Sony | DSC-P41 | Sony DSC-P41 Návod na použitie

filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\01COV-DSCP41P43CEE6\010COV01.FM]
masterpage:Right
3-091-350-11(1)
Digital Still Camera
Használati utasítás
HU
A termék használatba vétele előtt olvassa át alaposan a használati
utasítást, és őrizze meg azt referenciaként a későbbiekre nézve is.
Návod na použitie
SK
Skôr než zariadenie použijete, prečítajte si pozorne tento návod
a uschovajte si ho pre prípadné budúce použitie.
DSC-P41/P43
© 2004 Sony Corporation
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU02war.fm]
masterpage:Left
Hungarian
VIGYÁZAT!
A tűz és áramütés veszélyének
elkerülése érdekében a készüléket
ne tegye ki esőnek vagy közvetlen
nedvességnek.
Ezt a berendezést a 3 méternél (9,8 láb)
rövidebb hálózati csatlakozóval ellátott
készülékekre vonatkozó EMC direktíva
határértékeinek megfelelően tesztelték,
és megfelelőnek találták.
Figyelem!
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
terek a digitális fényképezőgép képét és
hangját zavarhatják.
Figyelem!
Ha statikus elektromosság vagy valamilyen
külső elektromágneses jelenség az
adatátvitelt megállítja (meghiúsítja),
indítsa újra az alkalmazást, vagy húzza ki
és csatlakoztassa újra az USB kábelt.
Bizonyos országok vagy régiók
szabályozhatják a készüléket tápláló
elemek / akkumulátorok hulladékként
való kezelését. További információért
lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal.
Előzetes tudnivalók
Próbafelvétel
Mielőtt egy valóságos eseményt rögzítene,
készítsen próbafelvételt, így győződjön meg
a fényképezőgép működőképességéről.
A felvételek tartalmának
elvesztésével kapcsolatos károkért
felelősséget nem vállalunk
Nem fizetünk kártérítést, ha a felvétel
meghiúsul, vagy lejátszhatatlanná válik
a fényképezőgép vagy a felvételi médium
stb. meghibásodása miatt.
Másolatok készítése
Az adatvesztés veszélyének elkerülése
érdekében mindig készítsen másolatot
anyagairól CD-lemezre.
A képek kompatibilitása
• A fényképezőgép megfelel a Camera File
rendszer tervezési előírásait meghatározó
általános szabványnak, amelyet a JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
hozott létre.
• A fényképezőgéppel felvett képek más
gépeken való lejátszhatósága, vagy más
gépekkel készített vagy szerkesztett
képek ezen a fényképezőgépen való
lejátszhatósága nem garantált.
Figyelmeztetés a szerzői jogokkal
kapcsolatban
Az egyes televíziós műsorok, filmek,
videokazetták vagy más anyagok szerzői
jog védelme alá tartozhatnak. Ilyen
anyagok illetéktelen felvétele a szerzői jogi
törvények előírásaiba ütközhet.
Ne rázza vagy ütögesse
a fényképezőgépet
A rendellenes működésen kívül az ilyen
bánásmód a „Memory Stick” kártyát
használhatatlanná teheti, illetve a rögzített
képek sérülhetnek vagy elveszhetnek.
LCD-kijelző, LCD-kereső (csak az
LCD-keresővel rendelkező
típusoknál) és az objektív
• Az LCD-kijelző és az LCD-kereső
precíziós technológiával készül, így
a képpontoknak legalább 99,99 százaléka
működőképes. Ennek ellenére
előfordulhatnak apró fekete és / vagy
világos (fehér, vörös, kék vagy zöld)
pontok, amelyek folyamatosan jelen
vannak az LCD-kijelzőn vagy
a keresőben. Ezek a pontok a gyártási
eljárásból következően jönnek létre,
a felvételekre semmilyen hatással
nincsenek.
HU
2
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU02war.fm]
masterpage:L1-Right
• Ügyeljen arra, mennyi időre hagyja
a fényképezőgépet ablak közelében vagy
a szabadban. Ugyanis ha hosszú ideig
közvetlen napsugárzás éri az
LCD-kijelzőt, a keresőt vagy az
objektívet, az meghibásodáshoz vezethet.
• Soha ne nyomja meg erősen az
LCD-kijelzőt. Ennek hatására a kijelző
egyenetlenné válhat, és rendellenesen
működhet.
• Hideg környezetben az LCD-kijelzőn
a kép változáskor vagy mozgáskor
elmosódhat. Ez nem hibajelenség.
Tartsa tisztán a villanófény-egység
felszínét
Ha a szennyeződés elszíneződik, vagy
a melegtől a villanófény-egység felszínéhez
tapad, jelentősen csökkenhet a kibocsátott
fény mennyisége.
Ügyeljen rá, hogy a fényképezőgép
ne érintkezzen nedvességgel
Ha a szabadban esős, nedves időben készít
felvételt, vigyázzon, hogy
a fényképezőgépet ne érje nedvesség.
Ha a gép belsejébe víz kerül, ez
a fényképezőgép olyan mértékű
meghibásodását okozhatja, melyet nem
lehet javítani. Ha páralecsapódást tapasztal,
olvassa el ezt: 110. oldal, majd a leírtak
szerint távolítsa el azt, mielőtt ismét
használatba venné a fényképezőgépet.
Óvja a fényképezőgépet a homoktól
vagy portól
A fényképezőgépet homokos, poros
környezetben használva a gép
meghibásodhat.
Ne irányítsa a gépet a nap vagy
egyéb, erős fényforrás felé
Ez a fényképezőgép meghibásodását
okozhatja, illetve az Ön szeme is
maradandó károsodást szenvedhet.
Hol használhatja
a fényképezőgépet?
Ne használja a fényképezőgépet olyan
helyen, amely nagy teljesítményű
rádióhullámokat kelt vagy sugároz. Ilyen
környezetben a gép felvétel és lejátszás
funkciói hibásan működhetnek.
A kézikönyvben szereplő képek
A kézikönyvben szereplő képek,
illusztrációk, nem ezzel a kamerával
készültek.
A kézikönyvben használt
illusztrációk és képernyõállapotok
A kézikönyvben használt illusztrációk és
képernyõállapotok, hacsak más nincs
megjegyezve, a DSC-P43 készüléket
ábrázolják.
Védjegyek
•A
a Sony Corporation
védjegye.
• A „Memory Stick”, a
, a „Memory
Stick PRO”, a
,a
„Memory Stick Duo”, a
, a „Memory Stick
PRO Duo”, a
,a
„MagicGate”, a
a Sony
Corporation védjegyei.
• A Picture Package a Sony Corporation
védjegye.
• A Microsoft, a Windows, a Windows Media
és a DirectX a Microsoft Corporation
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az
Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• A Macintosh, a Mac OS, a QuickTime, az
iMac, az iBook, a PowerBook, a Power Mac
és az eMac az Apple Computer, Inc
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
• A Macromedia és a Flash a Macromedia,
Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• Az Intel, az MMX és a Pentium az Intel
Corporation védjegyei és bejegyzett
védjegyei.
• Továbbá a kézikönyvben szereplő
rendszerek és termékek elnevezései
fejlesztőik, illetve gyártóik védjegyei és
bejegyzett védjegyei. Ennek ellenére
a ™ vagy a ® jeleket nem minden esetben
használtuk a kézikönyvben.
HU
HU
3
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU01covTOC.fm]
masterpage:Left
Tartalomjegyzék
Előzetes tudnivalók ................................ 2
Az alkotórészek azonosítása ................. 6
Üzembe helyezés
Az akkumulátorok előkészítése............ 8
Az akkumulátorok kezelése.................. 8
Az akkumulátorok töltése
(csak DSC-P43) .............................. 9
Az akkumulátorok behelyezése.......... 10
Hálózati adapter használata ................ 13
A fényképezőgép használata külföldön
........................................................ 14
A fényképezőgép be- és kikapcsolása.. 14
A vezérlő használata ............................ 15
Dátum és idő beállítása........................ 15
Képek készítése
HU
4
„Memory Stick” beillesztése és
eltávolítása .................................... 18
Képméret beállítása ............................. 19
Képméret és képminőség .................... 20
A képek készítésének alapjai
– az automatikus üzemmód
használata...................................... 22
Az utolsóként felvett kép
megtekintése – Gyorsnézet......... 24
A zoom funkció használata ............. 25
Az önkioldó használata ................... 26
Villanófény üzemmód kiválasztás.... 27
Képek készítése a kereső
használatával ................................ 29
Dátum és idő beillesztése a képbe....30
Képek készítése a felvételi
körülményeknek megfelelően ......32
Képek visszanézése
Képek megtekintése a fényképezőgép
LCD-kijelzőjén ............................ 35
Képek megtekintése TV-n
(csak DSC-P43)............................ 37
Képek törlése
Képek törlése........................................ 39
A „Memory Stick” kártya formázása
........................................................ 41
Tudnivalók a magasabb szintű
funkciók használata előtt
A fényképezőgép beállítása és
használata ..................................... 43
A menübeállítások módosítása ...... 43
A Setup képernyőn megjelenő
tételek módosítása ....................... 44
A képminőség kiválasztása ................. 44
Mappa létrehozása vagy kiválasztása ...45
Új mappa létrehozása...................... 45
Mappa kiválasztása a felvételek
tárolására ...................................... 46
Képek készítése magasabb
szinten
Autofókusz üzemmódok egyikének
választása.......................................47
Fókusztartomány-kereső keret
választása
– Tartománykereső autofókusz ... 47
A fókusz üzemmódjának kiválasztása
– Automatikus fókusz üzemmód
....................................................... 48
A tárgy távolságának beállítása
– Fókusz előbeállítás ................... 49
Az expozíció beállítása
– EV beállítás............................... 50
A mérési mód kiválasztása ..................52
Színárnyalatok beállítása
– Fehéregyensúly..........................53
A villanófény szintjének beállítása
– Villanófény szintje.....................54
Sorozatképek készítése ........................54
Felvételkészítés Multi Burst
üzemmódban – Multi Burst ........55
Felvételek készítése különleges
effektusok használatával
– Képeffektusok ...........................56
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU01covTOC.fm]
masterpage:L1-Right
Képek visszanézése
magasabb szinten
Mappa kiválasztása és képek
megtekintése – Mappa.................57
Kép egy részének felnagyítása
– Nagyítás megtekintéskor ..........58
Egymást követő képek lejátszása
– Diavetítés ...................................59
Képek elforgatása – Forgatás ..............60
Multi Burst módban felvett képek
visszajátszása.................................60
Folyamatos visszajátszás ..................61
Lejátszás képről képre .....................61
Képek szerkesztése
Képek védelme – Védelem..................62
Képméret módosítása – Átméretezés...63
Nyomtatni kívánt képek kiválasztása
– Nyomtatási (DPOF) jel ...........64
Kép nyomtatása (PictBridge
nyomtató)
Csatlakoztatás PictBridge-kompatibilis
nyomtatóhoz .................................66
Képnyomtatás .......................................67
Indexképek nyomtatása .......................69
Mozgóképek lejátszása
Mozgóképfelvétel ................................. 72
Mozgóképek megtekintése az
LCD-kijelzőn................................ 73
Mozgóképek törlése............................. 74
Mozgóképek vágása ............................. 75
Képek megtekintése
számítógépen
Képek másolása számítógépre
– Windows felhasználóknak ...... 77
Az USB meghajtó telepítése........... 78
A fényképezőgép csatlakoztatása
a számítógéphez ........................... 79
Képek másolása................................ 80
Képek megtekintése a számítógépen
........................................................ 82
Képfájl tárolási helyei ésfájlnevek.... 82
Előzetesen a számítógépre másolt
kép megtekintése ......................... 84
A „Picture Package” szoftver
telepítése ....................................... 84
Képek másolása a „Picture Package”
használatával ................................ 86
A „Picture Package” használata..... 87
Képek másolása számítógépre
– Macintosh felhasználóknak ...... 88
Az „ImageMixer VCD2” használata
........................................................ 89
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás .........................................91
Figyelmeztetések és üzenetek ...........101
Saját diagnózis kijelzés
– Ha betűvel kezdődő kód
jelenik meg ..................................103
További tudnivalók
A tárolható képek száma / felvételi idő
......................................................104
Menüelemek ........................................105
Setup elemek .......................................108
Óvintézkedések...................................110
A „Memory Stick” memóriamodul ....111
Az akkumulátorok..............................112
Az akkumulátortöltő (csak DSC-P43)
......................................................113
Műszaki adatok ...................................113
Az LCD-kijelző ...................................115
Tárgymutató
Tárgymutató ........................................119
HU
5
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU03bas.fm]
masterpage:L1-Left-01
Az alkotórészek azonosítása
Az egyes kezelőszervek használatáról
szóló részletes információt lásd a
zárójelben megjelölt oldalakon.
A
B
C
D
E
F
G
POWER lámpa (14)
POWER gomb (14)
Kioldógomb (22)
Villanófény (27)
Hangszóró (a gép alján)
Kereső
Önkioldó jelzőlámpa (26)/
Autofókusz segédfény (29, 108)
H Objektív
I Mikrofon
J Állvány csavaros szerelvénye (a
gép alján)
• A használt állvány csavarja ne legyen
hosszabb, mint 5,5 mm. Hosszabb csavar
alkalmazása esetén a fényképezőgép
megsérülhet, és nem lehet az állványon
biztosan rögzíteni.
HU
6
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU03bas.fm]
masterpage:Right
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
A Üzemmódváltó kapcsoló
: Képek megtekintése és
szerkesztése
: Állóképek felvétele
: Mozgóképek felvétele
B Vezérlőgomb
Menü bekapcsolása:
v/V/b/B/z (15)
Menü kikapcsolása: / /7/
(27/26/24/52)
C Kereső (29)
Önkioldó/felvétel
lámpa (vörös) (26/23)
Autofókusz rögzítése
jelzőlámpa (zöld) (23)
P
Q
R
S
(LCD állapot/LCD be/ki)
gomb (29)
MENU gomb (43, 105)
RESET gomb (91)
DC IN csatlakozó (13)
(USB) csatlakozó (79)
A/V OUT (MONO) csatlakozó
(csak DSC-P43) (37)
(Képméret/Törlés) gomb
(19, 39)
D-Zoom (W/T) gombok (25)/
(Index) gomb (36)/
/
(Visszajátszás zoom)
gombok (58)
Hozzáférés jelzőlámpa (18)
OPEN gomb (10)
Akkumulátor/„Memory Stick”
fedél (10)
Akkumulátortartó (10)
„Memory Stick” kártyahely (18)
Csatlakozófedél (13)
Csuklópánt füle (a gép alján)
A csuklópánt felszerelése.
(Villanófény töltés)
lámpa (narancs) (27)
D LCD-kijelző
Az LCD-kijelzőn megjelenő
menüpontokat részletesen lásd a 115 118. oldalon.
HU
7
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU04bas.fm]
masterpage:L1-Left-02
Üzembe helyezés
Az akkumulátorok
előkészítése
Használja a következő típusú
akkumulátorokat a fényképezőgéphez:
Használható akkumulátorok
HR 15/51:HR6 (AA méretű) nikkel
metál-hidrid akkumulátorok (2)
– NH-AA-DA (2) (DSC-P43 esetén
tartozék)
– NH-AA-2DA twin-pack stb. (nem
mellékelt tartozék)
R6 (AA méretű) alkáli elemek (2)
– AM3-P2AE (DSC-P41 esetén
tartozék)
Nem használható akkumulátorok
Mangán akkumulátorok
Lítium akkumulátorok
Nikkel-kadmium akkumulátorok
Ha a felsorolt elemeket használja, az
elemek tulajdonságai miatt a kamera
maximális teljesítménye nem garantált.
Az akkumulátorok kezelése
Tudnivalók a nikkel metálhidrid akkumulátorokkal
kapcsolatban
• Közvetlenül megvásárlásuk után, illetve
ha hosszabb ideig nem használták őket,
a nikkel metál-hidrid akkumulátorok
nem tölthetők fel teljesen. Ez az
akkumulátortípusra jellemző sajátosság,
és nem hibajelenség. Ilyen esetben a
probléma megoldásához használja addig
az akkumulátort, míg az teljesen le nem
merül, majd töltse fel ismét.
• Ha a nikkel metál-hidrid akkumulátorok
csatlakozói szennyezettek, ez hibát okozhat
a működésben. Alkalmanként tisztítsa meg,
törölje át száraz ruhával a csatlakozókat.
• Nikkel-fémhidrid akkumulátor szállításánál
feltétlenül használja az akkumulátortartó
tokot (DSC-P43 tartozéka). A +/–
csatlakozók rövidre zárása túlzott
melegedést, esetleg tüzet is okozhat.
• A nikkel metál-hidrid akkumulátorok idővel
használaton kívül is lemerülnek. Ajánlatos
közvetlenül használat előtt feltölteni őket.
• Ha újratölti a nikkel metál-hidrid
akkumulátorokat, mielőtt teljesen
lemerültek volna, az úgynevezett „memóriaeffektus*” léphet fel, és a vártnál előbb
jelentkezik az áramellátás gyengülését jelző
figyelmeztetés. Az akkumulátorok teljes
kisütése és újratöltése megoldja a problémát.
* A „memória-effektus” olyan állapotot jelöl,
amikor az akkumulátor - átmenetileg - nem
képes a teljes kapacitásának megfelelő
töltést felvenni.
• Az akkumulátorok teljes kisütéséhez
kapcsolja a fényképezőgépet diavetítés
üzemmódba (59. oldal), és hagyja úgy, amíg
az akkumulátorok le nem merülnek.
• Ne bontsa ki, és ne sértse fel az
akkumulátorok külső burkolatát. Soha ne
használjon olyan akkumulátorokat,
amelyek burkolatát részben vagy teljesen
eltávolították, vagy amelyeket bármilyen
módon szétszereltek. Ez szivárgáshoz,
robbanáshoz, az akkumulátor
túlmelegedéséhez, valamint személyi
sérüléshez is vezethet. A sérült
akkumulátorok a töltőt is megrongálhatják.
HU
8
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU04bas.fm]
masterpage:L1-Right-02
Az akkumulátorok töltése (csak DSC-P43)
• Előfordulhat, hogy az akkumulátorszintjelzés nem pontos információt jelenít meg,
és fényképezőgép kikapcsolhat akkor is, ha
a kijelző még elegendő áramellátást mutat.
• Ne használjon vegyesen használt és új
akkumulátorokat egyszerre.
• A különböző gyártók különböző típusú
akkumulátorai között nagy különbségek
lehetnek. Ez különösen igaz alacsony
hőmérsékleten, amely néhány akkumulátor
kapacitását erősen csökkenti.
5°C hőmérséklet alatt előfordulhat, hogy
nem lehet képeket készíteni.
• Az alkáli elemek élettartama rövidebb
lehet, mint a nikkel metál-hidrid
akkumulátoroké.
• A rendelkezésre álló felvételi és lejátszási
idő hossza között igen nagy különbség van.
Az alkáli elemek tulajdonságai miatt a
kamera kitolt objektív mellett kikapcsolhat
az üzemmódváltó kapcsoló
helyzetváltoztatásakor. Ebben az esetben
cserélje ki az akkumulátorokat újra, vagy
teljesen feltöltött nikkel metál-hidrid
akkumulátorokra.
Azt javasoljuk, hogy nikkel metál-hidrid
akkumulátorokat használjon (csak a
DSC-P43 esetében tartoték), illetve hogy
használja a STAMINA „Quick charge”
készlethez (nem tartozék) mellékelt nikkel
metál-hidrid akkumulátorokat.
CHARGE lámpa
1
, A nikkel metál-hidrid
akkumulátorokat helyezze a
(mellékelt) töltőbe a megfelelő
polaritásnak +/– megfelelően.
• Az alkáli elemek nem tölthetők.
• Töltse föl a mellékelt nikkel metál-hidrid
akkumulátorokat, mielőtt használni
kezdené őket.
• Csatlakoztassa a töltőt egy könnyen
hozzáférhető, közeli hálózati aljzathoz.
• Ha a CHARGE lámpa nem is világít, a töltő
mindaddig csatlakozik a hálózathoz, amíg ki
nem húzza a töltő kábelét a hálózati aljzatból.
Ha a töltő használata közben bármilyen hiba
adódik, azonnal szüntesse meg annak
áramellátását a hálózati kábel kihúzásával.
2
Üzembe helyezés
Megjegyzés az alkáli
elemekkel kapcsolatban
hálózati aljzathoz
(fali csatlakozó)
Hálózati kábel
, Csatlakoztassa az
akkumulátortöltőt a hálózati
aljzathoz a hálózati kábel
segítségével.
A töltés elkezdődik, és a CHARGE
lámpa világít. Amikor a CHARGE
lámpa kialszik, a töltés befejeződött.
Az akkumulátortöltőre vonatkozó
részletes információkat lásd a(z)
113. oldalon.
Az akkumulátorok eltávolítása
Nyomja meg az akkumulátor – pólusú
végét, melynek következtében az
akkumulátor + pólusú vége kiemelkedik
a tartóból, és a felhasználó eltávolíthatja.
• Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a
hálózati kábelt a hálózati aljzatból, majd
vegye ki a nikkel metál-hidrid
akkumulátorokat a töltőből.
HU
9
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU04bas.fm]
masterpage:L1-Left-02
Az akkumulátorok behelyezése
Töltési idő
Nikkel metál-hidrid
akkumulátor
NH-AA-DA × 2
Töltési idő
Körülbelül 6 óra
(tartozék)
Ez a teljesen lemerült nikkel metál-hidrid
akkumulátorok töltéséhez szükséges idő a
mellékelt akkumulátortöltővel, 25°C
környezeti hőmérsékletnél.
• A töltés körülbelül hat óráig tart. A
CHARGE lámpa hat óránál hosszabb ideig
is világíthat, de ez nem utal rendellenes
működésre.
• Ha a mellékelt STAMINA
akkumulátortöltőt a „Quick charge”
készlettel (nem tartozék) használja, a töltési
idő rövidebb lesz.
Töltési idő
Két nikkel metál-hidrid akkumulátor
töltése esetén: Körülbelül 2 óra 30 perc
Négy nikkel metál-hidrid akkumulátor
töltése esetén: Körülbelül 5 óra
1
, Nyissa ki az akkumulátortartó
és a „Memory Stick”
kártyanyílás fedelét.
Nyissa fel az akkumulátortartó és a
„Memory Stick” kártyanyílás fedelét,
majd fordítsa el a fedelet a nyíl irányába.
2
, Helyezze be az
akkumulátorokat.
Az akkumulátor pólusainak +/– jelzését
egyeztesse az elemtartó +/– jelzéseivel.
• Időnként tisztítsa meg az akkumulátorok és
az akkumulátor/ „Memory Stick” fedél
csatlakozóit száraz ruhával áttörölve. Ha az
akkumulátorok érintkezőin szennyeződés
vagy akár a bőrről származó zsírréteg van, az
csökkentheti a fényképezőgép üzemidejét.
HU
10
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU04bas.fm]
masterpage:Right
Ahogy használat közben az
akkumulátorok töltöttségi szintje
csökken, a maradék
akkumulátorkapacitás jelzés
a következő szimbólumok segítségével
mutatja a maradék kapacitást.
3
, Zárja le az akkumulátortartó/
„Memory Stick” ütközésig
fedelét.
Az akkumulátor/ „Memory Stick”
fedelének lezárásakor ujjával tartsa
helyükön az akkumulátorokat. A fedél
bezáródásakor kattanás hallatszik.
Az akkumulátorok eltávolítása
Emelje fel az akkumulátor/ „Memory
Stick” fedelet, nyissa ki az akkumulátor/
„Memory Stick” fedelet, majd vegye ki
az akkumulátorokat.
• Vigyázzon, ne ejtse el az akkumulátorokat,
amikor az akkumulátor/ „Memory Stick”
fedelet nyitja vagy zárja.
Maradék
akkumulátorkapacitás
jelzése
A kapacitásjelzés
értelmezése (a teljesen
feltöltött állapot 100%)
Elegendő töltés van az
akkumulátorokban
Az akkumulátorok félig
töltöttek
A akkumulátor töltöttségi
szintje alacsony, a felvétel
vagy lejátszás hamarosan
leáll.
Cserélje ki az
akkumulátorokat teljesen
feltöltött nikkel metálhidrid akkumulátorokra
vagy alkáli elemekre, vagy
pedig töltse fel ezeket
a nikkel metál-hidrid
akkumulátorokat.
(A figyelmeztető jelzés
villog.)
• Ha az LCD-kijelző kikapcsolt állapotban
van, a bekapcsoláshoz nyomja meg a
gombot.
• A fényképezőgép használatának
körülményeitől, a töltöttségi állapottól és
a környezeti feltételektől függően a jelzés
által nyújtott információ nem feltétlenül
pontos.
• Alkáli elemek használata esetén lehetséges,
hogy a hátralévő üzemidő pontos értéke nem
jelenik meg. Jelentős különbségek lehetnek
az elemek teljesítményében azok típusától és
a gyártótól függően, így a fényképezőgép
kikapcsolhat akkor is, ha a kijelző még
elegendően magas áramellátottsági szintet
mutat. Ebben az esetben cserélje ki az
akkumulátorokat újra, vagy teljesen feltöltött
nikkel metál-hidrid akkumulátorokra.
• Ha hálózati adaptert (nem tartozék)
használ, az áramellátási információ nem
jelenik meg.
Üzembe helyezés
Maradék
akkumulátorkapacitás jelzése
HU
11
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU04bas.fm]
masterpage:Left
Felvehető / lejátszható képek
száma, illetve hátralévő
felvételi / lejátszási üzemidő
A táblázat a képek hozzávetőleges számát és
a felvételi / lejátszási üzemidőt mutatja
normál üzemmód, teljesen feltöltött nikkel
metál-hidrid akkumulátorok vagy új alkáli
elemek, valamint 25°C környezeti
hőmérséklet mellett. A felvehető / lejátszható
képek számának meghatározásakor
figyelembe vettük a „Memory Stick”
szükséges cseréjét is. A tényleges értékek a
táblázatban szereplőknél kisebbek lehetnek a
használat körülményeitől függően.
• A nikkel metál-hidrid akkumulátorok
kapacitása a használat során fokozatosan
ugyan, de idővel egyre gyengül (113. oldal).
Képek felvétele esetén
Átlagos körülmények között1)
HU
12
NH-AA-DA (2) (DSC-P43
esetén tartozék)
LCD- Képek
AkkumuláKép- kijelző száma tor üzemidő
méret
(perc)
Be
Körülbelül Körülbelül 200
400
4M
Ki
Körülbelül Körülbelül 380
760
Be
Körülbelül Körülbelül 200
VGA
400
(EKi
Körülbelül
Körülbelül 380
Mail)
760
AM3-P2AE (2) (DSC-P41
esetén tartozék)
LCD- Képek
Akkumulákijelző száma
tor
üzemidő
Kép(perc)
méret
Be
Körülbelül 80 Körülbelül 40
4M
Ki
Körülbelül 160 Körülbelül 80
VGA Be
Körülbelül 80 Körülbelül 40
(EKi
Körülbelül 160 Körülbelül 80
Mail)
1) Felvételek készítése a következő esetben:
A beállított képminőség [Fine]
A [AF Mode] [Single] állásban van
Egy felvétel készítése 30 másodpercenként
A villanófény egyszer villan fel minden
második képnél
– A fényképezőgépet tíz képenként egyszer
be- és kikapcsolják
A mérési módszer a CIPA szabványon
alapszik. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
–
–
–
–
Állóképek megjelenítése2)
NH-AA-DA (2) (DSC-P43
esetén tartozék)
Képek
Akkumulátor
száma
üzemidő
(perc)
Képméret
4M
Körülbelül 9400
Körülbelül 470
VGA (EKörülbelül 9400
Körülbelül 470
Mail)
Képméret
4M
VGA (EMail)
AM3-P2AE (2) (DSC-P41
esetén tartozék)
Képek
Akkumuláto
száma
r üzemidő
(perc)
Körülbelül 7200 Körülbelül 360
Körülbelül 7200 Körülbelül 360
2) Képek megjelenítése sorrendben,
körülbelül 3 másodperces időközönként
Mozgókép készítése3)
NH-AA-DA (2) (DSC-P43 esetén
tartozék)
LCD-kijelző Be LCD-kijelző Ki
Körülbelül 170
Körülbelül 220
AM3-P2AE (2) (DSC-P41 esetén
tartozék)
LCD-kijelző Be LCD-kijelző Ki
Körülbelül 100
Körülbelül 160
3) Folyamatos felvétel [160] képmérettel
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU04bas.fm]
masterpage:L1-Right-02
Hálózati adapter használata
Hálózati adapter
(nem tartozék)
1
Egyenáramú
csatlakozódugó
2 hálózati aljzathoz
1
Csatlakozófedél
, Nyissa ki a csatlakozófedelet,
majd csatlakoztassa a AC-LS5
hálózati adaptert (nem tartozék)
a DC IN fényképezőgép
csatlakozójához.
A dugót a v jelzéssel felfelé
csatlakoztassa.
• Kizárólag a AC-LS5 típusú hálózati
adaptert használja. Más hálózati
adaptert ne használjon a kamerához.
• Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy
közeli, könnyen hozzáférhető hálózati
aljzathoz. Ha bármilyen probléma lépne fel
a hálózati adapter használata közben,
azonnal szüntesse meg annak áramellátását
a hálózati kábel kihúzásával.
Üzembe helyezés
• A képek száma és a felvételi / lejátszási
üzemidő csökken a következő feltételek
mellett:
– A környezeti hőmérséklet alacsony
– Villanófény használata
– A fényképezőgépet gyakran kapcsolják
be és ki
– A [LCD Backlight] [Bright] állásban van
a Setup képernyőn
– A [AF Mode] [Monitor] állásban van
– Az akkumulátor töltöttségi szintje
alacsony.
2
Hálózati kábel
, Csatlakoztassa a hálózati
kábelt az adapterhez és
hálózati aljzathoz.
• Ha már nem használja a hálózati adaptert,
szüntesse meg az adapter kábelének
csatlakoztatását úgy, hogy a kábelt kihúzza a
fényképezőgép DC IN csatlakozójából.
• A készülék a hálózati áramforráshoz
kapcsolódik mindaddig, amíg a hálózati
kábel csatlakoztatva van a fali aljzatba, még
akkor is, ha ki van kapcsolva.
HU
13
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU04bas.fm]
masterpage:L1-Left-02
A fényképezőgép
használata külföldön
Tápáramforrások
A fényképezőgépet bármely olyan
országban vagy térségben használhatja
az akkumulátortöltővel (csak DSC-P43
esetében tartozék) vagy az AC-LS5
hálózati adapterrel (nem tartozék), ahol
a hálózati feszültség 100 V–240 V AC
között van (50/60 Hz hálózati frekvencia
mellett). Ha szükséges, használja a
kereskedelmi forgalomban kapható
hálózati csatlakozó adaptereket [a], a
hálózati aljzat [b] kivitelétől függően.
BC-CS2A/CS2B
• Ne használjon transzformátort (például
utazáshoz kínált konvertereket), mivel ez
hibás működést okozhat.
A fényképezőgép be- és kikapcsolása
POWER
POWER lámpa
POWER
, Nyomja meg a POWER gombot
a fényképezőgép
bekapcsolásához.
A POWER lámpa zölden világít, a
fényképezőgép be van kapcsolva. A gép
első bekapcsolásakor a Clock Set
képernyő jelenik meg (15. oldal).
Az automatikus kikapcsolás
funkció
Ha akkumulátoros vagy elemes használat
esetén körülbelül 3 percig semmilyen
végrehajtandó feladata nincs a
fényképezőgépnek fényképezés, képek
megtekintése vagy beállítások közben, az
akkumulátorkapacitás megőrzése
céljából a gép automatikusan kikapcsol.
A következő esetekben azonban az
automatikus kikapcsolás nem működik,
akkor sem, ha a gép akkumulátorról
üzemel:
• Mozgóképek lejátszásakor
• Diavetítéskor
• Ha kábel csatlakozik az
(USB)
aljzathoz, vagy az A/V OUT (MONO)
aljzathoz (csak DSC-P43)
Kikapcsolás
Nyomja meg a POWER gombot ismét.
Ekkor a POWER lámpa kialszik, a
fényképezőgép kikapcsol.
HU
14
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU04bas.fm]
masterpage:L1-Right-02
A vezérlő használata
Üzemmódváltó
kapcsoló
P
Üzembe helyezés
Program
Dátum és idő beállítása
Clock Set
Auto
Camera
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
POWER
WB ISO
2004 / 1 / 1
12 : 00
OK
AM
Cancel
Fine
FINE
Standard
P. Quality
WB ISO
A gép aktuális beállításainak
megváltoztatásához hívja elő a menüt
vagy Setup képernyőt (43-44. oldal),
majd a vezérlővel hajtsa végre a
változtatásokat.
Minden egyes menüpontnál a v/V/b/B
gombok megnyomásával választhatja ki
a kívánt értéket, majd a beállítás
elvégzéséhez nyomja meg a z vagy a
v/V/b/B gombot.
1
, Állítsa az üzemmódváltó
kapcsolót
állásba.
• Az idő és dátum újabb beállításához
válassza a [Clock Set] pontot a
(Setup 2) menüben a Setup
képernyőn (44. és 109. oldal), majd
folytassa a 3. lépéstől.
2
, Nyomja meg a POWER gombot
a fényképezőgép
bekapcsolásához.
A POWER lámpa zölden világít, és az
LCD-kijelzőn megjelenik a Clock Set
képernyő.
• Ezt a műveletet az üzemmódváltó kapcsoló
vagy
állásában is végrehajthatja.
HU
15
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU04bas.fm]
masterpage:Left
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2004 / 1 / 1
12 : 00
Clock Set
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
OK
AM
Cancel
2004 / 1 / 1
12 : 00
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2005 / 1 / 1
OK
AM
3
10 : 00
OK
AM
Cancel
4
Cancel
5
, Válassza ki a kívánt
dátumformátumot a vezérlő
v/V gombjaival, majd nyomja
meg a z gombot.
, Válassza ki a beállítani kívánt
év, hónap, nap, óra vagy perc
adatot a vezérlő b/B
gombjaival.
, Állítsa be a kívánt numerikus
értéket a vezérlő v/V
gombjaival, majd nyomja meg
a z gombot.
A választható formátumok: [Y/M/D]
(év/hónap/nap), [M/D/Y], és [D/M/Y].
A kiválasztott adat fölött v jel, alatta
pedig V jel jelenik meg.
Az adott számérték beállítása után
állítsa be a következő adatot. Ismételje a
4. és 5. lépéseket mindaddig, amíg
minden értéket be nem állított.
• Ha a gombakkumulátor, amely a időadatok
tárolásához szükséges, teljesen lemerülne
(111. oldal), a Clock Set képernyő újra
megjelenik. Ha ez előfordul, állítsa be újra a
dátumot és időt a fent leírt 3. lépéstől
kezdve.
• Ha a [D/M/Y] formátumot választotta a 3.
lépésben, az időt 24 órás formátumban
állítsa be.
• A 12:00 AM az éjfélt, a 12:00 PM a
delet jelzi.
HU
16
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU04bas.fm]
masterpage:Right
Üzembe helyezés
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2005 / 1 / 1
10 : 30
OK
AM
Cancel
6
, Válassza ki a [OK] lehetőséget
a vezérlő B gombjával, majd
nyomja meg a z gombot.
A dátum és az idő beállítása
megtörténik; az óra a beállított
időponttól elindul.
• A beállítási eljárás megszakításához
válassza a [Cancel] lehetőséget, majd
nyomja meg a z gombot.
HU
17
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU05bas.fm]
masterpage:Left
Képek készítése
„Memory Stick” beillesztése és eltávolítása
Csatlakozóoldal
Címkeoldal
1
, Nyissa ki az akkumulátortartó
és a „Memory Stick”
kártyanyílás fedelét.
Nyissa fel az akkumulátortartó és a
„Memory Stick” kártyanyílás fedelét,
majd fordítsa el a fedelet a nyíl irányába.
• Ügyeljen rá, hogy az akkumulátortartó és a
„Memory Stick” kártyanyílás fedelének
nyitásakor vagy zárásakor ne ejtse le az
akkumulátorokat.
• A „Memory Stick” kártyára vonatkozó
további információkat lásd a 111. oldalon.
2
, Tegye a helyére a „Memory
Stick” kártyát.
Az ábrán látható módon tolja be a
„Memory Stick” kártyát kattanásig.
• Valahányszor behelyezi a „Memory Stick”
kártyát, ütközésig tolja a helyére. Ha nem
illeszti a helyére megfelelően, a felvétel
vagy a lejátszás nem fog működni.
Hozzáférés
jelzőlámpa
3
, Zárja le az akkumulátortartó/
„Memory Stick” ütközésig
fedelét.
A „Memory Stick” kártya kivétele
Nyissa fel az akkumulátortartó és a
„Memory Stick” ütközésig fedelét, majd
nyomja meg a „Memory Stick” kártyát,
mely így kipattan a nyílásból.
• Amikor a hozzáférés jelzőlámpája világít,
a gép éppen egy képet vesz föl vagy
beolvas. Ilyenkor soha ne nyissa fel az
akkumulátor/„Memory Stick” fedelet,
illetve ne kapcsolja ki a gépet. Ha mégis
megteszi, az adatok megsérülhetnek.
HU
18
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU05bas.fm]
masterpage:Right
Képméret beállítása
4M
4M
3:2
3M
1M
4M
3:2
3M
1M
VGA(E-Mail)
VGA(E-Mail)
, Az üzemmódváltó kapcsolót
állítsa
állásba, és kapcsolja
be a gépet.
2
, Nyomja meg a
(Képméret) gombot.
Megjelenik az Image Size setup elem.
• A képméretről szóló további információkat
lásd itt: 20. oldal.
VGA
Image Size
Image Size
1
Képek készítése
Üzemmódváltó
kapcsoló
3
, Válassza ki a kívánt
képméretet a vezérlő v/V
gombjával.
A képméret beállítása megtörtént.
Miután a beállítás befejeződött, nyomja
meg a
(Képméret) gombot. A
Image Size beállítás menüpont eltűnik
az LCD-kijelzőről.
• A beállítás a gép kikapcsolása esetén is
megmarad.
HU
19
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU05bas.fm]
masterpage:L1-Left-03
Képméret és képminőség
A kép mérete (a képpontok száma) és a
kép minősége (tömörítési arány)
beállítható attól függően, hogy milyen
képeket szeretne készíteni. A kép mérete
a képet alkotó képpontok száma szerint
jelenik meg (vízszintes képpontszám x
függőleges képpontszám). Például a 4M
(2304×1728) képméret azt jelenti, hogy a
kép vízszintesen 2 592, függőlegesen
1 728 képpontból áll. Minél nagyobb a
képpontok száma, annál nagyobb a kép
mérete.
A képminőség Fine (jó minőségű) vagy
Standard lehet.
Mindkét fokozathoz más tömörítési
arány tartozik. Ha a Fine fokozatot, és
ezzel a nagyobb képméretet választja,
jobb képminőséget kap. A képek
tárolása azonban nagyobb tárterületet
igényel, és a „Memory Stick” kártyán
tárolható képek száma kevesebb lesz. Az
alábbi táblázat segítségével válassza ki az
adott felhasználáshoz legmegfelelőbb
képméretet és -minőséget.
A képméretek rövid ismertetése
1) Az alapértelmezés szerinti beállítás [4M].
Képminőség (Tömörítési arány)
Kis tömörítés
Fine
Ez a fényképezőgéppel elérhető legjobb
képminőség.
2) Ez a beállítás a nyomtatópapír
oldalarányának (3:2) megfelelő képet ad.
HU
Az alábbi ábra röviden szemlélteti a különböző képméreteket a legnagyobbtól a
legkisebbig.
480
640
1728
2304
Megjelenített méret: 4M
Képméret: 4M
2 304 képpont × 1 728 képpont = 3 981 312 képpont
Megjelenített méret: VGA (E-Mail)
Képméret: VGA
640 képpont × 480 képpont = 307 200 képpont
Felhasználási példák a különböző képméretekre és képminőségekre
Képméret
Felhasználási példák
4M 1) (2304×1728) Nagyobb • A4 vagy nagyfelbontású A5 méretű képek nyomtatásához.
3:2 2) (2304×1536)
3M (2048×1536)
• Levelezőlap méretű képek nyomtatásához.
1M (1280×960)
• Sok kép készítéséhez, e-mail mellékletnek szánt kép
VGA (E-Mail)
készítéséhez, saját honlapjához felhasználandó képek
(640×480)
Kisebb
készítéséhez.
(szebb kép)
Standard
Nagy tömörítés
(normál üzemmód)
Felhasználási példák
• Jobb minőségű képek készítéséhez és
nyomtatásához.
• Több kép készítéséhez.
20
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU05bas.fm]
masterpage:L1-Right-03
Egy „Memory Stick”3) kártyára menthető képek száma
Kapacitás
Képméret
4M
3:2
3M
16MB
32MB
64MB
8 (14)
8 (14)
10 (18)
16 (30)
16 (30)
20 (37)
1M
24 (46)
50 (93)
VGA (EMail)
97 (243)
196
(491)
32 (60) 65 (121)
32 (60) 65 (121)
41 (74) 82 (149)
101
202 (376)
(187)
394
790 (1 975)
(985)
128MB
MSX-256 MSX-512
Képek készítése
A Fine (Standard)4) üzemmódban elmenthető képek számát az alábbi táblázat mutatja
(Egység: a képek száma)
MSX-1G
119 (216)
119 (216)
148 (264)
242 (440) 494 (898)
242 (440) 494 (898)
302 (537) 617 (1 097)
1 482
357 (649) 726 (1 320)
(2 694)
1 428
2 904
5 928
(3 571)
(7 261)
(14 821)
3) Ha a [Mode] (REC Mode) beállítás [Normal]
A más üzemmódokban elmenthető képek számát lásd a 104 oldalon.
4) A képminőségre (tömörítési arányra) vonatkozó bővebb információkat lásd a 44 oldalon.
• Ha más Sony készülékekkel felvett képeket néz vissza, a kijelzett képméret a ténylegestől
eltérhet.
• Ha a képeket a gép LCD-kijelzőjén tekinti meg, mind egyforma méretűnek látszik.
• A felvett képek száma a felvételi körülményektől függően a megadott értékektől eltérhet.
• Ha a még felvehető képek száma meghaladja a 9 999-et, a kijelzőn „>9999” jelenik meg.
• A képeket később átméretezheti (az átméretező funkció leírását lásd itt: 63. oldal).
HU
21
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU05bas.fm]
masterpage:Left
A képek készítésének alapjai – az automatikus üzemmód használata
A gép helyes tartása
Üzemmódváltó
kapcsoló
1
Vigyázzon, hogy a fényképek felvétele
közben ne takarja el ujjaival a lencsét, a
keresőt, a villanófényt, se az autofókusz
segédfényt (6. oldal).
, Az üzemmódváltó kapcsolót
állítsa
állásba, majd
kapcsolja be a gépet.
• Amikor bekapcsolja a gépet, a lencsezáró
fedél kinyílik.
• A „Memory Stick” kártyán létrehozhat egy
új mappát, és kijelölheti képek tárolására
(45. oldal).
2
, Tartsa a gépet szilárdan
mindkét kezével, és irányítsa
úgy, hogy a felvenni kívánt
személy vagy tárgy a
fókuszkeretbe kerüljön.
• A fényképezőgép automatikus makró AF
funkcióval rendelkezik. A tárgytól mért
minimális fókusztávolság 10 cm.
• Az LCD-kijelzőn megjelenő keret a fókusz
beállítási tartományát mutatja
(a tartománykereső autofókusz funkció
leírását lásd a 47 oldalon).
HU
22
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU05bas.fm]
masterpage:Right
VGA
FINE
101
VGA
98
3
97
250 F2.0
Az autofókusz
rögzítés jelzője
Zölden villog t
Folyamatosan
világít
SAF
4
, Tartsa félig lenyomva a
kioldógombot.
, Nyomja le teljesen a
kioldógombot.
Amikor a fókuszbeállítás megtörtént, a
gép sípol. Amikor az autofókusz
visszajelző villogása folyamatos
világításra vált, a gép készen áll a kép
felvételére (az LCD-kijelzőn a kép - a
felvétel tárgyától függően - egy
pillanatig kimerevedhet).
A zár kattan, a felvétel elkészül, és a
képet a rendszer rögzíti a „Memory
Stick” kártyára. Ha a felvételt jelző
lámpa (7. oldal) nem világít, elkészítheti
a következő felvételt.
• Ha elengedi a kioldógombot, a gép nem
készít felvételt.
• Ha a gép nem sípol, az autofókusz beállítása
nem fejeződött be. Elkészítheti a felvételt,
de a kép élessége nem lesz megfelelő.
• Ha akkumulátoros üzemmódban készít
képeket, és egy ideig nem hajt végre
semmilyen műveletet a gép bekapcsolt
állapotában, az akkumulátorok
élettartamának megnövelése érdekében a
gép automatikusan kikapcsol (14. oldal).
Üzemmódváltó kapcsoló
Amikor az üzemmódváltó kapcsolót
állásba kapcsolja, a használható
funkciók a következőképpen változnak
a menüben lévő
(Camera)
beállításnak megfelelően.
Képek készítése
SAF
101
Program
Auto
Camera
Mode
Állóképek automatikus felvétele [Auto]
A fókusz, záridő és fehéregyensúly
szükség szerinti beállítása automatikus,
így kényelmesebben használhatja a
fényképezőgépet. Ezen felül a
képminőség beállítása [Fine], a
tartománykereső autofókusz keretének
beállítása [Multi AF], a mérési mód
pedig Multi-pattern módra van beállítva
(47. és 52. oldal).
Csak a
(Camera), a [Mode] (REC
Mode) és a
(Setup) pontok jelennek
meg a menüben.
HU
23
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU05bas.fm]
masterpage:L1-Left-01
Az utolsóként felvett kép
megtekintése – Gyorsnézet
Állóképek programozott felvétele
[Program]
A szükséges beállítások automatikusan
történnek, hasonlóan az állóképek
automatikus felvételéhez, azonban
tetszése szerint módosíthatja a fókuszt és
más beállításokat is. Emellett a kívánt
funkciókat menük segítségével is
beállíthatja ( 43. és 105. oldal).
(Éjszakai üzemmód) (32. oldal)
(Éjszakai portré üzemmód) (32. oldal)
(Tájkép üzemmód) (32. oldal)
(Lágy felvétel üzemmód) (32. oldal)
(Tengerparti üzemmód) (32. oldal)
(Gyertyafény üzemmód) (33. oldal)
A felvételi módszer átváltása
1 Állítsa az üzemmódváltó kapcsolót
HU
24
állásba.
2 Nyomja meg a MENU gombot.
3 Válassza ki a
(Camera)
lehetőséget a vezérlő b gombjával.
4 Válassza ki a kívánt felvételi
üzemmódot a vezérlő v/V gombjával.
Az autofókusz beállítása
Ha olyan tárgyról szeretne képet
készíteni, amelyre nehéz fókuszálni, az
autofókuszbeállítás jelzőfénye lassan
villogni kezd, és a fókusz beállítását
jelző sípoló hang nem szólal meg.
Az autofókusz funkció használata
gondot okozhat az alább felsorolt
esetekben, ezért ilyenkor célszerű
felengedni a kioldógombot, majd a kép
átrendezése után újrafókuszálni.
• A tárgy sötét, és távol van a
fényképezőgéptől
• A tárgy és a háttér között kicsi a
kontraszt
• A tárgy üveg mögött (például ablak)
helyezkedik el
• Gyorsan mozgó tárgy esetén
• A tárgy fényvisszaverő elemeket
tartalmaz (például tükör), csillogó
felületű, vagy fényt bocsát ki
• Villogó tárgy
• Hátulról megvilágított tárgy
A gép kétféle autofókusz funkcióval
rendelkezik: a keretes, tartománykereső
autofókusz üzemmód (AF range finder
frame) a tárgy helyzetétől és méretétől
függően folyamatosan állítja a kép
élességét; az autofókusz üzemmód (AF
mode) a kioldógomb megnyomásával
beállítja a fókuszt, majd rögzíti azt.
A részleteket lásd a 47. oldalon.
VGA
101
8/8
Review
101-0008
RETURN
2005 1 1 10:30PM
, Nyomja meg a vezérlőn a b (7)
gombot.
A felvételi üzemmódba való
visszatéréshez nyomja meg finoman a
kioldógombot, vagy nyomja meg ismét a
b (7) gombot a vezérlőn.
Az LCD-kijelzőn megjelenő kép
törlése
1 Nyomja meg a
(Törlés)
gombot.
2 Jelölje ki a [Delete] pontot a vezérlő
v gombjával, majd nyomja meg a z
gombot.
A képet ezzel törölte.
• A kép csak valamivel a lejátszás
megkezdése után jelenik meg, a
képfeldolgozási idő miatt.
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU05bas.fm]
masterpage:Right
A zoom funkció használata
W (nagylátószögű)
VGA
T (teleobjektív)
101
VGA
98
P
x1.1
101
98
P
x2.8
A tárgytól mért minimális
fókusztávolság
Kb. 10 cm az objektívtől számítva
Precíziós digitális zoom
A fényképezőgép két típusú digitális
zoommal rendelkezik, ezek az
intelligens zoom és a precíziós digitális
zoom. Ezeket a zoom funkciókat a
Setup képernyőn lehet kiválasztani. Az
alapbeállítás a precíziós digitális zoom.
A nagyítási mód és a nagyítás mértéke
eltérhet a kép méretétől és a zoom
típusától függően, ezért állítsa be az
adott képhez legjobban illő nagyítást.
Amikor a D-Zoom gombot megnyomja,
a zoomarány jelzése a következőkben
leírtak szerint jelenik meg az
LCD-kijelzőn.
Képek készítése
, A D-Zoom gomb
megnyomásával zoomoljon a
tárgyra a kívánt mértékben,
majd készítse el a felvételt.
Zoom
Precíziós digitális
zoom
A képek maximálisan 3× méretre
nagyíthatók. A funkció használata során
a gép a kép egy kiválasztott részét
nagyítja fel, így a kép minősége romlik.
A precíziós digitális zoom használatához
állítsa a [Digital Zoom] beállítást a
(Camera) menüben a [Precision] értékre
a Setup képernyőn (108. oldal). Az
alapbeállítás a precíziós digitális zoom.
Zoomarány
jelzése
• Mozgóképfelvétel készítése közben nem
használható a zoom (72. oldal).
• A nagyítási arány megjelenítése eltérhet a
zoom típusától függően.
Precíziós digitális zoom:
Intelligens zoom:
• A tartománykereső autofókusz kerete nem
jelenik meg. A kijelzőn a
vagy a
jelzés villog, és az autofókusz a képélességet
a kép középpontjában lévő tárgyra állítja.
HU
25
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU05bas.fm]
masterpage:L1-Left-01
Az önkioldó használata
Intelligens zoom
Intelligens zoom
A kép egy részletét gyakorlatilag
torzítás nélkül nagyítja fel. Az
intelligens zoom használata az optikai
zoom használatához hasonló eredményt
ad. Az intelligens zoom használatához
állítsa a [Digital Zoom] beállítást a
(Camera) menüben a [Smart] értékre a
Setup képernyőn (108. oldal).
A maximális zoomarány a választott
képmérettől függ, az alábbiak szerint:
Képméret
3M
1M
VGA (EMail)
Maximális zoomarány
1,1×
1,8×
3,6×
• Intelligens zoom használatakor
előfordulhat, hogy az LCD-kijelzőn
megjelenő kép felbontása nem megfelelő.
Ez nem befolyásolja a rögzített kép
minőségét.
• Az intelligens zoom Multi Burst
üzemmódban nem használható.
VGA
101
98
SAF
1
, Állítsa az üzemmódváltó
kapcsolót
állásba, majd
nyomja meg a V ( ) gombot a
vezérlőn.
Az (önkioldó) jelzés jelenik meg az
LCD-kijelzőn.
• Ha a kijelzőn éppen a menü látható, a
MENU gomb segítségével távolítsa el.
• Ezt a műveletet az üzemmódváltó kapcsoló
állásában is végrehajthatja.
Az intelligens zoom nem
használható sem [4M], sem [3:2]
képméret esetén. A képméret
alapértelmezett beállítása [4M].
HU
26
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU05bas.fm]
masterpage:L1-Right-02
Villanófény üzemmód kiválasztás
VGA FINE 101
VGA
250 F2.0
SAF
2
, A tárgyat állítsa a keret
középpontjába. A fókusz
beállításához nyomja le
először félig, majd teljesen a
kioldógombot.
, Állítsa az üzemmódváltó
kapcsolót
állásba, majd
nyomja meg ismét a v ( )
gombot a vezérlőn a villanófény
üzemmód kijelöléséhez.
Az önkioldó jelzőfénye (6. oldal)
villogni kezd, és sípoló hang hallatszik.
Az exponálásra körülbelül
10 másodperc múlva kerül sor.
A villanófény üzemmód a következő
funkciókkal rendelkezik.
Az önkioldó leállítása a művelet
közben
Nyomja meg ismét a V ( ) gombot a
vezérlőn. A jelzés eltűnik az
LCD-kijelzőről.
• Ha a fényképezőgép előtt áll és megnyomja
a kioldógombot, a képélesség és az
expozíciós idő esetleg nem lesz megfelelő.
Nincs jelzés (Automatikus): A
fényviszonyoktól függően a
fényképezőgép dönti el, hogy használjae a villanófényt. A villanófény akkor
kapcsol be, ha nincs elég fény, vagy
fényforrással szemben (ellenfényben)
készül felvételt készíteni.
(Kényszerített villanófény): A
villanófény a fényviszonyoktól függően
mindig működik.
(Lassú szinkron üzemmód): A
villanófény a fényviszonyoktól függően
mindig működik. Ebben az üzemmódban
a zársebesség lassabb, ha kevesebb a fény,
így a villanófény megvilágítási
tartományán kívül eső háttér is jól látszik.
(Villanófény nélküli üzemmód): A
villanófény nem működik.
• Ha a kijelzőn éppen a menü látható, a
MENU gomb segítségével távolítsa el.
• Villanófény használata esetén az ajánlott
távolságok a következők (ha az [ISO]
[Auto] állásban van): Körülbelül 0,2 m –
3,5 m.
• A villanófény kétszer villan fel. Az első
villanás során a gép beállítja a szükséges
fénymennyiséget, a második felvillanásra az
exponáláskor kerül sor.
• A villanófény fényerejét a [
] (Flash
Level) menüpontban a menübeállítások
között állíthatja be (54. oldal). (Ha a
menüben a
(Camera) beállítása [Auto],
a villanófény fényereje nem állítható.)
• Mivel
(Lassú szinkron üzemmód) vagy
(Villanófény nélküli üzemmód) esetén a
zársebesség kevés fény esetén kisebb,
állvány használata ajánlott.
• Miközben a villanófény töltődik, a
(villanófény töltését jelző) lámpa villog. Ha
a töltés befejeződött, a lámpa nem világít
tovább.
• A beállítás a gép kikapcsolása esetén is
megmarad.
Képek készítése
SAF
101
98
98
HU
27
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU05bas.fm]
masterpage:Left
Felvétel készítése
ellenfényben
A „vörösszem-effektus”
csökkentése
Ha automatikus üzemmódban
ellenfényben készít felvételt, a
villanófény működésbe lép akkor is, ha a
tárgy körül elegendő fény van. (Nappali
szinkron üzemmód)
A villanófény az expozíció előtt villogni
kezd a „vörösszem-effektus”
csökkentése érdekében. Állítsa a [Red
Eye Reduction] beállítást a
(Camera) menüben az [On] értékre a
Setup képernyőn (108. oldal). A
jelzés megjelenik az LCD-kijelzőn.
Villanófény előtt
Villanófénnyel
• A felvételi körülményektől függően nem
garantált, hogy így sikerül a legjobb
eredményt elérni.
• Ha nem akarja használni a villanófényt, a
villanófény üzemmódját állítsa
(villanófény nélküli) állásba.
HU
28
m
• A „vörösszem-effektus” csökkentésének
lehetősége egyénenként változik. Az
effektus csökkenését meghatározza a
távolság, valamint az is, hogy a
lefényképezni kívánt személy látta-e az
előzetes villogásokat.
• Ha a [Red Eye Reduction] funkció [On]
állásba van kapcsolva, a villanófény kétszer
vagy többször villan fel.
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU05bas.fm]
masterpage:L1-Right-01
Képek készítése a kereső
használatával
Fényképezés az autofókusz
segédfény használatával
VGA FINE 101
98
ON
SAF
Kereső
Képek készítése
Az autofókusz segédfény fényt bocsát ki
a sötét környezetben lévő tárgyra az
élességállítás megkönnyítése
érdekében. A ON szimbólum megjelenik
az LCD-kijelzőn, az autofókusz
segédfény pedig vörös fényt bocsát ki,
ha félig lenyomja a kioldógombot,
mindaddig, míg a gép az élességet be
nem állítja és nem rögzíti.
• Az élességállítás sikeres lesz, ha a tárgyat
sikerül megvilágítani, még akkor is, ha a
fény nem pontosan a tárgyra irányul.
• Előbeállított fókusztávolság esetén
(49. oldal) az autofókusz segédfény nem
vehető igénybe.
• A tartománykereső autofókusz kerete nem
jelenik meg. A kijelzőn a
vagy a
jelzés villog, és az autofókusz a
képélességet a kép középpontjában lévő
tárgyra állítja.
• Az autofókusz segédfény nem működik,
amikor a
(Camera) beállítása
(Éjszakai üzemmód) vagy
(Tájkép
üzemmód).
• Az autofókusz segédfény rendkívül erős
fény bocsát ki. Bár ez nem veszélyezteti a
biztonságát, az autofókusz segédfénybe
közelről közvetlenül belenézni nem
ajánlott.
A kereső használata akkor célszerű, ha
takarékoskodni szeretne az
akkumulátorokkal, vagy ha az
LCD-kijelzőn nehéz ellenőrizni a képet.
Valahányszor megnyomja a
gombot, a kijelzés a következő
sorrendben változik.
Ha erre a funkcióra nincs szükség, állítsa
az [AF Illuminator] beállítást a
(Camera) menüben az [Off] értékre a
Setup képernyőn (108. oldal).
• Ha az autofókusz segédfény nem világítja
meg kellőképpen a tárgyat, vagy az nem
elég kontrasztos, az élességállítás nem lesz
sikeres. (A távolság ne legyen kb. 3,5 m-nél
nagyobb.)
HU
29
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU05bas.fm]
masterpage:L1-Left-01
Dátum és idő beillesztése a
képbe
Jelzések ki
r
LCD-kijelző ki
r
Jelzések be
• A keresőben látható kép nem ad pontos
információt a tényleges képkivágásról. Ez a
parallaxis-hibának köszönhető. A tényleges
képkivágás megállapításához használja az
LCD-kijelzőt.
• Az LCD-kijelzőn megjelenő
autofókuszbeállítás jelzéshez hasonlóan:
amikor a kereső autofókusz rögzítés
jelzőfénye abbahagyja a villogást és
bekapcsolt állapotban marad, fényképezhet
(22. oldal).
• Ha az LCD-kijelző ki van kapcsolva
– A zoom nem működik (25. oldal)
– Az autofókusz üzemmód [Single] állásban
van (48. oldal)
– Ha megnyomja a (Villanófény
üzemmód)/
(Önkioldó)/
(Spotméter) gombokat az LCD-kijelző
kikapcsolt állapotában, a kijelző
körülbelül két másodpercre bekapcsol,
hogy a felhasználó ellenőrizhesse vagy
módosíthassa a beállításokat.
• Állóképek visszajátszásakor az LCD-kijelző
állapota a következőképpen változik:
Képinformáció bekapcsolva t Jelzések
kikapcsolva t LCD-kijelző kikapcsolva t
Jelzések bekapcsolva.
• A megjelenő információk részletes
magyarázatát lásd a 115. oldalon.
• A beállítás a gép kikapcsolása esetén is
megmarad.
Program
Auto
Camera
Mode
1
MENU
, Állítsa az üzemmódváltó
kapcsolót
állásba, majd
nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a menüképernyő.
• A dátum és idő nem illeszthető be a képbe
Multi Burst üzemmódban.
• Ha úgy készít felvételeket, hogy a képekbe
beilleszti a dátumot és időt, azt később nem
lehet a képekről eltávolítani.
• Ha úgy készít felvételeket, hogy a képekbe
beilleszti a dátumot és időt, akkor ezek nem
jelennek meg az LCD-kijelzőn; helyettük
szimbólum látható. A képek későbbi
visszanézésekor a dátum és az idő piros
színnel, a kép jobb alsó sarkában jelenik meg.
HU
30
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU05bas.fm]
masterpage:Right
Camera
AF Mode:
Day&Time
Digital Zoom:
Date
Date/Time:
Off
Red Eye Reduction:
AF Illuminator:
Auto Review:
Képek készítése
Setup
Mode
Camera
AF Mode:
Single
Digital Zoom:
Precision
Date/Time:
Date
Red Eye Reduction: Off
AF Illuminator: Auto
Auto Review:
Off
PAGE SELECT
2
, Nyomja meg a vezérlő B
gombját a
állásba lépéshez,
majd nyomja meg a B gombot
ismét.
Megjelenik a Setup képernyő.
3
, Jelölje ki a
(Camera) állást a
vezérlő v gombjával, majd
nyomja meg a B gombot.
Válassza ki a [Date/Time]
beállítást a vezérlő v/V
gombjával, majd nyomja meg a
B gombot.
4
, Válassza ki a dátum és idő
beállítást a vezérlő v/V
gombjával, majd nyomja meg a
z gombot.
Day&Time: Beilleszti a képbe az
exponálás dátumát és idejét
Date: Beilleszti a képre az exponálás
dátumát, év és hónap megjelöléssel.
Off: Nem illeszti a képbe a dátumot és
időt
Miután végzett a beállítással, a MENU
gomb megnyomásával távolítsa el a
menüt a kijelzőről, és készítse el a képet.
• Ha a [Date] lehetőséget választja, a dátum
olyan formában kerül a képre, ahogy azt a
„Dátum és idő beállítása” részben
meghatározta (15. oldal).
• A beállítás a gép kikapcsolása esetén is
megmarad.
HU
31
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU05bas.fm]
masterpage:Left
Képek készítése a felvételi körülményeknek megfelelően
Fényképek készítése előtt az alábbiak
közül a megfelelő üzemmódot
kiválasztva szebb képeket kaphat.
Éjszakai üzemmód
Sötétben készíthet vele távoli tárgyakról
éjszakai képeket. Mivel a zársebesség
alacsony lesz, célszerű állványt
használnia.
Éjszakai portré üzemmód
Válassza ezt az üzemmódot, ha éjszaka
szeretne a kép előterében álló
embereket lefényképezni. Ebben az
üzemmódban az előtérben lévő alakok
határozott kontúrokkal jelennek meg,
ugyanakkor megmarad az éjszakai
felvétel hangulata.
Mivel a zársebesség alacsony lesz,
célszerű állványt használnia.
Lágy felvétel üzemmód
Az emberi bőr színét gyönyörű, meleg,
ragyogó tónusokkal adja vissza. Ez az
üzemmód a kontúrokat is lágyítja, ami
megfelelő atmoszférát teremt egy
személyről, vagy egy virágról készült
kép esetén.
Tengerparti üzemmód
Tájkép üzemmód
Tengerparton vagy tóparton készített
képeknél a víz kékje élethűen jelenik
meg a képen.
A gép távoli tárgyakra fókuszál, így
könnyen készíthet tájképeket.
HU
32
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU05bas.fm]
masterpage:Right
Gyertyafény üzemmód
Képek készítése
Gyertyafényes alkalmakkor ezt az
üzemmódot használva a kép megőrzi a
gyertyafény hangulatát. Mivel a
zársebesség alacsony lesz, célszerű
állványt használnia.
Program
Auto
Program
Camera
Camera
Mode
1
MENU
, Állítsa az üzemmódváltó
kapcsolót
állásba, majd
nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
WB ISO
2
, Válassza ki a
(Camera)
pontot a vezérlő b gombjával,
majd válassza ki a kívánt
üzemmódot a v/V gombbal.
Visszatérés normál üzemmódba
Válassza ki az [Auto] vagy a [Program]
lehetőséget a vezérlő v/V gombjával.
• A beállítás a gép kikapcsolása esetén is
megmarad.
HU
33
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU05bas.fm]
masterpage:L1-Left-03
Az üzemmódtól függően rendelkezésre álló funkciók
Amikor ,
, ,
,
vagy
üzemmódban készít felvételeket, az egyes
funkciók (például a villanófény) a felvételi körülményektől függően lépnek
működésbe. Lásd az alábbi táblázatot.
Funkció
Tartománykereső
Villanófény
Előzetes
Burst/
Fehéregyensúly
üzemmód autofókusz fókuszbeállítás
Multi Burst
kerete
Üzemmód
a
∞
a
—
a
a
Auto
—
/
a
∞
a
a
a
a
a
a
a
/
a
a
a
a
Center AF
0.5m/1.0m/3.0m/
7.0m
NR, hosszú expozíciós idejű
üzemmód
Az NR, hosszú expozíciós idejű
üzemmód csökkenti a rögzített képek
zaját, így tiszta képeket készíthet. Ha a
zársebesség beállítása 1/6 másodperc
vagy annál lassabb, az NR hosszú
expozíciós idejű funkció automatikusan
működik, a zársebesség jelzése mellett
az „NR” jelölés látható.
Nyomja le teljesen a
kioldógombot.
r
—
A kijelző elsötétedik.
Capturing
• a - tetszés szerint beállítható funkciók
r
Processing
HU
34
Végül, mikor a
„Processing” felirat
eltűnik, a kép kész.
• Javasoljuk, hogy állvány használatával
kerülje el a képek esetleges bemozdulását.
• Amikor a zársebesség alacsony, a
képfeldolgozás hosszú időt vehet igénybe.
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU06bas.fm]
masterpage:L1-Right-03
Képek visszanézése
Képek megtekintése a fényképezőgép
LCD-kijelzőjén
Egyképes megjelenítés az LCDkijelzőn
VGA
101
Egyképes
8/9
Indexkép
BACK/NEXT
SINGLE DISPLAY
A fényképezőgéppel készített felvett képeket szinte azonnal visszanézheti az LCDkijelzőn. Képek megtekintéséhez az alábbi két mód közül választhat:
Egyképes
Egyszerre egy képet tekinthet meg, amely a kijelző teljes felületén jelenik meg.
Indexkép
Kilenc kép jelenik meg egyszerre a kijelzőn, egymás mellett és fölött.
• A mozgóképekről szóló részletes információkat lásd a 73. oldalon.
• Az LCD-kijelzőn megjelenő jelzések részletes leírását lásd a 117. oldalon.
Képek visszanézése
101-0008
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
1
, Az üzemmódváltó kapcsolót
állítsa
állásba, majd
kapcsolja be a gépet.
A felvételeket tartalmazó mappában
(57. oldal) található, legutoljára
készített kép jelenik meg.
• A kép csak valamivel a lejátszás
megkezdése után jelenik meg, a
képfeldolgozási idő miatt.
HU
35
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU06bas.fm]
masterpage:L1-Left-02
Indexkép megjelenítése
VGA
101
3/9
D-Zoom T
101-0003
BACK/NEXT
2005 1 1 10:30PM
SINGLE DISPLAY
VOLUME
2
SINGLE DISPLAY
1
2
, A kívánt állóképet válassza ki a
vezérlő b/B gombjával.
, Nyomja meg a
gombot.
b : az előző kép megjelenítése.
B : a következő kép megjelenítése.
A kijelző Indexkép üzemmódra vált.
(index)
, Egy kép kiválasztásához
nyomja meg a vezérlőn a v/V/
b/B gombokat.
A kiválasztott képet sárga keret jelöli.
A következő (előző) indexkép
megjelenítése
Nyomja meg a vezérlőn a v/V/b/B
gombokat, ha a sárga keretet föl/le/
balra/jobbra szeretné mozgatni.
Visszatérés az egyképes
megjelenítéshez
Nyomja meg a D-Zoom T gombot, vagy
nyomja meg a vezérlő z gombját.
HU
36
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU06bas.fm]
masterpage:Right
Képek megtekintése TV-n (csak DSC-P43)
VGA
101
101-0002
A/V
csatlakozókábel
(mellékelve)
1
A/V OUT
(MONO)
csatlakozó
, Csatlakoztassa a mellékelt A/V
kábelt a A/V OUT (MONO)
fényképezőgép
csatlakozójához és a TV audio/
videobemenetéhez.
Ha a TV-készüléknek sztereó bemeneti
csatlakozói vannak, az A/V kábel
audiocsatlakozóját (fekete)
csatlakoztassa a bal csatorna
bemenetéhez.
2
TV/Video kapcsoló
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
Képek visszanézése
BACK/NEXT
2/9
3
, Kapcsolja be TV-t, és állítsa a
TV/Video kapcsolót „Video”
állásba.
, Az üzemmódváltó kapcsolót
állítsa
állásba, majd
kapcsolja be a gépet.
• A kapcsoló helye és elnevezése a TV
típusától függően változhat. A részletes
információkat a TV használati utasításában
olvashatja.
A kívánt kép kiválasztásához nyomja
meg a vezérlőn a b/B gombot.
• Ha külföldön használja a fényképezőgépet,
a videokimenet üzemmódját esetleg át kell
kapcsolnia az ott érvényes TV szabványnak
megfelelően (109. oldal).
• Az A/V kábel csatlakoztatása előtt
kapcsolja ki a fényképezőgépet és a
TV-készüléket is.
HU
37
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU06bas.fm]
masterpage:Left
Képek megtekintése TV-n
Ha egy TV-készülék képernyőjén
szeretné megtekinteni a képeket, a
TV-készüléknek videobemeneti
csatlakozóval kell rendelkeznie,
továbbá szüksége lesz a mellékelt A/V
csatlakozókábelre.
A fényképezőgép videobeállításának
meg kell egyeznie a TV -készülék által
használt rendszerrel. Nézze át az alábbi
listát:
PAL-M rendszer
Brazília
PAL-N rendszer
Argentína, Paraguay, Uruguay
SECAM rendszer
Bulgária, Franciaország, Guyana, Irán,
Irak, Monaco, Oroszország, Ukrajna stb.
NTSC rendszer
Bahama-szigetek, Bolívia, Kanada,
Közép-Amerika, Chile, Kolumbia,
Ecuador, Jamaika, Japán, Korea,
Mexikó, Peru, Surinam, Tajvan,
Fülöp-szigetek, Egyesült Államok,
Venezuela stb.
HU
38
PAL rendszer
Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kína,
Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország,
Németország, Hollandia, Hong-Kong,
Magyarország, Olaszország, Kuvait,
Malaysia, Új-Zéland, Norvégia,
Lengyelország, Portugália, Szingapúr,
Szlovák Köztársaság, Spanyolország,
Svédország, Svájc, Thaiföld, Egyesült
Királyság stb.
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU07bas.fm]
masterpage:Right
Képek törlése
Képek törlése
VGA
101-0002
BACK/NEXT
101
VGA
2/9
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
, Az üzemmódváltó kapcsolót
állítsa
állásba, majd
kapcsolja be a
fényképezőgépet.
A törölni kívánt képet jelölje ki
a vezérlő b/B gombjaival.
• A törölt képek később nem állíthatók
vissza.
VGA
2/9
101
Delete
Delete
Exit
Exit
BACK/NEXT
BACK/NEXT
2
, Nyomja meg a
gombot.
2/9
Képek törlése
1
101
3
(törlés)
Ekkor a képet a rendszer még nem törli.
• Védett képek törlése nem lehetséges
(62. oldal).
, Válassza ki a [Delete] pontot a
vezérlő v gombjával, majd
nyomja meg a z gombot.
A „Access” felirat jelenik meg az
LCD-kijelzőn, és a képet a
rendszer törli.
A többi kép folyamatos törlése
A törölni kívánt képet jelölje ki a vezérlő
b/B gombjával. Ezután válassza ki a
[Delete] pontot a vezérlő v gombjával,
majd nyomja meg a z gombot.
Törlés megszakítása
Válassza ki a [Exit] pontot a vezérlő V
gombjával, majd nyomja meg a z
gombot.
HU
39
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU07bas.fm]
masterpage:Left
Törlés az indexképen
Delete
Exit
Select
Delete
Exit
All In This Folder
1
, Az indexképet (36. oldal)
megjelenítve nyomja meg a
(törlés) gombot.
• A törölt képek később nem állíthatók
vissza.
Select
All In This Folder
2
, Válassza ki a [Select] pontot a
vezérlő b/B gombjával, majd
nyomja meg a z gombot.
SELECT
TO NEXT
3
, A törölni kívánt képet jelölje ki
a vezérlő v/V/b/B gombjával,
majd nyomja meg a z gombot.
A (törlés) jel jelenik meg a
kiválasztott képen. Ekkor a képet a
rendszer még nem törli. Tegyen jelet
minden törölni kívánt képre.
• A kijelölés visszavonásához válassza ki a
megtartani kívánt képeket, majd nyomja
meg ismét a vezérlő z gombját. A
jel
eltűnik.
HU
40
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU07bas.fm]
masterpage:L1-Right-01
A „Memory Stick”
kártya formázása
Delete
Exit
OK
, Nyomja meg a
(törlés)
gombot.
Válassza ki a [OK] lehetőséget
a vezérlő B gombjával, majd
nyomja meg a z gombot.
A „Access” felirat jelenik meg az
LCD-kijelzőn, és a rendszer az összes,
jellel ellátott képet törli.
Törlés megszakítása
Válassza a [Exit] lehetőséget a vezérlő b
gombjával, majd nyomja meg a z
gombot.
Képek törlése
4
Mappa összes képének törlése
A 2. lépésben válassza ki a [All In This
Folder] lehetőséget a vezérlő B
gombjával, majd nyomja meg a z
gombot. Ezt követően válassza az [OK]
lehetőséget, majd nyomja meg a z
gombot. A mappa összes nem védett
képe törlődik. A törlés megszakításához
válassza a [Cancel] lehetőséget, majd
nyomja meg a z gombot.
1
, Tegye be a gépbe a formázni
kívánt „Memory Stick” kártyát.
• A formázás kifejezés azt jelenti, hogy a
„Memory Stick” kártyát előkészíti képek
rögzítéséhez; ezt az eljárást inicializálásnak
is nevezik.
• A mellékelt, valamint a kereskedelemben
kapható „Memory Stick” kártyák
formázottak, így azonnal használhatók.
• A formázás az üzemmódváltó kapcsoló
állásától függetlenül rendelkezésre áll.
• Amikor „Memory Stick” kártyát formáz,
ne feledje, hogy a „Memory Stick”
kártyán lévő összes adatot törli a
rendszer. A védett képeket is törli
a rendszer.
HU
41
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU07bas.fm]
masterpage:Left
Memory Stick Tool
Format:
Create REC. Folder:
Change REC. Folder:
Format
OK
Cancel
All data will be erased
Ready?
OK
Cancel
Setup
Mode
2
MENU
, Kapcsolja be a
fényképezőgépet, majd nyomja
meg a MENU gombot.
Nyomja meg a vezérlő B
gombját a
állásba lépéshez,
majd nyomja meg a B gombot
ismét.
Megjelenik a Setup képernyő.
3
, Jelölje ki az
(Memory Stick
Tool) eszközt a vezérlő v/V
gombjával.
Válassza ki a [Format]
lehetőséget a vezérlő B
gombjával, majd nyomja meg a
B gombot.
Válassza ki a [OK] lehetőséget
a vezérlő v gombjával, majd
nyomja meg a z gombot.
4
, Válassza ki a [OK] pontot a
vezérlő v gombjával, majd
nyomja meg a z gombot.
A „Formatting” üzenet jelenik meg az
LCD-kijelzőn. Amikor az üzenet
eltűnik, a formázás kész.
Formázás megszakítása
Válassza ki a [Cancel] pontot a vezérlő
V gombjával, majd nyomja meg a z
gombot.
HU
42
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU08adv.fm]
masterpage:Right
Tudnivalók a magasabb szintű funkciók használata előtt
A fényképezőgép
beállítása és használata
A menübeállítások módosítása
a Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
Ez a fejezet a menürendszer és a Setup
képernyő használatát írja le.
Program
MENU
A menü kikapcsolása
Camera
• A megjelenő menüpontok az
üzemmódváltó kapcsoló állásától
függően eltérőek lehetnek.
Nyomja meg a MENU gombot.
• A halványan megjelenő menüpontokat nem
lehet kiválasztani.
• A menüpontokról szóló részletes
ismertetést lásd itt: 105. oldal.
Tudnivalók a magasabb szintű funkciók használata
b Azt a menüpontot, amelynek
beállítását meg szeretné
változtatni, jelölje ki a vezérlő
b/B gombjával.
0EV
Nem jeleníthető meg egyszerre minden
rendelkezésre álló menüpont. A vezérlő
v/V gombjának megnyomásával a
rejtett pontok előtűnnek.
P
Auto
WB ISO
Vezérlőgomb
Ha a menüpont fölött v jel, illetve
alatta V jel látható
0EV
EV
WB ISO
• Ha az üzemmódváltó kapcsoló
állásban van, egy beállítás kiválasztása
után nyomja meg a vezérlőn a z
gombot.
c A kívánt beállítást válassza ki a
vezérlő v/V gombjával.
A kiválasztott beállítás kerete
nagyobb lesz, majd a beállítás
érvénybe lép.
HU
43
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU08adv.fm]
masterpage:Left
A Setup képernyőn megjelenő
tételek módosítása
a Nyomja meg a MENU gombot.
A Setup képernyő kikapcsolása
Nyomja meg ismét a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
Visszatérés a menühöz a Setup
képernyőről
b Nyomja meg a vezérlő B
gombját a
állásba
lépéshez, majd nyomja meg a
B gombot ismét.
Nyomja meg a vezérlő b gombját, hogy
visszatérjen abba az állásba, amelyet a
keret zárt be a 3. lépésben, majd
nyomja meg ismét a b gombot.
Megjelenik a Setup képernyő.
• A Setup menüpontokról szóló részletes
tudnivalókat lásd a 108. oldalon.
A képminőség
kiválasztása
Választhatja a [Fine] vagy [Standard]
képminőséget.
A művelet előtt
Állítsa a
(Camera) pontot a
menüben bármire, kivéve az [Auto]
beállítást (43. és 105. oldal).
MENU
Vezérlőgomb
Setup
Mode
Üzemmódváltó
kapcsoló
PFX
c Azt a menüpontot, amelynek
beállítását meg szeretné
változtatni, jelölje ki a vezérlő
v/V/b/B gombjával.
A kiválasztott tétel kerete sárgára
vált.
Setup 2
File Number:
USB Connect:
OK
Video Out:
Cancel
Clock Set:
a Állítsa az üzemmódváltó
kapcsolót
állásba.
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
HU
44
d Nyomja meg a vezérlő z
gombját a beállítás beviteléhez.
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU08adv.fm]
masterpage:Right
c Válassza ki a
(P. Quality)
pontot a b/B gombokkal, majd
válassza ki a kívánt
képminőséget a v/V
gombokkal.
Fine
FINE
Standard
P. Quality
WB ISO
Mappa létrehozása vagy
kiválasztása
A kamera egy „Memory Stick” kártyán
belül számos mappát tud létrehozni.
A képek tárolására használt mappa
kiválasztható. Ha nem hoz létre új
mappát, a „101MSDCF” mappa lesz a
felvételek tárolására kijelölt mappa.
Új mappákat a „999MSDCF”
sorszámúig hozhat létre.
a Jelenítse meg a Setup
képernyőt (44. oldal).
b Jelölje ki a
(Memory Stick
Tool) ikont a v/V gombokkal, a
[Create REC. Folder] pontot a
B/v/V gombokkal, válassza ki
az [OK] lehetőséget a B/v
gombokkal, majd nyomja meg
a z gombot.
Tudnivalók a magasabb szintű funkciók használata
Vezérlőgomb
Új mappa létrehozása
A mappa létrehozását lehetővé tévő
képernyő jelenik meg.
Create REC. Folder
Creating REC. folder 102MSDCF
Ready?
OK
Cancel
c Válassza ki az [OK]
lehetőséget a v gombbal,
majd nyomja meg a z gombot.
• Egy mappában akár 4 000 képet is tárolhat.
Ha a mappa kapacitását túllépi, a gép
automatikusan létrehoz egy új mappát.
Létrejön egy új mappa, amelynek
száma eggyel nagyobb a „Memory
Stick” kártyán lévő legnagyobb
mappasorszámnál, és ez a mappa
lesz a felvételeket tároló mappa.
HU
45
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU08adv.fm]
masterpage:Left
Mappa létrehozásának
megszakítása
A 2. vagy 3. lépésben válassza a
[Cancel] lehetőséget.
• Ha létrehozott egy új mappát, azt többé
nem törölheti a fényképezőgépen.
• Az ezután felvett képek az újonnan
létrehozott mappába kerülnek mindaddig,
amíg a felhasználó létre nem hoz, vagy ki
nem jelöl egy másikat.
Mappa kiválasztása a felvételek
tárolására
a Jelenítse meg a Setup
képernyőt (44. oldal).
b Jelölje ki a
(Memory Stick
Tool) ikont a v/V gombokkal,
a [Change REC. Folder] pontot
a B/V gombokkal, válassza ki
az [OK] lehetőséget a B/v
gombokkal, majd nyomja meg
a z gombot.
A felvételeket tároló mappa
módosításának megszakítása
A 2. vagy 3. lépésben válassza a
[Cancel] lehetőséget.
• A „100MSDCF” mappát nem választhatja
felvételeket tároló mappának (82. oldal).
• A kép az újonnan kiválasztott mappában
tárolódik. A fényképezőgép segítségével
nem lehet képeket egyik mappából egy
másikba áthelyezni.
Megjelenik a felvételek tárolására
szánt mappa kiválasztása képernyő.
Select REC. Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 0
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
BACK/NEXT
c Jelölje ki a kívánt mappát
a b/B gombokkal, az [OK]
lehetőséget a v gombbal,
majd nyomja meg a z gombot.
HU
46
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU09adv.fm]
masterpage:Right
Képek készítése magasabb szinten
Autofókusz üzemmódok
egyikének választása
Fókusztartomány-kereső keret
választása
– Tartománykereső autofókusz
Választhat a tartománykereső autofókusz
keret (AF range finder frame) vagy az
automatikus fókusz (AF mode)
üzemmódok között.
Többpontos autofókusz
(Multipoint AF - )
Tartománykereső autofókusz
kerete
A tartománykereső autofókusz keret
mód a képélességet a tárgy helyzetétől
és méretétől függően állítja be.
Autofókusz üzemmód
A művelet előtt
Állítsa a
(Camera) pontot a
menüben bármire, kivéve az [Auto]
beállítást (43. és 105. oldal).
MENU
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
kapcsoló
Többpontos autofókusz
VGA
FINE
101
98
P
Tartománykereső
autofókusz kerete
SAF
250 F2.0
Tartománykereső
autofókusz
keretének jelzője
Középponti autofókusz
Élességállítás középre
(Center AF - )
VGA
FINE
vagy
101
98
P
Az autofókusz tartománykeresője most
csak a keret közepén mér távolságot. Ha
olyan felvételt szeretne készíteni, ahol a
tárgy nem a középpontban van, használja
az autofókusz rögzítése üzemmódot.
a Állítsa a módválasztót
állásba.
Ha félig lenyomja és nyomva tartja
a kioldógombot, és a fókuszbeállítás
megtörténik, az autofókusz kerete
fehér színűről zöldre vált.
Képek készítése magasabb szinten
Az automatikus fókusz üzemmód
automatikusan bekapcsol, amikor a gép
egy tárgyra ráfókuszál, illetve a
fókuszálást befejezi.
A gép öt területen, a kép tetején, alján,
bal és jobb oldalán, valamint a közepén
mér távolságot, így használhatja az
automatikus fókusz funkciót anélkül,
hogy kompromisszumot kellene kötnie
emiatt a kép kompozíciójának
kialakítása során. Ennek a módnak
akkor veheti hasznát, ha nehéz a tárgyra
fókuszálni, mert az nem a kép
középpontjában van. A zöld keret
segítségével ellenőrizheti, hogy a
fókuszt mely pontokon állítja be a gép.
A többpontos autofókusz az
alapértelmezés szerinti beállítás.
c Jelölje ki a 9 (Focus) ikont a
b/B gombokkal, majd válassza
a [Multi AF] vagy a [Center AF]
lehetőséget a v/V gombokkal.
Tartománykereső
autofókusz kerete
SAF
250 F2.0
Tartománykereső
autofókusz
keretének jelzője
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
HU
47
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU09adv.fm]
masterpage:Left
• Ha mozgóképfelvétel közben a többpontos
autofókusz üzemmódot választja, a
fókuszbeállítás az LCD-kijelzőn közepén
látható képrész távolságának becslésével
történik, így a felvétel minőségét csak
mérsékelten rontja az esetleges rázkódás. A
tartománykereső autofókusz keret jelzője a
következő szimbólum:
. Az élességállítás
középre üzemmód automatikusan csak a
kiválasztott keretre fókuszál, ennek
használata akkor kényelmes, ha azt kívánja
felvenni, amire a géppel céloz.
• Ha zoomot vagy autofókusz segédfényt
használ, az élességállítás szempontjából a
kép közepén található tárgy távolsága az
irányadó. Ebben az esetben a
vagy a
szimbólum villog, és az autofókusz
keresőkerete nem látható.
• Egyes tartománykereső autofókusz
beállítások értéke csak korlátozottan
módosítható a menüben lévő
(Camera)
beállítástól függően (34. oldal).
A fókusz üzemmódjának
kiválasztása
a Jelenítse meg a Setup
képernyőt (44. oldal).
– Automatikus fókusz üzemmód
b Jelölje ki az
(Camera) ikont
a v gombbal, majd válassza ki
az [AF Mode] pontot a B/v
gombokkal.
Egyszerű automatikus fókusz
(
)
Ez az üzemmód álló tárgyak felvételekor
használható jól. A fókuszbeállítás csak
akkor kezdődik el, amikor félig lenyomja
és nyomva tartja a kioldógombot. Miután
lenyomta és nyomva tartotta a
kioldógombot, és az autofókusz beállt, a
fókuszbeállítás rögzül.
Az alapértelmezett beállítás az egyszerű
automatikus fókusz üzemmód.
Követő autofókusz (
c Válassza ki a kívánt módot a
B/v/V gombok segítségével,
majd nyomja meg a z gombot.
• Ha kikapcsolt LCD-kijelzővel készít
felvételeket, a fényképezőgép egyszerű
autofókusz üzemmódban működik.
)
A gép automatikusan és folyamatosan
állítja a fókuszt már a kioldógomb
lenyomása előtt is, így a képkompozíció
kialakításakor már eleve az élesre
állított képet nézheti. Miután lenyomta
és nyomva tartotta a kioldógombot, és a
gép fókuszált, a fókuszbeállítás rögzül.
• Az energiafogyasztás valamivel nagyobb,
mint az egyszerű autofókusz üzemmódban.
HU
48
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU09adv.fm]
masterpage:L1adv-Right-03
Fényképezési technikák
Ha egy olyan tárgyat szeretne lefényképezni,
amely a képkivágás szélénél található, illetve
ha az Élességállítás középre funkciót
használja, a gép a kép közepére, és nem a
kép szélén lévő tárgyra fog fókuszálni. Az
ilyen esetekben az autofókusz rögzítése
üzemmód használatával először fókuszáljon
a kép közepére igazított tárgyra, rögzítse a
fókuszt, majd szerkessze újra a
képkompozíciót a tárggyal most már a kép
szélén, és exponáljon.
VGAFINE
P
101
98
– Fókusz előbeállítás
Tartománykereső
autofókusz kerete
SAF
250 F2.0
m
VGAFINE
P
A tárgy távolságának
beállítása
101
98
Ha előzetesen beállított távolság alapján
kíván képet készíteni egy tárgyról, vagy
hálón, esetleg üvegablakon keresztül
fényképez, az autofókusz üzemmód nem
nyújt megfelelő eredményt. Ezekben az
esetekben az előzetes fókuszbeállítás
használata kényelmes lehet.
A művelet előtt
SAF
250 F2.0
• Az autofókusz rögzítése funkcióval
kifogástalan élességű képeket készíthet
akkor is, ha a tárgy a kép szélénél van.
• Az autofókusz rögzítési eljárást azelőtt
végrehajthatja, mielőtt a kioldógombot
teljesen lenyomná.
Állítsa a
(Camera) pontot a
menüben bármire, kivéve az [Auto]
beállítást (43. és 105. oldal).
Képek készítése magasabb szinten
Komponálja meg a képet úgy, hogy a tárgy a
kép közepén, a tartománykeresős
autofókusz keretében, majd nyomja le félig
a kioldógombot.
Ha az autofókusz rögzítés jelzőfénye
abbahagyja a villogást és bekapcsolva
marad, térjen vissza az eredeti
képkompozícióhoz, majd nyomja le teljesen
a kioldógombot.
Autofókusz rögzítésének jelzője
MENU
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
kapcsoló
a Az üzemmódváltó kapcsolót
állítsa
állásba
.
HU
49
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU09adv.fm]
masterpage:Left
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
c Válassza ki a 9 (Focus)
pontot a b/B gombok
segítségével, majd állítsa be a
tárgy távolságát a v/V
gombokkal.
A következő távolságbeállítások
közül választhat:
0.5m, 1.0m, 3.0m, 7.0m, ∞ (végtelen
távolság)
Az expozíció beállítása
MENU
Vezérlőgomb
– EV beállítás
Ha kívánja, a fényképezőgép által
kiszámolt expozíciós paramétereket
kézzel megváltoztathatja. Használja ki ezt
a lehetőséget olyankor, amikor
automatikus módban nem kapna
megfelelő megvilágítást, például ha túl
nagy a kontraszt a tárgy és a háttér között.
(világos és sötét). A beállítható érték
+2.0EV -től –2.0EV-ig terjed, 1/3EV
intervallumokkal.
Üzemmódváltó
kapcsoló
3.0m
1.0m
0.5m
a Az üzemmódváltó kapcsolót
állítsa
állásba
.
0.5m
Center AF
Multi AF
Focus
WB ISO
Visszatérés autofókusz
üzemmódba
A 3. lépésben válassza a [Multi AF]
vagy [Center AF] lehetőséget.
• A fókuszpontra vonatkozó adat nem
feltétlenül mutatja pontosan a valódi
távolságot. Tekintse ezt hozzávetőleges
iránymutatásnak.
• Egyes távolságbeállítások értéke csak
korlátozottan módosítható a menüben lévő
(Camera) beállítástól függően
(34. oldal).
HU
50
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
Módosítás –
irányba
Módosítás +
irányba
c Válassza ki az
(EV) ikont a
b gomb segítségével.
Az expozíciós beállítás értéke a
kijelzőn megjelenik.
0EV
0EV
EV
A művelet előtt
WB ISO
Állítsa a
(Camera) pontot a
menüben bármire, kivéve az [Auto]
beállítást (43. és 105. oldal).
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU09adv.fm]
masterpage:L1adv-Right-03
d Állítsa be a kívánt expozíciós
értéket a v/V gombokkal.
Beállítás közben ellenőrizze a
háttér világosságát az
LCD-kijelzőn.
Az expozíciós beállítás
visszavonása
A 4. lépésben állítsa vissza az
expozíció beállítását 0EV értékre.
Fényképezési technikák
Képek készítésekor a fényképezőgép
automatikusan meghatározza az exponálási
paramétereket. Ha olyan képet készít,
amelyben dominál a fehér, például
ellenfényben lévő tárgy vagy havas tájkép
esetén, a fényképezőgép úgy ítélheti meg,
hogy a tárgy világos, és sötétebb expozíciót
állíthat be a képhez. Ilyen esetekben
hatásos az expozíció pozitív irányú (+)
megváltoztatása.
• Ha a tárgy túlságosan világos vagy sötét,
vagy ha villanófényt használ, a beállítással
esetleg nem éri el a kívánt eredményt.
Túlnyomórészt sötét kép készítése esetén a
fényképezőgép úgy ítélheti meg, hogy a tárgy
sötét, és világosabb expozíciót állíthat be a
képhez. Ilyen esetekben hatásos az expozíció
negatív irányú (–) megváltoztatása.
m
Képek készítése magasabb szinten
Módosítás – irányba
m
Módosítás + irányba
Megpróbálhatja tetszés szerinti
expozícióval használni a gépet.
HU
51
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU09adv.fm]
masterpage:Left
A mérési mód
kiválasztása
Kiválaszthatja az expozíciós
paraméterek meghatározásához a
megfelelő mérési módot, attól függően,
hogy a tárgy mely részén kívánja a
fénymérést elvégezni.
A művelet előtt
A spotmérés elvetése
Állítsa a
(Camera) pontot a
menüben bármire, kivéve az [Auto]
beállítást (43. és 105. oldal).
Nyomja meg ismét a B (
) gombot a
spotmérés kikapcsolásához. A
spotmérés célkeresztje eltűnik a
kijelzőről, és a fényképezőgép visszatér
multi-pattern mérésre.
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
kapcsoló
• Spotmérés esetén azért, hogy a mérés a
fókuszpontban történjen, ajánljuk, hogy a
9 (Focus) beállítása [Center AF] legyen
(47. oldal).
Multi-pattern mérés (nincs
jelzése)
A képet a gép számos zónára osztja,
amelyeket egyenként értékel. A gép
kiszámítja a tárgy elhelyezkedéséhez és
a háttér megvilágításához legjobban
illeszkedő expozíciót.
Az alapértelmezés szerinti fénymérési
mód a multi-pattern mérés.
Spotmérés (
)
A spotmérés lehetővé teszi, hogy a
fényerőmérést a kép egy kis részén,
közvetlenül a tárgyon végezze el. Ez
lehetővé teszi, hogy az expozíciót a
tárgyhoz állíthassa be ellenfényben is,
vagy akkor is, ha nagy kontraszt van a
tárgy és a háttér között.
a Az üzemmódváltó kapcsolót
állítsa
állásba
.
b Nyomja meg a vezérlő B (
gombját a spotmérés
bekapcsolásához.
)
A spotmérés célkeresztje
megjelenik.
VGA
P
FINE
101
98
Spotmérés
célkeresztje
SAF
HU
52
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU09adv.fm]
masterpage:Right
Színárnyalatok beállítása
– Fehéregyensúly
A következő módokat állíthatja be a
felvételkészítés körülményeitől
függően. A tárgy színét a gép a
fényviszonyoknak megfelelően rögzíti.
Ha javítani szeretne a felvétel
körülményein, vagy a teljes kép színe
természetellenesnek tűnik, ajánlott a
fehéregyensúly beállítása.
(Izzólámpa)
• Gyakran változó megvilágítású
szituációkhoz, például
szórakozóhelyeken.
• Stúdióban, vagy videolámpás
megvilágítás esetén is ez használható.
c Válassza ki a [WB] (White Bal)
pontot a b/B gombokkal, majd
válassza ki a kívánt beállítást a
v/V gombokkal.
A művelet előtt
A 3. lépésben válassza az [Auto]
lehetőséget.
Állítsa a
(Camera) pontot a
menüben bármire, kivéve az [Auto]
beállítást (43. és 105. oldal).
MENU
(Napfény)
Kültéri felvételekhez ajánlott, valamint
éjszakai felvételekhez neonfényes
megvilágítás esetén, tűzijáték
felvételekhez, pirkadatkor és
alkonyatkor készített felvételekhez.
(Felhős)
Felhős ég esetén, kültéri felvételekhez.
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
kapcsoló
• Villogó fény mellett (például fénycsöves
világítás) a fehéregyensúly beállítás nem
feltétlenül lesz sikeres, még akkor sem, ha
az
üzemmódot választja.
• Villanófény használata esetén a gép a kézi
beállításokat figyelmen kívül hagyja, és a
felvétel [Auto] üzemmódban készül.
• Egyes fehéregyensúly-beállítások értéke
csak korlátozottan módosítható a menüben
lévő
(Camera) beállítástól függően
(34. oldal).
Képek készítése magasabb szinten
Auto (Nincs jelzése)
A fehéregyensúlyt a gép automatikusan
állítja be.
Az alapértelmezés szerinti beállítás:
Auto.
Visszatérés az automatikus
beállításokhoz
a Az üzemmódváltó kapcsolót
állítsa
állásba
.
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
(Fénycső)
Fénycsöves világítás esetére.
HU
53
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU09adv.fm]
masterpage:Left
A villanófény szintjének
beállítása
– Villanófény szintje
Beállíthatja a villanófény fényerejét.
A művelet előtt
Állítsa a
(Camera) pontot a
menüben bármire, kivéve az [Auto]
beállítást (43. és 105. oldal).
MENU
c Válassza ki a [ ] (Flash Level)
pontot a b/B gombokkal, majd
válassza ki a kívánt beállítást a
v/V gombokkal.
+: A normál szintnél magasabb
fényerőt állít be.
Normal: Normál beállítás.
–: A normál szintnél kisebb
fényerőt állít be.
Sorozatképek készítése
Ebben az üzemmódban a gép
folyamatos exponál. Az egy sorozatban
rögzíthető képek száma a képmérettől
és képminőségtől függ.
• Ha az akkumulátortöltés alacsony, vagy a
„Memory Stick” megtelt, a felvétel leáll,
még akkor is, ha a kioldógombot nyomva
tartja.
MENU
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
kapcsoló
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
kapcsoló
Kioldógomb
a Állítsa az üzemmódváltó
kapcsolót
állásba.
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
a Állítsa az üzemmódváltó
kapcsolót
állásba.
b Nyomja meg a MENU gombot.
HU
A kijelzőn megjelenik a menü.
54
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU09adv.fm]
masterpage:Right
c Válassza a [Mode] (REC Mode)
pontot a b/B gombok
segítségével, majd válassza ki
a [Burst] lehetőséget a v/V
gombokkal.
d Exponáljon.
• A villanófény nem használható.
• Önkioldó használata esetén a kioldógomb
megnyomására a gép öt képből álló
sorozatot készít.
• Lehetséges, hogy nem tud képsorozatot
készíteni a menüben lévő
(Camera)
beállítástól függően (34. oldal).
Felvételkészítés Multi
Burst üzemmódban
– Multi Burst
A kioldógomb egyszeri megnyomásával
a gép 16 képkockát rögzít sorozatban.
Ez többek között sportfelvételek
készítésekor hasznos.
MENU
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
kapcsoló
Kioldógomb
Képek készítése magasabb szinten
Ha nyomva tartja a kioldógombot,
addig készíthet felvételeket, amíg el
nem éri a maximálisan készíthető
képek számát. Ha felvétel készítése
közben elengedi a kioldógombot, a
felvétel leáll.
Miután a „Recording” felirat eltűnt
az LCD-kijelzőről, ismét
fényképezhet.
Visszatérés normál üzemmódba
A 3. lépésben válassza a [Normal]
lehetőséget.
A folyamatosan felvető képek
maximális száma
(Egység: kép)
Fine
4M
3:2
3M
1M
VGA (EMail)
4
4
4
10
30
Standard
6
6
7
18
30
a Állítsa az üzemmódváltó
kapcsolót
állásba.
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
c Válassza a [Mode] (REC Mode)
pontot a b/B gombok
segítségével, majd válassza ki
a [Multi Burst] lehetőséget a v
gombbal.
HU
55
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU09adv.fm]
masterpage:Left
d Jelölje ki a
(Interval) ikont a
b/B gombokkal, majd állítsa be
a képkockák közötti kívánatos
időintervallumot a v/V
gombokkal.
Az [1/7.5], [1/15] és [1/30] értékek
közül választhat.
Interval
Mode
Üzemmódváltó
kapcsoló
Kioldógomb
Különleges effektusok segítségével
fokozhatja képei sokszínűségét.
Fekete-fehérben
1/30"
PFX
A 16 képkockából álló sorozatot a
gép egyetlen képen rögzíti
(képméret: 1M).
HU
Vezérlőgomb
– Képeffektusok
e Exponáljon.
56
MENU
B&W
1/7.5
1/15
1/30
Felvételek készítése
különleges effektusok
használatával
• Multi Burst üzemmódban nem működnek a
következő funkciók:
– Intelligens zoom
– Felvételkészítés villanófénnyel
– Dátum és idő beillesztése
(Camera) beállítása [Auto], a
• Amikor a
képkockák közötti időköz automatikusan
[1/30] értékre áll.
• Lehetséges, hogy nem tud felvételt készíteni
Multi Burst üzemmódban a menüben lévő
(Camera) beállítástól függően
(34. oldal).
• A készíthető képek számát lásd a 104.
oldalon.
• Ha a fényképezőgéppel Multi Burst
üzemmódban felvett képeket kívánja
lejátszani, tekintse át ezt: 60. oldal.
a Az üzemmódváltó kapcsolót
állítsa
Sepia
Régi fénykép hatását
keltő színezéssel
állásba
.
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
c Válassza ki a [PFX] (P.Effect)
pontot a b/B gombokkal, majd
a kívánt üzemmódot a v/V
gombokkal.
A művelet előtt
Állítsa a
(Camera) pontot a
menüben bármire, kivéve az [Auto]
beállítást (43. és 105. oldal).
d Exponáljon.
A képeffektusok üzemmód törlése
A 3. lépésben válassza a [Off]
lehetőséget.
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU10adv.fm]
masterpage:Right
Képek visszanézése magasabb szinten
Mappa kiválasztása és
képek megtekintése
– Mappa
Válassza ki azt a mappát, amelyben a
megtekinteni kívánt képek vannak.
d Válassza ki a kívánt mappát a
b/B gombokkal.
Egyképes megjelenítés esetén
VGA
101
Select Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 9
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
101-0009
9/9
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
VOLUME
BACK/NEXT
MENU
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
kapcsoló
e Válassza ki az [OK]
lehetőséget a v gombbal,
majd nyomja meg a z gombot.
Az indexképen
A kiválasztás törlése
Az 5. lépésben válassza a [Cancel]
lehetőséget.
SINGLE DISPLAY
Képek visszanézése magasabb szinten
• Ha a mappában nincsenek tárolt képek, a
„No file in this folder” felirat jelenik meg.
Ha a „Memory Stick” kártya több
mappát tartalmaz
a Állítsa az üzemmódváltó
kapcsolót
állásba.
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
Ha a mappa első vagy utolsó képét
jeleníti meg, a következő ikonok
jelennek meg az LCD-kijelzőn:
: Áthelyezés az előző mappába.
: Áthelyezés a következő mappába.
: Áthelyezés az előző és a következő
mappába is.
c Jelölje ki a
(Folder) ikont a
b gombbal, majd nyomja meg
a z gombot.
HU
57
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU10adv.fm]
masterpage:Left
Kép egy részének
felnagyítása
– Nagyítás megtekintéskor
d Nyomja meg a v/V/b/B
gombokat ismételten a kép
nagyítani kívánt részletének
kiválasztásához.
Egy képet az eredeti méret ötszörösére
nagyíthat.
MENU
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
kapcsoló
e A nagyítás beállítása a
gombokkal (nagyítás
lejátszáskor).
/
Nyomja meg a v gombot
Nyomja
meg
aB
gombot
Nyomja
meg
ab
gombot
A nagyítás visszavonása
Nyomja meg a V gombot
v: A felső képrész egy darabjának
megtekintése
V: Az alsó képrész egy darabjának
kiválasztása
b: Az alsó képrész bal oldalának
kiválasztása
B: Az alsó képrész jobb oldalának
kiválasztása
a Állítsa az üzemmódváltó
kapcsolót
állásba.
Nyomja meg a z gombot.
• A lejátszás közbeni nagyítás nem
alkalmazható mozgóképeknél, illetve Multi
Burst módban felvett képeknél.
(nagyítás lejátszáskor)
• Ha megnyomja a
gombot olyan képek megtekintése közben,
amelyeket nem nagyított ki, megjelenik az
index képernyő (35. oldal).
• A gyorsnézet (24. oldal) módban
megjelenített képeket a 3. - 5. lépésekben
leírt eljárás szerint nagyíthatja ki.
b A b/B gombok segítségével
jelenítse meg a nagyítani
kívánt képet.
HU
c Nyomja meg a
(nagyítás
lejátszáskor) gombot a kép
kinagyításához.
58
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU10adv.fm]
masterpage:Right
Egymást követő képek
lejátszása
– Diavetítés
Sorozatban, egymás után is
megjelenítheti a rögzített képeket. Ez az
üzemmód a képek áttekintésekor vagy
előadásokhoz hasznos.
MENU
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
kapcsoló
c Jelölje ki a
(Slide) ikont a b/
B gombokkal, majd nyomja
meg a z gombot.
A következő menüpontok
beállításához használja a v/V/b/B
gombokat.
A diavetítés leállítása
Nyomja meg a z gombot, válassza ki a
[Exit] lehetőséget a B gombbal, majd
nyomja meg a z gombot.
A következő, illetve előző képre
ugrás diavetítés közben
Interval beállítások
3 sec/5 sec/10 sec/30 sec/1 min
Nyomja meg a B (következő), illetve a b
(előző gombot).
Image
Folder: A mappában lévő összes
képet lejátssza.
All:
A „Memory Stick” kártyán
lévő összes képet lejátssza.
• Az időköz beállítása becsült érték, a
váltások közötti idő a visszajátszott kép
méretétől függ.
a Állítsa az üzemmódváltó
kapcsolót
állásba.
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
Képek visszanézése magasabb szinten
Repeat
On: A képek lejátszását
megismétli.
Off: A képeket egyszer játssza le,
majd leáll.
d Válassza ki a [Start] pontot a
V/B gombokkal, majd nyomja
meg a z gombot.
A diavetítés elkezdődik.
A diavetítés beállításának
törlése
A 3. lépésben válassza a [Cancel]
lehetőséget.
HU
59
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU10adv.fm]
masterpage:Left
Képek elforgatása
– Forgatás
A függőlegesen tartott géppel felvett
képeket elforgathatja, és vízszintesen is
megjelenítheti.
a Állítsa az üzemmódváltó
kapcsolót
állásba, és
jelenítse meg azt a képet,
amelyet el szeretne forgatni.
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
c Jelölje ki a
(Rotate) ikont a
b/B gombokkal, majd nyomja
meg a z gombot.
d Jelölje ki a
ikont a v
gombbal, majd a b/B gombok
segítségével forgassa el a
képet.
Multi Burst módban
felvett képek
visszajátszása
A Multi Burst képeket folyamatosan,
illetve egyenként, képről képre is
lejátszhatja. Ez a funkció a képek
ellenőrzésekor hasznos.
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
kapcsoló
e Válassza ki az [OK]
lehetőséget a v/V gombokkal,
majd nyomja meg a z gombot.
Forgatási művelet megszakítása
A 4. vagy 5. lépés során válassza a
[Cancel] lehetőséget.
MENU
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
kapcsoló
HU
• Védett képeket, mozgóképeket, illetve
Multi Burst üzemmódban felvett képeket
nem lehet elforgatni.
• Előfordulhat, hogy más gépekkel felvett
képeket nem lehet elforgatni.
• A képek számítógépen való
megjelenítésekor - a használt alkalmazástól
függően - a forgatásra vonatkozó
információt a számítógép nem feltétlenül
veszi figyelembe.
• Ha a Multi Burst képeket számítógépen
vagy Multi Burst funkció nélküli kamerán
játssza vissza, a felvett 16 képkocka
egyszerre, egy kép részeként fog
megjelenni.
• A Multi Burst kép nem bontható részekre.
60
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU10adv.fm]
masterpage:Right
Folyamatos visszajátszás
Lejátszás képről képre
a Állítsa az üzemmódváltó
kapcsolót
állásba.
a Állítsa az üzemmódváltó
kapcsolót
állásba.
b Válassza ki a Multi Burst képet
a b/B gombok segítségével.
b Válassza ki a Multi Burst képet
a b/B gombok segítségével.
A kiválasztott Multi Burst képet a
gép folyamatos üzemmódban
játssza vissza.
101
14/14
A kiválasztott Multi Burst képet a
gép folyamatos üzemmódban
játssza vissza.
c Amikor kívánt kép jelenik meg,
nyomja meg a z gombot.
Megjelenik a „Step” felirat.
101-0014
PAUSE
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
VOLUME
101
PLAY
Az egyszerre készített képek
törlése
Ebben az üzemmódban csak
meghatározott képeket törölhet. Ha
töröl, mind a 16 képkockát egyszerre
törli.
1 Jelenítse meg a törölni kívánt Multi
Burst képet.
2005 1 1 10:30PM
FRAME BACK/NEXT
VOLUME
d A képek között a b/B
gombokkal léptethet.
(törlés)
2 Nyomja meg a
gombot.
3 Válassza a [Delete] lehetőséget, majd
nyomja meg a z gombot.
A rendszer az összes képet törli.
Képek visszanézése magasabb szinten
101-0014
A 4. lépés folyamán nyomja meg a z
gombot. A lejátszás az LCD-kijelzőn
látható képtől indul.
14/14
Step
3/16
Szünet lejátszás közben
Nyomja meg a z gombot. A lejátszás
folytatásához nyomja meg ismét a z
gombot. A lejátszás az LCD-kijelzőn
látható képtől folytatódik.
Visszatérés a normál
lejátszáshoz
B: A következő kép jelenik meg.
Ha megnyomja és nyomva tartja
a B gombot, a képek egymás
után jelennek meg.
b: Az előző kép jelenik meg. Ha
megnyomja és nyomva tartja a b
gombot, a képeket a
fényképezőgép fordított
sorrendben játssza le.
HU
61
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU11adv.fm]
masterpage:Left
Képek szerkesztése
Egyképes megjelenítés esetén
Az indexképen
– Védelem
a Állítsa az üzemmódváltó
kapcsolót
állásba.
Védetté tehet valamely fontos képet,
hogy megakadályozza annak véletlen
kitörlését.
b Jelenítse meg a védeni kívánt
képet a b/B gombok
segítségével.
a Állítsa az üzemmódváltó
kapcsolót
állásba, és
nyomja meg az
(index)
gombot, hogy az indexképre
váltson.
Képek védelme
MENU
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
kapcsoló
c Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
d Válassza a - (Protect) ikont a
b/B gombok segítségével,
majd nyomja meg a z gombot.
Az éppen megjelenő kép most
védett, és a - (Védelem) jel
jelenik meg a képernyőn.
VGA
101
• A „Memory Stick” formázása kitörli a
„Memory Stick” kártya összes adatát még
akkor is, ha a képek védettek, s ezeket a
képeket többé már nem lehet visszaállítani.
• A képek védelme hosszú időt vehet
igénybe.
2/9
Protect
Exit
BACK/NEXT
e Más képek védelméhez
jelenítse meg a védeni kívánt
képet a b/B gombokkal, majd
nyomja meg a z gombot.
Védelem visszavonása
HU
62
A 4. vagy 5. lépés során nyomja meg
ismét a z gombot. A - jel eltűnik.
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
c Válassza a - (Protect)
lehetőséget a b/B gombok
segítségével, majd nyomja
meg a z gombot.
d A b/B gombokkal jelölje ki a
[Select] opciót, majd nyomja
meg a z gombot.
e Válassza ki a védeni kívánt
képet a v/V/b/B gombokkal,
majd nyomja meg a z gombot.
A zöld - (Védelem) jel jelenik
meg a kiválasztott képen.
SELECT
MENU
TO NEXT
f Más képek védelméhez
ismételje meg az 5. lépést.
g Nyomja meg a MENU gombot.
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU11adv.fm]
masterpage:Right
h Jelenítse meg az [OK] feliratot
a B gombbal, nyomja meg a z
gombot.
A - jel fehérre vált, és a
kiválasztott kép védelme biztosított.
Védelem visszavonása
A 4. lépésben válassza a [Cancel]
lehetőséget, vagy a 8. lépésben az
[Exit] lehetőséget.
Védelem feloldása
– Átméretezés
Módosíthatja a tárolt kép képméretét, s
elmentheti azt új fájlként.
Átméretezhet képeket a következő
méretekre.
4M, 3M, 1M, VGA
Az eredeti képet a gép az átméretezést
követően is megőrzi.
A mappában található összes
kép védelmének feloldása
A 4. lépés során válassza az [All In This
Folder] lehetőséget, majd nyomja meg a
z gombot. Ezután válassza az [Off]
lehetőséget, és nyomja meg a z gombot.
e Válassza ki az új méretet a v/V
gombok segítségével, majd
nyomja meg a z gombot.
Az átméretezett képet a gép
utoljára létrehozott fájlként rögzíti
a felvételeket tároló mappában.
Átméretezés visszavonása
MENU
Az 5. lépésben válassza a [Cancel]
lehetőséget.
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
kapcsoló
A mappában található összes
kép védelme
A 4. lépés során válassza az [All In This
Folder] lehetőséget, majd nyomja meg a
z gombot. Ezután válassza az [On]
lehetőséget, és nyomja meg a z gombot.
d Jelölje ki a
(Resize) ikont a
b/B gombokkal, majd nyomja
meg a z gombot.
• Multi Burst módban felvett mozgó- és
állóképeket nem lehet átméretezni.
• Ha a képeket átméretezés során nagyítja, a
képminőség romlik.
• Nem lehet képeket 3:2 méretűre
átméretezni.
• Ha 3:2 méretű képet próbál meg
átméretezni, fekete sávok jelennek meg a
kép tetején és alján.
Képek szerkesztése
Az 5. lépésben válassza ki a v/V/b/B
gombok segítségével a képet, melynek
védelmét fel kívánja oldani, és nyomja meg
a z gombot. A - jel ekkor szürkére vált.
Ismételje meg a műveletet minden olyan
kép esetében, melynek védelmét fel
kívánja oldani. Ezt követően nyomja meg
a MENU gombot, válassza az [OK]
lehetőséget és nyomja meg a z gombot.
Képméret módosítása
a Állítsa az üzemmódváltó
kapcsolót
állásba.
b Jelenítse meg az átméretezni
kívánt képet a b/B gombok
segítségével.
c Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
HU
63
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU11adv.fm]
masterpage:Left
Nyomtatni kívánt képek
kiválasztása
– Nyomtatási (DPOF) jel
Kijelölheti a nyomtatni kívánt képeket.
E funkció használata akkor célszerű, ha
üzletben szeretne képet nyomtatni, vagy
ha nyomtatója megfelel a DPOF
(digitális nyomtatás megrendelési
formátum) szabványnak, vagy
PictBridge-kompatibilis.
MENU
Vezérlőgomb
Egyképes megjelenítés esetén
Az indexképen
a Állítsa az üzemmódváltó
kapcsolót
állásba.
a Az üzemmódváltó kapcsolót
állítsa
állásba, majd az
indexkép megjelenítéséhez
nyomja meg a
(index)
gombot.
b Jelenítse meg a nyomtatni
kívánt képet a b/B gombok
segítségével.
c Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
d Jelölje ki a
(DPOF) ikont a
b/B gombokkal, majd nyomja
meg a z gombot.
A
jel jelenik meg a kiválasztott
képen.
Üzemmódváltó
kapcsoló
VGA
101
2/9
DPOF
Exit
BACK/NEXT
HU
• Mozgóképeket nem lehet kijelölni.
• Ha Multi Burst üzemmódban felvett
képeket jelöl ki, a nyomtatás során az összes
kép egy 16 mezőre osztott ívre kerül.
• A nyomtatási ívek számát nem lehet
beállítani.
e Más képek kijelöléséhez
jelenítse meg a kívánt képet a
b/B gombok segítségével,
majd nyomja meg a z gombot.
A
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
c Jelölje ki a
(DPOF) ikont a
b/B gombokkal, majd nyomja
meg a z gombot.
d A b/B gombokkal jelölje ki a
[Select] opciót, majd nyomja
meg a z gombot.
• Nem jelölhet ki képeket az [All In This
Folder] lehetőség választása révén.
e Válassza ki a kijelölni kívánt
képeket a v/V/b/B gombok
segítségével, majd nyomja
meg a z gombot.
A zöld
jel jelenik meg a
kiválasztott képen.
jel törlése
A 4. vagy 5. lépés során nyomja meg
ismét a z gombot. A
jel eltűnik.
SELECT
MENU
TO NEXT
64
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU11adv.fm]
masterpage:Right
f Más képek kijelöléséhez
ismételje meg minden egyes
esetben az 5. lépést
g Nyomja meg a MENU gombot.
h Jelenítse meg az [OK] feliratot
a B gombbal, nyomja meg a
z gombot.
A
jel fehérre vált, és a beállítás
érvénybe lép.
A
jel törlése
Az 5. lépés során válassza ki a képet,
melyről ki szeretné törölni a
jelet a
v/V/b/B gombok segítségével, és
nyomja meg a z gombot.
Képek szerkesztése
Az összes
jel törlése a
mappában található képekről
A 4. lépés során válassza az [All In This
Folder] lehetőséget, majd nyomja meg a
z gombot. Ezután válassza az [Off]
lehetőséget, és nyomja meg a z gombot.
Kijelölés visszavonása
A 4. lépésben válassza a [Cancel]
lehetőséget, vagy a 8. lépésben az
[Exit] lehetőséget.
HU
65
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU12adv.FM]
masterpage:Left
Kép nyomtatása (PictBridge nyomtató)
Csatlakoztatás
PictBridge-kompatibilis
nyomtatóhoz
Fényképezőgépét egy PictBridgekompatibilis nyomtatóhoz
csatlakoztatva egyszerűen nyomtathat
fényképezőgépével készített képeket
még akkor is, ha nincs számítógépe. Elég
annyit tennie, hogy kiválasztja a USB
csatlakozást a Setup képernyőn, és a
fényképezőgépet a nyomtatóhoz
csatlakoztatja.
A PictBridge-kompatibilis nyomtató
lehetővé teszi az egyszerű
indexképnyomtatást*.
* A nyomtatótól függ, hogy az
indexképnyomtatási funkció rendelkezésre
áll-e.
• Javasoljuk, hogy képnyomtatás során
használjon elegendő
teljesítménykapacitással rendelkező
akkumulátorokat vagy hálózati adaptert
(nem tartozék), hogy megakadályozza,
hogy a fényképezőgép kikapcsoljon.
A fényképezőgép előkészítése
A nyomtatóhoz történő
csatlakoztatáshoz állítsa be az USB
üzemmódot fényképezőgépén.
Vezérlőgomb
A fényképezőgép
csatlakoztatása a nyomtatóhoz.
Csatlakoztassa a fényképezőgép
USB-csatlakozóját és a nyomtató
USB-csatlakozóját a megfelelő USBkábellel, majd kapcsolja be a
fényképezőgépet és a nyomtatót.
A fényképezőgép az üzemmódváltó
kapcsoló állásától függetlenül
lejátszásra vált, és a kiválasztott
mappából egy kép megjelenik az
LCD-kijelzőn.
a Jelenítse meg a Setup
képernyőt (44. oldal).
b Válassza a (Setup 2)
lehetőséget a V gomb
segítségével, majd válassza az
[USB Connect] lehetőséget a
B/v/V gombokkal.
Csatlakoztatást
követően a
jel
látható az LCD-kijelzőn.
c Válassza a [PictBridge]
lehetőséget a B/v gombokkal,
majd nyomja meg a z gombot.
Setup 2
File Number:
PictBridge
USB Connect:
PTP
Video Out:
Normal
Clock Set:
VGA
101
101-0002
BACK/NEXT
2/9
2005 1 1 10:30AM
VOLUME
Nyomtató
HU
66
Az USB üzemmód beállítása
megtörtént.
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU12adv.FM]
masterpage:Right
Ha a Setup képernyőn az [USB
Connect] funkció nincs
[PictBridge] beállításra állítva.
Képeket választhat és nyomtathat ki.
Állítsa be fényképezőgépét a 66 oldalon
leírt folyamatnak megfelelően, majd
csatlakoztassa a nyomtatóhoz.
Egyképes megjelenítés esetén
a Jelenítse meg a nyomtatni
kívánt képet a b/B gombok
segítségével.
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
MENU
Vezérlőgomb
Kép nyomtatása (PictBridge nyomtató)
A PictBridge funkciót nem választhatja
még a fényképezőgép bekapcsolt
állapotában sem. Szüntesse meg az
USB-kábel csatlakoztatását, majd az
[USB Connect] lehetőséget állítsa
[PictBridge] elemre (66. oldal).
Képnyomtatás
c Jelölje ki a
(Print) ikont a b/
B gombokkal, majd nyomja
meg a z gombot.
d Válassza ki a [This image]
lehetőséget a v/V gombokkal,
majd nyomja meg a z gombot.
Megjelenik a Print képernyő.
VGA
101
2/9
Print
• A mozgóképek nem nyomtathatók ki.
• Ha a kapcsolat folyamán a kapcsolt
nyomtató hibaüzenetet küld, a kijelzőn kb.
öt másodpercig a
jelzés villog. Ilyen
esetekben ellenőrizze a nyomtatót.
Index
Date
Quantity
Exit
Off
Off
1
OK
• Az adott nyomtató számára nem
elérhető beállítások nem jelennek meg.
e Válassza a [Quantity]
lehetőséget a v/V gombok
segítségével, majd jelölje ki a
képek számát a b/B
gombokkal.
Maximum 20 képet választhat.
HU
67
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU12adv.FM]
masterpage:Left
f Válassza ki az [OK] pontot a
V/B gombokkal, majd nyomja
meg a z gombot
A kép nyomtatása befejeződött.
Ne bontsa a USB kábelt mindaddig,
amíg az LCD-kijelzőn a
(Ne
bontsa az USB kábelt) jel látható.
Printing
1/3
Exit
A nyomtatás megszakítása
A 4. lépés során válassza a [Cancel]
lehetőséget, vagy a 6. során az [Exit]
lehetőséget.
Más képek nyomtatása
A 6. lépés során jelöljön ki egy másik
képet, majd válassza a [Print]
lehetőséget a v segítségével.
Dátum és idő beillesztése a
képbe
Az 5. lépésben válassza a [Date]
lehetőséget, majd jelölje ki a
dátumformátumot a b/B gombok
segítségével. A [Day&Time] vagy
[Date] lehetőség közül választhat. Ha a
[Date] lehetőséget választja, a dátum
olyan formában kerül a képre, ahogy azt
a „Dátum és idő beállítása” részben
meghatározta (15. oldal).
A nyomtatótól függ, hogy ez a funkció
rendelkezésre áll-e.
Az indexképen
a Nyomja meg az
(index)
gombot, hogy indexképre
váltson.
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
c Válassza a
(Print)
lehetőséget a B gomb
segítségével, majd nyomja
meg a z gombot.
d A b/B gombokkal jelölje ki a
[Select] opciót, majd nyomja
meg a z gombot.
e Jelölje ki a nyomtatni kívánt
képet a v/V/b/B gombok
segítségével, majd nyomja
meg a z gombot.
A
jel jelenik meg a kiválasztott
képen.
A
jellel ellátott összes kép
nyomtatása
HU
68
A 4. lépésben válassza a [DPOF
image] lehetőséget. A megjelenített
képtől függetlenül a rendszer a
megadott számban nyomtatja ki
mindegyik
jellel ellátott képet.
SELECT
MENU
TO NEXT
f Más képek nyomtatásához
ismételje meg az 5. lépést.
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU12adv.FM]
masterpage:Right
g Nyomja meg a MENU gombot.
Megjelenik a Print képernyő.
A nyomtatás megszakítása
A 4. lépés során válassza a [Cancel]
lehetőséget, vagy a 9. lépésben a [Exit]
lehetőséget.
Print
Index
Date
Quantity
Exit
Off
Off
1
OK
h Válassza a [Quantity]
lehetőséget a v/V gombok
segítségével, majd jelölje ki a
képek számát a b/B
gombokkal.
Maximum 20 képet választhat.
A rendszer a megadott számban
nyomtatja ki mindegyik kiválasztott
képet.
i Válassza ki az [OK] pontot a V/
B gombokkal, majd nyomja
meg a z gombot.
A képek nyomtatása befejeződött.
Ne bontsa a USB kábelt mindaddig,
amíg a
jel látható az
LCD-kijelzőn.
Printing
2/3
Exit
A 4. lépésben válassza a [DPOF
image] lehetőséget. A megjelenített
képtől függetlenül a rendszer a
megadott számban nyomtatja ki
mindegyik
jellel ellátott képet.
A mappában található összes
kép nyomtatása
A 4. lépés során válassza a [All In This
Folder] lehetőséget, majd nyomja meg a
z gombot.
Dátum és idő beillesztése a
képbe
A 8. lépésben válassza a [Date]
lehetőséget, majd jelölje ki a
dátumformátumot a b/B gombok
segítségével. A [Day&Time] vagy
[Date] lehetőség közül választhat. Ha a
[Date] lehetőséget választja, a dátum
olyan formában kerül a képre, ahogy azt
a „Dátum és idő beállítása” részben
meghatározta (15. oldal).
A nyomtatótól függ, hogy ez a funkció
rendelkezésre áll-e.
Bizonyos számú képet nyomtathat
egymás mellé. E funkciót
indexképnyomtatási funkciónak hívjuk*.
Egymás mellé helyezhet és kinyomtathat
meghatározott számú azonos képet (lásd:
„Egyképes megjelenítés esetén”), vagy
egymás mellé helyezhet több különböző
képet, s az így létrehozott képsorból
nyomtathat meghatározott számú
másolatot (lásd: „Az indexképen”).
Állítsa be fényképezőgépét a 66 oldalon
leírt folyamatnak megfelelően, majd
csatlakoztassa a nyomtatóhoz.
Kép nyomtatása (PictBridge nyomtató)
• Az adott nyomtató számára nem
elérhető beállítások nem jelennek meg.
A
jellel ellátott összes kép
nyomtatása
Indexképek nyomtatása
* A nyomtatótól függ, hogy az
indexképnyomtatási funkció rendelkezésre
áll-e.
MENU
Vezérlőgomb
• A mozgóképek nem nyomtathatók ki.
• Ha a kapcsolat folyamán a kapcsolt
nyomtató hibaüzenetet küld, a kijelzőn kb.
öt másodpercig a
jelzés villog. Ilyen
esetekben ellenőrizze a nyomtatót.
HU
69
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU12adv.FM]
masterpage:Left
Egyképes megjelenítés esetén
a Jelenítse meg a nyomtatni
kívánt képet a b/B gombok
segítségével.
b Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
c Jelölje ki a
(Print) ikont a
b/B gombokkal, majd nyomja
meg a z gombot.
d Válassza ki a [This image]
lehetőséget a v/V gombokkal,
majd nyomja meg a z gombot.
Megjelenik a Print képernyő.
VGA
101
f Válassza ki a [Quantity]
lehetőséget a v/V gombok
segítségével, majd jelölje ki az
egymás mellé helyezni kívánt
képek számát a b/B
gombokkal.
Maximum 20 képet választhat.
Egymás mellé helyezheti a
meghatározott számú képet.
g Válassza ki az [OK] pontot a
V/B gombokkal, majd nyomja
meg a z gombot.
A kép nyomtatása befejeződött.
Ne bontsa az USB kábelt mindaddig,
amíg az LCD-kijelzőn a
(Ne
bontsa a USB kábelt) jel látható.
2/9
Print
Index
Date
Quantity
Exit
Off
Off
1
Printing Index
1/1
OK
Exit
•Az adott nyomtató számára nem
elérhető beállítások nem jelennek meg.
e Válassza az [Index] lehetőséget
a v gomb segítségével, majd
válassza az [On] lehetőséget a
b/B gombokkal.
A nyomtatás megszakítása
A 4. lépés során válassza a [Cancel]
lehetőséget, vagy a 7. lépésben az
[Exit] lehetőséget.
Más képek nyomtatása
A 7. lépés után jelöljön ki egy másik
képet, majd válassza a [Print]
lehetőséget a v gombbal. Ezt követően
ismételje meg a lépéseket a 4 lépéstől
kezdődően.
A
jellel ellátott összes kép
nyomtatása
A 4. lépésben válassza a [DPOF
image] lehetőséget. A megjelenített
képtől függetlenül a rendszer mindegyik
jellel ellátott képet kinyomtatja.
Dátum és idő beillesztése a
képbe
A 6. lépés során válassza a [Date]
lehetőséget, majd jelölje ki a
dátumformátumot a b/B gombok
segítségével. A [Day&Time] vagy
[Date] lehetőség közül választhat. Ha a
[Date] lehetőséget választja, a dátum
olyan formában kerül a képre, ahogy azt
a „Dátum és idő beállítása” részben
meghatározta (15. oldal).
A nyomtatótól függ, hogy ez a funkció
rendelkezésre áll-e.
• A képek számától függően nem feltétlenül
kerül az összes kép egy ívre.
HU
70
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU12adv.FM]
masterpage:Right
Az indexképen
g Nyomja meg a MENU gombot.
a Nyomja meg az
(index)
gombot, hogy indexképre
váltson.
h Válassza az [Index] lehetőséget
a v gomb segítségével, majd
válassza az [On] lehetőséget a
b/B gombokkal.
b Nyomja meg a MENU gombot.
c Válassza a
(Print)
lehetőséget a B gomb
segítségével, majd nyomja
meg a z gombot.
d A b/B gombokkal jelölje ki a
[Select] opciót, majd nyomja
meg a z gombot.
e Jelölje ki a kívánt képet
a v/V/b/B gombok
segítségével, majd nyomja
meg a z gombot.
i Válassza a [Quantity]
lehetőséget a v/V gombok
segítségével, majd jelölje ki a
nyomtatni kívánt másolatok
számát a b/B gombokkal.
A képek nyomtatása befejeződött.
Ne bontsa a USB kábelt mindaddig,
amíg a
jel látható az
LCD-kijelzőn.
Printing Index
1/3
Exit
MENU
TO NEXT
f Más képek nyomtatásához
ismételje meg az 5. lépést.
A mappában található összes
kép nyomtatása
A 4. lépés során válassza az [All In
This Folder] lehetőséget, majd nyomja
meg a z gombot.
Maximum 20 képet választhat.
j Válassza ki az [OK] pontot
a V/B gombokkal, majd
nyomja meg a z gombot.
A
jel jelenik meg a kiválasztott
képen.
SELECT
A 4. lépésben válassza a [DPOF
image] lehetőséget. A megjelenített
képtől függetlenül a rendszer mindegyik
jellel ellátott képet kinyomtatja.
Kép nyomtatása (PictBridge nyomtató)
A kijelzőn megjelenik a menü.
A
jellel ellátott összes kép
nyomtatása
Dátum és idő beillesztése
a képbe
A 9. lépés során válassza a [Date]
lehetőséget, majd jelölje ki a
dátumformátumot a b/B gombok
segítségével. A [Day&Time] vagy
[Date] lehetőség közül választhat. Ha a
[Date] lehetőséget választja, a dátum
olyan formában kerül a képre, ahogy azt
a „Dátum és idő beállítása” részben
meghatározta (15. oldal).
A nyomtatótól függ, hogy ez a funkció
rendelkezésre áll-e.
A nyomtatás megszakítása
A 4. lépés során válassza a [Cancel]
lehetőséget, vagy a 0. lépésben
válassza az [Exit] lehetőséget.
HU
71
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU13adv.fm]
masterpage:Left
Mozgóképek lejátszása
Mozgóképfelvétel
A fényképezőgéppel készíthet hangot
tartalmazó filmeket.
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
kapcsoló
Kioldógomb
c A v/V gombokkal jelölje ki a
kívánt módot.
A [640 (Fine)], a [640 (Standard)] és
a [160] mód közül választhat.
• A [640 (Fine)] képméret csak akkor
használható, ha a képet a „Memory
Stick PRO” memóriamodulra rögzíti.
d Nyomja le teljesen a
kioldógombot.
Az LCD-kijelzőn megjelenik a
„REC” felirat, és a fényképezőgép
elkezdi rögzíteni a képet és a
hangot.
101
REC 00:00:02[00:10:48]
a Állítsa az üzemmódváltó
kapcsolót
állásba.
b Nyomja meg a
(Képméret) gombot.
Megjelenik az Image Size setup
elem.
• A „Memory Stick” kapacitásának
elérésekor a felvétel leáll.
e A felvétel leállításához nyomja
le ismét teljesen a
kioldógombot.
A mozgókép készítése közben
az LCD-kijelzőn látható jelzések
A fényképezőgép ezeket a jelzéseket
nem rögzíti.
Valahányszor megnyomja a
gombot, az LCD-kijelző állapota az
alábbiak szerint változik: Jelzések
kikapcsolva t LCD-kijelző
kikapcsolva t Jelzések bekapcsolva.
A jelzett elemekre vonatkozó részletes
tudnivalókat itt olvashatja: 116. oldal.
Felvétel önidőzítővel
Az üzemmódváltó kapcsolót állítsa
pozícióba, majd kövesse az itt
ismertetett eljárást: 26. oldal.
• Felvétel készítése közben ne érjen a
mikrofonhoz (6. oldal).
• Az itt felsorolt funkciók nem használhatók.
– Felvételkészítés zoommal
– Felvételkészítés villanófénnyel
– A dátum és idő beillesztése
• Ha a [640 (Fine)] beállítást választja,
miközben a mellékelt A/V csatlakoztató
kábel a A/V OUT (MONO) csatlakozóhoz
csatlakozik, az LCD-kijelzőn nem
ellenőrizheti a felvett képet. Az LCDkijelző kékre vált (csak DSC-P43).
• Az egyes képméretekhez engedélyezett
felvételi idő értékeket a 104. oldalon
olvashatja.
HU
72
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU13adv.fm]
masterpage:Right
Mozgóképek
megtekintése az LCDkijelzőn
A fényképezőgép LCD-kijelzőjén
megtekinthet filmeket, miközben a
fényképezőgép hangszórójából a hangot
is hallgathatja.
a Állítsa az üzemmódváltó
kapcsolót
állásba.
b A b/B gombokkal jelölje ki a
kívánt mozgóképet.
A [640 (Fine)] és a [640 (Standard)]
képméretű mozgóképek teljes
képernyős módban jelennek meg.
101
10/10
00:00:00
Vezérlőgomb
101_0010
PLAY
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
VOLUME
A [160] képméretű filmek a
mozgóképek eggyel kisebb
méretben jeleníthetőek meg.
c Nyomja meg a z gombot.
Hangszóró
A fényképezőgép lejátssza a filmet
és a hangot.
Mozgókép lejátszása közben az
LCD-kijelzőn a B (lejátszás) felirat
olvasható.
101
101_0010
STOP
10/10
00:00:03
2005 1 1 10:30PM
REV/CUE
Lejátszás
folyamatjelzője
A hangerőt a v/V gombokkal állíthatja
be.
Gyors előrecsévélés/
visszacsévélés
Mozgókép lejátszása közben nyomja
meg a B (következő) vagy a b (előző)
gombot.
A normál lejátszás folytatásához nyomja
meg a z gombot.
A mozgóképek megtekintésekor
az LCD-kijelzőn látható jelzések
Mozgóképek lejátszása
Üzemmódváltó kapcsoló
Hangerőszabályozás
Valahányszor megnyomja a
gombot, az LCD-kijelző állapota az
alábbiak szerint változik: Jelzések
kikapcsolva t LCD-kijelző
kikapcsolva t Jelzések bekapcsolva.
A jelzett elemekre vonatkozó részletes
tudnivalókat itt olvashatja: 118. oldal.
• A TV-készüléken a képekhez hasonló
módon tekintheti meg a mozgóképeket
(37. oldal) (csak DSC-P43).
• Elképzelhető, hogy a fényképezőgép a más
Sony készülékkel készített mozgóképeket a
képeknél eggyel kisebb méretben
jeleníti meg.
VOLUME
A lejátszás leállítása
Nyomja meg ismét a z gombot.
HU
73
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU13adv.fm]
masterpage:Left
Mozgóképek törlése
A nem kívánt mozgóképeket törölheti.
Egyképes megjelenítés esetén
Az indexképen
a Állítsa az üzemmódváltó
kapcsolót
állásba.
a Az üzemmódváltó kapcsolót
állítsa
állásba, majd az
indexkép megjelenítéséhez
b A b/B gombokkal jelölje ki a
törölni kívánt filmet.
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
kapcsoló
c Nyomja meg a
gombot.
(törlés)
A mozgókép ekkor még nincs
törölve.
d Válassza ki a [Delete]
lehetőséget a v gombbal,
majd nyomja meg a z gombot.
• A védett mozgóképek nem törölhetők.
• A törölt mozgóképek nem állíthatók helyre.
Az LCD-kijelzőn megjelenik a
„Access” felirat, és a gép törli a
mozgóképet.
e További mozgóképek
törléséhez a b/B gombbal
jelenítse meg az adott
mozgóképet, majd ismételje
meg a 4. lépést.
Törlés megszakítása
A 4. vagy 5. lépés során válassza a
[Exit] lehetőséget.
HU
74
nyomja meg a
gombot.
b Nyomja meg a
gombot.
(index)
(törlés)
c A b/B gombokkal jelölje ki a
[Select] opciót, majd nyomja
meg a z gombot.
d A v/V/b/B gombokkal jelölje
ki a törölni kívánt
mozgóképeket, majd nyomja
meg a z gombot.
A kiválasztott mozgóképen
megjelenik a
SELECT
(törlés) jel.
TO NEXT
A mozgókép ekkor még nincs
törölve.
e További mozgóképek
törléséhez ismételje meg a 4.
lépést.
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU13adv.fm]
masterpage:Right
f Nyomja meg a
gombot.
(törlés)
g Jelenítse meg az [OK] feliratot
a B gombbal, nyomja meg a z
gombot.
Az „Access” felirat jelenik meg az
LCD-kijelzőn, és a mozgóképet a
rendszer törli.
Törlés megszakítása
A 3. vagy a 7. lépésben válassza az
[Exit] lehetőséget.
A 3. lépésben válassza az [All In This
Folder] lehetőséget, majd nyomja meg a
z gombot. Ezt követően válassza az
[OK] lehetőséget, majd nyomja meg a
z gombot. A törlés megszakításához a
b gombbal jelenítse meg a [Cancel]
lehetőséget, majd nyomja meg a z
gombot.
A mozgóképeket szerkesztheti, így
törölheti azok nem kívánt részeit. Ha
nem elég nagy a „Memory Stick”
tárkapacitása, illetve, ha
mozgóképmellékleteket csatol e-mail
üzeneteihez, javasoljuk, hogy a
fényképezőgépet állítsa ebbe a módba.
A szerkesztett mozgókép eredetijét a
gép törli.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
1. Az „A” jelenet vágása.
1
A
2
B
Osztópont
101_0002
3
2. A „B” jelenet vágása.
101_0004
A mozgóképek szerkesztésekor
a filmekhez rendelt fájl számok
A rendszer a szerkesztett
mozgóképekhez új számokat rendel, és
ezeket a fájlokat a legújabb fájlokként
menti a felvételeket tároló mappába. A
szerkesztett mozgókép eredetijét a gép
törli, és a rendszer átugorja az ahhoz
rendelt fájlszámot.
1
3
A
2
B
Mozgóképek lejátszása
Mappa összes képének törlése
<Példa> A 101_0002 számú film vágása
Mozgóképek vágása
101_0005 Osztópont
3. Az „A” és a „B” jelenet törlése, ha
ezek a nem kívánt jelenetek.
101_0004
1
3
A
101_0007
2
B
101_0006
Törlés
Törlés
4. Az ily módon létrehozott mozgókép
csak a kívánt jeleneteket tartalmazza
majd.
1
3
2
101_0006
HU
75
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU13adv.fm]
masterpage:Left
e Határozza meg a vágópont
helyét.
MENU
Vezérlőgomb
Üzemmódváltó
kapcsoló
A vágópont tervezett helyén
nyomja meg a z gombot.
Divide
101
10/10
00:00:02
Dividing
Point
OK
Cancel
Exit
a Állítsa az üzemmódváltó
kapcsolót
állásba.
b A b/B gombokkal jelölje ki a
szerkeszteni kívánt filmet.
c Nyomja meg a MENU gombot.
A kijelzőn megjelenik a menü.
d A B gombbal jelölje ki a
(Divide) lehetőséget, majd
nyomja meg a z gombot.
Ezután a v gombbal jelölje ki
az [OK] feliratot, majd nyomja
meg a z gombot.
A fényképezőgép elkezdi lejátszani
a filmet.
A vágópont helyének
finomításához jelölje ki a [c/C]
(következő/előző képkocka)
lehetőséget, majd a b/ B
gombokkal pontosítsa a vágópont
helyét. Ha szeretné cserélni a
vágópontot, válassza a [Cancel]
lehetőséget. A fényképezőgép ismét
elkezdi lejátszani a filmet.
A vágás megszakítása
Az 5. vagy a 7. lépésben válassza az
[Exit] lehetőséget. A mozgókép ismét
megjelenik az LCD-kijelzőn.
• Az itt felsorolt képek nem vághatók.
– Állóképek
– A vágáshoz nem eléggé hosszú
mozgóképek
– Védett mozgóképek
• A vágással szerkesztett mozgóképek
eredetije nem állítható helyre.
• A szerkesztett mozgókép eredetijét a gép
törli.
• A rendszer a vágással szerkesztett
mozgóképet a legújabb fájlként menti a
kijelölt felvétel mappába.
f Ha eldöntötte, hogy hová
kerüljön a vágópont, a v/V
gombokkal jelölje ki az [OK]
elemet, majd nyomja meg a z
gombot.
g Válassza ki az [OK]
lehetőséget a v gombbal,
majd nyomja meg a z gombot.
Ezzel a mozgókép vágása
befejeződött.
HU
76
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU14adv.fm]
masterpage:Right
Képek megtekintése számítógépen
Képek másolása
számítógépre
– Windows felhasználóknak
Ajánlott számítógépes
környezet
• A fényképezőgép kompatibilis a
nagysebességű USB-rendszerrel (USB 2.0
kompatibilitás).
• Ha olyan USB-interfésszel csatlakozik,
amely USB 2.0 kompatibilitással
rendelkezik, jóval gyorsabb adatátvitelre, ún.
nagysebességű átvitelre nyílik lehetősége.
• Ha egyidejűleg két vagy több USB
készüléket csatlakoztat egy számítógéphez,
USB üzemmód
Számítógéphez való csatlakozás esetén
kétféle USB csatlakozási mód létezik: a
[Normal] és a [PTP]* üzemmódok. Az
alapértelmezés szerinti beállítás a
[Normal] mód. A fejezet a [Normal]
mód leírását tartalmazza példaként.
* Csak a Windows XP operációs rendszerrel
kompatibilis. Számítógéphez csatlakoztatva
csak a kiválasztott mappában lévő adatok
másolhatók át a számítógépre. Mappa
kiválasztásához kövesse a 57. oldalon lévő
utasításokat.
Kommunikáció a számítógéppel
Ha a számítógép készenléti vagy alvó
üzemmódból tér magához, a
fényképezőgép és a számítógép közötti
kommunikáció nem feltétlenül áll helyre
ugyanabban az időben.
Ha a számítógépen nincs USB
csatlakozó
Ha a számítógépen sem USB csatlakozó,
sem „Memory Stick” kártyaolvasó nem
található, képek másolása kiegészítő
készülékek segítségével történhet. A
további részleteket lásd a Sony
weboldalán.
http://www.sony.net/
A CD-ROM tartalma
x USB meghajtó
A meghajtó a fényképezőgép
számítógéphez csatlakoztatásához
szükséges.
Windows XP operációs rendszer
használata esetén nem szükséges a USB
meghajtót telepítenie.
Képek megtekintése számítógépen
Operációs rendszer: Microsoft
Windows 98, Windows 98SE, Windows
2000 Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition
vagy Windows XP Professional
A fenti operációs rendszerek legyenek
gyárilag telepítve a számítógépre. A
program működése nem garantált az
operációs rendszer utólagos frissítése
esetén, valamint multi-boot
környezetben sem.
CPU: MMX Pentium 200 MHz vagy
gyorsabb
USB csatlakozó: a rendelkezésre álló
szabványos csatlakozó
Megjelenítés: 800 × 600 képpont vagy
nagyobb felbontás
High Color (16-bites színábrázolás,
65 000 szín) vagy nagyobb színfelbontás
bizonyos készülékek, beleértve a
fényképezőgépet is, esetleg nem működnek
majd, az USB készülékek típusától függően.
• A működés USB hub használata esetén
nem garantált.
• A működés a fentiekben ajánlott
számítógépes környezetek nem
mindegyikében garantált.
x Picture Package
Ez az alkalmazás a képek átmásolását
könnyíti meg a fényképezőgépről a
számítógépre. Ezen túl sok más funkciót
is felkínál.
A „Picture Package” szoftver
telepítésekor egyúttal az USB meghajtót
is telepíti.
• A szükséges műveleteket az operációs
rendszer határozza meg.
• Zárjon le minden, a számítógépen
futó alkalmazást az USB meghajtó
és alkalmazás telepítése előtt.
• Ha Windows XP vagy Windows 2000
rendszert használ, Rendszergazdaként
kell bejelentkeznie.
HU
77
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU14adv.fm]
masterpage:Left
Az USB meghajtó telepítése
Windows XP operációs rendszer
használata esetén nem szükséges a USB
meghajtót telepítenie.
Ha az USB meghajtó már telepítve van,
nem szükséges az USB meghajtót ismét
telepítenie.
a Kapcsolja be a számítógépet,
és helyezze be a mellékelt
CD-ROM lemezt a CD-ROM
meghajtóba.
Ekkor még ne csatlakoztassa a
fényképezőgépet a
számítógéphez.
b Kattintson az [USB Driver]
gombra a bejelentkező
képernyőn.
Megjelenik a „InstallShield
Wizard” képernyő.
c Kattintson a [Next] gombra.
d Kattintson a [Yes, I want to
restart my computer now],
majd a [Finish] gombra.
A számítógép újraindul. Ezután
létrehozhatja az USB kapcsolatot.
e Távolítsa el a CD-ROM lemezt.
A telepítőképernyő megjelenik. Ha
a telepítőképernyő nem jelenik
meg, kattintson kétszer a
(My
Computer) t
(PICTUREPACKAGE)
ikonokra, ebben a sorrendben.
• Ha a „Picture Package” alkalmazást
használni szeretné, kattintson a
„Picture Package” ikonra. Az USB
meghajtót is telepíti egyben a „Picture
Package” telepítésekor (84. oldal).
• Ha a számítógép be van kapcsolva,
zárjon be minden alkalmazást az USB
illesztőprogram telepítése előtt.
Az USB meghajtó telepítése
elkezdődik. Amikor a telepítés
befejeződött, erről a
telepítőképernyő értesíti Önt.
HU
78
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU14adv.fm]
masterpage:Right
A fényképezőgép csatlakoztatása
a számítógéphez
a Helyezze be a másolni kívánt
képeket tartalmazó „Memory
Stick” kártyát a
fényképezőgépbe.
c Csatlakoztassa a mellékelt
USB kábelt a fényképezőgép
(USB) csatlakozójához.
Hozzáférés
kijelzők*
Switch on MENU
b Kapcsolja be a
fényképezőgépet és a
számítógépet.
Az „USB Mode Normal” felirat jelenik
meg a fényképezőgép LCD kijelzőjén.
Amikor először csatlakozik USB
kábellel, a számítógép automatikusan
lefuttatja a megfelelő programot a
fényképezőgép felismeréséhez. Várjon
egy darabig.
Képek megtekintése számítógépen
d Csatlakoztassa a USB kábelt a
számítógéphez.
• Használjon elegendő
teljesítménykapacitással rendelkező
akkumulátorokat vagy hálózati adaptert
(nem tartozék). Képek számítógépre való
másolása közben a másolás meghiúsulhat,
illetve az adatok megsérülhetnek, ha a
fényképezőgép az elemek vagy
akkumulátorok lemerülése miatt kikapcsol.
USB Mode
Normal
* Adatforgalom esetén a hozzáférés kijelzői
vörösen világítanak. Ne használja a
számítógépet, amíg a kijelzők fehérre nem
váltanak.
• Ha az „USB Mode Normal” felirat nem
jelenik meg a 4 lépésben, nyomja meg a
MENU gombot, válassza az [USB
Connect] lehetőséget, és állítsa [Normal]
állásba.
• Asztali számítógép használata esetén
csatlakoztassa a USB kábelt a hátlap USB
csatlakozójához.
• Windows XP operációs rendszer használata
esetén az AutoPlay varázsló automatikusan
megjelenik az asztalon. Folytassa a 81.
oldalon.
HU
79
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU14adv.fm]
masterpage:Left
P Az USB kábel kihúzása, a
„Memory Stick” kártya
eltávolítása, illetve a
fényképezőgép kikapcsolása
USB kapcsolat esetén
Windows 2000, Me, és XP
felhasználóknak
1 Kattintson kétszer a tálcán a
ikonra.
Kattintson ide kétszer
(Sony DSC) ikonra,
2 Kattintson a
majd a [Stop] gombra.
3 Erősítse meg az eszközt a megfelelő
ablakban, majd kattintson az [OK]
gombra.
4 Kattintson az [OK] gombra.
A 4. lépés fölösleges a Windows XP
felhasználók számára.
5 Húzza ki az USB kábelt, távolítsa el a
„Memory Stick” kártyát, vagy
kapcsolja ki a fényképezőgépet.
HU
80
Windows 98 és 98SE felhasználók
számára
Ellenőrizze, hogy a hozzáférés kijelzői
(79. oldal) a képernyőn fehérre
váltottak-e, majd csak a fenti 5. lépést
hajtsa végre.
Képek másolása
– Windows 98/98SE/2000/Me
a Kattintson kétszer a [My
Computer] ikonra, majd
kattintson kétszer a
[Removable Disk] lehetőségre.
A fényképezőgépbe helyezett
„Memory Stick” kártya tartalma
megjelenik.
• Ez a fejezet egy példát mutat be arra, hogy
hogyan lehet képeket másolni a „My
Documents” mappába.
• Ha a „Removable Disk” ikon jelenik meg,
lásd a 81. oldalt.
• Windows XP használata esetén lásd a
81. oldalt.
Ha a célmappában a képfájllal
megegyező nevű fájl van.
Megjelenik a felülírás megerősítését
kérő üzenet. Ha a meglévő képet az újjal
felülírja, az eredeti kép elvész.
Fájl nevének megváltoztatása
Ha felülírás nélkül szeretne átmásolni
egy fájlt a számítógépre, változtassa meg
a fájl nevét. A fájl nevének
megváltoztatása után a képet nem lehet
a fényképezőgéppel visszanézni. Ha
fényképezőgéppel szeretne képeket
visszanézni, hajtsa végre a 84. oldal.
oldalon található műveleteket.
b Kattintson kétszer a [DCIM]
gombra, majd kattintson
kétszer arra a mappára,
amelyben a másolni kívánt
képek vannak.
c Kattintson a képfájlra a jobb
egérgombbal, majd válassza a
menüből a [Copy] pontot.
d Kattintson kétszer a „My
Documents” mappára, majd
kattintson a jobb egérgombbal a
„My Documents” ablakra a menü
megjelenítéséhez, és válassza a
menüből a [Paste] pontot.
A képfájlok másolata a „My
Documents” mappába kerül.
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU14adv.fm]
masterpage:Right
Ha nem látszik az eltávolítható
lemez ikon.
3 Ha megjelenik a [ Sony DSC],
törölje.
1 Kattintson jobb egérgombbal a
[ Sony DSC] eszközre.
2 Kattintson az [Uninstall] gombra.
Megjelenik a „Confirm Device
Removal” képernyő.
• Windows 98, 98SE, Me
felhasználók kattintsanak a
[Remove] gombra.
3 Kattintson az [OK] gombra.
Az eszköz eltávolítása megtörtént.
Próbálja újra telepíteni az USB meghajtót
a CD-ROM (78. oldal) használatával.
Képek másolása a Windows XP
AutoPlay varázsló segítségével.
a Hozza létre az USB
kapcsolatot (79. oldal).
Kattintson a [Copy pictures to
a folder on my computer using
Microsoft Scanner and
Camera Wizard], majd az [OK]
gombra.
Megjelenik a „Scanner and Camera
Wizard” képernyő.
b Kattintson a [Next] gombra.
A „Memory Stick” kártyán tárolt
képek megjelennek.
c Kattintson a másolni nem
kívánt képek jelölőnégyzeteire
a kijelölés megszüntetéséhez,
majd kattintson a [Next]
gombra.
Megjelenik a „Picture Name and
Destination” képernyő.
d Válassza ki a helyet, ahová a
képeket át szeretné másolni,
majd nyomja meg a [Next]
gombot.
A képek másolása megkezdődik.
Ha a másolás befejeződött,
megjelenik az „Other Options”
képernyő.
e Válassza a [Nothing. I’m
finished working with these
pictures] lehetőséget, majd
kattintson a [Next] gombra.
Képek megtekintése számítógépen
1 Kattintson a jobb egérgombbal a [My
Computer] ikonra a menü
megjelenítéséhez, majd kattintson a
[Properties] gombra.
Megjelenik a „System Properties”
képernyő.
2 Jelenítse meg az [Device Manager]
lapot.
1 Kattintson a [Hardware] gombra.
2 Kattintson a [Device Manager]
gombra.
• Windows 98, 98SE, Me
felhasználók számára az 1 lépés
szükségtelen. Kattintson az
[Device Manager] fülre.
– Windows XP
Megjelenik a „Completing the
Scanner and Camera Wizard”
képernyő.
f Kattintson a [Finish] gombra.
A varázsló bezárul.
• Ha további képeket szeretne átmásolni,
kövesse a P jellel megjelölt eljárást a
80. oldalon az USB kábel kihúzásához,
majd csatlakoztassa újra. Ezután hajtsa
végre újra az ismertetett lépéseket az 1
lépéstől kezdve.
HU
81
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU14adv.fm]
masterpage:Left
Képek megtekintése a
számítógépen
a Kattintson a [Start], majd a
[My Documents] gombra.
A „My Documents” mappa
tartalma láthatóvá válik.
• Ez a fejezet azt az eljárást mutatja be,
amelyet a „My Documents” mappába másolt
fájlok megtekintéséhez kell követnie.
• Ha nem Windows XP operációs rendszert
használ, kattintson kétszer a [My Documents]
ikonra az asztalon.
Képfájl tárolási helyei és fájlnevek
A fényképezőgéppel felvett képeket
mappába rendezve tárolja a „Memory
Stick” kártya.
Példa: Mappák megtekintése
Windows XP operációs rendszerben
(„Memory Stick” kártya használata
esetén)
b Kattintson kétszer a kívánt
képre.
A kép megjelenik.
Az a mappa, amely a fényképezőgéppel felvett
képeket tartalmazza, nem rendelkezik Új
mappa létrehozása funkcióval.
A fényképezőgéppel felvett képeket tartalmazó
mappa. Ha nem hoz létre mappákat, csak a
„101MSDCF” mappa létezik.
A fényképezőgéppel felvett mozgókép
adatokat stb. tartalmazó mappa nem
rendelkezik Új mappa létrehozása
funkcióval.
HU
82
• Képek felvétele a „100MSDCF” vagy a
„MSSONY” mappákba nem lehetséges. Az
ezekben a mappákban szereplő képeket
csak megnézni lehet.
• A mappáról szóló további tudnivalókat lásd
a 45. és a 57. oldalon.
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU14adv.fm]
masterpage:Right
Mappa
101MSDCF 999MSDCF
Fájl neve
DSC0ssss.JPG
MOV0ssss.MPG
MOV0ssss.THM
Fájl értelmezése
• Állóképfájlok, amelyeket a következő módokban vettek fel:
– Normál mód (22. oldal)
– Burst mód (54. oldal)
– Multi Burst mód (55. oldal)
• Mozgóképfájlok (72. oldal)
• Index kép fájlok, mozgókép módban felvéve (72. oldal)
• ssss - bármilyen szám lehet a 0001-9999 tartományban.
• A mozgókép módban felvett képek és az azokhoz tartozó indexképek nevének
számrésze azonos.
Képek megtekintése számítógépen
HU
83
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU14adv.fm]
masterpage:Left
Előzetesen a számítógépre
másolt kép megtekintése
Erre az eljárásra olyan képfájlok
esetében van szükség, amelyeket
előzőleg a számítógépre másoltak, majd
a fényképezőgép segítségével törölték
azokat a „Memory Stick” kártyáról.
Másolja a számítógépen tárolt fájlokat
egy „Memory Stick” kártyára, majd
nézze vissza azokat a fényképezőgép
segítségével.
• Ugorja át az 1 lépést, ha nem változtatta
meg az eredeti (a fényképezőgép által
létrehozott) fájlneveket.
• A kép méretétől függően előfordulhat, hogy
nem tudja megtekinteni a képet.
• Előfordulhat, hogy a számítógéppel
megváltoztatott, vagy más
fényképezőgéppel készített képeket a saját
fényképezőgépén nem tudja visszanézni.
• Ha adatok felülírására vonatkozó
figyelmeztetés jelenik meg, adjon meg más
számokat az 1 lépésben.
• Ha nincs a képfájlok tárolására alkalmas
mappa, hozzon létre egy új mappát, majd
másolja oda a képfájlt. A mappák
létrehozására vonatkozó részletes
tudnivalókat lásd a 45. oldalon.
HU
84
a Kattintson a jobb egérgombbal
a képfájlra, majd kattintson a
[Rename] gombra. Változtassa
meg a fájl nevét a következőre:
„DSC0ssss”.
ssss - bármilyen szám lehet a
0001-9999 tartományban.
•A fájl kiterjesztése a számítógép
beállításaitól függhet. Az állóképek
kiterjesztése „JPG”, a mozgóképeké
„MPG”. Ne változtassa meg a
kiterjesztést.
b Másolja a képfájlt a „Memory
Stick” kártya egyik mappájába.
1 Kattintson a jobb egérgombbal a
képfájlra, majd kattintson a
[Copy] gombra.
2 Jelölje ki a [DCIM] mappát,
majd kattintson rá kétszer a
[Removable Disk] vagy [Sony
MemoryStick] helyeken a [My
Computer] lapon.
3 Kattintson a jobb egérgombbal a
[sssMSDCF] mappára a
[DCIM] mappában, majd
kattintson a [Paste] gombra.
sss bármilyen szám lehet a
100–999 tartományban.
A „Picture Package” szoftver
telepítése
A „Picture Package” kizárólag
Windows operációs rendszerrel
rendelkező számítógépekre készült.
A „Picture Package” szoftvert Windows
operációs rendszerrel rendelkező
számítógépén a fényképezőgéppel
készített képek kezelésére használhatja.
A „Picture Package” szoftver
telepítésével egyúttal az USB
illesztőprogramot is telepíti.
• Ha a számítógép be van kapcsolva, zárjon
be minden alkalmazást a „Picture Package”
telepítése előtt.
Számítógépes környezet
Lásd: 77. oldal a szükséges Windows
környezettel kapcsolatban.
Az egyéb rendszerkövetelmények a
következők:
Szoftver: Macromedia Flash Player 6.0
vagy újabb, Windows Media Player 7.0
vagy újabb és DirectX 9.0b vagy újabb.
Hangkártya: 16 bites sztereó
hangkártya hangszórókkal
Memória: 64 MB vagy nagyobb
(128 MB vagy nagyobb ajánlott)
Merevlemez: A telepítéshez szükséges
tárterület: körülbelül 200 MB
Megjelenítés: Minimálisan 4 MB
VRAM-ot tartalmazó videokártya
(DirectDraw illesztőprogram
kompatibilis)
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU14adv.fm]
masterpage:Right
• Ha automatikusan hoz létre diavetítést
(88. oldal), Pentium III 500 MHz vagy
gyorsabb processzorra van szükség.
• A szoftver DirectX kompatibilis. A
használat előtt „DirectX” telepítése
szükséges.
• Külön környezetre van szükség a felvevő
eszköz működtetéséhez CD-R lemezekre
való íráshoz.
a Kapcsolja be a számítógépet,
és helyezze be a mellékelt CDROM lemezt a CD-ROM
meghajtóba.
• Ha még nem telepítette azUSB
illesztőprogramot (78. oldal), ne
csatlakoztassa a fényképezőgépet a
számítógéphez a „Picture Package”
szoftver telepítése előtt (kivéve:
Windows XP használata esetén).
b Kattintson a [Picture Package]
gombra.
Megjelenik a „Choose Setup
Language” képernyő.
e Kattintson a [Next] gombra.
• Ez a fejezet az angol nyelvű változatot
mutatja be.
Képek megtekintése számítógépen
Megjelenik a telepítő képernyő
menü.
c Válassza ki a kívánt nyelvet,
majd kattintson a [Next]
gombra.
d Kattintson a [Next] gombra.
Megjelenik a „License Agreement”
képernyő.
Olvassa el alaposan a szerződést.
Ha elfogadja a szerződés feltételeit,
jelölje be az „I accept the terms of
the license agreememt”
jelölőnégyzetet, majd kattintson a
[Next] gombra.
HU
85
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU14adv.fm]
masterpage:Left
f Kattintson az [Install] gombra
a „Ready to Install the
Program” képernyőn.
A telepítés elkezdődik.
Ha a „Welcome to setup for Direct
X” képernyő jelenik meg az
alkalmazás telepítése után, kövesse
az utasításokat.
Képek másolása a „Picture
Package” használatával
Csatlakoztassa a fényképezőgépet
és a számítógépet az USB kábel
segítségével.
A „Picture Package” automatikusan
elindul, és a rendszer a „Memory Stick”
kártyán lévő képeket automatikusan a
számítógépre másolja. Miután a képek
másolása befejeződött, a „Picture
Package Viewer” elindul, és megjeleníti
a másolt képeket.
• A Windows XP úgy van beállítva, hogy az
operációs rendszer AutoPlay Varázslója aktív.
Ha deaktiválja a rendszer AutoPlay
Varázslóját, szüntesse meg az aktiválást a
[Settings] segítségével a „Picture Package
Menu” menüben.
g Ellenőrizze, hogy a „Yes, I want
to restart my computer now”
jelölőnégyzet be van-e jelölve,
majd kattintson a [Finish]
gombra.
A számítógép újraindul.
Megjelennek a „Picture Package
Menu” és a „Picture Package
destination Folder” parancsikonok.
HU
86
h Távolítsa el a CD-ROM lemezt.
• Alapesetben a „Picture Package” és a
„Date” mappák a „My Documents” a
mappán belül jönnek létre, és minden, a
fényképezőgép által felvett fájl ezekbe a
mappákba kerül.
• Ha a „Picture Package” nem tudja
automatikusan másolni a képeket, indítsa el
a „Picture Package Menu” alkalmazást, és
ellenőrizze a [Settings] pontot a [Copy
automatically] alatt.
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU14adv.fm]
masterpage:Right
A „Picture Package” használata
Indítsa el az asztalon lévő „Picture
Package Menu” alkalmazást, amellyel
számos funkciót vehet igénybe.
• A képernyő képe számítógéptől függően
más és más lehet. A gombok sorrendjét
megváltoztathatja a képernyő jobb első
sarkában lévő [Settings] segítségével.
• Az alkalmazás használatára vonatkozó
részletes tudnivalókhoz kattintson a
képernyő jobb felső sarkában látható
jelre az online súgó megjelenítéséhez.
Képek megtekintése a
számítógépen
Kattintson a képernyő bal oldalán lévő
[Viewing video and pictures on PC]
gombra.
Kattintson a képernyő jobb alsó
sarkában lévő [Viewing video and
pictures on PC] gombra.
Kattintson a képernyő bal oldalán lévő
[Save the images on CD-R] gombra.
Kattintson a képernyő jobb alsó sarkában
lévő [Save the images on CD-R] gombra.
Képek megtekintése számítógépen
A „Picture Package” alkalmazással
kapcsolatos műszaki támogatást a Pixela
User Support Center nyújtja. További
információkat a CD-ROM tartalmaz.
Képek tárolása lemezen: CD-R
A képek CD-R lemezre történő
mentésére szolgáló képernyő megjelenik.
A képek megjelenítésére szolgáló
képernyő megjelenik.
• CD-R illesztőprogramra van szükség a
képek CD-R lemezen történő tárolásához.
A kompatibilis meghajtókra vonatkozó
további információkat lásd a Pixela User
Support Center honlapján:
http://www.ppackage.com/
HU
87
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU14adv.fm]
masterpage:Left
Diavetítés létrehozása
Kattintson a képernyő bal oldalán lévő
[Automatic Slideshow Producer]
gombra.
Kattintson a képernyő jobb alsó
sarkában lévő [Automatic Slideshow
Producer] gombra.
Képek másolása
számítógépre
– Macintosh felhasználóknak
Ajánlott számítógépes környezet
Operációs rendszer: Mac OS 9.1, 9.2
vagy Mac OS X (v10.0/v10.1/v10.2/v10.3)
A fenti operációs rendszerek legyenek
gyárilag telepítve a számítógépre.
USB csatlakozó: a rendelkezésre álló
szabványos csatlakozó
A diavetítés létrehozására szolgáló
képernyő megjelenik.
• Ha egyidejűleg két vagy több USB
készüléket csatlakoztat egy számítógéphez,
bizonyos készülékek, beleértve a
fényképezőgépet is, esetleg nem működnek
majd, az USB készülékek típusától függően.
• USB hub használata esetén a működés nem
garantált.
• A működés a fentiekben ajánlott
számítógépes környezetek nem
mindegyikében garantált.
USB üzemmód
Számítógéphez való csatlakozás esetén
kétféle USB csatlakozási mód létezik: a
[Normal] és a [PTP]* üzemmódok. Az
alapértelmezés szerinti beállítás a
[Normal] mód. A fejezet a [Normal]
mód leírását tartalmazza példaként.
HU
88
kiválasztásához kövesse a 57. oldalon lévő
utasításokat.
Kommunikáció a
számítógéppel
Ha a számítógép készenléti vagy alvó
üzemmódból tér magához, a
fényképezőgép és a számítógép közötti
kommunikáció nem feltétlenül áll helyre
ugyanabban az időben.
Ha a számítógépen nincs USB
csatlakozó
Ha a számítógépen sem USB csatlakozó,
sem „Memory Stick” kártyaolvasó nem
található, képek másolása kiegészítő
készülékek segítségével történhet. A
további részleteket lásd a Sony
weboldalán.
http://www.sony.net/
a A fényképezőgép
csatlakoztatása számítógéphez
A részleteket lásd a 79. oldalon.
* Csak a Mac OS X operációs rendszerrel
kompatibilis. Számítógéphez csatlakoztatva
csak a kiválasztott mappában lévő adatok
másolhatók át a számítógépre. Mappa
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU14adv.fm]
masterpage:Right
Az USB kábel kihúzása, a „Memory
Stick” kártya eltávolítása, illetve a
fényképezőgép kikapcsolása USB
kapcsolat esetén
Húzza rá a meghajtó ikonját vagy a
„Memory Stick” ikonját a „Trash”
ikonra, majd húzza ki az USB kábelt,
távolítsa el a „Memory Stick” kártyát,
vagy kapcsolja ki a fényképezőgépet.
• Ha Mac OS X v10.0 operációs rendszert
használ, a számítógép kikapcsolása után
húzza ki a USB kábelt stb.
1 Kattintson kétszer az újonnan
felismert ikonra az asztalon.
A fényképezőgépben lévő „Memory
Stick” tartalma láthatóvá válik.
2 Kattintson kétszer a „DCIM” ikonra.
3 Kattintson kétszer arra a mappára,
amelybe a képeket át szeretné
másolni.
4 Húzza rá a képfájlokat a merevlemez
ikonjára.
A képfájlok átmásolódnak a
merevlemezre.
A képek tárhelyéről és fájlnevekről
szóló részletes tudnivalókat lásd a
82. oldalon.
Az „ImageMixer VCD2”
használata
1 Kattintson kétszer a merevlemez
ikonjára.
2 Kattintson kétszer a kívánt képfájlra
a másolt fájlokat tartalmazó
mappában.
A képfájl megnyílik.
Az „ImageMixer VCD2” csak
Macintosh számítógépekkel
használható (Mac OS X (v10.1.5) vagy
későbbi típusok).
A „ImageMixer VCD2” szoftverrel (a
mellékelt CD-ROM tartalmazza) video
CD-t hozhat létre a számítógépen tárolt
képanyagból és mozgóképekből.
Létrehozhat a Toast (gyártó: Roxio,
nem mellékelt tartozék) video CD
létrehozó funkciójával kompatibilis
képfájlt is.
• A „Picture Package” nem fut Macintosh
számítógépen.
Képek megtekintése számítógépen
b Képek másolása
c Képek megtekintése a
számítógépen
• Ha a számítógép éppen használatban van,
zárjon be minden futó alkalmazást az
„ImageMixer VCD2” telepítésének
megkezdése előtt.
A „ImageMixer VCD2” alkalmazással
kapcsolatos műszaki támogatást a Pixela
User Support Center nyújtja.
További információkat aCD-ROM
tartalmaz.
HU
89
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU14adv.fm]
masterpage:Left
A telepítéshez szükséges
számítógépes környezet
Operációs rendszer: Mac OS X
(v10.1.5 vagy későbbi)
Csak gyárilag telepített operációs
rendszer felel meg.
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
Power Mac G3/G4 sorozat
Memória: 128 MB vagy nagyobb
(256 MB vagy nagyobb memória
használata ajánlott)
Merevlemez: A telepítéshez szükséges
tárterület: körülbelül 250 MB
Megjelenítés: Legalább 1024 × 768
képpont, legalább 32 000 szín
• QuickTime 4 vagy későbbi verziót előre kell
telepíteni (QuickTime 5 használata
ajánlott).
• A működés a fentiekben ajánlott
számítógépes környezetek nem
mindegyikében garantált.
a A „ImageMixer VCD2” szoftver
telepítése
1 Kapcsolja be a számítógépet.
• A megjelenítés beállításainak legalább
1024 × 768 képpontot, illetve legalább
32 000 színt kell tartalmaznia.
2 Helyezze a mellékelt CD-ROM
lemezt a CD-ROM meghajtóba.
3 Kattintson kétszer a CD-ROM
ikonra.
4 Másolja a [IMXINST.SIT] fájlt a
[MAC] mappából a merevlemez
ikonjára.
5 Kattintson kétszer a [IMXINST.SIT]
fájlra a másolás célmappájában.
6 Kattintson kétszer a [ImageMixer
VCD2_Install] kicsomagolt fájlra.
7 Miután a felhasználói információs
képernyő megjelenik, adja meg a
kívánt nevet és jelszót.
A szoftver telepítése megkezdődik.
b Video CD létrehozása
1 Nyissa meg a [ImageMixer] mappát
az [Application] mappában.
2 Kattintson a [ImageMixer VCD2]
gombra.
3 Kattintson a [Video CD] gombra.
Ezzel a gép videolemez módba lép.
4 Válassza ki azt a mappát, amiben a
kívánt képek vannak.
1 Válassza ki a kívánt mappát a bal
oldali keretben, majd kattintson
az [Add] gombra. A kiválasztott
mappa áthelyeződik a jobb oldali
keretbe.
2 Kattintson a [Next] gombra.
5 Állítsa be a menü hátterét, a
gombokat, feliratokat stb., majd
kattintson a [Next] gombra.
Erősítse meg a telepítést a
beállításainak megfelelően.
6 Erősítse meg a Video CD fájl
előnézetét.
1 A bal oldali keretben kattintson
arra a fájlra, amelynek előzetes
nézetét meg szeretné tekinteni.
2 Kattintson a [N] gombra a fájl
előnézetének megtekintéséhez.
7 Kattintson a [Next] gombra, majd
adja meg a lemez nevét és helyét.
A fájl CD-R lemezre írásához ezzel
megtette a szükséges
előkészületeket.
• Az „ImageMixer VCD2” csak a CD-R
lemezen tárolható, video CD formátumú
képfájlt tudja létrehozni. A Toast szoftver
(gyártó: Roxio, nem tartozék) szükséges a
video CD létrehozásához.
• DVD-Videolemezt nem hozhat létre.
HU
90
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU15trb.fm]
masterpage:Right
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgép használata közben
problémák merülnek fel, tekintse át az
alábbi megoldásjavaslatokat.
2 Ha a fényképezőgép továbbra sem
működik megfelelően, nyomja meg a
csatlakozófedél belsejében található
RESET gombot, majd kapcsolja
vissza a gépet. (Ez nullázza a dátum
és idő beállításokat stb.)
3 Ha a fényképezőgép továbbra sem
működne megfelelően, kérjen
tanácsot Sony márkakereskedőjétől
vagy a hivatalos helyi Sony szerviztől.
1 Először ellenőrizze a 91–100.
oldalakon felsoroltakat.
Ha az LCD-kijelzőn a „C:ss:ss”
jelzés látható, az önellenőrzés
funkció működik. Lásd: 103. oldal.
RESET
Akkumulátor és tápellátás
Jelenség
Hibás az
akkumulátorszint-jelzés.
Ha viszont a jelzés jó,
akkor viszont hamarosan
lemerül az akkumulátor.
Hibaelhárítás
Ok
Megoldás
• Szélsőségesen hideg környezetben használta p Lásd 112. oldal.
a fényképezőgépet.
• Lemerültek az akkumulátorok.
p Helyezzen be feltöltött akkumulátorokat, vagy cserélje ki
újakkal (9. és 10. oldal).
• Az akkumulátor érintkezők vagy az
p Száraz ruhadarabbal tisztítsa meg az adott felületeket.
akkumulátor/„Memory Stick” fedél
szennyezett.
• A nikkel metál-hidrid akkumulátorok az ún. p Ahhoz, hogy az akkumulátorokat azok eredeti állapotába
„memóriaeffektus” nevű hibajelenséget
állíthassa vissza, újratöltés előtt addig használja azokat,
mutatják (8. oldal).
míg azok teljesen le nem merülnek.
• Nikkel metál-hidrid akkumulátorok
p Ahhoz, hogy az akkumulátorokat azok eredeti állapotába
használatakor típusegyezőségi hiba lépett föl
állíthassa vissza, újratöltés előtt addig használja azokat,
az akkumulátorszint-jelzés információban.
míg azok teljesen le nem merülnek.
• Az akkumulátorok lemerültek (112. oldal). p Cserélje újra a régi akkumulátorokat.
HU
91
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU15trb.fm]
masterpage:L1adv-Left-04
Jelenség
Az akkumulátor túl
gyorsan lemerül.
A fényképezőgép nem
kapcsolható be.
A fényképezőgép
váratlanul kikapcsol.
Ok
• Szélsőségesen hideg környezetben használja
a fényképezőgépet.
• A nikkel metál-hidrid akkumulátorok nem
töltődtek fel eléggé.
• Az akkumulátorok lemerültek (112. oldal).
• Az akkumulátorok nem megfelelően vannak
behelyezve.
• A hálózati adapter (nincs mellékelve) nincs a
fényképezőgéphez csatlakoztatva.
• Lemerültek az akkumulátorok.
Megoldás
p Lásd 112. oldal.
Ok
• A fényképezőgépet annak legutóbbi
használatakor úgy kapcsolta ki, hogy az
LCD-kijelző ki volt kapcsolva.
Megoldás
p Kapcsolja be az LCD-kijelzőt (29. oldal).
p Töltse fel teljesen az akkumulátorokat (9. oldal).
p Cserélje újra a régi akkumulátorokat.
p Helyezze be megfelelően az akkumulátorokat (10. oldal).
p Csatlakoztassa megfelelően a fényképezőgéphez
(13. oldal).
p Helyezzen be feltöltött akkumulátorokat, vagy cserélje ki
újakkal (9. és 10. oldal).
• Az akkumulátorok lemerültek (112. oldal). p Cserélje újra a régi akkumulátorokat.
• Ha bekapcsolt állapotában körülbelül három p Kapcsolja be újra a fényképezőgépet (14. oldal).
percig nem használja a fényképezőgépet, az
az akkumulátor lemerülésének
megakadályozása céljából automatikusan
kikapcsol (14. oldal).
• Lemerültek az akkumulátorok.
p Helyezzen be feltöltött akkumulátorokat, vagy cserélje ki
újakkal (9. és 10. oldal).
Képek / filmek felvétele
Jelenség
Az LCD-kijelző a
fényképezőgép
bekapcsolásakor sem
kapcsol be.
A tárgy nem látható az
LCD-kijelzőn.
• Az üzemmódváltó kapcsolót állítsa
vagy p Állítsa
vagy
állásba (22. és 72. oldal).
állásba.
Film felvételkor a kép nem • A képméret [640 (Fine)] méretre van állítva, p Szüntesse meg az A/V csatlakoztató kábel csatlakoztatását.
ha az A/V csatlakoztató kábelt a A/V OUT p A képméretet állítsa [640 (Fine)] kivételével valamelyik
látható az LCD-kijelzőn
(MONO) aljzathoz csatlakoztatja.
másik felbontásra.
(csak DSC-P43).
HU
92
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU15trb.fm]
masterpage:L1adv-Right-04
Jelenség
A kép nincs fókuszban.
Ok
• A tárgy túl közel van.
Hibaelhárítás
Megoldás
p Felvételkor az objektívet a minimális felvételi távolságtól
(10 cm (4 hüvelyk)) messzebb helyezze a tárgytól (22. oldal).
és a
(34. oldal) kivételével állítsa valamely más
pA
• Állókép készítésekor a
(Camera)
állásra.
beállítása
vagy
.
• Az előbeállított fókusztávolság módosítható. p Állítsa be az autofókusz módot (49. oldal).
Nem lehet zoomolni.
p Mozgóképfelvétel készítése közben nem használható a
• Az üzemmódváltó kapcsoló
pozícióra
zoom funkció.
van állítva.
A precíziós digitális zoom • A [Digital Zoom] beállítása [Smart] a Setup p A [Digital Zoom] beállítást állítsa [Precision] értékre
képernyőn.
(25., 44. és 108. oldal).
funkció nem működik.
• Ez a funkció filmek készítésekor nem
—
alkalmazható.
• A [Digital Zoom] beállítása [Precision] a
Az intelligens zoom
p A [Digital Zoom] beállítást állítsa [Smart] értékre (25., 44.
Setup képernyőn.
és 108. oldal).
funkció nem működik.
• A képméret [4M] vagy [3:2] értékre van
p Állítsa a képméretet a [4M] és [3:2] kivételével bármely
állítva.
értékre (19. és 25. oldal).
• Multi Burst módban készíti a felvételt.
p Az intelligens zoom funkció Multi Burst módban nem
használható 25., 55. oldal).
• Ez a funkció filmek készítésekor nem
—
alkalmazható.
• A tárgy mögött fényforrás található.
A kép túl sötét.
p Válassza ki a mérési módot (52. oldal).
p Állítsa be az expozíciót (50. oldal).
• Alacsony az LCD-kijelző fényessége.
p Állítsa be az LCD-kijelző háttérvilágításának fényerejét
(44., 109. oldal).
• Sötét környezetben található, spotfénnyel
A kép túl világos.
p Állítsa be az expozíciót (50. oldal).
világított tárgyról készít felvételt, akár egy
színpadon.
• Túl erős az LCD-kijelző fényessége.
p Állítsa be az LCD-kijelző háttérvilágításának fényerejét
(44., 109. oldal).
Sötétben az LCD-kijelzőn • Ha a fényképezőgépet sötétben használja, a p Ez nem befolyásolja a képkészítést.
gép átmenetileg megvilágítja az LCDzaj látható a képen.
kijelzőt, így megtekinthető a kép.
• A [PFX] (P.Effect) [B&W] állásban van.
A kép egyszínű (feketep A [B&W] (56. oldal) kivételével állítsa bármely más
üzemmódra.
fehér).
HU
93
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU15trb.fm]
masterpage:L1adv-Left-04
Jelenség
Ok
Ragyogó tárgyról felvétel • Ez az ún. fényfolthatás eredménye.
készítésekor függőleges
csíkok láthatók.
Nem lehet képet készíteni. • Nincs behelyezve „Memory Stick”.
• Nem elégséges a „Memory Stick”
kapacitása.
• Az „Memory Stick” írásvédelmi kapcsoló
LOCK pozícióra van állítva.
• A villanófény feltöltése közben nem lehet
felvételt készíteni.
• Állókép készítésekor az üzemmódváltó
kapcsoló nem
állásban van.
• Mozgókép felvételekor az üzemmódváltó
kapcsoló nem
állásban van.
• Mozgókép felvételekor a képméret
[640 (Fine)] méretre van állítva.
• Az NR hosszú expozíciós idejű funkció
Túl sokáig tart a felvétel
aktiválva van.
készítése.
Villanófény használatakor • Az üzemmódváltó kapcsoló nem
nem lehet fényképet
állásban van.
készíteni.
• A villanófény (No flash) opcióra van
állítva.
• Állókép készítésekor a
(Camera)
beállítása
vagy .
• Állókép készítésekor a
(Camera)
beállítása
vagy
.
• A fényképezőgép Multi Burst vagy Burst
módban van.
Megoldás
p Ez nem hibajelenség.
p Helyezzen be egy „Memory Stick” (18. oldal) memóriát.
p Törölje a „Memory Stick” memóriában tárolt képeket
(39. oldal).
p Cseréljen „Memory Stick” memóriát.
p Váltsa felvételi állásba (111. oldal).
—
p Az üzemmódváltó kapcsolót állítsa
állásba (22. oldal).
p Az üzemmódváltó kapcsolót állítsa
állásba (72. oldal).
p Használjon „Memory Stick PRO” memóriamodult (72.,
111. oldal).
p A képméretet állítsa [640 (Fine)] kivételével valamelyik
másik állásba.
p Lásd: 34. oldal.
p Az üzemmódváltó kapcsolót állítsa
állásba (22. oldal).
p A villanófényt állítsa „Auto” (Kijelzés nélküli),
(Kényszerített villanófény) vagy
(Lassú szinkron)
módba (27. oldal).
és a (34. oldal) kivételével állítsa bármely más
pA
üzemmódra.
p A villanófényt állítsa (Kényszerített villanófény) módba
(34. oldal).
p Lépjen ki a Multi Burst vagy a Burst módból.
HU
94
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU15trb.fm]
masterpage:L1adv-Right-04
Jelenség
Burst módban nem
készíthető felvétel.
Ok
• Nem elégséges a „Memory Stick”
kapacitása.
• A fényképezőgép mindössze egy képet tud
elkészíteni, mivel az akkumulátor kapacitása
elégtelen.
—
A tárgyszemély szeme
pirosan jelenik meg a
felvételen.
• Nincs jól beállítva a dátum és az idő.
A fényképezőgép nem a
helyes dátum és idő
értéket rögzíti.
• Nem megfelelő a megvilágítás.
Ha a kioldógombot félig
lenyomott állapotban
tartja, a blendenyílás és a
zársebesség értéke villog.
• Ezt a kereső szerkezete okozza.
A keresőben ismeretlen
mintázat látható.
Megoldás
p Törölje a felesleges képeket (39., 74. oldal).
p Helyezzen be feltöltött akkumulátorokat, vagy cserélje ki
újakkal (9. és 10. oldal).
p Állítsa a [Red Eye Reduction] funkciót [On] állásba
(28. oldal).
p Állítsa be pontosan a dátum és az idő értékét (15. oldal).
p Állítsa be az expozíciót (50. oldal).
p Ez nem hibajelenség.
Képek megtekintése
Jelenség
A kép nem játszható le.
Ok
p Az üzemmódváltó kapcsolót állítsa
állásba (35. oldal).
Hibaelhárítás
• Az üzemmódváltó kapcsoló nem
állásban van.
• A számítógépen megváltoztatta a mappa/fájl
nevét.
• Ha a számítógépen módosítja a képet, az a
fényképezőgépen nem játszható le.
• A fényképezőgép USB módban van.
Lejátszást követően a kép • A kép felbontása átmenetileg nem megfelelő
a képfeldolgozáshoz.
szemcséssé válik.
A képek nem játszhatók le • Nem megfelelő a fényképezőgép [Video
Out] beállítása a Setup képernyőn.
a TV-készüléken (csak
• Hibás a kapcsolat.
DSC-P43).
Megoldás
p Lásd 84. oldal.
—
p Szüntesse meg a USB kommunikációt (80. oldal).
p Ez nem hibajelenség.
p A [Video Out] értékét állítsa [NTSC] vagy [PAL] értékre
(44. és 109. oldal).
p Ellenőrizze a csatlakozást (37. oldal).
HU
95
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU15trb.fm]
masterpage:L1adv-Left-04
Jelenség
Ok
A képek nem játszhatók le —
a számítógépen.
Megoldás
p Lásd: 96. oldal.
Kép törlése / szerkesztése
Jelenség
A fényképezőgép nem
tudja törölni valamelyik
képet.
Véletlenül törölt egy
képet.
Ok
• A kép védett.
• Az „Memory Stick” írásvédelmi kapcsoló
LOCK pozícióra van állítva.
• A törölt képek nem állíthatók helyre.
Az átméretezési funkció
nem működik.
Nem lehet (DPOF)
nyomtatási jelölést
rendelni hozzá.
Nem lehet vágással
szerkeszteni a képet.
• Mozgóképek és Multi Burst módban
készített képek nem méretezhetők át.
• Mozgóképekhez nem adható nyomtatási
jelölés (DPOF).
• A mozgókép nem olyan hosszú, hogy vágni
lehessen.
• Védett filmek nem vághatók.
• Állóképek nem vághatók.
Megoldás
p Szüntesse meg a védelmet (62. oldal).
p Váltsa felvételi állásba (111. oldal).
p A kép védelme megakadályozhatja a kép véletlenszerű
törlését (62. oldal).
p A „Memory Stick” memóriamodulon található írásvédelmi
kapcsoló megakadályozza a véletlenszerű képtörlést
(111. oldal).
—
—
—
p Szüntesse meg a védelmet (62. oldal).
—
Számítógépek
Jelenség
Nem biztos benne, hogy
az operációs rendszere
támogatja-e a
fényképezőgép
használatát.
Ok
—
Megoldás
p Ellenőrizze ebben a részben: „Ajánlott számítógépes
környezet” (77., 88. oldal).
HU
96
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU15trb.fm]
masterpage:L1adv-Right-04
Jelenség
Nem lehet telepíteni az
alábbi illesztőprogramot:
USB.
A számítógép nem ismeri
fel a fényképezőgépet.
Ok
—
Hibaelhárítás
Megoldás
p A Windows 2000 rendszerbe rendszergazdaként
jelentkezzen be (engedélyezett rendszergazdák)
(77. oldal).
• A fényképezőgép ki van kapcsolva.
p Kapcsolja be a fényképezőgépet (14. oldal).
• Alacsony az akkumulátorszint.
p Használja a hálózati adaptert (nincs mellékelve)
(13. oldal).
• Nem a mellékelt USB kábelt használja.
p Használja a mellékelt USB kábelt (79. oldal).
• A USB kábel nincs elég fixen csatlakoztatva. p Húzza ki, majd megfelelően csatlakoztassa újra a USB
kábelt. Ellenőrizze, hogy az „USB Mode” felirat látható-e
az LCD-kijelzőn (79. oldal).
• Az [USB Connect] nem a [Normal] értékre p Állítsa [Normal] helyzetbe (109. oldal).
van állítva a Setup képernyőn.
• A számítógép USB aljzataihoz a
p A billentyűzetet és az egeret csatlakoztató USB-kábelen
billentyűzeten és az egéren kívül más eszköz
kívül szüntesse meg az egyéb USB kábelek
is csatlakoztatva van.
csatlakoztatását (77. oldal).
• A fényképezőgép nincs közvetlenül a
p A fényképezőgépet USB csomópont használata nélkül,
számítógéphez csatlakoztatva.
közvetlenül csatlakoztassa a számítógéphez (77. oldal).
• Ez az illesztőprogram nincs telepítve: USB. p Telepítse az USB illesztőprogramot (78. oldal).
• A számítógép azért nem ismeri fel az
p A számítógépről távolítsa el a tévesen felismert eszközt,
eszközt, mert a számítógépet és a
majd telepítse az USB illesztőprogramot (78., 81. oldal).
fényképezőgépet azelőtt csatlakoztatta a
USB kábellel, hogy az „USB Driver”
illesztőprogramot telepítette volna a
mellékelt CD-ROM lemezről.
A képek nem másolhatók. • A fényképezőgép nincs megfelelően a
p A fényképezőgépet csatlakoztassa megfelelően a
számítógéphez csatlakoztatva.
számítógéphez (79. oldal).
• A másolás folyamata az operációs
p A használt operációs rendszernek megfelelően másolja
képeit (80., 81. és 88. oldal).
rendszertől függ.
• Számítógéppel formázott „Memory Stick”
p Olyan „Memory Stick” memóriamodult használjon,
memóriamodullal készítette a fényképet.
amelyet a fényképezőgéppel formázott.
—
A USB csatlakozást
p Indítsa el a „Picture Package Menu” menüt, és ellenőrizze
a [Settings] értékeket.
követően nem indul el
automatikusan a „Picture —
p A számítógép bekapcsolását követően hozza létre az USB
csatlakozást.
Package”.
HU
97
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU15trb.fm]
masterpage:L1adv-Left-04
Jelenség
A kép nem játszható le a
számítógépen.
Ok
—
Megoldás
p Ha a „Picture Package” szoftver használja, a súgó minden
oldal jobb felső sarkában található.
p Kérjen tanácsot a számítógép vagy a szoftver gyártójától.
p A filmet másolja át a számítógép merevlemezére, majd
játssza le onnan (80., 86. és 88. oldal).
—
Mozgókép számítógépen • Közvetlenül a „Memory Stick”
memóriamodulból játssza le a filmet.
történő lejátszásakor a
kép és a hang rossz
minőségű.
—
Nem lehet kinyomtatni
p Ellenőrizze a nyomtató beállításait.
egy képet.
• Nem megfelelő mappába másolta a képeket. p A képeket másolja valamelyik elérhető mappába, például
Az előzetesen
a „101MSDCF” mappába (82. oldal).
számítógépre mentett
képek a fényképezőgépen
nem tekinthetők meg.
„Memory Stick”
Jelenség
Nem tudja behelyezni a
„Memory Stick”
memóriamodult.
Nem tud menteni a
„Memory Stick”
memóriamodulra.
HU
Nem tudja formázni a
„Memory Stick”
memóriamodult.
Véletlenül formázott egy
„Memory Stick”
memóriamodult.
Ok
• Fordítva próbálja betenni.
Megoldás
p A megfelelő oldalról helyezze be (18. oldal).
• Az „Memory Stick” írásvédelmi kapcsoló
p Váltsa felvételi állásba (111. oldal).
LOCK pozícióra van állítva.
• A „Memory Stick” memóriamodul tele van. p Törölje a felesleges képeket (39., 74. oldal).
• Filmfelvétel készítése közben a képméret
p Használjon „Memory Stick PRO” memóriamodult (72.,
[640 (Fine)] értékre van állítva.
111. oldal).
p A képméretet állítsa [640 (Fine)] kivételével valamelyik
másik felbontásra.
• Az „Memory Stick” írásvédelmi kapcsoló
p Váltsa felvételi állásba (111. oldal).
LOCK pozícióra van állítva.
• A formázás a „Memory Stick”
memóriamodulon található összes adatot
törli. Ezek az adatok nem állíthatók helyre.
p Javasoljuk, hogy a véletlen törlés elkerülése érdekében
állítsa a „Memory Stick” írásvédelmi kapcsolóját LOCK
állásba (111. oldal).
98
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU15trb.fm]
masterpage:L1adv-Right-04
PictBridge kompatibilis nyomtató
Jelenség
A kapcsolat nem hozható
létre.
Nem lehet kinyomtatni a
képeket.
Ok
• A nyomtató nem felel meg a PictBridge
szabványnak.
• A nyomtató nincs a fényképezőgéppel való
kapcsolatra állítva.
• Az [USB Connect] nem a [PictBridge]
értékre van állítva a Setup képernyőn.
• A kapcsolat a körülmények között esetleg
nem hozható létre.
• A fényképezőgépet nem csatlakoztatta a
nyomtatóhoz.
• A nyomtató nincs bekapcsolva.
• Előfordulhat olyan nyomtató, ahol
nyomtatás közben az [Exit] menüpont
kiválasztása után nem lehet újranyomtatni.
Megoldás
p Kérjen tanácsot a nyomtató gyártójától.
p Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva és készen
áll-e a fényképezőgéphez történő csatlakoztatásra.
p Állítsa [PictBridge] helyzetbe (109. oldal).
p Szüntesse meg a csatlakozást, majd csatlakoztassa ismét az
USB kábelt. Ha a nyomtató hibát jelez, tekintse át az ahhoz
mellékelt kezelési utasítást.
p Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép a mellékelt USB
kábellel megfelelően csatlakoztatva van-e a nyomtatóhoz.
p Kapcsolja be a nyomtatót. További információért tekintse
át a nyomtatóhoz mellékelt kezelési útmutatót.
p Szüntesse meg a csatlakozást, majd csatlakoztassa ismét az
USB kábelt. Ha így sem sikerül a nyomtatás, kapcsolja szét
az USB kábelt, kapcsolja ki, majd vissza a nyomtatót, majd
csatlakoztassa ismét az USB kábelt.
—
—
Hibaelhárítás
• A mozgóképeket nem lehet kinyomtatni.
• A számítógéppel módosított, illetve más
fényképezőgéppel készített képek
némelyike nem nyomtatható ki.
A nyomtatás megszakadt. • Akkor kapcsolta szét az USB kábelt, amikor
—
a
(Ne kapcsolja szét az USB kábelt)
jelzés még nem tűnt el.
• A nyomtató nem rendelkezik ezekkel a
p Érdeklődjön a nyomtató gyártójánál, hogy a nyomtató
Index módban nem
rendelkezik-e ezekkel a funkciókkal.
funkciókkal.
illeszthető be a dátum
• Egyes nyomtatóknál a dátum index módban p Kérjen tanácsot a nyomtató gyártójától.
vagy nem lehet
nem illeszthető be.
kinyomtatni a képeket.
• A felvétel készítésének dátuma nincs
A nyomtató a
p A felvétel készítésének dátumát nem tartalmazó képek
nem nyomtathatók ki dátummal. Az [Date] opciót állítsa
rögzítve a képen.
dátumbeillesztési résznél
[Off] állásba, és úgy nyomtassa ki a képet.
a „---- -- --”
karaktersorozatot
nyomtatja.
HU
99
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU15trb.fm]
masterpage:L1adv-Left-04
Egyebek
Jelenség
A fényképezőgép nem
működik, nem hajthatók
végre a műveletek.
Ok
• Alacsony vagy nullán van az
akkumulátorszint (A
jelzés látható).
• A hálózati adapter (nincs mellékelve) nincs
megfelelően a fényképezőgéphez
csatlakoztatva.
• A fényképezőgép belső rendszere nem
A fényképezőgép kap
megfelelően működik.
áramot, de nem működik.
Nem tudja azonosítani az
LCD-kijelzőn látható
jelzést.
Az objektív homályossá
válik.
Hosszantartó
használatkor a
fényképezőgép
felmelegszik.
—
• Páralecsapódás.
—
Megoldás
p Töltse fel az akkumulátorokat, vagy cserélje ki újakkal (9.
és 10. oldal).
p Csatlakoztassa a fényképezőgép DC IN aljzatába és a fali
csatlakozóaljzatba (13. oldal).
p Vegye ki az akkumulátorokat, majd egy perc múlva
helyezze vissza azokat, és kapcsolja be a fényképezőgépet.
Ha ezzel nem oldódik meg a probléma, nyomja meg a
csatlakozófedél belsejében található RESET gombot, majd
kapcsolja be újra a fényképezőgépet. (Ez nullázza a dátum
és idő beállításokat stb.)
p Ellenőrizze a jelzést ( 115 – 118. oldal).
p Kapcsolja ki a fényképezőgépet, majd körülbelül egy óra
elteltével próbálja újra használni (110. oldal).
p Ez nem hibajelenség.
HU
100
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU15trb.fm]
masterpage:L1adv-Right-04
Figyelmeztetések és
üzenetek
Az LCD-kijelzőn a következő üzenetek jelenhetnek meg:
Üzenet
No Memory Stick
System error
Memory Stick error
Memory Stick type error
Read only memory
Memory Stick locked
No memory space
Format error
Cannot create more
folders
Cannot record
Hibaelhárítás
Folder error
Jelentés/ Tennivaló
• Helyezzen be egy „Memory Stick” (18. oldal) memóriát.
• Kapcsolja ki, majd be a fényképezőgépet (14. oldal).
• A behelyezett „Memory Stick” nem használható a fényképezőgéppel (111. oldal).
• A „Memory Stick” sérült, vagy szennyezett a „Memory Stick” csatlakozó része.
• Helyezze be megfelelően a „Memory Stick” memóriamodult (18. oldal).
• A behelyezett „Memory Stick” nem használható a fényképezőgéppel (111. oldal).
• Ezzel a fényképezőgéppel nem tud a „Memory Stick” memóriamodulra képet rögzíteni vagy arról képet
törölni.
• Az „Memory Stick” írásvédelmi kapcsoló LOCK pozícióra van állítva. Váltsa felvételi állásba (111. oldal).
• Nem elégséges a „Memory Stick” kapacitása. Nem tud képeket menteni. Törölje a felesleges képeket vagy
adatokat (39., 74. oldal).
• Nem sikerült formázni a „Memory Stick” memóriamodult. Formázza újra a „Memory Stick”
memóriamodult (41. oldal).
• Alacsony vagy nullán van az akkumulátorszint. Töltse fel az akkumulátorokat, vagy cserélje ki újakkal (9.
és 10. oldal). A használat körülményeitől és az akkumulátorok típusától függően ez a jelzés már akkor is
villoghat, amikor még 5 – 10 percnyi akkumulátoridő maradt.
• A „Memory Stick” már tartalmaz olyan mappát, amelynek az első három számkaraktere azonos a
jelenlegiével. (Például: 123MSDCF és 123ABCDE) Válasszon más mappát, vagy hozzon létre egy újat.
• A „Memory Stick” memóriamodulon van egy mappa, amelynek első három számkaraktere „999”. Több
mappa nem hozható létre.
• Olyan mappát kívánt kiválasztani, amelyet a fényképezőgépen csak megtekintésre nyithat meg. Válasszon
más mappát (46. oldal).
• Elégtelen fényviszonyok mellett elmozdulhat a fényképezőgép felvétel készítése közben. Használjon
villanófényt, helyezze állványra vagy más módon rögzítse a fényképezőgépet.
HU
101
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU15trb.fm]
masterpage:L1adv-Left-04
Üzenet
640 (Fine) is not available
File error
File protect
Image size over
No file in this folder
Cannot divide
Invalid operation
Turn the power off and on
again
Enable printer to connect
Connect to
device
No printable image
Printer busy
Paper error
Ink error
Printer error
Jelentés/ Tennivaló
• [640 (Fine)] méretű filmek csak „Memory Stick PRO” memóriamodullal használhatók. Helyezzen be egy
„Memory Stick PRO” kártyát, vagy válasszon a [640 (Fine)] mérettől különböző képméretet (72. oldal).
• A kép lejátszása közben hiba történt.
• A kép törlés ellen védett. Távolítsa el a védelmet (62. oldal).
• Olyan méretű képet akar lejátszani, amely a fényképezőgépen nem játszható le.
• Ebbe a mappába nem mentett képeket.
• A mozgókép nem olyan hosszú, hogy részekre oszthassa.
• A fájl nem mozgóképfájl.
• Nem a fényképezőgéppel készített fájlt kíván lejátszani.
• Az objektív problémája hibát okozott.
• Az [USB Connect] [PictBridge] opcióra van állítva, miközben a fényképezőgép nem PictBridgekompatibilis eszközhöz van csatlakoztatva. Ellenőrizze az eszközt.
• A kapcsolat a körülmények között esetleg nem hozható létre. Szüntesse meg a csatlakozást, majd
csatlakoztassa ismét az USB kábelt. Ha a nyomtató hibát jelez, tekintse át az ahhoz mellékelt kezelési
utasítást.
• Azelőtt próbált képet nyomtatni, hogy a nyomtatót csatlakoztatta volna a fényképezőgéphez.
Csatlakoztassa a fényképezőgépet PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz.
• A [DPOF image] funkciót a
kijelölése nélkül próbálta végrehajtani.
• Az [All In This Folder] funkciót olyan mappában próbálta végrehajtani, amely csak mozgóképeket
tartalmaz. A mozgóképek nem nyomtathatók ki.
• Mivel a nyomtató foglalt, ezért nem tud nyomtatási kérelmeket fogadni. Ellenőrizze a nyomtatót.
• Papírhiba vagy papírelakadás történt, kifogyott a papír stb. Ellenőrizze a nyomtatót.
• Hiba történt a tintával. Ellenőrizze a nyomtatót.
• A fényképezőgép hibajelzést kapott a nyomtatótól. Ellenőrizze a nyomtatót, és győződjön meg arról, hogy
a nyomtatni kívánt kép nem sérült-e.
• Valószínű, hogy még nem fejeződött be a nyomtató felé irányuló adatátvitel. Ne kapcsolja szét az USB
kábelt.
HU
102
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU15trb.fm]
masterpage:L1adv-Right-03
Saját diagnózis kijelzés
Kód
C:32: ss
– Ha betűvel kezdődő kód jelenik
meg
C:13: ss
A fényképezőgép rendelkezik egy
önellenőrzés kijelzéssel. Ez a funkció
egy betű és négy számjegy karakter
kombinációjával jeleníti meg a
fényképezőgép állapotát az LCDkijelzőn. Ilyen esetben tanulmányozza a
következő kódtáblázatot, és tegye meg a
szükséges intézkedéseket. A ( ss
módon jelölt) két utolsó számjegy a
fényképezőgép állapotától függően
változik.
Szükséges intézkedés
Kapcsolja ki, majd be a
fényképezőgépet (14. oldal).
Helyezze vissza többször a „Memory
Stick” memóriamodult.
Formázza meg a „Memory Stick”
memóriamodult (41. oldal).
Helyezzen be egy új „Memory Stick”
memóriamodult (18. oldal).
Nyomja meg a csatlakozófedél
belsejében található RESET gombot
(91. oldal), majd kapcsolja vissza a
fényképezőgépet.
Ha a fényképezőgép a szükséges
intézkedés többszöri végrehajtását
követően sem működik megfelelően,
valószínűleg javításra szorul. Forduljon
Sony márkakereskedőjéhez vagy
hivatalos helyi Sony szervizéhez.
Hibaelhárítás
Saját diagnózis kijelzés
E:61: ss
E:91: ss
E:92: ss
Ok
Hiba a fényképezőgép
hardverével.
A fényképezőgép nem tud
adatot írni vagy beolvasni a
„Memory Stick”
memóriamodulra/
médiamodulról.
Nem formázott „Memory
Stick” memóriamodul van
behelyezve.
A behelyezett „Memory Stick”
memóriamodul nem
használható a
fényképezőgéppel, vagy
megsérültek az adatok.
A fényképezőgépben nem
visszafordítható rendellenesség
lépett fel.
HU
103
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU16add.fm]
masterpage:L1adv-Left-03
További tudnivalók
A tárolható képek
száma / felvételi idő
A tárolható képek száma és a felvételi idő
a „Memory Stick” kapacitásától, a
képmérettől és a kép minőségétől
függően változik. A megfelelő „Memory
Stick” kiválasztásához tanulmányozza a
következő táblázatokat.
• A képek száma Fine (Standard)
sorrendben van listázva.
• A tárolható képek száma és a felvételi
idő a felvétel körülményeitől függően
változik.
• A normál felvételi idő és az ekkor
tárolható képek száma a 21. oldalon
található.
• Ha a még tárolható képek száma
9 999-nél több, a kijelzőn a „ >9999 ”
felirat látható.
(Mértékegység: kép)
Multi Burst
1M
16MB
24 (46)
32MB
50 (93)
64MB
101(187)
128MB MSX-256 MSX-512 MSX-1G
202 (376) 357 (649) 726 (1320) 1482 (2694)
Movie
16MB
640 (Fine)
—
640
00:00:42
(Standard)
160
00:11:12
32MB
—
64MB
—
128MB
—
MSX-256 MSX-512 MSX-1G
00:02:57 00:06:02 00:12:20
00:01:27
00:02:56
00:05:54
00:10:42
00:21:47
00:44:27
00:22:42
00:45:39
01:31:33
02:51:21
05:47:05
11:44:22
A számok a felvétel hosszát mutatják. Például: A „01:31:33” „1 óra, 31 perc, 33 másodperc” hosszú
felvételt jelöl.
• A képméret az alábbiak szerinti:
640 (Fine): 640×480
640 (Standard): 640×480
160: 160×112
HU
104
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU16add.fm]
masterpage:L1adv-Right-04
Menüelemek
A módosítható menüelemek az
üzemmódváltó kapcsoló aktuális
pozíciójától és a fényképezőgép
beállításától függően jelennek meg.
Az alapértelmezett értékeket a x
szimbólum jelöli.
Ha az üzemmódváltó kapcsoló
Elem
pozícióra van állítva
WB (White Bal) 1) 2)
Beállítás
/
/
/
/
/ /
Program / xAuto
+2.0EV / +1.7EV / +1.3EV /
+1.0EV / +0.7EV / +0.3EV / x0EV
/ −0.3EV / −0.7EV / −1.0EV /
−1.3EV / −1.7EV / −2.0EV
∞ / 7.0m / 3.0m / 1.0m / 0.5m /
Center AF / xMulti AF
/
/
/ / xAuto
ISO (ISO) 1)
400 / 200 / 100 / xAuto
(Camera)
(EV) 1)
9 (Focus) 1) 2)
Mode (REC Mode)
xFine / Standard
Multi Burst
Burst
xNormal
A megvilágítást állítja be (50. oldal).
Kiválasztja az autofókusz módot (47. oldal), vagy beállítja az előbeállított
fókusztávolságot (49. oldal).
Beállítja a fehéregyensúlyt (53. oldal).
Az ISO érzékenységet választja ki. Sötétben, illetve gyors mozgású tárgyról
készített felvételhez nagy számú beállítást válasszon. Kiváló minőségű
képekhez alacsony számú beállítást válasszon.
• Minél nagyobb számot választ, annál zajosabb lesz a felvétel.
Finom képminőségű módban veszi föl a képeket. / Standard képminőségű
módban veszi föl a képeket (44. oldal).
– Egyetlen állóképben egyszerre folyamatosan 16 képkockát vesz föl
(55. oldal).
– Egymást követően veszi föl a képeket (54. oldal).
– Normál módon veszi föl a képet.
1) Amikor a
(Camera) beállítása [Auto], ez a pont nem jelenik meg.
2) Egyes beállítások korlátozva vannak a
(Camera) beállításától függően (34. oldal).
További tudnivalók
(P.Quality) 1)
Leírás
Kiválasztja a fényképezőgép üzemmódját (23. oldal).
HU
105
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU16add.fm]
masterpage:L1adv-Left-04
Elem
(Interval)
Beállítás
1/7.5/ 1/15 / x1/30
1) 3)
(Flash Level) 1) 4)
PFX (P.Effect)
1) Amikor a
3) Amikor a
4) Amikor a
1)
+ / xNormal / –
Leírás
A Multi Burst mód képkockák közötti rekesz-intervallumát választja ki (Csak
akkor, ha a [Mode] (REC Mode) [Multi Burst]) módra van állítva (55. oldal).
A villanófény mennyiségét választja ki (54. oldal).
B&W / Sepia / xOff
A kép speciális effektusainak beállítása (56. oldal).
(Camera) beállítása [Auto], ez a pont nem jelenik meg.
(Camera) beállítása
,
vagy , ez a pont nem jelenik meg.
(Camera) beállítása
vagy , ez a pont nem jelenik meg.
Ha az üzemmódváltó kapcsoló erre a pozícióra van állítva:
Elem
Beállítás
+2.0EV / +1.7EV / +1.3EV /
+1.0EV / +0.7EV / +0.3EV / x0EV
/ −0.3EV / −0.7EV / −1.0EV /
−1.3EV / −1.7EV / −2.0EV
∞ / 7.0m / 3.0m / 1.0m / 0.5m /
Center AF / xMulti AF
/
/
/ / xAuto
B&W / Sepia / xOff
(EV)
9 (Focus)
WB (White Bal)
PFX (P.Effect)
Leírás
A megvilágítást állítja be (50. oldal).
Kiválasztja az autofókusz módot (47. oldal), vagy beállítja az előbeállított
fókusztávolságot (49. oldal).
Beállítja a fehéregyensúlyt (53. oldal).
A kép speciális effektusainak beállítása (56. oldal).
Ha az üzemmódváltó kapcsoló erre a pozícióra van állítva:
Elem
(Folder)
- (Protect)
(DPOF)
(Print)
Beállítás
OK/Cancel
Leírás
Kiválasztja a lejátszani kívánt képeket tartalmazó mappát (57. oldal).
—
—
Védi a képek nem szándékolt törlését/feloldja a védelmet (62. oldal).
Kiválasztja a csatolni kívánt állóképeket/törli a nyomtatás (DPOF) jelzést (64. oldal).
—
Kinyomtatja a képeket egy PictBridge kompatibilis nyomtatóval (66. oldal).
HU
106
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU16add.fm]
masterpage:L1adv-Right-04
Elem
(Slide)
Beállítás
Interval
Image
Repeat
(Resize)
(Rotate)
(Divide)
Start
Cancel
4M / 3M / 1M / VGA / Cancel
(balra) /
(jobbra) / OK / Cancel
OK / Cancel
Leírás
– Beállítja a diavetítés intervallumát (59. oldal). (Csak az egyképes kijelzés esetén.)
x3 sec/ 5 sec/ 10 sec/ 30 sec/ 1 min
– Kiválasztja a képeket egy mappából vagy felvevő médiumról.
xFolder/All
– Megismétli a diavetítést.
xOn/Off
– Elindítja a diavetítést.
– Törli a beállítást és a diavetítés lejátszását.
Módosítja a felvett kép méretét (63. oldal). (Csak az egyképes kijelzés esetén.)
Elforgatja az állóképet (60. oldal). (Csak az egyképes kijelzés esetén.)
Felosztja a filmet (75. oldal). (Csak az egyképes kijelzés esetén.)
További tudnivalók
HU
107
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU16add.fm]
masterpage:Left
Setup elemek
A Setup képernyő megjelenik, amikor a
menüben a
pontra lép, és ismét
megnyomja a B gombot.
Az alapértelmezett értékeket a x
szimbólum jelöli.
(Camera)
Elem
AF Mode
Digital Zoom
Date/Time
Beállítás
xSingle / Monitor
Smart / xPrecision
Day&Time / Date / xOff
Red Eye Reduction
AF Illuminator
xAuto / Off
Auto Review
On / xOff
On / xOff
Leírás
Kiválasztja a fókusz működési módját (48. oldal).
Kiválasztja a digitális zoom módot (25. oldal).
Kiválasztja, hogy a dátum és idő értéket beillessze-e a képbe (30. oldal). A
Multi Burst módban felvett filmekbe és képekbe nem illeszthető be a dátum és
idő érték. A dátum és idő érték a felvétel közben nem jelenik meg. A dátum és
az idő a kép lejátszásakor lesz látható.
Csökkenti a vaku használatkor fellépő vörös-szem effektust (28. oldal).
Kiválasztja, hogy sötétben bocsásson-e ki AF kitöltő fényt. Segíti a gyenge
megvilágítású tárgyra fókuszálást (29. oldal).
Kiválasztja, hogy állókép felvétele után rögtön megjelenítse- e a felvett képet.
Ha [On] állásba állítja, a felvett képek körülbelül két másodpercig láthatóvá
válnak. Ez alatt az időtartam alatt nem lehet felvételt készíteni.
(Memory Stick Tool)
HU
Elem
Format
Beállítás
OK / Cancel
Create REC.
Folder
Change REC.
Folder
OK / Cancel
Leírás
Megformázza a „Memory Stick” memóriamodult. Formázáskor a „Memory Stick”
memóriamodulon található összes adat elvész, még a védett képek is (41. oldal).
Létrehoz egy mappát a rögzítendő képek számára (45. oldal).
OK / Cancel
Módosítja a rögzítendő képek mappáját (46. oldal).
108
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU16add.fm]
masterpage:L1adv-Right-04
(Setup 1)
Elem
LCD Backlight
Beep
Beállítás
Bright/ xNormal/
Dark
Shutter
xOn
Language
Off
—
Leírás
Kiválasztja az LCD háttérvilágítás erejét. Ha a [Bright] lehetőséget választja, az LCD-kijelző
erősen meg lesz világítva, és így jól láthatóvá válik a fényképezőgép kültérben, illetve világos
helyen használatakor, ugyanakkor ez a beállítás gyorsabban fogyasztja az akkumulátor energiát.
Csak akkor látható, ha a fényképezőgépet az akkumulátorokról táplálja.
– A rekesz gomb lenyomásakor hallhatóvá teszi az exponálás hangját.
– A vezérlő/rekesz gomb lenyomásakor hallhatóvá teszi a sípolás/exponálás hangját.
– Kikapcsolja a sípolás/exponálás hangját.
A kiválasztott nyelven jeleníti meg a figyelmeztetéseket és üzeneteket.
(Setup 2)
Elem
File Number
Beállítás
xSeries
Reset
Clock Set
OK / Cancel
További tudnivalók
Video Out (csak
DSC-P43)
PictBridge/PTP/
xNormal
NTSC
PAL
USB Connect
Leírás
– Folyamatos sorszámot rendel a fájlokhoz, még akkor is, ha a „Memory Stick” memóriamodult
vagy a felvétel mappáját kicseréli.
– Nullázza a fájl sorszámozást, és minden mappaváltáskor 0001 értéktől kezdi a számozást. (Ha
a felvétel mappája már tartalmaz fájlt, eggyel nagyobb számértéket rendel hozzá.)
Átváltja a USB módot, ha a fényképezőgépet számítógéphez vagy PictBridge kompatibilis
nyomtatóhoz csatlakoztatja az USB kábellel.
– A NTSC módra váltja a videokimenet jelet (például Japánban, Egyesült Államokban
használatkor).
– A PAL módra váltja a videokimenet jelet (például Európában használatkor).
Beállítja a dátumot és időt (15., 44. oldal).
HU
109
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU16add.fm]
masterpage:Left
Óvintézkedések
Az itt felsorolt helyeken ne
tárolja a fényképezőgépet
• Szélsőségesen meleg helyen, például
nem árnyékban parkoló gépkocsiban.
Ettől deformálódhat a fényképezőgép
teste, és rendellenes működést
okozhat.
• Közvetlen napfénynek kitett helyen
vagy fűtőtest közelében. Ettől
deformálódhat a fényképezőgép teste,
és rendellenes működést okozhat.
• Rázkódó helyen
• Erős mágneses helyen
• Homokos, poros helyen
A fényképezőgépbe ne kerüljön
homok. A fényképezőgépbe került
homok és por rendellenes működést
okozhat, ez esetenként nem is
javítható.
Tisztítás
Az LCD-kijelző tisztítása
A kijelző felületét LCD tisztítókészlettel
(nincs mellékelve) tisztíthatja meg az
arra került ujjlenyomattól, portól stb.
HU
110
Az objektív tisztítása
Az objektívet puha ronggyal tisztíthatja
meg az arra került ujjlenyomattól,
portól stb.
A fényképezőgép felületének tisztítása
A fényképezőgép felületét enyhén
nedves puha ruhadarabbal tisztítsa meg,
majd törölje át egy száraz ruhadarabbal.
Kerülje az itt felsoroltakat, mivel ezek
károsíthatják a burkolatot.
– Hígító, benzin, alkohol,
szövethulladék és vegyszer – például
rovarirtó - érintkezése a
fényképezőgéppel.
– A fényképezőgép megérintése
kézfejjel.
– A fényképezőgép huzamosabb
érintkezése gumival és PVC-vel.
Az üzemi hőmérsékletre
vonatkozó megjegyzés
A fényképezőgépet 0°C - 40°C közötti
hőmérséklet tartományon belüli
használatra tervezték. (Alkáli elemek
használatakor: 5°C - 40°C). Az ezen a
tartományon kívüli szélsőségesen hideg
vagy meleg környezetben nem tanácsos
használni a fényképezőgépet.
A páralecsapódást elősegítő tényezők:
• A fényképezőgép hideg helyről például sípályáról – fűtött helyiségbe
kerül.
• A fényképezőgép légkondicionált
helyiségből vagy gépkocsi belsejéből
meleg kültéri környezetbe stb. kerül.
A páralecsapódás megakadályozása
érdekében
Ha a fényképezőgépet hidegről meleg
környezetbe viszi, helyezze egy
nejlonzacskóba, és körülbelül egy óráig
hagyja úgy. Miután a fényképezőgép
alkalmazkodott az új hőmérséklethez,
vegye ki a nejlonzacskóból.
Páralecsapódáskor
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, majd
körülbelül egy órán át várjon, hogy a
nedvesség elpárologhasson. Az
objektívben maradt nedvesség miatt
nem lehet éles, tiszta felvételt készíteni.
Páralecsapódás
A fényképezőgép közvetlen hidegről
meleg, illetve nedves környezetbe
kerülésekor a gép belsejében és külsején
páralecsapódás keletkezhet. Ez a
páralecsapódás a fényképezőgép
rendellenes működését okozhatja.
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU16add.fm]
masterpage:Right
A belső újratölthető
gombakkumulátor
Ez a fényképezőgép egy belső
újratölthető gombakkumulátorral
biztosítja, hogy a dátum és idő stb.
beállítások a be- és kikapcsolt állapottól
függetlenül megőrződjenek.
A fényképezőgép használata közben ez
a belső újratölthető gombakkumulátor
folyamatosan törlődik. Ha a
fényképezőgépet azonban csak rövid
időszakokra használja, a
gombakkumulátor folyamatosan merül,
és ha a fényképezőgépet körülbelül egy
hónapig nem használja, a
gombakkumulátor teljesen lemerül.
Ilyenkor a fényképezőgép használatát
megelőzően töltse föl az újratölthető
gombakkumulátort.
Ha a dátumot és időt nem rögzíti, a
fényképezőgép akkor is használható, ha
az újratölthető gombakkumulátor nincs
feltöltve.
• Az újratölthető gombakkumulátor az
akkumulátor rekesz belsejében található.
Az újratölthető gombakkumulátort ne
vegye ki a készülékből.
A „Memory Stick” memóriamodul új
tömör, hordozható és sok célra
használható integrált áramkörű
„Memory Stick” memóriamodul,
melynek adatkapacitása meghaladja a
hajlékonylemez adatkapacitását.
Az alábbiakban láthatja az ezzel a
fényképezőgéppel használható „Memory
Stick” memóriamodulokat. A korrekt
működés azonban nem biztosított.
„Memory Stick”
Memory Stick
Memory Stick Duo 1)
Memory Stick Duo
(MagicGate/nagyobb
adatátviteli sebesség
kompatibilitás) 1)
MagicGate Memory Stick
MagicGate Memory Stick
Duo 1)
Memory Stick PRO
Memory Stick PRO Duo 1)
Felvétel/
lejátszás 4)
Igen
Igen
Igen 2)3)
Igen 2)
technológia, amely titkosítási technológiát
használ. Mivel azonban a fényképezőgép nem
támogatja a MagicGate szabványokat, ezért
az ezzel a fényképezőgéppel felvett adatokat
nem védi a MagicGate copyright védelem.
3) A párhuzamos interfészen át támogatja a
nagy adatátviteli sebességet.
4) [640 (Fine)] méretű filmek csak „Memory
Stick PRO” vagy „Memory Stick PRO
Duo” memóriamodullal rögzíthetők és
játszhatók le.
• A számítógéppel formázott „Memory Stick”
memóriamodul nem feltétlen működik ezzel
a fényképezőgéppel.
• Az adatolvasási/-írási idő a „Memory Stick”
memóriamodul és a készülék
kombinációjától függ.
A (mellékelt) „Memory Stick”
memóriamodulra vonatkozó
megjegyzések
• Nem vehet fel, szerkeszthet és törölhet
képeket, amikor az írásvédelmi kapcsoló
LOCK állásban van.
Csatlakozó
További tudnivalók
A feltöltés módja
A fényképezőgépet a hálózati adapterrel
(nincs mellékelve) csatlakoztassa a fali
csatlakozó aljzatba (konnektorba), vagy
helyezzen be feltöltött nikkel metálhidrid akkumulátorokat vagy új alkáli
elemeket, majd hagyja kikapcsolt
állapotban legalább 24 óráig.
A „Memory Stick”
memóriamodul
Igen 2)
Igen 2)3)
Igen 2)3)
Írásvédelmi
kapcsoló
1) Ezzel a fényképezőgéppel történő
használatkor a Memory Stick Duo adapterbe
helyezze.
2) A „MagicGate Memory Stick” modult a
MagicGate copyright védelmi technológia
védi. A MagicGate szerzőijog-védelmi
Címkézés helye
Az írásvédelmi kapcsoló helyzete és alakja
a használt „Memory Stick” típusától
függően változhat.
HU
111
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU16add.fm]
masterpage:Left
• Adatírás és -olvasás közben ne vegye ki a
„Memory Stick” memóriamodult.
• Az itt felsoroltak adatkárosodást
okozhatnak:
– A „Memory Stick” memóriamodul
kivétele és a fényképezőgép kikapcsolása
adatírás és -olvasás közben.
– A fényképezőgép sztatikus
elektromosságnak és zajnak kitett
környezetben használata.
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról
készítsen másolatot.
• A címkézés helyére csak a mellékelt címkét
helyezze.
• A mellékelt címkét csak a címkézés helyére
helyezze. A címke ne váljon le a helyéről.
• A „Memory Stick” memóriamodult az
ahhoz mellékelt tokban szállítsa és tárolja.
• A „Memory Stick” memóriamodul
érintkezőihez ne érjen hozzá a keze és
azokhoz ne érintsen fémtárgyakat.
• A „Memory Stick” memóriamodult ne
ütögesse, ne hajlítgassa és ne ejtse le.
• A „Memory Stick” memóriamodult ne
szedje szét és ne módosítsa.
• A „Memory Stick” memóriamodulba ne
kerüljön víz.
• A „Memory Stick” memóriamodult ne
tárolja az itt felsorolt helyeken:
– Napon parkoló gépkocsiban és forró
helyen.
– Közvetlen napfénynek kitett helyen.
– Nedves helyen és korrodáló anyag
közelében.
A „Memory Stick Duo”
memóriamodulra (nincs mellékelve)
vonatkozó megjegyzések
• A „Memory Stick Duo” memóriamodult a
Memory Stick Duo adapterbe helyezze a
„Memory Stick Duo” fényképezőgéppel
történő használatakor. Ha a „Memory Stick
Duo” memóriamodult a Memory Stick Duo
adapterbe csatlakoztatás nélkül helyezi be a
fényképezőgépbe, a „Memory Stick Duo”
memóriamodult nem fogja tudni kivenni.
• A „Memory Stick Duo” memóriamodult
helyes irányban helyezze a Memory Stick
Duo adapterbe.
• A Memory Stick Duo adaptert helyes
irányban helyezze a fényképezőgépbe. A
helytelen behelyezés rendellenes működést
okozhat.
• Ne helyezzen olyan „Memory Stick Duo”
memóriamodult, amely nincs Memory Stick
Duo adapterhez csatlakoztatva a „Memory
Stick”-kompatibilis készülékbe. Ez a
készülék rendellenes működését okozhatja.
• A „Memory Stick Duo” memóriamodul
formázásakor a „Memory Stick Duo”
memóriamodult csatlakoztassa a Memory
Stick Duo adapterhez.
• Ha a „Memory Stick Duo” memóriamodul
írásvédelmi kapcsolóval rendelkezik, oldja
föl a zárolást.
Az akkumulátorok
Az akkumulátor effektív
használata
• Alacsony hőmérsékleten az
akkumulátor teljesítménye és
élettartama csökken. Az akkumulátor
élettartamát meghosszabbíthatja, ha a
mellékelt akkumulátortartó tokban
(csak DSC-P43 tartozéka) tartja, a
testéhez közel, és csak a fényképezés
megkezdése előtt helyezi be a
fényképezőgépbe.
• Ha sok felvételt készít vaku
használatával, az akkumulátor
hamarabb merül le.
• Javasoljuk, hogy tartson magánál a
fényképezési időtől kétszer/
háromszor hosszabb időre elegendő
pótakkumulátorokat, és a
fényképezőgép tényleges használata
előtt készítsen egy próbafelvételt.
• Az akkumulátorba ne kerüljön víz.
Az akkumulátor nem vízálló.
A „Memory Stick PRO”
memóriamodulra (nincs mellékelve)
vonatkozó megjegyzések
Ehhez a fényképezőgéphez az 1 GB
kapacitású „Memory Stick PRO”
memóriamodul ajánlott.
HU
112
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU16add.fm]
masterpage:Right
Akkumulátor élettartam
• A nikkel metál-hidrid akkumulátorok
(a DSC-P43 esetében tartozék)
élettartama korlátozott. Az
akkumulátorkapacitás a használat
során fokozatosan ugyan, de idővel
egyre gyengül. Ha azt tapasztalja,
hogy az akkumulátor működési ideje
jelentősen lecsökkent, elképzelhető,
hogy az akkumulátor élettartama vége
közelébe ért.
• Az akkumulátor élettartama a
tárolástól, a működési feltételektől, a
környezettől és akkumulátor típusától
függ.
Az akkumulátortöltő
(csak DSC-P43)
x Fényképezőgép
[Rendszer]
Kép eszköz 6,85 mm (1/2,7 típusú) színes
CCD
Elsődleges színszűrő
A fényképezőgép teljes pixelszáma
Körülbelül 4 231 000 pixel
A fényképezőgép effektív pixelszáma
Körülbelül 4 065 000 pixel
Objektív
Rögzített fókusztávolságú
objektív
f=5,0 mm
(35 mm fényképezőgép
konverzió: 33 mm)
F2.8
Megvilágítás szabályozás
Automatikus, éjszakai, éjszakai
portré, gyertya, tájkép,
tengerpart, lágy felvétel
Fehéregyensúly
Automatikus, nappal, felhős,
fluoreszkáló, fehéren izzó
Fájlformátum (DCF megfelelő)
Állóképek: Exif Ver. 2.2, JPEG
megfelelő, DPOF kompatibilis
Filmek: MPEG1 megfelelő
(mono)
Rögzítési médium
„Memory Stick”
Vaku
Ajánlott távolság, (ha az ISO
érzékenység Auto értékre
van állítva)
0,2 - 3,5 m
További tudnivalók
• A mellékelt akkumulátortöltővel csak a
Sony nikkel-fémhidrid akkumulátort
töltse fel. Ha más típusú akkumulátorokat
(mangán, alkáli, lítium, ni-cd stb.
akkumulátorokat), tölt vele, az
akkumulátorban lévő folyadék szivárogni
kezdhet, az akkumulátor szétrobbanhat,
túlhevülhet, illetve bőrégést és más
személyi sérülést okozhat.
• Teljesen feltöltött nikkel-fémhidrid
akkumulátort ne helyezzen a töltőbe. Ettől
szivárogni kezdhet az akkumulátorban
lévő folyadék, szétrobbanhat, illetve
túlhevülhet az akkumulátor.
• Ha a mellékelt akkumulátortöltővel a
mellékelt akkumulátortól eltérő típusú
nagy kapacitású akkumulátort tölt fel, az
akkumulátor teljes kapacitása nem
lesz elérhető.
• Ha a CHARGE jelzőfény villog,
valószínű, hogy az előírttól eltérő típusú
akkumulátor rendellenes működést okoz.
Először is ellenőrizze, hogy az
akkumulátor használható-e a töltővel. Ha
az akkumulátor használható a töltővel, a
töltőből távolítson el minden
akkumulátort, helyezzen be más – például
új – akkumulátorokat, majd ellenőrizze,
hogy az akkumulátortöltő jól működik-e.
Ha az akkumulátortöltő jól működik, a
rendellenes működést valószínűleg az
akkumulátorok okozzák.
Műszaki adatok
HU
113
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU16add.fm]
masterpage:Left
[Bemeneti és kimeneti csatlakozók]
A/V OUT (MONO) csatlakozó (mono)
(csak DSC-P43)
Minijack
Videó: 1 Vp-p, 75 Ω,
aszimmetrikus, szink. negatív
Audió: 327 mV (47 kΩ terhelés
mellett)
Kimeneti impedancia 2,2 kΩ
USB csatlakozó
mini-B
USB kommunikáció
Hi-Speed USB (USB 2.0
megfelelő)
[LCD képernyő]
Használt LCD képernyő
3,8 cm (1.5 típusú) TFT meghajtó
Teljes pontméret
67 200 (280×240) pont
[Tápellátás - általános]
Tápellátás
AA nikkel hidrid akkumulátor (2)
2,4 V
AA méretű) alkáli elemek (2)
3,0 V
AC-LS5 hálózati adapter
(nincs mellékelve), 4,2 V
Teljesítményfelvétel (fénykép készítéskor, ha az
LCD képernyő be van kapcsolva)
1,3 W
Működési hőmérséklet tartomány
0° és +40°C között
(Alkáli elemek használatakor:
5° és +40°C között)
Tárolási hőmérséklet tartomány
−20° és +60°C között
Méretek
Tömeg
Mikrofon
Hangszóró
101,2 × 53,7 × 35,6 mm
(Sz/M/H, a kiálló részek
nélkül)
Kb. 195 g (két elemmel
„Memory Stick”, csuklópánttal
és egyéb tartozékokkal)
Electret condenser mikrofon
Dinamikus hangszóró
Exif nyomtatás Kompatibilis
PRINT Image Matching II
Kompatibilis
PictBridge
Kompatibilis
x BC-CS2A/CS2B Ni-MH
akkumulátortöltő (a DSC-P43 esetén
tartozék)
Tápellátás
100 - 240 V 50/60 Hz váltóáram
3W
Kimenőfeszültség
AA : 1,4 V 400 mA × 2 egyenáram
AAA : 1,4 V 160 mA × 2
egyenáram
Működési hőmérséklet tartomány
0° és +40°C között
Tárolási hőmérséklet tartomány
−20° és +60°C között
Méretek
71 × 30 × 91 mm (Sz/H/M)
Tömeg
Kb. 90 g
x AC-LS5 hálózati adapter (nincs
mellékelve)
Bemeneti feszültség
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
11 W, 0,16-0,09 A
Kimeneti feszültségDC 4,2 V, 1,5 A
Működési hőmérséklet tartomány
0° és +40°C között
Tárolási hőmérséklet tartomány
−20° és +60°C között
Méretek
Kb. 48 × 29 × 81 mm (Sz/H/M, a
kiálló részek nélkül)
Tömeg
Kb. 130 g
Tartozékok
• HR6 (AA méretű) Ni-MH akkumulátorok
(2) (csak DSC-P43)
• R6 (AA méretű) alkáli elemek (2)
(csak DSC-P41)
• Akkumulátortartó (1) (csak DSC-P43)
• BC-CS2A/CS2B Ni-MH Akkumulátortöltő
(1) (csak DSC-P43)
• (Hálózati) tápkábel (1) (csak DSC-P43)
• USB kábel (1)
• A/V csatlakoztató kábel (1) (csak DSC-P43)
• Csuklószíj (1)
• „Memory Stick” (16MB) (1)
• CD-ROM (USB meghajtó: SPVD-012) (1)
• Kezelési útmutató (1)
A készülék, illetve annak műszaki adatai
figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
HU
114
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU16add.fm]
masterpage:Right
Az LCD-kijelző
Állóképek felvétele
1
2
3
4
5
6
7
8
VGA FINE 101
1/30"
400
C:32:00 DATE
ISO400
SAF
9
qg
qh
qj
qk
ql
w;
wa
ws
További tudnivalók
A zárójelben látható számok fontos
kiegészítő információk helyét jelölik.
250 F2.0 +2.0EV
q;
qa
qs
qd
qf
A Képméret jelző (19)/
mód képkockák közötti rekeszintervallum jelző (55)
B Felvételi üzemmód jelző
(54, 55)
C AE/AF zár jelző (23)
D Akkumulátorszint-jelzés (11)
E Fehéregyensúly jelzés (53)/
Fényképezőgép üzemmódjelzés/
Vaku mód (27)/
Vörös-szem hatás csökkentés (28)
F AF illuminátor jelzés (29)
G Mérő mód jelzés (52)/
Képhatás jelzés (56)
H Alacsony akkumulátorszint
figyelmeztetés (101)
I AF mód (48)/
AF tartomány kereső keret
jelzés(47)/
Előbeállított fókusz érték (49)
J Képminőség jelzés (44)
K Felvétel mappa jelzés (45)
L A rögzíthető képek számának
jelzése (21)
M Maradék „Memory Stick”
kapacitás jelzés
N Önellenőrzés kijelzés (103)/
Dátum/idő jelzés (30)/
ISO érzékenység (105)
O Önidőzítő jelzés (26)
HU
115
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU16add.fm]
masterpage:Left
P Rezgés figyelmeztetés jelzés
(101)
Q Spotméter hajszálkereszt (52)
R AF tartomány kereső keret (47)
S Menü/útmutató menü (43)
T EV beállítás jelzés (50)
U Nyílás érték jelzés
V NR slow shutter jelzés (34)/
Rekeszzár sebesség jelzés
• A MENU gombra kattintva jelenítheti meg/
tüntetheti el a menu/guide menüt.
Filmek felvétele
9
1
q;
2
3
qa
101
STBY
qs
00:00:00 [00:28:25]
C:32:00
4
qd
5
qf
6
7
+2.0EV
qg
8
qh
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Felvételi üzemmód jelzés (72)
Akkumulátorszint-jelzés (11)
Fehéregyensúly jelzés (53)
Mérő mód jelzés (52)/
Képhatás jelzés (56)
Alacsony akkumulátorszint
figyelmeztetés (101)
AF tartomány kereső keret (47)
Spotméter hajszálkereszt (52)
AF tartománykereső keretjelzés
(47)/
Előbeállított fókusz érték (49)
Képméret jelzés (72)
J Felvételi idő [Maximális
felvételi idő] jelzés (72)
K Felvétel mappa jelzés (45)
L Maradék „Memory Stick”
kapacitás jelzés
M Önellenőrzés kijelzés (103)
N Önidőzítő jelzés (26)
O EV beállítás jelzés (50)
P Menü/útmutató menü (43)
• A MENU gombra kattintva jelenítheti meg/
tüntetheti el a menu/guide menüt.
116
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU16add.fm]
masterpage:Right
Állókép lejátszás
1
2
3
VGA
101
4
5
P
x1.3
6
7
1 0 1 –0 0 1 2
BACK/NEXT
101
12 / 12
C:32:00
+2.0EV ISO400
AWB
2000 F5.6
2005 1 1
VOLUME
9
q;
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
P EV beállítás jelzés (50)/
ISO érzékenység (105)
Q Mérő mód jelzés (52)/
Vaku jelzés/
Fehéregyensúly jelzés (53)
R Rekeszzár jelzés/
Nyílás érték jelzés
• A MENU gombra kattintva jelenítheti meg/
tüntetheti el a menu/guide menüt.
9 : 3 0 AM
8
H A kép felvételi dátuma/ideje (30)/
Menü/útmutató menü (43)
I PictBridge csatlakozás jelzés
(66)
J Lejátszási mappa jelzés (57)
K Képszám
L A lejátszási mappában rögzített
képek száma
M Felvétel mappa jelzés (45)
N Maradék „Memory Stick”
kapacitás jelzés
O Önellenőrzés kijelzés (103)
További tudnivalók
A Mappaváltás jelzés (57)
B Képméret jelzés (19)
C Felvételi üzemmód jelző
(54, 55)
D Védelem jelzése (62)/
Nyomtatás (DPOF) jel jelzése
(64)
E Zoom jelzés (25)/
Képkockánkénti lejátszás jelzés
(61)
F Ne kapcsolja szét az USB kábelt
jelzés (102)
G Mappa-fájl szám (82)
HU
117
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU16add.fm]
masterpage:Left
Film lejátszás
• A MENU gombra kattintva jelenítheti meg/
tüntetheti el a menu/guide menüt.
A zárójelben látható számok fontos
kiegészítő információk helyét jelölik.
101
101
VOL.
8/8
00:00:12
DPOF
HU
118
A Képméret jelzés (73)
B Felvételi üzemmód jelzés (73)
C Lejátszás jelzés (73)/
Hangerő jelzés (73)
D Mappaváltás jelzés (57)
E Lejátszási mappa jelzés (57)
F Képszám
G A lejátszási mappában rögzített
képek száma
H Felvétel mappa jelzés (45)
I Maradék „Memory Stick”
kapacitás jelzés
J Számláló (73)
K Lejátszási képernyő (73)
L Lejátszási folyamatjelző (73)
M Menü/útmutató menü (43)
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU01covIX.fm]
masterpage:Right
Tárgymutató
Tárgymutató
A
A fényképezőgép használata külföldön ......14
A/V csatlakozókábel ......................................37
AF ....................................................................23
Akkumulátor töltése ........................................8
Autofókusz ................................................24, 47
Autofókusz rögzítése ...............................23, 24
Autofókusz segédfény ...................................29
Autofókusz üzemmód ....................................48
Automatikus beállítás üzemmód ..................23
Automatikus kikapcsolás funkció ................14
Automatikus visszanézés .............................108
E
I
Egyenáramú csatlakozódugó ....................... 13
Egyképes ........................................................ 35
Egyszerű autofókusz ..................................... 48
Elmenthető képek száma vagy fényképezési
idő ............................................ 12, 21, 104
Előzetes fókuszbeállítás ............................... 49
ImageMixer VCD2 ........................................ 89
Indexkép ......................................................... 35
Intelligens zoom ............................................ 25
Izzólámpa ....................................................... 53
JPG .................................................................. 83
É
Éjszakai .......................................................... 32
Éjszakai portré ............................................... 32
F
C
G
CD-ROM ........................................................78
Gyertya ........................................................... 32
Gyors visszanézés .......................................... 24
Átméretezés ....................................................63
B
D
Dátum és idő beillesztése ..............................30
Diavetítés ........................................................59
Digitális zoom .................................................25
DPOF ..............................................................64
K
Kereső ............................................................. 29
Képeffektusok ................................................ 56
Képek készítése ............................................. 22
Képek másolása számítógépre ......... 80, 86, 88
Képek megtekintése az LCD-kijelzőn ........ 35
Képek megtekintése TV-n ............................ 37
Képek törlése ................................................. 39
Képméret .................................................. 19, 20
Képminőség .................................................... 44
Követő autofókusz ........................................ 48
Középponti autofókusz ................................. 47
L
Lágy felvétel ................................................... 32
LCD háttérvilágítás ..................................... 109
LCD kijelző .................................................. 115
Tárgymutató
Be- és kikapcsolás ..........................................14
Beállítás ...................................................44, 108
Burst ................................................................54
Fájlmentés helyei ........................................... 82
Fájlnevek ........................................................ 82
Fehéregyensúly .............................................. 53
Fekete-fehér ................................................... 56
Felhős .............................................................. 53
Felosztás ......................................................... 75
Fénycső ........................................................... 53
Figyelmeztetések és üzenetek .................... 101
Forgatás .......................................................... 60
Formázás ........................................................ 41
Á
J
H
Hálózati adapter ............................................ 13
Hozzáférés jelzőlámpa .................................. 18
HU
119
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU01covIX.fm]
masterpage:Left
M
P
V
Mappa ....................................................... 45, 57
Maradék akkumulátorkapacitás jelzése ..... 11
Memory Stick .............................................. 111
Memory Stick kártya behelyezése .............. 18
Menü ....................................................... 43, 105
Mérési mód .................................................... 52
Mozgóképek megtekintése az LCD-kijelzőn
................................................................ 73
Mozgóképek törlése ...................................... 74
Mozgóképek vágása ...................................... 75
Mozgóképfelvétel .......................................... 72
MPG ............................................................... 83
Multi Burst ............................................... 55, 60
Multi-pattern mérés ...................................... 52
PAL ............................................................... 109
Páralecsapódás ............................................. 110
PictBridge ....................................................... 66
Picture Package .............................................. 84
Precíziós digitális zoom ................................. 25
Vezérlőgomb .................................................. 15
Védelem .......................................................... 62
VGA ................................................................ 20
Video CD ........................................................ 90
Villanófény ..................................................... 27
Villanófény szintje ......................................... 54
Vörösszem-effektus csökkentése ................. 28
N
T
Nagyítás visszajátszáskor .............................. 58
Nappali fény ................................................... 53
Nappali szinkron ........................................... 28
NR, hosszú expozíciós idejű üzemmód ...... 34
NTSC ............................................................ 109
Nyomtatási (DPOF) jel ................................ 64
Tartománykereső autofókusz ....................... 47
Tájkép ............................................................. 32
Telepítés .................................................... 78, 84
Tengerpart ...................................................... 32
Tisztítás ......................................................... 110
Többpontos autofókusz ................................ 47
Ó
U
Óra beállítása ................................... 15, 44, 109
Óvintézkedések ........................................... 110
USB ........................................................... 79, 88
USB-illesztőprogram .................................... 78
Ö
Ü
Önellenőrzés jelzése ................................... 103
Önkioldó ........................................................ 26
Üzemmódváltó kapcsoló ................................ 7
R
RESET gomb ................................................. 91
Y
S
Sípolás/zár hangja ........................................ 109
Spotmérés ....................................................... 52
Szépia .............................................................. 56
Záridő beállítása ............................................ 50
Zoom ............................................................... 25
HU
120
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\02HU-DSCP41P43CEE6\02HU01covIX.fm]
masterpage:Right
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK02war.fm]
masterpage:Left
Slovak
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku ohňa
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu, ani
vlhkosti.
Tento výrobok bol testovaný a vyrobený
v súlade s kritériami stanovenými
nariadením EMC pre používanie
prepojovacích káblov kratších ako 3 metre.
Upozornenie
Elektromagnetické polia môžu pri tomto
fotoaparáte pri určitých frekvenciách
spôsobiť rušenie obrazu a zvuku.
Poznámka
Ak spôsobí statická elektrina alebo
elektromagnetizmus prerušenie prenosu dát
(zrušenie prepojenia), reštartujte program
alebo odpojte a znovu pripojte USB kábel.
Niektoré krajiny alebo oblasti môžu
regulovať likvidáciu použitých batérií,
ktoré napájajú tento výrobok. Konzultujte
to prosím s vašimi miestnymi úradmi.
Pred použitím fotoaparátu
Testovacie snímanie
Pred snímaním momentiek vykonajte
testovacie snímanie, ktorým skontrolujete,
či fotoaparát pracuje správne.
Bez kompenzácie obsahu záznamu
Záznam, ktorý nie je možné uskutočniť
snímaním alebo prehrávaním z dôvodu
nefunkčnosti fotoaparátu alebo
záznamového média atď., nie je možné
nijakým spôsobom kompenzovať.
Odporúčanie zálohovania dát
Aby ste predišli možnému riziku straty dát,
neustále kopírujte (zálohujte) dáta na disk.
Poznámky ku kompatibilite
obrazových údajov
• Súbory s obrazovými údajmi zaznamenané
vaším fotoaparátom spĺňajú pravidlo
skonštruovania pre univerzálny štandard
súborových systémov fotoaparátu,
vypracovaný asociáciou JEITA
(Japonská asociácia odvetvia elektroniky
a informačných technológií).
• Prehrávanie záznamu nasnímaného
týmto fotoaparátom v inom zariadení nie
je zaručené a taktiež prehrávanie
záznamov nasnímaných alebo
editovaných v inom zariadení nie je
v tomto zariadení zaručené.
Upozornenie k autorským právam
Televízne programy, filmy, video kazety
a ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
kopírovaním takýchto materiálov sa
môžete dopustiť porušenia zákonov
o autorských právach.
Fotoaparátom netraste alebo
nebúchajte
Okrem poruchy a nemožnosti snímania
môžete spôsobiť nefunkčnosť karty
„Memory Stick“ alebo poškodenie,
prípadne stratu údajov.
LCD obrazovka, LCD hľadáčik
(len na modeloch, ktoré sú ním
vybavené) a objektív
• LCD obrazovka a LCD hľadáčik sú
vyrobené za použitia extrémne presnej
technológie, takže viac ako 99,99 %
pixelov je schopných efektívnej
prevádzky. Avšak na LCD obrazovke
a LCD hľadáčika sa môžu permanentne
objavovať malé tmavé alebo jasné body
(bielej, červenej, modrej alebo zelenej
farby). Tieto body sú výsledkom bežného
výrobného procesu a nijakým spôsobom
neovplyvňujú nasnímaný obraz.
SK
2
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK02war.fm]
masterpage:L1-Right
• Pri ukladaní fotoaparátu blízko okna
alebo vonku buďte opatrný. Vystavením
LCD obrazovky, hľadáčika alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu
na dlhšiu dobu môže dôjsť k poruche
zariadenia.
• Na LCD obrazovku príliš silno netlačte.
Obraz sa môže rozmazať a môže dôjsť
k poruche.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
LCD obrazovke vznikať stopy. Nejedná
sa o poruchu.
Odstráňte nečistoty na povrchu
blesku
Ak nečistoty spôsobia zafarbenie povrchu
blesku alebo ak sa naň prilepia v dôsledku
tepla, tak blesk nemusí dodávať dostatočné
osvetlenie.
Fotoaparát nesmie navlhnúť
Pri snímaní v daždi alebo v obdobných
vlhkých podmienkach dávajte pozor, aby
fotoaparát nenavlhol. Ak sa do fotoaparátu
dostane voda, môže spôsobiť zlyhanie
fotoaparátu, ktoré je niekedy
neopraviteľné. Ak sa vyskytne kondenzácia
vlhkosti, postupom popísaným na str. 109,
vlhkosť z fotoaparátu odstráňte.
Fotoaparát nevystavujte piesku
alebo prašnému prostrediu
Používanie fotoaparátu v piesočnom alebo
prašnom prostredí môže spôsobiť poruchu.
Fotoaparátom nemierte do slnka
alebo do iného zdroja žiarivého
svetla
Môže to spôsobiť nevyliečiteľné poškodenie
zraku alebo poškodenie fotoaparátu.
Poznámky k miestam, kde je
fotoaparát možné používať
Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných rádiových
vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie.
Fotoaparát nemusí snímať alebo prehrávať
správne.
Obrázky použité v tomto návode
Obrázky použité v tomto návode ako
príklady sú reprodukcie a nejedná sa
o skutočné fotografie nasnímané týmto
fotoaparátom.
Ilustrácie a zobrazenia obrazovky
použité v návode
V tomto návode sú použité ilustrácie a
zobrazenia fotoaparátu DSC-P43, ak nie je
uvedené inak.
Obchodné značky
je obchodnou značkou
•
spoločnosti Sony Corporation.
, „Memory Stick
• „Memory Stick“,
PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„MagicGate“,
sú
obchodné značky Sony Corporation.
• Picture Package je obchodnou značkou
spoločnosti Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Media a
DirectX sú registrovanými obchodnými
značkami alebo obchodnými značkami
Microsoft Corporation v Spojených
štátoch alebo v iných krajinách.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac,
iBook, PowerBook, Power Mac a eMac
sú obchodnými značkami alebo
registrovanými obchodnými značkami
spoločnosti Apple Computer, Inc.
• Macromedia a Flash sú registrovanými
obchodnými značkami alebo obchodnými
značkami spoločnosti Macromedia, Inc.
v Spojených štátoch alebo v iných krajinách.
• Intel, MMX a Pentium sú obchodnými
značkami alebo registrovanými
obchodnými značkami spoločnosti Intel
Corporation.
• Okrem toho názvy systémov a produktov
použité v tomto manuále sú vo
všeobecnosti obchodné značky alebo
registrované obchodné značky príslušných
vývojových spoločností alebo výrobcov.
Značky ™ alebo ® však nie sú v tomto
manuále použité vo všetkých prípadoch.
SK
SK
3
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK01covTOC.fm]
masterpage:Left
Obsah
Pred použitím fotoaparátu .................... 2
Popis častí ................................................ 6
Začíname
Príprava batérií ....................................... 8
Zaobchádzanie s batériami.................... 8
Nabíjanie batérií
(len fotoaparát DSC-P43) ............. 9
Vloženie batérií..................................... 10
Používanie sieťového adaptéra ........... 13
Používanie fotoaparátu v zahraničí .... 14
Zapnutie a vypnutie fotoaparátu ........ 14
Používanie ovládacieho tlačidla.......... 15
Nastavenie dátumu a času .................. 15
Snímanie statických záberov
SK
4
Vloženie a vybratie pamäťovej karty
„Memory Stick“ ........................... 18
Nastavenie veľkosti statických
obrázkov........................................ 19
Veľkosť a kvalita obrázka .................... 20
Základné snímanie statických záberov
– Používanie automatického
režimu ............................................ 22
Zobrazenie naposledy nasnímaného
záberu
– Quick Review (rýchly
prehľad) ......................................... 24
Používanie funkcie transfokátora... 25
Používanie samospúšte .................... 26
Výber režimu blesku ........................ 27
Snímanie záberov pomocou
hľadáčika ....................................... 29
Vloženie dátumu a času na
snímaný záber............................... 30
Fotografovanie podľa podmienok
scény .............................................. 32
Zobrazovanie statických
záberov
Zobrazovanie záberov na LCD
obrazovke vášho fotoaparátu ..... 35
Zobrazenie obrázkov na televíznej
obrazovke (len fotoaparát
DSC-P43)...................................... 37
Vymazávanie statických
záberov
Vymazávanie záberov.......................... 39
Formátovanie pamäťovej karty
„Memory Stick“ ........................... 41
Pred ďalšími úkonmi
Nastavenie a obsluha fotoaparátu...... 43
Zmeny nastavení ponuky................ 43
Zmena položiek na obrazovke
Setup.............................................. 44
Nastavenie kvality obrazu statických
záberov.......................................... 44
Vytvorenie alebo výber priečinka...... 45
Vytvorenie nového priečinka ......... 45
Výber priečinka pre ukladanie
záznamu.........................................46
Rozšírené možnosti snímania
statického obrázka
Výber metódy automatického
zaostrovania ..................................47
Výber rámčeka rozsahu zaostrenia
– Hľadáčik rozsahu
automatického zaostrenia ..........47
Výber zaostrenia
– Režim automatického
zaostrenia .....................................48
Nastavenie vzdialenosti od objektu
– Predvoľba zaostrenia ................49
Nastavenie expozície
– Nastavenie EV ..........................50
Výber režimu merania..........................52
Nastavenie farebných tónov
– Vyváženie bielej .......................53
Nastavenie úrovne blesku
– Úroveň blesku ..........................54
Snímanie viacerých snímok .................54
Snímanie v režime Multi Burst
– Multi Burst ................................55
Snímanie s použitím špeciálnych efektov
– Picture Effect (Obrazový efekt)
........................................................56
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK01covTOC.fm]
masterpage:L1-Right
Rozšírené možnosti
zobrazenia statického obrázka
Výber priečinka a prehrávanie záberov
– Priečinok ....................................57
Zväčšenie časti statického záberu
– Zväčšenie záberu .......................58
Postupné prezeranie za sebou idúcich
záberov
– Prezentácia ................................59
Otáčanie statických záberov
– Otáčanie ....................................60
Prehrávanie záberov nasnímaných
v režime Multi Burst ....................60
Súvislé prehrávanie ..........................61
Prehrávanie snímky za snímkou .....61
Editovanie statického záberu
Ochrana záberov – Ochrana ...............62
Zmena veľkosti záberu
– Zmena veľkosti .........................63
Výber záberov pre tlač
– Značka pre tlač (DPOF) .........64
Tlač statických obrázkov
(Tlačiareň PictBridge)
Pripája sa na tlačiareň kompatibilnú
s PictBridge ...................................66
Tlač záberov .......................................... 67
Tlač indexových záberov ..................... 69
Používanie pohyblivých
záznamov
Snímanie pohyblivých záberov ........... 72
Zobrazovanie pohyblivých záberov
na obrazovke LCD ...................... 73
Vymazávanie pohyblivých záberov.... 74
Strihanie pohyblivých záberov............ 75
Užite si zábery na Vašom
počítači
Kopírovanie záberov do počítača
– pre používateľov systému
Windows........................................ 77
Inštalácia ovládača USB.................. 78
Pripojenie fotoaparátu k počítaču.... 79
Kopírovanie záberov........................ 80
Zobrazenie záberov na počítači...... 82
Cieľové priečinky uchovávania
záberov a názvy súborov ............. 82
Prezeranie záberu predtým
kopírovaného do počítača........... 84
Inštalácia „Picture Package“........... 84
Kopírovanie záberov pomocou
softvéru „Picture Package“......... 86
Používanie softvéru „Picture
Package“ ....................................... 87
Kopírovanie záberov do počítača
– pre používateľov systému
Macintosh ......................................88
Používanie softvéru „ImageMixer
VCD2“ ............................................89
Riešenie problémov
Riešenie problémov..............................91
Výstražné a upozorňujúce
hlásenia ........................................100
Samodiagnostické zobrazenia
– Ak sa zobrazí kód začínajúci
písmenom abecedy ....................102
Ďalšie informácie
Množstvo záberov, ktoré sa dajú
uložiť/čas snímania......................103
Položky ponuky Menu........................104
Položky obrazovky Setup...................107
Bezpečnostné upozornenia................109
Pamäťová karta „Memory Stick“......110
Batérie ..................................................111
Nabíjačka batérií (len DSC-P43) ......112
Technické údaje ..................................112
LCD obrazovka...................................114
Register
Register ................................................118
SK
5
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK03bas.fm]
masterpage:L1-Left-01
Popis častí
Podrobností o činnosti sú uvedené na
stránkach v zátvorke.
A
B
C
D
E
F
G
Indikátor POWER (14)
Tlačidlo POWER (14)
Tlačidlo Shutter (spúšť) (22)
Blesk (27)
Reproduktor (spodná časť)
Okienko hľadáčika
Indikátor samospúšte (26)/
iluminátor AF (29, 107)
H Objektív
I Mikrofón
J Otvor pre statív (spodná časť)
• Používajte statív so skrutkou kratšou ako
5,5 mm. V opačnom prípade nie je možné
pevne prichytiť fotoaparát na statív a dlhšia
skrutka môže poškodiť fotoaparát.
SK
6
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK03bas.fm]
masterpage:Right
A Prepínač režimov
: Zobrazenie a úprava obrázkov
: Snímanie statických záberov
: Snímanie pohyblivých
záberov
B Ovládacie tlačidlo
Ponuka zapnutá: v/V/b/B/z
(15)
Ponuka vypnutá:
/ /7/
(27/26/24/52)
C Hľadáčik (29)
Indikátor samospúšte
a snímania (červený)
(26/23)
Indikátor uzamknutia
AE/AF (zelený) (23)
Indikátor nabíjania
blesku (oranžový) (27)
D Obrazovka LCD
Podrobnosti ohľadne položiek na
obrazovke LCD si pozrite na stranách
114 až 117.
E Tlačidlo
(Stav obrazovky
LCD/obrazovka LCD zapnutá/
vypnutá) (29)
F Tlačidlo MENU (43, 104)
G Tlačidlo RESET (91)
H Konektor DC IN (13)
I Konektor
(USB) (79)
J Konektor A/V OUT (MONO) (len
fotoaparát DSC-P43) (37)
K Tlačidlo
(Veľkosť
obrázka/Odstrániť) (19, 39)
L Tlačidlá D-Zoom (W/T) (25)/
Tlačidlo (Index) (36)/
Tlačidlá
/
(zväčšenia pri
prehrávaní) (58)
M Indikátor prístupu (18)
N Tlačidlo OPEN (10)
O Kryt priestoru pre batériu a
kartu „Memory Stick“ (10)
P Zásuvka pre vloženie batérií (10)
Q Zásuvka pre kartu „Memory
Stick“ (18)
R Kryt konektora (13)
S Háčik pre upevnenie šnúrky na
zápästie (spodná časť)
Pripevnenie šnúrky na zápästie.
SK
7
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK04bas.fm]
masterpage:L1-Left-02
Zaèíname
Príprava batérií
Vo fotoaparáte používajte nasledujúce
batérie.
Vhodné batérie
Batérie NiMH HR 15/51:HR6
(veľkosť AA) (2)
– NH-AA-DA (2) (dodávané
s fotoaparátom DSC-P43)
– NH-AA-2DA dvojité balenie atď.
(s fotoaparátom sa nedodávajú)
Alkalické batérie R6 (veľkosť AA) (2)
– AM3-P2AE (dodávané s fotoaparátom
DSC-P41)
Nevhodné batérie
Mangánové batérie
Lítiové batérie
Batérie Ni-Cd
V prípade použitia vyššie uvedených
batérií nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť
fotoaparátu vzhľadom na ich vlastnosti,
ako je napríklad pokles napätia v batériách
pri vysokom odbere.
Zaobchádzanie s batériami
Poznámky k Ni-MH batériám
• Pri kúpe, alebo ak sa dlhšie
nepoužívajú, nemusia byť batérie Ni-MH
úplne nabité. Toto je typické pre tento
typ batérií a nie je to závadou. Ak sa
vyskytne tento problém, opakované
nabíjanie a vybíjanie batérií tento
problém vyrieši.
• Ak sú póly NiMH batérií znečistené, batérie
sa nemusia dostatočne nabiť. Príležitostne
vyčistite póly batérií a kontakty nabíjačky
suchou tkaninou.
• Pri transporte batérií Ni-MH sa používa
puzdro na batérie (dodáva sa s
fotoaparátom DSC-P43). Pri skratovaní
obidvoch pólov +/- batérií existuje riziko
zvýšenia teploty batérií alebo požiaru.
• Aj v prípade, že sa Ni-MH batérie
nepoužívajú, postupne sa prirodzene
vybíjajú. Odporúčame preto batérie vždy
pred použitím nabiť.
• Ak nabíjate nie celkom vybité batérie, môže
sa vyskytnúť jav nazývaný „pamäťový
efekt“* a indikátor vybitia batérií sa zobrazí
skôr, ako by ste očakávali. Tento problém
môžete odstrániť, ak budete batérie nabíjať
až po ich úplnom vybití.
• Ak chcete batérie úplne vybiť, fotoaparát
prepnite do režimu prezentácie (str. 59) a
počkajte, kým sa batérie nevybijú.
• Neodlepujte izolačný obal batérií, ani ich
nepoškodzujte. Nikdy nepoužívajte batérie
s čiastočne alebo úplne odlepeným
izolačným obalom alebo batérie
akýmkoľvek spôsobom poškodené. Môže
dôjsť k vytečeniu, explózii alebo zohriatiu
batérií a následne aj k poraneniu alebo
iným ujmám. Môže to tiež spôsobiť poruchu
nabíjačky.
* „Pamäťový efekt“ – situácia, pri ktorej sa
batérie nenabijú maximálne.
SK
8
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK04bas.fm]
masterpage:L1-Right-02
Nabíjanie batérií (len fotoaparát DSC-P43)
• Indikátor stavu batérií nemusí zobrazovať
správne informácie a napájanie sa môže
vypnúť, aj keď indikátor stavu batérií
signalizuje, že batérie sú dostatočne nabité.
• Nemiešajte staré a nové batérie.
• Existujú veľké rozdiely vo výkonnosti
batérií medzi batériami rôznych typov a
výrobcov. Tieto rozdiely sa prejavujú najmä
pri používaní pri nízkych teplotách, kedy sú
niektoré batérie viditeľne slabšie.
Môže sa stať, že nebude možné snímať pri
teplotách nižších ako 5 °C.
• Alkalické batérie majú v porovnaní s
dodanými batériami Ni-MH kratšiu
životnosť.
• Je veľký rozdiel medzi dostupným časom
snímania a časom prehrávania. Vlastnosti
alkalických batérií môžu spôsobiť, že
fotoaparát sa vypne pri zmene nastavenia
prepínača režimov. V tomto prípade
zameňte batérie za nové, alebo použite plne
nabité Ni-MH batérie.
Odporúča sa používať batérie Ni-MH
(dodávajú sa len s modelom DSC-P43)
alebo batérie Ni-MH dodávané so
súpravou na rýchle nabíjanie STAMINA
„Quick charge“ (nie je súčasťou dodávky).
Indikátor CHARGE
1
, Do nabíjačky (dodaná) vložte
Ni-MH batérie so správnou
polaritou +/–.
• V nabíjačke nie je možné nabíjať
alkalické batérie.
• Pred použitím musíte dodané Ni-MH
batérie nabiť.
• Nabíjačku pripojte do blízkej ľahko
prístupnej elektrickej zásuvky.
• Aj keď indikátor CHARGE nesvieti,
súprava nie je odpojená od sieťového
adaptéra, pokiaľ je pripojená do elektrickej
zásuvky. Ak spozorujete nejaký problém pri
nabíjaní, okamžite odpojte sieťovú šnúru
nabíjačky od elektrickej zásuvky.
2
Začíname
Poznámky k alkalickým
batériám
Do elektrickej
zásuvky
Sieťová šnúra
, Nabíjačku pripojte do
elektrickej zásuvky pomocou
sieťovej šnúry.
Spustí sa nabíjanie a rozsvieti sa
kontrolka CHARGE. Po ukončení
nabíjania kontrolka CHARGE zhasne.
Podrobnosti o nabíjačke nájdete na
str. 112.
Vybratie batérií
Zatlačte - stranu batérie, aby sa + koniec
vysunul a potom batériu vyberte.
• Po dokončení nabíjania odpojte sieťovú
šnúru od elektrickej siete zo zásuvky v stene
a vyberte z nabíjačky Ni-MH batérie.
SK
9
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK04bas.fm]
masterpage:L1-Left-02
Vloženie batérií
Čas nabíjania
Ni-MH batérie
NH-AA-DA × 2
(dodané)
Čas nabíjania
Približne
6 hodín
Údaj zodpovedá času potrebnému na nabitie
úplne vybitých batérií Ni-MH v dodanej
nabíjačke a pri teplote prostredia 25 °C.
• Úplné nabitie batérií trvá približne 6 hodín.
Indikátor CHARGE môže svietiť dlhšie ako
6 hodín, nejedná sa však o poruchu.
• Ak používate nabíjačku batérií dodanú so
súpravou na rýchle nabíjanie STAMINA
„Quick Charge“ (nie je súčasťou dodávky),
batérie sa nabijú rýchlejšie.
Čas nabíjania
Pri nabíjaní dvoch Ni-MH batérií: Približne
2 hodiny 30 minút
Pri nabíjaní štyroch Ni-MH batérií:
Približne 5 hodín
1
, Otvorte kryt priestoru pre
batériu a kartu „Memory
Stick“.
Kryt priestoru pre batériu a kartu
„Memory Stick“ zdvihnite a posuňte v
smere šípky.
2
, Vložte batérie.
Pri vkladaní batérií dodržte polaritu +/s označením +/- vo vnútri priestoru pre
batérie.
• Príležitostne vyčistite póly batérií a
kontakty karty „Memory Stick“ v kryte
suchou handričkou. Ak sú póly a kontakty
pokryté povlakom nečistôt alebo mastnotou
z pokožky, prevádzkový čas fotoaparátu sa
podstatne skráti.
SK
10
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK04bas.fm]
masterpage:Right
S postupným vybíjaním batérií
zobrazuje indikátor stavu batérií stav
batérií (zastávajúcu kapacitu) pomocou
nasledujúcich symbolov.
Indikátor
stavu
batérie
3
, Zatvorte kryt priestoru pre
batérie a kartu „Memory
Stick“.
Stlačte batérie a zatvorte kryt priestoru
pre batérie a kartu „Memory Stick“.
Kryt zatvorte tak, aby zacvakol.
Indikátor stavu batérií
(Maximálne nabité je
100%)
Dostatočná kapacita batérií
Polovičná kapacita batérií
Nízka kapacita batérií,
snímanie/prehrávanie sa
čoskoro zastaví.
Vymeňte batérie za úplne
nabité batérie Ni-MH alebo
nové alkalické batérie alebo
batérie Ni-MH nabite.
(Bliká výstražný indikátor.)
• Ak je obrazovka LCD vypnutá, stlačením
tlačidla
ju zapnite.
• V závislosti od podmienok, v ktorých
používate fotoaparát a stavu, prípadne
prostredia nabíjania, nemusí byť zobrazená
presná informácia.
• Ak sa používajú alkalické batérie, nemusí sa
správne indikovať zostávajúci čas prevádzky
batérií. Existujú veľké rozdiely vo
vlastnostiach batérií medzi batériami
rôznych typov a výrobcov a napájanie sa
môže vypnúť aj v prípade, že indikátor stavu
batérií zobrazuje dostatočný stav batérií.
V tomto prípade zameňte batérie za nové,
alebo použite plne nabité Ni-MH batérie.
• Pri napájaní zo sieťového adaptéra (nie je
dodaný) sa informácia o stave batérií
nezobrazuje.
Začíname
Indikátor stavu batérie
Vybratie batérií
Zdvihnite kryt priestoru pre batérie a
kartu „Memory Stick“, otvorte kryt
priestoru pre batérie a kartu „Memory
Stick“ a potom vyberte batérie.
• Dávajte pozor, aby vám pri otvorení alebo
zatvorení krytu priestoru pre batérie a kartu
„Memory Stick“ batérie nevypadli.
SK
11
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK04bas.fm]
masterpage:Left
Výdrž batérií a počet záberov,
ktoré je možné nasnímať/
zobraziť
Tabuľka zobrazuje približné údaje o možnom
počte nahraných a zobrazených záberov a čase
prevádzky fotoaparátu pri snímaní v
normálnom režime pri teplote okolia 25 °C s
maximálne nabitými batériami Ni-MH alebo
novými alkalickými batériami. Údaje o možnom
počte záberov, ktoré je možné nasnímať alebo
zobraziť, sú platné za predpokladu, že v prípade
potreby vymeníte pamäťovú kartu „Memory
Stick“. Uvedomte si, že v závislosti od
podmienok používania sa môžu skutočné
hodnoty od uvedených mierne odlišovať.
• Kapacita batérií Ni-MH sa s ich používaním
a s postupom času znižuje (str. 111).
Snímanie statických záberov
Normálne podmienky1)
SK
12
NH-AA-DA (2) (dodávané s
fotoaparátom DSC-P43)
Obrazov- Počet
Výdrž
Veľkosť ka LCD záberov batérií
obrázka
(min.)
Zapnutá Približne Približne
400
200
4M
Vypnutá Približne Približne
760
380
Zapnutá Približne Približne
400
200
VGA
(E-Mail) Vypnutá Približne Približne
760
380
AM3-P2AE (2) (dodávané s
fotoaparátom DSC-P41)
Obrazovka Počet
Výdrž
Veľkosť LCD
obrázkov batérií
obrázka
(min.)
Zapnutá
Približne Približne
80
40
4M
Vypnutá
Približne Približne
160
80
Zapnutá
Približne Približne
80
40
VGA
(E-Mail) Vypnutá
Približne Približne
160
80
1) Snímanie
v nasledovných podmienkach:
– Kvalita obrazu je nastavená na hodnotu
[Fine].
– Režim [AF Mode] je nastavený na
možnosť [Single].
– Fotografuje sa každých 30 sekúnd.
– Pri každom druhom zábere sa jedenkrát
použije blesk.
– Po 10 záberoch sa vypne a znovu zapne
napájanie.
Metóda merania je založená na norme CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association – Asociácia výrobcov snímacích a
zobrazovacích produktov)
Zobrazenie statických obrázkov2)
NH-AA-DA (2) (dodávané s
fotoaparátom DSC-P43)
Veľkosť Počet
Výdrž batérií
obrázka obrázkov
(min.)
4M
Približne 9 400 Približne 470
VGA
Približne 9 400 Približne 470
(E-Mail)
AM3-P2AE (2) (dodávané s
fotoaparátom DSC-P41)
Veľkosť Počet
Výdrž batérií
obrázka obrázkov
(min.)
4M
Približne 7 200 Približne 360
VGA
Približne 7 200 Približne 360
(E-Mail)
2) Zobrazovanie jednotlivých záberov v poradí
v trojsekundových intervaloch
Snímanie filmov3)
NH-AA-DA (2) (dodávané s
fotoaparátom DSC-P43)
Obrazovka
Obrazovka
LCD zapnutá LCD vypnutá
Približne 170 Približne 220
AM3-P2AE (2) (dodávané s
fotoaparátom DSC-P41)
Obrazovka
Obrazovka
LCD zapnutá LCD vypnutá
Približne 100 Približne 160
3) Nepretržité
snímanie záznamu pri veľkosti
[160]
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK04bas.fm]
masterpage:L1-Right-02
Používanie sieťového adaptéra
Sieťový adaptér (nie
je dodaný)
Zásuvka DC
2 Do elektrickej
zásuvky
Začíname
• Životnosť batérií a počet záberov, ktoré je
možné nasnímať alebo zobraziť, sa v
nasledujúcich podmienkach zníži:
– Pri nízkych teplotách
– Pri používaní blesku
– Pri častom zapínaní a vypínaní
fotoaparátu
– Na obrazovke Setup je pre možnosť [LCD
Backlight] nastavená hodnota [Bright].
– Režim [AF Mode] je nastavený na
hodnotu [Monitor]
– Výkon batérií je príliš slabý.
1
Kryt konektora
1
, Otvorte kryt konektorov a
zapojte sieťový adaptér
AC-LS5 (nie je dodaný) do
konektora DC IN na
fotoaparáte.
Koncovku zasuňte s označením v
smerom nahor.
• Používajte iba sieťový adaptér AC-LS5.
Fotoaparát nie je možné napájať z iných
adaptérov.
• Sieťový adaptér pripojte do blízkej ľahko
prístupnej sieťovej zásuvky. Ak spozorujete
nejaký problém pri používaní adaptéra,
okamžite odpojte sieťovú šnúru adaptéra od
elektrickej siete.
2
Sieťová šnúra
, Pripojte jeden koniec sieťovej
šnúry do sieťového adaptéra a
druhý koniec do elektrickej
zásuvky.
• Keď ste ukončili používanie sieťového
adaptéra, odpojte ho z konektoru DC IN
fotoaparátu a zo zásuvky v stene.
• Fotoaparát je pod napätím, pokiaľ je sieťový
adaptér pripojený do elektrickej siete, aj
keď je samotný fotoaparát vypnutý.
SK
13
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK04bas.fm]
masterpage:L1-Left-02
Používanie
fotoaparátu v zahraničí
Napájanie
S nabíjačkou batérie (dodáva sa len s
modelom DSC-P43) alebo so sieťovým
adaptérom AC-LS5 (nie je súčasťou
dodávky) môžete fotoaparát používať v
ktorejkoľvek krajine alebo oblasti, kde
je dispozícii elektrická sieť od 100 V do
240 V, 50/60 Hz. Ak je to potrebné,
použite komerčne dostupný adaptér [a]
v závislosti od tvaru príslušnej
elektrickej zásuvky [b].
BC-CS2A/CS2B
• Nepoužívajte elektronický transformátor
(cestovný menič napätia), pretože môže
spôsobiť poruchu zariadenia.
Zapnutie a vypnutie fotoaparátu
POWER
Indikátor POWER
POWER
, Stlačením tlačidla POWER
zapnite fotoaparát.
Indikátor POWER sa rozsvieti nazeleno
a fotoaparát je zapnutý. Keď zapnete
fotoaparát prvýkrát, zobrazí sa
obrazovka Clock Set (str. 15).
Funkcia Auto Power Off
(automatické vypnutie)
Ak pri snímaní, prehrávaní, vykonávaní
nastavení fotoaparátu sa počas približne
3 minút nevykonávajú žiadne úlohy, z
dôvodu úspory batérií sa fotoaparát
automaticky vypne.
V nasledujúcich prípadoch však funkcia
Auto Power Off, aj pri napájaní z batérií
nebude fungovať.
• Počas prehrávania filmov
• Počas prehrávania prezentácie
• Ak je kábel pripojený do konektora
(USB) alebo konektora A/V OUT
(MONO) (len fotoaparát DSC-P43)
Vypnutie fotoaparátu
Po opätovnom stlačení tlačidla POWER
indikátor POWER zhasne a fotoaparát
sa vypne.
SK
14
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK04bas.fm]
masterpage:L1-Right-02
Používanie
ovládacieho tlačidla
Nastavenie dátumu a času
Začíname
Prepínač režimov
Program
Clock Set
P
Auto
Camera
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
POWER
WB ISO
2004 / 1 / 1
12 : 00
OK
AM
Cancel
Fine
FINE
Standard
P. Quality
WB ISO
Aby ste zmenili aktuálne nastavenia
fotoaparátu, zobrazte ponuku Menu
alebo obrazovku Setup (str. 43, 44) a
pomocou ovládacieho tlačidla vykonajte
zmeny.
Pre každú položku vyberte požadovanú
hodnotu stlačením tlačidiel v/V/b/B a
nastavenie potom potvrďte tlačidlom z
alebo v/V/b/B.
1
2
, Prepínač režimov prepnite do
polohy .
, Stlačením tlačidla POWER
zapnite fotoaparát.
Indikátor POWER sa rozsvieti nazeleno
a na obrazovke LCD sa zobrazí ponuka
Clock Set.
• Ak chcete opäť nastaviť čas a dátum,
vyberte položku [Clock Set] v ponuke
(Setup 2) na obrazovke Setup
(str. 44, 108) a potom pokračujte
krokom 3.
• Toto nastavenie môžete upraviť aj s
prepínačom režimov v polohe
alebo
.
SK
15
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK04bas.fm]
masterpage:Left
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2004 / 1 / 1
12 : 00
Clock Set
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
OK
AM
Cancel
2004 / 1 / 1
12 : 00
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2005 / 1 / 1
OK
AM
3
, Na ovládacom tlačidle
pomocou v/V zvoľte želaný
formát zobrazenia dátumu,
potom stlačte z.
Zvoliť môžete [Y/M/D] (rok/mesiac/
deň), [M/D/Y] a [D/M/Y].
• Akonáhle je interná nabíjateľná batéria
zabezpečujúca napríklad uchovávanie
nastavenia času úplne vybitá (str. 110), opäť
sa automaticky zobrazí ponuka Clock Set. V
takomto prípade znovu obnovte dátum a
čas podľa postupu od kroku 3.
10 : 00
OK
AM
Cancel
4
, Na ovládacom tlačidle
pomocou b/B zvoľte položku,
ktorú chcete nastavovať: rok,
mesiac, deň, hodinu alebo
minútu.
v je zobrazené nad, a V je zobrazené
pod zvolenou položkou.
Cancel
5
, Na ovládacom tlačidle
pomocou v/V nastavte číselnú
hodnotu, potom stlačte z.
Po zadaní aktuálnej číselnej hodnoty
nastavte ďalšiu položku. Opakovaním
krokov 4 a 5 nastavte všetky položky.
• Ak zvolíte formát [D/M/Y] v kroku 3,
nastavte 24-hodinový cyklus pre čas.
• 12:00 AM znamená polnoc a 12:00 PM
znamená poludnie.
SK
16
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK04bas.fm]
masterpage:Right
Začíname
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2005 / 1 / 1
10 : 30
OK
AM
Cancel
6
, Pomocou šípky B ovládacieho
tlačidla vyberte položku [OK] a
potom stlačte tlačidlo z.
Po nastavení dátumu a času sa hodiny
uvedú do prevádzky.
• Pre zrušenie nastavenia dátumu a času
zvoľte [Cancel] a potom stlačte z.
SK
17
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK05bas.fm]
masterpage:Left
Snímanie statických záberov
Vloženie a vybratie pamäťovej karty „Memory Stick“
Strana
s konektormi
Indikátor
prístupu
Označená
strana
1
, Otvorte kryt priestoru pre
batériu a kartu „Memory
Stick“.
Kryt priestoru pre batériu a kartu
„Memory Stick“ zdvihnite a posuňte v
smere šípky.
2
, Vložte pamäťovú kartu
„Memory Stick“.
Kartu „Memory Stick“ zasuňte podľa
obrázka úplne, až kým nezapadne na
svoje miesto.
• Kartu „Memory Stick“ vždy zasuňte úplne,
• Pri otváraní alebo zatváraní krytu priestoru
pre batériu a kartu „Memory Stick“ dávajte
pozor, aby nevypadli batérie.
• Podrobnosti o karte „Memory Stick“ si
pozrite na str. 110.
až kým nezapadne na svoje miesto.
Nesprávne zasunutá karta môže byť
príčinou nesprávneho nahrávania alebo
prehrávania.
3
, Zatvorte kryt priestoru pre
batérie a kartu „Memory
Stick“.
Vybratie pamäťovej karty „Memory
Stick“
Otvorte kryt priestoru pre batérie a
kartu „Memory Stick“, potom stlačte
kartu „Memory Stick“ tak, aby sa
vysunula.
• Kým svieti indikátor prístupu,
fotoaparát ukladá alebo načítava
záber. V takomto prípade nikdy
neotvárajte kryt priestoru pre
batérie a kartu „Memory Stick“ a
nevypínajte napájanie. Údaje sa
môžu poškodiť.
SK
18
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK05bas.fm]
masterpage:Right
Nastavenie veľkosti statických obrázkov
4M
Prepínač režimov
VGA(E-Mail)
, Prepínač režimov prepnite do
polohy
a zapnite napájanie.
2
, Stlačte tlačidlo
obrázka).
3
(Veľkosť
Zobrazí sa položka nastavenia Image
Size.
• Podrobnosti o veľkosti obrázkov sú v
príslušnej časti (str. 20).
VGA
Image Size
Image Size
1
Snímanie statických záberov
4M
3:2
3M
1M
4M
3:2
3M
1M
VGA(E-Mail)
, Pomocou šípok v/V
ovládacieho tlačidla nastavte
požadovanú veľkosť obrázka.
Veľkosťzáberu je nastavená.
Po skončení nastavenia stlačte tlačidlo
(Veľkosť obrázka). Položka
nastavenia Image Size sa prestane
zobrazovaťna obrazovke LCD.
• Vykonané nastavenia sa uchovajú aj po
vypnutí fotoaparátu.
SK
19
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK05bas.fm]
masterpage:L1-Left-03
Veľkosť a kvalita obrázka
1) Predvolené
SK
20
nastavenie je [4M]. Táto veľkosť
poskytuje najvyššiu kvalitu obrazu pri
použití každého fotoaparátu.
2) Pri tejto možnosti sa obrázky ukladajú pri
pomere strán 3:2 (horizontála: vertikála),
aby zodpovedali veľkosti používaného
tlačového papiera.
Krátky popis veľkosti záberu
Nasledujúci obrázok stručne ilustruje použitie maximálnej a minimálnej veľkosti obrázka.
2304
Veľkosť zobrazenia: 4M
Veľkosť obrázka: 4M
2 304 pixelov × 1 728 pixelov = 3 981 312 pixelov
1728
640
480
Podľa druhu obrázkov, ktoré chcete
snímať, môžete nastaviťveľkosť (počet
pixelov) a kvalitu obrázka (kompresný
pomer). Veľkosťobrázka je vyjadrená
počtom pixelov (bodov) (horizontálne ×
vertikálne), z ktorých sa skladá obrázok.
Napríklad veľkosťobrázka 4M
(2304×1728) vyjadruje, že sa v ňom
nachádza 2 304 pixelov v horizontálnom
a 1 728 pixelov vo vertikálnom smere.
Čím je väčší počet pixelov, tým je väčšia
veľkosťobrázka.
Úroveň kvality záberov si môžete zvoliť
z Fine (vysoká kvalita) alebo Standard.
Každá z nich má rozdielny kompresný
pomer. Keď zvolíte Fine a zväčšíte záber,
tak získate lepšiu kvalitu. To však
znamená, že na uloženia obrázka bude
potrebné väčšie množstvo údajov a na
pamäťovú kartu „Memory Stick“ sa
bude daťuložiťmenej obrázkov. Veľkosťa
kvalitu záberov nastavte vhodne v súlade
s typom záberov, ktoré chcete
snímaťpodľa nižšie uvedenej tabuľky.
Zobrazovaná veľkosť: VGA (E-Mail)
Veľkosť obrázka: VGA
640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixelov
Príklady veľkosti a kvality obrazu
Veľkosť obrázka
4M 1) (2304×1728) Väčšia
3:2 2) (2304×1536)
3M (2048×1536)
1M (1280×960)
VGA (E-Mail)
(640×480)
Menšia
Príklady
• Tlač vo formáte A4 alebo menšom formáte A5
• Tlač veľkosti pohľadnice.
• Snímanie veľkého počtu záberov, priloženie záberov k
emailu alebo odoslanie záberov na vašu domovskú stránku.
Kvalita obrazu (kompresný
pomer)
Malá kompresia
Fine
Príklady
• Snímanie alebo tlač v lepšej kvalite.
(lepší vzhľad)
Standard
Veľká kompresia
(normálny vzhľad)
• Snímanie viacerých obrázkov.
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK05bas.fm]
masterpage:L1-Right-03
Počet záberov, ktoré sa dajú uložiť na pamäťovú kartu „Memory
Stick“3)
Snímanie statických záberov
V tabuľke je uvedený počet obrázkov, ktoré sa dajú uložiťv režime Fine (Standard)4).
(Jednotky: počet obrázkov)
Kapacita 16MB
32MB
64MB
128MB
MSX-256 MSX-512 MSX-1G
Veľkosť
obrázka
4M
8 (14)
16 (30) 32 (60)
65 (121) 119 (216) 242 (440) 494 (898)
3:2
8 (14)
16 (30) 32 (60)
65 (121) 119 (216) 242 (440) 494 (898)
3M
10 (18) 20 (37) 41 (74)
82 (149) 148 (264) 302 (537) 617 (1 097)
1 482
1M
24 (46) 50 (93) 101 (187) 202 (376) 357 (649) 726 (1 320)
(2 694)
VGA
1 428
2 904
5 928
97 (243) 196 (491) 394 (985) 790 (1 975)
(E-Mail)
(3 571)
(7 261)
(14 821)
3)Pri snímaní s nastavením [Mode] (REC Mode) na [Normal]
Počty záberov, ktoré je možné uložiť pri iných režimoch pozri na str. 103.
4)Podrobnosti o nastavovaní kvality záberov (kompresný pomer) pozri na str. 44.
• Pri prehrávaní záberov nasnímaných iným zariadením Sony môže byť zobrazená veľkosť
rozdielna od skutočnej veľkosti.
• Pri zobrazovaní záberov na LCD obrazovke budú všetky obrázky zobrazené v rovnakej veľkosti.
• Skutočný počet nasnímaných záberov sa môže od uvedených hodnôt odlišovať v závislosti od
podmienok snímania.
• Ak je dostupný počet záberov pre snímanie viac ako 9 999, zobrazí sa „>9999“.
• Veľkosť záberu môžete neskôr zmeniť (Funkcia Resize, pozri str. 63).
SK
21
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK05bas.fm]
masterpage:Left
Základné snímanie statických záberov – Používanie automatického režimu
Správne držanie fotoaparátu
Prepínač režimov
1
, Prepínač režimov prepnite do
polohy
a zapnite fotoaparát.
Pri fotografovaní dávajte pozor, aby
vaše prsty nezakryli časťobjektívu,
hľadáčika, blesku alebo iluminátora AF
(str. 6).
• Po zapnutí napájania sa otvorí kryt
2
, Fotoaparát držte stabilne
obidvoma rukami a snímaný
objekt umiestnite do stredu
zaostrovacieho rámčeka.
objektívu.
• Fotoaparát umožňuje vytvárať nové
priečinky na pamäťovej karte „Memory
Stick“ a voliť cieľové priečinky pre
ukladanie údajov (str. 45).
• Fotoaparát je vybavený funkciou
automatického zaostrenia (AF) v režime
makro. Minimálna zaostrovacia vzdialenosť
je 10 cm.
• Rámček, ktorý sa zobrazuje na obrazovke
LCD, označuje rozsah nastavenia
zamerania. (Hľadáčik rozsahu
automatického zaostrenia, str. 47.)
SK
22
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK05bas.fm]
masterpage:Right
VGA
FINE
101
VGA
98
3
97
250 F2.0
Indikátor
uzamknutia AE/
AF Bliká nazeleno
t Svieti
4
, Stlačte tlačidlo spúšte úplne
nadol.
Keď sa uskutoční zameranie, fotoaparát
pípne. Keď prestane blikaťindikátor
aretácie AE/AF a svieti nepretržite,
fotoaparát je pripravený na snímanie.
(V závislosti od objektu môže obraz na
zlomok sekundy zamrznúť.)
Zaznie zvuk spúšte, snímanie sa dokončí
a statický záber sa nasníma na kartu
„Memory Stick“. Keď zhasne indikátor
snímania (str. 7), môžete snímaťďalší
záber.
• Ak prestanete fotoaparát pri napájaní z
nedokončilo. Môžete pokračovať vo
fotografovaní, ale zaostrenie nie je
nastavené správne.
Keď nastavíte prepínač režimov do
polohy
, funkcie, ktoré môžete
používať, sa menia nasledovne podľa
režimu
(Camera) v ponuke.
SAF
, Do polovice zatlačte a pridržte
spúšť.
• Ak uvoľníte spúšť, snímanie sa zruší.
• Ak fotoaparát nepípne, nastavenie AF sa
Prepínač režimov
Snímanie statických záberov
SAF
101
batérií dočasne používať, z dôvodu úspory
batérií sa fotoaparát automaticky vypne
(str. 14).
Program
Auto
Camera
Mode
Automatické snímanie statických
obrázkov [Auto]
Zaostrenie, expozícia a vyváženie bielej
sa nastavujú automaticky, čo umožňuje
jednoduché fotografovanie. Okrem
toho je kvalita záberu nastavená na
[Fine], zameriavací rámček AF zóny je
nastavený na [Multi AF], a režim
merania je nastavený na režim multipattern (str. 47 a 52).
V ponuke sa zobrazia len položky
(Camera), [Mode] (REC Mode) a
(Setup).
SK
23
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK05bas.fm]
masterpage:L1-Left-01
Zobrazenie naposledy
nasnímaného záberu – Quick
Review (rýchly prehľad)
Nastaviteľné snímanie statických
obrázkov [Program]
Potrebné nastavenia sa uskutočnia
automaticky ako v režime automatického
snímania statických obrázkov. Okrem
toho máte možnosťpodľa požiadavky
nastaviťzaostrenie a ďalšie parametre.
Okrem toho môžete pomocou ponuky
nastaviťpožadované funkcie snímania
(str. 43 a 104).
Prepnutie režimu snímania
1 Prepínač režimov nastavte do
Pri pokuse snímaťobjekt, ktorý je
obtiažne zaostriť, bude indikátor
uzamknutia AE/AF pomaly blikaťa
nezaznie pípnutie zaostrenia.
Pri snímaní nasledujúcich objektov bude
použitie funkcie Auto Focus obtiažne. V
takomto prípade uvoľnite spúšť, zmeňte
kompozíciu záberu a zostrite znovu.
• Objekt je príliš vzdialený a slabo
osvetlený.
• Kontrast objektu a pozadia je
nevýrazný.
• Snímaný objekt je za sklom napríklad
za oknom.
• Objekt sa rýchlo pohybuje.
• Objekt odráža svetlo ako napríklad
zrkadlo alebo sa pri lesklom objekte
nachádza svietiace teleso.
• Objekt bliká.
• Objekt je v protisvetle.
polohy
.
2 Stlačte tlačidlo MENU.
3 Pomocou šípky b ovládacieho
tlačidla vyberte polohu
(Camera)
prepínača režimov.
4 Pomocou šípok v/V ovládacieho
tlačidla nastavte požadovaný režim
snímania.
Existujú dva spôsoby automatického
zaostrovania: „Rámček hľadáčika
rozsahu automatického zaostrenia“,
ktorým sa poloha zaostrenia nastavuje
podľa polohy a veľkosti subjektu, a
„Režim automatického zaostrenia“,
ktorý sa nastaví, keď fotoaparát začína a
končí zaostrovanie.
Podrobnosti nájdete na str. 47.
(Režim súmraku) (str. 32)
(Režim portrétu za súmraku)
(str. 32)
(Režim krajiny) (str. 32)
(Režim mäkkého záberu) (str. 32)
(Režim pláže) (str. 32)
(Režim sviece) (str. 33)
SK
24
Funkcia Auto Focus
(Automatické zostrovanie)
VGA
101
8/8
Review
101-0008
RETURN
2005 1 1 10:30PM
, Na ovládacom tlačidle stlačte
šípku b (7).
Ak sa chcete vrátiťdo režimu snímania,
jemne stlačte spúšťalebo stlačte znovu
šípku b (7) ovládacieho tlačidla.
Vymazanie zobrazeného záberu na
LCD obrazovke
1 Stlačte tlačidlo
(Odstrániť).
2 Na ovládacom tlačidle pomocou
[Delete] zvoľte v potom stlačte z.
Záber sa vymaže.
• Bezprostredne po začiatku prehrávania
môže obraz vyzerať skreslený. Spôsobuje to
spracovávanie záberu.
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK05bas.fm]
masterpage:Right
Používanie funkcie transfokátora
W (širokouhlý záber) T (telefotografický záber)
VGA
101
VGA
98
P
x1.1
101
98
P
x2.8
Transfokátor
• Rámček hľadáčika rozsahu automatického
Fotoaparát je vybavený dvoma typmi
digitálneho transfokátora –
inteligentným transfokátorom a
presným digitálnym transfokátorom.
Tieto funkcie transfokátora je možné
nastaviťna obrazovke Setup.
Predvoleným nastavením je funkcia
presného digitálneho transfokátora.
Presný digitálny transfokátor
Metóda zväčšovania a miera zväčšenia
sa odlišujú podľa veľkosti obrázka a typu
transfokátora, preto vyberte typ
transfokátora, ktorý zodpovedá zámeru
snímania.
Minimálna vzdialenosť pre
zaostrenie objektu
Približne 10 cm od objektívu
Keď stlačíte tlačidlo D-Zoom, na
obrazovke LCD sa zobrazí nasledujúci
indikátor zväčšenia.
• Funkcia transfokátora sa nedá použiť pri
snímaní pohyblivých záberov (str. 72).
Stupnica
transfokátora
Snímanie statických záberov
, Stlačením tlačidla D-Zoom
vyberte požadovanú polohu
transfokátora a odfotografujte
záber.
zaostrenia sa nezobrazí. Bliká indikátor
alebo
a prednostne sa zaostruje na
objekt najbližšie k v stredu zobrazenia.
Presný digitálny
transfokátor
Všetky rozmery obrázka sa zväčšia
maximálne 3×. Táto funkcia odsekne a
zväčší niektoré časti záberu, takže
kvalita záberu sa zníži. Ak chcete
nastaviťpresný digitálny transfokátor, na
obrazovke Setup nastavte položku
[Digital Zoom] v ponuke
(Camera)
na hodnotu [Precision] (str. 107). Presný
digitálny transfokátor je predvoleným
nastavením.
• Indikátor zväčšenia sa odlišuje podľa typu
transfokátora.
Presný digitálny transfokátor:
Inteligentný transfokátor:
SK
25
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK05bas.fm]
masterpage:L1-Left-01
Používanie samospúšte
Inteligentný transfokátor
Inteligentný
transfokátor
Záber je zväčšený bez badateľného
skreslenia obrazu. Toto vám umožní
používaťinteligentný transfokátor
rovnako, ako sa používa optický
transfokátor. Ak chcete
nastaviťinteligentný transfokátor, na
obrazovke Setup nastavte položku
[Digital Zoom] v ponuke
(Camera)
na hodnotu [Smart] (str. 107).
Maximálny rozsah zväčšenia závisí od
zvolenej veľkosti obrázka následovne.
Veľkosť
Maximálny rozsah
obrázka
zväčšenia
3M
1,1×
1M
1,8×
VGA (E-Mail)
3,6×
Funkcia inteligentného
transfokátora sa nedá použiť, keď je
veľkosť obrázka nastavená na
hodnotu [4M] alebo [3:2].
V predvolenom nastavení je veľkosť
obrázka nastavená na hodnotu [4M].
VGA
98
SAF
• Pri používaní inteligentného transfokátora
môže byť záber na obrazovke LCD
skreslený. Avšak toto nemá žiadny vplyv na
snímaný záber.
• Inteligentný transfokátor sa nedá používať v
režime Multi Burst.
101
1
, Prepínač režimov nastavte do
polohy
a na ovládacom
tlačidle stlačte šípku V ( ).
Na obrazovke LCD sa objaví indikátor
(samospúšť).
• Ak je zobrazená ponuka Menu, najskôr
stlačením tlačidla MENU zobrazenie
vypnite.
• Toto nastavenie môžete upraviť aj s
prepínačom režimov v polohe
.
SK
26
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK05bas.fm]
masterpage:L1-Right-02
Výber režimu blesku
(Bez blesku): Blesk sa nepoužije.
VGA FINE 101
VGA
101
98
98
• Ak je zobrazená ponuka Menu, najskôr
250 F2.0
SAF
2
, Objekt umiestnite do stredu
rámčeka. Stlačte a podržte
spúšť do polovice na
zameranie a potom stlačte
tlačidlo úplne nadol.
, Prepínač režimov nastavte do
polohy
a opakovaným
stláčaním šípky v ( )
ovládacieho tlačidla vyberte
režim blesku.
Indikátor samospúšte (str. 6) bude
blikaťa budete počuťpípanie.
Po uplynutí asi 10 sekúnd sa obrázok
odfotografuje.
Zrušenie snímania so samospúšťou
v jeho priebehu
Znovu stlačte V ( ) na ovládacom
tlačidle. Z LCD obrazovky zmizne
indikátor .
Režim blesku má nasledovné funkcie.
• Ak stojíte pred fotoaparátom, keď stlačíte
spúšť, expozícia a zaostrenie sa nemusí
nastaviť presne.
Bez indikátora (Auto): Fotoaparát
podľa svetelných podmienok použije
blesk. Blesk blysne pri nedostatku
osvetlenia alebo pri snímaní objektu v
protisvetle.
(Nabíjanie): Blesk blysne bez ohľadu
na okolité svetlo.
(Pomalá synchronizácia): Blesk
blysne bez ohľadu na okolité svetlo.
V tomto režime sa v nedostatočných
svetelných podmienkach zmenší rýchlosť
uzávierky, takže sa jasne nasníma aj
pozadie mimo oblasť osvetlenej bleskom.
Snímanie statických záberov
SAF
stlačením tlačidla MENU zobrazenie
vypnite.
• Pri používaní blesku sa odporúča dodržiavať
nasledujúcu vzdialenosť (keď je možnosť
[ISO] nastavená na hodnotu [Auto]):
Približne 0,2 m až 3,5 m
• Blesk dvakrát blysne. Prvé zablysnutie je na
prispôsobenie množstva svetla blesku a
druhé blysnutie je snímanie záberu.
• Úroveň blesku môžete zmeniť pomocou
[
] (Flash Level) v nastaveniach ponuky
Menu (str. 54). (Keď je v ponuke možnosť
(Camera) nastavená na hodnotu
[Auto], jas blesku sa nedá zmeniť.)
• Nakoľko je v nedostatočných svetelných
podmienkach pri nastavení režimu
(Pomalá synchronizácia) alebo
(Bez
blesku) rýchlosť uzávierky pomalá,
odporúčame použiť statív.
• Počas nabíjania blesku bliká indikátor
(Nabíjanie). Po nabití blesku indikátor
zhasne.
• Vykonané nastavenia sa uchovajú aj po
vypnutí fotoaparátu.
SK
27
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK05bas.fm]
masterpage:Left
Snímanie v protisvetle
V režime Auto blysne blesk pri snímaní
v protisvetle automaticky, aj keď sú
svetelné podmienky dostatočné.
(Synchronizácia pri dennom svetle)
Pred zábleskom
Redukcia efektu červených očí
pri snímaní živých objektov
Blesk prerušovane blysne ešte pred
snímaním, aby sa redukoval efekt
červených očí. Na obrazovke Setup
nastavte položku [Red Eye Reduction] v
ponuke
(Camera) na hodnotu [On]
(str. 107). Na obrazovke LCD sa zobrazí
ikona
.
Pri záblesku
m
• V závislosti od podmienok osvetlenia počas
snímania sa nemusia dosiahnuť maximálne
uspokojivé výsledky.
• Ak nie je blesk potrebný, režim blesku
nastavte na
(Bez blesku).
SK
• Rozsah redukcie efektu červených očí sa
mení v závislosti od jednotlivca. Okrem
toho vzdialenosť objektu a ak objekt
nezaregistroval predzáblesk môže tiež znížiť
efektivitu činnosti redukcie červených očí.
• Keď je položka [Red Eye Reduction]
nastavené na hodnotu [On], blesk blysne
dvakrát alebo viackrát.
28
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK05bas.fm]
masterpage:L1-Right-01
Snímanie záberov pomocou
hľadáčika
Snímanie s iluminátorom AF
VGA FINE 101
98
ON
SAF
Keď túto funkciu nepotrebujete, na
obrazovke Setup nastavte položku [AF
Illuminator] v ponuke
(Camera) na
hodnotu [Off] (str. 107).
vzdialenosti (str. 49) AF iluminátor
nefunguje.
• Rámček hľadáčika rozsahu automatického
zaostrenia sa nezobrazí. Bliká indikátor
alebo
a funkcia AF prednostne
zaostruje na objekty v blízkosti stredu
záberu.
• Iluminátor AF nepracuje, keď je v ponuke
(Camera) nastavený režim súmraku
alebo krajiny
.
• Iluminátor AF svieti intenzívnym jasným
svetlom. Hoci nie sú známe žiadne
problémy s bezpečnosťou, neodporúča sa
priamy pohľad z blízkej vzdialenosti do
iluminátora AF.
Hľadáčik
Snímanie statických záberov
Iluminátor AF osvetľuje snímaný
objekt, aby sa umožnilo jeho
jednoduchšie zaostrenie v tmavých
podmienkach. Na obrazovke LCD sa
zobrazí ikona ON a iluminátor AF
automaticky svieti počas čiastočného
stlačenia spúšte, až kým sa zaostrenie
neuzamkne.
• Pri nastavení predvolenej zaostrovanej
Snímanie prostredníctvom hľadáčika je
výhodné, ak napríklad chcete
predĺžiťživotnosťbatérií alebo keď je
zložité zameraťsnímaný objekt pomocou
obrazovky LCD.
Po každom stlačení
sa zobrazenie
prepína v nasledujúcom poradí.
• Ak iluminátor AF nedosvieti na objekt
alebo je objekt málo kontrastný, zaostrenie
nebude úspešné. (Odporúča sa vzdialenosť
približne do 3,5 m.)
• Zaostrovanie prebieha, pokiaľ AF
iluminátor osvetľuje snímaný objekt, aj keď
svetlo z iluminátora dopadá nepatrne mimo
strednej časti snímaného objektu.
SK
29
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK05bas.fm]
masterpage:L1-Left-01
Vloženie dátumu a času na
snímaný záber
Vypnutie indikátorov
r
Vypnutie obrazovky LCD
r
Zapnutie indikátorov
• Obraz v hľadáčiku nezodpovedá
skutočnému rozsahu snímanej oblasti. Toto
je spôsobené paralaxným efektom (zdanlivé
posunutie predmetu spôsobené posunom
fotografa). Rozsah skutočne snímanej
oblasti skontrolujte na LCD obrazovke.
• Obdobne ako pri indikátore aretácie
AE/AF na LCD obrazovke môžeme znovu
zahájiť snímanie až keď kontrolka aretácie
AE/AF v hľadáčiku prestane blikať a svieti
nepretržite (str. 22).
• Keď je LCD obrazovka vypnutá
– Nefunguje transfokátor (str. 25)
– Režim AF je nastavený na [Single]
(str. 48)
– Ak stlačíte tlačidlo (Režim blesku)/
(Samospúšť)/
(Bodové meranie) a
obrazovka LCD je vypnutá, obraz sa na
obrazovke zobrazí na približne dve
sekundy, takže môžete skontrolovať alebo
zmeniť nastavenia.
• Pri prezeraní statických záberov sa stav
obrazovky LCD mení nasledovne:
informácie o zábere zapnuté t indikátory
vypnuté t obrazovka LCD vypnutá t
indikátory zapnuté.
• Podrobnosti o zobrazovaných položkách
nájdete na str. 114.
• Vykonané nastavenia sa uchovajú aj po
vypnutí fotoaparátu.
Program
Auto
Camera
Mode
1
MENU
, Nastavte prepínač režimov do
polohy
a stlačte tlačidlo
MENU.
Zobrazí sa obrazovka ponuky.
• V režime Multi Burst sa dátum a čas nedá
vložiť.
• Po nasnímaní záberu so zaznamenaním
dátumu a času snímania nie je možné tieto
údaje neskôr odstrániť zo záberu.
• Pri snímaní záberu so zaznamenaním
dátumu a času snímania sa na LCD
obrazovke nezobrazuje skutočný dátum a
čas a namiesto neho sa na LCD obrazovke
zobrazuje
. Aktuálny dátum a čas
snímania sa zobrazí načerveno v pravom
dolnom rohu až pri prehrávaní záznamu.
SK
30
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK05bas.fm]
masterpage:Right
Camera
AF Mode:
Day&Time
Digital Zoom:
Date
Date/Time:
Off
Red Eye Reduction:
AF Illuminator:
Auto Review:
Snímanie statických záberov
Setup
Mode
Camera
AF Mode:
Single
Digital Zoom:
Precision
Date/Time:
Date
Red Eye Reduction: Off
AF Illuminator: Auto
Auto Review:
Off
PAGE SELECT
2
3
, Stlačením šípky B ovládacieho
tlačidla vyberte ikonu
a
potom znova stlačte šípku B.
Zobrazí sa obrazovka Setup.
, Pomocou šípky v ovládacieho
tlačidla vyberte položku
(Camera) a potom stlačte
šípku B.
Pomocou šípok v/V
ovládacieho tlačidla vyberte
položku [Date/Time] a potom
stlačte šípku B.
4
, Pomocou šípky v/V ovládacieho
tlačidla vyberte dátum a čas a
potom stlačte tlačidlo z.
Day&Time: Na záber vkladá dátum a
čas snímania
Date: Na záber vkladá rok, mesiac a deň
snímania
Off: Na záber nevkladá údaje o dátume
a čase snímania
Po skončení nastavenia stlačením
tlačidla MENU zrušte zobrazenie
ponuky a potom odfotografujte záber.
• Keď vyberiete možnosť [Date], do záberu sa
vloží dátum v poradí nastavenom v časti
„Nastavenie dátumu a času“ (str. 15).
• Vykonané nastavenia sa uchovajú aj po
vypnutí fotoaparátu.
SK
31
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK05bas.fm]
masterpage:Left
Fotografovanie podľa podmienok scény
Zvoľte si jeden z nasledujúcich režimov
a potom snímajte stlačením spúšte. Bude
to maťpozitívny vplyv na vašu
fotografiu.
Režim súmraku
Umožňuje snímanie vzdialenej nočnej
panorámy pri nočnom osvetlení.
Nakoľko je rýchlosťuzávierky pomalá,
odporúčame používaťstatív.
Režim portrétu za súmraku
Režim používajte pre snímaní osôb v
popredí a v tme. Tento režim vám
umožňuje ostro zachytiťľudí v popredí,
pričom sa uchová nočná atmosféra.
Nakoľko je rýchlosťuzávierky pomalá,
odporúčame používaťstatív.
Režim krajiny
V tomto režime sa zaostruje na zábery v
diaľke, a preto je vhodný na snímanie
krajiniek.
Režim mäkkého záberu
Môžete nasnímaťfarbu ľudskej kože s
jasným, teplým sfarbením. Tento režim
má tiež efekt na jemné zameranie, takže
záber osoby alebo kvetiny je nasnímaný
vo vhodnej atmosfére.
Režim pláže
Snímanie na pobreží s nasnímaním
modrosti vody bez straty farby.
SK
32
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK05bas.fm]
masterpage:Right
Režim sviece
Snímanie statických záberov
Na večierkoch, pri osvetlení sviečkami a
pri podobných príležitostiach môžete
snímaťbez narušenia atmosféry
vytvorenej svetlom sviečok. Nakoľko je
rýchlosťuzávierky pomalá, odporúčame
používaťstatív.
Program
Auto
Program
Camera
Camera
Mode
1
MENU
, Prepínač režimov nastavte do
polohy
a potom stlačte
tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka.
WB ISO
2
, Pomocou šípky b ovládacieho
tlačidla vyberte položku
(Camera) a potom pomocou
šípok v/V vyberte požadovaný
režim.
Návrat do normálneho režimu
Pomocou šípok v/V ovládacieho
tlačidla vyberte položku [Auto] alebo
[Program].
• Nastavenia sa zachovajú aj po vypnutí
fotoaparátu.
SK
33
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK05bas.fm]
masterpage:L1-Left-03
Funkcie dostupné v závislosti od zvoleného režimu
Pri snímaní v režime ,
, ,
,
alebo
je kombinácia niektorých funkcií,
ako je napríklad režim blesku, pevne nastavená, aby zodpovedala podmienkam
snímania. Pozrite si nasledujúcu tabuľku.
Funkcia
Režim
Režim
blesku
Rámček
Predvoľba Vyváženie Režim
hľadáčika zaostrenia bielej
Burst/
rozsahu
Multi Burst
automatického
zaostrenia
a
∞
a
—
a
a
Auto
—
/
a
∞
a
a
a
a
a
a
a
/
a
a
a
a
Potlačenie šumu v režime
pomalej uzávierky (NR)
Režim NR odstraňuje šum z nasnímaného
záznamu, čim vzniknú ostré zábery. Keď
je rýchlosťuzávierky nastavená na
1/6 sekundy alebo menej, automaticky
začne pracovaťfunkcia pomalého
snímania NR a vedľa indikátora rýchlosti
spínača sa zobrazí „NR“.
Stlačte tlačidlo spúšte
úplne nadol.
r
Obrazovka očernie.
Capturing
Center AF 0.5m/1.0m/
3.0m/7.0m
• a znamená, že funkcia môže byť nastavená podľa vášho výberu.
—
r
Processing
Záber je
zaznamenaný po
zmiznutí hlásenia
„Processing“.
• Odporúčame používať statív, aby sa predišlo
otrasom.
• Keď je nastavená pomalá rýchlosť uzávierky,
SK
34
spracovávanie môže nejaký čas trvať.
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK06bas.fm]
masterpage:L1-Right-03
Zobrazovanie statických záberov
Zobrazovanie záberov na LCD obrazovke vášho
fotoaparátu
Zobrazenie samostatného
záberu na LCD obrazovke
VGA
Zobrazenie samostatného
záberu
101
8/9
Indexové zobrazenie
BACK/NEXT
SINGLE DISPLAY
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
1
Nasnímané zábery môžete takmer okamžite zobraziť na LCD obrazovke. Fotoaparát
umožňuje dva spôsoby zobrazenia záberov.
, Prepínač režimov prepnite do
polohy
a zapnite fotoaparát.
Zobrazenie samostatného záberu
Na celej ploche obrazovky sa zobrazí samostatný záber.
Zobrazí sa naposledy nasnímaný záber
zo zvoleného priečinku (str. 57).
Indexové zobrazenie
Na obrazovke rozdelenej na 9 políčok sa súčasne zobrazí 9 záberov.
• Podrobnosti o pohyblivých záznamoch pozri na str. 73.
• Podrobnosti o rôznych zobrazovaných indikátoroch na LCD obrazovke pozri na str. 116.
Zobrazovanie statických záberov
101-0008
• Bezprostredne po začiatku prehrávania
môže záber vyzerať skreslený vzhľadom na
spracovávanie obrazu.
SK
35
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK06bas.fm]
masterpage:L1-Left-02
Indexové zobrazenie
VGA
101
3/9
D-Zoom T
101-0003
BACK/NEXT
2005 1 1 10:30PM
SINGLE DISPLAY
VOLUME
2
, Na ovládacom tlačidle
pomocou b/B zvoľte statický
záber.
b : Zobrazenie predchádzajúceho záberu.
B : Zobrazenie nasledujúceho záberu.
SINGLE DISPLAY
1
, Stlačte tlačidlo
2
(index).
Zobrazenie sa prepne na Indexové
zobrazenie.
Zobrazenie nasledujúcej
(predchádzajúcej) obrazovky
indexového zobrazenia
Stlačením tlačidiel v/V/b/B
ovládacieho tlačidla posúvajte žltý
rámček nahor/nadol/vľavo/vpravo.
, Pomocou šípok v/V/b/B
ovládacieho tlačidla vyberte
obrázok.
Obrázok v žltom rámčeku je vybratý.
Návrat na zobrazenie samostatného
záberu
Stlačte tlačidlo D-Zoom T alebo stlačte
tlačidlo z ovládacieho tlačidla.
SK
36
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK06bas.fm]
masterpage:Right
Zobrazenie obrázkov na televíznej obrazovke (len fotoaparát DSC-P43)
VGA
101
101-0002
Prepojovací kábel
A/V (je dodaný)
1
Konektor
A/V OUT
(MONO)
, Pomocou dodaného A/V
prepojovacieho kábla prepojte
konektor A/V OUT (MONO) na
fotoaparáte s príslušnými
audio/video konektormi na
televízore.
Ak je váš televízor stereofónny, tak
pripojte audio koncovku (čiernu) A/V
prepojovacieho kábla do konektora pre
ľavý kanál zvuku na televízore.
2
Prepínač TV/Video
, Zapnite televízor a nastavte
spínač TV/Video na „Video“.
• V závislosti od vášho televízora sa môže
názov a umiestnenie tohto prepínača
odlišovať. Podrobnosti sú v návode na
používanie televízora.
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
Zobrazovanie statických záberov
BACK/NEXT
2/9
3
, Prepínač režimu prepnite do
a zapnite fotoaparát.
polohy
Stlačením b/B na ovládacom tlačidle
zvoľte požadovaný záber.
• Pri používaní tejto funkcie v zahraničí môže
byť potrebné upraviť výstupný video signál
tak, aby vyhovoval norme vášho
televízneho systému (str. 108).
• Zapnite fotoaparát a televízor pred
prepojením fotoaparátu a televízora
prostredníctvom A/V prepojovacieho kábla.
SK
37
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK06bas.fm]
masterpage:Left
Zobrazenie záberov na televíznej
obrazovke
Ak chcete zobraziť záznam na televíznej
obrazovke, musíte vlastniť televízor
vybavený vstupným video konektorom a
potrebujete A/V prepojovací kábel (je
dodaný).
Systém farieb televízora, musí
zodpovedať systému vášho digitálneho
fotoaparátu. Pozrite nasledovný
prehľad:
PAL-M norma
Brazília
PAL-N norma
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
SECAM norma
Bulharsko, Francúzsko, Guyana, Irán,
Irak, Monako, Rusko, Ukrajina atď.
NTSC norma
Bahamské ostrovy, Bolívia, Chile,
Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea, Mexiko,
Peru, Stredná Amerika, Surinam,
Taiwan, USA, Venezuela atď.
PAL norma
Austrália, Belgicko, Česko, Čína,
Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko,
Nový Zéland, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Rakúsko, Singapur,
Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko,
Švédsko, Taliansko, Thajsko, Veľká
Británia atď.
SK
38
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK07bas.fm]
masterpage:Right
Vymazávanie statických záberov
Vymazávanie záberov
VGA
101-0002
BACK/NEXT
101
VGA
2/9
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
, Prepínač režimov prepnite do
polohy a zapnite fotoaparát.
Pomocou šípok b/B
ovládacieho tlačidla vyberte
obrázok, ktorý chcete
vymazať.
• Uvedomte si, že odstránené obrázky sa už
nedajú obnoviť.
VGA
2/9
101
Delete
Delete
Exit
Exit
BACK/NEXT
BACK/NEXT
2
, Stlačte tlačidlo
(odstrániť).
V tomto bode sa obrázok ešte
neodstránil.
• Chránené obrázky sa nedajú vymazať
(str. 62).
2/9
Vymazávanie statických záberov
1
101
3
, Zvoľte [Delete] pomocou v na
ovládacom tlačidle a potom
stlačte z.
Na LCD obrazovke sa zobrazí hlásenie
„Access“ a záber sa vymaže.
Pokračovanie vo vymazávaní ďalších
záberov
Pomocou b/B na ovládacom tlačidle
zvoľte statický záber, ktorý chcete
vymazať. Potom zvoľte [Delete]
pomocou v na ovládacom tlačidle a
stlačte z.
Zrušenie vymazávania
Zvoľte [Exit] pomocou V na ovládacom
tlačidle a potom stlačte z.
SK
39
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK07bas.fm]
masterpage:Left
Vymazávanie na obrazovke registra
Delete
Exit
Select
Delete
Exit
All In This Folder
1
Select
All In This Folder
2
, Zatiaľ čo je zobrazená
obrazovka registra (str. 36)
stlačte tlačidlo
(odstrániť).
• Uvedomte si, že odstránené obrázky sa už
nedajú obnoviť.
, Zvoľte [Select] pomocou b/B
na ovládacom tlačidle a potom
stlačte z.
SELECT
TO NEXT
3
, Pomocou v/V/b/B na
ovládacom tlačidle zvoľte
statický záber, ktorý chcete
vymazať a potom stlačte z.
Do záberu sa pridá značka (vymazať).
V tomto bode sa obrázok ešte
neodstránil. Postupne zobrazte značku
vedľa všetkých záberov, ktoré chcete
vymazať.
• Výber zrušíte opätovným stlačením z na
ovládacom tlačidle pri označenom zábere.
Značka
zo záberu zmizne.
SK
40
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK07bas.fm]
masterpage:L1-Right-01
Formátovanie pamäťovej
karty „Memory Stick“
Delete
Exit
OK
, Stlačte tlačidlo
(odstrániť).
Pomocou šípky B ovládacieho
tlačidla vyberte položku [OK] a
potom stlačte tlačidlo z.
Na LCD obrazovke sa zobrazí hlásenie
„Access“. Po zmiznutí hlásenia sú všetky
zábery označené značkou vymazané.
Zrušenie vymazania
Zvoľte [Exit] pomocou b na
kontrolnom tlačidle a potom stlačte z.
Vymazávanie statických záberov
4
Vymazanie všetkých pohyblivých
záznamov v priečinku
V kroku číslo 2 zvoľte [All In This
Folder] pomocou B na kontrolnom
tlačidle a potom stlačte z. Ďalej zvoľte
[OK] a potom stlačte z. Všetky
nechránené zábery v priečinku sa
vymazali. Na zrušenie vymazávania
zvoľte [Cancel] a potom stlačte z.
1
, Do fotoaparátu vložte
pamäťovú kartu „Memory
Stick“, ktorú chcete
formátovať.
• Pod pojmom „formátovanie“ rozumieme
prípravu karty „Memory Stick“ na
ukladanie záznamu. Tento proces sa tiež
nazýva „inicializácia“.
• Dodaná karta „Memory Stick“ a bežne
dostupné karty v predaji sú už formátované
a môžete ich ihneď používať.
• Funkcia formátovania je k dispozícii bez
ohľadu na to, v akej polohe je nastavený
prepínač režimov.
• Pri formátovaní karty „Memory Stick“
dôjde k trvalému vymazaniu všetkých
údajov uložených na karte „Memory
Stick“. Vymažú sa aj ochránené zábery.
SK
41
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK07bas.fm]
masterpage:Left
Memory Stick Tool
Format:
Create REC. Folder:
Change REC. Folder:
Format
OK
Cancel
All data will be erased
Ready?
OK
Cancel
Setup
Mode
2
MENU
, Zapnite fotoaparát a stlačte
tlačidlo MENU.
Pomocou šípky B ovládacieho
tlačidla vyberte položku ,
potom znova stlačte šípku B.
Zobrazí sa obrazovka Setup.
3
4
, Pomocou šípok v/V
ovládacieho tlačidla vyberte
ponuku
(Memory Stick
Tool).
Pomocou šípky B ovládacieho
tlačidla vyberte položku
[Format] a potom stlačte
šípku B.
Pomocou šípky v ovládacieho
tlačidla vyberte položku [OK] a
potom stlačte tlačidlo z.
, Zvoľte [OK] pomocou v na
ovládacom tlačidle a potom
stlačte z.
Na LCD obrazovke sa zobrazí hlásenie
„Formatting“. Po zmiznutí tohto
hlásenia je formátovanie dokončené.
Zrušenie formátovania
Zvoľte [Cancel] pomocou V na
ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
SK
42
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK08adv.fm]
masterpage:Right
Pred ïalšími úkonmi
Nastavenie a obsluha
fotoaparátu
Zmeny nastavení ponuky
a Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka.
Táto časť opisuje, ako používať ponuku
Menu a obrazovku Setup.
Program
Vypnutie zobrazenia ponuky
Camera
WB ISO
Ovládacie tlačidlo
• Zobrazené položky sa líšia v závislosti
od polohy prepínača režimov.
Stlačte tlačidlo MENU.
• Nemôžete vybrať položku tlmenia.
• Podrobnosti o položkách ponuky Menu
nájdete v časti na str. 104.
Pred ďalšími úkonmi
b Pomocou b/B na ovládacom
tlačidle zvoľte položku
nastavenia, ktorú chcete
meniť.
0EV
Všetky dostupné položky nie sú
zobrazené. Stlačením v/V na ovládacom
tlačidle sa zobrazia skryté položky.
P
Auto
MENU
Ak je zobrazený symbol v nad
položkou alebo symbol V pod
položkou
0EV
EV
WB ISO
,
• Keď je prepínač režimov v polohe
po vybratí nastavenia stlačte tlačidlo z
ovládacieho tlačidla.
c Pomocou v/V na ovládacom
tlačidle zvoľte požadované
nastavenie.
Rámček zvoleného nastavenia sa
zvýrazní a nastavenie sa aplikuje.
SK
43
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK08adv.fm]
masterpage:Left
Zmena položiek na obrazovke
Setup
a Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka.
b Stlačením šípky B ovládacieho
tlačidla vyberte ikonu
a
potom znova stlačte šípku B.
Zobrazí sa obrazovka Setup.
Vypnutie zobrazenia ponuky
Setup
Znova stlačte tlačidlo MENU.
Návrat do ponuky z obrazovky
Setup
Stlačením šípky b ovládacieho tlačidla
sa vrátite do polohy označenej
rámčekom v kroku 3, potom znova
stlačte šípku b.
• Podrobnosti o položkách Setup nájdete v
časti na str. 107.
Setup
Mode
Nastavenie kvality obrazu
statických záberov
Pre kvalitu statických záberov môžete
zvoliť nastavenie [Fine] alebo
[Standard].
Pred použitím fotoaparátu
V ponuke
(Camera) vyberte inú
položku ako [Auto] (str. 43 a 104).
MENU
Ovládacie tlačidlo
PFX
Prepínač režimov
c Pomocou v/V/b/B na
ovládacom tlačidle zvoľte
položku nastavenia, ktorú
chcete meniť.
Rámček vybratej položky sa
zvýrazní na žlto.
Setup 2
File Number:
USB Connect:
OK
Video Out:
Cancel
Clock Set:
a Prepínač režimov nastavte do
polohy
.
b Stlačte tlačidlo MENU.
d Stlačením z na ovládacom
tlačidle sa potvrdí nastavenie.
Zobrazí sa ponuka.
SK
44
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK08adv.fm]
masterpage:Right
(P. Quality)
c Vyberte
pomocou b/B a zvoľte
požadovanú kvalitu záberov
pomocou v/V.
Fine
FINE
Standard
P. Quality
WB ISO
Vytvorenie alebo výber
priečinka
Fotoaparát môže vytvoriť viacero
priečinkov na karte „Memory Stick“.
Môžete zvoliť priečinok pre ukladanie
záberov. Ak nevytvoríte nový priečinok,
pre ukladanie záznamu sa zvolí
priečinok „101MSDCF“.
Priečinky môžete vytvárať, kým sa
nezobrazí správa „999MSDCF“.
a Otvorte obrazovku Setup
(str. 44).
b Zvoľte
(Memory Stick Tool)
pomocou v/V, [Create REC.
Folder] zvolením B/v/V, a [OK]
pomocou B/v, potom
stlačte z.
Zobrazí sa obrazovka vytvorenia
priečinka.
Pred ďalšími úkonmi
Ovládacie tlačidlo
Vytvorenie nového priečinka
Create REC. Folder
Creating REC. folder 102MSDCF
Ready?
OK
Cancel
c Zvoľte [OK] pomocou v a
stlačte z.
Vytvorí sa nový priečinok s číslom o
jedno vyšším, ako bolo najväčšie číslo
v „Memory Stick“ a priečinok sa stane
priečinkom pre ukladanie záznamu.
• Do jedného priečinka je možné uložiť až
4 000 záberov. Po naplnení kapacity
priečinka sa automaticky vytvorí nový
priečinok.
Zrušenie vytvárania priečinka
V kroku 2 alebo 3 zvoľte [Cancel].
• Ak vytvoríte nový priečinok, nemôžete ho
zmazať pomocou fotoaparátu.
• Zábery sa ukladajú do práve vytvoreného
priečinka, kým nevytvoríte alebo nezvolíte
iný.
SK
45
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK08adv.fm]
masterpage:Left
Výber priečinka pre ukladanie
záznamu
a Otvorte obrazovku Setup
(str. 44).
b Vyberte
(Memory Stick
Tool) pomocou v/V, [Change
REC. Folder] zvolením B/V a
[OK] pomocou B/v, potom
stlačte z.
Zrušenie zmeny priečinka pre
ukladanie záznamu.
V kroku 2 alebo 3 zvoľte [Cancel].
• Priečinok „100MSDCF“ nemôžete zvoliť
ako priečinok pre ukladanie záznamu
str. 82.
• Obrázky sa ukladajú do nového vybratého
priečinka. Nemôžete presúvať zábery do
iného priečinka prostredníctvom
fotoaparátu.
Zobrazí sa obrazovka výberu
priečinka pre ukladanie.
Select REC. Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 0
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
BACK/NEXT
c Vyberte požadovaný priečinok
pomocou b/B a [OK] zvolením
v, potom stlačte z.
SK
46
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK09adv.fm]
masterpage:Right
Rozšírené možnosti snímania statického obrázka
Výber metódy
automatického
zaostrovania
Môžete nastaviť rámček hľadáčika
rozsahu automatického zaostrenia a
režim automatického zaostrenia.
Rámček hľadáčika rozsahu
automatického zaostrenia
Rámček hľadáčika rozsahu
automatického zaostrenia určuje polohu
zaostrenia v závislosti od vzdialenosti a
veľkosti objektu.
Režim automatického zaostrenia sa
nastaví automaticky, keď fotoaparát
začína a končí zaostrovanie objektu.
Pred použitím fotoaparátu
V ponuke
(Camera) vyberte inú
položku ako [Auto] (str. 43 a 104).
MENU
Ovládacie tlačidlo
Prepínač režimov
– Hľadáčik rozsahu
automatického zaostrenia
Režim Multipoint AF (
c Zvoľte 9 (Focus) pomocou
b/B, potom zvoľte [Multi AF]
alebo [Center AF] pomocou v/V.
Po čiastočnom stlačení a podržaní
tlačidla spúšte a automatickom
zaostrení sa farba rámčeka rozsahu
automatického zaostrenia zmení na
zelenú.
)
Fotoaparát prepočíta vzdialenosť do
piatich bodov: z vrchu, zospodu, zľava,
sprava a zo stredu záberu, čím sa umožní
snímanie s automatickým zaostrením bez
obáv o celkový vzhľad záberu. Režim je
vhodný, keď je obtiažne zaostriť, pretože
sa objekt nenachádza v strede rámčeku v
zobrazení. Polohu nastavenia zaostrenia
môžete skontrolovať pomocou zeleného
rámčeka.
Režim Multipoint AF je predvoleným
nastavením.
Režim Multipoint AF
VGA
FINE
SAF
101
98
P
Rámček hľadáčika
rozsahu automatického zaostrenia
Rozšírené možnosti snímania statického obrázka
Režim automatického zaostrenia
Výber rámčeka rozsahu
zaostrenia
Indikátor rámčeka
hľadáčika rozsahu
automatického
zaostrenia
250 F2.0
Režim Center AF
Režim Center AF (
)
Hľadáčikom rozsahu automatického
zaostrenia je len stred rámčeka.
Požadovanú kompozíciu môžete
odfotografovať metódou uzamknutia
nastavenia automatického zaostrenia.
VGA
FINE
SAF
101
98
P
250 F2.0
Rámček hľadáčika
rozsahu automatického zaostrenia
Indikátor rámčeka
hľadáčika rozsahu
automatického
zaostrenia
a Prepínač režimov prepnite do
polohy
alebo
.
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka.
SK
47
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK09adv.fm]
masterpage:Left
• Pri snímaní pohyblivého záznamu v režime
Multipoint AF sa vzdialenosť objektu od
stredu LCD obrazovky odhaduje ako
priemerná hodnota, takže automatické
zaostrenie pracuje aj pri určitých otrasoch.
Indikátorom rámčeka rozsahu
automatického zaostrenia je
. V režime
Center AF sa automaticky zaostruje len
oblasť označená rámčekom. Tento režim je
vhodný na presné zaostrenie zameranej
časti záberu.
• Pri použití transfokátora alebo iluminátora
AF sa priorita automatického zaostrenia
nastavuje na objekty v strede alebo blízkosti
stredu rámčeka. V takomto prípade
indikátor
alebo
bliká a rámček
hľadáčika rozsahu automatického
zaostrenia sa nezobrazuje.
(Camera)
• Pre niektoré položky ponuky
(str. 34) nie sú všetky nastavenia hľadáčika
rozsahu automatického zaostrenia k
dispozícii.
Výber zaostrenia
– Režim automatického
zaostrenia
Režim Single AF (
)
Tento režim sa používa na snímanie
statických objektov. Zaostrenie sa
nastaví po stlačení a zadržaní tlačidla
spúšte do polovice. Po čiastočnom
stlačení a podržaní tlačidla spúšte a
dokončení automatického zaostrenia sa
zaostrenie uzamkne.
Režim Single AF je predvoleným
režimom.
a Otvorte obrazovku Setup
(str. 44).
b Zvoľte
(Camera) pomocou v,
potom zvoľte [AF Mode]
pomocou B/v.
c Vyberte požadovaný režim
pomocou B/v/V, potom
stlačte z.
• Pri fotografovaní pomocou hľadáčika s
vypnutou obrazovkou LCD fotoaparát
pracuje v režime Single AF.
Automatické zaostrenie s
monitorovaním (
)
Fotoaparát nastavuje zaostrenie pred
čiastočným stlačením a podržaním
tlačidla uzávierky v medzipolohe, čo
umožňuje komponovať obrázky s už
nastaveným zaostrením. Keď sa tlačidlo
uzávierky čiastočne stlačí a podrží v
medzipolohe a automatické zaostrenie
sa dokončí, zaostrenie sa uzamkne.
• Spotreba batérie môže byť vyššia ako v
režime Single AF.
SK
48
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK09adv.fm]
masterpage:L1adv-Right-03
Technika snímania
Pri snímaní objektu na okraji
zameriavacieho rámčeka, alebo pri použití
režimu Center AF, fotoaparát zaostrí na
stred rámčeka, nie na objekt na jeho okraji.
V takom prípade pri zaostrení na objekt
použite uzamknutie zaostrenia, potom
upravte kompozíciu obrázka a fotografujte.
Upravte záber tak, aby sa objekt nachádzal
v strede hľadáčika rozsahu automatického
zaostrenia a stlačte tlačidlo uzávierky do
medzipolohy.
Keď indikátor uzamknutia AE/AF prestane
blikať a svieti, upravte kompozíciu obrázka
a úplne stlačte tlačidlo uzávierky.
VGAFINE
P
SAF
Nastavenie vzdialenosti
od objektu
– Predvoľba zaostrenia
Pri snímaní objektu, pri ktorom bola
nastavená vzdialenosť skôr, alebo pri
snímaní objektu cez sieť alebo okenné
sklo je veľmi dôležité správne zaostrenie
v režime automatického zaostrenia.
V takomto prípade je vhodné použiť
predvoľbu zaostrenia.
Pred použitím fotoaparátu
Rozšírené možnosti snímania statického obrázka
Indikátor uzamknutia AE/AF
• Pomocou uzamknutia automatického
zaostrenia môžete zachytiť správne
zaostrené obrázky aj v prípade, keď sa
objekt nachádza na okraji rámčeka.
• Automatické zaostrenie môžete uzamknúť
pred úplným stlačením tlačidla uzávierky.
V ponuke
(Camera) vyberte inú
položku ako [Auto] (str. 43 a 104).
101
98
Rámček
hľadáčika
rozsahu
automatického
zaostrenia
250 F2.0
MENU
Ovládacie tlačidlo
Prepínač režimov
m
VGAFINE
P
SAF
101
98
250 F2.0
a Prepínač režimov nastavte do
polohy
alebo
.
SK
49
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK09adv.fm]
masterpage:Left
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka.
c Zvoľte 9 (Focus) pomocou
b/B, potom zvoľte vzdialenosť
od objektu pomocou v/V.
Môžete si vybrať z nasledovných
nastavení vzdialenosti.
0.5m, 1.0m, 3.0m, 7.0m, ∞
(neobmedzená vzdialenosť)
3.0m
1.0m
0.5m
Nastavenie expozície
MENU
Ovládacie tlačidlo
– Nastavenie EV
Hodnotu expozície určenú
fotoaparátom môžete zmeniť manuálne.
Tento režim použite v prípade, ak
nedosiahnete správnu expozíciu,
napríklad pri vysokom kontraste objektu
a jeho pozadia (svetlo a tma). Hodnota
môže byť nastavená v intervale od
+2.0 EV do -2.0 EV s krokom 1/3 EV.
Prepínač režimov
0.5m
Center AF
Multi AF
Focus
a Prepínač režimov nastavte do
polohy
alebo
.
WB ISO
Návrat do režimu automatického
zaostrenia
V kroku 3, zvoľte [Multi AF] alebo
[Center AF].
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka.
Nastaviť
smerom –
Nastaviť
smerom +
c Zvoľte
(EV) pomocou b.
Zobrazí sa hodnota nastavenej
expozície.
• Údaj o ohnisku nemusí zobrazovať presnú
vzdialenosť. Hodnoty slúžia len ako
orientačné.
(Camera)
• Pre niektoré položky ponuky
(str. 34) nie sú všetky nastavenia hľadáčika
rozsahu automatického zaostrenia k
dispozícii.
0EV
0EV
EV
WB ISO
Pred použitím fotoaparátu
SK
50
V ponuke
(Camera) vyberte inú
položku ako [Auto] (str. 43 a 104).
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK09adv.fm]
masterpage:L1adv-Right-03
d Nastavte požadovanú hodnotu
expozície pomocou b/B.
Hodnotu nastavte vzhľadom na jas
pozadia objektu zobrazeného na
obrazovke LCD.
Zrušenie nastavenia EV
V kroku číslo 4 nastavte hodnotu
expozície 0 EV.
Technika snímania
Počas snímania záberov fotoaparát
nastavuje expozíciu automaticky. Pri
snímaní celkovo svetlých záberov s
nasvieteným pozadím alebo pri scénach na
snehu fotoaparát môže z dôvodu svetlosti
záberu nastaviť tmavšiu expozíciu. V takom
prípade je efektívne nastavenie expozície v
smere + plus.
• Keď je objekt extrémne svetlý alebo tmavý,
alebo keď používate blesk, nastavená
hodnota sa nemusí v skutočnosti aplikovať.
Pri snímaní celkovo tmavých záberov
fotoaparát môže z dôvodu tmavosti záberu
nastaviť svetlejšiu expozíciu. V takom
prípade je efektívne nastavenie expozície
v smere – mínus.
m
Rozšírené možnosti snímania statického obrázka
Nastaviť smerom –
m
Nastaviť smerom +
Môžete sa pokúsiť nastaviť expozíciu podľa
vlastnej predstavy.
SK
51
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK09adv.fm]
masterpage:Left
Výber režimu merania
Zrušenie bodového merania
Ovládacie tlačidlo
Prepínač režimov
Môžete zvoliť režim merania pre
nastavenie expozície podľa toho, ktorá
časť objektu sa meria.
Meranie Multi-pattern (bez
indikátora)
Záber sa rozdelí na niekoľko častí a
meranie sa vykoná pre každú časť
samostatne. Fotoaparát posúdi pozíciu
objektu a jas pozadia a rozhodne o
vhodnom vyvážení expozície.
Fotoaparát má režim merania multipattern nastavený od výroby.
Bodové meranie (
)
Bodové meranie umožní priame
meranie objektu v malej oblasti celého
záberu. Umožní prispôsobenie
expozície subjektu aj pri svetle v pozadí
alebo pri veľkom kontraste medzi
snímaným objektom a pozadím.
Opakovaným stlačením tlačidla B (
)
sa funkcia bodového merania vypne.
Zameriavací krížik bodového merania
sa prestane zobrazovať a fotoaparát sa
vráti do režimu merania multi-pattern.
• Keď používate funkciu bodového merania a
chcete sa zaostriť na rovnaký bod, ako bol
použitý pri meraní, odporúčame nastaviť
položku 9 (Focus) na hodnotu [Center AF]
(str. 47).
a Prepínač režimov nastavte do
polohy
alebo
.
b Stlačením tlačidla B ( )
ovládacieho tlačidla zapnite
funkciu bodového merania.
Zobrazí sa zameriavací krížik
bodového merania.
VGA
P
FINE
101
98
Zameriavací
krížik
SAF
Pred použitím fotoaparátu
V ponuke
(Camera) vyberte inú
položku ako [Auto] (str. 43 a 104).
SK
52
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK09adv.fm]
masterpage:Right
Nastavenie farebných
tónov
– Vyváženie bielej
Nasledovné režimy môžete použiť v
závislosti od situácie pri snímaní. Farba
objektu, ktorý vidíte, bude zachytená v
závislosti od osvetlenia. Ak chcete
aretovať (zafixovať) podmienky, pri
ktorých bol záber zachytený, alebo ak
farby celého záberu vyzerajú trochu
neprirodzene, odporúčame nastaviť
vyváženie bielej farby.
(Incandescent - Žiarovka)
• Snímanie v prostredí, kde sa
podmienky rýchlo menia, napríklad
na oslave.
• Snímanie v príliš osvetlených
miestnostiach, napr. fotoštúdio,
videoštúdio.
Pred použitím fotoaparátu
V ponuke
(Camera) vyberte inú
položku ako [Auto] (str. 43 a 104).
MENU
Obnovenie režimu
automatického nastavenia
V kroku 3 vyberte položku [Auto].
• Pri snímaní s osvetlením žiarivkou, ktorá
bliká, môžete mať dojem, že aj pri nastavení
režimu
, sa biela farba nevyvážila
správne.
• Pri aktivovaní blesku sa manuálne
nastavenie zruší a snímanie záberu sa
vykoná v režime [Auto].
(Camera)
• Pre niektoré položky ponuky
(str. 34) nie sú všetky nastavenia vyváženia
bielej k dispozícii.
Ovládacie tlačidlo
Rozšírené možnosti snímania statického obrázka
Prepínač režimov
Auto (bez indikátora)
Vyváženie bielej sa nastaví automaticky.
Predvolené je nastavenie Auto.
(Daylight - Denné svetlo)
Používa sa počas snímania v exteriéri, v
noci, pri neónovom osvetlení, snímanie
ohňostrojov, východu slnka, snímanie v
šere.
a Prepínač režimov nastavte do
polohy
alebo
.
(Cloudy - Zamračené)
Snímanie v zamračenom počasí.
b Stlačte tlačidlo MENU.
(Fluorescent - Žiarivka)
Snímanie pri osvetlení žiarivkou.
c Zvoľte [WB] (White Bal)
pomocou b/B, potom zvoľte
požadované nastavenie
pomocou v/V.
Zobrazí sa ponuka.
SK
53
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK09adv.fm]
masterpage:Left
Nastavenie úrovne
blesku
– Úroveň blesku
Úroveň blesku je možné nastaviť.
Pred použitím fotoaparátu
V ponuke
(Camera) vyberte inú
položku ako [Auto] (str. 43 a 104).
MENU
Ovládacie tlačidlo
Prepínač režimov
c Zvoľte [ ] (Flash Level)
pomocou b/B, potom zvoľte
požadované nastavenie
pomocou v/V.
+: Nastavenie vyššej úrovne blesku,
ako je normálne nastavenie.
Normal: Normálne nastavenie.
–: Nastavenie nižšej úrovne blesku,
ako je normálne nastavenie.
Snímanie viacerých
snímok
Používa sa na plynulé snímanie záberov.
Maximálny počet záberov, ktoré môžete
nasnímať počas jedného snímania záleží
od veľkosti záberu a od nastavenia
kvality záberu.
• Ak je úroveň nabitia batérie nedostatočná
alebo sa zaplnila kapacita karty „Memory
Stick“, nahrávanie sa zastaví, aj keď držíte
tlačidlo spúšte stlačené.
MENU
Ovládacie tlačidlo
Prepínač režimov
Tlačidlo spúšte
a Prepínač režimov nastavte do
polohy
.
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka.
SK
54
a Prepínač režimov nastavte do
polohy
.
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka.
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK09adv.fm]
masterpage:Right
c Zvoľte [Mode] (REC Mode)
pomocou b/B, potom zvoľte
[Burst] pomocou v/V.
d Nasnímajte záber.
Po stlačení tlačidla spúšte môžete
snímať zábery až do naplnenia
maximálneho možného počtu
záberov. Nahrávanie sa zastaví, ak v
priebehu snímania uvoľníte tlačidlo
spúšte.
V snímaní môžete pokračovať, keď
sa na obrazovke LCD prestane
zobrazovať správa „Recording“.
Fine
4M
3:2
3M
1M
VGA (E-Mail)
4
4
4
10
30
Standard
6
6
7
18
30
Návrat do normálneho režimu
V kroku 3 vyberte položku [Normal].
Snímanie v režime Multi
Burst
– Multi Burst
Po jednom stlačení tlačidla spúšte
nasnímate 16 záberov v poradí. Tento
režim je výhodný napr. pre kontrolovanie
vašich záberov po bodoch.
MENU
Ovládacie tlačidlo
Prepínač režimov
Tlačidlo spúšte
Rozšírené možnosti snímania statického obrázka
Maximálny počet súvislo snímaných
záberov
(Jednotky: zábery)
• Nie je možné použiť blesk.
• Ak sa použije samospúšť, po stlačení
tlačidla spúšte sa zaznamená až päť záberov
za sebou.
• V závislosti od nastavenia položiek v
ponuke
(Camera) (str. 34) nemusí byť
postupné snímanie záberov k dispozícii.
a Prepínač režimov nastavte do
polohy
.
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka.
c Zvoľte [Mode] (REC Mode)
pomocou b/B, potom zvoľte
[Multi Burst] pomocou v.
SK
55
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK09adv.fm]
masterpage:Left
d Zvoľte
(Interval) pomocou
b/B, potom zvoľte
požadovaný časový interval
medzi vykonaním snímok v/V.
Môžete si vybrať z ponuky
nastavení [1/7.5], [1/15], [1/30].
Snímanie s použitím
špeciálnych efektov
MENU
Ovládacie tlačidlo
Prepínač režimov
– Picture Effect (Obrazový efekt)
Tlačidlo spúšte
Špeciálne efekty môžete použiť na
zvýraznenie kontrastu vašich záberov.
B&W
1/7.5
1/15
1/30
Interval
Mode
Čierno-biele nastavenie
1/30"
PFX
e Nasnímajte záber.
Nasnímate 16 snímok v poradí v
jednom zábere (veľkosť záberu: 1M).
• Nasledovné funkcie nie je možné používať v
režime Multi Burst:
– Inteligentný transfokátor
– Snímanie s bleskom
– Vkladanie dátumu a času
(Camera) nastavená na
• Keď je možnosť
hodnotu [Auto], časový interval sa
automaticky nastaví na hodnotu [1/30].
• V závislosti od nastavenia položiek v
ponuke
(Camera) (str. 34) nemusí byť
režim Multi Burst k dispozícii.
• Počet možných nahraných záberov nájdete
na str. 103.
• Informácie o prehrávaní obrázkov
nahratých v režime Multi Burst vo
fotoaparáte sú na str. 60.
a Prepínač režimov nastavte do
polohy
alebo
.
Sepia
Vzhľad farieb ako na
starých fotografiách
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka.
Pred použitím fotoaparátu
V ponuke
(Camera) vyberte inú
položku ako [Auto] (str. 43 a 104).
c Zvoľte [PFX] (P.Effect)
pomocou b/B, potom zvoľte
požadovaný režim pomocou
v/V.
d Nasnímajte záber.
Zrušenie Obrazového efektu
V kroku 3 vyberte položku [Off].
SK
56
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK10adv.fm]
masterpage:Right
Rozšírené možnosti zobrazenia statického obrázka
Výber priečinka a
prehrávanie záberov
– Priečinok
Vyberte priečinok, kde sú uložené
zábery, ktoré chcete prehrať.
d Zvoľte požadovaný priečinok
pomocou b/B.
V zobrazení samostatného záznamu
VGA
101
Select Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 9
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
101-0009
9/9
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
VOLUME
BACK/NEXT
V indexovom zobrazení
MENU
Ovládacie tlačidlo
e Zvoľte [OK] pomocou v a
stlačte z.
Prepínač režimov
Zrušenie výberu
V kroku číslo 5 vyberte položku
[Cancel].
a Prepínač režimov prepnite do
polohy .
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka.
c Zvoľte
(Folder) pomocou b,
potom stlačte z.
• Ak priečinok neobsahuje žiadne zábery,
zobrazí sa hlásenie „No file in this folder“.
Rozšírené možnosti zobrazenia statického obrázka
Ak sú viaceré priečinky
vytvorené na karte „Memory
Stick“
SINGLE DISPLAY
Ak je zobrazený prvý alebo posledný
záber v priečinku, zobrazia sa
nasledovné ikony na LCD obrazovke.
: Presunutie do predchádzajúceho
priečinka.
: Presunutie do nasledujúceho
priečinka.
: Presunutie do predchádzajúceho aj
nasledujúceho priečinka.
SK
57
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK10adv.fm]
masterpage:Left
Zväčšenie časti
statického záberu
d Opakovaným stláčaním
tlačidiel v/V/b/B vyberte časť
záberu, ktorú chcete zväčšiť.
– Zväčšenie záberu
Stlačte v
Záber môžete zväčšiť oproti skutočnej
veľkosti až päťkrát.
Stlačte
b
MENU
Stlačte
B
Ovládacie tlačidlo
Prepínač režimov
Zrušenie zväčšeného
zobrazenia
Stlačte tlačidlo z.
• Nemôžete zväčšiť pohyblivé záznamy alebo
zábery nahrané v režime Multi Burst.
(zväčšenie pri
• Ak stlačíte tlačidlo
prehrávaní) pri prezeraní nezväčšených
záberov, zobrazí sa Indexové zobrazenie
(str. 35).
• Zábery zobrazené pomocou funkcie Quick
Review (str. 24) je možné zväčšiť postupom
uvedeným v krokoch 3 až 5.
Stlačte V
v: Zobrazenie hornej časti obrázka
V: Zobrazenie spodnej časti
obrázka
b: Zobrazenie ľavej časti obrázka
B: Zobrazenie pravej časti obrázka
a Prepínač režimov prepnite do
polohy .
e Pomocou tlačidiel /
nastavte zväčšenie (zväčšenie
pri prehrávaní).
b Pomocou b/B zobrazte záber,
ktorý chcete zväčšiť.
c Obrázok sa zväčší stlačením
tlačidla
(zväčšenie pri
prehrávaní).
SK
58
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK10adv.fm]
masterpage:Right
Postupné prezeranie za
sebou idúcich záberov
– Prezentácia
Nasnímané zábery môžete prehrávať za
sebou, jeden po druhom. Funkciu
využijete pri prehľadávaní záberov alebo
pri prezentáciách.
MENU
Ovládacie tlačidlo
Prepínač režimov
c Zvoľte
(Slide) pomocou
b/B, potom stlačte z.
Pomocou v/V/b/B nastavíte
nasledovné položky.
Nastavenie Interval
3 sec/5 sec/10 sec/30 sec/1 min
Image
Folder: Prehrávanie všetkých
záberov vo zvolenom
priečinku.
All: Prehrávanie všetkých
záberov z karty „Memory
Stick“.
Prechod na nasledujúci alebo
predchádzajúci záber v priebehu
prezentácie
Press B (nasledujúci) alebo b
(predchádzajúci).
• Časový úsek nastavenia je približný a môže
sa odlišovať podľa veľkosti prehrávaného
záberu.
Rozšírené možnosti zobrazenia statického obrázka
Repeat
On: Opakované prehrávanie
záberov.
Off: Po prehratí všetkých záberov
sa prehrávanie ukončí.
d Zvoľte [Start] pomocou V/B a
potom stlačte z.
Spustí sa prezeranie prezentácie.
a Prepínač režimov prepnite do
polohy .
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka.
Zrušenie nastavenia prezentácie
V kroku 3 vyberte položku [Cancel].
Ukončenie prehrávania
prezentácie
Stlačte z, zvoľte [Exit] pomocou B,
potom stlačte z.
SK
59
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK10adv.fm]
masterpage:Left
Otáčanie statických
záberov
a Prepínač režimov prepnite do
polohy
a zobrazte záber,
ktorý chcete otočiť.
– Otáčanie
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zábery nasnímané pri vertikálnom
držaní fotoaparátu môžete otočiť a
zobraziť horizontálne.
Zobrazí sa ponuka.
c Zvoľte
(Rotate) pomocou
b/B a potom stlačte z.
Prehrávanie záberov
nasnímaných v režime
Multi Burst
Zábery v režime Multi Burst môžete
prehrávať plynulo alebo snímku za
snímkou. Táto funkcia sa využíva pri
prehľadávaní záberov.
d Zvoľte
pomocou v a
otočte záber pomocou b/B.
e Zvoľte [OK] pomocou v/V a
potom stlačte z.
Ovládacie tlačidlo
Prepínač režimov
Zrušenie otočenia
V kroku číslo 4 alebo 5 vyberte
položku [Cancel].
MENU
Ovládacie tlačidlo
Prepínač režimov
• Nemôžete otáčať chránené zábery,
pohyblivé záznamy a zábery Multi Burst.
• Zábery nasnímané iným fotoaparátom sa
nemusia otočiť.
• Pri zobrazení záberov na počítači nemusí
byť v závislosti od aplikačného softvéru
informácia o otočení záberu akceptovaná.
• Pri prehrávaní záberov Multi Burst na
počítači alebo vo fotoaparáte bez funkcie
Multi Burst sa v jednom obraze zobrazí
všetkých 16 snímok.
• Záber Multi Burst nemôžete rozdeliť.
SK
60
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK10adv.fm]
masterpage:Right
Súvislé prehrávanie
Prehrávanie snímky za snímkou
a Prepínač režimov prepnite do
polohy .
a Prepínač režimov prepnite do
polohy .
b Zvoľte záber Multi Burst
pomocou b/B.
b Zvoľte záber Multi Burst
pomocou b/B.
Zvolený záber Multi Burst sa
prehráva súvislo.
101
14/14
Zvolený záber Multi Burst sa
prehráva súvislo.
c Pri zobrazení požadovanej
snímky stlačte z.
Zobrazí sa „Step“.
101-0014
PAUSE
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
VOLUME
101
14/14
Step
3/16
Stlačte z. Opätovným stlačením z
prehrávanie obnovíte. Prehrávanie sa
spustí od snímky zobrazenej na LCD
obrazovke.
101-0014
PLAY
2005 1 1 10:30PM
FRAME BACK/NEXT
VOLUME
V kroku 4 stlačte tlačidlo z.
Prehrávanie sa spustí od snímky
zobrazenej na obrazovke LCD.
Vymazanie nasnímaných
záberov
Pri používaní tohto režimu nemôžete
zmazať len niektoré snímky. Ak
vymažete zábery, súčasne sa zmaže
všetkých 16 snímok.
1 Zobrazte záber Multi Burst, ktorý
chcete vymazať.
(odstrániť).
2 Stlačte tlačidlo
3 Zvoľte [Delete] a stlačte z.
Všetky snímky sa vymažú.
Rozšírené možnosti zobrazenia statického obrázka
Pozastavenie
Obnovenie štandardného
prehrávania
d Pomocou b/B postupujte v
snímkach.
B:Zobrazenie nasledujúcej snímky.
Po zatlačení a pridržaní B dôjde k
posunu na ďalšiu snímku.
b:Zobrazí sa predchádzajúca
snímka. Pri zatlačení a pridržaní
b dôjde k posunu na
predchádzajúcu snímku.
SK
61
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK11adv.fm]
masterpage:Left
Editovanie statického záberu
Ochrana záberov
– Ochrana
Dôležité zábery môžete zabezpečiť proti
náhodnému vymazaniu.
MENU
Ovládacie tlačidlo
Prepínač režimov
V zobrazení samostatného
záznamu
a Prepínač režimov prepnite do
polohy .
b Pomocou b/B vyberte záber,
ktorý chcete zabezpečiť pred
vymazaním.
c Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka.
d Zvoľte - (Protect) pomocou
b/B a potom stlačte z.
Zobrazený záber je chránený pred
vymazaním a na obrazovke sa
zobrazí indikátor - (Protect).
VGA
101
• Uvedomte si, že formátovanie pamäťovej
karty „Memory Stick“ zmaže všetky údaje v
„Memory Stick“ aj keď sú zábery chránené
a tieto zábery sa už nedajú obnoviť.
• Ochrana záberov môže chvíľku trvať.
2/9
SK
a Prepínač režimov prepnite do
polohy
a stlačte tlačidlo
(index), čím sa prepnete do
indexového zobrazenia.
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka.
c Zvoľte - (Protect) pomocou
b/B a potom stlačte z.
d Zvoľte [Select] pomocou b/B
a potom stlačte z.
e Pomocou v/V/b/B zvoľte
záber, ktorý chcete chrániť a
potom stlačte z.
Vo zvolenom zábere sa zobrazí
zelený indikátor - (Protect).
Protect
Exit
BACK/NEXT
e Ochranu pre ďalšie zábery
nastavíte zvolením záberu
pomocou b/B a potom
stlačte z.
Zrušenie ochrany
62
V indexovom zobrazení
SELECT
MENU
TO NEXT
f Ochranu pre ďalšie zábery
nastavte opakovaním kroku 5.
g Stlačte tlačidlo MENU.
V kroku číslo 4 alebo 5 znovu stlačte
tlačidlo z. Indikátor - zmizne.
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK11adv.fm]
masterpage:Right
h Zvoľte [OK] pomocou B a
potom stlačte z.
Indikátor - sa zmení na bielo a
zvolený záber je chránený.
Zrušenie ochrany
V kroku 4 vyberte položku [Cancel]
alebo v kroku 8 vyberte položku [Exit].
Zrušenie ochrany
V kroku číslo 5 zvoľte pomocou
v/V/b/B záber, ktorého ochranu chcete
zrušiť a stlačte z. Indikátor - sa zmení
na šedo a tento postup opakujte pre
všetky chránené zábery, ktorých
ochranu chcete zrušiť. Potom stlačte
tlačidlo MENU, zvoľte [OK] a stlačte z.
Zmena veľkosti záberu
– Zmena veľkosti
Veľkosť záberu môžete zmeniť a
upravený záber môžete uložiť ako nový
súbor.
Veľkosť záberov môžete meniť na
nesledujúce veľkosti.
4M, 3M, 1M, VGA
Záber v pôvodnej veľkosti zostáva po
zmene veľkosti uchovaný.
d Zvoľte
(Resize) pomocou
b/B a potom stlačte z.
e Pomocou v/V zvoľte novú
požadovanú veľkosť a
stlačte z.
Záber so zmenenou veľkosťou sa
zaznamená do cieľového priečinka
ako najnovší súbor.
Zrušenie vykonávania zmeny
veľkosti záberu
V kroku číslo 5 vyberte položku
[Cancel].
MENU
Ovládacie tlačidlo
Prepínač režimov
V kroku 4 vyberte položku [All In This
Folder] a stlačte tlačidlo z. Potom
vyberte položku [On] a stlačte tlačidlo z.
Zrušenie ochrany všetkých
chránených záberov v priečinku
a Prepínač režimov nastavte do
polohy
.
V kroku 4 vyberte položku [All In This
Folder] a stlačte tlačidlo z. Potom
vyberte položku [Off] a stlačte tlačidlo z.
b Pomocou b/B zobrazte záber,
ktorého veľkosť chcete zmeniť.
Editovanie statického záberu
Ochrana všetkých záberov v
priečinku
• Pri pohyblivých záznamoch alebo záberoch
nasnímaných v režime Multi Burst nie je
možné meniť veľkosť.
• Pri zmene záberu z malej veľkosti na väčšiu
sa kvalita záberu zhorší.
• Nie je možné zmeniť veľkosť záberu vo
formáte 3:2.
• Pri pokuse zmeniť veľkosť záberu vo
formáte 3:2 sa na vrchnej a spodnej časti
záberu zobrazia čierne pruhy.
c Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka.
SK
63
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK11adv.fm]
masterpage:Left
Výber záberov pre tlač
– Značka pre tlač (DPOF)
Niektoré zábery môžete označiť na tlač.
Značka pre tlač uľahčuje označenie
záberov, ktoré chcete vytlačiť v
špecializovanom fotolabe alebo
prostredníctvom tlačiarne, ktorá pracuje
s formátom DPOF (Digital Print Order
Format) alebo na tlačiarňach
kompatibilných s programom PictBridge.
MENU
Ovládacie tlačidlo
V zobrazení samostatného
záznamu
a Prepínač režimov nastavte do
polohy .
b Zobrazte záber, ktorý chcete
tlačiť pomocou b/B.
c Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka.
d Zvoľte
(DPOF) pomocou
b/B a potom stlačte z.
V tomto zábere sa zobrazí
značka
.
VGA
101
Prepínač režimov
2/9
DPOF
Exit
BACK/NEXT
e Značku pre tlač pre ďalšie
zábery priradíte zvolením
záberu pomocou b/B a potom
stlačte z.
• Nemôžete označiť pohyblivé zábery (filmy).
• Keď označíte zábery nasnímané v režime
Multi Burst, všetky zábery sa vytlačia na
jeden hárok rozdelený do 16 políčok.
• Nemôžete nastaviť počet hárkov na tlač.
SK
64
Vymazanie priradenej značky
pre tlač
V kroku 4 alebo 5 znovu stlačte
tlačidlo z. Značka
zo záberu
zmizne.
V indexovom zobrazení
a Prepínač režimov nastavte do
polohy
a stlačte tlačidlo
(index), čím sa prepnete do
indexového zobrazenia.
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka.
c Zvoľte
(DPOF) pomocou
b/B a potom stlačte z.
d Zvoľte [Select] pomocou b/B
a potom stlačte z.
• Pri priraďovaní značky pre tlač nie je
možné zvoliť možnosť [All In This
Folder].
e Pomocou v/V/b/B vyberte
zábery, ktoré chcete určiť pre
tlač a stlačte z.
Vo zvolenom zábere sa zobrazí
zelená značka
.
SELECT
MENU
TO NEXT
f Pre každý ďalší záber, ktorý
chcete označiť na tlač,
zopakujte krok 5.
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK11adv.fm]
masterpage:Right
g Stlačte tlačidlo MENU.
h Zvoľte [OK] pomocou B a
potom stlačte z.
Značka
sa sfarbí na bielo a
nastavenie je dokončené.
Vymazanie priradenej značky
pre tlač
V kroku 5 zvoľte záber, ktorého
značku pre tlač
chcete zrušiť
pomocou v/V/b/B a stlačte z.
Zmazanie všetkých priradených
značiek
zo záberov v
priečinku
Editovanie statického záberu
V kroku 4 vyberte položku [All In This
Folder] a stlačte tlačidlo z. Potom
vyberte položku [Off] a stlačte
tlačidlo z.
Zrušenie označenia
V kroku 4 vyberte položku [Cancel]
alebo v kroku 8 vyberte položku [Exit].
SK
65
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK12adv.FM]
masterpage:Left
Tlaè statických obrázkov (Tlaèiareò PictBridge)
Pripája sa na tlačiareň
kompatibilnú s
PictBridge
Príprava fotoaparátu
Pripojenie fotoaparátu k tlačiarni
Nastavte na fotoaparáte režim USB, aby
ste pripojili fotoaparát k tlačiarni.
Zapojte konektor
(USB) do
fotoaparátu a konektor USB do
tlačiarne pomocou kábla USB a zapnite
fotoaparát a tlačiareň. Fotoaparát sa
prepne do režimu prehrávania bez
ohľadu na polohu prepínača režimov a
na obrazovke LCD sa zobrazí záber z
priečinka zvoleného pre prehrávanie.
Ovládacie tlačidlo
Aj keď nemáte počítač, môžete ľahko
tlačiť nasnímané obrázky pomocou
fotoaparátu, jeho pripojením k tlačiarni
kompatibilnej s PictBridge. Pri príprave
takejto tlače potrebujete iba zvoliť USB
pripojenie v nastaveniach na obrazovke
Setup a pripojiť fotoaparát k tlačiarni.
Pomocou tlačiarne kompatibilnej s
PictBridge budete môcť ľahko vytlačiť
indexovú kartu*.
a Zobrazte obrazovku Setup
(str. 44).
* Funkcia tlače indexových kariet nemusí byť
poskytovaná v závislosti od tlačiarne.
b Zvoľte (Setup 2) pomocou V
a potom stlačte [USB
Connect] spolu s B/v/V.
Po vykonaní
pripojenia sa
na LCD obrazovke zobrazí
indikátor
.
VGA
101
• Pri tlači záberov odporúčame použiť batérie
s dostatočnou kapacitou alebo sieťový
adaptér (nie je súčasťou dodávky), aby sa
fotoaparát nevypol.
2/9
c Zvoľte [PictBridge] pomocou
B/v a potom stlačte z.
Setup 2
File Number:
PictBridge
USB Connect:
PTP
Video Out:
Normal
Clock Set:
101-0002
BACK/NEXT
2005 1 1 10:30AM
VOLUME
Tlačiareň
Režim USB je nastavený.
SK
66
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK12adv.FM]
masterpage:Right
Na obrazovke Setup nie je pre
položku [USB Connect]
nastavená hodnota [PictBridge].
Môžete zvoliť záber a vytlačiť ho.
Fotoaparát nastavte podľa postupu na
str. 66 a potom pripojte tlačiareň.
MENU
Ovládacie tlačidlo
V zobrazení samostatného
záznamu
a Zobrazte záber, ktorý chcete
tlačiť pomocou b/B.
Tlač statických obrázkov (Tlačiareň PictBridge)
Aj keď zapnete fotoaparát, nemôžete
používať funkciu PictBridge. Odpojte
USB kábel a nastavte [USB Connect] na
[PictBridge] (str. 66).
Tlač záberov
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka.
c Zvoľte
(Print) pomocou b/B
a potom stlačte z.
d Zvoľte [This image] pomocou
v/V a potom stlačte z.
Zobrazí sa obrazovka Print.
VGA
101
2/9
Print
Index
Date
Quantity
Exit
• Pohyblivé záznamy nie je možné vytlačiť.
• Ak počas pripojenia príde z pripojenej
tlačiarne správa o chybe,
bliká približne
5 sekúnd. V takýchto prípadoch
skontrolujte tlačiareň.
Off
Off
1
OK
• Položky nastavenia, ktoré nie sú pre
určitú tlačiareň k dispozícii, sa
nezobrazia.
e Zvoľte [Quantity] pomocou
v/V a zvoľte počet záberov
pomocou b/B.
Môžete zvoliť počet až do 20 kusov.
SK
67
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK12adv.FM]
masterpage:Left
f Zvoľte [OK] pomocou V/B a
potom stlačte z.
Záber je vytlačený.
Neodpájajte USB kábel, zatiaľ čo je
na LCD obrazovke zobrazený
indikátor
(Neodpájajte USB
kábel).
Printing
1/3
Exit
Zrušenie tlače
V kroku 4 zvoľte [Cancel] alebo v
kroku 6 zvoľte [Exit].
Tlač iných záberov
Vloženie dátumu a času na
zábery
V kroku číslo 5 zvoľte [Date] a potom
zvoľte formát dátumu a času pomocou
b/B. Môžete zvoliť z [Day&Time] alebo
[Date]. Keď zvolíte [Date], do záberu sa
vloží dátum v poradí nastavenom v
„Nastavenie dátumu a času“ (str. 15).
Táto funkcia nemusí byť v závislosti od
tlačiarne poskytnutá.
V indexovom zobrazení
a Stlačte
(index), aby ste
prepli do indexového
zobrazenia.
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka.
c Zvoľte
(Print) pomocou B a
potom stlačte z.
d Zvoľte [Select] pomocou b/B
a potom stlačte z.
e Zvoľte záber, ktorý si želáte
vytlačiť pomocou v/V/b/B a
potom stlačte z.
Na zvolenom zábere je zobrazený
indikátor .
Po vykonaní kroku 6 zvoľte iný
obrázok a potom zvoľte [Print]
pomocou v.
Tlač všetkých záberov
označených indikátorom
V kroku číslo 4 zvoľte [DPOF image].
Všetky zábery označené indikátorom
sa vytlačia v určenom počte bez
ohľadu na zobrazený záber.
SELECT
MENU
TO NEXT
f Pre tlač iných záberov
zopakujte krok číslo 5.
SK
68
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK12adv.FM]
masterpage:Right
g Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa obrazovka Print.
Exit
Off
Off
1
OK
• Položky nastavenia, ktoré nie sú pre
určitú tlačiareň k dispozícii, sa
nezobrazia.
h Zvoľte [Quantity] pomocou
v/V a zvoľte počet záberov
pomocou b/B.
Môžete zvoliť počet až do 20 kusov.
Všetky zvolené zábery sa vytlačia v
určenom počte.
i Zvoľte [OK] pomocou V/B a
potom stlačte z.
Zábery sa vytlačili.
Neodpájajte USB kábel, zatiaľ čo je
na LCD obrazovke zobrazený
indikátor
.
V kroku 4 zvoľte [Cancel] alebo v
kroku 9 zvoľte [Exit].
Tlač všetkých záberov
označených indikátorom
V kroku 4 zvoľte [DPOF image].
Všetky zábery označené indikátorom
sa vytlačia v určenom počte bez
ohľadu na zobrazený záber.
Tlač všetkých záberov v
priečinku
V kroku 4 zvoľte [All In This Folder] a
potom stlačte z.
Vloženie dátumu a času na
zábery
V kroku 8 zvoľte [Date] a potom zvoľte
formát dátumu pomocou b/B. Môžete
zvoliť z [Day&Time] alebo [Date]. Keď
vyberiete možnosť [Date], do záberu sa
vloží dátum v poradí nastavenom v časti
„Nastavenie dátumu a času“ (str. 15).
Táto funkcia nemusí byť v závislosti od
tlačiarne poskytnutá.
Tlač indexových záberov
Môžete vytlačiť niektoré zábery vedľa
seba. Túto funkciu označujeme ako
indexová tlač*. Môžete vedľa seba
umiestniť samostatné zábery v určenom
počte a vytlačiť ich (časť „V zobrazení
samostatného záznamu“) alebo umiestniť
vedľa seba rôzne zábery a vytvoriť sadu
kombináciou niekoľkých rôznych
záberov a vytlačiť ich v určenom počte
kópií (časť „V indexovom zobrazení“).
Fotoaparát nastavte podľa postupu na
str. 66 a pripojte tlačiareň.
Tlač statických obrázkov (Tlačiareň PictBridge)
Print
Index
Date
Quantity
Zrušenie tlače
* V závislosti od tlačiarne sa môže stať, že
nebude možné použiť funkciu indexovej
tlače.
MENU
Ovládacie tlačidlo
Printing
2/3
Exit
• Pohyblivé záznamy nie je možné vytlačiť.
• Ak počas pripojenia príde z pripojenej
tlačiarne správa o chybe,
bliká približne
5 sekúnd. V takýchto prípadoch
skontrolujte tlačiareň.
SK
69
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK12adv.FM]
masterpage:Left
V zobrazení samostatného
záznamu
a Zobrazte záber, ktorý chcete
tlačiť pomocou b/B.
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka.
c Zvoľte
(Print) pomocou b/B
a potom stlačte z.
d Zvoľte [This image] pomocou
v/V a potom stlačte z.
Zobrazí sa Print (obrazovka tlače).
VGA
101
f Zvoľte [Quantity] pomocou
v/V a zvoľte počet záberov
umiestnených vedľa seba
pomocou b/B.
Môžete zvoliť počet až do 20 kusov.
Určený počet záberov môžete
umiestniť vedľa seba.
g Zvoľte [OK] pomocou V/B a
potom stlačte z.
Záber je vytlačený.
Neodpájajte USB kábel, zatiaľ čo je
na LCD obrazovke zobrazený
indikátor
(Neodpájajte USB
kábel).
2/9
Print
Index
Date
Quantity
Exit
Off
Off
1
Exit
e Zvoľte [Index] pomocou v a
zvoľte [On] pomocou b/B.
V kroku číslo 4 zvoľte [DPOF image].
Všetky zábery označené indikátorom
sa vytlačia v určenom počte bez
ohľadu na zobrazený záber.
Vloženie dátumu a času na
zábery
V kroku 6 zvoľte [Date] a potom zvoľte
formát dátumu pomocou b/B. Môžete
zvoliť z [Day&Time] alebo [Date]. Keď
vyberiete možnosť [Date], do záberu sa
vloží dátum v poradí nastavenom v časti
„Nastavenie dátumu a času“ (str. 15).
Táto funkcia nemusí byť v závislosti od
tlačiarne poskytnutá.
Printing Index
1/1
OK
• Položky nastavenia, ktoré nie sú pre
určitú tlačiareň k dispozícii, sa
nezobrazia.
Tlač všetkých záberov
označených indikátorom
• Všetky zábery nemusia byť v závislosti od
počtu záberov umiestnené na indexový list.
Zrušenie tlače
V kroku 4 zvoľte [Cancel] alebo v
kroku 7 zvoľte [Exit].
Tlač iných záberov
Po kroku 7 zvoľte iný záber a zvoľte
[Print] pomocou v. Zopakujte potom
postup od kroku 4.
SK
70
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK12adv.FM]
masterpage:Right
V indexovom zobrazení
b Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka.
c Zvoľte
(Print) pomocou B
a potom stlačte z.
d Zvoľte [Select] pomocou b/B
a potom stlačte z.
e Zvoľte želaný záber pomocou
v/V/b/B a potom stlačte z.
Môžete zvoliť počet až do 20 kusov.
j Zvoľte [OK] pomocou V/B a
potom stlačte z.
Zábery sa vytlačili.
Neodpájajte USB kábel, zatiaľ čo je
na LCD obrazovke zobrazený
indikátor
.
Printing Index
1/3
Exit
Na zvolenom zábere je zobrazený
indikátor .
Zrušenie tlače
V kroku 4 zvoľte [Cancel] alebo v
kroku 0 zvoľte [Exit].
SELECT
MENU
TO NEXT
Tlač všetkých záberov
označených indikátorom
V kroku 4 zvoľte [DPOF image].
Všetky zábery označené indikátorom
sa vytlačia v určenom počte bez
ohľadu na zobrazený záber.
Tlač statických obrázkov (Tlačiareň PictBridge)
a Stlačte
(index), aby ste
prepli do indexového
zobrazenia.
i Zvoľte [Quantity] pomocou
v/V a zvoľte počet kópií, ktoré
chcete vytlačiť pomocou b/B.
Tlač všetkých záberov v
priečinku
V kroku 4 zvoľte [All In This Folder]
a potom stlačte z.
Vloženie dátumu a času na
zábery
V kroku číslo 9 zvoľte [Date] a potom
zvoľte formát času pomocou b/B.
Môžete zvoliť z [Day&Time] alebo
[Date]. Keď vyberiete možnosť [Date],
do záberu sa vloží dátum v poradí
nastavenom v časti „Nastavenie dátumu
a času“ (str. 15).
Táto funkcia nemusí byť v závislosti od
tlačiarne poskytnutá.
f Pre tlač iných záberov
zopakujte krok číslo 5.
g Stlačte tlačidlo MENU.
h Zvoľte [Index] pomocou v a
potom zvoľte [On] pomocou
b/B.
SK
71
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK13adv.fm]
masterpage:Left
Používanie pohyblivých záznamov
Snímanie pohyblivých
záberov
Môžete nasnímať pohyblivý obraz (film)
so zvukom.
c Pomocou v/V zvoľte
požadovaný režim.
Môžete zvoliť z možností [640
(Fine)], [640 (Standard)] alebo [160].
Snímanie so samospúšťou
• Veľkosť záberu [640 (Fine)] môžete
použiť iba keď nahrávate záznam na
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO“.
Prepínač režimov prepnite do polohy
a postupujte podľa postupu v príslušnej
časti (str. 26).
d Stlačte tlačidlo spúšte úplne
nadol.
Ovládacie tlačidlo
Prepínač režimov
Tlačidlo spúšte
„REC“ sa zobrazí na LCD
obrazovke a fotoaparát začne
snímanie obrazu a zvuku.
101
REC 00:00:02[00:10:48]
• Po vyčerpaní kapacity karty „Memory
Stick“ sa snímanie skončí.
a Prepínač režimov prepnite do
polohy .
b Stlačte tlačidlo
obrázka).
(Veľkosť
Zobrazí sa položka nastavenia
Image Size.
SK
72
Podrobnosti o zobrazovaných
položkách nájdete na str. 115.
• Počas snímania sa nedotýkajte mikrofónu
(str. 6).
• Nasledujúce funkcie sa nedajú použiť.
– Fotografovanie s transfokátorom
– Fotografovanie s bleskom
– Vkladanie dátumu a času
• Keď zvolíte [640 (Fine)] s dodaným A/V
pripojovacím káblom zapojeným do
konektora A/V OUT (MONO), nemôžete
skontrolovať nasnímaný záber pomocou
LCD obrazovky. Farba obrazovky LCD sa
zmení na modrú (len fotoaparát DSC-P43).
• Pozrite si stranu 103 ohľadne možného času
snímania pre každú veľkosť záberu.
e Opätovným stlačením spúšte
na doraz ukončíte snímanie.
Zobrazenia na LCD obrazovke
počas snímania pohyblivých
záberov (film)
Tieto indikátory nie sú zaznamenané.
Po každom stlačení
sa stav LCD
obrazovky mení nasledovne: Indikátory
vypnuté t Obrazovka LCD vypnutá
t Indikátory zapnuté.
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK13adv.fm]
masterpage:Right
Zobrazovanie
pohyblivých záberov na
obrazovke LCD
Nasnímaný pohyblivý záznam môžete
zobraziť na LCD obrazovke a počúvať
zvuk z reproduktoru fotoaparátu.
a Prepínač režimov prepnite do
polohy .
b Pomocou b/B zvoľte
požadovaný záznam
Pohyblivé záznamy (filmy) s
veľkosťou záznamu [640 (Fine)]
alebo [640 (Standard)] sa zobrazia
na celej ploche obrazovky.
Ovládacie tlačidlo
101
Prepínač režimov
101_0010
PLAY
Obrazový a zvukový záznam sa
prehrá.
B (prehrávanie) sa zobrazí na LCD
obrazovke počas prehrávania
záznamu.
101
STOP
Hlasitosť nastavte pomocou v/V.
Zrýchlené pretáčanie dopredu/
dozadu
Počas prehrávania pohyblivého
záznamu (film) stlačte B (dopredu)
alebo b (späť).
Normálne prehrávanie obnovíte
stlačením tlačidla z.
VOLUME
c Stlačte tlačidlo z.
101_0010
Nastavenie hlasitosti
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
Pohyblivé záznamy (filmy) s
veľkosťou záznamu [160] sa
zobrazia menšie ako statické zábery.
Reproduktor
Opäť stlačte tlačidlo z.
Používanie pohyblivých záznamov
10/10
00:00:00
Zastavenie prehrávania
10/10
00:00:03
2005 1 1 10:30PM
REV/CUE
VOLUME
Indikátor
prehrávania
Zobrazenia na LCD obrazovke
počas zobrazovania pohyblivých
záznamov (film)
Po každom stlačení
sa stav LCD
obrazovky mení nasledovne: Indikátory
vypnuté t LCD obrazovka vypnutá t
Indikátory zapnuté.
Podrobnosti o zobrazovaných
položkách nájdete na str. 117.
• Postup zobrazenia pohyblivých záberov na
obrazovke televízora je rovnaký ako postup
zobrazenia statických záberov (str. 37) (len
fotoaparát DSC-P43).
• Záznam nasnímaný inými zariadeniami
Sony sa môže zobrazovať v menšej veľkosti
ako statické zábery.
SK
73
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK13adv.fm]
masterpage:Left
Vymazávanie
pohyblivých záberov
Môžete vymazať neželané pohyblivé
záznamy.
Ovládacie tlačidlo
Prepínač režimov
V zobrazení samostatného
záznamu
a Prepínač režimov prepnite do
polohy .
b Pomocou b/B zvoľte záznam,
ktorý chcete vymazať.
c Stlačte tlačidlo
(odstrániť).
Pohyblivý záznam sa ešte
nevymazal.
d Zvoľte [Delete] pomocou v a
stlačte z.
„Access“ sa zobrazí na LCD
obrazovke a pohyblivý záznam je
vymazaný.
• Chránené pohyblivé záznamy nemôžete
vymazať.
• Uvedomte si, že vymazané pohyblivé
záznamy sa už nedajú obnoviť.
e Pre vymazanie ďalších
pohyblivých záznamov zvoľte
záznam pomocou b/B a
potom zopakujte krok číslo 4.
Zrušenie vymazávania
V kroku 4 alebo 5 vyberte položku
[Exit].
V indexovom zobrazení
a Prepínač režimov nastavte do
polohy
a stlačte tlačidlo
(index), čím sa prepnete do
indexového zobrazenia.
b Stlačte tlačidlo
(delete).
c Zvoľte [Select] pomocou b/B
a potom stlačte z.
d Pomocou v/V/b/B zvoľte
pohyblivé záznamy, ktoré
chcete vymazať a stlačte z.
Na zvolenom pohyblivom zázname
sa zobrazí indikátor (delete).
SELECT
TO NEXT
Pohyblivý záznam sa ešte nevymazal.
e Pre vymazanie ďalších
pohyblivých záznamov
zopakujte krok číslo 4.
f Stlačte tlačidlo
(delete).
g Zvoľte [OK] pomocou B a
potom stlačte z.
SK
74
Na LCD obrazovke sa zobrazí
hlásenie „Access“ a záber sa vymaže.
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK13adv.fm]
masterpage:Right
Zrušenie vymazávania
V kroku 3 alebo 7 zvoľte [Exit].
Vymazanie všetkých
pohyblivých záznamov v
priečinku
V kroku 3 zvoľte [All In This Folder] a
stlačte z. Následne zvoľte [OK] a stlačte
z. Vymazanie zrušíte zvolením [Cancel]
pomocou b a následným stlačením z.
Strihanie pohyblivých
záberov
Priradené čísla záznamov pri
strihu
Súbory vzniknuté po zostrihaní sú
identifikované ako najnovšie súbory v
priečinku záznamov a priradia sa im
nové čísla. Pôvodný pohyblivý záznam
sa vymaže a číslo jeho súboru sa
preskočí.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
1. Strihanie scény A.
1
A
B
2
3
Bod rozdelenia 101_0002
Používanie pohyblivých záznamov
Pohyblivé záznamy môžete zostrihávať
alebo môžete vymazávať neželané časti.
Režim je odporúčaný pri nedostatočnej
kapacite karty „Memory Stick“ alebo
pre úpravu záznamu, ktorý chcete
priložiť k e-mailu.
Uvedomte si, že originálny pohyblivý
záznam sa po zostrihaní vymaže.
<Príklad> Strih pohyblivého záznamu
číslo 101_0002
2. Strihanie scény B.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Bod rozdelenia
3. Vymazanie scény A a B, ak sú
nepotrebné.
101_0004
1
3
A
101_0007
B
2
101_0006
Vymazanie
Vymazanie
4. Uchovajú sa len želané scény.
1
3
2
101_0006
SK
75
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK13adv.fm]
masterpage:Left
e Výber miesta strihu.
MENU
Ovládacie tlačidlo
V požadovanom mieste strihu
stlačte z.
Prepínač režimov
Divide
101
10/10
00:00:02
Dividing
Point
OK
Cancel
Exit
a Prepínač režimov prepnite do
polohy .
b Pomocou b/B zvoľte
pohyblivý záznam pre strih.
c Stlačte tlačidlo MENU.
Zobrazí sa ponuka.
d Pomocou tlačidla B vyberte
položku
(Divide) a potom
stlačte tlačidlo z. Potom
pomocou tlačidla v vyberte
položku [OK] a stlačte
tlačidlo z.
Spustí sa prehrávanie pohyblivého
záznamu.
• Nasledovné zábery nie je možné strihať.
– Statické zábery
– Príliš krátke pohyblivé zábery
– Chránené pohyblivé zábery
• Akonáhle pohyblivý záznam zostrihnete,
nie je ho možné obnoviť.
• Po zostrihnutí sa pôvodný pohyblivý
záznam vymaže.
• Zostrihnutý záznam sa uloží ako nový súbor
do zvoleného cieľového priečinku.
Pre nastavenie miesta strihu vyberte
položku [c/C] (snímka
dopredu/ späť) a nastavte ho
pomocou b/ B. Ak chcete zmeniť
miesto strihu zvoľte [Cancel].
Znovu sa spustí prehrávanie
záznamu.
f Po zvolení miesta strihu zvoľte
[OK] pomocou v/V a stlačte z.
g Zvoľte [OK] pomocou v a
stlačte z.
Pohyblivý záznam sa zostrihá.
Zrušenie strihu
V kroku 5 alebo 7 zvoľte [Exit]. Na
LCD obrazovke sa znovu zobrazí
záznam.
SK
76
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK14adv.fm]
masterpage:Right
Užite si zábery na Vašom poèítaèi
• Ak pripojíte dve alebo viac zariadení USB k
Kopírovanie záberov do
počítača – pre
používateľov systému
Windows
Odporúčaná konfigurácia
počítača
• Tento fotoaparát je kompatibilný s
vysokorýchlostným USB ( kompatibilný s
USB 2.0).
• Pripojenie pomocou rozhrania USB, ktoré je
kompatibilné s vysokorýchlostným USB
(kompatibilné s USB 2.0) umožňuje
vylepšený prenos (vysoko-rýchlostný prenos).
Režim USB
Pre pripojenie USB k počítaču sú
dostupné dva režimy, [Normal] a [PTP]*.
Výrobné nastavenie je prednastavené na
režim [Normal]. Táto časť popisuje ako
príklad režim [Normal].
* Kompatibilný len s Windows XP. Po
pripojení k počítaču sa do počítača kopírujú
len údaje z priečinka zvoleného vo
fotoaparáte. Priečinok zvolíte podľa
postupu uvedenom na str. 57.
Komunikácia s počítačom
Komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom sa po opätovnom spustení z
režimov Suspend alebo Sleep nemusí
obnoviť v tom istom okamihu.
Počítač nie je vybavený
konektorom USB
Keď nie je vybavený ani konektorom
USB ani zásuvkou pre kartu „Memory
Stick“, zábery môžete kopírovať
Obsah CD-ROM
x Ovládač USB
Tento ovládač je potrebný pre
pripojenie fotoaparátu k počítaču.
Ak používate systém Windows XP,
nepotrebujete inštalovať USB ovládač.
x Picture Package
Tento program sa používa pre
jednoduchý prenos záberov z
fotoaparátu do počítača. Taktiež Vám to
dovoľuje využívať rôzne funkcie.
Pri inštalácii balíka „Picture Package“ sa
nainštaluje aj ovládač USB.
Užite si zábery na Vašom počítači
Operačný systém: Microsoft Windows
98, Windows 98SE, Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition,
alebo Windows XP Professional
Vyššie uvedený operačný systém musí
byť nainštalovaný štandardne.
Fungovanie nie je zaistené v prostredí s
aktualizovaným operačným systémom
alebo v prostredí multi-boot.
Procesor: MMX Pentium 200 MHz
alebo rýchlejší
Konektor USB: Štandardne
poskytovaný
Obrazovka: 800 × 600 bodov alebo viac
Režim High Color (16-bitová farebná
hĺbka, 65 000 farieb) alebo lepší
jednému počítaču súčasne, v závislosti od
typu zariadenia niektoré zariadenia USB
vrátane fotoaparátu nemusia fungovať.
• Správna prevádzka sa nedá zaručiť, ak sa
používa rozbočovač USB.
• Správna funkcia nie je zaručená pre všetky
vyššie uvedené odporúčané konfigurácie
počítača.
pomocou prídavného zariadenia.
Podrobnosti nájdete na webovej stránke
spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
• Požadované fungovanie sa môže líšiť v
závislosti od operačného systému.
• Zatvorte všetky aktívne programy
v počítači skôr, ako nainštalujete
USB ovládač a program.
• Ak používate systém Windows XP
alebo Windows 2000, prihláste sa ako
Administrator.
SK
77
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK14adv.fm]
masterpage:Left
Inštalácia ovládača USB
Ak používate systém Windows XP,
ovládač USB nemusíte inštalovať.
Akonáhle je nainštalovaný USB
ovládač, nepotrebujete inštalovať USB
ovládač znovu.
b V hlavnom okne kliknite na
[USB Driver].
d Kliknite na [Yes, I want to
restart my computer now],
potom kliknite na [Finish].
a Zapnite počítač a vložte
dodávaný CD-ROM do CDROM mechaniky.
V tomto kroku nepripájajte
fotoaparát k počítaču.
Zobrazí sa ponuka inštalácie. Ak sa
nezobrazí, dvakrát kliknite na ikony
(My Computer) t
(PICTUREPACKAGE) v
uvedenom poradí.
• Ak chcete použiť softvér „Picture
Package“ kliknite na „Picture
Package“. USB ovládač sa nainštaluje,
keď je nainštalovaný „Picture Package“
(str. 84).
• Keď sa počítač používa, pred
inštaláciou „USB“ zavrite všetky
softvérové aplikácie.
Zobrazí sa okno „InstallShield
Wizard“.
c Kliknite na [Next].
Počítač sa reštartuje. Potom môžete
nadviazať USB pripojenie.
e Vyberte CD-ROM.
Spustí sa inštalácia USB ovládača.
Po dokončení inštalácie sa zobrazí
okno potvrdzujúce dokončenie.
SK
78
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK14adv.fm]
masterpage:Right
Pripojenie fotoaparátu k
počítaču
a Vložte kartu „Memory Stick“
obsahujúcu zábery, ktoré
chcete kopírovať do
fotoaparátu.
c Zapojte dodávaný USB kábel
do
(USB) konektora na
fotoaparáte.
USB Mode
Normal
Indikátory
prístupu*
Switch on MENU
d Pripojte USB kábel k počítaču.
Užite si zábery na Vašom počítači
„USB Mode Normal“ sa zobrazí na
LCD obrazovke fotoaparátu. Ak sa
pripojenie USB nadväzuje prvýkrát,
počítač automaticky spustí program na
rozpoznanie fotoaparátu. Počkajte
chvíľku.
* Počas komunikácie indikátory prístupu
svietia načerveno. Nepoužívajte počítač,
kým sa indikátory nerozsvietia nabielo.
• Ak sa zobrazenie „USB Mode Normal“
nezobrazí v kroku 4, stlačte tlačidlo
MENU, vyberte položku [USB Connect] a
nastavte hodnotu [Normal].
• Skontrolujte, či používate batérie s
dostatočnou kapacitou alebo sieťový
adaptér (nie je súčasťou dodávky). Ak
kopírujete zábery do počítača so slabými
batériami, kopírovanie môže zlyhať alebo
údaje môžu byť poškodené, ak sa fotoaparát
vypne z dôvodu slabých batérií.
b Zapnite fotoaparát a počítač.
• Ak používate stolný počítač, USB kábel
pripojte do USB konektora na zadnom
paneli.
• Ak používate Windows XP, automaticky sa
na pracovnej ploche zobrazí sprievodca
AutoPlay. Pokračujte postupom na str. 81.
SK
79
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK14adv.fm]
masterpage:Left
P Odpojenie USB kábla,
vybratie karty „Memory Stick“
alebo vypnutie fotoaparátu
počas USB pripojenia
Pre používateľov Windows 2000, Me
alebo XP
1 Dvakrát kliknite na
paneli úloh.
Kopírovanie záberov
– Windows 98/98SE/2000/Me
a Dvakrát kliknite na [My
Computer], potom dvakrát
kliknite na [Removable Disk].
Zobrazí sa obsah karty „Memory
Stick“ vloženej vo fotoaparáte.
• Táto časť opisuje príklad kopírovania
záberov do priečinka „My Documents“.
• Keď sa nezobrazí ikona „Removable Disk“ Vymeniteľná jednotka, pozrite str. 81.
• Ak používate Windows XP, pozrite str. 81.
Dvakrát kliknite sem
(Sony DSC), potom
2 Kliknite na
kliknite na [Stop].
3 Potvrďte jednotku v okne pre
potvrdenie, potom kliknite na [OK].
4 Kliknite na [OK].
Krok 4 nie je potrebný pre
používateľov Windows XP.
5 Odpojte USB kábel, vyberte kartu
„Memory Stick“ alebo vypnite
fotoaparát.
Pre používateľov systému
Windows 98 alebo 98SE
Potvrďte, či indikátory prístupu (str. 79)
sú zvýraznené na obrazovke nabielo a
vykonajte len vyššie uvedený krok 5.
SK
80
b Dvakrát kliknite na [DCIM],
potom dvakrát kliknite na
priečinok obsahujúci súbory
so zábermi, ktoré chcete
kopírovať.
Ak priečinok, do ktorého
kopírujete, už obsahuje záber s
rovnakým názvom súboru
Zobrazí sa správa pre potvrdenie
prepísania. Ak prepíšete existujúci
záber novým, pôvodný súbor sa vymaže.
Zmena názvu súboru
Kopírovanie súboru so zábermi do
počítača bez prepísania, zmena názvu
súboru na požadovaný. Avšak, ak
zmeníte názov súboru, prehrávanie
záberu pomocou fotoaparátu sa nemusí
podariť. Na prehrávanie záberov
pomocou fotoaparátu vykonajte úkony
uvedené na str. 84.
c Pravým tlačidlom myši kliknite
na súbor so zábermi a v
zobrazenej ponuke vyberte
položku [Copy].
d Dvakrát kliknite na priečinok
„My Documents“ a pravým
tlačidlom myši kliknite na okno
„My Documents“. V zobrazenej
ponuke vyberte položku
[Paste].
Súbory so zábermi sa skopírujú do
priečinka „My Documents“.
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK14adv.fm]
masterpage:Right
Ak sa neukáže ikona
vyberateľného disku
Skúste znovu nainštalovať USB ovládač
pomocou CD-ROM (str. 78).
Kopírovanie záberov pomocou
okna sprievodcu Windows XP
AutoPlay
a Vytvorte USB pripojenie
(str. 79). Kliknite na [Copy
pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard],
potom kliknite na [OK].
e Zvoľte [Nothing. I’m finished
working with these pictures],
potom kliknite na [Next].
Zobrazí sa okno „Completing the
Scanner and Camera Wizard“.
f Kliknite na [Finish].
Okno sprievodcu sa zatvorí.
• Ak chcete pokračovať v kopírovaní ďalších
záberov, vykonaním postupu P na str. 80
odpojte USB kábel a znovu ho zapojte.
Potom zopakujte postup od kroku 1.
Zobrazí sa okno „Scanner and
Camera Wizard“.
Užite si zábery na Vašom počítači
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na
[My Computer], aby sa zobrazila
ponuka Menu, potom kliknite na
[Properties].
Zobrazí sa okno„System Properties“.
2 Zobrazte [Device Manager].
1 Kliknite na [Hardware].
2 Kliknite na [Device Manager].
• Pre používateľov Windows 98,
98SE, Me, je krok číslo 1
nepotrebný. Kliknite na kartu
[Device Manager].
3 Ak je zobrazené [ Sony DSC],
zmažte to.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite
na [ Sony DSC].
2 Kliknite na [Uninstall].
Zobrazí sa okno „Confirm
Device Removal“.
• Pre používateľov Windows 98,
98SE, Me, kliknite na [Remove].
3 Kliknite na [OK].
Jednotka sa vymaže.
– Windows XP
b Kliknite na [Next].
Zobrazia sa zábery uložené na karte
„Memory Stick“.
c Kliknutím na začiarkávacie
políčka zrušte začiarknutie
záberov, ktoré nechcete
kopírovať do počítača, potom
kliknite na položku [Next].
Zobrazí sa okno „Picture Name and
Destination“.
d Zadajte názov záberov a
cieľový priečinok, potom
kliknite na [Next].
Spustí sa kopírovanie záberov. Po
dokončení kopírovania sa zobrazí
okno „Other Options“.
SK
81
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK14adv.fm]
masterpage:Left
Zobrazenie záberov na počítači
a Kliknite na [Start], potom
kliknite na [My Documents].
Zobrazí sa obsah priečinka „My
Documents“.
• Táto časť popisuje postup zobrazenia
obrázkov skopírovaných do priečinka „My
Documents“.
• Ak nepoužívate Windows XP, dvakrát
kliknite na [My Documents] na pracovnej
ploche.
Cieľové priečinky uchovávania
záberov a názvy súborov
Obrazové súbory nasnímané Vaším
fotoaparátom sú na karte „Memory
Stick“ zoskupované do priečinkov.
Príklad: Pri zobrazení priečinkov na
Windows XP (pri používaní karty
„Memory Stick“)
b Dvakrát kliknite na
požadovaný súbor so
záberom.
Priečinok obsahujúci údaje záberu
nasnímaného pomocou fotoaparátu, ktorý nie
je vybavený funkciou pre tvorbu priečinkov.
Zobrazí sa záber.
Priečinok obsahujúci obrazové údaje
nasnímané fotoaparátom. Ak ste nevytvorili
žiadne priečinky, nachádza sa tu len priečinok
„101MSDCF“.
Priečinok obsahujúci pohyblivé alebo podobné
údaje nasnímané pomocou fotoaparátu bez
funkcie vytvárania priečinkov.
• Nemôžete nahrávať žiadne zábery do
SK
82
priečinka „100MSDCF“ alebo „MSSONY“.
Zábery v týchto priečinkoch sú určené len
na prezeranie.
• Viac informácií o priečinkoch nájdete na
str. 45, 57.
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK14adv.fm]
masterpage:Right
Priečinok
101MSDCF až
999MSDCF
Názov súboru
DSC0ssss.JPG
MOV0ssss.MPG
MOV0ssss.THM
Charakteristika
• Súbory statického záberu nasnímané v
– režime Normal (str. 22)
– režime Burst (str. 54)
– režime Multi Burst (str. 55)
• Pohyblivé záznamy (str. 72)
• Indexové obrazové súbory nasnímané v režime movie (pohyblivý záznam) (str. 72)
• ssss znamená akékoľvek číslo v rozsahu od 0001 do 9 999.
• Číselné časti súboru s filmom nasnímaným v režime pohyblivého záznamu sa zhodujú so
zodpovedajúcim indexovým obrazovým súborom.
Užite si zábery na Vašom počítači
SK
83
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK14adv.fm]
masterpage:Left
Prezeranie záberu predtým
kopírovaného do počítača
Tento úkon je potrebný na prezeranie
obrazových súborov, ktoré predtým boli
skopírované do počítača a už zmazané z
karty „Memory Stick“ prostredníctvom
fotoaparátu.
Obrazové súbory uložené na počítači
skopírujte na kartu „Memory Stick“ a
prezrite si ich na fotoaparáte.
• Preskočte krok 1, ak ste nezmenili názov
súboru pridelený fotoaparátom.
• Nemusí sa Vám zobraziť každý záber, závisí
to od jeho veľkosti.
• Zábery upravené pomocou počítača alebo
zábery nasnímané prostredníctvom iného,
než tohto fotoaparátu, možno nebude
možné prehrať na fotoaparáte.
• Ak sa zobrazí varovná správa na prepísanie
údaja, v kroku číslo 1 zvoľte iné čísla.
• Ak neexistuje žiadny priečinok pre uloženie
obrazových súborov, vytvorte nový
priečinok, a potom skopírujte obrazový
súbor. Podrobnosti o vytváraní priečinkov
nájdete na str. 45.
SK
84
a Pravým tlačidlom myši kliknite
na obrazový súbor, potom
kliknite na [Rename]. Zmena
názvu súboru na
„DSC0ssss“.
ssss znamená akékoľvek číslo v
rozsahu od 0001 do 9999.
• Prípona súboru môže byť ukázaná v
závislosti od nastavenia počítača.
Prípona statického záberu je „JPG“ a
pohyblivého záznamu je „MPG“.
Nemeňte príponu.
b Skopírujte obrazové súbory do
priečinka na karte „Memory
Stick“.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite
na obrazový súbor, potom
kliknite na [Copy].
2 Zvoľte priečinok [DCIM] z
[Removable Disk] alebo [Sony
MemoryStick] v priečinku [My
Computer].
3 Pravým tlačidlom myši kliknite
na položku [sssMSDCF]v
priečinku [DCIM]a potom
kliknite na položku [Paste].
sss znamená akékoľvek číslo
v rozsahu od 100 do 999.
Inštalácia „Picture Package“
Program „Picture Package“ je
určený len pre počítače Windows.
Môžete použiť program „Picture
Package“ na počítač s Windows pre
spravovanie záberov nasnímaných
vaším fotoaparátom. Pri inštalácii
softvéru „Picture Package“ sa súčasne
nainštaluje aj ovládač USB.
• Keď sa počítač používa, pred inštaláciou
„Picture Package“ zavrite všetky softvérové
aplikácie.
Konfigurácia počítača
Informácie o základnej konfigurácii
operačného systému Windows nájdete v
príslušnej časti (str. 77).
Ďalšie systémové požiadavky sú
nasledovné.
Softvér: Prehrávač Macromedia Flash
Player 6.0 alebo novší, prehrávač
Windows Media Player 7.0 alebo novší a
program DirectX 9.0b alebo novší.
Zvuková karta: 16-bitová stereofónna
zvuková karta s reproduktormi
Pamäť: 64 MB alebo viac (odporúča sa
128 MB a viac)
Pevný disk: Miesto na pevnom disku
potrebné pre inštaláciu: približne 200 MB
Obrazovka: Grafická karta so 4 MB
pamäte VRAM (kompatibilná s
ovládačom DirectDraw)
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK14adv.fm]
masterpage:Right
• Pri automatickom vytváraní prezentácií
(str. 88) sa vyžaduje procesor Pentium III
500 MHz alebo výkonnejší.
• Tento softvér je kompatibilný s
technológiou DirectX. Pred jeho použitím
musí byť nainštalovaný ovládač „DirectX“.
• Pre zápis na disky CD-R je potrebný
samostatný softvér na ovládanie
záznamového zariadenia.
a Zapnite počítač a vložte
dodávaný CD-ROM do
CD-ROM mechaniky.
• Ak ešte nemáte nainštalovaný USB
ovládač (str. 78), nepripájajte
fotoaparát k počítaču skôr, ako
nainštalujete softvér „Picture Package“.
(neplatí pre systém Windows XP)
b Kliknite na [Picture Package].
e Kliknite na [Next].
• Táto časť popisuje anglické zobrazenie.
d Kliknite na [Next].
Užite si zábery na Vašom počítači
Zobrazí sa okno ponuky Menu pre
inštaláciu.
c Zvoľte požadovaný jazyk,
potom kliknite na [Next].
Zobrazí sa okno „License
Agreement“.
Dohodu si prečítajte pozorne. Ak
akceptujete podmienky dohody,
začiarknite políčko „I accept the
terms of the license agreememt“
Next.
Zobrazí sa okno „Choose Setup
Language“.
SK
85
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK14adv.fm]
masterpage:Left
f Kliknite na položku [Install] na
obrazovke „Ready to Install
the Program“.
Spustí sa inštalácia.
Zobrazia sa ikony odkazov pre
aplikácie „Picture Package Menu“ a
„Picture Package destination
Folder“.
h Vyberte CD-ROM.
Kopírovanie záberov pomocou
softvéru „Picture Package“
Fotoaparát a počítač prepojte
pomocou kábla USB.
Softvér „Picture Package“ sa spustí
automaticky a zábery na karte „Memory
Stick“ sa skopírujú do počítača. Po
skopírovaní záberov sa spustí softvér
„Picture Package Viewer“ a zobrazia sa
skopírované zábery.
Keď sa po inštalácii aplikačného
softvéru zobrazí obrazovka
„Welcome to setup for Direct X“,
postupujte podľa pokynov.
g Skontrolujte začiarknutie
políčka „Yes, I want to restart
my computer now“ a kliknite
na [Finish].
Počítač sa reštartuje.
SK
86
• Zvyčajne sa vytvoria priečinky „Picture
Package“ a „Date“ vo vnútri priečinku „My
Documents“ a všetky obrazové súbory
nasnímané pomocou fotoaparátu sa
skopírujú do týchto priečinkov.
• Ak softvér „Picture Package“ nemôže
zábery skopírovať automaticky, spustite
aplikáciu „Picture Package Menu“ a
skontrolujte nastavenia [Settings] v
možnosti [Copy automatically].
• Systém Windows XP je nastavený tak, že sa
aktivuje sprievodca OS AutoPlay.
Ak deaktivujete sprievodcu OS AutoPlay,
aktiváciu zrušte pomocou nastavenia
[Settings] v aplikácii „Picture Package Menu“.
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK14adv.fm]
masterpage:Right
Používanie softvéru „Picture
Package“
Po spustení aplikácie [Picture Package
Menu] na pracovnej ploche môžete
využívať rôzne funkcie.
Prezeranie záberov na počítači
Ukladanie záberov na disk CD-R
Kliknite na položku [Viewing video and
pictures on PC] na ľavej strane okna.
Kliknite položku [Viewing video and
pictures on PC] v pravom dolnom rohu
okna.
Kliknite položku [Save the images on
CD-R] na ľavej strane okna.
Kliknite položku [Save the images on
CD-R] v pravom dolnom rohu okna.
• Obrazovka sa môže odlišovať v závislosti od
Vášho počítača. Poradie tlačidiel môžete
zmeniť pomocou položky [Settings] v
pravom dolnom rohu obrazovky.
• Pre získanie podrobností o používaní
aplikačného softvéru kliknite
v pravom
hornom rohu okna, čím sa zobrazí
elektronická pomoc.
Zobrazí sa okno na prezeranie záberov.
Užite si zábery na Vašom počítači
Technickú podporu pre „Picture Package“
poskytuje Centrum technickej podpory
spoločnosti Pixela (Pixela User Support
Center). Ďalšie informácie nájdete na
priloženom disku CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka ukladania
obrázkov na disk CD-R.
• Ak chcete ukladať obrázky na disk CD-R,
potrebujete jednotkuCD-R.
Ďalšie informácie o kompatibilných
jednotkách nájdete na nasledovnej
domovskej stránke Pixela User Support
Center.
http://www.ppackage.com/
SK
87
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK14adv.fm]
masterpage:Left
Vytvorenie prezentácie
Kliknite na položku [Automatic
Slideshow Producer] na ľavej strane
okna.
Kliknite na položku [Automatic
Slideshow Producer] v pravom dolnom
rohu okna.
Kopírovanie záberov do
počítača
– pre používateľov
systému Macintosh
Odporúčaná konfigurácia
počítača
Zobrazí sa obrazovka vytvorenia
prezentácie.
Operačný systém: Mac OS 9.1, 9.2,
alebo Mac OS X (v10.0/v10.1/v10.2/v10.3)
Vyššie uvedený operačný systém musí
byť nainštalovaný štandardne.
Konektor USB: Štandardne
poskytovaný
• Ak pripojíte dve alebo viac zariadení USB k
jednému počítaču súčasne, v závislosti od
typu zariadenia niektoré zariadenia USB
vrátane fotoaparátu nemusia fungovať.
• Správna prevádzka sa nedá zaručiť, ak sa
používa rozbočovač USB.
• Fungovanie nie je zaručené pre všetky
vyššie uvedené odporúčané konfigurácie
počítača.
Režim USB
Pre pripojenie USB k počítaču sú
dostupné dva režimy, [Normal] a [PTP]*.
Výrobné nastavenie je prednastavené na
režim [Normal]. Táto časť popisuje ako
príklad režim [Normal].
* Kompatibilný len so systémom Mac OS X.
Po pripojení k počítaču sa do počítača
kopírujú len údaje z priečinka zvoleného vo
fotoaparáte. Priečinok zvolíte podľa
postupu uvedenom na str. 57.
Komunikácia s počítačom
Komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom sa po opätovnom spustení z
režimov Suspend alebo Sleep nemusí
obnoviť v tom istom okamihu.
Počítač nie je vybavený
konektorom USB
Keď nie je vybavený ani konektorom
USB ani zásuvkou pre kartu „Memory
Stick“, zábery môžete kopírovať
pomocou prídavného zariadenia.
Podrobnosti nájdete na webovej stránke
spoločnostiSony.
http://www.sony.net/
a Pripojenie fotoaparátu k
počítaču
Podrobnosti nájdete na stránke 79.
SK
88
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK14adv.fm]
masterpage:Right
Odpojenie USB kábla, vybratie karty
„Memory Stick,“ alebo vypnutie
fotoaparátu počas USB pripojenia
Operáciou Drag and drop premiestnite
ikonu jednotky karty „Memory Stick“
na ikonu „Trash“ (Kôš), potom odpojte
USB kábel, vyberte kartu „Memory
Stick“ alebo vypnite fotoaparát.
• Ak používate Mac OS X v10.0, odpojte
Používanie softvéru
„ImageMixer VCD2“
1 Dvakrát kliknite na ikonu pevného
disku.
2 Dvakrát kliknite na požadovaný
obrazový súbor v priečinku
obsahujúcom skopírované súbory.
Obrazový súbor sa otvorí.
Softvér „ImageMixer VCD2“ je
určený len pre počítače Macintosh
(Mac OS X (v10.1.5) alebo novšia
verzia).
Prostredníctvom „ImageMixer VCD2“
na disku CD-ROM dodávanom spolu s
Vaším fotoaparátom, môžete vytvoriť
video CD pomocou záberu alebo
pohyblivých záznamov, ktoré sú uložené
vo Vašom počítači. Môžete vytvoriť
obrazový súbor, ktorý je kompatibilný s
funkciou Toast na vytváranie video CD
od Roxio (nie je dodané).
USB kábel až po vypnutí počítača.
b Kopírovanie záberov
1 Dvakrát kliknite na práve
sprístupnenú ikonu na pracovnej
ploche.
Zobrazí sa obsah pamäťovej karty
„Memory Stick“ vloženej vo
fotoaparáte.
2 Dvakrát kliknite na „DCIM“.
3 Dvakrát kliknite na priečinok
obsahujúci zábery, ktoré chcete
kopírovať.
4 Operáciou Drag and drop
premiestnite obrazové súbory na
ikonu pevného disku.
Obrazové súbory sa skopírujú na
pevný disk.
Podrobnosti o priečinkoch
uchovávania záberov a názvoch
súborov nájdete na str. 82.
• „Picture Package“ nie je možné použiť
spolu s Macintosh.
Užite si zábery na Vašom počítači
c Zobrazenie záberov na
počítači
• Ak sa počítač práve používa, zatvorte
všetky ostatné programy skôr, ako
nainštalujete program „ImageMixer
VCD2“.
Technickú podporu pre „ImageMixer
VCD2“ poskytuje Centrum technickej
podpory spoločnosti Pixela (Pixela User
Support Center).
Ďalšie informácie nájdete na priloženom
disku CD-ROM.
SK
89
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK14adv.fm]
masterpage:Left
Požadovaná konfigurácia počítača
Operačný systém: Mac OS X (v10.1.5
alebo novšia verzia)
Tento operačný systém musí byť
nainštalovaný výrobcom počítača.
Procesor: iMac, eMac, iBook,
PowerBook, Power Mac G3/G4 series
Pamäť: 128 MB a viac (odporúča sa
256 MB a viac)
Pevný disk: Miesto na pevnom disku
potrebné pre inštaláciu: približne
250 MB
Obrazovka: rozlíšenie 1 024 × 768
bodov a viac, 32 000 farieb a viac
• Vopred musí byť inštalovaný program
QuickTime 4 alebo novšia verzia (odporúča
sa program QuickTime 5).
• Fungovanie nie je zaručené pre všetky
vyššie uvedené odporúčané konfigurácie
počítača.
a Inštalácia „ImageMixer VCD2“
2 Vložte dodávaný diskCD-ROM do
CD-ROM mechaniky.
3 Dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM.
4 Skopírujte súbor [IMXINST.SIT] do
priečinka [MAC] na ikonu pevného
disku.
5 Dvakrát kliknite na súbor
[IMXINST.SIT] v kopírovaní do
priečinka.
6 Dvakrát kliknite na extrahovaný
súbor [ImageMixer VCD2_Install].
7 Po zobrazení informačného okna pre
používateľov napíšte požadované
meno a heslo.
Spustí sa inštalácia softvéru.
4 Zvoľte priečinok, v ktorom sú
uložené požadované zábery.
1 Zvoľte požadovaný priečinok v
ľavom rámčeku, potom kliknite na
[Add]. Zvolený priečinok sa
presunie do pravého rámca.
2 Kliknite na [Next].
5 V ponuke nastavte pozadie, tlačidlá,
názvy atď. a potom kliknite na
položku [Next].
Potvrďte nastavenie podľa výberu.
6 Potvrďte zobrazenie súboru Video
CD.
1 Kliknite na súbor, ktorý chcete
zobraziť v ľavom rámci.
2 Kliknite na [N] pre zobrazenie
súboru.
7 Kliknite na [Next] a napíšte názov
disku a jeho cieľ.
Príprava pre ukladanie súboru na
disk CD-R je dokončená.
b Vytvorenie video CD
• Pomocou programu „ImageMixer VCD2“
1 Zapnite počítač.
• Nastavenie obrazovky by malo byť
1 024 × 768 bodov alebo vyššie a 32 000
farieb alebo viac.
1 Otvorte priečinok [ImageMixer] v
[Application].
2 Kliknite na [ImageMixer VCD2].
3 Kliknite na položku [Video CD].
Spustí sa režim video disku.
• Nemôžete vytvoriť DVD Video.
sa dá obrazový súbor uložiť na disk CD-R
vo formáte video disku CD len vytvorením
obrazu disku. Na vytvorenie video diskov
CD je potrebný softvér Toast od spoločnosti
Roxio (nie je súčasťou dodávky).
SK
90
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK15trb.fm]
masterpage:Right
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa pri prevádzke fotoaparátu
stretnete s akýmkoľvek problémom,
pokúste sa ho vyriešiť nasledovnými
spôsobmi.
1 Najprv skontrolujte položky na
stranách 91 až 99. Zobrazenie
správy „C:ss:ss,“ na obrazovke
LCD označuje činnosť funkcie
automatickej diagnostiky. Pozrite
si stranu str. 102.
2 Ak váš fotoaparát stále nepracuje
správne, stlačte tlačidlo RESET,
umiestnené pod krytom konektorov.
(Vymažú sa všetky vykonané
nastavenia, vrátane dátumu a času.)
3 Ak váš fotoaparát stále nepracuje
správne, kontaktujte predajcu Sony,
alebo autorizované servisné stredisko
Sony.
RESET
Batéria a napájanie
Príčina
Riešenie
• Dlhší čas ste používali fotoaparát v extrémne p Pozri stranu 111.
chladnom prostredí.
• Batérie sú vybité.
p Nainštalujte nabité batérie alebo vymeňte batérie za nové
(str. 9, 10).
• Kontakty batérií, alebo konektory vo vnútri p Nečistoty utrite suchou tkaninou.
krytu priestoru pre batérie/„Memory Stick“
sú znečistené.
• Ni-MH batérie sú v stave „pamäťového
p Ak chcete batérie obnoviť do pôvodného stavu, pred
efektu“ (str. 8).
nabitím ich maximálne vybite.
• Pri používaní batérií Ni-MH sa vyskytol
p Ak chcete batérie obnoviť do pôvodného stavu, pred
nesúlad údajov o stave batérií.
nabitím ich maximálne vybite.
• Batérie sú nepoužiteľné (str. 111).
p Vymeňte batérie za nové.
Batérie sa rýchlo vybíjajú. • Snímate v príliš chladnom prostredí.
p Pozri stranu 111.
• Batérie Ni-MH nie sú dostatočne nabité.
p Úplne nabite batérie (str. 9).
• Batérie sú nepoužiteľné (str. 111).
p Vymeňte batérie za nové.
Riešenie problémov
Problém
Indikátor stavu batérie nie
je presný. Prípadne je
zobrazená dostatočná
kapacita batérií, ale výdrž
je krátka.
SK
91
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK15trb.fm]
masterpage:L1adv-Left-04
Problém
Fotoaparát sa nedá
zapnúť.
Napájanie sa svojvoľne
vypína.
Príčina
• Batérie nie sú správne vložené.
• Sieťový adaptér (nedodávaný) je odpojený.
• Batérie sú vybité.
• Batérie sú nepoužiteľné (str. 111).
• Ak zapnutý fotoaparát nepoužívate asi
tri minúty, automaticky sa vypne, aby sa
predišlo vybíjaniu batérií (str. 14).
• Batérie sú vybité.
Riešenie
p Správne vložte batérie (str. 10).
p Správne pripojte adaptér (str. 13).
p Nainštalujte nabité batérie alebo vymeňte batérie za nové
(str. 9, 10).
p Vymeňte batérie za nové.
p Znova zapnite fotoaparát (str. 14).
p Nainštalujte nabité batérie alebo vymeňte batérie za nové
(str. 9, 10).
Snímanie statických záberov / pohyblivého záznamu
Problém
LCD obrazovka sa
nezapla, aj keď je
napájanie zapnuté.
Objekt sa nezobrazí na
LCD obrazovke.
Počas nahrávania
pohyblivých záberov sa
snímaný záber
nezobrazuje na obrazovke
LCD (len fotoaparát DSCP43).
Nedá sa zaostriť.
SK
92
Funkcia transfokácie
(zoom) nepracuje.
Príčina
• Po poslednom použití ste vypli napájanie,
pričom bola LCD obrazovka vypnutá.
Riešenie
p Zapnite LCD obrazovku (str. 29).
• Prepínač režimov nie je prepnutý do polohy p Nastavte ho do polohy
alebo
(str. 22 a 72).
alebo
.
• Obrazová veľkosť je nastavená na [640
p Odpojte A/V kábel.
(Fine)], keď A/V kábel je pripojený do
p Nastavte veľkosť na iné nastavenie, než [640 (Fine)].
konektora A/V OUT (MONO).
• Objekt je príliš blízko.
p Skontrolujte, či je pri snímaní objektív vzdialený od
snímaného objektu ďalej, ako je minimálna vzdialenosť
snímania 10 cm (4 palce) (str. 22).
alebo
p Prepínač režimu prepnite do inej polohy, než
(str. 34).
• Pri snímaní statických záberov je v ponuke
(Camera) nastavená položka
alebo
.
• Nastavili ste režim predvolených zaostrení. p Vyberte režim automatického zaostrovania (str. 49).
• Prepínač režimov je nastavený na režim
. p Pri snímaní pohyblivých záberov sa nemôže použiť
transfokátor.
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK15trb.fm]
masterpage:L1adv-Right-04
Problém
Funkcia digitálneho
transfokátora nepracuje
presne.
Inteligentný transfokátor
nefunguje.
Príčina
• Položka [Digital Zoom] je nastavená na
hodnotu [Smart] na obrazovke Setup.
• Túto funkciu nie je možné použiť pri snímaní
filmu.
• Položka [Digital Zoom] je nastavená na
hodnotu [Precision] na obrazovke Setup.
• Veľkosťobrazu je nastavená na hodnotu
[4M] alebo [3:2].
• Snímate v režime Multi Burst.
Riešenie
p Nastavte [Digital Zoom] na [Precision] (str. 25, 44, 107).
—
p Nastavte [Digital Zoom] na [Smart] (str. 25, 44, 107).
Riešenie problémov
p Pre veľkosťobrazu použite iné nastavenie ako [4M] alebo
[3:2] (str. 19, 25).
p Inteligentný transfokátor nepracuje v režime Multi Burst
(str. 25, 55).
—
• Túto funkciu nie je možné použiť pri snímaní
filmu.
• Snímate obraz v protisvetle.
Obraz je príliš tmavý.
p Nastavte režim merania (str. 52).
p Nastavte expozíciu (str. 50).
• Jas LCD obrazovky je príliš slabý.
p Nastavte jas podsvietenia LCD obrazovky (str. 44, 108).
• Snímate obraz pri umelom osvetlení v tme, p Nastavte expozíciu (str. 50).
Obraz je príliš jasný.
napr. na javisku.
• Jas LCD obrazovky je príliš vysoký.
p Nastavte jas podsvietenia LCD obrazovky (str. 44, 108).
• Fotoaparát dočasne zvýšil jas LCD
p Snímaný záznam nebude nijako ovplyvnený.
Pri sledovaní LCD
obrazovky, aby bolo možné skontrolovať
obrazovky v tmavom
snímaný záznam na obrazovke v tmavom
prostredí sa na obrazovke
prostredí.
zobrazuje určitý šum.
• Možnosť [PFX] (P.Effect) je nastavená na
Obraz je
p Nastavte iný režim ako režim [B&W] (str. 56).
hodnotu [B&W]
monochromatický
(čiernobiely).
• Obrazovka vyzerá ako zafúľaná.
Pri snímaní jasných
p Nejedná sa o poruchu.
objektov sa zobrazia
vertikálne kruhy.
SK
93
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK15trb.fm]
masterpage:L1adv-Left-04
Problém
Nie je možné snímať.
Nahrávanie trvá príliš
dlho.
Nie je možné snímať s
bleskom.
Nie je možné snímať v
režime Burst.
SK
Príčina
• Nie je vložená karta „Memory Stick“.
• Karta „Memory Stick“ je zaplnená.
• Ochranná klapka na karte „Memory Stick“
je v polohe LOCK.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať.
• Počas snímania statických záberov nie je
prepínač režimov v polohe
.
• Počas snímania pohyblivých záberov nie je
prepínač režimov v polohe .
• Počas snímania pohyblivých záberov je
veľkosť nastavená na [640 (Fine)].
• Je aktivovaná pomalá spúšť NR.
• Prepínač režimov nie je v polohe
.
• Blesk je nastavený na (Bez blesku).
• Pri snímaní statických záberov je v ponuke
(Camera) nastavená položka alebo .
• Pri snímaní statických záberov je v ponuke
(Camera) nastavená položka
alebo
.
• Fotoaparát je nastavený na režim Multi
Burst alebo režim Burst.
• Kapacita „Memory Stick“ je plná.
• Fotoaparát môže snímať len obrázky, keďže
je zostávajúca úroveň batérie nedostatočná.
—
Oči snímanej osoby sú
červené.
• Dátum a čas nie je správne nastavený.
Dátum a čas sa
nezaznamená správne.
Hodnota clony a rýchlosť • Expozícia nie je správna.
spúšte blesku pri stlačení
a podržaní tlačidla spúšte
do medzipolohy bliká.
Riešenie
p Vložte kartu „Memory Stick“ (str. 18).
p Vymažte údaje z karty „Memory Stick“ (str. 39).
p Vymeňte kartu „Memory Stick.“
p Prepnite klapku do polohy umožňujúcej záznam (str. 110).
—
p Prepínač režimov prepnite do polohy
(str. 22).
p Prepínač režimov prepnite do polohy
(str. 72).
p Použite „Memory Stick PRO“ (str. 72, 110).
p Nastavte inú veľkosť, než [640 (Fine)].
p Pozri časť na str. 34.
(str. 22).
p Prepínač režimov prepnite do polohy
p Zvoľte režim blesku „Auto“ (Bez indikátora), (Vynútený
blesk) alebo
(Pomalá synchronizácia) (str. 27).
alebo (str. 34).
p Nastavte iný režim ako režim
p Zvoľte režim (Vynútený blesk) (str. 34).
p Zrušte režim Multi Burst alebo režim Burst.
p Vymažte nepotrebné obrázky (str. 39, 74).
p Nainštalujte nabité batérie alebo vymeňte batérie za nové
(str. 9, 10).
p V ponuke [Red Eye Reduction] nastavte [On] (str. 28).
p Nastavte správny dátum a čas (str. 15).
p Nastavte expozíciu (str. 50).
94
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK15trb.fm]
masterpage:L1adv-Right-04
Problém
Na hľadáčiku sa zobrazí
neznámy prvok.
Príčina
• Toto je spôsobené štruktúrou hľadáčika.
Riešenie
p Nejedná sa o poruchu.
Zobrazenie záberov / záznamov
Problém
Záznam sa neprehráva.
Po prehraní je záznam
zobrazený nekvalitne.
Obraz sa nezobrazuje na
TV obrazovke (len DSCP43).
Obraz sa nezobrazuje na
monitore počítača.
Príčina
• Prepínač režimov nie je v polohe .
• Zmenili ste názov súboru / priečinka v
počítači.
• Fotoaparát nedokáže prehrať záznam, ak bol
súbor modifikovaný v počítači.
• Fotoaparát je v režime USB.
• Záznam nie je pripravený na prehrávanie.
Riešenie
p Prepínač režimov prepnite do polohy
p Pozri stranu 84.
• Nastavenie [Video Out] pre fotoaparát na
obrazovke Setup nie je správne.
• Zapojenie nie je správne
—
p Nastavte [Video Out] na [NTSC] alebo [PAL] (str. 44 a 108).
(str. 35).
—
p Zrušte USB prepojenie (str. 80).
p Nejedná sa o poruchu.
p Skontrolujte zapojenie (str. 37).
p Pozri str. 96.
Riešenie problémov
Vymazávanie / editovanie záznamov
Problém
Príčina
Záznam sa nedá vymazať. • Záznam je chránený.
• Ochranná klapka na karte „Memory Stick“
je v polohe LOCK.
• Akonáhle záznam vymažete, nie je ho možné
Omylom ste vymazali
obnoviť.
záznam
Funkcia zmeny veľkosti
nepracuje.
• Veľkosť nie je možné meniť pri pohyblivých
záznamoch a záznamoch Multi Burst.
Riešenie
p Zrušte ochranu (str. 62).
p Prepnite klapku do polohy umožňujúcej záznam (str. 110).
p Priradením značky pre ochranu môžete chrániť záznam na
karte pred náhodným vymazaním (str. 62).
p Ochranná klapka na karte „Memory Stick“ má chrániť
záznam na karte pred náhodným vymazaním (str. 110).
—
SK
95
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK15trb.fm]
masterpage:L1adv-Left-04
Problém
Nie je možné priradiť
značku pre tlač (DPOF).
Nie je možné strihať
záznam.
Príčina
Riešenie
• Značky pre tlač (DPOF) nie je možné
—
priradiť pohyblivým záznamom.
• Súbor nie je pre rozdelenie dostatočne dlhý.
—
• Chránené pohyblivé záznamy nie je možné p Zrušte ochranu (str. 62).
strihať.
• Statické zábery nie je možné strihať.
—
Počítače
Problém
Neviete, či je možné
použiť operačný systém
vášho počítača na
spoluprácu s
fotoaparátom.
Nie je možné inštalovať
USB ovládač.
Počítač nesprístupnil
fotoaparát.
Príčina
—
Riešenie
p Pozri časť „Odporúčaná konfigurácia počítača“ (str. 77, 88).
p Pod Windows 2000, sa prihlásite ako Administrator
(správca s právami administrátora) (str. 77).
• Fotoaparát je vypnutý.
p Zapnite fotoaparát (str. 14).
• Batérie sú slabé.
p Používajte sieťový adaptér (nie je dodaný) (str. 13).
• Nepoužívate dodaný USB kábel.
p Používajte dodávaný USB kábel (str. 79).
• Kábel USB nie je zapojený správne.
p Odpojte USB kábel a zapojte ho správne. Skontrolujte, či
je na LCD obrazovke zobrazené „USB Mode“ (str. 79).
• Pre položku [USB Connect] nie je nastavená p Nastavte ju na [Normal] (str. 108).
hodnota [Normal] na obrazovke Setup.
• V USB konektoroch počítača je zapojené iné p Pomocou USB kábla nechajte pripojenú len klávesnicu a
základné príslušenstvo okrem klávesnice a
myš (str. 77)
myši.
• Fotoaparát nie je priamo pripojený k
p Fotoaparát pripojte k PC priamo, bez použitia USB
počítaču.
rozbočovača (str. 77)
• USB ovládač nie je nainštalovaný.
p Nainštalujte USB ovládač (str. 78).
• Ak USB káblom pripojíte fotoaparát k PC p Zrušte chybne sprístupnenú jednotku na počítači, potom
skôr než nainštalujete „USB Driver“ z
nainštalujte USB ovládač (str. 78, 81).
dodávaného CD-ROM, PC nesprístupní
fotoaparát ako novú jednotku.
—
SK
96
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK15trb.fm]
masterpage:L1adv-Right-04
Problém
Nie je možné kopírovať
zábery / záznamy.
Po vykonaní USB
prepojenia sa „Picture
Package“ nespustí
automaticky.
Záznam sa nedá zobraziť
na monitore PC.
Príčina
• Fotoaparát nie je správne pripojený k PC.
• Podľa používaného OS sa kopírovacie
postupy môžu odlišovať.
• Snímate na kartu „Memory Stick“, ktorá
bola naformátovaná použitím PC.
—
—
Riešenie
p Prepojte fotoaparát s PC správne (str. 79).
p Vykonajte kopírovanie odporúčané pre váš operačný
systém (str. 80, 81, 88).
p Použite kartu „Memory Stick“, ktorá bola naformátovaná
fotoaparátom.
p Spustite aplikáciu „Picture Package Menu“ a skontrolujte
nastavenie [Settings].
p Vykonajte USB prepojenie, keď je PC zapnutý.
p Ak používate softvér „Picture Package“, pozrite si
pomocníka v pravom hornom rohu každej obrazovky.
—
p Kontaktujte dodávateľa PC a softvéru.
Pri zobrazení pohyblivého • Prehrávate pohyblivý záznam priamo z karty p Skopírujte pohyblivé záznamy na pevný disk počítača a
„Memory Stick“.
prehrávajte ich z pevného disku (str. 80, 86, 88).
záznamu na počítači je
obraz a zvuk ovplyvnený
šumom.
—
Nie je možné vytlačiť
p Skontrolujte nastavenia tlače.
záber.
Záznamy skopírované do • Záznamy boli skopírované do nesprávneho p Skopírujte ich do správneho priečinka, napríklad do
priečinka.
priečinka „101MSDCF“ (str. 82)
PC nie je možné prehrávať
na fotoaparáte.
—
Riešenie problémov
„Memory Stick“
Problém
Nie je možné vložiť kartu
„Memory Stick“.
Na kartu „Memory Stick“
nie je možné snímať.
Príčina
• Vkladáte ju naopak.
Riešenie
p Kartu vložte správne (str. 18).
• Ochranná klapka na karte „Memory Stick“
je v polohe LOCK.
• Karta „Memory Stick“ je zaplnená.
• Pri snímaní pohyblivých záznamov je veľkosť
nastavená na [640 (Fine)].
p Prepnite klapku do polohy umožňujúcej záznam (str. 110).
p Vymažte nepotrebné obrázky (str. 39, 74).
p Použite „Memory Stick PRO“ (str. 72, 110).
p Nastavte veľkosť na iné nastavenie, než [640 (Fine)].
SK
97
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK15trb.fm]
masterpage:L1adv-Left-04
Problém
Príčina
Kartu „Memory Stick“ nie • Ochranná klapka na karte „Memory Stick“
je v polohe LOCK.
je možné formátovať.
Omylom ste naformátovali • Formátovaním „Memory Stick“ sa vymažú
všetky údaje. Obnoviť ich nie je možné.
kartu „Memory Stick“.
Riešenie
p Prepnite klapku do polohy umožňujúcej záznam (str. 110).
p Odporúčame prepnúť ochrannú klapku na karte „Memory
Stick“ do polohy LOCK, aby ste tak zabránili neželanému
vymazaniu (str. 110).
Tlačiareň kompatibilná s technológiou PictBridge
Problém
Nie je možné vykonať
prepojenie.
Nie je možné vytlačiť
zábery / záznamy.
Tlačenie je zrušené.
Príčina
• Tlačiareň nezodpovedá štandardu
PictBridge.
• Tlačiareň nie je nastavená na prepojenie s
fotoaparátom.
• Pre položku [USB Connect] nie je nastavená
hodnota [PictBridge] na obrazovke Setup.
• Možnosť vytvorenia prepojenia záleží od
istých okolností.
Riešenie
p Kontaktujte predajcu tlačiarne.
p Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či je možné
prepojenie s fotoaparátom.
p Nastavte ju na [PictBridge] (str. 108).
p Odpojte a znova pripojte kábel USB. Ak sa na tlačiarni
objaví hlásenie o chybe, pozrite si návod na použitie
tlačiarne.
• Fotoaparát nie je pripojený k tlačiarni.
p Skontrolujte, či je fotoaparát s tlačiarňou správne
prepojený káblom USB.
• Tlačiareň nie je zapnutá.
p Zapnite tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v návode na
použitie tlačiarne.
• Ak zvolíte počas tlače [Exit], je možné, že
p Odpojte a znova pripojte kábel USB. Ak naďalej nie je
možné tlačiť, odpojte kábel USB, vypnite a zapnite
nebudete môcť znova tlačiť, závisí to od
tlačiareň, potom kábel USB znova pripojte.
tlačiarne.
• Pohyblivé záznamy nie je možné vytlačiť.
—
• Záznamy modifikované v PC alebo záznamy
—
nasnímané iným fotoaparátom možno
nebude možné vytlačiť.
—
• Odpojili ste kábel USB skôr, ako sa prestalo
zobrazovať hlásenie
(Neodpájať USB
kábel).
SK
98
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK15trb.fm]
masterpage:L1adv-Right-04
Problém
Príčina
Nie je možné vložiť dátum, • Tlačiareň nedisponuje týmito funkciami.
alebo vytlačiť záber v
• Nie je možné vložiť dátum do indexového
indexovom režime.
režimu, závisí od tlačiarne.
• Dátum záznamu nie je nahraný v zázname.
Namiesto dátumu je
vytlačené „---- -- --“.
Riešenie
p Ak chcete zistiť, či vaša tlačiareň disponuje týmito
funkciami alebo nie, kontaktujte predajcu tlačiarne.
p Kontaktujte predajcu tlačiarne.
p Záznamy, ktoré nemajú nahraný údaj o dátume nie je
možné vytlačiť s dátumom. Nastavte [Date] na [Off] a
vytlačte to.
Ostatné
Problém
Príčina
Fotoaparát nepracuje, nie • Batérie sú slabé alebo vybité (zobrazí sa
indikátor
).
je možné vykonať žiadnu
• Sieťový adaptér (nie je dodaný) nie je
operáciu.
správne zapojený.
Napájanie je zapnuté, ale • Vstavaný procesor nepracuje správne.
fotoaparát nefunguje.
—
Po dlhšom používaní sa
fotoaparát zahreje.
—
• Skondenzovala vlhkosť.
p Zapojte sieťový adaptér správne do konektora kamery DC
IN a do elektrickej siete (str. 13).
p Odpojte a po cca minúte znova zapojte všetky zdroje
napájania a zapnite fotoaparát. Ak funkcie stále nepracujú,
stlačte označené tlačidlo RESET pod krytom konektorov a
znova zapnite fotoaparát. (Vymažú sa všetky vykonané
nastavenia, vrátane dátumu a času.)
p Pozri informácie o indikátoroch (str. 114 až 117).
Riešenie problémov
Nerozpoznávate
indikátory na LCD
obrazovke.
Objektív je zahmlený.
Riešenie
p Nabite batérie alebo vymeňte batérie za nové (str. 9, 10).
p Fotoaparát vypnite, nechajte ho mimo prevádzky cca
hodinu a znova ho skúste použiť (str. 109).
p Nejedná sa o poruchu.
SK
99
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK15trb.fm]
masterpage:L1adv-Left-04
Výstražné a upozorňujúce
hlásenia
Na LCD obrazovke sa zobrazujú nasledovné hlásenia.
Hlásenie
No Memory Stick
System error
Memory Stick error
Memory Stick type error
Read only memory
Memory Stick locked
No memory space
Format error
Folder error
Cannot create more
folders
Cannot record
640 (Fine) is not available
SK
Význam/ Opatrenie
• Vložte kartu „Memory Stick“ (str. 18).
• Vypnite a zapnite napájanie (str. 14).
• Vložená karta „Memory Stick“ nie je vhodná pre fotoaparát (str. 110).
• Vložená karta „Memory Stick“ je poškodená, alebo sú kontakty karty „Memory Stick“ znečistené.
• Kartu „Memory Stick“ vložte správne (str. 18).
• Vložená karta „Memory Stick“ nie je vhodná pre fotoaparát (str. 110).
• Nie je možné snímať ani mazať z karty „Memory Stick“ týmto fotoaparátom.
• Ochranná klapka na karte „Memory Stick“ je v polohe LOCK. Prepnite klapku do polohy umožňujúcej
záznam (str. 110).
• Karta „Memory Stick“ je zaplnená. Nie je možné snímať. Vymažte nepotrebné záznamy (str. 39, 74).
• Formátovanie karty „Memory Stick“ zlyhalo. Opätovné formátovanie karty „Memory Stick“ (str. 41).
• Batérie sú slabé, alebo vybité. Nabite batérie alebo vymeňte batérie za nové (str. 9, 10). V závislosti od
podmienok prevádzky alebo stavu batérií môže indikátor blikať aj keď do vybitia batérií ostáva ešte cca 5
až 10 minút.
• Priečinok s totožným názvom (prvé tri rovnaké číslice) už na karte „Memory Stick“ existuje. (Napríklad:
123MSDCF a 123ABCDE) Zvoľte iné priečinky alebo vytvorte nový priečinok.
• Na karte „Memory Stick“ je už vytvorený priečinok s názvom začínajúcim tromi číslicami „999“. Nie je už
možné vytvoriť ďalšie priečinky.
• Pokúsili ste sa vybrať priečinok, ktorý je možné vo vašom fotoaparáte len čítať. Zvoľte iný priečinok
(str. 46).
• Pri nedostatočnom osvetlení môže dochádzať k otrasom fotoaparátu. Použite blesk, nainštalujte statív
alebo inak zabezpečte stabilitu fotoaparátu.
• [640 (Fine)] veľkosť pohyblivých záznamov zodpovedá iba použitiu s pamäťovou kartou „Memory Stick
PRO“. Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO“ alebo nastavte veľkosť záberu na inú hodnotu ako
[640 (Fine)] (str. 72).
100
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK15trb.fm]
masterpage:L1adv-Right-04
Hlásenie
File error
File protect
Image size over
No file in this folder
Cannot divide
Invalid operation
Turn the power off and on
again
Enable printer to connect
Connect to
device
No printable image
• [USB Connect] je nastavený na [PictBridge], avšak fotoaparát je pripojený na zariadenie nekompatibilné
s programom PictBridge. Skontrolujte zariadenie.
• Možnosť vytvorenia prepojenia záleží od istých okolností. Odpojte a znova pripojte kábel USB. Ak sa na
tlačiarni objaví hlásenie o chybe, pozrite si návod na použitie tlačiarne.
• Pokúšate sa vytlačiť záber pred vytvorením prepojenia s tlačiarňou. Pripojte kompatibilnú PictBridge
tlačiareň.
• Pokúšate sa vykonať [DPOF image] bez kontroly značky
.
• Pokúšate sa vykonať [All In This Folder], ale vybrali ste priečinok, ktorý obsahuje iba pohyblivé záznamy.
Pohyblivé záznamy nie je možné vytlačiť.
• Keď je tlačiareň zaneprázdnená, neprijíma požiadavky na tlač. Skontrolujte tlačiareň.
• Vyskytla sa chyba s papierom, napr. vyprázdnenie zásobníka, skrčenie papiera, atď. Skontrolujte tlačiareň.
• Chýba náplň do tlačiarne. Skontrolujte tlačiareň.
• Fotoaparát zaznamenal chybu tlačiarne. Skontrolujte tlačiareň, alebo správnosť záberu, ktorý chcete
vytlačiť.
• Prenos údajov do tlačiarne ešte nemôže byť dokončený. Neodpájajte kábel USB.
Riešenie problémov
Printer busy
Paper error
Ink error
Printer error
Význam/ Opatrenie
• Pri prehrávaní záznamu sa vyskytla chyba.
• Záber je chránený proti vymazaniu. Zrušte túto ochranu (str. 62).
• Prehrávate záznam inej veľkosti, než dokáže váš fotoaparát prehrávať.
• Do tohto priečinka nebol nahratý žiadny záznam.
• Záznam nie je na rozdelenie dostatočne dlhý.
• Tento súbor nie je pohyblivým záznamom.
• Prehrávate záznam nasnímaný iným zariadením, než vaším fotoaparátom.
• Chybu spôsobil problém s objektívom.
SK
101
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK15trb.fm]
masterpage:L1adv-Left-03
Samodiagnostické
zobrazenia
–Ak sa zobrazí kód začínajúci
písmenom abecedy
Váš fotoaparát disponuje
samodiagnostickou funkciou displeja.
Táto funkcia zobrazí aktuálny stav
vášho fotoaparátu ako kombináciu čísel
a 4-ciferného kódu na LCD obrazovke.
Po zobrazení kódu skontrolujte
nasledovné kódové pozície a vykonajte
príslušné protiopatrenia. Posledné dve
čísla (indikované ako ss) budú rôzne v
závislosti od stavu vášho fotoaparátu.
Kód
C:32: ss
C:13: ss
E:61: ss
E:91: ss
E:92: ss
Príčina
Na fotoaparáte sa vyskytol
problém s hardvérom.
Fotoaparát nedokáže čítať /
zapisovať údaje na / z karty
„Memory Stick“.
Vložená karta „Memory Stick“
nie je naformátovaná.
Vložená karta „Memory Stick“
nie je vhodná pre fotoaparát,
alebo sú údaje na nej
poškodené.
Vyskytla sa porucha, ktorú
nemôžete svojpomocne
odstrániť.
Protiopatrenia
Vypnite a zapnite napájanie (str. 14).
Niekoľkokrát vyberte a vložte kartu
„Memory Stick“.
Naformátujte kartu „Memory Stick“
(str. 41).
Vložte novú kartu „Memory Stick“
(str. 18).
Stlačte tlačidlo RESET (str. 91)
umiestnené pod krytom konektorov,
potom zapnite napájanie.
Ak sa vám problém nepodarí odstrániť
aj napriek tomu, že ste niekoľkokrát
zopakovali odporúčaný postup,
pravdepodobne bude potrebné
fotoaparát opraviť. Kontaktujte
predajcu Sony alebo autorizované
servisné stredisko Sony.
Samodiagnostické zobrazenia
SK
102
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK16add.fm]
masterpage:L1adv-Right-03
Ïalšie informácie
Množstvo záberov, ktoré
sa dajú uložiť / čas
snímania
(Jednotky: zábery)
Režim Multi Burst
1M
16MB
24 (46)
32MB
50 (93)
64MB
101 (187)
128MB MSX-256 MSX-512 MSX-1G
202 (376) 357 (649) 726 (1 320) 1 482 (2 694)
Režim pohyblivý záber (film)
Počet nasnímaných záberov, ktoré je
možné uložiť a čas snímania sa odlišuje
podľa kapacity používanej karty
„Memory Stick“, nastavenej veľkosti a
kvality záberu. Pri výbere karty
„Memory Stick“ vám môže pomôcť
nasledujúca tabuľka.
32MB
—
64MB
—
128MB
—
MSX-256 MSX-512 MSX-1G
00:02:57 00:06:02 00:12:20
00:01:27
00:02:56
00:05:54
00:10:42
00:21:47
00:44:27
00:22:42
00:45:39
01:31:33
02:51:21
05:47:05
11:44:22
Čísla predstavujú čas nahrávania. Napríklad: „01:31:33“ predstavuje „1 hodinu, 31 minút,
33 sekúnd.“
• Veľkosť záberu je nasledovná:
640 (Fine): 640×480
640 (Standard): 640×480
160: 160×112
Ďalšie informácie
• Počet záberov je uvádzaný v poradí
Fine (Standard).
• Počet nasnímaných záberov, ktoré je
možné uložiť a dostupný čas snímania
záznamu sa odlišuje aj v závislosti od
podmienok snímania.
• Štandardné počty ukladaných záberov
a čas snímania nájdete na str. 21.
• Ak je dostupný počet záberov pre
snímanie viac ako 9 999, zobrazí sa
„>9999 “.
16MB
640 (Fine)
—
640
00:00:42
(Standard)
160
00:11:12
SK
103
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK16add.fm]
masterpage:L1adv-Left-04
Položky ponuky Menu
Položky ponuky, ktoré je možné zmeniť,
závisia od polohy prepínača režimov a
nastavenia fotoaparátu.
Základné nastavenia sú označené x.
Keď je prepínač režimov v polohe
Položka
(Camera)
(EV) 1)
9 (Focus) 1) 2)
WB (White Bal) 1) 2)
ISO (ISO) 1)
(P.Quality) 1)
Mode (REC Mode)
Nastavenie
/
/
/
/
/ /
Program / xAuto
+2.0EV / +1.7EV / +1.3EV /
+1.0EV / +0.7EV / +0.3EV /
x0EV / -0.3EV / -0.7EV / -1.0EV /
-1.3EV / -1.7EV / -2.0EV
∞ / 7.0m / 3.0m / 1.0m / 0.5m /
Center AF / xMulti AF
/
/
/ / xAuto
400 / 200 / 100 / xAuto
xFine / Standard
Multi Burst
Burst
xNormal
Popis
Určuje režim fotoaparátu (str. 23).
Nastavenie expozície (str. 50).
Výber metódy automatického zaostrovania (str. 47) alebo nastavenie
predvolených zaostrovacích vzdialeností (str. 49).
Nastavenie vyváženia bielej (str. 53).
Výber citlivosti ISO. Pri snímaní v nedostatočnom osvetlení alebo snímaní
rýchlo sa pohybujúceho objektu nastavte vyššie hodnoty. Pri snímaní vo
vysokej kvalite nastavte nižšie hodnoty.
• Čím vyššie číslo je nastavené, tým je v zábere viac šumu.
Snímanie v režime vysokej kvality záberu. / Snímanie v režime štandardnej
kvality záberu (str. 44).
– Nasníma 16 snímok v slede na jeden statický záber (str. 55).
– Nasníma zábery v slede (str. 54).
– Nasníma záber v štandardnom režime snímania.
1) Keď je v ponuke
(Camera) nastavená položka [Auto], táto položka sa nezobrazí.
2) Pre niektoré položky ponuky
(Camera) (str. 34) nie sú všetky nastavenia k dispozícii.
SK
104
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK16add.fm]
masterpage:L1adv-Right-04
Položka
(Interval) 1) 3)
Nastavenie
1/7.5 / 1/15 / x1/30
(Flash Level) 1) 4)
PFX (P.Effect) 1)
+ / xNormal / –
B&W / Sepia / xOff
1) Keď je v ponuke
3) Keď je v ponuke
4) Keď je v ponuke
Popis
Výber dĺžky intervalu medzi snímaním jednotlivých snímok (Iba keď je [Mode]
(REC Mode) nastavený na režim [Multi Burst]) (str. 55).
Nastavenie intenzity blesku (str. 54).
Nastavenie špeciálnych obrazových efektov (str. 56).
(Camera) nastavená položka [Auto], táto položka sa nezobrazí.
(Camera) nastavená položka ,
alebo , táto položka sa nezobrazí.
(Camera) nastavená položka
alebo , táto položka sa nezobrazí.
Keď je prepínač režimov v polohe
Položka
(EV)
9 (Focus)
WB (White Bal)
PFX (P.Effect)
Nastavenie
+2.0EV / +1.7EV / +1.3EV /
+1.0EV / +0.7EV / +0.3EV /
x0EV / -0.3EV / -0.7EV / -1.0EV /
-1.3EV / -1.7EV / -2.0EV
∞ / 7.0m / 3.0m / 1.0m / 0.5m /
Center AF / xMulti AF
/
/
/ / xAuto
B&W / Sepia / xOff
Popis
Nastavenie expozície (str. 50).
Výber metódy automatického zaostrovania (str. 47) alebo nastavenie
predvolených zaostrovacích vzdialeností (str. 49).
Nastavenie vyváženia bielej (str. 53).
Nastavenie špeciálnych obrazových efektov (str. 56).
Keď je prepínač režimov v polohe
(Print)
Nastavenie
OK/Cancel
—
—
—
Ïalšie informácie
Položka
(Folder)
- (Protect)
(DPOF)
Popis
Výber priečinka obsahujúceho záznamy, ktoré chcete prehrávať (str. 57).
Ochrana/odstránenie ochrany záznamov pred náhodným vymazaním (str. 62).
Výber statických záberov pre tlač/zrušenie priradenej značky pre tlač (DPOF)
(str. 64).
Tlač záberov pomocou kompatibilnej tlačiarne s programom PictBridge
(str. 66).
SK
105
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK16add.fm]
masterpage:L1adv-Left-04
Položka
(Slide)
Nastavenie
Interval
Image
Repeat
(Resize)
(Rotate)
(Divide)
Start
Cancel
4M / 3M / 1M / VGA / Cancel
(proti smeru hodinových
ručičiek) /
(v smere hodinových
ručičiek) / OK / Cancel
OK / Cancel
Popis
– Nastavenie intervalu striedania snímok pri prezentácii (str. 59). (Len v
režime zobrazenia samotného záberu.)
x3 sec/ 5 sec/ 10 sec/ 30 sec/ 1 min
– Výber záberov z priečinka alebo nahrávateľného média.
xFolder/All
– Opakované prehrávanie snímok pri prezentácii.
xOn/Off
– Spustenie prezerania prezentácie.
– Zrušenie nastavenia a priebehu prezentácie.
Zmena veľkosti nasnímaného záznamu (str. 63). (Len v režime zobrazenia
samotného záberu.)
Otočenie statického záberu (str. 60). (Len v režime zobrazenia samotného
záberu.)
Rozdelenie pohyblivého záznamu (str. 75). (Len v režime zobrazenia
samotného záberu.)
SK
106
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK16add.fm]
masterpage:Right
Položky obrazovky Setup
Obrazovka Setup sa zobrazí, keď
vyberiete položku
v ponuke a znova
stlačíte tlačidlo B.
Základné nastavenia sú označené x.
(Camera)
Položka
AF Mode
Digital Zoom
Date/Time
Nastavenie
xSingle / Monitor
Smart / xPrecision
Day&Time / Date / xOff
Red Eye Reduction
AF Illuminator
On / xOff
xAuto / Off
Auto Review
On / xOff
Ďalšie informácie
Popis
Voľba režimu činnosti zaostrovania (str. 48).
Voľba režimu digital zoom (digitálneho transfokátora) (str. 25).
Výber možnosti vloženia dátumu a času do záberu (str. 30). Pri snímaní
pohyblivého záznamu (film) alebo záberov nasnímaných v režime Multi Burst
sa dátum a čas nedá vložiť do záberu. Ani počas snímania sa dátum a čas
nezobrazuje. Dátum a čas snímania sa zobrazí pri prehrávaní záznamu.
Redukcia efektu červených očí pri snímaní s bleskom (str. 28).
Výber možnosti použitia AF iluminátora pri snímaní v podmienkach
nedostatočného osvetlenia. Pomoc pri nedostatočnom osvetlení, keď je zložité
presne zaostriť na objekt (str. 29).
Pri snímaní statických záberov zvolí, či sa má záber hneď po nasnímaní
zobraziť. Nastavenie funkcie na [On] zobrazí nasnímané zábery cca. na dve
sekundy. Počas tohto času nemôžete snímať ďalší záber.
(Memory Stick Tool)
Položka
Format
Nastavenie
OK / Cancel
Create REC. Folder
Change REC. Folder
OK / Cancel
OK / Cancel
Popis
Formátovanie karty „Memory Stick“. Uvedomte si, že formátovanie vymaže všetky údaje na
pamäťovej karte „Memory Stick“ vrátane chránených záberov (str. 41).
Vytvorenie nového priečinka pre ukladanie záznamov (str. 45).
Zmena cieľového priečinka pre ukladanie záznamov (str. 46).
SK
107
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK16add.fm]
masterpage:L1adv-Left-04
(Setup 1)
Položka
LCD Backlight
Beep
Nastavenie
Bright/ xNormal/
Dark
Shutter
xOn
Language
Off
—
Popis
Voľba jasu podsvietenia LCD obrazovky. Zvolením [Bright] zvýšite intenzitu podsvietenia,
takže záznamy vidíte na fotoaparáte aj vonku pri silnom osvetlení, batérie sa však vybíjajú
rýchlejšie. Položka je dostupná len pri napájaní fotoaparátu z batérií.
– Zapnutie zvuku spúšte pri stlačení tlačidla.
– Zapnutie zvukových signálov/zvuku spúšte pri stlačení ovládacieho tlačidla/tlačidla spúšte.
– Vypnutie zvukových signálov aj zvuku spúšte.
Zobrazenie položiek Menu, výstražných a upozorňujúcich hlásení v zvolenom jazyku.
(Setup 2)
Položka
File Number
Nastavenie
xSeries
PictBridge/PTP/
xNormal
NTSC
PAL
Popis
– Priradenie čísiel súborom v poradí aj pri zmene pamäťovej karty „Memory Stick“ alebo zmene
cieľového priečinku pre ukladanie záznamov.
– Vynuluje číslovanie súborov a začne od 0001 pri každej zmene priečinka. (Keď priečinok pre
ukladanie údajov obsahuje súbor, priradí sa číslo o jedno vyššie.)
Prepínanie USB režimu pri prepojení s počítačom alebo kompatibilnou tlačiarňou s programom
PictBridge používajúcim USB kábel.
– Nastavenie výstupného video signálu do režimu NTSC (napr., Japonsko, USA).
– Nastavenie výstupného video signálu do režimu PAL (napr., Európa).
OK / Cancel
Nastavenie dátumu a času (str. 15, 44).
Reset
USB Connect
Video Out
(len fotoaparát
DSC-P43)
Clock Set
SK
108
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK16add.fm]
masterpage:Right
Bezpečnostné
upozornenia
Fotoaparát neumiestňujte na
nasledovné miesta
Čistenie
Čistenie LCD obrazovky
Ak sú na LCD obrazovke odtlačky
prstov, prach, atď. vyčistite LCD
obrazovku čistiacou súpravou na LCD
obrazovky (nie je dodaná).
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu čistite jemnou
handričkou mierne navlhčenou vo vode a
potom prípadnú vlhkosť utrite suchou
jemnou handričkou. Pri čistení
nepoužívajte nasledovné prostriedky,
pretože môžu spôsobiť poškodenie
povrchovej úpravy.
– Riedidlo, benzín, alkohol,
jednorazové handričky alebo
chemikálie, ako napríklad insekticídy
– Nedotýkajte sa fotoaparátu, ak máte
na rukách vyššie uvedené látky
– Dlhodobý kontakt s gumenými alebo
vinylovými materiálmi
Poznámka k prevádzkovej
teplote
Prevádzkové teplota pre tento
fotoaparát je v rozmedzí 0 °C až 40 °C
(Pri použití alkalických batérií: 5 °C až
40 °C). Snímanie v extrémne studených
alebo teplých miestach, ktoré presahujú
toto rozmedzie sa neodporúča.
Kondenzácia vlhkosti
Ak fotoaparát prenesiete priamo z
chladného miesta na teplé alebo je
umiestnený vo veľmi vlhkej miestnosti,
môže vo vnútri fotoaparátu alebo na
jeho povrchu kondenzovať vlhkosť.
Kondenzácia vlhkosti môže spôsobiť, že
fotoaparát nebude pracovať správne.
Vlhkosť kondenzuje najmä vtedy, keď:
• Prenesiete fotoaparát priamo z
chladného miesta, ako napríklad z
lyžiarskeho svahu do vyhrievanej
miestnosti.
• Prenesiete fotoaparát z
klimatizovaného auta alebo izby na
teplé miesto vonku, atď.
Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Pred prenesením fotoaparátu z
chladného miesta na teplé, vložte
fotoaparát do plastovej tašky a nechajte
ho na tomto mieste približne hodinu.
Fotoaparát vyberte z plastovej tašky, keď
sa fotoaparát prispôsobil novej teplote.
Ak skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi
hodinu mimo prevádzky, kým sa vlhkosť
neodparí. Uvedomte si, že ak by ste
používali fotoaparát pri výskyte vlhkosti
vo vnútri objektívu, nedokážete
nasnímať ostré záznamy.
Ďalšie informácie
• Na externé horúce miesta, ako
napríklad v aute zaparkovanom na
slnku. Fotoaparát sa môže
zdeformovať, alebo môže dôjsť k
poruche.
• Pod priamym slnečným žiarením
alebo blízko radiátora. Fotoaparát sa
môže zdeformovať, alebo môže dôjsť k
poruche.
• Vystavené vibráciám.
• Vystavené magnetizmu.
• Na piesočných alebo prašných
miestach
Nedovoľte, aby sa piesok dostal do
vnútra fotoaparátu. Piesok alebo
prach môžu spôsobiť poruchy
fotoaparátu, ktoré sú niekedy
neopraviteľné.
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve odtlačky prstov,
prach, atď. vyčistite objektív jemnou
handričkou.
SK
109
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK16add.fm]
masterpage:Left
Interná nabíjateľná batéria
Váš fotoaparát sa dodáva spolu s
internou nabíjateľnou batériou, ktorá
zaisťuje, že nastavenie dátumu a času a
iné nastavenia sa uchovajú bez ohľadu
na zapnutie alebo vypnutie napájania.
Táto interná nabíjateľná batéria sa
nabíja vždy počas používania
fotoaparátu. Ak však fotoaparát
používate iba krátky čas, postupne sa
batéria vybíja a ak nepoužívate
fotoaparát vôbec skoro mesiac, tak sa
úplne vybije. V takomto prípade túto
batériu pred používaním fotoaparátu
nabite.
Uvedomte si, že vybitá nabíjateľná
batéria nijako neovplyvní funkčnosť
fotoaparátu, pokiaľ nechcete
zaznamenávať dátum a čas snímania.
Ako nabíjať
Fotoaparát pripojte do siete pomocou
sieťového adaptéra (nie je súčasťou
dodávky) alebo do fotoaparátu vložte
nabité batérie Ni-MH alebo nové
alkalické batérie a ponechajte ho
minimálne 24 hodín vypnutý.
• Interná nabíjateľná batéria sa nachádza vo
vnútri priestoru pre batérie. Internú
nabíjateľnú batériu nikdy nevyberajte.
SK
110
Pamäťová karta
„Memory Stick“
„Memory Stick“ je nové kompaktné,
prenosné a univerzálne IC záznamové
médium „Memory Stick“, ktorého dátová
kapacita presahuje možnosti diskety.
Pamäťové karty „Memory Stick“, ktoré
sa dajú použiť s týmto fotoaparátom sú
nasledovné. Nezaručujeme však ich
správnu činnosť.
„Memory Stick“
Memory Stick
Memory Stick Duo 1)
Memory Stick Duo
(MagicGate/kompatibilné
s vyššou rýchlosťou
prenosu dát) 1)
MagicGate Memory Stick
MagicGate Memory Stick
Duo 1)
Memory Stick PRO
Memory Stick PRO Duo 1)
Snímanie/
prehrávanie 4)
Áno
Áno
Áno 2)3)
MagicGate, údaje nasnímané vaším
fotoaparátom nepodliehajú ochrane
autorských práv MagicGate.
3) Podporuje vysokorýchlostný prenos dát
pomocou paralelného rozhrania.
4) Pohyblivé zábery o veľkosti [640 (Fine)] sa
dajú snímať alebo prehrávať iba s použitím
pamäťovej karty „Memory Stick PRO“
alebo „Memory Stick PRO Duo“.
• Fungovanie pamäťovej karty „Memory
Stick“ naformátovanej pomocou počítača
nie je zaručené s týmto fotoaparátom.
• Čas čítania/zapisovania údajov sa odlišuje v
závislosti od kombinácie pamäťovej karty
„Memory Stick“ a zariadenia.
Poznámky k používaniu pamäťovej
karty „Memory Stick“ (dodaná)
• Obrázky sa nedajú zaznamenávať, editovať
ani odstraňovať, keď je prepínač ochrany
proti zápisu nastavený v polohe LOCK.
Kontakty
Áno 2)
Áno 2)
Áno 2)3)
Áno 2)3)
1) Pri používaní s týmto fotoaparátom sa
uistite, aby ste pamäťovú kartu Memory
Stick Duo vložili do adaptéra.
2) Pamäťová karta „MagicGate Memory
Stick“ je vybavená technológiou na ochranu
autorských práv MagicGate. Technológia na
ochranu autorských práv MagicGate
využíva šifrovanie. Avšak, pretože váš
fotoaparát nepodporuje štandardy
Ochrana
proti zápisu
Miesto pre nalepenie nálepky
Umiestnenie alebo tvar prepínača ochrany
proti zápisu sa môže líšiť podľa toho, akú
pamäťovú kartu „Memory Stick“ používate.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick“ počas
čítania alebo zapisovania dát nevyberajte.
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK16add.fm]
masterpage:Right
Poznámky k používaniu pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“ (nie je
dodaná)
• Uistite sa, že vložíte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ do adaptéra Memory
Stick Duo pri používaní karty „Memory
Stick Duo“ s fotoaparátom. Ak vložíte
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ do
fotoaparátu bez pripojenia adaptéra
Memory Stick Duo, môže sa stať, že
nebudete môcť vybrať kartu „Memory Stick
Duo“.
• Uistite sa, že pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ vložíte do adaptéru Memory
Stick Duo správnym smerom.
• Uistite sa, že vkladáte adaptér Memory
Stick Duo správnym smerom pri vkladaní
do fotoaparátu. Nesprávne vloženie môže
spôsobiť poruchu zariadenia.
• Nevkladajte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“, ktorá nie je vložená do adaptéra
Memory Stick Duo do „Memory Stick“
kompatibilného zariadenia. Toto môže
spôsobiť poruchu zariadenia.
• Pri formátovaní pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ vložte kartu „Memory Stick
Duo“ do adaptéra Memory Stick Duo.
• Keď je pamäťová karta „Memory Stick
Duo“ vybavená ochranou proti prepísaniu
údajov, odomknite ju.
Poznámky k používaniu pamäťovej
karty „Memory Stick PRO“ (nie je
dodaná)
Používanie pamäťovej karty „Memory Stick
PRO“ s kapacitou až do 1 GB je s týmto
fotoaparátom zaručené.
Batérie
Efektívne používanie batérií
• Výkon batérie klesá v prostredí
s nízkou teplotou. V takýchto
podmienkach sa skracuje aj životnosť
batérie. Ak chcete batériu používať čo
najdlhšie, odporúčame uschovávať ju
v dodanom puzdre na batérie (len
fotoaparát DSC-P43) alebo inom
puzdre vo vrecku v blízkosti tela, aby
sa zahriala, a do fotoaparátu ju vložiť
len pred začiatkom fotografovania.
• Časté používanie blesku rýchlejšie
vybíja batérie.
• Odporúčame mať v zálohe náhradné
batérie na dvoj- až trojnásobne dlhší
čas, než je predpokladaný čas
snímania a pred skutočným snímaním
vykonať skúšobné snímanie.
• Batérie nevystavujte vode. Nie sú
vodotesné.
Ďalšie informácie
• V nasledovných prípadoch môže dôjsť k
poškodeniu údajov:
– Vyberiete kartu „Memory Stick“ alebo
vypnete fotoaparát počas načítavania
alebo prepisovania údajov.
– Ak používate fotoaparát na miestach
ovplyvnených statickou elektrinou alebo
rušením.
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať.
• Na miesto pre nálepku nenalepujte nič
okrem dodávanej nálepky.
• Nálepku nalepte len na určené miesto.
Nálepka sa nesmie odlepovať.
• Počas premiestňovania alebo skladovania
karty „Memory Stick“ vkladajte kartu do
svojho puzdra.
• Kovové predmety alebo vaše prsty sa nesmú
dostať do kontaktu s kovovými časťami
kontaktov karty „Memory Stick“.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick“
nenechajte spadnúť, neohýnajte ju a ani ju
nevystavujte nárazom.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick“
nerozoberajte a ani neupravujte.
• Pamäťová karta „Memory Stick“ sa nesmie
dostať do kontaktu s vodou.
• Nepoužívajte alebo neskladujte pamäťovú
kartu „Memory Stick“ na nasledujúcich
miestach:
– V aute zaparkovanom na slnku alebo pri
vysokých teplotách.
– Vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
– Na vlhkých miestach alebo blízko
koróznych materiálov.
Životnosť batérií
• Životnosť batérií Ni-MH (dodávaných
s fotoaparátom DSC-P43) je
obmedzená. Kapacita batérií sa s ich
používaním a s postupom času znižuje.
Ak sa výdrž batérií po nabití podstatne
skráti, pravdepodobne batérie dosiahli
koniec svojej životnosti.
SK
111
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK16add.fm]
masterpage:Left
• Životnosť batérií sa pri jednotlivých
batériách môže líšiť v závislosti od
prevádzkových podmienok,
skladovacích podmienok a okolitého
prostredia.
Nabíjačka batérií (len
DSC-P43)
• Nenabíjajte žiadne iné batérie okrem
Sony NiMH batérií pomocou dodanej
nabíjačky. Ak nabíjate iné typy batérií
(mangánové, alkalické, lítiové, Ni-Cd
atď.), môže dôjsť k vytečeniu, explózii
alebo zohriatiu batérií a následne aj k
poraneniu alebo iným ujmám.
• Nenabíjajte úplne nabitú NiMH batériu.
Môže dôjsť k vytečeniu, explózii alebo
prehriatiu batérií.
• Pri nabíjaní iných batérií s vysokou
kapacitou v dodávanej nabíjačke sa
batérie nemusia nabiť na maximálnu
kapacitu.
• Ak po vložení nevhodných batérií
bliká kontrolka CHARGE, môžu
batérie spôsobiť poruchu. Najskôr
skontrolujte, či sú batérie určené pre
používanie s nabíjačkou. Ak sú batérie
vhodné pre používanie s nabíjačkou,
vyberte všetky batérie z nabíjačky,
vložte nové batérie a skontrolujte, či
nabíjačka pracuje správne. Ak
nabíjačka pracuje správne, dôvodom
poruchy môžu byť batérie.
Technické údaje
x Fotoaparát
[Systém]
Snímací prvok 6,85 mm (typ 1/2,7) farebný
CCD
Základný farebný filter
Celkový počet pixelov fotoaparátu
Približne 4 231 000 pixelov
Efektívny počet pixelov fotoaparátu
Približne 4 065 000 pixelov
Objektív
Objektív s pevnou ohniskovou
vzdialenosťou
f = 5,0 mm
(Pri prepočte na fotoaparát s
35 mm filmom: 33 mm)
F2.8
Ovládanie expozície
Automatic, Twilight, Twilight
portrait, Candle, Landscape,
Beach, Soft snap
Vyváženie bielej
Automatic, Daylight, Cloudy,
Fluorescent, Incandescent
Formát súborov (DCF kompatibilný)
Statické zábery: Exif Ver. 2.2,
JPEG kompatibilné, DPOF
kompatibilné
Pohyblivé záznamy (film):
MPEG1 kompatibilné
(Monofónne)
Záznamové médium
„Memory Stick“
Blesk
Odporúčaná vzdialenosť (pri
nastavení citlivosti ISO na Auto)
0,2 až 3,5 m
SK
112
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK16add.fm]
masterpage:Right
[Vstupné a výstupné konektory]
Konektor A/V OUT (MONO) (mono)
(len fotoaparát DSC-P43)
Minikonektor
Video: 1 Vp-p, 75 Ω, asymetrický,
negatívna synchr.
Audio: 327 mV (pri zaťažení 47 kΩ )
Výstupný zdanlivý odpor 2,2 kΩ
USB konektormini-B
USB komunikácia
Vysokorýchlostné USB (USB 2.0
kompatibilné)
[LCD obrazovka]
Používaný LCD panel
3,8 cm (1,5 typ) TFT mechanika
Celkový počet bodov
67 200 (280×240) bodov
[Napájanie, všeobecne]
Napájanie
Cca. 195 g (vrátane dvoch batérií,
karty „Memory Stick“, šnúrka na
zápästie atď.)
Mikrofón
Elektretový kondenzátorový
mikrofón
Reproduktor Dynamický reproduktor
Exif Print
Kompatibilný
PRINT Image Matching II
Kompatibilný
PictBridge Kompatibilný
x Nabíjačka batérií Ni-MH BC-CS2A/
CS2B (dodáva sa s fotoaparátom
DSC-P43)
Napájanie
Sieťové 100 až 240V 50/60Hz
3W
Výstupné napätie
AA: DC 1,4 V 400 mA × 2
AAA: DC 1,4 V 160 mA × 2
Rozsah prevádzkovej teploty
0° až +40 °C
Rozsah skladovacej teploty
-20 ° až +60 °C
Rozmery
71 × 30 × 91 mm
(Š/V/H)
Hmotnosť Cca. 90 g
Rozsah skladovacej teploty
-20 ° až +60 °C
Rozmery
Približne 48 × 29 × 81 mm (Š/V/H)
Hmotnosť Približne 130 g
Prísluš enstvo
• Batérie Ni-MH HR6 (veľkosť AA) (2)
(len fotoaparát DSC-P43)
• Alkalické batérie R6 (veľkosť AA) (2)
(len fotoaparát DSC-P41)
• Puzdro na batérie (1) (len fotoaparát
DSC-P43)
• Nabíjačka batérií Ni-MH BC-CS2A/CS2B (1)
(len fotoaparát DSC-P43)
• Sieťová šnúra (prívod napájania) (1)
(len DSC-P43)
• Kábel USB (1)
• A/V prepojovací kábel (1) (len DSC-P43)
• Šnúrka na zápästie (1)
• Karta „Memory Stick“ (16MB) (1)
• Disk CD-ROM (ovládač USB: SPVD-012) (1)
• Návod na použitie (1)
Právo na zmeny dizajnu a špecifikácií
vyhradené.
Ďalšie informácie
AA Ni-MH batérie (2)
2,4 V
Alkalické batérie AA (2)
3,0 V
Sieťový adaptér AC-LS5
(nie je dodaný), 4,2 V
Príkon (počas snímania so zapnutou LCD
obrazovkou)
1,3 W
Rozsah prevádzkovej teploty
0 ° až +40 °C
(Ak sa používajú alkalické
batérie: 5 ° až +40 °C
Rozsah skladovacej teploty
-20 ° až +60 °C
Rozmery
101,2 × 53,7 × 35,6 mm
(W/H/D, bez prečnievajúcich
častí)
Hmotnosť
x AC-LS5 Sieťový adaptér (nie je
dodaný)
Vstupné napájacie napätie
100 až 240 V AC, 50/60 Hz
11 W, 0,16 až 0,09 A
Výstupné napätie 4,2 V DC, 1,5 A
Rozsah prevádzkovej teploty
0 ° až +40 °C
SK
113
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK16add.fm]
masterpage:Left
Pri snímaní statických záberov
LCD obrazovka
1
2
3
4
5
6
7
8
VGA FINE 101
1/30"
400
C:32:00 DATE
ISO400
SAF
9
Čísla uvedené v zátvorkách sú čísla
strán, na ktorých sa nachádzajú
dodatočné dôležité informácie.
SK
114
250 F2.0 +2.0EV
q;
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
ql
w;
wa
ws
A Indikátor veľkosti záberu (19)/
Indikátor intervalu medzi
snímkami v režime Multi Burst
(55)
B Indikátor režimu snímania
(54–55)
C Indikátor uzamknutia AE/AF (23)
D Indikátor stavu batérií (11)
E Indikátor vyváženosti bielej (53)/
Indikátor prepínača režimov/
Režim blesku (27)/
Redukcia efektu červených
očí (28)
F Indikátor iluminátora AF (29)
G Indikátor režimu merania (52)/
Indikátor efektu záberu (56)
H Varovanie o takmer vybitých
batériách (100)
I Režim AF (48)/
Indikátor zameriavacieho
rámčeka AF zóny (47)/
Prednastavená hodnota
zamerania (49)
J Indikátor kvality záberu (44)
K Indikátor priečinku
nahrávania (45)
L Indikátor dostupného počtu pre
snímanie záberov (21)
M Indikátor zostávajúcej kapacity
pamäťovej karty „Memory Stick“
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK16add.fm]
masterpage:Right
N Samodiagnostické
zobrazenia (102)/
Indikátor dátumu a času (30)/
ISO citlivosť (104)
O Indikátor samospúšte (26)
P Výstražný indikátor otrasov (100)
Q Zameriavací krížik bodového
merania (52)
R Rámček hľadáčika
automatického zaostrenia (47)
S Ponuka Menu/sprievodné
menu (43)
T Indikátor prispôsobenia EV (50)
U Indikátor hodnoty clony
V Indikátor pomalej uzávierky NR
(34)/Indikátor rýchlosti uzávierky
• Stlačenie tlačidla MENU vypne/zapne
ponuku menu/ponuku sprievodného menu.
Pri snímaní pohyblivých záberov (film)
9
1
q;
2
3
qa
101
STBY
00:00:00 [00:28:25]
C:32:00
qs
4
qd
5
qf
6
7
+2.0EV
qg
8
qh
A
B
C
D
F
G
H
I
J Indikátor času snímania
[Maximálny čas snímania] (72)
K Indikátor priečinku
nahrávania (45)
L Indikátor zostávajúcej kapacity
pamäťovej karty „Memory Stick“
M Samodiagnostické
zobrazenia (102)
N Indikátor samospúšte (26)
O Indikátor prispôsobenia EV (50)
P Ponuka Menu/sprievodné
menu (43)
• Stlačenie tlačidla MENU vypne/zapne
ponuku menu/ponuku sprievodného menu.
Ïalšie informácie
E
Indikátor režimu snímania (72)
Indikátor stavu batérií (11)
Indikátor vyváženia bielej (53)
Indikátor režimu merania (52)/
Indikátor efektu záberu (56)
Varovanie o takmer vybitých
batériách (100)
Rámček hľadáčika
automatického zaostrenia (47)
Zameriavací krížik bodového
merania (52)
Indikátor zameriavací rámček AF
zóny (47)/Prednastavená
hodnota blesku (49)
Indikátor veľkosti záberu (72)
SK
115
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK16add.fm]
masterpage:Left
Zobrazenie statických záberov
1
2
3
VGA
101
4
5
P
x1.3
6
7
1 0 1 –0 0 1 2
BACK/NEXT
101
12 / 12
C:32:00
+2.0EV ISO400
AWB
2000 F5.6
2005 1 1
VOLUME
9
q;
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
N Indikátor zostávajúcej kapacity
pamäťovej karty „Memory Stick“
O Samodiagnostické
zobrazenia (102)
P Indikátor prispôsobenia EV (50)/
ISO citlivosť (104)
Q Indikátor režimu merania (52)/
Indikátor blesku/Indikátor
vyváženosti bielej farby (53)
R Indikátor rýchlosti uzávierky/
Indikátor hodnoty clony
• Stlačenie tlačidla MENU vypne/zapne
ponuku menu/ponuku sprievodného menu.
9 : 3 0 AM
8
A Indikátor zmeny priečinka (57)
B Indikátor veľkosti záberu (19)
C Indikátor režimu snímania
(54, 55)
D Indikátor ochrany (62)/
Indikátor tlače (DPOF) (64)
E Indikátor transfokátora (25)/
Indikátor prehrávania snímky za
snímkou (61)
F Indikátor neodpojeného USB
kábla (101)
G Číslo priečinka-súboru (82)
SK
H Dátum a čas snímania
záberu (30)
/Ponuka Menu/sprievodné
menu (43)
I Indikátor pripojenia
PictBridge (66)
J Indikátor priečinka pre
prehrávanie (57)
K Číslo záberu
L Počet záberov zaznamenaných v
priečinku pre prehrávanie
M Indikátor priečinku
nahrávania (45)
116
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK16add.fm]
masterpage:Right
Prehrávanie pohyblivého
záznamu (film)
• Stlačenie tlačidla MENU vypne/zapne
ponuku menu/ponuku sprievodného menu.
Čísla uvedené v zátvorkách sú čísla
strán, na ktorých sa nachádzajú
dodatočné dôležité informácie.
101
101
VOL.
8/8
00:00:12
DPOF
I Indikátor zostávajúcej kapacity
pamäťovej karty „Memory Stick“
J Počítadlo (73)
K Prehrávaný obraz (73)
L Panel prehrávania (73)
M Ponuka Menu/Ponuka
sprievodného menu (43)
Ïalšie informácie
A Indikátor veľkosti záberu (73)
B Indikátor režimu snímania (73)
C Indikátor prehrávania (73)/
Indikátor hlasitosti (73)
D Indikátor zmeny priečinka (57)
E Indikátor priečinka pre
prehrávanie (57)
F Číslo záberu
G Počet záberov zaznamenaných v
priečinku pre prehrávanie
H Indikátor priečinka
nahrávania (45)
SK
117
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK01covIX.fm]
masterpage:Left
Index
Register
A
A/V prepojovací kábel .................................. 37
AF ................................................................... 23
AF iluminátor ................................................ 29
Automatické zaostrenie .......................... 24, 47
Automatické zaostrenie s monitorovaním ....48
F
N
Formát ............................................................. 41
Funkcia Auto Review ................................. 107
Funkcia automatického vypínania .............. 14
Funkcia digitálneho transfokátora .............. 25
Nabíjanie batérie ............................................. 8
Nastavenie .............................................. 44, 107
Nastavovanie hodín ......................... 15, 44, 108
Názvy súborov ............................................... 82
NTSC ............................................................ 108
H
Hľadáčik ......................................................... 29
Hľadáčik rozsahu automatického
zaostrenia .............................................. 47
B
Bezpečnostné upozornenia ........................ 109
Blesk ............................................................... 27
Bodové meranie ............................................ 52
Cieľové priečinky ukladania údajov ............ 82
Indexové zobrazenie ..................................... 35
Indikátor prístupu ......................................... 18
Indikátor stavu batérie ................................. 11
Inštalácia ................................................... 78, 84
Inteligentný transfokátor .............................. 25
Č
J
Čistenie ......................................................... 109
JPG .................................................................. 83
C
D
Disk CD-ROM .............................................. 78
DPOF ............................................................. 64
E
Efekty záberu ................................................ 56
SK
I
K
Kondenzácia vlhkosti .................................. 109
Kopírovanie záberov do počítača .... 80, 86, 88
Kvalita záberu ................................................ 44
M
Meranie Multi-pattern .................................. 52
MPG ................................................................ 83
O
Ochrana .......................................................... 62
Otáčanie .......................................................... 60
Ovládacie tlačidlo .......................................... 15
Ovládač USB ................................................. 78
P
PAL ............................................................... 108
Pamäťová karta Memory Stick ................... 110
PictBridge ....................................................... 66
Počet obrázkov, ktoré sa dajú uložiť
alebo čas snímania ................. 12, 21, 103
Podsvietenie obrazovky LCD .................... 108
Ponuka Menu ......................................... 43, 104
Potlačenie šumu v režime pomalej
uzávierky (NR) .................................... 34
Používanie fotoaparátu v zahraničí ............. 14
Predvoľba zaostrenia ..................................... 49
Prepínač režimov ............................................. 7
Presný digitálny transfokátor ....................... 25
Prezeranie záberov na LCD obrazovke ...... 35
Prezeranie záberov na TV obrazovke ......... 37
Priečinok ................................................... 45, 57
Prispôsobenia EV .......................................... 50
Program ImageMixer VCD2 ........................ 89
Program Picture Package .............................. 84
118
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
filename[C:\SON_093\3091350111DSCP41P43CEE6\03SK-DSCP41P43CEE6\03SK01covIX.fm]
masterpage:Right
R
S
Z
Redukcia efektu červených očí .....................28
Režim automatického prispôsobenia ..........23
Režim automatického zaostrenia .................48
Režim B&W (čiernobielo) ............................56
Režim Burst ....................................................54
Režim Center AF ...........................................47
Režim Cloudy (Zamračené) .........................53
Režim Daylight (Denné svetlo) ....................53
Režim Fluorescent (pri silnom osvetlení) ...53
Režim Incandescent (premenlivé
osvetlenie) .............................................53
Režim krajiny .................................................32
Režim mäkkého záberu .................................32
Režim merania ................................................52
Režim Multi Burst ....................................55, 60
Režim Multipoint AF ....................................47
Režim pláže .....................................................32
Režim portrétu za súmraku ..........................32
Režim prezentácie ..........................................59
Režim Sepia ....................................................56
Režim Single AF ............................................48
Režim súmraku ...............................................32
Režim sviece ...................................................32
Rozdeľovanie ..................................................75
Rýchly náhľad .................................................24
Samodiagnostické zobrazenia .................... 102
Samospúšť ...................................................... 26
Sieťový adaptér .............................................. 13
Snímanie pohyblivých záberov .................... 72
Snímanie statických záberov ........................ 22
Strihanie pohyblivých záberov .................... 75
Synchronizácia denného svetla .................... 28
Zapnúť/vypnúť fotoaparát ............................ 14
Zásuvka DC ................................................... 13
Zmena veľkosti .............................................. 63
Značka pre tlač (DPOF) .............................. 64
Zobrazenie na LCD obrazovke ................. 114
Zobrazenie samostatného záberu ................ 35
Zobrazovanie pohyblivých záberov na
LCD obrazovke ................................... 73
Zvuk pípania/spúšte .................................... 108
T
Tlačidlo RESET ............................................ 91
Transfokácia prehrávania ............................. 58
Transfokátor ................................................... 25
U
USB ........................................................... 79, 88
Uzamknutie AE/AF ............................... 23, 24
Ú
Úroveň blesku ............................................... 54
V
Register
Veľkosť obrázka ....................................... 19, 20
VGA ................................................................ 20
Video disk CD ............................................... 90
Vkladanie dátumu a času ............................. 30
Vkladanie pamäťovej karty
„Memory Stick“ ................................... 18
Vymazávanie pohyblivých záberov ............. 74
Vymazávanie statických záberov ................. 39
Vyváženie bielej ............................................ 53
Výstražné a upozorňujúce hlásenia ........... 100
SK
119
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
100%-ban újrahasznosított
papírra, illékony szerves
vegyületektől mentes, növényi olaj
alapú tintával nyomtatva.
A termékre vonatkozó további információk és a leggyakrabban
felmerülő kérdésekre adott válaszok a Sony ügyfélszolgálati
weboldalán (Customer Support Website) találhatók.
Vytlačené na 100% recyklovanom
papieri s použitím atramentu
vyrobeného na báze rastlinného
oleja bez nestálych organických
zlúčenín.
Dodatočné informácie o tomto výrobku a odpovede na Často
kladené otázky (FAQ) môžete nájs˙ na webovej stránke Podpory
zákazníkov.
Sony Corporation Printed in Japan
model name1[DSC-P41/P43]
[3-091-350-11(1)]
Download PDF