíthatja, hogy lenyomva tartja a
(Képernyőtartalom-váltó) gombot.
(t az „Először ezt olvassa el” 5. lépése)
• A [Világos] beállítás használata gyorsabban lemeríti az akkumulátort.
Csipogás
A fényképezőgép működtetésekor hallható hangot választja ki.
Zár
Bekapcsolja az exponáló gomb megnyomásakor hallható
zárhangot.
Be
Bekapcsolja a vezérlőgomb/exponáló gomb
megnyomásakor hallható hangjelzést/zárhangot.
Ki
Kikapcsolja a hangjelzést/zárhangot.
Nyelv
A menüelemek, figyelmeztetések és üzenetek megjelenítésekor használt nyelvet
választja ki.
HU
68
A műveletről bővebben
1 57. oldal
Inicializál
A beállításokat visszaállítja a gyári beállításokra.
OK
Lásd az alábbi eljárást.
Visszavon
Mégsem állítja vissza a gyári beállításokat.
1 A vezérlőgomb v részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a z részt.
Ekkor megjelenik az „Össz.beáll.inicializál Kész?” üzenet.
2 A vezérlőgomb v részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a z részt.
A beállítások a gyárilag beállított állapotba kerültek.
• Ügyeljen arra, nehogy visszaállítás közben megszakadjon a tápellátás.
A Beállítás képernyő használata
HU
69
2
2. Beállítás
A gyári beállítást
A műveletről bővebben
1 57. oldal
jelöli.
Fájlsorszám
Kiválasztja azt az eljárást, amelynek segítségével a készülék fájlsorszámot rendel a
képekhez.
Sorozat
A sorrendben a következő sorszámot rendeli a fájlhoz
még akkor is, ha közben felvételi mappát vagy „Memory
Stick Duo” memóriakártyát cserél. (Ha a kicserélt
„Memory Stick Duo” a legutóbb hozzárendelt
sorszámnál nagyobb sorszámú fájlt tartalmaz, akkor a
készülék az új fájlhoz az előforduló legnagyobb
sorszámnál eggyel nagyobb sorszámot rendel hozzá.)
V.állít
0001-től kezd minden egyes mappaváltáskor. (Ha a
felvételi mappa már tartalmaz fájlt, a számozás az
előforduló legnagyobb sorszámtól kezdődik.)
USB csatl.
A használandó USB üzemmódot választja ki arra az esetre, amikor a fényképezőgépet
számítógéphez vagy PictBridge rendszerű nyomtatóhoz csatlakoztatja az USB kábel
segítségével.
PictBridge
A fényképezőgép PictBridge rendszerű nyomtatóhoz
(90. oldal) csatlakozik.
PTP
Ha a [PTP] (Picture Transfer Protocol — képátviteli
protokoll) lehetőséget állítja be, akkor amikor a
fényképezőgép a számítógéphez csatlakozik, a
fényképezőgép felvételi mappájában lévő képek
átmásolódnak a számítógépre. (Ez a funkció Windows
XP és Mac OS X esetén használható.)
Mass Storage
A fényképezőgép és a számítógép, illetve egyéb USB
eszköz között Mass Storage kapcsolatot hoz létre
(76. oldal).
Auto
A fényképezőgép automatikusan felismeri a
csatlakoztatott számítógépet vagy PictBridge nyomtatót,
és kapcsolatot létesít vele (76. és 90. oldal).
• Ha az [Auto] beállítás esetén a fényképezőgép és a
PictBridge nyomtató között nem jön létre a kapcsolat,
válassza a [PictBridge] beállítást.
• Ha az [Auto] beállítás esetén a fényképezőgép és a
számítógép vagy más USB eszköz között nem jön létre a
kapcsolat, válassza a [Mass Storage] beállítást.
HU
70
A műveletről bővebben
1 57. oldal
Videó ki
A kimenő videojelet a csatlakoztatott videokészülék színrendszerének megfelelően
állítja be. A különböző országok és térségek más és más televíziós színrendszert
használnak. Ha a képeket a televízió képernyőjén kívánja megnézni, a 97. oldalon
nézze meg, hogy abban az országban, illetve térségben, ahol a fényképezőgépet
használja, mi a használatos televíziós színrendszer.
NTSC
A kimenő videojelet NTSC rendszerűre állítja be
(használandó pl. az USA-ban és Japánban).
PAL
A kimenő videojelet PAL rendszerűre állítja be
(használandó pl. Európában).
A Beállítás képernyő használata
Óra beállítás
Beállítja a dátumot és az időt.
OK
A vezérlőgomb v részével válassza ki az [OK]
menüpontot, és nyomja meg a z részt. Majd hajtsa végre
„Az óra beállítása” című részben leírt műveletet (t az
„Először ezt olvassa el” 2. lépése).
Visszavon
Mégsem állítja be az órát.
HU
71
A számítógép használata
Windows rendszerű számítógép
használata
A Macintosh számítógép használatáról
bővebben a „Macintosh számítógép
használata” (87. oldal) című fejezetben
olvashat.
Ez a fejezet az angol nyelvű képernyőre
vonatkozik.
Először telepítse a (mellékelt) szoftvert (74. oldal)
Képek másolása a számítógépre (75. oldal)
Képek megtekintése a számítógépen
Képek megtekintése a „Cyber-shot Viewer” segítségével (82. oldal)
•A számítógépre mentett képek megtekintése
•A fényképek megtekintése dátum szerinti sorrendben
•Képek szerkesztése
Képek nyomtatása
HU
72
Ajánlott számítógépes
környezet
A fényképezőgéphez csatlakoztatott
számítógép számára a következő
kiépítést javasoljuk.
Képek másolásához ajánlott
környezet
Operációs rendszer (OS) (előre
telepített): Microsoft Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition
vagy Windows XP Professional
• A működés nem garantált, ha a fent leírt
operációs rendszerek frissítésként álltak
elő, továbbá akkor sem, ha a
számítógépen több operációs rendszer is
van.
A „Cyber-shot Viewer”
program használatához
ajánlott környezet
Operációs rendszer (OS) (előre
telepített): Microsoft Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition
vagy Windows XP Professional
Hangkártya: 16 bites sztereó hangkártya
hangsugárzókkal
• A működés nem garantált az összes fent
ajánlott számítógépes környezetben.
• Ha egyszerre legalább kettő USB eszközt
csatlakoztat egy számítógéphez, akkor a
használt USB eszközök típusától függően
előfordulhat, hogy bizonyos eszközök —
beleértve ezt a fényképezőgépet is — nem
működnek.
• USB elosztó (hub) használata esetén a
működés nem garantált.
• Ha a fényképezőgépet nagy sebességű, HiSpeed USB (USB 2.0 rendszerű)
interfészhez csatlakoztatja, akkor
kihasználhatja a modern (nagysebességű)
adatátvitel kínálta lehetőségeket, mivel ez a
fényképezőgép Hi-Speed USB-kompatibilis
(USB 2.0 rendszerű).
• A számítógéppel létrehozott USBkapcsolatnak három módja van: [Auto] (ez a
gyári beállítás), a [Mass Storage] és a [PTP].
Ez a fejezet példaként az [Auto] és a [Mass
Storage] módot ismerteti. A [PTP]-ről
bővebben 70. oldalon olvashat.
• Amikor a számítógép feléled a felfüggesztés
vagy az alvás üzemmódból, előfordulhat,
hogy a fényképezőgép és a számítógép
közötti kommunikáció nem áll mindjárt
helyre.
A számítógép használata
USB aljzat: Szokásos tartozék
Megjegyzések a
fényképezőgép
számítógéphez történő
csatlakoztatásával
kapcsolatban
Processzor/memória: legalább 500
MHz-es Pentium III, legalább 128 MB
RAM (javasolt: legalább 800 MHz-es
Pentium III és legalább 256 MB RAM)
Merevlemez: A telepítéshez szükséges
lemezterület: legalább 200 MB
Monitor:
legalább 800 × 600-as felbontás
Szín: legalább High Color (16 bites
színek, 65 000 szín)
HU
73
A (mellékelt) szoftver telepítése
A (mellékelt) szoftver az alábbi
eljárással telepíthető.
• Windows 2000/Me használata esetén a
telepítés előtt ne csatlakoztassa a
fényképezőgépet a számítógéphez.
• Windows 2000/XP-ben rendszergazdaként
(Adminstrator) jelentkezzék be.
• A mellékelt szoftver telepítésekor
automatikusan telepítésre kerül az USB
illesztőprogram is.
1 Kapcsolja be a számítógépet, és
helyezze be a (mellékelt) CDROM-ot a CD-ROM meghajtóba.
Megjelenik a telepítési menü
képernyője.
3 Jelölje ki a kívánt nyelvet, majd
kattintson a [Next] (Tovább)
gombra.
Megjelenik a „License Agreement”
(Licencszerződés) képernyő.
Olvassa el figyelmesen a szerződést.
Ha elfogadja a szerződés feltételeit,
akkor kattintson az [I accept the
terms of the license agreement]
(Elfogadom a Licencszerződés
feltételeit) előtt lévő
választókapcsolóra, majd kattintson
a [Next] (Tovább) gombra.
4 A telepítés végrehajtásához
kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
Amikor megjelenik az újraindítás
megerősítését kérő párbeszédpanel,
a képernyőn látható utasításokat
követve indítsa újra a számítógépet.
• Ha nem jelenik meg, akkor kattintson
duplán a
(My Computer / Sajátgép)
t
(CYBERSHOTSOFT) ikonra
5 Amikor befejeződött a telepítés,
vegye ki a CD-ROM-ot.
2 Kattintson az [Install]
(Telepítés) gombra.
Megjelenik a „Choose Setup
Language” (Válassza ki a telepítés
nyelvét) képernyő.
HU
74
Képek másolása a számítógépre
Ez a fejezet példaként a Windows
rendszerű számítógép használata esetén
szükséges eljárást írja le.
A fényképezőgépről a számítógépre a
következőképpen másolhatja át a
képeket.
„Memory Stick” olvasóval
rendelkező számítógép estén
megfelelően feltöltött nikkelfémhidrid akkumulátort, vagy a
hálózati tápegységgel (nem
mellékelt tartozék)
csatlakoztassa a
fényképezőgépet egy fali
csatlakozóaljzathoz.
A számítógép használata
Vegye ki a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát a fényképezőgépből, és
tegye bele egy Memory Stick Duo
illesztőkeretbe. A Memory Stick Duo
illesztőkeretet tegye be a számítógépbe,
és másolja át a képeket.
Ha a számítógép nem ismeri fel a
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát, lapozzon a 107.
oldalra.
2 Tegyen a fényképezőgépbe
„Memory Stick” olvasóval
nem rendelkező számítógép
esetén
A képek átmásolásához kövesse a 75–
79. oldalakon leírt 1– 4. szakasz lépéseit.
• Windows 2000/Me használata estén a
további lépések végrehajtása előtt telepítse a
mellékelt szoftvert. Windows XP esetén a
telepítés nem szükséges.
• Az ebben a fejezetben látható
képernyőképek azt mutatják, amikor
„Memory Stick Duo” memóriakártyáról
másolunk át képeket.
• Ha akkumulátorról üzemelteti a
fényképezőgépet amikor képeket másol
át a számítógépre, a másolás
meghiúsulhat, illetve a képadat
megsérülhet, ha az akkumulátor túl
korán lemerül.
3A
1. szakasz: A
fényképezőgép és a
számítógép előkészítése
gombot megnyomva
kapcsolja be a fényképezőgépet
és a számítógépet.
1 Helyezzen be egy rögzített
képeket tartalmazó „Memory
Stick Duo” memóriakártyát a
fényképezőgépbe.
• Ha a belső memórián lévő képeket
másolja át, akkor ez a lépés szükségtelen.
HU
75
2. szakasz: A
fényképezőgép és a
számítógép
csatlakoztatása
2 Az (USB)
aljzathoz
3-A szakasz: Képek
másolása a számítógépre
• Windows 2000/Me esetén kövesse a „3-B
szakasz: Képek másolása a számítógépre”
78. oldalon leírt eljárását.
• Windows XP esetén, ha nem jelenik meg
automatikusan a varázsló, kövesse a „3-B
szakasz: Képek másolása a számítógépre”
78. oldalon leírt eljárását.
Ez a fejezet példaként azt írja le miként
lehet a képeket a „My Documents”
(Dokumentumok) mappába másolni.
USB kábel
1 Az USB aljzathoz
• Windows XP esetén a számítógép
képernyőjén megjelenik az Automatikus
lejátszás varázsló.
A fényképezőgép képernyőjén az „USB
ümód Mass Storage” jelenik meg.
1 Miután a 2. szakaszban
létrehozta az USB kapcsolatot,
kattintson a következőkre:
[Copy pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard]
(Képek másolása a számítógép
egyik mappájába a Microsoft
lapolvasó- és fényképezőgépvarázslójával) t [OK], amikor a
varázsló képernyője
automatikusan megjelenik a
számítógép képernyőjén.
USB ümód
Mass Storage
Memory Stick
Kapcsolja be a
MENU
-t
A memóriahasználat
kijelzői*
Amikor az USB kapcsolat először jön
létre, a számítógép automatikusan
lefuttat egy programot a fényképezőgép
felismerésére. Várjon egy kicsit.
HU
76
* Kommunikáció közben a memóriahasználat
kijelzői pirosra változnak. Addig ne
használja a számítógépet, amíg a kijelzők
színe fehér nem lesz.
• Ha nem jelenik meg az „USB ümód Mass
Storage”, akkor állítsa az [USB csatl.]
menüpontot [Mass Storage] értékre
(70. oldal).
1
2
Megjelenik a „Scanner and Camera
Wizard” (Lapolvasó és
fényképezőgép varázsló) képernyője.
2 Kattintson a [Next] (Tovább)
gombra.
Megkezdődik a képek másolása.
Amikor befejeződik a másolás, az
„Other Options” (Egyéb
lehetőségek) képernyő jelenik meg.
Megjelennek a fényképezőgép
„Memory Stick Duo”
memóriakártyájára mentett képek.
• Ez a szakasz példaként azt írja le, hogyan
lehet a képeket a „My Documents”
(Dokumentumok) mappába másolni.
• Ha nem tett be „Memory Stick Duo”
memóriakártyát, akkor a belső
memóriában lévő képek jelennek meg.
5 A [Nothing. I'm finished working
3 A nem kívánt képek
jelölőnégyzetére kattintva
törölje a jelölést (így azokat nem
fogja átmásolni) majd kattintson
a [Next] (Tovább) gombra.
with these pictures] (Semmit.
Befejeztem a munkát ezekkel a
képekkel) előtt lévő
választókapcsolóra kattintva
jelölje ki ezt a lehetőséget,
majd kattintson a [Next]
(Tovább) gombra.
A számítógép használata
1
1
2
2
Megjelenik a „Picture Name and
Destination” (Képnév és célmappa)
képernyő.
Megjelenik a „Completing the
Scanner and Camera Wizard”
(Lapolvasó és fényképezőgép
varázsló befejezése) képernyő.
4 A képeknek válasszon ki egy
nevet és egy célmappát, majd
kattintson a [Next] (Tovább)
gombra.
6 Kattintson a [Finish] (Kész)
gombra.
A varázslóképernyő bezáródik.
1
• További képek másolásához húzza ki az
USB kábelt (79. oldal). Majd kövesse a
„2. szakasz: A fényképezőgép és a
számítógép csatlakoztatása” 76. oldalon
leírt eljárását.
2
HU
77
3-B szakasz: Képek
másolása a számítógépre
• Windows XP esetén kövesse a „3-A szakasz:
Képek másolása a számítógépre” 76. oldalon
leírt eljárását.
Ez a szakasz példaként azt írja le,
hogyan lehet a képeket a „My
Documents” (Dokumentumok)
mappába másolni.
1 Kattintson duplán a
következőkön: [My Computer]
(Sajátgép) t [Removable Disk]
(Cserélhető lemez) t [DCIM].
2 Kattintson duplán arra a
mappára, ahol a másolni kívánt
képfájlok találhatók.
Majd az egér jobb oldali
gombjával egy képfájlra
kattintva jelenítse meg a helyi
menüt, és kattintson a [Copy]
(Másolás) parancsra.
1
2
• A képfájlok tárolási célmappájára
vonatkozó további részletekről
80. oldalon olvashat.
3 Kattintson duplán a [My
• Ha nem jelenik meg a „Removable
Disk” (Cserélhető lemez) ikon, lapozzon
a 105. oldalra.
Documents] (Dokumentumok)
mappára. Majd az egér jobb
oldali gombjával a „My
Documents” (Dokumentumok)
ablakra kattintva jelenítse meg
a helyi menüt, és kattintson a
[Paste] (Beillesztés) parancsra.
1
2
HU
78
Ezzel a képfájlokat átmásolja a „My
Documents” (Dokumentumok)
mappába.
2 Kattintson duplán a kívánt
képfájlra.
• Ha a célmappa már tartalmaz a
másolandó fájllal azonos elnevezésű
fájlt, akkor a felülírás megerősítését kérő
párbeszédpanel jelenik meg. Ha felülírja
a létező képet az újjal, az eredeti fájladat
törlődik. Ha felülírás nélkül kívánja a
képfájlt a számítógépre másolni,
módosítsa a fájlnevet, majd másolja át a
képfájlt. Ne feledje azonban, hogy ha
módosítja a fájlnevet (81. oldal), akkor
nem biztos, hogy a fényképezőgéppel le
tudja játszani ezt a képet.
A kép megjelenik.
E szakasz a „My Documents”
(Dokumentumok) mappába másolt
képek megtekintéséhez szükséges
eljárást írja le.
1 Kattintson a következőkre:
[Start] t [My Documents]
(Dokumentumok).
2
A számítógép használata
4. szakasz: Képek
megtekintése a
számítógépen
Az USB kapcsolat
bontása
A következő esetekben előbb az alábbi
eljárás lépéseit kövesse:
• mielőtt kihúzza az USB kábelt,
• mielőtt kiveszi a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát,
• mielőtt a belső memórián lévő képek
átmásolása után egy „Memory Stick Duo”
memóriakártyát tesz be,
• mielőtt kikapcsolja a fényképezőgépet.
x Windows 2000/Me/XP
esetén
1 Kattintson duplán a Tálcán lévő
ikonra.
1
Megjelenik a „My Documents”
(Dokumentumok) mappa tartalma.
• Ha nem Windows XP-t használ, akkor
kattintson duplán az Asztalon a [My
Documents] (Dokumentumok) ikonra.
Itt kattintson duplán
2 Kattintson a következőkre:
DSC) t [Stop] (Leállítás).
(Sony
3 A megerősítést kérő párbeszédpanelen
hagyja jóvá az eszközt, majd kattintson
az [OK] gombra.
HU
79
4 Kattintson a [OK] gombra.
Ezzel az eszközt leválasztotta.
• Windows XP esetén nincs szükség a 4.
lépésre.
A képfájlokat tároló
célmappák és fájlnevek
A fényképezőgéppel rögzített képfájlok
a „Memory Stick Duo” memóriakártyán
mappákba vannak csoportosítva.
Példa: mappák megtekintése
Windows XP-n
A Mappalétrehozó funkcióval nem
rendelkező fényképezőgéppel rögzített
képadatokat tartalmazó mappa
B Ezzel a fényképezőgéppel rögzített
képadatokat tartalmazó mappa
Ha nem hoz létre új mappákat, akkor a
következő mappák vannak:
– „Memory Stick Duo”: csak a „101MSDCF”
– Belsõ memória: csak a „101_SONY”
• A „100MSDCF” mappába kép nem
rögzíthető. Az ebben a mappában lévő
képek csak megtekinthetők.
• A „MISC” mappába kép nem rögzíthető,
belőle kép nem játszható le.
HU
80
• A képfájlok elnevezése a következőképpen
alakul. A ssss karaktersor helyén 0001
és 9999 közötti tetszőleges egész szám állhat.
A mozgókép üzemmódban rögzített
mozgóképfájl és a hozzá tartozó indexképfájl nevének numerikus része azonos.
– Fényképfájlok: DSC0ssss.JPG
– Mozgóképfájlok: MOV0ssss.MPG
– Index-képfájlok, amelyek mozgóképek
felvételekor keletkeznek:
MOV0ssss.THM
• A mappákról további részletek a 49. és 65.
oldalon olvashatók.
A számítógépen lévő képfájlok megtekintése a
fényképezőgéppel („Memory Stick Duo” segítségével)
Ez a fejezet példaként a Windows
rendszerű számítógép használata esetén
szükséges eljárást írja le.
Ha egy, számítógépre átmásolt képfájl
már nem található meg a „Memory Stick
Duo” memóriakártyán, akkor ezt a
képet a fényképezőgépen úgy lehet
ismét megtekinteni, ha a számítógépen
lévő képfájlt átmásolja a „Memory Stick
Duo” memóriakártyára.
1 Az egér jobb oldali gombjával
2 A következő eljárást követve
másolja át a képfájlt a „Memory
Stick Duo” mappájába.
1Az egér jobb oldali gombjával
kattintson a képfájlra, majd
kattintson a [Copy] (Másolás)
parancsra.
2A [My Computer] (Sajátgép)
ablakban kattintson duplán a
[Removable Disk] (Cserélhető
lemez) vagy a [Sony MemoryStick]
ikonra.
3Az egér jobb oldali gombjával
kattintson a [DCIM] mappában lévő
[sssMSDCF] mappára, majd
kattintson a [Paste] (Beillesztés)
parancsra.
A számítógép használata
• Az 1. lépés nem szükséges, ha a
fényképezőgép által adott fájlnevet nem
módosította.
• A képmérettől függően előfordulhat, hogy
nem tud bizonyos képeket lejátszani.
• Nem biztos, hogy számítógéppel
feldolgozott, illetve más típusú
fényképezőgéppel készített képfájlokat ezzel
a fényképezőgéppel le lehet játszani.
• Ha nincs mappa, akkor először a
fényképezőgéppel hozzon létre egy mappát
(65. oldal), majd másolja át a képfájlt.
• A számítógép beállításától függően a
kiterjesztés is megjelenhet. A fényképek
kiterjesztése JPG, a mozgóképeké pedig
MPG. Ne változtassa meg a kiterjesztést!
• A sss karaktersor helyén egy 100
és 999 közötti tetszőleges szám állhat.
kattintson a képfájlra, majd
kattintson a [Rename]
(Átnevezés) parancsra.
Módosítsa a fájlnevet
„DSC0ssss”-re.
A ssss karaktersor helyére írjon
be egy 0001 és 9999 közötti számot.
1
2
• Ha megjelenik a felülírás megerősítését
kérő párbeszédpanel, akkor írjon be egy
másik számot.
HU
81
A (mellékelt) „Cyber-shot Viewer”
használata
Ezzel a programmal eddig soha nem
tapasztalt módon használhatja a
fényképezőgéppel készített fényképeket
és mozgóképeket.
Ez a fejezet összefoglalja a „Cyber-shot
Viewer” főbb jellemzőit, és alapvető
használati útmutatást ad.
A „Cyber-shot Viewer”
áttekintése
A „Cyber-shot Viewer” képes az
alábbiakra:
• beolvassa és a monitoron megjeleníti a
fényképezőgéppel készített képeket,
• a számítógépen felvételi dátum szerint
rendezi és egy naptáron elrendezve jeleníti
meg a képeket,
• javítja, nyomtatja és e-mail mellékleteként
elküldi a fényképeket, módosítja a felvétel
dátumát stb.
• A „Cyber-shot Viewer”-re vonatkozó
további részletek a Helpben olvashatók.
A Help elindításához kattintson rendre
a következőkre: [Start] t [Programs]
(Programok) (Windows XP esetén: [All
Programs] (Minden program)) t [Sony
Picture Utility] t [Help] t [Cybershot Viewer].
A „Cyber-shot Viewer”
elindítása és bezárása
A „Cyber-shot Viewer”
elindítása
Kattintson duplán az Asztalon lévő
(Cyber-shot Viewer) ikonra.
Vagy a Start menüből indulva:
Kattintson rendre a következőkre:
[Start] t [Programs] (Programok)
(Windows XP esetén: [All Programs]
(Minden program)) t [Sony Picture
Utility] t [Cyber-shot Viewer].
HU
82
Kilépés a „Cyber-shot Viewer”
programból
Kattintson a képernyő jobb felső
gombra.
sarkában található
Alapok
Ha a fényképezőgépről kíván beolvasni
és megjeleníteni képeket, kövesse az
alábbi lépéseket.
Képek beolvasása
1 Ügyeljen arra, hogy fusson a
„Media Check Tool”* program.
* A „Media Check Tool” egy olyan
program, amely automatikusan felismeri
a csatlakoztatott eszközt, és beolvassa a
képeket, amikor betesz egy „Memory
Stick” memóriakártyát vagy amikor
csatlakoztatja a kamerát.
Keresse meg a Tálcán a
Check Tool) ikont.
(Media
• Ha nincs meg a
ikon: Kattintson
rendre a következőkre: [Start] t
[Programs] (Programok) (Windows XP
esetén: [All Programs] (Minden
program)) t [Sony Picture Utility] t
[Cyber-shot Viewer] t [Tools] t
[Media Check Tool].
2 Az USB kábellel csatlakoztassa
a fényképezőgépet a
számítógéphez.
Miután a számítógép automatikusan
felismerte a fényképezőgépet,
megjelenik az [Import Images]
(Képek beolvasása) képernyő.
3 Olvassa be a képeket.
A képek beolvasásának
megkezdéséhez kattintson az
[Import] (Beolvasás) gombra.
Alapértelmezés szerint a beolvasott
képek a „My Pictures” (Képek) egy,
a beolvasás dátumával elnevezett
mappájába kerülnek.
• Azt, hogy hogyan lehet ezt a „Folder to
be imported” (Beolvasandó mappa)
mappát megváltoztatni, a 85. oldalon
ismertetjük.
1 A beolvasott képek ellenőrzése
Amikor befejeződik a beolvasás,
elindul a „Cyber-shot Viewer”. És
megjelennek a beolvasott képek kis
mintaképei.
• A „Viewed folders” (Megtekintett
mappák) alapértelmezett mappája a „My
Pictures” (Képek) mappa.
• A kis mintaképre duplán kattintva
megnézheti magát a képet.
A számítógép használata
• Ha „Memory Stick” olvasót használ,
előbb olvassa el a 75. oldalt.
• Ha Windows XP-ben megjelenik az
AutoPlay Wizard (Automatikus indítás
varázsló), zárja be.
Képek megtekintése
2 A „Viewed folders”
(Megtekintett mappák)
képeinek megtekintése a
felvétel dátuma szerint egy
naptáron elrendezve
1Kattintson a [Calendar] (Naptár)
fülre.
Megjelenik a felvétel-készítési évek
listája.
2Kattintson az évre.
Megjelennek az abban az évben
rögzített képek, a felvételi dátum
szerint elrendezve a naptáron.
3Ha havonként kívánja megjeleníteni
a képeket, kattintson a megfelelő
hónapra.
Megjelennek az abban a hónapban
készített képek kis mintaképei.
HU
83
4Ha naponta kívánja megjeleníteni a
képeket, kattintson a megfelelő
napra.
Megjelennek az azon a napon
készített képek kis mintaképei, a
felvétel időpontja (óra) szerint
rendezve.
3 Egy-egy kép megtekintése
A napi megjelenítő képernyőn
kattintson duplán egy kép kis
mintaképére, hogy maga a kép egy
önálló ablakban megjelenjék.
Éves megjelenítés
1
2
3
Havi megjelenítés
4
• A megjelenített kép az eszköztár
gombjára kattintva szerkeszthető is.
Képek megjelenítése a teljes
képernyőn
Ha az éppen látható képeket diasor
formájában a teljes képernyőn kívánja
levetíteni, kattintson a
gombra.
Napi megjelenítés órás bontásban
• A diavetítést a képernyő bal alsó részén lévő
gombra kattintva lehet elindítani és
szüneteltetni.
• A diavetítés leállításához kattintson a
képernyő bal alsó részén lévő
gombra.
• Egy adott évben vagy hónapban készített
képek felsorolásához kattintson a
képernyő bal oldalán az illető időszakra.
HU
84
További funkciók
A számítógépen lévő képek
előkészítése megtekintésre
A képek megtekintéséhez az őket
tartalmazó mappát egy „Viewed
folders” (Megtekintett mappák)
mappaként kell bejegyezni.
A [File] (Fájl) menü [Register Viewed
Folders...] (Megtekintett mappák
bejegyzése) parancsát választva jelenítse
meg a „Viewed folders”-ként történő
bejegyzés képernyőjét.
A „Folder to be imported”
(Beolvasandó mappa)
megváltoztatása
A „Folder to be imported”
(Beolvasandó mappa) az „Import
Settings” (Beolvasási beállítások)
képernyőn változtatható meg.
Az „Import Settings” (Beolvasási
beállítások) képernyő megjelenítéséhez
válassza a [File] (Fájl) menü [Image
Import Settings...] (Képbeolvasási
beállítások) parancsát.
1
1
A számítógép használata
2
2
Válassza ki a „Folder to be imported”
(Beolvasandó mappa) mappát.
Kattintson az [Add...] (Hozzáadás)
gombra, majd adja meg a beolvasandó
képek mappáját, hogy megtörténhessen
a „Viewed folder”-kénti bejegyzése.
• A „Folder to be imported” (Beolvasandó
mappa) a „Viewed folders” (Megtekintett
mappák) mappaként bejegyzett mappák
közül választható ki.
• A „Viewed folders” (Megtekintett mappák)
almappáiban lévő képek is bejegyzésre
kerülnek.
A képbejegyzési adatok
frissítése
A képre vonatkozó adatok frissítéséhez
válassza a [Tools] (Eszközök) menü
[Update Database] (Adatbázis
frissítése) parancsát.
• Az adatbázis frissítése eltart egy ideig.
• Ha átnevez a „Viewed folders”
(Megtekintett mappák) mappában lévő
képfájlokat vagy mappákat, az átnevezés
által érintett képeket ezzel a programmal
nem tudja megtekinteni. Ilyenkor frissítse az
adatbázist.
HU
85
A „Cyber-shot Viewer”
program letörlése
1 Kattintson rendre a következőkre:
[Start] t [Settings] (Beállítások) t
[Control Panel] (Vezérlőpult).
Kattintson duplán az [Add/Remove
Programs] (Programok hozzáadása/
törlése) ikonra. (Windows XP esetén
kattintson rendre a következőkre:
[start] t [Control Panel] (Vezérlőpult),
majd kattintson duplán az [Add or
Remove Programs] (Programok
hozzáadása/törlése) ikonra.)
2 Jelölje ki a [Sony Picture Utility]
elemet, majd az eltávolítás
végrehajtásához kattintson a [Change/
Remove] (Módosítás/eltávolítás)
(Windows XP esetén [Remove]
(Törlés)) gombra.
Terméktámogatás
Az ezzel a termékkel kapcsolatos
további információk és a válaszok a
gyakran feltett kérdésekre a Sony
Vevőszolgálatának honlapján
találhatók.
http://www.sony.net/
HU
86
Macintosh számítógép használata
A képek átmásolhatók a számítógépre.
• A mellékelt program nem használható
Macintosh számítógépen.
Ajánlott számítógépes
környezet
A fényképezőgéphez csatlakoztatott
számítógép számára a következő
kiépítést javasoljuk.
Képek másolásához ajánlott
környezet
Operációs rendszer (OS) (előre
telepített): Mac OS 9.1, 9.2 vagy Mac
OS X (v10.0 vagy újabb)
USB aljzat: Szokásos tartozék
• A működés nem garantált az összes fent
ajánlott számítógépes környezetben.
• Ha két vagy több USB eszközt csatlakoztat
egyszerre egyetlen számítógéphez, akkor a
használt USB eszközök típusától függően
előfordulhat, hogy bizonyos eszközök,
beleértve a fényképezőgépet is, nem
működnek.
• USB elosztó (hub) használata esetén a
működés nem garantált.
• Ha a fényképezőgépet nagy sebességű, HiSpeed USB (USB 2.0 rendszerű)
interfészhez csatlakoztatja, akkor
kihasználhatja a modern (nagysebességű)
adatátvitel kínálta lehetőségeket, mivel ez a
fényképezőgép Hi-Speed USB-kompatibilis
(USB 2.0 rendszerű).
• A számítógéppel létrehozott USBkapcsolatnak három módja van: [Auto] (ez a
gyári beállítás), a [Mass Storage] és a [PTP].
Ez a fejezet példaként az [Auto] és a [Mass
Storage] módot ismerteti. A [PTP]-ről
bővebben 70. oldalon olvashat.
Képek másolása és
megtekintése
számítógépen
1 Készítse elő a fényképezőgépet
és a Macintosh számítógépet.
Hajtsa végre az „1. szakasz: A
fényképezőgép és a számítógép
előkészítése” 75. oldalon részben
leírt műveleteit.
A számítógép használata
Megjegyzések a
fényképezőgép
számítógéphez történő
csatlakoztatásával
kapcsolatban
• Amikor a számítógépe visszaáll a
felfüggesztés vagy alvás üzemmódból, hogy a
fényképezőgépe és a számítógépe közötti
kommunikáció ugyanakkor nem áll helyre.
2 Csatlakoztassa az USB kábelt.
Hajtsa végre a „2. szakasz: A
fényképezőgép és a számítógép
csatlakoztatása” 76. oldalakon
részben leírt műveleteket.
3 Másolja át a képeket a
Macintosh számítógépre.
1Duplázzon az újonnan felismert
ikonon t a [DCIM] ikonon t azon
a mappán, amely az átmásolandó
képeket tartalmazza.
2Húzza a képállományokat a
merevlemez ikonjára.
Ezzel a képállományokat a
merevlemezre másolja.
• A képek tárolási helyéről és az
állománynevekről bővebben a
80. oldalon olvashat.
HU
87
4 Tekintse meg a képeket a
számítógépen.
Duplázzon a merevlemez ikonján t
az átmásolt állományokat tartalmazó
mappában a kívánt képállományon
annak megnyitásához.
Az USB kapcsolat
bontása
A következő esetekben előbb az alábbi
eljárás lépéseit kövesse:
• mielőtt kihúzza az USB kábelt,
• mielőtt kiveszi a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát,
• mielőtt a belső memórián lévő képek
átmásolása után egy „Memory Stick Duo”
memóriakártyát tesz be,
• mielőtt kikapcsolja a fényképezőgépet.
Az egység, illetve a „Memory
Stick Duo” ikonját húzza a
„Trash” (Kuka) ikonra.
Ezzel a fényképezőgépet leválasztotta a
számítógépről.
• Mac OS X v10.0 használata esetén a
számítógép kikapcsolása után végezze el a
fenti műveleteket.
Terméktámogatás
Az ezzel a termékkel kapcsolatos
további információk és a válaszok a
gyakran feltett kérdésekre a Sony
Vevőszolgálatának honlapján
találhatók.
http://www.sony.net/
HU
88
Fényképek nyomtatása
Fényképek nyomtatása
Ha [16:9] üzemmódban rögzített képet
nyomtat ki, előfordulhat, hogy mindkét széle
lemarad, ezért nyomtatás előtt ne feledje el
ellenőrizni (108. oldal).
Nyomtatás közvetlenül, PictBridge rendszerű nyomtatóval (90. oldal)
A képek úgy is kinyomtathatók, hogy a fényképezőgépet
közvetlenül egy PictBridge rendszerű nyomtatóhoz
csatlakoztatja.
Nyomtatás közvetlenül, „Memory Stick” memóriakártyás nyomtatóval
A képek egy „Memory Stick” memóriakártyás nyomtatóval is
kinyomtathatók.
A részleteket a nyomtató kezelési útmutatója tartalmazza.
Fényképek nyomtatása
Nyomtatás számítógép segítségével
A mellékelt CD-ROM-on található „Cyber-shot Viewer”
program segítségével átmásolhatja a képeket a számítógépre,
és onnan kinyomtathatja őket.
Nyomtatás szaküzletben (94. oldal)
A fényképezőgéppel készített képeket tartalmazó „Memory
Stick Duo” memóriakártyát elviheti egy fotónyomtatással
foglalkozó szaküzletbe. A kinyomatandó képeket már előre
elláthatja
(Kinyomatni) jellel.
HU
89
Képek nyomtatása közvetlenül,
PictBridge rendszerű nyomtatóval
A fényképezőgéppel készített képeket
akkor is kinyomtathatja, ha nincs
számítógépe: a fényképezőgépet
csatlakoztassa közvetlenül egy
PictBridge rendszerű nyomtatóhoz.
• A „PictBridge” a CIPA szabványon alapszik.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association (Fényképező és képalkotó
termékek egyesülete))
Egyképes üzemmódban
1. szakasz: A
fényképezőgép
előkészítése
Készítse elő a fényképezőgépet, hogy az
USB kábellel csatlakoztathassa a
nyomtatóhoz. Ha olyan nyomatót
csatlakoztat a fényképezőgéphez,
amelyet a készülék felismer, amikor az
[USB csatl.] értékét [Auto]-ra állítja, az
1. szakaszban leírt eljárást nem kell
végrehajtani.
Áttekintő (index)
gomb
Egyetlen kép nyomtatható ki egy
nyomtatópapírra.
MENU gomb
Vezérlőgomb
Áttekintő (index)
üzemmódban
Több, lekicsinyített kép nyomtatható ki
egy nyomtatópapírra. Akár ugyanazon
kép (1), akár különböző képek (2)
sorozata is kinyomtatható.
1
2
• Javasoljuk, hogy megfelelően feltöltött
nikkel-fémhidrid akkumulátort vagy
hálózati tápegységet (nem mellékelt
tartozék) használjon, nehogy nyomtatás
közben a készülék kikapcsoljon.
1 A menü megjelenítéséhez
nyomja meg a MENU gombot.
2 A vezérlőgomb B részét
megnyomva válassza ki a
(Beállítás) menüpontot.
• A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy
az áttekintő (index) nyomatási funkció nem
használható.
• Egy indexképként kinyomtatható képek
mennyisége a nyomtatótól függ.
• Mozgóképek nem nyomtathatók ki.
• Ha a
szimbólum körülbelül 5
másodpercig villog a fényképezőgép
képernyőjén (hibaüzenet), akkor ellenőrizze
a csatlakoztatott nyomtatót.
HU
90
3 Válassza ki a [
] (2. Beállítás)
menüpontot a V résszel, majd
válassza ki az [USB csatl.]
menüpontot a v/V/B résszel.
2
4 Válassza ki a [PictBridge]
menüpontot a B/v résszel, majd
nyomja meg a z részt.
2.Beállítás
Fájlsorszám:
PictBridge
USB csatl.:
PTP
Mass Storage
Videó ki:
Auto
Óra beállítás:
2 Kapcsolja be a
fényképezőgépet és a
nyomtatót.
A kapcsolat létrejötte után
megjelenik az
szimbólum.
Nyomtatás
Itt minden
Ezzel beállította az USB
üzemmódot.
2. szakasz: A
fényképezőgép
csatlakoztatása a
nyomtatóhoz
1 Csatlakoztassa a
2 Az (USB)
aljzathoz
A fényképezőgép lejátszási üzemmódba
lép, majd a képernyőn megjelenik egy
kép és a nyomtatási menü.
3. szakasz: Nyomtatás
Függetlenül attól, hogy az üzemmódtárcsa milyen helyzetben áll, a 2. szakasz
végén megjelenik a nyomtatási menü.
Fényképek nyomtatása
fényképezőgépet a
nyomtatóhoz.
DPOFkép
Választ
E kép
Visszavon
1 Válassza ki a kívánt nyomtatási
módot a vezérlőgomb v/V
részével, majd nyomja meg a z
részt.
[Itt minden]
USB kábel
1 Az USB
aljzathoz
Kinyomtatja a mappában lévő összes
képet.
[DPOFkép]
A megjelenített képtől függetlenül
kinyomtatja az összes
(Kinyomtatni) jelű (94. oldal) képet.
[Választ]
Kiválasztja a képeket, és az összes
kiválasztott képet kinyomtatja.
1Válassza ki a kinyomtatni kívánt
képet a b/B résszel, majd nyomja
meg a z részt.
A kiválasztott képen megjelenik a
jel.
HU
91
• További képek kiválasztásához
ismételje meg ezt a műveletet.
2A vezérlőgomb V részével válassza
ki a [Nyomtatás] menüpontot, majd
nyomja meg a z részt.
[E kép]
Kinyomtatja a megjelenített képet.
• Ha az [E kép] menüpontot választja ki,
és az [Index] menüpontot a 2. lépésben
[Be]-re állítja, akkor ugyanazon kép
sorozatát nyomtathatja ki indexképként.
Ha az [Index] menüpont [Be]
értéken áll:
Válassza ki az indexképként
kinyomtatni kívánt képek
sorozatának a számát. Ha az 1.
lépésben az [E kép] menüpontot
választotta ki, akkor válassza ki hogy
ugyanazt a képet indexképként egy
lapra, egymás mellé hányszor kívánja
kinyomtatni.
• A képek mennyiségétől függően
előfordulhat, hogy a tervezett számú kép
nem fér rá egyetlen lapra.
2 A vezérlőgomb v/V/b/B részével
válassza ki a nyomtatási
beállításokat.
Nyomtatás
Index
Ki
Méret
Alapertek
Dátum
Ki
Mennyiség
1
Kilép
OK
3 A vezérlőgomb V/B részével
válassza ki az [OK] menüpontot,
majd nyomja meg a z részét.
A kép kinyomtatódik.
• Ha a képernyőn látható a
(PictBridge kapcsolat) ikon, ne húzza ki
az USB kábelt.
[Index]
Ha indexképet kíván nyomtatni,
válassza ki a [Be] menüpontot.
Nyomtatás
2/3
szimbólum
[Méret]
Kilép
Válassza ki a nyomtatópapír méretét.
[Dátum]
Ha a képeken fel szeretné tüntetni a
dátumot és az időt válassza ki a
[Nap&idő] vagy a [Dátum]
menüpontot.
• Ha a [Dátum] menüpontot választja ki,
akkor a készülék a dátumot a kiválasztás
sorrendjében illeszti be (t az „Először
ezt olvassa el” 2. lépése). A nyomtatótól
függően előfordulhat, hogy ez a funkció
nem használható.
[Mennyiség]
Ha az [Index] menüpont [Ki]
értéken áll:
Válassza ki a kinyomtatni kívánt kép
lapjainak számát. A képet egyetlen
képként nyomtatja ki.
HU
92
További képek nyomtatása
A 3. lépés után a vezérlőgomb v/V
részével válassza ki a [Választ]
menüpontot és a kívánt képet, majd
folytassa az 1. lépéstől.
Az áttekintő (index-)
képernyőn lévő képek
kinyomtatása
Hajtsa végre el az „1. szakasz: A
fényképezőgép előkészítése” (90. oldal)
és a „2. szakasz: A fényképezőgép
csatlakoztatása a nyomtatóhoz”
(91. oldal) részt, majd folytassa a
következőkkel.
Amikor a fényképezőgépet a
nyomtatóhoz csatlakoztatja, megjelenik
a nyomtatási menü. A [Visszavon]
menüpontot kiválasztva kapcsolja ki a
nyomtatási menüt, majd folytassa a
következőkkel.
1 Nyomja meg az
(Index) gombot.
Megjelenik az áttekintő (index-)
képernyő.
2 A menü megjelenítéséhez nyomja meg
a MENU gombot.
3 A vezérlőgomb B részével válassza ki a
[ ] (Nyomtatás) menüpontot, majd
nyomja meg a z részt.
4 A v/V résszel válassza ki a kívánt
nyomtatási módot, majd nyomja meg a
z részt.
Nyomtatás
Itt minden
Fényképek nyomtatása
DPOFkép
Választ
Visszavon
[Választ]
Kiválasztja a képeket, és az összes
kiválasztott képet kinyomtatja.
A v/V/b/B résszel válassza ki a
kinyomtatni kívánt képet, majd a
jel
megjelenítéséhez nyomja meg a z
részt. (További képek kiválasztásához
ismételje meg ezt a műveletet.) Ezután
nyomja meg a MENU gombot.
[DPOFkép]
A megjelenített képtől függetlenül az
összes
(Kinyomtatni) jelű képet
kinyomtatja.
[Itt minden]
Kinyomtatja a mappában lévő összes
képet.
5 Hajtsa végre a „3. szakasz: Nyomtatás”
(91. oldal) 2. és 3. lépését.
HU
93
Nyomtatás szaküzletben
A fényképezőgéppel készített képeket
tartalmazó „Memory Stick Duo”
memóriakártyát elviheti egy
fotónyomtatással foglalkozó
szaküzletbe. Amennyiben a szaküzlet
támogatja a DPOF-el kompatibilis
fotónyomtatási szolgáltatást, előre tehet
(Kinyomtatni) jeleket a képekre,
hogy ne kelljen a kinyomtatandó
képeket a szaküzletben nyomtatás előtt
újra kiválasztani.
• Mielőtt szaküzletbe viszi a képadatokat,
mindig készítsen róluk lemezre (biztonsági)
másolatot.
• A példányszám nem állítható be.
Megjelölés egyképes
üzemmódban
• A szaküzletben a fényképezőgép belső
memóriában tárolt képeket nem lehet
közvetlenül kinyomtathatni. A képeket
másolja át „Memory Stick Duo”
memóriakártyára, majd vigye el a „Memory
Stick Duo” memóriakártyát a nyomtató
szaküzletbe.
Mi a DPOF?
A DPOF (Digital Print Order Format)
egy olyan funkció, amellyel a „Memory
Stick Duo” memóriakártyán lévő,
később kinyomtatni kívánt képekre
(Kinyomtatni) jel tehető.
•A
(Kinyomtatni) jellel ellátott képek a
DPOF (Digital Print Order Format)
szabványnak megfelelő nyomtatóval, illetve
PictBridge rendszerű nyomtatóval is
kinyomtathatók.
• Mozgóképek nem jelölhetők meg.
• Amikor a Több sorozatkép üzemmódban
készített képeket jelöl ki, akkor az összes
kép egyetlen, 16 mezőre osztott oldalra
kerül.
Ha „Memory Stick Duo”
memóriakártyát visz a
szaküzletbe
HU
94
• Érdeklődjék a fotónyomtatással foglalkozó
szaküzletében, hogy milyen típusú „Memory
Stick Duo” memóriakártyát tudnak kezelni.
• Ha a fotónyomtatással foglalkozó
szaküzletében nem tudnak kezelni „Memory
Stick Duo” memóriakártyát, akkor a
kinyomtatni kívánt képeket másolja át más
adathordozóra, például CD-R-re, és vigye
azt a szaküzletébe.
• Ne feledje el magával vinni a Memory Stick
Duo illesztőkeretet.
MENU gomb
Vezérlőgomb
1 Jelenítse meg a kinyomtatni
kívánt képet.
2 A menü megjelenítéséhez
nyomja meg a MENU gombot.
3 Válassza ki a DPOF menüpontot
a b/B résszel, majd nyomja meg
a z részt.
A képre egy
kerül.
(Kinyomtatni) jel
2/9
DPOF
Kilép
HÁT/KÖV
4 További képek megjelöléséhez
jelenítse meg a kívánt képet a
b/B résszel, majd nyomja meg a
z részt.
A jel eltávolítsa egyképes
üzemmódban
A 3. vagy 4. lépésben nyomja meg a z
részt.
Megjelölés áttekintő
(index) üzemmódban
1 Jelenítse meg az áttekintő
(index) képernyőt (t az „Először
ezt olvassa el” 6. lépése).
2 A menü megjelenítéséhez
nyomja meg a MENU gombot.
3 Válassza ki a DPOF menüpontot
a b/B résszel, majd nyomja meg
a z részt.
válassza ki a [Választ]
menüpontot, majd nyomja meg
a z részt.
• [Itt minden] üzemmódban kép nem
jelölhető meg a
jellel.
5 Válassza ki a megjelölni kívánt
ismételje meg az 5. lépést.
7 Nyomja meg a MENU gombot.
8 A vezérlőgomb B részével
válassza ki az [OK] menüpontot,
majd nyomja meg a z részt.
A
jel színe fehérre vált.
Ha mégsem kívánja végrehajtani a
jelölést, a 4. lépésben válassza ki a
[Visszavon], vagy a 8. lépésben a [Kilép]
menüpontot, majd nyomja meg a z
részt.
A jel eltávolítása áttekintő
(index) üzemmódban
Fényképek nyomtatása
4 A vezérlőgomb v/V részével
6 További képek megjelöléséhez
Az 5. lépésben válassza ki azt a képet,
amelyről el kívánja távolítani a jelet,
majd nyomja meg a z részt.
Egy mappában előforduló
összes jel eltávolíása
A 4. lépésben válassza ki az [Itt minden]
menüpontot, majd nyomja meg a z
részt. Válassza ki a [Ki] menüpontot,
majd nyomja meg a vezérlőgomb z
részét.
képet a v/V/b/B résszel, majd
nyomja meg a z részt.
A kiválasztott képen megjelenik egy
zöld
jel.
(zöld)
VÁLASZT
MENU
KÖV.RE
HU
95
A fényképezőgép csatlakoztatása televízióhoz
Képek megtekintése a
tévéképernyőn
Ha a fényképezőgépet a televízióhoz
csatlakoztatja, a képeket a
tévéképernyőn is megtekintheti.
Mielőtt a fényképezőgépet a
televízióhoz csatlakoztatja, kapcsolja ki
mindkét készüléket.
1 Csatlakoztassa a
3A
gombot megnyomva
kapcsolja be a
fényképezőgépet.
HÁT/KÖV
HANGERŐ
gomb
fényképezőgépet a televízióhoz.
1 Az audió/videó bemeneti
aljzathoz
2 Az A/V
OUT
aljzathoz
Vezérlőgomb
A fényképezőgéppel készített képek
megjelennek a tévéképernyőn.
A vezérlőgomb b/B részének
megnyomásával válassza ki a kívánt
képet.
A/V kábel
• Ha a televízió sztereó bemeneti aljzattal
rendelkezik, akkor az A/V kábel (fekete)
audió csatlakozódugóját a bal audió aljzatba
dugja.
2 Kapcsolja be a televíziót, és a
TV/videó bemeneti kapcsolót
állítsa „videó”-ra.
• A részletek a televízió kezelési
útmutatójában találhatók.
HU
96
• Ha külföldön használja a
fényképezőgépet, akkor előfordulhat,
hogy a kimenő videojel típusát
összhangba kell hozni az ott használatos
televíziós színrendszerrel (71. oldal).
A televíziós színrendszerekről
Ha a képeket tévéképernyőn kívánja
megtekinteni, akkor egy
videobemenettel rendelkező televízióra
és egy A/V kábelre van szüksége. A
televízió színrendszerének meg kell
egyeznie a digitális fényképezőgép
színrendszerével. Az alábbi táblázatból
kiolvashatja, hogy abban az országban
vagy térségben, ahol a kamerát
használja, milyen televíziós színrendszer
van használatban.
NTSC rendszer
Bahamák, Bolívia, Chile, Equador,
Fülöp-szigetek, Jamaica, Japán, Kanada,
Kolumbia, Korea, Közép-Amerika,
Mexikó, Peru, Surinam, Tajvan, USA,
Venezuela stb.
PAL rendszer
A fényképezőgép csatlakoztatása televízióhoz
Ausztrália, Ausztria, Belgium, Cseh
Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság,
Finnország, Hollandia, Hong-Kong,
Kína, Kuvait, Lengyelország,
Magyarország, Malaysia, Németország,
Norvégia, Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc, Svédország,
Szingapúr, Szlovák Köztársaság,
Thaiföld, Új-Zéland stb.
PAL-M rendszer
Brazília
PAL-N rendszer
Argentína, Paraguay, Uruguay
SECAM rendszer
Bulgária, Franciaország, Guyana, Irak,
Irán, Monaco, Oroszország, Ukrajna stb.
HU
97
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgép működésében rendellenességet tapasztal, próbálkozzék az
alábbiakkal.
1 Vegye sorra a 99–110. oldalakon leírt eseteket.
Ha a egy „C/E:ss:ss” formájú hibakód jelenik meg a képernyőn: lásd a
111. oldalt.
2 Vegye ki az akkumulátorokat, körülbelül egy perc múlva
tegye vissza őket, és kapcsolja be a készüléket.
3 Állítsa vissza a beállításokat (69. oldal).
4 Forduljon a Sony márkakereskedőhöz vagy a helyileg
illetékes Sony szervizhez.
Kérjük vegye tudomásul, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a fényképezőgép javításakor a
belső memória tartalmát esetleg megnézik.
HU
98
Akkumulátor, áramforrás
Az akkumulátor hátralévő üzemidejét mutató kijelzés nem helyes, illetve
még elegendő hátralévő üzemidőt jelez, de az akkumulátor túl gyorsan
lemerül.
• Ez a jelenség akkor fordul elő, amikor a fényképezőgépet nagyon meleg vagy nagyon
hideg helyen használja (116. oldal).
• Az akkumulátorok lemerültek. Tegyen be feltöltött akkumulátorokat (t az „Először
ezt olvassa el” 1. lépése).
• Az akkumulátorok pólusai vagy az akkumulátorfedél érintkezői piszkosak, ezért az
akkumulátorok nem töltődnek fel megfelelően. Tisztítsa meg őket vattapálcikával stb.
(116. oldal).
• A megjelenített hátralévő idő a memóriahatás (116. oldal) stb. miatt eltér a valóditól.
Teljesen süsse ki és töltse fel az akkumulátorokat, hogy pontosítsa a kijelzést.
• Az akkumulátorok elérték élettartamuk végét (116. oldal). Cserélje ki őket újakra.
Az akkumulátorok túl gyorsan lemerülnek.
• Megfelelően töltse fel őket (t az „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
• A fényképezőgépet nagyon hideg helyen használja (116. oldal).
• Az akkumulátorok elérték élettartamuk végét (116. oldal). Cserélje ki őket újakra.
A fényképezőgépet nem lehet bekapcsolni.
• Megfelelően helyezze be az akkumulátorokat (t az „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
• Az akkumulátorok lemerültek. Tegyen be feltöltött akkumulátorokat (t az „Először
ezt olvassa el” 1. lépése).
• Az akkumulátorok elérték élettartamuk végét (116. oldal). Cserélje ki őket újakra.
A készülék egyszer csak kikapcsol.
• Ha körülbelül három percig nem használja a fényképezőgépet, miközben az be van
Hibaelhárítás
kapcsolva, akkor a készülék automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze az
akkumulátorok lemerülését. Újra kapcsolja be a fényképezőgépet (t az „Először ezt
olvassa el” 2. lépése).
• Az akkumulátorok lemerültek. Tegyen be feltöltött akkumulátorokat (t az „Először
ezt olvassa el” 1. lépése).
Fényképek/mozgóképek felvétele
Az LCD képernyő nem kapcsol be, noha a készüléket bekapcsolja.
• A kereső van bekapcsolva. A FINDER/LCD gombbal kapcsolja be az LCD képernyőt
(t az „Először ezt olvassa el” 5. lépése).
A keresőben a kép nem tiszta.
• A kereső beállítótárcsájával megfelelően állítsa be a dioptriaskálát (t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése).
HU
99
A fényképezőgéppel nem lehet felvételt készíteni.
• Ellenőrizze a belső memória, illetve a „Memory Stick Duo” szabad tárkapacitását
(26. oldal). Ha megtelt, akkor tegye a következők egyikét:
– Törölje a szükségtelen képeket (t az „Először ezt olvassa el” 6. lépése).
– Cserélje ki a „Memory Stick Duo” memóriakártyát.
• Írásvédő kapcsolóval rendelkező „Memory Stick Duo” memóriakártyát használ, és a
kapcsoló LOCK helyzetben áll. A kapcsolót állítsa „írható” helyzetbe (114. oldal).
• A vaku töltése közben nem lehet felvételt készíteni.
• Fénykép rögzítésekor az üzemmód-tárcsát állítsa a
-től eltérő helyzetbe.
• Mozgókép felvételekor az üzemmód-tárcsát állítsa
helyzetbe.
• Mozgókép rögzítésekor a képméret [640(Kiváló)]-ra van állítva. Tegye a következők
egyikét:
– állítsa a képméretet [640(Kiváló)]-tól eltérőre,
– tegyen be egy „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát (114. oldal).
A tárgy nem látható a képernyőn.
• A fényképezőgép lejátszó üzemmódban van. Hogy felvételi üzemmódba kerüljön,
nyomja le félig az exponáló gombot, változtassa meg az üzemmód-tárcsa állását, vagy
nyomja meg a
részt (t az „Először ezt olvassa el” 6. lépése).
A felvétel sokáig tart.
• Be van kapcsolva az NR lassú zársebesség funkció (22. oldal). Ez nem hibás működés.
A kép nem éles.
• A tárgy túl közel van. Rögzítsen a közeli (Makró) felvételi üzemmódban. Ügyeljen
arra, hogy felvételkészítéskor az objektív a legkisebb felvételi távolságnál, körülbelül
2 cm-nél (W)/90 cm-nél (T) távolabb legyen a tárgytól. (t az „Először ezt olvassa el”5.
lépése)
• Fénykép felvételekor a Jelenet üzemmód
(Szürkület) vagy
(Tájkép) lehetőségét
választotta.
• A kézi fókusz van kiválasztva. A FOCUS gomb segítségével válassza ki az automatikus
fókuszálási üzemmódot (36. oldal).
• Nézze meg, hogy helyes-e a [Konv. lencsék] beállítása (63. oldal).
Nem működik a precíziós digitális zoom.
• A [Digitális zoom] menüpontban válassza a [Precíziós] lehetőséget (58. oldal).
• Mozgókép felvételekor ez a funkció nem használható.
HU
100
Nem működik az intelligens zoom.
• A [Digitális zoom] menüpontban válassza az [Intelligens] lehetőséget (58. oldal).
• Ez a funkció nem használható, ha:
– a képméret [7M] (DSC-H5), [6M] (DSC-H2) vagy [3:2],
– Több sorozatkép üzemmódban fényképez,
– mozgóképet vesz fel.
Nem működik a vaku.
• A vaku állása:
(Nincs vaku) (t az „Először ezt olvassa el” 5. lépése).
• A vaku nem használható, ha:
– több sorozatkép, a sorozatkép és expozícióbelövés üzemmódban készít felvételt
(39. oldal),
– a Jelenet üzemmód
(Nagy érzékenység) vagy (Szürkület) lehetőségét
választotta,
– az üzemmód-tárcsa
helyzetben áll.
• Ha a Jelenet üzemmód
(Tengerpart),
(Nagy zársebesség) vagy
(Tájkép)
lehetőségét választja, akkor a vakut állítsa (Állandó/kikényszerített vaku)
üzemmódba.
Nem működik a közeli (Makró) funkció.
• A Jelenet üzemmód
(Szürkület) vagy
(Tájkép) lehetőségét választotta
(32. oldal).
Nem jelenik meg a dátum és az idő.
• Felvételkor nem jelenik meg a dátum és az idő. A dátum és az idő csak lejátszáskor
látható.
A készülék nem megfelelően rögzítette a dátumot és az időt.
Hibaelhárítás
• Állítsa be a helyes dátumot és időt (t az „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
Az F érték és a zársebesség villog, amikor félig lenyomva tartja az
exponáló gombot.
• Az expozíció helytelen. Javítsa ki az expozíció értékét (35. oldal, t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése).
A kép túl sötét.
• A fényforrás van a fényképezett tárgy mögött. Válassza ki a fénymérési üzemmódot
(44. oldal), vagy módosítsa az expozíciót (35. oldal, t az „Először ezt olvassa el” 5.
lépése).
• Ha túl halvány az LCD háttérvilágítása (csak DSC-H5 esetén)/a kereső
háttérvilágítása, állítsa be megfelelően a háttérvilágítást (68. oldal, t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése).
• A vaku töltése közben az LCD képernyő elsötétül (csak DSC-H5 esetén).
HU
101
A kép túl világos.
• Reflektorfénnyel megvilágított tárgyat fényképez sötét helyen, pl. színpadon.
Módosítsa az expozíció értékét (35. oldal, t az „Először ezt olvassa el” 5. lépése).
• Ha túl erős az LCD háttérvilágítása (csak DSC-H5 esetén)/a kereső háttérvilágítása,
állítsa be megfelelően a háttérvilágítást (68. oldal, t az „Először ezt olvassa el” 5.
lépése).
A kép színei nem valósághűek.
• A [Szín üzemmód] menüpontban válassza a [Normál] lehetőséget (44. oldal).
Nagyon fényes tárgy fényképezésekor függőleges csíkok jelennek meg.
• Ez a visszatükröződési jelenség. Ez a jelenség nem utal hibás működésre.
Ha sötét helyen nézi a képernyőt, zaj jelenik meg a képen.
• Gyenge megvilágításnál a fényképezőgép a kép ideiglenes kivilágosításával kísérli meg
javítani a képernyő láthatóságát. Ez a felvett kép minőségét nem befolyásolja.
A fényképezett személy szeme piros a felvételen.
•A
(Beállítás) menüben állítsa a [Vörösszem cs] menüpontot [Be] értékre
(60. oldal).
• Az ajánlott felvételi távolságnál közelebbről fényképezze a tárgyat a vaku segítségével
(t az „Először ezt olvassa el” 5. lépése).
• Világítsa ki a szobát, és fényképezze le a tárgyat.
A tárgy körvonala kék színűvé válik.
• Működik a kiemelés funkció (38. oldal). Ha nincs rá szükség, kapcsolja ki a funkciót.
A képernyőn pontok jelennek meg és maradnak rajt.
• Ez nem hibás működés. Ezek a pontok nem kerülnek rá a képre (4. oldal, t „Először
ezt olvassa el”).
Nem készíthető egymás után több kép.
• Megtelt a belső memória vagy a „Memory Stick Duo”. Törölje a szükségtelen képeket
(t az „Először ezt olvassa el” 6. lépése).
• Az akkumulátor energiaszintje alacsony. Tegyen be feltöltött akkumulátorokat.
HU
102
Képek megtekintése
A következő esetekkel kapcsolatban nézze meg a „Számítógépek” (104. oldal) című
részt is.
A fényképezőgéppel nem lehet a képeket lejátszani.
• Nyomja meg a
gombot (t az „Először ezt olvassa el” 6. lépése).
• A mappanév/fájlnév megváltozott a számítógépén (81. oldal).
• Nem biztos, hogy számítógéppel feldolgozott, illetve más típusú fényképezőgéppel
készített képfájlokat ezzel a fényképezőgéppel le lehet játszani.
• A fényképezőgép USB üzemmódban van. Szüntesse meg az USB kapcsolatot
(79. oldal).
Nem jelenik meg a dátum és az idő.
•A
(Képernyőtartalom-váltó) gombbal kikapcsolta (25. oldal).
Közvetlenül a lejátszás megkezdése után a képminőség gyengének látszik.
• Közvetlenül a lejátszás megkezdése után a képminőség a képfeldolgozás miatt
gyengének látszhat. Ez nem hibás működés.
Lejátszáskor a színek egyenetlenek.
• Ez nem hibás működés. Nincs hatással a rögzített képre.
A képernyőn nem jelennek meg a képek.
• Ha be van dugva, húzza ki az A/V kábelt (96. oldal).
A kép nem jelenik meg a tévéképernyőn.
Hibaelhárítás
• A [Videó ki] menüpontban ellenőrizze, hogy a fényképezőgép kimenő videojele
összhangban áll-e a televízió színrendszerével (71. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatás megfelelő-e (96. oldal).
• Az USB aljzatba USB kábel van bedugva. A megfelelő eljárást követve húzza ki
(79. oldal).
HU
103
Képek törlése/szerkesztése
A fényképezőgéppel nem lehet a képet törölni.
• Szüntesse meg a kép törlés elleni védelmét (51. oldal).
• Írásvédő kapcsolóval rendelkező „Memory Stick Duo” memóriakártyát használ, és a
kapcsoló LOCK helyzetben áll. A kapcsolót állítsa „írható” helyzetbe (114. oldal).
Véletlenül kitörölt egy képet.
• A kitörölt kép nem állítható vissza. A véletlen törlés elkerülése érdekében javasoljuk,
hogy a képeket lássa el védelemmel (50. oldal), illetve írásvédő kapcsolóval rendelkező
„Memory Stick Duo” memóriakártyát használjon, és e kapcsolót állítsa LOCK
helyzetbe (114. oldal).
Nem működik az átméretező funkció.
• Mozgóképek és a Több sorozatkép funkcióval készített képek nem méretezhetők át.
Nem lehet megjeleníteni a DPOF (Kinyomtatni) jelet.
• Mozgóképre nem lehet DPOF (Kinyomtatni) jelet tenni.
A mozgóképet nem lehet megvágni.
• A mozgókép nem elég hosszú a vágáshoz (körülbelül két másodpercnél rövidebb).
• Szüntesse meg a kép törlés elleni védelmét (51. oldal).
• Fényképek nem vághatók.
Számítógépek
Nem tudja, hogy a számítógép operációs rendszere kompatibilis-e a
fényképezőgéppel.
• Windows rendszer esetén a 73. oldal oldalon, Macintosh esetén a 87. oldal oldalon
nézze meg az „Ajánlott számítógépes környezet” című részt.
A számítógép nem ismeri fel a fényképezőgépet.
• Kapcsolja be a fényképezőgépet (t az „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
• Ha alacsony az akkumulátorok töltöttségi szintje, akkor tegyen be feltöltött
akkumulátorokat (t az „Először ezt olvassa el” 1. lépése), vagy használjon hálózati
tápegységet (17. oldal).
• A (mellékelt) USB kábelt használja (76. oldal).
• Húzza ki, majd csatlakoztassa újra megfelelően az USB kábelt. Győződjék meg arról,
hogy megjelenik az „USB ümód Mass Storage” üzenet (76. oldal).
•A
(Beállítás) menüben állítsa az [USB csatl.] menüpontot [Mass Storage] értékre
(70. oldal).
• Húzzon ki a fényképezőgépen, a billentyűzeten és az egéren kívül minden más
készüléket a számítógép az USB aljzataiból.
HU
104
• A fényképezőgépet közvetlenül csatlakoztassa a számítógépéhez, ne iktasson közbe
USB elosztót (hub) vagy más eszközt (76. oldal).
• Nincs telepítve a (mellékelt) szoftver. Telepítse a szoftvert (74. oldal).
• A számítógép nem megfelelően ismeri fel az eszközt, mert a fényképezőgépet és a
számítógépet még az előtt csatlakoztatta egymáshoz az USB kábellel, hogy telepítette
volna a (mellékelt) szoftvert. Törölje a számítógépről a hibásan felismert eszközt, majd
telepítse a szoftvert (lásd a következő esetet).
Amikor a számítógépet a fényképezőgéphez csatlakoztatja, a számítógép
képernyőjén nem jelenik a „Cserélhető lemez” („Removable disk”) ikon.
• Az alábbi eljárással telepítse újra az USB illesztőprogramot. A következő eljárás
Windowsos számítógépeken használható.
1 A menü megjelenítéséhez kattintson az egér jobb oldali gombjával a [My Computer]
(Sajátgép) ikonra, majd kattintson a [Properties] (Tulajdonságok) parancsra.
Megjelenik a „System Properties” (Rendszertulajdonságok) képernyő.
2 Kattintson rendre a következőkre: [Hardware] (Hardver) t [Device Manager]
(Eszközkezelő).
• Windows Me esetén kattintson a [Device Manager] (Eszközkezelő) fülre.
Megjelenik a „Device Manager” (Eszközkezelő).
3 Az egér jobb oldali gombjával kattintson a [ Sony DSC] elemre, majd kattintson az
[Uninstall] (Törlés) t [OK] gombra.
Ezzel kitörlte az eszközt.
4 Telepítse a (mellékelt) szoftvert (74. oldal).
Az USB illesztőprogram is rákerül a számítógépre.
Nem lehet képeket másolni.
• A fényképezőgépet és a számítógépet megfelelően egymáshoz csatlakoztatva hozza
létre köztük az USB kapcsolatot (76. oldal).
• Kövesse az operációs rendszerhez tartozó másolási eljárás lépéseit (76., 87. oldal).
• Ha számítógéppel formázott „Memory Stick Duo” memóriakártyára rögzítette a
Hibaelhárítás
képeket, akkor előfordulhat, hogy ezek a képen nem másolhatók át a számítógépre. A
fényképezőgéppel megformázott „Memory Stick Duo” memóriakártyát használjon
(65. oldal).
Az USB kapcsolat létrehozása után nem indul el automatikusan a „Cybershot Viewer”.
• Indítsa el a „Media Check Tool” (Tárolóeszköz-ellenőrző) programot (82. oldal).
• Az USB kapcsolatot a számítógép bekapcsolása után hozza létre (76. oldal).
A képet nem lehet számítógépen lejátszani.
• Ha a „Cyber-shot Viewer” programot használja, nézze meg a súgóját (Help).
• Forduljon a számítógép vagy a szoftver gyártójához.
HU
105
A képet és a hangot zaj szakítja meg, amikor a mozgóképet számítógépen
nézi meg.
• A mozgóképet közvetlenül a belső memóriáról vagy a „Memory Stick Duo”
memóriakártyáról játssza le. Másolja át a mozgóképet a számítógép merevlemezére,
majd a merevlemezről játssza le (75. oldal).
Nem lehet képet nyomtatni.
• Ellenőrizze a nyomtatóbeállításokat.
Számítógépre átmásolt képek nem tekinthetők meg a fényképezőgépen.
• Másolja őket egy olyan mappába, amelyet a fényképezőgép is felismer, például a
„101MSDCF” mappába (80. oldal).
• Használja helyesen a készüléket (81. oldal).
Cyber-shot Viewer
A képek nem megfelelően jelennek meg.
• Győződjék meg arról, hogy a képeket tartalmazó mappa be lett jegyezve a „Viewed
folders” (Megtekintett mappák) mappák közé. Ha a mappa be van jegyezve a „Viewed
folders” (Megtekintett mappák) közé, és a képek ennek ellenére sem jelennek meg,
akkor frissítse az adatbázist (85. oldal).
Nincs meg a beolvasott kép.
• Nézze meg a „My Pictures” (Képek) mappában.
• Ha megváltoztatta a gyári beállításokat, akkor olvassa el a „A „Folder to be imported”
(Beolvasandó mappa) megváltoztatása”, 85. oldal című részt, és nézze meg, melyik
mappából olvas be a program képeket.
Módosítani kívánja a „Folder to be imported” (Beolvasandó mappa)
mappát.
• A „Folder to be imported” (Beolvasandó mappa) az „Import Settings” (Beolvasási
beállítások) képernyőn módosítható. Másik mappa is megadható, ha a „Cyber-shot
Viewer” programmal már bejegyezte a „Viewed folders” (Megtekintett mappák)
mappák közé (82. oldal).
Az összes beolvasott kép január 1-én jelenik meg a naptárban.
• A fényképezőgépen nem állította be a dátumot. Állítsa be a dátumot a
fényképezőgépen (t az „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
HU
106
„Memory Stick Duo”
Nem helyezhető be „Memory Stick Duo”.
• A megfelelő állásban tegye be (t „Először ezt olvassa el” 3. lépése).
„Memory Stick Duo” memóriakártyára nem lehet felvételt rögzíteni.
• Írásvédő kapcsolóval rendelkező „Memory Stick Duo” memóriakártyát használ, és a
kapcsoló LOCK helyzetben áll. A kapcsolót állítsa „írható” helyzetbe (114. oldal).
• A „Memory Stick Duo” megtelt. Törölje a szükségtelen képeket (t az „Először ezt
olvassa el” 6. lépése).
• Ha [640(Kiváló)] képméretű mozgóképet kíván felvenni, tegyen be egy „Memory Stick
PRO Duo” memóriakártyát (26. oldal).
Nem formázható a „Memory Stick Duo”.
• Írásvédő kapcsolóval rendelkező „Memory Stick Duo” memóriakártyát használ, és a
kapcsoló LOCK helyzetben áll. A kapcsolót állítsa „írható” helyzetbe (114. oldal).
Véletlenül megformázott egy „Memory Stick Duo” memóriakártyát.
• A formázással a „Memory Stick Duo” memóriakártyáról az összes adat törlődött. Nem
állítható vissza. A véletlen törlés megelőzése érdekében javasoljuk, hogy a „Memory
Stick Duo” írásvédő kapcsolóját állítsa LOCK helyzetbe (114. oldal).
A „Memory Stick” olvasóval rendelkező számítógép nem ismeri fel a
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát.
• Ellenőrizze, hogy a számítógép és a kártyaolvasó tudja-e kezelni a „Memory Stick
Hibaelhárítás
PRO Duo” memóriakártyát. Ha nem Sony gyártmányú a számítógép vagy a
kártyaolvasó, akkor vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
• Ha nem használható „Memory Stick PRO Duo” memóriakártya, akkor a
fényképezőgépet csatlakoztassa a számítógéphez (75. oldal). Így a számítógép felismeri
a „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát.
Belső memória
A fényképezőgép illetve a számítógép nem tudja lejátszani a belső
memórián lévő adatokat.
• A fényképezőgépben „Memory Stick Duo” van. Vegye ki (t az „Először ezt olvassa
el” 4. lépése).
A belső memóriára nem lehet képeket rögzíteni.
• A fényképezőgépben „Memory Stick Duo” van. Vegye ki (t az „Először ezt olvassa
el” 4. lépése).
HU
107
A belső memória szabad tárhelye akkor sem nő, ha a belső memórián lévő
adatokat a „Memory Stick Duo” memóriakártyára másolja.
• Másolás után az adat nem törlődik. Az adatok átmásolása után a [Formáz] paranccsal
(64. oldal) formázza meg a belső memóriát.
A belső memórián lévő adatok nem másolhatók át „Memory Stick Duo”
memóriakártyára.
• Megtelt a „Memory Stick Duo”. Ellenőrizze a kapacitását (legalább 32 MB-os
használata javasolt).
A „Memory Stick Duo” memóriakártyán, illetve a számítógépen lévő adatok
nem másolhatók át a belső memóriára.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyán és a számítógépen lévő adatok nem
másolhatók át a belső memóriára.
Nyomtatás
A következő esetekben nézze meg az (alábbi) „PictBridge rendszerű nyomtató” című
részt is.
A kinyomtatott képek mindkét oldala lemarad.
• Ha [16:9]-es képmérettel rögzített képet nyomtat, akkor előfordulhat, hogy a kép
mindkét oldala lemarad.
• Ha a saját nyomtatóját használja, próbálja meg kikapcsolni a levágást, keretet.
Érdeklődjék a nyomtató gyártójánál, hogy a nyomtató támogatja-e ezeket a
funkciókat.
• Ha digitális fényképnyomtató szaküzletben nyomtatja ki a képeket, akkor kérdezze
meg, hogy ki tudják-e nyomatni a képeket úgy, hogy ne maradjon le mindkét oldaluk.
PictBridge rendszerű nyomtató
A kapcsolat nem hozható létre.
• A fényképezőgép nem csatlakoztatható közvetlenül olyan nyomtatóhoz, amely nem
felel meg a PictBridge szabványnak. Érdeklődjék a nyomtató gyártójánál, hogy a
nyomtató PictBridge kompatibilis-e.
• Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és hogy csatlakoztatható-e a
fényképezőgéphez.
•A
(Beállítás) menüben állítsa az [USB csatl.] menüpontot [PictBridge] értékre
(70. oldal).
• Húzza ki, majd csatlakoztassa újra az USB kábelt. Ha hibaüzenetet jelez a nyomtató,
tanulmányozza a nyomtató kezelési útmutatóját.
HU
108
Nem nyomtatható ki kép.
• Ellenőrizze, megfelelően van-e csatlakoztatva az USB kábel.
• Kapcsolja be a nyomtatót. További részletek a nyomató kezelési útmutatójában
találhatók.
• Ha nyomtatás közben választja ki a [Kilép] menüpontot, akkor előfordulhat, hogy a
képek nem nyomtatódnak ki. Húzza ki, majd csatlakoztassa újra az USB kábelt. Ha
még mindig nem tudja kinyomtatni a képeket, akkor húzza ki a kábelt, kapcsolja ki és
be a nyomtatót, majd csatlakoztassa újra a kábelt.
• Mozgóképek nem nyomtathatók ki.
• Előfordulhat, hogy a nem ezzel a fényképezőgéppel készített képek, illetve a
számítógéppel módosított képek nem nyomtathatók ki.
A nyomtatás megszakadt.
• Még az előtt húzta ki az USB kábelt, mielőtt a
(PictBridge kapcsolat) szimbólum
eltűnt volna.
Áttekintő (index) üzemmódban nem lehet dátumot beilleszteni, képet
nyomtatni.
• A nyomtató nem támogatja ezeket a funkciókat. Érdeklődjék a nyomtató gyártójánál,
hogy a nyomtató támogatja-e ezeket a funkciókat.
• A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy áttekintő (index) üzemmódban a dátum
nem helyezhető rá a képre. Érdeklődjék a nyomtató gyártójánál.
A nyomtató a „---- -- --” jelet nyomtatja a képen oda, ahol a dátumnak
kellene megjelennie.
• Felvételi adatokat nem tartalmazó képek nem nyomtathatók ki beillesztett dátummal.
A [Dátum] menüpontot állítsa [Ki] értékre, és nyomtassa ki újra a képet (92. oldal).
Hibaelhárítás
A nyomtatási méret nem választható ki.
• Érdeklődjék a nyomtató gyártójánál, hogy a nyomtató támogatja-e a kívánt méretet.
A kiválasztott méretben a kép nem nyomtatható ki.
• Ha az USB kábel csatlakoztatása után módosította a papírméretet, akkor
csatlakoztassa újra a nyomtatót.
• A fényképezőgép nyomtatási beállítása különbözik a nyomtatóétól. Vagy a
fényképezőgép (92. oldal), vagy a nyomtató beállítását módosítsa.
A nyomtatás megszakítása után a fényképezőgép nem működik.
• Várjon egy kicsit, amíg a nyomtató végrehajtja a megszakítást. Egy a nyomtatótól
függően eltarthat egy ideig.
HU
109
Egyéb
A fényképezőgép nem működik.
• Olyan típusú akkumulátorokat tegyen a készülékbe, amelyek ezzel a
fényképezőgéppel használhatók (116. oldal).
• Az akkumulátor lemerülőben van (megjelenik az E szimbólum). Töltse fel az
akkumulátorokat (t az „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
A fényképezőgép be van kapcsolva, de nem működik.
• A beépített mikroszámítógép nem megfelelően működik. Vegye ki az
akkumulátorokat, majd körülbelül egy perc múlva helyezze vissza őket, és kapcsolja be
a készüléket.
A képernyőn nem tud beazonosítani egy kijelzést.
• Lásd a 20. oldalt.
Az objektív bepárásodott.
• Páralecsapódás történt. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon körülbelül egy órát,
mielőtt ismét használja (119. oldal).
A fényképezőgép felmelegszik, amikor hosszabb ideig használja.
• Ez nem hibás működés.
Az objektív nem mozog, amikor kikapcsolja a fényképezőgépet.
• Az akkumulátorok lemerültek. Cserélje ki őket feltöltött akkumulátorokra (t az
„Először ezt olvassa el” 1. lépése), vagy használja a hálózati tápegységet (nem mellékelt
tartozék).
A fényképezőgép bekapcsolásakor az órabeállító képernyő jelenik meg.
• Állítsa be újra a dátumot és időt (t az „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
HU
110
Figyelmeztető kijelzések és üzenetek
Öndiagnózis kijelző
Ha betűvel kezdődő hibakód jelenik
meg, akkor a fényképezőgép
öndiagnózis kijelzője látható. A két
utolsó számjegy (melyet ss jelöl) a
fényképezőgép állapotától függően
változik.
Ha a probléma még azután is fennáll,
hogy néhányszor megkísérelte
végrehajtani az itt leírt javító
eljárásokat, a fényképezőgépet
valószínűleg meg kell javíttatni.
Forduljon a Sony márkakereskedőhöz
vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez.
C:32:ss
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
E:92:ss
• A fényképezőgép hibásan működik.
Inicializálja a fényképezőgépet (azaz
állítsa vissza az összes gyári
beállítást) (69. oldal), majd kapcsolja
be újra a készüléket.
Üzenetek
Ha megjelennek a következő üzenetek,
kövesse az utasításokat.
• Hiba van a fényképezőgép
hardverében. Kapcsolja ki, majd
ismét be a fényképezőgépet.
C:13:ss
• A fényképezőgép nem tudja a
• Vegye le a lencsevédő sapkát.
Kapcsolja ki és újra be
• Probléma van az objektívvel, amely
hibát okozott.
E
• Az akkumulátor energiaszintje
alacsony. Azonnal töltse fel az
akkumulátorokat (t az „Először ezt
olvassa el” 1. lépése). Ez a kijelzés az
üzemeltetési körülményektől és az
akkumulátor típusától függően már
akkor is villoghat, ha az akkumulátor
hátralévő üzemideje még 5–10 perc.
Hibaelhárítás
„Memory Stick Duo” adatait olvasni
vagy írni. Vagy kapcsolja ki, majd be
a fényképezőgépet, vagy többször
vegye ki és tegye be a „Memory Stick
Duo” memóriakártyát.
• A belső memórián formázási hiba
található, vagy nem formázott
„Memory Stick Duo”
memóriakártyát tett be. Formázza
meg a belső memóriát, illetve a
„Memory Stick Duo”
memóriakártyát (64., 65. oldal).
• A behelyezett „Memory Stick Duo”
nem használható ebben a
fényképezőgépben, vagy az adat
sérült. Tegyen be egy új „Memory
Stick Duo” memóriakártyát
(114. oldal).
Lencsevédő sapka fent
Rendszerhiba
• Kapcsolja ki, majd be a készüléket
(t az „Először ezt olvassa el” 2.
lépése).
Belső memória hiba
• Kapcsolja ki, majd be a készüléket
(t az „Először ezt olvassa el” 2.
lépése).
HU
111
Újra helyezze be a Memory Sticket
• Megfelelően helyezze be a „Memory
Stick Duo” memóriakártyát.
• A betett „Memory Stick Duo” nem
használható ebben a
fényképezőgépében (114. oldal).
• A „Memory Stick Duo” sérült.
• Piszkos a „Memory Stick Duo”
érintkezője.
Memory Stick típus hiba
• A betett „Memory Stick Duo” nem
használható ebben a
fényképezőgépében (114. oldal).
Formázási hiba
• Formázza meg újra az adathordozót
(64., 65. oldal).
Nincs fájl e mappában
• Ebbe a mappába még nem vett fel
képet.
• Nem megfelelően járt el, amikor a
számítógépről képeket másolt át
(81. oldal).
Mappahiba
• Már létezik egy olyan mappa a
„Memory Stick Duo”
memóriakártyán, amely ugyanezzel a
három számjeggyel kezdődik
(például: 123MSDCF és
123ABCDE). Válasszon vagy hozzon
létre egy másik mappát (65. oldal).
Nem lehet több mappa
• Már létezik egy „999”-el kezdődő
mappa a „Memory Stick Duo”
memóriakártyán. Ekkor nem
hozható létre több mappa.
Lezárt Memory Stick
• Írásvédő kapcsolóval rendelkező
„Memory Stick Duo”
memóriakártyát használ, és a
kapcsoló LOCK helyzetben áll. A
kapcsolót állítsa „írható” helyzetbe
(114. oldal).
Nincs tárhely a belső memóriában
Nincs tárhely a Memory Sticken
Nem rögzíthető
• A fényképezőgép nem tud felvételt
készíteni a kiválasztott mappába.
Válasszon ki egy másik mappát
(66. oldal).
Fájlhiba
• A kép lejátszása közben hiba történt.
• Törölje a felesleges képeket, fájlokat
(t az „Először ezt olvassa el” 6.
lépése).
Fájlvédelem
• Szüntesse meg a kép törlés elleni
védelmét (51. oldal).
Csak olvasható memória
• A fényképezőgépe nem tud képeket
rögzíteni vagy törölni ezen a
„Memory Stick Duo”
memóriakártyán.
Nincs fájl
• Nincs kép a belső memóriában.
HU
112
Túl nagy képméret
• Olyan méretű képet játszik le,
amilyent ez a fényképezőgép nem
tud kezelni.
Nem megosztható
Nincs nyomtatható kép
• A mozgókép nem elég hosszú a
• Akkor próbálta meg végrehajtani a
megosztáshoz (kb. két másodpercnél
rövidebb).
• A kiválasztott fájl nem mozgókép.
[DPOFkép] funkciót, amikor még
nem tett DPOF (Kinyomtatni) jelet a
kép(ek)re.
• Akkor próbálta meg végrehajtani az
[Itt minden] parancsot, amikor a
kiválasztott mappa csak
mozgóképeket tartalmazott.
Mozgóképek nem nyomtathatók ki.
Érvénytelen művelet
• Olyan fájlt próbál meg lejátszani,
amelyet ez a fényképezőgép nem tud
kezelni.
(A beremegés veszélyére
figyelmeztető kijelzés)
• A gyenge megvilágítás miatt a
fényképezőgép beremeghet.
Használja a vakut, állítsa be a
stabilizált felvételi funkciót, vagy
erősítse állványra a
fényképezőgépet.
640(Kiváló) nem elérhető
• 640(Kiváló) méretű mozgóképek
csak „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyára rögzíthetők.
Tegyen be egy „Memory Stick PRO
Duo” memóriakártyát, vagy állítsa a
képméretet [640(Kiváló)]-tól eltérő
értékre.
• Az [USB csatl.] értéke [PictBridge],
pedig a fényképezőgép egy nem
PictBridge rendszerű eszközhöz
csatlakozik. Ellenőrizze az eszközt.
• A kapcsolat nem jött létre.
Húzza ki, majd csatlakoztassa újra az
USB kábelt. Ha hibaüzenetet jelez a
nyomtató, tanulmányozza a
nyomtató kezelési útmutatóját.
• Ellenőrizze a nyomtatót.
Nyomtató hiba
• Ellenőrizze a nyomtatót.
• Ellenőrizze, hogy a nyomtatni kívánt
kép sérült-e.
• Az nyomtatóba irányuló adatátvitel
még nem fejeződött be. Ne húzza ki
az USB kábelt.
Hibaelhárítás
Nyomtató csatl. enged.
A nyomtató foglalt
Papír hiba
Nincs papír
Tinta hiba
Kevés tinta
Nincs tinta
Feldolgozás
• A nyomtató megszakítja az aktuális
nyomtatási feladatot. Addig nem
nyomtathat, amíg ez be nem
fejeződik. A nyomtatótól függően ez
eltarthat egy ideig.
Csatl. PictBridge eszközhöz
• A nyomtató csatlakoztatása előtt
próbált fényképet nyomtatni.
Csatlakoztasson PictBridge
rendszerű nyomtatót.
HU
113
További információk
A „Memory Stick”
memóriakártyákról
A „Memory Stick” kicsi, adatrögzítésre
alkalmas hordozható IC adathordozó.
Az ezzel a fényképezőgéppel
használható „Memory Stick”-típusokat
az alábbi táblázat mutatja. Nem
garantálható azonban, hogy minden
„Memory Stick”-funkció mindig
tökéletesen működik.
Megjegyzések a „Memory
Stick Duo” (nem mellékelt
tartozék) használatával
kapcsolatban
• Ha az írásvédő kapcsolót egy hegyes
tárggyal LOCK állásba kapcsolja, képek
nem rögzíthetők, szerkeszthetők, törölhetők.
Éritnkező
„Memory Stick”-típus
Rögzítés/
Lejátszás
Memory Stick
(MagicGate nélkül)
—
Memory Stick
(MagicGate-tel)
—
Memory Stick Duo
(MagicGate nélkül)
a
Memory Stick Duo
(MagicGate-tel)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1
A „Memory Stick Duo”,a „MagicGate
Memory Stick Duo” és a „Memory Stick
PRO Duo” MagicGate funkciókkal
rendelkezik. A MagicGate egy titkosítási
eljárást használó szerzőijog-védő
technológia. Ez a fényképezőgép nem képes
MagicGate funkciót igénylő adatrögzítésre/
lejátszásra.
*2A párhuzamos interfész kihasználásával
támogatja a nagysebességű adatátvitelt.
*3640(Kiváló) méretű mozgókép is rögzíthető
rá.
• Nem biztos, hogy a számítógéppel formázott
„Memory Stick Duo” memóriakártyákat ez
a fényképezőgép használni tudja.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyától
és a használt eszköztől függően különböző
lehet az adatok olvasási/írási sebessége.
HU
114
Írásvédő
kapcsoló
Felirat helye
Egyes „Memory Stick Duo”
memóriakártyák nem rendelkeznek
írásvédő kapcsolóval. Azokon a
„Memory Stick Duo”
memóriakártyákon, amelyek
rendelkeznek ilyen kapcsolóval, annak
helye és alakja a „Memory Stick Duo”tól függően eltérő lehet.
• Adatok olvasása, írása közben ne vegye ki a
„Memory Stick Duo” memóriakártyát.
• A következő esetekben sérülhetnek az
adatok:
– ha adatírás vagy adatolvasás közben
kiveszi a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát vagy kikapcsolja a
fényképezőgépet,
– ha a „Memory Stick Duo” memóriakártyát
sztatikus elektromosságnak vagy
elektromos zajnak kitett környezetben
használja.
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról készítsen
biztonsági másolatot.
• Ne nyomja rá a tollat, ceruzát, amikor az
erre kialakított helyen (a felirat helyén)
felirattal látja el a kártyát.
• Se magára a „Memory Stick Duo” kártyára,
se pedig a Memory Stick Duo illesztőkeretre
ne ragasszon címkét.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát a
tokjában szállítsa, tárolja.
• Kézzel, fémtárggyal ne érintse meg a
„Memory Stick Duo” éritnkezőjét.
• A „Memory Stick Duo” kártyát ne ütögesse,
ne hajtogassa és ne ejtse le.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát ne
szedje szét, ne alakítsa át.
• A „Memory Stick Duo”memóriakártyát óvja
a nedvességtől.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát
gyerekektől elzárva tartsa. Véletlenül
lenyelhetik.
• A „Memory Stick Duo” memóriakártyát ne
használja, ne tárolja a következő
körülmények között:
– magas hőmérsékletű helyen, például
napon parkoló gépkocsiban,
– közvetlen napfénynek kitett helyen,
– magas páratartalmú vagy maró anyagokat
tartalmazó helyen.
Megjegyzés a „Memory Stick
PRO Duo” (nem mellékelt
tartozék) használatával
kapcsolatban
Ezzel a fényképezőgéppel legfeljebb 2 GB
tárkapacitású „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya megfelelő működése
garantálható.
Megjegyzések a Memory
Stick Duo illesztőkeret (nem
mellékelt tartozék)
használatával kapcsolatban
További információk
• Ha „Memory Stick” befogadására
kialakított készülékkel „Memory Stick Duo”
memóriakártyát használ, akkor ne felejtse el
a „Memory Stick Duo” memóriakártyát egy
Memory Stick Duo illesztőkeretbe tenni. Ha
egy „Memory Stick Duo” memóriakártyát
Memory Stick Duo illesztőkeret nélkül tesz
be egy „Memory Stick” befogadására
kialakított eszközbe, akkor előfordulhat,
hogy nem tudja majd kivenni.
• Amikor a „Memory Stick
Duo”memóriakártyát a Memory Stick Duo
illesztőkeretbe teszi, ügyeljen arra, hogy a
„Memory Stick Duo” a helyes irányba
nézzen, és teljesen dugja bele a keretbe. Ha
nem megfelelően teszi bele, hibásan fog
működni.
• Ha egy Memory Stick Duo illesztőkeretbe
helyezett „Memory Stick Duo” kártyát
használ egy olyan eszközzel, amely
„Memory Stick” kártya befogadására
készült, akkor ügyeljen arra, hogy a Memory
Stick Duo illesztőkeretet a helyes irányba
nézve tegye be. A helytelen használat
károsíthatja a készüléket.
• „Memory Stick” kártya befogadására
kialakított eszközbe csak „Memory Stick
Duo” kártyát tartalmazó Memory Stick Duo
illesztőkeretet tegyen. Ellenkező esetben a
készülék rendellenesen fog működni.
HU
115
Megjegyzések az akkumulátortöltővel
és az akkumulátorral kapcsolatban
x Megjegyzések az
akkumulátortöltővel
kapcsolatban
• A fényképezőgéphez mellékelt
akkumulátortöltővel kizárólag Sony nikkelfémhidrid akkumulátort töltsön. Ha más
típusú elemet, akkumulátort (pl. mangán,
alkáli, elsődleges lítium vagy Ni-Cd elemet)
próbál meg tölteni, azok kifolyhatnak,
túlmelegedhetnek vagy felrobbanhatnak,
égés illetve más sérülés veszélyét okozva.
• A feltöltött akkumulátorokat vegye ki az
akkumulátortöltőből. Ha folytatja
töltésüket, akkor kifolyás, felforrósodás,
robbanás, áramütés veszélye áll fenn.
• Ha a mellékelt akkumulátortól különböző,
nagy kapacitású akkumulátort tölt a
mellékelt akkumulátortöltővel, akkor
előfordulhat, hogy az akkumulátor nem tud
teljesen feltöltődni.
• A CHARGE kijelző villogása azt jelzi, hogy
hibás az akkumulátor, illetve hogy nem előírt
típusú akkumulátort tett a töltőbe.
Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok az előírt
típusúak-e. Ha az akkumulátorok az előírt
típusúak, vegye ki az összes akkumulátort,
cserélje ki őket újakra vagy másikakra, és
ellenőrizze, hogy most az akkumulátortöltő
megfelelően működik-e. Ha az
akkumulátortöltő megfelelően működik,
akkor az akkumulátor hibás.
• Ha az akkumulátortöltő piszkos, akkor
előfordulhat, hogy a töltés nem lesz sikeres.
Egy száraz ruhával stb. tisztítsa meg az
akkumulátortöltőt.
A fényképezőgéppel használható és
nem használható akkumulátorok/
elemek
Típus
A
B
C
HR 15/51:HR6 (AA
méretű) nikkelfémhidrid (Ni-MH)
akkumulátor 1)2)
a
a
a
LR6-os (AA méretű)
alkáli elem2)
—
a
—
ZR6-os (AA méretű)
Oxy Nickel Primary
Battery2)
—
a
—
Lítium akkumulátor
—
a
—
Mangán akkumulátor
—
—
—
Ni-Cd akkumulátor
—
—
—
A: mellékelve
B: használható
C: tölthető
1) NH-AA-2DB
ikercsomag stb.
akkumulátor/elem használatba vétele
előtt olvassa el az adott típusra vonatkozó
alábbi óvó rendszabályokat.
2) Az
A nem használható akkumulátorok/elemek
esetén a készülék működése nem biztosítható,
ha az akkumulátor/elem természetéből
adódóan hirtelen lecsökken a feszültség vagy
más probléma adódik.
x Megjegyzések a nikkelfémhidrid akkumulátorokkal
kapcsolatban
• Ne vegye le a külső fóliát, ne sértse meg az
akkumulátort. Soha ne használjon olyan
akkumulátort, amelyről a fólia részben vagy
teljesen lejött, és olyant se, amely akár csak
egy picit is megrepedt. Ezek a sérülések az
akkumulátor kifolyását, robbanását,
felmelegedését idézhetik elő, és így személyi
sérülést, illetve leforrázást okozhatnak. Az
akkumulátortöltő hibás működését is
eredményezhetik.
• A nikkel-fémhidrid akkumulátorokat
mindig a mellékelt tokban hordja. Ellenkező
esetben fémes tárgyak rövidre zárhatják a +
HU
116
és – pólusokat, és ez felforrósodást, tüzet
okozhat.
• Ha a nikkel-fémhidrid akkumulátor pólusai
szennyezettek, előfordulhat, hogy az
akkumulátor nem töltődik megfelelően.
Száraz ruhával stb. törölje meg a pólusokat.
• Vásárláskor vagy amikor már hosszabb ideig
nem használta őket, előfordulhat, hogy a
nikkel-fémhidrid akkumulátorok nem
töltődnek fel teljesen. Ez nem hiba, hanem
ennek az akkumulátortípusnak a jellemzője.
Ha ez történik, az akkumulátorok ismételt
teljes lemerítése, majd újratöltése orvosolja
a problémát.
• Ha a nikkel-fémhidrid akkumulátorokat
még teljes lemerülésük előtt újratölti, akkor
a vártnál hamarabb megjelenhet az alacsony
töltési szintre vonatkozó figyelmeztetés. Ezt
„memóriahatásnak” nevezzük.* Ha felmerül
ez a probléma, akkor ezt az akkumulátor
teljes lemerítése utáni feltöltés orvosolja.
* A „memóriahatás” az az állapot,
amelyben az akkumulátor kapacitása
ideiglenesen lecsökken.
• Az akkumulátorok teljes lemerítéséhez
kapcsolja a fényképezőgépet diabemutató
üzemmódba (51. oldal), és addig hagyja így,
amíg az akkumulátorok le nem merülnek.
• Ne keverje az új és régi akkumulátorokat.
• Óvja az akkumulátort a víztől. Az
akkumulátor nem vízálló.
A nikkel-fémhidrid akkumulátor
élettartama
• Az akkumulátor élettartama korlátozott. Az
akkumulátor használata során és az idő
előrehaladtával a kapacitása fokozatosan
csökken. Amikor úgy tűnik, hogy az
akkumulátor üzemideje jelentősen
lerövidült, akkor az akkumulátor
valószínűleg elérte az élettartama végét.
• Az akkumulátor élettartama a tárolási,
használati feltételektől és környezettől
függően is változik, és eltérő az egyes
akkumulátorok esetén.
Megjegyzések az alkáli/Oxy Nickel
Primary Battery elemekkel
kapcsolatban
• Az alkáli/Oxy Nickel Primary Battery
elemeket nem lehet feltölteni.
• Az alkáli/Oxy Nickel Primary Battery
élettartama rövidebb, mint a mellékelt
nikkel-fémhidrid akkumulátoré. Ezért a
készülék annak ellenére kikapcsolhat, hogy
az elem hátralévő üzemidejét mutató
kijelzés még elegendő töltést jelez.
• Az elem teljesítménye jelentősen különböző
az elem gyártójától és típusától függően, és
bizonyos esetekben az elem üzemideje
rendkívül rövid lehet. Ez különösen igaz
alacsony hőmérsékleten, és előfordulhat,
hogy 5°C alatti hőmérsékleten nem lehet
fényképezni.
• Ne keverje az új és a régi elemeket.
• Az akkumulátor hátralévő üzemidejét
mutató kijelzés alkáli/Oxy Nickel Primary
Battery használata esetén nem ad pontos
információt.
További információk
A nikkel-fémhidrid akkumulátorok
leghatékonyabb kihasználása
• Az akkumulátorok akkor is lemerülnek,
amikor nincsenek használatban. Javasoljuk,
hogy az akkumulátorokat közvetlenül
használatuk előtt töltse fel.
• Az akkumulátor teljesítménye alacsony
hőmérsékletű környezetben lecsökken, és az
akkumulátor üzemideje is lerövidül ilyen
körülmények között. Hogy az akkumulátort
tovább használhassa, javasoljuk, hogy tartsa
az akkumulátort a tokjában, egy testéhez
közeli zsebében, hogy megfelelően
felmelegedhessen, és csak közvetlenül a
fényképezés megkezdése előtt helyezze a
fényképezőgépbe.
• Ha az akkumulátorok pólusai és a
fényképezőgép akkumulátorfedélen lévő
érintkezők piszkosak, az akkumulátor
üzemideje jelentősen lerövidül. Néha száraz
ruhával stb. törölje őket tisztára.
• Ha sokat fényképez a vaku és a zoom
segítségével, akkor az akkumulátor
hamarabb lemerül.
• Javasoljuk, hogy legyenek kéznél tartalék
akkumulátorok a tervezett felvételhez
szükségesnél legalább 2-3-szor nagyobb
felvételi időre, és készítsen próbafelvételt a
fényképezőgép „éles” használata előtt.
HU
117
• Az alkáli/Oxy Nickel Primary Battery
elemek tulajdonságaiból adódóan nagy
különbség van a rendelkezésre álló felvételi
idő és a rendelkezésre álló lejátszási idő
között. Ezért előfordulhat, hogy amikor
átkapcsolja az üzemmód-tárcsát, a
fényképezőgép kitolt objektívvel kikapcsol.
Ebben az esetben cserélje ki az elemeket
újakra vagy teljesen feltöltött nikkelfémhidrid akkumulátorokra.
HU
118
Óvintézkedések
x Ne használja/tárolja a
fényképezőgépet a következő
helyeken
• Nagyon meleg, nagyon száraz, illetve nagyon
párás helyen
Ilyen helyen, például napon parkoló
autóban a fényképezőgép burkolata
deformálódhat, és ez hibás működést
okozhat.
• Közvetlen napfényen és fűtőtesthez közel
A fényképezőgép burkolata elszíneződhet
vagy deformálódhat, és ez hibás működést
okozhat.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erősen mágneses hely közelében
• Homokos, poros helyen
Ügyeljen arra, nehogy homok vagy por
kerüljön a fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését okozhatja,
és néhány esetben e működési hiba nem is
javítható.
x Tisztítás
Az LCD képernyő tisztítása
A képernyő felületét LCD tisztítókészlettel
(nem mellékelt tartozék) törölje le, hogy az
ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
Az objektív tisztítása
Az objektívet puha ruhadarabbal törölje le,
hogy az ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
A fényképezőgép 0 és 40°C közötti
hőmérsékleten használható (alkáli/Oxy Nickel
Primary Battery használata esetén 5 és 40°C
közötti hőmérsékleten). Nem javasoljuk, hogy
ennél hidegebb, illetve melegebb helyen
fényképezzen.
x Páralecsapódás
Ha fényképezőgépet hideg helyről
közvetlenül meleg helyre viszi, akkor pára
csapódhat le a fényképezőgép belsejében és
külsején. A páralecsapódás a fényképezőgép
hibás működését okozhatja.
A pára akkor csapódik le, ha:
• a fényképezőgépet hideg helyről, például
sípályáról fűtött szobába viszi,
• a fényképezőgépet légkondicionált szobából
vagy autóból a szabadba viszi meleg nyári
időben stb.
Hogyan előzhető meg a
páralecsapódás?
Amikor a fényképezőgépet hideg helyről
meleg helyre viszi, zárja bele a
fényképezőgépet egy műanyag tasakba, és
körülbelül egy órán keresztül hagyja, hogy az
alkalmazkodjék az új hely környezeti
viszonyaihoz.
Páralecsapódás esetén
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon kb.
1 órát, hogy a nedvesség elpárologjon. Ne
feledje, hogy belülről nedves objektívvel nem
lehet tiszta képeket rögzíteni.
További információk
A fényképezőgép felületének tisztítása
A fényképezőgép burkolatát puha, vízzel
megnedvesített ruhadarabbal tisztítsa, majd
törölje meg egy száraz ruhadarabbal. Ne
használja a következőket, mivel ezek
károsíthatják a külső felületet vagy a
burkolatot.
• Vegyipari termékek, pl. hígító, benzin,
alkohol, eldobható törlőkendő, rovarirtó
vagy rovarölő szerek, naptej stb.
• Ne érintse meg a fényképezőgépet ha keze a
fenti anyagokkal szennyezett.
• Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb
ideig gumival vagy műanyaggal érintkezzék.
x Üzemi hőmérséklet
HU
119
x A beépített újratölthető
elem
Ez a fényképezőgép beépített újratölthető
elemmel rendelkezik, hogy a készülék akkor
se felejtse el a dátumot, az időt és az egyéb
beállításokat, amikor ki van kapcsolva.
Ez az újratölthető elem folyamatosan töltődik,
amíg használja a fényképezőgépet. Ha
azonban mindig csak rövid ideig használja a
fényképezőgépet, az elem fokozatosan
lemerül, és ha kb. egy hónapig egyáltalán nem
használja a fényképezőgépet, akkor teljesen
lemerül. Ebben az esetben ne felejtse el még a
fényképezőgép használata előtt feltölteni ezt
az elemet.
Attól azonban, hogy ez az újratölthető elem
nincs feltöltve, még használható a
fényképezőgép, csak a dátum és az idő nem
rögzíthető.
A beépített újratölthető elem töltése
Tegyen a fényképezőgépbe feltöltött
akkumulátorokat, vagy a hálózati
tápegységgel (nem mellékelt tartozék)
csatlakoztassa a fényképezőgépet egy fali
csatlakozóaljzathoz, és legalább 24 órán
keresztül hagyja kikapcsolva.
Az akkumulátor töltése
t
HU
120
az „Először ezt olvassa el” 1. lépése
Műszaki adatok
Fényképezőgép
Vaku
A vaku hatótávolsága (az
ISO „Auto” beállításánál):
kb. 0,3 – 9,0 m (W)/
kb. 0,9 – 6,8 m (T)
DSC-H5
Kereső
Elektronikus kereső (színes)
7,20 mm-es (1/2,5 típusú)
színes CCD, elsődleges
színszűrő
[Bemeneti és kimeneti
csatlakozók]
[Rendszer]
Képalkotó eszköz
DSC-H2
7,18 mm-es (1/2,5 típusú)
színes CCD, elsődleges
színszűrő
A fényképezőgép képpontjainak teljes száma
DSC-H5
Kb. 7 410 000 képpont
DSC-H2
Kb. 6 183 000 képpont
A fényképezőgép hasznos képpontjainak
száma
DSC-H5
Kb. 7 201 000 képpont
A/V OUT aljzat (monó)
Mini aljzat
Videó: 1 Vp-p, 75 Ω,
nem kiegyensúlyozott,
negatív szinkron
Audió: 327 mV (47 kΩ
terhelésnél)
Kimeneti impedancia 2,2 kΩ
USB aljzat
USB kapcsolat Nagy sebességű, Hi-Speed
USB (USB 2.0 kompatibilis)
[LCD képernyő]
LCD tábla
Kb. 6 003 000 képpont
Carl Zeiss Vario-Tessar
12-szeres zoom objektív
f = 6,0 – 72,0 mm
(36 – 432 mm 35 mm-es
fényképezőgép-egyenértékre
átszámítva) F2,8 – 3,7
DSC-H5
7,5 cm-es (3,0 típusú) TFT
meghajtó
DSC-H2
Objektív
mini-B
DSC-H2
5,1 cm-es (2,0 típusú) TFT
meghajtó
Képpontok száma
DSC-H5
230 400 (960×240) pont
Expozícióvezérlés
Automatikus expozíció,
Zársebesség-vezérelt,
Rekesznyílás-vezérelt, Kézi
expozíció, Jelenet
(7 üzemmód)
[Kereső]
Fehéregyensúly Automatikus, Nappali fény,
Felhős, Fénycső, Izzólámpa,
Vaku, Egygombnyomás
Képpontok száma
Kb. 200 000 pontnak felel
meg
Fájlformátum (DCF-kompatibilis)
Fényképek: Exif Ver. 2.21
JPEG-kompatibilis, DPOFkompatibilis
Mozgóképek: MPEG1kompatibilis (monó)
[Áramforrás, általános jellemzők]
Belső memória (30 MB)
„Memory Stick Duo”
84 960 (354×240) pont
Tábla
Áramforrás
0,5 cm-es (0,2 típusú) színes
További információk
Adathordozó
DSC-H2
HR 15/51:HR6 (AA méretű)
nikkel-fémhidrid
akkumulátor (2 db), 2,4 V
LR6-os (AA méretű) alkáli
elem (2 db), 3 V
ZR6-os (AA méretű) Oxy
Nickel Primary Battery
(2 db), 3 V
AC-LS5K hálózati tápegység
4,2 V
HU
121
Teljesítményfelvétel (amikor az LCD
képernyővel készít felvételt)
Méret
Kb. 71×30×91 mm
(szé/ma/mé)
DSC-H5
Tömeg
Kb. 90 g
1,4 W
DSC-H2
1,1 W
Üzemi hőmérséklet
0 – 40°C
Tárolási hőmérséklet
–20°C – +60°C
Méret
113,2×83,0×94,0 mm
(szé/ma/mé, a kiálló részek
nélkül)
Tömeg
DSC-H5
Kb. 554 g (két
akkumulátorral, vállszíjjal,
adaptergyűrűvel,
objektívárnyékolóval,
lencsevédő sapkával stb.
együtt)
DSC-H2
Kb. 537 g (két
akkumulátorral, vállszíjjal,
adaptergyűrűvel,
objektívárnyékolóval,
lencsevédő sapkával stb.
együtt)
Mikrofon
Elektrolit-kondenzátoros
mikrofon
Hangszóró
Dinamikus hangszóró
Exif Print
Kompatibilis
PRINT Image Matching III
Kompatibilis
PictBridge
Kompatibilis
BC-CS2A/CS2B Ni-MH
akkumulátortöltő
Tápfeszültség
100 – 240 V, 50/60 Hz
váltakozó áram, 3 W
Kimeneti feszültség
AA: 1,4 V, 400 mA
egyenáram × 2
AAA: 1,4 V, 160 mA
egyenáram × 2
Üzemi hőmérséklet
0 – +40°C
Tárolási hőmérséklet
–20°C – +60°C
HU
122
A forma és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Index
Tárgymutató
Sorszámok
automatikus fókusz............ 10
E
1. Beállítás ...........................68
automatikus kikapcsolási
funkció
t az „Először ezt
olvassa el” 2. lépése
Egygombnyomás ................45
1. Fényképezőgép ...............58
2. Beállítás ...........................70
2. Fényképezőgép ...............62
automatikus program
üzemmód ..................... 31
A
automatikus üzemmód
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Egygombos beáll ................45
egyképes üzemmód
nyomtatás.....................90
Egyszeri ...............................58
élesség ..................................48
elmosódottság .....................11
a fényképezőgép használata
külföldön
t „Először ezt olvassa
el” 1. lépése
B
A/V kábel ............................96
beállítás ................... 48, 56, 57
adaptergyűrű .......................18
1. Beállítás.................... 68
EVF háttérfény...................68
AE/AF rögzítés kijelzése
1. Fényképezőgép........ 58
Exp.eltolás...........................47
2. Beállítás ................... 70
expozíció..............................11
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
EV ........................................35
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
2. Fényképezőgép ....... 62
AF segédfény ......................60
belső memória eszköz
...................................... 64
AF tartománykereső-keret
.......................................36
AF tartománykereső-keret
kijelzés ..........................36
Élö ........................................44
Memory Stick eszköz
...................................... 65
F
fájlnév ..................................80
fájlsorszám...........................70
fájltároló célmappa.............80
AF ümód .............................58
beépített újratölthető elem
.................................... 120
akkumulátor......................116
belső memória .................... 27
Felhős...................................45
belső memória eszköz........ 64
félig lenyomva.....................10
behelyezés/kivétel
t az „Először ezt
olvassa el” 1. lépése
energiaszint kijelzése
t az „Először ezt
olvassa el” 1. lépése
BRK..................................... 39
C
töltés
t az „Először ezt
olvassa el” 1. lépése
CD-ROM ............................ 74
üzemidő ........................29
csatlakoztatás
Cyber-shot Viewer ............. 82
nyomtató...................... 91
t az „Először ezt
olvassa el” 1. lépése
számítógép................... 76
Állítsa be az órát
t az „Először ezt
olvassa el” 2. lépése
Csipogás .............................. 68
Átméretez............................53
áttekintő (index) módú
nyomtatás .....................90
Auto.V.nézés........................61
TV................................. 96
fénykép
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
mozgókép
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Felvétel menü .....................44
FELVmappa cs....................66
FELVmappa lh ...................65
Fénycső ................................45
D
dia ........................................ 51
digitális zoom...................... 58
DPOF .................................. 94
Tárgymutató
alulexponálás ......................12
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
felvétel
C AF .................................... 58
akkumulátortöltő..............116
Fehéregyensúly ...................45
fényképek száma/felvételi
idő .................................26
fényképezőgép tartása
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
fénymérési mód ..................44
HU
123
FF .........................................44
J
figyelmeztető kijelzések és
üzenetek .....................111
JPG...................................... 80
fókusz...................................10
K
Folyamatos ..........................58
M
forgatás ................................53
képek másolása a
számítógépre ............... 75
Formáz ...........................64, 65
képernyő
Funkció tár ..........................59
hálózati tápegység .............. 17
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
hálózati tápkábel
t az „Először ezt
olvassa el” 1. lépése
hangerő
t ez „Először ezt
olvassa el” 6. lépése
Használható akkumulátor/
elem ............................ 116
hasznos képpontok száma
.....................................121
háttérfény ............................68
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
helyszín- és jelenetválasztás
.......................................32
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
mappa ..................................49
LCD háttérfény .......... 68
létrehozás..................... 65
képfájlokat tároló célmappák
és fájlnevek.................. 80
képméret............................. 14
t az „Először ezt
olvassa el” 4. lépése
képminőség................... 14, 46
képpont ............................... 14
kereső
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
kézi expozíció ..................... 35
módosítás ..................... 66
másolás ................................ 66
Mass Storage....................... 70
megosztás ............................ 54
megtekintés
fénykép
t az „Először ezt
olvassa el” 6. lépése
mozgókép
t az „Először ezt
olvassa el” 6. lépése
kézi fókusz .......................... 36
Megtekintés menü.............. 49
kiemelés .............................. 38
mellékelt tartozékok
t az „Először ezt
olvassa el” kötetben
kijelzés ........ lásd „képernyő”
„kinyomtatni” jel ............... 94
Kiterj. fókusz...................... 62
kiterjesztés.................... 80, 81
Kivág ................................... 56
hisztogram .....................25, 36
Kiváló .................................. 46
„Memory Stick Duo”....... 114
behelyezés/kivétel
t az „Először ezt
olvassa el” 3. és 4. lépése
fényképek száma/
felvételi idő ..................26
konverziós objektív ........... 19
írásvédő kapcsoló...... 114
időköz ..................................47
Közép AF............................ 36
Memory Stick eszköz.........65
Index áttekintő képernyő
t az „Először ezt
olvassa el” 6. lépése
középre súlyozott fénymérés
...................................... 44
menü ....................................42
Inicializál .............................69
L
intelligens zoom..................59
lassú szinkron
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
írásvédő kapcsoló .............114
ISO...........................11, 13, 46
Izzólámpa ............................45
124
ajánlott környezet ....... 87
kijelzések változása .... 25
kontraszt ............................. 48
HU
Macintosh számítógép ....... 87
kijelzés ......................... 20
hibaelhárítás........................98
I
M AF ................................... 58
Makró
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
EVF háttérfény........... 68
H
LCD képernyő
...............lásd „képernyő”
LCD háttérfény (csak DSCH5 esetén) ................... 68
elem .............................. 43
felvétel.......................... 44
megtekintés ................. 49
Monitor ............................... 58
mozgókép felvétele
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
MPG.....................................80
P
műszaki adatok .................121
PAL...................................... 71
szürkület
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
páralecsapódás ................. 119
N
Nagy érzékenység
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Nagy zársebesség
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Nappali fény ........................45
NR lassú zársebesség .........22
NTSC ...................................71
nyelv .....................................68
t az „Először ezt
olvassa el” 2. lépése
PC .............lásd „számítógép”
T
PictBridge ........................... 90
tájkép
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
pontszerű fénymérés.......... 44
pontszerű fénymérés
célkeresztje .................. 44
portré szürkületben
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
egyképes üzemmód.....90
nyomtatás közvetlenül .......90
nyomtatás szaküzletben.....94
tengerpart
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
precíziós digitális zoom ..... 59
természetes..........................44
PTP ...................................... 70
tisztítás ...............................119
Több. srztkép.......................39
R
többmezős fénymérés ........44
rekesznyílás................... 11, 34
többpontos AF....................36
részek................................... 16
töltés, akkumulátor
t az „Először ezt
olvassa el” 1. lépése
Rugalmas pontsz. AF ........ 37
tömörítési arány..................15
S
O
operációs rendszer (OS)
.................................73, 87
optikai zoom .......................58
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Óra beállítás ........................71
óvintézkedések .................119
telepítés ...............................74
portré
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
nyomtatás ............................89
áttekintő (index)
üzemmód......................90
tápkábel
t az „Először ezt
olvassa el” 1. lépése
S AF..................................... 58
Sorozatkép .......................... 39
törlés
t az „Először ezt
olvassa el” 6. lépése
Formáz....................64, 65
Standard .............................. 46
STEADY SHOT ................ 63
számítógép .......................... 72
ajánlott környezet
................................ 73, 87
öndiagnózis funkció kijelzője
.....................................111
képek másolása ..... 75, 87
önkioldó
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
számítógépen lévő képek
megtekintése a
fényképezőgéppel....... 81
Macintosh .................... 87
transzformátor
t az „Először ezt
olvassa el” 1. lépése
túlexponálás ........................12
TV ........................................96
U
USB csatl.............................70
USB kábel .....................76, 91
szoftver................... 74, 82
Tárgymutató
Windows ...................... 72
szépia ................................... 44
szín ....................................... 13
szín üzemmód ..................... 44
szoftver ................................ 82
HU
125
V
vaku......................................45
vaku bekapcsolása állandóra
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
vaku kikapcsolása
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Vaku szinkron .....................62
vaku üzemmód
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Vakuszint .............................47
vállszíj .................................. 18
Véd .......................................50
VGA
t az „Először ezt
olvassa el” 4. lépése
Videó ki ...............................71
világosság (képé)
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
visszapergetés/előrepergetés
t az „Először ezt
olvassa el” 6. lépése
Vörösszem CS .....................60
W
WB .......................................45
Windows rendszerű
számítógép ...................72
ajánlott környezet .......73
Z
zársebesség....................11, 34
zoomolás lejátszáskor
t az „Először ezt
olvassa el” 6. lépése
zoom
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
HU
126
Védjegyek
•A
a Sony Corporation
védjegye.
• A „Memory Stick”, a
, a „Memory
Stick PRO”, a
,a
„Memory Stick Duo”, a
,
„Memory Stick PRO Duo”, a
, „MagicGate” és a
a Sony Corporation
védjegye.
• A Microsoft és a Windows a Microsoft
Corporation bejegyzett védjegye vagy
védjegye az Egyesült Államokban és/vagy
más országokban.
• A Macintosh és a Mac OS az Apple
Computer, Inc. védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• Az Intel, az MMX és a Pentium az Intel
Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• Továbbá az ebben az útmutatóban
előforduló rendszer- és terméknevek
általában az illető fejlesztők, illetve gyártók
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A ™ és
az ® szimbólumot azonban nem minden
esetben tüntetjük fel ebben az útmutatóban.
HU
127
Slovensky
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Likvidácia starých
elektrických a elektronických
zariadení (Platí v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Informácie pre
európskych spotrebiteľov
Tento výrobok prešiel testmi a bol uznaný ako
vyhovujúci požiadavkám na
elektromagnetickú kompatibilitu v smernici
EMC pre používanie prípojných káblov
kratších než 3 metre.
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto fotoaparáte
ovplyvnit’ kvalitu obrazu a zvuku.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo vplyv
elektromagnetického poľa zapríčiní zlyhanie
počas prenosu dát, zreštartujte aplikáciu alebo
odpojte a znova pripojte komunikačný kábel
(USB apod.).
SK
2
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byt’
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručit’ do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabránit’
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávat’ prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Informácie o používaní fotoaparátu
Typy použiteľných
pamät’ových kariet „Memory
Stick“ (nedodávajú sa)
Tento fotoaparát používa pamät’ovú
kartu „Memory Stick Duo“ ako
vymeniteľné záznamové médium.
Existujú dva typy pamät’ových kariet
„Memory Stick“.
„Memory Stick Duo“: vo
fotoaparáte môžete používat’
pamät’ovú kartu „Memory
Stick Duo“.
Poznámky o používaní batérií
typu Ni-MH
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite
obidve batérie Ni-MH (dodávajú sa).
(t krok 1 v príručke „Prvé kroky“)
• Batérie je možné dobíjat’ aj v takom
prípade, ak nie sú úplne vybité. Môžete
taktiež využit’ čiastočnú kapacitu batérií, aj
keď nie sú úplne nabité.
• Ak viete, že batérie nebudete dlhšiu dobu
používat’, nechajte ich vo fotoaparáte úplne
vybit’, vybité batérie potom vyberte z
fotoaparátu a uschovajte ich na chladnom a
suchom mieste. Takýmto spôsobom
zachováte funkčnost’ batérie (str. 114).
• Podrobnejšie informácie o vhodných
batériách pozrite str. 114.
Objektív Carl Zeiss
„Memory Stick“: vo
fotoaparáte nemôžete
používat’ pamät’ovú kartu
„Memory Stick“.
Tento fotoaparát sa dodáva s objektívom
Carl Zeiss, ktorý dokáže snímat’ ostrý
obraz s vynikajúcim kontrastom.
Objektív tohto fotoaparátu bol
vyrobený v zhode so systémom
hodnotenia kvality overeným
spoločnost’ou Carl Zeiss podľa noriem
kvality spoločnosti Carl Zeiss v
Nemecku.
Iné pamät’ové karty sa
nemôžu používat’.
Žiadna kompenzácia obsahu
záznamu
• Podrobnejšie informácie o karte „Memory
Stick Duo“ pozrite str. 112.
• Obsah vášho uloženého záznamu nie je
možné nijako kompenzovat’, ak nie je možné
snímat’ ani prehrávat’ z dôvodu
nefunkčnosti fotoaparátu alebo
záznamového média atď.
Používanie pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“ so
zariadeniami kompatibilnými
s kartou „Memory Stick“
Pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“
vložte do adaptéra kariet Memory Stick
Duo (nedodáva sa).
Adaptér kariet Memory Stick Duo
SK
Zálohovanie obsahu vnútornej
pamäte a pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“
• Kým svieti indikátor prístupu, nevypínajte
fotoaparát ani nevyberajte batériu či
pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“. V
opačnom prípade sa môžu zničit’ údaje
uložené vo vnútornej pamäti alebo na
pamät’ovej karte „Memory Stick Duo“.
Údaje vždy chráňte vytvorením záložných
kópií. Informácie o zálohovaní údajov
nájdete na str. 27.
SK
3
Informácie o snímaní a
prehrávaní
• Tento fotoaparát nie je odolný voči prachu,
ostriekaniu ani ponoreniu do vody. Pred
zapnutím fotoaparátu si prečítajte inštrukcie
v časti „Odporúčania“ (str. 116).
• Pred snímaním jednorazových udalostí
vykonajte testovacie snímanie, ktorým
overíte, či fotoaparát pracuje správne.
• Dávajte pozor, aby ste fotoaparát
nenamočili. Natečená voda vo fotoaparáte
môže spôsobit’ jeho poruchu, ktorú v
určitých prípadoch už nemožno opravit’.
• Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do
iného zdroja silného svetla. Môže to
spôsobit’ nevyliečiteľné poškodenie zraku.
Prípadne môžete spôsobit’ poruchu
fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných rádiových
vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie. Fotoaparát
nemusí správne snímat’ či prehrávat’.
• Používanie fotoaparátu v piesočnom alebo
prašnom prostredí môže spôsobit’ poruchy.
• Ak si všimnete skondenzované kvapky vody,
pred použitím fotoaparátu ich utrite (str. 116).
• Fotoaparátom nehýbte ani ho nevystavujte
nárazom. Okrem porúch a nemožnosti
nasnímat’ zábery to môže spôsobit’ aj
znehodnotenie záznamového média a zničenie,
poškodenie či stratu obrazových údajov.
• Pred použitím vyčistite povrch blesku. Tepelná
energia uvoľnená pri použití blesku môže
spôsobit’, že roztopené nečistoty čiastočne
zakryjú povrch blesku alebo sa naň prilepia, čo
môže spôsobit’ nedostatočné osvetlenie.
Informácie o displeji LCD,
hľadáčiku LCD a objektíve
• Displej LCD a hľadáčik LCD sú vyrobené
veľmi presnou technológiou, vďaka ktorej
správne funguje viac ako 99,99% pixelov.
Môžu sa však objavit’ nepatrné čierne alebo
jasné bodky (bielej, červenej, modrej alebo
zelenej farby), ktoré sa nepretržite objavujú
v hľadáčiku LCD a na displeji LCD. Tieto
body sú výsledkom normálneho výrobného
procesu a nijakým spôsobom neovplyvňujú
nasnímaný obraz.
Čierne, biele,
červené, modré a
zelené bodky
• Dlhodobé vystavenie displeja LCD alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu
môže spôsobit’ poruchy. Buďte opatrní pri
ukladaní fotoaparátu blízko okna alebo vo
vonkajšom prostredí.
• Nestláčajte displej LCD príliš silno. Farby na
displeji by sa mohli stratit’ či vyblednút’, a to
by mohlo spôsobit’ poruchu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
displeji LCD vznikat’ závoje. Nie je to
porucha.
• Fotoaparát je vybavený objektívom s
transfokátorom. Vyhnite sa nárazom alebo
vyvíjaniu prílišného tlaku na objektív.
Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
• Tento fotoaparát zodpovedá všeobecnému
štandardu DCF (Design rule for Camera File
system), ktorý bol stanovený asociáciou
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Prehrávanie záznamu nasnímaného týmto
fotoaparátom v inom zariadení nie je
zaručené a rovnako prehrávanie záznamov
nasnímaných alebo upravovaných v inom
zariadení nie je v tomto zariadení zaručené.
Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, videokazety a ďalšie
materiály môžu byt’ chránené autorskými
právami. Neautorizovaným snímaním
takýchto materiálov sa môžete dopustit’
viacerých porušení zákonov o autorských
právach.
Obrázky použité v tomto
návode
Fotografie použité v tomto návode ako
príklady obrázkov sú reprodukcie. Nie sú to
skutočné fotografie nasnímané týmto
fotoaparátom.
Poznámka o obrázkoch
SK
4
Ak nie je uvedené inak, na obrázkoch
použitých v tomto návode je
znázornený typ DSC-H2.
Využívanie všetkých funkcií digitálneho fotoaparátu
Príprava fotoaparátu a jednoduché snímanie záberov
„Prvé kroky“ (samostatná publikácia)
1 Príprava batérií
2 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie času
3 Vloženie pamät’ovej karty „Memory Stick Duo“
(nedodáva sa)
4 Výber veľkosti obrázka
5 Jednoduché snímanie záberov (režim automatického
nastavenia)
Snímanie statických záberov (režim výberu záberu)
6 Prezeranie/odstránenie obrázkov
Lepšie zoznámenie s fotoaparátom
V tomto
návode
• Snímanie s obľúbenými nastaveniami (Programované
snímanie s automatickým nastavením/snímanie s ručným
nastavením) t str. 30
• Rôzne režimy snímania/prehrávania pomocou ponuky
t str. 41
• Zmena predvolených nastavení t str. 55
Pripojenie fotoaparátu k počítaču alebo tlačiarni
V tomto
návode
• Kopírovanie obrázkov do počítača a ich upravovanie
rôznymi spôsobmi t str. 69
• Tlač obrázkov pripojením fotoaparátu priamo k tlačiarni
(len pre tlačiarne kompatibilné so štandardom
PictBridge) t str. 88
SK
5
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu ........................................................ 3
Radost’ z fotografovania
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov ..... 9
Zaostrenie – Úspešné zaostrenie na objekt .................................................... 9
Expozícia – Úprava intenzity svetla ............................................................... 10
Farba – Informácie o pôsobení osvetlenia .................................................... 12
Kvalita – Informácie o kvalite záberu a veľkosti záberu................................ 13
Popis jednotlivých častí......................................................................... 15
Indikátory na displeji.............................................................................. 19
Zmena zobrazenia na displeji................................................................ 24
Počet statických obrázkov a čas snímania videozáznamov ............... 25
Keď nemáte pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“ (zaznamenávanie do
vnútornej pamäte).................................................................................. 26
Životnost’ batérie a počet záberov, ktoré je možné nasnímat’ či
prezriet’ .................................................................................................. 28
Používanie výkyvného ovládača ........................................................... 29
Používanie prepínača režimu ................................................................ 30
Snímanie s ručným nastavením ............................................................ 32
Nepretržité snímanie.............................................................................. 38
Používanie ponuky
Používanie položiek ponuky .......................................................... 41
Položky ponuky ................................................................................. 42
Ponuka pre snímanie ............................................................................. 43
COLOR (Color Mode)
(Metering Mode)
WB (White Bal)
ISO
(P.Quality)
BRK (Bracket Step)
M (Interval)
(Flash Level)
(Contrast)
(Sharpness)
(Setup)
SK
6
Ponuka na prezeranie ............................................................................47
(Folder)
- (Protect)
DPOF
(Print)
(Slide)
(Resize)
(Rotate)
(Divide)
(Setup)
Trimming
Používanie obrazovky Setup
Používanie položiek v ponuke Setup ..........................................55
1
Camera 1 ..........................................................................................56
AF Mode
Digital Zoom
Function Guide
Red Eye Reduction
AF Illuminator
Auto Review
2
Camera 2 ..........................................................................................59
Expanded Focus
Flash Sync.
STEADY SHOT
Conversion Lens
Internal Memory Tool ........................................................................61
Format
Memory Stick Tool ............................................................................62
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
Copy
1
Setup 1...............................................................................................65
LCD Backlight (iba typ DSC-H5)
EVF Backlight
Beep
Language
Initialize
2
Setup 2...............................................................................................67
File Number
USB Connect
Video Out
Clock Set
SK
7
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows....... 69
Inštalácia softvéru (dodáva sa) ............................................................. 71
Kopírovanie záberov do počítača ......................................................... 72
Prezeranie obrazových súborov uložených v počítači pomocou
fotoaparátu (použitím pamät’ovej karty „Memory Stick Duo“)............ 79
Použitie programu „Cyber-shot Viewer“ (dodáva sa) .......................... 80
Práca s počítačom Macintosh .............................................................. 85
Tlač statických obrázkov
Postup pri tlači statických obrázkov .................................................... 87
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge .............................................................................................. 88
Tlač vo fotozberni .................................................................................. 92
Pripojenie fotoaparátu k televízoru
Prezeranie záberov na obrazovke televízora........................................ 94
Riešenie problémov
Riešenie problémov ............................................................................... 96
Výstražné indikátory a upozornenia.................................................... 109
Iné
Informácie o karte „Memory Stick“..................................................... 112
Informácie o nabíjačke a batériách..................................................... 114
Odporúčania ........................................................................................ 116
Technické parametre ........................................................................... 118
Register .......................................................................................... 120
SK
8
Radost’ z fotografovania
Základné pracovné postupy pre
dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Zaostrenie
Expozícia
Farba
Kvalita
Radost’ z fotografovania
Táto kapitola popisuje základné funkcie
fotoaparátu. Dozviete sa, akým spôsobom
používat’ rôzne funkcie fotoaparátu, ako je
napr. prepínač režimu (str. 30), výkyvný
ovládač (str. 29), ponuky (str. 41) a pod.
Zaostre- Úspešné zaostrenie na objekt
nie
Keď do polovice zatlačíte a pridržíte spúšt’, fotoaparát automaticky upraví zaostrenie
(funkcia Auto Focus). Nezabudnite, že je dôležité spúšt’ len pridržat’ stlačenú do
polovice.
Naraz zatlačte
spúšt’ až nadoraz.
Indikátor
uzamknutia AE/AF
Spúšt’ stlačte do začne blikat’ ,
polovice.
zasvieti/pípne
Potom zatlačte
spúšt’ až
nadoraz.
Postup pri snímaní statického obrázka, ktorý sa nedá dobre zaostrit’ t „Výber spôsobu
zaostrovania“ (str. 35)
Ak je obrázok rozmazaný alebo roztrasený aj po zaostrení, môže to byt’ spôsobené
otrasmi fotoaparátu pri fotení. t Pozri čast’ „Ako predíst’ rozmazaniu záberov“
(nasledujúca čast’).
SK
9
Ako predíst’ rozmazaniu záberov
Držte fotoaparát pevne zovretý v rukách. Fotoaparát môžete lepšie stabilizovat’,
ak sa opriete o strom alebo budovu. Účinné môže byt’ aj použitie samočinného
časovača s dvojsekundovým oneskorením alebo statívu, ako aj zapnutie funkcie
stabilizovaného záberu. Odporúča sa tiež používat’ blesk na nedostatočne
osvetlených miestach.
Expozí- Úprava intenzity svetla
cia
Upravením expozície a citlivosti ISO môžete vytvorit’ rôzne snímky. Expozícia je
množstvo svetla, ktoré sa dostane do fotoaparátu pri stlačení spúšte.
Expozícia:
Rýchlost’ uzávierky = doba, počas ktorej do
fotoaparátu vchádza svetlo
Clona = veľkost’ otvoru, cez ktorý vchádza svetlo
ISO = citlivost’ záznamu
SK
10
Preexponovanie
= príliš veľa svetla
Belavá snímka
Podexponovanie
= príliš málo svetla
Tmavšia snímka
Radost’ z fotografovania
Správna expozícia
V režime automatického nastavenia sa
expozícia automaticky nastaví na
správnu hodnotu. Môžete ju však ručne
upravit’ použitím nižšie uvedených
funkcií.
Ručná expozícia:
Umožňuje ručne nastavit’ rýchlost’
uzávierky a hodnotu clony. t str. 34
Image Brightness (EV):
Umožňuje nastavit’ expozíciu, ktorá
bola určená fotoaparátom.
t krok 5 v príručke „Prvé kroky“,
str. 34
Metering Mode:
Umožňuje zmenit’ čast’ objektu, ktorý
sa vymeriava pre určenie hodnoty
expozície. t str. 43
Ako nastavit’ expozíciu (EV)
Pri snímaní belavého
obrázka, napríklad
predmetu v protisvetle alebo
zimnej scenérie
Ak fotoaparát určí, že snímaný
predmet je svetlý, expozícia sa
nastaví na tmavšiu úroveň.
Nastavenie v
smere hodnoty +
Ak fotoaparát určí, že snímaný
predmet je tmavý, expozícia sa
nastaví na svetlejšiu úroveň.
Nastavenie v
smere hodnoty –
Pri snímaní tmavšieho
obrázka
Expozíciu môžete skontrolovat’ podľa histogramu. Dávajte pozor na preexpozíciu
alebo podexpozíciu snímaného predmetu (belavý alebo tmavý obrázok). t krok 5 v
príručke „Prvé kroky“, str. 35
SK
11
Úprava citlivosti ISO
ISO je merná jednotka (citlivost’), podľa ktorej sa odhaduje množstvo dopadajúceho
svetla na snímacie zariadenie obrazu (obdoba klasického fotografického filmu). Aj keď
je hodnota expozície rovnaká, snímky sa môžu líšit’ v závislosti od citlivosti ISO.
Nastavenie citlivosti ISO t str. 45
Vysoká citlivost’ ISO
Zaznamená sa svetlá snímka, aj keď sa sníma v tmavom prostredí.
Zaznamenaná snímka však často obsahuje farebný šum.
Nízka citlivost’ ISO
Zaznamená sa jemnejší záber.
V prípade nedostatočnej expozície je však snímka tmavšia.
Farba
Informácie o pôsobení osvetlenia
Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.
Príklad: farba na snímke je ovplyvnená svetelnými zdrojmi
Počasie/osvetlenie
Denné svetlo
Zamračené
Žiarivka
Žiarovka
Charakteristika
svetla
Biele
(štandardné)
Modravé
Sfarbenie do
modra
Sčervenanie
V režime automatického nastavenia sa farebné tóny upravujú automaticky.
Farebné tóny však môžete upravit’ ručne použitím funkcie pre vyváženie bielej farby
[White Bal] (str. 44).
SK
12
Kvalita Informácie o kvalite záberu a veľkosti záberu
Radost’ z fotografovania
Digitálna fotografia je zložená z malých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.
Ak záber obsahuje veľký počet pixelov, obrázok je väčší, zaberie väčšie množstvo
pamäte a zobrazuje sa v jemných detailoch. Veľkost’ záberu sa udáva počtom pixelov.
Hoci na displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, líši sa doba potrebná na
spracovanie obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na
obrazovke počítača.
Popis pixelov a veľkost’ záberu
1 Veľkost’ záberu: 7M (iba typ DSC-H5)
3 072 pixelov × 2 304 pixelov = 7 077 888 pixelov
2 Veľkost’ záberu: 6M (iba typ DSC-H2)
2 816 pixelov × 2 112 pixelov = 5 947 392 pixelov
3 Veľkost’ záberu: VGA
640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixelov
Počet pixelov
Výber veľkosti obrázka (t krok 4 v príručke „Prvé kroky“)
Pixel
Veľký počet pixelov
(vynikajúca kvalita
záberu a veľká veľkost’
súboru)
Malý počet pixelov
(nižšia kvalita záberu,
ale malá veľkost’
súboru)
Príklad: tlač až do
formátu A3 (DSCH5)/A4 (DSC-H2)
Príklad: vhodné na
pripojenie k
odosielaným
e-mailom
SK
13
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
Veľkost’ obrázka
7M (3 072×2 304)
(iba typ DSC-H5)
.
Bežné použitie
Väčšia
Up to A3/11×17"print
3:21) (3 072×2 048)
(iba typ DSC-H5)
Match 3:2 Aspect Ratio
6M (2 816 × 2 112)
(iba typ DSC-H2)
Up to A4/8×10"print
3:21) (2 816 × 1 872)
(iba typ DSC-H2)
Match 3:2 Aspect Ratio
5M (2 592×1 944)
(iba typ DSC-H5)
Up to A4/8×10"print
3M (2 048 × 1 536)
Menšia
Up to 13×18cm/5×7"print
2M (1 632 × 1 224)
Up to 10×15cm/4×6"print
VGA (640 × 480)
For E-mail
16:92)(1 920 × 1 080)
Display On 16:9 HDTV3)
1 ) Zábery
2)
3)
sa snímajú v tom istom pomere strán 3:2 ako fotografický tlačový papier alebo
pohľadnice atď.
Okraje obrázka sa môžu pri tlači orezat’ (str. 106).
Použitím otvoru pre pamät’ovú kartu Memory Stick alebo pripojenia USB dosiahnete vyššiu
kvalitu obrázkov.
Veľkost’ videozáberu
Snímka/s.
Bežné použitie
640(Fine) (640 × 480)
pribl. 30
Display on TV (high quality)
640(Standard) (640 × 480)
pribl. 17
Display on TV (standard)
160 (160 × 112)
pribl. 8
For E-mail
• Čím väčšia veľkost’ záberu, tým vyššia kvalita.
• Čím viac snímok za sekundu sa prehráva, tým je prehrávanie plynulejšie.
Výber kombinovanej kvality záberu (pomer kompresie) (str. 45)
Pri ukladaní digitálnych fotografií môžete vybrat’ pomer kompresie. Ak zvolíte vysoký
pomer kompresie, zo záberu sa vytratí jemnost’ detailov, ale zmenší sa veľkost’ jeho
súboru.
SK
14
Popis jednotlivých častí
Podrobnosti o ovládaní nájdete na
stranách, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
Radost’ z fotografovania
A Indikátor POWER (t krok 2 v
príručke „Prvé kroky“)
A Tlačidlo
(prehrávanie) (t krok 6
v príručke „Prvé kroky“)
B Prepínač režimu (30)
B Tlačidlo FINDER/LCD (t krok 5 v
príručke „Prvé kroky“)
C Tlačidlo
/BRK (38)
D Spúšt’ (t krok 5 v príručke „Prvé
kroky“)
E Výkyvný ovládač (29)
F Tlačidlo FOCUS (35)
G Mikrofón
H Indikátor samospúšte (t krok 5 v
príručke „Prvé kroky“)/iluminátor
AF (58)
I Objektív
J Blesk (t krok 5 v príručke „Prvé
kroky“)
K Háčik pre remienok na plece (17)
L Konektor A/V OUT (94)
M Konektor
(USB) (73)
N Kryt konektora
C Hľadáčik (t krok 5 v príručke „Prvé
kroky“)
D Zaostrovanie hľadáčika (t krok 5 v
príručke „Prvé kroky“)
E Displej LCD (24)
F Ovládacie tlačidlo
Zapnutá ponuka: v/V/b/B/z
(t krok 2 v príručke „Prvé kroky“)
Vypnutá ponuka: / / /
(t krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
G Tlačidlo
(veľkost’ záberu/
odstránenie) (t kroky 4 a 6 v
príručke „Prvé kroky“)
H Indikátor prístupu (t krok 4 v
príručke „Prvé kroky“)
I Tlačidlo
(STEADY SHOT)
(t krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
J Tlačidlo POWER (t krok 2 v
príručke „Prvé kroky“)
SK
15
K Snímanie: Tlačidlo priblíženia (W/T)
(t krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
Prezeranie: / Tlačidlo
(priblíženie pri prehrávaní)/tlačidlo
(register) (t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“)
L Tlačidlo
(prepínanie zobrazenia
displeja) (24)
M Tlačidlo MENU (41)
N Háčik pre remienok na plece (17)
O Kryt konektora pre kábel siet’ového
adaptéra
Pri použití siet’ového adaptéra
AC-LS5K (nedodáva sa)
Podrobné informácie nájdete v
návode na požívanie, ktorý sa dodáva
so siet’ovým adaptérom.
• Pri zatváraní krytu netlačte na kábel.
P Reproduktor (spodná strana)
Q Kryt pre kartu „Memory Stick Duo“
(spodná čast’) (t krok 3 v príručke
„Prvé kroky“)
SK
16
R Tlačidlo OPEN (spodná čast’)
(t krok 1 v príručke „Prvé kroky“)
S Kryt pre batérie (spodná čast’)
(t krok 1 v príručke „Prvé kroky“)
T Lôžko pre statív (spodná čast’)
• Skrutka na statíve nesmie byt’ dlhšia než
5,5 mm. S dlhšími skrutkami nebude
možné bezpečne pripevnit’ fotoaparát k
statívu. Dlhšia skrutka môže poškodit’
fotoaparát.
Pripevnenie remienka na
plece a krytu objektívu
Nasadenie tienidla objektívu
Radost’ z fotografovania
Ak snímate pri ostrom svetle, napríklad
vonku, odporúčame použit’ tienidlo
objektívu, aby nedošlo k zhoršeniu
kvality nasnímaného obrazu pre
nadmerné osvetlenie.
1 Nasaďte medzikrúžok na tienidlo.
2 Priložte tienidlo objektívu podľa nižšie
uvedenej ilustrácie a otočte tienidlom v
smere hodinových ručičiek, kým
nezapadne na svoje miesto.
• Kryt objektívu môžete nasadit’ aj na
pripevnené tienidlo objektívu.
• Pri používaní tienidla objektívu dajte pozor,
aby nenastala niektorá z nasledujúcich
situácií:
– svetlo iluminátora AF sa môže
zablokovat’,
– svetlo blesku sa môže zablokovat’, pri
použití vstavaného blesku sa v zábere
môže objavit’ tieň.
SK
17
Skladovanie tienidla objektívu
Tienidlo objektívu je možné nasadit’
opačným smerom, a tak ho skladovat’,
keď fotoaparát nepoužívate.
Priložte tienidlo objektívu podľa nižšie
uvedenej ilustrácie a otočte tienidlom v
smere hodinových ručičiek, kým
nezapadne na svoje miesto.
Nasadenie konverzného
objektívu (nedodáva sa)
Ak chcete snímat’ dokonalejšie
širokouhlé zábery alebo veľmi priblížené
zábery vzdialených objektov, nasaďte
konverzný objektív.
1 Nasaďte medzikrúžok na tienidlo.
2 Nasaďte konverzný objektív.
• Podrobné informácie nájdete v príručke
dodanej s konverzným objektívom.
SK
18
Indikátory na displeji
Podrobnosti o ovládaní nájdete na
stranách, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
Význam
Prepínač režimu (výber
záberu) (t krok 5 v
príručke „Prvé kroky“)
PSAM
Radost’ z fotografovania
Pri snímaní statických
obrázkov
Zobrazenie
Prepínač režimu (30)
Režim fotoaparátu
(t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
SL
Režim blesku (t krok 5 v
príručke „Prvé kroky“)
Nabíjanie blesku
• Displej LCD počas
nabíjania stmavne. (Iba
typ DSC-H5)
1.3
Pri snímaní videozáznamu
Mierka približovania
(56, t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
Potlačenie efektu
červených očí (57)
REAR
Synchronizácia blesku
(59)
Ostrost’ (46)
Kontrast (46)
Konverzný objektív (60)
ON
Iluminátor AF (58)
Režim merania (43)
A
Zobrazenie
Význam
Zostávajúci čas batérie
(t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“)
z
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
Režim farieb (43)
Uzamknutie AE/AF
(t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
BRK
WB
STBY
REC
M
Režim záznamu (30, 38)
Vyváženie bielej farby
(44)
Pohotovostný režim/
záznam videa (t krok 5 v
príručke „Prvé kroky“)
SK
19
B
C
Zobrazenie
Význam
Peaking
High
Peaking
Low
Peaking Off
Maximálna úroveň (37)
2
Panel pre ručné
zaostrenie (37)
5
0.9
10
2
90cm
5m
zSet
Zobrazenie
7M
6M
3:2
3M
VGA 16:9
1M
FINE
640
Režim automatického
zaostrenia s
nastaviteľným bodom
(Flexible Spot AF) (36)
Ručné zaostrenie (37)
5M
STD
640
160
FINE STD
101
Snímanie blízkych
objektov (Macro)
(t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
• Ikony 7M a 5M sa
zobrazia len pre typ
DSC-H5.
• Ikona 6M sa zobrazí len
pre typ DSC-H2.
• Indikátor 1M sa zobrazí
po zapnutí funkcie Multi
Burst.
Kvalita záberu (45)
Priečinok na ukladanie
záznamov (62)
Zostávajúca kapacita
vnútornej pamäte (26)
Režim AF (56)
Zostávajúca kapacita
pamät’ovej karty
„Memory Stick“ (25)
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF (35)
STEADY SHOT OFF
(vypnutá funkcia
stabilizovaného záberu)
(t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
Veľkost’ záberu (t krok
4 v príručke „Prvé
kroky“)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
Ručné zaostrenie (37)
S AF M AF C A F
Význam
00:00:00
[00:28:05]
Čas záznamu [maximálny
dostupný čas záznamu]
(25, 26)
1/30"
Interval v režime Multi
Burst (46)
400
Zostávajúci počet
nasnímateľných obrázkov
(25, 26)
Samospúšt’ (t krok 5 v
príručke „Prvé kroky“)
C:32:00
Zobrazenie funkcie
vlastnej diagnostiky (109)
Číslo ISO (45)
SK
20
D
Zobrazenie
E
Význam
Zobrazenie
Upozornenie na vibrácie
(10)
Histogram (24, 35)
Upozornenie na takmer
vybitú batériu (28, 109)
+
Zameriavací krížik pre
bodové meranie (43)
Radost’ z fotografovania
• Upozornenie na vibrácie
znemožňuje snímanie
ostrých záberov pre
nedostatok svetla. Zábery
budete môct’ nasnímat’, aj
keď sa zobrazí
upozornenie na vibrácie.
Odporúčame však
zapnút’ funkciu
stabilizovaného záberu,
použit’ blesk pre lepšie
osvetlenie alebo statív či
iné zariadenie na
stabilizovanie
fotoaparátu.
E
Význam
Funkcia NR pomalej
uzávierky (33)
• Pri používaní určitých
rýchlostí uzávierky* sa
automaticky aktivuje
funkcia NR pomalej
uzávierky na potlačenie
obrazového šumu.
* Ak je citlivost’ [ISO]
zapnutá na hodnotu
[Auto], hodnota [80] až
[200] je: 1/6 sekundy
alebo menej
Ak má citlivost’ [ISO]
hodnotu [400] až
[1000], alebo ak je
prepínač režimu
nastavený na hodnotu
(High Sensitivity):
1/25 sekundy alebo
menej
Zameriavací rámček zóny
AF (35)
125
Rýchlost’ uzávierky (33)
F3.5
Hodnota clony (33)
+2.0 EV
Hodnota expozície
(34, t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
MOVE
MOVE
zOK
Režim automatického
zaostrenia s
nastaviteľným bodom
(Flexible Spot AF) (36)
Ručné zaostrenie (37)
Ponuka (41)
(nie je
zobrazená na
obrazovke na
predchádzajú
cej strane)
SK
21
A
Pri prehrávaní statických
obrázkov
Zobrazenie
Zostávajúci čas batérie
(t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“)
3
1
Režim záznamu (30, 38)
M
4
5
7M
6M
3:2
3M
BACK/NEXT
STD
640
Veľkost’ záberu (t krok
4 v príručke „Prvé
kroky“)
160
Režim prehrávania
(t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“)
VOLUME
Pri prehrávaní videozáznamov
1
5M
VGA 16:9
1M
FINE
640
2
Význam
Ochrana (48)
-
Značka poradia tlače
(DPOF) (92)
3
Zmena priečinka (47)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
4
1.3
2
5
Mierka približovania
(t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“)
Step
12/16
Prehrávanie po snímkach
(39)
N
Prehrávanie (t krok 6 v
príručke „Prvé kroky“)
Hlasitost’ (t krok 6 v
príručke „Prvé kroky“)
B
Zobrazenie
Význam
101-0012
Číslo súboru priečinka
(47)
Panel prehrávania
(t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“)
SK
22
C
Zobrazenie
D
Význam
Zobrazenie
Pripájanie pomocou
štandardu PictBridge (89)
Priečinok na ukladanie
záznamov (62)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
101
Pripájanie pomocou
štandardu PictBridge (90)
• Kým svieti indikátor,
kábel USB neodpájajte.
+2.0 EV
Priečinok prehrávania
(47)
Režim merania (43)
Blesk
WB
Zostávajúca kapacita
vnútornej pamäte (26)
8/8 12/12
Číslo obrázka/počet
záberov uložených vo
vybratom priečinku
C:32:00
Zobrazenie funkcie
vlastnej diagnostiky (109)
00:00:12
Počítadlo (t krok 6 v
príručke „Prvé kroky“)
Hodnota expozície
(34, t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
Číslo ISO (45)
• Tento indikátor sa
nezobrazuje pri použití
vnútornej pamäte.
Zostávajúca kapacita
pamät’ovej karty
„Memory Stick“ (25)
Radost’ z fotografovania
101
Význam
Vyváženie bielej farby
(44)
500
Rýchlost’ uzávierky (33)
F3.5
Hodnota clony (33)
Prehratie obrázka
(t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“)
E
Zobrazenie
Význam
Histogram (24, 35)
• Ikona
sa zobrazí, keď
je vypnuté zobrazenie
histogramu (stĺpcového
diagramu).
2006 1 1
9:30 AM
DPOF
Dátum/čas prehratia
záberu
Ponuka (41)
z PAUSE
z PLAY
Prehratie série záberov
nasnímaných v režime
Multi Burst (38)
BACK/
NEXT
Výber záberov
VOLUME
Úprava hlasitosti
SK
23
Zmena zobrazenia na displeji
Po každom stlačení tlačidla
(prepínanie zobrazenia displeja) sa
indikátory na displeji zmenia v
nasledujúcom poradí.
Tlačidlo
(prepínanie
zobrazenia
displeja)
Zobrazenie histogramu
Displej
histogramu
Indikátory vypnuté
Indikátory zapnuté
SK
24
• Dlhším stlačením tlačidla
(prepínanie
zobrazenia displeja) zvýšite jas podsvietenia
LCD (iba typ DSC-H5) a podsvietenie
hľadáčika (str. 65, t krok 5 v príručke „Prvé
kroky“).
• Keď zapnete zobrazovanie histogramu,
počas prehrávania sa budú zobrazovat’
informácie o záberoch.
• Histogram sa nezobrazí v nasledujúcich
prípadoch:
Počas snímania
– keď je zobrazená ponuka,
– pri snímaní videozáznamov.
Počas prehrávania
– keď je zobrazená ponuka,
– v režime registra,
– keď pri prehrávaní používate funkciu
približovania,
– pri otáčaní statických obrázkov,
– počas prehrávania videozáznamov.
• Môže sa objavit’ veľký rozdiel v histograme
zobrazenom počas snímania a počas
prehrávania:
– keď bliká blesk,
– keď je rýchlost’ uzávierky pomalá alebo
vysoká.
• Histogram sa nemusí zobrazit’ pri záberoch
nasnímaných iným fotoaparátom.
Počet statických obrázkov a čas
snímania videozáznamov
Radost’ z fotografovania
Nižšie uvedené tabuľky ukazujú približný čas videozáznamu a približný počet
statických obrázkov, ktoré sa zmestia na pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“, ktorá
bola naformátovaná v tomto fotoaparáte. Hodnoty sa môžu líšit’ v závislosti od
podmienok pri snímaní. Ďalšie informácie o veľkosti záberu a kvalite záberu t krok 4 v
príručke „Prvé kroky“, pozrite str. 13.
Počet statických záberov (horný riadok udáva počet záberov v
kvalite [Fine] a dolný riadok udáva počet záberov v kvalite
(Čísla: obrázky)
[Standard].)
Kapacita
Veľkost’
32 MB
7M (iba typ
DSC-H5)
3:2 (iba typ
DSC-H5)
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
9
18
37
67
137
279
573
18
36
73
132
268
548
1125
9
18
37
67
137
279
573
18
36
73
132
268
548
1125
6M (iba typ
DSC-H2)
10
21
42
77
157
322
660
19
39
79
142
290
592
1215
3:2 (iba typ
DSC-H2)
10
21
42
77
157
322
660
19
39
79
142
290
592
1215
5M (iba typ
DSC-H5)
12
25
51
92
188
384
789
23
48
96
174
354
723
1482
3M
20
41
82
148
302
617
1266
37
74
149
264
537
1097
2250
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
196
394
790
1428
2904
5928
12154
491
985
1975
3571
7261
14821
30385
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
2M
VGA
16:9
• Počet uvedených záberov platí pri nastavení normálneho režimu.
• Ak je počet zostávajúcich záberov na snímanie väčší než 9 999, zobrazí sa indikátor „>9999“.
• Veľkost’ záberu môžete zmenit’ neskôr (funkcia [Resize], str. 51).
Čas snímania videozáznamov
Kapacita
Veľkost’
640(Fine)
32 MB
64 MB
(Čísla: hodina : minúta : sekunda)
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
–
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
640(Standard)
0:01:20
0:02:50
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
160
0:22:40
0:45:30
1:31:30
2:51:20
5:47:00
11:44:20
24:18:20
• Videozáznamy s veľkost’ou nastavenou na hodnotu [640(Fine)] je možné nahrávat’ len na
pamät’ovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Pri prehrávaní záznamu nasnímaného staršími modelmi fotoaparátu Sony v tomto fotoaparáte sa
môže záznam zobrazit’ v inej než skutočnej veľkosti.
SK
25
Keď nemáte pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo“ (zaznamenávanie do vnútornej pamäte)
Fotoaparát je vybavený vnútornou pamät’ou s kapacitou 30 MB. Vnútornú pamät’ nie
je možné odstránit’. Aj keď vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamät’ová karta
„Memory Stick Duo“, môžete zaznamenávat’ zábery pomocou vnútornej pamäte.
• Videozáznamy s veľkost’ou záberu nastavenou na hodnotu [640(Fine)] nie je možné
zaznamenávat’ do vnútornej pamäte.
Po vložení pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“
[Snímanie]: Zábery sa zaznamenávajú na pamät’ovú
kartu „Memory Stick Duo“.
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery, ktoré sú uložené
na pamät’ovej karte „Memory Stick Duo“.
[Ponuka, Nastavenie atď.]: So zábermi uloženými
na pamät’ovej karte „Memory Stick Duo“ je možné
použit’ niekoľko funkcií.
B
B
Keď nie je vložená žiadna
pamät’ová karta „Memory Stick
Duo“
Vnútorná
pamät’
[Snímanie]: Zábery sa zaznamenávajú pomocou
vnútornej pamäte.
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery, ktoré sú uložené
vo vnútornej pamäti.
[Ponuka, Nastavenie atď.]: So zábermi uloženými
vo vnútornej pamäti je možné použit’ niekoľko
funkcií.
Počet nasnímateľných statických obrázkov a čas snímania videozáznamov uložených vo
vnútornej pamäti sú uvedené nižšie.
Počet statických obrázkov (horný riadok udáva počet obrázkov v
kvalite [Fine] a dolný riadok udáva počet obrázkov v kvalite
[Standard].)
(Čísla: obrázky)
Veľkost’
Kapacita
30MB
1)
2)
7M 1)
3:2 1)
6M 2)
3:2 2)
5M 1)
3M
2M
VGA
8
8
9
9
12
19
31
183
31
17
17
18
18
22
34
57
459
57
iba typ DSC-H5
iba typ DSC-H2
Čas snímania videozáznamov
(Čísla: hodina : minúta : sekunda)
Veľkost’
Kapacita
SK
26
30 MB
640(Standard)
160
0:01:20
0:21:50
16:9
Informácie o obrazových údajoch uložených vo vnútornej
pamäti
Radost’ z fotografovania
Ak chcete, aby prebehlo kopírovanie (zálohovanie) údajov bez problémov,
odporúčame dodržat’ jeden z uvedených postupov.
Kopírovanie (zálohovanie) údajov na pamät’ovú kartu „Memory
Stick Duo“
Pripravte pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“ s kapacitou 32 MB alebo viac a potom
vykonajte postup popísaný pri funkcii [Copy] (str. 63).
Kopírovanie (zálohovanie) údajov na pevný disk počítača
Vykonajte postup uvedený na str. 72 až 75 bez vloženej pamät’ovej karty „Memory
Stick Duo“ vo fotoaparáte.
• Súbor videozáznamu z pamät’ovej karty „Memory Stick Duo“ nie je možné presunút’ do
vnútornej pamäte.
• Údaje uložené vo vnútornej pamäti je možné kopírovat’ do počítača prostredníctvom pripojenia
USB, ale nie je možné kopírovat’ údaje z počítača do vnútornej pamäte.
SK
27
Životnost’ batérie a počet záberov,
ktoré je možné nasnímat’ či prezriet’
Tabuľky zobrazujú životnost’ batérií a
približný počet záberov, ktoré je možné
nasnímat’ či prezerat’ pri snímaní v
režime [Normal] pri okolitej teplote
25 °C a s maximálne nabitými batériami
(dodávajú sa). Údaje o počte záznamov,
ktoré je možné nasnímat’ alebo
prezerat’, sú platné za predpokladu, že v
prípade potreby vymeníte pamät’ovú
kartu „Memory Stick Duo“.
V závislosti od podmienok používania sa
môžu skutočné hodnoty od uvedených
mierne líšit’.
• Kapacita batérií sa znižuje s intenzitiou
používania fotoaparátu a časom používania
(str. 114).
• Životnost’ batérií a počet záberov, ktoré je
možné snímat’ či prezerat’, klesá v
nasledujúcich podmienkach:
– prevádzková teplota je príliš nízka,
– pri častom používaní blesku,
– fotoaparát opakovane zapínate a vypínate,
– pri častom používaní funkcie
približovania,
– Intenzita jasu podsvietenia LCD (iba typ
DSC-H5) alebo podsvietenia EVF je
zvýšená.
– [AF Mode] je nastavená na hodnotu
[Monitor] alebo [Continuous],
– [STEADY SHOT] je nastavená na
hodnotu [Continuous],
– batéria je takmer vybitá.
Pri snímaní statických obrázkov
Batéria
Životnost’
LCD/
Počet
batérie
Hľadáčik obrázkov
(min.)
DSC-H5
NH-AA-DB
LCD pribl. 340 pribl. 170
(Ni-MH)
Hľadáčik
pribl. 370 pribl. 185
(dodáva sa)
Alkalická
28
pribl. 25
Hľadáčik pribl. 60
pribl. 30
Pri prezeraní statických
obrázkov
Batérie
NH-AA-DB
(Ni-MH)
(dodávajú sa)
NH-AA-DB
(Ni-MH)
(dodávajú sa)
Hľadáčik pribl. 60
pribl. 30
pribl. 430
pribl. 9 800
pribl. 490
Pri snímaní videozáznamu
NH-AA-DB (Ni-MH) (dodávajú sa) (min.)
LCD
Hľadáčik
pribl. 190
pribl. 230
DSC-H2
pribl. 30
pribl. 8 600
• Prezeranie po snímkach v trojsekundových
intervaloch
NH-AA-DB
LCD pribl. 400 pribl. 200
(Ni-MH)
Hľadáčik
pribl. 400 pribl. 200
(dodáva sa)
pribl. 60
Životnost’
batérií
(min.)
DSC-H2
DSC-H5
LCD
Počet
záberov
DSC-H5
DSC-H2
Alkalická
SK
pribl. 50
LCD
• Snímanie v nasledujúcich podmienkach:
– funkcia
(P.Quality) je nastavená na
hodnotu [Fine],
– [AF Mode] je nastavená na hodnotu
[Single],
– [STEADY SHOT] je nastavená na
hodnotu [Shooting],
– snímanie každých 30 sekúnd,
– striedavé približovanie z polohy W do
polohy T,
– záblesk blesku pri každom druhom
snímaní,
– po 10 snímaniach sa vypne a znova zapne
napájanie.
• Meracia metóda je založená na štandarde
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Veľkost’ záberu neovplyvňuje počet
nasnímaných záberov ani životnost’ batérie.
pribl. 250
pribl. 250
• Nepretržité nahrávanie videozáznamu pri
veľkosti záberu [160]
Používanie výkyvného ovládača
Radost’ z fotografovania
Výkyvný ovládač sa používa na zmenu hodnôt pri snímaní v režimoch ručného
nastavenia (režim priority rýchlosti uzávierky, režim priority clony, režim ručnej
expozície) alebo na nastavenie EV.
Otočením výkyvného ovládača môžete tiež jednoducho prezriet’ ďalší alebo
predchádzajúci záber.
Výkyvný
ovládač
Výber hodnoty
Otáčaním výkyvného ovládača zmeníte hodnoty, ktoré chcete nastavit’.
Výber položky
Otáčaním výkyvného ovládača vyberiete položku, pre ktorú chcete nastavit’ vybratú
hodnotu.
Pri nastavovaní hodnoty
Žltá
(nastaviteľná)
Žltá
(nastaviteľná)
Zmeňte hodnoty zobrazené
žltou farbou.
Nastaví sa zobrazená
hodnota.
Stlačením výkyvného ovládača
môžete prepínat’ medzi displejom
výberu položky a displejom
nastavenia hodnoty.
Pri výbere položky
Žltá
(voliteľná)
Žltá
(voliteľná)
Posunutím žltej značky V
vyberte položku.
• Nemôžete nastavit’ položky, ktoré nie sú k dispozícii.
SK
29
Používanie prepínača režimu
Nastavte prepínač režimu na požadovanú funkciu.
Prepínač režimu
: Movie
krok 5 v príručke „Prvé
kroky“
t
Ovládacie tlačidlo
Režimy snímania statických záberov
:
Auto Adjustment
Umožňuje jednoduché snímanie s automaticky upravenými nastaveniami.
t krok 5 v príručke „Prvé kroky“
P:
Program Auto
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (rýchlost’
uzávierky, ako aj hodnota clony). Rôzne nastavenia môžete tiež vybrat’ v
ponuke.
(Podrobnejšie informácie o dostupných funkciách nájdete t str. 42)
S:
Shutter Speed Priority Shooting
Umožňuje snímanie po ručnom nastavení rýchlosti uzávierky (str. 33).
Rôzne nastavenia môžete tiež vybrat’ v ponuke.
(Podrobnejšie informácie o dostupných funkciách nájdete t str. 42)
A:
Aperture Priority Shooting
Umožňuje snímanie po ručnom nastavení hodnoty clony (str. 33).
Rôzne nastavenia môžete tiež vybrat’ v ponuke.
(Podrobnejšie informácie o dostupných funkciách nájdete t str. 42)
M:
Manual Exposure Shooting
Umožňuje snímanie s ručne upravenou expozíciou (rýchlost’ uzávierky, ako
aj hodnota clony) (str. 34).
Rôzne nastavenia môžete tiež vybrat’ v ponuke.
(Podrobnejšie informácie o dostupných funkciách nájdete t str. 42)
: Režim výberu scény
Umožňuje snímat’ s predvolenými nastaveniami v závislosti od záberu.
t krok 5 v príručke „Prvé kroky“
SK
30
Tento návod na používanie zobrazuje dostupné nastavenia prepínača režimu
nasledujúcim spôsobom.
Radost’ z fotografovania
nedostupné
dostupné
Výber scény
Podrobnejšie informácie nájdete t krok 5 v príručke „Prvé kroky“
Fotoaparát určí kombináciu funkcií, aby bolo zaručené správne nasnímanie záberu
podľa aktuálneho prostredia (scény).
( : je možné vybrat’ požadované nastavenie)
Macro
(blízke objekty)
Blesk
Vyváženie bielej
farby
Intenzita
blesku
Burst/Multi Burst/
Exposure Bracket
—
—
—
SL
Auto/ WB /
—
—
/
/
—
/
SK
31
Snímanie s ručným nastavením
Fotoaparát automaticky nastavuje zaostrenie a expozíciu, avšak tieto nastavenia
môžete ručne upravit’.
Prepínač
režimu
Tlačidlo
FOCUS
Výkyvný
ovládač
Hodnota clony
Hodnota expozície
Rýchlost’ uzávierky
Charakteristika rýchlosti
uzávierky
Charakteristika clony
(hodnota F)
Vyššia rýchlost’
Pohybujúce sa
objekty zdanlivo
stoja.
Otvorená
Rozsah zaostrenia
sa zúži, a to
smerom dozadu aj
dopredu.
Pomalšia rýchlost’
Pohybujúce sa
objekty sú
zachytené vo
svojom pohybe.
Snímanie s funkciou
posunu programu
P
S
A
Zatvorená
Rozsah zaostrenia
sa rozšíri, a to
smerom dozadu aj
dopredu.
M
Môžete zmenit’ kombináciu hodnoty clony a rýchlosti uzávierky a zároveň udržiavat’
rovnomerný jas.
1 Pomocou výkyvného ovládača vyberte kombináciu hodnoty clony a rýchlosti uzávierky
(str. 29). Posun kombinácie hodnoty clony a rýchlosti uzávierky označuje indikátor
.
2 Nasnímajte záber.
Ak chcete zrušit’ posun programu, otočte výkyvným ovládačom tak, aby sa indikátor
zmenil na .
SK
32
• Pri čiastočnom stlačení spúšte nie je možné posunút’ kombináciu hodnoty clony a rýchlosti uzávierky.
• Ak sa zmení jas, zmení sa aj hodnota clony a rýchlost’ uzávierky, hodnota posunu však zostane
nemenná.
• V niektorých situáciách nie je možné menit’ kombináciu hodnoty clony a rýchlosti uzávierky.
• Ak sa zmení režim blesku, posun programu sa zruší.
• Posun programu sa zruší aj pri nastavení prepínača režimu do inej polohy než P a pri vypnutí
fotoaparátu.
P
S
A
Radost’ z fotografovania
Režim snímania s
prioritou rýchlosti
uzávierky
M
Rýchlost’ uzávierky môžete nastavit’ ručne.
1 Pomocou výkyvného ovládača vyberte rýchlost’ uzávierky (str. 29).
Môžete vybrat’ rýchlost’ uzávierky od 1/1 000 do 30 sekúnd.
2 Nasnímajte záber.
• Rýchlost’ uzávierky v trvaní jednej sekundy alebo viac sa zobrazuje so symbolom [”], napr. 1”.
• Ak nastavíte pomalšiu rýchlost’ uzávierky, odporúča sa použit’ statív, aby výsledné zábery neboli
roztrasené.
• Ak zvolíte pomalé rýchlosti uzávierky, fotoaparát bude potrebovat’ viac času na spracovanie
obrazových údajov.
• Pri výbere určitých rýchlostí uzávierky* sa automaticky aktivuje funkcia NR pomalej uzávierky na
potlačenie obrazového šumu.
* Ak je citlivost’ [ISO] zapnutá na hodnotu [Auto], hodnota [80] až [200] je: 1/6 sekundy alebo
menej.
Ak je citlivost’ [ISO] nastavená na hodnotu [400] až [1000]: 1/25 sekundy alebo menej.
• Ak sa po nastavení nedosiahne správna expozícia, po čiastočnom stlačení uzávierky zablikajú na
displeji indikátory hodnôt nastavení. Záber je možné nasnímat’ aj v týchto podmienkach,
odporúča sa však upravit’ blikajúce hodnoty.
• Blesk je nastavený na hodnotu
(zapojený blesk) alebo
(odpojený blesk).
• Ak je rýchlost’ uzávierky vysoká, množstvo svetla blesku môže byt’ nedostatočné, a to aj vtedy, ak
blesk blysne.
Režim snímania s
prioritou clony
P
S
A
M
Množstvo svetla, ktoré sa dostane do objektívu, môžete nastavit’ ručne.
1 Pomocou výkyvného ovládača vyberte hodnotu clony (str. 29).
– Keď je približovanie nastavené úplne na stranu W, môžete vybrat’ hodnotu clony F2,8 alebo F8,0.
– Keď je približovanie nastavené úplne na stranu T, môžete vybrat’ hodnotu clony F3,7 alebo
F8,0.
2 Nasnímajte záber.
• Rýchlost’ uzávierky sa automaticky upraví v rozsahu 1/1 000 až 8 sekúnd. Ak nastavíte hodnotu
clony F5,6 alebo vyššiu, hodnoty začínajú od 1/2 000 sekundy.
• Ak sa po nastavení nedosiahne správna expozícia, po čiastočnom stlačení uzávierky zablikajú na
displeji indikátory hodnôt nastavení. Záber je možné nasnímat’ aj v týchto podmienkach,
odporúča sa však upravit’ blikajúce hodnoty.
• Blesk je nastavený na hodnotu
(zapojený blesk), SL (pomalá synchronizácia) alebo
(odpojený blesk).
SK
33
Snímanie s ručným
nastavením
P
S
A
M
Rýchlost’ uzávierky a hodnoty clony môžete nastavit’ ručne.
1 Pomocou výkyvného ovládača vyberte rýchlost’ uzávierky (str. 29).
2 Pomocou výkyvného ovládača vyberte hodnotu clony (str. 29).
Rozdiel medzi nastavením a správnou expozíciou určenou fotoaparátom sa na displeji
(v dolnej časti) objaví ako hodnota EV. Hodnota 0EV znamená, že fotoaparát pokladá
danú hodnotu expozície za najvhodnejšiu.
3 Nasnímajte záber.
• Fotoaparát zachová toto nastavenie aj po vypnutí. Ak nastavíte požadovanú hodnotu, rovnakú
expozíciu môžete zopakovat’ nastavením prepínača režimu do polohy M.
• Ak sa po nastavení nedosiahne správna expozícia, po čiastočnom stlačení uzávierky zablikajú na
displeji indikátory hodnôt nastavení. Záber je možné nasnímat’ aj v týchto podmienkach,
odporúča sa však upravit’ blikajúce hodnoty.
• Blesk je nastavený na hodnotu
(zapojený blesk) alebo
(odpojený blesk).
Ručné nastavenie
expozície — Image
Brightness (EV)
P
S
A
M
Smerom k
Smerom k
znamienku –
znamienku +
1 Stlačte tlačidlo b ( ) na ovládacom tlačidle.
Hodnota expozície sa zobrazí žltou farbou.
Hodnota expozície (žltá)
2 Pomocou výkyvného ovládača vyberte hodnotu expozície (str. 29).
Smerom k znamienku +: zosvetlí záber.
0EV: fotoaparát automaticky určí hodnotu expozície.
Smerom k znamienku –: záber stmavne.
• Podrobnejšie informácie o expozícii nájdete t str. 10
• Kompenzačnú hodnotu je možné nastavovat’ v prírastkoch 1/3 EV (+2,0 EV to –2,0 EV).
• Ak je objekt extrémne svetlý alebo tmavý alebo ak používate blesk, nastavená hodnota sa nemusí
v skutočnosti aplikovat’.
SK
34
z Používanie histogramu
B
Dark
Bright
Radost’ z fotografovania
A
Histogram (stĺpcový diagram) je graf
zobrazujúci svetlú čast’ záberu. Prepínač
, P, S, A alebo
režimu nastavte na hodnotu
Výber scény, potom opakovane stláčajte
tlačidlo
(prepínanie zobrazenia displeja),
kým sa na displeji nezobrazí histogram.
Displej grafu označuje svetlý záber, ak je
naklonený doprava, a tmavý záber, ak je
naklonený doľava. Podľa histogramu nastavte
expozíciu.
A Počet pixelov
B Jas
• Histogram sa zobrazí aj v prípade, ak je prepínač režimov nastavený na hodnotu M alebo pri
prehrávaní záberu, ale expozícia sa nedá nastavit’.
Výber spôsobu
zaostrovania
P
S
A
M
Môžete zmenit’ spôsob zaostrovania. Keď je správne zaostrenie v režime
automatického zaostrovania zložité, opakovane stláčajte tlačidlo FOCUS.
(
Multipoint AF (
)
: predvolené nastavenie)
Automaticky zaostrí na predmet po celej ploche
zameriavacieho rámčeka. Keď je prepínač režimu
nastavený na hodnotu
, k dispozícii je len položka
Multipoint AF.
• Tento režim je vhodný, ak sa snímaný objekt nenachádza v
strede rámčeka.
Zameriavací rámček zóny AF
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
Center AF
(
)
Automaticky zaostrí na predmet blízko stredu rámčeka.
• V kombinácii s metódou uzamknutia AF môžete nasnímat’
požadovanú kompozíciu záberu.
Zameriavací rámček zóny AF
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
SK
35
Flexible Spot AF
(
)
Zaostrí na veľmi malý objekt alebo úzku oblast’.
Funkcia Flexible Spot AF umožňuje nasnímat’ záber v
požadovanej kompozícii.
• Ak chcete nastavit’ funkciu Flexible Spot AF, postupujte
podľa krokov uvedených nižšie.
• To môže byt’ užitočné, ak snímate pomocou statívu a objekt
je mimo stredovú oblast’.
• Pri snímaní pohybujúceho sa objektu dajte pozor, aby sa
objekt neodchýlil zo zameriavacieho rámčeka.
Manual Focus
Zaostrí na objekt použitím predtým nastavenej
vzdialenosti k predmetu.
• Informácie o nastavení vzdialenosti nájdete na str. 37.
• V režime automatického zaostrenia je zložité správne
zaostrit’ na objekt, ktorý sa nachádza za mrežou alebo za
sklom. V takýchto prípadoch je vhodné použit’ funkciu
ručného zaostrenia.
• Skratka AF znamená Auto Focus (automatické zaostrenie).
• Pri snímaní videozáznamov sa odporúča používat’ režim viacbodového automatického
zaostrovania, pretože funkcia AF funguje aj pri menších otrasoch.
• Pri používaní funkcie digitálneho približovania alebo iluminátora AF bude fotoaparát prioritne
zaostrovat’ na objekty umiestnené v strede alebo blízko stredu zameriavacieho rámčeka. V takom
prípade blikajú indikátory
,
alebo
a zameriavací rámček zóny AF sa nezobrazuje.
Nastavenie režimu Flexible Spot AF
1 Opakovaným stláčaním tlačidla FOCUS vyberte možnost’
(Flexible Spot AF).
Farba zameriavacieho rámčeka zóny AF sa zmení z bielej na žltú.
Zameriavací rámček zóny AF
(žltá: nastaviteľná/biela:
nemenná)
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
2 Na ovládacom tlačidle pomocou v/V/b/B posuňte zameriavací rámček zóny AF do bodu,
na ktorý chcete zaostrit’, a stlačte tlačidlo z.
Farba zameriavacieho rámčeka zóny AF sa zmení zo žltej na bielu.
Ak chcete zameriavací rámček zóny AF znova posunút’, opät’ stlačte tlačidlo z.
• Keď pohybujete zameriavacím rámčekom zóny AF, režim automatického zaostrenia (AF) sa
nastaví na hodnotu [Monitor] a stlačením tlačidla z prepnete na režim nastavený na obrazovke
Setup.
• Po zmene spôsobu zaostrovania sa nastavená pozícia zameriavacieho rámčeka zóny AF vymaže.
SK
36
Nastavenie ručného zaostrenia
1 Opakovaným stláčaním tlačidla FOCUS vyberte hodnotu 9.
Zobrazí sa panel pre ručné zaostrenie.
Maximálna úroveň
Radost’ z fotografovania
Panel pre ručné zaostrenie
Rozsah zaostrenia 2 až 90 cm:
Rozsah zaostrenia 90 cm až
:
Indikátor zaostrovania
(žltá: nastaviteľná/biela: nemenná)
2 Na ovládacom tlačidle pomocou tlačidla b/B posuňte ukazovateľ na paneli na
požadovanú vzdialenost’.
• Ak bliká indikátor 9, znamená to obmedzenie v nastavení zaostrenia.
• Pomocou funkcie Rozšírené zaostrenie (str. 59) sa snímka na displeji dvojnásobne zväčší, čo
umožní jednoduchšie zaostrenie (predvolené nastavenie).
3 Stlačte tlačidlo z. Indikátor 9 sa zmení zo žltej farby na bielu. Ak chcete vzdialenost’
znovu nastavit’, stlačte opät’ tlačidlo z.
• Informácie o nastavenej vzdialenosti pri ručnom zaostrení je približná. Pri posúvaní objektívu
nahor alebo nadol odchýlka rastie.
• Nastavenie vzdialenosti je limitované podľa mierky priblíženia alebo podľa nastavenia hodnoty vo
funkcii konverzného objektívu [Conversion Lens].
• Po zmene spôsobu zaostrenia sa nastavená vzdialenost’ ručného zaostrenia vymaže.
z Zvýraznenie obrysov vizuálne zaostreného objektu (maximálna úroveň)
Obrysy objektu na displeji sa zvýraznia pomocou modrej farby, ktorá slúži na jednoduchšie
zaostrovanie.
Pri nastavovaní ručného zaostrovania nastavte maximálnu úroveň pomocou tlačidiel v/V na
ovládacom tlačidle.
(
: predvolené nastavenie)
Peaking High
Nastaví maximálnu úroveň na najvyššiu hodnotu.
Peaking Low
Nastaví maximálnu úroveň na najnižšiu hodnotu.
Peaking Off
Maximálna úroveň sa nepoužije.
SK
37
Nepretržité snímanie
Nepretržité snímanie
Opakovaným stláčaním tlačidla
P
S
A
M
/BRKvyberte režim nepretržitého snímania.
Tlačidlo
/BRK
(
Burst (
)
: predvolené nastavenie)
Po zatlačení a pridržaní zatlačenej spúšte zaznamená
maximálny počet snímok idúcich za sebou (pozri
nasledujúcu tabuľku).
• Po zmiznutí hlásenia „Recording“ môžete nasnímat’ ďalší
záber.
Exposure Bracket (BRK)
Zaznamená skupinu troch záberov s automaticky
posunutými hodnotami expozície.
Smerom k
znamienku +
Ideálna
Smerom k
znamienku –
• Ak je prepínač režimu nastavený na hodnotu
, nie je
možné aktivovat’ funkciu Exposure Bracket.
• Po nasnímaní záberov to umožní vybrat’ záber s najlepšou
expozíciou, ak z dôvodu osvetlenia objektu nie je možné
nasnímat’ dobré zábery.
• Môžete nastavit’ krok posunu hodnoty expozície v režime
[Bracket Step] (str. 45).
Multi Burst (
M
)
Po stlačení tlačidla spúšte zaznamená 16 snímok idúcich
bezprostredne za sebou ako jeden súbor statického
záberu.
• Funkcia je vhodná napríklad na snímanie športových
výkonov.
• V režime [Interval] môžete nastavit’ interval uzávierky pre
funkciu Multi Burst (str. 46).
Normal
Nesníma nepretržite.
Pri nastavení na hodnotu Burst
• Blesk je nastavený na hodnotu
(odpojený blesk).
• Pri snímaní použitím automatickej spúšte sa naraz zaznamená maximálne pät’ záberov.
SK
38
Maximálny počet po sebe idúcich záberov
(Čísla: obrázky)
DSC-H2
Kvalita
DSC-H5
Fine
Standard
Fine
Standard
7M
—
—
5
8
6M
7
12
—
—
3:2
7
12
5
8
5M
—
—
6
11
3M
12
21
9
17
2M
19
35
15
27
VGA
100
100
85
100
16:9
19
35
15
27
Veľkost’
Radost’ z fotografovania
• Nie je možné vybrat’ nasledujúce rýchlosti uzávierky.
Ak je citlivost’ [ISO] nastavená na hodnotu [Auto], hodnota [80] až [200] je: 1/6 sekundy alebo
menej.
Ak je citlivost’ [ISO] nastavená na hodnotu [400] až [1000]: 1/25 sekundy alebo menej.
• Keď je batéria takmer vybitá alebo keď sa zaplní vnútorná pamät’ či pamät’ová karta „Memory
Stick Duo“, snímanie v režime Burst sa zastaví.
• Interval nahrávania je približne 0,9 s (DSC-H5) alebo 0,8 s (DSC-H2).
Pri nastavení na hodnotu Exposure Bracket
• Blesk je nastavený na hodnotu
(odpojený blesk).
• Zaostrenie a vyváženie bielej farby sa nastavia pri prvom zábere a použijú sa aj pre nasledujúce
zábery.
• Ak je expozícia nastavená ručne (str. 34), posunie sa v závislosti od nastaveného osvetlenia.
• Interval nahrávania je približne 0,9 s (DSC-H5) alebo 0,8 s (DSC-H2).
• Ak je objekt príliš jasný alebo príliš tmavý, pravdepodobne nebude možné nasnímat’ dobrý záber
pomocou zvolenej hodnoty kroku.
• Nie je možné vybrat’ nasledujúce rýchlosti uzávierky.
Ak je citlivost’ [ISO] nastavená na hodnotu [Auto], hodnota [80] až [200] je: 1/6 sekundy alebo
menej.
Ak je citlivost’ [ISO] nastavená na hodnotu [400] až [1000]: 1/25 sekundy alebo menej.
• V závislosti od režimu výberu scény (str. 31) sa môže stat’, že nebudete schopní nasnímat’ zábery v
režime Exposure Bracket.
Pri nastavení na hodnotu Multi Burst
• Sériu nasnímaných záberov v režime Multi Burst môžete prehrat’ vykonaním nižšie uvedeného
postupu.
– Pozastavenie/obnovenie prehrávania: Stlačte tlačidlo z na ovládacom tlačidle.
– Prehrávanie po záberoch: Stlačte tlačidlo b/B v režime pozastavenia. Ak chcete obnovit’
prehrávanie série záberov, stlačte tlačidlo z.
SK
39
• V režime Multi Burst nie je možné použit’ nasledujúce funkcie:
– inteligentné približovanie,
– blesk,
– rozdelenie série nasnímaných záberov pomocou funkcie Multi Burst,
– odstránenie alebo extrahovanie jednej snímky zo série nasnímaných záberov pomocou funkcie
Multi Burst,
– nastavenie intervalu snímky na iný režim než [1/30], keď je prepínač režimu nastavený na
hodnotu
,
– nastavenie rýchlosti uzávierky na menej než 1/30 sekundy.
• Pri prehrávaní série záberov nasnímaných použitím funkcie Multi Burst v počítači alebo
fotoaparáte, ktoré nie sú vybavené funkciou Multi Burst, sa táto séria záberov zobrazí ako jeden
obrázok so 16 snímkami.
• Veľkost’ záberu obrázkov nasnímaných funkciou Multi Burst je 1 M.
• V závislosti od režimu výberu scény (str. 31) sa môže stat’, že nebudete môct’ nasnímat’ zábery v
režime Multi Burst.
SK
40
Používanie ponuky
Používanie položiek ponuky
Tlačidlá v/V/b/B
Tlačidlo
Prepínač režimu
Tlačidlo z
Tlačidlo MENU
Používanie ponuky
Ovládacie tlačidlo
1 Nahrávanie: zapnite fotoaparát a nastavte prepínač režimu.
Prehrávanie: stlačte tlačidlo
.
V závislosti od nastavenia prepínača režimu a režimu nahrávania a prehrávania sú dostupné
rôzne položky.
2 Pomocou tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Vyberte požadovanú položku ponuky
pomocou tlačidiel b/B na ovládacom
tlačidle.
• Ak sa požadovaná položka nezobrazí,
opakovane stláčajte tlačidlá b/B, kým sa táto
položka nezobrazí na displeji.
• Po výbere položky v režime prehrávania stlačte
tlačidlo z.
4 Vyberte nastavenie pomocou tlačidiel v/V.
Vybraté nastavenie sa zväčší.
5 Pomocou tlačidla MENU vypnite ponuku.
Prechod na režim snímania
Stlačením spúšte do polovice zrušte zobrazenie ponuky.
• Ak sa v ponuke nachádza nezobrazená položka, na okraji oblasti sa objaví značka v/V, ktorá
označuje miesto, kde sa položky ponuky zvyčajne nachádzajú. Ak chcete zobrazit’ nezobrazenú
položku, vyberte značku pomocou ovládacieho tlačidla.
• Položky, ktoré nie sú k dispozícii, sa nedajú nastavit’.
SK
41
Položky ponuky
Podrobné informácie o prevádzke nájdete
1 na strane 41
Ponuka pre snímanie (str. 43)
Dostupné položky ponuky sa líšia v závislosti od nastavenej pozície prepínača režimu.
Na displeji sa zobrazia len dostupné položky.
(
Pozícia prepínača režimu:
COLOR (Color Mode)
S
A
—
(Metering Mode)
(P.Quality)
BRK (Bracket Step)
—
—
—
—
—
—
*
—
(Interval)
—
*
—
(Flash Level)
—
*
—
(Contrast)
—
—
—
—
—
—
(Sharpness)
(Setup)
Ponuka na prezeranie (str. 47)
(Folder)
DPOF
(Slide)
(Rotate)
(Setup)
- (Protect)
(Print)
(Resize)
(Divide)
Trimming**
* Funkcia je obmedzená v závislosti od režimu výberu scény (str. 31).
**Dostupná len počas približovania pri prehrávaní.
SK
Scene
—
ISO
42
M
—
WB (White Bal)
M
P
: dostupné)
Ponuka pre snímanie
Podrobné informácie o prevádzke nájdete
1 na strane 41
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
COLOR (Color Mode)
P
S
.
A
M
Je možné upravit’ jas záberu a pridat’ špeciálne efekty.
Nastaví farbu záberu na monochromatickú (čiernobielu).
Sepia (SEPIA)
Nastaví farbu záberu dohneda.
Natural (NATURAL)
Nastaví nenápadnú farbu záberu.
Vivid (VIVID)
Nastaví farbu záberu na sýtu a jasnú.
Používanie ponuky
B&W (B&W)
Normal
• Počas snímania videozáznamov môžete vybrat’ len možnosti [B&W] a [Sepia].
• Ak vyberiete funkciu Multi Burst, režim farby je nastavený na možnost’ [Normal].
(Metering Mode)
P
S
A
M
Umožňuje zvolit’ režim merania, ktorý určí čast’ objektu určenú na meranie pre
určenie expozície.
Spot (bodové meranie)
( )
Zameria iba jednu čast’ daného objektu.
• Túto funkciu je vhodné použit’, keď je za snímaným
objektom svetlé pozadie, alebo keď je medzi objektom a
pozadím veľký kontrast.
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
Zameria sa na objekt
Center (stredové
meranie) ( )
Zameria sa na stred záberu a určí hodnotu expozície na
základe jasu snímaného objektu.
Multi (viacoblastné
meranie)
Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblast’
zmeria zvlášt’. Fotoaparát určí optimálne vyrovnanú
expozíciu.
• Podrobnejšie informácie o expozícii t str. 10
• Pri bodovom alebo stredovom meraní sa pre zaostrenie na meraciu pozíciu odporúča nastavit’
zameriavací rámček zóny AF na hodnotu Center AF (str. 35).
SK
43
Podrobné informácie o prevádzke nájdete
1 na strane 41
WB (White Bal)
P
S
A
M
Upravuje farebné tóny podľa aktuálnych svetelných podmienok v danej situácii,
napríklad ak sa farby na zábere zobrazujú nesprávne.
One Push Set (
)
Zapamätá si základnú bielu farbu, ktorá sa použije v
režime [One Push] (
).
• Táto funkcia nie je dostupná počas nabíjania blesku.
One Push (
)
Upraví vyváženie bielej farby podľa svetelného zdroja.
Biela farba uložená do pamäte v režime [One Push Set]
(
) sa stane základnou bielou farbou. Tento režim
použite v prípade, že režim [Auto] alebo iné režimy
nedokážu správne nastavit’ farbu.
Flash ( WB )
Upravuje podmienky na fotenie s použitím blesku.
• Túto položku nie je možné vybrat’ pri nahrávaní
videozáznamov.
Incandescent (n)
Upravuje nastavenie pre také miesta, kde sa rýchlo
menia svetelné podmienky, ako napr. na večierku, alebo
pri ostrom svetle, ako napr. vo fotografickom štúdiu.
Fluorescent (
Upravuje nastavenie pre osvetlenie žiarivkou.
Cloudy (
Daylight (
Auto
)
)
Upravuje nastavenie pre zamračenú oblohu.
)
Upravuje nastavenie pre fotenie v exteriéri, v noci,
snímanie neónového osvetlenia, ohňostroja alebo
východu slnka, prípadne snímanie tesne pred a po
západe slnka.
Automaticky upravuje vyváženie bielej farby.
• Podrobnejšie informácie o vyvážení bielej farby t str. 12
• Pri osvetlení blikajúcej žiarivky môže funkcia vyváženia bielej farby fungovat’ nesprávne aj v
prípade, že ste vybrali možnost’ [Fluorescent] ( ).
• Okrem režimov [One Push] (
) a [Flash] ( WB ) je pri blikaní blesku nastavená funkcia [WB]
na hodnotu [Auto].
• Určité možnosti nie sú dostupné v závislosti od režimu výberu scény (str. 31).
Zachytenie základnej bielej farby v režime [One Push Set] (
Zapamätá si základnú bielu farbu pre režim [One Push] (
postupujte nasledovne:
)
). Po výbere režimu
1 Zamerajte biely objekt, napríklad list bieleho papiera vyplňujúceho záber, v rovnakých
svetelných podmienkach, v ktorých nasnímate objekt.
2 Vyberte režim [One Push Set] (
) pomocou tlačidla v. Obrazovka na chvíľu stmavne
a indikátor
zabliká. Po úprave vyváženia bielej farby a jej uložení do pamäte sa
znovu nastaví režim [One Push] (
).
SK
44
• Ak indikátor
bliká pomaly, vyváženie bielej farby nebolo nastavené alebo nemôže byt’
nastavené. Použite funkciu automatického vyváženia bielej farby.
Podrobné informácie o prevádzke nájdete
1 na strane 41
• Počas blikania indikátora
netraste fotoaparátom a nevystavujte ho nárazom.
• Ak je režim blesku nastavený na možnosti
(zapojený blesk) alebo SL (pomalá
synchronizácia), vyváženie bielej farby sa upraví podľa podmienok záblesku.
ISO
P
S
A
M
Vyberie svetelnú citlivost’ s jednotkami ISO. Čím väčšie číslo, tým väčšia citlivost’.
1000
800
Používanie ponuky
400
Nastaví vyššiu hodnotu pri snímaní v nedostatočných
svetelných podmienkach alebo pri snímaní rýchlo sa
pohybujúceho objektu, alebo nižšiu hodnotu, aby sa
dosiahol kvalitný záber.
200
100
80
Auto
•
•
•
•
Podrobnejšie informácie o citlivosti ISO t str. 12
Pri vyššej hodnote citlivosti ISO sa na zábere zobrazuje väčší šum.
[ISO] je nastavené na hodnotu [Auto] v režime výberu scény.
Pri snímaní v podmienkach jasného svetla fotoaparát automaticky zvýši reprodukciu tónov, čím
zabráni zbeleniu obrázka (neplatí, ak je citlivost´ [ISO] nastavená na hodnotu [80] alebo [100]).
(Iba typ DSC-H5).
(P.Quality)
P
S
A
M
Nastavuje kvalitu statických záberov.
Fine (FINE)
Ukladá zábery s vysokou kvalitou (malá kompresia).
Standard (STD)
Ukladá zábery so štandardnou kvalitou (vysoká
kompresia).
• Podrobnejšie informácie o kvalite záberu t str. 13
BRK (Bracket Step)
P
S
A
M
Vyberie hodnotu kroku po výbere funkcie Exposure Bracket pomocou tlačidla
(str. 38).
± 1.0EV
Posunie hodnotu expozície na + alebo – 1,0 EV.
± 0.7EV
Posunie hodnotu expozície na + alebo – 0,7 EV.
± 0.3EV
Posunie hodnotu expozície na + alebo – 0,3 EV.
/BRK
• Najprv vyberte funkciu Exposure Bracket pomocou tlačidla
/BRK a nastavte požadované
nastavenie pre položku [Bracket Step]. Ak vyberiete inú funkciu ako Exposure Bracket, táto
funkcia bude nedostupná (str. 38).
SK
45
Podrobné informácie o prevádzke nájdete
1 na strane 41
M
(Interval)
P
S
A
M
Vyberie interval snímky v režime Multi Burst (str. 38).
1/7.5 (1/7.5")
1/15 (1/15")
1/30 (1/30")
(Flash Level)
• Najprv vyberte funkciu Multi Burst pomocou tlačidla
/
BRK a nastavte požadované nastavenie pre položku
[Interval]. Ak vyberiete inú funkciu ako Multi Burst, táto
funkcia bude nedostupná (str. 38).
P
S
A
M
Upravuje intenzitu blesku.
•
•
•
•
•
M +2.0 EV
Smerom k znamienku +: zosilní intenzitu blesku.
0 EV
Množstvo svetla blesku, ktoré fotoaparát upraví
automaticky.
m –2.0 EV
Smerom k znamienku –: znižuje úroveň intenzity blesku.
Intenzitu blesku je možné nastavit’ v prírastkoch 1/3 EV.
Hodnota sa nezobrazí na displeji. Je označená ako + alebo –.
Ak chcete zmenit’ režim blesku, pozrite t krok 5 v príručke „Prvé kroky“.
Ak je objekt príliš svetlý alebo príliš tmavý, táto úprava pravdepodobne nebude účinkovat’.
Ak je režim blesku nastavený na možnost’
(odpojený blesk), nie je možné upravit’ intenzitu blesku.
(Contrast)
P
S
A
M
Nastavuje kontrast obrazu.
+(
)
Smerom k znamienku +: zvýrazní kontrast.
Normal
–(
)
(Sharpness)
Smerom k znamienku –: zníži kontrast.
P
S
A
M
Nastavuje ostrost’ obrazu.
+(
)
Smerom k znamienku +: zostrí obraz.
Normal
–(
)
(Setup)
SK
46
Pozri str. 55.
Smerom k znamienku –: zjemní obraz.
P
S
A
M
Ponuka na prezeranie Podrobné informácie o prevádzke nájdete
1 na strane 41
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
(Folder)
Vyberie priečinok obsahujúci záber, ktorý chcete prehrávat’, ak používate fotoaparát s
pamät’ovou kartou „Memory Stick Duo“.
OK
Postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Cancel
Zruší výber.
Používanie ponuky
1 Vyberte požadovaný priečinok pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
Select Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 9
Created:
2006 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
BACK/NEXT
2 Vyberte možnost’ [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
z Informácie o priečinku
Fotoaparát ukladá zábery do špeciálneho priečinka na pamät’ovej karte „Memory Stick Duo“
(str. 62). Priečinok môžete upravit’ alebo vytvorit’ nový priečinok.
• Vytvorenie nového priečinka t [Create REC. Folder] (str. 62)
• Úprava priečinka na ukladanie obrázkov t [Change REC. Folder] (str. 63)
• Ak je na pamät’ovej karte „Memory Stick Duo“ vytvorených niekoľko priečinkov a v danom
priečinku sa zobrazuje prvý alebo posledný záber, zobrazia sa nasledujúce indikátory.
: presun do predchádzajúceho priečinka.
: presun do nasledujúceho priečinka.
: presun do predchádzajúcich alebo nasledujúcich priečinkov.
SK
47
Podrobné informácie o prevádzke nájdete
1 na strane 41
- (Protect)
Chráni zábery pred nechceným zmazaním.
Protect (-)
Postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Exit
Zruší funkciu ochrany záberov.
Ochrana záberov v režime samostatného záberu
1 Zobrazte záber, ktorý chcete zabezpečit’ pred vymazaním.
2 Pomocou tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Vyberte možnost’ [-] (Protect) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle a potom
stlačte tlačidlo z.
Záber je chránený a na obrázku sa zobrazí ikona - (ochrana).
VGA
2/9
-
Protect
Exit
BACK/NEXT
4 Ak chcete ochránit’ ostatné zábery, vyberte požadovaný záber pomocou tlačidiel b/B a
potom stlačte tlačidlo z.
Ochrana záberov v zobrazení registra
1 Pomocou tlačidla
(register) zobrazte register.
2 Pomocou tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Vyberte možnost’ [-] (Protect) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle a potom
stlačte tlačidlo z.
4 Vyberte možnost’ [Select] pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
5 Označte záber, ktorý chcete chránit’, pomocou tlačidiel v/V/b/B a potom stlačte tlačidlo
z.
Na vybratom zábere sa zobrazí zelený indikátor -.
- (zelený)
•
SELECT
MENU
TO NEXT
6 Ak chcete ochránit’ ďalšie zábery, zopakujte krok 5.
7 Stlačte tlačidlo MENU.
8 Vyberte možnost’ [OK] pomocou tlačidla B a potom stlačte tlačidlo z.
Farba indikátora - sa zmení na bielu. Vybratý záber bude chránený.
SK
48
Podrobné informácie o prevádzke nájdete
1 na strane 41
• Ak chcete ochránit’ všetky zábery v priečinku, vyberte možnost’ [All In This Folder] v kroku 4 a
stlačte tlačidlo z. Vyberte možnost’ [On] pomocou tlačidla B a potom stlačte tlačidlo z.
Zrušenie ochrany
V zobrazení samostatného záberu
Stlačte tlačidlo z v kroku 3 alebo 4 časti Ochrana záberov v režime samostatného
záberu.
V zobrazení registra
Používanie ponuky
1 V kroku 5 časti Ochrana záberov v zobrazení registra vyberte záber, v ktorom chcete
odstránit’ ochranu proti vymazaniu.
2 Stlačením tlačidla z zmeníte farbu indikátora - na sivú.
3 Vyššie uvedené kroky zopakujte v prípade všetkých záberov, v ktorých chcete zrušit’
ochranu.
4 Stlačte tlačidlo MENU, vyberte možnost’ [OK] pomocou tlačidla B a potom stlačte
tlačidlo z.
Zrušenie ochrany všetkých chránených záberov v priečinku
Vyberte možnost’ [All In This Folder] v kroku 4 časti Ochrana záberov v zobrazení
registra a stlačte tlačidlo z. Vyberte možnost’ [Off] pomocou tlačidla B a potom stlačte
tlačidlo z.
• Nezabudnite, že pri formátovaní vnútornej pamäte alebo pamät’ovej karty „Memory Stick Duo“
sa vymažú všetky údaje uložené na záznamovom médiu vrátane chránených záberov. Tieto zábery
už nie je možné obnovit’.
• Nastavenie ochrany záberu môže trvat’ dlhší čas.
DPOF
Pridá značku
(poradie tlače) na zábery, ktoré chcete vytlačit’ (str. 92).
(Print)
Pozri str. 88.
SK
49
Podrobné informácie o prevádzke nájdete
1 na strane 41
(Slide)
Postupne zobrazí zaznamenané zábery v určitom poradí (prezentácia).
Interval
3 sec
Nastavenie intervalu prezerania prezentácie.
5 sec
10 sec
30 sec
1 min
Repeat
On
Off
Image
Folder
Nepretržité opakovanie prehrávania záberov.
Po prehratí všetkých záberov sa prezentácia skončí.
Prehrávanie všetkých záberov vo vybratom priečinku.
All
Prehrávanie všetkých záberov uložených na pamät’ovej
karte „Memory Stick Duo“.
Start
Postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Cancel
Zrušenie prezentácie.
1 Vyberte možnosti [Interval], [Repeat] a [Image] pomocou tlačidiel v/V/b/B na
ovládacom tlačidle.
2 Vyberte možnost’ [Start] pomocou tlačidiel V/B a potom stlačte tlačidlo z.
Prezentácia sa spustí.
Ak chcete ukončit’ prezentáciu, pomocou tlačidla z pozastavte prezentáciu, vyberte
možnost’ [Exit] pomocou tlačidla V a potom stlačte tlačidlo z.
• Počas pozastavenia prezentácie môžete zobrazit’ predchádzajúci alebo nasledujúci záber pomocou
tlačidiel b/B.
• Čas intervalu je len približný, môže sa líšit’ v závislosti od veľkosti záberu atď.
SK
50
Podrobné informácie o prevádzke nájdete
1 na strane 41
(Resize)
Veľkost’ záberu môžete zmenit’ (zmena veľkosti) a upravený záber môžete uložit’ ako
nový súbor. Záber v pôvodnej veľkosti zostane zachovaný.
7M (iba typ DSC-H5)
6M (iba typ DSC-H2)
Veľkost’ nastavenia je len približná.
t krok 4 v príručke „Prvé kroky“
5M (iba typ DSC-H5)
Používanie ponuky
3M
2M
VGA
Cancel
Zruší zmenu veľkosti.
1 Zobrazte záber, ktorého veľkost’ chcete zmenit’.
2 Pomocou tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Vyberte možnost’ [
stlačte tlačidlo z.
] (Resize) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle a potom
4 Vyberte požadovanú veľkost’ záberu pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
Záber so zmenenou veľkost’ou sa zaznamená do cieľového priečinka ako najnovší súbor.
•
•
•
•
•
Podrobnejšie informácie o funkcii [Image Size] t krok 4 v príručke „Prvé kroky“
Pri videozáznamoch a záznamoch Multi Burst nie je možné menit’ veľkost’.
Pri zmene z malej veľkosti na väčšiu sa kvalita záberu zhorší.
Veľkost’ záberu nemôžete zmenit’ na formát [3:2] ani [16:9].
Pri zmene veľkosti záberu formátu [3:2] alebo [16:9] sa v hornej a dolnej časti záberu zobrazia
čierne pruhy.
(Rotate)
Pootočí statický záber.
Pootočí záber. Postupujte podľa nasledujúcich krokov.
OK
Určí smer pootočenia. Postupujte podľa nasledujúcich
krokov.
Cancel
Zruší pootočenie.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete pootočit’.
2 Pomocou tlačidla MENU zobrazte ponuku.
SK
51
Podrobné informácie o prevádzke nájdete
1 na strane 41
] (Rotate) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle a potom
3 Vyberte možnost’ [
stlačte tlačidlo z.
] pomocou tlačidla v a potom pootočte záber pomocou tlačidiel
4 Vyberte možnost’ [
b/B.
5 Vyberte možnost’ [OK] pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
• Nemôžete otáčat’ uzamknuté chránené zábery, videozáznamy ani zábery typu Multi Burst.
• Môže sa stat’, že sa záber nasnímaný iným zariadením neotočí.
• V závislosti od použitého softvéru sa pri zobrazení záberu na monitore počítača nemusia
akceptovat’ informácie o otočení záberu.
(Divide)
Slúži pre strih videozáznamov alebo pre odstránenie nepotrebných častí
videozáznamov. Funkcia je vhodná pri nedostatočnej kapacite vnútornej pamäte alebo
pamät’ovej karty „Memory Stick Duo“ a je vhodná aj na úpravu videozáznamov, ktoré
chcete priložit’ k e-mailovým správam.
• Súbor pôvodného videozáznamu sa zmaže a jeho číslo sa vynechá. Zostrihané videozáznamy už
nie je možné vrátit’ do pôvodnej podoby.
OK
Postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Cancel
Zruší proces strihu.
Príklad: Strih videozáznamu s číslom 101_0002
Táto čast’ popisuje príklad strihu videozáznamu s číslom 101_0002 a jeho vymazanie v
nasledujúcej konfigurácii súboru.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
1 Rozdelenie scény A.
1
A
B
2
3
101_0002
Rozdelenie
Záznam č. 101_0002 sa rozdelí na záznamy č. 101_0004 a 101_0005.
2 Rozdelenie scény B.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Rozdelenie
Záznam č. 101_0005 sa rozdelí na záznamy č. 101_0006 a 101_0007.
SK
52
Podrobné informácie o prevádzke nájdete
1 na strane 41
3 Vymazanie scén A a B, ak nie sú potrebné.
101_0004
1
101_0007
A
3
2
B
101_0006
Vymazat’
Vymazat’
4 Uchovajú sa len požadované scény.
3
2
Používanie ponuky
1
101_0006
Postup
1 Zobrazte videozáznam, ktorý chcete zostrihat’.
2 Pomocou tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Vyberte možnost’ [
stlačte tlačidlo z.
] (Divide) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle a potom
4 Vyberte možnost’ [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Spustí sa prehrávanie videozáznamu.
5 Stlačte tlačidlo z na požadovanom mieste strihu.
STD
640
Divide
Dividing
Point
10/10
00:00:02
OK
Cancel
Exit
• Ak chcete upravit’ miesto strihu, stlačte tlačidlá [c/C] (snímka vpred/vzad) a upravte
miesto strihu pomocou tlačidiel b/B.
• Ak chcete zmenit’ miesto strihu, vyberte možnost’ [Cancel]. Znova sa spustí prehrávanie
záznamu.
6 Vyberte možnost’ [OK] pomocou tlačidiel v/V a stlačte tlačidlo z.
7 Vyberte možnost’ [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Záznam sa zostrihá.
• K zostrihaným videozáznamom sa priradia nové čísla a potom sa uložia ako najnovšie súbory vo
vybratom priečinku.
• Nasledujúce typy záberov nie je možné strihat’:
– statický záber
– videozáznamy príliš krátke na strih (s dĺžkou max. dve sekundy)
– chránené videozáznamy (str. 48)
(Setup)
Pozri str. 55.
SK
53
Podrobné informácie o prevádzke nájdete
1 na strane 41
Trimming
Ukladá zväčšený záber (t krok 6 v príručke „Prvé kroky“) ako nový súbor.
Trimming
Postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Return
Zruší orezanie.
1 Stlačením tlačidla MENU počas približovania pri prehrávaní zobrazte ponuku.
2 Vyberte možnost’ [Trimming] pomocou tlačidla B na ovládacom tlačidle a potom stlačte
tlačidlo z.
3 Vyberte veľkost’ záberu pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
Záber sa uloží a znovu sa zobrazí pôvodný záber.
• Orezaný záber sa zaznamená do cieľového priečinka ako najnovší súbor, pričom pôvodný súbor
zostane zachovaný.
• Kvalita orezaného záberu sa môže zhoršit’.
• Nie je možné upravit’ veľkost’ záberu na formát [3:2] ani [16:9].
SK
54
Používanie obrazovky Setup
Používanie položiek v ponuke Setup
Pomocou obrazovky Setup môžete zmenit’ predvolené nastavenia.
Tlačidlá v/V/b/B
Prepínač režimu
Tlačidlo z
Tlačidlo MENU
Ovládacie tlačidlo
1 Zapnite fotoaparát.
Používanie obrazovky Setup
2 Pomocou tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Po stlačení tlačidla B na ovládacom tlačidle prejdite na nastavenie
(Setup) a potom znovu stlačte tlačidlo B.
4 Stlačením tlačidiel v/V/b/B na ovládacom tlačidle vyberte položku,
ktorú chcete nastavit’.
Rámček vybratej položky sa zvýrazní žltou farbou.
5 Stlačením tlačidla z otvoríte
možnosti nastavenia.
Ak chcete vypnút’ obrazovku
(Setup), stlačte tlačidlo MENU.
Ak sa chcete vrátit’ do ponuky z obrazovky
(Setup), na ovládacom tlačidle
opakovane stlačte tlačidlo b.
• Stlačením tlačidla spúšte fotoaparát do polovice vypnete obrazovku
režimu snímania.
(Setup) a vrátite sa do
Ak sa ponuka nezobrazí
Po stlačení tlačidla MENU sa zobrazí ponuka
Zrušenie nastavení
(Setup).
(Setup)
Vyberte možnost’ [Cancel] (ak sa zobrazí) a potom stlačte tlačidlo z na ovládacom
tlačidle. Ak sa nezobrazí, znovu nastavte predchádzajúce nastavenie.
• Toto nastavenie sa zachová aj po vypnutí napájania.
SK
55
1
Camera 1
Podrobné informácie o prevádzke nájdete
1 na strane 55
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
AF Mode
Vyberie režim automatického zaostrovania.
Single (S AF)
Automaticky upravuje zaostrenie pri zatlačení a
pridržaní spúšte do polovice. Tento režim je vhodný pri
snímaní statických objektov.
Monitor (M AF)
Automaticky upravuje zaostrenie pred zatlačením a
pridržaním spúšte do polovice. Čas potrebný na
zaostrenie sa v tomto režime skráti.
• Spotreba kapacity batérie môže byt’ rýchlejšia než v režime
[Single].
Continuous (C AF)
Pred čiastočným stlačením a podržaním spúšte sa upraví
zaostrenie a následne pokračuje v úprave zaostrenia aj po
ukončení uzamknutia AF.
Tento režim umožňuje snímat’ pohybujúce sa objekty s
plynulým zaostrením.
• Spotreba batérií môže byt’ väčšia ako v ktoromkoľvek inom
režime AF.
V nastavení [Continuous] (C AF)
• Pri snímaní veľmi rýchlo sa pohybujúcich objektov sa úprava zaostrenia pravdepodobne nestihne
vykonat’.
• Zameriavací rámček zóny AF je nastavený na hodnotu Center AF (str. 35).
• Úprava zaostrenia po dokončení uzamknutia sa nevykoná a indikátor „C AF“ zabliká v
nasledujúcich prípadoch. Fotoaparát pracuje v režime [Monitor].
– Snímanie pri nedostatočných svetelných podmienkach.
– Snímanie s pomalou rýchlost’ou uzávierky.
• Po dosiahnutí zaostrenia nezaznie zvuk uzamknutia.
• Ak v režime samospúšte stlačíte spúšt’ úplne, zaostrenie sa uzamkne.
Digital Zoom
Vyberie režim digitálneho priblíženia. Fotoaparát zväčšuje záber pomocou optického
priblíženia (až 12×). Keď pomer zväčšenia prekročí hodnotu 12×, fotoaparát použije
metódu inteligentného alebo presného digitálneho priblíženia.
Smart
(inteligentné priblíženie)
(
)
Digitálne zväčší záber takmer bez skreslenia. Táto
funkcia nie je dostupná, ak je veľkost’ záberu nastavená
na hodnotu [7M] (DSC-H5), [6M] (DSC-H2) alebo [3:2].
• Maximálna stupnica inteligentného priblíženia je uvedená v
nasledujúcej tabuľke.
SK
56
Precision
(presné digitálne
priblíženie) (
)
Zväčší všetky veľkosti záberov max. 24×, ale zníži sa
kvalita.
Off
Nepoužíva digitálne priblíženie.
Podrobné informácie o prevádzke nájdete
1 na strane 55
Veľkost’ záberu a maximálna stupnica priblíženia použitím funkcie inteligentného priblíženia
DSC-H2
DSC-H5
Maximálna stupnica priblíženia
Maximálna stupnica priblíženia
5M
—
pribl. 14×
3M
pribl. 16×
pribl. 18×
2M
pribl. 20×
pribl. 22×
VGA
pribl. 52×
pribl. 57×
16:9
pribl. 17×
pribl. 19×
Veľkost’
• Ak stlačíte tlačidlo priblíženia, zobrazí sa stupnica priblíženia.
Používanie obrazovky Setup
Strana W tejto čiary predstavuje oblast’ optického
priblíženia a strana T oblast’ digitálneho priblíženia
Indikátor so stupnicou priblíženia
• Maximálna stupnica priblíženia v režime inteligentného či presného priblíženia zahŕňa stupnicu
optického priblíženia.
• Pri používaní funkcie digitálneho priblíženia sa nezobrazí zameriavací rámček zóny AF. Indikátor
,
alebo
bliká a funkcia automatického zaostrenia AF zaostruje prioritne na objekty
nachádzajúce sa blízko stredového rámčeka.
• Pri používaní funkcie inteligentného priblíženia dochádza k zhoršeniu kvality zobrazenia na
displeji. Tento jav však nemá žiadny vplyv na nasnímaný záznam.
Function Guide
Pri používaní fotoaparátu sa zobrazujú pokyny rozličných funkcií.
On
Zobrazí sa sprievodca funkciami.
Off
Sprievodca funkciami sa nezobrazí.
Red Eye Reduction
Potláča efekt červených očí pri snímaní s
bleskom. Spôsob vkladania vyberte pred
snímaním.
SK
57
Podrobné informácie o prevádzke nájdete
1 na strane 55
On (
)
Potláča efekt červených očí.
• Pred snímaním záberu blesk dvakrát alebo viackrát blysne.
Off
Nepoužíva funkciu potlačenia efektu červených očí.
• Keďže do kliknutia spúšte uplynie asi sekunda, držte fotoaparát pevne zovretý v rukách, aby ste
nenasnímali roztrasený záber. Tiež dbajte na to, aby sa snímaný objekt nepohyboval.
• Redukcia efektu červených očí nemusí priniest’ požadovaný efekt v závislosti od individuálnych
rozdielov, vzdialenosti snímaného objektu, ak objekt nezaregistroval predbežný záblesk a pod.
AF Illuminator
Iluminátor AF osvetľuje snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie
v nedostatočných svetelných podmienkach.
Iluminátor AF emituje červené svetlo, čím fotoaparátu uľahčuje zaostrenie pri stlačení
a pridržaní spúšte do polovice, kým sa proces zaostrenia úplne dokončí. Počas tejto
operácie sa zobrazí indikátor ON .
Auto
Používa iluminátor AF.
Off
Nepoužíva iluminátor AF.
• Ak sa použitím iluminátora AF objekt dostatočne nenasvieti z dôvodu značnej vzdialenosti
snímaného objektu, alebo ak je objekt málo kontrastný, zaostrenie nebude úspešné. (Vzdialenost’
pribl. do 2,7 m (priblíženie: W)/2,6 m (priblíženie: T) sa odporúča).
• Zaostrovanie prebieha, pokiaľ iluminátor AF osvetľuje snímaný objekt, aj keď svetlo dopadá
nepatrne mimo strednej časti snímaného objektu.
• Keď je nastavená funkcia ručného zaostrenia (str. 35), iluminátor AF nefunguje.
• Zameriavací rámček zóny AF sa nezobrazí. Indikátor
,
alebo
bliká a funkcia
automatického zaostrenia AF zaostruje prioritne na objekty nachádzajúce sa blízko stredového
rámčeka.
• Iluminátor AF nefunguje, ak je v režime výberu scény vybratý režim
(Twilight) alebo
(Landscape) alebo keď funkcia [Conversion Lens] nie je nastavená do polohy [Off].
• Iluminátor AF vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Aj keď používanie tohto svetla nepredstavuje
žiadne riziko ohrozenia zdravia, neodporúča sa priamo a zblízka pozerat’ do žiariča iluminátora
AF.
Auto Review
Zobrazí nasnímaný obraz ihneď na displeji približne dve sekundy po nasnímaní
statického záberu.
On
Aktivuje sa funkcia automatického zobrazovania.
Off
Zruší sa používanie funkcie automatického
zobrazovania.
• Ak v tomto časovom intervale stlačíte spúšt’ do polovice, zaznamenaný záber zmizne a bude
možné ihneď zaznamenat’ ďalší záber.
SK
58
2
Camera 2
Podrobné informácie o prevádzke nájdete
1 na strane 55
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
Expanded Focus
V režime ručného zaostrenia sa stredová oblast’ obrazovky dvojnásobne zväčší.
On
Dvojnásobne sa zväčší.
Off
Nezväčší sa.
Flash Sync.
Vyberte načasovanie blikania blesku.
Toto nastavenie používajte pri bežnej prevádzke. Keďže
blesk zabliká hneď po stlačení spúšte, táto funkcia vám
umožní priblížit’ okamih odfotenia k okamihu stlačenia
spúšte.
Rear (REAR)
Používa sa pre pohyblivé objekty a pod., keďže blesk
zabliká tesne pred zavretím uzávierky, čo umožňuje
zobrazit’ prúd svetla alebo pretrvávajúci vnem objektu.
Používanie obrazovky Setup
Front
Informácie o funkcii [Rear]
• Ak je rýchlost’ uzávierky príliš vysoká, účinok nastavenia funkcie [Rear] nemusí byt’ dostupný.
• Ak je vybratá funkcia potlačenia efektu červených očí, účinok potlačenia efektu červených očí sa
nemusí prejavit’ pri pomalších rýchlostiach uzávierky.
SK
59
Podrobné informácie o prevádzke nájdete
1 na strane 55
STEADY SHOT
Vyberie režim stabilizovaného záberu.
Shooting
Aktivuje funkciu stabilizovaného záberu pri polovičnom
stlačení tlačidla spúšte.
Continuous
Vždy aktivuje funkciu stabilizovaného záberu. Môžete
stabilizovat’ aj tie zábery, ktoré sú priblížené na veľkú
vzdialenost’.
• Spotreba kapacity batérie je rýchlejšia než v režime
[Shooting].
• Pri snímaní videozáznamov sa aktivuje nastavenie [Continuous], aj keď vyberiete nastavenie
[Shooting].
• Funkciu stabilizovaného záberu môžete vypnút’ použitím tlačidla
(STEADY SHOT), keď
prepínač režimu nie je nastavený v polohe
. (t krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
• Funkcia stabilizovaného záberu nemusí fungovat’ správne v nasledujúcich prípadoch.
– Ak s fotoaparátom príliš trasiete.
– Keď je rýchlost’ uzávierky príliš pomalá, napr. pri snímaní nočných kompozícií.
Conversion Lens
Používa sa na dosiahnutie optimálneho zaostrenia pri nasadení prídavného
konverzného objektívu (nedodáva sa). Nasaďte dodávaný medzikrúžok na tienidlo a
potom nasaďte konverzný objektív.
Close-up (
Tele (
Wide (
Off
)
)
Pri nasadení objektívu na detailné snímanie veľmi
blízkych objektov.
Pri nasadení konverzného teleobjektívu.
)
Pri nasadení širokouhlého konverzného objektívu.
Ak nie je nasadený žiadny prídavný objektív.
• Pri používaní vstavaného blesku môže byt’ svetlo blesku blokované, čo spôsobí, že v zábere sa
objaví tieň.
• Oblast’, v ktorej je možné vykonávat’ priblíženie, je limitovaná.
• Oblast’, v ktorej je možné vykonávat’ zaostrenie, je limitovaná.
• Podrobné informácie nájdete v príručke dodanej s konverzným objektívom.
SK
60
Internal Memory Tool Podrobné informácie o prevádzke nájdete
1 na strane 55
Táto položka sa nezobrazí, ak je vložená pamät’ová karta „Memory Stick Duo“.
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
Format
Naformátuje vnútornú pamät’.
• Nezabudnite, že formátovanie nenávratne vymaže všetky údaje z pamät’ovej karty vrátane
chránených záberov.
OK
Postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Cancel
Zruší formátovanie karty.
Používanie obrazovky Setup
1 Vyberte možnost’ [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte
tlačidlo z.
Zobrazí sa správa „All data in internal memory will be erased Ready?“ (Vymažú sa
všetky údaje vo vnútornej pamäti. Použit’ funkciu?).
2 Vyberte možnost’ [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Formátovanie karty sa dokončilo.
SK
61
Memory Stick Tool
Podrobné informácie o prevádzke nájdete
1 na strane 55
Táto položka sa zobrazí len vtedy, ak je vložená pamät’ová karta „Memory Stick Duo“.
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
Format
Naformátuje pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“. Komerčne dostupné pamät’ové
karty „Memory Stick Duo“ sú už naformátované a je ich možné začat’ okamžite
používat’.
• Nezabudnite, že formátovanie nenávratne vymaže všetky údaje na karte „Memory Stick Duo“
vrátane chránených záznamov.
OK
Postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Cancel
Zruší formátovanie karty.
1 Vyberte možnost’ [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte
tlačidlo z.
Zobrazí sa správa „All data in Memory Stick will be erased Ready?“ (Vymažú sa všetky
údaje z pamät’ovej karty Memory Stick. Použit’ funkciu?).
2 Vyberte možnost’ [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Formátovanie karty sa dokončilo.
Create REC. Folder
Vytvorí priečinok na ukladanie záberov na karte „Memory Stick Duo“.
OK
Postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Cancel
Zruší proces vytvárania priečinka.
1 Vyberte možnost’ [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte
tlačidlo z.
Zobrazí sa obrazovka na vytvorenie priečinka.
Create REC. Folder
Creating REC. folder
102MSDCF
Ready?
OK
Cancel
2 Vyberte možnost’ [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Vytvorí sa nový priečinok. Označenie bude o jedno číslo vyššie ako najvyššie číslo
naposledy vytvoreného priečinka. Nový priečinok sa stane cieľovým priečinkom pre
ukladanie záberov.
• Podrobnejšie informácie o priečinkoch – pozrite str. 47.
• Ak nevytvoríte nový priečinok, ako cieľový priečinok na ukladanie záberov sa nastaví priečinok
101MSDCF.
• Priečinky môžete vytvárat’ až do označenia 999MSDCF.
SK
62
Podrobné informácie o prevádzke nájdete
1 na strane 55
• Snímané zábery sa ukladajú do novovytvoreného priečinka, kým nevytvoríte alebo nevyberiete
iný priečinok.
• Pomocou ponuky fotoaparátu nemôžete priečinok odstránit’. Ak chcete priečinok odstránit’,
použite počítač atď.
• Do jedného priečinka je možné uložit’ až 4 000 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa
automaticky vytvorí nový priečinok.
• Ak chcete získat’ podrobné informácie, pozrite čast’ Cieľové priečinky pre ukladanie záberov a
názvy súborov (str. 77).
Change REC. Folder
Zmení aktuálne používaný priečinok na ukladanie záberov.
Postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Cancel
Zruší zmenu priečinka na ukladanie záberov.
Používanie obrazovky Setup
OK
1 Vyberte možnost’ [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte
tlačidlo z.
Zobrazí sa obrazovka na výber priečinka.
Select REC. Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 0
Created:
2006 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
BACK/NEXT
2 Vyberte požadovaný priečinok pomocou tlačidiel b/B a možnost’ [OK] pomocou tlačidla
v a potom stlačte tlačidlo z.
• Priečinok 100MSDCF nie je možné vybrat’ ako cieľový priečinok na ukladanie záberov.
• Nasnímané zábery nemôžete presunút’ do iného priečinka.
Copy
Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“.
OK
Postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Cancel
Zruší kopírovanie.
1 Vložte pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“, ktorá má kapacitu 32 MB alebo väčšiu.
2 Vyberte možnost’ [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte
tlačidlo z.
Zobrazí sa správa „All data in internal memory will be copied Ready?“ (Skopírujú sa
všetky údaje z vnútornej pamäte. Použit’ funkciu?).
SK
63
Podrobné informácie o prevádzke nájdete
1 na strane 55
3 Vyberte možnost’ [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Spustí sa kopírovanie.
Copying
102_COPY
• Používajte úplne nabitú batériu typu Ni-MH alebo siet’ový adaptér (nedodáva sa). Ak sa pokúsite
skopírovat’ obrazové súbory a vložené batérie už majú nízku kapacitu, môže sa stat’, že batérie sa
úplne vybijú a neskopírujú sa všetky súbory, resp. môže sa poškodit’ údajová štruktúra niektorých
súborov.
• Nie je možné kopírovat’ jednotlivé zábery.
• Pôvodné zábery zostanú vo vnútornej pamäti aj po skopírovaní. Ak chcete vymazat’ obsah
vnútornej pamäte, vyberte pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“ po dokončení kopírovania,
potom vykonajte príkaz [Format] v nástroji
(Internal Memory Tool) (str. 61).
• Nie je možné vybrat’ priečinok, ktorý bol skopírovaný na pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Značka
(poradie tlače) sa ani pri kopírovaní údajov neprenáša.
SK
64
1
Setup 1
Podrobné informácie o prevádzke nájdete
1 na strane 55
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
LCD Backlight (iba typ DSC-H5)
Umožňuje zvolit’ intenzitu podsvietenia LCD, keď používate fotoaparát napájaný
batériami.
Bright
Zosvetlí podsvietenie displeja.
Normal
• Nastavenia je možné taktiež zmenit’ dlhším stlačením tlačidla
(prepínanie zobrazenia
displeja). (t krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
• Výberom položky [Bright] sa rýchlejšie spotrebuje kapacita batérií.
Používanie obrazovky Setup
EVF Backlight
Nastavuje jas podsvietenia hľadáčika.
Bright
Zosvetlí podsvietenie displeja.
Normal
• Nastavenia je možné taktiež zmenit’ dlhším stlačením tlačidla
(prepínanie zobrazenia
displeja). (t krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
• Výberom položky [Bright] sa rýchlejšie spotrebuje kapacita batérií.
Beep
Táto funkcia určuje zvuky, ktoré fotoaparát vydáva počas činnosti.
Shutter
Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte.
On
Zvuk zaznie po stlačení ovládacieho tlačidla/spúšte.
Off
Vypnutie pípania/zvuku spúšte.
Language
Vyberie jazyk, v ktorom sa na displeji budú objavovat’ položky ponuky, varovania a
oznámenia.
SK
65
Podrobné informácie o prevádzke nájdete
1 na strane 55
Initialize
Inicializuje nastavenie predvolených hodnôt.
OK
Postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Cancel
Zruší vynulovanie.
1 Vyberte možnost’ [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte
tlačidlo z.
Zobrazí sa správa „Initialize all settings Ready?“ (Inicializácia nastavení. Použit’
funkciu?).
2 Vyberte možnost’ [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Nastavenia sa prepíšu na predvolené hodnoty.
• Dozrite na to, aby počas vynulovania nebolo prerušené napájanie fotoaparátu.
SK
66
2
Setup 2
Podrobné informácie o prevádzke nájdete
1 na strane 55
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
File Number
Určí metódu priraďovania čísel súborov k záberom.
Postupne priraďuje súvislý rad čísel k súborom, aj keď ste
medzitým vymenili pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo“ alebo zmenili cieľový priečinok. (Ak sa na
vymenenej karte „Memory Stick Duo“ nachádza súbor s
vyšším číslom, než bolo posledné priradené číslo, k
ďalšiemu súboru sa priradí číslo o jedno vyššie než je
číslo na vymenenej pamät’ovej karte.)
Reset
Začne číslovat’ súbory od čísla 0001 pri zmene priečinka.
(Ak priečinok pre ukladanie záznamu obsahuje nejaký
súbor, priradí sa k novému súboru číslo o jedno vyššie
než je posledné číslo súboru.)
Používanie obrazovky Setup
Series
USB Connect
Prepína režim USB pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo tlačiarni kompatibilnej
so štandardom PictBridge pomocou kábla USB.
PictBridge
Pripojí fotoaparát k tlačiarni kompatibilnej so
štandardom PictBridge (str. 88).
PTP
Ak je nastavený protokol [PTP] (Picture Transfer
Protocol) a fotoaparát je pripojený k počítaču, skopírujú
sa do počítača zábery z aktuálneho priečinka vo
fotoaparáte. (Kompatibilné so systémom Windows XP a
Mac OS X.)
Mass Storage
Vytvorí sa spojenie Mass Storage medzi fotoaparátom a
počítačom alebo iným zariadením USB (str. 73).
Auto
Fotoaparát automaticky rozpozná a nastaví komunikáciu
s počítačom alebo tlačiarňou kompatibilnou so
štandardom PictBridge (str. 73 a 88).
• Ak pri nastavení [Auto] nie je možné prepojit’ fotoaparát s
tlačiarňou kompatibilnou so štandardom PictBridge,
zmeňte nastavenie na [PictBridge].
• Ak pri nastavení [Auto] nie je možné prepojit’ fotoaparát s
počítačom alebo iným zariadením USB, zmeňte nastavenie
na [Mass Storage].
SK
67
Podrobné informácie o prevádzke nájdete
1 na strane 55
Video Out
Nastaví výstupný videosignál podľa systému kódovania farieb v televízore pripojeného
obrazového zariadenia. Rozličné krajiny a regióny používajú rozličné systémy
kódovania farieb v televízore. Ak chcete zobrazit’ obrázky, pomocou informácií
(str. 95) skontrolujte systém kódovania farieb v televízore krajiny alebo regiónu, v
ktorej sa fotoaparát používa.
NTSC
Nastaví výstupný videosignál podľa normy NTSC
(napr. pre USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstupný videosignál podľa normy PAL
(napr. Európa).
Clock Set
Nastaví dátum a čas.
SK
68
OK
Vyberte možnost’ [OK] pomocou tlačidla v na
ovládacom tlačidle a potom stlačte tlačidlo z. Potom
postupujte podľa návodu v časti Nastavenie dátumu a
času (t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
Cancel
Zruší nastavenie času.
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným
operačným systémom Windows
Bližšie informácie o práci s počítačom
Macintosh nájdete v časti „Práca s
počítačom Macintosh“ (str. 85).
Táto čast’ popisuje obsah anglickej
verzie.
Najprv nainštalujte softvér (dodáva sa) (str. 71)
Práca s počítačom
Kopírovanie záberov do počítača (str. 72)
Zobrazenie záberov na monitore počítača
Práca so zábermi použitím programu „Cyber-shot Viewer“ (str. 80)
•Zobrazenie záberov uložených na vašom počítači
•Prezeranie fotografií usporiadaných podľa dátumu
•Úprava záberov
Tlač záberov
SK
69
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom
sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (nainštalovaný vopred): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP
Home Edition alebo Windows XP
Professional
• Fungovanie nie je zaistené v prostredí
umožňujúcom spustenie viacerých
operačných systémov alebo v prípade, ak
sú tieto operačné systémy aktualizáciou
operačného systému spomenutého
vyššie.
Konektor USB: štandardne k dispozícii
Odporúčané prostredie pre
používanie programu „Cybershot Viewer“
OS (nainštalovaný vopred): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP
Home Edition alebo Windows XP
Professional
Zvuková karta: 16-bitová stereofónna
zvuková karta s reproduktormi
Procesor/pamät’: Pentium III 500 MHz
alebo rýchlejší, 128 MB pamäte RAM
alebo viac (odporúča sa: Pentium III
800 MHz alebo rýchlejší a 256 MB
pamäte RAM alebo viac
Pevný disk: potrebné miesto na disku pre
inštaláciu – 200 MB alebo viac
Displej:
rozlíšenie obrazovky 800 × 600 bodov
alebo viac
Farby – hodnota High Color (16-bitová
farba, 65 000 farieb) alebo vyššia
SK
70
Informácie o pripojení
fotoaparátu k počítaču
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak sú pripojené viac než dve zariadenia
USB k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého zo zariadení (vrátane
tohto fotoaparátu) nie je zaručené – závisí
od typu použitého zariadenia USB.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
rozbočovač USB.
• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím
rozhrania USB kompatibilného s rozhraním
Hi-Speed USB (kompatibilné s rozhraním
USB 2.0) umožňuje rýchlejší prenos
(vysokorýchlostné prenosy), pretože tento
fotoaparát je kompatibilný s technológiou
Hi-Speed USB (kompatibilné s rozhraním
USB 2.0).
• Pri prepájaní USB s počítačom sú dostupné
tri režimy: [Auto] (predvolené nastavenie),
[Mass Storage] a [PTP]. V tejto časti sa ako
príklady uvádzajú režimy [Auto] a [Mass
Storage]. Podrobnejšie informácie o [PTP]
nájdete na str. 67.
• Po obnovení systému po režime odstavenia
alebo spánku sa nemusí ihneď obnovit’
komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom.
Inštalácia softvéru (dodáva sa)
Softvér (dodáva sa) môžete
nainštalovat’ podľa nasledovného
postupu:
• Ak používate systém Windows 2000/Me,
nepripájajte fotoaparát k počítaču pred
inštaláciou.
• V systéme Windows 2000/XP sa prihláste s
oprávnením správcu.
• Po inštalácii dodaného softvéru sa
automaticky nainštaluje ovládač USB.
1 Zapnite počítač a vložte disk
CD-ROM (dodáva sa) do
jednotky CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka s ponukou
inštalácie.
3 Zvoľte požadovaný jazyk a
potom kliknite na tlačidlo [Next]
(Ďalej).
Zobrazí sa obrazovka „License
Agreement“ (Licenčná zmluva).
Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak
súhlasíte s podmienkami licenčnej
zmluvy, vyberte prepínač vedľa
možnosti [I accept the terms of the
license agreement] (Súhlasím s
podmienkami licenčnej zmluvy) a
kliknite na tlačidlo [Next].
4 Postupujte podľa inštrukcií na
Práca s počítačom
obrazovke a dokončite
inštaláciu.
Keď sa zobrazí výzva na
reštartovanie počítača, reštartujte
počítač podľa inštrukcií na
obrazovke.
• Ak sa tak nestane, kliknite dvakrát na
ikonu
(My Computer) t
(CYBERSHOTSOFT).
5 Po dokončení inštalácie vyberte
disk CD-ROM.
2 Kliknite na tlačidlo [Install].
Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup
Language“ (Výber jazyka inštalácie).
SK
71
Kopírovanie záberov do počítača
Táto čast’ popisuje ako príklad postup
pri práci s počítačom so systémom
Windows.
Zábery môžete kopírovat’ z fotoaparátu
do počítača nižšie uvedeným spôsobom.
Počítač so zásuvkou pre
pamät’ovú kartu „Memory
Stick“
2 Do fotoaparátu vložte
dostatočne nabité niklo-metalhybridové batérie alebo zapojte
fotoaparát do elektrickej siete
pomocou siet’ového adaptéra
(nedodáva sa).
Z fotoaparátu vyberte pamät’ovú kartu
„Memory Stick Duo“ a vložte ju do
adaptéra pre karty Memory Stick Duo.
Vložte adaptér pre karty Memory Stick
Duo do počítača a skopírujte zábery.
V prípade, že karta „Memory Stick PRO
Duo“ nebola rozpoznaná, pozrite
str. 105.
Počítač bez zásuvky pre
pamät’ovú kartu „Memory
Stick“
Skopírujte zábery podľa krokov 1 až 4 na
str. 72 až 76.
• Ak používate systém Windows 2000/Me,
nainštalujte dodaný softvér ešte pred
spustením procesu. Ak používate systém
Windows XP, táto inštalácia nie je potrebná.
• Obrazovky zobrazené v tejto časti sú
príkladmi kopírovania záberov z karty
„Memory Stick Duo“.
• Keď kopírujete zábery do počítača a
fotoaparát je napájaný z batérií,
kopírovanie sa môže prerušit’ alebo
obrazové súbory sa môžu poškodit’, ak sa
batérie predčasne vybijú.
3 Pomocou tlačidla
Krok 1: Príprava
fotoaparátu a počítača
1 Vložte pamät’ovú kartu
„Memory Stick Duo“ s
nasnímanými zábermi do
fotoaparátu.
• Pri kopírovaní záberov vo vnútornej
pamäti nie je tento krok potrebný.
SK
72
fotoaparát a počítač.
zapnite
Krok 2: Prepojenie
fotoaparátu a počítača
2 Do konektora
(USB)
Kábel USB
1 Do konektora USB
Krok 3-A: Kopírovanie
záberov do počítača
• Ak používate systém Windows 2000/Me,
postupujte podľa návodu v časti „Krok 3-B:
Kopírovanie záberov do počítača“ na str. 75.
• Ak používate systém Windows XP a
nezobrazí sa automaticky obrazovka so
sprievodcom, postupujte podľa návodu v
časti „Krok 3-B: Kopírovanie záberov do
počítača“ na str. 75.
Táto čast’ popisuje príklad kopírovania
záberov do priečinka „My Documents“
(Moje dokumenty).
1 Po vytvorení pripojenia USB v
„USB Mode Mass Storage“ sa zobrazí
na displeji fotoaparátu.
USB Mode
Mass Storage
Memory Stick
Switch on
Práca s počítačom
• V systéme Windows XP sa na pracovnej
ploche zobrazí sprievodca funkciou
AutoPlay.
kroku 2 kliknite na možnost’
[Copy pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard]
(Kopírovat’ snímky do priečinka
na tomto počítači pomocou
Sprievodcu skenermi a
fotoaparátmi od spoločnosti
Microsoft) t [OK], keď sa na
ploche automaticky zobrazí
obrazovka so sprievodcom.
Indikátory
prístupu*
MENU
Keď sa prepojenie USB realizuje
prvýkrát, počítač automaticky spustí
program používaný na rozpoznanie
fotoaparátu. Chvíľku počkajte.
* Počas komunikácie sú indikátory prístupu
červené. Nepracujte s počítačom, pokiaľ
indikátory nezbelejú.
• Ak sa možnost’ „USB Mode Mass Storage“
nezobrazí, nastavte položku [USB Connect]
na možnost’ [Mass Storage] (str. 67).
1
2
Zobrazí sa obrazovka „Scanner and
Camera Wizard“ (Sprievodca
skenermi a fotoaparátmi).
SK
73
2 Kliknite na tlačidlo [Next].
Zobrazia sa zábery uložené na
pamät’ovej karte „Memory Stick
Duo“.
• Ak nie je vložená žiadna pamät’ová
karta „Memory Stick Duo“, zábery sa
objavia vo vnútornej pamäti.
4 Zadajte názov kopírovaných
súborov a cieľový priečinok,
potom kliknite na tlačidlo [Next]
(Ďalej).
1
3 Kliknite na začiarkavacie
políčko neželaných záberov a
zrušte začiarknutie, aby sa tieto
zábery nenakopírovali, a potom
kliknite na tlačidlo [Next]
(Ďalej).
1
2
Spustí sa kopírovanie záberov. Po
dokončení sa zobrazí obrazovka
„Other Options“ (Ďalšie možnosti).
• Táto čast’ popisuje príklad kopírovania
záberov do priečinka „My Documents“
(Moje dokumenty).
5 Kliknutím začiarknite prepínač
2
Zobrazí sa obrazovka „Picture Name
and Destination“ (Názov a
umiestnenie obrázkov).
vedľa možnosti [Nothing. I'm
finished working with these
pictures] (Nevykonat’ nič. Práca
s obrázkami je ukončená) a
kliknite na tlačidlo [Next]
(Ďalej).
1
2
Zobrazí sa hlásenie „Completing the
Scanner and Camera Wizard“
(Sprievodca skenermi a fotoaparátmi
dokončuje prácu).
SK
74
6 Kliknite na tlačidlo [Finish]
(Dokončit’).
Zatvorí sa obrazovka so
sprievodcom.
• Ak chcete pokračovat’ v kopírovaní
ďalších záberov, odpojte kábel USB
(str. 77). Potom postupujte podľa návodu
v časti „Krok 2: Prepojenie fotoaparátu a
počítača“ na str. 73.
Krok 3-B: Kopírovanie
záberov do počítača
2 Dvakrát kliknite na priečinok
obsahujúci obrazové súbory,
ktoré chcete skopírovat’.
Potom kliknite pravým tlačidlom
myši na názov obrazového
súboru a v kontextovej ponuke
vyberte príkaz [Copy]
(Kopírovat’).
1
2
Táto čast’ popisuje príklad kopírovania
záberov do priečinka „My Documents“
(Moje dokumenty).
1 Dvakrát kliknite na položky [My
Práca s počítačom
• V systéme Windows XP postupujte podľa
návodu v časti „Krok 3-A: Kopírovanie
záberov do počítača“ na str. 73.
• Podrobnejšie informácie o cieľových
priečinkoch pre ukladanie obrazových
súborov nájdete na str. 77.
Computer] (Tento počítač) t
[Removable Disk] (Vymeniteľný
disk) t [DCIM].
• Ak sa nezobrazí ikona „Removable
Disk“ (Vymeniteľný disk), pozrite
str. 103.
SK
75
3 Dvakrát kliknite na priečinok
[My Documents] (Moje
dokumenty). Potom kliknite
pravým tlačidlom myši do okna
„My Documents“ (Moje
dokumenty) a v kontextovej
ponuke vyberte príkaz [Paste]
(Prilepit’).
Krok 4: Zobrazenie
záberov na monitore
počítača
Táto čast’ popisuje postup zobrazenia
kopírovaných záberov z priečinka „My
Documents“ (Moje dokumenty).
1 Kliknite na ponuku [Start]
(Štart) t [My Documents] (Moje
dokumenty).
1
2
2
Obrazové súbory sa skopírujú do
priečinka „My Documents“ (Moje
dokumenty).
• Ak sa pokúsite skopírovat’ záber do
priečinka, ktorý už obsahuje súbor s
rovnakým názvom, zobrazí sa výzva na
potvrdenie prepísania existujúceho
súboru. Ak existujúci obrazový súbor
prepíšete novým, pôvodný súbor sa
vymaže. Ak chcete skopírovat’ obrazový
súbor do počítača bez prepísania
druhého, zmeňte názov súboru na iný
názov a potom súbor skopírujte.
Pamätajte však, že ak zmeníte názov
súboru (str. 79), je možné, že tento záber
už nebudete môct’ prehrat’ na vašom
fotoaparáte.
1
Zobrazí sa obsah priečinka „My
Documents“ (Moje dokumenty).
• Ak nepoužívate operačný systém
Windows XP, na pracovnej ploche
dvakrát kliknite na ikonu [My
Documents] (Moje dokumenty).
2 Dvakrát kliknite na požadovaný
obrazový súbor.
Záber sa zobrazí.
SK
76
Zrušenie pripojenia USB
Vykonajte nižšie uvedené kroky vždy
predtým, ako:
• odpájate kábel USB,
• vyberáte pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo“,
• vkladáte do fotoaparátu pamät’ovú kartu
„Memory Stick Duo“ po skopírovaní
záberov z vnútornej pamäte,
• vypínate fotoaparát.
Cieľové priečinky pre
ukladanie záberov a
názvy súborov
Súbory záberov nasnímaných
fotoaparátom sú na karte „Memory
Stick Duo“ zoskupené do priečinkov.
Príklad: prezeranie obsahu
priečinkov v systéme Windows XP
x Pre systémy Windows 2000/
Me/XP
1 Dvakrát kliknite na ikonu
úloh (vedľa hodín).
na paneli
Práca s počítačom
Kliknite dvakrát sem
2 Kliknite na možnosti
[Stop].
(Sony DSC) t
3 V okne pre potvrdenie potvrďte
zariadenie, potom kliknite na tlačidlo
[OK].
4 Kliknite na tlačidlo [OK].
Zariadenie sa odpojí.
• Pre používateľov operačného systému
Windows XP nie je krok 4 potrebný.
A Priečinok obsahujúci súbory záberov
nasnímaných fotoaparátom bez funkcie
vytvárania priečinkov
B Priečinok obsahujúci súbory záberov
nasnímaných týmto fotoaparátom
Ak neboli vytvorené žiadne nové
súbory, toto sú existujúce priečinky:
– „Memory Stick Duo“; len „101MSDCF“
– Vnútorná pamät’; len „101_SONY“
• Žiadne zábery nie je možné nahrat’ do
priečinka „100MSDCF“. Zábery v týchto
priečinkoch sú k dispozícii len na zobrazenie.
• Žiadne zábery nie je možné nahrat’ ani
prehrat’ do priečinka „MISC“.
SK
77
• K obrazovým súborom sú priraďované názvy
nasledujúcim spôsobom: ssss
predstavuje akékoľvek číslo od 0001 do
9999. Numerické časti názvu súboru
videozáznamu nasnímaného v režime
videozáznamu a príslušného obrazového
súboru registra sú totožné.
– Súbory statických záberov:
DSC0ssss.JPG
– Súbory videozáznamov:
MOV0ssss.MPG
– Obrazové súbory registra sa
zaznamenávajú pri snímaní
videozáznamov: MOV0ssss.THM
• Podrobnejšie informácie o priečinkoch
nájdete na str. 47 a 62.
SK
78
Prezeranie obrazových súborov uložených v počítači pomocou
fotoaparátu (použitím pamät’ovej karty „Memory Stick Duo“)
Táto čast’ popisuje ako príklad postup
pri práci s počítačom so systémom
Windows.
Ak sa obrazový súbor, ktorý ste
skopírovali do počítača, už nenachádza
na karte „Memory Stick Duo“, môžete si
tento súbor znovu prezriet’ na
fotoaparáte, ak ho skopírujete z počítača
na pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo“.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite
na obrazový súbor, potom
kliknite na možnost’ [Rename]
(Premenovat’). Zmeňte názov
súboru na „DSC0ssss“.
2 Skopírujte obrazový súbor na
pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo“ takto:
1Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnost’ [Copy] (Kopírovat’).
2Dvakrát kliknite na možnost’
[Removable Disk] (Vymeniteľný
disk) alebo [Sony MemoryStick] v
okne [My Computer] (Tento
počítač).
Práca s počítačom
• Pokiaľ sa nezmenil názov súboru zvolený
fotoaparátom, krok 1 môžete vynechat’.
• V závislosti od veľkosti snímky je možné, že
sa niektoré zábery nedajú opätovne zobrazit’.
• Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom
alebo ak bol nasnímaný vo fotoaparáte iného
typu, ako je váš prístroj, prehranie súboru
pomocou fotoaparátu nie je zaručené.
• Pokiaľ ešte nemáte žiadny priečinok, najprv
vytvorte nový priečinok pomocou
fotoaparátu (str. 62) a následne skopírujte
obrazový súbor.
• Ak sa zobrazí výzva vyžadujúca
potvrdenie prepísania, zadajte iné číslo.
• V závislosti od nastavení počítača sa
môže zobrazit’ aj prípona súboru. Touto
príponou je JPG pre statické zábery a
MPG pre videozáznamy. Príponu súboru
nemeňte.
3Pravým tlačidlom myši kliknite na
priečinok [sssMSDCF] v
priečinku [DCIM] a kliknite na
príkaz [Paste] (Prilepit’).
• Položky sss reprezentujú
akékoľvek číslo z intervalu 100 až 999.
Do polí ssss zadajte číslo od
0001 do 9999.
1
2
SK
79
Použitie programu „Cyber-shot
Viewer“ (dodáva sa)
Využitím tohto softvéru môžete
pracovat’ so statickými zábermi a
videozáznamami viac ako doposiaľ.
Táto čast’ sumarizuje program „Cybershot Viewer“ a poskytuje základné
inštrukcie.
Ukončenie programu „Cybershot Viewer“
Kliknite na tlačidlo
v pravom
hornom rohu obrazovky.
Základné inštrukcie
Prehľad programu
„Cyber-shot Viewer“
Pomocou programu „Cyber-shot
Viewer“ môžete:
• Importovat’ zábery z fotoaparátu a zobrazit’
ich na monitore.
• Usporiadat’ a zobrazit’ zábery na počítači
podľa dátumu ich vyhotovenia.
• Retušovat’, vytlačit’ a odoslat’ statické
zábery ako prílohy elektronickej pošty,
zmenit’ dátum vyhotovenia záberu atď.
• Podrobnejšie informácie o programe
„Cyber-shot Viewer“ nájdete v položke
Help.
Položku Help otvoríte kliknutím na
ponuku [Start] (Štart) t [Programs]
(Programy) (v systéme Windows XP,
[All Programs] (Všetky programy)) t
[Sony Picture Utility] t [Help]
(Pomocník) t [Cyber-shot Viewer].
Spustenie a ukončenie
programu „Cyber-shot
Viewer“
Spustenie programu „Cybershot Viewer“
Na pracovnej ploche dvakrát kliknite na
ikonu
(Cyber-shot Viewer).
Alebo v ponuke Štart: Kliknite na
tlačidlo [Start] (Štart) t [Programs]
(Programy) (v systéme Windows XP,
[All Programs] (Všetky programy)) t
[Sony Picture Utility] t [Cyber-shot
Viewer].
SK
80
Nasledujúcim postupom môžete
importovat’ a zobrazit’ zábery z
fotoaparátu.
Importovanie záberov
1 Uistite sa, že je funkcia „Media
Check Tool“* aktívna.
* „Media Check Tool“ je program, ktorý
automaticky rozpozná a importuje
zábery, ak je vložená karta „Memory
Stick“, alebo ak je pripojený fotoaparát.
Vyhľadajte ikonu
(Media Check
Tool) na paneli s úlohami.
• Ak nenájdete ikonu
: Kliknite na
položky [Start] (Štart) t [Programs]
(Programy) (v systéme Windows XP, [All
Programs] (Všetky programy)) t [Sony
Picture Utility] t [Cyber-shot Viewer]
t [Tools] (Nástroje) t [Media Check
Tool].
2 Pripojte fotoaparát k počítaču
pomocou kábla USB.
Po automatickom rozoznaní
fotoaparátu sa zobrazí obrazovka
[Import Images] (Importovat’
zábery).
3 Importujte zábery.
Kliknutím na tlačidlo [Import]
spustite import záberov.
1 Prezeranie importovaných
záberov
Po dokončení importu sa spustí
program „Cyber-shot Viewer“.
Zobrazia za miniatúry
importovaných záberov.
Práca s počítačom
• Ak použijete zásuvku pre pamät’ovú
kartu „Memory Stick“, najprv sa pozrite
na str. 72.
• Ak sa v systéme Windows XP zobrazí
okno sprievodcu funkciou AutoPlay,
zatvorte ho.
Prezeranie záberov
• Priečinok „My pictures“ (Obrázky) je
nastavený ako predvolený priečinok v
položke „Viewed folders“.
• Dvakrát kliknite na miniatúru a
zobrazíte záber.
2 Prezeranie záberov v priečinku
„Viewed folders“ zoradených
podľa dátumu ich vyhotovenia
1Kliknite na kartu [Calendar].
Roky vyhotovenia záberov sa
zoradia do zoznamu.
Štandardne sú zábery importované
do priečinka vytvoreného v priečinku
„My pictures“ (Obrázky) a
nazvaného podľa dátumu importu.
• Pokyny pre zmenu priečinka „Folder to
be imported“ nájdete na str. 83.
2Kliknite na rok.
Zobrazia sa zábery vyhotovené v
danom roku, zoradené podľa dátumu
vyhotovenia.
3Kliknutím na požadovaný mesiac
zobrazíte zábery podľa mesiaca.
Zobrazia sa miniatúry záberov
vyhotovených v danom mesiaci.
4Kliknutím na požadovaný čas
zobrazíte zábery podľa času.
Zobrazia sa miniatúry záberov
vyhotovených v danom dni zoradené
podľa hodiny.
SK
81
Zobrazenie zoznamu rokov
3 Zobrazenie jednotlivých
1
záberov
2
Dvojitým kliknutím v zobrazení
zoznamu hodín na miniatúru
zobrazíte záber v samostatnom okne.
3
Zobrazenie zoznamu mesiacov
4
• Kliknutím na tlačidlo na paneli s
nástrojmi
môžete upravit’ zobrazené
zábery.
Zobrazenie zoznamu hodín
Zobrazenie záberov v režime
celej obrazovky
Kliknutím na tlačidlo
zobrazíte
prezentáciu aktuálnych záberov v
režime celej obrazovky.
• Pre zoradenie záberov vyhotovených v
určitom roku či mesiaci kliknite na dané
časové vymedzenie v ľavej časti
obrazovky.
• Kliknutím na tlačidlo
v dolnej časti
obrazovky prehráte alebo pozastavíte
prezentáciu.
• Prezentáciu zastavíte kliknutím na tlačidlo
v dolnej časti obrazovky.
SK
82
Ďalšie funkcie
Príprava záberov uložených v
počítači na prezeranie
Zábery môžete prezerat’, ak bude
priečinok obsahujúci zábery označený
ako jeden z priečinkov „Viewed folders“.
Voľbou možnosti [Register Viewed
Folders...] (Zaregistrovat’ zobrazené
priečinky) v ponuke [File] (Súbor)
zobrazíte okno nastavenia pre
registráciu priečinka ako „Viewed
folders“.
1
Zmena priečinka „Folder to
be imported“
Ak chcete zmenit’ priečinok „Folder to
be imported“, otvorte okno „Import
Settings“.
Ak chcete zobrazit’ okno „Import
Settings“, zvoľte možnost’ [Image Import
Settings...] (Nastavenie importu záberu)
v ponuke [File] (Súbor).
1
2
Práca s počítačom
Vyberte možnost’ „Folder to be
imported“.
2
Kliknutím na tlačidlo [Add...] (Pridat’) a
určením priečinka so zábermi, ktoré
chcete importovat’, zaregistrujte
priečinok ako „Viewed folder“.
• Zaregistrujú sa takisto zábery zo všetkých
podpriečinkov priečinka „Viewed folders“.
• Zvoľte možnost’ „Folder to be imported“ z
priečinkov registrovaných ako „Viewed
folders“ (Zobrazené priečinky).
Aktualizácia informácií o
registrácii záberu
Aktualizáciu informácií o zábere získate
voľbou položky [Update Database]
(Aktualizovat’ databázu) z ponuky
[Tools] (Nástroje).
• Aktualizácia databázy môže chvíľu trvat’.
• Ak premenujete súbory alebo priečinky v
priečinku „Viewed folders“, pomocou tohto
softvéru nemôžu byt’ zobrazené. V tomto
prípade aktualizujte databázu.
Odinštalovanie programu
„Cyber-shot Viewer“
1 Kliknite na tlačidlo [Start] t [Settings]
t [Control Panel]. Dvakrát kliknite na
položku [Add/Remove Programs]. (V
systéme Windows XP kliknite na
tlačidlo [start] t [Control Panel],
potom dvakrát kliknite na položku
[Add or Remove Programs].)
SK
83
2 Vyberte položku [Sony Picture Utility]
a kliknite na možnost’ [Change/
Remove] (v systéme Windows XP
kliknite na možnost’ [Remove]) a
odinštalujte program.
Technická podpora
Doplňujúce informácie o tomto
produkte a odpovede na
najčastejšie kladené otázky môžete
nájst’ na webovej lokalite technickej
podpory spoločnosti Sony
http://www.sony.net/
SK
84
Práca s počítačom Macintosh
Zábery je možné kopírovat’ do počítača.
• Dodaný softvér nie je kompatibilný s
počítačmi spoločnosti Macintosh.
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom
sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (nainštalovaný vopred): Mac OS 9.1,
9.2 alebo Mac OS X (verzia 10.0 alebo
novšia)
Konektor USB: štandardne k dispozícii
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak je pripojených dve alebo viacero
zariadení USB k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého z pripojených
zariadení (vrátane tohto fotoaparátu) nie je
zaručené – závisí to od typu zariadenia USB.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
rozbočovač USB.
• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím
rozhrania USB kompatibilného s rozhraním
Hi-Speed USB (kompatibilné s rozhraním
USB 2.0) umožňuje rýchlejší prenos
(vysokorýchlostné prenosy), pretože tento
fotoaparát je kompatibilný s technológiou
Hi-Speed USB (kompatibilné s rozhraním
USB 2.0).
• Pri prepájaní USB s počítačom sú dostupné
tri režimy: [Auto] (predvolené nastavenie),
[Mass Storage] a [PTP]. V tejto časti sa ako
príklady uvádzajú režimy [Auto] a [Mass
Storage]. Podrobnejšie informácie o [PTP]
nájdete na str. 67.
Kopírovanie a prezeranie
záberov v počítači
1 Pripravte fotoaparát a počítač
Macintosh.
Použite ten istý postup, aký je
popísaný v časti „Krok 1: Príprava
fotoaparátu a počítača“ na str. 72.
2 Zapojte kábel USB.
Použite ten istý postup, aký je
popísaný v časti „Krok 2: Prepojenie
fotoaparátu a počítača“ na str. 73.
Práca s počítačom
Informácie o pripojení
fotoaparátu k počítaču
• Po obnovení systému po režime odstavenia
alebo spánku sa nemusí ihneď obnovit’
komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom.
3 Skopírujte obrazové súbory do
počítača Macintosh.
1Dvakrát kliknite na novo zobrazenú
ikonu t [DCIM] t priečinka, v
ktorom sú uložené zábery, ktoré
chcete skopírovat’.
2Presuňte myšou obrazové súbory na
ikonu pevného disku.
Obrazové súbory sa skopírujú na
pevný disk.
• Podrobnejšie informácie o mieste
ukladania obrazových súborov a o
názvoch súborov nájdete na str. 77.
SK
85
4 Prezrite si zábery na monitore
počítača.
Dvakrát kliknite na ikonu pevného
disku t požadovaný obrazový súbor
otvoríte dvojitým kliknutím na jeho
názov v priečinku obsahujúcom
skopírované súbory.
Zrušenie pripojenia USB
Vykonajte nižšie uvedené kroky vždy
predtým, ako:
• odpájate kábel USB,
• vyberáte pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo“,
• vkladáte do fotoaparátu pamät’ovú kartu
„Memory Stick Duo“ po skopírovaní
záberov z vnútornej pamäte,
• vypínate fotoaparát.
Premiestnite ikonu jednotky
alebo ikonu pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“ do ikony
„Trash“ (Kôš).
Fotoaparát sa odpojí od počítača.
• Ak používate operačný systém Mac OS X
verzie 10.0, vykonajte tento postup až po
vypnutí počítača.
Technická podpora
Doplňujúce informácie o tomto
produkte a odpovede na
najčastejšie kladené otázky môžete
nájst’ na webovej lokalite technickej
podpory spoločnosti Sony
http://www.sony.net/
SK
86
Tlač statických obrázkov
Postup pri tlači statických obrázkov
Pri tlači fotografií nasnímaných v režime
[16:9] sa môžu orezat’ okraje, preto je
potrebné fotografie pred tlačou
skontrolovat’ (str. 106).
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom PictBridge (str. 88)
Tlač obrázkov je možná pripojením fotoaparátu priamo k
tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge.
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej s pamät’ovou kartou „Memory Stick“
Fotografie môžete tlačit’ pomocou tlačiarne kompatibilnej s
pamät’ovou kartou „Memory Stick“.
Podrobnejšie informácie nájdete v návode na použitie
tlačiarne.
Tlač statických obrázkov
Tlač použitím počítača
Fotografie môžete kopírovat’ do počítača pomocou programu
„Cyber-shot Viewer“, ktorý sa nachádza na dodávanom disku
CD-ROM, a potom ich vytlačit’.
Tlač vo fotozberni (str. 92)
Svoju pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“ s uloženými
obrazovými súbormi môžete vziat’ do fotozberne. Obrazové
súbory, ktoré chcete vytlačit’ prednostne, môžete označit’
značkou
(poradie tlače).
SK
87
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne
kompatibilnej so štandardom PictBridge
Zábery nasnímané pomocou tohto
fotoaparátu môžete pripojením tlačiarne
kompatibilnej so štandardom PictBridge
vytlačit’ aj bez počítača.
• Technológia „PictBridge“ je založená na
štandarde CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
V zobrazení samostatného
záberu
Krok 1: Príprava
fotoaparátu
Fotoaparát pripojte k tlačiarni pomocou
pripojenia USB. V prípade pripojenia
fotoaparátu k tlačiarni, ktorá je
rozpoznaná po nastavení funkcie [USB
Connect] na hodnotu [Auto], nie je krok
1 potrebný.
Tlačidlo registra
Na tlačový hárok môžete vytlačit’ jednu
fotografiu.
Tlačidlo MENU
Ovládacie
tlačidlo
V režime registra
Môžete vytlačit’ niekoľko zmenšených
fotografií na jeden tlačový hárok.
Môžete vytlačit’ skupinu tých istých
fotografií (1) alebo iných fotografií
(2).
1
• Odporúča sa použit’ úplne nabité batérie
typu Ni-MH alebo siet’ový adaptér
(nedodáva sa), aby sa fotoaparát náhodou
nevypol počas tlače.
1 Pomocou tlačidla MENU
zobrazte ponuku.
2
2 Stlačením tlačidla B na
ovládacom tlačidle vyberte
možnost’
(Setup).
• Je možné, že niektoré tlačiarne neponúkajú
funkciu tlače registra.
• Počet fotografií, ktoré je možné vytlačit’ v
zobrazení registra, sa líši v závislosti od typu
tlačiarne.
• Tlač v prípade videozáznamu nie je možná.
• Ak indikátor
na displeji fotoaparátu
bliká asi pät’ sekúnd (upozornenie na
chybu), skontrolujte pripojenie tlačiarne.
SK
88
3 Vyberte možnost’ [
] (Setup2)
pomocou tlačidla V, potom
vyberte možnost’ [USB
Connect] pomocou tlačidiel
v/V/B.
2
4 Vyberte možnost’ [PictBridge]
pomocou tlačidiel B/v a potom
stlačte tlačidlo z.
Režim USB je nastavený.
Krok 2: Pripojenie
fotoaparátu k tlačiarni
1 Pripojte fotoaparát k tlačiarni.
Po pripojení sa zobrazí
indikátor
.
Fotoaparát sa nastaví do režimu
prehrávania, potom sa na displeji
zobrazí ponuka na prezeranie
obrazových súborov a tlač.
Krok 3: Tlač
Po dokončení kroku 2 sa zobrazí ponuka
tlače bez ohľadu na nastavenú pozíciu na
prepínači režimu.
Tlač statických obrázkov
2 Do konektora
(USB)
2 Zapnite fotoaparát a tlačiareň.
1 Vyberte požadovanú metódu
Kábel USB
tlače pomocou tlačidiel v/V na
ovládacom tlačidle a potom
stlačte tlačidlo z.
[All In This Folder]
1 Do konektora
USB
Vytlačia sa všetky zábery z priečinka.
[DPOF image]
Vytlačia sa všetky zábery označené
značkou
(poradie tlače) (str. 92)
bez ohľadu na práve zobrazený záber.
[Select]
Zobrazia sa zábery a vytlačia sa
všetky vybraté zábery.
1Vyberte záber, ktorý chcete vytlačit’,
pomocou tlačidiel b/B a potom
stlačte tlačidlo z.
Na vybratom obraze sa zobrazí
značka .
• Ak chcete vybrat’ ďalšie zábery,
zopakujte tento postup.
SK
89
2Vyberte funkciu [Print] pomocou
tlačidla V a potom stlačte tlačidlo z.
Keď je funkcia [Index] nastavená
na hodnotu [On]:
[This image]
Vyberte počet skupín záberov, ktoré
chcete vytlačit’ ako zobrazenie
registra. Ak ste v kroku 1 vybrali
možnost’ [This image], vyberte počet
tých istých záberov, ktoré chcete
vytlačit’ vedľa seba na hárku v
zobrazení registra.
Vytlačí sa zobrazený záber.
• Ak vyberiete možnost’ [This image] a
položku [Index] nastavíte na hodnotu
[On] v kroku 2, môžete vytlačit’ skupinu
tých istých záberov ako zobrazenie
registra.
2 Vyberte nastavenia tlače
• V závislosti od vybratého počtu záberov
sa môže stat’, že sa požadovaný počet
záberov nezmestí na jeden hárok.
pomocou tlačidiel v/V/b/B.
3 Vyberte možnost’ [OK] pomocou
tlačidiel V/B a potom stlačte
tlačidlo z.
Záber sa vytlačí.
[Index]
Vyberte možnost’ [On] pre tlač vo
forme indexového zobrazenia.
• Ak sa na obrazovke zobrazí ikona
(pripájanie pomocou štandardu
PictBridge), neodpájajte kábel USB.
[Size]
Indikátor
Printing
2/3
Vyberte veľkost’ tlačového hárka.
[Date]
Exit
Vyberte možnost’ [Day&Time] alebo
[Date] na vloženie dátumu a času na
fotografie.
• Ak vyberiete možnost’ [Date], vloží sa
dátum v takom formáte, aký nastavíte
(t krok 2 v príručke „Prvé kroky“). Je
možné, že niektoré tlačiarne neponúkajú
túto funkciu.
[Quantity]
Keď je funkcia [Index] nastavená
na hodnotu [Off]:
Vyberte počet hárkov pre záber,
ktorý chcete vytlačit’. Záber sa vytlačí
ako jedna fotografia.
SK
90
Tlač ďalších záberov
Po vykonaní kroku 3 vyberte možnost’
[Select] a požadovaný záber pomocou
tlačidiel v/V a potom vykonajte postup
od kroku 1.
Tlač záberov na obrazovke
registra
Postupujte podľa krokov z časti „Krok 1:
Príprava fotoaparátu“ (str. 88) a „Krok
2: Pripojenie fotoaparátu k tlačiarni“
(str. 89), potom postupujte nasledujúcim
spôsobom.
Po pripojení fotoaparátu k tlačiarni sa
zobrazí ponuka tlače. Výberom
možnosti [Cancel] vypnite ponuku tlače
a pokračujte nasledujúcim spôsobom.
1 Stlačte tlačidlo
(Index).
Zobrazí sa obrazovka registra.
2 Pomocou tlačidla MENU zobrazte
ponuku.
3 Vyberte možnost’ [ ] (Print) pomocou
tlačidla B a potom stlačte tlačidlo z.
4 Vyberte požadovanú metódu tlače
pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte
tlačidlo z.
Tlač statických obrázkov
Print
All In
This Folder
DPOF image
Select
Cancel
[Select]
Zobrazia sa zábery a vytlačia sa všetky
vybraté zábery.
Označte záber, ktorý chcete vytlačit’,
pomocou tlačidiel v/V/b/B a potom
stlačením tlačidla z zobrazte značku
. (Tento postup zopakujte aj pri
výbere ďalších záberov.) Potom stlačte
tlačidlo MENU.
[DPOF image]
Vytlačia sa všetky zábery označené
značkou
(poradie tlače) bez
ohľadu na práve zobrazený záber.
[All In This Folder]
Vytlačia sa všetky zábery z priečinka.
5 Vykonajte kroky 2 a 3 v časti „Krok 3:
Tlač“ (str. 89).
SK
91
Tlač vo fotozberni
Svoju pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo“ s uloženými obrazovými súbormi
môžete vziat’ do fotozberne. Kým budú
fotozberne prijímat’ zákazky na tlač
záberov označených nápisom DPOF,
môžete na svoje zábery dávat’ značky
(poradie tlače) pred návštevou
fotozberne a nemusíte ich potom znovu
usporadúvat’ po vytlačení vo fotozberni.
• Vo fotozberni nie je možné tlačit’ zábery
uložené vo vnútornej pamäti priamo z
fotoaparátu. Skopírujte zábery na pamät’ovú
kartu „Memory Stick Duo“, kartu „Memory
Stick Duo“ potom odneste do fotozberne.
Čo je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format –
formát poradia tlače digitálnych
fotografií) je funkcia, ktorá umožňuje
(poradie tlače) na
pridat’ značku
zábery na pamät’ovej karte „Memory
Stick Duo“, ktoré budete chciet’ neskôr
vytlačit’.
• Môžete tiež tlačit’ zábery označené značkou
(poradie tlače) použitím tlačiarne,
ktorá používa štandard DPOF (Digital Print
Order Format) alebo je kompatibilná
so štandardom PictBridge.
• Videozáznamy nemožno označit’.
• Ak označíte fotografie nasnímané v režime
Multi Burst, všetky fotografie sa vytlačia na
jeden hárok rozdelený na 16 políčok.
Pridanie značky v režime
samostatného záberu
Tlačidlo MENU
Ovládacie
tlačidlo
1 Zobrazte záber, ktorý chcete
vytlačit’.
2 Pomocou tlačidla MENU
zobrazte ponuku.
3 Vyberte možnost’DPOF
pomocou tlačidiel b/B a potom
stlačte tlačidlo z.
Na zábere sa zobrazí značka
(poradie tlače).
Keď vezmete zábery na
pamät’ovej karte „Memory
Stick Duo“ do fotozberne
SK
92
• Spýtajte sa pracovníka fotozberne, aké typy
pamät’ových kariet „Memory Stick Duo“
môžu spracovat’.
• Ak fotozberňa nedokáže spracovat’ údaje z
vašej pamät’ovej karty „Memory Stick
Duo“, skopírujte požadované zábery na iné
médium, napr. na disk CD-R a vezmite ho
do fotozberne.
• Nezabudnite vziat’ aj adaptér kariet
Memory Stick Duo.
• Pred návštevou fotozberne zábery vždy
skopírujte (vytvorte zálohu) na disk vášho
počítača.
• Počet kópií nie je možné nastavit’.
4 Ak chcete označit’ ostatné
zábery, vyberte požadovaný
záber pomocou tlačidiel b/B a
potom stlačte tlačidlo z.
Odstránenie značky v režime
samostatného záberu
Stlačte tlačidlo z v kroku 3 alebo 4.
Vkladanie značiek v
režime registra
7 Stlačte tlačidlo MENU.
1 Zobrazte obrazovku registra
(t krok 6 v príručke „Prvé
kroky“).
8 Vyberte možnost’ [OK] pomocou
tlačidla B a potom stlačte
tlačidlo z.
Farba značky
sa zmení na bielu.
2 Pomocou tlačidla MENU
Ak to chcete zrušit’, vyberte možnost’
[Cancel] v kroku 4 alebo vyberte
možnost’ [Exit] v kroku 8 a potom
stlačte tlačidlo z.
zobrazte ponuku.
3 Vyberte možnost’DPOF
pomocou tlačidiel b/B a potom
stlačte tlačidlo z.
4 Vyberte možnost’ [Select]
• Nemôžete pridat’ značku
v
priečinku [All In This Folder].
5 Vyberte záber, ktorý chcete
Označte zábery, z ktorých chcete
odstránit’ značku v kroku 5, a potom
stlačte tlačidlo z.
Odstránenie všetkých značiek
v priečinku
Tlač statických obrázkov
pomocou tlačidiel v/V a potom
stlačte tlačidlo z.
Odstránenie značky v režime
registra
V kroku 4 vyberte možnost’ [All In This
Folder] a potom stlačte tlačidlo z.
Vyberte možnost’ [Off], potom stlačte
tlačidlo z.
označit’, pomocou tlačidiel
v/V/b/B a potom stlačte
tlačidlo z.
Na vybratý záber sa pridá zelená
značka
.
(zelená)
SELECT
MENU
TO NEXT
6 Ďalšie zábery na tlač označte
opakovaním kroku 5.
SK
93
Pripojenie fotoaparátu k televízoru
Prezeranie záberov na obrazovke
televízora
Zábery môžete prezerat’ na obrazovke
televízora, ak pripojíte fotoaparát k
televízoru.
3 Stlačením tlačidla
zapnite
fotoaparát.
Pred pripojením fotoaparátu k
televízoru vypnite fotoaparát aj
televízor.
1 Pripojte fotoaparát k televízoru.
1 Do vstupných
konektorov pre zvuk a
video
2 Do
konektora
A/V OUT
Tlačidlo
Ovládacie
tlačidlo
Zábery nasnímané fotoaparátom sa
zobrazia na obrazovke televízora.
Vyberte požadovaný záber stlačením
tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
Kábel A/V
• Ak je váš televízor stereofonický, zvukový
konektor (čierny) kábla A/V pripojte do
konektora pre ľavý kanál zvuku na
televízore.
2 Zapnite televízor a prepínač
vstupného signálu TV/video
prepnite do polohy „video“.
• Podrobnejšie informácie nájdete v
návode na použitie televízora.
SK
94
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí
môže byt’ potrebné prepnút’ výstupný
videosignál tak, aby vyhovoval norme
vášho televízora (str. 68)
Informácie o systémoch
farieb televízora
Na prezeranie záberov na televíznej
obrazovke potrebujete televízor s
káblom A/V s vstupným konektorom
pre video. Systém kódovania farieb v
televízore sa musí zhodovat’ so
systémom kódovania farieb v digitálnom
fotoaparáte. Porovnajte nasledujúci
zoznam systémov farieb televízora so
systémom používaným v krajine alebo
regióne, v ktorom používate fotoaparát.
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívia, Ekvádor,
Filipíny, Chile, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea, Mexiko,
Peru, Stredná Amerika, Surinam,
Taiwan, USA, Venezuela a ďalšie.
Systém PAL
Pripojenie fotoaparátu k televízoru
Austrália, Belgicko, Česko, Čína,
Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko,
Nový Zéland, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Rakúsko, Singapur,
Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko,
Švédsko, Taliansko, Thajsko, Veľká
Británia a ďalšie.
Systém PAL-M
Brazília
Systém PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Systém SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guyana, Irak,
Irán, Monako, Rusko, Ukrajina atď.
SK
95
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa fotoaparátu, pokúste sa ho
vyriešit’ nasledovnými spôsobmi.
1 Bližšie informácie nájdete na str. 97 až 108.
Ak sa na obrazovke zobrazí podobný kód ako „C/E:ss:ss“, tak pozrite
str. 109.
2 Vyberte batérie, počkajte asi minútu, potom batérie znovu
vložte a nakoniec zapnite fotoaparát.
3 Obnovte nastavenia (str. 66).
4 Obrát’te sa na predajcu spoločnosti Sony alebo na
autorizovaný servis spoločnosti Sony.
Zoberte na vedomie, že odovzdaním fotoaparátu do servisného strediska súhlasíte s
tým, že servisní pracovníci môžu skontrolovat’ obsah vnútornej pamäte.
SK
96
Batérie a napájanie
Indikátor stavu batérií nie je presný. Prípadne je zobrazená dostatočná
kapacita batérií, ale výdrž je neúmerne krátka.
• Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí (str. 114).
• Batérie sú vybité. Vložte nabité batérie (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
• Póly batérií alebo svorky na kryte batérie sú znečistené, takže batérie sa nemôžu
dostatočne nabit’. Vyčistite ich použitím vatovej tyčinky, a pod. (str. 114).
• Zobrazený zostávajúci čas sa líši od aktuálneho času, čo je zapríčinené pamät’ovým
efektom (str. 114) atď. Správne zobrazenie času dosiahnete tak, že batérie úplne
vybijete a potom úplne nabijete.
• Batérie sú nefunkčné (str. 114). Vymeňte ich za nové.
Batérie sa vybíjajú príliš rýchlo.
• Dostatočne ich nabite (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
• Fotoaparát používate v príliš chladnom prostredí (str. 114).
• Batérie sú nefunkčné (str. 114). Vymeňte ich za nové.
Fotoaparát sa nedá zapnút’.
• Vložte batérie správne (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
• Batérie sú vybité. Vložte nabité batérie (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
• Batérie sú nefunkčné (str. 114). Vymeňte ich za nové.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používat’ približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory kapacity batérií. Znovu zapnite fotoaparát
(t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
• Batérie sú vybité. Vložte nabité batérie (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
Riešenie problémov
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Displej LCD sa nezapne ani v prípade, ak je zapnuté napájanie.
• Je zapnutý hľadáčik. Zapnite displej LCD použitím tlačidla FINDER/LCD
(t krok 5 v príručke „Prvé kroky“).
Obraz v hľadáčiku nie je zaostrený.
• Pomocou zaostrovacej páčky hľadáčika nastavte optimálnu dioptrickú škálu (t krok 5
v príručke „Prvé kroky“).
SK
97
Použitím vášho fotoaparátu nie je možné snímat’ zábery.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamät’ovej karte
„Memory Stick Duo“ (str. 25). Ak je plná, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Odstráňte nepotrebné obrazové súbory (t krok 6 v príručke „Prvé kroky“).
– Vymeňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Používate pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“ s prepínačom na ochranu proti
zápisu, pričom prepínač je prepnutý do polohy LOCK. Nastavte prepínač do polohy
umožňujúcej záznam (str. 112).
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímat’ záber.
• Keď snímate statický obrázok, nastavte prepínač režimu do inej polohy ako
.
• Pri snímaní videozáznamov nastavte prepínač režimu do polohy
.
• Veľkost’ záberu je pri snímaní videozáznamov nastavená na [640(Fine)]. Vykonajte
jednu z nasledujúcich možností:
– Nastavte inú veľkost’ záberu než [640(Fine)].
– Vložte pamät’ovú kartu „Memory Stick PRO Duo“ (str. 112).
Objekt nie je vidiet’ na displeji.
• Fotoaparát je nastavený na režim prehrávania. Ak chcete zmenit’ režim snímania, do
polovice stlačte tlačidlo spúšte, zmeňte polohu prepínača režimu alebo stlačte tlačidlo
(t step 6 in „Prvé kroky“).
Snímanie trvá príliš dlho.
• Je aktivovaná funkcia NR pomalej uzávierky (str. 21). Nie je to porucha.
Záber sa nedá zaostrit’.
• Objekt je príliš blízko. Snímajte v režime snímania blízkych objektov (Macro). Pri
snímaní dbajte na to, aby bol objektív od snímaného objektu vzdialený ďalej, ako na
najkratšiu možnú vzdialenost’, t.j. približne 2 cm (W) a 90 cm (T). (t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“).
• Pri snímaní statických obrázkov sa ako režim výberu scény zvolí režim
(Twilight)
alebo
(Landscape).
• Zvolí sa manuálne zaostrovanie. Použitím tlačidla FOCUS zvoľte režim automatického
zaostrovania (str. 35).
• Presvedčite sa, či nastavenie hodnoty [Conversion Lens] je správne (str. 60).
Funkcia presnej digitálnej transfokácie (Precision digital zoom) nefunguje.
• Funkciu [Digital Zoom] nastavte na možnost’ [Precision] (str. 56).
• Funkciu nie je možné použit’ počas snímania videozáznamov.
SK
98
Funkcia inteligentnej transfokácie (Smart zoom) nefunguje.
• Funkciu [Digital Zoom] nastavte na možnost’ [Smart] (str. 56).
• Túto funkciu nie je možné použit’, keď:
– Veľkost’ obrázka je nastavená na hodnotu [7M] (DSC-H5), [6M] (DSC-H2) alebo
[3:2].
– Snímate v režime Multi Burst (Viacnásobné zhlukové snímanie).
– Snímate videozáznamy.
Blesk nefunguje.
• Blesk je nastavený na možnost’
(Odpojený blesk) (t krok 5 v „Prvé kroky“).
• Blesk nie je možné používat’, keď:
– Je vybratý režim snímania Multi Burst, Burst alebo Exposure Bracket (str. 38).
– V režime výberu záberu je vybratý režim
(High Sensitivity) alebo (Twilight).
– Keď je prepínač režimu nastavený na .
• Ak je v režime výberu scény vybratý režim
(Beach),
(High-Speed Shutter)
alebo
(Landscape), blesk nastavte na možnost’
(Zapojený blesk).
Funkcia snímania blízkych objektov (Macro) nefunguje.
• V režime výberu scény je vybratý režim
(Twilight) alebo
(Landscape) (str. 31).
Dátum a čas sa nezobrazí.
• Počas snímania sa dátum a čas nezobrazuje. Dátum a čas sa zobrazuje len počas
prehrávania.
Dátum a čas sa nezaznamenáva správne.
• Nastavte správny dátum a čas (t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
Riešenie problémov
Po zatlačení a pridržaní tlačidla spúšte do polovice bliká hodnota F a
rýchlost’ uzávierky.
• Expozícia je nesprávna. Oprava expozície (str. 34, t krok 5 v príručke „Prvé kroky“).
Obraz je príliš tmavý.
• Snímate objekt v protisvetle (spoza snímaného objektu žiari zdroj svetla). Vyberte
režim merania (str. 43) alebo upravte expozíciu (str. 34, t krok 5 v príručke „Prvé
kroky“).
• Ak je intenzita jasu podsvietenia LCD (iba typ DSC-H5) alebo podsvietenia hľadáčika
príliš nízka, nastavte jas podsvietenia. (str. 65, t krok 5 v príručke „Prvé kroky“).
• Počas nabíjania blesku displej LCD stmavne (iba typ DSC-H5).
SK
99
Obraz je príliš jasný.
• Snímate objekt pri umelom bodovom osvetlení v tme, napr. na javisku. Úprava
expozície (str. 34, t krok 5 v príručke „Prvé kroky“).
• Ak je intenzita jasu podsvietenia LCD (iba typ DSC-H5) alebo podsvietenia hľadáčika
príliš vysoká, nastavte jas podsvietenia. (str. 65, t krok 5 v príručke „Prvé kroky“).
Farby záberu nie sú správne.
• Režim [Color Mode] nastavte na možnost’ [Normal] (str. 43).
Pri snímaní veľmi jasných objektov sa zobrazia vertikálne pruhy.
• Jedná sa o bežný jav. Nejedná sa o poruchu.
V tmavom prostredí sa na displeji pri prezeraní záberu zobrazuje určitý
šum.
• V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša dočasne zvýšit’ jas displeja,
aby sa zvýšila zreteľnost’. Tento jav nemá vplyv na nasnímaný záber.
Oči snímaného subjektu sú červené.
• Nastavte funkciu [Red Eye Reduction] v ponuke
(Setup) na možnost’ [On]
(str. 57).
• Nasnímajte objekt z bližšej vzdialenosti, než je odporúčaná vzdialenost’ pre snímanie
použitím blesku (t krok 5 v príručke „Prvé kroky“).
• Osvetlite miestnost’ a nasnímajte objekt.
Obrysy objektu zmodrejú.
• Použila sa maximálna úroveň funkcie (str. 37). Ak to nie je potrebné, funkciu zrušte.
Na obrazovke sa zobrazujú a zostávajú bodky.
• Nie je to porucha. Tieto body nie sú nahraté (str. 4, t „Prvé kroky“).
Nie je možné snímat’ zábery idúce za sebou.
• Vnútorná pamät’ alebo pamät’ová karta „Memory Stick Duo“ je plná. Odstráňte
nepotrebné obrazové súbory (t krok 6 v príručke „Prvé kroky“).
• Batérie sú takmer vybité. Vložte nabité batérie.
SK
100
Prezeranie záberov
Bližšie informácie o nasledujúcich položkách nájdete v časti „Osobné počítače“
(str. 102).
Fotoaparát neprehráva nasnímané zábery.
• Stlačte tlačidlo
(t krok 6 v príručke „Prvé kroky“).
• V počítači sa zmenil názov priečinka alebo súboru (str. 79).
• Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom alebo ak bol nasnímaný vo fotoaparáte
iného typu, ako je váš prístroj, prehranie súboru pomocou fotoaparátu nie je zaručené.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte prepojenie USB (str. 77).
Dátum a čas sa nezobrazí.
• Tlačidlo
(Prepínanie zobrazenia displeja) je vypnuté (str. 24).
Po začatí prehrávania sa zobrazuje nekvalitný záznam.
• Záber sa ihneď po začatí prehrávania môže zobrazit’ nejasne z dôvodu spracovávania
obrazových dát. Nie je to porucha.
V režime prehrávania videa sa môžu farby zdat’ nerovnomerné.
• Nie je to porucha. Na nasnímané zábery to nebude mat’ vplyv.
Zábery sa nezobrazia na displeji.
• Odpojte prípojný kábel A/V, ak je pripojený (str. 94).
Záber sa nezobrazuje na obrazovke televízora.
Riešenie problémov
• Skontrolujte nastavenie položky [Video Out] a overte, či je norma výstupného
videosignálu z fotoaparátu zhodná s normou kódovania farieb v televízore (str. 68).
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (str. 94).
• Kábel USB je pripojený ku konektoru USB. Odpojte ho správnym postupom (str. 77).
Odstraňovanie a upravovanie záberov
Na fotoaparáte sa nedá odstránit’ záber.
• Zrušte ochranu (str. 49).
• Používate pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“ s prepínačom na ochranu proti
zápisu, pričom prepínač je prepnutý do polohy LOCK. Nastavte prepínač do polohy
umožňujúcej záznam (str. 112).
SK
101
Omylom ste odstránili záber.
• Akonáhle záber odstránite, nie je ho možné obnovit’. Odporúčame vám, aby ste
chránili svoje snímky (str. 48), alebo použili pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“ s
prepínačom na ochranu proti zápisu a prepínač nastavili do polohy LOCK (str. 112),
aby ste predišli náhodnému odstráneniu.
Funkcia zmeny veľkosti nefunguje.
• Veľkost’ nie je možné menit’ pri videozázname a záberoch nasnímaných v režime Multi
Burst.
Nedá sa zobrazit’ značka pre tlač DPOF (Poradie tlače).
• Vo videozáznamoch sa nedajú zobrazit’ značky DPOF (Poradie tlače).
Nie je možné strihat’ videozáznam.
• Videozáznam je príliš krátky pre strih (nie dlhší ako dve sekundy).
• Zrušte ochranu (str. 49).
• Statické zábery nie je možné strihat’.
Osobné počítače
Neviete, či je operačný systém vášho počítača kompatibilný s
fotoaparátom.
• Prečítajte si informácie v kapitole „Odporúčané počítačové prostredie“ na str. 70 pre
operačný systém Windows a str. 85 pre Macintosh.
Váš počítač nerozpoznal fotoaparát.
• Zapnite fotoaparát (t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
• Ak je kapacita batérií nízka, vložte nabité batérie (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“)
alebo použite siet’ový adaptér (str. 16).
• Použite kábel USB (dodáva sa) (str. 73).
• Odpojte kábel USB a znova ho pevne pripojte. Presvedčite sa, či je zobrazený režim
„USB Mode Mass Storage“ (str. 73).
• Nastavte položku [USB Connect] na možnost’ [Mass Storage] v ponuke
(Setup)
(str. 67).
• Z konektorov USB počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice
a myši.
• Fotoaparát pripojte priamo do počítača bez použitia rozbočovača USB alebo iného
zariadenia (str. 73).
• Softvér (dodáva sa) nie je nainštalovaný. Inštalácia softvéru (str. 71).
• Počítač správne nerozpozná zariadenie, pretože ste pripojili fotoaparát
prostredníctvom kábla USB k počítaču skôr, než ste nainštalovali softvér (dodáva sa).
Odstráňte chybne rozpoznané zariadenie z počítača a potom nainštalujte softvér (pozri
ďalší krok).
SK
102
Po pripojení fotoaparátu do počítača sa na obrazovke počítača nezobrazí
ikona jednotky Vymeniteľný disk (Removable disk).
• Znovu nainštalujte ovládač USB podľa nižšie uvedeného postupu. Nasledujúci postup
je určený pre počítače s operačným systémom Windows.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu [My Computer] (Tento počítač) a potom
kliknite na položku [Properties] (Vlastnosti).
Zobrazí sa obrazovka „System Properties“ (Vlastnosti systému).
2 Kliknite na položky [Hardware] (Hardvér) t [Device Manager] (Správca
zariadenia).
• Ak používate systém Windows ME, kliknite na kartu [Device Manager] (Správca
zariadenia).
Zobrazí sa dialógové okno „Device Manager“ (Správca zariadenia).
3 Kliknite pravým tlačidlom myši na položku [ Sony DSC] a potom kliknite na
možnosti [Uninstall] (Odinštalovat’) t [OK].
Zariadenie sa odstráni.
4 Inštalácia softvéru (dodáva sa) (str. 71).
Ovládač USB sa tiež nainštaluje.
Nie je možné kopírovat’ zábery.
• Správnym pripojením fotoaparátu k počítaču vytvorte prepojenie USB (str. 73).
• Pri kopírovaní postupujte tak, ako je to odporúčané pre váš operačný systém (str. 73,
85).
• Ak snímate zábery s pamät’ovou kartou „Memory Stick Duo“ naformátovanou v
počítači, možno sa nebudú dat’ zábery skopírovat’ do počítača. Snímajte pomocou
karty „Memory Stick Duo“ naformátovanej vo fotoaparáte (str. 62).
Po vytvorení prepojenia USB sa program „Cyber-shot Viewer“ nespustí
automaticky.
Riešenie problémov
• Spustite nástroj „Media Check Tool“ (str. 80).
• Prepojenie USB vytvorte až po zapnutí počítača (str. 73).
Záznam sa nedá prehrat’ pomocou počítača.
• Ak používate program „Cyber-shot Viewer“, ďalšie informácie nájdete v príručke.
• Kontaktujte výrobcu počítača či distribútora softvéru.
Pri zobrazení videozáznamu na monitore počítača je obraz a zvuk
prerušovaný šumom.
• Prehrávate videozáznam priamo z vnútornej pamäte alebo z pamät’ovej karty
„Memory Stick Duo“. Skopírujte videozáznamy na pevný disk v počítači a potom ich
prehrávajte z pevného disku (str. 72).
Nemôžete vytlačit’ záber.
• Skontrolujte nastavenie tlačiarne.
SK
103
Zábery skopírované do počítača nie je možné zobrazit’ vo fotoaparáte.
• Skopírujte ich do priečinka, ktorý fotoaparát dokáže rozpoznat’, napríklad
„101MSDCF“ (str. 77).
• Postupujte správnym spôsobom (str. 79).
Program Cyber-shot Viewer
Zábery sa nezobrazia správne.
• Uistite sa, že priečinok so zábermi je registrovaný v položke „Viewed folders“
(Zobrazené priečinky). Ak sa zábery nezobrazia, aj keď je priečinok registrovaný v
položke „Viewed folders“ (Zobrazené priečinky), aktualizujte databázu (str. 83).
Nie je možné nájst’ importované zábery.
• Pozrite sa do priečinka „My Pictures“ (Obrázky).
• Ak ste zmenili predvolené nastavenia, prečítajte si čast’ „Zmena priečinka „Folder to
be imported““ na str. 83 a skontrolujte, ktorý priečinok sa používa na importovanie.
Chcete zmenit’ možnost’ „Folder to be imported“ (Priečinok určený na
importovanie).
• Ak chcete zmenit’ možnost’ „Folder to be imported“ (Priečinok určený na
importovanie), otvorte okno „Import Settings“ (Import - nastavenie). Môžete určit’
iný priečinok po použití programu „Cyber-shot Viewer“ na registráciu do položky
„Viewed folders“ (Zobrazené priečinky) (str. 80).
Všetky importované zábery sú zobrazené v kalendári s dátumom 1. január.
• Vo fotoaparáte nebol nastavený dátum. Nastavte dátum vo fotoaparáte (t krok 2 v
príručke „Prvé kroky“).
„Memory Stick Duo“
Nedá sa vložit’ pamät’ová karta „Memory Stick Duo“.
• Vložte ju správnym smerom (t krok 3 v príručke „Prvé kroky“).
Nedá sa zaznamenávat’ na pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Používate pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“ s prepínačom na ochranu proti
zápisu, pričom prepínač je prepnutý do polohy LOCK. Nastavte prepínač do polohy
umožňujúcej záznam (str. 112).
• Pamät’ová karta „Memory Stick Duo“ je plná. Odstráňte nepotrebné obrazové súbory
(t krok 6 v príručke „Prvé kroky“).
• Vložte pamät’ovú kartu „Memory Stick PRO Duo“ (str. 25), keď nahrávate
videozáznamy s veľkost’ou záberu nastavenou na hodnotu [640(Fine)].
SK
104
Nedá sa naformátovat’ pamät’ová karta „Memory Stick Duo“.
• Používate pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“ s prepínačom na ochranu proti
zápisu, pričom prepínač je prepnutý do polohy LOCK. Nastavte prepínač do polohy
umožňujúcej záznam (str. 112).
Omylom ste naformátovali kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas formátovania sa z pamät’ovej karty „Memory Stick Duo“ odstránia všetky údaje.
Údaje odstránené formátovaním nie je možné obnovit’. Ak chcete zabránit’
nechcenému odstráneniu záberov z pamät’ovej karty „Memory Stick Duo“,
odporúčame prepnút’ prepínač ochrany proti zápisu do polohy LOCK (str. 112).
Počítač s otvorom „Memory Stick“ nerozpoznal pamät’ovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“.
• Skontrolujte, či počítač alebo čítačka kariet podporujú pamät’ovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“. Používatelia počítačov a čítačiek kariet, ktoré vyrobili iné spoločnosti
ako Sony, musia kontaktovat’ týchto výrobcov.
• Ak pamät’ová karta „Memory Stick PRO Duo“ nie je podporovaná, pripojte
fotoaparát k počítaču (str. 72). Počítač rozpozná pamät’ovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“.
Vnútorná pamät’
Fotoaparát alebo váš počítač nemôže prehrávat’ údaje z vnútornej pamäte.
• Vo fotoaparáte je vložená pamät’ová karta „Memory Stick Duo“. Vyberte ju (t krok 4
v príručke „Prvé kroky“).
Nie je možné zaznamenávat’ zábery pomocou vnútornej pamäte.
• Vo fotoaparáte je vložená pamät’ová karta „Memory Stick Duo“. Vyberte ju (t krok 4
Riešenie problémov
v príručke „Prvé kroky“).
Kapacita vnútornej pamäte sa nezvýši, ani keď sa prekopírujú uložené
údaje z vnútornej pamäte na pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Údaje sa po kopírovaní neodstránia. Po skopírovaní obsahu vnútornej pamäte
vykonajte príkaz [Format] (str. 61), ktorým sa naformátuje celá vnútorná pamät’.
Nie je možné kopírovat’ uložené údaje z vnútornej pamäti na pamät’ovú
kartu „Memory Stick Duo“.
• Pamät’ová karta „Memory Stick Duo“ je plná. Skontrolujte kapacitu (odporúča sa
32 MB a viac).
SK
105
Nie je možné kopírovat’ údaje z pamät’ovej karty „Memory Stick Duo“
alebo z počítača do vnútornej pamäti.
• Údaje na pamät’ovej karte „Memory Stick Duo“ alebo v počítači nie je možné
kopírovat’ do vnútornej pamäte.
Tlač
Bližšie informácie o nasledujúcich položkách nájdete tiež v časti „Tlačiareň
kompatibilná so štandardom PictBridge“.
Zábery sa vytlačia s orezanými okrajmi.
• Ak tlačíte záber s veľkost’ou nastavenou na hodnotu [16:9], okraje záberu sa môžu pri
tlači orezat’.
• Ak pri tlači záberov používate vlastnú tlačiareň, skúste zrušit’ orezanie alebo vyberte
nastavenie bez okrajov. Obrát’te sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje
tieto funkcie.
• Ak si zábery necháte vytlačit’ v digitálnej fotozberni, požiadajte, aby ich vytlačili bez
orezania okrajov.
Tlačiareň kompatibilná so štandardom PictBridge
Nie je možné nadviazat’ spojenie.
• Fotoaparát nie je možné pripojit’ priamo k tlačiarni, ktorá nie je kompatibilná so
štandardom PictBridge. Zistite u výrobcu, či je vaša tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge.
• Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či sa môže prepojit’ s fotoaparátom.
• Nastavte položku [USB Connect] na možnost’ [PictBridge] v ponuke
(Setup)
(str. 67).
• Odpojte kábel USB a znova ho pripojte. Ak sa na tlačiarni zobrazí chybové hlásenie,
prečítajte si návod dodávaný s tlačiarňou.
Nie je možné tlačit’ fotografie.
• Skontrolujte, či je kábel USB pripojený správne.
• Zapnite tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v návode dodávanom s tlačiarňou.
• Ak počas tlače zvolíte položku [Exit], fotografie sa nemusia vytlačit’. Odpojte a znovu
zapojte kábel USB. Ak stále nie je možné tlačit’ zábery, odpojte kábel, tlačiareň
vypnite a znovu zapnite a potom znovu pripojte kábel.
• Nie je možné vytlačit’ videozáznamy.
• Je možné, že zábery nasnímané iným fotoaparátom a zábery upravené v počítači sa
nebudú dat’ vytlačit’.
Tlač bola zrušená.
• Kábel USB ste odpojili skôr, ako zmizol indikátor
štandardu PictBridge).
SK
106
(pripájanie pomocou
V zobrazení registra nie je možné vložit’ dátum ani tlačit’ zábery.
• Tlačiareň tieto funkcie neposkytuje. Obrát’te sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či
tlačiareň poskytuje tieto funkcie.
• V závislosti od tlačiarne sa dátum nedá vložit’ v režime registra. Obrát’te sa na výrobcu
tlačiarne.
V zábere sa na mieste pre vloženie dátumu vytlačí „---- -- --“.
• Zábery, ktoré neobsahujú údaje o dátume záznamu, nie je možné vytlačit’ s vloženým
dátumom. Položku [Date] nastavte na možnost’ [Off] a obrázok znovu vytlačte
(str. 90).
Nedá sa vybrat’ formát tlače.
• Obrát’te sa na výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň môže tlačit’ vami požadovaný
formát.
Nedá sa vytlačit’ záber so zvoleným formátom.
• Ak ste zmenili formát papiera pre tlač po pripojení kábla USB, pripojte tlačiareň
znovu.
• Nastavenie tlače pre fotoaparát sa líši od nastavenia na tlačiarni. Zmeňte nastavenie vo
fotoaparáte (str. 90) alebo v tlačiarni.
S fotoaparátom sa nedá pracovat’ po zrušení tlače.
• Chvíľu počkajte, pretože tlačiareň musí dokončit’ proces zrušenia úlohy tlače.
Dokončenie procesu môže chvíľu trvat’ v závislosti od typu tlačiarne.
Iné
Fotoaparát nefunguje.
Riešenie problémov
• Použite taký typ batérií, ktorý je dovolené používat’ v tomto fotoaparáte (str. 114).
• Kapacita batérií je nízka (zobrazuje sa indikátor E). Nabite batérie (t krok 1 v
príručke „Prvé kroky“).
Napájanie je zapnuté, ale fotoaparát nefunguje.
• Zabudovaný mikropočítač nepracuje správne. Vyberte batérie, počkajte asi minútu,
potom batérie znovu vložte a nakoniec zapnite fotoaparát.
Nedá a rozpoznat’ indikátor na displeji.
• Pozrite str. 19.
Objektív je zahmlený.
• Vyskytla sa skondenzovaná vlhkost’. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý
približne hodinu (str. 116).
SK
107
Po dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
• Nie je to porucha.
Po vypnutí fotoaparátu sa objektív nezasunie.
• Batérie sú vybité. Vymeňte ich za nabité batérie (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“)
alebo použite siet’ový adaptér (nedodáva sa).
Po zapnutí fotoaparátu sa zobrazí okno Clock Set (Nastavenie hodín).
• Nastavte znovu dátum a čas (t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
SK
108
Výstražné indikátory a upozornenia
Samodiagnostické
zobrazenie
Ak sa zobrazí kód začínajúci písmenom
abecedy, váš fotoaparát má displej s
funkciou vlastnej diagnostiky. Posledné
dve číslice (indikované ako ss) sa budú
líšit’ v závislosti od stavu vášho
fotoaparátu.
Ak sa vám problém nepodarí odstránit’
aj napriek tomu, že ste niekoľkokrát
zopakovali odporúčaný postup, je
možné, že fotoaparát vyžaduje opravu.
Obrát’te sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na najbližšie
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.
C:32:ss
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
E:92:ss
• Nastala chyba funkčnosti
fotoaparátu. Obnovte nastavenia
(str. 66) a potom znovu zapnite
fotoaparát.
Upozornenia
Ak sa zobrazia nasledujúce
upozornenia, riaďte sa uvedenými
pokynmi.
Lens cap attached
• Vo fotoaparáte sa vyskytol problém s
• Snímte dole kryt objektívu.
hardvérom. Vypnite a zapnite
napájanie.
Turn the power off and on again
• Problém s objektívom zapríčinil
C:13:ss
poruchu.
• Fotoaparát nedokáže čítat’ alebo
E
• Batérie sú takmer vybité. Ihneď
nabite batérie (t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“). V závislosti od
podmienok prevádzky, prostredia a
stavu batérií môže indikátor blikat’,
aj keď kapacita batérií ešte vystačí
približne na 5 až 10 minút.
Riešenie problémov
zapisovat’ údaje na kartu „Memory
Stick Duo“. Fotoaparát vypnite a
zapnite alebo niekoľkokrát
opakovane vložte pamät’ovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Vo vnútornej pamäti nastala chyba
pri formátovaní alebo ste vložili
nenaformátovanú pamät’ovú kartu
„Memory Stick Duo“. Naformátujte
vnútornú pamät’ alebo pamät’ovú
kartu „Memory Stick Duo“ (str. 61,
62).
• Vložená karta „Memory Stick Duo“
nie je vhodná pre fotoaparát alebo sú
údaje na nej poškodené. Vložte novú
kartu „Memory Stick Duo“ (str. 112).
System error
• Znovu vypnite a zapnite napájanie
(t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
Internal memory error
• Znovu vypnite a zapnite napájanie
(t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
SK
109
Reinsert the Memory Stick
• Vložte pamät’ovú kartu „Memory
Stick Duo“ správnym spôsobom.
• Vloženú kartu „Memory Stick Duo“
nie je možné použit’ vo vašom
fotoaparáte (str. 112).
• Karta „Memory Stick Duo“ je
poškodená.
• Kontakty karty „Memory Stick Duo“
sú znečistené.
Memory Stick type error
• Vloženú kartu „Memory Stick Duo“
nie je možné použit’ vo vašom
fotoaparáte (str. 112).
Format error
• Znovu naformátujte médiá (str. 61,
62).
Memory Stick locked
No file in this folder
• V tomto priečinku nie je žiadny
záber.
• Nepostupovali ste správne pri
kopírovaní záberov z počítača
(str. 79).
Folder error
• Priečinok s totožným názvom (prvé
tri rovnaké číslice) na pamät’ovej
karte „Memory Stick Duo“ už
existuje (Príklad: 123MSDCF a
123ABCDE). Vyberte iné priečinky
alebo vytvorte nový priečinok
(str. 62).
Cannot create more folders
• Priečinok s názvom začínajúcim na
„999“ na pamät’ovej karte „Memory
Stick Duo“ už existuje. V tomto
prípade už nemôžete vytvorit’ ďalší
priečinok.
• Používate pamät’ovú kartu „Memory
Stick Duo“ s prepínačom na ochranu
proti zápisu, pričom prepínač je
prepnutý do polohy LOCK. Nastavte
prepínač do polohy umožňujúcej
záznam (str. 112).
No memory space in internal
memory
No memory space in Memory Stick
Cannot record
• Fotoaparát nedokáže zaznamenávat’
zábery do zvoleného priečinka.
Zvoľte iný priečinok (str. 63).
File error
• Počas prehrávania záberu sa vyskytla
chyba.
• Odstráňte nepotrebné zábery alebo
súbory (t krok 6 v príručke „Prvé
kroky“).
Read only memory
• Váš fotoaparát nemôže ukladat’ ani
odstraňovat’ zábery na tejto
pamät’ovej karte „Memory Stick
Duo“.
File protect
• Zrušte ochranu (str. 49).
Image size over
• Prehrávate záber inej veľkosti, než
dokáže váš fotoaparát prehrávat’.
Cannot divide
No file
• Do vnútornej pamäte sa
SK
110
nezaznamenali žiadne zábery.
• Videozáznam je príliš krátky pre
strih (nie dlhší ako dve sekundy).
• Tento súbor nie je videozáznam.
Invalid operation
No printable image
• Pokúšate sa prehrávat’ súbor, ktorý
• Pokúsili ste sa spustit’ príkaz [DPOF
nie je kompatibilný s fotoaparátom.
image] bez vloženia značky DPOF
(Poradie tlače) do záberu alebo
záberov.
• Pokúsili ste sa spustit’ príkaz [All In
This Folder] a pritom ste vybrali
priečinok, do ktorého je možné
ukladat’ iba videozáznamy. Tlač v
prípade videozáznamu nie je možná.
(Výstražný indikátor pre
otrasy)
• Pri nedostatočnom osvetlení sa môže
snímaný obraz triast’. Použite blesk,
zapnite funkciu stabilizovaného
záberu alebo pripevnite fotoaparát
na statív, aby sa zabezpečila pevná
pozícia fotoaparátu.
640(Fine) is not available
• Videozáznamy s veľkost’ou
nastavenou na hodnotu 640(Fine) je
možné nahrávat’ len na pamät’ové
karty „Memory Stick PRO Duo“.
Vložte pamät’ovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ alebo nastavte
veľkost’ záberu na inú hodnotu než
[640(Fine)].
Printer busy
Paper error
No Paper
Ink error
Low Ink
No Ink
• Skontrolujte tlačiareň.
Printer error
• Skontrolujte tlačiareň.
• Skontrolujte, či záber, ktorý chcete
tlačit’, nie je poškodený.
Enable printer to connect
• [USB Connect] je nastavené na
• Pravdepodobne ešte nebol
dokončený prenos údajov do
tlačiarne. Neodpájajte kábel USB.
Riešenie problémov
možnost’ [PictBridge], avšak
fotoaparát je pripojený k zariadeniu,
ktoré nie je kompatibilné so
štandardom PictBridge. Skontrolujte
zariadenie.
• Spojenie nie je správne vytvorené.
Odpojte kábel USB a znova ho
pripojte. Ak sa na tlačiarni zobrazí
chybové hlásenie, prečítajte si návod
dodávaný s tlačiarňou.
Processing
• Tlačiareň práve ruší aktuálnu tlačovú
úlohu. Pokiaľ sa úloha nezruší,
nemôžete tlačit’. Dokončenie
procesu zrušenia môže chvíľu trvat’ v
závislosti od typu tlačiarne.
Connect to PictBridge device
• Pokúsili ste sa tlačit’ zábery pred
vytvorením prepojenia s tlačiarňou.
Pripojte tlačiareň kompatibilnú s
PictBridge.
SK
111
Iné
Informácie o karte „Memory Stick“
Pamät’ová karta „Memory Stick“ je
kompaktné prenosné nahrávacie
médium IC. V tomto fotoaparáte
môžete používat’ typy kariet „Memory
Stick“ uvedené nižšie. Nie je však možné
zaručit’ správne fungovanie všetkých
kariet „Memory Stick“.
Typ pamät’ovej karty
„Memory Stick“
Snímanie/
prehrávanie
Memory Stick
(bez technológie
MagicGate)
—
Memory Stick
(s technológiou
MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(bez technológie
MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(s technológiou
MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1
Karty „Memory Stick Duo“, „MagicGate
Memory Stick Duo“ a „Memory Stick PRO
Duo“ obsahujú funkcie technológie
MagicGate. MagicGate je technológia
ochrany autorských práv používajúca
šifrovaciu technológiu. Fotoaparát
nedokáže snímat’/prehrávat’ údaje
vyžadujúce funkciu MagicGate.
*2 Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov
pomocou paralelného rozhrania.
*3 Je možné nahrávat’ videozáznamy
s veľkost’ou záberu 640(Fine).
• Pri kartách „Memory Stick Duo“
formátovaných pomocou počítača nie je
možné zaručit’ fungovanie s týmto
fotoaparátom.
SK
112
• Rýchlost’ čítania či zápisu údajov závisí od
kombinácie karty „Memory Stick Duo“ s
použitým vybavením.
Poznámky o používaní karty
„Memory Stick Duo“
(nedodáva sa)
• Ak ostrým predmetom posuniete plôšku na
ochranu proti zápisu do polohy LOCK,
nahrávanie, úprava a odstraňovanie
obrázkov nebude možné.
Kontakt
Plôška na
ochranu
proti zápisu
Poznámková oblast’
Niektoré pamät’ové karty „Memory
Stick Duo“ nemajú plôšku na ochranu
proti zápisu. Umiestnenie a tvar takejto
plôšky na pamät’ových kartách
„Memory Stick Duo“, ktoré ju majú, sa
líši v závislosti od rôznych typov kariet
„Memory Stick Duo“.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nevyberajte
počas načítavania alebo prepisovania údajov.
• V nasledovných prípadoch môže dôjst’ k
poškodeniu údajov:
– keď vyberiete kartu „Memory Stick Duo“
alebo vypnete fotoaparát počas
načítavania alebo zapisovania údajov,
– ak používate kartu „Memory Stick Duo“ v
blízkosti elektrostatických polí alebo
elektrického šumu.
• Dôležité údaje odporúčame zálohovat’.
• Pri písaní do poznámkovej oblasti na kartu
príliš netlačte.
• Na pamät’ovú kartu „Memory Stick Duo“
ani na adaptér kariet Memory Stick Duo
nelepte žiadne nálepky.
• Počas premiestňovania alebo skladovania
karty „Memory Stick Duo“ vkladajte kartu
do puzdra.
• Kontaktu pamät’ovej karty „Memory Stick
Duo“ sa nedotýkajte rukami ani žiadnym
kovovým predmetom.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nenechajte
spadnút’, neohýbajte ju, ani ju nevystavujte
nárazom.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nerozoberajte
ani neupravujte.
• Karta „Memory Stick Duo“ nesmie
navlhnút’.
• Kartu „Memory Stick Duo“ uchovávajte
mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo jej
prehltnutia.
• Nepoužívajte ani neskladujte kartu
„Memory Stick Duo“ v nasledujúcich
podmienkach:
– na extrémne horúcich miestach, napr. v
automobile zaparkovanom na priamom
slnku,
– na miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu,
– na vlhkých miestach alebo miestach s
látkami vytvárajúcimi koróziu.
Poznámka týkajúca sa
používania pamät´ovej karty
„Memory Stick PRO Duo“
(nedodáva sa)
Vo fotoaparáte môžete použit’ karty „Memory
Stick PRO Duo“ s kapacitou až 2 GB.
Poznámky o používaní
adaptéra kariet Memory Stick
Duo (nedodáva sa)
Iné
• Ak chcete pamät’ovú kartu „Memory Stick
Duo“ použit’ so zariadením kompatibilným s
kartami „Memory Stick“, kartu „Memory
Stick Duo“ vložte do adaptéra kariet
Memory Stick Duo. Ak vložíte kartu
„Memory Stick Duo“ do zariadenia
kompatibilného s kartami „Memory Stick“
bez adaptéra kariet Memory Stick Duo,
možno nebudete môct’ kartu vybrat’.
• Pri vkladaní karty „Memory Stick Duo“ do
adaptéra kariet Memory Stick Duo sa uistite,
či je karta „Memory Stick Duo“ otočená
správnym smerom, a potom ju úplne vložte.
Nesprávnym vložením môžete zariadenie
poškodit’.
• Pri používaní karty „Memory Stick Duo“
vloženej do adaptéra kariet Memory Stick
Duo so zariadením kompatibilným s kartami
„Memory Stick“ sa uistite, či je adaptér
kariet Memory Stick Duo otočený správnym
smerom. Nesprávnym použitím môžete
zariadenie poškodit’.
• Nevkladajte adaptér kariet Memory Stick
Duo do zariadenia kompatibilného s
pamät’ovými kartami „Memory Stick“ bez
vloženej karty „Memory Stick Duo“. Mohlo
by sa poškodit’ zariadenie.
SK
113
Informácie o nabíjačke a batériách
x Informácie o nabíjačke
batérií
• V nabíjačke fotoaparátu nenabíjajte žiadne
iné batérie okrem batérií typu Ni-MH od
spoločnosti Sony. Nabíjanie iných než
uvedených batérií (napr. mangánových,
alkalických, primárnych lítiových batérií
alebo batérií typu Ni-Cd) môže spôsobit’ ich
vytečenie, prehriatie alebo výbuch, a tým aj
požiar alebo iné zranenia.
• Vyberte nabité batérie z nabíjačky. Ak ich
budete aj naďalej nabíjat’, existuje
nebezpečenstvo ich vytečenia, nadmerného
prehriatia, výbuchu alebo úrazu elektrickým
prúdom.
• Ak budete v nabíjačke nabíjat’
vysokokapacitnú batériu, ktorá sa líši od
dodanej batérie, nie je zaručené úplné
nabitie takejto batérie na určenú vysokú
kapacitu.
• Ak bliká indikátor CHARGE, môže to
znamenat’ chybu batérie alebo skutočnost’,
že ste vložili batérie iného typu, ako je typ
určený pre túto nabíjačku. Skontrolujte, či sú
vložené batérie určeného typu. Ak sú to
batérie určeného typu, vyberte všetky
batérie a nahraďte ich novými alebo inými a
skontrolujte, či nabíjačka funguje správne.
Ak nabíjačka funguje správne, mohla nastat’
chyba v batériách.
• Ak je nabíjačka znečistená, proces nabitia sa
nemusí úplne dokončit’. Vyčistite nabíjačku
použitím suchej handričky atď.
Možnost’ použitia batérií vo fotoaparáte
Typ batérie
A
B
C
Niklovokovohydridové batérie
HR 15/51:HR6
(veľkost’ AA) 1)2)
a
a
a
Alkalické batérie LR6
(veľkost’ AA)2)
—
a
—
Batérie ZR6 (veľkost’
AA) Oxy Nickel
Primary Battery2)
—
a
—
Lítiové batérie
—
a
—
Mangánové batérie
—
—
—
Niklovo-kadmiové
batérie (Ni-Cd)
—
—
—
A: dodávajú sa
B: podporujú sa
C: nabíjateľné batérie
1)
2)
Súprava batérií NH-AA-2DB atď.
Pred použitím batérií si prečítajte
nasledujúce bezpečnostné odporúčania pre
každý typ batérií.
V prípade nepodporovaných batérií nie je
zaručený výkon pri poklese napätia alebo
iných problémoch spôsobených prirodzeným
charakterom batérie.
x Informácie o niklovokovohydridových batériách
• Neodliepajte ochranné fólie z batérií, ani ich
nepoškodzujte. Nikdy nepoužívajte batérie,
z ktorých boli čiastočne alebo úplne
stiahnuté ochranné fólie alebo ktoré boli
nejakým spôsobom poškodené. Takéto
poškodenia môžu zapríčinit’ vytečenie,
výbuch alebo prehriatie batérie, či spôsobit’
popálenia alebo iné zranenia osôb. Takéto
batérie môžu zapríčinit’ poruchu nabíjačky.
• Vždy noste niklovo-kovohydridové batérie v
dodanom puzdre na batérie. V opačnom
prípade by kovové objekty mohli skratovat’
póly + a -, čo by mohlo mat’ za následok
prehriatie alebo riziko požiaru.
SK
114
• Ak sú póly niklovo-kovohydridových batérií
znečistené, batérie sa nemusia poriadne
nabit’. Očistite ich použitím suchej handričky
atď.
• Niklovo-kovohydridové batérie sa nemusia
úplne nabit’ ihneď po zakúpení alebo v
prípade, ak neboli dlhší čas používané. Toto
je normálna vlastnost’ týchto batérií, a nie je
to chybná funkcia. Ak sa to stane, použitím
fotoaparátu opakovane batérie úplne vybite
a potom ich zase úplne nabite. Tým by sa mal
tento problém odstránit’.
• Ak nabijete niklovo-kovohydridové batérie
predtým, než ich úplne vybijete, môže sa
objavit’ výstražný indikátor vybitých batérií
skôr, ako by ste očakávali. Tento jav sa
nazýva „pamät’ový efekt“.* Ak sa vyskytne
tento problém, pomôže iba niekoľkonásobné
úplné vybitie a nabitie batérií.
* Pamät’ový efekt – situácia, keď je dočasne
znížená kapacita batérie.
• Ak chcete batérie úplne vybit’, prepnite
fotoaparát do režimu prehrávania
prezentácie (str. 50) a nechajte ho v tomto
režime, kým sa batérie úplne nevybijú.
• Nepoužívajte zároveň nové aj použité
batérie.
• Batérie nesmú príst’ do styku s vodou.
Batéria nie je vodotesná.
Životnost’ niklovo-kovohydridových
batérií
• Životnost’ batérií je obmedzená. Kapacita sa
používaním a časom postupne znižuje. Ak sa
vám zdá, že prevádzkový čas batérie sa
podozrivo znížil, pravdepodobnou príčinou
je skracujúca sa životnost’ batériových
článkov.
• Životnost’ batérie sa líši v závislosti od
spôsobu skladovania batérie, prevádzkových
podmienok a prostredia, ktoré je pre každú
batériu iné.
Informácie o alkalických batériách a
batériách Oxy Nickel Primary Battery
• Alkalické batérie a batérie Oxy Nickel
Primary Battery sa nedajú nabíjat’.
• Alkalické batérie a batérie Oxy Nickel
Primary Battery majú v porovnaní s
dodávanými niklovo-kovohydridovými
batériami kratšiu životnost’. Z tohto dôvodu
sa fotoaparát môže samočinne vypnút’, aj
keď indikátor stavu batérií ešte ukazoval
dostatočnú kapacitu.
• Výkon batérie sa veľmi líši v závislosti od
výrobcu a typu batérie a v niektorých
prípadoch môže byt’ životnost’ batérie
prekvapivo krátka. Tento efekt sa prejavuje
hlavne pri nízkych teplotách a môže sa stat’,
že nebudete môct’ snímat’ zábery pri
teplotách nižších ako 5°C.
• Nepoužívajte zároveň nové a staré batérie.
• Ak používate alkalické batérie alebo batérie
Oxy Nickel Primary Battery, indikátor stavu
batérie nemusí ukazovat’ skutočný stav.
• Vlastnosti alkalických batérií a batérií Oxy
Nickel Primary Battery spôsobujú, že
existuje veľký rozdiel medzi dostupným
časom snímania a dostupným časom
prehrávania. Z tohto dôvodu sa fotoaparát
môže samočinne vypnút’ s vysunutým
objektívom, keď pootočíte prepínačom
režimu. Ak sa tak stane, vymeňte batérie za
nové alebo úplne nabité niklovokovohydridové batérie.
Iné
Efektívne používanie niklovokovohydridových batérií
• Batérie sa vybíjajú, aj keď sa práve
nepoužívajú. Odporúčame nabit’ batérie
tesne predtým, ako ich začnete používat’.
• Výkon batérie sa znižuje v prostrediach s
nízkou teplotou a v takýchto podmienkach
sa skracuje aj životnost’ batérie. Ak chcete
batérie používat’ dlhšie, odporúčame
uchovávat’ ich v pôvodnom puzdre a nosit’
vo vrecku blízko tela, aby sa stále zahrievali.
Tieto batérie potom vložte tesne pred
snímaním.
• Ak sú póly batérií a kontakty na kryte
batérie znečistené, životnost’ batérie sa
môže podstatne znížit’. Príležitostne ich
očistite suchou handričkou a pod. a udržujte
kontakty čisté.
• Ak budete používat’ blesk a funkciu
približovania nadmerne, batérie sa vybijú
rýchlejšie.
• V zálohe majte náhradné batérie na
dvojnásobne až trojnásobne dlhší čas, než je
predpokladaný čas snímania. Pred
skutočným snímaním vykonajte skúšobné
snímanie.
SK
115
Odporúčania
x Fotoaparát nepoužívajte a
neskladujte na nasledujúcich
miestach
• Extrémne horúce, suché alebo vlhké miesta
Na miestach, ako napr. vnútri
zaparkovaného auta na slnku, sa môže telo
fotoaparátu vplyvom veľkej teploty
zdeformovat´, čo môže zapríčinit´ jeho
poruchu.
• Miesta vystavené priamemu slnečnému
žiareniu alebo vysokým teplotám
Fotoaparát môže zmenit’ farbu, môže sa
zdeformovat’ alebo poškodit’.
• Miesta s rizikom značných otrasov
• Miesta so silným magnetizmom
• Piesočnaté alebo prašné miesta
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostal
piesok ani prach. Môže to spôsobit’
poškodenie fotoaparátu, ktoré sa nemusí
dat’ opravit’.
x Informácie o čistení
Čistenie displeja LCD
Ak sú na displeji LCD odtlačky prstov alebo
prach a pod., vyčistite ho čistiacou súpravou
na displej LCD (nedodáva sa).
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve odtlačky prstov alebo
prach, vyčistite ho jemnou handričkou.
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu vyčistite jemnou
handričkou mierne navlhčenou vo vode a
prípadnú vlhkost’ utrite suchou jemnou
handričkou. Pri čistení nepoužívajte
nasledujúce prostriedky. Môžu spôsobit’
poškodenie povrchovej úpravy či krytu.
• Chemické výrobky, ako napr. riedidlá,
benzín, lieh, jednorazové handričky,
odpudzovače hmyzu alebo insekticídy atď.
• Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na
rukách vyššie uvedené chemikálie.
• Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v
kontakte s gumovými produktmi alebo
výrobkami z vinylu.
SK
116
x Informácie o
prevádzkových teplotách
Fotoaparát bol navrhnutý na používanie v
teplotných podmienkach 0 až 40°C. (Alkalické
batérie a batérie Oxy Nickel Primary Battery
sa môžu používat’ v teplotách 5 až 40°C).
Neodporúča sa používat’ fotoaparát v
teplotách presahujúcich tento rozsah.
x Informácie o kondenzácii
vlhkosti
Ak naraz prenesiete fotoaparát z chladného
do teplého prostredia, na vnútorných
súčiastkach fotoaparátu sa môže vytvorit’
skondenzovaná vlhkost’. Táto kondenzácia
vlhkosti môže spôsobit’ poruchu fotoaparátu.
Vlhkost’ kondenzuje najmä v
nasledujúcich situáciách:
• Pri prenesení fotoaparátu z chladného
miesta (z lyžiarskeho svahu) do vykúrenej
miestnosti.
• Pri prenesení fotoaparátu z klimatizovaného
auta alebo izby na teplé miesto vonku atď.
Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Pred prenesením fotoaparátu z chladného na
teplé miesto ho vložte do plastovej tašky a
hermeticky ju uzavrite. Keď sa teplota vnútri
tašky vyrovná s teplotou okolia (asi po
hodine), vyberte fotoaparát z tašky von.
Ak skondenzovala vlhkost’
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu
mimo prevádzky, kým sa vlhkost’ neodparí.
Ak budete používat’ fotoaparát pri výskyte
vlhkosti, napríklad vnútri objektívu, nebudete
môct’ nasnímat’ ostré zábery.
x Informácie o vnútornej
nabíjateľnej batérií
Fotoaparát má nabíjateľnú batériu, ktorá
zaist’uje, že nastavenie času a dátumu a ďalšie
nastavenia budú zachované bez ohľadu na to,
či je fotoaparát vypnutý alebo zapnutý.
Táto nabíjateľná batéria sa nabíja vždy počas
používania fotoaparátu. Ak však fotoaparát
nepoužívate, postupne sa batéria vybije. Ak
fotoaparát vôbec nepoužívate, vybije sa
batéria úplne približne po jednom mesiaci.
Preto zaistite, aby bola batéria nabitá pred
použitím fotoaparátu.
Vybitá nabíjateľná batéria však nijako
neovplyvní funkčnost’ fotoaparátu, ak
nechcete zaznamenávat’ dátum a čas
snímania.
Nabíjanie vnútornej nabíjateľnej batérie
Vložte nabité batérie do fotoaparátu alebo
zapojte fotoaparát do elektrickej siete
použitím siet’ového adaptéra (nedodáva sa) a
nechajte fotoaparát vypnutý 24 hodín alebo
dlhšie.
Nabíjanie batérie
t
krok 1 v príručke „Prvé kroky“
Iné
SK
117
Technické parametre
Fotoaparát
Nahrávacie médium
Vnútorná pamät’ (30 MB)
„Memory Stick Duo“
[Systém]
Zobrazovacie zariadenie
Blesk
Rozsah blesku (citlivost’ ISO
nastavená na hodnotu Auto):
pribl. 0,3 m až 9,0 m (W)/
pribl. 0,9 m až 6,8 m (T)
Hľadáčik
Elektronický hľadáčik
(farebný)
DSC-H5
7,20 mm (typ 1/2,5) farebný
typ CCD, primárny farebný
filter
DSC-H2
7,18 mm (typ 1/2,5) farebný
typ CCD, primárny farebný
filter
Celkový počet pixelov fotoaparátu
DSC-H5
Pribl. 7 410 000 pixelov
DSC-H2
Pribl. 6 183 000 pixelov
Efektívny počet pixelov fotoaparátu
DSC-H5
Pribl. 7 201 000 pixelov
DSC-H2
Pribl. 6 003 000 pixelov
Objektív
Carl Zeiss Vario-Tessar
s priblížením 12×
f = 6,0 – 72,0 mm
(36 – 432 mm prepočítaná na
fotoaparát formátu 35 mm)
F2,8 – 3,7
Ovládanie expozície
Automatická expozícia,
Priorita rýchlosti uzávierky,
Priorita clony, Ručná
expozícia, Výber scény
(7 režimov)
Vyváženie bielej farby
Automatické, Denné svetlo,
Zamračené, Žiarivka,
Žiarovka, Blesk, Biela karta
Formát súborov (kompatibilné so štandardom
DCF)
Statické obrázky: Exif Ver.
2.21 kompatibilný so
štandardom JPEG,
kompatibilný so štandardom
DPOF
Videozáznam: Kompatibilný
so štandardom MPEG1
(monofónny)
SK
118
[Vstupné a výstupné konektory]
Konektor A/V OUT (monofónny)
Minikonektor
Video: 1 Všš, 75 Ω,
nesymetrický, negatívna
synchronizácia
Zvuk: 327 mV (pri zat’ažení
47 kΩ)
Výstupná impedancia 2,2 kΩ
Konektor USB mini-B
Komunikácia USB
Rozhranie Hi-Speed USB
(kompatibilné s rozhraním
USB 2.0)
[Displej LCD]
Displej LCD
DSC-H5
7,5 cm (typ 3,0) s jednotkou
TFT
DSC-H2
5,1 cm (typ 2,0) s jednotkou
TFT
Celkový počet bodov
DSC-H5
230 400 (960 × 240) bodov
DSC-H2
84 960 (354 × 240) bodov
[Hľadáčik]
Displej
0,5 cm (typ 0,2), farebný
Celkový počet bodov
Pribl. 200 000 bodov
ekvivalentne
[Napájanie, všeobecne]
Napájanie
Niklovo-kovohydridové
batérie HR 15/51:HR6
(veľkost’ AA) (2), 2,4 V
Výstupné napätie
AA: Jednosmerné napätie
1,4 V 400 mA × 2
AAA: Jednosmerné napätie
1,4 V 160 mA × 2
Alkalické batérie LR6
(veľkost’ AA) (2), 3 V
Prevádzková teplota
0 až +40°C
Batérie ZR6 (veľkost’ AA) a
batérie Oxy Nickel Primary
Battery (2), 3 V
Skladovacia teplota
–20 až +60°C
Siet’ový adaptér AC-LS5K
4,2 V
Spotreba energie (počas snímania so
zapnutým displejom LCD)
DSC-H5
1,4 W
Rozmery
Pribl. 71 × 30 × 91 mm
(š/v/h)
Hmotnost’
Pribl. 90 g
Vzhľad a technické parametre sa môžu
zmenit’ bez predchádzajúceho upozornenia.
DSC-H2
1,1 W
Prevádzková teplota
0 až 40°C
Skladovacia teplota
–20 až +60°C
Rozmery
113,2 × 83,0 × 94,0 mm
(š/v/h, bez vyčnievajúcich
častí)
Hmotnost’
DSC-H5
Pribl. 554 g (vrátane dvoch
batérií, remienka na plece,
medzikrúžka na tienidlo,
tienidla objektívu, krytu
objektívu atď.)
DSC-H2
Pribl. 537 g (vrátane dvoch
batérií, remienka na plece,
medzikrúžka na tienidlo,
tienidla objektívu, krytu
objektívu atď.)
Elektretový kondenzátorový
mikrofón
Reproduktor
Dynamický reproduktor
Iné
Mikrofón
Tlač Exif Print Kompatibilný
PRINT Image Matching III
Kompatibilný
PictBridge
Kompatibilný
Nabíjačka BC-CS2A/CS2B Ni-MH
Požiadavky na napájanie
Striedavé napätie 100 až
240 V, 50/60 Hz, 3 W
SK
119
Register
Register
A
Continuous ......................... 56
F
AF Illuminator ...................58
Contrast .............................. 46
farba..................................... 12
AF Mode .............................56
Copy .................................... 63
File Number ........................ 67
Auto Review .......................58
Create REC. Folder........... 62
Fine ......................................45
automatické zaostrovanie....9
Cyber-shot Viewer............. 80
Flash..................................... 44
B
Č
B&W....................................43
čistenie .............................. 116
batérie................................ 114
indikátor stavu batérií
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
nabíjanie
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Beach
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Daylight .............................. 44
displej
EVF Backlight ............ 65
indikátor ...................... 19
zmena zobrazenia ....... 24
displej LCD
................. pozri „displej“
Divide.................................. 52
DPOF.................................. 92
BRK.....................................38
držanie fotoaparátu
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
C AF ....................................56
Camera 1 .............................56
Camera 2 .............................59
CD-ROM ............................71
Center AF ...........................35
Change REC. Folder..........63
E
efektívny počet pixelov
.................................... 118
elektronický transformátor
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
EVF Backlight ................... 65
Clock Set .............................68
Expanded Focus................. 59
clona...............................10, 33
expozícia ............................. 10
Color Mode.........................43
vytvorenie ....................62
zmena ...........................63
Format ........................... 61, 62
Function Guide................... 57
funkcia automatického
vypnutia
t krok 2 v príručke
„Prvé kroky“
funkcia NR pomalej
uzávierky......................21
H
hľadáčik
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
High Sensitivity
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
High-Speed Shutter
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
histogram.......................24, 35
hlasitost’
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
EV ....................................... 34
cieľové priečinky pre
ukladanie záberov a
názvy súborov..............77
Cloudy .................................44
120
LCD Backlight............ 65
Bracket Step........................45
C
Folder................................... 47
Digital Zoom...................... 56
bodové meranie ..................43
Burst.....................................38
Flexible Spot AF ................ 36
Fluorescent .........................44
dodávané príslušenstvo
t v príručke „Prvé
kroky“
Beep.....................................65
SK
Flash Sync............................59
D
vloženie a vybratie
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
životnost’ batérie.........28
Flash Level.......................... 46
I
Incandescent ....................... 44
indikátor uzamknutia AE/
AF
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF........ 35
indikátor ........ pozri „displej“
„Memory Stick Duo“....... 112
Initialize ...............................66
plôška na ochranu proti
zápisu.......................... 112
inštalácia ..............................71
počet obrázkov/čas
snímania....................... 25
inteligentné priblíženie ......56
Internal Memory Tool........61
vloženie/vybratie
t krok 3 a 4 v príručke
„Prvé kroky“
Interval.................................46
ISO ...........................10, 12, 45
optické priblíženie..............56
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
P
PAL ......................................68
PC.................. pozri „Počítač“
Memory Stick Tool ............ 62
PictBridge............................88
J
Metering Mode .................. 43
pixel......................................13
jas obrazu
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Monitor ............................... 56
plôška na ochranu proti
zápisu..........................112
JPG.......................................78
K
kábel A/V ............................94
kábel USB .....................73, 89
MPG .................................... 78
Multi Burst.......................... 38
počet obrázkov/čas záznamu
.......................................25
Multipoint AF .................... 35
počítač..................................69
nabíjačka batérií............... 114
Macintosh.....................85
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
odporúčané prostredie
.................................70, 85
nabíjanie batérií
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
prezeranie obrazových
súborov uložených v
počítači pomocou
fotoaparátu ..................79
kondenzácia vlhkosti ........116
konverzný objektív .............18
kopírovanie záberov do
počítača.........................72
kvalita záberu................13, 45
L
Landscape
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Language .............................65
t krok 2 v príručke
„Prvé kroky“
kopírovanie záberov
.................................72, 85
N
napájací kábel
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
nastavenie času
t krok 2 v príručke
„Prvé kroky“
Natural ................................ 43
názov súboru ...................... 77
NTSC................................... 68
LCD Backlight (iba typ
DSC-H5) ......................65
O
M
odpojený blesk
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
M AF....................................56
systém Windows ..........69
počítač Macintosh ..............85
odporúčané prostredie
.......................................85
počítač so systémom
Windows.......................69
odporúčané prostredie
.......................................70
podexponovanie .................11
odporúčania ...................... 116
odstránenie
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Mass Storage .......................67
Format.................... 61, 62
maximálna úroveň ..............37
One Push............................. 44
medzikrúžok na tienidlo ....17
One Push Set ...................... 44
operačný systém ........... 70, 85
podsvietenie ........................65
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
pomalá synchronizácia.........5
Register
Macro (režim snímania
zblízka)
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
softvér.....................71, 80
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
pomer kompresie................14
SK
121
ponuka .................................41
prípona.......................... 77, 79
Sharpness ............................ 46
položky .........................42
Protect................................. 48
siet’ový adaptér .................. 16
prezeranie ....................47
PTP...................................... 67
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
snímanie .......................43
ponuka na prezeranie ........47
R
ponuka pre snímanie..........43
Red Eye Reduction ........... 57
siet’ový kábel
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
popis jednotlivých častí......15
remienok na plece...............17
Single ................................... 56
Portrait
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Resize .................................. 51
Slide ..................................... 50
režim automatického
nastavenia
snímanie
použiteľné batérie.............114
používanie fotoaparátu v
zahraničí
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
preexponovanie ..................11
presné digitálne priblíženie
.......................................56
prevíjanie dozadu/rýchle
prevíjanie dopredu
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
prezeranie
statický obrázok
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
videozáznam
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
režim blesku
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
riešenie problémov ............ 96
snímanie videozáznamov
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Rotate.................................. 51
softvér ..................................80
rozmazanie.......................... 10
Standard .............................. 45
ručná expozícia .................. 34
STEADY SHOT ................ 60
ručné zaostrenie ................. 35
stredové meranie ................ 43
rýchlost’ uzávierky....... 10, 33
T
technické parametre ........ 118
S AF .................................... 56
televízor............................... 94
samodiagnostické zobrazenie
.................................... 109
tlač........................................ 87
priama tlač...........................88
priblíženie pri prehrávaní
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
samospúšt’
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
priblíženie
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Sepia .................................... 43
tlač v režime registra .......... 88
Setup ....................... 46, 53, 55
tlač v zobrazení
samostatného
záberu.......................... 88
pridržanie spúšte ..................9
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
priečinok obsahujúci
obrazové súbory ..........77
pripojenie
122
režim automatického
programovania............ 30
S
videozáznam
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
SK
statický obrázok
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Camera 1 ..................... 56
Camera 2 ..................... 59
Internal Memory Tool
...................................... 61
Memory Stick Tool ..... 62
Setup 1 ......................... 65
počítač ..........................73
Setup 2 ......................... 67
televízor........................94
Setup 1 ................................ 65
tlačiareň........................89
Setup 2 ................................ 67
režim registra............... 88
zobrazenie
samostatného záberu
....................................... 88
tlač vo fotozberni ............... 92
Trimming .............................54
Twilight
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Twilight Portrait
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
U
USB Connect ......................67
V
veľkost’ záberu ....................13
t krok 4 v príručke
„Prvé kroky“
VGA
t krok 4 v príručke
„Prvé kroky“
viacoblastné meranie..........43
Video Out............................68
Vivid.....................................43
vnútorná nabíjateľná batéria
.....................................117
vnútorná pamät’ .................26
výber scény ..........................31
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
výstražné indikátory a
upozornenia ...............109
vyváženie bielej farby.........44
W
WB .......................................44
Z
zameriavací krížik pre
bodové meranie...........43
zameriavací rámček zóny AF
.......................................35
zaostrenie...............................9
zapojený blesk
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
značka poradia tlače...........92
Register
zobrazenie registra
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
SK
123
Ochranné známky
•
•
•
•
•
•
SK
124
je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
„Memory Stick“,
, „Memory Stick
PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„MagicGate“ a
sú
ochranné známky spoločnosti Sony
Corporation.
Microsoft, Windows sú registrované
ochranné známky alebo ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/
alebo iných krajinách.
Macintosh a Mac OS sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Apple Computer, Inc.
Intel, MMX a Pentium sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Intel Corporation.
Ďalej všeobecne platí, že všetky ostatné
názvy produktov a systémov uvedené v
tomto návode sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami
príslušných vývojárskych alebo výrobných
spoločností. Označenia ™ alebo ® sa však v
tomto návode nie vždy uvádzajú.
SK
125
Download PDF

advertising