Sony | DSC-H3 | Sony DSC-H3 Návod na použitie

Digitális fényképezőgép/Digitálny fotoaparát
Használati útmutató
Návod na používanie
HU
SK
DSC-H3
Az összetettebb műveletekkel kapcsolatban bővebb információkat
a mellékelt CD-ROM „A Cyber-shot kézikönyve” (PDF) és
„Cyber-shot - A következő lépés” dokumentumaiban talál.
Podrobnosti o rozšírených funkciách si, prosím, prečítajte v
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ (vo formáte PDF) a v
príručke „Ďalšie kroky – Cyber-shot“ na disku CD-ROM (je
súčasťou dodávky) pomocou počítača.
Használati utasítások
A készülék használatba vétele előtt kérjük, tanulmányozza át ezt az útmutatót, és őrizze meg, hogy a
jövőben is fellapozhassa.
Pokyny pre používanie
Pred použitím zariadenie si dôkladne prečítajte tento návod na používanie a uschovajte ho pre budúce
použitie.
© 2007 Sony Corporation
3-268-885-12(1)
Magyar
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
[ Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
FIGYELEM!
Csak a megadott típusú akkumulátort/
elemet használja. Ellenkező esetben tűz
vagy sérülés keletkezhet.
Ne tegye ki az akkumulátorokat túlzott
hőnek, például napsütésnek, tűznek
vagy hasonlónak.
Európai vásárlóink
figyelmébe
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
átjátszókábellel használják.
[ Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
[ Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy
húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
2
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
[ Megjegyzés az EU-s irányelveket
követő országokban élő
vásárlóink számára
A termék gyártója a Sony Corporation (címe:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japán). EMC- és termékbiztonsági ügyekben
a hivatalos márkaképviseletet a Sony
Deutschland GmbH (címe: Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) látja
el. Kérjük, hogy minden szerviz- és
garanciakérdéssel a különálló szerviz- és
garanciadokumentumban megadott címen
keresse fel munkatársainkat.
Tartalomjegyzék
Megjegyzések a fényképezőgép használatával kapcsolatban ........................ 4
Az első lépések ................................................................................ 6
A mellékelt tartozékok ellenőrzése ................................................................ 6
1 Az akkumulátor előkészítése ..................................................................... 7
2 Az akkumulátor/„Memory Stick Duo” memóriakártya (nem mellékelt tartozék)
behelyezése ............................................................................................... 8
3 A fényképezőgép bekapcsolása/az óra beállítása .................................... 10
Felvételek készítése ...................................................................... 11
Üzemmód-tárcsa/Zoom/Vaku/Makró/Önkioldó/Kijelző/Napellenző .............. 12
Képek megtekintése/törlése ........................................................ 14
Ismerkedés a funkciókkal – HOME/Menü ................................... 17
A HOME képernyő használata ................................................................... 17
HOME elemek .......................................................................................... 18
A menüelemek használata ........................................................................ 19
Menüelemek ............................................................................................ 20
HU
A számítógép használata .............................................................. 21
Az USB kapcsolathoz és a (mellékelt) szoftverrel használható operációs
rendszerek ............................................................................................... 21
A „A Cyber-shot kézikönyve” megtekintése ................................................ 22
A képernyőn megjelenő kijelzések .............................................. 23
Az akkumulátor élettartama és a memóriakapacitás ................ 25
Az akkumulátor üzemideje és a felvehető/megtekinthető képek száma ........ 25
A fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje ................................... 26
Hibaelhárítás .................................................................................. 28
Akkumulátor, áramforrás ........................................................................... 28
Fényképek/mozgóképek felvétele .............................................................. 29
Képek megtekintése ................................................................................. 29
Óvintézkedések ............................................................................. 30
Műszaki adatok ............................................................................. 31
3
Megjegyzések a fényképezőgép használatával kapcsolatban
[ A belső memória és a „Memory
Stick Duo” mentése
Ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, és ne
távolítsa el a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát, ha világít a
memóriaműködés-jelző. Ellenkező esetben a
belső memória vagy a „Memory Stick Duo”
memóriakártya megsérülhet. Az adatok
védelme érdekében készítsen biztonsági
másolatot.
[ Megjegyzések a felvétellel/
lejátszással kapcsolatban
• Mielőtt megkezdené bármilyen esemény
felvételét, készítsen próbafelvételt, hogy
megbizonyosodjék a készülék helyes
működéséről.
• Ez a fényképezőgép nem porálló, nem
cseppálló és nem is vízálló. A fényképezőgép
használatba vétele előtt olvassa el az
„Óvintézkedések” (30. oldal) című fejezetet.
• A fényképezőgépet ne tegye ki víznek. Ha
víz jut a fényképezőgépbe, az hibás
működést okozhat. Bizonyos esetekben a
fényképezőgép nem javítható meg.
• Ne fordítsa a fényképezőgépet a nap, vagy
más nagyon fényes fényforrás felé. Ha így
tesz, az a fényképezőgép hibás működését
eredményezheti.
• Ne használja a fényképezőgépet olyan hely
közelében, amely erős rádióhullámokat
gerjeszt, vagy sugárzást bocsát ki.
Előfordulhat, hogy ilyen helyen a
fényképezőgép nem képes megfelelően
felvenni vagy lejátszani.
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgép
homokos vagy poros helyen hibásan
működik.
• Ha pára csapódna le rá, akkor azt a
fényképezőgép használata előtt távolítsa el
(30. oldal).
• Ne rázza, ne üsse hozzá semmihez a
fényképezőgépet. Hibás működést okozhat,
és nem készíthet képeket. Továbbá a
felvételre szolgáló adathordozó nem lesz
használható, vagy a képadatok
megsérülhetnek.
4
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku felületét.
A vaku hőkibocsátása miatt a vaku felületén
lévő szennyeződés elszíneződhet, illetve
rátapadhat a vaku felületére, így a
kibocsátott fény nem lesz elegendő.
[ Megjegyzések az LCD
képernyővel és az objektívvel
kapcsolatosan
• Az LCD képernyő rendkívül nagy
pontosságú gyártási technológiával készült,
így a használható képpontok aránya több
mint 99,99%. Ennek ellenére fekete pontok
és/vagy (fehér, piros, kék vagy zöld színű)
fényes pontok jelenhetnek meg az LCD
képernyőn. Ezek a pontok, amelyek a
gyártási folyamat természetes velejárói,
egyáltalán nem befolyásolják a felvételt.
• Ha alacsony az akkumulátorok töltöttségi
szintje, a fényképezőgép nem állítja be az
objektívet. Helyezzen teljesen feltöltött
akkumulátorokat a fényképezőgépbe, majd
ismét kapcsolja be a készüléket.
[ Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásával kapcsolatban
• Ez a fényképezőgép megfelel a JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) által
előírt DCF (Design rule for Camera File
system) általános tervezési szabványnak.
• A Sony nem garantálja, hogy a más
készülékkel készített vagy szerkesztett
képek lejátszhatók a fényképezőgéppel,
vagy más készülék lejátssza az ezzel a
fényképezőgéppel felvett képeket.
[ A szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
Televíziós műsorokat, filmeket,
videoszalagokat és egyéb anyagokat gyakran
szerzői jog véd. Ilyen anyagok engedély
nélküli felvétele a vonatkozó jogszabályokba
ütközhet.
[ A károsodott tartalomért vagy a
felvétel sikertelenségéért nem
vállalunk felelősséget
A Sony a felvétel tartalmáért nem nyújt
ellenszolgáltatást, ha a felvétel vagy a lejátszás
a készülék vagy az adathordozó stb. hibájából
nem valósul meg.
HU
5
Az első lépések
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
• Akkumulátortöltő BC-CSG/BC-CSGB/
BC-CSGC (1)
• Vállpánt (1)
• Napellenző (1)/Adaptergyűrű (1)
• Tápkábel (1)
(nem mellékelt tartozék az USA-ban és
Kanadában)
• Lencsevédő (1)/Lencsevédő szíj (1)
• Akkumulátor NP-BG1 (1)/Akkumulátortartó (1)
• USB, A/V-kábel a többcélú csatlakozóhoz
(1)
• CD-ROM (1)
– Cyber-shot alkalmazás
– „A Cyber-shot kézikönyve”
– „Cyber-shot - A következő lépés”
• Használati útmutató (ez az útmutató) (1)
A vállpánt és a lencsevédő felhelyezése
Erősítse fel a pántot, hogy megóvja a fényképezőgépet a leesésből származó sérülésektől.
6
1 Az akkumulátor előkészítése
Az USA-ban és Kanadában
Az USA-n és Kanadán kívüli országokban
Csatlakozódugó
ɟ
ɟ
CHARGE kijelző
CHARGE kijelző
Tápkábel
1 Tegye be az akkumulátort az akkumulátortöltőbe.
HU
2 Az akkumulátortöltőt csatlakoztassa a fali csatlakozóaljzathoz.
Felgyullad a CHARGE töltésjelző, és elkezdődik a töltés.
Amikor kialszik a CHARGE töltésjelző, a töltés véget ért (gyakorlati töltés).
Ha még hozzávetőlegesen egy órán át továbbtölti az akkumulátort (amíg az teljesen fel nem
töltődik), akkor a töltése kissé tovább kitart.
[ Töltési idő
Teljes töltési idő
Gyakorlati töltési idő
Kb. 330 perc
Kb. 270 perc
• A fenti táblázaton az látható, hogy mennyi idő szükséges a teljesen lemerült akkumulátor teljes
feltöltéséhez 25 °C hőmérsékleten. Bizonyos körülmények között a töltés ennél tovább is tarthat.
• A felvehető képek számát lásd a 25. oldalon.
• Az akkumulátortöltőt csatlakoztassa a fali csatlakozóaljzathoz.
• Ha a CHARGE jelző nem is világít, az akkumulátortöltő feszültség alatt áll mindaddig, amíg azt ki
nem húzza a fali konnektorból. Ha az akkumulátortöltő használata közben üzemzavart tapasztal,
akkor azonnal húzza ki a csatlakozódugót a fali konnektorból, hogy áramtalanítsa a készüléket.
• Amikor a töltés véget ér, húzza ki a hálózati tápkábelt a fali csatlakozóaljzatból, és az
akkumulátortöltőből vegye ki az akkumulátort.
• Használatát kompatibilis Sony akkumulátorral tervezték.
7
2 Az akkumulátor/„Memory Stick Duo” memóriakártya
(nem mellékelt tartozék) behelyezése
ɟ
Akkumulátor/„Memory
Stick Duo” védőfedél
A terminált az LCD
képernyő felé fordítva
helyezze be a „Memory
Stick Duo” kártyát, amíg
az a helyére nem kattan.
ɠ
Tegye be az
akkumulátort,
miközben annak
végével lenyomva
tartja az
akkumulátorkioldó
gombot.
1 Az akkumulátor/„Memory Stick Duo” kivétele.
2 Helyezze be a „Memory Stick Duo” memóriakártyát (nem mellékelt
tartozék).
3 Tegye be az akkumulátort.
4 Zárja le az akkumulátor/„Memory Stick Duo” védőfedelét.
[ Ha nincs „Memory Stick Duo” a készülékben
A fényképezőgép a belső memóriát (kb. 31 MB) használja képek rögzítéséhez/
lejátszásához.
8
[ Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése
A POWER gombbal kapcsolja be a fényképezőgépet, és az LCD képernyőn
ellenőrizze a hátralevő üzemidőt.
Az
akkumulátor
hátralévő
üzemidejének
kijelzője
Állapot
Az
akkumulátor
töltésszintje
megfelelő
Az
akkumulátor
majdnem
teljesen
töltött
Az
akkumulátor
félig töltött
Az
akkumulátor
töltésszintje
alacsony, a
felvétel/
lejátszás
hamarosan
leáll.
Cserélje ki az
akkumulátort teljesen
töltött akkumulátorral,
vagy töltse fel az
akkumulátort.
(A figyelmeztető
szimbólum villog.)
• Mintegy egy percig tart, amíg a hátralévő üzemidő helyes kijelzése megjelenik.
• Bizonyos körülmények között, és a használattól függően a fennmaradó töltésszint kijelző nem
mindig mutat helyes értéket.
• A fényképezőgép első alkalommal történő bekapcsolásakor megjelenik az Óra beállítás képernyő
( 10. oldal).
HU
[ Az akkumulátor eltávolítása/„Memory Stick Duo”
Az akkumulátor/„Memory Stick Duo” kivétele.
„Memory Stick Duo”
Győződjék meg arról, hogy nem
világít a memóriaműködés-jelző,
majd nyomja meg egyszer a
„Memory Stick Duo”
memóriakártyát.
Akkumulátor
Tolja el az akkumulátorkioldó
gombot.
Vigyázzon, nehogy leejtse az
akkumulátort.
• Ha a memóriaműködés-jelző világít, soha ne vegye ki az akkumulátort/„Memory Stick Duo”
memóriakártyát. Ez a „Memory Stick Duo”/belső memória adatainak károsodását okozhatja.
9
3 A fényképezőgép bekapcsolása/az óra beállítása
POWER gomb
1
2
3
z gomb
HOME
gomb
ɟ Vezérlőgomb
1 Nyomja meg a POWER gombot.
2 A vezérlőgombbal állítsa be az órát.
1 A v/V résszel válassza ki a dátum formátumát, majd nyomja meg a z részt.
2 A b/B résszel válassza ki az egyes elemeket, a v/V segítségével állítsa be a
számértékeket, majd nyomja meg a z részt.
3 Válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a vezérlőgomb z részét.
[ A dátum és az idő módosítása
Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza az [
(Beáll.ok) képernyőn (17, 18. oldal).
Óra beállítások] beállítást a
[ A bekapcsolt állapottal kapcsolatos megjegyzések
• Amint az akkumulátort behelyezte a fényképezőgépbe, a működés elkezdéséig egy kis időre lehet
szükség.
• Ha a fényképezőgépet akkumulátorról üzemelteti és kb. három percig nem használja, a készülék
automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze az akkumulátor lemerülését (automatikus kikapcsolási
funkció).
10
Felvételek készítése
Vaku
Mikrofon
ɠ Exponáló gomb
Üzemmód-tárcsa
Makró gomb
W/T (Zoom) gomb
DISP gomb
MENU gomb
Vezérlőgomb
Vaku gomb
HOME gomb
Önkioldó
Állványcsatlakozó (alul)
HU
1 Az üzemmódtárcsán válassza ki a kívánt funkciót.
Fényképek készítése esetén (automatikus üzemmód): Válassza az
Mozgókép felvételekor: Válassza az
üzemmódot.
üzemmódot.
2 A bemozdulás elkerüléséhez a könyökét szorítsa a testéhez, amikor a
fényképezőgépet tartja.
A tárgyat állítsa a
keresőkeret közepére.
3 Készítse el a felvételt az exponáló gomb segítségével.
Fényképezéskor:
1 A fókuszáláshoz félig nyomja le
és tartsa úgy az exponáló gombot.
Az z (AE/AF rögzítés) kijelző
(zölden) villog, hangjelzés hallható,
majd a rögzítés kijelzője abbahagyja a
villogást, és folyamatosan világít.
2 Nyomja le teljesen az exponáló
gombot.
AE/AF rögzítés kijelzése
Mozgókép felvételekor:
Nyomja le teljesen az exponáló gombot.
A rögzítés leállításához ismét nyomja le teljesen az exponáló gombot.
11
Üzemmód-tárcsa/Zoom/Vaku/Makró/Önkioldó/Kijelző/
Napellenző
[ Az üzemmódtárcsa használata
Állítsa az üzemmódtárcsát a kívánt
funkcióra.
* Jelenet üzemmód SCN üzemmódban
Nyomja meg a MENU gombot, és
válasszon ki egy beállítást.
Autom. beállítás
Szürkület
Lehetővé teszi, hogy könnyen készítsen
felvételt az automatikusan beállított
értékekkel.
Éjszakai felvételek készítése az éjszakai
hangulat elvesztése nélkül.
Tengerpart
Automatikus program
Tengerparti vagy tóparti felvételek
készítése élénk színű vízfelülettel.
Lehetővé teszi, hogy az automatikusan
beállított expozícióval (a zársebességgel és
a rekesznyílás-értékkel) készítsen
felvételt. A menü használatával más
beállításokat is megadhat.
Hó
Havas tájak fényképezése tisztább fehér
színnel.
Tűzijáték
M Kézi expozíciós felvétel
Tűzijátékok felvétele a maguk teljes
pompájában.
Segítségével az expozíció manuális
megadása után fényképezhet.
Mozgókép üzemmód
Lehetővé teszi mozgókép felvételét
hanggal együtt.
Nagyérzékenység
Fényképek készítése rosszabb
fényviszonyok mellett is vaku nélkül.
Lágy kattintás
Lágyabb környezetben portré-,
természetfotó-, stb. felvételek készítése.
Mesterfokú sport fényképek
Fényképek készítése a téma mozgásának
felbecsülésével és a fókusz beállításával.
Szürkületi portré
Az éjszakai hangulat elvesztése nélkül éles
portré készítése sötét helyen.
Tájkép
Távoli tárgyra fókuszált fényképek
készítése.
SCN* Jelenet
Kiválaszt egy beállítást a Jelenet menüből.
[ W/T Zoomolás
A T megnyomásával zoomolhat, a W
gomb megnyomásával pedig
visszaállíthatja a zoomolást. Ha a
gombot csak enyhén nyomja meg, akkor
a gép lassan zoomol, ha teljesen
lenyomja, akkor gyorsan.
[
Vaku (Vaku üzemmód
választása fénykép készítéséhez)
Addig nyomogassa a vezérlőgomb B ( )
részét, amíg ki nem választotta a kívánt
üzemmódot.
: A vaku automatikus
Akkor villan, ha nincs elegendő fény vagy
ellenfény van (gyári beállítás)
: Vaku bekapcsolva
: Lassú szinkron (Vaku bekapcsolva)
A zársebesség lassú, hogy sötét helyen a
vaku fénycsóváján kívül eső háttér is
tisztán látható legyen a képen.
: Vaku kikapcsolva
• A vaku használatakor a vaku
automatikusan felugrik és villan.
Használat után csukja vissza kézzel a
vakut.
12
[
Makró (Közelkép készítése)
[ A napellenző felhelyezése
Addig nyomogassa a vezérlőgomb
b ( ) részét, amíg ki nem választotta a
kívánt üzemmódot.
1 Az adaptergyűrűt kikapcsolt
készülékre csatlakoztassa.
: Makró kikapcsolva
: Makró bekapcsolva (W oldal: kb.
2 cm vagy több, T oldal: kb. 90 cm vagy
több)
[
Az önkioldó használata
Addig nyomogassa a vezérlőgomb
V ( ) részét, amíg ki nem választotta a
kívánt üzemmódot.
: Nem használja az önkioldót
: 10 másodperces késleltetés
: 2 másodperces késleltetés
Adaptergyűrű
2 Helyezze el a napellenzőt az alábbi
ábra szerint, és forgassa el az
óramutató járásával megegyező
irányban, amíg kattanást nem hall.
Nyomja meg az exponáló gombot: ekkor
villogni kezd az önkioldó kijelzője, és a
zár működésbe lépéséig hangjelzés
hallható.
Az önkioldó
kijelzője
[ DISP A képernyő tartalmának
módosítása
Nyomja meg a vezérlőgomb v (DISP)
részét.
A v (DISP) gomb egy-egy
megnyomására a képernyő tartalma és a
fényerő a következőképp változik:
Kijelzések bekapcsolva
r
Kijelzések bekapcsolva*
r
Hisztogram bekapcsolva*
r
Kijelzések kikapcsolva*
HU
Napellenző
A napellenző tárolása
Helyezze el a napellenzőt az alábbi ábra
szerint, és forgassa el az óramutató
járásával megegyező irányban, amíg
kattanást nem hall.
* Az LCD háttérvilágításának erőssége.
13
Képek megtekintése/törlése
(Lejátszási zoom)/
Áttekintő (index) gomb
(Lejátszási zoom) gomb
(Lejátszás)
gomb
MENU gomb
ɟ Vezérlőgomb
HOME gomb
Hangszóró (Alul)
1 Nyomja meg a
(Lejátszás) gombot.
Ha kikapcsolta a fényképezőgépet és megnyomja a
automatikusan lejátszás üzemmódban bekapcsol. A
üzemmódra válthat.
gombot, a fényképezőgép
gomb megnyomásával felvételi
2 A vezérlőgomb b/B részével válasszon ki egy képet.
Mozgókép:
Mozgókép lejátszásához nyomja meg a z részt. (A lejátszás leállításához ismét nyomja meg a z
részt.)
Az előrecsévéléshez nyomja meg a B gombot, a visszacsévéléshez pedig a b gombot. (Ha vissza
kíván térni a normál lejátszáshoz, nyomja meg a z részt.)
A hangerőszabályzás képernyőt a V gomb megnyomásával jelenítheti meg, majd a b/B gomb
megnyomásával beállíthatja a hangerőt.
[
Képek törlése
1 Jelenítse meg a törölni kívánt képet, majd nyomja meg a MENU gombot.
2 Válassza a [Töröl] lehetőséget a v gombbal, majd az [E képet] beállítást a b/B
gombbal, és végül nyomja meg a z gombot.
3 A vezérlőgomb v részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a z
részt.
[
Felnagyított kép megtekintése (zoomolás lejátszáskor)
Amikor éppen egy fényképet jelenít meg, nyomja meg a
gombot. Visszaálláshoz
nyomja meg a
gombot.
Állítsa be a részletet a következővel: v/V/b/B.
A lejátszási nagyítás visszavonásához nyomja meg a z gombot.
14
[
Áttekintő/index képernyő megtekintése
Az áttekintő (index) képernyő megjelenítéséhez nyomja meg az
(Áttekintő/index)
gombot, amikor a képernyőn egy fénykép látható.
Majd válasszon ki egy képet a vezérlőgomb v/V/b/B részével.
Ha vissza kíván térni az egyképes képernyőhöz, nyomja meg a z részt.
• Az áttekintő képernyőhöz a HOME képernyő
(Képeket tekint meg) részében az [
Index
megjelenítés] kiválasztásával is hozzáférhet.
• Valahányszor megnyomja az
(Áttekintő/index) gombot, megváltozik a képernyőn látható
képek száma.
[ Képek törlése áttekintő (index) üzemmódban
1 Miközben a kijelzőn az áttekintő (index) képernyő látható, nyomja meg a MENU
gombot.
2 Válassza a [Töröl] lehetőséget a v gombbal, majd a [Többszörös képek] beállítást a
b/B gombbal, és végül nyomja meg a z gombot.
3 A v/V/b/B gombbal válassza ki a törölni kívánt fényképet, majd nyomja meg a z
gombot.
A
a jelölőnégyzeten bekapcsolt állapotban van.
A választás törléséhez válassza ki a törlésre kijelölt fényképet, majd ismét nyomja meg a z
gombot.
HU
4 A MENU vezérlőgomb v részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja
meg a z részt.
•A mappa összes fényképének törléséhez válassza a [Minden ebben a mappában] lehetőséget,
majd a 2. lépésben nyomja meg a z gombot.
[ Képsorozat lejátszása (Diabemutató)
1 Válassza a [
Diabemutató] lehetőséget a HOME képernyő
(Képeket tekint
meg) helyén.
2 A vezérlőgomb v részével válassza ki az [Indít] menüpontot, majd nyomja meg a z
részt.
15
[ Képek megtekintése TV-készüléken
A többcélú csatlakozó kábelével (mellékelt) csatlakoztassa a fényképezőgépet a
televízióhoz.
A többcélú csatlakozóhoz
Az audió/
videóbemeneti
aljzathoz
A többcélú csatlakozó kábele (mellékelt)
HD (High Definition) TV-n történő megtekintéshez HD kimeneti adapter kábel (nem
mellékelt tartozék) szükséges.
• Ha a képméret [16:9], akkor a képeket a HD TV teljes képernyőjét betöltve játszhatja le.
• [HD(1080i)] jelformátumban kivitt mozgóképek nem tekinthetők meg.
16
Ismerkedés a funkciókkal – HOME/Menü
A HOME képernyő használata
A HOME képernyő a fényképezőgép összes funkciójának alapképernyője; a HOME
képernyő a felvételi/lejátszási üzemmódtól függetlenül mindig elérhető.
HOME gomb
z gomb
ɟ Vezérlőgomb
HU
1 A HOME gombot megnyomva jelenítse meg a HOME képernyőt.
Kategória
Menüelem
Útmutató
2 A vezérlőgomb b/B részével válasszon ki egy kategóriát.
3 A vezérlőgomb v/V részével válasszon ki egy elemet, majd nyomja meg a z részt.
[A
(Memóriakezelés) vagy a
(Beáll.ok) kategória kiválasztása
1 A v/V résszel válassza ki a kívánt elemet.
• Csak akkor működik, ha a
(Beáll.ok) lehetőséget választja.
2 Nyomja meg a B részt, a v/V résszel válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg
a z részt.
3 A vezérlőgomb v/V részével válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a z
részt.
• A fényképezőgép felvételi üzemmódra vált, ha ismét megnyomja a HOME gombot.
17
A műveletről bővebben lásd 1 17. oldal
HOME elemek
A HOME gomb megnyomására a következő elemek jelennek meg. A képernyőn a
menüelemeket az útmutató jeleníti meg.
Kategóriák
Fényképezés
Képeket tekint
meg
Elemek
Fényképezés
Egy kép
Index megjelenítés
Diabemutató
Nyomtatás, más
Nyomtat
Zene eszköz
Zene letölt.
Memóriakezelés
Zene formáz.
Memória eszköz
Memory Stick eszköz
Formáz
FELVmappa cs
FELVmappa lh
Másolás
Belső memória eszköz
Formáz
Beáll.ok
Fő beállítások
Fő beállítások 1
Csipogás
Inicializál
Funkció tár
Fő beállítások 2
USB csatl.
Videó ki
COMPONENT
Fényképezés beállítása
Fényképezés beállításai 1
AF segédfény
AF ümód
Konv. Lencsék
Fényképezés beállításai 2
Auto.V.nézés
Óra beállítások
Language Setting
18
Rácsvonal
Digitális zoom
A menüelemek használata
MENU gomb
z gomb
ɟ Vezérlőgomb
HU
1 A MENU gombot megnyomva jelenítse meg a menüt.
Funkció tár
• A menü csak felvételkor és lejátszási üzemmódban jelenik meg.
• A különböző elemek a kiválaszott üzemmódtól függően válnak láthatóvá.
2 A vezérlőgomb v/V részével válassza ki a kívánt menüelemet.
• Ha a kívánt elem nem látható, akkor addig tartsa nyomva a v/V részt, amíg meg nem jelenik a
képernyőn.
3 A b/B résszel válassza ki a kívánt értéket.
• Ha a kívánt elem nem látható, akkor addig tartsa nyomva a b/B részt, amíg meg nem jelenik a
képernyőn.
• Válasszon egy elemet a lejátszási módban, és nyomja meg a z gombot.
4 A MENU gombot megnyomva kapcsolja ki a menüt.
19
A műveletről bővebben lásd 1 19. oldal
Menüelemek
Az elérhető menüelemek az üzemmód beállítástól (képkészítés/megtekintés), valamint
a felvétel üzemmódban az üzemmódtárcsa pozíciójától függenek. Csak a használható
elemek jelennek meg a képernyőn.
A Felvétel menü
Jelenet
Előre megadott beállításokat választhat ki a különböző helyszíni
feltételeknek megfelelően.
Képméret
Kiválasztja a fénykép méretét.
Arc felismerés
Érzékeli a tárgyak oldalait, és beállítja a fókuszt, stb.
FELV. ümód
Kiválasztja a folyamatos fényképfelvételi üzemmódot.
Szín üzemmód
A kép színeinek élénkségét módosítja vagy speciális hatásokat ad
hozzá.
ISO
Beállítja a fényérzékenységet.
EV
Beállítja az expozíciót.
Fénymérési mód
Kiválasztja a fénymérési módot.
Fókusz
Megváltoztatja a fókuszálási módot.
F.egyensúly
Beállítja a színárnyalatokat.
Vakuszint
Beállítja a vaku fénymennyiségét.
Vörösszem cs
Csökkenti a vörösszem-hatást.
Kontraszt
Beállítja a kép kontrasztját.
Élesség
Beállítja a kép élességét.
SteadyShot
Kiválasztja az elmosódottságot kiküszöbölő stabilizált felvételi
üzemmódot.
SETUP
Kiválasztja a felvételi beállításokat.
Megtekintés menü
(Töröl)
Törli a képeket.
(Diabemutató)
Lejátszik egy képsorozatot.
(Retusál)
Javítja a képeket.
(Véd)
Megelőzi a véletlen törlést.
Egy Kinyomtatni jelet tesz a kinyomtatni kívánt képekre.
(Nyomtat)
20
Képeket nyomtat PictBridge rendszerű nyomtatóval.
(Forgatás)
Elforgat egy fényképet.
(Mappa kiválaszt.)
Kiválasztja a megtekinteni kívánt képek mappáját.
A számítógép használata
A fényképezőgéppel készített képek megtekinthetők a számítógépen. A CD-ROM
lemezen (mellékelt) található szoftver használatával páratlan módon tekintheti meg a
fényképezőgépen található képeket és mozgóképeket. A részletekért tekintse meg a
„A Cyber-shot kézikönyve” részt a CD-ROM lemezen (mellékelt).
Az USB kapcsolathoz és a (mellékelt) szoftverrel használható
operációs rendszerek
Windows esetén
Macintosh esetén
USB-kapcsolat
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v10.1 - v10.4)
„Picture Motion
Browser” program
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
nem kompatibilis
* A 64-bites kiadás és a Starter (Edition) nem támogatott.
HU
• A számítógépen előre telepítve kell lennie a fentiekben felsorolt operációs rendszerek egyikének.
Az operációs rendszer (OS) frissítés nem támogatott.
• Ha az operációs rendszer nem támogatja az USB-kapcsolatot, használjon a kereskedelmi
forgalomban hozzáférhető Memory Stick írót/olvasót.
• A „Picture Motion Browser” Cyber-shot program üzemi környezetére vonatkozó további
részletek a „A Cyber-shot kézikönyve” útmutatóban találhatók.
21
A „A Cyber-shot kézikönyve” megtekintése
A CD-ROM lemezen (mellékelt)
található „A Cyber-shot kézikönyve”
bemutatja a fényképezőgép részletes
használatát. A dokumentum
megtekintéséhez Adobe Reader
program szükséges.
[ Windows esetén
1 Kapcsolja be a számítógépét, és a
CD-ROM-lemezt (mellékelt) a
CD-ROM-meghajtóba.
Ekkor az alábbi képernyő jelenik meg.
Ha a [Cyber-shot Handbook] gombra
kattint, megjelenik a „A Cyber-shot
kézikönyve” bemásolását felkínáló
képernyő.
2 A másolás végrehajtásához kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
• Az „A Cyber-shot kézikönyve”
telepítésekor a rendszer automatikusan
telepíti a „Cyber-shot - A következő
lépés” kézikönyvet.
3 A telepítés befejezése után kattintson
kétszer az Asztalon létrehozott
parancsikonra.
22
[ Macintosh esetén
1 Kapcsolja be a számítógépét, és a
CD-ROM-lemezt (mellékelt) a
CD-ROM-meghajtóba.
2 Nyissa meg a [Handbook] mappát, és a
[HU] mappában található
„Handbook.pdf” állományt másolja át
a számítógépre.
3 A másolás befejeztével kattintson
kétszer a „Handbook.pdf” ikonjára.
A képernyőn megjelenő kijelzések
Amikor megnyomja a v (DISP)
gombot, megváltoznak a képernyőn
látható kijelzések (13. oldal).
A
Az akkumulátor
energiaszintje és a
hátralévő üzemidő
[ Fényképezéskor
Figyelmeztetés az
akkumulátor alacsony
töltési szintjére
Képméret
Üzemmódtárcsa/Menü
(Jelenet)
ISO400
M
[ Mozgókép felvételekor
Üzemmód tárcsa
Fehéregyensúly
Felvételi üzemmód
HU
Fénymérési mód
Arc felismerés
SteadyShot
Figyelmeztetés a
remegésre
Zoomolás
[ Lejátszáskor
Szín üzemmód
PictBridge kapcsolat
Véd
H.erő
Hangerő
„Kinyomtatni” (DPOF)
jel
Zoomolás
PictBridge kapcsolat
Kontraszt
Élesség
23
B
Felvételi mappa
Manuális expozíció
beállítási mód
Lejátszási mappa
96
Rögzíthető képek száma
12/12
A kép sorszáma/A
kiválasztott mappába
rögzített képek száma
00:25:05
z RETURN
z SET
Manuális expozíció
funkció leírása
1.0m
Előre beállított
fókusztávolság
z
AE/AF rögzítés
Felvételi idő (óra: perc :
másodperc)
ISO400
ISO-szám
Mappa módosítása
NR lassú zársebesség
AF segédfény
125
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás értéke
Vörös szem jelenség
csökkentése
+2.0EV
Expozíció értéke (EV)
Fénymérési mód
AF tartománykeresőkeret kijelzés
A vaku töltődik
Makró
Fehéregyensúly
N
Vaku üzemmód
Lejátszás
Lejátszási sáv
C:32:00
Öndiagnózis funkció
kijelzője
ISO400
ISO-szám
+2.0EV
Expozíció értéke (EV)
Hisztogram
500
Zársebesség
• Ha a hisztogram
megjelenítése ki van
kapcsolva, a
szimbólum jelenik meg.
F3.5
Rekesznyílás értéke
Készlét
FELV.
Készenlét/
mozgóképfelvétel
0:12
Felvételi idő (perc :
másodperc)
101-0012
Mappa-fájl sorszáma
2007 1 1
9:30 AM
A lejátszott kép
felvételének dátuma/
időpontja
z STOP
z PLAY
A képlejátszás
funkciótára
BACK/
NEXT
Képek kiválasztása
V VOLUME
Hangerő beállítása
C
D
C:32:00
Öndiagnózis funkció
kijelzője
Önkioldó
AF tartománykeresőkeret
+
A pontszerű fénymérés
célkeresztje
Hisztogram
Felvételre szolgáló/lejátszási
adathordozó („Memory
Stick Duo”, belső memória)
24
Konverziós lencse
Az akkumulátor élettartama és a
memóriakapacitás
Az akkumulátor üzemideje és a felvehető/megtekinthető képek
száma
A fenti táblázaton látható számok
teljesen feltöltött akkumulátorra
(mellékelt), és 25 °C hőmérsékletre
vonatkoznak. A felvehető/
megtekinthető képek száma
hozzávetőleges, és szükség esetén
cserélni kell a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát.
Vegye figyelembe, hogy a használat
körülményeinek függvényében a
tényleges számok a táblázatban
feltüntetetteknél kisebbek is lehetnek.
[ Fényképezéskor
Akkumulátor
üzemideje (perc)
Képek száma
Kb. 165
Kb. 330
• Feltételezett fényképezési körülmények:
– a [FELV. ümód] értéke: [Normál],
– a [AF ümód] értéke: [Egyszeri],
– a [SteadyShot] értéke: [Felvétel],
– 30 másodpercenként fényképez egyetegyet,
– a zoomot felváltva kapcsolja a W és a T
végállások között,
– a vaku minden második felvételnél villan,
– a fényképezőgépet minden tizedik felvétel
után be- és kikapcsolja.
• A mérési mód a CIPA szabványon alapul.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• A felvehető képek számát, illetve az
akkumulátor üzemidejét a képméret nem
befolyásolja.
• Az egyes képek megtekintése sorban,
mintegy három másodperces időközökkel
történik
[ Megjegyzések az akkumulátorral
kapcsolatban
• Az akkumulátor kapacitása a rendszeres
használat alatt idővel lecsökken.
• A felvehető/megtekinthető képek száma és
az akkumulátor üzemideje csökken a
következő esetekben:
– ha a környezeti hőmérséklet alacsony,
– ha gyakran használja a vakut,
– ha gyakran kapcsolja be és ki a
fényképezőgépet,
– ha gyakran zoomol,
– ha felerősíti az LCD háttérvilágítását,
– A [AF ümód] értéke: [Monitor],
– A [SteadyShot] értéke: [Folyt.],
– ha az akkumulátor lemerülőben van,
– A [Arc felismerés] értéke: [Be].
HU
[ Fénykép megtekintésekor
Akkumulátor
üzemideje (perc)
Képek száma
Kb. 370
Kb. 7400
25
A fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje
A felvehető fényképek száma és mozgóképek hossza a felvételi körülményektől
függően változhat.
• Ha a felvételhez használt adathordozó teljesítménye megegyezik az alábbi táblázatban
szereplővel, a fényképek száma és a mozgóképek hossza eltérő lehet.
• Kiválaszthatja a menüből a fényképek képméretét (19, 20. oldal).
[ A fényképek hozzávetőleges száma
(Egység: Kép)
Kapacitás
Méret
Belső
memória
Kb.
31 MB
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
memóriakártya
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8M
10
40
72
150
306
618
1223
2457
3:2
10
40
72
150
306
618
1223
2457
5M
13
51
92
191
390
787
1557
3127
3M
21
82
148
306
626
1262
2498
5017
202
790
1428
2941
6013
12120
23980
48160
33
133
238
490
1002
2020
3997
8027
VGA
16:9
• A feltüntetett képszám feltételezi, hogy a [FELV. ümód] értéke [Normál].
• Ha a még felvehető képek száma több mint 9 999, akkor „>9999” jelenik meg.
• Amikor korábbi Sony készülékekkel felvett képet játszik le ezen a fényképezőgépen,
előfordulhat, hogy a megjelenő kép mérete eltér a tényleges képmérettől.
26
8 GB
[ Mozgóképek hozzávetőleges felvételi ideje
Az alábbi táblázatban található számok az összes mozgóképfájl összeadásával számolt
hozzávetőleges legnagyobb felvételi időt mutatják. Folyamatosan legfeljebb körülbelül
10 percig fényképezhet.
(Egység: óra : perc : másodperc)
Kapacitás
Méret
640(Kiváló)
Belső
memória
Kb.
31 MB
–
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
memóriakártya
128 MB 256 MB 512 MB
–
0:02:50
0:06:00
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:20
6:01:10
640(Standard) 0:01:30
0:05:50
0:10:40
0:22:00
0:45:00
1:30:50
2:59:50
320
0:23:40
0:42:50
1:28:10
3:00:20
6:03:30
11:59:30 24:04:50
0:06:00
• [640(Kiváló)] méretre beállított mozgóképek csak „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyára
rögzíthetők.
• Ez a fényképezőgép nem támogatja a HD felvételt vagy a mozgófilm lejátszást.
HU
27
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgép működésében rendellenességet tapasztal, próbálkozzék az
alábbiakkal.
1 Ellenőrizze az alábbiakat, és lapozza fel „A Cyber-shot kézikönyve”
útmutatót (PDF).
Ha a egy „C/E:ss:ss” formájú hibakód jelenik meg a képernyőn, lásd „A
Cyber-shot kézikönyve” útmutatót.
2 Vegye ki az akkumulátort, körülbelül egy perc múlva tegye vissza,
és kapcsolja be a készüléket.
3 Állítsa vissza a beállításokat (18. oldal).
4 Forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy a
megbízott helyi Sony szakszervizhez.
Vegye figyelembe, hogy ha a fényképezőgépet javításra küldi, akkor elfogadja, hogy a
szervizben leellenőrizhetik a belső memória tartalmát és a zenefájlokat.
Akkumulátor, áramforrás
Az akkumulátor nem helyezhető be.
• Megfelelően helyezze be az akkumulátort, hogy az nyomja az akkumulátorkioldó
gombot (8. oldal).
A fényképezőgépet nem lehet bekapcsolni.
• Az akkumulátor fényképezőgépbe történő behelyezése után egy kis időre lehet
szükség a fényképezőgép bekapcsolásáig.
• Tegye be megfelelően az akkumulátort (8. oldal).
• Lemerült az akkumulátor. Tegyen be feltöltött akkumulátort (7. oldal).
• Tönkrement az akkumulátor. Cserélje újra.
• Ajánlott típusú akkumulátort használjon (6. oldal).
A készülék egyszer csak kikapcsol.
• Ha körülbelül három percig nem használja a fényképezőgépet, miközben az be van
kapcsolva, akkor a készülék automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze az akkumulátor
lemerülését. Kapcsolja be újra a fényképezőgépet (10. oldal).
• Tönkrement az akkumulátor. Cserélje újra.
28
Az akkumulátor hátralévő üzemideje nem a helyes értéket mutatja.
• Ez a jelenség akkor fordul elő, amikor a fényképezőgépet nagyon meleg vagy nagyon
hideg helyen használja.
• Az akkumulátor hátralevő üzemidejének jelzése és az valós üzemidő között eltérés
van. Teljesen süsse ki és töltse fel az akkumulátort, hogy pontosítsa a kijelzést.
• Lemerült az akkumulátor. Tegyen be feltöltött akkumulátort (7. oldal).
• Tönkrement az akkumulátor. Cserélje újra.
Az akkumulátor nem tölthető.
• A hálózati tápegységgel (nem mellékelt tartozék) az akkumulátor nem tölthető fel.
Fényképek/mozgóképek felvétele
Nem készíthetők képek.
• Ellenőrizze a belső memória, illetve a „Memory Stick Duo” szabad tárkapacitását
(26. oldal). Ha megtelt, akkor tegye a következők egyikét:
– törölje a felesleges képeket (14. oldal),
– cserélje ki a „Memory Stick Duo” memóriakártyát.
• A vaku töltése közben nem lehet felvételt készíteni.
• Fénykép rögzítésekor az üzemmódtárcsát állítsa a
-től eltérő helyzetbe.
• Mozgókép felvételekor az üzemmódtárcsát állítsa
helyzetbe.
• Mozgókép rögzítésekor a képméret [640(Kiváló)] értékre van állítva. Tegye a
következők egyikét:
– állítsa a képméretet [640(Kiváló)] értéktröl eltérőre,
– tegyen be egy „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát.
HU
A képeken nem jeleníthető meg a dátum.
• Ez a fényképezőgép nem tudja a fényképekre rátenni a dátumot. A „Picture Motion
Browser” segítségével nyomtathat és menthet dátummal ellátott képeket.
Ha sötét helyen nézi a képernyőt, zaj jelenik meg a képen.
• A visszatükröződés jelenség fehér, fekete, vörös, bíbor vagy egyéb csíkként látható a
képen. Ez a felvett kép minőségét nem befolyásolja.
Képek megtekintése
A fényképezőgéppel nem lehet a képeket lejátszani.
• Nyomja meg a
(Lejátszás) gombot (14. oldal).
• A mappanév/fájlnév megváltozott a számítógépen.
• A Sony nem garantálja a fényképezőgépen található képfájlok lejátszását a számítógépen,
ha a képeket számítógéppel feldolgozták, vagy más fényképezőgéppel fényképezték.
• A fényképezőgép USB-üzemmódban van. Szüntesse meg az USB-kapcsolatot.
29
Óvintézkedések
[ Ne használja/tárolja a
fényképezőgépet a következő
helyeken
• Nagyon meleg, nagyon hideg, illetve nagyon
párás helyen
Ilyen helyen, például napon parkoló
autóban a fényképezőgép burkolata
deformálódhat, és ez hibás működést
okozhat.
• Közvetlen napfényen és fűtőtesthez közel
A fényképezőgép burkolata elszíneződhet
vagy deformálódhat, és ez hibás működést
okozhat.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erősen mágneses hely közelében
• Homokos, poros helyen
Ügyeljen arra, nehogy homok vagy por
kerüljön a fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését okozhatja,
és néhány esetben e működési hiba nem is
javítható.
[ Tisztítás
Az LCD képernyő tisztítása
a képernyő felületét LCD tisztítókészlettel
(nem mellékelt tartozék) törölje le, hogy az
ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
Az objektív tisztítása
Az objektívet puha ruhadarabbal törölje le,
hogy az ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
A fényképezőgép felületének tisztítása
A fényképezőgép burkolatát puha, vízzel
megnedvesített ruhadarabbal tisztítsa, majd
törölje meg egy száraz ruhadarabbal. A
bevonat vagy a burkolat sérülésének
megakadályozása:
– A fényképezőgépet ne tegye ki vegyipari
termékeknek, mint pl. hígító, benzin,
alkohol, eldobható törlőkendő, rovarirtó
vagy rovarölő szerek, naptej stb.
– Ne érintse meg a fényképezőgépet ha keze a
fenti anyagokkal szennyezett.
– Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb
ideig gumival vagy műanyaggal érintkezzék.
[ Üzemi hőmérséklet
A fényképezőgépet 0°C és 40°C közötti
hőmérsékleten használja. Nem javasoljuk,
hogy ennél hidegebb, illetve melegebb helyen
fényképezzen.
30
[ Páralecsapódás
Ha fényképezőgépet hideg helyről
közvetlenül meleg helyre viszi, akkor pára
csapódhat le a fényképezőgép belsejében és
külsején. A páralecsapódás a fényképezőgép
hibás működését okozhatja.
Páralecsapódás esetén
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon kb.
1 órát, hogy a nedvesség elpárologjon. Ne
feledje, hogy belülről nedves objektívvel nem
lehet éles képeket rögzíteni.
[ A beépített újratölthető elem
Ez a fényképezőgép beépített újratölthető
elemmel rendelkezik, hogy a készülék akkor
se felejtse el a dátumot, az időt és az egyéb
beállításokat, amikor ki van kapcsolva.
Ez az újratölthető elem folyamatosan töltődik,
amíg használja a fényképezőgépet. Ha
azonban mindig csak rövid ideig használja a
fényképezőgépet, az elem fokozatosan
lemerül, és ha kb. egy hónapig egyáltalán nem
használja a fényképezőgépet, akkor teljesen
lemerül. Ebben az esetben ne felejtse el még a
fényképezőgép használata előtt feltölteni ezt
az elemet.
Attól azonban, hogy ez az újratölthető elem
nincs feltöltve, még használható a
fényképezőgép, csak a dátum és az idő nem
rögzíthető.
A beépített újratölthető elem töltése
Tegyen a fényképezőgépbe feltöltött
akkumulátort, és legalább 24 órán keresztül
hagyja kikapcsolva.
Műszaki adatok
Fényképezőgép
[Rendszer]
Képalkotó eszköz: 7,18 mm-es (1/2,5 típusú)
színes CCD, elsődleges színszűrő
A fényképezőgép képpontjainak teljes száma:
Kb. 8 286 000 képpont
A fényképezőgép hasznos képpontjainak
száma: Kb. 8 083 000 képpont
Lencsék: Carl Zeiss Vario-Tessar 10×
zoommal f = 6,3 – 63 mm (38 – 380 mm
35 mm-es fényképezőgép-egyenérték)
F3,5 – 4,4
Expozíció vezérlés: automatikus expozíció,
Jelenet (9 üzemmód)
Fehéregyensúly: Automatikus, Nappali fény,
Felhős, Fénycső 1,2,3, Izzólámpa, Vaku
Fájlformátum (DCF-kompatibilis):
Fénykép: Exif Ver. 2.21 JPEGkompatibilis, DPOF-kompatibilis
Mozgóképfelvételek:
MPEG1-kompatibilis (Monó)
Felvételre szolgáló adathordozó: Belső
Memória (kb. 31 MB), „Memory Stick
Duo”
Vaku: Vaku tartomány (ISO-érzékenység
(ajánlott expozíciós érték) beállítása
Auto): kb. 0,2 - 7,0 m (W)/
kb. 0,9 - 5,6 m (T)
[Bemeneti és kimen eti csatlakozók]
Többcélú csatlakozó:
Videó kimenet
Audio kimenet (Monó)
USB kapcsolat
USB kommunikáció: Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilis)
[LCD képernyő]
LCD panel: 6,2 cm-es (2,5 típusú) TFT
meghajtó
Képpontok száma: 115 200 (480 × 240) pont
[Áramforrás, általános jellemzők]
Áramforrás: NP-BG1 típusú akkumulátor,
3,6 V
AC-LS5K hálózati tápegység (nem
mellékelt tartozék), 4,2 V
Teljesítményfelvétel (készenléti): 0,95 W
Üzemi hőmérséklet: 0 - 40°C
Tárolási hőmérséklet: –20 - +60°C
Méretek: 106,0 × 68,5 × 47,5 mm (Szé/Ma/Mé,
kiálló részek nélkül)
Tömeg: Kb. 380 g (NP-BG1 akkumulátorral,
csuklópánttal, adaptergyűrűvel,
napellenzővel, lencsevédővel stb.)
Microphone: Monó
Hangszóró: Monó
Exif Print: Kompatibilis
PRINT Image Matching III: Kompatibilis
PictBridge: Kompatibilis
BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC
akkumulátortöltő
HU
Tápfeszültség: AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz,
2 W (BC-CSG/BC-CSGC)/
2,6 W (BC-CSGB)
Kimeneti feszültség: DC 4,2 V, 0,25 A
Üzemi hőmérséklet: 0 - 40°C
Tárolási hőmérséklet: –20 - +60°C
Méretek: kb. 62 × 24 × 91 mm (Szé/Ma/Mé)
Tömeg: kb. 75 g
NP-BG1 akkumulátor
Akkumulátor fajtája: Lítiumion akkumulátor
Maximális feszültség: DC 4,2 V
Névleges feszültség: DC 3,6 V
Teljesítmény: 3,4 Wh (960 mAh)
A forma és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
31
Védjegyek
• Az
és a „Cyber-shot” a
Sony Corporation védjegyei.
• A „Memory Stick”,
, „Memory Stick
PRO”,
, „Memory Stick
Duo”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
, „Memory Stick
Micro”, „MagicGate” és
a Sony Corporation védjegye.
• A Microsoft, a Windows, a DirectX és a
Windows Vista a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye vagy védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• A Macintosh, a Mac OS, az iMac, az iBook,
a PowerBook, a Power Mac és az eMac az
Apple Inc. védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• Az Intel, az MMX és a Pentium az Intel
Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• A Google a Google, Inc. bejegyzett
védjegye.
• Az Adobe és Reader védjegy vagy az
Adobe Systems Incorporated védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• Továbbá az ebben az útmutatóban
előforduló rendszer- és terméknevek
általában az illető fejlesztők, illetve gyártók
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A ™
és az ® szimbólumot azonban nem minden
esetben tüntetjük fel ebben az
útmutatóban.
32
Slovensky
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
[ Likvidácia starých elektrických a
elektronických zariadení (Platí v
Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
POZOR
Batériu vymieňajte len za určený typ. V
opačnom prípade môže dôjsť k požiaru
alebo zraneniu.
Nevystavujte batérie prílišnému teplu,
ako je napr. priame slnečné žiarenie,
oheň a pod.
Informácie pre
spotrebiteľov v Európe
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s
limitmi smernice EMC týkajúcej sa používania
prípojných káblov kratších ako 3 metre.
[ Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
[ Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické
pole spôsobia prerušenie prenosu údajov
(zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel (kábel
USB atď.).
2
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v
opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
[ Poznámka pre zákazníkov v
krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Japonsko. Autorizovaným
zástupcom pre smernicu pre
elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a
bezpečnosť produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. V prípade
záležitostí týkajúcich sa servisu alebo záruky
sa obracajte na adresy uvedené v
samostatných dokumentoch týkajúcich sa
servisu a záruky.
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
• AK CHCETE ZABRÁNIŤ
POŠKODENIU KONEKTORA, SKRATU
ATĎ., POUŽÍVAJTE PRI PRENOSE A
USKLADŇOVANÍ BATÉRIE PUZDRO
NA BATÉRIU. (AK BOLO PUZDRO
DODANÉ S FOTOAPARÁTOM.)
SK
3
Poznámky k používaniu fotoaparátu
[ Zálohovanie obsahu vnútornej
pamäte a pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
Kým svieti indikátor prístupu, nevypínajte
fotoaparát ani nevyberajte batériu či
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. V
opačnom prípade sa môžu zničiť údaje uložené
vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“. Nezabudnite si vytvoriť
záložnú kópiu, aby ste ochránili vaše dáta.
[ Informácie o snímaní a
prehrávaní
• Pred spustením nahrávania vykonajte
testovacie snímanie, ktorým overíte, či
fotoaparát pracuje správne.
• Fotoaparát nie je odolný voči prachu,
ostriekaniu ani ponoreniu do vody. Pred
zapnutím fotoaparátu si prečítajte pokyny v
časti „Odporúčania“ (s. 29).
• Nevystavujte fotoaparát vode. Ak do
fotoaparátu vnikne voda, môže dôjsť k
nesprávnej funkcii. V niektorých prípadoch
fotoaparát nie je možné opraviť.
• Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do
iného zdroja silného svetla. Môže to spôsobiť
poruchu fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných rádiových
vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie. V
opačnom prípade fotoaparát nemusí správne
snímať či prehrávať obrázky.
• Používanie fotoaparátu v piesočnom alebo
prašnom prostredí môže spôsobiť poruchy.
• Ak si všimnete skondenzované kvapky vody,
pred používaním fotoaparátu ich utrite
(s. 29).
• Fotoaparátom nehýbte ani ho nevystavujte
nárazom. Môže to spôsobiť poruchu
fotoaparátu a môže sa stať, že nebude možné
snímať obrázky. Navyše sa môže záznamové
médium stať nepoužiteľným alebo sa môžu
poškodiť dáta na ňom uložené.
• Pred použitím vyčistite povrch blesku.
Tepelná energia uvoľnená pri použití blesku
môže spôsobiť, že roztopené nečistoty
čiastočne zakryjú povrch blesku alebo sa naň
prilepia, čo môže spôsobiť nedostatočné
osvetlenie.
4
[ Poznámky týkajúce sa displeja
LCD a objektívu
• Displej LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií. Z tohto dôvodu
sa dá efektívne využiť 99,99% pixelov. Na
displeji sa však môžu vyskytnúť drobné
tmavé alebo žiariace body (biele, červené,
modré alebo zelené). Tieto body sú bežným
výsledkom výrobného procesu a
neovplyvňujú záznam.
• Keď je batéria takmer vybitá, objektív sa
môže prestať pohybovať. Vložte nabité
batérie a fotoaparát znovu zapnite.
[ Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
• Fotoaparát zodpovedá univerzálnemu
štandardu DCF (Design rule for Camera
File system), ktorý vytvorila asociácia
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Spoločnosť Sony nezaručuje, že bude
fotoaparát schopný prehrať obrázky
nasnímané alebo upravené inými
zariadeniami, alebo že iné zariadenia budú
schopné prehrať obrázky, nasnímané týmto
fotoaparátom.
[ Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, videokazety a
ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
snímaním takýchto materiálov sa môžete
dopustiť viacerých porušení zákonov o
autorských právach.
[ Nemožnosť kompenzácie
poškodeného obsahu alebo
zlyhania záznamu
Spoločnosť Sony nemôže kompenzovať
zlyhanie záznamu alebo stratu či poškodenie
zaznamenaného obsahu z dôvodu zlyhania
fotoaparátu alebo záznamového média, apod.
Obsah
Poznámky k používaniu fotoaparátu ........................................................ 4
Začíname .......................................................................................... 6
Kontrola dodávaného príslušenstva ......................................................... 6
1 Príprava batérie ..................................................................................... 7
2 Vloženie batérie alebo pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
(nedodávajú sa) ........................................................................................ 8
3 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie času ............................................. 10
Jednoduché snímanie záberov .................................................... 11
Prepínač režimu/Priblíženie/Blesk/Makro/Samospúšť/Displej/
Slnečná clona .......................................................................................... 12
Prezeranie a odstraňovanie záberov ........................................... 14
Rôzne funkcie – HOME/ponuka ................................................... 16
Používanie obrazovky HOME ................................................................. 16
Položky obrazovky HOME ...................................................................... 17
Používanie položiek ponuky ................................................................... 18
Položky ponuky ...................................................................................... 19
SK
Práca s počítačom ........................................................................ 20
Podporované operačné systémy pre pripojenie USB a aplikačný softvér
(dodáva sa) ............................................................................................. 20
Prezeranie príručky „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ ........................ 21
Indikátory na displeji ..................................................................... 22
Výdrž batérie a kapacita pamäte ................................................. 24
Výdrž batérie a počet záberov, ktoré je možné nasnímať či prezrieť ..... 24
Počet statických obrázkov a čas nahrávania videozáznamov ............... 25
Riešenie problémov ...................................................................... 27
Batéria a napájanie ................................................................................. 27
Snímanie statických záberov a videozáznamov ..................................... 28
Prezeranie záberov ................................................................................. 28
Odporúčania .................................................................................. 29
Technické parametre .................................................................... 30
5
Začíname
Kontrola dodávaného príslušenstva
• Nabíjačka batérií BC-CSG/BC-CSGB/
BC-CSGC (1)
• Ramenný popruh (1)
• Slnečná clona (1)/Adaptérový tubus (1)
• Sieťový napájací kábel (1)
(nedodáva sa v USA a v Kanade)
• Kryt objektívu (1)/Remienok krytu
objektívu (1)
• Nabíjateľná batéria NP-BG1 (1)/Puzdro na
batériu (1)
• Kábel USB, kábel A/V pre viacúčelový
terminál (1)
• Disk CD-ROM (1)
– Aplikačný softvér Cyber-shot
– „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“
– „Ďalšie kroky – Cyber-shot“
• Návod na používanie (táto príručka) (1)
Pripevnenie ramenného popruhu a krytu objektívu
Pripevnite popruh, aby ste zabránili tomu, aby sa fotoaparát poškodil pádom.
6
1 Príprava batérie
Informácie pre spotrebiteľov v
USA a Kanade
Konekto
Informácie pre spotrebiteľov mimo
Kanady a USA
ɟ
ɟ
Indikátor CHARGE
Indikátor CHARGE
Napájací kábel
1 Vložte batériu do nabíjačky.
2 Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
SK
Rozsvieti sa indikátor CHARGE a spustí sa nabíjanie.
Keď indikátor CHARGE zhasne, nabíjanie je ukončené (praktické nabitie).
Ak budete v nabíjaní batérií pokračovať asi o hodinu dlhšie (až do úplného nabitia batérie),
nabitie vydrží o niečo dlhšie.
[ Čas nabíjania
Čas úplného nabitia
Čas praktického nabitia
Približne 330 minút
Približne 270 minút
• Hore uvedená tabuľka uvádza čas potrebný na nabitie úplne vybitej batérie pri teplote 25 °C. V
závislosti na podmienkach používania a okolnostiach môže nabíjanie trvať dlhšie.
• Informáciu o počte fotografií, ktoré je možné zhotoviť, nájdete na strana 24.
• Zapojte nabíjačku do najbližšej sieťovej zásuvky.
• Aj keď kontrolka nabíjania CHARGE nesvieti, nabíjačka pre akumulátor nie je odpojená od
elektrickej siete, pokiaľ je zapojená sieťová šnúra v elektrickej zástrčke. Ak spozorujete nejaký
problém pri používaní nabíjačky pre akumulátora, okamžite odpojte napájanie vytiahnutím
sieťovej šnúry z elektrickej zástrčky.
• Po dokončení nabíjania odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a vyberte batériu z nabíjačky.
• Určené na použitie s kompatibilnými batériami Sony.
7
2 Vloženie batérie alebo pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ (nedodávajú sa)
Vložte pamäťovú kartu
ɟ „Memory Stick Duo“
Kryt na batériu/kartu
„Memory Stick Duo“
stranou s kovovou plôškou
otočenou smerom k
displeju LCD tak, aby sa
zapadla na svoje miesto.
ɠ
Ostrým koncom
batérie zatlačte
ovládač vysúvania
batérie a vložte
batériu.
1 Otvorte kryt na batériu/kartu „Memory Stick Duo“.
2 Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ (nedodáva sa).
3 Vložte batériu.
4 Zatvorte kryt na batériu/kartu „Memory Stick Duo“.
[ Keď nie je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“
Fotoaparát nasníma alebo prehrá zábery pomocou vnútornej pamäte (pribl. 31 MB).
[ Kontrola zostávajúcej kapacity batérie
Stlačením tlačidla POWER zapnite fotoaparát a na displeji LCD sa zobrazí indikátor
zostávajúcej kapacity batérie.
Indikátor
zostávajúcej
kapacity
batérie
Stav
Batéria je
nabitá na
plnú
kapacitu
Batéria je
takmer
úplne
nabitá
Polovičný
zostatok
energie
Nízka
kapacita
batérie/
záznam sa
čoskoro
preruší.
Vložte úplne nabitú
batériu alebo
batériu nabite.
(Indikátor
upozornenia začne
blikať.)
• Trvá približne jednu minútu, kým sa zobrazí správny indikátor zostávajúcej kapacity batérie.
• V závislosti od podmienok používania a okolností nemusí indikátor zostávajúcej kapacity batérie
zobrazovať správny údaj.
• Po prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka nastavenia hodín (s. 10).
8
[ Vybratie batérie/„Memory Stick Duo“
Otvorte kryt na batériu/kartu „Memory Stick Duo“.
„Memory Stick Duo“
Uistite sa, že indikátor prístupu
nesvieti, a potom naraz zatlačte
kartu „Memory Stick Duo“
dovnútra.
Batéria
Posuňte ovládač vysúvania
batérie.
Dajte pozor, aby batéria nespadla.
• Nikdy nevyberajte batériu alebo kartu „Memory Stick Duo“, keď svieti indikátor prístupu. Môžu
sa poškodiť údaje na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ alebo vo vnútornej pamäti.
SK
9
3 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie času
Tlačidlo POWER
Clock Settings
Y/M/D
1
M/D/Y
D/M/Y
2007 / 1 / 1
Tlačidlo z
Tlačidlo
HOME
2
3
10 : 30 AM
OK
ɟ Ovládacie tlačidlo
1 Stlačte tlačidlo POWER.
2 Pomocou ovládacieho tlačidla nastavte čas.
1 Pomocou tlačidiel v/V vyberte formát zobrazenia dátumu a potom stlačte
tlačidlo z.
2 Pomocou tlačidiel b/B vyberte každú položku a nastavte číselnú hodnotu
pomocou tlačidiel v/V. Potom stlačte tlačidlo z.
3 Vyberte možnosť [OK] a stlačte tlačidlo z.
[ Zmena nastavenia dátumu a času
Stlačte tlačidlo HOME a vyberte možnosť [
(s. 16 a 17).
Clock Settings] v ponuke
(Settings)
[ Poznámka k zapnutiu fotoaparátu
• Po vložení batérie do fotoaparátu trvá určitý čas, pokým bude fotografovanie možné.
• Ak je fotoaparát napájaný batériou a asi tri minúty ho nepoužívate, automaticky sa vypne z
dôvodov šetrenia batérie (funkcia automatického vypnutia).
10
Jednoduché snímanie záberov
Blesk
Mikrofón
ɠ Spúšť
Prepínač režimu
Tlačidlo W/T
(Priblíženie)
Tlačidlo MENU
Tlačidlo
Macro
Tlačidlo DISP
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo
blesku
Tlačidlo HOME
Tlačidlo
samospúšte
Lôžko pre statív (spodná časť)
1 Slúži na výber požadovanej funkcie pomocou prepínača režimu.
Pri snímaní statickým záberov (režim snímania s automatickým nastavením): Stlačte
tlačidlo
SK
.
Pri snímaní videozáznamov: Stlačte tlačidlo
.
2 Fotoaparát držte tak, že lakte tlačíte k telu, aby bol stabilizovaný.
Snímaný objekt
nastavte do stredu
zaostrovacieho
rámčeka.
3 Pomocou spúšte snímajte zábery.
Pri snímaní statických záberov:
1 Zaostrite stlačením spúšte do
polovice a jej podržaním.
Indikátor z (uzamknutie AE/AF)
(zelený) zabliká, ozve sa pípnutie,
potom prestane blikať a zostane
svietiť.
2 Zatlačte spúšť až na doraz.
Indikátor uzamknutia AE/AF
Pri snímaní videozáznamov:
Zatlačte spúšť až na doraz.
Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte znova spúšť až na doraz.
11
Prepínač režimu/Priblíženie/Blesk/Makro/Samospúšť/Displej/
Slnečná clona
[ Používanie prepínača režimu
Nastavte prepínač režimu na
požadovanú funkciu.
* Výber scény v režime SCN
Stlačte tlačidlo MENU a vyberte
nastavenie.
Auto Adjustment
Twilight
Umožňuje jednoduché snímanie s
automaticky upravenými nastaveniami.
Sníma zábery nočných scén bez toho, aby
sa zmenila nočná atmosféra.
Program Auto
Beach
Umožňuje snímanie s automaticky
upravenou expozíciou (rýchlosť uzávierky,
ako aj hodnota clony). Ostatné položky
môžete nastaviť pomocou ponuky .
Sníma zábery pri mori alebo jazere, kde sa
modrá farba vody zaznamená veľmi čisto.
Snow
Sníma zábery so snehom s jasnejšou
bielou.
M Manual Exposure Shooting
Umožňuje vám fotografovať potom, ako
ručne upravíte expozíciu.
Fireworks
Sníma ohňostroj v celej jeho kráse.
Movie Mode
Umožňuje snímať videozáznamy so
zvukom.
[ W/T Používanie funkcie
priblíženia
High Sensitivity
Na priblíženie stlačte tlačidlo T, na
oddialenie tlačidlo W. Pri miernom
stlačení tlačidla priblíženia sa približuje
pomaly a pri úplnom stlačení sa
približuje rýchlo.
Umožňuje snímať zábery bez blesku aj pri
slabom osvetlení.
Soft Snap
Sníma zábery s jemnejšou atmosférou, ako
sú portréty ľudí, kvetín a pod.
Advanced Sports Shooting
Sníma obrázky tak, že predpovedá pohyb
objektu a nastavenie zaostrenia.
Twilight Portrait
Sníma ostré zábery ľudí na tmavých
miestach bez toho, aby sa zmenila nočná
atmosféra.
Landscape
Sníma so zaostrením na vzdialený
predmet.
SCN* Scene Selection
Vyberá nastavenie z ponuky Výber scény
12
[
Blesk (výber režimu blesku pre
statické zábery)
Opakovaným stláčaním tlačidla B ( ) na
ovládacom tlačidle vyberte požadovaný
režim.
: Automatický blesk
Spustí sa pri nedostatočnom osvetlení
alebo v protisvetle (predvolené
nastavenie)
: Blesk vždy zapnutý
: Pomalá synchronizácia (blesk vždy
zapnutý)
Rýchlosť uzávierky je na tmavých
miestach pomalá, aby sa zabezpečilo čisté
nasnímanie prostredia mimo dosahu svetla
blesku.
: Blesk vypnutý
• Blesk sa automaticky vysunie a pri jeho
použití bliká. Po použití blesk ručne
zasuňte.
[
[ Nasadenie slnečnej clony
Macro (snímanie blízkych
objektov)
1 Pri vypnutom fotoaparáte nasaďte
Opakovaným stláčaním tlačidla b (
na ovládacom tlačidle vyberte
požadovaný režim.
)
adaptérový tubus.
: Vypnutá funkcia Macro
: Makro zapnuté (priblíženie W: pribl. 2 cm
alebo ďalej, priblíženie T: pribl. 90 cm alebo
ďalej)
[
Adaptérový tubus
Používanie samospúšte
Opakovaným stláčaním tlačidla V (
na ovládacom tlačidle vyberte
požadovaný režim.
)
2 Slnečnú clonu nasaďte podľa obrázku
a otočne ňou v smere hodinových
ručičiek, kým nezapadne.
: Nepoužíva sa samospúšť
: Nastavenie 10-sekundového
oneskorenia samospúšte
: Nastavenie 2-sekundového oneskorenia
samospúšte
Po stlačení spúšte zabliká indikátor
samospúšte a počas jeho používania
počuť pípanie.
Indikátor
samospúšte
[ DISP Zmena zobrazenia na
displeji
Slnečná clona
SK
Skladovanie slnečnej clony
Slnečnú clonu nasaďte podľa obrázku a
otočne ňou v smere hodinových
ručičiek, kým nezapadne.
Stlačte tlačidlo v (DISP) na ovládacom
tlačidle.
Po každom stlačení tlačidla v (DISP) sa
displej a jas zmení nasledovne:
Indikátory zapnuté
r
Indikátory zapnuté*
r
Zapnutý histogram*
r
Indikátory vypnuté*
* Vyšší jas podsvietenia displeja LCD.
13
Prezeranie a odstraňovanie záberov
Tlačidlo
(priblíženie pri prehrávaní)/
(register)
Tlačidlo
(priblíženie pri
prehrávaní)
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Tlačidlo MENU
ɟ Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo HOME
Reproduktor (spodna časť)
1 Stlačte tlačidlo
(prehrávanie).
Ak stlačíte tlačidlo
, keď je fotoaparát vypnutý, zariadenie sa automaticky zapne do režimu
prehrávania. Ak chcete prepnúť do režimu snímania, stlačte znovu tlačidlo
.
2 Vyberte záber pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
Videozáznam:
Ak chcete prehrať videozáznam, stlačte tlačidlo z. (Dalším stlačením tlačidla z prehrávanie
zastavíte.)
Ak chcete videozáznam rýchlo previnúť dopredu, stlačte tlačidlo B a ak chcete previnúť dozadu,
stlačte tlačidlo b. (Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte tlačidlo z.)
Ak chcete zobraziť obrazovku ovládania hlasitosti, stlačte tlačidlo V, potom pomocou tlačidiel
b/B upravte hlasitosť.
[
Odstránenie záberov
1 Zobrazte záber, ktorý chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo MENU.
2 Vyberte [Delete] pomocou tlačidla v a vyberte [This Image] s tlačidlom b/B,
potom stlačte tlačidlo z.
3 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
[
Zobrazenie zväčšeného záberu (približovanie pri prehrávaní)
Počas zobrazenia statického záberu stlačte tlačidlo . Ak chcete posunúť priblíženie
opačným smerom, stlačte tlačidlo .
Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte polohu.
Stlačením tlačidla z ukončíte priblíženie pri prehrávaní.
14
[
Zobrazenie obrazovky registra
Ak chcete zobraziť obrazovku registra pri zobrazení statického záberu, stlačte tlačidlo
(Register).
Vyberte záber pomocou tlačidiel v/V/b/B.
Ak sa chcete vrátiť na obrazovku samostatného záberu, stlačte tlačidlo z.
• Obrazovku registra je tiež možné otvoriť výberom položky [
Index Display] z
(View
Images) na obrazovke HOME.
• Pri každom stlačení tlačidla
(Register) sa počet obrázkov na obrazovke registra zvýši.
[ Odstránenie záberov v režime registra
1 V zobrazení registra stlačte tlačidlo MENU.
2 Vyberte [Delete] s tlačidlom v a vyberte [Multiple Images] s tlačidlom b/B, potom
stlačte tlačidlo z.
3 Pomocou tlačidiel v/V/b/B vyberte záber, ktorý chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo z.
V začiarkavacom políčku záberu sa zobrazí ikona začiarknutia
.
Ak chcete zrušiť výber, vyberte znovu záber určený na odstránenie, a znovu stlačte tlačidlo z.
4 Stlačte MENU a vyberte [OK] s tlačidlom v, potom stlačte tlačidlo z.
• Ak chcete odstrániť všetky zábery v priečinku, vyberte položku [All In This Folder] a v kroku 2
stlačte tlačidlo z.
SK
[ Prehrávanie série záberov (Slide Show)
1 Na obrazovke HOME v ponuke
(View Images) vyberte možnosť [
Slide Show].
2 Vyberte možnosť [Start] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
[ Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Pripojte fotoaparát k televíznemu prijímaču pomocou kábla pre viacúčelový terminál
(dodáva sa).
Do multikonektora
Do vstupných
konektorov pre
zvuk a video
Kábel pre viacúčelový terminál (dodáva sa)
Aby bolo možné obrázky prezerať na televízore HD (High Definition), je potrebný
kábel Káblový adaptér pre výstup HD (nedodáva sa).
• Ak nastavíte veľkosť obrázku na možnosť [16:9], môžete snímať obrázky v rozmere, ktorý vyplní
celú obrazovku televízora HD.
• Pri výstupe vo formáte [HD(1080i)] nie je možné prezerať videozáznamy.
15
Rôzne funkcie – HOME/ponuka
Používanie obrazovky HOME
Obrazovka HOME je vstupnou obrazovkou ku všetkým funkciám digitálneho
fotoaparátu a je možné ju vyvolať bez ohľadu na nastavený režim (snímanie/
prehrávanie).
Tlačidlo HOME
Tlačidlo z
ɟ Ovládacie tlačidlo
1 Stlačte tlačidlo HOME na zobrazenie obrazovky HOME.
Kategória
Položk
Sprievodca
2 Vyberte kategóriu pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
3 Vyberte položku pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
[ Ak ste vybrali kategóriu
(Manage Memory) alebo
(Settings)
1 Pomocou tlačidiel v/V vyberte požadovanú položku.
• Funguje to len vtedy, keď vyberiete ponuku
(Settings).
2 Stlačte tlačidlo B a pomocou tlačidiel v/V vyberte požadované nastavenie. Potom
stlačte tlačidlo z.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte nastavenie a stlačte tlačidlo z.
• Fotoaparát sa po opätovnom stlačení tlačidla HOME nastaví do režimu snímania alebo
prehrávania.
16
Podrobnejšie informácie o funkcii 1 s. 16
Položky obrazovky HOME
Stlačením tlačidla HOME sa zobrazia nasledujúce položky. Podrobné informácie o
položkách sa zobrazujú na obrazovke prostredníctvom sprievodcu.
Kategórie
Položky
Shooting
Shooting
View Images
Single Image
Index Display
Slide Show
Printing, Other
Print
Music Tool
Download Music
Manage Memory
Format Music
Memory Tool
Memory Stick Tool
Format
Change REC. Folder
Create REC. Folder
Copy
SK
Internal Memory Tool
Format
Settings
Main settings
Main Settings 1
Beep
Initialize
Function Guide
Main Settings 2
USB Connect
Video Out
COMPONENT
Shooting Settings
Shooting Settings 1
AF Illuminator
AF Mode
Conversion Lens
Grid Line
Digital Zoom
Shooting Settings 2
Auto Review
Clock Settings
Language Setting
17
Používanie položiek ponuky
Tlačidlo MENU
Tlačidlo z
ɟ Ovládacie tlačidlo
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
Sprievodca funkciami
• Ponuka bude zobrazená len v režime snímania a prehrávania.
• V závislosti od vybratého režimu sa zobrazia rôzne položky.
2 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte požadovanú položku
ponuky.
• Ak sa požadovaná položka nezobrazí, opakovane stláčajte tlačidlá v/V, kým sa táto položka
nezobrazí na displeji.
3 Pomocou tlačidiel b/B vyberte nastavenie.
• Ak sa požadovaná položka nezobrazí, opakovane stláčajte tlačidlá b/B, kým sa táto položka
nezobrazí na displeji.
• Vyberte položku v režime prehrávania a stlačte tlačidlo z.
4 Pomocou tlačidla MENU vypnite ponuku.
18
Podrobnejšie informácie o funkcii 1 s. 18
Položky ponuky
Dostupné položky ponuky sa líšia v závislosti od nastaveného režimu (snímanie/
prehrávanie) a polohy prepínača režimov v režime snímania. Na displeji sa zobrazia len
dostupné položky.
Ponuka snímania
Scene Selection
Vyberie predvolené nastavenia pre rôzne podmienky snímanej
scény.
Image Size
Vyberie veľkosť statického záberu.
Face Detection
Zistí tváre objektov, upraví zaostrenie a pod.
REC Mode
Vyberie spôsob nepretržitého snímania.
Color Mode
Upravuje jas záberu a pridáva špeciálne efekty.
ISO
Vyberie svetelnú citlivosť.
EV
Úprava expozície.
Metering Mode
Vyberie režim merania.
Focus
Zmení spôsob zaostrovania.
White Bal
Upravuje farebné tóny.
Flash Level
Upravuje intenzitu blesku.
Red Eye Reduction
Nastavuje zníženie efektu červených očí.
Contrast
Nastavuje kontrast obrázku.
Sharpness
Nastavuje ostrosť obrázku.
SteadyShot
Vyberie režim stabilizovaného záberu.
SETUP
Vyberie nastavenia snímania.
SK
Ponuka prehrávania
(Delete)
Odstraňuje zábery.
(Slide Show)
Prehráva série záberov.
(Retouch)
Retušuje zábery.
(Protect)
Chráni pred náhodným odstránením.
(Print)
Tlačí zábery pomocou tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge.
Pridáva značku poradia tlače na obrázok, ktorý chcete vytlačiť.
(Rotate)
Otočí statický záber.
(Select Folder)
Vyberie priečinok na zobrazenie záberov.
19
Práca s počítačom
Zábery, ktoré ste nasnímali fotoaparátom, môžete prezerať na počítači. Použitím
softvéru na disku CD-ROM (dodáva sa) si môžete vychutnať obrázky a videozáznamy
z fotoaparátu ešte viac. Ďalšie informácie nájdete v príručke „Príručka k zariadeniu
Cyber-shot“ na disku CD-ROM (dodáva sa).
Podporované operačné systémy pre pripojenie USB a
aplikačný softvér (dodáva sa)
Pre používateľov systému
Windows
Pre používateľov systému
Macintosh
Pripojenie USB
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X
(v10.1 až v10.4)
Aplikačný softvér
„Picture Motion
Browser“
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
nie je kompatibilný
* 64-bitové edície a Starter (Edition) nie sú podporované.
• Na vašom počítači musí byť predinštalovaný hore uvedený operačný systém. Aktualizácie
operačných systémov nie sú podporované.
• Ak operačný systém nepodporuje pripojenie USB, použite komerčne dostupné čítacie alebo
zapisovacie zariadenie na pamäťové karty Memory Stick.
• Viac podrobností o operačnom prostredí aplikačného softvéru Cyber-shot „Picture Motion
Browser“ nájdete v príručke „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“.
20
Prezeranie príručky „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ na
disku CD-ROM (dodáva sa) poskytuje
podrobné informácie o používaní
fotoaparátu. Na jej prezeranie sa
vyžaduje program Adobe Reader.
[ Pre používateľov systému
Windows
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM
(dodáva sa) do jednotky CD-ROM.
[ Pre používateľov systému
Macintosh
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM
(dodáva sa) do jednotky CD-ROM.
2 Vyberte priečinok [Handbook] a
skopírujte súbor „Handbook.pdf“
uložený v priečinku [SK] do počítača.
3 Po skončení kopírovania dvakrát
kliknite na súbor „Handbook.pdf“.
Zobrazí sa obrazovka uvedená nižšie.
SK
Po kliknutí na tlačidlo [Cyber-shot
Handbook] sa zobrazí obrazovka na
kopírovanie príručky „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“.
2 Príručku skopírujte podľa pokynov na
obrazovke.
• Po nainštalovaní príručky „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“ sa automaticky
nainštaluje aj príručka „Ďalšie kroky –
Cyber-shot“.
3 Po dokončení inštalácie dvakrát
kliknite na ikonu odkazu na pracovnej
ploche.
21
Indikátory na displeji
Každým stlačením tlačidla v (DISP) sa
zmení obrazovka (s. 13).
A
Zostávajúci čas batérie
[ Pri snímaní statických záberov
Upozornenie na slabú
batériu
Veľkosť záberu
Prepínač režimu/Ponuka
(výber scény)
M
ISO400
Prepínač režimu
Vyváženie bielej farby
[ Pri snímaní videozáznamov
Režim snímania
Režim merania
Detekcia tváre
SteadyShot
Upozornenie na vibrácie
Mierka približovania
Režim farieb
[ Pri prehrávaní
Pripájanie pomocou
štandardu PictBridge
Ochrana
VOL.
Hlasitosť
Značka poradia tlače
(DPOF)
Mierka približovania
Pripájanie pomocou
štandardu PictBridge
Kontrast
Ostrosť
22
B
Priečinok snímania
Režim ručného
nastavenia expozície
96
z RETURN
z SET
Sprievodca funkciou pri
ručnom nastavení expozície
Počet nasnímateľných
záberov
12/12
1.0m
Zaostrenie na vopred
nastavenú vzdialenosť
Číslo záberu/počet
záberov uložených vo
vybratom priečinku
z
Uzamknutie AE/AF
00:25:05
ISO400
Číslo ISO
Čas nahrávania
(hodiny:minúty:sekundy)
Priečinok prehrávania
Funkcia NR pomalej
uzávierky
Zmena priečinku
125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
Odstránenie efektu
červených očí
+2.0EV
Hodnota expozície
Režim merania
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
Režim blesku
Nabíjanie blesku
Macro
Vyváženie bielej farby
N
Iluminátor AF
Prehrávanie
SK
Panel prehrávania
C:32:00
Zobrazenie funkcie
vlastnej diagnostiky
ISO400
Číslo ISO
+2.0EV
Hodnota expozície
Histogram
500
Rýchlosť uzávierky
• Ikona
sa zobrazí, keď
je vypnuté zobrazenie
histogramu (stĺpcového
diagramu).
F3.5
Hodnota clony
Standby
REC
Pohotovostný režim/
nahrávanie videa
0:12
Čas nahrávania
(minúty:sekundy)
Konverzný objektív
D
101-0012
Číslo priečinka a súboru
2007 1 1
9:30 AM
Dátum/čas nahratia
prehrávaného záberu
Samočinný časovač
z STOP
z PLAY
Sprievodca funkciami na
prehrávanie záberov
Zameriavací rámček zóny
AF
C:32:00
Zobrazenie funkcie
vlastnej diagnostiky
BACK/NEXT Výber záberov
V VOLUME
Úprava hlasitosti
+
C
Záznamové/prehrávacie
médium (pamäťová karta
„Memory Stick Duo“,
interná pamäť)
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
Histogram
23
Výdrž batérie a kapacita pamäte
Výdrž batérie a počet záberov, ktoré je možné nasnímať či
prezrieť
Hodnoty, uvedené v nasledujúcej
tabuľke, predpokladajú, že sa použije
plne nabitá batéria (dodáva sa) a sníma
sa pri teplote 25 °C. Uvedené počty
obrázkov, ktoré je možné nasnímať/
prehrať sú približné a počítajú s
výmenou pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ v prípade potreby.
V závislosti od podmienok používania sa
môžu skutočné hodnoty od uvedených
mierne líšiť.
[ Pri snímaní statických záberov
Výdrž batérie (min.)
Počet záberov
Približne 165
Približne 330
• Snímanie v nasledujúcich podmienkach:
– Funkcia [REC Mode] je nastavená na
možnosť [Normal]
– Funkcia [AF Mode] je nastavená na
možnosť [Single].
– Funkcia [SteadyShot] je nastavená na
možnosť [Shooting].
– Snímanie každých 30 sekúnd.
– Striedavé približovanie z polohy W do
polohy T.
– Záblesk blesku pri každom druhom
snímaní.
– Zapínanie a vypínanie zariadenia po
10 snímaniach.
• Meracia metóda je založená na štandarde
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Veľkosť záberu neovplyvňuje počet
nasnímaných záberov ani životnosť batérie.
[ Pri prezeraní statických obrázkov
Výdrž batérie (min.)
Počet záberov
Približne 370
Približne 7400
• Prezeranie po snímkach v trojsekundových
intervaloch
24
[ Poznámky k batérii
• Časom a opakovaným používaním batérie sa
jej kapacita zníži.
• Životnosť batérie a počet obrázkov, ktoré je
možné nasnímať/prehrať sa zníži za
nasledujúcich podmienok:
– Príliš nízka prevádzková teplota.
– Časté používanie blesku.
– Opakované zapínanie a vypínanie
fotoaparátu.
– Časté používanie funkcie približovania.
– Nastavenie podsvietenia obrazovky LCD
na vysokú hodnotu.
– Funkcia [AF Mode] je nastavená na
možnosť [Monitor].
– Funkcia [SteadyShot] je nastavená na
možnosť [Continuous].
– Takmer vybitá batéria.
– Funkcia [Face Detection] je nastavená na
možnosť [On].
Počet statických obrázkov a čas nahrávania videozáznamov
Počet statických záberov a dĺžka videozáznamov sa môže líšiť v závislosti od
podmienok pri snímaní.
• Aj v prípade, že je kapacita vášho záznamového média taká, ako je uvedené v tabuľke, počet
obrázkov a dĺžka videozáznamu sa môže líšiť.
• Veľkosť záberu môžete vybrať v ponuke (s. 18 a 19).
[ Približný počet statických záberov
(Čísla: zábery)
Kapacita
Veľkosť
Vnútorná
pamäť
Pribl.
31 MB
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná
fotoaparátom
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M
10
40
72
150
306
618
1223
2457
3:2
10
40
72
150
306
618
1223
2457
5M
13
51
92
191
390
787
1557
3127
3M
21
82
148
306
626
1262
2498
5017
202
790
1428
2941
6013
12120
23980
48160
33
133
238
490
1002
2020
3997
8027
VGA
16:9
SK
• Uvedený počet záberov navyše predpokladá, že režim [REC Mode] je nastavený na možnosť
[Normal].
• Ak je počet zostávajúcich záberov na snímanie väčší než 9 999, zobrazí sa indikátor „>9999“.
• Pri prehrávaní záznamu nasnímaného staršími modelmi fotoaparátu Sony v tomto fotoaparáte sa
môže záznam zobraziť v inej než skutočnej veľkosti.
25
[ Približný čas nahrávania videozáznamov
Hodnoty, uvedené dolu v tabuľke, prestavujú približný maximálny čas záznamu,
získaný sčítaním všetkých súborov s videozáznamom. Maximálny čas nepretržitého
nahrávania je približne 10 minút.
(Čísla: hodiny: minúty: sekundy)
Kapacita
Vnútorná
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná fotoaparátom
pamäť
Veľkosť
Pribl.
31 MB
640(Fine)
–
128 MB 256 MB 512 MB
–
4 GB
8 GB
0:02:50 0:06:00 0:12:30 0:25:10
1 GB
2 GB
0:49:50
1:40:20
2:59:50
6:01:10
640(Standard)
0:01:30
0:05:50 0:10:40 0:22:00 0:45:00 1:30:50
320
0:06:00
0:23:40 0:42:50 1:28:10 3:00:20 6:03:30 11:59:30 24:04:50
• Videozáznamy s veľkosťou nastavenou na hodnotu [640(Fine)] je možné nahrávať len na
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Fotoaparát nepodporuje HD nahrávanie alebo prehrávanie videozáznamov.
26
Riešenie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa fotoaparátu, pokúste sa ho
vyriešiť nasledovnými spôsobmi.
1 Skontrolujte položky uvedené nižšie a vyhľadajte ich v príručke
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ (PDF).
Ak sa na obrazovke zobrazí kód, ako napríklad „C/E:ss:ss“ vyhľadajte ho
v príručke „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“.
2 Vyberte batériu a približne po jednej minúte ju znovu vložte do
fotoaparátu a zapnite napájanie.
3 Obnovte nastavenia (s. 17).
4 Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Uvedomte si, že zaslaním fotoaparátu do opravy dávate súhlas s tým, že obsah internej
pamäte a hudobné súbory môžu byť preverené.
SK
Batéria a napájanie
Batéria sa nedá vložiť.
• Potlačením ovládača vysúvania vložíte batériu dnu správnym spôsobom (s. 8).
Fotoaparát sa nedá zapnúť.
• Po vložení batérie do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým sa fotoaparát zapne.
• Vložte batériu správne (s. 8).
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu (s. 7).
• Batéria je nefunkčná. Vymeňte ju za novú.
• Použite odporúčanú batériu (s. 6).
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory kapacity batérií. Znovu zapnite fotoaparát (s. 10).
• Batéria je nefunkčná. Vymeňte ju za novú.
27
Indikátor zostávajúcej kapacity batérie nefunguje správne.
• Tento jav sa vyskytuje pri používaní fotoaparátu vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí.
• Medzi indikátorom zostávajúcej kapacity batérie a skutočnou zostávajúcou kapacitou
batérie nastala odchýlka. Po jednom úplnom vybití a opätovnom nabití sa obnoví
správne zobrazenie.
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu (s. 7).
• Batéria je nefunkčná. Vymeňte ju za novú.
Batéria sa nedá nabiť.
• Batériu nie je možné nabiť pomocou sieťového adaptéra (nedodáva sa).
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Obrázky sa nedajú zaznamenať.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ (s. 25). Ak sú plné, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Odstráňte nepotrebné zábery (s. 14).
– Vymeňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
• Keď snímate statický obrázok, nastavte prepínač režimu do inej polohy ako
.
• Pri snímaní videozáznamov nastavte prepínač režimu do polohy
.
• Veľkosť záberu je pri snímaní videozáznamov nastavená na hodnotu [640(Fine)].
Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Nastavte veľkosť záberu na inú hodnotu, než je hodnota [640(Fine)].
– Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Do obrázkov sa nedajú vložiť dátumy.
• Fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov do záberov. Pomocou softvéru
„Picture Motion Browser“ môžete tlačiť alebo ukladať zábery s dátumom.
Pri snímaní príliš svetlého objektu sa na displeji zobrazujú vertikálne prúžky.
• Na snímke sa zobrazia biele, čierne, červené, fialové alebo iné prúžky. Tento jav nemá
vplyv na nasnímaný záber.
Prezeranie záberov
Nie je možné prezerať obrázky.
• Stlačte tlačidlo
(prehrávanie) (s. 14).
• Názov priečinka alebo súboru na počítači sa zmenil.
• Spoločnosť Sony nezaručuje, že fotoaparát prehrá obrázky, ktoré boli upravené
pomocou počítača alebo nasnímané iným fotoaparátom.
• Fotoaparát je v režime USB. Odstráňte pripojenie USB.
28
Odporúčania
[ Fotoaparát nepoužívajte ani
neskladujte na nasledujúcich
miestach
• Extrémne horúce, chladné alebo vlhké
miesta
Na extrémne horúcich miestach, ako napr.
vnútri auta zaparkovaného na slnku, sa
môže telo fotoaparátu vplyvom veľkej
teploty zdeformovať, čo môže zapríčiniť jeho
poruchu.
• Miesta vystavené priamemu slnečnému
žiareniu alebo vysokým teplotám
Fotoaparát môže zmeniť farbu, môže sa
zdeformovať alebo poškodiť.
• Miesta s rizikom značných otrasov
• Miesta so silným magnetizmom
• Piesočnaté alebo prašné miesta
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostal
piesok ani prach. Môže to spôsobiť
poškodenie fotoaparátu, ktoré sa nemusí dať
opraviť.
[ Čistenie
Čistenie displeja LCD
Ak sú na displeji LCD odtlačky prstov alebo
prach a pod., vyčistite ho čistiacou súpravou
na displej LCD (nedodávajú sa).
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve odtlačky prstov alebo
prach, vyčistite ho jemnou handričkou.
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu vyčistite jemnou
handričkou mierne navlhčenou vo vode a
prípadnú vlhkosť utrite suchou jemnou
handričkou. Predchádzanie poškodeniu
povrchovej úpravy či krytu:
– Nevystavujte fotoaparát chemickým
výrobkom, ako sú napr. riedidlá, benzín,
lieh, jednorazové handričky, odpudzovače
hmyzu, opaľovacie krémy alebo insekticídy.
– Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na
rukách vyššie uvedené chemikálie.
– Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v
kontakte s gumovými produktmi alebo
výrobkami z vinylu.
[ Informácie o prevádzkových
teplotách
Fotoaparát je navrhnutý na používanie v
teplotnom rozpätí 0 °C až 40 °C. Neodporúča
sa používať fotoaparát v teplotách
presahujúcich tento rozsah.
[ Informácie o kondenzácii vlhkosti
Ak naraz prenesiete fotoaparát z chladného
do teplého prostredia, na vnútorných
súčiastkach fotoaparátu sa môže vytvoriť
skondenzovaná vlhkosť. Táto kondenzácia
vlhkosti môže spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Ak skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu
mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí.
Ak budete používať fotoaparát s navlhnutým
vnútrom objektívu, nebudete môcť nasnímať
jasné zábery.
[ Informácie o vnútornej
nabíjateľnej záložnej batérií
Fotoaparát má internú nabíjateľnú batériu,
ktorá zaisťuje, že nastavenie času a dátumu a
ďalšie nastavenia budú zachované bez ohľadu
na to, či je fotoaparát vypnutý alebo zapnutý.
Táto nabíjateľná batéria sa nabíja vždy pri
používaní fotoaparátu. Ak však fotoaparát
nepoužívate, postupne sa batéria vybije. Ak
fotoaparát vôbec nepoužívate, batéria sa
úplne vybije približne po jednom mesiaci. V
takom prípade nabite nabíjateľnú batériu vždy
pred použitím fotoaparátu.
Ak však zostane táto batéria nenabitá, stále
môžete fotoaparát používať, ale dátum a čas sa
nebudú zobrazovať.
Nabíjanie vnútornej nabíjateľnej záložnej
batérie
Vložte nabitú batériu do fotoaparátu a
ponechajte ho 24 hodín alebo viac vypnutý.
SK
29
Technické parametre
Fotoaparát
[Systém]
Obrazový snímač: 7,18 mm (typ 1/2,5 )
farebný typu CCD, primárny farebný filter
Celkový počet pixelov fotoaparátu:
Približne 8 286 000 pixelov
Počet efektívnych pixelov fotoaparátu:
Približne 8 083 000 pixelov
Objektív: Carl Zeiss Vario-Tessar, priblíženie
10×, ohnisková vzdialenosť f = 6,3 – 63 mm
(38 – 380 mm, ak je prepočítaná na
fotoaparát s objektívom 35 mm) F3,5 – 4,4
Ovládanie expozície: Automatická expozícia,
Výber scény (9 režimov)
Vyváženie bielej farby: Automatické, Denné
svetlo, Zamračené, Žiarivka 1,2,3,
Žiarovka, Blesk
Formát súboru (kompatibilný so štandardom
DCF):
Statické zábery: Exif Ver. 2.21
kompatibilný s formátom JPEG a so
štandardom DPOF
Videozáznamy: Kompatibilný so
štandardom MPEG1 (monofónny)
Nahrávacie médium: Vnútorná pamäť (pribl.
31MB), „Memory Stick Duo“
Blesk: Rozsah blesku (Automatické
nastavenie citlivosti ISO (Odporúčaný
index expozície)): pribl. 0,2 na 7,0 m (W)/
pribl. 0,9 na 5,6 m (T)
[Vstupné a výstupné konektory]
Multikonektor: Video výstup
Audio výstup (monofónny)
Rozhranie USB
Rozhranie USB: Rozhranie Hi-Speed USB
(kompatibilné s rozhraním USB 2.0)
[Displej LCD]
LCD panel: 6,2 cm (typ 2,5 ) s jednotkou TFT
Celkový počet bodov: 115 200 (480 × 240)
bodov
30
[Napájanie, všeobecne]
Napájanie: Nabíjateľná batéria NP-BG1, 3,6 V
Sieťový adaptér AC-LS5K (nedodávajú
sa), 4,2 V
Spotreba energie (počas snímania): 0,95 W
Prevádzková teplota: 0 až 40°C
Skladovacia teplota: –20 až +60°C
Rozmery: 106,0 × 68,5 × 47,5 mm (š/v/h, bez
vyčnievajúcich častí)
Hmotnosť: Pribl. 380 g (vrátane batérie NPBG1, remienka, adaptérového tubusu,
slnečnej clony, krytu objektívu, atď.)
Mikrofón: Monofónny
Reproduktor: Monofónny
Tlač Exif Print: Kompatibilný
PRINT Image Matching III: Kompatibilný
PictBridge: Kompatibilný
Nabíjačka batérií BC-CSG/
BC-CSGB/BC-CSGC
Požiadavky na napájanie: striedavé napätie od
100 V do 240 V, 50/60 Hz, 2 W (BC-CSG/
BC-CSGC)/2,6 W (BC-CSGB)
Výstupné napätie: Jednosmerné 4,2 V, 0,25 A
Prevádzková teplota: 0 až 40°C
Skladovacia teplota: –20 až +60°C
Rozmery: Pribl. 62 × 24 × 91 mm (š/v/h)
Hmotnosť: pribl. 75 g
Nabíjateľná batéria NP-BG1
Použitá batéria: Lítium-iónová batéria
Maximálne napätie: Jednosmerné napätie
4,2 V
Menovité napätie: Jednosmerné napätie 3,6 V
Kapacita: 3,4 Wh (960 mAh)
Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
Ochranné známky
•
•
•
•
•
•
•
•
, „Cyber-shot“ sú ochranné
známky spoločnosti Sony Corporation.
„Memory Stick“,
, „Memory Stick
PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory Stick
Micro“, „MagicGate“ a
sú ochranné známky spoločnosti Sony
Corporation.
Microsoft, Windows, DirectX a Windows
Vista sú registrovanými ochrannými
známkami alebo ochrannými známkami
spoločnosti Microsoft Corporation v USA
a/alebo iných krajinách.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac a eMac sú
ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Apple Inc.
Intel, MMX a Pentium sú ochrannými
známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti Intel
Corporation.
Google je registrovaná ochranná známka
spoločnosti Google, Inc.
Adobe a Reader sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Adobe Systems
Incorporated v Spojených štátoch a/alebo
iných krajinách.
Ďalej všeobecne platí, že všetky ostatné
názvy produktov a systémov uvedené v
tomto návode sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými
známkami príslušných vývojárskych alebo
výrobných spoločností. Značky ™ a ® sa v
tejto príručke nepoužívajú vždy.
SK
31
E termékkel kapcsolatos további információk és
válaszok a gyakran feltett kérdésekre a
Vevőszolgálat honlapján találhatók.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
70 vagy nagyobb százalékban újrahasznosított papírra,
illékony szerves vegyületektől mentes, növényi olaj alapú
tintával nyomtatva.
Vytlačené na papieri, ktorý je recyklovaný zo 70% alebo
viacej s použitím atramentu vyrobeného na báze
rastlinného oleja bez nestálych organických zlúčenín.
Printed in Japan
Download PDF