Sony | DSC-P150 | Sony DSC-P100 Návod na použitie

2-149-855-12(1)
Digital Still Camera
Kezelési útmutató
HU
A készülék használata előtt kérjük, hogy olvassa át alaposan ezt az
útmutatót, és őrizze meg a jövőbeni tájékozódáshoz.
Návod na použitie
Než začnete fotoaparát používať, prečítajte si pozorne tento návod
a uschovajte si ho pre prípadné budúce použitie.
DSC-P100/P120/P150
© 2004 Sony Corporation
SK
Magyar
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
elkerülése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
Áramütés elkerülése érdekében
ne nyissa ki a burkolatot.
Szervizelésért csak szakemberhez
forduljon.
Az európai vásárlók
figyelmébe
Az elvégzett tesztek bizonyítják, hogy ez a
termék megfelel az EMC Előírások 3 m-nél
rövidebb csatlakozóvezetékek használatára
vonatkozó határértékeinek.
Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők a fényképezőgép kép- és
hangminőségét befolyásolhatják.
Figyelmeztetés
Ha az adatátvitel sztatikus elektromosság
vagy elektromágnesség miatt megszakad
(hibát jelez), indítsa újra az alkalmazást, vagy
húzza ki majd csatlakoztassa a többcélú
kivezetés (USB) kábelét ismét.
HU
2
Figyelmeztetés
Egyes országokban és területeken
szabályozhatják e készülékben használt
akkumulátor hulladékként történő
elhelyezését. Kérjük, érdeklődjön az illetékes
helyi hivatalban.
Először olvassa el ezt
Próbafelvétel
Mielőtt egyszeri, megismételhetetlen
eseményeket vesz fel, próbafelvételek
készítése ajánlott, hogy megbizonyosodjék a
készülék helyes működéséről.
A felvételek tartalmáért nem
vállalunk felelősséget
A felvétel tartalmának nem vállaljuk az
ellentételezését, ha a felvétel vagy lejátszás
elmaradása a készülék vagy az adathordozó
stb. hibájából következik be.
Készítsen biztonsági mentést
Az adatvesztés elkerülése érdekében mindig
másolja az adatokat lemezre.
Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásához
• E fényképezőgép megfelel a JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) Fényképezőgép
fájlrendszerhez előírt tervezési szabály
általános szabványának.
• A fényképezőgépével felvett képek
lejátszása más készülékekkel, valamint más
készülékkel felvett vagy szerkesztett képek
lejátszása a fényképezőgépével nem
garantált.
Szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
Televíziós műsorok, filmek, videoszalagok és
egyéb anyagok szerzői jog által védettek
lehetnek. Ilyen anyagok engedély nélküli
felvétele a vonatkozó jogszabályokba
ütközhet.
Ne rázza, vagy ütögesse a
fényképezőgépet
Azon felül, hogy hibásan működhet, és
képtelenné válhat a képek rögzítésére, ez
használhatatlanná teheti a „Memory Stick”et, illetve képadat hibát, károsodást vagy
képadat vesztést okozhat.
LCD képernyő, LCD kereső (csak
LCD keresővel ellátott
modelleknél) és objektív
• Az LCD képernyő és az LCD kereső
rendkívül nagypontosságú
gyártástechnológiával készült, az effektív
képpontok aránya több mint 99,99%.
Azonban állandóan fekete pontok és/vagy
(fehér, piros, kék vagy zöld színű) fényes
pontok jelenhetnek meg az LCD kijelzőn
vagy az LCD keresőben. Ezek a pontok,
amelyek a gyártási folyamat természetes
velejárói, egyáltalán nem befolyásolják a
felvételt.
• Legyen körültekintő, amikor a
fényképezőgépet az ablak közelében vagy a
szabadban helyezi el. Ha az LCD képernyő,
a kereső vagy az objektív hosszabb ideig
közvetlen napsugárzásnak van kitéve, az
hibás működést okozhat.
• Ne nyomja meg erősen az LCD képernyőt.
A képernyő egyenetlenné válhat, amely
hibás működést okozhat.
• Az LCD képernyőn maradvány-kép
jelenhet meg hideg helyen. Ez nem hibás
működés.
HU
HU
3
Motoros zoom objektív
Ez a fényképezőgép motoros zoom
objektívvel rendelkezik. Óvja az objektívet az
ütésektől, és kerülje az erővel történő
mozgatását.
Használat előtt tisztítsa meg a
vaku felületét
A vaku hőkibocsátása miatt a vaku felületén
lévő szennyeződés elszíneződhet, illetve
rátapadhat a vaku felületére, így a kibocsátott
fény nem lesz elegendő.
Tartsa szárazon a készüléket
Amikor a szabadban esős időben, illetve
hasonló feltételek között fényképez, óvja a
fényképezőgépet a nedvességtől. A
fényképezőgép belsejébe jutó víz hibás
működést okozhat, amely bizonyos esetekben
nem javítható meg. Ha páralecsapódás fordul
elő, lásd a 127. oldalt, és kövesse az
utasításokat annak eltávolításával
kapcsolatban, a fényképezőgép használata
előtt.
HU
4
Óvja a fényképezőgépet a
homoktól és a portól
A fényképezőgép használata homokos vagy
poros helyen hibás működést okozhat.
Ne fordítsa a fényképezőgépet a
Nap, vagy más nagyon fényes
fényforrás felé
Carl Zeiss objektív
Ez a fényképezőgép Carl Zeiss objektívvel
rendelkezik, amely éles képek kiváló
kontrasztú visszaadására alkalmas.
E fényképezőgép objektíve, a
németországi Carl Zeiss minőségi
szabványok szerint a Carl Zeiss által
hitelesített minőségbiztosítási rendszer
felügyeletével készült.
Ez a szemei maradandó károsodását
okozhatja. Vagy a fényképezőgépe hibás
működését okozhatja.
Az ábrákról
Megjegyzések a fényképezőgép
elhelyezésével kapcsolatban
Ebben az útmutatóban előforduló ábrák a
DSC-P100/P120 modelleké, hacsak nincs
másképpen jelölve.
Ne használja a fényképezőgépet olyan hely
közelében, amely erős rádióhullámokat
gerjeszt, vagy sugárzást bocsát ki.
Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem
képes megfelelően felvenni vagy lejátszani.
A kezelési útmutatóban
felhasznált képek
A kezelési útmutatóban példaként felhasznált
fényképek csupán reprodukciók, és nem ezzel
a fényképezőgéppel készített felvételek.
Védjegyek
•A
a Sony Corporation
védjegye.
• A „Memory Stick”,
, „Memory Stick
PRO”,
, „Memory Stick
Duo”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
,
„MagicGate” és a
a Sony
Corporation védjegye.
• Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
• A Picture Package a Sony Corporation
védjegye.
• A Microsoft, Windows, Windows Media, és
a DirectX a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• A Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac,
iBook, PowerBook, Power Mac és az eMac
az Apple Computer, Inc védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei.
• A Macromedia és a Flash a Macromedia,
Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• Az Intel, MMX és a Pentium az Intel
Corporation védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.
• Továbbá, ebben az útmutatóban előforduló
rendszer és termék nevek általában a
megfelelő fejlesztők vagy gyártók védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei. Azonban, a ™
vagy az ® szimbólumok nem jelennek meg
minden esetben ebben az útmutatóban.
HU
5
Tartalomjegyzék
Először olvassa el ezt ............................. 3
A részek azonosítása .............................. 8
Választótárcsa ................................... 10
Kezdő lépések
Az akkumulátor egység feltöltése ...... 11
A hálózati tápegység használata ......... 14
A fényképezőgépe használata
külföldön ....................................... 15
A fényképezőgép be-/kikapcsolása .... 15
A vezérlőgomb használata .................. 16
A dátum és idő beállítása .................... 17
Fényképek felvétele
A „Memory Stick” behelyezése és
kivétele .......................................... 19
A fényképméret beállítása .................. 20
Képméret és minőség ........................... 21
Fényképfelvétel alapszinten
— Automatikus üzemmód
használata...................................... 23
A legutolsó felvétel ellenőrzése
— Gyorsellenőrzés....................... 25
A zoom használata ........................... 25
Közeli felvételek készítése
— Makró ....................................... 27
Az önkioldó használata ................... 28
Egy vaku üzemmód kiválasztása .... 29
Fényképezés a keresővel ................. 31
HU
6
A dátum és idő ráhelyezése a
fényképre ...................................... 32
Fényképezés a helyszíni feltételeknek
megfelelően
— Helyszínválasztás .................... 33
Fényképek megtekintése
Képek megtekintése a fényképezőgépe
LCD képernyőjén ........................ 37
Képek megtekintése
TV-képernyőn.............................. 39
Fényképek törlése
Képek törlése........................................ 41
A „Memory Stick” formattálása ........ 43
A mesterfokú műveletek
előtt
A fényképezőgépe beállítása és
működtetése ................................. 45
A menübeállítások módosítása ...... 45
A tételek módosítása a SET UP
képernyőben................................. 46
A fényképminőség kiválasztása.......... 46
Mappa létrehozása vagy
kiválasztása ................................... 47
Új mappa létrehozása...................... 47
A felvételmappa módosítása .......... 48
Fényképfelvétel
mesterfokon
Az automatikus fókuszálási mód
kiválasztása ...................................49
Egy fókusz tartománykereső-keret
kiválasztása
— AF tartománykereső...............49
Egy fókuszműködés kiválasztása
— AF üzemmód ...........................50
A tárgytávolság beállítása
— Beállított fókusz ......................51
Fényképezés kézi zársebesség és
rekesznyílás beállításokkal
— Kézi expozíció..........................52
Az expozíció beállítása
— EV korrigálás...........................55
Hisztogram megjelenítése ...............56
A fénymérési mód kiválasztása...........57
Színárnyalatok beállítása
— Fehéregyensúly........................58
A vakufényerő beállítása
— Vakufényerő ............................59
Felvétel folyamatosan ..........................60
Felvétel sorozatkép üzemmódban
— Sorozatkép ...............................61
Különleges hatások hozzáadása
— Képhatások ..............................62
A Cyber-shot Station használata ........63
Fényképmegtekintés
mesterfokon
A mappa kiválasztása és képek
lejátszása — Mappa......................64
Egy fénykép részletének kinagyítása ...65
Egy fénykép kinagyítása
— Lejátszási zoom........................65
Kinagyított kép rögzítése
— Körbevágás
(csak DSC-P100/P120).................66
Egymást követő képek lejátszása
— Diabemutató ............................66
Fényképek elforgatása — Elforgatás ...67
Sorozatkép üzemmódban készített
képek lejátszása ............................68
Lejátszás folyamatosan ....................68
Lejátszás kockáról kockára .............69
Fénykép szerkesztés
Képek törlésvédése — Törlésvédés....70
A képméret módosítása
— Átméretezés .............................72
A kinyomtatandó képek kijelölése
— Nyomtatás (DPOF) kijelölés....72
Fénykép nyomtatás
(PictBridge nyomtató)
Csatlakoztatás egy PictBridge
kompatibilis nyomtatóhoz...........75
Képek nyomtatása................................ 76
Indexképek nyomtatása....................... 79
Mozgókép üzemmód
Mozgóképek felvétele.......................... 83
Mozgóképek megtekintése az LCD
képernyőn ..................................... 84
Mozgóképek törlése ............................. 85
Mozgóképek vágása ............................. 86
A képek a számítógépén
Képek másolása a számítógépére
— Windows felhasználók
részére ........................................... 88
Az USB meghajtóprogram
telepítése ....................................... 89
A fényképezőgép csatlakoztatása a
számítógépéhez ............................ 90
Képek másolása................................ 91
A képek megtekintése a
számítógépén ................................ 93
Képfájl tárolási célmappák és
fájlnevek........................................ 94
Számítógépre már átmásolt képfájlok
megtekintése a
fényképezőgépével ...................... 96
A „Picture Package” telepítése ...... 96
Képek másolása a „Picture Package”
segítségével ................................... 98
A „Picture Package” használata..... 99
Képek másolása a számítógépére
— Macintosh felhasználók
részére ..........................................100
Az „ImageMixer VCD2”
használata ....................................102
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás .......................................104
Figyelmeztetések és üzenetek ...........116
Öndiagnózis funkció kijelző ..............118
További információ
Felvehető képek száma vagy maximális
felvételi idő..................................119
Menü tételek........................................120
SET UP tételek ...................................124
Óvintézkedések...................................127
A „Memory Stick”-ről........................128
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor
egységről ......................................130
Minőségtanúsítás.................................132
Az LCD képernyő ..............................134
Tárgymutató
Tárgymutató ........................................138
HU
7
A részek azonosítása
A működtetésről bővebben a zárójelben lévő oldalakon olvashat.
1
7
2
8
3
9
A vállszíj rögzítése
q;
qa
4
5
qs
6
A
B
C
D
E
F
G
H
I
HU
8
POWER gomb (15)
Exponáló gomb (24)
Csuklószíj rögzítő fül
Vaku (29)
Multi-csatlakozóaljzat (alsó
felület)
Állvány csatlakozó (alsó
felület)
POWER jelző (15)
Kereső ablak
Önkioldó jelző (28)/
AF segédfény (30, 124)
J Mikrofon
K Objektív
L Hangszóró (alsó felület)
• Használjon olyan állványt, amely rögzítő
csavarja rövidebb 5,5 mm-nél. Ennél
hosszabb csavarral nem tudja szilárdan
rögzíteni a fényképezőgépet az állványhoz,
és a csavar kárt tehet a készülékben.
6
1
7
8
2
9
3
q;
4
qa
qs
5
qd
qf
A Kereső (31)
B LCD képernyő
Az LCD képernyőn lévő
tételekről bővebben a 134. – 137.
oldalon olvashat.
Önkioldó (28)/felvétel
jelző (piros) (24)
AE/AF rögzítés jelző
(zöld) (24)
/CHG jelző
(narancssárga) (12,
29)
C
(Kijelző/LCD be/ki) gomb
(31)
D MENU gomb (45, 120)
E Vezérlőgomb
Menü bekapcsolva: v/V/b/B/z
(16)/
Menü kikapcsolva: / /7/
(29/28/25/27)
Választótárcsa „M”:
Zársebesség/rekesznyílás
érték (52)
F Választótárcsa (10, 120)
G Felvételkészítéshez: Zoom (W/
T) gomb (25)
Megtekintéshez:
/
(Lejátszási zoom) gomb (65)/
(Index) gomb (37)
H DC IN aljzat fedele (11, 14)
I Akkumulátor/„Memory Stick”
fedele
J RESET gomb (104)
K Memóriaműködés jelző (19)
L DC IN aljzat (11, 14)
M Akkumulátor kioldó kapcsoló
(11)
N
(Képméret/Törlés) gomb
(20, 41)
HU
9
Választótárcsa
A fényképezőgép használata előtt,
állítsa a kívánt jelzést a választótárcsán a
-re.
(Automatikus üzemmód)
Könnyen fényképezhet, mert a készülék
automatikusan beállítja a fókuszt, az
expozíciót és a fehéregyensúlyt. A
képminőség [Fine]-ra van állítva
(46. oldal).
P (Programozott automatikus
fényképezés)
Automatikusan elvégzi a fényképezési
beállításokat, mint az automatikus
üzemmódban, de kívánság szerint
módosíthatja a fókuszt és más
beállításokat. Ezen felül különféle
fényképezési funkciókat beállíthat a
menük segítségével (45. és 120. oldal).
HU
10
M (Kézi expozíciós fényképezés)
Kézzel állíthatja be a rekesznyílás
értékét és a zársebességet (52. oldal).
Ezen felül különféle fényképezési
funkciókat beállíthat a menük
segítségével (45. és 120. oldal).
SCN (Helyszínválasztás)
Hatásos képeket készíthet a helyszínnek
megfelelően (33. oldal). Ezen felül
különféle fényképezési funkciókat
beállíthat a menük segítségével (45. és
120. oldal).
SET UP (Beállítás)
Módosíthatja a fényképezőgép
beállításait (46. és 124. oldal).
(Mozgóképfelvétel)
Felvehet mozgóképeket (83. oldal).
(Lejátszás/Szerkesztés)
Lejátszhatja vagy szerkesztheti a felvett
fényképeket és mozgóképeket (37. és
70. oldal).
Kezdő lépések
Az akkumulátor egység feltöltése
Kezdő lépések
Az „InfoLITHIUM”
logóval ellátott felület
DC IN aljzat fedele
Hálózati
tápegység
1
, Nyissa ki az akkumulátor/
„Memory Stick” fedelet.
Csúsztassa a fedelet a nyíl irányába.
• Ügyeljen arra, hogy a fényképezőgép
legyen kikapcsolva, amikor az
akkumulátor egységet feltölti
(15. oldal).
• A fényképezőgépe az „InfoLITHIUM” NPFR1 akkumulátor egységgel működik (R
típus) (mellékelt). Csak R típusú
akkumulátor egységet használhat
(130. oldal).
2
Akkumulátor kioldó kapcsoló
, Helyezze be az akkumulátor
egységet, majd zárja be az
akkumulátor/„Memory Stick”
fedelet.
Győződjön meg arról, hogy az
akkumulátor egység szilárdan, teljesen a
helyén van, majd zárja be a fedelet.
Akkumulátor-behelyezőnyílás
Úgy helyezze be az
akkumulátor egységet,
hogy az akkumulátor
egység oldalán lévő v
jelzések hegye
szembenézzen az
akkumulátorbehelyezőnyíláson lévő
v jelzés hegyével.
• Az akkumulátor egység könnyen
behelyezhető az akkumulátor-rekesz
elejénél lévő kioldó kar megnyomásával a
fényképezőgép eleje felé.
3
DC csatlakozódugó
, Nyissa ki a DC IN aljzat
fedelet, és csatlakoztassa a
hálózati tápegységet
(mellékelt) a fényképezőgépe
DC IN aljzatához.
Nyissa ki a fedelet a nyíl irányában, a
fent ábrázolt módon. Úgy csatlakoztassa
a DC csatlakozódugót, hogy a v jelzés
az LCD képernyő oldal felé nézzen.
• Ne zárja rövidre a hálózati tápegység DC
csatlakozódugóját fémes tárggyal, mivel ez
hibás működést okozhat.
• Tisztítsa meg a hálózati tápegység DC
csatlakozódugóját egy száraz
pamutdarabbal. Ne használjon szennyezett
csatlakozódugót. Szennyezett
csatlakozódugó használatakor előfordulhat,
hogy nem megfelelően tölti fel az
akkumulátor egységet.
HU
11
2 Fali konnektorhoz
Az akkumulátor egység
kivétele
Hátralévő akkumulátor
üzemidő kijelzés
Az LCD képernyőn a hátralévő
akkumulátor üzemidő kijelzés mutatja a
hátralévő felvételkészítési vagy
megtekintési időt.
1
4
Hátralévő kijelzés
Hálózati
vezeték
60min
, Csatlakoztassa a hálózati
vezetéket a hálózati
tápegységhez és a fali
konnektorhoz.
A /CHG jelző kigyullad, amikor a
feltöltés megkezdődik, és kialszik,
amikor a feltöltés véget ér.
Nyissa ki az akkumulátor/„Memory
Stick” fedelet. Csúsztassa az
akkumulátor kioldó kapcsolót a nyíllal
jelzett irányba, és vegye ki az
akkumulátor egységet.
• Amikor be-/kikapcsolja az LCD képernyőt,
• Ügyeljen arra, hogy ne essen le az
Feltöltési idő
akkumulátor egység, amikor azt kiveszi.
/CHG jelző
• Az akkumulátor egység feltöltése után,
húzza ki a hálózati tápegységet a
fényképezőgépe DC IN aljzatából.
Hátralévő idő
Akkumulátor kioldó kapcsoló
mintegy 1 percbe telik, hogy a pontos
hátralévő akkumulátor idő megjelenjen.
• A megjelenített hátralévő idő bizonyos
körülmények és feltételek között
előfordulhat, hogy nem pontos.
A becsült idő a teljesen kisütött
akkumulátor egység hálózati
tápegységgel történő feltöltésére
vonatkozik, 25 °C-on.
Akkumulátor
egység
Feltöltési idő
(perc)
NP-FR1 (mellékelt)
Kb. 200
• A feltöltési idő hosszabb lehet a környezet
HU
12
és a használat körülményeitől függően.
Fényképek felvétele
A táblázat a felvehető/megtekinthető
képek becsült számát és az akkumulátor
üzemidőt mutatja, amikor normál
felvételi üzemmódban, teljesen feltöltött
akkumulátor egységgel (mellékelt),
25°C-os hőmérsékleten fényképez. A
felvehető vagy megtekinthető képek
száma a „Memory Stick” cseréjét is
magában foglalja, amennyiben
szükséges. Vegye figyelembe, hogy a
tényleges számok kevesebbek lehetnek
a jelzettnél a használati feltételektől
függően.
• Az akkumulátor üzemidő csökken a
Képméret
használat gyakoriságával és az idő
előrehaladtával (130. oldal).
Átlagos feltételek
NP-FR1 (mellékelt)
LCD
Képek
képernyő száma
DSC-P150
Be
7M
Ki
VGA Be
(E-Mail) Ki
DSC-P100/P120
Be
5M
Ki
VGA Be
(E-Mail) Ki
1)
Fényképek megtekintése2)
között1)
Akkumulátor
üzemidő
(perc)
Kb. 320
Kb. 430
Kb. 320
Kb. 430
Kb. 160
Kb. 215
Kb. 160
Kb. 215
Kb. 360
Kb. 500
Kb. 360
Kb. 500
Kb. 180
Kb. 250
Kb. 180
Kb. 250
Képméret
DSC-P150
7M
Kb. 7200
VGA(E-Mail) Kb. 7200
DSC-P100/P120
5M
Kb. 7200
VGA(E-Mail) Kb. 7200
2)
Fényképezés a következő helyzetekben:
– A
(P.Quality) menüpont [Fine]
beállítása esetén
– Fényképezés 30 másodpercenként
– A zoomot felváltva kapcsolja a W és a T
végállások között
– A vaku minden második felvételnél
villan
– A fényképezőgépet minden tizedik
felvétel után be- és kikapcsolja
– A SET UP beállításokban az [AF
Mode] menüpont [Single] beállítása
esetén.
A mérési mód a CIPA szabványon alapul.
(CIPA:Camera & Imaging Products
Association)
NP-FR1 (mellékelt)
Képek
Akkumulátor
száma
üzemidő
(perc)
Kb. 360
Kb. 360
Kezdő lépések
A felvehető/megtekinthető
képek száma és az
akkumulátor üzemidő
Kb. 360
Kb. 360
Az egyes képek megtekintése sorban,
mintegy három másodperces időközökkel
Mozgóképek felvétele3)
NP-FR1 (mellékelt)
LCD
képernyő
Be
DSC-P150
LCD
képernyő
Ki
Kb. 130 perc Kb. 170 perc
DSC-P100/P120 Kb. 160 perc Kb. 220 perc
3)
Mozgóképek felvétele folyamatosan, [160]as képmérettel
HU
13
A hálózati tápegység használata
• A felvehető/megtekinthető képek száma és
az akkumulátor üzemidő csökken a
következő feltételek között:
– A környező hőmérséklet alacsony
– A vaku használata esetén
– A fényképezőgép gyakori be- és
kikapcsolása esetén
– A zoom gyakori használata esetén
– A SET UP beállításokban az [LCD
Backlight] menüpont [Bright] beállítása
esetén
– A SET UP beállításokban az [AF Mode]
menüpont [Monitor] beállítása esetén
– Az akkumulátor töltése alacsony
DC IN aljzat fedele
2 Fali
konnektorhoz
1
DC csatlakozódugó
, Nyissa ki a DC IN aljzat
fedelet, és csatlakoztassa a
hálózati tápegységet
(mellékelt) a fényképezőgépe
DC IN aljzatához.
Nyissa ki a fedelet a nyíl irányában, a
fent ábrázolt módon. Úgy csatlakoztassa
a DC csatlakozódugót, hogy a v jelzés
az LCD képernyő oldal felé nézzen.
• A hálózati tápegységet könnyen
hozzáférhető fali konnektorhoz
csatlakoztassa. Ha a hálózati tápegység
használata közben üzemzavar keletkezik,
azonnal szüntesse meg az áramellátást a
csatlakozódugó kihúzásával a fali
konnektorból.
HU
14
1
Hálózati
tápegység
2
Hálózati
vezeték
, Csatlakoztassa a hálózati
vezetéket a hálózati
tápegységhez, majd a fali
konnektorhoz.
• Használat után a hálózati tápegységet húzza
ki a fényképezőgép DC IN aljzatából is és a
fali konnektorból is.
• A készülék kikapcsolt állapotban is
feszültség alatt áll mindaddig, amíg a
hálózati tápegységet ki nem húzza a fali
konnektorból.
A fényképezőgépe
használata külföldön
AC-LS5/LS5B
• Ne használjon elektronikus
feszültségátalakítót (utazó átalakítót), mivel
az hibás működést okozhat.
• Ne hagyja a fényképezőgépet kitolt
POWER jelző
POWER gomb
POWER
objektívvel hosszabb ideig, ha annak
áramellátása megszűnt vagy a
hálózati tápegységet eltávolította
stb., mivel ez hibás működést
okozhat.
• Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor a
választótárcsa
, P, M, SCN vagy
állásban van, illetve amikor megnyomja a
RESET gombot, az objektív mozogni kezd.
Ne érjen hozzá az objektívhez, miközben az
működik.
Kezdő lépések
Áramforrások
A hálózati tápegységgel (mellékelt) a
fényképezőgépet minden olyan
országban vagy területen használhatja,
ahol 100V – 240 V-os, 50/60 Hz-es
hálózati feszültség áll rendelkezésre.
Használjon a kereskedelemben kapható
hálózati csatlakozódugó átalakítót [a],
ha szükséges, a fali konnektor [b]
típusától függően.
A fényképezőgép be-/kikapcsolása
, Nyomja meg a POWER
gombot.
A POWER jelző (zöld) kigyullad, és a
készülék bekapcsol. Amikor a
fényképezőgépet először kapcsolja be, a
Clock Set képernyő megjelenik
(17. oldal).
Kikapcsolás
Nyomja meg a POWER gombot ismét.
A POWER jelző kialszik, és a
fényképezőgép kikapcsol.
HU
15
A vezérlőgomb használata
Automatikus kikapcsolási
funkció
Ha nem használja mintegy három percig
a fényképezőgépet felvételkészítés vagy
megtekintés vagy SET UP
üzemmódban, a fényképezőgép
automatikusan kikapcsol, hogy elkerülje
az akkumulátor lemerülését. Az
automatikus kikapcsolási funkció csak
akkumulátoros üzemmód esetén
működik. A következő körülmények
között az automatikus kikapcsolási
funkció nem működik:
• Mozgóképek lejátszásakor
• Diabemutató lejátszásakor
• Többcélú kivezetés (USB / A/V)
kábelének csatlakozásakor
Camera
AF Mode:
Digital Zoom:
Date/Time:
Red Eye Reduction:
AF Illuminator:
Auto Review:
1
2
SELECT
Setup 2
File Number:
USB Connect:
1
Video Out:
OK
Clock Set:
Cancel
A fényképezőgép aktuális beállításainak
módosításához kapcsolja be a menüt
vagy a SET UP képernyőt (46. oldal), és
a vezérlőgombbal végezze el a
módosításokat.
Egy menü tétel beállításához a
vezérlőgomb v/V/b/B részének
megnyomásával válassza ki a kívánt
tételt és beállítást, és végezze el a
beállítást. Egy SET UP tétel
beállításához a vezérlőgomb v/V/b/B
részének megnyomásával válassza ki a
kívánt tételt és beállítást, majd a z rész
megnyomásával végezze el a beállítást.
• A DSC-P150 modellről, az
megjelenítve mint a
HU
16
Single
Smart
Off
Off
Auto
Off
1
és
2
tétel úgy van
(124. oldal).
A dátum és idő beállítása
Clock Set
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2004 / 1 /
1
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
12 : 00
2004 / 1 /
OK
AM
Cancel
1
12 : 00
OK
AM
Cancel
POWER
Kezdő lépések
Választótárcsa
POWER gomb
2
1
, Kapcsolja a választótárcsát
állásba.
• A dátum vagy az idő
módosításához kapcsolja a
választótárcsát SET UP állásba,
válassza ki a [Clock Set]
menüpontot a
(Setup 2) (46. és 126. oldal)
menüben, és folytassa a 3.
lépéssel.
2
• Ezt a műveletet akkor is végrehajthatja,
amikor a választótárcsát P, M, SCN,
vagy
állásba kapcsolta.
, A POWER megnyomásával
kapcsolja be készüléket.
A POWER jelző (zöld) kigyullad, és a
Clock Set képernyő megjelenik az LCD
képernyőn.
3
, Válassza ki a kívánt
dátumformátumot a
vezérlőgomb v/V részével,
majd nyomja meg a z részt.
Válasszon a [Y/M/D] (év/hó/nap), [M/
D/Y] (hó/nap/év) vagy [D/M/Y] (nap/
hó/év) beállítás közül.
• Ha az időadatok mentésére szolgáló
újratölthető gombakkumulátor (128. oldal)
lemerül, a Clock Set képernyő megjelenik
ismét. Ilyen esetben állítsa be újra a
dátumot és időt, a fenti 3. lépéstől kezdve.
HU
17
Clock Set
Clock Set
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2004 / 1 /
1
12 : 00
2005 / 1 /
OK
AM
Cancel
4
1
OK
AM
Cancel
5
1
10 : 30
OK
AM
Cancel
6
, Válassza ki a beállítani kívánt
év, hó, nap, óra vagy perc
tételt a vezérlőgomb b/B
részével.
, Állítsa be a számértéket a
vezérlőgomb v/V részével,
majd a z rész
megnyomásával írja be azt.
, Válassza ki az [OK]
menüpontot a vezérlőgomb B
részével, majd nyomja meg a
z részt.
A beállítandó tételt a v/V jelzi.
A szám beírása után a v/V a következő
tételre visz. Ismételje a 4. és 5. lépést
addig, amíg az összes tételt be nem
állította.
A dátumot és időt beírta, és az óra
elkezd járni.
esetén állítsa az időt 24 órás formátumra.
• Az éjfélt 12:00 AM-mel, és a delet 12:00
PM-mel jelzi.
HU
2005 / 1 /
10 : 00
• A 3. lépésben a [D/M/Y] kiválasztása
18
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
• A dátum és idő beállítás megszakításához
válassza ki a [Cancel] menüpontot a
vezérlőgomb v/V/b/B részével, majd
nyomja meg a z részt.
Fényképek felvétele
A „Memory Stick” behelyezése és kivétele
Kivezetés oldal
2
Címkés oldal
3
Memóriaműködés jelző
, Nyissa ki az akkumulátor/
„Memory Stick” fedelet.
, Helyezze be a „Memory
Stick”-et.
, Zárja be az akkumulátor/
„Memory Stick” fedelet.
Csúsztassa a fedelet a nyíl irányába.
A „Memory Stick”-et az ábrán látható
módon kell a rekeszbe ütközésig betolni.
A „Memory Stick” kivétele
Nyissa ki az akkumulátor/„Memory
Stick” fedelet, majd nyomja meg a
„Memory Stick”-et, hogy az
előbukkanjon.
• A „Memory Stick”-ről bővebben a
128. oldalon olvashat.
• A „Memory Stick”-et tolja be ütközésig úgy,
hogy az biztosan helyezkedjen el a
csatlakozóban. Ha a „Memory Stick” nincs
megfelelően behelyezve, előfordulhat hogy
nem tud a „Memory Stick”-kel képeket
felvenni vagy lejátszani.
Fényképek felvétele
1
• Amikor a memóriaműködés jelző
világít, a fényképezőgép képet rögzít
vagy olvas. Ez idő alatt soha ne vegye
ki a „Memory Stick”-et, vagy ne
kapcsolja ki a készüléket. Az adat
megsérülhet.
HU
19
A fényképméret beállítása
DSC-P150
Választótárcsa
7M
3:2
5M
3M
1M
Image Size
1
7M
DSC-P100/P120
5M
2
, Nyomja meg a
(Képméret) gombot.
• Ezt a műveletet akkor is végrehajthatja,
amikor a választótárcsát P, M vagy SCN
• A képméretekről bővebben a 21. oldalon
A képméret beállítás megjelenik.
olvashat.
3:2
5M
3:2
1M
VGA(E-Mail)
Image Size
DSC-P100/P120
5M
5M
3M
3M
1M
VGA(E-Mail)
Image Size
, Kapcsolja a választótárcsát
állásba, és kapcsolja be a
készüléket.
állásba kapcsolta.
DSC-P150
3:2
3M
1M
1M
3
, Válassza ki a kívánt
képméretet a vezérlőgomb v/
V részével.
A képméretet beállította.
A beállítás elvégzése után nyomja meg a
(Képméret) gombot úgy, hogy a
képméret beállítás eltűnjön az LCD
kijelzőről.
• Az itt kiválasztott képméretet a
fényképezőgép a kikapcsolás után is
megőrzi.
HU
20
1M
VGA(E-Mail)
Image Size
Képméret és minőség
A képméret rövid leírása
Kijelző méret: 7M (csak DSC-P150)
Képméret: 7M
3072 pixel × 2304 pixel=7 077 888 pixel
3072
2592
640
2304
1944
Kijelző méret: 5M
Képméret: 5M
2592 pixel × 1944 pixel=5 038 848 pixel
Kijelző méret: VGA(E-Mail)
Képméret: VGA
640 pixel × 480 pixel=307 200 pixel
Fényképek felvétele
A következő ábrán egy kép mintája látható a legnagyobb képmérettel és a legkisebb
képmérettel.
480
A fényképezni kívánt tárgy jellegétől
függően kiválaszthatja a képméret
(pixelek száma) és képminőség
(tömörítési arány) beállítást.
A képméretet a képet alkotó pixelek
(pontok) száma (vízszintes ×
függőleges) mutatja. Például, egy 5M
(2592×1944) méretű kép azt jelenti,
hogy vízszintesen 2592 pixele van és,
függőlegesen 1944 pixele van. Minél
nagyobb a pixelek száma, annál nagyobb
a képméret.
Választhat a Fine (magas minőség) vagy
a Standard képminőség közül.
Mindegyik eltérő tömörítési arányt
használ.
A Fine kiválasztásakor a képminőség
javul, ahogy a képméret nő, de a felvett
adat mennyisége is nő, és a „Memory
Stick”-re felvehető képek száma
csökken. Tanulmányozza a jobboldali
táblázatot, és válassza ki a fényképezni
kívánt tárgynak megfelelő képméretet
és képminőséget.
A képméreten alapuló példák
Képméret
7M1) (3072×2304)
(DSC-P150)
Használati irányelvek
Nagyobb
3:22) (3072×2048)
(DSC-P150)
• Fontos képek elmentéséhez, A3 méretű
nyomtatáshoz vagy A4 méretű nagy sűrűségű
képek nyomtatásához
• Fontos képek elmentéséhez, A4 méretű
nyomtatáshoz vagy A5 méretű nagy sűrűségű
képek nyomtatásához
5M1) (2592×1944)
2)
3:2 (2592×1728)
(DSC-P100/P120)
3M (2048×1536)
1M (1280×960)
VGA(E-Mail)
(640×480)
1)
2)
• Képeslap méretű nyomtatáshoz
Kisebb
• Nagyobb számú képfelvételhez
• Képek e-mail csatoláshoz vagy honlap készítéshez
A gyári beállítás az [7M] (DSC-P150) vagy [5M] (DSC-P100/P120). Ez a legmagasabb
képminőség ezen a fényképezőgépen.
A képeket a nyomtatópapíréhoz vagy a képeslapéhoz stb. hasonló 3:2-es méretarányban rögzíti.
HU
21
3) A
A képminőségen alapuló példák
Képminőség
(Tömörítési arány)
[REC Mode] menüpont [Normal]
beállítása esetén.
Más üzemmódokban felvehető képek
számát lásd a 119. oldalon.
4)
A képminőségről (tömörítési arányról)
bővebben a 46. oldalon olvashat.
Használati irányelvek
Alacsony
• Felvételhez vagy nyomtatáshoz jobb képminőséggel.
tömörítés (szebb)
Fine
Standard Magas tömörítés
• Nagyobb számú képfelvételhez.
• Amikor korábbi Sony modellekkel felvett
(normál)
A „Memory Stick”-re felvehető képek száma3)
A Fine (Standard)4) üzemmódban felvehető képek száma alább látható.
(Egység: képek száma)
Tárkapacitás
16MB
32MB
64MB
128MB
MSX256
MSX512
MSX1G
7M (DSC-P150)
4
(9)
9
(18)
18
(36)
37
(73)
67
(132)
137
(268)
279
(548)
3:2 (DSC-P150)
4
(9)
9
(18)
18
(36)
37
(73)
67
(132)
137
(268)
279
(548)
5M
6
(11)
12
(23)
25
(48)
51
(96)
92
(174)
188
(354)
384
(723)
3:2 (DSC-P100/
P120)
6
(11)
12
(23)
25
(48)
51
(96)
92
(174)
188
(354)
384
(723)
3M
10
(18)
20
(37)
41
(74)
82
(149)
148
(264)
302
(537)
617
(1097)
1M
24
(46)
50
(93)
101
(187)
202
(376)
357
(649)
726
(1320)
1482
(2694)
VGA(E-Mail)
97
(243)
196
(491)
394
(985)
790
(1975)
1428
(3571)
2904
(7261)
5928
(14821)
Képméret
HU
22
képeket játszik le e fényképezőgépen, a
kijelző eltérhet a tényleges képmérettől.
• Amikor a képeket a fényképezőgép LCD
képernyőjén tekinti meg, azok mérete
között nincs különbség.
• A felvételkészítési feltételeknek
megfelelően a felvételek tényleges száma
eltérhet ezektől az értékektől.
• Amikor a felvehető képek száma 9 999-nél
több, a „>9999” kijelzés jelenik meg az
LCD képernyőn.
• Átméretezheti a képeket később
(Átméretezési funkció, lásd a 72. oldalon).
Fényképfelvétel alapszinten — Automatikus üzemmód használata
A fényképezőgép megfelelő
tartása
Választótárcsa
, Kapcsolja a választótárcsát
állásba, és kapcsolja be a
készüléket.
Felvételkészítés közben ügyeljen arra,
hogy az ujjaival ne takarja el az
objektívet, a kereső ablakot, a vakut
vagy a hangszórót (8. oldal).
2
, Két kézzel szilárdan tartsa a
fényképezőgépet, és célozza
be a tárgyat a fókuszkeret
közepébe.
Fényképek felvétele
1
• Amikor a készülék bekapcsol, a lencsevédő
kinyílik.
• Működés közben ne nyúljon a mozgó
objektívhez, például a POWER
megnyomásakor a készülék
bekapcsolásához, vagy a zoom funkció
működése közben (25. oldal).
• Ez a fényképezőgép létre tud hozni új
mappákat, és ki tudja választani a tároló
mappát a „Memory Stick”-en (47. oldal).
• A fókusz legkisebb tárgytávolsága kb.
50 cm. Ha ennél közelebbről kíván
fényképezni, használja a közeli (Makró)
üzemmódot (27. oldal).
• Az LCD képernyőn megjelenő keret a
fókusz beállítási tartományt jelzi (AF
tartománykereső, 49. oldal).
HU
23
60min
60min
VGA FINE 101
Automatikus fókuszálás
VGA
S AF
3
30 F2.8
Az AE/AF rögzítés
jelző zölden villog
t Kigyullad
4
, Nyomja le teljesen az
exponáló gombot.
Sípjelzés hallható, de a felvétel még nem
készült el. Amikor az AE/AF rögzítés
jelző villogása megszűnik és
folyamatosan világít, a fényképezőgép
készen áll a fényképezésre.
(A tárgy jellegétől függően a kép egy
pillanatra kimerevedhet az LCD
képernyőn.)
Exponálási hangjelzés hallatszik. A
képet a „Memory Stick”-re rögzíti. A
felvételjelző (9. oldal) kialvásakor,
készítheti a következő felvételt.
fényképezés megszakad.
• Folytathatja a fényképezést még akkor is, ha
a fényképezőgép nem ad sípjelzést, de
ebben az esetben a fókusz nincs
megfelelően beállítva.
HU
S AF
, Nyomja le félig az exponáló
gombot és tartsa ott.
• Ha az exponáló gombot elengedi, a
24
101
95
96
• Amikor a fényképezőgépet akkumulátor
egységgel üzemelteti, és egy ideig nem
működteti a kezelőszerveket felvétel vagy
lejátszás közben, a fényképezőgép
automatikusan kikapcsol, hogy elkerülje az
akkumulátor lemerülését (16. oldal).
Amikor egy olyan tárgyat próbál
lefényképezni, amelyre nehéz
ráfókuszálni, az AE/AF rögzítés jelző
villogása lelassul. Ezen felül, az AE
rögzített sípjelzés nem hallható.
Az automatikus fókuszálási funkció
működése a következő feltételek között
bizonytalanná válhat. Ilyen esetekben
engedje el az exponáló gombot,
komponálja meg újra a képet, és
fókuszáljon ismét.
• A tárgy távol van a fényképezőgéptől
és sötét.
• A tárgy és a háttere között gyenge a
kontraszt.
• A tárgy üvegen (pl. ablakon) keresztül
látható.
• A tárgy gyorsan mozog.
• A tárgy fényvisszaverő tulajdonságú
vagy fényesen sima, mint egy tükör
vagy egy csillogó test.
• A tárgy villog.
• A tárgy ellenfényben áll.
Kétféle automatikus fókusz funkció
választható: Az „AF tartománykeresőkeret” a tárgy helyzetének és méretének
megfelelően állítja be a fókuszt, míg az
„AF üzemmód” a fókusz kezdési/
befejezési időzítését állítja be.
Bővebben lásd a 49. oldalon.
A legutolsó felvétel
ellenőrzése — Gyorsellenőrzés
A zoom használata
Zoom
60min
VGA
101
8/8
W (nagylátószög) T (telefotó)
60min
Review
VGA
T
W
60min
101
96
101
96
5.0
S AF
2005 1 1 10:30PM
RETURN
, Nyomja meg a vezérlőgomb b
(7) részét.
A normál felvételi üzemmód
visszakapcsolásához, nyomja meg
enyhén az exponáló gombot, vagy
nyomja meg a vezérlőgomb b (7)
részét ismét.
Az LCD képernyőn megjelenített
kép törlése
1 Nyomja meg a
(Törlés)
gombot.
2 Válassza ki az [Delete] menüpontot a
vezérlőgomb v részével, majd
nyomja meg a z részt.
A képet törölte.
, A zoom gombok
megnyomásával válassza ki a
kívánt zoom pozíciót a
fényképezéshez.
A fókusz legkisebb tárgytávolsága
Kb. 50 cm az objektív végétől
• Zoomolás közben az objektív mozog. Ne
érjen hozzá az objektívhez, miközben az
működik.
• A zoom mértékét nem módosíthatja
mozgókép felvétel közben (83. oldal).
A fényképezőgépe zoom funkciókkal
rendelkezik, amely az optikai zoom és a
digitális feldolgozás két típusa
segítségével kinagyítja a képet. Kétféle
digitális zoom választható: intelligens
zoom illetve precíziós digitális zoom. A
digitális zoom beállításakor, a zoomolási
mód optikai zoomról digitális zoomra
kapcsol, amikor a zoom mértéke 3×osnál nagyobb.
Csak az optikai zoom használatához
állítsa a [Digital Zoom] menüpontot
[Off]-ra a SET UP beállításokban
(124. oldal). Ebben az esetben a digitális
zoom tartomány nem jelenik meg a
zoommérték kijelzősávban az LCD
képernyőn, és a legnagyobb zoom 3×-os.
A nagyítási mód és a zoom mérték eltér
a képméretnek és a zoom típusnak
megfelelően, ezért a fényképezés
céljához illő zoomot válasszon.
A zoom gomb megnyomásakor, a
zoommérték kijelzés a
következőképpen jelenik meg az LCD
képernyőn.
Fényképek felvétele
S AF
101-0029
VGA
T
W
1.1
• Közvetlenül a lejátszás megkezdése után a
képminőség gyengének látszhat a
képfeldolgozás miatt.
HU
25
Zoommérték
kijelzés
• A zoommérték kijelzés eltér a zoom
típusának megfelelően.
– Optikai zoom:
– Intelligens zoom:
– Precíziós digitális zoom:
• Az AF tartománykereső-keret nem jelenik
meg a digitális zoom használatakor. A
vagy a
kijelzések villognak, és a
középponthoz közelebb eső tárgyak
élveznek elsőbbséget az AF működésekor.
Intelligens zoom
A képet szinte torzítás nélkül nagyítja
ki. Ennek segítségével úgy használhatja
az intelligens zoomot, mint az optikai
zoomot. Az intelligens zoom
beállításához, állítsa a [Digital Zoom]
menüpontot [Smart]-ra a SET UP
beállításokban (124. oldal).
Fényképezőgépe vásárlásakor
intelligens zoomra van állítva.
A legnagyobb zoom mérték a
következőképpen függ a képmérettől.
DSC-P150
Képméret
A legnagyobb zoom
mérték
5M
Kb. 3.6×
3M
Kb. 4.5×
1M
Kb. 7.2×
VGA(E-Mail)
Kb. 14×
m
DSC-P100/P120
Képméret
Optikai zoom
HU
26
Intelligens zoom
Az intelligens zoom nem
használható, amikor a képméret
[7M]-re (DSC-P150), [5M]-re (DSCP100/P120) vagy [3:2]-re van
állítva, ezért állítson be másik
képméretet. Fényképezőgépe
vásárlásakor a képméret [7M]-re
(DSC-P150) vagy [5M]-re (DSCP100/P120) van állítva.
• Az intelligens zoom használatakor az LCD
képernyőn megjelenő kép gyengébb
minőségűnek látszódhat. Azonban ez a
jelenség a felvett kép minőségét nem
befolyásolja.
• Az intelligens zoomot nem használhatja
sorozatkép üzemmódban.
Precíziós digitális zoom
m
E vonal W felőli oldala az optikai zoom
tartomány, és a T felőli oldala a
digitális zoom tartomány
Optikai zoom
A legnagyobb zoom
mérték
3M
Kb. 3.8×
1M
Kb. 6.1×
VGA(E-Mail)
Kb. 12×
Precíziós
digitális zoom
Minden képméretet maximálisan a 6×osára növel. Ez a funkció a kép egy
bizonyos részletét kivágja és kinagyítja,
ezért a képminőség romlik. A precíziós
digitális zoom beállításához állítsa a
[Digital Zoom] menüpontot [Precision]re a SET UP beállításokban (124. oldal).
Közeli felvételek készítése — Makró
60min
VGA
60min
101
Teljesen a W oldalra állított
zoommal:
Kb. 6 cm az objektív végétől
Teljesen a T oldalra állított
zoommal:
Kb. 30 cm az objektív végétől
, Kapcsolja a választótárcsát
állásba, és nyomja meg a
vezérlőgomb B ( ) részét.
Megjelenik a
(Makró) kijelzés az
LCD képernyőn.
• Ha a menüt éppen megjeleníti a készülék,
először nyomja meg a MENU gombot úgy,
hogy a menü eltűnjön.
• Ezt a műveletet akkor is végrehajthatja,
amikor a választótárcsát P, M vagy SCN
(
(Éjszakai),
(Tájkép),
(Tűzijáték) vagy (Gyertya), üzemmódja
kivételével 36. oldal) illetve
állásba
kapcsolta.
2
, Célozza be a tárgyat a
keretben. Nyomja le félig az
exponáló gombot és tartsa
ott, hogy ráfókuszáljon, majd
nyomja le teljesen az
exponáló gombot.
Fényképek felvétele
A közeli (Makró) felvételi üzemmód
kisméretű tárgyak, pl. virágok vagy
rovarok kinagyítására szolgál. Teljesen a
W oldalra állított zoommal, a 6 cm-re
lévő tárgyakat felveheti. Azonban a
legkisebb fókusztávolság a zoom
pozíciónak megfelelően változik. Ezért
ajánlott, hogy teljesen a W oldalra
állított zoommal fényképezzen.
101
S AF
S AF
1
VGA
95
96
Visszakapcsolás normál felvételi
üzemmódba
Nyomja meg a vezérlőgomb B ( )
részét ismét. A
kijelzés eltűnik az
LCD képernyőről.
HU
27
Az önkioldó használata
• Amikor közeli (Makró) üzemmódban
fényképez, használja az LCD képernyőt. Ha
a kereső segítségével fényképez, a keresőn
keresztül belátható tartomány eltérhet a
tényleges felvételi tartománytól. Ezt a
látószög elhajlás okozza.
• Amikor közeli (Makró) üzemmódban
fényképez, a mélységélesség különösen
összeszűkül, és nem lehet éles az egész
tárgy.
• Amikor közeli (Makró) üzemmódban
fényképez, az AF sebesség lecsökken a
közeli tárgyak pontos fókuszbeállítása
érdekében.
60min
VGA
60min
101
VGA
FINE
S AF
S AF
1
, Kapcsolja a választótárcsát
állásba, és nyomja meg a
vezérlőgomb V ( ) részét.
Az
(Önkioldó) kijelzés megjelenik a
képernyőn.
• Ha a menüt éppen megjeleníti a készülék,
először nyomja meg a MENU gombot úgy,
hogy a menü eltűnjön.
• Ezt a műveletet akkor is végrehajthatja,
amikor a választótárcsát P, M, SCN vagy
állásba kapcsolta.
101
96
96
30 F2.8
2
, Célozza be a tárgyat a
keretben. Nyomja le félig az
exponáló gombot és tartsa
ott, hogy ráfókuszáljon, majd
nyomja le teljesen az
exponáló gombot.
Az önkioldó jelző (8. oldal) villog, és
sípjelzés hallható addig, amíg az
exponáló gomb lenyomása után
(mintegy 10 másodperccel) a felvétel el
nem készül.
Az önkioldó működésének
megszakítása
Nyomja meg a vezérlőgomb V ( )
részét ismét. A
kijelzés eltűnik az
LCD képernyőről.
• Ha a fényképezőgép előtt állva nyomja meg
HU
28
az exponáló gombot, a fókusz és az
expozíció beállítása pontatlan lehet.
Egy vaku üzemmód
kiválasztása
(Nincs vaku): A vaku nem villan.
60min
VGA
101
96
, Kapcsolja a választótárcsát
állásba, és a vezérlőgomb
v ( ) részének ismételt
megnyomásával válasszon ki
egy vaku üzemmódot.
A kijelzés a v ( ) minden egyes
megnyomására a következőképpen
változik meg:
Nincs kijelzés (Auto): A vaku
automatikusan villan, amikor sötét
helyen vagy fényforrással szemben
fényképez. A gyári beállítás az Auto.
(Állandó vaku): A vaku a környező
megvilágítási szinttől függetlenül villan.
SL (Lassú szinkron): A vaku a
környező megvilágítási szinttől
függetlenül villan. Sötét környezetben a
zársebesség lassú, ezért a vaku
hatótávolságán kívül eső hátteret is
tisztán felveheti.
először nyomja meg a MENU gombot úgy,
hogy a menü eltűnjön.
• Ezt a műveletet akkor is végrehajthatja,
amikor a választótárcsát P, M vagy SCN
(
(Éjszakai),
(Éjszakai portré),
(Tűzijáték) vagy (Gyertya) üzemmódja
kivételével) állásba kapcsolta.
• Vaku használatával az ajánlott fényképezési
távolság kb. 0,2 m – 3,5 m (W)/0,3 m – 2,5 m
(T) (A menü beállításokban az [ISO]
menüpont [Auto] beállítása esetén).
• A vaku kétszer villan. Az első az elővillanás,
amely a vaku fénymennyiségének a
beállítására szolgál, és a második a
tényleges vaku, amely közben a képet
felveszi.
• A vaku fényerejét módosíthatja a
(Flash
Level) menüponttal a menü beállításokban
(59. oldal). (A vaku fényerejét nem
módosíthatja, ha a választótárcsát
állásba kapcsolta.)
• Mivel a SL (lassú szinkron) vagy a
(nincs vaku) vaku üzemmódban a
zársebesség lassabb sötét környezetben,
állvány használata ajánlott.
• A vaku feltöltése közben a /CHG jelző
villog. A feltöltés befejezése után a jelző
kialszik.
• Ezt a beállítást a fényképezőgép a
kikapcsolás után is megőrzi.
Automatikus üzemmódban a
fényforrással szembeni fényképezéskor
automatikusan villan, még akkor is, ha
elég fény van a tárgy körül
(Automatikus nappalifény szinkron).
Villanás előtt
Fényképek felvétele
S AF
• Ha a menüt éppen megjeleníti a készülék,
Fényképezés fényforrással
szemben
Villanáskor
• Előfordulhat, hogy az Automatikus
nappalifény szinkron nem éri el a kívánt
hatást a fényképezési feltételektől függően.
• Amikor nem akarja a vakut használni,
állítsa a vaku üzemmódot
(Nincs vaku)ra.
HU
29
A fotózott szemek vörös
megjelenésének elkerülése
Fényképezés az AF
segédfénnyel
Állítsa a [Red Eye Reduction]
menüpontot [On]-ra a SET UP
beállításokban (124. oldal). A
kijelzés megjelenik az LCD képernyőn,
és a fényképezés előtt a vaku sorozatos
elővillanással csökkenti a vörösszem
hatást.
Az AF segédfény a világításával
megkönnyíti a sötét környezetben lévő
tárgyra fókuszálást. Amikor az exponáló
gombot félig lenyomja a ON kijelzés
megjelenik az LCD képernyőn, és az AF
segédfény vörösen világít addig, amíg a
fókuszt nem rögzítette.
VGA FINE 101
60min
96
ON
m
S AF
30 F2.8
Amikor nincs szükség erre a funkcióra,
állítsa az [AF Illuminator] menüpontot
[Off]-ra a SET UP beállításokban
(124. oldal).
• Ha az AF segédfény nem éri el a tárgyat
• A vörös-szem csökkentés előfordulhat,
hogy nem éri el a kívánt hatást az egyéni
tulajdonságoktól és a tárgytávolságtól
függően, ha a személy nem látja az
elővillanást, illetve egyéb okok miatt.
• A [Red Eye Reduction] menüpont [On]
beállítása esetén, a vaku kétszer vagy
többször villan.
HU
30
megfelelően*, vagy a tárgy nem kontrasztos,
akkor a fókusz nem állítható be.
* DSC-P150: a távolság legfeljebb kb. 4,0 m
(W)/3,0 m (T)
DSC-P100/P120: a távolság legfeljebb kb.
3,5 m (W)/2,5 m (T)
• A fókusz beállítható mindaddig, amíg az AF
segédfény eléri a tárgyat, még akkor is, ha a
fény nem pontosan a tárgy közepét világítja
meg.
• Beállított fókusztávolság beállítás esetén
(51. oldal) az AF segédfény nem működik.
• Az AF tartománykereső-keret nem jelenik
meg. A
vagy a
kijelzések villognak,
és a középponthoz közelebb eső tárgyak
élveznek elsőbbséget az AF működésekor.
• Az AF segédfény nem működik, amikor az
SCN
(Éjszakai),
(Tájkép) vagy
(Tűzijáték) üzemmódjára van állítva a
menü beállításokban.
• Az AF segédfény nagyon fényesen világít.
Noha veszélytelen, nem ajánlott közelről
közvetlenül az AF segédfénybe nézni.
Fényképezés a keresővel
Kereső
Hisztogram bekapcsolva
(A képinformáció is megjeleníthető lejátszás
közben.)
VGA
101
96
S AF
r
Kijelzések kikapcsolva
Akkor használja a keresőt, amikor az
akkumulátor üzemidejét akarja
meghosszabbítani, illetve amikor az
LCD képernyőn nehéz ellenőrizni a
képet.
A kijelző a
minden egyes
megnyomására megváltozik a
következő sorrendben.
S AF
r
LCD képernyő kikapcsolva
r
Kijelzések bekapcsolva
60min
VGA
101
96
felvehető tartományt reprezentálja. Ezt a
látószög elhajlás okozza. A felvehető
tartomány ellenőrzéséhez használja az LCD
képernyőt.
• Csakúgy mint az LCD képernyőn az AE/
AF rögzítés kijelzés esetében, amikor a
kereső AE/AF rögzítés jelző villogása
megszűnik és világít, megkezdheti a
fényképezést (23. oldal).
• Amikor az LCD képernyő ki van kapcsolva:
– A digitális zoom nem működik (26. oldal).
– Az [AF Mode] menüpont [Single]-re van
állítva (50. oldal).
– Ha megnyomja a (Vaku üzemmód)/
(Önkioldó)/
(Makró) gombot, a
kép mintegy két másodpercig megjelenik
az LCD képernyőn, így ellenőrizheti vagy
módosíthatja a beállítást.
• Mozgóképek felvételekor/megtekintésekor
az LCD képernyő állapota megváltozik a
következőképpen: Kijelzések kikapcsolva
t LCD képernyő kikapcsolva t
Kijelzések bekapcsolva
• A kijelzések részletes leírásáról a
134. oldalon olvashat.
• A hisztogram részletes leírásáról az
56. oldalon olvashat.
• Ezt a beállítást a fényképezőgép a
kikapcsolás után is megőrzi.
Fényképek felvétele
60min
• A keresőben látott kép nem a ténylegesen
S AF
HU
31
A dátum és idő ráhelyezése a fényképre
Camera
1
2
AF Mode:
Digital Zoom:
Date/Time:
Red Eye Reduction:
AF Illuminator:
Auto Review:
Camera
Single
Smart
Off
Off
Auto
Off
1
2
AF Mode:
Digital Zoom:
Date/Time:
Red Eye Reduction:
AF Illuminator:
Auto Review:
Camera
Day&Time
Date
Off
1
2
SELECT
1
, Kapcsolja a választótárcsát
SET UP állásba.
A SET UP képernyő megjelenik.
• A dátumot és időt nem veszi fel a fényképre
sorozatkép üzemmódban.
• A fényképekre felvett dátumot és időt
később nem lehet eltávolítani.
• A dátum és idő nem jelenik meg az LCD
képernyőn felvételkészítés közben, helyette
a
kijelzés jelenik meg az LCD
képernyőn. Az aktuális dátum és idő, csak
lejátszás közben, a jobb alsó sarokban
pirosan jelenik meg.
• A DSC-P150 modellről, az
tétel úgy van
megjelenítve mint a 1 és 2 (124. oldal).
AF Mode:
Digital Zoom:
Date/Time:
Red Eye Reduction:
AF Illuminator:
Auto Review:
Single
Smart
Day&Time
Off
Auto
Off
PAGE SELECT
2
3
, Válassza ki a
(Camera 1)
(DSC-P150) vagy a
(Camera) (DSC-P100/P120)
menüt a vezérlőgomb v
részével, majd nyomja meg a
B részt.
Válassza ki a [Date/Time]
menüpontot a vezérlőgomb
v/V részével, majd nyomja
meg a B részt.
1
, Válassza ki a dátum és idő
beállítást a vezérlőgomb v/V
részével, majd nyomja meg a
z részt.
Day&Time: Felveszi a dátumot, órát és
percet a képre.
Date: Felveszi az évet, hónapot és napot
a képre.
Off: Nem veszi fel a dátumot és időt a
képre.
A beállítások elvégzése után kapcsolja a
választótárcsát
állásba és
fényképezzen.
• P, M vagy SCN állásba kapcsolt
választótárcsával is fényképezhet.
• Ha a [Date] beállítást választja ki, a dátumot
„A dátum és idő beállítása” című fejezetben
(17. oldal) kiválasztott formátumban veszi fel.
• Ezt a beállítást a fényképezőgép a
HU
32
kikapcsolás után is megőrzi.
Fényképezés a helyszíni feltételeknek megfelelően — Helyszínválasztás
Hatásosabban fényképezhet a megfelelő
üzemmód kiválasztásával, majd az
exponáló gomb megnyomásával.
Lágy kattintás üzemmód
A bőrszíneket élénkebben és melegebb
színárnyalatokban veheti fel a még
szebb képekhez. Ezen felül a
lágyfókusz-hatás kellemes hangulatot
teremt az emberek, virágok stb.
portréihoz.
Fényképek felvétele
Éjszakai üzemmód
A távolabbi éjszakai jeleneteket
felveheti anélkül, hogy elvesztené a
környezet sötét hangulatát. A
zársebesség lassabb, ezért állvány
használata ajánlott.
Éjszakai portré üzemmód
Portrék készítésére alkalmas sötét
helyeken. Sötét helyeken lévő emberek
éles felvételét készítheti el anélkül, hogy
elvesztené a környezet sötét hangulatát.
A zársebesség lassabb, ezért állvány
használata ajánlott.
Tájkép üzemmód
Csak távoli tárgyra fókuszál, tájkép stb.
felvételéhez.
HU
33
Hó üzemmód
Havas jelenet vagy más olyan hely
felvételekor, ahol a teljes képernyő
fehéren jelenik meg, használja ezt az
üzemmódot, hogy élénkítse a színeket és
tiszta képeket vegyen fel.
Nagy zársebesség üzemmód
Szabadban vagy más világos helyen lévő
mozgó tárgyak felvételéhez használja
ezt az üzemmódot.
• A zársebesség gyorsabb, ezért a sötét
helyeken készített képek sötétebbé válnak.
Tűzijáték üzemmód
Tengerpart üzemmód
Tengerparti vagy tóparti
fényképezéskor a víz kékségét tisztán
veszi fel.
A teljes ragyogásukban felveheti a
tűzijátékokat. A fókusztávolság
végtelenre van állítva, és a zársebesség
lassabb, ezért állvány használata
ajánlott.
• Módosíthatja a zársebességet egy EV
korrekciós érték beállításával (55. oldal).
HU
34
Gyertya üzemmód
Összejöveteleket, gyertyafényes
jeleneteket vehet fel anélkül, hogy
elrontaná a gyertyafényes hangulatot. A
zársebesség lassabb, ezért állvány
használata ajánlott.
1
Scene
WB
ISO
MENU
, Kapcsolja a választótárcsát
SCN állásba, majd nyomja
meg a MENU gombot.
A menü megjelenik.
SCN
WB
ISO
2
, Válassza ki az SCN (Scene)
menüpontot a vezérlőgomb b
részével, majd válassza ki a
kívánt üzemmódot a v/V
részével.
Fényképek felvétele
Scene
SCN
Visszakapcsolás normál
üzemmódba
Kapcsolja a választótárcsát egy másik
állásba.
• A beállítást a fényképezőgép a kikapcsolás
után is megőrzi.
HU
35
Fényképezés helyszínválasztással
NR lassú zársebesség
Amikor a helyszínválasztási funkcióval fényképez, a funkciók pl. a vaku üzemmód
kombinációja úgy van meghatározva, hogy az a helyszínhez legjobban illő beállítást
adja. Lásd az alábbi táblázatot az egyes fényképezési üzemmódok funkció beállításáról.
Az NR lassú zársebesség funkció
csökkenti a képzajt, éles képet biztosít.
Amikor a zársebesség 1/6 másodperc
illetve lassabb, a fényképezőgép
automatikusan bekapcsolja az NR lassú
zársebesség funkciót, és az „NR”
megjelenik a zársebesség kijelzés után.
Funkció
Fényképezésiüzemmód
Makró
AF
Vaku
tartományk
üzemmód
eresőkeret
Beállított
fókusz
a
—
Képsorozat/
Sorozatkép
a
—
Auto/ WB
—
a
a
a
SL
a
—
/
a
a
a
a
a
a
a
a
/
a
a
a
a
a
/
a
a
a
a
/
a
a
—
—
a
Fehéregyensúly
Nyomja le teljesen az
exponáló gombot.
r
Capturing
a
—
Center AF
a
a
—
0.5m/1.0m/
3.0m/7.0m
r
—
Processing
• a azt jelenti, hogy a funkció tetszése szerint beállítható.
Majd a képernyő
elsötétedik.
Végül, amikor a
„Processing” eltűnik, a
képet rögzítette.
• A kézremegés hatásának kiküszöbölése
érdekében ajánlott egy állvány használata.
• Amikor lassú zársebességet állít be, a
képfeldolgozás hosszabb időt vehet igénybe.
HU
36
Fényképek megtekintése
Képek megtekintése a fényképezőgépe LCD
képernyőjén
Az egyes képek megtekintése
60min
Egyképes képernyő
60min
Index képernyő
101
8/9
BACK/NEXT
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
• SINGLE DISPLAY
1
A fényképezőgépével készített képeket
szinte azonnal megtekintheti az LCD
képernyőn. A következő két módot
választhatja a képek megtekintésére.
Index képernyő
Az LCD képernyőn egyszerre kilenc,
elkülönített mezőkön lévő kép jelenik
meg.
, Kapcsolja a választótárcsát
állásba, és kapcsolja be a
készüléket.
Egyképes képernyő
Egyszerre egy, a teljes képernyőn
megjelenített képet tekinthet meg.
• A mozgóképek megtekintéséről bővebben a
Az utolsó kép a kiválasztott
felvételmappában (64. oldal)
megjelenik az LCD képernyőn.
84. oldalon olvashat.
• A kijelzések részletes leírásáról a
136. oldalon olvashat.
Fényképek megtekintése
101-0008
BACK/NEXT
8/9
VGA
101
101-0008
VGA
• Közvetlenül a lejátszás megkezdése után a
képminőség gyengének látszhat a
képfeldolgozás miatt.
HU
37
Az index képernyő megtekintése
60min
VGA
101
101-0003
BACK/NEXT
3/9
2005 1 1 10:30PM
2
, Válassza ki a kívánt
fényképet a vezérlőgomb b/B
részével.
b : az előző kép megjelenítése
B : a következő kép megjelenítése
• SINGLE DISPLAY
• SINGLE DISPLAY
VOLUME
2
1
, Nyomja meg az
gombot egyszer.
(Index)
A kijelző az index képernyőre
kapcsol.
A következő (előző) index képernyő
megjelenítése
A vezérlőgomb v/V/b/B részének
megnyomásával mozgassa a sárga
keretet fel/le/balra/jobbra.
HU
38
, Válassza ki a kívánt
fényképet a vezérlőgomb v/
V/b/B részével.
A sárga keretben lévő kép van
kiválasztva.
Visszakapcsolás az egyképes
képernyőre
Nyomja meg a T zoom gombot, vagy
nyomja meg a vezérlőgomb z részét.
Képek megtekintése TV-képernyőn
60min
VGA
101
101-0002
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
A multicsatlakozóaljzathoz
1
Többcélú kivezetés (A/V) kábelé
, Csatlakoztassa a mellékelt
többcélú kivezetés (A/V)
kábelét a fényképezőgép
multi-csatlakozóaljzatához
és a TV audió/videó bemeneti
aljzatához.
A fényképezőgépet úgy helyezze el,
hogy az LCD képernyő felfelé nézzen.
Ha a TV-je sztereó bemeneti aljzattal
rendelkezik, csatlakoztassa a többcélú
kivezetés (A/V) kábelének audió
csatlakozódugóját (fekete) a bal audió
aljzathoz.
2
TV/Videó kapcsoló
, Kapcsolja be a TV-t, és állítsa
a TV/Videó kapcsolót
„Video”-ra.
• A TV-jétől függően e kapcsoló elnevezése
és elhelyezkedése eltérhet. Bővebben lásd a
TV-hez mellékelt kezelési útmutatóban.
3
, Kapcsolja a választótárcsát
állásba, és kapcsolja be a
fényképezőgépet.
A vezérlőgomb b/B részének
megnyomásával válassza ki a kívánt
képet.
Fényképek megtekintése
BACK/NEXT
2/9
• A fényképezőgép külföldi használatakor
előfordulhat, hogy a videó kimeneti jelet át
kell kapcsolni, hogy az megegyezzen a TVrendszerével (126. oldal).
• Kapcsolja ki a fényképezőgépét is és a TV-t
is, mielőtt a többcélú kivezetés (A/V)
kábelével csatlakoztatja a fényképezőgépet
és a TV-t.
HU
39
Képek megtekintése TVképernyőn
Ha a képeket TV-képernyőn akarja
megtekinteni, egy videó bemeneti
aljzattal rendelkező TV-re és a mellékelt
többcélú kivezetés (A/V) kábelére van
szüksége.
A TV színrendszerének meg kell
egyeznie a digitális fényképezőgépe
színrendszerével. Ellenőrizze a
következő listát:
NTSC rendszer
Bahama szigetek, Bolívia, Chile,
Equador, Fülöp-szigetek, Jamaica,
Japán, Kanada, Kolumbia, Korea,
Közép-Amerika, Mexikó, Peru,
Surinam, Tajvan, USA, Venezuela stb.
PAL rendszer
Ausztrália, Ausztria, Belgium, Cseh
Köztársaság, Dánia, Finnország,
Hollandia, Hong-Kong, Kína, Kuvait,
Lengyelország, Magyarország, Malaízia,
Nagy Britannia, Németország,
Norvégia, Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc, Svédország,
Szingapúr, Szlovák Köztársaság,
Thaiföld, Új-Zéland stb.
HU
40
PAL-M rendszer
Brazília
PAL-N rendszer
Argentína, Paraguay, Uruguay
SECAM rendszer
Bulgária, Franciaország, Guyana, Irak,
Irán, Monaco, Oroszország, Ukrajna
stb.
Fényképek törlése
Képek törlése
60min
60min
VGA
101
101-0002
BACK/NEXT
2/9
101
VOLUME
• Vegye figyelembe, hogy a törölt képeket
nem állíthatja vissza.
101
BACK/NEXT
2
3
(Törlés)
A képet ekkor még nem törölte.
• A törlésvédett képeket (70. oldal) nem
tudja törölni.
2/9
Delete
Exit
BACK/NEXT
, Nyomja meg a
gombot.
VGA
, Válassza ki a [Delete]
menüpontot a vezérlőgomb v
részével, majd nyomja meg a
z részt.
Fényképek törlése
, Kapcsolja a választótárcsát
állásba, és kapcsolja be a
fényképezőgépet.
A vezérlőgomb b/B részének
megnyomásával válassza ki a
törölni kívánt képet.
2/9
Delete
Exit
2005 1 1 10:30PM
1
60min
VGA
Az „Access” üzenet megjelenik, és a
képet kitörölte.
Folytatás és további képek törlése
Jelenítse meg a törlendő képet a
vezérlőgomb b/B részével. Majd
válassza ki a [Delete] menüpontot a
vezérlőgomb v részével, és nyomja meg
a z részt.
A törlés megszakítása
Válassza ki az [Exit] menüpontot a
vezérlőgomb V részével, majd nyomja
meg a z részt.
HU
41
Képek törlése index üzemmódban
Delete
Exit
Delete
Select
All In This Folder
1
, Egy index képernyő
(38. oldal) megjelenítése
közben, nyomja meg a
(Törlés) gombot.
• Vegye figyelembe, hogy a törölt képeket
nem állíthatja vissza.
Exit
Select
All In This Folder
2
, Válassza ki a [Select]
menüpontot a vezérlőgomb
b/B részével, majd nyomja
meg a z részt.
SELECT
TO NEXT
3
, Válasszon ki egy törölni
kívánt képet a vezérlőgomb
v/V/b/B részével, majd
nyomja meg a z részt.
A
(Törlés) kijelzés megjelenik a
kiválasztott képen. Ekkor a kiválasztott
képet még nem törölte. Ismételje meg
ezt a lépést az összes törölni kívánt
képpel.
• Egy kiválasztás visszavonásához, válassza ki
a képet, majd nyomja meg a vezérlőgomb z
részét ismét úgy, hogy a
kijelzés
eltűnjön.
HU
42
A „Memory Stick”
formattálása
Delete
Exit
OK
, Nyomja meg a
(Törlés)
gombot, és válassza ki az
[OK] menüpontot a
vezérlőgomb B részével,
majd nyomja meg a z részt.
Az „Access” üzenet megjelenik, és a
kijelzéssel kijelölt képeket törölte.
A törlés megszakítása
Válassza ki az [Exit] menüpontot a
vezérlőgomb b részével, majd nyomja
meg a z részt.
1
, Helyezze be a formattálni
kívánt „Memory Stick”-et a
fényképezőgépbe.
• A „formattálás” szakkifejezés a „Memory
Fényképek törlése
4
A mappa összes képének törlése
Válassza ki az [All In This Folder]
menüpontot a vezérlőgomb B részével a
2. lépésben, majd nyomja meg a z
részt. Válassza ki az [OK] menüpontot,
majd nyomja meg a z részt. Az összes
nem törlésvédett képet törölte a
mappából. A törlés megszakításához
válassza ki a [Cancel] menüpontot, majd
nyomja meg a z részt.
Stick” felvételre történő előkészítését
jelenti; ezt a folyamatot „inicializálás”-nak
is nevezik.
• A fényképezőgéphez mellékelt „Memory
Stick” és a kereskedelemben kapható
„Memory Stick” már formattált, és azonnal
használható.
• Ne feledje, hogy a „Memory Stick”
formattálásakor a „Memory Stick”-en
lévő összes adat véglegesen törlődik.
A törlésvédett képek is törlődnek.
HU
43
60min
Memory Stick Tool
Format
OK
Format:
Create REC. Folder: Cancel
Change REC. Folder:
POWER
All data will be erased
1
Ready?
OK
Cancel
2
2
, Kapcsolja a választótárcsát
SET UP állásba, és kapcsolja
be a készüléket.
3
4
, Válassza ki a
(Memory
Stick Tool) menüt a
vezérlőgomb v/V részével.
Válassza ki a [Format]
menüpontot a vezérlőgomb B
részével, majd nyomja meg a
B részt.
Válassza ki az [OK]
menüpontot a vezérlőgomb v
részével, majd nyomja meg a
z részt.
A formattálás megszakítása
Válassza ki a [Cancel] menüpontot a
vezérlőgomb V részével, majd nyomja
meg a z részt.
• A DSC-P150 modellről, az
HU
44
megjelenítve mint a
1
és
2
tétel úgy van
(124. oldal).
, Válassza ki az [OK]
menüpontot a vezérlőgomb v
részével, majd nyomja meg a
z részt.
A „Formatting” üzenet megjelenik.
Amikor ez az üzenet eltűnik a
formattálást befejezte.
A fényképezőgépe
beállítása és
működtetése
Az alábbiak a menük használatát és a
SET UP képernyő tételeit írják le.
Választótárcsa
A menübeállítások
módosítása
a Kapcsolja a választótárcsát
, P, M, SCN,
állásba.
vagy
b Nyomja meg a MENU
gombot.
A menü megjelenik.
0EV
A kiválasztott beállítást kinagyítja,
és a beállítást beírja.
Amikor egy tétel tetején a v
jelzés megjelenik, vagy az
alján a V jelzés megjelenik
Vannak tételek, amelyek nem jelennek
meg a képernyőn. A vezérlőgomb v/V
részének megnyomásával jelenítse meg
ezeket a tételeket.
EV
WB
ISO
• A megjelenített tételek eltérnek a
választótárcsa állásának megfelelően.
MENU
Vezérlőgomb
• A választótárcsa részletes leírásáról a
10. oldalon olvashat.
c A vezérlőgomb b/B részének
megnyomásával válassza ki a
beállítani kívánt tételt.
400
200
100
Auto
ISO
WB
A menü kijelző kikapcsolása
Nyomja meg a MENU gombot ismét.
• Nem választhatja ki a szürkén megjelenített
tételeket.
• A menü tételek részletes leírásáról a
120. oldalon olvashat.
A mesterfokú műveletek előtt
0EV
A mesterfokú műveletek előtt
d A vezérlőgomb v/V részének
megnyomásával válassza ki a
kívánt beállítást.
ISO
• Amikor a választótárcsa
állásban
van, nyomja meg a vezérlőgomb z
részét a tétel kiválasztása után.
HU
45
A tételek módosítása a SET
UP képernyőben
a Kapcsolja a választótárcsát
SET UP állásba.
A SET UP képernyő megjelenik.
1
2
Kapcsolja a választótárcsát a SET UPtól eltérő állásba.
• A SET UP tételek részletes leírásáról a
124. oldalon olvashat.
Camera
AF Mode:
Digital Zoom:
Date/Time:
Red Eye Reduction:
AF Illuminator:
Auto Review:
A SET UP képernyő
kikapcsolása
Single
Smart
Off
• A DSC-P150 modellről, az
megjelenítve mint a
1
és
2
A fényképminőség
kiválasztása
Választhat a [Fine] (magas minőség)
vagy a [Standard] fényképminőség
közül.
tétel úgy van
(124. oldal).
Választótárcsa
Off
Auto
Off
SELECT
b A vezérlőgomb v/V/b/B
részének megnyomásával
válassza ki a beállítani kívánt
tételt.
A kiválasztott tétel kerete sárgára
változik.
1
Setup 2
File Number:
USB Connect:
OK
Video Out:
Cancel
Clock Set:
c A vezérlőgomb z részének
megnyomásával írja be a
beállítást.
HU
46
MENU
Vezérlőgomb
a Kapcsolja a választótárcsát
P, M vagy SCN állásba.
b Nyomja meg a MENU
gombot.
A menü megjelenik.
c Válassza ki a
(P. Quality)
menüpontot a vezérlőgomb
b/B részével, majd válassza
ki a kívánt képminőséget a
v/V részével.
Fine
FINE
Standard
P.Quality
WB
ISO
Mappa létrehozása
vagy kiválasztása
Választótárcsa
a Kapcsolja a választótárcsát
SET UP állásba.
b Válassza ki a
(Memory
Stick Tool) menüt a
vezérlőgomb v/V részével,
majd a [Create REC. Folder]
menüpontot a B/v/V
részével, és az [OK]
menüpontot a B/v részével,
majd nyomja meg a z részt.
A felvételmappa-létrehozó
képernyő megjelenik.
60 min
Create REC. Folder
Creating REC. folder 102MSDCF
Ready?
OK
Cancel
MENU
Vezérlőgomb
• Legfeljebb 4 000 képet tárolhat egy
mappában. Amikor egy mappa megtelik, a
készülék egy új mappát hoz létre
automatikusan.
c Válassza ki az [OK]
menüpontot a vezérlőgomb v
részével, majd nyomja meg a
z részt.
A mesterfokú műveletek előtt
A fényképezőgépe több mappát is létre
tud hozni a „Memory Stick”-en.
Kiválaszthatja a képek tárolására szánt
mappát.
Amikor nem hoz létre új mappát, a
„101MSDCF” mappába rögzíti a
képeket.
Egészen a „999MSDCF” számozásig
létrehozhat mappákat.
Új mappa létrehozása
A létrehozott új mappa eggyel
magasabb sorszámot kap a
„Memory Stick”-en lévő
legnagyobb sorszámnál, és ez a
mappa lesz a felvételmappa.
HU
47
A mappa létrehozásának
megszakítása
Válassza ki a [Cancel] menüpontot a 2.
vagy 3. lépésben.
• Az újonnan létrehozott mappát, nem
törölheti ki a fényképezőgéppel.
• A képeket mindaddig az újonnan
létrehozott mappába rögzíti, amíg létre nem
hoz vagy ki nem választ egy másik mappát.
A felvételmappa módosítása
• Nem választhatja ki a „100MSDCF”
a Kapcsolja a választótárcsát
SET UP állásba.
• A képet az újonnan kiválasztott mappában
b Válassza ki a
(Memory
Stick Tool) menüt a
vezérlőgomb v/V részével,
majd a [Change REC. Folder]
menüpontot a B/V részével,
és az [OK] menüpontot a B/v
részével, majd nyomja meg a
z részt.
A felvételmappa-kiválasztó
képernyő megjelenik.
Select REC. Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 0
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
BACK/NEXT
c Válassza ki a kívánt mappát a
vezérlőgomb b/B részével és
az [OK] menüpontot a v
részével, majd nyomja meg a
z részt.
A felvételmappa
módosításának megszakítása
HU
48
Válassza ki a [Cancel] menüpontot a 2.
vagy 3. lépésben.
mappát felvételmappának (94. oldal).
tárolja. Nem helyezheti át a rögzített
képeket egy másik mappába ezzel a
fényképezőgéppel.
Fényképfelvétel mesterfokon
Az automatikus
fókuszálási mód
kiválasztása
Egy fókusz tartománykeresőkeret kiválasztása
— AF tartománykereső
Többpontos AF (
Beállíthatja az AF tartománykeresőkeretet és az AF üzemmódot.
AF tartománykereső-keret
Ez kiválasztja a tárgy helyzetének és
méretének megfelelő fókuszt.
AF üzemmód
Választótárcsa
Középpontos AF (
a Kapcsolja a választótárcsát
Vezérlőgomb
P, M, SCN vagy
Többpontos AF
60min
P
VGAFINE 101
98
AF
tartománykeresőkeret
S AF
AF tartománykeresőkeret kijelzés
)
Ez az üzemmód a keret közepéhez közel
lévő tárgyra fókuszáláshoz hasznos. Az
AF rögzítési funkcióval együtt használva
lehetővé válik, hogy a kívánt
képkompozíciót fényképezze.
MENU
A fókuszt automatikusan beállítja.
Az AF tartománykereső-keret színe
fehérről zöldre változik.
állásba.
Középpontos AF
60min
P
S AF
VGAFINE 101
98
AF
tartománykeresőkeret
AF tartománykeresőkeret kijelzés
Fényképfelvétel mesterfokon
Ez beállítja a fókusz működés kezdési és
befejezési időzítését.
)
A fényképezőgép öt helyen, balra és
jobbra, fent és lent valamint a kép
közepén számolja ki a távolságot, hogy
az automatikus fókusz funkció
használatával fényképezzen anélkül,
hogy aggódnia kellene a kép
kompozíciója miatt. Ez az üzemmód
akkor hasznos, amikor nehéz a tárgyra
fókuszálni, mert az nem a keret közepén
van. A zöld keret segítségével
ellenőrizheti azt a helyet, ahova a
fókuszált.
A gyári beállítás a Többpontos AF.
c Válassza ki a 9 (Focus)
menüpontot a vezérlőgomb
b/B részével, majd válassza
ki a [Multi AF] vagy [Center
AF] menüpontot a v/V
részével.
b Nyomja meg a MENU
gombot.
A menü megjelenik.
HU
49
• Amikor mozgóképet vesz fel és a
Többpontos AF-et választja ki, akkor az a
képernyő közepén megbecsüli az átlagos
távolságot azért, hogy az AF még egy
bizonyos mértékű remegéssel is működjön.
Az AF tartománykereső-keret:
.A
Középpontos AF automatikusan csak a
kiválasztott keretre fókuszál, ezért alkalmas
arra, hogy csak arra fókuszáljon, amire
céloz.
• Amikor a digitális zoomot vagy az AF
segédfényt használja, akkor az elsőbbségi
AF mozgás a keret közepén vagy annak
közelében lévő tárgyhoz van adva. Ebben az
esetben a
vagy a
kijelzés villog, és
az AF tartománykereső-keret nem jelenik
meg.
• Az AF tartománykereső-keret kiválasztás a
helyszínválasztás üzemmódnak megfelelően
korlátozott (36. oldal).
Egy fókuszműködés
kiválasztása
a Kapcsolja a választótárcsát
SET UP állásba.
— AF üzemmód
b Válassza ki a
(Camera 1)
(DSC-P150) vagy a
(Camera) (DSC-P100/P120)
menüt a vezérlőgomb v
részével, majd az [AF Mode]
menüpontot a B/v részével,
majd válassza ki a kívánt
üzemmódot a B/v/V
részével, majd nyomja meg a
z részt.
Egyszeri AF ( S A F )
Ez az üzemmód álló tárgyak
felvételéhez hasznos. A fókuszt nem
állítja azelőtt, mielőtt félig lenyomva
tartaná az exponáló gombot. Amikor
félig lenyomva tartja az exponáló
gombot, és az AF rögzítés befejeződött,
a fókuszt rögzítette.
A gyári beállítás az Egyszeri AF.
1
Camera
Követő AF ( M A F )
Ez lerövidíti a fókuszáláshoz szükséges
időt. A fényképezőgép automatikusan
állítja a fókuszt azelőtt, mielőtt félig
lenyomva tartaná az exponáló gombot,
lehetővé téve a képek
megkomponálását a már beállított
fókusszal. Amikor félig lenyomva tartja
az exponáló gombot, és az AF rögzítés
befejeződött, a fókuszt rögzítette.
1
2
AF Mode:
Digital Zoom:
Date/Time:
Red Eye Reduction:
AF Illuminator:
Auto Review:
xSingle
Monitor
• Amikor kikapcsolt LCD képernyővel a
kereső segítségével fényképez, a
fényképezőgép Egyszeri AF üzemmódban
működik.
• A DSC-P150 modellről, az
tétel úgy van
megjelenítve mint a 1 és
(124. oldal).
2
• Az akkumulátor fogyasztása nagyobb lehet
mint az Egyszeri AF üzemmódban.
HU
50
Fényképezési technikák
A keret szélénél lévő tárgy
fényképezésekor, vagy a Középpontos AF
használatakor előfordulhat, hogy a
fényképezőgép középre fókuszál a keret
szélénél lévő tárgy helyett. Ehhez hasonló
esetben használja az AF rögzítést, hogy a
tárgyra fókuszáljon, majd újra
megkomponálja a képet és felvegye.
VGA
FINE
101
98
A tárgytávolság
beállítása
— Beállított fókusz
S AF
30 F2.8
AF tartománykeresőkeret
AE/AF rögzítés kijelzés
m
60min
P
VGAFINE 101
Amikor egy képet az előzőleg beállított
tárgytávolsággal fényképez, vagy
amikor hálón vagy ablaküvegen
keresztül fényképez egy tárgyat, akkor
az automatikus fókusz üzemmódban
nehéz a megfelelő fókuszt megkapni.
Ezekben az esetekben a Beállított
fókusz használata a megfelelő.
98
Választótárcsa
S AF
30
F2.8
• Amikor az AF rögzítést használja, még
akkor is helyes fókusszal foghat be egy
képet, ha a tárgy a keret szélénél van.
• Elvégezheti az AF rögzítés beállítást,
mielőtt teljesen lenyomná az exponáló
gombot.
MENU
Vezérlőgomb
Fényképfelvétel mesterfokon
Komponálja meg úgy a felvételt, hogy a
tárgy az AF tartománykereső közepére
essen, és félig nyomja le az exponáló
gombot.
Amikor az AE/AF rögzítés kijelzés
abbahagyja a villogást és bekapcsolva
marad, akkor térjen vissza a teljesen
megkomponált felvételhez, és teljesen
nyomja le az exponáló gombot.
60min
P
a Kapcsolja a választótárcsát
P, M, SCN vagy
állásba.
HU
51
b Nyomja meg a MENU
gombot.
A menü megjelenik.
c Válassza ki a 9 (Focus)
menüpontot a vezérlőgomb
b/B részével, majd válassza
ki a tárgytávolságot a v/V
részével.
A következő távolság beállítások
közül választhat.
0.5m, 1.0m, 3.0m, 7.0m,
(korlátlan távolság)
3.0m
1.0m
1.0m
0.5m
Center AF
Multi AF
Focus
Fényképezés kézi
zársebesség és
rekesznyílás
beállításokkal
— Kézi expozíció
Kézzel beállíthatja a rekesznyílás és
zársebesség értékét.
A beállított értékek és a fényképezőgép
által meghatározott megfelelő expozíció
közötti eltérés EV értékként megjelenik
az LCD képernyőn (55. oldal). A 0EV
érték a fényképezőgép által
legalkalmasabbnak ítélt értéket jelzi.
Választótárcsa
WB
ISO
Exp
Visszakapcsolás automatikus
fókusz üzemmódba
A 3. lépésben válassza ki a [Multi AF]
vagy a [Center AF] menüpontot.
• A fókuszbeállítás információ becsült, és
csupán tájékoztatásra szolgál.
• Ha az objektívet felfelé vagy lefelé irányítja,
a hiba nő.
• A távolság kiválasztás a helyszínválasztás
üzemmódnak megfelelően korlátozott
(36. oldal).
HU
52
Vezérlőgomb
a Kapcsolja a választótárcsát
M állásba.
b Nyomja meg a z részt.
Az LCD képernyő bal alján lévő
„Set” kijelzés „Return”-re változik,
és a fényképezőgép kézi expozíció
beállítás üzemmódba lép.
c Válassza ki a zársebességet
a vezérlőgomb v/V részével.
60min
VGA
FINE
Return
SAF
101
98
M
250 F2.8
0 EV
A zársebesség 1/1000 és 30
másodperc között választható ki.
Ha 1/6 másodperc vagy lassabb
zársebességeket választ ki, az „NR”
megjelenik a zársebesség kijelzés
előtt, és az NR lassú zársebesség
funkció automatikusan bekapcsol
(36. oldal).
d Válasszon ki egy
rekesznyílás értéket a
vezérlőgomb b/B részével.
Két különböző rekesznyílás érték
választható ki a zoom pozíciótól
függően.
Teljesen a W oldalra állított
zoommal: F2.8/F5.6
Teljesen a T oldalra állított
zoommal: F5.2/F10
60min
VGA
FINE
zársebességeket ["] jelöli, pl. 1".
• Ha megfelelő expozíció nem érhető el a
beállítások elvégzése után, az EV érték
villog az LCD képernyőn, amikor félig
lenyomja az expozíció gombot. Folytathatja,
és fényképezhet ilyen feltételek mellett, de
ajánlott, hogy állítsa be a beállításokat
ismét.
• A vaku (Állandó vaku)-ra vagy
(Nincs vaku)-ra van állítva.
101
98
M
200 F2.8
0 EV
e Fényképezzen.
A Gyorsellenőrzés, a közeli
(Makró) vagy az önkioldó
funkció használata, vagy a
vaku üzemmód módosítása
A 4. lépés után a vezérlőgomb z
részének megnyomásával szakítsa meg a
kézi expozíció beállítás üzemmódot. A
„Return” kijelzés „Set”-re változik.
Fényképfelvétel mesterfokon
Return
SAF
• Az egy másodperces vagy hosszabb
A kézi expozíció üzemmód
megszakítása
Kapcsolja a választótárcsát M-től eltérő
állásba.
HU
53
Expozíció
Nyitott (kisebb F érték)
A fókusz és más beállításokon felül az
expozíció beállítása is fontos a szép
képek készítése érdekében.
Az expozíció az a fénymennyiség,
amelyet a digitális fényképezőgép CCDje képes fogadni. Ez az érték változik a
rekesznyílás és a zársebesség
kombinációjának megfelelően. Amikor
a fénymennyiség túl nagy, a kép
világosabb (fehér) lesz, és amikor a
fénymennyiség túl kicsi, a kép sötétebb
lesz. A megfelelő fénymennyiséget
„helyes expozíciónak” nevezik.
A helyes expozíció megtartható
gyorsabb zársebesség beállítással,
amikor a rekesznyílás érték csökkenti,
illetve lassabb zársebességgel, amikor a
rekesznyílás érték növeli a helyes
expozícióhoz képest.
• A kép túlexponálásra
Beállítás rekesznyílással
Lassabb
A rekesz az objektív takarólemeze,
amely beállítja a fényképezőbe jutó
fénymennyiséget. A rekesznyílás
beállítást „Rekesznyílás érték (F
érték)”-nek nevezik.
• A kép túlexponálásra
hajlamos (világosabb).
• A mélységélesség
beszűkül.
Zárt (nagyobb F
érték)
• A kép alulexponálásra
hajlamos (sötétebb).
• A mélységélesség
kiszélesedik.
Beállítás zársebességgel
A zársebesség állítja be azt az időt, ami
alatt a fény bejut a fényképezőgépbe.
Helyes exponálás
Gyorsabb
• A kép alulexponálásra
hajlamos (sötétebb).
• Mozgó tárgyak állónak
látszanak.
hajlamos (világosabb).
• Mozgó tárgyak
elmosódottnak
látszanak.
Lassabb zársebesség beállításakor állvány
használata ajánlott a remegés elkerülése
érdekében.
HU
54
Túlexponálás
• Nyissa a rekesznyílást
• Állítson be lassabb zársebességet
Alulexponálás
• Zárja a rekesznyílást
• Állítson be gyorsabb zársebességet
Az expozíció beállítása
Választótárcsa
— EV korrigálás
Kézzel korrigálhatja a fényképezőgép
által meghatározott expozíciót. Akkor
használja ezt az üzemmódot, amikor a
megfelelő expozíció nem érhető el,
például amikor a kontraszt (a világos és
a sötét közötti különbség) a tárgy és a
háttér között különösen nagy.
A korrekciós érték 1/3EV lépésközzel
állítható be +2,0EV és –2,0EV között.
Korrigálja az expozíciós értéket,
miközben ellenőrzi a háttér
világosságát.
Visszakapcsolás automatikus
expozícióra
Az 4. lépésben válassza ki a [0EV]
menüpontot.
MENU
Vezérlőgomb
• Ha az épp lefényképezett tárgy különösen
a Kapcsolja a választótárcsát
állásba.
b Nyomja meg a MENU
gombot.
A menü megjelenik.
Állítsa a
+ felé
c Válassza ki az
(EV)
menüpontot a vezérlőgomb
b részével.
Az expozíció korrekciós érték
megjelenik.
0EV
világos vagy sötét körülmények között van,
illetve a vakut használja, előfordulhat, hogy
az expozíció korrekció nem hatásos.
Fényképfelvétel mesterfokon
P, SCN vagy
Állítsa a
– felé
d Válassza ki a kívánt
expozíciós értéket a
vezérlőgomb v/V részével.
0EV
EV
WB
ISO
HU
55
Hisztogram megjelenítése
A hisztogram a kép világosságát
ábrázoló grafikon. A vízszintes
tengelyen a világosságot ábrázolják, és a
függőleges tengelyen ábrázolják a
pixelek számát. A grafikon kijelző
jobbra tolódással világos képet, balra
tolódással sötét képet jelez.
A hisztogram az expozíció ellenőrzésére
használható, amikor a képernyőn azt
nehéz megítélni felvétel vagy lejátszás
közben.
80
8M
FINE
101
Pixelek száma
4
Világosság
Sötét
Világos
0 EV
a Kapcsolja a választótárcsát P
vagy SCN állásba.
b A
gomb megnyomásával
jelenítse meg a
hisztogramot.
c Állítsa be az expozíciót a
hisztogram alapján.
HU
56
• A hisztogram akkor is megjelenik, amikor a
választótárcsa
vagy M állásban van, de
nem tudja beállítani az expozíciót.
• A hisztogram akkor is megjelenik, amikor
megnyomja a
gombot egyképes
lejátszás (37. oldal) vagy Gyorsellenőrzés
közben (25. oldal).
• A hisztogram a következő esetekben nem
jelenik meg:
– Amikor a menü megjelenik
– Amikor lejátszási zoomot használ
– Amikor mozgóképeket vesz fel vagy
játszik le
•A
megjelenik, és a hisztogram a
következő esetekben nem jelenik meg:
– Amikor a digitális zoom tartományban
vesz fel
– Amikor a képméret [3:2]
– Amikor sorozatképeket játszik le
– Amikor fényképet forgat el
• Felvétel előtt a hisztogram az LCD
képernyőn éppen megjelenő kép
hisztogramját jeleníti meg. Az exponáló
gomb megnyomása előtti és utáni
hisztogram eltér. Ebben az esetben
ellenőrizze a hisztogramot egyképes
lejátszás vagy Gyorsellenőrzés közben.
Lényeges eltérés jelenhet meg a következő
esetekben:
– Amikor a vaku villan
– Amikor a zársebesség lassú vagy gyors
• Előfordulhat, hogy a más fényképezőgéppel
felvett képeknél a hisztogram nem jeleik
meg.
Fényképezési technikák
Fényképezéskor a fényképezőgép
automatikusan beállítja az expozíciót.
Teljesen fehéres kép, pl. ellenfényben lévő
tárgy vagy havas helyszín fényképezésekor
a fényképezőgép úgy ítélheti meg, hogy a
tárgy világos, és sötétebb expozíciót állít be
a képhez. Ilyen esetekben az expozíció +
(pozitív) irányú korrigálása a hatásos.
A keretet betöltő sötét tárgy
fényképezésekor a fényképezőgép úgy
ítélheti meg, hogy a tárgy sötét, és
világosabb expozíciót állít be a képhez.
Ilyen esetekben az expozíció – (negatív)
irányú korrigálása a hatásos.
A fénymérési mód
kiválasztása
Kiválaszthatja a fénymérési
üzemmódot, amely beállítja, hogy a
tárgy melyik részére mérjen az expozíció
meghatározásához.
Többmezős fénymérés (Nincs
kijelzés)
m
Állítsa – irányba
Állítsa + irányba
Pontszerű fénymérés (
Nézze a hisztogramot, és korrigálja úgy,
hogy a kép ne legyen túlexponált
(kifehéredett) vagy alulexponált
(besötétedett).
Az ízlésének megfelelő világosság
megtalálásához próbáljon ki különféle
eltérő expozíciójú képet.
)
A fénymérést csak a tárgy egy részén
végzi el. Ennek segítségével még akkor
is olyan képeket készíthet, amelyik nem
túl sötét, amikor a tárgy ellenfényben
van, illetve az expozíciót a tárgyhoz
állíthatja be, amikor erős kontraszt van a
tárgy és a háttér között.
Fényképfelvétel mesterfokon
m
A képet több területre felosztva, minden
egyes területen elvégzi a fénymérést. A
fényképezőgép felméri a tárgy helyzetét
és a háttér világosságát, és meghatározza
a kiegyensúlyozott expozíciót.
A gyári beállítás a többmezős
fénymérés.
HU
57
Választótárcsa
d Amikor a [Spot] menüpontot
választja ki a 3. lépésben,
irányítsa a pontszerű
fénymérési célkeresztet a
fényképezni kívánt tárgy egy
pontjára.
60min
VGA
FINE
101
98
P
Pontszerű
fénymérési
célkereszt
MENU
Vezérlőgomb
SAF
250 F2.8
a Kapcsolja a választótárcsát
P, M, SCN vagy
állásba.
b Nyomja meg a MENU
gombot.
A menü megjelenik.
c Válassza ki a
(Metering
Mode) menüpontot a
vezérlőgomb b/B részével,
majd válassza ki a kívánt
fénymérési üzemmódot a v/
V részével.
• A pontszerű fénymérés használatakor, hogy
a fénymérés helyére fókuszáljon, a 9
(Focus) menüpont [Center AF] beállítása
ajánlott (49. oldal).
Színárnyalatok
beállítása
— Fehéregyensúly
Beállíthatja a fehéregyensúlyt a
fényképezési feltételeknek megfelelően.
A tárgy látszólagos színét a
megvilágítási feltételek befolyásolják.
Amikor javítani akar a fényképezés
megvilágítási feltételein, illetve amikor
az egész kép színe kissé
természetellenesnek látszik, ajánljuk
hogy állítson a fehéregyensúly
beállításon.
Auto (Nincs kijelzés)
Automatikusan beállítja a
fehéregyensúlyt. A gyári beállítás az
Auto.
(Nappalifény)
Fényképezés szabadban, éjszakai
helyszínek, neon jelzések, tűzijátékok
vagy napfelkelte fényképezése, illetve
fényképezés közvetlenül naplemente
előtt vagy után.
(Felhős)
Fényképezés felhős ég alatt
HU
58
(Fénycső)
Fényképezés fénycsöves világítás
mellett
(Izzólámpa)
• Olyan helyeken, ahol a megvilágítási
feltételek gyorsan változnak
• Erős megvilágítás mellett, pl.
fényképész stúdiókban
WB (Vaku)
Csak a vaku feltételekhez állítja be a
fehéregyensúlyt
A menü megjelenik.
c Válassza ki a [WB] (White
Bal) menüpontot a
vezérlőgomb b/B részével,
majd válassza ki a kívánt
beállítást a v/V részével.
A vakufényerő
beállítása
— Vakufényerő
Beállíthatja a vaku fénymennyiségét.
Választótárcsa
Visszakapcsolás automatikus
üzemmódba
Válassza ki az [Auto] menüpontot a 3.
lépésben.
• Előfordulhat, hogy vibráló fénycső világítás
mellett a fehéregyensúly beállító funkció
nem működik helyesen, még a
(Fénycső) kiválasztásakor sem.
• Amikor a vaku villan, a kézi beállítást
visszavonja, és a képet [Auto] üzemmódban
veszi fel (kivéve WB (Vaku) üzemmódban).
• A fehéregyensúly kiválasztás a
helyszínválasztás üzemmódnak megfelelően
korlátozott (36. oldal).
MENU
Vezérlőgomb
MENU
Vezérlőgomb
a Kapcsolja a választótárcsát
P, M vagy SCN állásba.
b Nyomja meg a MENU
gombot.
A menü megjelenik.
Fényképfelvétel mesterfokon
Választótárcsa
b Nyomja meg a MENU
gombot.
a Kapcsolja a választótárcsát
P, M, SCN vagy
állásba.
HU
59
c Válassza ki a [ ] (Flash
Level) menüpontot a
vezérlőgomb b/B részével,
majd válassza ki a kívánt
beállítást a v/V részével.
+: A normálnál erősebb fényerő.
Normal: Normál beállítás.
–: A normálnál gyengébb fényerő.
Felvétel folyamatosan
Ez az üzemmód folyamatos felvételre
szolgál. A képek maximális száma,
amelyet egy elsütés alatt felvehet, a
képméret és a képminőség
beállításoktól függ.
c Válassza ki a [Mode] (REC
Mode) menüpontot a
vezérlőgomb b/B részével,
majd válassza ki a [Burst]
menüpontot a v/V részével.
d Fényképezzen.
Amikor lenyomja és ott tartja az
exponáló gombot, a fényképezőgép
a maximális számú képet rögzíti
egymás után. Ha az exponáló
gombot elengedi, akkor a
fényképezés megáll.
Amikor a „Recording” eltűnik,
készítheti a következő felvételt.
Választótárcsa
Exp
A folyamatosan felvett képek
maximális száma (DSC-P150)
(Egység: kép)
MENU
Képminőség
Vezérlőgomb
Fine
Standard
7M
5
8
3:2
5
8
5M
6
11
3M
9
17
1M
22
41
VGA(E-Mail)
85
100
Képméret
• Amikor az akkumulátor a használattól
lemerül vagy a „Memory Stick”
tárkapacítása betelt, a rögzítés leáll, hiába
nyomja le és tartja nyomva az exponáló
gombot.
a Kapcsolja a választótárcsát
, P, M vagy SCN állásba.
b Nyomja meg a MENU
gombot.
HU
60
A menü megjelenik.
A folyamatosan felvett képek
maximális száma
(DSC-P100/P120)
(Egység: kép)
Képminőség
Fine
Standard
9
15
3:2
9
15
3M
13
24
Képméret
5M
1M
32
59
VGA(E-Mail)
100
100
Felvétel sorozatkép
üzemmódban
— Sorozatkép
Ez az üzemmód 16 képkockát rögzít
egymás után az exponáló gomb minden
egyes megnyomásakor. Ez például
sportolás közben a mozdulatainak az
ellenőrzésére alkalmas.
Választótárcsa
Exp
d Válassza ki az M (Interval)
menüpontot a vezérlőgomb
b/B részével, majd válassza
ki a kívánt képkocka időközt
a v/V részével.
A képkocka időközt az [1/7.5], [1/15]
vagy [1/30] közül választhatja ki.
Válassza ki a [Normal] menüpontot a
3. lépésben.
1/7.5
1/15
• A vaku
(Nincs vaku)-ra van állítva.
• Amikor önkioldóval fényképez, legfeljebb
ötképes sorozatot rögzít az exponáló gomb
minden egyes megnyomásakor.
• Amikor a választótárcsát M állásba
kapcsolta, nem választhat ki 1/6 másodperc
illetve lassabb zársebességet.
• Nem fényképezhet egymás után a
helyszínválasztás üzemmódtól függően
(36. oldal).
1/30
1/30
Interval
Mode
M
PFX
• Amikor a választótárcsát
MENU
Vezérlőgomb
a Kapcsolja a választótárcsát
, P, M vagy SCN állásba.
b Nyomja meg a MENU
gombot.
állásba
kapcsolta, a képkocka időközt
automatikusan [1/30]-ra állítja.
e Fényképezzen.
A 16 képkockás folyamatos
képsorozatot egyetlen fényképbe
rögzíti (a képméret 1M).
Fényképfelvétel mesterfokon
Visszakapcsolás normál
üzemmódba
c Válassza ki a [Mode] (REC
Mode) menüpontot a
vezérlőgomb b/B részével,
majd válassza ki a [Multi
Burst] menüpontot a v
részével.
A menü megjelenik.
HU
61
• A következő funkciókat nem használhatja
sorozatkép üzemmódban:
– Intelligens zoom
– Vaku
– Dátum és idő ráhelyezés
• Amikor a választótárcsát M állásba
kapcsolta, a zársebességet nem állíthatja
1/30-ad másodpercnél alacsonyabbra.
• Lásd a 68. oldalt, hogy sorozatkép
üzemmódban felvett képeket lejátsszon e
fényképezőgép segítségével.
• A Sorozatkép üzemmódban felvehető
képek számát lásd a 119. oldalon.
• Nem fényképezhet sorozatkép
üzemmódban a helyszínválasztás
üzemmódtól függően (36. oldal).
Különleges hatások
hozzáadása
Választótárcsa
— Képhatások
Exp
Digitálisan feldolgozhatja a képeket
különleges hatások elérése érdekében.
B&W
A kép egyszínű
(fekete-fehér).
MENU
Vezérlőgomb
a Kapcsolja a választótárcsát
Sepia
A kép szépiaárnyalatú, mint egy
régi fénykép.
P, M, SCN vagy
állásba.
b Nyomja meg a MENU
gombot.
A menü megjelenik.
c Válassza ki a [PFX] (P. Effect)
menüpontot a vezérlőgomb
b/B részével, majd válassza
ki a kívánt üzemmódot a v/V
részével.
d Fényképezzen.
A képhatások megszakítása
HU
62
Válassza ki az [Off] menüpontot a 3.
lépésben.
A Cyber-shot Station
használata
Fényképfelvétel mesterfokon
A Cyber-shot Station (nem mellékelt)
segítségével könnyen feltöltheti a
fényképezőgépet. Egyszerűen állítsa a
fényképezőgépet a Cyber-shot
Stationbe, és a feltöltés automatikusan
megkezdődik.
A Cyber-shot Stationhöz mellékelt
távvezérlővel egy távolabbi helyről
élvezheti a TV képlejátszását. Ezen
felül, amikor egy PictBridge
kompatibilis nyomtatót csatlakoztat, a
képek egyszerű távvezérlő
műveletekkel kinyomtathatók.
Részletesebb információért,
tanulmányozza a Cyber-shot Stationhöz
mellékelt kezelési útmutatót.
HU
63
Fényképmegtekintés mesterfokon
A mappa kiválasztása
és képek lejátszása
— Mappa
Válassza ki a lejátszani kívánt képeket
tároló mappát.
d Válassza ki a kívánt mappát a
vezérlőgomb b/B részével.
Egyképes képernyő
60min
VGA
101
9/9
Select Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 9
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
101-0009
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
VOLUME
BACK/NEXT
Választótárcsa
Index képernyő
e Válassza ki az [OK]
menüpontot az vezérlőgomb
v részével, majd nyomja meg
a z részt.
A kiválasztás megszakítása
Az 5. lépésben válassza ki a [Cancel]
menüpontot.
• SINGLE
DISPLAY
• Amikor nincs tárolt kép a mappában, a „No
file in this folder” megjelenik.
MENU
Vezérlőgomb
a Kapcsolja a választótárcsát
állásba.
b Nyomja meg a MENU
gombot.
A menü megjelenik.
HU
64
c Válassza ki a
(Folder)
menüpontot a vezérlőgomb
b részével, majd nyomja meg
a z részt.
Amikor több mappát hozott
létre a „Memory Stick”-en
Amikor a mappában az első vagy az
utolsó képet jeleníti meg, a következő
kijelzések megjelennek a képernyőn.
: Az előző mappára lép.
: A következő mappára lép.
: Az előző és a következő mappára is
lép.
Egy kép egy részét egészen az eredeti
méret ötszörösére nagyíthatja ki. A
kinagyított képet egy új fájlként is
rögzítheti (csak DSC-P100/P120).
Választótárcsa
Egy fénykép kinagyítása
— Lejátszási zoom
e Állítsa be a képméretet a
a Kapcsolja a választótárcsát
/ (Lejátszási zoom)
gombbal.
állásba.
b Jelenítse meg a kinagyítandó
képet a vezérlőgomb b/B
részével.
c Zoomoljon a képre a
(Lejátszási zoom)
megnyomásával.
d Válassza ki a kép kívánt
részletét a vezérlőgomb v/V/
b/B részével.
A lejátszási zoom
megszakítása
Nyomja meg a z részt.
Fényképmegtekintés mesterfokon
Egy fénykép
részletének
kinagyítása
• Nem használhatja a lejátszási zoomot
Nyomja meg: v
mozgóképekhez és sorozatképekhez.
(Lejátszási zoom)-ot,
miközben nem kinagyított képet jelenít
meg, az LCD képernyő az index képernyőre
kapcsol (38. oldal).
• Kinagyíthatja a Gyorsellenőrzés funkcióval
megjelenített képeket (25. oldal) a c. – e.
lépés elvégzésével.
• Ha megnyomja a
MENU
Vezérlőgomb
Nyomja
meg:
b
Nyomja
meg:
B
Nyomja meg: V
v: Hogy többet lásson a kép tetejéből
V: Hogy többet lásson a kép aljából
b: Hogy többet lásson a kép
baloldalából
B: Hogy többet lásson a kép
jobboldalából
HU
65
Kinagyított kép rögzítése
— Körbevágás (csak DSCP100/P120)
Egymást követő képek
lejátszása
a Nyomja meg a MENU gombot
a lejátszási zoom után.
— Diabemutató
A menü megjelenik.
b Válassza ki a [Trimming]
menüpontot a vezérlőgomb
B részével, majd nyomja meg
a z részt.
Sorrendben lejátszhatja a rögzített
képeket. Ez a funkció képei
ellenőrzéséhez és előadásokhoz stb.
hasznos.
Választótárcsa
c Válassza ki a képméretet a
vezérlőgomb v/V részével,
majd nyomja meg a z részt.
Állítsa be a következő tételeket a
vezérlőgomb v/V/b/B részével.
Interval
3 sec/5 sec/10 sec/30 sec/1 min
Image
Folder: Lejátssza az összes képet a
kiválasztott mappában.
All:
Lejátssza a „Memory
Stick”-en tárolt összes
képet.
Repeat
On: Folyamatos ciklusban
lejátssza az összes képet.
Off: Az összes kép lejátszása után
a diabemutató véget ér.
A képet rögzíti, és a kép az LCD
képernyőn visszakapcsol a normál
méretre a rögzítés után.
• A körbevágott képet a legújabb fájlként
rögzíti a kiválasztott felvételmappába, és az
eredeti képet megőrzi.
• A körbevágott kép minősége romolhat.
• Nem vághat körbe 3:2 képméretre.
• Nem vághatja körbe a Gyorsellenőrzéssel
megjelenített képeket.
c Válassza ki a
(Slide)
menüpontot a vezérlőgomb
b/B részével, majd nyomja
meg a z részt.
MENU
Vezérlőgomb
a Kapcsolja a választótárcsát
állásba.
b Nyomja meg a MENU
gombot.
A menü megjelenik.
d Válassza ki a [Start]
menüpontot a vezérlőgomb
V/B részével, majd nyomja
meg a z részt.
A diabemutató elkezdődik.
A diabemutató beállítás
megszakítása
Válassza ki a [Cancel] menüpontot a 3.
lépésben.
HU
66
Nyomja meg a vezérlőgomb z részét,
válassza ki az [Exit] menüpontot a B,
részével, majd nyomja meg a z részt
ismét.
a Kapcsolja a választótárcsát
Fényképek elforgatása
— Elforgatás
Elforgathatja a portré elrendezésben
rögzített képet, és megjelenítheti azt
tájkép elrendezésben.
Az előző/következő kép
átugrása diabemutató közben
állásba, és jelenítse meg
a képet, az elforgatáshoz.
b Nyomja meg a MENU
gombot.
A menü megjelenik.
c Válassza ki a
(Rotate)
menüpontot a vezérlőgomb
b/B részével, majd nyomja
meg a z részt.
Nyomja meg a vezérlőgomb B részét
(következő) vagy a b részét (előző).
• Az időköz beállítás csak irányadó érték,
d Válassza ki a
menüpontot a vezérlőgomb v
részével, majd forgassa el a
képet a b/B részével.
ezért ez változhat a képtől függően.
Választótárcsa
Fényképmegtekintés mesterfokon
A diabemutató lejátszás
megállítása
e Válassza ki az [OK]
menüpontot a vezérlőgomb
v/V részével, majd nyomja
meg a z részt.
Az elforgatás megszakítása
Válassza ki a [Cancel] menüpontot a 4.
vagy az 5. lépésben, majd nyomja meg
a z részt.
MENU
Vezérlőgomb
HU
67
• Nem forgathatja el a törlésvédett képeket és
mozgóképeket és sorozatképeket.
• Előfordulhat, hogy nem tudja elforgatni a
más fényképezőgépekkel készített képeket.
• Amikor számítógépen tekinti meg a
képeket, előfordulhat hogy a képforgatás
információt nem adja vissza az alkalmazás
szoftvertől függően.
Sorozatkép
üzemmódban készített
képek lejátszása
A sorozatképeket lejátszhatja
folyamatosan, vagy lejátszhatja azokat
kockáról kockára. Ez az üzemmód a kép
ellenőrzésére szolgál.
Választótárcsa
Lejátszás folyamatosan
a Kapcsolja a választótárcsát
állásba.
b Válassza ki a sorozatképet a
vezérlőgomb b/B részével.
A kiválasztott sorozatképet
folyamatosan játssza le.
60min
M
101
14/14
Vezérlőgomb
101-0014
PAUSE
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
VOLUME
A lejátszás szüneteltetése
Nyomja meg a z részt. A lejátszás
folytatásához nyomja meg a
vezérlőgomb z részét ismét. A lejátszás
az LCD képernyőn megjelenített
képkockától kezdődik.
• Amikor számítógépen vagy
fényképezőgépen a sorozatképeket
sorozatkép funkció nélkül játssza le, a
felvett 16 képkockát egyszerre, egy kép
részeként jeleníti meg.
• Nem vághatja szét a sorozatképet.
HU
68
Lejátszás kockáról kockára
állásba.
b Válassza ki a sorozatképet a
vezérlőgomb b/B részével.
A kiválasztott sorozatképet
folyamatosan játssza le.
c Nyomja meg a vezérlőgomb
z részét, a kívánt képkocka
megjelenésekor.
A „Step” megjelenik.
60min
M
101
14/14
Step
12/16
101-0014
PLAY
2005 1 1 10:30PM
FRAME BACK/NEXT
VOLUME
Nyomja meg a vezérlőgomb z részét a
4. lépésben. A lejátszás az LCD
képernyőn megjelenített képkockától
kezdődik.
Felvett képek törlése
Eme üzemmód használatakor nem
törölhet ki csak bizonyos képkockákat.
A kép törlésekor az összes 16 képkockát
egyszerre törli.
1 Jelenítse meg a törölni kívánt
sorozatképet.
2 Nyomja meg a
gombot.
(Törlés)
Fényképmegtekintés mesterfokon
a Kapcsolja a választótárcsát
Visszakapcsolás a normál
lejátszásra
3 Válassza ki a [Delete] menüpontot,
majd nyomja meg a z részt.
Az összes képkockát kitörölte.
d Léptesse a képkockát a
vezérlőgomb b/B részével.
B: A következő képkockát jeleníti
meg. Amikor folyamatosan
nyomja a vezérlőgomb B részét,
a képkocka továbbhalad.
b: Az előző képkockát jeleníti meg.
Amikor folyamatosan nyomja a
vezérlőgomb b részét, a
képkocka az ellenkező irányban
halad tovább.
HU
69
Fénykép szerkesztés
Képek törlésvédése
— Törlésvédés
Ez a funkció a megvédi a képeket a
véletlen törlés ellen.
Választótárcsa
Egyképes üzemmódban
A törlésvédelem visszavonása
a Kapcsolja a választótárcsát
Nyomja meg a vezérlőgomb z részét
ismét a 4. vagy az 5. lépésben. A kijelzés eltűnik.
állásba.
b Jelenítse meg a törlésvédeni
kívánt képet a vezérlőgomb
b/B részével.
c Nyomja meg a MENU
gombot.
A menü megjelenik.
d Válassza ki a - (Protect)
menüpontot a vezérlőgomb
b/B részével, majd nyomja
meg a z részt.
MENU
Vezérlőgomb
A megjelenített kép törlésvédett. A
- (törlésvédés) kijelzés
megjelenik a képen.
60min
formattálása az összes adatot törli a
„Memory Stick”-en, még ha a képek
törlésvédettek is, és ezek a képek nem
nyerhetők vissza.
• Egy kis időbe telhet a képek törlésvédése.
HU
70
VGA
101
• Vegye figyelembe, hogy a „Memory Stick”
2/9
Protect
Exit
BACK/NEXT
e A folytatáshoz és más képek
törlésvédéséhez válassza ki
a kívánt képet a vezérlőgomb
b/B részével, majd nyomja
meg a z részt.
Index üzemmódban
a Kapcsolja a választótárcsát
állásba, majd nyomja meg
az
(Index) gombot az
index képernyő
megjelenítéséhez.
e Válassza ki a törlésvédeni
kívánt képet a vezérlőgomb
v/V/b/B részével, majd
nyomja meg a z részt.
A zöld - kijelzés megjelenik a
kiválasztott képen.
A menü megjelenik.
c Válassza ki a - (Protect)
menüpontot a vezérlőgomb
b/B részével, majd nyomja
meg a z részt.
d Válassza ki a [Select]
menüpontot a vezérlőgomb
b/B részével, majd nyomja
meg a z részt.
•
SELECT
MENU
TO NEXT
f Ismételje meg az 5. lépést
más képek törlésvédéséhez.
g Nyomja meg a MENU
gombot.
h Válassza ki az [OK]
menüpontot a vezérlőgomb
B részével, majd nyomja meg
a z részt.
A - kijelzés fehérre változik. A
kiválasztott képek törlésvédettek.
Kilépés a törlésvédési
funkcióból
Válassza ki a [Cancel] menüpontot a 4.
lépésben, vagy válassza ki az [Exit]
menüpontot a 8. lépésben, majd
nyomja meg a vezérlőgomb z részét.
A vezérlőgomb
v/V/b/B részével válassza ki azt a
képet, amelynek a törlésvédettségét
feloldja az 5. lépésben, majd nyomja
meg a z részt. A - kijelzés szürkére
változik. Ismételje meg ezt a műveletet
az összes olyan képre, amelynek a
törlésvédettségét feloldja. Nyomja meg
a MENU gombot, válassza ki az [OK]
menüpontot, majd nyomja meg a
vezérlőgomb z részét.
Az összes kép törlésvédése a
mappában
Válassza ki az [All In This Folder]
menüpontot a 4. lépésben, és nyomja
meg a vezérlőgomb z részét. Válassza ki
az [On] menüpontot, majd nyomja meg
a z részt.
Fénykép szerkesztés
b Nyomja meg a MENU
gombot.
Az egyedi törlésvédelem
visszavonása
A mappában lévő összes kép
törlésvédelmének
visszavonása
Válassza ki az [All In This Folder]
menüpontot a 4. lépésben, és nyomja
meg a vezérlőgomb z részét. Válassza ki
az [Off] menüpontot, majd nyomja meg
a z részt.
HU
71
A képméret módosítása
— Átméretezés
Módosíthatja egy rögzített kép
képméretét, és elmentheti azt egy új
fájlként.
A következő méretekre méretezhet át:
7M (csak DSC-P150), 5M, 3M, 1M,
VGA
Az eredeti képet megőrzi még az
átméretezés után is.
Választótárcsa
c Nyomja meg a MENU
gombot.
A menü megjelenik.
d Válassza ki a
(Resize)
menüpontot a vezérlőgomb
b/B részével, majd nyomja
meg a z részt.
e Válassza ki a kívánt méretet
a vezérlőgomb v/V részével,
majd nyomja meg a z részt.
Az átméretezett képet a
felvételmappába a legújabb fájlként
rögzíti.
A kinyomtatandó képek
kijelölése
— Nyomtatás (DPOF) kijelölés
Kijelölheti azokat a fényképezőgépével
készített képeket, amelyeket ki akar
nyomtatni. Akkor alkalmazza ezt a
funkciót, amikor a képeket üzletben
nyomtattatja ki, illetve egy DPOF
(Digital Print Order Format)
szabványnak vagy PictBridge
kompatibilis nyomtatót használ.
Választótárcsa
Az átméretezés megszakítása
Válassza ki a [Cancel] menüpontot a 5.
lépésben.
• Nem módosíthatja a mozgóképek vagy
sorozatképek méretét.
• Amikor kis méretről nagy méretre módosít,
MENU
Vezérlőgomb
a képminőség romolhat.
• Nem méretezhet át 3:2 méretarányú
képméretre.
a Kapcsolja a választótárcsát
állásba.
b Jelenítse meg az
átméretezni kívánt képet a
vezérlőgomb b/B részével.
HU
72
MENU
Vezérlőgomb
• Amikor egy 3:2 méretarányú képet méretez
át, a képen felül és alul fekete részek
jelennek meg.
• Nem jelölhet ki mozgóképeket.
• Amikor sorozatkép üzemmódban készített
képeket jelöl ki, az összes képet egyetlen 16
mezőre osztott lapra nyomtatja ki.
• Nem állíthatja be a példányszámot.
Egyképes üzemmódban
A
a Kapcsolja a választótárcsát
Nyomja meg a vezérlőgomb z részét
ismét a 4. vagy az 5. lépésben. A
kijelölés eltűnik.
állásba.
b Jelenítse meg a kijelölni
kívánt képet a vezérlőgomb
b/B részével.
kijelölés megszüntetése
Index üzemmódban
a Kapcsolja a választótárcsát
állásba, majd nyomja meg
az
(Index) gombot az
index képernyő
megjelenítéséhez.
b Nyomja meg a MENU
gombot.
A menü megjelenik.
A menü megjelenik.
d Válassza ki a
(DPOF)
menüpontot a vezérlőgomb
b/B részével, majd nyomja
meg a z részt.
A
jelölés kijelöli a
megjelenített képet.
60min
VGA
101
2/9
c Válassza ki a
(DPOF)
menüpontot a vezérlőgomb
B részével, majd nyomja meg
a z részt.
d Válassza ki a [Select]
menüpontot a vezérlőgomb
b/B részével, majd nyomja
meg a z részt.
Fénykép szerkesztés
c Nyomja meg a MENU
gombot.
• Nem jelölhet ki a
DPOF
Exit
jelöléssel az [All
In This Folder] menüpontban.
BACK/NEXT
e A folytatáshoz, és más képek
kijelöléséhez jelenítse meg a
kívánt képet a vezérlőgomb
b/B részével, majd nyomja
meg a z részt.
HU
73
e Válassza ki a kijelölni kívánt
képet a vezérlőgomb v/V/b/
B részével, majd nyomja meg
a z részt.
A zöld
kijelölés megjelenik a
kiválasztott képen.
A
kijelölések
megszüntetése
Válassza ki azokat a képeket, amelyek
kijelölését meg akarja szüntetni, a
vezérlőgomb v/V/b/B részével az 5.
lépésben, majd nyomja meg a z részt.
Az összes
kijelölés
megszüntetése a mappában
•
SELECT
MENU
TO NEXT
f Ismételje meg az 5. lépést
más képek kijelöléséhez.
g Nyomja meg a MENU
gombot.
h Válassza ki az [OK]
menüpontot a vezérlőgomb
B részével, majd nyomja meg
a z részt.
A
HU
74
kijelölés fehérre változik. A
kijelölés beállítást befejezte.
Válassza ki az [All In This Folder]
menüpontot a 4. lépésben, majd
nyomja meg a z részt. Válassza ki az
[Off] menüpontot, majd nyomja meg a
z részt.
Kilépés a
funkcióból
kijelölés
Válassza ki a [Cancel] menüpontot a 4.
lépésben, vagy válassza ki az [Exit]
menüpontot a 8. lépésben.
A fényképezőgépe segítségével készített
képeket még akkor is könnyen
kinyomtathatja, ha nincs számítógépe,
ha a fényképezőgépet egy PictBridge
kompatibilis nyomtatóhoz
csatlakoztatja. Előkészítésként csak az
USB kapcsolatot szükséges beállítani a
SET UP képernyőn, és a
fényképezőgépet a nyomtatóhoz
csatlakoztatni a többcélú kivezetés
(USB) kábelével.
PictBridge kompatibilis nyomtató
segítségével könnyen nyomtathat index
nyomatot*.
nyomtató csatlakoztatásához.
Választótárcsa
1
Setup 2
File Number:
PictBridge
USB Connect:
PTP
NTSC
Normal
Video Out:
Clock Set:
2
Az USB üzemmód be van állítva.
• A DSC-P150 modellről, az
megjelenítve mint a
Vezérlőgomb
a Kapcsolja a választótárcsát
SET UP állásba.
1
és
2
tétel úgy van
(124. oldal).
Fénykép nyomtatás (PictBridge nyomtató)
Csatlakoztatás egy
PictBridge kompatibilis
nyomtatóhoz
Fénykép nyomtatás (PictBridge nyomtató)
c Válassza ki a [PictBridge]
A fényképezőgép
menüpontot a vezérlőgomb
előkészítése
B/v részével, majd nyomja
Állítsa be az USB üzemmódot a
meg a z részt.
fényképezőgépen, a fényképezőgép és
b Válassza ki a
(Setup 2)
menüt a vezérlőgomb V
részével, majd válassza ki az
[USB Connect] menüpontot a
v/V/B részével.
2
* A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy
az index nyomat funkció nem vehető
igénybe.
• Ajánlott, hogy a hálózati tápegységet
használja, nehogy nyomtatás közben a
készülék kikapcsoljon.
HU
75
A fényképezőgép
csatlakoztatása a
nyomtatóhoz
Csatlakoztassa a fényképezőgépén lévő
multi-csatlakozóaljzatot és a nyomtatón
lévő USB aljzatot a mellékelt többcélú
kivezetés (USB) kábelével, majd
kapcsolja be a fényképezőgépét és a
nyomtatót.
A fényképezőgép bekapcsolásakor, a
fényképezőgép lejátszási üzemmódba
kapcsol a választótárcsa állásától
függetlenül, és egy kép a kiválasztott
felvételmappában megjelenik az LCD
képernyőn.
Amikor az [USB Connect]
menüpont nincs a
[PictBridge]-re állítva a SET UP
beállításokban
Nem használhatja a PictBridge funkciót,
még akkor sem, ha a fényképezőgépet
bekapcsolja.
Húzza ki a többcélú kivezetés (USB)
kábelét, és állítsa az [USB Connect]
menüpontot a [PictBridge]-re
(75. oldal).
Képek nyomtatása
Kiválaszthatja és kinyomtathatja a
képet. Állítsa be a fényképezőgépet a
76. oldalon lévő műveletet követve, és
csatlakoztassa a nyomtatót.
Vezérlőgomb
MENU
A kapcsolat
létrejötte után a
kijelzés megjelenik
az LCD képernyőn.
1M
101
101-0002
BACK/NEXT
2005 1 1 10:30AM
VOLUME
Nyomtató
HU
76
2/9
• Nem nyomtathat mozgóképeket.
• Amikor hibaüzenetet kap a csatlakoztatott
nyomtatótól, a
kijelzés mintegy öt
másodpercig villog. Ellenőrizze a
csatlakoztatott nyomtatót.
Egyképes üzemmódban
• A DSC-P150 felhasználók számára az
1., 2. és 3. lépés nem szükséges.
Ugorjon a 4. lépésre.
A nyomtató beállítás képernyő
megjelenik.
1M
101
b Nyomja meg a MENU
gombot.
A menü megjelenik.
c Válassza ki a
(Print)
menüpontot a vezérlőgomb
b/B részével, majd nyomja
meg a z részt.
2/9
Print
Index
Off
Date
Off
Quantity
1
Exit
f Válassza ki az [OK]
menüpontot a vezérlőgomb
V/B részével, majd nyomja
meg a z részt.
A képet kinyomtatja.
Ne húzza ki a többcélú kivezetés
(USB) kábelét addig, miközben
megjelenik a
(Ne húzza ki az
USB multi-kábelt) kijelzés az LCD
képernyőn.
OK
• Olyan beállítási tételek nem
jeleníthetők meg, amelyeket a
nyomtató nem támogat.
• Amikor megnyomja a [Select]-et a
DSC-P150-en, akkor folytathatja és
kiválaszthat további képeket.
Amikor kiválasztja a [Print]-et a
vezérlőgomb v/V részével, akkor a
nyomatatás beállítási képernyő
megjelenik, és több képet nyomatathat
ki egyszerre.
e Válassza ki a [Quantity]
menüpontot a vezérlőgomb
v/V részével, majd válassza
ki a lapok számát a b/B
részével.
Printing
1/3
Exit
A nyomtatás megszakítása
Válassza ki a [Cancel] menüpontot a 4.
lépésben, vagy válassza ki az [Exit]
menüpontot a 6. lépésben.
Fénykép nyomtatás (PictBridge nyomtató)
a Jelenítse meg a nyomtatni
kívánt képet a vezérlőgomb
b/B részével.
d Válassza ki a [This image]
menüpontot a vezérlőgomb
v/V részével, majd nyomja
meg a z részt.
Más képek nyomtatása
Válassza ki a képet a 6. lépés után,
majd válassza ki a [Print] menüpontot a
vezérlőgomb v részével.
Legfeljebb 20-ig választhat ki
számot.
HU
77
Az összes nyomtatás (DPOF)
kijelölésű kép kinyomtatása
Válassza ki a [DPOF image]
menüpontot a 4. lépésben. Az összes
kijelölésű képet kinyomtatja a
meghatározott számban, a megjelenített
képtől függetlenül.
A dátum és idő képekre
helyezése
Válassza ki a [Date] menüpontot az 5.
lépésben, majd válassza ki a
dátumformátumot a vezérlőgomb b/B
részével. Választhat a [Day&Time] vagy
a [Date] beállítások közül. Amikor a
[Date] beállítást választja, a dátumot „A
dátum és idő beállítása” című fejezetben
(17. oldal) beállított formátumban veszi
fel.
A nyomtatótól függően előfordulhat,
hogy ez a funkció nem vehető igénybe.
Hogy beállítsa a papírméretet
(csak DSC-P150)
Válassza ki a [Size]-t az 5. lépésben,
utána válassza ki a papírméretet a
vezérlőgomb b/B részével.
HU
78
Index üzemmódban
a Az
(Index)
megnyomásával jelenítse
meg az index képernyőt.
• A DSC-P150-en a nyomtatási képernyő
megjelenik, amikor nyomtatót
csatlakoztat a fényképezőgéphez.
Válassza ki a [Cancel]-t a vezérlogomb
V részével, utána nyomja meg az
(Index) gombot, hogy megjelenítse az
index képernyőt.
b Nyomja meg a MENU
gombot.
A menü megjelenik.
c Válassza ki a
(Print)
menüpontot a vezérlőgomb
B részével, majd nyomja meg
a z részt.
d Válassza ki a [Select]
menüpontot a vezérlőgomb
b/B részével, majd nyomja
meg a z részt.
e Válassza ki a nyomtatni
kívánt képet a vezérlőgomb
v/V/b/B részével, majd
nyomja meg a z részt.
A
kijelölés megjelenik a
kiválasztott képen.
SELECT
MENU
TO NEXT
f Ismételje meg az 5. lépést
más képek kinyomtatásához.
g Nyomja meg a MENU
gombot.
A nyomtató beállítás képernyő
megjelenik.
Print
Index
Off
Date
Off
Quantity 1
Exit
OK
• Olyan beállítási tételek nem
jeleníthetők meg, amelyeket a
nyomtató nem támogat.
Legfeljebb 20-ig választhat ki
számot. A meghatározott
mennyiségben kinyomtatja az
összes kiválasztott képet.
i Válassza ki a [OK]
menüpontot a vezérlőgomb
V/B részével, majd nyomja
meg a z részt.
A képet kinyomtatja.
Ne húzza ki a többcélú kivezetés
(USB) kábelét addig, miközben
megjelenik a
kijelzés az LCD
képernyőn.
Printing
2/3
Exit
A nyomtatás megszakítása
Válassza ki a [Cancel] menüpontot a 4.
lépésben, vagy válassza ki az [Exit]
menüpontot a 9. lépésben.
Az összes nyomtatás (DPOF)
kijelölésű kép kinyomtatása
Válassza ki a [DPOF image]
menüpontot a 4. lépésben. Az összes
kijelölésű képet kinyomtatja a
meghatározott számban, a megjelenített
képtől függetlenül.
A mappa összes képének
kinyomtatása
Válassza ki az [All In This Folder]
menüpontot a 4. lépésben, majd
nyomja meg a z részt.
A dátum és idő képekre
helyezése
Válassza ki a [Date] menüpontot a 8.
lépésben, majd válassza ki a
dátumformátumot a vezérlőgomb b/B
részével. Választhat a [Day&Time] vagy
a [Date] beállítások közül. Amikor a
[Date] beállítást választja, a dátumot „A
dátum és idő beállítása” című fejezetben
(17. oldal) beállított formátumban veszi
fel.
A nyomtatótól függően előfordulhat,
hogy ez a funkció nem vehető igénybe.
Hogy beállítsa a papírméretet
(csak DSC-P150)
Válassza ki a [Size]-t az 5. lépésben,
utána válassza ki a papírméretet a
vezérlőgomb b/B részével.
Indexképek
nyomtatása
Bizonyos képeket egymás mellé
nyomtathat. Ezt a funkciót index
nyomatnak nevezzük*. Meghatározott
mennyiségű azonos képet is egymás
mellé rendezhet, és indexképként
kinyomtathatja azokat, illetve
különböző képek sorozatát is egymás
mellé rendezheti indexképként és
kinyomtathatja a sorozatok
meghatározott számát.
Állítsa be a fényképezőgépet a
76. oldalon lévő műveletet követve, és
csatlakoztassa a nyomtatót.
* A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy
az index nyomat funkció nem vehető
igénybe.
Vezérlőgomb
Fénykép nyomtatás (PictBridge nyomtató)
h Válassza ki a [Quantity]
menüpontot a vezérlőgomb
v/V részével, majd válassza
ki a lapok számát a b/B
részével.
MENU
• Nem nyomtathat mozgóképeket.
• Amikor hibaüzenetet kap a csatlakoztatott
nyomtatótól, a
kijelzés mintegy öt
másodpercig villog. Ellenőrizze a
csatlakoztatott nyomtatót.
HU
79
Egyképes üzemmódban
a Jelenítse meg a nyomtatni
kívánt képet a vezérlőgomb
b/B részével.
• A DSC-P150 felhasználók számára az
1., 2. és 3. lépés nem szükséges.
Ugorjon a 4. lépésre.
d Válassza ki a [This image]
menüpontot a vezérlőgomb
v/V részével, majd nyomja
meg a z részt.
A nyomtató beállítás képernyő
megjelenik.
1M
101
b Nyomja meg a MENU
gombot.
A menü megjelenik.
c Válassza ki a
(Print)
menüpontot a vezérlőgomb
b/B részével, majd nyomja
meg a z részt.
2/9
Print
Index
Off
Date
Off
Quantity
1
Exit
OK
• Olyan beállítási tételek nem
jeleníthetők meg, amelyeket a
nyomtató nem támogat.
• Amikor megnyomja a [Select]-et a
DSC-P150-en, akkor folytathatja és
kiválaszthat további képeket.
Amikor kiválasztja a [Print]-et a
vezérlőgomb v/V részével, akkor a
nyomatatás beállítási képernyő
megjelenik, és több képet nyomatathat
ki egyszerre.
e Válassza ki az [Index]
menüpontot a vezérlőgomb v
részével, majd válassza ki az
[On] beállítást a b/B
részével.
f Válassza ki a [Quantity]
menüpontot a vezérlőgomb
v/V részével, majd válassza
ki az egymás mellé helyezett
lapok számát a b/B részével.
Legfeljebb 20-ig választhat ki
számot. Egy képet meghatározott
mennyiségben egymás mellé
rendezhet.
• A képek mennyiségétől függően
előfordulhat, hogy a tervezett számú
kép nem fér rá egyetlen lapra.
g Válassza ki az [OK]
menüpontot a vezérlőgomb
V/B részével, majd nyomja
meg a z részt.
A képet kinyomtatja.
Ne húzza ki a többcélú kivezetés
(USB) kábelét addig, miközben
megjelenik a
(Ne húzza ki az
USB multi-kábelt) kijelzés az LCD
képernyőn.
Printing Index
1/1
Exit
HU
80
A nyomtatás megszakítása
Más képek nyomtatása
Válassza ki a képet a 7. lépés után.
Válassza ki a [Print] menüpontot a
vezérlőgomb v részével, majd ismételje
meg a 4. lépéstől.
Az összes nyomtatás (DPOF)
kijelölésű kép kinyomtatása
Válassza ki a [DPOF image]
menüpontot a 4. lépésben. Az összes
kijelölésű képet kinyomtatja a
megjelenített képtől függetlenül.
A dátum és idő képekre
helyezése
Válassza ki a [Date] menüpontot a 6.
lépésben, majd válassza ki a
dátumformátumot a vezérlőgomb b/B
részével. Választhat a [Day&Time] vagy
a [Date] beállítások közül. Amikor a
[Date] beállítást választja, a dátumot „A
dátum és idő beállítása” című fejezetben
(17. oldal) beállított formátumban veszi
fel.
A nyomtatótól függően előfordulhat,
hogy ez a funkció nem vehető igénybe.
Hogy beállítsa a papírméretet
(csak DSC-P150)
Válassza ki a [Size]-t az 5. lépésben,
utána válassza ki a papírméretet a
vezérlőgomb b/B részével.
Index üzemmódban
a Az
(Index)
megnyomásával jelenítse
meg az index képernyőt.
• A DSC-P150-en a nyomtatási képernyő
megjelenik, amikor nyomtatót
csatlakoztat a fényképezőgéphez.
Válassza ki a [Cancel]-t a vezérlogomb
V részével, utána nyomja meg az
(Index) gombot, hogy megjelenítse az
index képernyőt.
b Nyomja meg a MENU
gombot.
A menü megjelenik.
c Válassza ki a
(Print)
menüpontot a vezérlőgomb
B részével, majd nyomja meg
a z részt.
Fénykép nyomtatás (PictBridge nyomtató)
Válassza ki a [Cancel] menüpontot a 4.
lépésben, vagy válassza ki az [Exit]
menüpontot a 7. lépésben.
d Válassza ki a [Select]
menüpontot a vezérlőgomb
b/B részével, majd nyomja
meg a z részt.
HU
81
e Válassza ki a kívánt képet a
vezérlőgomb v/V/b/B
részével, majd nyomja meg a
z részt.
A
kijelölés megjelenik a
kiválasztott képen.
•
SELECT
MENU
TO NEXT
f Ismételje meg az 5. lépést
más képek kinyomtatásához.
g Nyomja meg a MENU
gombot.
h Válassza ki az [Index]
menüpontot a vezérlőgomb v
részével, majd válassza ki az
[On] beállítást a b/B
részével.
i Válassza ki a [Quantity]
menüpontot a vezérlőgomb
v/V részével, majd válassza
ki a nyomtatni kívánt
sorozatok számát a b/B
részével.
A mappa összes képének
kinyomtatása
j Válassza ki az [OK]
menüpontot a vezérlőgomb
V/B részével, majd nyomja
meg a z részt.
Válassza ki az [All In This Folder]
menüpontot a 4. lépésben, majd
nyomja meg a z részt.
A képet kinyomtatja.
Ne húzza ki a többcélú kivezetés
(USB) kábelét addig, miközben
megjelenik a
kijelzés az LCD
képernyőn.
Printing Index
1/3
Exit
Válassza ki a [Cancel] menüpontot a 4.
lépésben, vagy válassza ki az [Exit]
menüpontot a 0. lépésben.
HU
Válassza ki a [DPOF image]
menüpontot a 4. lépésben. Az összes
kijelölésű képet kinyomtatja a
megjelenített képtől függetlenül.
Legfeljebb 20-ig választhat ki
számot.
A nyomtatás megszakítása
82
Az összes nyomtatás (DPOF)
kijelölésű kép kinyomtatása
A dátum és idő képekre
helyezése
Válassza ki a [Date] menüpontot a 9.
lépésben, majd válassza ki a
dátumformátumot a vezérlőgomb b/B
részével. Választhat a [Day&Time] vagy
a [Date] beállítások közül. Amikor a
[Date] beállítást választja, a dátumot „A
dátum és idő beállítása” című fejezetben
(17. oldal) beállított formátumban veszi
fel.
A nyomtatótól függően előfordulhat,
hogy ez a funkció nem vehető igénybe.
Hogy beállítsa a papírméretet
(csak DSC-P150)
Válassza ki a [Size]-t az 5. lépésben,
utána válassza ki a papírméretet a
vezérlőgomb b/B részével.
Mozgókép üzemmód
Mozgóképek felvétele
Fényképezőgépe segítségével, hanggal
veheti fel a mozgóképeket.
Választótárcsa
d Nyomja le teljesen az
exponáló gombot.
A „REC” megjelenik a képernyőn,
és a fényképezőgép megkezdi a kép
és hang rögzítését.
STD
60min
101
640
REC 00:00:02[00:10:48]
Exp
Közeli felvételek készítése
(Makró)
Kapcsolja a választótárcsát
állásba és
kövesse a 27. oldalon lévő műveleteket.
Az önkioldó használata
Kapcsolja a választótárcsát
állásba és
kövesse a 28. oldalon lévő műveleteket.
• A következő funkciókat nem használhatja
• A rögzítés megáll, amikor a „Memory
Stick” megtelik.
a Kapcsolja a választótárcsát
állásba.
b Nyomja meg az
(Képméret) gombot.
A képméret beállítás megjelenik.
c Válassza ki a kívánt méretet
a vezérlőgomb v/V részével.
Választhat a [640(Fine)], a
[640(Standard)] és a [160] beállítás
közül.
• A [640(Fine)] beállítással csak
Kijelzések felvételkészítés
közben
A képernyő kijelzéseket nem veszi fel.
Az LCD képernyő állapota a
minden egyes megnyomására a
következőképpen változik meg:
Kijelzések kikapcsolva t LCD
képernyő kikapcsolva t Kijelzések
bekapcsolva.
A hisztogramot nem jeleníti meg.
A kijelzések részletes leírásáról a
135. oldalon olvashat.
Mozgókép üzemmód
Vezérlőgomb
e Nyomja le teljesen az
exponáló gombot ismét, a
rögzítés megállításához.
mozgóképek felvétele közben:
– A zoom mérték módosítása
– Vaku
– Dátum és idő ráhelyezés
• Amikor a képméretet [640(Fine)]-ra állítja,
miközben a többcélú kivezetés (A/V)
kábelét a multi-csatlakozóaljzathoz
csatlakoztatja, a tárgy nem jelenik meg az
LCD képernyőn. Az LCD képernyő kékre
változik.
• Amikor megváltoztatja a kép méretét,
akkor a képernyő elsötétedik a másodperc
töredékére.
• Az egyes mozgókép üzemmódok rögzítési
idejét, lásd a 119. oldalon.
„Memory Stick PRO”-ra rögzíthet.
HU
83
a Kapcsolja a választótárcsát
Mozgóképek
megtekintése az LCD
képernyőn
Megtekintheti a mozgóképeket az LCD
képernyőn a hangszóró hangjával.
Választótárcsa
állásba.
b Válassza ki a kívánt
mozgóképet a vezérlőgomb
b/B részével.
A [640(Fine)] vagy [640(Standard)]
képméretű mozgóképeket teljes
képernyőn jeleníti meg.
STD
60min
640
101
A hangerő beállítása
A vezérlőgomb v/V megnyomásával
állítsa be a hangerőt.
A mozgókép előre- vagy
visszatekerése
Nyomja meg a vezérlőgomb B (előre)
vagy b (hátra) részét lejátszás közben.
A normál lejátszás visszakapcsolásához
nyomja meg a vezérlőgomb z részét.
10/10
00:00:00
Kijelzések mozgóképek
megtekintése közben
101_0010
PLAY
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
VOLUME
• A [160] képméretű mozgóképeket egy
mérettel kisebben jeleníti meg.
c Nyomja meg a z részt.
Hangszóró Vezérlőgomb
A mozgóképet és a hangot lejátssza.
Lejátszás közben a B (lejátszás)
megjelenik a képernyőn.
STD
60min
640
101
10/10
00:00:03
Az LCD képernyő állapota a
minden egyes megnyomására a
következőképpen változik meg:
Kijelzések kikapcsolva t LCD
képernyő kikapcsolva t Kijelzések
bekapcsolva.
A hisztogramot nem jeleníti meg.
A kijelzések részletes leírásáról a
137. oldalon olvashat.
• Ugyanazok a műveletek szükségesek ahhoz,
101_0010
STOP
2005 1 1 10:30PM
REV/CUE
VOLUME
Lejátszási
sáv
A lejátszás megállítása
Nyomja meg a z részt ismét.
HU
84
hogy TV-képernyőn tekintse meg a
mozgóképeket, mint amilyenek a fényképek
megtekintéséhez (39. oldal).
• Előfordulhat, hogy a korábbi Sony
modellekkel felvett mozgóképeket is egy
mérettel kisebben jeleníti meg.
Mozgóképek törlése
Törölheti a nemkívánt mozgóképeket.
Választótárcsa
Egyképes üzemmódban
Index üzemmódban
a Kapcsolja a választótárcsát
a Kapcsolja a választótárcsát
állásba.
b Jelenítse meg a törölni
kívánt mozgóképet a
vezérlőgomb b/B részével.
c Nyomja meg a
gombot.
(Törlés)
A mozgóképet ekkor még nem
törlte.
• Nem törölheti a törlésvédett mozgóképeket.
• Vegye figyelembe, hogy a törölt
mozgóképeket nem állíthatja vissza.
d Válassza ki a [Delete]
menüpontot a vezérlőgomb v
részével, majd nyomja meg a
z részt.
Az „Access” üzenet megjelenik, és
a mozgóképet kitörölte.
e A folytatáshoz és más
mozgókép törléséhez
jelenítse meg a törölni kívánt
mozgóképet a vezérlőgomb
b/B részével, majd ismételje
meg a 4. lépést.
A törlés megszakítása
Válassza ki az [Exit] menüpontot a 4.
vagy 5. lépésben.
b Nyomja meg a
gombot.
(Törlés)
c Válassza ki a [Select]
menüpontot a vezérlőgomb
b/B részével, majd nyomja
meg a z részt.
d Válassza ki a törölni kívánt
mozgóképet a vezérlőgomb
v/V/b/B részével, majd
nyomja meg a z részt.
A zöld
(Törlés) kijelzés
megjelenik a kiválasztott
mozgóképen.
SELECT
Mozgókép üzemmód
Vezérlőgomb
állásba, majd nyomja meg
az
(Index) gombot egy
index képernyő
megjelenítéséhez.
TO NEXT
A mozgóképet ekkor még nem
törlte.
HU
85
e Ismételje meg a 4. lépést
más mozgóképek törléséhez.
Mozgóképek vágása
<Példa> Egy 101_0002 sorszámú
mozgókép vágása
101_0003
101_0001
f Nyomja meg a
gombot.
(Törlés)
g Válassza ki az [OK]
menüpontot a vezérlőgomb
B részével, majd nyomja meg
a z részt.
Az „Access” üzenet megjelenik, és
a mozgóképet kitörölte.
A törlés megszakítása
Válassza ki az [Exit] menüpontot a 3.
vagy 7. lépésben.
A mappa összes képének
törlése
Válassza ki az [All In This Folder]
menüpontot a 3. lépésben, majd
nyomja meg a z részt. Válassza ki az
[OK] menüpontot a vezérlőgomb B
részével, majd nyomja meg a z részt. A
törlés megszakításához válassza ki a
[Cancel] menüpontot a vezérlőgomb b
részével, majd nyomja meg a z részt.
Vághatja a mozgóképeket vagy
kitörölheti a mozgókép szükségtelen
részleteit. Akkor ajánlott e funkció
használata, amikor a „Memory Stick”
tárkapacitása nem elegendő, illetve
amikor a mozgóképeit az e-mail
üzeneteihez csatolja.
Vegye figyelembe, hogy az eredeti
mozgóképet törli, amikor azt vágja.
1
3
2
101_0002
1. Az „A” jelenet kivágása.
1
A
B
2
Választó pont101_0002
2. A „B” jelenet kivágása.
A mozgóképekhez vágásakor
új fájlsorszámokat rendel
A vágott mozgóképekhez új
fájlsorszámot rendel, és a legújabb
fájlokként rögzíti a kiválasztott
felvételmappába. Az eredeti
mozgóképet törli, és a sorszámát
átugorja.
101_0004
1
3
A
2
3. Az „A” és „B” jelenet kivágása, ha
azok szükségtelenek.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
101_0006
Törlés
B
Törlés
4. Csak a kívánt jelenetek maradnak
meg.
3
2
101_0006
HU
B
101_0005 Választó
pont
1
86
3
Választótárcsa
d Válassza ki a
(Divide)
menüpontot a vezérlőgomb
B részével, majd nyomja meg
a z részt. Majd válassza ki
az [OK] menüpontot a
vezérlőgomb v részével,
majd nyomja meg a z részt.
A mozgókép lejátszása
megkezdődik.
MENU
Vezérlőgomb
állásba.
b Válassza ki a vágni kívánt
mozgóképet a vezérlőgomb
b/B részével.
c Nyomja meg a MENU
gombot.
A menü megjelenik.
részét a kívánt vágási pontnál.
60min
STD
640
101
Divide
Dividing
Point
10/10
00:00:02
OK
Cancel
Exit
Amikor pontosan be akarja állítani
a vágási pontot, használja a [c/
C] menüpontot (képkocka hátra/
előre), és a vezérlőgomb b/B
részével állítsa be pontosan a vágási
pontot. Ha módosítani akarja a
vágási pontot, válassza ki a [Cancel]
menüpontot. A mozgókép
lejátszása megkezdődik ismét.
g Válassza ki az [OK]
menüpontot a vezérlőgomb v
részével, majd nyomja meg a
z részt.
A mozgóképet megvágta.
A vágás megszakítása
Válassza ki az [Exit] menüpontot az 5.
vagy 7. lépésben. A mozgókép
megjelenik a képernyőn ismét.
• Nem vághatja meg a következő képeket.
– Fényképet
– A vágáshoz nem elég hosszú
mozgóképeket
– Törlésvédett mozgóképeket
• A már megvágott fájlokat nem állíthatja
vissza.
• Az eredeti mozgóképet törli, amikor azt
vágja.
• A vágott mozgóképeket a legújabb
fájlokként rögzíti a kiválasztott
felvételmappába.
Mozgókép üzemmód
a Kapcsolja a választótárcsát
e Vágási pont meghatározása.
Nyomja meg a vezérlőgomb z
f Amikor meghatározta a
vágási pontot, válassza ki az
[OK] menüpontot a
vezérlőgomb v/V részével,
majd nyomja meg a z részt.
HU
87
A képek a számítógépén
• Ha egyszerre két vagy több USB készüléket
Képek másolása a
számítógépére
— Windows felhasználók
részére
Ajánlott számítógép környezet
Operációs rendszer (OS): Microsoft
Windows 98, Windows 98SE, Windows
2000 Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition,
vagy Windows XP Professional
A fenti operációs rendszereknek gyári
telepítésűeknek kell lenniük. A
működés nem biztosított a fent leírt
operációs rendszerekhez frissített
környezetben illetve több-betöltéses
környezetben.
CPU: MMX Pentium 200 MHz vagy
gyorsabb
USB csatlakozó: Szokásos tartozék
Kijelző: 800 × 600 képpont vagy több
High Color (16-bites szín, 65 000 szín)
vagy több
• E fényképezőgép Hi-Speed USB (USB 2.0)
kompatibilis.
• A Hi-Speed USB (USB 2.0) kompatibilis
felülettel csatlakozás fejlett átvitelt (highspeed transfer) biztosít.
HU
88
csatlakoztat egyetlen számítógéphez, az
USB készülék típusától függően
előfordulhat, hogy bizonyos készülékek,
beleértve a fényképezőgépét is, nem
működnek.
• USB hub használatakor a működés nem
garantált.
• A működés nem garantált az összes fent
említett ajánlott számítógép környezethez.
USB üzemmód
A számítógép USB csatlakoztatásának
két módja van, a [Normal] és a [PTP]*
üzemmód. Az alapértelmezett beállítás
a [Normal] üzemmód. Ez a szakasz a
[Normal] üzemmódot írja le példaként.
* Windows XP-vel kompatibilis. Számítógép
csatlakoztatásakor csak a fényképezővel
kiválasztott mappában lévő adatot másolja
át a számítógépre. A mappa kiválasztásához
kövesse a 64. oldalon lévő műveleteket.
Kommunikáció a
számítógépével
Amikor a számítógépe visszaáll a
felfüggesztés vagy alvás üzemmódból,
hogy a fényképezőgépe és a
számítógépe közötti kommunikáció
ugyanakkor nem áll helyre.
Amikor a számítógépe nem
rendelkezik USB csatlakozóval
Amikor sem USB csatlakozóval, sem
„Memory Stick” nyílással nem
rendelkezik, a képeket egy kiegészítő
eszköz segítségével másolhatja át.
Bővebben lásd a Sony honlapján.
http://www.sony.net/
A CD-ROM tartalma
x USB meghajtóprogram
A meghajtóprogram azért szükséges,
hogy a fényképezőgépet a
számítógéphez csatlakoztassa.
Windows XP használatakor nem kell
telepítenie az USB meghajtóprogramot.
x Picture Package
Ez az alkalmazás arra szolgál, hogy a
képeket könnyen átvigye a
fényképezőgépről a számítógépre.
Különféle funkciók felhasználására is
lehetőséget nyújt.
A „Picture Package” telepítésekor az
USB meghajtóprogramot is telepíti.
• Az operációs rendszerétől függően a
szükséges műveletek eltérhetnek.
• Zárja be az összes futó alkalmazást a
számítógépen az USB
meghajtóprogram és az alkalmazás
telepítése előtt.
• Windows XP vagy Windows 2000
használatakor adminisztrátorként
(Administrator) kell bejelentkeznie.
Az USB meghajtóprogram
telepítése
b Kattintson az [USB Driver]-re
a címképernyőn.
Windows XP használatakor nem kell
telepítenie az USB meghajtóprogramot.
Ha már telepítette az USB
meghajtóprogramot, akkor az USB
meghajtóprogramot nem kell
telepítenie.
a Kapcsolja be a számítógépét,
és helyezze be a CD-ROM
lemezt (mellékelt) a CD-ROM
meghajtóba.
A telepítő menü képernyője
megjelenik. Ha nem jelenik meg,
kattintson kétszer a
(My
Computer) t
(PICTUREPACKAGE) ikonra
ebben a sorrenden.
• Ha használni fogja a „Picture Package”
szoftver alkalmazást, kattintson a
[Picture Package]-ra. Az USB
meghajtóprogramot akkor telepíti,
amikor a „Picture Package”-t telepíti
(96. oldal).
• Ha a számítógép használatban
van, állítsa le az összes szoftver
alkalmazást mielőtt telepíti az
USB meghajtóprogramot.
Az „InstallShield Wizard”
(Telepítés varázsló) képernyő
megjelenik.
c Kattintson a [Next]-re.
A számítógépe újraindul. Majd
létrehozhatja az USB kapcsolatot.
e Vegye ki a CD-ROM lemezt.
Az USB meghajtóprogram
telepítése megkezdődik. A telepítés
befejezéséről, a képernyő
tájékoztatja.
A képek a számítógépén
Ekkor még ne csatlakoztassa
a fényképezőgépét a
számítógépéhez.
d Kattintson a [Yes, I want to
restart my computer now]-ra
(Igen, most kívánom
újraindítani a számítógépetre), majd kattintson a
[Finish]-re.
HU
89
A fényképezőgép
csatlakoztatása a
számítógépéhez
a Helyezze be az átmásolandó
képeket tartalmazó „Memory
Stick” -et a
fényképezőgépbe, majd zárja
be az akkumulátor/„Memory
Stick” fedelet.
b Nyissa ki a DC IN aljzat
fedelet és csatlakoztassa a
hálózati tápegységet
(mellékelt), majd dugja be a
hálózati tápegységet egy
konnektorba.
2 Fali
konnektorhoz
1
Hálózati
tápegység
• Amikor akkumulátoros üzemmódban
másol képeket a számítógépére, a másolás
meghiúsulhat, vagy adat károsodást okozhat
a kikapcsolás. Azt ajánljuk, hogy a hálózati
tápegységet használja.
c Kapcsolja a választótárcsát
állásba. Kapcsolja be a
számítógépét és a
fényképezőgépet.
• Ezt a műveletet akkor is végrehajthatja,
amikor a választótárcsát SET UP állásba
kapcsolta.
HU
90
d Csatlakoztassa a mellékelt
többcélú kivezetés (USB)
kábelét a fényképezőgép
multi-csatlakozóaljzatához.
• A fényképezőgépet úgy helyezze el, hogy az
LCD képernyő felfelé nézzen.
e Csatlakoztassa a többcélú
kivezetés (USB) kábelét a
számítógépéhez.
• Asztali számítógép használatakor azt
ajánljuk, hogy a többcélú kivezetés (USB)
kábelét a hátlapon lévő USB csatlakozóhoz
csatlakoztassa.
• Windows XP használatakor az AutoPlay
varázsló automatikusan megjelenik az
asztalon. Folytassa a 93. oldalon.
USB Mode
Normal
Memóriahasználat
kijelzések*
Switch on
P A többcélú kivezetés (USB)
kábelének kihúzása, a
„Memory Stick” kivétele vagy a
fényképezőgép kikapcsolása
USB kapcsolat közben
Windows 2000, Me vagy XP
felhasználók részére
1 Kattintson kétszer a feladattálcán
lévő
ikonra.
Képek másolása
– Windows 98/98SE/2000/Me
a Kattintson kétszer a [My
Computer]-re, majd
kattintson kétszer a
[Removable Disk]-re.
A fényképezőgépébe helyezett
„Memory Stick” tartalma
megjelenik.
• Ez a szakasz a képek „My Documents”
MENU
mappába másolását írja le példaként.
• Amikor a „Removable Disk” ikon nem
memóriahasználat kijelzések pirosra
változnak. Addig ne működtesse a
számítógépet, amíg a kijelzések fehérre
nem változnak.
• Ha az „USB Mode Normal” nem jelenik
meg az 5. lépésben, nyomja meg a
MENU-t, válassza ki az [USB Connect]-et
és állítsa azt [Normal]-ra.
Kattintson kétszer ide
2 Kattintson a
(Sony DSC) ikonra,
majd kattintson a [Stop]-ra.
3 Hagyja jóvá az eszközt a megerősítést
kérő párbeszédablakban, majd
kattintson az [OK]-ra.
4 Kattintson az [OK]-ra.
Windows XP felhasználók számára a
4. lépés nem szükséges.
5 Húzza ki a többcélú kivezetés (USB)
kábelét, vegye ki a „Memory Stick”et vagy kapcsolja ki a
fényképezőgépet.
Windows 98 vagy 98SE
felhasználók részére
Ellenőrizze, hogy a képernyőn a
memóriahasználat kijelzések (91. oldal)
fehérre változnak és csak a fenti 5. lépést
hajtsa végre.
látható, lásd a 92. oldalt.
• Windows XP használatakor lásd a 93. oldalt.
b Kattintson kétszer a [DCIM]re, majd kattintson kétszer a
másolni kívánt képfájlokat
tároló mappára.
c A menü megjelenítéséhez
kattintson a jobb
egérgombbal a képfájlra,
majd válassza ki a [Copy]-t a
menüből.
A képek a számítógépén
Az „USB Mode Normal” (Normál
USB üzemmód) megjelenik a
fényképezőgép LCD képernyőjén.
Amikor az USB kapcsolat először
jön létre, a számítógépe
automatikusan lefuttatja a használt
programot a fényképezőgép
felismeréséhez. Várjon egy kicsit.
* Kommunikáció közben a
HU
91
d Kattintson kétszer a [My
Documents] mappára, és a
menü megjelenítéséhez
kattintson a jobb
egérgombbal a „My
Documents” ablakra, majd
válassza ki a [Paste]-ot a
menüből.
A képfájlokat átmásolja a „My
Documents” mappába.
HU
92
Amikor a célmappa már
tartalmaz a másolandó fájlal
azonos elnevezésű fájlt
A felülírás megerősítését kérő
párbeszédablak megjelenik. Amikor
felülírja a létező képet az újjal, az eredeti
fájl adatot törli.
A fájlnév módosítása
Egy képfájl felülírás nélküli
számítógépre másolásához, módosítsa a
fájlnevet a kívánt névre, és utána
másolja a képfájlt. Azonban vegye
figyelembe, hogy ha módosítja a
fájlnevet, akkor a fényképezőgépével
nem tudja lejátszani azt a képet. Hogy
lejátssza a képeket a fényképezőgéppel,
végezze el a 96. oldalon lévő műveletet.
Amikor az eltávolítható lemez
ikon nem látható
1 A menü megjelenítéséhez kattintson
jobb egérgombbal a [My Computer]re, majd a [Properties]-re.
A „System Properties” (Rendszer
tulajdonságai) képernyő megjelenik.
2 Jelenítse meg a [Device Manager]-t.
1 Kattintson a [Hardware]-re.
2 Kattintson a [Device Manager]re.
• Windows 98, 98SE, Me
felhasználók részére, az 1. lépés
nem szükséges. Kattintson a
[Device Manager] fülre.
3 Ha a [ Sony DSC] meg van
jelenítve, törölje.
1 Kattintson a jobb egérgombbal a
[ Sony DSC]-re.
2 Kattintson az [Uninstall]-ra.
A „Confirm Device Removal”
(Eszköz eltávolítását
megerősítő) képernyő
megjelenik.
• Windows 98, 98SE, Me
felhasználók részére, kattintson a
[Remove]-ra.
3 Kattintson az [OK]-ra.
Az eszközt törli.
Próbálja meg ismét telepíteni az USB
meghajtóprogramot a CD-ROM
segítségével (89. oldal).
– Windows XP
Képek másolása a Windows XP
AutoPlay varázsló segítségével
A „Scanner and Camera Wizard”
(Kereső és Kamera Varázsló)
képernyő megjelenik.
b Kattintson a [Next]-re.
A „Memory Stick”-en tárolt
képeket lejátssza.
c Az ellenőrző jelölések
eltávolításához kattintson
azoknak a képeknek
jelölőnégyzetére, amelyeket
nem akar átmásolni a
számítógépére, majd
kattintson a [Next]-re.
d Válasszon ki egy nevet és
célmappát a képeinek, majd
kattintson a [Next]-re.
A képmásolás megkezdődik.
Amikor a másolást befejezte, az
„Other Options” (Egyéb opciók)
képernyő megjelenik.
e Válassza ki a [Nothing. I’m
finished working with these
pictures]-t (Semmi.
Befejeztem a munkát e
képekkel), majd kattintson a
[Next]-re.
Az „Completing the Scanner and
Camera Wizard” (Kereső és
Kamera Varázsló befejezése)
képernyő megjelenik.
f Kattintson az [Finish]-ra.
A varázslót bezárja.
A képek megtekintése a
számítógépén
a Kattintson a [Start]-ra, majd
kattintson a [My
Documents]-re.
A „My Documents” mappa
tartalma megjelenik.
• E szakasz a „My Documents” mappába
másolt képek megtekintéséhez szükséges
műveletet írja le.
• Ha nem Windows XP-t használ, kattintson
kétszer az asztalon lévő [My Documents]re.
b Kattintson kétszer a kívánt
képfájlra.
A kép megjelenik.
A képek a számítógépén
a Hozza létre az USB
kapcsolatot (90. oldal).
Kattintson a [Copy pictures
to a folder on my computer
using Microsoft Scanner and
Camera Wizard]-ra (Képek
másolása a számítógépemen
lévő mappába a Microsoft
Kereső és Kamera
Varázslóval), majd kattintson
az [OK]-ra.
Az „Picture Name and Destination”
(Képnév és Célmappa) képernyő
megjelenik.
• További képek másolásához a 91. oldalon
lévő P jel alatti műveletet követve húzza ki
a többcélú kivezetés (USB) kábelét és
csatlakoztassa újra. Majd végezze el a
műveletet az 1. lépéstől ismét.
HU
93
Képfájl tárolási célmappák és fájlnevek
A fényképezőgépével rögzített képfájlok a „Memory Stick”-en lévő mappák szerint
vannak csoportosítva.
Példa: Mappák megtekintése Windows XP-n
Mappa létrehozási funkció nélküli
fényképezőgép segítségével rögzített
kép adatokat tartalmazó mappa
A fényképezőgépe segítségével rögzített
kép adatokat tartalmazó mappa. Ha nem
hozott létre mappákat, akkor csak a
„101MSDCF” mappa látható itt
Mappa létrehozási funkció nélküli
fényképezőgép segítségével rögzített
mozgókép adatokat stb. tartalmazó
mappa
• Nem rögzíthet képeket a „100MSDCF” vagy az „MSSONY” mappákba. E
mappákban lévő képek kizárólag megtekintésre alkalmasak.
• A mappákról bővebben a 47., 64. oldalon olvashat.
HU
94
Mappa
Fájlnév
Fájl jelentése
101MSDCF –
999MSDCF
DSC0ssss.JPG
• Az alábbi üzemmódban felvett fájlok:
– Normál (23. oldal)
– Képsorozat (60. oldal)
– Sorozatkép (61. oldal)
MOV0ssss.MPG
• Mozgóképfájlok (83. oldal)
MOV0ssss.THM
• Mozgókép üzemmódban egyszerre rögzített indexkép-fájlok (83. oldal)
• A ssss karakter helyen 0001 és 9999 közötti tetszőleges szám állhat.
• A mozgókép üzemmódban rögzített mozgóképfájl és a hozzá tartozó indexkép-fájl numerikus része azonos.
A képek a számítógépén
HU
95
Számítógépre már átmásolt
képfájlok megtekintése a
fényképezőgépével
Amikor egy képfájlt számítógépre
másolt az már nem marad a „Memory
Stick”-en. Akkor tekintheti meg azt
ismét a fényképezőgépén, ha a
számítógépen lévő képfájlt a „Memory
Stick”-re másolja.
• Az 1. lépés nem szükséges, ha a
fényképezőgépével beállított fájlnevet nem
módosította.
• A képmérettől függően előfordulhat, hogy
nem tud bizonyos képeket lejátszani.
• A lejátszás nem garantált, ha egy képfájlt
már feldolgozott számítógéppel, illetve ha a
képfájlt más típusú fényképezőgép
segítségével rögzítették.
• Ha a felülírás megerősítését kérő
párbeszédablak megjelenik, írjon be egy
eltérő számot az 1. lépésben.
• Ha nincs mappa, először hozzon létre egy
mappát a fényképezőgépével, majd másolja
át a képfájlt (47. oldal).
HU
96
a Kattintson a jobb
egérgombbal a képfájlra,
majd kattintson a [Rename]re. Módosítsa a fájlnevet
„DSC0ssss” fájlnévre.
Írjon be egy 0001 és 9999 közötti
számot a ssss karakter
helyekre.
• A számítógép beállításától függően a
kiterjesztés is megjelenhet. A fényképek
kiterjesztése JPG, a mozgóképeké pedig
MPG. Ne módosítsa a kiterjesztést.
b Másolja a képfájlt a „Memory
Stick” mappába.
1 Kattintson a jobb egérgombbal a
képfájlra, majd kattintson a
[Copy]-re.
2 Válassza ki és kattintson kétszer
a [DCIM] mappára a [My
Computer]-ben lévő [Removable
Disk]-ből vagy [Sony
MemoryStick]-ből.
3 Kattintson a jobb egérgombbal a
[DCIM] mappában lévő
[sssMSDCF] mappára, és
kattintson a [Paste]-ra. A sss
karakter helyen 100 és 999
közötti tetszőleges szám állhat.
A „Picture Package”
telepítése
A „Picture Package” kizárólag
Windows-os számítógépekre
telepíthető.
A „Picture Package” szoftvert arra
használhatja a Windows-os
számítógépén, hogy lefordítsa a
fényképezőgépével készített képeket. A
„Picture Package” telepítésekor az USB
meghajtóprogramot is telepíti.
• Ha a számítógép használatban van, állítsa le
az összes szoftver alkalmazást mielőtt
telepíti a „Picture Package”-t.
A számítógép környezethez
Az alapvető Windows működtető
környezetet lásd a 88. oldalon. Egyéb
rendszer követelmények a következők.
Szoftver: Macromedia Flash Player 6.0
vagy későbbi, Windows Media Player
7.0 vagy későbbi, DirectX 9.0b vagy
későbbi
Hangkártya: 16-bites sztereó
hangkártya hangszórókkal
Memória: 64 MB vagy több (128 MB
vagy több ajánlott.)
Merevlemez: Telepítéshez szükséges
lemez terület: mintegy 200 MB
Kijelző: Videokártya (Direct Draw
meghajtóprogram kompatibilis) 4 MB
VRAM
d Kattintson a [Next]-re.
Az „License Agreement”
(Licencszerződés) képernyő
megjelenik.
Olvassa el figyelmesen a szerződést.
Ha elfogadja a szerződés feltételeit,
jelölje be az „I accept the terms of
the license agreement” (Elfogadom
a Licencszerződés feltételeit)
jelölőnégyzetét, és kattintson a
[Next]-re.
A „Choose Setup Language”
(Válassza ki a beállítás nyelvet)
képernyő megjelenik.
c Válassza ki a kívánt nyelvet,
majd kattintson a [Next]-re.
a Kapcsolja be a számítógépét,
és helyezze be a CD-ROM
lemezt (mellékelt) a CD-ROM
meghajtóba.
A telepítési menü képernyő
megjelenik.
A képek a számítógépén
• Automatikus diabemutató
létrehozásához (100. oldal), Pentium
III 500 MHz vagy gyorsabb CPU
ajánlott.
• E szoftver kompatibilis a DirectX
technológiával. „DirectX” telepítendő
a használathoz.
• Elkülönített környezet szükséges a
rögzítő eszköz működtetéséhez azért,
hogy CD-R lemezeket írjon.
b Kattintson a [Picture
Package]-re.
• Ha még nem telepítette az USB
meghajtóprogramot (89. oldal), akkor
ne csatlakoztassa a fényképezőgépet a
számítógéphez a „Picture Package”
szoftver telepítése előtt (kivéve a
Windows XP-t).
• Ez a szakasz az angol-nyelvű képernyőt írja
le.
HU
97
e Kattintson a [Next]-re.
g Elenőrizze, hogy a „Yes, I
want to restart my computer
now” (Igen, most kívánom
újraindítani a számítógépet)
jelölőnégyzete be legyen
jelölve, majd kattintson a
[Finish]-re.
A számítógépe újraindul.
f Kattintson az [Install]-ra a
„Ready to Install the
Program” (Készen áll a
program telepítésére)
képernyőn.
A telepítést megkezdi.
A „Picture Package Menu” (Picture
Package Menü) és a „Picture
Package destination Folder”
(Picture Package Célmappa)
parancsikonjai megjelennek.
h Vegye ki a CD-ROM lemezt.
Ha az szoftver alkalmazás telepítése
után a „Welcome to setup for Direct
X” (Állítsa be a Direct X-et)
képernyő megjelenik, kövesse az
utasításokat.
HU
98
Képek másolása a „Picture
Package” segítségével
Csatlakoztassa a fényképezőgépet
és a számítógépét a többcélú
kivezetés (USB) kábelével.
A „Picture Package” automatikusan
elindul, és a képeket automatikusan a
számítógépre másolja. A képek
átmásolása után a „Picture Package
Viewer” elindul, és az átmásolt képeket
megjeleníti.
• Általában a „Picture Package” és a „Date”
mappákat a „My Picture” mappán belül
hozza létre, és az összes fényképezőgéppel
rögzített képfájlt ezekbe a mappákba
másolja.
• A Windows XP be van állítva, úgyhogy az
OS AutoPlay Varázsló bekapcsol.
Ha az OS AutoPlay Varázslót kikapcsolja,
akkor vonja vissza a „Picture Package
Menu”-ben lévő [Settings] segítségével a
bekapcsolást.
• Ha a „Picture Package Menu” nem másolja
át automatikusan a képeket, akkor indítsa el
a „Picture Package”-t és ellenőrizze a [Copy
automatically]-ban (Automatikus másolásban) lévő [Settings]-et.
A „Picture Package”
használata
A különféle funkciók használatához
indítsa el az asztalon lévő [Picture
Package Menu]-t (Picture Package
Menüt).
• A számítógépétől függően a nyitóképernyő
A „Picture Package” mûszaki
támogatását a Pixela User Support
Center adja. További információt a CDROM lemezhez mellékelten talál.
Kattintson a képernyő bal oldalán lévő
[Viewing video and pictures on PC]-re
(Videó és képek megtekintése PC-n),
majd kattintson a képernyő jobb alsó
sarkában lévő [Viewing video and
pictures on PC]-re (Videó és képek
megtekintése PC-n).
A képek megtekintésére szolgáló
képernyő megjelenik.
A képek a számítógépén
eltérhet. Ízlésének megfelelően
módosíthatja a menü kijelzőt a jobb alsó
sarokban lévő [Settings]-ra kattintva.
• A szoftver alkalmazás használatáról
bővebbet az egyes képernyők jobb felső
sarkában lévő
-re kattintással tudhat
meg, az megjeleníti az on-line segítséget.
Képek megtekintése
számítógépen
HU
99
Képek tárolása CD-R lemezen
Diabemutató készítése
Kattintson a képernyő bal oldalán lévő
[Save the images on CD-R]-re (Mentse a
képeket CD-R lemezre), majd
kattintson a képernyő jobb alsó
sarkában lévő [Save the images on CDR]-re (Mentse a képeket CD-R
lemezre).
Kattintson a képernyő bal oldalán lévő
[Automatic Slideshow Producer]-re
(Automatikus diabemutató készítő),
majd kattintson a képernyő jobb alsó
sarkában lévő [Automatic Slideshow
Producer]-re (Automatikus
diabemutató készítő).
Képek másolása a
számítógépére
— Macintosh felhasználók
részére
Ajánlott számítógép környezet
Operációs rendszer (OS): Mac OS
9.1, 9.2, vagy Mac OS X (v10.0/v10.1/
v10.2/v10.3)
A fenti operációs rendszereknek gyári
telepítésűeknek kell lenniük.
USB csatlakozó: Szokásos tartozék
• Ha egyszerre két vagy több USB készüléket
A képek CD-R tárolására szolgáló
képernyő megjelenik.
• CD-R meghajtó szükséges ahhoz, hogy
a képeket CD-R lemezen tárolja. A
kompatibilis meghajtókról bővebben a
Pixela User Support Center következő
honlapján olvashat.
http://www.ppackage.com/
HU
100
A diabemutató készítésére szolgáló
képernyő megjelenik.
csatlakoztat egyetlen számítógéphez, az
USB készülék típusától függően
előfordulhat, hogy bizonyos készülékek,
beleértve a fényképezőgépét is, nem
működnek.
• USB hub használatakor a működés nem
garantált.
• A működés nem garantált az összes fent
említett ajánlott számítógép környezethez.
USB üzemmód
A számítógép USB csatlakoztatásának
két módja van, a [Normal] és a [PTP]*
üzemmód. Az alapértelmezett beállítás
a [Normal] üzemmód. Ez a szakasz a
[Normal] üzemmódot írja le példaként.
* Kizárólag a Mac OS X-el kompatibilis.
Számítógép csatlakoztatásakor csak a
fényképezővel kiválasztott mappában lévő
adatot másolja át a számítógépre. A mappa
kiválasztásához kövesse a 64. oldalon lévő
műveleteket.
Amikor a számítógépe visszaáll a
felfüggesztés vagy alvás üzemmódból,
előfordulhat, hogy a fényképezőgépe és
a számítógépe közötti kommunikáció
ugyanakkor nem áll helyre.
Amikor a számítógépe nem
rendelkezik USB
csatlakozóval
Amikor sem USB csatlakozóval, sem
„Memory Stick” nyílással nem
rendelkezik, a képeket egy kiegészítő
eszköz segítségével másolhatja át.
Bővebben lásd a Sony honlapján.
http://www.sony.net/
Bővebben lásd a 90. oldalon.
A többcélú kivezetés (USB)
kábelének kihúzása, a „Memory
Stick” kivétele vagy a
fényképezőgép kikapcsolása USB
kapcsolat közben
Húzza át a „Memory Stick” meghajtó
ikonját a „Trash” (Lomtár) ikonra és
engedje el, majd húzza ki a többcélú
kivezetés (USB) kábelét, vegye ki a
„Memory Stick”-et vagy kapcsolja ki a
fényképezőgépet.
• Mac OS X v10.0 használata esetén húzza ki
a többcélú kivezetés (USB) kábelét stb. a
számítógépe kikapcsolása után.
b Képek másolása
1 Kattintson kétszer az asztalon lévő
újonnan felismert ikonra.
A fényképezőgépébe helyezett
„Memory Stick” tartalma
megjelenik.
2 Kattintson kétszer a [DCIM]-re.
3 Kattintson kétszer a másolni kívánt
képeket tároló mappára.
4 Húzza a képfájlokat a merevlemez
ikonjára és engedje el.
A képfájlokat átmásolja a
merevlemezére.
• A képek tárolási helyéről és a fájlnevekről
bővebben a 94. oldalon olvashat.
c A képek megtekintése a
számítógépén
1 Kattintson kétszer a merevlemez
ikonra.
2 Kattintson kétszer a kívánt képfájlra
az átmásolt képeket tartalmazó
mappában.
A képfájlt megnyitja.
A képek a számítógépén
Kommunikáció a
számítógépével
a A fényképezőgépe
csatlakoztatása a
számítógépéhez
• A „Picture Package” nem használható
Macintosh rendszeren.
HU
101
Az „ImageMixer VCD2”
használata
Az „ImageMixer VCD2” kizárólag
Macintosh (Mac OS X (v10.1.5)
vagy későbbi) számítógépekre
telepíthető.
A fényképezőgépével mellékelt CDROM lemezen lévő „ImageMixer
VCD2” segítségével videó CD-t
készíthet a számítógépén lévő kép és
mozgókép anyagokból. Létrehozhat a
Roxio Toast (nem mellékelt)
alkalmazásának videó CD készítő
funkciójával kompatibilis képfájlt.
Szükséges számítógép
környezet
Operációs rendszer (OS): Mac OS X
(v10.1.5 vagy későbbi)
A fenti operációs rendszereknek gyári
telepítésűeknek kell lenniük.
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
Power Mac G3/G4 sorozat
Memória: 128 MB vagy több (256 MB
vagy több ajánlott.)
Merevlemez: Telepítéshez szükséges
lemez terület: mintegy 250 MB
Kijelző: 1024 × 768 képpont vagy több,
32 000 szín vagy több
• Előre kell telepíteni a QuickTime 4-et vagy
• Ha a számítógép használatban van, állítsa le
az összes többi szoftver alkalmazást, mielőtt
telepíti az „ImageMixer VCD2”-t.
Az „ImageMixer VCD2” műszaki
támogatását a Pixela User Support Center
adja. További információt a CD-ROM
lemezhez mellékelten talál.
későbbit. (QuickTime 5 ajánlott.)
• A működés nem garantált az összes fent
említett ajánlott számítógép környezethez.
a Az „ImageMixer VCD2”
telepítése
1 Kapcsolja be a számítógépét.
• Az ajánlott képernyő beállítás: 1024 ×
768 képpont vagy több, és 32 000 szín
vagy több.
2 Helyezze be a CD-ROM lemezt
(mellékelt) a CD-ROM meghajtóba.
3 Kattintson kétszer a CD-ROM
ikonra.
4 Húzza át a [MAC] mappában lévő
[IMXINST.SIT] fájlt a merevlemez
ikonra.
5 Kattintson kétszer a mappába
bemásolt [IMXINST.SIT] fájlra.
6 Kattintson kétszer a kicsomagolt
[ImageMixer VCD2_Install] fájlra.
7 A felhasználói információs képernyő
megjelenése után írja be a kívánt
nevet és jelszót.
A szoftver telepítése megkezdődik.
b Videó CD készítése
1 Nyissa meg az [Application]-ben
(Alkalmazásban) lévő [ImageMixer]
mappát.
2 Kattintson az [ImageMixer VCD2]re.
HU
102
3 Kattintson a [Video CD]-re.
A videolemez üzemmód elindul.
• Nem készíthet DVD videót.
4 Válassza ki a kívánt képeket tároló
mappát.
1 Válassza ki a kívánt mappát a bal
kereten, majd kattintson az [Add]ra. A kiválasztott mappát
áthelyezi a jobb keretre.
2 Kattintson a [Next]-re.
5 Állítsa be a menü hátteret, a
gombokat, címeket és így tovább,
majd kattintson a [Next]-ra.
Ellenőrizze, hogy a beállítás tetszése
szerinti-e.
A képek a számítógépén
6 Ellenőrizze a video CD fájl
előzetesét.
1 Kattintson az előzetesen
megtekinteni kívánt fájlra a bal
kereten.
2 A fájl előzetes megtekintéséhez
kattintson a [B]-ra.
7 Kattintson a [Next]-re, és írja be a
lemez nevét és annak elérési útját.
A fájl CD-R tárolásának
előkészítését befejezte.
• Az „ImageMixer VCD2” segítségével csak
a képfájlok CD-R tárolására szolgáló videó
CD formátumú lemez kép készíthető el.
Videó CD készítéséhez szükséges a Roxio
Toast alkalmazása (nem mellékelt).
HU
103
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgépe működésében
rendellenességet tapasztal, próbálja meg
a következő megoldásokat.
1 Először ellenőrizze az alábbi
táblázatban leírtakat.
Ha a „C:ss:ss” hibakód
megjelenik a képernyőn, az
öndiagnózis kijelző funkció épp
működik (118. oldal).
2 Ha a fényképezőgépe még mindig
nem működik megfelelően, egy
hegyes tárgy segítségével nyomja meg
a RESET gombot az akkumulátor/
„Memory Stick” tartóban, majd
kapcsolja be a készüléket ismét. (Az
összes beállítást beleértve a dátumot
és időt is törli.)
3 Ha a fényképezőgépe még mindig
nem működik megfelelően, forduljon
Sony forgalmazójához vagy a helyileg
illetékes Sony szervizhez.
RESET gomb
Akkumulátor egység és tápellátás
HU
104
Jelenség
Ok
Megoldás
Nem tudja feltölteni az
akkumulátort.
• A fényképezőgép be van kapcsolva.
p Kapcsolja ki a fényképezőgépet (15. oldal).
Az akkumulátor
egységet nem lehet
behelyezni.
• Az akkumulátor egységet nem megfelelően
helyezi be.
p Úgy helyezze be az akkumulátor egységet, hogy az
akkumulátor kioldó kart az akkumulátor egység elülső
felével nyomja a fényképezőgép eleje felé (11. oldal).
p Megfelelően helyezze be az akkumulátor egységet
(11. oldal).
A /CHG jelző villog, az
akkumulátor egység
feltöltésekor.
• Az akkumulátor egységet nem megfelelően
helyezi be.
• Az akkumulátor egység hibásan működik.
p Megfelelően helyezze be az akkumulátor egységet
(11. oldal).
p Forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes
Sony szervizhez.
Jelenség
Ok
Megoldás
A /CHG jelző nem
gyullad ki az
akkumulátor egység
feltöltésekor.
• A hálózati tápegység nincs csatlakoztatva.
p Megfelelően csatlakoztassa a hálózati tápegységet
(14. oldal).
p Forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes
Sony szervizhez.
p Megfelelően helyezze be az akkumulátor egységet
(11. oldal).
—
A hátralévő akkumulátor
üzemidő kijelzés nem
helyes, illetve elegendő
hátralévő akkumulátor
üzemidőt jelez ki, de az
akkumulátor hamarosan
lemerül.
• A fényképezőgépet különösen hideg, vagy
meleg helyen használta.
• Hiba történt a hátralévő akkumulátor
üzemidő kiszámításában.
Az akkumulátor egység
túl gyorsan lemerül.
• A fényképezőgépet különösen hideg helyen p Lásd a 131. oldalt.
használta.
• A DC csatlakozódugó szennyezett, ezért az p Tisztítsa meg a hálózati tápegység DC csatlakozódugó
akkumulátor egységet nem töltötte fel
érintkezőit egy száraz pamutdarabbal stb., és töltse fel az
eléggé.
akkumulátor egységet (11. oldal).
• Az akkumulátor egység elérte az élettartama p Cserélje ki az akkumulátor egységet egy újra.
végét (131. oldal).
Nem tudja bekapcsolni a
fényképezőgépet.
• Az akkumulátor egységet nem megfelelően
helyezi be.
• A hálózati tápegység nincs csatlakoztatva.
• A hálózati tápegység hibásan működik.
• Az akkumulátor egységet nem megfelelően
helyezi be.
• Az akkumulátor egység teljesen fel van
töltve.
p Lásd a 131. oldalt.
p Teljesen merítse le, majd töltse fel az akkumulátor
egységet úgy, hogy hátralévő akkumulátor üzemidőt
kijelzés funkció megfelelően működjön (12. oldal).
• Az akkumulátor egység lemerült.
p Helyezzen be egy feltöltött akkumulátor egységet
(11. oldal).
• Az akkumulátor egység elérte az élettartama p Cserélje ki az akkumulátor egységet egy újra.
végét (131. oldal).
Hibaelhárítás
p Megfelelően helyezze be az akkumulátor egységet
(11. oldal).
p Megfelelően csatlakoztassa a hálózati tápegységet
(14. oldal).
• A hálózati tápegység hibásan működik.
p Forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes
Sony szervizhez.
• Az akkumulátor egység lemerült.
p Helyezzen be egy feltöltött akkumulátor egységet
(11. oldal).
• Az akkumulátor egység elérte az élettartama p Cserélje ki az akkumulátor egységet egy újra.
végét (131. oldal).
HU
105
Jelenség
Ok
Megoldás
A készülék egyszercsak
kikapcsol.
• Ha mintegy három percig nem működteti a
bekapcsolt fényképezőgépet, az
automatikusan kikapcsol, hogy elkerülje az
akkumulátor egység lemerülését (16. oldal).
• Az akkumulátor egység lemerült.
p Kapcsolja be a fényképezőgépet ismét (15. oldal) vagy
használja a hálózati tápegységet (14. oldal).
p Helyezzen be egy feltöltött akkumulátor egységet
(11. oldal).
Fényképek/mozgóképek felvétele
Jelenség
Ok
Megoldás
Az LCD képernyő nem
kapcsol be annak
ellenére, hogy a
készüléket bekapcsolja.
• A készüléket a legutóbbi használatkor
kikapcsolt LCD képernyővel kapcsolta ki.
p Kapcsolja be az LCD képernyőt (31. oldal).
A tárgy nem látható az
LCD képernyőn.
• A választótárcsa nincs
állásba kapcsolva.
p Kapcsolja
Az LCD képernyő kékre
változik, és a tárgy nem
jelenik meg mozgóképek
felvételekor.
• A képméret [640(Fine)]-ra van állítva,
miközben a többcélú kivezetés (A/V) kábele
van csatlakoztatva a multicsatlakozóaljzathoz.
p Húzza ki a többcélú kivezetés (A/V) kábelét.
p Állítsa a képméretet [640(Fine)]-tól eltérőre.
A kép nem éles.
• A tárgy túl közel van.
p Rögzítsen a közeli felvételek (Makró) üzemmódban.
Ügyeljen arra, hogy felvételkészítéskor az objektív
távolabb legyen a tárgytól, mint a legkisebb felvételi
távolság (27. oldal).
p Állítsa az
(Éjszakai),
(Tájkép) vagy
(Tűzijáték) üzemmódtól eltérő üzemmódra (36. oldal).
, P, M, SCN vagy
• A helyszínválasztási funkció
(Éjszakai),
(Tájkép) vagy
(Tűzijáték)
üzemmódját választotta ki.
• A beállított fókusz funkciót kiválasztotta.
HU
106
, P, M, SCN vagy
(10. oldal) állásba.
p Állítsa automatikus fókusz üzemmódra (51. oldal).
A zoom nem működik.
• A zoom mértékét nem módosíthatja
mozgókép felvétel közben.
—
A precíziós digitális
zoom nem működik.
• A [Digital Zoom] menüpont [Smart]-ra vagy p Állítsa a [Digital Zoom] menüpontot [Precision]-re
[Off]-ra van állítva a SET UP beállításokban.
(26., 46. és 124. oldal).
• Ez a funkció nem használható mozgókép
—
felvétel közben.
Jelenség
Ok
Megoldás
Az intelligens zoom nem
működik.
• A [Digital Zoom] menüpont [Precision]-re
vagy [Off]-ra van állítva a SET UP
beállításokban.
• A képméret [7M]-re (DSC-P150), [5M]-re
(DSC-P100/P120) vagy [3:2]-re van állítva.
p Állítsa a [Digital Zoom] menüpontot [Smart]-ra (26., 46. és
124. oldal).
• Sorozatkép üzemmódban készít felvételt.
• Ez a funkció nem használható mozgókép
felvétel közben.
p Állítsa a képméretet a [7M]-től (DSC-P150), [5M]-től
(DSC-P100/P120) és a [3:2]-től eltérő beállításra
(20. és 26. oldal).
p Az intelligens zoom nem használható sorozatkép
üzemmódban (26. és 61. oldal).
—
A kép túl sötét.
• A fényforrás van a fényképezett tárgy
mögött.
• Az LCD képernyő fényerőssége túl kicsi.
p Válassza ki a fénymérési üzemmódot (57. oldal).
p Állítsa be az expozíciót (54., 55. és 120. oldal).
p Állítsa be az LCD háttérvilágítását (125. oldal).
A kép túl világos.
• Reflektorfénnyel megvilágított tárgyat
fényképez sötét helyen, pl. színpadon.
• Az LCD képernyő fényerőssége túl nagy.
p Állítsa be az expozíciót (54., 55. és 120. oldal).
A kép egyszínű (feketefehér).
• A [PFX] (P. Effect) menüpont [B&W]-ra
van állítva.
p Állítsa a [B&W]-tól eltérő üzemmódba (62. oldal).
Függőleges csíkok
jelennek meg nagyon
fényes tárgy
fényképezésekor.
• Ez visszatükröződési jelenség.
p Ez a jelenség nem hibás működés.
Képzaj jelenik meg a
képen, amikor sötét
helyen néz az LCD
képernyőre.
• Gyenge megvilágítású feltételek mellett, a
fényképezőgép ideiglenesen világosít a
képen, hogy jobban láthassa az LCD
képernyőt.
p Ez a felvett kép minőségét nem befolyásolja.
p Állítsa be az LCD háttérvilágítását (125. oldal).
Hibaelhárítás
HU
107
Jelenség
Ok
Megoldás
A fényképezőgépével
nem lehet felvételt
készíteni.
• A „Memory Stick” nincs behelyezve.
• A „Memory Stick” tárkapacitása betelt.
p Helyezzen be egy „Memory Stick”-et (19. oldal).
p Törölje a „Memory Stick”-re mentett szükségtelen
képeket (41. és 85. oldal).
p Cserélje ki a „Memory Stick”-et.
p Kapcsolja rögzítési állásba (129. oldal).
• A „Memory Stick”-en lévő törlésvédő
kapcsoló LOCK állásban van.
• Nem készíthet felvételt a vaku feltöltése
közben.
• Fénykép felvételekor a választótárcsa nincs
, P, M vagy SCN állásba kapcsolva.
• Mozgókép felvételekor a választótárcsa
nincs
állásba kapcsolva.
• Mozgókép rögzítésekor a képméret
[640(Fine)]-ra van állítva.
, P, M vagy SCN állásba (10. oldal).
p Kapcsolja
állásba (83. oldal).
p Helyezzen be egy „Memory Stick PRO”-t (83. és 128.
oldal).
p Állítsa a képméretet [640(Fine)]-tól eltérőre.
• Az NR lassú zársebesség funkció be van
kapcsolva.
p Lásd a 36. oldalt.
A vaku nem működik.
• A választótárcsát
, SET UP vagy
állásba kapcsolta.
• A vaku
(Nincs vaku)-ra van állítva.
p Kapcsolja
A közeli (Makró) funkció
nem működik.
HU
p Kapcsolja
A felvétel hosszú ideig
tart.
• Fénykép felvételekor a helyszínválasztás
funkció
(Éjszakai),
(Tűzijáték) vagy
(Gyertya) üzemmódját választotta ki.
• Fénykép felvételekor a helyszínválasztás
funkció
(Tájkép),
(Hó),
(Tengerpart ) vagy
(Nagy zársebesség)
üzemmódját választotta ki.
• A [Mode] (REC Mode) menüpont [Burst]re vagy [Multi Burst]-re van állítva.
108
—
• Fénykép felvételekor a helyszínválasztás
(Tájkép),
funkció az
(Éjszakai),
(Tűzijáték) vagy (Gyertya) üzemmódját
választotta ki.
, P, M vagy SCN állásba (10. oldal).
p Állítsa a vakut automatikus (Nincs kijelzés), (Állandó
vaku) vagy SL (Lassú szinkron) üzemmódra (29. oldal).
p Válasszon ki az
(Éjszakai),
(Tűzijáték) vagy
(Gyertya) üzemmódtól eltérőt (36. oldal).
p Állítsa a vakut
(Állandó vaku) üzemmódra (29. oldal).
p Állítsa a [Burst]-től vagy [Multi Burst]-től eltérő
üzemmódba.
p Válasszon ki az
(Tűzijáték) vagy
(36. oldal).
(Éjszakai),
(Tájkép),
(Gyertya) üzemmódtól eltérőt
Jelenség
Ok
Megoldás
Folyamatosan nem
készíthet felvételt.
• A „Memory Stick” tárkapacitása betelt.
p Törölje a „Memory Stick”-re mentett szükségtelen
képeket (41. és 85. oldal).
p Helyezzen be egy feltöltött akkumulátor egységet
(11. oldal).
• Az akkumulátor hátralévő töltése alacsony,
ezért csak egy képet készíthet.
A fényképezett személy —
szeme piros a felvételen.
p Állítsa a [Red Eye Reduction] menüpontot a SET UP
beállításokban [On]-ra (30. és 126. oldal).
A dátumot és időt nem
megfelelően rögzítette.
• A dátum és idő beállítása nem megfelelő.
p Állítsa be a pontos dátumot és időt (17. és 126. oldal).
Az F érték és a
zársebesség villog,
amikor félig lenyomva
tartja az expozíció
gombot.
• Az expozíció helytelen.
p Korrigálja az expozíciót (55. oldal).
Vízszintes vonal jelenik
meg a keresőben.
• Ez a kereső felépítésének köszönhető.
p Ez az állapot nem hibás működés.
Jelenség
Ok
Megoldás
A fényképezőgépével
nem lehet a képeket
lejátszani.
• A választótárcsa nincs
állásba kapcsolva.
• A mappa-/fájlnevet módosította a
számítógépén.
• A fényképezőgépével nem lehet a
számítógépe merevlemezéről átmásolt
képfájlokat lejátszani, ha a képet
módosította.
• A fényképezőgép USB üzemmódban van.
p Állítsa
üzemmódra (37. oldal).
p Lásd a 96. oldalt.
• Közvetlenül a lejátszás megkezdése után a
képminőség gyengének látszhat a
képfeldolgozás miatt.
p Ez nem hibás működés.
Képek megtekintése
p Szakítsa meg az USB kommunikációt (91. és 101. oldal).
Hibaelhárítás
Közvetlenül a lejátszás
megkezdése után a
képminőség gyengének
látszik.
—
HU
109
Jelenség
Ok
Megoldás
A kép nem jelenik meg a
TV képernyőn.
• A fényképezőgépe videó kimeneti jel
beállítása a SET UP beállításokban nem
megfelelő.
• A csatlakozás nem megfelelő.
p Módosítsa a beállítást (46. és 126. oldal).
A képet nem lehet
—
lejátszani számítógépen.
p Ellenőrizze a csatlakozást (39. oldal).
p Lásd a 111. oldalt.
Képek törlése/szerkesztése
HU
110
Jelenség
Ok
Megoldás
A fényképezőgépével
nem lehet a képet
törölni.
• A kép törlésvédett.
• A „Memory Stick”-en lévő törlésvédő
kapcsoló LOCK állásban van.
p Vonja vissza a törlésvédettséget (70. oldal).
p Kapcsolja rögzítési állásba (129. oldal).
Akarata ellenére törölt
egy képet.
• A már kitörölt képet nem állíthatja vissza.
p A - (Törlésvédés) kijelöléssel elkerülhető a képek
akaratlan törlése (70. oldal).
p Azt ajánljuk, hogy kapcsolja a „Memory Stick” törlésvédő
kapcsolóját LOCK állásba, hogy elkerülje a véletlen törlést
(129. oldal).
Az átméretezés funkció
nem működik.
• Nem méretezhet át mozgóképeket és
sorozatképeket.
—
Nem tud nyomtatás
(DPOF) kijelölést
megjeleníteni.
• Mozgóképeken nem jelenítheti meg a
nyomtatás (DPOF) jelölést.
—
Nem tud egy
mozgóképet megvágni.
• A mozgókép nem elég hosszú a vágáshoz.
• Törlésvédett mozgókép nem vágható.
• Fényképek nem vághatók.
—
p Vonja vissza a törlésvédettséget (70. oldal).
—
Számítógépek
Jelenség
Ok
Megoldás
Nem tudja, hogy a
számítógépe operációs
rendszere kompatibilise.
—
p Ellenőrizze az „Ajánlott számítógép környezet” című
szakaszt (88. és 100. oldal).
Nem tudja telepíteni az
USB
meghajtóprogramot.
—
p A Windows 2000-ben adminisztrátorként (Administrator)
(feljogosított adminisztrátorok) jelentkezzen be
(88. oldal).
A számítógépe, nem
ismeri fel a
fényképezőgépét.
• A fényképezőgép ki van kapcsolva.
• Az akkumulátor feltöltöttségi szintje
alacsony.
• Nem a mellékelt többcélú kivezetés (USB)
kábelét használja.
• A többcélú kivezetés (USB) kábelének
csatlakozása nem szilárd.
p Kapcsolja be a fényképezőgépet (15. oldal).
p Használja a hálózati tápegységet (14. oldal).
• Az USB meghajtóprogram nincs telepítve.
• A számítógépe nem megfelelően ismerte fel
az eszközt, mert a többcélú kivezetés (USB)
kábelével az előtt csatlakoztatta a
fényképezőgépet és a számítógépét, mielőtt
telepítette a mellékelt CD-ROM lemezről az
„USB Driver”-t.
p Húzzon ki a billentyűzeten és az egéren kívül minden más
készüléket az USB csatlakozókból (88. oldal).
p Közvetlenül csatlakoztassa a fényképezőgépet a
számítógépéhez, anélkül hogy USB hubon vagy más
eszközön keresztül vinné (88. oldal).
p Telepítse az USB meghajtóprogramot (89. oldal).
p Törölje a hibásan felismert eszközt a számítógépéről
(92. oldal), majd telepítse az USB meghajtóprogramot
(89. oldal).
Hibaelhárítás
• Az [USB Connect] menüpont nincs
[Normal]-ra állítva a SET UP
beállításokban.
• A számítógépén lévő USB csatlakozók a
billentyűzeten, az egéren és a
fényképezőgépén kívül más készülékekhez
vannak csatlakoztatva.
• A fényképezőgép nem közvetlenül a
számítógépéhez csatlakozik.
p Használja a mellékelt többcélú kivezetés (USB) kábelét
(90. és 101. oldal).
p Húzza ki a többcélú kivezetés (USB) kábelét a
számítógépből és a fényképezőgépből is, és szilárdan
csatlakoztassa ismét. Győződjön meg arról, hogy az „USB
Mode” megjelenik az LCD képernyőn (90. oldal).
p Állítsa [Normal]-ra (46. és 126. oldal).
HU
111
Jelenség
Ok
Megoldás
Nem tud képeket
másolni.
• A fényképezőgép csatlakozása a
számítógépéhez nem megfelelő.
p Csatlakoztassa megfelelően a mellékelt többcélú kivezetés
(USB) kábelének segítségével a fényképezőgépet és a
számítógépét (90. oldal).
p Kövesse az operációs rendszeréhez tartozó másolási
műveletet (91., 93., 98. és 100. oldal).
p Használjon a fényképezőgépével formattált „Memory
Stick”-et.
• Nem az operációs rendszerének megfelelő
másolási műveletet használja.
• Számítógéppel formattált „Memory Stick”
segítségével kísérelt meg felvételt készíteni.
Az USB kapcsolat
létrehozása után a
„Picture Package” nem
indul el automatikusan.
—
—
A képet nem lehet
—
lejátszani számítógépen.
—
HU
112
p Indítsa el a „Picture Package Menu”-t, és ellenőrizze a
[Settings]-et.
p Akkor hozza létre az USB kapcsolatot, amikor a
számítógép be van kapcsolva (90. oldal).
p Ha a „Picture Package” szoftver alkalmazást használja,
kattintson az egyes képernyők jobb felső sarkában lévő
helpre.
p Forduljon a számítógép vagy a szoftver gyártójához.
A képet és a hangot zaj
szakítja meg, amikor
mozgóképet tekint meg
számítógépen.
• Közvetlenül a „Memory Stick”-ről játssza le a
mozgóképet.
p Másolja át a mozgóképet a számítógépe merevlemezére,
majd a merevlemezről játssza le a mozgóképet (91., 93., 98.
és 100. oldal).
Nem tud képet
nyomtatni.
—
p Ellenőrizze a nyomtató beállításokat.
Számítógépre már
átmásolt képek nem
tekinthetők meg a
fényképezőgépen.
• Rossz mappába másolta.
p Másolja azokat egy elérhető mappába, pl. „101MSDCF”
(96. oldal).
„Memory Stick”
Jelenség
Ok
Megoldás
Nem tud behelyezni egy
„Memory Stick”-et.
• Fordítva próbálja behelyezni.
p Megfelelő oldalával helyezze be (19. oldal).
Nem tud a „Memory
Stick”-re rögzíteni.
• A „Memory Stick”-en lévő törlésvédő
kapcsoló LOCK állásban van.
• A „Memory Stick” tárkapacitása betelt.
p Kapcsolja rögzítési állásba (129. oldal).
• Mozgókép rögzítésekor a képméret
[640(Fine)]-ra van állítva.
p Törölje a „Memory Stick”-re mentett szükségtelen
képeket (41. és 85. oldal).
p Helyezzen be egy „Memory Stick PRO”-t (83. és 128.
oldal).
p Állítsa a képméretet [640(Fine)]-tól eltérőre.
Nem tud „Memory
Stick”-et formattálni.
• A „Memory Stick”-en lévő törlésvédő
kapcsoló LOCK állásban van.
p Kapcsolja rögzítési állásba (129. oldal).
Akarata ellenére
formattált egy „Memory
Stick”-et.
• A formattálás az összes adatot törölte a
„Memory Stick”-en. Nem állíthatja vissza
azokat.
p Azt ajánljuk, hogy kapcsolja a „Memory Stick” törlésvédő
kapcsolóját LOCK állásba, hogy elkerülje a véletlen törlést
(129. oldal).
PictBridge kompatibilis nyomtató
Jelenség
Ok
Megoldás
p Forduljon a nyomtató gyártójához.
p Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van kapcsolva, és
kapcsolatban van a fényképezőgéppel.
p Állítsa [PictBridge] üzemmódra (126. oldal).
p Húzza ki és csatlakoztassa a többcélú kivezetés (USB)
kábelét ismét. Ha hibaüzenetet jelez a nyomtató,
tanulmányozza a nyomtatóhoz mellékelt kezelési
útmutatót.
Hibaelhárítás
A kapcsolat nem hozható • A nyomtató nem PictBridge kompatibilis.
létre.
• A nyomtató nincs a fényképezőgép
kapcsolathoz beállítva.
• Az [USB Connect] menüpont nincs
[PictBridge]-re állítva a SET UP
beállításokban.
• A körülményektől függően előfordulhat,
hogy a kapcsolat nem hozható létre.
HU
113
HU
114
Jelenség
Ok
Nem tud képeket
nyomtatni.
• A fényképezőgép nincs a nyomtatóhoz
csatlakoztatva.
Megoldás
A nyomtatás
megszakadt.
• Kihúzta a többcélú kivezetés (USB) kábelét, —
mielőtt a
(Ne húzza ki az USB multikábelt) kijelzés eltűnt.
Index üzemmódban nem
helyezhet a képekre
dátumot, és nem
nyomtathat képeket.
• A nyomtató nem támogatja ezeket a
p Érdeklődjön a nyomtató gyártójánál, hogy a nyomtató
funkciókat.
támogatja-e ezeket a funkciókat vagy sem.
• A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy
p Forduljon a nyomtató gyártójához.
index üzemmódban a dátum nem helyezhető
rá a képre.
A „---- -- --” jelet
nyomtatja a dátum
helyére.
• A felvétel dátum adata nincs a képre
rögzítve.
Nem nyomtathat a
nyomtató aktuális
papírméret beállításával
(csak DSC-P150).
• A fényképezőgép papírméret beállítása eltér p Állítsa be a helyes papírméretet (78. oldal).
a nyomtatóétól.
• A nyomtató papírt eltérő méretűre cserélte p Húzza ki és csatlakoztassa a többcélú kivezetés (USB)
ki, miután a fényképezőgépet a nyomtatóhoz
kábelét ismét.
csatlakoztatta.
A papírméret, amelyre
nyomtatni akar, nem
jelenik meg (csak
DSC-P150).
• A kiválasztható papírméretek eltérőek a
csatlakoztatott nyomtatónak megfelelően.
A nem elérhető papírméreteket nem jeleníti
meg.
p Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép és a nyomtató
megfelelően csatlakozik-e a többcélú kivezetés (USB)
kábelének segítségével.
• A nyomtató nincs bekapcsolva.
p Kapcsolja be a nyomtatót. Részletesebb információért,
tanulmányozza a mellékelt kezelési útmutatóját.
• Ha nyomtatás közben kiválasztja az [Exit]- p Húzza ki és csatlakoztassa a többcélú kivezetés (USB)
et, a nyomtatótól függően előfordulhat, hogy
kábelét ismét. Ha még mindig nem tud nyomtatni, húzza ki
nem tud ismét nyomtatni.
a többcélú kivezetés (USB) kábelét, kapcsolja ki és be a
nyomtatót, majd csatlakoztassa a többcélú kivezetés
(USB) kábelét ismét.
• A mozgóképek nem nyomtathatók ki.
—
• Előfordulhat, hogy számítógéppel
—
módosított, illetve nem e fényképezőgép
segítségével készített képek nem
nyomtathatók ki.
p A felvétel dátum adat nélküli képek nem nyomtathatók ki
rájuk helyezett dátummal. Állítsa a [Date]-et [Off]-ra, és
nyomtassa ki.
—
Egyéb
Jelenség
Ok
Megoldás
A fényképezőgépe nem
működik.
• Nem „InfoLITHIUM” akkumulátor
egységet használ.
• Az akkumulátor feltöltöttségi szintje
alacsony. (A E kijelzés megjelenik.)
• A hálózati tápegység nincs megfelelően
csatlakoztatva.
p Használjon „InfoLITHIUM” akkumulátor egységet
(130. oldal).
p Töltse fel az akkumulátor egységet (11. oldal).
A fényképezőgép be van
kapcsolva, de nem
működik.
• A beépített mikroszámítógép nem
megfelelően működik.
p Húzza ki, majd egy perc után csatlakoztassa újra az összes
áramforrást, és kapcsolja be a fényképezőgépet. Ha ez nem
használ, nyomja meg egy hegyes tárggyal az akkumulátor/
„Memory Stick” tartóban lévő RESET gombot, majd
kapcsolja be ismét a készüléket. (Ez törli a dátum és idő
beállításokat stb.)
Nem tud beazonosítani
egy kijelzést a
képernyőn.
—
p Ellenőrizze a kijelzéseket (134. – 137. oldal).
Az objektív
bepárásodott.
• A pára lecsapódott.
p Használat előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet, és
szobahőmérsékleten várjon kb. egy órát, amíg a nedvesség
elpárolog (127. oldal).
A fényképezőgép
felmelegszik, amikor
hosszabb ideig
használja.
—
p Ez nem hibás működés.
Az objektív nem mozog,
amikor kikapcsolja a
fényképezőgépet.
• Az akkumulátor egység lemerült.
p Cserélje ki egy feltöltött akkumulátor egységre (11. oldal)
vagy használja a hálózati tápegységet (14. oldal).
p Megfelelően csatlakoztassa a fényképezőgépe DC IN
aljzatához és a fali konnektorhoz (14. oldal).
Hibaelhárítás
HU
115
Figyelmeztetések és
üzenetek
A következő üzenetek jelenhetnek meg a képernyőn.
HU
116
Üzenet
Jelentés/Elhárítás
No Memory Stick
• Helyezzen be egy „Memory Stick”-et (19. oldal).
System error
• Kapcsolja be ismét a fényképezőgépet (15. oldal).
Memory Stick error
• A behelyezett „Memory Stick” nem használható a fényképezőgépében (128. oldal).
• A „Memory Stick” sérült.
• A „Memory Stick” csatlakozója szennyezett.
• Megfelelően helyezze be a „Memory Stick”-et (19. oldal).
Memory Stick type error
• A behelyezett „Memory Stick” nem használható a fényképezőgépében (128. oldal).
Format error
• A „Memory Stick” formattálása során hiba lépett fel. Formattálja a „Memory Stick”-et ismét (43. oldal).
Memory Stick locked
• A „Memory Stick”-en lévő törlésvédő kapcsoló LOCK állásban van. Kapcsolja rögzítési állásba
(129. oldal).
No memory space
• A „Memory Stick” tárkapacitása kevés. Nem tud rá fényképeket felvenni. Törölje a felesleges fényképeket
(41. és 85. oldal).
Read only memory
• Fényképezőgépe nem képes fényképet rögzíteni vagy törölni e „Memory Stick”-en.
No file in this folder
• Ebbe a mappába még nem vett fel képeket.
Folder error
• Már létezik egy olyan mappa a „Memory Stick”-en, amely ugyanazzal a három karakterrel kezdődik.
(Például: 123MSDCF és 123ABCDE) Válasszon, vagy hozzon létre egy másik mappát.
Cannot create more
folders
• A „Memory Stick”-en már létezik egy olyan mappa, mely a „999” számokkal kezdődik. Több mappa nem
hozható létre.
Cannot record
• A fényképezőgép nem tud felvételt készíteni a kiválasztott mappába. Válasszon ki egy másik mappát
(48. oldal).
File error
• A kép lejátszása közben hiba történt.
File protect
• A kép törlésvédett. Szüntesse meg a védelmet (71. oldal).
For "InfoLITHIUM"
battery only
• Az akkumulátor egység nem „InfoLITHIUM” típusú.
Üzenet
Jelentés/Elhárítás
Image size over
• Olyan méretű képet játszik le, amilyet ez a fényképezőgép nem tud kezelni.
Cannot divide
• A mozgókép túlságosan rövid, nem lehet szétválasztani.
• A kiválasztott fájl nem mozgókép.
Invalid operation
• Olyan képet játszik le, amelyet nem ezzel a fényképezőgéppel vettek fel.
• Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony vagy nulla. Töltse fel az akkumulátor egységet (11. oldal). A
használati feltételektől vagy az akkumulátor típusától függően a kijelzés akkor is villoghat, ha a hátralévő
akkumulátor üzemidő még 5 – 10 perc.
• A fényképezőgép rázkódhat a gyenge megvilágítás miatt. Használjon vakut, fényképezzen állványról, vagy
rögzítse szilárdan a készüléket.
Turn the power off and on
again
• Probléma történt az objektívvel.
640(Fine) is not available
• 640(Fine) méretű mozgóképek csak „Memory Stick PRO” segítségével rögzíthetők. Helyezzen be egy
„Memory Stick PRO”-t, vagy állítsa be a képméretet [640(Fine)]-tól eltérőre.
Enable printer to connect • Az [USB Connect] [PictBridge]-hez van beállítva, azonban a fényképezőgép egy nem PictBridge
kompatibilis eszközhöz van csatlakoztatva. Ellenőrizze a készüléket.
• A körülményektől függően előfordulhat, hogy a kapcsolat nem hozható létre. Húzza ki és csatlakoztassa a
többcélú kivezetés (USB) kábelét ismét. Ha hibaüzenetet jelez a nyomtató, tanulmányozza a nyomtatóhoz
mellékelt kezelési útmutatót.
Connect to
device
No printable image
•A
kijelölés ellenőrzése nélkül próbált betölteni egy [DPOF image]-t.
• [All In This Folder] utasítással próbálta betölteni a mappát, pedig az csak mozgóképeket tartalmaz. Nem
nyomtathat mozgóképeket.
Printer busy
• Mivel a nyomtató foglalt, nem tud nyomtatási kéréseket fogadni. Elenőrizze a nyomtatót.
Paper error
• Papíradagolási hiba, pl. a papír kifogyott, a papír elakadt stb. Ellenőrizze a nyomtatót.
Ink error
• Tintával kapcsolatos hiba történt. Elenőrizze a nyomtatót.
Printer error
• A fényképezőgép hibaüzenetet kapott a nyomtatótól. Ellenőrizze a nyomtatót, vagy ellenőrizze, hogy a
nyomtatni kívánt fénykép hibás-e.
Hibaelhárítás
• A nyomtató csatlakoztatása előtt próbált fényképet nyomtatni. Csatlakoztassa egy PictBridge kompatibilis
nyomtatóhoz.
• Az adatátvitel a nyomtatóba még nem fejeződött be. Ne húzza ki a többcélú kivezetés (USB) kábelét.
Processing
(csak DSC-P150)
• A nyomtató nyomtatást megállító eljárást végez. Addig nem nyomtathat, amíg ez az eljárás be nem
fejeződik. A feldolgozás hosszabb időt vehet igénybe a nyomtatótól függően.
HU
117
Öndiagnózis funkció
kijelző
– Ha egy hibakód eleje betűvel
jelenik meg
Fényképezőgépe öndiagnózis kijelzővel
rendelkezik. Ez a funkció a
fényképezőgép állapotát jelzi egy betű
és négy számjegy kombinációjával az
LCD képernyőn. Ha ez előfordul,
ellenőrizze a következő kódtáblázatot és
próbálja ki a megfelelő javítási
lehetőségeket. A két utolsó számjegy
(ss-val jelölve) különbözik a
fényképezőgép állapotától függően.
C:32:ss
Öndiagnózis kijelző
HU
118
Hibakód
Ok
Ellenintézkedés
C:32: ss
Hiba van a fényképezőgép
hardverében.
• Kapcsolja be ismét a fényképezőgépet
(15. oldal).
C:13: ss
A fényképezőgép nem tudja a • Helyezze be többször „Memory
„Memory Stick” adatait olvasni
Stick”-et.
vagy írni.
E:61: ss
E:91: ss
Nem formattált „Memory
Stick” van behelyezve.
• Formattálja a „Memory Stick”-et
(43. oldal).
A behelyezett „Memory Stick”
nem használható, vagy az adat
sérült.
• Helyezzen be egy új „Memory Stick”et (19. oldal).
A fényképezőgépnek olyan
meghibásodása történt,
amelyet nem tud megjavítani.
• Nyomja meg a RESET gombot
(104. oldal) az akkumulátor/„Memory
Stick” tartóban, majd kapcsolja be
újból a készüléket.
Ha a javítási lehetőségek többszöri kipróbálása után sem képes a problémát megoldani,
forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez.
További információ
(egység: képszám)
Sorozatkép
Felvehető képek száma
vagy maximális
felvételi idő
1M
16MB
32MB
24 (46)
50 (93)
64MB
128MB MSX-256 MSX-512 MSX-1G
101 (187) 202 (376) 357 (649) 726 (1320) 1482 (2694)
Mozgókép
A felvehető képek száma és a maximális
felvételi idő eltér a „Memory Stick”
tárkapacitásától, a képmérettől és a
képminőségtől függően.
Tanulmányozza a következő
táblázatokat, ha egy „Memory Stick”-et
használ.
640(Standard)
160
16MB
—
0:00:42
0:11:12
32MB
—
0:01:27
0:22:42
64MB
—
0:02:56
0:45:39
128MB MSX-256 MSX-512 MSX-1G
—
0:02:57
0:06:02
0:12:20
0:05:54
0:10:42
0:21:47
0:44:27
1:31:33
2:51:21
5:47:05
11:44:22
A számok a felvételi időt jelzik. Például: Az „1:34:45” „1 óra, 34 perc, 45 másodperc”-et jelez.
• A képméret a következők szerint:
640(Fine): 640×480
640(Standard): 640×480
160: 160×112
További információ
• A képek számát az alábbi sorrendben
tüntettük fel Fine (Standard).
• A felvehető képek száma és a
maximális felvételi idő a felvételi
körülményektől függően változhat.
• Normális esetben a maximális felvételi
időket és a felvehető képek számát
lásd a 22. oldalon.
• Amikor a felvehető képek száma
9 999-nél több, a „>9999” kijelzés
jelenik meg az LCD képernyőn.
640(Fine)
HU
119
Menü tételek
A módosítható menü tételek
különböznek a választótárcsa
pozíciójától, vagy a beállítástól függően.
A gyári beállításokat x-tel jelöltük.
Amikor a választótárcsát
állásba kapcsolta
Tétel
Beállítás
Leírás
Mode (REC Mode)
Multi Burst
– Egy 16 képkockás folyamatos sorozatképet egyetlen fényképbe rögzít
(61. oldal).
– Folyamatosan rögzít (60. oldal).
– Rögzít egy képet a normál felvételi üzemmód használatával.
Burst
xNormal
Amikor a választótárcsát P, M, vagy SCN állásba kapcsolta
Tétel
SCN (Scene)1)
Beállítás
/
Leírás
/
/
/
/
/
/
/x
(EV)2)
+2.0EV / +1.7EV / +1.3EV /+1.0EV /
+0.7EV / +0.3EV / x0EV / –0.3EV /
–0.7EV / –1.0EV / –1.3EV / –1.7EV /
–2.0EV
Beállítja az expozíciót (55. oldal).
9 (Focus)
/ 7.0m / 3.0m / 1.0m / 0.5m / Center
AF / xMulti AF
Kiválasztja az automatikus fókuszálási módot (49. oldal), vagy beállítja az
előre beállított fókusztávolságot (51. oldal).
Spot / xMulti
Az expozíció illeszkedik a fényképezni kívánt tárgyhoz (57. oldal). Állítsa be
a fénymérési területet.
(Metering mode)
WB (White Bal)
HU
120
Beállítja a helyszínválasztás üzemmódot (33. oldal).
WB /
/
/
/
/ xAuto
Beállítja a fehéregyensúlyt (58. oldal).
Tétel
Beállítás
Leírás
ISO
400 / 200 / 100 / xAuto
Kiválasztja az ISO érzékenységet. Válasszon egy nagy számot, ha sötét
helyeken, vagy nagy sebességgel mozgó tárgyat fényképez, vagy válasszon
kis számot magas képminőség eléréséhez.
• Vegye figyelembe, hogy a kép az ISO érzékenységi szám növekedésével
hajlamos zajosabbá válni.
xFine / Standard
Képeket rögzít fine/standard minőségben (46. oldal).
Multi Burst
– Egy 16 képkockás folyamatos sorozatképet egyetlen fényképbe rögzít
(61. oldal).
– Folyamatosan rögzít (60. oldal).
– Rögzít egy képet a normál felvételi üzemmód használatával.
(P.Quality)
Mode (REC Mode)
Burst
xNormal
M
(Interval)3)
1/7.5 / 1/15 / x1/30
Kiválasztja a sorozatkép üzemmód exponálási időközét (61. oldal). (Ez a
beállítás nem végezhető el, ha [Mode] menüpont (REC Mode) a menüben
másra van állítva, mint [Multi Burst].)
(Flash Level)4)
+ / xNormal / –
Kiválasztja a vaku fénymennyiségét (59. oldal).
Beállítja a kép különleges hatásait (62. oldal).
+ / xNormal / –
Beállítja a kép telítettségét. A
beállítás esetén).
kijelzés megjelenik (kivéve Normál
(Contrast)5)
+ / xNormal / –
Beállítja a kép kontrasztját. A
beállítás esetén).
kijelzés megjelenik (kivéve Normál
+ / xNormal / –
Beállítja a kép élességét. A
esetén).
(Sharpness)5)
1) Ez
kijelzés megjelenik (kivéve Normál beállítás
nem jelenik meg, amikor a választótárcsát P vagy M állásba kapcsolta.
nem jelenik meg, amikor a választótárcsát M állásba kapcsolta.
nem jelenik meg, amikor
(Éjszakai),
(Éjszakai portré),
(Tűzijáték) vagy (Gyertya) üzemmódot választott ki SCN üzemmódban.
4) Ez nem jelenik meg, amikor
(Éjszakai),
(Tűzijáték) vagy (Gyertya) üzemmódot választott ki SCN üzemmódban.
5) Ez nem jelenik meg, amikor a választótárcsát SCN állásba kapcsolta.
2) Ez
3) Ez
További információ
B&W / Sepia / xOff
(Saturation)5)
PFX (P.Effect)
HU
121
Amikor a választótárcsát
Tétel
állásba kapcsolta
Beállítás
Leírás
(EV)
+2.0EV / +1.7EV / +1.3EV /+1.0EV /
+0.7EV / +0.3EV / x0EV / –0.3EV /
–0.7EV / –1.0EV / –1.3EV / –1.7EV /
–2.0EV
Beállítja az expozíciót (55. oldal).
9 (Focus)
/ 7.0m / 3.0m / 1.0m / 0.5m / Center
AF / xMulti AF
Kiválasztja az automatikus fókuszálási módot (49. oldal), vagy beállítja az
előre beállított fókusztávolságot (51. oldal).
Spot / xMulti
Az expozíció illeszkedik a fényképezni kívánt tárgyhoz (57. oldal). Állítsa be
a fénymérési területet.
(Metering mode)
WB (White Bal)
PFX (P.Effect)
HU
122
/
/
/
B&W / Sepia / xOff
/ xAuto
Beállítja a fehéregyensúlyt (58. oldal).
Beállítja a kép különleges hatásait (62. oldal).
Amikor a választótárcsát
Tétel
állásba kapcsolta
Beállítás
Leírás
OK / Cancel
Kiválasztja a lejátszani kívánt képeket tartalmazó könyvtárat (64. oldal).
(Protect)
—
Létrehozza és feloldja a képek törlésvédettségét véletlen törlés ellen
(70. oldal).
(DPOF)
—
Létrehozza és megszünteti a nyomtatás (DPOF) kijelölést a nyomtatni
kívánt fényképeken (72. oldal).
(Print)
—
Képeket nyomtat egy PictBridge kompatibilis nyomtató használatával
(75. oldal).
(Slide)
Interval
Start
Cancel
– Beállítja a diabemutató időközét (66. oldal). (Kizárólag egyképes
üzemmódban)
x3 sec / 5 sec / 10 sec / 30 sec / 1 min
– Beállítja a lejátszandó képek tartományát.
xFolder / All
– Ismételten lejátssza a képeket.
xOn / Off
– Elkezdi a diabemutatót.
– Megszakítja a diabemutatót.
(Resize)
7M (csak DSC-P150) / 5M / 3M /
1M / VGA / Cancel
Megváltoztatja a rögzített fénykép méretét (72. oldal). (Kizárólag egyképes
üzemmódban)
(Rotate)
(óra járásával ellentétesen) /
(óra járásával egyezően) / OK /
Cancel
Elforgatja a fényképet (67. oldal). (Kizárólag egyképes üzemmódban)
(Divide)
OK / Cancel
Szétválasztja a mozgóképet (86. oldal). (Kizárólag egyképes üzemmódban)
Image
Repeat
További információ
(Folder)
HU
123
SET UP tételek
Kapcsolja a választótárcsát SET UP
állásba. A SET UP képernyő
megjelenik.
A gyári beállításokat x-tel jelöltük.
1
(Camera 1) (DSC-P150)/
(Camera) (DSC-P100/P120)
Tétel
Beállítás
Leírás
AF Mode
xSingle / Monitor
Kiválasztja a fókusz működési üzemmódot (50. oldal).
Digital Zoom
xSmart / Precision /
Kiválasztja a digitális zoom üzemmódot (25. oldal).
Off
xOff
Kiválasztja akár a dátum, akár az idő felvételét a képre (32. oldal).
A dátumot és időt sorozatkép vagy mozgókép üzemmódban nem lehet felvenni. Tehát a
dátum és idő kijelzés csak lejátszáskor jelenik meg, és nem jelenik meg felvétel közben.
Red Eye Reduction
On / xOff
Csökkenti a vörösszem hatást, ha vakut használ (30. oldal).
AF Illuminator
xAuto / Off
Kiválasztja azt, hogy használjon-e AF segédfényt sötétben. Segít, ha nehéz a tárgyra
fókuszálni sötét környezetben (30. oldal).
Auto Review
xOn / Off (DSC-
Kiválasztja, hogy automatikusan megjelenítse-e a rögzített képet az LCD képernyőn, a
fénykép felvételét követően. Ha az [On]-t állítja be, a rögzített kép mintegy 2 másodpercig
jelenik meg. E közben nem veheti fel a következő képet.
• A DSC-P150-en, amikor félig lenyomja az exponáló gombot, akkor a rögzített kép
kijelzője eltűnik, és azonnal elkészítheti a következő képet.
Date/time
Day&Time / Date /
P150)
On / xOff (DSCP100/P120)
2
HU
124
(Camera 2) (csak DSC-P150)
Tétel
Beállítás
Leírás
Enlarged Icon
xOn / Off
Kiválasztja, hogy ideiglenesen kinagyítsa-e a beállítás kijelzést, amikor megnyomja a
(Vaku üzemmód),
(Önkioldó) vagy a
(Makró) gombot.
(Memory Stick Tool)
Tétel
Beállítás
Leírás
Format
OK / Cancel
Formattálja a „Memory Stick”-et. Vegye figyelembe, hogy a formattálás
visszavonhatatlanul törli az összes adatot a „Memory Stick”-en, még a törlésvédett
képeket is beleértve (43. oldal).
Create REC. Folder
OK / Cancel
Létrehoz egy mappát a képek rögzítéséhez (47. oldal).
Change REC. Folder
OK / Cancel
Mappát változtat a képek rögzítéséhez (48. oldal).
1
(Setup 1)
Tétel
Beállítás
Leírás
LCD Backlight
Bright / xNormal /
Dark
Kiválasztja az LCD háttértvilágítás fényerősségét. A [Bright] kiválasztása világossá és
jobban láthatóvá teszi a képernyőt, ha szabadban vagy más fényviszonyok között
használja a fényképezőgépet, de ilyenkor az akkumulátor töltése gyorsabban csökken.
Csak a fényképezőgép akkumulátoros üzemmódjában jelenik meg.
Beep
Shutter
xOn
Off
– Bekapcsolja az exponálási hangjelzést, ha megnyomja az exponáló gombot.
– Bekapcsolja a sípjelzést/exponálási hangjelzést, ha megnyomja a vezérlőgombot/
exponáló gombot.
– Kikapcsolja a sípjelzést/exponálási hangjelzést.
A Language
—
Megjeleníti a menü tételeket, figyelmeztetéseket és üzeneteket a kiválasztott nyelven.
További információ
HU
125
2
(Setup 2)
Tétel
Beállítás
Leírás
File Number
xSeries
– A sorrendben a következő sorszámot rendeli a fájlhoz még akkor is, ha a „Memory
Stick”-et kicseréli, vagy a felvételmappa megváltoztatja.
– Újrakezdi a fájlok sorszámozását, és 0001-től kezdi minden egyes mappa váltáskor. (Ha
a felvételmappa már tartalmaz fájlt, a számozás a legnagyobb sorszámtól kezdődik.)
Reset
xNormal
Az USB üzemmódot kapcsolja, amikor számítógéphez, vagy PictBridge kompatibilis
nyomtatóhoz csatlakoztatja a többcélú kivezetés (USB) kábelének segítségével (75., 88.,
90. és 101. oldal).
Video Out
NTSC
PAL
– A videó kimeneti jelet NTSC üzemmódra állítja be (pl.: USA, Japán).
– A videó kimeneti jelet PAL üzemmódra állítja be (pl.: Európa).
Clock Set
OK / Cancel
Beállítja a dátumot és időt (17. és 46. oldal).
USB Connect
HU
126
PictBridge / PTP /
Óvintézkedések
Ne hagyja a fényképezőgépet a
következő helyeken
A tisztításról
Az LCD képernyő tisztítása
A képernyő felületét LCD
tisztítókészlettel (nem mellékelt) törölje
le, hogy az ujjlenyomatokat, port stb.
eltávolítsa.
Az üzemi hőmérsékletről
Az objektívet puha ruhadarabbal törölje
le, hogy az ujjlenyomatokat, port stb.
eltávolítsa.
A fényképezőgépet úgy tervezték, hogy
0°C és 40°C közötti hőmérséklet
tartományban használja. Fényképezés
olyan különösen hideg, vagy meleg
helyeken, amelyek meghaladják ezt a
tartományt nem ajánlott.
A DC csatlakozódugó tisztítása
Tisztítsa meg a hálózati tápegység DC
csatlakozódugóját egy száraz
pamutdarabbal. Ne használjon
szennyezett csatlakozódugót.
Szennyezett csatlakozódugó
használatakor előfordulhat, hogy nem
megfelelően tölti fel az akkumulátor
egységet.
A fényképezőgép felületének
tisztítása
A fényképezőgép burkolatát puha,
vízzel enyhén benedvesített
ruhadarabbal tisztítsa, majd törölje meg
egy száraz ruhadarabbal. Ne tegye a
következőket, mivel ezek károsíthatják
a burkolatot.
– Ne tisztítsa vegyipari termékek, pl.
hígító, benzin, alkohol, eldobható
törlőkendő, rovarirtó vagy rovarölő
szerek stb. alkalmazásával.
– Ne érintsék a fényképezőgépet a
kezén lévő tárgyak
– Ne érintkezzen hosszabb ideig
gumival vagy műanyaggal
A páralecsapódásról
Ha fényképezőgépet egy hideg helyről
közvetlenül meleg helyre viszi, vagy
nagyon nyirkos szobában helyezi el,
pára csapódhat le a fényképezőgép
belsejében vagy külsején. A
páralecsapódás a fényképezőgép hibás
működését okozhatja.
A pára akkor csapódik le, ha:
• A fényképezőgépet hideg helyről,
például sípályáról fűtött szobába viszi
• A fényképezőgépet légkondicionált
szobából vagy autó belsejéből
szabadba viszi meleg nyári időben stb.
Hogyan akadályozhatjuk meg a
páralecsapódást
Ha a fényképezőgépet hideg helyről
meleg helyre viszi, helyezze egy
műanyag tasakba, és a tasakot csak
akkor bontsa ki, amikor a tasakon belüli
hőmérséklet elérte a környező légtér
hőmérsékletét (kb. 1 óra).
További információ
• Különösen magas hőmérsékletű
helyen, pl. napon parkoló autóban. A
fényképezőgép burkolata
deformálódhat vagy ez hibás
működést okozhat.
• Közvetlen napfényben vagy
fűtőtesthez közel. A fényképezőgép
burkolata elszíneződhet,
deformálódhat, vagy ez hibás
működést okozhat.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erősen mágneses hely közelében
• Homokos, vagy poros helyen legyen
óvatos, hogy homok vagy por ne
kerüljön a fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését
okozhatja, és néhány esetben e
működési hiba nem javítható.
Az objektív tisztítása
HU
127
Ha a pára lecsapódik
A töltési mód
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és
várjon kb. 1 órát, amíg a nedvesség
elpárolog. Vegye figyelembe, hogy ha
belülről nedves objektívvel fényképez,
akkor képtelen lesz tiszta képeket
rögzíteni.
Csatlakoztassa a fényképezőgépet fali
konnektorhoz az hálózati tápegység
segítségével, vagy helyezzen bele
feltöltött akkumulátor egységet, és
hagyja a fényképezőgépet 24 órán át
vagy tovább kikapcsolt állapotban.
A beépített újratölthető
gombakkumulátorról
• Az újratölthető gombakkumulátor egy
Ez a fényképezőgép beépített
újratölthető gombakkumulátorral
rendelkezik, hogy gondoskodjon a
dátum, idő és más beállítások
megőrzéséről a készülék be-, vagy
kikapcsolt állapotától függetlenül.
Ez az újratölthető gombakkumulátor
folyamatosan töltődik, amíg használja a
fényképezőgépet. Azonban, ha csak
rövid ideig használja a fényképezőgépet,
a gombakkumulátor fokozatosan
lemerül, és ha kb. egy hónapig
egyáltalán nem használja a
fényképezőgépet, akkor teljesen
lemerül. Ebben az esetben ne felejtse el
feltölteni a gombakkumulátort a
fényképezőgép használata előtt.
Attól, hogy az újratölthető
gombakkumulátor nincs feltöltve, még
tudja használni a fényképezőgépet, amíg
nem rögzíti a dátumot és időt.
HU
128
elválasztó fedél mögött helyezkedik el az
akkumulátor/„Memory Stick” tartóban. Az
újratölthető gombakkumulátort soha ne
távolítsa el.
A „Memory Stick”-ről
A „Memory Stick” egy kompakt,
hordozható IC adathordozó, amely
tárkapacitása meghaladja egy
floppylemez tárkapacitását.
E fényképezőgéppel használható
„Memory Stick” típusokat az alábbi
táblázat mutatja. Azonban, a megfelelő
működés nem biztosítható minden
„Memory Stick” típus esetén.
„Memory Stick” típus
a
Memory Stick
Memory Stick
Felvétel/
Lejátszás4)
Duo1)
a
Memory Stick
(MagicGate/nagysebességű adatátvitel
kompatibilis)
a2) 3)
Memory Stick Duo
(MagicGate/nagysebességű adatátvitel
kompatibilis)1)
a2) 3)
MagicGate Memory Stick
a2)
MagicGate Memory Stick
Duo1)
a2)
Memory Stick PRO
Memory Stick PRO
1)
a2) 3)
Duo1)
a2) 3)
Amikor „Memory Stick Duo”-t használ e
fényképezőgéphez, helyezze azt a Memory
Stick Duo adapterbe.
2)
A „MagicGate Memory Stick” és
„Memory Stick PRO” alkalmazza a
MagicGate funkciókat. A MagicGate egy
titkosítási technológiát használó
másolásvédelmi technológia. Ez a
fényképezőgép nem képes a MagicGate
funkció működéséhez szükséges adatok
felírására és olvasására.
3)
Támogatja a nagysebességű adatátvitelt
párhuzamos felület segítségével.
4)
A 640(Fine) méretű mozgóképek csak
„Memory Stick PRO” vagy „Memory Stick
PRO Duo” használatával játszhatók le.
• Számítógéppel formattált „Memory Stick”
működése nem garantált e
fényképezőgéppel.
• Az adat olvasási/írási sebesség eltér a
„Memory Stick” kombinációjától és a
használt eszköztől függően.
• Nem rögzíthetők vagy törölhetők képek, ha
a törlésvédő kapcsolót LOCK állásba
kapcsolta.
Kivezetés
Törlésvédő
kapcsoló
Címke helye
Megjegyzések a „Memory Stick
Duo” (nem mellékelt)
használatához
• Ha ezzel a fényképezőgéppel „Memory
Stick Duo”-t kíván használni, akkor a
„Memory Stick Duo”-t egy Memory Stick
Duo adapterbe kell helyezni.
Ha egy „Memory Stick Duo”-t helyez
„Memory Stick”-kel szabványos eszközbe
Memory Stick Duo adapter nélkül,
előfordulhat, hogy nem tudja majd
eltávolítani az eszközből.
• Ha egy „Memory Stick Duo”-t helyez egy
Memory Stick Duo adapterbe,
bizonyosodjon meg arról, hogy a megfelelő
helyzetben illesztette be.
• Ha egy „Memory Stick Duo”-t használ
Memory Stick Duo adapterbe illesztve a
fényképezőgéppel, bizonyosodjon meg
arról, hogy a „Memory Stick Duo”-t a
megfelelő helyzetben illesztette be. Vegye
figyelembe, hogy a helytelen használat
károsíthatja a készüléket.
• Ne helyezzen Memory Stick Duo adaptert
egy megfelelő „Memory Stick” eszközbe a
kapcsolódó „Memory Stick Duo” nélkül.
Ezek elkövetése a készülék meghibásodását
eredményezheti.
• A „Memory Stick Duo” formattálásakor
helyezze be a „Memory Stick Duo”-t a
Memory Stick Duo adapterbe.
• Ha a „Memory Stick Duo” törlésvédő
kapcsolóval rendelkezik, nyissa azt ki.
További információ
Észrevételek a „Memory Stick”
(mellékelt) használatához
A törlésvédő kapcsoló elhelyezése és/vagy
alakja a „Memory Stick” típusától függően
változhat.
• Adatok olvasása, vagy írása közben ne
távolítsa el a „Memory Stick”-et.
• A következő esetekben sérülhetnek az
adatok:
– Ha az adatok írása, vagy olvasása közben
eltávolítja a „Memory Stick”-et, vagy
kikapcsolja a fényképezőgépet
– Ha a „Memory Stick”-et statikus
elektromosságnak vagy elektromos zajnak
kitett környezetben használja
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról
készítsen biztonsági másolatot.
• Ne ragasszon más anyagot a címke helyére,
mint a mellékelt címkét.
• Ha a mellékelt címkét ragasztja,
bizonyosodjon meg a címke helyéről.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a címke meg
arról, lóg le.
• Ha „Memory Stick”-et szállít, vagy tárol,
tegye a mellékelt tokba.
• Ne érintse meg kezével, vagy fémtárggyal a
„Memory Stick” kivezetését.
• A „Memory Stick”-et ne ütögesse,
hajtogassa, vagy ne ejtse le.
• A „Memory Stick”-et ne szedje szét vagy
alakítsa át.
• A „Memory Stick”-et óvja a nedvességtől.
• A „Memory Stick”-et ne használja, vagy
tartsa az alábbi körülmények között:
– Magas hőmérsékletű helyek, mint a
napon parkoló gépkocsi belseje
– Közvetlen napfénynek kitett helyek
– Magas páratartalmú, vagy maró
anyagokat tartalmazó helyek
HU
129
Megjegyzés a „Memory Stick PRO”
(nem mellékelt) használatához
A „Memory Stick PRO” legfeljebb 1GB
tárkapacitással működik megfelelően ebben a
fényképezőgépben.
Az „InfoLITHIUM”
akkumulátor egységről
Mi az „InfoLITHIUM”
akkumulátor egység?
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor
egység, egy olyan lítium-ionos
akkumulátor egység, amely funkciói
segítségével a működési feltételekre
vonatkozó információt közvetíteni
képes a fényképezőgép és a hálózati
tápegység között.
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor
egység a fényképezőgép aktuális
üzemeltetési körülményeinek
megfelelően kiszámítja az
energiafogyasztást, és kijelzi az
akkumulátor percekben kifejezett
hátralévő üzemidejét.
HU
130
Az akkumulátor egység
feltöltése
Az akkumulátor egységet 10°C és 30°C
környezeti hőmérsékletek között
javasoljuk feltölteni. E hőmérséklet
tartományon kívül lehetséges, hogy nem
tudja megfelelően feltölteni az
akkumulátor egységet.
Az akkumulátor egység
leghatékonyabb kihasználása
• Az akkumulátor teljesítménye alacsony
hőmérsékletű környezetben csökken.
Így hideg helyen az akkumulátor
egység rövidebb ideig használható. Az
akkumulátor egység üzemidejének
növelése érdekében az alábbiakat
javasoljuk:
– Helyezze az akkumulátor egységet a
testéhez közeli zsebbe, hogy
megfelelően felmelegedhessen, és
csak közvetlenül a fényképezés
megkezdése előtt helyezze a
fényképezőgépbe.
• A vaku vagy a zoom funkció gyakori
használata az akkumulátor gyorsabb
lemerüléséhez vezet.
• Javasoljuk, hogy legyen kéznél
tartalék akkumulátor egység a
tervezett felvételhez szükségesnél
legalább 2 – 3-szor nagyobb felvételi
idővel, és készítsen próbafelvételeket
a tényleges felvételek előtt.
• Óvja az akkumulátor egységet a víztől.
Az akkumulátor egység nem vízálló.
Hátralévő akkumulátor
üzemidő kijelzés
• Ha az akkumulátor egységet hosszú
ideig nem használja, évenként egyszer
töltse fel teljesen és használja. Vegye
ki az akkumulátor egységet a
fényképezőgépből, majd tárolja
száraz, hűvös helyen. Ezzel
karbantartja az akkumulátor egység
funkcióit.
• Az akkumulátor egység lemerítéséhez
addig hagyja a POWER gombbal
bekapcsolva a fényképezőgépet
diabemutató lejátszás üzemmódban
(66. oldal), amíg az áramellátás meg
nem szűnik.
• Az akkumulátor egységet mindig az
akkumulátor tokban szállítsa és
tárolja, hogy megóvja az akkumulátor
kivezetéseket a szennyeződéstől és
rövidre zárástól.
Akkumulátor üzemidő
• Az akkumulátor élettartama
korlátozott. Az akkumulátor gyakori
használata során a kapacitása
fokozatosan csökken. Az
akkumulátor működési idejének
jelentős csökkenése esetén az
akkumulátor egység valószínűleg
elérte az élettartama végét.
Vásároljon egy új akkumulátor
egységet.
• Az akkumulátor várható élettartama a
működtetési feltételektől és tárolási
körülményektől függ.
További információ
Előfordulhat, hogy a fényképezőgép
kikapcsol, pedig a hátralévő
akkumulátor üzemidő kijelzés még
elegendő teljesítményt jelez. Merítse le
az akkumulátor egységet és töltse fel
teljesen az akkumulátor egységet ismét,
hogy a hátralévő üzemidő kijelzés
pontos legyen. Azonban vegye
figyelembe, hogy az akkumulátor
kijelzés nem lesz teljesen pontos, ha a
fényképezőgépet hosszú ideig meleg
helyen használta, vagy teljesen feltöltött
állapotban tárolta, vagy ha gyakran
használta az akkumulátor egységet.
Az akkumulátor egység
szakszerű tárolása
HU
131
Minőségtanúsítás
x Fényképezőgép
[Rendszer]
Képalkotó eszköz
DSC-P150
9,11 mm-es (1/1,8 típusú) színes
CCD
Elsődleges színszűrő
DSC-P100/P120
9,04 mm-es (1/1,8 típusú) színes
CCD
Elsődleges színszűrő
Képpontok teljes száma
DSC-P150
Kb. 7 410 000 pixel
DSC-P100/P120
Kb. 5 255 000 pixel
Hasznos képpontok száma
DSC-P150
Kb. 7 201 000 pixel
DSC-P100/P120
Kb. 5 090 000 pixel
Objektív Carl Zeiss Vario-Tessar
3×-os zoom objektív
f = 7,9 – 23,7 mm (38 – 114 mm
átszámítva a 35 mm-es
fényképezőgépre)
F2,8 – 5,2
Expozíciószabályozás
Automatikus expozíció, Kézi
expozíció beállítás,
Helyszínválasztás (9 üzemmód)
Fehéregyensúly
Automatikus, Nappali, Felhős,
Fénycső, Izzólámpa, Vaku
HU
132
Fájl formátum (DCF kompatibilis)
Fényképek: Exif Ver. 2.2 JPEG
szerinti, DPOF kompatibilis
Mozgóképek: MPEG1 szerinti
(monó)
Adathordozó
„Memory Stick”
Vaku
Javasolt távolság (Az ISO Auto-ra
van állítva)
0,2 m -től 3,5 m -ig (W)
0,3 m -től 2,5 m -ig (T)
[Bemenetek és Kimenetek]
Multi csatlakozóaljzat
USB csatlakozás
Nagysebességű USB (USB 2.0
kompatibilis)
[LCD képernyő]
LCD panel
4,6 cm-es (1,8 típusú) TFT
Képpontok száma
134 000 (560×240) pont
[Áramforrás-, általános jellemzők]
Akkumulátor egység típusa
NP-FR1
Tápfeszültség
3,6 V
Teljesítményfelvétel (fényképezés
közben bekapcsolt LCD képernyővel)
DSC-P150
1,4 W
DSC-P100/P120
1,3 W
Üzemi hőmérséklet
0°C és +40°C
Tárolási hőmérséklet
–20°C és +60°C
Méretek
108×51,5×26,6 mm
(szé/ma/mé, a kinyúló részekkel
együtt)
Tömeg
Kb. 183 g (NP-FR1 akkumulátor
egységgel, „Memory Stick”-kel és
csuklószíjjal együtt)
Mikrofon
Elektrét kondenzátor mikrofon
Hangszóró
Dinamikus hangszóró
Exif Print
Kompatibilis
PRINT Image Matching II
Kompatibilis
PictBridge
Kompatibilis
x AC-LS5/LS5B váltakozó-áramú
hálózati tápegység
Bemeneti értékek
100 V – 240 V váltakozó-áramú,
50/60 Hz, 11 W, 0,16 A – 0,09 A
Kimeneti értékek
4,2 V egyenáramú, 1,5 A
Üzemi hőmérséklet
0°C – +40°C
Tárolási hőmérséklet
–20°C – +60°C
Méretek
Kb. 48×29×81 mm
(szé/ma/mé, kiugró részekkel
együtt)
Tömeg
Kb. 130 g hálózati vezetékkel együtt
x NP-FR1 akkumulátor egység
DSC-P150
• AC-LS5/LS5B váltakozó-áramú hálózati
tápegység (1)
• Hálózati vezeték (1)
• NP-FR1 akkumulátor egység (1)
• Akkumulátor tok (1)
• Többcélú kivezetés USB, A/V kábele (1)
• Csuklószíj (1)
• „Memory Stick” (32 MB) (1)
• CD-ROM (USB kezelőprogram SPVD-012)
(1)
• Kezelési útmutató (1)
DSC-P100/P120
• AC-LS5/LS5B váltakozó-áramú hálózati
tápegység (1)
• Hálózati vezeték (1)
• NP-FR1 akkumulátor egység (DSC-P100: 1,
DSC-P120: 2)
• Akkumulátor tok (DSC-P100: 1,
DSC-P120: 2)
• Többcélú kivezetés USB kábele (1)
• Többcélú kivezetés A/V kábele (1)
• Csuklószíj (1)
• „Memory Stick” (32 MB) (1)
• CD-ROM (USB kezelőprogram SPVD-012)
(1)
• Kezelési útmutató (1)
• Puha szállító tok (csak DSC-P120 típushoz)
(1)
A forma és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
További információ
Használt akkumulátor
Lítium-ion akkumulátor
Maximális feszültség
4,2 V egyenfeszültség
Névleges feszültség
3,6 V egyenfeszültség
Kapacitás
4,4 Wh (1 220 mAh)
x Tartozékok
HU
133
Az LCD képernyő
Fényképezés közben
1
2
3
4
5
60min
101
VGA
1/30”
C:32:00
ql
w;
6
7
8
9
0
qa
qs
qd
+
Return
S AF
A Felvételi üzemmód kijelzés (60,
61)/Képméret kijelzés (20)
B Önkioldó kijelzés (28)
C AE/AF rögzítés kijelzés (24, 51)
D Hátralévő akkumulátor
üzemidő kijelzés (12)
E Fehéregyensúly kijelzés (58)/
Választótárcsa kijelzés (10)/
Vaku üzemmód kijelzés (29)/
Vörösszem hatás csökkentés
kijelzés (30)
HU
134
qf
qg
qh
qj
qk
wa
ws
125 F3.5 +2.0EV
wd
wf
wg
F Képélesség kijelzés (121)/
Telítettség kijelzés (121)/
Kontraszt kijelzés (121)/
AF segédfény kijelzés (30, 124)
G Fénymérési üzemmód kijelzés
(57)/Képhatás kijelzés (62)
H Alacsony akkumulátor töltési
szint figyelmeztetés kijelzés
(117)
I Kézi expozíció beállítás
üzemmód kijelzés (52)
J Makró kijelzés (27)
K AF üzemmód (50)/AF
tartománykereső-keret kijelzés
(49)/Beállított fókusz érték (51)
L Pontszerű fénymérési
célkereszt (58)
M NR lassú zársebesség kijelzés
(36)/Zársebesség kijelzés
N Sorozatkép időköz kijelzés (61)
O Képminőség kijelzés (46)
P Felvételmappa kijelzés (47)
Q Hátralévő rögzíthető képek
száma kijelzés (22)
R Hátralévő „Memory Stick”
tárkapacitás kijelzés
S Öndiagnózis funkció kijelző
(118)/Dátum/idő kijelzés (32)
T ISO szám kijelzés (121)
U Hisztogram kijelzés (56)
V Menü/Vezérlőmenü (45)
W Rekesznyílás érték kijelzés
(52)/EV szint érték kijelzés (55)
X Rázkódás veszélyére
figyelmeztető kijelzés (117)
Y AF tartománykereső-keret (49)
• A MENU megnyomásával a menü/
vezérlőmenü be- és kikapcsolható.
A zárójelben szereplő számok
további fontos információk helyét
jelzik
Mozgókép felvétel közben
1
9
q;
qa
2
3
4
60min
STBY
STD
101
640
00:00:00 [00:28:25]
5
C:32:00
qs
qd
qf
+
6
7
8
J Felvételi idő [maximális
felvételi idő] kijelzés (119)
K Felvételmappa kijelzés (47)
L Hátralévő „Memory Stick”
tárkapacitás kijelzés
M Öndiagnózis funkció kijelző
(118)
N Önkioldó kijelzés (28)
O Menü/Vezérlőmenü (45)
P EV szint érték kijelzés (55)
Q AF tartománykereső-keret (49)
További információ
A Felvételi üzemmód kijelzés (83)
B Hátralévő akkumulátor
üzemidő kijelzés (12)
C Fehéregyensúly kijelzés (58)
D Alacsony akkumulátor töltési
szint figyelmeztetés kijelzés
(117)
E Fénymérési üzemmód kijelzés
(57)/Képhatás kijelzés (62)
F Pontszerű fénymérési
célkereszt (58)
G Makró kijelzés (27)
H AF tartománykereső-keret
kijelzés (49)/Beállított fókusz
érték (51)
I Képméret kijelzés (83)
qg
qh
qj
• A MENU megnyomásával a menü/
vezérlőmenü be- és kikapcsolható.
A zárójelben szereplő számok
további fontos információk helyét
jelzik
HU
135
Fényképek lejátszása közben
1
2
3
4
5
60min
M
101
VGA
101
1.3
C:32:00
+2.0EV
6
500 F3.5
7
8
BACK/NEXT
A Képméret kijelzés (20)
B Felvételi üzemmód kijelzés (60,
61)
C Mappa kiválasztás kijelzés (64)
D Törlésvédelem kijelzés (70)/
Nyomtatás (DPOF) kijelölés
kijelzés (72)
E Zoommérték kijelzés (65)/
Kockáról kockára lejátszás
kijelzés (69)
F Ne húzza ki az USB multikábelt kijelzés (77)
G EV szint érték kijelzés (55)/
ISO szám kijelzés (121)
H Mappa-fájlsorszám (94)
I PictBridge kapcsolat kijelzés
(75)
HU
136
12/12
VOLUME
9
q;
qa
qs
qd
qf
qg
qh
Q Hisztogram kijelzés (56)
R A lejátszott kép felvételi
dátuma/ideje (32)/Menü/
Vezérlőmenü (45)
• A MENU megnyomásával a menü/
vezérlőmenü be- és kikapcsolható.
qj
qk
J Lejátszásmappa kijelzés (64)
K Felvételmappa kijelzés (47)
L Hátralévő „Memory Stick”
tárkapacitás kijelzés
M Fép sorszáma/A kiválasztott
mappában rögzített képek
száma
N Öndiagnózis funkció kijelző
(118)
O Fénymérési üzemmód kijelzés
(57)/Vaku kijelzés/
Fehéregyensúly kijelzés (58)
P Zársebesség kijelzés (52)/
Rekesznyílás érték kijelzés (52)
A zárójelben szereplő számok
további fontos információk helyét
jelzik
Mozgóképek lejátszása közben
1
2
3
4
5
6
60min
101
160
101
VOL.
8/8
00:00:12
qs
qd
qf
DPOF
Képméret kijelzés (84)
Felvételi üzemmód kijelzés (84)
Lejátszás kijelzés (84)
Hangerő kijelzés (84)
Mappa kiválasztás kijelzés (64)
Lejátszásmappa kijelzés (64)
Kép sorszáma
Felvételmappa kijelzés (47)
A kiválasztott mappába
rögzített képek száma
J Hátralévő „Memory Stick”
tárkapacitás kijelzés
K
L
M
N
Számláló (84)
A lejátszott kép (84)
Lejátszási sáv (84)
Menü/Vezérlőmenü (45)
• A MENU megnyomásával a menü/
További információ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
7
8
9
0
qa
vezérlőmenü be- és kikapcsolható.
A zárójelben szereplő számok
további fontos információk helyét
jelzik
HU
137
Tárgymutató
Tárgymutató
A
A dátum és idő felvétele ............................... 32
A felvehető vagy megtekinthető képek
száma ....................................... 13, 22, 119
A fényképezőgépe használata
külföldön .............................................. 15
AE ................................................................... 24
AE/AF rögzítés ........................................ 24, 51
AF rögzítés ..................................................... 51
AF segédfény ......................................... 30, 124
AF tartománykereső-keret .......................... 49
AF üzemmód ................................................. 50
Akkumulátor egység feltöltés .............. 11, 130
Akkumulátor üzemidő ......................... 13, 131
Átméretezés ................................................... 72
Automatikus ellenőrzés .............................. 124
Automatikus fényképfelvétel ................. 10, 49
Automatikus fókuszálás ......................... 24, 49
Automatikus kikapcsolási funkció .............. 16
Automatikus nappalifény szinkron ............. 29
Automatikus üzemmód ................................ 23
B
Beállított fókusz ............................................ 51
Be-/kikapcsolás .............................................. 15
C
CD-ROM ......................................... 89, 97, 102
Cyber-shot Station ........................................ 63
HU
138
D
G
Dátum és idő beállítás .......................... 17, 124
DC csatlakozódugó ................................. 11, 14
Diabemutató .................................................. 66
Digitális zoom ................................................ 25
DPOF .............................................................. 72
Gyertya üzemmód ......................................... 34
Gyorsellenőrzés ............................................. 25
E
Egy fénykép kinagyítása ............................... 65
Egyképes képernyő ....................................... 37
Egyszeri AF .................................................... 50
Éjszakai portré üzemmód ............................. 33
Éjszakai üzemmód ........................................ 33
Elforgatás ....................................................... 67
EV korrigálás ................................................. 55
F
Fájl tárolási célmappák ................................. 94
Fájlnevek ........................................................ 94
Fehéregyensúly .............................................. 58
Felhős .............................................................. 58
Felszólítások és figyelmeztető
üzenetek .............................................. 116
Feltöltési idő ................................................... 12
Fénycső ........................................................... 59
Fényképek megtekintése az LCD
képernyőn ............................................. 37
Fényképek törlése ......................................... 41
Fénymérési üzemmód ................................... 57
FF .................................................................... 62
Fókusz ............................................................. 49
Formattálás ..................................................... 43
H
Hálózati tápegység .................................. 11, 14
Hátralévő akkumulátor üzemidő
kijelzés ........................................... 12, 131
Hátralévő felvételkészítési/megtekintési
idő .................................................. 12, 119
Helyszínválasztás ........................................... 33
Hisztogram ..................................................... 56
Hó üzemmód .................................................. 34
I
ImageMixer VCD2 ...................................... 102
Index képernyő .............................................. 37
„InfoLITHIUM” akkumulátor egység ..... 130
Intelligens zoom ............................................. 25
ISO ................................................................ 121
Izzólámpa ....................................................... 59
J
JPG .................................................................. 95
K
Képek másolása a
számítógépére .................. 91, 93, 98, 100
Képek megtekintése a számítógépén .......... 93
Képek megtekintése TV-képernyőn ............ 40
Képélesség .................................................... 121
Képernyő ................................................ 31, 134
Képhatások ..................................................... 62
Képméret ...................................................20, 21
Képminőség ..............................................21, 46
Képsorozat ......................................................60
Kereső ..............................................................31
Kézi expozíció .................................................52
Kinagyított ikon ............................................124
Kontraszt .......................................................121
Körbevágás .....................................................66
Követő AF ......................................................50
Közeli (Makró) felvételek készítése ............27
Középpontos AF ............................................49
L
Lágy kattintás üzemmód ...............................33
LCD háttérvilágítás .....................................125
LCD képernyő be/ki ......................................31
Lejátszási zoom ..............................................65
M
N
Nagy zársebesség üzemmód ..........................34
Nappalifény .....................................................58
O
Öndiagnózis kijelző ..................................... 118
Önkioldó ........................................................ 28
Óra beállítás ........................................... 17, 126
Óvintézkedések ........................................... 127
P
PAL rendszer ......................................... 40, 126
Páralecsapódás ............................................. 127
PictBridge ....................................................... 75
Picture Package .............................................. 96
Pontszerű fénymérés ..................................... 57
Precíziós digitális zoom ................................ 26
Programozott automatikus fényképezés .... 10
PTP ................................................. 88, 101, 126
R
Rekesznyílás érték ........................................ 52
RESET gomb ............................................... 104
S
SET UP ................................................... 46, 124
Sípjelzés/exponálási hangjelzés ................. 125
Sorozatkép ..................................................... 61
Szépia .............................................................. 62
Szétválasztás .................................................. 86
T
Tájkép üzemmód ........................................... 33
Telepítés ............................................ 89, 96, 102
Telítettség ..................................................... 121
Tengerpart üzemmód .................................... 34
Tisztítás ......................................................... 127
Többcélú kivezetés (A/V) kábelé ................ 39
Többcélú kivezetés (USB) kábelé ......... 76, 90
Többmezős fénymérés .................................. 57
Többpontos AF .............................................. 49
Többrészes AF ............................................... 49
Törlésvédés ..................................................... 70
Tűzijáték üzemmód ....................................... 34
TV színrendszer ............................................. 40
U
USB aljzat ................................................ 76, 90
USB kapcsolat ......................................... 75, 90
USB meghajtóprogram ................................. 89
USB üzemmód ............................................... 88
V
Vaku üzemmód .............................................. 29
Vakufényerő ........................................... 59, 121
Választótárcsa .......................................... 10, 17
Vezérlőgomb ........................................ 9, 16, 45
VGA ................................................................ 21
Vörös-szem csökkentés ................................. 30
Z
Zársebesség .................................................... 52
Zoom ............................................................... 25
Tárgymutató
Mappa ........................................................47, 64
Memóriaműködés jelző .................................19
Memory Stick .........................................43, 128
„Memory Stick” behelyezés .........................19
Menü beállítások ....................................45, 120
Mozgóképek felvétele ...................................83
Mozgóképek megtekintése az LCD
képernyőn ..............................................84
Mozgóképek törlése .......................................85
Mozgóképek vágása .......................................86
MPG ................................................................95
NR lassú zársebesség .................................... 36
NTSC rendszer ...................................... 40, 126
Nyomtatás (DPOF) kijelölés ....................... 72
HU
139
Slovensky
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
Aby nedošlo ku zraneniu
elektrickým prúdom, neotvárajte
skrinku. Opravy prenechajte len
kvalifikovaným pracovníkom.
Informácie pre európskych
spotrebiteľov
Tento výrobok prešiel testami a bol uznaný
ako vyhovujúci požiadavkám na
elektromagnetickú kompatibilitu v smernici
EMC pre používanie prípojných káblov
kratších než 3 metre.
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto fotoaparáte
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo vplyv
elektromagnetického poľa zapríčiní predčasné
prerušenie prenosu dát (zlyhanie prenosu),
zreštartujte aplikáciu alebo odpojte a znova
pripojte (USB) kábel pre viacúčelový
konektor.
SK
2
Poznámka
Niektoré krajiny a oblasti môžu regulovať
likvidáciu batérií použitých na napájanie
tohto výrobku. Informácie o správnom
spôsobe likvidácie batérií získate na
miestnom úrade.
Pred použitím fotoaparátu
Testovacie snímanie
Pred snímaním neopakujúcich sa udalostí
vykonajte testovacie snímanie, ktorým si
overíte, či fotoaparát pracuje správne.
Žiadna kompenzácia obsahu
záznamu
Obsah záznamu, ktorý nie je možné
uskutočniť snímaním alebo prehrávaním z
dôvodu nefunkčnosti fotoaparátu alebo
záznamového média, nie je možné nijakým
spôsobom kompenzovať.
Odporúčanie k zálohovaniu dát
Aby ste predišli možnému riziku straty dát,
pravidelne kopírujte (zálohujte) dáta na disk.
Poznámky ku kompatibilite
obrazových údajov
• Súbory s obrazovými údajmi zaznamenané
vašim fotoaparátom spĺňajú pravidlo Design
Rule pre Camera File System - univerzálnu
normu vypracovanú asociáciou JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Prehrávanie záznamu nasnímaného týmto
fotoaparátom v inom zariadení nie je
zaručené a rovnako, prehrávanie záznamov
nasnímaných alebo editovaných v inom
zariadení nie je v tomto zariadení zaručené.
Upozornenie k autorským právam
Televízne programy, filmy, video kazety a
ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
snímaním takýchto materiálov sa môžete
dopustiť porušenia zákonov o autorských
právach.
Fotoaparátom netraste ani
nenarážajte
Okrem poruchy a nemožnosti snímania
môžete takýmto zaobchádzaním spôsobiť
nefunkčnosť karty „Memory Stick“, zlyhanie
prenosu dát, poškodenie, či prípadne stratu
údajov.
SK
SK
3
LCD displej, LCD hľadáčik (len na
modeloch, ktoré sú nimi vybavené)
a objektív
• LCD displej a LCD hľadáčik sú vyrobené
veľmi presnou technológiou, vďaka ktorej
správne funguje viac ako 99,99% pixelov.
Na LCD displeji a v hľadáčiku sa však môžu
permanentne objavovať malé tmavé a/alebo
jasné body (biele, červené, modré alebo
zelené). Tieto body sú výsledkom
normálneho výrobného procesu a nijakým
spôsobom neovplyvňujú nasnímaný obraz.
• Buďte opatrní pri ukladaní fotoaparátu
blízko okna alebo vo vonkajšom prostredí.
Vystavením LCD displeja, hľadáčika alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu na
dlhšiu dobu môže dôjsť k poruche
zariadenia.
• Nestláčajte LCD displej príliš silno. Obraz
na displeji by nemusel byť vyrovnaný a to by
mohlo spôsobiť poruchu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
LCD displeji vznikať závoje. Nejedná sa o
poruchu.
SK
4
Výsuvný objektív
Fotoaparát je vybavený výsuvným
objektívom. Vyhnite sa nárazom alebo
vyvíjaniu prílišného tlaku na objektív.
Fotoaparát nevystavuje piesku
alebo prašnému prostrediu
Používanie fotoaparátu v piesočnatom alebo
prašnom prostredí môže spôsobiť poruchu.
Pred použitím vyčistite povrch
blesku
Fotoaparátom nemierte do slnka,
ani do iného zdroja silného svetla
Tepelná energia uvoľnená pri blysnutí blesku
môže spôsobiť, že roztopené nečistoty
čiastočne zakryjú povrch blesku alebo sa naň
prilepia, čím môže dôjsť k nedostatočnému
osvetleniu.
Môže vám to spôsobiť nevyliečiteľné
poškodenie zraku. Prípadne môžete spôsobiť
poruchu fotoaparátu.
Fotoaparát nesmie navlhnúť
Pri snímaní vonku v daždi alebo obdobných
vlhkých podmienkach dávajte pozor, aby
fotoaparát nenavlhol. Natečená voda vo
fotoaparáte môže spôsobiť jeho poruchu,
ktorú v určitých prípadoch už nemožno
opraviť. Ak sa vyskytne kondenzácia vlhkosti,
pred použitím fotoaparátu postupujte podľa
inštrukcií v článku o jej odstránení str. 121.
Poznámky k umiestňovaniu
fotoaparátu
Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných rádiových
vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie. Fotoaparát
nemusí správne snímať či prehrávať.
Objektív Carl Zeiss
Tento fotoaparát je vybavený objektívom
Carl Zeiss, ktorý produkuje ostrý obraz
vysokej kvality s vynikajúcim kontrastom.
Objektív tohto fotoaparátu bol vyrobený v
rámci systému zaistenia kvality s
osvedčením od spoločnosti Carl Zeiss v
súlade s kvalitatívnymi štandardami
spoločnosti Carl Zeiss v Nemecku.
Na ilustrácii
Ilustrácie použité v tejto príručke sú z DSCP100/P120, pokiaľ nie je uvedené inak.
Obrázky použíté v tomto návode
Fotografie použíté v tomto návode ako
priklady obrázkov sú reprodukcie. Nejedná sa
o skutočné fotografie nasnímané týmto
fotoaparátom.
Obchodné značky
•
je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory Stick
PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„MagicGate“ a
sú
obchodné značky spoločnosti Sony
Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je obchodná značka Sony
Corporation.
• Picture Package je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Media a
DirectX sú buď registrované obchodné
značky alebo obchodné značky spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojených štátoch
amerických a/alebo ostatných krajinách.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac,
iBook, PowerBook, Power Mac a eMac sú
registrované obchodné značky alebo
obchodné značky spoločnosti Apple
Computer, Inc.
• Macromedia a Flash sú buď registrované
obchodné značky alebo obchodné značky
spoločnosti Macromedia, Inc. v Spojených
štátoch amerických a/alebo ostatných
krajinách.
• Intel, MMX, a Pentium sú obchodné značky
alebo registrované obchodné značky
spoločnosti Intel Corporation.
• Ďalej všeobecne platí, že všetky ostatné
názvy produktov a systémov spomenuté v
tomto návode sú obchodnými značkami
alebo registrovanými obchodnými značkami
príslušných vývojárskych a výrobných
spoločností. Avšak, označenia ™ alebo ®
nie su v tomto návode vždy uvádzané.
SK
5
Obsah
Pred použitím fotoaparátu .................... 3
Popis častí ................................................ 8
Prepínač režimu ................................ 10
Začíname
Nabíjanie akumulátora ........................ 11
Používanie AC adaptéra...................... 14
Používanie fotoaparátu v zahraničí .... 15
Zapnutie/vypnutie fotoaparátu........... 15
Ako používať ovládacie tlačidlo ......... 16
Nastavenie dátumu a času ................... 17
Snímanie statických
záberov
SK
6
Vloženie a vybratie pamäťovej karty
„Memory Stick“ ........................... 19
Nastavenie veľkosti statických
záberov .......................................... 20
Veľkosť a kvalita záberu ...................... 21
Základné snímanie statických záberov
— režim automatického
nastavenia...................................... 23
Zobrazenie naposledy nasnímaného
záberu — Quick Review ............. 25
Použitie funkcie transfokácie.......... 25
Snímanie blízkych objektov
— Macro........................................ 27
Samospúšť.......................................... 28
Voľba režimu blesku ........................ 29
Snímanie cez hľadáčik...................... 31
Vloženie dátumu a času na
stacionárny záber ......................... 32
Prispôsobenie snímania daným
podmienkam
— Scene Selection ....................... 33
Prezeranie statických
záberov
Prezeranie záberov na LCD displeji
fotoaparátu ................................... 37
Prezeranie záberov na TV
obrazovke ..................................... 39
Vymazávanie statických
záberov
Vymazávanie záberov.......................... 41
Forlmmátovanie pamäťovej karty
„Memory Stick“ ........................... 43
Príprava na pokročilejšie
operácie
Nastavenie a ovládanie
fotoaparátu ................................... 45
Zmena nastavení v ponuke menu.... 45
Zmeny položiek na obrazovke
ponuky SET UP ........................... 46
Nastavenie kvality statických
záberov.......................................... 46
Vytvorenie alebo zmenenie
priečinka ....................................... 47
Vytvorenie nového priečinka..........47
Zmena priečinka pre ukladanie
záznamu.........................................48
Pokročilejšie snímanie
statických záberov
Výber metódy automatického
zaostrovania ..................................49
Výber zóny zaostrovania
— Zameriavací rámček
AF zóny .........................................49
Výber spôsobu zaostrovania
— Režim AF .................................50
Nastavenie vzdialenosti objektu
— Prednastavené zaostrenie.......51
Snímanie s manuálne nastavenou
rýchlosťou uzávierky a veľkosťou
clony — Manuálna expozícia ......52
Nastavenie expozície
— Nastavenie EV.........................55
Zobrazenie histogramu....................56
Výber režimu merania..........................57
Nastavenie farebných tónov
— White Balance .........................58
Nastavenie intenzity blesku
— Flash Level ...............................59
Nepretržité snímanie ............................60
Snímanie v režime Multi Burst
— Multi Burst ...............................61
Pridávanie špeciálnych efektov
— Picture Effect ...........................62
Použitie stanice Cyber-shot .................62
Pokročilé prehrávanie
statických záberov
Výber priečinka a prehrávanie záberov
— Folder........................................63
Zväčšenie časti statického záberu.......64
Zväčšenie záberu — Transfokácia
počas prehrávania.........................64
Záznam zväčšeného záberu
— Trimming
(len DSC-P100/P120) ...................65
Postupné prehrávanie statických
záberov v sérii — Slide Show......65
Otáčanie statického záberu
— Rotate .......................................66
Prehrávanie statických záberov
nasnímaných v režime
Multi Burst ....................................66
Súvislé prehrávanie ..........................67
Prehrávanie záberu po zábere.........67
Editovanie statických
záberov
Ochrana záberov — Protect ................68
Zmena veľkosti záberu — Resize .......69
Výber záberov pre tlač
— Značka pre tlač (DPOF) ........70
Tlač statických záberov
(tlačiareň PictBridge)
Pripojenie k tlačiarni kompatibilnej s
PictBridge ..................................... 72
Tlač záberov .......................................... 73
Indexová tlač ......................................... 76
Potešenie z videozáznamov
Snímanie videozáznamov .................... 79
Prehrávanie videozáznamov na LCD
displeji ........................................... 80
Vymazávanie videozáznamov ............. 81
Strih videozáznamov ............................ 82
Potešenie z vlastných
záberov na počítači
Kopírovanie záberov do počítača
— Pre používateľov OS
Windows........................................ 84
Inštalácia USB ovládača.................. 85
Pripojenie fotoaparátu k počítači... 86
Kopírovanie snímok......................... 87
Zobrazenie záberov na monitore
počítača ......................................... 89
Cieľové priečinky pre ukladanie
záberov a názvy súborov ............. 90
Zobrazenie obrazových súborov,
ktoré sa už skopírovali do počítača,
pomocou fotoaparátu .................. 92
Inštalácia aplikácie „Picture
Package“ ........................................92
Kopírovanie záberov pomocou
aplikácie „Picture Package“ ........94
Používanie aplikácie „Picture
Package“ ........................................95
Kopírovanie záberov do počítača
— Pre používateľov Macintosh ...96
Používanie aplikácie „ImageMixer
VCD2“ ...........................................98
Riešenie problémov
Riešenie problémov ............................100
Výstrahy a hlásenia .............................111
Samodiagnostické zobrazenie ...........113
Ďalšie informácie
Dostupný počet nasnímaných záberov
alebo čas snímania ......................114
Položky ponuky Menu........................115
Položky ponuky SET UP ...................119
Preventívne opatrenia ........................121
Pamäťová karta „Memory Stick“ ......122
Akumulátor „InfoLITHIUM“ .........124
Technické údaje ..................................125
LCD displej..........................................127
Index
Index .....................................................131
SK
7
Popis častí
Podrobnosti o ovládaní pozri na stránkach, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
1
7
2
8
3
9
Pripevnenie popruhu
q;
qa
4
5
qs
6
SK
8
A Tlačidlo POWER (15)
B Spúšť (24)
C Háčik pre popruh okolo
zápästia
D Blesk (29)
E Multikonektor (spodná časť)
F Otvor pre statív (spodná časť)
G Kontrolka POWER (15)
H Priezor hľadáčika
I Kontrolka samospúšte (28)/
AF illuminator (30, 119)
J Mikrofón
K Objektív
L Reproduktor (spodná časť)
• Skrutka na statíve musí byť kratšia než
5,5 mm. S dlhšími skrutkami nebude možné
bezpečne pripevniť fotoaparát na statív.
Dlhšia skrutka môže poškodiť fotoaparát.
6
1
7
8
2
9
3
q;
4
qa
qs
5
qd
qf
A Hľadáčik (31)
Kontrolka samospúšte
(28)/snímania (červená)
(24)
Kontrolka zaistenia
AE/AF (zelená) (24)
Kontrolka /CHG
nabíjania (oranžová)
(12, 29)
B LCD displej
Bližšie informácie o položkách na
LCD displeji nájdete na str. 127 až
130.
E Ovládacie tlačidlo
Zapnuté menu: v/V/b/B/z (16)/
Vypnuté menu: / /7/ (29/28/
25/27)
Prepínač režimu „M“: Rýchlosť
uzávierky/hodnota clony (52)
F Prepínač režimu (10, 115)
G Snímanie: Ovládač
transfokácie (W/T) (25)
Prezeranie: Tlačidlo
/
(transfokácia pri prezeraní)
(64)/Tlačidlo
(Index) (38)
H Kryt konektora DC IN (11, 14)
I Kryt priestoru pre akumulátor/
kartu „Memory Stick“
J Tlačidlo RESET (100)
K Kontrolka prístupu (19)
L Konektor DC IN (11, 14)
M Páčka uvoľnenia akumulátora
(11)
N Tlačidlo
(Veľkosť
obrázku/Vymazanie) (20, 41)
C Tlačidlo
(Displej/LCD zap./
vyp.) (31)
D Tlačidlo MENU (45, 115)
SK
9
Prepínač režimu
Pred použitím fotoaparátu nastavte
požadovaný symbol na prepínači režimu
na
.
(Režim automatického
nastavenia)
Jednoduché snímanie - zaostrenie,
expozícia a vyváženie bielej farby sa
nastaví automaticky. Kvalita obrázku sa
nastaví na [Fine] (str. 46).
P (Programované snímanie)
Nastavenia pre snímanie sa vykonajú
automaticky ako v režime
automatického nastavenia, ale môžete si
tiež zmeniť zaostrenie a iné parametre
na požadované nastavenia. Okrem toho
môžete nastaviť rôzne funkcie snímania
cez menu (str. 45 a 115).
SK
10
M (Snímanie s manuálne
nastavenou expozíciou)
Môžete si manuálne nastaviť hadnotu
clony a rýchlosť uzávierky (str. 52).
Okrem toho môžete nastaviť rôzne
funkcie snímania cez menu (str. 45 a
115).
SCN (Režim Scene selection)
Môžete snímať vydarené fotografie
podľa scény (str. 33). Okrem toho
môžete nastaviť rôzne funkcie snímania
cez menu (str. 45 a 115).
SET UP (Nastavenie)
Nastavenie fotoaparátu môžete zmeniť
(str. 46 a 119).
(Snímanie videozáznamu)
Môžete snímať videozáznamy (str. 79).
(Zobrazenie/editovanie
záznamu)
Môžete si prehrať alebo editovať
digitálne fotografie a videozáznamy
(str. 37 a 68).
Začíname
Nabíjanie akumulátora
Začíname
Kryt konektora DC IN
Povrch s logom „InfoLITHIUM“
AC adaptér
1
, Otvorte kryt priestoru pre
akumulátor/kartu „Memory
Stick“.
Posuňte kryt v smere šípky.
• Počas nabíjania akumulátora nesmie
byť fotoaparát zapnutý (str. 15).
• Fotoaparát pracuje len s akumulátorom
„InfoLITHIUM“ NP-FR1 (typ R)
(dodávaný). Môžete s ním preto používať
výhradne akumulátor typu R (str. 124).
2
Páčka uvoľnenia akumulátora
3
Koncovka DC
, Vložte akumulátor a zatvorte
kryt priestoru pre
akumulátor/kartu „Memory
Stick“.
, Otvorte kryt konektora DC IN
a pripojte AC adaptér
(dodávaný) do konektora DC
IN na fotoaparáte.
Skontrolujte, či je akumulátor poriadne
vložený až dovnútra a zatvorte kryt.
Otvorte kryt po smere šípky podľa hore
uvedenej ilustrácie. Zapojte DC
koncovku zhodne so značkou v na
strane LCD displeja.
Priestor pre vloženie akumulátora
Akumulátor vložíte
tak, že značky v na
bočnej strane
akumulátora sa budú
zhodovať so značkami
v v priestore pre
akumulátor.
• Akumulátor vložíte jednoducho, ak
zatlačíte páčku vysunutia akumulátora v
prednej časti priestoru pre akumulátor
smerom k prednej časti fotoaparátu.
• Neskratujte DC koncovku AC adaptéra
kovovým predmetom. Môže dôjsť k
poruche.
• DC koncovku AC adaptéra čistite suchým
bavlneným tampónom. Nepoužívajte
znečistenú koncovku. Pri použití znečistenej
koncovky by sa akumulátor nemusel
správne nabiť.
SK
11
Vybratie akumulátora
Indikátor stavu akumulátora
Indikátor stavu akumulátora na LCD
displeji ukazuje zostávajúci čas pre
snímanie alebo prezeranie záznamu.
2 Do elektrickej zásuvky
Indikátor stavu akumulátora
1
60min
4
Sieťová šnúra
Zostávajúci čas
, Zapojte sieťovú šnúru do AC
adaptéra a do elektrickej
zásuvky.
Po zahájení nabíjania sa rozsvieti
kontrolka /CHG. Po ukončení
nabíjania kontrolka zhasne.
Páčka uvoľnenia akumulátora
minútu, kým sa zobrazí správny zostávajúci
čas akumulátora.
• Zostávajúci čas nemusí zobrazovať správny
údaj v závislosti od určitých okolností a
podmienok.
• Pri vyberaní akumulátora dávajte pozor, aby
Čas nabíjania
vám nespadol.
Kontrolka
/CHG
• Po zapnutí/vypnutí LCD displeja trvá cca
Otvorte kryt priestoru pre akumulátor/
kartu „Memory Stick“. Posuňte páčku
uvoľnenia akumulátora v smere šípky a
vyberte akumulátor.
Údaj zodpovedá dobe potrebnej pre
nabitie úplne vybitého akumulátora AC
adaptérom pri okolitej teplote 25°C.
Akumulátor
Doba nabíjania
(min.)
NP-FR1 (dodávaný)
Cca 200
• Po ukončení nabíjania akumulátora odpojte
AC adaptér od konektora DC IN
fotoaparátu.
• Čas nabíjania sa môže predĺžiť v závislosti
SK
12
od podmienok používania a okolitého
prostredia.
Tabuľka zobrazuje približný počet
záberov a výdrž akumulátora pri
nastavení na normálny režim snímania/
prezerania pri okolitej teplote 25°C a s
maximálne nabitým (dodávaným)
akumulátorom. Údaje o počte
záznamov, ktoré je možné nasnímať
alebo prezerať sú platné za predpokladu,
že v prípade potreby vymeníte
pamäťovú kartu „Memory Stick“. V
závislosti od podmienok používania sa
môžu skutočné hodnoty od uvedených
mierne líšiť.
• Kapacita akumulátora sa tým viac znižuje,
čím viac sa zvyšuje počet použití
fotoaparátu a predlžuje sa jeho čas
používania (str. 124).
Snímanie statických záberov
Snímanie v bežných
podmienkach1)
Snímanie statických záberov2)
Veľkosť
NP-FR1 (dodávaný)
Výdrž
Veľkosť LCD
Počet
displej záberov akumulátora
(min.)
DSC-P150
7M
Zap.
Vyp.
VGA
Zap.
(E-Mail) Vyp.
DSC-P100/P120
5M
Zap.
Vyp.
VGA
Zap.
(E-Mail) Vyp.
1)
Cca 320
Cca 430
Cca 320
Cca 430
Cca 360
Cca 500
Cca 360
Cca 500
Cca 160
Cca 215
Cca 160
Cca 215
Cca 180
Cca 250
Cca 180
Cca 250
Snímanie v nasledovných podmienkach:
–
(P.Quality) je nastavené na [Fine]
– Jedno snímanie každých 30 sekúnd
– Striedavá zmena transfokácie z polohy
W do polohy T
– Blesk blysne pri každom druhom
snímaní
– Po 10 snímaniach sa vypne a znova
zapne napájanie
– V nastaveniach SET UP je položka [AF
Mode] nastavená na [Single]
Meracia metóda je založená na štandarde
CIPA. (CIPA = Camera & Imaging
Products Association)
NP-FR1 (dodávaný)
Výdrž
Počet
akumulátora
záberov
(min.)
DSC-P150
7M
Cca 7200
VGA
Cca 7200
(E-Mail)
DSC-P100/P120
5M
Cca 7200
VGA
Cca 7200
(E-Mail)
2)
Začíname
Počet záberov, ktoré je
možné nasnímať/prezrieť a
výdrž akumulátora
Cca 360
Cca 360
Cca 360
Cca 360
Prezeranie jednotlivých záberov v poradí s
približne 3-sekundovými prestávkami
Snímanie videozáznamu3)
NP-FR1 (dodávaný)
LCD displej LCD displej
Zap.
Vyp.
DSC-P150
Cca
130 min.
Cca
170 min.
DSC-P100/
P120
Cca
160 min.
Cca
220 min.
3)
Nepretržité snímanie záznamu vo veľkosti
[160]
SK
13
Používanie AC adaptéra
• Počet záberov, ktoré je možné snímať/
prezerať, a výdrž akumulátora v
nasledovných podmienkach klesá:
– Okolitá teplota je nízka
– Pri používaní blesku
– Fotoaparát opakovane zapínate a
vypínate
– Pri častom používaní transfokácie
– V nastaveniach SET UP je položka [LCD
Backlight] nastavená na [Bright]
– V nastaveniach SET UP je položka [AF
Mode] nastavená na [Monitor]
– Kapacita akumulátora je nízka
Kryt konektora DC IN
1
Koncovka DC
, Otvorte kryt konektora DC IN
a pripojte AC adaptér
(dodávaný) do konektora DC
IN na fotoaparáte.
• Pripojte AC adaptér do neďalekej a dobre
prístupnej elektrickej zásuvky. Ak
spozorujete nejaký problém pri používaní
adaptéra, okamžite odpojte sieťovú šnúru
adaptéra od elektrickej siete zo zásuvky v
stene.
SK
1
AC
adaptér
Otvorte kryt po smere šípky podľa hore
uvedenej ilustrácie. Zapojte DC
koncovku zhodne so značkou v na
strane LCD displeja.
14
2 Do elektrickej
zásuvky
2
Sieťová šnúra
, Pripojte jeden koniec
sieťovej šnúry do AC
adaptéra a druhý koniec
sieťovej šnúry pripojte do
elektrickej zásuvky.
• Po ukončení používania AC adaptéra
odpojte adaptér z konektora DC IN na
fotoaparáte a tiež vytiahnutím šnúry z
elektrickej zásuvky.
• Jednotka nie je odpojená od zdroja
elektrickej energie, pokiaľ je pripojená do
elektrickej zásuvky, a to aj v prípade, ak je
samotná jednotka vypnutá.
Používanie fotoaparátu
v zahraničí
AC-LS5/LS5B
• Nepoužívajte elektronický transformátor
(cestovný menič napätia). V opačnom
prípade môže dôjsť k funkčnej poruche
zariadenia.
• Fotoaparát nenechávajte dlhší čas s
Kontrolka
POWER
POWER
Tlačidlo
POWER
vysunutým objektívom, keď je
fotoaparát vypnutý alebo keď je
odpojený AC adaptér apod. Môžete
spôsobiť poruchu fotoaparátu.
• Ak zapnete fotoaparát, keď je prepínač
režimu v polohe
, P, M, SCN alebo
,
alebo keď stlačete tlačidlo RESET, objektív
sa vysunie. Keď sa objektív pohybuje,
nedotýkajte sa ho.
Začíname
Zdroje napájania
Fotoaparát s dodávaným AC adaptérom
môžete používať v akejkoľvek krajine s
napätím v elektrickej sieti v rozmedzí
100 V až 240 V AC, 50/60 Hz. Ak je to
potrebné, použite komerčne dostupnú
redukciu pre AC adaptér [a] v závislosti
od tvaru príslušnej elektrickej zásuvky
[b].
Zapnutie/vypnutie fotoaparátu
, Stlačte POWER.
Kontrolka POWER sa rozsvieti
nazeleno, napájanie je zapnuté. Keď
zapnete fotoaparát prvýkrát, zobrazí sa
ponuka pre nastavenie hodín Clock Set
(str. 17).
Vypnutie fotoaparátu
Stlačte znovu POWER. Kontrolka
POWER zhasne a fotoaparát sa vypne.
SK
15
Ako používať ovládacie tlačidlo
Funkcia Auto Power Off
(automatické vypnutie)
Ak pri snímaní, prehrávaní alebo
vykonávaní nastavení v ponuke SET UP
nebudete fotoaparát používať približne
tri minúty, fotoaparát sa automaticky
vypne z dôvodu úspory akumulátora.
Funkcia Auto Power Off pracuje len pri
napájaní z akumulátora. V
nasledovných prípadoch však funkcia
Auto Power Off nebude fungovať:
• počas prehrávania videozáznamu
• počas prehrávania v režime Slide show
• Pri pripájaní (USB či A/V) kábla pre
viacúčelový konektor
Camera
1
2
AF Mode:
Digital Zoom:
Date/Time:
Red Eye Reduction:
AF Illuminator:
Auto Review:
SELECT
Setup 2
File Number:
USB Connect:
1
Video Out:
OK
Clock Set:
Cancel
Ak chcete zmeniť aktuálne nastavenia
fotoaparátu, zobrazte ponuku SET UP
(str. 46) a pomocou ovládacieho tlačidla
vykonajte zmeny.
Ak chcete nastaviť položku menu,
stlačením v/V/b/B na ovládacom
tlačidle vyberte požadovanú položku a
nastavenie a zrealizujte nastavenie. Ak
chcete nastaviť položku SET UP,
stlačením v/V/b/B na ovládacom
tlačidle vyberte požadovanú položku a
nastavenie. Nakoniec realizujte
nastavenie stlačením z.
• Na DSC-P150 je položka
položka
a
1
SK
16
Single
Smart
Off
Off
Auto
Off
(str. 119).
2
zobrazená ako
Nastavenie dátumu a času
Clock Set
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2004 / 1 /
1
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
12 : 00
2004 / 1 /
OK
AM
Cancel
1
12 : 00
OK
AM
Cancel
Začíname
Prepínač
režimu
POWER
Tlačidlo POWER
2
1
, Prepínač režimu nastavte na
.
• Ak chcete zmeniť nastavenie
dátumu a času, nastavte
prepínač režimu na SET UP,
vyberte [Clock Set] z ponuky
(Setup 2) (str. 46 a 120) a
vykonajte postup od kroku 3.
2
, Stlačením POWER zapnite
napájanie.
Kontrolka POWER sa rozsvieti
nazeleno a na LCD displeji sa zobrazí
ponuka Clock Set.
3
, Pomocou v/V na ovládacom
tlačidle zvoľte požadovaný
formát zobrazenia dátumu a
potom stlačte z.
Zvoliť môžete [Y/M/D] (rok/mesiac/
deň), [M/D/Y] (mesiac/deň/rok) alebo
[D/M/Y] (deň/mesiac/rok).
• Ak je interná nabíjateľná batéria (str. 122),
• Túto operáciu môžete tiež vykonať s
prepínačom režimu nastaveným na P, M,
SCN,
alebo
.
ktorá uchováva údaje o čase a dátume,
takmer vybitá, znova sa zobrazí ponuka
Clock Set. V takomto prípade obnovte
dátum a čas vykonaním vyššie uvedeného
postupu od kroku 3.
SK
17
Clock Set
Clock Set
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2004 / 1 /
1
12 : 00
4
, Pomocou b/B na ovládacom
tlačidle vyberte položku,
ktorú chcete nastavovať: rok,
mesiac, deň, hodinu alebo
minútu.
Položka, ktorá sa nastavuje, je
indikovaná značkami v/V.
2005 / 1 /
OK
AM
Cancel
1
OK
AM
Cancel
5
, Pomocou v/V na ovládacom
tlačidle nastavte číselnú
hodnotu a potom stlačením z
nastavenie potvrďte.
Po zadaní hodnoty sa pomocou v/V
presuniete na ďalšiu položku. Opakujte
kroky 4 a 5, kým nebudú nastavené
všetky položky.
čas na 24-hodinový formát zobrazovania.
• Polnoc sa zobrazuje ako 12:00 AM a pravé
poludnie sa zobrazuje ako 12:00 PM.
SK
2005 / 1 /
10 : 00
• Ak ste v kroku 3 zvolili [D/M/Y], nastavte
18
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
1
10 : 30
OK
AM
Cancel
6
, Pomocou B na ovládacom
tlačidle zvoľte [OK] a potom
stlačte z.
Po nastavení dátumu a času sa hodiny
uvedú do prevádzky.
• Ak chcete zrušiť nastavenie dátumu a času,
na ovládacom tlačidle pomocou v/V/b/B
zvoľte [Cancel] a potom stlačte z.
Snímanie statických záberov
Vloženie a vybratie pamäťovej karty „Memory Stick“
Vodivé
kontakty
, Otvorte kryt priestoru pre
akumulátor/kartu „Memory
Stick“.
Posuňte kryt v smere šípky.
2
Štítok
, Vložte pamäťovú kartu
„Memory Stick“.
Kartu „Memory Stick“ úplne zasuňte
podľa obrázka, až kým nezapadne na
svoje miesto.
• Bližšie informácie o karte „Memory Stick“
pozri str. 122.
• Kartu „Memory Stick“ úplne zasuňte podľa
obrázka, až kým správne nezacvakne do
konektora. Ak kartu „Memory Stick“
nezasuniete správne tak, nemusí byť možné
ukladať či prezerať zábery z karty „Memory
Stick“.
3
Kontrolka prístupu
, Zatvorte kryt priestoru pre
akumulátor/kartu „Memory
Stick“.
Vybratie pamäťovej karty „Memory
Stick“
Otvorte kryt priestoru pre akumulátor/
kartu „Memory Stick“ a potom jemne
zatlačte na kartu „Memory Stick“, aby
vyskočila.
Snímanie statických záberov
1
• Keď svieti kontrolka prístupu,
fotoaparát ukladá alebo načítava
obrazové dáta. Počas svietenia
kontrolky nikdy kartu „Memory Stick“
nevyberajte ani nevypínajte
fotoaparát. Údaje sa môžu poškodiť.
SK
19
Nastavenie veľkosti statických záberov
DSC-P150
Prepínač
režimu
7M
3:2
5M
3M
1M
Image Size
1
7M
5M
3:2
5M
3:2
1M
VGA(E-Mail)
Image Size
DSC-P100/P120
5M
5M
3M
3M
1M
VGA(E-Mail)
Image Size
2
3:2
3M
1M
1M
1M
VGA(E-Mail)
Image Size
3
, Prepínač režimu prepnite do
polohy
a zapnite
napájanie.
, Stlačte
• Túto operáciu môžete tiež vykonať, keď je
prepínač režimu v polohe P, M alebo SCN.
• Bližšie informácie o veľkosti záberov pozri
(Image Size).
Zobrazí sa nastaviteľná položka Image
Size.
na str. 21.
DSC-P150
DSC-P100/P120
, Pomocou v/V na ovládacom
tlačidle nastavte požadovanú
veľkosť záberu.
Veľkosť záberu je nastavená.
Po ukončení nastavovania stlačte
tlačidlo
(Image Size) tak, aby
LCD displeja zmizlo nastavenie
veľkosti.
• Nastavená hodnota veľkosti záberu sa
uchová aj po vypnutí fotoaparátu.
SK
20
Veľkosť a kvalita záberu
Stručná definícia veľkosti záberu
1)
1M (1280×960)
• Pre tlač záberov vo veľkosti pohľadnice
VGA(E-Mail)
(640×480)
• Pre snímanie väčšieho počtu záberov
• Pre pripojovanie záberov k emailom alebo
vytváranie domovských stránok
Veľkosť zobrazenia: 7M (len DSC-P150)
Veľkosť záberu: 7M
3072 pixelov × 2304 pixelov=7 077 888 pixelov
3072
2592
640
2304
1944
480
Výrobné nastavenie je [7M] (DSC-P150)
alebo [5M] (DSC-P100/P120). Je to
najvyššia kvalita záberov na tomto
fotoaparáte.
2)
Zábery sa snímajú v tom istom pomere
kompresie 3:2, ako fotografický tlačový
papier alebo pohľadnice atď.
Nasledujúca ilustrácia ukazuje záber s maximálnou veľkosťou a záber s minimálnou
veľkosťou.
Veľkosť zobrazenia: 5M
Veľkosť záberu: 5M
2592 pixelov × 1944 pixelov=5 038 848 pixelov
Veľkosť zobrazenia: VGA(E-Mail)
Veľkosť záberu: VGA
640 pixelov × 480 pixelov=307 200 pixelov
Príklady podľa veľkosti záberu
Veľkosť
7M1) (3072×2304)
(DSC-P150)
Bežné použitie
Väčšie
3:22) (3072×2048)
(DSC-P150)
Snímanie statických záberov
Pre snímané zábery môžete nastaviť
veľkosť (počet pixelov) a kvalitu
(kompresný pomer) založenú na type
požadovaných snímaných záberov.
Veľkosť záberu sa udáva ako počet
pixelov (bodov) (vodorovne × zvisle ), z
ktorých sa skladá daný záber. Napríklad
veľkosť záberu 5M (2592×1944)
znamená, že záber obsahuje 2592
pixelov vodorovne a 1944 pixelov zvisle.
Čím je väčší počet pixelov, tým je väčšia
veľkosť záberu.
Kvalitu záberov si môžete nastaviť na
Fine (vysoká kvalita) alebo Standard.
Každé nastavenie kvality záberu
používa iný pomer kompresie.
Ak si nastavíte Fine, so zvýšenou
veľkosťou záberu sa zvýši aj kvalita
záberu, ale zvýši sa tiež množstvo
ukladaných dát a zníži sa počet záberov,
ktoré je možné uložiť na pamäťovú kartu
„Memory Stick“. Nazrite do tabuľky
vpravo a vyberte si veľkosť a kvalitu
záberu podľa toho, aký typ záberov
budete snímať.
• Používa sa na ukladanie dôležitých záberov, tlač
vo formáte A3 alebo tlač záberov s vysokým
rozlíšením vo formáte A4
• Používa sa na ukladanie dôležitých záberov, tlač
vo formáte A4 alebo tlač záberov s vysokým
rozlíšením vo formáte A5
5M1) (2592×1944)
2)
3:2 (2592×1728)
(DSC-P100/P120)
3M (2048×1536)
Menšie
SK
21
3) Pri
Príklady podľa kvality záberu
Kvalita záberu
(Pomer kompresie)
Fine
Standard
snímaní s nastavením [REC Mode] na
[Normal].
Počty záberov, ktoré je možné uložiť pri
iných režimoch pozri na str. 114.
4)
Ďalšie informácie o kvalite záberu (pomere
kompresie) pozri na str. 46.
Bežné použitie
Nízka kompresia
(vyzerá lepšie)
Vysoká kompresia
(normál)
• Pre snímanie alebo tlač s lepšou kvalitou záberu.
• Pre snímanie väčšieho počtu záberov.
• Pri prehrávaní záznamu nasnímaného
Počet záberov, ktorý je možné uložiť na pamäťovú kartu
„Memory Stick“3)
Nižšie sú uvedené počty záberov, ktoré je možné uložiť v režime Fine (Standard)4).
(Jednotky: počet záberov)
Kapacita
16MB
32MB
64MB
128MB
MSX256
MSX512
MSX1G
7M (DSC-P150)
4
(9)
9
(18)
18
(36)
37
(73)
67
(132)
137
(268)
279
(548)
3:2 (DSC-P150)
4
(9)
9
(18)
18
(36)
37
(73)
67
(132)
137
(268)
279
(548)
5M
6
(11)
12
(23)
25
(48)
51
(96)
92
(174)
188
(354)
384
(723)
3:2 (DSC-P100/P120)
6
(11)
12
(23)
25
(48)
51
(96)
92
(174)
188
(354)
384
(723)
3M
10
(18)
20
(37)
41
(74)
82
(149)
148
(264)
302
(537)
617
(1097)
1M
24
(46)
50
(93)
101
(187)
202
(376)
357
(649)
726
(1320)
1482
(2694)
VGA(E-Mail)
97
(243)
196
(491)
394
(985)
790
(1975)
1428
(3571)
2904
(7261)
5928
(14821)
Veľkosť
SK
22
staršími modelmi Sony v tomto fotoaparáte
sa môže záznam zobraziť v inej, než
skutočnej veľkosti.
• Pri prezeraní záberov na LCD displeji budú
všetky obrázky zobrazené tak, ako by mali
nastavenú totožnú veľkosť.
• Počet nasnímaných záberov sa môže od
uvedených hodnôt odlišovať v závislosti od
podmienok snímania.
• Ak je dostupný počet záberov pre snímanie
viac než 9 999, na LCD displeji sa zobrazí
indikátor „>9999“.
• Neskôr môžete zmeniť veľkosť záberu
(funkcia Resize pozri na str. 69).
Základné snímanie statických záberov — režim automatického
nastavenia
Fotoaparát držte správne
Prepínač
režimu
Pri snímaní dávajte pozor, aby ste
prstami nezaclonili objektív, hľadáčik,
blesk alebo reproduktor (str. 8).
, Prepínač režimu prepnite do
polohy
a zapnite
napájanie.
• Po zapnutí napájania sa otvorí kryt
objektívu.
• Nechytajte sa pohybujúcej časti objektívu,
keď zapnete fotoaparát stlačením tlačidla
POWER alebo keď prebieha transfokačná
funkcia (str. 25).
• Fotoaparát umožňuje vytvárať nové
priečinky a meniť cieľové priečinky pre
ukladanie údajov na karte „Memory Stick“
(str. 47).
2
, Fotoaparát držte nehybne
obidvomi rukami a snímaný
objekt zamerajte do
stredového rámčeka v
zobrazení.
Snímanie statických záberov
1
• Minimálna zaostrovacia vzdialenosť na
objekt je cca 50 cm. Pre snímanie bližších
objektov, než je uvedená vzdialenosť,
využite režim snímania blízkych objektov
(Macro) (str. 27).
• Rámček zobrazený na LCD displeji
predstavuje oblasť, pre ktorú sa nastavuje
zaostrenie (zameriavací rámček AF zóny,
pozri str. 49).
SK
23
60min
60min
VGA FINE 101
VGA
S AF
3
30 F2.8
Indikátor aretácie
AE/AF bliká
nazeleno t svieti
, Do polovice zatlačte a
pridržte spúšť.
Fotoaparát pípne, avšak snímanie sa
ešte nevykonalo. Keď prestane indikátor
aretácie AE/AF blikať a svieti
nepretržite, fotoaparát je pripravený na
snímanie.
(V závislosti od objektu môže obraz na
zlomok sekundy zamrznúť.)
• Ak uvoľníte spúšť, snímanie sa zruší.
• Aj keď fotoaparát nepípne, môžete
pokračovať v snímaní, ale v takomto
prípade zaostrenie nie je správne.
SK
24
101
95
96
S AF
4
, Zatlačte spúšť nadoraz.
Zaznie zvuk spúšte. Statický záber sa
nasníma na kartu „Memory Stick“. Po
zhasnutí kontrolky snímania (str. 9)
môžete snímať ďalší záber.
• Ak prestanete fotoaparát (pri napájaní z
akumulátora) počas snímania či prezerania
určitý čas používať, z dôvodu úspory
akumulátora sa fotoaparát automaticky
vypne (str. 16).
Funkcia Auto Focus
(Automatické zaostrovanie)
Pri pokuse snímať objekt, ktorý je
obtiažne zaostriť, bude indikátor
aretácie AE/AF pomaly blikať. Okrem
toho ani nepípne potvrdenie aretácie
AE.
Použitie funkcie Auto Focus bude
obtiažne pri splnení nasledovných
podmienok. V takýchto prípadoch
uvoľnite spúšť, zmeňte kompozíciu
záberu a zaostrite znova.
• Objekt je príliš vzdialený a slabo
osvetlený.
• Kontrast objektu a pozadia je
nevýrazný.
• Snímaný objekt je za sklom, ako je
napríklad okno.
• Objekt sa rýchlo pohybuje.
• Objekt odráža svetlo alebo má
odrazivý povrch (napríklad zrkadlo),
alebo vyžaruje svetlo.
• Objekt bliká.
• Objekt je v protisvetle.
Existujú dve funkcie Auto Focus:
„Zameriavací rámček AF zóny“, pri
ktorom sa zaostruje podľa polohy a
veľkosti objektu a „režim AF“, ktorý
nastavuje počiatočný a konečný čas
zaostrenia. Bližšie informácie pozri na
str. 49.
Zobrazenie naposledy nasnímaného
záberu — Quick Review
60min
VGA
101
8/8
Použitie funkcie transfokácie
W (široký záber) T (telefoto)
60min
Review
VGA
T
W
60min
101
96
101
96
5.0
S AF
2005 1 1 10:30PM
RETURN
, Stlačte b (7) na ovládacom
tlačidle.
Pre návrat do štandardného režimu
snímania jemne stlačte spúšť, alebo
stlačte znova b (7).
, Stláčaním tlačidiel
transfokácie nastavte
požadovanú transfokáciu pre
snímanie.
Vymazanie zobrazeného záberu na
LCD displeji
Minimálna zaostrovacia
vzdialenosť na objekt
Cca 50 cm od objektívu
1 Stlačte
• Pri používaní funkcie transfokácie sa
(Delete).
2 Pomocou v na ovládacom tlačidle
zvoľte [Delete] a potom stlačte z.
Záber sa vymaže.
• Záber sa ihneď po zahájení prehrávania
môže zobraziť trochu nejasne z dôvodu
spracovávania obrazových dát.
objektív pohybuje. Keď sa objektív
pohybuje, nedotýkajte sa ho.
• V priebehu snímania videozáznamu nie je
možné meniť transfokáciu (str. 79).
Váš fotoaparát je vybavený funkciou
transfokácie, ktorá zväčšuje obraz
použitím optickej transfokácie a dvomi
typmi digitálneho spracovania
transfokácie. Digitálnu transfokáciu je
možné nastaviť na režim smart zoom
alebo precision digital zoom. Keď je
nastavená digitálna transfokácia,
metóda transfokácie sa prepne z
optickej na digitálnu transfokáciu, ak jej
hodnota presiahne 3×.
Ak chcete používať iba optickú
transfokáciu, v nastaveniach SET UP
nastavte [Digital Zoom] na [Off]
(str. 119). V tomto prípade sa oblasť
digitálnej transfokácie neobjaví v lište so
stupnicou transfokácie na LCD displeji
a maximálna transfokácia je 3×. Metóda
zväčšenia a stupnica transfokácie sa líši v
závislosti od veľkosti záberu a typu
transfokácie, takže si zvoľte transfokáciu
podľa požadovaného typu snímania.
Keď stlačíte tlačidlo transfokácie, na
LCD displeji sa objaví nasledujúca lišta
so stupnicou transfokácie.
Snímanie statických záberov
S AF
101-0029
VGA
T
W
1.1
Transfokácia
SK
25
Lišta so
stupnicou
transfokácie
• Lišta so stupnicou transfokácie sa líši podľa
typu transfokácie.
– Optická transfokácia:
– Smart zoom:
– Precision digital zoom:
• Pri používaní funkcie digitálnej transfokácie
sa nezobrazí zameriavací rámček AF zóny.
Indikátor
alebo
zameriavacieho
rámčeka AF zóny bliká a zaostruje na
objekty nachádzajúce sa blízko stredu.
Záber sa zväčší takmer bez skreslenia.
Takúto funkciu umožňuje smart zoom s
rovnakým výsledkom ako optická
transfokácia. Ak chcete používať
funkciu smart zoom, v nastaveniach SET
UP nastavte [Digital Zoom] na [Smart]
(str. 119). Pri zakúpení je fotoaparát
nastavený na režim smart zoom.
Maximálna miera transfokácie závisí od
zvolenej veľkosti záznamu, a to
nasledovne:
DSC-P150
Veľkosť
Maximálna miera
transfokácie
5M
Caa 3.6×
3M
Caa 4.5×
1M
Caa 7.2×
VGA(E-Mail)
Caa 14×
Funkciu smart zoom nie je možné
použit, ked je veľkosť záberu
nastavená na [7M] (DSC-P150),
[5M] (DSC-P100/P120) alebo [3:2],
takže nastavte inú veľkosť záberu.
Pri zakúpení fotoaparátu je
veľkosť záberu nastavená na [7M]
(DSC-P150), [5M] (DSC-P100/
P120).
• Pri používaní funkcie Smart zoom dochádza
k zhoršeniu kvality zobrazenia na LCD
displeji. Tento jav však nemá žiadny vplyv
na nasnímaný záznam.
• Funkciu smart zoom nemôžete používať v
režime Multi Burst.
Precision digital zoom
m
Strana W tejto čiary predstavuje oblasť
optickej transfokácie a strana T je
oblasť digitálnej transfokácie
Smart zoom
Optická
transfokácia
DSC-P100/P120
m
Veľkosť
Optická
transfokácia
SK
26
Smart zoom
Maximálna miera
transfokácie
3M
Caa 3.8×
1M
Caa 6.1×
VGA(E-Mail)
Caa 12×
Precision digital
zoom
Všetky veľkosti záberov sú zväčšené
maximálne 6×. Táto funkcia vystrihne a
zväčší určitú časť záberu, takže kvalita
záberu sa zhorší. Ak chcete používať
funkciu precision digital zoom, v
nastaveniach SET UP nastavte [Digital
Zoom] na [Precision] (str. 119).
Snímanie blízkych objektov — Macro
60min
VGA
60min
101
Keď je transfokácia maximálne na
strane W:
Cca 6 cm od objektívu
, Prepínač režimu nastavte do
polohy
a stlačte B ( ) na
ovládacom tlačidle.
(Macro).
• Ak je práve zobrazená ponuka menu,
najskôr stlačením tlačidla MENU
zobrazenie vypnite.
• Túto operáciu môžete tiež vykonať, keď je
prepínač režimu v polohe P, M alebo SCN
(inej než
(Režim Twilight),
(Režim
Landscape),
(Režim Fireworks) alebo
(Režim Candle), str. 36) alebo
.
, Snímaný objekt zamerajte do
stredu rámčeka. Zatlačením
a podržaním spúšte do
polovice najprv zaostrite na
objekt a stlačte spúšť
nadoraz.
Snímanie statických záberov
2
1
Na LCD displeji sa objaví
101
S AF
S AF
Režim snímania blízkych objektov
(Macro) sa používa pri zväčšovaní
malých objektov ako sú napr. kvetiny
alebo hmyz. Úplné nastavenie
transfokácie do pozície W vám umožní
snímať objekty už pri vzdialenostiach od
6 cm. Minimálna vzdialenosť pre
zaostrenie sa však mení podľa pozície
transfokácie. Preto sa odporúča snímať s
transfokáciou úplne nastavenou do
pozície W.
VGA
95
96
Obnovenie normálneho režimu
snímania
Stlačte znova B ( ) na ovládacom
tlačidle. Z LCD displeja zmizne .
Keď je transfokácia maximálne na
strane T:
Cca 30 cm od objektívu
SK
27
Samospúšť
• Ak chcete urobiť záber v režime snímania
blízkych objektov (Macro), použite LCD
displej. Ak budete snímať cez hľadáčik,
rozsah obrazu v hľadáčiku sa môže líšiť od
skutočného rozsahu snímky. To je kvôli
premiestneniu objektu na miesto, z ktorého
sa na objekt pozerá.
• Ak snímate v režime snímania blízkych
objektov (Macro), rozsah vnútorného
zaostrenia sa radikálne zúži a celý objekt sa
potom nemusí vojsť do poľa zaostrenia.
• Ak snímate v režime snímania blízkych
objektov (Macro), AF rýchlosť sa zníži, aby
sa zaistilo presné zaostrenie na blízke
objekty.
60min
VGA
60min
101
VGA
FINE
S AF
S AF
1
, Prepínač režimu nastavte do
polohy
a stlačte V ( ) na
ovládacom tlačidle.
Na displeji sa objaví indikátor
(Samospúšť).
• Ak je práve zobrazená ponuka menu,
najskôr stlačením tlačidla MENU
zobrazenie vypnite.
• Túto operáciu môžete tiež vykonať s
prepínačom režimu nastaveným na P, M,
SCN alebo
.
101
96
96
30 F2.8
2
, Snímaný objekt zamerajte do
stredu rámčeka. Zatlačením
a podržaním spúšte do
polovice najprv zaostrite na
objekt a stlačte spúšť
nadoraz.
Bliká kontrolka samospúšte (str. 8)
sprevádzaná zvukovým signálom
(pípaním). Približne po uplynutí
10 sekúnd sa snímaný objekt nasníma.
Zrušenie snímania so
samospúšťou v jeho priebehu
Stlačte znova V ( ) na ovládacom
tlačidle. Z LCD displeja zmizne .
• Ak stojíte pred fotoaparátom, keď stlačíte
SK
28
spúšť, expozícia a zaostrenie sa nemusí
nastaviť presne.
Voľba režimu blesku
60min
VGA
101
96
(Bez blesku): Blesk neblysne za
žiadnych podmienok.
S AF
, Prepínač režimu nastavte do
polohy
a opakovane
stláčajte v ( ) na ovládacom
tlačidle, až kým nastavíte
režim blesku.
Zakaždým, keď stlačíte v ( ), zmení sa
indikátor nasledujúcim spôsobom.
Bez indikátora (Auto): Blesk blysne
automaticky pri nedostatku osvetlenia
alebo pri zameraní do zdroja svetla.
Prednastavenie z výroby je Auto.
(Vynútený blesk): Blesk blysne za
každých podmienok.
SL (Pomalá synchronizácia): Blesk
blysne za každých podmienok. V tomto
režime sa v nedostatočných svetelných
podmienkach spomalí rýchlosť uzávierky,
takže sa jasne nasníma aj pozadie mimo
oblasti osvetlenej bleskom.
najskôr stlačením tlačidla MENU
zobrazenie vypnite.
• Túto operáciu môžete tiež vykonať, keď je
prepínač režimu v polohe P, M alebo SCN
(inej než
(Režim Twilight),
(Režim
Twilight portrait),
(Režim Fireworks)
alebo (Režim Candle)).
• Odporúčaná vzdialenosť pri snímaní s
bleskom je cca 0,2 m až 3,5 m (W)/0,3 m až
2,5 m (T) (keď je v ponuke nastavení [ISO]
nastavené na [Auto]).
• Blesk blysne dvakrát. Prvýkrát blysne
„predblesk“, ktorý sa používa na nastavenie
intenzity blesku a druhýkrát blysne „pravý“
blesk, pri ktorom sa nasníma záber.
• Intenzitu blesku môžete zmeniť pomocou
(Flash Level) v nastavení menu (str. 59).
(Intenzitu blesku nemôžete zmeniť, ak je
prepínač režimu nastavený na
.)
• Nakoľko je v nedostatočných svetelných
podmienkach pri nastavení režimu SL
(Pomalá synchronizácia) alebo
(Bez
blesku) rýchlosť uzávierky pomalá,
odporúčame používať statív.
• Počas nabíjania blesku bliká kontrolka
nabíjania /CHG. Po nabití kontrolka
zhasne.
• Toto nastavenie sa uchová aj po vypnutí
napájania.
V režime automatického nastavenia pri
snímaní záberu v protisvetle blesk
automaticky predblysne, aj keď je okolo
objektu dostatok svetla (Automatická
synchronizácia denného svetla).
Pred dvojbleskom
Snímanie statických záberov
• Ak je práve zobrazená ponuka menu,
Snímanie záberov v
protisvetle
Po dvojblesku
• Funkcia automatickej synchronizácie
denného svetla (Auto daylight synchro)
nemusí priniesť požadované efekty v
závislosti od podmienok pri snímaní.
• Ak nechcete použiť blesk, nastavte režim
blesku na
(Bez blesku).
SK
29
Redukcia efektu červených
očí
Snímanie s funkciou AF
illuminator
V nastaveniach SET UP nastavte [Red
Eye Reduction] na [On] (str. 119). Na
LCD displeji sa objaví
a blesk
predblysne pred nasnímaním záberu,
aby sa potlačil efekt červených očí.
Funkcia AF illuminator osvetľuje
snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho
jednoduchšie zaostrenie v
nedostatočných svetelných
podmienkach. Na LCD displeji je
zobrazený indikátor ON a AF
illuminator vyžaruje červené svetlo
počas polovičného zatlačenia spúšte, až
kým nie je zaostrovanie aretované.
VGA FINE 101
60min
96
m
ON
S AF
• Redukcia efektu červených očí nemusí
priniesť požadovaný efekt v závislosti od
individuálnych rozdielov, vzdialenosti
snímaného objektu, ak objekt
nezaregistroval predzáblesk apod.
• Ak je funkcia [Red Eye Reduction]
nastavená na [On], blesk dvakrát alebo
viackrát predblysne.
SK
30
30 F2.8
Ak túto funkciu nepotrebujete, v
nastaveniach SET UP nastavte [AF
Illuminator] na [Off] (str. 119).
• Ak funkcia AF illuminator nedostatočne
nasvieti objekt z dôvodu značnej
vzdialenosti snímaného objektu*, alebo je
objekt málo kontrastný, zaostrenie nebude
úspešné.
* DSC-P150: vzdialenosť približne do 4,0 m
(W)/3,0 m (T)
DSC-P100/P120: vzdialenosť približne do
3,5 m (W)/2,5 m (T)
• Zaostrovanie prebieha, pokiaľ AF
illuminator osvetľuje snímaný objekt, aj keď
svetlo dopadá nepatrne mimo strednej časti
snímaného objektu.
• Pri nastavení predvolenej zaostrovacej
vzdialenosti (str. 51) AF illuminator
nefunguje.
• Zameriavací rámček AF zóny sa nezobrazí.
Indikátor
alebo
zameriavacieho
rámčeka AF zóny bliká a zaostruje na
objekty nachádzajúce sa blízko stredu.
• Vyžarovač AF illuminator nevyžaruje
svetlo, ak je SCN v nastavení menu
nastavené na
(Režim Twilight),
(Režim Landscape) alebo
(Režim
Fireworks).
• AF illuminator vyžaruje intenzívne jasné
svetlo. Aj keď používanie svetla AF
illuminator nepredstavuje žiadne riziko
ohrozenia zdravia, neodporúča sa priamo a
zblízka pozerať do žiariča svetla.
Snímanie cez hľadáčik
Hľadáčik
Zobrazenie histogramu
(Obrazové informácie je tiež možné zobraziť
počas prehrávania.)
VGA
101
96
S AF
r
Indikátory vypnuté
Snímaním pomocou hľadáčika môžete
predĺžiť výdrž akumulátora, prípadne
hľadáčik používajte, keď je zložité
zamerať snímaný objekt pomocou LCD
displeja.
Pri každom stlačení tlačidla
sa
displej zmení v nasledovnom poradí.
S AF
r
LCD displej vypnutý
r
Indikátory zapnuté
60min
VGA
101
96
skutočnému rozsahu snímanej oblasti. To je
kvôli premiestneniu objektu na miesto, z
ktorého sa na objekt pozerá. Rozsah
skutočne snímanej oblasti skontrolujte na
LCD displeji.
• Obdobne ako pri indikátore aretácie AE/
AF na LCD displeji, môžete znova zahájiť
snímanie až keď kontrolka aretácie AE/AF
v hľadáčiku prestane blikať a svieti
nepretržite (str. 23).
• Keď je LCD displej vypnutý:
– Funkcia digitálnej transfokácie nefunguje
(str. 26).
– Režim [AF Mode] je nastavený na
[Single] (str. 50).
– Ak stlačíte (Režim blesku)/
(Samospúšť)/
(Macro), obraz sa na
LCD displeji zobrazí na cca 2 sekundy,
takže môžete skontrolovať alebo zmeniť
nastavenie.
• Ak snímate či prezeráte videozáznamy, stav
na LCD displeji sa zmení nasledovne:
Indikátory vypnuté t LCD displej vypnutý
t Indikátory zapnuté
• Bližšie informácie o indikátoroch pozri na
str. 127.
• Bližšie informácie o histogramoch pozri na
str. 56.
• Toto nastavenie sa uchová aj po vypnutí
napájania.
Snímanie statických záberov
60min
• Obraz v hľadáčiku nezodpovedá
S AF
SK
31
Vloženie dátumu a času na stacionárny záber
Camera
1
2
AF Mode:
Digital Zoom:
Date/Time:
Red Eye Reduction:
AF Illuminator:
Auto Review:
Camera
Single
Smart
Off
Off
Auto
Off
1
2
AF Mode:
Digital Zoom:
Date/Time:
Red Eye Reduction:
AF Illuminator:
Auto Review:
Camera
Day&Time
Date
Off
1
2
SELECT
2
, Prepínač režimu nastavte na
SET UP.
Objaví sa obrazovka SET UP.
• Dátum a čas sa nevloží v režime Multi
Burst.
• Po nasnímaní záberu so zaznamenaním
dátumu a času snímania nie je možné tento
údaj neskôr odstrániť.
• Pri snímaní záberu sa na LCD monitore
nezobrazuje dátum a čas, miesto toho sa na
LCD displeji objaví indikátor
.
Aktuálny dátum a čas sa objaví červenými
číslicami v pravom dolnom rohu displeja len
pri prehrávaní.
• Na DSC-P150 je položka
zobrazená ako
položka
a
(str. 119).
1
SK
Single
Smart
Day&Time
Off
Auto
Off
PAGE SELECT
1
32
AF Mode:
Digital Zoom:
Date/Time:
Red Eye Reduction:
AF Illuminator:
Auto Review:
2
3
, Zvoľte
(Camera 1) (DSCP150) alebo
(Camera)
(DSC-P100/P120) pomocou v
na ovládacom tlačidle a
potom stlačte B.
Zvoľte [Date/Time] pomocou
v/V, a potom stlačte B.
1
, Na ovládacom tlačidle zvoľte
nastavenie dátumu a času
pomocou v/V a potom stlačte
z.
Day&Time: Vloží do záberu dátum,
hodinu a minútu.
Date: Pridá do záberu rok, mesiac a
deň.
Off: Nepridá do záberu dátum a čas.
Po ukončení nastavenia nastavte prepínač
režimu na
a nasnímajte záber.
• Zábery môžete snímať tiež s prepínačom
režimu nastaveným na P, M alebo SCN.
• Ak zvolíte [Date], dátum sa vloží vo formáte
zvolenom v časti „Nastavenie dátumu a času“
(str. 17).
• Toto nastavenie sa uchová aj po vypnutí
napájania.
Prispôsobenie snímania daným podmienkam — Scene Selection
Režim Twilight
Umožňuje snímanie nočných scén na
diaľku so zachovaním so zachovaním
temnej atmosféry pozadia. Nakoľko je
rýchlosť uzávierky pomalá, odporúčame
používať statív, aby sa predišlo otrasom.
Režim Twilight portrait
Vhodný pri snímaní osôb v popredí a v
tme. Môžete snímať osoby spolu s
pozadím bez rozostrenia kontúr a bez
potlačenia dojmu nočného snímania.
Nakoľko je rýchlosť uzávierky pomalá,
odporúčame používať statív, aby sa
predišlo otrasom.
Režim Soft snap
Tento režim skrášľuje zábery snímaním
farby pokožky v svetlejších a teplejších
tónoch. Mäkšie zaostrenie vytvára
naviac jemnú atmosféru detailných
záberov na tváre ľudí, kvetiny apod.
Snímanie statických záberov
Snímať môžete efektívnejšie zvolením
režimu zodpovedajúcemu daným
podmienkam na scéne a následným
stlačením spúšte.
Režim Landscape
Zaostruje sa na vzdialené objekty, aby
sa nasnímala krajinka apod.
SK
33
Režim Snow
Pri snímaní zasnežených scén, alebo na
miestach, kde prevláda biela farba
zabráni tento režim skresleniu farieb a
zabezpečí nasnímanie čistého a ostrého
záberu.
Režim High-speed shutter
Použite tento režim pri snímaní
objektov vo vonkajšom prostredí alebo
na iných osvetlených miestach.
• Rýchlosť spúšte sa zvýši, takže zábery z
tmavých miest budú tmavšie.
Režim Fireworks
Režim Beach
Pri snímaní na pobreží mora alebo okraji
jazera sa nasníma modrá farba vody
veľmi precízne.
Môžete nasnímať ohňostroj v jeho plnej
kráse. Nakoľko je zaostrenie nastavené
na nekonečno a rýchlosť uzávierky je
pomalá, odporúčame používať statív,
aby sa predišlo otrasom.
• Rýchlosť uzávierky môžete zmeniť
SK
34
nastavením hodnoty expozície (EV)
(str. 55).
Režim Candle
Môžete nasnímať večierky, vyvolávanie
duchov a ďalšie scény so zažatými
sviečkami, a pritom neskaziť atmosféru
pri plápolajúcich sviečkach. Nakoľko je
rýchlosť uzávierky pomalá, odporúčame
používať statív, aby sa predišlo otrasom.
1
Scene
WB
ISO
MENU
, Prepínač režimu nastavte na
SCN a potom stlačte MENU.
Objaví sa menu.
SCN
WB
ISO
2
, Zvoľte SCN (Scene) b
pomocou ovládacieho
tlačidla a potom zvoľte
požadovaný režim pomocou
v/V.
Snímanie statických záberov
Scene
SCN
Obnovenie normálneho režimu
Prepínač režimu nastavte na iný režim.
• Nastavenie sa uchová aj po vypnutí
napájania.
SK
35
Prispôsobenie snímania daným podmienkam Scene Selection
Pri snímaní s funkciou Scene Selection sa prednastaví kombinácia funkcií, ako je
napríklad režim blesku, aby sa zaistilo optimálne nastavenie pre snímanú scénu. Nižšie
uvedená tabuľka uvádza nastavenie funkcie pre každý režim snímania.
Funkcia
Režim
snímania
Macro
(blízke
objekty)
Režim
blesku
a
—
Auto/ WB
—
a
a
Funkcia NR pomalej uzávierky
redukuje šum z nasnímaných záberov, a
tým umožňuje nasnímať čisté a ostré
zábery. Keď je rýchlosť uzávierky
nastavená na 1/6 sekundy alebo menej,
fotoaparát automaticky aktivuje funkciu
NR pomalej uzávierky a vedľa
indikátora rýchlosti uzávierky sa objaví
„NR“.
Zatlačte spúšť nadoraz.
Zameriavací
PredVyváženie Burst/Multi
rámček
nastavené
bielej farby
Burst
AF zóny
zaostrenie
a
—
a
SL
a
—
/
a
a
a
a
a
a
a
a
/
a
a
a
a
a
/
a
a
a
a
/
a
a
a
a
a
—
—
—
Center AF
a
Funkcia NR pomalej
uzávierky
r
Displej potom sčernie.
—
0.5m/1.0m/
3.0m/7.0m
• a znamená, že danú funkciu je možné ešte ďalej nastaviť.
Capturing
—
r
Processing
Záber sa nakoniec
nasníma, až keď zmizne
nápis „Processing“.
• Odporúčame používať statív, aby sa predišlo
otrasom pri snímaní.
• Keď nastavíte pomalú rýchlosť uzávierky,
SK
36
spracovávanie môže chvíľu trvať.
Prezeranie statických záberov
Prezeranie záberov na LCD displeji
fotoaparátu
Zobrazenie
samostatného záberu
60min
Prezeranie samostatných
záberov
60min
Indexové zobrazenie
101
8/9
BACK/NEXT
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
• SINGLE DISPLAY
1
Nasnímané zábery z fotoaparátu môžete
skoro okamžite zobraziť na LCD
displeji. Fotoaparát umožňuje dva
spôsoby zobrazenia.
Indexové zobrazenie
V tomto režime sa na ploche LCD
displeja zobrazia políčka s deviatimi
zábermi.
, Prepínač režimu prepnite do
polohy
a zapnite
napájanie.
Zobrazenie samostatného záberu
V tomto režime sa zobrazí jeden
samostatný záber na celej ploche
displeja.
• Bližšie informácie o prezeraní
Na LCD displeji sa zobrazí sa naposledy
nasnímaný záber zo zvoleného priečinka
(str. 63).
videozáznamov, pozri str. 80.
• Bližšie informácie o indikátoroch pozri na
str. 129.
Prezeranie statických záberov
101-0008
BACK/NEXT
8/9
VGA
101
101-0008
VGA
• Záber sa ihneď po zahájení prehrávania
môže zobraziť trochu nejasne z dôvodu
spracovávania obrazových dát.
SK
37
Prezeranie záberov v indexovom zobrazení
60min
VGA
101
101-0003
BACK/NEXT
3/9
2005 1 1 10:30PM
2
, Zvoľte požadovaný statický
záber pomocou b/B na
ovládacom tlačidle.
b : Zobrazenie predchádzajúceho
záberu
B : Zobrazenie ďalšieho záberu
SK
38
• SINGLE DISPLAY
• SINGLE DISPLAY
VOLUME
2
1
, Raz stlačte
(Index).
Displej sa prepne na indexové
zobrazenie.
Zobrazenie ďalšieho
(predchádzajúceho) záberu z
indexu
Stlačte v/V/b/B na ovládacom tlačidle
pre posun žltého rámika hore, dole,
doľava alebo doprava.
, Zvoľte požadovaný statický
záber pomocou v/V/b/B na
ovládacom tlačidle.
Vyberie sa záber, na ktorom je
nastavený žltý rámik.
Návrat do režimu zobrazovania
samostatných záberov
Stlačte tlačidlo transfokácie T alebo
stlačte z na ovládacom tlačidle.
Prezeranie záberov na TV obrazovke
60min
VGA
101
101-0002
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
Do multikonektora
1
Kábel pre viacúčelový konektor (A/V)
, Pripojte dodávaný (A/V) kábel
pre viacúčelový konektor do
multikonektora fotoaparátu a
do vstupných audio/video
konektorov na TVP.
Položte fotoaparát tak, aby LCD displej
bol natočený smerom hore. Ak má Váš
TVP vstupné konektory pre
stereofonický signál, zapojte (čiernu)
audio koncovku (A/V) kábla pre
viacúčelový konektor do konektora pre
ľavý kanál zvuku.
2
Prepínač signálu TV/Video
3
, Zapnite TVP a prepínač
signálu TV/Video prepnite na
„Video“.
, Prepínač režimu prepnite do
polohy
a zapnite
fotoaparát.
• V závislosti od vášho TVP sa môže názov a
Zvoľte požadovaný záber stlačením b/B
na ovládacom tlačidle.
umiestnenie tohto prepínača líšiť. Bližšie
informácie nájdete v návode na použitie
TVP.
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže
Prezeranie statických záberov
BACK/NEXT
2/9
byť potrebné prepnúť výstupný video signál
tak, aby vyhovoval norme vášho TVP
(str. 120).
• Pred pripojením fotoaparátu k TVP
pomocou (A/V) kábla pre viacúčelový
konektor vypnite fotoaparát aj TVP.
SK
39
Prezeranie záberov na TV
obrazovke
Ak chcete prezerať zábery na TV
obrazovke, potrebujete TVP s
konektorom pre vstup videa a dodávaný
(A/V) kábel pre viacúčelový konektor.
Systém kódovania farieb na televízore
sa musí zhodovať so systémom
kódovania farieb na digitálnom
fotoaparáte. Pozrite sa na nasledujúce
zoznamy:
Norma NTSC
Bahamské Ostrovy, Bolívia, Chile,
Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea, Mexiko,
Peru, Stredná Amerika, Surinam, Tchajwan, U.S.A., Venezuela atď.
Norma PAL
Austrália, Belgicko, Česko, Čína,
Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko,
Nový Zéland, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Rakúsko, Singapur,
Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko,
Švédsko, Taliansko, Thajsko, Veľká
Británia atď.
SK
40
Norma PAL-M
Brazília
Norma PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Norma SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guajana, Irán,
Irak, Monako, Rusko, Ukrajina atď.
Vymazávanie statických záberov
Vymazávanie záberov
60min
60min
VGA
101
101-0002
BACK/NEXT
2/9
101
VOLUME
• Pri vymazávaní buďte pozorní, pretože
vymazané zábery nejde obnoviť.
101
BACK/NEXT
2
3
(Delete).
Záber sa ešte nevymazal.
• Nie je možné vymazať chránený statický
záber (str. 68).
2/9
Delete
Exit
BACK/NEXT
, Stlačte
VGA
, Pomocou v na ovládacom
tlačidle zvoľte [Delete] a
potom stlačte z.
Po objavení nápisu „Access“ sa záber
vymaže.
Pokračovanie vo vymazávaní
ďalších záberov
Pomocou b/B na ovládacom tlačidle
zobrazte záber, ktorý chcete vymazať.
Potom zvoľte [Delete] pomocou v a
stlačte z.
Vymazávanie statických záberov
, Prepínač režimu prepnite do
polohy
a zapnite
fotoaparát.
Pomocou b/B na ovládacom
tlačidle zvoľte záber, ktorý
chcete vymazať.
2/9
Delete
Exit
2005 1 1 10:30PM
1
60min
VGA
Zrušenie vymazávania
Pomocou V na ovládacom tlačidle zvoľte
[Exit] a potom stlačte z.
SK
41
Vymazávanie záberov v indexovom zobrazení
Delete
Exit
Delete
Select
All In This Folder
1
, Na displeji s indexovým
zobrazením (str. 38) stlačte
(Delete).
• Pri vymazávaní buďte pozorní, pretože
vymazané zábery nejde obnoviť.
Exit
Select
All In This Folder
2
, Zvoľte [Select] pomocou b/B
na ovládacom tlačidle a
potom stlačte z.
SELECT
TO NEXT
3
, Pomocou v/V/b/B na
ovládacom tlačidle označte
záber, ktorý chcete vymazať,
a potom stlačte z.
Na zvolenom zábere sa objaví indikátor
(Delete). V tejto chvíli sa záber ešte
nevymazal. Tento postup zopakujte pre
všetky zábery, ktoré chcete vymazať.
• Ak chcete zrušiť označenie na vymazanie,
označte záber a znovu stlačte z na
ovládacom tlačidle tak, aby indikátor
zmizol.
SK
42
Forlmmátovanie pamäťovej karty „Memory
Stick“
POWER
Delete
Exit
OK
, Stlačte
(Delete) a zvoľte
[OK] pomocou B na ovládacom
tlačidle a stlačte z.
Po objavení nápisu „Access“ sa zábery
vymažú.
Zrušenie vymazávania
Pomocou b na ovládacom tlačidle
zvoľte [Exit] a potom stlačte z.
Vymazanie všetkých záberov z
priečinka
V kroku 2 zvoľte [All In This Folder]
pomocou B na ovládacom tlačidle a
potom stlačte z. Zvoľte [OK] a potom
stlačte z. Vymažú sa všetky nechránené
zábery v priečinku. Ak chcete zrušiť
vymazávanie, zvoľte [Cancel] a potom
stlačte z.
1
, Do fotoaparátu vložte
pamäťovú kartu „Memory
Stick“, ktorú chcete
naformátovať.
• Pod pojmom „formátovanie“ rozumejte
pripravenie pamäťovej karty „Memory
Stick“ na zaznamenávanie záberov. Tento
proces sa tiež nazýva „inicializácia“.
• Pamäťová karta „Memory Stick“ dodávaná
s fotoaparátom a tiež karty „Memory Stick“,
ktoré sú bežne dostupné v predaji, sú už
naformátované a môžu sa ihneď používať.
• Keď formátujete kartu „Memory
Stick“, pamätajte na to, že všetky
dáta na karte „Memory Stick“ sa
natrvalo vymažú. Vymažú sa aj
chránené záznamy.
2
, Prepínač režimu prepnite do
polohy SET UP a zapnite
napájanie.
Vymazávanie statických záberov
4
SK
43
60min
Memory Stick Tool
Format
OK
Format:
Create REC. Folder: Cancel
Change REC. Folder:
All data will be erased
1
Ready?
OK
Cancel
2
3
4
, Zvoľte
(Memory Stick
Tool) pomocou v/V na
ovládacom tlačidle.
Pomocou B zvoľte [Format] a
stlačte B.
Pomocou v zvoľte [OK] a
stlačte z.
Zrušenie formátovania
Pomocou V na ovládacom tlačidle zvoľte
[Cancel] a potom stlačte z.
• Na DSC-P150 je položka
položka
a
1
SK
44
(str. 119).
2
zobrazená ako
, Pomocou v na ovládacom
tlačidle zvoľte [OK] a potom
stlačte z.
Objaví sa nápis „Formatting“. Po
zmiznutí tohto hlásenia je formátovanie
dokončené.
Príprava na pokročilejšie operácie
Nastavenie a ovládanie
fotoaparátu
Nižšie sa nachádza popis použitia
položiek menu a položiek obrazovky
SET UP.
Zmena nastavení v ponuke
menu
a Prepínač režimu nastavte na
, P, M, SCN,
alebo
.
d Pomocou v/V na ovládacom
tlačidle zvoľte požadované
nastavenie.
Požadované nastavenie sa zväčší a
nastavenie sa aktivuje.
b Stlačte MENU.
Objaví sa menu.
Prepínač režimu
0EV
0EV
EV
ISO
Existujú položky, ktoré sa nezobrazujú
na obrazovke. Tieto položky zobrazíte
pomocou v/V na ovládacom tlačidle.
• Zobrazené položky sa budú líšiť v
závislosti od nastaveného režimu na
prepínači.
MENU
Ovládacie tlačidlo
• Bližšie informácie o nastavení preprínača
režimu pozri na str. 10.
c Pomocou b/B na ovládacom
tlačidle zvoľte položku, ktorú
chcete nastaviť.
400
200
100
Auto
ISO
WB
ISO
• Keď je prepínač režimu nastavený na
, po zvolení položky stlačte z na
ovládacom tlačidle.
Vypnutie zobrazenia menu
Stlačte znovu MENU.
• Zatmavené položky menu nejde zvoliť.
• Bližší popis položiek menu pozri str. 115.
Príprava na pokročilejšie operácie
WB
Keď sa značka v objaví
navrchu alebo keď sa značka V
objaví na spodku položky
SK
45
Zmeny položiek na obrazovke
ponuky SET UP
Vypnutie zobrazenia ponuky
SET UP
a Prepínač režimu nastavte na
SET UP.
Prepínač režimu nastavte na akúkoľvek
inú položku, než SET UP.
Objaví sa obrazovka ponuky SET UP.
pozri na str. 119.
Camera
1
2
AF Mode:
Digital Zoom:
Date/Time:
Red Eye Reduction:
AF Illuminator:
Auto Review:
• Bližšie informácie o položkách SET UP
Single
Smart
Off
• Na DSC-P150 je položka
položka
a
1
Nastavenie kvality
statických záberov
Kvalitu statických záberov si môžete
nastaviť na [Fine] (vysoká kvalita) alebo
[Standard].
zobrazená ako
Prepínač režimu
(str. 119).
2
Off
Auto
Off
SELECT
b Pomocou v/V/b/B na
ovládacom tlačidle zvoľte
položku, ktorú chcete
zmeniť.
Rámček zvolenej položky sa
zvýrazní nažlto.
1
Setup 2
File Number:
USB Connect:
OK
Video Out:
Cancel
Clock Set:
MENU
Ovládacie tlačidlo
a Prepínač režimu nastavte na
P, M alebo SCN.
b Stlačte MENU.
c Pomocou z na ovládacom
tlačidle potvrdíte nastavenie.
SK
46
Objaví sa menu.
c Zvoľte
(P. Quality)
pomocou b/B, potom zvoľte
požadovaný kvality záberu
pomocou v/V.
Fine
FINE
Standard
P.Quality
WB
ISO
Vytvorenie alebo
zmenenie priečinka
Prepínač režimu
a Prepínač režimu nastavte na
SET UP.
b Zvoľte
(Memory Stick
Tool) pomocou v/V, [Create
REC. Folder] pomocou B/v/
V, a [OK] pomocou B/v.
Potom stlačte z.
Objaví sa obrazovka s možnosťou
výberu priečinka.
60 min
Create REC. Folder
Creating REC. folder 102MSDCF
Ready?
OK
Cancel
c Pomocou v zvoľte [OK] a
stlačte z.
MENU
Ovládacie tlačidlo
Vytvorí sa nový priečinok.
Označenie bude o jedno číslo
vyššie, než najvyššie číslo naposledy
vytvoreného priečinka na
pamäťovej karte „Memory Stick“.
Nový priečinok sa stane cieľovým
priečinkom pre ukladanie záznamu.
Príprava na pokročilejšie operácie
Fotoaparát môže vytvoriť na karte
„Memory Stick“ viacero priečinkov.
Môžete zvoliť cieľový priečinok pre
ukladanie záberov.
Ak nevytvoríte nový priečinok, z výroby
je ako cieľový priečinok pre ukladanie
záberov nastavený priečinok
„101MSDCF“.
Priečinky môžete vytvárať až do
označenia „999MSDCF“.
Vytvorenie nového priečinka
• Do jedného priečinka je možné uložiť až
4 000 záberov. Po zaplnení kapacity
priečinka sa automaticky vytvorí nový
priečinok.
SK
47
Zrušenie vytvárania nového
priečinka
Zvoľte [Cancel] v kroku 2 alebo 3.
• Po vytvorení nového priečinka nie je možné
takýto priečinok zrušiť pomocou
fotoaparátu.
• Snímané zábery sa ukladajú do novo
vytvoreného priečinka, kým nevytvoríte,
alebo nezvolíte iný priečinok.
Zmena priečinka pre
ukladanie záznamu
a Prepínač režimu nastavte na
SET UP.
b Pomocou
(Memory Stick
Tool) pomocou v/V, [Change
REC. Folder] pomocou B/V a
[OK] pomocou B/v. Potom
stlačte z.
Objaví sa obrazovka s možnosťou
výberu priečinka pre
zaznamenávanie záberov.
Select REC. Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 0
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
BACK/NEXT
c Pomocou b/B zvoľte
požadovaný priečinok a
pomocou v zvoľte [OK].
Potom stlačte z.
SK
48
Zrušenie vykonávania zmeny
cieľového priečinka
Zvoľte [Cancel] v kroku 2 alebo 3.
• Priečinok „100MSDCF“ nie je možné zvoliť
ako cieľový priečinok pre ukladanie záberov
(str. 90).
• Snímaný záber sa uloží do nového
priečinka. Prostredníctvom tohto
fotoaparátu nie je možné presúvať zábery
do iného priečinka.
Pokročilejšie snímanie statických záberov
Výber metódy
automatického
zaostrovania
Môžete nastaviť zameriavací rámček AF
zóny a režim AF.
Zameriavací rámček AF zóny
Týmto sa vyberie pozícia zaostrenia
podľa umiestnenia objektu a jeho
veľkosti.
Režim AF
Prepínač režimu
— Zameriavací rámček AF zóny
Multipoint AF (
)
Fotoaparát prepočíta vzdialenosť piatich
oblastí: zľava, sprava, zvrchu, zo spodku
a zo stredu záberu, čím sa umožní
snímanie s automatickým zaostrením,
bez obáv o celkový vzhľad záberu.
Režim je vhodný, keď je obtiažne
zaostriť, pretože sa objekt nenachádza v
strede rámčeku v zobrazení. Miesto, na
ktoré sa zaostruje, môžete kontrolovať v
zelenom rámčeku.
Prednastavenie z výroby je Multipoint
AF.
Center AF (
)
Režim je vhodný, keď je potrebné
zaostriť na objekt v blízkosti stredu
zvoleného rámčeku. V kombinácii s
metódou aretácie AF môžete nasnímať
požadovanú kompozíciu záberu.
a Prepínač režimu nastavte na
P, M, SCN alebo
b Stlačte MENU.
MENU
Ovládacie tlačidlo
Objaví sa menu.
.
c Zvoľte 9 (Focus) pomocou
b/B, potom zvoľte [Multi AF]
alebo [Center AF] pomocou
v/V.
Zaostrenie sa nastavuje
automaticky. Farba zameriavacieho
rámčeka AF zóny sa zmení z bielej
na zelenú.
Multipoint AF
60min
P
VGAFINE 101
98
Zameriavací
rámček AF
zóny
S AF
Indikátor zameriavaceho
rámčeka AF zóny
Center AF
60min
P
VGAFINE 101
98
Zameriavací
rámček AF
zóny
S AF
Indikátor
zameriavaceho
rámčeka AF zóny
Pokročilejšie snímanie statických záberov
Týmto sa nastavuje načasovanie
začiatku a konca operácie zaostrenia.
Výber zóny zaostrovania
SK
49
• Pri snímaní videozáznamu v režime
Multipoint AF sa vzdialenosť do
prostriedku obrazovky odhaduje ako
priemerná hodnota, takže automatické
zaostrovanie pracuje aj pri určitých otrasoch
(pohyboch). Zameriavací rámček AF zóny
je
. S funkciou Center AF sa
automaticky zaostruje len na miesto v
zvolenom rámčeku, takže rámček zamerajte
na miesto, na ktoré chcete zaostriť.
• Pri používaní funkcie digitálnej transfokácie
alebo AF illuminator sa automatické
zaostrenie vykoná podľa strednej časti
zameraného objektu. V takomto prípade
bliká indikátor
alebo
a zameriavací
rámček AF zóny sa nezobrazuje.
• Výber zóny s rámčekom automatického
zaostrenia je obmedzený v závislosti od
režimu Scene Selection (str. 36).
Výber spôsobu zaostrovania
— Režim AF
Tento režim je vhodný pri snímaní
statických objektov. Pred zatlačením a
pridržaním spúšte do polovice sa
nezaostruje. Zaostrenie sa vykoná a
aretuje po zatlačení a pridržaní spúšte
do polovice a po aretácii AF.
Prednastavenie z výroby je Single AF.
Monitoring AF ( M A F )
Čas potrebný na zaostrenie sa v tomto
režime skráti. Pred zatlačením a
pridržaním spúšte do polovice
fotoaparát automaticky zaostrí, čím sa
umožní zostavenie záberov, pri ktorých
sa už vykonalo zaostrenie. Zaostrenie sa
vykoná a aretuje po zatlačení a pridržaní
spúšte do polovice a po aretácii AF.
režime rýchlejšie než v režime Single AF.
SK
b Zvoľte
(Camera 1) (DSCP150) alebo
(Camera)
(DSC-P100/P120) pomocou
v, [AF Mode] pomocou B/v a
potom zvoľte požadovaný
režim pomocou B/v/V.
Potom stlačte z.
1
Single AF (S A F )
• Vybíjanie akumulátora môže byť v tomto
50
a Prepínač režimu nastavte na
SET UP.
Camera
1
2
xSingle
Monitor
AF Mode:
Digital Zoom:
Date/Time:
Red Eye Reduction:
AF Illuminator:
Auto Review:
• Pri snímaní cez hľadáčik s vypnutým LCD
displejom fotoaparát pracuje v režime
Single AF.
• Na DSC-P150 je položka
zobrazená ako
položka
a
(str. 119).
1
2
Techniky snímania
Ak snímate objekt, ktorý je zameraný na
okraji rámčeka alebo ak používate funkciu
Center AF, fotoaparát môže zaostriť na
strednú časť v rámčeku a nie na objekt na
okraji rámčeka. V prípade ako je tento
snímajte pomocou aretácie zaostrenia na
zvolený objekt, potom zmeňte kompozíciu
záberu a nasnímajte záber.
VGA
FINE
101
98
Nastavenie
vzdialenosti objektu
— Prednastavené zaostrenie
S AF
30 F2.8
Zameriavací rámček AF zóny
Indikátor aretácie AE/AF
m
60min
P
S AF
Pri snímaní objektu, pri ktorom bola
nastavená vzdialenosť skôr, alebo pri
snímaní objektu cez okno za záclonou je
veľmi zložité správne zaostriť v režime
automatického zaostrenia. V takýchto
prípadoch je vhodné použiť funkciu
Focus preset.
VGAFINE 101
98
30
Prepínač režimu
F2.8
• Pri snímaní s aretáciou zaostrenia môžete
nasnímať správne zaostrený záber, aj keď
sa objekt nachádza pri okraji rámčeka.
• Pred zatlačením spúšte nadoraz môžete
vykonať proces aretácie zaostrenia.
MENU
Ovládacie tlačidlo
a Prepínač režimu nastavte na
P, M, SCN alebo
b Stlačte MENU.
.
Pokročilejšie snímanie statických záberov
Snímaný objekt zamerajte do stredu
zameriavacieho rámčeka AF zóny a do
polovice zatlačte spúšť.
Keď prestane blikať indikátor aretácie AE/
AF a bude svietiť nepretržite, zostavte
celkovú kompozíciu záberu, a zatlačte spúšť
nadoraz.
60min
P
Objaví sa menu.
SK
51
c Zvoľte 9 (Focus) pomocou
b/B, potom nastavte
vzdialenosť objektu pomocou
v/V.
Vybrať si môžete z nasledovných
možností:
0.5m, 1.0m, 3.0m, 7.0m,
(nekonečno)
3.0m
1.0m
1.0m
0.5m
Center AF
Multi AF
Focus
WB
ISO
Obnovenie režimu
automatického zaostrovania
Snímanie s manuálne
nastavenou rýchlosťou
uzávierky a veľkosťou
clony
— Manuálna expozícia
Môžete si manuálne nastaviť rýchlosť
uzávierky a hodnoty clony.
Rozdiel medzi nastavenými hodnotami
a príslušnou expozíciou určenou
fotoaparátom sa zobrazí na LCD displeji
ako hodnota EV (str. 55). 0EV
znamená, že fotoaparát pokladá danú
hodnotu expozície ako najvhodnejšiu.
Prepínač režimu
V kroku 3 zvoľte [Multi AF] alebo
[Center AF].
Spúšť
SK
52
b Stlačte z.
Indikátor „Set“ v ľavom dolnom
rohu LCD displeja sa zmení na
„Return“ a fotoaparát sa prepne do
režimu nastavenie manuálnej
expozície.
c Nastavte rýchlosť uzávierky
pomocou v/V.
60min
VGA
FINE
Return
SAF
101
98
M
250 F2.8
0 EV
Rýchlosť uzávierky je možné
nastaviť od 1/1000 do 30 sekúnd.
Ak zvolíte 1/6 sekundy a pomalšie
rýchlosti uzávierky, pred
indikátorom rýchlosti uzávierky sa
objaví „NR“ a automaticky sa
aktivuje funkcia NR pomalej
uzávierky (str. 36).
• Nastavenia zaostrovacej vzdialenosti
obsahujú drobné medzné odchýlky (sú
približné). Vnímajte ich ako orientačné
hodnoty.
• Pri posúvaní objektívu vpred alebo vzad
odchýlka vzrastá.
• Nastavenie vzdialenosti je obmedzené v
závislosti od režimu Scene Selection
(str. 36).
a Prepínač režimu nastavte na
M.
Ovládacie tlačidlo
d Nastavte hodnotu clony
pomocou b/B.
V závislosti od polohy transfokácie
je možné nastaviť dve rôzne
hodnotu clony.
Keď je transfokácia maximálne na
strane W: F2.8/F5.6
Keď je transfokácia maximálne na
strane T: F5.2/F10
60min
VGA
FINE
Return
SAF
101
98
M
200 F2.8
0 EV
Použitie režimu Quick Review,
režimu snímania blízkych
objektov (Macro), funkcie
samospúšte alebo zmena
režimu blesku
Po kroku 4 stlačením z zrušte režim
nastavenia manuálnej expozície.
Indikátor „Return“ sa zmení na „Set“.
Prepínač režimu nastavte na inú polohu
než M.
• Rýchlosti uzávierky na sekundu či dlhšie sa
označujú pomocou ["] vo formáte 1".
• Ak nie je možné získať správnu hodnoty
expozície po vykonaní nastavení, indikátory
hodnoty nastavenia budú blikať na LCD
displeji, keď zatlačíte spúšť do polovice.
Môžete pokračovať v snímaní aj pri týchto
podmienkach, ale odporúčame vám znovu
pozmeniť nastavenia.
• Režim blesku je nastavený na (Vynútený
blesk) alebo
(Bez blesku).
Pokročilejšie snímanie statických záberov
e Nasnímajte záber.
Zrušenie režimu manuálnej
expozície
SK
53
Expozícia
Otvorená (menšia hodnota F)
Okrem zaostrenia a iných nastavení je
tiež dôležité nastaviť hodnotu expozície,
aby ste nasnímali pekné zábery.
Expozícia je množstvo svetla, ktoré
môže prijať farebný filter CCD v
digitálnom fotoaparáte. Táto hodnota
sa mení v závislosti od kombinácie
hodnoty clony a rýchlosti uzávierky.
Keď je svetla príliš mnoho, záber sa
stáva svetlejším (belším) a keď je svetla
príliš málo, záber sa stáva tmavším.
Správne množstvo svetla sa nazýva
„vhodná expozícia“.
Vhodnú expozíciu je možné dosiahnuť
nastavením rýchlejšej uzávierky, keď je
zmenšená hodnota clony, alebo
pomalšou rýchlosťou uzávierky, keď je
zväčšená hodnota clony od vhodnej
expozície.
• Záber má sklon k príliš
veľkej expozícii
(svetlejší).
• Rozsah vnútorného
zaostrenia sa zúži.
Preexponovanie
• Otvorte clonu
• Nastavte pomalšiu rýchlosť
uzávierky
Zatvorená (väčšia hodnota F)
• Záber má sklon k príliš
malej expozícii (tmavší).
• Rozsah vnútorného
zaostrenia sa rozšíri.
Nastavenie
rýchlosťou uzávierky
Rýchlosť uzávierky ovplyvňuje čas,
počas ktorého do fotoaparátu preniká
svetlo.
Správna expozícia
Vyššia rýchlosť
• Záber má sklon k príliš
malej expozícii (tmavší).
• Pohybujúce sa objekty
akoby stoja.
Nastavenie hodnoty clony
Clona je zužujúca sa membrána v
objektíve, ktorá prepúšťa nastavené
množstvo svetla do fotoaparátu.
Hodnota nastavenia clony sa nazýva
„Veľkosť clony (hodnota F)“.
Pomalšia rýchlosť
• Záber má sklon k príliš
veľkej expozícii
(svetlejší).
• Pohybujúce sa objekty
sú zachytené vo svojom
pohybe.
Pri nastavení pomalšej rýchlosti uzávierky sa
odporúča použitie statívu, aby sa predišlo
otrasom.
SK
54
Podexponovanie
• Zatvorte clonu
• Nastavte väčšiu rýchlosť
uzávierky
Nastavenie expozície
d Zvoľte požadovanú hodnotu
expozície pomocou v/V.
Prepínač režimu
Nastavte hodnotu expozície, pritom
však kontrolujte jasnosť pozadia.
— Nastavenie EV
Expozíciu určenú fotoaparátom môžete
manuálne zmeniť. Tento režim použite,
ak nie je možné dosiahnuť správnu
expozíciu – keď je napríklad kontrast
(rozdiel medzi svetlým a tmavým) medzi
objektom a pozadím extrémne veľký.
Hodnotu môžete nastaviť z intervalu
+2,0EV až -2,0EV v krokoch 1/3EV.
Obnovenie automatickej
expozície
V kroku 4 zvoľte možnosť [0EV].
• Keď je objekt extrémne svetlý alebo tmavý,
MENU
Ovládacie tlačidlo
polohy P, SCN alebo
Nastavenie
smerom k –
Nastavenie
smerom k +
.
b Stlačte MENU.
Objaví sa menu.
c Zvoľte
(EV) pomocou b.
Zobrazí sa hodnota nastavenia
expozície.
0EV
0EV
EV
WB
ISO
Pokročilejšie snímanie statických záberov
a Prepínač režimu prepnite do
alebo keď používate blesk, nastavená
hodnota sa nemusí v skutočnosti aplikovať.
SK
55
• Histogram sa zobrazí aj v prípade, keď je
Zobrazenie histogramu
Histogram (stĺpcový diagram) je graf
zobrazujúci svetlú časť záberu.
Vodorovná os predstavuje svetlosť,
zvislá os počet pixelov. Zobrazenie grafu
indikuje svetlý záber, ak je naklonený
doprava a tmavý záber, ak je naklonený
doľava.
Zobrazenie histogramu umožňuje
kontrolu expozície, keď počas snímania
alebo prehrávania obrazovka nie je
dobre viditeľná.
80
8M
FINE
101
Počet pixelov
4
Svetlosť
Tmavý
Svetlý
0 EV
a Prepínač režimu prepnite do
polohy P alebo SCN.
b Stlačením
histogram.
zobrazte
c Na základe histogramu
nastavte expozíciu.
SK
56
prepínač režimu nastavený do polohy
alebo M, v tomto prípade však nie je možné
nastaviť expozíciu.
• Histogram sa zobrazí aj keď stlačíte
počas zobrazenia samotného záberu (str. 37)
alebo v režime Quick Review (str. 25).
• Histogram sa nezobrazí v nasledovných
prípadoch:
– Keď je zobrazené menu
– Pri používaní funkcie transfokácie počas
prehrávania
– Pri snímaní alebo prehrávaní
videozáznamov
•
sa zobrazí a histogram sa nezobrazí v
nasledovných prípadoch:
– Pri snímaní v oblasti digitálnej
transfokácie
– Ak je veľkosť záberu [3:2]
– Počas prehrávania záznamov Multi Burst
– Pri otáčaní statického záberu
• Histogram pred snímaním predstavuje
histogram záberu momentálne zobrazeného
na LCD displeji. V histogramoch pred a po
stlačení spúšte môže byť rozdiel. V takomto
prípade zobrazte histogram počas
prehrávania samostatného záberu alebo v
režime Quick Review.
Značný rozdiel sa môže vyskytnúť najmä v
týchto prípadoch:
– Pri zablysnutí blesku
– Keď je rýchlosť uzávierky pomalá alebo
vysoká
• Histogram sa nemusí zobraziť pre zábery
nasnímané iným fotoaparátom.
Techniky snímania
Pri snímaní záberov fotoaparát
automaticky nastaví expozíciu.
Pri snímaní obrázku ladeného do biela, ako
je napríklad objekt v protisvetle alebo
zasnežená scéna, fotoaparát môže vnímať
objekt ako svetlý a nastaviť tmavšiu
expozíciu pre záber. V týchto prípadoch sa
odporúča nastavenie expozície do smeru +
(plus).
Ak snímate tmavý objekt vypĺňajúci celý
displej, fotoaparát môže vnímať objekt ako
tmavý a nastaví pre snímku svetlejšiu
expozíciu. V týchto prípadoch sa odporúča
nastavenie expozície do smeru – (mínus).
Výber režimu merania
Môžete zvoliť režim merania, ktorý určí,
ktorá časť objektu sa má merať pre
určenie expozície.
Multi-pattern metering (bez
indikátora)
m
m
Spot metering (
Nastavenie do smeru +
Na základe histogramu vykonajte úpravy
tak, aby záber nebol preexponovaný
(vybielený) alebo podexponovaný (príliš
tmavý).
Skúste rôzne zábery s rôznymi expozíciami
a nájdite svetlosť zodpovedajúcu vašim
predstavám.
)
Meranie sa koná iba na časti objektu.
Umožní to snímanie nie príliš tmavých
objektov (aj v protisvetle), alebo
upravenie expozície na objekt, ak je
medzi objektom a pozadím silný
kontrast.
Pokročilejšie snímanie statických záberov
Nastavenie do smeru –
Záber sa rozdelí na viacero častí a
meranie sa vykoná pre každú časť.
Fotoaparát posúdi pozíciu objektu a jas
pozadia a rozhodne o vhodnom
vyvážení expozície.
Režim nastavený z výroby je multipattern metering.
SK
57
d Ak ste v kroku 3 zvolili
možnosť [Spot], krížikom pre
bodové meranie zamerajte
jeden bod na objekte, ktorý
chcete nasnímať.
Prepínač režimu
60min
VGA
FINE
SAF
MENU
101
98
P
250 F2.8
Zameriavací
krížik pre
bodové
meranie
Ovládacie tlačidlo
a Prepínač režimu prepnite do
polohy P, M, SCN alebo
.
b Stlačte MENU.
Objaví sa menu.
c Zvoľte
(Metering Mode)
pomocou b/B, potom zvoľte
požadovaný režim pomocou
v/V.
• V režime bodového merania pri zaostrení
na meraciu pozíciu sa odporúča nastaviť
9 (Focus) na [Center AF] (str. 49).
Nastavenie farebných
tónov
— White Balance
Režim vyváženia bielej farby môžete
nastaviť podľa podmienok snímania.
Viditeľná farba objektu je ovplyvnená
svetelnými podmienkami. Ak chcete
zafixovať podmienky osvetlenia pri
snímaní alebo ak sa celý záber zdá byť
trochu neprirodzený, odporúčame
upravenie nastavenia vyváženia bielej
farby.
Auto (Bez indikátora)
Automatické vyváženie bielej farby.
Prednastavenie z výroby je Auto.
(Daylight – Denné svetlo)
Snímanie v exteriéri, v noci, snímanie
neónového osvetlenia, ohňostroja alebo
východu slnka, prípadne snímanie tesne
pred/po západe slnka
(Cloudy – Zamračené)
Snímanie v zamračenom počasí
(Fluorescent – Žiarivka)
Snímanie pri osvetlení žiarivkou
SK
58
(Incandescent – Žiarovka)
• Snímanie v prostredí, kde sa svetelné
podmienky rýchlo menia
• Snímanie v príliš osvetlených
miestnostiach, ako napríklad
fotografické štúdio
WB (Flash – Blesk)
Automatické vyváženie bielej farby len
pre podmienky používania blesku
Prepínač režimu
a Prepínač režimu nastavte na
P, M, SCN alebo
.
b Stlačte MENU.
Objaví sa menu.
c Zvoľte [WB] (White Bal)
pomocou b/B, potom zvoľte
požadovaný režim pomocou
v/V.
Nastavenie intenzity
blesku
— Flash Level
Intenzitu blesku môžete upraviť.
Prepínač režimu
Obnovenie automatického
nastavenia
V kroku 3 zvoľte možnosť [Auto].
MENU
Ovládacie tlačidlo
bliká, môže funkcia nastavenia vyváženia
bielej fungovať nesprávne, aj keď ste zvolili
možnosť
(Fluorescent – Žiarivka).
• Pri blysnutí blesku sa manuálne nastavenie
zruší a snímanie záberu sa vykoná v režime
[Auto] (neplatí pre režim WB (Flash –
Blesk)).
• Výber vyváženia bielej farby sa obmedzuje
v závislosti od režimu Scene Selection
(str. 36).
MENU
Ovládacie tlačidlo
a Prepínač režimu nastavte na
P, M alebo SCN.
b Stlačte MENU.
Objaví sa menu.
Pokročilejšie snímanie statických záberov
• Pri snímaní s osvetlením žiarivkou, ktorá
SK
59
c Zvoľte [ ] (Flash Level)
pomocou b/B, potom zvoľte
požadovaný režim pomocou
v/V.
+: Posunie úroveň intenzity blesku
vyššie oproti štandardu.
Normal: Štandardné nastavenie.
–: Posunie úroveň intenzity blesku
nižšie oproti štandardu.
Nepretržité snímanie
Tento režim sa používa na nepretržité
snímanie. Maximálny počet záberov
nasnímateľných jediným stlačením
spúšte závisí od nastavení rozmerov a
kvality záberu.
c Zvoľte [Mode] (REC Mode)
pomocou b/B, potom zvoľte
[Burst] pomocou v/V.
d Nasnímajte záber.
Ak stlačíte a držíte spúšť stlačenú,
fotoaparát nasníma maximálny
počet po sebe nasledujúcich
záberov. Ak uvoľníte spúšť,
snímanie sa ihneď zastaví.
Po zmiznutí hlásenia „Recording“
môžete nasnímať ďalší záber.
Prepínač režimu
Spúšť
Maximálny počet záberov
nasnímaných nepretržite
(DSC-P150)
(Jednotky: zábery)
Kvalita
záberu
Fine
Standard
7M
5
8
3:2
5
8
5M
6
11
3M
9
17
1M
22
41
VGA(E-Mail)
85
100
Veľkosť
MENU
Ovládacie tlačidlo
• Ak sa zmenší kapacita nabitých batérií
alebo ak je kapacita karty „Memory Stick“
plne využitá, záznam skončí, aj keď stlačíte
spúšť a držíte ju stlačenú.
a Prepínač režimu nastavte na
, P, M alebo SCN.
b Stlačte MENU.
Objaví sa menu.
SK
60
Maximálny počet záberov
nasnímaných nepretržite
(DSC-P100/P120)
(Jednotky: zábery)
Kvalita
záberu
Snímanie v režime
Multi Burst
Môžete zvoliť časový interval [1/7.5],
[1/15] alebo [1/30].
— Multi Burst
Fine
Standard
5M
9
15
3:2
9
15
3M
13
24
Veľkosť
1M
32
59
VGA(E-Mail)
100
100
d Zvoľte M (Interval) pomocou
b/B, potom zvoľte požadovaný
časový interval pomocou v/V.
Pri jedinom stlačení spúšte sa nasníma
až 16 záberov v slede. Funkcia je vhodná
napríklad pri snímaní športového
výkonu.
1/7.5
1/15
1/30
1/30
Interval
Prepínač režimu
Mode
M
PFX
• Ak je prepínač režimu nastavený do
Spúšť
polohy
, časový interval sa
automaticky nastaví na [1/30].
Do jediného statického záberu sa
nasníma sled 16 snímok (veľkosť
záberu: 1M).
V kroku 3 zvoľte možnosť [Normal].
(Bez blesku).
• Blesk je nastavený na
• Pri snímaní so samospúšťou sa pri každom
stlačení spúšte nasníma séria maximálne
piatich záberov.
• Ak je prepínač režimu nastavený do polohy
M, nemôžete zvoliť rýchlosť uzávierky 1/6
sekundy alebo nižšiu.
• V závislosti od režimu Scene Selection
(str. 36) sa môže stať, že nebudete schopní
nasnímať zábery nepretržite.
• V režime Multi Burst nie je možné použiť
MENU
Ovládacie tlačidlo
a Prepínač režimu nastavte na
, P, M alebo SCN.
b Stlačte MENU.
Objaví sa menu.
c Zvoľte [Mode] (REC Mode)
pomocou b/B, potom zvoľte
[Multi Burst] pomocou v.
nasledovné funkcie:
– Smart zoom
– Blesk
– Zaznamenanie dátumu a času
• Ak je prepínač režimu nastavený do polohy
M, nemôžete zvoliť rýchlosť uzávierky
nižšiu ako 1/30 sekundy.
• Prehranie záznamov nasnímaných v režime
Multi Burst pomocou tohto fotoaparátu:
str. 66.
• Počet záberov, ktoré je možné nasnímať v
režime Multi Burst str. 114.
• V závislosti od režimu Scene Selection
(str. 36) sa môže stať, že nebudete schopní
nasnímať zábery v režime Multi Burst.
Pokročilejšie snímanie statických záberov
e Nasnímajte záber.
Obnovenie normálneho režimu
SK
61
Pridávanie špeciálnych
efektov
Prepínač režimu
Použitie stanice
Cyber-shot
Spúšť
— Picture Effect
Zábery môžete digitálne spracovať, aby
ste dosiahli špeciálne efekty.
B&W
Monochromatická
(čierno-biela)
snímka.
MENU
Ovládacie tlačidlo
a Prepínač režimu nastavte na
P, M, SCN alebo
Sepia
Sfarbenie dohneda,
ako stará fotografia.
.
b Stlačte MENU.
Objaví sa menu.
c Zvoľte [PFX] (P. Effect)
pomocou b/B a potom zvoľte
požadovaný režim pomocou
v/V.
d Nasnímajte záber.
Zrušenie funkcie Picture
Effects
V kroku 3 zvoľte možnosť [Off].
SK
62
Stanica Cyber-shot (nie je súcasťou
balenia) umožnuje jednoduché
nabíjanie fotoaparátu. Fotoaparát len
jednoducho zasuňte do stanice Cybershot a nabíjanie sa automaticky začne.
Diaľkový ovládač, ktorý je súčasťou
stanice Cyber-shot, umožňuje
prehrávanie snímok na TV prijímači aj
zo vzdialeného miesta. Čo viac, keď sa
pripojí tlačiareň kompatibilná s
PictBridge, snímky sa môžu jednoducho
vytlačiť pomocou diaľkového ovládača.
Podrobnejšie informácie nájdete v
používateľskej príručke stanice
Cyber-shot.
Pokročilé prehrávanie statických záberov
Výber priečinka a
prehrávanie záberov
— Folder
Samostatné zobrazenie
60min
VGA
101
9/9
Select Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 9
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
101-0009
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
VOLUME
BACK/NEXT
Prepínač režimu
Indexové zobrazenie
e Pomocou v zvoľte možnosť
[OK] a stlačte z.
Zrušenie výberu
V kroku 5 zvoľte možnosť [Cancel].
• SINGLE
Ak sú na karte „Memory Stick“
viaceré priečinky
MENU
Ovládacie tlačidlo
a Prepínač režimu nastavte na
.
b Stlačte MENU.
Objaví sa menu.
Ak je zobrazený prvý alebo posledný
záber z priečinka, zobrazia sa
nasledovné indikátory:
: Presun do predchádzajúceho
priečinka.
: Presun do nasledujúceho priečinka.
: Presun do predchádzajúcich a
nasledujúcich priečinkov.
DISPLAY
Pokročilé prehrávanie
statických záberov
Zvoľte priečinok, v ktorom sú uložené
zábery, ktoré chcete prehrať.
d Zvoľte požadovaný priečinok
pomocou b/B.
• Ak priečinok neobsahuje žiadne zábery,
zobrazí sa hlásenie „No file in this folder“
(V tomto priečinku nie je žiadny súbor).
c Pomocou b zvoľte
(Folder), potom stlačte z.
SK
63
Zväčšenie časti
statického záberu
Zvolenú časť záberu môžete až päťkrát
zväčšiť oproti skutočnej veľkosti.
Zväčšený záber môžete tiež uložiť ako
nový obrazový súbor (len DSC-P100/
P120).
Prepínač režimu
Zväčšenie záberu
— Transfokácia počas
prehrávania
e Nastavujte veľkosť záberu
a Prepínač režimu nastavte na
pomocou tlačidla /
(transfokácia počas
prehrávania).
.
b Pomocou b/B zobrazte
záber, ktorý chcete zväčšiť.
c Stlačením
(transfokácia
počas prehrávania) zväčšite
záznam.
d Vyberte požadovanú časť
záberu pomocou v/V/b/B.
Zrušenie funkcie transfokácie
počas prehrávania
Stlačte z.
Stlač v
• V prípade videozáznamov a snímok Multi
MENU
Ovládacie tlačidlo
Stlač
b
Stlač
B
Stlač V
v: Posun v zábere smerom hore
V: Posun v zábere smerom dole
b: Posun v zábere smerom doľava
B: Posun v zábere smerom doprava
SK
64
Burst nemôžete funkciu transfokácie počas
prehrávania používať.
• Ak stlačíte tlačidlo
(transfokácia počas
prehrávania), keď sa na LCD displeji
zobrazí nezväčšená snímka, tak sa displej
prepne na indexové zobrazenie (str. 38).
• Snímky zobrazené prostredníctvom funkcie
Quick Review (str. 25) môžete zväčšiť
vykonaním krokov c až e.
Záznam zväčšeného záberu
— Trimming
(len DSC-P100/P120)
a Po zväčšení záberu stlačte
tlačidlo MENU.
b Pomocou B zvoľte možnosť
[Trimming] a stlačte z.
— Slide Show
Nasnímané zábery môžete prehrávať v
sérii za sebou. Funkciu využijete pri
prehľadávaní záznamov, pri
prezentáciách atď.
c Pomocou v/V zvoľte veľkosť
záberu, potom stlačte z.
Prepínač režimu
Záber sa zaznamená a po zázname
sa na LCD displeji obnoví
zobrazenie v pôvodnej veľkosti.
Image
Folder:Prehrávanie všetkých
záberov vo zvolenom
priečinku.
All:
Prehrávanie všetkých záberov
z karty „Memory Stick“.
Repeat
On:
Nepretržité opakovanie
prehrávania záberov.
Off:
Po prehraní všetkých záberov
sa prehrávanie skončí.
d Pomocou V/B zvoľte [Start] a
stlačte z.
Prehrávanie Slide show sa spustí.
• Zväčšený záber sa zaznamená do cieľového
priečinka ako najnovší súbor, pričom
pôvodný súbor zostane uchovaný.
• Kvalita zväčšeného záberu môže byť horšia.
• Nie je možné zaznamenať upravený záber
vo formáte 3:2.
• Záznam zväčšeného záberu nie je možný v
prípade záberov zobrazených pomocou
funkcie Quick Review.
Interval
3 sec/5 sec/10 sec/30 sec/1 min
Pokročilé prehrávanie
statických záberov
Objaví sa menu.
Postupné prehrávanie
statických záberov v
sérii
Zrušenie nastavenia funkcie
Slide show
V kroku 3 zvoľte [Cancel].
MENU
Ovládacie tlačidlo
a Prepínač režimu nastavte na
Ukončenie prehrávania Slide
show
Stlačte z, pomocou B zvoľte [Exit],
potom znova stlačte z.
.
b Stlačte MENU.
Objaví sa menu.
c Pomocou b/B zvoľte
(Slide) a stlačte z.
Pomocou v/V/b/B nastavte
nasledovné položky:
Prepnutie na nasledujúci/
predchádzajúci záber počas
prehrávania Slide show
Stlačte B (vpred) alebo b (vzad).
• Nastavený čas intervalu je približný a má naň
veľký vplyv veľkosť prehrávaného záberu.
SK
65
a Prepínač režimu prepnite do
Otáčanie statického
záberu
— Rotate
Zábery nasnímané pri vertikálnom
držaní fotoaparátu môžete otočiť a
zobraziť ich horizontálne.
polohy
a zobrazte záber,
ktorý chcete otočiť.
b Stlačte MENU.
Objaví sa menu.
c Pomocou b/B zvoľte
(Rotate) a stlačte z.
d Pomocou v zvoľte
a
pomocou b/B otočte záber.
e Pomocou v/V zvoľte [OK] a
stlačte z.
Prehrávanie statických
záberov nasnímaných v
režime Multi Burst
Záznam nasnímaný v režime Multi
Burst môžete zobraziť naraz v slede,
alebo zobrazovať jednotlivé snímky.
Funkciu využijete pri prehľadávaní
záberov.
Prepínač režimu
Ovládacie
tlačidlo
Zrušenie otočenia
V kroku 4 alebo 5 zvoľte [Cancel] a
stlačte z.
• Chránené zábery, videozáznamy a záznamy
Prepínač režimu
Multi Burst nie je možné otáčať.
• Môže sa stať, že sa záber nasnímaný iným
zariadením neotočí.
• Pri zobrazení záberu na monitore počítača
nemusí byť v závislosti od aplikačného
softvéru informácia o otočení záberu
akceptovaná.
SK
66
MENU
Ovládacie
• Pri prehrávaní záznamu Multi Burst v
počítača alebo fotoaparáte bez funkcie
Multi Burst sa všetkých 16 snímok zobrazí v
jednom zábere.
• Záznam Multi Burst nie je možné strihať.
Súvislé prehrávanie
Prehrávanie záberu po zábere
a Prepínač režimu nastavte na
a Prepínač režimu nastavte na
.
.
b Pomocou b/B zvoľte
požadovaný záznam Multi
Burst.
Zvolený záznam Multi Burst sa
prehráva v slede.
Zvolený záznam Multi Burst sa
prehráva v slede.
60min
M
101
14/14
c Pri zobrazení požadovaného
záberu stlačte z.
Zobrazí sa „Step“.
101-0014
PAUSE
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
60min
Vymazanie nasnímaného
záznamu
V tomto režime nie je možné vymazať
jednotlivé snímky. Vymaže sa celý
záznam obsahujúci všetkých 16 snímok.
1 Zobrazte záznam Multi Burst, ktorý
chcete vymazať.
2 Stlačte
M
101
VOLUME
Stlačením 4 zvoľte možnosť z.
Prehrávanie sa spustí od snímky
zobrazenej na LCD displeji.
14/14
Step
12/16
(Delete).
3 Zvoľte [Delete] a potom stlačte z.
Všetky snímky sa vymažú.
Pokročilé prehrávanie
statických záberov
b Pomocou b/B zvoľte
požadovaný záznam Multi
Burst.
Návrat do štandardného
režimu
Pozastavenie prehrávania
Stlačte z. Opätovným stlačením z
prehrávanie obnovíte. Prehrávanie sa
spustí od snímky zobrazenej na LCD
displeji.
101-0014
PLAY
2005 1 1 10:30PM
FRAME BACK/NEXT
VOLUME
d Medzi snímkami sa
pohybujte pomocou b/B.
B: Zobrazenie nasledujúcej snímky.
Po zatlačení a pridržaní B bude
posun vpred automatický.
b: Zobrazenie predchádzajúcej
snímky. Po zatlačení a pridržaní
b bude posun vzad automatický.
SK
67
Editovanie statických záberov
Ochrana záberov
V zobrazení samostatného
záberu
— Protect
a Prepínač režimu nastavte na
Funkcia umožňuje chrániť dôležité
zábery proti náhodnému vymazaniu.
Prepínač režimu
.
b Pomocou b/B zobrazte
záber, ktorý chcete
zabezpečiť pred vymazaním.
c Stlačte MENU.
Objaví sa menu.
MENU
Ovládacie tlačidlo
• Pri formátovaní karty „Memory Stick“ sa
stratia všetky údaje uložené na karte
„Memory Stick“, vrátane chránených
záberov. Takto vymazané záznamy nie je
možné obnoviť.
• Nastavenie ochrany záznamu môže chvíľu
trvať.
polohy
a stlačením
(Index) zobrazte indexové
zobrazenie.
b Stlačte MENU.
Objaví sa menu.
c Pomocou b/B zvoľte (Protect), potom stlačte z.
d Pomocou b/B zvoľte [Select]
a stlačte z.
Zobrazený záber je chránený pred
vymazaním. V zábere sa zobrazí
indikátor - (ochrana).
e Pomocou v/V/b/B zobrazte
záber, ktorý chcete
zabezpečiť pred vymazaním,
a stlačte z.
60min
VGA
101
2/9
V zábere sa zobrazí zelený indikátor
-.
Protect
Exit
BACK/NEXT
e Ochranu pre ďalšie zábery
nastavíte zvolením záberu
pomocou b/B a stlačením z.
V kroku 4 alebo 5 stlačte znova z.
Indikátor - zmizne.
SK
a Prepínač režimu prepnite do
d Pomocou b/B zvoľte (Protect) a potom stlačte z.
Zrušenie ochrany
68
V indexovom zobrazení
•
SELECT
MENU
TO NEXT
f Ochranu pre ďalšie zábery
nastavte opakovaním kroku
5.
g Stlačte MENU.
h Pomocou B zvoľte možnosť
[OK] a stlačte z.
Indikátor - sa zmení do biela.
Zvolený záber bude chránený.
V kroku 4 zvoľte [Cancel] alebo v
kroku 8 zvoľte [Exit] a stlačte z.
Zrušenie individuálnej ochrany
V kroku 5 pomocou v/V/b/B zvoľte
záber, pri ktorom chcete zrušiť ochranu,
a stlačte z. Indikátor - sa zmení do
šeda. Tento postup opakujte pre všetky
chránené zábery, ktorých ochranu
chcete zrušiť. Stlačte tlačidlo MENU,
zvoľte [OK] a stlačte z.
— Resize
Veľkosť záberu môžete zmeniť a
upravený záber môžete uložiť ako nový
súbor.
Veľkosti záberov môžete meniť na
nasledovné hodnoty:
7M (len DSC-P150), 5M, 3M, 1M, VGA
Záber v pôvodnej veľkosti zostáva
uchovaný.
Prepínač režimu
Objaví sa menu.
d Pomocou b/B zvoľte
(Resize) a stlačte z.
e Pomocou v/V zvoľte
požadovanú veľkosť a
stlačte z.
Záber so zmenenou veľkosťou sa
zaznamená do cieľového priečinka
ako najnovší súbor.
Zrušenie vykonávania zmeny
veľkosti záberu
V kroku 5 zvoľte možnosť [Cancel].
• Pri videozáznamoch a záznamoch Multi
Editovanie statických záberov
Ukončenie nastavovania
ochrany
c Stlačte MENU.
Zmena veľkosti záberu
Burst nie je možné meniť veľkosť.
• Pri zmene z malej veľkosti na väčšiu sa
kvalita záberu zhorší.
Ochrana všetkých záberov v
priečinku
V kroku 4 zvoľte [All In This Folder],
potom stlačte z. Zvoľte [On] a potom
stlačte z.
Zrušenie ochrany všetkých
chránených záberov v
priečinku
V kroku 4 zvoľte [All In This Folder],
potom stlačte z. Zvoľte [Off] a potom
stlačte z.
• Nie je možné zmeniť veľkosť záberu do
formáte 3:2.
• Pri pokuse zmeniť veľkosť záberu do
MENU
Ovládacie tlačidlo
formáte 3:2 v hornej a spodnej časti záberu
zobrazia čierne pruhy.
a Prepínač režimu nastavte na
.
b Pomocou b/B zvoľte záber,
ktorého veľkosť chcete
zmeniť.
SK
69
Výber záberov pre tlač
V zobrazení samostatného
záberu
— Značka pre tlač (DPOF)
a Prepínač režimu nastavte
Statické zábery nasnímané týmto
fotoaparátom môžete označiť značkou
pre tlač, aby sa neskôr vytlačili. Značka
pre tlač uľahčuje označenie záberov,
ktoré chcete vytlačiť v špecializovanom
foto-labe alebo pomocou tlačiarne
vyhovujúcej štandardom DPOF (Digital
Print Order Format) alebo PictBridge.
Prepínač režimu
na
.
b Pomocou b/B zvoľte záber,
ktorý chcete určiť pre tlač.
c Stlačte MENU.
Objaví sa menu.
d Pomocou b/B zvoľte
(DPOF) a stlačte z.
Vo zvolenom zábere sa zobrazí
značka
.
60min
VGA
101
BACK/NEXT
Ovládacie tlačidlo
• Značku pre tlač nie je možné priradiť k
a Prepínač režimu prepnite do
polohy
a stlačením
(Index) zobrazte indexové
zobrazenie.
b Stlačte MENU.
Objaví sa menu.
c Pomocou B zvoľte
(DPOF), potom stlačte z.
d Pomocou b/B zvoľte [Select]
a stlačte z.
• Pri položke [All In This Folder] nie je
možné priradiť značku
2/9
DPOF
Exit
MENU
V indexovom zobrazení
e Značku pre tlač pre ďalšie
zábery priradíte zvolením
záberu pomocou b/B a
stlačením z.
.
e Pomocou v/V/b/B vyberte
záber, ktorý chcete určiť pre
tlač, a stlačte z.
Na zvolenom zábere sa pridá zelená
značka
.
videozáznamu.
SK
70
• Značky pre tlač môžete priradiť aj k
Zrušenie priradenej značky
záznamu Multi Burst; všetky snímky sa
vytlačia na jeden hárok rozdelený na 16
políčok.
• Počet kópií nie je možné nastaviť.
V kroku 4 alebo 5 stlačte znova z.
Značka
zo záberu zmizne.
•
SELECT
MENU
TO NEXT
f Pre určenie ďalších záberov
pre tlač opakujte krok 5.
g Stlačte MENU.
h Pomocou B zvoľte možnosť
[OK] a stlačte z.
Zrušenie priradenej značky
V kroku 5 zvoľte pomocou v/V/b/B
zábery so značkami, ktoré chcete zrušiť,
a stlačte z.
Zrušenie všetkých priradených
značiek
v priečinku
V kroku 4 zvoľte [All In This Folder] a
stlačte z. Zvoľte [Off] a potom stlačte
z.
Editovanie statických záberov
Značka
sa zmení dobiela.
Priraďovanie značky
pre tlač je
dokončené.
Ukončenie priraďovania
značiek
V kroku 4 zvoľte [Cancel] alebo v
kroku 8 zvoľte [Exit].
SK
71
Tlač statických záberov (tlačiareň PictBridge)
Pripojenie k tlačiarni
kompatibilnej s
PictBridge
Zábery nasnímané pomocou tohto
fotoaparátu môžete pripojením
tlačiarne kompatibilnej s PictBridge
vytlačiť aj bez počítača. Pre prípravu je
treba len nastaviť pripojenie USB na
obrazovke SET UP a prepojiť
fotoaparát s tlačiarňou pomocou (USB)
kábla pre viacúčelový konektor.
Pomocou tlačiarne kompatibilnej s
PictBridge je tlač indexového hárku*
jednoduchá.
Príprava fotoaparátu
Nastavte na fotoaparáte režim USB na
prepojenie fotoaparátu s tlačiarňou.
Prepínač
režimu
• Odporúča sa použiť AC adaptér, aby sa
fotoaparát nevypol počas tlače z dôvodu
nedostatku energie.
Prepojte multikonektor na fotoaparáte a
USB vstupný konektor na tlaciarni
pomocou dodaného (USB) kábla pre
viacúčelový konektor, potom zapnite
fotoaparát a tlačiareň.
Fotoaparát sa prepne do režimu
prehrávania (nezávisle od polohy
prepínača režimu) a na LCD displeji sa
zobrazí zvolený priečinok pre
prehrávanie.
Ovládacie tlačidlo
a Prepínač režimu nastavte na
SET UP.
b Pomocou V zvoľte
(Setup
2), potom pomocou v/V/B
zvoľte [USB Connect].
2
* Je možné, že niektoré tlačiarne neponúkajú
funkciu tlače indexového hárku.
Pripojenie fotoaparátu k
tlačiarni
Po vytvorení
prepojenia sa na
LCD displeji zobrazí
indikátor
.
c Pomocou B/v zvoľte
[PictBridge] a stlačte z.
1
Setup 2
File Number:
PictBridge
USB Connect:
PTP
NTSC
Normal
Video Out:
Clock Set:
1M
101
101-0002
BACK/NEXT
2005 1 1 10:30AM
VOLUME
2
Tlačiareň
Režim USB je nastavený.
• Na DSC-P150 je položka
SK
72
položka
a
1
(str. 119).
2
zobrazená ako
2/9
Funkcia PictBridge sa nedá používať ani
po zapnutí fotoaparátu. Odpojte (USB)
kábel pre viacúčelový konektor a
nastavte [USB Connect] na [PictBridge]
(str. 72).
Tlač záberov
Požadovaný záber môžete zvoliť a
vytlačiť. Nastavte fotoaparát podľa
postupu na strane str. 72 a pripojte
tlačiareň.
Ovládacie tlačidlo
V zobrazení samostatného
záberu
a Pomocou b/B zobrazte
záber, ktorý chcete vytlačiť.
• Pre používateľov DSC-P150 nie sú
kroky 1, 2 a 3 potrebné. Preskočte
na krok 4.
b Stlačte MENU.
Objaví sa menu.
c Pomocou b/B zvoľte
(Print) a stlačte z.
d Pomocou v/V zvoľte [This
image] a stlačte z.
MENU
• Tlač v prípade videozáznamu nie je možná.
• Ak z pripojenej tlačiarne prichádza chybové
hlásenie, indikátor
bliká asi 5 sekúnd.
Skontrolujte pripojenú tlačiareň.
Zobrazí sa obrazovka pre
nastavenia tlače.
1M
101
2/9
Tlač statických záberov (tlačiareň PictBridge)
Ak [USB Connect] nie je v
nastaveniach SET UP
nastavený na [PictBridge]
Print
Index
Off
Date
Off
Quantity
1
Exit
OK
• Nastavenia nepodporované tlačiarňou
sa nezobrazia.
• Keď stlačíte [Select] na DSC-P150,
môžete pokračovať a zvoliť dalšie
zábery. Keď zvolíte [Print] pomocou
v/V, objaví sa obrazovka s nastavením
tlačiarne a môžete naraz tlačiť viacero
záberov.
SK
73
e Pomocou v/V zvoľte
[Quantity] a pomocou b/B
nastavte požadovaný počet
kópií.
Maximálne nastaviteľné množstvo
je 20.
f Pomocou V/B zvoľte [OK] a
stlačte z.
Záber sa vytlačí.
Neodpájajte (USB) kábel pre
viacúčelový konektor, kým je na
LCD displeji zobrazený indikátor
(Neodpojiť USB multikábel).
Printing
1/3
Exit
Zrušenie tlače
V kroku 4 zvoľte [Cancel] alebo v
kroku 6 zvoľte [Exit].
Tlač všetkých záberov
označených značkou pre tlač
(DPOF)
V kroku 4 zvoľte možnosť [DPOF
image]. Všetky zábery označené
značkou
sa vytlačia na základe
určeného čísla nezávisle od zobrazeného
záberu.
Zaznamenanie dátumu a času
na záberoch
V kroku 5 zvoľte [Date] a pomocou
b/B zvoľte požadovaný formát dátumu.
Môžete si vybrať [Day&Time] alebo
[Date]. Ak zvolíte [Date], dátum sa
zaznamená v poradí nastavenom v časti
„Nastavenie dátumu a času“ (str. 17).
Je možné, že niektoré tlačiarne
neponúkajú túto funkciu.
Nastaviť formát papiera (len
DSC-P150)
V kroku 5 zvoľte [Size] a potom zvoľte
požadovaný formát papiera pomocou
b/B.
V indexovom zobrazení
a Stlačením
(Index)
zobrazte indexové
zobrazenie.
• Na DSC-P150 sa objaví obrazovka s
nastavením tlačiarne po pripojení
tlačiarne k fotoaparátu. Zvoľte
[Cancel] pomocou V a potom stlačte
(Index) pre zobrazenie indexovej
obrazovky.
b Stlačte MENU.
Objaví sa menu.
c Pomocou B zvoľte
potom stlačte z.
d Pomocou b/B zvoľte [Select]
a stlačte z.
e Pomocou v/V/b/B zvoľte
záber, ktorý chcete vytlačiť,
a stlačte z.
Do zvoleného záberu sa pridá
značka
.
Tlač ďalších záberov
Po kroku 6 zvoľte záber a pomocou v
zvoľte [Print].
SELECT
SK
74
(Print),
MENU
TO NEXT
g Stlačte MENU.
Zobrazí sa obrazovka pre
nastavenia tlače.
i Pomocou V/B zvoľte [OK] a
stlačte z.
Zaznamenanie dátumu a času
na záberoch
Zábery sa vytlačia.
Neodpájajte (USB) kábel pre
viacúčelový konektor, kým je na
LCD displeji zobrazený indikátor
.
V kroku 8 zvoľte [Date] a pomocou
b/B zvoľte požadovaný formát dátumu.
Môžete si vybrať [Day&Time] alebo
[Date]. Ak zvolíte [Date], dátum sa
zaznamená v poradí nastavenom v časti
„Nastavenie dátumu a času“ (str. 17).
Je možné, že niektoré tlačiarne
neponúkajú túto funkciu.
Print
Index
Off
Date
Off
Quantity 1
Exit
Printing
2/3
OK
• Nastavenia nepodporované tlačiarňou
Exit
sa nezobrazia.
h Pomocou v/V zvoľte
[Quantity] a pomocou b/B
nastavte požadovaný počet
kópií.
Maximálna nastaviteľná hodnota je
20. Každý zvolený záber sa vytlačí v
určenom množstve.
Zrušenie tlače
V kroku 4 zvoľte [Cancel] alebo v
kroku 9 zvoľte [Exit].
Tlač všetkých záberov
označených značkou pre tlač
(DPOF)
Nastaviť formát papiera (len
DSC-P150)
V kroku 5 zvoľte [Size] a potom zvoľte
požadovaný formát papiera pomocou
b/B.
Tlač statických záberov (tlačiareň PictBridge)
f Ďalšie zábery vytlačte
opakovaním kroku 5.
V kroku 4 zvoľte možnosť [DPOF
image]. Všetky zábery označené
značkou
sa vytlačia na základe
určeného čísla nezávisle od zobrazeného
záberu.
Tlač všetkých záberov v
priečinku
V kroku 4 zvoľte [All In This Folder] a
stlačte z.
SK
75
Indexová tlač
Jednotlivé zábery môžete vytlačiť
bezprostredne vedľa seba. Túto funkciu
nazývame indexová tlač*. Môžete
vytlačiť aj ten istý záber viackrát vedľa
seba alebo vytvoriť indexový hárok z
rôznych záberov a zhotoviť z toho
požadovaný počet výtlačkov.
Nastavte fotoaparát podľa postupu na
strane str. 72 a pripojte tlačiareň.
* Je možné, že niektoré tlačiarne neponúkajú
funkciu tlače indexového hárku.
Ovládacie tlačidlo
V zobrazení samostatného
záberu
a Pomocou b/B zobrazte
záber, ktorý chcete vytlačiť.
• Pre používateľov DSC-P150 nie sú
kroky 1, 2 a 3 potrebné. Preskočte
na krok 4.
b Stlačte MENU.
Objaví sa menu.
c Pomocou b/B zvoľte
(Print) a stlačte z.
d Pomocou v/V zvoľte [This
image] a stlačte z.
Zobrazí sa obrazovka pre
nastavenia tlače.
1M
101
2/9
Print
Index
Off
Date
Off
Quantity
1
Exit
MENU
• Tlač v prípade videozáznamu nie je možná.
• Ak z pripojenej tlačiarne prichádza chybové
hlásenie, indikátor
bliká asi 5 sekúnd.
Skontrolujte pripojenú tlačiareň.
SK
76
OK
e Pomocou v zvoľte [Index],
potom pomocou b/B zvoľte
[On].
f Pomocou v/V zvoľte
[Quantity] a pomocou b/B
zvoľte počet hárkov, na ktoré
sa vytlačí viacnásobne ten
istý záber.
Maximálna nastaviteľná hodnota je
20. Na snímkach môžete nastaviť
počet opakovaní pri tlači.
• V závislosti od zvoleného počtu
záberov sa môže stať, že sa požadovaný
počet záberov nezmestí na jeden hárok.
g Pomocou V/B zvoľte [OK] a
stlačte z.
Záber sa vytlačí.
Neodpájajte (USB) kábel pre
viacúčelový konektor, kým je na
LCD displeji zobrazený indikátor
(Neodpojiť USB multikábel).
• Nastavenia nepodporované tlačiarňou
sa nezobrazia.
Printing Index
1/1
• Keď stlačíte [Select] na DSC-P150,
môžete pokračovať a zvoliť dalšie
zábery. Ked zvolíte [Print] pomocou v/
V, objaví sa obrazovka s nastavením
tlaciarne a môžete naraz tlaciť viacero
záberov.
Exit
Zrušenie tlače
V kroku 4 zvoľte [Cancel] alebo v
kroku 7 zvoľte [Exit].
Po kroku 7 zvoľte záber. Pomocou v
zvoľte [Print], potom zopakujte postup
od kroku 4.
Tlač všetkých záberov
označených značkou pre tlač
(DPOF)
V kroku 4 zvoľte možnosť [DPOF
image]. Všetky zábery označené
značkou
sa vytlačia na základe
určeného čísla nezávisle od zobrazeného
záberu.
Zaznamenanie dátumu a času
na záberoch
V kroku 6 zvoľte [Date] a pomocou
b/B zvoľte požadovaný formát dátumu.
Môžete si vybrať [Day&Time] alebo
[Date]. Ak zvolíte [Date], dátum sa
zaznamená v poradí nastavenom v časti
„Nastavenie dátumu a času“ (str. 17).
Je možné, že niektoré tlačiarne
neponúkajú túto funkciu.
f Ďalšie zábery vytlačte
opakovaním kroku 5.
V indexovom zobrazení
a Stlačením
(Index)
zobrazte indexové
zobrazenie.
g Stlačte MENU.
• Na DSC-P150 sa objaví obrazovka s
nastavením tlačiarne po pripojení
tlačiarne k fotoaparátu. Zvoľte
[Cancel] pomocou V a potom stlačte
(Index) pre zobrazenie indexovej
obrazovky.
b Stlačte MENU.
Objaví sa menu.
c Pomocou B zvoľte
potom stlačte z.
(Print),
d Pomocou b/B zvoľte [Select]
a stlačte z.
e Pomocou v/V/b/B zvoľte
požadovaný záber a stlačte
z.
Do zvoleného záberu sa pridá
značka
.
h Pomocou v zvoľte [Index],
potom pomocou b/B zvoľte
[On].
i Pomocou v/V zvoľte
[Quantity] a pomocou b/B
zvoľte počet požadovaných
kópií vytvoreného
indexového hárku.
Maximálne nastaviteľné množstvo
je 20.
j Pomocou V/B zvoľte [OK] a
stlačte z.
Záber sa vytlačí.
Neodpájajte (USB) kábel pre
viacúčelový konektor, kým je na
LCD displeji zobrazený indikátor
.
Nastaviť formát papiera (len
DSC-P150)
V kroku 5 zvoľte [Size] a potom zvoľte
požadovaný formát papiera pomocou
b/B.
Tlač statických záberov (tlačiareň PictBridge)
Tlač ďalších záberov
Printing Index
1/3
Exit
•
SELECT
MENU
TO NEXT
SK
77
Zrušenie tlače
V kroku 4 zvoľte [Cancel] alebo v
kroku 0 zvoľte [Exit].
Tlač všetkých záberov
označených značkou pre tlač
(DPOF)
V kroku 4 zvoľte možnosť [DPOF
image]. Všetky zábery označené
značkou
sa vytlačia na základe
určeného čísla nezávisle od zobrazeného
záberu.
Tlač všetkých záberov v
priečinku
V kroku 4 zvoľte [All In This Folder] a
stlačte z.
Zaznamenanie dátumu a času
na záberoch
V kroku 9 zvoľte [Date] a pomocou
b/B zvoľte požadovaný formát dátumu.
Môžete si vybrať [Day&Time] alebo
[Date]. Ak zvolíte [Date], dátum sa
zaznamen Ak zvolíte [Date], dátum sa
zaznamená v poradí nastavenom v časti
„Nastavenie dátumu a času“ (str. 17).
Je možné, že niektoré tlačiarne
neponúkajú túto funkciu.
SK
78
Nastaviť formát papiera (len
DSC-P150)
V kroku 5 zvoľte [Size] a potom zvoľte
požadovaný formát papiera pomocou
b/B.
Potešenie z videozáznamov
d Zatlačte spúšť nadoraz.
Snímanie
videozáznamov
Pomocou tohto fotoaparátu môžete
nasnímať videozáznamy so zvukom.
Na obrazovke sa zobrazí „REC“ a
fotoaparát začína snímať obraz a
zvuk.
STD
60min
101
640
REC 00:00:02[00:10:48]
Spúšť
„Memory Stick“ zaplní.
e Opakovaným stlačením
spúšte nadoraz zastavíte
proces snímania.
Indikátory zobrazené počas
snímania
.
b Stlačte
(Image Size).
Zobrazí sa nastaviteľná položka
Image Size.
c Zvoľte požadovanú veľkosť
pomocou v/V.
Voliť môžete medzi [640(Fine)],
[640(Standard)] a [160].
• [640(Fine)] sa môže zaznamenať iba na
Samospúšť
Indikátory sa nezaznamenávajú do
záznamu.
Po jednotlivých stlačeniach
sa
zobrazenie LCD displeja mení
nasledovne: Indikátory vypnuté t
LCD displej vypnutý t Indikátory
zapnuté.
Histogram sa nezobrazuje.
Bližšie informácie o indikátoroch pozri
na str. 128.
• Počas snímania videozáznamu nie je možné
použiť nasledovné funkcie:
– Zmena stupnice transfokácie
– Blesk
– Zaznamenanie dátumu a času
• Ak pri pripájaní (A/V) kábla pre
viacúčelový konektor do multikonektora
nastavíte veľkosť snímky na [640(Fine)],
objekt sa na LCD displeji nezobrazí. LCD
displej sa sfarbí namodro.
• Pri zmene veľkosti záberu obrazovka
sčernie na zlomok sekundy.
• Doby snímania v jednotlivých režimoch
videozáznamu str. 114.
Potešenie z videozáznamov
• Záznam sa zastaví, keď sa karta
a Prepínač režimu nastavte na
Prepínač režimu nastavte do polohy
a vykonajte postup zo str. 27.
Prepínač režimu nastavte do polohy
a vykonajte postup zo str. 28.
Prepínač režimu
Ovládacie
tlačidlo
Snímanie blízkych objektov
(Macro)
kartu „Memory Stick PRO“.
SK
79
a Prepínač režimu nastavte na
Prehrávanie
videozáznamov na LCD
displeji
Nasnímané videozáznamy môžete
zobraziť na LCD displeji v sprievode
zvuku z reproduktora.
Prepínač režimu
.
b Vyberte požadovaný
videozáznam pomocou b/B.
Videozáznamy vo formáte
[640(Fine)] alebo [640(Standard)]
sa zobrazia na celej ploche displeja.
STD
60min
640
101
101_0010
PLAY
10/10
00:00:00
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
VOLUME
• Videozáznamy veľkosti [160] sa
zobrazia v menšej veľkosti.
c Stlačte z.
Reproduktor
Ovládacie tlačidlo
STD
640
101
101_0010
STOP
10/10
00:00:03
2005 1 1 10:30PM
REV/CUE
VOLUME
Lišta
prehrávania
Zastavenie prehrávania
Stlačte znovu z.
Nastavenie hlasitosti
SK
80
Počas prehrávania stlačte B (vpred)
alebo b (vzad).
Pre návrat k štandardnému prehrávaniu
stlačte z.
Indikátory zobrazené počas
prehrávania záznamu
Po jednotlivých stlačeniach
sa stav
displeja mení nasledovne: Indikátory
vypnuté t LCD displej vypnutý t
Indikátory zapnuté.
Histogram sa nezobrazuje.
Bližšie informácie o indikátoroch pozri
na str. 130.
• Pre zobrazenie videozáznamu na obrazovke
Prehrá sa obrazový a zvukový
záznam.
Pri prehrávaní sa na displeji zobrazí
B (prehrávanie).
60min
Zrýchlený posuv vzad/vpred
Hlasitosť nastavte stláčaním v/V.
TV platia tie isté postupy ako pre
zobrazenie statických záberov (str. 39).
• Pri prehrávaní záznamov nasnímaných
staršími modelmi Sony v tomto fotoaparáte
sa môže záznam zobraziť v menšej veľkosti.
Vymazávanie
videozáznamov
Nepotrebné videozáznamy môžete
vymazať.
Prepínač režimu
V zobrazení samostatného
záberu
a Prepínač režimu nastavte do
polohy
.
b Pomocou b/B zobrazte
videozáznam, ktorý chcete
vymazať.
(Delete).
Videozáznam ešte nie je vymazaný.
d Pomocou v zvoľte možnosť
[Delete] a stlačte z.
Zobrazí sa správa „Access“ a
záznam sa vymaže.
Ovládacie tlačidlo
• Chránené videozáznamy nemôžete
vymazať.
• Nezabúdajte, že vymazané videozáznamy
nejde obnoviť.
e Pre pokračovanie a
vymazanie ďalších
videozáznamov zvoľte
záznam, ktorý chcete
vymazať, pomocou b/B a
zopakujte krok 4.
Zrušenie vymazávania
Zvoľte [Exit] v kroku 4 alebo 5.
a Prepínač režimu nastavte do
polohy
a stlačením
(Index) zobrazte indexové
zobrazenie.
b Stlačte
(Delete).
c Pomocou b/B zvoľte [Select]
a stlačte z.
d Pomocou v/V/b/B vyberte
videozáznam na vymazanie,
potom stlačte z.
Vo zvolenom zázname sa zobrazí
zelený indikátor
(Delete).
SELECT
Potešenie z videozáznamov
c Stlačte
V indexovom zobrazení
TO NEXT
Videozáznam ešte nie je vymazaný.
e Opakovaním kroku 4
môžete vymazať aj ďalšie
záznamy.
f Stlačte
(Delete).
SK
81
g Pomocou B zvoľte možnosť
[OK] a stlačte z.
Zobrazí sa správa „Access“ a
záznam sa vymaže.
Zrušenie vymazávania
Zvoľte [Exit] v kroku 3 alebo 7.
Vymazanie všetkých záberov z
priečinka
V kroku 3 zvoľte [All In This Folder] a
stlačte z. Pomocou B zvoľte [OK],
potom stlačte z. Vymazávanie zrušíte
zvolením [Cancel] pomocou b a
stlačením z.
<Príklad> Strih súboru č. 101_0002
Strih videozáznamov
Záznamy môžete zostrihávať alebo z
nich môžete vymazávať nepotrebné
časti. Funkcia je vhodná pri
nedostatočnej kapacite karty „Memory
Stick“ alebo pre úpravu záznamu, ktorý
chcete priložiť k e-mailu.
Nezabudnite, že pri zostrihnutí záznamu
sa pôvodný záznam vymaže.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
1. Rozdelenie scény A.
1
A
B
2
Bod rozdelenia
3
101_0002
2. Rozdelenie scény B.
Prečíslovanie videozáznamov
po strihu
Súbory vzniknuté po zostrihnutí sú
identifikované ako najnovšie súbory vo
zvolenom priečinku a priradia sa im
nové čísla. Pôvodný záznam sa vymaže a
jeho číslo sa preskočí.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Bod rozdelenia
3. Vymazanie scény A a B, ak sú
nepotrebné.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
Vymazávanie
101_0006
Vymazávanie
4. Uchovajú sa len želané scény.
1
3
2
101_0006
SK
82
B
Prepínač režimu
e Vyberte miesto strihu.
Na požadovanom mieste strihu
stlačte z.
60min
STD
10/10
00:00:02
OK
Cancel
Exit
Ovládacie tlačidlo
a Prepínač režimu nastavte na
.
Ak chcete upraviť miesto strihu,
použite [c/C] (snímka vpred/
vzad) a upravte miesto strihu
pomocou b/B. Ak chcete zmeniť
miesto strihu, zvoľte [Cancel].
Znova sa spustí prehrávanie
záznamu.
b Pomocou b/B vyberte
videozáznam, ktorý chcete
zostrihať.
f Ak ste už vybrali bod strihu,
zvoľte [OK] pomocou v/V a
stlačte z.
c Stlačte MENU.
g Pomocou v zvoľte možnosť
[OK] a stlačte z.
Objaví sa menu.
d Pomocou B zvoľte
(Divide) a stlačte z.
Pomocou v zvoľte [OK] a
stlačte z.
• Nasledovné zábery nie je možné strihať:
– Statický záber
– Videozáznamy nedostatočne dlhé na
zostrihanie
– Chránené videozáznamy
• Zostrihnutý súbor sa už nedá obnoviť do
pôvodnej podoby.
• Pri zostrihnutí videozáznamu sa pôvodný
záznam vymaže.
• Záznamy vzniknuté po zostrihnutí sú
identifikované ako najnovšie súbory v
zvolenom priečinku.
Potešenie z videozáznamov
MENU
Zvoľte [Exit] v kroku 5 alebo 7. Na
displeji sa znova zobrazí videozáznam.
640
101
Divide
Dividing
Point
Zrušenie strihu
Záznam sa zostrihne.
Spustí sa prehrávanie
videozáznamu.
SK
83
Potešenie z vlastných záberov na počítači
• Ak je pripojených 2 alebo viac USB
Kopírovanie záberov do
počítača
— Pre používateľov OS
Windows
Odporúčané počítačové
prostredie
OS: Microsoft Windows 98, Windows
98SE, Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows
XP Home Edition alebo Windows XP
Professional
Uvedené operačné systémy musia byť
nainštalované z výroby. Fungovanie nie
je zaistené v multi-boot prostredí alebo v
prípade, ak sú tieto operačné systémy
aktualizáciou pôvodného operačného
systému počítača.
CPU: MMX Pentium 200 MHz alebo
výkonnejší
USB konektor: Štandardne k dispozícii
Monitor: 800 × 600 bodov alebo viac
High Color (16-bitová farebná hĺbka,
65 000 farieb) alebo viac
• Tento fotoaparát je kompatibilný s HiSpeed USB (USB 2.0 kompatibilné).
• Používaním s rozhraním USB
kompatibilným s Hi-Speed USB (USB 2.0)
sa dosiahne rýchlejší prenos
(vysokorýchlostný prenos).
SK
84
zariadení k jednému počítači súčasne,
fungovanie niektorého z pripojených
zariadení (vrátane tohto fotoaparátu) nie je
zaručené – závisí to od typu USB
zariadenia.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
USB rozbočovač.
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
Režim USB
Pri USB prepojení s počítačom sú
dostupné dva režimy, [Normal] a [PTP]*.
Z výroby je prednastavený režim
[Normal]. V tejto časti je príkladom
režim [Normal].
* Kompatibilné iba s operačným systémom
Windows XP. Po pripojení k počítači sa do
počítača kopírujú len údaje z priečinka
zvoleného fotoaparátom. Pre zvolenie
priečinka vykonajte postup na str. 63.
Komunikácia s počítačom
Po obnovení systému po režime
odstavenia alebo sa súčasne nemusí
ihneď obnoviť komunikácia medzi
fotoaparátom a počítačom.
Ak váš počítač nie je vybavený
USB konektorom
Ak počítač nie je vybavený USB
konektorom, ani zásuvkou pre kartu
„Memory Stick“, zábery môžete
kopírovať pomocou prídavnej jednotky.
Bližšie informácie nájdete na
internetových stránkach spoločnosti
Sony.
http://www.sony.net/
Obsah CD-ROM disku
x USB ovládač
Ovládač je potrebný na prepojenie
fotoaparátu s počítačom.
Ak používate Windows XP, nie je
potrebné inštalovať USB ovládač.
x Picture Package
Táto aplikácia sa používa na jednoduchý
prenos záznamu z fotoaparátu do
počítača. Umožňuje využívať aj rôzne
funkcie.
Pri inštalovaní aplikácie „Picture
Package“ sa súčasne inštaluje aj USB
ovládač.
• Potrebný postup sa môže líšiť v závislosti od
operačného systému.
• Pred inštaláciou USB ovládača a
aplikácie zatvorte všetky aktívne
aplikácie.
• Ak používate Windows XP alebo Windows
2000, prihláste sa ako správca
(Administrator).
Inštalácia USB ovládača
d Kliknite na [Yes, I want to
restart my computer now]
(Áno, chcem reštartovať
počítač), potom kliknite na
tlačidlo [Finish] (Dokončiť).
a Zapnite počítač a vložte
dodávaný CD-ROM disk do
CD-ROM mechaniky.
Zatiaľ nepripájajte fotoaparát
k počítači.
Zobrazí sa obrazovka ponuky
inštalácie. Ak sa tak nestane,
kliknite dvakrát na ikony
(My
Computer) t
(PICTUREPACKAGE) v
tomto poradí.
• Ak budete používať aplikačný softvér
„Picture Package“, kliknite na možnosť
[Picture Package]. Pri inštalácii
aplikácie „Picture Package“ (str. 92) sa
nainštaluje aj USB ovládač.
• Ak sa počítač práve používa, pred
inštaláciou USB ovládača zatvorte
všetky aplikačné softvéry.
Zobrazí sa obrazovka „InstallShield
Wizard“ (Sprievodca inštaláciou).
c Kliknite na tlačidlo [Next]
(Ďalej).
Počítač sa reštartuje. Potom môžete
vytvoriť USB prepojenie.
e Vyberte CD-ROM disk.
Potešenie z vlastných záberov na počítači
Ak používate Windows XP, nie je
potrebné inštalovať USB ovládač.
Ak USB ovládač raz nainštalujete, v
budúcnosti ho už nebudete musieť
inštalovať znova.
b Na úvodnej obrazovke
kliknite na položku [USB
Driver] (USB ovládač).
Spustí sa inštalácia USB ovládača.
Po dokončení inštalácie sa zobrazí
okno potvrdzujúce dokončenie.
SK
85
Pripojenie fotoaparátu k
počítači
a Do fotoaparátu vložte kartu
„Memory Stick“ obsahujúcu
zábery, ktoré chcete
kopírovať, potom zatvorte
kryt batérie/karty „Memory
Stick“.
• Pokiaľ kopírujete zábery do počítača
použitím batérie, v prípade jej vybitia môže
kopírovanie zlyhať, alebo môže dôjsť k
poškodeniu údajov. Odporúčame použitie
AC adaptéra.
e Pripojte (USB) kábel pre
viacúčelový konektor do
počítača.
c Prepínač režimu nastavte na
. Zapnite počítač a
fotoaparát.
• Túto operáciu môžete vykonať aj s
prepínačom režimu nastaveným na SET UP.
d Pripojte dodávaný (USB)
kábel pre viacúčelový
konektor do multikonektora
fotoaparátu.
b Otvorte kryt konektora DC IN
a pripojte AC adaptér
(dodávaný); adaptér pripojte
aj k elektrickej zásuvke.
• Ak používate stolový počítač, odporúč ame
Vám pripojiť (USB) kábel pre viacúčelový
konektor do USB konektora na zadnom
paneli počítača.
• Pri používaní operačného systému Windows
XP sa automaticky zobrazí sprievodca
AutoPlay (Automatické prehrávanie).
Pokračujte postupom na str. 88.
USB Mode
Normal
• Položte fotoaparát tak, aby LCD displej bol
Indikátory
prístupu*
natočený smerom hore.
Switch on
2 Do elektrickej
zásuvky
1
AC adaptér
SK
86
MENU
Na LCD displeji fotoaparátu sa
zobrazí „USB Mode Normal“. Keď
sa USB prepojenie realizuje
prvýkrát, počítač automaticky
spustí program používaný na
identifikáciu fotoaparátu. Chvíľku
počkajte.
* Počas komunikácie sú indikátory
prístupu červené. Nepracujte s
počítačom, dokiaľ indikátory
nezbelejú.
• Ak sa v kroku 5 nezobrazí „USB Mode
Pre používateľov Windows 2000,
Me alebo XP
1 Dvakrát kliknite na ikonku
paneli úloh (vedľa hodín).
na
Kopírovanie snímok
– Windows 98/98SE/2000/Me
a Kliknite dvakrát na ikonu [My
Computer] (Tento počítač),
potom dvakrát na ikonu
[Removable Disk]
(Vymeniteľný disk).
Zobrazí sa obsah karty „Memory
Stick“ vloženej do vášho
fotoaparátu.
• Táto časť popisuje príklad kopírovania
Kliknite dvakrát sem
2 Kliknite na ikonu
(Sony DSC),
potom na možnosť [Stop] (Zastaviť).
3 V okne pre potvrdenie potvrďte
jednotku, potom kliknite na tlačidlo
[OK].
4 Kliknite na tlačidlo [OK].
Pre používateľov operačného
systému Windows XP nie je krok 4
potrebný.
5 Odpojte (USB) kábel pre viacúčelový
konektor, vyberte kartu „Memory
Stick“ alebo vypnite fotoaparát.
Pre používateľov operačných
systémov Windows 98 alebo 98SE
Skontrolujte, či indikátory prístupu
(str. 86) svietia na monitore nabielo a
vykonajte len vyššie uvedený krok 5.
snímok do priečinka „My Documents“
(Dokumenty).
• Ak sa nezobrazí ikona „Removable Disk“
(Vymeniteľný disk), pozri str. 88.
• Používatelia OS Windows XP, pozri str. 88.
b Kliknite dvakrát na priečinok
[DCIM], potom dvakrát na
priečinok obsahujúci
požadované súbory.
c Kliknutím pravým tlačidlom
myši na obrazový súbor sa
zobrazí ponuka, z ktorej
vyberte položku [Copy]
(Kopírovať).
Potešenie z vlastných záberov na počítači
Normal“, stlačte tlačidlo MENU, zvoľte
[USB Connect] a vyberte nastavenie
[Normal].
P Odpojenie (USB) kábla pre
viacúčelový konektor, vybratie
karty „Memory Stick“ alebo
vypnutie fotoaparátu počas
USB prepojenia
SK
87
d Kliknite dvakrát na priečinok
[My Documents]
(Dokumenty) a kliknutím
pravým tlačidlom myši v
okne „My Documents“
zobrazte ponuku, z ktorej
vyberte položku [Paste]
(Prilepiť).
Obrazové súbory sa skopírujú do
priečinka „My Documents“
(Dokumenty).
Pokus skopírovať záber do
priečinka, ktorý už obsahuje
súbor s rovnakým názvom
Zobrazí sa hlásenie vyžadujúce
potvrdenie prepísania existujúceho
súboru. Ak existujúci súbor prepíšete
novým, pôvodný súbor sa vymaže.
SK
88
Zmena názvu súboru
Ak chcete skopírovať obrazový súbor do
počítača bez nahradenia druhého,
zmeňte názov súboru na požadovaný
názov súboru a potom skopírujte
obrazový súbor. Pamätajte však, že ak
zmeníte názov súboru, môže sa stať, že
tento záber už nebudete schopní prehrať
na fotoaparáte. Ak chcete prehrávať
zábery pomocou fotoaparátu,
postupujte podľa návodu na str. 92.
Keď sa nezobrazí ikona
vymeniteľného disku
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na
ikonu [My Computer], potom
kliknite na položku [Properties].
Zobrazí sa obrazovka „System
Properties“ (Vlastnosti systému).
2 Zobrazte kartu [Device Manager]
(Správca zariadení).
1 Kliknite na tlačidlo [Hardware].
2 Kliknite na tlačidlo [Device
Manager].
• Krok 1 v operačných systémoch
Windows 98, 98SE a Me netreba
vykonať. Kliknite na kartu
[Device Manager].
3 Ak sa zobrazí zariadenie [ Sony
DSC], odstráňte ho.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite
na položku [ Sony DSC].
2 Kliknite na tlačidlo [Uninstall].
Zobrazí sa obrazovka „Confirm
Device Removal“ (Potvrdiť
odstránenie zariadenia).
• Používatelia operačných systémov
Windows 98, 98SE, Me kliknú na
[Remove].
3 Kliknite na tlačidlo [OK].
Zariadenie sa odstráni.
Skúste znova nainštalovať USB ovládač
pomocou CD-ROM disku (str. 85).
– Windows XP
Kopírovanie záberov pomocou
sprievodcu Windows XP
(Automatické prehrávanie)
a Vytvorte USB prepojenie
(str. 86). Kliknite na [Copy
pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard]
(Kopírovať obrázky do
priečinka v tomto počítači
pomocou sprievodcu
skenermi a fotoaparátmi od
spoločnosti Microsoft),
potom kliknite na tlačidlo
[OK].
Zobrazí sa obrazovka „Scanner and
Camera Wizard“ (Sprievodca
skenermi a fotoaparátmi).
b Kliknite na tlačidlo [Next].
Zobrazia sa zábery uložené na karte
„Memory Stick“.
Zobrazí sa obrazovka „Picture
Name and Destination“ (Názov a
umiestnenie obrázku).
d Zadajte názvy kopírovaných
obrazových súborov a
cieľový priečinok, potom
kliknite na tlačidlo [Next].
Spustí sa kopírovanie. Po dokončení
sa zobrazí obrazovka „Other
Options“ (Ďalšie možnosti).
e Kliknite na [Nothing. I’m
finished working with these
pictures], (Nič, s týmito
obrázkami už nebudem
pracovať), potom kliknite na
tlačidlo [Next].
f Kliknite na tlačidlo [Finish].
Okno sprievodcu sa zatvorí.
• Ak chcete pokračovať kopírovaním iných
záberov, postupujte podľa postupu P (str. 87)
pre odpojenie (USB) kábla pre viacúčelový
konektor a jeho opätovné pripojenie.
Zobrazenie záberov na
monitore počítača
a Kliknite na [Start] a potom
kliknite na položku [My
Documents].
Otvorí sa priečinok „My
Documents“.
• Táto časť popisuje postup zobrazenia
kopírovaných záberov z priečinka „My
Documents“.
• Ak nepoužívate Windows XP, kliknite na
ploche dvakrát na ikonu [My Documents].
b Dvakrát kliknite na
požadovaný obrazový súbor.
Záber sa zobrazí.
Potešenie z vlastných záberov na počítači
c Kliknutím zrušte
začiarknutie políčok pri
všetkých záberoch, ktoré
nechcete kopírovať do
počítača a potom kliknite na
tlačidlo [Next].
Zobrazí sa obrazovka „Completing
the Scanner and Camera Wizard“
(Prebieha dokončenie sprievodcu
skenermi a fotoaparátmi).
SK
89
Cieľové priečinky pre ukladanie záberov a názvy súborov
Obrazové súbory nasnímané fotoaparátom sú na karte „Memory Stick“ zoskupené do
priečinkov.
Príklad: zobrazenie priečinkov pomocou OS Windows XP
Priečinok obsahujúci obrazové údaje nasnímané
fotoaparátom bez funkcie vytvárania priečinkov
Priečinok obsahujúci obrazové údaje nasnímané
týmto fotoaparátom. Ak ste nevytvorili nový
priečinok, nachádza sa tu len priečinok
„101MSDCF“
Priečinok obsahujúci údaj videozáznamu atď.,
ktorý bol nasnímaný s fotoaparátom, ktorý nemá
funkciu na vytváranie priečinkov
• Fotoaparát nemôže snímať zábery do priečinkov „100MSDCF“ a „MSSONY“. Tieto
priečinky slúžia iba na prehrávanie.
• Ďalšie informácie o priečinkoch nájdete na str. 47 a 63.
SK
90
Priečinok
Názov súboru
Charakteristika
101MSDCF až do
999MSDCF
DSC0ssss.JPG
• Súbor statického záberu nasnímaného v režime
– Normal (str. 23)
– Burst (str. 60)
– Multi Burst (str. 61)
• Súbory videozáznamov (str. 79)
MOV0ssss.THM
• Indexové obrazové súbory nasnímané simultánne v režime videozáznamu (str. 79)
• Políčka ssss reprezentujú akékoľvek číslo z intervalu 0001 až 9999.
• Numerické časti súboru videozáznamu nasnímaného v režime videozáznamu a príslušného indexového obrazového súboru sú
totožné.
Potešenie z vlastných záberov na počítači
MOV0ssss.MPG
SK
91
Zobrazenie obrazových
súborov, ktoré sa už
skopírovali do počítača,
pomocou fotoaparátu
Ak sa obrazový súbor skopírovaný do
počítača už nenachádza na karte
„Memory Stick“, pomocou fotoaparátu
ho môžete zobraziť iba po kopírovaní
daného súboru z počítača na kartu
„Memory Stick“.
• Pokiaľ zostal názov súboru zvolený
fotoaparátom nezmenený, krok 1 môžete
vynechať.
• V závislosti od veľkosti obrazu je možné, že
sa niektoré zábery nedajú opätovne
zobraziť.
• Ak sa obrazový súbor spracoval počítačom
alebo ak sa nasnímal fotoaparátom iného
modelu než je váš prístroj, prehrávanie
súboru pomocou vášho fotoaparátu nie je
zaručené.
• Ak sa zobrazí hlásenie vyžadujúce
potvrdenie prepísania, v kroku 1 zadajte
odlišné číslo.
• Pokiaľ ešte nemáte žiadne priečinky, najprv
vytvorte jeden priečinok pomocou
fotoaparátu a obrazový súbor skopírujte až
potom (str. 47).
SK
92
a Pravým tlačidlom myši
kliknite na obrazový súbor,
potom kliknite na možnosť
[Rename] (Premenovať).
Zmeňte názov súboru na
„DSC0ssss“.
Namiesto políčok ssss zadajte
číslo z intervalu 0001 – 9999.
• V závislosti od nastavení počítača sa môže
zobraziť aj prípona súboru. Touto príponou
je JPG pre statické zábery a MPG pre
videozáznamy. Príponu súboru nemeňte.
b Skopírujte obrazový súbor do
priečinka karty „Memory
Stick“.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite
na obrazový súbor, potom
kliknite na možnosť [Copy]
(Kopírovať).
2 Zvoľte a dvakrát kliknite na
podpriečinok [DCIM] v
priečinku [Removable Disk]
(Vymeniteľný disk) alebo [Sony
MemoryStick] priečinka [My
Computer] (Tento počítač).
3 Pravým tlačidlom myši kliknite
na priečinok [sssMSDCF] v
priečinku [DCIM] a kliknite na
možnosť [Paste] (Prilepiť).
Políčka sss reprezentujú
akékoľvek číslo z intervalu 100 až
999.
Inštalácia aplikácie „Picture
Package“
Aplikácia „Picture Package“ sa dá
používať iba na počítačoch s OS
Windows.
Softvérovú aplikáciu „Picture Package“
na počítačoch s operačným systémom
Windows môžete použiť na prehladné
triedenie záberov nasnímaných Vašim
fotoaparátom. Pri inštalovaní aplikácie
„Picture Package“ sa súčasne inštaluje aj
USB ovládač.
• Ak sa počítač práve používa, pred
inštaláciou aplikácie „Picture Package“
zatvorte všetky aplikačné softvéry.
Pre počítačové prostredie
Základné informácie o operačnom
systéme Windows pozrite na str. 84. Iné
systémové požiadavky sú nasledujúce.
Softvér: Macromedia Flash Player 6.0
alebo novší, Windows Media Player 7.0
alebo novší, DirectX 9.0b alebo novší
Zvuková karta: 16-bitová stereo
zvuková karta s reproduktormi
Pamäť: 64 MB alebo viac (odporúča sa
128 MB alebo viac.)
Pevný disk: Potrebné miesto na disku
pre inštaláciu: približne 200 MB
Zobrazovanie: Grafická karta
(kompatibilná s ovládačom Direct
Draw) s pamäťou 4 MB VRAM
a Zapnite počítač a vložte
dodávaný CD-ROM disk do
CD-ROM mechaniky.
Zobrazí sa obrazovka „Choose
Setup Language“ (Výber jazyka
inštalácie).
c Zvoľte požadovaný jazyk a
kliknite na tlačidlo [Next].
Zobrazí sa obrazovka ponuky
inštalácie.
• Pokiaľ ste ešte nenainštalovali USB
ovládač (str. 85), pred inštaláciou
softvéru „Picture Package“
nepripojujte fotoaparát k počítači
(neplatí pre operačný systém
Windows XP).
d Kliknite na tlačidlo [Next].
Zobrazí sa obrazovka „License
Agreement“ (Licenčná zmluva).
Pozorne si prečítajte zmluvu. Pokiaľ
s podmienkami zmluvy súhlasíte,
začiarknite políčko „I accept the
terms of the license agreement“
(Súhlasím s podmienkami licenčnej
zmluvy) a kliknite na tlačidlo
[Next].
Potešenie z vlastných záberov na počítači
• Pri automatickom vytváraní
prezentácií Slide show (str. 96) sa
vyžaduje procesor CPU Pentium III
500 MHz alebo výkonnejší.
• Tento softvér je kompatibilný s
technológiou DirectX. Nebude
fungovať, pokiaľ nenainštalujete
„DirectX“.
• Aby ste mohli zapisovať na disky CDR, pre fungovanie nahrávacieho
zariadenia sa vyžaduje iné prostredie.
b Kliknite na tlačidlo [Picture
Package].
• V tejto časti popisujeme obrazovku
anglického jazyka.
SK
93
e Kliknite na tlačidlo [Next]
(Ďalej).
g Uistite sa, že je políčko „Yes,
I want to restart my
computer now“ (Áno, chcem
reštartovať počítač)
začiarknuté, a kliknite na
tlačidlo [Finish].
Počítač sa reštartuje.
f Na obrazovke „Ready to
Install the Program“
(Pripravený na inštaláciu
programu) kliknite na
položku [Install].
Inštalácia sa spustí.
Kopírovanie záberov
pomocou aplikácie „Picture
Package“
Prepojte fotoaparát s pocítacom
prostredníctvom (USB) kábla pre
viacúčelový konektor.
Automaticky sa spustí aplikácia „Picture
Package“ a zábery sa automaticky
skopírujú do počítača. Po kopírovaní sa
spustí „Picture Package Viewer“
(Prehliadač programu Picture Package)
a zobrazia sa skopírované zábery.
Zobrazia sa ikony odkazu „Picture
Package Menu“ (Ponuka aplikácie
Picture Package) a „Picture Package
destination Folder“ (Cieľový
priečinok aplikácie Picture
Package).
h Vyberte CD-ROM disk.
• Zvyčajne sa v priečinku „My Picture“
Ak sa po inštalácii aplikačného
softvéru zobrazí obrazovka
„Welcome to setup for Direct X“
(Víta vás Inštalátor pre modul
Direct X), postupujte podľa
pokynov.
SK
94
(Obrázky) vytvorí priečinok „Picture
Package“ a „Date“ (Dátum) a všetky
obrazové súbory nasnímané fotoaparátom sa
skopírujú do týchto priečinkov.
• Podľa nastavení operačného systému
Používanie aplikácie „Picture
Package“
Otvorením [Picture Package Menu]
(Ponuka aplikácie Picture Package) na
ploche získate prístup k rôznym
funkciám programu.
• Úvodná obrazovka sa môže líšiť v závislosti
Zobrazenie záberov na
monitore počítača
Kliknite na položku [Viewing video and
pictures on PC] (Sledovanie videa a
prezeranie obrázkov na počítači) v ľavej
časti obrazovky, potom kliknite na
položku [Viewing video and pictures on
PC] v pravom dolnom rohu obrazovky.
od počítača. Požadované poradie zobrazenia
menu si môžete zmeniť kliknutím na
[Settings] v pravom dolnom rohu obrazovky.
• Ak hľadáte podrobné informácie ohľadne
používania tohto aplikačného softvéru,
kliknutím na
v pravom hornom rohu
jednotlivých obrazoviek môžete zobraziť
online pomocníka.
Odbornú pomoc k „Picture Package“
poskytuje Stredisko odbornej pomoci
spoločnosti Pixela (Pixela User
Support Center). Podrobnejšie
informácie nájdete v priložených
inštrukciách na disku CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka slúžiaca na
zobrazenie záberov.
Potešenie z vlastných záberov na počítači
Windows XP sa spustí AutoPlay Wizard
(Sprievodca automatického prehrávania).
Ak ste tohto sprievodcu AutoPlay
deaktivovali, túto aktiváciu zrušte pomocou
položky [Settings] (Nastavenie) v „Picture
Package Menu“ (Ponuka aplikácie Picture
Package).
• Ak aplikácia „Picture Package“ neskopíruje
zábery automaticky, spustite „Picture
Package Menu“ (Ponuka aplikácie Picture
Package) a skontrolujte nastavenie [Copy
automatically] (Automatické kopírovanie) v
položke [Settings] (Nastavenie).
SK
95
Uloženie záberov na CD-R disk
Kliknite na položku [Save the images on
CD-R] (Uloženie záberov na CD-R
disk) v ľavej časti obrazovky, potom
kliknite na položku [Save the images on
CD-R] v pravom dolnom rohu
obrazovky.
Zobrazí sa obrazovka slúžiaca na
uloženie záberov na CD-R disk.
• Ak chcete ukladať obrázky na médium
CD-R, musíte mať k dispozícii
mechaniku CD-R. Ďalšie informácie o
kompatibilných mechanikách nájdete
na webových stránkach Strediska
odbornej pomoci spoločnosti Pixela.
http://www.ppackage.com/
SK
96
Vytváranie prezentácie
záberov
Kliknite na položku [Automatic
Slideshow Producer] (Automatická
prezentácia záberov) v ľavej časti
obrazovky, potom kliknite na položku
[Automatic Slideshow Producer] v
pravom dolnom rohu obrazovky.
Kopírovanie záberov do
počítača
— Pre používateľov
Macintosh
Odporúčané počítačové
prostredie
OS: Mac OS 9.1, 9.2 alebo Mac OS X
(v10.0/v10.1/v10.2/v10.3)
Uvedené operačné systémy musia byť
nainštalované z výroby.
USB konektor: Štandardne k
dispozícii
• Ak je pripojených 2 alebo viac USB
Zobrazí sa obrazovka slúžiaca na
prezentáciu záberov.
zariadení k jednému počítači súčasne,
fungovanie niektorého z pripojených
zariadení (vrátane tohto fotoaparátu) nie je
zaručené – závisí to od typu USB
zariadenia.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
USB rozbočovač.
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
Režim USB
Pri USB prepojení s počítačom sú
dostupné dva režimy, [Normal] a
[PTP]*. Z výroby je prednastavený
režim [Normal]. V tejto časti je
príkladom režim [Normal].
Komunikácia s počítačom
Po obnovení systému po režime
odstavenia alebo sa súčasne nemusí
ihneď obnoviť komunikácia medzi
fotoaparátom a počítačom.
Ak váš počítač nie je
vybavený USB konektorom
Ak počítač nie je vybavený USB
konektorom, ani zásuvkou pre kartu
„Memory Stick“, zábery môžete
kopírovať pomocou prídavnej jednotky.
Bližšie informácie nájdete na
internetových stránkach spoločnosti
Sony.
http://www.sony.net/
Bližšie informácie získate na str. 86.
Odpojenie (USB) kábla pre
viacúčelový konektor, vybratie
karty „Memory Stick“ alebo
vypnutie fotoaparátu pocas USB
prepojenia
Presuňte myšou ikonu mechaniky alebo
ikonu karty „Memory Stick“ na ikonu
„Trash“ (Kôš), potom odstráňte (USB)
kábel pre viacúčelový konektor, vyberte
kartu „Memory Stick“ alebo vypnite
fotoaparát.
• Ak používate operačný systém Mac OS X
v10.0, odstráňte (USB) kábel pre
viacúčelový konektor atd. až po vypnutí
počítača.
b Kopírovanie snímok
1 Na pracovnej ploche dvakrát kliknite
na novo zobrazenú ikonu.
Zobrazí sa obsah karty „Memory
Stick“ vloženej do vášho fotoaparátu.
4 Presuňte myšou obrazové súbory na
ikonu pevného disku.
Obrazové súbory sa skopírujú na
pevný disk.
• Podrobnosti o umiestnení záberov a
názvoch súborov nájdete na str. 90.
c Zobrazenie záberov na
monitore počítača
1 Dvakrát kliknite na ikonu pevného
disku.
2 V priečinku obsahujúcom
skopírované súbory dvakrát kliknite
na požadovaný obrazový súbor.
Obrazový súbor sa zobrazí.
• Aplikáciu „Picture Package“ nie je možné
použiť na počítačoch Macintosh.
Potešenie z vlastných záberov na počítači
* Kompatibilné iba s operačným systémom
Mac OS X. Po pripojení k počítači sa do
počítača kopírujú len údaje z priečinka
zvoleného fotoaparátom. Pre zvolenie
priečinka vykonajte postup na str. 63.
a Pripojenie fotoaparátu k
počítači
2 Dvakrát kliknite na priečinok
[DCIM].
3 Dvakrát kliknite na priečinok
obsahujúci súbory, ktoré chcete
skopírovať.
SK
97
Používanie aplikácie
„ImageMixer VCD2“
Aplikácia „ImageMixer VCD2“ sa
dá používať iba na počítačoch s OS
Macintosh (Mac OS X (v10.1.5)
alebo vyšší).
Pomocou aplikácie „ImageMixer
VCD2“ na CD-ROM disku dodanom s
fotoaparátom môžete zo záberov a
videozáznamov uložených na počítači
vytvárať video CD. Môžete vytvárať
obrazové súbory kompatibilné s
funkciou vytvárania video CD aplikácie
Toast a Roxio (nie sú dodávané).
• Ak sa počítač práve používa, pred
inštaláciou aplikácie „ImageMixer VCD2“
zatvorte všetky iné aplikačné softvéry.
Odbornú pomoc k „ImageMixer VCD2“
poskytuje Stredisko odbornej pomoci
spoločnosti Pixela (Pixela User Support
Center). Podrobnejšie informácie nájdete v
priložených inštrukciách na disku CDROM.
Požadované počítačové
prostredie
OS: Mac OS X (v10.1.5 alebo vyšší)
Uvedené operačné systémy musia byť
nainštalované z výroby.
CPU: Z radu iMac, eMac, iBook,
PowerBook, Power Mac G3/G4
Pamäť: 128 MB alebo viac (odporúča sa
256 MB alebo viac.)
Pevný disk: Potrebné miesto na disku
pre inštaláciu: approximately 250 MB
Monitor: 1024 × 768 bodov alebo viac,
32 000 farieb alebo viac
• Musí byť nainštalovaný QuickTime 4 alebo
novší. (Odporúča sa QuickTime 5.)
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
a Inštalácia aplikácie
„ImageMixer VCD2“
1 Zapnite počítač.
• Nastavenie monitora musí byť
minimálne 1024 × 768 bodov a
minimálne 32 000 farieb.
2 Vložte dodaný CD-ROM disk do
CD-ROM mechaniky.
3 Dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM.
4 Skopírujte súbor [IMXINST.SIT] do
priečinka [MAC] na ikonu pevného
disku.
5 V cieľovom priečinku kopírovania
dvakrát kliknite na súbor
[IMXINST.SIT].
6 Dvakrát kliknite na extrahovaný
súbor [ImageMixer VCD2_Install].
7 Po zobrazení obrazovky údajov
používateľa zadajte patričné meno a
heslo.
Spustí sa inštalácia softvéru.
b Vytváranie video CD disku
1 V skupine [Application] (Aplikácie)
otvorte priečinok [ImageMixer].
2 Kliknite na tlačidlo [ImageMixer
VCD2].
3 Kliknite na tlačidlo [Video CD].
Spustí sa režim Video disk.
• DVD Video nie je možné vytvoriť.
SK
98
6 Odsúhlaste náhľad Video CD súboru.
1 Kliknite na súbor, ktorý chcete
zobraziť na ľavom paneli.
2 Kliknutím na [B] súbor zobrazte.
7 Kliknite na tlačidlo [Next] (Ďalej) a
zadajte názov disku a jeho
umiestnenie.
Príprava na uloženie súboru na CDR disk sa týmto skončila.
• Pomocou aplikácie „ImageMixer VCD2“
môžete vytvoriť iba image disku na uloženie
obrazového súboru na CD-R disk vo
formáte video CD. Na vytvorenie video CD
disku potrebujete aplikácie Toast alebo
Roxio (nie je dodávaný).
Potešenie z vlastných záberov na počítači
4 Zvoľte priečinok obsahujúci
požadované zábery.
1 Zvoľte požadovaný súbor na
ľavom paneli a kliknite na tlačidlo
[Add] (Pridať). Zvolený priečinok
sa presunie na pravý panel.
2 Kliknite na tlačidlo [Next].
5 Nastavte pozadie, tlačidlá, nadpisy
atď. ponuky a kliknite na tlačidlo
[Next] (Ďalej).
Odsúhlaste nastavenie podľa vašich
požiadaviek.
SK
99
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek
problémom ohľadne fotoaparátu,
pokúste sa ho vyriešiť nasledovnými
spôsobmi.
2 Ak fotoaparát stále nepracuje
správne, vhodným predmetom stlačte
tlačidlo RESET pod krytom
priestoru pre akumulátor/kartu
„Memory Stick“ a znova zapnite
napájanie. (Všetky nastavenia sa
vymažú, vrátane dátumu a času.)
3 Ak fotoaparát stále nepracuje
správne, obráťte sa na predajcu alebo
na autorizovaný servis Sony.
1 Najskôr nazrite do nasledovných
tabuliek. Ak sa na LCD displeji
zobrazí kód „C:ss:ss“,
aktivovala sa samodiagnostická
funkcia displeja (str. 113).
Tlačidlo RESET
Akumulátor a napájanie
SK
100
Príznak
Príčina
Riešenie
Akumulátor nie je možné
nabíjať.
• Fotoaparát je zapnutý.
p Vypnite fotoaparát (str. 15).
Akumulátor nie je možné
vložiť.
• Akumulátor nie je správne vložený.
p Akumulátor vkladajte zatlačením páčky uvoľnenia
akumulátora smerom k prednej časti fotoaparátu pomocou
prednej hrany akumulátora (str. 11).
p Akumulátor vložte správne (str. 11).
Kontrolka /CHG počas
nabíjania akumulátora
bliká.
• Akumulátor nie je správne vložený.
• Akumulátor má poruchu.
p Akumulátor vložte správne (str. 11).
p Obráťte sa na predajcu Sony alebo na autorizovaný servis
Sony.
Príznak
Príčina
Riešenie
Počas nabíjania
akumulátora nesvieti
kontrolka /CHG.
• AC adaptér nie je pripojený do elektrickej
siete.
• AC adaptér má poruchu.
p Správne pripojte AC adaptér (str. 14).
• Akumulátor nie je správne vložený.
• Nabíjanie je dokončené.
p Obráťte sa na predajcu Sony alebo na autorizovaný servis
Sony.
p Akumulátor vložte správne (str. 11).
—
Indikátor stavu
akumulátora nie je
presný. Prípadne je
zobrazená dostatočná
kapacita akumulátora,
ale výdrž je krátka.
• Používal ste fotoparát vo veľmi horúcom
alebo chladnom prostredí.
• V údaji o možnom čase akumulátora sa
vyskytla odchýlka.
• Akumulátor je vybitý.
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 125).
p Pozrite str. 125.
Akumulátor sa vybíja
príliš rýchlo.
• Používal ste fotoparát vo veľmi chladnom
prostredí.
• DC konektor je znečistený, takže sa
akumulátor nedostatočne nabíja.
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 125).
p Pozrite str. 125.
• Akumulátor nie je správne vložený.
• AC adaptér nie je pripojený do elektrickej
siete.
• AC adaptér má poruchu.
p Akumulátor vložte správne (str. 11).
p Správne pripojte AC adaptér (str. 14).
• Akumulátor je vybitý.
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 125).
Napájanie sa svojvoľne
vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať
približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory
akumulátora (str. 16).
• Akumulátor je vybitý.
p Vyčistite DC konektor vatovou tyčinkou apod. a nabite
akumulátor (str. 11).
p Vymeňte akumulátor za nový.
p Obráťte sa na predajcu Sony alebo na autorizovaný servis
Sony.
p Vložte nabitý akumulátor (str. 11).
p Vymeňte akumulátor za nový.
p Znova zapnite fotoaparát (str. 15) alebo použite AC
adaptér (str. 14).
Riešenie problémov
Fotoaparát sa nedá
zapnúť.
p Akumulátor vybite a potom maximálne nabite, aby
indikátor stavu akumulátora fungoval správne (str. 12).
p Vložte nabitý akumulátor (str. 11).
p Vymeňte akumulátor za nový.
p Vložte nabitý akumulátor (str. 11).
SK
101
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Príznak
Príčina
Riešenie
LCD displej sa nezapol,
aj keď je napájanie
zapnuté.
• Po poslednom použití fotoaparátu ste vypli
napájanie, pričom bol LCD displej vypnutý.
p Zapnite LCD displej (str. 31).
Objekt nie je na LCD
displeji vidieť.
• Prepínač režimu nie je v polohe
SCN alebo
.
p Nastavte prepínač do polohy
(str. 10).
, P, M,
LCD displej zmodrie a
• Veľkosť snímky je nastavená na hodnotu
objekt nie je pri
[640(Fine)], kým je pripojený (A/V) kábel
nahrávaní videozáznamu
pre viacúčelový konektor do
vidieť.
multikonektora.
Záber sa nedá zaostriť.
• Objekt je príliš blízko.
• Pri funkcii Scene Selection je zvolený režim
(Režim Twilight),
(Režim
Landscape) alebo
(Režim Fireworks).
• Je zvolená prednastavená funkcia
zaostrenia.
SK
p Odpojte (A/V) kábel pre viacúčelový konektor.
p Nastavte inú veľkosť záberu než [640(Fine)].
p Snímajte v režime snímania blízkych objektov (Macro).
Snímajte objekt z väčšej vzdialenosti, než je minimálna
možná vzdialenosť (str. 27).
p Nastavte iný režim než
(Režim Twilight),
(Režim
Landscape) alebo
(Režim Fireworks) (str. 36).
p Nastavte režim automatického zaostrovania (str. 51).
Funkcia transfokácie
nefunguje.
• V priebehu snímania pohyblivého záznamu
nie je možné meniť transfokáciu.
—
Funkcia presnej
digitálnej transfokácie
(precision digital zoom)
nefunguje.
• V nastaveniach SET UP je položka [Digital
Zoom] nastavená na [Smart] alebo na [Off].
• Funkciu nie je možné použiť počas snímania
videozáznamu.
p Nastavte [Digital Zoom] na [Precision] (str. 26, 46 a 119).
Funkcia Smart zoom
nefunguje.
• V nastaveniach SET UP je položka [Digital
Zoom] nastavená na [Precision] alebo na
[Off].
• Veľkosť záberu je nastavená na [7M] (DSCP150), [5M] (DSC-P100/P120) alebo [3:2].
• Snímate v režime Multi Burst.
p Nastavte [Digital Zoom] na [Smart] (str. 26, 46 a 119).
• Funkciu nie je možné použiť počas snímania
videozáznamu.
102
, P, M, SCN alebo
—
p Nastavte veľkosť záberu na iné nastavenia okrem [7M]
(DSC-P150), [5M] (DSC-P100/P120) a [3:2] (str. 20 a 26).
p V režime Multi Burst nie je možné použiť funkciu
inteligentnej transfokácie Smart zoom (str. 26 a 61).
—
Príznak
Príčina
Riešenie
Obraz je príliš tmavý.
• Snímate objekt v protisvetle (za snímaným
objektom žiari zdroj svetla).
• Jas na LCD displeji je príliš slabý.
p Vyberte režim merania (str. 57).
p Upravte expozíciu (str. 54, 55 a 115).
p Voľba jasu podsvietenia LCD displeja (str. 120).
Obraz je príliš jasný.
• Snímate objekt pri umelom osvetlení v tme,
napr. na javisku.
• Jas na LCD displeji je príliš vysoký.
p Upravte expozíciu (str. 54, 55 a 115).
Obraz je
monochromatický
(čiernobiely).
• [PFX] (P. Effect) je nastavené na [B&W].
p Nastavte ho do iných režimov než [B&W] (str. 62).
Pri snímaní jasných
objektov sa zobrazia
vertikálne pruhy.
• Jedná sa o bežný jav.
p Nejedná sa o poruchu.
Na LCD displeji sa pri
snímaní v tmavom
prostredí zobrazuje
určitý šum.
• V podmienkach slabého osvetlenia
fotoaparát dočasne zvýši jas LCD displeja,
aby sa zvýšila zreteľnosť.
p Nastavenie nemá vplyv na snímaný záznam.
Vaším fotoaparátom nie
je možné snímať.
• Nie je vložená žiadna karta „Memory Stick“. p Vložte kartu „Memory Stick“ (str. 19).
• Karta „Memory Stick“ je zaplnená.
p Vymažte nepotrebné záznamy uložené na karte „Memory
Stick“ (str. 41 a 81).
p Vymeňte kartu „Memory Stick“.
• Ochranná klapka na karte „Memory Stick“ p Prepnite klapku do polohy umožňujúcej snímanie
je v polohe LOCK.
(str. 123).
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať. —
• Prepínač režimu nie je pri snímaní statických p Nastavte prepínač do polohy
, P, M alebo SCN (str. 10).
záberov v polohe
, P, M alebo SCN.
• Prepínač režimu nie je pri snímaní
(str. 79).
p Nastavte polohu
videozáznamov v polohe
.
• Veľkosť obrázku je pri snímaní
p Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO“
videozáznamov nastavená na [640(Fine)].
(str. 79 a 122).
p Nastavte inú veľkosť záberu než [640(Fine)].
Riešenie problémov
Snímanie trvá príliš dlho. • Je aktivovaný funkcia NR pomalej
uzávierky.
p Voľba jasu podsvietenia LCD displeja (str. 120).
p Pozrite str. 36.
SK
103
Príznak
Príčina
Riešenie
Blesk nefunguje.
• Prepínač režimu je v polohe
, SET UP
alebo
.
• Blesk je nastavený na
(Bez blesku).
p Nastavte prepínač do polohy
, P, M alebo SCN (str. 10).
p Nastavte blesk na automatickú funkciu (Bez indikátora),
(Vynútený blesk) alebo SL (Pomalá synchronizácia)
(str. 29).
p Zvoľte iný režim než
(Režim Twilight),
(Režim
Fireworks) alebo
(Režim Candle) (str. 36).
• Pri snímaní statických záberov je vo funkcii
Scene Selection zvolený režim
(Režim
Twilight),
(Režim Fireworks) alebo
(Režim Candle).
• Pri snímaní statických záberov je vo funkcii p Nastavte blesk na (Vynútený blesk) (str. 29).
Scene Selection zvolený režim
(Režim
Landscape),
(Režim Snow),
(Režim
Beach) alebo
(Režim High-speed
shutter).
• [Mode] (REC Mode) je nastavené na [Burst] p Nastavte iné režimy než [Burst] alebo [Multi Burst].
alebo [Multi Burst].
SK
104
Funkcia snímania
blízkych objektov
(Macro) nefunguje.
• Pri snímaní statických záberov je vo funkcii
p Zvoľte iný režim než
(Režim Twilight),
Scene Selection zvolený režim
(Režim
Landscape),
(Režim Fireworks) alebo
(Režim Landscape),
Candle) (str. 36).
Twilight),
(Režim Candle).
(Režim Fireworks) alebo
Nie je možné robiť
snímanie záberov v
rýchlom slede.
• Karta „Memory Stick“ je zaplnená.
Oči snímanej osoby sú
červené.
—
p V nastaveniach SET UP nastavte [Red Eye Reduction] na
[On] (strany 30 a 119).
Dátum a čas sa
nezaznamená správne.
• Dátum a čas nie je správne nastavené.
p Nastavte správny dátum a čas (str. 17 a 120).
Po zatlačení a pridržaní
spúšte do polovice bliká
hodnota F a rýchlosť
uzávierky.
• Expozícia je nesprávna.
p Nastavte správnu expozíciu (str. 55).
V hľadáčiku sa objavuje
vodorovná čiara.
• Toto spôsobuje konštrukcia hľadáčika.
p Tento stav nie je porucha.
• Batéria je skoro vybitá, takže už môžete
urobiť len jeden záber.
(Režim
(Režim
p Vymažte nepotrebné záznamy uložené na karte „Memory
Stick“ (str. 41 a 81).
p Vložte nabitý akumulátor (str. 11).
Prezeranie záberov
Príznak
Príčina
Riešenie
Vaším fotoaparátom nie
je možné snímať.
• Prepínač režimu nie je v polohe
.
• V počítači sa zmenil názov priečinka či
súboru.
• Fotoaparát nedokáže prehrávať záznam
skopírovaný z pevného disku, ak bol súbor
modifikovaný.
• Fotoaparát je v režime USB.
p Nastavte polohu
p Pozrite str. 92.
Po zahájení prehrávania
je záznam zobrazený
nekvalitne.
• Záber sa ihneď po zahájení prehrávania
môže zobraziť trochu nejasne z dôvodu
spracovávania obrazových dát.
p Nejedná sa o poruchu.
Obraz sa nezobrazuje na
obrazovke TVP.
• V ponuke SET UP nie je video výstup
fotoaparátu správne nastavený.
• Zapojenie nie je správne.
p Zmeňte nastavenie (str. 46 a 120).
Záznam sa nedá prehrať
pomocou počítača.
—
p Pozrite str. 106.
(str. 37).
—
p Zrušte USB komunikáciu (str. 87 a 97).
p Skontrolujte pripojenia (str. 39).
Príznak
Príčina
Riešenie
Na fotoaparáte nejde
vymazať záber.
• Záznam je chránený proti vymazaniu.
• Ochranná klapka na karte „Memory Stick“
je v polohe LOCK.
p Zrušte ochranu proti vymazaniu (str. 68).
p Prepnite klapku do polohy umožňujúcej snímanie
(str. 123).
Omylom ste vymazali
záznam.
• Akonáhle záznam vymažete, nie je ho možné p Priradením značky - (ochrana) môžete chrániť záznam
obnoviť.
na karte pred náhodným vymazaním (str. 68).
p Prepnite ochrannú klapku na karte „Memory Stick“ do
polohy LOCK. Zabránite tak neželanému vymazaniu
záznamu (str. 123).
Funkcia zmeny veľkosti
nefunguje.
• Veľkosť nie je možné meniť pri pohyblivom
zázname a záznamoch Multi Burst.
—
Nie je možné zobraziť
značku pre tlač (DPOF).
• K videozáznamom nie je možné priradiť
značku pre tlač (DPOF).
—
Riešenie problémov
Vymazávanie a strih záberov
SK
105
Príznak
Príčina
Nie je možné strihať
videozáznam.
• Videozáznam nie je pre strihanie dostatočne —
dlhý.
• Chránený videozáznam nie je možné strihať. p Zrušte ochranu proti vymazaniu (str. 68).
—
• Statické zábery nie je možné strihať.
Riešenie
Osobné počítače
SK
106
Príznak
Príčina
Riešenie
Neviete, či je OS vášho
počítača kompatibilný.
—
p Pozrite časť „Odporúčané počítačové prostredie“
(str. 84 a 96).
Nie je možné inštalovať
USB ovládač.
—
p Pod OS Windows 2000 sa prihláste ako správca (s právami
Administrator) (str. 84).
Váš počítač nerozpoznal
fotoaparát.
• Fotoaparát je vypnutý.
• Akumulátor je slabý.
• Nepoužívate dodávaný (USB) kábel pre
viacúčelový konektor.
• (USB) kábel pre viacúčelový konektor nie je
pevne pripojený.
p Zapnite fotoaparát (str. 15).
p Používajte AC adapter (str. 14).
p Používajte dodávaný (USB) kábel pre viacúčelový
konektor (str. 86 a 97).
p Odpojte (USB) kábel pre viacúčelový konektor od
počítača i od fotoaparátu a opäť ho pevne zapojte.
Skontrolujte, či je na LCD displeji zobrazené „USB Mode“
(str. 86).
• V nastaveniach SET UP nie je položka [USB p Nastavte hodnotu [Normal] (strany 46 a 120).
Connect] nastavená na [Normal].
• Do USB konektorov v počítači sú okrem
p Z USB konektorov odpojte všetky zariadenia okrem
klávesnice, myši a fotoaparátu zapojené ešte
klávesnice, myši a fotoaparátu (str. 84).
ďalšie zariadenia.
• Fotoaparát nie je priamo pripojený k
p Fotoaparát pripojte priamo do USB konektora počítača,
počítači.
bez použita USB rozbočovača alebo iného zariadenia
(str. 84).
• USB ovládač nie je inštalovaný.
p Inštalácia USB ovládača (str. 85).
• Ak (USB) káblom pre viacúčelový konektor p Zrušte chybne sprístupnenú jednotku (str. 88) a potom
prepojíte fotoaparát a pocítac skôr, než
nainštalujte USB ovládač (str. 85).
nainštalujete ovládac „USB Driver“ z
dodávaného CD-ROM disku, pocítac
nesprístupní fotoaparát ako novú jednotku.
Príznak
Príčina
Nie je možné kopírovať
zábery.
• Fotoaparát nie je správne pripojený k
p Pomocou dodaného (USB) kábla pre viacúčelový
počítači.
konektor správne prepojte fotoaparát s počítačom (str. 86).
• Nepoužívate správne kopírovacie postupy
p Používajte kopírovania odporúčaný pre váš OS
pre váš OS.
(str. 87, 88, 94 a 96).
• Pokúsili ste sa snímať pomocou karty
p Snímajte pomocou karty „Memory Stick“ naformátovanej
„Memory Stick“ naformátovanej na počítači.
vo fotoaparáte.
Po nadviazaní USB
prepojenia sa „Picture
Package“ nespustí
automaticky.
—
—
p Aktivujte „Picture Package Menu“ a začiarknite [Settings].
p USB prepojenie vykonajte, keď je počítače zapnutý
(str. 86).
Záznam sa nedá prehrať
pomocou počítača.
—
p Ak používate aplikačný softvér „Picture Package“, kliknite
v pravom hornom rohu každej obrazovky na help.
p Kontaktujte výrobcu počítača či distribútora softvéru.
—
Riešenie
p Skopírujte súbor na pevný disk na počítači a prehrávajte ho
z pevného disku (str. 87, 88, 94 a 96).
Nemôžete vytlačiť záber. —
p Skontrolujte nastavenie tlačiarne.
Záznamy skopírované do
PC nie je možné zobraziť
vo fotoaparáte.
• Skopírované do chybného priečinka.
p Skopírujte ich do dostupného priečinka, napr.
„101MSDCF“ (str. 92).
Riešenie problémov
Pri zobrazení
• Prehrávate záznam priamo z karty „Memory
videozáznamu na
Stick“.
monitore PC je obraz a
zvuk ovplyvnený šumom.
SK
107
„Memory Stick“
Príznak
Príčina
Riešenie
Nemôžete vložiť
„Memory Stick“.
• Vkladáte kartu naopak.
p Vložte kartu správne (str. 19).
Na kartu „Memory Stick“
nemôžete snímať.
• Ochranná klapka na karte „Memory Stick“
je v polohe LOCK.
• Karta „Memory Stick“ je zaplnená.
p Prepnite klapku do polohy umožňujúcej snímanie
(str. 123).
p Vymažte nepotrebné záznamy uložené na karte „Memory
Stick“ (str. 41 a 81).
p Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO“ (str. 79 a
122).
p Nastavte inú veľkosť záberu než [640(Fine)].
• Veľkosť obrázku je pri snímaní
videozáznamov nastavená na [640(Fine)].
SK
108
p Prepnite klapku do polohy umožňujúcej snímanie
(str. 123).
Kartu „Memory Stick“
nemôžete naformátovať.
• Ochranná klapka na karte „Memory Stick“
je v polohe LOCK.
Omylom ste
naformátovali kartu
„Memory Stick“.
• Formátovaním karty „Memory Stick“ sa
p Prepnite ochrannú klapku na karte „Memory Stick“ do
vymažú všetky údaje. Nemôžete ich obnoviť.
polohy LOCK. Zabránite tak neželanému vymazaniu
záznamu (str. 123).
Tlačiareň kompatibilná s PictBridge
Príznak
Príčina
Riešenie
Nie je možné nadviazať
spojenie.
• Tlačiareň nie je kompatibilná s PictBridge.
• Tlačiareň nie je nastavená na prepojenie s
fotoaparátom.
• V nastaveniach SET UP nie je položka [USB
Connect] nastavená na [PictBridge].
• V závislosti od okolitých podmienok sa
spojenie nemusí nadviazať.
p Kontaktujte výrobcu tlačiarne.
p Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či sa môže prepojiť s
fotoaparátom.
p Nastavte [PictBridge] (str. 120).
• Fotoaparát nie je pripojený k tlačiarni.
p Skontrolujte, či je fotoaparát s tlačiarňou správne
prepojený pomocou (USB) kábla pre viacúčelový
konektor.
p Zapnite tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v návode k
tlačiarni.
p Odpojte a znovu zapojte (USB) kábel pre viacúčelový
konektor. Ak stále nie je možné tlačiť, odpojte (USB)
kábel pre viacúčelový konektor, tlačiareň vypnite a znovu
zapnite a potom znovu pripojte (USB) kábel pre
viacúčelový konektor.
—
—
Nemôžete vytlačiť
zábery.
• Tlačiareň nie je zapnutá.
• Ak zvolíte v priebehu tlače [Exit], je možné,
že už nebude možné pokračovať v tlači.
Tlač bola zrušená.
• Odpojili ste (USB) kábel pre viacúčelový
konektor skôr, než sa zmizla značka
(Neodpojený USB multikábel).
—
V indexovom zobrazení
nie je možné vložiť
dátum alebo tlačiť
zábery.
• Tlačiareň tieto funkcie neposkytuje.
p Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň
poskytuje tieto funkcie.
p Kontaktujte výrobcu tlačiarne.
Na mieste pre vloženie
dátumu sa vytlačí
„---- -- --“.
• Údaje o dátume sa nezaznamenali na zábere. p Snímky, ktoré neobsahujú údaje o dátume zaznamenania,
nie je možné vytlačiť s vloženým dátumom. Nastavte [Date]
na [Off] a záber vytlačte.
• V závislosti od tlačiarne sa dátum v
indexovom režime nedá vložit.
Riešenie problémov
• Nie je možné vytlačiť videozáznamy.
• Pravdepodobne nebude možné tlačiť
obrázky upravené prostredníctvom počítača
alebo zábery nasnímané iným fotoaparátom.
p Odpojte a znovu zapojte (USB) kábel pre viacúčelový
konektor. Ak sa na tlačiarni zobrazí chybová správa,
nazrite do návodu od tlačiarne.
SK
109
Príznak
Príčina
Riešenie
Nemôžete tlačiť s
• Nastavenie formátu papiera na fotoaparáte
aktuálnym formátom
sa líši od nastavenia formátu na tlačiarni.
papiera nastaveným na
• Po pripojení fotoaparátu k tlačiarni bol
tlačiarni (len DSC-P150).
papier tlačiarne zmenený na papier s iným
formátom.
p Nastavte správny formát papiera (str. 74).
Formát papiera, na aký
• Voliteľné formáty papierov sa líšia v
chcete tlačiť, sa neobjaví
závislosti od pripojenej tlačiarne.
(len DSC-P150).
—
p Odpojte a znovu zapojte (USB) kábel pre viacúčelový
konektor.
Iné
Príznak
Príčina
Riešenie
Fotoaparát nefunguje.
• Nepoužívate akumulátor „InfoLITHIUM“.
• Akumulátor je slabý. (Zobrazí sa indikátor
E.)
• AC adaptér nie je bezpečne pripojený.
p Používajte akumulátor „InfoLITHIUM“ (str. 124).
p Nabite akumulátor (str. 11).
Napájanie je zapnuté, ale • Zabudovaný mikropočítač nepracuje
fotoaparát nefunguje.
správne.
SK
110
p Zapojte adaptér bezpečne do konektora DC IN na
fotoaparáte a do elektrickej siete (str. 14).
p Odpojte a približne po uplynutí minúty znova zapojte
všetky zdroje napájania a zapnite fotoaparát. Ak funkcie
stále nepracujú, špicatým predmetom stlačte tlačidlo
RESET umiestnené pod krytom akumulátora/karty
„Memory Stick“. Potom znova zapnite fotoaparát.
(Vymažú sa všetky nastavenia dátumu a času apod.)
Nerozpoznáte indikátor
na displeji.
—
p Pozrite informácie o indikátoroch (str. 127 až 130).
Objektív je zahmlený.
• Skondenzovala vlhkosť.
p Fotoaparát vypnite a ponechajte ho mimo prevádzku
približne hodinu pri izbovej teplote. Potom ho skúste
znova zapnúť (str. 121).
Po dlhšom používaní sa
fotoaparát zohrieva.
—
p Nejedná sa o poruchu.
Po vypnutí fotoaparátu
sa objektív nezasunie.
• Akumulátor je vybitý.
p Vymeňte akumulátor za nabitý (str. 11) alebo pripojte AC
adaptér (str. 14).
Výstrahy a hlásenia
Na displeji sa zobrazujú nasledovné hlásenia.
Hlásenie
Význam/Opatrenie
No Memory Stick
• Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick“ (str. 19).
System error
• Vypnite a zapnite napájanie (str. 15).
Memory Stick error
• Vloženú kartu „Memory Stick“ nie je možné použiť vo vašom fotoaparáte (str. 122).
• Karta „Memory Stick“ je poškodená.
• Kontakty karty „Memory Stick“ sú znečistené.
• Vložte správne pamäťovú kartu „Memory Stick“ (str. 19).
Memory Stick type error
• Vloženú kartu „Memory Stick“ nie je možné použiť vo vašom fotoaparáte (str. 122).
Format error
• Nepodarilo sa naformátovať kartu „Memory Stick“. Znova naformátujte kartu „Memory Stick“ (str. 43).
Memory Stick locked
• Ochranná klapka na karte „Memory Stick“ je v polohe LOCK. Prepnite klapku do polohy umožňujúcej
snímanie (str. 123).
No memory space
• Kapacita karty „Memory Stick“ nie je dostatočná. Na kartu nie je možné snímať. Vymažte nepotrebné
záznamy (str. 41 a 81).
• Na túto kartu „Memory Stick“ nie je možné ukladať zábery ani ich mazať.
No file in this folder
• V priečinku nie je žiadny záznam.
Folder error
• Priečinok s totožným názvom (prvé tri rovnaké číslice) už na karte „Memory Stick“ existuje. (Príklad:
123MSDCF a 123ABCDE) Zvoľte iný priečinok alebo vytvorte nový.
Cannot create more
folders
• Na karte „Memory Stick“ už je vytvorený priečinok s názvom začínajúcim tromi číslicami „999“. Nie je
možné vytvoriť žiadny priečinok.
Cannot record
• Fotoaparát nedokáže snímať do zvoleného priečinka. Zvoľte iný priečinok (str. 48).
File error
• Počas prehrávania sa vyskytla chyba.
File protect
• Záznam je chránený proti vymazaniu. Zrušte ochranu (str. 69).
For "InfoLITHIUM"
battery only
• Akumulátor nie je typ „InfoLITHIUM“.
Image size over
• Prehrávate záznam inej veľkosti, než dokáže váš fotoaparát prehrávať.
Cannot divide
• Záznam nie je dostatočne dlhý, aby ho bolo možné rozdeliť.
• Súbor nie je videozáznam.
Riešenie problémov
Read only memory
SK
111
Hlásenie
Význam/Opatrenie
Invalid operation
• Prehrávate záznam nasnímaný iným zariadením, než vašim fotoaparátom.
• Akumulátor je slabý alebo vybitý. Nabite akumulátor (str. 11). V závislosti od podmienok prevádzky,
prostredia a stavu akumulátora môže indikátor blikať, aj keď je životnosť akumulátora ešte približne 5 až
10 minút.
• Pri nedostatočnom osvetlení sa môže snímaný obraz triasť. Použite blesk, inštalujte statív, alebo fotoaparát
inak upevnite na mieste.
Turn the power off and on
again
• Problém s objektívom spôsobil chybu.
640(Fine) is not available
• Videozáznamy v kvalite 640(Fine) je možné snímať iba pomocou pamäťovej karty „Memory Stick PRO“.
Vložte kartu „Memory Stick PRO“ alebo nastavte inú veľkosť záberu než [640(Fine)].
Enable printer to connect • [USB Connect] je nastavené na [PictBridge], avšak fotoaparát je pripojený k zariadeniu, ktoré nie je
kompatibilné s PictBridge. Skontrolujte zariadenie.
• V závislosti od okolitých podmienok sa spojenie nemusí nadviazať. Odpojte a znovu zapojte (USB) kábel
pre viacúčelový konektor. Ak sa na tlačiarni zobrazí chybová správa, nazrite do návodu od tlačiarne.
Connect to
device
• Pokúsili ste sa tlačiť zábery pred nadviazaním spojenia s tlačiarňou. Pripojte fotoaparát k tlačiarni
kompatibilnej s PictBridge.
No printable image
• Pokúsili ste sa spustiť [DPOF image] a nezaškrtli ste značku
.
• Pokúsili ste sa spustiť [All In This Folder], a pritom ste zvolili priečinok, do ktorého je možné ukladať iba
videozáznamy. Tlač v prípade videozáznamu nie je možná.
Printer busy
• Pretože je tlačiareň zaneprázdnená, nemôže prijímať požiadavky na tlač. Skontrolujte tlačiareň.
Paper error
• Chyba papiera, asi došiel papier alebo sa zasekol v tlačiarni. Skontrolujte tlačiareň.
Ink error
• Došiel atrament. Skontrolujte tlačiareň.
Printer error
• Fotoaparát zaznamenal chybu na tlačiarni. Skontrolujte tlačiareň alebo skontrolujte, či nie je poškodený
súbor so záberom, ktorý chcete tlačiť.
• Pravdepodobne ešte nebol dokončený prenos dát do tlačiarne. Neodpájajte (USB) kábel pre viacúčelový
konektor.
Processing
(len DSC-P150)
SK
112
• Tlačiaren vykonáva proces zastavenia tlače. Nie je možné tlačiť, pokiaľ sa neskončí tento proces.
Dokončenie procesu môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne.
Samodiagnostické
zobrazenie
– Ak sa zobrazí kód začínajúci
písmenom abecedy
Váš fotoaparát disponuje
samodiagnostickou funkciou. Táto
funkcia zobrazí aktuálny stav vášho
fotoaparátu ako kombináciu písmena a
štvorciferného kódu na LCD displeji. Po
zobrazení kódu skontrolujte nižšie
uvedenú tabuľku kódov a vykonajte
príslušné opatrenie. Posledné dve číslice
(indikované ako ss) sa budú líšiť v
závislosti od stavu vášho fotoaparátu.
Kód
Príčina
Opatrenie
C:32: ss
Na fotoaparáte sa vyskytol
problém s hardvérom.
• Vypnite a zapnite napájanie (str. 15).
C:13: ss
Fotoaparát nedokáže čítať/
zapisovať údaje z/na karty(u)
„Memory Stick“.
• Niekoľkokrát vyberte a vložte kartu
„Memory Stick“.
Vložená karta „Memory Stick“
nie je naformátovaná.
• Naformátujte kartu „Memory Stick“
(str. 43).
Vložená karta „Memory Stick“
nie je vhodná pre fotoaparát,
alebo sú údaje na nej
poškodené.
• Vložte novú kartu „Memory Stick“
(str. 19).
Vyskytla sa porucha, ktorú
nemôžete svojpomocne
odstrániť.
• Stlačte tlačidlo RESET (str. 100)
umiestnené pod krytom akumulátoru/
kartou „Memory Stick“. Potom znova
zapnite fotoaparát.
E:61: ss
E:91: ss
C:32:ss
Samodiagnostické zobrazenie
Riešenie problémov
Ak sa vám problém nepodarí odstrániť aj napriek tomu, že ste niekoľkokrát zopakovali
odporúčaný postup, kontaktujte predajcu alebo autorizovaný servis Sony.
SK
113
Ďalšie informácie
(Jednotky: zábery)
Multi Burst
Dostupný počet
nasnímaných záberov
alebo čas snímania
1M
16MB
32MB
24 (46)
50 (93)
64MB
128MB MSX-256 MSX-512 MSX-1G
101 (187) 202 (376) 357 (649) 726 (1320) 1482 (2694)
Videozáznam
Dostupný počet nasnímaných záberov a
dostupný čas snímania záznamu sa
odlišujú podľa kapacity používanej karty
„Memory Stick“, nastavenej veľkosti
záberu a kvality záberu. Pri výbere karty
„Memory Stick“ vám môžu pomôcť
uvedené tabuľky.
• Počet záberov je uvádzaný v režime
Fine (Standard).
• Dostupný počet nasnímaných záberov
či dostupný čas snímania záznamu sa
odlišuje tiež podľa podmienok
snímania.
• Štandardné počty záberov a čas
snímania pozri na str. 22.
• Ak je dostupný počet záberov pre
snímanie viac než 9 999, na LCD
displeji sa zobrazí indikátor „>9999“.
SK
114
640(Fine)
640(Standard)
160
16MB
—
0:00:42
0:11:12
32MB
—
0:01:27
0:22:42
64MB
—
0:02:56
0:45:39
128MB MSX-256 MSX-512 MSX-1G
—
0:02:57
0:06:02
0:12:20
0:05:54
0:10:42
0:21:47
0:44:27
1:31:33
2:51:21
5:47:05
11:44:22
Čísla označujú čas záznamu. Príklad: „1:34:45“ označuje „1 hodinu, 34 minút, 45 sekúnd“.
• Veľkosť záberu:
640(Fine): 640×480
640(Standard): 640×480
160: 160×112
Položky ponuky Menu
Položky ponuky Menu, ktoré je možné
meniť, sú rôzne v závislosti od polohy
prepínača režimu alebo od nastavenia.
Výrobné nastavenia sú označené x.
Keď je prepínač režimu v polohe
Položka
Nastavenie
Popis
Mode (REC Mode)
Multi Burst
Burst
xNormal
– Snímanie 16 záberov v slede v rámci jedného statického záberu (str. 61).
– Nepretržité snímanie (str. 60).
– Snímanie záberu v štandardnom režime snímania.
Keď je prepínač režimu v polohe P, M alebo SCN
Položka
SCN (Scene)1)
Nastavenie
/
/
/
Popis
/
/
/
/
Nastavenie režimu Scene Selection (str. 33).
/x
+2.0EV / +1.7EV / +1.3EV /+1.0EV /
+0.7EV / +0.3EV / x0EV / –0.3EV /
–0.7EV / –1.0EV / –1.3EV / –1.7EV /
–2.0EV
Nastavenie expozície (str. 55).
9 (Focus)
/ 7.0m / 3.0m / 1.0m / 0.5m / Center
AF / xMulti AF
Volí metódu automatického zaostrovania (str. 49), alebo nastavuje
predvolenú zaostrovaciu vzdialenosť (str. 51).
Spot / xMulti
Korekcia expozície podľa snímaného objektu (str. 57). Nastavenie oblasti
merania.
(Režim Metering)
WB (White Bal)
ISO
WB /
/
/
/
400 / 200 / 100 / xAuto
/ xAuto
Nastavenie vyváženia bielej farby (str. 58).
Výber citlivosti ISO. Nastavte väčšiu hodnotu pri snímaní v nedostatočných
svetelných podmienkach či pri snímaní rýchlo sa pohybujúceho objektu,
alebo nižšiu hodnotu, aby sa dosiahol kvalitný záber.
• Pri väčšej hodnote citlivosti ISO sa na zábere objavuje väčší šum.
Ďalšie informácie
(EV)2)
SK
115
Položka
Nastavenie
Popis
xFine / Standard
Snímanie v režime vysokej/štandardnej kvality (str. 46).
Multi Burst
Burst
xNormal
– Snímanie 16 záberov v slede v rámci jedného statického záberu (str. 61).
– Nepretržité snímanie (str. 60).
– Snímanie záberu v štandardnom režime snímania.
(Interval)3)
1/7.5 / 1/15 / x1/30
Nastavenie intervalu spúšte pre režim Multi Burst (str. 61). (Toto nastavenie
nie je možné vykonať, keď je [Mode] (REC Mode) v ponuke menu nastavené
na inú hodnotu než [Multi Burst].)
(Flash Level)4)
+ / xNormal / –
Nastavenie intenzity blesku (str. 59).
B&W / Sepia / xOff
Úprava záznamu špeciálnymi efektmi (str. 62).
(Saturation)5)
+ / xNormal / –
Nastavenie sýtosti obrazu. Zobrazí sa indikátor
Normal).
(Contrast)5)
+ / xNormal / –
Nastavenie kontrastu obrazu. Zobrazí sa indikátor
nastavenie Normal).
+ / xNormal / –
Nastavenie ostrosti obrazu. Zobrazí sa indikátor
Normal).
(P.Quality)
Mode (REC Mode)
M
PFX (P.Effect)
(Sharpness)5)
(neplatí pre nastavenie
(neplatí pre
(neplatí pre nastavenie
1) Nastavenie
nie je dostupné, keď je prepínač režimu v polohe P alebo M.
nie je dostupné, keď je prepínač režimu v polohe M.
3) Nezobrazí sa, keď je v SCN zvolený režim
(Režim Twilight),
(Režim Twilight portrait),
4) Nezobrazí sa, keď je v SCN zvolený režim
(Režim Twilight),
(Režim Fireworks) alebo
5) Nastavenie nie je dostupné, keď je prepínač režimu v polohe SCN.
2) Nastavenie
SK
116
(Režim Fireworks) alebo
(Režim Candle).
(Režim Candle).
Keď je prepínač režimu v polohe
Položka
(EV)
9 (Focus)
Nastavenie
Popis
+2.0EV / +1.7EV / +1.3EV /+1.0EV Nastavenie expozície (str. 55).
/ +0.7EV / +0.3EV / x0EV / –0.3EV/
–0.7EV / –1.0EV / –1.3EV / –1.7EV /
–2.0EV
/ 7.0m / 3.0m / 1.0m / 0.5m /
Center AF / xMulti AF
(Metering mode) Spot / xMulti
WB (White Bal)
PFX (P.Effect)
/
/
Volí metódu automatického zaostrovania (str. 49), alebo nastavuje
predvolenú zaostrovaciu vzdialenosť (str. 51).
Korekcia expozície podľa snímaného objektu (str. 57). Nastavenie oblasti
merania.
/
B&W / Sepia / xOff
/ xAuto
Nastavenie vyváženia bielej farby (str. 58).
Úprava záznamu špeciálnymi efektmi (str. 62).
Ďalšie informácie
SK
117
Keď je prepínač režimu v polohe
Položka
Nastavenie
Popis
(Folder)
OK / Cancel
Výber priečinka obsahujúceho záber, ktorý chcete prehrávať (str. 63).
(Protect)
—
Funkcia umožňuje chrániť zábery proti náhodnému vymazaniu (str. 68).
(DPOF)
—
Potrebné zábery môžete označiť značkou pre tlač (DPOF), aby sa neskôr
vytlačili (str. 70).
(Print)
—
Tlač záberov prostredníctvom tlačiarne kompatibilnej s PictBridge (str. 72).
(Slide)
Interval
Start
Cancel
– Nastavenie intervalu prezerania prezentácie Slide show (str. 65). (Len v
zobrazení samostatného záberu)
x3 sec / 5 sec / 10 sec / 30 sec / 1 min
– Výber položiek pre prehrávanie.
xFolder / All
– Nepretržité prezeranie s opakovaním.
xOn / Off
– Zahájenie prezerania prezentácie Slide show.
– Zrušenie prezerania prezentácie Slide show.
(Resize)
7M (len DSC-P150) / 5M / 3M / 1M /
VGA / Cancel
Zmena veľkosti nasnímaných záberov (str. 69). (Len v zobrazení
samostatného záberu)
(Rotate)
(doľava) /
Cancel
Otočenie statického záberu (str. 66). (Len v zobrazení samostatného záberu)
(Divide)
OK / Cancel
Image
Repeat
SK
118
(doprava) / OK /
Rozdelenie videozáznamu (str. 82). (Len v zobrazení samostatného záberu)
Položky ponuky SET UP
Prepínač režimu nastavte na SET UP.
Objaví sa obrazovka SET UP.
Výrobné nastavenia sú označené x.
1
(Camera 1) (DSC-P150)/
(Camera) (DSC-P100/P120)
Položka
Nastavenie
Popis
AF Mode
xSingle / Monitor
Výber režimu zaostrovania (str. 50).
Digital Zoom
xSmart / Precision /
Výber režimu digitálnej transfokácie (str. 25).
Off
Date/time
Day&Time / Date /
xOff
Výber vkladania dátumu a času snímania do záberu (str. 32).
Dátum a čas snímania sa nevkladá do videozáznamu ani do záznamu v režime Multi Burst.
Počas snímania sa dátum a čas nezobrazuje. Zobrazí sa iba pri prehrávaní.
On / xOff
Redukcia efektu červených očí pri snímaní s bleskom (str. 30).
AF Illuminator
xAuto / Off
Výber vyžarovania pomocného svetla AF illuminator za tmy. Pomáha, keď je za tmy
obtiažne zaostriť snímaný objekt (str. 30).
Auto Review
xOn / Off (DSC-
Nastavenie automatického zobrazovania nasnímaneho záznamu na LCD displeji
okamžite po nasnímaní statického záberu. Zvolením [On] sa nasnímaný záznam zobrazí
približne na 2 sekundy. Počas tejto doby nie je možné pokračovať v snímaní.
• Keď na DSC-P150 stlačíte spúšť do polovice, zmizne zobrazenie zaznamenaného záberu
a okamžite môžete snímať ďalší záber.
P150)
On / xOff (DSCP100/P120)
2
(Camera 2) (len DSC-P150)
Položka
Nastavenie
Popis
Enlarged Icon
xOn / Off
Možnosť voľby dočasného zväčšenia indikácie nastavenia po stlačení
(Samospúšť) alebo
(Macro).
(Režim blesku),
Ďalšie informácie
Red Eye Reduction
SK
119
(Memory Stick Tool)
Položka
Nastavenie
Popis
Format
OK / Cancel
Naformátuje pamäťovú kartu „Memory Stick“. Formátovanie vymaže všetky údaje na
karte „Memory Stick“ vrátane chránených záznamov (str. 43).
Create REC. Folder
OK / Cancel
Vytvorenie priečinka pre ukladanie záznamov (str. 47).
Change REC. Folder
OK / Cancel
Zmena priečinka pre ukladanie záznamov (str. 48).
1
(Setup 1)
Položka
Nastavenie
Popis
LCD Backlight
Bright / xNormal /
Dark
Voľba jasu podsvietenia LCD displeja. Zvolením [Bright] zvýšite intenzitu podsvietenia,
takže záznamy vidíte aj vonku či pri silnom osvetlení, akumulátor sa však vybíja rýchlejšie.
Položka je dostupná len pri napájaní z akumulátora.
Beep
Shutter
xOn
Off
– Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte.
– Zvuk zaznie po stlačení ovládacieho tlačidla/spúšte.
– Vypnutie pípania/zvuku spúšte.
A Language
—
Zobrazenie položiek Menu, výstražných a upozorňujúcich hlásení v zvolenom jazyku.
2
(Setup 2)
Položka
Nastavenie
Popis
File Number
xSeries
– Postupné priraďovanie čísel súborom za sebou, aj keď došlo k výmene karty „Memory
Stick“ či cieľového priečinka.
– Obnovenie číslovania súborov od začiatku (0001) pri každej zmene priečinka. (Ak
priečinok pre ukladanie záznamu obsahuje nejaký súbor, priradí sa novému súboru číslo
o jedno vyššie, než je posledné číslo súboru.)
Reset
xNormal
Prepína režim USB pri pripojení počítača alebo tlačiarne kompatibilnej s PictBridge
pomocou (USB) kábla pre viacúčelový konektor (str. 72, 84, 86 a 97).
Video Out
NTSC
PAL
– Nastavenie výstupného video signálu do normy NTSC (napr. USA, Japonsko).
– Nastavenie výstupného video signálu do normy PAL (napr. Európa).
Clock Set
OK / Cancel
Nastavenie dátumu a času (str. 17 a 46).
USB Connect
SK
120
PictBridge / PTP /
Preventívne opatrenia
Fotoaparát neumiestňujte na
nasledovné miesta
Poznámka k čisteniu
Čistenie LCD displeja
Ak sú na LCD displeji odtlačky prstov
alebo prach apod., vyčistite LCD displej
čistiacou súpravou na LCD displeje
(nedodávaná).
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve odtlačky prstov
alebo prach, vyčistite objektív jemnou
handričkou.
Pri kondenzácii vlhkosti
DC koncovku AC adaptéra čistite
suchým bavlneným tampónom.
Nepoužívajte znečistenú koncovku. Pri
použití znečistenej koncovky by sa
akumulátor nemusel správne nabiť.
Ak fotoaparát prenesiete priamo z
chladného miesta na teplé, môže vo
vnútri fotoaparátu alebo na jeho
povrchu kondenzovať vlhkosť. Táto
kondenzácia vlhkosti môže spôsobiť
poruchu fotoaparátu.
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu čistite jemnou
handričkou mierne navlhčenou vo vode
a potom prípadnú vlhkosť utrite suchou
jemnou handričkou. Pri čistení
nepoužívajte nasledovné prostriedky.
Môžu spôsobiť poškodenie povrchovej
úpravy či krytu.
– Chemické produkty ako riedidlá,
benzín, lieh, jednorazové handričky,
odpudzovače hmyzu alebo insekticídy
apod.
– Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte
na rukách vyššie uvedené chemikálie
– Dlhodobý kontakt s gumenými alebo
vinylovými materiálmi
Poznámka k prevádzkovej
teplote
Prevádzková teplota pre tento
fotoaparát je v rozmedzí 0°C až 40°C.
Fotoaparát neodporúčame
prevádzkovať pri teplotách
presahujúcich tento interval.
Vlhkosť kondenzuje najmä vtedy,
keď:
• Prenesiete fotoaparát z chladného
miesta (z lyžiarskeho svahu) do
vykúrenej miestnosti
• Prenesiete fotoaparát z
klimatizovaného auta alebo izby na
teplé miesto vonku apod.
Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Pred prenesením fotoaparátu z
chladného miesta na teplé, vložte ho do
plastovej tašky a hermeticky ju uzavrite.
Keď sa teplota vo vnútri tašky vyrovná s
teplotou okolia (asi po hodine), vyberte
fotoaparát z tašky von.
Ak skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi
hodinu mimo prevádzky, kým sa vlhkosť
neodparí. Ak by ste používali fotoaparát
pri výskyte vlhkosti napr. vo vnútri
objektívu, nedokážete nasnímať ostré
záznamy.
Ďalšie informácie
• Extrémne horúce, napr. do
automobilu zaparkovaného na slnku.
Fotoaparát sa môže zdeformovať,
alebo môže dojsť k poruche.
• Vystavené priamemu slnečnému
žiareniu alebo vysokým teplotám.
Fotoaparát môže zmeniť farbu, môže
sa zdeformovať, alebo môže dojsť k
poruche.
• Vystavené vibráciám
• Vystavené silnému magnetizmu
• Pri používaní v piesčitom alebo
prašnom prostredí nesmie dôjsť k
vniknutiu piesku alebo prachu do
fotoaparátu. Môže to poškodiť váš
fotoaparát. Poškodenie je niekedy
neopraviteľné.
Čistenie koncovky DC
SK
121
Interná nabíjateľná batéria
Váš fotoaparát sa dodáva spolu s
internou nabíjateľnou batériou, ktorá
zaisťuje, že nastavenie času a dátumu
atď. bude uchované bez ohľadu na
zapnutie alebo vypnutie napájania.
Nabíjateľná batéria sa nabíja vždy počas
používania fotoaparátu. Ak však
fotoaparát nepoužívate, postupne sa
batéria vybije. Ak fotoaparát vôbec
nepoužívate, vybije sa batéria úplne cca
po 1 mesiaci. V takomto prípade batériu
pred používaním fotoaparátu nabite.
Vybitá nabíjateľná batéria nijako
neovplyvní funkčnosť fotoaparátu, ak
nechcete zaznamenávať dátum a čas
snímania.
Postup nabíjania
Fotoaparát pripojte do elektrickej siete
pomocou AC adaptéra alebo do
fotoaparátu vložte maximálne nabitý
akumulátor a ponechajte ho viac ako 24
hodín vypnutý.
• Interná nabíjateľná batéria je umiestnená za
zvláštnym krytom vo vnútri priestoru pre
vloženie akumulátora/karty „Memory
Stick“. Nikdy nevyberajte túto internú
nabíjateľnú batériu. Batériu vyberte len v
prípade výmeny.
SK
122
Pamäťová karta
„Memory Stick“
Pamäťová karta „Memory Stick“ je nové
kompaktné, prenosné a univerzálne IC
záznamové médium, ktorého dátová
kapacita presahuje možnosti diskety.
V tomto fotoaparáte môžete používať
typy kariet „Memory Stick“ uvedené v
niže uvedenej tabuľke. Nie je však
možné zaručiť správne fungovanie
všetkých operácií kariet „Memory
Stick“.
Typ karty „Memory
Stick“
Snímanie/
prehrávanie4)
Memory Stick
a
Memory Stick Duo1)
a
Memory Stick
(kompatibilný s
MagicGate/
vysokorýchlostnou
prenosom dát)
a2) 3)
Memory Stick Duo
(kompatibilný s
MagicGate/
vysokorýchlostnou
prenosom dát)1)
a2) 3)
MagicGate Memory
Stick
a2)
MagicGate Memory
Stick Duo1)
a2)
Memory Stick PRO
a2) 3)
Memory Stick PRO
Duo1)
a2) 3)
1)
Pri používaní karty „Memory Stick Duo“ s
týmto fotoaparátom vložte adaptér
Memory Stick Duo.
2)
„MagicGate Memory Stick“ a „Memory
Stick PRO“ sú vybavené funkciami
MagicGate. MagicGate je technológia
ochrany autorských práv pracujúca na
základe šifrovacej (kryptovacej)
technológie. Fotoaparát nedokáže snímať/
prehrávať údaje vyžadujúce funkciu
MagicGate.
3)
Podporuje vysokorýchlostný prenos dát
pomocou paralelného rozhrania.
4)
Videozáznamy o veľkosti 640(Fine) je
možné snímať a prehrávať iba pomocou
„Memory Stick PRO“ alebo „Memory
Stick PRO Duo“.
• Pri kartách „Memory Stick“ formátovaných
pomocou PC nie je možné zaručiť
fungovanie s týmto fotoaparátom.
• Rýchlosť čítania či zápisu dát závisí od
kombinácie „Memory Stick“ a použitého
vybavenia.
Poznámky k používaniu pamäťovej
karty „Memory Stick“ (dodávaná)
• Keď je ochranná klapka na karte v polohe
LOCK, nie je možné údaje na kartu ukladať,
upravovať ich ani čítať.
Kontakty
Ochranná
klapka
Miesto pre nalepenie štítka
prísť do kontaktu s kovovými časťami
kontaktov karty „Memory Stick“.
• Kartu „Memory Stick“ nenechajte spadnúť,
neohýnajte ju, ani ju nevystavujte nárazom.
• Kartu „Memory Stick“ nerozoberajte, ani
neupravujte.
• Karta „Memory Stick“ nesmie navlhnúť.
• Nepoužívajte alebo neskladujte kartu
„Memory Stick“ na:
– Extrémne horúcich miestach, ako je
interiér automobilu zaparkovaný na
priamom slnku
– Miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu
– Vlhkých miestach a miestach s látkami
vytvárajúcimi koróziu
Ďalšie informácie
Umiestnenie alebo tvar ochrannej klapky sa
môže odlišovať podľa typu používanej karty
„Memory Stick“.
• Počas načítavania alebo prepisovania
údajov kartu „Memory Stick“ nevyberajte.
• V nasledovných prípadoch môže dôjsť k
poškodeniu údajov:
– Vyberiete kartu „Memory Stick“ alebo
vypnete fotoaparát počas načítavania
alebo zapisovania údajov
– Ak používate kartu „Memory Stick“ v
blízkosti elektrostatických polí
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať.
• Na miesto pre štítok nenalepujte nič okrem
dodávaného štítka.
• Štítok nalepte len na určené miesto tak, aby
nepresahoval okraje vymedzenej plochy.
Dajte pozor, aby sa štítok neodlepil.
• Počas premiestňovania alebo skladovania
karty „Memory Stick“ vkladajte kartu do
svojho púzdra.
• Kovové predmety alebo vaše prsty nesmú
SK
123
Poznámky k používaniu karty
„Memory Stick Duo“ (nedodávaná)
• Ak budete v tomto fotoaparáte používať
kartu „Memory Stick Duo“, vložte ju do
adaptéra Memory Stick Duo.
Keď vložíte kartu „Memory Stick Duo“ do
zariadenia kompatibilného s kartami
„Memory Stick“ bez adaptéra Memory
Stick Duo, možno nebudete môcť kartu
vybrať.
• Pri vkladaní karty „Memory Stick Duo“ do
adaptéra Memory Stick Duo ju vložte
správne.
• Pri používaní karty „Memory Stick Duo“
vloženej do adaptéra Memory Stick Duo
dbajte na to, aby ste správne vložili kartu s
adaptérom do fotoaparátu. Nesprávne
vloženie môže poškodiť zariadenie.
• Do „Memory Stick“ kompatibilného
zariadenia nevkladajte adaptér Memory
Stick Duo bez vloženej karty „Memory
Stick Duo“. Mohlo by dôjsť k poruche
zariadenia.
• Pri formátování karty „Memory Stick Duo“
vložte kartu do adaptéra Memory Stick
Duo.
• Keď je karta „Memory Stick Duo“
vybavená ochrannou klapkou, uvoľnite
zámok.
Poznámka k používaniu karty
„Memory Stick PRO“ (nedodávaná)
Vo fotoaparáte môžete používať karty
„Memory Stick PRO“ s kapacitou až 1GB.
SK
124
Akumulátor
„InfoLITHIUM“
Čo je to akumulátor
„InfoLITHIUM“?
„InfoLITHIUM“ je lítium iónový
akumulátor, ktorý je schopný vymieňať
údaje o prevádzkových podmienkach s
fotoaparátom.
Akumulátor „InfoLITHIUM“
prepočítava spotrebu energie v závislosti
od prevádzkových podmienok
fotoaparátu a zobrazuje svoj zostávajúci
čas v minútach.
Nabíjanie akumulátora
Akumulátor odporúčame nabíjať pri
okolitej teplote 10°C až 30°C. Pri iných
teplotách nemusí byť možné akumulátor
nabiť správne.
Efektívne používanie
akumulátora
• Prevádzkové vlastnosti akumulátora sa
znižujú s nízkou okolitou teplotou. Pri
používaní v chladnom prostredí je teda
výdrž akumulátora kratšia. Pre čo
najdlhší možný čas akumulátora
odporúčame nasledovné:
–Akumulátor noste vo vrecku, čo
najbližšie k svojmu telu a do
fotoaparátu ho vložte tesne pred
zahájením snímania.
• Časté používanie transfokácie alebo
blesku počas snímania rýchlejšie
vybíja akumulátor.
• V zálohe majte náhradné akumulátory
na dvoj- až trojnásobne dlhší čas, než
je predpokladaný čas snímania. Pred
skutočným snímaním vykonajte
skúšobné snímanie.
• Akumulátor nesmie navlhnúť. Nie je
vodotesný.
Indikátor stavu akumulátora
Výdrž akumulátora
Akumulátor sa môže vybiť, aj keď
indikátor stavu akumulátora
zobrazoval, že akumulátor je ešte možné
používať. Akumulátor znova maximálne
nabite, aby indikátor stavu akumulátora
zobrazoval správny údaj. Správny údaj
sa však nemusí zobraziť, ak sa
akumulátor používa dlhšiu dobu pri
vysokých teplotách, alebo je maximálne
nabitý a nepoužíva sa, alebo sa používa
veľmi často.
• Životnosť akumulátora je limitovaná.
Kapacita sa s používaním a časom
postupne znižuje. Ak je prevádzkový
čas akumulátora po nabití podstatne
skrátený, pravdepodobne jeho
životnosť uplynula. Bude potrebné
zakúpiť nový akumulátor.
• Životnosť akumulátora sa u každého
jedného akumulátora môže líšiť v
závislosti od prevádzkových a
skladovacích podmienok a okolitého
prostredia.
Uskladnenie akumulátora
x Fotoaparát
[Systém]
Snímací prvok
DSC-P150
9,11 mm (1/1,8 typ) farebný CCD
Primárny farebný filte
DSC-P100/P120
9,04 mm (1/1,8 typ) farebný CCD
Primárny farebný filter
Celkový počet pixelov fotoaparátu
DSC-P150
Pribl. 7 410 000 pixelov
DSC-P100/P120
Pribl. 5 255 000 pixelov
Efektívny počet pixelov fotoaparátu
DSC-P150
Pribl. 7 201 000 pixelov
DSC-P100/P120
Pribl. 5 090 000 pixelov
Objektív Carl Zeiss Vario-Tessar
3× transfokácia
f = 7,9 – 23,7 mm (38 – 114 mm pri
prepočte na fotoaparát s 35 mm
filmom)
F2,8 – 5,2
Ovládanie expozície
Automatická expozícia, Manuálna
expozícia, Scene selection (9
režimov)
Vyváženie bielej farby
Bez indikátora, Daylight – Denné
svetlo, Cloudy – Zamračené,
Fluorescent – Žiarivka,
Incandescent – Žiarovka, Flash –
Blesk
Ďalšie informácie
• Aj keď akumulátor nebudete dlhší čas
používať, minimálne raz za rok ho
maximálne nabite a použite. Vyberte
akumulátor z fotoaparátu a uchovajte
ho na suchom a chladnom mieste.
Tým uchováte funkcie akumulátoru.
• Akumulátor vybite vo fotoaparáte
tak, že ponecháte tlačidlo POWER
zapnuté v režime prehrávania Slide
show (str. 65), kým sa akumulátor
nevybije.
• Akumulátor vždy prenášajte a
uchovávajte v obale, aby nedošlo k
znečisteniu či ku skratu kontaktov
akumulátora.
Technické údaje
SK
125
Formát súborov (DCF kompatibilné)
Statické zábery: Exif Ver. 2.2
JPEG kompatibilné, DPOF
kompatibilné
Videozáznam: MPEG1
kompatibilné (Mono)
Záznamové médium
„Memory Stick“
Blesk
Odporúčaná vzdialenosť (pri
nastavení ISO na Auto):
0,2 m až 3,5 m (W)
0,3 m až 2,5 m (T)
[Vstupné a výstupné konektory]
Multikonektor
USB komunikácia
Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilné)
[LCD displej]
LCD panel
4,6 cm (1,8 typ) TFT jednotka
Celkový počet bodov
134 000 (560×240) bodov
[Celkové napájanie, všeobecné]
SK
126
Akumulátor
NP-FR1
Požiadavky na napájanie
3,6 V
Príkon (počas snímania cez LCD displej)
DSC-P150
1,4 W
DSC-P100/P120
1,3 W
Prevádzková teplota
0°C až +40°C
Skladovacia teplota
–20°C až +60°C
Rozmery 108 × 51,5 × 26,6 mm
(Š/V/H, okrem prečnievajúcich
častí)
Hmotnosť
Cca 183 g (vrátane akumulátora
NP-FR1, „Memory Stick“ a
popruhu)
Mikrofón Elektretový kondenzátorový
mikrofón
Reproduktor
Dynamický reproduktor
Exif Print Kompatibilné
PRINT Image Matching II
Kompatibilné
PictBridge
Kompatibilné
Menovité napätie
DC 3,6 V
Kapacita 4,4 Wh (1 220 mAh)
x AC-LS5/LS5B AC adaptér
DSC-P100/P120
• AC-LS5/LS5B AC adaptér (1)
• Sieťová šnúra (1)
• NP-FR1 akumulátor (DSC-P100:1,
DSC-P120:2)
• Puzdro na batérie (DSC-P100:1, DSC-P120:2)
• USB kábel pre viacúčelový konektor (1)
• A/V kábel pre viacúčelový konektor (1)
• Popruh (1)
• „Memory Stick“ (32 MB) (1)
• CD-ROM (USB ovládač SPVD-012) (1)
• Návod na obsluhu (1)
• Mäkké púzdro (len DSC-P120) (1)
Vstupné napätie
100 až 240 V AC, 50/60 Hz, 11 W,
0,16 až 0,09 A
Výstupné napätie
4,2 V DC, 1,5 A
Prevádzková teplota
0°C až +40°C
Skladovacia teplota
–20°C až +60°C
Rozmery Cca 48×29×81 mm
(Š/V/H, okrem prečnievajúcich
častí)
Hmotnosť
Cca 130 g okrem sieťovej šnúry
x NP-FR1 akumulátor
Akumulátor
Lítium iónový akumulátor
Maximálne napätie
DC 4,2 V
x Príslušenstvo
DSC-P150
• AC-LS5/LS5B AC adaptér (1)
• Sieťová šnúra (1)
• NP-FR1 akumulátor (1)
• Puzdro na batérie (1)
• USB, A/V kábel pre viacúčelový konektor (1)
• Popruh (1)
• „Memory Stick“ (32 MB) (1)
• CD-ROM (USB ovládač SPVD-012) (1)
• Návod na obsluhu (1)
Vzhľad a špecifikácie sa môžu zmeniť bez
upozornenia.
LCD displej
Pri snímaní statických záberov
1
2
3
4
5
60min
101
VGA
1/30”
C:32:00
ql
w;
6
7
8
9
0
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
+
Return
S AF
125 F3.5 +2.0EV
wd
wf
wg
G Indikátor režimu merania (57)/
Indikátor obrazových efektov
(62)
H Výstražný indikátor pre
akumulátor (112)
I Indikátor režimu manuálneho
nastavenia expozície (52)
J Indikátor režimu Macro (27)
K Indikátor režimu AF (50)/
Indikátor zameriavacieho
rámčeka AF zóny (49)/
nastavenej hodnoty zaostrenia
(51)
L Zameriavací krížik pre bodové
meranie (58)
• Stlačením MENU vypnite/zapnete
zobrazenie Menu/sprievodného Menu.
Čísla uvedené v zátvorkách sú čísla
strán, na ktorých sa nachádzajú ďalšie
dôležité informácie.
Ďalšie informácie
A Indikátor režimu snímania (60,
61)/Indikátor veľkosti záberu (20)
B Indikátor samospúšte (28)
C Indikátor aretácie AE/AF (24, 51)
D Indikátor stavu akumulátora (12)
E Indikátor vyváženia bielej farby
(58)/Indikátor prepínača režimu
(10)/Indikátor režimu blesku
(29)/Indikátor redukcie efektu
červených očí (30)
F Indikátor ostrosti (116)/
Indikátor sýtosti (116)/
Indikátor kontrastu (116)/
Indikátor AF illuminator (30, 119)
wa
ws
M Indikátor NR pomalej uzávierky
(36)/Indikátor rýchlosti
uzávierky
N Indikátor intervalu v režime
Multi Burst (61)
O Indikátor kvality záberu (46)
P Indikátor cieľového priečinka
pre snímanie (47)
Q Indikátor dostupného počtu pre
snímanie záberov (22)
R Indikátor voľnej kapacity karty
„Memory Stick“
S Samodiagnostické zobrazenie
(113)/
Indikátor dátumu/času (32)
T ISO Indikátor citlivosti (115)
U Indikátor pre Histogram (56)
V Ponuka Menu/sprievodné Menu
(45)
W Indikátor hodnoty clony (52)/
Indikátor hodnoty úrovne EV (55)
X Výstražný indikátor pre otrasy
(112)
Y Zameriavací rámček AF zóny (49)
SK
127
Pri snímaní videozáznamu
1
9
q;
qa
2
3
4
60min
STBY
STD
640
101
00:00:00 [00:28:25]
5
C:32:00
qs
qd
qf
+
• Stlačením MENU vypnite/zapnete
6
7
8
A Indikátor režimu snímania (79)
B Indikátor stavu akumulátora
(12)
C Indikátor vyváženia bielej farby
(58)
D Výstražný indikátor pre
akumulátor (112)
E Indikátor režimu merania (57)/
Indikátor obrazových efektov
(62)
F Zameriavací krížik pre bodové
meranie (58)
SK
128
M Samodiagnostické zobrazenie
(113)
N Indikátor samospúšte (28)
O Ponuka Menu/sprievodné
Menu (45)
P Indikátor hodnoty úrovne EV
(55)
Q Zameriavací rámček AF zóny
(49)
zobrazenie Menu/sprievodného Menu.
qg
qh
qj
G Indikátor režimu Macro (27)
H Indikátor zameriavacieho
rámčeka AF zóny (49)/
nastavenej hodnoty zaostrenia
(51)
I Indikátor veľkosti záznamu (79)
J Indikátor dostupného času pre
snímanie záznamu [Maximálny
čas pre snímanie] (114)
K Indikátor cieľového priečinka
pre snímanie (47)
L Indikátor voľnej kapacity karty
„Memory Stick“
Čísla uvedené v zátvorkách sú čísla
strán, na ktorých sa nachádzajú ďalšie
dôležité informácie.
Pri prehrávaní statických záberov
1
2
3
4
5
60min
M
101
VGA
101
12/12
C:32:00
+2.0EV
1.3
6
500 F3.5
9
q;
qa
qs
qd
qf
qg
qh
P Indikátor rýchlosti uzávierky
(52)/Indikátor hodnoty clony
(52)
Q Indikátor pre Histogram (56)
R Indikátor dátumu/času
snímania prehrávaného záberu
(32)/Ponuka Menu/sprievodné
Menu (45)
• Stlačením MENU vypnite/zapnete
zobrazenie Menu/sprievodného Menu.
7
8
BACK/NEXT
VOLUME
I Indikátor pripojenia k tlačiarni
PictBridge (72)
J Indikátor priečinka pre
prehrávanie (63)
K Indikátor cieľového priečinka
pre snímanie (47)
L Indikátor voľnej kapacity karty
„Memory Stick“
M Číslo záberu/Počet záberov
uložených vo zvolenom
priečinku
N Samodiagnostické zobrazenie
(113)
O Indikátor režimu merania (57)/
Indikátor blesku/Indikátor
vyváženia bielej farby (58)
Ďalšie informácie
A Indikátor veľkosti záznamu (20)
B Indikátor režimu snímania
(60, 61)
C Indikátor zmeny priečinka (63)
D Indikátor ochrany (68)/
Značka pre tlač (DPOF) (70)
E Lišta so stupnicou
transfokácie (64)/
Indikátor prehrávania záberu
po zábere (67)
F Indikátor neodpojenia USB
kábla (74)
G Indikátor hodnoty úrovne EV
(55)/
Indikátor citlivosti ISO (115)
H Číslo priečinka -súboru (90)
qj
qk
Čísla uvedené v zátvorkách sú čísla
strán, na ktorých sa nachádzajú ďalšie
dôležité informácie.
SK
129
Pri prehrávaní videozáznamu
1
2
3
4
5
6
60min
101
160
101
VOL.
8/8
00:00:12
qs
qd
qf
DPOF
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
SK
130
7
8
9
0
qa
Indikátor veľkosti záznamu (80)
Indikátor režimu snímania (80)
Indikátor prehrávania (80)
Indikátor hlasitosti (80)
Indikátor zmeny priečinka (63)
Indikátor priečinka pre
prehrávanie (63)
Číslo záznamu
Indikátor cieľového priečinka
pre snímanie (47)
Počet záberov uložených vo
zvolenom priečinku
Indikátor voľnej kapacity karty
„Memory Stick“
K
L
M
N
Počítadlo (80)
Prehrávaný záznam (80)
Lišta prehrávania (80)
Ponuka Menu/sprievodné
Menu (45)
.
• Stlačením MENU vypnite/zapnete
zobrazenie Menu/sprievodného Menu
Čísla uvedené v zátvorkách sú čísla
strán, na ktorých sa nachádzajú ďalšie
dôležité informácie.
Index
Index
Č
J
Čas nabíjania .................................................. 12
Čistenie ......................................................... 121
JPG .................................................................. 91
A
AC adaptér ................................................11, 14
AE ....................................................................24
AF illuminator ........................................30, 119
Akumulátor „InfoLITHIUM“ ...................124
Aretácia AE/AF .......................................24, 51
Aretácia zaostrenia ........................................51
Automatická synchronizácia denného
svetla ......................................................29
Automatické snímanie statických
záberov ............................................10, 49
Automatické zobrazovanie .........................119
B
B&W ................................................................62
Burst ................................................................60
K
D
Daylight – Denné svetlo ............................... 58
Digitálna transfokácia ................................... 25
DPOF ............................................................. 70
F
Flash Level ............................................. 59, 116
Fluorescent – Žiarivka .................................. 58
Formátovanie ................................................. 43
Funkcia Auto Focus (Automatické
zaostrovanie) .................................. 24, 49
Funkcia Auto Power-Off (automatické
vypnutie) ............................................... 16
Funkcia NR pomalej uzávierky ................... 36
H
C
CD-ROM ............................................85, 93, 98
Center AF .......................................................49
Cieľové priečinky pre ukladanie
súborov ..................................................90
Clock Set (nastavenie času) ..................17, 120
Cloudy – Zamračené ......................................58
Hľadáčik ......................................................... 31
Histogram ....................................................... 56
Hodnoty clony ............................................... 52
I
M
Manuálna expozícia ...................................... 52
Memory Stick ......................................... 43, 122
Monitoring AF ............................................... 50
MPG ................................................................ 91
Multi AF ......................................................... 49
Multi Burst ..................................................... 61
Multi-pattern metering ................................. 57
Multipoint AF ................................................ 49
Index
ImageMixer VCD2 ........................................ 98
Incandescent – Žiarovka .............................. 59
Indexové zobrazenie ..................................... 37
Indikátor stavu akumulátora ............... 12, 125
Inštalácia ............................................ 85, 92, 98
ISO ................................................................ 115
kábel pre viacúčelový konektor (A/V) ....... 39
kábel pre viacúčelový konektor
(USB) .............................................. 72, 86
Koncovka DC .......................................... 11, 14
Kondenzácia vlhkosti .................................. 121
Konektor USB ......................................... 72, 86
Kontrast ........................................................ 116
Kontrolka prístupu ........................................ 19
Kopírovanie záberov do
počítača ............................... 87, 88, 94, 96
Kvalita záberu .......................................... 21, 46
SK
131
N
Nabíjanie akumulátora ......................... 11, 124
Nastavenia v ponuke Menu .................. 45, 115
Nastavenie dátumu a času .................... 17, 119
Nastavenie EV ............................................... 55
Názvy súborov ............................................... 90
Norma NTSC ......................................... 40, 120
Norma PAL ............................................ 40, 120
O
Ostrosť .......................................................... 116
Ovládacie tlačidlo ................................ 9, 16, 45
P
SK
132
PictBridge ....................................................... 72
Picture effect .................................................. 62
Picture Package .............................................. 92
Pípanie/zvuk spúšte ..................................... 120
Počet záberov, ktorý je možné nasnímať alebo
prezrieť .................................... 13, 22, 114
Podsvietenie LCD displeja ......................... 120
Používanie fotoaparátu v zahraničí ............. 15
Precision digital zoom ................................... 26
Prednastavené zaostrenie ............................. 51
Prehrávanie videozáznamov na
LCD displeji ......................................... 80
Prepínač režimu ....................................... 10, 17
Preventívne opatrenia ................................. 121
Prezeranie statických záberov na LCD
displeji ................................................... 37
Prezeranie záberov na TV obrazovke ......... 40
Priečinok .................................................. 47, 63
Pripojenie USB ........................................ 72, 86
Programované snímanie ............................... 10
Protect ............................................................. 68
PTP .................................................... 84, 97, 120
Q
Quick Review ................................................ 25
R
Redukcia efektu červených očí .................... 30
Resize .............................................................. 69
Režim AF ....................................................... 50
Režim automatického nastavenia ................ 23
Režim Beach .................................................. 34
Režim blesku .................................................. 29
Režim Candle ................................................ 34
Režim Fireworks ............................................ 34
Režim High-speed shutter ............................ 34
Režim Landscape .......................................... 33
Režim merania ............................................... 57
Režim Snow ................................................... 34
Režim Soft snap ............................................. 33
Režim Twilight ............................................... 33
Režim Twilight portrait ................................. 33
Režim USB .................................................... 84
Rotate ............................................................. 66
Rozdelenie ..................................................... 82
Rýchlosť uzávierky ........................................ 52
S
Samodiagnostické zobrazenie .................... 113
Samospúšť ....................................................... 28
Scene Selection .............................................. 33
Sépia ................................................................ 62
SET UP ................................................... 46, 119
Single AF ........................................................ 50
Slide show ....................................................... 65
Smart zoom .................................................... 25
Snímanie blízkych objektov (Macro) .......... 27
Snímanie videozáznamov ............................. 79
Spot metering ................................................. 57
Stanica Cyber-shot ......................................... 62
Strih videozáznamov ..................................... 82
Systém kódovania farieb na televízore ........ 40
Sýtosť ............................................................. 116
T
Tlačidlo RESET ........................................... 100
Transfokácia ................................................... 25
Transfokácia počas prehrávania ................... 64
Trimming ........................................................ 65
U
USB ovládač ................................................... 85
V
Veľkosť ...................................................... 20, 21
VGA ................................................................ 21
Vloženie dátumu a času ................................ 32
Vloženie pamäťovej karty
„Memory Stick“ ................................... 19
Výdrž akumulátora ............................... 13, 125
Vymazávanie statických záberov ................. 41
Vymazávanie videozáznamov ...................... 81
Výstrahy a upozorňujúce hlásenia ............. 111
W
White Balance ................................................ 58
Z
Zameriavací rámček AF zóny ......................49
Zaostrenie .......................................................49
Zapnutie a vypnutie .......................................15
Zapnutie/vypnutie LCD displej ...................31
Značka pre tlač (DPOF) ...............................70
Zobrazenie obrazovky ...........................31, 127
Zobrazenie samostatného záberu ................37
Zobrazenie záberov na
monitore počítača .................................89
Zostávajúci čas pre snímanie/prezeranie
záznamu .........................................12, 114
Zväčšená ikona .............................................119
Zväčšenie záberu ............................................64
Index
SK
133
100%-ban újrahasznosított
papírra, illékony szerves
vegyületektől mentes, növényi
olaj alapú tintával nyomtatva.
2149855120
Vytlačené na 100%
recyklovanom papieri s
použitím atramentu
vyrobeného na báze
rastlinného oleja bez nestálych
organických zlúčenín.
Sony Corporation Printed in Japan
E termékkel kapcsolatos további információk és válaszok a
gyakran feltett kérdésekre a Vevőszolgálat honlapján
találhatók.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede na časté otázky
nájdete na našich webových stránkach v sekcii Služby
Zákazníkom.
Download PDF

advertising