Sony | DSC-H9 | Sony DSC-H9 Návod na použitie

Digitális fényképezőgép/Digitálny fotoaparát
Használati útmutató
Návod na používanie
HU
SK
DSC-H7/H9
Az összetettebb műveletekkel kapcsolatban bővebb információkat
a mellékelt CD-ROM „A Cyber-shot kézikönyve” és „Cybershot - A következő lépés” dokumentumaiban talál.
Podrobnosti o pokročilejších operáciách nájdete v príručkách
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ a „Ďalšie kroky –
Cyber-shot“, nachádzajúcich sa na dodanom disku CD, ktoré si
môžete zobraziť v počítači.
Működési útmutató
Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, olvassa el részletesen ezt az útmutatót, és tartsa meg, hogy
szükség esetén a jövőben is bármikor elővehesse.
Pokyny k obsluhe
Skôr, ako zariadenie začnete používať, prečítajte si pozorne túto príručku a odložte si ju ako prípadný
zdroj informácií v budúcnosti.
© 2007 Sony Corporation
3-196-624-12(1)
Magyar
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
[ Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
FIGYELEM!
Csak a megadott típusú akkumulátort/
elemet használja. Ellenkező esetben tűz
vagy sérülés keletkezhet.
Európai vásárlóink
figyelmébe
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
átjátszókábellel használják.
[ Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
[ Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy
húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
2
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Kapcsolódó tartozékok: Távirányító
Tartalomjegyzék
Megjegyzések a fényképezőgép használatával kapcsolatban ........................ 4
Az első lépések ................................................................................ 6
A mellékelt tartozékok ellenőrzése ................................................................ 6
1 Az akkumulátor előkészítése ..................................................................... 8
2 Az akkumulátor/„Memory Stick Duo” memóriakártya
(nem mellékelt tartozék) behelyezése ........................................................... 9
3 A fényképezőgép bekapcsolása/az óra beállítása .................................... 11
Felvételek készítése ...................................................................... 12
Üzemmód-tárcsa/Zoom/Vaku/Makró/Önkioldó/Kijelző/Kereső/
Napellenző ............................................................................................... 13
Felvételkészítés manuális beállítással ......................................................... 16
Képek megtekintése/törlése ........................................................ 17
Ismerkedés a funkciókkal – HOME/Menü ................................... 20
A HOME képernyő használata ................................................................... 20
HOME elemek .......................................................................................... 21
A menüelemek használata ........................................................................ 22
Menüelemek ............................................................................................ 23
HU
A számítógép használata ............................................................. 25
Az USB kapcsolathoz és a (mellékelt) szoftverrel használható operációs
rendszerek ............................................................................................... 25
„A Cyber-shot kézikönyve” és „Cyber-shot - A következő lépés”
megtekintése ............................................................................................ 26
A képernyőn megjelenő kijelzések .............................................. 27
Az akkumulátor élettartama és a memóriakapacitás ................ 29
Az akkumulátor üzemideje és a felvehető/megtekinthető képek száma ........ 29
A fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje ................................... 30
Hibaelhárítás .................................................................................. 31
Akkumulátor, áramforrás ............................................................................ 31
Fényképek/mozgóképek felvétele .............................................................. 32
Képek megtekintése ................................................................................. 33
Óvintézkedések ............................................................................. 34
Műszaki adatok ............................................................................. 35
3
Megjegyzések a fényképezőgép használatával kapcsolatban
[ A belső memória és a „Memory
Stick Duo” mentése
Ha világít a memóriaműködés-jelző, ne
kapcsolja ki a fényképezőgépet, és ne vegye ki
belőle sem az akkumulátort, sem a „Memory
Stick Duo” memóriakártyát, mert
tönkremehetnek a belső memóriában, illetve a
„Memory Stick Duo” memóriakártyán tárolt
adatok. Az adatokat mindig védje biztonsági
másolat készítésével.
[ Megjegyzések a felvétellel/
lejátszással kapcsolatban
• Mielőtt megkezdené bármilyen esemény
felvételét, készítsen próbafelvételt, hogy
megbizonyosodjék a készülék helyes
működéséről.
• Ez a fényképezőgép nem porálló, nem
cseppálló és nem is vízálló. A fényképezőgép
használatba vétele előtt olvassa el az
„Óvintézkedések” (34. oldal) című fejezetet.
• Óvja a fényképezőgépet a nedvességtől. A
fényképezőgép belsejébe jutó víz hibás
működést okozhat, amely bizonyos
esetekben nem javítható meg.
• Ne fordítsa a fényképezőgépet a nap, vagy
más nagyon fényes fényforrás felé. Ha így
tesz, az a fényképezőgép hibás működését
eredményezheti.
• Ne használja a fényképezőgépet olyan hely
közelében, amely erős rádióhullámokat
gerjeszt, vagy sugárzást bocsát ki.
Előfordulhat, hogy ilyen helyen a
fényképezőgép nem képes megfelelően
felvenni vagy lejátszani.
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgép
homokos vagy poros helyen hibásan
működik.
• Ha pára csapódna le rá, akkor azt a
fényképezőgép használata előtt távolítsa el
(34. oldal).
• Ne rázza, ne üsse hozzá semmihez a
fényképezőgépet. Azon felül, hogy a
készülék hibásan működhet és képtelenné
válhat képek rögzítésére, ez
használhatatlanná teheti az adathordozót,
illetve képadat-hibát, képadat-károsodást
vagy képadat-vesztést is okozhat.
4
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku felületét.
A vaku hőkibocsátása miatt a vaku felületén
lévő szennyeződés elszíneződhet, illetve
rátapadhat a vaku felületére, így a
kibocsátott fény nem lesz elegendő.
[ Megjegyzések az LCD
képernyővel, az LCD keresővel és
az objektívvel kapcsolatban
• Az LCD képernyő és az LCD kereső
rendkívül fejlett gyártástechnológiával
készült, így a ténylegesen működő
képpontok aránya több mint 99,99%. Ennek
ellenére előfordulhat, hogy folyamatosan
apró fekete pontok és/vagy színes (fehér,
piros, kék vagy zöld) fénypontok jelennek
meg az LCD képernyőn és az LCD
keresőben. Ezek a pontok, amelyek a
gyártási folyamat természetes velejárói,
egyáltalán nem befolyásolják a felvételt.
• Ha alacsony az akkumulátorok töltöttségi
szintje, a fényképezőgép nem állítja be az
objektívet. Helyezzen teljesen feltöltött
akkumulátorokat a fényképezőgépbe, majd
ismét kapcsolja be a készüléket.
• A fényképezőgépet ne az LCD képernyőnél
fogva tartsa.
[ Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásával kapcsolatban
• Ez a fényképezőgép megfelel a JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) által
előírt DCF (Design rule for Camera File
system) általános tervezési szabványnak.
• Nem biztos, hogy az ezzel a
fényképezőgéppel felvett képeket más
készülékkel le lehet játszani, továbbá hogy a
más készülékkel felvett vagy szerkesztett
képeket ezzel a fényképezőgéppel le lehet
játszani.
[ A szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
Televíziós műsorokat, filmeket,
videoszalagokat és egyéb anyagokat gyakran
szerzői jog véd. Ilyen anyagok engedély
nélküli felvétele a vonatkozó jogszabályokba
ütközhet.
HU
[ A felvételek tartalmáért nem
vállalunk felelősséget
A felvétel tartalmáért nem nyújtunk
ellenszolgáltatást, ha a felvétel vagy a lejátszás
a készülék vagy az adathordozó stb. hibájából
nem valósul meg.
5
Az első lépések
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
• Akkumulátortöltő BC-CSG/BC-CSGB/
BC-CSGC (1)
• Vállpánt (1)
• Távirányító (1)
• Tápkábel (1)
(nem mellékelt tartozék az USA-ban és
Kanadában)
• Napellenző (1)/Adaptergyűrű (1)
• Újratölthető akkumulátor egység NP-BG1 (1)/
Akkumulátortok (1)
• USB, A/V kábel a többcélú csatlakozóhoz
(1)
• Lencsevédő (1)/Lencsevédő szíj (1)
• CD-ROM (Cyber-shot program/„A Cybershot kézikönyve”/„Cyber-shot - A
következő lépés”) (1)
• Használati útmutató (ez az útmutató) (1)
Tegye fel a vállpántot és a lencsevédőt
Erősítse fel a pántot, hogy megóvja a fényképezőgépet a leesésből, stb. származó sérülésektől.
6
[ Távirányító
Jeladó
HOME gomb
SLIDE SHOW gomb
MENU gomb
Megjegyzés
A távirányító használatba vétele előtt távolítsa
el a szigetelő lapot.
Szigetelő lap
A távirányító elemének cseréje
1 Tartsa lenyomva a fület, körmét illessze
bele a vágásba, és húzza ki az
elemtartót.
2 Tegyen be egy új elemet úgy, hogy a +
vége felfelé nézzen.
3 Kattanásig tolja vissza az elemtartót a
SHUTTER gomb
felvétel készítéshez: Zoom (W/T)
gomb
megtekintéshez: / (Lejátszási
zoom)/
(Áttekintő) gomb
Vezérlőgomb
VIGYÁZAT!
Ha nem megfelelően bánik vele, az
elem felrobbanhat. Ne töltse, ne
szedje szét és ne dobja tűzbe!
HU
• Ha lemerülőben van a lítium elem, a
távirányító hatótávolsága lerövidül, sőt az is
előfordulhat, hogy a távirányító nem
megfelelően működik. Ilyen esetben az
elemet cserélje ki egy Sony CR2025 típusú
lítium elemre.
Ha másfajta elemet használ, az tüzet vagy
robbanást okozhat.
• A távirányító a beépített lítiumos
gombelemmel működik (CR2025). Ne
használjon a CR2025-ös típustól eltérő
elemet.
távirányítóba.
Fül
7
1 Az akkumulátor előkészítése
Az USA-ban és Kanadában
Az USA-n és Kanadán kívül
Csatlakozódugó
ɟ
ɟ
CHARGE kijelző
CHARGE kijelző
Tápkábel
1 Tegye be az akkumulátort az akkumulátortöltőbe.
2 Az akkumulátortöltőt csatlakoztassa a fali csatlakozóaljzathoz.
Felgyullad a CHARGE töltésjelző, és elkezdődik a töltés.
Amikor kialszik a CHARGE töltésjelző, a töltés véget ért (gyakorlati töltés).
Ha még hozzávetőlegesen egy órán át továbbtölti az akkumulátort (amíg az teljesen fel nem
töltődik), akkor a töltése kissé tovább kitart.
[ Töltési idő
Teljes töltési idő
Gyakorlati töltési idő
Kb. 330 perc
Kb. 270 perc
• A teljesen lemerült akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő 25°C hőmérsékleten. Bizonyos
körülmények között a töltés ennél tovább is tarthat.
• A felvehető képek számát lásd a 29. oldalon.
• Az akkumulátortöltőt egy közeli, könnyen elérhető fali aljzatba csatlakoztassa.
• Ha a CHARGE jelző nem is világít, az akkumulátortöltő feszültség alatt áll mindaddig, amíg azt ki
nem húzza a fali konnektorból. Ha az akkumulátortöltő használata közben üzemzavart tapasztal,
akkor azonnal húzza ki a csatlakozódugót a fali konnektorból, hogy áramtalanítsa a készüléket.
• Amikor a töltés véget ér, húzza ki a hálózati tápkábelt a fali csatlakozóaljzatból, és az
akkumulátortöltőből vegye ki az akkumulátort.
• Használatát kompatibilis Sony akkumulátorral tervezték.
8
2 Az akkumulátor/„Memory Stick Duo” memóriakártya
(nem mellékelt tartozék) behelyezése
ɟ
Akkumulátor/„Memory
Stick Duo” védőfedél
Az illusztráción ábrázoltak
szerint, teljesen,
kattanásig tolja be a
„Memory Stick Duo”
memóriakártyát.
ɠ
Tegye be az akkumulátort,
miközben annak végével
lenyomva tartja az
akkumulátorkioldó gombot.
HU
1 Nyissa fel az akkumulátor/„Memory Stick Duo” védőfedelét.
2 Teljesen, kattanásig tolja be a „Memory Stick Duo” memóriakártyát (nem
mellékelt tartozék).
3 Tegye be az akkumulátort.
4 Zárja le az akkumulátor/„Memory Stick Duo” védőfedelét.
[ Ha nincs „Memory Stick Duo” a készülékben
A fényképezőgép a belső memóriát (kb. 31 MB) használja képek rögzítéséhez/
lejátszásához.
9
[ Az akkumulátor töltésszintjének és a hátralévő üzemidőnek az
ellenőrzése
A POWER gombbal kapcsolja be a fényképezőgépet és az LCD képernyőn ellenőrizze
a hátralevő üzemidőt.
Az
akkumulátor
hátralevő
üzemidejét
mutató
szimbólum
Az
akkumulátor
hátralevő
üzemidejére
vonatkozó
útmutatás
Az
akkumulátor
töltésszintje
megfelelő
Az
akkumulátor
majdnem
teljesen
töltött
Az
akkumulátor
félig töltött
Az
akkumulátor
töltésszintje
alacsony, a
felvétel/
lejátszás
hamarosan
leáll.
Cserélje ki az
akkumulátort
teljesen töltött
akkumulátorral
vagy töltse fel az
akkumulátort.
(A figyelmeztető
szimbólum villog.)
• Mintegy egy percig tart, amíg a hátralévő üzemidő helyes kijelzés megjelenik.
• Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a megjelenő energiaszint (hátralévő üzemidő)
kijelzés nem helyes.
• A fényképezőgép első bekapcsolása során az Óra beállítás képernyő jelenik meg (11. oldal).
[ Az akkumulátor/kivétele „Memory Stick Duo”
Nyissa fel az akkumulátor/„Memory Stick Duo” védőfedelét.
„Memory Stick Duo”
Akkumulátor
Győződjék meg arról,
hogy nem világít a
memóriaműködésjelző, majd nyomja
meg egyszer a
„Memory Stick Duo”
memóriakártyát.
Tolja el az akkumulátorkioldó gombot.
Vigyázzon, nehogy leejtse az
akkumulátort.
• Ha a memóriaműködés-jelző világít, soha ne vegye ki az akkumulátort/„Memory Stick Duo”
kártyát. Ez a „Memory Stick Duo” adatainak károsodását okozhatja.
10
3 A fényképezőgép bekapcsolása/az óra beállítása
(Lejátszás) gomb
POWER gomb
1
2
3
z gomb
ɟ Vezérlőgomb
HOME gomb
1 Nyomja meg a POWER gombot vagy a
(Lejátszás) gombot.
HU
2 A vezérlőgombbal állítsa be az órát.
1 A v/V résszel válassza ki a dátum formátumát, majd nyomja meg a z részt.
2 A b/B résszel válassza ki az egyes elemeket, a v/V segítségével állítsa be a
számértékeket, majd nyomja meg a z részt.
3 Válassza ki a [OK] menüpontot, majd nyomja meg a vezérlőgomb z részét.
[ A dátum és az idő módosítása
Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a [
(Beáll.ok) képernyőn (20., 21. oldal).
Óra beállítások] beállítást a
[ A készülék bekapcsolásakor
Ha a fényképezőgépet akkumulátorról üzemelteti és kb. három percig nem használja, a
készülék automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze az akkumulátor lemerülését
(automatikus kikapcsolási funkció).
11
Felvételek készítése
Kereső
Mikrofon
ɠ Exponáló gomb
Üzemmód-tárcsa
Makró gomb
W/T (Zoom) gomb
DISP gomb
MENU gomb
Vaku gomb
Vezérlőgomb
Önkioldó
HOME gomb
Állványcsatlakozó (alul)
1 Az üzemmód-tárcsán válassza ki a kívánt funkciót.
Fényképezéskor (Automatikus üzemmód): Válassza a
Mozgókép felvételekor: Válassza a
szimbólumot.
szimbólumot.
2 Szilárdan fogja a fényképezőgépet, mindkét karját teste mellett tartva.
A tárgyat állítsa a
keresőkeret
közepére.
3 Készítse el a felvételt az exponáló gomb segítségével.
Fényképezéskor:
1 A fókuszáláshoz félig nyomja le
és tartsa úgy az exponáló gombot.
Az z (AE/AF rögzítés) kijelző
(zölden) villog, hangjelzés hallható,
majd a rögzítés kijelzője abbahagyja a
villogást, és folyamatosan világít.
2 Nyomja le teljesen az exponáló
gombot.
AE/AF rögzítés kijelzése
Mozgókép felvételekor:
Nyomja le teljesen az exponáló gombot.
A rögzítés leállításához ismét nyomja le teljesen az exponáló gombot.
12
Üzemmód-tárcsa/Zoom/Vaku/Makró/Önkioldó/Kijelző/Kereső/
Napellenző
[ Az üzemmód-tárcsa használata
Tengerpart
Tengerparti vagy tóparti felvételek
készítése élénk színű vízfelülettel.
Állítsa az üzemmód-tárcsát a kívánt
funkcióra.
Hó
Autom. beállítás
Havas tájak fényképezése tisztább fehér
színnel.
Lehetővé teszi, hogy könnyen készítsen
felvételt az automatikusan beállított
értékekkel.
Tűzijáték
Tűzijátékok felvétele a maguk teljes
pompájában.
P Program eltolás
Lehetővé teszi, hogy az automatikusan
beállított expozícióval (a zársebességgel és
a rekesznyílás-értékkel) készítsen
felvételt. Különféle beállításokat is
kiválaszthat a menü segítségével.
S Fényképkészítés zársebesség
prioritással
Segítségével a zársebesség manuális
megadása után fényképezhet.
A Rekesznyílás elsőbbségi felvétel
Segítségével a rekesznyílás érték manuális
megadása után fényképezhet.
M Fényképezés manuális expozícióval
Segítségével az expozíció manuális
megadása után fényképezhet.
Mozgókép felvétel
Lehetővé teszi mozgókép felvételét
hanggal együtt.
Nagyérzékenység
Fényképek készítése rosszabb
fényviszonyok mellett is vaku nélkül.
Portré
Elmossa a hátteret, de élesen hagyja a
témát.
[ W/T Zoomolás
A T megnyomásával zoomolhat, a W
gomb megnyomásával pedig
visszaállíthatja a zoomolást.
[
Vaku (Vaku üzemmód
választása fénykép készítéséhez)
Addig nyomogassa a vezérlőgomb B ( )
részét, amíg ki nem választotta a kívánt
üzemmódot.
HU
: A vaku automatikus
Akkor villan, ha nincs elegendő fény vagy
ellenfény van (gyári beállítás)
: Vaku bekapcsolva
: Lassú szinkron (Vaku bekapcsolva)
A zársebesség lassú, hogy sötét helyen a
vaku fénycsóváján kívül eső háttér is
tisztán látható legyen a képen.
: Vaku kikapcsolva
• A vaku használatakor a vaku automatikusan
felugrik és villan. Használat után csukja
vissza kézzel a vakut.
Mesterfokú sport fényképek
Fényképek készítése a téma mozgásának
felbecsülésével és a fókusz beállításával.
[
Szürkületi portré
Addig nyomogassa a vezérlőgomb b
( ) részét, amíg ki nem választotta a
kívánt üzemmódot.
Az éjszakai hangulat elvesztése nélkül éles
portré készítése sötét helyen.
Tájkép
Távoli tárgyra fókuszált fényképek
készítése.
SCN Jelenet
Makró/Nagyítóüveg (Közelkép
készítése)
: Makro ki
: Makró bekapcsolva (W oldal: Kb. 1 cm
vagy több, T oldal: Kb. 120 cm vagy több
Kiválaszt egy Jelenet üzemmódot a
menüből.*
*Jelenet üzemmód a menüben
Szürkület
Éjszakai felvételek készítése az éjszakai
hangulat elvesztése nélkül.
13
[
Az önkioldó használata
Addig nyomogassa a vezérlőgomb V
( ) részét, amíg ki nem választotta a
kívánt üzemmódot.
: Nem használja az önkioldót
: 10 másodperces késleltetés
: 2 másodperces késleltetés
[ Fényképezés sötétben (csak
DSC-H9)
A Night Shot segítségével sötétben
fényképezhet anélkül, hogy a vakut
kellene használnia.
Állítsa a NIGHTSHOT kapcsolót az
ON állásba.
Nyomja meg az exponáló gombot: ekkor
villogni kezd az önkioldó kijelzője, és a
zár működésbe lépéséig hangjelzés
hallható.
Az önkioldó
kijelzője
[ DISP A képernyő tartalmának
módosítása
Nyomja meg a vezérlőgomb v (DISP)
részét.
A v (DISP) gomb egy-egy
megnyomására az LCD- képernyő vagy
az LCD-kereső tartalma a
következőképp változik:
Erősíti az LCD háttérvilágítást
r
Hisztogram bekapcsolva
r
Kijelzések kikapcsolva
r
Kijelzések bekapcsolva*
* Az LCD háttérvilágítás visszatér a szokásos
fényerőre.
14
NIGHTSHOT kapcsoló
[ Fénykép készítés a keresővel
A FINDER/LCD gombbal
kiválaszthatja, hogy a kereső vagy az
LCD-képernyő segítségével készít-e
fényképet. A kereső használatakor kép
nem jelenik meg az LCD képernyőn.
Állítson a kereső beállító tárcsán, amíg a
kép tisztán jelenik meg a keresőben (a
legjobban megfelel az Ön szemének),
majd készítsen fényképet.
FINDER/LCD gomb
Kereső beállító
tárcsa
[ Az LCD kijelző szögének
beállítása (csak DSC-H9)
Az LCD kijelző szöge állítható.
3 Fordítsa el a napellenzőt, és illessze a
jelölést a pozícionáló gyűrűn található
jelöléshez, amíg kattanást nem hall.
Eközben tartsa meg és rögzítse az
adaptergyűrűn található jelölést
rögzített (nem elforduló) helyzetbe.
• Ha az LCD kijelzőt túlerőlteti a mozgási
tartományon, az hibás működést
eredményezhet.
Napellenző
[ A napellenző felhelyezése
1 Az adaptergyűrűt kikapcsolt készülékre
csatlakoztassa.
A napellenző tárolása
Helyezze el a napellenzőt az alábbi ábra
szerint, és forgassa el az óramutató
járásával megegyező irányban, amíg
kattanást nem hall.
HU
Adaptergyűrű
2 Fordítsa el az pozíciógyűrűt, és
pozícionálja az adaptergyűrű jelölését a
fényképezőgépen található jelöléshez,
az alábbi illusztráció szerint.
Jelölések
Pozícionáló gyűrű
15
Felvételkészítés manuális beállítással
[ A tárcsakerék használata
A következő beállításokat módosíthatja a tárcsakerék segítségével.
• ISO-érték
• Zársebesség
• Rekesznyílás értéke
• Expozíció érték (EV)
AF tartománykereső• AF tartománykereső-keret kijelzés
– A kézi élességállítás lehetővé teszi, hogy
meghatározott távolságról készítsen
felvételeket.
keret kijelzés
Expozíció érték
Rekesznyílás értéke
Zársebesség
ISO-érték
Válassza ki
Tárcsakerék
Válassza ki a kívánt elemet
1 Forgassa el a tárcsakereket a beállítani
kívánt elem kiválasztásához.
Mozgassa a sárga V jelzést a kívánt
elem kiválasztásához.
Beállítás
Vezérlőgomb
3 További elemek beállításához nyomja
meg a z gombot, majd hajtsa végre a
következő műveleteket.
Azok az elemek, amelyek nem
választhatók ki, szürke színben jelennek
meg.
Az érték kiválasztásához
2 Nyomja meg a vezérlőgomb z részét.
Az érték sárgára vált.
16
Ha az érték sárga színben jelennek meg,
akkor az értékek a tárcsakerék
elforgatásával választhatók ki és
állíthatók be. A megjelenő érték a
beállított.
Képek megtekintése/törlése
MENU gomb
(Lejátszás) gomb
(Lejátszási zoom)/
(Áttekintő) gomb
(Lejátszási zoom)
gomb
Többcélú csatlakozó
(oldal)
ɟ Vezérlőgomb (belül)/
Tárcsakerék (kívül)
HOME gomb
Hangszóró (alul)
1 Nyomja meg a
(Lejátszás) gombot.
Ha kikapcsolta a fényképezőgépet és megnyomja a
automatikusan lejátszás üzemmódban bekapcsol. A
üzemmódra válthat.
gombot, a fényképezőgép
gomb megnyomásával felvételi
HU
2 A vezérlőgomb b/B részével válasszon ki egy képet.
Mozgókép:
Mozgókép lejátszásához nyomja meg a z részt. (A lejátszás leállításához ismét nyomja meg a z
részt.)
Az előrepergetéshez nyomja meg a B gombot, a visszapergetéshez pedig a b gombot. (Ha vissza
kíván térni a normál lejátszáshoz. nyomja meg a z részt.)
A hangerőszabályzás képernyőt a V gomb megnyomásával jelenítheti meg, majd a b/B gomb
megnyomásával beállíthatja a hangerőt.
• A tárcsakerék elforgatásával egyszerűen megtekintheti a következő/előző képet.
[
Képek törlése
1 Jelenítse meg a törölni kívánt képet, majd nyomja meg a MENU gombot.
2 Válassza a [Töröl] lehetőséget a v gombbal, majd a [E képet] beállítást a b/B
gombbal, és végül nyomja meg a z gombot.
3 A vezérlőgomb v részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a z
részt.
[
Felnagyított kép megtekintése (Lejátszási zoom)
Amikor éppen egy fényképet jelenít meg, nyomja meg a
Visszaálláshoz nyomja meg a
gombot.
Állítsa be a helyzetet: v/V/b/B
Kilépés a lejátszás közbeni zoomolásból: z
gombot.
17
[
Az áttekintő képernyő megtekintése
Az
(Áttekintő) gomb megnyomásával a fénykép mellett a kijelzőn megjelenítheti
az áttekintő képernyőt.
Majd válasszon ki egy képet a vezérlőgomb v/V/b/B részével.
Ha vissza kíván térni az egyképes képernyőhöz, nyomja meg a z részt.
• Az áttekintő képernyőhöz a HOME képernyő
(Képeket tekint meg) részében a [
Index
megjelenítés] kiválasztásával is hozzáférhet.
• Az
(Áttekintő) gomb megnyomásával az áttekintő képernyőn megjelenő képek száma
változik.
[ Képek törlése áttekintő üzemmódban
1 Miközben a kijelzőn az áttekintő képernyő látható, nyomja meg a MENU gombot.
2 Válassza a [Töröl] lehetőséget a v gombbal, majd a [Többszörös képek] beállítást a
b/B gombbal, és végül nyomja meg a z gombot.
3 A v/V/b/B gombbal válassza ki a törölni kívánt fényképet, majd nyomja meg a z
gombot.
a kép jelölőnégyzete bekapcsolt állapotban van.
A választás törléséhez válassza ki a törlésre kijelölt fényképet, majd ismét nyomja meg a z
gombot.
4 A MENU vezérlőgomb v részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja
meg a z részt.
• A mappa összes fényképének törléséhez válassza a [Minden ebben a mappában] lehetőséget,
majd a 2. lépésben nyomja meg a z gombot.
[ Képsorozat lejátszása (Diabemutató)
1 Nyomja meg a HOME gombot és válassza ki a [
Diabemutató] lehetőséget a
következőben:
(Képeket tekint meg).
2 A vezérlőgomb v részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a z
részt.
• Egyenértékű a SLIDE SHOW gomb megnyomásával a távirányítón.
18
[ Képek megtekintése tévéképernyőn
A többcélú csatlakozó (mellékelt) kábelével csatlakoztassa a fényképezőgépet a
televízióhoz.
A többcélú csatlakozóhoz
Az audió/videó bemeneti
aljzathoz
A többcélú csatlakozó kábele
HU
19
Ismerkedés a funkciókkal – HOME/Menü
A HOME képernyő használata
A HOME a fényképezőgép összes funkciójának kiindulási képernyője.
A HOME képernyőről kiválaszthatja a felvételi üzemmódot vagy a lejátszási
üzemmódot, illetve beállításokat módosíthat.
Vezérlőgomb
z gomb
HOME gomb
1 A HOME gombot megnyomva jelenítse meg a HOME képernyőt.
Kategória
Menüelem
Útmutató
2 A vezérlőgomb b/B részével válasszon ki egy kategóriát.
3 A vezérlőgomb v/V részével válasszon ki egy elemet, majd nyomja meg a z
részt.
[A
(Memóriakezelés) vagy a
(Beáll.ok) kategória kiválasztása
1 A vezérlőgomb v/V részével válassza ki a kívánt menüelemet.
• Csak akkor működik, ha a
(Beáll.ok) beállítást választja.
2 A B segítségével lépjen jobbra, a v/V gombbal válassza ki a kívánt beállítást, majd
nyomja meg a z gombot.
3 A vezérlőgomb v/V részével válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a z részt.
• A fényképezőgép felvételi üzemmódra vált, ha félig lenyomja az exponáló gombot.
20
A műveletről bővebben 1 20. oldal
HOME elemek
A HOME megnyomásával a következő elemek jelennek meg. A képernyőn a
menüelemeket az útmutató jeleníti meg.
Kategória
Fényképezés
Képeket tekint
meg
Elemek
Fényképezés
Egy kép
Index megjelenítés
Diabemutató
Nyomtatás, más
Nyomtat
Zene eszköz
Zene letölt.
Memóriakezelés
Zene formáz.
Memória eszköz
Memory Stick eszköz
Formáz
FELVmappa cs
HU
FELVmappa lh
Másolás
Belső memória eszköz
Formáz
Beáll.ok
Fő beállítások
Fő beállítások 1
Csipogás
Inicializál
Funkció tár
Fő beállítások 2
USB csatl.
Videó ki
COMPONENT
Fényképezés beállítása
Fényképezés beállításai 1
AF segédfény
AF ümód
Konv. Lencsék
Fényképezés beállításai 2
Vaku szinkron.
Auto.V.nézés
Rácsvonal
Digitális zoom
Autom. Irány
Kiterj. Fókusz
Óra beállítások
Language Setting
21
A menüelemek használata
MENU gomb
ɟ Vezérlőgomb
z gomb
1 A MENU gombot megnyomva jelenítse meg a menüt.
Funkció tár
• A menü csak felvételkor és lejátszási üzemmódban jelenik meg.
• A különböző elemek a kiválasztott üzemmódtól függően válnak láthatóvá.
2 A vezérlőgomb v/V részével válassza ki a kívánt menüelemet.
• Ha a kívánt elem nem látható, akkor addig tartsa nyomva a v/V részt, amíg meg nem jelenik a
képernyőn.
3 A vezérlőgomb b/B részével válassza ki a kívánt beállítást.
• Ha a kívánt elem nem látható, akkor addig tartsa nyomva a b/B részt, amíg meg nem jelenik a
képernyőn.
• Ha lejátszási üzemmódban kiválasztott egy elemet, nyomja meg a z gombot.
4 A MENU gombot megnyomva kapcsolja ki a menüt.
22
A műveletről bővebben 1 22. oldal
Menüelemek
A használható menüelemek a fényképezőgép választott üzemmódjának megfelelően
eltérőek.
A felvétel menü kizárólag felvételi üzemmódban, a megtekintés menü pedig csak
lejátszási üzemmódban áll rendelkezésre.
A használható menüelemek az üzemmód-tárcsa állásának megfelelően eltérőek. Csak
a használható elemek jelennek meg a képernyőn.
A felvétel menüje
Jelenet
Kiválasztja a felvételi körülményeknek megfelelő előre beállított
értékeket.
Képméret
Kiválasztja a fénykép méretét.
Arc felismerés
Érzékeli a tárgyak oldalait, és beállítja a fókuszt, stb.
FELV. ümód*
Kiválasztja a folyamatos fényképfelvételi üzemmódot.
Szín üzemmód
A kép színeinek élénkségét módosítja vagy speciális hatásokat ad
hozzá.
Fénymérési mód*
Kiválasztja a fénymérési módot.
F.egyensúly
Beállítja a színárnyalatokat.
Vakuszint
Beállítja a vaku fénymennyiségét.
Vörösszem cs
Csökkenti a vörösszem-hatást.
Kontraszt
A kontraszt beállítása.
Élesség
Élesség beállítása.
SteadyShot
Kiválasztja az elmosódottságot kiküszöbölő stabilizált felvételi
üzemmódot.
SETUP
Kiválasztja a felvételi beállításokat.
HU
* A menüelemek a menüképernyőn csak a DSC-H7 esetén állíthatók be. A menüelemek
beállításához a DSC-H9 esetén, nyomja meg az egyes funkciókhoz tartozó gombo(ka)t.
DSC-H9
/BRK gomb
(FELV. ümód)
gomb
(Fénymérési mód)
23
A műveletről bővebben 1 22. oldal
A megtekintés menüje
(Töröl)
Törli a képeket.
(Diabemutató)
Lejátszik egy képsorozatot.
(Retusál)
Javítja a képeket.
(Véd)
Megelőzi a véletlen törlést.
(Nyomtat)
Képeket nyomtat PictBridge rendszerű nyomtatóval.
(Forgatás)
Elforgat egy fényképet.
(Mappa kiválaszt.)
Kiválasztja a megtekinteni kívánt képek mappáját.
Egy Kinyomtatni jelet tesz a kinyomtatni kívánt képekre.
24
A számítógép használata
A fényképezőgéppel készített képek megjeleníthetők a számítógépen. Ezzel a
programmal pedig eddig soha nem tapasztalt módon használhatja a fényképezőgéppel
készített fényképeket és mozgóképeket. A részleteket „A Cyber-shot kézikönyve”
tartalmazza.
Az USB kapcsolathoz és a (mellékelt) szoftverrel használható
operációs rendszerek
Windows esetén
Macintosh esetén
USB-kapcsolat
Windows 2000 Professional,
Windows XP* vagy Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v10.1 - v10.4)
„Picture Motion
Browser” program
Windows 2000 Professional,
Windows XP* vagy Windows
Vista*
nem kompatibilis
HU
* A 64-bit kiadások és a Starter (Edition) nem támogatott.
• Szállításkor telepítve kell lennie a fenti operációs rendszerre.
• Ha az operációs rendszer nem támogatja az USB kapcsolatot, használjon a kereskedelmi
forgalomban hozzáférhető Memory Stick írót/olvasót.
• A „Picture Motion Browser” Cyber-shot program üzemi környezetére vonatkozó további
részletek a „A Cyber-shot kézikönyve” útmutatóban találhatók.
25
„A Cyber-shot kézikönyve” és „Cyber-shot - A következő
lépés” megtekintése
[ Windows esetén
[ Macintosh esetén
1 Kapcsolja be a számítógépét, és
Kapcsolja be a számítógépét, és helyezze
be a (mellékelt) CD-ROM-ot a CD-ROM
meghajtóba.
Kövesse az alábbi utasításokat.
helyezze be a (mellékelt) CD-ROM-ot
a CD-ROM meghajtóba.
Ekkor az alábbi képernyő jelenik meg.
A „A Cyber-shot kézikönyve”
megtekintése
1 Nyissa meg a [Handbook] mappát, és a
[HU] mappában található
„Handbook.pdf” állományt másolja át
a számítógépre.
Ha [Cyber-shot Handbook] gombra
kattint, megjelenik a „A Cyber-shot
kézikönyve” bemásolását felkínáló
képernyő.
2 A másolás végrehajtásához kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
A „A Cyber-shot kézikönyve” gombra
kattintva a rendszer a „A Cyber-shot
kézikönyve” és a „Cyber-shot - A
következő lépés” dokumentumokat is
telepíti.
3 A telepítés befejezése után kattintson
kétszer az Asztalon létrehozott
parancsikonra.
2 A másolás befejeztével kattintson
kétszer a „Handbook.pdf” ikonjára.
A „Cyber-shot - A következő lépés”
megtekintése
1 A [stepupguide] mappa [stepupguide]
mappáját másolja számítógépére.
2 Válassza a CD-ROM [stepupguide],
[language], majd [HU] mappáját,
másolja le a [HU] mappa összes fájlját,
és helyezze őket a [stepupguide] mappa
[img] mappájába, amelyet az 1.
lépésben kerül a számítógépre.
3 A másolás befejezése után a
kitömörítéshez kattintson kétszer a
„stepupguide.hqx” fájlra a
[stepupguide] mappában, majd
kattintson kétszer a létrehozott
„stepupguide” fájlra.
• Ha a rendszerre nincs a HQX fájl
kitömörítésére alkalmas eszköz telepítse a
Stuffit Expander programot.
26
A képernyőn megjelenő kijelzések
A v (DISP) gomb egy-egy
megnyomására a képernyő tartalma
változik (14. oldal).
A
Az akkumulátor
energiaszintje és a
hátralévő üzemidő
[ Fényképezéskor
E
Figyelmeztetés az
akkumulátor alacsony
töltési szintjére
Képméret
Üzemmódtárcsa/Menü
(Jelenetkiválasztás)
[ Mozgókép felvételekor
PSAM
Mód tárcsa
Night Shot (csak DSCH9)
Fehéregyensúly
HU
Felvételi üzemmód
Fénymérési mód
Arc felismerés
SteadyShot
[ Lejátszáskor
Figyelmeztetés a
remegésre
Önkioldó
Zoomolás
Szín üzemmód
Kontraszt
Élesség
PictBridge kapcsolat
Védelem
H.erő
Hangerő
„Kinyomtatni” (DPOF)
jel
Zoomolás
PictBridge kapcsolat
27
B
z
AE/AF rögzítés
Készlét
FELV.
Készenlét/
mozgóképfelvétel
ISO400
ISO-szám
NR lassú zársebesség
125
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás értéke
+2.0EV
Expozíció értéke (EV)
96
A még rögzíthető képek
száma
12/12
A kép sorszáma/A
kiválasztott mappába
rögzített képek száma
00:00:00
AF segédfény
Vörös szem jelenség
csökkentése
AF tartománykeresőkeret kijelzés
Fénymérési mód
Vaku üzemmód
Kézi fókuszbeállítás
9
A vaku töltődik
Manuális fókusz sáv
Fehéregyensúly
Makró
N
Lejátszás
Lejátszási sáv
00:00:12
Számláló/Felvételi idő
Hisztogram
•A
akkor jelenik meg,
amikor a hisztogram nem
látható.
Konverziós lencsék
REAR
Vakuszinkron
C:32:00
Öndiagnózis funkció
kijelzője
ISO400
ISO-szám
101-0012
Mappa-fájl sorszáma
+2.0EV
Expozíció értéke (EV)
2007 1 1
9:30 AM
A lejátszott kép
felvételének dátuma/
időpontja
500
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás értéke
z SET
z OK
Kezelési útmutató a
képek elkészítéséhez
MOVE
MOVE
z STOP
z PLAY
Kezelési útmutató a
képek lejátszásához
BACK/
NEXT
Képet választ ki
V VOLUME
Hangerőszabályzás
D
C:32:00
Felvételre szolgáló/
lejátszási adathordozó
Felvételi mappa
Lejátszási mappa
Öndiagnózis funkció
kijelzője
Önkioldó
AF tartománykeresőkeret
+
C
28
A hátralevő felvételi idő
Mappaváltás
A pontszerű fénymérés
célkeresztje
Hisztogram
Az akkumulátor élettartama és a
memóriakapacitás
Az akkumulátor üzemideje és a felvehető/megtekinthető képek
száma
A táblázat a felvehető/megtekinthető
képek becsült számát és az akkumulátor
üzemidejét mutatja, ha [Normál]
felvételi üzemmódban, a mellékelt,
teljesen feltöltött akkumulátorral, 25°Cos környezeti hőmérsékleten fényképez.
A felvehető vagy megtekinthető képek
száma jelentheti a „Memory Stick Duo”
cseréjét is, amennyiben szükséges.
Vegye figyelembe, hogy a használat
körülményeinek függvényében a
tényleges számok a táblázatban
feltüntetetteknél kisebbek is lehetnek.
• Az akkumulátor üzemideje csökken a használat
gyakoriságával és az idő előrehaladtával is.
• A felvehető/megtekinthető képek száma és
az akkumulátor üzemideje csökken a
következő esetekben:
– ha a környezeti hőmérséklet alacsony,
– ha gyakran használja a vakut,
– ha gyakran kapcsolja be és ki a
fényképezőgépet,
– ha gyakran zoomol,
– ha felerősíti a háttérvilágítását,
– az [AF ümód] értéke: [Monitor],
– a [SteadyShot] értéke: [Folyt.],
– ha az akkumulátor lemerülőben van.
– a [Arc felismerés] értéke: [Be],
[ Fényképezéskor
LCD
képernyő
/Kereső
Képek száma
Akkumulátor
üzemideje (perc)
• Feltételezett fényképezési körülmények:
– a [AF ümód] értéke: [Egyszeri],
– a [SteadyShot] értéke: [Felvétel],
– 30 másodpercenként fényképez egyet-egyet,
– a zoomot felváltva kapcsolja a W és a T
végállások között,
– a vaku minden második felvételnél villan,
– A fényképezőgépet minden tizedik
felvétel után be- és kikapcsolja.
• A mérési mód a CIPA szabványon alapul.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• A felvehető képek számát, illetve az
akkumulátor üzemidejét a képméret nem
befolyásolja.
Képek száma
LCD
képernyő
Kb. 280
Kb. 140
Kereső
Kb. 310
Kb. 155
LCD
képernyő
Kb. 300
Kb. 150
Kereső
Kb. 320
Kb. 160
DSC-H7
Akkumulátor
üzemideje (perc)
DSC-H9
Kb. 6000
Kb. 300
DSC-H7
Kb. 7200
Kb. 360
• Az egyes képek megtekintése sorban, mintegy
három másodperces időközökkel történik
[ Mozgókép felvételekor
Fényképezés az LCD
képernyővel
Fényképezés a
keresővel
DSC-H9
Kb. 150
DSC-H9
HU
[ Fénykép megtekintésekor
Kb. 170
DSC-H7
Kb. 160
Kb. 170
• A mozgóképek felvétele folyamatosan,
[320]-as képmérettel történik
29
A fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje
A felvehető fényképek száma és mozgóképek hossza a felvételi körülményektől
függően változhat.
• Kiválaszthatja a menüből készített fényképek képméretét (22., 23. oldal).
[ A fényképek hozzávetőleges száma
(Mértékegységek: Képek)
Belső
Tárkapacitás memória
Méret
Kb.
31 MB
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
memóriakártya
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M
10
40
72
148
302
620
1225
3:2
10
40
72
148
302
620
1225
2457
5M
13
51
92
188
384
789
1559
3127
3M
VGA
16:9
2457
21
82
148
302
617
1266
2501
5017
202
790
1428
2904
5928
12154
24014
48166
33
133
238
484
988
2025
4002
8027
• A feltüntetett képszám feltételezi, hogy a [FELV. ümód] értéke [Normál].
• Ha a még felvehető képek száma több, mint 9 999, akkor „>9999” jelenik meg.
• Amikor korábbi Sony készülékekkel felvett képet játszik le ezen a fényképezőgépen,
előfordulhat, hogy a megjelenő kép mérete eltér a tényleges képmérettől.
[ Mozgóképek hozzávetőleges felvételi ideje
(Mértékegységek: óra : perc : másodperc)
Belső
Tárkapacitás memória
Méret
640(Kiváló)
Kb.
31 MB
–
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
memóriakártya
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
0:50:00
1:40:20
640(Standard) 0:01:30
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
3:00:00
6:01:10
320
0:23:40
0:42:50
1:27:00
2:57:50
6:04:30
12:00:20 24:04:50
0:06:00
• [640(Kiváló)] méretre beállított mozgóképek csak „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyára
rögzíthetők.
• A mozgóképfájlok mérete kb. 2 GB-ra korlátozott. Felvétel során a mozgóképfelvétel
automatikusan leáll amikor a fájl eléri a kb. 2 GB méretet.
• Ez a kamera nem támogatja a HD felvételt vagy a mozgófilm lejátszást.
30
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgép működésében rendellenességet tapasztal, próbálkozzék az
alábbiakkal.
1 Ellenőrizze az alábbiakat, és lapozza fel „A Cyber-shot kézikönyve”
útmutatót (PDF).
Ha a egy „C/E:ss:ss” formájú hibakód jelenik meg a képernyőn, lásd a „A
Cyber-shot kézikönyve” útmutatót.
2 Vegye ki az akkumulátort, körülbelül egy perc múlva tegye vissza,
és kapcsolja be a készüléket.
3 Állítsa vissza a beállításokat (21. oldal).
4 Forduljon a Sony márkakereskedőhöz vagy a helyileg illetékes Sony
szervizhez.
HU
Kérjük vegye tudomásul, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a fényképezőgép javításakor a
belső memória tartalmát és a zenefájlokat esetleg megnézik.
Akkumulátor, áramforrás
Nem sikerül behelyezni az akkumulátort.
• Megfelelően helyezze be az akkumulátort, hogy az nyomja az akkumulátorkioldó
gombot (9. oldal).
A fényképezőgépet nem lehet bekapcsolni.
• Az akkumulátor fényképezőgépbe történő behelyezése után egy kis időre lehet
szükség a fényképezőgép bekapcsolásáig.
• Tegye be megfelelően az akkumulátort (9. oldal).
• Lemerült az akkumulátor. Tegyen be feltöltött akkumulátort (8. oldal).
• Tönkrement az akkumulátor. Cserélje újra.
• Ajánlott típusú akkumulátort használjon (6. oldal).
A készülék egyszer csak kikapcsol.
• Ha körülbelül három percig nem használja a fényképezőgépet, miközben az be van
kapcsolva, akkor a készülék automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze az akkumulátor
lemerülését. Kapcsolja be újra a fényképezőgépet (11. oldal).
• Tönkrement az akkumulátor. Cserélje újra.
31
Az akkumulátor hátralévő üzemideje nem a helyes értéket mutatja.
• Ez a jelenség akkor fordul elő, amikor a fényképezőgépet nagyon meleg vagy nagyon
hideg helyen használja.
• A megjelenített hátralévő üzemidő különbözik a ténylegestől. Teljesen süsse ki és
töltse fel az akkumulátort, hogy pontosítsa a kijelzést.
• Lemerült az akkumulátor. Tegyen be feltöltött akkumulátort (8. oldal).
• Tönkrement az akkumulátor. Cserélje újra.
Az akkumulátor nem tölthető.
• Az akkumulátort a hálózati tápegység (nem mellékelt tartozék) segítségével nem lehet
feltölteni.
Fényképek/mozgóképek felvétele
A fényképezőgéppel nem lehet felvételt készíteni.
• Ellenőrizze a belső memória, illetve a „Memory Stick Duo” szabad tárkapacitását
(30. oldal). Ha megtelt, akkor tegye a következők egyikét:
– törölje a felesleges képeket (17. oldal),
– cserélje ki a „Memory Stick Duo” memóriakártyát.
• Írásvédő kapcsolóval rendelkező „Memory Stick Duo” memóriakártyát használ, és a
kapcsoló LOCK helyzetben áll. A kapcsolót állítsa „írható” helyzetbe.
• A vaku töltése közben nem lehet felvételt készíteni.
• Fénykép rögzítésekor az üzemmód-tárcsát állítsa a
-től eltérő helyzetbe.
• Mozgókép felvételekor az üzemmód-tárcsát állítsa
helyzetbe.
• Mozgókép rögzítésekor a képméret [640(Kiváló)]-ra van állítva. Tegye a következők
egyikét:
– állítsa a képméretet [640(Kiváló)]-tól eltérőre,
– tegyen be egy „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát.
• A lencsekupak fel van helyezve. Vegye ki.
A képeken nem jeleníthető meg a dátum.
• A fényképezőgép nem rendelkezik azzal a funkcióval, amely lehetővé teszi a dátum
megjelenítését a képeken. A „Picture Motion Browser” segítségével nyomtathat és
menthet dátummal ellátott képeket.
Nagyon fényes tárgy fényképezésekor függőleges csíkok jelennek meg.
• A visszatükröződés jelenség fehér, fekete, vörös, bíbor vagy egyéb csíkként látható a
képen. Ez a jelenség nem utal hibás működésre.
32
Képek megtekintése
A fényképezőgéppel nem lehet a képeket lejátszani.
• Nyomja meg a
(Lejátszás) gombot (17. oldal).
• A mappanév/fájlnév megváltozott a számítógépen.
• Nem biztos, hogy számítógéppel feldolgozott, illetve más típusú fényképezőgéppel
készített képfájlokat ezzel a fényképezőgéppel le lehet játszani.
• A fényképezőgép USB üzemmódban van. Szüntesse meg az USB kapcsolatot.
HU
33
Óvintézkedések
[ Ne használja/tárolja a
fényképezőgépet a következő
helyeken
• Nagyon meleg, nagyon hideg, illetve nagyon
párás helyen
Ilyen helyen, például napon parkoló
autóban a fényképezőgép burkolata
deformálódhat, és ez hibás működést
okozhat.
• Közvetlen napfényen és fűtőtesthez közel
A fényképezőgép burkolata elszíneződhet
vagy deformálódhat, és ez hibás működést
okozhat.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erősen mágneses hely közelében
• Homokos, poros helyen
Ügyeljen arra, nehogy homok vagy por
kerüljön a fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését okozhatja,
és néhány esetben e működési hiba nem is
javítható.
[ Tisztítás
Az LCD képernyő tisztítása
A képernyő felületét LCD tisztítókészlettel
(nem mellékelt tartozék) törölje le, hogy az
ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
Az objektív tisztítása
Az objektívet puha ruhadarabbal törölje le,
hogy az ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
A fényképezőgép felületének tisztítása
A fényképezőgép burkolatát puha, vízzel
megnedvesített ruhadarabbal tisztítsa, majd
törölje meg egy száraz ruhadarabbal. Ne
használja a következőket, mivel ezek
károsíthatják a külső felületet vagy a
burkolatot.
• Vegyipari termékek, pl. hígító, benzin,
alkohol, eldobható törlőkendő, rovarirtó
vagy rovarölő szerek, naptej stb.
• Ne érintse meg a fényképezőgépet ha keze a
fenti anyagokkal szennyezett.
• Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb
ideig gumival vagy műanyaggal érintkezzék.
[ Üzemi hőmérséklet
A fényképezőgépet 0°C és 40°C közötti
hőmérsékleten használja. Nem javasoljuk,
hogy ennél hidegebb, illetve melegebb helyen
fényképezzen.
34
[ Páralecsapódás
Ha fényképezőgépet hideg helyről
közvetlenül meleg helyre viszi, akkor pára
csapódhat le a fényképezőgép belsejében és
külsején. A páralecsapódás a fényképezőgép
hibás működését okozhatja.
Páralecsapódás esetén
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon kb.
1 órát, hogy a nedvesség elpárologjon. Ne
feledje, hogy belülről nedves objektívvel nem
lehet éles képeket rögzíteni.
[ A beépített újratölthető elem
Ez a fényképezőgép beépített újratölthető
elemmel rendelkezik, hogy a készülék akkor
se felejtse el a dátumot, az időt és az egyéb
beállításokat, amikor ki van kapcsolva.
Ez az újratölthető elem folyamatosan töltődik,
amíg használja a fényképezőgépet. Ha
azonban mindig csak rövid ideig használja a
fényképezőgépet, az elem fokozatosan
lemerül, és ha kb. egy hónapig egyáltalán nem
használja a fényképezőgépet, akkor teljesen
lemerül. Ebben az esetben ne felejtse el még a
fényképezőgép használata előtt feltölteni ezt
az elemet.
Attól azonban, hogy ez az újratölthető elem
nincs feltöltve, még használható a
fényképezőgép, csak a dátum és az idő nem
rögzíthető.
A beépített újratölthető elem töltése
Tegyen a fényképezőgépbe feltöltött
akkumulátort, és legalább 24 órán keresztül
hagyja kikapcsolva.
Műszaki adatok
Fényképezőgép
[Rendszer]
Képalkotó eszköz: 7,18 mm-es (1/2,5 típusú)
színes CCD, elsődleges színszűrő
A fényképezőgép képpontjainak teljes száma:
Kb. 8 286 000 képpont
A fényképezőgép hasznos képpontjainak
száma:
Kb. 8 083 000 képpont
Lencsék: Carl Zeiss Vario Tessar 15× zoommal
f = 5,2 – 78 mm (31 – 465 mm 35 mm-es
fényképezőgép-egyenérték) F2,7 – 4,5
Megvilágítás szabályozó: Automatikus
expozíció, Zársebesség prioritás, Apertúra
elsőbbség, Manuális expozíció, Jelenet
üzemmód (9 üzemmód)
Fehéregyensúly: Automatikus, Nappali fény,
Felhős, Fénycső 1,2,3, Izzólámpa, Vaku,
egy gombnyomás
Fájlformátum (DCF-kompatibilis):
Állóképek: Exif Ver. 2.21 JPEGkompatibilis, DPOF-kompatibilis
Mozgóképek: MPEG1-kompatibilis
(monó)
Adathordozó: Belső memória: (kb. 31 MB),
„Memory Stick Duo”
Vaku: Vaku tartomány: (Az ISO-érzékenység
(Ajánlott expozíciós érték) beállítása
ISOAUTO): kb. 0,2 - 9,8 m (W)/
kb. 1,2 - 6 m (T)
Kereső: Elektromos kereső (színes)
[Bemeneti és kimeneti csatlakozók]
Többcélú csatlakozó Videó kimenet
Audio kimenet (monó)
USB-adatkommunikáció
USB-adatkommunikáció: Nagysebességű
USB (USB 2.0 kompatibilis)
[LCD képernyő]
LCD panel:
DSC-H9:
7,5 cm-es (3,0 típusú) TFT meghajtó
DSC-H7:
6,2 cm-es (2,5 típusú) TFT meghajtó
Pontok teljes száma:
DSC-H9:
230 400 (960 × 240) pont
DSC-H7:
115 200 (480 × 240) pont
[Kereső]
Panel: 0,5 cm-es (0,2 típusú) színes
Pontok teljes száma:
Kb. 200 000 pontnak megfelelő
[Áramforrás, általános jellemzők]
Áramforrás: NP-BG1 típusú
akkumulátorcsomag, 3,6 V
AC-LS5K hálózati tápegység
(nem mellékelt tartozék), 4,2 V
Teljesítményfelvétel (amikor az LCD
képernyővel készít felvételt):
DSC-H9:
1,2 W
DSC-H7:
1,1 W
Üzemi hőmérséklet: 0 és 40°C között
Tárolási hőmérséklet: –20 és +60°C között
Méretek: 109,5 mm × 83,4 mm × 85,7 mm
(szé/ma/mé, a kiálló részek nélkül)
(DSC-H9 és DSC-H7 esetén egyaránt)
Tömeg:
DSC-H9:
Kb. 546 g
(NP-BG1 akkumulátorral,
vállpánttal, adaptergyűrűvel,
napellenzővel, lencsevédővel stb.)
DSC-H7:
Kb. 514 g
(NP-BG1 akkumulátorral,
vállpánttal, adaptergyűrűvel,
napellenzővel, lencsevédővel stb.)
Mikrofon: mono
Hangszóró: mono
Exif Print: kompatibilis
PRINT Image Matching III: kompatibilis
PictBridge: Kompatibilis
HU
BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC
akkumulátortöltő
Teljesítmény igény: AC 100 V – 240 V, 50/
60 Hz, 2 W (BC-CSG/BC-CSGC)/ 2,6 W
(BC-CSGB)
Kimeneti feszültség: DC 4,2 V, 0,25 A
Üzemi hőmérséklet: 0 és 40°C között
Tárolási hőmérséklet: –20 és +60°C között
Méretek: Kb. 62 × 24 × 91 mm (szé/ma/mé)
Tömeg: Kb. 75 g
Újratölthető NP-BG1 akkumulátor
Használt akkumulátor: Lítium-ion
akkumulátor
Maximális feszültség: DC 4,2 V
Névleges feszültség: DC 3,6 V
Teljesítmény: 3,4 Wh (960 mAh)
A forma és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
35
Védjegyek
•A
a Sony Corporation
védjegye.
• A „Memory Stick”, a
, a „Memory
Stick PRO”, a
,a
„Memory Stick Duo”, a
,
a „Memory Stick PRO Duo”, a
, a „Memory Stick
Micro”, a „MagicGate”, és a
a Sony Corporation
védjegye.
• A Microsoft, a Windows, a Windows Vista és
a DirectX a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye vagy védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• A Macintosh, a Mac OS, az iMac, az iBook, a
PowerBook, a Power Mac és az eMac az
Apple Inc. védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• Az Intel, az MMX és a Pentium az Intel
Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• A Google a Google, Inc. bejegyzett
védjegye.
• Továbbá az ebben az útmutatóban
előforduló rendszer- és terméknevek
általában az illető fejlesztők, illetve gyártók
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A ™ és
az ® szimbólumot azonban nem minden
esetben tüntetjük fel ebben az útmutatóban.
36
Slovensky
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
[ Likvidácia starých elektrických a
elektronických zariadení (Platí v
Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
POZOR
Batériu vymieňajte len za určený typ. V
opačnom prípade môže dôjsť k požiaru
alebo zraneniu.
Informácie pre
spotrebiteľov v Európe
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s
limitmi smernice EMC týkajúcej sa používania
prípojných káblov kratších ako 3 metre.
[ Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadeni
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
[ Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické
pole spôsobia prerušenie prenosu údajov
(zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikaený kábel (kábel
USB atd’.).
2
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byt’
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručit’ do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabránit’
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a l’udské zdravie, ktoré by
v opacnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávat prírodné
zdroje. Pre získanie d'alších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Použiteľné príslušenstvo: Diaľkové ovládanie
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
• AK CHCETE ZABRÁNIŤ
POŠKODENIU KONEKTORA, SKRATU
ATĎ., POUŽÍVAJTE PRI PRENOSE A
USKLADŇOVANÍ BATÉRIE PUZDRO
NA BATÉRIU. (AK BOLO PUZDRO
DODANÉ S FOTOAPARÁTOM.)
Obsah
Poznámky k používaniu fotoaparátu ............................................................. 4
Začíname .......................................................................................... 6
Kontrola dodávaného príslušenstva ............................................................. 6
1 Príprava batérie ....................................................................................... 8
2 Vloženie batérie alebo pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
(nedodáva sa) ............................................................................................ 9
3 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie času .................................................. 11
Jednoduché snímanie záberov .................................................... 12
Prepínač režimu/Priblíženie/Blesk/Makro/Samospúšť/Displej/Hľadáčik/
Tienidlo objektívu ...................................................................................... 13
Snímanie s ručným nastavením ................................................................. 16
Prezeranie a odstraňovanie záberov ........................................... 17
Rôzne funkcie – HOME/ponuka ................................................... 19
Používanie obrazovky HOME ..................................................................... 19
Položky HOME ......................................................................................... 20
Používanie položiek ponuky ....................................................................... 21
Položky ponuky ........................................................................................ 22
SK
Práca s počítačom ........................................................................ 24
Podporované operačné systémy pre pripojenie USB a aplikačný softvér
(dodáva sa) .............................................................................................. 24
Zobrazenie príručky „Príručka Cyber-shot“ a „Ďalšie kroky – Cyber-shot“ ...... 25
Indikátory na displeji ..................................................................... 26
Výdrž batérie a kapacita pamäte ................................................. 28
Výdrž batérie a počet záberov, ktoré je možné nasnímať či prezrieť .............. 28
Počet statických obrázkov a čas nahrávania videozáznamov ...................... 30
Riešenie problémov ...................................................................... 31
Batéria a napájanie ................................................................................... 31
Snímanie statických záberov a videozáznamov .......................................... 32
Prezeranie záberov ................................................................................... 33
Odporúčania .................................................................................. 34
Technické parametre ..................................................................... 35
3
Poznámky k používaniu fotoaparátu
[ Zálohovanie obsahu vnútornej
pamäte a pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
Kým svieti indikátor prístupu, nevypínajte
fotoaparát ani nevyberajte batériu či
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. V
opačnom prípade sa môžu zničiť údaje uložené
vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“. Údaje vždy chráňte
vytvorením záložných kópií.
[ Informácie o snímaní a
prehrávaní
• Pred spustením nahrávania vykonajte
testovacie snímanie, ktorým overíte, či
fotoaparát pracuje správne.
• Tento fotoaparát nie je odolný voči prachu,
ostriekaniu ani ponoreniu do vody. Pred
zapnutím fotoaparátu si prečítajte pokyny v
časti „Odporúčania“ (strana 34).
• Dávajte pozor, aby ste fotoaparát
nenamočili. Natečená voda vo fotoaparáte
môže spôsobiť jeho poruchu, ktorú v
určitých prípadoch už nemožno opraviť.
• Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do
iného zdroja silného svetla. Môže to spôsobiť
poruchu fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných rádiových
vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie. Fotoaparát
nemusí správne snímať či prehrávať.
• Používanie fotoaparátu v piesočnom alebo
prašnom prostredí môže spôsobiť poruchy.
• Ak si všimnete skondenzované kvapky vody,
pred používaním fotoaparátu ich utrite
(strana 34).
• Fotoaparátom nehýbte ani ho nevystavujte
nárazom. Okrem porúch a nemožnosti
nasnímať zábery to môže spôsobiť aj
znehodnotenie záznamového média a
zničenie, poškodenie či stratu obrazových
údajov.
• Pred použitím vyčistite povrch blesku.
Tepelná energia uvoľnená pri použití blesku
môže spôsobiť, že roztopené nečistoty
čiastočne zakryjú povrch blesku alebo sa naň
prilepia, čo môže spôsobiť nedostatočné
osvetlenie.
4
[ Informácie o displeji LCD,
hľadáčiku LCD a objektíve
• Displej LCD a hľadáčik LCD sa vyrábajú
použitím najprecíznejších technológií. Z
tohto dôvodu sa dá efektívne využiť 99,99 %
pixelov. Môžu sa však objaviť nepatrné
čierne alebo jasné bodky (bielej, červenej,
modrej alebo zelenej farby), ktoré sa
nepretržite objavujú v hľadáčiku LCD alebo
na displeji LCD. Tieto bodky sú výsledkom
normálneho výrobného procesu a nijakým
spôsobom neovplyvňujú nasnímaný obraz.
• Keď je batéria takmer vybitá, objektív sa
môže prestať pohybovať. Vložte nabité
batérie a fotoaparát znovu zapnite.
• Nedržte fotoaparát za displej LCD.
[ Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
• Fotoaparát zodpovedá univerzálnemu
štandardu DCF (Design rule for Camera
File system), ktorý vytvorila asociácia
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Prehrávanie záznamu nasnímaného týmto
fotoaparátom v inom zariadení nie je
zaručené a rovnako prehrávanie záznamov
nasnímaných alebo upravovaných v inom
zariadení nie je v tomto zariadení zaručené.
[ Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, videokazety a
ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
snímaním takýchto materiálov sa môžete
dopustiť viacerých porušení zákonov o
autorských právach.
[ Žiadna kompenzácia obsahu
záznamu
Obsah vášho uloženého záznamu nie je možné
nijako kompenzovať, ak nie je možné snímať
ani prehrávať z dôvodu nefunkčnosti
fotoaparátu alebo záznamového média atď.
SK
5
Začíname
Kontrola dodávaného príslušenstva
• Nabíjačka batérií BC-CSG/BC-CSGB/
BC-CSGC (1)
• Remienok na plece (1)
• Diaľkové ovládanie (1)
• Sieťový napájací kábel (1)
(nedodáva sa v USA a v Kanade)
• Tienidlo objektívu (1)/medzikrúžok na
tienidlo (1)
• Nabíjateľná batéria NP-BG1 (1)/Puzdro na
batérie (1)
• Kryt objektívu (1)/remienok krytu
objektívu (1)
• Kábel USB, kábel A/V pre viacúčelový
terminál (1)
• Disk CD-ROM (aplikačný softvér Cybershot/„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“/
„Ďalšie kroky – Cyber-shot“) (1)
• Návod na používanie (tento návod) (1)
Pripevnenie remienka na plece a krytu objektívu
Poškodeniu spôsobenému pádom fotoaparátu a inými nehodami zabránite pripojením remienka.
6
[ Diaľkové ovládanie
Vysielač
Tlačidlo HOME
Tlačidlo SLIDE SHOW
Tlačidlo MENU
Tlačidlo SHUTTER
pri snímaní: tlačidlo priblíženia (W/T)
pri zobrazení: tlačidlo /
(priblíženie pri prehrávaní)/
(register)
Ovládacie tlačidlo
Poznámka
Pred použitím diaľkového ovládania odstráňte
izolačnú fóliu.
Izolačná fólia
Výmena batérie v diaľkovom
ovládaní
1 Stlačte plôšku a nechtom vysuňte
puzdro na batériu.
2 Novú batériu umiestnite tak, aby znak
+ smeroval nahor.
3 Puzdro na batériu vsuňte späť do
VÝSTRAHA
Nesprávne používaná batéria môže
vybuchnúť. Nenabíjajte ju znova,
nerozoberajte ju a ani ju nevyhadzujte
do ohňa.
SK
• Keď je lítiová batéria čiastočne vybitá,
prevádzková vzdialenosť diaľkového
ovládania sa môže skrátiť alebo diaľkové
ovládanie nemusí fungovať správne. V tomto
prípade nahraďte batériu lítiovou batériou
typu CR2025 značky Sony.
Použitie inej batérie môže predstavovať
nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.
• V diaľkovom ovládaní sa používa tabletová
lítiová batéria (CR2025). Používajte iba
batérie typu CR2025.
diaľkového ovládača, kým nebudete
počuť kliknutie.
Plôška
7
1 Príprava batérie
Informácie pre spotrebiteľov v
USA a Kanade
Konektor
Informácie pre spotrebiteľov mimo Kanady a USA
ɟ
ɟ
Indikátor CHARGE
Indikátor CHARGE
Napájací kábel
1 Vložte batériu do nabíjačky.
2 Pripojte nabíjačku do elektrickej siete.
Rozsvieti sa indikátor CHARGE a spustí sa nabíjanie.
Keď indikátor CHARGE zhasne, nabíjanie je ukončené (praktické nabitie).
Ak budete v nabíjaní batérií pokračovať asi o hodinu dlhšie (až do úplného nabitia batérie),
nabitie vydrží o niečo dlhšie.
[ Čas nabíjania
Čas úplného nabitia
Čas praktického nabitia
Približne 330 minút
Približne 270 minút
• Čas potrebný na nabitie úplne vybitej batérie pri teplote 25 °C. V niektorých prípadoch a
podmienkach môže nabíjanie trvať dlhšie.
• Informáciu o počte fotografií, ktoré je možné zhotoviť, nájdete na strane 28.
• Nabíjačku batérií pripojte do blízkej ľahko dostupnej elektrickej siete.
• Aj keď kontrolka nabíjania CHARGE nesvieti, nabíjačka pre akumulátor nie je odpojená od
elektrickej siete, pokiaľ je zapojená sieťová šnúra v elektrickej zástrčke. Ak spozorujete nejaký
problém pri používaní nabíjačky pre akumulátora, okamžite odpojte napájanie vytiahnutím
sieťovej šnúry z elektrickej zástrčky.
• Po dokončení nabíjania odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a vyberte batériu z nabíjačky.
• Určené na použitie s kompatibilnými batériami Sony.
8
2 Vloženie batérie alebo pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ (nedodáva sa)
ɟ
Kryt na batériu/kartu
„Memory Stick Duo“
Vložte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ tak,
aby s kliknutím zapadla na
miesto, ako je zobrazené
na obrázku.
ɠ
Ostrým koncom batérie
zatlačte ovládač vysúvania
batérie a vložte batériu.
1 Otvorte kryt na batériu/kartu „Memory Stick Duo“.
SK
2 Vložte kartu „Memory Stick Duo“(nedodáva sa) tak, aby s kliknutím zapadla
na miesto.
3 Vložte batériu.
4 Zatvorte kryt na batériu/kartu „Memory Stick Duo“.
[ Keď nie je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“
Fotoaparát nasníma alebo prehrá zábery pomocou vnútornej pamäte (pribl. 31 MB).
9
[ Kontrola zostávajúceho času batérie
Stlačením tlačidla POWER zapnite fotoaparát a indikátor zostávajúceho času batérie
sa zobrazí na displeji LCD.
Indikátor
zostávajúceho
času batérie
Popis
indikátora
zostávajúceho
času batérií
Dostatok
energie
Batéria je
takmer
úplne
nabitá
Polovičný
zostatok
energie
Batéria je
takmer
vybitá,
snímanie
alebo
prehrávanie
sa čoskoro
skončí.
Vložte úplne nabitú
batériu alebo
batériu nabite.
(Indikátor
upozornenia začne
blikať.)
• Zobrazenie správneho indikátora zostávajúceho času batérie trvá približne jednu minútu.
• Zostávajúci čas batérií sa nemusí v určitých podmienkach zobrazovať presne.
• Po prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka nastavenia hodín (strana 11).
[ Vybratie batérie/pamäťovej karty„Memory Stick Duo“
Otvorte kryt na batériu/kartu „Memory Stick Duo“.
„Memory Stick Duo“
Batéria
Uistite sa, že indikátor Posuňte ovládač vysúvania batérie.
Dajte pozor, aby batéria nespadla.
prístupu nesvieti, a
potom naraz zatlačte
kartu „Memory Stick
Duo“ dovnútra.
• Nikdy nevyberajte batériu alebo kartu „Memory Stick Duo“, keď svieti indikátor prístupu. Môžu
sa poškodiť údaje na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
10
3 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie času
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Tlačidlo POWER
1
2
3
Tlačidlo z
ɟ Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo HOME
1 Stlačte tlačidlo POWER alebo stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
2 Pomocou ovládacieho tlačidla nastavte čas.
1 Pomocou tlačidiel v/V vyberte formát zobrazenia dátumu a potom stlačte
tlačidlo z.
2 Pomocou tlačidiel b/B vyberte každú položku a nastavte číselnú hodnotu
pomocou tlačidiel v/V. Potom stlačte tlačidlo z.
3 Vyberte možnosť [OK] a stlačte tlačidlo z.
SK
[ Zmena nastavenia dátumu a času
Stlačte tlačidlo HOME a vyberte možnosť [
(strany 19, 20).
Clock Settings] v ponuke
(Settings)
[ Pri zapnutom zariadení
Ak je fotoaparát napájaný batériou a asi tri minúty ho nepoužívate, automaticky sa
vypne z dôvodov šetrenia batérie (funkcia automatického vypnutia).
11
Jednoduché snímanie záberov
Hľadáčik
Mikrofón
ɠ Spúšť
Prepínač režimu
Tlačidlo W/T
(priblíženia)
Tlačidlo MENU
Tlačidlo Macro
Tlačidlo DISP
Tlačidlo blesku
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo
samospúšte
Tlačidlo HOME
Lôžko pre statív (spodná časť)
1 Slúži na výber požadovanej funkcie pomocou prepínača režimu.
Pri snímaní statickým záberov (režim snímania s automatickým nastavením): Vybrať
.
Pri snímaní videozáznamov: Vybrať
.
2 Fotoaparát držte pevne zovretý v rukách a ramená držte pri tele.
Snímaný objekt
nastavte do stredu
zaostrovacieho
rámčeka.
3 Pomocou spúšte snímajte zábery.
Pri snímaní statických záberov:
1 Zaostrite stlačením spúšte do
polovice a jej podržaním.
Indikátor z (uzamknutie AE/
AF)(zelený) zabliká, ozve sa pípnutie,
potom prestane blikať a zostane
svietiť.
2 Zatlačte spúšť až na doraz.
Indikátor uzamknutia AE/AF
Pri snímaní videozáznamov:
Zatlačte spúšť až na doraz.
Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte znova spúšť až na doraz.
12
Prepínač režimu/Priblíženie/Blesk/Makro/Samospúšť/Displej/
Hľadáčik/Tienidlo objektívu
[ Používanie prepínača režimu
Beach
Snímajte zábery pri mori alebo jazere, kde
sa modrá farba vody zaznamená veľmi
čisto.
Nastavte prepínač režimu na
požadovanú funkciu.
Auto Adjustment
Snow
Umožňuje jednoduché snímanie s
automaticky upravenými nastaveniami.
Snímajte zábery so snehom s jasnejšou
bielou.
P Posun programu
Umožňuje snímanie s automaticky
upravenou expozíciou (rýchlosť uzávierky,
ako aj hodnota clony). Rôzne nastavenia
môžete vybrať aj v ponuke.
S Snímanie s prioritou rýchlosti uzávierky
Umožňuje snímanie s ručne upravenou
rýchlosťou uzávierky.
A Snímanie s prioritou clony
Umožňuje snímanie s ručne upravenou
hodnotou clony.
M Snímanie s ručným nastavením
expozície
Umožňuje snímanie s ručne upravenou
expozíciou.
Nahrávanie videozáznamu
Umožňuje snímanie videozáznamov so
zvukom.
High Sensitivity
Snímajte zábery bez blesku aj pri slabom
osvetlení.
Portrait
Snímajte s rozmazaným pozadím a
zaostreným objektom.
Advanced Sports Shooting
Snímajte zábery podľa predvídania
pohybu objektu a nastavenia zaostrenia.
Twilight Portrait
Snímajte ostré zábery ľudí na tmavých
miestach bez toho, aby sa zmenila nočná
atmosféra.
Landscape
Snímajte so zaostrením na vzdialený
predmet.
SCN Scene Selection
Vyberá v ponuke režim výberu scény.*
*Výber scény v ponuke
Fireworks
Snímajte ohňostroj v celej jeho kráse.
[ Tlačidlo W/T Používanie funkcie
priblíženia
Na priblíženie stlačte tlačidlo T, na
oddialenie tlačidlo W.
[
Blesk (výber režimu blesku pre
statické zábery)
Opakovaným stláčaním tlačidla B ( ) na
ovládacom tlačidle vyberte požadovaný
režim.
: Automatický blesk
Bliká pri nedostatočnom osvetlení alebo
podsvietení (predvolené nastavenie)
: Zapojený blesk
: Pomalá synchronizácia (zapojený blesk)
Rýchlosť uzávierky je na tmavých
miestach pomalá, aby sa zabezpečilo čisté
nasnímanie prostredia mimo dosahu svetla
blesku.
: odpojený blesk
• Pri použití blesku, sa blesk automaticky
vysunie a zasvieti. Po použití zatvorte blesk
rukou.
[
SK
Macro (snímanie blízkych
objektov)
Opakovaným stláčaním tlačidla b (
na ovládacom tlačidle vyberte
požadovaný režim.
)
: Vypnutá funkcia Macro
: Zapnutá funkcia Macro (W strana: pribl.
1 cm alebo ďalej, T strana: pribl. 120 cm
alebo ďalej)
Twilight
Snímajte zábery nočných scén bez toho,
aby sa zmenila nočná atmosféra.
13
[
Používanie samospúšte
Opakovaným stláčaním tlačidla V (
na ovládacom tlačidle vyberte
požadovaný režim.
)
: Nepoužíva sa samospúšť
: Nastavenie 10-sekundového
oneskorenia samospúšte
: Nastavenie 2-sekundového oneskorenia
samospúšte
[ Snímanie pri nedostatočných
svetelných podmienkach. (iba
DSC-H9)
Funkcia Night Shot dovoľuje snímať
objekty pri nedostatočných svetelných
podmienkach bez použitia blesku.
Nastavte funkciu NIGHTSHOT na ON.
Stlačte spúšť, zabliká indikátor
samospúšte a počas jeho používania
počuť pípanie.
Prepínač NIGHTSHOT
Indikátor
samospúšte
[ DISP Zmena zobrazenia na
displeji
Stlačte tlačidlo v (DISP) na ovládacom
tlačidle.
Po každom stlačení tlačidla v (DISP) sa
displej LCD alebo hľadáčik LCD zmení
nasledovne.
Vyšší jas podsvietenia displeja LCD
r
Zapnutý histogram
r
Indikátory vypnuté
r
Indikátory zapnuté*
* Podsvietenie displeja LCD sa vráti do
normálneho jasu.
14
[ Snímanie pomocou hľadáčika
Pomocou tlačidla FINDER/LCD si
môžete vybrať, či budete snímať
pomocou hľadáčika alebo displeja LCD.
Keď používate hľadáčik, záber sa
nezobrazí na displeji LCD. Nastavte
prepínač nastavenia hľadáčika do výšky
vašich očí tak, aby sa záber zobrazil
jasne v hľadáčiku a potom zosnímajte
záber.
Tlačidlo FINDER/LCD
Prepínač nastavenia
hľadáčika
[ Nastavenie uhla displeja LCD (iba
DSC-H9)
Môžete nastaviť uhol displeja LCD.
• Násilné posúvanie displeja LCD mimo
rozsah posúvania môže spôsobiť poškodenie.
[ Pripevnenie tienidla objektívu
1 Pripevnite medzikrúžok na tienidlo,
pokiaľ je fotoaparát vypnutý.
3 Otočte tienidlo objektívu a umiestnite
indikátor do indikátora krúžku
umiestnenia, pokým nezapadne. Počas
toho držte a upevnite medzikrúžok na
tienidlo, aby sa neotočil.
Tienidlo
objektívu
Uloženie tienidla objektívu
Priložte tienidlo objektívu podľa nižšie
uvedenej ilustrácie a otočte tienidlom v
smere hodinových ručičiek, kým
nezapadne na svoje miesto.
SK
Medzikrúžok na
tienidlo
2 Otočte krúžok umiestnenia a
umiestnite indikátor medzikrúžku na
tienidlo do indikátora fotoaparátu, ako
je zobrazené nižšie.
Indikátory
Krúžok
umiestnenia
15
Snímanie s ručným nastavením
[ Používanie otočného prepínača
Pomocou otočného prepínača môžete zmeniť nasledujúce nastavenia.
• Hodnota ISO
• Rýchlosť uzávierky
• Hodnota clony
• Hodnota expozície (EV)
Indikátor zameriavacieho
• Indikátor zameriavacieho rámčeka zóny AF
– Ak je vybraté ručné zaostrenie, vzdialenosť, v
ktorom je zaostrenie nastavené, sa upraví.
rámčeka zóny AF
Hodnota expozície
Hodnota clony
Rýchlosť uzávierky
Hodnota ISO
Vybrať
Nastaviť
Otočný
prepínač
Ovládacie
tlačidlo
Výber položky
1 Otočte otočným prepínačom, aby ste
vybrali položku, ktorú chcete nastaviť.
Posunutím žltej značky V vyberte
položku.
3 Ak chcete nastaviť iné položky, stlačte
tlačidlo z a potom vykonajte
nasledujúce operácie.
Položky, ktoré nie je možné vybrať sú
zobrazené dosiva.
Výber hodnoty
Ak sú hodnoty zobrazené dožlta,
hodnoty je možné vybrať a nastaviť
otočením otočného prepínača.
Zobrazená hodnota sa nastaví.
2 Stlačte tlačidlo z na ovládacom
tlačidle.
Hodnota zožltne.
16
Prezeranie a odstraňovanie záberov
Tlačidlo MENU
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Tlačidlo
(priblíženie pri
prehrávaní)/ (Register)
Tlačidlo
(priblíženie
pri prehrávaní)
Multikonektor
(bočná strana)
ɟ Ovládacie tlačidlo (vo
vnútri)/Otočný prepínač (von)
Tlačidlo HOME
Reproduktor (spodná časť)
1 Stlačte tlačidlo
(prehrávanie).
Ak stlačíte tlačidlo
, keď je fotoaparát vypnutý, zariadenie sa automaticky zapne do režimu
prehrávania. Ak chcete prepnúť do režimu snímania, stlačte znovu tlačidlo
.
2 Vyberte záber pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
SK
Videozáznam:
Ak chcete prehrať videozáznam, stlačte tlačidlo z. (Stlačením tlačidla z prehrávanie zastavíte.)
Ak chcete videozáznam rýchlo previnúť dopredu, stlačte tlačidlo B a ak chcete previnúť dozadu,
stlačte tlačidlo b. (Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte tlačidlo z.)
Ak chcete zobraziť obrazovku ovládania hlasitosti, stlačte tlačidlo V, potom pomocou tlačidiel
b/B upravte hlasitosť.
• Pomocou otočného prepínača môžete tiež jednoducho zobraziť ďalší alebo predchádzajúci záber.
[
Odstránenie záberov
1 Zobrazte záber, ktorý chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo MENU.
2 Vyberte [Delete] s tlačidlom v a vyberte [This Image] s tlačidlom b/B, potom
stlačte tlačidlo z.
3 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
[
Zobrazenie zväčšeného záberu (približovanie pri prehrávaní)
Počas zobrazenia statického záberu stlačte tlačidlo .
Ak chcete posunúť priblíženie opačným smerom, stlačte tlačidlo
Nastavenie polohy: v/V/b/B
Zrušenie priblíženia pri prehrávaní: z
.
17
[
Zobrazenie registra
Ak chcete zobraziť obrazovku registra pri zobrazení statického záberu, stlačte tlačidlo
(Register).
Vyberte záber pomocou tlačidiel v/V/b/B.
Ak sa chcete vrátiť na obrazovku samostatného záberu, stlačte tlačidlo z.
• Obrazovku registra je tiež možné otvoriť výberom položky [
Index Display] z
(View
Images) na obrazovke HOME.
• Pri každom stlačení tlačidla
(Register) sa počet záberov na obrazovke registra zmení.
[ Odstránenie záberov v režime registra
1 V zobrazení registra stlačte tlačidlo MENU.
2 Vyberte [Delete] s tlačidlom v a vyberte [Multiple Images] s tlačidlom b/B, potom
stlačte tlačidlo z.
3 Pomocou tlačidiel v/V/b/B vyberte záber, ktorý chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo
z.
V začiarkávacom políčku záberu sa zobrazí ikona začiarknutia
.
Ak chcete zrušiť výber, vyberte znovu záber určený na odstránenie, a znovu stlačte tlačidlo z.
4 Stlačte MENU a vyberte [OK] s tlačidlom v, potom stlačte tlačidlo z.
•Ak chcete odstrániť všetky zábery v priečinku, vyberte položku [All In This Folder] a v kroku 2
stlačte tlačidlo z.
[ Prehrávanie série záberov (Slide Show)
1 Stlačte tlačidlo HOME a vyberte [ Slide Show] v
(View Images).
2 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
• Rovnakú funkciu spustíte stlačením tlačidla SLIDE SHOW na diaľkovom ovládači.
[ Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Pripojte fotoaparát k televíznemu prijímaču pomocou kábla pre viacúčelový terminál
(dodáva sa).
Do multikonektora
Kábel pre viacúčelový terminál
18
Do vstupných konektorov
pre zvuk a video
Rôzne funkcie – HOME/ponuka
Používanie obrazovky HOME
HOME obrazovka je bránou pre používanie všetkých funkcií fotoaparátu.
Z HOME obrazovky môžete vybrať režim snímania alebo režim prehrávania, príp.
zmeniť nastavenia.
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo z
Tlačidlo HOME
1 Stlačte tlačidlo HOME na zobrazenie obrazovky HOME.
SK
Kategória
Položka
Sprievodca
2 Vyberte kategóriu pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte položku a stlačte tlačidlo z.
[ Ak ste vybrali kategóriu
(Manage Memory) alebo
(Settings)
1 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte požadovanú položku ponuky.
• Funguje to len vtedy, keď vyberiete ponuku
(Settings).
2 Presuňte sa doprava pomocou tlačidla B, vyberte nastavenie pomocou tlačidla v/V a
nakoniec stlačte tlačidlo z.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte nastavenie a stlačte tlačidlo z.
• Fotoaparát sa nastaví do režimu snímania stlačením tlačidla spúšte do polovice.
19
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 19
Položky HOME
Stlačením tlačidla HOME sa zobrazia nasledujúce položky. Podrobné informácie o
položkách sa zobrazujú na obrazovke prostredníctvom sprievodcu.
Kategória
Položky
Shooting
Shooting
View Images
Single Image
Index Display
Slide Show
Printing, Other
Print
Music Tool
Download Music
Manage Memory
Format Music
Memory Tool
Memory Stick Tool
Format
Change REC.Folder
Create REC.Folder
Copy
Internal Memory Tool
Format
Settings
Main Settings
Main Settings 1
Beep
Initialize
Function Guide
Main Settings 2
USB Connect
Video Out
COMPONENT
Shooting Settings
Shooting Settings 1
AF Illuminator
AF Mode
Conversion Lens
Shooting Settings 2
Flash Sync.
Auto Review
Clock Settings
Language Setting
20
Grid Line
Digital Zoom
Auto Orientation
Expanded Focus
Používanie položiek ponuky
Tlačidlo MENU
ɟ Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo z
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
SK
Sprievodca funkciami
• Ponuka bude zobrazená len v režime snímania a prehrávania.
• V závislosti od vybratého režimu sa zobrazia rôzne položky.
2 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte požadovanú položku
ponuky.
• Ak sa požadovaná položka nezobrazí, opakovane stláčajte tlačidlá v/V, kým sa táto položka
nezobrazí na displeji.
3 Vyberte požadované nastavenie pomocou tlačidiel b/B na ovládacom
tlačidle.
• Ak sa požadovaná položka nezobrazí, opakovane stláčajte tlačidlá b/B, kým sa táto položka
nezobrazí na displeji.
• Po výbere položky v režime prehrávania stlačte tlačidlo z.
4 Pomocou tlačidla MENU vypnite ponuku.
21
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 21
Položky ponuky
Dostupné položky ponuky sa líšia v závislosti od nastaveného režimu fotoaparátu.
Ponuka pre snímanie je dostupná len v režime snímania a ponuka na prezeranie len v
režime prehrávania.
Dostupné položky ponuky sa líšia v závislosti od nastavenej pozície prepínania režimu.
Na displeji sa zobrazia len dostupné položky.
Ponuka pre snímanie
Scene Selection
Vyberá predvolené nastavenie podľa záberu.
Image Size
Vyberá veľkosť statického záberu.
Face Detection
Zistí tváre objektov, upraví zaostrenie a pod.
REC Mode*
Vyberie spôsob nepretržitého snímania.
Color Mode
Upravuje jas záberu a pridáva špeciálne efekty.
Metering Mode*
Vyberie režim merania.
White Bal
Upravuje farebné tóny.
Flash Level
Upravuje intenzitu blesku.
Red Eye Reduction
Nastavuje zníženie efektu červených očí.
Contrast
Upravuje kontrast.
Sharpness
Upravuje ostrosť.
SteadyShot
Vyberie režim stabilizovaného záberu.
SETUP
Vyberie nastavenia snímania.
* Položky ponuky je možné nastaviť na obrazovke ponuky iba pri modeli DSC-H7. Ak chcete
nastaviť položky ponuky na modeli DSC-H9, stlačte tlačidlá pre každú funkciu.
DSC-H9
/Tlačidlo BRK
(REC Mode)
22
Tlačidlo
(Metering Mode)
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 21
Ponuka na prezeranie
(Delete)
Odstraňuje zábery.
(Slide Show)
Prehráva série záberov.
(Retouch)
Retušuje zábery.
(Protect)
Chráni pred náhodným odstránením.
(Print)
Tlačí zábery pomocou tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge.
Pridáva značku poradia tlače na obrázok, ktorý chcete vytlačiť.
(Rotate)
Otočí statický záber.
(Select Folder)
Vyberie priečinok na zobrazenie záberov.
SK
23
Práca s počítačom
Zábery, ktoré ste nasnímali fotoaparátom, môžete prezerať na počítači.
Prostredníctvom softvéru môžete statické zábery a videozáznamy využívať lepšie ako
kedykoľvek predtým. Ďalšie informácie nájdete v príručke „Príručka k zariadeniu
Cyber-shot“.
Podporované operačné systémy pre pripojenie USB a aplikačný
softvér (dodáva sa)
Pre používateľov systému
Windows
Pre používateľov systému
Macintosh
Pripojenie USB
Windows 2000 Professional,
Windows XP* alebo Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X
(v10.1 až v10.4)
Aplikačný softvér
„Picture Motion
Browser“
Windows 2000 Professional,
Windows XP* alebo Windows
Vista*
nie je kompatibilný
* 64-bitové edície a Starter (Edition) nie sú podporované.
• Musí sa nainštalovať s vyššie uvedeným operačným systémom pri dodávke.
• Ak operačný systém nepodporuje pripojenie USB, použite komerčne dostupné čítacie alebo
zapisovacie zariadenie karty Memory Stick.
• Viac podrobností o operačnom prostredí aplikačného softvéru Cyber-shot „Picture Motion
Browser“ nájdete v príručke „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“.
24
Zobrazenie príručky „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ a
„Ďalšie kroky – Cyber-shot“
[ Pre používateľov systému
Windows
[ Pre používateľov systému
Macintosh
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM
Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM
(dodáva sa) do jednotky CD-ROM.
Riaďte sa pokynmi nižšie.
(dodáva sa) do jednotky CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka uvedená nižšie.
Ak chcete zobraziť príručku
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“
1 Vyberte priečinok [Handbook] a
skopírujte súbor „Handbook.pdf“
uložený v priečinku [SK] do počítača.
Po kliknutí na tlačidlo [Cyber-shot
Handbook] sa zobrazí obrazovka na
kopírovanie príručky „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“.
2 Príručku skopírujte podľa pokynov na
obrazovke.
Keď kliknete na tlačidlo príručky
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“,
nainštaluje sa príručka „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“ a „Ďalšie kroky –
Cyber-shot“.
3 Po dokončení inštalácie dvakrát
kliknite na ikonu odkazu na pracovnej
ploche.
2 Po skončení kopírovania dvakrát
kliknite na súbor „Handbook.pdf“.
Ak chcete zobraziť príručku „Ďalšie
kroky – Cyber-shot“
SK
1 Skopírujte priečinok [stepupguide] v
priečinku [stepupguide] do počítača.
2 Vyberte priečinok [stepupguide],
[language] a [SK] uložený na disku CDROM a skopírujte všetky súbory v
priečinku [SK], potom ich prepíšte na
súbory v priečinku [img] uloženom v
priečinku [stepupguide], ktorý bol
skopírovaný do počítača v kroku č. 1.
3 Po dokončení kopírovania dvakrát
kliknite na súbor „stepupguide.hqx“ v
priečinku [stepupguide], aby ste ho
dekomprimovali a potom dvakrát
kliknite na generovaný súbor
„stepupguide“.
• Ak nie je nainštalovaný nástroj na
dekompresiu pre súbor HQX, nainštalujte
program Stuffit Expander.
25
Indikátory na displeji
Každým stlačením tlačidla v (DISP) sa
zmení obrazovka (strana 14).
[ Pri snímaní statických záberov
A
Zostávajúci čas batérie
E
Upozornenie na slabú
batériu
Veľkosť záberu
Prepínač režimu/ponuka
(výber scény)
PSAM
Prepínač režimu
Night Shot (iba DSC-H9)
Vyváženie bielej farby
[ Pri snímaní videozáznamov
Režim snímania
Režim merania
Detekcia tváre
SteadyShot
Upozornenie na vibrácie
samočinný časovač
Mierka približovania
[ Pri prehrávaní
Režim farieb
Kontrast
Ostrosť
Pripájanie pomocou
štandardu PictBridge
Ochrana
VOL.
Hlasitosť
Značka poradia tlače
(DPOF)
Mierka približovania
Pripájanie pomocou
štandardu PictBridge
26
B
z
Uzamknutie AE/AF
Standby
REC
Pohotovostný režim/
nahrávanie videa
ISO400
Číslo ISO
Funkcia NR pomalej
uzávierky
125
96
Zostávajúci počet
nasnímateľných záberov
12/12
Číslo záberu/počet
záberov uložených vo
vybratom priečinku
00:00:00
Zostávajúci dostupný čas
záznamu
Zmena priečinka
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
+2.0EV
Hodnota expozície
Iluminátor AF
Odstránenie efektu
červených očí
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
Režim merania
režim blesku
Ručné zaostrenie
9
Nabíjanie blesku
Panel pre ručné zaostrenie
Vyváženie bielej farby
Macro
N
Prehrávanie
Panel prehrávania
00:00:12
Počítadlo/čas snímania
Histogram
• Ikona
sa zobrazí, keď
je vypnuté zobrazenie
histogramu (stĺpcového
diagramu).
Konverzný objektív
REAR
Synchronizácia blesku
C:32:00
Zobrazenie funkcie
vlastnej diagnostiky
ISO400
Číslo ISO
+2.0EV
Hodnota expozície
101-0012
Číslo priečinka a súboru
500
Rýchlosť uzávierky
2007 1 1
9:30 AM
Dátum/čas nahratia
prehrávaného záberu
F3.5
Hodnota clony
z SET
z OK
Prvky ovládania snímania
záberov
MOVE
MOVE
z STOP
z PLAY
Prvky ovládania na
prehrávanie záberov
BACK/
NEXT
Výber záberov
V VOLUME
Úprava hlasitosti
D
C:32:00
Médium na snímanie
alebo prehrávanie
Zobrazenie funkcie
vlastnej diagnostiky
samočinný časovač
Zameriavací rámček zóny
AF
+
C
SK
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
Histogram
Priečinok snímania
Priečinok prehrávania
27
Výdrž batérie a kapacita pamäte
Výdrž batérie a počet záberov, ktoré je možné nasnímať či
prezrieť
Tabuľka zobrazuje výdrž batérie a
približný počet záberov, ktoré je možné
nasnímať alebo prezrieť pri snímaní
záberov v režime [Normal], ak je batéria
(dodáva sa) úplne nabitá a teplota
okolia dosahuje 25 °C. Údaje o počte
záznamov, ktoré je možné nasnímať
alebo prezerať, sú platné za
predpokladu, že v prípade potreby
vymeníte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“.
V závislosti od podmienok používania sa
môžu skutočné hodnoty od uvedených
mierne líšiť.
• Kapacita batérie sa s postupujúcim časom a
úmerne frekvencii používania postupne
znižuje.
• Výdrž batérie a počet záberov, ktoré je
možné snímať či prezerať, klesá v
nasledujúcich podmienkach:
– Príliš nízka prevádzková teplota.
– Časté používanie blesku.
– Opakované zapínanie a vypínanie
fotoaparátu.
– Časté používanie funkcie približovania.
– Nastavenie podsvietenia je nastavené na
vysokú hodnotu.
– Nastavenie funkcie [AF Mode] na
možnosť [Monitor].
– Nastavenie funkcie [SteadyShot] na
možnosť [Continuous].
– Takmer vybitá batéria.
– Nastavenie funkcie [Face Detection] na
možnosť [On].
[ Pri snímaní statických záberov
Displej
Počet záberov
LCD/
hľadáčik
Výdrž batérie
(min.)
DSC-H9
LCD
displej
Približne 280
Približne 140
Hľadáčik
Približne 310
Približne 155
LCD
displej
Približne 300
Približne 150
Hľadáčik
Približne 320
Približne 160
DSC-H7
• Snímanie v nasledujúcich podmienkach:
– Nastavenie funkcie [AF Mode] na
možnosť [Single].
– Nastavenie funkcie [SteadyShot] na
možnosť [Shooting].
– Snímanie každých 30 sekúnd.
– Striedavé približovanie z polohy W do
polohy T.
– Záblesk blesku pri každom druhom
snímaní.
– Zapínanie a vypínanie zariadenia po 10
snímaniach.
• Meracia metóda je založená na štandarde
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Veľkosť záberu neovplyvňuje počet
nasnímaných záberov ani životnosť batérie.
[ Pri prezeraní statických obrázkov
Počet záberov
Výdrž batérie (min.)
DSC-H9
Približne 6000
Približne 300
DSC-H7
Približne 7200
Približne 360
• Prezeranie po snímkach v trojsekundových
intervaloch
28
[ Pri snímaní videozáznamov
Snímanie s
displejom LCD
Snímanie s
hľadáčikom
DSC-H9
Približne 150
Približne 170
DSC-H7
Približne 160
Približne 170
• Nepretržité nahrávanie videozáznamu pri
veľkosti záberu [320]
SK
29
Počet statických obrázkov a čas nahrávania videozáznamov
Počet statických záberov a dĺžka videozáznamov sa môže líšiť v závislosti od
podmienok pri snímaní.
• Veľkosť záberu môžete vybrať v ponuke (strany 21, 22).
[ Približný počet statických záberov
(Čísla: zábery)
Kapacita
Veľkosť
Vnútorná
pamäť
Pribl.
31 MB
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná týmto
fotoaparátom
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M
10
40
72
148
302
620
1225
3:2
10
40
72
148
302
620
1225
2457
5M
13
51
92
188
384
789
1559
3127
3M
VGA
16:9
2457
21
82
148
302
617
1266
2501
5017
202
790
1428
2904
5928
12154
24014
48166
33
133
238
484
988
2025
4002
8027
• Uvedený počet záberov platí v situácii, ak je režim [REC Mode] nastavený na možnosť [Normal].
• Ak je počet zostávajúcich záberov na snímanie väčší než 9 999, zobrazí sa indikátor „>9999“.
• Pri prehrávaní záznamu nasnímaného staršími modelmi fotoaparátu Sony v tomto fotoaparáte sa
môže záznam zobraziť v inej než skutočnej veľkosti.
[ Približný čas nahrávania videozáznamov
(Jednotky: hodina : minúta : sekunda)
Kapacita
Vnútorná
pamäť
Veľkosť
Pribl.
31 MB
640(Fine)
–
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná týmto
fotoaparátom
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
1:40:20
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
0:50:00
640(Standard) 0:01:30
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
3:00:00
6:01:10
320
0:23:40
0:42:50
1:27:00
2:57:50
6:04:30
12:00:20
24:04:50
0:06:00
• Videozáznamy s veľkosťou nastavenou na hodnotu [640(Fine)] je možné nahrávať len na
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Veľkosť videozáznamu je obmedzená na pribl. 2 GB. Ak veľkosť videozáznamu počas nahrávania
prekročí približne 2 GB, nahrávanie sa automaticky zastaví.
• Tento fotoaparát nepodporuje pre videozáznamy zaznamenávania alebo prehrávania s vysokým
rozlíšením.
30
Riešenie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa fotoaparátu, pokúste sa ho
vyriešiť nasledovnými spôsobmi.
1 Skontrolujte položky uvedené nižšie a vyhľadajte ich v príručke
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ (PDF).
Ak sa na obrazovke zobrazí kód, ako napríklad „C/E:ss:ss“ vyhľadajte ho
v príručke „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“.
2 Vyberte batérie a približne po jednej minúte ich znovu vložte a
zapnite napájanie.
3 Obnovte nastavenia (strana 20).
4 Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
SK
Upozorňujeme vás, že odovzdaním fotoaparátu do servisného strediska súhlasíte s tým,
že servisní pracovníci môžu skontrolovať obsah vnútornej pamäte a hudobných
súborov.
Batéria a napájanie
Batériu nemožno vložiť do fotoaparátu.
• Potlačením ovládača vysúvania vložíte batériu dnu správnym spôsobom (strana 9).
Fotoaparát sa nedá zapnúť.
• Po vložení batérie do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým sa fotoaparát zapne.
• Vložte batériu správne (strana 9).
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu (strana 8).
• Batéria je nefunkčná. Vymeňte ju za novú.
• Použite odporúčanú batériu (strana 6).
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory kapacity batérií. Znovu zapnite fotoaparát
(strana 11).
• Batéria je nefunkčná. Vymeňte ju za novú.
31
Indikátor zostávajúcej kapacity batérie nefunguje správne.
• Tento jav sa vyskytuje pri používaní fotoaparátu vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí.
• Zobrazená zostávajúca kapacita batérie sa líši od aktuálnej kapacity. Správne
zobrazenie kapacity dosiahnete tak, že batériu úplne vybijete a potom úplne nabijete.
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu (strana 8).
• Batéria je nefunkčná. Vymeňte ju za novú.
Batéria sa nedá nabiť.
• Batériu nie je možné nabiť pomocou sieťového adaptéra (nedodáva sa).
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Pomocou fotoaparátu nie je možné snímať zábery.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ (strana 30). Ak sú plné, vykonajte jednu z nasledujúcich
možností:
– Odstráňte nepotrebné zábery (strana 17).
– Vymeňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s plôškou na ochranu proti zápisu
prepnutou do polohy LOCK. Nastavte plôšku do polohy umožňujúcej záznam.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
• Keď snímate statický obrázok, nastavte prepínač režimu do inej polohy ako
.
• Pri snímaní videozáznamov nastavte prepínač režimu do polohy
.
• Veľkosť záberu je pri snímaní videozáznamov nastavená na hodnotu [640(Fine)].
Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Nastavte veľkosť záberu na inú hodnotu, než je hodnota [640(Fine)].
– Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Kryt objektívu je nasadený. Odoberte ho.
Do obrázkov sa nedajú vložiť dátumy.
• Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov do záberov. Pomocou
softvéru „Picture Motion Browser“ môžete tlačiť alebo ukladať zábery s dátumom.
Pri snímaní veľmi jasných objektov sa zobrazujú vertikálne pruhy.
• Je to bežný jav a na zábere sa zobrazujú biele, čierne, červené, ružové alebo iné pruhy.
Nie je to porucha.
32
Prezeranie záberov
Fotoaparát neprehráva nasnímané zábery.
• Stlačte tlačidlo
(prehrávanie) (strana 17).
• Názov priečinka alebo súboru na počítači sa zmenil.
• Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom, alebo ak bol nasnímaný vo fotoaparáte
iného typu ako je váš prístroj, prehratie súboru pomocou fotoaparátu nie je zaručené.
• Fotoaparát je v režime USB. Odstráňte pripojenie USB.
SK
33
Odporúčania
[ Fotoaparát nepoužívajte ani
neskladujte na nasledujúcich
miestach
• Extrémne horúce, chladné alebo vlhké
miesta
Na extrémne horúcich miestach, ako napr.
vnútri auta zaparkovaného na slnku, sa
môže telo fotoaparátu vplyvom veľkej
teploty zdeformovať, čo môže zapríčiniť jeho
poruchu.
• Miesta vystavené priamemu slnečnému
žiareniu alebo vysokým teplotám
Fotoaparát môže zmeniť farbu, môže sa
zdeformovať alebo poškodiť.
• Miesta s rizikom značných otrasov
• Miesta so silným magnetizmom
• Piesočnaté alebo prašné miesta
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostal
piesok ani prach. Môže to spôsobiť
poškodenie fotoaparátu, ktoré sa nemusí dať
opraviť.
[ Čistenie
Čistenie displeja LCD
Ak sú na displeji LCD odtlačky prstov alebo
prach a pod., vyčistite ho čistiacou súpravou
na displej LCD (nedodáva sa).
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve odtlačky prstov alebo
prach, vyčistite ho jemnou handričkou.
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu vyčistite jemnou
handričkou mierne navlhčenou vo vode a
prípadnú vlhkosť utrite suchou jemnou
handričkou. Pri čistení nepoužívajte
nasledujúce prostriedky. Môžu spôsobiť
poškodenie povrchovej úpravy či krytu.
• Chemické výrobky, ako napr. riedidlá,
benzín, lieh, jednorazové handričky,
odpudzovače hmyzu, opaľovacie krémy
alebo insekticídy atď.
• Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na
rukách vyššie uvedené chemikálie.
• Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v
kontakte s gumovými produktmi alebo
výrobkami z vinylu.
34
[ Informácie o prevádzkových
teplotách
Fotoaparát je navrhnutý na používanie
v teplotnom rozpätí 0 °C až 40 °C.
Neodporúča sa používať fotoaparát v
teplotách presahujúcich tento rozsah.
[ Informácie o kondenzácii vlhkosti
Ak naraz prenesiete fotoaparát z chladného
do teplého prostredia, na vnútorných
súčiastkach fotoaparátu sa môže vytvoriť
skondenzovaná vlhkosť. Táto kondenzácia
vlhkosti môže spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Ak skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu
mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí.
Ak budete používať fotoaparát s navlhnutým
vnútrom objektívu, nebudete môcť nasnímať
ostré zábery.
[ Informácie o vnútornej
nabíjateľnej záložnej batérií
Fotoaparát má nabíjateľnú batériu, ktorá
zaisťuje, že nastavenie času a dátumu a ďalšie
nastavenia budú zachované bez ohľadu na to,
či je fotoaparát vypnutý alebo zapnutý.
Táto nabíjateľná batéria sa nabíja vždy pri
používaní fotoaparátu. Ak však fotoaparát
nepoužívate, postupne sa batéria vybije. Ak
fotoaparát vôbec nepoužívate, batéria sa
úplne vybije približne po jednom mesiaci. V
takom prípade nabite nabíjateľnú batériu vždy
pred použitím fotoaparátu.
Vybitá nabíjateľná batéria však nijako
neovplyvní funkčnosť fotoaparátu, ak
nechcete zaznamenávať dátum a čas snímania.
Nabíjanie vnútornej nabíjateľnej záložnej
batérie
Vložte nabitú batériu do fotoaparátu a
ponechajte ho 24 hodín alebo viac vypnutý.
Technické parametre
Fotoaparát
[Systém]
Zobrazovacie zariadenie: 7,18 mm (typ 1/2,5)
farebný typ CCD, primárny farebný filter
Celkový počet pixelov fotoaparátu:
Pribl. 8 286 000 pixelov
Počet efektívnych pixelov fotoaparátu:
Pribl. 8 083 000 pixelov
Objektív: Carl Zeiss Vario-Tessar, priblíženie
15×, ohnisková vzdialenosť f = 5,2 – 78 mm
(31 – 465 mm, ak je prepočítaná na
fotoaparát s objektívom 35 mm) F2,7 – 4,5
Ovládanie expozície, Automatická expozícia,
Priorita rýchlosti uzávierky, Priorita clony,
Ručná expozícia, Výber scény (9 režimov)
Vyváženie bielej, Automatické, Denné svetlo,
Zamračené, Žiarivka 1, 2, 3, Žiarovka,
Blesk, One push
Formát súboru (kompatibilný so štandardom
DCF):
Statické zábery: Exif Ver. kompatibilný s
formátom 2.21 JPEG a so štandardom
DPOF
Videozáznamy: Kompatibilný so
štandardom MPEG1 (monofónny)
Nahrávacie médium: vnútorná pamäť (pribl.
31 MB), „Memory Stick Duo“
Blesk: rozsah blesku (citlivosť ISO
(odporúčaná hodnota expozície)
nastavená na ISOAUTO): pribl. 0,2 až
9,8 m (W)/pribl. 1,2 do 6 m (T)
Hľadáčik: Elektrický hľadáčik (farebný)
[Vstupné a výstupné konektory]
Multikonektor Video výstup
Audio výstup (monofónny)
rozhranie USB
Rozhranie USB: Hi-Speed USB
(kompatibilné s rozhraním USB 2.0)
[Displej LCD]
LCD panel:
DSC-H9:
7,5 cm (typ 3,0) s jednotkou TFT
DSC-H7:
6,2 cm (typ 2,5) s jednotkou TFT
Celkový počet bodov:
DSC-H9:
230 400 (960 × 240) bodov
DSC-H7:
115 200 (480 × 240) bodov
[Hľadáčik]
Displej: 0,5 cm (typ 0,2) farebný
Celkový počet bodov:
Pribl. 200 000 bodov ekvivalentne
[Napájanie, všeobecne]
Napájanie: Nabíjateľná batéria NP-BG1, 3,6 V
Sieťový adaptér AC-LS5K (nedodáva sa),
4,2 V
Spotreba energie (počas snímania so
zapnutým displejom LCD):
DSC-H9:
1,2 W
DSC-H7:
1,1 W
Prevádzková teplota: 0 až 40 °C
Skladovacia teplota: –20 až +60 °C
Rozmery: 109,5 mm × 83,4 mm × 85,7 mm
(š/v/h, bez vyčnievajúcich častí)
(pre model DSC-H9 aj DSC-H7)
Hmotnosť:
DSC-H9:
Pribl. 546 g
(vrátane batérie NP-BG1, remienka
na plece, medzikrúžka na tienidlo,
tienidla objektívu, krytu objektívu
apod.)
DSC-H7:
Pribl. 514 g
(vrátane batérie NP-BG1, remienka
na plece, medzikrúžka na tienidlo,
tienidla objektívu, krytu objektívu
apod.)
Mikrofón: Monofónny
Reproduktor: Monofónny
Tlač Exif Print: Kompatibilná
PRINT Image Matching III: Kompatibilný
PictBridge: Kompatibilný
SK
Nabíjačka batérií BC-CSG/
BC-CSGB/BC-CSGC
Požiadavky na napájanie: Striedavé napätie
od 100 V do 240 V, 50/60 Hz, 2 W (BCCSG/BC-CSGC)/ 2,6 W (BC-CSGB)
Výstupné napätie: jednosmerné 4,2 V, 0,25 A
Prevádzková teplota: 0 až 40 °C
Skladovacia teplota: –20 až +60 °C
Rozmery: pribl. 62 × 24 × 91 mm (š/v/h)
Hmotnosť: pribl. 75 g
Nabíjateľná batéria NP-BG1
Použitá batéria: lítium-iónová batéria
Maximálne napätie: jednosmerné 4,2 V
Nominálne napätie: jednosmerné 3,6 V
Kapacita: 3,4 Wh (960 mAh)
Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
35
Ochranné známky
•
•
•
•
•
•
•
36
je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
„Memory Stick“,
, „Memory Stick
PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„Memory Stick Micro“, „MagicGate“ a
sú ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista a
DirectX sú registrovanými ochrannými
známkami alebo ochrannými známkami
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/
alebo iných krajinách.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac a eMac sú
ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti Apple
Inc.
Intel, MMX a Pentium sú ochrannými
známkami alebo registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Intel Corporation.
Google je registrovaná ochranná známka
spoločnosti Google Inc.
Ďalej všeobecne platí, že všetky ostatné
názvy produktov a systémov uvedené v
tomto návode sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami
príslušných vývojárskych alebo výrobných
spoločností. Značky ™ a ® sa v tejto
príručke vždy nepoužívajú.
E termékkel kapcsolatos további információk és
válaszok a gyakran feltett kérdésekre a
Vevőszolgálat honlapján találhatók.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
70 vagy nagyobb százalékban újrahasznosított papírra,
illékony szerves vegyületektől mentes, növényi olaj alapú
tintával nyomtatva.
Vytlačené na papieri, ktorý je recyklovaný zo 70% alebo
viacej s použitím atramentu vyrobeného na báze
rastlinného oleja bez nestálych organických zlúčenín.
Printed in Japan
Download PDF

advertising