Sony | DSC-P200 | Sony DSC-P200 Návod na použitie

2-582-854-11 (1)
1
Töltse fel az akkumulátor
egységet
2
Kapcsolja be a fényképezőgépet/
állítsa be az órát
3
Helyezzen be egy „Memory
Stick”
Ne felejtse el kikapcsolni a fényképezőgépét a töltés megkezdése előtt.
Digital Still Camera
1
1
Helyezze be az akkumulátor egységet.
Válassza ki a
2
.
Lent
POWER
2004 / 1 /
Ügyeljen arra, hogy a helyes irányba
nézzen az akkumulátor egység.
Alulra illessze a v-at.
Csúsztassa le, hogy kinyissa
______________________________________ SK
Zárt
OK
AM
Cancel
Tolja be végig a „Memory Stick”-et, amíg
a helyére nem kattan.
Állítsa be az órát a vezérlőgombbal.
1 Válassza ki a dátum kijelző formátumát a vezérlőgomb
Hálózati tápegység
Clock Set
3
DSC-P200
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
Fali
konnektorhoz
2005 / 1 /
Hálózati tápkábel
2
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
• Akkumulátor tok (1)
• Többcélú kivezetés USB,
A/V kábele (1)
• „Memory Stick”
(32 MB) (1)
1
12 : 00
Mozgókép:
3
Válassza ki a méretet a
vezérlőgomb v/V részével.
• A fenti képernyő a fényképekhez van.
Mozgóképekhez válassza ki a [640(Fine)] (csak
„Memory Stick PRO”), [640(Standard)] vagy
[160] menüpontot.
OK
Válassza
ki a .
4
részével, majd nyomja meg a z részt.
Clock Set
• 25°C-os hőmérsékleten a hálózati tápegység segítségével körülbelül 200 percbe telik,
2005 / 1 /
hogy feltöltsön egy teljesen kisütött akkumulátor egységet. A töltés bizonyos
körülmények között, illetve feltételek mellett több ideig tarthat.
• A kijelzés a vaku feltöltése közben is kigyullad.
1
Nyomja meg a
(Képméret) gombot, hogy
befejezze a beállítást.
10 : 30
OK
AM
Cancel
• Hogy megszakítsa, válassza ki a [Cancel] menüpontot, és
nyomja meg a z részt.
gomb
A hálózati tápegység használata
Hogy módosítsa a dátumot és időt
A fenti ábra szerint használja a fali konnektorhoz csatlakoztatott fényképezőgépet.
Válassza ki a [Clock Set] menüpontot a
fenti 3 lépésben.
• A hálózati tápegységet könnyen hozzáférhető fali konnektorhoz csatlakoztassa. Ha üzemzavart
tapasztal, azonnal húzza ki a csatlakozódugót a fali konnektorból.
• Használat után a hálózati tápegységet húzza ki a fényképezőgépből is és a fali konnektorból is.
• E készülék kikapcsolt állapotban is feszültség alatt áll mindaddig, amíg a hálózati tápegységet ki nem
húzza a fali konnektorból.
• Ne használja a hálózati tápegységet szűk helyre, például szekrény és fal közé téve.
A fényképméretekről
(Setup) képernyőn, és végezze el a műveletet a
t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (53. oldal)
Az óra kijelzőről
• Ha a [D/M/Y] formátumot választotta ki a 3-1. lépésben, akkor állítsa az időt 24 órás formátumra.
• Az éjfélt 12:00 AM-mel, és a delet 12:00 PM-mel jelzi.
Hogy ellenőrizze a hátralévő akkumulátor üzemidőt
Amikor bekapcsolja a készüléket
Nyomja meg a POWER gombot, hogy bekapcsolja és ellenőrizze az üzemidőt az LCD
képernyőn.
• Amíg nem állítja be az órát, addig az óra beállítás képernyője a fényképezőgép minden egyes
bekapcsolásakor megjelenik.
• Ne érjen az objektívhez, amikor a lencsevédő kinyílik, és az objektívet kitolja. Azt se hagyja, hogy az
objektív hosszabb ideig kitolt állapotban maradjon, ha a fényképezőgépet kikapcsolja, mivel ez
működési hibát okozhat.
• A következő képernyő jelenik meg, amikor a fényképezőgépet másodszor vagy a későbbiekben
kapcsolja be.
• Körülbelül 1 percbe telik, amíg a pontos hátralévő
akkumulátor üzemidő megjelenik.
Hátralévő kijelzés
60min
• Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a
megjelenített hátralévő üzemidő nem pontos.
60min
Hátralévő üzemidő
Hogy kivegye az akkumulátor egységet
VGA
101
96
A képméretről bővebben t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (12. oldal)
Képméret
Irányelvek
7M (3072×2304)
(az alapértelmezett
beállítás)
Nagyobb méretű, nagy sűrűségű
nyomtatás
Nyissa ki a fedelet és csúsztassa az akkumulátor kioldó kart a nyíllal jelzett irányba.
Ügyeljen arra, hogy ne essen le az akkumulátor egység.
Akkumulátor kioldó kar
Hogy a fényképezőgépet külföldön használja — Áramforrások
A fényképezőgépet és a (mellékelt) hálózati tápegységet minden olyan országban vagy
területen használhatja, ahol 100V – 240 V-os, 50/60 Hz-es váltakozó-áramú hálózati
feszültség áll rendelkezésre. Ha szükséges, használjon a fali konnektor [b] típusának
megfelelő, kereskedelemben kapható hálózati csatlakozódugó átalakítót [a].
Képek száma
3:2 (3072×2048)
Fotó méretű, nagy sűrűségű nyomtatás
5M (2592×1944)
Nagyobb méretű, nagy sűrűségű
nyomtatás
3M (2048×1536)
A4-es méretű nyomtatás
1M (1280×960)
Képeslap méretű nyomtatás
VGA(E-Mail)
(640×480)
E-mail küldés/honlap készítés
Nyomtatás
Kevesebb
Fine
Több
Durva
A felvehető fényképek száma és a felvehető mozgóképek ideje
A felvehető fényképek száma a kiválasztott képmérettől függően változik.
A felvehető képszámról, illetve időről bővebben t „Felhasználói segédlet/
Hibaelhárítás” (20. oldal)
Fényképek
S AF
Megjegyzések használat előtt
Fül
Nyomja meg a
(Képméret) gombot.
Válassza
ki a .
Mozgóképek
Felvehető maximális képszám Felvehető maximális idő
Hogy kikapcsolja a készüléket
STD
101
VGA
Nyomja meg ismét a POWER gombot.
• Töltse fel a mellékelt akkumulátoregységet a fényképezőgép első használata előtt.
• A fényképezőgép egy precíziós eszköz. Óvja az objektívet illetve az LCD képernyőt az
ütésektől és kerülje az erőhatásokat. Erősítse fel a szíjat, hogy megóvja a fényképezőgépet a
leejtéséből stb. származó sérülésektől.
2
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
• Digitális fényképezőgép
„Először ezt olvassa el”
című kezelési útmutatója
(e kézikönyv) (1)
• Csuklószíj (1)
Fényképet:
3 Válassza ki a [OK] menüpontot a vezérlőgomb B
Világít: Töltés
Nem világít: Befejezõdött (Húzza ki a hálózati
tápegységet.)
• CD-ROM (Cyber-shot
szoftver alkalmazás) (1)
• Kezelési útmutató
„Felhasználói segédlet/
Hibaelhárítás” (1)
Válasszon ki egy
üzemmódot.
AM
Cancel
100%-ban újrahasznosított papírra, illékony szerves
vegyületektől mentes, növényi olaj alapú tintával nyomtatva.
Vytlačené na 100% recyklovanom papieri s použitím
atramentu vyrobeného na báze rastlinného oleja bez
nestálych organických zlúčenín.
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
1
OK
Clock Set
2005 / 1 /
Elmagyarázza a mesterfokú technikákat, és a teendőket, ha a
fényképezőgép működésében üzemzavart tapasztal.
© 2005 Sony Corporation
Printed in Japan
4
Válassza ki a használandó
képméretet
numerikus értékeket állítsa be a v/V résszel, majd
nyomja meg a z részt.
Nyissa ki a fedelet, és húzza ki.
Csatlakoztassa a csatlakozódugót a
DC IN aljzathoz.
Tanulmányozza a „Felhasználói segédlet/
Hibaelhárítás” (különálló kötet)
Popisuje náročnejšie funkcie a radí ako postupovať pri problémoch s
fotoaparátom.
12 : 00
2 Az egyes tételeket válassza ki a b/B résszel, és a
Töltés kijelzés
Ďalšie informácie nájdete v časti „Príručka
používateľa/Riešenie problémov“ (samostatná knižka)
1
AM
Cancel
v jelzés
• NP-FR1 akkumulátor
egység (1)
Címkézett oldal
12 : 00
v/V részével, majd nyomja meg a z részt.
Pred zapnutím fotoaparátu si dôkladne prečítajte tento návod a príručku „Príručka používateľa/
Riešenie problémov“ (samostatná knižka). Návod si schovajte, ešte ho môžete potrebovať.
• Hálózati tápkábel (1)
1
3
Návod na použitie
1
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
Világít
A készülék használata előtt kérjük, hogy olvassa át alaposan ezt az útmutatót és az „Felhasználói
segédlet/Hibaelhárítás” (különálló kötet), és őrizze meg a jövőbeni tájékoztatáshoz.
• AC-LS5/LS5B váltakozóáramú hálózati tápegység (1)
2
2
1
Clock Set
_______________ HU
Kezelési útmutató
Kivezetés
oldal
Nyomja meg a POWER
gombot.
640
101
[00:28:25]
• Ha a fényképezőgép akkumulátor egységgel üzemel, és egy ideig nem működteti a kezelőszerveket
akkor a fényképezőgép automatikusan kikapcsol, hogy elkerülje az akkumulátor lemerülését
(Automatikus kikapcsolási funkció).
• A felvehető képek száma és az idő a felvételkészítési feltételeknek megfelelően eltérhet.
A nyelvi beállítások módosítása
Hogy kivegye a „Memory Stick”-et
Nyissa ki a fedelet, majd nyomja meg egyszer a
„Memory Stick”-et.
Módosíthatja a képernyő kijelzőt, hogy egy meghatározott nyelven jelenítse meg az
üzeneteket. Hogy módosítsa a nyelvi beállítást, nyomja meg a MENU gombot, hogy
megjelenítse a menüképernyőt. Válassza ki a
(Setup) menüt a vezérlőgombbal, majd
válassza ki a [ A Language] menüpontot a
(Setup 1) menüben, és válassza ki a kívánt
1
nyelvet. t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (51. oldal)
Memóriaműköd
és jelző
• Ha a memóriaműködés jelző világít, akkor soha ne vegye ki a
„Memory Stick”-et vagy kapcsolja ki a készüléket. Az adatok
megsérülhetnek.
• Ne használjon elektronikus feszültség-átalakítót (utazó
átalakítót), mivel az hibás működést okozhat.
AC-LS5/LS5B
E termékkel kapcsolatos további információk és válaszok a gyakran feltett kérdésekre
a Vevőszolgálat honlapján találhatók.
http://www.sony.net/
folytatás a hátoldalon
1
2
Nabitie akumulátora
Než začnete akumulátor nabíjať, vypnite fotoaparát.
1
Digital Still Camera
1
Zapnutie fotoaparátu
a nastavenie dátumu a času
Zvoľte
2
.
Vložte akumulátor.
Strana s vodivými
kontaktmi
Stlačte tlačidlo POWER.
POWER
Clock Set
2004 / 1 /
1
2
2
1
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
Spodná čast
_______________ HU
3
Vložte pamäťovej karty
„Memory Stick“
OK
AM
Cancel
Strana so štítkom
Svieti
Pamäťovú kartu „Memory Stick“ úplne
zasuňte, až kým nezacvakne.
Kezelési útmutató
A készülék használata előtt kérjük, hogy olvassa át alaposan ezt az útmutatót és az „Felhasználói
segédlet/Hibaelhárítás” (különálló kötet), és őrizze meg a jövőbeni tájékoztatáshoz.
Presvedèite sa, èi akumulátor
vkladáte správnym smerom.
Zarovnajte značky v na spodnej časti.
Otvorte vysunutím krytu
______________________________________ SK
Zatvoriť
3
Nastavte dátum a čas pomocou
ovládacieho tlačidla.
1 Zvoľte formát zobrazovania dátumu a času pomocou
Návod na použitie
v/V a potom stlačte z.
AC adaptér
Pred zapnutím fotoaparátu si dôkladne prečítajte tento návod a príručku „Príručka používateľa/
Riešenie problémov“ (samostatná knižka). Návod si schovajte, ešte ho môžete potrebovať.
3
DSC-P200
Zapojte do
elektrickej
zásuvky
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2005 / 1 /
1
12 : 00
OK
AM
Cancel
Sieťová šnúra
značka v
2
Clock Set
Indikátor nabíjania
Elmagyarázza a mesterfokú technikákat, és a teendőket, ha a
fényképezőgép működésében üzemzavart tapasztal.
Ďalšie informácie nájdete v časti „Príručka
používateľa/Riešenie problémov“ (samostatná knižka)
1
Zvoľte režim.
2
Stlačte
záberu).
3
Vyberte veľkosť pomocou
v/V.
Statický záber:
Zvoľte
.
(Veľkosť
číselnú hodnotu pomocou v/V a potom stlačte z.
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2005 / 1 /
Keď svieti: Nabíja sa
Keď zhasne: Akumulátor je dobitý, odpojte AC adaptér.
Tanulmányozza a „Felhasználói segédlet/
Hibaelhárítás” (különálló kötet)
4
Zvolenie veľkosti záberu
2 Označte každú položku pomocou b/B a nastavte
Otvorte kryt a vysuňte ho. Zasuňte
zástrčku do konektora DC IN.
1
12 : 00
1
Videozáznam:
12 : 00
OK
AM
Cancel
Zvoľte
.
3 Zvoľte [OK] pomocou B, potom stlačte z.
Clock Set
4
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
• Doba potrebná pre nabitie úplne vybitého akumulátora AC adaptérom pri okolitej
teplote 25°C je približne 200 minúty. Nabíjanie akumulátora môže pri určitých
okolnostiach trvať dlhšie.
• Indikátor sa tiež rozsvieti pri nabíjaní blesku.
2005 / 1 /
Popisuje náročnejšie funkcie a radí ako postupovať pri problémoch s
fotoaparátom.
1
• Uvedená ponuka je pre statické zábery.
Pre videozáznamy zvoľte [640(Fine)] (je možné
iba s kartami „Memory Stick PRO“),
[640(Standard)] alebo [160].
10 : 30
OK
AM
Cancel
Nastavenie potvrďte
stlačením
(Veľkosť
záberu).
• Ak chcete zadávanie zrušiť, zvoľte [Cancel] a stlačte z.
Tlačidlo
Skontrolujte, či ste dostali všetko príslušenstvo
• AC-LS5/LS5B AC adaptér
(1)
• Obal na akumulátor (1)
• „Memory Stick“
(32 MB) (1)
Používanie AC adaptéru
Zmena nastavenia dátumu a času
Snímanie statických záberov
Používajte fotoaparát so zapojeným adaptérom v elektrickej zásuvke (pozri ilustráciu
vyššie).
Zvoľte [Clock Set] na obrazovke
Bližšie informácie o veľkosti záberov t „Príručka používateľa/Riešenie problémov“ (str. 12)
• Zapojte AC adaptér do dobre prístupnej elektrickej zásuvky. Ak sa objaví nejaký problém, okamžite
odpojte kábel adaptéra z elektrickej zásuvky.
• Po skončení práce s fotoaparátom vytiahnite kábel AC adaptéra zo zásuvky a odpojte ho aj z
fotoaparátu.
• Fotoaparát nie je odpojený od zdroja elektrickej energie, pokiaľ je kábel AC adaptéra v elektrickej
zásuvke, a to aj v prípade, ak je samotný fotoaparát vypnutý.
• Nepoužívajte AC adaptér v stiesnených priestoroch, napr. medzi stenou a pritlačeným nábytkom.
Ako zistiť aktuálnu kapacitu akumulátora
Stlačením POWER zapnite fotoaparát a prečítajte si časový údaj na LCD displeji.
• Sieťová šnúra (1)
• USB, A/V kábel pre
viacúčelový konektor (1)
• CD-ROM (Softvér s
aplikáciou pre Cyber-shot)
(1)
Indikátor stavu
akumulátora
60min
• Návod na použitie
digitálneho fotoaparátu
„Prvé kroky“ (táto
príručka) (1)
• Akumulátor NP-FR1 (1)
• Popruh (1)
• Návod na použitie
„Príručka používateľa/
Riešenie problémov“ (1)
• Správny odhad zostávajúceho času kapacity akumulátora
sa objaví po uplynutí približne 1 minúty.
• Zostávajúci čas nemusí zobrazovať správny údaj v
závislosti od určitých okolností.
t „Príručka používateľa/Riešenie problémov“ (str. 51)
Zobrazenie časových údajov
• Ak ste v kroku 3-1 zvolili [D/M/Y], nastavte čas v 24-hodinovom formáte.
• Polnoc sa zobrazuje ako 12:00 AM a pravé poludnie sa zobrazuje ako 12:00 PM.
Pri zapnutí fotoaparátu
• Pokiaľ nenastavíte dátum a čas, pri každom zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka Clock Set.
• Nedotýkajte sa časti s objektívom, keď sa pri zapnutí vysunuje. Fotoaparát ani nenechávajte dlhší čas
s vysunutým objektívom, keď je fotoaparát vypnutý. Môžete spôsobiť poruchu fotoaparátu.
• Nasledujúca obrazovka sa objaví pri druhom alebo každom ďalšom zapnutí.
60min
VGA
101
96
Vypnutie fotoaparátu
Stlačte znovu POWER.
Vybratie akumulátora
• Ak je fotoaparát zapnutý a napájaný z akumulátora a dlhší čas sa nepoužíva, automaticky sa sám
vypne, aby zabránil zbytočnému vybitiu akumulátora (funkcia automatického vypnutia).
Páčka uvoľnenia
akumulátora
Význam nastavenia
7M (3072×2304)
(preddefinované
nastavenie)
Pre tlač na väčšie formáty s vysokou
hustotou
3:2 (3072×2048)
Pre tlač na formát klasickej fotografie s
vysokou hustotou
5M (2592×1944)
Pre tlač na väčšie formáty s vysokou
hustotou
3M (2048×1536)
Pre tlač na formát A4
Pre tlač na formát pohľadnice
VGA(E-Mail)
(640×480)
Pre prílohy do e-mailov alebo na www
stránky
Očko
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede na časté otázky nájdete na našich
webových stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
AC-LS5/LS5B
Tlač
Menej
Fine
Viacej
Zrnitá
Počet uložiteľných statických záberov sa líši v závislosti od zvolenej veľkosti záberu.
Bližšie informácie o počte uložiteľných záberov alebo čase záznamu t „Príručka
používateľa/Riešenie problémov“ (str. 20)
Statické zábery
Maximálny počet
uložiteľných záberov
VGA
Videozáznam
Maximálny čas
uložiteľného záznamu
101
STD
640
101
[00:28:25]
• Počet uložiteľných záberov a čas záznamu sa môže líšiť v závislosti od snímacích podmienok.
Vybratie pamäťovej karty „Memory Stick“
Otvorte kryt a zatlačením na hranu karty „Memory
Stick“ ju vysuňte.
Používanie fotoaparátu v zahraničí — Rôzne zdroje napájania
Váš fotoaparát s dodávaným AC adaptérom môžete používať v akejkoľvek krajine s
napätím v elektrickej sieti v rozmedzí 100 V až 240 V AC, 50/60 Hz. Ak je to potrebné,
použite komerčne dostupnú redukciu pre AC adaptér [a] v závislosti od tvaru príslušnej
elektrickej zásuvky [b].
Počet záberov
1M (1280×960)
Zmena nastavenia jazyka
Môžete nastaviť, aby sa správy na displeji zobrazovali v požadovanom jazyku. Ak chcete
zmeniť nastavenie jazyka, stlačením tlačidla MENU zapnite ponuku. Pomocou
ovládacieho tlačidla zvoľte
(Setup), potom zvoľte [ A Language] v položke 1
(Setup1) a vyberte požadovaný jazyk. t „Príručka používateľa/Riešenie problémov“
(str. 49)
Než zapnete fotoaparát
Veľkosť
Počet uložiteľných statických záberov a čas nahrávania videozáznamov
S AF
Zostávajúci čas
Otvorte kryt a vysuňte páčku uvoľnenia akumulátora v smere šípky. Dajte pozor, aby vám
pri manipulácii nevypadol akumulátor.
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite dodaný akumulátor.
• Fotoaparát je veľmi citlivý prístroj. Chráňte objektív a LCD displej pred nárazmi. Pri stláčaní
LCD displeja naň netlačte veľkou silou. Priviažte si popruh k fotoaparátu, inak by vám mohol
ľahko vykĺznuť, spadnúť a poškodiť sa.
(Setup) a postupujte podľa horeuvedeného kroku 3.
Kontrolka
prístupu
• Ak svieti kontrolka prístupu, nikdy nevyťahujte pamäťovú
kartu „Memory Stick“ ani nevypínajte fotoaparát. Údaje by sa
mohli poškodiť.
• Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný menič
napätia). V opačnom prípade môže dôjsť k funkčnej
poruche zariadenia.
http://www.sony.net/
pokračovanie na druhej strane
5
Képek felvétele könnyen (Automatikus üzemmód)
1
A fényképezőgép tartása
2
Válasszon ki egy
üzemmódot.
Fényképezzen az exponáló gombbal.
1
Fényképet:
Fénykép (automatikus üzemmód):
Tartsa félig
lenyomva, hogy AE/AF rögzítés kijelzés
fókuszáljon
Villog t világít/sípjelzést ad
Válassza ki a
.
60min
Válassza ki az
SCN üzemmódot.
2
Célozza be a tárgyat a fókuszkeret
közepébe.
Nyomja meg a MENU gombot.
1
Képek megtekintése/törlése
Válassza ki a
2
.
Válasszon ki egy képet a b/B
résszel.
60min
Nyomja le teljesen
A zár kattan.
WB
SCN
101-0003
BACK/NEXT
96
3
30 F2.8
Válassza ki az [SCN] (Scene)
menüpontot a b résszel, majd
válasszon ki egy üzemmódot
a v/V résszel.
gomb
Mozgókép: a
gomb
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
megjelenik
Mozgókép:
Hogy mozgóképet játsszon le, nyomja meg a
z részt.
Mozgókép
60min
STD
Scene
MENU gomb
Vezérlő gomb
Zoom gomb
VGA
A zoom használata
101
4
Nyomja meg a MENU gombot,
hogy kikapcsolja a menüt.
5
Fényképezzen az exponáló
gombbal.
A vaku használata
fényképekhez
60min
W
1.1
VGA
60min
101
96
T
W
5.0
VGA
60min
VGA
Review
101-0029
60min
101
VGA
8/8
S AF
101
2005 1 1 10:30PM
Az
önkioldó
használata
VGA
101
96
(Törlés) gombot.
S AF
VGA
101
2/9
Hogy megszakítsa a törlést
Válassza ki az [Exit] menüpontot, majd nyomja
meg a vezérlőgomb z részét.
Delete
Exit
BACK/NEXT
S AF
) részét.
Hogy megszakítsa, nyomja meg ismét a b részt.
• Közvetlenül a lejátszás megkezdése után a képminőség gyengének látszhat.
• Hogy törölje a képet, nyomja meg a
(Törlés) gombot, és válassza ki a [Delete] menüpontot a
vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
Ha olyan tárgy fényképét készíti el, amelyre nehéz ráfókuszálni
Helyszínválasztás üzemmód
Kinagyított kép megtekintése (lejátszási zoom)
• Ha a tárgy kb. 50 cm-nél közelebb van, akkor használja a makró üzemmódot (bal hasáb).
• Amikor a fényképezőgép nem tud automatikusan a tárgyra fókuszálni, akkor az AE/AF rögzítés
jelző lassú villogásra vált, és nem hallható a sípjelzés. Komponálja újra a felvételt, és fókuszáljon újra.
A következő üzemmódok úgy vannak előre meghatározva, hogy megfeleljenek a helyszín
körülményeinek.
Amikor fényképet jelenít meg, akkor nyomja meg a
képre.
Bizonyos távolságban lévő
éjszakai helyszíneket fényképez
anélkül, hogy elvesztené a
környezet sötét hangulatát.
– Visszaveri a fényt vagy fényesen sima
– Villog
– Ellenfényben van
– A fényképezőgéptől távol van és sötét
– A tárgy és a háttere között gyenge a
kontraszt.
– Üvegen keresztül látszik
– Gyorsan mozog
A 2 lépés előtt addig nyomja ismételten a vezérlőgomb v ( ) részét, amíg a kívánt
üzemmódot ki nem választja.
Nagy zársebesség
üzemmód
Éjszakai*
Tárgyak, amelyekre nehéz ráfókuszálni:
Fényképek vaku üzemmódjának kiválasztása
Világos helyen lévő mozgó
tárgyakat fényképez .
Tengerpart
Tengerpartot vagy tópartot
fényképez, a víz kékségét
tisztán rögzíti.
Hogy beazonosítsa a tételeket a képernyőn
Állandó vaku
t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (15. oldal)
Lassú szinkron (Állandó vaku)
Sötét helyen a zársebesség lassú azért, hogy a vaku hatótávolságán
kívül eső hátteret is tisztán felvegye.
Hogy kikapcsolja az LCD képernyőt
Gyertya*
• Felvételi távolság (az [ISO] [Auto] beállítása esetén)
W oldal: Kb. 0,2 – 3,5 m
T oldal: Kb. 0,3 – 2,5 m
• A vaku kétszer villan. Először azért, hogy a fénymennyiséget beállítsa.
Nyomja meg az
(Index) gombot, majd válasszon ki egy képet a v/V/b/B résszel.
Hogy visszakapcsoljon az egyképes képernyőre, nyomja meg a z részt. Hogy a következő
(előző) index képet jelenítse meg, nyomja meg a b/B részt.
• SINGLE DISPLAY
Tűzijáték*
A teljes ragyogásukban
fényképezi a tűzijátékokat.
A 2 lépés előtt nyomja meg a vezérlőgomb V (
TO NEXT
3 Nyomja meg a
Mielőtt az 5 lépésben fényképez, válassza ki a beállításokat a vezérlőgombbal. Bizonyos
funkciók a Helyszínválasztás üzemmódtól függően nem elérhetők. Amikor megnyomja a
gombot, hogy egy helyszínválasztással nem párosítható funkciót válasszon ki, akkor
hangjelzés hallható. t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (26. oldal)
) részét.
VOLUME
Hogy visszavonjon egy kiválasztást
Hogy a helyszínválasztással használja a vezérlőgombbal beállított
funkciókat
Nyomja meg az exponáló gombot, az önkioldó jelző villog, és sípjelzés hallható addig,
amíg (mintegy 10 másodperccel később) a felvétel el nem készül.
2005 1 1 10:30PM
Válasszon ki egy előzőleg törlésre kiválasztott képet, majd
kijelzést a képről.
nyomja meg a z részt, hogy törölje a
* A zársebesség lassabb, ezért állvány használata ajánlott.
Az önkioldó használata
BACK/NEXT
2 Válassza ki a törölni kívánt képet a v/V/b/B résszel, majd nyomja meg a z részt, hogy
megjelenítse a
(Törlés) kijelzést a kiválasztott képen.
SELECT
Teljesen a W oldalra állítva: Kb. 6 cm
Teljesen a T oldalra állítva: Kb. 30 cm
3/9
1 Miközben index képernyő jelenik meg, nyomja meg a
(Törlés) gombot, és
válassza ki a [Select] menüpontot a vezérlőgomb v/V részével, majd nyomja meg a z
részt.
Hogy megszakítsa, nyomja meg ismét a B részt
A legrövidebb felvételi távolság az objektív végétől
101
Hogy index üzemmódban töröljön képeket
Tájkép
• A zoom teljesen a W oldalra állítása ajánlott.
• A mélységélesség beszűkül, és esetleg nem lesz teljesen éles az egész tárgy.
• Az AF sebesség lecsökken.
101-0003
• SINGLE DISPLAY
Távoli tárgyra fókuszálva
tájképet stb. fényképez.
) részét.
VGA
Hó
Emberek, virágok stb. kellemes
hangulatú portréit készíti el.
gomb
A 2, lépés előtt nyomja meg a vezérlőgomb B (
A lejátszási zoom megszakítása: z
Fehéres helyszínt világosan
fényképez.
Gyertyafényes jeleneteket
fényképez anélkül, hogy
elrontaná a gyertyafényes
hangulatot
Lágy kattintás
Közeli felvétel (Makró) készítése
gombot.
A részlet utánállítása: v/V/b/B
60min
Nyomja meg ismételten a
(Kijelző/LCD be/ki) gombot. Használja a keresőt, ha az
akkumulátor üzemidejét meg akarja hosszabbítani, illetve fényképezéskor, amikor az
LCD képernyő segítségével nehéz ellenőrizni a képet.
Nincs vaku
Hogy visszavonja a zoomot, nyomja meg a
gombot, hogy ráközelítsen a
Az index képernyő megtekintése
Éjszakai portré*
Portrékat készít sötét helyeken.
Nincs kijelzés Sötétben illetve ellenfényben villan (alapértelmezett beállítás)
SL
• A [160] képméretű mozgóképek egy mérettel
kisebben jelennek meg.
60min
Az utoljára felvett fénykép ellenőrzése (Gyorsellenőrzés)
Nyomja meg a vezérlőgomb b (
Visszapörgetés/Gyors
előrepörgetés: b/B
(Visszakapcsolás normál
lejátszásra: z gomb)
Hangerő: v/V
Lejátszás megállítása: z
gomb
• A zoom mértékét nem módosíthatja mozgókép felvétele közben.
• Amikor a zoom mértéke 3×-osnál nagyobb, akkor a fényképezőgép [Digital Zoom]-ot használ.
A [Digital Zoom] beállításról és a képminőségről bővebben t „Felhasználói segédlet/
Hibaelhárítás” (45. oldal)
S AF
60min
VOLUME
96
Közeli felvétel
(Makró) készítése
RETURN
Lejátszási sáv
2005 1 1 10:30PM
REV/CUE
2 Válassza ki a [Delete] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z
részt.
S AF
Az utoljára felvett
kép ellenőrzése
(Gyorsellenőrzés)
STOP
1 Jelenítse meg a törölni kívánt képet, és nyomja meg a
Kapcsolja az üzemmódtárcsát SCN-től eltérő állásba.
101
96
T
101_0010
Vezérlő gomb
Hogy képeket töröljön
Hogy megszakítsa a helyszínválasztást
Zoom gomb
96
10/10
00:00:03
ISO
• Az üzemmódokról bővebben lásd alább.
• Ezt a beállítást a fényképezőgép a kikapcsolás után
is megőrzi.
Hogy megállítsa a rögzítést, nyomja le ismét teljesen az exponáló gombot.
Vezérlő gomb
60min
WB
SCN
STD
60min
101
640
REC 00:00:02[00:10:48]
B
640
101
A vezérlőgomb használata
3/9
Fényképet: a képméret megjelenik
AF tartománykereső-keret
Nyomja le
teljesen
101
ISO
VGA FINE 101
S AF
VGA
Scene
Mozgókép:
Válassza ki a
.
6
Fényképek felvétele
(Helyszínválasztás)
(Törlés) gombot.
4 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb B részével, majd nyomja meg a z
részt.
• Hogy törölje a mappa összes képét, az 1. lépésben az [All In This Folder] menüpontot válassza ki a
[Select] helyett a v/V résszel, majd nyomja meg a z részt.
Önkioldó jelző
5
Jednoduché snímanie záberov (režim automatického nastavenia)
Držanie fotoaparátu
1
2
Zvoľte režim.
1
Zvoľte SCN.
2
Zatlačte spúšť
do polovice a
zaostrite
Indikátor AE/AF
sa rozbliká t zasvieti/pípne
.
60min
Stlačte spúšť nadoraz
Zaznie zvuk spúšte.
.
WB
3
96
BACK/NEXT
Zvoľte [SCN] (Scene)
pomocou b a vyberte režim
pomocou v/V.
Tlačidlo
Používanie blesku
pre statické zábery
STD
60min
101
640
REC 00:00:02[00:10:48]
Tlačidlo MENU
60min
1.1
VGA
T
• Bližšie informácie o režimoch nájdete nižšie.
• Toto nastavenie sa uchová aj po vypnutí
napájania.
4
Stlačením tlačidla MENU
ponuku vypnete.
5
Nasnímajte záber
stlačením spúšte.
Zrušenie výberu scény
96
W
5.0
101_0010
STOP
Ovládacie
tlačidlo
• Videozáznamy veľkosti [160] sa zobrazia v menšej
veľkosti.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete vymazať, a stlačte
Zobrazenie
naposledy
nasnímaného
záberu (Quick
Review)
Review
101-0029
8/8
VGA
S AF
101
VGA
T
101
96
2005 1 1 10:30PM
S AF
RETURN
60min
Používanie
samospúšte
VGA
VGA
101
2/9
S AF
Zrušenie zmazania
96
Snímanie blízkych
objektov (Macro)
101
96
(Zmazať).
2 Zvoľte [Delete] pomocou v a potom stlačte z.
60min
60min
101
VOLUME
Posun vzad/Posun vpred: b/B
(Návrat k normálnemu prehrávaniu:
z)
Hlasitosť : v/V
Zastavenie prehrávania: z
Tlačidlo
S AF
VGA
Lišta
prehrávania
2005 1 1 10:30PM
REV/CUE
Mazanie záberov
Prepínač režimu nastavte na inú polohu než SCN.
60min
101
B
10/10
00:00:03
ISO
Tlačidlo transfokácie
W
STD
640
101
WB
SCN
Používanie transfokácie
96
VOLUME
Videozáznam:
Scene
Opakovaným stlačením spúšte nadoraz zastavíte nahrávanie videozáznamu.
101
2005 1 1 10:30PM
Ak chcete prehrať videozáznam, stlačte z.
Tlačidlo
transfokácie
VGA
3/9
30 F2.8
Ovládacie tlačidlo
Používanie ovládacieho tlačidla
101
Videozáznam: zobrazí sa
Tlačidlo
60min
Ovládacie
tlačidlo
VGA
101-0003
ISO
Zameriavací rámček AF zóny
Stlačte spúšť
nadoraz
60min
Vyberte záber pomocou b/B.
Statický záber: zobrazí sa veľkosť záberu
Videozáznam:
60min
2
.
Scene
SCN
VGA FINE 101
S AF
Zvoľte
Zvoľte
60min
Videozáznam:
Umiestnite snímaný objekt do stredového
rámčeka.
1
Stlačte MENU.
Prezeranie/mazanie záberov
Statický záber:
Statický záber (režim
automatického nastavenia):
Zvoľte
Nasnímajte záber stlačením spúšte.
6
Snímanie statických záberov
(režim výberu scény)
Zvoľte [Exit], potom stlačte z.
• V priebehu snímania videozáznamu nie je možné meniť transfokáciu.
• Ak transfokácia prekročí 3× zväčšenie, fotoaparát začne používať funkciu digitálnej transfokácie
[Digital Zoom].
Bližšie informácie o nastavení [Digital Zoom] a kvality záberov t „Príručka používateľa/Riešenie
problémov“ (str. 43)
Delete
Exit
BACK/NEXT
S AF
Zobrazenie naposledy nasnímaného statického záberu (Quick Review)
Stlačte b (
) na ovládacom tlačidle.
Ak chcete toto zrušiť, stlačte znovu b.
• Po zahájení prehrávania sa môže záznam zobrazovať nekvalitne.
• Ak chcete záber zmazať, stlačte
(Zmazať), zvoľte [Delete] pomocou v na ovládacom tlačidle
a potom stlačte z.
Zvolenie režimu blesku pre statické zábery
Pred krokom 2 stláčajte opakovane v ( ) na ovládacom tlačidle, až kým sa nezvolí
požadovaný režim.
Bez indikátora Bliká, keď je príliš tma alebo keď ste v protisvetle (preddefinované nastavenie)
Vynútený blesk
SL
Postup pri snímaní statického záberu objektu, ktorý nejde dobre zaostriť
Režim výberu scény
Zobrazenie zväčšeného záberu (transfokácia počas prehrávania)
• Ak sa snímaný objekt nachádza bližšie ako 50 cm, použite režim Macro (ľavý stĺpec).
• Ak fotoaparát nemôže na daný objekt zaostriť automaticky, indikátor aretácie AE/AF začne pomaly
blikať a nezaznie pípnutie. Pozmeňte kompozíciu záberu a znovu zaostrite.
Nasledujúce režimy sú určené tak, aby vyhovovali daným snímacím podmienkam.
Pri prezeraní statického záberu stlačte
Faktory zabraňujúce správnemu zaostreniu:
– Prílišná vzdialenosť objektu od fotoaparátu
a nedostatok svetla
– Kontrast objektu a pozadia je nevýrazný.
– Snímanie objektu cez sklo
– Príliš rýchly pohyb objektu
Bez blesku
Vypnutie LCD displeja
Opakovane stlačte tlačidlo
(Displej/LCD zap/vyp). Hľadáčik používajte, keď chcete
ušetriť kapacitu akumulátora alebo keď pri snímaní záberov nie je dobre vidieť na LCD
displej.
) na ovládacom tlačidle.
Ak chcete toto zrušiť, stlačte znovu B.
• Odporúča sa nastaviť transfokáciu celkom na stranu W.
• Zaostrovací rozsah sa zúži a fotoaparát nemusí zaostriť na celý objekt.
• Rýchlosť automatického zaostrovania AF sa zníži.
Najkratšia vzdialenosť snímania od povrchu objektívu
S nastaveným tlačidlom transfokácie úplne na strane W: pribl. 6 cm
S nastaveným tlačidlom transfokácie úplne na strane T: pribl. 30 cm
Používanie samospúšte
Pred krokom 2 stlačte V (
) na ovládacom tlačidle.
Po stlačení tlačidla spúšte sa rozbliká kontrolka samospúšte sprevádzaná zvukovým
signálom (pípaním). Cca po uplynutí 10 sekúnd sa snímaný objekt nasníma.
Kontrolka samospúšte
Portrét za súmraku*
Pre fotenie portrétov pri
nedostatočnom osvetlení.
Vysokorýchlostná
uzávierka
Vhodný režim pre fotenie
dobre osvetlených pohyblivých
objektov.
Pláž
Pre fotenie morských a
jazerných brehov, dobre sníma
modrú farbu vody.
Zrušenie transfokácie: z
Prezeranie záberov v indexovom zobrazení
Stlačte
(index) a potom vyberte požadovaný záber pomocou v/V/b/B.
Pre návrat do režimu zobrazovania samostatných záberov stlačte z. Pre zobrazenie
ďalšieho (predchádzajúceho) záberu z indexu stlačte b/B.
Sviečka*
Pre snímanie objektov
osvetlených len svetlom sviečok
so zachovaním atmosféry.
Mäkšie zaostrenie
VGA
101
3/9
Zima
Určené pre snímanie
snehobielych kompozícií.
• SINGLE DISPLAY
• SINGLE DISPLAY
101-0003
BACK/NEXT
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
Mazanie záberov v indexovom zobrazení
Ohňostroj*
Pre fotenie ohňostrojov v ich
plnej kráse.
1 Pri indexovom zobrazení stlačte
(Zmazať), zvoľte [Select] pomocou v/V na
ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
2 Vyberte záber, ktorý chcete zmazať, pomocou v/V/b/B a potom stlačením z aktivujte
na požadovanom zábere indikátor zmazania
(Zmazať).
Zrušenie výberu
Krajinka
Tlačidlo
.
Posunutie na viditeľnú časť: v/V/b/B
60min
Určené pre fotenie detailných
záberov na ľudí, kvetiny apod.
so zachovaním teplejšej
atmosféry.
• Vzdialenosť pri snímaní (keď hodnota [ISO] je nastavená na [Auto])
Strana W: Pribl. 0,2 až 3,5 m
Strana T: Pribl. 0,3 až 2,5 m
• Blesk blysne dvakrát. Prvýkrát blysne predblesk, ktorý sa používa na určenie intenzity blesku.
Snímanie blízkych objektov (Macro)
Vhodný režim pre fotenie
nočných kompozícií bez straty
nočnej atmosféry okolitých
objektov.
Identifikácia položiek na displeji
t „Príručka používateľa/Riešenie problémov“ (str. 15)
Pomalá synchronizácia (Vynútený blesk)
V tomto režime sa v nedostatočných svetelných podmienkach spomalí rýchlosť
uzávierky, takže sa jasne nasníma aj pozadie mimo oblasti osvetlenej bleskom.
Pred krokom 2 stlačte B (
– Odrážané svetlo alebo lesklý povrch objektu
– Blikanie
– Protisvetlo
Súmrak*
- prezeraný obrázok sa zväčší.
Transfokáciu pri prezeraní zrušíte stlačením
Zvoľte záber, ktorý ste predtým označili na zmazanie, a
stlačením z odstráňte zo záberu indikátor zmazania .
Tento režim je určený pre
snímanie krajinných
kompozícií, t.j. zaostrením na
vzdialený objekt.
SELECT
3 Stlačte
* Nakoľko je rýchlosť uzávierky pomalšia, odporúčame používať statív, aby ste nenasnímali roztrasené
zábery.
Použitie funkcií nastavených ovládacím tlačidlom s výberom scény
Pred snímaním v kroku 5 zvoľte nastavenia pomocou ovládacieho tlačidla. V závislosti
od zvoleného režimu výberu scény nie sú niektoré funkcie k dispozícii. Ak stlačíte tlačidlo
pre výber nejakej funkcie, ktorá sa nemôže kombinovať s režimom výberu scény, zaznie
zvukový signál. t „Príručka používateľa/Riešenie problémov“ (str. 26)
TO NEXT
(Zmazať).
4 Zvoľte [OK] pomocou B, potom stlačte z.
• Ak chcete zmazať všetky zábery v priečinku, zvoľte [All In This Folder] pomocou v/V v kroku 1
namiesto [Select] a potom stlačte z.
Download PDF