Sony | DSC-W110 | Sony DSC-W110 Návod na použitie

Digitális fényképezőgép/Digitálny fotoaparát
Használati útmutató
Návod na používanie
HU
SK
DSC-W110/W115/W120/W125/W130
A magasabb szintű műveletek részletes ismertetését a CDROM-on található (mellékelt) „A Cyber-shot kézikönyve”
(PDF) és „Cyber-shot - A következő lépés”
dokumentumokban számítógép segítségével olvashatja.
Podrobnosti o pokročilejších operáciách si prečítajte v
dokumentoch „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ (PDF) a
„Ďalšie kroky – Cyber-shot“ na disku CD-ROM (je súčasťou
dodávky) s použitím počítača.
Kezelési útmutató
Kérjük, hogy a készülék használata előtt alaposan olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, hogy
később is tanulmányozhassa.
Návod na použitie
Než začnete fotoaparát používať, prečítajte si pozorne tento návod a uschovajte si ho pre prípadné
budúce použitie.
© 2008 Sony Corporation
3-700-781-11(1)
Magyar
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
[ Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
FIGYELEM!
Csak a megadott típusú akkumulátort/elemet
használja. Ellenkező esetben tűz vagy sérülés
keletkezhet.
Ne tegye ki az akkumulátorokat túlzott hőnek,
például napsütésnek, tűznek vagy hasonlónak.
\
Az európai vásárlók
figyelmébe
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
átjátszókábellel használják.
[ Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
[ Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy
húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
2
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
elemek helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket,
ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok
megőrzése érdekében elengedhetetlen az
energiaellátás folyamatosságának biztosítása,
csak az arra felkészült szerviz állomány
cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa el azt
az arra kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
[ Megjegyzés az EU-s irányelveket
követő országokban élö
vásárlóink számára
A termék gyártója a Sony Corporation (címe:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japán). EMC- és termékbiztonsági ügyekben
a hivatalos márkaképviseletet a Sony
Deutschland GmbH (címe: Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) látja
el. Kérjük, hogy minden szerviz- és
garanciakérdéssel a különálló szerviz- és
garanciadokumentumban megadott címen
keresse fel munkatársainkat.
HU
3
Tartalomjegyzék
A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések ................... 5
Első lépések ..................................................................................... 6
A mellékelt tartozékok ellenőrzése ........................................................... 6
1 Az akkumulátoregység előkészítése ...................................................... 7
2 Akkumulátoregység/„Memory Stick Duo” (nem mellékelt)
behelyezése .............................................................................................. 8
3 A fényképezőgép bekapcsolása/az óra beállítása ............................... 10
Fényképezés könnyedén .............................................................. 11
Üzemmód-tárcsa/Zoom/Vaku/Makró/Időzítő/Kijelző ............................. 12
Fényképezés a Mosoly exponálás üzemmódban ................................... 14
Képek megtekintése/törlése ........................................................ 15
A különböző funkciók kezelésének elsajátítása
– HOME/Menü ............................................................................... 18
A HOME képernyő használata ................................................................ 18
HOME tételek........................................................................................... 19
A menüelemek használata ...................................................................... 20
Menütételek ............................................................................................. 21
Számítógép használata ................................................................ 23
Támogatott operációs rendszerek az USB csatlakozáshoz és az
alkalmazói szoftverhez (mellékelt) ........................................................... 23
„A Cyber-shot kézikönyve” megtekintés ................................................ 24
A képernyőn megjelenő kijelzések .............................................. 25
Akkumulátor használati idő és memóriakapacitás .................... 27
Az akkumulátor használati ideje és a rögzíthető/lejátszható
képek száma ........................................................................................... 27
A fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje .............................. 28
Hibaelhárítás .................................................................................. 30
Akkumulátoregység és töltöttség ........................................................... 30
Fényképek és mozgóképek készítése .................................................... 31
Képek megtekintése ............................................................................... 31
Óvintézkedések ............................................................................. 32
Minőségtanúsítás .......................................................................... 33
4
A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések
[ A belső memóriakártya és a
„Memory Stick Duo” biztonsági
mentése
[ Az LCD-képernyőre és az
objektívre vonatkozó
megjegyzések
Ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, és ne
távolítsa el az akkumulátoregységet, illetve a
„Memory Stick Duo”-t, ha világít a
memóriaműködés-jelző lámpa. Ellenkező
esetben sérülhetnek a belső memóriában vagy
a „Memory Stick Duo”-n tárolt adatok. Az
adatok védelme érdekében készítsen
biztonsági másolatot.
• Az LCD-képernyő rendkívül nagy
pontosságú gyártástechnológiával készült,
így a képpontok legalább 99,99%-a
ténylegesen működőképes. Ennek ellenére
néhány apró fekete és/vagy fényes (fehér,
piros, kék vagy zöld színű) pont jelenthet
meg az LCD-képernyőn. Ezek a pontok a
gyártási folyamat velejárói és nem
befolyásolják a felvétel minőségét.
• Amikor az akkumulátor szint alacsonnyá
válik, akkor esetleg a lencsék mozgása
megáll. Helyezzen be a feltöltött
akkumulátoregységet, majd kapcsolja be
újra a fényképezőgépet.
[ A felvétellel/lejátszással
kapcsolatos megjegyzések
• A felvétel megkezdése előtt próbafelvétellel
ellenőrizze a fényképezőgép hibátlan
működését.
• A fényképezőgép nem porálló, nem
cseppálló és nem vízálló. A fényképezőgép
használata előtt olvassa el figyelmesen az
„Óvintézkedések” (32. oldal) című fejezetet.
• Óvja a fényképezőgépet a víztől. A
fényképezőgép belsejébe jutó víz hibás
működést okozhat. Előfordulhat, hogy a
fényképezőgép nem javítható meg.
• Ne fordítsa a fényképezőgépet a nap vagy más
fényes fényforrás felé. Ez a fényképezőgép
hibás működését okozhatja.
• Ne használja a fényképezőgépet erős
rádióhullámokat gerjesztő vagy sugárzást
kibocsátó helyek közelében. Ellenkező
esetben a fényképezőgép nem rögzíti és nem
játssza le hibátlanul a fényképeket.
• A fényképezőgép használata homokos vagy
poros helyen hibás működést okozhat.
• Ha pára csapódik le rá, a fényképezőgép
használata előtt távolítsa el azt (32. oldal).
• Ne rázza vagy ütögetesse a fényképzőgépet.
Ez meghibásodást okozhat, és előfordulhat,
hogy nem tud képeket rögzíteni. Ezenkívül
az adathordozó használhatatlanná válhat,
vagy a képadatok sérülhetnek.
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku felületét.
A vaku hőkibocsátása miatt a vaku felületén
lévő szennyeződés elszíneződhet illetve
rátapadhat a vaku felületére, ami nem
megfelelő mértékű fénykibocsátáshoz
vezethet.
HU
[ A képadat kompatibilitásával
kapcsolatos megjegyzések
• A fényképezőgép megfelel a JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) DCF (Design rule
for Camera File system) által létrehozott
univerzális szabványnak.
• A Sony nem vállal garanciát arra, hogy
fényképezőgép le tudja játszani a más
készülékkel rögzített vagy módosított
képeket, illetve arra, hogy ezzel
fényképezőgéppel készített képek más
készülékkel lejátszhatók.
[ Szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
Televíziós műsorok, filmek, videoszalagok és
egyéb anyagok szerzői jog által védettek
lehetnek. Ilyen anyagok engedély nélküli
felvétele a vonatkozó jogszabályokba ütközhet.
[ A felvételek sérüléséért, illetve a
felvételi hibákért nem vállalunk
felelősséget
A Sony nem vállalja a felvétel tartalmának
ellentételezését, ha a felvétel vagy a lejátszás
elmaradása a készülék vagy az adathordozó
stb. hibájából következik be.
5
Első lépések
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
• BC-CSGB/BC-CSGC akkumulátortöltő
(1)
• Szíj
Csuklószíj (1) (DSC-W110/W115/W120/
W130)
Nyakszíj (1) (DSC-W125)
• Hálózati tápkábel (1) (nem mellékelt
tartozék az USA-ban és Kanadában)
• NP-BG1 újratölthető akkumulátoregység
(1)/akkumulátortok (1)
• USB, A/V kábel a többcélú kivezetéshez
(1)
• Puha hordtáska (1) (csak a DSC-W115/
W125 modellhez)
• CD-ROM (1)
– Cyber-shot alkalmazási szoftver
– „A Cyber-shot kézikönyve”
– „Cyber-shot - A következő lépés”
• Használati útmutató (ez az útmutató) (1)
Erősítse fel a szíjat és hurkolja a csuklójára, megóvva ezzel a fényképezőgépet a leesés
miatti sérülésektől.
Fül
6
1 Az akkumulátoregység előkészítése
Az USA-beli és a kanadai
vásárlóknak
Dugasz
Az USA-n és Kanadán kívüli országok/
tartományok vásárlóinak
ɟ
ɟ
CHARGE
jelzőlámpa
CHARGE jelzőlámpa
Hálózati tápkábel
1 Helyezze be az akkumulátoregységet az akkumulátortöltőbe.
HU
2 Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a fali konnektorhoz.
A CHARGE jelzőlámpa kigyullad, és a töltés megkezdődik.
Amikor a CHARGE lámpa kialszik, akkor a töltés befejeződött (Normál töltés).
Ha megközelítőleg még egy órán át folytatja az akkumulátoregység töltését (a teljes
töltöttségig), az egység valamivel tovább használható.
[ Töltési idő
Teljes töltési idő
Normál töltési idő
Kb. 330 perc
Kb. 270 perc
• A fenti táblázat a teljesen kisütött akkumulátoregységek töltéséhez szükséges időt mutatja 25°Cos hőmérsékleten. A töltés a felhasználás feltételeinek és körülményeinek függvényében hosszabb
ideig tarthat.
• A rögzíthető képek számát a 27. oldalon találja.
• Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a legközelebbi fali csatlakozóhoz.
• Ha a CHARGE jelző nem is világít, az akkumulátortöltő feszültség alatt áll mindaddig, amíg azt ki
nem húzza a fali konnektorból. Ha az akkumulátor töltő használata közben üzemzavart tapasztal,
akkor azonnal húzza ki a csatlakozódugót a fali konnektorból, hogy áramtalanítsa a készüléket.
• Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a hálózati tápkábelt a fali konnektorból, és vegye ki az
akkumulátoregységet az akkumulátortöltőből.
• Használatát kompatibilis Sony akkumulátorral tervezték.
7
2 Akkumulátoregység/„Memory Stick Duo” (nem
mellékelt) behelyezése
ɟ
Akkumulátor/„Memory
Stick Duo” fedél
ɠ Helyezze be az
akkumulátoregységet,
miközben az akkumulátor
sarkával benyomja az
akkumulátorkioldó kart.
Miközben a kivezetés oldala
az objektív felé néz, tolja be a
„Memory Stick Duo”-t, míg
az a helyére nem kattan.
1 Nyissa ki az akkumulátor/„Memory Stick Duo” fedelet.
2 Helyezze be a „Memory Stick Duo”-t (nem mellékelt).
3 Helyezze be az akkumulátoregységet.
4 Zárja be az akkumulátor/„Memory Stick Duo” fedelet.
[ Amikor nincs behelyezve „Memory Stick Duo”
A fényképezőgép a belső memória (körülbelül 15 MB) segítségével rögzít/játszik le
képeket.
[ A hátralévő akkumulátor-töltöttség ellenőrzése
A POWER gombot megnyomva kapcsolja be a készüléket, majd ellenőrizze a
töltöttségi szintet az LCD kijelzőn.
Hátralévő
akkumulátorüzemidő
kijelző
Állapot
8
Az
A hátralévő Az
akkumulátor akkumulátor
töltés
majdnem
félig töltött
megfelelő
teljesen
feltöltött
Az
akkumulátor
lemerülőben,
a felvétel/
lejátszás
hamarosan
leáll.
Cserélje ki az
akkumulátort teljesen
feltöltöttre, vagy töltse
fel az akkumulátort. (A
figyelmeztető kijelzés
villog.)
• NP-FG1 típusú akkumulátoregység (nem mellékelt) használata esetén a hátralévő akkumulátor
üzemidő kijelzés mögött a perc-érték is megjelenik (
60 p.).
• Kb. egy percet vesz igénybe, míg az akkumulátor hátralévő üzemidejének kijelzése megjelenik.
• A felhasználás feltételeinek és körülményeinek függvényében előfordulhat, hogy az akkumulátor
hátralévő idejének kijelzése helytelen.
• A fényképezőgép első bekapcsolásakor megjelenik az órabeállítás képernyő (10. oldal).
[ Az akkumulátoregység/„Memory Stick Duo” eltávolítása
Nyissa ki az akkumulátor/„Memory Stick Duo” fedelet.
„Memory Stick Duo”
Győződjön meg arról, hogy a
memóriaműködés-jelző nem világít,
azután nyomja be egyszer a
„Memory Stick Duo”-t.
Akkumulátoregység
HU
Csúsztassa el az
akkumulátorkioldó kart.
Ügyeljen, hogy ne ejtse le az
akkumulátoregységet.
• Soha ne vegye ki az akkumulátoregységet/„Memory Stick Duo”-t, ha világít a memóriaműködésjelző lámpa. Ez a „Memory Stick Duo”-n/belső memóriában tárolt adatok sérülését okozhatja.
9
3 A fényképezőgép bekapcsolása/az óra beállítása
POWER gomb
HOME
gomb
1
2
3
z gomb
ɟ Vezérlőgomb
1 Nyomja meg a POWER gombot.
2 Állítsa be az órát a vezérlőgomb segítségével.
1 Válassza ki a dátum kijelzési formátumát a v/Vgombokkal, és nyomja meg a z-t.
2 Válassza ki az egyes elemeket a b/B gombokkal, állítsa be az értéküket a v/V
gombokkal, majd nyomja meg a z gombot.
3 Válassza az [OK]-t, majd nyomja meg a z gombot.
• Ez a fényképezőgép nem rendelkezik a képekre dátumot illesztő funkcióval. A CD-ROM-on
(mellékelt) található „Picture Motion Browser”-rel a képeket dátummal együtt nyomtathatja ki
vagy mentheti el.
• Az éjfélt a 12:00 AM, a delet a 12:00 PM jelöli.
[ A dátum és az idő módosítása
Nyomja meg a HOME gombot, és válassza ki a [
(Beáll.ok)-ban (18. és 19. oldal).
Óra beállítások] opciót a
[ Megjegyzések a bekapcsolásról
• Miután behelyezte az akkumulátoregységet fényképezőgépbe, kis időbe telhet, míg a gép eléri az
üzemkész állapotot.
• Ha a fényképezőgép akkumulátoregységgel üzemel, körülbelül három percnyi üzemeltetési szünet
után a fényképezőgép automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze az akkumulátoregység idő előtti
lemerülését (Automatikus kikapcsolási funkció).
10
Fényképezés könnyedén
Mikrofon
Kereső
Felvételjelző
Vaku
ɠ Exponálógomb
Önkioldó jelzője/Mosoly
exponálás lámpa
W/T (Zoom) gomb
Üzemmódtárcsa
MENU gomb
Állványcsatlakozó
(alul)
Makró gomb
DISP gomb
Vaku gomb
Önkioldó gomb
Vezérlőgomb
1 Válassza ki a kívánt funkciót az üzemmód tárcsán.
Fényképezéskor (Automatikus üzemmód): Válassza a
Mozgóképfelvételkor: Válassza a
-t.
HU
-t.
2 Könyökeit a testéhez szorítva tartsa stabilan a fényképezőgépet.
Állítsa be a tárgyat a
fókuszkeret közepére.
3 Fényképezzen az exponálógombbal.
Fényképezéskor:
1 Nyomja félig le, és tartsa
lenyomva az exponálógombot a
fókuszáláshoz.
Az z (AE/AF rögzítés) kijelzés (zöld)
villog, sípjelzést ad, a kijelzés
abbahagyja a villogást és
folyamatosan világítani kezd.
2 Nyomja le teljesen az
AE/AF rögzítéskijelzés
exponálógombot.
Mozgóképfelvételkor:
Nyomja le teljesen az exponálógombot.
A felvétel leállításához nyomja le ismét teljesen az exponálógombot.
• A legkisebb felvételi távolság kb. 4 cm (W)/50 cm (T) (az objektívtől).
11
Üzemmód-tárcsa/Zoom/Vaku/Makró/Időzítő/Kijelző
[ Az üzemmód-tárcsa használata
Állítsa az üzemmód tárcsát a kívánt funkciónak megfelelő állásba.
Autom. beállítás
Lehetővé teszi a fényképezést automatikus beállításokkal.
Egyszerű fényképezés
Egyszerű fényképezést tesz lehetővé könnyen látható kijelzésekkel.
Automatikus program
Lehetővé teszi a fényképezést az automatikusan beállított expozícióval (zársebesség és
rekesznyílás). A menü segítségével más beállításokat is módosíthat.
Mozgókép ü.mód
Lehetővé teszi mozgókép rögzítését hanggal együtt.
Nagyérzékenység
Vaku nélkül készít fényképeket még gyenge megvilágítás mellett is.
Mosoly exponálás
Ha a fényképezőgép mosolyt érzékel, a zár automatikusan kiold (14. oldal).
Lágy kattintás
Lágy tónusú fényképeket készít portrék, virágok, stb. számára.
Tájkép
Távoli tárgyra fókuszálva készít fényképet.
Szürkületi portré
Éles képeket készít éjszakai helyszínen lévő személyekről, miközben hűen visszaadja a helyszín
hangulatát.
SCN* Helyszínválasztás
Beállítást választ a Helyszínválasztás menüből.
* Helyszínválasztás SCN üzemmódban
Nyomja meg a MENU gombot, és válasszon egy beállítást.
Szürkület
Éjszakai helyszíneket fényképez, miközben hűen visszaadja azok hangulatát.
Tengerpart
Tengerpartot vagy tópartot fényképez, még élénkebben adva vissza a víz kékségét.
Hó
Havas tájat fényképezve még tisztábban adja vissza annak fehérségét.
Tűzijáték
A tűzijátékot annak teljes ragyogásában rögzíti.
12
[ W/T A zoom használata
Nyomja meg a T-t a nagyításhoz és a W-t a kicsinyítéshez.
[
Vaku (Vaku üzemmód kiválasztása fényképezéshez)
Nyomja meg a vezérlőgomb B ( ) gombját annyiszor, hogy a kívánt üzemmód legyen
kiválasztva.
: Automatikus vaku
Aktiválja a vakut, ha a fény vagy a háttérvilágítás nem elégséges (alapbeállítás)
: Állandó vaku be
: Lassú szinkron (Állandó vaku be)
Sötét helyen a zársebesség lassú azért, hogy a vaku hatótávolságán kívül eső hátteret is tisztán
felvegye.
: Állandó vaku ki
[
Makró (Fényképezés közelről)
Nyomja meg a vezérlőgomb b (
kiválasztva.
) gombját annyiszor, hogy a kívánt üzemmód legyen
: Automatikus
A fényképezőgép automatikusan átfókuszál a távoli tárgyakról közeli fényképezéshez.
Normál esetben állítsa ebbe az üzemmódba a fényképezőgépet.
: Makró
A fényképezőgép elsősorban a közeli tárgyakra fókuszál. Válassza a Makró be opciót, ha közeli
tárgyakat fényképez.
[
HU
Az önkioldó használata
Nyomja meg a vezérlőgomb V (
kiválasztva.
) gombját annyiszor, hogy a kívánt üzemmód legyen
: Nincs időzítő
: A 10 másodperces késleltetésű időzítő beállítása
: A 2 másodperces késleltetésű időzítő beállítása
Az exponálógomb megnyomásakor az önkioldó jelző villogni kezd, és hangjelzés
hallható, míg a felvétel el nem készül.
[ DISP A képernyőkijelző módosítása
Nyomja meg a v (DISP) gombot a vezérlőgombon.
Valahányszor megnyomja a v (DISP) gombot, a kijelző és a fényerő a következőképp
módosul:
Kijelzések bekapcsolva
r
Kijelzések bekapcsolva*
r
Hisztogram bekapcsolva*
r
Kijelzések kikapcsolva*
r
LCD képernyő kikapcsolva
* Az LCD háttérvilágítás kivilágosítása esetén.
13
Fényképezés a Mosoly exponálás üzemmódban
Ha a fényképezőgép mosolyt érzékel, a zár automatikusan kiold.
1 Válassza a
(Mosoly exponálás) üzemmódot az üzemmód tárcsán.
2 Irányítsa a fényképezőgépet a kívánt tárgyra, és a fokuszáláshoz nyomja le
félig az exponálógombot.
3 Nyomja le teljesen az exponálógombot a Mosolyérzékelés üzemmód
beállításához.
A Mosoly Exponálás készenlétre vált.
Mosolykeresés-érzékenység jelölés/Képek száma
Mosolykeresés keret (narancs)
Mosolyérzékelés érzékenységének kijelzése
A mosoly pillanatnyi szintjét jelzi.
Ha a mosoly szintje eléri a Mosolyérzékelés beállított érzékenységét (b jelzi), a
fényképezőgép automatikusan kioldja a zárat, és legfeljebb hat képet rögzít. A kép
rögzítését követően a Mosoly exponálás lámpa kigyullad.
4 Nyomja le teljesen az exponálógombot a Mosoly Exponálás mód
elhagyásához.
• A Mosoly Exponálás készenléti állapotában a Felvételjelző (narancs) villog.
• A Mosoly Exponálás üzemmód automatikusan kikapcsol, miután a fényképezőgép hat képet
rögzített, vagy a „Memory Stick Duo” illetve a belső memória megtelt.
• A [Mosolykeresés] segítségével kiválaszthatja azt az alanyt, aki a mosolykeresésnél elsőbbséget
élvez (21. oldal).
• Ha egy mosolyt a fényképezőgép nem ismer fel, állítsa be a [Mosolyérzékelés mértéke]-t
(21. oldal).
• A fényképezőgép automatikusan fényképez, ha a mosolykeresés keretében (narancs) látható
bármelyik személy mosolyog, miután teljesen lenyomta az exponálógombot.
• Lehetséges, hogy a tárgy nincs fókuszban, ha a közte és a fényképezőgép közötti távolság az
exponálógomb teljes lenyomása után változik. Ha a környezeti fényerősség változik, előfordulhat,
hogy az expozíció nem lesz megfelelő.
• Az arcokat esetleg nem megfelelően érzékeli, amikor:
– A környezet túl sötét vagy túl világos.
– Az arcokat részben napszemüveg, maszk, kalap, stb. takarja.
– Az alanyok nem a fényképezőgép felé néznek.
• A körülményektől függően előfordulhat, hogy a mosolyok érzékelése helytelen.
• A Digitális Zoom nem használható.
• A Mosoly Exponálás készenléte közben a zoomarányt nem lehet megváltoztatni.
14
Képek megtekintése/törlése
(Index)/
(Lejátszás zoom) gomb
(Lejátszás zoom) gomb
Hangszóró
MENU gomb
Többcélú csatlakozó
(alul)
HOME gomb
ɟ Vezérlőgomb
(Diabemutató) gomb
(Lejátszás)
gomb
1 Nyomja le a
(Lejátszás) gombot.
Ha megnyomja a
gombot a kikapcsolt fényképezőgépen, a gép automatikusan bekapcsol, és
visszajátszás üzemmódra vált. A fényképezés üzemmódba kapcsoláshoz nyomja meg újra a
gombot.
HU
2 Válasszon ki egy képet a vezérlőgomb b/B gombjaival.
Mozgókép:
Mozgókép lejátszásához nyomja meg a z gombot. (A lejátszás megállításához nyomja meg
ismét a z gombot.)
Nyomja meg a B gombot a gyors előretekeréshez, a b gombot a visszatekeréshez. (A normál
lejátszáshoz a z megnyomásával térhet vissza.)
Nyomja meg a V gombot a hangerő-szabályozó képernyő megjelenítéséhez, majd nyomja meg a
b/B gombot a hangerő beállításához.
[
Képek törlése
1 Jelenítse meg a törölni kívánt képet, majd nyomja meg a MENU gombot.
2 Válassza a [Töröl]-t a v/V gombokkal, aztán válassza az [E képet] a b/B
gombokkal, majd nyomja meg a z gombot.
3 Válassza az [OK]-t a v gombbal, majd nyomja meg a z gombot.
[
Nagyított kép megtekintése (lejátszás zoom)
Nyomja meg a
gombot fénykép megjelenítése közben. A zoom visszavonásához
nyomja meg a
gombot.
Állítsa be a pozíciót a v/V/b/B gombokkal.
A lejátszás zoom visszavonásához nyomja meg a z gombot.
15
[
Indexképernyő megtekintése
Nyomja meg a
(Index) gombot az indexképernyő megjelenítéséhez, miközben a
fényképezőgép kijelzőjén képet jelenít meg.
Ezután válasszon ki egy képet a v/V/b/B gombokkal.
Az egyképes képernyőre a z gombot megnyomva léphet vissza.
• Az idexképernyőhöz úgy is eljuthat, ha kiválasztja a [
Kép index]-et a
(Képeket tekint
meg)-ben a HOME képernyőn.
•A
(Index) gombot megnyomva nő az indexképernyőn megjelenített képek száma.
[ Képek törlése index üzemmódban
1 Nyomja meg a MENU gombot az indexképernyő megjelenítése közben.
2 Válassza a [Töröl]-t a v/V gombokkal, aztán válassza az [Többszörös képek]-et a
b/B gombokkal, majd nyomja meg a z gombot.
3 Válassza ki a törölni kívánt képet a v/V/b/B gombokkal, majd nyomja meg a z-t.
jel kerül a kép jelölőnégyzetébe.
A kiválasztás visszavonásához jelölje ki a törlésre kiválasztott képet, majd nyomja meg ismét a
z-t.
4 Nyomja meg a MENU gombot, majd válassza ki az [OK]-t a v segítségével, és
nyomja meg a z-t.
•Egy mappa összes képének törléséhez válassza a [Minden ebben a mappában]-t, azután
nyomja meg a z-t a 2. lépésben.
[ Képsorozat lejátszása képhatásokkal és zenével (Diabemutató)
1 Nyomja meg a
(Diabemutató) gombot.
Megjelenik a beállítás képernyő.
2 Nyomja meg ismét a
(Diabemutató) gombot.
A zene a [Trükkök]-kel együtt változik. Saját zene feltöltése és kiválasztása is
lehetséges.
A zene feltöltéséhez és megváltoztatásához kövesse a következő lépéseket.
1 Nyomja meg a HOME gombot. Ezután válassza a [ Zene eszköz] t [Zene letölt.]-t a
[Diabemutató]-ban (18. és 19. oldal)
2 Telepítse a CD-ROM-on (mellékelt) található szoftvert a számítógépére.
3 Csatlakoztassa fényképezőgépet a számítógéphez az USB kábel segítségével.
4 Indítsa el a számítógépére telepített „Music Transfer” programot, és változtassa meg a zenét.
A zene megváltoztatásának részleteiről a „Music Transfer” súgójában olvashat.
16
[ Képek megjelenítése TV-készüléken
Csatlakoztassa a fényképezőgépet a TV-hez a többcélú kivezetés kábelével
(mellékelt).
A többcélú
csatlakozóhoz
Az audio-/
videobemeneti
aljzathoz
A többcélú kivezetés kábele (mellékelt)
A HD (High Definition) TV-n történő megjelenítéshez HD kimeneti adapter kábel
(nem mellékelt) szükséges.
HU
• A képméretet [16:9]-re állítva a HD TV teljes képernyőjét kitöltő képeket rögzíthet.
• [HD(1080i)] jelformátumban nem lehet mozgóképet megtekinteni. Állítsa a [COMPONENT]-et
[SD]-re mozgóképek felvételekor.
17
A különböző funkciók kezelésének
elsajátítása – HOME/Menü
A HOME képernyő használata
A HOME képernyőn keresztül a fényképezőgép összes funkciója elérhető. A
képernyőt az aktuális üzemmód-beállítástól (fényképezés/lejátszás) függetlenül
bármikor előhívhatja.
HOME gomb
z gomb
ɟ ɠ Vezérlőgomb
1 Nyomja meg a HOME-t a HOME képernyő megjelenítéséhez.
Kategória
Tétel
Segédlet
2 Válasszon kategóriát a vezérlőgombon lévő b/B gombok segítségével.
3 Válasszon ki egy elemet a v/V gombokkal, majd nyomja meg a z gombot.
[A
(Memóriakezelés) vagy a
(Beáll.ok) kategória kiválasztása
1 Válassza ki a kívánt beállítást a v/V gombokkal, majd nyomja meg a z gombot.
• A HOME képernyő megjelenik a b megnyomásakor.
2 Válasszon beállítást a v/V gombokkal, majd nyomja meg a z gombot.
• A HOME gomb ismételt megnyomásával felvétel vagy lejátszás üzemmódba állítja a
fényképezőgépet.
18
A kezelés részleteit lásd 1 18. oldal
HOME tételek
A HOME gomb megnyomásakor a következő elemek jelennek meg. A tételekkel
kapcsolatos részleteket a segédlet jeleníti meg a képernyőn.
Kategóriák
Fényképezés
Képeket tekint
meg
Diabemutató
Tételek
Fényképezés
Egy kép
Kép index
Diabemutató
Zene eszköz
Zene letölt.
Nyomtat
Nyomtat
Memóriakezelés
Memória eszköz
Memory Stick eszköz
Formáz
FELVmappa cs
Zene formáz.
HU
FELVmappa lh
Másolás
Belső memória eszköz
Formáz
Beáll.ok
Fő beállítások
Fő beállítások 1
Csipogás
Inicializál
Fő beállítások 2
USB csatl.
Videó ki
Funkció tár
COMPONENT
Széles zoom kijelz.
Fényképezés beáll.
Fényképezés beállításai 1
AF segédfény
AF ümód
Konv. Lencsék
Fényképezés beállításai 2
Autom. Irány*
Rácsvonal
Digitális zoom
Auto.V.nézés
Óra beállítások
Language Setting
* Csak DSC-W120/W125/W130 típusoknál.
19
A menüelemek használata
MENU gomb
z gomb
ɟ ɠ Vezérlőgomb
1 Nyomja meg a MENU-t a menü megjelenítéséhez.
Funkciósegédlet
• A menü csak felvétel és lejátszás üzemmód közben jelenik meg.
• A kiválasztott üzemmód függvényében más-más tételek jelennek meg.
2 Válassza ki a kívánt menüelemet a vezérlőgomb v/V gombjaival.
• Amennyiben a kívánt elem rejtett, tartsa lenyomva a v/V gombot, míg az elem meg nem
jelenik a képernyőn.
3 Válasszon beállítást a b/B gombokkal.
• Amennyiben a kívánt elem rejtett, tartsa lenyomva a b/B gombot, míg az elem meg nem
jelenik a képernyőn.
• Válasszon egy elemet lejátszás üzemmódban, majd nyomja meg a z gombot.
4 Nyomja meg a MENU gombot a menü kikapcsolásához.
20
A kezelés részleteit lásd 1 20. oldal
Menütételek
A választható menüelemek az üzemmód beállítástól (felvétel/lejátszás) és felvétel
üzemmódban az üzemmód-tárcsa állásától függően változnak. A képernyőn csak az
elérhető tételek láthatók.
Felvételi menü
Jelenet
Kiválasztja a különféle helyszíni körülményeknek megfelelő,
előre meghatározott beállításokat.
Képméret
Kiválasztja a képméretet.
Vaku
Kiválasztja a vaku beállítását Egyszerű fényképezés
üzemmódban.
Arcfelismerés
Arcfelismerés funkció használatakor kiválasztja a fókusz
beállításánál elsőbbséget élvező alanyt.
Mosolykeresés
Beállítja az elsőbbséget élvező alanyt a Mosoly exponálás
funkcióhoz.
Mosolyérzékelés mértéke
Beállítja a mosoly érzékelés érzékenységét.
FELV. ümód
Kiválasztja a folyamatos fényképezés módot.
EV
Beállítja az expozíciót.
ISO
Kiválasztja a fényérzékenységet.
Fénymérési mód
Kiválasztja a fénymérési módot.
Fókusz
Megváltoztatja a fókuszálási módot.
F.egyensúly
Beállítja a színtónusokat.
Vakuszint
A vaku fénymennyiségét állítja be.
Vörösszem cs
Beállítja a vörösszem-jelenség csökkentését.
Szín üzemmód
Módosítja a kép élénkségét vagy különleges képhatást ad
hozzá.
SteadyShot
(csak DSC-W120/W125/
W130 típusoknál)
Kiválasztja az elmosódottság elleni üzemmódot.
Fényképezés beáll.
HU
A fényképezési beállítások kiválasztása.
21
A kezelés részleteit lásd 1 20. oldal
Megtekintés menü
(Töröl)
Képeket töröl.
(Diabemutató)
Képsorozatot játszik le képhatásokkal és zenével.
(Retusál)
Retusálja a fényképeket.
(csak DSC-W130 típusoknál)
(Többszörös
Megváltoztatja a képméretet a felhasználás szerint.
átméretezés)
(csak DSC-W130 típusoknál)
(Véd)
Megakadályozza a véletlen törlést.
(Nyomtat)
Képeket nyomtat PictBridge-kompatibilis nyomtató
használatával.
(Forgatás)
Elforgat egy fényképet.
(Mappa kiválaszt.)
Kiválasztja a mappát a képek megtekintéséhez.
Képrendelő jelet ad a nyomtatni kívánt képhez.
22
Számítógép használata
Megtekintheti a fényképezőgépével készített képeket a számítógépen. A CD-ROM-on
(mellékelt) található szoftvernek köszönhetően a fényképek és mozgóképek
fényképezőgépről történő megjelenítése nagyobb élményt nyújt, mint eddig bármikor.
A részleteket lásd a CD-ROM-on (mellékelt) található „A Cyber-shot kézikönyvé”ben.
Támogatott operációs rendszerek az USB csatlakozáshoz és
az alkalmazói szoftverhez (mellékelt)
Windows használóknak
Macintosh használóknak
USB-csatlakozás
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v10.1 – v10.5)
Szoftveralkalmazás
„Picture Motion
Browser”
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
nem kompatibilis
HU
* A 64 bites kiadások, és a Starter (Edition) nem támogatott.
• Számítógépére előzetesen telepíteni kell a fentebb felsorolt operációs rendszerek egyikét. Az
operációs rendszer frissítésén alapuló rendszerek nem támogatottak.
• Ha az ön által használt operációs rendszer nem támogatja az USB csatlakozásokat, a „Memory
Stick Duo”-t a számítógépén lévő Memory Stick nyílásba helyezve másolja át a fényképeket, vagy
használjon a kereskedelmi forgalomban kapható Memory Stick író/olvasó egységet.
• A „Picture Motion Browser” Cyber-shot alkalmazási szoftver operációs környezetéről további
részleteket „A Cyber-shot kézikönyvé”-ben olvashat.
23
„A Cyber-shot kézikönyve” megtekintés
A CD-ROM-on (mellékelt) lévő „A
Cyber-shot kézikönyvé”-ban részletes
leírás található a fényképezőgép
használatáról. A kézikönyv olvasásához
Adobe Reader program szükséges.
[ Windows használóknak
1 Kapcsolja be a számítógépet, és
helyezze be a (mellékelt) CD-ROM-ot
a CD-ROM-meghajtóba.
Megjelenik az alábbi képernyő.
A [Cyber-shot Handbook] gombra
kattintva megjelenik „A Cyber-shot
kézikönyve” másolásának képernyője.
2 A másoláshoz kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
• A „A Cyber-shot kézikönyve”
telepítésekor a „Cyber-shot - A
következő lépés” telepítése
automatikusan megtörténik.
3 A telepítés befejezése után kattintson
kétszer az asztalon megjelenő
parancsikonra.
24
[ Macintosh használóknak
1 Kapcsolja be a számítógépet, és
helyezze be a (mellékelt) CD-ROM-ot
a CD-ROM-meghajtóba.
2 Válassza ki a [Handbook] mappát, majd
másolja a [HU] mappában található
„Handbook.pdf” fájlt a számítógépére.
3 Miután a másolás befejeződött,
kattintson kétszer a „Handbook.pdf”re.
A képernyőn megjelenő kijelzések
Valahányszor megnyomja a v (DISP)
gombot a vezérlőgombon, a kijelző
módosul (13. oldal).
[ Fényképezéskor
A
Hátralévő akkumulátorüzemidő
Alacsony akkumulátortöltöttség figyelmeztetés
Fénykép mérete
•A
csak DSC-W130
modellekhez.
•A
csak DSC-W110/
W115/W120/W125
modellekhez.
Üzemmód-tárcsa/Menü
(Helyszínválasztás)
• Egyszerű fényképezés üzemmódban a
kijelzések száma korlátozott.
[ Mozgóképfelvételkor
Üzemmód-tárcsa
(Automatikus program)
Fehéregyensúly
HU
Felvételi üzemmód/
Korrekció üzemmód
• A korrekció üzemmód
csak DSC-W130
modellekhez.
Fénymérési üzemmód
Arcfelismerés/
Mosolykeresés
[ Lejátszás közben
SteadyShot (csak
DSC-W120/W125/W130
típusoknál)
Rázkódásveszély
Mosolykeresés
érzékenységének
kijelzése/Képek száma
Zoommérték kijelzés
Színes üzemmód
PictBridge kapcsolat
25
Törlésvédelem
Hang
Felvételi/lejátszási
adathordozó („Memory
Stick Duo”, belső
memória)
Hangerő
Nyomtatási sorrend
(DPOF) jel
Zoommérték kijelzés
00:25:05
PictBridge kapcsolat
Másik mappa választása
AF segédfény
B
z
AE/AF rögzítés
Vörösszem-jelenség
csökkentése
ISO400
ISO szám
Fénymérési üzemmód
NR lassú zársebesség
Vaku üzemmód
125
Zársebesség
Vaku feltöltése
F3.5
Rekesznyílás-érték
Fehéregyensúly
+2.0EV
Expozíciós érték
AF
tartománykeresőkeretkijelzés
1.0m
Félmanuális érték
Makró
FELV.
Készlét
Mozgókép felvétele/
Mozgókép készenlétbe
helyezése
0:12
Felvétel időpontja (perc :
másodperc)
101-0012
Mappa-fájlsorszám
2008 1 1
9:30 AM
A lejátszott kép felvételi
dátuma/ideje
z STOP
z PLAY
Funkciósegédlet kép
lejátszásához
BACK/
NEXT
Képek kiválasztása
V VOLUME
Hangerő beállítása
C
C:32:00
Öndiagnózis-kijelző
ISO400
ISO szám
+2.0EV
Expozíciós érték
500
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás-érték
Konverziós objektív
D
C:32:00
Öndiagnózis kijelző
Időzítő
AF tartománykeresőkeret
+
Pontszerű fénymérési
célkereszt
N
Lejátszás
Lejátszási sáv
Felvételmappa
Lejátszásmappa
26
Lehetséges felvételi (óra :
perc : másodperc)
96
Rögzíthető képek száma
12/12
Kép sorszáma/A
kiválasztott mappában
rögzített képek száma
Hisztogram
•
akkor jelenik meg,
amikor a
hisztogramkijelzés nem
működik.
Akkumulátor használati idő és
memóriakapacitás
Az akkumulátor használati ideje és a rögzíthető/lejátszható
képek száma
A következő táblázatokban látható
számok teljesen feltöltött
akkumulátoregységet (mellékelt) és
25°C -os környezeti hőmérsékletet
feltételezve értendők. A rögzíthető/
megtekinthető képek számai becslések,
és lehetővé teszik a „Memory Stick
Duo” szükség szerinti cseréjét.
Vegye figyelembe, hogy a tényleges
szám a használati feltételektől függően
kisebb lehet a jelzettnél.
[ Fényképezés közben
LCDképernyő
• A mérési eljárás a CIPA szabványon alapul.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Az akkumulátor használati ideje és a képek
száma nem függ a képmérettől.
[ Fényképek megtekintése közben
Akkumulátor
használati idő (perc)
Képek száma
DSC-W130
Kb. 410
Kb. 8200
DSC-W120/W125
Akkumulátor
használati idő Képek száma
(perc)
DSC-W130
Be
Kb. 185
Kb. 370
Ki
Kb. 225
Kb. 450
DSC-W120/W125
Be
Kb. 175
Kb. 350
Ki
Kb. 215
Kb. 430
Be
Kb. 210
Kb. 420
Ki
Kb. 260
Kb. 520
DSC-W110/W115
• Fényképezés a következő helyzetekben:
– [FELV. ümód] menüpont [Normál]-ra van
állítva.
– [AF ümód] menüpont [Egyszeri]-re van
állítva.
– [SteadyShot] menüpont [Felvétel]-re van
állítva.
– Fényképfelvétel minden 30 másodpercben
egyszer.
– A zoom felváltva kapcsolva a W és a T
végállapotok között.
– A vaku minden második felvételnél villan.
– A fényképezőgép minden 10 alkalomból
egyszer be- majd kikapcsolódik.
Kb. 400
Kb. 8000
HU
DSC-W110/W115
Kb. 480
Kb. 9600
• Az egyes képek megtekintése sorban,
mintegy három másodperces időközökkel
[ Megjegyzések az
akkumulátoregységről
• Az akkumulátor kapacitása bizonyos idő
elteltével és a használat során csökken.
• Az akkumulátor használati ideje és a
rögzíthető/lejátszható képek száma csökken
az alábbi körülmények között:
– Alacsony környezeti hőmérséklet.
– A vaku gyakori használata esetén.
– A fényképezőgép gyakori be- és
kikapcsolása.
– A zoom gyakori használata.
– Az LCD háttérvilágítás kivilágosítása
esetén.
– [AF ümód] menüpont [Monitor]-ra van
állítva.
– [SteadyShot] menüpont [Folyamatos]-ra
van állítva.
– Alacsony akkumulátor-teljesítmény.
– Aktivált Arcfelismerés funkció.
27
A fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje
A fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje a rögzítés feltételeinek
függvényében változhat.
• A fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje akkor is eltérő lehet, ha a használt
adathordozó kapacitása az alábbi táblázatban megadott értékkel megegyező.
• A képméretet a menüből választhatja ki (20., 21. oldal).
[ A rögzíthető fényképek megközelítő száma
(Mértékegység: képszám)
DSC-W130
Tárkapacitás Belső
memória
Méret
Kb.
15 MB
A fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
8M
4
72
150
306
618
1223
2457
4981
5M
6
92
191
390
787
1557
3127
6340
3M
10
148
306
626
1262
2498
5017
10171
VGA
96
1428
2941
6013
12121
23983
48166
97646
3:2 (7M)
4
73
151
309
624
1236
2482
5033
16:9 (6M)
5
77
159
326
658
1303
2617
5306
16:9 (2M)
16
238
490
1002
2020
3997
8027
16274
(Mértékegység: képszám)
DSC-W110/W115/W120/W125
Tárkapacitás
Méret
Belső
memória
Kb.
15 MB
A fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
7M
5
74
153
313
631
1249
2508
5M
6
92
191
390
787
1557
3127
5085
6340
3M
10
148
306
626
1262
2498
5017
10171
VGA
97646
96
1428
2941
6013
12121
23983
48166
3:2 (6M)
5
74
153
313
631
1249
2508
5085
16:9 (5M)
5
88
181
371
748
1480
2973
6027
16:9 (2M)
16
238
490
1002
2020
3997
8027
16274
• A képek száma a [FELV. ümód] menüpont [Normál] beállítása mellett értendő.
• Amikor a még felvehető képek száma több mint 9 999, megjelenik a „>9999” kijelzés.
• Ha egy korábbi Sony modellel készített fényképet játszik le a fényképezőgépén, előfordulhat,
hogy a fénykép nem az aktuális képméretben jelenik meg.
28
[ A mozgóképek megközelítő felvételi ideje
Az alábbi táblázatban megadott számok az összes mozgókép-fájl összeadásával kapott
lehetséges maximális felvételi idők. A folyamatos fényképezés lehetséges maximális
hossza körülbelül 10 perc.
(Mértékegység: óra : perc : másodperc)
Tárkapacitás
Méret
640(Kiváló)
Belső
memória
Kb.
15 MB
–
A fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
256 MB 512 MB
0:02:50
0:06:00
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:20
3:23:20
2:59:50
6:01:10
12:12:20
640(Standard)
0:00:40 0:10:40
0:22:00
0:45:00
1:30:50
320
0:02:50 0:42:50
1:28:10
3:00:20
6:03:30 11:59:30 24:04:50 48:49:20
• [640(Kiváló)] méretre beállított mozgóképek csak „Memory Stick PRO Duo”-ra rögzíthetők.
• A fényképezőgép nem támogatja a mozgóképek HD felvételét és lejátszását.
HU
29
Hibaelhárítás
Ha fényképezőgépe működésében rendellenességet tapasztal, próbálkozzon az alábbi
megoldásokkal.
1 Ellenőrizze az alábbi elemeket és olvassa el „A Cyber-shot
kézikönyve” (PDF) vonatkozó részét.
Ha olyan kód jelenik meg, mint a „C/E:ss:ss”, olvassa el „A Cyber-shot
kézikönyve” vonatkozó részét.
2 Vegye ki az akkumulátoregységet, és körülbelül egy perc múlva
helyezze be újra, majd kapcsolja be a készüléket.
3 Inicializálja a beállításokat (19. oldal).
4 Forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes Sony
szervizhez.
Ügyeljen arra, hogy mikor javításra átadja fényképezőgépét, beleegyezik a belső
memória tartalmának és a zenei fájlok esetleges ellenőrzésébe.
Akkumulátoregység és töltöttség
Nem lehet behelyezni az akkumulátoregységet.
• Az akkumulátor kioldó kar lenyomásához helyezze be megfelelően az
akkumulátoregységet (8. oldal).
A fényképezőgép nem kapcsolható be.
• Miután behelyezte az akkumulátoregységet a fényképezőgépbe, néhány másodperc
eltelhet, míg a fényképezőgép bekapcsol.
• Helyezze be megfelelően az akkumulátoregységet (8. oldal).
• Az akkumulátoregység lemerült. Helyezzen be egy feltöltött akkumulátoregységet
(7. oldal).
• Az akkumulátoregység elhasználódott. Cserélje ki egy újra.
• Az ajánlott akkumulátoregységet használja.
A készülék egyszer csak kikapcsol.
• Ha mintegy három percig nem működteti a bekapcsolt fényképezőgépet, az
automatikusan kikapcsol, hogy elkerülje az akkumulátoregység lemerülését. Kapcsolja
be ismét a fényképezőgépet (10. oldal).
• Az akkumulátoregység elhasználódott. Cserélje ki egy újra.
30
A hátralévő akkumulátor-üzemidő kijelzés nem helyes.
• A jelenség akkor fordul elő, ha a fényképezőgépet különösen meleg vagy hideg helyen
használja.
• A hátralévő akkumulátor-üzemidő kijelzése eltér a valóstól. Teljesen süsse ki, majd
töltse fel az akkumulátoregységet, hogy kijavítsa a kijelzés hibáját.
• Az akkumulátoregység lemerült. Helyezze be a feltöltött akkumulátoregységet
(7. oldal).
• Az akkumulátoregység elhasználódott. Cserélje ki egy újra.
Az akkumulátoregységet nem lehet feltölteni.
• Az akkumulátoregység nem lehet feltölteni az AC adapterrel (nem mellékelt).
Használja az akkumulátortöltőt az akkumulátor feltöltésére.
Fényképek és mozgóképek készítése
Nem lehet képeket rögzíteni.
• Ellenőrizze a belső memória vagy a „Memory Stick Duo” szabad tárkapacitását
(28. oldal). Ha megtelt, tegye a következők egyikét:
– Törölje a felesleges képeket (15. oldal).
– Cserélje ki a „Memory Stick Duo”-t.
• A vaku feltöltése közben nem készíthet felvételt.
• Állókép készítésekor állítsa az üzemmód-tárcsát a
-tól eltérő pozícióba.
• Mozgókép felvételekor állítsa az üzemmód-tárcsát
állásba.
• Mozgókép rögzítésekor a képméret [640(Kiváló)]-ra van állítva. Tegye a következők
egyikét:
– Állítsa a képméretet [640(Kiváló)]-tól eltérőre.
– Helyezzen a fényképezőgépbe egy „Memory Stick PRO Duo”-t.
•
(Mosoly exponálás) üzemmódban a fényképezőgép mosoly érzékelése nélkül nem
rögzít képeket.
HU
Nagyon fényes tárgy fényképezésekor függőleges csíkok jelennek meg.
• Maszatolódás jelentkezik, továbbá fehér, fekete, vörös, lila vagy más színű csíkok
láthatók a képen. Ez a jelenség nem jelent hibás működést.
Képek megtekintése
Nem lehet képeket lejátszani.
• Nyomja meg a
(Lejátszás) gombot (15. oldal).
• Megváltozott a mappa/fájl neve a számítógépen.
• A Sony nem garantálja, hogy a képfájlok megjeleníthetők a fényképezőgéppel, ha a
fájlokat számítógéppel megváltoztatták, vagy más fényképezőgéppel rögzítették őket.
• A fényképezőgép USB üzemmódban van. Törölje az USB kapcsolatot.
• A Mosoly exponálás készenléti üzemmódjában lejátszás nem lehetséges. Az
exponálógombot teljesen lenyomva lépjen ki a készenléti üzemmódból.
31
Óvintézkedések
[ Ne használja/tárolja a készüléket
az alábbi helyeken
• Különösen meleg, hideg vagy párás helyen
Például napon parkoló autóban a
fényképezőgép burkolata deformálódhat, és
ez hibás működéshez vezethet.
• Közvetlen napfényen, vagy fűtőtesthez közel
A fényképezőgép burkolata elszíneződhet
vagy deformálódhat, és ez hibás működéshez
vezethet.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erősen mágneses hely közelében
• Homokos vagy poros helyen
Ügyeljen arra, nehogy homok vagy por
kerüljön a fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését okozhatja,
ami néhány esetben nem javítható.
[ A hordozásról
Ne üljön le székre vagy más helyre a
nadrágjának vagy szoknyájának hátsó
zsebében lévő fényképezőgéppel, mivel ez a
fényképezőgép hibás működését vagy
károsodását okozhatja.
[ A tisztításról
Az LCD-képernyő tisztítása
Ujjnyomok, por, stb. eltávolításához LCD
tisztítókészlet segítségével (nem mellékelt)
törölje le a képernyő felszínét.
Az objektív tisztítása
Az ujjlenyomatok, por stb. eltávolításához
puha ronggyal törölje le az objektívet.
A fényképezőgép felületének tisztítása
A fényképezőgép burkolatát puha, vízzel
enyhén benedvesített ruhadarabbal tisztítsa,
majd törölje meg egy száraz ruhadarabbal.
Hogy megelőzze a külső felület, vagy burkolat
károsodását:
– Ne tegye ki a fényképezőgépet vegyszerek,
pl. hígító, benzin, alkohol, eldobható
törlőkendő, rovarriasztó, napolaj vagy
rovarölő szer hatásának.
– Ne érjen a fényképezőgéphez, ha a keze a
fenti anyagok valamelyikével szennyezett.
– Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb
ideig gumival vagy műanyaggal érintkezzen.
32
[ Az üzemi hőmérsékletről
A fényképezőgépet 0°C és 40°C közötti
hőmérséklet-tartományú használatra
tervezték. Nem ajánlott, hogy az ezen a
tartományon kívül eső hőmérsékleten
használja.
[ A páralecsapódásról
Ha a fényképezőgépet hideg helyről
közvetlenül meleg helyre viszi, akkor pára
csapódhat le a fényképezőgép belsejében vagy
felületén. A páralecsapódás a fényképezőgép
hibás működését okozhatja.
Páralecsapódás esetén
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon kb.
1 órát, amíg a nedvesség elpárolog. Ügyeljen
arra, hogy belülről nedves objektívvel nem
lehet éles felvételeket készíteni.
[ A beépített újratölthető
segédakkumulátorról
A fényképezőgép beépített újratölthető
akkumulátorral rendelkezik, hogy a készülék
be- vagy kikapcsolt állapotától függetlenül
gondoskodjon a dátum, idő és más beállítások
megőrzéséről.
Ez az újratölthető akkumulátor a
fényképezőgép használata közben
folyamatosan töltődik. Azonban ha csak rövid
időtartamokig használja a fényképezőgépet,
akkor az fokozatosan merül, és ha kb. egy
hónapig egyáltalán nem kapcsolja be a
fényképezőgépet, akkor teljesen lemerül.
Ilyen esetekben a készülék használata előtt
töltse fel az akkumulátort.
A fényképezőgép akkor is használható, ha ez
az akkumulátor nincs feltöltve, ám ekkor a
dátum és az idő nem jelenik meg.
A belső újratölthető segédakkumulátor
töltési módja
Helyezzen egy feltöltött akkumulátort a
fényképezőgépbe, majd legalább 24 órán
keresztül hagyja a fényképezőgépet
kikapcsolva.
Minőségtanúsítás
Fényképezőgép
[Bemeneti és kimeneti csatlakozók]
[Rendszer]
DSC-W130
Többcélú csatlakozó:
Videokimenet
Audiokimenet (mono)
USB kommunikáció
7,18 mm (1/2,5 típus) színes CCD,
Elsődleges színszűrő
USB kommunikáció: Nagysebességű USB
(USB 2.0 kompatibilis)
DSC-W110/W115/W120/W125
[LCD-képernyő]
7,20 mm (1/2,5 típus) színes CCD,
Elsődleges színszűrő
LCD-kijelző: 6,2 cm (2,5 típus) TFT
Képalkotó eszköz:
A fényképezőgép összes képpontjának száma:
Összes képpont száma: 115 200 (480 × 240)
képpont
DSC-W130
[Tápellátás, általános]
Kb. 8,3 Megapixel
Áramellátás: Újratölthető akkumulátoregység
NP-BG1, 3,6 V
NP-FG1 (nem mellékelt), 3,6 V
AC-LS5K AC adapter (nem mellékelt),
4,2 V
DSC-W110/W115/W120/W125
Kb. 7,4 Megapixel
A fényképezőgép hasznos képpontjainak
száma:
DSC-W130
Teljesítményfelvétel (felvételkor, LCD screen
on):
Kb. 8,1 Megapixel
DSC-W120/W125/W130
DSC-W110/W115/W120/W125
1,0 W
Kb. 7,2 Megapixel
DSC-W110/W115
Objektív: Carl Zeiss Vario-Tessar lencse,
4×-ös zoommal
f = 5,35 – 21,4 mm (32 – 128 mm (35 mmes filmes megfelelő)) F2,8 (W) – F5,8 (T)
Expozícióvezérlés: Automatikus expozíció,
Helyszínválasztás (9 üzemmód)
Fehéregyensúly: Automatikus, Nappali fény,
Felhős, Neonfény 1,2,3, Izzólámpa, Vaku
0,9 W
Üzemi hőmérséklet: 0 – 40°C
Tárolási hőmérséklet: –20 – +60°C
Méretek:
88,2 × 57,2 × 22,9 mm (Szé/Ma/Mé, a
kiálló alkatrészek nélkül)
Tömeg:
Fájlformátum (DCF kompatibilis):
Fényképek: Exif Ver. 2.21 JPEG
kompatibilis, DPOF kompatibilis
Mozgóképek: MPEG1 kompatibilis
(mono)
DSC-W110/W115/W120/W130
Adathordozó: Belső memória (kb. 15 MB),
„Memory Stick Duo”
Kb. 169 g (NP-BG1
akkumulátoregységgel, szíjjal, stb.)
Vaku: Vaku tartomány (ISO-érzékenység
(Ajánlott expozíciós index) automatikus
beállításánál):
Kb. 0,2 – 3,9 m (W)/kb. 0,5 – 1,9 m (T)
HU
Kb. 156 g (NP-BG1
akkumulátoregységgel, szíjjal, stb.)
DSC-W125
Mikrofon: Mono
Hangszóró: Mono
Exif Print: Kompatibilis
PRINT Image Matching III: Kompatibilis
PictBridge: Kompatibilis
33
BC-CSGB/BC-CSGC
akkumulátortöltő
Tápfeszültség: AC 100 V – 240 V, 50/60 Hz,
2,6 W (BC-CSGB), 2 W (BC-CSGC)
Kimeneti feszültség: DC 4,2 V, 0,25 A
Üzemi hőmérséklet: 0 – 40°C
Tárolási hőmérséklet: –20 – +60°C
Méretek: Kb. 62 × 24 × 91 mm (Szé/Ma/Mé)
Tömeg: Kb. 75 g
NP-BG1 újratölthető
akkumulátoregység
Alkalmazott akkumulátor: Lítium-ion
akkumulátor
Maximális feszültség: DC 4,2 V
Névleges feszültség: DC 3,6 V
Tárkapacitás: 3,4 Wh (960 mAh)
A formavilág és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
34
Védjegyek
•A
, „Cyber-shot” a Sony
Corporation védjegyei.
• A „Memory Stick”,
, „Memory Stick
PRO”,
, „Memory Stick
Duo”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
, „Memory Stick
Micro”, „MagicGate”, és
a Sony Corporation védjegyei.
• A „Info LITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
• A „PhotoTV HD” a Sony Corporation
védjegye.
• A Microsoft, a Windows, DirectX és a
Windows Vista a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegyei, illetve védjegyei az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• A Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac és eMac az Apple
Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
• Az Intel, MMX, és a Pentium az Intel
Corporation védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.
• Az Adobe és a Reader az Adobe Systems
Incorporated vagy bejegyzett védjegyei, vagy
védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy
más országokban.
• Az útmutatóban előforduló egyéb rendszerés terméknevek azok fejlesztőinek vagy
gyártóinak védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei. Ám a ™ vagy az ® szimbólumok
nem minden esetben jelennek meg az
útmutatóban.
HU
35
Slovensky
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
[ Likvidácia starých elektrických a
elektronických zariadení (Platí v
Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
POZOR
Batériu vymieňajte len za určený typ.
V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru
alebo zraneniu.
Nevystavujte batérie prílišnému teplu, ako je
napr. priame slnečné žiarenie, oheň a pod.
\
Informácie pre európskych
spotrebiteľov
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s
limitmi smernice EMC týkajúcej sa používania
prípojných káblov kratších ako 3 metre.
[ Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
[ Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické
pole spôsobia prerušenie prenosu údajov
(zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel (kábel
USB atď.).
2
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
• AK CHCETE ZABRÁNIŤ
POŠKODENIU KONEKTORA, SKRATU
ATĎ., POUŽÍVAJTE PRI PRENOSE A
USKLADŇOVANÍ BATÉRIE PUZDRO
NA BATÉRIU. (AK BOLO PUZDRO
DODANÉ S FOTOAPARÁTOM.)
Zneškodňovanie použitých batérií
(platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená,
že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže
byť spracovaná s domovým odpadom.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto
batérií, pomôžete zabrániť potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a
ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade
mohol byť spôsobený pri nesprávnom
nakladaní s použitou batériou. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov,
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej
batérie, táto batéria musí byť vymenená iba
kvalifikovaným personálom.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok na
konci jeho životnosti na vhodnom zbernom
mieste pre recykláciu elektrických a
elektronických zariadení.
Pre všetky ostatné batérie, prosím, postupujte
podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z
výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom
zbernom mieste pre recykláciu použitých
batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o
recyklácii tohto výrobku alebo batérie
kontaktuje prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
[ Poznámka pre zákazníkov v
krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Japonsko. Autorizovaným
zástupcom pre smernicu pre
elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a
bezpečnosť produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. V prípade
záležitostí týkajúcich sa servisu alebo záruky
sa obracajte na adresy uvedené v
samostatných dokumentoch týkajúcich sa
servisu a záruky.
SK
3
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu .......................................................... 5
Začíname! ........................................................................................ 6
Kontrola dodaného príslušenstva ............................................................. 6
1 Príprava akumulátora ............................................................................. 7
2 Vloženie akumulátora a pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
(nie je súčasťou dodávky) ......................................................................... 8
3 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie dátumu a času ............................. 10
Jednoduché snímanie záberov .................................................... 11
Prepínač režimu/Transfokácia/Blesk/Makro/Samospúšť/Zobrazenie .... 12
Snímanie v režime Smile Shutter (Režim snímania úsmevu) .................. 14
Prezeranie/vymazávanie záberov ................................................ 15
Získanie poznatkov o rôznych funkciách – HOME/Menu .......... 18
Používanie obrazovky HOME ................................................................. 18
Položky ponuky HOME............................................................................ 19
Práca s položkami ponuky Menu ........................................................... 20
Položky ponuky ....................................................................................... 21
Práca s počítačom ........................................................................ 23
Podporované operačné systémy pre pripojenie USB a aplikačný
softvér (je súčasťou dodávky) ................................................................. 23
Prezeranie „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ ...................................... 24
Indikátory na displeji ..................................................................... 25
Výdrž akumulátora a kapacita pamäte ....................................... 27
Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je možné nasnímať či
prezrieť .................................................................................................... 27
Počet statických záberov a čas nahrávania videozáznamov ................. 28
Riešenie problémov ...................................................................... 30
Akumulátor a napájanie .......................................................................... 30
Snímanie statických záberov a videozáznamov ..................................... 31
Prezeranie záberov ................................................................................. 31
Preventívne opatrenia ................................................................... 32
Technické údaje ............................................................................ 33
4
Informácie o používaní fotoaparátu
[ Zálohovanie obsahu vnútornej
pamäte a pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
Nevypínajte fotoaparát a neodstraňujte
akumulátor alebo kartu „Memory Stick Duo“,
keď svieti kontrolka prístupu. Inak sa môžu
poškodiť údaje vo vnútornej pamäti alebo
karta „Memory Stick Duo“. Chráňte svoje
údaje vytvorením záložnej kópie.
[ Informácie o snímaní
a prehrávaní
• Pred začatím snímania vykonajte testovací
záber, ktorým si overíte, či fotoaparát
pracuje správne.
• Fotoaparát nie je odolný voči prachu, voči
ošplechnutiu a nie je vodotesný. Pred
zapnutím fotoaparátu si prečítajte časť
„Preventívne opatrenia“ (str. 32).
• Nevystavujte fotoaparát vode. Pri vniknutí
vody do vnútra fotoaparátu môže nastať
porucha. V niektorých prípadoch fotoaparát
nie je možné opraviť.
• Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do
iného zdroja silného svetla. Môže to spôsobiť
poruchu fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných rádiových
vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie. Inak
fotoaparát nemusí zaznamenávať alebo
prehrávať zábery správne.
• Používanie fotoaparátu v piesočnatom alebo
prašnom prostredí môže spôsobiť poruchy.
• Ak dôjde ku kondenzácii vlhkosti, odstráňte
ju pred použitím (str. 32).
• Fotoaparátom netraste ani nebúchajte. Môže
to spôsobiť poruchu a znemožniť
zaznamenávanie záberov. Navyše sa môže
záznamové médium stať nepoužiteľné alebo
sa môžu poškodiť obrazové údaje.
• Pred použitím vyčistite povrch blesku.
Tepelná energia uvoľnená pri blysnutí blesku
môže spôsobiť, že roztopené nečistoty
čiastočne zakryjú povrch blesku alebo sa naň
prilepia, čím môže dôjsť k nedostatočnému
osvetleniu.
[ Poznámky k LCD displeju
a objektívu
• LCD displej je vyrobený použitím veľmi
presnej technológie, vďaka ktorej správne
funguje viac ako 99,99% pixelov. Na LCD
displeji sa však môžu objavovať malé tmavé
alebo jasné body (biele, červené, modré
alebo zelené). Tieto body sú normálnym
výsledkom výrobného procesu a nemajú
vplyv na snímanie.
• Keď je akumulátor takmer vybitý, objektív sa
môže prestať pohybovať. Vložte nabitý
akumulátor a potom fotoaparát znova
zapnite.
[ Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
• Fotoaparát zodpovedá univerzálnemu
štandardu DCF (Design rule for Camera File
system), ktorý vytvorila asociácia JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Spoločnosť Sony nezaručuje, že fotoaparát
bude prehrávať zábery zaznamenané alebo
upravené iným zariadením a že iné
zariadenie bude prehrávať zábery
zaznamenané fotoaparátom.
SK
[ Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, video kazety a
ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
zaznamenávaním takýchto materiálov sa
môžete dopustiť viacerých porušení zákonov o
autorských právach.
[ Žiadna kompenzácia
poškodeného obsahu alebo
zlyhania záznamu
Spoločnosť Sony nemôže kompenzovať
zlyhanie záznamu alebo stratu
zaznamenaného obsahu spôsobené poruchou
fotoaparátu alebo záznamového média atď.
5
Začíname!
Kontrola dodaného príslušenstva
• Nabíjačka akumulátora BC-CSGB/BCCSGC (1)
• Remienok
Remienok na zápästie (1) (DSC-W110/
W115/W120/W130)
Popruh na krk (1) (DSC-W125)
• Sieťová šnúra (1) (nie je súčasťou dodávky
v USA a Kanade)
• Taštička (1) (len pri DSC-W115/W125)
• Nabíjateľný akumulátor NP-BG1 (1)/Obal
na akumulátor (1)
• Kábel USB, A/V pre viacúčelový konektor
(1)
• CD-ROM (1)
– Softvér s aplikáciou pre Cyber-shot
– „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“
– „Ďalšie kroky – Cyber-shot“
• Návod na používanie (tento manuál) (1)
Poškodeniu spôsobenému pádom fotoaparátu zabránite pripojením remienka a
pretiahnutím slučky cez ruku.
Očko
6
1 Príprava akumulátora
Pre zákazníkov v USA a Kanade
Informácie pre zákazníkov z krajín/oblastí mimo
USA a Kanady
Zástrčka
ɟ
ɟ
Indikátor CHARGE
Kontrolka CHARGE
Sieťová šnúra
1 Vložte akumulátor do nabíjačky.
2 Zapojte nabíjačku akumulátora do elektrickej zásuvky.
SK
Kontrolka CHARGE sa rozsvieti a spustí sa nabíjanie.
Keď kontrolka CHARGE zhasne, nabíjanie je dokončené (Normálne nabitie).
Ak budete pokračovať v nabíjaní akumulátora ďalšiu hodinu (pokým nebude úplne nabitý),
nabitie vydrží trochu dlhšie.
[ Doba nabíjania
Doba úplného nabitia
Doba normálneho nabitia
Cca 330 min.
Cca 270 min.
• V predchádzajúcej tabuľke je uvedený čas potrebný na nabitie úplne vybitého akumulátora pri
teplote 25°C. Nabíjanie môže trvať dlhšie v závislosti od podmienok pri používaní a okolností.
• Informácie o počte záberov, ktoré je možné nasnímať, nájdete na str. 27.
• Pripojte nabíjačku akumulátora do najbližšej elektrickej zásuvky v stene.
• Aj keď kontrolka nabíjania CHARGE nesvieti, nabíjačka pre akumulátor nie je odpojená od
elektrickej siete, pokiaľ je zapojená sieťová šnúra v elektrickej zástrčke. Ak spozorujete nejaký
problém pri používaní nabíjačky pre akumulátora, okamžite odpojte napájanie vytiahnutím
sieťovej šnúry z elektrickej zástrčky.
• Po dokončení nabíjania odpojte sieťovú šnúru z elektrickej zástrčky a vyberte akumulátor
z nabíjačky.
• Určené na použitie s kompatibilnými batériami Sony.
7
2 Vloženie akumulátora a pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ (nie je súčasťou dodávky)
ɟVložte pamäťovú kartu
Kryt priestoru pre
akumulátor/kartu
„Memory Stick Duo“
ɠ
„Memory Stick Duo“
vodivými kontaktmi smerom
k objektívu tak, aby zacvakla
na svoje miesto.
Vložte akumulátor pokiaľ
jeho bočnou stranou
tlačíte na páčku uvoľnenia
akumulátora.
1 Otvorte kryt priestoru pre akumulátor/kartu „Memory Stick Duo“.
2 Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ (nie je súčasťou dodávky).
3 Vložte akumulátor.
4 Zatvorte kryt priestoru pre akumulátor/kartu „Memory Stick Duo“.
[ Keď nie je vložená žiadna pamäťová karta „Memory Stick Duo“
Fotoaparát zaznamenáva a prehráva zábery využitím vnútornej pamäte (pribl. 15 MB).
[ Kontrola zostávajúceho nabitia akumulátora
Stlačením tlačidla POWER zapnite fotoaparát a skontrolujte stav nabitia akumulátora
na LCD displeji.
Indikátor
stavu
akumulátora
Stav
8
Akumulátor Akumulátor Akumulátor
je nabitý,
je spolovice
takmer
plná
úplne nabitý vybitý,
kapacita
polovičná
kapacita
Nízka
kapacita,
záznam/
prehrávanie
sa čoskoro
preruší.
Vložte úplne nabitý
akumulátor alebo
vložený akumulátor
dobite. (Bliká
výstražný
indikátor.)
• Ak používate akumulátor NP-FG1 (nie je súčasťou dodávky), za indikátorom stavu akumulátora
sa zobrazujú aj minúty (
60 Min).
• Trvá približne jednu minútu, kým sa zobrazí správny indikátor stavu akumulátora.
• Indikátor stavu akumulátora nemusí byť správny v závislosti od podmienok pri používaní
a okolností.
• Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka nastavenia hodín (str. 10).
[ Vybratie akumulátora a pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
Otvorte kryt priestoru pre akumulátor/kartu „Memory Stick Duo“.
„Memory Stick Duo“
Presvedčte sa, že kontrolka
prístupu nesvieti a potom naraz
zatlačte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“.
Akumulátor
Posuňte páčku uvoľnenia
akumulátora.
Dajte pozor, aby vám pri
manipulácii nevypadol akumulátor.
SK
• Nikdy nevyberajte akumulátor/pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, keď svieti kontrolka
prístupu. Môžu sa poškodiť údaje na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“/vo vnútornej pamäti.
9
3 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie dátumu a času
Tlačidlo POWER
Tlačidlo
HOME
1
Tlačidlo z
2
3
ɟ Ovládacie tlačidlo
1 Stlačte POWER.
2 Nastavte dátum a čas pomocou ovládacieho tlačidla.
1 Zvoľte formát zobrazovania dátumu a času pomocou v/V a potom stlačte z.
2 Označte každú položku pomocou b/B, nastavte číselnú hodnotu pomocou v/V a
potom stlačte z.
3 Zvoľte [OK], potom stlačte z.
• Fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Zábery môžete vytlačiť alebo uložiť s
dátumom s použitím aplikácie „Picture Motion Browser“ na disku CD-ROM (je súčasťou
dodávky).
• Polnoc sa zobrazuje ako 12:00 AM a pravé poludnie sa zobrazuje ako 12:00 PM.
[ Zmena nastavenia dátumu a času
Stlačte HOME a zvoľte [
Clock Settings] v
(Settings) (str. 18, 19).
[ Poznámky k zapnutiu napájania
• Po vložení akumulátora do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým bude fotoaparát možné používať.
• Ak je fotoaparát zapnutý a napájaný z akumulátora a nepoužíva sa približne tri minúty,
automaticky sa sám vypne, aby zabránil zbytočnému vybitiu akumulátora (funkcia automatického
vypnutia).
10
Jednoduché snímanie záberov
Mikrofón
Hľadáčik
Kontrolka
záznamu
Flash (Blesk)
ɠ Spúšť
Tlačidlo W/T
(Transfokácia)
Prepínač režimu
Tlačidlo MENU
Otvor pre statív
(spodná časť)
Ovládacie tlačidlo
Kontrolka samospúšte/
Kontrolka režimu
snímania úsmevu
Tlačidlo snímania
blízkych objektov
Tlačidlo DISP
Tlačidlo blesku
Tlačidlo
samospúšte
1 Zvoľte požadovanú funkciu na prepínači režimu.
Pri snímaní statických záberov (Režim automatické nastavenie): Nastavte
Pri snímaní videozáznamu: Nastavte
.
.
SK
2 Držte fotoaparát pevne s lakťami pritlačenými k telu.
Umiestnite snímaný
objekt do stredového
rámčeka.
3 Nasnímajte záber stlačením spúšte.
Pri snímaní statických záberov:
1 Pre optimálne zaostrenie zatlačte
a pridržte spúšť v polovici.
Indikátor z (Aretácia AE/AF)
(zelený) začne blikať, zaznie pípnutie,
indikátor prestane blikať a zostane
svietiť.
2 Zatlačte spúšť nadoraz.
Indikátor aretácie AE/AF
Pri snímaní videozáznamu:
Zatlačte spúšť nadoraz.
Opakovaným stlačením spúšte nadoraz zastavíte nahrávanie videozáznamu.
• Najkratšia vzdialenosť snímania je približne 4 cm (W)/50 cm (T) (od objektívu).
11
Prepínač režimu/Transfokácia/Blesk/Makro/Samospúšť/
Zobrazenie
[ Používanie prepínača režimu
Nastavte prepínač režimu na požadovanú funkciu.
Auto Adjustment
Umožňuje snímanie s automaticky upravenými nastaveniami.
Easy Shooting
Umožňuje jednoduché snímanie s dobre viditeľnými indikátormi.
Program Auto
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak rýchlosť uzávierky ako aj
hodnota clony). Pomocou ponuky môžete upraviť iné nastavenia.
Movie Mode
Umožňuje zaznamenanie videozáznamov so zvukom.
High Sensitivity
Umožňuje snímanie záberov bez blesku aj pri slabom osvetlení.
Smile Shutter
Ak rozpozná fotoaparát úsmev, uzávierka sa uvoľní automaticky (str. 14).
Soft Snap
Umožňuje snímanie záberov s jemnejšou atmosférou. Funkcia je určená pre portréty ľudí,
kvetiny atď.
Landscape
Umožňuje snímanie so zaostrením na vzdialený objekt.
Twilight Portrait
Umožňuje snímanie ostrých záberov ľudí v tmavom prostredí bez straty nočnej atmosféry.
SCN* Výber scény
Umožňuje zvoliť nastavenie z ponuky Scene Selection.
* Výber scény v režime SCN
Stlačte MENU a zvoľte nastavenie.
Twilight
Umožňuje snímanie nočných scén bez straty nočnej atmosféry.
Beach
Umožňuje snímanie scén pri mori alebo jazere so zvýraznením modrej farby vody.
Snow
Umožňuje snímanie zasnežených scén s jasnejšou bielou farbou.
Fireworks
Umožňuje snímanie ohňostroja v jeho plnej kráse.
12
[ W/T Používanie transfokácie
Stlačením T obraz priblížite, stlačením W priblíženie zrušíte.
[
Blesk (Výber režimu blesku pre statické zábery)
Opakovane stláčajte B ( ) na ovládacom tlačidle, kým sa nezvolí požadovaný režim.
: Automatický blesk
Rozbliká sa pri nedostatočnom svetle alebo protisvetle (preddefinované nastavenie)
: Zapnutý vynútený blesk
: Pomalá synchronizácia (Zapnutý vynútený blesk)
V tomto režime sa v nedostatočných svetelných podmienkach spomalí rýchlosť uzávierky, takže
sa jasne nasníma aj pozadie mimo oblasti osvetlenej bleskom.
: Vypnutý vynútený blesk
[
Macro (Snímanie blízkych objektov)
Opakovane stláčajte b (
) na ovládacom tlačidle, kým sa nezvolí požadovaný režim.
: Auto
Fotoaparát automaticky upraví zaostrenie zo vzdialených objektov na blízke objekty.
Pri bežných podmienkach prepnite fotoaparát do tohto režimu.
: Macro
Fotoaparát nastaví zaostrenie s prioritou na blízke objekty. Pri snímaní blízkych objektov
nastavte Macro (Snímanie blízkych objektov) na On (Zap.).
[
SK
Používanie samospúšte
Opakovane stláčajte V (
) na ovládacom tlačidle, kým sa nezvolí požadovaný režim.
: Samospúšť sa nepoužíva
: Nastavenie samospúšte s oneskorením 10 sekúnd
: Nastavenie samospúšte s oneskorením 2 sekundy
Po stlačení tlačidla spúšte sa rozbliká kontrolka samospúšte a začne znieť pípanie, až
kým sa spúšť nespustí.
[ DISP Zmena zobrazenia na displeji
Stlačte v (DISP) na ovládacom tlačidle.
Pri každom stlačení v (DISP) sa zobrazenie a jas zmenia nasledovne:
Indikátory zapnuté
r
Indikátory zapnuté*
r
Histrogram zapnutý*
r
Indikátory vypnuté*
r
LCD displej vypnutý
* Je nastavený vysoký jas podsvietenia LCD displeja.
13
Snímanie v režime Smile Shutter (Režim snímania úsmevu)
Ak rozpozná fotoaparát úsmev, uzávierka sa uvoľní automaticky.
1 Zvoľte režim
(Smile Shutter) na prepínači režimu.
2 Namierte fotoaparát na objekt a stlačením tlačidla spúšte do polovice
zaostrite.
3 Stlačením tlačidla spúšte úplne nadoraz nastavte režim Smile Detection.
Režim Smile Shutter sa prepne do pohotovostného stavu.
Značka rozpoznania úsmevu/počet záberov
Rámček rozpoznania úsmevu (oranžový)
Indikátor citlivosti rozpoznania úsmevu
Udáva aktuálnu úroveň úsmevu.
Keď úroveň úsmevu dosiahne nastavenú hodnotu Smile Detection Sensitivity (udávanú
ukazovateľom b), fotoaparát automaticky aktivuje spúšť a zaznamená maximálne šesť
záberov. Po zaznamenaní záberu sa rozsvieti kontrolka režimu snímania úsmevu.
4 Stlačením tlačidla spúšte znova úplne nadoraz ukončite režim Smile
Shutter.
• Keď je režim Smile Shutter v pohotovostnom stave, kontrolka záznamu (oranžová) bliká.
• Snímanie s použitím režimu Smile Shutter sa ukončí automaticky po zaplnení kapacity pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“ alebo vnútornej pamäte, alebo po zaznamenaní šiestich záberov.
• Pomocou [Smile Detection] môžete zvoliť objekt, ktorý má prioritu pre rozpoznanie úsmevu
(str. 21).
• Ak sa nerozpozná úsmev, nastavte [Smile Detection Sensitivity] (str. 21).
• Fotoaparát môže nasnímať záber automaticky, keď sa usmeje akákoľvek osoba zobrazená v
rámčeku rozpoznania úsmevu (oranžový) po stlačení spúšte úplne nadoraz.
• Ak sa po stlačení spúšte nadoraz zmenila vzdialenosť medzi fotoaparátom a objektom, je možné,
že záber nebude v ohnisku. Ak sa zmení jas okolia, je možné, že nedosiahnete vhodnú expozíciu.
• Tváre sa nemusia rozpoznať správne v týchto prípadoch:
– Prostredie je príliš tmavé alebo príliš svetlé.
– Tváre sú sčasti zakryté slnečnými okuliarmi, maskami, klobúkmi atď.
– Objekty nie sú obrátené k fotoaparátu.
• V závislosti od podmienok sa úsmevy nemusia rozpoznať správne.
• Nie je možné používať digitálnu transfokáciu.
• Pri režime Smile Shutter v pohotovostnom stave nie je možné zmeniť pomer transfokácie.
14
Prezeranie/vymazávanie záberov
Tlačidlo
(Index)/
Reproduktor
Tlačidlo MENU
Multikonektor
(v spodnej časti)
(Transfokácia počas prehrávania)
Tlačidlo
(transfokácia
počas prehrávania)
Tlačidlo HOME
ɟ Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo
(Prezentácia)
Tlačidlo
(Prehrávanie)
1 Stlačte
(Prehrávanie).
Ak na vypnutom fotoaparáte stlačíte tlačidlo
, fotoaparát sa zapne automaticky a prepne sa
do režimu prehrávania. Ak chcete prejsť do režimu snímania, stlačte opäť tlačidlo
.
2 Zvoľte záber pomocou b/B na ovládacom tlačidle.
SK
Videozáznam:
Stlačením z spustíte prehrávanie videozáznamu. (Opätovným stlačením z prehrávanie
zastavíte.)
Stlačením B spustíte pretáčanie dopredu, b pretáčanie dozadu. (Stlačením z sa vrátite k
normálnemu prehrávaniu.)
Stlačením V spustíte zobrazenie obrazovky nastavenia hlasitosti a potom upravíte hlasitosť
stlačením b/B.
[
Vymazávanie záberov
1 Zobrazte záber, ktorý chcete vymazať a potom stlačte MENU.
2 Zvoľte položku [Delete] pomocou v/V, potom zvoľte položku [This Image]
pomocou b/B a stlačte z.
3 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
[
Zobrazenie zväčšeného záberu (transfokácia počas prehrávania)
Stlačte , keď je zobrazený statický záber. Transfokáciu zrušíte stlačením
Upravte polohu pomocou v/V/b/B.
Transfokáciu počas prehrávania zrušíte stlačením z.
.
15
[
Prezeranie záberov na indexovej obrazovke
Stlačením
(Index) počas zobrazenia statického záberu sa zobrazí indexová
obrazovka.
Potom zvoľte záber pomocou v/V/b/B.
Pre návrat do režimu zobrazovania samostatných záberov stlačte z.
• Na indexovú obrazovku sa dostanete, aj keď na obrazovke HOME vyberiete položku [
Index] v časti
(View Images).
• Po každom stlačení
(Index) sa zvýši počet záberov na indexovej obrazovke.
Image
[ Vymazávanie záberov v indexovom režime
1 Stlačte MENU počas zobrazenia indexovej obrazovky.
2 Zvoľte položku [Delete] pomocou v/V, potom zvoľte položku [Multiple Images]
pomocou b/B a stlačte z.
3 Zvoľte pomocou v/V/b/B záber, ktorý chcete vymazať a potom stlačte z.
V označovacom poli záberu je zaškrtnutá značka
.
Ak chcete zrušiť výber, zvoľte záber zvolený pre vymazanie a potom stlačte z znova.
4 Stlačte MENU, zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
•Ak chcete vymazať všetky zábery v priečinku, zvoľte [All In This Folder] a potom stlačte z v
kroku 2.
[ Prehrávanie série záberov s efektmi a hudbou (Slideshow)
1 Stlačte tlačidlo
(Slideshow).
Zobrazí sa obrazovka nastavenia.
2 Znova stlačte tlačidlo
(Slideshow).
Hudba sa zmení spolu s [Effects]. Hudbu tiež môžete preniesť a zmeniť na požadovanú
hudbu.
Ak chcete preniesť a zmeniť hudbu, vykonajte nasledujúce kroky.
1 Stlačte tlačidlo HOME. Potom zvoľte [ Music Tool] t [Download Music] v
[Slideshow]
(str. 18, 19).
2 Nainštalujte softvér z disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) do počítača.
3 Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla USB.
4 Spustite aplikáciu „Music Transfer“ nainštalovanú v počítači a zmeňte hudbu.
Bližšie informácie o zmene hudby nájdete v pomocníkovi aplikácie „Music Transfer“.
16
[ Zobrazenie záberov na TV prijímači
Pripojte fotoaparát k TV prijímaču prostredníctvom kábla pre viacúčelový konektor
(je súčasťou dodávky).
Do
multikonektora
Do vstupných
konektorov
audio/video
Kábel pre viacúčelový konektor (je súčasťou dodávky)
Na zobrazenie záberov na TVHD prijímači (vysoké rozlíšenie) je potrebný káblový
adaptér pre výstup HD (nie je súčasťou dodávky).
• Po nastavení veľkosti záberu na [16:9] môžete snímať zábery vo veľkosti, ktorá vyplní celú
obrazovku TVHD prijímača.
• Nie je možné prezerať videozáznamy s výstupom signálu vo formáte [HD (1080i)]. Pri snímaní
videozáznamov nastavte položku [COMPONENT] na [SD].
SK
17
Získanie poznatkov o rôznych funkciách
– HOME/Menu
Používanie obrazovky HOME
Obrazovka HOME je bránou k všetkým funkciám fotoaparátu a je ju možné vyvolať
bez ohľadu na nastavenie režimu (snímanie/prezeranie).
Tlačidlo
HOME
Tlačidlo z
ɟ ɠ Ovládacie tlačidlo
1 Stlačením HOME prejdete k zobrazeniu obrazovky HOME.
Shooting
Shooting
Shoot photos or movies
Kategória
Položka
Sprievodca
2 Zvoľte kategóriu pomocou b/B na ovládacom tlačidle.
3 Zvoľte položku pomocou v/V a potom stlačte z.
[ Keď vyberiete kategóriu
(Manage Memory) alebo
(Settings)
1 Zvoľte požadované nastavenie pomocou v/V a potom stlačte z.
• Obrazovka HOME sa zobrazí stlačením b.
2 Zvoľte nastavenie pomocou v/V a potom stlačte z.
• Fotoaparát nastavíte do režimu snímania alebo prezerania opätovným stlačením HOME.
18
Podrobné informácie o obsluhe 1 str. 18
Položky ponuky HOME
Po stlačení HOME sa zobrazia nasledujúce položky. Podrobnosti o položkách sa zjavia
na obrazovke vedľa sprievodcu.
Kategórie
Položky
Shooting
Shooting
View Images
Single Image
Image Index
Slideshow
Slideshow
Music Tool
Download Music
Print
Print
Manage Memory
Memory Tool
Memory Stick Tool
Format
Change REC. Folder
Format Music
Create REC. Folder
Copy
SK
Internal Memory Tool
Format
Settings
Main Settings
Main Settings 1
Beep
Initialize
Main Settings 2
USB Connect
Video Out
Function Guide
COMPONENT
Wide Zoom Display
Shooting Settings
Shooting Settings 1
AF Illuminator
AF Mode
Conversion Lens
Shooting Settings 2
Auto Orientation*
Grid Line
Digital Zoom
Auto Review
Clock Settings
Language Setting
* Len pre DSC-W120/W125/W130.
19
Práca s položkami ponuky Menu
Tlačidlo MENU
Tlačidlo z
ɟ ɠ Ovládacie tlačidlo
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
Sprievodca funkciami
• Ponuka sa zobrazí len v režimoch snímania a prehrávania.
• V závislosti od zvoleného režimu sa zobrazia rozličné položky.
2 Zvoľte požadovanú položku ponuky pomocou v/V na ovládacom tlačidle.
• Ak je požadovaná položka skrytá, opakovane stláčajte v/V, kým sa táto položka nezobrazí na
displeji.
3 Zvoľte nastavenie pomocou b/B.
• Ak je požadovaná položka skrytá, opakovane stláčajte b/B, kým sa táto položka nezobrazí na
displeji.
• Zvoľte položku v režime prehrávania a stlačte z.
4 Stlačením tlačidla MENU ponuku vypnete.
20
Podrobné informácie o obsluhe 1 str. 20
Položky ponuky
Dostupné položky ponuky sa líšia v závislosti od nastavenia režimu (snímanie/
prezeranie) a od polohy prepínača režimu v režime snímania. Na displeji sa objavia len
dostupné položky.
Ponuka pre snímanie
Scene Selection
Umožňuje zvoliť nastavenia, ktoré sú vopred prispôsobené
rôznym podmienkam scény.
Image Size
Umožňuje zvoliť veľkosť záberu.
Flash
Umožňuje zvoliť nastavenie blesku v režime Easy Shooting.
Face Detection
Umožňuje zvoliť prioritný objekt pre úpravu zaostrenia pri
použití funkcie rozpoznania tváre.
Smile Detection
Umožňuje zvoliť prioritný objekt pre funkciu Smile Shutter.
Smile Detection Sensitivity
Slúži na nastavenie úrovne citlivosti rozpoznania úsmevu.
REC Mode
Umožňuje zvoliť režim snímania záberov v rýchlom slede.
EV
Upravuje expozíciu.
ISO
Umožňuje zvoliť svetelnú citlivosť.
Metering Mode
Umožňuje zvoliť režim merania.
Focus
Zmení spôsob zaostrovania.
White Balance
Upravuje farebné tóny.
Flash Level
Upravuje intenzitu blesku.
Red Eye Reduction
Znižuje efekt červených očí.
Color Mode
Zmení živosť záberu alebo pridá špeciálne efekty.
SteadyShot
(len pre DSC-W120/W125/
W130)
Umožňuje zvoliť režim funkcie pre potlačenie rozmazaného
obrazu.
Shooting Settings
SK
Umožňuje zvoliť nastavenia snímania.
21
Podrobné informácie o obsluhe 1 str. 20
Ponuka pre prezeranie
(Delete)
Vymaže zábery.
(Slideshow)
Umožňuje prehrávanie série záberov s efektmi a hudbou.
(Retouch)
(len pre DSC-W130)
Retušuje statické zábery.
(Multi-Purpose Resize)
(len pre DSC-W130)
Zmení veľkosť záberu podľa použitia.
(Protect)
Chráni proti nechcenému vymazaniu.
Pridá značku poradia tlače na záber, ktorý chcete vytlačiť.
22
(Print)
Umožňuje tlač záberov použitím tlačiarne kompatibilnej
s PictBridge.
(Rotate)
Pootočí statický záber.
(Select Folder)
Umožňuje zvoliť priečinok na prezeranie záberov.
Práca s počítačom
Zábery nasnímané fotoaparátom môžete zobraziť na počítači. S použitím softvéru na
disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) si môžete statické zábery a videozáznamy z
fotoaparátu vychutnať viac než kedykoľvek predtým. Podrobnosti nájdete v „Príručke
k zariadeniu Cyber-shot“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky).
Podporované operačné systémy pre pripojenie USB a
aplikačný softvér (je súčasťou dodávky)
Pre používateľov Windows
Pre používateľov Macintosh
Pripojenie USB
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v10.1 až v10.5)
Aplikačný softvér
„Picture Motion
Browser“
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
nie je kompatibilný
* 64-bitové edície a Starter (Edition) nie sú podporované.
• V počítači musí byť nainštalovaný vyššie uvedený operačný systém. Aktualizácie operačného
systému nie sú podporované.
• Ak váš operačný systém nepodporuje pripojenia USB, skopírujte zábery vložením pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“ do slotu pre pamäťové karty Memory Stick na počítači alebo použite
bežne dostupné čítacie a zapisovacie zariadenie pre pamäťové karty Memory Stick.
• Ďalšie informácie o operačnom prostredí „Picture Motion Browser“ aplikačného softvéru Cybershot nájdete v príručke „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“.
SK
23
Prezeranie „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ na
disku CD-ROM (je súčasťou dodávky)
obsahuje podrobné pokyny na
používanie fotoaparátu. Na zobrazenie
tejto príručky je potrebný program
Adobe Reader.
[ Pre používateľov Windows
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM
(je súčasťou dodávky) do jednotky CDROM.
Objaví sa nižšie uvedená obrazovka.
Keď kliknete na tlačidlo [Cyber-shot
Handbook], objaví sa obrazovka pre
kopírovanie „Príručka k zariadeniu Cybershot“.
2 Skopírujte príručku podľa uvedených
inštrukcií na obrazovke.
• Pri inštalovaní „Príručka k zariadeniu
Cyber-shot“ sa automaticky nainštaluje
„Ďalšie kroky – Cyber-shot“.
3 Po dokončení inštalácie kliknite
dvakrát na ikonu, ktorá sa vytvorila na
pracovnej ploche počítača.
24
[ Pre používateľov Macintosh
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM
(je súčasťou dodávky) do jednotky CDROM.
2 Zvoľte priečinok [Handbook] a do
počítača skopírujte súbor
„Handbook.pdf“, ktorý je uložený
v priečinku [SK].
3 Po skončení kopírovania dvakrát
kliknite na „Handbook.pdf“.
Indikátory na displeji
Pri každom stlačení v (DISP) na
ovládacom tlačidle sa zmení zobrazenie
(str. 13).
Veľkosť záberu
•
•
[ Pri snímaní statických záberov
je len pre DSC-W130.
je len pre DSC-W110/
W115/W120/W125.
Prepínač režimu/ponuka
(Výber scény)
Prepínač režimu
(Program Auto)
Vyváženie bielej farby
Režim záznamu/režim
Bracket
• Režim Bracket je len pre
DSC-W130.
• V režime Easy Shooting sú indikátory
obmedzené.
Režim merania
Face Detection/Smile
Detection
[ Pri snímaní videozáznamu
SteadyShot (len pre
DSC-W120/W125/W130)
SK
Upozornenie na vibrácie
Indikátor citlivosti
rozpoznania úsmevu/
počet záberov
[ Pri prehrávaní
Stupnica transfokácie
Color mode (Režim
farieb)
Pripojenie k PictBridge
Ochrana
VOL.
Hlasitosť
Značka poradia tlače
(DPOF)
A
Zostatkový stav
akumulátora
Stupnica transfokácie
Pripojenie k PictBridge
Upozornenie na takmer
vybitý akumulátor
25
B
z
Aretácia AE/AF
ISO400
Číslo ISO
Funkcia NR pomalej
uzávierky
Médium pre záznam/
prehrávanie („Memory
Stick Duo“, vnútorná
pamäť)
125
Rýchlosť uzávierky
Zostávajúci čas záznamu
(hodiny : minúty :
sekundy)
F3.5
Hodnota clony
Zmena priečinku
+2.0EV
Hodnota expozície
AF iluminátor
Indikátor zameriavacieho
rámčeka AF zóny
Potlačenie červených očí
1.0m
00:25:05
Režim merania
Hodnota
poloautomatického
zaostrenia
Režim blesku
Nabíjanie blesku
Vyváženie bielej farby
Macro
REC
Standby
Nahrávanie
videozáznamu/
Pohotovostný stav pre
videozáznam
C:32:00
Samodiagnostické
zobrazenie
Čas záznamu (minúty :
sekundy)
ISO400
Číslo ISO
+2.0EV
Hodnota expozície
101-0012
Číslo priečinka-súboru
500
Rýchlosť uzávierky
2008 1 1
9:30 AM
Zaznamenaný dátum a
čas na prehrávanom
zábere
F3.5
Hodnota clony
z STOP
z PLAY
Sprievodca funkciami pre
prehrávanie záberu
BACK/
NEXT
Výber záberov
V VOLUME
Nastavenie hlasitosti
0:12
Konverzný objektív
D
C:32:00
Samodiagnostické
zobrazenie
Samospúšť
Zameriavací rámček AF
zóny
C
Priečinok pre ukladanie
záznamov
26
Priečinok pre
prehrávanie
+
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
96
Indikátor počtu voľných
záberov
N
Prehrávanie
12/12
Číslo záberu/Počet
záberov uložených vo
zvolenom priečinku
Lišta prehrávania
Histogram
• Ikona
sa objaví, keď je
vypnuté zobrazenie
histogramu (stĺpcového
diagramu).
Výdrž akumulátora a kapacita pamäte
Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je možné nasnímať
či prezrieť
Pri hodnotách uvedených
v nasledujúcich tabuľkách sa
predpokladá použitie úplne nabitého
akumulátora (je súčasťou dodávky) pri
okolitej teplote 25°C. Uvedené počty
záberov, ktoré je možné zaznamenať/
prezerať, sú približné a sú v nich
započítané výmeny pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ podľa potreby.
V závislosti od podmienok používania sa
môžu skutočné hodnoty od uvedených
v tabuľke mierne líšiť.
[ Pri snímaní statických záberov
LCD displej
Výdrž
akumulátora
(min.)
Počet
záberov
• Meracia metóda je založená na štandarde
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Výdrž akumulátora a počet záberov sa
nemení bez ohľadu na veľkosť záberu.
[ Pri prezeraní statických záberov
Výdrž akumulátora
(min.)
DSC-W130
Prib. 410
Zap.
Prib. 185
Prib. 370
Vyp.
Prib. 225
Prib. 450
Prib. 8200
DSC-W120/W125
Prib. 400
Prib. 8000
DSC-W110/W115
Prib. 480
DSC-W130
Počet záberov
Prib. 9600
SK
• Prezeranie samostatných záberov v poradí s
približne 3-sekundovými prestávkami
[ Informácie o akumulátore
DSC-W120/W125
Zap.
Prib. 175
Prib. 350
Vyp.
Prib. 215
Prib. 430
DSC-W110/W115
Zap.
Prib. 210
Prib. 420
Vyp.
Prib. 260
Prib. 520
• Snímanie v nasledovných podmienkach:
– [REC Mode] je nastavené na [Normal].
– [AF Mode] je nastavené na [Single].
– [SteadyShot] je nastavené na [Shooting].
– Jedno snímanie každých 30 sekúnd.
– Striedavá zmena transfokácie z polohy W
do polohy T.
– Blesk blysne pri každom druhom snímaní.
– Po 10 snímaniach sa vypne a znova zapne
napájanie.
• Kapacita akumulátora sa časom a
opakovaným používaním znižuje.
• Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je
možné snímať/prezerať, klesá
v nasledujúcich podmienkach:
– Okolitá teplota je nízka.
– Blesk sa používa často.
– Fotoaparát často zapínate a vypínate.
– Transfokácia sa často používa.
– Je nastavený vysoký jas podsvietenia LCD
displeja.
– [AF Mode] je nastavené na [Monitor].
– [SteadyShot] je nastavené na
[Continuous].
– Akumulátor je takmer vybitý.
– Funkcia Face Detection (rozpoznanie
tváre) je aktivovaná.
27
Počet statických záberov a čas nahrávania videozáznamov
Počet statických záberov a časová dĺžka videozáznamov sa môže líšiť v závislosti od
podmienok pri snímaní.
• Aj keď sa kapacita vášho záznamového média zhoduje s kapacitou uvedenou v tabuľke nižšie,
počet statických záberov a čas pre videozáznamy sa môžu líšiť.
• Veľkosť záberu môžete zvoliť v ponuke (str. 20, 21).
[ Približný počet statických záberov, ktoré je možné zaznamenať
(Jednotky: počet záberov)
DSC-W130
Vnútorná
Kapacita
pamäť
Veľkosť
Pribl.
15 MB
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná pomocou
fotoaparátu
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
8M
4
72
150
306
618
1223
2457
4981
5M
6
92
191
390
787
1557
3127
6340
3M
10
148
306
626
1262
2498
5017
10171
VGA
96
1428
2941
6013
12121
23983
48166
97646
3:2 (7M)
4
73
151
309
624
1236
2482
5033
16:9 (6M)
5
77
159
326
658
1303
2617
5306
16:9 (2M)
16
238
490
1002
2020
3997
8027
16274
(Jednotky: počet záberov)
DSC-W110/W115/W120/W125
Kapacita
Vnútorná
pamäť
Pribl.
15 MB
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná pomocou
fotoaparátu
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
7M
5
74
153
313
631
1249
2508
5085
5M
6
92
191
390
787
1557
3127
6340
3M
10
148
306
626
1262
2498
5017
10171
VGA
97646
Veľkosť
256 MB 512 MB
96
1428
2941
6013
12121
23983
48166
3:2 (6M)
5
74
153
313
631
1249
2508
5085
16:9 (5M)
5
88
181
371
748
1480
2973
6027
16:9 (2M)
16
238
490
1002
2020
3997
8027
16274
• Pri uvedených počtoch záberov sa predpokladá, že [REC Mode] je nastavený na [Normal].
• Ak je dostupný počet záberov pre snímanie viac než 9 999, objaví sa indikátor „>9999“.
• Pri prehrávaní záberu nasnímaného starším modelom fotoaparátu Sony na tomto fotoaparáte sa
záber nemusí zobraziť v skutočnej veľkosti.
28
[ Približný čas pre nahrávanie videozáznamov
Hodnoty uvedené v tabuľke nižšie udávajú približný maximálny čas pre nahrávanie,
ktorý predstavuje súčet všetkých súborov videozáznamov. Maximálny čas
nepretržitého snímania je približne 10 minút.
(Jednotky : hodina : minúta : sekunda)
Kapacita
Veľkosť
640(Fine)
Vnútorná
pamäť
Pribl.
15 MB
–
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná pomocou
fotoaparátu
256 MB 512 MB
0:02:50
0:06:00
640(Standard) 0:00:40
0:10:40
0:22:00
320
0:42:50
1:28:10
0:02:50
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:20
3:23:20
0:45:00
1:30:50
2:59:50
6:01:10
12:12:20
3:00:20
6:03:30 11:59:30 24:04:50
48:49:20
• Videozáznamy s veľkosťou nastavenou na [640(Fine)] je možné nahrávať len na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
• Fotoaparát nepodporuje snímanie alebo prehrávanie videozáznamov HD.
SK
29
Riešenie problémov
Keby ste mali problémy s fotoaparátom alebo príslušenstvom, skúste problém
odstrániť nasledujúcimi spôsobmi.
1 Pozrite sa na nižšie uvedené kroky a nazrite do príručky „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“ (PDF súbor).
Ak sa na displeji objaví kód „C/E:ss:ss“, nazrite do príručky „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“.
2 Vyberte akumulátor, počkajte približne jednu minútu, potom
akumulátor znova vložte a nakoniec zapnite napájanie.
3 Inicializujte nastavenia (str. 19).
4 Obráťte sa na predajcu Sony alebo na autorizovaný servis Sony.
Odovzdaním fotoaparátu do opravy súhlasíte s tým, že obsah vnútornej pamäte a
hudobné súbory sa môžu skontrolovať.
Akumulátor a napájanie
Nie je možné vložiť akumulátor.
• Vložte akumulátor správne tak, aby sa stlačila páčka vysunutia akumulátora (str. 8).
Fotoaparát nejde zapnúť.
• Po vložení akumulátora do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým sa fotoaparát zapne.
• Vložte akumulátor správne (str. 8).
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (str. 7).
• Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte akumulátor za nový.
• Používajte odporučený typ akumulátora.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory akumulátora. Znovu zapnite fotoaparát (str. 10).
• Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte akumulátor za nový.
30
Indikátor stavu akumulátora ukazuje nesprávny údaj.
• Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí.
• Nastal nesúlad medzi indikátorom stavu akumulátora a skutočným stavom nabitia
akumulátora. Akumulátor nechajte jedenkrát úplne vybiť a potom ho nabite, čím sa
nesprávna indikácia odstráni.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (str. 7).
• Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte akumulátor za nový.
Nabíjanie akumulátora nie je možné.
• Akumulátor nie je možné nabíjať pomocou AC adaptéra (nie je súčasťou dodávky). Na
nabíjanie akumulátora použite nabíjačku.
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Nie je možné zaznamenať zábery.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ (str. 28). Ak je plná, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Zmažte nepotrebné obrazové súbory (str. 15).
– Vymeňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať.
• Ak snímate statický záber, nastavte prepínač režimu do inej pozície než
.
• Pri snímaní videozáznamov nastavte prepínač režimu do polohy
.
• Veľkosť záberu je pri snímaní videozáznamov nastavená na [640(Fine)]. Vykonajte
jednu z nasledujúcich možností:
– Nastavte inú veľkosť záberu než [640(Fine)].
– Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• V režime
(Smile Shutter) sa nenasníma žiadny záber, pokiaľ sa nerozpozná úsmev.
SK
Pri snímaní jasných objektov sa zobrazia vertikálne pruhy.
• Ide o výskyt javu rozmazania a v zábere sa objavia biele, čierne, červené, purpurové
alebo iné pásy. Nejde o poruchu.
Prezeranie záberov
Nie je možné prehrávať zábery.
• Stlačte
(Prehrávanie) (str. 15).
• V počítači sa zmenil názov priečinka či súboru.
• Spoločnosť Sony nezaručuje prehrávanie záberov vo fotoaparáte, ak boli súbory
spracované v počítači alebo zaznamenané iným fotoaparátom.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte USB pripojenie.
• Prehrávanie je nemožné, ak je funkcia Smile Shutter v pohotovostnom režime.
Ukončite pohotovostný režim stlačením tlačidla spúšte úplne na doraz.
31
Preventívne opatrenia
[ Fotoaparát nepoužívajte ani
neskladujte na nasledovných
miestach
– Nenechávajte fotoaparát príliš dlho
v kontakte s gumovými produktmi alebo
výrobkami z vinylu.
• Na príliš horúcom, studenom alebo vlhkom
mieste
Ak napríklad fotoaparát ponecháte vo
vozidle zaparkovanom na slnku, môže sa
zdeformovať obal fotoaparátu a spôsobiť tak
jeho poruchu.
• Na priamom slnečnom svetle alebo v
blízkosti ohrievača
Fotoaparát môže zmeniť farbu, môže sa
zdeformovať, alebo môže dojsť k poruche.
• Na miestach vystavených otrasom
• V blízkosti silných magnetických polí
• Na piesočnatých alebo prašných miestach
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostal
piesok ani prach. Môže to poškodiť
fotoaparát. Poškodenie je niekedy
neopraviteľné.
[ Informácie o prevádzkových
teplotách
[ Pri nosení
Nesadajte si na stoličku alebo iné miesto, keď
máte fotoaparát v zadnom vrecku nohavíc
alebo sukne. Môže to spôsobiť poruchu alebo
poškodenie fotoaparátu.
[ Poznámka k čisteniu
Čistenie LCD displeja
Odtlačky prstov, prach alebo iné nečistoty
utierajte z povrchu LCD displeja použitím
čistiacej súpravy na LCD displeje (nie je
súčasťou dodávky).
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve odtlačky prstov alebo
prach, vyčistite objektív jemnou handričkou.
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou
mierne navlhčenou vo vode a potom prípadnú
vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou.
Ochrana povrchovej úpravy a krytu pred
poškodením:
– Nevystavujte fotoaparát chemickým
výrobkom ako napr. riedidlám, benzínu,
liehu, jednorazovým handričkám,
odpudzovačom hmyzu, opaľovacím krémom
alebo insekticídom.
– Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na
rukách ktorúkoľvek z vyššie uvedených
chemikálií.
32
Fotoaparát je určený na použitie pri teplote od
0°C do 40°C. Fotoaparát neodporúčame
prevádzkovať pri teplotách presahujúcich
tento interval.
[ Pri kondenzácii vlhkosti
Ak náhle prenesiete fotoaparát z chladného
do teplého prostredia, na vnútorných
súčiastkach fotoaparátu sa môže vytvoriť
skondenzovaná vlhkosť. Táto kondenzácia
vlhkosti môže spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Ak skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu
mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí. Ak
budete používať fotoaparát s navlhnutým
vnútrom objektívu, zábery nebudú ostré.
[ Informácie o vnútornom
nabíjateľnom záložnom
akumulátore
Fotoaparát má vnútorný nabíjateľný
akumulátor, ktorý slúži na uchovávanie
dátumu, času a ďalších nastavení bez ohľadu
na to, či je napájanie zapnuté alebo vypnuté.
Tento nabíjateľný akumulátor sa nabíja vždy
počas používania fotoaparátu. Ak však
fotoaparát používate len na krátke obdobia,
postupne sa akumulátor vybije. Ak fotoaparát
vôbec nepoužívate, vybije sa akumulátor
úplne cca po 1 mesiaci. Preto zaistite, aby bol
akumulátor nabitý pred použitím fotoaparátu.
Fotoaparát môžete používať aj vtedy, keď
nabíjateľný akumulátor nie je nabitý. Nebude
sa však indikovať dátum a čas.
Postup pri nabíjaní vnútorného
nabíjateľného záložného akumulátora
Vložte nabitý akumulátor do fotoaparátu a
ponechajte fotoaparát 24 hodín alebo viac
vypnutý.
Technické údaje
Fotoaparát
[Vstupné a výstupné konektory]
[Systém]
Multikonektor: Video výstup
Audio výstup (monofónny)
USB komunikácia
Snímací prvok:
DSC-W130
7,18 mm (typ 1/2,5) farebný CCD,
primárny farebný filter
USB komunikácia: Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilné)
[LCD displej]
DSC-W110/W115/W120/W125
LCD displej: 6,2 cm (typ 2,5) s jednotkou TFT
7,20 mm (typ 1/2,5) farebný CCD,
primárny farebný filter
Celkový počet bodov:
115 200 (480 × 240) bodov
Celkový počet pixelov fotoaparátu:
DSC-W130
Približne 8,3 megapixlov
DSC-W110/W115/W120/W125
Približne 7,4 megapixlov
Efektívny počet pixelov fotoaparátu:
[Napájanie, všeobecne]
Napájanie: Nabíjateľný akumulátor
NP-BG1, 3,6 V
NP-FG1 (nie je súčasťou dodávky), 3,6 V
AC-LS5K AC adaptér (nie je súčasťou
dodávky), 4,2 V
Príkon (počas snímania, LCD displej Zap.):
DSC-W130
DSC-W120/W125/W130
Približne 8,1 megapixlov
1,0 W
DSC-W110/W115/W120/W125
DSC-W110/W115
Približne 7,2 megapixlov
0,9 W
Objektív: Carl Zeiss Vario-Tessar 4×
priblíženie
f = 5,35 – 21,4 mm (32 – 128 mm
(ekvivalent 35 mm filmu)) F2,8 (W) – F5,8
(T)
Ovládanie expozície: Automatická expozícia,
Režim výberu scény (9 režimov)
Vyváženie bielej farby: Automatické, denné
svetlo, zamračené, žiarivka 1,2,3, žiarovka,
blesk
Formát súborov (DCF kompatibilné):
Statické zábery: Exif Ver. 2.21 JPEG
kompatibilný, DPOF kompatibilný
Videozáznam: MPEG1 kompatibilný
(monofónny)
Záznamové médium: Vnútorná pamäť (pribl.
15 MB), „Memory Stick Duo“
Flash (Blesk): Rozsah blesku (citlivosť ISO
(Index odporúčanej expozície) nastavená
na Auto):
Cca. 0,2 – 3,9 m (W)/Cca. 0,5 – 1,9 m (T)
SK
Prevádzková teplota: 0 až 40°C
Skladovacia teplota: –20 až +60°C
Rozmery:
88,2 × 57,2 × 22,9 mm (Š/V/H, okrem
prečnievajúcich častí)
Hmotnosť:
DSC-W110/W115/W120/W130
Približne 156 g (vrátane akumulátora
NP-BG1, remienka atď.)
DSC-W125
Približne 169 g (vrátane akumulátora
NP-BG1, remienka atď.)
Mikrofón: Monofónny
Reproduktor: Monofónny
Tlač Exif Print: Kompatibilný
PRINT Image Matching III: Kompatibilný
PictBridge: Kompatibilný
33
Nabíjačka pre akumulátor
BC-CSGB/BC-CSGC
Požiadavky na napájanie: AC 100 V až 240 V,
50/60 Hz, 2,6 W (BC-CSGB), 2 W (BCCSGC)
Výstupné napätie: 4,2 V jednosmerného
prúdu, 0,25 A
Prevádzková teplota: 0 až 40°C
Skladovacia teplota: –20 až +60°C
Rozmery: Pribl. 62 × 24 × 91 mm (Š/V/H)
Hmotnosť: Približne 75 g
Nabíjateľný akumulátor NP-BG1
Použitý akumulátor: Lítium-ióntový
akumulátor
Maximálne napätie: 4,2 V jednosmerného
prúdu
Nominálne napätie: 3,6 V jednosmerného
prúdu
Kapacita: 3,4 Wh (960 mAh)
Vzhľad a špecifikácie sa môžu zmeniť bez
upozornenia.
34
Obchodné značky
•
, „Cyber-shot“ sú obchodné
značky spoločnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory Stick
PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory Stick
Micro“, „MagicGate“, a
sú registrované obchodné značky spoločnosti
Sony Corporation.
• „Info LITHIUM“ je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
• „PhotoTV HD“ je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, DirectX a Windows
Vista sú registrované obchodné značky alebo
obchodné značky spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch
amerických a/alebo iných krajinách.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac a eMac sú
obchodné značky alebo registrované
obchodné značky spoločnosti Apple Inc.
• Intel, MMX a Pentium sú obchodné značky
alebo registrované obchodné značky
spoločnosti Intel Corporation.
• Adobe a Reader sú registrované obchodné
značky alebo obchodné značky spoločnosti
Adobe Systems Incorporated v Spojených
štátoch amerických a/alebo iných krajinách.
• Ďalej všeobecne platí, že všetky ostatné
názvy produktov a systémov spomenuté
v tomto návode sú obchodnými značkami
alebo registrovanými obchodnými značkami
príslušných vývojárskych a výrobných
spoločností. Avšak, označenia ™ alebo ® nie
sú v tomto návode vždy uvádzané.
SK
35
36
SK
37
Az e termékkel kapcsolatos további
információk és a gyakran feltett kérdésekre
adott válaszok a Vevőszolgálat honlapján
olvashatók.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našej webovej
stránke v sekcii Služby Zákazníkom.
70 vagy nagyobb százalékban újrahasznosított papírra,
illékony szerves vegyületektől mentes, növényi olaj alapú
tintával nyomtatva.
Vytlačené na papieri, ktorý je recyklovaný zo 70% alebo
viacej s použitím atramentu vyrobeného na báze
rastlinného oleja bez nestálych organických zlúčenín.
Printed in China
Download PDF