Sony | DSC-HX1 | Sony DSC-HX1 HX1 Kompaktný digitálny fotoaparát Návod na použitie

4-132-059-12(1)
Digitális fényképezőgép
Digitálny fotoaparát
DSC-HX1
Használati útmutató ··············································
HU
Návod na používanie ············································
SKSK
Az e termékkel kapcsolatos további
információk és a gyakran feltett kérdésekre
adott válaszok a Vevőszolgálat honlapján
olvashatók.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našej webovej
stránke v sekcii Služby Zákazníkom.
70 vagy nagyobb százalékban újrahasznosított papírra,
illékony szerves vegyületektől mentes, növényi olaj alapú
tintával nyomtatva.
Vytlačené na papieri, ktorý je recyklovaný zo 70% alebo
viacej s použitím atramentu vyrobeného na báze
rastlinného oleja bez nestálych organických zlúčenín.
Printed in Japan
© 2009 Sony Corporation
Magyar
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
FONTOS
BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOK
-ŐRIZZE MEG ŐKET
VESZÉLY
A TŰZVESZÉLY VAGY
AZ ELEKTROMOS
ÁRAMKÜTÉS
VESZÉLYÉNEK
ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN
PONTOSAN KÖVESSE
A KÖVETKEZŐ
UTASÍTÁSOKAT
Ha a csatlakozódugasz alakja nem illik a
hálózati csatlakozóaljzatba, használjon
az aljzatnak megfelelő adaptert.
2HU
FIGYELEM!
[ Akkumulátor
Ha nem megfelelően bánik az
akkumulátorral, az felrobbanhat, tüzet, sőt a
kikerülő vegyi anyag sérülést is okozhat.
Tartsa szem előtt az alábbiakat.
• Ne szedje szét.
• Ne törje össze az akkumulátort, és óvja az
ütéstől és az erős fizikai hatásoktól, többek
között ne kalapálja, ne ejtse le, ne lépjen rá.
• Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait, és
ügyeljen arra is, hogy érintkezőihez ne érjen
fémtárgy.
• Óvja a 60 °C fölötti hőmérséklettől: ne
tegye ki közvetlen napsugárzásnak, ne
hagyja tűző napon parkoló gépkocsiban.
• Ne gyújtsa meg és ne dobja tűzbe.
• Ne használjon se sérült, se olyan lítium ion
akkumulátort/elemet, amelyből folyik az
elektrolit.
• Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort eredeti
Sony akkumulátortöltővel, illetve olyan
készülékkel töltse, amely fel tudja tölteni az
akkumulátort.
• Kisgyerekektől elzárva tárolja az
akkumulátort.
• Tartsa szárazon az akkumulátort.
• Az akkumulátort/elemet csak azonos típusú
vagy a Sony által javasolt helyettesítő
akkumulátorra/elemre cserélje.
• Az elhasználódott akkumulátort azonnal, a
használati útmutatóban ismertetett
módodon dobja ki.
[ Akkumulátortöltő
Ha a CHARGE jelző nem is világít, az
akkumulátortöltő feszültség alatt áll
mindaddig, amíg azt ki nem húzza a fali
konnektorból. Ha az akkumulátor töltő
használata közben üzemzavart tapasztal,
akkor azonnal húzza ki a csatlakozódugót a
fali konnektorból, hogy áramtalanítsa a
készüléket.
Az európai vásárlók
figyelmébe
[ Megjegyzés az EU-s irányelveket
követő országokban élö
vásárlóink számára
A termék gyártója a Sony Corporation (címe:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japán). EMC- és termékbiztonsági ügyekben
a hivatalos márkaképviseletet a Sony
Deutschland GmbH (címe: Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) látja
el. Kérjük, hogy minden szerviz- és
garanciakérdéssel a különálló szerviz- és
garanciadokumentumban megadott címen
keresse fel munkatársainkat.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
átjátszókábellel használják.
[ Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
[ Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy
húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
[ Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
HU
3HU
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
elemek helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket,
ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok
megőrzése érdekében elengedhetetlen az
energiaellátás folyamatosságának biztosítása,
csak az arra felkészült szerviz állomány
cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa el azt
az arra kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
4HU
Tartalomjegyzék
Megjegyzések a fényképezőgép használatával kapcsolatban ........................ 7
Az első lépések
................................................................... 9
A mellékelt tartozékok ellenőrzése................................................................. 9
A fényképezőgép részei ............................................................................. 10
Az akkumulátor töltése ............................................................................... 12
Az akkumulátor/a „Memory Stick Duo” memóriakártya (külön megvásárolható)
behelyezése .............................................................................................. 14
Az óra beállítása ........................................................................................ 17
Fényképek felvétele/megtekintése
............ 19
Fényképek készítése ................................................................................. 19
Képek megtekintése .................................................................................. 20
A felvételi funkciók használata
............................................ 21
A legkevesebb kijelzés megjelenítése (Egyszerű fényképezés) ..................... 21
Mosolyérzékelés és automatikus fényképezés (Mosoly exponálás) ............... 22
A fényképezési körülmények automatikus érzékelése (Színhely felismerés) ... 23
A fókuszálási mód kijelölése ....................................................................... 25
Fókuszálás az arcra (Arcfelismerés) ............................................................ 26
Közelkép készítése (Makró) ........................................................................ 27
Az önkioldó használata............................................................................... 27
A vaku üzemmódjának kiválasztása ............................................................ 28
A képernyő tartalmának módosítása ........................................................... 29
A felhasználás céljának megfelelő képméret kijelölése ................................. 30
Fényképezés az Automatikus program funkcióval ........................................ 32
Mozgó tárgyak fényképezése különböző effektekkel
(Zársebesség vezérelt felvétel) .................................................................... 33
A háttér elmosódottságának beállítása és fényképezés
(Rekesznyílás vezérelt felvétel) .................................................................... 34
Fényképezés a kívánt expozícióval (Kézi expozíciós felvétel)......................... 35
Fényképezés elmosódottság-csökkentéssel ............................................... 36
Panorámakép készítése ............................................................................. 37
Folyamatos felvétel (Nagy sebességű sorozatkép/expozícióbelövés) ............ 39
A helyszínnek megfelelő fényképezési mód használata (Helyszínválasztás).... 41
Mozgókép felvétele.................................................................................... 43
5HU
A megtekintési funkciók használata
................................ 45
Nagyított kép megjelenítése (Lejátszási zoom) ............................................. 45
Kép keresése (Kép index)........................................................................... 45
A megjelenítési formátum kijelölése (Megtekintő üzemmód) .......................... 46
Képek törlése
.................................................................................. 47
Képek törlése ............................................................................................ 47
Csatlakoztatás más készülékekhez
................................. 48
Képek megtekintése tv-készüléken ............................................................. 48
Képek nyomtatása ..................................................................................... 49
A fényképezőgép használata számítógéppel................................................ 51
A fényképezőgép beállításainak módosítása
............. 55
A működtetési hangjelzések módosítása ..................................................... 55
Az egyéni gomb beállítása .......................................................................... 56
A MENU elemeinek használata ................................................................... 57
A
(Beáll.ok) menü elemeinek használata ................................................ 61
Egyebek
.............................................................................................. 64
Még több a fényképezőgépről („A Cyber-shot kézikönyve”) .......................... 64
A képernyőn megjelenített ikonok listája....................................................... 65
Hibaelhárítás .............................................................................................. 68
Óvintézkedések ......................................................................................... 71
Műszaki adatok.......................................................................................... 72
6HU
x Megjegyzések a fényképezőgép használatával kapcsolatban
A belső memória és a „Memory
Stick Duo” mentése
Ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, és ne
távolítsa el a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát, ha világít a
memóriaműködés-jelző. Ellenkező esetben
a belső memória vagy a „Memory Stick
Duo” memóriakártya megsérülhet. Az
adatok védelme érdekében készítsen
biztonsági másolatot.
A képadatbázis
Ha képadatbázis (kezelőfájl) nélküli
„Memory Stick Duo” kártyát helyez a
fényképezőgépbe, akkor bekapcsolás után
a fényképezőgép a „Memory Stick Duo”
kapacitásának egy részét automatikusan a
kezelőfájl létrehozására használja fel. Ez a
művelet hosszabb ideig tarthat és ezalatt a
fényképezőgép még nem használható.
Megjegyzések a felvétellel/
lejátszással kapcsolatban
• Mielőtt megkezdené bármilyen esemény
felvételét, készítsen próbafelvételt, hogy
megbizonyosodjék a készülék helyes
működéséről.
• Ez a fényképezőgép nem porálló, nem
cseppálló és nem is vízálló. A
fényképezőgép használatba vétele előtt
olvassa el az „Óvintézkedések” című
fejezetet (71. oldal).
• A fényképezőgépet ne érje víz. Ha víz jut
a fényképezőgépbe, az hibás működést
okozhat. Bizonyos esetekben a
fényképezőgép nem javítható meg.
• Ne fordítsa a fényképezőgépet a Nap,
vagy más nagyon fényes fényforrás felé.
Ha így tesz, az a fényképezőgép hibás
működését eredményezheti.
• Ne használja a fényképezőgépet olyan
hely közelében, amely erős
rádióhullámokat gerjeszt, vagy sugárzást
bocsát ki. Előfordulhat, hogy ilyen helyen
a fényképezőgép nem képes megfelelően
felvenni vagy lejátszani.
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgép
homokos vagy poros helyen hibásan
működik.
• Ha pára csapódna le rá, akkor azt a
fényképezőgép használata előtt távolítsa
el (71. oldal).
• Ne rázza, ne üsse hozzá semmihez a
fényképezőgépet. Hibás működést
okozhat, és nem készíthet képeket.
Továbbá a felvételre szolgáló
adathordozó nem lesz használható, vagy a
képadatok megsérülhetnek.
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku
felületét. A vaku hőkibocsátása miatt a
vaku felületén lévő szennyeződés
elszíneződhet, illetve rátapadhat a vaku
felületére, így a kibocsátott fény nem lesz
elegendő.
Megjegyzések az LCD
képernyővel, az LCD keresővel és
az objektívvel kapcsolatosan
• Az LCD képernyő rendkívül nagy
pontosságú gyártási technológiával
készült, így a használható képpontok
aránya több mint 99,99%. Ennek ellenére
fekete pontok és/vagy (fehér, piros, kék
vagy zöld színű) fényes pontok
jelenhetnek meg az LCD képernyőn.
Ezek a pontok, amelyek a gyártási
folyamat természetes velejárói,
egyáltalán nem befolyásolják a felvételt.
• Ha alacsony az akkumulátorok töltöttségi
szintje, a fényképezőgép nem állítja be az
objektívet. Helyezzen teljesen feltöltött
akkumulátorokat a fényképezőgépbe,
majd ismét kapcsolja be a készüléket.
• A fényképezőgépet ne csak az LCD
képernyőnél fogva tartsa.
A fényképezőgép hőmérséklete
A folyamatos használat során a
fényképezőgép és az akkumulátor
felmelegedhet, ez azonban nem hiba.
7HU
A túlmelegedés elleni védelem
A fényképezőgép és az akkumulátor
hőmérsékletétől függően előfordulhat,
hogy nem lehet mozgóképet rögzíteni,
illetve, a fényképezőgép védelme
érdekében kikapcsolódik a tápfeszültség.
A tápfeszültség kikapcsolódása vagy a
filmfelvétel leállása előtt figyelmeztető
üzenet jelenik meg az LCD képernyőn.
Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásával kapcsolatban
• Ez a fényképezőgép megfelel a JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) által
előírt DCF (Design rule for Camera File
system) általános tervezési szabványnak.
• A Sony nem garantálja, hogy a más
készülékkel készített vagy szerkesztett
képek lejátszhatók a fényképezőgéppel,
vagy más készülék lejátssza az ezzel a
fényképezőgéppel felvett képeket.
Ha nem tud felvételt készíteni/
lejátszani, végezze el az
[Inicializál] műveletet
Ha hosszú ideig sokszor vesz fel és töröl
képeket, az adathordozón töredezetté
válhatnak az adatok. Nem lehet képeket
menteni vagy felvenni. Ilyenkor először
mentse a képeket valamilyen külső
adathordozóra, majd végezze el az
[Inicializál] műveletet a
(Fő
beállítások) menüben (62. oldal).
Ha más készülékkel játssza le a
mozgóképet
Ez a fényképezőgép az MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile videofelvételi
szabványt használja. Ezért az ezzel a
fényképezőgéppel rögzített mozgóképet
nem lehet olyan eszközzel lejátszani, amely
nem kezeli az MPEG-4 AVC/H.264
szabványt.
A szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
Televíziós műsorokat, filmeket,
videoszalagokat és egyéb anyagokat
gyakran szerzői jog véd. Ilyen anyagok
engedély nélküli felvétele a vonatkozó
jogszabályokba ütközhet.
8HU
A károsodott tartalomért vagy a
felvétel sikertelenségéért nem
vállalunk felelősséget
A Sony a felvétel tartalmáért nem nyújt
ellenszolgáltatást, ha a felvétel vagy a
lejátszás a készülék vagy az adathordozó
stb. hibájából nem valósul meg.
Az első lépések
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
• Akkumulátortöltő BC-VH1 (1)
• CD-ROM (1)
– Cyber-shot alkalmazási szoftver
– „A Cyber-shot kézikönyve”
– „Cyber-shot - A következő lépés”
• Használati útmutató (ez az útmutató)
(1)
• Tápkábel (1)
x A vállszíj használata
Erősítse fel a vállszíjat és a lencsevédő
szíját, így a fényképezőgép nem eshet le
és nem sérülhet meg.
• Akkumulátor NP-FH50 (1)
Az első lépések
(nem mellékelt tartozék az USA-ban és
Kanadában)
• USB, A/V-kábel a többcélú
csatlakozóhoz (1)
• HDMI-adapter (1)
x A HDMI-adapter
• Vállszíj (1)
Ha a fényképezőgépet HDMI-kábellel
csatlakoztatja a tv-készülékhez, akkor a
HDMI-adaptert (mellékelve)
csatlakoztassa a HDMI-kábelre (külön
megvásárolható) és így csatlakoztassa a
fényképezőgép többcélú csatlakozójára.
• Lencsevédő (1)/Lencsevédő szíj (1)
HDMI-kábel
HDMI-adapter
9HU
A fényképezőgép részei
M DC IN csatlakozó/DC IN
csatlakozófedél
• Az akkumulátort nem lehet úgy
tölteni, hogy a fényképezőgépet a
hálózati adapterhez (külön
megvásárolható) csatlakoztatja. Az
akkumulátort csak az
akkumulátortöltővel lehet tölteni.
N Többcélú csatlakozó
Az első lépések
A ON/OFF (Bekapcsolás) gomb
B Üzemmódtárcsa
C / (Sorozatkép/
expozícióbelövés) gomb
D Exponálógomb
E Felvételkor: W/T (Zoom) kar
Lejátszáskor:
(Index) kar/
(Lejátszási zoom) kar
F FOCUS gomb
G Önkioldó jelző/Mosoly exponálás
jelző/AF segédfény
H Objektív
I Vaku
J Keresőbeállító tárcsa
• A FINDER/LCD gombot
megnyomva a kereső használatával is
lehet fényképezni. A keresőbeállító
tárcsával állítsa be a keresőt a
szeméhez úgy, hogy élesen lássa a
képet.
• A könnyebb beállítás érdekében
fordítsa a fényképezőgépet a
világosabb terület felé.
K FINDER/LCD gomb
• A gombbal az LCD képernyő és a
kereső között lehet váltani.
L Vállpánt rögzítője
10HU
U Választótárcsa
Nyomja meg:
A beállítás kijelölése
Forgassa
A beállítási érték
kijelölése/a
fókuszálási terület
beállítása/kép
görgetése
O Sztereó mikrofon
P Kereső
Q
(Lejátszás) gomb
R LCD képernyő
Az első lépések
V Vállpánt rögzítője
W MENU gomb
X Vezérlőgomb
Menü be: v/V/b/B/z
Menü ki: DISP/ / /
Y Hangszóró
Z Akkumulátor helye
wj Akkumulátor kidobókarja
wk „Memory Stick Duo” kártyarése
wl Memóriahasználat-jelző
e; Akkumulátor/„Memory Stick
Duo” fedele
ea Állványcsatlakozó
• Az állványcsavar hossza ne haladja
meg az 5,5mm-t. Egyébként nem lehet
szilárdan rögzíteni a fényképezőgépet
és az meg is sérülhet.
es RESET gomb
• Az LCD képernyőt 90 fokkal a 1
felé, illetve 160 fokkal a 2 felé lehet
elforgatni. Ha az LCD képernyőt
ennél tovább próbálja elforgatni,
akkor ez hibát okozhat.
S
T
(Töröl) gomb
(Egyéni) gomb
11HU
Az akkumulátor töltése
be az akkumulátort az
1 Tegye
akkumulátortöltőbe.
•
Részben töltött akkumulátort is lehet tölteni.
Az első lépések
Akkumulátor
akkumulátortöltőt
2 Az
csatlakoztassa a
hálózati
csatlakozóaljzathoz.
Az USA-ban és Kanadában
Csatlakozódugasz
Ha a CHARGE jelzőfény
kialvása után még
hozzávetőlegesen egy órán át
tovább tölti az akkumulátort
(amíg az teljesen fel nem
töltődik), akkor a töltése kissé
tovább kitart.
CHARGE kijelző
CHARGE kijelző
Világít: töltés
Nem világít: a töltés
befejeződött (normál töltés)
Az USA-n és Kanadán kívüli országokban
Hálózati kábel
CHARGE kijelző
3 Ha a töltés befejeződött, csatlakoztassa le a töltőt.
12HU
x Töltési idő
Teljes töltési idő
Normál töltési idő
Kb. 256 perc
Kb. 205 perc
Megjegyzések
• A fenti táblázatban az látható, hogy mennyi idő szükséges a teljesen lemerült akkumulátor
x Az akkumulátor üzemideje és a felvehető/megtekinthető
képek száma
Fényképek
felvétele
Akkumulátor üzemideje
(perc)
Képek száma
LCD-képernyő
Kb. 195
Kb. 390
Kereső
Kb. 200
Kb. 400
Kb. 370
Kb. 7400
Képek megtekintése
Az első lépések
teljes feltöltéséhez 25 °C hőmérsékleten. Bizonyos körülmények között a töltés ennél
tovább is tarthat.
• Az akkumulátortöltőt csatlakoztassa a fali csatlakozóaljzathoz.
• Amikor a töltés véget ér, húzza ki a hálózati kábelt a fali csatlakozóaljzatból, és az
akkumulátortöltőből vegye ki az akkumulátort.
• Mindig eredeti Sony akkumulátort és akkumulátortöltőt használjon.
A mérési mód a CIPA szabványon alapul. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Megjegyzés
• A felvehető képek száma, illetve az akkumulátor üzemideje a fényképezőgép beállításaitól
függ.
zA fényképezőgép használata külföldön
A fényképezőgépet, az akkumulátortöltőt (mellékelve) és a hálózati adaptert (külön
megvásárolható) minden olyan országban vagy területen használni lehet, ahol a hálózati
feszültség 100 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz.
Ne használjon elektronikus feszültségátalakítót (úti átalakítót). Ez hibás működést
okozhat.
13HU
Az akkumulátor/a „Memory Stick
Duo” memóriakártya (külön
megvásárolható) behelyezése
1 Nyissa fel a fedelet.
Az első lépések
be a „Memory Stick Duo”
2 Helyezze
memóriakártyát (külön
megvásárolható).
A csatlakozós végét az LCD képernyő felé fordítva
helyezze be a „Memory Stick Duo” kártyát, amíg
az a helyére nem kattan.
be az
3 Helyezze
akkumulátort.
Az akkumulátorkioldó gombot a nyíl
irányába nyomva, a v jelzéssel lefelé
helyezze be az akkumulátort.
4 Zárja le a fedelet.
14HU
x A használható „Memory
Stick” memóriakártyák
„Memory Stick Duo”
ne vegye ki az akkumulátort/„Memory
Stick Duo” memóriakártyát. Ez a
„Memory Stick Duo”/belső memória
adatainak károsodását okozhatja.
x Ha nincs „Memory Stick
Duo” a készülékben
A fényképezőgép a belső memóriát
(kb. 11 MB) használja a képek
rögzítésére.
Ha a képeket a belső memóriából a
„Memory Stick Duo” kártyára
szeretné másolni, a „Memory Stick
Duo” kártyát helyezze a
fényképezőgépbe, majd válassza a
MENU t
(Beáll.ok) t
(„Memory Stick” eszköz) t
[Másolás] menüpontokat.
Az első lépések
A fényképezőgéppel „Memory Stick PRO
Duo” vagy „Memory Stick PRO-HG Duo”
is használható.
Javasoljuk, hogy az [1440×1080(Kiváló)]
minőségű filmfelvételhez 512 MB-os vagy
nagyobb, a következő jelöléssel ellátott
„Memory Stick PRO Duo”
memóriakártyát használjon:
–
(„Memory Stick
PRO Duo”)*
–
(„Memory Stick
PRO-HG Duo”)
* A „Memory Stick PRO Duo”
memóriakártya használható, akár van
rajta Mark2 jelölés, akár nincs.
A felvehető képek számát lásd: 31. és 44.
oldal. A fényképezőgéppel más típusú
„Memory Stick” vagy memóriakártya nem
használható.
Megjegyzés
• Ha a memóriaműködés-jelző világít, soha
x Az akkumulátor eltávolítása
„Memory Stick”
A fényképezőgéppel „Memory Stick” nem
használható.
Akkumulátor
kidobókarja
x Az akkumulátor/
memóriakártya eltávolítása
„Memory Stick Duo”
Tolja el az akkumulátorkioldó kart. Vigyázzon,
nehogy leejtse az akkumulátort.
Memóriahasználat-jelző
Győződjék meg arról, hogy nem világít a
memóriaműködés-jelző, majd nyomja meg
egyszer a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát.
15HU
x Az akkumulátor
töltésszintjének ellenőrzése
A töltésszint-jelző az LCD képernyő
bal felső sarkában jelenik meg.
Töltöttségjelző
Hátralévő idő
Az első lépések
16HU
Megjegyzések
• Mintegy egy percig tart, amíg a hátralévő
üzemidő helyes kijelzése megjelenik.
• Bizonyos körülmények között a
töltésszint kijelző nem mindig mutat
helyes értéket.
• Az akkumulátor kapacitása a rendszeres
használat alatt idővel lecsökken. Ha a
teljes feltöltés utáni üzemidő
észrevehetően csökken, akkor az
akkumulátort ki kell cserélni. Szerezzen
be új akkumulátort.
• Ha a fényképezőgépet akkumulátorról
üzemelteti és kb. három percig nem
használja, a készülék automatikusan
kikapcsol (Automatikus kikapcsolási
funkció).
Az óra beállítása
meg az ON/OFF
1 Nyomja
(Bekapcsolás) gombot.
A fényképezőgép bekapcsolódik.
• Kis idővel ezután a fényképezőgép
használatra kész.
vezérlőgomb v/V
2 Arészével
válassza ki a kívánt
beállítást, majd nyomja meg
a z részt.
Dátum és idő form.: Jelölje ki a
dátum- és időkijelzés formátumát.
Téli-nyári idősz: Jelölje ki a téli-nyári
időszámítás Be/Ki állapotát.
Dátum és idő: Állítsa be a dátumot és
az óraidőt
Vezérlőgomb
Az első lépések
ON/OFF (Bekapcsolás) gomb
A v/V/b/B gombbal állítsa be a számértéket és a
3 kívánt
beállításokat, majd nyomja meg a z gombot.
•
Az éjfél megjelenítése 12:00 AM, a délé 12:00 PM.
ki a [Következő] menüpontot, majd nyomja
4 Válassza
meg a vezérlőgomb z részét.
vezérlőgomb b/B részével
5 Aválassza
ki a kívánt területet,
majd nyomja meg a z részt.
17HU
ki az [OK]
6 Válassza
menüpontot, majd nyomja
meg a vezérlőgomb z részét.
Az első lépések
18HU
Megjegyzés
• Ez a fényképezőgép nem tudja a fényképekre rátenni a dátumot. A CD-ROM-on
(mellékelve) található „PMB” segítségével dátummal ellátott képeket nyomtathat és
menthet.
x A dátum és óraidő ismételt beállítása
Nyomja meg a MENU gombot, majd válassza az
beállítások) menüpontot (63. oldal).
(Beáll.ok) t
(Óra
Fényképek felvétele/megtekintése
Fényképek készítése
állítsa a
1 Az üzemmódtárcsát
(Intelligens autom. beállítás)
funkcióra, majd nyomja meg az
ON/OFF (Bekapcsolás)
gombot.
Mozgókép felvételéhez állítsa az
üzemmódtárcsát a
(Mozgókép ü.mód)
(43. oldal) helyzetbe.
ON/OFF
(Bekapcsolás) gomb
A W/T (Zoom) kar használata
T oldal
szilárdan a
fényképezőgépet.
W oldal
• A W/T (Zoom) kart a T
irányba mozdítva nagyítani, a
W irányba mozdítva
kicsinyíteni lehet a képet.
• A W/T (Zoom) a kart enyhén elmozdítva a zoomolás lassú, jobban
elforgatva pedig gyorsabb.
fókuszáláshoz félig
3 Anyomja
le és tartsa úgy az
Exponálógomb
SteadyShot
jelzés
exponálógombot.
A megjelenő
jelzés mutatja, hogy
a SteadyShot funkció működik. A
fókusz beállítása után hangjelzés
hallható és a z kijelzés látható.
• A legkisebb fényképezési távolság
kb. 1 cm (W)/150 cm (T) (az
objektívtől mérve).
AE/AF
rögzítés
Fényképek felvétele/megtekintése
ábrának
2 Az
megfelelően tartsa
Üzemmódtárcsa
le teljesen az
4 Nyomja
exponálógombot.
Ezzel elkészítette a képet.
19HU
Képek megtekintése
meg a
1 Nyomja
gombot.
(Lejátszás)
A képernyőn az utoljára készített kép
jelenik meg.
• Ha a más készülékkel a „Memory Stick
Duo” kártyára rögzített kép nem jelenik
meg ezen a fényképezőgépen, akkor
használja a [Mappa megtek.] funkciót
(46. oldal).
Fényképek felvétele/megtekintése
x A következő/előző kép
megjelenítése
Választótárcsa
A vezérlőgomb B (következő)/b (előző)
részével válasszon ki egy képet. A képet a
választótárcsával is ki lehet jelölni.
x Kép törlése
1 Nyomja meg a (Töröl) gombot.
2 A vezérlőgomb v részével válassza ki a
[E képet] menüpontot, majd nyomja
meg a z részt.
x Visszatérés fényképezés
üzemmódba
Nyomja le félig az exponálógombot.
x A fényképezőgép kikapcsolása
Nyomja meg az ON/OFF (Bekapcsolás)
gombot.
20HU
(Lejátszás) gomb
(Töröl)
gomb
Vezérlőgomb
A felvételi funkciók használata
A legkevesebb kijelzés megjelenítése
(Egyszerű fényképezés)
Ez az üzemmód a legkisebb számú beállítást használja. A szövegméret nagyobb
lesz és a kijelzések jobban láthatók.
üzemmódtárcsát állítsa
1 Az
(Egyszerű fényképezés) helyzetbe.
Módosítás
Nyomja meg a vezérlőgomb
részét t válassza az [Önkioldó 10
mp] vagy [Önkioldó ki] beállítást.
Képméret
Nyomja meg a MENU gombot t a [Képméret] menüpontban
válassza a [Nagy] vagy [Kicsi] beállítást.
Vaku
Nyomja meg a vezérlőgomb
részét t válassza az [Automatikus
vaku] vagy [Vaku ki] beállítást/
nyomja meg a MENU t [Vaku] gombot t válassza az [Auto] vagy
[Ki] beállítást.
zAz Easy Viewing funkció
Ha az üzemmódtárcsa
(Egyszerű fényképezés) állásában megnyomja a
(Lejátszás) gombot, akkor a lejátszás menü szövege nagyobb betűméretű és jobban
olvasható lesz. Ezen kívül, a használható funkciók száma korlátozott.
(Töröl) gomb: Az éppen megjelenített képet törölni lehet.
Válassza az [OK] t z lehetőséget.
MENU gomb:
A [Egy kép törlése] funkcióval az éppen megjelenített képet, a
[Minden kép törlése] funkcióval pedig a mappában lévő összes
képet lehet törölni.
A felvételi funkciók használata
Művelet
Önkioldó
21HU
Mosolyérzékelés és automatikus
fényképezés (Mosoly exponálás)
meg az
1 Nyomja
gombot.
•
(Egyéni)
Ha a Mosoly exponálás menü nem jelenik
meg, akkor az [Egyéni gomb]-bal
(Beáll.ok) menüben állítsa be a
[Mosoly exponálás] funkciót.
(Egyéni) gomb
meg a mosoly érzékelését.
2 Várja
Ha a mosoly szintje meghaladja a kijelzés
b pontját, akkor a fényképezőgép
automatikusan képet készít. Az (Egyéni)
gombot ismét megnyomva a Mosoly
exponálás funkció kikapcsolódik.
• Ha a Mosoly exponálás bekapcsolt
állapotában megnyomja a kioldógombot,
a fényképezőgép elkészíti a képet, majd
visszatér a Mosoly exponálás módba.
Arcfelismerés keret
Mosolyérzékelés mértéke
kijelzés
zTanácsok a jobb mosolyérzékeléshez
1 A haja ne takarja el a szemét.
2 Próbáljon egyenesen a fényképezőgépbe
nézni. A mosoly felismerése pontosabb,
ha a szem keskeny.
3 Tisztán, nyitott szájjal mosolyogjon. A
mosoly felismerése pontosabb, ha
látszanak a fogak.
22HU
A fényképezési körülmények automatikus
érzékelése (Színhely felismerés)
üzemmódtárcsát állítsa
1 Az
(Intelligens autom. beállítás)
helyzetbe.
fényképezőgépet irányítsa a
2 Atárgyra.
Színhely felismerés ikon
fókuszáláshoz félig nyomja le és tartsa úgy az
3 Aexponálógombot,
majd készítse el a felvételt.
A felvételi funkciók használata
Ha a fényképezőgép felismeri a helyszínt, a
Színhely felismerés ikon, (Szürkület),
(Szürkületi portré),
(Szürkület
állvánnyal),
(Ellenfény),
(Ellenfényű
portré),
(Tájkép),
(Makró) vagy
(Portré) jelenik meg az LCD
képernyőn.
23HU
zKét kép készítése különböző beállításokkal és a jobb kép
kiválasztása
Nyomja meg a MENU gombot, majd a vezérlőgomb v/V/b/B részével válassza a
(Színhely felismerés) t
(Megnövelt) beállítást.
Ha a fényképezőgép kedvezőtlen körülményeket érzékel ( (Szürkület),
(Szürkületi portré),
(Szürkület állvánnyal),
(Ellenfény),
(Ellenfényű
portré)), akkor az alábbiak szerint megváltoztatja a beállításokat és két különböző
hatású képet készít.
Az első kép
A második kép
Lassú szinkron módban
készített kép
Nagyobb érzékenységgel készített kép
(elmosódottság csökkentése)
Lassú szinkron módban
készített kép, a vakuval
legjobban megvilágított
archoz igazodva
Nagyobb érzékenységgel készített kép, a vakuval
legjobban megvilágított archoz igazodva
(elmosódottság csökkentése)
Lassú szinkron módban
készített kép
Kisebb zársebességgel, változatlan érzékenységgel
készített kép
Vakuval készített kép
A háttér-fényesség és a kontraszt kiigazításával
készített kép (DRO plus)
A vakuval legjobban
megvilágított archoz
igazodva készített kép
Az arc- és a háttér-fényesség, valamint a kontraszt
kiigazításával készített kép (DRO plus)
Ha a Színhely felismerés beállítása [Megnövelt], akkor a fényképezőgép
(Portré)
felismerése esetén automatikusan két képet készít. Ezután automatikusan kiválasztja
azt a képet, ahol a szem nyitva van, és ezt tárolja.
24HU
A fókuszálási mód kijelölése
1 Nyomja meg a FOCUS gombot.
FOCUS gomb
vezérlőgomb v/V/b/B
2 Arészével
jelölje ki a kívánt módot
t z.
z
A Rugalmas pontsz. AF, Félmanuális vagy Manuális fókusz
választása
A felvételi funkciók használata
(Több AF): Automatikus fókuszálás
a tárgyra a keresőkeret minden
tartományában.
(Közép AF): Automatikus fókuszálás a keresőkeret közepén lévő tárgyra.
(Rugalmas pontsz. AF): Az AF tartománykereső keret mozgatása a
kívánt pontra és fókuszálás erre a pontra.
(Félmanuális): Automatikus és gyors fókuszálás a beállított távolság
körüli területre.
(Manuális fókusz): A tárgy manuális fókuszálása.
A vezérlőgombbal ki lehet jelölni a fókuszálás helyzetét. A durva beállítást a
választótárcsával is el lehet végezni.
25HU
Fókuszálás az arcra (Arcfelismerés)
A fényképezőgép érzékeli az arcot és arra fókuszál. Ki lehet jelölni, hogy a
fényképezőgép melyik arcra fókuszáljon.
1 Nyomja meg a MENU gombot.
MENU gomb
vezérlőgomb v/V/b/B
2 Arészével
válassza az
(Arcfelismerés) funkciót t a
kívánt módot t z.
(Ki): Nem használja az Arcfelismerés
funkciót.
(Auto): Automatikusan kiválasztja a kijelölt arcot és arra fókuszál.
(Gyermek elsőbbség): Kiválasztja a gyermek arcát és arra fókuszál.
(Felnőtt elsőbbség): Kiválasztja a felnőtt arcát és arra fókuszál.
Megjegyzés
• Az [Arcfelismerés] csak akkor választható, ha a fókuszálási mód [Több AF] vagy a
fénymérési mód [Több].
zAz elsődleges arc tárolása (kijelölt arcmemória)
1 Az Arcfelismerés bekapcsolt állapotában nyomja meg a vezérlőgomb z részét. A bal
szélső arc a kijelölt és rögzített arc, ekörül a keret narancsszínűre vált
.
2 A keret a z minden megnyomásakor egy arccal jobbra lép. Nyomja meg annyiszor a z
részt, hogy a narancsszínű keret ( ) a kívánt arcra kerüljön.
3 Az arcrögzítés funkcióból való kilépéshez (Ki) a narancsszínű keretet mozgassa a jobb
szélső arcra, majd nyomja meg ismét a z részt.
26HU
Közelkép készítése (Makró)
Csodálatos közelképeket készíthet kis tárgyakról, pl. rovarokról vagy virágokról.
meg a vezérlőgomb
1 Nyomja
(Makró) részét, majd a b/B t z
gombokkal válassza a kívánt
beállítást.
(Auto): A fényképezőgép automatikusan úgy állítja be a fókuszt, hogy a
távoli és közeli tárgyak is élesek legyenek.
A fényképezőgépet általában ebben az üzemmódban érdemes használni.
(Makró be): A fényképezőgép elsősorban a közeli tárgyakra fókuszál.
Válassza a Makró be beállítást, ha közeli tárgyakat fényképez.
Megjegyzés
autom. beállítás funkciót használja, vagy Mozgókép ü.mód üzemmódban van.
Az önkioldó használata
meg a vezérlőgomb
1 Nyomja
(Önkioldó) részét, majd a v/V t
A felvételi funkciók használata
• A Makró üzemmód beállítása automatikus [Auto], ha a fényképezőgép az Intelligens
z gombokkal válassza a kívánt
beállítást.
(Önkioldó ki): Nem használja az
önkioldót.
(Önkioldó 10 mp): A felvétel 10 másodperces késleltetéssel készül.
Használja ezt a beállítást, ha Ön is rajta szeretne lenni a képen. A kilépéshez
ismét nyomja meg a
gombot.
(Önkioldó 2 mp): A felvétel két másodperces késleltetéssel készül. Ezt a
kioldógomb megnyomásakor fellépő rázkódás okozta elmosódás
kiküszöbölésére lehet használni.
meg a kioldógombot.
2 Nyomja
Az önkioldó kijelzője villogni kezd, és a zár működésbe lépéséig hangjelzés
hallható.
27HU
A vaku üzemmódjának kiválasztása
meg a vezérlőgomb
1 Nyomja
(Vaku) részét, majd a b/B t z
gombokkal válassza a kívánt
beállítást.
(Automatikus vaku): Akkor villan, ha nincs elegendő fény vagy
ellenfény van.
(Vaku be): A vaku mindig bekapcsolva.
(Lassú szinkron. (vaku be)): A vaku mindig működik. A zársebesség
lassú, hogy sötét helyen a vaku fénycsóváján kívül eső háttér is tisztán látható
legyen a képen.
(Vaku ki): A vaku nem mûködik.
Megjegyzések
• A [Vaku be] és [Lassú szinkron. (vaku be)] nem használható, ha a fényképezőgép az
Intelligens autom. beállítás üzemmódban van.
• Sorozatkép vagy fókuszbelövés esetén a vaku nem használható.
28HU
A képernyő tartalmának módosítása
meg a vezérlőgomb DISP
1 Nyomja
(képernyőkijelzés) részét, majd a
v/V gombbal válassza ki a kívánt
beállítást.
(Világos + csak kép): A képernyő
világosabb lesz és csak a kép jelenik meg.
(Világos + hisztogram): A képernyő világosabb lesz és a világosság
grafikus ábrázolása jelenik meg.
(Világos): A képernyő világosabb lesz és az információk jelennek meg.
(Normál): A képernyő normál fényerejű lesz és az információk jelennek
meg.
A hisztogram a kép fényességének grafikus megjelenítése. Ha a kijelzés a jobb oldalon
sűrűsödik, akkor világos a kép, ha a bal oldalon, akkor sötét.
Ha erős környezeti megvilágításban nézi a képeket, akkor növelje a képernyő fényerejét.
Ilyenkor azonban az akkumulátor hamarabb kimerül.
A felvételi funkciók használata
zA hisztogram és a világosság beállításai
29HU
A felhasználás céljának megfelelő képméret
kijelölése
A képméret a rögzített képfájl méretét határozza meg.
Minél nagyobb a képméret, annál részletdúsabb a kép, ha nagy méretben
nyomtatják ki. Minél kisebb a képméret, annál több képet lehet készíteni. Jelölje
ki azt a képméretet, amelyik a legjobban megfelel a kép kívánt megjelenítési
módjának.
1 Nyomja meg a MENU gombot.
MENU gomb
vezérlőgomb v/V/b/B
2 Arészével
válassza a
(Képméret) funkciót t a
kívánt méretet t z.
Fényképezéskor
Képméret
(3456×2592)
Felhasználási irányelvek
Nyomtatás A3+ méretig
(2592×1944)
Nyomtatás A4 méretig
(2048×1536)
Nyomtatás L/2L méretig
(640×480)
E-mail melléklethez
Képek
száma
Nyomtatás
Kevesebb
Kiváló
Több
Durva
(3456×2304)
3:2 képarányhoz, pl. papírkép és
képeslap
Kevesebb
Kiváló
(3456×1944)
Megtekintés nagy felbontású tvkészüléken
Kevesebb
Kiváló
Több
Durva
(1920×1080)
30HU
Panorámapásztázás felvétel esetén
(Normál)
(Függőleges irányban: 3424×1920)
(Vízszintes irányban: 4912×1080)
Panorámapásztázás felvételek készítése
standard méretben.
(Széles)
(Függőleges irányban: 4912×1920)
(Vízszintes irányban: 7152×1080)
Panorámapásztázás felvételek készítése
széles méretben.
Megjegyzés
• Ha 16:9 képaránnyal készített képet nyomtat ki, akkor a kép két széle levágódhat.
x A rögzíthető képek száma
(Egység: Kép)
Kapacitás
Kb.
11 MB
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
memóriakártya
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
9M
2
51
108
221
448
885
1787
3634
5M
3
68
143
293
595
1174
2372
4821
3M
7
144
301
617
1253
2472
4991
10140
70
1383
2897
5924
12030
23730
47910
97390
3:2(8M)
2
51
107
219
445
879
1774
3607
16:9(6M)
2
51
107
219
445
879
1774
3607
16:9(2M)
11
230
482
987
2005
3955
7986
16230
Panoráma Széles
(vízszintes)
3
60
127
259
527
1040
2101
4271
Panoráma
Normál
(vízszintes)
3
73
154
315
640
1262
2548
5180
Panoráma Széles
(függőleges)
2
49
104
213
432
853
1723
3503
Panoráma
Normál
(függőleges)
2
52
108
222
452
892
1801
3661
VGA
A felvételi funkciók használata
Méret
Belső
memória
Megjegyzések
• A felvehető képek száma a felvételi körülményektől és a felvételi adathordozótól függően
változhat.
• Ha a még felvehető képek száma több mint 9 999, akkor „>9999” jelenik meg.
• Amikor más készülékkel felvett képet játszik le ezen a fényképezőgépen, előfordulhat,
hogy a megjelenő kép mérete eltér a tényleges képmérettől.
31HU
Fényképezés az Automatikus program
funkcióval
Fényképezés automatikus beállításokkal (zársebesség és rekesznyílás (F-érték)).
A menüben különböző beállításokat is lehet választani.
üzemmódtárcsát állítsa
1 Az
(Automatikus program) helyzetbe.
2 Nyomja meg a kioldógombot.
x Fényképezés a programeltolás-funkcióval
Rögzített expozíció mellett meg lehet változtatni a rekesznyílás- (F-érték) és
zársebesség-kombinációt.
1 Nyomja meg a választótárcsát.
2 Forgassa a választótárcsát.
A képernyőn a „ ” kijelzés helyett „ ” jelenik meg és bekapcsolódik a
programeltolás funkció.
3 A választótárcsa forgatásával jelölje ki a rekesznyílás- (F-érték) és
zársebesség-kombinációt.
4 Nyomja le a kioldógombot.
A programeltolás kikapcsolásához a választótárcsával álljon vissza a „ ”
kijelzésre.
32HU
Mozgó tárgyak fényképezése különböző
effektekkel (Zársebesség vezérelt felvétel)
A fényképet a zársebesség manuális beállítása után lehet elkészíteni.
üzemmódtárcsát állítsa
1 Az
(Zársebesség vezérelt felvétel)
helyzetbe.
2 Nyomja meg a választótárcsát.
forgatásával jelölje ki a zársebességet.
3 AEztválasztótárcsa
1/4000 és 30 másodperc között lehet beállítani.
A választótárcsával az EV vagy ISO beállítást is el lehet végezni.
4 Nyomja meg a kioldógombot.
A felvételi funkciók használata
Választótárcsa
Megjegyzés
• A vaku beállítása [Vaku be] vagy [Vaku ki].
zA zársebesség
Ha a zársebesség gyorsabb, akkor a mozgó tárgyak,
pl. futó emberek, autók vagy fröccsenő víz stb.
állónak látszanak.
Ha a zársebesség lassabb, akkor látható a mozgó
tárgyak, pl. folyó, golfütés stb. mozgási folyamata.
Így sokkal természetesebb élő akcióképeket lehet
készíteni.
33HU
A háttér elmosódottságának beállítása és
fényképezés (Rekesznyílás vezérelt felvétel)
Kézzel lehet beállítani, hogy mennyi fény haladjon át az objektívon.
üzemmódtárcsát állítsa
1 Az
(Rekesznyílás vezérelt felvétel)
helyzetbe.
2 Nyomja meg a választótárcsát.
Választótárcsa
választótárcsa forgatásával jelölje ki a rekesznyílást
3 A(F-érték).
Ezt F2.8 és F8.0 között lehet beállítani.
A zársebesség automatikusan 1/2000 és 8 másodperc közötti érték lesz.
A választótárcsával az EV vagy ISO beállítást is el lehet végezni.
4 Nyomja meg a kioldógombot.
Megjegyzés
• A vaku beállítása [Vaku be], [Lassú szinkron. (vaku be)] vagy [Vaku ki].
zA rekesznyílás
Minél kisebb a rekesznyílás értéke (F-érték), annál
nagyobb nyíláson jut be a fény. A mélységélesség
csökken, és egy szűk távolságtartományon belüli
tárgyak kivételével minden életlen lesz. Ez pl. portré
stb. esetén előnyös.
Minél nagyobb a rekesznyílás értéke (F-érték), annál
kisebb nyíláson jut be a fény. A viszonylag távoli és
közeli tárgyak is élesek lesznek. Ez pl. tájképfelvétel
stb. esetén előnyös.
34HU
Fényképezés a kívánt expozícióval (Kézi
expozíciós felvétel)
A fényképezés az Ön kedvelt zársebesség- és rekesznyílás- (F-érték) értékeinek
kézi beállításaival is lehetséges.
A fényképezőgép kikapcsolás után is megőrzi a beállításokat. Ha beállított egy
értéket, akkor mindig ugyanazt használhatja, ha az üzemmódtárcsát a
(Kézi
expozíciós felvétel) funkcióra állítja.
üzemmódtárcsát állítsa (Kézi
1 Az
expozíciós felvétel) helyzetbe.
A választható elemek a választótárcsa
minden megnyomásakor változnak.
Választótárcsa
3 A választótárcsa forgatásával állítsa be az értéket.
4 Nyomja meg a kioldógombot.
A felvételi funkciók használata
választótárcsa megnyomásával
2 Ajelölje
ki a beállítani kívánt elemet.
Megjegyzés
• A vaku beállítása [Vaku be] vagy [Vaku ki].
35HU
Fényképezés elmosódottság-csökkentéssel
A kioldógomb teljes lenyomásakor a készülék nagy sebességgel képsorozatot
készít, ezután képfeldolgozási eljárással csökkenti az elmosódottságot és a zajt.
állítsa
(Kézben tartott Esti) vagy
1 Az üzemmódtárcsát
(Elmosódás csökkentése) helyzetbe.
Ha esti felvételt készít állvány nélkül, akkor válassza a
(Kézben tartott
Esti) funkciót.
Ha szobában fényképez, akkor válassza a
(Elmosódás csökkentése)
funkciót.
2 Nyomja meg a kioldógombot.
Megjegyzések
• A zárhang hatszor szólal meg, majd a készülék elkészíti a képet.
• Az elmosódottság csökkentése a következő esetekben kevésbé hatásos:
–
–
–
–
36HU
Hirtelen mozdulat fényképezésekor
Ha a fő téma túl közel van a fényképezőgéphez
Ismétlődő mintát tartalmazó kép esetén, pl. ég, homokos vízpart vagy pázsit
Folyamatosan változó kép esetén, pl. hullámok vagy vízesés
Panorámakép készítése
A fényképezőgép pásztázása közben több képet készít, amelyekből
panorámaképet lehet összeállítani. A panorámaképet felülről lefelé és vízszintes
pásztázással is el lehet készíteni.
állítsa
1 Az üzemmódtárcsát
(Panorámapásztázás) helyzetbe.
úgy a fényképezőgépet,
2 Tartsa
hogy tisztán lássa az LCD
képernyőt.
Ez a rész nem kerül a képre.
3 Nyomja le teljesen a kioldógombot.
képernyőn megjelenő kijelzésnek
4 Amegfelelően
pásztázzon a
fényképezőgéppel.
A felvételi funkciók használata
A [Fényképezési irány] vagy [Képméret]
módosításához nyomja meg a MENU
gombot (57. oldal).
Ha a mutató a vezetősáv végére ér, a felvétel
leáll és a fényképezőgép rögzíti a
panorámakép képeit.
Vezetősáv
Megjegyzések
• Ha az adott idő alatt nem tudja végigpásztázni a teljes területet, akkor az összeállított
képen egy szürke terület jelenik meg. Ilyen esetben a fényképezőgépet gyorsan mozgatva
vegye fel a teljes panorámaképet.
• Mivel a panorámakép több kép összeillesztésével jön létre, az összeillesztés nem mindig
sima.
• A panorámakép készítése a következő esetekben sikertelen lehet:
– Ha a fényképezőgépet túl lassan vagy túl gyorsan mozgatja.
– Ha a fényképezőgép túlságosan rázkódik.
– Ha a pásztázást nem az előre megadott irányban végzi.
• Kedvezőtlen megvilágítás esetén a panorámakép elmosódott lehet.
37HU
zTanácsok a panorámakép készítéséhez
• A fényképezőgépet állandó szögsebességgel
Vízszintes irány
Függőleges irány
mozgassa.
• Az LCD képernyőn megjelenő kijelzésnek
megfelelő irányban mozgassa a
fényképezőgépet. Ha a pásztázás közben a
fényképezőgép remeg, akkor az összeillesztések
egyenetlenek lehetnek.
• Úgy mozgassa a fényképezőgépet, hogy a szög
sugara a lehető legrövidebb legyen.
• Tervezze meg a képet és a kioldógombot félig
lenyomva állítsa be az expozíciót és a
fehéregyensúlyt.
• Ha a pásztázás során a képen nagy fényerő-, színés fókuszeltérések vannak, akkor a felvétel
sikertelen lesz. Ilyen esetben válasszon más
pásztázási szöget és készítse el újra a felvételt.
• A Panorámapásztázás a következő helyzetekben
nem használható:
– Ha a tárgyak mozognak
– Ha a témák túl közel vannak a
fényképezőgéphez
– Ismétlődő mintát tartalmazó kép esetén, pl. ég,
homokos vízpart vagy pázsit
– Folyamatosan változó kép esetén, pl. hullámok
vagy vízesés
• Ha a megvilágítás villogó, pl. fénycső esetén,
vagy az összetett kép világossága vagy színe nem
mindig ugyanaz.
zPanorámakép megjelenítése
A megjelenített panorámaképet a vezérlőgomb z részével
lehet görgetni.
A kép vízszintes irányú görgetéséhez nyomja meg a b/B
részt.
A kép függőleges irányú görgetéséhez nyomja meg a v/V
részt.
A teljes panorámakép
megjelenített területe.
• A panorámaképet a mellékelt „PMB” szoftverrel lehet megjeleníteni.
38HU
Folyamatos felvétel (Nagy sebességű
sorozatkép/expozícióbelövés)
meg a / (Sorozatkép/
1 Nyomja
expozícióbelövés) gombot.
/
(Sorozatkép/
expozícióbelövés) gomb
vezérlőgomb b/B részével
2 Aválassza
ki a fényképezési
módot, majd nyomja meg a z
részt.
3 Nyomja meg a kioldógombot.
A felvételi funkciók használata
(Normál): Egyetlen kép készítése.
(Sorozatkép(Magas)): Másodpercenként legfeljebb 10 képből álló
sorozat készítése.
(Sorozatkép(Közepes)): Másodpercenként legfeljebb 5 képből álló
sorozat készítése.
(Sorozatkép(Alacsony)): Másodpercenként legfeljebb 2 képből álló
sorozat készítése.
(Sorozatkép): 3 kép készítése eltérő expozícióval.
Megjegyzés
• Az egy másodperc alatt készített képek száma csökkenhet, mert néhány beállítás esetén a
zársebesség lassabb.
zNagy sebességű sorozatkép felvétele
A nagy sebességű sorozatképek elkészítése után a képek keretekben jelennek meg az
LCD képernyőn. Ha minden keretbe került egy kép, a felvétel leáll.
A felvétel leállításához a vezérlőgomb z részével válassza az [OK] elemet.
A leállítás után a képek index-képernyőn jelennek meg és a készülék rögzíti a képeket.
39HU
zCsoportosított sorozatképek megjelenítése
A fényképezőgép csoportokban rögzíti a sorozatképeket és a csoportokat
automatikusan meg lehet jeleníteni.
Csak a fő kép kijelzése
Ha a fényképezőgép arcot érzékel a sorozatképeken, akkor a
legalkalmasabb képet fő képként jeleníti meg. Ha nem
érzékel arcot, akkor az első kép lesz a fő kép. A fő képet meg
lehet változtatni.
Az összes kijelzése
A sorozatképeket listában lehet megjeleníteni.
1 Nyomja meg a vezérlőgomb z részét.
A sorozatkép-csoportok miniatűrökként jelennek meg.
2 A vezérlőgomb b/B részével jelölje ki a képeket.
Az indexképeket a V gombbal lehet megjeleníteni vagy
elrejteni, a z résszel vissza lehet térni az egyképes
megjelenítéshez.
• A [Dátum szerint] és [Esemény megtekint.] a sorozatképek csoportosítására
használható.
40HU
A helyszínnek megfelelő fényképezési mód
használata (Helyszínválasztás)
üzemmódtárcsát állítsa
1 Az
(Helyszínválasztás) helyzetbe.
A lehetséges Helyszínválasztás beállítások
listája jelenik meg.
vezérlőgomb v/V/b/B részével
2 Ajelölje
ki a kívánt módot t z.
Ha más helyszíntípust szeretne használni,
nyomja meg a MENU gombot.
A felvételi funkciók használata
41HU
(Nagyérzékenység):
Fényképek készítése vaku
nélkül, rosszabb fényviszonyok
mellett is.
(Szürkület): Éjszakai
felvételek készítése az éjszakai
hangulat elvesztése nélkül.
(Gasztronómia):
Ételköltemények fényképezése
élvezetes színekkel.
(Portré): A háttér
homályos, a téma éles.
(Mesterfokú sport
fényképek): Gyorsan mozgó
téma, pl. sport fényképezése.
(Tájkép): Távoli tárgyra
fókuszált fényképek készítése.
(Szürkületi portré): Éles
portré készítése sötét helyen,
az éjszakai hangulat elvesztése
nélkül.
Megjegyzés
• Néhány beállítással a vaku nem működik.
42HU
(Tengerpart):
Tengerparti vagy tóparti
felvételek készítése a víz
kékjének élénkebb
visszaadásával.
(Hó): Havas táj
fényképezése tisztább fehér
színnel.
(Tűzijáték): Tűzijátékok
felvétele a maguk teljes
pompájában.
Mozgókép felvétele
üzemmódtárcsát állítsa
1 Az (Mozgókép
ü.mód) helyzetbe.
felvétel indításához nyomja le teljesen az exponáló
2 Agombot.
felvétel leállításához ismét nyomja le teljesen az exponáló
3 Agombot.
Megjegyzés
hangja. Előfordulhat, hogy a készülék felveszi a nyomógombok, pl. a választótárcsa vagy a
W/T (Zoom) gomb működtetési hangjait.
x Mozgóképek megtekintése
1 Nyomja meg a
(Lejátszás) gombot, majd a vezérlőgomb B (következő)/
b (előző) részével válasszon ki egy mozgóképfájlt.
2 Nyomja meg a z gombot.
A z ismételt megnyomásával szüneteltetni lehet a lejátszást. A vezérlőgomb
b/B részével gyors előre/visszacsévélést lehet végezni, a V részt megnyomva a
vezérlők jelennek meg.
A felvételi funkciók használata
• Filmfelvétel közben előfordulhat, hogy a felvételen hallható lesz az objektív mozgatásának
Vezérlők
Gomb
A használható funkciók
Gyors vissza
Lejátszás/szünet
Gyors előre
Lassított lejátszás
Hangerő-szabályozó
A vezérlők elrejtése
43HU
x Képméret
Minél nagyobb a képméret, annál jobb minőségű a kép. Minél nagyobb a
másodpercenként felhasznált adatok száma (átlagos bitsebesség), annál simább a
lejátszott mozgókép.
Mozgókép képmérete
Átlagos
bitsebesség
Felhasználási irányelvek
1440×1080(Kiváló)
12 Mbps
A legjobb minőségű filmfelvétel, HDTV-n
(1080) lejátszható.
1440×1080(Standard)
7 Mbps
Normál minőségű filmfelvétel, HDTV-n
(1080) lejátszható.
1280×720
6 Mbps
Normál minőségű filmfelvétel, HDTV-n
(720) lejátszható.
3 Mbps
WEB-feltöltésre alkalmas méret
VGA
x Maximális felvételi idő
Az alábbi táblázat a maximális felvételi idők közelítő értékét tartalmazza. Ezek az
idők az összes mozgóképfelvétel együttes idejét jelentik. Folyamatos felvétel kb.
29 percig lehetséges.
(Egység: óra : perc : másodperc)
Kapacitás Belső
memória
Méret
Kb.
11 MB
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
memóriakártya
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
1440×1080(Kiváló)
–
–
0:05:00
0:10:20
0:21:10
0:41:50 1:24:50
2:52:30
1440×1080(Standard)
–
0:03:50
0:08:20
0:17:20
0:35:40
1:10:30 2:22:20
4:49:40
–
0:04:40
0:09:50
0:20:20
0:41:30
1:22:10 2:46:10
5:38:00
0:00:10
0:08:40
0:18:20
0:37:40
1:16:50
2:31:50 5:07:00 10:24:10
1280×720
VGA
Megjegyzések
• A felvételi idő a felvételi körülményektől és a felvételi adathordozótól függően változhat.
• A folyamatos felvétel ideje a felvétel körülményeitől (hőmérséklet stb.) függően változik.
A fenti érték akkor érvényes, ha a fényerő beállítása [Normál].
• [1440×1080(Kiváló)], [1440×1080(Standard)] vagy [1280×720] képméretű mozgóképet csak
„Memory Stick PRO Duo” memóriakártyára lehet rögzíteni.
• A filmfájl mérete kb. 2 GB-ra korlátozott. Ha a filmfájl mérete eléri a kb. 2 GB-ot, akkor a
filmfelvétel a 29. perc elérése előtt leáll.
44HU
A megtekintési funkciók használata
Nagyított kép megjelenítése
(Lejátszási zoom)
(Lejátszás) gombbal
1 Ajelenítsen
meg egy képet, majd
mozgassa a (Lejátszási
zoom) kart a T irányba.
A kép kétszeresre nagyítódik és a
középpontja középen marad.
nagyítás mértéké és a helyzet
2 Abeállítása.
(Lejátszási zoom) kar: A T irányba
mozdítva nagyítani lehet a képet. A W
irányba mozdítva kicsinyíteni lehet a képet.
A vezérlőgomb v/V/b/B részei: A
képhelyzet beállítása.
(Lejátszás) gombbal
1 Ajelenítsen
meg egy képet, majd
fordítsa a
irányba.
•
(Index) kart a W
A megtekintési funkciók használata
Kép keresése (Kép index)
A teljes kép
megjelenített területe
A
(Index) kart ismét elfordítva egy
még több képet tartalmazó
indexképernyő jelenik meg.
vezérlőgomb v/V/b/B
2 Arészével
válasszon ki egy
képet.
•
Ha vissza kíván térni az egyképes
képernyőhöz, nyomja meg a z részt.
45HU
A megjelenítési formátum kijelölése
(Megtekintő üzemmód)
„Memory Stick Duo” használata esetén ki lehet jelölni a több kép
megjelenítésének formátumát.
(Lejátszás) gombbal
1 Ajelenítsen
meg egy képet, majd
nyomja meg a MENU gombot.
MENU gomb
vezérlőgomb v/V/b/B
2 Arészével
válassza az
(Megtekintő üzemmód)
funkciót t a kívánt módot
t z.
(Dátum szerint): A képek
megjelenítése dátum szerint.
(Esemény megtekint.): A dátumok és a fényképezési gyakoriság
elemzése, a képek automatikus csoportokba rendezése és megjelenítése.
(Kedvencek): A Kedvencek között tárolt képek megjelenítése.
(Mappa megtek.): A képek rendezése és megjelenítése mappák szerint.
Megjegyzés
• Ha a más készülékkel rögzített képek nem jelennek meg ezen a fényképezőgépen, akkor
használja a [Mappa megtek.] funkciót.
46HU
Képek törlése
Képek törlése
(Lejátszás) gombbal
1 Ajelenítsen
meg egy képet, majd
nyomja meg a
(Töröl) gombot.
(Töröl) gomb
A vezérlőgomb v/V részével
2 jelölje
ki a kívánt beállítást.
MENU gomb
Minden képet a dátumokban: A
megjelenített dátumtartományba eső
összes kép törlése. A Megtekintő
üzemmód beállításának megfelelően
ez [Minden ebben a mappában],
[Mindent az eseményen], [A csoport
összes eleme] vagy [Összes kivéve a fő kép] lehet.
Többszörös képek: Egyszerre több képet lehet kijelölni és törölni. Jelölje
ki a képeket, nyomja meg a z részt, majd a MENU gombbal végezze el a
törlést.
E képet: Az éppen megjelenített kép törlése.
Kilép: Kilépés a törlés funkcióból.
Törölni lehet a „Memory Stick Duo” kártyán vagy a belső memóriában tárolt összes
adatot. Ha a fényképezőgépben van „Memory Stick Duo” kártya, akkor annak minden
adata törlődik. Ha a fényképezőgépben nincs „Memory Stick Duo” kártya, akkor a
belső memória minden adata törlődik. A formázás véglegesen töröl minden adatot,
beleértve a védett képeket is, és ezek az adatok többé nem állíthatók vissza.
1 Nyomja meg a MENU gombot.
2 A vezérlőgomb V részével válassza ki a
(Beáll.ok) menüpontot és nyomja meg a z
részt.
3 A vezérlőgomb v/V/b/B részével válassza a
(„Memory Stick” eszköz) vagy
(Belső memória eszköz) funkciót t [Formáz] t z.
4 Válassza ki a [OK] menüpontot és nyomja meg a vezérlőgomb z részét.
Képek törlése
zMinden kép törlése (Formáz)
47HU
Csatlakoztatás más készülékekhez
Képek megtekintése tv-készüléken
1
A többcélú csatlakozó kábelével (mellékelve) csatlakoztassa
a fényképezőgépet a televízióhoz.
A többcélú csatlakozóhoz
Az audio/
videobemeneti
aljzathoz
A többcélú csatlakozó kábele
Megjegyzés
• A Videó ki gyári beállítása NTSC, amellyel a filmfelvétel optimális képminőséget élvezheti.
Ha a kép nem jelenik meg, vagy remeg, akkor előfordulhat, hogy a tv-készülék csak a PAL
rendszer használatára képes. A Video ki beállítást állítsa át PAL-ra (62. oldal).
zKépek megtekintése HD (nagy felbontású) tv-készüléken
A fényképezőgéppel készített képeket HD (nagy felbontású) tv-készüléken lehet
megjeleníteni, ha a fényképezőgépet a HDMI-kábellel (külön megvásárolható) vagy HD
kimeneti adapter kábellel (külön megvásárolható) csatlakoztatja a tv-készülékhez.
Ha a HDMI-kábelt használja:
• Nyomja meg: MENU t
(Beáll.ok) t
(Fő beállítások) t [HDMI felbontás] t
[Auto] vagy [1080i].
• HDMI logóval jelölt HDMI-kábelt használjon.
Ha a HD kimeneti adapter kábelt használja:
(Beáll.ok) t
(Fő beállítások) t [COMPONENT] t
[HD(1080i)].
• Type2d-kompatibilis HD kimeneti adapter kábelt használjon.
• Nyomja meg: MENU t
48HU
Képek nyomtatása
Ha PictBridge-kompatibilis nyomtatója van, akkor a következő eljárással
nyomtathatja ki a képeket.
Először állítsa be úgy a fényképezőgépet, hogy engedélyezze a fényképezőgép és
a nyomtató közötti USB-kapcsolatot.
1
A többcélú csatlakozó kábelével (mellékelve) csatlakoztassa
a fényképezőgépet a nyomtatóhoz.
2
Kapcsolja be a nyomtatót.
3
Nyomja meg a MENU gombot t
(Nyomtat) a vezérlőgomb v/V/
b/B részével t jelölje ki a kívánt
módot t z.
A kapcsolat létrejötte után a
kijelzés jelenik meg az LCD képernyőn.
(E képet): Az éppen megjelenített kép
nyomtatása.
(Többszörös képek): A b/B gombbal
jelenítse meg a képet, majd nyomja meg a z részt.
4
MENU gomb
Jelölje ki a kívánt menüelemet, majd [OK] t z.
A nyomtató kinyomtatja a képet
(Fő beállítások) menüben
az [USB csatl.] beállítása [PictBridge] legyen.
• Egyes nyomtatókon panorámaképet nem lehet kinyomtatni.
zNyomtatás szaküzletben
A belső memóriában tárolt felvételeket az üzletben nem lehet közvetlenül a
fényképezőgépről kinyomtatni. A képeket másolja egy „Memory Stick Duo”
memóriakártyára, és ezt a kártyát vigye az üzletbe.
Másolás: nyomja meg a MENU t
(Beáll.ok) t
(„Memory Stick” eszköz) t
[Másolás] t [OK] gombokat.
A részletek iránt érdeklődjön meg a fényképnyomtató üzletben.
Csatlakoztatás más készülékekhez
Megjegyzések
• Ha a nyomtatóra csatlakozás sikertelen, ellenőrizze, hogy a
49HU
zDátum megjelenítése a képeken
Ez a fényképezőgép nem tudja a fényképekre rátenni a dátumot. Ennek oka annak
megelőzése, hogy a nyomtatás során megkettőződjön a dátum.
Nyomtatás szaküzletben:
Az üzletben kérheti, hogy a képeket dátummal nyomtassák ki. A részletek iránt
érdeklődjön a fényképnyomtató üzletben.
Nyomtatás otthon:
A fényképezőgépet csatlakoztassa PictBridge-kompatibilis nyomtatóra, nyomja meg a
MENU gombot, majd a [Nyomtat] beállítást állítsa t [Dátum], [Dátum] vagy
[Nap&idő] értékre.
Dátum megjelenítése a képeken a PMB használatával:
A számítógépre telepített „PMB” szoftverrel (52. oldal) a dátumot közvetlenül rá lehet
írni a képre. Megjegyezzük azonban, hogy az így dátummal ellátott képek nyomtatásakor
a nyomtató beállításaitól függően a dátum duplán jelenhet meg. A „PMB” programmal
kapcsolatos részleteket lásd: „PMB Guide” (53. oldal).
50HU
A fényképezőgép használata számítógéppel
x A „PMB (Picture Motion Browser)” használata
A szoftver használatával minden eddiginél jobban élvezheti képeit, és ez a „PMB”
szoftver a CD-ROM-on (mellékelve) található.
Az alábbiakban felsoroltakon kívül még egy sor más funkció is használható a
képek kezelésére. A részleteket lásd: „PMB Guide” (53. oldal).
Másolás a
számítógépre
Naptár
Médiaszolgáltatás
Képek megjelenítése
naptáron.
Kép feltöltése a
médiaszolgáltatóra
CD/DVD
Dátummal ellátott
képek nyomtatása.
Adatlemez készítése CDvagy DVD-író meghajtóval.
Másolás a
fényképezőgépre
Képek másolása a „Memory
Stick Duo” kártyára és a másolt
képek megtekintése.
Csatlakoztatás más készülékekhez
Nyomtat
Megjegyzés
• A „PMB” szoftver Macintosh számítógépen nem használható.
51HU
x 1. lépés: a „PMB” (mellékelve) telepítése
A szoftvert (mellékelve) a következő eljárással lehet telepíteni. A „PMB”
telepítésekor a „Music Transfer” szoftver telepítése is megtörténik.
• A számítógépre rendszergazdaként (administrator) jelentkezzen be.
1
Ellenőrizze a számítógép konfigurációját.
A „PMB” és „Music Transfer” használatához javasolt kiépítés
Telepített operációs rendszer: Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows
Vista*2 SP1
CPU: Állóképek lejátszásához/szerkesztéséhez: Intel Pentium III 800 MHz
vagy gyorsabb
Nagy felbontású filmek lejátszásához/szerkesztéséhez:
[1440×1080(Kiváló)]: Intel Core Duo 2,0 GHz vagy gyorsabb/ Intel Core 2
Duo 1,66 GHz vagy gyorsabb
[1440×1080(Standard)]: Intel Pentium D 2,8 GHz vagy gyorsabb/ Intel Core
Duo 1,66 GHz vagy gyorsabb/ Intel Core 2 Duo 1,20 GHz vagy gyorsabb
Memória: 512 MB vagy több (nagy felbontású filmek lejátszásához/
szerkesztéséhez: 1 GB vagy több)
Merevlemez (a telepítéshez szükséges lemezterület): Körülbelül
500 MB
Monitor: Képernyő felbontása: 1 024 × 768 képpont, vagy több
Videomemória: 32 MB vagy több (javasolt: 64 MB vagy több)
*1 A 64-bites kiadások és a Starter (Edition) nem használhatók.
*2 A Starter (Edition) nem használható.
2
Kapcsolja be a számítógépet és a CD-ROM-ot (mellékelve)
tegye a CD-ROM-meghajtóba.
A telepítő menü jelenik meg.
52HU
3
Kattintson az [Install] gombra.
4
A telepítés végrehajtásához kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
5
A telepítés befejeződése után vegye ki a CD-ROM-ot a
meghajtóból.
A „Choose Setup Language” menü
jelenik meg.
x 2. lépés: képek másolása a számítógépre a „PMB”
használatával
1
Helyezzen teljesen feltöltött akkumulátort a
fényképezőgépbe, majd nyomja meg a
(Lejátszás)
gombot.
2
A fényképezőgépet csatlakoztassa a számítógépre.
A fényképezőgép képernyőjén a „Csatlakozás...” üzenet jelenik meg.
1 Egy USB-csatlakozóra
2 A többcélú
csatlakozóhoz
A többcélú csatlakozó
kábele
• A kommunikáció során a
ikon látszik a képernyőn. Ne végezzen semmilyen
műveletet a számítógéppel, amíg az ikon látható. Ha a kijelzés
-re vált, ismét
használhatja a számítógépet.
3
Kattintson az [Import] gombra.
A részleteket lásd: „PMB Guide”.
x 3. lépés: a „PMB Guide” megtekintése.
Kattintson duplán az asztalon
található
(PMB Guide) ikonra.
•
A „PMB Guide” indítása a Start
menüből: kattintson a [Start] t [All
Programs] t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [PMB Guide] gombokra.
Csatlakoztatás más készülékekhez
1
53HU
Megjegyzések
• A fényképezőgépről ne csatlakoztassa le a kábelt, amíg a fényképezőgép üzemben van,
vagy a képernyőjén a „Működés…” üzenet látható. Ellenkező esetben az adatok
megsérülhetnek.
• Ha majdnem lemerült akkumulátort használ, akkor előfordulhat, hogy az adatok
továbbítása nem sikerül, vagy az adatok megsérülnek. Javasoljuk hálózati adapter (külön
megvásárolható) használatát.
x A fényképezőgép használata Macintosh számítógéppel
A képeket Macintosh számítógépre lehet másolni. A „PMB” azonban nem
használható. Ha a képeket „Memory Stick Duo” kártyára másolja, akkor a
[Mappa megtek.] funkcióval nézze meg őket.
A „Music Transfer” szoftvert a Macintosh számítógépre lehet telepíteni.
A számítógép javasolt kiépítése
A fényképezőgéppel összekapcsolt számítógép javasolt kiépítése az alábbi.
Képek továbbítására javasolt kiépítés
Telepített operációs rendszer: Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 – v10.5)
USB-csatlakozó: Szabványosan beépítve
A „Music Transfer” használatához javasolt kiépítés
Telepített operációs rendszer: Mac OS X (v10.3 – v10.5)
Memória: 64 MB vagy több (128 MB vagy több javasolt)
Merevlemez (a telepítéshez szükséges lemezterület): Körülbelül 50 MB
54HU
A fényképezőgép beállításainak módosítása
A működtetési hangjelzések módosítása
Be lehet állítani a fényképezőgép kezelésekor hallható hangjelzéseket.
1 Nyomja meg a MENU gombot.
MENU gomb
vezérlőgomb V részével
2 Aválassza
ki a
(Beáll.ok)
menüpontot, majd nyomja
meg a z részt.
vezérlőgomb v/V/b/B részével válassza a (Fő
3 Abeállítások)
menüt, majd nyomja meg a [Csipogás] t a
kívánt hangjelzés t z gombot.
Zár: A kioldógomb megnyomásakor hallható zárhang bekapcsolása.
Nagy/Kis: A vezérlőgomb/kioldógomb megnyomásakor hallható hangjelzés/
zárhang bekapcsolása. Ha csökkenteni szeretné a hangerőt, nyomja meg a
[Kis] gombot.
Ki: A hangjelzés/zárhang kikapcsolása.
A fényképezőgép beállításainak módosítása
55HU
Az egyéni gomb beállítása
Az általában használt funkciót (Mosoly exponálás, Fehér egyensúly vagy
Fénymérési mód) az egyéni gombra lehet programozni, így az fényképezéskor
egyszerűen beállítható. Az egyéni gomb gyári beállítása [Mosoly exponálás].
1 Nyomja meg a MENU gombot.
MENU gomb
A vezérlőgomb V részével
2 válassza
ki a
(Beáll.ok)
menüpontot, majd nyomja
meg a z részt.
v/V/b/B részével válassza a
3 A vezérlőgomb
(Fényképezés beáll.) funkciót t [Egyéni gomb] t a
kívánt beállítást t z.
Mosoly exponálás: Fényképezés a Mosoly exponálás (gyári beállítás)
funkció használatával.
Fehér egyensúly: A Fehér egyensúly beállító menüjének megjelenítése.
Fénymérési mód: A Fénymérési mód beállító menüjének megjelenítése.
Megjegyzés
• Az
(Egyszerű fényképezés) és Bemutató üzemmódban az Egyéni gomb beállítása
[Mosoly exponálás].
56HU
A MENU elemeinek használata
Az egyszerű beállítási funkciók megjelenítése, ha a fényképezőgép felvétel vagy
lejátszás üzemmódban van. Minden üzemmódban csak a használható elemek
jelennek meg a képernyőn.
(Beáll.ok) t
[Fő beállítások] t [Inicializál] választással a gyári
A
beállításokat lehet visszaállítani.
MENU gombot megnyomva
1 Ajelenítse
meg a menüképernyőt.
MENU gomb
vezérlőgomb v/V/b/B
2 Arészével
válassza ki a kívánt
menüelemet. Lejátszás
közben a z gombbal erősítse
meg a választást.
MENU gombot megnyomva kapcsolja ki a
3 Amenüképernyőt.
A fényképezőgép beállításainak módosítása
57HU
x MENU a felvétel üzemmódban
Menüelem
Leírás
Mozgókép felvétel
ü.mód
A beállítások megváltoztatása a filmfelvétel helyszínválasztásának
megfelelően.
Fényképezési irány
A fényképezőgép mozgatási iránya.
Képméret
A képméret beállítása.
(
(
Auto/
Nagyérzékenység)
Jobbra/
Balra/
(
/
(
Normál/
(
/
/
/
/
Le)
/
)
Széles)
1440×1080(Kiváló)/
1280×720/
Fehér egyensúly
Fel/
1440×1080(Standard)/
VGA)
A színárnyalatok beállítása a környezeti megvilágításnak
megfelelően.
(
Auto/
Nappali fény/
Felhős/
1. fénycső,
fénycső,
3. fénycső/n Izzólámpa/
Vaku/
Egygombnyomás/
Egygomb beállítás)
Fénymérési mód
A tárgy fénymérésre használt részének beállítása.
Sorozatkép kombináció
A Sorozatkép üzemmód bekapcsolása.
(
(
Több/
Közép/
Pontszerű)
EXP±0.3/
EXP±0.7/
Szín üzemmód)
EXP±1.0/
Fehér egyensúly/
Színhely felismerés
A felvételi körülmények automatikus felismerése és fényképezés.
Mosolyérzékelés
mértéke
A mosolyérzékelés érzékenységének beállítása.
Arcfelismerés
A fókuszbeállításra használt elsődleges tárgy beállítása
Arcfelismerés használata esetén.
(
(
Auto/
Megnövelt)
Széles mosoly/
(
Ki/
elsőbbség)
Normál mosoly/
Auto/
Félmosoly)
Gyermek elsőbbség/
Vakuszint
A vaku fénymennyiségének beállítása.
Csukott szem csökkentés
A [Csukott szem csökkentés] funkció bekapcsolása.
Vörösszem cs
A vörösszem-hatás csökkentése.
DRO
A fényesség és a kontraszt optimalizálása.
Zajcsökkentés
A képfelbontás és a zajcsökkentés beállítása.
(–2.0EV tól +2.0EV-ig)
(
(
(
(
58HU
2.
Auto/
Auto/
Ki/
–/
Ki)
Be/
Ki)
DRO standard/
Normál/
DRO plus)
+)
Felnőtt
Menüelem
Leírás
Szín üzemmód
A kép élénkségének módosítása vagy speciális hatások hozzáadása.
Színszűrő
Olyan színhatások hozzáadása, mintha színszűrőt használna.
(
(
Normál/
Ki/
Hideg)
Élő/
Valóságos/
Vörös/
Zöld/
Szépia/
Kék/
FF)
Meleg/
Színtelítődés
A kép fényességének beállítása.
Kontraszt
A kép kontrasztjának beállítása.
Élesség
A kép élességének beállítása.
SteadyShot
Az elmosódottságot kiküszöbölő stabilizált felvételi funkció
bekapcsolása.
(
(
(
(
(Beáll.ok)
–/
–/
–/
Felvétel/
Normál/
+)
Normál/
+)
Normál/
+)
Folyamatos/
Ki)
A fényképezőgép beállításainak módosítása.
x MENU a lejátszás üzemmódban
Menüelem
(Diabemutató)
Leírás
A képek megjelenítése sorban egymás után, effektekkel és
háttérzenével.
(
Folyamatos játszás/
Diabemutató zenével)
(Dátumlista)
Dátumlista szerinti lejátszás.
(Esemény lista)
Eseménycsoport szerinti lejátszás.
A Megtekintő üzemmód átkapcsolása.
(Arcok szerinti
szűrés)
Bizonyos feltételek szerint szűrt képek lejátszása.
(Fő kép csere)
(Kedvenceket Ad/
Eltávolít)
(
(
Dátum szerint/
Mappa megtek.)
Esemény megtekint./
Ki/
Az összes ember/
Mosoly)
Gyerekek/
Kedvencek/
Csecsemők/
A megjelenítendő sorozatképek beállítása.
Képek hozzáadása a Kedvencek listához vagy képek eltávolítása a
Kedvencek listából.
(
E képet/
dátumokban*/
Többszörös képek/
Mind hozzáad. a
Mind távolítása dátumokban*)
* A megjelenített szöveg minden Megtekintő üzemmód esetén más.
(Sorozatkép csoport
kijelzés)
Sorozatkép megjelenítési módjának kijelölése.
(
Csak a fő kép kijelzése/
Az összes kijelzése)
A fényképezőgép beállításainak módosítása
(Megtekintő
üzemmód)
59HU
Menüelem
(Retusál)
Leírás
Fénykép javítása.
(
Kivág/
Vörösszem javítás/
Életlen rész maszkolása/
Lágy fókusz/
Részleges szín/
Halszem lencse/
Kereszt szűrő/
Sugaras elhomályosítás/
Retro/
Mosoly)
(Többszörös
átméretezés)
(Töröl)
A felhasználás céljának megfelelő képméret kijelölése.
(
HDTV/
Blog / E-mail)
Képek törlése.
(
E képet/
Többszörös képek/
Minden képet a
dátumokban*)
* A megjelenített szöveg minden Megtekintő üzemmód esetén más.
(Véd)
Véletlen törlés elleni védelem.
(
E képet/
Többszörös képek)
A „Memory Stick Duo” kártyán lévő, kinyomtatni kívánt képek
megjelölése.
(
(Nyomtat)
(Forgatás)
(Beáll.ok)
60HU
Többszörös képek)
Képek nyomtatása PictBridge rendszerű nyomtatóval.
(
(Mappa kiválaszt.)
E képet/
E képet/
Többszörös képek)
Fénykép elforgatása.
A megtekinteni kívánt képek mappájának kijelölése.
A fényképezési beállításoktól eltérő beállítások kezelése.
A
(Beáll.ok) menü elemeinek használata
Meg lehet változtatni a fényképezőgép gyári beállításait.
A
(Fényképezés beáll.) csak akkor jelennek meg, ha Ön változtatásokat
végzett a felvétel üzemmódban.
MENU gombot megnyomva
1 Ajelenítse
meg a menüképernyőt.
MENU gomb
vezérlőgomb V részével
2 Aválassza
ki a
(Beáll.ok)
menüpontot, majd nyomja
meg a z részt.
A vezérlőgomb v/V/b/B részével jelölje ki a kívánt elemet és
3 nyomja
meg a z részt.
MENU gombot megnyomva kapcsolja ki a
4 Amenüképernyőt.
A fényképezőgép beállításainak módosítása
61HU
Kategória
Menüelem
Leírás
(Fényképezés
beáll.)
AF segédfény
Az AF segédfény sötét környezetben kitöltőfényt
ad a könnyebb fókuszáláshoz.
Rácsvonal
A képernyőn látható rácsvonalak megjelenítése
vagy elrejtése.
Digitális zoom
A digitális zoom bekapcsolása.
Konv. Lencsék
Megfelelő fókuszálás konverziós lencse
használata esetén.
(Fő beállítások)
62HU
Vaku szinkron.
A vakuzás időzítésének beállítása.
Autom. Irány
Ha a fényképezőgépet elfordítva készít portrét
(függőleges kép), akkor a fényképezőgép rögzíti a
helyzetét és ugyanebben a helyzetben jeleníti meg
a képet.
Auto.V.nézés
A kép megjelenítése a képernyőn, közvetlenül a
rögzítés után, kb. két másodpercig.
Kiterj. Fókusz
A kép középső részének duplájára nagyított
megjelenítése Manuális fókusz használata esetén.
Egyéni gomb
Az egyéni gomb kívánt funkciójának kijelölése
Csipogás
A fényképezőgép kezelésekor hallható
hangjelzések kijelölése vagy kikapcsolása.
Language Setting
A menük, figyelmeztetések és üzenetek
nyelvének kijelölése.
Funkció tár
A funkciótár megjelenítése vagy kikapcsolása a
fényképezőgép használata közben.
Inicializál
A gyári beállítások visszaállítása.
Bemutató
A [Mosoly exponálás] és [Színhely felismerés]
bemutatójának megtekintése vagy kikapcsolása.
HDMI felbontás
A fényképezőgép kimeneti felbontásának
beállítása, ha nagy felbontású tv-készülékre
csatlakozik.
HDMIVEZÉRLÉS
A fényképezőgép kezelése a tv-készülék
távvezérlőjével, ha a fényképezőgép „BRAVIA”
Sync-kompatibilis tv-készülékre csatlakozik.
COMPONENT
A csatlakoztatott tv-készüléknek megfelelő
videojel-kimenet típusának kijelölése.
Videó ki
A csatlakoztatott tv-készüléknek megfelelő
videojel-kimenet típusának kijelölése.
Széles zoom kijelz.
A 4:3 vagy 3:2 képarányú képek megjelenítése 16:9
képaránnyal HD (nagy felbontású) tv-készüléken.
USB csatl.
Az USB-mód kijelölése, ha a fényképezőgép a
többcélú kábellel számítógépre vagy PictBridgekompatibilis nyomtatóra csatlakozik.
Zene letölt.
Zenefájlok módosítása a „Music Transfer”
használatával.
Zene formáz.
A fényképezőgépen tárolt minden háttérzene-fájl
törlése.
Kategória
Menüelem
Leírás
(„Memory
Stick” eszköz)
Formáz
A „Memory Stick Duo” memóriakártya
formázása.
FELVmappa lh
Mappa létrehozása a „Memory Stick Duo”
kártyán képek rögzítéséhez.
FELVmappa cs
A pillanatnyilag felvételre használt mappa
módosítása.
FELV. mappa törlés
Mappák törlése a „Memory Stick Duo”
memóriakártyáról.
Másolás
Minden kép átmásolása a belső memóriáról a
„Memory Stick Duo” kártyára.
Fájlsorszám
A képek fájlszámozási módszerének kijelölése.
(Belső memória
eszköz)
(Óra beállítások)
Formáz
A belső memória formázása.
Fájlsorszám
A képek fájlszámozási módszerének kijelölése.
Zóna beállítás
A kijelölt terület helyi idejének beállítása.
Dátum és idő beáll.
A dátum és az óraidő beállítása.
A fényképezőgép beállításainak módosítása
63HU
Egyebek
Még több a fényképezőgépről („A Cyber-shot
kézikönyve”)
A fényképezőgép használatát részletesen elmagyarázó „Cyber-shot kézikönyve”
a CD-ROM-on (mellékelve) található. Ebben megtalálható a fényképezőgép sok
funkciójának részletes használati útmutatója.
• A „Cyber-shot kézikönyve” megtekintéséhez az Adobe Reader programra van
szükség. Ha ez nincs telepítve a számítógépen, ingyenesen letölthető az Adobe
honlapjáról: http://www.adobe.com/
x Windows operációs rendszert használók számára
1
Kapcsolja be a számítógépet és a CD-ROM-ot (mellékelve)
tegye a CD-ROM-meghajtóba.
2
Kattintson a „A Cyber-shot
kézikönyve” lehetőségre.
Egyidejűleg a fényképezőgép tartozékait
bemutató „Cyber-shot - A következő
lépés” telepítése is megtörténik.
3
A „Cyber-shot kézikönyve” indításához kattintson duplán az
asztalon található parancsikonra.
x Macintosh operációs rendszert használók számára
64HU
1
Kapcsolja be a számítógépet és a CD-ROM-ot (mellékelve)
tegye a CD-ROM-meghajtóba.
2
Nyissa meg a [Handbook] mappát, és a [HU] mappában
található „Handbook.pdf” állományt másolja át a
számítógépre.
3
A másolás befejeztével kattintson kétszer a „Handbook.pdf”
ikonjára.
A képernyőn megjelenített ikonok listája
A képernyőn megjelenített ikonok a fényképezőgép állapotát mutatják.
A képernyőkijelzést a vezérlőgomb DISP (képernyőkijelzés) gombjának
megnyomásával lehet módosítani (29. oldal).
Fényképezéskor
A
Kijelzés
Jelentés
Az akkumulátor
energiaszintje
Figyelmeztetés az
akkumulátor alacsony
töltési szintjére
Képméret
• Az
(Egyszerű fényképezés) funkció
használata esetén az ikonok
korlátozottak.
Mozgókép felvételekor
Lejátszáskor
Helyszínválasztás
Üzemmódtárcsa
(Intelligens autom.
beállítás, Automatikus
program, Zársebesség
vezérelt felvétel,
Rekesznyílás vezérelt
felvétel, Kézi expozíciós
felvétel, Kézben tartott
Esti, Elmosódás
csökkentése,
Panorámapásztázás)
Mozgókép felvétel ü.mód
Fehér egyensúly
SteadyShot
Egyebek
Fénymérési mód
Figyelmeztetés a
remegésre
Színhely felismerés
Színhely felismerés ikon
DRO
65HU
Kijelzés
Jelentés
Zajcsökkentés
Színszűrő
B
Kijelzés
Jelentés
z
AE/AF rögzítés
ISO400
ISO-szám
NR lassú zársebesség
125
Zársebesség
Színtelítődés
F3.5
Rekesznyílás értéke
Kontraszt
+2.0EV
Expozíció értéke
AF tartománykeresőkeret kijelzés
Élesség
Makró
Mosolyérzékelés mértéke
kijelzés
FELV.
Készlét
Mozgóképfelvétel/
készenlét
0:12
Felvételi idő
(perc:másodperc)
101-0012
Mappa-fájl sorszáma
2009 1 1
9:30 AM
A lejátszott kép
felvételének dátuma/
időpontja
Szín üzemmód
z STOP
z PLAY
Képlejátszás funkciótára
bB BACK/
NEXT
Képek kiválasztása
PictBridge csatlakozás
Megtekintő üzemmód
V VOLUME
Hangerő beállítása
Zoomolás
Félmanuális
Manuális fókusz
Sorozatkép csoport
kijelzés
A sorozatkép-csoport fő
képe
Arcok szerinti szűrés
Kedvencek
Véd
Kijelölés nyomtatásra
(DPOF)
PMB export
Lejátszási zoom
66HU
Manuális fókusz sáv
C
Kijelzés
D
Jelentés
Kijelzés
Lejátszási mappa
Jelentés
Önkioldó
Felvételi mappa
C:32:00
Öndiagnózis funkció
kijelzője
96
Rögzíthető képek száma
12/12
A kép sorszáma/A
kiválasztott mappába
rögzített képek száma
100 p.
Felvételi idő
Konv. Lencsék
Felvételi/lejátszási
adathordozó („Memory
Stick Duo”, belső
memória)
Arcfelismerés
Célhely
Figyelmeztetés a
túlmelegedésre
Sorozatkép/
Fókuszbelövés
Kezelőfájl megtelt
Mappa módosítása
Sorozatkép kombináció
AF segédfény
Vörösszem cs
AF tartománykeresőkeret
Fénymérési mód
Vaku üzemmód
A vaku töltődik
Fehér egyensúly
A pontszerű fénymérés
célkeresztje
ISO400
ISO-szám
+2.0EV
Expozíció értéke
500
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás értéke
PictBridge csatlakozás
N
Lejátszás
Lejátszási sáv
35° 37’32” N
139° 44’ 31” E
Szélességi és hosszúsági
fok
Hisztogram
• Ha a hisztogram
Hangerő
Egyebek
megjelenítése ki van
kapcsolva, a
szimbólum jelenik
meg.
67HU
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgép működésében rendellenességet tapasztal, próbálkozzék az
alábbiakkal.
1 Ellenőrizze az alábbiakat, és lapozza fel a „A Cyber-shot
kézikönyve” útmutatót (PDF).
Ha a egy „C/E:ss:ss” formájú hibakód jelenik meg a képernyőn, lásd
a „A Cyber-shot kézikönyve” útmutatót.
2 Vegye ki az akkumulátort, körülbelül egy perc múlva tegye vissza,
és kapcsolja be a készüléket.
3 Finom hegyű tárggyal nyomja meg a RESET gombot, majd
kapcsolja be a fényképezőgépet (11. oldal).
A fenti művelet után a dátum és az óraidő törlődik.
4 Forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy a
megbízott helyi Sony szakszervizhez.
Ha a fényképezőgépben belső memória vagy zenefájl-kezelési lehetőség van,
akkor a javítás során a szerviz a hibajelenségek kiértékelése céljából szükséges
minimális mértékig ellenőrizheti a fényképezőgépben tárolt adatokat. A Sony
ezeket az adatokat nem másolja le és nem menti.
Akkumulátor és áramforrás
Az akkumulátor nem helyezhető be.
• Megfelelően helyezze be az akkumulátort, hogy az nyomja az akkumulátorkioldó
gombot (14. oldal).
A fényképezőgépet nem lehet bekapcsolni.
• Az akkumulátor fényképezőgépbe helyezése után egy kis időre lehet szükség a
fényképezőgép bekapcsolásáig.
• Tegye be megfelelően az akkumulátort (14. oldal).
• Lemerült az akkumulátor. Tegyen be feltöltött akkumulátort (12. oldal).
• Tönkrement az akkumulátor. Cserélje újra.
• Ajánlott típusú akkumulátort használjon.
68HU
A készülék váratlanul kikapcsol.
• A fényképezőgép és az akkumulátor hőmérsékletétől függően előfordulhat, hogy a
fényképezőgép védelme érdekében kikapcsolódik a tápfeszültség. Ilyenkor a
tápfeszültség kikapcsolódása előtt figyelmeztető üzenet jelenik meg az LCD kijelzőn.
• Ha körülbelül három percig nem használja a fényképezőgépet, miközben az be van
kapcsolva, akkor a készülék automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze az akkumulátor
lemerülését. Kapcsolja be újra a fényképezőgépet (17. oldal).
• Tönkrement az akkumulátor. Cserélje újra.
Az akkumulátor hátralévő üzemideje nem a helyes értéket mutatja.
• Az alábbi esetekben az akkumulátor gyorsan kimerül és a tényleges hátralévő üzemidő
kisebb a kijelzett értéknél:
– Ha a fényképezőgépet nagyon meleg vagy nagyon hideg helyen használja.
– Ha gyakran használja a vakut és a zoomot.
– Ha sokszor be- és kikapcsolja a fényképezőgépet.
– Ha a DISP (képernyőkijelzés) menüpontban nagyobbra állítja a képernyő fényerejét.
• Az akkumulátor hátralevő üzemidejének jelzése és a valós üzemidő között eltérés van.
Teljesen süsse ki és töltse fel az akkumulátort, hogy pontosítsa a kijelzést.
• Lemerült az akkumulátor. Tegyen be feltöltött akkumulátort (12. oldal).
• Tönkrement az akkumulátor. Cserélje újra.
A fényképezőgépbe helyezve az akkumulátor nem tölthető.
• A hálózati adapterrel (külön megvásárolható) nem lehet tölteni az akkumulátort. Az
akkumulátortöltővel (mellékelve) töltse fel az akkumulátort.
Az akkumulátor töltése közben villog a CHARGE töltésjelző.
• Vegye ki, majd megfelelően helyezze vissza az akkumulátort.
• Lehetséges, hogy a hőmérséklet nem megfelelő a töltéshez. A megfelelő
hőmérsékleten (10 °C – 30 °C) ismét próbálja meg feltölteni az akkumulátort.
Fényképek/mozgóképek felvétele
Nem készíthetők képek.
• Ellenőrizze a belső memória, illetve a „Memory Stick Duo” szabad tárkapacitását (31.
Egyebek
és 44. oldal). Ha megtelt, akkor tegye a következők egyikét:
– törölje a felesleges képeket (47. oldal),
– cserélje ki a „Memory Stick Duo” memóriakártyát.
• A vaku töltése közben nem lehet felvételt készíteni.
• Fénykép rögzítésekor az üzemmódtárcsát állítsa a
(Mozgókép ü.mód)-tól eltérő
helyzetbe.
• Mozgókép felvételekor az üzemmódtárcsát állítsa
(Mozgókép ü.mód) helyzetbe.
• [1440×1080(Kiváló)], [1440×1080(Standard)] vagy [1280×720] képméretű mozgóképet
csak „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyára lehet rögzíteni. Ha a felvételi
adathordozó nem „Memory Stick PRO Duo”, akkor a mozgókép képméretét állítsa
[VGA]-ra.
• A fényképezőgép Mosoly exponálás bemutató-üzemmódban van. A [Bemutató]
menüpontot állítsa [Ki]-re.
69HU
Panorámaképet nem lehet készíteni.
• A fényképezőgépet a vezetősávnak megfelelően, állandó sebességgel mozgassa. A
panorámakép készítése a következő esetekben sikertelen lehet:
– Ha a fényképezőgépet túl lassan vagy túl gyorsan mozgatja.
– Ha a pásztázást nem az előre megadott irányban végzi.
• Ha pásztázás közben a fényképezőgép túlságosan rázkódik, akkor a felvétel leáll.
Tartsa szilárdan a fényképezőgépet.
Képek megtekintése
A fényképezőgéppel nem lehet a képeket lejátszani.
• Nyomja meg a
(Lejátszás) gombot (20. oldal).
• A mappanév/fájlnév megváltozott a számítógépen.
• Nem garantálható, hogy számítógéppel feldolgozott vagy más fényképezőgéppel
készített képfájlok lejátszhatók ezzel a fényképezőgéppel.
• A fényképezőgép USB-üzemmódban van. Szüntesse meg az USB-kapcsolatot.
• Előfordulhat, hogy más fényképezőgéppel „Memory Stick Duo” kártyára rögzített
képeket nem lehet lejátszani. Az ilyen képeket a Mappa megtek. funkcióval lehet
lejátszani (46. oldal).
• Ezt az okozza, hogy a számítógéppel „PMB” használata nélkül másolta a képeket a
„Memory Stick Duo” memóriakártyára. Az ilyen képeket a Mappa megtek. funkcióval
lehet lejátszani (46. oldal).
70HU
Óvintézkedések
Ne használja/tárolja a
fényképezőgépet a következő
helyeken
• Rendkívül meleg, hideg vagy párás
helyen
Ilyen helyen, például napon parkoló
autóban a fényképezőgép burkolata
deformálódhat, és ez hibás működést
okozhat.
• Közvetlen napsütésben vagy
fűtőberendezés közelében
A fényképezőgép burkolata
elszíneződhet vagy deformálódhat, és ez
hibás működést okozhat.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erősen mágneses hely közelében
• Homokos vagy poros helyen
Ügyeljen arra, nehogy homok vagy por
kerüljön a fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését
okozhatja, és néhány esetben ez a hiba
nem is javítható.
Tisztítás
Az LCD képernyő tisztítása
A képernyő felületéről LCD
tisztítókészlettel (külön megvásárolható)
törölje le az ujjlenyomatokat, port stb.
Az objektív tisztítása
Az objektívről puha ruhadarabbal törölje
le az ujjlenyomatokat, port stb.
A fényképezőgép felületének tisztítása
A fényképezőgépet 0 °C és 40 °C közötti
hőmérsékleten használja. Nem javasoljuk,
hogy ennél hidegebb, illetve melegebb
helyen fényképezzen.
Páralecsapódás
Ha fényképezőgépet hideg helyről
közvetlenül meleg helyre viszi, akkor pára
csapódhat le a fényképezőgép belsejében
és külsején. A páralecsapódás a
fényképezőgép hibás működését
okozhatja.
Páralecsapódás esetén
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon
kb. 1 órát, hogy a nedvesség elpárologjon.
Ne feledje, hogy belülről párás objektívvel
nem lehet éles képeket rögzíteni.
A beépített akkumulátor
Ebben a fényképezőgépben beépített
akkumulátor van, hogy a készülék akkor se
felejtse el a dátumot, az időt és az egyéb
beállításokat, amikor ki van kapcsolva.
Ez az akkumulátor folyamatosan töltődik,
amíg használja a fényképezőgépet. Ha
azonban mindig csak rövid ideig használja
a fényképezőgépet, az akkumulátor
fokozatosan lemerül, és ha kb. egy hónapig
egyáltalán nem használja a
fényképezőgépet, akkor teljesen lemerül.
Ebben az esetben ne felejtse el még a
fényképezőgép használata előtt feltölteni
ezt az akkumulátort.
Attól azonban, hogy ez az akkumulátor
nincs feltöltve, még használható a
fényképezőgép, csak nem jelzi ki a dátumot
és az időt.
A beépített akkumulátor töltése
Tegyen a fényképezőgépbe feltöltött
akkumulátort, és a készüléket legalább 24
órán keresztül hagyja kikapcsolva.
Egyebek
A fényképezőgép burkolatát puha, vízzel
megnedvesített ruhadarabbal tisztítsa,
majd törölje meg egy száraz ruhadarabbal.
A bevonat vagy a burkolat sérülésének
megakadályozása:
– A fényképezőgéppel ne érintkezzenek
vegyipari termékek, mint pl. hígító,
benzin, alkohol, eldobható törlőkendő,
rovarirtó vagy rovarölő szerek, naptej
stb.
– Ne érintse meg a fényképezőgépet, ha
keze a fenti anyagokkal szennyezett.
– Ne hagyja, hogy a fényképezőgép
hosszabb ideig gumival vagy műanyaggal
érintkezzék.
Üzemi hőmérséklet
71HU
Műszaki adatok
Fényképezőgép
[Rendszer]
Képalkotó eszköz: 7,63 mm-es (1/2,4 típusú)
Exmor CMOS érzékelő
A fényképezőgép képpontjainak teljes száma:
Kb. 10,3 megapixel
A fényképezőgép hatásos képpontjainak
száma:
Kb. 9,1 megapixel
Objektív: G-sorozatú 20× zoom-objektív
f = 5,0 mm – 100,0 mm (28 mm – 560 mm
(35 mm-es film-egyenérték))
F2.8 (W) – F5.2 (T)
Filmfelvétel (16:9): 31 mm – 620 mm
Filmfelvétel (4:3): 38 mm – 760 mm
Expozícióvezérlés: Automatikus expozíció,
zársebesség-vezérelt, rekesznyílásvezérelt, kézi expozíció, helyszínválasztás
(10 üzemmód)
Fehéregyensúly: Automatikus, Nappali fény,
Felhős, Fénycső 1,2,3, Izzólámpa, Vaku,
Egy gombnyomás
Fájlformátum (DCF-kompatibilis):
Állókép: JPEG (DCF ver. 2.0, Exif
ver. 2.21, MPF Baseline) kompatibilis,
DPOF-kompatibilis
Mozgókép: MPEG-4 AVC/H.264kompatibilis (sztereo)
Felvételi adathordozó: Belső memória
(kb. 11 MB), „Memory Stick Duo”
Vaku: Vaku-tartomány (ISO-érzékenység
(javasolt expozíciós index) Auto-ra
állítva):
Kb. 0,3 m – 9,2 m (W)/
kb. 1,5 m – 5,1 m (T)
Kereső: Elektronikus kereső (színes)
[Bemeneti és kimeneti csatlakozók]
Type2d többcélú csatlakozó (AV-ki(SD/HD
komponens)/HDMI/USB):
Videokimenet
Hangkimenet (sztereo)
HDMI-kimenet
USB kommunikáció
USB-kommunikáció:
Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilis)
[Kereső]
Panel: 0,5 cm (0,2 típus)
Képpontok teljes száma:
Kb. 201 000 képpont-egyenérték
[Áramforrás, általános jellemzők]
Áramforrás: Akkumulátor
NP-FH50, 6,8 V
Teljesítményfelvétel (rögzítés közben, LCD
képernyő bekapcsolva): 1,2 W
Üzemi hőmérséklet: 0 °C – 40 °C
Tárolási hőmérséklet: –20 °C – +60 °C
Méretek:
114,5 × 82,8 × 91,8 mm (szél./mag./mélys.,
a kiálló részek nélkül)
Tömeg (NP-FH50 akkumulátorral és
„Memory Stick Duo”) kártyával:
Kb. 504 g
Mikrofon: Sztereo
Hangszóró: Mono
Exif nyomtatás: Kompatibilis
PRINT Image Matching III: Kompatibilis
PictBridge: Kompatibilis
BC-VH1 akkumulátortöltő
Tápfeszültség: AC 100 V – 240 V,
50 Hz/60 Hz, 4 W
Kimeneti feszültség: DC 8,4 V, 0.28 A
Üzemi hőmérséklet: 0 °C – 40 °C
Tárolási hőmérséklet: –20 °C – +60 °C
Méretek: Kb. 60 × 25 × 95 mm
(szél./mag./mélys.)
Tömeg: Kb. 75 g
Akkumulátor
NP-FH50
Akkumulátor fajtája: lítiumion akkumulátor
Maximális feszültség: DC 8,4 V
Névleges feszültség: DC 6,8 V
Maximális töltőáram: 1,75 A
Maximális töltőfeszültség: DC 8,4V
Kapacitás:
jellemző: 6,1 Wh (900 mAh)
minimum: 5,9 Wh (870 mAh)
[LCD képernyő]
LCD-panel: 7,5 cm (3,0 collos típus) TFT
meghajtó
Képpontok teljes száma: 230 400 (960 × 240)
pont
72HU
A kialakítás és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Védjegyek
• A következő jelölések a Sony
Corporation védjegyei.
, „Cyber-shot”, „Memory
Stick”,
, „Memory Stick PRO”,
, „Memory Stick
Duo”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
, „Memory Stick
Micro”, „MagicGate”,
,
„BRAVIA”, „PhotoTV HD”, „Info
LITHIUM”
• A HDMI, a HDMI embléma és a HighDefinition Multimedia Interface a HDMI
Licencing LLC védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• A Microsoft, Windows, DirectX és
Windows Vista a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye vagy védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• A Macintosh és Mac OS az Apple Inc.
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• Az Intel, MMX és Pentium az Intel
Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• Az Adobe és a Reader az Adobe Systems
Incorporated bejegyzett védjegye vagy
védjegye az Egyesült Államokban és/
vagy más országokban.
• Továbbá az ebben az útmutatóban
előforduló rendszer- és terméknevek
általában az illető fejlesztők, illetve
gyártók védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei. A ™ és az ® szimbólumot
azonban nem minden esetben tüntetjük
fel ebben az útmutatóban.
Egyebek
73HU
Slovensky
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
DÔLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY
– USCHOVAJTE TIETO
POKYNY
NEBEZPEČENSTVO
TIETO POKYNY
DÔSLEDNE
DODRŽUJTE, ABY SA
ZABRÁNILO
NEBEZPEČENSTVU
POŽIARU ALEBO
ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM
Ak tvar zástrčky nie je vhodný pre
elektrickú zásuvku, použite prídavný
zástrčkový adaptér s vhodnou
konfiguráciou pre danú elektrickú
zásuvku.
2SK
VÝSTRAHA
[ Batéria
Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou môže
vybuchnúť, spôsobiť požiar alebo i chemické
popáleniny. Dodržiavajte nasledovné
opatrenia.
• Batériu nerozoberajte.
• Batériu nedeformujte ani nevystavujte
nárazom či silovému pôsobeniu, ako
napríklad úderom, pádom alebo
pošliapaniu.
• Batériu neskratujte a nedovoľte, aby sa
kovové objekty dostali do styku s
kontaktmi.
• Nevystavujte batériu vysokým teplotám nad
60 °C, ako napríklad na priamom slnečnom
svetle alebo v aute zaparkovanom na slnku.
• Batériu nespaľujte ani neodhadzujte do
ohňa.
• Nemanipulujte s poškodenými alebo
tečúcimi lítium-iónovými batériami.
• Batériu nabíjajte pomocou pravej nabíjačky
batérií od spoločnosti Sony alebo pomocou
zariadenia na nabíjanie batérií.
• Batérie uchovávajte mimo dosahu malých
detí.
• Batérie uchovávajte suché.
• Na výmenu používajte iba rovnaký alebo
ekvivalentný typ batérie odporúčaný
spoločnosťou Sony.
• Použité batérie likvidujte promptne podľa
pokynov.
[ Nabíjačka akumulátora
Aj keď kontrolka nabíjania CHARGE
nesvieti, nabíjačka pre akumulátor nie je
odpojená od elektrickej siete, pokiaľ je
zapojená sieťová šnúra v elektrickej zástrčke.
Ak spozorujete nejaký problém pri používaní
nabíjačky pre akumulátora, okamžite odpojte
napájanie vytiahnutím sieťovej šnúry z
elektrickej zástrčky.
Informácie pre európskych
spotrebiteľov
[ Poznámka pre zákazníkov v
krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Japonsko. Autorizovaným
zástupcom pre smernicu pre
elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a
bezpečnosť produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. V prípade
záležitostí týkajúcich sa servisu alebo záruky
sa obracajte na adresy uvedené v
samostatných dokumentoch týkajúcich sa
servisu a záruky.
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s
limitmi smernice EMC týkajúcej sa používania
prípojných káblov kratších ako 3 metre.
[ Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
[ Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické
pole spôsobia prerušenie prenosu údajov
(zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel (kábel
USB atď.).
[ Likvidácia starých elektrických a
elektronických zariadení (Platí v
Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
SK
3SK
Zneškodňovanie použitých batérií
(platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená,
že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže
byť spracovaná s domovým odpadom.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto
batérií, pomôžete zabrániť potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade
mohol byť spôsobený pri nesprávnom
nakladaní s použitou batériou. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov,
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej
batérie, táto batéria musí byť vymenená iba
kvalifikovaným personálom.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok na
konci jeho životnosti na vhodnom zbernom
mieste pre recykláciu elektrických a
elektronických zariadení.
Pre všetky ostatné batérie, prosím, postupujte
podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z
výrobku.
Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom
mieste pre recykláciu použitých batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o
recyklácii tohto výrobku alebo batérie
kontaktuje prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
4SK
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
Obsah
Poznámky k používaniu fotoaparátu ............................................................. 7
Začíname
.................................................................................... 9
Kontrola dodávaného príslušenstva .............................................................. 9
Identifikácia častí........................................................................................ 10
Nabíjanie batérie ........................................................................................ 12
Vloženie batérie/pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
(predáva sa osobitne) ................................................................................ 14
Nastavenie hodín....................................................................................... 17
Snímanie a zobrazovanie záberov
.............. 19
Snímanie záberov ...................................................................................... 19
Zobrazenie záberov ................................................................................... 20
Používanie funkcií snímania
.................................................. 21
Zobrazenie indikátorov minimálneho počtu nastavení (Easy Shooting)........... 21
Automatická detekcia úsmevov a snímanie (Smile Shutter) .......................... 22
Automatická detekcia podmienok snímania (Scene Recognition).................. 23
Voľba spôsobu zaostrovania. ..................................................................... 25
Zaostrenie na tvár osoby (Face Detection) .................................................. 26
Snímanie makrosnímok (Macro).................................................................. 27
Používanie samospúšte ............................................................................. 27
Výber režimu blesku................................................................................... 28
Zmena zobrazenia na displeji...................................................................... 29
Výber veľkosti záberu a jej prispôsobenie používaniu ................................... 30
Snímanie s Program Auto........................................................................... 32
Snímanie pohybujúcich sa objektov s rôznymi efektmi
(Shutter Speed Priority Shooting) ................................................................ 33
Nastavenie rozostreného pozadia a fotografovanie
(Aperture Priority Shooting) ......................................................................... 34
Snímanie pri želanom nastavení expozície (Manual Exposure Shooting) ........ 35
Snímanie s obmedzením rozmazania .......................................................... 36
Snímanie panoramatických záberov............................................................ 37
Nepretržité zachytávanie (Rýchle sériové snímanie/skupinová expozícia)....... 39
Používanie režimu snímania, ktorý zodpovedá scéne (Scene Selection)........ 41
Snímanie videozáznamov ........................................................................... 43
5SK
Používanie funkcií zobrazenia
.............................................. 45
Zobrazenie zväčšeného záberu (Zväčšenie pri prehliadaní) ........................... 45
Vyhľadávanie záberu (Image Index).............................................................. 45
Výber formátu zobrazenia (View Mode)........................................................ 46
Odstraňovanie záberov ............................................................. 47
Odstraňovanie záberov............................................................................... 47
Pripojenie k iným zariadeniam
............................................. 48
Sledovanie snímok na obrazovke TV prijímača ............................................. 48
Tlač statických snímok ............................................................................... 49
Používanie fotoaparátu s počítačom............................................................ 51
Zmena nastavení fotoaparátu
.............................................. 55
Zmena prevádzkových zvukov .................................................................... 55
Nastavenie vlastného tlačidla ...................................................................... 56
Používanie položiek MENU ......................................................................... 57
Používanie položiek
(Settings) ............................................................... 61
Ďalšie informácie
.......................................................................... 64
Ďalšie informácie o fotoaparáte („Príručka k zariadeniu Cyber-shot“).............. 64
Zoznam ikon zobrazených na obrazovke ..................................................... 65
Odstraňovanie problémov........................................................................... 68
Odporúčania.............................................................................................. 71
Špecifikácie ............................................................................................... 72
6SK
x Poznámky k používaniu fotoaparátu
Zálohovanie obsahu vnútornej
pamäte a pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
Kým svieti indikátor prístupu, nevypínajte
fotoaparát ani nevyberajte batériu či
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. V
opačnom prípade sa môžu zničiť údaje
uložené vo vnútornej pamäti alebo na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
Nezabudnite si vytvoriť záložnú kópiu, aby
ste ochránili vaše dáta.
Informácie o riadiacich súboroch
Keď do fotoaparátu vložíte pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ bez riadiaceho
súboru a zapnete napájanie fotoaparátu,
časť kapacity pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ sa použije na automatické
vytvorenie riadiaceho súboru. Doba do
vykonania ďalšej operácie môže chvíľu
trvať.
Informácie o snímaní a prehrávaní
• Pred spustením nahrávania vykonajte
•
•
•
•
•
•
testovacie snímanie, ktorým overíte, či
fotoaparát pracuje správne.
Fotoaparát nie je odolný voči prachu,
ostriekaniu ani ponoreniu do vody. Pred
začatím používania fotoaparátu si
prečítajte pokyny v časti „Odporúčania“
(str. 71).
Nevystavujte fotoaparát vode. Ak do
fotoaparátu vnikne voda, môže dôjsť k
nesprávnej funkcii. V niektorých
prípadoch fotoaparát nie je možné
opraviť.
Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do
iného zdroja silného svetla. Môže to
spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných
rádiových vĺn alebo k vyžarovaniu
radiácie. V opačnom prípade fotoaparát
nemusí správne snímať či prehrávať
obrázky.
Používanie fotoaparátu v piesočnom
alebo prašnom prostredí môže spôsobiť
poruchy.
Ak si všimnete skondenzované kvapky
vody, pred používaním fotoaparátu ich
utrite (str. 71).
• Fotoaparátom netraste ani ho
nevystavujte nárazom. Môže to spôsobiť
poruchu fotoaparátu a môže sa stať, že
nebude možné snímať obrázky. Navyše sa
môže záznamové médium stať
nepoužiteľným alebo sa môžu poškodiť
dáta na ňom uložené.
• Pred použitím vyčistite povrch blesku.
Tepelná energia uvoľnená pri použití
blesku môže spôsobiť, že roztopené
nečistoty čiastočne zakryjú povrch blesku
alebo sa naň prilepia, čo môže spôsobiť
nedostatočné osvetlenie.
Poznámky týkajúce sa LCD
displeja, LCD hľadáčika a
objektívu
• Displej LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií. Z tohto
dôvodu sa dá efektívne využiť 99,99%
pixlov. Na displeji sa však môžu
vyskytnúť drobné tmavé alebo žiariace
body (biele, červené, modré alebo
zelené). Tieto body sú bežným výsledkom
výrobného procesu a neovplyvňujú
záznam.
• Keď je batéria takmer vybitá, objektív sa
môže prestať pohybovať. Vložte nabité
batérie a fotoaparát znovu zapnite.
• Nedvíhajte a nedržte fotoaparát
uchopením za LCD displej.
Informácie o teplote fotoaparátu
Fotoaparát a batéria sa môžu v dôsledku
nepretržitého používania zahrievať. Nie je
to chyba.
7SK
Informácie o ochrane pred
prehrievaním
Upozornenie na ochranu
autorských práv
V závislosti od teploty fotoaparátu a
batérie sa nemusia dať nahrávať
videozáznamy alebo sa môže automaticky
vypnúť napájanie s cieľom chrániť
fotoaparát.
Skôr než sa napájanie vypne alebo
predtým, než nebudete môcť nahrávať
videozáznamy, sa na obrazovke LCD
zobrazí hlásenie.
Televízne programy, filmy, videokazety a
ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
snímaním takýchto materiálov sa môžete
dopustiť porušenia zákonov o autorských
právach.
Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
• Fotoaparát zodpovedá univerzálnemu
štandardu DCF (Design rule for Camera
File system), ktorý vytvorila asociácia
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Spoločnosť Sony neručí za to, že vo
fotoaparáte bude možné prehrať obrázky
nasnímané alebo upravené inými
zariadeniami, ani za to, že iné zariadenia
budú schopné prehrať obrázky
nasnímané týmto fotoaparátom.
Ak nemôžete nahrávať alebo
prehrávať snímky, spustite funkciu
[Initialize]
Ak dlhodobo nahrávate a odstraňujete
snímky, na pamäťovej karte môže dôjsť k
fragmentácii údajov. Snímky nebude
možné ukladať ani nahrávať. V takomto
prípade najskôr uložte snímky na niektorý
z typov externého média a potom spustite
funkciu [Initialize] v časti
(Main
Settings) (str. 62).
Poznámka k prehrávaniu
videosekvencií na iných
zariadeniach
Tento fotoaparát používa pre záznam
videosekvencií MPEG-4 AVC/H.264
hlavný profil. Preto videosekvencie
vytvorené pomocou tohto fotoaparátu
nemusí byť možné prehrať na zariadeniach,
ktoré nepodporujú MPEG-4 AVC/H.264.
8SK
Nemožnosť kompenzácie
poškodeného obsahu alebo
zlyhania záznamu
Spoločnosť Sony nemôže kompenzovať
nemožnosť záznamu alebo stratu či
poškodenie zaznamenaného obsahu z
dôvodu zlyhania fotoaparátu alebo
záznamového média ap.
Začíname
Kontrola dodávaného príslušenstva
• Nabíjačka batérie BC-VH1 (1)
x Používanie remienka na
plece
Aby ste sa vyhli spadnutiu a poškodeniu
fotoaparátu, pripevnite remienok na
plece a remienok objektívu.
• Sieťový napájací kábel (1)
(nedodáva sa v USA a v Kanade)
Začíname
• Nabíjateľná batéria NP-FH50 (1)
• Kábel USB, kábel A/V pre viacúčelový
terminál (1)
x HDMI adaptér
• HDMI adaptér (1)
Ak chcete pripojiť fotoaparát k TVP
pomocou HDMI kábla, pripojte HDMI
adaptér (dodáva sa) k HDMI káblu
(predáva sa osobitne) a pripojte ho k
multi konektoru fotoaparátu.
• Remienok na plece (1)
HDMI kábel
• Kryt objektívu (1)/Remienok krytu
HDMI adaptér
objektívu (1)
• Disk CD-ROM (1)
– Aplikačný softvér Cyber-shot
– „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“
– „Ďalšie kroky – Cyber-shot“
• Návod na používanie (táto príručka) (1)
9SK
Identifikácia častí
M Konektor DC IN/kryt konektora
DC IN
• Batériu nie je možné nabiť pripojením
fotoaparátu k sieťovému adaptéru
(predáva sa osobitne). Na nabitie
batérie použite nabíjačku batérie.
N Multi konektor
Začíname
A Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)
B Prepínač režimu
C Tlačidlo / (Sériové snímanie/
Skupina)
D Tlačidlo spúšte
E Snímanie: Páčka W/T (Zoom)
Zobrazenie: Páčka
(Index)/
Páčka (Zväčšenie pri zobrazení)
F Tlačidlo FOCUS
G Indikátor samospúšte/Indikátor
snímania úsmevu/osvetľovač AF
H Objektív
I Blesk
J Ovládač pre nastavenie hľadáčika
• Stlačením tlačidla FINDER/LCD si
môžete zvoliť snímanie pomocou
hľadáčika. Nastavte ovládač pre
nastavenie hľadáčika podľa vášho
zraku tak, aby bol obraz v hľadáčiku
ostrý.
• Pre jednoduchšie nastavenie
nasmerujte fotoaparát na svetlejšie
miesto.
K Tlačidlo FINDER/LCD
• Pri snímaní prepnite sledovanie cez
hľadáčik alebo LCD displej.
L Očko pre remienok na plece
10SK
U Otočný ovládač
Stlačiť
Zvoľte položku
Obrátiť
Zvolí hodnotu
nastavenia/úpravy
zaostrenia oblasti/
prepínanie obrázkov
O Stereo mikrofón
P Hľadáčik
Q Tlačidlo
(Prehrávanie)
R Obrazovka LCD
X Ovládacie tlačidlo
Zapnutie ponuky: v/V/b/B/z
Vypnutie ponuky: DISP/ / /
Y Reproduktor
Z Zásuvka pre vloženie batérie
wj Páčka na vysunutie batérie
wk Zásuvka pre „Memory Stick Duo“
wl Kontrolka prístupu
e; Kryt pre batériu/„Memory Stick
Duo“
ea Objímka na pripojenie statívu
Začíname
V Očko pre remienok na plece
W Tlačidlo MENU
• Používajte statív so skrutkou kratšou
než 5,5 mm. V opačnom prípade sa
nebude dať riadne upevniť fotoaparát
a fotoaparát sa môže poškodiť.
es Tlačidlo RESET
• Môžete nastavovať uhol LCD displeja
jeho otáčaním o 90 stupňov smerom k
1 alebo o 160 stupňov smerom k 2.
Pokus o otáčanie LCD displeja cez
tento rozsah môže spôsobiť
poškodenie zariadenia.
S Tlačidlo
T Tlačidlo
(Delete)
(Vlastné)
11SK
Nabíjanie batérie
1 Vložte batériu do nabíjačky.
•
Batériu môžete nabíjať aj vtedy, ak je čiastočne
nabitá.
Začíname
Batéria
nabíjačku do
2 Zapojte
sieťovej zásuvky.
Pre spotrebiteľov v USA a Kanade
Konektor
Ak budete nabíjať batériu
približne hodinu po vypnutí
kontrolky CHARGE,
nabíjanie bude trvať o niečo
dlhšie (plné nabitie).
Indikátor CHARGE
Svieti: Nabíja sa
Off (Vypnuté): Nabíjanie sa
skončilo (normálne nabitie)
Indikátor CHARGE
Pre spotrebiteľov mimo Kanady a USA
Napájací kábel
Indikátor CHARGE
3 Po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku batérie.
12SK
x Čas nabíjania
Čas úplného nabitia
Čas normálneho nabitia
Približne 256 min.
Približne 205 min.
Poznámky
• Vyššie uvedená tabuľka uvádza dobu potrebnú na nabitie úplne vybitej batérie pri teplote
25 °C. V závislosti na podmienkach používania a okolnostiach môže nabíjanie trvať dlhšie.
• Zapojte nabíjačku do najbližšej sieťovej zásuvky.
• Po dokončení nabíjania odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a vyberte batériu z
x Výdrž batérie a počet záberov, ktoré je možné nasnímať alebo
zobraziť
Výdrž batérie (min.)
Počet záberov
Obrazovka LCD
Približne 195
Približne 390
Zameriavací
rámček
Približne 200
Približne 400
Zobrazenie statických snímok
Približne 370
Približne 7400
Snímanie
statických
snímok
Začíname
nabíjačky.
• Používajte originálnu batériu a nabíjačku batérie od spoločnosti Sony.
Meracia metóda je založená na štandarde CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Poznámka
• Výdrž batérie a počet snímok môžu závisieť od nastavenia fotoaparátu.
zPoužívanie fotoaparátu v zahraničí
Fotoaparát, nabíjačku batérie (dodáva sa) a sieťový adaptér (predáva sa osobitne)
môžete používať v akejkoľvek oblasti so striedavým elektrickým prúdom s napätím 100 V
až 240 V a frekvenciou 50 Hz/60 Hz.
Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný konvertor). V opačnom prípade hrozí
riziko zlyhania fotoaparátu.
13SK
Vloženie batérie/pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ (predáva sa
osobitne)
1 Otvorte kryt.
Začíname
„Memory Stick Duo“ (predáva
2 Vložte
sa osobitne).
Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
vodivými kontaktmi smerom k objektívu tak, aby
zacvakla na svoje miesto.
3 Vložte batériu.
Držte páčku na vysunutie batérie
stlačenú v smere šípky a vložte batériu
označením v smerom dole.
4 Zatvorte kryt.
14SK
x Pamäťové karty „Memory
Stick“, ktoré možno
používať
„Memory Stick Duo“
„Memory Stick Duo“ ani batériu, keď
svieti indikátor prístupu. Môžu sa
poškodiť údaje na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ alebo vo vnútornej
pamäti.
x Keď nie je vložená
pamäťová karta „Memory
Stick Duo“
Snímky sa ukladajú do vnútornej
pamäte fotoaparátu (približne 11 MB).
Ak chcete skopírovať snímky z
vnútornej pamäte na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“, vložte
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
do fotoaparátu a vyberte položku
MENU t
(Settings) t
(„Memory Stick“ Tool) t
[Copy].
Začíname
Vo fotoaparáte môžete použiť aj pamäťové
karty „Memory Stick PRO Duo“ a
„Memory Stick PRO-HG Duo“.
Na nahrávanie videozáznamov s režimom
[1440×1080(Fine)] odporúčame, aby ste
použili pamäťovú kartu „Memory Stick
PRO Duo“ s kapacitou najmenej 512 MB a
s označením:
–
(„Memory Stick
PRO Duo“)*
–
(„Memory Stick
PRO-HG Duo“)
* Pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ môžete použiť bez ohľadu na
vyznačenie Mark2.
Podrobné informácie o počte snímok a
dobe záznamu nájdete na stranách 31 a 44.
Iné typy pamäťových kariet „Memory
Stick“ nie sú kompatibilné s fotoaparátom.
Poznámka
• Nikdy nevyberajte pamäťovú kartu
x Vybratie batérie
„Memory Stick“
Pamäťovú kartu „Memory Stick“ nemožno
použiť vo fotoaparáte.
x Vyberanie pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
Páčka na
vysunutie
batérie
Posuňte páčku na vysunutie batérie. Dajte
pozor, aby batéria nespadla.
Kontrolka prístupu
Overte, či kontrolka prístupu nesvieti a
stlačte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
15SK
x Kontrola zostávajúcej
kapacity batérie
Indikátor zvyšnej kapacity sa
zobrazuje v hornej ľavej časti
obrazovky LCD.
Ikona zostávajúcej
kapacity
Začíname
16SK
Zostávajúci čas
Poznámky
• Trvá približne jednu minútu, kým sa
zobrazí správna indikácia zostávajúcej
kapacity batérie.
• Za určitých okolností sa nemusí zobraziť
správna indikácia zvyšného napätia
batérie.
• Časom a opakovaným používaním
batérie sa jej kapacita zníži. Keď sa
prevádzkový čas na jedno nabitie výrazne
skráti, batériu treba vymeniť.
Zaobstarajte si novú batériu.
• Ak je fotoaparát zapnutý a nepoužívate
ho približne tri minúty, automaticky sa
vypne (Funkcia automatického
vypnutia).
Nastavenie hodín
tlačidlo ON/OFF
1 Stlačte
(Napájanie).
Fotoaparát sa zapne.
• Zapnutie napájania a doba do používania
fotoaparátu môže chvíľu trvať.
položku nastavenia
2 Vyberte
pomocou šípok v/V na
Začíname
Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)
ovládacom tlačidle a stlačte
tlačidlo z.
Date & Time Format: Vyberte formát
zobrazenia dátumu a času.
Daylight Savings: Vyberte možnosť
zapnutia alebo vypnutia (On/Off)
letného času.
Date & Time: Slúži na nastavenie
dátumu a času.
Ovládacie tlačidlo
Pomocou šípok v/V/b/B nastavte číselnú hodnotu a
3 požadované
nastavenie a potom stlačte tlačidlo z.
•
Polnoc sa označuje ako 12:00 AM a poludnie ako 12:00 PM.
4 Vyberte možnosť [Go to next] a stlačte tlačidlo z.
šípok b/B na
5 Pomocou
ovládacom tlačidle vyberte
požadovanú oblasť a stlačte
tlačidlo z.
17SK
položku [OK] a potom
6 Vyberte
stlačte tlačidlo z.
Začíname
Poznámka
• Fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov do záberov. Pomocou softvéru
„PMB“ na disku CD-ROM (dodáva sa) môžete tlačiť alebo ukladať snímky aj s dátumom.
x Opätovné nastavenie dátumu a času
Stlačte tlačidlo MENU a vyberte možnosť
(str. 63).
18SK
(Settings) t
(Clock Settings)
Snímanie a zobrazovanie záberov
Snímanie záberov
prepínač režimu do
1 Nastavte
pozície
(Intelligent Auto
Prepínač režimu
Adjustment), potom stlačte
tlačidlo ON/OFF (Napájanie)
Ak chcete nahrávať videozáznamy,
prepnite prepínač režimu do pozície
(Movie Mode) (str. 43).
Používanie páčky W/T (Priblíženie)
Strana T
• Ak chcete obrázok približovať,
posuňte páčku W/T
(Priblíženie) na stranu T. Ak
sa chcete vrátiť, posuňte ju na
stranu W.
• Ak chcete približovať záber
pomalšie páčku W/T
(Priblíženie) posuňte jemne,
ak chcete približovať rýchlejšie
posuňte ju viac.
stlačením spúšte
3 Zaostrite
do polovice.
Zobrazí sa symbol
, ktorý
znamená, že režim SteadyShot
funguje. Po zaostrení záberu
fotoaparát pípne a kontrolka z sa
rozsvieti.
• Najkratšia vzdialenosť snímania je
približne 1 cm (W)/150 cm (T) (od
objektívu).
Strana W
Tlačidlo spúšte
Značka
SteadyShot
Snímanie a zobrazovanie záberov
držte fotoaparát
2 Pevne
(pozri obrázok).
Tlačidlo ON/OFF
(Napájanie)
Uzamknutie
AE/AF
4 Úplne stlačte tlačidlo spúšte.
Takto nasnímate záber.
19SK
Zobrazenie záberov
tlačidlo
1 Stlačte
(Prehrávanie).
Zobrazí sa posledný nasnímaný záber.
• Keď snímky na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“, ktoré boli
nasnímané s inými fotoaparátmi,
nemožno prehrať v tomto fotoaparáte,
zobrazte ich v režime [Folder View]
(str. 46).
Snímanie a zobrazovanie záberov
x Výber ďalšieho alebo
predchádzajúceho obrázka
(Prehrávanie)
Otočný ovládač
Vyberte záber pomocou tlačidiel B (ďalší)/
b (predchádzajúci) na ovládacom tlačidle.
Obrázok je možné zvoliť aj pomocou
otočného ovládača.
x Odstraňovanie snímky
1 Stlačte tlačidlo (Delete).
2 Vyberte možnosť [This Image] pomocou
šípky v na ovládacom tlačidle a potom
stlačte tlačidlo z.
x Návrat na snímanie záberov
Stlačte tlačidlo spúšte do polovice.
x Vypnutie fotoaparátu
Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie).
20SK
Tlačidlo
Tlačidlo
(Delete)
Ovládacie tlačidlo
Používanie funkcií snímania
Zobrazenie indikátorov minimálneho počtu
nastavení (Easy Shooting)
Tento režim používa minimálny počet nastavení. Text sa zväčší a indikátory budú
viditeľnejšie.
prepínač režimu do
1 Nastavte
pozície
(Easy Shooting).
Ako zmeniť
Stlačte tlačidlo
na ovládacom tlačidle t Vyberte položku [SelfTimer 10sec] alebo [Self-Timer Off].
Image Size
Stlačte tlačidlo MENU t Vyberte položku [Large] alebo [Small] v
časti [Image Size].
Flash
Stlačte tlačidlo
na ovládacom tlačidle t Vyberte položku [Flash
Auto] alebo [Flash Off]/
Stlačte tlačidlo MENU t [Flash] t Vyberte položku [Auto] alebo
[Off].
zInformácie o režime jednoduchého zobrazenia
Používanie funkcií snímania
Činnosť
Self-Timer
Keď stlačíte tlačidlo
(Prehrávanie) s prepínačom režimu nastaveným do pozície
(Easy Shooting), text na obrazovke prehrávania sa zväčší a bude čitateľnejší.
Počet funkcií, ktoré možno použiť, je obmedzený.
Tlačidlo
Môžete odstrániť aktuálne zobrazenú snímku.
(Delete):
Vyberte položku [OK] t z.
Tlačidlo MENU: Pomocou funkcie [Delete Single Image] môžete odstrániť aktuálne
zobrazenú snímku a pomocou funkcie [Delete All Images] môžete
odstrániť všetky snímky v priečinku.
21SK
Automatická detekcia úsmevov a snímanie
(Smile Shutter)
tlačidlo (Vlastné).
1 Stlačte
Ak sa nezobrazí obrazovka Smile Shutter,
•
nastavte [Smile Shutter] pomocou
[Custom Button] v
(Settings).
Tlačidlo
(Vlastné)
kým fotoaparát zistí
2 Počkajte,
úsmev.
Keď úroveň úsmevu presiahne bod b na
indikátore, fotoaparát automaticky
nasníma záber. Keď znova stlačíte tlačidlo
(Vlastné), režim Smile Shutter sa vypne.
• Po stlačení tlačidla spúšte v režime Smile
Shutter fotoaparát nasníma záber a potom
sa vráti do režimu Smile Shutter.
Rámec Face Detection
Indikátor Smile Detection
Sensitivity
zTipy na lepšie snímanie úsmevov
1 Nezakrývajte si oči ofinou.
2 Snažte sa nastaviť tvár priamo naproti
fotoaparátu v čo najviac vyváženej
polohe. Miera detekcie sa zvyšuje so
zúžením očí.
3 Usmejte sa naplno s otvorenými ústami.
Úsmev sa jednoduchšie deteguje, keď sú
snímanej osobe vidieť zuby.
22SK
Automatická detekcia podmienok snímania
(Scene Recognition)
prepínač režimu do
1 Nastavte
pozície
(Intelligent Auto
Adjustment).
fotoaparát na snímaný
2 Zacieľte
objekt.
Ikona Scene Recognition
tlačidla spúšte do polovice zaostrite na snímaný
3 Stlačením
objekt a potom nasnímajte zábery.
Používanie funkcií snímania
Keď fotoaparát rozpozná scénu, na
obrazovke LCD sa zobrazí ikona Scene
Recognition, (Twilight),
(Twilight
Portrait),
(Twilight using a tripod),
(Backlight),
(Backlight Portrait),
(Landscape),
(Macro) alebo
(Portrait).
23SK
zSnímanie dvoch záberov s odlišnými nastaveniami a výber
lepšieho z nich
Stlačte tlačidlo MENU a potom vyberte možnosť
(Scene Recognition) t
(Advanced) pomocou šípok v/V/b/B na ovládacom tlačidle.
Keď fotoaparát rozpozná scénu, ktorú je problematické nasnímať ( (Twilight),
(Twilight Portrait),
(Twilight using a tripod),
(Backlight),
(Backlight
Portrait)), zmení nastavenia a nasníma dva zábery s odlišnými efektmi.
Prvý záber
Druhý záber
Záber v režime pomalej
synchronizácie
Záber so zvýšenou citlivosťou na obmedzenie
rozmazania
Snímanie v režime pomalej
synchronizácie s použitím
tváre najviac osvetlenej
bleskom ako referencie
Snímanie so zvýšenou citlivosťou s použitím tváre
najviac osvetlenej bleskom ako referencie s cieľom
obmedziť rozmazanie
Záber v režime pomalej
synchronizácie
Snímanie s pomalšou rýchlosťou uzávierky a
nezvýšenou citlivosťou
Snímanie pomocou blesku
Snímanie s upravenou hodnotou jasu a kontrastu
pozadia (DRO plus)
Snímanie s použitím tváre
najviac osvetlenej bleskom
ako referencie
Snímanie s upravenou hodnotou jasu a kontrastu
tváre aj pozadia (DRO plus)
Keď snímate s funkciou Scene Recognition nastavenou na [Advanced], fotoaparát
automaticky zachytí dve snímky keď je rozpoznané
(Portrait). Automaticky sa zvolí,
zobrazí a zaznamená obrázok bez zatvorených očí.
24SK
Voľba spôsobu zaostrovania.
1 Stlačte tlačidlo FOCUS.
Tlačidlo FOCUS
požadovaný režim
2 Vyberte
pomocou šípok v/V/b/B na
ovládacom tlačidle t z.
Používanie funkcií snímania
(Multi AF): Slúži na automatické
zaostrenie na objekt v celom rozsahu
zameriavacieho rámčeka.
(Center AF): Slúži na automatické zaostrenie na objekt v strede
zameriavacieho rámčeka.
(Flexible Spot AF): Presunutie a zaostrenie želaného bodu rámčeka
hľadáčika AF rozsahu.
(Semi Manual): Slúži na automatické a rýchle zaostrenie na oblasť okolo
nastavenej vzdialenosti.
(Manual Focus): Umožňuje manuálne zaostriť na objekt.
zZvoľte Flexible Spot AF, Semi Manual alebo Manual Focus
Pozíciu zaostrenia je možné nastaviť pomocou tlačidla ovládania. Pozíciu môžete tiež
nahrubo nastaviť pomocou otočného ovládača.
25SK
Zaostrenie na tvár osoby (Face Detection)
Fotoaparát deteguje tvár osoby a zaostrí sa na ňu. Počas zaostrovania si môžete
vybrať, ktorá osoba bude mať prioritu.
1 Stlačte tlačidlo MENU.
Tlačidlo MENU
možnosť
(Face
2 Vyberte
Detection) pomocou šípok
v/V/b/B na ovládacom tlačidle
t požadovaný režim t z.
(Off): Nepoužíva sa režim Face
Detection.
(Auto): Automatický výber a zaostrenie na prioritnú tvár.
(Child Priority): Detekcia a snímanie s prioritou detskej tváre.
(Adult Priority): Detekcia a snímanie s prioritou tváre dospelej osoby.
Poznámka
• [Face Detection] môžete zvoliť iba v prípade, že je režim zaostrenia nastavený na [Multi
AF] alebo je režim merania nastavený na [Multi].
zRegistrácia prioritnej tváre (pamäť vybratej tváre)
1 V režime Face Detection stlačte položku z na ovládacom tlačidle. Tvár úplne vľavo sa
zaregistruje ako prioritná tvár a farba rámca sa zmení na oranžovú
.
2 Po každom stlačení tlačidla z sa priorita premiestni o jednu tvár napravo. Opakovane
stláčajte tlačidlo z, kým sa oranžový rámec ( ) nepremiestni na tvár, ktorú chcete
zaregistrovať.
3 Ak chcete zrušiť registráciu tváre (Off (Vyp.)), premiestnite oranžový rámec na tvár úplne
vpravo a znova stlačte tlačidlo z.
26SK
Snímanie makrosnímok (Macro)
Môžete nasnímať nádherné zábery s priblíženými malými objektmi, napr.
hmyzom alebo kvetmi.
položku (Macro) na
1 Stlačte
ovládacom tlačidle a potom
kombináciou b/B t z vyberte
požadovaný režim.
(Auto): Fotoaparát automaticky nastavuje zaostrenie postupne od
vzdialenejších objektov k bližším.
Pri bežnom snímaní nastavte tento režim.
(Macro On): Fotoaparát pri nastavovaní zaostrenia uprednostňuje blízke
objekty.
Keď fotografujete blízke objekty, nastavte režim Macro On.
režime Intelligent Auto Adjustment alebo Movie Mode.
Používanie samospúšte
Používanie funkcií snímania
Poznámka
• Režim Macro bude pevne nastavený na možnosť [Auto], keď sa fotoaparát nachádza v
položku (Self-Timer) na
1 Stlačte
ovládacom tlačidle a potom
kombináciou v/V t z vyberte
požadovaný režim.
(Self-Timer Off): Samospúšť sa
nepoužíva.
(Self-Timer 10sec): Snímanie sa spustí s 10-sekundovým oneskorením.
Toto nastavenie použite vtedy, ak sa chcete na zábere nachádzať aj vy. Ak
chcete tento režim zrušiť, znova stlačte tlačidlo .
(Self-Timer 2sec): Snímanie sa spustí s 2-sekundovým oneskorením.
Toto nastavenie zabraňuje rozmazaniu v dôsledku nestability po stlačení
tlačidla spúšte.
tlačidlo spúšte.
2 Stlačte
Kontrolka samospúšte začne blikať a pred spustením činnosti uzávierky
fotoaparát pípne.
27SK
Výber režimu blesku
položku (Flash) na
1 Stlačte
ovládacom tlačidle a potom
kombináciou b/B t z vyberte
požadovaný režim.
(Flash Auto): Blesk sa spustí v prípade nedostatočných svetlených
podmienok alebo protisvetla.
(Flash On): Blesk sa spustí pri každom zábere.
(Slow Synchro (Flash On)): Blesk sa spustí pri každom zábere.
Rýchlosť uzávierky je na tmavých miestach pomalá, aby sa zabezpečilo čisté
nasnímanie prostredia mimo dosahu svetla blesku.
(Flash Off): Blesk je vypnutý.
Poznámky
• [Flash On] a [Slow Synchro (Flash On)] – tieto režimy nie sú dostupné vtedy, keď sa
fotoaparát nachádza v režime Intelligent Auto Adjustment.
• Blesk nemožno použiť v režime sériového snímania alebo v režime sériového snímania s
rôznymi časmi expozície.
28SK
Zmena zobrazenia na displeji
položku DISP (zobrazenie
1 Stlačte
na obrazovke) na ovládacom
tlačidle a potom pomocou šípok
v/V vyberte požadovaný režim.
(Bright + Image Only): Slúži na zvýšenie
jasu obrazovky a zobrazenie iba snímok.
(Bright + Histogram): Slúži na zvýšenie jasu obrazovky a zobrazenie
grafu obrazového jasu.
(Bright): Slúži na zvýšenie jasu obrazovky a zobrazenie informácií.
(Normal): Slúži na nastavenie štandardného jasu obrazovky a zobrazuje
informácie.
Histogram je graf, ktorý ukazuje jas obrázka. Zobrazenie na obrazovke označuje jasný
obraz po zošikmení doprava a tmavý obraz po zošikmení doľava.
Ak zobrazujete snímky v jasnom vonkajšom svetle, zvýšte hodnotu jasu obrazovky. Za
takýchto podmienok sa však môže batéria rýchlejšie vybiť.
Používanie funkcií snímania
zNastavenia histogramu a jasu
29SK
Výber veľkosti záberu a jej prispôsobenie
používaniu
Veľkosť záberu stanovuje veľkosť obrazového súboru, ktorá sa zaznamená po
nasnímaní záberu.
Čím väčšia je veľkosť obrazu, tým podrobnejšie detaily sa budú reprodukovať po
vytlačení snímky na papier veľkého formátu. Čím menšia je veľkosť obrazu, tým
viac snímok možno zaznamenať. Vyberte veľkosť záberu, ktorá zodpovedá
spôsobu zobrazovania záberov.
1 Stlačte tlačidlo MENU.
Tlačidlo MENU
možnosť
(Image
2 Vyberte
Size) pomocou šípok
v/V/b/B na ovládacom tlačidle
t požadovaná veľkosť t z.
Pri snímaní statických záberov
Veľkosť záberu
(3456×2592)
Bežné použitie
Výtlačky do formátu A3+
Počet
záberov
Menej
Tlač
Jemná
(2592×1944)
Výtlačky do formátu A4
(2048×1536)
Výtlačky do formátu L/L2
(640×480)
Prílohy k e-mailovej správe
Viac
Hrubá
(3456×2304)
Pomer strán 3:2 ako v prípade
fotografických výtlačkov a plagátov
Menej
Jemná
(3456×1944)
Na sledovanie na obrazovke TV
prijímača s vysokým rozlíšením
Menej
Jemná
Viac
Hrubá
(1920×1080)
30
SK
Pri snímaní záberov v režime Sweep Panorama
(Standard)
(Vertikálny smer: 3424×1920)
(Horizontálny smer: 4912×1080)
Snímanie záberov v režime Sweep
Panorama so štandardnou veľkosťou.
(Wide)
(Vertikálny smer: 4912×1920)
(Horizontálny smer: 7152×1080)
Snímanie záberov v režime Sweep
Panorama s veľkosťou širokouhlého
záberu.
Poznámka
• Keď tlačíte snímky nasnímané s pomerom strán 16:9, obidva okraje sa môžu orezať.
x Počet statických snímok, ktoré možno zaznamenať
(Jednotka: Obrázky)
Kapacita Vnútorná
pamäť
Pribl.
11 MB
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
9M
2
51
108
221
448
885
1787
3634
5M
3
68
143
293
595
1174
2372
4821
3M
7
144
301
617
1253
2472
4991
10140
70
1383
2897
5924
12030
23730
47910
97390
3:2(8M)
2
51
107
219
445
879
1774
3607
16:9(6M)
2
51
107
219
445
879
1774
3607
16:9(2M)
11
230
482
987
2005
3955
7986
16230
Panoráma Wide
(horizontálne)
3
60
127
259
527
1040
2101
4271
Panoráma
Standard
(horizontálne)
3
73
154
315
640
1262
2548
5180
Panoráma Wide
(vertikálne)
2
49
104
213
432
853
1723
3503
Panoráma
Standard
(vertikálne)
2
52
108
222
452
892
1801
3661
VGA
Používanie funkcií snímania
Veľkosť
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná v tomto
fotoaparáte
Poznámky
• Počet statických snímok sa môže odlišovať v závislosti od podmienok snímania a
záznamového média.
• Ak je počet zostávajúcich záberov na snímanie väčší než 9 999, zobrazí sa indikátor
„>9999“.
• Keď v tomto fotoaparáte prehrávate snímku nasnímanú v inom fotoaparáte, snímka sa
nemusí zobraziť v skutočnej obrazovej veľkosti.
31SK
Snímanie s Program Auto
Umožňuje snímať s automaticky nastavenou expozíciou (rýchlosť uzávierky aj
clona (hodnota F)). Môžete tiež zvoliť jedno z nastavení pomocou menu.
prepínač režimu do
1 Nastavte
pozície (Program Auto).
2 Stlačte tlačidlo spúšte.
x Snímanie s posunutím programu
Kombináciu clony (hodnota F) a rýchlosti uzávierky môžete meniť pri nastavení
pevnej expozície.
1 Stlačte otočný ovládač.
2 Otočte otočný ovládač.
„ “ sa na obrazovke zmení na „ “ a režim snímania sa mení na posúvanie
programu.
3 Otočte otočný ovládač na kombináciu zvolenej clony (hodnota F) a rýchlosti
uzávierky.
4 Stlačte tlačidlo spúšte.
Pre zrušenie posunu programu otočte otočný ovládač nazad na označenie „ “.
32SK
Snímanie pohybujúcich sa objektov s
rôznymi efektmi (Shutter Speed Priority
Shooting)
Fotografie môžete snímať aj po manuálnom nastavení rýchlosti uzávierky.
prepínač režimu do
1 Nastavte
pozície (Shutter Speed Priority
Shooting).
2 Stlačte otočný ovládač.
otočného ovládača nastavte rýchlosť uzávierky.
3 Otočením
Rýchlosť uzávierky môžete nastaviť od 1/4000 do 30 sekúnd.
Nastavenie EV alebo ISO môžete zvoliť pomocou otočného ovládača.
4 Stlačte tlačidlo spúšte.
Používanie funkcií snímania
Otočný ovládač
Poznámka
• Blesk je nastavený na hodnotu [Flash On] alebo [Flash Off].
zRýchlosť uzávierky
Keď nastavíte vyššiu rýchlosť uzávierky, môžete
zachytiť pohybujúce sa objekty, napr. ľudí,
automobily, striekajúcu vodu atď.
Keď nastavíte nižšiu rýchlosť uzávierky, môžete
zachytiť stopy pohybujúcich sa objektov, napr. tok
rieky, pohyb pri golfe, atď. Môžete zachytiť objekty v
akcii prirodzenejšie.
33SK
Nastavenie rozostreného pozadia a
fotografovanie (Aperture Priority Shooting)
Môžete manuálne nastaviť množstvo svetla, ktoré prejde cez objektív.
prepínač režimu do
1 Nastavte
pozície (Aperture Priority
Shooting).
2 Stlačte otočný ovládač.
Otočný ovládač
otočného ovládača nastavte clonu (hodnota F).
3 Otočením
Clonu (hodnotu F) môžete nastaviť od F2.8 do F8.0.
Rýchlosť uzávierky sa automaticky nastavuje v rozsahu od 1/2000 do 8
sekúnd.
Nastavenie EV alebo ISO môžete zvoliť pomocou otočného ovládača.
4 Stlačte tlačidlo spúšte.
Poznámka
• Blesk je nastavený na [Flash On], [Slow Synchro (Flash On)] alebo [Flash Off].
zClonové číslo
Pri nižšom nastavení hodnoty clony (hodnota F) je
väčší otvor, cez ktorý prechádza svetlo. Úroveň
zaostrenia sa zníži a všetko okrem objektov v malej
vzdialenosti bude rozostrené. Tento režim je vhodný
na snímanie portrétov, atď.
Pri vyššom nastavení hodnoty clony (hodnota F) je
otvor, cez ktorý prechádza svetlo menší. Objekty
blízko a ďaleko od objektívu sa zobrazia ako ostré.
Tento režim je vhodný na snímanie krajín ap.
34SK
Snímanie pri želanom nastavení expozície
(Manual Exposure Shooting)
Po manuálnom nastavení rýchlosti uzávierky a hodnoty clony (hodnota F) môžete
snímať so želanou expozíciou.
Fotoaparát si zachová nastavenia aj po jeho vypnutí. Keď nastavíte hodnotu,
môžete reprodukovať rovnakú expozíciu jednoduchým nastavením voliča režimu
na
(Manual Exposure Shooting).
prepínač režimu do
1 Nastavte
pozície (Manual Exposure
Shooting).
Po každom stlačení otočného ovládača sa
zvolené položky menia.
Otočný ovládač
3 Otáčaním otočného ovládača nastavte potrebnú hodnotu.
4 Stlačte tlačidlo spúšte.
Používanie funkcií snímania
otočného ovládača
2 Stlačením
nastavte želanú položku.
Poznámka
• Blesk je nastavený na hodnotu [Flash On] alebo [Flash Off].
35SK
Snímanie s obmedzením rozmazania
Po jednom dlhom stlačení tlačidla spúšte sa zachytí séria snímok pri vysokej
rýchlosti a pre obmedzenie rozostrenia sa aplikuje spracovanie obrázka.
volič režimu do pozície
1 Nastavte
alebo
(Anti Motion Blur).
(Hand-held Twilight)
Keď snímate nočnú scénu bez statívu, zvoľte
(Hand-held Twilight).
Keď snímate v miestnosti, zvoľte
(Anti Motion Blur).
2 Stlačte tlačidlo spúšte.
Poznámky
• Ozve sa 6 zapípaní a obrázok sa zaznamená.
• Redukcia rozostrenia je menej efektívna pri nasledovných situáciách:
–
–
–
–
36SK
Obrázky s nepravidelnými pohybmi
Hlavný objekt je príliš blízko pri fotoaparáte
Obrázky s opakovaným vzorom, napr. obloha, piesočná pláž alebo trávnik
Obrázky s konštantnou zmenou, napr. vlny alebo vodopády
Snímanie panoramatických záberov
Zachytí niekoľko snímok a umožní vám vytvoriť panoramatický záber z
kompozície obrázkov pri pomalom pohybe kamery. Môžete vytvoriť vodorovné aj
zvislé panoramatické zábery.
prepínač režimu do
1 Nastavte
pozície
(Sweep Panorama).
fotoaparát v pozícii, kde
2 Podržte
môžete jasne vidieť LCD displej.
Pre zmenu [Shooting Direction] alebo
[Image Size] stlačte tlačidlo MENU (str. 57).
3 Úplne stlačte tlačidlo spúšte.
fotoaparát tak, ako je to
4 Posúvajte
zobrazené na displeji.
Používanie funkcií snímania
Táto časť nebude zachytená.
Keď vodiaci panel dosiahne koniec, snímanie
sa zastaví a zachytia sa panoramatické
zábery.
Vodiaci panel
Poznámky
• Ak nestihnete posunúť fotoaparát cez celý objekt v rámci daného časového intervalu, na
skomponovanom zábere sa zobrazí sivá oblasť. Ak sa vyskytne takáto situácia, pohybujte
fotoaparátom rýchlo a zaznamenajte celý panoramatický obrázok.
• Pretože sa spája dokopy niekoľko snímok, spojené časti nebudú zachytené plynule.
• V nasledovných situáciách nie je možné vytvoriť panoramatické zábery:
– Fotoaparát posúvate príliš rýchlo alebo príliš pomaly
– Fotoaparát sa príliš trasie
– Fotoaparát posúvate v inom smere ako je nastavený
• V prostredí s nedostatočným osvetlením môžu byť panoramatické obrázky rozmazané.
37SK
zTipy na snímanie panoramatických záberov
• Posúvajte fotoaparát do oblúka pri konštantnej
Vodorovný smer
rýchlosti.
• Posúvajte fotoaparát v smere označenom na
•
•
•
Zvislý smer
•
•
obrazovke LCD. Ak sa počas posúvania
fotoaparát chveje, spoj jednotlivých záberov sa
nemusí správne zaznamenať.
Fotoaparátom pohybujte tak, aby bol polomer
oblúka čo najmenší.
Stanovte si scénu a jemne stlačte tlačidlo spúšte,
čím uzamknete expozíciu a vyváženie bielej.
Keď je v úplnom uhle panoramatického záberu a
v zaznamenávanom uhle nadmerný rozdiel v
jase, farbe a ostrosti, záznam snímky nebude
úspešný. V takomto prípade zmeňte uhol záberu
a snímajte znova.
Sweep Panorama nie je vhodné pri nasledovných
situáciách:
– Objekty sa pohybujú
– Objekty sú príliš blízko fotoaparátu
– Obrázky s opakovaným vzorom, napr. obloha,
piesočná pláž alebo trávnik
– Obrázky s konštantnou zmenou, napr. vlny
alebo vodopády
Pri blikajúcom svetle, napr. pri fluorescenčnom
svetle alebo ak jas a farba spájaného obrázka nie
sú vždy rovnaké.
zPrehliadanie panoramatických záberov
Panoramatické zábery môžete posúvať stláčaním z na
ovládacom tlačidle počas prehliadania panoramatických
záberov.
Stlačením b/B posúvate snímku vo vodorovnom smere.
Stlačením v/V posúvate snímku vo zvislom smere.
Ukazuje zobrazovanú
oblasť celého
panoramatického záberu.
• Panoramatické zábery je možné prehliadať pomocou dodávaného softvéru „PMB“.
38SK
Nepretržité zachytávanie (Rýchle sériové
snímanie/skupinová expozícia)
tlačidlo /
1 Stlačte
snímanie/Skupina).
(Sériové
Tlačidlo
/
(Sériové
snímanie/Skupina)
režim snímania pomocou
2 Zvoľte
b/B na ovládacom tlačidle a
stlačte tlačidlo z.
3 Stlačte tlačidlo spúšte.
Používanie funkcií snímania
(Normal): Zachytenie jednej
fotografie.
(Burst(High)): Postupné snímanie
až 10 snímok za sekundu.
(Burst(Mid)): Postupné snímanie až 5 snímok za sekundu.
(Burst(Low)): Postupné snímanie až 2 snímok za sekundu.
(Bracket): Snímanie 3 záberov s rôznou expozíciou.
Poznámka
• Počet snímok zachytených za 1 sekundu sa môže znížiť, pretože niektoré nastavenia
záznamu môžu snímanie spomaliť.
zZáznam snímok pri rýchlom sériovom snímaní
Po zachytení sériových snímok sa zachytené zábery zobrazia v rámčekoch na LCD
displeji. Keď sú všetky zábery v rámčekoch, záznam je dokončený.
Záznam môžete zastaviť voľbou [OK] pomocou z na tlačidle ovládania.
Pri zastavení sa zaznamená záber zobrazený v indexe a zábery v procese spracovania.
39SK
zPrehliadanie skupiny sériových snímok
Sériové snímky sa zaznamenávajú v skupinách a môžete ich automaticky prehrať.
Display Main Image Only
Keď je pri sériovom snímaní rozpoznaná tvár, najvhodnejšia
snímka sa zobrazí ako hlavná. V prípade, že sa tvár
nerozpozná, hlavná snímka bude prvá zaznamenaná. Hlavnú
snímku možno zmeniť.
Display All
Sériové snímky je možné zobraziť v zozname.
1 Stlačte z na ovládacom tlačidle.
Skupiny sériového snímania sa zobrazia ako miniatúry.
2 Pomocou b/B zvoľte snímky.
Pomocou V zobrazíte alebo skryjete index a stlačením z sa
vrátite k štandardnému prehliadaniu.
• [Date View] a [Event View] dokážu sériové snímky spojiť do skupiny.
40SK
Používanie režimu snímania, ktorý
zodpovedá scéne (Scene Selection)
prepínač režimu do
1 Nastavte
pozície
(Scene Selection).
Zobrazí sa zoznam režimov Scene Selection.
požadovaný režim
2 Vyberte
pomocou šípok v/V/b/B na
ovládacom tlačidle t z.
Ak sa chcete prepnúť na inú scénu, stlačte
tlačidlo MENU.
Používanie funkcií snímania
41SK
(High Sensitivity): Slúži
na snímanie záberov bez
blesku aj pri slabom osvetlení.
(Twilight): Sníma zábery
nočných scén bez toho, aby
sa zmenila nočná atmosféra.
(Gourmet): Slúži na
snímanie jedál s delikátnou
farbou.
(Portrait): Sníma s
rozostrením pozadia a
zaostrením na želaný objekt.
(Beach): Sníma zábery
pri mori alebo jazere s veľmi
živou modrou farbou vody.
(Advanced Sports
Shooting): Snímanie objektov
s rýchlymi pohybmi, napr. pri
športe.
(Snow): Sníma zábery so
snehom s jasnejšou bielou.
(Landscape): Sníma so
zaostrením na vzdialený
predmet.
(Fireworks): Sníma
ohňostroj v celej jeho kráse.
(Twilight Portrait):
Sníma ostré zábery ľudí na
tmavých miestach bez toho,
aby sa zmenila nočná
atmosféra.
Poznámka
• Blesk v niektorých režimoch nefunguje.
42SK
Snímanie videozáznamov
prepínač režimu do
1 Nastavte
pozície
(Movie Mode).
2 Úplným stlačením tlačidla spúšte spustite nahrávanie.
chcete ukončiť nahrávanie, znova úplne stlačte tlačidlo
3 Ak
spúšte.
Poznámka
tlačidiel, napr. otočného ovládača alebo páčky W/T (Priblíženie), sa tiež môžu zaznamenať.
x Sledovanie videozáznamov
1 Ak chcete vybrať videozáznam, stlačte tlačidlo
(Prehrávanie) a na
ovládacom tlačidle stlačte šípku B (ďalší)/b (predchádzajúci).
2 Stlačte tlačidlo z.
Sledovanie pozastavíte opätovným stlačením tlačidla z. Rýchle prehrávanie
dopredu/dozadu spustíte šípkami b/B a ovládací panel zobrazíte tlačidlom V.
Používanie funkcií snímania
• Pri zázname videosekvencie sa môže uložiť aj zvuk pri práci s objektívom. Zvuky iných
Ovládací panel
Tlačidlo
Dostupné funkcie
Rýchle prevíjanie dozadu
Prehrávanie/Pozastavenie
Rýchle prevíjanie vpred
Pomalé prehrávanie
Ovládanie hlasitosti
Zatvoriť ovládací panel
43SK
x Veľkosť záberu
Čím väčšia je veľkosť záberu, tým vyššia je kvalita obrazu. Čím väčšie množstvo
údajov za sekundu sa používa (priemerná prenosová rýchlosť), tým hladšie je
prehrávanie obrázka.
Obrazová veľkosť
videozáznamu
Priemerná
prenosová
rýchlosť
Bežné použitie
1440×1080(Fine)
12 Mb/s
Snímanie videozáznamov najvyššej kvality
pre zobrazenie na HDTV (1080)
1440×1080(Standard)
7 Mb/s
Snímanie videozáznamov štandardnej
kvality pre zobrazenie na HDTV (1080)
1280×720
6 Mb/s
Snímanie videozáznamov štandardnej
kvality pre zobrazenie na HDTV (720)
3 Mb/s
Snímanie s obrazovou veľkosťou vhodnou
na odovzdávanie na WEB
VGA
x Maximálna doba záznamu
Tabuľka nižšie obsahuje približné maximálne časy snímania. Toto sú celkové časy
pre všetky súbory videozáznamu. Nepretržité snímanie je možné približne počas
29 minút.
(Jednotka: hodiny : minúty : sekundy)
Kapacita Vnútorná
pamäť
Veľkosť
Pribl.
11 MB
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná v tomto
fotoaparáte
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
1440×1080(Fine)
–
–
0:05:00
0:10:20
0:21:10
0:41:50 1:24:50
1440×1080(Standard)
–
0:03:50
0:08:20
0:17:20
0:35:40
1:10:30 2:22:20
4:49:40
1280×720
–
0:04:40
0:09:50
0:20:20
0:41:30
1:22:10 2:46:10
5:38:00
0:00:10
0:08:40
0:18:20
0:37:40
1:16:50
2:31:50 5:07:00 10:24:10
VGA
2:52:30
Poznámky
• Doba záznamu sa môže odlišovať v závislosti od podmienok snímania a záznamového
média.
• Doba kontinuálneho snímania sa odlišuje v závislosti od podmienok snímania (teplota,
atď.). Hodnoty uvedené vyššie sú založené na meraní pri jase displeja nastaveného na
[Normal].
• Videozáznamy s veľkosťou nastavenou na hodnotu [1440×1080(Fine)],
[1440×1080(Standard)] alebo [1280×720] je možné nahrávať len na „Memory Stick PRO
Duo“.
• Veľkosť videozáznamu je obmedzená na cca 2 GB. Počas záznamu sa nahrávanie
videozáznamu zastaví pred dosiahnutím 29. minúty, ak veľkosť videozáznamu dosiahne
približne 2 GB.
44SK
Používanie funkcií zobrazenia
Zobrazenie zväčšeného záberu (Zväčšenie
pri prehliadaní)
tlačidla
1 Stlačením
(Prehrávanie) zobrazte
snímku a potom posuňte páčku
(Zväčšenie pri prehliadaní)
na stranu T.
Veľkosť obrázka sa v strede záberu
dvojnásobne zväčší.
stupnicu priblíženia a
2 Upravte
pozíciu.
(Zväčšenie pri prehliadaní): Zväčšenie
otáčaním k strane T. Zmenšenie otáčaním k
strane W.
v/V/b/B na ovládacom tlačidle: Nastavenie
pozície.
Vyhľadávanie záberu (Image Index)
tlačidla
1 Stlačením
(Prehrávanie) zobrazte
Používanie funkcií zobrazenia
Ukazuje zobrazovanú
oblasť celej snímky
snímku a potom posuňte páčku
(Index) na stranu W.
•
Opätovným posunutím páčky
(Index) zobrazíte obrazovku
indexu s ďalšími zábermi.
záber pomocou šípok
2 Vyberte
v/V/b/B na ovládacom
tlačidle.
•
Ak sa chcete vrátiť na obrazovku s
jedným záberom, stlačte tlačidlo z.
45SK
Výber formátu zobrazenia (View Mode)
Tento režim umožňuje vybrať formát zobrazenia na zobrazenie viacerých snímok,
ak používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
tlačidla
1 Stlačením
(Prehrávanie) zobrazte snímku
a potom stlačte tlačidlo MENU.
Tlačidlo MENU
možnosť
(View
2 Vyberte
Mode) pomocou šípok
v/V/b/B na ovládacom
tlačidle t požadovaný režim
t z.
(Date View): Slúži na zobrazenie
snímok podľa dátumu.
(Event View): Slúži na analýzu snímania a frekvencie k jednotlivým
dátumom, automatické usporiadanie snímok do skupín a ich zobrazenie.
(Favorites): Slúži na zobrazenie snímok zaregistrovaných ako Favorites.
(Folder View): Slúži na zobrazenie a usporiadanie snímok podľa
priečinkov.
Poznámka
• Ak nemôžete prehrávať snímky zaznamenané v iných fotoaparátoch, zobrazte ich v režime
[Folder View].
46SK
Odstraňovanie záberov
Odstraňovanie záberov
tlačidla
1 Stlačením
(Prehrávanie) zobrazte snímku
a potom stlačte tlačidlo
(Delete).
Tlačidlo
Šípkami v/V na ovládacom
2 tlačidle
vyberte požadované
(Delete)
Tlačidlo MENU
nastavenie.
All in Date Range: Môžete odstrániť
všetky snímky v zobrazenom
dátumovom rozsahu. Podľa vybratého
režimu View Mode bude táto položka
nastavená na hodnotu [All in This Folder], [All in Event], [All In This
Group] alebo [All Except Main Image].
Multiple Images: Môžete vybrať a odstrániť viacero obrázkov. Vyberte
zábery, stlačte tlačidlo z a stlačením tlačidla MENU ich odstráňte.
This Image: Môžete odstrániť aktuálne zobrazenú snímku.
Exit: Slúži na zrušenie odstránenia.
Môžete odstrániť všetky snímky uložené na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“
alebo vo vnútornej pamäti. Ak je v zariadení vložená pamäťová karta „Memory Stick
Duo“, odstránia sa všetky údaje uložené na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“. Ak
v zariadení nie je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“, odstránia sa všetky
údaje uložené vo vnútornej pamäti. Formátovanie trvalo odstráni všetky údaje vrátane
chránených snímok. Takto odstránené údaje nemožno obnoviť.
1 Stlačte tlačidlo MENU.
2 Vyberte možnosť
(Settings) pomocou šípky V na ovládacom tlačidle a potom stlačte
tlačidlo z.
3 Vyberte možnosť
(„Memory Stick“ Tool) alebo
(Internal Memory Tool) pomocou
kombinácie v/V/b/B t [Format] t z.
4 Vyberte možnosť [OK] a stlačte tlačidlo z.
Odstraňovanie záberov
zOdstránenie všetkých snímok (Formátovanie)
47SK
Pripojenie k iným zariadeniam
Sledovanie snímok na obrazovke TV
prijímača
1
Pripojte fotoaparát k televíznemu prijímaču pomocou kábla
pre viacúčelový terminál (dodáva sa).
Do multikonektora
Do vstupných
konektorov pre
zvuk a video
Kábel pre viacúčelový terminál
Poznámka
• Možnosť Video Out je z továrne nastavená na režim NTSC, aby ste si vychutnali optimálnu
kvalitu videosekvencií. Ak sa obrázky nezobrazia alebo sa na TVP zobrazia nesprávne,
pravdepodobne používate TV iba s podporou PAL. Pokúste sa prepnúť nastavenie Video
Out na PAL (str. 62).
z
Zobrazenie snímok na obrazovke HD TV prijímača (prijímač s
vysokým rozlíšením)
Snímky zaznamenané vo fotoaparáte si môžete zobraziť pripojením fotoaparátu k TV
prijímaču s vysokým rozlíšením (HD) pomocou HDMI kábla (predáva sa osobitne) alebo
Káblový adaptér pre výstup HD (predáva sa osobitne).
Keď používate HDMI kábel:
• Stlačte MENU t
(Settings) t
(Main Settings) t [HDMI Resolution] t
[Auto] alebo [1080i].
• Použite HDMI kábel s označením loga HDMI.
Keď používate Káblový adaptér pre výstup HD:
(Settings) t
(Main Settings) t [COMPONENT] t
[HD(1080i)].
• Používajte Káblový adaptér pre výstup HD kompatibilný s režimom Type2d.
• Stlačte MENU t
48SK
Tlač statických snímok
Ak máte tlačiareň kompatibilnú s režimom PictBridge, podľa nasledujúceho
postupu môžete vytlačiť snímky.
Najskôr nastavte fotoaparát – povoľte prepojenie USB medzi fotoaparátom a
tlačiarňou.
1
Pripojte fotoaparát k tlačiarni pomocou kábla pre
viacúčelový terminál (dodáva sa).
2
Zapnite tlačiareň.
3
Stlačte tlačidlo MENU t
(Print) pomocou šípok
v/V/b/B na ovládacom tlačidle
t požadovaný režim t z.
Po nadviazaní pripojenia sa na LCD displeji zobrazí indikátor
(This Image): Slúži na tlač aktuálne
zobrazenej snímky.
(Multiple Images): Stlačením tlačidla
b/B zobrazte snímku a potom stlačte tlačidlo z.
4
.
Tlačidlo MENU
Vyberte požadovanú položku nastavenia a potom stlačte
tlačidlo [OK] t z.
Snímka sa vytlačí.
• Ak sa pripojenie k tlačiarni nepodarilo vytvoriť, presvedčte sa, či položka [USB Connect] v
časti
(Main Settings) je nastavená na hodnotu [PictBridge].
• Panoramatické zábery sa v závislosti od tlačiarne nemusia vytlačiť.
zTlač vo fotozberni
Snímky uložené vo vnútornej pamäti nemožno vo fotozberni tlačiť priamo z fotoaparátu.
Skopírujte snímky na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ a potom odneste pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ do fotozberne.
Postup pri kopírovaní: Stlačte tlačidlo MENU t
(Settings) t
(„Memory Stick“
Tool) t [Copy] t [OK].
Podrobné informácie získate vo fotozberni.
Pripojenie k iným zariadeniam
Poznámky
49SK
zVkladanie dátumov na snímky
Tento fotoaparát neobsahuje funkciu vkladania dátumov na zábery. Cieľom je zabrániť
duplicitnému vyznačeniu dátumu na snímkach počas tlače.
Tlač vo fotozberni:
Požiadajte, aby boli snímky vytlačené s dátumom. Podrobné informácie získate vo
fotozberni.
Tlač doma:
Pripojte sa k tlačiarni kompatibilnej s režimom PictBridge a stlačte tlačidlo MENU, a
potom nastavte funkciu [Print] t [Date] na hodnotu [Date] alebo [Day&Time].
Vkladanie dátumov na snímky pomocou programu PMB:
Pomocou dodávaného softvéru „PMB“ nainštalovaného v počítači (str. 52) môžete
priamo vložiť dátum na snímku. Avšak pozor, v závislosti od nastavenia tlače sa počas
tlače snímok s vloženým dátumom môže dátum vytlačiť na snímkach duplicitne.
Podrobnejšie informácie o programe „PMB“, nájdete v dokumentácii „PMB Guide“
(str. 53).
50SK
Používanie fotoaparátu s počítačom
x Pri použití „PMB (Picture Motion Browser)“
Pomocou tohto softvéru si môžete vychutnať zaznamenané snímky viac než
kedykoľvek predtým. Softvér „PMB“ nájdete na disku CD-ROM (dodáva sa).
Okrem nižšie uvedených funkcií sú k dispozícii ďalšie funkcie na to, aby ste si
vychutnali svoje snímky. Podrobnejšie informácie nájdete v dokumentácii „PMB
Guide“ (str. 53).
Importovanie do
počítača
Kalendár
Mediálna služba
Zobrazenie snímok v
kalendári.
Odovzdávanie snímok do
mediálnej služby.
CD/DVD
Tlač snímok s
vyznačením dátumu.
Vytvorenie údajového disku
pomocou napaľovačky
diskov CD alebo DVD.
Exportovanie do
fotoaparátu
Pripojenie k iným zariadeniam
Tlač
Exportovanie snímok na
pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ a ich zobrazenie.
Poznámka
• Program „PMB“ nie je kompatibilný s počítačmi Macintosh.
51SK
x Fáza 1: Inštalácia programu „PMB“ (dodáva sa)
Softvér (dodáva sa) môžete nainštalovať nasledujúcim spôsobom. Keď inštalujete
program „PMB“, nainštaluje sa aj program „Music Transfer“.
• Prihláste sa ako správca počítača.
1
Skontrolujte prostredie počítača.
Odporúčané prostredie na používanie programov „PMB“ a „Music
Transfer“
OS (nainštalovaný): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1
Procesor: Prehrávanie/úprava statických záberov: Intel Pentium III,
800 MHz alebo rýchlejší
Prehrávanie/úprava videozáznamov s vysokým rozlíšením:
[1440×1080(Fine)]: Intel Core Duo, 2,0 GHz alebo s vyššou frekvenciou/
Intel Core 2 Duo, 1,66 GHz alebo s vyššou frekvenciou
[1440×1080(Standard)]: Intel Pentium D, 2,8 GHz alebo s vyššou
frekvenciou/Intel Core Duo, 1,66 GHz alebo s vyššou frekvenciou/Intel
Core 2 Duo, 1,20 GHz alebo s vyššou frekvenciou
Pamäť: 512 MB alebo viac (na prehrávanie/úpravu videozáznamov s
vysokým rozlíšením: 1 GB alebo viac)
Pevný disk (priestor na disku vyžadovaný na inštaláciu): Približne
500 MB
Displej: Rozlíšenie obrazovky: 1 024 × 768 bodov alebo viac
Videopamäť: 32 MB alebo viac (odporúčaná hodnota: 64 MB alebo viac)
*1 64-bitové verzie a verzia Starter (Edition) nie sú podporované.
*2 Starter (Edition) nie je podporované.
2
Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (dodáva sa) do
jednotky CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka ponuky inštalácie.
52SK
3
Kliknite na položku [Install].
4
Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke a dokončite
inštaláciu.
5
Po dokončení inštalácie vyberte disk CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup
Language“.
x Fáza 2: Importovanie snímok do počítača pomocou programu
„PMB“
1
Do fotoaparátu vložte úplne nabitú batériu a potom stlačte
tlačidlo
(Prehrávanie).
2
Pripojte fotoaparát k počítaču.
Na obrazovke fotoaparátu sa zobrazí „Connecting…“.
1 Do konektora USB
2 Do
multikonektora
Kábel pre viacúčelový
terminál
• Počas komunikácie sa na obrazovke zobrazí symbol
. Počas zobrazenia tohto
indikátora nepoužívajte počítač. Keď sa tento indikátor zmení na
, môžete
začať používať počítač.
3
Kliknite na tlačidlo [Import].
Podrobnejšie informácie nájdete v dokumentácii „PMB Guide“.
x Fáza 3: Prehliadanie dokumentácie „PMB Guide“
Dvakrát kliknite na ikonu
(PMB
Guide) na pracovnej ploche.
•
Prístup k dokumentácii „PMB Guide“ z
úvodnej ponuky: Kliknite na položku
[Start] t [All Programs] t [Sony
Picture Utility] t [Help] t [PMB
Guide].
Pripojenie k iným zariadeniam
1
Poznámky
• Neodpájajte kábel pre multifunkčný terminál od fotoaparátu, keď používate fotoaparát
alebo keď sa na obrazovke fotoaparátu zobrazuje hlásenie „Accessing…“. V opačnom
prípade hrozí riziko poškodenia údajov.
• Keď používate slabo nabitú batériu, údaje sa nemusia dať preniesť alebo sa môžu poškodiť.
Odporúča sa používanie AC adaptéra (predáva sa osobitne).
53SK
x Používanie fotoaparátu s počítačom Macintosh
Zábery je možné kopírovať do počítača Macintosh. Program „PMB“ však nie je
kompatibilný. Keď exportujete snímky na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“,
zobrazte ich v režime [Folder View].
Program „Music Transfer“ môžete nainštalovať do počítača Macintosh.
Odporúčané počítačové prostredie
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie na importovanie snímok
OS (nainštalovaný): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 až v10.5)
Konektor USB: Poskytuje sa štandardne
Odporúčané prostredie na používanie programu „Music Transfer“
OS (nainštalovaný): Mac OS X (v10.3 až v10.5)
Pamäť: 64 MB alebo viac more (odporúča sa 128 MB alebo viac)
Pevný disk (priestor na disku vyžadovaný na inštaláciu): Približne 50 MB
54SK
Zmena nastavení fotoaparátu
Zmena prevádzkových zvukov
Môžete nastaviť zvuk fotoaparátu vydávaný počas jeho používania.
1 Stlačte tlačidlo MENU.
Tlačidlo MENU
možnosť
(Settings)
2 Vyberte
pomocou šípky V na
ovládacom tlačidle a potom
stlačte tlačidlo z.
možnosť (Main Settings) pomocou šípok
3 Vyberte
v/V/b/B na ovládacom tlačidle a potom stlačte tlačidlo
[Beep] t požadovaný režim t z.
Shutter: Slúži na zapnutie zvuku uzávierky po stlačení tlačidla uzávierky.
High/Low: Slúži na zapnutie pípnutia/zvuku uzávierky po stlačení
ovládacieho tlačidla alebo tlačidla uzávierky. Ak chcete znížiť hlasitosť,
vyberte položku [Low].
Off: Slúži na vypnutie pípnutia/zvuku uzávierky.
Zmena nastavení fotoaparátu
55SK
Nastavenie vlastného tlačidla
Často používanú funkciu môžete priradiť k vlastnému tlačidlu zvolením spomedzi
Smile Shutter, White Balance alebo Metering Mode a pri snímaní ho môžete
jednoducho použiť. Predvolené nastavenie pre vlastné tlačidlo je [Smile Shutter].
1 Stlačte tlačidlo MENU.
Tlačidlo MENU
možnosť
(Settings)
2 Vyberte
pomocou šípky V na
ovládacom tlačidle a potom
stlačte tlačidlo z.
(Shooting Settings) pomocou kombinácie
3 Zvoľte
v/V/b/B t [Custom Button] t želaný režim t z.
Smile Shutter: Snímanie použitím Smile Shutter (predvolené nastavenie).
White Balance: Zobrazí obrazovku nastavenia White Balance.
Metering Mode: Zobrazí obrazovku nastavenia Metering Mode.
Poznámka
• Custom Button je pevne nastavené na [Smile Shutter] v
Mode.
56SK
(Easy Shooting) a Demo
Používanie položiek MENU
Slúži na zobrazenie dostupných funkcií na jednoduché nastavenie, keď je
fotoaparát prepnutý do režimu snímania alebo prehrávania. Na obrazovke sa
zobrazia iba tie položky, ktoré sú dostupné pre každý jednotlivý režim.
Ak chcete nakonfigurovať nastavenia na predvolené hodnoty, vyberte možnosť
(Settings) t
[Main Settings] t [Initialize].
tlačidla MENU
1 Stlačením
zobrazíte obrazovku ponuky.
Tlačidlo MENU
požadovanú ponuku
2 Vyberte
pomocou šípok v/V/b/B na
ovládacom tlačidle. Počas
prehrávania potvrďte svoj
výber stlačením tlačidla z.
3 Stlačením tlačidla MENU vypnete obrazovku ponuky.
Zmena nastavení fotoaparátu
57SK
x MENU v režime snímania
Položka
Opis
Movie shooting mode
Slúži na zmenu nastavení podľa zvolenej scény pri zázname
videosekvencií.
Shooting Direction
Nastavenie smeru pohybu fotoaparátu.
Image Size
Slúži na nastavenie veľkosti záberu.
(
(
Auto/
High Sensitivity)
Right/
Left/
(
/
(
Standard/
(
/
/
Up/
/
Down)
/
/
)
Wide)
1440×1080(Fine)/
1440×1080(Standard)/
1280×720/
VGA)
White Balance
Slúži na úpravu farebných tónov podľa svetelných podmienok
okolia.
(
Auto/
Daylight/
Fluorescent Light 2,
Flash/
One Push/
Cloudy/
Fluorescent Light 1,
Fluorescent Light 3/n Incandescent/
One Push Set)
Metering Mode
Slúži na určenie časti objektu, ktorá sa bude merať a podľa ktorej sa
nastaví expozícia.
Bracket Set
Nastavenie snímania s Bracket.
(
(
Multi/
Center/
Spot)
EXP±0.3/
EXP±0.7/
Color Mode)
EXP±1.0/
White Balance/
Scene Recognition
Automaticky deteguje podmienky snímania a potom zhotoví záber.
Smile Detection
Sensitivity
Slúži na nastavenie úrovne citlivosti detekcie úsmevu.
Face Detection
Slúži na výber prioritného objektu na úpravu zaostrenia, keď
používate režim Face Detection.
Flash Level
Upravuje intenzitu blesku.
Anti Blink
Nastavenie funkcie Anti Blink.
Red Eye Reduction
Nastavuje zníženie efektu červených očí.
DRO
Slúži na optimalizáciu jasu a kontrastu.
Noise Reduction
Nastavenie rozlíšenia obrázka a vyváženie šumu.
(
(
(
Auto/
Advanced)
Big Smile/
Off/
Normal Smile/
Auto/
Slight Smile)
Child Priority/
Adult Priority)
(–2.0 EV až +2.0 EV)
(
(
(
(
58SK
Auto/
Auto/
Off/
–/
Off)
On/
Off)
DRO standard/
Standard/
DRO plus)
+)
Položka
Opis
Color Mode
Upravuje jas záberu a pridáva špeciálne efekty.
Color Filter
Pridá farebné efekty ak použijete farebný filter.
(
(
Normal/
Vivid/
Off/
Cool)
Red/
Real/
Green/
Color Saturation
Nastavenie jasu obrazu.
Contrast
Nastavenie kontrastu obrazu.
Sharpness
Nastavenie ostrosti obrazu.
SteadyShot
Vyberie režim stabilizovaného záberu.
(
(
(
(
(Settings)
–/
–/
–/
Standard/
Standard/
Standard/
Shooting/
Sepia/
B & W)
Blue/
Warm/
+)
+)
+)
Continuous/
Off)
Slúži na zmenu nastavení fotoaparátu.
x MENU v režime zobrazenia
Položka
Opis
(Slideshow)
Slúži na postupné prehrávanie snímok s efektmi a hudbou.
(Date List)
Slúži na výber dátumového zoznamu prehrávania.
(Event List)
Slúži na výber skupiny udalostí, ktorú chcete prehrať.
(
(View Mode)
Continuous Playback/
Prepnutie na View Mode.
(
Date View/
View)
(Filter by Faces)
Slideshow with music)
Event View/
Favorites/
Folder
Slúži na prehrávanie snímok, ktoré sú filtrované, aby spĺňali určité
podmienky.
(
All people/
Children/
Infants/
(Change Main
Image)
Nastavenie zobrazenia zhlukovo snímaných záberov na obrazovke.
(Add / Remove
Favorites)
Slúži na pridávanie snímok do priečinka Favorites alebo
odstraňovanie snímok z priečinka Favorites.
(
This Image/
Multiple Images/
Add All in Date
Range*/
Remove All in Date Range*)
* Zobrazený text sa odlišuje podľa aktuálneho režimu prehliadania
(View Mode).
(Display Burst
Group)
Výber spôsobu zobrazenia obrázkov zo sériového snímania na
displeji.
(
Display Main Image Only/
Zmena nastavení fotoaparátu
Off/
Smiles)
Display All)
59SK
Položka
(Retouch)
Opis
Slúži na retušovanie záberov.
(
Trimming/
Red Eye Correction/
Unsharp masking/
Soft Focus/
Partial Color/
Fisheye Lens/
Cross
Filter/
Radial Blur/
Retro/
Happy Faces)
(Multi-Purpose
Resize)
(Delete)
Slúži na zmenu veľkosti záberov podľa používania.
(
HDTV/
Blog/E-mail)
Odstraňuje zábery.
(
This Image/
Multiple Images/
All in Date Range*)
* Zobrazený text sa odlišuje podľa aktuálneho režimu View Mode.
(Protect)
Chráni pred náhodným odstránením.
(
This Image/
Multiple Images)
Slúži na pridanie značky poradia tlače na snímku, ktorú chcete
vytlačiť z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“.
(
(Print)
(Rotate)
(Settings)
60SK
Multiple Images)
Tlačí zábery pomocou tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge.
(
(Select Folder)
This Image/
This Image/
Multiple Images)
Otočí statický záber.
Vyberie priečinok na zobrazenie záberov.
Slúži na zmenu nastavení (iných než nastavení snímania).
Používanie položiek
(Settings)
Môžete zmeniť predvolené nastavenia fotoaparátu.
Možnosti
(Shooting Settings) sa zobrazujú iba vtedy, ak ste nastavenia zadali
v režime snímania.
tlačidla MENU
1 Stlačením
zobrazíte obrazovku ponuky.
Tlačidlo MENU
možnosť
(Settings)
2 Vyberte
pomocou šípky V na
ovládacom tlačidle a potvrďte
stlačením z.
Vyberte požadovanú položku pomocou šípok v/V/b/B na
3 ovládacom
tlačidle a potom stlačte tlačidlo z.
4 Stlačením tlačidla MENU vypnete obrazovku nastavení.
Zmena nastavení fotoaparátu
61SK
Kategória
Položka
Opis
(Shooting
Settings)
AF Illuminator
Funkcia AF osvetlenie pridáva výplňové svetlo na
jednoduchšie zaostrenie na objekt v tmavom
prostredí.
Grid Line
Slúži na zobrazenie alebo vypnutie zobrazenia
mriežok na obrazovke.
(Main Settings)
62SK
Digital Zoom
Slúži na výber režimu digitálneho priblíženia.
Conversion Lens
Slúži na dosiahnutie vhodného zaostrenia po
pripojení konverzného objektívu.
Flash Sync.
Nastavuje časovanie blesku.
Auto Orientation
Keď fotoaparát otočíte a chcete nasnímať
portrétový (vertikálny) záber, fotoaparát
zaznamená zmenu polohy a snímku zobrazí v
portrétovej pozícii.
Auto Review
Slúži na zobrazenie zaznamenanej snímky na
obrazovke po dobu približne dvoch sekúnd po
nasnímaní záberu.
Expanded Focus
Zobrazí strednú časť obrázka v dvojnásobnej
veľkosti pri použití Manual Focus.
Custom Button
Priradí vlastnému tlačidlu želanú funkciu.
Beep
Slúži na zapnutie alebo vypnutie zvuku
fotoaparátu vydávaného počas jeho používania.
Language Setting
Slúži na výber jazyka zobrazenia položiek
ponuky, varovaní a hlásení.
Function Guide
Slúži na zobrazenie alebo zrušenie zobrazenia
funkčnej príručky počas používania fotoaparátu.
Initialize
Slúži na inicializáciu nastavení na ich predvolené
hodnoty.
Demo Mode
Slúži na zobrazenie ukážky funkcií Smile Shutter
a Scene Recognition.
HDMI Resolution
Nastavenie rozlíšenia tak, aby mohol ísť výstup do
televízneho prijímača, keď je fotoaparát pripojený
k televíznemu prijímaču s vysokým rozlíšením.
CTRL FOR HDMI
Umožňuje používať fotoaparát pomocou
diaľkového ovládania TVP keď je fotoaparát
pripojený ku TVP kompatibilnému s „BRAVIA“
Sync.
COMPONENT
Slúži na výber typu výstupného videosignálu
podľa pripojeného TV prijímača.
Video Out
Slúži na nastavenie výstupného videosignálu
podľa farebnej normy TV pripojeného video
zariadenia.
Wide Zoom Display
Slúži na prehrávanie snímok s pomerom strán 4:3
alebo 3:2 vo formáte 16:9 na obrazovke TV
prijímača s vysokým rozlíšením (HD).
Kategória
(Main Settings)
(„Memory
Stick“ Tool)
(Internal
Memory Tool)
(Clock Settings)
Položka
Opis
USB Connect
Slúži na výber režimu USB počas pripájania
fotoaparátu k počítaču alebo k tlačiarni
kompatibilnej s režimom PictBridge pomocou
kábla pre multifunkčný terminál.
Download Music
Slúži na zmenu hudobných súborov pomocou
programu „Music Transfer“.
Format Music
Slúži na odstránenie všetkých hudobných
súborov, ktoré sú uložené vo fotoaparáte.
Format
Slúži na formátovanie pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“.
Create REC.Folder
Slúži na vytvorenie priečinkov na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ na záznam snímok.
Change REC.Folder
Slúži na zmenu priečinka aktuálne používaného
na záznam snímok.
Delete REC.Folder
Slúži na odstránenie priečinkov na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“.
Copy
Slúži na kopírovanie všetkých snímok vo
vnútornej pamäti na pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“.
File Number
Slúži na výber spôsobu používaného na
priradenie čísel súborov k obrázkom.
Format
Slúži na formátovanie vnútornej pamäte.
File Number
Slúži na výber spôsobu používaného na
priradenie čísel súborov k obrázkom.
Area Setting
Slúži na úpravu času na miestny čas vo vybratej
oblasti.
Date & Time
Setting
Slúži na nastavenie dátumu a času.
Zmena nastavení fotoaparátu
63SK
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie o fotoaparáte („Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“)
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“, ktorá obsahuje podrobné informácie o
používaní fotoaparátu, sa nachádza na disku CD-ROM (dodáva sa). Prečítajte si
túto príručku, v ktorej nájdete podrobné informácie o mnohých funkciách
fotoaparátu.
• Na čítanie dokumentu „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ je potrebný program
Adobe Reader. Ak nemáte tento program nainštalovaný v počítači, môžete si ho
prevziať z webovej stránky: http://www.adobe.com/
x Pre používateľov Windows
1
Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (dodáva sa) do
jednotky CD-ROM.
2
Kliknite na „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“.
Súčasne sa nainštaluje aj dokumentácia
„Ďalšie kroky – Cyber-shot“, ktorá
obsahuje informácie o príslušenstve
fotoaparátu.
3
Pomocou odkazu na pracovnej ploche otvorte dokument
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“.
x Pre používateľov Macintosh
64SK
1
Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (dodáva sa) do
jednotky CD-ROM.
2
Vyberte priečinok [Handbook] a skopírujte súbor
„Handbook.pdf“ uložený v priečinku [SK] do počítača.
3
Po skončení kopírovania dvakrát kliknite na súbor
„Handbook.pdf“.
Zoznam ikon zobrazených na obrazovke
Ikony sa zobrazujú na obrazovke s cieľom označiť stav fotoaparátu.
Zobrazenie na obrazovke môžete zmeniť pomocou položky DISP (zobrazenie na
obrazovke) na ovládacom tlačidle (str. 29).
Pri snímaní statických záberov
A
Zobrazenie
Význam
Zostávajúci čas batérie
Upozornenie na slabú
batériu
Image Size
• V režime
(Easy Shooting) je
zobrazovanie ikon obmedzené.
Pri snímaní videozáznamov
Scene Selection
Pri prehrávaní
Prepínač režimu
(Intelligent Auto
Adjustment, Program
Auto, Shutter Speed
Priority Shooting,
Aperture Priority
Shooting, Manual
Exposure Shooting,
Hand-held Twilight, Anti
Motion Blur, Sweep
Panorama)
Movie shooting mode
White Balance
Metering Mode
Upozornenie na vibrácie
Scene Recognition
Ikona Scene Recognition
Ďalšie informácie
SteadyShot
DRO
Noise Reduction
65SK
Zobrazenie
Význam
Color Filter
B
Zobrazenie
Význam
z
Uzamknutie AE/AF
ISO400
Číslo ISO
Funkcia NR pomalej
uzávierky
Color Saturation
Contrast
Sharpness
125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
+2.0EV
Hodnota expozície
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
Indikátor Smile
Detection Sensitivity
Macro
REC
Standby
Nahrávanie
videozáznamu/
pohotovostný režim
videozáznamu
0:12
Doba záznamu (m:s)
101-0012
Číslo priečinka a súboru
Color Mode
2009 1 1
9:30 AM
Dátum/čas nahratia
prehrávaného záberu
Pripájanie PictBridge
z STOP
z PLAY
Sprievodca funkcií na
prehrávanie snímky
bB BACK/NEXT
Výber záberov
V VOLUME
Úprava hlasitosti
Mierka približovania
View Mode
Display Burst Group
Hlavný obrázok v sérii
snímok
Filter by Faces
Favorites
Protect
Poradie tlače (DPOF)
Exportovanie PMB
Zväčšenie pri prehrávaní
66SK
Semi Manual
Manual Focus
Panel Manual Focus
C
Zobrazenie
D
Význam
Zobrazenie
Priečinok prehrávania
Význam
Self-Timer
Priečinok snímania
C:32:00
Zobrazenie funkcie
vlastnej diagnostiky
96
Počet nasnímateľných
záberov
12/12
Číslo záberu/počet
záberov uložených vo
vybratom priečinku
Upozornenie na
prehrievanie
100Min
Dostupná doba záznamu
Face Detection
Záznamové/prehrávacie
médium (pamäťová karta
„Memory Stick Duo“,
interná pamäť)
Sériové snímanie/Skupina
Zmena priečinku
Bracket Set
Destination
Conversion Lens
Riadiaci súbor je plný
AF Illuminator
Zameriavací rámček zóny
AF
Red Eye Reduction
Metering Mode
Režim Flash
Nabíjanie blesku
White Balance
ISO400
Číslo ISO
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
+2.0EV
Hodnota expozície
500
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
Pripájanie PictBridge
N
Prehrávanie
Panel prehrávania
35° 37’ 32” N
139° 44’ 31” E
Zobrazenie zemepisnej
šírky a dĺžky
Histogram
• Ikona
sa zobrazí,
Hlasitosť
Ďalšie informácie
keď je vypnuté
zobrazenie
histogramu
(stĺpcového
diagramu).
67SK
Odstraňovanie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa fotoaparátu, pokúste sa ho
vyriešiť nasledovnými spôsobmi.
1 Skontrolujte nižšie uvedené položky a prečítajte si dokumentáciu
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ (PDF).
Ak sa na obrazovke zobrazí kód, ako napríklad „C/E:ss:ss“,
vyhľadajte ho v príručke „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“.
2 Vyberte batériu a približne po jednej minúte ju znovu vložte do
fotoaparátu a zapnite napájanie.
3 Stlačte tlačidlo RESET pomocou objektu so špicom a zapnite
napájanie (str. 11).
Ak vykonáte vyššie uvedenú operáciu, odstráni sa nastavenie dátumu a
času.
4 Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Počas opravy fotoaparátov s vnútornou pamäťou alebo s funkciou hudobných
súborov sa môžu údaje vo fotoaparáte v minimálnom potrebnom rozsahu
skontrolovať z hľadiska overenia a odstránenia symptómov zlyhania. Spoločnosť
Sony nebude kopírovať ani ukladať tieto údaje.
Batéria a napájanie
Batéria sa nedá vložiť.
• Potlačením páčky vysúvania vložíte batériu do fotoaparátu správnym spôsobom
(str. 14).
Fotoaparát sa nedá zapnúť.
• Po vložení batérie do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým sa fotoaparát zapne.
• Vložte batériu správne (str. 14).
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu (str. 12).
• Batéria je nefunkčná. Vymeňte ju za novú.
• Použite odporúčanú batériu.
68SK
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• V závislosti od teploty fotoaparátu a batérie sa môže napájanie automaticky vypnúť s
cieľom chrániť fotoaparát. V takomto prípade sa na obrazovke LCD zobrazí hlásenie
pred vypnutím napájania.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory kapacity batérií. Znovu zapnite fotoaparát
(str. 17).
• Batéria je nefunkčná. Vymeňte ju za novú.
Indikátor zostávajúcej kapacity batérie nefunguje správne.
• V nasledujúcich prípadoch sa napätie batérie rýchlo vybije a skutočné zvyškové
napätie batérie bude nižšie, než uvádza indikátor:
– Keď používate fotoaparát vo veľmi chladnom alebo veľmi horúcom prostredí.
– Keď často používate blesk a funkciu priblíženia.
– Keď fotoaparát opakovane zapínate a vypínate.
– Keď nastavíte vyššiu hodnotu jasu obrazovky pomocou nastavení DISP (zobrazenie
na obrazovke).
• Medzi indikátorom zostávajúcej kapacity batérie a skutočnou zostávajúcou kapacitou
batérie nastala odchýlka. Po jednom úplnom vybití a opätovnom nabití sa obnoví
správne zobrazenie.
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu (str. 12).
• Batéria je nefunkčná. Vymeňte ju za novú.
Batéria vo fotoaparáte sa nedá nabíjať.
• Batériu nie je možné nabiť pomocou sieťového adaptéra (predáva sa osobitne). Na
nabitie batérie použite nabíjačku batérie (dodáva sa).
Počas nabíjania batérie bliká kontrolka CHARGE.
• Vyberte a znova vložte batériu a dbajte na jej správne vloženie.
• Teplota nemusí byť vhodná na nabíjanie. Pokúste sa znova nabiť batériu v prostredí s
vhodným tepelným rozsahom (10 °C až 30 °C).
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Obrázky sa nedajú zaznamenať.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte
Ďalšie informácie
„Memory Stick Duo“ (s. 31, 44). Ak sú plné, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Odstráňte nepotrebné zábery (str. 47).
– Vymeňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
• Keď snímate statický obrázok, nastavte prepínač režimu do inej polohy ako
(Movie
Mode).
• Pri snímaní videozáznamov nastavte prepínač režimu do polohy
(Movie Mode).
• Videozáznamy s obrazovou veľkosťou [1440×1080(Fine)], [1440×1080(Standard)]
alebo [1280×720] môžete zaznamenávať na „Memory Stick PRO Duo“. Keď používate
iné záznamové médium než pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“, nastavte
obrazovú veľkosť videozáznamu na hodnotu [VGA].
• Fotoaparát je v režime ukážky funkcie Smile Shutter. Nastavte režim [Demo Mode] na
hodnotu [Off].
69SK
Nie je možné snímanie panoramatických záberov.
• Posúvajte fotoaparát podľa vodiaceho panela pri konštantnej rýchlosti. V
nasledovných situáciách nie je možné vytvoriť panoramatické zábery:
– Fotoaparát posúvate príliš rýchlo alebo príliš pomaly.
– Fotoaparát posúvate v inom smere ako je nastavený.
• Ak počas posúvania fotoaparátom príliš trasiete, snímanie sa zastaví. Fotoaparát držte
pevne.
Zobrazenie záberov
Nie je možné prezerať obrázky.
• Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie) (str. 20).
• Názov priečinka alebo súboru na počítači sa zmenil.
• Prehrávanie súborov obsahujúcich snímky, ktoré boli spracované v počítači alebo
snímky, ktoré boli nasnímané iným fotoaparátom, nemožno v tomto fotoaparáte
zaručiť.
• Fotoaparát je v režime USB. Odstráňte pripojenie USB.
• Niektoré snímky uložené na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ a nasnímané
pomocou iných fotoaparátov sa nemusia dať prehrať. Takéto snímky prehrajte v
režime Folder View (str. 46).
• Tento problém je spôsobený kopírovaním snímok v počítači na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ bez použitia programu „PMB“. Takéto snímky prehrajte v
režime Folder View (str. 46).
70SK
Odporúčania
Fotoaparát nepoužívajte ani
neskladujte na nasledujúcich
miestach
• V extrémne horúcom, studenom alebo
•
•
•
•
vlhkom prostredí
Na miestach, ako je auto zaparkované na
slnku, sa môže teleso fotoaparátu
deformovať a môže to spôsobiť
nefunkčnosť.
Na priamom slnečnom žiarení alebo v
blízkosti ohrievača
Telo fotoaparátu sa môže zdeformovať a
môže sa porušiť jeho farebnosť. Hrozí
riziko zlyhania fotoaparátu.
Miesta s rizikom značných otrasov
Miesta so silným magnetizmom
Na piesčitých alebo prašných miestach
Dajte pozor, aby sa piesok alebo prach
nedostal do fotoaparátu. Môže to
spôsobiť poškodenie fotoaparátu, ktoré
sa nemusí dať opraviť.
Čistenie
Čistenie displeja LCD
Ak chcete z povrchu obrazovky odstrániť
odtlačky prstov, prach a pod., utrite ju
súpravou na čistenie LCD (predáva sa
osobitne).
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve odtlačky prstov alebo
prach, vyčistite ho jemnou handričkou.
Čistenie povrchu fotoaparátu
Váš fotoaparát je skonštruovaný na
používanie pri teplotách medzi 0 °C a
40 °C. Neodporúča sa používať fotoaparát
v teplotách presahujúcich tento rozsah.
Informácie o kondenzácii vlhkosti
Ak naraz prenesiete fotoaparát z
chladného do teplého prostredia, na
vnútorných súčiastkach fotoaparátu sa
môže vytvoriť skondenzovaná vlhkosť.
Táto kondenzácia vlhkosti môže spôsobiť
poruchu fotoaparátu.
Ak došlo ku kondenzácii vlhkosti
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi
hodinu mimo prevádzky, kým sa vlhkosť
neodparí. Pozor, ak sa pokúsite snímať s
vlhkosťou vo vnútri objektívu, nebudete
môcť snímať jasné snímky.
Informácie o vnútornej
nabíjateľnej záložnej batérii
Tento fotoaparát má vnútornú nabíjateľnú
batériu, ktorá slúži na uchovanie
nastavenia dátumu a času (a iných
nastavení) bez ohľadu na napájanie
zariadenia.
Táto nabíjateľná batéria sa nabíja vždy pri
používaní fotoaparátu. Ak však fotoaparát
používate málo, batéria sa postupne vybíja.
Ak fotoaparát vôbec nepoužívate, batéria
sa úplne vybije približne po jednom
mesiaci. V takom prípade nabite
nabíjateľnú batériu vždy pred použitím
fotoaparátu.
Ak táto batéria zostane nenabitá,
fotoaparát môžete aj tak používať, ale
dátum a čas sa nebudú zobrazovať.
Nabíjanie vnútornej nabíjateľnej záložnej
batérie
Vložte nabitú batériu do fotoaparátu a
ponechajte ho 24 hodín alebo viac vypnutý.
Ďalšie informácie
Povrch fotoaparátu vyčistite jemnou
handričkou mierne navlhčenou vo vode a
utrite suchou jemnou handričkou.
Predchádzanie poškodeniu povrchovej
úpravy či krytu:
– Nevystavujte fotoaparát chemickým
výrobkom, ako sú napr. riedidlá, benzín,
lieh, jednorazové handričky,
odpudzovače hmyzu, opaľovacie krémy
alebo insekticídy.
– Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na
rukách vyššie uvedené chemikálie.
– Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v
kontakte s gumovými produktmi alebo
výrobkami z vinylu.
Prevádzkové teploty
71SK
Špecifikácie
Fotoaparát
[Hľadáčik]
[Systém]
Panel: 0,5 cm (typ 0,2)
Celkový počet bodov:
Približne 201 000 bodov
Obrazové zariadenie: 7,63 mm Snímač Exmor
CMOS (typ 1/2,4)
Celkový počet pixelov fotoaparátu:
Približne 10,3 megapixela
Efektívny počet pixelov fotoaparátu:
Približne 9,1 megapixela
Objektív: Objektív G-series, 20× priblíženie
f = 5,0 mm – 100,0 mm (28 mm – 560 mm
(ekvivalent 35 mm kinofilmového
formátu))
F2.8 (W) – F5.2 (T)
Počas snímania videozáznamov (16:9):
31 mm – 620 mm
Počas snímania videozáznamov (4:3):
38 mm – 760 mm
Ovládanie expozície: Automatická expozícia,
priorita rýchlosti uzávierky, priorita clony,
manuálna expozícia, výber scény
(10 režimov)
Vyváženie bielej: Automatické, denné svetlo,
zamračené, žiarivka 1,2,3, žiarovka, blesk,
jedno stlačenie
Formát súborov (v súlade s DCF):
Statické zábery: JPEG (DCF Ver. 2.0,
Exif, ver. 2.21, MPF Baseline),
kompatibilné s DPOF
Videozáznamy: MPEG-4 AVC/H.264
(stereo)
Záznamové médium: Vnútorná pamäť
(približne 11 MB), „Memory Stick Duo“
Blesk: Rozsah blesku (citlivosť ISO
(odporúčaný index expozície) je nastavený
na hodnotu Auto):
Približne 0,3 m až 9,2 m (W)/
približne 1,5 m až 5,1 m (T)
Hľadáčik: Elektronický hľadáčik (farebný)
[Vstupné a výstupné konektory]
Multifunkčný terminál Type2d: (AV-out(SD/
HD Component)/HDMI/USB)
Výstup obrazu
Výstup zvuku (stereo)
HDMI výstup
USB komunikácia
USB komunikácia:
Vysokorýchlostné rozhranie USB
(kompatibilné s rozhraním USB 2.0)
[Displej LCD]
72SK
Panel LCD: 7,5 cm (typ 3,0) TFT
Celkový počet bodov: 230 400 (960 × 240)
bodov
[Napájanie, všeobecne]
Napájanie: Nabíjateľná batéria
NP-FH50, 6,8 V
Spotreba energie (počas snímania, zapnutý
LCD displej): 1,2 W
Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
Skladovacia teplota: –20 °C až +60 °C
Rozmery:
114,5 × 82,8 × 91,8 mm (Š/V/H, bez
výčnelkov)
Hmotnosť (vrátane batérie NP-FH50 a
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“):
Približne 504 g
Mikrofón: Stereofónny
Reproduktor: Monofonický
Tlač Exif Print: Kompatibilný
PRINT Image Matching III: Kompatibilný
PictBridge: Kompatibilný
Nabíjačka batérií BC-VH1
Požiadavky na napájanie: Striedavé napätie
100 V až 240 V,
50 Hz/60 Hz, 4 W
Výstupné napätie: DC 8,4 V, 0,28 A
Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
Skladovacia teplota: –20 °C až +60 °C
Rozmery: Približne 60 × 25 × 95 mm (Š/V/H)
Hmotnosť: Približne 75 g
Nabíjateľná batéria NP-FH50
Použitá batéria: Lítiovo-iónová batéria
Maximálne napätie: Jednosmerné napätie
8,4 V
Nominálne napätie: Jednosmerné napätie
6,8 V
Maximálny nabíjací prúd: 1,75 A
Maximálne nabíjacie napätie: 8,4 V
Kapacita:
typická: 6,1 Wh (900 mAh)
minimálna: 5,9 Wh (870 mAh)
Vzhľad a technické parametre sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Ochranné známky
• Nasledovné značky sú ochranné známky
•
•
•
•
•
•
Sony Corporation.
, „Cyber-shot“, „Memory
Stick“,
, „Memory Stick PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory Stick
Micro“, „MagicGate“,
,
„BRAVIA“, „PhotoTV HD“, „Info
LITHIUM“
Logo HDMI, HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú ochranné
známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti HDMI Licencing
LLC.
Microsoft, Windows, DirectX a Windows
Vista sú registrované ochranné známky
alebo ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo
iných krajinách.
Macintosh a Mac OS sú ochranné
známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Apple Inc.
Intel, MMX a Pentium sú ochranné
známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Intel Corporation.
Adobe a Reader sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Adobe Systems Incorporated
v USA a/alebo iných krajinách.
Ďalej všeobecne platí, že všetky ostatné
názvy produktov a systémov uvedené v
tomto návode sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými
známkami príslušných vývojárskych
alebo výrobných spoločností. Značky ™
alebo ® však nie sú v tejto príručke
použité vo všetkých prípadoch.
Ďalšie informácie
73SK
74SK
Ďalšie informácie
75SK
Download PDF

advertising