Sony | DSC-W270 | Sony DSC-W270 W270 Kompaktný digitálny fotoaparát Návod na použitie

4-130-215-12(1)
Digitális fényképezőgép
Digitálny fotoaparát
DSC-W270/W275/W290
© 2009 Sony Corporation
Használati útmutató
HU
·············································
Návod na používanie
···········································
SKSK
Magyar
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
FONTOS
BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOK
-ŐRIZZE MEG ŐKET
VESZÉLY
A TŰZVESZÉLY VAGY
AZ ELEKTROMOS
ÁRAMKÜTÉS
VESZÉLYÉNEK
ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN
PONTOSAN KÖVESSE
A KÖVETKEZŐ
UTASÍTÁSOKAT
Ha a csatlakozódugasz alakja nem illik a
hálózati csatlakozóaljzatba, használjon
az aljzatnak megfelelő adaptert.
2HU
FIGYELEM!
[ Akkumulátor
Ha nem megfelelően bánik az
akkumulátorral, az felrobbanhat, tüzet, sőt a
kikerülő vegyi anyag sérülést is okozhat.
Tartsa szem előtt az alábbiakat.
• Ne szedje szét.
• Ne törje össze az akkumulátort, és óvja az
ütéstől és az erős fizikai hatásoktól, többek
között ne kalapálja, ne ejtse le, ne lépjen rá.
• Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait, és
ügyeljen arra is, hogy érintkezőihez ne érjen
fémtárgy.
• Óvja a 60 °C fölötti hőmérséklettől: ne
tegye ki közvetlen napsugárzásnak, ne
hagyja tűző napon parkoló gépkocsiban.
• Ne gyújtsa meg és ne dobja tűzbe.
• Ne használjon se sérült, se olyan lítium ion
akkumulátort/elemet, amelyből folyik az
elektrolit.
• Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort eredeti
Sony akkumulátortöltővel, illetve olyan
készülékkel töltse, amely fel tudja tölteni az
akkumulátort.
• Kisgyerekektől elzárva tárolja az
akkumulátort.
• Tartsa szárazon az akkumulátort.
• Az akkumulátort/elemet elemet csak
azonos típusú vagy a Sony által javasolt
helyettesítő akkumulátorra/elemre cserélje.
• Az elhasználódott akkumulátort azonnal, a
használati útmutatóban ismertetett
módodon dobja ki.
[ Akkumulátortöltő
Ha a CHARGE jelző nem is világít, az
akkumulátortöltő feszültség alatt áll
mindaddig, amíg azt ki nem húzza a fali
konnektorból. Ha az akkumulátor töltő
használata közben üzemzavart tapasztal,
akkor azonnal húzza ki a csatlakozódugót a
fali konnektorból, hogy áramtalanítsa a
készüléket.
Az európai vásárlók
figyelmébe
[ Megjegyzés az EU-s irányelveket
követő országokban élö
vásárlóink számára
A termék gyártója a Sony Corporation (címe:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japán). EMC- és termékbiztonsági ügyekben
a hivatalos márkaképviseletet a Sony
Deutschland GmbH (címe: Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) látja
el. Kérjük, hogy minden szerviz- és
garanciakérdéssel a különálló szerviz- és
garanciadokumentumban megadott címen
keresse fel munkatársainkat.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
átjátszókábellel használják.
[ Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
[ Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy
húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
[ Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
HU
3HU
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
elemek helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket,
ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok
megőrzése érdekében elengedhetetlen az
energiaellátás folyamatosságának biztosítása,
csak az arra felkészült szerviz állomány
cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa el azt
az arra kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
4HU
Tartalomjegyzék
A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések ................... 7
Első lépések
............................................................................ 9
A mellékelt tartozékok ellenőrzése ............................................................ 9
Részek azonosítása................................................................................. 10
Az akkumulátoregység feltöltése ............................................................ 11
Akkumulátoregység/„Memory Stick Duo” (külön megvásárolható)
behelyezése............................................................................................. 13
Az óra beállítása ...................................................................................... 16
Fényképezés/képek megtekintése
............ 18
Fényképezés ........................................................................................... 18
Képek megtekintése................................................................................ 19
Fényképezőfunkciók használata
........................................ 20
Minimális jel kijelzése (Egyszerű fényképezés)........................................ 20
Mosoly érzékelése és automatikus fotózás (Mosoly Exponálás) ............ 21
Automatikusan érzékeli a fényképezés körülményeit
(Színhely felismerés) ................................................................................ 22
Az alany arcára fókuszálva (Arcfelismerés) ............................................. 24
Közeli fényképezés (Makró)..................................................................... 25
Az időzítő használata............................................................................... 25
Vaku üzemmód kiválasztása ................................................................... 26
A képernyőkijelző módosítása................................................................. 26
A megfelelő képméret kiválasztása ......................................................... 27
A témának megfelelő Fényképezési üzemmód használata
(Helyszínválasztás) .................................................................................. 28
Mozgóképek felvétele ............................................................................. 30
A Megtekintés funkció használata
.................................... 32
Nagyított fénykép megtekintése (Lejátszás zoom).................................. 32
Kép keresése (Indexkép) ......................................................................... 32
Fényképek megtekintése zenével (Diabemutató).................................... 33
A kijelzés formátumának kiválasztása (Megtekintő üzemmód) ............... 34
5HU
Képek törlése
.................................................................................. 35
Képek törlése........................................................................................... 35
Minden kép törlése (Formáz) ................................................................... 36
A fényképezőgép csatlakoztatása egyéb
eszközökhöz .................................................................................... 37
A képek megtekintése TV-n..................................................................... 37
Fényképek nyomtatása............................................................................ 37
A fényképezőgép használata számítógéppel .......................................... 39
Fényképezőgép beállításainak változtatása
............... 43
A működési hangok megváltoztatása...................................................... 43
A MENU elemek használata .................................................................... 44
A
(Beáll.ok) elemek használata.......................................................... 47
Egyéb
................................................................................................... 49
A képernyőn megjelenített ikonok listája ................................................. 49
Többet a fényképezőgépről („A Cyber-shot kézikönyve”) ....................... 52
Hibaelhárítás ............................................................................................ 53
Óvintézkedések ....................................................................................... 56
Minőségtanúsítás..................................................................................... 57
6HU
x A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések
A belső memória és a „Memory
Stick Duo” biztonsági mentése
A felvétellel/lejátszással
kapcsolatos megjegyzések
Ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, és ne
távolítsa el az akkumulátoregységet, illetve
a „Memory Stick Duo”-t, ha világít a
memóriaműködés-jelző lámpa. Ellenkező
esetben sérülhetnek a belső memóriában
vagy a „Memory Stick Duo”-n tárolt
adatok. Az adatok védelme érdekében
készítsen biztonsági másolatot.
• A felvétel megkezdése előtt
A kezelőfájlokról
Amikor egy „Memory Stick Duo”-t
kezelőfájl nélkül helyez be a
fényképezőgépbe és bekapcsolja, akkor a
„Memory Stick Duo” szabad részéről
automatikusan készül egy kezelőfájl. Egy
kis időbe telhet, míg elvégezheti a
következő műveletet.
próbafelvétellel ellenőrizze a
fényképezőgép hibátlan működését.
• A fényképezőgép nem porálló, nem
cseppálló és nem vízálló. A
fényképezőgép használata előtt olvassa el
figyelmesen az „Óvintézkedések”
(56. oldal) című fejezetet.
• Óvja a fényképezőgépet a víztől. A
fényképezőgép belsejébe jutó víz hibás
működést okozhat. Előfordulhat, hogy a
fényképezőgép nem javítható meg.
• Ne fordítsa a fényképezőgépet a nap vagy
más fényes fényforrás felé. Ez a
fényképezőgép hibás működését
okozhatja.
• Ne használja a fényképezőgépet erős
rádióhullámokat gerjesztő vagy sugárzást
kibocsátó helyek közelében. Ellenkező
esetben a fényképezőgép nem rögzíti és
nem játssza le hibátlanul a fényképeket.
• A fényképezőgép használata homokos
vagy poros helyen hibás működést
okozhat.
• Ha pára csapódik le rá, a fényképezőgép
használata előtt távolítsa el azt
(56. oldal).
• Ne rázza vagy ütögetesse a
fényképezőgépet. Ez meghibásodást
okozhat, és előfordulhat, hogy nem tud
képeket rögzíteni. Ezenkívül az
adathordozó használhatatlanná válhat,
vagy a képadatok sérülhetnek.
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku
felületét. A vaku hőkibocsátása miatt a
vaku felületén lévő szennyeződés
elszíneződhet, illetve rátapadhat a vaku
felületére, ami elégtelen
fénykibocsátáshoz vezethet.
7HU
Az LCD-képernyőre és a lencsére
vonatkozó megjegyzések
A képadat kompatibilitásával
kapcsolatos megjegyzések
• Az LCD-képernyő rendkívül nagy
• A fényképezőgép megfelel a JEITA
pontosságú gyártástechnológiával
készült, így a képpontok legalább
99,99%-a ténylegesen működőképes.
Ennek ellenére néhány apró fekete és/
vagy fényes (fehér, piros, kék vagy zöld
színű) pont jelenhet meg az LCDképernyőn. Ezek a pontok a gyártási
folyamat velejárói, és nem befolyásolják a
felvétel minőségét.
• Amikor az akkumulátor szint alacsonnyá
válik, akkor esetleg a lencsék mozgása
megáll. Helyezzen be egy feltöltött
akkumulátoregységet, majd kapcsolja be
újra a fényképezőgépet.
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) DCF
(Design rule for Camera File system)
által létrehozott univerzális szabványnak.
• A Sony nem vállal garanciát arra, hogy
fényképezőgép le tudja játszani a más
készülékkel rögzített vagy módosított
képeket, illetve arra, hogy ezzel
fényképezőgéppel készített képek más
készülékkel lejátszhatók.
A fényképezőgép hőmérsékletéről
A folyamatos használat következtében a
fényképezőgép és az akkumulátor
felmelegedhet. Ez azonban nem jelent
hibás működést.
A túlmelegedés elleni védelemről
A fényképezőgép és az akkumulátor
hőmérsékletétől függően lehet, hogy nem
lesz képes mozgóképeket készíteni, vagy a
fényképezőgép védelme miatt az
automatikusan kikapcsolhat. Egy üzenet
jelenik meg az LCD kijelzőn mielőtt a gép
kikapcsol, vagy mielőtt nem tud több
mozgóképet készíteni.
8HU
Szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
Televíziós műsorok, filmek, videoszalagok
és egyéb anyagok szerzői jog által védettek
lehetnek. Ilyen anyagok engedély nélküli
felvétele a vonatkozó jogszabályokba
ütközhet.
A felvételek sérüléséért, illetve a
felvételi hibákért nem vállalunk
felelősséget
A Sony nem vállalja a felvétel tartalmának
ellentételezését, ha a felvétel vagy a
lejátszás elmaradása a készülék vagy az
adathordozó, stb. hibájából következik be.
Az ábrákról
Ha másként nincs jelezve, a kézikönyv
ábráin a DSC-W290 típus látható.
Első lépések
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
• BC-CSGD/BC-CSGE
• Csuklószíj (1)
akkumulátortöltő (1)
• Puha hordtáska (1) (csak a DSC-W275
modellhez)
• Hálózati tápkábel (1) (nem mellékelt
• CD-ROM (1)
• NP-BG1 újratölthető
akkumulátoregység (1)/akkumulátortok
(1)
– Cyber-shot alkalmazási szoftver
– „A Cyber-shot kézikönyve”
– „Cyber-shot - A következő lépés”
• Használati útmutató (ez az
útmutató) (1)
Első lépések
tartozék az USA-ban és Kanadában)
x A csuklópánt használata
Erősítse fel a szíjat, és hurkolja a
csuklójára, megóvva ezzel a
fényképezőgépet a leesés miatti
sérülésektől.
• USB, A/V kábel a többcélú
kivezetéshez (1)
Fül
9HU
Részek azonosítása
A Exponálógomb
B (Mosoly) gomb
C Vaku
D ON/OFF (Bekapcsoló) gomb
Első lépések
E Hangszóró
F Mikrofon
G Önkioldó jelzője/Mosolyexponálás
lámpa/AF segédfény
H Lencse
I LCD-képernyő
J Felvétel készítéséhez: W/T (zoom)
gomb
Megtekintéshez: (Lejátszás
zoom) gomb/ (Index) gomb
K Üzemmód-tárcsa
Alja
L Fül a csuklószíj számára
M
(Lejátszás) gomb
N Vezérlőgomb
Menü bekapcsolva: v/V/b/B/z
Menü kikapcsolva: DISP/ / /
O (Töröl) gomb
P MENU gomb
Q Többcélú csatlakozó
R Állványcsatlakozó
• Használjon olyan állványt, amelynek
rögzítőcsavarja rövidebb 5,5 mm-nél.
Különben nem lehet a
fényképezőgépet az állványon
megfelelően rögzíteni, és a
fényképezőgép megsérülhet.
S Akkumulátor/„Memory Stick
Duo” fedél
T „Memory Stick Duo” nyílás
U Memóriaműködés-jelző
V Akkumulátorkioldó kar
W Akkumulátor-behelyező nyílás
10HU
Az akkumulátoregység feltöltése
be az
1 Helyezze
akkumulátoregységet az
akkumulátortöltőbe.
•
Az akkumulátort részlegesen töltött
állapotból is feltöltheti.
az
2 Csatlakoztassa
akkumulátortöltőt a
fali csatlakozóhoz.
Az USA-beli és a kanadai vásárlóknak
Dugasz
Első lépések
Akkumulátoregység
Ha az akkumulátor egységet a
CHARGE lámpa elalvása
után megközelítőleg még egy
óráig tölti, akkor a töltöttség
valamivel tovább tart (teljes
töltés).
CHARGE jelzőlámpa
Világít: Töltés
Kikapcsolt: Feltöltés
befejeződött (normál töltés)
CHARGE jelzőlámpa
Az USA-n és Kanadán kívüli országok/
tartományok vásárlóinak
Hálózati
tápkábel
CHARGE jelzőlámpa
a töltés befejeződött, távolítsa el az
3 Mikor
akkumulátortöltőt.
11HU
x Töltési idő
Teljes töltési idő
Normál töltési idő
Kb. 330 perc
Kb. 270 perc
Megjegyzések
• A fenti táblázat a teljesen kisütött akkumulátoregységek töltéséhez szükséges időt mutatja
Első lépések
25°C-os hőmérsékleten. A töltés a felhasználás feltételeinek és körülményeinek
függvényében hosszabb ideig tarthat.
• Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a legközelebbi fali csatlakozóhoz.
• Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a hálózati tápkábelt a fali konnektorból, és vegye ki
az akkumulátoregységet az akkumulátortöltőből.
• Ügyeljen arra, hogy eredeti Sony akkumulátoregységet és akkumulátortöltőt használjon.
x Az akkumulátor üzemidő és a rögzíthető/megtekinthető
képek száma
Fényképezéskor
Fényképek
megtekintése
Akkumulátor
használati idő (perc)
Képek száma
DSC-W290
Kb. 150
Kb. 300
DSC-W270/W275
Kb. 165
Kb. 330
DSC-W290
Kb. 340
Kb. 6800
DSC-W270/W275
Kb. 400
Kb. 8000
A mérési eljárás a CIPA szabványon alapul. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Megjegyzés
• Az akkumulátor üzemideje és fényképek száma a fényképezőgép beállításaitól függ.
zA fényképezőgép használata külföldön
A fényképezőgépet, az akkumulátortöltőt (mellékelt) és az AC-LS5K AC adaptert
(külön megvásárolható) minden olyan országban használhatja, ahol a villamos hálózat
feszültsége 100 V – 240 V AC, frekvenciája 50/60 Hz.
Ne használjon elektronikus átalakítót (utazó áramátalakító). Ez hibás működést okozhat.
12HU
Akkumulátoregység/„Memory Stick
Duo” (külön megvásárolható)
behelyezése
1 Nyissa fel a fedelet.
Első lépések
be a „Memory
2 Helyezze
Stick Duo”-t (külön
megvásárolható).
Miközben a kivezetés oldala az objektív
felé néz, tolja be a „Memory Stick
Duo”-t, míg az a helyére nem kattan.
be az
3 Helyezze
akkumulátoregységet.
Helyezze be az akkumulátort,
miközben a kart a nyíl irányába nyomja.
4 Csukja le a fedelet.
13HU
Első lépések
x Milyen „Memory Stick”-et
használhat
x Amikor nincs behelyezve
„Memory Stick Duo”
„Memory Stick Duo”
A képeket a fényképezőgép a belső
memóriában tárolja (hozzávetőlegesen
11 MB).
Ha képeket szeretne átmásolni a
belső memóriából a „Memory Stick
Duo”-ra, helyezze be a „Memory
Stick Duo”-t a fényképezőgépbe,
majd válasszaki a MENU t
(Beáll.ok) t
("Memory Stick"
eszköz) t [Másolás] jeleket.
Használhat még „Memory Stick PRO
Duo”-t vagy „Memory Stick PRO-HG
Duo”-t is a fényképezőgéphez.
A készíthető képek számáról/felvehető
időről szóló információt lásd a 28. és a 31.
oldalon. Más fajta „Memory Stick” vagy
memóriakártya nem kompatibilis a
fényképezőgéppel.
„Memory Stick”
A fényképezőgéphez nem használhat
„Memory Stick” kártyát.
x Az akkumulátoregység
eltávolítása
Akkumulátorkioldó kar
x A „Memory Stick Duo”
eltávolítása
Memóriaműködés–jelző
Győződjön meg arról, hogy a
memóriaműködés-jelző nem
világít, azután nyomja be egyszer
a „Memory Stick Duo”-t.
Megjegyzés
• Sose távolítsa el a „Memory Stick Duo”-
t/akkumulátor egységet, amikor a
Memóriaműködés-jelző világít. Ez a
„Memory Stick Duo”-n/belső
memóriában tárolt adatok sérülését
okozhatja.
14HU
Csúsztassa el az
akkumulátorkioldó kart. Ügyeljen,
hogy ne ejtse le az
akkumulátoregységet.
x Az akkumulátor
töltöttségének ellenőrzése
Az akkumulátor töltöttségének
jelzője az LCD-képernyő bal felső
sarkában látható.
Magas
Alacsony
• Kb. egy percet vesz igénybe, míg az
akkumulátor hátralévő üzemidejének
kijelzése megjelenik.
• A A maradék töltöttség kijelző kijelző
bizonyos körülmények között esetleg
helytelenül működhet.
• Ha NP-FG1 akkumulátor egységet
(külön megvásárolható) használ, akkor a
perc kijelző szintén látható a hátralévő
töltöttség kijelző után.
• Az akkumulátor kapacitása bizonyos idő
elteltével és a használat során csökken.
Mikor az akkumulátor egység üzemideje
érzékelhetően csökken, azt ki kell
cserélni. Vásároljon új
akkumulátoregységet.
• Ha a fényképezőgép be van kapcsolva, és
ön nem működteti kb. 3 percig, a
fényképezőgép automatikusan kikapcsol
(Automatikus kikapcsolás funkció).
Első lépések
Megjegyzések
15HU
Az óra beállítása
meg az ON/OFF
1 Nyomja
(Bekapcsoló) gombot.
A fényképezőgép bekapcsol.
• Egy kis időbe telhet, míg a gép
bekapcsol, és lehetővé teszi a
működést.
Első lépések
ON/OFF (Bekapcsoló) gomb
ki a beállítási
2 Válassza
elemet a v/V gombbal a
vezérlőgombon, majd
nyomja meg a z gombot.
Dátum és idő form.: Válassza ki a
dátum- és időkijelzési formátumát.
Téli-nyári idősz: Válassza ki a Télinyári idősz. Be/Ki-t.
Dátum és idő: A dátumot és időt
állítja be.
Vezérlőgomb
Válassza ki a számértéket és a kívánt beállításokat a v/
3 V/b/B
gombokkal, majd nyomja meg a z gombot.
•
16HU
Az éjfélt a 12:00 AM, a delet a 12:00 PM jelöli.
az [Következő]-t, majd nyomja meg a z
4 Válassza
gombot.
ki a kívánt zónát a b/
5 BVálassza
gombbal a vezérlőgombon,
majd nyomja meg a z
gombot.
Első lépések
az [OK]-t, majd
6 Válassza
nyomja meg a z gombot.
Megjegyzés
• Ez a fényképezőgép nem rendelkezik a képekre dátumot illesztő funkcióval. A CD-ROM-
on (mellékelt) található „PMB”-vel a képeket dátummal együtt nyomtathatja ki vagy
mentheti el.
x A dátum és idő újra beállítása
Nyomja meg a MENU gombot, majd válassza ki a
beállítások) (48. oldal) gombokat.
(Beáll.ok) t
(Óra
17HU
Fényképezés/képek megtekintése
Fényképezés
a fényképezőgépet
1 Állítsa
(Intelligens autom.
beállítás)-ra, majd nyomja
meg az ON/OFF
(Bekapcsoló) gombot.
Mozgókép felvételéhez állítsa az
üzemmód-tárcsát a
(Mozgókép
ü.mód)-ra (30. oldal).
Fényképezés/képek megtekintése
Üzemmód-tárcsa
a
2 Tartsa
fényképezőgépet
W/T (zoom) gomb
biztosan, ahogyan
az ábrán látható.
• Nyomja meg a T gombot
nagyításhoz, a W gombot
a kiszélesítéshez.
meg félig az
3 Nyomja
exponáló gombot,
Exponálógomb
SteadyShot jel
hogy fókuszáljon.
Amikor az
látható a
kijelzőn, azt jelöli, hogy a
SteadyShot működik. Amikor
a kép a fókuszban van, sípolás
hallható, és a z jelzés világítani
kezd. A legkisebb felvételi
távolság kb. 10 cm (W)/50 cm
(T) (a lencsétől).
le teljesen az
4 Nyomja
exponálógombot.
A kép elkészült.
18HU
ON/OFF
(Bekapcsoló) gomb
AE/AF
rögzítés
Képek megtekintése
meg a
1 Nyomja
gombot.
(Lejátszás)
Az utolsó fénykép van megjelenik.
• Ha a „Memory Stick Duo”-ra mentett,
más fényképezőgéppel készített
képeket nem lehet lejátszani ezen a
fényképezőgépen, a képek
megtekintéséhez használja a [Mappa
megtek.] (34. oldal) opciót.
x Az előző/következő kép
kiválasztása
Válasszon ki képet a B (következő)/b
(előző) gombbal a vezérlőgombon.
Vezérlőgomb
x Kép törlése
Fényképezés/képek megtekintése
(Lejátszás) gomb
1 Nyomja meg a (Töröl) gombot.
2 Válassza ki az [E képet] a v gombbal a
vezérlőgombon, majd nyomja meg a z
gombot.
x Visszatérés fényképezéshez
Az exponálógombot félig nyomja le.
x A fényképezőgép kikapcsolása
Nyomja meg az ON/OFF (Bekapcsoló)
gombot.
Vezérlőgomb
(Töröl) gomb
19HU
Fényképezőfunkciók használata
Minimális jel kijelzése (Egyszerű
fényképezés)
Ez az üzemmód csökkenti a beállítások minimális számát. A szövegméret megnő,
a kijelzések könnyebben láthatók lesznek.
az üzemmód-tárcsát
1 Állítsa
(Egyszerű fényképezés) állásba.
Művelet
Hogyan váltsunk
Önkioldó
Nyomja meg a
jelet a vezérlőgombon t Válassza ki az
[Önkioldó 10 mp] vagy az [Önkioldó ki] parancsot.
Képméret
Nyomja meg a MENU jelet t Válassza ki a [Nagy] vagy a [Kicsi]
parancsot a [Képméret]-ből.
Vaku
Nyomja meg a
jelet a vezérlőgombon t Válassza ki az
[Automatikus vaku] vagy a [Vaku ki] parancsot/Nyomja meg a
MENU t [Vaku] t Válassza ki az [Auto] vagy a [Ki] parancsot.
zAz Egyszerű megtekintés üzemmódról
Ha a megnyomja a
(Lejátszás) gombot, miközben az üzemmód-tárcsa beállítása
(Egyszerű fényképezés), a lejátszás képernyő nagyobb és könnyebben látható
lesz. Emellett a használható funkciók száma csökken.
(Töröl) gomb: Törölheti az aktuálisan megjelenített képet.
Válassza ki az [OK] t z az gombot.
MENU gomb:
Törölheti az aktuálisan megjelenített képet az [Egy kép törlése]
segítségével, és törölheti a mappában lévő összes képet a [Minden
kép törlése] segítségével.
20HU
Mosoly érzékelése és automatikus fotózás
(Mosoly Exponálás)
meg a
1 Nyomja
gombot.
(Mosoly)
(Mosoly) gomb
mosoly
2 Várakozás
érzékelésére.
Arcérzékelés-keret
Mosolyérzékelés érzékenységének
kijelzése
Fényképezőfunkciók használata
Ha a mosoly szintje meghaladja a b
kijelzés pontját, a fényképezőgép
automatikusan képeket készít. Ha újra
megérinti a
(Mosoly) ikont, a
Mosolyexponálás befejeződik.
• Ha Mosolyexponálás közben
megnyomja az exponálógombot, a
fényképezőgép fényképet készít,
majd visszatér Mosoly Exponálás
üzemmódba.
zÚtmutatás a mosoly jobb megörökítéséhez
1 Ne takarja el a szemet frufruval.
2 Próbálja az arcot úgy beállítani, hogy
az a fényképezőgéppel szemben és
minél inkább vele egy síkban legyen.
Az érzékelés mértéke nagyobb,
amikor a szemek szűkítettek.
3 Nyitott szájjal mosolyogjon. A mosoly
könnyebben felismerhető, ha a fogak
látszanak.
21HU
Automatikusan érzékeli a fényképezés
körülményeit (Színhely felismerés)
az üzemmód-tárcsát
1 Állítsa
(Intelligens autom. beállítás)
állásba.
a fényképezőgépet a
2 Irányítsa
tárgyra.
Ha a fényképezőgép felismeri a helyszínt, a
Színhely felismerés ikon (Szürkület),
(Szürkületi portré),
(Szürkület
állvánnyal),
(Ellenfény),
(Ellenfényű
portré),
(Tájkép),
(Makró) vagy a
(Portré) jelenik meg az LCD
képernyőn.
Színhely Felismerés ikon
le félig az exponáló gombot, hogy a tárgyra
3 Nyomja
fókuszáljon, majd készítsen képeket.
22HU
z
Két kép készítése különböző beállításokkal és a jobban tetsző
kiválasztása
Nyomja meg a MENU gombot, majd válassza ki a
(Színhely felismerés) t
(Megnövelt)-t a v/V/b/B gombokkal a vezérlőgombon.
Mikor a fényképezőgép felismer egy nehezen fényképezhető helyszínt ( (Szürkület),
(Szürkületi portré),
(Szürkület állvánnyal),
(Ellenfény),
(Ellenfényű
portré)), a gép megváltoztatja a beállításokat a következő módon, és két képet készít
két külön hatással.
Második fénykép
Lassú szinkron
üzemmóddal fényképezve
Érzékenység növelésével fényképezve, hogy
csökkentse az elmosódást
Lassú szinkron
üzemmóddal fényképezve,
a vaku által legjobban
megvilágított arcot
referenciaként használva
Érzékenység növelésével fényképezve, a vaku által
legjobban megvilágított arcot referenciaként
használva, hogy csökkentse az elmosódást
Lassú szinkron
üzemmóddal fényképezve
Lassabb zársebességgel fényképezve, és az
érzékenységet nem növeli
Vakuval fényképezve
A háttérfény és a kontraszt igazításával fényképezve
(DROplus)
A vaku által legjobban
megvilágított arcot
referenciaként használva,
fényképezve
Az arc, a háttérfény és a kontraszt igazításával
fényképezve (DROplus)
Ha [Megnövelt]-re állított színhely felismeréssel fényképez, akkor a fényképezőgép
automatikusan két képet készít, ha
(Portré)-t ismer fel. Automatikusan kiválasztja,
kijelzi és rögzíti azt a képet, amelyen nincs csukott szem.
Fényképezőfunkciók használata
Első fénykép
23HU
Az alany arcára fókuszálva (Arcfelismerés)
A fényképezőgép felismeri az alany arcát, és arra fókuszál. Azt is kiválasztatja,
melyik alany élvez elsőbbséget fókuszáláskor.
1 Nyomja meg a MENU gombot.
MENU gomb
ki az
2 Válassza
(Arcfelismerés)-t a v/V/b/B
gombbokal a vezérlőgombon
t kívánt üzemmód t z.
(Ki): Nem használ Arcfelismerést.
(Auto): Automatikusan választ és
fókuszál egy elsőbbséget élvező arcra.
(Gyermek elsőbbség): Felismer és fényképez, elsőbbséget élvez a
gyermek arca.
(Felnőtt elsőbbség): Felismer és fényképez, elsőbbséget élvez a felnőtt
arca.
zAz elsőbbséget élvező arc regisztrálása (Választott arc
memória)
1 Nyomja le Arcfelismerés közben a z gombot a vezérlőgombon. A baloldali arc
élvez elsőbbséget, és a keret narancsszínűre vált
.
2 Amikor megnyomja a z gombot, az elsőbbséget élvező arc eggyel jobbra tolódik.
Addig nyomja a z gombot, míg a narancs színű keret (
) a regisztrálni kívánt
arcnál nem lesz.
3 Az arc regisztrálásának elvetéséhez (Off), vigye a narancsszínű keretet a jobb
szélső arcra, majd nyomja meg újra a z gombot.
24HU
Közeli fényképezés (Makró)
Fényképezhet gyönyörű közeli képeket olyan kisméretű témákról, mint rovarok
és virágok.
meg a (Makró)-t a
1 Nyomja
vezérlőgombon, majd válassza ki a
kívánt üzemmódot a b/B t z
gombokkal.
(Auto): A fényképezőgép
automatikusan átfókuszál a távoli tárgyakról közeli fényképezéshez.
Normál esetben állítsa ebbe az üzemmódba a fényképezőgépet.
(Makró be): A fényképezőgép elsősorban a közeli tárgyakra fókuszál.
Válassza a Makró be opciót, ha közeli tárgyakat fényképez.
beállítás üzemmódban, vagy mozgókép üzemmódban van.
Az időzítő használata
meg az (Önkioldó)-t a
1 Nyomja
vezérlőgombon, majd válassza ki a
Fényképezőfunkciók használata
Megjegyzés
• A Makró üzemmód [Auto]-ra van rögzítve, mikor a fényképezőgép intelligens autom.
kívánt üzemmódot a v/V t z
gombokkal.
(Önkioldó ki): Nincs időzítő.
(Önkioldó 10 mp): A kép rögzítése 10
másodperces késleltetés után kezdődik. Használja ezt a funkciót, ha ön is
benne szeretne lenni a képben. A visszavonáshoz nyomja meg ismét a -t.
(Önkioldó 2 mp): A kép rögzítése kétmásodperces késleltetés után
kezdődik. Ez az elmosódottságot kerüli el, amelyet az exponáló gomb
lenyomása közben a stabilitás hiánya okozhat.
meg az exponálógombot.
2 Nyomja
Az önkioldó lámpa pislog, és sípolás hangzik, amíg a zár ki nem old.
25HU
Vaku üzemmód kiválasztása
meg a (Vaku)-t a
1 Nyomja
vezérlőgombon, majd válassza ki a
kívánt üzemmódot a b/B t z
gombokkal.
(Automatikus vaku): A vaku villan, ha nincs elegendő fény, illetve
ellenfény van.
(Vaku be): A vaku mindig működik.
(Lassú szinkron. (vaku be)): A vaku mindig működik. Sötét helyen a
zársebesség lassú azért, hogy a vaku hatótávolságán kívül eső hátteret is
tisztán felvegye.
(Vaku ki): A vaku nem működik.
Megjegyzések
• Intelligens automatikus üzemmódban a [Vaku be] és a [Lassú szinkron. (vaku be)] nem
választható.
• A vaku Sorozatkép vagy Expozícióeltolás üzemmódban nem használható.
A képernyőkijelző módosítása
meg a DISP (képernyő
1 Nyomja
kijelzés)-t a vezérlőgombon, majd
válassza ki a kívánt üzemmódot a
v/V gombbal.
(Világos + csak kép): Növeli a képernyő
fényerejét, és csak képeket jelenít meg.
(Világos + hisztogram): Növeli a képernyő fényerejét, és grafikont
jelenít meg a kép világosságáról.
(Világos): Növeli képernyő fényerejét, és kijelzi az információkat.
(Normál): A képernyő fényerejét normál értékre állítja, és megjeleníti az
információkat.
zHisztogram és fényerő beállításai
26HU
A hisztogram a kép világosságát ábrázoló grafikon. A grafikus kijelzőn nyomon
követhetők a kép fényviszonyai: ha a jobb oldalon áll, akkor a kép világos, ha a bal
oldalon, sötét.
• Ha erős külső fény mellett tekinti meg a képeket, növelje a képernyő fényerejét. Az
akkumulátor viszont ilyen beállítás mellett gyorsabban lemerül.
A megfelelő képméret kiválasztása
A képméret a fényképezéskor rögzített képfájl méretét adja meg.
Minél nagyobb a kép mérete, annál több részlet adható vissza a kép nagyobb
formátumú nyomtatása esetén. Minél kisebb a kép mérete, annál több kép
rögzíthető. A képméretet a majdani megtekintés módját figyelembe véve válassza
meg.
1 Nyomja meg a MENU gombot.
MENU gomb
vezérlőgombon t kívánt méret
t z.
Fénykép
mérete
Használati irányelvek
(4000×3000)
Nyomtatás akár A3 feletti méretben
(3264×2448)
Nyomtatás A3 méretig
(2592×1944)
Nyomtatás A4 méretig
(2048×1536)
Nyomtatás L/2L méretig
(640×480)
Csatolás e-mailhez
Képek
száma
Nyomtatás
Kevesebb
Finom
Több
Durva
(4000×2672)
A fotópapírokéval és képeslapokéval
megegyező 3:2 méretarány
Kevesebb
Finom
(4000×2248)
HDTV-n történő megtekintéshez.
Kevesebb
Finom
Több
Durva
Fényképezőfunkciók használata
ki a
(Képméret)-et a
2 Válassza
v/V/b/B gombokkal a
(1920×1080)
27HU
Megjegyzés
• Mikor 16:9 méretarányú képeket nyomtat, akkor mindkét széle le lehet vágva.
x A készíthető fényképek száma
(Mértékegység: képszám)
Tárkapacitás
Méret
Belső
memória
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
Kb. 11 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
12M
2
40
84
173
351
693
1401
2847
8M
2
56
118
242
493
972
1963
3991
5M
3
68
143
293
595
1174
2372
4821
3M
7
144
301
617
1253
2472
4991
10140
VGA
70
1383
2897
5924
12030
23730
47910
97390
3:2(11M)
2
43
91
187
380
751
1516
3082
16:9(9M)
2
44
94
192
390
770
1555
3162
16:9(2M)
11
230
482
987
2005
3955
7986
16230
Megjegyzések
• A készített képek száma változhat a fényképezés körülményeitől és az adathordozótól
függően.
• Amikor a még felvehető képek száma több mint 9 999, megjelenik a „>9999” kijelzés.
• Mikor a más fényképezőgépekkel készített képeket játszik le ezen a fényképezőgépen, a
képek mérete esetleg nem az aktuális méretben jelenik meg.
A témának megfelelő Fényképezési
üzemmód használata (Helyszínválasztás)
az üzemmód-tárcsát
1 Állítsa
(Helyszínválasztás) állásba.
Megjelenít egy listányi helyszínválasztási
üzemmódot.
28HU
ki a kívánt üzemmódot a
2 Válassza
v/V/b/B gombokkal a
vezérlőgombon t z.
Ha másik helyszínre kíván váltani, nyomja
meg a MENU gombot.
(Nagyérzékenység):
Vaku nélkül készít
fényképeket még gyenge
megvilágítás mellett is.
(Szürkület): Éjszakai
helyszíneket fényképez,
miközben hűen visszaadja
azok hangulatát.
(Gasztronómia): Ételcsendéleteket fényképez
gazdag színekkel.
(Tengerpart):
Tengerpartot vagy tópartot
fényképez, még élénkebben
adja vissza a víz kékségét.
(Tájkép): Távoli tárgyra
fókuszálva készít fényképet.
(Hó): Havas tájat
fényképezve még tisztábban
adja vissza annak
fehérségét.
(Szürkületi portré): Éles
képeket készít éjszakai
helyszínen lévő
személyekről, miközben
hűen visszaadja a helyszín
hangulatát.
(Tűzijáték): A tűzijátékot
annak teljes ragyogásában
rögzíti.
Fényképezőfunkciók használata
(Lágy kattintás): Lágy
tónusú képet készít
portrékról, virágokról, stb.
(Víz alatti): Természetes
színekkel fényképez a víz
alatt, amikor víz alatti tokot
helyezett fel.
Megjegyzés
• A vaku nem működik egyes üzemmódokban.
29HU
Mozgóképek felvétele
az üzemmód-tárcsát
1 Állítsa
(Mozgókép ü.mód) állásba.
le teljesen az exponáló gombot, hogy videofelvételt
2 Nyomja
rögzítsen.
le teljesen az exponáló gombot újra, hogy a rögzítés
3 Nyomja
befejeződjön.
x Mozgóképek megtekintése
1 Nyomja meg a
(Lejátszás)-t és nyomja meg a B (következő)/b (előző) a
gombot vezérlőgombon, hogy kiválasszon egy mozgóképet a megtekintéshez.
2 Nyomja meg a z gombot.
Gomb
Lejátszási funkció
z
Szünet
B
Gyors előrepörgetés
b
Gyors visszapörgetés
V
Megjeleníti a hangerő-szabályozó képernyőt. Állítsa be a hangerőt a v/V
gombokkal.
x Fénykép mérete
Minél nagyobb a képméret, annál jobb a kép minősége. Minél több adatot rögzít
másodpercenként (átlagos bitsebesség), annál folytonosabb lesz a lejátszott
mozgókép.
Mozgóképméret
30HU
Átlagos
bitsebesség
Használati irányelvek
1280×720(Kiváló)
9 Mbps
A legjobb minőségű mozgókép készítése,
hogy HDTV-n jelenítse meg
1280×720(Standard)
6 Mbps
A normál minőségű mozgókép készítése,
hogy HDTV-n jelenítse meg
VGA
3 Mbps
WEB feltöltésre alkalmas méretű videó
felvétele
x Maximális felvételi idő
Az alábbi táblázatban a maximális felvételi idők megközelítő értékei láthatók.
Ezek az összes mozgóképfájl teljes idejére vonatkoznak. Folyamatos felvételt
körülbelül 29 percig készíthet.
(Mértékegység: óra : perc : másodperc)
Belső
Tárkapacitás
memória
Méret
Kb.
11 MB
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
1280×720(Kiváló)
—
0:03:00
0:06:40
0:13:50
0:28:30
0:56:20
1:53:50
3:51:40
1280×720(Standard)
—
0:04:30
0:09:50
0:20:20
0:41:30
1:22:10
2:46:10
5:38:00
0:00:10
0:09:20
0:19:50
0:40:50
1:23:20
2:44:30
5:32:30 11:16:10
VGA
Megjegyzések
• A felvételi idő változhat a fényképezés körülményeinek és az adathordozó függvényében.
• A folyamatos felvétel ideje különbözik a fényképezés körülményeitől (hőmérséklettől,
felvenni.
Fényképezőfunkciók használata
stb.)
• A [1280×720] méretre állított mozgóképet csak egy „Memory Stick PRO Duo”-ra tud
31HU
A Megtekintés funkció használata
Nagyított fénykép megtekintése (Lejátszás
zoom)
meg a
1 Nyomja
(Lejátszás) gombot, hogy
megjelenítsen egy képet,
majd nyomja meg a
(Lejátszási zoom) gombot.
A fénykép méretét kétszeresére
növeli a kép közepével.
be a zoomarányt és a
2 Állítsa
pozíciót.
gomb: Nagyít.
A W/T (Zoom) gomb W gombja:
Kiszélesít.
v/V/b/B a vezérlőgombon: Beállítja
a pozíciót.
A teljes kép kijelzett részét mutatja
Kép keresése (Indexkép)
meg a
1 Nyomja
(Lejátszás) gombot, hogy
megjelenítsen egy képet,
majd nyomja meg az
(Indexkép) gombot.
•
Nyomja meg az
(Indexkép)
gombot újra, hogy megjelenítsen az index képernyőt még több fényképpel.
Válasszon ki képet a v/V/b/B
2 gombokkal
a vezérlőgombon.
•
32HU
Az egyképes képernyőre a z gombot
megnyomva léphet vissza.
Fényképek megtekintése zenével
(Diabemutató)
meg a
(Lejátszás)
1 Nyomja
gombot, hogy megjelenítsen egy
fényképet, majd nyomja meg a
MENU gombot.
MENU gomb
ki a (Diabemutató)-t
2 Válassza
a v/V/b/B gombokkal a
vezérlőgombon, majd nyomja
meg a z gombot.
ki az [Indít] menüpontot a v gombbal a
3 Válassza
vezérlgombon, majd nyomja meg a z gombot.
zHáttérzene kiválasztása
CD-ről vagy MP3 formátumban tölthet át zenefájlt a fényképezőgépre, és lejátszhatja azt
a diavetítés alatt. Zenefájlok áttöltéséhez telepítse a „Music Transfer” szoftvert
(mellékelt) a számítógépére (40. oldal), majd kövesse az alábbi utasításokat.
1 Nyomja meg a MENU t
(Beáll.ok) t
(Fő beállítások) t [Zene letölt.] t
[OK].
2 Hozzon létre USB csatlakozást a fényképezőgép és a számítógép között.
3 Indítás el a „Music Transfer”.
A „Music Transfer” részletes leírását lásd a „Music Transfer” súgójában.
A Megtekintés funkció használata
A diabemutató elindul.
• Hogy kilépjen a diabemutatóból, nyomja meg a z gombot.
33HU
A kijelzés formátumának kiválasztása
(Megtekintő üzemmód)
Lehetővé teszi a kijelzés formátumának megválasztását több kép
megjelenítéséhez, amikor „Memory Stick Duo”-t használ.
meg a
(Lejátszás)
1 Nyomja
gombot, hogy megjelenítsen egy
fényképet, majd nyomja meg a
MENU gombot.
MENU gomb
ki a
(Megtekintő
2 Válassza
üzemmód)-ot a v/V/b/B
gombokkal jelekkel a
vezérlőgombon t kívánt
üzemmód t z.
(Dátum szerint): A képeket dátum szerint jeleníti meg.
(Esemény megtekint.): Elemzi a fényképezés dátumait és gyakoriságát,
majd automatikusan csoportba rendezi és megjeleníti a képeket.
(Kedvencek): A Kedvencek közé választott fényképeket jeleníti meg.
(Mappa megtek.): A képeket megjeleníti, és rendszerezi mappák szerint.
Megjegyzés
• Ha nem tudja lejátszani a más fényképezőgépekkel készített képeket, a képeket nézze meg
[Mappa megtek.]-ben.
34HU
Képek törlése
Képek törlése
meg a
(Lejátszás)
1 Nyomja
gombot, hogy megjelenítsen egy
fényképet, majd nyomja meg a
(Töröl) gombot.
(Töröl) gomb
Nyomja meg a v/V gombot a
2 vezérlőgombon,
hogy
kiválassza a kívánt beállítást.
Képek törlése
Minden képet a dátumokban: Törölhet
minden képet a megjelenített dátum
MENU gomb
tartományban. A Megtekintő
üzemmódnak megfelelően ez az adat
[Minden ebben a mappában] vagy [Mindent az eseményen] lesz.
Többszörös képek: Egyszerre több képet is kiválaszthat és törölhet.
Válassza ki a képeket, nyomja meg a z gombot, majd nyomja meg a MENU
gombot a törléshez.
E képet: Törölheti az aktuálisan megjelenített képet.
Kilép: Elveti a törlést.
35HU
Minden kép törlése (Formáz)
Minden adatot kitörölhet a „Memory Stick Duo”-ról vagy a belső memóriából.
Ha a „Memory Stick Duo”-t helyezett be, minden adat a „Memory Stick Duo”-ról
kitörlődik. Ha a „Memory Stick Duo”-t nem helyezte be, az összes adat kitörlődik
a belső memóriából.
1 Nyomja meg a MENU gombot.
MENU gomb
ki a
(Beáll.ok)-t a V
2 Válassza
gombbal a vezérlőgombon,
majd nyomja meg a z gombot.
ki a
("Memory Stick" eszköz)-t, vagy a
(Belső
3 Válassza
memória eszköz)-t a v/V/b/B gombokkal a vezérlőgombon,
majd nyomja meg a [Formáz] t z gombot.
4 Válassza az [OK]-t, majd nyomja meg a z gombot.
Megjegyzés
• A formázás véglegesen törli az összes információt, beleértve a védett fényképeket, és az
adatok nem állíthatóak vissza.
36HU
A fényképezőgép csatlakoztatása egyéb eszközökhöz
A képek megtekintése TV-n
a fényképezőgépet a TV-hez a többcélú
1 Csatlakoztassa
kivezetés kábelével (mellékelt).
A többcélú
csatlakozóhoz
Az audio-/
videobemeneti
aljzathoz
A többcélú kivezetés kábele
zKépek megtekintése HD (High Definition = Nagy felbontású) TV-n
• A fényképezőgéppel készített képeket megnézheti, ha összeköti a fényképezőgépet egy
HD (Nagy felbontású) TV-vel egy HD kimeneti adapter kábel (külön megvásárolható)
segítségével. Használjon Type2b-kompatibilis HD kimeneti adapter kábelt.
• Állítsa a [COMPONENT]-et a [HD(1080i)]-ba a
(Fő beállítások)-ban a képernyőn.
Megjegyzés
• A [Videó ki] opció gyárilag [NTSC] üzemmódra van állítva, hogy a mozgóképet optimális
Fényképek nyomtatása
Ha rendelkezik egy PictBridge kompatibilis nyomtatóval, nyomtathat képeket a
következő eljárással.
Először állítsa be a fényképezőgépet, hogy engedélyezze az USB csatlakozást a
fényképezőgép és a nyomtató között.
a fényképezőgépet a nyomtatóhoz a
1 Csatlakoztassa
többcélú kivezetés kábelével (mellékelt).
be a nyomtatót.
2 Kapcsolja
Miután a kapcsolat létrejön, a
jelzés lesz látható.
A fényképezőgép csatlakoztatása egyéb eszközökhöz
minőségben élvezhesse. Ha a kép nem jelenik meg vagy remeg a TV-jén, akkor
elképzelhető, hogy kizárólagosan PAL TV-t használ. Próbálja a [Videó ki] opciót
[PAL]-ra kapcsolni (48. oldal).
37HU
meg a MENU t
3 Nyomja
(Nyomtat)-t a v/V/b/B gombot a
vezérlőgombon. t kívánt
üzemmód t z.
(E képet): Az aktuálisan megjelenítet
kép nyomtatása.
(Többszörös képek): Nyomja meg a
b/B jelet, hogy megjelenítse a képet, majd a z jelet.
MENU gomb
ki a kívánt beállítási tárgyat, majd [OK] t z.
4 Válassza
A képet kinyomtatja.
Megjegyzés
• Ha a nyomtatóval nem lehetett kapcsolatot teremteni, ellenőrizze, hogy a [USB csatl.]
opcióhoz a
-ben (Fő beállítások) [PictBridge] van-e beállítva.
zNyomtatás szaküzletben
A belső memórián tárolt képeket szaküzletben nem nyomtathatja ki közvetlenül a
fényképezőgépéről. Másolja a képeket a „Memory Stick Duo”-ra, majd vigye magával a
„Memory Stick Duo”-t a fotószaküzletbe.
Hogyan másoljon: Nyomja meg a MENU t
(Beáll.ok) t
("Memory Stick"
eszköz) t [Másolás] t [OK].
A részletekről érdeklődjön a szaküzletben, ahol a fényképeit nyomtatja.
zDátum felülbélyegzése fényképeken
Ez a fényképezőgép nem rendelkezik olyan funkcióval, amely dátumot felülbélyegez a
fényképeken. Ezzel elkerülheti, hogy nyomtatáskor duplázódjon a dátum.
Nyomtatás szaküzletben:
Kérheti, hogy a fényképeket dátummal felülbélyegezve nyomtassák. A részletekről
érdeklődjön a szaküzletben, ahol a fényképeit nyomtatja.
Otthoni nyomtatás:
Csatlakoztassa egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz, majd nyomja meg a MENU
gombot és állítsa a [Nyomtat]-t t [Dátum] formátumot [Dátum]-ra vagy [Nap&idő]-re.
38HU
Dátum felülbélyegzése fényképeken a PMB használatával:
A mellékelt „PMB” szoftver számítógépre installálásával (40. oldal) közvetlenül
felülbélyegezheti a fényképeket dátummal. Mindazonáltal vegye figyelembe, mikor
dátummal felülbélyegzett fényképeket nyomtat, a dátum duplázódhat a nyomtatás
beállításaitól függően. A „PMB” részletes leírása a „PMB Guide”-ban olvasható
(41. oldal).
A fényképezőgép használata számítógéppel
x Használja a „PMB (Picture Motion Browser)”-t
Most még az eddiginél is jobban élvezheti a rögzített képeket a szoftver előnyeit
kihasználva, és a „PMB” is rajta van a CD-ROM-on (mellékelt).
Még több funkció van, az alább felsoroltak mellett, amelyekkel a képeit élvezheti.
Részletes leírás a „PMB Guide”-ban (41. oldal).
Importálás a
számítógépre
Naptár
Internet
Képek megtekintése
naptárban
megjelenítve.
Képek feltöltése az
internetre.
CD/DVD
Képek nyomtatása
dátummal.
Adathordozó lemez
készítése CD vagy DVD író
használatával.
Exportálás
fényképezőgépre
Képek exportálása a „Memory
Stick Duo”-ra, és azok
megtekintése.
Megjegyzés
A fényképezőgép csatlakoztatása egyéb eszközökhöz
Nyomtatás
• A „PMB” nem kompatibilis a Macintosh számítógépekkel.
39HU
x 1. lépés: A „PMB” (mellékelt) telepítése
A szoftvert (mellékelt) a következő műveletekkel telepítheti. Amikor installálja a
„PMB”-t, a „Music Transfer” is installálódik.
• Jelentkezzen be rendszergazdaként.
1 Ellenőrizze a számítógépes környezetét.
Ajánlott operációs környezet a „PMB” és „Music Transfer”
programhoz
Operációs rendszer (OS) (előre telepített): Microsoft Windows XP*1 SP3/
Windows Vista*2 SP1
CPU: Intel Pentium III 800 MHz vagy gyorsabb (High Definition, Nagy
felbontású mozgóképek lejátszásához/szerkesztéséhez: Intel Pentium 4
2,8 GHz vagy gyorsabb/ Intel Pentium D 2,8 GHz vagy gyorsabb/ Intel Core
Duo 1,66 GHz vagy gyorsabb/ Intel Core 2 Duo 1,20 GHz vagy gyorsabb)
Memória: 512 MB vagy több (High Definition, Nagy felbontású
mozgóképek lejátszásához/szerkesztéséhez: 1 GB vagy több)
Merevlemez (A telepítéshez szükséges lemeztárhely): körülbelül
500 MB
Kijelző: Képernyőfelbontás: 1 024 × 768 vagy több képpont
Videó memória: 32 MB vagy több (Ajánlott: 64 MB vagy több)
*1 A 64 bites kiadások és a Starter (Edition) nem támogatottak.
*2 A Starter (Edition) nem támogatja.
be a számítógépet, és helyezze be a CD-ROM-ot
2 Kapcsolja
(mellékelt) a CD-ROM-meghajtóba.
Megjelenik a telepítés menü képernyő.
az [Install]
3 Kattintson
(Telepítés)-re.
Megjelenik a „Choose Setup Language”
képernyő.
telepítés végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő
4 Autasításokat.
telepítés befejezése után vegye ki a CD-ROM-ot a
5 Aszámítógépből.
40HU
x 2. lépés: Képek importálása a számítógépre a „PMB”
használatával
teljesen feltöltött akkumulátor egységet a
1 Helyezzen
fényképezőgépbe, majd nyomja meg a
(Lejátszás)
gombot.
a fényképezőgépét a számítógépéhez.
2 Csatlakoztassa
A „Csatlakozás…” üzenet jelenik meg a fényképezőgép képernyőjén.
1 USB aljzathoz
A többcélú
kivezetés
kábele
2 A többcélú
csatlakozóhoz
• A kommunikáció közben a
látható a képernyőn. Ne használja a számítógépet,
miközben a jelzés látható. Amikor a jelzés
-re vált, ismét használhatja a
számítógépet.
az [Import] gombra.
3 Klikkeljen
Részletes leírás a „PMB Guide”-ban.
kétszer a
(PMB
1 Kattintson
Guide) ikonra az Asztalon.
•
Hogy elérje a „PMB Guide”-ot a
főmenüből: Nyomja meg a [Start] t [All
Programs] (Programok) t [Sony Picture
Utility] t [Help] (Súgó) t [PMB Guide]
jeleket.
A fényképezőgép csatlakoztatása egyéb eszközökhöz
x 3. lépés: „PMB Guide” megtekintés
41HU
Megjegyzések
• Ne húzza ki a többcélú kivezetés kábelét a fényképezőgépből, míg a fényképezőgép
működik, vagy amíg a „Működés…” jel látható a fényképezőgép képernyőjén. Ha így
tenne, akkor sérülhetne az adat.
• Ha kis töltöttségű akkumulátort használ, lehet, hogy nem tudja átmásolni az adatokat, vagy
azok sérülnek. Az AC adapter (külön megvásárolható) és a többcélú kivezetés USB/AV/
DC IN kábelének (külön megvásárolható) használata ajánlott.
x A fényképezőgép használata Macintosh számítógéppel
Képeket másolhat Macintosh számítógépére. A „PMB” nem kompatibilis.
Amikor képeket exportál a „Memory Stick Duo” -ra, nézze őket a [Mappa
megtek.]-ben.
Installálhatja a „Music Transfer”-t a Macintosh számítógépén.
Ajánlott számítógép környezet
A következő környezet ajánlott a fényképezőgéphez csatlakoztatott
számítógéphez.
Ajánlott környezet a képek importálásához
Operációs rendszer (OS) (előre telepített): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 –
v10.5)
USB aljzat: Standard tartozékok
Javasolt környezet a „Music Transfer” használatához
Operációs rendszer (OS) (előre telepített): Mac OS X (v10.3 – v10.5)
Memória: 64 MB vagy ennél több (128 MB vagy több ajánlott)
Merevlemez (A telepítéshez szükséges lemeztárhely): körülbelül 50 MB
42HU
Fényképezőgép beállításainak változtatása
A működési hangok megváltoztatása
A fényképezőgép működése közben hallható hangokat beállíthatja.
1 Nyomja meg a MENU gombot.
MENU gomb
ki a
(Beáll.ok)-at a
2 Válassza
V gombokkal a vezérlõgombon,
majd nyomja meg a z gombot.
Válassza ki a (Fő beállítások)-at a v/V/b/B gombjaival,
3 majd
nyomja meg a [Csipogás] t kívánt üzemmód t z
gombokat.
Zár: Bekapcsolja az exponálógomb megnyomásakor hallható exponálási
hangjelzést.
Nagy/Kis: Bekapcsolja a vezérlőgomb/exponálógomb megnyomásakor
hallható sípjelzést/exponálási hangjelzést. A hangerő csökkentéséhez
válassza a [Kis] opciót.
Ki: Kikapcsolja a csipogást/exponálási hangjelzést.
Fényképezőgép beállításainak változtatása
43HU
A MENU elemek használata
Megjeleníti a rendelkezésre álló, könnyű beállítást lehetővé tévő funkciókat,
mikor a fényképezőgép fényképező vagy lejátszó üzemmódban van. Csak azok az
elemek láthatók a képernyőn, amelyek minden üzemmódban rendelkezésre
állnak.
Válassza ki a
(Beáll.ok) t [Fő beállítások] t [Inicializál], hogy inicializálja a
beállításokat az eredeti alapértelmezett beállításokra.
meg a MENU gombot a
1 Nyomja
Menü képernyő kijelzéséhez.
MENU gomb
ki a kívánt
2 Válassza
menüelemet a vezérlőgomb v/
V/b/B gombjával. A lejátszás
alatt erősítse meg a z gomb
megnyomásával.
meg a MENU gombot a Menü képernyő
3 Nyomja
kikapcsolásához.
x MENU a fényképező üzemmódban
Tétel
Leírás
Mozgókép felvétel
ü.mód
Megváltoztatja a beállításokat a mozgókép jelenet üzemmódnak
megfelelően.
Képméret
Beállítja a kép méretét.
(
FELV. ümód
Auto/
/
Nagyérzékenység/
(
/
/
(
1280×720(Kiváló)/
/
/
)
1280×720(Standard)/
VGA)
Sorozatkép/BRK±0,3EV, BRK±0,7EV,
Expozíció beállítása manuálisan.
(–2,0EV-tól +2,0EV-ig)
44HU
/
Kiválasztja a folyamatos fényképezés módot.
(
Normál/
BRK±1,0EV)
EV
/
Víz alatti)
Tétel
Leírás
ISO
Kiválasztja a fényérzékenységet.
Fehér egyensúly
Beállítja a színárnyalatokat a környezeti fényviszonyoknak
megfelelően.
(Auto/ISO 80 — ISO 3200)
(
Auto/
Nappali fény/
Felhős/
1. fénycső,
fénycső,
3. fénycső/n Izzólámpa/
Vaku)
Víz alatti fehéregyensúly
Beállítja a színeket, amikor víz alatt fényképez.
Fókusz
Megváltoztatja a fókuszálási módot.
(
Auto/
Víz alatti 1,
(
Több AF/
7.0 m/ )
2.
Víz alatti 2)
Közép AF/
Pontsz.AF/0.5 m/1.0 m/3.0 m/
Fénymérési mód
Beállítja, hogy a téma melyik részétől számítsa az expozíciót.
Színhely felismerés
Automatikusan érzékeli a fényképezési körülményeket, és utána
fényképez.
Mosolyérzékelés
mértéke
Beállítja a mosoly érzékelés érzékenységét.
Arcfelismerés
Arcfelismerés funkció használatakor kiválasztja a fókusz
beállításánál elsőbbséget élvező alanyt.
(
Több/
(
(
Auto/
Pontszerű)
Megnövelt)
Széles mosoly/
(
Ki/
elsőbbség)
Vakuszint
Közép/
Normál mosoly/
Auto/
Félmosoly)
Gyermek elsőbbség/
Felnőtt
A vaku fénymennyiségének beállítása.
(
/
Normál/
)
Csukott szem csökkentés
Beállítja a Pislogásszűrő funkciót.
Vörösszem cs
Beállítja a vörösszem-jelenség csökkentését.
DRO
Optimalizálja a fényességet és a kontrasztot.
Szín üzemmód
Módosítja a kép élénkségét, vagy különleges képhatást ad hozzá.
SteadyShot
Kiválasztja az elmosódottság elleni üzemmódot.
(
(
(
(
(Beáll.ok)
Ki)
Auto/
Ki/
Be/
Ki)
DRO standard/
Normál/
Felvétel/
Élő/
DRO plus)
Szépia/
Folyamatos/
FF)
Ki)
Megváltoztatja a fényképezőgép beállításait.
Fényképezőgép beállításainak változtatása
(
Auto/
45HU
x MENU a megtekintés üzemmódban
Tétel
Leírás
(Diabemutató)
Képek automatikus lejátszása egymás után képhatásokkal és
zenével.
(Dátumlista)
Kiválasztja a dátum szerinti lejátszás listáját.
(Esemény lista)
Kiválasztja a lejátszandó esemény csoportot.
(Megtekintő
üzemmód)
Vált a megtekintés üzemmódok között.
(Arcok szerinti
szűrés)
Visszajátssza a bizonyos feltételekkel kiszűrt képeket.
(Kedvenceket Ad/
Eltávolít)
Képet ad a Kedvencek közé, vagy képet távolít el a Kedvencek
közül.
(
(
Dátum szerint/
Mappa megtek.)
Esemény megtekint./
Ki/
Az összes ember/
Mosoly)
Gyerekek/
Kedvencek/
Csecsemők/
(
E képet/
Többszörös képek/
Mind hozzáad. a
dátumokban*/
Mind távolítása dátumokban*)
* A megjelenített szöveg változik a megtekintés üzemmódjának
megfelelően.
(Retusál)
Retusálja a fényképeket.
(
(Többszörös
átméretezés)
(Töröl)
Kivág/
Vörösszem javítás/
Életlen rész maszkolása/
Lágy fókusz/
Részleges szín/
Halszem lencse/
Kereszt szűrő/
Sugaras elhomályosítás/
Retro/
Mosoly)
Megváltoztatja a képméretet a felhasználás szerint.
(
HDTV/
Blog / E-mail)
Képeket töröl.
(
E képet/
Többszörös képek/
Minden képet a
dátumokban*)
* A megjelenített szöveg változik a megtekintés üzemmódjának
megfelelően.
(Véd)
Megakadályozza a véletlen törlést.
(
E képet/
Többszörös képek)
Hozzáad egy Képrendelés jelet azokhoz a képekhez, amelyeket ki
akar nyomtatni a „Memory Stick Duo”-ról.
(
Többszörös képek)
Képeket nyomtat PictBridge-kompatibilis nyomtató használatával.
(
E képet/
Többszörös képek)
(Forgatás)
Elforgatja a képet.
(Mappa kiválaszt.)
(Beáll.ok)
46HU
E képet/
(Nyomtat)
Kiválasztja a mappát a képek megtekintéséhez.
Megváltoztatja a beállításokat a fényképezés beállításain kívül.
A
(Beáll.ok) elemek használata
Módosíthatja az alapértelmezett beállításokat.
A
(Fényképezés beáll.) csak akkor jelenik meg, ha fényképezés üzemmódból
lép a beállításokhoz.
meg a MENU gombot a
1 Nyomja
Menü képernyő kijelzéséhez.
MENU gomb
ki a
(Beáll.ok)-at a
2 Válassza
V gombokkal a vezérlőgombon,
majd nyomja meg a z gombot.
Válassza ki a kívánt üzemmódot a v/V/b/B jelekkel a
3 vezérlőgombon,
majd nyomja meg a z jelet.
meg a MENU gombot, hogy kikapcsolja a beállítás
4 Nyomja
képernyőt.
Tétel
Leírás
(Fényképezés
beáll.)
AF segédfény
Az AF segédfény derítő fényt ad, hogy
megkönnyítse a sötét környezetben lévő tárgyra
fókuszálást.
Rácsvonal
Beállítja, hogy megjelenítse, vagy ne a képernyőn
a rácsvonalakat.
Digitális zoom
Kiválasztja a digitális zoom üzemmódot.
Konv. Lencsék
A megfelelő fókusz elérése érdekében beállítja a
konverziós objektívet csatlakoztatásakor.
Autom. Irány
Ha a fényképezőgépet portré (állókép)
készítéséhez elforgatja, a fényképezőgép rögzíti a
pozíció változását, és a képet a portré
pozíciójában jeleníti meg.
Auto.V.nézés
A képet a felvétel után kb. két másodpercig
megjeleníti a képernyőn.
Fényképezőgép beállításainak változtatása
Kategória
47HU
Kategória
(Fő beállítások)
("Memory
Stick" eszköz)
(Belső memória
eszköz)
(Óra beállítások)
48HU
Tétel
Leírás
Csipogás
Kiválasztja vagy kikapcsolja a fényképezőgép
működésekor hallható hangot.
Language Setting
Kiválasztja a menü tételeinek, a
figyelmeztetéseknek és az üzeneteknek a nyelvét.
Funkció tár
Beállítja, hogy megjelenítse, vagy ne a Funkció
tárat, mikor a fényképezőgépet kezeli.
Inicializál
Inicializálja a beállításokat az eredeti
alapértelmezett beállításokra.
Bemutató
Beállítja, hogy lejátssza-e a Mosolyexponálás és a
Színhely felismerés bemutatását.
COMPONENT
Kiválasztja a videó kimenő jel típusát a
csatlakoztatott TV-nek megfelelően.
Videó ki
A videojel-kimenetet a csatlakoztatott
videokészülék TV-színrendszerének megfelelően
állítja be.
Széles zoom kijelz.
Fényképeket játszik le 4:3 vagy 3:2
méretarányban, mint 16:9 méretarányban HD
(High Definition, Nagy felbontású) TV-n.
USB csatl.
Kiválasztja az USB üzemmódot, mely akkor
használható, ha a fényképezőgépet a többcélú
kivezetés kábelével számítógéphez vagy
PictBridge kompatibilis nyomtatóhoz
csatlakoztatja.
Zene letölt.
Zenefájlokat változtat meg a „Music Transfer”
használatával.
Zene formáz.
Kitörli a fényképezőgépben tárolt összes
háttérzenét.
Formáz
Formázza a „Memory Stick Duo” eszközt.
FELVmappa lh
Mappát hoz létre a „Memory Stick Duo”-n
fényképek rögzítéséhez.
FELVmappa cs
Módosítja a képek felvételéhez aktuálisan
használt mappát.
FELV. mappa törlés
Kitörli az összes mappát a „Memory Stick Duo”ról.
Másolás
Az összes belső memórián tárolt képet átmásolja
a „Memory Stick Duo”-ra.
Fájlsorszám
A képekhez rendelt fájlnevek számozását állítja
be.
Formáz
Formázza a belső memóriát.
Fájlsorszám
A képekhez rendelt fájlnevek számozását állítja
be.
Zóna beállítás
Átállítja az időt a kiválasztott zóna helyi idejére.
Dátum és idő beáll.
A dátumot és időt állítja be.
Egyéb
A képernyőn megjelenített ikonok listája
Az ikonok azért vannak megjelenítve a képernyőn, hogy a fényképezőgép
állapotát jelezzék.
Megváltoztathatja a képernyő kijelzését a DISP (képernyő kijelzés) használatával
a vezérlőgombon (26. oldal).
Fényképezéskor
A
Kijelző
Jelzés
Hátralévő akkumulátortöltöttség
Alacsony akkumulátortöltöttség figyelmeztetés
Fénykép mérete
• Az ikonok korlátozva vannak az
(Egyszerű fényképezés) üzemmódban.
Mozgóképfelvételkor
Helyszínválasztás
Üzemmódtárcsa
(Intelligens autom.
beállítás, Automatikus
program, Mozgókép
ü.mód)
Színhely Felismerés ikon
Mozgókép felvétel ü.mód
Lejátszás közben
Fehéregyensúly
Fénymérési üzemmód
SteadyShot
Színhely felismerés
Egyéb
Rázkódásveszély
DRO
Mosolyérzékelés
érzékenységének
kijelzése
49HU
Kijelző
Jelzés
Zoommérték kijelzése
C
Kijelző
Jelzés
Felvételmappa
Színes üzemmód
Lejátszásmappa
PictBridge kapcsolat
96
Rögzíthető képek száma
Megtekintés üzemmód
12/12
Kép sorszáma/A
kiválasztott mappában
rögzített képek száma
100p.
Lehetséges felvételi idő
Szűrés az Arc szerint
Kedvencek
Felvételi/lejátszási
adathordozó („Memory
Stick Duo”, belső
memória)
Törlésvédelem
Másik mappa választása
Nyomtatás rendelése
(DPOF)
AF segédfény
PMB exportálása
Vörösszem-jelenség
csökkentése
Lejátszási zoom
Fénymérési üzemmód
Vaku üzemmód
B
Kijelző
Jelzés
z
AE/AF rögzítés
ISO400
ISO-érzékenység
Vaku feltöltése
Fehéregyensúly
NR lassú zársebesség
125
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás-érték
+2.0EV
Expozíciós érték
AF tartománykeresőkeret kijelzés
1.0 m
Félmanuális érték
Makró
50HU
FELV.
Készlét
Mozgókép felvétele/
Mozgókép készenlétbe
helyezése
0:12
Felvételi idő (p:mp)
101-0012
Mappa-fájlsorszám
2009 1 1
9:30 AM
A lejátszott kép felvételi
dátuma/ideje
z STOP
z PLAY
Funkciósegédlet kép
lejátszásához
bB BACK/
NEXT
Képek kiválasztása
V VOLUME
Hangerő beállítása
ISO 400
ISO-érzékenység
D
Kijelző
Jelzés
Időzítő
C:32:00
Öndiagnózis-kijelző
Célhely
Túlmelegedés
figyelmeztetés
Konverziós objektív
Arcfelismerés
Sorozatkép/
Expozícióeltolás
Kezelőfájl tele
AF tartománykeresőkeret
Pontszerű fénymérési
célkereszt
+2.0EV
Expozíciós érték
500
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás-érték
PictBridge kapcsolat
N
Lejátszás
Lejátszási sáv
35° 37’ 32” N
139° 44’ 31” E
Földrajzi szélesség és
hosszúság kijelzése
Hisztogram
•
akkor jelenik meg,
amikor a
hisztogramkijelzés
nem működik.
Hangerő
Egyéb
51HU
Többet a fényképezőgépről („A Cyber-shot
kézikönyve”)
„A Cyber-shot kézikönyve”, amely részletesen elmagyarázza, hogyan használja a
fényképezőgépet, rajta van a CD-ROM-on (mellékelt). Ebben megtalálhatja a
fényképezőgép funkcióiról szóló részletes instrukciókat.
• Szüksége lesz az Adobe Reader-re a „A Cyber-shot kézikönyve” elolvasásához.
Ha nincs feltelepítve a számítógépére, letöltheti az internetről, a
http://www.adobe.com/ weboldalról
x Windows-t használóknak
1
Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be a CD-ROM-ot
(mellékelt) a CD-ROM-meghajtóba.
2
Kattintson „Cyber-shot
Handbook”.
A „Cyber-shot - A következő lépés”,
amely tartalmazza az információkat a
fényképezőgép tartozékairól, ezzel egy
időben installálódik.
3
Indítsa el a „A Cyber-shot kézikönyve” az asztal
parancsikonjáról.
x Macintosh használóknak
52HU
1
Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be a CD-ROM-ot
(mellékelt) a CD-ROM-meghajtóba.
2
Válassza ki a [Handbook] mappát, majd másolja a [HU]
mappában található „Handbook.pdf” fájlt a számítógépére.
3
Miután a másolás befejeződött, kattintson kétszer a
„Handbook.pdf”-re.
Hibaelhárítás
Ha fényképezőgépe működésében rendellenességet tapasztal, próbálkozzon az
alábbi megoldásokkal.
1 Ellenőrizze az alábbi elemeket, és olvassa el „A Cyber-shot
kézikönyve” (PDF) vonatkozó részét.
Ha olyan kód jelenik meg, mint a „C/E:ss:ss”, olvassa el „A Cybershot kézikönyve” vonatkozó részét.
2 Vegye ki az akkumulátoregységet, és körülbelül egy perc múlva
helyezze be újra, majd kapcsolja be a készüléket.
3 Inicializálja a beállításokat (47. oldal).
4 Forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes Sony
szervizhez.
Belső memóriával és zenefájlokkal rendelkező fényképezőgépek javítása közben
szükség esetén sor kerülhet a tárolt adatok megnyitására a hibás működés
ellenőrzése érdekében. A Sony nem másolja és menti ezeket az adatokat.
Akkumulátoregység és töltöttség
Nem lehet behelyezni az akkumulátoregységet.
• Megfelelően helyezze be az akkumulátoregységet az akkumulátorkioldó kar
lenyomásával (13. oldal).
A fényképezőgép nem kapcsolható be.
• Miután behelyezte az akkumulátoregységet a fényképezőgépbe, néhány másodperc
eltelhet, míg a fényképezőgép bekapcsol.
(11. oldal).
• Az akkumulátoregység elhasználódott. Cserélje ki egy újra.
• Az ajánlott akkumulátoregységet használja.
Egyéb
• Helyezze be megfelelően az akkumulátoregységet (13. oldal).
• Az akkumulátoregység lemerült. Helyezzen be feltöltött akkumulátoregységet
A készülék egyszer csak kikapcsol.
• A fényképezőgép és az akkumulátor hőmérsékletétől függően a fényképezőgép saját
védelme érdekében kikapcsolhat. Ilyen esetben a kikapcsolás előtt üzenet jelenik meg
az LCD-képernyőn.
• Ha mintegy három percig nem működteti a bekapcsolt fényképezőgépet, az
automatikusan kikapcsol, hogy elkerülje az akkumulátoregység lemerülését. Kapcsolja
be ismét a fényképezőgépet (16. oldal).
• Az akkumulátoregység elhasználódott. Cserélje ki egy újra.
53HU
A hátralévő akkumulátor-üzemidő kijelzése nem helyes.
• A következő esetekben az akkumulátor gyorsan lemerül, és az aktuális hátralévő
akkumulátor-üzemidő alacsonyabb a kijelzettnél:
– Ha szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletű helyen használja a
fényképezőgépet.
– Ha rendszeresen használja a vakut és a zoomot.
– Ha egymás után be- és kikapcsolja a készüléket.
– Ha a képernyő fényerejét nagyobb értékre állítja a DISP (képernyőkijelző)
beállítással.
• A hátralévő akkumulátor-üzemidő kijelzése eltér a valóstól. Teljesen süsse ki, majd
töltse fel az akkumulátoregységet, hogy kijavítsa a kijelzés hibáját.
• Az akkumulátoregység lemerült. Helyezze be a töltött akkumulátoregységet
(11. oldal).
• Az akkumulátoregység elhasználódott. Cserélje ki egy újra.
Az akkumulátoregységet nem lehet feltölteni, amíg az a fényképezőgépben
van.
• Az akkumulátoregységet nem lehet feltölteni az AC adapterrel (külön
megvásárolható). Az akkumulátor feltöltéséhez használja az akkumulátortöltőt
(mellékelt).
A CHARGE lámpa villog, míg az akkumulátor töltődik.
• Távolítsa el és helyezze vissza az akkumulátoregységet, ügyelve arra, hogy az
megfelelően illeszkedjen.
• A hőmérséklet alkalmatlan lehet a töltéshez. Próbálkozzon újra az akkumulátoregység
feltöltésével a megfelelő töltési hőmérséklettartományon belül (10°C-tól 30°C-ig).
Fényképek és mozgóképek készítése
Nem lehet képeket rögzíteni.
• Ellenőrizze a belső memória vagy a „Memory Stick Duo” szabad tárkapacitását (28. és
31. oldal). Ha megtelt, tegye a következők egyikét:
– Törölje a felesleges képeket (35. oldal).
– Cserélje ki a „Memory Stick Duo”-t.
• A vaku feltöltése közben nem készíthet felvételt.
• Állókép készítésekor állítsa az üzemmód-tárcsát
(Mozgókép ü.mód)-tól eltérő
pozícióba.
• Mozgókép felvételekor állítsa az üzemmód-tárcsát
(Mozgókép ü.mód) állásba.
• A [1280×720] méretre állított mozgóképet csak egy „Memory Stick PRO Duo”-ra tud
felvenni. Ha „Memory Stick PRO Duo”-tól eltérő adathordozót használ, állítsa a
mozgókép méretét [VGA]-ra.
• A fényképezőgép Mosoly exponálás bemutató üzemmódban található. Állítsa a
[Bemutató] menüpontot [Ki]-re.
Fehér, fekete, piros, bíbor vagy más csíkok jelennek meg a képen vagy a kép
vörhenyesnek látszik.
• Ezt a jelenséget nevezik foltosodásnak. Ez nem jelent hibás működést.
54HU
Képek megtekintése
Nem lehet képeket lejátszani.
• Nyomja meg a
(Lejátszás) gombot (19. oldal).
• Megváltozott a mappa/fájl neve a számítógépen.
• Nem garantált, hogy a számítógéppel módosított vagy más fényképezőgéppel rögzített
képeket tartalmazó fájlok lejátszhatók ezzel a fényképezőgéppel.
• A fényképezőgép USB üzemmódban van. Törölje az USB csatlakozást.
• Előfordulhat, hogy a „Memory Stick Duo”-n tárolt, más fényképezőgéppel készített
képek nem játszhatók le. Az ilyen képeket a Mappa megtekintése üzemmódban
játssza le (34. oldal).
• Ezt az okozza, hogy a számítógépéről a képeket a „Memory Stick Duo”-ra a „PMB”
használata nélkül másolta. Az ilyen képeket a Mappa megtekintése üzemmódban
játssza le (34. oldal).
Egyéb
55HU
Óvintézkedések
Ne használja/tárolja a
fényképezőgépet az alábbi helyeken
• Különösen meleg, hideg vagy párás
helyen
Például napon parkoló autóban a
fényképezőgép burkolata deformálódhat,
és ez hibás működéshez vezethet.
• Közvetlen napfényen vagy fűtőtesthez
közel
A fényképezőgép burkolata
elszíneződhet vagy deformálódhat, és ez
hibás működéshez vezethet.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erősen mágneses hely közelében
• Homokos vagy poros helyen
Ügyeljen arra, nehogy homok vagy por
kerüljön a fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését
okozhatja, ami néhány esetben nem
javítható.
A hordozásról
Ne üljön le székre vagy más helyre a
nadrágjának vagy szoknyájának hátsó
zsebében lévő fényképezőgéppel, mivel ez
a fényképezőgép hibás működését vagy
károsodását okozhatja.
A tisztításról
Az LCD-képernyő tisztítása
Ujjnyomok, por, stb. eltávolításához LCD
tisztítókészlet segítségével (külön
megvásárolható) törölje le a képernyő
felszínét.
Az objektív tisztítása
Az ujjlenyomatok, por, stb. eltávolításához
puha ronggyal törölje le az objektívet.
A fényképezőgép felületének tisztítása
56HU
A fényképezőgép burkolatát puha, vízzel
enyhén benedvesített ruhadarabbal
tisztítsa, majd törölje meg egy száraz
ruhadarabbal. Hogy megelőzze a külső
felület vagy burkolat károsodását:
– Ne tegye ki a fényképezőgépet
vegyszerek, pl. hígító, benzin, alkohol,
eldobható törlőkendő, rovarriasztó,
napolaj vagy rovarölő szer hatásának.
– Ne érjen a fényképezőgéphez, ha a keze
a fenti anyagok valamelyikével
szennyezett.
– Ne hagyja, hogy a fényképezőgép
hosszabb ideig gumival vagy műanyaggal
érintkezzen.
Az üzemi hőmérsékletről
A fényképezőgépet úgy tervezték,
hogy 0°C és 40°C közötti
hőmérséklettartományban használja.
Nem ajánlott, hogy az ezen a tartományon
kívül eső hőmérsékleten használja.
A páralecsapódásról
Ha a fényképezőgépet hideg helyről
közvetlenül meleg helyre viszi, akkor pára
csapódhat le a fényképezőgép belsejében
vagy felületén. A páralecsapódás a
fényképezőgép hibás működését
okozhatja.
Páralecsapódás esetén
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon
kb. 1 órát, amíg a nedvesség elpárolog. Ha
belülről nedves objektívvel fényképez,
akkor nem tud tiszta képeket rögzíteni.
A beépített újratölthető
segédakkumulátorról
Ez a fényképezőgép egy belső újratölthető
akkumulátorral is rendelkezik, hogy a
készülék be- vagy kikapcsolt állapotától
függetlenül gondoskodjon a dátum, idő és
más beállítások megőrzéséről.
Ez az újratölthető akkumulátor a
fényképezőgép használata közben
folyamatosan töltődik. Azonban ha csak
rövid időtartamokig használja a
fényképezőgépet, akkor az fokozatosan
merül, és ha kb. egy hónapig egyáltalán
nem kapcsolja be a fényképezőgépet,
akkor teljesen lemerül. Ilyen esetekben a
készülék használata előtt töltse fel az
akkumulátort.
A fényképezőgép akkor is használható, ha
ez az akkumulátor nincs feltöltve, ám
ekkor a dátum és az idő nem jelenik meg.
A belső újratölthető segédakkumulátor
töltési módja
Helyezzen egy feltöltött akkumulátort a
fényképezőgépbe, majd legalább 24 órán
keresztül hagyja a fényképezőgépet
kikapcsolva.
Minőségtanúsítás
Fényképezőgép
[Rendszer]
Képalkotó eszköz: 7,79 mm (1/2,3 típus) színes
CCD, Elsődleges színszűrő
A fényképezőgép összes képpontjának száma:
Kb. 12,4 Megapixel
A fényképezőgép hasznos képpontjainak
száma:
Kb. 12,1 Megapixel
Objektív: Carl Zeiss Vario-Tessar lencse,
5×-ös zoommal
f = 5 mm – 25 mm (28 mm – 140 mm
(35 mm-es filmes megfelelő)) F3,3 (W) –
F5,2 (T)
Mozgókép készítése közben (16:9): 31 mm
– 155 mm
Mozgókép készítése közben (4:3): 37 mm
– 185 mm
Expozícióvezérlés: Automatikus expozíció,
Helyszínválasztás (10 üzemmód)
Fehéregyensúly: Automatikus, Nappali fény,
Felhős, Neonfény 1, 2, 3, Izzólámpa, Vaku
Víz alatti Fehéregyensúly: Automatikus, Víz
alatti 1, 2
A rögzítések közti idő a Sorozatkép
üzemmódban Kb. 1,8 másodperc
Fájlformátum:
Állókép: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.21, MPF Baseline) megfelelő,
DPOF kompatibilis
Mozgókép: Vizuális MPEG-4
Adathordozó: Belső memória (kb. 11 MB),
„Memory Stick Duo”
Vaku: Vaku tartomány (ISO-érzékenység
(Ajánlott expozíciós index) automatikus
beállításánál):
Kb. 0,2 m – 3,0 m (W)/Kb. 0,5 m – 1,9 m
(T)
Összes képpont száma: 230 400 (960 × 240)
képpont
[Tápellátás, általános]
Áramellátás: Újratölthető akkumulátoregység
NP-BG1, 3,6 V
NP-FG1 (külön megvásárolható), 3,6 V
AC-LS5K AC adapter (külön
megvásárolható), 4,2 V
Teljesítményfelvétel (felvételkor):
DSC-W290: 1,1 W
DSC-W270/W275: 1,0 W
Üzemi hőmérséklet: 0°C – 40°C
Tárolási hőmérséklet: –20°C – +60°C
Méretek:
DSC-W290: 97,6 × 57,4 × 22,6 mm (Szé/
Ma/Mé, a kiálló alkatrészek nélkül)
DSC-W270/W275: 97,6 × 56,6 × 22,6 mm
(Szé/Ma/Mé, a kiálló alkatrészek nélkül)
Tömeg (NP-BG1 akkumulátoregységgel
„Memory Stick Duo”-val):
DSC-W290: Kb. 174 g
DSC-W270/W275: Kb. 164 g
Mikrofon: Mono
Hangszóró: Mono
Exif Print: Kompatibilis
PRINT Image Matching III: Kompatibilis
PictBridge: Kompatibilis
BC-CSGD/BC-CSGE
Akkumulátortöltő
Tápfeszültség: AC 100 V – 240 V,
50/60 Hz, 2 W
Kimeneti feszültség: DC 4,2 V, 0,25 A
Üzemi hőmérséklet: 0°C – 40°C
Tárolási hőmérséklet: –20°C – +60°C
Méretek: Kb. 83 × 55 × 24 mm (Szé/Ma/Mé)
Tömeg: Kb. 55 g
[Bemeneti és kimeneti csatlakozók]
Egyéb
Többcélú kivezetés Type2b (AV-ki(SD/HD
Component)/USB/DC-be):
Videokimenet
Audió kimenet (Sztereó)
USB kommunikáció
USB kommunikáció: Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilis)
[LCD-képernyő]
LCD-kijelző:
DSC-W290: 7,5 cm (3,0 típus) TFT
DSC-W270/W275: 6,7 cm (2,7 típus) TFT
57HU
NP-BG1 újratölthető
akkumulátoregység
Alkalmazott akkumulátor: Lítium-ion
akkumulátor
Maximális feszültség: DC 4,2 V
Névleges feszültség: DC 3,6 V
Maximális töltőáram: 1,44 A
Maximális töltőfeszültség: DC 4,2 V
Tárkapacitás:
tipikus: 3,4 Wh (960 mAh)
legalább: 3,3 Wh (910 mAh)
A formavilág és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
58HU
Védjegyek
• A következő jelzések a Sony Corporation
védjegyei.
, „Cyber-shot”, „Memory
, „Memory Stick PRO”,
, „Memory Stick
Duo”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
, „Memory Stick
Micro”, „MagicGate”,
,
„PhotoTV HD”, „Info LITHIUM”
• A Microsoft, a Windows, DirectX és a
Windows Vista a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegyei, illetve védjegyei az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc.
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
• Az Intel, MMX és a Pentium az Intel
Corporation védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.
• Az Adobe és Reader a védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei az Adobe Systems
Incorporated az Amerikai Egyesült
Államokban és/vagy egyéb országokban.
• Az útmutatóban előforduló egyéb
rendszer- és terméknevek azok
fejlesztőinek vagy gyártóinak védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei. Ám a ™ vagy
az ® szimbólumok nem minden esetben
jelennek meg az útmutatóban.
Stick”,
Egyéb
59HU
Slovensky
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
DÔLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY
– USCHOVAJTE TIETO
POKYNY
NEBEZPEČENSTVO
TIETO POKYNY
DÔSLEDNE
DODRŽUJTE, ABY SA
ZABRÁNILO
NEBEZPEČENSTVU
POŽIARU ALEBO
ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM
Ak tvar zástrčky nie je vhodný pre
elektrickú zásuvku, použite prídavný
zástrčkový adaptér s vhodnou
konfiguráciou pre danú elektrickú
zásuvku.
2SK
VÝSTRAHA
[ Batéria
Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou môže
vybuchnúť, spôsobiť požiar alebo i chemické
popáleniny. Dodržiavajte nasledovné
opatrenia.
• Batériu nerozoberajte.
• Batériu nedeformujte ani nevystavujte
nárazom či silovému pôsobeniu, ako
napríklad úderom, pádom alebo
pošliapaniu.
• Batériu neskratujte a nedovoľte, aby sa
kovové objekty dostali do styku s
kontaktmi.
• Nevystavujte batériu vysokým teplotám nad
60 °C, ako napríklad na priamom slnečnom
svetle alebo v aute zaparkovanom na slnku.
• Batériu nespaľujte ani neodhadzujte do
ohňa.
• Nemanipulujte s poškodenými alebo
tečúcimi lítium-iónovými batériami.
• Batériu nabíjajte pomocou pravej nabíjačky
batérií od spoločnosti Sony alebo pomocou
zariadenia na nabíjanie batérií.
• Batérie uchovávajte mimo dosahu malých
detí.
• Batérie uchovávajte suché.
• Na výmenu používajte iba rovnaký alebo
ekvivalentný typ batérie odporúčaný
spoločnosťou Sony.
• Použité batérie likvidujte promptne podľa
pokynov.
[ Nabíjačka akumulátora
Aj keď kontrolka nabíjania CHARGE
nesvieti, nabíjačka pre akumulátor nie je
odpojená od elektrickej siete, pokiaľ je
zapojená sieťová šnúra v elektrickej zástrčke.
Ak spozorujete nejaký problém pri používaní
nabíjačky pre akumulátora, okamžite odpojte
napájanie vytiahnutím sieťovej šnúry z
elektrickej zástrčky.
Informácie pre európskych
spotrebiteľov
[ Poznámka pre zákazníkov v
krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Japonsko. Autorizovaným
zástupcom pre smernicu pre
elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a
bezpečnosť produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. V prípade
záležitostí týkajúcich sa servisu alebo záruky
sa obracajte na adresy uvedené v
samostatných dokumentoch týkajúcich sa
servisu a záruky.
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s
limitmi smernice EMC týkajúcej sa používania
prípojných káblov kratších ako 3 metre.
[ Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
[ Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické
pole spôsobia prerušenie prenosu údajov
(zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel (kábel
USB atď.).
[ Likvidácia starých elektrických a
elektronických zariadení (Platí v
Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
SK
3SK
Zneškodňovanie použitých batérií
(platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená,
že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže
byť spracovaná s domovým odpadom.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto
batérií, pomôžete zabrániť potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade
mohol byť spôsobený pri nesprávnom
nakladaní s použitou batériou. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov,
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej
batérie, táto batéria musí byť vymenená iba
kvalifikovaným personálom.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok na
konci jeho životnosti na vhodnom zbernom
mieste pre recykláciu elektrických a
elektronických zariadení.
Pre všetky ostatné batérie, prosím, postupujte
podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z
výrobku.
Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom
mieste pre recykláciu použitých batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o
recyklácii tohto výrobku alebo batérie
kontaktuje prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
4SK
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
• AK CHCETE ZABRÁNIŤ
POŠKODENIU KONEKTORA, SKRATU
ATĎ., POUŽÍVAJTE PRI PRENOSE A
USKLADŇOVANÍ BATÉRIE PUZDRO
NA BATÉRIU. (AK BOLO PUZDRO
DODANÉ S FOTOAPARÁTOM.)
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu .......................................................... 7
Začíname!
.................................................................................. 9
Kontrola dodaného príslušenstva.............................................................. 9
Popis jednotlivých častí........................................................................... 10
Nabitie akumulátora ................................................................................ 11
Vloženie akumulátora a pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
(predáva sa osobitne) .............................................................................. 13
Nastavenie hodín..................................................................................... 16
Snímanie alebo prezeranie záberov
.......... 18
Snímanie záberov .................................................................................... 18
Prezeranie záberov.................................................................................. 19
Použitie funkcií snímania
......................................................... 20
Zobrazenie minimálnych indikátorov (Easy Shooting)............................. 20
Rozpoznanie úsmevu a automatické snímanie
(Smile Shutter – snímanie úsmevu) ......................................................... 21
Automatické rozpoznanie podmienok snímania (Scene Recognition) .... 22
Zaostrenie na tvár objektu (Face Detection) ........................................... 24
Snímanie blízkych objektov (Macro)........................................................ 25
Používanie samospúšte .......................................................................... 25
Výber režimu blesku ................................................................................ 26
Zmena zobrazenia na displeja................................................................. 26
Výber veľkosti záberu, aby sa hodil na svoje použitie............................. 27
Použitie režimu snímania, ktorý vyhovuje scéne (Scene Selection) ........ 28
Snímanie videozáznamov........................................................................ 30
Použitie funkcií prezerania
..................................................... 32
Prezeranie zväčšeného záberu (Transfokácia počas prehrávania) ......... 32
Vyhľadávanie záberov (Index záberov).................................................... 32
Prezeranie statických záberov s hudbou (Slideshow) ............................. 33
Výber formátu zobrazenia (View Mode)................................................... 34
5SK
Vymazanie záberov
..................................................................... 35
Vymazanie záberov.................................................................................. 35
Vymazanie všetkých záberov (Format) .................................................... 36
Pripojenie k iným zariadeniam
............................................. 37
Prezeranie záberov na TV prijímači.......................................................... 37
Tlač statických záberov ........................................................................... 37
Použitie fotoaparátu s počítačom............................................................ 39
Zmena nastavení fotoaparátu
.............................................. 43
Zmena zvuku pri obsluhe......................................................................... 43
Použitie položiek MENU .......................................................................... 44
Použitie položiek
(Settings) ............................................................... 47
Iné ........................................................................................................... 49
Zoznam ikôn zobrazených na obrazovke ................................................ 49
Ďalšie informácie o fotoaparáte
(„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“) ....................................................... 52
Riešenie problémov ................................................................................. 53
Preventívne opatrenia .............................................................................. 56
Technické údaje....................................................................................... 58
6SK
x Informácie o používaní fotoaparátu
Zálohovanie obsahu vnútornej
pamäte a pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
Nevypínajte fotoaparát a neodstraňujte
akumulátor alebo pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“, keď svieti kontrolka
prístupu. Inak sa môžu poškodiť údaje vo
vnútornej pamäti alebo pamäťová karta
„Memory Stick Duo“. Chráňte svoje údaje
vytvorením záložnej kópie.
O riadiacich súboroch
Ak do fotoaparátu zasuniete pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ bez riadiaceho
súboru a zapnete napájanie, časť kapacity
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ sa
automaticky použije na vytvorenie
riadiaceho súboru. Môže trvať určitý čas,
kým je možné vykonať nasledujúcu
operáciu.
Informácie o snímaní a prehrávaní
• Pred začatím snímania vykonajte
testovací záber, ktorým si overíte, či
fotoaparát pracuje správne.
• Fotoaparát nie je odolný voči prachu,
voči ošplechnutiu a nie je vodotesný.
Pred zapnutím fotoaparátu si prečítajte
časť „Preventívne opatrenia“ (str. 56).
• Nevystavujte fotoaparát vode. Pri
vniknutí vody do vnútra fotoaparátu
môže nastať porucha. V niektorých
prípadoch fotoaparát nie je možné
opraviť.
• Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do
iného zdroja silného svetla. Môže to
spôsobiť poruchu fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných
rádiových vĺn alebo k vyžarovaniu
radiácie. Inak fotoaparát nemusí
zaznamenávať alebo prehrávať zábery
správne.
• Používanie fotoaparátu v piesočnatom
alebo prašnom prostredí môže spôsobiť
poruchy.
• Ak dôjde ku kondenzácii vlhkosti,
odstráňte ju pred použitím fotoaparátu
(str. 56).
• Fotoaparátom netraste ani nebúchajte.
Môže to spôsobiť poruchu a znemožniť
zaznamenávanie záberov. Navyše sa
môže záznamové médium stať
nepoužiteľným alebo sa môžu poškodiť
obrazové údaje.
• Pred použitím vyčistite povrch blesku.
Tepelná energia uvoľnená pri blysnutí
blesku môže spôsobiť, že roztopené
nečistoty čiastočne zakryjú povrch blesku
alebo sa naň prilepia, čím môže dôjsť k
nedostatočnému osvetleniu.
7SK
Poznámky k LCD displeju
a objektívu
Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
• LCD displej je vyrobený použitím veľmi
• Fotoaparát zodpovedá univerzálnemu
presnej technológie, vďaka ktorej správne
funguje viac ako 99,99% pixelov. Na
LCD displeji sa však môžu objavovať
malé čierne a/alebo jasné body (biele,
červené, modré alebo zelené). Tieto body
sú normálnym výsledkom výrobného
procesu a nemajú vplyv na snímanie.
• Keď je akumulátor takmer vybitý,
objektív sa môže prestať pohybovať.
Vložte nabitý akumulátor a znovu
zapnite fotoaparát.
štandardu DCF (Design rule for Camera
File system), ktorý vytvorila asociácia
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Spoločnosť Sony nezaručuje, že
fotoaparát bude prehrávať zábery
zaznamenané alebo upravené iným
zariadením, a že iné zariadenie bude
prehrávať zábery zaznamenané
fotoaparátom.
Informácie o teplote fotoaparátu
Upozornenie na ochranu
autorských práv
Pri nepretržitom používaní sa fotoaparát
a akumulátor môžu zahriať, nejde však o
poruchu.
Informácie o ochrane proti
prehrievaniu
Z dôvodu ochrany fotoaparátu nemusí byť
možné snímať videozáznamy alebo sa môže
automaticky vypnúť napájanie v závislosti
od teploty fotoaparátu a akumulátora.
Pred vypnutím napájania alebo
zablokovaním snímania videozáznamov sa
na LCD displeji zobrazí hlásenie.
Televízne programy, filmy, video kazety a
ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
zaznamenávaním takýchto materiálov sa
môžete dopustiť viacerých porušení
zákonov o autorských právach.
Žiadna kompenzácia
poškodeného obsahu alebo
zlyhania záznamu
Spoločnosť Sony nemôže kompenzovať
zlyhanie záznamu alebo stratu
zaznamenaného obsahu spôsobené
poruchou fotoaparátu alebo záznamového
média atď.
Ilustrácie
Ilustrácie v tejto príručke sú z DSC-W290,
pokiaľ nie je uvedené inak.
8SK
Začíname!
Kontrola dodaného príslušenstva
• Nabíjačka akumulátora BC-CSGD/BC-
• Remienok na zápästie (1)
CSGE (1)
• Taštička (1) (len pri DSC-W275)
• Sieťová šnúra (1) (nie je súčasťou
• CD-ROM (1)
– Softvér s aplikáciou pre Cyber-shot
– „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“
– „Ďalšie kroky – Cyber-shot“
• Návod na používanie (tento manuál) (1)
• Nabíjateľný akumulátor NP-BG1 (1)/
Puzdro na akumulátor (1)
Začíname!
dodávky v USA a Kanade)
x Použitie remienka na
zápästie
Poškodeniu spôsobenému pádom
fotoaparátu zabránite pripojením
remienka a pretiahnutím ruky cez slučku.
• Kábel USB, A/V pre viacúčelový
Háčik
konektor (1)
9SK
Popis jednotlivých častí
A Spúšť
B Tlačidlo
(Úsmev)
C Flash (Blesk)
D Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)
Začíname!
E Reproduktor
F Mikrofón
G Kontrolka samospúšte/Kontrolka
režimu snímania úsmevu/AF
iluminátor
Spodná časť
H Objektív
I LCD displej
J Snímanie: Tlačidlo W/T
(Transfokácia)
Prezeranie: Tlačidlo
(Transfokácia počas prehrávania)/
tlačidlo
(Index)
K Prepínač režimu
L Háčik pre remienok na zápästie
M Tlačidlo
(Prehrávanie)
N Ovládacie tlačidlo
Zapnuté menu: v/V/b/B/z
Vypnuté menu: DISP/ / /
O Tlačidlo (Delete)
P Tlačidlo MENU
Q Multikonektor
R Otvor pre statív
•Použite statív so skrutkou kratšou než
5,5 mm. Inak fotoaparát nebude
možné bezpečne upevniť a fotoaparát
by sa mohol poškodiť.
S Kryt priestoru pre akumulátor/
pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“
T Slot pre pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“
U Kontrolka prístupu
V Páčka uvoľnenia akumulátora
W Priestor pre vloženie akumulátora
10SK
Nabitie akumulátora
akumulátor do
1 Vložte
nabíjačky akumulátora.
•
Akumulátor je možné nabíjať, aj
keď je len čiastočne vybitý.
nabíjačku
2 Zapojte
akumulátora do
Pre zákazníkov v USA a Kanade
Začíname!
Akumulátor
Zástrčka
elektrickej zásuvky.
Ak budete pokračovať v
nabíjaní akumulátora viac ako
hodinu po vypnutí kontrolky
CHARGE, nabitie vydrží o
niečo dlhšie (úplné nabitie).
Kontrolka CHARGE
Svieti: Nabíjanie
Vyp: Nabíjanie ukončené
(normálne nabitie)
Kontrolka CHARGE
Pre zákazníkov z krajín/oblastí mimo USA a
Kanady
Sieťová šnúra
Kontrolka CHARGE
je nabíjanie ukončené, odpojte nabíjačku
3 Ak
akumulátora.
11SK
x Doba nabíjania
Doba úplného nabitia
Doba normálneho nabitia
Pribl. 330 min.
Pribl. 270 min.
Poznámky
• V predchádzajúcej tabuľke je uvedený čas potrebný na nabitie úplne vybitého akumulátora
Začíname!
pri teplote 25°C. Nabíjanie môže trvať dlhšie v závislosti od podmienok pri používaní
a okolností.
• Pripojte nabíjačku akumulátora do najbližšej elektrickej zásuvky na stene.
• Po dokončení nabíjania odpojte sieťovú šnúru z elektrickej zásuvky a vyberte akumulátor
z nabíjačky.
• Používajte len originálny akumulátor a nabíjačku značky Sony.
x Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je možné nasnímať/
prezrieť
Výdrž akumulátora
(min.)
Počet záberov
Snímanie statických
záberov
DSC-W290
Pribl. 150
Pribl. 300
DSC-W270/W275
Pribl. 165
Pribl. 330
Prezeranie statických
záberov
DSC-W290
Pribl. 340
Pribl. 6800
DSC-W270/W275
Pribl. 400
Pribl. 8000
Metóda merania je založená na štandarde CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Poznámka
• Životnosť akumulátora a počet statických záberov sa môže meniť v závislosti od nastavení
fotoaparátu.
zPoužívanie fotoaparátu v zahraničí
Fotoaparát, nabíjačku akumulátora (je súčasťou dodávky) a sieťový adaptér AC-LS5K
(predáva sa osobitne) môžete používať v akejkoľvek krajine alebo regióne, kde je napätie
v elektrickej sieti v rozmedzí 100 V až 240 V striedavého prúdu pri 50/60 Hz.
Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný menič). Môže to spôsobiť poruchu.
12SK
Vloženie akumulátora a pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“ (predáva
sa osobitne)
1 Otvorte kryt.
Začíname!
pamäťovú kartu
2 Vložte
„Memory Stick Duo“
(predáva sa osobitne).
Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ vodivými kontaktmi smerom k
objektívu tak, aby zacvakla na svoje
miesto.
3 Vložte akumulátor.
Stlačením páčky v smere šípky vložte
akumulátor.
4 Uzavrite kryt.
13SK
x Pamäťová karta „Memory
Stick“, ktorú používate
„Memory Stick Duo“
Začíname!
S fotoaparátom môžete tiež použiť
„Memory Stick PRO Duo“ alebo
„Memory Stick PRO-HG Duo“.
Bližšie podrobnosti o počtoch záberov
alebo čase, ktoré je možné zaznamenať,
nájdete na str. 28, 31. Iné typy pamäťovej
karty „Memory Stick“ alebo pamäťová
karta nie sú kompatibilné s fotoaparátom.
„Memory Stick“
S fotoaparátom nemôžete používať
pamäťovú kartu „Memory Stick“.
x Keď nie je vložená žiadna
pamäťová karta „Memory
Stick Duo“
Zábery sa ukladajú do vnútornej
pamäte fotoaparátu (približne 11 MB).
Ak chcete skopírovať zábery
z vnútornej pamäte na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“, vložte
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
do fotoaparátu a potom zvoľte
MENU t
(Settings) t
("Memory Stick" Tool) t [Copy].
x Vybratie akumulátora
Páčka uvoľnenia
akumulátora
x Vybratie pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
Kontrolka prístupu
Presvedčte sa, že kontrolka
prístupu nesvieti a potom naraz
zatlačte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“.
Poznámka
• Nikdy nevyberajte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ alebo akumulátor,
ak svieti kontrolka prístupu. Môžu sa
poškodiť údaje na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“/vo vnútornej
pamäti.
14SK
Posuňte páčku uvoľnenia
akumulátora. Dajte pozor, aby
vám pri manipulácii nevypadol
akumulátor.
x Kontrola zvyšného nabitia
akumulátora
V hornej ľavej časti LCD displeja sa
zobrazí indikátor zvyšného nabitia.
Vysoké
Nízke
Poznámky
• Trvá približne jednu minútu, kým sa
Začíname!
zobrazí správny indikátor stavu
akumulátora.
• Indikátor stavu akumulátora nemusí za
určitých okolností ukazovať správny údaj.
• Pri použití akumulátora NP-FG1
(predáva sa osobitne) sa za indikátorom
stavu akumulátora zobrazuje aj údaj
o počte zostávajúcich minút.
• Kapacita akumulátora sa časom a
opakovaným používaním znižuje. Ak sa
značne zníži doba prevádzky na jedno
nabitie, akumulátor je nutné vymeniť.
Kúpte nový akumulátor.
• Ak je fotoaparát spustený a vy
s fotoaparátom nepracujete asi tri
minúty, fotoaparát sa automaticky vypne
(funkcia automatického vypínania).
15SK
Nastavenie hodín
tlačidlo ON/OFF
1 Stlačte
(Napájanie).
Fotoaparát je zapnutý.
• Môže trvať určitú dobu, kým sa zapne
napájanie a je možné s fotoaparátom
pracovať.
Začíname!
Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)
položku nastavenia
2 Zvoľte
pomocou v/V na
ovládacom tlačidle a potom
stlačte z.
Date & Time Format: Umožňuje
zvoliť formát zobrazenia dátumu
a času.
Daylight Savings: Umožňuje zapnúť
alebo vypnúť letný čas.
Date & Time: Nastaví dátum a čas.
Ovládacie
tlačidlo
číselnú hodnotu a požadované nastavenia
3 Nastavte
pomocou v/V/b/B a potom stlačte z.
•
16SK
Polnoc sa zobrazuje ako 12:00 AM a pravé poludnie sa zobrazuje ako 12:00
PM.
4 Zvoľte [Go to next] a potom stlačte z.
požadovanú oblasť
5 Zvoľte
pomocou b/B na ovládacom
tlačidle a potom stlačte z.
Začíname!
6 Zvoľte [OK] a potom stlačte z.
Poznámka
• Fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Zábery môžete vytlačiť alebo uložiť
s dátumom s použitím aplikácie „PMB“na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky).
x Opätovné nastavenie dátumu a času
Stlačte tlačidlo MENU a potom zvoľte
(str. 48).
(Settings) t
(Clock Settings)
17SK
Snímanie alebo prezeranie záberov
Snímanie záberov
fotoaparát na
1 Nastavte
režim
(Intelligent Auto
Adjustment) a potom stlačte
tlačidlo ON/OFF (Napájanie).
Ak chcete snímať videozáznamy,
nastavte prepínač režimu na
(Movie
Mode) (str. 30).
Tlačidlo ON/OFF
(Napájanie)
Snímanie alebo prezeranie záberov
držte
2 Fotoaparát
pevne tak, ako je
Tlačidlo W/T (Transfokácia)
zobrazené na
obrázku.
• Stlačením tlačidla T
transfokáciu zväčšíte,
stlačením tlačidla W ju
zmenšíte.
tlačidla
3 Stlačením
spúšte do polovice
Spúšť
Značka
SteadyShot
zaostrite.
Zobrazením
sa indikuje, že
je v činnosti SteadyShot. Keď je
záber zaostrený, zaznie
pípnutie a rozsvieti sa
indikátor z. Najkratšia
vzdialenosť snímania je
približne 10 cm (W)/50 cm (T)
(od objektívu).
4 Zatlačte spúšť nadoraz.
Záber sa nasníma.
18SK
Prepínač režimu
Aretácia
AE/AF
Prezeranie záberov
tlačidlo
1 Stlačte
(Prehrávanie).
Zobrazí sa posledný nasnímaný záber.
• Keď na fotoaparáte nie je možné
prehrať zábery uložené na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“, ktoré boli
zaznamenané s použitím iných
fotoaparátov, tieto zábery môžete
zobraziť v režime [Folder View]
(str. 34).
(Prehrávanie)
x Výber nasledujúceho alebo
predchádzajúceho záberu
Zvoľte záber pomocou B (ďalší)/b
(predchádzajúci) na ovládacom tlačidle.
Ovládacie tlačidlo
x Vymazanie záberu
Snímanie alebo prezeranie záberov
Tlačidlo
1 Stlačte tlačidlo (Delete).
2 Zvoľte [This Image] pomocou v na
ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
x Návrat k snímaniu záberov
Zatlačte a pridržte spúšť do polovice.
x Vypnutie fotoaparátu
Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie).
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo
(Delete)
19SK
Použitie funkcií snímania
Zobrazenie minimálnych indikátorov (Easy
Shooting)
Tento režim obmedzuje minimálny počet nastavení. Zväčší sa veľkosť textu a
indikátory budú ľahšie viditeľné.
prepínač režimu na
1 Nastavte
(Easy Shooting).
Činnosť
Ako zmeniť
Self-Timer
Stlačte
na ovládacom tlačidle t zvoľte [Self-Timer 10sec] alebo
[Self-Timer Off].
Image Size
Stlačte MENU t zvoľte [Large] alebo [Small] z [Image Size].
Flash
Stlačte
na ovládacom tlačidle t zvoľte [Flash Auto] alebo [Flash
Off]/Stlačte MENU t [Flash] t zvoľte [Auto] alebo [Off].
zInformácie o režime Easy Viewing (Jednoduché prezeranie)
Keď stlačíte tlačidlo
(Prehrávanie) s prepínačom režimu nastaveným na
(Easy
Shooting), text obrazovky prehrávania bude väčší a ľahšie viditeľný. Okrem toho budú
obmedzené funkcie, ktoré je možné použiť.
Tlačidlo (Delete): Môžete vymazať práve zobrazený záber.
Zvoľte [OK] t z.
Tlačidlo MENU:
Môžete vymazať práve zobrazený záber pomocou [Delete
Single Image] alebo vymazať všetky zábery v priečinku
pomocou [Delete All Images].
20SK
Rozpoznanie úsmevu a automatické
snímanie (Smile Shutter – snímanie úsmevu)
1 Stlačte tlačidlo
(Úsmev).
Tlačidlo
(Úsmev)
na rozpoznanie
2 Počkajte
úsmevu.
Rámček rozpoznania tváre
Indikátor citlivosti rozpoznania úsmevu
Použitie funkcií snímania
Keď úroveň úsmevu na indikátore
prekročí bod b, fotoaparát
automaticky nasníma zábery. Keď
stlačíte tlačidlo
(Úsmev) znova,
režim Smile Shutter (Snímanie
úsmevu) sa ukončí.
• Aj keď počas režimu Smile Shutter
(Snímanie úsmevu) stlačíte tlačidlo
spúšte, fotoaparát nasníma záber
a potom sa vráti do režimu Smile
Shutter.
zRady pre lepšie zachytenie úsmevov
1 Nezakrývajte si oči ofinou.
2 Snažte sa nasmerovať tvár priamo
pred fotoaparát a buďte, pokiaľ je to
možné, v rovnakej výške. Miera
detekcie je vyššia v prípade
prižmúrených očí.
3 Usmievajte sa zreteľne s otvorenými
ústami. Úsmev sa jednoduchšie
rozpozná, ak ukážete zuby.
21SK
Automatické rozpoznanie podmienok
snímania (Scene Recognition)
prepínač režimu na
1 Nastavte
(Intelligent Auto Adjustment).
fotoaparát na objekt.
2 Namierte
Keď fotoaparát rozpozná scénu, na LCD
displeji sa zobrazia ikony rozpoznania
scény, (Twilight),
(Twilight Portrait),
(Twilight using a tripod),
(Backlight),
(Backlight Portrait),
(Landscape),
(Macro) alebo
(Portrait).
Ikona rozpoznania scény
tlačidla spúšte do polovice zaostrite na objekt a
3 Stlačením
potom nasnímajte zábery.
22SK
z
Nasnímanie dvoch záberov s rôznymi nastaveniami a výber
jedného, ktorý sa vám páči
Stlačte tlačidlo MENU a potom zvoľte
(Scene Recognition) t
(Advanced) pomocou v/V/b/B na ovládacom tlačidle.
Keď fotoaparát rozpozná scénu, ktorá sa sníma ťažko ( (Twilight),
(Twilight
Portrait),
(Twilight using a tripod),
(Backlight),
(Backlight Portrait)), zmení
nastavenia nasledujúcim spôsobom a nasníma dva zábery s rôznymi efektmi.
Druhý záber
Snímanie v režime Slow
Synchro
Snímanie so zvýšenou citlivosťou na obmedzenie
rozmazania
Snímanie v režime Slow
Synchro, pričom tvár
najviac osvetlená bleskom
sa použije ako referenčná
Snímanie so zvýšenou citlivosťou, pričom tvár najviac
osvetlená bleskom sa použije ako referenčná na
obmedzenie rozmazania
Snímanie v režime Slow
Synchro
Snímanie s pomalšou rýchlosťou uzávierky bez
zvýšenia citlivosti
Snímanie s použitím blesku
Snímanie s upraveným jasom pozadia a kontrastom
(DROplus)
Snímanie pri použití tváre
najviac osvetlenej bleskom
ako referenčnej
Snímanie s upravenou tvárou, jasom pozadia
a kontrastom (DROplus)
Pri snímaní s režimom Scene Recognition (Rozpoznanie scény) nastaveným na režim
[Advanced] fotoaparát po rozpoznaní scény
(Portrait) automaticky nasníma dva
zábery. Automaticky sa zvolí, zobrazí a zaznamená záber bez zatvorených očí.
Použitie funkcií snímania
Prvý záber
23SK
Zaostrenie na tvár objektu (Face Detection)
Fotoaparát rozpozná tvár objektu a zaostrí na ňu. Môžete vybrať, ktorý objektu
má pri zaostrovaní prioritu.
1 Stlačte tlačidlo MENU.
Tlačidlo MENU
(Face Detection)
2 Zvoľte
pomocou v/V/b/B na
ovládacom tlačidle t
požadovaný režim t z.
(Off): Funkcia rozpoznania tváre sa
nepoužíva.
(Auto): Automaticky zvolí a zaostrí na prioritnú tvár.
(Child Priority): Rozpozná a sníma s prioritou na tvár dieťaťa.
(Adult Priority): Rozpozná a sníma s prioritou na tvár dospelého.
zZaregistrovanie prioritnej tváre (Pamäť zvolenej tváre)
1 Stlačte z na ovládacom tlačidle počas použitia funkcie Face Detection
(Rozpoznanie tváre). Tvár úplne naľavo sa zaregistruje ako prioritná a rámček sa
zmení na oranžový
.
2 Každým stlačením z sa prioritná tvár posunie o jednu tvár doprava. Opakovane
stláčajte z, kým oranžový rámček (
) nebude na tvári, ktorú chcete
zaregistrovať.
3 Ak chcete registráciu tváre zrušiť (Vyp.), posuňte oranžový rámček na tvár úplne
napravo a potom znova stlačte z.
24SK
Snímanie blízkych objektov (Macro)
Môžete nasnímať nádherné zábery s priblíženými malými objektmi, napr.
hmyzom alebo kvetmi.
(Macro) na ovládacom
1 Stlačte
tlačidle a potom zvoľte požadovaný
režim pomocou b/B t z.
(Auto): Fotoaparát automaticky upraví
zaostrenie zo vzdialených objektov na blízke
objekty.
Pri bežných podmienkach prepnite fotoaparát do tohto režimu.
(Macro On): Fotoaparát nastaví zaostrenie s prioritou na blízke objekty.
Pri snímaní blízkych objektov nastavte Macro na On (Zap.).
videozáznamu, režim Macro je nastavený pevne na [Auto].
Používanie samospúšte
Použitie funkcií snímania
Poznámka
• Keď je fotoaparát v režime inteligentného automatického nastavenia alebo v režime
(Self-Timer) na
1 Stlačte
ovládacom tlačidle a potom zvoľte
požadovaný režim pomocou v/V
t z.
(Self-Timer Off): Samospúšť sa
nepoužíva.
(Self-Timer 10sec): Snímanie sa spustí s oneskorením 10 sekúnd. Toto
nastavenie použite, ak chcete byť na zábere. Ak chcete toto zrušiť, stlačte
znovu .
(Self-Timer 2sec): Snímanie sa spustí s oneskorením 2 sekúnd. Týmto sa
zabráni rozmazaniu obrazu v dôsledku nestability pri stlačení tlačidla spúšte.
tlačidlo spúšte.
2 Stlačte
Kontrolka samospúšte bliká, a kým sa nespustí spúšť, je počuť pípanie.
25SK
Výber režimu blesku
(Flash) na ovládacom
1 Stlačte
tlačidle a potom zvoľte požadovaný
režim pomocou b/B t z.
(Flash Auto): Bliká pri nedostatočnom
svetle alebo protisvetle.
(Flash On): Blesk sa aktivuje vždy.
(Slow Synchro (Flash On)): Blesk sa aktivuje vždy. Rýchlosť uzávierky
je pomalá na tmavých miestach, aby sa jasne nasnímalo aj pozadie mimo
oblasti osvetlenej bleskom.
(Flash Off): Blesk sa neaktivuje.
Poznámky
• Možnosti [Flash On] a [Slow Synchro (Flash On)] nie sú dostupné, keď je fotoaparát
v režime inteligentného automatického nastavenia.
• Blesk nie je možné použiť počas snímania záberov v slede alebo snímaní s posunom
expozície.
Zmena zobrazenia na displeja
DISP (zobrazenie displeja)
1 Stlačte
na ovládacom tlačidle a potom
zvoľte požadovaný režim pomocou
v/V.
(Bright + Image Only): Nastaví sa vyšší
jas displeja a zobrazujú sa len zábery.
(Bright + Histogram): Nastaví sa vyšší jas displeja a zobrazuje sa graf
jasu záberu.
(Bright): Nastaví sa vyšší jas displeja a zobrazujú sa informácie.
(Normal): Nastaví sa štandardný jas displeja a zobrazujú sa informácie.
zNastavenia histogramu a jasu
Histogram (stĺpcový diagram) je graf zobrazujúci jas záberu. Zobrazenie grafu indikuje
svetlý záber, ak je naklonený doprava a tmavý záber, ak je naklonený doľava.
• Ak si prezeráte zábery pri ostrom slnečnom svetle, nastavte vyšší jas displeja. Pri
nastavení vyššieho jasu sa však rýchlejšie vybíja akumulátor.
26SK
Výber veľkosti záberu, aby sa hodil na svoje
použitie
Veľkosť záberu určuje veľkosť súboru, ktorý sa zaznamená pri vytvorení záberu.
Čím je veľkosť záberu väčšia, tým viac detailov bude reprodukovaných pri
vytlačení záberu na papier s veľkým formátom. Čím je veľkosť záberu menšia, tým
viac záberov je možné zaznamenať. Veľkosť záberu zvoľte tak, aby vyhovovala
spôsobu, akým si budete zábery prezerať.
1 Stlačte tlačidlo MENU.
Tlačidlo MENU
t požadovaná veľkosť t z.
Veľkosť záberu
Použitie
(4000×3000)
Pre tlač až do formátu A3+
(3264×2448)
Pre tlač až do formátu A3
(2592×1944)
Pre tlač až do formátu A4
(2048×1536)
Pre tlač až do formátu L/2L
(640×480)
Pre e-mailové prílohy
Počet
záberov
Tlač
Menej
Jemná
Viac
Zrnitá
(4000×2672)
Formát 3:2 ako pri vytlačených
fotografiách a pohľadniciach
Menej
Jemná
(4000×2248)
Pre prezeranie na HD TV prijímači
(vysoké rozlíšenie).
Menej
Jemná
Viac
Zrnitá
Použitie funkcií snímania
(Image Size) pomocou
2 Zvoľte
v/V/b/B na ovládacom tlačidle
(1920×1080)
27SK
Poznámka
• Ak tlačíte zábery nasnímané s pomerom strán 16:9, obidva okraje môžu byť orezané.
x Počet statických záberov, ktoré je možné zaznamenať
(Jednotky: počet záberov)
Kapacita
Veľkosť
Vnútorná
pamäť
Pribl.
11 MB
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná na tomto
fotoaparáte
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
12M
2
40
84
173
351
693
1401
2847
8M
2
56
118
242
493
972
1963
3991
5M
3
68
143
293
595
1174
2372
4821
3M
7
144
301
617
1253
2472
4991
10140
VGA
70
1383
2897
5924
12030
23730
47910
97390
3:2(11M)
2
43
91
187
380
751
1516
3082
16:9(9M)
2
44
94
192
390
770
1555
3162
16:9(2M)
11
230
482
987
2005
3955
7986
16230
Poznámky
• Počet statických záberov sa môže meniť v závislosti od podmienok snímania
a záznamového média.
• Ak je dostupný počet záberov pre snímanie viac než 9 999, objaví sa indikátor „>9999“.
• Ak sa na tomto fotoaparáte prehráva záber nasnímaný iným fotoaparátom, záber sa nemusí
zobraziť v skutočnej veľkosti.
Použitie režimu snímania, ktorý vyhovuje
scéne (Scene Selection)
prepínač režimu na
1 Nastavte
(Scene Selection).
Zobrazí sa zoznam režimov Scene Selection
(Výber scény).
28SK
požadovaný režim
2 Zvoľte
pomocou v/V/b/B na ovládacom
tlačidle t z.
Ak chcete prepnúť na inú scénu, stlačte
tlačidlo MENU.
(High Sensitivity):
Umožňuje snímanie záberov
bez blesku aj pri slabom
osvetlení.
(Twilight): Umožňuje
snímanie nočných scén bez
straty nočnej atmosféry.
(Gourmet): Sníma
naaranžované jedlo
v nádherných farbách.
(Landscape): Umožňuje
snímanie so zaostrením na
vzdialený objekt.
(Twilight Portrait):
Umožňuje snímanie ostrých
záberov ľudí v tmavom
prostredí bez straty nočnej
atmosféry.
(Beach): Umožňuje
snímanie scén pri mori alebo
jazere so zvýraznením
modrej farby vody.
(Snow): Umožňuje
snímanie zasnežených scén
s jasnejšou bielou farbou.
Použitie funkcií snímania
(Soft Snap): Umožňuje
snímanie záberov s
jemnejšou atmosférou.
Funkcia je určená pre
portréty ľudí, kvetiny atď.
(Fireworks): Umožňuje
snímanie ohňostroja v jeho
plnej kráse.
(Underwater):
Umožňuje snímanie pod
vodou v prirodzených
farbách pri použití
vodotesného puzdra.
Poznámka
• Blesk v niektorých režimoch nefunguje.
29SK
Snímanie videozáznamov
prepínač režimu na
1 Nastavte
(Movie Mode).
2 Stlačením spúšte úplne nadoraz spustíte nahrávanie.
stlačením tlačidla spúšte úplne nadoraz
3 Opätovným
zastavíte nahrávanie.
x Prezeranie videozáznamov
1 Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie) a potom stlačením B (ďalší)/b
(predchádzajúci) na ovládacom tlačidle zvoľte videozáznam, ktorý chcete
prezerať.
2 Stlačte z.
Tlačidlo
Funkcia prehrávania
z
Pauza
B
Rýchly posun vpred
b
Rýchly posun vzad
V
Zobrazí sa obrazovka ovládania hlasitosti. Nastavte hlasitosť pomocou v/V.
x Veľkosť záberu
Čím väčšia je veľkosť záberu, tým vyššia je jeho kvalita. Čím je množstvo dát
použitých za sekundu vyššie (priemerná bitová rýchlosť), tým plynulejší je
prehrávaný záber.
Veľkosť videozáznamu
30SK
Priemerná bitová
rýchlosť
Použitie
1280×720(Fine)
9 Mb/s
Snímanie videozáznamu najvyššej kvality
pre zobrazenie na HDTV prijímači
1280×720(Standard)
6 Mb/s
Snímanie videozáznamu štandardnej
kvality pre zobrazenie na HDTV prijímači
VGA
3 Mb/s
Snímanie záberu s veľkosťou vhodnou na
odovzdanie na WEB
x Maximálna doba nahrávania
V tabuľke nižšie sú uvedené približné maximálne časy záznamu. Ide o celkové
časy pre všetky súbory videozáznamov. Nepretržité snímanie je možné počas
približne 29 minút.
(Jednotky : hodina : minúta : sekunda)
Kapacita Vnútorná
pamäť
Veľkosť
Pribl.
11 MB
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná na tomto
fotoaparáte
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
1280×720(Fine)
–
0:03:00
0:06:40
0:13:50
0:28:30
0:56:20
1:53:50
3:51:40
1280×720(Standard)
–
0:04:30
0:09:50
0:20:20
0:41:30
1:22:10
2:46:10
5:38:00
0:00:10
0:09:20
0:19:50
0:40:50
1:23:20
2:44:30
5:32:30 11:16:10
VGA
Poznámky
• Doba záznamu sa môže líšiť v závislosti od podmienok snímania a záznamového média.
• Čas snímania záberov v rýchlom slede sa líši v závislosti od podmienok snímania (teploty
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Použitie funkcií snímania
atď.).
• Videozáznamy s veľkosťou nastavenou na [1280×720] je možné zaznamenávať len na
31SK
Použitie funkcií prezerania
Prezeranie zväčšeného záberu (Transfokácia
počas prehrávania)
tlačidla
1 Stlačením
(Prehrávanie) zobrazte
záber a potom stlačte
tlačidlo (Transfokácia
počas prehrávania).
Záber sa zväčší na dvojnásobnú
veľkosť, na stred záberu.
rozsah transfokácie
2 Nastavte
a polohu.
Tlačidlo : Zväčšenie priblíženia.
Tlačidlo W na tlačidle W/T
(Transfokácia): Zmenšenie
priblíženia.
v/V/b/B na ovládacom tlačidle:
Upravuje polohu.
Ukáže zobrazovanú oblasť
celého záberu
Vyhľadávanie záberov (Index záberov)
tlačidla
1 Stlačením
(Prehrávanie) zobrazte
záber a potom stlačte
tlačidlo
(Index záberov).
•
32SK
Ak tlačidlo
(Index záberov)
stlačíte znova, zobrazí sa
indexová obrazovka s ešte viac
zábermi.
záber pomocou v/V/b/
2 BZvoľte
na ovládacom tlačidle.
•
Pre návrat na obrazovku samostatného
záberu stlačte z.
Prezeranie statických záberov s hudbou
(Slideshow)
tlačidla (Prehrávanie)
1 Stlačením
zobrazte statický záber a potom
stlačte tlačidlo MENU.
Tlačidlo MENU
a potom stlačte z.
Zvoľte [Start] pomocou v na ovládacom tlačidle a potom
3 stlačte
z.
Použitie funkcií prezerania
(Slideshow) pomocou
2 Zvoľte
v/V/b/B na ovládacom tlačidle
Spustí sa prezentácia.
• Ak chcete prezentáciu ukončiť, stlačte z.
zVýber hudby v pozadí
Môžete uskutočniť presun požadovaného súboru s hudbou z vašich CD a MP3 súborov
do fotoaparátu za účelom prehrania počas prezentácie. Ak chcete prenášať hudobné
súbory, nainštalujte softvér „Music Transfer“ (je súčasťou dodávky) na váš počítač
(str. 40), potom postupujte podľa krokov, ktoré sú uvedené nižšie.
1 Stlačte MENU t
(Settings) t
(Main Settings) t [Download Music] t
[OK].
2 Vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom a počítačom.
3 Spustite a obsluhujte „Music Transfer“.
Podrobnosti o aplikácii „Music Transfer“ si pozrite v pomocníkovi „Music Transfer“.
33SK
Výber formátu zobrazenia (View Mode)
Umožňuje vám vybrať formát zobrazenia pre prezeranie skupiny záberov pri
použití pamätovej karty „Memory Stick Duo“.
tlačidla
1 Stlačením
(Prehrávanie) zobrazte záber
a potom stlačte tlačidlo MENU.
Tlačidlo MENU
(View Mode)
2 Zvoľte
pomocou v/V/b/B na
ovládacom tlačidle t
požadovaný režim t z.
(Date View): Zobrazí zábery podľa
dátumu.
(Event View): Analyzuje dátum a frekvenciu snímania záberov a zábery
sa automaticky roztriedia a zobrazia v skupinách.
(Favorites): Zobrazí zábery zaregistrované ako Favorites (Obľúbené).
(Folder View): Zobrazuje a organizuje zábery podľa priečinkov.
Poznámka
• Ak nemôžete prehrať zábery zaznamenané inými fotoaparátmi, prezerajte zábery v [Folder
View].
34SK
Vymazanie záberov
Vymazanie záberov
tlačidla (Prehrávanie)
1 Stlačením
zobrazte záber a potom stlačte
tlačidlo
(Delete).
Tlačidlo
(Delete)
Stlačením v/V na ovládacom
2 tlačidle
zvoľte požadované
nastavenie.
All in Date Range: Umožňuje vymazať
všetky zábery v zobrazenom rozsahu
Tlačidlo MENU
dátumu. V závislosti od režimu
prezerania bude túto položku
predstavovať možnosť [All in This Folder] alebo možnosť [All in Event].
Multiple Images: Umožňuje zvoliť a vymazať skupinu záberov. Zvoľte
zábery, stlačte z a potom stlačením tlačidla MENU vymažte zábery.
This Image: Môžete vymazať práve zobrazený záber.
Exit: Zrušenie vymazania.
Vymazanie záberov
35SK
Vymazanie všetkých záberov (Format)
Môžete vymazať všetky údaje uložené na pamäťovej karte "Memory Stick Duo"
alebo vo vnútornej pamäti. Ak je vložená pamäťová karta "Memory Stick Duo",
všetky údaje uložené na pamäťovej karte "Memory Stick Duo" sa vymažú. Ak nie
je vložená žiadna pamäťová karta "Memory Stick Duo", vymažú sa všetky údaje
uložené vo vnútornej pamäti.
1 Stlačte tlačidlo MENU.
Tlačidlo MENU
(Settings) pomocou V
2 Zvoľte
na ovládacom tlačidle a potom
stlačte z.
("Memory Stick" Tool) alebo
(Internal Memory
3 Zvoľte
Tool) pomocou v/V/b/B na ovládacom tlačidle a potom
stlačte [Format] t z.
4 Zvoľte [OK] a potom stlačte z.
Poznámka
• Formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje, vrátane chránených záberov, a údaje už
nebude možné obnoviť.
36SK
Pripojenie k iným zariadeniam
Prezeranie záberov na TV prijímači
fotoaparát k TV prijímaču prostredníctvom kábla pre
1 Pripojte
viacúčelový konektor (je súčasťou dodávky).
Do multikonektora
Do vstupných
konektorov
audio/video
Kábel pre viacúčelový konektor
zPrezeranie záberov na HD TV prijímači (vysoké rozlíšenie)
• Zábery zaznamenané fotoaparátom si môžete prezerať po pripojení fotoaparátu k HD
TV prijímaču (High Definition – vysoké rozlíšenie) pomocou káblového adaptéra pre
výstup HD (predáva sa osobitne). Použite káblový adaptér pre výstup HD kompatibilný
so štandardom Type2b.
• Na obrazovke nastavenia nastavte v ponuke
(Main Settings) položku
[COMPONENT] na možnosť [HD(1080i)].
Poznámka
nastavené na režim [NTSC]. Ak sa zábery na TV prijímači nezobrazujú alebo zobrazujú
roztrasené, je možné, že používate TV prijímač len s normou PAL. Skúste prepnúť
nastavenie [Video Out] na režim [PAL] (str. 48).
Tlač statických záberov
Ak máte tlačiareň kompatibilnú s PictBridge, môžete tlačiť zábery pomocou
nasledujúceho postupu.
Najskôr nastavte fotoaparát tak, že umožníte pripojenie USB medzi
fotoaparátom a tlačiarňou.
Pripojenie k iným zariadeniam
• Na zaistenie optimálnej kvality obrazu videozáznamov je nastavenie [Video Out] vo výrobe
pripojte k tlačiarni pomocou kábla pre
1 Fotoaparát
viacúčelový konektor (je súčasťou dodávky).
tlačiareň.
2 Zapnite
Po nadviazaní spojenia sa objaví indikátor
.
37SK
MENU t
(Print)
3 Stlačte
pomocou v/V/b/B na ovládacom
tlačidlet požadovaný režim t
z.
(This Image): Vytlačte aktuálne
zobrazený záber.
(Multiple Images): Stlačením b/B
zobrazte záber a potom stlačte z.
Tlačidlo MENU
požadovanú položku nastavenia a potom stlačte [OK]
4 Zvoľte
t z.
Záber sa vytlačí.
Poznámka
• Ak nie je možné vytvoriť pripojenie k tlačiarni, ubezpečte sa, že položka [USB Connect]
v ponuke
(Main Settings) je nastavená na [PictBridge].
zTlač vo fotozberni
Vo fotozberni nie je možné tlačiť zábery uložené vo vnútornej pamäti priamo
z fotoaparátu. Skopírujte zábery na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ a tú potom
odneste do fotozberne.
Ako kopírovať: Stlačte MENU t
(Settings) t
("Memory Stick" Tool) t
[Copy] t [OK].
Podrobné informácie získate vo fotozberni.
zVloženie dátumov na zábery
Tento fotoaparát nie je vybavený funkciou vloženia dátumu na záber. Nie je ňou
vybavený z toho dôvodu, aby sa zabránilo duplikovaniu dátumu počas tlače.
Tlač vo fotozberni:
Fotozberňu môžete požiadať, aby zábery vytlačila s vloženým dátumom. Podrobné
informácie získate vo fotozberni.
Tlač doma:
Pripojte fotoaparát k tlačiarni kompatibilnej s formátom PictBridge, stlačte tlačidlo
MENU a potom nastavte položku [Print] t [Date] na možnosť [Date] alebo možnosť
[Day&Time].
38SK
Vloženie dátumov na zábery s použitím aplikácie PMB:
S použitím dodanej aplikácie „PMB“ nainštalovanej do počítača (str. 40) môžete vložiť
dátum priamo na záber. V závislosti od nastavení tlače sa však pri tlači záberov
s vloženým dátumom môže dátum zduplikovať. Podrobnosti o aplikácii „PMB“ si pozrite
v príručke „PMB Guide“ (str. 41).
Použitie fotoaparátu s počítačom
x Použitie „PMB (Picture Motion Browser)“
Zo zaznamenaných záberov môžete mať oveľa väčšiu radosť ako kedykoľvek
predtým, ak využijete výhody aplikácie „PMB“ obsiahnutého na disku CD-ROM
(je súčasťou dodávky).
Existuje viac funkcií okrem tých, ktoré sú uvedené nižšie, ktoré vám poskytnú
väčšiu radosť z vašich záberov. Podrobnosti nájdete v „PMB Guide“ (str. 41).
Naimportuje do
počítača
Kalendár
Mediálne účely
Prezeranie záberov
v kalendári.
Odovzdanie záberu pre
mediálne účely.
CD/DVD
Vytlačenie záberov
s pečiatkami
dátumov.
Vytvorenie disku s údajmi
použitím CD alebo DVD
zapisovacej mechaniky.
Exportovanie do
fotoaparátu
Pripojenie k iným zariadeniam
Tlač
Exportovanie záberov na
pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ a ich prezeranie.
Poznámka
• Aplikácia „PMB“ nie je kompatibilná s počítačmi Macintosh.
39SK
x Krok 1: Inštalácia „PMB“ (je súčasťou dodávky)
Softvér (je súčasťou dodávky) môžete nainštalovať podľa nasledujúceho postupu.
Ak nainštalujete „PMB“, nainštaluje sa aj „Music Transfer“.
• Prihláste sa ako správca.
1 Skontrolujte prostredie vášho počítača.
Odporúčané prostredie pre používanie aplikácií „PMB“ a „Music
Transfer“
OS (predinštalovaný): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1
Procesor počítača: Intel Pentium III 800 MHz alebo rýchlejší (na
prehrávanie/úpravu High Definition videozáznamov (s vysokým rozlíšením):
Intel Pentium 4 2,8 GHz alebo rýchlejší/Intel Pentium D 2,8 GHz alebo
rýchlejší/Intel Core Duo 1,66 GHz alebo rýchlejší/Intel Core 2 Duo 1,20 GHz
alebo rýchlejší)
Pamäť: 512 MB alebo viac (na prehrávanie/úpravu High Definition
videozáznamov (s vysokým rozlíšením): 1 GB alebo viac)
Pevný disk (Miesto na disku potrebné na inštaláciu): Približne 500 MB
Grafika: Rozlíšenie obrazovky: 1 024 × 768 bodov alebo viac
Grafická pamäť: 32 MB alebo viac (odporúčaná: 64 MB alebo viac)
*1 64-bitové edície a Starter (Edition) nie sú podporované.
*2 Verzia Starter (Edition) nie je podporovaná.
počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou
2 Zapnite
dodávky) do jednotky CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka ponuky inštalácie.
na tlačidlo [Install]
3 Kliknite
(Inštalovať).
Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup
Language“ (Voľba jazyku nastavení).
podľa inštrukcií na obrazovke a dokončite
4 Postupujte
inštaláciu.
5 Po dokončení inštalácie vyberte disk CD-ROM.
40SK
x Krok 2: Importovanie záberov do vášho počítača použitím „PMB“
fotoaparátu vložte úplne nabitý akumulátor, potom
1 Do
stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
fotoaparát k počítaču.
2 Pripojte
„Connecting…“ sa objaví na displeji fotoaparátu.
1 Do konektora USB
Kábel pre
viacúčelový
konektor
2 Do
multikonektora
• Počas komunikačného prenosu sa na obrazovke zobrazí
. Prerušte prácu na
počítači, pokiaľ je indikátor zobrazený. V práci na počítači môžete pokračovať, keď sa
indikátor zmení na
.
na tlačidlo [Import] (Importovať).
3 Kliknite
Podrobnosti nájdete v „PMB Guide“.
x Krok 3: Prezeranie príručky „PMB Guide“
•
Pre prístup do „PMB Guide“
z počiatočnej ponuky: Kliknite na [Start]
(Štart) t [All Programs] (Všetky
programy) t [Sony Picture Utility] t
[Help] (Pomoc) t [PMB Guide].
Pripojenie k iným zariadeniam
kliknite na ikonu
(PMB
1 Dvakrát
Guide) na pracovnej ploche.
Poznámky
• Neodpájajte kábel pre viacúčelový konektor od fotoaparátu, pokiaľ je fotoaparát v činnosti,
alebo pokiaľ je na obrazovke zobrazené „Accessing…“. Keď tak urobíte, môže to spôsobiť
poškodenie údajov.
• Pri použití akumulátora s nízkym zvyšným nabitím nemusí byť možné prenášať údaje alebo
sa údaje môžu poškodiť. Odporúča sa použitie sieťového adaptéra (predáva sa osobitne)
a kábla USB / AV / DC IN pre viacúčelový konektor (predáva sa osobitne).
41SK
x Použitie fotoaparátu s vašim počítačom Macintosh
Zábery môžete kopírovať do počítača Macintosh. Softvér „PMB“ však nie je
kompatibilný. Po exportovaní záberov na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ si
ich môžete prezerať v režime [Folder View].
Do počítača Macintosh môžete nainštalovať aplikáciu „Music Transfer“.
Odporúčané počítačové prostredie
Pre počítač pripojený k fotoaparátu sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre importovanie záberov
OS (predinštalovaný): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 až v10.5)
Konektor USB: Štandardne k dispozícii
Odporúčané prostredie pre používanie aplikácie „Music Transfer“
OS (predinštalovaný): Mac OS X (v10.3 až v10.5)
Pamäť: 64 MB alebo viac (odporúča sa 128 MB alebo viac)
Pevný disk (Miesto na disku potrebné na inštaláciu): Približne 50 MB
42SK
Zmena nastavení fotoaparátu
Zmena zvuku pri obsluhe
Môžete nastaviť zvuk vydávaný pri činnosti fotoaparátu.
1 Stlačte tlačidlo MENU.
Tlačidlo MENU
(Settings) pomocou V
2 Zvoľte
na ovládacom tlačidle a potom
stlačte z.
Zvoľte (Main Settings) pomocou v/V/b/B na ovládacom
3 tlačidle
a potom stlačte [Beep] t požadovaný režim t z.
Shutter: Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte.
High/Low: Pri stlačení ovládacieho tlačidla/spúšte zaznie pípnutie/zvuk
spúšte. Ak chcete znížiť hlasitosť, zvoľte [Low].
Off: Vypne pípnutie/zvuk spúšte.
Zmena nastavení fotoaparátu
43SK
Použitie položiek MENU
Zobrazuje funkcie, ktoré sú k dispozícii pre jednoduché nastavenie, ak je
fotoaparát v režimoch snímania alebo prehrávania. Na displeji sa zobrazujú len
položky, ktoré sú pre daný režim dostupné.
Výberom
(Settings) t [Main Settings] t [Initialize] inicializujete nastavenia
na predvolené hodnoty.
tlačidla MENU zobrazte
1 Stlačením
obrazovku ponuky.
Tlačidlo MENU
požadovanú položku
2 Zvoľte
ponuky pomocou v/V/b/B na
ovládacom tlačidle. Počas
prehrávania potvrďte stlačením
z.
3 Stlačením tlačidla MENU vypnite obrazovku ponuky.
x MENU v režime snímania
Položka
Popis
Movie shooting mode
Nastavenia sa zmenia podľa režimu scény videozáznamu.
Image Size
Nastavuje veľkosť záberu.
(
REC Mode
Auto/
/
High Sensitivity/
(
/
/
/
(
1280×720(Fine)/
/
/
)
1280×720(Standard)/
VGA)
Umožňuje zvoliť spôsob nepretržitého snímania
(
Normal/
Burst/BRK±0.3EV, BRK±0.7EV, BRK±1.0EV)
EV
Ručne nastavuje expozíciu.
ISO
Slúži na výber svetelnej citlivosti.
(–2,0EV až +2,0EV)
(Auto/ISO 80 až ISO 3200)
44SK
/
Underwater)
Položka
Popis
White Balance
Upravuje farebné tóny podľa okolitých svetelných podmienok.
(
Auto/
Daylight/
Fluorescent Light 2,
Flash)
Cloudy/
Fluorescent Light 1,
Fluorescent Light 3/n Incandescent/
Underwater White
Balance
Upravuje farby pri snímaní pod vodou.
Focus
Zmení spôsob zaostrenia.
(
Auto/
(
m/
Metering Mode
Underwater 1,
Multi AF/
)
Center AF/
Underwater 2)
Spot AF/0.5 m/1.0 m/3.0 m/7.0
Nastavuje, ktorá časť objektu sa má odmerať, aby sa určila expozícia.
(
Multi/
Center/
Spot)
Scene Recognition
Automaticky rozpozná podmienky snímania a potom nasníma záber.
Smile Detection
Sensitivity
Slúži na nastavenie úrovne citlivosti pre rozpoznanie úsmevu.
Face Detection
Umožňuje zvoliť prioritný objekt pre úpravu zaostrenia pri použití
funkcie rozpoznania tváre.
Flash Level
Upravuje intenzitu blesku.
Anti Blink
Nastavuje funkciu Anti Blink.
(
(
Auto/
Big Smile/
(
(
(
Advanced)
Off/
/
Normal Smile/
Auto/
Standard/
Auto/
Slight Smile)
Child Priority/
Adult Priority)
)
Off)
Red Eye Reduction
Znižuje efekt červených očí.
DRO
Slúži na optimalizáciu jasu a kontrastu.
Color Mode
Zmení živosť záberu alebo pridá špeciálne efekty.
SteadyShot
Umožňuje zvoliť režim pre potlačenie rozmazaného obrazu.
(
(
(
(Settings)
Off/
On/
Off)
DRO standard/
Normal/
Shooting/
Vivid/
DRO plus)
Sepia/
Continuous/
B & W)
Off)
Umožňuje zmeniť nastavenia fotoaparátu.
Zmena nastavení fotoaparátu
(
Auto/
45SK
x MENU v režime prezerania
Položka
Popis
(Slideshow)
Slúži na postupné prehrávanie záberov spolu s efektmi a hudbou.
(Date List)
Vyberá zoznam dátumov prehrávania.
(Event List)
Vyberá skupinu udalostí, ktorá sa má prehrať.
(View Mode)
Prepína režimy prezerania.
(
Date View/
View)
(Filter by Faces)
(Retouch)
Favorites/
Folder
Slúži na prehrávanie záberov filtrovaných podľa určitých
podmienok.
(
(Add / Remove
Favorites)
Event View/
Off/
Smiles)
All people/
Children/
Infants/
Pridáva zábery do obľúbených položiek alebo ich odtiaľ odstraňuje.
(
This Image/
Multiple Images/
Add All in Date
Range*/
Remove All in Date Range*)
* Zobrazený text sa odlišuje podľa režimu prezerania.
Retušuje statické zábery.
(
Trimming/
Red Eye Correction/
Unsharp masking/
Soft Focus/
Partial Color/
Fisheye Lens/
Cross
Filter/
Radial Blur/
Retro/
Happy Faces)
(Multi-Purpose
Resize)
(Delete)
Zmení veľkosť záberu podľa použitia.
(
HDTV/
Blog/E-mail)
Vymaže zábery.
(
This Image/
Multiple Images/
All in Date Range*)
* Zobrazený text sa odlišuje podľa režimu prezerania.
(Protect)
Chráni proti nechcenému vymazaniu.
(
This Image/
Multiple Images)
Pridá značku poradia tlače k záberu na pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“, ktorý chcete vytlačiť.
(
(Print)
(Rotate)
(Select Folder)
(Settings)
46SK
This Image/
Multiple Images)
Vytlačí zábery použitím tlačiarne kompatibilnej s PictBridge.
(
This Image/
Multiple Images)
Pootočí statický záber.
Umožňuje zvoliť priečinok na prezeranie záberov.
Umožňuje zmeniť iné nastavenia ako nastavenia snímania.
Použitie položiek
(Settings)
Môžete zmeniť preddefinované nastavenia.
Položka
(Shooting Settings) sa zobrazí len vtedy, keď boli nastavenia zadané
z režimu snímania.
tlačidla MENU zobrazte
1 Stlačením
obrazovku ponuky.
Tlačidlo MENU
(Settings) pomocou V
2 Zvoľte
na ovládacom tlačidle a potom
stlačte z.
Zvoľte požadovanú položku pomocou v/V/b/B na
3 ovládacom
tlačidle a potom stlačte z.
4 Stlačením tlačidla MENU vypnite obrazovku nastavenia.
Položka
Popis
(Shooting
Settings)
AF Illuminator
AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt, aby sa
umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie v
nedostatočných svetelných podmienkach.
Grid Line
Umožňuje nastaviť, či sa na displeji majú alebo
nemajú zobrazovať čiary mriežky.
Digital Zoom
Zvolí režim digitálnej transfokácie.
Conversion Lens
Používa sa na dosiahnutie optimálneho zaostrenia
pri nasadení konverzného objektívu.
Auto Orientation
Keď natočíte fotoaparát s cieľom nasnímať
(zvislý) záber typu portrét, fotoaparát zaznamená
zmenu svojej polohy a záber zobrazí v polohe
typu portrét.
Auto Review
Zobrazí nasnímaný záber na displeji na približne
dve sekundy ihneď po nasnímaní statického
záberu.
Zmena nastavení fotoaparátu
Kategória
47SK
Kategória
(Main Settings)
("Memory
Stick" Tool)
(Internal
Memory Tool)
(Clock Settings)
48
SK
Položka
Popis
Beep
Táto funkcia slúži na zvolenie alebo vypnutie
zvuku vydávaného pri použití fotoaparátu.
Language Setting
Slúži na výber jazyka používaného v položkách
ponuky, varovaniach a hláseniach.
Function Guide
Umožňuje zvoliť, či sa pri používaní fotoaparátu
má alebo nemá zobrazovať sprievodca funkciami.
Initialize
Slúži na inicializáciu nastavení na predvolené
hodnoty.
Demo Mode
Umožňuje nastaviť, či sa má zobrazovať ukážka
režimov Smile Shutter (Snímanie úsmevu)
a Scene Recognition (Rozpoznanie scény).
COMPONENT
Slúži na výber typu výstupu videosignálu podľa
pripojeného TV prijímača.
Video Out
Nastavuje výstup videosignálu podľa TV systému
kódovania farieb pripojeného video zariadenia.
Wide Zoom Display
Slúži na prehrávanie statických záberov
s formátom 4:3 alebo 3:2 vo formáte 16:9 na HD
TV prijímači (High Definition – vysoké
rozlíšenie).
USB Connect
Umožňuje zvoliť režim USB pri pripojení
fotoaparátu k počítaču alebo k tlačiarni
kompatibilnej so štandardom PictBridge
pomocou kábla pre viacúčelový konektor.
Download Music
Umožňuje zmeniť hudobné súbory s použitím
softvéru „Music Transfer“.
Format Music
Slúži na vymazanie všetkých súborov hudobného
pozadia uložených vo fotoaparáte.
Format
Naformátuje pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
Create REC.Folder
Táto funkcia vytvorí priečinok pre
zaznamenávanie záberov na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“.
Change REC.Folder
Zmení aktuálne používaný priečinok pre
zaznamenávanie záberov.
Delete REC.Folder
Slúži na vymazanie priečinkov na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“.
Copy
Slúži na skopírovanie všetkých záberov vo
vnútornej pamäti na pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“.
File Number
Táto funkcia slúži na určenie metódy
priraďovania čísel súborov k záberom.
Format
Naformátuje vnútornú pamäť.
File Number
Táto funkcia slúži na určenie metódy
priraďovania čísel súborov k záberom.
Area Setting
Umožňuje nastaviť čas na miestny čas zvolenej
oblasti.
Date & Time
Setting
Nastaví dátum a čas.
Iné
Zoznam ikôn zobrazených na obrazovke
Ikony sú zobrazené na obrazovke za účelom indikovania stavu fotoaparátu.
Zobrazenie displeja môžete zmeniť pomocou DISP (zobrazenie displeja) na
ovládacom tlačidle (str. 26).
Pri snímaní statických záberov
A
Zobrazenie
Význam
Zostatkový stav
akumulátora
Upozornenie na takmer
vybitý akumulátor
Veľkosť záberu
• Ikony sú obmedzené a režime
(Easy Shooting).
Pri snímaní videozáznamu
Výber scény
Prepínač režimu
(Inteligentné
automatické nastavenie,
Automatický program,
Režim videozáznamu)
Ikona rozpoznania scény
Pri prehrávaní
Režim snímania
videozáznamu
Vyváženie bielej farby
Režim merania
SteadyShot
Iné
Upozornenie na vibrácie
Scene Recognition
(Rozpoznanie scény)
DRO
49SK
Zobrazenie
Význam
Indikátor citlivosti
rozpoznania úsmevu
B
Zobrazenie
Význam
z
Aretácia AE/AF
ISO400
Číslo ISO
Funkcia NR pomalej
uzávierky
Stupnica transfokácie
Color mode (Režim
farieb)
Pripojenie k PictBridge
125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
+2.0EV
Hodnota expozície
Indikátor zameriavacieho
rámčeka AF zóny
1.0 m
Režim prezerania
Hodnota
poloautomatického
zaostrenia
Macro
Filter podľa tvárí
REC
Standby
Nahrávanie
videozáznamu/
Pohotovostný stav pre
videozáznam
Obľúbené
0:12
Čas záznamu (m:s)
101-0012
Číslo priečinka-súboru
2009 1 1
9:30 AM
Zaznamenaný dátum/čas
na prehrávanom zábere
z STOP
z PLAY
Sprievodca funkciami pre
prehrávanie záberu
bB BACK/
NEXT
Výber záberov
V VOLUME
Nastavenie hlasitosti
Ochrana
Poradie tlače (DPOF)
Export PMB
Transfokácia počas
prehrávania
50SK
C
Zobrazenie
D
Význam
Priečinok pre ukladanie
záznamov
Zobrazenie
C:32:00
Priečinok pre
prehrávanie
96
Počet voľných záberov
12/12
Číslo záberu/Počet
záberov uložených vo
zvolenom priečinku
100Min
Význam
Samospúšť
Samodiagnostické
zobrazenie
Cieľ
Upozornenie na
prehrievanie
Konverzný objektív
Rozpoznanie tváre
Zostávajúci čas záznamu
Snímanie záberov v slede/
Snímanie s posunom
expozície
Záznamové médium/
Reprodukčné médium
(pamäťová karta
„Memory Stick Duo“,
vnútorná pamäť)
Riadiaci súbor plný
Zameriavací rámček AF
zóny
Zmena priečinku
AF iluminátor
Red-eye reduction
(Potlačenie červených
očí)
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
Režim merania
Režim blesku
+2.0EV
Hodnota expozície
Nabíjanie blesku
500
Rýchlosť uzávierky
Vyváženie bielej farby
F3.5
Hodnota clony
Pripojenie k PictBridge
N
ISO 400
Prehrávanie
Lišta prehrávania
Číslo ISO
35° 37’ 32” N
139° 44’ 31” E
Zobrazenie zemepisnej
šírky a dĺžky
Histogram
• Ikona
sa objaví,
Iné
keď je vypnuté
zobrazenie
histogramu
(stĺpcového
diagramu).
Hlasitosť
51SK
Ďalšie informácie o fotoaparáte („Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“)
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“, ktorá podrobne vysvetľuje ako používať
fotoaparát, je obsiahnutá na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky). Nájdete v nej
podrobné informácie o mnohých funkciách fotoaparátu.
•Na zobrazenie dokumentu „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ je potrebný
program Adobe Reader. Ak ho nemáte nainštalovaný v počítači, môžete si ho
prevziať na webovej stránke:
http://www.adobe.com/
x Pre používateľov Windows
1
Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou
dodávky) do jednotky CD-ROM.
2
Kliknite na „Cyber-shot
Handbook“.
„Ďalšie kroky – Cyber-shot“, ktorá
obsahuje informácie o príslušenstve
fotoaparátu sa nainštaluje v rovnakom
čase.
3
Pomocou ikony na obrazovke spustite „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“.
x Pre používateľov Macintosh
52SK
1
Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou
dodávky) do jednotky CD-ROM.
2
Zvoľte priečinok [Handbook] a do počítača skopírujte súbor
„Handbook.pdf“, ktorý je uložený v priečinku [SK].
3
Po skončení kopírovania dvakrát kliknite na
„Handbook.pdf“.
Riešenie problémov
Keby ste mali problémy s fotoaparátom, skúste problém odstrániť nasledujúcimi
spôsobmi.
1 Pozrite sa na nižšie uvedené kroky a nazrite do príručky „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“ (PDF súbor).
Ak sa na displeji objaví kód „C/E:ss:ss“, nazrite do príručky
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“.
2 Vyberte akumulátor, počkajte približne jednu minútu, potom
akumulátor znovu vložte a nakoniec zapnite napájanie.
3 Inicializujte nastavenia (str. 47).
4 Obráťte sa na predajcu Sony alebo na autorizovaný servis Sony.
Pri oprave fotoaparátov s vnútornou pamäťou alebo funkciou hudobných súborov
sa môžu skontrolovať údaje vo fotoaparáte za účelom overenia a nápravy
príznakov poruchy. Spoločnosť Sony nebude žiadne z týchto údajov kopírovať ani
ukladať.
Akumulátor a napájanie
Nie je možné vložiť akumulátor.
• Vložte akumulátor správne tak, že stlačíte páčku vysunutia akumulátora (str. 13).
Nie je možné zapnúť fotoaparát.
Iné
• Po vložení akumulátora do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým sa fotoaparát zapne.
• Vložte akumulátor správne (str. 13).
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (str. 11).
• Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte akumulátor za nový.
• Používajte odporučený typ akumulátora.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Z dôvodu ochrany fotoaparátu sa môže napájanie automaticky vypnúť v závislosti od
teploty fotoaparátu a akumulátora. V takomto prípade sa pred vypnutím napájania
zobrazí na LCD displeji hlásenie.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory akumulátora. Znovu zapnite fotoaparát (str. 16).
• Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte akumulátor za nový.
53SK
Indikátor stavu akumulátora ukazuje nesprávny údaj.
• Nabitie akumulátora rýchlo klesá a zostávajúca kapacita akumulátora je nižšia ako
údaj indikátora v nasledujúcich prípadoch:
– Pri používaní fotoaparátu vo veľmi horúcom alebo chladnom prostredí.
– Pri častom používaní blesku a transfokácie.
– Pri opakovanom zapínaní a vypínaní napájania.
– Keď je v nastaveniach DISP (zobrazenie displeja) nastavený vyšší jas displeja.
• Nastal nesúlad medzi indikátorom stavu akumulátora a skutočným stavom nabitia
akumulátora. Akumulátor nechajte jedenkrát úplne vybiť a potom ho nabite, čím sa
nesprávna indikácia odstráni.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (str. 11).
• Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte akumulátor za nový.
Akumulátor nie je možné nabíjať, keď je vo vnútri fotoaparátu.
• Akumulátor nie je možné nabíjať pomocou sieťového adaptéra (predáva sa osobitne).
Na nabíjanie akumulátora použite nabíjačku (je súčasťou dodávky).
Kontrolka CHARGE bliká počas nabíjania akumulátora.
• Vyberte a znova vložte akumulátor a uistite sa, že je vložený správne.
• Teplota môže byť nevhodná pre nabíjanie. Pokúste sa nabiť akumulátor znova pri
správnej teplote nabíjania (10 °C až 30 °C).
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Nie je možné zaznamenať zábery.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ (str. 28, 31). Ak je plná, vykonajte jednu z nasledujúcich
možností:
– Vymažte nepotrebné zábery (str. 35).
– Vymeňte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
• Ak snímate statický záber, nastavte prepínač režimu do inej polohy ako
(Movie
Mode).
• Pri snímaní videozáznamov nastavte prepínač režimu do polohy
(Movie Mode).
• Videozáznamy s veľkosťou nastavenou na [1280×720] je možné zaznamenávať len na
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Pri použití iného záznamového média ako
pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“ nastavte veľkosť záberu pre videozáznamy
na [VGA].
• Fotoaparát je v režime ukážky režimu Smile Shutter (Snímanie úsmevu). Nastavte
[Demo Mode] na [Off].
Záber obsahuje biele, čierne, červené, fialové alebo iné pruhy alebo je
červenkastý.
• Tento jav sa nazýva „smearing“ (rozmazanie). To nie je porucha.
54SK
Prezeranie záberov
Nie je možné prehrávať zábery.
• Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie) (str. 19).
• V počítači sa zmenil názov priečinka či súboru.
• Nie je zaručené, že fotoaparát prehrá súbory obsahujúce zábery upravované na
počítači alebo zábery, ktoré boli nasnímané inými fotoaparátmi.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte pripojenie USB.
• Niektoré zábery uložené na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ a nasnímané inými
fotoaparátmi nemusí byť možné prehrať. Takéto zábery prehrávajte v režime Folder
View (str. 34).
• Toto je spôsobené kopírovaním záberov z vášho počítača na pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ bez použitia „PMB“. Takéto zábery prehrávajte v režime Folder View
(str. 34).
Iné
55SK
Preventívne opatrenia
Fotoaparát nepoužívajte ani
neskladujte na nasledujúcich
miestach
• Na príliš horúcom, studenom alebo
vlhkom mieste
Ak, napríklad, fotoaparát ponecháte vo
vozidle zaparkovanom na slnku, môže sa
zdeformovať obal fotoaparátu a spôsobiť
tak jeho poruchu.
• Na priamom slnečnom svetle alebo v
blízkosti ohrievača
Fotoaparát môže zmeniť farbu, môže sa
zdeformovať alebo môže dôjsť k poruche.
• Na miestach vystavených otrasom
• V blízkosti silných magnetických polí
• Na piesočnatých alebo prašných miestach
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu
nedostal piesok ani prach. Môže to
poškodiť fotoaparát. Poškodenie niekedy
nie je možné opraviť.
Poznámka k noseniu
Nesadajte si na stoličku alebo iné miesto,
keď máte fotoaparát v zadnom vrecku
nohavíc alebo sukne. Môže to spôsobiť
poruchu alebo poškodenie fotoaparátu.
Informácie o prevádzkových
teplotách
Prevádzková teplota fotoaparátu je od 0°C
do 40°C. Fotoaparát neodporúčame
prevádzkovať pri teplotách presahujúcich
tento interval.
Informácie týkajúce sa
kondenzácie vlhkosti
Ak náhle prenesiete fotoaparát z
chladného do teplého prostredia, na
vnútorných alebo vonkajších častiach
fotoaparátu sa môže vytvoriť
skondenzovaná vlhkosť. Táto kondenzácia
vlhkosti môže spôsobiť poruchu
fotoaparátu.
Ak skondenzovala vlhkosť
Čistenie LCD displeja
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi
hodinu mimo prevádzky, kým sa vlhkosť
neodparí. Ak by ste používali fotoaparát
pri výskyte vlhkosti vo vnútri objektívu,
nedokážete nasnímať ostré zábery.
Otlačky prstov, prach alebo iné nečistoty
utierajte z povrchu LCD displeja použitím
čistiacej súpravy na LCD displeje (predáva
sa osobitne).
Informácie o vnútornom
nabíjateľnom záložnom
akumulátore
Čistenie objektívu
Váš fotoaparát má vnútorný nabíjateľný
akumulátor, ktorý zaisťuje, že nastavenie
času a dátumu a ďalšie nastavenia budú
uchované bez ohľadu na to, či je fotoaparát
vypnutý alebo zapnutý.
Tento nabíjateľný akumulátor sa nabíja
vždy počas používania fotoaparátu. Ak
však používate fotoaparát len počas
krátkej doby, akumulátor sa postupne
vybije. Ak fotoaparát vôbec nepoužívate
po dobu približne 1 mesiaca, akumulátor sa
úplne vybije. Preto zaistite, aby bol
akumulátor nabitý pred použitím
fotoaparátu.
Fotoaparát môžete používať aj vtedy, keď
nabíjateľný akumulátor nie je nabitý.
Nebude sa však indikovať dátum a čas.
Poznámka k čisteniu
Ak sú na objektíve otlačky prstov alebo
prach, vyčistite objektív jemnou
handričkou.
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu čistite jemnou
handričkou mierne navlhčenou vo vode a
potom prípadnú vlhkosť utrite suchou
jemnou handričkou. Ochrana povrchovej
úpravy a krytu pred poškodením:
– Nevystavujte fotoaparát chemickým
výrobkom ako napr. riedidlám, benzínu,
liehu, jednorázovým handričkám,
odpudzovačom hmyzu, opaľovacím
krémom alebo insekticídom.
56SK
– Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na
rukách ktorúkoľvek z vyššie uvedených
chemikálií.
– Nenechávajte fotoaparát príliš dlho
v kontakte s gumovými produktmi alebo
výrobkami z vinylu.
Postup pri nabíjaní vnútorného
nabíjateľného záložného akumulátora
Vložte nabitý akumulátor do fotoaparátu a
ponechajte fotoaparát 24 hodín alebo viac
vypnutý.
Iné
57SK
Technické údaje
Fotoaparát
[LCD displej]
[Systém]
LCD panel:
DSC-W290: 7,5 cm (typ 3,0) s jednotkou
TFT
DSC-W270/W275: 6,7 cm (typ 2,7) s
jednotkou TFT
Celkový počet bodov: 230 400 (960 × 240)
bodov
Snímací prvok: 7,79 mm (typ 1/2,3) farebný
CCD, primárny farebný filter
Celkový počet pixelov fotoaparátu:
Približne 12,4 megapixelov
Efektívny počet pixelov fotoaparátu:
Približne 12,1 megapixelov
Objektív: Carl Zeiss Vario-Tessar 5×
priblíženie
f = 5 mm – 25 mm (28 mm – 140 mm
(ekvivalent 35 mm filmu))
F3,3 (W) – F5,2 (T)
Počas snímania videozáznamov (16:9):
31 mm – 155 mm
Počas snímania videozáznamov (4:3):
37 mm – 185 mm
Ovládanie expozície: Automatická expozícia,
Režim výberu scény (10 režimov)
Vyváženie bielej farby: Automatické, Denné
svetlo, Zamračené, Žiarivka 1, 2, 3,
Žiarovka, Blesk
Vyváženie bielej farby pod vodou:
Automatické, Pod vodou 1, 2
Interval snímania pre režim snímania záberov
v slede: Približne 1,8 sekúnd
Formát súborov:
Statické zábery: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.21, MPF Baseline) kompatibilný,
DPOF kompatibilný
Videozáznamy: MPEG-4 Visual
Záznamové médium: Vnútorná pamäť
(pribl. 11 MB), pamäťová karta „Memory
Stick Duo“
Blesk: Rozsah blesku (citlivosť ISO (Index
odporúčanej expozície) nastavená na
Auto): Pribl. 0,2 m až 3,0 m (W)/Pribl.
0,5 m až 1,9 m (T)
[Vstupné a výstupné konektory]
Viacúčelový konektor Type2b (AV-výstup
(SD/HD komponentný)/USB/DC-vstup):
Video výstup
Audio výstup (Stereo)
USB komunikácia
USB komunikácia: Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilný)
58SK
[Napájanie, všeobecne]
Napájanie: Nabíjateľný akumulátor
NP-BG1, 3,6 V
NP-FG1 (predáva sa osobitne), 3,6 V
Sieťový adaptér AC-LS5K (predáva sa
osobitne), 4,2V
Príkon (počas snímania):
DSC-W290: 1,1 W
DSC-W270/W275: 1,0 W
Prevádzková teplota: 0°C až 40°C
Skladovacia teplota: –20°C až +60°C
Rozmery:
DSC-W290: 97,6 × 57,4 × 22,6 mm (Š/V/H,
okrem prečnievajúcich častí)
DSC-W270/W275: 97,6 × 56,6 × 22,6 mm
(Š/V/H, okrem prečnievajúcich častí)
Hmotnosť (vrátane akumulátora NP-BG1,
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“):
DSC-W290: Približne 174 g
DSC-W270/W275: Približne 164 g
Mikrofón: Monofónny
Reproduktor: Monofónny
Tlač Exif: Kompatibilný
PRINT Image Matching III: Kompatibilný
PictBridge: Kompatibilný
Nabíjačka akumulátora BC-CSGD/
BC-CSGE
Požiadavky na napájanie: 100 V – 240 V
striedavého prúdu, 50/60 Hz, 2 W
Výstupné napätie: 4,2 V jednosmerného
prúdu, 0,25 A
Prevádzková teplota: 0°C až 40°C
Skladovacia teplota: –20°C až +60°C
Rozmery: Pribl. 83 × 55 × 24 mm
(Š/V/H)
Hmotnosť: Pribl. 55 g
Nabíjateľný akumulátor NP-BG1
Obchodné značky
Použitý akumulátor: Lítium-iónový
akumulátor
Maximálne napätie: 4,2 V jednosmerného
prúdu
Nominálne napätie: 3,6 V jednosmerného
prúdu
Maximálny nabíjací prúd: 1,44 A
Maximálne nabíjacie napätie: 4,2 V
jednosmerného prúdu
Kapacita:
typická: 3,4 Wh (960 mAh)
minimálna: 3,3 Wh (910 mAh)
• Nasledujúce značky sú obchodné značky
Vzhľad a špecifikácie sa môžu zmeniť bez
upozornenia.
spoločnosti Sony Corporation.
, „Cyber-shot“, „Memory
Stick“,
, „Memory Stick PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory Stick
Micro“, „MagicGate“,
,
„PhotoTV HD“, „Info LITHIUM“
• Microsoft, Windows, DirectX a Windows
Vista sú registrované obchodné značky
alebo obchodné značky spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojených
štátoch amerických a/alebo iných
krajinách.
• Macintosh a Mac OS sú obchodné značky
alebo registrované obchodné značky
spoločnosti Apple Inc.
• Intel, MMX a Pentium sú obchodné
značky alebo registrované obchodné
značky spoločnosti Intel Corporation.
• Adobe a Reader sú obchodné značky
alebo registrované obchodné značky
spoločnosti Adobe Systems Incorporated
v Spojených štátoch amerických a/alebo
iných krajinách.
• Ďalej všeobecne platí, že názvy
produktov a systémov spomenuté
v tomto návode sú obchodnými značkami
alebo registrovanými obchodnými
značkami príslušných vývojárskych a
výrobných spoločností. Avšak, označenia
™ alebo ® nie sú v tomto návode vždy
uvádzané.
Iné
59SK
60SK
Iné
61SK
Az e termékkel kapcsolatos további
információk és a gyakran feltett kérdésekre
adott válaszok a Vevőszolgálat honlapján
olvashatók.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našej webovej
stránke v sekcii Služby Zákazníkom.
70 vagy nagyobb százalékban újrahasznosított papírra,
illékony szerves vegyületektől mentes, növényi olaj alapú
tintával nyomtatva.
Vytlačené na papieri, ktorý je recyklovaný zo 70% alebo
viacej s použitím atramentu vyrobeného na báze
rastlinného oleja bez nestálych organických zlúčenín.
Printed in China
Download PDF

advertising