Sony | DSC-P73 | Sony DSC-P73 Návod na použitie

2-189-212-11(1)
Digital Still Camera
Használati utasítás
A termék használatba vétele előtt olvassa át alaposan a használati
utasítást, és őrizze meg azt referenciaként a későbbiekre nézve is.
HU
Návod na použitie
Skôr než zariadenie použijete, prečítajte si pozorne tento návod
a uschovajte si ho pre prípadné budúce použitie.
DSC-P73/P93A
© 2004 Sony Corporation
SK
Hungarian
VIGYÁZAT!
A tűz és áramütés veszélyének
elkerülése érdekében a készüléket
ne tegye ki esőnek vagy közvetlen
nedvességnek.
Ezt a berendezést a 3 méternél (9,8 láb)
rövidebb hálózati csatlakozóval ellátott
készülékekre vonatkozó EMC direktíva
határértékeinek megfelelően tesztelték,
és megfelelőnek találták.
Figyelem!
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
terek a digitális fényképezőgép képét és
hangját zavarhatják.
Figyelem!
Ha statikus elektromosság vagy valamilyen
külső elektromágneses jelenség az
adatátvitelt megállítja (meghiúsítja),
indítsa újra az alkalmazást, vagy húzza ki
és csatlakoztassa újra az USB kábelt.
Bizonyos országok vagy régiók
szabályozhatják a készüléket tápláló
elemek / akkumulátorok hulladékként
való kezelését. További információért
lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal.
HU
2
Előzetes tudnivalók
Próbafelvétel
Mielőtt egy valóságos eseményt rögzítene,
készítsen próbafelvételt, így győződjön meg
a fényképezőgép működőképességéről.
A felvételek tartalmának
elvesztésével kapcsolatos károkért
felelősséget nem vállalunk
Nem fizetünk kártérítést, ha a felvétel
meghiúsul, vagy lejátszhatatlanná válik
a fényképezőgép vagy a felvételi médium
stb. meghibásodása miatt.
Másolatok készítése
Az adatvesztés veszélyének elkerülése
érdekében mindig készítsen másolatot
anyagairól CD-lemezre.
A képek kompatibilitása
• A fényképezőgép megfelel a Camera File
rendszer tervezési előírásait meghatározó
általános szabványnak, amelyet a JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
hozott létre.
• A fényképezőgéppel felvett képek más
gépeken való lejátszhatósága, vagy más
gépekkel készített vagy szerkesztett
képek ezen a fényképezőgépen való
lejátszhatósága nem garantált.
Figyelmeztetés a szerzői jogokkal
kapcsolatban
Az egyes televíziós műsorok, filmek,
videokazetták vagy más anyagok szerzői
jog védelme alá tartozhatnak. Ilyen
anyagok illetéktelen felvétele a szerzői jogi
törvények előírásaiba ütközhet.
Ne rázza vagy ütögesse
a fényképezőgépet
A rendellenes működésen kívül az ilyen
bánásmód a „Memory Stick” kártyát
használhatatlanná teheti, illetve a rögzített
képek sérülhetnek vagy elveszhetnek.
LCD-kijelző, LCD-kereső (csak az
LCD-keresővel rendelkező
típusoknál) és az objektív
• Az LCD-kijelző és az LCD-kereső
precíziós technológiával készül, így
a képpontoknak legalább 99,99 százaléka
működőképes. Ennek ellenére
előfordulhatnak apró fekete és / vagy
világos (fehér, vörös, kék vagy zöld)
pontok, amelyek folyamatosan jelen
vannak az LCD-kijelzőn vagy
a keresőben. Ezek a pontok a gyártási
eljárásból következően jönnek létre,
a felvételekre semmilyen hatással
nincsenek.
• Ügyeljen arra, mennyi időre hagyja
a fényképezőgépet ablak közelében vagy
a szabadban. Ugyanis ha hosszú ideig
közvetlen napsugárzás éri az
LCD-kijelzőt, a keresőt vagy az
objektívet, az meghibásodáshoz vezethet.
• Soha ne nyomja meg erősen az
LCD-kijelzőt. Ennek hatására a kijelző
egyenetlenné válhat, és rendellenesen
működhet.
• Hideg környezetben az LCD-kijelzőn
a kép változáskor vagy mozgáskor
elmosódhat. Ez nem hibajelenség.
Ha a gép belsejébe víz kerül, ez
a fényképezőgép olyan mértékű
meghibásodását okozhatja, melyet nem
lehet javítani. Ha páralecsapódást tapasztal,
olvassa el ezt: 117. oldal, majd a leírtak
szerint távolítsa el azt, mielőtt ismét
használatba venné a fényképezőgépet.
Tartsa tisztán a villanófény-egység
felszínét
Ha a szennyeződés elszíneződik, vagy
a melegtől a villanófény-egység felszínéhez
tapad, jelentősen csökkenhet a kibocsátott
fény mennyisége.
Ne irányítsa a gépet a nap vagy
egyéb, erős fényforrás felé
Ez a fényképezőgép meghibásodását
okozhatja, illetve az Ön szeme is
maradandó károsodást szenvedhet.
Motoros zoom objektív
A fényképezőgép motoros zoom
objektívvel van felszerelve. Vigyázzon, ne
üsse meg az objektívet, illetve ne
alkalmazzon erőt annak használatakor.
Ügyeljen rá, hogy a fényképezőgép
ne érintkezzen nedvességgel
Ha a szabadban esős, nedves időben készít
felvételt, vigyázzon, hogy
a fényképezőgépet ne érje nedvesség.
Óvja a fényképezőgépet a homoktól
vagy portól
A fényképezőgépet homokos, poros
környezetben használva a gép
meghibásodhat.
Hol használhatja
a fényképezőgépet?
Ne használja a fényképezőgépet olyan
helyen, amely nagy teljesítményű
rádióhullámokat kelt vagy sugároz. Ilyen
környezetben a gép felvétel és lejátszás
funkciói hibásan működhetnek.
A kézikönyvben szereplő képek
A kézikönyvben szereplő képek,
illusztrációk, nem ezzel a kamerával
készültek.
Védjegyek
•
a Sony Corporation
védjegye.
• A „Memory Stick”,
, „Memory Stick
PRO”,
, „Memory Stick
Duo”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
,
„MagicGate”,
a Sony
Corporation védjegyei.
• Picture Package a Sony Corporation
védjegye.
• Microsoft, Windows, Windows Media és
DirectX a Microsoft Corporation
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az
Amerikai Egyesült Államokban és/vagy
más országokban.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac,
iBook, PowerBook, Power Mac és eMac
az Apple Computer, Inc védjegyei és
bejegyzett védjegyei.
• Macromedia és Flash a Macromedia, Inc.
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• Intel, MMX és Pentium az Intel
Corporation védjegyei és bejegyzett
védjegyei.
• Továbbá a kézikönyvben szereplő
rendszerek és termékek elnevezései
fejlesztőik, illetve gyártóik védjegyei és
bejegyzett védjegyei. Ennek ellenére
a ™ vagy a ® jeleket nem minden esetben
használtuk a kézikönyvben.
HU
HU
3
Tartalomjegyzék
Előzetes tudnivalók ................................ 2
Az alkotórészek azonosítása ................. 6
Üzemmódváltó tárcsa ........................ 8
Üzembe helyezés
Az akkumulátorok előkészítése............ 9
Az akkumulátorok töltése..................... 9
Az akkumulátorok behelyezése.......... 11
Hálózati adapter használata ................ 14
A fényképezőgép
használata külföldön.................... 15
A fényképezőgép
be- és kikapcsolása....................... 15
A vezérlő használata ............................ 16
Dátum és idő beállítása........................ 16
Képek készítése
HU
4
„Memory Stick” beillesztése
és eltávolítása................................ 19
Képméret beállítása ............................. 20
Képméret és képminőség .................... 21
A képek készítésének alapjai
– az automatikus üzemmód
használata...................................... 23
Az utolsóként felvett kép
megtekintése — Gyorsnézet....... 25
A zoom funkció használata ............. 25
Közeli felvételek — Makró ............. 27
Az önkioldó használata ................... 28
Villanófény
üzemmód kiválasztás ................... 29
Képek készítése
a kereső használatával................. 31
Dátum és idő
beillesztése a képbe ..................... 32
Képek készítése a felvételi
körülményeknek
megfelelően .................................. 33
Képek visszanézése
Képek megtekintése
a fényképezőgép
LCD-kijelzőjén ............................ 36
Képek megtekintése tv-n..................... 38
Képek törlése
Képek törlése........................................ 40
A „Memory Stick”
kártya formázása.......................... 42
Tudnivalók a magasabb
szintű funkciók használatáról
A fényképezőgép beállítása és
használata ..................................... 44
A menübeállítások módosítása ...... 44
A SET UP képernyőn
megjelenő tételek módosítása .... 45
A képminőség kiválasztása ................. 45
Mappa létrehozása
vagy kiválasztása.......................... 45
Új mappa létrehozása...................... 46
Mappa kiválasztása
a felvételek tárolására..................46
Képek készítése magasabb
szinten
Autofókusz üzemmódok
egyikének választása ....................47
Fókusztartomány-kereső keret
választása – Tartománykereső
autofókusz .....................................47
A fókusz üzemmódjának
kiválasztása – Automatikus
fókusz üzemmód...........................48
A tárgy távolságának beállítása
– Fókusz-előbeállítás....................49
Képek készítése kézi zársebesség
és blende beállításával
– Kézi exponálás...........................50
Az expozíció beállítása
– EV beállítása..............................53
Hisztogram megjelenítése ...............54
A mérési mód kiválasztása ..................55
Színárnyalatok beállítása
– Fehéregyensúly..........................56
A villanófény szintjének beállítása
– Villanófény szintje.....................57
Sorozatképek készítése ........................58
Felvételkészítés Multi Burst
üzemmódban – Multi Burst ........59
Felvételek készítése különleges
effektusok használatával
– Képeffektusok ...........................60
Képek visszanézése
magasabb szinten
Mappa kiválasztása és képek
megtekintése – Mappa.................61
Kép egy részének felnagyítása
– Nagyítás megtekintéskor ..........62
Egymást követő képek lejátszása
– Diavetítés ...................................63
Képek elforgatása – Elforgatás ...........64
Multi Burst módban
felvett képek visszajátszása .........64
Folyamatos visszajátszás ..................65
Lejátszás képről képre .....................65
Képek szerkesztése
Képek védelme – Védelem..................66
Képméret módosítása
– Átméretezés ...............................67
Nyomtatni kívánt
képek kiválasztása
– Nyomtatási (DPOF) jel ............68
Kép nyomtatása
(PictBridge nyomtató)
Csatlakoztatás PictBridge
-kompatibilis nyomtatóhoz .........70
Képnyomtatás ....................................... 71
Indexképek nyomtatása....................... 73
Mozgóképek lejátszása
Mozgóképfelvétel ................................. 77
Mozgóképek megtekintése
az LCD-kijelzőn ........................... 78
Mozgóképek törlése............................. 79
Mozgóképek vágása ............................. 80
Képek megtekintése
számítógépen
Képek másolása számítógépre
– Windows – felhasználóknak .... 82
Az USB meghajtó telepítése........... 83
A fényképezőgép csatlakoztatása
a számítógéphez ........................... 84
Képek másolása................................ 85
Képek megtekintése
a számítógépen ............................. 87
Képfájl tárolási
helyei és fájlnevek........................ 88
Előzetesen a számítógépre
másolt kép megtekintése............. 90
A „Picture Package”
szoftver telepítése ........................ 90
Képek másolása a „Picture
Package” használatával ............... 92
A „Picture Package” használata..... 93
Képek másolása számítógépre
– Macintosh – felhasználóknak .. 94
Az „ImageMixer VCD2”
használata ......................................95
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás .........................................97
Figyelmeztetések és üzenetek ...........107
Önellenőrzés jelzése – Ha betűvel
kezdődő kód jelenik meg...........109
További tudnivalók
A tárolható képek
száma/felvételi idő ......................110
Menüelemek ........................................111
SET UP elemek...................................115
Óvintézkedések...................................117
A „Memory Stick”
memóriamodul............................118
A nikkel-fém hidrid
akkumulátorok............................119
Az akkumulátortöltő ..........................120
Műszaki adatok ...................................121
Az LCD-kijelző ...................................123
Tárgymutató
Tárgymutató ........................................127
HU
5
Az alkotórészek azonosítása
Az egyes kezelőszervek használatáról
szóló részletes információt lásd
a zárójelben megjelölt oldalakon.
Eltávolítás
A
B
C
D
E
F
HU
6
G
H
I
J
K
POWER gomb (15)
POWER lámpa (15)
Kioldógomb (23)
Üzemmódváltó tárcsa (8)
Villanófény (29)
Önkioldó jelzőlámpa (28)/
Autofókusz segédfény (30, 115)
Hangszóró (a gép alján)
Kereső
Objektívgyűrű
Objektív
Mikrofon
Felszerelés
L Állvány csavaros szerelvénye
(a gép alján)
• Az objektívgyűrű eltávolítható, így
a helyére adaptergyűrű szerelhető (nem
tartozék).
• A használt állvány csavarja ne legyen
hosszabb, mint
5,5 mm. Hosszabb csavar alkalmazása
esetén a fényképezőgép megsérülhet, és
nem lehet az állványon biztosan rögzíteni.
A Vezérlőgomb
Menü bekapcsolása:
v/V/b/B/z (16)
Menü kikapcsolása:
/ /7/ (29/28/25/27)
Üzemmódváltó tárcsa „M”:
Zársebesség/apertúra (50)
B Kereső (31)
Önkioldó/felvétel
lámpa (vörös) (28/24)
(USB) csatlakozó (84)
H
I A/V OUT (MONO) csatlakozó (38)
J
(Képméret/Törlés)
gomb (20, 40)
K Zoom (W/T) gombok (25)/
(Index) gomb (37)/
/
(Visszajátszás zoom)
gombok (62)
L Hozzáférést jelző lámpa (19)
M OPEN gomb (11)
N Akkumulátor/„Memory Stick”
fedél (11)
O Akkumulátortartó (11)
P „Memory Stick” kártyahely (19)
Q Csatlakozófedél (14)
R Csuklópánt füle (a gép alján)
A csuklópánt felszerelése.
Autofókusz rögzítése
jelzőlámpa (zöld) (24)
(Villanófény töltése)
lámpa (narancs) (29)
C LCD-kijelző
Az LCD-kijelzőn megjelenő
menüpontokat részletesen lásd
a 123 – 126. oldalon.
D
(LCD-állapot/LCD be/ki)
gomb (31)
E MENU gomb (44, 111)
F RESET gomb (97)
G DC IN csatlakozó (14)
HU
7
Üzemmódváltó tárcsa
A fényképezőgép használatbavétele
előtt az üzemmódváltó tárcsán lévő jelet
állítsa a POWER gombhoz.
(Mozgóképfelvétel)
Mozgóképeket vehet fel (77. oldal).
(Lejátszás/Szerkesztés)
Álló- és mozgóképeket tekinthet meg,
illetve szerkeszthet (36. és 66. oldal).
(Automatikus beállítás üzemmód)
A fókusz, záridő és fehéregyensúly
beállítása automatikus, így
kényelmesebben használhatja
a fényképezőgépet. A képminőség
[Fine] (45. oldal) állásban van.
P (Programozott automatikus felvétel)
A felvételi beállítások automatikusak,
hasonlóképpen, mint az automatikus
beállítás üzemmódban. Emellett
azonban kézi állításra is lehetőség van,
például az élességállítás esetében.
A kívánt funkciókat menü segítségével
állíthatja be (44. és 111. oldal).
HU
8
M (Kézi exponálás)
Kézzel állíthatja be a zársebességet és
a apertúraértéket (50. oldal). Emellett
a kívánt funkciókat menük segítségével
állíthatja be (44. és 111. oldal).
(Szürkület)
(Szürkület portré)
(Gyertya)
(Tájkép)
(Vízpart)
(Lágy felvétel)
Az adott felvételi körülmények között
hatásos képeket készíthet (33. oldal).
Emellett a kívánt funkciókat menük
segítségével állíthatja be
(44. és 113. oldal).
SET UP (Beállítás)
Megváltoztathatja a gép beállításait
(45 és 115).
Üzembe helyezés
Az akkumulátorok előkészítése
Használható akkumulátorok
HR 15/51:HR6 (AA méretű) nikkel
metál-hidrid akkumulátorok (2)
– NH-AA-DA (2) (tartozék)
– NH-AA-2DA twin-pack stb. (nem
mellékelt tartozék)
R6 (AA méretű) alkálielemek (2)
Nem használható akkumulátorok
Mangánakkumulátorok
Lítiumakkumulátorok
Nikkel-kadmium akkumulátorok
Ha a felsorolt elemeket használja, az
elemek tulajdonságai miatt a kamera
maximális teljesítménye nem garantált.
Megjegyzés az alkálielemekkel
kapcsolatban
• Az alkálielemek élettartama rövidebb, mint
a mellékelt nikkel metál-hidrid
akkumulátoroké. A fényképezőgép
kikapcsolhat akkor is, ha a kijelző még
elegendő áramellátást mutat.
• A különböző gyártók különböző típusú
akkumulátorai között nagy különbségek
lehetnek. Ez különösen igaz alacsony
hőmérsékleten, amely néhány akkumulátor
kapacitását erősen csökkenti.
5 °C hőmérséklet alatt előfordulhat, hogy
nem lehet képeket készíteni.
• Ne használjon vegyesen használt és új
akkumulátorokat egyszerre.
• Az áramellátás jelzése valótlan adatokat
mutathat.
• A rendelkezésre álló felvételi és lejátszási
idő hossza között igen nagy különbség van.
Az alkálielemek tulajdonságai miatt
a kamera kitolt objektív mellett
kikapcsolhat az üzemmódváltó tárcsa
elfordításakor. Ebben az esetben cserélje ki
az akkumulátorokat újra vagy teljesen
feltöltött nikkel metál-hidrid
akkumulátorokra.
Ajánlott a mellékelt nikkel metál-hidrid
akkumulátorokat használni.
Üzembe helyezés
Használja a következő típusú
akkumulátorokat a fényképezőgéphez:
Az akkumulátorok
töltése
1
, A nikkel metál-hidrid
akkumulátorokat helyezze
a (mellékelt) töltőbe a megfelelő
polaritásnak +/– megfelelően.
• Az alkálielemek nem tölthetők.
• Töltse föl a mellékelt nikkel metál-hidrid
akkumulátorokat, mielőtt használni
kezdené őket.
• Csatlakoztassa a töltőt egy könnyen
hozzáférhető, közeli hálózati aljzathoz.
• Ha a CHARGE lámpa nem is világít, a töltő
mindaddig csatlakozik a hálózathoz, amíg ki
nem húzza a töltő kábelét a hálózati
aljzatból. Ha a töltő használata közben
bármilyen hiba adódik, azonnal szüntesse
meg annak áramellátását a hálózati kábel
kihúzásával.
HU
9
CHARGE lámpa
2
hálózati aljzathoz
(fali csatlakozó)
Hálózati
kábel
, Csatlakoztassa az
akkumulátortöltőt a hálózati
aljzathoz a hálózati kábel
segítségével.
A töltés elkezdődik, és a CHARGE lámpa
világít. Amikor a CHARGE lámpa
kialszik, a töltés befejeződött.
Az akkumulátortöltőre vonatkozó részletes
információkat lásd a 120. oldalon.
Az akkumulátorok eltávolítása
Nyomja meg az akkumulátor - pólusú
végét, melynek következtében az
akkumulátor + pólusú vége kiemelkedik
a tartóból, és a felhasználó eltávolíthatja.
HU
10
• Amikor a töltés befejeződött, húzza ki
a hálózati kábelt a hálózati aljzatból, majd
vegye ki a nikkel metál-hidrid
akkumulátorokat a töltőből.
Töltési idő
Nikkel metál-hidrid
akkumulátor
NH-AA-DA × 2
(tartozék)
Töltési idő
Körülbelül 6 óra
Ez a teljesen lemerült nikkel metál-hidrid
akkumulátorok töltéséhez szükséges idő
a mellékelt akkumulátortöltővel, 25 °C
környezeti hőmérsékletnél.
• A töltés körülbelül hat óráig tart.
A CHARGE lámpa hat óránál hosszabb
ideig is világíthat, de ez nem utal
rendellenes működésre.
• Ha a mellékelt akkumulátortöltőt
a STAMINA „Quick charge” készlettel
(nem tartozék) használja, a töltési idő
rövidebb lesz.
Töltési idő
Két nikkel metál-hidrid akkumulátor
töltése esetén: Körülbelül 2 óra 30 perc
Négy nikkel metál-hidrid akkumulátor
töltése esetén: Körülbelül 5 óra
Tudnivalók a nikkel metálhidrid akkumulátorokkal
kapcsolatban
• Közvetlenül megvásárlásuk után, illetve,
ha hosszabb ideig nem használták
azokat, a nikkel metál-hidrid
akkumulátorok nem tölthetők fel teljesen.
Ez az akkumulátortípusra jellemző
sajátosság, és nem hibajelenség. Ilyen
esetben a probléma megoldásához
használja addig az akkumulátort, míg az
teljesen le nem merül, majd töltse fel
ismét.
• Ha a nikkel metál-hidrid akkumulátorok
csatlakozói szennyezettek, ez hibát okozhat
a működésben. Alkalmanként tisztítsa meg,
törölje át száraz ruhával a csatlakozókat.
• A nikkel metál-hidrid akkumulátorok
szállításához használja a mellékelt tokot.
A +/- csatlakozók rövidre zárása túlzott
melegedést, esetleg tüzet is okozhat.
• A nikkel metál-hidrid akkumulátorok idővel
használaton kívül is lemerülnek. Ajánlatos
közvetlenül használat előtt feltölteni őket.
• Ha újratölti a nikkel metál-hidrid
akkumulátorokat, mielőtt teljesen lemerültek
volna, az úgynevezett „memória-effektus”*
léphet fel, és a vártnál előbb jelentkezik az
áramellátás gyengülését jelző figyelmeztetés.
Az akkumulátorok teljes kisütése és
újratöltése megoldja a problémát.
* A „memória-effektus” olyan állapotot jelöl,
amikor az akkumulátor - átmenetileg - nem
képes a teljes kapacitásának megfelelő töltést
felvenni.
Az akkumulátorok behelyezése
Üzembe helyezés
• Az akkumulátorok teljes kisütéséhez
kapcsolja a fényképezőgépet diavetítés
üzemmódba (63. oldal), és hagyja úgy, amíg
az akkumulátorok le nem merülnek.
• Ne bontsa ki, és ne sértse fel az
akkumulátorok külső burkolatát. Soha ne
használjon olyan akkumulátorokat,
amelyek burkolatát részben vagy teljesen
eltávolították, vagy amelyeket bármilyen
módon szétszereltek. Ez szivárgáshoz,
robbanáshoz, az akkumulátor
túlmelegedéséhez, valamint személyi
sérüléshez is vezethet. A sérült
akkumulátorok a töltőt is megrongálhatják.
1
, Nyissa ki az akkumulátortartó
és a „Memory Stick”
kártyanyílás fedelét.
Nyissa fel az akkumulátortartó és
a „Memory Stick” kártyanyílás fedelét,
majd fordítsa el a fedelet a nyíl irányába.
2
, Helyezze be az
akkumulátorokat.
Az akkumulátor pólusainak +/- jelzését
egyeztesse az elemtartó +/- jelzéseivel.
• Időnként tisztítsa meg az akkumulátorok és
az akkumulátor / „Memory Stick” fedél
csatlakozóit száraz ruhával áttörölve. Ha az
akkumulátorok érintkezőin szennyeződés
vagy akár a bőrről származó zsírréteg van,
az csökkentheti a fényképezőgép
üzemidejét.
HU
11
Maradék akkumulátorkapacitás
jelzése (nikkel metál-hidrid
akkumulátorok használata
esetén)
3
, Zárja le az akkumulátortartó/
„Memory Stick” ütközésig
fedelét.
Az akkumulátor / „Memory Stick”
fedelének lezárásakor ujjával tartsa
helyükön az akkumulátorokat. A fedél
bezáródásakor kattanás hallatszik.
Az akkumulátorok eltávolítása
Emelje fel az akkumulátor / „Memory
Stick” fedelet, nyissa ki az akkumulátor/
„Memory Stick” fedelet, majd vegye ki
az akkumulátorokat.
• Vigyázzon, ne ejtse el az akkumulátorokat,
amikor az akkumulátor / „Memory Stick”
fedelet nyitja vagy zárja.
HU
12
Ahogy használat közben az
akkumulátorok töltöttségi szintje
csökken, a maradék
akkumulátorkapacitást jelző
a következő szimbólumok segítségével
mutatja a maradék kapacitást.
Maradék
akkumulátorkapacitás
jelzése
A kapacitásjelzés
értelmezése
(a teljesen feltöltött
állapot 100%)
Elegendő töltés van az
akkumulátorokban.
Az akkumulátorok félig
töltöttek.
A akkumulátor töltöttségi
szintje alacsony, a felvétel
vagy lejátszás hamarosan
leáll.
Cserélje le az
akkumulátorokat
feltöltöttekre, vagy töltse fel
ezeket az akkumulátorokat.
(A figyelmeztető jelzés
villog.)
• Ha az LCD-kijelző kikapcsolt állapotban
van, a bekapcsoláshoz nyomja meg a
gombot.
• A fényképezőgép használatának
körülményeitől, a töltöttségi állapottól és
a környezeti feltételektől függően a jelzés
által nyújtott információ nem feltétlenül
pontos.
• Alkálielemek használata esetén a hátralévő
üzemidő pontos értéke nem jeleníthető
meg. Jelentős különbségek lehetnek az
elemek teljesítményében azok típusától és
a gyártótól függően, így a fényképezőgép
kikapcsolhat akkor is, ha a kijelző még
elegendően magas áramellátottsági szintet
mutat. Ebben az esetben cserélje ki az
akkumulátorokat újra, vagy teljesen
feltöltött nikkel metál-hidrid
akkumulátorokra.
• Ha hálózati adaptert (nem tartozék)
használ, az áramellátási információ nem
jelenik meg.
A táblázat a képek hozzávetőleges számát és
a felvételi / lejátszási üzemidőt mutatja normál
üzemmód, teljesen feltöltött akkumulátorok és
25°C környezeti hőmérséklet mellett.
A felvehető / lejátszható képek számának
meghatározásakor figyelembe vettük a „Memory
Stick” szükséges cseréjét is. A tényleges értékek
a táblázatban szereplőknél kisebbek lehetnek
a használat körülményeitől függően.
• Az akkumulátorkapacitás a használat során
fokozatosan ugyan, de idővel egyre gyengül
(120. oldal).
Képek felvétele esetén
Átlagos körülmények között1)
NH-AA-DA (2) (tartozék)
LCD- Képek
Akkumulátor
Kép- kijel- száma
üzemidő
méret ző
(perc)
DSC-P93A
Be Körülbelül 410 Körülbelül 205
5M
Ki Körülbelül 740 Körülbelül 370
VGA Be Körülbelül 410 Körülbelül 205
(EKi Körülbelül 740 Körülbelül 370
Mail)
DSC-P73
Be
4M
Ki
VGA Be
(EKi
Mail)
Körülbelül 420
Körülbelül 760
Körülbelül 420
Körülbelül 760
Körülbelül 210
Körülbelül 380
Körülbelül 210
Körülbelül 380
R6 (AA méretű) alkálielemek (2)
(nem tartozék)
LCD- Képek
Akkumulátor üzemidő
Kép- kijel- száma
(perc)
méret ző
DSC-P93A
Be
Körülbelül 80 Körülbelül 40
5M
Ki
Körülbelül 180 Körülbelül 90
VGA Be
Körülbelül 80 Körülbelül 40
(EKi
Körülbelül 180 Körülbelül 90
Mail)
DSC-P73
Be
Körülbelül 110 Körülbelül 55
4M
Ki
Körülbelül 240 Körülbelül 120
VGA Be
Körülbelül 110 Körülbelül 55
(EKi
Körülbelül 240 Körülbelül 120
Mail)
Sony alkálielemek használata esetén
1) Felvételek készítése a következő esetben:
– A beállított képminőség [Fine]
– A [AF Mode] [Single] állásban van
– Egy felvétel készítése 30 másodpercenként
– A zoom váltakozva a W és a T végállásban
van
– A villanófény egyszer villan fel minden
második képnél
– A fényképezőgépet tízképenként egyszer
be- és kikapcsolják
A mérési módszer a CIPA szabványon
alapszik. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Üzembe helyezés
Felvehető / lejátszható képek
száma, illetve hátralévő
felvételi / lejátszási üzemidő
Állóképek megjelenítése2)
NH-AA-DA (2) (tartozék)
Képek száma Akkumulátor
üzemidő
Kép(perc)
méret
DSC-P93A
5M
Körülbelül 9 200 Körülbelül 460
VGA
Körülbelül 9 200 Körülbelül 460
(E-Mail)
DSC-P73
4M
Körülbelül 9 800 Körülbelül 490
VGA
Körülbelül 9 800 Körülbelül 490
(E-Mail)
2) Képek megjelenítése sorrendben,
körülbelül 3 másodperces időközönként
HU
13
Hálózati adapter használata
Mozgókép készítése3)
Hálózati adapter
(nem tartozék)
NH-AA-DA (2) (tartozék)
LCD-kijelző LCD-kijelző
Be
Ki
Körülbelül 210 Körülbelül 270
DSCP93A
DSC-P73 Körülbelül 210 Körülbelül 270
3) Folyamatos felvétel [160] képmérettel
• A képek száma és a felvételi / lejátszási
üzemidő csökken a következő feltételek
mellett:
– A környezeti hőmérséklet alacsony
– Villanófény használata
– A fényképezőgépet gyakran kapcsolják
be és ki
– A zoom gyakori használata
– A [LCD Backlight] [Bright] állásban van
a SET UP beállítások között
– A [AF Mode] [Monitor] állásban van
– Az akkumulátor töltöttségi szintje
alacsony.
HU
14
2 hálózati aljzathoz
(fali csatlakozó)
1
DC
csatlakozódugó
Csatlakozófedél
1
, Nyissa ki a csatlakozófedelet,
majd csatlakoztassa az AC-LS5
hálózati adaptert (nem tartozék)
a DC IN fényképezőgép
csatlakozójához.
A dugót a v jelzéssel felfelé
csatlakoztassa.
• Kizárólag az AC-LS5 típusú hálózati
adaptert használja. Más hálózati
adaptert ne használjon a kamerához.
• Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy
közeli, könnyen hozzáférhető hálózati
aljzathoz. Ha bármilyen probléma lépne fel
a hálózati adapter használata közben,
azonnal szüntesse meg annak áramellátását
a hálózati kábel kihúzásával.
2
Hálózati kábel
, Csatlakoztassa a hálózati
kábelt az adapterhez és
hálózati aljzathoz.
• Ha már nem használja a hálózati adaptert,
szüntesse meg az adapter kábelének
csatlakoztatását úgy, hogy a kábelt kihúzza
a fényképezőgép DC IN csatlakozójából.
• A készülék a hálózati áramforráshoz
kapcsolódik mindaddig, amíg a hálózati
kábel csatlakoztatva van a fali aljzatba, még
akkor is, ha ki van kapcsolva.
A fényképezőgép
használata külföldön
BC-CS2A/CS2B
• Ne használjon transzformátort (például
utazáshoz kínált konvertereket), mivel ez
hibás működést okozhat.
POWER
POWER lámpa
, Nyomja meg a POWER gombot
a fényképezőgép
bekapcsolásához.
A POWER lámpa zölden világít,
a fényképezőgép be van kapcsolva.
A gép első bekapcsolásakor a Clock Set
képernyő jelenik meg (16. oldal).
Az automatikus kikapcsolás
funkció
Üzembe helyezés
Tápáramforrások
A fényképezőgépet bármely olyan
országban vagy térségben használhatja
az akkumulátortöltővel (mellékelt
tartozék) vagy az AC-LS5 hálózati
adapterrel (nem tartozék), ahol
a hálózati feszültség 100 V–240 V AC
között van (50/60 Hz hálózati frekvencia
mellett). Ha szükséges, használja a
kereskedelmi forgalomban kapható
hálózati csatlakozó adaptereket [a],
a hálózati aljzat [b] kivitelétől függően.
A fényképezőgép be- és kikapcsolása
Ha akkumulátoros vagy elemes
használat esetén körülbelül 3 percig
semmilyen végrehajtandó feladata nincs
a fényképezőgépnek fényképezés,
képek megtekintése vagy beállítások
közben, az akkumulátorkapacitás
megőrzése céljából a gép automatikusan
kikapcsol.
A következő esetekben azonban az
automatikus kikapcsolás nem működik,
akkor sem, ha a gép akkumulátorról
üzemel:
• Mozgóképek lejátszásakor
• Diavetítéskor
• Ha kábel csatlakozik az
(USB)
aljzathoz, vagy az A/V OUT (MONO)
aljzathoz
Kikapcsolás
Nyomja meg a POWER gombot ismét.
Ekkor a POWER lámpa kialszik,
a fényképezőgép kikapcsol.
• Ha a gép bekapcsolásakor az üzemmódváltó
tárcsa nem SET UP vagy
állásban van, az
objektív mozogni kezd. Vigyázzon, ne fogja
meg az objektívet.
• Ne hagyja a fényképezőgépet hosszú
ideig kitolt objektívvel (például az
akkumulátorok vagy a hálózati adapter
eltávolításával). Ez hibás működéshez
vezethet.
HU
15
A vezérlő használata
Dátum és idő beállítása
Üzemmódváltó
tárcsa
Camera
AF Mode:
Single
Digital Zoom:
Smart
Date/Time:
Off
Red Eye Reduction: Off
AF Illuminator: Auto
Auto Review:
Off
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
SELECT
2004 / 1 / 1
Setup 2
File Number:
USB Connect:
OK
Video Out:
Cancel
Clock Set:
HU
16
OK
AM
Cancel
1
A gép aktuális beállításainak
megváltoztatásához hívja elő a menüt
vagy SET UP képernyőt (44-45. oldal),
majd a vezérlővel hajtsa végre
a változtatásokat.
A menü beállításainál a v/V/b/B
gombok megnyomásával választhat ki
egy menüpontot vagy egy adott
beállítást, valamint ezekkel hajthatja
végre a változtatásokat.
A SET UP beállítása közben a v/V/b/B
gombok megnyomásával választhat ki
egy menüpontot vagy egy adott
beállítást; a változtatás végrehajtásához
nyomja meg a z gombot.
12 : 00
, Forgassa az üzemmódváltó
tárcsát
állásba.
• Az idő és dátum újabb beállításához
állítsa az üzemmódváltó tárcsát SET
UP állásba, válassza a [Clock Set]
pontot a
(Setup 2) menüben
(45. és 116. oldal), majd folytassa
a 3. lépéstől.
• Ezt a műveletet az üzemmódváltó tárcsa P,
,
M,
,
, ,
,
,
vagy
állásában is végrehajthatja.
2
, Nyomja meg a POWER gombot
a fényképezőgép
bekapcsolásához.
A POWER lámpa zölden világít, és az
LCD-kijelzőn megjelenik a Clock Set
képernyő.
Üzembe helyezés
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2004 / 1 / 1
12 : 00
Clock Set
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
OK
AM
Cancel
2004 / 1 / 1
12 : 00
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2005 / 1 / 1
OK
AM
3
10 : 00
OK
AM
Cancel
4
Cancel
5
, Válassza ki a kívánt
dátumformátumot a vezérlő
v/V gombjaival, majd nyomja
meg a z gombot.
, Válassza ki a beállítani kívánt
év, hónap, nap, óra vagy perc
adatot a vezérlő b/B
gombjaival.
, Állítsa be a kívánt numerikus
értéket a vezérlő v/V
gombjaival, majd nyomja meg
a z gombot.
A választható formátumok: [Y/M/D]
(év/hónap/nap), [M/D/Y] és [D/M/Y].
A kiválasztott adat fölött v jel, alatta
pedig V jel jelenik meg.
Az adott számérték beállítása után
állítsa be a következő adatot. Ismételje
a 4. és 5. lépéseket mindaddig, amíg
minden értéket be nem állított.
• Ha a gombakkumulátor, amely a időadatok
tárolásához szükséges, teljesen lemerülne
(118. oldal), a Clock Set képernyő újra
megjelenik. Ha ez előfordul, állítsa be újra
a dátumot és időt a fent leírt 3. lépéstől
kezdve.
• Ha a [D/M/Y] formátumot választotta a 3.
lépésben, az időt 24 órás formátumban
állítsa be.
• A 12:00 AM az éjfélt, a 12:00 PM a delet
jelzi.
HU
17
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2005 / 1 / 1
10 : 30
OK
AM
Cancel
6
, Válassza ki az [OK] lehetőséget
a vezérlő B gombjával, majd
nyomja meg a z gombot.
A dátum és az idő beállítása
megtörténik; az óra a beállított
időponttól elindul.
• A beállítási eljárás megszakításához
válassza a [Cancel] lehetőséget, majd
nyomja meg a z gombot.
HU
18
Képek készítése
„Memory Stick” beillesztése és eltávolítása
Csatlakozóoldal
1
, Nyissa ki az akkumulátortartó
és a „Memory Stick”
kártyanyílás fedelét.
Nyissa fel az akkumulátortartó és
a „Memory Stick” kártyanyílás fedelét,
majd fordítsa el a fedelet a nyíl irányába.
• Ügyeljen rá, hogy az akkumulátortartó és
a „Memory Stick” kártyanyílás fedelének
nyitásakor vagy zárásakor ne ejtse le az
akkumulátorokat.
• A „Memory Stick” kártyára vonatkozó
további információkat lásd a 118. oldalon.
2
, Tegye a helyére a „Memory
Stick” kártyát.
Az ábrán látható módon tolja be
a „Memory Stick” kártyát kattanásig.
• Valahányszor behelyezi a „Memory Stick”
kártyát, ütközésig tolja a helyére. Ha nem
illeszti a helyére megfelelően, a felvétel
vagy a lejátszás nem fog működni.
Hozzáférést
jelző lámpa
Képek készítése
Címkeoldal
3
, Zárja le az akkumulátortartó/
„Memory Stick” ütközésig
fedelét.
A „Memory Stick” kártya kivétele
Nyissa fel az akkumulátortartó és
a „Memory Stick” ütközésig fedelét,
majd nyomja meg a „Memory Stick”
kártyát, mely így kipattan a nyílásból.
• Amikor a hozzáférés jelzőlámpája
világít, a gép éppen egy képet vesz föl
vagy beolvas. Ilyenkor soha ne nyissa
fel az akkumulátor /„Memory Stick”
fedelet, illetve ne kapcsolja ki a gépet.
Ha mégis megteszi, az adatok
megsérülhetnek.
HU
19
Képméret beállítása
Üzemmódváltó
tárcsa
1
, Az üzemmódváltó tárcsát
forgassa
állásba, és
kapcsolja be a gépet.
• Ezt a műveletet végrehajthatja a tárcsa P,
M,
,
, ,
,
vagy
állásában is.
DSC-P93A
5M
DSC-P73
5M
4M
3:2
3M
1M
VGA(E-Mail)
3:2
3M
1M
VGA(E-Mail)
Image Size
Image Size
DSC-P93A
2
, Nyomja meg a
(Képméret) gombot.
Megjelenik az Image Size beállítás
menüpont.
• A képméretről szóló további információkat
lásd itt: 21. oldal.
DSC-P73
5M
3:2
3M
1M
4M
VGA(E-Mail)
Image Size
4M
3:2
3M
1M
VGA
VGA(E-Mail)
3
, Válassza ki a kívánt
képméretet a vezérlő v/V
gombjával.
A képméret beállítása megtörtént.
Miután a beállítás befejeződött, nyomja
meg a
(Képméret) gombot.
Az Image Size beállítás menüpont
eltűnik az LCD-kijelzőről.
• A beállítás a gép kikapcsolása esetén is
megmarad.
HU
20
VGA
Image Size
Képméret és képminőség
1) Az alapértelmezett beállítás [5M] (DSC-
P93A) illetve [4M] (DSC-P73). Ez
a fényképezőgéppel elérhető legjobb
képminőség.
2) Ez a beállítás a nyomtatópapír
oldalarányának (3:2) megfelelő képet ad.
A képméretek rövid ismertetése
Az alábbi ábra röviden szemlélteti a különböző képméreteket a legnagyobbtól
a legkisebbig.
2592
1944
1728
480
[a]: Megjelenített méret: 5M
Képméret: 5M
2 592 képpont × 1 944 képpont = 5 038 848 képpontok
[b] [b]:Megjelenített méret: 4M
Képméret: 4M
2 304 képpont × 1 728 képpont = 3 981 312 képpontok
[c]: Megjelenített méret: VGA (E-Mail)
Képméret: VGA
[c]
640 képpont × 480 képpont=307 200 képpontok
[a]
2304
640
Képek készítése
A kép mérete (a képpontok száma) és
a kép minősége (tömörítési arány)
beállítható attól függően, hogy milyen
képeket szeretne készíteni. A kép mérete
a képet alkotó képpontok száma szerint
jelenik meg (vízszintes képpontszám ×
függőleges képpontszám). Például az 5M
(2592×1944) képméret azt jelenti, hogy
a kép vízszintesen 2592, függőlegesen
1944 képpontból áll. Minél nagyobb
a képpontok száma, annál nagyobb a kép
mérete.
A képminőség Fine (jó minőségű) vagy
Standard lehet.
Mindkét fokozathoz más tömörítési
arány tartozik. Ha a Fine fokozatot, és
ezzel a nagyobb képméretet választja,
jobb képminőséget kap. A képek
tárolása azonban nagyobb tárterületet
igényel, és a „Memory Stick” kártyán
tárolható képek száma kevesebb lesz. Az
alábbi táblázat segítségével válassza ki az
adott felhasználáshoz legmegfelelőbb
képméretet és -minőséget.
Felhasználási példák a különböző képméretekre és
képminőségekre
Képméret
5M 1) (2592×1944)
(DSC-P93A)
3:2 2) (2592×1728)
(DSC-P93A)
4M 1) (2304×1728)
(DSC-P73)
3:2 2) (2304×1536)
(DSC-P73)
3M (2048×1536)
1M (1280×960)
VGA (E-Mail)
(640×480)
Felhasználási példák
Nagyobb • A4 vagy nagyfelbontású A5 méretű képek
nyomtatásához.
• A4 vagy nagyfelbontású A5 méretű képek
nyomtatásához.
Kisebb
• Levelezőlap méretű képek nyomtatásához.
• Sok kép készítéséhez, e-mail mellékletnek szánt kép
készítéséhez, saját honlapjához felhasználandó képek
készítéséhez.
HU
21
Képminőség
(Tömörítési arány)
Fine
Kis tömörítés
Felhasználási példák
• Jobb minőségű képek készítéséhez és nyomtatásához.
(szebb kép)
Standard
• Több kép készítéséhez.
Nagy tömörítés
(normál üzemmód)
Egy „Memory Stick”3) kártyára menthető képek száma
A Fine (Standard)4) üzemmódban elmenthető képek számát az alábbi táblázat mutatja
(Egység: a képek száma)
Kapacitás
Képméret
5M (DSCP93A)
3:2 (DSCP93A)
4M
(DSC-P73)
3:2
(DSC-P73)
3M
16MB
32MB
64MB
128MB
MSX-256 MSX-512
MSX-1G
6 (11)
12 (23)
25 (48)
51 (96)
92 (174)
188 (354)
384 (723)
6 (11)
12 (23)
25 (48)
51 (96)
92 (174)
188 (354)
384 (723)
8 (14)
16 (30)
32 (60)
65 (121)
119 (216)
242 (440)
494 (898)
8 (14)
16 (30)
32 (60)
65 (121)
119 (216)
242 (440)
494 (898)
10 (18)
20 (37)
1M
24 (46)
50 (93)
VGA
(E-Mail)
97 (243)
196
(491)
41 (74)
101
(187)
394
(985)
82 (149)
202
(376)
790
(1 975)
148 (264)
357
(649)
1 428
(3 571)
302 (537) 617 (1 097)
726
1 482
(1 320)
(2 694)
2 904
5 928
(7 261)
(14 821)
3) Ha a [Mode] (REC Mode) beállítás [Normal]
A más üzemmódokban elmenthető képek számát lásd a 110. oldalon.
HU
22
4) A képminőségre (tömörítési arányra) vonatkozó bővebb információkat lásd a 45. oldal oldalon.
• Ha más Sony készülékekkel felvett képeket
néz vissza, a kijelzett képméret
a ténylegestől eltérhet.
• Ha a képeket a gép LCD-kijelzőjén tekinti
meg, mind egyforma méretűnek látszik.
• A felvett képek száma a felvételi
körülményektől függően a megadott
értékektől eltérhet.
• Ha a még felvehető képek száma
meghaladja a 9 999-et, a kijelzőn „>9999”
jelenik meg.
• A képeket később átméretezheti
(az átméretező funkció leírását lásd itt:
67. oldal).
A képek készítésének alapjai – az automatikus üzemmód használata
A gép helyes tartása
Üzemmódváltó
tárcsa
Képek készítése
1
, Az üzemmódváltó tárcsát
állítsa
állásba, majd
kapcsolja be a gépet.
Vigyázzon, hogy a fényképek felvétele
közben ne takarja el ujjaival a lencsét,
a keresőt, a villanófényt, se az
autofókusz segédfényét (6 és 7 oldal).
• Amikor bekapcsolja a gépet, a lencsezáró
fedél kinyílik.
• Ne érintse meg az objektívegységet
működés közben, tehát sem akkor, amikor
a POWER gomb megnyomásával
bekapcsolja a gépet, sem amikor a zoom
funkció üzemel (25. oldal).
• A „Memory Stick” kártyán létrehozhat egy
új mappát, és kijelölheti képek tárolására
(45. oldal).
2
, Tartsa a gépet szilárdan
mindkét kezével, és irányítsa
úgy, hogy a felvenni kívánt
személy vagy tárgy
a fókuszkeretbe kerüljön.
• A minimális fókusztávolság a következő:
DSC-P93A: Körülbelül 50 cm (W), illetve
60 cm (T).
DSC-P73: Körülbelül 50 cm
Ha ennél közelebbi tárgyról szeretne
felvételt készíteni, használja a makró
üzemmódot (27. oldal).
• Az LCD-kijelzőn megjelenő keret a fókusz
beállítási tartományát mutatja.
(a tartománykereső autofókusz funkció
leírását lásd a 47. oldal. oldalon).
HU
23
VGA
FINE
Az autofókusz beállítása
101
VGA
98
SAF
3
HU
SAF
4
, Tartsa félig lenyomva
a kioldógombot.
, Nyomja le teljesen
a kioldógombot.
Amikor a fókuszbeállítás megtörtént,
a gép sípol. Amikor az autofókusz
visszajelzőjének villogása folyamatos
világításra vált, a gép készen áll a kép
felvételére (az LCD-kijelzőn a kép a felvétel tárgyától függően - egy
pillanatig kimerevedhet).
A zár kattan, a felvétel elkészül, és
a képet a rendszer rögzíti a „Memory
Stick” kártyára. Ha a felvételt jelző
lámpa (7. oldal) nem világít, elkészítheti
a következő felvételt.
• Ha elengedi a kioldógombot, a gép nem
készít felvételt.
• Ha a gép nem sípol, az autofókusz beállítása
nem fejeződött be. Elkészítheti a felvételt,
de a kép élessége nem lesz megfelelő.
24
97
250 F2.0
Az autofókusz
rögzítés jelzője
Zölden villog t
Folyamatosan
101
• Ha akkumulátoros üzemmódban készít
képeket, és egy ideig nem hajt végre
semmilyen műveletet a gép bekapcsolt
állapotában, az akkumulátorok
élettartamának megnövelése érdekében
a gép automatikusan kikapcsol (15. oldal).
Ha olyan tárgyról szeretne képet
készíteni, amelyre nehéz fókuszálni, az
autofókuszbeállítás jelzőfénye lassan
villogni kezd, és a fókusz beállítását jelző
sípoló hang nem szólal meg.
Az autofókusz funkció használata gondot
okozhat az alább felsorolt esetekben,
ezért ilyenkor célszerű felengedni
a kioldógombot, majd a kép átrendezése
után újrafókuszálni.
• A tárgy sötét, és távol van
a fényképezőgéptől
• A tárgy és a háttér között kicsi
a kontraszt
• A tárgy üveg mögött (például ablak)
helyezkedik el
• Gyorsan mozgó tárgy esetén
• A tárgy fényvisszaverő elemeket
tartalmaz (például tükör), csillogó
felületű, vagy fényt bocsát ki
• Villogó tárgy
• Hátulról megvilágított tárgy
A gép kétféle autofókusz funkcióval
rendelkezik: a keretes, tartománykereső
autofókusz üzemmód (AF range finder
frame) a tárgy helyzetétől és méretétől
függően folyamatosan állítja a kép
élességét; az autofókusz üzemmód
(AF mode) a kioldógomb megnyomásával
beállítja a fókuszt, majd rögzíti azt.
A részleteket lásd a 47. oldalon.
Az utolsóként felvett kép
megtekintése — Gyorsnézet
A zoom funkció használata
W (nagylátószögű) T (teleobjektív)
VGA
101
8/8
Review
101
VGA
98
x1.1
101
98
S
x5.0
2005 1 1 10:30PM
, Nyomja meg a vezérlőn a b (7)
gombot.
A felvételi üzemmódba való visszatéréshez
nyomja meg finoman a kioldógombot, vagy
nyomja meg ismét a b (7) gombot
a vezérlőn.
Az LCD-kijelzőn megjelenő kép
törlése
1 Nyomja meg a
(Törlés) gombot.
2 Jelölje ki a [Delete] pontot a vezérlő v
gombjával, majd nyomja meg a z
gombot.
A képet ezzel törölte.
• A kép csak valamivel a lejátszás megkezdése
után jelenik meg, a képfeldolgozási idő miatt.
, A zoom gombok
megnyomásával zoomoljon
a tárgyra a kívánt mértékben,
majd készítse el a felvételt.
A tárgytól mért minimális
fókusztávolság
DSC-P93A: Körülbelül 50 cm (W)/
60 cm (T) az objektívtől számítva
DSC-P73: Körülbelül 50 cm (W/T) az
objektívtől számítva
• A zoom funkció használata közben az
objektív mozog. Vigyázzon, ne érintse meg
a lencsét.
• A zoom beállítását nem változtathatja meg
mozgóképek felvételekor (77. oldal).
Zoom
A fényképezőgép zoom funkcióval
rendelkezik, ami az optikai zoom
segítségével felnagyítja a képet, illetve
kétféle digitális képfeldolgozási
lehetőséget is nyújt. A rendelkezésre
álló digitális zoom funkciók
a következők: az intelligens zoom és
a precíziós digitális zoom. Ha e két
digitális zoom funkció be van kapcsolva,
a zoom üzemmód optikairól
automatikusan digitálisra vált, ha
a nagyítás a 3× értéket meghaladja.
Ha kizárólag optikai zoomot kíván
használni, a [Digital Zoom] beállítást
kapcsolja [Off] állásba a SET UP
beállításoknál (115. oldal). Ekkor
a digitális zoom tartomány nem jelenik
meg a nagyítást megjelenítő sávon az
LCD-kijelzőn; a maximális nagyítás
háromszoros lesz.
A nagyítási mód és a nagyítás mértéke
eltérhet a kép méretétől és a zoom
típusától függően, ezért állítsa be az
adott képhez legjobban illő nagyítást.
Amikor a zoom gombot megnyomja,
a nagyítási arány a következőkben
leírtak szerint jelenik meg az
LCD-kijelzőn.
Képek készítése
101-0008
RETURN
VGA
HU
25
A vonal W oldala az optikai zoom
tartományt, a T oldal a digitális zoom
tartományt jelzi
Zoomarány
jelzése
A kép egy részletét gyakorlatilag
torzítás nélkül nagyítja fel. Az
intelligens zoom használata az optikai
zoom használatához hasonló eredményt
ad. Az intelligens zoom beállításához
állítsa a [Digital Zoom] beállítást
[Smart] állásba a SET UP beállításoknál
(115. oldal). Az alapbeállítás az
intelligens zoom.
A maximális zoomarány a választott
képmérettől függ, az alábbiak szerint:
a zoom típusától függően.
DSC-P93A
Optikai zoom:
Képméret
Maximális zoomarány
3M
3.8×
1M
6.1×
VGA (E-Mail)
12×
Precíziós digitális zoom:
• Digitális zoom használata esetén
a tartománykereső autofókusz üzemmód nem
használható. A kijelzőn a
vagy a
jelzés villog, és az autofókusz a képélességet
a kép középpontjában lévő tárgyra állítja.
Intelligens zoom
Optikai zoom
HU
26
Az intelligens zoom nem
használható sem [5M], sem [3:2]
képméret esetén. A képméret
alapértelmezett beállítása [5M].
DSC-P73
Intelligens zoom
• Intelligens zoom használatakor
előfordulhat, hogy az LCD-kijelzőn
megjelenő kép felbontása nem megfelelő.
Ez nem befolyásolja a rögzített kép
minőségét.
• Az intelligens zoom Multi Burst
üzemmódban nem használható.
Precíziós digitális zoom
• A nagyítási arány megjelenítése eltérhet
Intelligens zoom:
Az intelligens zoom nem
használható sem [4M], sem [3:2]
képméret esetén. A képméret
alapértelmezett beállítása [4M].
Képméret
Maximális zoomarány
3M
3.4×
1M
5.4×
VGA (E-Mail)
10×
Optikai zoom
Precíziós digitális
zoom
A képek maximálisan 6× méretre
nagyíthatók. A funkció használata során
a gép a kép egy kiválasztott részét
nagyítja fel, így a kép minősége romlik.
A precíziós digitális zoom használatához
állítsa a [Digital Zoom] beállítást
[Precision] állásba a SET UP beállítások
menüben (115. oldal).
Közeli felvételek — Makró
VGA
101
VGA
98
97
Közeli felvételek készítésekor (például
virágokról, rovarokról) használja
a makró funkciót. Akár 10 centiméterről
is készíthet felvételeket, ha a zoomot W
állásba állította. Az elérhető
fókusztávolság a zoom beállításától
függ. Azt ajánljuk, állítsa a zoomot a W
végállásba felvétel készítésekor.
, Az üzemmódváltó tárcsát
állítsa
állásba, majd nyomja
meg a B ( ) gombot
a vezérlőn.
Ha a zoom teljesen W állásban van:
Körülbelül 10 cm az objektívtől
számítva
• Ha a kijelzőn éppen a menü látható,
a MENU gomb segítségével távolítsa el.
• Ezt a műveletet végrehajthatja a tárcsa P,
M,
,
,
, vagy
állásában is.
A (makró) jelzés megjelenik az
LCD-kijelzőn.
Képek készítése
SAF
1
101
SAF
2
, A tárgyat állítsa a keret
középpontjába. A fókusz
beállításához nyomja le
először félig, majd teljesen
a kioldógombot.
A gép visszaállítása normál felvétel
üzemmódba
Nyomja meg ismét a B ( ) gombot
a vezérlőn. A jelzés eltűnik az
LCD-kijelzőről.
Ha a zoom teljesen T állásban van:
DSC-P93A: Körülbelül 60 cm az
objektívtől számítva
DSC-P73: Körülbelül 50 cm az
objektívtől számítva
HU
27
Az önkioldó használata
• Ha makró üzemmódban készít felvételeket,
használja az LCD-kijelzőt. Ha a keresőt
használja, a tényleges képkivágás
a keresőben látottól lényegesen eltérhet.
Ez a parallaxis-hibának köszönhető.
• Makró üzemmódban a fókusztartomány
igen szűk, ezért lehet, hogy nem sikerül
a tárgy minden részét élesen megjeleníteni
a képen.
• Makró üzemmódban a fókuszbeállítás
lassabbá válik, így a közeli tárgyaknál is
pontosan be lehet állítani a képélességet.
VGA
101
VGA FINE 101
98
98
SAF
1
, Állítsa az üzemmódváltó
tárcsát
állásba, majd
nyomja meg a V ( ) gombot
a vezérlőn.
Az (önkioldó) jelzés jelenik meg az
LCD-kijelzőn.
• Ha a kijelzőn éppen a menü látható,
a MENU gomb segítségével távolítsa el.
• Ezt a műveletet az üzemmódváltó tárcsa P,
vagy
M,
,
, ,
,
,
állásában is végrehajthatja.
HU
28
SAF
250 F2.0
2
, A tárgyat állítsa a keret
középpontjába. A fókusz
beállításához nyomja le
először félig, majd teljesen
a kioldógombot.
Az önkioldó jelzőfénye (6. oldal)
villogni kezd, és sípoló hang hallatszik.
Az exponálásra körülbelül
10 másodperc múlva kerül sor.
Az önkioldó leállítása a művelet
közben
Nyomja meg ismét a V ( ) gombot
a vezérlőn. A jelzés eltűnik az
LCD-kijelzőről.
• Ha a fényképezőgép előtt áll és megnyomja
a kioldógombot, a képélesség és az
expozíciós idő esetleg nem lesz megfelelő.
Villanófény üzemmód kiválasztás
VGA
101
98
SAF
, Állítsa az üzemmódváltó tárcsát
állásba, majd nyomja meg
ismét a v ( ) gombot a vezérlőn a
villanófény üzemmód kijelöléséhez.
A villanófény üzemmód a következő
funkciókkal rendelkezik.
Nincs jelzés (Automatikus):
A fényviszonyoktól függően
a fényképezőgép dönti el, hogy használja-e
a villanófényt. A villanófény akkor kapcsol
be, ha nincs elég fény, vagy fényforrással
szemben (ellenfényben) készül felvételt
készíteni.
(Kényszerített villanófény):
A villanófény a fényviszonyoktól függően
mindig működik.
(Lassú szinkron üzemmód):
A villanófény a fényviszonyoktól függően
• Ha a kijelzőn éppen a menü látható, a MENU
gomb segítségével távolítsa el.
• Ezt a műveletet az üzemmódváltó tárcsa P, M,
,
vagy
állásában is végrehajthatja.
• Villanófény használata esetén az ajánlott
távolságok a következők (ha az [ISO] [Auto]
állásban van): DSC-P93A: Körülbelül 0,2 m 3,5 m (W)/Körülbelül 0,6 m - 2,5 m (T)
DSC-P73: Körülbelül 0,2 m - 3,5 m (W)/
Körülbelül 0,5 m - 2,5 m (T)
• A villanófény kétszer villan fel. Az első villanás
során a gép beállítja a szükséges
fénymennyiséget, a második felvillanásra az
exponáláskor kerül sor.
] (Flash Level)
• A villanófény fényerejét a [
menüpontban a menübeállítások között
állíthatja be (112. oldal). (Ha az üzemmódváltó
tárcsa
állásban van, a villanófény fényereje
nem állítható.)
(Lassú szinkron üzemmód) vagy
• Mivel
(Villanófény nélküli üzemmód) esetén a
zársebesség kevés fény esetén kisebb, állvány
használata ajánlott.
• Miközben a villanófény töltődik, a
(villanófény töltését jelző) lámpa villog. Ha a
töltés befejeződött, a lámpa nem világít tovább.
• A beállítás a gép kikapcsolása esetén is
megmarad.
Felvétel készítése
ellenfényben
Ha automatikus üzemmódban
ellenfényben készít felvételt,
a villanófény működésbe lép akkor is,
ha a tárgy körül elegendő fény van.
(Nappali szinkron üzemmód)
Képek készítése
mindig működik. Ebben az üzemmódban a
zársebesség lassabb, ha kevesebb a fény, így
a villanófény megvilágítási tartományán
kívül eső háttér is jól látszik.
(Villanófény nélküli üzemmód):
A villanófény nem működik.
Villanófény előtt
Villanófénnyel
• A felvételi körülményektől függően nem
garantált, hogy így sikerül a legjobb
eredményt elérni.
• Ha nem akarja használni a villanófényt,
a villanófény üzemmódját állítsa
(villanófény nélküli) állásba.
HU
29
A „vörösszem-effektus”
csökkentése
Fényképezés az autofókusz
segédfény használatával
A villanófény az expozíció előtt villogni
kezd a „vörösszem-effektus”
csökkentése érdekében. Állítsa a [Red
Eye Reduction] funkciót [On] állásba
a SET UP beállításoknál (115. oldal).
jelenik meg az LCD-kijelzőn.
Az autofókusz segédfény fényt bocsát ki
a sötét környezetben lévő tárgyra az
élességállítás megkönnyítése
érdekében. A ON szimbólum megjelenik
az LCD-kijelzőn, az autofókusz
segédfény pedig vörös fényt bocsát ki,
ha félig lenyomja a kioldógombot,
mindaddig, míg a gép az élességet be
nem állítja és nem rögzíti.
VGA FINE 101
98
ON
m
SAF
Ha erre a funkcióra nincs szükség, a [AF
Illuminator] funkciót állítsa [Off] állásba
a SET UP beállításoknál (115. oldal).
HU
30
• A „vörösszem-effektus” csökkentésének
lehetősége egyénenként változik. Az
effektus csökkenését meghatározza
a távolság, valamint az is, hogy
a lefényképezni kívánt személy látta-e az
előzetes villogásokat.
• Ha a [Red Eye Reduction] funkció [On]
állásba van kapcsolva, a villanófény kétszer
vagy többször villan fel.
• Ha az autofókusz segédfény nem világítja
meg kellőképpen a tárgyat, vagy az nem
elég kontrasztos, az élességállítás nem lesz
sikeres. (A távolság ne legyen 3,5 m-nél
(W)/2,5 m-nél (T) nagyobb.)
• Az élességállítás sikeres lesz, ha a tárgyat
sikerül megvilágítani, még akkor is, ha
a fény nem pontosan a tárgyra irányul.
• Előbeállított fókusztávolság esetén
(49. oldal) az autofókusz segédfény nem
vehető igénybe.
• A tartománykereső autofókusz kerete nem
jelenik meg. A kijelzőn a
vagy a
jelzés villog, és az autofókusz a képélességet
a kép középpontjában lévő tárgyra állítja.
• Az autofókusz segédfény nem működik, ha
az üzemmódváltó tárcsa
vagy
állásban van.
• Az autofókusz segédfény rendkívül erős
fény bocsát ki. Bár ez nem veszélyezteti
a biztonságát, az autofókusz segédfénybe
közelről közvetlenül belenézni nem
ajánlott.
Képek készítése a kereső használatával
Kereső
Hisztogram be
(A képinformáció
gyorsnézet közben is megjeleníthető)
A kereső használata akkor célszerű, ha
takarékoskodni szeretne az
akkumulátorokkal, vagy ha az
LCD-kijelzőn nehéz ellenőrizni a képet.
Valahányszor megnyomja a
gombot, a kijelzés a következő
sorrendben változik.
r
LCD-kijelző ki
r
Jelzések be
Képek készítése
r
Jelzések ki
• A keresőben látható kép nem ad pontos
információt a tényleges képkivágásról. Ez
a parallaxis-hibának köszönhető. A
tényleges képkivágás megállapításához
használja az LCD-kijelzőt.
• Az LCD-kijelzőn megjelenő
autofókuszbeállítás jelzéshez hasonlóan:
amikor a kereső autofókusz rögzítést jelző
fénye abbahagyja a villogást, és bekapcsolt
állapotban marad, fényképezhet (23. oldal).
• Ha az LCD-kijelző ki van kapcsolva
– A digitális zoom nem működik (25. oldal)
– Az autofókusz üzemmód [Single] állásban
van (48. oldal)
– Ha megnyomja a (Villanófény
üzemmód) /
(Önkioldó) /
(Makró)
gombokat az LCD-kijelző kikapcsolt
állapotában, a kijelző körülbelül két
másodpercre bekapcsol, hogy
a felhasználó ellenőrizhesse vagy
módosíthassa a beállításokat.
• Mozgóképek felvételekor vagy
visszajátszásakor az LCD-kijelző állapota
a következőképpen változik: Jelzések
kikapcsolva t LCD-kijelző kikapcsolva t
Jelzések bekapcsolva.
• A megjelenő információk részletes
magyarázatát lásd a 123. oldalon.
• A hisztogram részletes leírását lásd az
54. oldalon.
• A beállítás a gép kikapcsolása esetén is
megmarad.
HU
31
Dátum és idő beillesztése a képbe
Camera
Single
AF Mode:
Smart
Digital Zoom:
Off
Date/Time:
Red Eye Reduction: Off
AF Illuminator: Auto
Auto Review:
Off
Camera
AF Mode:
Day&Time
Digital Zoom:
Date
Date/Time:
Off
Red Eye Reduction:
AF Illuminator:
Auto Review:
Camera
AF Mode:
Single
Digital Zoom:
Smart
Date/Time:
Date
Red Eye Reduction: Off
AF Illuminator: Auto
Auto Review:
Off
SELECT
PAGE SELECT
1
, Forgassa az üzemmódváltó
tárcsát a SET UP állásba.
Megjelenik a SET UP képernyő.
• A dátum és idő nem illeszthető be a képbe
Multi Burst üzemmódban.
• Ha úgy készít felvételeket, hogy a képekbe
beilleszti a dátumot és időt, azt később nem
lehet a képekről eltávolítani.
• Ha úgy készít felvételeket, hogy a képekbe
beilleszti a dátumot és időt, akkor ezek nem
jelennek meg az LCD-kijelzőn; helyettük
szimbólum látható. A képek későbbi
visszanézésekor a dátum és az idő piros
színnel, a kép jobb alsó sarkában jelenik
meg.
HU
32
2
, Jelölje ki a
(Camera) állást
a vezérlő v gombjával, majd
nyomja meg a B gombot.
Válassza ki a [Date/Time]
beállítást a vezérlő v/V
gombjával, majd nyomja meg
a B gombot.
3
, Válassza ki a dátum és idő
beállítást a vezérlő v/V
gombjával, majd nyomja meg
a z gombot.
Day&Time: Beilleszti a képbe az
exponálás dátumát és idejét
Date: Beilleszti a képre az exponálás
dátumát, év és hónap megjelöléssel.
Off: Nem illeszti a képbe a dátumot és időt
Miután végzett a beállítással, fényképek
készítéséhez forgassa az üzemmódváltó
tárcsát
állásba.
• Fényképeket az üzemmódváltó tárcsa P, M,
,
, ,
,
, illetve
állásában
is készíthet.
• Ha a [Date] lehetőséget választja, a dátum
olyan formában kerül a képre, ahogy azt
a „Dátum és idő beállítása” részben
meghatározta (16. oldal).
• A beállítás a gép kikapcsolása esetén is
megmarad.
Képek készítése a felvételi körülményeknek megfelelően
Fényképek készítése előtt az alábbiak
közül a megfelelő üzemmódot
kiválasztva szebb képeket kaphat.
Tájkép üzemmód
A gép távoli tárgyakra fókuszál, így
könnyen készíthet tájképeket.
Képek készítése
Éjszakai üzemmód
Sötétben készíthet vele távoli tárgyakról
éjszakai képeket. Mivel a zársebesség
alacsony lesz, célszerű állványt
használnia.
Éjszakai portré üzemmód
Válassza ezt az üzemmódot, ha éjszaka
szeretne a kép előterében álló
embereket lefényképezni. Ebben az
üzemmódban az előtérben lévő alakok
határozott kontúrokkal jelennek meg,
ugyanakkor megmarad az éjszakai
felvétel hangulata.
Mivel a zársebesség alacsony lesz,
célszerű állványt használnia.
Tengerparti üzemmód
Tengerparton vagy tóparton készített
képeknél a víz kékje élethűen jelenik
meg a képen.
Gyertyafény üzemmód
Gyertyafényes alkalmakkor ezt az
üzemmódot használva a kép megőrzi
a gyertyafény hangulatát. Mivel
a zársebesség alacsony lesz, célszerű
állványt használnia.
HU
33
Lágy felvétel üzemmód
Üzemmódváltó
tárcsa
Az emberi bőr színét gyönyörű, meleg,
ragyogó tónusokkal adja vissza. Ez az
üzemmód a kontúrokat is lágyítja, ami
megfelelő atmoszférát teremt egy
személyről vagy egy virágról készült kép
esetén.
, Állítsa az üzemmódváltó
tárcsát , , , ,
vagy
állásba.
HU
98
SAF
1
34
VGA FINE 101
2
, A tárgyat állítsa a keret
középpontjába. A fókusz
beállításához nyomja le
először félig, majd teljesen
a kioldógombot.
Az üzemmódváltó tárcsa állásától függő funkciók
Funkció
Üzemmód
váltó
tárcsa
Makró
Villanófény
üzemmód
Tartomány
Fókusz
FehérBurst/
kereső
előbeállíegyensúly Multi Burst
autofótás
kusz kerete
—
a
∞
a
—
a
a
a
Auto
—
Center AF 0.5m/1.0m/
3.0m/7.0m
—
—
—
/
a
∞
a
a
a
/
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
NR, hosszú expozíciós idejű
üzemmód
Az NR, hosszú expozíciós idejű üzemmód
csökkenti a rögzített képek zaját, így
tiszta képeket készíthet. Ha a zársebesség
beállítása 1/6 másodperc vagy annál
lassabb, az NR hosszú expozíciós idejű
funkció automatikusan működik,
a zársebesség jelzése mellett az „NR”
jelölés látható.
Nyomja le teljesen
a kioldógombot.
Képek készítése
Ha az üzemmódváltó tárcsa ,
, ,
,
vagy
állásában készít felvételeket,
az egyes funkciók (például a villanófény) a felvételi körülményektől függően lépnek
működésbe. Lásd az alábbi táblázatot.
r
A kijelző elsötétedik.
Capturing
• a - tetszés szerint beállítható funkciók
r
Processing
Végül, mikor
a „Processing” felirat
eltűnik, a kép kész.
• Javasoljuk, hogy állvány használatával
kerülje el a képek esetleges bemozdulását.
• Amikor a zársebesség alacsony,
a képfeldolgozás hosszú időt vehet igénybe.
HU
35
Képek visszanézése
Képek megtekintése a fényképezőgép
LCD-kijelzőjén
Egyképes megjelenítés az
LCD-kijelzőn
VGA
101
Egyképes
101-0008
BACK/NEXT
SINGLE DISPLAY
A fényképezőgéppel készített felvett képeket szinte azonnal visszanézheti az
LCD-kijelzőn. Képek megtekintéséhez az alábbi két mód közül választhat:
Egyképes
Egyszerre egy képet tekinthet meg, amely a kijelző teljes felületén jelenik meg.
Indexkép
Kilenc kép jelenik meg egyszerre a kijelzőn, egymás mellett és fölött.
• A mozgóképekről szóló részletes információkat lásd a 78. oldalon.
• Az LCD-kijelzőn megjelenő jelzések részletes leírását lásd a 125. oldalon.
HU
36
8/9
Indexkép
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
1
, Az üzemmódváltó tárcsát
állítsa
állásba, majd
kapcsolja be a gépet.
A felvételeket tartalmazó mappában
(61. oldal) található, legutoljára
készített kép jelenik meg.
• A kép csak valamivel a lejátszás
megkezdése után jelenik meg,
a képfeldolgozási idő miatt.
Indexkép megjelenítése
VGA
101
3/9
Zoom T
BACK/NEXT
2005 1 1 10:30PM
2
SINGLE DISPLAY
SINGLE DISPLAY
VOLUME
Képek visszanézése
101-0003
2
1
, A kívánt állóképet válassza ki
a vezérlő b/B gombjával.
, Nyomja meg az
gombot.
b : az előző kép megjelenítése.
B : a következő kép megjelenítése.
A kijelző Indexkép üzemmódra vált.
(index)
, Egy kép kiválasztásához
nyomja meg a vezérlőn
a v/V/b/B gombokat.
A kiválasztott képet sárga keret jelöli.
A következő (előző) indexkép
megjelenítése
Nyomja meg a vezérlőn a v/V/b/B
gombokat, ha a sárga keretet föl/le/
balra/jobbra szeretné mozgatni.
Visszatérés az egyképes
megjelenítéshez
Nyomja meg a zoom T gombot, vagy
nyomja meg a vezérlőn a z gombot.
HU
37
Képek megtekintése tv-n
VGA
101
101-0002
BACK/NEXT
A/V
csatlakozókábel
(mellékelve)
1
A/V OUT
(MONO)
csatlakozó
, Csatlakoztassa a mellékelt A/V
kábelt az A/V OUT (MONO)
fényképezőgép
csatlakozójához és a tévé
audio/video bemenetéhez.
Ha a tévékészüléknek sztereó bemeneti
csatlakozói vannak, az A/V kábel audio
csatlakozóját (fekete) csatlakoztassa
a bal csatorna bemenetéhez.
• Az A/V kábel csatlakoztatása előtt
kapcsolja ki a fényképezőgépet és
a tévékészüléket is.
HU
38
2
TV/Video kapcsoló
, Kapcsolja be tv-t és állítsa
a TV/Video kapcsolót „Video”
állásba.
• A kapcsoló helye és elnevezése a tv
típusától függően változhat. A részletes
információkat a tv használati utasításában
olvashatja.
2/9
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
3
, Az üzemmódváltó tárcsát
állítsa
állásba, majd
kapcsolja be a gépet.
A kívánt kép kiválasztásához nyomja
meg a vezérlőn a b/B gombot.
• Ha külföldön használja a fényképezőgépet,
a videokimenet üzemmódját esetleg át kell
kapcsolnia az ott érvényes tv-szabványnak
megfelelően. (116. oldal).
PAL-M rendszer
Brazília
PAL-N rendszer
Argentína, Paraguay, Uruguay
Képek visszanézése
Képek megtekintése tv-n
Ha egytévékészülék képernyőjén
szeretné megtekinteni a képeket,
atévékészüléknek videobemeneti
csatlakozóval kell rendelkeznie,
továbbá szüksége lesz a mellékelt A/V
csatlakozókábelre.
A fényképezőgép videobeállításának
meg kell egyeznie a tévékészülék által
használt rendszerrel. Nézze át az alábbi
listát:
SECAM rendszer
Bulgária, Franciaország, Guyana, Irán,
Irak, Monaco, Oroszország, Ukrajna
stb.
NTSC rendszer
Bahama-szigetek, Bolívia, Kanada,
Közép-Amerika, Chile, Kolumbia,
Ecuador, Jamaika, Japán, Korea,
Mexikó, Peru, Surinam, Tajvan,
Fülöp-szigetek, Egyesült Államok,
Venezuela stb.
PAL rendszer
Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kína,
Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország,
Németország, Hollandia, Hongkong,
Olaszország, Kuvait, Lengyelország,
Magyarország, Malajzia, Új-Zéland,
Norvégia, Portugália, Szingapúr,
Szlovák Köztársaság, Spanyolország,
Svédország, Svájc, Thaiföld, Egyesült
Királyság stb.
HU
39
Képek törlése
Képek törlése
VGA
101-0002
BACK/NEXT
101
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
1
, Az üzemmódváltó tárcsát
forgassa
állásba,
majd kapcsolja be
a fényképezőgépet.
A törölni kívánt képet jelölje ki
a vezérlő b/B gombjaival.
• A törölt képek később nem állíthatók
vissza.
HU
40
VGA
2/9
101
VGA
2/9
101
Delete
Delete
Exit
Exit
BACK/NEXT
BACK/NEXT
2
, Nyomja meg a
gombot.
2/9
3
(törlés)
Ekkor a képet a rendszer még nem törli.
• Védett képek törlése nem lehetséges
(66. oldal).
, Válassza ki a [Delete] pontot
a vezérlő v gombjával, majd
nyomja meg a z gombot.
Az „Access” felirat jelenik meg az
LCD-kijelzőn, és a képet a rendszer
törli.
A többi kép folyamatos törlése
A törölni kívánt képet jelölje ki
a vezérlő b/B gombjával. Ezután
válassza ki a [Delete] pontot a vezérlő
v gombjával, majd nyomja meg a z
gombot.
Törlés megszakítása
Válassza ki az [Exit] pontot a vezérlő
V gombjával, majd nyomja meg a z
gombot.
Törlés az indexképen
Delete
Exit
Select
Delete
Exit
All In This Folder
, Az indexképet (37. oldal)
megjelenítve nyomja meg
a
(törlés) gombot.
• A törölt képek később nem állíthatók
vissza.
All In This Folder
2
, Válassza ki a [Select] pontot
a vezérlő b/B gombjával, majd
nyomja meg a z gombot.
SELECT
TO NEXT
Képek törlése
1
Select
3
, A törölni kívánt képet jelölje ki
a vezérlő v/V/b/B gombjával,
majd nyomja meg a z gombot.
A (törlés) jel jelenik meg
a kiválasztott képen. Ekkor a képet
a rendszer még nem törli. Tegyen
jelet minden törölni kívánt képre.
• A kijelölés visszavonásához válassza ki a
megtartani kívánt képeket, majd nyomja
meg ismét a vezérlő z gombját. A
jel
eltűnik.
HU
41
A „Memory Stick”
kártya formázása
Delete
Exit
OK
4
, Nyomja meg a
(törlés)
gombot.
Válassza ki az [OK]
lehetőséget a vezérlő B
gombjával, majd nyomja meg a
z gombot.
Az „Access” felirat jelenik meg az
LCD-kijelzőn, és a rendszer az összes,
jellel ellátott képet törli.
Törlés megszakítása
Válassza az [Exit] lehetőséget a vezérlő
b gombjával, majd nyomja meg a z
gombot.
HU
42
Mappa összes képének törlése
A 2. lépésben válassza ki az [All In
This Folder] lehetőséget a vezérlő B
gombjával, majd nyomja meg a z
gombot. Ezt követően válassza az [OK]
lehetőséget, majd nyomja meg a z
gombot. A mappa összes nem védett
képe törlésre kerül. A törlés
megszakításához válassza a [Cancel]
lehetőséget, majd nyomja meg a z
gombot.
1
, Tegye be a gépbe a formázni
kívánt „Memory Stick” kártyát.
• A formázás kifejezés azt jelenti, hogy
a „Memory Stick” kártyát előkészíti képek
rögzítéséhez; ezt az eljárást inicializálásnak
is nevezik.
• A mellékelt, valamint a kereskedelemben
kapható „Memory Stick” kártyák
formázottak, így azonnal használhatók.
• Amikor „Memory Stick” kártyát formáz,
ne feledje, hogy a „Memory Stick”
kártyán lévő összes adatot törli
a rendszer. A védett képeket is törli
a rendszer.
Memory Stick Tool
Format:
Create REC. Folder:
Change REC. Folder:
Format
OK
Cancel
All data will be erased
Ready?
OK
Cancel
, Forgassa az üzemmódváltó
tárcsát SET UP állásba, majd
kapcsolja be a gépet.
3
, Jelölje ki a
(Memory Stick
Tool) eszközt a vezérlő v/V
gombjával.
Válassza ki a [Format]
lehetőséget a vezérlő B
gombjával, majd nyomja meg
a B gombot.
Válassza ki az [OK] lehetőséget
a vezérlő v gombjával, majd
nyomja meg a z gombot.
Képek törlése
2
4
, Válassza ki az [OK] pontot
a vezérlő v gombjával, majd
nyomja meg a z gombot.
A „Formatting” üzenet jelenik meg az
LCD-kijelzőn. Amikor az üzenet
eltűnik, a formázás kész.
Formázás megszakítása
Válassza ki a [Cancel] pontot a vezérlő
V gombjával, majd nyomja meg a z
gombot.
HU
43
Tudnivalók a magasabb szintű funkciók használatáról
A fényképezőgép
beállítása és használata
Ez a fejezet a menürendszer és a SET
UP képernyő használatát írja le.
a Állítsa az üzemmódváltó
tárcsát
, P, M, , , , ,
,
,
vagy
állásba.
b Nyomja meg a MENU gombot.
Nyomja meg a MENU gombot.
0EV
EV
WB ISO
• A megjelenő menüpontok az
üzemmódváltó tárcsa állásától függően
eltérőek lehetnek.
c Azt a menüpontot, amelynek
beállítását meg szeretné
változtatni, jelölje ki a vezérlő
b/B gombjával.
• A üzemmódváltó tárcsa részletes
ismertetését lásd itt: 8. oldal.
3.0m
1.0m
0.5m
0.5m
Center AF
Multi AF
Focus
WB ISO
• Ha az üzemmódválasztó tárcsa
állásban van, egy beállítás kiválasztása
után nyomja meg a vezérlőn a z gombot.
d A kívánt beállítást válassza ki
a vezérlő v/V gombjával.
HU
Nem jeleníthető meg egyszerre minden
rendelkezésre álló menüpont. A vezérlő
v/V gombjának megnyomásával
a rejtett pontok előtűnnek.
A menü kikapcsolása
Üzemmódváltó
tárcsa
0EV
44
Ha a menüpont fölött v jel, illetve
alatta V jel látható
A kijelzőn megjelenik a menü.
MENU
Vezérlőgomb
A menübeállítások módosítása
A kiválasztott beállítás kerete
nagyobb lesz, majd a beállítás
érvénybe lép.
• A halványan megjelenő menüpontokat nem
lehet kiválasztani.
• A menüpontokról szóló részletes
ismertetést lásd itt: 111. oldal.
A SET UP képernyőn megjelenő
tételek módosítása
A képminőség kiválasztása
a Forgassa az üzemmódváltó
tárcsát a SET UP állásba.
Választhatja a [Fine] vagy [Standard]
képminőséget.
Megjelenik a SET UP képernyő.
Camera
Single
AF Mode:
Smart
Digital Zoom:
Off
Date/Time:
Red Eye Reduction: Off
AF Illuminator: Auto
Auto Review:
Off
MENU
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
tárcsa
SELECT
A kiválasztott tétel kerete sárgára
vált.
Setup 2
File Number:
USB Connect:
OK
Video Out:
Cancel
Clock Set:
c Nyomja meg a vezérlő z
gombját a beállítás beviteléhez.
A kamera egy „Memory Stick” kártyán
belül számos mappát tud létrehozni.
A képek tárolására használt mappa
kiválasztható. Ha nem hoz létre új
mappát, a „101MSDCF” mappa lesz
a felvételek tárolására kijelölt mappa.
Új mappákat a „999MSDCF”
sorszámúig hozhat létre.
Vezérlőgomb
Tudnivalók a magasabb szintű funkciók használatáról
b Azt a menüpontot, amelynek
beállítását meg szeretné
változtatni, jelölje ki a vezérlő
v/V/b/B gombjával.
Mappa létrehozása vagy
kiválasztása
Üzemmódváltó
tárcsa
a Állítsa az üzemmódváltó
tárcsát P, M, , , , ,
vagy
állásba.
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
c Válassza ki a
(P. Quality)
pontot a b/B gombokkal, majd
válassza ki a kívánt
képminőséget a v/V gombokkal.
• Egy mappában akár 4000 képet is tárolhat.
Ha a mappa kapacitását túllépi, a gép
automatikusan létrehoz egy új mappát.
A SET UP képernyő kikapcsolása
Az üzemmódváltó tárcsát fordítsa el a
SET UP állásból bármilyen más állásba.
• A SET UP menüpontokról szóló részletes
tudnivalókat lásd a 115. oldalon.
HU
45
Új mappa létrehozása
a Forgassa az üzemmódváltó
tárcsát a SET UP állásba.
b Jelölje ki a
(Memory Stick
Tool) ikont a v/V gombokkal,
a [Create REC. Folder] pontot
a B/v/V gombokkal, válassza
ki az [OK] lehetőséget a B/v
gombokkal, majd nyomja meg
a z gombot.
A mappa létrehozását lehetővé tévő
képernyő jelenik meg.
Create REC. Folder
Creating REC. folder 102MSDCF
Ready?
OK
Cancel
Mappa létrehozásának
megszakítása
A 2. vagy 3. lépésben válassza
a [Cancel] lehetőséget.
• Ha létrehozott egy új mappát, azt többé nem
törölheti a fényképezőgépen.
• Az ezután felvett képek az újonnan
létrehozott mappába kerülnek mindaddig,
amíg a felhasználó létre nem hoz, vagy ki
nem jelöl egy másikat.
Mappa kiválasztása a felvételek
tárolására
a Forgassa az üzemmódváltó
tárcsát a SET UP állásba.
b Jelölje ki a
(Memory Stick
Tool) ikont a v/V gombokkal,
a [Change REC. Folder] pontot
a B/V gombokkal, válassza ki
az [OK] lehetőséget a B/v
gombokkal, majd nyomja meg
a z gombot.
Megjelenik a felvételek tárolására
szánt mappa kiválasztása képernyő.
Select REC. Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 0
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
BACK/NEXT
c Válassza ki az [OK] lehetőséget
a v gombbal, majd nyomja
meg a z gombot.
Létrejön egy új mappa, amelynek
száma eggyel nagyobb a „Memory
Stick” kártyán lévő legnagyobb
mappasorszámnál, és ez a mappa
lesz a felvételeket tároló mappa.
HU
46
c Jelölje ki a kívánt mappát
a b/B gombokkal, az [OK]
lehetőséget a v gombbal, majd
nyomja meg a z gombot.
A felvételeket tároló mappa
módosításának megszakítása
A 2. vagy 3. lépésben válassza
a [Cancel] lehetőséget.
• A „100MSDCF” mappát nem választhatja
felvételeket tároló mappának (88. oldal).
• A kép az újonnan kiválasztott mappában
tárolódik. A fényképezőgép segítségével
nem lehet képeket egyik mappából egy
másikba áthelyezni.
Képek készítése magasabb szinten
Autofókusz üzemmódok
egyikének választása
Választhat a tartománykereső
autofókusz keret (AF range finder
frame) vagy az automatikus fókusz
(AF mode) üzemmódok között.
Tartománykereső autofókusz
kerete
A tartománykereső autofókusz keret
mód a képélességet a tárgy helyzetétől
és méretétől függően állítja be.
Az automatikus fókusz üzemmód
automatikusan bekapcsol, amikor a gép
egy tárgyra ráfókuszál, illetve
a fókuszálást befejezi.
MENU
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
tárcsa
Fókusztartomány-kereső keret
választása
– Tartománykereső autofókusz
Többpontos autofókusz
(Multipoint AF - )
A gép öt területen, a kép tetején, alján, bal
és jobb oldalán, valamint a közepén mér
távolságot, így használhatja az automatikus
fókusz funkciót anélkül, hogy
kompromisszumot kellene kötnie emiatt
a kép kompozíciójának kialakítása során.
Ennek a módnak akkor veheti hasznát, ha
nehéz a tárgyra fókuszálni, mert az nem
a kép középpontjában van. A zöld keret
segítségével ellenőrizheti, hogy a fókuszt
mely pontokon állítja be a gép.
A többpontos autofókusz az
alapértelmezés szerinti beállítás.
Ha félig lenyomja és nyomva tartja
a kioldógombot, és a fókuszbeállítás
megtörténik, az autofókusz kerete
fehér színűről zöldre vált.
Többpontos autofókusz
(Multipoint AF)
VGA
FINE
101
98
P
Tartománykereső
autofókusz kerete
SAF
250 F2.0
Tartománykereső
autofókusz
keretének jelzője
Élességállítás középre
(Center AF - )
Az autofókusz tartománykeresője most
csak a keret közepén mér távolságot. Ha
olyan felvételt szeretne készíteni, ahol
a tárgy nem a középpontban van, használja
az autofókusz rögzítése üzemmódot.
a Állítsa az üzemmódváltó
tárcsát P, M, , , , ,
vagy
állásba.
Középponti autofókusz
VGA
FINE
101
98
P
Tartománykereső
autofókusz kerete
SAF
,
Képek készítése magasabb szinten
Automatikus fókusz üzemmód
(AF Mode)
c Jelölje ki a 9 (Focus) ikont
a b/B gombokkal, majd
válassza a [Multi AF] vagy
a [Center AF] lehetőséget
a v/V gombokkal.
250 F2.0
Tartománykereső
autofókusz
keretének jelzője
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
HU
47
• Ha mozgóképfelvétel közben a többpontos
autofókusz üzemmódot választja,
a fókuszbeállítás az LCD-kijelzőn középen
látható képrész távolságának becslésével
történik, így a felvétel minőségét csak
mérsékelten rontja az esetleges rázkódás.
A tartománykereső autofókusz keret jelzője
a következő szimbólum: . Az
élességállítás középre üzemmód
automatikusan csak a kiválasztott keretre
fókuszál, ennek használata akkor
kényelmes, ha azt szeretné felvenni, amire
a géppel céloz.
• Ha digitális zoomot vagy autofókusz
segédfényt használ, az élességállítás
szempontjából a kép közepén található
tárgy távolsága az irányadó. Ebben az
esetben a
vagy a
szimbólum villog,
és az autofókusz keresőkerete nem látható.
• Az üzemmódváltó tárcsa állásától függően
egyes tartománykereső autofókusz
beállítások értéke csak korlátozottan
módosítható (35. oldal).
A fókusz üzemmódjának
kiválasztása
a Forgassa az üzemmódváltó
tárcsát a SET UP állásba.
– Automatikus fókusz üzemmód
b Jelölje ki a
(Camera) ikont
a v gombbal, majd válassza ki
az [AF Mode] pontot a B/v
gombokkal.
Egyszerű automatikus fókusz
(
)
Ez az üzemmód álló tárgyak
felvételekor használható jól.
A fókuszbeállítás csak akkor kezdődik
el, amikor félig lenyomja és nyomva
tartja a kioldógombot. Miután lenyomta
és nyomva tartotta a kioldógombot, és
az autofókusz beállt, a fókuszbeállítás
rögzül.
Az alapértelmezett beállítás az egyszerű
automatikus fókusz üzemmód.
Követő autofókusz (
)
Ez az üzemmód lerövidíti
a fókuszáláshoz szükséges időt. A gép
automatikusan és folyamatosan állítja
a fókuszt már a kioldógomb lenyomása
előtt is, így a képkompozíció
kialakításakor már eleve az élesre
állított képet nézheti. Miután lenyomta
és nyomva tartotta a kioldógombot, és
a gép fókuszált, a fókuszbeállítás rögzül.
• Az energiafogyasztás valamivel nagyobb,
mint az egyszerű autofókusz üzemmódban.
HU
48
c Válassza ki a kívánt módot
a B/v/V gombok segítségével,
majd nyomja meg a z gombot.
• Ha kikapcsolt LCD-kijelzővel készít
felvételeket, automatikusan az egyszerű
autofókusz üzemmódot választja ki a gép.
Fényképezési technikák
Ha egy olyan tárgyat szeretne
lefényképezni, amely a képkivágás szélénél
található, illetve ha az Élességállítás
középre funkciót használja, a gép a kép
közepére, és nem a kép szélén lévő tárgyra
fog fókuszálni. Az ilyen esetekben az
autofókusz rögzítése üzemmód
használatával először fókuszáljon a kép
közepére igazított tárgyra, rögzítse
a fókuszt, majd szerkessze újra
a képkompozíciót a tárggyal most már a
kép szélén, és exponáljon.
VGAFINE
P
101
98
Tartománykereső
autofókusz kerete
SAF
250 F2.0
m
VGAFINE
P
SAF
101
98
250 F2.0
A tárgy távolságának
beállítása
– Fókusz-előbeállítás
Ha előzetesen beállított távolság alapján
kíván képet készíteni egy tárgyról, vagy
hálón, esetleg üvegablakon keresztül
fényképez, az autofókusz üzemmód nem
nyújt megfelelő eredményt. Ezekben az
esetekben az előzetes fókuszbeállítás
használata kényelmes lehet.
MENU
Vezérlőgomb
Képek készítése magasabb szinten
Komponálja meg a képet úgy, hogy a tárgy
a kép közepén, a tartománykeresős
autofókusz keretében legyen, majd nyomja
le félig a kioldógombot.
Ha az autofókusz rögzítés jelzőfénye
abbahagyja a villogást és bekapcsolva
marad, térjen vissza az eredeti
képkompozícióhoz, majd nyomja le
teljesen a kioldógombot.
Autofókusz rögzítésének jelzője
Üzemmódváltó
tárcsa
• Az autofókusz rögzítése funkcióval
kifogástalan élességű képeket készíthet
akkor is, ha a tárgy a kép szélénél van.
• Az autofókusz rögzítési eljárást azelőtt
végrehajthatja, mielőtt a kioldógombot
teljesen lenyomná.
a Állítsa az üzemmódváltó
tárcsát P, M, , , , ,
vagy
állásba.
,
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
HU
49
c Válassza ki a 9 (Focus)
pontot a b/B gombok
segítségével, majd állítsa be
a tárgy távolságát a v/V
gombokkal.
A következő távolságbeállítások
közül választhat:
0.5m, 1.0m, 3.0m, 7.0m, ∞ (végtelen
távolság)
3.0m
1.0m
0.5m
0.5m
Center AF
Multi AF
Focus
WB ISO
Képek készítése kézi
zársebesség és blende
beállításával
– Kézi exponálás
A zársebesség és a blendenyílás kézzel is
beállítható.
A beállított értékek és a fényképezőgép
által meghatározott helyes expozíciós
paraméterek közötti különbség EV
értékként jelenik meg az LCD-kijelzőn
(53. oldal). 0EV a gép által meghatározott
legmegfelelőbb értéket jelöli.
a Forgassa az üzemmódváltó
tárcsát az M állásba.
b Nyomja meg a z gombot.
Az LCD-kijelző bal alsó sarkában
megjelenő „Set” felirat „Return”
feliratra, a gép pedig kézi exponálás
beállítás üzemmódba vált.
c Válassza ki a zársebességet
a v/V gombokkal.
VGA
FINE
101
98
M
Return
SAF
Visszatérés autofókusz
üzemmódba
A 3. lépésben válassza a [Multi AF]
vagy [Center AF] lehetőséget.
HU
50
• A fókuszpontra vonatkozó adat nem
feltétlenül mutatja pontosan a valódi
távolságot. Tekintse ezt hozzávetőleges
iránymutatásnak.
• Ha az objektív felfelé vagy lefelé néz,
a hibás érték növekszik.
• Ha az előbeállított [0.5m] fókuszérték villog,
nyomja a zoom W gombját addig, amíg
a villogás meg nem szűnik (csak DSC-P93A
esetében).
• Az üzemmódváltó tárcsa állásától függően
egyes távolságbeállítások értéke csak
korlátozottan módosítható (35. oldal).
Vezérlőgomb
Kioldógomb
Üzemmódváltó
tárcsa
250 F2.8
0 EV
A zársebesség 1/1000 és
30 másodperc között állítható.
Ha 1/6 másodperces vagy lassabb
sebességet választ, az NR, hosszú
expozíciós idejű üzemmód
(35. oldal) automatikusan
aktiválódik. Ebben az esetben
„NR” felirat jelenik meg
a zársebesség kijelzője mellett.
d A blendenyílás értékét a b/B
gombokkal állítsa be.
VGA
FINE
101
98
M
Return
SAF
200 F2.8
0 EV
A zoom állásától függően két
különböző blendeérték állítható be.
Ha a zoom teljesen W állásban van:
F2.8/F5.6
Ha a zoom teljesen T állásban van:
F5.2/F10
• Ha a beállított zársebesség 1 másodperc
vagy lassabb, az érték mögött ["] jelzés
jelenik meg, például így:1".
• Ha az adott beállítások mellett a gép szerint
nem lehet megfelelően exponálni,
a kioldógomb feléig történő lenyomásakor
az LCD-kijelzőn a beállított értékek
villogni kezdenek. Exponálhat ilyen
feltételek mellett is, de ajánlott a villogó
értékeket még egyszer ellenőrizni.
• A villanófény automatikusan
(Kényszerített villanófény) üzemmódba,
vagy
(Villanófény nélküli) üzemmódba
vált.
Képek készítése magasabb szinten
e Exponáljon.
A gyorsnézet, makró vagy az
önkioldó funkciók használata,
illetve a villanófény
üzemmódjának módosítása.
A 4. lépés után nyomja meg a z
gombot a kézi exponálás üzemmódból
való kilépéshez. A „Return” felirat
„Set” feliratra vált.
Kilépés a kézi exponálás
üzemmódból
Az üzemmódváltó tárcsát forgassa az M
állástól eltérő állásba.
HU
51
Expozíció
Zárt (nagyobb F érték)
Szép képek készítéséhez a fókusz és egyéb
beállítások mellett az expozíciós időt is be
kell állítania.
Az expozíció tulajdonképpen az
a fénymennyiség, amely a fényképezőgép
CCD képfeldolgozó egységére érkezik a kép
készítésekor. Értéke a blendenyílás és
a zársebesség kombinációjától függően
változik. Ha a fény mennyisége nagyobb,
a kép világosabb (fehéres) lesz, ha kisebb,
a kép sötétebb lesz. A megfelelő
fénymennyiséget „helyes megvilágításnak”
hívják.
A helyes megvilágítás fenntartható, ha
nagyobb blendenyílás mellett nagyobb
zársebességet, vagy kisebb blendenyílás
mellett kisebb zársebességet választ.
• A kép kissé
alulexponált (sötét).
• Az
élességtartomány
nagyobb lesz.
Blendenyílás
A blendenyílás az objektív mögött található
lemez nyílása, amellyel a kamerába bejutó
fény mennyisége szabályozható.
A blendenyílás beállított értékét „blende
értéknek (F értéknek)” nevezik.
Nyitott (kisebb F érték)
• A kép kissé
túlexponált
(világos).
• Az
élességtartomány
szűkül.
HU
52
Túlexponálás
• Nyissa ki a blendét
• Állítson be alacsonyabb
zársebességet
Zársebesség beállítása
A zársebesség azt az időt határozza meg,
amíg a fény a kamerába juthat.
Gyorsabb
• A kép kissé
alulexponált (sötét).
• A mozgó tárgyak
kimerevedve
látszanak.
Megfelelő expozíció
Lassabb
• A kép kissé
túlexponált
(világos).
• A mozgó tárgyak
kontúrjai
elmosódnak.
Alacsony zársebesség mellett a bemozdulás
elkerülése érdekében használjon állványt.
Alulexponálás
• Zárja a blendét
• Állítson be nagyobb
zársebességet
Az expozíció beállítása
d Állítsa be a kívánt expozíciós
értéket a v/V gombokkal.
MENU
Beállítás közben ellenőrizze a háttér
világosságát az LCD-kijelzőn.
Vezérlőgomb
– EV beállítása
Ha kívánja, a fényképezőgép által
kiszámolt expozíciós paramétereket
kézzel megváltoztathatja. Használja ki ezt
a lehetőséget olyankor, amikor
automatikus módban nem kapna
megfelelő megvilágítást, például ha túl
nagy a kontraszt a tárgy és a háttér között.
(világos és sötét). A beállítható érték
+2.0EV -től –2.0EV-ig terjed, 1/3EV
intervallumokkal.
Üzemmódváltó
tárcsa
Az expozíciós beállítás
visszavonása
A 4. lépésben állítsa vissza az
expozíció beállítását 0EV értékre.
• Ha a tárgy túlságosan világos vagy sötét,
vagy ha villanófényt használ, a beállítással
esetleg nem éri el a kívánt eredményt.
Képek készítése magasabb szinten
a Állítsa az üzemmódváltó
tárcsát P, , , , ,
vagy
állásba.
,
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
Módosítás
– irányba
Módosítás
+ irányba
c Válassza ki az
(EV) ikont
a b gomb segítségével.
Az expozíciós beállítás értéke
a kijelzőn megjelenik.
0EV
0EV
EV
WB ISO
HU
53
Hisztogram megjelenítése
Képpontok száma
A hisztogram egy olyan grafikon, amely
a kép sötétségét, illetve világosságát
mutatja. A vízszintes tengelyen szerepel
a világosság, a függőleges tengely az
adott árnyalatú képpontok számát
mutatja. A megjelenített grafikon sötét
képre utal, ha balra tolódott; ha jobbra,
a kép túl világos. A hisztogram hasznos
referencia az expozíciós paraméterek
ellenőrzéséhez olyan felvétel vagy
lejátszás esetén, amikor az LCD-kijelző
nem látható jól.
VGA
FINE
101
4
Fényerő
Sötét
0 EV
Világos
a Állítsa az üzemmódváltó
tárcsát P, , , , ,
vagy
állásba.
gombot
b Nyomja meg a
a hisztogram megjelenítéséhez.
c Az expozíciót a hisztogramnak
megfelelően állítsa be.
HU
54
• A hisztogram akkor is megjelenik, ha az
üzemmódváltó tárcsa
vagy M állásban
van, de az EV-beállítás ki van kapcsolva.
• A hisztogram szintén megjelenik, ha
megnyomja a
gombot egyes képek
megtekintésekor (36. oldal) vagy gyorsnézet
közben (25. oldal).
• A hisztogram nem jelenik meg a következő
esetekben:
– A menü megjelenítésekor
– Lejátszás közbeni nagyítás
alkalmazásakor
– Mozgóképek készítése vagy megtekintése
esetén
jelenik meg, és a hisztogram nem
•
jelenik meg a következő esetekben:
– Ha a digitális zoom tartományban készít
felvételt
– Ha a képméret [3:2]
– Ha Multi Burst módban készített képeket
játszik le
– A képelforgatás funkció használatakor
• A felvétel előtt megjelenő hisztogram az
LCD-kijelzőn aktuálisan megjelenő kép
hisztogramja. A kioldó megnyomása előtt
és után a hisztogram különböző lehet. Ha ez
a helyzet, ellenőrizze a hisztogramot egy
kép megtekintésével vagy gyorsnézet
módban.
Különösen nagy eltérés fordulhat elő
a következő esetekben:
– Villanófény használatakor
– Ha a zársebesség nagy vagy kicsi
• A más gépekkel felvett képek hisztogramja
esetleg nem jeleníthető meg.
Fényképezési technikák
Képek készítésekor a fényképezőgép
automatikusan meghatározza az exponálási
paramétereket. Ha olyan képet készít,
amelyben dominál a fehér, például
ellenfényben lévő tárgy vagy havas tájkép
esetén, a fényképezőgép úgy ítélheti meg,
hogy a tárgy világos, és sötétebb expozíciót
állíthat be a képhez. Ilyen esetekben
hatásos az expozíció pozitív irányú (+)
megváltoztatása.
Túlnyomórészt sötét kép készítése esetén
a fényképezőgép úgy ítélheti meg, hogy
a tárgy sötét, és világosabb expozíciót
állíthat be a képhez. Ilyen esetekben
hatásos az expozíció negatív irányú (–)
megváltoztatása.
A mérési mód
kiválasztása
Kiválaszthatja az expozíciós
paraméterek meghatározásához
a megfelelő mérési módot, attól
függően, hogy a tárgy mely részén
kívánja a fénymérést elvégezni.
Multi-pattern mérés
(nincs jelzése)
m
m
Képek készítése magasabb szinten
Módosítás – irányba
A képet a gép számos zónára osztja,
amelyeket egyenként értékel. A gép
kiszámítja a tárgy elhelyezkedéséhez és
a háttér megvilágításához legjobban
illeszkedő expozíciót.
Az alapértelmezés szerinti fénymérési
mód a multi-pattern mérés.
Módosítás + irányba
Spotmérés (
A hisztogram alapján ellenőrizheti az
expozíciós beállításokat. Vigyázzon, nehogy
túlexponálja vagy alulexponálja a képeit
(fehér árnyalatú vagy túl sötét képek).
Megpróbálhatja tetszés szerinti
expozícióval használni a gépet.
)
A spotmérés lehetővé teszi, hogy
a fényerőmérést a kép egy kis részén,
közvetlenül a tárgyon végezze el. Ez
lehetővé teszi, hogy az expozíciót
a tárgyhoz állíthassa be ellenfényben is,
vagy akkor is, ha nagy kontraszt van
a tárgy és a háttér között.
HU
55
MENU
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
tárcsa
d Ha a 3. lépésben
a spotmérést választotta,
helyezze a spotmérés
célkeresztjét a lefényképezni
kívánt tárgy egy pontjára.
VGA
FINE
101
98
P
Spotmérés
célkeresztje
SAF
a Állítsa az üzemmódváltó
tárcsát P, M, , , , ,
vagy
állásba.
,
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
c Válassza ki a
(Metering
Mode) ikont a b/B gombbal,
majd válassza ki a [Multi] vagy
[Spot] lehetőséget a v/V
gombokkal.
250 F2.0
• Spotmérés esetén azért, hogy a mérés
a fókuszpontban történjen, ajánljuk, hogy
a 9 (Focus) beállítása [Center AF] legyen
(47. oldal).
Színárnyalatok beállítása
– Fehéregyensúly
A következő módokat állíthatja be
a felvételkészítés körülményeitől
függően. A tárgy színét a gép
a fényviszonyoknak megfelelően rögzíti.
Ha javítani szeretne a felvétel
körülményein, vagy a teljes kép színe
természetellenesnek tűnik, ajánlott
a fehéregyensúly beállítása.
Auto (Nincs jelzése)
A fehéregyensúlyt a gép automatikusan
állítja be.
Az alapértelmezés szerinti beállítás:
Auto.
(Napfény)
Kültéri felvételekhez ajánlott, valamint
éjszakai felvételekhez neonfényes
megvilágítás esetén, tűzijátékfelvételekhez, pirkadatkor és
alkonyatkor készített felvételekhez.
(Felhős)
Felhős ég esetén, kültéri felvételekhez.
(Fénycső)
Fénycsöves világítás esetére.
HU
56
(Izzólámpa)
• Gyakran változó megvilágítású
szituációkhoz, például
szórakozóhelyeken.
• Stúdióban vagy videolámpás
megvilágítás esetén is ez használható.
MENU
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
tárcsa
• Villogó fény mellett (például fénycsöves
világítás) a fehéregyensúly beállítása nem
feltétlenül lesz sikeres, még akkor sem, ha
az
üzemmódot választja.
• Villanófény használata esetén a gép a kézi
beállításokat figyelmen kívül hagyja, és
a felvétel [Auto] üzemmódban készül.
• Előfordulhat, hogy a fehéregyensúly
beállítása korlátozott az üzemmódváltó
tárcsa aktuális állásától függően (35. oldal).
A villanófény szintjének
beállítása
– Villanófény szintje
Beállíthatja a villanófény fényerejét.
MENU
Vezérlőgomb
Képek készítése magasabb szinten
a Állítsa az üzemmódváltó
tárcsát P, M, , , , ,
vagy
állásba.
Üzemmódváltó
tárcsa
,
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
c Válassza ki a [WB] (White Bal)
pontot a b/B gombokkal, majd
válassza ki a kívánt beállítást
a v/V gombokkal.
a Állítsa az üzemmódváltó
tárcsát P, M, , ,
vagy
állásba.
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
Visszatérés az automatikus
beállításokhoz
A 3. lépésben válassza az [Auto]
lehetőséget.
HU
57
c Válassza ki a [ ] (Flash Level)
pontot a b/B gombokkal, majd
válassza ki a kívánt beállítást
a v/V gombokkal.
+: A normál szintnél magasabb
fényerőt állít be.
Normal: Normál beállítás.
–: A normál szintnél kisebb
fényerőt állít be.
Sorozatképek készítése
Ebben az üzemmódban a gép
folyamatos exponál. Az egy sorozatban
rögzíthető képek száma a képmérettől
és képminőségtől függ.
• Ha az akkumulátortöltés alacsony, vagy
a „Memory Stick” megtelt, a felvétel leáll,
még akkor is, ha a kioldógombot nyomva
tartja.
MENU
Vezérlőgomb
Kioldógomb
Üzemmódváltó
tárcsa
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
c Válassza a [Mode] (REC Mode)
pontot a b/B gombok
segítségével, majd válassza ki
a [Burst] lehetőséget a v/V
gombokkal.
d Exponáljon.
Ha nyomva tartja a kioldógombot,
addig készíthet felvételeket, amíg el
nem éri a maximálisan készíthető
képek számát. Ha felvétel készítése
közben elengedi a kioldógombot,
a felvétel leáll.
Miután a „Recording” felirat eltűnt
az LCD-kijelzőről, ismét
fényképezhet.
A folyamatosan felvehető képek
maximális száma
(Egység: kép)
DSC-P93A:
Fine
a Állítsa az üzemmódváltó
tárcsát , P, M, ,
vagy
állásba.
HU
58
5M
3:2
3M
1M
VGA (E-Mail)
9
9
13
32
100
Standard
15
15
24
59
100
(Egység: kép)
DSC-P73:
Fine
4M
3:2
3M
1M
VGA (E-Mail)
4
4
4
10
30
Standard
6
6
7
18
30
Felvételkészítés Multi
Burst üzemmódban
– Multi Burst
A kioldógomb egyszeri megnyomásával
a gép 16 képkockát rögzít sorozatban.
Ez többek között sportfelvételek
készítésekor hasznos.
d Jelölje ki az
(Interval) ikont
a b/B gombokkal, majd állítsa
be a képkockák közötti
kívánatos időintervallumot
a v/V gombokkal.
Az [1/7.5], [1/15] és [1/30] értékek
közül választhat.
MENU
Visszatérés normál üzemmódba
A 3. lépésben válassza a [Normal]
lehetőséget.
1/30
Kioldógomb
Üzemmódváltó
tárcsa
Interval
Mode
1/30"
PFX
e Exponáljon.
Képek készítése magasabb szinten
• A villanófény nem használható.
• Önkioldó használata esetén a kioldógomb
megnyomására a gép öt képből álló
sorozatot készít.
• Ha az üzemmódváltó tárcsa M állásban van,
nem választhat 1/6 másodperces vagy
lassabb zársebességet.
1/7.5
1/15
Vezérlőgomb
A 16 képkockából álló sorozatot
a gép egyetlen képen rögzíti
(képméret: 1M).
a Állítsa az üzemmódváltó
tárcsát
, P, M, ,
vagy
állásba.
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
c Válassza a [Mode] (REC Mode)
pontot a b/B gombok
segítségével, majd válassza ki
a [Multi Burst] lehetőséget a v
gombbal.
• Multi Burst üzemmódban nem működnek
a következő funkciók:
– Intelligens zoom
– Felvételkészítés villanófénnyel
– Dátum és idő beillesztése
állásban
• Ha az üzemmódváltó tárcsa
van, a képkockák közötti időköz
automatikusan [1/30] értékre áll.
• Ha az üzemmódváltó tárcsa M állásban van,
nem állítható be 1/30 másodpercnél lassabb
zársebesség.
• A készíthető képek számát lásd az
110. oldalon.
• Ha a fényképezőgéppel Multi Burst
üzemmódban felvett képeket kíván
lejátszani, tekintse át ezt: 64. oldal.
HU
59
Felvételek készítése
különleges effektusok
használatával
MENU
Vezérlőgomb
Kioldógomb
Üzemmódváltó
tárcsa
– Képeffektusok
Különleges effektusok segítségével
fokozhatja képei sokszínűségét.
B&W
Fekete-fehérben
Sepia
Régi fénykép hatását
keltő színezéssel
a Állítsa az üzemmódváltó
tárcsát P, M, , , , ,
vagy
állásba.
,
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
c Válassza ki a [PFX] (P.Effect)
pontot a b/B gombokkal, majd
a kívánt üzemmódot a v/V
gombokkal.
d Exponáljon.
HU
60
A képeffektusok üzemmód törlése
A 3. lépésben válassza az [Off]
lehetőséget.
Képek visszanézése magasabb szinten
Mappa kiválasztása és
képek megtekintése
– Mappa
Válassza ki azt a mappát, amelyben a
megtekinteni kívánt képek vannak.
d Válassza ki a kívánt mappát
a b/B gombokkal.
Select Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 9
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
Egyképes megjelenítés esetén
VGA
101
101-0009
9/9
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
VOLUME
BACK/NEXT
Az indexképen
MENU
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
tárcsa
e Válassza ki az [OK]
lehetőséget a v gombbal,
majd nyomja meg a z gombot.
A kiválasztás törlése
Az 5. lépésben válassza a [Cancel]
lehetőséget.
SINGLE DISPLAY
Képek visszanézése magasabb szinten
• Ha a mappában nincsenek tárolt képek,
a „No file in this folder” felirat jelenik meg.
Ha a „Memory Stick” kártya több
mappát tartalmaz
a Forgassa az üzemmódváltó
tárcsát az
állásba.
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
c Jelölje ki a
(Folder) ikont
a b gombbal, majd nyomja
meg a z gombot.
Ha a mappa első vagy utolsó képét
jeleníti meg, a következő ikonok
jelennek meg az LCD-kijelzőn:
: Áthelyezés az előző mappába.
: Áthelyezés a következő mappába.
: Áthelyezés az előző és a következő
mappába is.
HU
61
Kép egy részének
felnagyítása
– Nagyítás megtekintéskor
d Nyomja meg a v/V/b/B
gombokat ismételten a kép
nagyítani kívánt részletének
kiválasztásához.
Egy képet az eredeti méret ötszörösére
nagyíthat.
e A nagyítás beállítása a
gombokkal (nagyítás
lejátszáskor).
/
Nyomja meg a v gombot
MENU
Nyomja
meg
aB
gombot
Nyomja
meg
ab
gombot
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
tárcsa
A nagyítás visszavonása
Nyomja meg a V gombot
v: A felső képrész egy darabjának
megtekintése
V: Az alsó képrész egy darabjának
kiválasztása
b: Az alsó képrész bal oldalának
kiválasztása
B: Az alsó képrész jobb oldalának
kiválasztása
a Forgassa az üzemmódváltó
tárcsát az
állásba.
b A b/B gombok segítségével
jelenítse meg a nagyítani
kívánt képet.
HU
62
c Nyomja meg a
(nagyítás
lejátszáskor) gombot a kép
kinagyításához.
Nyomja meg a z gombot.
• A lejátszás közbeni nagyítás nem
alkalmazható mozgóképeknél, illetve Multi
Burst módban felvett képeknél.
(nagyítás lejátszáskor)
• Ha megnyomja a
gombot olyan képek megtekintése közben,
amelyeket nem nagyított ki, megjelenik az
index képernyő (36. oldal).
• A gyorsnézet (25. oldal) módban
megjelenített képeket a 3. - 5. lépésekben
leírt eljárás szerint nagyíthatja ki.
Egymást követő képek
lejátszása
– Diavetítés
Sorozatban, egymás után is
megjelenítheti a rögzített képeket. Ez az
üzemmód a képek áttekintésekor vagy
előadásokhoz hasznos.
MENU
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
tárcsa
c Jelölje ki a
(Slide) ikont
a b/B gombokkal, majd
nyomja meg a z gombot.
A következő menüpontok
beállításához használja a v/V/b/B
gombokat.
Interval beállítások
3 sec/5 sec/10 sec/30 sec/1 min
A következő, illetve előző képre
ugrás diavetítés közben
Nyomja meg a B (következő), illetve az
b (előző gombot).
• Az időköz beállítása becsült érték,
a váltások közötti idő a visszajátszott kép
méretétől függ.
Image
Folder:A mappában lévő összes
képet lejátssza.
All:A „Memory Stick” kártyán lévő
összes képet lejátssza.
Képek visszanézése magasabb szinten
Repeat
On:A képek lejátszását megismétli.
Off:A képeket egyszer játssza le,
majd leáll.
d Válassza ki a [Start] pontot
a V/B gombokkal, majd
nyomja meg a z gombot.
A diavetítés elkezdődik.
a Forgassa az üzemmódváltó
tárcsát az
állásba.
A diavetítés beállításának törlése
b Nyomja meg a MENU gombot.
A 3. lépésben válassza a [Cancel]
lehetőséget.
A kijelzőn megjelenik a menü.
A diavetítés leállítása
Nyomja meg a z gombot, válassza ki az
[Exit] lehetőséget a B gombbal, majd
nyomja meg a z gombot.
HU
63
Képek elforgatása
– Elforgatás
A függőlegesen tartott géppel felvett
képeket elforgathatja, és vízszintesen is
megjelenítheti.
a Forgassa az üzemmódváltó
tárcsát
állásba, és jelenítse
meg azt a képet, amelyet el
szeretne forgatni.
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
c Jelölje ki a
(Rotate) ikont
a b/B gombokkal, majd
nyomja meg a z gombot.
d Jelölje ki a
ikont a v
gombbal, majd a b/B gombok
segítségével forgassa el
a képet.
Multi Burst módban
felvett képek
visszajátszása
A Multi Burst képeket folyamatosan,
illetve egyenként, képről képre is
lejátszhatja. Ez a funkció a képek
ellenőrzésekor hasznos.
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
tárcsa
e Válassza ki az [OK] lehetőséget
a v/V gombokkal, majd
nyomja meg a z gombot.
Forgatási művelet megszakítása
MENU
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
tárcsa
A 4. vagy 5. lépés során válassza
a [Cancel] lehetőséget.
• Védett képeket, mozgóképeket, illetve
Multi Burst üzemmódban felvett képeket
nem lehet elforgatni.
• Előfordulhat, hogy más gépekkel felvett
képeket nem lehet elforgatni.
• A képek számítógépen való
megjelenítésekor - a használt alkalmazástól
függően - a forgatásra vonatkozó
információt a számítógép nem feltétlenül
veszi figyelembe.
HU
64
• Ha a Multi Burst képeket számítógépen
vagy Multi Burst funkció nélküli kamerán
játssza vissza, a felvett 16 képkocka
egyszerre, egy kép részeként fog megjelenni.
• A Multi Burst kép nem bontható részekre.
Folyamatos visszajátszás
Lejátszás képről képre
a Forgassa az üzemmódváltó
tárcsát az
állásba.
a Forgassa az üzemmódváltó
tárcsát az
állásba.
b Válassza ki a Multi Burst képet
a b/B gombok segítségével.
b Válassza ki a Multi Burst képet
a b/B gombok segítségével.
A kiválasztott Multi Burst képet
a gép folyamatos üzemmódban
játssza vissza.
A kiválasztott Multi Burst képet
a gép folyamatos üzemmódban
játssza vissza.
101
101-0014
PAUSE
14/14
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
c Amikor a kívánt kép jelenik
meg, nyomja meg a z
gombot.
Megjelenik a „Step” felirat.
VOLUME
101
Nyomja meg a z gombot. A lejátszás
folytatásához nyomja meg ismét a z
gombot. A lejátszás az LCD-kijelzőn
látható képtől folytatódik.
101-0014
PLAY
A 4. lépés folyamán nyomja meg a z
gombot. A lejátszás az LCD-kijelzőn
látható képtől indul.
Az egyszerre készített képek
törlése
Ebben az üzemmódban csak
meghatározott képeket törölhet. Ha töröl,
mind a 16 képkockát egyszerre törli.
1 Jelenítse meg a törölni kívánt Multi
Burst képet.
(törlés)
2 Nyomja meg a
gombot.
3 Válassza a [Delete] lehetőséget, majd
nyomja meg a z gombot.
A rendszer az összes képet törli.
Képek visszanézése magasabb szinten
Szünet lejátszás közben
14/14
Step
3/16
Visszatérés a normál
lejátszáshoz
2005 1 1 10:30PM
FRAME BACK/NEXT
VOLUME
d A képek között a b/B
gombokkal léptethet.
B:A következő kép jelenik meg.
Ha megnyomja és nyomva tartja
a B gombot, a képek egymás után
jelennek meg.
b:Az előző kép jelenik meg. Ha
megnyomja és nyomva tartja
a b gombot, a képeket
a fényképezőgép fordított
sorrendben játssza le.
HU
65
Képek szerkesztése
Képek védelme
– Védelem
Védetté tehet valamely fontos képet,
hogy megakadályozza annak véletlen
kitörlését.
MENU
Egyképes megjelenítés esetén
Az indexképen
a Forgassa az üzemmódváltó
tárcsát az
állásba.
a Állítsa az üzemmódváltó tárcsát
az
állásba, és nyomja meg
az
(index) gombot, hogy az
indexképre váltson.
b Jelenítse meg a védeni kívánt
képet a b/B gombok
segítségével.
c Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
tárcsa
d Válassza a - (Protect) ikont
a b/B gombok segítségével,
majd nyomja meg a z gombot.
Az éppen megjelenő kép most
védett, és a - (Védelem) jel
jelenik meg a képernyőn.
VGA
101
2/9
Protect
Exit
BACK/NEXT
• A „Memory Stick” formázása kitörli
a „Memory Stick” kártya összes adatát még
akkor is, ha a képek védettek, s ezeket
a képeket többé már nem lehet visszaállítani.
• A képek védelme hosszú időt vehet
igénybe.
e Más képek védelméhez
jelenítse meg a védeni kívánt
képet a b/B gombokkal, majd
nyomja meg a z gombot.
Védelem visszavonása
A 4. vagy 5. lépés során nyomja meg
ismét a z gombot. A - jel eltűnik.
HU
66
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
c Válassza a - (Protect)
lehetőséget a b/B gombok
segítségével, majd nyomja
meg a z gombot.
d A b/B gombokkal jelölje ki
a [Select] opciót, majd nyomja
meg a z gombot.
e Válassza ki a védeni kívánt
képet a v/V/b/B gombokkal,
majd nyomja meg a z gombot.
A zöld - (Védelem) jel jelenik
meg a kiválasztott képen.
SELECT
MENU
TO NEXT
f Más képek védelméhez
ismételje meg az 5. lépést.
g Nyomja meg a MENU gombot.
h Jelenítse meg az [OK] feliratot
a B gombbal, nyomja meg a z
gombot.
A - jel fehérre vált, és a kiválasztott
kép védelme biztosított.
Védelem visszavonása
A 4. lépésben válassza a [Cancel]
lehetőséget, vagy a 8. lépésben az
[Exit] lehetőséget.
Védelem feloldása
– Átméretezés
Módosíthatja a tárolt kép képméretét,
s elmentheti azt új fájlként.
Átméretezhet képeket a következő
méretekre.
DSC-P93A: 5M, 3M, 1M, VGA
DSC-P73: 4M, 3M, 1M, VGA
Az eredeti képet a gép az átméretezést
követően is megőrzi.
MENU
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
tárcsa
A mappában található összes
kép védelmének feloldása
A 4. lépés során válassza az [All In This
Folder] lehetőséget, majd nyomja meg
a z gombot. Ezután válassza az [Off]
lehetőséget, és nyomja meg a z gombot.
e Válassza ki az új méretet
a v/V gombok segítségével,
majd nyomja meg a z gombot.
Az átméretezett képet a gép
utoljára létrehozott fájlként rögzíti
a felvételeket tároló mappában.
Átméretezés visszavonása
Az 5. lépésben válassza a [Cancel]
lehetőséget.
• Multi Burst módban felvett mozgó- és
állóképeket nem lehet átméretezni.
• Ha a képeket átméretezés során nagyítja,
a képminőség romlik.
• Nem lehet képeket 3:2 méretűre
átméretezni.
• Ha 3:2 méretű képet próbál meg
átméretezni, fekete sávok jelennek meg
a kép tetején és alján.
A mappában található összes
kép védelme
A 4. lépés során válassza az [All In This
Folder] lehetőséget, majd nyomja meg
a z gombot. Ezután válassza az [On]
lehetőséget, és nyomja meg a z gombot.
d Jelölje ki a
(Resize) ikont
a b/B gombokkal, majd
nyomja meg a z gombot.
Képek szerkesztése
Az 5. lépésben válassza ki a v/V/b/B
gombok segítségével a képet, melynek
védelmét fel kívánja oldani, és nyomja
meg a z gombot. A - jel ekkor szürkére
vált. Ismételje meg a műveletet minden
olyan kép esetében, melynek védelmét fel
kívánja oldani. Ezt követően nyomja meg
a MENU gombot, válassza az [OK]
lehetőséget, és nyomja meg a z gombot.
Képméret módosítása
a Forgassa az üzemmódváltó
tárcsát a
állásba.
b Jelenítse meg az átméretezni
kívánt képet a b/B gombok
segítségével.
c Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
HU
67
Nyomtatni kívánt képek
kiválasztása
– Nyomtatási (DPOF) jel
Kijelölheti a nyomtatni kívánt képeket.
E funkció használata akkor célszerű, ha
üzletben szeretne képet nyomtatni, vagy
ha nyomtatója megfelel a DPOF
(digitális nyomtatás megrendelési
formátum) szabványnak, vagy
PictBridge-kompatibilis.
MENU
Egyképes megjelenítés esetén
Az indexképen
a Forgassa az üzemmódváltó
tárcsát az
állásba.
a Az üzemmódváltó tárcsát állítsa
pozícióba, majd az indexkép
megjelenítéséhez nyomja meg
az
(index) gombot.
b Jelenítse meg a nyomtatni
kívánt képet a b/B gombok
segítségével.
c Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
d Jelölje ki a
(DPOF) ikont
a b/B gombokkal, majd
nyomja meg a z gombot.
A
jel jelenik meg a kiválasztott
képen.
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
tárcsa
VGA
101
2/9
DPOF
Exit
BACK/NEXT
e Más képek kijelöléséhez
jelenítse meg a kívánt képet
a b/B gombok segítségével,
majd nyomja meg a z gombot.
HU
68
• Mozgóképeket nem lehet kijelölni.
• Ha Multi Burst üzemmódban felvett
képeket jelöl ki, a nyomtatás során az összes
kép egy 16 mezőre osztott ívre kerül.
• A nyomtatási ívek számát nem lehet
beállítani.
A
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
c Jelölje ki a
(DPOF) ikont
a b/B gombokkal, majd
nyomja meg a z gombot.
d A b/B gombokkal jelölje ki
a [Select] opciót, majd nyomja
meg a z gombot.
• Nem jelölhet ki képeket az [All In This
Folder] lehetőség választása révén.
e Válassza ki a kijelölni kívánt
képeket a v/V/b/B gombok
segítségével, majd nyomja
meg a z gombot.
A zöld
jel jelenik meg
a kiválasztott képen.
jel törlése
A 4. vagy 5. lépés során nyomja meg
ismét a z gombot. A
jel eltűnik.
SELECT
MENU
TO NEXT
f Más képek kijelöléséhez
ismételje meg minden egyes
esetben az 5. lépést.
g Nyomja meg a MENU gombot.
h Jelenítse meg az [OK] feliratot
a B gombbal, nyomja meg a z
gombot.
A
jel fehérre vált, és a beállítás
érvénybe lép.
A
jel törlése
Az 5. lépés során válassza ki a képet,
melyről ki szeretné törölni a
jelet
a v/V/b/B gombok segítségével, és
nyomja meg a z gombot.
Képek szerkesztése
Az összes
jel törlése a
mappában található képekről.
A 4. lépés során válassza az [All In This
Folder] lehetőséget, majd nyomja meg
a z gombot. Ezután válassza az [Off]
lehetőséget, és nyomja meg a z gombot.
Kijelölés visszavonása
A 4. lépésben válassza a [Cancel]
lehetőséget, vagy a 8. lépésben az
[Exit] lehetőséget.
HU
69
Kép nyomtatása (PictBridge nyomtató)
Csatlakoztatás PictBridgekompatibilis nyomtatóhoz
Fényképezőgépét egy PictBridgekompatibilis nyomtatóhoz
csatlakoztatva egyszerűen nyomtathat
fényképezőgépével készített képeket
még akkor is, ha nincs számítógépe. Elég
annyit tennie, hogy kiválasztja az USB
csatlakozást a SET UP beállításokban,
és a fényképezőgépet a nyomtatóhoz
csatlakoztatja.
A PictBridge-kompatibilis nyomtató
lehetővé teszi az egyszerű
indexképnyomtatást*.
* A nyomtatótól függ, hogy az
indexkép-nyomtatási funkció rendelkezésre
áll-e.
• Javasoljuk, hogy képnyomtatás során
a fényképezőgép véletlen kikapcsolásának
megelőzése érdekében használja a teljesen
feltöltött nikkel metál-hidrid
akkumulátorokat vagy a hálózati adaptert
(nem tartozék).
A fényképezőgép előkészítése
A nyomtatóhoz történő
csatlakoztatáshoz állítsa be az USB
üzemmódot fényképezőgépén.
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
tárcsa
a Forgassa az üzemmódváltó
tárcsát a SET UP állásba.
b Válassza a (Setup 2)
lehetőséget a V gomb
segítségével, majd válassza
az [USB Connect] lehetőséget
a B/v/V gombokkal.
c Válassza a [PictBridge]
lehetőséget a B/v gombokkal,
majd nyomja meg a z gombot.
A fényképezőgép
csatlakoztatása a nyomtatóhoz.
Csatlakoztassa a fényképezőgép
(USB)-csatlakozóját és a nyomtató
USB-csatlakozóját a megfelelő USBkábellel, majd kapcsolja be
a fényképezőgépet és a nyomtatót.
A kamera a módváltó állásától
függetlenül lejátszásra vált, és
a kiválasztott mappából egy kép
megjelenik az LCD-kijelzőn.
Csatlakoztatást
követően a
jel látható az
LCD-kijelzőn.
VGA
101
101-0002
Setup 2
File Number:
PictBridge
USB Connect:
PTP
Video Out:
Normal
Clock Set:
BACK/NEXT
2005 1 1 10:30AM
VOLUME
Nyomtató
HU
70
Az USB üzemmód beállítása
megtörtént.
2/9
Ha a SET UP beállításokban az
[USB Connect] funkció nincs
[PictBridge] állásba állítva.
Képeket választhat és nyomtathat ki.
Állítsa be fényképezőgépét a 73. oldalon
leírt folyamatnak megfelelően, majd
csatlakoztassa a nyomtatóhoz.
Egyképes megjelenítés esetén
a Jelenítse meg a nyomtatni
kívánt képet a b/B gombok
segítségével.
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
MENU
Vezérlőgomb
Kép nyomtatása (PictBridge nyomtató)
A PictBridge funkciót nem választhatja
még a fényképezőgép bekapcsolt
állapotában sem. Szüntesse meg az
USB-kábel csatlakoztatását, majd az
[USB Connect] lehetőséget állítsa
[PictBridge] elemre (70. oldal).
Képnyomtatás
c Jelölje ki a
(Print) ikont
a b/B gombokkal, majd
nyomja meg a z gombot.
d Válassza ki a [This image]
lehetőséget a v/V gombokkal,
majd nyomja meg a z gombot.
Megjelenik a Print képernyő.
VGA
101
2/9
Print
Index
Date
Quantity
• A mozgóképek nem nyomtathatók ki.
• Ha a kapcsolat folyamán a kapcsolt
nyomtató hibaüzenetet küld, a kijelzőn kb.
öt másodpercig a
jelzés villog. Ilyen
esetekben ellenőrizze a nyomtatót.
Exit
Off
Off
1
OK
• Az adott nyomtató számára nem
elérhető beállítások nem jelennek meg.
e Válassza a [Quantity]
lehetőséget a v/V gombok
segítségével, majd jelölje ki
a képek számát a b/B
gombokkal.
Maximum 20 képet választhat.
HU
71
f Válassza ki az [OK] pontot
a V/B gombokkal, majd
nyomja meg a z gombot.
A kép nyomtatása befejeződött.
Ne bontsa az USB kábelt mindaddig,
amíg az LCD-kijelzőn a
(Ne
bontsa az USB kábelt) jel látható.
Printing
1/3
Exit
A nyomtatás megszakítása
A 4. lépés során válassza a [Cancel]
lehetőséget, vagy a 6. során az [Exit]
lehetőséget.
Más képek nyomtatása
A 6. lépés során jelöljön ki egy másik
képet, majd válassza a [Print]
lehetőséget a v segítségével.
Dátum és idő beillesztése
a képbe
Az 5. lépésben válassza a [Date]
lehetőséget, majd jelölje ki a
dátumformátumot a b/B gombok
segítségével. A [Day&Time] vagy
[Date] lehetőség közül választhat. Ha
a [Date] lehetőséget választja, a dátum
olyan formában kerül a képre, ahogy azt
a „Dátum és idő beállítása” részben
meghatározta (16. oldal).
A nyomtatótól függ, hogy ez a funkció
rendelkezésre áll-e.
Az indexképen
a Nyomja meg az
(index)
gombot, hogy indexképre
váltson.
A képernyő indexképre vált.
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
c Válassza a
(Print)
lehetőséget a B gomb
segítségével, majd nyomja
meg a z gombot.
d A b/B gombokkal jelölje ki
a [Select] opciót, majd nyomja
meg a z gombot.
e Jelölje ki a nyomtatni kívánt
képet a v/V/b/B gombok
segítségével, majd nyomja
meg a z gombot.
A
jel jelenik meg a kiválasztott
képen.
A
jellel ellátott összes kép
nyomtatása
A 4. lépésben válassza a [DPOF
image] lehetőséget. A megjelenített
képtől függetlenül a rendszer
a megadott számban nyomtatja ki
mindegyik
jellel ellátott képet.
HU
72
SELECT
MENU
TO NEXT
f Más képek nyomtatásához
ismételje meg az 5. lépést.
g Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a Print képernyő.
A nyomtatás megszakítása
A 4. lépés során válassza a [Cancel]
lehetőséget, vagy a 9. lépésben az
[Exit] lehetőséget.
Print
Index
Date
Quantity
Exit
Off
Off
1
OK
h Válassza a [Quantity]
lehetőséget a v/V gombok
segítségével, majd jelölje ki
a képek számát a b/B
gombokkal.
Maximum 20 képet választhat.
A rendszer a megadott számban
nyomtatja ki mindegyik kiválasztott
képet.
i Válassza ki az [OK] pontot
a V/B gombokkal, majd
nyomja meg a z gombot.
A képek nyomtatása befejeződött.
Ne bontsa a USB kábelt mindaddig,
amíg a
jel látható az
LCD-kijelzőn.
Printing
2/3
Exit
A 4. lépésben válassza a [DPOF
image] lehetőséget. A megjelenített
képtől függetlenül a rendszer
a megadott számban nyomtatja ki
mindegyik
jellel ellátott képet.
A mappában található összes
kép nyomtatása
A 4. lépés során válassza az [All In
This Folder] lehetőséget, majd nyomja
meg a z gombot.
Dátum és idő beillesztése
a képbe
A 8. lépésben válassza a [Date]
lehetőséget, majd jelölje ki a
dátumformátumot a b/B gombok
segítségével. A [Day&Time] vagy
[Date] lehetőség közül választhat. Ha
a [Date] lehetőséget választja, a dátum
olyan formában kerül a képre, ahogy azt
a „Dátum és idő beállítása” részben
meghatározta (16. oldal).
A nyomtatótól függ, hogy ez a funkció
rendelkezésre áll-e.
Bizonyos számú képet nyomtathat
egymás mellé. E funkciót indexképnyomtatási funkciónak hívjuk*. Egymás
mellé helyezhet és kinyomtathat
meghatározott számú azonos képet
(lásd: „Egyképes megjelenítés esetén”),
vagy egymás mellé helyezhet több
különböző képet, s az így létrehozott
képsorból nyomtathat meghatározott
számú másolatot (lásd: „Az
indexképen”).
Állítsa be fényképezőgépét a 73. oldalon
leírt folyamatnak megfelelően, majd
csatlakoztassa a nyomtatóhoz.
Kép nyomtatása (PictBridge nyomtató)
• Az adott nyomtató számára nem
elérhető beállítások nem jelennek meg.
A
jellel ellátott összes kép
nyomtatása
Indexképek nyomtatása
* A nyomtatótól függ, hogy az indexképnyomtatási funkció rendelkezésre áll-e.
MENU
Vezérlőgomb
HU
73
• A mozgóképek nem nyomtathatók ki.
• Ha a kapcsolat folyamán a kapcsolt
nyomtató hibaüzenetet küld, a kijelzőn kb.
öt másodpercig a
jelzés villog. Ilyen
esetekben ellenőrizze a nyomtatót.
Egyképes megjelenítés esetén
a Jelenítse meg a nyomtatni
kívánt képet a b/B gombok
segítségével.
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
c Jelölje ki a
(Print) ikont
a b/B gombokkal, majd
nyomja meg a z gombot.
d Válassza ki a [This image]
lehetőséget a v/V gombokkal,
majd nyomja meg a z gombot.
Megjelenik a Print képernyő.
VGA
101
f Válassza ki a [Quantity]
lehetőséget a v/V gombok
segítségével, majd jelölje ki az
egymás mellé helyezni kívánt
képek számát a b/B
gombokkal.
Maximum 20 képet választhat.
Egymás mellé helyezheti
a meghatározott számú képet.
g Válassza ki az [OK] pontot
a V/B gombokkal, majd
nyomja meg a z gombot.
A kép nyomtatása befejeződött.
Ne bontsa az USB kábelt mindaddig,
amíg az LCD-kijelzőn a
(Ne
bontsa az USB kábelt) jel látható.
2/9
Print
Index
Date
Quantity
Exit
Off
Off
1
OK
• Az adott nyomtató számára nem
elérhető beállítások nem jelennek meg.
e Válassza az [Index] lehetőséget
a v gomb segítségével, majd
válassza az [On] lehetőséget
a b/B gombokkal.
HU
74
Printing Index
1/1
Exit
A nyomtatás megszakítása
A 4. lépés során válassza a [Cancel]
lehetőséget, vagy a 7. lépésben az
[Exit] lehetőséget.
Más képek nyomtatása
A 7. lépés után jelöljön ki egy másik
képet, majd válassza a [Print] lehetőséget
a v gombbal. Ezt követően ismételje meg
a lépéseket a 4. lépéstől kezdődően.
A
jellel ellátott összes kép
nyomtatása
A 4. lépésben válassza a [DPOF
image] lehetőséget. A megjelenített
képtől függetlenül a rendszer mindegyik
jellel ellátott képet kinyomtatja.
A 6. lépés során válassza a [Date]
lehetőséget, majd jelölje ki a
dátumformátumot a b/B gombok
segítségével. A [Day&Time] vagy
[Date] lehetőség közül választhat. Ha
a [Date] lehetőséget választja, a dátum
olyan formában kerül a képre, ahogy azt
a „Dátum és idő beállítása” részben
meghatározta (16. oldal).
A nyomtatótól függ, hogy ez a funkció
rendelkezésre áll-e.
• A képek számától függően nem feltétlenül
kerül az összes kép egy ívre.
g Nyomja meg a MENU gombot.
a Nyomja meg az
(index)
gombot, hogy indexképre
váltson.
h Válassza az [Index] lehetőséget
a v gomb segítségével, majd
válassza az [On] lehetőséget
a b/B gombokkal.
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
c Válassza a
(Print)
lehetőséget a B gomb
segítségével, majd nyomja
meg a z gombot.
d A b/B gombokkal jelölje ki
a [Select] opciót, majd nyomja
meg a z gombot.
e Jelölje ki a kívánt képet a v/V/
b/B gombok segítségével,
majd nyomja meg a z gombot.
A
jel jelenik meg a kiválasztott
képen.
i Válassza a [Quantity]
lehetőséget a v/V gombok
segítségével, majd jelölje ki
a nyomtatni kívánt másolatok
számát a b/B gombokkal.
Kép nyomtatása (PictBridge nyomtató)
Dátum és idő beillesztése
a képbe
Az indexképen
Maximum 20 képet választhat.
j Válassza ki az [OK] pontot
a V/B gombokkal, majd
nyomja meg a z gombot.
A képek nyomtatása befejeződött.
Ne bontsa a USB kábelt mindaddig,
amíg a
jel látható az
LCD-kijelzőn.
Printing Index
1/3
Exit
SELECT
MENU
TO NEXT
f Más képek nyomtatásához
ismételje meg az 5. lépést.
A nyomtatás megszakítása
A 4. lépés során válassza a [Cancel]
lehetőséget, vagy a 0. lépésben
válassza az [Exit] lehetőséget.
HU
75
A
jellel ellátott összes kép
nyomtatása
A 4. lépésben válassza a [DPOF
image] lehetőséget. A megjelenített
képtől függetlenül a rendszer mindegyik
jellel ellátott képet kinyomtatja.
A mappában található összes
kép nyomtatása
A 4. lépés során válassza az [All In
This Folder] lehetőséget, majd nyomja
meg a z gombot.
Dátum és idő beillesztése
a képbe
A 9. lépés során válassza a [Date]
lehetőséget, majd jelölje ki
a dátumformátumot a b/B gombok
segítségével. A [Day&Time] vagy
[Date] lehetőség közül választhat. Ha
a [Date] lehetőséget választja, a dátum
olyan formában kerül a képre, ahogy azt
a „Dátum és idő beállítása” részben
meghatározta (16. oldal).
A nyomtatótól függ, hogy ez a funkció
rendelkezésre áll-e.
HU
76
Mozgóképek lejátszása
Mozgóképfelvétel
A fényképezőgéppel készíthet hangot
tartalmazó filmeket.
Vezérlőgomb
d Nyomja le teljesen
a kioldógombot.
Az LCD-kijelzőn megjelenik
a „REC” felirat, és a
fényképezőgép elkezdi rögzíteni
a képet és a hangot.
101
Kioldógomb
Üzemmódváltó
tárcsa
REC 00:00:02[00:10:48]
• A „Memory Stick” kapacitásának
elérésekor a felvétel leáll.
e A felvétel leállításához nyomja
le ismét teljesen
a kioldógombot.
a Forgassa az üzemmódváltó
tárcsát
állásba.
Megjelenik az Image Size setup elem.
c A v/V gombokkal jelölje ki
a kívánt módot.
A [640 (Fine)], a [640 (Standard)]
és a [160] mód közül választhat.
• A [640 (Fine)] képméret csak akkor
használható, ha a képet a „Memory
Stick PRO” memóriamodulra rögzíti.
A fényképezőgép ezeket a jelzéseket
nem rögzíti.
Valahányszor megnyomja a
gombot, az LCD-kijelző állapota az
alábbiak szerint változik: Jelzések
kikapcsolva t LCD-kijelző
kikapcsolva t Jelzések bekapcsolva.
Hisztogram nem jelenik meg.
A jelzett elemekre vonatkozó részletes
tudnivalókat itt olvashatja: 124. oldal.
Az üzemmódváltó tárcsát állítsa
pozícióba, majd kövesse az itt
ismertetett eljárást: 27. oldal.
Felvétel önidőzítővel
Az üzemmódváltó tárcsát állítsa
pozícióba, majd kövesse az itt
ismertetett eljárást: 28. oldal.
• Felvétel készítése közben ne érjen
a mikrofonhoz (6. oldal).
• Az itt felsorolt funkciók nem használhatók.
– A zoomarány módosítása
– Felvételkészítés villanófénnyel
– A dátum és idő beillesztése
• Ha a [640 (Fine)] beállítást választja,
miközben a mellékelt A/V csatlakoztató
kábel az A/V OUT (MONO) csatlakozóhoz
csatlakozik, az LCD-kijelzőn nem
ellenőrizheti a felvett képet. Az
LCD-kijelző kékre vált.
• Az egyes képméretekhez engedélyezett
felvételi idő értékeit a 110. oldalon
olvashatja.
Mozgóképek
lejátszása
b Nyomja meg az
(Képméret) gombot.
A mozgókép készítése közben
az LCD-kijelzőn látható jelzések
Közelképek (Makró) készítése
HU
77
Mozgóképek
megtekintése az LCDkijelzőn
A fényképezőgép LCD-kijelzőjén
megtekinthet filmeket, miközben
a fényképezőgép hangszórójából
a hangot is hallgathatja.
a Forgassa az üzemmódváltó
tárcsát a
állásba.
b A b/B gombokkal jelölje ki
a kívánt mozgóképet.
A [640 (Fine)] és a [640 (Standard)]
képméretű mozgóképek teljes
képernyős módban jelennek meg.
101
10/10
00:00:00
Hangerő-szabályozás
A hangerőt a v/V gombokkal állíthatja be.
Gyors előrecsévélés/
visszacsévélés
Mozgókép lejátszása közben nyomja
meg a B (következő) vagy a b (előző)
gombot.
A normál lejátszás folytatásához nyomja
meg a z gombot.
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
tárcsa
101_0010
PLAY
A mozgóképek megtekintésekor
az LCD-kijelzőn látható jelzések
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
VOLUME
A [160] képméretű filmek
a mozgóképek eggyel kisebb
méretben jeleníthetőek meg.
c Nyomja meg a z gombot.
Hangszóró
A fényképezőgép lejátssza a filmet
és a hangot.
Mozgókép lejátszása közben az
LCD-kijelzőn a B (lejátszás) felirat
olvasható.
101
101_0010
STOP
10/10
00:00:03
2005 1 1 10:30PM
REV/CUE
Lejátszás
folyamatjelzője
VOLUME
A lejátszás leállítása
HU
78
Nyomja meg ismét a z gombot.
Valahányszor megnyomja a
gombot, az LCD-kijelző állapota az
alábbiak szerint változik: Jelzések
kikapcsolva t LCD-kijelző
kikapcsolva t Jelzések bekapcsolva.
Hisztogram nem jelenik meg.
A jelzett elemekre vonatkozó részletes
tudnivalókat itt olvashatja: 126. oldal.
• A tévékészüléken a képekhez hasonló
módon tekintheti meg a mozgóképeket
(38. oldal).
• Elképzelhető, hogy a fényképezőgép a más
Sony készülékkel készített mozgóképeket
a képeknél eggyel kisebb méretben jeleníti
meg.
Mozgóképek törlése
A nem kívánt mozgóképeket törölheti.
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
tárcsa
Egyképes megjelenítés esetén
Az indexképen
a Forgassa az üzemmódváltó
tárcsát
állásba.
b A b/B gombokkal jelölje ki
a törölni kívánt filmet.
a Az üzemmódváltó tárcsát
állítsa
pozícióba, majd az
indexkép megjelenítéséhez
nyomja meg az
(index)
gombot.
c Nyomja meg a
gombot.
b Nyomja meg a
gombot.
(törlés)
A mozgókép ekkor még nincs
törölve.
d Válassza ki a [Delete]
lehetőséget a v gombbal,
majd nyomja meg a z gombot.
Az LCD-kijelzőn megjelenik az
„Access” felirat, és a gép törli
a mozgóképet.
• A védett mozgóképek nem törölhetők.
• A törölt mozgóképek nem állíthatók helyre.
Törlés megszakítása
A 4. vagy 5. lépés során válassza az
[Exit] lehetőséget.
c A b/B gombokkal jelölje ki
a [Select] opciót, majd nyomja
meg a z gombot.
d A v/V/b/B gombokkal jelölje
ki a törölni kívánt
mozgóképeket, majd nyomja
meg a z gombot.
A kiválasztott mozgóképen
megjelenik a
(törlés) jel.
SELECT
Mozgóképek
lejátszása
e További mozgóképek
törléséhez a b/B gombbal
jelenítse meg az adott
mozgóképet, majd ismételje
meg a 4. lépést.
(törlés)
TO NEXT
A mozgókép ekkor még nincs
törölve.
e További mozgóképek
törléséhez ismételje meg a 4.
lépést.
HU
79
f Nyomja meg a
gombot.
(törlés)
g Jelenítse meg az [OK] feliratot
a B gombbal, nyomja meg a z
gombot.
Az „Access” felirat jelenik meg az
LCD-kijelzőn, és a mozgóképet
a rendszer törli.
Törlés megszakítása
A 3. vagy a 7. lépésben válassza
az [Exit] lehetőséget.
Mappa összes képének törlése
A 3. lépésben válassza az [All In This
Folder] lehetőséget, majd nyomja meg
a z gombot. Ezt követően válassza az
[OK] lehetőséget, majd nyomja meg a z
gombot. A törlés megszakításához a b
gombbal jelenítse meg a [Cancel]
lehetőséget, majd nyomja meg a z
gombot.
<Példa> A 101_0002 számú film vágása.
Mozgóképek vágása
A mozgóképeket szerkesztheti, így
törölheti azok nem kívánt részeit
(40. oldal). Ha nem elég nagy
a „Memory Stick” tárkapacitása, illetve,
ha mozgóképmellékleteket csatol e-mail
üzeneteihez, javasoljuk, hogy
a fényképezőgépet állítsa ebbe a módba.
A szerkesztett mozgókép eredetijét a
gép törli.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
1. Az „A” jelenet vágása.
1
A
B
2
Osztópont
3
101_0002
2. A „B” jelenet vágása.
101_0004
A mozgóképek szerkesztésekor
a filmekhez rendelt fájlszámok
A rendszer a szerkesztett
mozgóképekhez új számokat rendel, és
ezeket a fájlokat a legújabb fájlokként
menti a felvételeket tároló mappába.
A szerkesztett mozgókép eredetijét
a gép törli, és a rendszer átugorja az
ahhoz rendelt fájlszámot.
1
3
A
2
B
101_0005 Osztópont
3. Az „A” és a „B” jelenet törlése, ha
ezek a nem kívánt jelenetek.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
B
101_0006
Törlés
Törlés
4. Az ily módon létrehozott mozgókép
csak a kívánt jeleneteket tartalmazza
majd.
1
3
2
101_0006
HU
80
e Határozza meg a vágópont
helyét.
MENU
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
tárcsa
A vágópont tervezett helyén
nyomja meg a z gombot.
Divide
101
10/10
00:00:02
Dividing
Point
OK
Cancel
Exit
a Forgassa az üzemmódváltó
tárcsát az
állásba.
b A b/B gombokkal jelölje ki
a szerkeszteni kívánt filmet.
c Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
A fényképezőgép elkezdi lejátszani
a filmet.
Az 5. vagy a 7. lépésben válassza az
[Exit] lehetőséget. A mozgókép ismét
megjelenik az LCD-kijelzőn.
• Az itt felsorolt képek nem vághatók.
– Állóképek
– A vágáshoz nem eléggé hosszú
mozgóképek
– Védett mozgóképek
• A vágással szerkesztett mozgóképek
eredetije nem állítható helyre.
• A szerkesztett mozgókép eredetijét a gép
törli.
• A rendszer a vágással szerkesztett
mozgóképet a legújabb fájlként menti
a kijelölt felvétel mappába.
f Ha eldöntötte, hogy hová
kerüljön a vágópont, a v/V
gombokkal jelölje ki az [OK]
elemet, majd nyomja meg a z
gombot.
Mozgóképek
lejátszása
d A B gombbal jelölje ki a
(Divide) lehetőséget, majd
nyomja meg a z gombot.
Ezután a v gombbal jelölje ki
az [OK] feliratot, majd nyomja
meg a z gombot.
A vágópont helyének
finomításához jelölje ki a [c/C]
(következő/előző képkocka)
lehetőséget, majd a b/ B.
gombokkal pontosítsa a vágópont
helyét. Ha szeretné cserélni a
vágópontot, válassza a [Cancel]
lehetőséget. A fényképezőgép ismét
elkezdi lejátszani a filmet.
A vágás megszakítása
g Válassza ki az [OK]
lehetőséget a v gombbal,
majd nyomja meg a z gombot.
Ezzel a mozgókép vágása
befejeződött.
HU
81
Képek megtekintése számítógépen
Képek másolása
számítógépre
– Windows –
felhasználóknak
Ajánlott számítógépes
környezet
Operációs rendszer: Microsoft
Windows 98, Windows 98SE, Windows
2000 Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition
vagy Windows XP Professional
A fenti operációs rendszerek legyenek
gyárilag telepítve a számítógépre.
A program működése nem garantált az
operációs rendszer utólagos frissítése
esetén, valamint multi-boot
környezetben sem.
CPU: MMX Pentium 200 MHz vagy
gyorsabb
USB csatlakozó: a rendelkezésre álló
szabványos csatlakozó
Megjelenítés: 800 × 600 képpont, vagy
nagyobb felbontás
High Color (16-bites színábrázolás,
65 000 szín) vagy nagyobb színfelbontás
HU
82
• A fényképezőgép kompatibilis
a nagysebességű USB-rendszerrel
(USB 2.0 kompatibilitás).
• Ha olyan USB-interfésszel csatlakozik,
amely USB 2.0 kompatibilitással
rendelkezik, jóval gyorsabb adatátvitelre,
ún. nagysebességű átvitelre nyílik
lehetősége.
• Ha egyidejűleg két vagy több USB készüléket
csatlakoztat egy számítógéphez, bizonyos
készülékek, beleértve a fényképezőgépet is,
esetleg nem működnek majd, az USB
készülékek típusától függően.
• USB hub használata esetén a működés nem
garantált.
• A működés a fentiekben ajánlott
számítógépes környezetek nem
mindegyikében garantált.
közötti kommunikáció nem feltétlenül
áll helyre ugyanabban az időben.
USB Ha a számítógépen nincs
csatlakozó
Ha a számítógépen sem USB csatlakozó,
sem „Memory Stick” kártyaolvasó nem
található, képek másolása kiegészítő
készülékek segítségével történhet.
A további részleteket lásd a Sony
weboldalán.
http://www.sony.net/
A CD-ROM tartalma CD-ROM
USB üzemmód
Számítógéphez való csatlakozás esetén
kétféle USB csatlakozási mód létezik:
a [Normal] és a [PTP]* üzemmódok.
Az alapértelmezés szerinti beállítás
a [Normal] mód. A fejezet a [Normal]
mód leírását tartalmazza példaként.
* Csak a Windows XP operációs rendszerrel
kompatibilis. Számítógéphez csatlakoztatva
csak a kiválasztott mappában lévő adatok
másolhatók át a számítógépre. Mappa
kiválasztásához kövesse a 61. oldalon lévő
utasításokat.
Kommunikáció a számítógéppel
Ha a számítógép készenléti vagy alvó
üzemmódból tér magához,
a fényképezőgép és a számítógép
x USB meghajtó
A meghajtó a fényképezőgép
számítógéphez csatlakoztatásához
szükséges.
Windows XP operációs rendszer
használata esetén nem szükséges az
USB meghajtót telepítenie.
x Picture Package
Ez az alkalmazás a képek átmásolását
könnyíti meg a fényképezőgépről
a számítógépre. Ezen túl sok más
funkciót is felkínál.
A „Picture Package” szoftver
telepítésekor egyúttal az USB meghajtót
is telepíti.
• A szükséges műveleteket az operációs
rendszer határozza meg.
• Zárjon le minden, a számítógépen
futó alkalmazást az USB meghajtó
és alkalmazás telepítése előtt.
• Ha Windows XP vagy Windows 2000
rendszert használ, rendszergazdaként
kell bejelentkeznie.
Az USB meghajtó telepítése
Windows XP operációs rendszer
használata esetén nem szükséges az
USB meghajtót telepítenie.
Ha az USB meghajtó már telepítve van,
nem szükséges az USB meghajtót ismét
telepítenie.
a Kapcsolja be a számítógépet,
és helyezze be a mellékelt
CD-ROM lemezt a CD-ROM
meghajtóba.
Megjelenik az „InstallShield
Wizard” képernyő.
Képek megtekintése számítógépen
Ekkor még ne csatlakoztassa
a fényképezőgépet
a számítógéphez.
b Kattintson az [USB Driver]
gombra a bejelentkező
képernyőn.
c Kattintson a [Next] gombra.
A telepítőképernyő megjelenik.
Ha a telepítőképernyő nem jelenik
meg, kattintson kétszer a
(My
Computer) t
(PICTUREPACKAGE)
ikonokra, ebben a sorrendben.
• Ha a „Picture Package” alkalmazást
használni szeretné, kattintson
a „Picture Package” ikonra. Az USB
meghajtót is telepíti egyben a „Picture
Package” telepítésekor (90. oldal).
• Ha a számítógép be van kapcsolva,
zárjon be minden alkalmazást az USB
illesztőprogram telepítése előtt.
Az USB meghajtó telepítése
elkezdődik. Amikor a telepítés
befejeződött, erről
a telepítőképernyő értesíti Önt.
HU
83
d Kattintson a [Yes, I want to
restart my computer now],
majd a [Finish] gombra.
A fényképezőgép
csatlakoztatása
a számítógéphez
c Csatlakoztassa a mellékelt
USB kábelt a fényképezőgép
(USB) csatlakozójához.
a Helyezze be a másolni kívánt
képeket tartalmazó „Memory
Stick” kártyát
a fényképezőgépbe.
A számítógép újraindul. Ezután
létrehozhatja az USB kapcsolatot.
d Csatlakoztassa az USB kábelt
a számítógéphez.
e Távolítsa el a CD-ROM lemezt.
• Használjon teljesen feltöltött nikkel metálhidrid akkumulátorokat vagy hálózati
adaptert (nem mellékelt tartozék). Képek
számítógépre való másolása közben
a másolás meghiúsulhat, illetve az adatok
megsérülhetnek, ha a fényképezőgép az
elemek vagy akkumulátorok lemerülése
miatt kikapcsol.
b Az üzemmódváltó tárcsát
állítsa
állásba, majd
kapcsolja be a gépet.
HU
84
• Asztali számítógép használata esetén
csatlakoztassa az USB kábelt a hátlap USB
csatlakozójához.
• Windows XP operációs rendszer használata
esetén az AutoPlay varázsló automatikusan
megjelenik az asztalon. Folytassa
a 86. oldalon.
USB Mode
Normal
Hozzáférés
kijelzők*
Switch on MENU
Windows 2000, Me és XP
felhasználóknak
1 Kattintson kétszer a tálcán a
ikonra.
Kattintson ide kétszer
* Adatforgalom esetén a hozzáférés kijelzői
vörösen világítanak. Ne használja
a számítógépet, amíg a kijelzők fehérre nem
váltanak.
• Ha az „USB Mode Normal” felirat nem
jelenik meg a 4. lépésben, nyomja meg
a MENU gombot, válassza az [USB
Connect] lehetőséget, és állítsa [Normal]
állásba.
(Sony DSC) ikonra,
2 Kattintson a
majd a [Stop] gombra.
3 Erősítse meg az eszközt a megfelelő
ablakban, majd kattintson az [OK]
gombra.
4 Kattintson az [OK] gombra.
A 4. lépés fölösleges a Windows XP
felhasználók számára.
5 Húzza ki az USB kábelt, távolítsa el
a „Memory Stick” kártyát, vagy
kapcsolja ki a fényképezőgépet.
Windows 98 és 98SE felhasználók
számára
Ellenőrizze, hogy a hozzáférés kijelzői
(85. oldal) a képernyőn fehérre
váltottak-e, majd csak a fenti 5. lépést
hajtsa végre.
Képek másolása
– Windows 98/98SE/2000/Me
a Kattintson kétszer a [My
Computer] ikonra, majd
kattintson kétszer a [Removable
Disk] lehetőségre.
A fényképezőgépbe helyezett
„Memory Stick” kártya tartalma
megjelenik.
• Ez a fejezet egy példát mutat be arra, hogy
hogyan lehet képeket másolni a „My
Documents” mappába.
• Ha a „Removable Disk” ikon jelenik meg,
lásd a 86. oldalt.
• Windows XP használata esetén lásd
a 86. oldalt.
Képek megtekintése számítógépen
Az „USB Mode Normal” felirat jelenik
meg a fényképezőgép LCD kijelzőjén.
Amikor először csatlakozik USB
kábellel, a számítógép automatikusan
lefuttatja a megfelelő programot
a fényképezőgép felismeréséhez.
Várjon egy darabig.
P Az USB kábel kihúzása,
a „Memory Stick” kártya
eltávolítása, illetve
a fényképezőgép kikapcsolása
USB kapcsolat esetén
b Kattintson kétszer a [DCIM]
gombra, majd kattintson
kétszer arra a mappára,
amelyben a másolni kívánt
képek vannak.
c Kattintson a képfájlra a jobb
egérgombbal, majd válassza
a menüből a [Copy] pontot.
d Kattintson kétszer a „My
Documents” mappára, majd
kattintson a jobb egérgombbal
a „My Documents” ablakra
a menü megjelenítéséhez, és
válassza a menüből a [Paste]
pontot.
A képfájlok másolata a „My
Documents” mappába kerül.
HU
85
Ha a célmappában a képfájllal
megegyező nevű fájl van.
Ha nem látszik az eltávolítható
lemez ikon.
Megjelenik a felülírás megerősítését
kérő üzenet. Ha a meglévő képet az újjal
felülírja, az eredeti kép elvész.
1 Kattintson a jobb egérgombbal a [My
Computer] ikonra a menü
megjelenítéséhez, majd kattintson
a [Properties] gombra.
Megjelenik a „System Properties”
képernyő.
2 Jelenítse meg a [Device Manager]
lapot.
1 Kattintson a [Hardware]
gombra.
2 Kattintson a [Device Manager]
gombra.
• Windows 98, 98SE, Me
felhasználók számára az 1 lépés
szükségtelen. Kattintson
a [Device Manager] fülre.
3 Ha megjelenik a [ Sony DSC],
törölje.
1 Kattintson jobb egérgombbal
a [ Sony DSC] eszközre.
2 Kattintson az [Uninstall]
gombra.
Megjelenik a „Confirm Device
Removal” képernyő.
• Windows 98, 98SE, Me
felhasználók kattintsanak
a [Remove] gombra.
3 Kattintson az [OK] gombra.
Az eszköz eltávolítása megtörtént.
Fájl nevének megváltoztatása
Ha felülírás nélkül szeretne átmásolni
egy fájlt a számítógépre, változtassa meg
a fájl nevét. A fájl nevének
megváltoztatása után a képet nem lehet
a fényképezőgéppel visszanézni. Ha
fényképezőgéppel szeretne képeket
visszanézni, hajtsa végre a 90. oldalon
található műveleteket.
HU
86
Próbálja újra telepíteni az USB
meghajtót a CD-ROM (83. oldal)
használatával.
– Windows XP
Képek másolása a Windows XP
AutoPlay varázsló segítségével.
a Hozza létre az USB
kapcsolatot (84. oldal).
Kattintson a [Copy pictures to
a folder on my computer using
Microsoft Scanner and
Camera Wizard], majd az [OK]
gombra.
Megjelenik a „Scanner and Camera
Wizard” képernyő.
b Kattintson a [Next] gombra.
A „Memory Stick” kártyán tárolt
képek megjelennek.
c Kattintson a másolni nem
kívánt képek jelölőnégyzeteire
a kijelölés megszüntetéséhez,
majd kattintson a [Next]
gombra.
Megjelenik a „Picture Name and
Destination” képernyő.
d Válassza ki a helyet, ahová
a képeket át szeretné másolni,
majd nyomja meg a [Next]
gombot.
A képek másolása megkezdődik.
Ha a másolás befejeződött,
megjelenik az „Other Options”
képernyő.
Megjelenik a „Completing the
Scanner and Camera Wizard”
képernyő.
f Kattintson a [Finish] gombra.
a Kattintson a [Start], majd
a [My Documents] gombra.
A „My Documents” mappa
tartalma láthatóvá válik.
• Ez a fejezet azt az eljárást mutatja be,
amellyel a „My Documents” mappába
másolt fájlok megtekintéséhez kell
követnie.
• Ha nem Windows XP operációs rendszert
használ, kattintson kétszer a [My
Documents] ikonra az asztalon.
Képek megtekintése számítógépen
e Válassza a [Nothing. I’m
finished working with these
pictures] lehetőséget, majd
kattintson a [Next] gombra.
Képek megtekintése
a számítógépen
b Kattintson kétszer a kívánt
képre.
A kép megjelenik.
A varázsló bezárul.
• Ha további képeket szeretne átmásolni,
kövesse a P jellel megjelölt eljárást
a 85. oldalon az USB kábel kihúzásához,
majd csatlakoztassa újra. Ezután hajtsa
végre újra az ismertetett lépéseket az 1
lépéstől kezdve.
HU
87
Képfájl tárolási helyei és fájlnevek
A fényképezőgéppel felvett képeket
mappába rendezve tárolja a „Memory
Stick” kártya.
Példa: Mappák megtekintése Windows
XP operációs rendszerben („Memory
Stick” kártya használata esetén)
Az a mappa, amely a fényképezőgéppel
felvett képeket tartalmazza, nem rendelkezik Új mappa létrehozása funkcióval.
A fényképezőgéppel felvett képeket tartalmazó mappa. Ha nem hoz létre mappákat,
csak a „101MSDCF” mappa létezik.
A fényképezőgéppel felvett mozgóképadatokat stb. tartalmazó mappa nem rendelkezik Új mappa létrehozása
funkcióval.
HU
88
• Képek felvétele a „100MSDCF” vagy
a „MSSONY” mappákba nem
lehetséges. Az ezekben a mappákban
szereplő képeket csak megnézni lehet.
• A mappáról szóló további
tudnivalókat lásd a 45. és a 61. oldalon.
Mappa
101MSDCF 999MSDCF
Fájl neve
DSC0ssss.JPG
MOV0ssss.MPG
MOV0ssss.THM
Fájl értelmezése
• Állóképfájlok, amelyeket a következő módokban vettek fel:
– Normál mód (23. oldal)
– Burst mód (58. oldal)
– Multi Burst mód (59. oldal)
• Mozgóképfájlok (77. oldal)
• Indexképfájlok, mozgókép módban felvéve (77. oldal)
• ssss - bármilyen szám lehet a 0001 - 9999 tartományban.
• A mozgókép módban felvett képek és az azokhoz tartozó indexképek nevének
számrésze azonos.
Képek megtekintése számítógépen
HU
89
Előzetesen a számítógépre
másolt kép megtekintése
Erre az eljárásra olyan képfájlok
esetében van szükség, amelyeket
előzőleg a számítógépre másoltak, majd
a fényképezőgép segítségével törölték
azokat a „Memory Stick” kártyáról.
Másolja a számítógépen tárolt fájlokat
egy „Memory Stick” kártyára, majd
nézze vissza azokat a fényképezőgép
segítségével.
• Ugorja át az 1. lépést, ha nem változtatta
meg az eredeti (a fényképezőgép által
létrehozott) fájlneveket.
• A kép méretétől függően előfordulhat, hogy
nem tudja megtekinteni a képet.
• Előfordulhat, hogy a számítógéppel
megváltoztatott, vagy más
fényképezőgéppel készített képeket a saját
fényképezőgépén nem tudja visszanézni.
• Ha adatok felülírására vonatkozó
figyelmeztetés jelenik meg, adjon meg más
számokat az 1. lépésben.
• Ha nincs a képfájlok tárolására alkalmas
mappa, hozzon létre egy új mappát, majd
másolja oda a képfájlt. A mappák
létrehozására vonatkozó részletes
tudnivalókat lásd a 46. oldalon.
HU
90
a Kattintson a jobb
egérgombbal a képfájlra, majd
kattintson a [Rename]
gombra. Változtassa meg a fájl
nevét a következőre:
„DSC0ssss”.
ssss - bármilyen szám lehet
a 0001 - 9999 tartományban.
• A fájl kiterjesztése a számítógép
beállításaitól függhet. Az állóképek
kiterjesztése „JPG”, a mozgóképeké
„MPG”. Ne változtassa meg
a kiterjesztést.
b Másolja a képfájlt a „Memory
Stick” kártya egyik
mappájába.
1 Kattintson a jobb egérgombbal
a képfájlra, majd kattintson
a [Copy] gombra.
2 Jelölje ki a [DCIM] mappát,
majd kattintson rá kétszer
a [Removable Disk] vagy [Sony
MemoryStick] helyeken a [My
Computer] lapon.
3 Kattintson jobb egérgombbal
a [sssMSDCF] mappára
a [DCIM] mappában, majd
kattintson a [Paste] gombra.
sss bármilyen szám lehet
a 100 - 999 tartományban.
A „Picture Package” szoftver
telepítése
A „Picture Package” kizárólag
Windows operációs rendszerrel
rendelkező számítógépekre készült.
A „Picture Package” szoftvert Windows
operációs rendszerrel rendelkező
számítógépén a fényképezőgéppel
készített képek kezelésére használhatja.
A „Picture Package” szoftver
telepítésével egyúttal az USB
illesztőprogramot is telepíti.
• Ha a számítógép be van kapcsolva, zárjon
be minden alkalmazást a „Picture Package”
telepítése előtt.
Számítógépes környezet
Lásd: 82. oldal a szükséges Windows
környezettel kapcsolatban.
Az egyéb rendszerkövetelmények
a következők:
Szoftver: Macromedia Flash Player 6.0
vagy újabb, Windows Media Player 7.0
vagy újabb és DirectX 9.0b vagy újabb.
Hangkártya: 16 bites sztereó
hangkártya hangszórókkal
Memória: 64 MB vagy nagyobb
(128 MB vagy nagyobb ajánlott)
Merevlemez: A telepítéshez szükséges
tárterület: körülbelül 200 MB
Megjelenítés: Minimálisan 4 MB
VRAM-ot tartalmazó videokártya
(DirectDraw illesztőprogram
kompatibilis)
• Ha automatikusan hoz létre diavetítést
(94. oldal), Pentium III 500 MHz vagy
gyorsabb processzorra van szükség.
• A szoftver DirectX kompatibilis.
A használat előtt „DirectX” telepítése
szükséges.
• Külön környezetre van szükség a felvevő
eszköz működtetéséhez CD-R lemezekre
való íráshoz.
a Kapcsolja be a számítógépet,
és helyezze be a mellékelt
CD-ROM lemezt a CD-ROM
meghajtóba.
• Ha még nem telepítette az USB
illesztőprogramot (83. oldal), ne
csatlakoztassa a fényképezőgépet
a számítógéphez a „Picture Package”
szoftver telepítése előtt (kivéve:
Windows XP használata esetén).
b Kattintson a [Picture Package]
gombra.
Megjelenik a „Choose Setup
Language” képernyő.
e Kattintson a [Next] gombra.
• Ez a fejezet az angol nyelvű változatot
mutatja be.
Képek megtekintése számítógépen
Megjelenik a telepítőképernyő
menüje.
c Válassza ki a kívánt nyelvet,
majd kattintson a [Next]
gombra.
d Kattintson a [Next] gombra.
Megjelenik a „License Agreement”
képernyő.
Olvassa el alaposan a szerződést.
Ha elfogadja a szerződés feltételeit,
jelölje be az „I accept the terms of
the license agreement”
jelölőnégyzetet, majd kattintson
a [Next] gombra.
f Kattintson az [Install] gombra
a „Ready to Install the
Program” képernyőn.
A telepítés elkezdődik.
Ha a „Welcome to setup for Direct
X” képernyő jelenik meg az
alkalmazás telepítése után, kövesse
az utasításokat.
HU
91
g Ellenőrizze, hogy a „Yes, I
want to restart my computer
now” jelölőnégyzet be van-e
jelölve, majd kattintson
a [Finish] gombra.
A számítógép újraindul.
Képek másolása a „Picture
Package” használatával
Csatlakoztassa a fényképezőgépet
és a számítógépet az USB kábel
segítségével.
A „Picture Package” automatikusan
elindul, és a rendszer a „Memory Stick”
kártyán lévő képeket automatikusan
a számítógépre másolja. Miután a képek
másolása befejeződött, a „Picture
Package Viewer” elindul, és megjeleníti
a másolt képeket.
Megjelennek a „Picture Package
Menu” és a „Picture Package
destination Folder” parancsikonok.
h Távolítsa el a CD-ROM lemezt.
HU
92
• Alapesetben a „Picture Package” és
a „Date” mappák a „My Documents”
a mappán belül jönnek létre, és minden,
a fényképezőgép által felvett fájl ezekbe
a mappákba kerül.
• Ha a „Picture Package” nem tudja
automatikusan másolni a képeket, indítsa el
a „Picture Package Menu” alkalmazást, és
ellenőrizze a [Settings] pontot a [Copy
automatically] alatt.
• Windows XP úgy van beállítva, hogy az
operációs rendszer AutoPlay Varázslója
aktív.
Ha kikapcsolja az operációs rendszer
AutoPlay varázslóját, a műveletet
a [Settings] lehetőséggel hajthatja végre,
amelyet a „Picture Package Menu”
lehetőségnél talál.
A „Picture Package” használata
Indítsa el az asztalon lévő „Picture
Package Menu” alkalmazást, amellyel
számos funkciót vehet igénybe.
• A képernyő képe számítógéptől függően
más és más lehet. A gombok sorrendjét
megváltoztathatja a [Settings] segítségével
a képernyő jobb első sarkában.
• Az alkalmazás használatára vonatkozó
részletes tudnivalókhoz kattintson
a képernyő jobb felső sarkában látható
jelre az online súgó megjelenítéséhez.
Kattintson a képernyő bal oldalán lévő
[Viewing video and pictures on PC]
gombra.
Kattintson a képernyő jobb alsó
sarkában lévő [Viewing video and
pictures on PC] gombra.
A képek megjelenítésére szolgáló
képernyő megjelenik.
Képek tárolása lemezen: CD-R
Kattintson a képernyő bal oldalán lévő
[Save the images on CD-R] gombra.
Kattintson a képernyő jobb alsó sarkában
lévő [Save the images on CD-R] gombra.
Képek megtekintése számítógépen
A „Picture Package” alkalmazással
kapcsolatos műszaki támogatást a Pixela
User Support Center nyújtja. További
információkat a CD-ROM tartalmaz.
Képek megtekintése
a számítógépen
A képek CD-R lemezre történő
mentésére szolgáló képernyő
megjelenik.
• CD-R illesztőprogramra van szükség
a képek CD-R lemezen történő
tárolásához.
A kompatibilis meghajtókra vonatkozó
további információkat lásd a Pixela User
Support Center honlapján:
http://www.ppackage.com/
HU
93
Diavetítés létrehozása
Kattintson a képernyő bal oldalán lévő
[Automatic Slideshow Producer]
gombra.
Kattintson a képernyő jobb alsó
sarkában lévő [Automatic Slideshow
Producer] gombra.
Képek másolása
számítógépre
– Macintosh –
felhasználóknak
Ajánlott számítógépes
környezet
Operációs rendszer: Mac OS 9.1, 9.2,
vagy Mac OS X (v10.0/v10.1/v10.2/v10.3)
A fenti operációs rendszerek legyenek
gyárilag telepítve a számítógépre.
USB csatlakozó: a rendelkezésre álló
szabványos csatlakozó
A diavetítés létrehozására szolgáló
képernyő megjelenik.
• Ha egyidejűleg két vagy több USB
készüléket csatlakoztat egy számítógéphez,
bizonyos készülékek, beleértve
a fényképezőgépet is, esetleg nem működnek
majd, az USB készülékek típusától függően.
• USB hub használata esetén a működés nem
garantált.
• A működés a fentiekben ajánlott
számítógépes környezetek nem
mindegyikében garantált.
USB üzemmód
HU
94
Számítógéphez való csatlakozás esetén
kétféle USB csatlakozási mód létezik:
a [Normal] és a [PTP]* üzemmódok.
Az alapértelmezés szerinti beállítás
a [Normal] mód. A fejezet a [Normal]
mód leírását tartalmazza példaként.
* Csak a Mac OS X operációs rendszerrel
kompatibilis. Számítógéphez csatlakoztatva
csak a kiválasztott mappában lévő adatok
másolhatók át a számítógépre. Mappa
kiválasztásához kövesse a 61. oldalon lévő
utasításokat.
Kommunikáció
a számítógéppel
Ha a számítógép készenléti vagy
alvó üzemmódból tér magához,
a fényképezőgép és a számítógép
közötti kommunikáció nem feltétlenül
áll helyre ugyanabban az időben.
Ha a számítógépen nincs USB
csatlakozó
Ha a számítógépen sem USB csatlakozó,
sem „Memory Stick” kártyaolvasó nem
található, képek másolása kiegészítő
készülékek segítségével történhet.
A további részleteket lásd a Sony
weboldalán.
http://www.sony.net/
a A fényképezőgép
csatlakoztatása számítógéphez
A részleteket lásd a 84. oldalon.
Az USB kábel kihúzása, a „Memory
Stick” kártya eltávolítása, illetve
a fényképezőgép kikapcsolása USB
kapcsolat esetén
Húzza rá a meghajtó ikonját vagy
a „Memory Stick” ikonját a „Trash”
ikonra, majd húzza ki az USB kábelt,
távolítsa el a „Memory Stick” kártyát,
vagy kapcsolja ki a fényképezőgépet.
• Ha Mac OS X v10.0 operációs rendszert
használ, a számítógép kikapcsolása után
húzza ki a USB kábelt stb.
1 Kattintson kétszer az újonnan
felismert ikonra az asztalon.
A fényképezőgépben lévő „Memory
Stick” tartalma láthatóvá válik.
2 Kattintson kétszer a „DCIM” ikonra.
3 Kattintson kétszer arra a mappára,
amelybe a képeket át szeretné
másolni.
4 Húzza rá a képfájlokat a merevlemez
ikonjára.
A képfájlok másolásra kerülnek
a merevlemezre.
A képek tárhelyéről és fájlnevekről
szóló részletes tudnivalókat lásd
a 88. oldalon.
Az „ImageMixer VCD2”
használata
1 Kattintson kétszer a merevlemez
ikonjára.
2 Kattintson kétszer a kívánt képfájlra
a másolt fájlokat tartalmazó
mappában.
A képfájl megnyílik.
Az „ImageMixer VCD2” csak
Macintosh számítógépekkel
használható (Mac OS X (v10.1.5)
vagy későbbi típusok).
Az „ImageMixer VCD2” szoftverrel
(a mellékelt CD-ROM tartalmazza)
videocédét hozhat létre a számítógépen
tárolt képanyagból és mozgóképekből.
Létrehozhat a Toast (gyártó: Roxio,
nem mellékelt tartozék) videocédélétrehozó funkciójával kompatibilis
képfájlt is.
• A „Picture Package” nem fut Macintosh
számítógépen.
Képek megtekintése számítógépen
b Képek másolása
c Képek megtekintése
a számítógépen
• Ha a számítógép éppen használatban van,
zárjon be minden futó alkalmazást az
„ImageMixer VCD2” telepítésének
megkezdése előtt.
Az „ImageMixer VCD2” alkalmazással
kapcsolatos műszaki támogatást a Pixela
User Support Center nyújtja.
További információkat a CD-ROM
tartalmaz.
HU
95
A telepítéshez szükséges
számítógépes környezet
Operációs rendszer: Mac OS X
(v10.1.5 vagy későbbi)
Csak gyárilag telepített operációs
rendszer felel meg.
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
Power Mac G3/G4 sorozat
Memória: 128 MB vagy nagyobb
(256 MB vagy nagyobb memória
használata ajánlott)
Merevlemez: A telepítéshez szükséges
tárterület: körülbelül 250 MB
Megjelenítés: Legalább 1024 × 768
képpont, legalább 32 000 szín
• QuickTime 4 vagy későbbi verziót előre kell
telepíteni (QuickTime 5 használata ajánlott).
• A működés a fentiekben ajánlott
számítógépes környezetek nem
mindegyikében garantált.
a Az „ImageMixer VCD2”
szoftver telepítése
1 Kapcsolja be a számítógépet.
• A megjelenítés beállításainak legalább
1024 × 768 képpontot, illetve legalább
32 000 színt kell tartalmaznia.
2 Helyezze a mellékelt CD-ROM
lemezt a CD-ROM meghajtóba.
3 Kattintson kétszer a CD-ROM
ikonra.
4 Másolja a [IMXINST.SIT] fájlt
a [MAC] mappából a merevlemez
ikonjára.
5 Kattintson kétszer az [IMXINST.SIT]
fájlra a másolás célmappájában.
6 Kattintson kétszer az [ImageMixer
VCD2_Install] kicsomagolt fájlra.
7 Miután a felhasználói információs
képernyő megjelenik, adja meg
a kívánt nevet és jelszót.
A szoftver telepítése megkezdődik.
b Videocédé létrehozása
1 Nyissa meg az [ImageMixer] mappát
az [Application] mappában.
2 Kattintson az [ImageMixer VCD2]
gombra.
3 Kattintson a [Video CD] gombra.
Ezzel a gép videolemez módba lép.
• DVD-Videolemezt nem hozhat létre.
HU
96
4 Válassza ki azt a mappát, amiben
a kívánt képek vannak.
1 Válassza ki a kívánt mappát a bal
oldali keretben, majd kattintson
az [Add] gombra. A kiválasztott
mappa áthelyeződik a jobb oldali
keretbe.
2 Kattintson a [Next] gombra.
5 Állítsa be a menü hátterét,
a gombokat, feliratokat stb., majd
kattintson a [Next] gombra.
Erősítse meg a telepítést
a beállításainak megfelelően.
6 Erősítse meg a Video CD fájl
előnézetét.
1 A bal oldali keretben kattintson
arra a fájlra, amelynek előzetes
nézetét meg szeretné tekinteni.
2 Kattintson a [N] gombra a fájl
előnézetének megtekintéséhez.
7 Kattintson a [Next] gombra, majd
adja meg a lemez nevét és helyét.
A fájl CD-R lemezre írásához ezzel
megtette a szükséges
előkészületeket.
• Az „ImageMixer VCD2” csak a CD-R
lemezen tárolható, videocédé formátumú
képfájlt tudja létrehozni. Toast szoftverre
(gyártó: Roxio nincs mellékelve) van
szükség videocédé létrehozásához.
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgép használata közben
problémák merülnek fel, tekintse át az
alábbi megoldásjavaslatokat.
2 Ha a fényképezőgép továbbra sem
működik megfelelően, nyomja meg
a csatlakozófedél belsejében
található RESET gombot, majd
kapcsolja vissza a gépet. (Ez nullázza
a dátum és idő beállításait stb.)
3 Ha a fényképezőgép továbbra sem
működne megfelelően, kérjen
tanácsot Sony-márkakereskedőjétől
vagy a hivatalos helyi Sony-szerviztől.
1 Először is ellenőrizze a 97–106.
oldalon felsoroltakat. Ha az
LCD-kijelzőn a „C:ss:ss” jelzés
látható, az önellenőrzés funkció
működik. Lásd: 109. oldal.
RESET
Akkumulátor és tápellátás
Jelenség
Hibás az
akkumulátorszint-jelzés.
Ha viszont a jelzés jó,
akkor viszont hamarosan
lemerül az akkumulátor.
Megoldás
p Lásd 119. oldal.
p Helyezzen be feltöltött akkumulátorokat (9. oldal).
p Száraz ruhadarabbal tisztítsa meg az adott felületeket
(10. oldal).
Hibaelhárítás
Az akkumulátor túl
gyorsan lemerül.
Ok
• Szélsőségesen hideg környezetben használta
a fényképezőgépet.
• Lemerültek az akkumulátorok.
• Az akkumulátor érintkezői vagy az
akkumulátor/„Memory Stick” fedél
szennyezett.
• A nikkel metál-hidrid akkumulátorok az ún.
„memóriaeffektus” nevű hibajelenséget
mutatják (10. oldal).
• Típusegyezőségi hiba lépett föl az
akkumulátorszint-jelzés információban.
• Az akkumulátorok lemerültek (119. oldal).
• Szélsőségesen hideg környezetben használja
a fényképezőgépet.
• Az akkumulátorok nincsenek teljesen
feltöltve.
• Az akkumulátorok lemerültek (119. oldal).
p Ahhoz, hogy az akkumulátorokat azok eredeti állapotába
állíthassa vissza, újratöltés előtt addig használja azokat,
míg azok teljesen le nem merülnek.
p Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (10. oldal).
p Cserélje újra a régi akkumulátorokat.
p Lásd 119. oldal.
p Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (9. oldal).
p Cserélje újra a régi akkumulátorokat.
HU
97
Jelenség
A fényképezőgép nem
kapcsolható be.
A fényképezőgép
váratlanul kikapcsol.
Ok
• Az akkumulátorok nem megfelelően vannak
behelyezve.
• A hálózati adapter (nincs mellékelve) nincs
a fényképezőgéphez csatlakoztatva.
• Lemerültek az akkumulátorok.
• Az akkumulátorok lemerültek (119. oldal).
• Ha bekapcsolt állapotában körülbelül három
percig nem használja a fényképezőgépet, az az
akkumulátor lemerülésének
megakadályozása céljából automatikusan
kikapcsol (15. oldal).
• Lemerültek az akkumulátorok.
Megoldás
p Helyezze be megfelelően az akkumulátorokat (11. oldal).
Ok
• A fényképezőgépet annak legutóbbi
használatakor úgy kapcsolta ki, hogy az
LCD-kijelző ki volt kapcsolva.
Megoldás
p Kapcsolja be az LCD-kijelzőt (31. oldal).
p Csatlakoztassa megfelelően a fényképezőgéphez (14. oldal).
p Helyezzen be feltöltött akkumulátorokat (9. oldal).
p Cserélje újra a régi akkumulátorokat.
p Kapcsolja be újra a fényképezőgépet (15. oldal).
p Helyezzen be feltöltött akkumulátorokat (9. oldal).
Képek / filmek felvétele
Jelenség
Az LCD-kijelző
a fényképezőgép
bekapcsolásakor sem
kapcsol be.
A tárgy nem látható az
LCD-kijelzőn.
Filmfelvételkor a kép nem
látható az LCD-kijelzőn.
A kép nincs fókuszban.
Nem lehet zoomolni.
HU
98
vagy SET UP állásban van. p A
és a SET UP kivételével állítsa valamelyik másik
pozícióba (23. és 77. oldal).
• A képméret [640 (Fine)] méretre van állítva, p Szüntesse meg az A/V csatlakoztató kábel csatlakoztatását.
ha az A/V csatlakoztató kábelt az A/V OUT p A képméretet állítsa [640 (Fine)] kivételével valamelyik
(MONO) aljzathoz csatlakoztatja.
másik felbontásra.
• A tárgy túl közel van.
p Váltson makró képkészítési módba. Felvételkor az
objektívet a legkisebb felvételi távolságtól messzebb
helyezze a tárgytól (27. oldal).
és a
(35. oldal) kivételével állítsa valamely más
• Képek készítésekor a módváltó
vagy
pA
állásra.
állásban van.
• Az előbeállított fókusztávolság módosítható. p Állítsa be az autofókusz módot (49. oldal).
• Mozgóképfelvétel készítése közben nem
—
módosítható a zoomarány.
• A módváltó
Jelenség
Ok
A precíziós digitális zoom • A [Digital Zoom] [Smart] vagy [Off]
beállításra van állítva a SET UP menüben.
funkció nem működik.
• Ez a funkció filmek készítésekor nem
alkalmazható.
• A [Digital Zoom] [Precision] vagy [Off]
Az intelligens zoom
beállításra van állítva a SET UP menüben.
funkció nem működik.
• A képméret [5M] (DSC-P93A), [4M]
(DSC-P73) vagy [3:2] értékre van állítva.
• Multi Burst módban készíti a felvételt.
A kép túl sötét.
• Ez a funkció filmek készítésekor nem
alkalmazható.
• A tárgy mögött fényforrás található.
• Alacsony az LCD-kijelző fényessége.
A kép túl világos.
A kép egyszínű (feketefehér).
Ragyogó tárgyról felvétel
készítésekor függőleges
csíkok láthatók.
p A [Digital Zoom] beállítást állítsa [Smart] értékre
(25., 45. és 115. oldal).
p Állítsa a képméretet a [5M] (DSC-P93A), [4M] (DSC-P73)
és [3:2] kivételével valamely más értékre (20. és 25. oldalak).
p Az intelligens zoom funkció Multi Burst módban nem
használható (25., 59. oldal).
—
p Válassza ki a mérési módot (55. oldal).
p Állítsa be az expozíciót (53. oldal).
p Állítsa be az LCD-kijelző háttérvilágításának fényerejét
(45., 116. oldal).
p Állítsa be az expozíciót (53. oldal).
p Állítsa be az LCD-kijelző háttérvilágításának fényerejét
(45., 116. oldal).
p Ez nem befolyásolja a képkészítést.
• Ha a fényképezőgépet sötétben használja,
a gép átmenetileg megvilágítja az
LCD-kijelzőt, így megtekinthető a kép.
• A [PFX] (P.Effect) [B&W] állásban van.
p Kilépés az üzemmódból (60. oldal).
• Ez az ún. fényfolthatás eredménye.
p Ez nem hibajelenség.
Hibaelhárítás
Sötétben az LCD-kijelzőn
zaj látható a képen.
• Sötét környezetben található, spotfénnyel
világított tárgyról készít felvételt, akár egy
színpadon.
• Túl erős az LCD-kijelző fényessége.
Megoldás
p A [Digital Zoom] beállítást állítsa [Precision] értékre
(25., 45. és 115. oldal).
—
HU
99
Jelenség
Ok
Nem lehet képet készíteni. • Nincs behelyezve „Memory Stick”.
• Nem elégséges a „Memory Stick”
kapacitása.
• A „Memory Stick” írásvédelmi kapcsoló
LOCK pozícióra van állítva.
• A villanófény feltöltése közben nem lehet
felvételt készíteni.
• Állókép készítésekor az üzemmódváltó
tárcsa
vagy SET UP állásban van.
• Mozgókép felvételekor az üzemmódváltó
tárcsa nem
helyzetben áll.
• Mozgókép felvételekor a képméret [640
(Fine)] méretre van állítva.
• Az NR hosszú expozíciós idejű funkció
Túl sokáig tart a felvétel
aktiválva van.
készítése.
Villanófény használatakor • Az üzemmódváltó tárcsa , vagy
állásban áll.
nem lehet fényképet
• A villanófény (No flash) opcióra van
készíteni.
állítva.
Burst módban nem
készíthető felvétel.
A makró mód nem
működik.
HU
100
Megoldás
p Helyezzen be egy „Memory Stick” (19. oldal) memóriát.
p Törölje a „Memory Stick” memóriában tárolt képeket
(40. oldal).
p Cseréljen „Memory Stick” memóriát.
p Váltsa felvételi állásba (118. oldal).
—
és a SET UP
p Az üzemmódváltó tárcsát állítsa a
kivételével valamely más állásba (23. oldal).
állásba (77. oldal).
p Az üzemmódváltó tárcsát állítsa
p Használjon „Memory Stick PRO” memóriamodult
(77., 118. oldal).
p A képméretet állítsa [640 (Fine)] kivételével valamelyik
másik állásba.
p Lásd: 35. oldal.
p Az üzemmódváltó tárcsát állítsa a , és a
kivételével valamelyik másik állásba (23. és 35. oldal).
p A villanófényt állítsa „Auto” (Kijelzés nélküli),
(Kényszerített villanófény) vagy
(Lassú szinkron)
módba (29. oldal).
p A villanófényt állítsa (Kényszerített villanófény) módba
(35. oldal).
p Lépjen ki a Multi Burst vagy a Burst módból.
• Képek készítésekor a módváltó
vagy
állásban van.
• A fényképezőgép Multi Burst vagy Burst
módban van.
• Nem elégséges a „Memory Stick”
p Törölje a felesleges képeket (40., 79. oldal).
kapacitása.
• A fényképezőgép mindössze egy képet tud p Helyezzen be feltöltött akkumulátorokat (9. oldal).
elkészíteni, mivel az akkumulátor kapacitása
elégtelen.
• Képek készítésekor a módváltó , vagy p A , és a
kivételével állítsa valamely más állásra
állásban van.
(35. oldal).
Jelenség
A tárgyszemély szeme
pirosan jelenik meg
a felvételen.
A fényképezőgép nem
a helyes dátum és idő
értéket rögzíti.
Ha a kioldógombot félig
lenyomott állapotban
tartja, a blendenyílás és
a zársebesség értéke
villog.
A keresőben ismeretlen
mintázat látható.
Ok
—
Megoldás
p Állítsa a [Red Eye Reduction] funkciót [On] állásba
(30. oldal).
• Nincs jól beállítva a dátum és az idő.
p Állítsa be pontosan a dátum és az idő értékét (16. oldal).
• Nem megfelelő a megvilágítás.
p Állítsa be az expozíciót (53. oldal).
• Ezt a kereső szerkezete okozza.
p Ez nem hibajelenség.
Képek megtekintése
Jelenség
A kép nem játszható le.
Megoldás
p Az üzemmódváltó tárcsát állítsa
p Lásd 90. oldal.
állásba (36. oldal).
—
p Szüntesse meg a USB kommunikációt (85. oldal).
p Ez nem hibajelenség.
Hibaelhárítás
Ok
• Az üzemmódváltó tárcsa nem állásban
áll.
• A számítógépen megváltoztatta a mappa/fájl
nevét.
• Ha a számítógépen módosítja a képet, az
a fényképezőgépen nem játszható le.
• A fényképezőgép USB módban van.
Lejátszást követően a kép • A kép felbontása átmenetileg nem megfelelő
a képfeldolgozáshoz.
szemcséssé válik.
A képek nem játszhatók le • Nem megfelelő a fényképezőgép [Video
Out] beállítása a SET UP menüben.
a tévékészüléken.
• Hibás a kapcsolat.
A képek nem játszhatók le —
a számítógépen.
p A [Video Out] értékét állítsa [NTSC] vagy [PAL] értékre
(45. és 116. oldal).
p Ellenőrizze a csatlakozást (38. oldal).
p Lásd: 102. oldal.
HU
101
Kép törlése/szerkesztése
Jelenség
A fényképezőgép nem
tudja törölni valamelyik
képet.
Véletlenül törölt egy
képet.
Ok
• A kép védett.
• A „Memory Stick” írásvédelmi kapcsoló
LOCK pozícióra van állítva.
• A törölt képek nem állíthatók helyre.
Az átméretezési funkció
nem működik.
Nem lehet (DPOF)
nyomtatási jelölést
rendelni hozzá.
Nem lehet vágással
szerkeszteni a képet.
• Mozgóképek és Multi Burst módban
készített képek nem méretezhetők át.
• Mozgóképekhez nem adható nyomtatási
jelölés (DPOF).
• A mozgókép nem olyan hosszú, hogy vágni
lehessen.
• Védett filmek nem vághatók.
• Állóképek nem vághatók.
Megoldás
p Szüntesse meg a védelmet (66. oldal).
p Váltsa felvételi állásba (118. oldal).
p A kép védelme megakadályozhatja a kép véletlenszerű
törlését (66. oldal).
p A „Memory Stick” memóriamodulon található írásvédelmi
kapcsoló megakadályozza a véletlenszerű képtörlést
(118. oldal).
—
—
—
p Szüntesse meg a védelmet (66. oldal).
—
Számítógépek
Jelenség
Nem biztos benne, hogy
az operációs rendszere
támogatja-e
a fényképezőgép
használatát.
Nem lehet telepíteni az
alábbi illesztőprogramot:
USB.
HU
102
Ok
—
Megoldás
p Ellenőrizze ebben a részben: „Ajánlott számítógépes
környezet” (82., 94. oldal).
—
p A Windows 2000 rendszerbe rendszergazdaként
jelentkezzen be (engedélyezett rendszergazdák)
(82. oldal).
Jelenség
A számítógép nem ismeri
fel a fényképezőgépet.
Ok
• A fényképezőgép ki van kapcsolva.
• Alacsony az akkumulátorszint.
Megoldás
p Kapcsolja be a fényképezőgépet (15. oldal).
p Használja a hálózati adaptert (nincs mellékelve)
(14. oldal).
• Nem a mellékelt USB kábelt használja.
p Használja a mellékelt USB kábelt (84. oldal).
• A USB kábel nincs elég fixen csatlakoztatva. p Húzza ki, majd megfelelően csatlakoztassa újra az USB
kábelt. Ellenőrizze, hogy az „USB Mode” felirat látható-e
az LCD-kijelzőn (85. oldal).
• A [USB Connect] nem [Normal] értékre van p Állítsa [Normal] helyzetbe (116. oldal).
állítva a SET UP menüben.
• A számítógép USB aljzataihoz
p A billentyűzetet és az egeret csatlakoztató USB-kábelen
a billentyűzeten és az egéren kívül más
kívül szüntesse meg az egyéb USB kábelek
eszköz is csatlakoztatva van.
csatlakoztatását (82. oldal).
p A fényképezőgépet USB csomópont használata nélkül,
közvetlenül csatlakoztassa a számítógéphez (82. oldal).
p Telepítse az USB illesztőprogramot (83. oldal).
p A számítógépről távolítsa el a tévesen felismert eszközt,
majd telepítse az USB illesztőprogramot (83., 86. oldal).
p A fényképezőgépet csatlakoztassa megfelelően
a számítógéphez (84. oldal).
p A használt operációs rendszernek megfelelően másolja
képeit (85., 86. és 94. oldal).
p Olyan „Memory Stick” memóriamodult használjon,
amelyet a fényképezőgéppel formázott.
p Indítsa el a „Picture Package Menu” menüt, és ellenőrizze
a [Settings] értékeket.
p A számítógép bekapcsolását követően hozza létre az USB
csatlakozást.
p Ha a „Picture Package” szoftver használja, a súgó minden
oldal jobb felső sarkában található.
p Kérjen tanácsot a számítógép vagy a szoftver gyártójától.
Hibaelhárítás
• A fényképezőgép nincs közvetlenül
a számítógéphez csatlakoztatva.
• Ez az illesztőprogram nincs telepítve: USB.
• A számítógép azért nem ismeri fel az
eszközt, mert a számítógépet és
a fényképezőgépet azelőtt csatlakoztatta
a USB kábellel, hogy az „USB Driver”
illesztőprogramot telepítette volna
a mellékelt CD-ROM lemezről.
A képek nem másolhatók. • A fényképezőgép nincs megfelelően
a számítógéphez csatlakoztatva.
• A másolás folyamata az operációs
rendszertől függ.
• Számítógéppel formázott „Memory Stick”
memóriamodullal készítette a fényképet.
—
Az USB csatlakozást
követően nem indul el
automatikusan a „Picture —
Package”.
—
A kép nem játszható le
a számítógépen.
—
HU
103
Jelenség
Mozgókép számítógépen
történő lejátszásakor
a kép és a hang rossz
minőségű.
Nem lehet kinyomtatni
egy képet.
Az előzetesen
számítógépre mentett
képek a fényképezőgépen
nem tekinthetők meg.
Ok
• Közvetlenül a „Memory Stick”
memóriamodulból játssza le a filmet.
Megoldás
p A filmet másolja át a számítógép merevlemezére, majd
játssza le onnan (85., 92. és 94. oldal).
—
p Ellenőrizze a nyomtató beállításait.
• Nem megfelelő mappába másolta a képeket. p A képeket másolja valamelyik elérhető mappába, például
a „101MSDCF” mappába (88. oldal).
„Memory Stick” memóriamodul
Jelenség
Nem tudja behelyezni
a „Memory Stick”
memóriamodult.
Nem tud menteni
a „Memory Stick”
memóriamodulra.
Nem tudja formázni
a „Memory Stick”
memóriamodult.
Véletlenül formázott egy
„Memory Stick”
memóriamodult.
HU
104
Ok
• Fordítva próbálja betenni.
Megoldás
p A megfelelő oldalról helyezze be (19. oldal).
• A „Memory Stick” írásvédelmi kapcsoló
p Váltsa felvételi állásba (118. oldal).
LOCK pozícióra van állítva.
• A „Memory Stick” memóriamodul tele van. p Törölje a felesleges képeket (40., 79. oldal).
• Filmfelvétel készítése közben a képméret
p Használjon „Memory Stick PRO” memóriamodult
(77., 118. oldal).
[640 (Fine)] értékre van állítva.
p A képméretet állítsa [640 (Fine)] kivételével valamelyik
másik felbontásra.
• Az „Memory Stick” írásvédelmi kapcsoló
p Váltsa felvételi állásba (118. oldal).
LOCK pozícióra van állítva.
• A formázás a „Memory Stick”
memóriamodulon található összes adatot
törli. Ezek az adatok nem állíthatók helyre.
p Javasoljuk, hogy a véletlen törlés elkerülése érdekében
állítsa a „Memory Stick” írásvédelmi kapcsolóját LOCK
állásba (118. oldal).
PictBridge kompatibilis nyomtató
Jelenség
A kapcsolat nem hozható
létre.
Nem lehet kinyomtatni
a képeket.
Ok
• A nyomtató nem felel meg a PictBridge
szabványnak.
• A nyomtató nincs a fényképezőgéppel való
kapcsolatra állítva.
• A [USB Connect] nem [PictBridge] értékre
van állítva a SET UP menüben.
• A kapcsolat a körülmények között esetleg
nem hozható létre.
• A fényképezőgépet nem csatlakoztatta
a nyomtatóhoz.
• A nyomtató nincs bekapcsolva.
• Előfordulhat olyan nyomtató, ahol
nyomtatás közben az [Exit] menüpont
kiválasztása után nem lehet újranyomtatni.
Megoldás
p Kérjen tanácsot a nyomtató gyártójától.
p Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és készen
áll-e a fényképezőgéphez történő csatlakoztatásra.
p Állítsa [PictBridge] helyzetbe (116. oldal).
p Szüntesse meg a csatlakozást, majd csatlakoztassa ismét az
USB kábelt. Ha a nyomtató hibát jelez, tekintse át az ahhoz
mellékelt kezelési utasítást.
p Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép a mellékelt USB
kábellel megfelelően csatlakoztatva van-e a nyomtatóhoz.
p Kapcsolja be a nyomtatót. További információért tekintse
át a nyomtatóhoz mellékelt kezelési útmutatót.
p Szüntesse meg a csatlakozást, majd csatlakoztassa ismét az
USB kábelt. Ha így sem sikerül a nyomtatás, kapcsolja szét
az USB kábelt, kapcsolja ki, majd vissza a nyomtatót, majd
csatlakoztassa ismét az USB kábelt.
—
—
Hibaelhárítás
• A mozgóképeket nem lehet kinyomtatni.
• A számítógéppel módosított, illetve más
fényképezőgéppel készített képek
némelyike nem nyomtatható ki.
—
A nyomtatás megszakadt. • Akkor kapcsolta szét az USB kábelt, amikor
a
(Ne kapcsolja szét az USB kábelt)
jelzés még nem tűnt el.
• A nyomtató nem rendelkezik ezekkel
p Érdeklődjön a nyomtató gyártójánál, hogy a nyomtató
Index módban nem
a funkciókkal.
rendelkezik-e ezekkel a funkciókkal.
illeszthető be a dátum,
• Egyes nyomtatóknál a dátum index módban p Kérjen tanácsot a nyomtató gyártójától.
vagy nem lehet
nem illeszthető be.
kinyomtatni a képeket.
• A felvétel készítésének dátuma nincs
A nyomtató
p A felvétel készítésének dátumát nem tartalmazó képek
nem nyomtathatók ki dátummal. A [Date] opciót állítsa
rögzítve a képen.
a dátumbeillesztési
[Off] állásba, és úgy nyomtassa ki a képet.
résznél a „---- -- --”
karaktersorozatot
nyomtatja.
HU
105
Egyebek
Jelenség
A fényképezőgép nem
működik, nem hajthatók
végre a műveletek.
Ok
• Alacsony vagy nullán van az
akkumulátorszint (A
jelzés látható).
• A hálózati adapter (nincs mellékelve) nincs
megfelelően a fényképezőgéphez
csatlakoztatva.
• A fényképezőgép belső rendszere nem
A fényképezőgép kap
megfelelően működik.
áramot, de nem működik.
Nem tudja azonosítani az
LCD-kijelzőn látható
jelzést.
Az objektív homályossá
válik.
Hosszan tartó
használatkor
a fényképezőgép
felmelegszik.
Ha kikapcsolja
a fényképezőgépet, az
objektív nem mozdul.
HU
106
—
• Páralecsapódás.
—
• Lemerültek az akkumulátorok.
Megoldás
p Töltse fel az akkumulátorokat (9. oldal).
p Csatlakoztassa a fényképezőgép DC IN aljzatába és a fali
csatlakozóaljzatba (14. oldal).
p Vegye ki az akkumulátorokat, majd egy perc múlva
helyezze vissza azokat, és kapcsolja be a fényképezőgépet.
Ha ezzel nem oldódik meg a probléma, nyomja meg
a csatlakozófedél belsejében található RESET gombot,
majd kapcsolja be újra a fényképezőgépet. (Ez nullázza
a dátum és idő beállításait stb.)
p Ellenőrizze a jelzést (123–126. oldal).
p Kapcsolja ki a fényképezőgépet, majd körülbelül egy óra
elteltével próbálja újrahasználni (117. oldal).
p Ez nem hibajelenség.
p Helyezzen be helyettük feltöltött akkumulátorokat, vagy
használja a hálózati adaptert (nincs mellékelve)
(9., 11. és 14. oldal).
Figyelmeztetések és
üzenetek
Az LCD-kijelzőn a következő üzenetek jelenhetnek meg:
Üzenet
No Memory Stick
System error
Memory Stick error
Memory Stick type error
Read only memory
Memory Stick locked
No memory space
Format error
Cannot create more
folders
Cannot record
Hibaelhárítás
Folder error
Jelentés/ Tennivaló
• Helyezzen be egy „Memory Stick” (19. oldal) memóriát.
• Kapcsolja ki, majd be a fényképezőgépet (15. oldal).
• A behelyezett „Memory Stick” nem használható a fényképezőgéppel (118. oldal).
• A „Memory Stick” sérült, vagy szennyezett a „Memory Stick” csatlakozó része.
• Helyezze be megfelelően a „Memory Stick” memóriamodult (19. oldal).
• A behelyezett „Memory Stick” nem használható a fényképezőgéppel (118. oldal).
• Ezzel a fényképezőgéppel nem tud a „Memory Stick” memóriamodulra képet rögzíteni vagy arról képet
törölni.
• A „Memory Stick” írásvédelmi kapcsoló LOCK pozícióra van állítva. Váltsa felvételi állásba (118. oldal).
• Nem elégséges a „Memory Stick” kapacitása. Nem tud képeket menteni. Törölje a felesleges képeket vagy
adatokat (40., 79. oldal).
• Nem sikerült formázni a „Memory Stick” memóriamodult. Formázza újra a „Memory Stick”
memóriamodult (42. oldal).
• Alacsony vagy nullán van az akkumulátorszint. Töltse fel az akkumulátorokat (9. oldal). A használat
körülményeitől és az akkumulátorok típusától függően ez a jelzés már akkor is villoghat, amikor még 5-10
percnyi akkumulátoridő maradt.
• A „Memory Stick” már tartalmaz olyan mappát, amelynek az első három számkaraktere azonos a
jelenlegiével. (Például: 123MSDCF és 123ABCDE) Válasszon más mappát vagy hozzon létre egy újat.
• A „Memory Stick” memóriamodulon van egy mappa, amelynek első három számkaraktere „999”. Több
mappa nem hozható létre.
• Olyan mappát kívánt kiválasztani, amelyet a fényképezőgépen csak megtekintésre nyithat meg. Válasszon
más mappát (46. oldal).
• Elégtelen fényviszonyok mellett elmozdulhat a fényképezőgép felvétel készítése közben. Használjon
villanófényt, helyezze állványra vagy más módon rögzítse a fényképezőgépet.
HU
107
Üzenet
640 (Fine) is not available
File error
File protect
Image size over
No file in this folder
Cannot divide
Invalid operation
Turn the power off and on
again
Enable printer to connect
Connect to
device
No printable image
Printer busy
Paper error
Ink error
Printer error
HU
108
Jelentés/ Tennivaló
• [640 (Fine)] méretű filmek csak „Memory Stick PRO” memóriamodullal használhatók. Helyezzen be egy
„Memory Stick PRO” kártyát, vagy válasszon a [640 (Fine)] mérettől különböző képméretet (77. oldal).
• A kép lejátszása közben hiba történt.
• A kép törlés ellen védett. Távolítsa el a védelmet (66. oldal).
• Olyan méretű képet akar lejátszani, amely a fényképezőgépen nem játszható le.
• Ebbe a mappába nem mentett képeket.
• A mozgókép nem olyan hosszú, hogy részekre oszthassa.
• A fájl nem mozgóképfájl.
• Nem a fényképezőgéppel készített fájlt kíván lejátszani.
• Az objektív problémája hibát okozott.
• Az [USB Connect] [PictBridge] opcióra van állítva, miközben a fényképezőgép nem PictBridgekompatibilis eszközhöz van csatlakoztatva. Ellenőrizze az eszközt.
• A kapcsolat a körülmények között esetleg nem hozható létre. Szüntesse meg a csatlakozást, majd
csatlakoztassa ismét az USB kábelt. Ha a nyomtató hibát jelez, tekintse át az ahhoz mellékelt kezelési
utasítást.
• Azelőtt próbált képet nyomtatni, hogy a nyomtatót csatlakoztatta volna a fényképezőgéphez.
Csatlakoztassa a fényképezőgépet PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz.
• A [DPOF image] funkciót a
kijelölése nélkül próbálta végrehajtani.
• Az [All In This Folder] funkciót olyan mappában próbálta végrehajtani, amely csak mozgóképeket
tartalmaz. A mozgóképek nem nyomtathatók ki.
• Mivel a nyomtató foglalt, ezért nem tud nyomtatási kérelmeket fogadni. Ellenőrizze a nyomtatót.
• Papírhiba vagy papírelakadás történt, kifogyott a papír stb. Ellenőrizze a nyomtatót.
• Hiba történt a tintával. Ellenőrizze a nyomtatót.
• A fényképezőgép hibajelzést kapott a nyomtatótól. Ellenőrizze a nyomtatót, és győződjön meg arról, hogy
a nyomtatni kívánt kép nem sérült-e.
• Valószínű, hogy még nem fejeződött be a nyomtató felé irányuló adatátvitel. Ne kapcsolja szét az USB
kábelt.
Önellenőrzés jelzése
Kód
C:32: ss
– Ha betűvel kezdődő kód jelenik
meg
C:13: ss
A fényképezőgép rendelkezik egy
önellenőrzés kijelzéssel. Ez a funkció
egy betű és négy számjegy karakter
kombinációjával jeleníti meg
a fényképezőgép állapotát az
LCD-kijelzőn. Ilyen esetben
tanulmányozza a következő
kódtáblázatot, és tegye meg a szükséges
intézkedéseket. A (ss módon jelölt)
két utolsó számjegy a fényképezőgép
állapotától függően változik.
Szükséges intézkedés
Kapcsolja ki, majd be
a fényképezőgépet (15. oldal).
Helyezze vissza többször a „Memory
Stick” memóriamodult.
Formázza meg a „Memory Stick”
memóriamodult (42. oldal).
Helyezzen be egy új „Memory Stick”
memóriamodult (19. oldal).
Nyomja meg a csatlakozófedél
belsejében található RESET gombot
(97. oldal), majd kapcsolja vissza
a fényképezőgépet.
Ha a fényképezőgép a szükséges
intézkedés többszöri végrehajtását
követően sem működik megfelelően,
valószínűleg javításra szorul. Forduljon
Sony-márkakereskedőjéhez vagy
hivatalos helyi Sony-szervizhez.
Hibaelhárítás
Önellenőrzés jelzése
E:61: ss
E:91: ss
E:92: ss
Ok
Hiba a fényképezőgép
hardverével.
A fényképezőgép nem tud
adatot írni vagy beolvasni
a „Memory Stick”
memóriamodulra/
médiamodulról.
Nem formázott „Memory
Stick” memóriamodul van
behelyezve.
A behelyezett „Memory Stick”
memóriamodul nem
használható
a fényképezőgéppel, vagy
megsérültek az adatok.
A fényképezőgépben nem
visszafordítható rendellenesség
lépett fel.
HU
109
További tudnivalók
A tárolható képek száma/
felvételi idő
A tárolható képek száma és a felvételi
idő a „Memory Stick” kapacitásától,
a képmérettől és a kép minőségétől
függően változik. A megfelelő „Memory
Stick” kiválasztásához tanulmányozza
a következő táblázatokat.
• A képek száma Fine (Standard)
sorrendben van listázva.
• A tárolható képek száma és a felvételi
idő a felvétel körülményeitől függően
változik.
• A normál felvételi idő és az ekkor
tárolható képek száma a 22. oldalon
található.
• Ha a még tárolható képek száma
9 999-nél több, a kijelzőn a „>9999”
felirat látható.
HU
110
(Mértékegység: kép)
Multi Burst
16MB
24 (46)
32MB
50 (93)
64MB
101(187)
16MB
640 (Fine)
—
640
00:00:42
(Standard)
160
00:11:12
32MB
—
64MB
—
128MB
—
00:01:27
00:02:56
00:05:54
00:10:42
00:21:47
00:44:27
00:22:42
00:45:39
01:31:33
02:51:21
05:47:05
11:44:22
1M
128MB MSX-256 MSX-512 MSX-1G
202 (376) 357 (649) 726 (1320) 1482 (2694)
Movie
MSX-256 MSX-512 MSX-1G
00:02:57
00:06:02
00:12:20
A számok a felvétel hosszát mutatják. Például: A „01:31:33” „1 óra, 31 perc, 33 másodperc” hosszú
felvételt jelöl.
• A képméret az alábbiak szerinti:
640 (Fine): 640×480
640 (Standard): 640×480
160: 160×112
Menüelemek
A módosítható menüelemek a módváltó
aktuális pozíciójától és a fényképezőgép
beállításaitól függően jelennek meg.
Az alapértelmezett értékeket
a x szimbólum jelöli.
Ha a módváltó erre a pozícióra van állítva:
Elem
Mode (REC Mode)
Beállítás
Multi Burst
Burst
xNormal
Leírás
– Egyetlen állóképben egyszerre folyamatosan 16 képkockát vesz föl (59. oldal).
– Egymást követően veszi föl a képeket (58. oldal).
– Normál módon veszi föl a képet.
Ha a módváltó e két pozíció valamelyikére van állítva: P vagy M
Elem
(EV) 1)
(Metering Mode)
WB (White Bal)
/
/
/
/ xAuto
Leírás
A megvilágítást állítja be (53. oldal).
Kiválasztja az autofókusz módot (47. oldal), vagy beállítja az előbeállított
fókusztávolságot (49. oldal).
A fényképezett tárgy felvételi idejét állítja be (55. oldal). Beállítja a mérőterületet.
Beállítja a fehéregyensúlyt (56. oldal).
További tudnivalók
9 (Focus)
Beállítás
+2.0EV / +1.7EV / +1.3EV /
+1.0EV / +0.7EV / +0.3EV /
x0EV / -0.3EV / -0.7EV / -1.0EV /
-1.3EV / -1.7EV / -2.0EV
∞ / 7.0m / 3.0m / 1.0m / 0.5m /
Center AF / x Multi AF
Spot / xMulti
1) Ha a módváltó M pozícióra van állítva, ez az elem nem látható.
HU
111
Elem
ISO (ISO)
(P.Quality)
xFine / Standard
Mode (REC Mode)
Multi Burst
Burst
xNormal
1/7.5 / 1/15 / x1/30
(Interval)
(Flash Level)
PFX (P.Effect)
(Saturation)
(Contrast)
(Sharpness)
HU
112
Beállítás
400 / 200 / 100 / xAuto
+ / xNormal / –
B&W / Sepia / xOff
+ / xNormal / –
+ / xNormal / –
+ / xNormal / –
Leírás
Az ISO érzékenységet választja ki. Sötétben, illetve gyors mozgású tárgyról
készített felvételhez nagy számú beállítást válasszon. Kiváló minőségű
képekhez alacsony számú beállítást válasszon.
• Minél nagyobb számot választ, annál zajosabb lesz a felvétel.
Finom képminőségű módban veszi föl a képeket. / Standard képminőségű
módban veszi föl a képeket (45. oldal).
– Egyetlen állóképben egyszerre folyamatosan 16 képkockát vesz föl (59. oldal).
– Egymást követően veszi föl a képeket (58. oldal).
– Normál módon veszi föl a képet.
A Multi Burst mód képkockák közötti rekesz-intervallumát választja ki (Csak
akkor, ha a [Mode] (REC Mode) [Multi Burst]) módra van állítva (59. oldal).
A villanófény mennyiségét választja ki (57. oldal).
A kép speciális effektusainak beállítása (60. oldal).
A kép telítettségét állítja be. A
jelzés látható (kivéve Normal módban.)
A kép kontrasztját állítja be. A
jelzés látható (kivéve Normal módban.)
A kép élességét állítja be. A
jelzés látható (kivéve Normal módban.)
Ha a módváltó ezen pozíciók valamelyikére van állítva:
Elem
(EV)
9 (Focus) 1)
(Metering Mode)
Beállítás
+2.0EV / +1.7EV / +1.3EV /
+1.0EV / +0.7EV / +0.3EV /
x0EV / -0.3EV / -0.7EV / -1.0EV /
-1.3EV / -1.7EV / -2.0EV
∞ / 7.0m / 3.0m / 1.0m / 0.5m /
Center AF / xMulti AF
Spot / xMulti
WB (White Bal) 1)
ISO (ISO)
(P.Quality)
/
/
/ / xAuto
Auto
xFine / Standard
Mode (REC Mode) 1)
Multi Burst
Burst
xNormal
1/7.5 / 1/15 / x1/30
(Interval) 2)
(Flash Level) 3)
PFX (P.Effect)
+ / xNormal / –
B&W / Sepia / xOff
,
,
,
,
vagy
Leírás
A megvilágítást állítja be (53. oldal).
Kiválasztja az autofókusz módot (47. oldal), vagy beállítja az előbeállított
fókusztávolságot (49. oldal).
A fényképezett tárgy felvételi idejét állítja be (55. oldal). Beállítja a mérőterületet.
Beállítja a fehéregyensúlyt (56. oldal).
Automatikusan az [Auto] módot választja.
Finom képminőségű módban veszi föl a képeket. / Standard képminőségű
módban veszi föl a képeket (45. oldal).
– Egyetlen állóképben egyszerre folyamatosan 16 képkockát vesz föl (59. oldal).
– Egymást követően veszi föl a képeket (58. oldal).
– Normál módon veszi föl a képet.
Csak akkor választja ki a Multi Burst mód képkockák közötti rekesz-intervallumát,
ha a [Mode] (REC Mode) [Multi Burst] (59. oldal) módra van állítva.
A villanófény mennyiségét választja ki (57. oldal).
A kép speciális effektusainak beállítása (60. oldal).
További tudnivalók
1) A módváltó pozíciójától függően egyes beállítások értéke csak korlátozottan módosítható (35. oldal).
2) Ha a módváltó erre
, erre
vagy erre
a pozícióra van állítva, ez az elem nem látható.
3) Ha a módváltó erre
vagy erre
az elemre van állítva, az adott elem nem látható.
Ha a módváltó erre a pozícióra van állítva:
Elem
(EV)
Beállítás
Leírás
+2.0EV / +1.7EV / +1.3EV /
A megvilágítást állítja be (53. oldal).
+1.0EV / +0.7EV / +0.3EV /
x0EV / -0.3EV / -0.7EV / -1.0EV /
-1.3EV / -1.7EV / -2.0EV
HU
113
Elem
9 (Focus)
(Metering Mode)
WB (White Bal)
PFX (P.Effect)
Beállítás
∞ / 7.0m / 3.0m / 1.0m / 0.5m /
Center AF / x Multi AF
Spot / xMulti
/
/
/ / xAuto
B&W / Sepia / xOff
Leírás
Kiválasztja az autofókusz módot (47. oldal), vagy beállítja az előbeállított
fókusztávolságot (49. oldal).
A fényképezett tárgy felvételi idejét állítja be (55. oldal). Beállítja a mérőterületet.
Beállítja a fehéregyensúlyt (56. oldal).
A kép speciális effektusainak beállítása (60. oldal).
Ha a módváltó erre a pozícióra van állítva:
Elem
(Folder)
- (Protect)
(DPOF)
(Print)
(Slide)
Beállítás
OK/Cancel
—
—
—
Interval
Image
Repeat
(Resize)
(Rotate)
(Divide)
HU
114
Start
Cancel
5M (DSC-P93A) / 4M (DSCP73) / 3M / 1M / VGA / Cancel
(balra) /
(jobbra) / OK / Cancel
OK / Cancel
Leírás
Kiválasztja a lejátszani kívánt képeket tartalmazó mappát (61. oldal).
Védi a képek nem szándékolt törlését/feloldja a védelmet (66. oldal).
Kiválasztja a csatolni kívánt állóképeket/törli a nyomtatás (DPOF) jelzést
(68. oldal).
Kinyomtatja a képeket egy PictBridge kompatibilis nyomtatóval (70. oldal).
– Beállítja a diavetítés intervallumát (63. oldal). (Csak az egyképes kijelzés
esetén.)
x3 sec/ 5 sec/ 10 sec/ 30 sec/ 1 min
– Kiválasztja a képeket egy mappából vagy felvevőmédiumról.
xFolder/All
– Megismétli a diavetítést.
xOn/Off
– Elindítja a diavetítést.
– Törli a beállítást és a diavetítés lejátszását.
Módosítja a felvett kép méretét (67. oldal). (Csak az egyképes kijelzés esetén.)
Elforgatja az állóképet (64. oldal). (Csak az egyképes kijelzés esetén.)
Felosztja a filmet (80. oldal). (Csak az egyképes kijelzés esetén.)
SET UP elemek
A módváltót állítsa SET UP pozícióba.
Megjelenik a SET UP képernyő.
Az alapértelmezett értékeket a x
szimbólum jelöli.
(Camera)
Elem
AF Mode
Digital Zoom
Date/Time
Beállítás
xSingle / Monitor
xSmart / Precision / Off
Day&Time / Date / xOff
Red Eye Reduction
AF Illuminator
On / xOff
xAuto / Off
Auto Review
On / xOff
További tudnivalók
Leírás
Kiválasztja a fókusz működési módját (48. oldal).
Kiválasztja a digitális zoom módot (25. oldal).
Kiválasztja, hogy a dátum és idő értékét beillessze-e a képbe (32. oldal).
A Multi Burst módban felvett filmekbe és képekbe nem illeszthető be a dátum
és idő értéke. A dátum és idő értéke a felvétel közben nem jelenik meg. A
dátum és az idő a kép lejátszásakor lesz látható.
Csökkenti a vaku használatakor fellépő vörösszem-effektust (30. oldal).
Kiválasztja, hogy sötétben bocsásson-e ki AF kitöltő fényt. Segíti a gyenge
megvilágítású tárgyra fókuszálást (30. oldal).
Kiválasztja, hogy állókép felvétele után rögtön megjelenítse- e a felvett képet.
Ha [On] állásba állítja, a felvett képek körülbelül két másodpercig láthatóvá
válnak. Ez alatt az időtartam alatt nem lehet felvételt készíteni.
(Memory Stick Tool)
Elem
Format
Beállítás
OK / Cancel
Create REC.
Folder
Change REC.
Folder
OK / Cancel
Leírás
Megformázza a „Memory Stick” memóriamodult. Formázáskor a „Memory Stick”
memóriamodulon található összes adat elvész, még a védett képek is (42. oldal).
Létrehoz egy mappát a rögzítendő képek számára (46. oldal).
OK / Cancel
Módosítja a rögzítendő képek mappáját (46. oldal).
HU
115
(Setup 1)
Elem
LCD Backlight
Beep
Beállítás
Bright / xNormal /
Dark
Shutter
x On
Language
Off
—
Leírás
Kiválasztja az LCD háttérvilágítás erejét. Ha a [Bright] lehetőséget választja, az LCD-kijelző
erősen meg lesz világítva, és így jól láthatóvá válik a fényképezőgép kültérben, illetve világos
helyen használatakor, ugyanakkor ez a beállítás gyorsabban fogyasztja az akkumulátorenergiát.
Csak akkor látható, ha a fényképezőgépet az akkumulátorokról táplálja.
– A rekesz gomb lenyomásakor hallhatóvá teszi az exponálás hangját.
– A vezérlő/rekesz gomb lenyomásakor hallhatóvá teszi a sípolás/exponálás hangját.
– Kikapcsolja a sípolás/exponálás hangját.
A kiválasztott nyelven jeleníti meg a figyelmeztetéseket és üzeneteket.
(Setup 2)
Elem
File Number
Beállítás
x Series
Reset
Video Out
PictBridge / PTP /
xNormal
NTSC
Clock Set
PAL
OK / Cancel
USB Connect
HU
116
Leírás
– Folyamatos sorszámot rendel a fájlokhoz, még akkor is, ha a „Memory Stick” memóriamodult
vagy a felvétel mappáját kicseréli.
– Nullázza a fájlsorszámozást, és minden mappaváltáskor 0001 értéktől kezdi a számozást. (Ha a
felvétel mappája már tartalmaz fájlt, eggyel nagyobb számértéket rendel hozzá.)
Átváltja az USB módot, ha a fényképezőgépet számítógéphez vagy PictBridge kompatibilis
nyomtatóhoz csatlakoztatja az USB kábellel.
– A NTSC módra váltja a videokimenet jelét (például Japánban, Egyesült Államokban
használatkor).
– A PAL módra váltja a videokimenet jelét (például Európában használatkor).
Beállítja a dátumot és időt (16., 45. oldal).
Óvintézkedések
Az itt felsorolt helyeken ne
tárolja a fényképezőgépet
• Szélsőségesen meleg helyen, például
nem árnyékban parkoló gépkocsiban.
Ettől deformálódhat a fényképezőgép
teste, és rendellenes működést okozhat.
• Közvetlen napfénynek kitett helyen
vagy fűtőtest közelében. Ettől
deformálódhat a fényképezőgép teste,
és rendellenes működést okozhat.
• Rázkódó helyen
• Erős mágneses helyen
• Homokos, poros helyen
A fényképezőgépbe ne kerüljön
homok. A fényképezőgépbe került
homok és por rendellenes működést
okozhat, ez esetenként nem is
javítható.
Az LCD-kijelző tisztítása
A kijelző felületét LCD tisztítókészlettel
(nincs mellékelve) tisztíthatja meg az
arra került ujjlenyomattól, portól stb.
Az objektív tisztítása
Az objektívet puha ronggyal tisztíthatja
meg az arra került ujjlenyomattól, portól
stb.
Az üzemi hőmérsékletre
vonatkozó megjegyzés
A fényképezőgépet 0°C – 40°C közötti
hőmérsékleti tartományon belüli
használatra tervezték. Az ezen
a tartományon kívüli szélsőségesen
hideg vagy meleg környezetben nem
tanácsos használni a fényképezőgépet.
A páralecsapódást elősegítő
tényezők:
• A fényképezőgép hideg helyről például sípályáról – fűtött helyiségbe
kerül.
• A fényképezőgép légkondicionált
helyiségből vagy gépkocsi belsejéből
meleg kültéri környezetbe stb. kerül.
A páralecsapódás megakadályozása
érdekében
Ha a fényképezőgépet hidegről meleg
környezetbe viszi, helyezze egy
nejlonzacskóba, és körülbelül egy óráig
hagyja úgy. Miután a fényképezőgép
alkalmazkodott az új hőmérséklethez,
vegye ki a nejlonzacskóból.
Páralecsapódáskor
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, majd
körülbelül egy órán át várjon, hogy
a nedvesség elpárologhasson. Az
objektívben maradt nedvesség miatt
nem lehet éles, tiszta felvételt készíteni.
További tudnivalók
Tisztítás
A fényképezőgép felületének
tisztítása
A fényképezőgép felületét enyhén
nedves puha ruhadarabbal tisztítsa meg,
majd törölje át egy száraz ruhadarabbal.
Kerülje az itt felsoroltakat, mivel ezek
károsíthatják a burkolatot.
– Hígító, benzin, alkohol,
szövethulladék és vegyszer – például
rovarirtó – érintkezése
a fényképezőgéppel.
– A fényképezőgép megérintése
kézfejjel.
– A fényképezőgép huzamosabb
érintkezése gumival és PVC-vel.
Páralecsapódás
A fényképezőgép közvetlen hidegről
meleg, illetve nedves környezetbe
kerülésekor a gép belsejében és külsején
páralecsapódás keletkezhet. Ez
a páralecsapódás a fényképezőgép
rendellenes működését okozhatja.
HU
117
A belső újratölthető
gombakkumulátor
Ez a fényképezőgép egy belső
újratölthető gombakkumulátorral
biztosítja, hogy a dátum és idő stb.
beállítások a be- és kikapcsolt állapottól
függetlenül megőrződjenek.
A fényképezőgép használata közben ez
a belső újratölthető gombakkumulátor
folyamatosan töltődik.
Ha a fényképezőgépet azonban csak
rövid időszakokra használja,
a gombakkumulátor folyamatosan
merül, és ha a fényképezőgépet
körülbelül egy hónapig nem használja,
a gombakkumulátor teljesen lemerül.
Ilyenkor a fényképezőgép használatát
megelőzően töltse föl az újratölthető
gombakkumulátort.
Ha a dátumot és időt nem rögzíti,
a fényképezőgép akkor is használható,
ha az újratölthető gombakkumulátor
nincs feltöltve.
A feltöltés módja
A fényképezőgépet a hálózati adapterrel
(nincs mellékelve) csatlakoztassa a fali
csatlakozó aljzatba (konnektorba), majd
kikapcsolt állapotban hagyja úgy
körülbelül 24 óráig.
HU
118
• Az újratölthető gombakkumulátor az
akkumulátor rekesz belsejében található.
Az újratölthető gombakkumulátort ne
vegye ki a készülékből.
A „Memory Stick”
memóriamodul
A „Memory Stick” memóriamodul új
tömör, hordozható és sok célra
használható integrált áramkörű
„Memory Stick” memóriamodul,
melynek adatkapacitása meghaladja
a hajlékonylemez adatkapacitását.
Az alábbiakban láthatja az ezzel
a fényképezőgéppel használható
„Memory Stick” memóriamodulokat.
A korrekt működés azonban nem
biztosított.
„Memory Stick”
memóriamodul
Memory Stick
Memory Stick Duo 1)
Memory Stick Duo
(MagicGate / nagyobb
adatátviteli sebesség
kompatibilitás) 1)
MagicGate Memory Stick
MagicGate Memory Stick
Duo 1)
Memory Stick PRO
Memory Stick PRO Duo1)
Felvétel /
lejátszás 4)
Igen
Igen
Igen 2)3)
Igen 2)
Igen 2)
védelmi technológia védi. A MagicGate
szerzői jogvédelmi technológia, amely
titkosítási technológiát használ. Mivel
azonban a fényképezőgép nem támogatja
a MagicGate szabványokat, ezért az ezzel
a fényképezőgéppel felvett adatokat nem
védi a MagicGate copyright védelem.
3) A párhuzamos interfészen át támogatja
a nagy adatátviteli sebességet.
4) [640 (Fine)] méretű filmek csak „Memory
Stick PRO” vagy „Memory Stick PRO
Duo” memóriamodullal rögzíthetők és
játszhatók le.
• A számítógéppel formázott „Memory Stick”
memóriamodul nem feltétlen működik ezzel
a fényképezőgéppel.
• Az adatolvasási/-írási idő a „Memory Stick”
memóriamodul és a készülék
kombinációjától függ.
A (mellékelt) „Memory Stick”
memóriamodulra vonatkozó
megjegyzések
• Ha az írásvédelmi kapcsoló LOCK pozícióra
van állítva, nem rögzíthet, módosíthat és
törölhet képeket. Az írásvédelmi kapcsoló
pozíciója és alakja a használt „Memory
Stick” memóriamodultól függően változhat.
Csatlakozó
Igen 2)3)
Igen 2)3)
1) Ezzel a fényképezőgéppel történő
használatkor a Memory Stick Duo
adapterbe helyezze.
2) A „MagicGate Memory Stick”
memóriamodult a MagicGate copyright
Írásvédelmi
kapcsoló
Címkézés helye
A „Memory Stick Duo”
memóriamodulra (nincs mellékelve)
vonatkozó megjegyzések
• A „Memory Stick Duo” memóriamodult
a Memory Stick Duo adapterbe helyezze
a „Memory Stick Duo” fényképezőgéppel
történő használatakor. Ha a „Memory Stick
Duo” memóriamodult a Memory Stick Duo
adapterbe csatlakoztatás nélkül helyezi be
a fényképezőgépbe, a „Memory Stick Duo”
memóriamodult nem fogja tudni kivenni.
• A „Memory Stick Duo” memóriamodult
helyes irányban helyezze a Memory Stick
Duo adapterbe.
• A Memory Stick Duo adaptert helyes
irányban helyezze a fényképezőgépbe.
A helytelen behelyezés rendellenes
működést okozhat.
• Ne helyezzen olyan „Memory Stick Duo”
memóriamodult, amely nincs Memory Stick
Duo adapterhez csatlakoztatva a „Memory
Stick”-kompatibilis készülékbe. Ez
a készülék rendellenes működését
okozhatja.
• A „Memory Stick Duo” memóriamodul
formázásakor a „Memory Stick Duo”
memóriamodult csatlakoztassa a Memory
Stick Duo adapterhez.
• Ha a „Memory Stick Duo” memóriamodul
írásvédelmi kapcsolóval rendelkezik, oldja
föl a zárolást.
A „Memory Stick PRO”
memóriamodulra (nincs mellékelve)
vonatkozó megjegyzések
Ehhez a fényképezőgéphez az 1 GB
kapacitású „Memory Stick PRO”
memóriamodul ajánlott.
A nikkel-fém hidrid
akkumulátorok
Az akkumulátor effektív
használata
• Az akkumulátor teljesítménye
alacsony hőmérsékleten csökken,
ilyen környezetben az akkumulátor
élettartama is rövidebb. Annak
érdekében, hogy az akkumulátort
hosszabb ideig használhassa,
javasoljuk, hogy azt a mellékelt
akkumulátortartóban, a testétől hőt
kapó zsebben tárolja, és csak
közvetlenül a felvétel készítése előtt
helyezze a fényképezőgépbe.
• Ha sok zoom funkcióval és vakuval
készített felvételt készít, az
akkumulátor hamarabb merül le.
• Javasoljuk, hogy tartson magánál
a fényképezési időtől kétszer/
háromszor hosszabb időre elegendő
pótakkumulátorokat, és a
fényképezőgép tényleges használata
előtt készítsen egy próbafelvételt.
• Az akkumulátorba ne kerüljön víz.
Az akkumulátor nem vízálló.
További tudnivalók
• Adatírás és -olvasás közben ne vegye ki
a „Memory Stick” memóriamodult.
• Az itt felsoroltak adatkárosodást
okozhatnak:
– A „Memory Stick” memóriamodul
kivétele és a fényképezőgép kikapcsolása
adatírás és -olvasás közben.
– A fényképezőgép sztatikus
elektromosságnak és zajnak kitett
környezetben használata.
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról
készítsen másolatot.
• A címkézés helyére csak a mellékelt címkét
helyezze.
• A mellékelt címkét csak a címkézés helyére
helyezze. A címke ne váljon le a helyéről.
• A „Memory Stick” memóriamodult az
ahhoz mellékelt tokban szállítsa és tárolja.
• A „Memory Stick” memóriamodul
érintkezőihez ne érjen hozzá a keze és
azokhoz ne érintsen fémtárgyakat.
• A „Memory Stick” memóriamodult ne
ütögesse, ne hajlítgassa és ne ejtse le.
• A „Memory Stick” memóriamodult ne
szedje szét, és ne módosítsa.
• A „Memory Stick” memóriamodulba ne
kerüljön víz.
• A „Memory Stick” memóriamodult ne
tárolja az itt felsorolt helyeken:
– Napon parkoló gépkocsiban és forró
helyen.
– Közvetlen napfénynek kitett helyen.
– Nedves helyen és korrodáló anyag
közelében.
HU
119
Akkumulátor élettartama
• A telepek élettartama korlátozott.
Az akkumulátorkapacitás a használat
során fokozatosan ugyan, de idővel
egyre gyengül. Ha azt tapasztalja,
hogy az akkumulátor működési ideje
jelentősen lecsökkent, elképzelhető,
hogy az akkumulátor élettartama
a vége közelébe ért.
• Az akkumulátor élettartama
a tárolástól, a működési feltételektől,
a környezettől és akkumulátor
típusától függ.
HU
120
Az akkumulátortöltő
• A mellékelt akkumulátortöltővel csak
a Sony nikkel metál-hidrid
akkumulátort töltse föl. Ha más típusú
akkumulátorokat (mangán, alkáli,
lítium, ni-cd stb. akkumulátorokat),
tölt vele, az akkumulátorban lévő
folyadék szivárogni kezdhet, az
akkumulátor szétrobbanhat,
túlhevülhet, illetve bőrégést és más
személyi sérülést okozhat.
• Teljesen feltöltött nikkel metál-hidrid
akkumulátort ne helyezzen a töltőbe.
Ettől szivárgni kezdhet az
akkumulátorban lévő folyadék,
szétrobbanhat, illetve túlhevülhet az
akkumulátor.
• Ha a mellékelt akkumulátortöltővel
a mellékelt akkumulátortól eltérő
típusú nagy kapacitású akkumulátort
tölt fel, az akkumulátor teljes
kapacitása nem lesz elérhető.
• Ha a CHARGE jelzőfény villog,
valószínű, hogy az előírttól eltérő
típusú akkumulátor rendellenes
működést okoz. Először is ellenőrizze,
hogy az akkumulátor használható-e
a töltővel. Ha az akkumulátor
használható a töltővel, a töltőből
távolítson el minden akkumulátort,
helyezzen be más – például új –
akkumulátorokat, majd ellenőrizze,
hogy az akkumulátortöltő jól
működik-e. Ha az akkumulátortöltő
jól működik, a rendellenes működést
valószínűleg az akkumulátorok
okozzák.
Műszaki adatok
x Fényképezőgép
[Rendszer]
[Bemenet és kimenet csatlakozók]
A/V OUT (MONO) csatlakozó (monó)
Minijack
Video: 1 Vp-p, 75 Ω,
aszimmetrikus, szink. negatív
Audio: 327 mV (47 kΩ terhelés
mellett)
Kimeneti impedancia 2,2 kΩ
USB csatlakozó mini-B
USB kommunikáció
Hi-Speed USB (USB 2.0
megfelelő)
[LCD-képernyő]
Használt LCD-képernyő
3,8 cm (1.5 típusú) TFT meghajtó
Teljes pontméret
67 200 (280 × 240) pont
[Tápellátás - általános]
Tápellátás
AA nikkel hidrid akkumulátor (2)
2,4 V
AC-LS5 hálózati adapter
(nincs mellékelve), 4,2 V
Teljesítményfelvétel (fényképkészítéskor, ha az
LCD-képernyő be van kapcsolva)
DSC-P93A
1,2 W
DSC-P73
1,1 W
Működési hőmérsékleti tartomány
0° és +40°C között
Tárolási hőmérsékleti tartomány
−20° és +60°C között
Méretek
117,2 × 53,7 × 35,8 mm
(Sz/M/H, a kiálló részek nélkül)
Tömeg
Körülbelül 236 g (0,5 lb 8,3 oz)
(két elemmel „Memory Stick”,
csuklópánttal és egyéb
tartozékokkal)
Mikrofon
Electret condenser mikrofon
Hangszóró Dinamikus hangszóró
További tudnivalók
Kép eszköz DSC-P93A
9,04 mm (1/1.8 típusú) színes
CCD
Elsődleges színszűrő
DSC-P73
6,85 mm (1/2.7 típusú) színes
CCD
Elsődleges színszűrő
A fényképezőgép teljes pixelszáma
DSC-P93A
Körülbelül 5 255 000 pixel
DSC-P73
Körülbelül 4 231 000 pixel
A fényképezőgép effektív pixelszáma
DSC-P93A
Körülbelül 5 090 000 pixel
DSC-P73
Körülbelül 4 065 000 pixel
Objektív
DSC-P93A
3× zoom objektív
f=7,9 – 23,7 mm
(35 mm fényképezőgép
konverzió: 38 - 114 mm)
F2.8-5.2
DSC-P73
3× zoom objektív
f=6 – 18 mm
(35 mm fényképezőgép
konverzió: 39 – 117 mm)
F2.8-5.2
Megvilágításszabályozás
Automatikus, kézi exponálás,
szürkület, szürkület portré, gyertya,
tájkép, vízpart, lágy felvétel
Fehéregyens
Auto, napfény, felhős, fénycső,
izzólámpa
Fájlformátum (DCF megfelelő)
Állóképek: Exif Ver. 2.2, JPEG
megfelelő DPOF kompatibilis
Filmek: MPEG1 megfelelő (monó)
Rögzítési médium
„Memory Stick” memóriamodul
Vaku
Ajánlott távolság, (ha az ISO
érzékenység Auto értékre van
állítva)
DSC-P93A
0,2 - 3,5 m (W)
0,6 - 2,5 m (T)
DSC-P73
0,2 - 3,5 m (W)
0,5 - 2,5 m (T)
Exif nyomtatás Kompatibilis
PRINT Image Matching II
Kompatibilis
PictBridge Kompatibilis
HU
121
x BC-CS2A/CS2B Ni-MH
akkumulátortöltő
Tápellátás
100 - 240 V 50/60 Hz váltóáram
3W
Kimenőfeszültség
AA : 1,4 V 400 mA × 2 egyenáram
AAA : 1,4 V 160 mA ×
2 egyenáram
Működési hőmérsékleti tartomány
0° és +40°C között
Tárolási hőmérsékleti tartomány
−20° és +60°C között
Méretek
71 × 30 × 91 mm
(Sz/H/M)
Tömeg
Kb. 90 g
x AC-LS5 hálózati adapter (nincs
mellékelve)
Bemeneti feszültség100 - 240 V AC, 50/60 Hz
11 W, 0,16–0,09 A
Kimeneti feszültségDC 4,2 V, 1,5 A
Működési hőmérsékleti tartomány
0° és +40°C között
Tárolási hőmérsékleti tartomány
−20° és +60°C között
Maximális méretek
Körülbelül 48 × 29 × 81 mm
(Sz/H/M)
Tömeg
Kb. 130 g
HU
122
Tartozékok
•
•
•
•
•
•
•
•
HR6 (AA méretű) Ni-MH akkumulátorok (2)
Akkumulátortartó (1)
BC-CS2A/CS2B Ni-MH akkumulátortöltő (1)
(Hálózati) tápkábel (1)
USB kábel (1)
A/V csatlakoztató kábel (1)
Csuklószíj (1)
„Memory Stick” (DSC-P93A: 32MB/DSC-P73:
16MB) (1)
• CD-ROM (USB meghajtó: SPVD-012) (1)
• Kezelési útmutató (1)
A készülék, illetve annak műszaki adatai
figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
Az LCD-kijelző
Állóképek felvétele
VGA FINE 101
1/30"
400
C:32:00 DATE
ISO400
Return
SAF
További tudnivalók
A zárójelben látható számok fontos
kiegészítő információk helyét jelölik.
250 F2.0 +2.0EV
A Képméretjelző (20)/
mód képkockák közötti rekeszintervallum jelző (59)
B Felvételi üzemmód jelző (58, 59)
C AE/AF zár jelző (24)
D Akkumulátorszint-jelzés (12)
E Fehéregyensúly jelzés (56)/
Módváltó jelzés/Vaku mód (29)/
Vörösszem-hatás csökkentése (30)
F Élességjelzés (112)/
Telítettségjelzés (112)/
Kontrasztjelzés (112)/
AF illuminátor jelzés (30)
G Mérő mód jelzése (55)/
Képhatás jelzése (60)
H Alacsony akkumulátorszint
figyelmeztetés (107)
I Kézi megvilágítás-beállítási mód
jelzése (50)
J Makró (27)
K AF mód (48)/
AF tartomány kereső keret
jelzés (47)/
Előbeállított fókuszérték (49)
L Képminőségjelzés (45)
M Felvételi mappa jelzése (45)
N A rögzíthető képek számának
jelzése (22)
O Maradék „Memory Stick”
kapacitás jelzése
HU
123
P Önellenőrzés kijelzés (109)/
Dátum/idő jelzés (32)/
ISO érzékenység (112)
Q Önidőzítőjelzés (28)
R Rezgés figyelmeztetés jelzés (107)
S Spotméter hajszálkereszt (55)
T AF tartomány kereső keret (47)
U Hisztogramjelzés (54)
V Menü/útmutató menü (44)
W EV beállítás jelzése (53)
X Nyílás érték jelzése (50)
Y NR slow shutter jelzése (35)/
Rekeszzár sebesség jelzése (50)
• A MENU gombra kattintva jelenítheti meg/
kapcsolhatja ki a menüt, illetve az útmutató
menüt.
Filmek felvétele
101
STBY
+2.0EV
A
B
C
D
E
F
G
H
I
HU
124
00:00:00 [00:28:25]
C:32:00
J
Felvételi üzemmód jelzése (77)
Akkumulátorszint-jelzés (12)
Fehéregyensúly jelzés (56)
Mérő mód jelzése (55)/
Képhatás jelzése (60)
Alacsony akkumulátorszint
figyelmeztetés (107)
AF tartomány kereső keret (47)
Spotméter hajszálkereszt (55)
Makró (27)
AF tartománykereső
keretjelzés (47)/
Előbeállított fókuszérték (49)
Képméret jelzése (77)
K Felvételi idő [Maximális felvételi
idő] jelzése (77)
L Felvételi mappa jelzése (45)
M Maradék „Memory Stick”
kapacitás jelzése
N Önellenőrzés kijelzés (109)
O Önidőzítő jelzése (28)
P EV beállítás jelzése (53)
Q Menü/útmutató menü (44)
• A MENU gombra kattintva jelenítheti meg/
tüntetheti el a menu/guide menüt.
R Rekeszzár jelzés (50)/
Nyílás érték jelzés (50)
S Hisztogram jelzés (54)
Állókép lejátszása
• A MENU gombra kattintva jelenítheti meg/
tüntetheti el a menu/guide menüt.
VGA
101
x1.3
1 0 1 –0 0 1 2
BACK/NEXT
A
B
C
D
F
G
H
I
2005 1 1
VOLUME
9 : 3 0 AM
J Lejátszási mappa jelzése (61)
K Képszám
L A lejátszási mappában rögzített
képek száma
M Felvétel mappa jelzés (46)
N Maradék „Memory Stick”
kapacitás jelzése
O Önellenőrzés kijelzés (109)
P EV beállítás jelzése (53)/
ISO érzékenység (112)
Q Mérő mód jelzése (55)/
Vaku jelzés/
Fehéregyensúly jelzés (56)
További tudnivalók
E
Mappaváltás jelzése (61)
Képméret jelzése (20)
Felvételi üzemmód jelző (58, 59)
Védelem jelzése (66)/
Nyomtatás (DPOF) jel jelzése (68)
Zoom jelzés (25)/
Képkockánkénti lejátszás
jelzése (65)
Ne kapcsolja szét az USB kábelt
jelzés (108)
Mappa-fájl szám (88)
A kép felvételi dátuma/ideje (32)/
Menü/útmutató menü (44)
PictBridge csatlakozás jelzése (70)
101
12 / 12
C:32:00
+2.0EV ISO400
AWB
2000 F5.6
HU
125
Film lejátszása
1
2
101
3
101
VOL.
8/8
00:00:12
4
5
6
7
8
9
q;
qa
DPOF
qs
HU
126
A Képméret jelzése (78)
B Felvételi üzemmód jelzése (78)
C Lejátszás jelzése (78)/
Hangerő jelzése (78)
D Mappaváltás jelzése (61)
E Lejátszási mappa jelzése (61)
F Képszám/A lejátszási mappában
rögzített képek száma
G Felvétel mappa jelzése (45)
H Maradék „Memory Stick”
kapacitás jelzése
I Számláló (78)
J Lejátszási képernyő (78)
K Lejátszási folyamatjelző (78)
L Menü/útmutató menü (44)
• A MENU gombra kattintva jelenítheti meg/
tüntetheti el a menu/guide menüt.
A zárójelben látható számok fontos
kiegészítő információk helyét jelölik.
Tárgymutató
Tárgymutató
A
A fényképezőgép használata külföldön ......15
A/V csatlakozókábel ......................................38
AF ....................................................................24
Akkumulátor töltése ........................................9
Autofókusz ................................................24, 47
Autofókusz rögzítése .....................................24
Autofókusz segédfény ...................................30
Autofókusz üzemmód ....................................48
Automatikus beállítás üzemmód ..................23
Automatikus kikapcsolás funkció ................15
Automatikus visszanézés .............................115
Á
Átméretezés ....................................................67
B
Be- és kikapcsolás ..........................................15
Blendenyílás ...................................................50
Burst ................................................................58
C
CD-ROM ........................................................83
Dátum és idő beillesztése ..............................32
Diavetítés ........................................................63
Digitális zoom .................................................25
DPOF ..............................................................68
I
Egyenáramú csatlakozódugó ....................... 14
Egyképes ........................................................ 36
Egyszerű autofókusz ..................................... 48
Elmenthető képek száma vagy
fényképezési idő .................... 13, 22, 110
Előzetes fókuszbeállítás ............................... 49
ImageMixer VCD2 ........................................ 95
Indexkép ......................................................... 36
Intelligens zoom ............................................ 25
Izzólámpa ....................................................... 56
J
JPG .................................................................. 89
É
Éjszakai .......................................................... 33
Éjszakai portré ............................................... 33
Élesség .......................................................... 112
F
Fájlmentés helyei ........................................... 88
Fájlnevek ........................................................ 88
Fehéregyensúly .............................................. 56
Fekete-fehér ................................................... 60
Felhős .............................................................. 56
Felosztás ......................................................... 80
Fénycső ........................................................... 56
Figyelmeztetések és üzenetek .................... 107
Forgatás .......................................................... 64
Formázás ........................................................ 42
K
Kereső ............................................................. 31
Képeffektusok ................................................ 60
Képek készítése ............................................. 23
Képek másolása számítógépre ......... 85, 92, 94
Képek megtekintése az LCD-kijelzőn ........ 36
Képek megtekintése tv-n .............................. 38
Képek törlése ................................................. 40
Képméret .................................................. 20, 21
Képminőség .................................................... 45
Kézi exponálás ............................................... 50
Kontraszt ...................................................... 112
Követő autofókusz ........................................ 48
Középponti autofókusz ................................. 47
L
G
Gyertya ........................................................... 33
Gyors visszanézés .......................................... 25
Lágy felvétel ................................................... 33
LCD háttérvilágítás ..................................... 116
LCD kijelző .................................................. 123
H
M
Hálózati adapter ............................................ 14
Hisztogram ..................................................... 54
Hozzáférést jelző lámpa ............................... 19
Makró ............................................................. 27
Mappa ....................................................... 45, 61
Maradék akkumulátorkapacitás jelzése ..... 12
Tárgymutató
D
E
HU
127
Memory Stick .............................................. 118
Memory Stick - kártya behelyezése ............ 19
Menü ....................................................... 44, 111
Mérési mód .................................................... 55
Mozgóképek megtekintése az
LCD-kijelzőn ....................................... 78
Mozgóképek törlése ...................................... 79
Mozgóképek vágása ...................................... 80
Mozgóképfelvétel .......................................... 77
MPG ............................................................... 89
Multi Burst ............................................... 59, 64
Multi-pattern mérés ...................................... 55
P
Ü
PAL ............................................................... 116
Páralecsapódás ............................................. 117
PictBridge ....................................................... 70
Picture Package .............................................. 90
Precíziós digitális zoom ................................. 25
Programozott automatikus felvétel ............... 8
Üzemmódváltó tárcsa ..................................... 8
R
RESET gomb ................................................. 97
V
Vezérlőgomb .................................................. 16
Védelem .......................................................... 66
VGA ................................................................ 21
Video CD ........................................................ 96
Villanófény ..................................................... 29
Villanófény szintje ......................................... 57
Vörösszem-effektus - csökkentése ............... 30
S
N
Nagyítás visszajátszáskor .............................. 62
Nappali fény ................................................... 56
Nappali szinkron ........................................... 29
NR, hosszú expozíciós idejű üzemmód ...... 35
NTSC ............................................................ 116
Nyomtatási (DPOF) jel ................................ 68
O
Objektívgyűrű .................................................. 6
Ó
Óra beállítása ................................... 16, 45, 116
Óvintézkedések ........................................... 117
Ö
Önkioldó ........................................................ 28
HU
128
Saját diagnózis kijelzés ............................... 109
SET UP ................................................... 45, 115
Sípolás/zár hangja ........................................ 116
Spotmérés ....................................................... 55
Szépia .............................................................. 60
T
Tartománykereső autofókusz ....................... 47
Tájkép ............................................................. 33
Telepítés .................................................... 83, 90
Telítés ............................................................ 112
Tengerpart ...................................................... 33
Tisztítás ......................................................... 117
Többpontos autofókusz ................................ 47
U
USB ........................................................... 84, 94
USB-illesztőprogram .................................... 83
Y
Záridő beállítása ............................................ 53
Zársebesség .................................................... 50
Zoom ............................................................... 25
Slovak
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku ohňa
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu, ani
vlhkosti.
Tento výrobok bol testovaný a vyrobený
v súlade s kritériami stanovenými
nariadením EMC pre používanie
prepojovacích káblov kratších ako 3 metre.
Upozornenie
Elektromagnetické polia môžu pri tomto
fotoaparáte pri určitých frekvenciách
spôsobiť rušenie obrazu a zvuku.
Poznámka
Ak spôsobí statická elektrina alebo
elektromagnetizmus prerušenie prenosu dát
(zrušenie prepojenia), reštartujte program
alebo odpojte a znovu pripojte USB kábel.
Niektoré krajiny alebo oblasti môžu
regulovať likvidáciu použitých batérií,
ktoré napájajú tento výrobok. Konzultujte
to prosím s vašimi miestnymi úradmi.
SK
2
Pred použitím fotoaparátu
Testovacie snímanie
Pred snímaním momentiek vykonajte
testovacie snímanie, ktorým skontrolujete,
či fotoaparát pracuje správne.
Bez kompenzácie obsahu záznamu
Záznam, ktorý nie je možné uskutočniť
snímaním alebo prehrávaním z dôvodu
nefunkčnosti fotoaparátu alebo
záznamového média atď., nie je možné
nijakým spôsobom kompenzovať.
Odporúčanie zálohovania dát
Aby ste predišli možnému riziku straty dát,
neustále kopírujte (zálohujte) dáta na disk.
Poznámky ku kompatibilite
obrazových údajov
• Súbory s obrazovými údajmi zaznamenané
vaším fotoaparátom spĺňajú pravidlo
skonštruovania pre univerzálny štandard
súborových systémov fotoaparátu,
vypracovaný asociáciou JEITA
(Japonská asociácia odvetvia elektroniky
a informačných technológií).
• Prehrávanie záznamu nasnímaného
týmto fotoaparátom v inom zariadení nie
je zaručené a taktiež prehrávanie
záznamov nasnímaných alebo
editovaných v inom zariadení nie je
v tomto zariadení zaručené.
Upozornenie k autorským právam
Televízne programy, filmy, video kazety
a ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
kopírovaním takýchto materiálov sa
môžete dopustiť porušenia zákonov
o autorských právach.
Fotoaparátom netraste alebo
nebúchajte
Okrem poruchy a nemožnosti snímania
môžete spôsobiť nefunkčnosť karty
„Memory Stick“ alebo poškodenie,
prípadne stratu údajov.
LCD obrazovka, LCD hľadáčik
(len na modeloch, ktoré sú ním
vybavené) a objektív
• LCD obrazovka a LCD hľadáčik sú
vyrobené za použitia extrémne presnej
technológie, takže viac ako 99,99 %
pixelov je schopných efektívnej
prevádzky. Avšak na LCD obrazovke
a LCD hľadáčika sa môžu permanentne
objavovať malé tmavé alebo jasné body
(bielej, červenej, modrej alebo zelenej
farby). Tieto body sú výsledkom bežného
výrobného procesu a nijakým spôsobom
neovplyvňujú nasnímaný obraz.
• Pri ukladaní fotoaparátu blízko okna
alebo vonku buďte opatrný. Vystavením
LCD obrazovky, hľadáčika alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu
na dlhšiu dobu môže dôjsť k poruche
zariadenia.
• Na LCD obrazovku príliš silno netlačte.
Obraz sa môže rozmazať a môže dôjsť
k poruche.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
LCD obrazovke vznikať stopy. Nejedná
sa o poruchu.
Odstráňte nečistoty na povrchu
blesku
Ak nečistoty spôsobia zafarbenie povrchu
blesku alebo ak sa naň prilepia v dôsledku
tepla, tak blesk nemusí dodávať dostatočné
osvetlenie.
Pohyblivý objektív
Tento fotoaparát je vybavený pohyblivým
objektívom. Vyhýbajte sa nárazom alebo
vyvíjaniu veľkého tlaku na objektív.
Fotoaparát nesmie navlhnúť
Pri snímaní v daždi alebo v obdobných
vlhkých podmienkach dávajte pozor, aby
fotoaparát nenavlhol. Ak sa do fotoaparátu
dostane voda, môže spôsobiť zlyhanie
fotoaparátu, ktoré je niekedy
neopraviteľné. Ak sa vyskytne kondenzácia
vlhkosti, postupom popísaným na
strane 119, vlhkosť z fotoaparátu odstráňte.
Fotoaparát nevystavujte piesku
alebo prašnému prostrediu
Používanie fotoaparátu v piesočnom alebo
prašnom prostredí môže spôsobiť poruchu.
Fotoaparátom nemierte do slnka
alebo do iného zdroja žiarivého
svetla
Môže to spôsobiť nevyliečiteľné poškodenie
zraku alebo poškodenie fotoaparátu.
Poznámky k miestam, kde je
fotoaparát možné používať
Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných rádiových
vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie.
Fotoaparát nemusí snímať alebo prehrávať
správne.
Obrázky použité v tomto návode
Obrázky použité v tomto návode ako
príklady sú reprodukcie a nejedná sa
o skutočné fotografie nasnímané týmto
fotoaparátom.
Obchodné značky
je obchodnou značkou
•
spoločnosti Sony Corporation.
, „Memory Stick
• „Memory Stick“,
PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„MagicGate“,
sú
obchodné značky Sony Corporation.
• Picture Package je obchodnou značkou
spoločnosti Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Media
a DirectX sú buď registrovanými
obchodnými značkami lebo obchodnými
značkami Microsoft Corporation
v Spojených štátoch alebo v iných
krajinách.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac,
iBook, PowerBook, Power Mac a eMac sú
obchodnými značkami alebo
registrovanými obchodnými značkami
spoločnosti Apple Computer, Inc.
• Macromedia a Flash sú obchodnými
značkami alebo registrovanými
obchodnými značkami spoločnosti
Macromedia, Inc. v Spojených štátoch a/
alebo v iných zemiach.
• Intel, MMX a Pentium sú obchodnými
značkami alebo registrovanými
obchodnými značkami spoločnosti Intel
Corporation.
• Okrem toho názvy systémov a produktov
použité v tomto manuále sú vo
všeobecnosti obchodné značky alebo
registrované obchodné značky príslušných
vývojových spoločností alebo výrobcov.
Značky ™ alebo ® však nie sú v tomto
manuále použité vo všetkých prípadoch.
SK
SK
3
Obsah
Pred použitím fotoaparátu .................... 2
Popis častí ................................................ 7
Volič režimov...................................... 9
Začíname
Príprava batérií ..................................... 10
Nabíjanie batérií ................................... 10
Vloženie batérií..................................... 12
Používanie sieťového adaptéra ........... 15
Používanie fotoaparátu v zahraničí .... 16
Zapnutie/vypnutie fotoaparátu........... 16
Ako používať ovládacie tlačidlo ......... 17
Nastavenie dátumu a času ................... 17
Snímanie statických záberov
SK
4
Vloženie a vybratie pamäťovej karty
„Memory Stick“ ........................... 20
Nastavenie veľkosti statických
záberov .......................................... 21
Veľkosť a kvalita záberu ...................... 22
Základné snímanie statických
záberov – Používanie režimu
automatického nastavenia........... 24
Zobrazenie naposledy nasnímaného
záberu – Quick Review
(rýchly prehľad)............................ 26
Používanie funkcie transfokátora
(zoom) ........................................... 26
Snímanie objektov z blízka
– Macro ......................................... 28
Používanie samospúšte.................... 29
Výber režimu blesku........................ 30
Snímanie záberov cez hľadáčik....... 32
Vloženie dátumu a času na
snímaný záber............................... 33
Prispôsobenie snímania daným
podmienkam................................. 34
Zobrazovanie statických
záberov
Zobrazovanie záberov na LCD
obrazovke vášho fotoaparátu ..... 37
Zobrazenie záberov na TV
obrazovke ..................................... 39
Vymazávanie statických
záberov
Vymazávanie záberov.......................... 41
Formátovanie pamäťovej karty
„Memory Stick“ ........................... 43
Pred ďalšími úkonmi
Ako nastaviť a obsluhovať Váš
fotoaparát ..................................... 45
Zmeny nastavení ponuky................ 45
Zmeny v položkách na
obrazovke SET UP ......................46
Nastavenie kvality statických
záberov ..........................................46
Vytvorenie alebo výber priečinka.......47
Vytvorenie nového priečinka..........47
Výber priečinka pre ukladanie
záznamu.........................................48
Pokročilé snímanie
statického záberu
Výber metódy automatického
zaostrovania ..................................49
Voľba zameriavacieho rámčeka
AF zóny – Zameriavací
rámček AF zóny ...........................49
Výber zaostrenia – Režim AF.........50
Nastavenie vzdialenosti od objektu
– Funkcia prednastavenia
zamerania ......................................51
Snímanie s nastaveniami rýchlosti
manuálnej spúšte a clony
– Manuálna expozícia ..................52
Nastavenie expozície
– Nastavenie EV...........................55
Zobrazí sa stĺpcový diagram...........56
Výber režimu merania..........................57
Nastavenie farebných odtieňov
– Vyváženosť bielej farby ............58
Nastavenie intenzity blesku
– Flash Level .................................59
Snímanie viacerých snímok .................60
Snímanie v režime Multi Burst
– Multi Burst .................................61
Snímanie s použitím špeciálnych
efektov
– Picture Effect (Obrazový
efekt)..............................................62
Pokročilé zobrazenie
statického záberu
Výber priečinku a prehrávanie
záberov – Folder...........................63
Zväčšenie časti statického záberu
– Zväčšenie záberu .......................64
Postupné prezeranie za sebou idúcich
záberov – Slide show....................65
Otáčanie statických záberov
– Rotate .........................................66
Prehrávanie záberov nasnímaných
v režime Multi Burst ....................66
Súvislé prehrávanie ..........................67
Prehrávanie snímka po snímke .......67
Editovanie statického záberu
Ochrana záberov – Protect.................. 68
Zmena veľkosti záberu – Resize ......... 69
Výber záberov pre tlač
– Značka pre tlač (DPOF) .......... 70
Tlač statických obrázkov
(Tlačiareň PictBridge)
Pripájanie sa na tlačiareň
kompatibilnú s PictBridge .......... 72
Tlač záberov .......................................... 73
Tlač indexových záberov ..................... 75
Vychutnávanie si pohyblivých
záznamov
Snímanie pohyblivých záznamov........ 79
Zobrazenie pohyblivého záznamu na
LCD obrazovke............................ 80
Vymazávanie pohyblivých
záznamov (film) ........................... 81
Strihanie pohyblivých záberov............ 82
Užite si zábery na Vašom
počítači
Inštalácia USB ovládača ..................85
Pripojenie fotoaparátu
k počítaču.......................................86
Kopírovanie záberov ........................87
Zobrazenie záberov na počítači ......89
Cieľové priečinky uchovávania
záberov a názvy súborov.............90
Prezeranie záberu predtým
kopírovaného do počítača. ..........92
Inštalácia „Picture Package“ ...........92
Kopírovanie záberov pomocou
softvéru „Picture Package“ .........94
Používanie softvéru „Picture
Package“ ........................................95
Kopírovanie záberov do počítača
– pre používateľov Macintosh .......96
Používanie softvéru „ImageMixer
VCD2“ ...........................................97
Riešenie problémov
Riešenie problémov..............................99
Výstražné a upozorňujúce
hlásenia ........................................109
Samodiagnostické zobrazenia
–Ak sa zobrazí kód začínajúci
písmenom abecedy .....................111
Kopírovanie záberov do počítača
– pre používateľov Windows....... 84
SK
5
Dodatočné informácie
Množstvo záberov, ktoré sa dajú
uložiť/čas snímania ..................... 112
Položky ponuky Menu ....................... 113
SET UP položky ................................. 117
Bezpečnostné upozornenia ............... 119
Pamäťová karta „Memory Stick“ ..... 120
Ni-MH (nickel-metal hydride)
batérie.......................................... 122
Nabíjačka batérií................................. 122
Technické údaje.................................. 123
LCD obrazovka .................................. 125
Register
Register................................................ 129
SK
6
Popis častí
Ohľadne podrobností o činnosti pozri
strany v zátvorkách.
Odpájanie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
POWER tlačidlo (16)
POWER kontrolka (16)
Tlačidlo Shutter (spúšť) (24)
Volič režimov (9)
Blesk (30)
Kontrolka samospúšte (29)/
AF iluminátor (31, 117)
Reproduktor (spodná časť)
Hľadáčik
Kruh objektívu
Objektív
Mikrofón
Pripevňovanie
L Otvor pre statív (spodná časť)
• Objektív je odnímateľný, takže môžete
pripevniť aj iný objektív (nedodaný).
• Používajte statív s dĺžkou skrutky kratšou
ako 5,5 mm. V opačnom prípade nie je
možné pevne prichytiť fotoaparát na statív
a dlhšia skrutka môže poškodiť fotoaparát.
SK
7
A Ovládacie tlačidlo
Menu zapnuté: v/V/b/B/z (17)
Menu vypnuté:
/ /7/ (30/29/26/28)
Volič režimov „M“: Rýchlosť
spúšte/hodnota clony (52)
SK
8
B Hľadáčik (32)
Samospúšť/kontrolka
nahrávania (červená)
(29/25)
Kontrolka aretácie
AE/AF (zelená) (25)
Kontrolka (Nabíjanie
blesku) (oranžová) (30)
C LCD obrazovka
Podrobnosti ohľadne položiek na
obrazovke LCD si pozrite na stranách
125 až 129.
D
(Stav LCD obrazovky/LCD
obrazovka zapnutá/vypnutá)
tlačidlo (32)
E MENU tlačidlo (45, 113)
F RESET tlačidlo (99)
G DC IN konektor (15)
(USB) konektor (86)
H
I A/V OUT (MONO) konektor (39)
J
(Veľkosť obrázku/
Vymazať) tlačidlo (21, 41)
K Tlačidlá transfokátora (zoom)
(W/T) (26)/
(Register) tlačidlo
(38)/ /
(Prehrávanie
transfokácie) tlačidlá (64)
L Kontrolka prístupu (20)
M OPEN tlačidlo (12)
N Batéria/„Memory Stick“ kryt (12)
O Priečinok pre vloženie batérií (12)
P „Memory Stick“ priečinok pre
vloženie (20)
Q Kryt konektora (15)
R Háčik pre upevnenie šnúrky na
zápästie (spodná časť)
Pripevňovanie šnúrky na zápästie.
Volič režimov
Pred použitím fotoaparátu nastavte
označenie na voliči režimov na stranu
tlačidla POWER.
(Snímanie filmov)
Môžete snímať filmy (strana 79).
(Prehrávanie/Editovanie)
Môžete prehrávať alebo editovať statické
zábery alebo filmy (strany 37 a 68).
(Režim automatického
prispôsobovania)
Zaostrenie, expozícia a vyváženosť bielej
sa automaticky prispôsobujú, čo umožňuje
jednoduché snímanie. Kvalita obrázkov je
nastavená na [Fine] (strana 46).
P (Programové automatické snímanie)
Prispôsobovanie snímania je automaticky
vykonávané, presne ako v režime
automatického prispôsobovania. Avšak
zámerne môžete prispôsobiť zaostrenie,
atď. Okrem toho, môžete pomocou menu
použiť želané funkcie (strany 45 a 113).
M (Snímanie s manuálnou expozíciou)
Môžete manuálne prispôsobiť rýchlosť
spúšte a hodnotu clony (strana 52).
Okrem toho, môžete pomocou menu
použiť želané funkcie snímania
(strany 45 a 113).
Režim súmrak (Twilight)
Režim portrét za súmraku
(Twilight portrait)
Režim sviečka (Candle)
Režim krajinka (Landscape)
Režim pláž (Beach)
Režim jemného cvaknutia
(Soft snap)
Môžete ľahko nasnímať efektívnu
fotografiu založenú na scénických
podmienkach v scéne (strana 34). Okrem
toho, môžete pomocou menu použiť
želané funkcie snímania (strany 45 a 115).
SET UP (Nastavenie)
Môžete zmeniť nastavenie fotoaparátu
(strana 46 a 117).
SK
9
Začíname
Príprava batérií
Fotoaparát napájajte z nasledovných
batérií.
Vhodné batérie
HR 15/51:HR6 (veľkosť AA) NiMH
batérie (2)
– NH-AA-DA (2) (dodané)
– NH-AA-2DA twin-pack, etc.
(nedodané)
R6 (veľkosť AA) alkalické batérie (2)
Nevhodné batérie
Mangánové batérie
Lítiové batérie
Nikel-kadmiové batérie
V prípade používania vyššie uvedených
batérií nemôžeme kvôli vlastnostiam
batérií, napr. ich zhnednutiu, zaručiť plný
výkon fotoaparátu.
Nabíjanie batérií
Poznámky k alkalickým batériám
• Alkalické batérie majú v porovnaní
s dodanými Ni-MH batériami kratšiu
životnosť. Napájanie sa môže vypnúť aj
v prípade, že indikátor stavu batérií
zobrazuje dostatočný stav batérií.
• Existujú veľké rozdiely vo výkonnosti
batérií medzi batériami rôznych typov
a výrobcov. Tieto rozdiely sa markantne
prejavujú najmä pri používaní pri nízkych
teplotách, kedy sa niektoré batérie veľmi
skoro vybijú. Môže sa stať, že nebude
možné snímať pri nižších teplotách ako 5 °C.
• Nemiešajte staré a nové batérie.
• Indikátor stavu batérií nemusí zobrazovať
správnu informáciu.
• Je veľký rozdiel medzi dostupným časom
snímania a časom prehrávania. Ak zmeníte
polohu voliča režimov, kvôli vlastnostiam
alkalických batérií sa fotoaparát môže
vypnúť s vysunutým objektívom. V tomto
prípade zameňte batérie za nové alebo
použite plne nabité Ni-MH batérie.
Odporúča sa používanie dodaných Ni-MH
batérií.
SK
10
1
, Do nabíjačky (dodaná) vložte
Ni-MH batérie so správnou
polaritou +/–.
• V nabíjačke nie je možné nabíjať
alkalické batérie.
• Pred použitím musíte dodané Ni-MH
batérie nabiť.
• Nabíjačku pripojte do blízkej ľahko
prístupnej elektrickej zásuvky.
• Aj keď kontrolka CHARGE nesvieti,
zariadenie nie je odpojené od sieťového
adaptéra, pokiaľ je sieťová šnúra
v elektrickej zásuvke. Ak spozorujete
nejaký problém pri nabíjaní, okamžite
odpojte sieťovú šnúru nabíjačky od
elektrickej zásuvky.
Poznámky k Ni-MH batériám
Čas nabíjania
Do elektrickej
zásuvky
Ni-MH batérie
NH-AA-DA × 2
(dodané)
Čas nabíjania
Cca. 6 hodín
Údaj zodpovedá času potrebnému pre nabitie
úplne vybitých Ni-MH batérií v dodávanej
nabíjačke a pri okolitej teplote 25 °C.
2
Sieťová šnúra (Hlavný
prívod energie)
, Nabíjačku pripojte do elektrickej
zásuvky pomocou sieťovej
šnúry (hlavný prívod energie).
Spustí sa nabíjanie a rozsvieti sa
kontrolka CHARGE. Po ukončení
nabíjania kontrolka CHARGE zhasne.
Podrobnosti o nabíjačke nájdete na 122.
Vybratie batérií
Zatlačte - stranu batérie, aby sa + koniec
vysunul, a potom batériu vyberte.
• Úplné nabitie batérií trvá cca 6 hodín.
Kontrolka CHARGE môže svietiť dlhšie
ako 6 hodín, nejedná sa však o poruchu.
• Ak používate nabíjačku batérií dodanú so
súpravou STAMINA „Rýchlonabíjačku“
(nie je dodaná), batérie sa nabijú rýchlejšie.
Čas nabíjania
Pri nabíjaní dvoch Ni-MH batérií: Cca
2 hodiny 30 minút
Pri nabíjaní štyroch Ni-MH batérií: Cca
5 hodín
Začíname
CHARGE
kontrolka
• V čase nákupu alebo keď NiMH batérie
neboli dlhší čas používané, nemusia byť
úplne nabité Ak sa vyskytne tento
problém, opakované nabíjanie a vybíjanie
batérií tento problém vyrieši.
• Ak sú póly NiMH batérií znečistené, batérie
sa nemusia dostatočne nabiť. Príležitostne
vyčistite póly batérií a kontakty nabíjačky
suchou handričkou.
• Pri prenášaní Ni-MH batérií používajte
puzdro (dodané). Pri skratovaní obidvoch
pólov +/- batérií existuje riziko zvýšenia
teploty batérií alebo požiaru.
• Aj v prípade, že sa Ni-MH batérie
nepoužívajú, postupne sa prirodzene
vybíjajú. Odporúčame preto batérie vždy
pred použitím nabiť.
• Ak nabíjate nie celkom vybité batérie, môže
sa vyskytnúť jav nazývaný „pamäťový
efekt“* a indikátor vybitia batérií sa zobrazí
skôr, ako by ste očakávali. Tento problém
môžete odstrániť, ak budete batérie nabíjať
až po ich úplnom vybití.
* „Pamäťový efekt“ - situácia, pri ktorej sa
batérie nenabijú maximálne.
• Po dokončení nabíjania odpojte sieťovú
šnúru (hlavný prívod energie) od elektrickej
siete zo zásuvky v stene a vyberte
z nabíjačky Ni-MH batérie.
SK
11
Vloženie batérií
• Pre úplné vybitie batérií prepnite
fotoaparát do režimu prezentácie - slide
show (strana 65) a počkajte, kým sa batérie
nevybijú.
• Neodlepujte izolačný obal batérií, ani ich
nepoškodzujte. Nikdy nepoužívajte batérie
s čiastočne alebo úplne odlepeným
izolačným obalom alebo batérie akýmkoľvek
spôsobom poškodené. Môže dôjsť
k vytečeniu, explózii alebo zohriatiu batérií
a následne aj k poraneniu alebo iným
ujmám. Môže to tiež spôsobiť poruchu
nabíjačky.
1
, Otvorte kryt priestoru pre
batériu/kartu „Memory Stick“.
Otvorte kryt priestoru pre batériu/kartu
„Memory Stick“ a posuňte ním v smere
šípky.
2
, Vložte batérie.
Pri vkladaní batérií dodržte polaritu +/s označením +/- vo vnútri priestoru pre
batérie.
• Príležitostne vyčistite póly batérií
a kontakty/„Memory Stick“ v kryte suchou
handričkou. Ak sú póly a kontakty pokryté
povlakom nečistôt alebo mastnotou
z pokožky, prevádzkový čas fotoaparátu sa
podstatne skráti.
SK
12
S postupným vybíjaním batérií
zobrazuje indikátor stavu batérií stav
batérií (zastávajúcu kapacitu) pomocou
nasledujúcich symbolov.
3
, Zatvorte kryt priestoru pre
batérie/kartu „Memory Stick“.
Pritlačte batérie a zatvorte kryt
priestoru pre batérie/„Memory Stick“.
Kryt zatvorte tak, aby zacvakol.
Vybratie batérií
Zatlačte tlačidlo/„Memory Stick“ otvorte
kryt priestoru pre batérie/„Memory
Stick“, a potom vyberte batérie.
Indikátor
stavu
batérie
Indikátor stavu batérií
(Maximálne nabité
je 100 %)
Dostatočná kapacita batérií
Polovičná kapacita batérií
Nízka kapacita batérií,
snímanie/prehrávanie sa
čoskoro zastaví.
Vymeňte batérie za plne
nabité alebo nabite tieto
batérie. (Bliká výstražný
indikátor.)
• Ak je LCD obrazovka vypnutá, stlačením
ju zapnete.
• V závislosti od podmienok, v ktorých
používate fotoaparát a stavu, prípadne
prostredia nabíjania, nemusí byť zobrazená
presná informácia.
• Pri používaní alkalických batérií sa
nezobrazuje správny zostávajúci čas.
Existujú veľké rozdiely vo vlastnostiach
batérií medzi batériami rôznych typov
a výrobcov a napájanie sa môže vypnúť aj
v prípade, že indikátor stavu batérií
zobrazuje dostatočný stav batérií. V tomto
prípade zameňte batérie za nové alebo
použite plne nabité Ni-MH batérie.
• Pri napájaní zo sieťového adaptéra (nie je
dodaný) sa informácia o stave batérií
nezobrazuje.
Začíname
Indikátor stavu batérií
(Pri použití Ni-MH batérií)
• Uistite sa, aby vám pri otvorení alebo
zatvorení krytu batérií/„Memory Stick“
batérie nevypadli.
SK
13
Výdrž batérií a počet záberov,
ktoré je možné nasnímať/
zobraziť
Tabuľka zobrazuje približné údaje o možnom
počte nahraných/zobrazených záberov a čase
prevádzky fotoaparátu pri snímaní
v štandardnom režime (normal), pri okolitej
teplote 25 °C a maximálne nabitými
dodanými batériami. Údaje o možnom počte
záznamov, ktoré je možné nasnímať alebo
zobraziť, sú platné za predpokladu, že
v prípade potreby vymeníte pamäťovú kartu
„Memory Stick“. Uvedomte si, že v závislosti
od podmienok používania sa môžu skutočné
hodnoty od uvedených mierne odlišovať.
• Kapacita batérií sa s ich používaním
a s postupom času znižuje (strana 122).
SK
14
Snímanie statických záberov
V priemerných podmienkach1)
NH-AA-DA (2) (dodané)
LCD
Počet
Výdrž
Veľkosť obra- záberov batérií
(min.)
záberu zovka
DSC-P93A
Zapnutý
Cca. 410 Cca. 205
5M
Vypnutý
Cca. 740 Cca. 370
Zapnutý
Cca. 410 Cca. 205
VGA
(E-Mail) Vypnutý
Cca. 740 Cca. 370
DSC-P73
Zapnutý
Cca. 420 Cca. 210
4M
Vypnutý
Cca. 760 Cca. 380
Zapnutý
Cca. 420 Cca. 210
VGA
(E-Mail) Vypnutý
Cca. 760 Cca. 380
Alkalické batérie R6 (Veľkosť
AA) (2) (nie sú dodané)
LCD
Počet
Výdrž
Veľkosť obra- záberov batérií
(min.)
záberu zovka
DSC-P93A
Zapnutý
Cca. 80
Cca. 40
5M
Vypnutý
Cca. 180
Cca. 90
Zapnutý
Cca. 80
Cca. 40
VGA
(E-Mail) Vypnutý
Cca. 180
Cca. 90
DSC-P73
Zapnutý
Cca. 110
Cca. 55
4M
Vypnutý
Cca. 240
Cca. 120
Zapnutý
Cca. 110
Cca. 55
VGA
(E-Mail) Vypnutý
Cca. 240
Cca. 120
Pri používaní alkalických batérií Sony
1) Snímanie v nasledovných podmienkach:
– Kvalita záberu je nastavená na [Fine]
– [AF Mode] je nastavené na [Single]
– Jedno snímanie každých 30 sekúnd
– Transfokátor (zoom) sa striedavo prepína
medzi W a T
– Pri každom druhom snímaní jedenkrát
použijete blesk
– Po 10 snímaniach sa vypne a znovu zapne
napájanie
Spôsob merania je založený na norme CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association - Asociácia snímacích
a zobrazovacích produktov)
Používanie sieťového
adaptéra
Zobrazenie statických záberov2)
Cca. 9 200
Cca. 9 200
Cca. 460
Cca. 460
Cca. 9 800
Cca. 9 800
Cca. 490
Cca. 490
2) Zobrazovanie jednotlivých záberov v poradí
v trojsekundových intervaloch
Snímanie filmov3)
NH-AA-DA (2) (dodané)
LCD
LCD
obrazovka obrazovka
zapnutá
vypnutá
DSC-P93A
Cca. 210
Cca. 270
DSC-P73
Cca. 210
Cca. 270
3) Nepretržité snímanie záznamu pri
veľkosti [160]
Sieťový adaptér
(nie je dodaný)
DC koncovka
Začíname
Veľkosť
záberu
DSC-P93A
5M
VGA (E-Mail)
DSC-P73
4M
VGA (E-Mail)
NH-AA-DA (2) (dodané)
Počet
Výdrž batérií
záberov
(min.)
• Životnosť batérií a počet záberov, ktoré je
možné nasnímať/zobraziť sa v nasledujúcich
podmienkach zníži:
– Pri nízkych teplotách
– Pri používaní blesku
– Pri častom zapínaní a vypínaní fotoaparátu
– Pri častom používaní transfokátora (zoom)
– [LCD Backlight] je nastavené na [Bright]
v nastaveniach SET UP
– [AF Mode] je nastavené na [Monitor]
– Príkon batérií je príliš slabý.
Kryt konektora
1
, Otvorte kryt konektorov
a zapojte sieťový adaptér
AC-LS5 (nie je dodaný) do
konektoru DC IN na fotoaparáte.
Koncovku zasuňte s označením v
smerom nahor.
• Používajte iba sieťový adaptér AC-LS5.
Fotoaparát nie je možné napájať z iných
adaptérov.
• Sieťový adaptér pripojte do blízkej ľahko
prístupnej sieťovej zásuvky. Ak spozorujete
nejaký problém pri používaní adaptéra,
okamžite odpojte sieťovú šnúru adaptéra od
elektrickej siete.
SK
15
Používanie
fotoaparátu v zahraničí
2 Do elektrickej
zásuvky
1
2
Sieťová
šnúra (hlavný
prívod energie)
, Pripojte jeden koniec sieťovej
šnúry (hlavný prívod energie)
do sieťového adaptéra a druhý
koniec do elektrickej zásuvky.
• Keď ste ukončili používanie sieťového
adaptéra, odpojte ho z konektoru DC IN
fotoaparátu a zo zásuvky v stene.
• Fotoaparát je pod napätím, pokiaľ je sieťový
adaptér (hlavný) pripojený do elektrickej
siete, aj keď je samotný fotoaparát vypnutý.
SK
16
Napájanie
Fotoaparát môžete používať
v ľubovoľnej krajine alebo regióne s
nabíjačkou batérie (dodáva sa
s produktom) alebo AC-LS5 pomocou
sieťového adaptéra (nedodáva sa
s produktom) v rozpätí 100 V až 240 V
AC, 50/60 Hz. Ak je to potrebné,
použite komerčne dostupný adaptér [a]
v závislosti od tvaru príslušnej
elektrickej zásuvky [b].
BC-CS2A/CS2B
• Nepoužívajte elektronický transformátor
(cestovný menič napätia), pretože môže
spôsobiť poruchu zariadenia.
Zapnutie/vypnutie
fotoaparátu
POWER
POWER kontrolka
, Stlačením POWER zapnete
fotoaparát.
Kontrolka POWER sa rozsvieti
nazeleno a fotoaparát je zapnutý. Keď
zapnete fotoaparát po prvýkrát, zobrazí
sa ponuka pre nastavenie hodín Clock
Set (strana 17).
Vypnutie fotoaparátu
Po opätovnom stlačení tlačidla POWER
kontrolka POWER zhasne a fotoaparát
sa vypne.
• Ak zapnete fotoaparát, keď volič režimov
nie je v polohe SET UP alebo
, objektív
sa vysunie. Nedotýkajte sa preto objektívu.
• Keď je objektív vysunutý, nenechajte
dlho vybraté batérie alebo odpojený
sieťový adaptér (nie je dodaný), atď.
Môže to spôsobiť poruchu.
Ako používať
ovládacie tlačidlo
Ak pri snímaní, prehrávaní, vykonávaní
nastavení fotoaparátu sa počas približne
3 minút nevykonávajú žiadne úlohy,
z dôvodu úspory batérií sa fotoaparát
automaticky vypne.
V nasledujúcich prípadoch však funkcia
Auto Power Off, aj pri napájaní z batérií
nebude fungovať.
• Počas prehrávania filmov
• Počas prehrávania v prezentácie
(slide show)
• Ak je do konektoru
(USB) alebo
konektoru A/V OUT (MONO)
pripojený kábel
Camera
AF Mode:
Single
Digital Zoom:
Smart
Date/Time:
Off
Red Eye Reduction: Off
AF Illuminator: Auto
Auto Review:
Off
Začíname
Funkcia Auto Power Off
(automatické vypnutie)
Nastavenie dátumu
a času
Prepínač režimu
SELECT
Setup 2
File Number:
USB Connect:
OK
Video Out:
Cancel
Clock Set:
1
Aby ste zmenili aktuálne nastavenia
fotoaparátu, zobrazte ponuku Menu
alebo SET UP obrazovku (strany 45, 46)
a pomocou ovládacieho tlačidla
vykonajte zmeny.
Pri nastavovaní menu, stlačte v/V/b/B
pre zvolenie položky alebo nastavenie
a vykonanie nastavenia.
Pri nastavovaní SET UP, stlačte v/V/b/B
pre zvolenie položky alebo nastavenia
a pre vykonanie nastavenia stlačte z.
, Volič režimov prepnite do
polohy .
• Pre opätovné nastavenie dátumu
a času nastavte volič režimov do
polohy SET UP, zvoľte [Clock Set] v
(Setup 2) (strany 46, 118), a potom
pokračujte od kroku číslo 3.
• Túto činnosť môžete tiež vykonať, keď je
,
,
prepínač režimu v polohe P, M,
,
,
,
alebo
.
,
SK
17
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2004 / 1 / 1
12 : 00
2004 / 1 / 1
12 : 00
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
OK
AM
Cancel
OK
2004 / 1 / 1
AM
2
, Stlačením POWER zapnite
fotoaparát.
Kontrolka POWER zasvieti nazeleno
a na LCD obrazovke sa objaví ponuka
Clock Set.
SK
OK
Cancel
3
4
, Na ovládacom tlačidle
pomocou v/V zvoľte želaný
formát zobrazenia dátumu,
potom stlačte z.
, Na ovládacom tlačidle pomocou
b/B zvoľte položku, ktorú
chcete nastavovať: rok, mesiac,
deň, hodinu alebo minútu.
Zvoliť môžete [Y/M/D] (rok/mesiac/
deň), [M/D/Y] a [D/M/Y].
v je zobrazené nad a V je zobrazené pod
zvolenou položkou.
• Akonáhle je interná nabíjateľná batéria
zabezpečujúca napríklad uchovávanie
nastavenia času úplne vybitá (strana 120),
opäť sa automaticky zobrazí ponuka Clock
Set. V takomto prípade znovu obnovte
dátum a čas podľa postupu od Kroku 3.
18
12 : 00
AM
Cancel
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2005 / 1 / 1
Začíname
Clock Set
10 : 00
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2005 / 1 / 1
OK
AM
10 : 30
OK
AM
Cancel
5
Cancel
6
, Na ovládacom tlačidle
pomocou v/V nastavte číselnú
hodnotu, potom stlačte z.
, Na ovládacom tlačidle zvoľte
[OK] pomocou B, a potom
stlačte z.
Po zadaní aktuálnej číselnej hodnoty
nastavte ďalšiu položku. Zopakujte
kroky 4 a 5 pokiaľ nenastavíte všetky
položky.
Po nastavení dátumu a času sa hodiny
uvedú do prevádzky.
• Pre zrušenie nastavenia dátumu a času
zvoľte [Cancel], a potom stlačte z.
• Ak zvolíte formát [D/M/Y] v Kroku číslo 3,
nastavte 24-hodinový cyklus pre čas.
• 12:00 AM znamená polnoc a 12:00 PM
znamená poludnie.
SK
19
Snímanie statických záberov
Vloženie a vybratie pamäťovej karty „Memory Stick“
Strana
s konektormi
Kontrolka
prístupu
Strana
označenia
1
SK
20
2
3
, Otvorte kryt priestoru pre
batériu/kartu „Memory Stick“.
, Vložte pamäťovú kartu
„Memory Stick“.
, Zatvorte kryt priestoru pre
batérie/kartu „Memory Stick“.
Otvorte kryt priestoru pre batériu/kartu
„Memory Stick“ a posuňte ním v smere
šípky.
Kartu „Memory Stick“ zasuňte podľa
obrázku úplne, až kým nezapadne na
svoje miesto.
• Pri otváraní alebo zatváraní krytu pre
batériu/kartu „Memory Stick“ dávajte
pozor, aby nevypadli batérie.
• Podrobnosti o karte „Memory Stick“
pozrite na strane 120.
• Kartu „Memory Stick“ vždy zasuňte úplne,
až kým nezapadne na svoje miesto. Ak ju
nezasuniete správne, nemusí byť možné
vykonanie správneho nahrávania alebo
prehrávania.
Vybratie pamäťovej karty „Memory
Stick“
Otvorte kryt priestoru pre batérie/kartu
„Memory Stick“, potom zatlačte na
kartu „Memory Stick“ tak, aby sa
vysunula.
• Kým svieti kontrolka prístupu, fotoaparát
ukladá alebo načítava záber. Vtedy nikdy
neotvárajte kryt/„Memory Stick“ batérie
ani nevypínajte fotoaparát. Údaje sa
môžu poškodiť.
Nastavenie veľkosti statických záberov
Prepínač režimu
DSC-P93A
5M
, Prepínač režimu prepnite do
polohy
a zapnite fotoaparát.
• Túto činnosť môžete uskutočniť aj v prípade,
že Prepínač režimu je nastavený na P, M,
,
, ,
,
alebo
.
4M
3:2
3M
1M
VGA(E-Mail)
3:2
3M
1M
VGA(E-Mail)
Image Size
Image Size
DSC-P93A
2
, Stlačte
obrázka).
DSC-P73
5M
3:2
3M
1M
4M
VGA(E-Mail)
Image Size
4M
3:2
3M
1M
VGA
VGA(E-Mail)
Snímanie statických záberov
1
DSC-P73
5M
VGA
Image Size
3
(Veľkosť
Zobrazí sa položka nastavenia Image
Size.
• Podrobnosti o veľkosti záberov pozrite na
strana 22.
, Na ovládacom tlačidle
pomocou v/V nastavte
požadovanú veľkosť záberu.
Veľkosť záberu je nastavená.
Po ukončení nastavenia stlačte tlačidlo
(Veľkosť obrázka). Nastaviteľná
položka Image Size sa stratí z LCD
obrazovky.
• Vykonané nastavenia sa uchovajú aj po
vypnutí fotoaparátu.
SK
21
Veľkosť a kvalita záberu
1) Predvoleným nastavením je [5M] (DSC-
SK
22
P93A) alebo [4M] (DSC-P73). Táto veľkosť
môže udávať najvyššiu kvalitu záberu pri
použití každého fotoaparátu.
2) Pri tejto možnosti sa obrázky ukladajú pri
pomere strán 3:2 (horizontála: vertikála), aby
zodpovedali veľkosti používaného tlačového
papiera.
Krátky popis veľkosti záberu
Nasledujúci obrázok zobrazuje krátky záber pri použití maximálnej a minimálnej
veľkosti záberu.
2592
[a]: Zobrazovaná veľkosť: 5M
Veľkosť záberu: 5M
2 592 pixelov × 1 944 pixelov = 5 038 848 pixely
[b] [b]:Zobrazovaná veľkosť: 4M
Veľkosť záberu: 4M
2 304 pixelov × 1 728 pixelov = 3 981 312 pixely
[c]: Zobrazovaná veľkosť: VGA (E-Mail)
Veľkosť záberu: VGA
[c]
640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixely
[a]
1944
1728
2304
640
480
Pre snímané zábery môžete nastaviť
veľkosť (počet pixelov) a kvalitu záberov
(kompresný pomer) založený na druhu
záberov, ktoré chcete snímať. Veľkosť
záberu je vyjadrená počtom pixelov
(bodov) (horizontálne x vertikálne),
z ktorých sa skladá obrázok. Napríklad
záber veľkosti 5M (2592×1944) vyjadruje,
že sa v ňom nachádza 2 592 pixelov
horizontálne a 1 944 vertikálne. Čím je
väčší počet pixelov, tým je väčšia veľkosť
záberu.
Úroveň kvality záberov si môžete zvoliť
z Fine (vysoká kvalita) alebo Standard.
Každý z nich má rozdielny kompresný
pomer. Keď zvolíte Fine a zväčšíte záber,
tak získate lepšiu kvalitu. Objem údajov
potrebných na uchovanie záberu je však
väčší a počet záberov na snímanie
v „Memory Stick“ je nižší. Veľkosť
a kvalitu záberov nastavte vhodne
v súlade s typom záberov, ktoré chcete
snímať podľa nižšie uvedenej tabuľky.
Príklady založené na veľkosti a kvalite záberu
Veľkosť záberu
5M 1) (2592×1944)
(DSC-P93A)
3:2 2) (2592×1728)
(DSC-P93A)
4M 1) (2304×1728)
(DSC-P73)
3:2 2) (2304×1536)
(DSC-P73)
3M (2048×1536)
1M (1280×960)
VGA (E-Mail)
640×480
Väčšie
Príklady
• Tlač vo formáte A4 alebo kvalitnom formáte A5.
• Tlač vo formáte A4 alebo kvalitnom formáte A5.
Menšie
•Tlač veľkosti pohľadnice.
• Snímanie veľkého počtu záberov, priloženie záberov
k emailu alebo odoslanie záberov na vašu domovskú
stránku.
Kvalita záberu
Príklady
(Pomer kompresie)
Nízka kompresia • Snímanie alebo tlač v lepšej kvalite.
Fine
Standard Vysoká kompresia • Snímanie viacerých obrázkov.
(normálne)
Počet záberov, ktoré sa dajú uložiť na pamäťovú kartu „Memory
Stick“3)
Počet záberov, ktoré sa dajú uložiť v režime Fine (Standard)4) sú zobrazené nižšie.
(Jednotky: počet záberov)
Kapacita
16MB
Veľkosť
záberu
5M (DSC6 (11)
P93A)
3:2 (DSC6 (11)
P93A)
4M
8 (14)
(DSC-P73)
3:2
8 (14)
(DSC-P73)
3M
10 (18)
1M
VGA
(E-Mail)
32MB
64MB
128MB
MSX-256 MSX-512
12 (23)
25 (48)
51 (96)
92 (174)
188 (354)
384 (723)
12 (23)
25 (48)
51 (96)
92 (174)
188 (354)
384 (723)
16 (30)
32 (60)
65 (121)
119 (216)
242 (440)
494 (898)
16 (30)
32 (60)
65 (121)
119 (216)
242 (440)
494 (898)
20 (37)
41 (74)
82 (149)
148 (264)
Snímanie statických záberov
(vyzerá lepšie)
• Pri prehrávaní záberov nasnímaných iným
zariadením Sony môže byť zobrazená
veľkosť rozdielna od skutočnej veľkosti.
• Pri zobrazovaní záberov na LCD obrazovke
budú všetky obrázky zobrazené v rovnakej
veľkosti.
• Skutočný počet nasnímaných záberov sa
môže od uvedených hodnôt odlišovať
v závislosti od podmienok snímania.
• Ak je dostupný počet záberov pre snímanie
viac ako 9 999, zobrazí sa „>9999“.
• Veľkosť záberu môžete neskôr zmeniť
(Funkcia Resize, pozri strana 69).
MSX-1G
302 (537) 617 (1 097)
1482
24 (46) 50 (93) 101 (187) 202 (376) 357 (649) 726 (1 320)
(2 694)
1428
2904
5928
97 (243) 196 (491) 394 (985) 790 (1 975)
(3 571)
(7 261)
(1 4821)
3) Pri snímaní s nastavením [Mode] (REC Mode) na [Normal]
Počty záberov, ktoré je možné uložiť pri iných režimoch pozri na strane 112.
4) Podrobnosti o nastavovaní kvality záberov (kompresný pomer) pozri na strana 46.
SK
23
Základné snímanie statických záberov – Používanie režimu automatického
nastavenia
Správne držanie fotoaparátu
Prepínač režimu
1
, Prepínač režimu prepnite do
polohy
a zapnite fotoaparát.
Pri snímaní záberov prostredníctvom
fotoaparátu si dávajte pozor, aby vaše
prsty nezablokovali časť objektívu,
hľadáčika, blesku alebo AF iluminátora
(strana 7, 8).
SK
24
• Po zapnutí napájania sa otvorí kryt
objektívu.
• Nedotýkajte sa objektívu, keď je funkčný,
napríklad po zapnutí fotoaparátu (stlačenie
tlačidla POWER ) alebo pri používaní
funkcie transfokátora (zoom) (strana 26).
• Fotoaparát umožňuje vytvárať nové
priečinky na pamäťovej karte „Memory
Stick“ a voliť cieľové priečinky pre
ukladanie údajov (strana 47).
2
, Fotoaparát držte stabilne
obidvoma rukami a snímaný
objekt zamerajte do stredového
rámčeka v zobrazení.
• Minimálne zaostrovacie vzdialenosti pre
objekt sú nasledujúce:
DSC-P93A: Cca 50 cm (W)/60 cm (T).
DSC-P73: Cca 50 cm
Pre snímanie bližších objektov, ako je
uvedená vzdialenosť použite režim makro
(strana 28).
• Rámec zobrazený na LCD obrazovke
zobrazuje rozsah prispôsobenia zamerania.
(Hľadáčik vzdialenosti AF, pozrite
strana 49.)
VGA
FINE
101
VGA
98
3
97
SAF
250 F2.0
Indikátor aretácie
AE/AF Bliká
nazeleno t Svieti
, Do polovice zatlačte a pridržte
spúšť.
Keď sa uskutoční zameranie, fotoaparát
pípne. Keď prestane blikať indikátor
aretácie AE/AF a svieti nepretržite,
fotoaparát je pripravený na snímanie.
(V závislosti od objektu môže obraz na
zlomok sekundy zamrznúť.)
• Ak uvoľníte spúšť, snímanie sa zruší.
• Ak fotoaparát nepípne, nastavenie AF sa
nedokončilo. Môžete snímať, ale zaostrenie
nie je správne.
4
, Zatlačte spúšť až úplne nadol.
Zaznie zvuk spúšte, snímanie sa dokončí
a statický záber sa nasníma na kartu
„Memory Stick.“ Po zhasnutí kontrolky
snímania (strana 8) môžete snímať ďalší
záber.
• Ak prestanete fotoaparát pri napájaní
z batérií dočasne používať, z dôvodu úspory
batérií sa fotoaparát automaticky vypne
(strana 17).
Funkcia Auto Focus
(Automatické zostrovanie)
Pri pokuse snímať objekt, ktorý je
obtiažne zaostriť, bude indikátor
aretácie AE/AF pomaly blikať
a nezaznie pípnutie zaostrenia.
Pri snímaní nasledujúcich objektov bude
použitie funkcie Auto Focus obtiažne.
V takomto prípade uvoľnite spúšť, zmeňte
kompozíciu záberu a zostrite znovu.
• Objekt je príliš vzdialený a slabo
osvetlený
• Kontrast objektu a pozadia je
nevýrazný
• Snímaný objekt je za sklom, napríklad
za oknom
• Objekt sa rýchlo pohybuje
• Objekt má reflexný povrch, napríklad
zrkadlo alebo určitým spôsobom
vyžaruje svetlo
• Objekt bliká
• Objekt je v protisvetle.
Existujú dva spôsoby automatického
zaostrovania: „AF rámec hľadáčika“,
ktorý nastavuje umiestnenie zamerania
podľa pozície a veľkosti subjektu
a „Režim AF“, ktorý sa nastaví, keď
fotoaparát začína a končí zaostrovanie.
Podrobnosti nájdete na strane 49.
Snímanie statických záberov
SAF
101
SK
25
Zobrazenie naposledy
nasnímaného záberu – Quick
Review (rýchly náhľad)
Používanie funkcie transfokátora (zoom)
W (širokouhlo) T (telefoto)
VGA
101
8/8
Review
101-0008
RETURN
VGA
101
98
S
x5.0
2005 1 1 10:30PM
Pre návrat do režimu snímania jemne
stlačte spúšť alebo stlačte znovu b (7)
na kontrolnom tlačidle.
Vymazanie zobrazeného záberu na
LCD obrazovke
1 Stlačte
(Vymazať).
2 Na ovládacom tlačidle pomocou
[Delete] zvoľte v potom stlačte z.
Záber sa vymaže.
• V dôsledku spracovávania záberu sa záber
môže javiť hneď po začiatku prehrávania
skreslený.
SK
101
98
x1.1
, Na ovládacom tlačidle
stlačte b (7).
26
VGA
, Stlačením tlačidiel
transfokátora (zoom) nastavte
požadovanú transfokáciu
a nasnímajte záber.
Minimálna vzdialenosť pre
zaostrenie na objekt
DSC-P93A: Cca 50 cm (W)/60 cm (T)
od objektívu
DSC-P73: Cca 50 cm (W/T) od povrchu
objektívu
• Pri používaní funkcie transfokátora (zoom)
sa objektív pohybuje. Dajte pozor, aby ste
sa ho nedotkli.
• Počas snímania pohyblivého záznamu (film)
nepracuje funkcia transfokátora (zoom)
(strana 79).
Transfokátor (zoom)
Váš fotoaparát je vybavený funkciami
transfokácie (zoom), ktoré zväčšujú
záber pomocou optického transfokátora
a dvoch typov digitálneho spracovania.
Digitálny transfokátor (zoom) sa dá
zvoliť spomedzi funkcie smart zoom
alebo precision digital zoom. Keď je
digitálna transfokácia nastavená,
metóda transfokácie sa prepne
z optickej na digitálnu, keď transfokácia
presiahne 3×.
Na používanie iba optickej transfokácie,
nastavte [Digital Zoom] na [Off]
v nastaveniach SET UP (strana 117).
V tomto prípade sa digitálny
transfokátor neobjaví na lište škály
transfokácie na LCD obrazovke
a maximálna transfokácia je 3×.
Metóda zväčšovania a miera
transfokácie sa odlišujú podľa veľkosti
obrázku a typu transfokácie, preto
zvoľte transfokáciu, ktorá zodpovedá
zámeru snímania.
Keď stlačíte tlačidlo transfokácie, na
LCD obrazovke sa následne objaví
indikátor miery transfokácie.
Strana W tejto stupnice je oblasť
optickej transfokácie a strana T je oblasť
digitálnej transfokácie
Funkcia Smart zoom
Veľkosť
záberu
3M
1M
VGA
(E-Mail)
Maximálny rozsah
transfokácie (zoom)
3,8×
6,1×
12×
Funkcia Smart zoom sa nedá použiť,
keď je veľkosť záberu nastavená na
[5M] alebo [3:2]. Predvolené
nastavenie veľkosti záberu je [5M].
DSC-P73
Optická
transfokácia
Funkcia Smart
zoom
Záber je zväčšený bez badateľného
skreslenia obrazu. Toto vám umožní
používať funkciu smart zoom s rovnakým
Veľkosť
záberu
3M
1M
VGA
(E-Mail)
• Pri používaní funkcie smart zoom môže byť
záber na LCD obrazovke skreslený. Avšak
toto nemá žiadny vplyv na snímaný záber.
• Funkciu smart zoom nemôžete používať
v režime Multi Burst.
Funkcia Precision digital zoom
DSC-P93A
• Indikátor miery transfokácie sa odlišuje
podľa typu transfokácie.
Optická transfokácia:
Funkcia Smart zoom:
Funkcia Precision digital zoom:
• Hľadáčik aretácie AF sa pri používaní
digitálnej transfokácie neobjaví. Bliká
indikátor
alebo
a prednostne sa
zaostruje na objekt najbližšie k stredu
zobrazenia.
Funkcia Smart zoom sa nedá použiť,
keď je veľkosť záberu nastavená na
[4M] alebo [3:2]. Predvolené
nastavenie veľkosti záberu je [4M].
Snímanie statických záberov
Stupnica
transfokácie
efektom ako pri optickej transfokácii
(zoom). Na nastavenie funkcie smart
zoom, nastavte [Digital Zoom] na [Smart]
v nastaveniach SET UP (strana 117).
Štandardné nastavenie je smart zoom
(inteligentná transfokácia).
Maximálny rozsah transfokácie (zoom)
závisí od zvolenej veľkosti záberu
následovne.
Optická
transfokácia
Funkcia Precision
digital zoom
Všetky rozmery záberu sú zväčšené
maximálne až 6×. Táto funkcia odsekne
a zväčší niektoré časti záberu, takže
kvalita záberu sa zníži. Na nastavenie
funkcie precision digital zoom, nastavte
[Digital Zoom] na [Precision]
v nastaveniach SET UP (strana 117).
Maximálny rozsah
transfokácie (zoom)
3,4×
5,4×
10×
SK
27
Snímanie objektov z blízka – Macro
VGA
101
VGA
98
97
SAF
SAF
1
Pre snímanie objektov z blízka, ako
napríklad kvetín alebo hmyzu, snímajte
pomocou funkcie Macro. Môžete snímať
subjekty priblížené až do 10 cm pri
nastavení transfokácie (zoom) na stranu
W. Avšak dostupná vzdialenosť
zamerania závisí na pozícii
transfokátora (zoom). Odporúčame
nastaviť počas snímania transfokátor
(zoom) na stranu W.
Keď je transfokácia (zoom)
nastavená úplne na W stranu:
Cca. 10 cm od konca objektívu
Keď je transfokácia (zoom) nastavená
úplne na T stranu:
DSC-P93A: Cca. 60 cm od konca
objektívu
SK
28
DSC-P73: Cca. 50 cm od konca objektívu
2
, Prepínač režimu nastavte do
polohy
a na ovládacom
tlačidle stlačte B ( ).
Na LCD obrazovke sa zobrazí
101
(macro).
• Ak je zobrazená ponuka Menu, najskôr
stlačením tlačidla MENU zobrazenie vypnite.
• Túto činnosť môžete tiež vykonať, keď je
prepínač režimu v polohe P, M,
,
,
alebo
.
, Zamerajte si subjekt do stredu
rámčeka. Stlačte a podržte
spúšť do polovice na
zameranie, a potom stlačte
tlačidlo úplne nadol.
Obnovenie režimu štandardného
snímania
Znovu stlačte B ( ) na ovládacom
tlačidle. Z LCD obrazovky zmizne
indikátor .
Používanie samospúšte
VGA
101
VGA FINE 101
98
98
SAF
1
, Prepínač režimu nastavte do
polohy
a na ovládacom
tlačidle stlačte V ( ).
Na LCD obrazovke sa objaví indikátor
(samospúšť).
• Ak je zobrazená ponuka Menu, najskôr
stlačením tlačidla MENU zobrazenie vypnite.
• Túto činnosť môžete tiež vykonať, keď je
prepínač režimu v polohe P, M,
,
, ,
,
,
alebo
.
SAF
Snímanie statických záberov
• Pri snímaní pomocou funkcie Macro
používajte LCD obrazovku. Ak snímate
pomocou hľadáčika, tak sa obraz v hľadáčiku
môže líšiť od skutočne nasnímaného záberu.
Toto je spôsobené paralaxným efektom
(zdanlivé posunutie predmetu spôsobené
posunom fotografa).
• Pri snímaní v režime Macro je rozsah
ohniska príliš blízko a môže sa stať, že
nebude možné zamerať celý objekt.
• Pri snímaní v režime Macro sa
prispôsobenie zamerania spomalí, aby
presne zameralo na blízky objekt.
250 F2.0
2
, Zamerajte si subjekt do stredu
rámčeka. Stlačte a podržte
spúšť do polovice na
zameranie, a potom stlačte
tlačidlo úplne nadol.
Kontrolka samospúšte (strana 7) bude
blikať a budete počuť pípanie. Po uplynutí
cca 10 sekúnd sa snímaný objekt nasníma.
Zrušenie snímania so samospúšťou
v jeho priebehu
Znovu stlačte V ( ) na ovládacom
tlačidle. Z LCD obrazovky zmizne
indikátor .
• Ak stojíte pred fotoaparátom, keď stlačíte
spúšť, expozícia a zaostrenie sa nemusí
nastaviť presne.
SK
29
Výber režimu blesku
VGA
101
98
SAF
, Prepínač režimu nastavte do
polohy
a opakovaným
stláčaním v ( ) na ovládacom
tlačidle vyberte režim blesku.
Režim blesku má nasledovné funkcie.
SK
30
Bez indikátora (Auto): Fotoaparát
podľa svetelných podmienok použije
blesk. Blesk blysne pri nedostatku
osvetlenia alebo pri snímaní objektu v
protisvetle.
(Vynútený blesk): Blesk blysne bez
ohľadu na okolité svetlo.
(Pomalá synchronizácia): Blesk
blysne bez ohľadu na okolité svetlo.
V tomto režime sa v nedostatočných
svetelných podmienkach spomalí
rýchlosť uzávierky, takže sa jasne
nasníma aj pozadie mimo oblasť
osvetlenej bleskom.
(Bez blesku): Blesk sa nepoužije.
• Ak je zobrazená ponuka Menu, najskôr
stlačením tlačidla MENU zobrazenie vypnite.
• Túto činnosť môžete tiež vykonať, keď je
,
prepínač režimu v polohe P, M,
alebo
.
• Odporúčaná vzdialenosť pri používaní
blesku je nasledovná (ak je [ISO] nastavený
na [Auto]): DSC-P93A: Cca. 0,2 m do 3,5 m
(W)/Pribl. 0,6 m do 2,5 m (T)
DSC-P73: Cca. 0,2 m do 3,5 m (W)/Pribl.
0,5 m do 2,5 m (T)
• Blesk dvakrát blysne. Prvé zablysnutie je na
prispôsobenie množstva svetla blesku
a druhé blysnutie je snímanie záberu.
• Úroveň blesku môžete zmeniť pomocou
[
] (Flash Level) v nastaveniach ponuky
Menu (strana 114). (Keď je prepínač režimu
nastavený na
, nemôžete meniť úroveň
blesku.)
• Nakoľko je v nedostatočných svetelných
podmienkach pri nastavení režimu
(Pomalá synchronizácia) alebo
(Bez
blesku) rýchlosť uzávierky pomalá,
odporúčame použiť statív.
• Počas nabíjania blesku bliká kontrolka
(flash charge). Po nabití blesku kontrolka
zhasne.
• Vykonané nastavenia sa uchovajú aj po
vypnutí fotoaparátu.
Snímanie v protisvetle
V režime Auto blysne blesk pri snímaní
v protisvetle automaticky, aj keď sú
svetelné podmienky dostatočné.
(Synchronizácia pri dennom svetle)
Pred zábleskom
Pri záblesku
• V závislosti od podmienok osvetlenia počas
snímania sa nemusia dosiahnuť maximálne
uspokojivé výsledky.
• Ak nie je blesk potrebný, režim blesku
nastavte na
(Bez blesku).
Potlačenie efektu červených
očí pri snímaní živých objektov
AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt,
aby sa umožnilo jeho jednoduchšie
zaostrenie v tmavých podmienkach. Na
LCD obrazovke sa zobrazí ON a AF
iluminátor automaticky vyžaruje svetlo
počas polovičného zatlačenia spúšte, až
kým nie je zaostrovanie aretované.
VGA FINE 101
98
ON
m
• Pri nastavení predvolenej zaostrovanej
vzdialenosti (strana 51) AF iluminátor
nefunguje.
• Zameriavací rámček AF zóny sa nezobrazí.
Bliká indikátor
alebo
a prednostne
sa zaostruje na objekt najbližšie k stredu
zobrazenia.
• AF iluminátor nefunguje, keď je prepínač
režimu nastavený na
alebo
.
• AF iluminátor vyžaruje intenzívne jasné
svetlo. Aj keď to nie je nebezpečné,
neodporúča sa zblízka priamo pozerať do
blesku AF iluminátora.
Snímanie statických záberov
Blesk prerušovane blysne ešte pred
snímaním, aby sa redukoval efekt
červených očí. Nastavte [Red Eye
Reduction] na [On] v ponuke SET UP
(strana 117).
sa zobrazí na LCD
obrazovke.
Snímanie s AF iluminátorom
SAF
Keď táto funkcia nie je potrebná,
nastavte [AF Illuminator] na [Off]
V nastaveniach SET UP (strana 117).
• Množstvo redukcie červených očí sa mení
v závislosti od jednotlivca. Okrem toho
vzdialenosť objektu a ak objekt
nezaregistroval predzáblesk môže tiež znížiť
efektivitu činnosti redukcie červených očí.
• Keď je [Red Eye Reduction] nastavené na
[On], blesk blysne dvakrát alebo viackrát.
• Ak AF iluminátor nedostatočne nasvieti
objekt z dôvodu značnej vzdialenosti
snímaného objektu alebo je objekt málo
kontrastný, zaostrenie nebude úspešné.
(Odporúča sa vzdialenosť do približne 3,5 m
(W)/2,5 m (T).)
• Zaostrovanie prebieha, pokiaľ AF
iluminátor osvetľuje snímaný objekt, aj keď
svetlo z iluminátora dopadá nepatrne mimo
strednej časti snímaného objektu.
SK
31
Snímanie záberov cez hľadáčik
Hľadáčik
Zapnutie Stĺpcového diagramu
(Informácie o zábere sa dajú
tiež zobraziť počas prehrávania)
r
Vypnutie kontroliek
Snímanie prostredníctvom hľadáčika je
výhodné ak napríklad chcete predĺžiť
výdrž batérií alebo keď je zložité
zamerať snímaný objekt pomocou LCD
obrazovky.
Po každom stlačení
sa zobrazenie
prepína v nasledujúcom poradí.
r
Vypnutie LCD obrazovky
r
Zapnutie kontroliek
SK
32
• Obraz v hľadáčiku nezodpovedá
skutočnému rozsahu snímanej oblasti. Toto
je spôsobené paralaxným efektom (zdanlivé
posunutie predmetu spôsobené posunom
fotografa). Rozsah skutočne snímanej
oblasti skontrolujte na LCD obrazovke.
• Obdobne ako pri indikátore aretácie
AE/AF na LCD obrazovke môžeme znovu
zahájiť snímanie až keď kontrolka aretácie
AE/AF v hľadáčiku prestane blikať a svieti
nepretržite (strana 24).
• Keď je LCD obrazovka vypnutá
– Funkcia digital zoom nefunguje (strana 26)
– Režim AF je nastavený na [Single]
strana 50
– Ak stlačíte (Režim blesku)/
(Samospúšť)/
(Macro) pri vypnutej
LCD obrazovke, obraz sa na obrazovke
zobrazí na cca 2 sekundy, takže môžete
skontrolovať alebo zmeniť nastavenia.
• Pri snímaní/zobrazovaní pohyblivého
záberu (film) sa stav LCD obrazovky zmení
následne: Indikátory vypnuté t LCD
obrazovka vypnutá t Indikátory zapnuté.
• Podrobnosti o zobrazovaných položkách
nájdete na strane 125.
• Podrobný popis stĺpcového diagramu
nájdete na strane 56.
• Vykonané nastavenia sa uchovajú aj po
vypnutí fotoaparátu.
Vloženie dátumu a času na snímaný záber
Camera
AF Mode:
Day&Time
Digital Zoom:
Date
Date/Time:
Off
Red Eye Reduction:
AF Illuminator:
Auto Review:
Camera
AF Mode:
Single
Digital Zoom:
Smart
Date/Time:
Date
Red Eye Reduction: Off
AF Illuminator: Auto
Auto Review:
Off
SELECT
Snímanie statických záberov
Camera
Single
AF Mode:
Smart
Digital Zoom:
Off
Date/Time:
Red Eye Reduction: Off
AF Illuminator: Auto
Auto Review:
Off
PAGE SELECT
1
, Nastavte prepínač režimu do
polohy SET UP.
Zobrazí sa SET UP (obrazovka tlače).
• V režime Multi Burst sa dátum a čas nedá
vložiť.
• Po nasnímaní záberu so zaznamenaním
dátumu a času snímania nie je možné tieto
údaje neskôr odstrániť zo záberu.
• Pri snímaní záberu so zaznamenaním
dátumu a času snímania sa na LCD
obrazovke nezobrazuje skutočný dátum
a čas a namiesto neho sa na LCD obrazovke
zobrazuje
. Aktuálny dátum a čas
snímania sa zobrazí načerveno v pravom
dolnom rohu až pri prehrávaní záznamu.
2
, Na ovládacom tlačidle zvoľte
(Camera) pomocou v,
a potom stlačte B.
Na ovládacom tlačidle zvoľte
[Date/Time] pomocou v/V,
a potom stlačte B.
3
, Na ovládacom tlačidle
pomocou v/V zvoľte dátum
a čas, a potom stlačte z.
Day&Time: Na záber vkladá dátum
a čas snímania
Date: Na záber vkladá rok, mesiac
a deň snímania
Off: Na záber nevkladá údaje o dátume
a čase snímania
Po dokončení nastavení prepnite
prepínač režimov do polohy
a pokračujte v snímaní.
• Môžete snímať aj keď je prepínač režimov
nastavený na P, M,
,
, ,
,
alebo
.
• Keď zvolíte [Date], bude dátum vložený
podľa postupu nastavenom v „Nastavenie
dátumu a času“ (strana 17).
• Vykonané nastavenia sa uchovajú aj po
vypnutí fotoaparátu.
SK
33
Prispôsobenie snímania daným podmienkam
Zvoľte si jeden z nasledujúcich režimov,
a potom snímajte stlačením spúšte. Bude
to mať pozitívny vplyv na vašu fotografiu.
Režim súmrak (Twilight)
Umožňuje snímanie vzdialenej nočnej
panorámy pri nočnom osvetlení.
Nakoľko je rýchlosť uzávierky pomalá,
odporúčame používať statív.
Režim portrét za súmraku
(Twilight portrait )
Režim používajte pri snímaní osôb
v popredí a v tme. Tento režim vám
umožňuje ostro zachytiť ľudí v popredí,
pričom sa uchová nočná atmosféra.
Nakoľko je rýchlosť uzávierky pomalá,
odporúčame používať statív.
Režim krajinka (Landscape)
Zameraný na zábery v diaľke, a preto je
vhodný na snímanie krajiniek.
Režim pláž (Beach)
Snímanie na pobreží s nasnímaním
modrosti vody bez straty farby.
Režim sviečka (Candle)
Na párty, pri sviečkach, a podobne,
môžete snímať bez skazenia atmosféry
ovplyvnenej svetlom sviečok. Nakoľko
je rýchlosť uzávierky pomalá,
odporúčame používať statív.
SK
34
Režim jemného cvaknutia
(Soft snap)
Prepínač režimu
VGA FINE 101
98
Snímanie statických záberov
Môžete nasnímať farbu ľudskej kože
s jasným, teplým sfarbením. Tento režim
má tiež efekt na jemné zameranie, takže
záber osoby alebo kvetiny je nasnímaný
vo vhodnej atmosfére.
SAF
1
, Prepínač režimu prepnite do
polohy , , , ,
alebo
.
2
, Zamerajte si subjekt do stredu
rámčeka. Stlačte a podržte
spúšť do polovice na
zameranie, a potom stlačte
tlačidlo úplne nadol.
SK
35
Dostupné funkcie podľa umiestnenia prepínača režimu
Pri snímaní s prepínačom režimu nastavenom na ,
, ,
,
alebo
,
kombinácie niektorých funkcií, ako napríklad režim blesku sú pevne stanovené, aby
vyhovovali podmienkam snímania. Pozrite si nasledujúcu tabuľku.
Funkcia
Prepínač
režimu
Funkcia
Macro
Režim
blesku
ZameriaPrednavací
stavenie
rámček AF
zamerania
zóny
Funkcia
White
Burst/
balance
Multi Burst
(Vyváženosť bielej)
—
a
∞
a
—
a
a
a
Auto
—
Center AF 0.5m/1.0m/
3.0m/7.0m
—
—
Potlačenie šumu v režime
pomalej uzávierky (NR)
Keď je rýchlosť spínača nastavená na 1/6
sekundy, alebo menej, automaticky začne
pracovať funkcia pomalého snímania NR
a vedľa indikátora rýchlosti spínača sa
zobrazí „NR“.
Zatlačte spúšť až
úplne nadol.
r
Obrazovka očernie.
—
/
a
∞
a
a
a
/
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Capturing
r
• a znamená, že funkcia môže byť nastavená podľa vášho výberu.
Processing
Záber je
zaznamenaný po
zmiznutí hlásenia
„Processing“.
• Odporúčame používať statív, aby sa
predišlo otrasom.
• Keď je nastavená pomalá rýchlosť
uzávierky, spracovávanie môže nejaký čas
trvať.
SK
36
Zobrazovanie statických záberov
Zobrazovanie záberov na LCD obrazovke vášho
fotoaparátu
Zobrazenie
samostatného záberu
Zobrazenie samostatného
záberu na LCD obrazovke
VGA
101
8/9
Indexové zobrazenie
BACK/NEXT
SINGLE DISPLAY
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
1
Nasnímané zábery môžete takmer okamžite zobraziť na LCD obrazovke. Fotoaparát
umožňuje dva spôsoby zobrazenia záberov.
, Prepínač režimu prepnite do
polohy
a zapnite fotoaparát.
Zobrazenie samostatného záberu
Na celej ploche obrazovky sa zobrazí samostatný záber.
Zobrazí sa naposledy nasnímaný záber
zo zvoleného priečinku (strana 63).
Indexové zobrazenie
Na obrazovke rozdelenej na 9 políčok sa súčasne zobrazí 9 záberov.
• Podrobnosti o pohyblivých záznamoch pozri na strane 80.
• Podrobnosti o rôznych zobrazovaných indikátoroch na LCD obrazovke pozri na strane 128.
Zobrazovanie statických záberov
101-0008
• V dôsledku spracovávania záberu sa záber
môže javiť hneď po začiatku prehrávania
skreslený.
SK
37
Indexové zobrazenie
VGA
101
101-0003
BACK/NEXT
3/9
Funkcia
transfokátora
(Zoom) T
2005 1 1 10:30PM
2
, Na ovládacom tlačidle pomocou
b/B zvoľte statický záber.
b : Zobrazenie predchádzajúceho záberu.
B : Zobrazenie nasledujúceho záberu.
2
1
, Stlačte
(index).
Zobrazenie sa prepne na Indexové
zobrazenie.
Na zobrazenie nasledovného
(predchádzajúceho) indexového
zobrazenia
Stlačením v/V/b/B na ovládacom
tlačidle možno posunúť žltý rám hore/
dole/doľava/doprava.
SK
38
SINGLE DISPLAY
SINGLE DISPLAY
VOLUME
, Stlačením v/V/b/B na
ovládacom tlačidle zvolíte
záber.
Zvolil sa záber v žltom rámci.
Návrat na zobrazenie samostatného
záberu
Stlačte tlačidlo transfokácie T alebo
stlačte z na ovládacom tlačidle.
Zobrazenie záberov na TV obrazovke
VGA
101
101-0002
A/V pripojovací
kábel (je dodaný)
1
A/V OUT
(MONO)
konektor
, Pomocou dodaného A/V
prepojovacieho kábla prepojte
konektor A/V OUT (MONO) na
fotoaparáte s príslušnými
audio/video konektormi na
televízore.
Ak je váš televízor stereofónny, tak
pripojte audio koncovku (čiernu) A/V
prepojovacieho kábla do konektora pre
ľavý kanál zvuku na televízore.
2
Prepínač TV/Video
, Zapnite televízor a nastavte
spínač TV/Video na „Video“.
• V závislosti od vášho televízora sa môže
názov a umiestnenie tohto prepínača
odlišovať. Podrobnosti pozri v návode na
použitie televízora.
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
Zobrazovanie statických záberov
BACK/NEXT
2/9
3
, Prepínač režimu prepnite do
polohy
a zapnite fotoaparát.
Stlačením b/B na ovládacom tlačidle
zvoľte statický záber.
• Pri používaní tejto funkcie v zahraničí môže
byť potrebné upraviť výstupný video signál
tak, aby vyhovoval norme vášho
televízneho systému (strana 118).
• Zapnite fotoaparát a televízor pred
prepojením fotoaparátu a televízora
prostredníctvom A/V prepojovacieho kábla.
SK
39
Zobrazenie záberov na TV obrazovke
Ak chcete zobraziť záznam na televíznej
obrazovke, musíte vlastniť televízor
vybavený vstupným video konektorom
a potrebujete A/V prepojovací kábel
(je dodaný).
Systém farieb televízora, musí
zodpovedať systému vášho digitálneho
fotoaparátu. Pozrite nasledovný prehľad:
NTSC norma
Bahamské ostrovy, Bolívia, Čile,
Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea, Mexiko,
Peru, Stredná Amerika, Surinam,
Taiwan, U.S.A., Venezuela, atď.
PAL norma
Austrália, Belgicko, Česko, Čína,
Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hong
Kong, Kuvajt, Maďarsko, Malajzia,
Nemecko, Nový Zéland, Nórsko,
Poľsko, Portugalsko, Rakúsko,
Singapur, Slovensko, Španielsko,
Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko,
Thajsko, Veľká Británia, atď.
PAL-M norma
Brazília
SK
40
PAL-N norma
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
SECAM norma
Bulharsko, Francúzsko, Guajana, Irán,
Irak, Monako, Rusko, Ukrajina, atď.
Vymazávanie statických záberov
Vymazávanie záberov
VGA
101-0002
BACK/NEXT
101
VGA
2/9
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
, Prepínač režimu prepnite do
polohy a zapnite fotoaparát.
Pomocou b/B na ovládacom
tlačidle zvoľte statický záber,
ktorý chcete vymazať.
• Uvedomte si, že vymazané zábery sa už
nedajú obnoviť.
101
Delete
Delete
Exit
Exit
BACK/NEXT
BACK/NEXT
2
, Stlačte
VGA
2/9
2/9
Vymazávanie statických záberov
1
101
3
(Vymazať).
Záber sa ešte nevymazal.
• Chránené zábery nie je možné vymazávať
(strana 68).
, Zvoľte [Delete] pomocou v na
ovládacom tlačidle, a potom
stlačte z.
Na LCD obrazovke sa zobrazí hlásenie
„Access“ a záber sa vymaže.
Pokračovanie vo vymazávaní ďalších
záberov
Pomocou b/B na ovládacom tlačidle
zvoľte statický záber, ktorý chcete
vymazať. Potom zvoľte [Delete] pomocou
v na ovládacom tlačidle a stlačte z.
Zrušenie vymazávania
Zvoľte [Exit] pomocou V na ovládacom
tlačidle, a potom stlačte z.
SK
41
Vymazávanie na obrazovke registra
Delete
Exit
Select
Delete
Exit
All In This Folder
1
, Zatiaľ čo je zobrazená
obrazovka registra (strana 38)
stlačte tlačidlo
(vymazať).
• Uvedomte si, že vymazané zábery sa už
nedajú obnoviť.
Select
All In This Folder
2
, Zvoľte [Select] pomocou b/B
na ovládacom tlačidle, a potom
stlačte z.
SELECT
TO NEXT
3
, Pomocou v/V/b/B na
ovládacom tlačidle zvoľte
statický záber, ktorý chcete
vymazať, a potom stlačte z.
Do záberu sa pridá značka (vymazať).
Záber sa ešte nevymazal. Postupne
zobrazte značku vedľa všetkých
záberov, ktoré chcete vymazať.
• Výber zrušíte opätovným stlačením z na
ovládacom tlačidle pri označenom zábere.
Značka
zo záberu zmizne.
SK
42
Formátovanie pamäťovej
karty „Memory Stick“
Delete
Exit
OK
, Stlačte
(vymazať).
Zvoľte [OK] pomocou B na
ovládacom tlačidle, a potom
stlačte z.
Na LCD obrazovke sa zobrazí hlásenie
„Access“. Po zmiznutí hlásenia sú všetky
zábery označené značkou vymazané.
Zrušenie vymazávania
Zvoľte [Exit] pomocou b na
kontrolnom tlačidle, a potom stlačte z.
Vymazávanie statických záberov
4
Vymazanie všetkých pohyblivých
záznamov v priečinku
V Kroku číslo 2 zvoľte [All In This
Folder] pomocou B na kontrolnom
tlačidle, a potom stlačte z. Ďalej zvoľte
[OK], a potom stlačte z. Všetky
nechránené zábery v priečinku sa
vymazali. Na zrušenie vymazávania
zvoľte [Cancel], a potom stlačte z.
1
, Do fotoaparátu vložte
pamäťovú kartu „Memory
Stick“, ktorú chcete
formátovať.
• Pod pojmom „formátovanie“ rozumieme
prípravu karty „Memory Stick“ na
ukladanie záznamu. Tento proces sa tiež
nazýva „inicializácia“.
• Dodaná karta „Memory Stick“ a bežne
dostupné karty v predaji sú už formátované
a môžete ich ihneď používať.
• Pri formátovaní karty „Memory Stick“
dôjde k trvalému vymazaniu všetkých
údajov uložených na karte „Memory
Stick“. Vymažú sa aj ochránené zábery.
SK
43
Memory Stick Tool
Format:
Create REC. Folder:
Change REC. Folder:
Format
OK
Cancel
All data will be erased
Ready?
OK
Cancel
2
, Prepínač režimu nastavte na
SET UP a fotoaparát zapnite.
3
, Zvoľte
(Memory Stick Tool)
pomocou v/V na ovládacom
tlačidle. Zvoľte [Format]
pomocou B na ovládacom
tlačidle, a potom stlačte B.
Zvoľte [OK] pomocou v na
ovládacom tlačidle, a potom
stlačte z.
Zrušenie formátovania
Zvoľte [Cancel] pomocou V na
ovládacom tlačidle, a potom stlačte z.
SK
44
4
, Zvoľte [OK] pomocou v na
ovládacom tlačidle, a potom
stlačte z.
Na LCD obrazovke sa zobrazí hlásenie
„Formatting“. Po zmiznutí tohto
hlásenia je formátovanie dokončené.
Pred ďalšími úkonmi
Ako nastaviť a obsluhovať
Váš fotoaparát
Táto časť opisuje, ako používať ponuku
Menu a obrazovku SET UP.
a Prepínač režimu prepnite do
polohy
, P, M, , , , ,
,
,
alebo
.
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
MENU
Ovládacie
tlačidlo
Zmeny nastavení ponuky
Ak je zobrazený symbol v nad
položkou alebo symbol V pod
položkou
Všetky dostupné položky nie sú
zobrazené. Stlačením v/V na ovládacom
tlačidle sa zobrazia skryté položky.
Vypnutie zobrazenia ponuky
Stlačte tlačidlo MENU.
Prepínač
režimu
0EV
WB ISO
Pred ďalšími úkonmi
• Nemôžete vybrať položku tlmenia.
• Podrobnosti o položkách ponuky Menu
nájdete na strane 113.
0EV
EV
• Zobrazené položky sa líšia v závislosti
od pozície prepínača režimu.
c Pomocou b/B na ovládacom
tlačidle zvoľte položku
nastavenia, ktorú chcete meniť.
• Pre detaily ohľadne prepínača režimu
pozrite strane 9.
3.0m
1.0m
0.5m
0.5m
Center AF
Multi AF
Focus
WB ISO
• Ak je volič režimov nastavený na
po výbere nastavenia stlačte z na
ovládacom tlačidle.
,
d Pomocou v/V na ovládacom
tlačidle zvoľte požadované
nastavenie.
Rámček zvoleného nastavenia sa
zvýrazní a nastavenie sa aplikuje.
SK
45
Zmeny v položkách na
obrazovke SET UP
c Stlačením z na ovládacom
tlačidle sa potvrdí nastavenie.
a Nastavte prepínač režimu do
polohy SET UP.
Vypnutie zobrazenia ponuky
SET UP
Zobrazí sa SET UP (obrazovka
tlače).
Camera
Single
AF Mode:
Smart
Digital Zoom:
Off
Date/Time:
Red Eye Reduction: Off
AF Illuminator: Auto
Auto Review:
Off
Nastavte prepínač režimu do inej polohy
ako SET UP.
• Podrobnosti o položkách SET UP nájdete
na strane 117.
Nastavenie kvality
statických záberov
Pre kvalitu statických záberov môžete
zvoliť nastavenie [Fine] alebo [Standard].
MENU
Ovládacie
tlačidlo
Prepínač
režimu
SELECT
b Pomocou v/V/b/B na
ovládacom tlačidle zvoľte
položku nastavenia, ktorú
chcete meniť.
Rámček vybratej položky sa
zvýrazní nažlto.
Setup 2
File Number:
USB Connect:
OK
Video Out:
Cancel
Clock Set:
a Prepínač režimu prepnite do
polohy P, M, , , , ,
alebo
.
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
SK
46
c Vyberte
(P. Quality)
pomocou b/B a zvoľte
požadovanú kvalitu záberov
pomocou v/V.
Vytvorenie alebo výber
priečinka
Fotoaparát môže vytvoriť viacero
priečinkov na karte „Memory Stick“.
Môžete zvoliť priečinok pre ukladanie
záberov. Ak nevytvoríte nový priečinok,
pre ukladanie záznamu sa zvolí
priečinok „101MSDCF“.
Priečinky môžete vytvárať až do
označenia „999MSDCF“.
Prepínač
režimu
a Nastavte prepínač režimu do
polohy SET UP.
b Zvoľte
(Memory Stick Tool)
pomocou v/V, [Create REC.
Folder] zvolením B/v/V a [OK]
pomocou B/v, potom stlačte z.
Zobrazí sa obrazovka priečinku pre
vytváranie.
Create REC. Folder
Pred ďalšími úkonmi
Ovládacie
tlačidlo
Vytvorenie nového priečinka
Creating REC. folder 102MSDCF
Ready?
OK
Cancel
c Zvoľte [OK] pomocou v
a stlačte z.
Vytvorí sa nový priečinok s číslom
o jedno vyšším, ako bolo najväčšie
číslo v „Memory Stick“ a priečinok
sa stane priečinkom pre ukladanie
záznamu.
• Do jedného priečinka je možné uložiť až
4 000 záberov. Po naplnení kapacity
priečinka sa automaticky vytvorí nový
priečinok.
Zrušenie vytváranie priečinka
V kroku 2 alebo 3 zvoľte [Cancel].
• Ak vytvoríte nový priečinok, nemôžete ho
zmazať pomocou fotoaparátu.
• Zábery sa ukladajú do práve vytvoreného
priečinka, kým nevytvoríte alebo nezvolíte
iný.
SK
47
Výber priečinka pre ukladanie
záznamu
a Nastavte prepínač režimu do
polohy SET UP.
b Vyberte
(Memory Stick Tool)
pomocou v/V, [Change REC.
Folder] zvolením B/V a [OK]
pomocou B/v, potom stlačte z.
Zobrazí sa zobrazenie pre výber
priečinka pre ukladanie záznamu.
Select REC. Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 0
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
BACK/NEXT
c Vyberte požadovaný priečinok
pomocou b/B a [OK] zvolením
v, potom stlačte z.
Zrušenie vykonávania zmeny
priečinka pre ukladanie záznamu.
V kroku 2 alebo 3 zvoľte [Cancel].
SK
48
• Priečinok „100MSDCF“ nemôžete zvoliť ako
priečinok pre ukladanie záznamu.strane 90.
• Zábery sa ukladajú do práve zvoleného
priečinka. Nemôžete presúvať zábery do
iného priečinka prostredníctvom
fotoaparátu.
Pokročilé snímanie statického záberu
Voľba zameriavacieho rámčeka
AF zóny
Výber metódy
automatického
zaostrovania
– Zameriavací rámček AF zóny
Možnosť nastavenia zameriavacieho
rámčeka AF zóny a režimu AF.
Zameriavací rámček AF zóny
Zameriavací rámček AF zóny vyberá
pozíciu zaostrenia v závislosti od
vzdialenosti a veľkosti objektu.
Režim aretácie AF
Fotoaparát prepočíta vzdialenosť do
piatich bodov: zvrchu, zospodu, zľava,
sprava a zo stredu záberu, čím sa umožní
snímanie s automatickým zaostrením bez
obáv o celkový vzhľad záberu. Režim je
vhodný, keď je obtiažne zaostriť, pretože
sa objekt nenachádza v strede rámčeku
v zobrazení. Po zaostrení sa farba
zameriavacieho rámčeka AF zóny zmení
na zelenú. Vopred nastavený je režim
Multipoint AF.
Režim Center AF (
MENU
Ovládacie
tlačidlo
Prepínač
režimu
Po stlačení a podržaní tlačidla
spúšte do polovice a automatickom
zaostrení sa farba zameriavacieho
rámčeka AF zóny zmení na zelenú.
)
Režim aretácie Multipoint AF
VGA
FINE
101
98
P
Zameriavací
rámček
AF zóny
SAF
250 F2.0
Pokročilé snímanie statického záberu
Režim AF sa automaticky nastaví, keď
fotoaparát začína alebo končí
zaostrovanie objektu.
Režim Multipoint AF (
c Zvoľte 9 (Focus) pomocou
b/B, potom zvoľte [Multi AF]
alebo [Center AF] pomocou
v/V.
Indikátor
zameriavacieho
rámčeka AF zóny
)
Automatické zaostrenie sa vykoná len
na objekt zameraný v strede
zameriavacieho rámčeka AF zóny.
Nasnímať môžete zostavenú kompozíciu
záberu metódou aretácie AF.
a Prepínač režimu nastavte do
polohy P, M, , , , ,
,
alebo
.
Režim aretácie Center AF
VGA
FINE
101
98
P
Zameriavací
rámček AF zóny
SAF
250 F2.0
Indikátor
zameriavacieho
rámčeka AF zóny
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
SK
49
• Pri snímaní pohyblivého záznamu v režime
Multipoint AF sa vzdialenosť objektu od
stredu LCD obrazovky odhaduje ako
priemerná hodnota, takže automatické
zaostrenie pracuje aj pri určitých otrasoch.
Indikátor zameriavacieho rámčeka AF zóny
je
. V režime Center AF sa automaticky
zaostruje len na stred snímaného objektu
v zobrazení, takže tento režim je vhodný na
snímanie presne zameranej časti objektu.
• Pri použití funkcie digitálnej transfokácie
(zoom) alebo AF iluminátora sa automatické
zaostrenie vykoná podľa objektu v strede
alebo blízko stredu rámca. V takomto
prípade bliká
alebo
a zameriavací
rámček AF zóny sa nezobrazuje.
• Niektoré nastavenia hľadáčika automatickej
transfokácie sú obmedzené v závislosti od
pozície tlačidla pre nastavenie režimu
(strana 36).
a Nastavte prepínač režimu do
polohy SET UP.
Výber zaostrenia
– Režim AF
Režim Single AF (
)
Tento režim sa používa na snímanie
statických objektov. Zaostrenie sa nastaví
po stlačení a zadržaní tlačidla spúšte do
polovice. Po stlačení a zadržaní tlačidla
spúšte do polovice a dokončení režimu
AF je zaostrenie uzamknuté.
Vopred nastavený je režim Single AF.
Monitorovanie aretácie AF (
Skracuje čas potrebný na zaostrenie.
Pred stlačením a zadržaním tlačidla
spúšte do polovice, fotoaparát
automaticky zaostrí a umožňuje
snímanie zaostrených záberov. Po
stlačení a zadržaní tlačidla spúšte do
polovice a dokončení režimu AF je
zaostrenie uzamknuté.
• Spotreba batérie môže byť vyššia ako
v režime Single AF.
SK
50
)
b Zvoľte
(Camera) pomocou
v, potom zvoľte [AF Mode]
pomocou B/v.
c Vyberte požadovaný režim
pomocou B/v/V, potom
stlačte z.
• Režim Single AF je pri snímaní s vypnutou
LCD obrazovkou nastavený automaticky.
Technika snímania
Pri snímaní objektu na okraji zameriavacieho
rámčeka alebo pri použití režimu Center AF,
fotoaparát zaostrí na stred rámčeka, nie na
objekt na jeho okraji. V tomto prípade
zaostrite na objekt pomocou aretácie
zaostrenia AF a nasnímajte po opätovnom
zameraní.
Snímaný objekt zamerajte do stredu
zameriavacieho rámčeka AF zóny a do
polovice zatlačte spúšť.
Keď prestane blikať indikátor aretácie
AE/AF a bude svietiť nepretržite, pokojne
zamerajte a zatlačte spúšť na doraz .
VGAFINE
P
101
98
Zameriavací
rámček AF zóny
SAF
Nastavenie vzdialenosti
od objektu
– Funkcia prednastavenia
zamerania
Pri snímaní objektu, pri ktorom bola
nastavená vzdialenosť skôr alebo pri
snímaní objektu cez sieť alebo okenné
sklo je veľmi dôležité správne zaostrenie
v režime automatického zaostrenia.
V takomto prípade je vhodné použiť
funkciu prednastavenia zamerania.
MENU
Ovládacie
tlačidlo
Pokročilé snímanie statického záberu
Indikátor aretácie AE/AF
• Pri snímaní s aretáciou zaostrenia môžete
nasnímať ostrý záber, aj keď objekt nie je
presne v strede záberu.
• Proces aretácie zaostrenia môžete
vykonať pred zatlačením spúšte na doraz.
Prepínač
režimu
250 F2.0
m
VGAFINE
P
SAF
101
98
250 F2.0
a Prepínač režimu nastavte do
polohy P, M, , , , ,
,
alebo
.
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
SK
51
c Zvoľte 9 (Focus) pomocou
b/B, potom zvoľte vzdialenosť
od objektu pomocou v/V.
Môžete si vybrať z nasledovných
nastavení vzdialenosti.
0.5m, 1.0m, 3.0m, 7.0m, ∞
(neobmedzená vzdialenosť)
3.0m
1.0m
0.5m
0.5m
Center AF
Multi AF
Focus
WB ISO
Obnovenie automatického
zaostrovania
V kroku 3, zvoľte [Multi AF] alebo
[Center AF].
• Údaj o ohnisku nemusí zobrazovať presnú
vzdialenosť. Hodnoty berte len ako
orientačné.
• Pri posúvaní objektívu dopredu alebo
dozadu odchýlka transfokácie vzrastá.
• Keď indikátor hodnoty zaostrenia bliká
[0.5m], stláčajte tlačidlo transfokácie (zoom)
W kým neprestane blikať (iba DSC-P93A).
• Niektoré nastavenia vzdialenosti sú
obmedzené v závislosti od pozície tlačidla
pre nastavenie režimu (strana 36).
SK
52
Snímanie s nastaveniami
rýchlosti manuálnej
spúšte a clony
– Manuálna expozícia
Je možné manuálne nastaviť rýchlosť
spúšte a hodnotu clony.
Rozdiel medzi nastavenou hodnotou
a vhodnou hodnotou vybratou
fotoaparátom sa zobrazí na obrazovke
LCD ako hodnota EV (strana 55).
0EV indikuje najvhodnejšiu hodnotu
nastavenú fotoaparátom.
a Nastavte prepínač režimu do
polohy M.
b Stlačte z.
„Set“ zobrazené v ľavom dolnom
rohu obrazovky LCD sa zmení na
„Return“ a fotoaparát prechádza do
nastavenia režimu manuálnej
expozície.
c Nastavte rýchlosť spúšte
pomocou v/V.
VGA
FINE
101
98
M
Return
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo spúšte
Prepínač režimu
SAF
250 F2.8
0 EV
Rýchlosť spúšte možno zvoliť od
1/1000 sekundy do 30 sekúnd.
Ak zvolíte 1/6 sekúnd alebo nižšiu
rýchlosť spúšte, automaticky sa
aktivuje funkcia NR pomalej
spúšte, (strana 36). V týchto
prípadoch sa vedľa indikátora
rýchlosti spúšte zobrazí „NR“.
d Zvoľte hodnotu clony
pomocou b/B.
VGA
FINE
101
98
M
• Ak po tomto nastavení nedosiahnete
správnu expozíciu, pri zatlačení spúšte do
polovice indikátor nastavenej hodnoty bliká
na obrazovke LCD. Môžete snímať za
týchto podmienok, ale odporúčame vám
znova nastaviť blikajúce hodnoty.
• Režim blesku je automaticky nastavený na
(Vynútený blesk) alebo
(Bez blesku).
Return
SAF
200 F2.8
0 EV
Pokročilé snímanie statického záberu
V závislosti od polohy transfokácie
(zoom) je možné zvoliť dve odlišné
hodnoty clony.
Keď je transfokácia (zoom) nastavená
úplne na W stranu: F2,8/F5,6
Keď je transfokácia (zoom) nastavená
úplne na T stranu: F5,2/F10
e Nasnímajte záber.
Použitie funkcie Rýchly náhľad,
macro, samospúšť alebo zmena
režim blesku.
Po kroku 4, stlačením z zrušíte režim
manuálneho nastavenia expozície.
„Return“ sa zmení na „Set“.
Zrušenie režimu manuálnej
expozície
Prepnite prepínač režimu do inej
polohy, ako M.
• Ak je rýchlosť spúšte nastavená na jednu
sekundu alebo na nižšiu rýchlosť, za
hodnotou sa zobrazí ["], napr. 1".
SK
53
Expozícia
Zavrieť (vyššia hodnota F)
Na nasnímanie pekných záberov je okrem
zaostrenia a ostatných nastavení dôležité aj
upraviť expozíciu.
Expozícia predstavuje intenzitu svetla, ktoré
je CCD digitálneho statického fotoaparátu
schopné prijať. Táto hodnota sa mení
v závislosti od kombinácie clony a rýchlosti
spúšte. Pri väčšom množstve svetla je záber
jasnejší (belší) a pri menšom je tmavší.
Vhodné množstvo svetla sa nazýva „správna
expozícia“.
Správnu expozíciu možno zachovať
nastavením vyššej rýchlosti spúšte, keď je
hodnota clony znížená alebo nižšou
rýchlosťou spúšte, keď je hodnota clony
vyššia ako pri správnej expozícii.
• Zábery sú skôr
podexponované
(tmavšie).
• Rozpätie
vnútorného
zaostrenia sa rozšíri.
Clona
Clona je otvor v membráne objektívu,
ktorým sa nastavuje objem svetla vpúšťaný
do fotoaparátu. Hodnota nastavenia clony
sa nazýva „hodnota clony (hodnota F)“.
Otvoriť (nižšia hodnota F)
• Zábery sú skôr
preexponované
(svetlejšie).
• Rozpätie
vnútorného
zaostrenia sa zúži.
SK
54
Preexponovanie
• Otvorte clonu
• Nastavte nižšiu rýchlosť
spúšte
Nastavenie rýchlos ou spúšte
Rýchlosťou spúšte sa nastavuje čas, počas
ktorého svetlo vchádza do fotoaparátu.
Rýchlejšie
• Zábery sú skôr
podexponované
(tmavšie).
• Pohyblivé objekty sa
javia, akoby stáli.
Správna expozícia
Pomalšie
• Zábery sú skôr
preexponované
(svetlejšie).
• Pohyblivé objekty sa
javia, akoby boli
v pohybe.
Pri nastavení nižšej rýchlosti spúšte sa
odporúča použiť statív, aby zábery neboli
roztrasené.
Podexponovanie
• Zavrite clonu
• Nastavte vyššiu rýchlosť spúšte
Nastavenie expozície
d Nastavte požadovanú hodnotu
expozície pomocou v/V.
MENU
Ovládacie tlačidlo
– Nastavenie EV
Hodnotu expozície určenú
fotoaparátom môžete zmeniť manuálne.
Tento režim použite v prípade, ak
nedosiahnete správnu expozíciu,
napríklad pri vysokom kontraste
objektu a jeho pozadia (svetlo a tma).
Hodnota môže byť nastavená v intervale
od +2.0EV do -2.0EV, v 1/3EV krokoch.
Hodnotu nastavte vzhľadom na jas
pozadia objektu zobrazeného na
obrazovke LCD.
Prepínač režimu
Zrušenie nastavenia EV
V Kroku číslo 4, nastavte hodnotu
expozície na 0EV.
• Keď je objekt extrémne svetlý alebo tmavý
alebo keď používate blesk, nastavená
hodnota sa nemusí v skutočnosti aplikovať.
Pokročilé snímanie statického záberu
a Nastavte prepínač režimu do
polohy P, , , , ,
,
alebo .
Nastaviť
smerom –
Nastaviť
smerom +
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
c Zvoľte
(EV) pomocou b.
Zobrazí sa hodnota nastavenej
expozície.
0EV
0EV
EV
WB ISO
SK
55
Zobrazí sa stĺpcový diagram
Počet pixelov
Tento graf zobrazuje jas objektu.
Horizontálna os zobrazuje jas
a vertikálna os počet pixelov. Graf
predstavuje na ľavej strane tmavý záber
a na pravej strane jasný záber Diagram
pomáha pri kontrole expozície počas
nahrávania a prehrávania pri zlej
viditeľnosti obrazovky LCD.
VGA
FINE
101
4
0 EV
Jas
Tmavý
Jasný
a Prepínač režimov prepnite do
polohy P, , , , ,
alebo
.
b Po stlačení tlačidla
sa
zobrazí stĺpcový diagram.
c Nastavte expozíciu podľa
diagramu.
• Diagram sa zobrazí aj v prípade, že je
prepínač režimov v polohe
alebo M, ale
nastavenia EV sú deaktivované.
SK
56
• Diagram sa zobrazí aj po stlačení tlačidla
počas prehrávania jednotlivých
záznamov (strana 37) alebo počas Rýchleho
náhľadu (strana 26).
• Diagram sa nezobrazí v nasledovných
prípadoch:
– Keď je zobrazená ponuka Menu
– Keď je pri prehrávaní použitá transfokácia
(zoom)
– Pri snímaní alebo prehrávaní pohyblivých
záznamov
•
sa zobrazí a diagram sa nezobrazí
v nasledovných prípadoch:
– Počas nahrávania s použitím digitálnej
transfokácie
– Ak je veľkosť záberu [3:2]
– Pri prehrávaní záznamov v režime Multi
Burst
– Keď je statický záber otočený
• Diagram pred nahrávaním predstavuje
diagram záberov aktuálne zobrazených na
obrazovke LCD. Pred a po stlačení spúšte sa
v diagrame môžu zobraziť odlišnosti. V tom
prípade skontrolujte diagram počas
prehrávania jednotlivých záznamov alebo
počas Rýchleho náhľadu.
Väčšie odlišnosti sa môžu zobraziť hlavne
v nasledovných prípadoch:
– Pri použití prerušovaného blesku
– Ak je rýchlosť spúšte pomalá alebo vysoká
• Je možné, že sa diagram nezobrazí pre
zábery nasnímané inými fotoaparátmi.
Technika snímania
Počas snímania záberov fotoaparát
nastavuje expozíciu automaticky. Pri
snímaní celkovo svetlých záberov
s nasvieteným pozadím alebo pri scénach
na snehu fotoaparát môže z dôvodu
svetlosti záberu nastaviť tmavšiu expozíciu.
V takom prípade je efektívne nastavenie
expozície v smere + plus.
Pri snímaní celkovo tmavých záberov
fotoaparát môže z dôvodu tmavosti záberu
nastaviť svetlejšiu expozíciu. V takom
prípade je efektívne nastavenie expozície
v smere - mínus.
Výber režimu merania
Môžete zvoliť režim merania pre
nastavenie expozície podľa toho, ktorá
časť objektu sa meria.
Meranie Multi-pattern (Žiadny
indikátor)
m
m
Meranie bodu (
Nastaviť smerom +
Na grafe môžete porovnať expozície.
Pozor na možnosť preexponovania alebo
podexponovania objektu (nastavením
svetlejšieho alebo tmavšieho záberu).
Pokročilé snímanie statického záberu
Nastaviť smerom –
Záber sa rozdelí na niekoľko častí
a meranie sa vykoná pre každú časť
samostatne. Fotoaparát posúdi pozíciu
objektu a jas pozadia a rozhodne
o vhodnom vyvážení expozície.
Fotoaparát má režim merania multipattern nastavený od výroby.
)
Meranie bodu umožní priame meranie
objektu v malej zóne z celého záberu.
Umožní prispôsobenie expozície
subjektu aj pri svetle v pozadí alebo pri
veľkom kontraste medzi snímaným
objektom a pozadím.
Môžete sa pokúsiť nastaviť expozíciu podľa
vlastnej predstavy.
SK
57
MENU
Ovládacie tlačidlo
Prepínač
režimu
d Ak aktivujete funkciu merania
bodu v Kroku číslo 3,
zamerajte zameriavací krížik
na jeden bod objektu, ktorý
chcete snímať.
VGA
FINE
101
98
P
Zameriavací
krížik
SAF
a Prepínač režimu nastavte do
polohy P, M, , , , ,
,
alebo
.
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
c Zvoľte
(Metering Mode)
pomocou b/B, potom zvoľte
[Multi] alebo [Spot] pomocou
v/V.
250 F2.0
• Pri používaní merania bodu na zaostrenie
na ten istý bod, aký sa použil na meranie,
odporúčame nastaviť od 9 (Focus) do
[Center AF] (strana 49).
Nastavenie farebných
odtieňov
– Vyváženosť bielej farby
Nasledovné režimy môžete použiť
v závislosti od situácie pri snímaní. Farba
objektu, ktorý vidíte, bude zachytená
v závislosti od osvetlenia. Ak chcete
aretovať (zafixovať) podmienky, pri
ktorých bol záber zachytený alebo ak
farby celého záberu vyzerajú trochu
neprirodzene, odporúčame nastaviť
vyváženie bielej farby.
Auto (Žiadny indikátor)
Vyváženie bielej farby je nastavené
automaticky.
Predvolené je nastavenie Auto.
(Daylight - Denné svetlo)
Používa sa počas snímania v exteriéri,
v noci, pri neónovom osvetlení, snímanie
ohňostrojov, východu slnka, snímanie
v šere.
(Cloudy - Zamračené)
Snímanie v zamračenom počasí.
(Fluorescent - Žiarivka)
Snímanie pri osvetlení žiarivkou.
SK
58
(Incandescent - Žiarovka)
• Snímanie v prostredí, kde sa podmienky
rýchlo menia, napríklad na oslave.
• Snímanie v príliš osvetlených
miestnostiach, napr. fotoštúdio,
videoštúdio.
MENU
Ovládacie
tlačidlo
Prepínač
režimu
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
V kroku 3, zvoľte [Auto].
• Pri snímaní s osvetlením žiarivkou, ktorá
bliká, môžete mať dojem, že aj pri nastavení
režimu
, sa biela farba nevyvážila
správne.
• Pri aktivovaní blesku sa manuálne
nastavenie zruší a snímanie záberu sa
vykoná v režime [Auto].
• Niektoré nastavenia bielej farby sú
obmedzené na základe polohy prepínača
režimu strana 36.
Nastavenie intenzity
blesku
– Flash Level
Intenzitu blesku je možné nastaviť.
MENU
Ovládacie
tlačidlo
Prepínač
režimu
Pokročilé snímanie statického záberu
a Prepínač režimov prepnite do
polohy P, M, , , , ,
,
alebo
.
Obnovenie režimu
automatického nastavenia
a Prepínač režimu prepnite do
polohy P, M, , ,
alebo
.
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
c Zvoľte [WB] (White Bal)
pomocou b/B, potom zvoľte
požadované nastavenie
pomocou v/V.
SK
59
c Zvoľte [ ] (Flash Level)
pomocou b/B, potom zvoľte
požadované nastavenie
pomocou v/V.
+: Posuv úrovne intenzity blesku
vyššie oproti štandardu.
Normal: Štandardné nastavenie.
–: Posuv úrovne intenzity blesku
nižšie oproti štandardu.
Snímanie viacerých
snímok
Používa sa na plynulé snímanie záberov.
Maximálny počet záberov, ktoré môžete
nasnímať počas jedného snímania záleží
od veľkosti záberu a od nastavenia
kvality záberu.
• Ak v batérii nie je dosť energie alebo ak
kapacita „Memory Stick“ je využitá,
snímanie sa zastaví, aj keď stláčate a držíte
stlačené tlačidlo spúšte.
MENU
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
c Zvoľte [Mode] (REC Mode)
pomocou b/B, potom zvoľte
[Burst] pomocou v/V.
d Nasnímajte záber.
Po stlačení tlačidla spúšte môžete
snímať zábery až do naplnenia
maximálneho možného počtu
záberov. Ak v priebehu snímania
uvoľníte tlačidlo spúšte, snímanie sa
zastaví.
Ďalšie snímanie môžete realizovať
po zmiznutí „Recording“
z obrazovky LCD.
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo spúšte
Prepínač režimu
Maximálny počet plynule snímaných
záberov
(Jednotky: zábery)
DSC-P93A:
Fine
5M
3:2
3M
1M
VGA (E-Mail)
SK
60
a Prepínač režimu prepnite do
polohy , P, M, ,
alebo
.
9
9
13
32
100
Standard
15
15
24
59
100
(Jednotky: zábery)
DSC-P73:
Fine
4M
3:2
3M
1M
VGA (E-Mail)
4
4
4
10
30
Standard
6
6
7
18
30
Návrat do normálneho režimu
V kroku 3, zvoľte [Normal].
– Multi Burst
Po jednom stlačení tlačidla spúšte
nasnímate 16 záberov v poradí. Tento
režim je výhodný napr. pre
kontrolovanie vašich záberov po bodoch.
MENU
c Zvoľte [Mode] (REC Mode)
pomocou b/B, potom zvoľte
[Multi Burst] pomocou v/V.
d Zvoľte
(Interval) pomocou
b/B, potom zvoľte
požadovaný časový interval
medzi vykonaním snímok v/V.
Môžete si vybrať z ponuky
nastavení [1/7.5], [1/15], [1/30].
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo spúšte
1/7.5
1/15
1/30
Prepínač režimu
Interval
Mode
1/30"
Pokročilé snímanie statického záberu
• Nie je možné použiť blesk.
• Pri používaní samospúšte sa stlačením
tlačidla spúšte postupne nasníma max. päť
záberov.
• Keď prepnete prepínač režimu do polohy
M, nie je možné zvoliť rýchlosť spúšte
1/6 sekúnd alebo nižšiu.
Snímanie v režime Multi
Burst
PFX
e Nasnímajte záber.
Nasnímate 16 snímok v poradí
v jednom zábere (veľkosť
záberu: 1M).
a Prepínač režimu prepnite do
polohy
, P, M, ,
alebo
.
• Nasledovné funkcie nie je možné používať
v režime Multi Burst:
– Funkcia Smart zoom
– Snímanie s bleskom
– Vkladanie dátumu a času
• Keď je prepínač režimu prepnutý do polohy
, časový interval je automaticky
nastavený na [1/30].
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
SK
61
• Keď je prepínač režimu prepnutý do polohy
M, nie je možné nastaviť rýchlosť spúšte na
nižšiu hodnotu, než je časový interval.
• Počet možných nahraných záberov nájdete
na strane 112.
• Pri prehrávaní záberov nahraných v režime
Multi Burst na fotoaparáte, pozrite na
strana 66.
Snímanie s použitím
špeciálnych efektov
MENU
Ovládacie tlačidlo
– Picture Effect (Obrazový efekt)
Špeciálne efekty môžete použiť na
zvýraznenie kontrastu vašich záberov.
Tlačidlo spúšte
Prepínač režimu
B&W
Čierno-biele
nastavenie
Sepia
Vzhľad farieb ako na
starých fotografiách
a Prepínač režimu nastavte do
polohy P, M, , , , ,
,
alebo
.
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
c Zvoľte [PFX] (P.Effect) pomocou
b/B, potom zvoľte požadovaný
režim pomocou v/V.
d Nasnímajte záber.
Zrušenie Obrazového efektu
V kroku 3, zvoľte [Off].
SK
62
Pokročilé zobrazenie statického záberu
Výber priečinku
a prehrávanie záberov
– Prečinok
Vyberte priečinok, kde sú uložené
zábery, ktoré chcete prehrať.
d Zvoľte požadovaný priečinok
pomocou b/B.
Select Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 9
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
V zobrazení samostatného záznamu
VGA
101
101-0009
9/9
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
VOLUME
BACK/NEXT
V indexovom zobrazení
MENU
Ovládacie
tlačidlo
Prepínač
režimu
e Zvoľte [OK] pomocou v
a stlačte z.
Zrušenie výberu
V Kroku číslo 5 zvoľte [Cancel].
a Nastavte prepínač režimu do
polohy .
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
c Zvoľte
(Folder) pomocou b,
potom stlačte z.
• Ak priečinok neobsahuje žiadne zábery,
objaví sa hlásenie „No file in this folder“.
Pokročilé zobrazenie statického záberu
Ak sú viaceré priečinky vytvorené
na karte „Memory Stick“
SINGLE DISPLAY
Ak je zobrazený prvý alebo posledný
záber v priečinku, zobrazia sa
nasledovné ikony na LCD obrazovke.
: Presunutie do predchádzajúceho
priečinka.
: Presunutie do nasledujúceho
priečinka.
: Presunutie do predchádzajúceho aj
nasledujúceho priečinka.
SK
63
Zväčšenie časti
statického záberu
d Opakovaným stlačením v/V/
b/B vyberte časť záberu,
ktorú chcete zväčšiť.
– Zväčšenie záberu
Stlačte v
Záber môžete zväčšiť oproti skutočnej
veľkosti až päťkrát.
Stlačte B
Stlačte b
MENU
Ovládacie tlačidlo
Prepínač režimu
Stlačte V
v: Náhľad časti záberu zhora
V: Náhľad časti záberu zdola
b: Náhľad časti záberu zľava
B: Náhľad časti záberu sprava
e Prispôsobiť transfokátor
(zoom) pomocou /
(prehrávanie transfokácie).
a Nastavte prepínač režimu do
polohy .
b Pomocou b/B zobrazte záber,
ktorý chcete zväčšiť.
SK
64
c Stlačením
(prehrávanie
transfokácie) zväčšite záber.
Zrušenie zväčšeného náhľadu
Stlačte z.
• Nemôžete zväčšiť pohyblivé záznamy alebo
zábery nahrané v režime Multi Burst.
• Ak stlačíte
(prehrávanie transfokácie)
pri prezeraní nezväčšených záberov, zobrazí
sa Indexové zobrazenie (strana 37).
• Zábery zobrazené pomocou funkcie Quick
Review (strana 26) je možné zväčšiť
postupom uvedeným v Krokoch 3 až 5.
Postupné prezeranie za
sebou idúcich záberov
– Slide show
Nasnímané zábery môžete prehrávať za
sebou, jeden po druhom. Funkciu
využijete pri prehľadávaní záberov alebo
pri prezentáciách.
MENU
Ovládacie
tlačidlo
Prepínač
režimu
c Zvoľte
(Slide) pomocou
b/B, potom stlačte z.
Pomocou v/V/b/B nastavíte
nasledovné položky.
Interval Nastavenia
3 sec/5 sec/10 sec/30 sec/1 min
Image
Folder:Prehrávanie všetkých
záberov vo zvolenom
priečinku.
All:Prehrávanie všetkých záberov
z karty „Memory Stick“.
Skok na nasledujúci/
predchádzajúci záber počas
Slide show
Press B (nasledujúci) alebo b
(predchádzajúci).
• Časový úsek nastavenia je približný a môže
sa odlišovať podľa veľkosti prehrávaného
záberu.
Pokročilé zobrazenie statického záberu
Repeat
On:Opakované prehrávanie záberov.
Off:Po prehratí všetkých záberov sa
prehráv+anie ukončí.
d Zvoľte [Start] pomocou V/B,
a potom stlačte z.
Spustí sa prezeranie prezentácie.
a Nastavte prepínač režimu do
polohy .
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
Zrušenie nastavenia funkcie
Slide show
V kroku 3, zvoľte [Cancel].
Ukončenie prehrávania Slide
show
Stlačte z, zvoľte [Exit] pomocou B,
potom stlačte z.
SK
65
Otáčanie statických
záberov
a Prepínač režimu prepnite do
polohy
a zobrazte záber,
ktorý chcete otočiť.
– Rotate
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zábery nasnímané pri vertikálnom
držaní fotoaparátu môžete otočiť
a zobraziť horizontálne.
Zobrazí sa ponuka Menu.
c Zvoľte
(Rotate) pomocou
b/B a potom stlačte z.
d Zvoľte
pomocou v
a otočte záber pomocou b/B.
Prehrávanie záberov
nasnímaných v režime
Multi Burst
Zábery v režime Multi Burst môžete
prehrávať súvisle alebo snímok po
snímku. Táto funkcia sa využíva pri
prehľadávaní záberov.
Ovládacie tlačidlo
Prepínač
režimu
e Zvoľte [OK] pomocou v/V
a potom stlačte z.
Zrušenie otočenia
V Kroku číslo 4 alebo 5 zvoľte
[Cancel].
MENU
Ovládacie
tlačidlo
SK
66
Prepínač
režimu
• Nemôžete otáčať chránené zábery,
pohyblivé záznamy a zábery Multi Burst.
• Zábery nasnímané iným fotoaparátom sa
nemusia otočiť.
• Pri zobrazení záberov na počítači nemusí
byť v závislosti od aplikačného sofvéru
informácia o otočení záberu akceptovaná.
• Pri prehrávaní záberov Multi Burst na
počítači alebo vo fotoaparáte bez funkcie
Multi Burst sa v jednom obraze zobrazí
všetkých 16 snímok.
• Záber Multi Burst nemôžete rozdeliť.
Súvislé prehrávanie
Prehrávanie snímka po snímke
a Nastavte prepínač režimu do
polohy .
a Nastavte prepínač režimu do
polohy .
b Zvoľte záber Multi Burst
pomocou b/B.
b Zvoľte záber Multi Burst
pomocou b/B.
Zvolený záber Multi Burst sa
prehráva súvisle.
101
14/14
Zvolený záber Multi Burst sa
prehráva súvisle.
c Pri zobrazení požadovanej
snímky stlačte z.
Zobrazí sa „Step“.
101-0014
PAUSE
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
VOLUME
Stlačte z. Opätovným stlačením z
prehrávanie obnovíte. Prehrávanie sa
spustí od snímky zobrazenej na LCD
obrazovke.
Pri používaní tohto režimu nemôžete
zmazať len niektoré snímky. Ak
vymažete zábery, súčasne sa zmaže
všetkých 16 snímok.
1 Zobrazte záber Multi Burst, ktorý
chcete vymazať.
2 Stlačte
(vymazať).
3 Zvoľte [Delete] a stlačte z.
Všetky snímky sa vymažú.
14/14
Step
3/16
101-0014
PLAY
2005 1 1 10:30PM
FRAME BACK/NEXT
Pokročilé zobrazenie statického záberu
Pozastavenie
101
Vymazanie nasnímaných
záberov
VOLUME
d Pomocou b/B postupujte
v snímkach.
B:Zobrazenie nasledujúcej snímky.
Po zatlačení a pridržaní B dôjde
k posunu na ďalšiu snímku.
b:Zobrazí sa predchádzajúci
snímok. Pri zatlačení a pridržaní
b dôjde k posunu na
predchádzajúcu snímku.
Obnovenie štandardného
prehrávania
V kroku 4 stlačte z. Prehrávanie sa
spustí od snímku zobrazenom na LCD
obrazovke.
SK
67
Editovanie statického záberu
Ochrana záberov
– Protect
Dôležité zábery môžete zabezpečiť proti
náhodnému vymazaniu.
MENU
Ovládacie tlačidlo
V zobrazení samostatného
záznamu
a Nastavte prepínač režimu do
polohy .
b Pomocou b/B vyberte záber,
ktorý chcete zabezpečiť pred
vymazaním.
c Stlačte tlačidlo MENU.
Prepínač
režimu
Zobrazí sa ponuka Menu.
d Zvoľte - (Protect) pomocou
b/B, a potom stlačte z.
Zobrazený záber je chránený pred
vymazaním a na obrazovke sa
zobrazí indikátor - (Protect).
VGA
101
• Uvedomte si, že formátovanie pamäťovej
karty „Memory Stick“ zmaže všetky údaje
v „Memory Stick“, aj keď sú zábery chránené
a tieto zábery sa už nedajú obnoviť.
• Ochrana záberov môže chvíľku trvať.
2/9
SK
a Prepínač režimu prepnite do
polohy , stlačte stranu
(index) na prepnutie na
zobrazenie registra.
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
c Zvoľte - (Protect) pomocou
b/B a potom stlačte z.
d Zvoľte [Select] pomocou b/B,
a potom stlačte z.
e Pomocou v/V/b/B zvoľte
záber, ktorý chcete chrániť,
a potom stlačte z.
Vo zvolenom zábere sa zobrazí
zelený indikátor - (Protect).
Protect
Exit
BACK/NEXT
e Ochranu pre ďalšie zábery
nastavíte zvolením záberu
pomocou b/B, a potom
stlačte z.
Zrušenie ochrany
68
V indexovom zobrazení
V Kroku číslo 4 alebo 5 znovu
stlačte z. Indikátor - zmizne.
SELECT
MENU
TO NEXT
f Ochranu pre ďalšie zábery
nastavte opakovaním Kroku 5.
g Stlačte tlačidlo MENU.
h Zvoľte [OK] pomocou B,
a potom stlačte z.
Indikátor - sa zmení nabielo
a zvolený záber je chránený.
Zrušenie ochrany
V Kroku číslo 4 zvoľte [Cancel] alebo
v Kroku číslo 8 zvoľte [Exit].
Zrušenie ochrany
V Kroku číslo 5 zvoľte pomocou v/V/
b/B záber, ktorého ochranu chcete
zrušiť a stlačte z. Indikátor - sa zmení
našedo a tento postup opakujte pre
všetky chránené zábery, ktorých
ochranu chcete zrušiť. Potom stlačte
tlačidlo MENU, zvoľte [OK] a stlačte z.
Zmena veľkosti záberu
– Resize
Veľkosť záberu môžete zmeniť a upravený
záber môžete uložiť ako nový súbor.
Veľkosť záberov môžete meniť na
nesledujúce veľkosti.
DSC-P93A: 5M, 3M, 1M, VGA
DSC-P73: 4M, 3M, 1M, VGA
Záber v pôvodnej veľkosti zostáva po
zmene veľkosti uchovaný.
MENU
Ovládacie tlačidlo
Prepínač
režimu
d Zvoľte
(Resize) pomocou
b/B, a potom stlačte z.
e Pomocou v/V zvoľte novú
požadovanú veľkosť
a stlačte z.
Záber so zmenenou veľkosťou sa
zaznamená do cieľového priečinka
ako najnovší súbor.
Zrušenie vykonávania zmeny
veľkosti záberu
V Kroku číslo 5 zvoľte [Cancel].
Editovanie statického záberu
V Kroku číslo 4 zvoľte [All In This
Folder] a stlačte z. Potom zvoľte [On]
a stlačte z.
V Kroku číslo 4 zvoľte [All In This
Folder] a stlačte z. Potom zvoľte [Off]
a stlačte z.
Zobrazí sa ponuka Menu.
• Pri pohyblivých záznamoch alebo záberoch
nasnímaných v režime Multi Burst nie je
možné meniť veľkosť.
• Pri zmene záberu z malej veľkosti na väčšiu
sa kvalita záberu zhorší.
• Nie je možné zmeniť veľkosť záberu vo
formáte 3:2.
• Pri pokuse zmeniť veľkosť záberu vo
formáte 3:2 sa na vrchnej a spodnej časti
záberu zobrazia čierne pruhy.
Ochrana všetkých záberov
v priečinku
Zrušenie ochrany všetkých
chránených záberov v priečinku
c Stlačte tlačidlo MENU.
a Nastavte prepínač režimu do
polohy .
b Pomocou b/B zobrazte záber,
ktorého veľkosť chcete zmeniť.
SK
69
Výber záberov pre tlač
– Značka pre tlač (DPOF)
Niektoré zábery môžete označiť na tlač.
Značka pre tlač uľahčuje označenie
záberov, ktoré chcete vytlačiť
v špecializovanom fotolabe alebo
prostredníctvom tlačiarne, ktorá pracuje
s formátom DPOF (Digital Print Order
Format) alebo na tlačiarňach
kompatibilných s programom PictBridge.
MENU
V zobrazení samostatného
záznamu
a Nastavte prepínač režimu do
polohy .
b Zobrazte záber, ktorý chcete
tlačiť pomocou b/B.
c Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
d Zvoľte
(DPOF) pomocou
b/B, a potom stlačte z.
V tomto zábere sa zobrazí
značka
.
Ovládacie tlačidlo
VGA
101
2/9
Prepínač
režimu
DPOF
Exit
BACK/NEXT
e Značku pre tlač pre ďalšie
zábery priradíte zvolením
záberu pomocou b/B, a potom
stlačte z.
SK
70
• Nemôžete označiť pohyblivé zábery (filmy).
• Keď označíte zábery nasnímané v režime
Multi Burst, všetky zábery sa vytlačia na
jeden hárok rozdelený do 16 políčok.
• Nemôžete nastaviť počet hárkov na tlač.
Vymazanie priradenej značky
pre tlač
V Kroku číslo 4 alebo 5 znovu
stlačte z. Značka
zo záberu zmizne.
V indexovom zobrazení
a Prepínač režimu prepnite do
polohy
stlačte stranu
(index), aby ste prešli do
indexového zobrazenia.
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
c Zvoľte
(DPOF) pomocou
b/B, a potom stlačte z.
d Zvoľte [Select] pomocou b/B,
a potom stlačte z.
• Pri priraďovaní značky pre tlač nie je
možné zvoliť možnosť [All In This
Folder].
e Pomocou v/V/b/B vyberte
zábery, ktoré chcete určiť pre
tlač a stlačte z.
Vo zvolenom zábere sa zobrazí
zelená značka
.
SELECT
MENU
TO NEXT
f Pre označenie ďalších záberov
pre tlač opakujte pre každý
záber Krok číslo 5.
g Stlačte tlačidlo MENU.
h Zvoľte [OK] pomocou B,
a potom stlačte z.
Značka
sa sfarbí nabielo
a nastavenie je dokončené.
Vymazanie priradenej značky
pre tlač
V Kroku číslo 5 zvoľte záber, ktorého
značku pre tlač
chcete zrušiť
pomocou v/V/b/B a stlačte z.
Zmazanie všetkých priradených
značiek
zo záberov v priečinku
V Kroku číslo 4 zvoľte [All In This
Folder] a stlačte z. Potom zvoľte [Off]
a stlačte z.
Editovanie statického záberu
Zrušenie označenia
V Kroku číslo 4 zvoľte [Cancel] alebo
v Kroku číslo 8 zvoľte [Exit].
SK
71
Tlač statických obrázkov (Tlačiareň PictBridge)
Pripájanie sa na tlačiareň
kompatibilnú s PictBridge
Aj keď nemáte počítač, môžete ľahko
tlačiť nasnímané obrázky pomocou
fotoaparátu, jeho pripojením k tlačiarni
kompatibilnej s PictBridge. Pre prípravu
potrebujete iba zvoliť USB pripojenie
v nastaveniach SET UP a pripojiť
fotoaparát k tlačiarni.
Pomocou tlačiarne kompatibilnej
s PictBridge budete môcť ľahko vytlačiť
indexovú kartu*.
Príprava fotoaparátu
Pripojenie fotoaparátu k tlačiarni
Nastavte na fotoaparáte režim USB, aby
ste pripojili fotoaparát k tlačiarni.
Zapojte konektor
(USB) do
fotoaparátu a konektor USB do
tlačiarne pomocou USB kábla a zapnite
fotoaparát a tlačiareň. Fotoaparát
prepne na režim prehrávania bez ohľadu
na polohu voliča režimov a na LCD
obrazovke sa zobrazí záber vo zvolenom
priečinku prehrávania.
Ovládacie
tlačidlo
Prepínač
režimu
* Funkcia tlače indexových kariet nemusí byť
poskytovaná v závislosti od tlačiarne.
a Nastavte prepínač režimu do
polohy SET UP.
• Počas tlače obrázkov odporúčame použiť
úplne nabité NiMH batérie alebo sieťový
adaptér (nedodáva sa s produktom), aby ste
predišli vypnutiu fotoaparátu.
b Zvoľte (Setup 2) pomocou
V, a potom stlačte [USB
Connect] spolu s B/v/V.
c Zvoľte [PictBridge] pomocou
B/v, a potom stlačte z.
Setup 2
File Number:
PictBridge
USB Connect:
PTP
Video Out:
Normal
Clock Set:
SK
72
Režim USB je nastavený.
Po vykonaní
pripojenia sa na LCD
obrazovke zobrazí
indikátor
.
VGA
101
101-0002
BACK/NEXT
2/9
2005 1 1 10:30AM
VOLUME
Tlačiareň
Keď [USB Connect] nie je
nastavené na [PictBridge]
v nastaveniach SET UP
Môžete zvoliť záber a vytlačiť ho.
Fotoaparát nastavte podľa postupu na
strane 72, a potom pripojte tlačiareň.
MENU
V zobrazení samostatného
záznamu
a Zobrazte záber, ktorý chcete
tlačiť pomocou b/B.
Tlač statických obrázkov (Tlačiareň PictBridge)
Aj keď zapnete fotoaparát, nemôžete
používať funkciu PictBridge. Odpojte
USB kábel a nastavte [USB Connect] na
[PictBridge] (strana 72).
Tlač záberov
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
Ovládacie
tlačidlo
c Zvoľte
(Print) pomocou
b/B, a potom stlačte z.
d Zvoľte [This image] pomocou
v/V, a potom stlačte z.
Zobrazí sa Print (obrazovka tlače).
VGA
101
2/9
Print
Index
Date
Quantity
Exit
• Pohyblivé záznamy nie je možné vytlačiť.
• Ak počas pripojenia príde z pripojenej
tlačiarne správa o chybe,
bliká približne
5 sekúnd. V takýchto prípadoch
skontrolujte tlačiareň.
Off
Off
1
OK
• Položky nastavenia, ktoré nie sú
dostupné pre príslušnú tlačiareň, sa
nezobrazia.
e Zvoľte [Quantity] pomocou
v/V a zvoľte počet záberov
pomocou b/B.
Môžete zvoliť počet až do 20 kusov.
SK
73
f Zvoľte [OK] pomocou V/B,
a potom stlačte z.
Záber je vytlačený.
Neodpájajte USB kábel, zatiaľ čo je
na LCD obrazovke zobrazený
indikátor
(Neodpájajte USB
kábel).
Printing
1/3
Exit
Zrušenie tlače
V Kroku číslo 4 zvoľte [Cancel] alebo
v Kroku číslo 6 zvoľte [Exit].
Tlač iných záberov
Po vykonaní Kroku číslo 6 zvoľte iný
obrázok, a potom zvoľte [Print]
pomocou v.
Vloženie dátumu a času na
zábery
V Kroku číslo 5 zvoľte [Date], a potom
zvoľte formát dátumu a času pomocou b/
B. Môžete zvoliť z [Day&Time] alebo
[Date]. Keď zvolíte [Date], bude dátum
vložený podľa postupu nastavenom
v „Nastavenie dátumu a času“ (strana 17).
Táto funkcia nemusí byť v závislosti od
tlačiarne poskytnutá.
V indexovom zobrazení
a Stlačte
(index), aby ste
prepli do indexového
zobrazenia.
Obrazovka sa prepne na indexové
zobrazenie.
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
c Zvoľte
(Print) pomocou B,
a potom stlačte z.
d Zvoľte [Select] pomocou b/B,
a potom stlačte z.
e Zvoľte záber, ktorý si želáte
vytlačiť pomocou v/V/b/B,
a potom stlačte z.
Na zvolenom zábere je zobrazený
indikátor .
Tlač všetkých záberov
označených indikátorom
V Kroku číslo 4 zvoľte [DPOF image].
Všetky zábery označené indikátorom
sa vytlačia v určenom počte bez
ohľadu na zobrazený záber.
SK
74
SELECT
MENU
TO NEXT
f Pre tlač iných záberov
zopakujte Krok číslo 5.
g Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa Print (obrazovka tlače).
Exit
Off
Off
1
OK
• Položky nastavenia, ktoré nie sú
dostupné pre príslušnú tlačiareň, sa
nezobrazia.
h Zvoľte [Quantity] pomocou
v/V a zvoľte počet záberov
pomocou b/B.
Môžete zvoliť počet až do 20 kusov.
Všetky zvolené zábery sa vytlačia
v určenom počte.
i Zvoľte [OK] pomocou V/B,
a potom stlačte z.
Zábery sa vytlačili.
Neodpájajte USB kábel, zatiaľ čo je
na LCD obrazovke zobrazený
indikátor
.
V Kroku číslo 4 zvoľte [Cancel] alebo
v Kroku číslo 9 zvoľte [Exit].
Tlač všetkých záberov
označených indikátorom
V Kroku číslo 4 zvoľte [DPOF image].
Všetky zábery označené indikátorom
sa vytlačia v určenom počte bez
ohľadu na zobrazený záber.
Tlač všetkých záberov v priečinku
V Kroku číslo 4 zvoľte [All In This
Folder], a potom stlačte z.
Vloženie dátumu a času na zábery
V Kroku číslo 8 zvoľte [Date], a potom
zvoľte formát dátumu pomocou b/B.
Môžete zvoliť z [Day&Time] alebo
[Date]. Keď zvolíte [Date], bude dátum
vložený podľa postupu nastavenom
v „Nastavenie dátumu a času“ (strana 17).
Táto funkcia nemusí byť v závislosti od
tlačiarne poskytnutá.
Tlač indexových záberov
Môžete vytlačiť niektoré zábery vedľa
seba Túto funkciu označujeme ako
indexová tlač*. Môžete vedľa seba
umiestniť samostatné zábery v určenom
počte a vytlačiť ich alebo umiestniť vedľa
seba rôzne zábery a vytvoriť sadu
kombináciou niekoľkých rôznych
záberov a vytlačiť ich v určenom počte
kópií. V zobrazení samostatného
záznamu. V indexovom zobrazení
Fotoaparát nastavte podľa postupu na
strane 72 a pripojte tlačiareň.
Tlač statických obrázkov (Tlačiareň PictBridge)
Print
Index
Date
Quantity
Zrušenie tlače
* V závislosti od tlačiarne sa môže stať, že
nebude možné použiť funkciu indexovej
tlače.
MENU
Ovládacie tlačidlo
Printing
2/3
Exit
SK
75
• Pohyblivé záznamy nie je možné vytlačiť.
• Ak počas pripojenia príde z pripojenej
tlačiarne správa o chybe,
bliká približne
5 sekúnd. V takýchto prípadoch
skontrolujte tlačiareň.
V zobrazení samostatného
záznamu
a Zobrazte záber, ktorý chcete
tlačiť pomocou b/B.
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
c Zvoľte
(Print) pomocou
b/B, a potom stlačte z.
d Zvoľte [This image] pomocou
v/V, a potom stlačte z.
Zobrazí sa Print (obrazovka tlače).
VGA
101
f Zvoľte [Quantity] pomocou v/V
a zvoľte počet záberov
umiestnených vedľa seba
pomocou b/B.
Môžete zvoliť počet až do 20 kusov.
Určený počet záberov môžete
umiestniť vedľa seba.
g Zvoľte [OK] pomocou V/B,
a potom stlačte z.
Záber je vytlačený.
Neodpájajte USB kábel, zatiaľ čo je
na LCD obrazovke zobrazený
indikátor
(Neodpájajte USB
kábel).
2/9
Print
Index
Date
Quantity
Exit
Off
Off
1
Printing Index
1/1
OK
Exit
• Položky nastavenia, ktoré nie sú
dostupné pre príslušnú tlačiareň, sa
nezobrazia.
e Zvoľte [Index] pomocou v
a zvoľte [On] pomocou b/B.
Zrušenie tlače
V Kroku číslo 4 zvoľte [Cancel] alebo
v Kroku číslo 7 zvoľte [Exit].
Tlač iných záberov
Po Kroku číslo 7 zvoľte iný záber
a zvoľte [Print] pomocou v. Zopakujte
potom postup od Kroku číslo 4.
SK
76
Tlač všetkých záberov
označených indikátorom
Vloženie dátumu a času na zábery
V Kroku číslo 6 zvoľte [Date], a potom
zvoľte formát dátumu pomocou b/B.
Môžete zvoliť z [Day&Time] alebo
[Date]. Keď zvolíte [Date], bude dátum
vložený podľa postupu nastavenom
v „Nastavenie dátumu a času“ (strana 17).
Táto funkcia nemusí byť v závislosti od
tlačiarne poskytnutá.
• Všetky zábery nemusia byť v závislosti od
počtu záberov umiestnené na indexový list.
a Stlačte
(index), aby ste
prepli do indexového
zobrazenia.
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka Menu.
c Zvoľte
(Print) pomocou B,
a potom stlačte z.
d Zvoľte [Select] pomocou b/B,
a potom stlačte z.
e Zvoľte želaný záber pomocou
v/V/b/B, a potom stlačte z.
i Zvoľte [Quantity] pomocou v/V
a zvoľte počet kópií, ktoré
chcete vytlačiť pomocou b/B.
Môžete zvoliť počet až do 20 kusov.
Tlač statických obrázkov (Tlačiareň PictBridge)
V Kroku číslo 4 zvoľte [DPOF image].
Všetky zábery označené indikátorom
sa vytlačia v určenom počte bez
ohľadu na zobrazený záber.
V indexovom zobrazení
j Zvoľte [OK] pomocou V/B,
a potom stlačte z.
Zábery sa vytlačili.
Neodpájajte USB kábel, zatiaľ čo je
na LCD obrazovke zobrazený
indikátor
.
Printing Index
1/3
Exit
Na zvolenom zábere je zobrazený
indikátor .
Zrušenie tlače
V Kroku číslo 4 zvoľte [Cancel] alebo
v Kroku číslo 0 zvoľte [Exit].
SELECT
MENU
TO NEXT
f Pre tlač iných záberov
zopakujte Krok číslo 5.
g Stlačte tlačidlo MENU.
h Zvoľte [Index] pomocou v,
a potom zvoľte [On]
pomocou b/B.
SK
77
Tlač všetkých záberov
označených indikátorom
V Kroku číslo 4 zvoľte [DPOF image].
Všetky zábery označené indikátorom
sa vytlačia v určenom počte bez
ohľadu na zobrazený záber.
Tlač všetkých záberov v priečinku
V Kroku číslo 4 zvoľte [All In This
Folder], a potom stlačte z.
Vloženie dátumu a času na zábery
V Kroku číslo 9 zvoľte [Date], a potom
zvoľte formát času pomocou b/B. Môžete
zvoliť z [Day&Time] alebo [Date]. Keď
zvolíte [Date], bude dátum vložený podľa
postupu nastavenom v „Nastavenie
dátumu a času“ (strana 17).
Táto funkcia nemusí byť v závislosti od
tlačiarne poskytnutá.
SK
78
Vychutnávanie si pohyblivých záznamov
Snímanie pohyblivých
záznamov
Môžete nasnímať pohyblivý obraz (film)
so zvukom.
Môžete zvoliť z možností [640
(Fine)], [640 (Standard)] alebo [160].
Snímanie blízkych objektov
(Macro)
• Veľkosť záberu [640 (Fine)] môžete
použiť iba keď nahrávate záznam na
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO“.
Prepínač režimu prepnite do polohy
a vykonajte postup podľa strane 28.
d Zatlačte spúšť až úplne nadol.
„REC“ sa zobrazí na LCD
obrazovke a fotoaparát začne
snímanie obrazu a zvuku.
Ovládacie tlačidlo
101
Tlačidlo spúšte
Prepínač režimu
REC 00:00:02[00:10:48]
• Po vyčerpaní kapacity karty „Memory
Stick“ sa snímanie skončí.
e Opätovným stlačením spúšte
na doraz ukončíte snímanie.
b Stlačte
(vymazať).
Zobrazí sa položka nastavenia
Image Size.
c Pomocou v/V zvoľte
požadovaný režim.
Tieto indikátory nie sú zaznamenané.
Po každom stlačení
sa stav LCD
obrazovky mení nasledovne: Indikátory
vypnuté t LCD obrazovka vypnutá t
Indikátory zapnuté.
Stĺpcový diagram sa nezobrazí.
Podrobnosti o zobrazovaných
položkách nájdete na strane 126.
Prepínač režimu prepnite do polohy
a vykonajte postup podľa strane 29.
• Počas snímania sa nedotýkajte mikrofónu
(strana 7).
• Nasledujúce funkcie sa nedajú použiť.
– Zmena miery transfokácie (zoom)
– Snímanie s bleskom
– Vkladanie dátumu a času
• Keď zvolíte [640 (Fine)] s dodaným A/V
pripojovacím káblom zapojeným do
konektora A/V OUT (MONO), nemôžete
skontrolovať nasnímaný záber pomocou
LCD obrazovky. LCD obrazovka bude
modrá.
• Pozrite si stranu 112 ohľadne možného času
snímania pre každú veľkosť záberu.
Vychutnávanie si
pohyblivých
a Prepínač režimu nastavte do
polohy .
Zobrazenia na LCD obrazovke
počas snímania pohyblivých
záberov (film)
Snímanie so samospúšťou
SK
79
Zobrazenie pohyblivého
záznamu na LCD
obrazovke
Nasnímaný pohyblivý záznam môžete
zobraziť na LCD obrazovke a počúvať
zvuk z reproduktoru fotoaparátu.
a Nastavte prepínač režimu do
polohy .
b Pomocou b/B zvoľte
požadovaný záznam
Pohyblivé záznamy (filmy)
s veľkosťou záznamu [640 (Fine)]
alebo [640 (Standard)] sa zobrazia
na celej ploche obrazovky.
Ovládacie tlačidlo
Prepínač
režimu
101
101_0010
PLAY
10/10
00:00:00
Obrazový a zvukový záznam sa
prehrá.
B (prehrávanie) sa zobrazí na LCD
obrazovke počas prehrávania
záznamu.
101
10/10
00:00:03
Indikátor
prehrávania
STOP
SK
80
Nastavenie hlasitosti
Hlasitosť nastavte pomocou v/V.
Zrýchlené pretáčanie
dopredu/dozadu
Počas prehrávania pohyblivého
záznamu (film) stlačte B (dopredu)
alebo b (späť).
Normálne prehrávanie obnovíte
stlačením z.
VOLUME
c Stlačte z.
101_0010
Opätovne stlačte z.
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
Pohyblivé záznamy (filmy)
s veľkosťou záznamu [160] sa
zobrazia menšie ako statické zábery.
Reproduktor
Zastavenie prehrávania
2005 1 1 10:30PM
REV/CUE
VOLUME
Zobrazenia na LCD obrazovke
počas zobrazovania pohyblivých
záznamov (film)
Po každom stlačení
sa stav LCD
obrazovky mení nasledovne: Indikátory
vypnuté t LCD obrazovka vypnutá t
Indikátory zapnuté.
Stĺpcový diagram sa nezobrazí.
Podrobnosti o zobrazovaných
položkách nájdete na strane 129.
• Postup pre zobrazenie záznamu na TV
obrazovke je rovnaký ako pri zobrazovaní
statických záberov (strane 39).
• Záznam nasnímaný inými zariadeniami
Sony sa môže zobrazovať v menšej veľkosti
ako statické zábery.
Vymazávanie pohyblivých
záznamov (film)
Môžete vymazať neželané pohyblivé
záznamy.
Ovládacie tlačidlo
V zobrazení samostatného
záznamu
a Prepínač režimu nastavte do
polohy .
b Pomocou b/B zvoľte záznam,
ktorý chcete vymazať.
c Stlačte
Prepínač
režimu
(vymazať).
Pohyblivý záznam sa ešte
nevymazal.
d Zvoľte [Delete] pomocou v
a stlačte z.
„Access“ sa zobrazí na LCD
obrazovke a pohyblivý záznam je
vymazaný.
e Pre vymazanie ďalších
pohyblivých záznamov zvoľte
záznam pomocou b/B, a potom
zopakujte Krok číslo 4.
Zrušenie vymazávania
V Kroku číslo 4 alebo 5 zvoľte [Exit].
a Prepínač režimu prepnite do
polohy
stlačte stranu
(index), aby ste prešli do
indexového zobrazenia.
b Stlačte
(vymazať).
c Zvoľte [Select] pomocou b/B,
a potom stlačte z.
d Pomocou v/V/b/B zvoľte
pohyblivé záznamy, ktoré
chcete vymazať a stlačte z.
Na zvolenom pohyblivom zázname
sa zobrazí indikátor (vymazať).
SELECT
TO NEXT
Pohyblivý záznam sa ešte nevymazal.
Vychutnávanie si
pohyblivých
• Chránené pohyblivé záznamy nemôžete
vymazať.
• Uvedomte si, že vymazané pohyblivé
záznamy sa už nedajú obnoviť.
V indexovom zobrazení
e Pre vymazanie ďalších
pohyblivých záznamov
zopakujte Krok číslo 4.
f Stlačte
(vymazať).
SK
81
g Zvoľte [OK] pomocou B,
a potom stlačte z.
Na LCD obrazovke sa zobrazí
hlásenie „Access“ a záber sa
vymaže.
Zrušenie vymazávania
V Kroku číslo 3 alebo 7 zvoľte [Exit].
Vymazanie všetkých pohyblivých
záznamov v priečinku
V Kroku číslo 3 zvoľte [All In This
Folder] a stlačte z. Následne zvoľte
[OK] a stlačte z. Vymazanie zrušíte
zvolením [Cancel] pomocou b
a následným stlačením z.
Strihanie pohyblivých
záberov
Pohyblivé záznamy môžete zostrihávať
alebo môžete vymazávať neželané časti
(strane 41). Režim je odporúčaný pri
nedostatočnej kapacite karty „Memory
Stick“ alebo pre úpravu záznamu, ktorý
chcete priložiť k e-mailu.
Uvedomte si, že originálny pohyblivý
záznam sa po zostrihaní vymaže.
Priradené čísla záznamov pri
strihu
Súbory vzniknuté po zostrihaní sú
identifikované ako najnovšie súbory
v priečinku záznamov a priradia sa im
nové čísla. Pôvodný pohyblivý záznam
sa vymaže a číslo jeho súboru sa
preskočí.
<Príklad> Strih pohyblivého záznamu
číslo 101_0002
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
1. Strihanie scény A.
1
A
B
2
3
Bod rozdelenia 101_0002
2. Strihanie scény B.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005 Bod rozdelenia
3. Vymazanie scény A a B, ak sú
nepotrebné.
101_0004
1
3
A
101_0007
2
Vymazanie
101_0006
Vymazanie
4. Uchovajú sa len želané scény.
1
3
2
101_0006
SK
82
B
e Výber miesta strihu.
V požadovanom mieste strihu
stlačte z.
MENU
Ovládacie tlačidlo
Prepínač
režimu
Divide
101
• Po zostrihnutí sa pôvodný pohyblivý
záznam vymaže.
• Zostrihnutý záznam sa uloží ako nový súbor
do zvoleného cieľového priečinku.
10/10
00:00:02
Dividing
Point
OK
Cancel
Exit
a Nastavte prepínač režimu do
polohy .
b Pomocou b/B zvoľte
pohyblivý záznam pre strih.
c Stlačte tlačidlo MENU.
Pre nastavenie miesta strihu vyberte
položku [c/C] (snímka
dopredu/ späť) a nastavte ho
pomocou b/ B. Ak chcete zmeniť
miesto strihu zvoľte [Cancel].
Znovu sa spustí prehrávanie
záznamu.
f Po zvolení miesta strihu zvoľte
[OK] pomocou v/V a stlačte z.
g Zvoľte [OK] pomocou v
a stlačte z.
Pohyblivý záznam sa zostrihá.
Zobrazí sa ponuka Menu.
Spustí sa prehrávanie pohyblivého
záznamu.
Vychutnávanie si
pohyblivých
d Zvoľte
(Divide) pomocou B
a stlačte z. Následne zvoľte
[OK] pomocou v a stlačte z.
Zrušenie strihu
V Kroku číslo 5 alebo 7 zvoľte [Exit].
Na LCD obrazovke sa znovu zobrazí
záznam.
• Nasledovné zábery nie je možné strihať.
– Statické zábery
– Príliš krátke pohyblivé zábery
– Chránené pohyblivé zábery
• Akonáhle pohyblivý záznam zostrihnete,
nie je ho možné obnoviť.
SK
83
Užite si zábery na Vašom počítači
Kopírovanie záberov do
počítača
– pre používateľov
Windows
Odporúčaná konfigurácia
počítača
Operačný systém: Microsoft Windows
98, Windows 98SE, Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition
alebo Windows XP Professional
Vyššie uvedený operačný systém musí
byť nainštalovaný štandardne.
Fungovanie nie je zaistené v prostredí
s aktualizovaným operačným systémom
alebo v prostredí multi-boot.
Procesor: MMX Pentium 200 MHz
alebo rýchlejšie
USB konektor: Štandardne poskytovaný
Obrazovka: 800 × 600 bodov alebo viac
High Color (16-bitová farebná hĺbka,
65 000 farieb) alebo viac
SK
84
• Tento fotoaparát je kompatibilný
s vysokorýchlostným USB ( kompatibilný
s USB 2.0).
• Pripojenie pomocou rozhrania USB, ktoré
je kompatibilné s vysokorýchlostným USB
(kompatibilné s USB 2.0) umožňuje
vylepšený prenos (vysoko-rýchlostný
prenos).
• Ak pripojíte dve alebo viac USB zariadení
k jednému počítaču súčasne, niektoré
zariadenie, zahrňujúce Váš fotoaparát,
nemusí fungovať, čo závisí od typu USB
zariadenia.
• Fungovanie nie je zaručené, ak je používaný
USB rozbočovač.
• Fungovanie nie je zaručené pre všetky vyššie
uvedené odporúčané konfigurácie počítača.
USB režim
Pre pripojenie USB k počítaču sú
dostupné dva režimy, [Normal] a [PTP]*.
Výrobné nastavenie je prednastavené na
režim [Normal]. V tejto časti je opísaný
režim [Normal] ako príklad.
* Kompatibilný len s Windows XP. Po
pripojení k počítaču sa kopírujú len údaje
z priečinka zvoleného fotoaparátom.
Priečinok zvolíte podľa postupu uvedenom
na strane 63.
Komunikácia s Vaším
počítačom
Komunikácia medzi fotoaparátom
a počítačom sa po opätovnom spustení
z režimov Suspend alebo Sleep nemusí
obnoviť v tom istom okamihu.
USB Ak Váš počítač nie je
vybavený konektorom
Keď nie je vybavený ani USB
konektorom ani slotom pre kartu
„Memory Stick“, zábery nemôže
kopírovať pomocou dodatočného
zariadenia. Podrobnosti nájdete na
webovej stránke spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
Obsah CD-ROM
x USB ovládač
Tento ovládač je potrebný pre
pripojenie fotoaparátu k počítaču.
Ak používateWindows XP,
nepotrebujete inštalovať USB ovládač.
x Picture Package
Tento program sa používa pre
jednoduchý prenos záberov fotoaparátu
do počítača. Taktiež Vám to dovoľuje
využívať rôzne funkcie.
Pri inštalácii „Picture Package“ sa
súčasne USB nainštaluje aj ovládač.
• Požadované fungovanie sa môže líšiť
v závislosti od operačného systému.
• Zatvorte všetky aktívne programy
v počítači skôr, ako nainštalujete
USB ovládač a program.
• Ak používate Windows XP alebo
Windows 2000, prihláste sa ako
Administrátor.
Inštalácia USB ovládača
Ak používateWindows XP,
nepotrebujete inštalovať USB ovládač.
Akonáhle je nainštalovaný USB
ovládač, nepotrebujete inštalovať USB
ovládač znovu.
b V hlavnom okne kliknite na
[USB Driver].
d Kliknite na [Yes, I want to
restart my computer now],
potom kliknite na [Finish].
a Zapnite počítač a vložte
dodávaný CD-ROM do CD-ROM
mechaniky.
V tomto kroku nepripájajte
fotoaparát k počítaču.
• Ak chcete použiť softvér „Picture
Package“ kliknite na „Picture
Package“. USB ovládač sa nainštaluje,
keď je nainštalovaný „Picture
Package“, (strane 92).
• Keď sa počítač používa, pred
inštaláciou „USB“ zavrite všetky
softvérové aplikácie.
c Kliknite na [Next].
Počítač sa reštartuje. Potom môžete
nadviazať USB pripojenie.
Užite si zábery na Vašom počítači
Zobrazí sa ponuka Menu pre
inštaláciu. Ak sa nezobrazí, dvakrát
kliknite na
(My Computer) t
(PICTUREPACKAGE)
v tomto poradí.
Zobrazí sa okno „InstallShield
Wizard“.
e Vyberte CD-ROM.
Spustí sa inštalácia USB ovládača.
Po dokončení inštalácie sa zobrazí
okno potvrdzujúce dokončenie.
SK
85
Pripojenie fotoaparátu k počítaču
a Vložte kartu „Memory Stick“
obsahujúcu zábery, ktoré
chcete kopírovať do
fotoaparátu.
c Zapojte dodávaný USB kábel
do
(USB) konektora na
fotoaparáte.
USB Mode
Normal
Switch on MENU
Indikátory
prístupu*
„USB Mode Normal“ sa zobrazí na
LCD obrazovke fotoaparátu. Ak USB
pripojenie je nadviazané po prvý krát,
počítač automaticky spustí program na
rozpoznanie fotoaparátu. Počkajte
chvíľku.
d Pripojte USB kábel k počítaču.
• Ak sa zobrazenie „USB Mode Normal“
nezobrazí v Kroku číslo 4, stlačte MENU,
zvoľte [USB Connect] a prepnite na
[Normal].
• Musíte používať plne nabité batérie nickelmetal hydride (Ni-MH) alebo sieťový
adaptér (nie je dodaný). Ak kopírujete
zábery do počítača so slabými batériami,
kopírovanie môže zlyhať alebo údaje môžu
byť poškodené, ak sa fotoaparát vypne
z dôvodu slabých batérií.
b Prepínač režimu prepnite do
polohy
a zapnite fotoaparát
a počítač.
SK
86
* Počas komunikácie indikátory prístupu
svietia načerveno. Nepoužívajte počítač,
kým indikátory nezačnú svietiť nabielo.
• Ak používate stolný počítač, USB kábel
pripojte do USB konektora na zadnom
paneli.
• Ak používate Windows XP, automaticky sa
na pracovnej ploche zobrazí sprievodca
AutoPlay. Pokračujte postupom na strane
88.
P Odpojenie USB kábla,
vybratie karty „Memory Stick“
alebo vypnutie fotoaparátu
počas USB pripojenia
Pre používateľov Windows 2000,
Me alebo XP
1 Dvakrát kliknite na
paneli úloh.
Kopírovanie záberov
– Windows 98/98SE/2000/Me
a Dvakrát kliknite na [My
Computer], potom dvakrát
kliknite na [Removable Disk].
Zobrazí sa obsah karty „Memory
Stick“ vloženej vo fotoaparáte.
• Táto časť opisuje príklad kopírovania
záberov do priečinka „My Documents“.
• Keď sa nezobrazí ikona „Removable Disk“
- Vymeniteľná jednotka, pozrite strane 88.
• Ak používate Windows XP, pozrite stranu 88.
2 Kliknite na
(Sony DSC), potom
kliknite na [Stop].
3 Potvrďte jednotku v okne pre
potvrdenie, potom kliknite na [OK].
4 Kliknite na [OK].
Krok 4 nie je potrebný pre
používateľov Windows XP.
5 Odpojte USB kábel, vyberte kartu
„Memory Stick“ alebo vypnite
fotoaparát.
Pre používateľov Windows 98 alebo
98SE
Potvrďte, či indikátory prístupu
(strane 86) sú zvýraznené na obrazovke
nabielo a vykonajte len vyššie uvedený
krok 5.
b Dvakrát kliknite na [DCIM],
potom dvakrát kliknite na
priečinok obsahujúci súbory
so zábermi, ktoré chcete
kopírovať.
Zobrazí sa správa pre potvrdenie
prepísania. Ak prepíšete existujúci
záber novým, pôvodný súbor sa vymaže.
Zmena názvu súboru
Kopírovanie súboru so zábermi do
počítača bez prepísania, zmena názvu
súboru na požadovaný. Avšak, ak
zmeníte názov súboru, prehrávanie
záberu pomocou fotoaparátu sa nemusí
podariť. Na prehrávanie záberov
pomocou fotoaparátu vykonajte úkony
na strane 92.
Užite si zábery na Vašom počítači
Dvakrát kliknite sem
Ak priečinok, do ktorého
kopírujete, už obsahuje záber
s rovnakým názvom súboru
c Pravým tlačidlom myši kliknite
na súbor so zábermi, aby sa
zobrazila ponuka Menu, potom
v nej vyberte [Copy].
d Dvakrát kliknite na priečinok
„My Documents“ a pravým
tlačidlom myši kliknite na okno
„My Documents“, aby sa
zobrazila ponuka Menu, potom
v nej vyberte [Paste].
Súbory so zábermi sa skopírujú do
priečinka „My Documents“.
SK
87
Ak sa neukáže ikona
vyberateľného disku
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na
[My Computer], aby sa zobrazila
ponuka Menu, potom kliknite na
[Properties]. Zobrazí sa
okno„System Properties“.
2 Zobrazte [Device Manager].
1 Kliknite na [Hardware].
2 Kliknite na [Device Manager].
• Pre používateľov Windows 98,
98SE, Me, je Krok číslo 1
nepotrebný. Kliknite na kartu
[Device Manager].
3 Ak je zobrazené [ Sony DSC],
zmažte to.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite
na [ Sony DSC].
2 Kliknite na [Uninstall].
Zobrazí sa okno „Confirm
Device Removal“.
• Pre používateľov Windows 98,
98SE, Me, kliknite na [Remove].
3 Kliknite na [OK].
Jednotka sa vymaže.
Skúste znovu nainštalovať USB ovládač
pomocou CD-ROM (strane 85).
SK
88
– Windows XP
Kopírovanie záberov pomocou
okna sprievodcu Windows XP
AutoPlay
a Vytvorte USB pripojenie
(strane 86). Kliknite na [Copy
pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard],
potom kliknite na [OK].
Zobrazí sa okno „Scanner and
Camera Wizard“.
b Kliknite na [Next].
Zobrazia sa zábery uložené na karte
„Memory Stick“.
c Kliknutím na začiarkovacie
políčka zrušte začiarknutie
záberov, ktoré nechcete
kopírovať do počítača, potom
kliknite na [Next].
Zobrazí sa okno „Picture Name and
Destination“.
d Zadajte názov záberov
a cieľový priečinok, potom
kliknite na [Next].
Spustí sa kopírovanie záberov. Po
dokončení kopírovania sa zobrazí
okno „Other Options“.
e Zvoľte [Nothing. I’m finished
working with these pictures],
potom kliknite na [Next].
Zobrazí sa okno „Completing the
Scanner and Camera Wizard“.
f Kliknite na [Finish].
Okno sprievodcu sa zatvorí.
• Ak chcete pokračovať v kopírovaní ďalších
záberov, vykonaním postupu P na strane 87
odpojte USB kábel a znovu ho zapojte.
Potom vykonajte znovu postup z Kroku
číslo 1.
Zobrazenie záberov na počítači
a Kliknite na [Start], potom
kliknite na [My Documents].
Zobrazí sa obsah priečinka „My
Documents“.
• Táto časť popisuje postup na zobrazenie
skopírovaných záberov v priečinku „My
Documents“.
• Ak nepoužívate Windows XP, dvakrát
kliknite na [My Documents] na pracovnej
ploche.
Užite si zábery na Vašom počítači
b Dvakrát kliknite na požadovaný
súbor so záberom.
Zobrazí sa záber.
SK
89
Cieľové priečinky uchovávania záberov a názvy súborov
Obrazové súbory nasnímané Vaším
fotoaparátom sú na karte „Memory
Stick“ zoskupované do priečinkov.
Príklad: Pri zobrazení priečinkov na
Windows XP (pri používaní karty
„Memory Stick“)
Priečinok obsahujúci údaje záberu
nasnímaného pomocou fotoaparátu, ktorý nie
je vybavený funkciou pre tvorbu priečinkov.
Priečinok obsahujúci obrazové údaje
nasnímané fotoaparátom. Ak ste nevytvorili
žiadne priečinky, nachádza sa tu len priečinok
„101MSDCF“ .
Priečinok obsahujúci pohyblivé alebo podobné
údaje nasnímané pomocou fotoaparátu bez
funkcie vytvárania priečinkov.
SK
90
• Nemôžete nahrávať žiadne zábery do
priečinka „100MSDCF“ alebo
„MSSONY“. Zábery v týchto
priečinkoch sú určené len na
prezeranie.
• Viac informácií o priečinkoch nájdete
na strane 47, 63.
Priečinok
101MSDCF až
999MSDCF
Názov súboru
DSC0ssss.JPG
MOV0ssss.MPG
MOV0ssss.THM
Charakteristika
• Súbory statického záberu nasnímané v
– režime Normal (strane 24)
– režime Burst (strane 60)
– režime Multi Burst (strane 61)
• Pohyblivé záznamy (strane 79)
• Indexové obrazové súbory nasnímané v režime movie (pohyblivý záznam) (strane 79)
• ssss znamená akékoľvek číslo v rozsahu od 0001 do 9999.
• Numerické časti súboru pohyblivého záznamu nasnímaného v režime pohyblivého
záznamu a zodpovedajúci súbor indexového záberu sú rovnaké.
Užite si zábery na Vašom počítači
SK
91
Prezeranie záberu predtým
kopírovaného do počítača
Tento úkon je potrebný na prezeranie
obrazových súborov, ktoré predtým boli
skopírované do počítača a už zmazané
z karty „Memory Stick“ prostredníctvom
fotoaparátu.
Obrazové súbory uložené na počítači
skopírujte na kartu „Memory Stick“
a prezrite si ich na fotoaparáte.
• Preskočte Krok číslo 1, ak ste nezmenili
názov súboru pridelený fotoaparátom.
• Nemusí sa Vám zobraziť každý záber, závisí
to od jeho veľkosti.
• Zábery upravené pomocou počítača alebo
zábery nasnímané prostredníctvom iného,
než tohto fotoaparátu, možno nebude
možné prehrať na fotoaparáte.
• Ak sa zobrazí varovná správa na prepísanie
údaja, v Kroku číslo 1 zvoľte iné čísla.
• Ak neexistuje žiadny priečinok pre uloženie
obrazových súborov, vytvorte nový
priečinok, a potom skopírujte obrazový
súbor. Podrobnosti o vytváraní priečinkov
nájdete na strane 47.
SK
92
a Pravým tlačidlom myši kliknite
na obrazový súbor, potom
kliknite na [Rename]. Zmena
názvu súboru na
„DSC0ssss“.
ssss znamená akékoľvek číslo
v rozsahu od 0001 do 9999.
• Prípona súboru môže byť ukázaná
v závislosti od nastavenia počítača.
Prípona statického záberu je „JPG“
a pohyblivého záznamu je „MPG“.
Nemeňte príponu.
b Skopírujte obrazové súbory do
priečinka na karte „Memory
Stick“.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite
na obrazový súbor, potom
kliknite na [Copy].
2 Zvoľte priečinok [DCIM]
z [Removable Disk] alebo [Sony
MemoryStick] v priečinku [My
Computer].
3 Pravým tlačidlom myši kliknite
na priečinok [sssMSDCF],
potom kliknite na [DCIM]. Paste
sss znamená akékoľvek číslo
v rozsahu od 100 do 999.
Inštalácia „Picture Package“
„Picture Package“ je len pre
počítače Windows.
Môžete použiť program „Picture
Package“ na počítač s Windows pre
spravovanie záberov nasnímaných
vaším fotoaparátom. Pri inštalácii
programu „Picture Package“ sa súčasne
nainštaluje USB ovládač.
• Keď sa počítač používa, pred inštaláciou
„Picture Package“ zavrite všetky softvérové
aplikácie.
Konfiguráciu počítača
Nájdete strane 84 v základnej Windows
operačnej konfigurácii.
Ďalšie požiadavky na systém sú
nasledovné.
Softvér: Macromedia Flash Player 6.0
alebo vyšši, Windows Media Player 7.0
alebo vyšši a DirectX 9.0b alebo vyššia.
Zvuková karta: 16-bitová stereo
zvuková karta s reproduktormi
Pamäť: 64 MB alebo viac (viac
odporúčaná je 128 MB alebo väčšia)
Pevný disk: Miesto na disku potrebné na
inštaláciu: približne 200 MB
Obrazovka: Video karta vybavená 4 MB
VRAM (DirectDraw kompatibilná
s ovládačom)
• Na automatické vytváranie prezentácií
(strane 95) je potrebný Pentium III
500 MHz alebo rýchlejší procesor.
• Tento program je kompatibilný
s technológiou DirectX. Pred použitím je
nutné inštalovať „DirectX“.
• Na písanie do CD-R je potrebná osobitná
konfigurácia pre prácu snímacieho
zariadenia.
a Zapnite počítač a vložte
dodávaný CD-ROM do CD-ROM
mechaniky.
• Ak ešte nemáte nainštalovaný USB
ovládač (strane 85), nepripájajte
fotoaparát k počítaču skôr, ako
nainštalujete softvér „Picture
Package“Windows XP.
b Kliknite na [Picture Package].
e Kliknite na [Next].
• Táto časť popisuje anglické zobrazenie.
d Kliknite na [Next].
Užite si zábery na Vašom počítači
Zobrazí sa okno ponuky Menu pre
inštaláciu.
c Zvoľte požadovaný jazyk,
potom kliknite na [Next].
Zobrazí sa okno „License
Agreement“.
Dohodu si prečítajte pozorne. Ak
akceptujete podmienky dohody,
začiarknite políčko „I accept the
terms of the license agreement“
potom kliknite na [Next].
Zobrazí sa okno „Choose Setup
Language“.
SK
93
f Kliknite na [Install] na
obrazovke „Ready to Install
the Program“.
Spustí sa inštalácia.
g Skontrolujte začiarknutie
políčka „Yes, I want to restart
my computer now“ a kliknite
na [Finish].
Počítač sa reštartuje.
Ak sa po inštalácii aplikačného
softvéru zobrazí okno „Welcome to
setup for Direct X“, postupujte
podľa inštrukcií.
Kopírovanie záberov pomocou
softvéru „Picture Package“
Pripojte fotoaparát a počítač
pomocou USB kábla.
Softvér „Picture Package“ sa spustí
automaticky a zábery sa skopírujú do
počítača. Po skopírovaní záberov sa
spustí softvér „Picture Package Viewer“
a zobrazia sa skopírované zábery.
Zobrazia sa ikony klávesovej
skratky pre „Picture Package
Menu“ a „Picture Package
destination Folder“.
h Vyberte CD-ROM.
SK
94
• Zvyčajne sa vytvoria priečinky „Picture
Package“ a „Date“ vo vnútri priečinku
„My Documents“ a všetky obrazové súbory
nasnímané pomocou fotoaparátu sa
skopírujú do týchto priečinkov.
• Ak softvér „Picture Package“ nemôže
zábery skopírovať automaticky, spustite
„Picture Package Menu“ a skontrolujte
[Settings] v [Copy automatically].
• Windows XP je nastavený tak, že sa aktivuje
Sprievodca operačného systému AutoPlay.
Ak deaktivujete Sprievodcu operačného
systému AutoPlay, deaktiváciu zrušíte
pomocou [Settings] na „Picture Package
Menu“.
Používanie softvéru „Picture
Package“
Spustite „Picture Package Menu“ na
pracovnej ploche pre využívanie
rôznych funkcií.
Ukladanie záberov v CD-R
Kliknite na [Save the images on CD-R]
na ľavej strane okna.
Kliknite na [Save the images on CD-R]
v pravom dolnom rohu okna.
Vytváranie prezentácií (slide
show)
Kliknite na [Automatic Slideshow
Producer] na ľavej strane okna.
Kliknite na [Automatic Slideshow
Producer] v pravom dolnom rohu okna.
• Obrazovka sa môže odlišovať v závislosti od
Vášho počítača. Pomocou [Settings] v ľavom
dolnom rohu okna môžete zmeniť
usporiadanie tlačidiel.
• Pre získanie podrobností o používaní
aplikačného softvéru kliknite na
v pravom hornom rohu okna, aby sa
ukázala elektronická pomoc.
Prezeranie záberov na počítači
Kliknite na [Viewing video and pictures
on PC] na ľavej strane okna.
Kliknite na [Viewing video and pictures
on PC] v pravom dolnom rohu okna.
Zobrazí sa okno na prezeranie záberov.
Zobrazí sa okno na ukladanie záberov
na CD-R.
Užite si zábery na Vašom počítači
Technickú podporu pre „Picture Package“
poskytuje Centrum pre podporu používateľov
prístrojov Pixela. Ďalšie údaje nájdete
v informáciách priložených k CD-ROM.
Zobrazí sa okno na vytvorenie slide
show.
• Je potrebná mechanika CD-R na ukladanie
záberov na CD-R.
Ďalšie informácie o kompatibilných
mechanikách nájdete na uvedenej stránke
Centra pre podporu používateľov prístrojov
Pixela.
http://www.ppackage.com/
SK
95
Kopírovanie záberov do
počítača
– pre používateľov
Macintosh
Odporúčaná konfigurácia
počítača
Operačný systém: Mac OS 9.1, 9.2 alebo
Mac OS X (v10.0/v10.1/v10.2/v10.3)
Vyššie uvedený operačný systém musí
byť nainštalovaný štandardne.
USB konektor: Štandardne
poskytovaný
• Ak pripojíte dve alebo viac USB zariadení k
jednému počítaču súčasne, niektoré
zariadenie, zahrňujúce fotoaparát, nemusí
fungovať, čo závisí od typu USB zariadenia.
• Fungovanie nie je zaručené, ak je používaný
USB rozbočovač.
• Fungovanie nie je zaručené pre všetky
vyššie uvedené odporúčané konfigurácie
počítača.
USB režim
Pre pripojenie USB k počítaču sú
dostupné dva režimy, [Normal] a [PTP]*.
Výrobné nastavenie je prednastavené na
režim [Normal]. V tejto časti je opísaný
režim [Normal] ako príklad.
SK
96
* Kompatibilný len s Mac OS X. Po pripojení
k počítaču sa kopírujú len údaje z priečinka
zvoleného fotoaparátom. Priečinok zvolíte
podľa postupu uvedenom na strane 63.
Komunikácia s Vaším
počítačom
Komunikácia medzi fotoaparátom
a počítačom sa po opätovnom spustení
z režimov Suspend alebo Sleep nemusí
obnoviť v tom istom okamihu.
Ak Váš počítač nie je vybavený
USB konektorom
Keď nie je vybavený ani USB
konektorom ani slotom pre kartu
„Memory Stick“, zábery nemôže
kopírovať pomocou dodatočného
zariadenia. Podrobnosti nájdete na
webovej stránke spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
a Pripojenie fotoaparátu
k Vášmu počítaču
Podrobnosti nájdete na stránke 86.
Odpojenie USB kábla, vybratie karty
„Memory Stick“ alebo vypnutie
fotoaparátu počas USB pripojenia
Operáciou Drag and drop premiestnite
ikonu jednotky karty „Memory Stick“
na ikonu „Trash“ (Kôš), potom odpojte
USB kábel, vyberte kartu „Memory
Stick“ alebo vypnite fotoaparát.
• Ak používate Mac OS X v10.0, odpojte
USB kábel až po vypnutí počítača.
b Kopírovanie záberov
1 Dvakrát kliknite na práve
sprístupnenú ikonu na pracovnej
ploche.
Zobrazí sa obsah pamäťovej karty
„Memory Stick“ vloženej vo
fotoaparáte.
2 Dvakrát kliknite na „DCIM“.
3 Dvakrát kliknite na priečinok
obsahujúci zábery, ktoré chcete
kopírovať.
4 Operáciou Drag and drop
premiestnite obrazové súbory na
ikonu pevného disku.
Obrazové súbory sa skopírujú na
pevný disk.
Podrobnosti o priečinkoch
uchovávania záberov a názvoch
súborov nájdete na strane 90.
Používanie softvéru
„ImageMixer VCD2“
1 Dvakrát kliknite na ikonu pevného
disku.
2 Dvakrát kliknite na požadovaný
obrazový súbor v priečinku
obsahujúcom skopírované súbory.
Obrazový súbor sa otvorí.
„ImageMixer VCD2“ je určený len pre
počítače Macintosh (Mac OS X
(v10.1.5) alebo vyšši).
Prostredníctvom „ImageMixer VCD2“
na disku CD-ROM dodávanom spolu
s Vaším fotoaparátom, môžete vytvoriť
video CD pomocou záberu alebo
pohyblivých záznamov, ktoré sú uložené
vo Vašom počítači. Môžete vytvoriť
obrazový súbor, ktorý je kompatibilný
s funkciou Toast na vytváranie video
CD od Roxio (nie je dodané).
• „Picture Package“ nie je možné použiť
spolu s Macintosh.
• Ak sa počítač práve používa, zatvorte
všetky ostatné programy skôr, ako
nainštalujete program „ImageMixer
VCD2“.
Potrebná konfigurácia počítača
Operačný systém: Mac OS X
(v10.1.5 alebo vyšší)
Vyššie uvedený OS musí nainštalovať
výrobca
Procesor: iMac, eMac, iBook,
PowerBook, Power Mac G3/G4 série
Pamäť: 128 MB alebo viac (odporúča sa
256 MB alebo viac)
Pevný disk: Miesto na disku potrebné
na inštaláciu: približne 250 MB
Obrazovka: 1024 × 768 bodov alebo
viac, 32 000 farieb alebo viac
Užite si zábery na Vašom počítači
c Zobrazenie záberov na
počítači
• QuickTime 4 alebo novšia musí byť vopred
nainštalovaná (odporúča sa QuickTime 5).
• Fungovanie nie je zaručené pre všetky
vyššie uvedené odporúčané konfigurácie
počítača.
Technickú podporu pre “ImageMixer
VCD2” poskytuje Centrum pre podporu
používateľov prístrojov Pixela.
Ďalšie údaje nájdete v informáciách
priložených k CD-ROM.
SK
97
a Inštalácia „ImageMixer VCD2“
1 Zapnite Váš počítač.
• Nastavenie obrazovky by malo byť
1024 × 768 bodov alebo vyššie a 32 000
farieb alebo viac.
2 Vložte dodávaný disk CD-ROM do
CD-ROM mechaniky.
3 Dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM.
4 Skopírujte súbor [IMXINST.SIT] do
priečinka [MAC] na ikonu pevného
disku.
5 Dvakrát kliknite na súbor
[IMXINST.SIT] v kopírovaní do
priečinka.
6 Dvakrát kliknite na extrahovaný
súbor [ImageMixer VCD2_Install].
7 Po zobrazení informačného okna pre
používateľov napíšte požadované
meno a heslo.
Spustí sa inštalácia softvéru.
b Vytvorenie video CD
1 Otvorte priečinok [ImageMixer]
v [Application].
2 Kliknite na [ImageMixer VCD2].
3 Kliknite na [Video CD].
Spustí sa režim disku videa.
• Nemôžete vytvoriť DVD Video.
4 Zvoľte priečinok, v ktorom sú
uložené požadované zábery.
SK
98
1 Zvoľte požadovaný priečinok
v ľavom rámčeku, potom kliknite
na [Add]. Zvolený priečinok sa
presunie do pravého rámca.
2 Kliknite na [Next].
5 V ponuke menu nastavte pozadie,
tlačidlá, názvy, atď., a potom kliknite
na [Next].
Potvrďte nastavenie podľa Vášho
výberu.
6 Potvrďte zobrazenie súboru Video
CD.
1 Kliknite na súbor, ktorý chcete
zobraziť v ľavom rámci.
2 Kliknite na [N] pre zobrazenie
súboru.
7 Kliknite na [Next] a napíšte názov
disku a jeho cieľ.
Príprava pre ukladanie súboru na
disk CD-R je dokončená.
• „ImageMixer VCD2“ môže vytvoriť len
zobrazenie na disku, aby sa obrazový súbor
uložil na disku CD-R vo video CD formáte.
Toast od Roxio (nie je dodané) je potrebný
pre vytvorenie video CD.
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa pri prevádzke fotoaparátu
stretnete s akýmkoľvek problémom,
pokúste sa ho vyriešiť nasledovnými
spôsobmi.
1 Najprv si pozrite položky na stranách
99 až 108. Ak sa na LCD obrazovke
zobrazuje „C:ss:ss“, aktivovala
sa samodiagnostická funkcia.
Pozrite stranu 111.
2 Ak váš fotoaparát stále nepracuje
správne, stlačte tlačidlo RESET,
umiestnené pod krytom konektorov.
(Vymažú sa všetky vykonané
nastavenia, vrátane dátumu a času.)
3 Ak váš fotoaparát stále nepracuje
správne, kontaktujte predajcu Sony
alebo autorizované servisné stredisko
Sony.
RESET
Batéria a napájanie
Príčina
• Dlhší čas ste používali fotoaparát v extrémne
chladnom prostredí.
• Batérie sú vybité.
• Kontakty batérií alebo konektory vo vnútri
krytu priestoru pre batérie/„Memory Stick“
sú znečistené.
• Ni-MH batérie sú v stave „pamäťového
efektu“ (stranu 11).
• V údaji o stave batérií sa vyskytla odchýlka.
• Batérie sú nepoužiteľné (stranu 122).
Batérie sa rýchlo vybíjajú. • Snímate v príliš chladnom prostredí.
• Batérie nie sú dostatočne nabité.
• Batérie sú nepoužiteľné (stranu 122).
• Batérie nie sú správne vložené.
Fotoaparát sa nedá
• Sieťový adaptér (nedodávaný) je odpojený.
zapnúť.
• Batérie sú vybité.
• Batérie sú nepoužiteľné (stranu 122).
Riešenie
p Pozri stranu 122.
p Vložte nabité batérie (stranu 10).
p Nečistoty utrite suchou handričkou (stranu 11).
p Ak chcete batérie obnoviť do pôvodného stavu, pred
nabitím ich maximálne vybite.
p Maximálne nabite batérie (stranu 11).
p Vymeňte batérie za nové.
p Pozri stranu 122.
p Maximálne nabite batérie (stranu 10).
p Vymeňte batérie za nové.
p Správne vložte batérie (stranu 12).
p Správne pripojte adaptér (stranu 15).
p Vložte nabité batérie (stranu 10).
p Vymeňte batérie za nové.
Riešenie problémov
Problém
Indikátor stavu batérie nie
je presný. Prípadne je
zobrazená dostatočná
kapacita batérií, ale výdrž
je krátka.
SK
99
Problém
Napájanie sa svojvoľne
vypína.
Príčina
• Ak zapnutý fotoaparát nepoužívate cca
90 sekúnd, automaticky sa vypne, aby sa
predišlo vybíjaniu batérií (stranu 17).
• Batérie sú vybité.
Riešenie
p Fotoaparát znovu zapnite (stranu 16).
p Vložte nabité batérie (stranu 10).
Snímanie statických záberov / pohyblivého záznamu
Problém
LCD obrazovka sa
nezapla, aj keď je
napájanie zapnuté.
Objekt sa nezobrazí na
LCD obrazovke.
Záber sa nezobrazuje na
LCD obrazovke počas
natáčania.
Nedá sa zaostriť.
Funkcia transfokácie
(zoom) nepracuje.
Funkcia digitálnej
transfokácie (zoom)
nepracuje presne.
SK
100
Príčina
• Po poslednom použití ste vypli napájanie,
pričom bola LCD obrazovka vypnutá.
Riešenie
p Zapnite LCD obrazovku (stranu 32).
• Prepínač režimu je v polohe
alebo
SET UP.
• Obrazová veľkosť je nastavená na [640
(Fine)], keď A/V kábel je pripojený do
konektora A/V OUT (MONO).
• Objekt je príliš blízko.
alebo
p Prepínač režimu prepnite do polohy inej ako
SET UP (str. 24 a 79).
p Odpojte A/V kábel.
p Nastavte veľkosť na iné nastavenie, než [640 (Fine)].
p Nastavte režim Macro. Snímajte objekt z väčšej
vzdialenosti, než je minimálna možná vzdialenosť
(stranu 28).
alebo
p Prepínač režimu prepnite do inej polohy, než
(stranu 36).
p Vyberte režim automatického zaostrovania (stranu 51).
—
• Počas snímania statických záberov je
prepínač režimu v polohe
alebo
.
• Nastavili ste režim predvolených zaostrení.
• Pri snímaní pohyblivého záznamu funkcia
transfokácie (zoom) nepracuje (pohyblivý
záznam).
• [Digital Zoom] je nastavený na [Smart]
p Nastavte [Digital Zoom] na [Precision] (str. 26, 46, 117).
alebo [Off] v SET UP nastavení.
• Túto funkciu nie je možné použi˙ pri snímaní
—
filmu.
Problém
Funkcia Smart zoom
nepracuje.
Príčina
• [Digital Zoom] je nastavený na [Precision]
alebo [Off] v SET UP nastavení.
• Veľkosť obrazu je nastavená na [5M]
(DSC-P93A), [4M] (DSC-P73) alebo [3:2].
• Snímate v režime Multi Burst.
Riešenie
p Nastavte [Digital Zoom] na [Smart] (str. 26, 46, 117).
Riešenie problémov
p Nastavte veľkosť záznamu na iné nastavenie, než [5M]
(DSC-P93A), [4M] (DSC-P73) a [3:2] (str. 21, 26)
p Funkcia smart zoom nepracuje v režime Multi Burst
(str. 26, 61).
• Túto funkciu nie je možné použi˙ pri snímaní
—
filmu.
• Snímate obraz v protisvetle.
Obraz je príliš tmavý.
p Nastavte režim merania (stranu 57).
p Nastavte expozíciu (stranu 55).
• Jas LCD obrazovky je príliš slabý.
p Nastavte jas podsvietenia LCD obrazovky (str. 46, 118).
• Snímate obraz pri umelom osvetlení v tme, p Nastavte expozíciu (stranu 55).
Obraz je príliš jasný.
napr. na javisku.
• Jas LCD obrazovky je príliš vysoký.
p Nastavte jas podsvietenia LCD obrazovky (str. 46, 118).
• Fotoaparát dočasne zvýšil jas LCD
p Snímaný záznam nebude nijako ovplyvnený.
Pri sledovaní LCD
obrazovky, aby bolo možné skontrolovať
obrazovky v tmavom
snímaný záznam na obrazovke v tmavom
prostredí sa na obrazovke
prostredí.
zobrazuje určitý šum.
• [PFX] (P.Effect) je nastavené na [B&W]
Záber je
p Zrušte režim (stranu 62).
monochromatický
(čierno-biely).
• Obrazovka vyzerá ako zafúľaná.
p Nejedná sa o poruchu.
Pri snímaní jasných
objektov sa zobrazia
vertikálne kruhy.
SK
101
Problém
Nie je možné snímať.
Príčina
• Nie je vložená karta „Memory Stick“.
• Karta „Memory Stick“ je zaplnená.
• Ochranná klapka na karte „Memory Stick“
je v polohe LOCK.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať.
Nahrávanie trvá príliš
dlho.
Nie je možné snímať s
bleskom.
• Blesk je nastavený na
Nie je možné snímať
v režime Burst.
Režim Macro nepracuje.
Oči snímanej osoby sú
červené.
Dátum a čas sa
nezaznamená správne.
SK
102
,
alebo
(Bez blesku).
p Prepínač režimu prepnite do polohy
alebo
(stranu 79).
p Použite „Memory Stick PRO“ (str. 79, 120).
p Nastavte inú veľkosť, než [640 (Fine)].
p Pozri stranu 36.
. p Prepínač režimu prepnite do inej polohy, než , alebo
(24, 36).
p Zvoľte režim blesku „Auto“ (Bez indikátora), (Vynútený
blesk) alebo
(Pomalá synchronizácia) (stranu 30).
p Zvoľte režim (Vynútený blesk) (stranu 36).
• Počas snímania statických záberov je
prepínač režimu v polohe
alebo
.
• Fotoaparát je nastavený na režim Multi
Burst alebo režim Burst.
• Kapacita „Memory Stick“ je plná.
• Fotoaparát môže snímať len obrázky, keďže
je zostávajúca úroveň batérie nedostatočná.
• Počas snímania statických záberov je
prepínač režimu v polohe , alebo
.
—
• Dátum a čas nie je správne nastavený.
—
p Prepínač režimu prepnite do inej polohy, než
SET UP (stranu 24).
• Ak snímate statický obrázok, ovládacie
tlačidlo režimu je nastavené na
alebo
SET UP.
• Počas snímania pohyblivých záberov nie je
prepínač režimu v polohe .
• Počas snímania pohyblivých záberov je
veľkosť nastavená na [640 (Fine)].
• Je aktivovaná pomalá spúšť NR.
• Prepínač režimu je v polohe
Riešenie
p Vložte kartu „Memory Stick“ (stranu 20).
p Vymažte údaje z karty „Memory Stick“ (stranu 41).
p Vymeňte kartu „Memory Stick.“
p Prepnite klapku do polohy umožňujúcej záznam (stranu 121).
p Zrušte režim Multi Burst alebo režim Burst.
p Vymažte nepotrebné obrázky (strany 41, 81).
p Vložte nabité batérie (stranu 10).
p Prepínač režimu prepnite do inej polohy, než , alebo
(stranu 36).
p V ponuke [Red Eye Reduction] nastavte [On] (stranu 31).
p Nastavte správny dátum a čas (stranu 17).
Problém
Príčina
Hodnota clony a rýchlosť • Expozícia nie je správna.
spúšte blesku pri stlačení
a podržaní tlačidla spúšte
do medzipolohy.
• Toto je spôsobené štruktúrou hľadáčika.
Na hľadáčiku sa zobrazí
neznámy prvok.
Riešenie
p Nastavte expozíciu (stranu 55).
p Nejedná sa o poruchu.
Zobrazenie záberov / záznamov
Problém
Záznam sa neprehráva.
Po prehraní je záznam
zobrazený nekvalitne.
Obraz sa nezobrazuje na
TV obrazovke.
Riešenie
p Prepínač režimu prepnite do polohy
p Pozri stranu 92.
—
• V ponuke [Video Out] nie je položka SET
UP správne nastavená.
• Zapojenie nie je správne
—
p Nastavte [Video Out] na [NTSC] alebo [PAL] (str. 46 a 118).
(stranu 37).
p Zrušte USB prepojenie (stranu 87).
p Nejedná sa o poruchu.
p Skontrolujte zapojenie (stranu 39).
p Pozri stranu 104.
Riešenie problémov
Obraz sa nezobrazuje na
monitore počítača.
Príčina
• Prepínač režimu nie je v polohe .
• Zmenili ste názov súboru/priečinka v počítači.
• Fotoaparát nedokáže prehrať záznam, ak bol
súbor modifikovaný v počítači.
• Fotoaparát je v režime USB.
• Záznam nie je pripravený na prehrávanie.
Vymazávanie / editovanie záznamov
Problém
Príčina
Záznam sa nedá vymazať. • Záznam je chránený.
• Ochranná klapka na karte „Memory Stick“
je v polohe LOCK.
• Akonáhle záznam vymažete, nie je ho možné
Omylom ste vymazali
obnoviť.
záznam
Riešenie
p Zrušte ochranu (stranu 68).
p Prepnite klapku do polohy umožňujúcej záznam (stranu 120).
p Priradením značky pre ochranu môžete chrániť záznam na
karte pred náhodným vymazaním (stranu 68).
p Ochranná klapka na karte „Memory Stick“ má chrániť
záznam na karte pred náhodným vymazaním (stranu 121).
SK
103
Problém
Funkcia zmeny veľkosti
nepracuje.
Nie je možné priradiť
značku pre tlač (DPOF).
Nie je možné strihať
záznam.
Príčina
Riešenie
• Veľkosť nie je možné meniť pri pohyblivých
—
záznamoch a záznamoch Multi Burst.
• Značky pre tlač (DPOF) nie je možné
—
priradiť pohyblivým záznamom.
• Súbor nie je pre rozdelenie dostatočne dlhý.
—
• Chránené pohyblivé záznamy nie je možné p Zrušte ochranu (stranu 68).
strihať.
• Statické zábery nie je možné strihať.
—
Počítače
Problém
Neviete, či je možné
použiť operačný systém
vášho počítača na
spoluprácu
s fotoaparátom.
Nie je možné inštalovať
USB ovládač.
SK
104
Príčina
—
Riešenie
p Pozri časť „Odporúčaná konfigurácia počítača“ (str. 84, 96).
—
p Pod Windows 2000, sa prihlásite ako Administrator
(správca s právami administrátora) (stranu 84).
Problém
Počítač nesprístupnil
fotoaparát.
Nie je možné kopírovať
zábery / záznamy.
Riešenie
p Zapnite fotoaparát (stranu 16).
p Používajte sieťový adaptér (nie je dodaný) (stranu 15).
p Používajte dodávaný USB kábel (stranu 86).
p Odpojte USB kábel a zapojte ho správne. Skontrolujte, či
je na LCD obrazovke zobrazené „USB Mode“ (stranu 86).
• [USB Connect] nie je nastavený na [Normal] p Nastavte ju na [Normal] (stranu 118).
v nastaveniach SET UP.
• V USB konektoroch počítača je zapojené iné p Pomocou USB kábla nechajte pripojenú len klávesnicu
základné príslušenstvo okrem klávesnice
a myš (stranu 84).
a myši.
• Fotoaparát nie je priamo pripojený
p Fotoaparát pripojte k PC priamo, bez použitia USB
k počítaču.
rozbočovača (stranu 84).
• USB ovládač nie je nainštalovaný.
p Nainštalujte USB ovládač (stranu 85).
• Ak USB káblom pripojíte fotoaparát k PC p Zrušte chybne sprístupnenú jednotku na počítači, potom
skôr než nainštalujete „USB Driver“
nainštalujte USB ovládač (str. 85, 88).
z dodávaného CD-ROM, PC nesprístupní
fotoaparát ako novú jednotku.
• Fotoaparát nie je správne pripojený k PC.
p Prepojte fotoaparát s PC správne (stranu 86).
• Podľa používaného OS sa kopírovacie
p Vykonajte kopírovanie odporúčané pre váš operačný
systém (str. 87, 88, 96).
postupy môžu odlišovať.
• Snímate na kartu „Memory Stick“, ktorá
p Použite kartu „Memory Stick“, ktorá bola naformátovaná
fotoaparátom.
bola naformátovaná použitím PC.
—
p Spustite „Picture Package Menu“ a skontrolujte [Settings].
—
p Vykonajte USB prepojenie, keď je PC zapnutý.
p Ak používate program „Picture Package“, preštudujte si
pomoc v pravom hornom rohu každého okna.
—
p Kontaktujte dodávateľa PC a softvéru.
Pri zobrazení pohyblivého • Prehrávate pohyblivý záznam priamo z karty p Skopírujte pohyblivé záznamy na pevný disk počítača
a prehrávajte ich z pevného disku (str. 87, 94, 96).
„Memory Stick“.
záznamu na počítači je
obraz a zvuk ovplyvnený
šumom.
—
Nie je možné vytlačiť
p Skontrolujte nastavenia tlače.
záber.
Riešenie problémov
Po vykonaní USB
prepojenia sa „Picture
Package“ nespustí
automaticky.
Záznam sa nedá zobraziť
na monitore PC.
Príčina
• Fotoaparát je vypnutý.
• Batérie sú slabé.
• Nepoužívate dodaný USB kábel.
• USB Kábel nie je zapojený správne.
—
SK
105
Problém
Príčina
Záznamy skopírované do • Záznamy boli skopírované do nesprávneho
priečinka.
PC nie je možné prehrávať
na fotoaparáte.
Riešenie
p Skopírujte ich do správneho priečinka, napríklad do
„101MSDCF“ (stranu 90).
„Memory Stick“
Problém
Nie je možné vložiť kartu
„Memory Stick“.
Na kartu „Memory Stick“
nie je možné snímať.
Príčina
• Vkladáte ju naopak.
• Ochranná klapka na karte „Memory Stick“
je v polohe LOCK.
• Karta „Memory Stick“ je zaplnená.
• Pri snímaní pohyblivých záznamov je veľkosť
nastavená na [640 (Fine)].
Kartu „Memory Stick“ nie • Ochranná klapka na karte „Memory Stick“
je v polohe LOCK.
je možné formátovať.
Omylom ste naformátovali • Formátovaním „Memory Stick“ sa vymažú
všetky údaje. Obnoviť ich nie je možné.
kartu „Memory Stick“.
Riešenie
p Kartu vložte správne (stranu 20).
p Prepnite klapku do polohy umožňujúcej záznam (stranu 120).
p Vymažte nepotrebné záznamy (str. 41, 81).
p Použite „Memory Stick PRO“ (str. 79, 120).
p Nastavte veľkosť na iné nastavenie, než [640 (Fine)].
p Prepnite klapku do polohy umožňujúcej záznam (stranu 121).
p Odporúčame prepnúť ochrannú klapku na karte „Memory
Stick“ do polohy LOCK, aby ste tak zabránili neželanému
vymazaniu (stranu 121).
PictBridge kompatibilná tlačiareň
Problém
Nie je možné vykonať
prepojenie.
SK
106
Príčina
• Tlačiareň nezodpovedá štandardu
PictBridge.
• Tlačiareň nie je nastavená na prepojenie
s fotoaparátom.
• [USB Connect] nie je nastavený na
[PictBridge] v nastaveniach SET UP.
• Možnosť vytvorenia prepojenia záleží od
istých okolností.
Riešenie
p Kontaktujte predajcu tlačiarne.
p Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či je možné
prepojenie s fotoaparátom.
p Nastavte ju na [PictBridge] (stranu 118).
p Odpojte a znova pripojte kábel USB. Ak sa na tlačiarni
objaví hlásenie o chybe, pozrite si návod na použitie
tlačiarne.
Problém
Nie je možné vytlačiť
zábery / záznamy.
Príčina
• Fotoaparát nie je pripojený na tlačiareň.
Riešenie
p Skontrolujte, či je fotoaparát s tlačiarňou správne
prepojený káblom USB.
• Tlačiareň nie je zapnutá.
p Zapnite tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v návode na
použitie tlačiarne.
• Ak zvolíte počas tlače [Exit], je možné, že
p Odpojte a znova pripojte kábel USB. Ak naďalej nie je
možné tlačiť, odpojte kábel USB, vypnite a zapnite
nebudete môcť znova tlačiť, závisí to od
tlačiarne.
tlačiareň, potom kábel USB znova pripojte.
—
• Pohyblivé záznamy nie je možné vytlačiť.
• Záznamy modifikované v PC alebo záznamy
—
nasnímané iným fotoaparátom možno
nebude možné vytlačiť.
• Odpojili ste kábel USB pred zobrazením
—
Tlačenie je zrušené.
(Neodpájať kábel USB).
Nie je možné vložiť dátum • Tlačiareň nedisponuje týmito funkciami.
p Ak chcete zistiť, či vaša tlačiareň disponuje týmito
funkciami alebo nie, kontaktujte predajcu tlačiarne.
alebo vytlačiť záber
• Nie je možné vložiť dátum do indexového
v indexovom režime.
p Kontaktujte predajcu tlačiarne.
režimu, závisí od tlačiarne.
• Dátum záznamu nie je nahraný v zázname. p Záznamy, ktoré nemajú nahraný údaj o dátume nie je
Namiesto dátumu je
možné vytlačiť s dátumom. Nastavte [Date] na [Off]
vytlačené „---- -- --“.
a vytlačte to.
Riešenie problémov
Ostatné
Problém
Príčina
Fotoaparát nepracuje, nie • Batérie sú slabé alebo vybité (zobrazí sa
indikátor
).
je možné vykonať žiadnu
• Sieťový adaptér (nie je dodaný) nie je
operáciu.
správne zapojený.
Napájanie je zapnuté, ale • Vstavaný procesor nepracuje správne.
fotoaparát nefunguje.
Riešenie
p Nabite batérie (stranu 10).
p Zapojte sieťový adaptér správne do konektora kamery DC
IN a do elektrickej siete (stranu 15).
p Odpojte a po cca minúte znova zapojte všetky zdroje
napájania a zapnite fotoaparát. Ak funkcie stále nepracujú,
stlačte označené tlačidlo RESET pod krytom konektorov
a znova zapnite fotoaparát. (Vymažú sa všetky vykonané
nastavenia, vrátane dátumu a času.)
SK
107
Problém
Nerozpoznávate
indikátory na LCD
obrazovke.
Objektív je zahmlený.
Príčina
—
Riešenie
p Pozri informácie o indikátoroch (str. 125 až 129).
• Skondenzovala vlhkosť.
p Fotoaparát vypnite, nechajte ho mimo prevádzky cca
hodinu a znova ho skúste použiť (stranu 119).
p Nejedná sa o poruchu.
—
Po dlhšom používaní sa
fotoaparát zahreje.
Po vypnutí fotoaparátu sa • Batérie sú vybité.
objektív nezasunie.
SK
108
p Vymeňte batérie za nabité alebo použite sieťový adaptér
(nedodávaný) (str. 10, 12, 15).
Výstražné
a upozorňujúce hlásenia
Na LCD obrazovke sa zobrazujú nasledovné hlásenia.
Hlásenie
No Memory Stick
System error
Memory Stick error
Memory Stick type error
Read only memory
Memory Stick locked
No memory space
Format error
Cannot create more
folders
Cannot record
640 (Fine) is not available
File error
Riešenie problémov
Folder error
Význam/Opatrenie
• Vložte kartu „Memory Stick“ (stranu 20).
• Vypnite a zapnite napájanie (stranu 16).
• Vložená karta „Memory Stick“ nie je vhodná pre fotoaparát (stranu 120).
• Vložená karta „Memory Stick“ je poškodená alebo sú kontakty karty „Memory Stick“ znečistené.
• Kartu „Memory Stick“ vložte správne (stranu 20).
• Vložená karta „Memory Stick“ nie je vhodná pre fotoaparát (stranu 120).
• Nie je možné snímať ani mazať z karty „Memory Stick“ týmto fotoaparátom.
• Ochranná klapka na karte „Memory Stick“ je v polohe LOCK. Prepnite klapku do polohy umožňujúcej
záznam (stranu 121).
• Karta „Memory Stick“ je zaplnená. Nie je možné snímať. Vymažte nepotrebné záznamy (str. 41, 81).
• Formátovanie karty „Memory Stick“ zlyhalo. Opätovné formátovanie karty „Memory Stick“ (stranu 43).
• Batérie sú slabé alebo vybité. Nabite batérie (stranu 10). V závislosti od podmienok prevádzky alebo stavu
batérií môže indikátor blikať aj keď do vybitia batérií ostáva ešte cca 5 až 10 minút.
• Priečinok s totožným názvom (prvé tri rovnaké číslice) už na karte „Memory Stick“ existuje. (Napríklad:
123MSDCF a 123ABCDE) Zvoľte alebo vytvorte iný priečinok.
• Na karte „Memory Stick“ je už vytvorený priečinok s názvom začínajúcim tromi číslicami „999“. Nie je už
možné vytvoriť ďalšie priečinky.
• Pokúsili ste sa vybrať priečinok, ktorý je možné vo vašom fotoaparáte len čítať. Zvoľte iný priečinok
(stranu 48).
• Pri nedostatočnom osvetlení môže dochádzať k otrasom fotoaparátu. Použite blesk, nainštalujte statív
alebo inak zabezpečte stabilitu fotoaparátu.
• [640 (Fine)] veľkosť pohyblivých záznamov zodpovedá iba použitiu s pamäťovou kartou „Memory Stick
PRO“. Vložte „Memory Stick PRO“ alebo veľkosť záberu nastavte na hodnotu odlišnú od [640 (Fine)]
(stranu 79).
• Pri prehrávaní záznamu sa vyskytla chyba.
SK
109
Hlásenie
File Protect
Image size over
No file in this folder
Cannot divide
Invalid operation
Turn the power off and on
again
Enable printer to connect
Connect to
device
No printable image
Printer busy
Paper error
Ink error
Printer error
SK
110
Význam/Opatrenie
• Záber je chránený proti vymazaniu. Zrušte ochranu (stranu 68).
• Prehrávate záznam inej veľkosti, než dokáže váš fotoaparát prehrávať.
• Do tohto priečinka nebol nahratý žiadny záznam.
• Záznam nie je na rozdelenie dostatočne dlhý.
• Tento súbor nie je pohyblivým záznamom.
• Prehrávate záznam nasnímaný iným zariadením, než vaším fotoaparátom.
• Chybu spôsobil problém s objektívom.
• [USB Connect] je nastavený na [PictBridge], avšak fotoaparát je pripojený na zariadenie nekompatibilné
s programom PictBridge. Skontrolujte zariadenie.
• Možnosť vytvorenia prepojenia záleží od istých okolností. Odpojte a znova pripojte kábel USB. Ak sa na
tlačiarni objaví hlásenie o chybe, pozrite si návod na použitie tlačiarne.
• Pokúšate sa vytlačiť záber pred vytvorením prepojenia s tlačiarňou. Pripojte kompatibilnú PictBridge
tlačiareň.
• Pokúšate sa vykonať [DPOF image] bez kontroly značky
.
• Pokúšate sa vykonať [All In This Folder], ale vybrali ste priečinok, ktorý obsahuje iba pohyblivé záznamy.
Pohyblivé záznamy nie je možné vytlačiť.
• Keď je tlačiareň zaneprázdnená, neprijíma požiadavky na tlač. Skontrolujte tlačiareň.
• Vyskytla sa chyba s papierom, napr. vyprázdnenie zásobníka, skrčenie papiera, atď. Skontrolujte tlačiareň.
• Chýba náplň do tlačiarne. Skontrolujte tlačiareň.
• Fotoaparát zaznamenal chybu tlačiarne. Skontrolujte tlačiareň alebo správnosť záberu, ktorý chcete vytlačiť.
• Prenos údajov do tlačiarne ešte nemôže byť dokončený. Neodpájajte kábel USB.
Samodiagnostické
zobrazenia
– Ak sa zobrazí kód začínajúci
písmenom abecedy
Váš fotoaparát disponuje
samodiagnostickou funkciou displeja.
Táto funkcia zobrazí aktuálny stav
vášho fotoaparátu ako kombináciu čísel
a 4-ciferného kódu na LCD obrazovke.
Po zobrazení kódu skontrolujte
nasledovné kódové pozície a vykonajte
príslušné protiopatrenia. Posledné dve
čísla (indikované ako ss) budú rôzne
v závislosti od stavu vášho fotoaparátu.
Kód
C:32: ss
C:13: ss
E:61: ss
E:91: ss
E:92: ss
Príčina
Na fotoaparáte sa vyskytol
problém s hardvérom.
Fotoaparát nedokáže čítať/
zapisovať údaje na/z karty
„Memory Stick“.
Vložená karta „Memory Stick“
nie je naformátovaná.
Vložená karta „Memory Stick“
nie je vhodná pre fotoaparát
alebo sú údaje na nej
poškodené.
Vyskytla sa porucha, ktorú
nemôžete svojpomocne
odstrániť.
Protiopatrenia
Vypnite a zapnite napájanie (stranu 16).
Niekoľkokrát vyberte a vložte kartu
„Memory Stick“.
Naformátujte kartu „Memory Stick“
(stranu 43).
Vložte novú kartu „Memory Stick“
(stranu 20).
Stlačte tlačidlo RESET (stranu 99)
umiestnené pod krytom konektorov,
potom zapnite napájanie.
Riešenie problémov
Ak sa vám problém nepodarí odstrániť
aj napriek tomu, že ste niekoľkokrát
zopakovali odporúčaný postup,
pravdepodobne bude potrebné
fotoaparát opraviť. Kontaktujte
predajcu Sony alebo autorizované
servisné stredisko Sony.
Samodiagnostické zobrazenia
SK
111
Dodatočné informácie
Množstvo záberov, ktoré
sa dajú uložiť/čas
snímania
Počet nasnímaných záberov, ktoré je
možné uložiť a čas snímania sa odlišuje
podľa kapacity používanej karty
„Memory Stick“, nastavenej veľkosti
a kvality záberu. Pri výbere karty
„Memory Stick“ vám môže pomôcť
nasledujúca tabuľka.
• Počet záberov je uvádzaný v poradí
Fine (Standard).
• Počet nasnímaných záberov, ktoré je
možné uložiť a dostupný čas snímania
záznamu sa odlišuje aj v závislosti od
podmienok snímania.
• Štandardné počty ukladaných záberov
a čas snímania nájdete na strane 23.
• Ak je dostupný počet záberov pre
snímanie viac ako 9 999, zobrazí sa
„>9999“.
SK
112
(Jednotky: zábery)
Režim Multi Burst
1M
16MB
32MB
64MB
24 (46)
50 (93)
101 (187)
128MB
MSX-256 MSX-512 MSX-1G
1 482
202 (376) 357 (649) 726 (1 320)
(2 694)
Režim pohyblivý záber (film)
16MB
640 (Fine)
—
640
00:00:42
(Standard)
160
00:11:12
32MB
—
64MB
—
128MB
—
MSX-256 MSX-512 MSX-1G
00:02:57 00:06:02 00:12:20
00:01:27
00:02:56
00:05:54
00:10:42
00:21:47
00:44:27
00:22:42
00:45:39
01:31:33
02:51:21
05:47:05
11:44:22
Čísla predstavujú čas nahrávania. Napríklad: „01:31:33“ predstavuje „1 hodinu, 31 minút, 33 sekúnd“.
• Veľkosť záberu je nasledovná:
640 (Fine): 640×480
640 (Standard): 640×480
160: 160×112
Položky ponuky Menu
Položky ponuky Menu, ktoré možno
meniť, sa odlišujú podľa polohy voliča
režimov alebo nastavení fotoaparátu.
Základné nastavenia sú označené x.
Keď je prepínač režimu v polohe
Položka
Mode (REC Mode)
Nastavenie
Multi Burst
Burst
xNormal
Popis
– Nasníma 16 snímok v slede na jeden statický záber (strana 61).
– Nasníma zábery v slede (strana 60).
– Nasníma záber v štandardnom režime snímania.
Keď je prepínač režimu v polohe P alebo M
Položka
(EV) 1)
(Metering Mode)
WB (White Bal)
/
/
/
/ xAuto
Popis
Nastavenie expozície (strana 55).
Výber metódy automatického zaostrovania (strana 49) alebo nastavenie
predvolených zaostrovacích vzdialeností (strana 51).
Prispôsobenie expozície podľa subjektu, ktorý snímate (strana 57). Nastavenie
oblasti merania.
Nastavenie vyváženia bielej farby (strana 58).
Dodatočné informácie
9 (Focus)
Nastavenie
+2.0EV / +1.7EV / +1.3EV /
+1.0EV / +0.7EV / +0.3EV /
x0EV / -0.3EV / -0.7EV / -1.0EV
/ -1.3EV / -1.7EV / -2.0EV
∞ / 7.0m / 3.0m / 1.0m / 0.5m /
Center AF / x Multi AF
Spot / xMulti
1) Keď je prepínač režimu v polohe M, táto položka sa nezobrazí.
SK
113
Položka
ISO (ISO)
(P.Quality)
(Interval)
(Flash Level)
PFX (P.Effect)
(Saturation)
+ / xNormal / –
B&W / Sepia / xOff
+ / xNormal / –
(Contrast)
(Sharpness)
SK
xFine / Standard
Multi Burst
Burst
xNormal
1/7.5 / 1/15 / x1/30
Mode (REC Mode)
114
Nastavenie
400 / 200 / 100 / xAuto
+ / xNormal / –
+ / xNormal / –
Popis
Výber citlivosti ISO. Pri snímaní v nedostatočnom osvetlení alebo snímaní
rýchlo sa pohybujúceho objektu nastavte vyššie hodnoty. Pri snímaní vo
vysokej kvalite nastavte nižšie hodnoty.
• Čím vyššie číslo je nastavené, tým je v zábere viac šumu.
Snímanie v režime vysokej kvality záberu. / Snímanie v režime štandardnej
kvality záberu (strana 46).
– Nasníma 16 snímok v slede na jeden statický záber (strana 61).
– Nasníma zábery v slede (strana 60).
– Nasníma záber v štandardnom režime snímania.
Výber dĺžky intervalu medzi snímaním jednotlivých snímok (Iba keď je [Mode]
(REC Mode) nastavený na režim [Multi Burst]) (strana 61).
Nastavenie intenzity blesku (strana 59).
Nastavenie špeciálnych efektov pre záber (strana 62).
Nastavenie saturácie záberu. Zobrazí sa indikátor
(okrem prípadu, keď je
nastavenie Normal).
Nastavenie kontrastu záberu. Zobrazí sa indikátor
(okrem prípadu, keď je
nastavenie Normal).
Nastavenie ostrosti záberu. Zobrazí sa indikátor
(okrem prípadu, keď je
nastavenie Normal).
Keď je prepínač režimu v polohe
Položka
(EV)
9 (Focus) 1)
(Metering Mode)
,
,
,
,
Nastavenie
+2.0EV / +1.7EV / +1.3EV /
+1.0EV / +0.7EV / +0.3EV / x0EV
/ −0.3EV / −0.7EV / −1.0EV / −
1.3EV / −1.7EV / −2.0EV
∞ / 7.0m / 3.0m / 1.0m / 0.5m /
Center AF / x Multi AF
Spot / xMulti
/
/
/
Auto
xFine / Standard
Mode (REC Mode) 1)
(Interval) 2)
Multi Burst
Burst
xNormal
1/7.5 / 1/15 / x1/30
(Flash Level) 3)
PFX (P.Effect)
+ / xNormal / –
B&W / Sepia / xOff
/ xAuto
Výber metódy automatického zaostrovania (strana 49) alebo nastavenie
predvolených zaostrovacích vzdialeností (strana 51).
Prispôsobenie expozície podľa subjektu, ktorý snímate (strana 57). Nastavenie
oblasti merania.
Nastavenie vyváženia bielej farby (strana 58).
[Auto] je zvolené automaticky.
Snímanie v režime vysokej kvality záberu. / Snímanie v režime štandardnej
kvality záberu (strana 46).
– Nasníma 16 snímok v slede na jeden statický záber (strana 61).
– Nasníma zábery v slede (strana 60).
– Nasníma záber v štandardnom režime snímania.
Výber dĺžky intervalu medzi snímaním jednotlivých snímok, iba keď je [Mode]
(REC Mode) nastavený na režim [Multi Burst] (strana 61).
Nastavenie intenzity blesku (strana 59).
Nastavenie špeciálnych efektov pre záber (strana 62).
Dodatočné informácie
WB (White Bal) 1)
ISO (ISO)
(P.Quality)
alebo
Popis
Nastavenie expozície (strana 55).
1) Niektoré z nastavení sú obmedzené v závislosti od polohy prepínača režimu (strana 36).
2) Keď je prepínač režimu v polohe
,
alebo , táto položka sa nezobrazuje.
3) Keď je prepínač režimu v polohe
alebo , táto položka sa nezobrazuje.
Keď je prepínač režimu v polohe
Položka
(EV)
Nastavenie
Popis
+2.0EV / +1.7EV / +1.3EV /
Nastavenie expozície (strana 55).
+1.0EV / +0.7EV / +0.3EV /
x0EV / -0.3EV / -0.7EV / -1.0EV
/ -1.3EV / -1.7EV / -2.0EV
SK
115
Položka
9 (Focus)
(Metering Mode)
WB (White Bal)
PFX (P.Effect)
Nastavenie
∞ / 7.0m / 3.0m / 1.0m / 0.5m /
Center AF / x Multi AF
Spot / xMulti
/
/
/ / xAuto
B&W / Sepia / xOff
Popis
Výber metódy automatického zaostrovania (strana 49) alebo nastavenie
predvolených zaostrovacích vzdialeností (strana 51).
Prispôsobenie expozície podľa subjektu, ktorý snímate (strana 57). Nastavenie
oblasti merania.
Nastavenie vyváženia bielej farby (strana 58).
Nastavenie špeciálnych efektov pre záber (strana 62).
Keď je prepínač režimu v polohe
Položka
(Folder)
- (Protect)
(DPOF)
(Print)
(Slide)
Nastavenie
OK/Cancel
—
—
—
Interval
Image
Repeat
(Resize)
(Rotate)
(Divide)
SK
116
Start
Cancel
5M (DSC-P93A) / 4M (DSCP73) / 3M / 1M / VGA / Cancel
(proti smeru hodinových
ručičiek) /
(v smere hodinových
ručičiek) / OK / Cancel
OK / Cancel
Popis
Výber priečinka obsahujúceho záznamy, ktoré chcete prehrávať (strana 63).
Ochrana/odstránenie ochrany záznamov pred náhodným vymazaním (strana 68).
Výber statických záberov pre tlač/zrušenie priradenej značky pre tlač (DPOF)
(strana 70).
Tlač záberov pomocou kompatibilnej tlačiarne s programom PictBridge (strana 72).
– Nastavenie intervalu striedania snímkov v režime Slide show (strana 65).
(Len v režime zobrazenia samotného záberu.)
x3 sec/ 5 sec/ 10 sec/ 30 sec/ 1 min
– Výber záberov z priečinka alebo nahrávateľného média.
xFolder/All
– Opakované prehrávanie snímkov v režime Slide show.
xOn/Off
– Spustenie prezerania Slide show.
– Zrušenie nastavenia a vykonávania režimu Slide show.
Zmena veľkosti nasnímaného záznamu (strana 69). (Len v režime zobrazenia
samotného záberu.)
Otočenie statického záberu (strana 66). (Len v režime zobrazenia samotného
záberu.)
Rozdelenie pohyblivého záznamu (strana 82). (Len v režime zobrazenia
samotného záberu.)
SET UP položky
Prepínač režimov prepnite do polohy
SET UP. Zobrazí sa ponuka SET UP.
Základné nastavenia sú označené x.
(Camera)
Nastavenie
xSingle / Monitor
xSmart / Precision / Off
Day&Time / Date / xOff
Red Eye Reduction
AF Illuminator
On / xOff
xAuto / Off
Auto Review
On / xOff
Popis
Voľba režimu činnosti zaostrovania (strana 50).
Voľba režimu digital zoom (digitálneho transfokátora) (strana 26).
Výber možnosti vloženia dátumu a času do záberu (strana 33). Pri snímaní
pohyblivého záznamu (film) alebo záberov nasnímaných v režime Multi Burst
sa dátum a čas nedá vložiť do záberu. Ani počas snímania sa dátum a čas
nezobrazuje. Dátum a čas snímania sa zobrazí pri prehrávaní záznamu.
Redukcia efektu červených očí pri snímaní s bleskom (strana 31).
Výber možnosti použitia AF iluminátora pri snímaní v podmienkach
nedostatočného osvetlenia. Pomoc pri nedostatočnom osvetlení, keď je zložité
presne zaostriť na objekt (strana 31).
Pri snímaní statických záberov zvolí, či sa má záber hneď po nasnímaní
zobraziť. Nastavenie funkcie na [On] zobrazí nasnímané zábery cca. na dve
sekundy. Počas tohto času nemôžete snímať ďalší záber.
Dodatočné informácie
Položka
AF Mode
Digital Zoom
Date/Time
(Memory Stick Tool)
Položka
Format
Nastavenie
OK / Cancel
Create REC.
Folder
Change REC.
Folder
OK / Cancel
Popis
Formátovanie karty „Memory Stick“. Uvedomte si, že formátovanie vymaže všetky údaje na
pamäťovej karte „Memory Stick“ vrátane chránených záberov (strana 43).
Vytvorenie nového priečinka pre ukladanie záznamov (strana 47).
OK / Cancel
Zmena cieľového priečinka pre ukladanie záznamov (strana 48).
SK
117
(Setup 1)
Položka
LCD Backlight
Beep
Nastavenie
Bright/ xNormal/
Dark
Shutter
x On
Language
Off
—
Popis
Voľba jasu podsvietenia LCD obrazovky. Zvolením [Bright] zvýšite intenzitu podsvietenia,
takže záznamy vidíte na fotoaparáte aj vonku pri silnom osvetlení, batérie sa však vybíjajú
rýchlejšie. Položka je dostupná len pri napájaní fotoaparátu z batérií.
– Zapnutie zvuku spúšte pri stlačení tlačidla.
– Zapnutie zvukových signálov/zvuku spúšte pri stlačení ovládacieho tlačidla/tlačidla spúšte.
– Vypnutie zvukových signálov aj zvuku spúšte.
Zobrazenie položiek Menu, výstražných a upozorňujúcich hlásení v zvolenom jazyku.
(Setup 2)
Položka
File Number
Nastavenie
x Series
Reset
USB Connect
Video Out
Clock Set
SK
118
PictBridge/PTP/
xNormal
NTSC
PAL
OK / Cancel
Popis
– Priradenie čísiel súborom v poradí aj pri zmene pamäťovej karty „Memory Stick“ alebo zmene
cieľového priečinku pre ukladanie záznamov.
– Vynuluje číslovanie súborov a začne od 0001 pri každej zmene priečinka. (Keď priečinok pre
ukladanie údajov obsahuje súbor, priradí sa číslo o jedno vyššie.)
Prepínanie USB režimu pri prepojení s počítačom alebo kompatibilnou tlačiarňou s programom
PictBridge používajúcim USB kábel.
– Nastavenie výstupného video signálu do režimu NTSC (napr., Japonsko, USA).
– Nastavenie výstupného video signálu do režimu PAL (napr., Európa).
Nastavenie dátumu a času (strany 17, 46).
Bezpečnostné
upozornenia
Fotoaparát neumiestňujte na
nasledovné miesta
Čistenie
Čistenie LCD obrazovky
Ak sú na LCD obrazovke odtlačky
prstov, prach, atď. vyčistite LCD
obrazovku čistiacou súpravou na LCD
obrazovky (nie je dodaná).
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve odtlačky prstov, prach,
atď. vyčistite objektív jemnou handričkou.
Vlhkosť kondenzuje najmä vtedy, keď:
• Prenesiete fotoaparát priamo
z chladného miesta, ako napríklad
z lyžiarskeho svahu do vyhrievanej
miestnosti.
• Prenesiete fotoaparát
z klimatizovaného auta alebo izby na
teplé miesto vonku, atď.
Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Pred prenesením fotoaparátu
z chladného miesta na teplé, vložte
fotoaparát do plastovej tašky a nechajte
ho na tomto mieste približne hodinu.
Fotoaparát vyberte z plastovej tašky, keď
sa fotoaparát prispôsobil novej teplote.
Poznámka k prevádzkovej teplote
Prevádzkové teplota pre tento
fotoaparát je v rozmedzí 0 °C až 40 °C.
Snímanie v extrémne studených alebo
teplých miestach, ktoré presahujú toto
rozmedzie sa neodporúča.
Kondenzácia vlhkosti
Ak skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi
hodinu mimo prevádzky, kým sa vlhkosť
neodparí. Uvedomte si, že ak by ste
používali fotoaparát pri výskyte vlhkosti
vo vnútri objektívu, nedokážete
nasnímať ostré záznamy.
Dodatočné informácie
• Na externé horúce miesta, ako
napríklad v aute zaparkovanom na
slnku. Fotoaparát sa môže zdeformovať
alebo môže dôjsť k poruche.
• Pod priamym slnečným žiarením
alebo blízko radiátora. Fotoaparát sa
môže zdeformovať alebo môže dôjsť
k poruche.
• Vystavené vibráciám.
• Vystavené magnetizmu.
• Na piesočných alebo prašných miestach
Nedovoľte, aby sa piesok dostal do
vnútra fotoaparátu. Piesok alebo prach
môžu spôsobiť poruchy fotoaparátu,
ktoré sú niekedy neopraviteľné.
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu čistite jemnou
handričkou mierne navlhčenou vo vode,
a potom prípadnú vlhkosť utrite suchou
jemnou handričkou. Pri čistení
nepoužívajte nasledovné prostriedky,
pretože môžu spôsobiť poškodenie
povrchovej úpravy.
– Riedidlo, benzín, alkohol,
jednorazové handričky alebo
chemikálie, ako napríklad insekticídy.
– Nedotýkajte sa fotoaparátu, ak máte
na rukách vyššie uvedené látky.
– Dlhodobý kontakt s gumenými alebo
vinylovými materiálmi.
Ak fotoaparát prenesiete priamo
z chladného miesta na teplé alebo je
umiestnený vo veľmi vlhkej miestnosti,
môže vo vnútri fotoaparátu alebo na
jeho povrchu kondenzovať vlhkosť.
Kondenzácia vlhkosti môže spôsobiť, že
fotoaparát nebude pracovať správne.
SK
119
Interná nabíjateľná batéria
Váš fotoaparát sa dodáva spolu
s internou nabíjateľnou batériou, ktorá
zaisťuje, že nastavenie dátumu a času
a iné nastavenia sa uchovajú bez ohľadu
na zapnutie alebo vypnutie napájania.
Táto interná nabíjateľná batéria sa nabíja
vždy počas používania fotoaparátu. Ak
však fotoaparát používate iba krátky čas,
postupne sa batéria vybíja a ak
nepoužívate fotoaparát vôbec skoro
mesiac, tak sa úplne vybije. V takomto
prípade túto batériu pred používaním
fotoaparátu nabite.
Uvedomte si, že vybitá nabíjateľná
batéria nijako neovplyvní funkčnosť
fotoaparátu, pokiaľ nechcete
zaznamenávať dátum a čas snímania.
Ako nabíjať
Fotoaparát pripojte do siete pomocou
sieťového adaptéra (nie je dodávaný)
alebo do fotoaparátu vložte maximálne
nabité batérie a ponechajte ho viac ako
24 hodín vypnutý.
• Interná nabíjateľná batéria sa nachádza vo
vnútri priestoru pre batérie. Internú
nabíjateľnú batériu nikdy nevyberajte.
SK
120
2) „MagicGate Memory Stick“ je vybavená
Pamäťová karta
„Memory Stick“
„Memory Stick“ je nové kompaktné,
prenosné a univerzálne IC záznamové
médium „Memory Stick“, ktorého
dátová kapacita presahuje možnosti
diskety.
Pamäťové karty „Memory Stick“, ktoré
sa dajú použiť s týmto fotoaparátom sú
nasledovné. Avšak, nezaručujeme ich
správnu činnosť.
„Memory Stick“
Memory Stick
Memory Stick Duo 1)
Memory Stick Duo
(MagicGate/kompatibilné
s vyššou rýchlosťou
prenosu dát) 1)
MagicGate Memory Stick
MagicGate
Memory Stick Duo 1)
Memory Stick PRO
Memory Stick PRO Duo 1)
Snímanie/
prehrávanie 4)
Áno
Áno
Áno 2)3)
Áno 2)
Áno 2)
Áno 2)3)
Áno 2)3)
1) Pri používaní s týmto fotoaparátom sa
uistite, aby ste pamäťovú kartu Memory
Stick Duo vložili do adaptéra.
technológiou na ochranu autorských práv
MagicGate. MagicGate je technológia na
ochranu autorských práv, ktorá používa
kódovaciu technológiu. Avšak, pretože
váš fotoaparát nepodporuje štandardy
MagicGate, údaje nasnímané vaším
fotoaparátom nepodliehajú ochrane
autorských práv MagicGate.
3) Podporuje vysokorýchlostný prenos dát
pomocou paralelného rozhrania.
4) Pohyblivé zábery o veľkosti [640 (Fine)] sa
dajú snímať alebo prehrávať iba s použitím
pamäťovej karty „Memory Stick PRO“
alebo „Memory Stick PRO Duo“.
• Fungovanie pamäťovej karty „Memory
Stick“ naformátovanej pomocou počítača
nie je zaručené s týmto fotoaparátom.
• Čas čítania/zapisovania údajov sa odlišuje
v závislosti od kombinácie pamäťovej karty
„Memory Stick“ a zariadenia.
Poznámky k používaniu pamäťovej
karty „Memory Stick“ (dodaná)
• Keď je ochranná klapka na karte v polohe
LOCK, nie je možné snímať, editovať, ani
vymazávať údaje. Umiestnenie alebo tvar
ochrannej klapky sa môže odlišovať podľa
typu používanej karty „Memory Stick“.
Kontakty
Ochrana
proti zápisu
Miesto pre nalepenie nálepky
Stick“ kompatibilného zariadenia. Toto
môže spôsobiť poruchu zariadenia.
• Pri formátovaní pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ vložte kartu „Memory Stick
Duo“ do adaptéra Memory Stick Duo.
• Keď je pamäťová karta „Memory Stick
Duo“ vybavená ochranou proti prepísaniu
údajov, odomknite ju.
Poznámky k používaniu pamäťovej
karty „Memory Stick PRO“ (nie je
dodaná)
Používanie pamäťovej karty „Memory Stick
PRO“ s kapacitou až do 1 GB je s týmto
fotoaparátom zaručené.
Poznámky k používaniu pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“ (nie je
dodaná)
• Uistite sa, že vložíte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ do adaptéra Memory
Stick Duo pri používaní karty „Memory Stick
Duo“ s fotoaparátom. Ak vložíte pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ do fotoaparátu
bez pripojenia adaptéra Memory Stick Duo,
môže sa stať, že nebudete môcť vybrať kartu
„Memory Stick Duo“.
• Uistite sa, že pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ vložíte do adaptéru Memory
Stick Duo správnym smerom.
• Uistite sa, že vkladáte adaptér Memory
Stick Duo správnym smerom pri vkladaní
do fotoaparátu. Nesprávne vloženie môže
spôsobiť poruchu zariadenia.
• Nevkladajte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“, ktorá nie je vložená do
adaptéra Memory Stick Duo do „Memory
Dodatočné informácie
• Pamäťovú kartu „Memory Stick“ počas
čítania alebo zapisovania dát nevyberajte.
• V nasledovných prípadoch môže dôjsť
k poškodeniu údajov:
– Vyberiete kartu „Memory Stick“ alebo
vypnete fotoaparát počas načítavania
alebo prepisovania údajov.
– Ak používate fotoaparát na miestach
ovplyvnených statickou elektrinou alebo
rušením.
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať.
• Na miesto pre nálepku nenalepujte nič
okrem dodávanej nálepky.
• Nálepku nalepte len na určené miesto.
Nálepka sa nesmie odlepovať.
• Počas premiestňovania alebo skladovania
karty „Memory Stick“ vkladajte kartu do
svojho puzdra.
• Kovové predmety alebo vaše prsty sa
nesmú dostať do kontaktu s kovovými
časťami kontaktov karty „Memory Stick“.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick“
nenechajte spadnúť, neohýnajte ju a ani ju
nevystavujte nárazom.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick“
nerozoberajte a ani neupravujte.
• Pamäťová karta „Memory Stick“ sa nesmie
dostať do kontaktu s vodou.
• Nepoužívajte alebo neskladujte pamäťovú
kartu „Memory Stick“ na nasledujúcich
miestach:
– V aute zaparkovanom na slnku alebo pri
vysokých teplotách.
– Vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
– Na vlhkých miestach alebo blízko
koróznych materiálov.
SK
121
Ni-MH (nickel-metal
hydride) batérie
Efektívne používanie batérií
• Úžitkové vlastnosti batérií sa znižujú
v prostredí s nízkou teplotou
a v takýchto podmienkach sa tiež
skracuje ich životnosť. Pre čo najdlhší
možný čas batérií odporúčame nosiť
batérie v dodávanom puzdre pre
batérie vo vrecku, čo najbližšie
k svojmu telu, aby ste ich zahriali a do
fotoaparátu ich vložte až tesne pred
začiatkom snímania.
• Časté používanie funkcie transfokácie
a blesku rýchlejšie vybíja batérie.
• Odporúčame mať v zálohe náhradné
batérie na dvoj- až trojnásobne dlhší
čas, než je predpokladaný čas
snímania a pred skutočným snímaním
vykonať skúšobné snímanie.
• Batérie nevystavujte vode. Nie sú
vodotesné.
SK
122
Životnosť batérií
• Životnosť batérií je limitovaná.
Kapacita batérií sa s ich používaním
a s postupom času znižuje. Ak sa výdrž
batérií po nabití podstatne skráti,
pravdepodobne batérie dosiahli
koniec svojej životnosti.
• Životnosť batérií sa pri jednotlivých
batériách môže líšiť v závislosti od
prevádzkových podmienok,
skladovacích podmienok a okolitého
prostredia.
Nabíjačka batérií
• Nenabíjajte žiadne iné batérie okrem
Sony NiMH batérií pomocou dodanej
nabíjačky. Ak nabíjate iné typy batérií
(mangánové, alkalické, lítiové, Ni-Cd
atď.), môže dôjsť k vytečeniu, explózii
alebo zohriatiu batérií a následne aj
k poraneniu alebo iným ujmám.
• Nenabíjajte úplne nabitú NiMH
batériu. Môže dôjsť k vytečeniu,
explózii alebo prehriatiu batérií.
• Pri nabíjaní iných batérií s vysokou
kapacitou v dodávanej nabíjačke sa
batérie nemusia nabiť na maximálnu
kapacitu.
• Ak po vložení nevhodných batérií
bliká kontrolka CHARGE, môžu
batérie spôsobiť poruchu. Najskôr
skontrolujte, či sú batérie určené pre
používanie s nabíjačkou. Ak sú batérie
vhodné pre používanie s nabíjačkou,
vyberte všetky batérie z nabíjačky,
vložte nové batérie a skontrolujte, či
nabíjačka pracuje správne. Ak
nabíjačka pracuje správne, dôvodom
poruchy môžu byť batérie.
Technické údaje
x Fotoaparát
[Systém]
Snímací
prvok
[Vstupné a výstupné konektory]
A/V OUT (MONO) konektor (Monofónny)
Minikonektor
Video: 1 Vp-p, 75 Ω, asymetrický,
negatívna synchr.
Audio: 327 mV (pri zaťažení
47 kΩ )
Výstupný zdanlivý odpor 2,2 kΩ
USB konektor
mini-B
USB komunikácia
Vysokorýchlostné USB (USB 2.0
kompatibilné)
[LCD obrazovka]
Používaný LCD panel
3,8 cm (1,5 typ) TFT mechanika
Celkový počet bodov
67 200 (280×240) bodov
[Napájanie, všeobecne]
Napájanie
AA Ni-MH batérie (2)
2,4 V
AC-LS5 Sieťový adaptér
(nie je dodaný), 4,2 V
Príkon (počas snímania so zapnutou LCD
obrazovkou)
DSC-P93A
1,2 W
DSC-P73
1,1 W
Rozsah prevádzkovej teploty
0 ° až +40 °C
Rozsah skladovacej teploty
−20 ° až +60 °C
Rozmery
117,2 × 53,7 × 35,8 mm
(W/H/D, bez prečnievajúcich
častí)
Hmotnosť Približne 236 g (0,5 libier 8,3 uncí)
(zahŕňa dve batérie, „Memory
Stick“, šnúrka na zápästie, atď.)
Mikrofón
Elektretový kondenzátorový
mikrofón
ReproduktorDynamický reproduktor
Dodatočné informácie
DSC-P93A
9,04 mm (1/1,8 typ) farebný
CCD
Základný farebný filter
DSC-P73
6,85 mm (1/2,7 typ) farebný
CCD
Základný farebný filter
Celkový počet pixelov fotoaparátu
DSC-P93A
Cca. 5 255 000 pixelov
DSC-P73
Cca. 4 231 000 pixelov
Efektívny počet pixelov fotoaparátu
DSC-P93A
Cca. 5 090 000 pixelov
DSC-P73
Cca. 4 065 000 pixelov
Objektív
DSC-P93A
3× transfokovaná šošovka
f=7,9 to 23,7 mm
(Pri prepočte na fotoaparát
s 35 mm filmom: 38 až 114 mm)
F2,8-5,2
DSC-P73
3× transfokovaná šošovka
f=6 až 18 mm
(Pri prepočte na fotoaparát
s 35 mm filmom: 39 až 117 mm)
F2,8-5,2
Ovládanie expozície
Automatic, Manual exposure,
Twilight, Twilight portrait,
Candle, Landscape, Beach, Soft
snap
Funkcia White balance (Vyváženosť bielej)
Automatic, Daylight, Cloudy,
Fluorescent, Incandescent
Formát súborov (DCF kompatibilný)
Statické zábery: Exif Ver. 2.2,
JPEG kompatibilné, DPOF
kompatibilné
Pohyblivé záznamy (film):
MPEG1 kompatibilné
(Monofónne)
Záznamové médium
„Memory Stick“
Blesk
Odporúčaná vzdialenosť (pri
nastavení citlivosti ISO na Auto)
DSC-P93A
0,2 až 3,5 m (W)
0,6 až 2,5 m (T)
DSC-P73
0,2 až 3,5 m (W)
0,5 až 2,5 m (T)
Exif Print
Kompatibilný
PRINT Image Matching II
Kompatibilný
PictBridge Kompatibilný
SK
123
x BC-CS2A/CS2B Ni-MH nabíjačka
batérií
Napájanie
Sieťové 100 až 240V 50/60Hz
3W
Výstupné napätie
AA : DC 1,4 V 400 mA × 2
AAA : DC 1,4 V 160 mA × 2
Rozsah prevádzkovej teploty
0 ° až +40 °C
Rozsah skladovacej teploty
−20 ° až +60 °C
Rozmery
71 × 30 × 91 mm (W/H/D)
Hmotnosť Cca. 90 g
x AC-LS5 Sieťový adaptér (nie je
dodaný)
Vstupné napätie
AC 100 až 240 V, 50/60 Hz
11 W, 0,16 až 0,09 A
Výstupné napätie
DC 4,2 V, 1,5 A
Rozsah prevádzkovej teploty
0 ° až +40 °C
Rozsah skladovacej teploty
−20 ° až +60 °C
Maximálne rozmery
Cca. 48 × 29 × 81 mm (W/H/D)
Hmotnosť Cca. 130 g
SK
124
Príslušenstvo
•
•
•
•
•
•
•
•
HR6 batérie (veľkosť AA) Ni-MH (2)
Puzdro na batérie (1)
BC-CS2A/CS2B Ni-MH Nabíjačka batérií (1)
Sieťová šnúra (hlavné napájanie) (1)
USB kábel (1)
A/V prepojovací kábel (1)
Šnúrka na zápästie (1)
„Memory Stick“ (DSC-P93A: 32MB/DSC-P73:
16MB) (1)
• CD-ROM (USB ovládač: SPVD-012) (1)
• Návod na použitie (1)
Právo na zmeny dizajnu a špecifikácií
vyhradené.
LCD obrazovka
Pri snímaní statických záberov
VGA FINE 101
1/30"
400
C:32:00 DATE
ISO400
Return
SAF
Dodatočné informácie
Čísla uvedené v zátvorkách sú čísla
strán, na ktorých sa nachádzajú
dodatočné dôležité informácie.
250 F2.0 +2.0EV
A Indikátor veľkosti záberu (21)/
Indikátor intervalu medzi
snímkami v režime Multi Burst
(61)
B Indikátor režimu snímania (60,
61)
C Indikátor aretácie AE/AF (25)
D Indikátor stavu batérií (13)
E Indikátor vyváženosti bielej (58)/
Indikátor prepínača režimu/
Režim blesku (30)/Redukcia
efektu červených očí (31)
F Indikátor ostrosti (114)/Indikátor
saturácie (114)/Indikátor
kontrastu (114)/Indikátor AF
iluminátora (31)
G Indikátor režimu merania (57)/
Indikátor efektu záberu (62)
H Varovanie o takmer vybitých
batériách (109)
I Indikátor režimu nastavenia
manuálnej expozície (52)
J Macro (28)
K Režim AF (50)/Indikátor
zameriavacieho rámčeka AF
zóny (49)/Prednastavená
hodnota zamerania (51)
L Indikátor kvality záberu (46)
M Indikátor cieľového priečinku
pre zábery (47)
SK
125
N Indikátor dostupného počtu pre
snímanie záberov (23)
O Indikátor zostávajúcej kapacity
pamäťovej karty „Memory Stick“
P Samodiagnostické zobrazenia
(111)/Indikátor dátumu a času
(33)/ISO citlivosť (114)
Q Indikátor samospúšte (29)
R Výstražný indikátor otrasov (109)
S Zameriavací krížik meraného
bodu (57)
T Zameriavací rámček AF zóny (49)
U Indikátor Stĺpcového diagramu
(56)
V Ponuka Menu/sprievodné menu
(45)
W Indikátor prispôsobenia EV (55)
X Indikátor hodnoty clony (52)
Y Indikátor pomalej uzávierky NR
(36)/Indikátor rýchlosti uzávierky
(52)
Pri snímaní pohyblivých záberov
(film)
101
STBY
+2.0EV
A
B
C
D
E
• Stlačenie tlačidla MENU vypne/zapne
ponuku menu/ponuku sprievodného menu.
F
G
H
I
SK
126
00:00:00 [00:28:25]
C:32:00
Indikátor režimu snímania (79)
Indikátor stavu batérií (13)
Indikátor vyváženosti bielej (58)
Indikátor režimu merania (57)/
Indikátor efektu záberu (62)
Varovanie o takmer vybitých
batériách (109)
Zameriavací rámček AF zóny (49)
Zameriavací krížik meraného
bodu (57)
Macro (28)
Indikátor zameriavací rámček AF
zóny (49)/Prednastavená
hodnota blesku (51)
J Indikátor veľkosti záberu (79)
K Indikátor času snímania
[Maximálny čas snímania] (79)
L Indikátor cieľového priečinku
pre zábery (47)
M Indikátor zostávajúcej kapacity
pamäťovej karty „Memory Stick“
N Samodiagnostické zobrazenia
(111)
O Indikátor samospúšte (29)
P Indikátor prispôsobenia EV (55)
Q Ponuka Menu/sprievodné menu (45)
• Stlačenie tlačidla MENU vypne/zapne
ponuku menu/ponuku sprievodného menu.
Zobrazenie statických záberov
VGA
101
x1.3
101
12 / 12
C:32:00
+2.0EV ISO400
AWB
2000 F5.6
O Samodiagnostické zobrazenia
(111)
P Indikátor prispôsobenia EV (55)/
ISO citlivosť (114)
Q Indikátor režimu merania (57)/
Indikátor blesku/Indikátor
vyváženosti bielej farby (58)
R Indikátor rýchlosti uzávierky
(52)/Indikátor hodnoty clony (52)
S Indikátor Stĺpcového diagramu
(56)
• Stlačenie tlačidla MENU vypne/zapne
ponuku menu/ponuku sprievodného menu.
1 0 1 –0 0 1 2
BACK/NEXT
Indikátor zmeny priečinka (63)
Indikátor veľkosti záberu (21)
Indikátor režimu snímania (60, 61)
Indikátor značky pre ochranu
(68)/Tlačiť (DPOF) indikátor
značky (70)
E Indikátor transfokácie (zoom)
(26)/Indikátor prehrávania
snímky za snímkou (67)
F Indikátor neodpojeného USB
kábla (110)
G Číslo priečinka-súboru (90)
9 : 3 0 AM
H Dátum a čas snímania záberu
(33)/Ponuka Menu/sprievodné
menu (45)
I PictBridge Indikátor pripojenia
(72)
J Indikátor priečinka pre
prehrávanie (63)
K Číslo záberu
L Počet záberov zaznamenaných
v priečinku pre prehrávanie
M Indikátor priečinku nahrávania
(48)
N Indikátor zostávajúcej kapacity
pamäťovej karty „Memory Stick“
Dodatočné informácie
A
B
C
D
2005 1 1
VOLUME
SK
127
Prehrávanie pohyblivého
záznamu (film)
• Stlačenie tlačidla MENU vypne/zapne
ponuku menu/ponuku sprievodného menu.
1
2
101
3
101
VOL.
8/8
00:00:12
4
5
6
7
8
9
q;
qa
DPOF
qs
SK
128
A Indikátor veľkosti záberu (80)
B Indikátor režimu snímania (80)
C Indikátor prehrávania (80)/
Indikátor hlasitosti (80)
D Indikátor zmeny priečinka (63)
E Indikátor priečinka pre
prehrávanie (63)
F Číslo záberu/Počet záberov
zaznamenaných v priečinku pre
prehrávanie
G Indikátor cieľového priečinku
pre zábery (47)
H Indikátor zostávajúcej kapacity
pamäťovej karty „Memory Stick“
I
J
K
L
Počítadlo (80)
Prehrávaný obraz (80)
Panel prehrávania (80)
Ponuka Menu/Ponuka
sprievodného menu (45)
Čísla uvedené v zátvorkách sú čísla
strán, na ktorých sa nachádzajú
dodatočné dôležité informácie.
Index
Register
A
A/V prepojovací kábel ..................................39
AF ....................................................................25
AF iluminátor .................................................31
Automatické zameranie ..........................25, 49
B
Funkcia Macro ............................................... 28
Funkcia Precision digital zoom .................... 26
Funkcia Smart zoom ..................................... 26
Funkcia White balance
(Vyváženosť bielej) ............................. 58
M
H
N
Hľadáčik ......................................................... 32
Hľadáčik vzdialenosti AF ............................. 49
Hodnota clony ............................................... 52
Nabíjanie batérie ........................................... 10
Nastavovanie hodín ......................... 17, 46, 118
Názvy súborov ............................................... 90
NTSC ............................................................ 118
Bezpečnostné upozornenia .........................119
Blesk ................................................................30
I
C
ImageMixer VCD2 ........................................ 97
Indexové zobrazenie ..................................... 37
Indikátor stavu batérie ................................. 13
Inštalácia .................................................. 85, 92
CD-ROM ........................................................85
Cieľové priečinky ukladania údajov ............90
Č
Čistenie ..........................................................119
D
DC koncovka ..................................................15
DPOF ..............................................................70
E
Efekty záberu .................................................62
Formát .............................................................43
Funkcia Auto Review ..................................117
Funkcia automatického vypínania ...............17
Funkcia Digital zoom ....................................26
O
Ochrana .......................................................... 68
Ostrosť .......................................................... 114
Otáčanie ......................................................... 66
Ovládacie tlačidlo .......................................... 17
J
JPG ................................................................. 91
K
Kondenzácia vlhkosti .................................. 119
Kontrast ........................................................ 114
Kontrolka aretácie AF .................................. 50
Kontrolka prístupu ........................................ 20
Kopírovanie záberov do
počítača ..................................... 87, 94, 96
Kruh objektívu ................................................ 7
Kvalita záberu ................................................ 46
P
PAL ............................................................... 118
Pamäťová karta Memory Stick .................. 120
Počet obrázkov, ktoré sa dajú uložiť
alebo čas snímania ................. 14, 23, 112
Podsvietenie LCD ....................................... 118
Pomalá uzávierka NR ................................... 36
Ponuka Menu ......................................... 45, 113
Používanie fotoaparátu v zahraničí ............. 16
Prednastavenie zamerania ............................ 51
Prepínač režimu ............................................... 9
Prezeranie záberov na LCD obrazovke ...... 37
Prezeranie záberov na TV obrazovke ......... 39
Priečinok ................................................... 47, 63
Prispôsobenia EV .......................................... 55
Register
F
Manuálna expozícia ...................................... 52
Meranie bodu ................................................. 57
Meranie Multi-pattern .................................. 57
MPG ................................................................ 91
SK
129
Program automatického snímania ................. 9
Program PictBridge ....................................... 72
Program Picture Package ............................. 92
R
Redukcia efektu červených očí .................... 31
Režim aretácie AF ........................................ 50
Režim aretácie Center AF ........................... 49
Režim aretácie Multipoint AF ..................... 49
Režim automatického prispôsobenia .......... 24
Režim B&W (čiernobielo) ........................... 62
Režim Beach .................................................. 34
Režim Burst ................................................... 60
Režim Candle ................................................ 34
Režim Cloudy (Zamračené) ........................ 58
Režim Daylight (Denné svetlo) ................... 58
Režim Fluorescent (pri silnom
osvetlení) .............................................. 58
Režim Incandescent (premenlivé
osvetlenie) ............................................ 58
Režim Landscape .......................................... 34
Režim merania ............................................... 57
Režim Multi Burst ................................... 61, 66
Režim Sepia ................................................... 62
Režim Slide show .......................................... 65
Režim Soft snap ............................................. 34
Režim Twilight ............................................... 34
Režim Twilight portrait ................................. 34
Rozdeľovanie ................................................. 82
Rýchlosť spúšte .............................................. 52
Rýchly náhľad ................................................ 26
SK
130
S
V
Samodiagnostické zobrazenia .................... 111
Samospúšť ....................................................... 29
Samostatná aretácia AF ............................... 50
Saturácia ....................................................... 114
SET UP ................................................... 46, 117
Sieťový adaptér .............................................. 15
Snímanie pohyblivých záberov .................... 79
Snímanie statických záberov ........................ 24
Stĺpcový diagram ........................................... 56
Strihanie pohyblivých záberov ..................... 82
Synchronizácia denného svetla .................... 30
Veľkosť záberu .......................................... 21, 22
VGA ................................................................ 22
Video CD ........................................................ 98
Vkladanie dátumu a času ............................. 33
Vkladanie pamäťovej karty
„Memory Stick“ ................................... 20
Vymazávanie pohyblivých záberov ............. 81
Vymazávanie statických záberov ................. 41
Výstražné a upozorňujúce hlásenia ........... 109
T
Tlačidlo RESET ............................................ 99
Transfokácia prehrávania ............................. 64
Transfokátor (zoom) ..................................... 26
U
USB ........................................................... 86, 96
USB ovládač .................................................. 85
Uzamknutie AE/AF ..................................... 25
Ú
Úroveň blesku ................................................ 59
Z
Zapnúť/vypnúť fotoaparát ............................ 16
Zmena veľkosti .............................................. 69
Značka pre tlač (DPOF) ............................... 70
Zobrazenie na LCD obrazovke ................. 125
Zobrazenie samostatného záberu ................ 37
Zobrazovanie pohyblivých záberov na LCD
obrazovke ............................................. 80
Zvuk pípania/spúšte .................................... 118
100%-ban újrahasznosított
papírra, illékony szerves
vegyületektől mentes, növényi olaj
alapú tintával nyomtatva.
A termékre vonatkozó további információk és a leggyakrabban
felmerülő kérdésekre adott válaszok a Sony ügyfélszolgálati
weboldalán (Customer Support Website) találhatók.
Vytlačené na 100% recyklovanom
papieri s použitím atramentu
vyrobeného na báze rastlinného
oleja bez nestálych organických
zlúčenín.
Dodatočné informácie o tomto výrobku a odpovede na Často
kladené otázky (FAQ) môžete nájs˙ na webovej stránke Podpory
zákazníkov.
Sony Corporation Printed in Japan
Download PDF

advertising