Sony | DSC-W100 | Sony DSC-W100 Návod na použitie

Digital Still Camera
Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás
HU
Príručka používateľa/Riešenie
problémov
SK
DSC-W100
E termékkel kapcsolatos további információk és
válaszok a gyakran feltett kérdésekre a
Vevőszolgálat honlapján találhatók.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
„Először ezt olvassa el” (különálló kötet)
Elmagyarázza a fényképezőgépnek beállítását és alapvető műveleteit a
felvételkészítéshez/lejátszáshoz.
„Prvé kroky“ (samostatná knižka)
V tejto knižke nájdete nastavenia fotoaparátu a základné funkcie pri snímaní a
prehrávaní záberov.
100%-ban újrahasznosított papírra, illékony szerves
vegyületektől mentes, növényi olaj alapú tintával
nyomtatva.
Kezelési útmutató
Vytlačené na 100% recyklovanom papieri s použitím
atramentu vyrobeného na báze rastlinného oleja bez
nestálych organických zlúčenín.
Návod na použitie
Printed in Japan
A készülék használata előtt kérjük, hogy olvassa át alaposan ezt az útmutatót és az „Először
ezt olvassa el” tájékoztatót (különálló kötet), és őrizze meg őket, hogy később is
fellapozhassa őket.
Pred zapnutím fotoaparátu si dôkladne prečítajte tento návod a príručku „Prvé kroky“
(samostatná knižka). Návod a príručku si schovajte, ešte ich môžete potrebovať.
© 2006 Sony Corporation
2-674-790-13(1)
Magyar
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye
ki a készüléket eső vagy
nedvesség hatásának.
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
FIGYELEM!
Csak a megadott típusú akkumulátort/
elemet használja. Ellenkező esetben tűz
vagy sérülés keletkezhet.
Az európai vásárlók
figyelmébe
Az elvégzett tesztek bizonyítják, hogy ez a
termék megfelel az EMC Előírások 3 m-nél
rövidebb csatlakozóvezetékek használatára
vonatkozó határértékeinek.
Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők a fényképezőgép kép- és
hangminőségét befolyásolhatják.
Figyelmeztetés
Ha az adatátvitel sztatikus elektromosság vagy
elektromágnesség miatt megszakad, indítsa
újra az alkalmazást, vagy húzza ki, majd
csatlakoztassa újra az adatátviteli kábelt (USB
stb.).
HU
2
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Megjegyzések a fényképezőgép
használatához
E fényképezőgéppel
használható „Memory Stick”
típusok (nem mellékelt
tartozék)
E fényképezőgépben IC adathordozóként
egy „Memory Stick Duo” szolgál. A
„Memory Stick”-nek két típusa van.
„Memory Stick Duo”:
használhat „Memory Stick
Duo”-t a fényképezőgéppel.
• Az akkumulátoregység akkor is feltölthető,
ha nincs teljesen kisütve. Még ha az
akkumulátoregység nincs is teljesen
feltöltve, akkor ebben az állapotban is
használhatja az energiával részlegesen
feltöltött akkumulátoregységet.
• Ha hosszabb ideig nem kívánja az
akkumulátoregységet használni, akkor
merítse ki a meglévő töltést, vegye ki az
akkumulátoregységet a fényképezőgépből,
és tárolja száraz, hűvös helyen. Ezzel
megőrzi az akkumulátoregység
működőképességét (101. oldal).
• A használhatóakkumulátor egységről
bővebben a 101. oldalon olvashat.
Carl Zeiss objektív
„Memory Stick”: nem
használhat „Memory Stick”-et
a fényképezőgéppel.
Más memóriakártyák nem
használhatók.
• A „Memory Stick Duo”-ról bővebben a 99.
oldalon olvashat.
Amikor egy „Memory Stick
Duo”-t „Memory Stick”
kompatibilis készülékkel
használ
A „Memory Stick Duo”-t Memory Stick
Duo illesztőkerettel (nem mellékelt
tartozék) helyezve használhatja.
Memory Stick Duo illesztőkeret
Ez a fényképezőgép Carl Zeiss
objektívvel rendelkezik, amely éles képek
kiváló kontrasztú visszaadására alkalmas.
E fényképezőgép objektíve a
németországi Carl Zeiss minőségi
szabványai szerint a Carl Zeiss által
hitelesített minőségbiztosítási rendszer
felügyeletével készült.
HU
A felvételek tartalmáért nem
vállalunk felelősséget
• A felvétel tartalmának nem vállaljuk az
ellentételezését, ha a felvétel vagy lejátszás
elmaradása a készülék vagy az adathordozó
stb. hibájából következik be.
Belső memóriakártya és
„Memory Stick Duo”
biztonsági mentése
• Ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, illetve
ne vegye ki az akkumulátoregységet vagy a
„Memory Stick Duo”-t, miközben a
memóriaműködés jelző világít, mivel a belső
memória adatai vagy a „Memory Stick Duo”
adatai tönkremehetnek. Mindig védje az
adatait biztonsági mentés készítésével. Az
adat biztonsági mentésének módját lásd a
25. oldalon.
Megjegyzések az
akkumulátoregységről
Megjegyzések a felvételről/
lejátszásról
• Töltse fel az akkumulátoregységet
(mellékelt), mielőtt először használja a
fényképezőgépet. (t „Először ezt olvassa
el” 1. lépése)
• Ez a fényképezőgép nem porálló, nem
cseppálló és nem is vízálló. Olvassa el az
„Óvintézkedések” (103. oldal) című
fejezetet a fényképezőgép használata előtt.
HU
3
• Mielőtt egyszeri, megismételhetetlen
eseményeket vesz fel, készítsen
próbafelvételt, hogy megbizonyosodjék a
készülék helyes működéséről.
• Óvja a fényképezőgépet a nedvességtől.
A fényképezőgép belsejébe jutó víz hibás
működést okozhat, amely bizonyos
esetekben nem javítható meg.
• Ne fordítsa a fényképezőgépet a Nap, vagy
más nagyon fényes fényforrás felé. Ez szeme
maradandó károsodását okozhatja. Vagy a
fényképezőgép hibás müködését okozhatja.
• Ne használja a fényképezőgépet olyan hely
közelében, amely erős rádióhullámokat
gerjeszt, vagy sugárzást bocsát ki.
Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem
képes megfelelően felvenni vagy lejátszani.
• A fényképezőgép használata homokos vagy
poros helyen hibás működést okozhat.
• Ha pára csapódna le rá, akkor távolítsa el azt
a fényképezőgép használata előtt (103. oldal).
• Ne rázza, vagy ütögesse a fényképezőgépet.
Azon felül hogy hibásan működhet, és
képtelenné válhat a képek rögzítésére, ez
használhatatlanná teheti az adathordozót,
illetve képadat hibát, károsodást vagy a
képadat elvesztését okozhatja.
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku felületét.
A vaku hőkibocsájtása miatt a vaku
felületén lévő szennyeződés elszíneződhet,
illetve rátapadhat a vaku felületére, így a
kibocsátott fény nem lesz elegendő.
Megjegyzések az LCD
képernyőről és az objektívről
• Az LCD képernyő rendkívül nagy
pontosságú gyártástechnológiával készült,
így a képpontok 99,99%-ánál több
ténylegesen működőképes. Azonban
állandóan apró fekete pontok és/vagy (fehér,
piros, kék vagy zöld színű) fényes pontok
jelenhetnek meg az LCD képernyőn. Ezek a
pontok, amelyek a gyártási folyamat
természetes velejárói, egyáltalán nem
befolyásolják a felvételt.
Fekete, fehér, piros,
kék és zöld pontok
HU
4
• Ha az LCD képernyő vagy az objektív
hosszabb ideig közvetlen napsugárzásnak
van kitéve, az hibás működést okozhat.
Legyen körültekintő, amikor a
fényképezőgépet az ablak közelében vagy a
szabadban helyezi el.
• Ne nyomja meg az LCD képernyőt.
A képernyő elszíneződhet, és hibás
működést okozhat.
• Az LCD képernyőn szellemkép jelenhet
meg hideg helyen. Ez nem hibás működés.
• Ez a fényképezőgép motoros zoom
objektívvel rendelkezik. Óvja az objektívet
az ütésektől, és kerülje az erővel történő
mozgatását.
Megjegyzések a képadat
kompatibilitásához
• E fényképezőgép megfelel a JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) által előírt DCF
(Design rule for Camera File system)
általános szabványnak.
• A fényképezőgéppel felvett képek lejátszása
más készülékekkel, valamint más
készülékkel felvett vagy szerkesztett képek
lejátszása a fényképezőgéppel nem
garantált.
Szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
Televíziós műsorok, filmek, videoszalagok és
egyéb anyagok szerzői jog által védettek
lehetnek. Ilyen anyagok engedély nélküli
felvétele a vonatkozó jogszabályokba
ütközhet.
A kezelési útmutatóban
felhasznált képek
A kezelési útmutatóban példaként felhasznált
fényképek csupán reprodukciók, és nem ezzel
a fényképezőgéppel készített felvételek.
A digitális fényképezőgép
kihasználása érdekében
Készítse elő a fényképezőgépet, és fényképezzen
könnyen
„Először ezt olvassa el” (külőnálló kőtet)
1 Készítse elő az akkumulátoregységet
2 Kapcsolja be a fényképezőgépet/állítsa be az órát
3 Helyezzen be egy „Memory Stick Duo”-t (nem
mellékelt tartozék)
4 Válassza ki a használandó képméretet
5 Készítsen könnyen felvételt (Automatikus üzemmód)
Fényképek felvétele (Helyszínválasztás)
6 Nézze meg/törölje a képeket
Kerüljön közelebbi barátságba a fényképezőgéppel
Ez az
útmutató
• Fényképezzen a kedvenc beállításaival (Automatikus
programozott felvétel/Kézi felvétel) t 27. oldal
• Élvezze a menü segítségével a különféle felvételi/
lejátszási lehetőségeket t 30. oldal
• Módosítsa a gyári beállításokat t 46. oldal
Csatlakoztassa a fényképezőgépet számítógéphez
vagy nyomtatóhoz
Ez az
útmutató
• Másolja a képeket számítógépre, és élvezze azok
szerkesztésének különféle módjait t 56. oldal
• Nyomtasson képeket úgy, hogy a fényképezőgép
közvetlenül egy nyomtatóhoz csatlakozik (csak
PictBridge-kompatibilis nyomtató esetén) t 75. oldal
HU
5
Tartalomjegyzék
Megjegyzések a fényképezőgép használatához.................................... 3
A fényképezőgép használata
Alapvető technikák a jobb képekért ....................................................... 9
Fókusz – Sikeres fókuszálás a tárgyra............................................................. 9
Expozíció – A fényerősség beállítása ............................................................ 10
Szín – A megvilágítás hatásairól .................................................................... 12
Minőség – A „képminőségről” és a „képméretről”........................................ 13
A részek azonosítása............................................................................. 15
Kijelzések a képernyőn.......................................................................... 17
A képernyő tartalmának módosítása .................................................... 22
Fényképek száma és mozgóképek felvételi ideje ................................ 23
Amikor nincs „Memory Stick Duo” (Felvétel a belső memóriával) ..........25
Akkumulátor-üzemidő és a felvehető/megtekinthető képek száma ... 26
Az üzemmód-tárcsa használata............................................................ 27
A menü használata
Menütételek használata .................................................................. 30
Menütételek ........................................................................................ 31
Felvételi menü ........................................................................................ 32
COLOR (Szín üzemmód)
9 (Fókusz)
(Fénymérési mód)
WB (F.egyensúly)
ISO
(Képminőség)
Mode (FELV. ümód)
M (Időköz)
(Vakuszint)
(Kontraszt)
(Élesség)
(Beállítás)
HU
6
Megtekintési menü.................................................................................39
(Mappa)
- (Véd)
DPOF
(Nyomtatás)
(Dia)
(Átméretez)
(Forgatás)
(Megosztás)
(Beállítás)
Kivág
A Beállítás képernyő használata
A Beállítás menü tételeinek használata .....................................46
Fényképezőgép.................................................................................47
AF ümód
Digitális zoom
Funkció tár
Vörösszem cs
AF segédfény
Auto.V.nézés
Belső memória eszköz......................................................................50
Formáz
Memory Stick eszköz .......................................................................51
Formáz
FELVmappa lh
FELVmappa cs
Másolás
1
1. Beállítás .........................................................................................53
LCD háttérfény
Csipogás
Nyelv
Inicializál
2
2. Beállítás .........................................................................................54
Fájlsorszám
USB csatl.
Videó ki
Óra beállítás
HU
7
Számítógép használata
A Windows rendszerű számítógép használata..................................... 56
A (mellékelt) szoftver telepítése ............................................................ 58
Képek másolása a számítógépre .......................................................... 59
Számítógépen tárolt képfájlok megtekintése a fényképezőgéppel
(„Memory Stick Duo” segítségével) ................................................66
A (mellékelt) „Cyber-shot Viewer” használata ...................................... 67
A Macintosh számítógép használata .................................................... 72
Fényképek nyomtatása
Fényképek kinyomtatása....................................................................... 74
Képek nyomtatása közvetlenül, PictBridge-kompatibilis nyomtató
segítségével ........................................................................................... 75
Nyomtatás szaküzletben ....................................................................... 79
A fényképezőgép csatlakoztatása televízióhoz
Képek megtekintése TV-képernyőn...................................................... 81
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás .......................................................................................... 83
Figyelmeztető kijelzések és üzenetek................................................... 96
Egyéb
A „Memory Stick”-ről............................................................................. 99
Az akkumulátoregységről .................................................................... 101
Az akkumulátortöltőről ........................................................................ 102
Óvintézkedések ................................................................................... 103
Műszaki adatok.................................................................................... 105
Tárgymutató ................................................................................ 107
HU
8
A fényképezőgép használata
Alapvető technikák a jobb
képekért
Fókusz
Expozíció
Szín
Minőség
A fényképezőgép használata
Ez a fejezet az alapokat írja le, azért hogy
élvezni tudja a fényképezőgép használatát.
Elmondja, hogyan használja a különféle
fényképezőgép-funkciókat, például az
üzemmód-tárcsát (27. oldal), a menüket
(30. oldal) és így tovább.
Fókusz Sikeres fókuszálás a tárgyra
Amikor az exponáló gombot félig lenyomja, akkor a fényképezőgép automatikusan
beállítja a fókuszt (Automatikus fókuszálás). Ne feledje csak félig lenyomni az
exponáló gombot.
Nyomja le rögtön
teljesen az
exponáló gombot.
Nyomja le félig az AE/AF rögzítés kijelzés
exponáló gombot. Villog , világít/sípol
Majd nyomja le
teljesen az
exponáló
gombot.
Olyan kép készítése, amelyre nehéz ráfókuszálni t [Fókusz] (33. oldal)
Ha a kép még fókuszálás után is életlennek tűnik, akkor ezt okozhatja a fényképezőgép
rázkódása. t Lásd „Útmutatás az elmosódottság megelőzésére” (a következőkben).
Útmutatás az elmosódottság megelőzésére
Szilárdan tartsa a fényképezőgépet, a karjait maga mellett tartva. Közelében lévő
fának vagy épületnek támaszkodva is stabilizálhatja a fényképezőgépet.
A 2 másodperc késleltetésű önkioldó illetve állvány használata is hatásos lehet.
Továbbá sötét helyeken a vaku használata szintén ajánlott.
HU
9
Expozíció A fényerősség beállítása
Különféle képeket készíthet az expozíció és az ISO-érzékenység beállításával. Az
expozíció az a fénymennyiség, amelyet a fényképezőgép fogad, amikor elengedi a
zárat.
Expozíció:
Zársebesség = Az az időtartam amíg a
fényképezőgép fényt fogad
Rekesznyílás = A fényt áteresztő nyílás mérete
ISO = Felvételi érzékenység
Túlexponálás
= túl sok fény
Fehéres kép
Helyes exponálás
Alulexponálás
= túl kevés fény
Sötétebb kép
Az expozíciót automatikusan a
megfelelő értékre állítja az automatikus
üzemmódban. Azonban az alábbi
funkciók segítségével kézzel
utánállíthatja.
Kézi expozíció:
Lehetővé teszi, hogy a zársebesség és a
rekesznyílás értékét kézzel állítsa be.
t 28. oldal
EV utánállítás:
Lehetővé teszi, hogy a fényképezőgép
által meghatározott expozíciót
utánállítsa.
t „Először ezt olvassa el” 5. lépése,
11. oldal
Fénymérési mód:
Lehetővé teszi, hogy módosítsa a tárgy
mérendő részét az expozíció
meghatározásához. t 34. oldal
HU
10
A „rekesznyílás” jellemzője
(F érték)
Gyorsabb
A mozgó tárgyak
állónak
látszanak.
Nyitott
A mélységélesség
hátrafelé is,
előrefelé is
beszűkül.
Lassabb
A mozgó tárgyak
elmosódottnak
látszanak.
A fényképezőgép használata
A „zársebesség” jellemzője
Zárt
A mélységélesség
hátrafelé is,
előrefelé is
megnő.
Ötletek az expozíció (EV) beállításához
Ha egészében véve fehéres
képet készít, például egy
ellenfényben álló tárgyról vagy
havas tájról
A fényképezőgép úgy ítéli,
hogy a tárgy világos, így
sötétebbre exponál.
Állítson a +
jelzés
irányába
A fényképezőgép úgy ítéli,
hogy a tárgy sötét, így
világosabbra exponál.
Állítson a –
jelzés
irányába
Ha egészében véve sötétebb
képet készít
Az expozíciót a hisztogram alapján ellenőrizheti. Ügyeljen arra, hogy se túl, se alul
ne exponáljon (az eredmény fehéres, illetve sötét) (22. oldal, t „Először ezt
olvassa el” 5. lépése).
HU
11
Az ISO-érzékenység beállítása
Az ISO (érzékenység mérésére szolgáló egység) megbecsüli, hogy mennyi fényt fogad
egy képfelszedő eszköz (pl. film). Még ha az expozíció azonos is, a képek különbözőek
az ISO érzékenységtől függően.
Az ISO érzékenység beállítása t 35. oldal
Nagy ISO-érzékenység
Fényes képet rögzít még akkor is, amikor sötét helyen fényképez.
Azonban a kép hajlamos arra, hogy zajossá váljon.
Kis ISO-érzékenység
Simább képet rögzít.
Azonban ha nem elegendő az exponálás, akkor a kép sötétté válhat.
Szín
A megvilágítás hatásairól
A tárgy látszólagos színét a megvilágítási feltételek befolyásolják.
Példa: Egy kép színeire hatással vannak a fényforrások
Időjárás/
megvilágítás
Fény tulajdonsága
Nappali fény
Felhős
Fénycső
Izzólámpa
Fehér (szokásos)
Kékes
Kék árnyalatú
Vöröses
A színárnyalatokat automatikusan állítja be az automatikus üzemmódban.
Azonban beállíthatja kézzel a színárnyalatokat a [F.egyensúly]-lyal (35. oldal).
HU
12
Minőség A „képminőségről” és a „képméretről”
A fényképezőgép használata
Egy digitális kép képpontnak hívott kis pontok összességéből áll.
Ha nagyszámú képpontot tartalmaz, akkor a kép naggyá válik, több memóriát foglal el,
és a kép finom részleteiben jelenik meg. A „képméret”-et a képpontok száma adja.
Noha a fényképezőgép képernyőjén nem láthatja a különbséget, a finom részletek és az
adatfeldolgozási idő eltér, amikor a képet kinyomtatja, illetve megjeleníti egy
számítógép képernyőn.
A képpontok és a képméret összefüggése
1 Képméret: 8M
3264
3 264 képpont × 2 448 képpont = 7 990 272 képpont
640
2448
480
Pixelek
2 Képméret: VGA
640 képpont × 480 képpont = 307 200 képpont
A használt képméret kiválasztása (t „Először ezt olvassa el”
4. lépése)
Képpont
A gyári beállítást a
8M (3264×2448)
Példa: Egy e-maillel
küldendő csatolt kép
Használati irányelvek
Nagyobb
Nyomtatás A3/29,7×42 cm-ig
Illesztés 3:2-es méretarányhoz
5M (2592×1944)
Nyomtatás A4/21×29,7 cm-ig
3M (2048×1536)
Nyomtatás 13×18 cm-ig
2M (1632×1224)
Nyomtatás 10×15 cm-ig
16:92) (1920×1080)
3)
Kevés képpont
(Durva képminőség,
de kis fájlméret)
3:21) (3264×2176)
VGA (640×480)
2)
Példa: Nyomtatás
egészen A3-es
méretig
jelzés jelöli.
Képméret
1)
Sok képpont
(Finom képminőség
és nagy fájlméret)
Kisebb
E-mailhez
Kijelzés 16:9-es HDTV-n3)
A képeket a fénykép-nyomtatópapíréhoz vagy a képeslapéhoz stb. hasonló 3:2-es méretarányban
rögzíti.
Előfordulhat, hogy nyomtatáskor a kép mindkét szélét levágja (93. oldal).
Memory Stick nyílás illetve USB kapcsolat segítségével jobb minőségű képet élvezhet.
HU
13
Mozgókép-méret
Képkocka/
másodperc
Használati irányelvek
640(Kiváló) (640×480)
Kb. 30
Megjelenítés TV-n (jóminőség)
640(Standard)
(640×480)
Kb. 17
Megjelenítés TV-n (szokásos)
160 (160×112)
Kb. 8
E-mailhez
• Minél nagyobb a képméret, annál jobb a minőség.
• Minél több képkockát játszik le másodpercenként, annál simább lehet a lejátszás.
A képminőség (tömörítési arány) kiválasztása (36. oldal)
Kiválaszthatja a tömörítési arányt, amikor digitális képet ment. Ha nagy tömörítési
arányt választ, akkor hiányoznak a kép finom részletei, de kisebb lesz a fájl mérete.
HU
14
A részek azonosítása
A működtetésről bővebben a zárójelben
lévő oldalakon olvashat.
A
F
C
D
G
H
E
B
A fényképezőgép használata
A
B
G
H
I
C
J
K
D
E
F
L
M
N
A Exponáló gomb (t „Először ezt
olvassa el” 5. lépése)
B Felvételkészítéshez: Zoom (W/T)
gomb (t „Először ezt olvassa el” 5.
lépése)
Megtekintéshez: / (Lejátszási
zoom) kar/
(Index) kar
(t „Először ezt olvassa el” 6. lépése)
O P
Q
C Mikrofon
D Önkioldó jelzője (t „Először ezt
olvassa el” 5. lépése)/AF segédfény
(49)
E Objektív
F POWER gomb/POWER jelző
(t „Először ezt olvassa el” 2. lépése)
G Vaku (t „Először ezt olvassa el” 5.
lépése)
H Kereső ablak
R
ST UV
A AE/AF rögzítés jelzője/önkioldó
jelzője (zöld) (t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
B Vakutöltés-jelző/Felvételjelző
(narancssárga) (t „Először ezt
olvassa el” 5. lépése)
C Kereső (t „Először ezt olvassa el” 5.
lépése)
D LCD képernyő (22)
E
(Képernyőtartalom-váltó)
gomb (22)
F MENU gomb (30)
HU
15
G Hangszóró
O A többcélú csatlakozó fedele
H
P Többcélú csatlakozóaljzat
(Lejátszás) gomb (t „Először ezt
olvassa el” 6. lépése)
I DC IN aljzat fedele
J DC IN aljzat
Ha AC-LS5K hálózati tápegységet
(nem mellékelt tartozék) használ
Részletekért tanulmányozza a
hálózati tápegységhez mellékelt
használati útmutatót.
2 A DC IN
aljzathoz
1
v jelzés
3 Fali
konnektorhoz
• Ha csatlakoztatja az AC-LS5K hálózati
tápegységet, akkor nem töltheti fel az
akkumulátoregységet.
Akkumulátortöltéshez az
akkumulátortöltőt használja.
t „Először ezt olvassa el” 1. lépése
K Üzemmód-tárcsa (27)
L Csuklószíj-rögzítő fül (t „Először
ezt olvassa el”)
M Vezérlőgomb
Menü bekapcsolva: v/V/b/B/z
(t „Először ezt olvassa el” 2. lépése)
Menü kikapcsolva: / / /
(t „Először ezt olvassa el” 5. lépése)
N
HU
16
(Képméret/Törlés) gomb
(t „Először ezt olvassa el” 4. és 6.
lépése)
Q Állványcsatlakozó (alul)
• Használjon olyan állványt, amelynek
rögzítő csavarja rövidebb 5,5 mm-nél.
5,5 mm-nél hosszabb csavarral nem tudja
szilárdan rögzíteni a fényképezőgépet az
állványhoz, és a csavar kárt tehet a
készülékben.
• Használat után vegye le a
fényképezőgépet az állványról.
R Akkumulátor/„Memory Stick Duo”
fedele (t „Először ezt olvassa el” 1.
és 3. lépése)
S Memóriaműködés-jelző (t „Először
ezt olvassa el” 4. lépése)
T „Memory Stick Duo” nyílás
(t „Először ezt olvassa el” 3. lépése)
U Akkumulátor-behelyező nyílás
(t „Először ezt olvassa el” 1. lépése)
V Akkumulátorkioldó kar
(t „Először ezt olvassa el” 1. lépése)
Kijelzések a képernyőn
A működtetésről bővebben a zárójelben
lévő oldalakon olvashat.
Kijelzés
Jelentése
Üzemmód-tárcsa (27)
3
1
Vaku üzemmód
(t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
SL
B&W
4
2
5
A vaku töltődik
Zoommérték (t 47,
„Először ezt olvassa el” 5.
lépése)
1.3
Mozgókép felvétele közben
1
Vörösszem-jelenség
csökkentése (48)
3
K.LÉT
A fényképezőgép használata
Fényképezőgép
üzemmód (t „Először
ezt olvassa el” 5. lépése)
Fényképezés közben
Élesség (38)
Kontraszt (38)
4
AF segédfény (49)
ON
Fénymérési üzemmód (34)
2
5
A
Kijelzés
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
B
Jelentése
Kijelzés
Jelentése
Hátralévő akkumulátorüzemidő (t „Először ezt
olvassa el” 1. lépése)
z
AE/AF rögzítés
(t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
M
Felvételi üzemmód (27,
36)
WB
K.LÉT
FELV.
Szín üzemmód (32)
Fehéregyensúly (35)
Makró (t „Először ezt
olvassa el” 5. lépése)
AF üzemmód (47)
S AF M AF
AF tartománykeresőkeret kijelzés (33)
Előre beállított
fókusztávolság (33)
1.0m
Képvil.ság (EV)
EV
Készenlét/
mozgóképfelvétel
(t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
Üzemmódtárcsa
(Helyszínválasztás)
(t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
Expozíciós értékskála
sávja (t „Először ezt
olvassa el” 5. lépése)
• A kijelzés megváltozott
az üzemmód-tárcsa (lásd
balra) helyzetétől
függően.
VSötétebb
vVilágosabb
Expozíciós érték
segédlete (t „Először ezt
olvassa el” 5. lépése)
HU
17
C
D
Kijelzés
Jelentése
8M
3:2
5M
3M
2M
1M
VGA 16:9
STD
640
FINE
640
160
FINE STD
101
Kijelzés
Képméret (t „Először
ezt olvassa el” 4. lépése)
•
Rázkódás-veszély (9)
• Azt jelzi, hogy a rázkódás
megakadályozhatja a
tiszta képek készítését a
gyenge megvilágítás
miatt. Még ha a rázkódás
veszélyére utaló
figyelmeztetés
megjelenik, akkor is
készíthet képet. Azonban
azt ajánljuk, hogy a jobb
megvilágítás érdekében
használja a vakut, illetve
használjon állványt vagy
más eszközt, hogy
stabilizálja a
fényképezőgépet.
csak akkor van
kijelezve, ha a Több
sorozatképet aktiválta.
1M
Képminőség (36)
Felvételi mappa (51)
• Ez nem jelenik meg,
amikor a belső memóriát
használja.
A belső memória
fennmaradó
tárkapacitása (23)
A „Memory Stick”
fennmaradó
tárkapacitása (23)
00:00:00
[00:28:05]
Felvételi idő [maximális
felvételi idő] (24)
1/30"
Sorozatkép időköze (38)
400
A még rögzíthető képek
száma (23)
Önkioldó (t „Először
ezt olvassa el” 5. lépése)
C:32:00
Öndiagnózis kijelzője
(96)
ISO-szám (35)
HU
18
Jelentése
E
Alacsony
akkumulátortöltési szint
figyelmeztetés (26, 96)
+
Pontszerű fénymérési
célkereszt (34)
AF tartománykeresőkeret (33)
E
Kijelzés
Jelentése
Hisztogram (22)
A fényképezőgép használata
NR lassú zársebesség (29)
• Amikor bizonyos
zársebességeket* használ,
akkor az NR lassú
zársebesség funkció
automatikusan bekapcsol,
hogy csökkentse a
képzajt.
* Ha a zársebesség
legalább 1 másodperc.
125
Zársebesség
F2.8
Rekesznyílás-érték
+2.0EV
Expozíciós érték
(t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
Menü (30)
(nincs a
képernyőn az
előző oldalon)
HU
19
Fényképek lejátszása közben
A
Kijelzés
Jelentése
3
1
Hátralévő akkumulátorüzemidő (t „Először ezt
olvassa el” 1. lépése)
4
Felvételi üzemmód (27,
36)
M
5
2
HÁT/KÖV
8M
3:2
5M
3M
2M
1M
HANGERŐ
VGA 16:9
STD
640
Mozgóképek lejátszása
közben
1
Képméret (t „Először
ezt olvassa el” 4. lépése)
FINE
640
160
Lejátszás üzemmód
(t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése)
3
Törlés elleni védelem
(40)
-
Kinyomtatni (DPOF) jel
(79)
4
Mappakiválasztás (39)
• Ez nem jelenik meg,
amikor a belső memóriát
használja.
2
5
1.3
Zoommérték
(t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése)
Lépés
12/16
Kockánkénti lejátszás
(36)
N
Lejátszás (t „Először ezt
olvassa el” 6. lépése)
H.erő
Hangerő (t „Először ezt
olvassa el” 6. lépése)
B
Kijelzés
Jelentése
101-0012
Mappa-fájlsorszám (39)
Lejátszási sáv
(t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése)
HU
20
C
Kijelzés
D
Jelentése
Kijelzés
PictBridge kapcsolat (76)
PictBridge kapcsolat (78)
•Amikor ez az ikon
látható, ne húzza ki a
kábelt a többcélú
csatlakozóból.
Felvételi mappa (51)
• Ez nem jelenik meg,
amikor a belső memóriát
használja.
101
Lejátszási mappa (39)
+2.0EV
• Ez nem jelenik meg,
amikor a belső memóriát
használja.
8/8 12/12
Kép sorszáma / A
kiválasztott mappában
rögzített képek száma
C:32:00
Öndiagnózis kijelző (96)
00:00:12
Számláló (t „Először ezt
olvassa el” 6. lépése)
Expozíciós érték
(t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
ISO-szám (35)
A belső memória
fennmaradó
tárkapacitása (23)
A „Memory Stick”
fennmaradó
tárkapacitása (23)
A fényképezőgép használata
101
Jelentése
Fénymérési üzemmód
(34)
Vaku
Fehéregyensúly (35)
WB
500
Zársebesség
F2.8
Rekesznyílás-érték
Lejátszási kép
(t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése)
E
Kijelzés
Jelentése
Hisztogram (22)
•
2006 1 1
9:30 AM
DPOF
akkor jelenik meg,
amikor a hisztogram
kijelzés nem működik.
A lejátszott kép felvételi
dátuma/ideje
Menü (30)
z SZÜNET
z LEJÁTSZ
Több sorozatképet játszik
le folytatólagosan (36)
HÁT/
KÖV
Képet választ ki
HANGERŐ Hangerőt állít
HU
21
A képernyő tartalmának módosítása
A
(Képernyőtartalom-váltó) gomb
minden egyes megnyomásakor a kijelző
a következőképpen változik meg.
Hisztogram bekapcsolva
Hisztogram
Kijelzések kikapcsolva
LCD képernyő kikapcsolva
Kijelzések bekapcsolva
•A
(Képernyőtartalom-váltó) gomb
hosszabb lenyomásával növelheti az LCD
háttérvilágítását. t „Először ezt olvassa el”
5. lépése
• Amikor bekapcsolja a hisztogram kijelzőt,
akkor a képinformáció megjelenik lejátszás
közben.
• A hisztogram a következő helyzetekben
nem jelenik meg:
Miközben fényképez
– Ha megjelenik a menü.
– Ha mozgóképet rögzít
Lejátszás közben
– Ha megjelenik a menü.
– Áttekintő (Index) üzemmódban
– Ha lejátszási zoomot használ.
– Ha állóképet forgat.
– Mozgókép lejátszása közben
• Képlejátszás közben nem kapcsolhatja ki az
LCD képernyőt.
• Nagy különbség jelenhet meg a
hisztogramban fényképezéskor és lejátszás
közben, amikor:
– A vaku villan.
– A zársebesség lassú vagy gyors.
• Előfordulhat, hogy a más fényképezőgéppel
felvett képeknél a hisztogram nem jelenik
meg.
• Ha kikapcsolja az LCD képernyőt, akkor
nem működik a digitális zoom (47. oldal), és
az [AF ümód] értéke [Egyszeri] lesz
(47. oldal). Amikor kiválasztja a (vaku
mód)/ (önkioldó)/ (makró) funkciók
valamelyikét, a kép kb. két másodpercre
megjelenik.
z Hisztogram használata
A
B
Sötét
Világos
A hisztogram a kép világosságát ábrázoló
grafikon. Ha a hisztogramot meg kívánja
jeleníteni a képernyő egy részén, akkor nyomja
meg néhányszor a
(Képernyőtartalomváltó) gombot. A grafikon kijelző jobbra
tolódással világos képet és balra tolódással
sötét képet jelez. Az üzemmód-tárcsát állítsa
, vagy Helyszínválasztás helyzetbe, majd
a hisztogramot figyelve állítsa be az expozíciót.
(t „Először ezt olvassa el” 5. lépése).
A Képpontok száma
B Világosság
HU
22
• A hisztogram akkor is megjelenik, ha az üzemmód-tárcsa M helyzetben áll, illetve ha egy-egy
képet játszik le, de ilyen esetekben az expozíció nem módosítható.
Fényképek száma és mozgóképek
felvételi ideje
A táblázat az e fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”-ra felvehető
fényképek becsült számát és mozgóképek időtartamát mutatja. A felvételkészítési
körülményeknek megfelelően az értékek eltérhetnek. A képmérettel és képminőséggel
kapcsolatban lásd az „Először ezt olvassa el” 4. lépését és a 13 oldalt.
A fényképezőgép használata
A fényképek száma (A képminőség [Kiváló] a felső sorban és
(Egység: kép)
[Standard] az alsó sorban.)
Tárkapacitás
64MB/
Belső
memória
32MB
Méret
8M
3:2
5M
3M
2M
VGA
16:9
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
8
16
32
59
121
247
506
15
30
60
109
223
456
934
8
16
32
59
121
247
506
15
30
60
109
223
456
934
12
25
51
92
188
384
789
23
48
96
174
354
723
1482
20
41
82
148
302
617
1266
37
74
149
264
537
1097
2250
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
196
394
790
1428
2904
5928
12154
491
985
1975
3571
7261
14821
30385
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
• A képek száma a [Mode] menüpont [Normál] beállítása esetén van felsorolva.
• Amikor a még felvehető képek száma 9 999-nél több, akkor a „>9999” kijelzés jelenik meg.
• A képeket később átméretezheti ([Átméretez], 42. oldal).
HU
23
Mozgóképek felvételi ideje
(Egység: óra : perc : másodperc)
Tárkapacitás
32MB
Méret
640(Kiváló)
64MB/
Belső
memória
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
–
–
–
00:02:50
00:06:00
00:12:20
00:25:10
640(Standard)
00:01:20
00:02:50
00:05:50
00:10:40
00:21:40
00:44:20
01:31:00
160
00:22:40
00:45:30
01:31:30
02:51:20
05:47:00
11:44:20
24:18:20
• [640(Kiváló)] méretre beállított mozgóképek csak „Memory Stick PRO Duo”-ra rögzíthetők.
• Amikor korábbi Sony modellekkel felvett képeket játszik le e fényképezőgépen, a megjelenő kép
mérete eltérhet a tényleges képmérettől.
HU
24
Amikor nincs „Memory Stick Duo”
(Felvétel a belső memóriával)
A fényképezőgép 64 MB belső memóriával rendelkezik. Ez a memória nem vehető ki.
Ha nincs a fényképezőgépben „Memory Stick Duo”, akkor is rögzíthet képeket e belső
memória segítségével.
A fényképezőgép használata
• A [640(Kiváló)] képméretre beállított mozgóképek nem rögzíthetők a belső memória
segítségével.
Amikor behelyezett egy „Memory
Stick Duo”-t
[Felvétel]: A képeket a „Memory Stick Duo”-ra
rögzíti.
[Lejátszás]: A „Memory Stick Duo”-n lévő képeket
játssza le.
[Menü, Beállítás, stb]: A „Memory Stick Duo”-n
lévő képeken különféle műveletek végezhetők el.
B
Amikor nincs behelyezve „Memory
Stick Duo”
B
Belső
memória
[Felvétel]: A képeket a belső memória segítségével
rögzíti.
[Lejátszás]: A belső memórián lévő képeket játssza
le.
[Menü, Beállítás, stb]: A belső memórián lévő
képeken különféle műveletek végezhetők el.
A belső memórián tárolt képadatokról
Azt ajánljuk, hogy a következő módszerek egyikének segítségével feltétlenül készítsen
másolatot (biztonsági mentést) az adatokról.
Adatok másolása (mentése) „Memory Stick Duo”
memóriakártyára
Készítsen elő egy 64 MB vagy nagyobb tárkapacitású „Memory Stick Duo”-t, majd
végezze el a [Másolás] című részben leírt műveletet (52. oldal).
Adatok másolása (mentése) a számítógép merevlemezére
Úgy végezze el az 59 – 62. oldalon lévő műveleteket, hogy a fényképezőgépben ne
legyen „Memory Stick Duo”.
• Nem helyezheti át a „Memory Stick Duo”-n lévő képadatokat a belső memóriára.
• A fényképezőgép és egy számítógép közötti USB kapcsolaton keresztül átmásolhatja a belső
memórián tárolt adatokat számítógépre, de a számítógépen lévő adatokat nem másolhatja át a
belső memóriára.
HU
25
Akkumulátor-üzemidő és a felvehető/
megtekinthető képek száma
A táblázat a felvehető/megtekinthető
képek becsült számát és az
akkumulátor-üzemidőt mutatja, amikor
[Normál] üzemmódban, a teljesen
feltöltött (mellékelt)
akkumulátoregységgel, 25°C-os
környezeti hőmérsékleten fényképez. A
felvehető vagy megtekinthető képek
száma a „Memory Stick Duo” cseréjét is
magában foglalja, amennyiben
szükséges.
Vegye figyelembe, hogy a tényleges
számok kisebbek lehetnek a jelzettnél a
használati körülményektől függően.
• Az akkumulátor-üzemidő csökken a
használat gyakoriságával és az idő
előrehaladtával is (101. oldal).
• A felvehető/megtekinthető képek száma és
az akkumulátor-üzemidő csökken a
következő feltételek mellett:
– A környezeti hőmérséklet alacsony.
– A vaku gyakori használata esetén.
– A fényképezőgép gyakori be- és
kikapcsolása esetén.
– A zoom gyakori használata esetén.
– Az LCD háttérvilágítás kivilágosítása
esetén.
– [AF ümód] menüpont [Monitor]-ra van
állítva.
– Az akkumulátor töltése alacsony.
Fényképezés közben
LCD
Képek száma
képernyő
Akkumulátorüzemidő (perc)
Be
Kb. 360
Kb. 180
Ki
Kb. 410
Kb. 205
• Feltételezett fényképezési körülmények:
– A
(Képminőség) menüpont [Kiváló]ra van állítva.
– [AF ümód] menüpont [Egyszeri]-re van
állítva.
– Fényképezés egyszer 30 másodpercenként.
– A zoomot felváltva kapcsolja a W és a T
végállások között.
– A vaku minden második felvételnél villan.
– A fényképezőgépet minden tizedik
felvétel után be- és kikapcsolja.
HU
26
• A mérési mód a CIPA szabványon alapszik.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• A készíthető képek száma/az akkumulátorüzemidő nem változik a képmérettől
függően.
Fényképmegtekintés közben
Képek száma
Akkumulátorüzemidő (perc)
Kb. 10600
Kb. 530
• Az egyes képek megtekintése sorban,
mintegy három másodperces időközökkel
Mozgóképfelvétel közben
LCD képernyő be
(min.)
LCD képernyő ki
(min.)
Kb. 180
Kb. 210
• Mozgóképek felvétele folyamatosan, [160]as képmérettel
Az üzemmód-tárcsa használata
Állítsa az üzemmód-tárcsát a kívánt funkcióra.
Üzemmód-tárcsa
A fényképezőgép használata
: Mozgóképek
felvétele
Vezérlőgomb
t „Először ezt olvassa el”
5. lépése
Fényképfelvételi üzemmódok
:
Autom. beállítás üzemmód
Lehetővé teszi, hogy könnyen készítsen felvételt az automatikusan
beállított értékekkel. t „Először ezt olvassa el” 5. lépése
:
Automatikus program üzemmód
Lehetővé teszi, hogy az automatikusan beállított expozícióval (a
zársebességgel és rekesznyílás-értékkel) készítsen felvételt. Különféle
beállításokat is kiválaszthat a menü segítségével.
(A rendelkezésre álló funkciókról bővebben t 31. oldal)
:
Kézi expozíciós felvételi mód
Lehetővé teszi, hogy az expozíció (a zársebesség és a rekesznyílás-érték)
kézi beállítása után készítsen felvételt (28. oldal).
Különféle beállításokat is kiválaszthat a menü segítségével.
(A rendelkezésre álló funkciókról bővebben t 31. oldal)
: Helyszínválasztás üzemmód
Lehetővé teszi, hogy a helyszínnek megfelelő, előre beállított értékekkel
készítsen felvételt. t „Először ezt olvassa el” 5. lépése
HU
27
Ebben a használati útmutatóban az üzemmód-kapcsoló rendelkezésre álló beállításait
a következőképp jelöljük.
M
Nem használható
Használható
Helyszínválasztás
Bővebben t „Először ezt olvassa el” 5. lépése
Egy kép megfelelő felvételéhez a helyszíni feltételeknek megfelelően funkciók
kombinációját határozza meg a fényképezőgép.
( : kiválaszthatja a kívánt beállítást)
Makró
Vaku
AF
tartománykereső
Beállított
Fehéregyensúly Vakuszint
fókusz
Sorozatkép/
Több
sorozatkép
—
—
—
Auto/ WB
SL
—
—
/
—
/
Az expozíció beállítása kézzel
1 Az üzemmód-tárcsa M állása esetén nyomja meg a vezérlőgomb z részét.
A képernyő bal alsó részén található „Beállítás” elem megváltozik: „Visszatér” lesz, a
fényképezőgép pedig a kézi expozíció beállítására szolgáló üzemmódba kerül.
2 A vezérlőgombbal hajtsa végre a beállítást.
b/B: Rekesznyílás (F érték)
v/V: Zársebesség
VGA
FINE
98
M
„Visszatér”
Visszatér
SAF
250 F2.8
0 EV
Zársebesség
HU
28
Rekesznyílás-érték
EV érték
A fényképezőgép használata
Amikor a zoom teljesen a W oldalon áll, a választható rekesznyílás: F2.8 vagy F5.6.
Amikor a zoom teljesen a T oldalon áll, a választható rekesznyílás: F5.2 vagy F10.
1/1000 és 30 másodperc közötti zársebesség-érték választható.
A beállítás és a fényképezőgép által megfelelőnek ítélt expozíció közti különbség EV
értékként jelenik meg a képernyőn. A 0EV érték a fényképezőgép által
legalkalmasabbnak ítélt értéket jelzi.
3 Fényképezzen.
• A közelkép (Makró) vagy az önkioldó használatához, illetve a vakumód megváltoztatásához az 1.
lépés után nyomja meg a z gombot, hogy így kilépjen a kézi expozíciót beállító üzemmódból. (A
„Visszatér” elem megváltozik: „Beállítás” lesz.)
• A vaku állása: (állandó/kikényszerített vaku) vagy
(nincs vaku).
• A legalább egy másodperces zársebességet [”] jelzi, például: 1”.
• Ha lassabb zársebességet választ, akkor a beremegés megelőzésére használjon állványt.
• A képzaj csökkentése érdekében bizonyos zársebességek* esetén az NR lassú zársebesség funkció
automatikusan bekapcsol, és megjelenik az „NR” üzenet.
• Lassú zársebesség esetén tovább tart az adatfeldolgozás.
* Ha a zársebesség legalább 1 másodperc.
HU
29
A menü használata
Menütételek használata
gomb
v/V/b/B gomb
Üzemmód-tárcsa
z gomb
MENU gomb
Vezérlőgomb
1 Felvétel: Kapcsolja be a fényképezőgépet, majd állítsa be az
üzemmód-tárcsát.
Lejátszás: Nyomja meg a
-t.
Különböző tételek érhetők el az üzemmód-tárcsa állásától és a felvételi/lejátszási üzemmódtól
függően.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a kívánt menütételt a
vezérlőgomb b/B részével.
• Ha a kívánt tétel nem látható, akkor addig
nyomja a b/B részt, amíg a tétel meg nem
jelenik a képernyőn.
• Nyomja meg a z-t, miután kiválasztott egy
tételt a Lejátszás üzemmódban.
400
200
100
80
Auto
ISO
4 Válassza ki a beállítást a v/V résszel.
A kiválasztott beállítást kinagyítja és beállítja.
5 Nyomja meg a MENU gombot, hogy kikapcsolja a menüt.
A felvételi üzemmód megváltoztatása
A menü úgy is eltüntethető, hogy félig lenyomja az exponáló gombot.
HU
30
• Ha van olyan tétel, amely nem jelenik meg, akkor egy v/V jelzés jelenik meg annak a helynek a
szélén, ahol a menütételek rendszerint megjelennek. Hogy megjelenítsen egy aktuálisan nem
megjelenített tételt, válassza ki a jelzést a vezérlőgombbal.
• Ki nem választható elemre nem lehet ráállni.
Menütételek
A műveletről bővebben
1 30. oldal
Felvételi menü (32. oldal)
Az elérhető menütételek az üzemmód-tárcsa állásának megfelelően eltérnek. Csak az
elérhető tételek jelennek meg a képernyőn.
(
Üzemmód-tárcsa állása:
/
—
9 (Fókusz)
—
(Fénymérési mód)
Jelenet
—
—
WB (F.egyensúly)
—
ISO
—
—
—
—
(Képminőség)
Mode (FELV. ümód)
M
A menü használata
COLOR (Szín üzemmód)
: elérhető)
—
(Időköz)
—
*
—
(Vakuszint)
—
*
—
(Kontraszt)
—
—
—
(Élesség)
—
—
—
(Beállítás)
Megtekintési menü (39. oldal)
(Mappa)
DPOF
(Dia)
(Forgatás)
(Beállítás)
- (Véd)
(Nyomtatás)
(Átméretez)
(Megosztás)
Kivág**
* A működtetés a Helyszín üzemmódnak megfelelően korlátozott (28. oldal).
** Csak lejátszási zoom közben elérhető.
HU
31
Felvételi menü
A gyári beállítást a
A műveletről bővebben
1 30. oldal
jelzés jelöli.
COLOR (Szín üzemmód)
Módosíthatja a képhatással társított kép világosságát.
FF (B&W)
Egyszínűre állítja a képet.
Szépia (SEPIA)
Szépia színűre állítja a képet.
Természetes (NATURAL)
Nyugodt színűre állítja a képet.
Élő (VIVID)
A képet ragyogó és mély színűvé teszi.
Normál
• Csak az [FF]-et és a [Szépia]-t választhatja ki, amikor mozgóképet vesz fel.
• Amikor a [Több.srztkép] van kiválasztva, akkor a szín üzemmódot [Normál]-ra állítja.
HU
32
A műveletről bővebben
1 30. oldal
9 (Fókusz)
Módosíthatja a fókuszálási módot. Használja a menüt, amikor az automatikus fókusz
üzemmódban nehéz a megfelelő fókuszt elérni.
(korlátlan távolság)
7.0m
3.0m
• Amikor hálón vagy ablaküvegen keresztül fényképez egy
tárgyat, akkor az automatikus fókusz üzemmódban nehéz a
megfelelő fókuszt elérni. Ezekben az esetekben a [Fókusz]
használata a megfelelő.
A menü használata
1.0m
Előzőekben beállított tárgytávolság segítségével fókuszál
a tárgyra. (Beállított fókusz)
0.5m
Közép AF
(
)
Automatikusan a kereső-keret közepén lévő tárgyra
fókuszál.
• Ennek és az AF rögzítés funkciónak a segítségével
lefényképezheti a kívánt képkompozíciót.
AF tartománykereső-keret
AF tartománykereső-keret
kijelzője
Több AF
(Többpontos AF)
(Fénykép
)
(Mozgókép
)
Automatikusan fókuszál egy tárgyra a kereső-keret
minden tartományában.
• Ez az üzemmód akkor hasznos, amikor a tárgy nem a keret
közepén van.
AF tartománykereső-keret
AF tartománykereső-keret
kijelzője
• Az AF automatikus fókuszt jelent.
• A távolság beállítás információ a „Beállított fókusz”-ban közelítő. Ha az objektívet felfelé vagy
lefelé irányítja, a hiba növekszik.
• Amikor mozgóképet vesz fel, akkor a [Több AF] az ajánlott, mivel az AF bizonyos mértékű
rázkódással is működik.
• Ha Digitális zoomot vagy AF segédfényt használ, akkor az AF szempontjából a keret közepén
vagy annak közelében lévő tárgyak elsőbbséget élveznek. Ebben az esetben a
vagy a
kijelzés villog, és az AF tartománykereső-keret nem jelenik meg.
• Bizonyos funkciók a Helyszínválasztás funkciótól függően nem elérhetők (28. oldal).
HU
33
A műveletről bővebben
1 30. oldal
z Ha a tárgy nem éles
Amikor a keret (vagy a képernyő) szélén lévő tárgyat fényképezi, vagy amikor a [Közép AF]-et
használja, akkor előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem fókuszál a keret szélén lévő tárgyra. Ilyen
esetekben tegye a következőket.
1 Komponálja újra a felvételt úgy, hogy a tárgy az AF tartománykereső közepére essen, és
nyomja le félig az exponáló gombot, hogy a tárgyra fókuszáljon (AF rögzítés).
AE/AF rögzítés kijelzője
AF tartománykereső-keret
Amíg nem nyomja le teljesen az exponáló gombot, addig annyiszor újra próbálhatja a
műveletet, ahányszor akarja.
2 Amikor az AE/AF rögzítés kijelzője abbahagyja a villogást és bekapcsolva marad, akkor
térjen vissza a teljesen megkomponált felvételhez, és teljesen nyomja le az exponáló
gombot.
(Fénymérési mód)
A fénymérési üzemmódot választja ki, amely beállítja, hogy a tárgy melyik részére
mérjen az expozíció meghatározásához.
Pontszerű (Pontszerű
fénymérés)
( )
Csak a tárgy egy részére mér.
• E funkció akkor hasznos, amikor a tárgy erős ellenfényben
áll, illetve ha a tárgy és a háttér között erős a kontraszt.
Pontszerű fénymérési
célkereszt
A tárgyra irányul
HU
34
Közép (Középre súlyozott
fénymérés) ( )
A kép közepét méri, és a tárgy ottani megvilágítása
alapján határozza meg az expozíciót.
Több (Többmezős
fénymérés)
Több területre felosztja, és minden egyes területet
megmér. A fényképezőgép jól kiegyenlített expozíciót
határoz meg.
A műveletről bővebben
1 30. oldal
• Az expozícióról bővebben t 10. oldal
• Amikor pontszerű fénymérést vagy középre súlyozott fénymérést használ, akkor a [9] (Fókusz)
[Közép AF] beállítása az ajánlott, hogy a fénymérés helyére fókuszáljon rá (33. oldal).
WB (F.egyensúly)
A színárnyalatokat a helyzet megvilágítási feltételeinek megfelelően állítja be, például
amikor egy kép színei furcsán néznek ki.
Vaku ( WB )
A vaku feltételeihez állítja be.
Izzólámpa (n)
Olyan helyekhez állítja be, ahol a megvilágítási feltételek
gyorsan változnak, például egy táncteremben, illetve
ahol erős a megvilágítás, például fényképész-stúdiókban.
Fénycső (
Fénycsöves megvilágításhoz állítja be.
Felhős (
)
)
Nappali fény (
Auto
A menü használata
• Nem választhatja ki ezt a tételt, amikor mozgóképet vesz
fel.
Felhős éghez állítja be.
)
Szabadtérhez, éjszakai helyszínek, neonreklámok,
tűzijátékok vagy napfelkelte felvételéhez, illetve
napnyugta előtti és utáni körülményekhez állítja be.
Automatikusan állítja be a fehéregyensúlyt.
• A fehéregyensúlyról bővebben t 12. oldal
• Előfordulhat, hogy vibráló fénycsővilágítás mellett a fehéregyensúly-beállító funkció nem
működik helyesen, még a [Fénycső] ( ) kiválasztásakor sem.
• A [Vaku] ( WB ) üzemmód kivételével a [WB] [Auto]-ra van állítva, amikor a vaku villan.
• Bizonyos funkciók a Helyszínválasztás üzemmódjától függően nem érhetők el (28. oldal).
ISO
Fényérzékenységet választ ki ISO-egységgel. A nagyobb szám nagyobb érzékenységet
jelent.
1250
800
Válasszon egy nagy számot, ha sötét helyeken, vagy nagy
sebességgel mozgó tárgyat fényképez, vagy válasszon kis
számot kiváló képminőség eléréséhez.
400
200
100
80
Auto
• Az ISO-érzékenységről bővebben t 12. oldal
• Vegye figyelembe, hogy a kép az ISO-érzékenységi szám növekedésével hajlamos zajosabbá válni.
• Az [ISO] [Auto]-ra van állítva a Helyszín üzemmódban.
HU
35
A műveletről bővebben
1 30. oldal
• Ha jó megvilágítási viszonyok között fényképez, akkor a fényképezőgép automatikusan
árnyalatgazdagabb képet készít, és így megelőzi, hogy a kép „kifehéredjék” (kivéve, ha az [ISO]
értéke [80] vagy [100]).
(Képminőség)
A fénykép minőségét választja ki.
Kiváló (FINE)
Kiváló minőséggel rögzít (kis tömörítés).
Standard (STD)
Normál minőséggel rögzít (nagy tömörítés).
• A képminőségről bővebben t 13. oldal
Mode (FELV. ümód)
Kiválasztja, hogy a fényképezőgép folyamatosan fényképezzen-e vagy sem, amikor
megnyomja az exponáló gombot.
Több.srztkép ( M )
16 képkockát rögzít egymás után egy fényképfájlként,
amikor megnyomja az exponáló gombot.
• Ez például sportolás közben a mozdulatainak az
ellenőrzésére alkalmas.
• Kiválaszthatja a Több sorozatkép exponálási időközét az
[Időköz] üzemmódban (38. oldal).
Sorozatkép (
)
A lehető legtöbb képet rögzíti egymás után
(tanulmányozza a következő táblázatot), amikor
lenyomva tartja az exponáló gombot.
• Amikor a „Rögzítés” eltűnik, akkor elkészítheti a
következő felvételt.
Normál
Nem fényképez folyamatosan.
A [Több.srztkép]-ről
• A következő műveletek segítségével egymás után lejátszhatja a Több sorozatkép üzemmódban
készített képeket:
– Hogy szüneteltesse/folytassa: Nyomja meg a vezérlőgomb z részét.
– Hogy kockánként játssza le: Nyomja meg a b/B részt szünet üzemmódban. Nyomja meg a z
részt, hogy folytassa a sorozatlejátszást.
• A következő funkciókat nem használhatja Több sorozatkép üzemmódban:
– Intelligens zoom
– Vaku
– Több sorozatkép üzemmódban készített képsorozat szétválasztása
– A több sorozatkép üzemmódban készített képek sorozatából egy képkocka törlése
– A képkocka időköz [1/30]-tól eltérőre állítása, amikor az üzemmód-tárcsa
állásba van
kapcsolva
– Az üzemmód-tárcsa M helyzetében a zársebesség 1/30 másodpercnél lassabbra állítása
• Amikor egy Több sorozatkép üzemmódban készített képsorozatot játszik le egy Több sorozatkép
funkcióval nem rendelkező számítógép vagy fényképezőgép segítségével, akkor a kép egyetlen
16 képkockás képként jelenik meg.
HU
36
A műveletről bővebben
1 30. oldal
A menü használata
• A Több sorozatkép üzemmóddal készített képek képmérete 1M.
• A Helyszín üzemmódtól függően nem mindig készíthet képet Több sorozatkép üzemmódban
(28. oldal).
A [Sorozatkép]-ről
• A vaku
-re (Állandó vaku ki) van állítva.
• Amikor önkioldóval vesz fel, akkor legfeljebb egy ötképes sorozatot rögzít.
• Ha az üzemmód-tárcsa M helyzetben áll, a zársebesség nem állítható 1 másodpercre és ennél
lassabbra.
• Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, illetve amikor a belső memória vagy a
„Memory Stick Duo” megtelt, akkor a Sorozatkép megáll.
• A Helyszín üzemmódtól függően nem mindig készíthet képet Sorozatkép üzemmódban
(28. oldal).
• A felvételi időköz körülbelül 1,0 másodperc.
A folyamatos felvételek maximális száma
(Egység: kép)
Minőség
Kiváló
Standard
8M
4
6
3:2
4
6
5M
5
9
3M
8
14
2M
13
23
VGA
73
100
16:9
13
23
Méret
HU
37
A műveletről bővebben
1 30. oldal
M
(Időköz)
A képkocka-időközt választja ki [Több.srztkép] üzemmódban (36. oldal).
1/7.5 (1/7.5")
1/15 (1/15")
• Először a [Mode]-dal válassza ki a [Több.srztkép]-et, állítsa
be az [Időköz] kívánt értékét. Amikor a [Több.srztkép]-től
eltérő funkciót választ ki, akkor e funkció nem használható.
1/30 (1/30")
(Vakuszint)
A vaku fénymennyiségét állítja be.
+ ( +)
+ irányba: Növeli a vaku fényerejét.
Normál
– ( –)
– irányba: Csökkenti a vaku fényerejét.
• A vaku üzemmód megváltoztatása t „Először ezt olvassa el” 5. lépése
(Kontraszt)
Beállítja a kép kontrasztját.
+(
)
+ irányba: Növeli a kontrasztot.
Normál
–(
)
– irányba: Csökkenti a kontrasztot.
(Élesség)
Beállítja a kép élességét.
+(
)
+ irányba: Élesíti a képet.
Normál
–(
)
(Beállítás)
Lásd a 46. oldalt.
HU
38
– irányba: Lágyítja a képet.
Megtekintési menü
A gyári beállítást a
A műveletről bővebben
1 30. oldal
jelzés jelöli.
(Mappa)
Kiválasztja a lejátszani kívánt képet tartalmazó mappát, amikor a fényképezőgépet
„Memory Stick Duo”-val használja.
OK
Lásd a következő műveletet.
Visszavon
Megszakítja a kiválasztást.
A menü használata
1 Válassza ki a kívánt mappát a vezérlőgomb b/B részével.
Mappa kiválaszt.
102
2/2
Mappanév: 102MSDCF
Fájlszám:
9
Létrehozva:
2006 1 1 1::05:34AM
OK
Visszavon
HÁT/KÖV
2 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
z A mappáról
A fényképezőgép a „Memory Stick Duo” egy meghatározott mappájában tárolja a képeket
(51. oldal). Módosíthatja a mappát, illetve létrehozhat egy újat.
• Mappa létrehozása t [FELVmappa lh] (51. oldal)
• A képek rögzítésére szolgáló mappa megváltoztatása t [FELVmappa cs] (52. oldal)
• Amikor több létrehozott mappa van a „Memory Stick Duo”-n, és az első vagy az utolsó képet
jeleníti meg a mappában, akkor a következő kijelzések jelennek meg.
: Az előző mappára lép.
: A következő mappára lép.
: Vagy az előző vagy a következő mappára lép.
HU
39
A műveletről bővebben
1 30. oldal
- (Véd)
Megvédi a képeket a véletlen törlés ellen.
Véd (-)
Lásd a következő műveletet.
Kilép
Kilép a képvédő funkcióból.
Képek védelme egyképes üzemmódban
1 Jelenítse meg a védeni kívánt képet.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a [-] (Véd) menüpontot a vezérlőgomb b/B részével, majd nyomja meg a z
részt.
A kép védett, és a - (véd) kijelzés megjelenik a képen.
VGA
2/9
-
Véd
Kilép
HÁT/KÖV
4 Hogy más képet védjen, válassza ki a kívánt képet a vezérlőgomb b/B részével, majd
nyomja meg a z részt.
Képek védelme Áttekintő (index) üzemmódban
1 Csúsztassa a
képernyő.
(Áttekintő (Index)) gombot, hogy kijelezze az áttekintő (index)
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a [-] (Véd) menüpontot a vezérlőgomb b/B részével, majd nyomja meg a z
részt.
4 Válassza ki a [Választ] menüpontot a vezérlőgomb v/V részével, majd nyomja meg a z
részt.
5 Válassza ki a védeni kívánt képet a vezérlőgomb v/V/b/B részével, majd nyomja meg a z
részt.
Egy zöld - szimbólum jelenik meg a kiválasztott képen.
- (zöld)
•
VÁLASZT
MENU
KÖV.RE
6 Ismételje meg az 5 lépést más képek védelméhez.
7 Nyomja meg a MENU gombot.
HU
40
8 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb B részével, majd nyomja meg a z részt.
A - kijelzés fehérre változik. A kiválasztott képek védettek.
A műveletről bővebben
1 30. oldal
• Hogy a mappában lévő összes képet megvédje a törlés ellen, válassza ki az [Itt minden]
menüpontot a 4. lépésben, és nyomja meg a vezérlőgomb z részét. Válassza ki az [Be]
menüpontot a vezérlőgomb B részével, majd nyomja meg a z részt.
A védelem visszavonása
Egyképes üzemmódban
Nyomja meg a z részt a „Képek védelme egyképes üzemmódban” 3. vagy 4.
lépésében.
Áttekintő (Index) üzemmódban
A menü használata
1 Válassza ki azt a képet, amelynek a védelmét meg akarja szüntetni a „Képek védelme
Áttekintő (index) üzemmódban” 5. lépésében.
2 Nyomja meg a vezérlőgomb z részét, hogy beszürkítse a - kijelzést.
3 Ismételje meg a fenti műveletet az összes olyan képre, amelynek a védettségét feloldja.
4 Nyomja meg a MENU gombot, válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb B
részével, majd nyomja meg a z részt.
A mappában lévő összes kép védelmének visszavonása
Válassza ki az [Itt minden] menüpontot a „Képek védelme Áttekintő (index)
üzemmódban” 4. lépésében, majd nyomja meg a z részt. Válassza ki az [Ki]
menüpontot a vezérlőgomb B részével, majd nyomja meg a z részt.
• Vegye figyelembe, hogy a belső memória vagy a „Memory Stick Duo” formázása az adathordozón
tárolt összes adatot törli, még akkor is, ha a képek védettek, és ezek a képek nem nyerhetők vissza.
• Egy kis időbe telhet egy kép védetté tétele.
DPOF
Egy
(Kinyomtatni) jelet ad a kinyomtatni kívánt képekhez (79. oldal).
(Nyomtatás)
Lásd a 75. oldalt.
(Dia)
Felvett képeket játszik le sorrendben (Diabemutató).
Időköz
3 mp.
Beállítja a diabemutató időközét.
5 mp.
10 mp.
30 mp.
1 p.
HU
41
A műveletről bővebben
1 30. oldal
Ismétlés
Be
Ki
Kép
Mappa
Folyamatos ciklusban lejátssza az összes képet.
Az összes kép lejátszása után a diabemutató véget ér.
Lejátssza az összes képet a kiválasztott mappában.
Mind
A „Memory Stick Duo”-n tárolt összes képet lejátssza.
Kezd
Lásd a következő műveletet.
Visszavon
Megszakítja a diabemutatót.
1 Válassza ki az [Időköz], [Ismétlés] és [Kép] menüpontot a vezérlőgomb v/V/b/B részével.
2 Válassza ki a [Kezd] menüpontot a V/B résszel, majd nyomja meg a z részt.
A diabemutató megkezdődik.
A diabemutató befejezéséhez nyomja meg a z -t, hogy szüneteltesse a diabemutatót.
Válassza ki a [Kilép]-et a V segítségével, majd nyomja meg a z -t.
• Amikor diabemutató közben szünetet iktat be, akkor megjelenítheti az előző/következő képet a
b/B segítségével.
• Az időköz csak irányadó érték, ezért ez változhat a képmérettől stb. függően.
(Átméretez)
Módosíthatja egy rögzített kép méretét (Átméretez), és elmentheti egy új fájlként. Az
eredeti képet megőrzi még az átméretezés után is.
8M
5M
A beállított méret csak irányadó érték.
t „Először ezt olvassa el” 4. lépése
3M
2M
VGA
Visszavon
Megszakítja az átméretezést.
1 Jelenítse meg az átméretezni kívánt képet.
2 Nyomja meg az MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a [ ] (Átméretez) menüpontot a vezérlőgomb b/B részével, majd nyomja
meg a z részt.
4 Válassza ki a kívánt képméretet a v/V résszel, majd nyomja meg a z részt.
Az átméretezett képet a felvételi mappába a legújabb fájlként rögzíti.
HU
42
A műveletről bővebben
1 30. oldal
• Az [Képméret]-ről bővebben t „Először ezt olvassa el” 4. lépése
• Nem módosíthatja a mozgóképek és a Több sorozatkép képek méretét.
• Amikor kis méretről nagy méretre módosít, a képminőség romlik.
• Nem tud [3:2] vagy [16:9] méretre átméretezni.
• Amikor egy [3:2] vagy [16:9] méretarányú képet méretez át, a képen felül és alul fekete részek
jelennek meg.
(Forgatás)
Elforgat egy fényképet.
A menü használata
Elforgat egy képet. Lásd a következő műveletet.
OK
Jóváhagyja az elforgatást. Lásd a következő műveletet.
Visszavon
Megszakítja az elforgatást.
1 Jelenítse meg az elforgatandó képet.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a [
a z részt.
] (Forgatás) menüpontot a vezérlőgomb b/B részével, majd nyomja meg
4 Válassza ki a [
] menüpontot a v résszel, majd forgassa el a képet a b/B résszel.
5 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v/V részével, majd nyomja meg a z
részt.
• Nem forgathatja el a védett képeket, mozgóképeket és Több sorozatkép képeket.
• Előfordulhat, hogy nem tudja elforgatni a más fényképezőgéppel készített képeket.
• Amikor számítógépen nézi a képeket, a használt szoftvertől függően előfordulhat, hogy a
képelforgatásra vonatkozó információt a számítógép nem tudja értelmezni, feldolgozni.
(Megosztás)
Mozgóképet vág, illetve a mozgóképek szükségtelen részeit törli. Akkor ajánlott e
funkció használata, amikor a belső memória vagy a „Memory Stick Duo” tárkapacitása
nem elegendő, illetve amikor az e-mail üzeneteihez mozgóképeket csatol.
• Vegye figyelembe, hogy az eredeti mozgóképet törli, és azt a sorszámot átugorja. Azt is vegye
figyelembe, hogy a már megvágott fájlokat nem állíthatja vissza.
OK
Lásd a következő műveletet.
Visszavon
Visszavonja a szétválasztást.
HU
43
A műveletről bővebben
1 30. oldal
Példa: A 101_0002 sorszámú mozgókép vágása
Ez a fejezet példaként egy 101_0002 sorszámú mozgókép szétválasztását és törlését írja
le a következő fájlösszeállításban.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
1 Az „A” jelenet kivágása.
1
A
B
2
3
101_0002
Megosztás
Az 101_0002-t 101_0004-re és 101_0005-re választja szét.
2 A „B” jelenet kivágása.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Megosztás
Az 101_0005-öt 101_0006-ra és 101_0007-re választja szét.
3 Az „A” és „B” jelenet kivágása, ha azok szükségtelenek.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
B
101_0006
Törlés
Törlés
4 Csak a kívánt jelenetek maradnak meg.
1
3
2
101_0006
Művelet
1 Jelenítse meg a szétválasztandó mozgóképet.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a [ ] (Megosztás) menüpontot a vezérlőgomb b/B részével, majd nyomja
meg a z részt.
HU
44
4 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A mozgókép lejátszása megkezdődik.
A műveletről bővebben
1 30. oldal
5 Nyomja meg a z részt a kívánt vágási pontnál.
STD
640
Megosztás
Megosztási
pont
10/10
00:00:02
OK
Visszavon
Kilép
A menü használata
• Ha igazítani akarja a vágási pontot, akkor válassza ki a [c/C] (képkocka hátra/előre)
menüpontot, és igazítson a vágási ponton a b/B segítségével.
• Ha módosítani akarja a vágási pontot, válassza ki a [Visszavon] menüpontot. A mozgókép
lejátszása ismét megkezdődik.
6 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v/V részével, és nyomja meg a z részt.
7 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A mozgóképet megvágta.
• A megvágott mozgóképhez új fájlsorszámokat rendel, majd azokat a legújabb fájlként rögzíti a
kiválasztott felvételi mappába.
• Nem vághatja meg a következő fajtájú képeket.
– Fényképet
– Vágáshoz nem elég hosszú mozgóképet (körülbelül két másodpercnél rövidebb)
– Védett mozgóképeket (40. oldal)
(Beállítás)
Lásd a 46. oldalt.
Kivág
Egy kinagyított képet új fájlként rögzít (t „Először ezt olvassa el” 6. lépése).
Kivág
Lásd a következő műveletet.
Vissza
Megszakítja a kivágást.
1 Nyomja meg a MENU gombot lejátszási zoom közben, hogy megjelenítse a menüt.
2 Válassza ki a [Kivág] menüpontot a vezérlőgomb B részével, majd nyomja meg a z részt.
3 Válassza ki a képméretet a v/V résszel, majd nyomja meg a z részt.
A képet rögzíti, és az eredeti kép újra megjelenik.
• A kivágott képet a legújabb fájlként rögzíti a kiválasztott felvételi mappában, és az eredeti képet
megőrzi.
• A kivágott kép minősége romolhat.
• Nem vághat ki [3:2] vagy [16:9] méretarányú képméretre.
HU
45
A Beállítás képernyő használata
A Beállítás menü tételeinek
használata
A beállítás képernyő segítségével módosíthatja az alapértelmezett beállításokat.
v/V/b/B gomb
Üzemmód-tárcsa
MENU gomb
z gomb
Vezérlőgomb
1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 A vezérlőgomb B részének megnyomása után menjen a
(Beállítás)
beállításra, majd nyomja meg a B részt ismét.
4 Nyomja meg a vezérlőgomb v/V/b/B részét, hogy kiválassza a beállítani
kívánt tételt.
A kiválasztott tétel kerete sárgára változik.
5 Nyomja meg a z részt, hogy érvényre
2.Beállítás
Fájlsorszám:
USB csatl.:
Videó ki:
OK
Visszavon
Óra beállítás:
juttassa a beállítást.
Hogy kikapcsolja a
(Beállítás) képernyőt, nyomja meg a MENU gombot.
Hogy a
(Beállítás) képernyőről visszatérjen a menühöz, nyomja meg ismételten a
vezérlőgomb b részét.
• Az exponáló gombot félig lenyomva kapcsolja ki a
felvételi üzemmódba.
(Beállítás) képernyőt, és térjen vissza
Ha nem jelenik meg a menü
Ha hosszabb ideig nyomja a MENU-t, akkor a
Hogy megszakítsa a
(Beállítás) jelenik meg.
(Beállítás) beállítását
Válassza ki a [Visszavon] menüpontot, ha az megjelenik, majd nyomja meg a
vezérlőgomb z részét. Ha nem jelenik meg, akkor ismét válassza ki az előző beállítást.
HU
46
• Ezt a beállítást a fényképezőgép a kikapcsolás után is megőrzi.
Fényképezőgép
A gyári beállítást a
A műveletről bővebben
1 46. oldal
jelzés jelöli.
AF ümód
Kiválasztja az automatikus fókusz működési üzemmódját.
Egyszeri (S AF)
Automatikusan beállítja a fókuszt, amikor félig
lenyomva tartja az exponáló gombot. Ez az üzemmód
álló tárgyak felvételéhez hasznos.
Monitor (M AF)
Automatikusan beállítja a fókuszt azelőtt, mielőtt félig
lenyomva tartja az exponáló gombot. Ez lerövidíti a
fókuszáláshoz szükséges időt.
• Az akkumulátor fogyasztása nagyobb, mint [Egyszeri]
üzemmódban.
A Beállítás képernyő használata
Digitális zoom
Kiválasztja a digitális zoom üzemmódot. A fényképezőgép kinagyítja a képet az optikai
zoom (legfeljebb 3×) segítségével. Amikor a zoom mértéke 3×-osnál nagyobb, akkor a
fényképezőgép vagy az intelligens vagy a precíziós digitális zoomot használja.
Intelligens
(Intelligens zoom)
(
)
A képet szinte torzítás nélkül digitálisan nagyítja ki. Ez
nem áll rendelkezésre, amikor a képméret [8M]-re vagy
[3:2]-re van állítva.
• Az intelligens zoom legnagyobb zoommértékét a
következő táblázat mutatja.
Precíziós
(Precíziós digitális zoom)
(
)
Minden képméretet legfeljebb a 6×-osára nagyít ki, de a
képminőség romlik.
Ki
Nem használja a digitális zoomot.
Képméret és a legnagyobb zoommérték az intelligens zoom segítségével
Méret
A legnagyobb zoommérték
5M
Kb. 3,8×
3M
Kb. 4,8×
2M
Kb. 6×
VGA
Kb. 15×
16:9
Kb. 5,1×
HU
47
A műveletről bővebben
1 46. oldal
• Ha elcsúsztatja a zoom gombot, akkor a zoommérték megjelenik.
E vonal W felőli oldala az optikai zoom tartománya,
és a T felőli oldala a digitális zoom tartománya
Zoommérték kijelzés
• Az intelligens zoom/precíziós zoom legnagyobb zoommértéke tartalmazza az optikai zoom
mértékét.
• Az AF tartománykereső-keret nem jelenik meg a digitális zoom használatakor. A
vagy a
kijelzés villog, és a keret középpontjához közelebb eső tárgyak elsőbbséget élveznek az AF
működésekor.
• Amikor az intelligens zoomot használja, akkor a képernyőn megjelenő kép gyengébb
minőségűnek tűnhet. Azonban ez a jelenség a felvett kép minőségét nem befolyásolja.
Funkció tár
Amikor használja a fényképezőgépet, akkor megjelennek a különféle funkciókhoz
tartozó útmutatók.
Be
Megjeleníti a funkciótárat.
Ki
Nem jeleníti meg a funkciótárat.
Vörösszem cs
Csökkenti a vörösszem-jelenséget, amikor a
vakut használja. Válassza ki, mielőtt
fényképez.
Be (
)
Csökkenti a vörösszem-jelenséget.
• A vaku kétszer vagy többször elővillan fényképezés előtt.
Ki
Nem használja a Vörösszem csökkentést.
• Mivel körülbelül egy másodpercbe telik amíg a zár kattan, szilárdan tartsa a fényképezőgépet,
hogy megakadályozza a rázkódás hatását. Azt se engedje, hogy a tárgy mozogjon.
• Előfordulhat, hogy a vörösszem csökkentés nem éri el a kívánt hatást az egyéni tulajdonságoktól
és a tárgytávolságtól függően, ha a személy nem látja az elővillanást, illetve egyéb okok miatt.
HU
48
A műveletről bővebben
1 46. oldal
AF segédfény
Az AF segédfény derítő fényt ad, hogy megkönnyítse a sötét környezetben lévő tárgyra
való fókuszálást.
Amíg a fókuszt nem rögzítette, addig az AF segédfény vörös fényt bocsát ki, lehetővé
téve, hogy a fényképezőgép könnyen fókuszáljon, amikor az exponáló gombot félig
lenyomja. Az ON kijelzés ekkor megjelenik.
Auto
Az AF segédfényt használja.
Ki
Az AF segédfényt nem használja.
A Beállítás képernyő használata
• Ha az AF segédfény nem éri el a tárgyat megfelelően, vagy a tárgy nem kontrasztos, akkor a
fókusz nem állítódik be. (Legfeljebb körülbelül 3,2 m (zoom: W)/2,4 m (zoom: T) távolság
ajánlott.)
• A fókusz beállítható mindaddig, amíg az AF segédfény eléri a tárgyat, még akkor is, ha a fény nem
pontosan a tárgy közepét világítja meg.
• Amikor a Beállított fókusz be van állítva (33. oldal), akkor az AF segédfény nem működik.
• Az AF tartománykereső-keret nem jelenik meg. A
vagy a
kijelzés villog, és a keret
középpontjához közelebb eső tárgyak elsőbbséget élveznek az AF működésekor.
• Az AF segédfény nem működik, amikor a Helyszín üzemmód
(Szürkület) vagy
(Tájkép)
üzemmódja van kiválasztva.
• Az AF segédfény nagyon fényesen világít. Noha veszélytelen, ne nézzen közvetlenül az AF
segédfény forrásba közelről.
Auto.V.nézés
Körülbelül két másodpercig megjeleníti a felvett képet a képernyőn közvetlenül
fényképezés után.
Be
Az automatikus visszanézést használja.
Ki
Az automatikus visszanézést nem használja.
• Ha ez idő alatt félig lenyomja az exponáló gombot, a felvett kép eltűnik, és azonnal elkészítheti a
következő felvételt.
HU
49
Belső memória eszköz
A műveletről bővebben
1 46. oldal
Ez a tétel nem jelenik meg, amikor van „Memory Stick Duo” a fényképezőgépben.
A gyári beállítást a
jelzés jelöli.
Formáz
Formázza a belső memóriát.
• Ne feledje, hogy a formázás visszavonhatatlanul törli a belső memória összes adatát, bele értve a
védett képeket is.
OK
Lásd a következő műveletet.
Visszavon
Megszakítja a formázás.
1 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A „Minden adatot töröl a belső memórián Kész?” üzenet jelenik meg.
2 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A formázást befejezte.
HU
50
Memory Stick eszköz
A műveletről bővebben
1 46. oldal
Ez a tétel csak akkor jelenik meg, amikor van „Memory Stick Duo” a
fényképezőgépben.
A gyári beállítást a
jelzés jelöli.
Formáz
Formázza a „Memory Stick Duo”-t. Egy kereskedelemben kapható „Memory Stick
Duo” már formázott, és azonnal használható.
• Vegye figyelembe, hogy a formázás az összes adatot, még a védett képeket is visszafordíthatatlanul
törli a „Memory Stick Duo”-n.
OK
Lásd a következő műveletet.
Visszavon
Megszakítja a formázást.
A Beállítás képernyő használata
1 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A „Minden adatot töröl a Memory Sticken Kész?” üzenet jelenik meg.
2 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A formázást befejezte.
FELVmappa lh
A képek rögzítéséhez létrehoz egy mappát a „Memory Stick Duo”-n.
OK
Lásd a következő műveletet.
Visszavon
Megszakítja a mappa létrehozását.
1 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A mappalétrehozás képernyő jelenik meg.
FELVmappa lhoz
FELVmappa létrehozása
102MSDCF
Kész?
OK
Visszavon
2 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A létrehozott új mappa a legnagyobb sorszámnál eggyel nagyobb sorszámot kap, és a
mappa lesz az aktuális felvételi mappa.
• A mappáról bővebben a 39. oldalon olvashat.
• Ha nem hoz létre új mappát, a „101MSDCF” mappába rögzíti a képeket.
• A legnagyobb „999MSDCF” sorszámig hozhat létre mappákat.
• A képeket mindaddig az újonnan létrehozott mappába rögzíti, amíg létre nem hoz vagy ki nem
választ egy másik mappát.
• Nem törölhet mappát a fényképezőgéppel. Mappa törléséhez használjon számítógépet stb.
• Legfeljebb 4 000 képet tárolhat egy mappában. Amikor egy mappa megtelik, a készülék
automatikusan egy új mappát hoz létre.
• További részletekért lásd a „Képfájl-tárolási célmappák és fájlnevek” című részt (64. oldal).
HU
51
A műveletről bővebben
1 46. oldal
FELVmappa cs
Módosítja a képek felvételéhez aktuálisan használt mappát.
OK
Lásd a következő műveletet.
Visszavon
Visszavonja a felvételi mappa módosítását.
1 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A mappakiválasztás képernyő jelenik meg.
FELVmappa választ.
102
2/2
Mappanév: 102MSDCF
Fájlszám:
0
Létrehozva:
2006 1 1 1::05:34AM
OK
Visszavon
HÁT/KÖV
2 Válassza ki a kívánt mappát a vezérlőgomb b/B részével és az [OK] menüpontot a v
részével, majd nyomja meg a z részt.
• Nem választhatja ki a „100MSDCF” mappát felvételi mappának.
• A felvett képeket nem helyezheti át másik mappába.
Másolás
A belső memórián lévő összes képet a „Memory Stick Duo”-ra másolja.
OK
Lásd a következő műveletet.
Visszavon
Megszakítja a másolást.
1 Helyezzen be egy 64 MB vagy nagyobb tárkapacitású „Memory Stick Duo”-t.
2 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A „Minden adatot átmásol a belső memórián Kész?” üzenet jelenik meg.
3 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A másolás megkezdődik.
Másolás
102_COPY
HU
52
• Használjon egy teljesen feltöltött akkumulátoregységet vagy hálózati tápegységet (nem mellékelt
tartozék). Ha kis hátralévő töltéssel rendelkező akkumulátoregység segítségével kísérli meg a
képfájlok másolását, az akkumulátoregység lemerülhet, ezzel másolási hibát, vagy adatkárosodás
lehetőségét okozva.
• Egyenként nem másolhat át képeket.
• A belső memórián lévő eredeti képeket még az átmásolás után is megőrzi. Hogy törölje a belső
memória tartalmát, másolás után vegye ki a „Memory Stick Duo”-t, majd hajtsa végre a [Formáz]
parancsot a
(Belső memória eszköz) menüben (50. oldal).
• Nem választhat ki „Memory Stick Duo”-ra másolt mappát.
• Még ha át is másolja az adatokat, a
(Kinyomtatni) jel nem másolódik át.
1
1. Beállítás
A gyári beállítást a
A műveletről bővebben
1 46. oldal
jelzés jelöli.
LCD háttérfény
Kiválasztja az LCD háttérvilágítás fényerősségét, amikor akkumulátoregységgel
használja a fényképezőgépet.
Világos
Kivilágosít.
Normál
• A beállítást úgy is módosíthatja, hogy lenyomva tartja a
(Képernyőtartalom-váltó) gombot
(t „Először ezt olvassa el” 5. lépése).
• A [Világos] kiválasztásával az akkumulátoregység töltése gyorsabban csökken.
A Beállítás képernyő használata
Csipogás
A fényképezőgép működtetésekor kiadott hangot választja ki.
Zár
Bekapcsolja az exponálási hangjelzést, ha megnyomja az
exponáló gombot.
Be
Bekapcsolja a sípjelzést/exponálási hangjelzést, ha
megnyomja a vezérlőgombot/exponáló gombot.
Ki
Kikapcsolja a sípjelzést/exponálási hangjelzést.
Nyelv
A menütételek, figyelmeztetések és üzenetek megjelenítésére használt nyelvet
választja ki.
Inicializál
A beállításokat visszaállítja a gyári beállításokra.
OK
Lásd a következő műveletet.
Visszavon
Megszakítja a visszaállítást.
1 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A „Össz.beáll.inicializál Kész?” üzenet jelenik meg.
2 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A beállításokat visszaállítja a gyári beállításokra.
• Gondoskodjon arról, hogy a tápellátás ne szakadjon meg visszaállítás közben.
HU
53
2
2. Beállítás
A gyári beállítást a
A műveletről bővebben
1 46. oldal
jelzés jelöli.
Fájlsorszám
Kiválasztja azt az eljárást, amely segítségével fájlsorszámot rendel a képekhez.
Sorozat
A sorrendben a következő sorszámot rendeli a fájlhoz
még akkor is, ha felvételi mappát vagy „Memory Stick
Duo”-t cserél. (Amikor a kicserélt „Memory Stick Duo”
az utoljára hozzárendelt sorszámnál nagyobb sorszámú
fájlt tartalmaz, akkor a legnagyobb sorszámnál eggyel
nagyobb sorszámot rendel hozzá.)
V.állít
0001-től kezd minden egyes mappaváltáskor. (Ha a
felvételi mappa már tartalmaz fájlt, a számozás a
legnagyobb sorszámtól kezdődik.)
USB csatl.
A használandó USB üzemmódot választja ki arra az esetre, amikor a fényképezőgépet
számítógéphez vagy PictBridge rendszerű nyomtatóhoz csatlakoztatja a többcélú
csatlakozóba dugott kábellel.
PictBridge
A fényképezőgépet PictBridge-kompatibilis
nyomtatóhoz csatlakoztatja (75. oldal).
PTP
Amikor a [PTP] (képátviteli protokoll) be van állítva, és
a fényképezőgép számítógéphez van csatlakoztatva,
akkor a fényképezőgépen a felvételi mappában lévő
képeket átmásolja a számítógépre. (A Windows XP-vel
és a Mac OS X-el kompatibilis.)
Mass Storage
Háttértár (Mass Storage) kapcsolatot hoz létre a
fényképezőgép és a számítógép vagy más USB eszköz
között (60. oldal).
Auto
A fényképezőgép automatikusan felismeri és létrehozza
a kommunikációt a számítógéppel vagy a
PictBridge-kompatibilis nyomtatóval (60. és 75. oldal).
• Ha a fényképezőgép és a PictBridge-kompatibilis nyomtató
nem csatlakoztatható, amikor [Auto]-ra van állítva, akkor
módosítsa a beállítást [PictBridge]-re.
• Ha a fényképezőgép és a számítógép vagy más USB eszköz
nem csatlakoztatható, amikor [Auto]-ra van állítva, akkor
módosítsa a beállítást [Mass Storage]-ra.
HU
54
A műveletről bővebben
1 46. oldal
Videó ki
A kimenő videojelet a csatlakoztatott videokészülék TV-színrendszerének megfelelően
állítja be. A különböző országok és régiók különböző TV-színrendszert használnak. Ha
a képeket TV-képernyőn akarja megtekinteni, akkor a 81. oldalon ellenőrizze annak az
országnak vagy régiónak a TV-színrendszerét, ahol a fényképezőgépet használja.
NTSC
A kimenő videojelet NTSC rendszerűre állítja be (pl.:
USA, Japán).
PAL
A kimenő videojelet PAL rendszerűre állítja be (pl.:
Európa).
A Beállítás képernyő használata
Óra beállítás
A dátumot és időt állítja be.
OK
Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v
részével, és nyomja meg a z részt. Majd végezze el az
„Állítsa be az órát” című részben leírt műveletet
(t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
Visszavon
Megszakítja az óra beállítását.
HU
55
Számítógép használata
A Windows rendszerű számítógép
használata
A Macintosh számítógép használatáról
bővebben „A Macintosh számítógép
használata” (72. oldal) című részben
olvashat.
Ez a fejezet az angol nyelvű képernyő
tartalmat írja le.
Először telepítse a (mellékelt) szoftvert (58. oldal)
Képek másolása a számítógépre (59. oldal)
Képek megtekintése a számítógépen
Képek megtekintése a „Cyber-shot Viewer” segítségével (67. oldal)
•A számítógépre mentett képek megtekintése
•Fotók megtekintése dátum szerint rendezve
•Képek szerkesztése
Képek nyomtatása
HU
56
Ajánlott számítógépkörnyezet
A következő környezet ajánlott a
fényképezőgéphez csatlakoztatott
számítógéphez.
Ajánlott környezet képek
másolásához
Operációs rendszer (OS) (előre
telepített): Microsoft Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition
vagy Windows XP Professional
• A működés nem biztosítható a fent leírt
operációs rendszerek frissítésén alapuló
környezetben, illetve több-betöltéses
környezetben.
A „Cyber-shot Viewer”
program használatához
ajánlott környezet
Operációs rendszer (OS) (előre
telepített): Microsoft Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition
vagy Windows XP Professional
Hangkártya: 16-bites sztereó hangkártya
hangsugárzókkal
• A működés nem garantált az összes fent
említett ajánlott számítógép-környezetben.
• Ha egyszerre két vagy több USB eszközt
csatlakoztat egyetlen számítógéphez, akkor
a használt USB eszközök típusától függően
előfordulhat, hogy bizonyos eszközök,
beleértve a fényképezőgépét is, nem
működnek.
• USB hub használatakor a működés nem
garantált.
• A fényképezőgép csatlakoztatása a HiSpeed USB (USB 2.0-nak megfelelő)
kompatibilis felület segítségével lehetővé
teszi a fejlett átvitelt (nagysebességű
átvitelt), mivel e fényképezőgép Hi-Speed
USB (USB 2.0-nak megfelelő) kompatibilis.
• Az USB kapcsolatnak három módja van,
amikor számítógépet csatlakoztat, [Auto]
(alapértelmezett beállítás), [Mass Storage]
és [PTP] üzemmód. Ez a szakasz az [Auto]
és a [Mass Storage] üzemmódot írja le
példaként. A [PTP]-ről bővebben az lásd az
54. oldalon olvashat.
• Amikor a számítógép visszaáll a
felfüggesztés vagy alvás üzemmódból,
előfordulhat, hogy a fényképezőgép és a
számítógép közötti kommunikáció
ugyanakkor nem áll helyre.
Számítógép használata
USB csatlakozó: Szokásos tartozék
Megjegyzések a
fényképezőgép
számítógéphez történő
csatlakoztatásáról
Processzor/Memória: Pentium III
500 MHz vagy gyorsabb, 128 MB RAM
vagy több (Ajánlott: Pentium III
800 MHz vagy gyorsabb és 256 MB
RAM vagy több)
Merevlemez: Telepítéshez szükséges
lemezterület—200 MB vagy több
Kijelző:
Képernyőfelbontás: 800 × 600 képpont
vagy több
Szín: Közepes (16-bites szín,
65 000 szín) vagy több
HU
57
A (mellékelt) szoftver telepítése
A következő eljárás segítségével
telepítheti a (mellékelt) szoftvert
• Telepítés előtt ne csatlakoztassa a
fényképezőgépet a számítógéphez, amikor
Windows 2000/Me-t használ.
• Windows 2000/XP-ben rendszergazdaként
jelentkezzen be.
• Amikor a mellékelt szoftvert telepíti, akkor
az USB illesztőprogramot automatikusan
telepíti.
1 Kapcsolja be a számítógépet, és
helyezze be a (mellékelt) CDROM-ot a CD-ROM meghajtóba.
A telepítési menü képernyője jelenik
meg.
3 Válassza ki a kívánt nyelvet,
majd kattintson a [Next]-re
(Tovább).
A „License Agreement”
(Licencszerződés) képernyő jelenik
meg.
Olvassa el figyelmesen a szerződést.
Ha elfogadja a szerződés feltételeit,
akkor kattintson az [I accept the
terms of the license agreement]
(Elfogadom a Licencszerződés
feltételeit) előtt lévő
választókapcsolóra, majd kattintson
a [Next]-re.
4 Kövesse a képernyőn lévő
utasításokat, hogy befejezze a
telepítést.
• Ha nem jelenik meg, akkor kattintson
kétszer a
(My Computer)
(Sajátgép)t
-ra
(CYBERSHOTSOFT).
Amikor az újraindítás megerősítését
kérő párbeszédablak megjelenik,
akkor a képernyőn lévő utasításokat
követve indítsa újra a számítógépet.
5 Vegye ki a CD-ROM-ot a
telepítés befejezése után.
2 Kattintson az [Install]-ra
(Telepít).
A „Choose Setup Language”
(Válassza ki a telepítés nyelvét)
képernyő jelenik meg.
HU
58
Képek másolása a számítógépre
Ez a fejezet példaként egy Windows-os
számítógép használatához szükséges
eljárást ír le.
A következőképpen másolhatja át a
képeket a fényképezőgépről a
számítógépre.
„Memory Stick” nyílással
rendelkező számítógéphez
Vegye ki a „Memory Stick Duo”-t a
fényképezőgépből, és helyezze a
Memory Stick Duo illesztőkeretbe.
Helyezze a Memory Stick Duo
illesztőkeretet a számítógépbe, és
másolja át a képeket.
Ha a „Memory Stick PRO Duo”-t nem
ismeri fel, lásd a 92. oldalt.
2 Helyezzen be megfelelően
feltöltött akkumulátoregységet
a fényképezőgépbe, vagy a
hálózati tápegységgel (nem
mellékelt tartozék)
csatlakoztassa a
fényképezőgépet egy fali
konnektorhoz.
Számítógép használata
„Memory Stick” nyílással nem
rendelkező számítógéphez
Hogy képeket másoljon, kövesse az 1– 4.
szakaszt az 59– 63. oldalon.
• Ha Windows 2000/Me-t használ, akkor
telepítse a mellékelt szoftvert mielőtt
továbbhalad. Windows XP esetén
szükségtelen a telepítés.
• Az ebben a fejezetben látható
képernyőképek azt mutatják, amikor
„Memory Stick Duo” memóriakártyáról
másolunk át képeket.
1. szakasz: A
fényképezőgép és a
számítógép előkészítése
• Amikor kevés megmaradt töltéssel
rendelkező akkumulátoregység
segítségével másol képeket, akkor a
másolás meghiúsulhat, illetve a képadat
megsérülhet, ha az akkumulátor túl
korán lemerül.
1 Helyezzen be egy rögzített
képeket tartalmazó „Memory
Stick Duo”-t a
fényképezőgépbe.
• Amikor a belső memórián lévő képeket
másolja át, akkor ez a lépés szükségtelen.
HU
59
3 Nyomja meg a
-t, hogy
bekapcsolja a fényképezőgépet
és a számítógépet.
„USB ümód Mass Storage” jelenik meg
a fényképezőgép képernyőjén.
USB ümód
Mass Storage
Memory Stick
Kapcsolja be a
MENU
-t
Memóriahasználat
kijelzői*
Amikor az USB kapcsolat először jön
létre, a számítógép automatikusan
lefuttat egy programot a fényképezőgép
felismeréséhez. Várjon egy kicsit.
2. szakasz: A
fényképezőgép és a
számítógép
csatlakoztatása
2 A többcélú csatlakozóaljzathoz
1 Az USB aljzathoz
Többcélú
csatlakozó
kábele
• Windows XP esetén az automatikus
lejátszás varázsló megjelenik az asztalon.
HU
60
* Kommunikáció közben a memóriahasználat
kijelzői pirosra változnak. Addig ne
működtesse a számítógépet, amíg a kijelzők
fehérre nem változnak.
• Ha az „USB ümód Mass Storage” nem
jelenik meg, akkor állítsa az [USB csatl.]
menüpontot [Mass Storage]-ra (54. oldal).
3-A szakasz: Képek
másolása számítógépre
• Windows 2000/Me esetén kövesse a
következőkben részletezett eljárást: „3-B
szakasz: Képek másolása számítógépre”
62. oldal.
• Amikor Windows XP rendszernél a varázsló
képernyője nem jelenik meg automatikusan,
akkor kövesse a következőkben részletezett
eljárást: „3-B szakasz: Képek másolása
számítógépre” 62. oldal.
Ez a szakasz a képek „My Documents”
(Dokumentumok) mappába történő
másolását írja le példaként.
1 Az USB kapcsolat létrehozása
után a 2. szakaszban kattintson
a [Copy pictures to a folder on
my computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard]-ra
(Képek másolása a számítógép
egyik mappájába (Microsoft
lapolvasó-és fényképezőgépet
varázsló)) t [OK]-ra, amint a
varázsló képernyője
automatikusan megjelenik az
asztalon.
3 A nem kívánt képek
jelölőnégyzetére kattintva
törölje a jelölést (így azokat
nem fogja átmásolni) majd
kattintson a [Next] (Tovább)
gombra.
1
2
2
A „Scanner and Camera Wizard”
(Lapolvasó- és fényképezőgépvarázsló) képernyő jelenik meg.
2 Kattintson a [Next]-re.
A „Picture Name and Destination”
(Képnév és Célmappa) képernyő
jelenik meg.
Számítógép használata
1
4 Válasszon ki egy nevet és
célmappát a képeinek, majd
kattintson a [Next]-re.
1
A fényképezőgép „Memory Stick
Duo”-jára mentett képek jelenik
meg.
• Ha nem helyezett be „Memory Stick
Duo”-t, akkor a belső memórián lévő
képek jelennek meg.
2
A képmásolás megkezdődik. Amikor
a másolást befejezte, az „Other
Options” (Egyéb opciók) képernyő
jelenik meg.
• Ez a szakasz a képek „My Documents”
mappába történő másolását írja le
példaként.
HU
61
5 Kattintson a [Nothing. I'm
finished working with these
pictures] (Semmit. Befejeztem a
munkát e képekkel) előtt lévő
választókapcsolóra, hogy
kijelölje, majd kattintson a
[Next]-re.
1 Kattintson kétszer a [My
Computer] t [Removable Disk]
(Cserélhető lemez) t [DCIM]
ikonra.
1
2
A „Completing the Scanner and
Camera Wizard” (Lapolvasó- és
fényképezőgép-varázsló befejezése)
képernyő jelenik meg.
6 Kattintson a [Finish]-re
(Befejez).
A varázslóképernyő bezáródik.
• További képek másolásához húzza ki a
kábelt a többcélú csatlakozóból
(64. oldal). Majd kövesse a „2. szakasz:
A fényképezőgép és a számítógép
csatlakoztatása” című részben leírt
műveletet (60. oldal).
• Ha a „Removable Disk” ikon nem
jelenik meg, lásd a 90. oldalt.
2 Kattintson kétszer arra a
mappára, ahol a másolni kívánt
képfájlokat tárolja.
Majd a jobb oldali egérgombbal
kattintson egy képfájlra, hogy
megjelenítse a menüt, majd
kattintson a [Copy]-ra
(Másolásra).
1
2
3-B szakasz: Képek
másolása számítógépre
• Windows XP rendszernél kövesse a „3-A
szakasz: Képek másolása számítógépre”
című részben leírt műveletet (60. oldal).
Ez a szakasz a képek „My Documents”
mappába történő másolását írja le
példaként.
HU
62
• A képfájlok tárolási célmappájáról a
64. oldalon olvashat.
3 Kattintson kétszer a [My
Documents] mappára. Majd
jobb oldali egérgombbal
kattintson a „My Documents”
ablakra, hogy megjelenítse a
menüt, és kattintson a [Paste]ra (Beillesztésre).
4. szakasz: Képek
megtekintése a
számítógépen
E szakasz a „My Documents” mappába
másolt képek megtekintéséhez
szükséges műveletet írja le.
1 Kattintson a [Start] t [My
Documents] ikonra.
1
2
2
• Amikor a célmappa már tartalmaz a
másolandó fájllal azonos elnevezésű
fájlt, akkor a felülírás megerősítését kérő
párbeszédablak jelenik meg. Amikor
felülírja a létező képet az újjal, az eredeti
fájladatot törli. Ha felülírás nélkül
kívánja a képfájlt a számítógépre
másolni, módosítsa a fájlnevet, majd
másolja át a képfájlt. Azonban vegye
figyelembe, hogy ha módosítja a
fájlnevet (66. oldal), akkor előfordulhat,
hogy a fényképezőgéppel nem tudja
lejátszani az illető képet.
Számítógép használata
A képfájlokat átmásolja a „My
Documents” mappába.
1
Megjelenik a „My Documents”
mappa tartalma.
• Ha nem Windows XP-t használ, akkor
kattintson kétszer a [My Documents]-re
az asztalon.
2 Kattintson kétszer a kívánt
képfájlra.
A kép megjelenik.
HU
63
Az USB kapcsolat törlése
Végezze el az alább felsorolt
műveleteket mielőtt:
• Kihúzza a kábelt a többcélú csatlakozóból
• Kiveszi a „Memory Stick Duo”-t
• Egy „Memory Stick Duo”-t behelyez a
fényképezőgépbe a belső memóriáról
készült másolás után
• Kikapcsolja a fényképezőgépet
Képfájl-tárolási
célmappák és fájlnevek
A fényképezőgéppel rögzített képfájlok
a „Memory Stick Duo”-n lévő mappák
szerint vannak csoportosítva.
Példa: mappák megtekintése
Windows XP-n
x Windows 2000/Me/XP
esetén
1 Kattintson kétszer a feladattálcán lévő
ikonra.
Kattintson kétszer ide
2 Kattintson a
ra.
A
(Sony DSC) t [Stop]B
3 Hagyja jóvá az eszközt a megerősítést
kérő párbeszédablakban, majd
kattintson az [OK]-ra.
4 Kattintson a [OK]-ra.
Az eszköz le van választva.
• A 4. lépés Windows XP rendszernél
szükségtelen.
A Mappalétrehozó funkcióval nem
rendelkező fényképezőgép segítségével
rögzített képadatokat tartalmazó
mappa
B E fényképezőgép segítségével rögzített
képadatokat tartalmazó mappa
Amikor nem hozott létre új mappákat,
akkor a következő mappák láthatók:
– „Memory Stick Duo”: csak a
„101MSDCF”
– Belső memória: csak a „101_SONY”
• Nem rögzíthet képeket a „100MSDCF”
mappába. E mappákban lévő képek
kizárólag megtekintésre alkalmasak.
• Nem rögzíthet/játszhat le képeket az
„MISC” mappában.
HU
64
• A képfájlok a következőképpen vannak
elnevezve. A ssss karakter helyén 0001
és 9999 közötti tetszőleges szám állhat. A
mozgókép üzemmódban felvett
mozgóképfájl és a megfelelő
indexképfájljának nevében a sorszám részek
megegyeznek.
– Fényképfájlok: DSC0ssss.JPG
– Mozgóképfájlok: MOV0ssss.MPG
– Indexképfájlok, amelyeket akkor rögzít,
amikor mozgóképeket vesz fel:
MOV0ssss.THM
• A mappákkal kapcsolatos további
információt lásd a 39. és az 51. oldalon.
Számítógép használata
HU
65
Számítógépen tárolt képfájlok megtekintése a
fényképezőgéppel („Memory Stick Duo” segítségével)
Ez a fejezet példaként egy Windows-os
számítógép használatához szükséges
eljárást ír le.
Amikor egy képfájlt számítógépre
másolt, az már nem marad a „Memory
Stick Duo”-n; akkor tekintheti meg azt a
képet ismét a fényképezőgépen, ha a
számítógépen lévő képfájlt a „Memory
Stick Duo”-ra másolja.
• Az 1. lépés nem szükséges, ha a
fényképezőgéppel beállított fájlnevet nem
módosította.
• A képmérettől függően előfordulhat, hogy
nem tud bizonyos képeket lejátszani.
• A lejátszás a fényképezőgépen nem
garantálható, ha egy képfájlt már
feldolgozott számítógéppel, illetve ha a
képfájlt más típusú fényképezőgép
segítségével rögzítették.
• Ha nincs mappa, először hozzon létre egy
mappát a fényképezőgéppel (51. oldal), majd
másolja át a képfájlt.
1 Kattintson a jobb oldali
egérgombbal a képfájlra, majd
kattintson a [Rename]-re
(Átnevezés). Módosítsa a
fájlnevet „DSC0ssss”
fájlnévre.
Írjon be egy 0001 és 9999 közötti
számot a ssss karakter helyekre.
1
2
• Ha a felülírás megerősítését kérő
párbeszédablak megjelenik, írjon be egy
eltérő számot.
HU
66
• A számítógép beállításától függően a
kiterjesztés is megjelenhet. A fényképek
kiterjesztése JPG, a mozgóképeké pedig
MPG. Ne módosítsa a kiterjesztést.
2 Másolja át a következő
sorrendben a „Memory Stick
Duo” mappába a képfájlt.
1Kattintson a jobb oldali egérgombbal
a képfájlra, majd kattintson a
[Copy]-ra.
2Kattintson kétszer a [Removable
Disk] vagy a [Sony MemoryStick]
ikonra a [My Computer]-ben.
3Jobb oldali egérgombbal kattintson a
[sssMSDCF] mappára a [DCIM]
mappában, majd kattintson a [Paste]re.
• A sss karakter helyén 100 és 999
közötti tetszőleges szám állhat.
A (mellékelt) „Cyber-shot Viewer”
használata
A szoftver előnyeit kihasználva a
fényképeket és a mozgóképeket
fényképezőgépéről jobban
felhasználhatja, mint eddig bármikor.
Ez a fejezet összegzi a „Cyber-shot
Viewer”-t és megadja az alapvető
utasításokat.
A „Cyber-shot Viewer”
áttekintése
A „Cyber-shot Viewer” segítségével:
Hogy elérje a Help-et, kattintson a
[Start] t [Programs] (Programok)
(Windows XP-ben [All Programs]
(Minden program)) t [Sony Picture
Utility] (Sony képkezelő) t [Help]
(Súgó) t [Cyber-shot Viewer]-re.
A „Cyber-shot Viewer”
indítása és leállítása
A „Cyber-shot Viewer”
indítása
Kattintson kétszer a
(Cyber-shot
Viewer) ikonra az asztalon.
Vagy a Start menüből: Kattintson a
[Start] t [Programs] (Programok)
(Windows XP-ben [All Programs]
(Minden program)) t [Sony Picture
Utility] (Sony képkezelő) t [Cybershot Viewer]-re.
Kattintson a
gombra a képernyő
jobb felső részén.
Alapvető utasítások
Kövesse e lépéseket, hogy importálja és
megtekintse a fényképezőgépről
származó képeket.
Képek importálása
1 Győződjön meg arról, hogy a
„Media Check Tool”* (Média
ellenőrző eszköz) fut.
* A „Media Check Tool” egy olyan
program, amely automatikusan érzékeli
és importálja a képeket, amikor behelyez
egy „Memory Stick”-et vagy a
fényképezőgépet csatlakoztatja.
Számítógép használata
• A fényképezőgéppel készített képeket
importálhatja és megjelenítheti a monitoron.
• A felvétel dátuma szerint naptárba
rendezheti a képeket a számítógépen, hogy
megtekintse azokat.
• Retusálhatja, kinyomtathatja és e-mailmellékletként elküldheti a fényképeket,
módosíthatja a felvétel dátumát és így
tovább.
• A „Cyber-shot Viewer”-rel kapcsolatos
részletekért forduljon a Help (Súgó)-hoz.
Kilépés a „Cyber-shot
Viewer”-ből
Keresse meg a
(Media Check
Tool) ikont a tálcán.
• Ha nincsen
ikon: Kattintson a [Start]
t [Programs] (Programok) (Windows
XP-ben [All Programs] (Minden
program)) t [Sony Picture Utility]
(Sony képkezelő) t [Cyber-shot
Viewer] t [Tools] (Eszközök) t
[Media Check Tool]-ra (Média ellenőrző
eszközre).
2 A többcélú csatlakozó kábelével
csatlakoztassa a
fényképezőgépet a
számítógéphez.
Miután a fényképezőgépet
automatikusan felismeri, az [Import
Images] (Képek importálása)
képernyő jelenik meg.
HU
67
Képek megtekintése
1 Importált képek ellenőrzése
Amikor az importálás befejeződik,
akkor a „Cyber-shot Viewer” elindul.
Megjeleníti az importált képek
kicsinyített képét.
• Ha a „Memory Stick” nyílást használja,
akkor tanulmányozza az 59. oldalt.
• Ha Windows XP-ben megjelenik az
automatikus lejátszás varázsló, akkor
zárja be.
3 Importálja a képeket.
Hogy megkezdje a képek
importálását, kattintson az [Import]
(Importálás) gombra.
• A „My Pictures” (Képek) mappa
alapértelmezett mappaként van beállítva
a „Viewed folders”-ban (Megtekintett
mappákban).
• Kétszer rákattinthat a kicsinyített képre,
hogy megjelenítse magát a képet.
2 Képek megtekintése a “Viewed
Alapbeállításként a képeket a „My
Pictures”-ben (Képek) létrehozott
mappába importálja, amelyet az
importálás dátumával nevez el.
• A „Folder to be imported”
(Importálandó mappa) módosításával
kapcsolatban tanulmányozza a 70. oldalt.
folders”-ban (Megtekintett
mappákban) a felvétel dátuma
szerint rendezve egy naptárban
1Kattintson a [Calendar] (Naptár)
fülre.
Azokat az éveket listázza ki,
amelyekben a képek készültek.
2Kattintson az évre.
Az abban az évben készített képeket
megjeleníti a naptárban, a felvétel
dátuma szerint rendezve.
3Hogy hónap szerint jelenítse meg a
képeket, kattintson a kívánt hónapra.
Az abban a hónapban készített
képek kicsinyített képeit jelenik meg.
HU
68
4Hogy idő szerint jelenítse meg a
képeket, kattintson a kívánt dátumra.
Az azon a napon készített képek
kicsinyített képeit jelenik meg, óra
szerint rendezve.
Éves megjelenítés
3 Az egyes képek megjelenítése
A napi megjelenítés képernyőjén
kattintson kétszer a kicsinyített
képre, hogy egy külön ablakban
megjelenítse magát a képet.
1
2
3
Havi megjelenítés
Számítógép használata
4
• Az
eszköztár gombra kattintva
szerkesztheti a megjelenített képeket.
Képek megjelenítése teljes
képernyős üzemmódban
Hogy teljes képernyős üzemmódban
megjelenítse az aktuális képek
diabemutatóját, kattintson a
gombra.
Napi megjelenítés órás bontásban
• Hogy egy konkrét évtől vagy hónaptól
listázza ki a képeket, kattintson arra az
időszakra a képernyő bal oldalán.
• Hogy lejátssza vagy szüneteltesse a
diabemutatót, kattintson a
gombra a
képernyő bal alsó részén.
• Hogy leállítsa a diabemutatót, kattintson a
gombra a képernyő bal alsó részén.
HU
69
Egyéb funkciók
A számítógépen tárolt képek
előkészítése megtekintéshez
Hogy ezeket megtekintse, jegyezze be a
„Viewed folders” (Megtekintett
mappák) egyikeként azt a mappát,
amely a képeket tartalmazza.
A [File] (Fájl) menüből válassza ki a
[Register Viewed Folders...]-t
(Megtekintett mappák bejegyzése...),
hogy megjelenítse a „Viewed folders”
bejegyzésének beállításait.
1
2
Válassza ki a „Folder to be imported”-et.
• A „Viewed folders”-ként bejegyzett mappák
közül megadhatja a „Folder to be
imported”-et.
A képbejegyzési adatok
frissítése
1
2
Kattintson az [Add...] (Hozzáad...)
gombra, és utána adja meg a mappát az
importálandó képekkel, hogy „Viewed
folder”-ként bejegyezze.
• A „Viewed folders” minden almappáját is
bejegyzi.
A „Folder to be imported”
(Importálandó mappa)
módosítása
Hogy módosítsa a „Folder to be
imported”-et, lépjen az „Import
Settings” (Importálási beállítások)
képernyőre.
Hogy megjelenítse az „Import Settings”
képernyőt, válassza ki az [Image Import
Settings...]-et (Képimportálási
beállítások...) a [File] (Fájl) menüből.
HU
70
Hogy frissítse a képinformációt, válassza
ki az [Update Database]-t (Adatbázis
frissítés) a [Tools] (Eszköz) menüből.
• Az adatbázis-frissítés időbe telhet.
• Ha átnevezi a képfájlokat vagy mappákat a
„Viewed folders”-ban, akkor azok nem
jeleníthetők meg e szoftverrel. Ebben az
esetben frissítse az adatbázist.
A „Cyber-shot Viewer”
eltávolítása
1 Kattintson rendre a következőkre:
[Start] t [Settings] (Beállítások) t
[Control Panel] (Vezérlőpult), majd
kattintson duplán az [Add/Remove
Programs] (Programok hozzáadása/
telepítése/törlése) ikonra. (Windows
XP esetén: kattintson rendre a
következőkre: [Start] t [Control
Panel] (Vezérlőpult), majd kattintson
duplán az [Add or Remove Programs]
(Programok telepítése és törlése)
ikonra.)
2 Jelölje ki a [Sony Picture Utility]
elemet, majd az eltávolítás
végrehajtásához kattintson a [Change/
Remove] (Módosítás/eltávolítás)
(Windows XP esetén [Remove]
(Törlés)) gombra.
Technikai támogatás
E termékkel kapcsolatos további
információk és válaszok a gyakran
feltett kérdésekre a Vevőszolgálat
honlapján találhatók.
http://www.sony.net/
Számítógép használata
HU
71
A Macintosh számítógép használata
A számítógépre másolhatja a képeket.
• A mellékelt szoftver nem kompatibilis a
Macintosh számítógépekkel.
Ajánlott számítógépkörnyezet
A következő környezet ajánlott a
fényképezőgéphez csatlakoztatott
számítógéphez.
Ajánlott környezet képek
másolásához
Operációs rendszer (OS) (előre
telepített): Mac OS 9.1, 9.2 vagy Mac
OS X (v10.0 vagy későbbi)
HU
1 Készítse elő a fényképezőgépet
és a Macintosh számítógépet.
Végezze el ugyanazt a műveletet,
amely az „1. szakasz: A
fényképezőgép és a számítógép
előkészítése” című részben le van
írva az 59. oldalon.
2 Dugja be a többcélú csatlakozó
USB csatlakozó: Szokásos tartozék
kábelét.
Megjegyzések a
fényképezőgép
számítógéphez történő
csatlakoztatásáról
Végezze el ugyanazt a műveletet,
amely a „2. szakasz: A
fényképezőgép és a számítógép
csatlakoztatása” című részben le van
írva a 60. oldalon.
• A működés nem garantált az összes fent
említett ajánlott számítógép-környezetben.
• Ha két vagy több USB eszközt csatlakoztat
egyszerre egyetlen számítógéphez, akkor a
használt USB eszközök típusától függően
előfordulhat, hogy bizonyos eszközök,
beleértve a fényképezőgépet is, nem
működnek.
• USB hub használatakor a működés nem
garantált.
• A fényképezőgép csatlakoztatása a HiSpeed USB (USB 2.0-nak megfelelő)
kompatibilis felület segítségével lehetővé
teszi a fejlett átvitelt (nagysebességű
átvitelt), mivel e fényképezőgép Hi-Speed
USB (USB 2.0-nak megfelelő) kompatibilis.
• Az USB kapcsolatnak három módja van,
amikor számítógépet csatlakoztat, [Auto]
(alapértelmezett beállítás), [Mass Storage] és
[PTP] üzemmód. Ez a szakasz az [Auto] és a
[Mass Storage] üzemmódot írja le példaként.
A [PTP]-ről bővebben az 54. oldalon olvashat.
• Amikor a számítógép visszaáll a
felfüggesztés vagy alvás üzemmódból,
előfordulhat, hogy a fényképezőgép és a
számítógép közötti kommunikáció
ugyanakkor nem áll helyre.
72
Képek másolása és
megtekintése
számítógépen
3 Másolja át a képfájlokat a
Macintosh számítógépre.
1Kattintson kétszer az újonnan
felismert ikonra t [DCIM]-re t a
mappára, ahol a másolni kívánt
képeket tárolja.
2Húzza a képfájlokat a merevlemez
ikonjára és engedje el.
A képfájlokat a merevlemezre
másolja.
• A képek tárolási helyéről és a
fájlnevekről bővebben a 64. oldalon
olvashat.
4 Tekintse meg a képeket a
számítógépen.
Kattintson kétszer a merevlemez
ikonra t a kívánt képfájlra az
átmásolt fájlokat tartalmazó
mappában, hogy megnyissa azt a
képfájlt.
Az USB kapcsolat törlése
Végezze el az alább felsorolt
műveleteket, mielőtt:
Számítógép használata
• Kihúzza a kábelt a többcélú csatlakozóból
• Kiveszi a „Memory Stick Duo”-t
• Egy „Memory Stick Duo”-t behelyez a
fényképezőgépbe a belső memóriáról
készült másolás után
• Kikapcsolja a fényképezőgépet
Húzza a meghajtó ikonját
vagy a „Memory Stick Duo”
ikonját a „Trash” (Kuka)
ikonra, és engedje el.
A fényképezőgép le van választva a
számítógépről.
• Mac OS X v10.0 használatakor a számítógép
kikapcsolása után végezze el a fenti
műveletet.
Technikai támogatás
E termékkel kapcsolatos további
információk és válaszok a gyakran
feltett kérdésekre a Vevőszolgálat
honlapján találhatók.
http://www.sony.net/
HU
73
Fényképek nyomtatása
Fényképek kinyomtatása
Amikor [16:9] üzemmódban készített képeket
nyomtat, akkor előfordulhat, hogy mindkét
szélét levágja, úgyhogy nyomtatás előtt
ne felejtse el ellenőrizni
(93. oldal).
Nyomtatás közvetlenül, PictBridge-kompatibilis nyomtató segítségével
(75. oldal)
Kinyomtathat képeket úgy, hogy a fényképezőgépet
közvetlenül egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz
csatlakoztatja.
Nyomtatás közvetlenül, „Memory Stick”-kompatibilis nyomtató
segítségével
Kinyomtathat képeket egy „Memory Stick”-kompatibilis
nyomtatóval.
Bővebben lásd a nyomtatóhoz mellékelt kezelési
útmutatóban.
Nyomtatás számítógép segítségével
Számítógépre másolhatja a képeket a mellékelt CD-ROM-on
lévő „Cyber-shot Viewer” szoftver segítségével, és
kinyomtathatja a képeket.
Nyomtatás szaküzletben (79. oldal)
Elviheti a fényképezőgéppel készített képeket tartalmazó
„Memory Stick Duo”-t egy fotónyomtatással foglalkozó
szaküzletbe. Előre tehet
(Kinyomtatni) jelet azokra a
képekre, amelyeket ki akar nyomtatni.
HU
74
Képek nyomtatása közvetlenül, PictBridgekompatibilis nyomtató segítségével
Ha nincs számítógépe, még akkor is
kinyomtathatja a fényképezőgép
segítségével készített képeket úgy, hogy
a fényképezőgépet közvetlenül egy
PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz
csatlakoztatja.
• A „PictBridge” a CIPA szabványon alapszik.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
1. szakasz: A
fényképezőgép
előkészítése
Készítse elő a fényképezőgépet, hogy
USB kapcsolattal csatlakoztassa a
nyomtatóhoz. Amikor olyan
nyomtatóhoz csatlakoztatja a
fényképezőgépet, amely felismeri, hogy
az [USB csatl.] [Auto]-ra van állítva,
akkor az 1. szakasz szükségtelen.
Index kar
Egyképes üzemmódban
Egyetlen képet nyomtathat ki egy
nyomtatópapírra.
MENU gomb
Vezérlőgomb
Több képet nyomtathat ki csökkentett
méretben egy nyomtatópapírra. Akár
ugyanazon képek (1) vagy különböző
képek (2) sorozatát is kinyomtathatja.
1
Fényképek nyomtatása
Áttekintő (Index)
üzemmódban
• Ajánlott, hogy egy teljesen feltöltött
akkumulátoregységet vagy hálózati
tápegységet (nem mellékelt tartozék)
használjon, nehogy nyomtatás közben a
készülék kikapcsoljon.
1 Nyomja meg a MENU gombot,
hogy megjelenítse a menüt.
2
2 Nyomja meg a vezérlőgomb B
részét, hogy kiválassza a
(Beállítás) menüpontot.
• A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy
az Áttekintő (index) nyomat funkció nem
vehető igénybe.
• Egy indexképként kinyomtatható képek
mennyisége a nyomtatótól függően eltérő.
• Nem nyomtathat mozgóképeket.
• Ha a
kijelzés körülbelül 5 másodpercig
villog a fényképezőgép képernyőjén
(hibaüzenet), akkor ellenőrizze a
csatlakoztatott nyomtatót.
3 Válassza ki a [
] (2. Beállítás)
menüpontot a V résszel, majd
válassza ki az [USB csatl.]
menüpontot a v/V/B résszel.
2
HU
75
4 Válassza ki a [PictBridge]
menüpontot a B/v résszel, majd
nyomja meg a z részt.
2.Beállítás
Fájlsorszám:
PictBridge
USB csatl.:
PTP
Mass Storage
Videó ki:
Auto
Óra beállítás:
2 Kapcsolja be a
fényképezőgépet és a
nyomtatót.
A kapcsolat létrejötte után
megjelenik a
szimbólum.
Nyomtatás
Itt minden
Az USB üzemmód be van állítva.
2. szakasz: A
fényképezőgép
csatlakoztatása a
nyomtatóhoz
DPOFkép
Választ
E kép
Visszavon
A fényképezőgép lejátszási üzemmódba
lép, majd a képernyőn megjelenik egy
kép és a nyomtatási menü.
3. szakasz: Nyomtatás
1 Csatlakoztassa a
fényképezőgépet a
nyomtatóhoz.
Attól függetlenül, hogy az
üzemmód-tárcsa mire van állítva, a
nyomtatási menü megjelenik, amikor a
2. szakaszt befejezi.
1 Válassza ki a kívánt nyomtatási
módot a vezérlőgomb v/V
részével, majd nyomja meg a z
részt.
2 A többcélú csatlakozóaljzathoz
Többcélú csatlakozó kábele
1 Az USB
aljzathoz
HU
76
[Itt minden]
Kinyomtatja a mappában lévő összes
képet.
[DPOFkép]
Az összes
(Kinyomtatni) jelű
(79. oldal) képet kinyomtatja a
megjelenített képtől függetlenül.
[Választ]
[Dátum]
Kiválasztja a képeket, és az összes
kiválasztott képet kinyomtatja.
Válassza ki a [Nap&idő] vagy a
[Dátum] menüpontot, hogy dátumot
és időt illesszen a képekre.
1Válassza ki a kinyomtatni kívánt
képet a b/B résszel, majd nyomja
meg a z részt.
A
szimbólum megjelenik a
kiválasztott képen.
• Hogy más képeket válasszon ki,
ismételje meg ezt a műveletet.
• Amikor a [Dátum] menüpontot választja
ki, akkor a dátumot a kiválasztott
formátumban illeszti be (t „Először ezt
olvassa el” 2. lépése). A nyomtatótól
függően előfordulhat, hogy ez a funkció
nem vehető igénybe.
2Válassza ki a [Nyomtatás]
menüpontot a vezérlőgomb V
részével, majd nyomja meg a z részt.
[Mennyiség]
[E kép]
Válassza ki a kinyomtatni kívánt kép
lapjainak számát. A képet egyetlen
képként nyomtatja ki.
A megjelenített képet nyomtatja ki.
• Ha az [E kép] menüpontot választja ki,
és az [Index] menüpontot [Be]-re állítja a
2. lépésben, akkor ugyanazon képek
sorozatát nyomtathatja ki indexképként.
beállításokat a vezérlőgomb v/
V/b/B részével.
Nyomtatás
Index
Ki
Méret
Alapertek
Dátum
Ki
Mennyiség
1
Kilép
OK
Amikor az [Index] menüpont [Be]re van állítva:
Válassza ki az indexképként
kinyomtatni kívánt képek
sorozatának a számát. Ha az [E kép]
menüpontot választotta ki az 1.
lépésben, akkor válassza ki az
indexképként egy lapra, egymás
mellé kinyomtatni kívánt ugyanazon
képek számát.
Fényképek nyomtatása
2 Válassza ki a nyomtatási
Amikor az [Index] menüpont [Ki]-re
van állítva:
• A képek mennyiségétől függően
előfordulhat, hogy a tervezett számú kép
nem fér rá egyetlen lapra.
[Index]
Válassza ki a [Be] menüpontot, hogy
indexképként nyomtasson.
[Méret]
Válassza ki a nyomtatópapír méretét.
HU
77
3 Válassza ki az [OK] menüpontot
a vezérlőgomb V/B részével,
majd nyomja meg a z részét.
A képet kinyomtatja.
• Ha a képernyőn látható a
(PictBridge kapcsolat) ikon, ne húzza ki
a kábelt a többcélú csatlakozóból.
4 Válassza ki a kívánt nyomtatási módot a
vezérlőgomb v/V részével, majd
nyomja meg a z részt.
Nyomtatás
Itt minden
DPOFkép
Választ
Visszavon
[Választ]
Nyomtatás
2/3
szimbólum
Kilép
További képek nyomtatása
A 3. lépés után válassza ki a [Választ]
menüpontot és a kívánt képet a
vezérlőgomb v/V részével, majd
folytassa az 1. lépéstől.
[DPOFkép]
Képek kinyomtatása az
áttekintő indexképernyőn
[Itt minden]
Végezze el az „1. szakasz: A
fényképezőgép előkészítése” (75. oldal)
és „2. szakasz: A fényképezőgép
csatlakoztatása a nyomtatóhoz”
(76. oldal) című részt, majd folytassa a
következőkkel.
Amikor a fényképezőgépet
nyomtatóhoz csatlakoztatja, akkor
megjelenik a nyomtatási menü. Válassza
ki a [Visszavon] menüpontot, hogy
kikapcsolja a nyomtatási menüt, majd
folytassa a következőkkel.
1 Csúsztassa el az
(Index) gombot.
Az indexképernyő jelenik meg.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy
megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a [ ] (Nyomtatás)
menüpontot a vezérlőgomb B részével,
majd nyomja meg a z részt.
HU
78
Kiválasztja a képeket, és az összes
kiválasztott képet kinyomtatja.
Válassza ki a kinyomtatni kívánt képet
a v/V/b/B résszel, majd nyomja meg a
z részt, hogy megjelenítse a
jelet.
(Ismételje meg ezt a műveletet, hogy
más képeket válasszon ki.) Majd
nyomja meg a MENU gombot.
Az összes
(Kinyomtatni) jelű
képet kinyomtatja a megjelenített
képtől függetlenül.
Kinyomtatja a mappában lévő összes
képet.
5 Végezze el a „3. szakasz: Nyomtatás”
(76. oldal) 2. és 3. lépését.
Nyomtatás szaküzletben
Elviheti a fényképezőgéppel készített
képeket tartalmazó „Memory Stick
Duo”-t egy fotónyomtatással foglalkozó
szaküzletbe. Feltéve, hogy a szaküzlet
támogatja a DPOF-fel kompatibilis
fotónyomtatási szolgáltatást, előre tehet
(Kinyomtatni) jelet a képekre azért,
hogy ne kelljen azokat újra kiválasztani,
amikor azokat kinyomtatja a
szaküzletben.
• Mielőtt szaküzletbe visz képadatot, mindig
másolja (mentse) az adatait lemezre.
• Nem állíthatja be a példányszámot.
Kijelölés egyképes
üzemmódban
• Szaküzletben nem nyomtathatja ki
közvetlenül a fényképezőgépről a belső
memórián tárolt képeket. Másolja a képeket
„Memory Stick Duo”-ra, majd vigye el a
„Memory Stick Duo”-t a nyomtatási
szaküzletbe.
Mi a DPOF?
A DPOF (Digital Print Order Format)
egy olyan funkció, amely lehetővé teszi,
(Kinyomtatni) jelet tegyen a
hogy
„Memory Stick Duo” azon képeire,
amelyeket később ki akar nyomtatni.
Vezérlőgomb
1 Jelenítse meg a kinyomtatni
kívánt képet.
2 Nyomja meg a MENU gombot,
hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a DPOF menüpontot
a b/B résszel, majd nyomja meg
a z részt.
Egy
kép.
Amikor „Memory Stick Duo”-t
visz szaküzletbe
• Érdeklődjön a fotónyomtatással foglalkozó
szaküzletében, hogy milyen típusú „Memory
Stick Duo”-t tudnak kezelni.
• Ha „Memory Stick Duo”-t nem tudnak
kezelni a fotónyomtatással foglalkozó
szaküzletében, akkor másolja a kinyomtatni
kívánt képeket más adathordozóra, például
CD-R-re, és vigye azt a szaküzletébe.
• Ne feledje magával vinni a Memory Stick
Duo illesztőkeretet.
Fényképek nyomtatása
•A
(Kinyomtatni) jellel ellátott képeket
a DPOF (Digital Print Order Format)
szabványnak megfelelő nyomtató
segítségével, illetve PictBridge-kompatibilis
nyomtató segítségével is kinyomtathatja.
• Nem jelölhet ki mozgóképeket.
• Amikor [Több.srztkép] üzemmódban
készített képeket jelöl ki, akkor az összes
képet egyetlen, 16 mezőre osztott lapra
nyomtatja ki.
MENU gomb
(Kinyomtatni) jelet kap a
2/9
DPOF
Kilép
HÁT/KÖV
4 Hogy más képeket kijelöljön,
jelenítse meg a kívánt képet a
b/B résszel, majd nyomja meg a
z részt.
HU
79
Hogy eltávolítsa a kijelölést
egyképes üzemmódban
Nyomja meg a z részt a 3. vagy 4.
lépésben.
Kijelölés áttekintő (index)
üzemmódban
1 Jelenítse meg az áttekintő
(index) képernyőt (t „Először
ezt olvassa el” 6. lépése).
2 Nyomja meg a MENU gombot,
hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a DPOF menüpontot
a b/B résszel, majd nyomja meg
a z részt.
4 Válassza ki a [Választ]
menüpontot a vezérlőgomb v/V
részével, majd nyomja meg a z
részt.
• Nem adhat hozzá
üzemmódban.
jelet [Itt minden]
5 Válassza ki a kijelölni kívánt
képet a v/V/b/B résszel, majd
nyomja meg a z részt.
Egy zöld
szimbólum jelenik meg
a kiválasztott képen.
(zöld)
VÁLASZT
HU
80
MENU
KÖV.RE
6 Ismételje meg az 5. lépést más
képek kijelöléséhez.
7 Nyomja meg a MENU gombot.
8 Válassza ki az [OK] menüpontot
a vezérlőgomb B részével, majd
nyomja meg a z részt.
A
szimbólum fehérre változik.
Hogy visszavonja, válassza ki a
[Visszavon] menüpontot a 4. lépésben,
vagy válassza ki a [Kilép] menüpontot a
8. lépésben, majd nyomja meg a z részt.
Hogy eltávolítsa a kijelölést
áttekintő (index)
üzemmódban
Az 5. lépésben válassza ki azt a képet,
amelyről el akarja távolítani a kijelölést,
majd nyomja meg a z részt.
Hogy eltávolítsa az összes
kijelölést a mappában
Válassza ki az [Itt minden] menüpontot
a 4. lépésben, majd nyomja meg a z
részt. Válassza ki a [Ki] menüpontot,
majd nyomja meg a vezérlőgomb z
részét.
A fényképezőgép csatlakoztatása televízióhoz
Képek megtekintése TV-képernyőn
Megtekintheti a képeket TV-képernyőn
úgy, hogy a fényképezőgépet TV-hez
csatlakoztatja.
Kapcsolja ki a fényképezőgépet is és a
TV-t is, mielőtt a fényképezőgépet és a
TV-t csatlakoztatja.
3 Nyomja meg a
-t, hogy
bekapcsolja a fényképezőgépet.
VGA
2/9
gomb
101-0002
HÁT/KÖV
2006 1 1 10:30PM
HANGERŐ
1 Csatlakoztassa a
fényképezőgépet a TV-hez.
1 Az audió/videó
bemeneti
aljzathoz
Vezérlőgomb
A fényképezőgéppel készített képek
megjelennek a TV-képernyőn.
2 A többcélú
csatlakozóaljzathoz
Többcélú csatlakozó kábele
• Ha a televízió sztereó bemeneti aljzattal
rendelkezik, akkor a többcélú csatlakozó
kábelének (fekete) audió csatlakozódugóját
a bal audió aljzatba dugja.
2 Kapcsolja be a TV-t, és állítsa a
TV/videó bemeneti kapcsolót
„videó”-ra.
• Bővebben lásd a TV-hez mellékelt
kezelési útmutatóban.
• A fényképezőgép külföldi használatakor
előfordulhat, hogy a kimenő videojelet át
kell kapcsolni, hogy az megegyezzen a
használt TV-rendszerrel (55. oldal).
A fényképezőgép csatlakoztatása televízióhoz
• A fényképezőgépet úgy helyezze el, hogy a
képernyő felfelé nézzen.
A vezérlőgomb b/B részének
megnyomásával válassza ki a kívánt
képet.
A TV színrendszeréről
Ha a képeket tévéképernyőn kívánja
megtekinteni, akkor egy
videobemenettel rendelkező televízióra
és a többcélú csatlakozóhoz tartozó
kábelre van szüksége. A TV
színrendszerének meg kell egyeznie a
digitális fényképezőgép
színrendszerével. A következő listában
ellenőrizze annak az országnak vagy
régiónak a TV színrendszerét, ahol a
fényképezőgépet használja.
HU
81
NTSC rendszer
Bahama-szigetek, Bolívia, Chile,
Ecuador, Fülöp-szigetek, Jamaica,
Japán, Kanada, Kolumbia, Korea,
Közép-Amerika, Mexikó, Peru,
Surinam, Tajvan, USA, Venezuela stb.
PAL rendszer
Ausztrália, Ausztria, Belgium, Cseh
Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság,
Finnország, Hollandia, Hong-Kong,
Kína, Kuvait, Lengyelország,
Magyarország, Malaysia, Németország,
Norvégia, Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc, Svédország,
Szingapúr, Szlovák Köztársaság,
Thaiföld, Új-Zéland stb.
PAL-M rendszer
Brazília
PAL-N rendszer
Argentína, Paraguay, Uruguay
SECAM rendszer
Bulgária, Franciaország, Guyana, Irak,
Irán, Monaco, Oroszország, Ukrajna stb.
HU
82
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgép működésében rendellenességet tapasztal, próbálja meg a
következő megoldásokat.
1 Ellenőrizze a tételeket a 84 – 95. oldalon.
Ha a következőhöz hasonló hibakód „C/E:ss:ss” jelenik meg a képernyőn,
akkor lásd a 96. oldalt.
2 Vegye ki az akkumulátoregységet, és körülbelül egy perc
múlva helyezze be újra az akkumulátoregységet, és
kapcsolja be a készüléket.
3 Inicializálja a beállításokat (53. oldal).
4 Forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes
Sony szervizhez.
Kérjük vegye tudomásul, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a belső memória tartalmát
ellenőrizhetik, amikor a fényképezőgépet javítani küldi.
Hibaelhárítás
HU
83
Akkumulátoregység és tápellátás
Az akkumulátoregységet nem lehet behelyezni.
• Az akkumulátoregység behelyezésekor az akkumulátoregység vége segítségével
nyomja az akkumulátorkioldó kart az objektív irányába (t „Először ezt olvassa el” 1.
lépése).
• Megfelelően helyezze be az akkumulátoregységet (t „Először ezt olvassa el” 1.
lépése).
A hátralévő akkumulátor-üzemidő kijelzése nem helyes, illetve elegendő
hátralévő akkumulátor-üzemidőt jelez ki, de az akkumulátor túl gyorsan
lemerül.
• Ez a jelenség akkor fordul elő, amikor a fényképezőgépet különösen meleg vagy hideg
helyen használja (101. oldal).
• A kijelzett maradék üzemidő különbözik az aktuálistól. Teljesen süsse ki, majd töltse
fel az akkumulátoregységet, hogy kijavítsa a kijelzőt.
• Az akkumulátoregység lemerült. Helyezzen be feltöltött akkumulátoregységet
(t „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
• Az akkumulátoregység elérte az élettartama végét (101. oldal). Cserélje ki egy újra.
Az akkumulátoregység túl gyorsan lemerül.
• Megfelelően töltse fel (t „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
• A fényképezőgépet különösen hideg helyen használja (101. oldal).
• Az akkumulátor érintkezői szennyezettek szennyezett. Tisztítsa meg az akkumulátor
érintkezőit egy száraz pamut törlőronggyal stb., és töltse fel az akkumulátoregységet.
• Az akkumulátoregység elérte az élettartama végét (101. oldal). Cserélje ki egy újra.
Nem kapcsolható be a fényképezőgép.
• Megfelelően helyezze be az akkumulátoregységet (t „Először ezt olvassa el” 1.
lépése).
• Az akkumulátoregység lemerült. Helyezzen be feltöltött akkumulátoregységet
(t „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
• Az akkumulátoregység elérte az élettartama végét (101. oldal). Cserélje ki egy újra.
A készülék egyszer csak kikapcsol.
• Ha mintegy három percig nem működteti a bekapcsolt fényképezőgépet, az
automatikusan kikapcsol, hogy elkerülje az akkumulátoregység lemerülését. Újra
kapcsolja be a fényképezőgépet (t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
• Az akkumulátoregység lemerült. Helyezzen be feltöltött akkumulátoregységet
(t „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
HU
84
Fényképek/mozgóképek felvétele
A képernyő nem kapcsol be, noha a készüléket bekapcsolja.
• Kapcsolja be a képernyőt (22. oldal).
A fényképezőgépével nem lehet felvételt készíteni.
• Ellenőrizze a belső memória vagy a „Memory Stick Duo” szabad tárkapacitását
(23. oldal). Ha az megtelt, akkor tegye a következők egyikét:
– Törölje a szükségtelen képeket (t „Először ezt olvassa el” 6. lépése).
– Cserélje ki a „Memory Stick Duo”-t.
• Törlésvédő-kapcsolóval ellátott „Memory Stick Duo”-t használ, és a kapcsoló LOCK
állásban van. Állítsa a kapcsolót felvétel állásba (99. oldal).
• Nem készíthet felvételt a vaku feltöltése közben.
• Amikor fényképez, akkor állítsa az üzemmódtárcsát a
állástól eltérőre.
• Kapcsolja az üzemmódtárcsát
állásba, amikor mozgóképet vesz fel.
• Mozgókép rögzítésekor a képméret [640(Kiváló)]-ra van állítva. Tegye a következők
egyikét:
– Állítsa a képméretet [640(Kiváló)]-tól eltérőre.
– Helyezzen be egy „Memory Stick PRO Duo”-t (99. oldal).
A tárgy nem látható a képernyőn.
• A fényképezőgép lejátszás üzemmódban van. Hogy felvételi üzemmódba kerüljön,
nyomja le félig az exponáló gombot, változtassa meg az üzemmód-tárcsa állását, vagy
nyomja meg a
részt (t „Először ezt olvassa el” 6. lépése).
A felvétel hosszú ideig tart.
• Az NR lassú zársebesség funkció be van kapcsolva (19. oldal). Ez nem hibás működés.
A kép nem éles.
Hibaelhárítás
• A tárgy túl közel van. Rögzítsen a közeli (Makró) felvétel üzemmódban. Ügyeljen arra,
hogy felvételkészítéskor az objektív a legkisebb felvételi távolságnál, körülbelül 6 cmnél (W)/30 cm-nél (T) távolabb legyen a tárgytól. (t „Először ezt olvassa el” 5. lépése).
• (Szürkület) vagy
(Tájkép) van kiválasztva a Helyszínválasztási üzemmódban
fényképezés közben.
• Az előre beállított fókusz funkció ki van választva. Válassza ki az automatikus fókusz
üzemmódot (33. oldal).
• Tanulmányozza a „Ha a tárgy nem éles” című részt a 34. oldalon.
Az optikai zoom nem működik.
• A zoom mértékét nem módosíthatja mozgókép-felvétel közben.
A precíziós digitális zoom nem működik.
• Állítsa a [Digitális zoom] menüpontot a [Precíziós]-ra (47. oldal).
• E funkció nem használható, miközben mozgóképet vesz fel.
HU
85
Az intelligens zoom nem működik.
• Állítsa az [Digitális zoom] menüpontot az [Intelligens]-re (47. oldal).
• E funkció nem használható, amikor:
– A képméret [8M]-re vagy [3:2]-re van állítva.
– Több sorozatkép üzemmódban fényképez.
– Mozgóképeket vesz fel.
A vaku nem működik.
• A vaku -re (Állandó vaku ki) van állítva (t „Először ezt olvassa el” 5. lépése).
• Nem használhatja a vakut, amikor:
– A [Mode] (FELV. ümód) [Sorozatkép] vagy [Több.srztkép] üzemmódra van állítva
(36. oldal).
– A Helyszínválasztás
(Nagy érzékenység) vagy (Szürkület) üzemmódja van
kiválasztva.
– Amikor az üzemmódtárcsa -re van állítva.
• Ha a Helyszínválasztás üzemmód
(Tájkép) vagy
(Tengerpart) lehetőségét
választja, akkor a vakut állítsa
(Állandó/kikényszerített vaku) üzemmódba.
Homályos foltok jelennek meg a vaku segítségével készített képeken.
• A levegőben lévő por visszaverte a vaku fényét, és az megjelent a képen. Ez nem hibás
működés.
A közeli (Makró) funkció nem működik.
• A Helyszínválasztás
(Szürkület) vagy
(Tájkép) üzemmódja van kiválasztva
(28. oldal).
A dátum és az idő nem jelenik meg.
• Miközben felvesz, a dátum és az idő nem jelenik meg. Csak lejátszás közben jelenik
meg a dátum és az idő.
A dátumot és időt nem megfelelően rögzítette.
• Állítsa be a helyes dátumot és időt (t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
Az F érték és a zársebesség villog, amikor félig lenyomva tartja az
exponáló gombot.
• Az expozíció helytelen. Korrigálja az expozíciót (28. oldal, t „Először ezt olvassa el”
5. lépése).
HU
86
A kép túl sötét.
• Fényforrás van a fényképezett tárgy mögött. Válassza ki a fénymérési üzemmódot
(34. oldal) vagy állítsa utána az expozíciót (28. oldal, t „Először ezt olvassa el”
5. lépése).
• Amikor a képernyő nem elég világos, akkor állítsa utána az LCD háttérvilágítás
erősségét (22. oldal, t „Először ezt olvassa el” 5. lépése).
• Kapcsolja be a képernyőt (22. oldal).
A kép túl világos.
• Reflektorfénnyel megvilágított tárgyat fényképez sötét helyen, pl. színpadon. Állítsa
után az expozíciót (28. oldal, t „Először ezt olvassa el” 5. lépése).
• Amikor a képernyő túl világos, akkor állítsa utána az LCD háttérvilágítás erősségét
(22. oldal, t „Először ezt olvassa el” 5. lépése).
A kép színei nem valósághűek.
• Állítsa a [Szín üzemmód]-ot [Normál]-ra (32. oldal).
Függőleges csíkok jelennek meg nagyon fényes tárgy fényképezésekor.
• Ez visszatükröződési jelenség. Ez a jelenség nem hibás működés.
Zaj jelenik meg a képen, amikor sötét helyen nézi a képernyőt.
• A fényképezőgép gyenge megvilágítási körülmények között a kép ideiglenes
kivilágosításával kísérli meg megnövelni a képernyő láthatóságát. Ez a felvett kép
minőségét nem befolyásolja.
A fényképezett személy szeme piros a felvételen.
Hibaelhárítás
• Állítsa a [Vörösszem cs] menüpontot a
(Beállítás) menüben [Be]-re (48. oldal).
• Az ajánlott felvételi távolságnál közelebbről fényképezze a tárgyat a vaku segítségével
(t „Először ezt olvassa el” 5. lépése).
• Világítsa ki a szobát, és fényképezze le a tárgyat.
Pontok jelennek meg, és ottmaradnak a képernyőn.
• Ez nem hibás működés. E pontokat nem veszi fel (4. oldal, t „Először ezt olvassa el”).
A keresőn keresztül látott kép nem a ténylegesen felvehető tartományt
adja vissza.
• Amikor a tárgy túl közel van, akkor a parallaxis jelenség tapasztalható. Hogy
pontosabban lássa a rögzíthető tartományt, használja az LCD képernyőt.
HU
87
Nem készíthető kép egymás után.
• A belső memória vagy a „Memory Stick Duo” megtelt. Törölje a szükségtelen képeket
(t „Először ezt olvassa el” 6. lépése).
• Az akkumulátor-szint alacsony. Helyezzen be egy feltöltött akkumulátoregységet.
Képek megtekintése
Tanulmányozza a „Számítógépek” (89. oldal) című részt a következő tételekkel együtt.
A fényképezőgéppel nem lehet a képeket lejátszani.
• Nyomja meg az
-t (t „Először ezt olvassa el” 6. lépése).
• A mappa-/fájlnév módosult a számítógépen (66. oldal).
• A lejátszás a fényképezőgépen nem garantálható, ha egy képfájlt már feldolgozott
számítógéppel, illetve ha a képfájlt más típusú fényképezőgép segítségével rögzítették.
• A fényképezőgép USB üzemmódban van. Törölje az USB kapcsolatot (64. oldal).
A dátum és az idő nem jelenik meg.
•A
(Képernyőtartalom-váltó) gomb ki van kapcsolva (22. oldal).
Közvetlenül a lejátszás megkezdése után a képminőség gyengének látszik.
• Közvetlenül a lejátszás megkezdése után a képminőség gyengének látszhat a
képfeldolgozás miatt. Ez nem hibás működés.
A videó lejátszásakor a színekben egyenetlenség jelenhet meg.
• Ez nem hibás működés. A rögzített képekre nincs hatással.
A képek nem jelennek meg a képernyőn.
• Ha be van dugva, húzza ki a kábelt a többcélú csatlakozóból (81. oldal).
A kép nem jelenik meg a TV-képernyőn.
• Ellenőrizze a [Videó ki] menüpontot, hogy a fényképezőgép kimenő videojele a TV
színrendszeréhez van-e beállítva (55. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a kapcsolat megfelelő-e (81. oldal).
• Ha a többcélú csatlakozó kábele az USB aljzathoz csatlakozik, húzza ki a kábelt.
HU
88
Képek törlése/szerkesztése
A fényképezőgéppel nem lehet a képet törölni.
• Vonja vissza a törlésvédettséget (41. oldal).
• Törlésvédő-kapcsolóval ellátott „Memory Stick Duo”-t használ, és a kapcsoló LOCK
állásban van. Állítsa a kapcsolót felvétel állásba (99. oldal).
Akarata ellenére törölt egy képet.
• A már kitörölt képet nem állíthatja vissza. Azt ajánljuk, hogy védje a képeket
(40. oldal), vagy törlésvédő-kapcsolóval ellátott „Memory Stick Duo”-t használjon, és
állítsa a kapcsolót LOCK állásba (99. oldal), hogy elkerülje a véletlen törlést.
Az átméretezés funkció nem működik.
• Nem méretezhet át mozgóképeket és Több sorozatkép képeket.
Nem tud DPOF (Kinyomtatni) jelet megjeleníteni.
• Mozgóképeken nem jeleníthet meg DPOF (Kinyomtatni) jelet.
Nem tud egy mozgóképet megvágni.
• Vágáshoz nem elég hosszú a mozgókép (körülbelül két másodpercnél rövidebb).
• Vonja vissza a törlésvédettséget (41. oldal).
• Fényképek nem vághatók.
Számítógépek
Nem tudja, hogy a számítógép operációs rendszere kompatibilis-e a
fényképezőgéppel.
Hibaelhárítás
• Ellenőrizze az „Ajánlott számítógép-környezet” című részt, Windows rendszerhez az
57. oldalon, Macintosh rendszerhez a 72. oldalon.
A számítógép nem ismeri fel a fényképezőgépet.
• Kapcsolja be a fényképezőgépet (t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
• Amikor az akkumulátorszint alacsony, akkor helyezzen be feltöltött
akkumulátoregységet (t „Először ezt olvassa el” 1. lépése), vagy használja a hálózati
tápegységet (16. oldal).
• Használja a többcélú csatlakozó (mellékelt) kábelét (60. oldal).
• Húzza ki, majd csatlakoztassa újra megfelelően a többcélú csatlakozó kábelét.
Győződjön meg arról, hogy az „USB ümód Mass Storage” megjelenik (60. oldal).
• Állítsa a [USB csatl.] menüpontot [Mass Storage]-ra a
(Beállítás) menüben
(54. oldal).
• Húzzon ki a fényképezőgépen, a billentyűzeten és az egéren kívül minden más
készüléket a számítógép USB csatlakozóiból.
HU
89
• Közvetlenül csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez, anélkül, hogy USB
hubon vagy más eszközön keresztül vinné (60. oldal).
• Ha a szoftver (mellékelt) nincs installálva. Telepítse a szoftvert (58. oldal).
• A számítógép nem megfelelően ismeri fel az eszközt, mert a fényképezőgépet és a
számítógépet még az előtt csatlakoztatta egymáshoz a többcélú csatlakozó kábelével,
hogy telepítette volna a (mellékelt) szoftvert. Törölje a hibásan felismert eszközt a
számítógépről, majd telepítse a szoftvert (lásd a következő tételt).
A „Removable disk” (Cserélhető lemez) ikon nem jelenik meg a számítógép
képernyőjén, amikor csatlakoztatja a számítógépet a fényképezőgéphez.
• Kövesse az alábbi műveletet, hogy újra telepítse az USB illesztőprogramot.
A következő művelet Windows-os számítógép használatához szükséges.
1 A menü megjelenítéséhez kattintson a jobb oldali egérgombbal a [My Computer]-re
(Sajátgép), majd a [Properties]-re (Tulajdonságok).
A „System Properties” (Rendszertulajdonságok) képernyő jelenik meg.
2 Kattintson a [Hardware] (Hardver) t [Device Manager]-re (Eszközkezelő).
• Windows Me esetén kattintson a [Device Manager] (Eszközkezelő) fülre.
A „Device Manager” jelenik meg.
3 Kattintson a jobb oldali egérgombbal a [ Sony DSC]-re, majd kattintson az
[Uninstall] (Eltávolítás) t [OK]-ra.
Az eszközt törli.
4 Telepítse a szoftvert (58. oldal).
Az USB illesztőprogram is rákerül a számítógépre.
Nem tud képeket másolni.
• Csatlakoztassa megfelelően a fényképezőgépet és a számítógépet. A fényképezőgépet
és a számítógépet megfelelően egymáshoz csatlakoztatva hozza létre köztük az USB
kapcsolatot (60. oldal).
• Kövesse az operációs rendszerhez tartozó másolási műveletet (60., 72. oldal).
• Amikor számítógéppel formázott „Memory Stick Duo”-val fényképez, akkor
előfordulhat, hogy nem másolhatja át a képeket számítógépre. Használjon a
fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”-t (51. oldal).
Az USB kapcsolat létrehozása után a „Cyber-shot Viewer” nem indul el
automatikusan.
• Indítsa el a „Media Check Tool”-t (Média ellenőrző eszköz) (67. oldal).
• Az USB kapcsolatot a számítógép bekapcsolása után hozza létre (60. oldal).
A képet nem lehet lejátszani számítógépen.
• Ha a „Cyber-shot Viewer”-t használja, akkor használja a Help (Súgó)-t.
• Forduljon a számítógép vagy a szoftver gyártójához.
HU
90
A képet és a hangot zaj szakítja meg, amikor mozgóképet tekint meg
számítógépen.
• Közvetlenül a belső memóriáról vagy a „Memory Stick Duo”-ról játssza le a
mozgóképet. Másolja át a mozgóképet a számítógép merevlemezére, majd a
merevlemezről játssza le a mozgóképet (59. oldal).
Nem tud képet nyomtatni.
• Ellenőrizze a nyomtató-beállításokat.
Számítógépre már átmásolt képek nem tekinthetők meg a
fényképezőgépen.
• Másolja azokat egy a fényképezőgép által felismert mappába, például a „101MSDCF”-
be (64. oldal).
• Működtesse helyesen (66. oldal).
„Cyber-shot Viewer”
A képek nem megfelelően jelennek meg.
• Győződjön meg arról, hogy a képek mappája be van jegyezve a „Viewed folders”-ba.
Ha a képeket annak ellenére sem jeleníti meg, hogy a mappa be van jegyezve a
„Viewed folders”-ba, akkor frissítse az adatbázist (70. oldal).
Nincs meg a beolvasott kép.
• Nézze meg a „My Pictures” (Képek) mappában.
• Ha módosította a gyári beállítást, akkor tanulmányozza: „A „Folder to be imported”
(Importálandó mappa) módosítása” 70. oldal, és ellenőrizze milyen mappát használ az
importáláshoz.
Hibaelhárítás
Módosítani kívánja a „Folder to be imported”-et (Importálandó mappát).
• Lépjen az „Import Settings” (Importálási beállítások) képernyőre, hogy módosítsa a
„Folder to be imported”-et. Megadhat egy másik mappát is, utána a „Cyber-shot
Viewer” segítségével jegyezze be a „Viewed folders”-ba (Megtekintett mappákba)
(70. oldal).
Az összes importált képet január 1-ei dátummal jeleníti meg a naptárban.
• A dátum nincs beállítva a fényképezőgépen. Állítsa be a dátumot a fényképezőgépen
(t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
HU
91
„Memory Stick Duo”
Nem helyezhető be „Memory Stick Duo”.
• A megfelelő irányba helyezze be (t „Először ezt olvassa el” 3. lépése).
Nem rögzíthet „Memory Stick Duo”-ra.
• Törlésvédő-kapcsolóval ellátott „Memory Stick Duo”-t használ, és a kapcsoló LOCK
állásban van. Állítsa a kapcsolót felvétel állásba (99. oldal).
• A „Memory Stick Duo” megtelt. Törölje a szükségtelen képeket (t „Először ezt
olvassa el” 6. lépése).
• Helyezzen be egy „Memory Stick PRO Duo”-t (24. oldal), amikor [640(Kiváló)]
képméretre állított mozgóképet vesz fel.
Nem formázható a „Memory Stick Duo”.
• Törlésvédő-kapcsolóval ellátott „Memory Stick Duo”-t használ, és a kapcsoló LOCK
állásban van. Állítsa a kapcsolót felvétel állásba (99. oldal).
Akarata ellenére formázott egy „Memory Stick Duo”-t.
• A formázással az összes adatot törli a „Memory Stick Duo”-n. Nem állíthatja vissza.
Azt ajánljuk, hogy kapcsolja a „Memory Stick Duo” törlésvédő-kapcsolóját LOCK
állásba, hogy elkerülje a véletlen törlést (99. oldal).
A „Memory Stick PRO Duo”-t nem ismeri fel a „Memory Stick” nyílással
rendelkező számítógép.
• Ellenőrizze, hogy a számítógép és a kártyaolvasó támogatja-e a „Memory Stick PRO
Duo”-t. A nem a Sony által gyártott számítógépek és kártyaolvasók felhasználói
forduljanak azok gyártójához.
• Ha a „Memory Stick PRO Duo”-t nem támogatja, akkor csatlakoztassa a
fényképezőgépet a számítógéphez (60. oldal). A számítógép felismeri a „Memory Stick
PRO Duo”-t.
Belső memória
A fényképezőgép illetve a számítógép nem tudja lejátszani a belső
memórián lévő adatot.
• A fényképezőgépben van „Memory Stick Duo”. Vegye ki (t „Először ezt olvassa el” 4.
lépése).
Nem tud képet rögzíteni a belső memória segítségével.
• A fényképezőgépben van „Memory Stick Duo”. Vegye ki (t „Először ezt olvassa el” 4.
lépése).
HU
92
A belső memória szabad tárhelye még akkor sem nő, amikor a belső
memórián lévő adatot a „Memory Stick Duo”-ra másolja.
• Az adatot nem törli a másolás után. Hajtsa végre a [Formáz] parancsot (50. oldal),
hogy formázza a belső memóriát az adatok másolása után.
Nem másolható át a belső memórián lévő adat „Memory Stick Duo”-ra.
• A „Memory Stick Duo” megtelt. Ellenőrizze a tárkapacitást (64 MB vagy több
ajánlott).
Nem másolható át a „Memory Stick Duo”-n vagy a számítógépen lévő adat
a belső memóriára.
• A „Memory Stick Duo”-n vagy a számítógépen lévő adat nem másolható át a belső
memóriára.
Nyomtatás
A következő tételekkel kapcsolatban lásd a „PictBridge-kompatibilis nyomtató” című
részt is (a következőkben).
A képeket mindkét szélét levágva nyomtatja ki.
• Amikor egy [16:9]-re állított képmérettel készített képet nyomtat ki, akkor
előfordulhat, hogy a kép mindkét szélét levágja.
• Amikor a saját nyomtatója segítségével nyomtatja ki a képeket, akkor próbálja meg
visszavonni a körbevágás vagy a szegély nélküli beállítást. Érdeklődjön a nyomtató
gyártójánál, hogy a nyomtató támogatja-e ezeket a funkciókat vagy sem.
• Amikor a képeket digitális nyomtatási szaküzletben nyomtattatja ki, akkor
érdeklődjön a szaküzletben, hogy ki tudják-e nyomtatni a képeket anélkül, hogy
levágnák mindkét szélét.
Hibaelhárítás
PictBridge-kompatibilis nyomtató
A kapcsolat nem hozható létre.
• A fényképezőgép nem csatlakoztatható közvetlenül olyan nyomtatóhoz, amely nem
felel meg a PictBridge-szabványnak. Érdeklődjön a nyomtató gyártójánál, hogy a
nyomtató PictBridge kompatibilis-e vagy sem.
• Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és hogy csatlakoztatható-e a
fényképezőgéphez.
• Állítsa az [USB csatl.] menüpontot [PictBridge]-re a
(Beállítás) menüben
(54. oldal).
• Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a többcélú csatlakozó kábelét. Ha hibaüzenetet
jelez a nyomtató, tanulmányozza a nyomtató kezelési útmutatóját.
HU
93
Nem nyomtatható ki kép.
• Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a többcélú csatlakozó kábele.
• Kapcsolja be a nyomtatót. További információért tanulmányozza a nyomtatóhoz
mellékelt kezelési útmutatót.
• Ha a [Kilép] menüpontot kiválasztja nyomtatás közben, akkor előfordulhat, hogy a
képek nem nyomtathatók ki. Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a többcélú csatlakozó
kábelét. Ha még mindig nem tudja kinyomtatni a képeit, akkor húzza ki a kábelt,
kapcsolja ki és utána be a nyomtatót, majd csatlakoztassa újra a kábelt.
• A mozgóképek nem nyomtathatók ki.
• Előfordulhat, hogy a nem e fényképezőgép segítségével készített képek, illetve
számítógéppel módosított képek nem nyomtathatók ki.
A nyomtatás megszakadt.
• Még az előtt húzta ki a többcélú csatlakozó kábelét, mielőtt a
(PictBridge
kapcsolat) szimbólum eltűnt volna.
Áttekintő (Index) üzemmódban nem lehet dátumot beilleszteni, képet
nyomtatni.
• A nyomtató nem támogatja ezeket a funkciókat. Érdeklődjön a nyomtató gyártójánál,
hogy a nyomtató támogatja-e ezeket a funkciókat vagy sem.
• A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy áttekintő (index) üzemmódban a dátum
nem helyezhető rá a képre. Érdeklődjön a nyomtató gyártójánál.
A „---- -- --” jelet nyomtatja a kép dátumbeillesztési helyére.
• A felvételi adat nélküli képek nem nyomtathatók ki beillesztett dátummal. Állítsa a
[Dátum] menüpontot [Ki]-re, és újra nyomtassa ki a képet (77. oldal).
A nyomtatási méret nem választható ki.
• Érdeklődjön a nyomtató gyártójánál, hogy a nyomtató támogatja-e a kívánt méretet.
Nem nyomtatható ki a kép a kívánt méretben.
• Ha a többcélú csatlakozó kábelének csatlakoztatása után módosította a papírméretet,
akkor csatlakoztassa újra a nyomtatót.
• A fényképezőgép nyomtatási beállítása különbözik a nyomtatóétól. Módosítsa vagy a
fényképezőgép (77. oldal) vagy a nyomtató beállítását.
Nem működtethető a fényképezőgép a nyomtatás megszakítása után.
• Várjon egy kicsit, amíg a nyomtató végrehajtja a megszakítást. Egy kis időbe telhet, a
nyomtatótól függően.
HU
94
Egyéb
A fényképezőgép nem működik.
• Olyan típusú akkumulátoregységet használjon, amely e fényképezőgéppel
használható.
• Az akkumulátorszint alacsony (Az E kijelzés megjelenik). Töltse fel az
akkumulátoregységet (t „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
A fényképezőgép be van kapcsolva, de nem működik.
• A beépített mikroszámítógép nem megfelelően működik. Vegye ki az
akkumulátoregységet, majd egy perc múlva helyezze be az akkumulátoregységet, és
kapcsolja be a fényképezőgépet.
Nem tud beazonosítani egy kijelzést a képernyőn.
• Lásd a 17. oldalt.
Az objektív bepárásodott.
• A pára lecsapódott. Kapcsolja ki a fényképezőgépet és várjon körülbelül egy órát,
mielőtt használja (103. oldal).
A fényképezőgép felmelegszik, amikor hosszabb ideig használja.
• Ez nem hibás működés.
Az objektív nem mozog, amikor kikapcsolja a fényképezőgépet.
• Az akkumulátoregység lemerült. Cserélje ki egy feltöltött akkumulátoregységre
(t „Először ezt olvassa el” 1. lépése) vagy használja a hálózati tápegységet (nem
mellékelt tartozék).
Hibaelhárítás
Az órabeállítás képernyője jelenik meg, amikor bekapcsolja a
fényképezőgépet.
• Állítsa be újra a dátumot és időt (t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
HU
95
Figyelmeztető kijelzések és üzenetek
Öndiagnózis kijelző
Ha a következő üzenetek megjelennek,
akkor kövesse az utasításokat.
C:32:ss
Csak kompatibilis akkumulátorral
használja
• Hiba van a fényképezőgép
hardverében. Kapcsolja ki, és ismét
be a készüléket.
C:13:ss
• A fényképezőgép nem tudja a
„Memory Stick Duo” adatait olvasni
vagy írni. Vagy néhányszor kapcsolja
ki és be a fényképezőgépet, vagy
helyezze be újra a „Memory Stick
Duo”-t néhányszor.
• A belső memória formázási hibát
észlelt, vagy egy nem formázott
„Memory Stick Duo”-t helyezett be.
Formázza a belső memóriát vagy a
„Memory Stick Duo”-t (50. és
51. oldal).
• A behelyezett „Memory Stick Duo”
nem használható a
fényképezőgéppel, vagy az adat
sérült. Helyezzen be egy új „Memory
Stick Duo”-t (99. oldal).
E:61:ss
E:91:ss
• Hibásan működik a fényképezőgép.
Inicializálja a fényképezőgépet
(53. oldal), majd kapcsolja be újra a
készüléket.
HU
96
Üzenetek
Ha az ábécé egy betűjével kezdődő
hibakód jelenik meg, akkor a
fényképezőgép öndiagnózis kijelzője
látható. A két utolsó számjegy (ss-val
jelölve) különbözik a fényképezőgép
állapotától függően.
Ha a következő ellenintézkedések
többszöri kipróbálása után sem képes a
problémát megoldani, akkor a
fényképezőgép valószínűleg javításra
szorul. Forduljon Sony forgalmazójához
illetve a helyileg illetékes Sony
szervizhez.
E
• Az akkumulátorszint alacsony.
Azonnal töltse fel az
akkumulátoregységet (t „Először
ezt olvassa el” 1. lépése). A használati
feltételektől vagy az
akkumulátoregység típusától
függően a kijelzés akkor is villoghat,
ha a hátralévő akkumulátor-üzemidő
még 5 – 10 perc.
• A behelyezetett akkumulátor nem
NP-BG1 akkumulátoregység.
Rendszerhiba
• Kapcsolja ki, majd be a készüléket
(t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
Belső memória hiba
• Kapcsolja ki, majd be a készüléket
(t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
Újra helyezze be a Memory Sticket
• Megfelelően helyezze be a „Memory
Stick Duo”-t.
• A behelyezett „Memory Stick Duo”
nem használható a
fényképezőgépben (99. oldal).
• A „Memory Stick Duo” sérült.
• A „Memory Stick Duo” érintkezői
piszkosak.
Memory Stick típus hiba
• A behelyezett „Memory Stick Duo”
nem használható a
fényképezőgépben (99. oldal).
Formázási hiba
• Formázza újra az adathordozót (50.
és 51. oldal).
Lezárt Memory Stick
• Törlésvédő-kapcsolóval ellátott
„Memory Stick Duo”-t használ, és a
kapcsoló LOCK állásban van. Állítsa
a kapcsolót felvétel állásba
(99. oldal).
Nincs tárhely a belső memóriában
Nincs tárhely a Memory Sticken
• Törölje a szükségtelen képeket vagy
fájlokat (t „Először ezt olvassa el”
6. lépése).
Csak olvasható memória
• A fényképezőgép nem tud képeket
rögzíteni vagy törölni ezen a
„Memory Stick Duo”-n.
Nincs fájl
• Nincs kép a belső memóriára
rögzítve.
Nem lehet több mappa
• Már létezik egy „999”-cel kezdődő
mappa a „Memory Stick Duo”-n.
Nem hozhat létre több mappát, ha ez
a helyzet.
Nem rögzíthető
• A fényképezőgép nem tud felvételt
készíteni a kiválasztott mappába.
Válasszon ki egy másik mappát
(52. oldal).
Fájlhiba
• Hiba történt a kép lejátszása közben.
Fájlvédelem
• Szüntesse meg a védelmet (41. oldal).
Túl nagy képméret
• Olyan méretű képet játszana le,
amelyet nem lehet a
fényképezőgéppel lejátszani.
Nem megosztható
• A mozgókép nem elég hosszú, hogy
Nincs fájl e mappában
Hibaelhárítás
• Ebbe a mappába még nem vett fel
szétválassza (körülbelül két
másodpercnél rövidebb).
• A fájl nem mozgókép.
képeket.
• Nem megfelelően járt el, amikor a
számítógépről képeket másolt át
(66. oldal).
Mappahiba
• Már létezik egy olyan mappa a
„Memory Stick Duo”-n, amely
ugyanazzal a három számjeggyel
kezdődik (Például: 123MSDCF és
123ABCDE). Válasszon másik
mappát, vagy hozzon létre egy új
mappát (51. oldal) oldal.
Érvénytelen művelet
• Olyan fájlt próbál lejátszani, amely
nem kompatibilis a
fényképezőgéppel.
(Rázkódásveszély kijelzése)
• A fényképezőgép beremeghet a
gyenge megvilágítás miatt. Használja
a vakut, illetve szerelje a
fényképezőgépet állványra, hogy
rögzítse a fényképezőgépet.
HU
97
640(Kiváló) nem elérhető
• 640(Kiváló) méretű mozgóképek
csak „Memory Stick PRO Duo”
segítségével rögzíthetők. Helyezzen
be egy „Memory Stick PRO Duo”-t,
vagy állítsa a képméretet
[640(Kiváló)]-tól eltérőre.
Nyomtató hiba
• Ellenőrizze a nyomtatót.
• Ellenőrizze, hogy a nyomtatni kívánt
kép sérült-e.
• Az adatátvitel a nyomtatóba még
Nyomtató csatl. enged.
• Az [USB csatl.] [PictBridge]-hez van
beállítva, azonban a fényképezőgép
egy nem PictBridge-kompatibilis
eszközhöz van csatlakoztatva.
Ellenőrizze a készüléket.
• A kapcsolat nem jött létre.
Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a
többcélú csatlakozó kábelét. Ha
hibaüzenetet jelez a nyomtató,
tanulmányozza a nyomtatóhoz
mellékelt kezelési útmutatót.
Csatl. PictBridge eszközhöz
• A nyomtató-kapcsolat létrejötte
előtt próbált fényképet nyomtatni.
Csatlakoztassa egy PictBridgekompatibilis nyomtatóhoz.
Nincs nyomtatható kép
• [DPOFkép]-et próbált végrehajtani
anélkül, hogy DPOF (Nyomtatási
sorrend) kijelölést helyezett volna a
kép(ek)re.
• [Itt minden]-t próbált végrehajtani
miközben egy, csak mozgóképet
tartalmazó mappát választott ki.
Nem nyomtathat mozgóképeket.
A nyomtató foglalt
Papír hiba
Nincs papír
Tinta hiba
Kevés tinta
Nincs tinta
• Ellenőrizze a nyomtatót.
HU
98
lehet, hogy nem fejeződött be. Ne
húzza ki a kábelt a többcélú
csatlakozóból.
Feldolgozás
• A nyomtató megszakítja az aktuális
nyomtatási feladatot. Addig nem
nyomtathat, amíg ez nem fejeződik
be. Ez egy kis időbe telhet, a
nyomtatótól függően.
Egyéb
A „Memory Stick”-ről
A „Memory Stick” egy kompakt,
rögzítésre alkalmas hordozható IC
adathordozó. E fényképezőgéppel
használható „Memory Stick” típusokat
az alábbi táblázat mutatja. Azonban a
megfelelő működés nem biztosítható
minden „Memory Stick” funkcióhoz.
„Memory Stick” típus
Rögzítés/
Lejátszás
Memory Stick
(MagicGate nélkül)
—
Memory Stick
(MagicGate-tel)
—
Memory Stick Duo
(MagicGate nélkül)
a
Memory Stick Duo
(MagicGate-tel)
a
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1*2
*1
• Nem garantálható, hogy számítógéppel
formázott „Memory Stick Duo” működik e
fényképezőgéppel.
• Az adatolvasási/írási sebesség eltér a
„Memory Stick Duo” és a használt eszköz
kombinációjától függően.
• Nem rögzíthet, szerkeszthet vagy törölhet
képet, ha a törlésvédő-kapcsolót LOCK
állásba csúsztatta egy hegyes tárgy
segítségével.
Érintkezők
Törlésvédő
kapcsoló
Felirat helye
Bizonyos „Memory Stick Duo”
kártyáknak nincs törlésvédő kapcsolója.
E kapcsolóval rendelkező „Memory
Stick Duo”-n az elhelyezés és az alak a
„Memory Stick Duo”-tól függően eltérő
lehet.
• Adatok olvasása vagy írása közben ne
távolítsa el a „Memory Stick Duo”-t.
• A következő esetekben sérülhetnek az
adatok:
– Amikor adatírási vagy -olvasási művelet
közben kiveszi a „Memory Stick Duo”-t
vagy kikapcsolja a fényképezőgépet
– Ha a „Memory Stick Duo”-t sztatikus
elektromosságnak vagy elektromos zajnak
kitett környezetben használja
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról készítsen
biztonsági másolatot.
• Ne nyomja rá a tollat, ceruzát, amikor az
erre kialakított helyen (a felirat helyén)
felirattal látja el a kártyát.
• Ne ragasszon címkét sem magára a
„Memory Stick Duo”-ra, sem a Memory
Stick Duo illesztőkeretre.
• A „Memory Stick Duo”-t a mellékelt
tartóban hordja, illetve tárolja.
• Ne érintse meg a kezével vagy fémtárggyal a
„Memory Stick Duo” érintkezőit.
• A „Memory Stick Duo”-t ne ütögesse,
hajtogassa, vagy ne ejtse le.
• A „Memory Stick Duo”-t ne szedje szét vagy
alakítsa át.
Egyéb
A „Memory Stick Duo”, a „MagicGate
Memory Stick Duo” és a „Memory Stick
PRO Duo” MagicGate funkciókkal
rendelkezik. A MagicGate egy titkosítási
technológiát használó másolásvédelmi
technológia. Ez a fényképezőgép nem képes
MagicGate funkciót igénylő adatok
felírására és olvasására.
*2 Támogatja a nagysebességű adatátvitelt
párhuzamos felület segítségével.
*3 640(Kiváló) méretű mozgókép rögzíthető
rá.
Megjegyzések a „Memory
Stick Duo” (nem mellékelt
tartozék) használatához
HU
99
• A „Memory Stick Duo”-t óvja a
nedvességtől.
• Ne hagyja a „Memory Stick Duo”-t kis
gyermekek számára elérhető helyen.
Véletlenül lenyelhetik.
• A következő körülmények között ne
használja, illetve tárolja a „Memory Stick
Duo”-t:
– Magas hőmérsékletű helyek, mint a napon
parkoló gépkocsi belseje
– Közvetlen napfénynek kitett helyek
– Magas páratartalmú, vagy maró anyagokat
tartalmazó helyek
Megjegyzések a Memory
Stick Duo illesztőkeret (nem
mellékelt tartozék)
használatához
• Ha egy „Memory Stick”-kompatibilis
eszközzel „Memory Stick Duo”-t használ,
akkor ne felejtse el a „Memory Stick Duo”-t
Memory Stick Duo illesztőkeretbe helyezni.
Ha „Memory Stick Duo”-t Memory Stick
Duo illesztőkeret nélkül helyez be egy
„Memory Stick”-kompatibilis eszközbe,
akkor előfordulhat, hogy nem tudja azt
kivenni.
• Amikor „Memory Stick Duo”-t Memory
Stick Duo illesztőkeretbe helyez be, akkor
ügyeljen arra, hogy a „Memory Stick Duo”-t
a helyes irányba nézve, teljesen helyezze be.
A nem megfelelő behelyezés hibás
működést eredményezhet.
• Ha egy Memory Stick Duo illesztőkeretbe
helyezett „Memory Stick Duo”-t használ egy
„Memory Stick”-kompatibilis eszközzel,
akkor ügyeljen arra, hogy a Memory Stick
Duo illesztőkeretet a megfelelő irányban
tegye be. Vegye figyelembe, hogy a helytelen
használat károsíthatja a készüléket.
• Ne helyezzen „Memory Stick”-kompatibilis
eszközbe Memory Stick Duo illesztőkeretet
a kapcsolódó „Memory Stick Duo” nélkül.
Ezek elkövetése a készülék meghibásodását
eredményezhetik.
HU
100
Megjegyzések a „Memory
Stick PRO Duo” (nem
mellékelt tartozék)
használatához
Egészen 2 GB tárkapacitású „Memory Stick
PRO Duo” megfelelő működése garantált
ezzel a fényképezőgéppel.
Az akkumulátoregységről
Az akkumulátoregység
feltöltéséről
Az akkumulátoregységet 10°C és 30°C közötti
környezeti hőmérsékleten javasoljuk
feltölteni. E hőmérséklet-tartományon kívül
lehetséges, hogy nem tudja megfelelően
feltölteni az akkumulátoregységet.
Az akkumulátoregység
leghatékonyabb kihasználása
• Az akkumulátor teljesítménye alacsony
hőmérsékletű környezetben csökken. Így
hideg helyen az akkumulátoregység
rövidebb ideig használható. Az
akkumulátoregység üzemidejének növelése
érdekében az alábbiakat javasoljuk:
– Helyezze az akkumulátoregységet a
testéhez közeli zsebbe, hogy megfelelően
felmelegedhessen, és csak közvetlenül a
fényképezés megkezdése előtt helyezze a
fényképezőgépbe.
• Az akkumulátoregység gyorsan lemerül, ha
vakut használ, vagy gyakran zoomol.
• Javasoljuk, hogy legyen kéznél tartalék
akkumulátoregység a tervezett felvételhez
szükségesnél legalább két-háromszor
nagyobb felvételi idővel, és készítsen
próbafelvételeket a tényleges felvételek
előtt.
• Óvja az akkumulátoregységet a víztől. Az
akkumulátoregység nem vízálló.
• Ne hagyja az akkumulátoregységet
különösen meleg helyen, például autóban
vagy közvetlen napfénynek kitéve.
akkumulátortokot, hogy megelőzze a
érintkezők korrodálását, a rövidzárlatot stb.
Az akkumulátor
élettartamáról
• Az akkumulátor élettartama korlátozott. Az
egyre több használat során és az idő
elteltével az akkumulátor kapacitása
fokozatosan csökken. Ha úgy tűnik, hogy az
akkumulátor működési ideje jelentősen
lecsökkent, akkor az akkumulátoregység
valószínűleg elérte az élettartama végét.
Vásároljon egy új akkumulátoregységet.
• Az akkumulátor élettartama a tárolás
módjának, valamint az egyes
akkumulátoregységek működtetési
feltételeinek és használati környezetének
megfelelően változik.
Az akkumulátoregység
szakszerű tárolása
Egyéb
• Ha az akkumulátoregységet hosszú ideig
nem használja, akkor évente egyszer töltse
fel teljesen és merítse le teljesen a
fényképezőgéppel, mielőtt száraz, hűvös
helyre tenné. Évente ismételje meg ezt a
feltöltést és lemerítést, hogy karbantartsa az
akkumulátoregység funkcióját.
• Hogy lemerítse az akkumulátoregységet,
hagyja fényképezőgépét diavetítő
üzemmódban (41. oldal) amíg ki nem
kapcsol.
• Amikor szállítja vagy tárolja, akkor ne
felejtse el használni a mellékelt
HU
101
Az akkumulátortöltőről
x Az akkumulátortöltőről
• A mellékelt NP-BG típusú
akkumulátoregységen kívül semmilyen más
akkumulátoregységet ne töltsön fel a
fényképezőgéphez mellékelt
akkumulátortöltővel. Ha a meghatározott
fajtától eltérő akkumulátorokat kísérel meg
feltölteni, azok kifolyhatnak,
túlmelegedhetnek vagy felrobbanhatnak,
ami áramütés és égési sérülés veszélyét
okozza.
• Vegye ki a feltöltött akkumulátoregységet az
akkumulátortöltőből. Ha a töltőben hagyja a
feltöltött akkumulátoregységet, akkor az
akkumulátor üzemideje csökkenhet.
• Amikor a CHARGE jelző villog, az
akkumulátor hibát jelez vagy azt, hogy a
meghatározott típusútól eltérő
akkumulátoregységet helyezett be.
Ellenőrizze, hogy az akkumulátoregység a
meghatározott típusú-e. Ha az
akkumulátoregység a meghatározott típusú,
akkor vegye ki az akkumulátoregységet,
cserélje ki egy újra vagy egy másikra, és
ellenőrizze, hogy az akkumulátortöltő
megfelelően működik-e. Ha az
akkumulátortöltő megfelelően működik,
akkor az akkumulátor hibás.
• Ha az akkumulátortöltő szennyezett, akkor
előfordulhat, hogy a töltés nem végezhető el
megfelelően. Egy száraz ronggyal stb.
tisztítsa meg az akkumulátortöltőt.
HU
102
Óvintézkedések
x Ne használja/tárolja a
fényképezogépet a következő
helyeken
• Nagyon meleg, nagyon száraz, illetve nagyon
párás helyen
Ilyen helyen, például napon parkoló
autóban a fényképezőgép burkolata
deformálódhat és ez hibás működést
okozhat.
• Közvetlen napfényen vagy fűtőtesthez közel
A fényképezőgép burkolata elszíneződhet
vagy deformálódhat, és ez hibás működést
okozhat.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erősen mágneses hely közelében
• Homokos, vagy poros helyen
Ügyeljen arra, nehogy homok vagy por
kerüljön a fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését okozhatja,
és néhány esetben e működési hiba nem
javítható.
x A hordozásról
Ne üljön le székre vagy más helyre a
nadrágjának vagy szoknyájának hátsó
zsebében lévő fényképezőgéppel, mivel ez a
fényképezőgép hibás működését vagy
károsodását okozhatja.
x A tisztításról
Az LCD képernyő tisztítása
A képernyő felületét LCD tisztítókészlettel
(nem mellékelt tartozék) törölje le, hogy az
ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
x Az üzemi hőmérsékletről
A fényképezőgépét 0°C és 40°C közötti
hőmérséklet-tartományú használatra
tervezték. Fényképezés olyan különösen hideg
vagy meleg helyeken, amelyek meghaladják
ezt a tartományt nem ajánlott.
x A páralecsapódásról
Ha a fényképezőgépet hideg helyről
közvetlenül meleg helyre viszi, akkor pára
csapódhat le a fényképezőgép belsejében vagy
külsején. A páralecsapódás a fényképezőgép
hibás működését okozhatja.
A pára könnyen lecsapódik, amikor:
• A fényképezőgépet hideg helyről, például
sípályáról fűtött szobába viszi.
• A fényképezőgépet légkondicionált
szobából vagy autó belsejéből szabadba viszi
stb.
Hogyan akadályozhatjuk meg a
páralecsapódást
Amikor a fényképezőgépet hideg helyről
meleg helyre viszi, zárja a fényképezőgépet
egy műanyag tasakba, és körülbelül egy órán
keresztül hagyja, hogy az átvegye az új hely
környezeti viszonyait.
Ha a pára lecsapódik
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon kb.
1 órát, amíg a nedvesség elpárolog. Vegye
figyelembe, hogy ha belülről nedves
objektívvel fényképez, akkor képtelen lesz
tiszta képeket rögzíteni.
Egyéb
Az objektív tisztítása
Az objektívet puha ruhadarabbal törölje le,
hogy az ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
• Ne érintse meg a fényképezőgépet a fenti
anyagokkal a kezén.
• Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb
ideig gumival vagy műanyaggal érintkezzen.
A fényképezőgép felületének tisztítása
A fényképezőgép burkolatát puha, vízzel
enyhén benedvesített ruhadarabbal tisztítsa,
majd törölje meg egy száraz ruhadarabbal. Ne
haszálja a következőket, mivel ezek
károsíthatják a külső felületet vagy a
burkolatot.
• Vegyipari termékek, pl. hígító, benzin,
alkohol, eldobható törlőkendő, rovarriasztó,
napvédő vagy rovarölő szerek stb.
HU
103
x A beépített újratölthető
elemről
Ez a fényképezőgép beépített újratölthető
elemmel rendelkezik, hogy a készülék be-,
vagy kikapcsolt állapotától függetlenül
gondoskodjon a dátum, idő és más beállítások
megőrzéséről.
Ez az újratölthető elem folyamatosan töltődik,
amíg használja a fényképezőgépet. Azonban
ha csak rövid ideig használja a
fényképezőgépet, akkor fokozatosan lemerül,
és ha kb. egy hónapig egyáltalán nem
használja a fényképezőgépet, akkor teljesen
lemerül. Ebben az esetben ne felejtse el
feltölteni ezt az elemet a fényképezőgép
használata előtt.
Azonban attól hogy ez az újratölthető elem
nincs feltöltve, még tudja használni a
fényképezőgépet, amíg nem rögzíti a dátumot
és időt.
A beépített újratölthető elem feltöltése
Helyezzen a fényképezőgépbe feltöltött
akkumulátoregységet, vagy a hálózati
tápegység (nem mellékelt tartozék)
segítségével csatlakoztassa a fényképezőgépet
egy fali konnektorhoz, és legalább 24 órán
keresztül hagyja kikapcsolva a
fényképezőgépet.
Az akkumulátoregység
feltöltése
t
HU
104
„Először ezt olvassa el” 1. lépése
Műszaki adatok
Fényképezőgép
[Tápellátás, általános]
[Rendszer]
Tápfeszültség
Képalkotó eszköz
9,10 mm (1/1,8 típusú) színes
CCD, Elsődleges színszűrő
A fényképezőgép képpontjainak teljes száma
Kb. 8 303 000 képpont
A fényképezőgép hasznos képpontjainak
száma
Kb. 8 068 000 képpont
Objektív
Carl Zeiss Vario-Tessar
3×-os zoom objektív
f = 7,9 – 23,7 mm (38 –
114 mm átszámítva egy
35 mm-es fényképezőgépre)
F2,8 – 5,2
Expozíciószabályozás
Automatikus expozíció, Kézi
expozíció, Helyszínválasztás
(6 üzemmód)
Fehéregyensúly Automatikus, Nappali fény,
Felhős, Fénycső, Izzólámpa,
Vaku
Fájlformátum (DCF kompatibilis)
Fényképek: Exif Ver. 2.21
JPEG kompatibilis, DPOF
kompatibilis
Mozgóképek: MPEG1
kompatibilis (monó)
Adathordozó
Belső memória (64 MB)
„Memory Stick Duo”
Vaku
Ajánlott távolság (az ISO
Auto beállításánál): kb. 0,2 m
– 6 m (W)/kb. 0,3 m – 3,2 m
(T)
[Bemeneti és kimeneti
csatlakozók]
Többcélú csatlakozóaljzat
Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilis)
AC-LS5K hálózati tápegység
(nem mellékelt tartozék),
4,2 V
Teljesítményfelvétel (felvételkészítés közben,
bekapcsolt LCD
képernyővel)
0,95 W
Üzemi hőmérséklet
0 – 40°C
Tárolási hőmérséklet
–20 – +60°C
Méretek
94,2 × 60,6 × 24,8 mm
(szé/ma/mé, kinyúló részek
nélkül)
Tömeg
Kb. 192 g (Beleértve az NPBG1 akkumulátoregységet és
a csuklópántot stb.)
Mikrofon
Elektrolitkondenzátoros
mikrofon
Hangszóró
Dinamikus hangszóró
Exif Print
Kompatibilis
PRINT Image Matching III
Kompatibilis
PictBridge
Kompatibilis
BC-CSG/BC-CSGB
akkumulátortöltő
Tápfeszültség
100 – 240 V-os, 50/60 Hz-es
váltakozó áramú,
2 W (BC-CSG),
2,6 W (BC-CSGB)
Kimeneti feszültség
4,2 V, 0,25 A egyenáram
Üzemi hőmérséklet
0 – 40°C
[LCD képernyő]
Tárolási hőmérséklet
–20 – +60°C
LCD tábla
Méretek
Kb. 62 × 24 × 91 mm
(szé/ma/mé)
Tömeg
Kb. 75 g
6,2 cm (2,5 típusú) TFT
meghajtó
Képpontok száma
115 200 (480×240) képpont
Egyéb
USB kapcsolat
NP-BG1 újratölthető
akkumulátoregység, 3,6 V
HU
105
NP-BG1 újratölthető
akkumulátoregység
Használt akkumulátor
Lítium-ion akkumulátor
Maximális feszültség
4,2 V egyenáram
Névleges feszültség
3,6 V egyenáram
Kapacitás
3,4 Wh (960 mAh)
A forma és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
HU
106
Tárgymutató
Tárgymutató
Sorszámok
Alulexponálás..................... 10
C
1. Beállítás ...........................53
Automatikus fókusz............. 9
CD-ROM ............................58
2. Beállítás ...........................54
Automatikus kikapcsolási
funkció
t „Először ezt olvassa
el” 2. lépése
Csatlakozás
A
A fényképezőgép tartása
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Automatikus program
üzemmód ..................... 27
Automatikus üzemmód
AE/AF rögzítés kijelzés .....34
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
AF rögzítés ..........................34
AF segédfény ......................49
AF tartománykeresőkeret ..............................33
AF tartománykereső-keret
kijelzés ..........................33
AF üzemmód ......................47
Akkumulátoregység ........ 101
Akkumulátorüzemidő ........................26
Behelyezés/Kivétel
t „Először ezt olvassa
el” 1. lépése
Feltöltés
t „Először ezt olvassa
el” 1. lépése
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Nyomtató .....................76
Számítógép...................60
TV .................................81
Csipogás...............................53
Csuklószíj
t az „Először ezt
olvassa el”-ben
Automatikus
visszanézés................... 49
Cyber-shot Viewer .............67
Állítsa be az órát
t „Először ezt olvassa
el” 2. lépése
D
Állandó vaku be
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Digitális zoom .....................47
Állandó vaku ki
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
E
Átméretezés........................ 42
DC IN aljzat ........................16
DPOF...................................79
Egyképes üzemmód
nyomtatás.....................75
Egyszeri ...............................47
1. Beállítás.................... 53
Elektronikus feszültségátalakító
t „Először ezt olvassa
el” 1. lépése
B
Beállítás................... 38, 45, 46
2. Beállítás ................... 54
Elmosódottság ......................9
Hátralévő kijelzés
t „Először ezt olvassa
el” 1. lépése
Belső memória
eszköz........................... 50
Expozíció.............................10
Akkumulátoregység
feltöltése
t „Először ezt olvassa
el” 1. lépése
Fényképezőgép ........... 47
Élesség .................................38
Memory Stick
eszköz........................... 51
Akkumulátortöltő ............102
t „Először ezt olvassa
el” 1. lépése
Élő ........................................32
Beállított fókusz ................. 33
Beépített újratölthető
elem............................ 104
Belső memória ................... 25
Belső memória eszköz ....... 50
Tárgymutató
HU
107
F
H
K
Fájlnév .................................64
Hangerő
t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
Kép világossága ..................10
Fehéregyensúly...................35
Hasznos képpontok
száma ......................... 105
Képernyő
Felhős...................................35
Hálózati tápegység ............ 16
Fájlsorszám..........................54
Fájltárolási célmappa .........64
FELV. ümód ........................36
Képek másolása a
számítógépére.............. 59
A kijelző
módosítása ................... 22
t „Először ezt olvassa
el” 1. lépése
Kijelzés......................... 17
Fénykép
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Háttérvilágítás
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Képfájltárolási célmappák és
fájlnevek....................... 64
Mozgókép
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Helyszínválasztás ............... 28
Képméret.............................13
Felvétel
LCD háttérvilágítás ....53
t „Először ezt olvassa
el” 4. lépése
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Felvételi menü ....................32
Hibaelhárítás...................... 83
Képminőség .................. 13, 36
Felvételmappa-csere ..........52
Hisztogram ......................... 22
képpont ............................... 13
Felvételmappalétrehozás .....................51
Hó üzemmód
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Kijelzés .......lásd „Képernyő”
I
Kivágás ................................ 45
Félig lenyomva......................9
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Fénycső................................35
Időköz ................................. 38
Fényképek száma/felvételi
ideje ..............................23
Index (áttekintő) képernyő
t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
Fényképezőgép...................47
Fényképezőgép használata
külföldön
t „Először ezt olvassa
el” 1. lépése
Fénymérési üzemmód........34
FF .........................................32
Figyelmeztető kijelzések és
üzenetek .......................96
Forgatás ...............................43
Formáz ...........................50, 51
Fókusz..............................9, 33
Funkciótár ...........................48
Index (áttekintő) üzemmód
nyomtatás .................... 75
Inicializál............................. 53
Intelligens zoom................. 47
ISO .......................... 10, 12, 35
Izzólámpa ........................... 35
Kinyomtatni jel................... 79
Kiterjesztés.................... 64, 66
Kiváló................................... 36
Kontraszt .............................38
Közép AF ............................ 33
Középre súlyozott
fénymérés..................... 34
L
Lassú szinkron
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
J
Lágy kattintás üzemmód
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
JPG...................................... 65
Látószög-elhajlás................ 87
LCD háttérvilágítás ...........53
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
LCD képernyő................. lásd
„Képernyő”
Lejátszási zoom
t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
HU
108
M
N
P
M AF....................................47
Nagy érzékenység
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
PAL ......................................55
Műszaki adatok.................105
Macintosh számítógép........72
Ajánlott környezet ......72
Makró
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Nappali fény ....................... 35
NR lassú zársebesség......... 19
NTSC................................... 55
t az „Először ezt
olvassa el”-ben
Mappa ..................................39
Létrehozás....................51
Módosítás .....................52
Mass Storage
(Háttértár) ...................54
Nyakszíj
t az „Először ezt
olvassa el”-ben
Nyelv ................................... 53
t „Először ezt olvassa
el” 2. lépése
Másolás ................................52
Megosztás ............................43
Mozgókép
t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
Megtekintési menü.............39
Mellékelt tartozékok
t az „Először ezt
olvassa el”-ben
„Memory Stick Duo” .........99
Behelyezés/Kivétel
t „Először ezt olvassa
el” 3. és 4. lépése
Fényképek száma/
felvételi ideje................23
Törlésvédő kapcsoló ...99
Memory Stick eszköz .........51
Menü ....................................30
Felvétel .........................32
Tételek ..........................31
Monitor................................47
Mozgóképek felvétele
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
PictBridge ............................75
Pontszerű fénymérés ..........34
Pontszerű fénymérési
célkereszt......................34
Precíziós digitális zoom......47
PTP.......................................54
R
Rekesznyílás........................10
Részek azonosítása.............15
Egyképes üzemmód ... 75
S
Index (áttekintő)
üzemmód ..................... 75
S AF .....................................47
Nyomtatás közvetlenül...... 75
Nyomtatás szaküzletben ... 79
O
Operációs rendszer
(OS)........................ 57, 72
Optikai zoom
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Óra beállítás ....................... 55
Óvintézkedések................ 103
Öndiagnózis kijelző ........... 96
Önkioldó
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Sorozatkép ..........................36
Standard ..............................36
Szín.......................................12
Szín üzemmód.....................32
Számítógép ..........................56
Ajánlott
környezet................57, 72
Képek másolása.....59, 72
Macintosh.....................72
Számítógépen tárolt
képfájlok megtekintése a
fényképezőgéppel .......66
Szoftver ..................58, 67
Windows.......................56
Szépia...................................32
Szoftver................................67
Szürkület üzemmód
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Tárgymutató
Megtekintés .................39
PC.............lásd „Számítógép”
Nyomtatás........................... 74
Megtekintés
Fénykép
t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
Páralecsapódás..................103
Szürkületi portré üzemmód
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
MPG.....................................65
HU
109
T
V
Túlexponálás .......................10
Vaku .................................... 35
Tájkép üzemmód
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Vakuszint ............................ 38
Vakuüzemmód
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Telepítés...............................58
Tengerpart üzemmód
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
VGA
t „Először ezt olvassa
el” 4. lépése
Természetes.........................32
Videó ki............................... 55
Tisztítás..............................103
Visszapergetés/előrepergetés
t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
Több AF ..............................33
Több sorozatkép .................36
Többcélú csatlakozó
kábele ...............60, 76, 81
Többmezős fénymérés .......34
W
Többpontos AF ..................33
WB....................................... 35
Tömörítési arány ................ 14
Windows rendszerű
számítógép................... 56
Törlés
t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
Formáz....................50, 51
Z
Zársebesség ........................ 10
Törlésvédő kapcsoló ..........99
Zoom
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
U
USB kapcsolat ....................54
Üzemmód............................36
HU
Ajánlott környezet ..... 57
Törlés elleni védelem .........40
TV ........................................81
110
Vörösszem-csökkentés ...... 48
Védjegyek
•A
a Sony Corporation
védjegye.
• A „Memory Stick”,
, „Memory Stick
PRO”,
, „Memory Stick
Duo”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
és a
„MagicGate”,
a Sony
Corporation védjegye.
• A Microsoft és Windows a Microsoft
Corporation bejegyzett védjegye vagy
védjegye az Egyesült Államokban és/vagy
más országokban.
• Macintosh és a Mac OS az Apple Computer,
Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.
• Az Intel, MMX, és a Pentium az Intel
Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• Továbbá ebben az útmutatóban előforduló
rendszer- és terméknevek általában a
megfelelő fejlesztők vagy gyártók védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei. Azonban a ™ és
az ® szimbólumok nem jelennek meg
minden esetben ebben az útmutatóban.
HU
111
Slovensky
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Likvidácia starých
elektrických a elektronických
zariadení (Platí v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
POZOR
Batériu vymieňajte len za určený typ. V
opačnom prípade môže dôjsť k požiaru
alebo zraneniu.
Informácie pre
európskych spotrebiteľov
Tento výrobok prešiel testmi a bol uznaný ako
vyhovujúci požiadavkám na
elektromagnetickú kompatibilitu v smernici
EMC pre používanie prípojných káblov
kratších než 3 metre.
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto fotoaparáte
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo vplyv
elektromagnetického poľa zapríčiní zlyhanie
počas prenosu dát, zreštartujte aplikáciu alebo
odpojte a znova pripojte komunikačný kábel
(USB apod.).
SK
2
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Informácie o používaní fotoaparátu
Typy použiteľných
pamäťových kariet „Memory
Stick“ nedodáva sa
Tento fotoaparát používa pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ ako
vymeniteľné záznamové médium.
Existujú dva typy pamäťových kariet
„Memory Stick“.
„Memory Stick Duo“: Vo
vašom fotoaparáte môžete
používať pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
Informácie o batérii
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite
batériu (dodáva sa). (t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“)
• Batériu je možné dobíjať aj v prípade, že nie
je úplne vybitá. Môžete taktiež využiť
čiastočne nabitú kapacitu batérie, aj keď nie
je úplne nabitá.
• Ak viete, že batériu nebudete dlhšiu dobu
používať, nechajte ju vo fotoaparáte úplne
vybiť, vybitú batériu potom vyberte
z fotoaparátu a uschovajte ju na chladné
a suché miesto. Tým uchováte funkcie
batérie (str. 101).
• Bližšie informácie o vhodnej batérii nájdete
na str. 101.
Objektív Carl Zeiss
„Memory Stick“: Vo vašom
fotoaparáte nemôžete
používať pamäťovú kartu
„Memory Stick“.
Tento fotoaparát je vybavený objektívom Carl Zeiss, ktorý produkuje ostrý
obraz vysokej kvality s vynikajúcim
kontrastom.
Objektív tohto fotoaparátu bol
vyrobený v rámci systému zaistenia
kvality s osvedčením od spoločnosti Carl
Zeiss v súlade s kvalitatívnymi
štandardami spoločnosti Carl Zeiss
v Nemecku.
Nie je možné použiť iné
pamäťové karty.
Žiadna kompenzácia obsahu
záznamu
• Bližšie informácie o karte „Memory Stick
Duo“, nájdete na str. 99.
• Obsah vášho uloženého záznamu, ktorý nie
je možné uskutočniť snímaním alebo
prehrávaním z dôvodu nefunkčnosti
fotoaparátu alebo záznamového média a
pod., nie je možné nijakým spôsobom
kompenzovať.
Pri použití pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
v zariadení kompatibilnom
s kartami „Memory Stick“
SK
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
môžete použiť po vložení do adaptéra na
pamäťové karty Memory Stick Duo
nedodáva sa.
Adaptér kariet Memory Stick Duo
SK
3
Zálohovanie obsahu vnútornej
pamäte a pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
• Nevypínajte fotoaparát ani nevyťahujte
batériu či kartu „Memory Stick Duo“, keď
svieti kontrolka prístupu, pretože by sa
mohli poškodiť údaje vo vnútornej pamäti
alebo na pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“. Vždy si ochráňte dáta pred zničením
tak, že si z nich urobíte záložnú kópiu. Ďalšie
informácie o spôsobe zálohovania dát
nájdete na str. 25.
Informácie o snímaní
a prehrávaní
• Tento fotoaparát nie je odolný voči prachu,
voči ošplechnutiu ani voči ponoreniu do
vody. Pred zapnutím fotoaparátu si prečítajte
časť „Preventívne opatrenia“ (str. 103).
• Pred snímaním neopakujúcich sa udalostí
vykonajte testovacie snímanie, ktorým si
overíte, či fotoaparát pracuje správne.
• Dávajte pozor, aby ste fotoaparát
nenamočili. Natečená voda vo fotoaparáte
môže spôsobiť jeho poruchu, ktorú
v určitých prípadoch už nemožno opraviť.
• Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do
iného zdroja silného svetla. Môže vám to
spôsobiť nevyliečiteľné poškodenie zraku.
Prípadne môžete spôsobiť poruchu
fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných rádiových
vín alebo k vyžarovaniu radiácie. Fotoaparát
nemusí správne snímať či prehrávať.
• Používanie fotoaparátu v piesočnatom alebo
prašnom prostredí môže spôsobiť poruchy.
• Ak si všimnete skondenzované kvapky vody,
utrite ich pred použitím fotoaparátu
(str. 103).
• Fotoaparátom netraste ani nenarážajte.
Okrem porúch a neschopnosti nasnímať
zábery to môže spôsobiť aj znehodnotenie
záznamového média a zničenie, poškodenie
či stratu obrazových údajov.
• Pred použitím vyčistite povrch blesku.
Tepelná energia uvoľnená pri blysnutí blesku
môže spôsobiť, že roztopené nečistoty
čiastočne zakryjú povrch blesku alebo sa naň
prilepia, čím môže dôjsť k nedostatočnému
osvetleniu.
SK
4
Poznámky k displeju LCD
a objektívu
• Displej LCD je vyrobený použitím veľmi
presnej technológie, vďaka ktorej správne
funguje viac ako 99,99% pixelov. Na displeji
LCD sa však môžu permanentne objavovať
malé tmavé a/alebo jasné body (biele,
červené, modré alebo zelené). Tieto body sú
výsledkom normálneho výrobného procesu
a nijakým spôsobom neovplyvňujú
nasnímaný obraz.
Čierne, biele,
červené, modré
a zelené body
• Vystavením displeja LCD alebo objektívu
priamemu slnečnému žiareniu na dlhšiu
dobu môže dôjsť k poruche zariadenia.
Buďte opatrní pri ukladaní fotoaparátu
blízko okna alebo vo vonkajšom prostredí.
• Nestláčajte displej LCD príliš silno. Farby na
displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to
by mohlo spôsobiť poruchu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
displej LCD vznikať závoje. Toto nie je
chybná funkcia.
• Fotoaparát je vybavený výsuvným
objektívom. Vyhnite sa nárazom alebo
vyvíjaniu prílišného tlaku na objektív.
Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
• Tento fotoaparát vyhovuje univerzálnemu
štandardu DCF (Design rule for Camera File
system), ktorý zaviedla spoločnosť JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Prehrávanie záznamu nasnímaného týmto
fotoaparátom v inom zariadení nie je
zaručené a rovnako, prehrávanie záznamov
nasnímaných alebo editovaných v inom
zariadení nie je v tomto zariadení zaručené.
Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, videokazety a ďalšie
materiály môžu byť chránené autorskými
právami. Neautorizovaným snímaním
takýchto materiálov sa môžete dopustiť
viacerých porušení zákonov o autorských
právach.
Obrázky použité v tomto
návode
Fotografie použité v tomto návode ako
príklady obrázkov sú reprodukcie. Nejedná sa
o skutočné fotografie nasnímané týmto
fotoaparátom.
SK
5
Využívanie všetkých funkcií
digitálneho fotoaparátu
Príprava fotoaparátu a okamžité fotenie záberov
„Prvé kroky“ (samostatná knižka)
1 Príprava batérie
2 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie dátumu a času
3 Vloženie pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
nedodáva sa
4 Zvolenie veľkosti záberu
5 Jednoduché snímanie záberov (režim automatického
nastavenia)
Snímanie statických záberov (režim výberu scény)
6 Prezeranie/mazanie záberov
Lepšie zoznámenie sa s fotoaparátom
V tomto
návode
• Snímanie s obľúbenými nastaveniami (Programované
snímanie s automatickým nastavením/snímanie s ručným
nastavením) t str. 27
• Rôzne režimy snímania/prehrávania pomocou ponuky
Menu t str. 30
• Zmena predvolených nastavení t str. 46
Pripojenie fotoaparátu k počítaču alebo tlačiarni
V tomto
návode
• Kopírovanie obrázkov do počítača a ich editovanie
rôznymi spôsobmi t str. 57
• Tlač obrázkov pripojením fotoaparátu priamo k tlačiarni
(len pre tlačiarne kompatibilné so štandardom
PictBridge) t str. 75
SK
6
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu ........................................................3
Radosť z fotografovania
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov ....10
Zaostrenie – Úspešné zaostrenie na objekt .................................................. 10
Expozícia – Úprava intenzity svetla ............................................................... 11
Farba – Informácie o pôsobení osvetlenia .................................................... 13
Kvalita – Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“ ......................... 13
Popis jednotlivých častí .........................................................................15
Indikátory na displeji ..............................................................................17
Zmena zobrazenia na displeji ................................................................22
Počet statických záberov a čas nahrávania videozáznamov ..............23
Keď nemáte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ (Zaznamenávanie na
vnútornú pamäť ) ....................................................................................25
Životnosť batérie a počet záberov, ktoré je možné nasnímať či
prezrieť .............................................................................................26
Používanie prepínača režimu.................................................................27
Práca s ponukou Menu
Používanie položiek ponuky Menu ..............................................30
Položky ponuky Menu......................................................................31
Ponuka pre snímanie .............................................................................32
COLOR (Color Mode)
9 (Focus)
(Metering Mode)
WB (White Bal)
ISO
(P.Quality)
Mode (REC Mode)
M (Interval)
(Flash Level)
(Contrast)
(Sharpness)
(Setup)
SK
7
Ponuka pre prezeranie .......................................................................... 39
(Folder)
- (Protect)
DPOF
(Print)
(Slide)
(Resize)
(Rotate)
(Divide)
(Setup)
Trimming
Práca s obrazovkou Setup
Používanie položiek v ponuke Setup .......................................... 46
Camera.............................................................................................. 47
AF Mode
Digital Zoom
Function Guide
Red Eye Reduction
AF Illuminator
Auto Review
Internal Memory Tool........................................................................ 50
Format
Memory Stick Tool............................................................................ 51
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
Copy
1
Setup 1 .............................................................................................. 54
LCD Backlight
Beep
Language
Initialize
2
Setup 2 .............................................................................................. 55
File Number
USB Connect
Video Out
Clock Set
SK
8
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows .......57
Inštalácia softvéru (dodáva sa)..............................................................59
Kopírovanie záberov do počítača..........................................................60
Prezeranie obrazových súborov na fotoaparáte, ktoré ste uložili na
počítači (použitím pamäťovej karty „Memory Stick Duo“) ...................66
Použitie programu „Cyber-shot Viewer“ (dodáva sa) ...........................67
Práca s počítačom Macintosh...............................................................72
Tlač fotografií
Postup pri tlači statických záberov .......................................................74
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge ...............................................................................................75
Tlač vo fotozberni ..................................................................................79
Pripojenie fotoaparátu k televízoru
Prezeranie záberov na TV obrazovke ....................................................81
Riešenie problémov
Riešenie problémov ...............................................................................83
Výstražné indikátory a upozornenia ......................................................96
Iné
Informácie o priečinkoch na karte „Memory Stick“..............................99
Informácie o batérii ..............................................................................101
Informácie o nabíjačke.........................................................................102
Preventívne opatrenia ..........................................................................103
Technické údaje....................................................................................105
Register ..........................................................................................107
SK
9
Radosť z fotografovania
Základné pracovné postupy pre
dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Zaostrenie
Expozícia
Farba
Kvalita
Táto kapitola popisuje základné funkcie
fotoaparátu. Dozviete sa, akým spôsobom
používať rôzne funkcie fotoaparátu, ako je
napr. prepínač režimu (str. 27), ponuky
Menu (str. 30) a pod.
Zaostrenie Úspešné zaostrenie na objekt
Keď do polovice zatlačíte a pridržíte spúšť, fotoaparát automaticky upraví zaostrenie
(funkcia Auto Focus). Nezabudnite, že je dôležité spúšť len pridržať stlačenú na
polceste.
Nestláčajte spúšť
hneď úplne na
doraz.
Zatlačte
Indikátor
a pridržte spúšť uzamknutia AE/AF
do polovice.
Bliká , svieti/pípa
Až potom
zatlačte spúšť
úplne na doraz.
Postup pri snímaní statického záberu, na ktorý nejde dobre zaostriť t [Focus] (str. 33)
Ak je záber rozmazaný alebo roztrasený aj po zaostrení, môže to byť kvôli otrasom
fotoaparátu pri fotení. t Pozrite „Čo robiť, aby zábery neboli rozmazané“ (táto
kapitola hneď nasleduje).
SK
10
Čo robiť, aby zábery neboli rozmazané
Radosť z fotografovania
Držte fotoaparát pevne zovretý v rukách. Fotoaparát môžete lepšie stabilizovať
opretím sa o strom alebo budovu. Môže byť vhodné použiť statív alebo samospúšť
s oneskorením 2 sekundy. Pri nedostatočnom osvetlení sa tiež odporúča používať
blesk.
Expozícia Úprava intenzity svetla
Upravením expozície a citlivosti ISO môžete dosiahnuť rôzne snímky. Expozícia je
množstvo svetla, ktoré vojde do fotoaparátu pri stlačení spúšte.
Expozícia:
Rýchlosť uzávierky = Doba, počas ktorej do
fotoaparátu vchádza svetlo
Clona = Veľkosť otvoru, cez ktorý vchádza svetlo
ISO = Citlivosť záznamu
Preexponovanie
= príliš veľa svetla
Belavá snímka
Správna expozícia
Podexponovanie
= príliš málo svetla
Tmavšia snímka
V režime automatického nastavenia sa
expozícia automaticky nastaví na správnu
hodnotu. Môžete ju však ručne upraviť
použitím nižšie uvedených funkcií.
Ručná expozícia:
Umožňuje ručne nastaviť rýchlosť
uzávierky a hodnotu clony. t str. 28
Úprava hodnoty EV:
Umožňuje nastaviť expozíciu, ktorá
bola určená fotoaparátom.
t krok 5 v príručke „Prvé kroky“,
str. 12
Metering Mode:
Umožňuje zmeniť časť objektu, ktorý sa
vymeriava pre určenie hodnoty
expozície. t str. 34
SK
11
Charakteristika „rýchlosti
uzávierky“
Charakteristika „clony“
(hodnota F)
Rýchlejšia
Pohybujúce sa
objekty sú
zdanlivo bez
pohybu.
Otvorená
Rozsah
zaostrenia sa
zúži, a to smerom
dozadu aj
dopredu.
Pomalšia
Pohybujúce sa
objekty sú
zachytené vo
svojom pohybe.
Zatvorená
Rozsah
zaostrenia sa
rozšíri, a to
smerom dozadu
aj dopredu.
Tipy na nastavenie expozície (EV)
Pri snímaní bledého obrázka,
napríklad predmetu v
protisvetle alebo zimnej
scenérie
Fotoaparát určí, že snímaný
predmet je svetlý a expozícia
sa nastaví na tmavšiu úroveň.
Upravte
nastavenie v
smere +
Pri snímaní tmavšieho obrázka
Fotoaparát určí, že snímaný
Upravte
predmet je tmavý a expozícia nastavenie v
sa nastaví na svetlejšiu úroveň. smere –
Expozíciu môžete skontrolovať podľa histogramu. Dávajte pozor na preexpozíciu
alebo podexpozíciu snímaného predmetu (bledý alebo tmavý obrázok) (str. 22, t
krok 5 v príručke „Prvé kroky“).
Úprava citlivosti ISO
ISO je merná jednotka (citlivosť), podľa ktorej sa odhaduje množstvo dopadajúceho
svetla na zariadenie prenosky obrazu (obdoba klasického fotofilmu). Aj keď je hodnota
expozície rovnaká, snímky sa môžu líšiť v závislosti od citlivosti ISO.
Ďalšie informácie o úprave citlivosti ISO t str. 35
Vysoká citlivosť ISO
Zaznamená sa svetlá snímka, aj keď sa sníma v tmavom prostredí.
Zaznamenaná snímka však mnohokrát obsahuje farebný šum.
SK
12
Nízka citlivosť ISO
Zaznamená jemnejší záber.
Pri nedostatočnej expozícii však môže byť záber tmavý.
Radosť z fotografovania
Farba
Informácie o pôsobení osvetlenia
Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.
Príklad: Farba na snímke je ovplyvnená zdrojmi svetiel
Počasie/osvetlenie
Charakteristika
svetla
Denné svetlo
Zamračené
Žiarivka
Žiarovka
Biele (štandard)
Modravé
Sfarbenie do
modra
Sčervenanie
V režime automatického nastavenia sa farebné tóny upravujú automaticky.
Farebné tóny však môžete upraviť ručne použitím funkcie pre vyváženie bielej farby
[White Bal] (str. 35).
Kvalita Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“
Digitálna fotografia je zložená z malinkých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.
Ak záber obsahuje veľký počet pixelov, obrázok je tým pádom väčší, zaberie väčšie
množstvo pamäti a zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť záberu“ sa udáva počtom
pixelov. Hoci na displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, líši sa doba potrebná na
spracovanie obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na
obrazovke počítača.
Definície pixelov a veľkosti záberu
1 Veľkosť záberu: 8M
3264
3 264 pixelov × 2 448 pixelov = 7 990 272 pixelov
640
2448
480
Počet pixelov
2 Veľkosť záberu: VGA
640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixelov
SK
13
Zvolenie veľkosti záberu (t krok 4 v príručke „Prvé kroky“)
Pixel
Veľa pixelov
(Vynikajúca kvalita
záberu a veľká
veľkosť súboru)
Málo pixelov
(Nižšia kvalita
záberu, ale vytvorí
menší súbor)
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
Veľkosť záberu
8M (3264×2448)
3)
.
Bežné použitie
Väčšia
Pre tlač do formátu A3/11×17"
Prispôsobenie pomeru strán 3:2
5M (2592×1944)
Pre tlač do formátu A4/8×10"
3M (2048×1536)
Pre tlač do formátu 13×18 cm/5×7" (Up to 13×18cm/
5×7"print)
2M (1632×1224)
Pre tlač do formátu 10×15 cm/4×6" (Up to 10×15cm/
4×6"print)
16:92) (1920×1080)
2)
Príklad: Vhodné
pripojiť do
odosielaných emailov
3:21) (3264×2176)
VGA (640×480)
1)
Príklad: Tlač až do
formátu A4
Menšia
Vhodné pre odosielanie e-mailom (For E-mail)
Na prehrávanie na 16:9 HDTV3) (Display On 16:9 HDTV)
Zábery sa snímajú v tom istom pomere kompresie 3:2 ako fotografický tlačový papier alebo
pohľadnice atď.
Počas tlače môžu byť obidva okraje záberu orezané (str. 93).
Použitím otvoru pre kartu Memory Stick alebo pripojenia USB získate pri prezeraní väčšiu
kvalitu záberov.
Veľkosť videozáznamu
Snímky za
sekundu
Bežné použitie
640(Fine) (640×480)
pribl. 30
Prehrávanie na televízore (vysoká kvalita)
(Display on TV (high quality))
640(Standard)
(640×480)
pribl. 17
Prehrávanie na televízore (štandard)
(Display on TV (Standard))
160 (160×112)
pribl. 8
Vhodné pre odosielanie e-mailom (For Email)
• Čím je väčšia veľkosť videozáznamu, tým je väčšia jeho kvalita.
• Prehrávanie je tým plynulejšie, čím videozáznam obsahuje viacej snímok za sekundu.
Zvolenie kombinovanej kvality záberu (pomer kompresie)
(str. 36)
SK
14
Pri ukladaní digitálnych fotografií môžete zvoliť pomer kompresie. Ak zvolíte vysoký
pomer kompresie, zo záberu sa vytratí jemnosť detailov, ale zmenší sa veľkosť jeho
súboru.
Popis jednotlivých častí
Podrobnosti o ovládaní pozrite na
stránkach, ktorých čísla sú uvedené
v zátvorkách.
A
B
C
D
F
G
H
E
C
G
H
I
D
J
K
E
F
Radosť z fotografovania
B
A
L
M
N
A Spúšť (t krok 5 v príručke „Prvé
kroky“)
B Snímanie: Páčka transfokácie (W/T)
(t krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
Prezeranie: Páčka /
(približovanie pri prehrávaní)/
Páčka
(register) (t krok 6
v príručke „Prvé kroky“)
O P
Q
C Mikrofón
D Indikátor samospúšte (t krok 5
v príručke „Prvé kroky“)/Iluminátor
AF (49)
E Objektív
F Tlačidlo POWER/indikátor POWER
(t krok 2 v príručke „Prvé kroky“)
G Blesk (t krok 5 v príručke „Prvé
kroky“)
H Priezor hľadáčika
R
S T UV
A Indikátor uzamknutia AE/AF /
kontrolka samospúšte (zelená)
(t krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
B Indikátor nabíjania blesku / indikátor
nahrávania (oranžová) (t krok 5
v príručke „Prvé kroky“)
C Hľadáčik (t krok 5 v príručke „Prvé
kroky“)
D Displej LCD (22)
E Tlačidlo
(prepínanie zobrazenia
displeja) (22)
F Tlačidlo MENU (30)
SK
15
G Reproduktor
P Multikonektor
H Tlačidlo
(Prehrávanie) (t krok 6
v príručke „Prvé kroky“)
Q Otvor pre statív (spodná časť)
I Kryt konektora DC IN
J Konektor DC IN
Pri použití sieťového adaptéra ACLS5K (nedodáva sa)
Ďalšie informácie nájdete v návode
na obsluhu dodávanom spolu so
sieťovým adaptérom.
2 Do konektora
DC IN
Značka v
3 Do elektrickej
zásuvky
• Ak pripojíte sieťový adaptér AC-LS5K,
nie je možné nabíjať batériu. Ak chcete
batériu dobiť, použite nabíjačku.
t krok 1 v príručke „Prvé kroky“
K Prepínač režimu (27)
L Háčik pre remienok na zápästie
(t „Prvé kroky“)
M Ovládacie tlačidlo
Zapnutá ponuka: v/V/b/B/z
(t krok 2 v príručke „Prvé kroky“)
Vypnutá ponuka: / / /
(t krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
N Tlačidlo
(Veľkosť záberu/
Vymazanie)
(t krok 4 a 6 v príručke „Prvé
kroky“)
16
R Kryt pre batériu/pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ (t krok 1 a 3
v príručke „Prvé kroky“)
S Indikátor prístupu (t krok 4
v príručke „Prvé kroky“)
T Otvor pre kartu „Memory Stick
Duo“ (t krok 3 v príručke „Prvé
kroky“)
1
SK
• Skrutka na statíve musí byť kratšia než
5,5 mm. S dlhšími skrutkami ako 5,5 mm
nebude možné bezpečne pripevniť
fotoaparát na statív. Dlhšia skrutka môže
poškodiť fotoaparát.
• Po použití odstráňte fotoaparát zo
statívu.
O Kryt multikonektora
U Priestor pre vloženie batérie
(t krok 1 v príručke „Prvé kroky“)
V Ovládač vysúvania batérie
(t krok 1 v príručke „Prvé kroky“)
Indikátory na displeji
Podrobnosti o ovládaní pozrite na
stránkach, ktorých čísla sú uvedené
v zátvorkách.
Zobrazenie
Význam
Prepínač režimu (režim
výberu scény) (t krok 5
v príručke „Prvé kroky“)
Radosť z fotografovania
Pri snímaní statických záberov
Prepínač režimu (27)
Režim fotoaparátu
(t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
3
1
4
Režim blesku (t krok 5
v príručke „Prvé kroky“)
SL
2
Nabíjanie blesku
5
Stupnica priblíženia
(t 47, krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
1.3
Pri snímaní videozáznamu
Potlačenie efektu
červených očí (48)
3
1
Ostrosť (38)
Kontrast (38)
4
Režim merania (34)
2
5
Význam
Zostávajúci čas batérie
(t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“)
z
M
WB
STBY
REC
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
Režim farieb (32)
B
A
Zobrazenie
Iluminátor AF (49)
ON
Uzamknutie AE/AF
(t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
Zobrazenie
Význam
Macro (t krok 5
v príručke „Prvé kroky“)
Režim AF (47)
S AF M AF
Indikátor zameriavaceho
rámčeka zóny AF (33)
Predvolená vzdialenosť
zaostrenia (33)
1.0m
Režim záznamu (27, 36)
Vyváženie bielej farby
(35)
Pohotovostný stav/
Záznam videa (t krok 5
v príručke „Prvé kroky“)
Image Brightness(EV)
EV
Stupnica hodnoty
expozície (t krok 5
v príručke „Prvé kroky“)
• Obrazovka sa zmení
v závislosti od pozície
prepínača režimu
(uvedený naľavo).
SK
17
Zobrazenie
Význam
VDarker vBrighter
Sprievodca hodnotou
expozície (t krok 5
v príručke „Prvé kroky“)
D
Zobrazenie
Upozornenie na vibrácie
(11)
• Pri indikácii vibrácií sa
vám nemusí podariť
nasnímať ostré zábery
kvôli nedostatočnému
osvetleniu. Zábery
budete môcť nasnímať, aj
keď sa objaví
upozornenie na vibrácie.
Odporúčame však použiť
blesk pre získanie lepších
svetelných podmienok,
alebo použiť statív či iné
upevňovacie prostriedky
fotoaparátu.
C
Zobrazenie
8M
3:2
5M
3M
2M
1M
VGA 16:9
STD
640
FINE
640
160
FINE STD
101
Význam
Veľkosť záberu (t krok 4
v príručke „Prvé kroky“)
•
1M sa zobrazí len pri
aktivovanom režime
Multi Burst.
Kvalita záberu (36)
Priečinok pre ukladanie
záznamov (51)
• Toto sa neobjavuje pri
použití vnútornej pamäte.
E
Zostávajúca kapacita vo
vnútornej pamäti (23)
Upozornenie na slabú
kapacitu batérie (26, 96)
+
Zameriavací krížik pre
bodové meranie (34)
Zostávajúca kapacita na
pamäťovej karte
„Memory Stick“ (23)
00:00:00
[00:28:05]
Čas záznamu [maximálny
dostupný čas pre záznam]
(24)
1/30"
Časový interval v režime
Multi Burst (38)
400
Indikátor dostupného
počtu pre snímanie
záberov (23)
Samospúšť (t krok 5
v príručke „Prvé kroky“)
C:32:00
Samodiagnostické
zobrazenie (96)
Číslo ISO (35)
SK
18
Význam
Zameriavací rámček zóny
AF (33)
E
Zobrazenie
Význam
Histogram (22)
Radosť z fotografovania
Funkcia NR pomalej
uzávierky (29)
• Ak používate určité
rýchlosti uzávierky*,
automaticky sa aktivuje
funkcia NR pomalej
uzávierky za účelom
potlačenia obrazového
šumu.
* Keď je rýchlosť
uzávierky jedna
sekunda alebo viac.
125
Rýchlosť uzávierky
F2.8
Hodnota clony
+2.0EV
Hodnota expozície
(t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
Ponuka (30)
(nie je
zobrazená na
znázornení
obrazovky na
predchádzajúcej strane)
SK
19
A
Pri prehrávaní statických
záberov
Zobrazenie
Zostávajúci čas batérie
(t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“)
3
1
Režim záznamu (27, 36)
M
4
5
8M
3:2
5M
3M
2M
1M
VGA 16:9
STD
640
2
BACK/NEXT
Veľkosť záberu (t krok 4
v príručke „Prvé kroky“)
FINE
640
160
VOLUME
Režim prehrávania
(t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“)
Pri prehrávaní videozáznamov
Ochrana proti zmazaniu
(40)
-
1
Význam
3
Značka poradia tlače
(DPOF) (79)
Zmena priečinka (39)
4
• Toto sa neobjavuje pri
použití vnútornej pamäte.
2
1.3
5
Stupnica priblíženia
(t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“)
Step
12/16
Prehrávanie jednotlivých
snímok (36)
N
Prehrávanie (t krok 6
v príručke „Prvé kroky“)
Hlasitosť (t krok 6
v príručke „Prvé kroky“)
B
Zobrazenie
Význam
101-0012
Číslo priečinka –súboru
(39)
Lišta prehrávania
(t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“)
SK
20
C
Zobrazenie
D
Význam
Zobrazenie
Pripojenie k štandardu
PictBridge (76)
Priečinok pre ukladanie
záznamov (51)
• Toto sa neobjavuje pri
použití vnútornej pamäte.
101
Pripojenie k štandardu
PictBridge (77)
•Kým svieti indikátor,
kábel pre viacúčelový
terminál neodpájajte.
+2.0EV
Priečinok pre
prehrávanie (39)
Zostávajúca kapacita na
pamäťovej karte
„Memory Stick“ (23)
8/8 12/12
Číslo záberu/Počet
záberov uložených vo
zvolenom priečinku
C:32:00
Samodiagnostické
zobrazenie (96)
00:00:12
Počítadlo (t krok 6
v príručke „Prvé kroky“)
Hodnota expozície
(t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
Číslo ISO (35)
• Toto sa neobjavuje pri
použití vnútornej pamäte.
Zostávajúca kapacita vo
vnútornej pamäti (23)
Radosť z fotografovania
101
Význam
Režim merania (34)
Blesk
Vyváženie bielej farby
(35)
WB
500
Rýchlosť uzávierky
F2.8
Hodnota clony
Zobrazenie záberu
(t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“)
E
Zobrazenie
Význam
Histogram (22)
• Ikona
sa objaví, keď je
vypnuté zobrazenie
histogramu (stĺpcového
diagramu).
2006 1 1
9:30 AM
DPOF
Na prehrávanom zábere
je zaznamenaný dátum
a čas
Ponuka (30)
z PAUSE
z PLAY
Prehrávanie záznamov
Multi Burst v sériách (36)
BACK/
NEXT
Výber záberov smerom
vpred alebo vzad
VOLUME
Úprava hlasitosti
SK
21
Zmena zobrazenia na displeji
Po každom stlačení tlačidla
(prepínanie zobrazenia displeja) sa
zobrazenie zmení nasledovne.
Zobrazenie histogramu
Zobrazenie
histogramu
Indikátory vypnuté
Displej LCD vypnutý
Indikátory zapnuté
• Dlhším pridržaním tlačidla
(prepínanie
zobrazenia displeja) môžete zvýšiť jas
podsvietenia LCD displeja. t krok 5
v príručke „Prvé kroky“
• Keď zapnete zobrazovanie histogramu,
počas prehrávania sa budú zobrazovať
informácie o záberoch.
• Histogram sa nezobrazí v nasledovných
prípadoch:
Pri snímaní
– Pri zobrazení ponuky.
– Pri nahrávaní videozáznamu.
Počas prehrávania
– Pri zobrazení ponuky.
– V režime registra.
– Pri používaní približovania počas
prehrávania.
– Pri otáčaní statických záberov.
– Počas prehrávania videozáznamov.
• Počas prehrávania záberov nie je možné
vypnúť displej LCD.
• Veľký rozdiel v histograme zobrazenom
počas snímania a počas prehrávania sa môže
vyskytnúť:
– Keď bliká blesk.
– Rýchlosť uzávierky je pomalá alebo
vysoká.
• Histogram sa nemusí zobraziť pre zábery
nasnímané iným fotoaparátom.
• Po vypnutí displeja LCD nefunguje funkcia
digitálneho približovania (str. 47) a funkcia
[AF Mode] sa nastaví na možnosť [Single]
(str. 47). Po výbere možnosti (režim
blesku)/ (samospúšť)/ (macro) sa
obrázok zobrazí asi na dve sekundy.
z Používanie histogramu
A
B
Dark
Bright
(Tmavší) (Svetlejší)
Histogram (stĺpcový diagram) je graf
zobrazujúci svetlú časť záberu. Opakovane
stláčajte tlačidlo
(prepínanie zobrazenia
displeja), kým sa na displeji nezobrazí
histogram. Zobrazenie grafu indikuje svetlý
záber, ak je naklonený doprava a tmavý záber,
ak je naklonený doľava. Prepínač režimu
nastavte do polohy
, alebo Výber scény a
potom nastavte expozíciu podľa histogramu.
(t krok 5 v príručke „Prvé kroky“).
A Počet pixelov
B Jas
SK
22
• Histogram sa zobrazí aj v prípade, ak je prepínač režimu nastavený do polohy M alebo pri
prehrávaní záberu, ale expozícia sa nedá nastaviť.
Počet statických záberov a čas
nahrávania videozáznamov
Radosť z fotografovania
Nižšie uvedené tabuľky ukazujú približný čas videozáznamu a približný počet
statických záberov, ktoré sa zmestia na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, ktorá
bola naformátovaná v tomto fotoaparáte. Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od
podmienok pri snímaní. Ďalšie informácie o veľkosti záberu a kvalite záberu nájdete v
kroku 4 v príručke „Prvé kroky“ a na str. 13.
Počet statických záberov (horný riadok udáva počet záberov
v kvalite [Fine] a dolný riadok udáva počet záberov v kvalite
(Čísla: Počet záberov)
[Standard].)
Kapacita
64 MB/
Vnútorná
pamäť
32 MB
Veľkosť
8M
3:2
5M
3M
2M
VGA
16:9
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
8
16
32
59
121
247
506
15
30
60
109
223
456
934
8
16
32
59
121
247
506
15
30
60
109
223
456
934
12
25
51
92
188
384
789
23
48
96
174
354
723
1482
20
41
82
148
302
617
1266
37
74
149
264
537
1097
2250
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
196
394
790
1428
2904
5928
12154
491
985
1975
3571
7261
14821
30385
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
• Udávané počty záberov sú platné, keď je funkcia [Mode] nastavená na hodnotu [Normal].
• Ak je dostupný počet záberov pre snímanie viac než 9 999, objaví sa indikátor „>9999“.
• Veľkosť záberu môžete zmeniť neskôr (funkcia [Resize], str. 42).
SK
23
Maximálna doba nahrávania videozáznamov
(Čísla: hodiny: minúty: sekundy)
Kapacita
32 MB
Veľkosť
640(Fine)
64 MB/
Vnútorná
pamäť
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
–
–
–
00:02:50
00:06:00
00:12:20
00:25:10
640(Standard)
00:01:20
00:02:50
00:05:50
00:10:40
00:21:40
00:44:20
01:31:00
160
00:22:40
00:45:30
01:31:30
02:51:20
05:47:00
11:44:20
24:18:20
• Videozáznamy s veľkosťou nastavenou na [640(Fine)] je možné nahrávať len na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
• Pri prehrávaní záznamu nasnímaného staršími modelmi Sony v tomto fotoaparáte sa môže
záznam zobraziť v inej než skutočnej veľkosti.
SK
24
Keď nemáte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ (Zaznamenávanie na vnútornú pamäť )
Fotoaparát je vybavený vnútornou pamäťou s kapacitou 64 MB. Vnútornú pamäť nie je
možné vybrať. Aj keď vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamäťová karta „Memory
Stick Duo“, môžete zaznamenávať zábery pomocou tejto vnútornej pamäte.
Radosť z fotografovania
• Videozáznamy s veľkosťou záberu nastavenou na hodnotu [640(Fine)] nie je možné zaznamenávať
na vnútornú pamäť.
Ak je vložená pamäťová karta
„Memory Stick Duo“
[Snímanie]: Zábery sa práve zaznamenávajú na
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
[Prehrávanie]: Práve sa prehrávajú zábery, ktoré sú
uložené na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
[Ponuka, Nastavenie atď.]: Na záberoch
z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ je možné
vykonať niekoľko funkcií.
B
B
Vnútorná
pamäť
Keď nie je vložená žiadna
pamäťová karta „Memory Stick
Duo“
[Snímanie]: Zábery sa zaznamenávajú pomocou
vnútornej pamäte.
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery, ktoré sú uložené
na vnútornej pamäti.
[Ponuka, Nastavenie atď.]: Na záberoch z vnútornej
pamäte je možné vykonať niekoľko funkcií.
Informácie o obrazových údajoch uložených vo vnútornej
pamäti
Ak chcete, aby prebehlo kopírovanie (zálohovanie) dát bez problémov, odporúčame
dodržať jeden z uvedených postupov.
Kopírovanie (zálohovanie) dát na pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“
Prichystajte si pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s kapacitou 64 MB alebo väčšou
a potom vykonajte postup popísaný pri funkcii [Copy] (str. 53).
Kopírovanie (zálohovanie) dát na pevný disk vášho počítača
Vykonajte postup na str. 60 až 63 bez vloženej pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
vo fotoaparáte.
• Súbor videozáznamu z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ nie je možné presunúť do vnútornej
pamäte.
• Pomocou pripojenia USB môžete kopírovať uložené dáta z vnútornej pamäti do počítača, ale nie
je možné kopírovať dáta z počítača do vnútornej pamäti.
SK
25
Životnosť batérie a počet záberov,
ktoré je možné nasnímať či prezrieť
Tabuľky zobrazujú životnosť batérie
a približný počet záberov v nastavenom
režime [Normal] pri snímaní či prezeraní
pri okolitej teplote 25 °C a s maximálne
nabitou (dodáva sa) batériou. Údaje o
počte záznamov, ktoré je možné
nasnímať alebo prezerať sú platné za
predpokladu, že v prípade potreby
vymeníte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“.
V závislosti od podmienok používania sa
môžu skutočné hodnoty od uvedených
mierne líšiť.
• Kapacita batérie sa tým viac znižuje, čím viac
sa zvyšuje počet použití fotoaparátu a tiež
ako sa predlžuje ich čas používania (str. 101).
• Životnosť batérie a počet záberov, ktoré je
možné snímať či prezerať, v nasledovných
podmienkach klesá:
– Okolitá teplota je nízka.
– Blesk sa používa často.
– Fotoaparát opakovane zapínate
a vypínate.
– Pri častom používaní transfokácie.
– Jas podsvietenia displeja LCD je zapnutý.
– je funkcia [AF Mode] nastavená na
hodnotu [Monitor].
– Kapacita batérie je nízka.
Pri snímaní statických
záberov
Displej
LCD
Počet záberov
Životnosť
batérie (min.)
Zap.
Pribl. 360
Pribl. 180
Vyp.
Pribl. 410
Pribl. 205
• Snímanie v nasledovných podmienkach:
–
(P.Quality) je nastavené na [Fine].
– [AF Mode] je nastavené na [Single].
– Jedno snímanie každých 30 sekúnd.
– Striedavá zmena transfokácie z polohy W
do polohy T.
– Blesk blysne pri každom druhom snímaní.
– Po 10 snímaniach sa vypne a znova zapne
napájanie.
• Meracia metóda je založená na štandarde
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Počet snímateľných záberov a životnosť
batérie sa nemení bez ohľadu na veľkosť
záberu.
Pri prezeraní statických
záberov
Počet záberov
Životnosť batérie
(min.)
Pribl. 10600
Pribl. 530
• Prezeranie jednotlivých záberov v poradí
s približne 3-sekundovými prestávkami
Pri snímaní videozáznamu
Displej LCD zap.
(min.)
Displej LCD
vypnutý (min.)
Pribl. 180
Pribl. 210
• Nepretržité nahrávanie videozáznamu pri
veľkosti záberu [160]
SK
26
Používanie prepínača režimu
Nastavte prepínač režimu na požadovanú funkciu.
Prepínač režimu
Radosť z fotografovania
: Snímanie
videozáznamov
Ovládacie tlačidlo
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Režimy snímania statických záberov
:
Režim Auto Adjustment
Umožňuje jednoduché snímanie s automaticky upravenými nastaveniami.
t krok 5 v príručke „Prvé kroky“
:
Režim Program Auto
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak rýchlosť
uzávierky, ako aj hodnotu clony). Rôzne nastavenia môžete tiež navoliť
pomocou ponuky.
(Bližšie informácie o dostupných funkciách t str. 31)
:
Režim Manual exposure shooting
Umožňuje snímanie s ručne nastavenou expozíciou (rýchlosť uzávierky, ako
aj hodnota clony) (str. 28).
Rôzne nastavenia môžete tiež vybrať v ponuke.
(Podrobnejšie informácie o dostupných funkciách t str. 31)
: Režim výberu scény
Umožňuje snímanie s predvolenými nastaveniami podľa aktuálnej scény. t
krok 5 v príručke „Prvé kroky“
SK
27
V tomto návode na použitie je dostupné nastavenie prepínača režimu uvedené
nasledovne.
M
Nie je k dispozícii
Je k dispozícii
Výber scény
Bližšie informácie t krok 5 v príručke „Prvé kroky“
Fotoaparát predurčí kombináciu funkcií, aby bolo zaručené správne nasnímanie záberu
podľa aktuálneho prostredia (scény).
( : je možné vybrať požadované nastavenie)
Macro
(blízke
objekty)
Blesk
Zameriavací
Prednastavené Vyváženie Intenzita
rámček zóny
zaostrenie
bielej farby blesku
AF
Burst/
Multi Burst
—
—
—
Auto/ WB
SL
—
—
/
—
/
Ručné nastavenie expozície
1 Stlačte tlačidlo z na ovládacom tlačidle, keď je prepínač režimu nastavený do polohy M.
Indikátor „Set“ v ľavej dolnej časti displeja sa zmení na indikátor „Return“ a fotoaparát
prejde do režimu ručnej expozície.
2 Upravte nastavenia pomocou ovládacieho tlačidla.
b/B: Clona (hodnota F)
v/V: Rýchlosť uzávierky
VGA
FINE
98
M
Indikátor „Return“
Return
SAF
250 F2.8
0 EV
Rýchlosť uzávierky
SK
28
Hodnota clony
Hodnota EV
Radosť z fotografovania
Keď je transfokácia nastavená úplne na stranu W, môžete zvoliť hodnotu clony F 2,8
alebo F 5,6.
Keď je transfokácia nastavená úplne na stranu T, môžete zvoliť hodnotu clony F 5,2
alebo F 10.
Môžete vybrať rýchlosť uzávierky od 1/1000 do 30 sekúnd.
Rozdiel medzi nastavením a správnou expozíciou určenou fotoaparátom sa na displeji
zobrazí ako hodnota EV. Hodnota 0 EV znamená, že fotoaparát pokladá danú hodnotu
expozície za najvhodnejšiu.
3 Nasnímajte záber.
• Ak chcete použiť funkciu snímania blízkych objektov (Macro), funkciu samospúšte, alebo ak
chcete zmeniť režim blesku, po vykonaní kroku 1 stlačte tlačidlo z, ktorým zrušíte ručné
nastavenie expozície. (Indikátor „Return“ sa zmení na indikátor „Set“.)
• Blesk je nastavený na hodnotu (zapojený blesk) alebo
(odpojený blesk).
• Rýchlosť uzávierky v trvaní jednej sekundy alebo viac sa zobrazuje so symbolom [”], napr. ako 1”.
• Ak nastavíte pomalšiu rýchlosť uzávierky, odporúča sa použiť statív, aby výsledné zábery neboli
roztrasené.
• Pri používaní určitých rýchlostí uzávierky* sa automaticky aktivuje funkcia NR pomalej uzávierky
na potlačenie obrazového šumu a zobrazí sa indikátor „NR“.
• Ak zvolíte pomalé rýchlosti uzávierky, fotoaparát bude potrebovať viac času na spracovanie dát.
* Keď je rýchlosť uzávierky jedna sekunda alebo viac.
SK
29
Práca s ponukou Menu
Používanie položiek ponuky Menu
Tlačidlo v/V/b/B
Tlačidlo
Prepínač režimu
Tlačidlo z
Tlačidlo MENU
Ovládacie tlačidlo
1 Snímanie: Zapnite fotoaparát a nastavte prepínač režimu.
Prehrávanie: Stlačte tlačidlo
.
Rôzne položky sú k dispozícii podľa nastavenej polohy prepínača režimu a režimu nahrávania/
snímania.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte požadovanú položku ponuky
pomocou tlačidiel b/B na ovládacom
tlačidle.
• Ak nie je požadovaná položka zobrazená,
opakovane stláčajte tlačidlá b/B, kým sa táto
položka neobjaví na displeji.
• Po vybratí položky v režime prehrávania stlačte
tlačidlo z.
400
200
100
80
Auto
ISO
4 Zvoľte nastavenie pomocou tlačidiel v/V.
Vybrané nastavenie sa trochu zväčší a nastaví sa.
5 Stlačením tlačidla MENU ponuku vypnete.
Zmena režimu snímania
Ponuku môžete vypnúť aj stlačením tlačidla spúšte fotoaparátu do polovice.
SK
30
• Ak sa v ponuke nachádza nezobrazená položka, na okraji oblasti sa objaví značka v/V, ktorá
naznačuje, že sa v ponuke ešte musí rolovať. Ak chcete rolovať k nezobrazenej položke v ponuke,
vyberte zmienenú značku pomocou ovládacieho tlačidla.
• Nie je možné nastaviť položky, ktoré nie sú k dispozícii pre výber.
Položky ponuky Menu
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 30
Ponuka pre snímanie (str. 32)
Dostupné položky ponuky sa líšia podľa nastavenej pozície prepínača režimu. Na
displeji sa objavia len dostupné položky.
(
Pozícia prepínača režimu:
COLOR (Color Mode)
/
—
Scene
—
—
(Metering Mode)
—
WB (White Bal)
—
ISO
—
—
—
—
(P.Quality)
Mode (REC Mode)
M
Práca s ponukou Menu
9 (Focus)
: k dispozícii)
—
(Interval)
—
*
—
(Flash Level)
—
*
—
(Contrast)
(Sharpness)
—
—
—
—
—
—
(Setup)
Ponuka pre prezeranie (str. 39)
(Folder)
DPOF
(Slide)
(Rotate)
(Setup)
- (Protect)
(Print)
(Resize)
(Divide)
Trimming**
* Funkcia je obmedzená v závislosti od režimu výberu scény (str. 28).
** K dispozícii len pri priblížení počas prehrávania.
SK
31
Ponuka pre snímanie
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 30
.
COLOR (Color Mode)
Môžete zmeniť jas záberu a pridať k nemu efekty.
B&W (B & W)
Zmení farebný záber na čiernobiely
Sepia (SEPIA)
Zmení záber na efekt sépiovej farby
Natural (NATURAL)
Zmení záber na efekt nevtieravých farieb
Vivid (VIVID)
Nastaví farbu záberu na jasnú a sýtu.
Normal
• Pri nahrávaní videozáznamov môžete zvoliť len efekty [B&W] a [Sepia].
• Keď je nastavený režim [Multi Burst], režim farieb je nastavený na hodnotu [Normal].
SK
32
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 30
9 (Focus)
Môžete zmeniť spôsob zaostrovania. Použite ponuku, keď je obtiažne správne zaostriť
v režime automatického zaostrovania.
(nekonečno)
7.0m
3.0m
• V režime automatického zaostrenia je obtiažne správne
zaostriť na objekt, ktorý sa nachádza za mrežou alebo za
sklom. V takýchto prípadoch je vhodné použiť funkciu
[Focus].
Práca s ponukou Menu
1.0m
Zaostrí na objekt použitím predtým nastavenej
vzdialenosti k predmetu. (Prednastavené zaostrenie)
0.5m
Center AF
(
)
Automaticky zaostrí na predmet v prostriedku
zameriavacieho rámčeka.
• V kombinácii s metódou uzamknutia AF môžete nasnímať
požadovanú kompozíciu záberu.
Zameriavací rámček zóny AF
Indikátor zameriavaceho
rámčeka zóny AF
Multi AF
(Režim viacbodového
automatického
zaostrovania)
(Statický záber
)
(Videozáznam
)
Automaticky zaostrí na predmet po celej ploche
zameriavaceho rámčeka.
• Tento režim je užitočný, keď sa snímaný objekt nenachádza
v prostriedku rámčeka.
Zameriavací rámček zóny AF
Indikátor zameriavaceho
rámčeka zóny AF
• Skratka AF znamená Auto Focus (automatické zaostrenie).
• Informácia o nastavenej vzdialenosti v prednastavenom zaostrení „Focus preset“ je približná. Pri
posúvaní objektívu vpred alebo vzad odchýlka vzrastá.
• Pri natáčaní videozáznamov sa odporúča taktiež používať funkciu [Multi AF], pretože AF dobre
funguje aj pri menších otrasoch.
• Pri používaní funkcie digitálneho priblíženia alebo AF iluminátora bude fotoaparát prioritne
zaostrovať na objekty umiestnené v prostriedku alebo blízko prostriedku zameriavaceho rámčeka.
V takomto prípade bliká indikátor
alebo
a zameriavací rámček zóny AF sa nezobrazuje.
• V závislosti od režimu výberu scény (str. 28) nie sú niektoré možnosti k dispozícii.
SK
33
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 30
z Ak je objekt nezaostrený
Fotoaparát nemusí presne zaostriť objekt, ktorý sa pri snímaní nachádza na okraji zameriavacej
oblasti (alebo na okraji displeja). To isté platí pri používaní funkcie [Center AF]. V takých
prípadoch postupujte nasledovne.
1 Pozmeňte kompozíciu záberu tak, aby sa snímaný objekt nachádzal v prostriedku
zameriavaceho rámčeka zóny AF a zatlačte spúšť do polovice, aby fotoaparát mohol
zaostriť na tento objekt (uzamknutie AF).
Indikátor uzamknutia AE/AF
Zameriavací rámček zóny AF
Pokiaľ nezatlačíte spúšť úplne nadol až na doraz, môžete tento proces zaostrovania
vykonať ľubovoľný počet krát.
2 Keď prestane blikať indikátor uzamknutia AE/AF a bude svietiť nepretržite, zostavte
celkovú kompozíciu záberu, a zatlačte spúšť na doraz.
(Metering Mode)
Umožňuje zvoliť režim merania, ktorý určí, ktorá časť objektu sa má merať pre určenie
expozície.
Spot (bodové meranie)
( )
Zameria iba jednu časť daného objektu.
• Túto funkciu je vhodné použiť, keď je za snímaným
objektom svetlé pozadie alebo keď medzi objektom
a pozadím je veľký kontrast.
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
Zameria sa na objekt
SK
34
Center (stredové
meranie) ( )
Zameria sa na prostriedok záberu a určí hodnotu
expozície na základe jasu snímaného objektu.
Multi (viacoblastné
meranie)
Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblasť
zmeria zvlášť. Fotoaparát určí optimálne vyrovnanú
expozíciu.
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 30
• Bližšie informácie o expozícii t str. 11
• Pri bodovom alebo stredovom meraní pri zaostrení na meraciu pozíciu sa odporúča nastaviť
funkciu [9] (Focus) na hodnotu [Center AF] (str. 33).
WB (White Bal)
Upravuje farebné tóny podľa aktuálnych svetelných podmienok v danej situácii, keď
napríklad farby na zábere vyzerajú divne.
Flash ( WB )
Upravuje podmienky pre fotenie pri blesku.
Incandescent (n)
Upravuje nastavenie pre také miesta, kde sa rýchlo menia
svetelné podmienky, napr. pri večierku v divoko osvetlenej
miestnosti alebo pri ostrom svetle, napr. vo fotoštúdiu.
Fluorescent (
Upravuje nastavenie pre osvetlenie pri žiarivke.
Cloudy (
Daylight (
Auto
)
)
Práca s ponukou Menu
• Túto položku nie je možné vybrať pri nahrávaní videozáznamov.
Upravuje nastavenie pre zamračenú oblohu.
)
Upravuje nastavenie pre fotenie v exteriéri, v noci, snímanie
neónového osvetlenia, ohňostroja alebo východu slnka,
prípadne snímanie tesne pred/po západe slnka.
Upravuje automaticky vyváženie bielej farby.
• Ďalšie informácie o vyvážení bielej farby t str. 13
• Pri snímaní s osvetlením žiarivkou, ktorá bliká, môže funkcia nastavenia vyváženia bielej fungovať
nesprávne, aj keď ste zvolili možnosť [Fluorescent] ( ).
• Okrem režimov v nastavení [Flash] ( WB ) je funkcia [WB] nastavená na hodnotu [Auto], keď
zablysne blesk.
• V závislosti od režimu výberu scény (str. 28) nie sú niektoré možnosti k dispozícii.
ISO
Zvolí svetelnú citlivosť s jednotkami v ISO. Čím väčšie číslo, tým väčšia citlivosť.
1250
800
400
Nastavte väčšiu hodnotu pri snímaní v nedostatočných
svetelných podmienkach či pri snímaní rýchlo sa
pohybujúceho objektu, alebo nižšiu hodnotu, aby sa
dosiahol kvalitný záber.
200
100
80
Auto
• Bližšie informácie o citlivosti ISO t str. 12
• Pri väčšej hodnote citlivosti ISO sa na zábere objavuje väčší šum.
• [ISO] je nastavené na hodnotu [Auto] v režime výberu scény.
SK
35
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 30
• Pri snímaní v podmienkach jasného svetla fotoaparát automaticky zvýši reprodukciu tónov, čím
zabráni zbeleniu obrázka (neplatí, ak je citlivosť [ISO] nastavená na hodnotu [80] alebo [100]).
(P.Quality)
Zvolí kvalitu statických záberov.
Fine (FINE)
Ukladá zábery s vysokou kvalitou (malá kompresia).
Standard (STD)
Ukladá zábery so štandardnou kvalitou (vysoká
kompresia).
• Bližšie informácie o kvalite záberu t str. 13
Mode (REC Mode)
Určuje, či fotoaparát bude po stlačení spúšte snímať nepretržitú sériu záberov po sebe alebo
nie.
Multi Burst ( M )
Po stlačení tlačidla spúšte zaznamená 16 snímok idúcich
bezprostredne za sebou ako jeden súbor statického
záberu.
• Funkcia je vhodná napríklad pri snímaní športového výkonu.
• V režime [Interval] môžete nastaviť interval spúšte pre
funkciu Multi Burst (str. 38).
Burst (
)
Po zatlačení a pridržaní zatlačenej spúšte zaznamená
maximálny počet snímok idúcich za sebou (pozri
nasledujúcu tabuľku).
• Po zmiznutí hlásenia „Recording“ môžete nasnímať ďalší
záber.
Normal
Nesníma nepretržite.
Funkcia [Multi Burst]
• Sériu nasnímaných záberov v režime Multi Burst si môžete postupne prehrať vykonaním
nasledujúcich postupov:
– Pozastavenie/obnovenie prehrávania: Stlačte tlačidlo z na ovládacom tlačidle.
– Prehrávanie záberu po zábere: Stlačte tlačidlo b/B v režime pozastavenia. Ak chcete obnoviť
prehrávanie série záberov, stlačte tlačidlo z.
• V režime Multi Burst nie je možné použiť nasledovné funkcie:
– Inteligentné priblíženie
– Blesk
– Rozdelenie série záberov nasnímaných v režime Multi Burst
– Odstránenie alebo extrahovanie jednej snímky zo série záberov nasnímaných v režime Multi
Burst.
– Nastavenie intervalu snímky na iný režim než [1/30], keď je prepínač režimu nastavený na
hodnotu
– Nastavenie rýchlosti uzávierky na menej než 1/30 sekundy, keď je prepínač režimu nastavený do
polohy M.
SK
36
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 30
• Pri prehrávaní série záberov nasnímaných v režime Multi Burst na počítači alebo na fotoaparáte,
ktorý nie je vybavený funkciou Multi Burst, sa táto séria záberov zobrazí ako jeden záber so
16 snímkami.
• Veľkosť záberu obrázkov nasnímaných funkciou Multi Burst je 1M.
• V závislosti od režimu výberu scény (str. 28) sa môže stať, že nebudete schopní nasnímať zábery
v režime Multi Burst.
Práca s ponukou Menu
Funkcia [Burst]
• Blesk je nastavený na hodnotu
(odpojený blesk).
• Pri snímaní s použitím automatickej spúšte sa naraz zaznamená maximálne 5 záberov.
• Keď je prepínač režimu nastavený na hodnotu M, rýchlosť uzávierky sa nedá nastaviť na jednu
sekundu alebo na nižšiu rýchlosť.
• Keď je batéria takmer vybitá, alebo keď sa zaplní vnútorná pamäť či pamäťová karta „Memory
Stick Duo“, snímanie v režime Burst sa zastaví.
• V závislosti od režimu výberu scény (str. 28) sa môže stať, že nebudete schopní nasnímať zábery
v režime Burst.
• Interval snímania je približne 1,0 sekundy.
Maximálny počet po sebe idúcich záberov
(Čísla: počet záberov)
Kvalita
Veľkosť
8M
Fine (Jemná)
Standard
4
6
3:2
4
6
5M
5
9
3M
8
14
2M
13
23
VGA
73
100
16:9
13
23
SK
37
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 30
M
(Interval)
Táto položka zmení interval snímky v režime [Multi Burst] (str. 36).
1/7.5 (1/7.5")
1/15 (1/15")
1/30 (1/30")
• Najskôr nastavte funkciu [Multi Burst] pomocou možnosti
[Mode], potom nastavte požadované nastavenie pre
možnosť [Interval]. Ak zvolíte inú funkciu než [Multi
Burst], táto funkcia nie je k dispozícii.
(Flash Level)
Upravuje intenzitu blesku.
+ ( +)
Smerom k +: Zosilní intenzitu blesku.
Normal
– ( –)
Smerom k –: Zoslabí intenzitu blesku.
• Ak chcete zmeniť režim blesku, pozrite t krok 5 v príručke „Prvé kroky“
(Contrast)
Nastavenie kontrastu obrazu.
+(
)
Smerom k +: Pridá na kontraste.
Normal
–(
)
Smerom k –: Uberie na kontraste.
(Sharpness)
Nastavenie ostrosti obrazu.
+(
)
Smerom k +: Zostrí obraz.
Normal
–(
)
(Setup)
Pozrite str. 46.
SK
38
Smerom k –: Zmäkčí obraz.
Ponuka pre prezeranie
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 30
.
(Folder)
Vyberie priečinok obsahujúci záber, ktorý chcete prehrávať keď používate fotoaparát
s pamäťovou kartou „Memory Stick Duo“.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Cancel
Zruší výber.
Práca s ponukou Menu
1 Zvoľte požadovaný priečinok pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
Select Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 9
Created:
2006 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
BACK/NEXT
2 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
z Informácie o priečinku
Fotoaparát ukladá zábery do zvláštneho priečinka na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“
(str. 51). Priečinok môžete zmeniť alebo vytvoriť nový.
• Vytvorenie nového priečinka t [Create REC. Folder] (str. 51)
• Zmena priečinka pre ukladanie záberov t [Change REC. Folder] (str. 52)
• Ak je na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vytvorených niekoľko priečinkov a v danom
priečinku je zobrazený prvý alebo posledný súbor, ukážu sa nasledujúce indikátory.
: Presun do predchádzajúceho priečinka.
: Presun do nasledujúceho priečinka.
: Presun delete do predchádzajúcich a nasledujúcich priečinkov.
SK
39
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 30
- (Protect)
Chráni zábery pred nechceným zmazaním.
Protect (-)
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Exit
Zruší funkciu ochrany záberov.
Ochrana záberov v režime jedného záberu
1 Zobrazte záber, ktorý chcete zabezpečiť pred vymazaním.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte možnosť [-] (Protect) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle a potom
stlačte tlačidlo z.
Záber je ochránený a na obrázku sa objaví kľúčik - (ochrana).
VGA
2/9
-
Protect
Exit
BACK/NEXT
4 Ak chcete ochrániť ostatné zábery, zvoľte požadovaný záber pomocou tlačidiel b/B
a potom stlačte tlačidlo z.
Ochrana záberov v režime registra
1 Posunutím páčky
(register) zobrazte režim registra.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte [-] (Protect) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle a potom stlačte
tlačidlo z.
4 Zvoľte možnosť [Select] pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
5 Označte záber, ktorý chcete ochrániť, pomocou tlačidiel v/V/b/B a potom stlačte tlačidlo
z.
Na zvolenom zábere sa zobrazí zelený kľúčik -.
- (zelený)
•
SELECT
MENU
TO NEXT
6 Ochranu pre ďalšie zábery nastavte opakovaním kroku 5.
7 Stlačte tlačidlo MENU.
8 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla B a potom stlačte tlačidlo z.
Indikátor - sa zmení do biela. Zvolený záber bude chránený.
SK
40
• Ak chcete ochrániť všetky zábery v priečinku, zvoľte možnosť [All In This Folder] v kroku 4
a stlačte tlačidlo z. Zvoľte možnosť [On] pomocou tlačidla B a potom stlačte tlačidlo z.
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 30
Zrušenie ochrany
V zobrazení samostatného záberu
Stlačte tlačidlo z v kroku 3 alebo 4 v časti „Ochrana záberov v režime jedného
záberu“.
V režime registra
1 V kroku 5 časti „Ochrana záberov v režime registra“ zvoľte záber, v ktorom chcete
odstrániť ochranu proti zmazaniu.
2 Stlačením tlačidla z zmeníte farbu kľúčika - na šedú.
Práca s ponukou Menu
3 Vyššie uvedené kroky zopakujte pre všetky zábery, na ktorých chcete zrušiť ochranu.
4 Stlačte tlačidlo MENU, zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla B a potom stlačte tlačidlo
z.
Zrušenie ochrany všetkých chránených záberov v priečinku
Zvoľte možnosť [All In This Folder] v kroku 4 časti „Ochrana záberov v režime
registra“ a stlačte tlačidlo z. Zvoľte možnosť [Off] pomocou tlačidla B a potom stlačte
tlačidlo z.
• Pamätajte na to, že pri formátovaní vnútornej pamäte alebo karty „Memory Stick Duo“ sa vymažú
všetky údaje uložené na záznamovom médiu, vrátane chránených záberov. Takto vymazané zábery
už nie je možné obnoviť.
• Nastavenie ochrany záberu môže chvíľu trvať.
DPOF
Pridá značku
(Poradie tlače) na zábery, ktoré chcete vytlačiť (str. 79).
(Print)
Pozrite str. 75.
(Slide)
Postupne zobrazí zaznamenané zábery v určitom poradí (Prezentácia).
Interval
3 sec
Nastavenie intervalu prezerania prezentácie.
5 sec
10 sec
30 sec
1 min
SK
41
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 30
Repeat
On
Off
Image
Folder
Nepretržité opakovanie prehrávania záberov.
Po prehraní všetkých záberov sa prehrávanie skončí.
Prehrávanie všetkých záberov vo zvolenom priečinku.
All
Prehrávanie všetkých záberov uložených na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“.
Start
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Cancel
Zrušenie prezerania prezentácie.
1 Zvoľte možnosť [Interval], [Repeat] a [Image] pomocou tlačidiel v/V/b/B na ovládacom
tlačidle.
2 Zvoľte možnosť [Start] pomocou tlačidiel V/B a potom stlačte tlačidlo z.
Prezentácia sa spustí.
Ak chcete ukončiť prezentáciu, stlačením tlačidla z prezentáciu zastavíte. Zvoľte možnosť
[Exit] pomocou tlačidla V, potom stlačte tlačidlo z.
• Keď pozastavíte prezentáciu, môžete zobraziť predchádzajúci alebo ďalší záber pomocou tlačidiel
b/B.
• Čas intervalu je len približný, môže sa líšiť v závislosti od veľkosti záberu apod.
(Resize)
Veľkosť záberu môžete zmeniť (Zmena veľkosti) a upravený záber môžete uložiť ako
nový súbor. Záber v pôvodnej veľkosti zostáva uchovaný.
8M
5M
Veľkosť nastavenia slúži ako vodítko.
t krok 4 v príručke „Prvé kroky“
3M
2M
VGA
Cancel
Zruší zmenu veľkosti.
1 Zobrazte záber, ktorého veľkosť chcete zmeniť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte možnosť [
stlačte tlačidlo z.
] (Resize) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle a potom
4 Zvoľte požadovanú veľkosť záberu pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
Záber so zmenenou veľkosťou sa zaznamená do cieľového priečinka ako najnovší súbor.
SK
42
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 30
• Bližšie informácie o veľkosti záberu [Image Size] t krok 4 v príručke „Prvé kroky“
• Pri videozáznamoch a záznamoch Multi Burst nie je možné meniť veľkosť.
• Pri zmene z malej veľkosti na väčšiu sa kvalita záberu zhorší.
• Nemôžete zmeniť veľkosť záberu na formát [3:2] alebo [16:9].
• Pri pokuse zmeniť veľkosť záberu vo formáte [3:2] alebo [16:9] sa na vrchu a spodku záberu
zobrazia čierne pruhy.
(Rotate)
Pootočí statický záber.
Práca s ponukou Menu
Pootočí záber. Vykonajte kroky podľa nasledujúcej
procedúry.
OK
Určí smer pootočenia. Vykonajte kroky podľa
nasledujúcej procedúry.
Cancel
Zruší pootočenie.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete pootočiť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte možnosť [
stlačte tlačidlo z.
4 Zvoľte možnosť [
b/B.
] (Rotate) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle a potom
] pomocou tlačidla v a potom pootočte záber pomocou tlačidiel
5 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
• Nemôžete otáčať uzamknuté ochránené zábery, videozáznamy alebo zábery typu Multi Burst.
• Môže sa stať, že sa záber nasnímaný iným zariadením neotočí.
• Pri zobrazení záberu na monitore PC nemusí byť v závislosti od použitého softvéru informácia o
otočení záberu akceptovaná.
(Divide)
Slúži pre strih videozáznamov alebo pre odstránenie nepotrebných častí
videozáznamov. Funkcia je vhodná pri nedostatočnej kapacite vnútornej pamäti, alebo
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ a je tiež vhodná pre úpravu videozáznamov,
ktoré chcete priložiť k e-mailovým správam.
• Všimnite si, že súbor pôvodného videozáznamu sa zmazal a jeho číslo jeho vynechané. Tiež si
uvedomte, že zostrihnuté videozáznamy už nie je možné vrátiť do pôvodnej podoby.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Cancel
Zruší proces strihu.
SK
43
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 30
Príklad: Strih videozáznamu s číslom 101_0002
Tato časť popisuje príklad strihu videozáznamu s číslom 101_0002 a jeho zmazanie
v nasledujúcej konfigurácii súboru.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
1 Rozdelenie scény A.
1
A
B
2
3
101_0002
Rozdelenie
101_0002 sa rozdelí na 101_0004 a 101_0005.
2 Rozdelenie scény B.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Rozdelenie
101_0005 sa rozdelí na 101_0006 a 101_0007.
3 Vymazanie scény A a B, ak sú nepotrebné.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
B
101_0006
Zmazať
Zmazať
4 Uchovajú sa len želané scény.
1
3
2
101_0006
Postup
1 Zobrazte videozáznam, ktorý chcete zostrihnúť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte možnosť [ ] (Divide) pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle a potom
stlačte tlačidlo z.
SK
44
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 30
4 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Spustí sa prehrávanie videozáznamu.
5 Na požadovanom mieste strihu stlačte tlačidlo z.
STD
640
Divide
Dividing
Point
10/10
00:00:02
OK
Cancel
Exit
Práca s ponukou Menu
• Ak chcete upraviť miesto strihu, zvoľte možnosť [c/C] (snímka vpred/vzad) a upravte
miesto strihu pomocou tlačidiel b/B.
• Ak chcete zmeniť miesto strihu, zvoľte možnosť [Cancel]. Znova sa spustí prehrávanie
záznamu.
6 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidiel v/V a stlačte tlačidlo z.
7 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidiel v a potom stlačte tlačidlo z.
Záznam sa zostrihne.
• Zostrihnutým videozáznamom sú priradené nové čísla a potom sa uložia ako najnovšie súbory vo
zvolenom priečinku.
• Nasledovné typy záberov nie je možné strihať:
– Statický záber
– Videozáznamy príliš krátke pre strih (nie dlhšie ako dve sekundy)
– Chránené videozáznamy (str. 40)
(Setup)
Pozrite str. 46.
Trimming
Uloží zväčšený záber (t krok 6 v príručke „Prvé kroky“) ako nový súbor.
Trimming
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Return
Zruší trimovanie.
1 Pri zväčšenom prehrávaní stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
2 Zvoľte možnosť [Trimming] pomocou tlačidla B na ovládacom tlačidle a potom stlačte
tlačidlo z.
3 Zvoľte veľkosť záberu pomocou tlačidla v/V a potom stlačte tlačidlo z.
Záber sa uloží a znovu sa zobrazí pôvodný záber.
• Zväčšený záber sa zaznamená do cieľového priečinka ako najnovší súbor, pričom pôvodný súbor
zostane uchovaný.
• Kvalita zväčšeného záberu môže byť horšia.
• Nie je možné strihať veľkosť záberu vo formáte [3:2] alebo [16:9].
SK
45
Práca s obrazovkou Setup
Používanie položiek v ponuke Setup
Pomocou obrazovky Setup môžete zmeniť preddefinované nastavenia.
Tlačidlo v/V/b/B
Prepínač režimu
Tlačidlo MENU
Tlačidlo z
Ovládacie tlačidlo
1 Zapnite fotoaparát.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Po stlačení tlačidla B na ovládacom tlačidle, prejdite na nastavenie
(Setup), potom stlačte znova B.
4 Stlačením v/V/b/B na ovládacom tlačidle zvoľte položku, ktorú chcete
nastaviť.
Rámček zvolenej položky sa zvýrazní nažlto.
5 Stlačením tlačidla z otvoríte možnosti
nastavenia.
Ak chcete vypnúť obrazovku
(Setup), stlačte tlačidlo MENU.
Ak sa chcete vrátiť do ponuky z obrazovky
(Setup), opakovane stlačte tlačidlo b na
ovládacom tlačidle.
• Stlačením spúšte do polovice vypnite obrazovku
(Setup) a vráťte sa do režimu snímania.
Keď nie je zobrazená ponuka
Ak pridržíte stlačené tlačidlo MENU dlhšie, zobrazí sa obrazovka
Zrušenie nastavení obrazovky
(Setup).
(Setup)
Zvoľte možnosť [Cancel] (ak sa objaví) a potom stlačte tlačidlo z na ovládacom
tlačidle. Ak sa neobjaví, znovu nastavte predchádzajúce nastavenie.
SK
46
• Toto nastavenie sa uchová aj po vypnutí napájania.
Camera
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 46
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
AF Mode
Zvolí režim automatického zaostrovania.
Single (S AF)
Automaticky upravuje zaostrenie pri zatlačení
a pridržaní spúšte do polovice. Tento režim je vhodný pri
snímaní statických objektov.
Monitor (M AF)
Automaticky upravuje zaostrenie pred zatlačením
a pridržaním spúšte do polovice. Čas potrebný na
zaostrenie sa v tomto režime skráti.
• Spotreba kapacity batérie je rýchlejšia než v režime
[Single].
Práca s obrazovkou Setup
Digital Zoom
Vyberie režim digitálneho priblíženia. Fotoaparát zväčšuje záber použitím optického
priblíženia (až 3×). Keď pomer zväčšenia prekročí 3×, fotoaparát použije buď metódu
inteligentného alebo presného digitálneho priblíženia.
Smart
(Inteligentné priblíženie)
(
)
Digitálne zväčší záber takmer bez skreslenia. Táto
funkcia nie je k dispozícii, keď je veľkosť záberu
nastavená na hodnotu [8M] alebo [3:2].
• Maximálna stupnica inteligentného priblíženia je uvedená
v nasledujúcej tabuľke.
Precision
(Presné digitálne
priblíženie) (
)
Zväčší všetky veľkosti záberov až maximálne 6×, ale
veľmi stráca na kvalite.
Off
Nepoužíva inteligentné priblíženie.
Veľkosť záberu a maximálna stupnica priblíženia použitím funkcie inteligentnej transfokácie
Veľkosť
Maximálna stupnica priblíženia
5M
pribl. 3,8×
3M
pribl. 4,8×
2M
pribl. 6×
VGA
pribl. 15×
16:9
pribl. 5,1×
SK
47
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 46
• Ak posuniete páčku transfokácie, zobrazí sa stupnica priblíženia.
Strana W tejto čiary predstavuje oblasť optického
priblíženia a strana T je oblasť digitálneho priblíženia
Indikátor so stupnicou priblíženia
• Maximálna stupnica priblíženia v režime inteligentného i presného priblíženia zahŕňa stupnicu
optického priblíženia.
• Pri používaní funkcie digitálneho priblíženia sa nezobrazí zameriavací rámček zóny AF. Indikátor
alebo
bliká a funkcia automatického zaostrenia AF zaostruje prioritne na objekty
nachádzajúce sa blízko stredového rámčeka.
• Pri používaní funkcie inteligentného priblíženia dochádza k zhoršeniu kvality zobrazenia na
displeji. Tento jav však nemá žiadny vplyv na nasnímaný záznam.
Function Guide
Pri práci s fotoaparátom sa zobrazujú inštrukcie rôznych funkcií.
On
Zobrazí Sprievodcu funkciami.
Off
Nezobrazí Sprievodcu funkciami.
Red Eye Reduction
Potlačuje efekt červených očí pri snímaní
s bleskom. Spôsob vkladania zvoľte pred
snímaním.
On (
)
Potláča efekt červených očí.
• Pred snímaním záberu blesk dvakrát alebo viackrát
predblysne.
Off
Nepoužíva funkciu potlačenia efektu červených očí.
• Pretože do cvaknutia spúšte uplynie asi sekunda, držte fotoaparát pevne zovretý v rukách, aby ste
nedostali roztrasený záber. Tiež dbajte na to, aby sa snímaný objekt nepohyboval.
• Redukcia efektu červených očí nemusí priniesť požadovaný efekt v závislosti od individuálnych
rozdielov, vzdialenosti snímaného objektu, ak objekt nezaregistroval predzáblesk apod.
SK
48
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 46
AF Illuminator
Iluminátor AF osvetľuje snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie
v nedostatočných svetelných podmienkach.
Iluminátor AF emituje červené svetlo, čím fotoaparátu uľahčuje zaostrenie pri stlačení
a pridržaní spúšte do polovice, kým sa proces zaostrenia úplne dokončí. Počas tejto
operácie sa objaví indikátor ON .
Auto
Používa iluminátor AF.
Off
Nepoužíva iluminátor AF.
Práca s obrazovkou Setup
• Ak funkcia Iluminátor AF nedostatočne nasvieti objekt z dôvodu značnej vzdialenosti snímaného
objektu, alebo je objekt málo kontrastný, zaostrenie nebude úspešné. (Odporúča sa vzdialenosť
približne 3,2 m (pri transfokácii v polohe W) alebo 2,4 m (pri transfokácii v polohe T).)
• Zaostrovanie prebieha, pokiaľ iluminátor AF osvetľuje snímaný objekt, aj keď svetlo dopadá
nepatrne mimo strednej časti snímaného objektu.
• Keď je nastavená predvolená funkcia zaostrenia (str. 33), iluminátor AF nefunguje.
• Zameriavací rámček zóny AF sa nezobrazí. Indikátor
alebo
bliká a funkcia automatického
zaostrenia AF zaostruje prioritne na objekty nachádzajúce sa blízko stredového rámčeka.
• Iluminátor AF nefunguje, keď je v režime výberu scény zvolený režim
(Režim Twilight Súmrak) alebo
(Režim Landscape - Krajinka).
• Iluminátor AF vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Aj keď používanie tohto svetla nepredstavuje
žiadne riziko ohrozenia zdravia, neodporúča sa priamo a zblízka pozerať do žiariča iluminátora
AF.
Auto Review
Zobrazí nasnímaný obraz ihneď na displeji približne dve sekundy po nasnímaní
statického záberu.
On
Aktivuje sa funkcia automatického zobrazovania.
Off
Zruší používanie funkcie automatického zobrazovania.
• Ak v tomto časovom intervale čiastočne stlačíte spúšť do polovice, zaznamenaný záber zmizne
a bude možné ihneď zaznamenať ďalší záber.
SK
49
Internal Memory Tool
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 46
Táto položka sa nezobrazí, ak je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
Format
Naformátuje vnútornú pamäť.
• Nezabudnite, že formátovanie nezvratne vymaže všetky údaje z vnútornej pamäte, vrátane
chránených záberov.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Cancel
Zruší formátovanie karty.
1 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte tlačidlo
z.
Objaví sa správa „All data in internal memory will be erased Ready?“ (Všetky dáta vo
vnútornej pamäti sa vymažú. Chcete pokračovať?).
2 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Formátovanie karty sa dokončilo.
SK
50
Memory Stick Tool
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 46
Táto položka sa zobrazí len vtedy, ak je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
Predvolené nastavenia sú označené symbolom .
Format
Naformátuje pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. Pamäťové karty „Memory Stick
Duo“ v predajniach sú už naformátované a je ich možné začať okamžite používať.
• Uvedomte si, že formátovanie nenávratne vymaže všetky údaje na karte „Memory Stick Duo“
vrátane chránených záznamov.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Cancel
Zruší formátovanie karty.
Práca s obrazovkou Setup
1 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte tlačidlo
z.
Objaví sa správa „All data in Memory Stick will be erased Ready?“ (Všetky dáta na
pamäťovej karte Memory Stick sa vymažú. Chcete pokračovať?).
2 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Formátovanie karty sa dokončilo.
Create REC. Folder
Vytvorí priečinok pre ukladanie záberov na karte „Memory Stick Duo“.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Cancel
Zruší proces vytvorenia priečinka.
1 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte tlačidlo
z.
Objaví sa obrazovka pre vytvorenie priečinka.
Create REC. Folder
Creating REC. folder
102MSDCF
Ready?
OK
Cancel
2 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Vytvorí sa nový priečinok. Označenie bude o jedno číslo vyššie, než najvyššie číslo
naposledy vytvoreného priečinka. Nový priečinok sa stane cieľovým priečinkom pre
ukladanie záberov.
SK
51
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 46
• Bližšie informácie o priečinkoch nájdete na str. 39.
• Ak nevytvoríte nový priečinok, z výroby je ako cieľový priečinok pre ukladanie záberov nastavený
priečinok „101MSDCF“.
• Priečinky môžete vytvárať až do označenia „999MSDCF“.
• Snímané zábery sa ukladajú do novo vytvoreného priečinka, kým nevytvoríte, alebo nezvolíte iný
priečinok.
• Pomocou ponuky fotoaparátu nemôžete priečinok odstrániť. Ak chcete priečinok odstrániť,
použite počítač.
• Do jedného priečinka je možné uložiť až 4 000 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa
automaticky vytvorí nový priečinok.
• Bližšie informácie pozrite „Cieľové priečinky pre ukladanie záberov a názvy súborov“ (str. 65).
Change REC. Folder
Zvoľte možnosť aktuálne používaný priečinok na ukladanie záberov.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Cancel
Zruší zmenu priečinka pre ukladanie záberov.
1 Zvoľte [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte tlačidlo z.
Objaví sa obrazovka pre výber priečinka.
Select REC. Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 0
Created:
2006 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
BACK/NEXT
2 Zvoľte požadovaný priečinok pomocou tlačidiel b/B a [OK] pomocou tlačidla v potom
stlačte tlačidlo z.
• Priečinok „100MSDCF“ nie je možné zvoliť ako cieľový priečinok pre ukladanie záberov.
• Nasnímané zábery nemôžete presunúť do iného priečinka.
SK
52
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 46
Copy
Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Cancel
Zruší kopírovanie.
Práca s obrazovkou Setup
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, ktorá má kapacitu 64 MB alebo viac.
2 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte tlačidlo
z.
Objaví sa správa „All data in internal memory will be copied Ready?“ (Všetky dáta vo
vnútornej pamäti sa skopírujú. Chcete pokračovať?).
3 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Zaháji sa kopírovanie.
Copying
102_COPY
• Používajte úplne nabitú batériu alebo sieťový adaptér (nedodáva sa). Ak sa pokúsite skopírovať
obrazové súbory a vložená batéria už má nízku kapacitu, môže sa stať, že počas kopírovania sa
batéria úplne vybije a neskopírujú sa všetky súbory, resp. môže sa aj poškodiť dátová štruktúra
niektorých súborov.
• Nie je možné kopírovať jednotlivé zábery.
• Pôvodné zábery zostanú vo vnútornej pamäti aj po skopírovaní. Ak chcete zmazať obsah
vnútornej pamäte, vyberte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ po dokončení kopírovania,
potom vykonajte príkaz [Format] v nástroji
(Internal Memory Tool) (str. 50).
• Nie je možné vybrať priečinok, ktorý bol skopírovaný na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Aj keď skopírujete dáta, značka
(Poradie tlače) sa neskopíruje.
SK
53
1
Setup 1
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 46
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
LCD Backlight
Umožňuje zvoliť intenzitu podsvietenia displeja LCD, keď používate fotoaparát
napájaný batériou.
Bright
Zosvetlí podsvietenie displeja.
Normal
• Nastavenia je možné zmeniť aj dlhším stlačením tlačidla
(prepínanie zobrazenia displeja)
(t krok 5 v príručke „Prvé kroky“).
• Zvolením položky [Bright] sa rýchlejšie spotrebuje kapacita batérie.
Beep
Táto funkcia určuje zvuky, ktoré fotoaparát vydáva počas činnosti.
Shutter
Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte.
On
Zvuk zaznie po stlačení ovládacieho tlačidla/spúšte.
Off
Vypnutie pípania/zvuku spúšte.
Language
Zvolí jazyk, v ktorom sa na displeji budú objavovať položky ponuky, varovania
a oznámenia.
Initialize
Inicializuje nastavenie na 0001, hodnoty nastavenia.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Cancel
Zruší resetovanie.
1 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom tlačidle a potom stlačte tlačidlo
z.
Objaví sa správa „Initialize all settings Ready?“ (Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné
hodnoty. Chcete pokračovať?).
2 Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
Nastavenia sa prepíšu na 0001, hodnoty.
• Dozrite na to, aby počas resetovania nebolo prerušené napájanie fotoaparátu.
SK
54
2
Setup 2
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 46
Predvolené nastavenia sú označené symbolom
.
File Number
Určí metódu priraďovania čísel súborov k záberom.
Postupne priraďuje súvislý rad čísel súborom, aj keď ste
medzitým vymenili pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ alebo zmenili cieľový priečinok. (Ak sa na
vymenenej karte „Memory Stick Duo“ nachádza súbor
s vyšším číslom, než bolo posledné priradené číslo,
priradí na ďalšiemu súboru číslo o jedno vyššie než je to
na vymenenej pamäťovej karte.)
Reset
Začne číslovať súbory vždy od 0001, keď zmeníte
priečinok. (Ak priečinok pre ukladanie záznamu
obsahuje nejaký súbor, priradí sa novému súboru číslo
o jedno vyššie, než je posledné číslo súboru.)
Práca s obrazovkou Setup
Series
USB Connect
Prepína režim USB pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo tlačiarni kompatibilnej
so štandardom PictBridge pomocou kábla pre viacúčelový terminál.
PictBridge
Pripojí fotoaparát ku tlačiarni kompatibilnej so
štandardom PictBridge (str. 75).
PTP
Ak je nastavený protokol [PTP] (Picture Transfer
Protocol) a fotoaparát je pripojený k počítaču, skopírujú
sa do počítača zábery zo záznamového priečinka vo
fotoaparáte. (Kompatibilné so systémom Windows XP
a Mac OS X.)
Mass Storage
Aktivuje pripojenie veľkokapacitného média medzi
fotoaparátom a počítačom alebo iným zariadením USB
(str. 61).
Auto
Fotoaparát automaticky rozpozná a nastaví
komunikačný kanál s počítačom alebo tlačiarňou
kompatibilnou so štandardom PictBridge (str. 61 a 75).
• Ak nejde nadviazať pripojenie medzi fotoaparátom
a tlačiarňou so štandardom PictBridge s možnosťou [Auto],
zmeňte nastavenie na hodnotu [PictBridge].
• Ak nejde nadviazať pripojenie medzi fotoaparátom
a počítačom alebo iným zariadením USB pri nastavenej
možnosti [Auto], zmeňte nastavenie na hodnotu [Mass
Storage].
SK
55
Bližšie informácie o funkcii
1 str. 46
Video Out
Nastavuje výstup videosignálu podľa TV systému kódovania farieb pripojeného video
zariadenia. Rôzne krajiny a regióny používajú rôzne TV systémy kódovania farieb. Ak
chcete prehrávať zábery na TV obrazovke, pozrite na str. 82, kde nájdete ďalšie
informácie o systéme kódovania farieb pre televízor (TV), ktorý používate na
prehrávanie záberov z fotoaparátu v danej krajine či regióne.
NTSC
Nastaví výstupný videosignál do normy NTSC (napr. pre
USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstupný vopred nainštalovaný do normy PAL
(napr. Európa).
Clock Set
Nastaví dátum a čas.
SK
56
OK
Zvoľte možnosť [OK] pomocou tlačidla v na ovládacom
tlačidle a potom stlačte tlačidlo z. Potom vykonajte
postup popísaný v časti „Nastavenie hodín“ (t krok 2
v príručke „Prvé kroky“).
Cancel
Zruší nastavenie dátumu a času.
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným
operačným systémom Windows
Bližšie informácie o práci s počítačom
Macintosh nájdete v časti „Práca
s počítačom Macintosh“ (str. 72).
V tejto časti je uvedený popis obsahu
obrazoviek pri použití anglickej verzie.
Najprv nainštalujte softvér (dodáva sa) (str. 59)
Práca s počítačom
Kopírovanie záberov do počítača (str. 60)
Zobrazenie záberov na monitore počítača
Príjemné prezeranie záberov použitím programu „Cyber-shot Viewer“ (str. 67)
•Zobrazenie záberov uložených na vašom počítači
•Prezeranie fotografií zoradených podľa dátumu
•Úprava záberov
Tlač záberov
SK
57
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom
sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (vopred nainštalovaný): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP
Home Edition alebo Windows XP
Professional
• Fungovanie nie je zaistené v prostredí
pre spustenie viacerých operačných
systémov alebo v prípade, ak sú tieto
operačné systémy aktualizáciou
pôvodného operačného systému
počítača.
Konektor USB: Štandardne k dispozícii
Odporúčané prostredie na
používanie aplikácie „Cybershot Viewer“
OS (vopred nainštalovaný): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP
Home Edition alebo Windows XP
Professional
Zvuková karta: 16-bitová stereo zvuková
karta s reproduktormi
Procesor a pamäť: Pentium III 500 MHz
alebo rýchlejší, 128 MB pamäte RAM
alebo viac (odporúčaná konfigurácia:
Pentium III 800 MHz alebo rýchlejší,
256 MB pamäte RAM alebo viac)
Pevný disk: Miesto na disku potrebné na
inštaláciu—200 MB alebo viac
Grafika:
Rozlíšenie obrazovky: 800 × 600 bodov
alebo viac
Farby: vysoké farebné rozlíšenie
(16-bitová farebná hĺbka, 65 000 farieb)
alebo viac
SK
58
Informácie o pripojení
fotoaparátu k počítaču
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak sú pripojené dve alebo viac zariadení
USB k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého z pripojených
zariadení (vrátane tohto fotoaparátu) nie je
zaručené – závisí to od typu zariadenia USB.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
rozbočovač USB.
• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím
rozhrania USB kompatibilného
s technológiou Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilné) umožňuje rýchlejší prenos
(vysokorýchlostné prenosy), pretože tento
fotoaparát je kompatibilný s technológiou
Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilné).
• Pri prepojení USB s počítačom sú dostupné
tri režimy: [Auto] (predvolené nastavenie),
[Mass Storage] a [PTP]. V tejto časti sú
príkladom režimy [Auto] a [Mass Storage].
Bližšie informácie o režime [PTP] nájdete na
str. 55.
• Komunikácia medzi fotoaparátom
a počítačom sa po obnovení systému po
režime odstavenia alebo spánku nemusí
ihneď obnoviť.
Inštalácia softvéru (dodáva sa)
Softvér (dodáva sa) môžete nainštalovať
podľa nasledujúceho postupu.
• Pri používaní operačného systému Windows
2000/Me nepripájajte fotoaparát k počítaču
pred inštaláciou.
• V systéme Windows 2000/XP sa prihláste
s oprávnením administrátora.
• Po nainštalovaní dodávaného softvéru sa
automaticky nainštaluje ovládač pre
rozhranie USB.
1 Zapnite počítač a vložte disk
CD-ROM (dodáva sa) do
jednotky CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka ponuky
inštalácie.
3 Zvoľte požadovaný jazyk
a potom kliknite na tlačidlo
[Next].
Zobrazí sa obrazovka „License
Agreement“ (Licenčná zmluva).
Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak
súhlasíte s podmienkami licenčnej
zmluvy, začiarknite prepínač vedľa
možnosti [I accept the terms of the
license agreement] (Súhlasím
s podmienkami licenčnej zmluvy)
a kliknite na tlačidlo [Next].
4 Postupujte podľa inštrukcií na
Práca s počítačom
obrazovke a dokončite
inštaláciu.
Keď sa objaví výzva na reštartovanie
počítača, reštartujte počítač podľa
inštrukcií na obrazovke.
• Ak sa nezobrazí, dvakrát kliknite na
ikonu
(My Computer) t
(CYBERSHOTSOFT).
5 Po dokončení inštalácie vyberte
disk CD-ROM.
2 Kliknite na tlačidlo [Install].
Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup
Language“ (Výber jazyka inštalácie).
SK
59
Kopírovanie záberov do počítača
Táto časť popisuje postup pri použití
počítača so systémom Windows.
Zábery môžete kopírovať z fotoaparátu
do počítača nižšie uvedeným spôsobom.
V prípade počítača so
zásuvkou pre pamäťovú kartu
„Memory Stick“
2 Vložte dostatočne nabitú
batériu do fotoaparátu, alebo
pripojte fotoaparát do
elektrickej siete použitím
sieťového adaptéra (nedodáva
sa).
Vyberte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ z fotoaparátu a vložte ju do
adaptéra kariet Memory Stick Duo.
Vložte adaptér kariet Memory Stick
Duo do počítača a skopírujte zábery.
Ak sa pamäťová karta „Memory Stick
PRO Duo“ nerozpozná, nájdete na
str. 92.
V prípade počítača bez
zásuvky pre pamäťovú kartu
„Memory Stick“
Skopírujte zábery vykonaním krokov 1
až 4 na str. 60 až 64.
• Ak používate operačný systém Windows
2000/Me, pred pokračovaním nainštalujte
dodávaný softvér. Ak používate operačný
systém Windows XP, inštalácia nie je nutná.
• Uvedené zobrazenia displeja v tejto časti sú
príklady pre kopírovanie záberov
z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“.
Krok 1: Príprava
fotoaparátu a počítača
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s nasnímanými
zábermi do fotoaparátu.
• Pri kopírovaní záberov vo vnútornej
pamäti nie je tento krok potrebný.
SK
60
• Keď kopírujete zábery do počítača
a fotoaparát je napájaný so skoro
vybitou batériou, kopírovanie sa môže
prerušiť alebo obrazové súbory sa môžu
poškodiť, ak sa batéria predčasne vybije.
3 Stlačením tlačidla
zapnite
fotoaparát a potom počítač.
Krok 2: Prepojenie
fotoaparátu a počítača
Krok 3-A: Kopírovanie
záberov do počítača
• V operačnom systéme Windows 2000/Me
postupujte podľa krokov v časti „Krok 3-B:
Kopírovanie záberov do počítača“ na str. 63.
• Ak sa v systéme Windows XP nezobrazí
sprievodca automaticky, postupujte podľa
návodu v časti „Krok 3-B: Kopírovanie
záberov do počítača“ na str. 63.
2 Do multikonektora
1 Do konektora USB
Táto časť popisuje príklad kopírovania
záberov do priečinka „My Documents“.
1 Po naviazaní pripojenia USB
• V systéme Windows XP sa na ploche
objaví sprievodca automatickým
prehrávaním.
„USB Mode Mass Storage“ sa objaví na
displeji fotoaparátu.
v kroku 2 kliknite na položku
[Copy pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard]
(Kopírovať obrázky do priečinka
v tomto počítači pomocou
sprievodcu skenermi
a fotoaparátmi od spoločnosti
Microsoft) t [OK], keď sa na
ploche automaticky objaví
obrazovka so sprievodcom.
Práca s počítačom
Kábel pre
viacúčelový
konektor
USB Mode
Mass Storage
Memory Stick
Switch on
Indikátory
prístupu*
1
MENU
Keď sa prepojenie USB realizuje
prvýkrát, počítač automaticky spustí
program používaný na rozpoznanie
fotoaparátu. Chvíľku počkajte.
* Počas komunikácie sú indikátory prístupu
červené. Nepracujte s počítačom, dokiaľ
indikátory nezbelejú.
• Ak sa „USB Mode Mass Storage“ neobjaví,
nastavte funkciu [USB Connect] na hodnotu
[Mass Storage] (str. 55).
2
Zobrazí sa obrazovka „Scanner and
Camera Wizard“ (Sprievodca
skenermi a fotoaparátmi).
SK
61
2 Kliknite na tlačidlo [Next].
Zobrazia sa zábery uložené na
pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“.
• Ak nie je vložená žiadna pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, zábery sa objavia
vo vnútornej pamäti.
3 Kliknite na začiarkávacie
políčko nechcených záberov
a zrušte začiarknutie, aby sa
tieto zábery nenakopírovali,
a potom kliknite na tlačidlo
[Next].
1
Spustí sa kopírovanie. Po dokončení
sa zobrazí obrazovka „Other
Options“ (Ďalšie možnosti).
• Táto časť popisuje príklad kopírovania
snímok do priečinka „My Documents“
(Dokumenty).
5 Kliknutím začiarknite prepínač
vedľa možnosti [Nothing. I'm
finished working with these
pictures] (Nevykonať nič. Práca
s obrázkami je ukončená)
a kliknite na tlačidlo [Next].
1
2
2
Zobrazí sa obrazovka „Picture Name
and Destination“ (Názov
a umiestnenie obrázku).
Zobrazí sa obrazovka „Completing
the Scanner and Camera Wizard“
(Prebieha dokončenie sprievodcu
skenermi a fotoaparátmi).
6 Kliknite na tlačidlo [Finish].
4 Zadajte názov kopírovaných
súborov a cieľový priečinok,
potom kliknite na tlačidlo
[Next].
1
2
SK
62
Okno sprievodcu sa zatvorí.
• Ak chcete kopírovať ďalšie obrázky,
odpojte kábel pre viacúčelový terminál.
(str. 64). Potom postupujte podľa krokov
v časti „Krok 2: Prepojenie fotoaparátu
a počítača“ na str. 61.
Krok 3-B: Kopírovanie
záberov do počítača
• V operačnom systéme Windows XP
postupujte podľa krokov v časti „Krok 3-A:
Kopírovanie záberov do počítača“ na str. 61.
Táto časť popisuje príklad kopírovania
snímok do priečinka „My Documents“
(Moje dokumenty).
1 Dvakrát kliknite na položku [My
Computer]
t [DCIM].
t
[Removable Disk]
2 Dvakrát kliknite na priečinok
obsahujúci súbory záberov,
ktoré chcete skopírovať.
Potom kliknite pravým tlačidlom
myši na názov súbor záberu
a z miestnej ponuky vyberte
príkaz [Copy].
1
2
Práca s počítačom
• Bližšie informácie o cieľových
priečinkoch pre ukladanie súborov
nájdete na str. 65.
3 Dvakrát kliknite na priečinok
• Ak sa ikona „Removable Disk“
neobjaví, nájdete na str. 90.
[My Documents]. Potom kliknite
pravým tlačidlom myši do okna
„My Documents“ a z miestnej
ponuky vyberte príkaz [Paste].
1
2
Obrazové súbory sa skopírujú do
priečinka „My Documents“.
SK
63
• Ak sa pokúsite skopírovať záber do
priečinka, ktorý už obsahuje súbor
s rovnakým názvom, zobrazí sa výzva na
potvrdenie prepísania existujúceho
súboru. Ak existujúci súbor prepíšete
novým, pôvodný súbor sa vymaže. Ak
chcete skopírovať obrazový súbor do
počítača bez prepísania druhého, zmeňte
názov súboru na iný názov a potom
súbor skopírujte. Pamätajte však, že ak
zmeníte názov súboru (str. 66), môže sa
stať, že tento záber už nebudete schopní
prehrať na fotoaparáte.
Krok 4: Zobrazenie
záberov na monitore
počítača
Táto časť popisuje postup zobrazenia
kopírovaných záberov z priečinka „My
Documents“.
1 Kliknite na tlačidlo [Start] t [My
Documents].
2
2 Dvakrát kliknite na požadovaný
obrazový súbor.
Záber sa zobrazí.
Zrušenie pripojenia USB
Nižšie uvedené postupy najprv
vykonajte, ak:
• Odpájate kábel pre viacúčelový terminál
• Vyberáte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“
• Vkladáte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ do fotoaparátu po skopírovaní záberov
z vnútornej pamäte
• Vypínate fotoaparát
x Pre systémy Windows
2000/Me/XP
1 Dvakrát kliknite na ikonu
úloh (vedľa hodín).
na paneli
1
Zobrazí sa obsah priečinka „My
Documents“.
• Ak nepoužívate operačný systém
Windows XP, na pracovnej ploche
dvakrát kliknite na ikonu [My
Documents].
Kliknite dvakrát sem
2 Kliknite na položku
[Stop].
(Sony DSC) t
3 V okne pre potvrdenie potvrďte
jednotku, potom kliknite na tlačidlo
[OK].
SK
64
4 Kliknite na tlačidlo [OK].
Zariadenie je odpojené.
• Pre používateľov operačného systému
Windows XP nie je krok 4 potrebný.
Cieľové priečinky pre
ukladanie záberov
a názvy súborov
Obrazové súbory nasnímané
fotoaparátom sú na karte „Memory
Stick Duo“ zoskupené do priečinkov.
Príklad: prezeranie obsahu
priečinkov v systéme Windows
XP
Práca s počítačom
• Nemôžete snímať zábery do priečinku
„100MSDCF“. Tieto priečinky slúžia iba na
prehrávanie.
• Nemôžete snímať ani prehrávať zábery do
priečinku „MISC“.
• Obrazovým súborom sú priraďované názvy
nasledujúcim spôsobom: ssss
predstavuje akékoľvek číslo od 0001 do
9999. Numerické časti názvu súboru
videozáznamu nasnímaného v režime
videozáznamu a príslušného indexového
obrazového súboru sú totožné.
– Súbory statických záberov:
DSC0ssss.JPG
– Súbory videozáznamov:
MOV0ssss.MPG
– Indexové obrazové súbory sa
zaznamenávajú pri snímaní
videozáznamov: MOV0ssss.THM
• Ďalšie informácie o priečinkoch nájdete na
str. 39 a 51.
A
B
A Priečinok obsahujúci obrazové súbory
nasnímané fotoaparátom bez funkcie
vytvárania priečinkov
B Priečinok obsahujúci obrazové súbory
nasnímané týmto fotoaparátom
Ak ste nevytvorili nové priečinky,
nájdete tam tieto priečinky:
– „Memory Stick Duo“; len „101MSDCF“
– Vnútorná pamäť; len „101_SONY“
SK
65
Prezeranie obrazových súborov na fotoaparáte, ktoré ste uložili
na počítači (použitím pamäťovej karty „Memory Stick Duo“)
Táto časť popisuje postup pri použití
počítača so systémom Windows.
Ak sa obrazový súbor, ktorý ste
skopírovali na počítač, už nenachádza na
karte „Memory Stick Duo“, môžete si
tento súbor znovu prezrieť na
fotoaparáte, ak ho skopírujete z počítača
na pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
• Pokiaľ zostal názov súboru zvolený
fotoaparátom nezmenený, krok 1 môžete
vynechať.
• V závislosti od veľkosti obrazu je možné, že
sa niektoré zábery nedajú opätovne zobraziť.
• Ak bol obrazový súbor spracovaný
počítačom alebo ak bol nasnímaný
fotoaparátom iného modelu než je váš
prístroj, prehranie súboru pomocou
fotoaparátu nie je zaručené.
• Pokiaľ ešte nemáte žiadny priečinok, najprv
vytvorte jeden priečinok pomocou
fotoaparátu (str. 51) a obrazový súbor
skopírujte až potom.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite
na obrazový súbor, potom
kliknite na možnosť [Rename]
(Premenovať). Zmeňte názov
súboru na „DSC0ssss“.
Do políčok ssss zadajte číslo od
0001 do 9999.
1
2
• Ak sa zobrazí výzva vyžadujúca
potvrdenie prepísania, zadajte odlišné
číslo.
SK
66
• V závislosti od nastavení počítača sa
môže zobraziť aj prípona súboru. Touto
príponou je JPG pre statické zábery
a MPG pre videozáznamy. Príponu
súboru nemeňte.
2 Skopírujte obrazový súbor na
pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ takto:
1Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Copy] (Kopírovať).
2Dvakrát kliknite na položku
[Removable Disk] alebo [Sony
MemoryStick] v okne [My
Computer].
3Pravým tlačidlom myši kliknite na
priečinok [sssMSDCF]
v priečinku [DCIM] a kliknite na
príkaz [Paste].
• Políčka sss reprezentujú
akékoľvek číslo z intervalu 100 až 999.
Použitie programu „Cyber-shot
Viewer“ (dodáva sa)
Pomocou softvéru môžete lepšie ako
kedykoľvek predtým využívať statické
zábery a videozáznamy z fotoaparátu.
Táto časť obsahuje prehľad funkcií
programu „Cyber-shot Viewer“
a základné pokyny.
Základné pokyny
Podľa týchto pokynov môžete
importovať a prezerať zábery
z fotoaparátu.
Importovanie záberov
Prehľad programu
„Cyber-shot Viewer“
S programom „Cyber-shot Viewer“
môžete:
Prístup k ponuke Help získate kliknutím
na položku [Start] t [Programs]
(v systéme Windows XP [All Programs])
t [Sony Picture Utility] t [Help] t
[Cyber-shot Viewer].
program „Media Check Tool“*
(Nástroj na kontrolu médií).
* „Media Check Tool“ je program, ktorý
automaticky detekuje a importuje
zábery po vložení pamäťovej karty
„Memory Stick“ alebo po pripojení
fotoaparátu.
Vyhľadajte ikonu
(Media Check
Tool) na paneli úloh.
Práca s počítačom
• Importovať zábery nasnímané fotoaparátom
a zobraziť ich na monitore.
• Organizovať zábery na počítači do kalendára
a zobraziť ich podľa dátumu snímania.
• Retušovať, tlačiť a odosielať statické zábery
ako prílohy e-mailov, meniť dátum snímania
a ďalšie možnosti.
• Bližšie informácie o programe „Cyber-shot
Viewer“ nájdete v ponuke Help (Pomocník).
1 Uistite sa, či je spustený
• Keď nie je zobrazená žiadna ikona
:
Kliknite na položku [Start] t
[Programs] (v systéme Windows XP, [All
Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Cyber-shot Viewer] t [Tools] t
[Media Check Tool].
2 Pripojte kábel pre viacúčelový
terminál k fotoaparátu.
Spustenie a zatvorenie
programu „Cyber-shot
Viewer“
Po automatickom detekovaní
fotoaparátu sa zobrazí okno [Import
Images] (Importovanie záberov).
Spustenie programu „Cybershot Viewer“
Dvakrát kliknite na ikonu
(Cybershot Viewer) na pracovnej ploche.
Alebo z ponuky Start: Kliknite na
položku [Start] t [Programs]
(v systéme Windows XP, [All Programs])
t [Sony Picture Utility] t [Cyber-shot
Viewer].
Zatvorenie programu „Cybershot Viewer“
Kliknite na tlačidlo
rohu obrazovky.
v pravom hornom
• Ak použijete zásuvku na pamäťovú
kartu „Memory Stick“, najprv si pozrite
str. 60.
SK
67
• Ak používate systém Windows XP
a zobrazí sa sprievodca automatickým
prehrávaním, zavrite ho.
3 Importujte zábery.
Importovanie záberov môžete spustiť
kliknutím na tlačidlo [Import]
(Importovať).
V predvolenom nastavení sa zábery
importujú do priečinka s názvom
podľa dátumu importovania, ktorý sa
vytvára v priečinku „My Pictures“
(Moje obrázky).
• Pokyny na zmenu priečinka „Folder to
be imported“ nájdete na str. 70.
Prezeranie záberov
1 Kontrola importovaných
• Dvojitým kliknutím na miniatúru môžete
zobraziť samotný záber.
2 Prezeranie záberov v priečinku
„Viewed folders“ (Prezreté
priečinky) usporiadaných podľa
dátumu snímania v kalendári
1Kliknite na kartu [Calendar]
(Kalendár).
Zobrazia sa roky, v ktorých boli
nasnímané zábery.
2Kliknite na rok.
Zobrazia sa zábery nasnímané
v danom roku a usporiadané podľa
dátumu snímania v kalendári.
3Ak chcete zobraziť zábery podľa
mesiacov, kliknite na požadovaný
mesiac.
Zobrazia sa miniatúry záberov
nasnímaných v danom mesiaci.
4Ak chcete zobraziť zábery podľa
času, kliknite na požadovaný dátum.
Zobrazia sa miniatúry záberov
nasnímaných v daný deň
a usporiadané podľa hodín.
Obrazovka so zobrazením roku
záberov
Po dokončení importovania sa spustí
program „Cyber-shot Viewer“.
Zobrazia sa miniatúry
importovaných záberov.
1
2
3
• Priečinok „My Pictures“ je nastavený
ako predvolený priečinok v časti
„Viewed folders“ (Prezreté priečinky).
SK
68
Obrazovka so zobrazením mesiaca
4
Zobrazenie záberov v režime
celej obrazovky
Ak chcete zobraziť prezentáciu
aktuálnych záberov v režime celej
obrazovky, kliknite na tlačidlo .
Obrazovka so zobrazením hodiny
Práca s počítačom
• Ak chcete prehrať alebo pozastaviť
prezentáciu, kliknite na tlačidlo
v ľavej
dolnej časti obrazovky.
• Ak chcete zastaviť prezentáciu, kliknite na
tlačidlo
v ľavej dolnej časti obrazovky.
• Ak chcete zobraziť zoznam záberov
z konkrétneho roka alebo mesiaca,
kliknite na dané obdobie na ľavej strane
obrazovky.
3 Zobrazenie jednotlivých
záberov
Na obrazovke so zobrazením hodiny
môžete dvojitým kliknutím na
miniatúru zobraziť samotný záber
v samostatnom okne.
• Zobrazené zábery môžete upraviť
kliknutím na tlačidlo
na paneli
nástrojov.
SK
69
Iné funkcie
Príprava záberov uložených
na počítači na prezeranie
Ak ich chcete zobraziť, zaregistrujte
priečinok obsahujúci zábery ako jeden
z „Viewed folders“.
V ponuke [File] (Súbor) výberom
položky [Register Viewed Folders...]
(Registrovať zobrazené priečinky...)
zobrazte okno s nastaveniami registrácie
pre „Viewed folders“.
1
2
Kliknite na tlačidlo [Add...] (Pridať)
a potom zadajte priečinok so zábermi na
importovanie, ktorý sa má zaregistrovať
ako „Viewed folder“.
• Zaregistrujú sa aj všetky podpriečinky
„Viewed folders“.
Zmena priečinka „Folder to
be imported“ (Priečinok na
import)
Ak chcete zmeniť priečinok „Folder to
be imported“, zobrazte okno „Import
Settings“ (Nastavenia pre import).
Ak chcete zobraziť okno „Import
Settings“, vyberte položku [Image
Import Settings...] (Nastavenia pre
import záberov...) v ponuke [File]
(Súbor).
SK
70
1
2
Vyberte priečinok „Folder to be
imported“.
• „Folder to be imported“ môžete vybrať
z priečinkov zaregistrovaných ako „Viewed
folders“.
Aktualizácia informácií o
registrácii záberov
Ak chcete aktualizovať informácie o
záberoch, vyberte položku [Update
Database] (Aktualizovať databázu)
v ponuke [Tools] (Nástroje).
• Aktualizácia databázy môže chvíľku trvať.
• Ak premenujete súbory alebo priečinky so
zábermi vo „Viewed folders“, nedajú sa
zobraziť pomocou tohto softvéru. V tomto
prípade aktualizujte databázu.
Odinštalovanie aplikácie
„Cyber-shot Viewer“
1 Kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) t
[Settings] (Nastavenia) t [Control
Panel] (Ovládací panel) a potom
dvakrát kliknite na tlačidlo [Add/
Remove Programs] (Pridanie alebo
odstránenie programov). (Pre systém
Windows XP: kliknite na tlačidlo [Start]
(Štart) t [Control Panel] (Ovládací
program), potom dvakrát kliknite na
tlačidlo [Add or Remove Programs]
(Pridanie alebo odstránenie
programov)).
2 Vyberte možnosť [Sony Picture Utility],
potom kliknite na príkaz [Change/
Remove] (Zmeniť alebo odstrániť) (V
systéme Windows XP: [Remove]
(Odstrániť)), čím spustíte proces
odinštalovania.
Technická podpora
Bližšie informácie o tomto výrobku
a odpovede na časté otázky
nájdete na webovej lokalite služieb
zákazníkom spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
Práca s počítačom
SK
71
Práca s počítačom Macintosh
Zábery môžete skopírovať na počítač.
• Dodávaný softvér nie je kompatibilný
s počítačmi Macintosh.
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom
sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (vopred nainštalovaný): Mac OS 9.1,
9.2 alebo Mac OS X (verzia 10.0 alebo
novšia)
Konektor USB: Štandardne k dispozícii
Informácie o pripojení
fotoaparátu k počítaču
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak sú pripojené dve alebo viac zariadení
USB k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého z pripojených
zariadení (vrátane tohto fotoaparátu) nie je
zaručené – závisí to od typu zariadenia USB.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
rozbočovač USB.
• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím
rozhrania USB kompatibilného s Hi-Speed
USB (USB 2.0 kompatibilné) umožňuje
rýchlejší prenos (vysokorýchlostné prenosy),
pretože tento fotoaparát je kompatibilný
s technológiou Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilné).
• Pri prepojení USB s počítačom sú dostupné
tri režimy: [Auto] (predvolené nastavenie),
[Mass Storage] a [PTP]. V tejto časti sú
príkladom režimy [Auto] a [Mass Storage].
Bližšie informácie o režime [PTP] nájdete na
str. 55.
• Po obnovení systému po režime odstavenia
sa nemusí ihneď obnoviť komunikácia medzi
fotoaparátom a počítačom.
SK
72
Kopírovanie a prezeranie
záberov na počítači
1 Pripravte si fotoaparát a počítač
Macintosh.
Vykonajte rovnaký postup, ako je
popísaný v časti „Krok 1: Príprava
fotoaparátu a počítača“ na str. 60.
2 Pripojte kábel pre viacúčelový
terminál.
Vykonajte rovnaký postup, ako je
popísaný v časti „Krok 2: Prepojenie
fotoaparátu a počítača“ na str. 61.
3 Skopírujte obrazové súbory do
počítača Macintosh.
1Kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) t
[Settings] (Nastavenia) t [Control
Panel] (Ovládací panel) potom
dvakrát kliknite na tlačidlo [Add or
Remove Programs] (Pridanie alebo
odstránenie programov). Pre systém
Windows XP: kliknite na tlačidlo
[Start] (Štart) t [Control Panel]
(Ovládací program), potom dvakrát
kliknite na tlačidlo [Add or Remove
Programs] (Pridanie alebo
odstránenie programov).
2Presuňte myšou obrazové súbory na
ikonu pevného disku.
Obrazové súbory sa skopírujú na
pevný disk.
• Bližšie informácie o ukladaní
obrazových súborov a názvoch súborov
nájdete na nájdete na str. 65.
4 Prezrite si zábery na monitore
počítača.
Dvakrát kliknite na ikonu pevného
disku t požadovaný obrazový súbor
otvoríte dvojitým kliknutím na jeho
názov v priečinku skopírovaných
súborov.
Zrušenie pripojenia USB
Nižšie uvedené postupy najprv
vykonajte, ak:
Práca s počítačom
• Odpájate kábel pre viacúčelový terminál
• Vyberáte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“
• Vkladáte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ do fotoaparátu po skopírovaní záberov
z vnútornej pamäte
• Vypínate fotoaparát
Chyťte a pretiahnite myšou
ikonu mechaniky alebo ikonu
pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ na ikonu
odpadkového koša „Trash“.
Fotoaparát je odpojený od počítača.
• Ak používate operačný systém Mac OS X
v10.0, vykonajte tento postup až po vypnutí
počítača.
Technická podpora
Bližšie informácie o tomto výrobku
a odpovede na časté otázky
nájdete na webovej lokalite služieb
zákazníkom spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
SK
73
Tlač fotografií
Postup pri tlači statických záberov
Ak tlačíte zábery nasnímané v režime [16:9],
obidva okraje môžu byť orezané.
Pred tlačou si nezabudnite prečítať
informácie (str. 93).
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej so štandardom PictBridge
(str. 75)
Tlačiť zábery je možné pripojením fotoaparátu priamo k tlačiarni
kompatibilnej so štandardom PictBridge.
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej s pamäťovou kartou
„Memory Stick“
Môžete tlačiť fotografie pomocou tlačiarne kompatibilnej
s pamäťovou kartou „Memory Stick“.
Bližšie informácie nájdete v návode na použitie tlačiarne.
Tlač s použitím počítača
Použitím programu „Cyber-shot Viewer“ z dodaného disku
CD-ROM môžete kopírovať zábery do počítača a vytlačiť si
ich.
Tlač vo fotozberni (str. 79)
Vašu pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s uloženými
obrazovými súbormi si môžete zobrať do fotozberne.
Obrazové súbory, ktoré chcete vytlačiť prednostne, si môžete
označiť značkou
(Poradie tlače).
SK
74
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne
kompatibilnej so štandardom PictBridge
Zábery nasnímané pomocou tohto
fotoaparátu môžete pripojením tlačiarne
kompatibilnej so štandardom PictBridge
vytlačiť aj bez počítača.
• Technológia „PictBridge“ je založená na
štandarde CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Krok 1: Príprava
fotoaparátu
Pripravte si fotoaparát na pripojenie
k tlačiarni pomocou pripojenia USB.
Krok 1 nie je potrebný, ak pripojujete
fotoaparát k tlačiarni, ktorá bola
rozpoznaná pri nastavení položky [USB
Connect] na hodnotu [Auto].
Páčka registra
V zobrazení samostatného
záberu
Na tlačový hárok môžete vytlačiť jednu
fotografiu.
Tlačidlo MENU
Ovládacie
tlačidlo
• Odporúča sa použiť úplne nabitú batériu
alebo sieťový adaptér (nedodáva sa), aby sa
fotoaparát náhodou nevypol počas tlače.
V režime registra
1
1 Stlačením tlačidla MENU
zobrazte ponuku.
Tlač fotografií
Môžete vytlačiť niekoľko zmenšených
fotografií na jeden tlačový hárok.
Môžete buď vytlačiť skupinu tých istých
fotografií (1) alebo iných fotografií
(2).
2 Stlačením tlačidla B na
ovládacom tlačidle vyberte
(Setup).
2
3 Zvoľte možnosť [
] (Setup 2)
pomocou tlačidla V, potom
vyberte [USB Connect]
pomocou tlačidiel v/V/B.
• Je možné, že niektoré tlačiarne neponúkajú
funkciu tlače registra.
• Počet fotografií, ktoré je možné vytlačiť
v režime registra, sa líši v závislosti od typu
tlačiarne.
• Tlač v prípade videozáznamu nie je možná.
• Ak
indikátor na displeji fotoaparátu
bliká pribl. päť sekúnd (upozornenie na
chybu), skontrolujte pripojenie tlačiarne.
2
4 Zvoľte možnosť [PictBridge]
pomocou tlačidiel B/v a potom
stlačte tlačidlo z.
Režim USB je nastavený.
SK
75
Krok 2: Pripojenie
fotoaparátu k tlačiarni
1 Pripojte fotoaparát k tlačiarni.
Krok 3: Tlač
Po dokončení kroku 2 sa objaví ponuka
Print bez ohľadu na nastavenú pozíciu
na prepínači režimu.
1 Zvoľte požadovanú metódu
tlače pomocou tlačidiel v/V na
ovládacom tlačidle a potom
stlačte tlačidlo z.
[All In This Folder]
2 Do multikonektora
Kábel pre viacúčelový
konektor
1 Do konektora
USB
2 Zapnite fotoaparát a tlačiareň.
Po naviazaní spojenia sa
objaví
indikátor.
Vytlačí všetky zábery z priečinku.
[DPOF image]
Vytlačí všetky zábery označené
značkou
(Poradie tlače) (str. 79)
bez ohľadu na práve zobrazený záber.
[Select]
Zobrazí zábery a vytlačí všetky
zvolené zábery.
1Zvoľte záber, ktorý chcete vytlačiť,
pomocou tlačidiel b/B a potom
stlačte tlačidlo z.
Na vybranom obraze sa zobrazí
značka .
• Ak chcete vybrať ďalšie zábery,
zopakujte tento postup.
Print
All In
This Folder
DPOF image
Select
This image
Cancel
Fotoaparát sa nastaví do režimu
prehrávania, potom sa na displeji objaví
ponuka pre prezeranie obrazových
súborov a tlač.
SK
76
2Zvoľte možnosť [Print] pomocou
tlačidiel V a potom stlačte tlačidlo z.
[This image]
Vytlačí zobrazený záber.
• Ak zvolíte možnosť [This image]
a nastavíte položku [Index] na hodnotu
[On] v kroku 2, môžete vytlačiť skupinu
tých istých záberov ako indexové
zobrazenie.
2 Zvoľte nastavenia tlače
pomocou tlačidiel v/V/b/B.
Print
Index
Size
Date
Quantity
Off
Default
Off
1
Exit
OK
3 Zvoľte možnosť [OK] pomocou
tlačidiel V/B a potom stlačte
tlačidlo z.
Záber sa vytlačí.
• Ak sa na obrazovke zobrazí ikona
(pripájanie pomocou štandardu
PictBridge), neodpájajte kábel pre
viacúčelový terminál.
[Index]
Zvoľte hodnotu [On] pre tlač v
režime registra.
Indikátor
Printing
2/3
[Size]
Zvoľte rozmerový formát tlačového
hárku.
Exit
[Date]
Zvoľte možnosť [Day&Time] alebo
[Date] pre vloženie dátumu a času na
fotografie.
[Quantity]
Keď je režim [Index] nastavený na
hodnotu [Off]:
Vyberte počet hárkov pre záber,
ktorý chcete vytlačiť. Záber sa vytlačí
ako jedna fotografia.
Keď je režim [Index] nastavený na
hodnotu [On]:
Vyberte počet skupín záberov, ktoré
chcete vytlačiť v režime registra. Ak
ste v kroku 1 vybrali možnosť [This
image], vyberte počet tých istých
záberov, ktoré chcete vytlačiť jeden
vedľa druhého na hárku v režime
registra.
• V závislosti od zvoleného počtu záberov
sa môže stať, že sa požadovaný počet
záberov nezmestí na jeden hárok.
Po vykonaní kroku 3 zvoľte možnosť
[Select] a požadovaný záber pomocou
tlačidiel v/V a potom vykonajte postup
od kroku 1.
Tlač fotografií
• Ak zvolíte možnosť [Date], vloží sa
dátum v takom formáte, aký si nastavíte
(t krok 2 v príručke „Prvé kroky“). Je
možné, že niektoré tlačiarne neponúkajú
túto funkciu.
Tlač ďalších záberov
Tlač záberov na obrazovke
registra
Vykonajte kroky v časti „Krok 1:
Príprava fotoaparátu“ (str. 75) a „Krok
2: Pripojenie fotoaparátu k tlačiarni“
(str. 76), potom vykonajte nasledujúce
kroky.
Po pripojení fotoaparátu k tlačiarni sa
zobrazí menu pre tlač. Zvolením
[Cancel] vypnite ponuku tlače
a pokračujte nasledovne.
1 Posuňte páčku
(register).
Objaví sa obrazovka registra.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte
ponuku.
3 Zvoľte možnosť [ ] (Print) pomocou
tlačidla B a potom stlačte tlačidlo z.
4 Zvoľte požadovanú metódu tlače
pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte
tlačidlo z.
SK
77
Print
All In
This Folder
DPOF image
Select
Cancel
[Select]
Zobrazí zábery a vytlačí všetky zvolené
zábery.
Označte záber, ktorý chcete vytlačiť,
pomocou tlačidiel v/V/b/B a potom
stlačením tlačidla z zobrazte značku
. (Zopakujte tento postup aj pre
výber ďalších záberov.) Potom stlačte
tlačidlo MENU.
[DPOF image]
Vytlačí všetky zábery označené
značkou
(Poradie tlače) bez
ohľadu na práve zobrazený záber.
[All In This Folder]
Vytlačí všetky zábery z priečinku.
5 Vykonajte kroky 2 a 3 v časti „Krok 3:
Tlač“ (str. 76).
SK
78
Tlač vo fotozberni
Vašu pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ s uloženými obrazovými súbormi
si môžete zobrať do fotozberne. Pokiaľ
budú fotozberne prijímať zákazky na
tlač záberov označených DPOF, môžete
na vaše zábery dávať značky
(Poradie tlače) pred návštevou
fotozberne a nemusíte ich potom znovu
usporadúvať po vytlačení vo fotozberni.
• Vo fotozberni nie je možné tlačiť zábery
uložené vo vnútornej pamäti priamo
z fotoaparátu. Skopírujte zábery na
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ a tú
potom odneste do fotozberne.
Čo je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) je
funkcia umožňujúca vám pridať značku
(Poradie tlače) na zábery uložené na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“,
ktoré budete chcieť neskôr vytlačiť.
Zábery na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ priamo
do fotozberne
• Opýtajte sa pracovníka fotozberne, aké typy
pamäťových kariet „Memory Stick Duo“
podporujú.
• Ak fotozberňa nedokáže spracovať dáta
z vašej pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“, skopírujte si požadované zábery na
iné médium, napr. vypáľte ich na disk CD-R,
a odneste ho do fotozberne.
• Ak nesiete do fotozberne pamäťovú kartu,
nezabudnite si so sebou zobrať aj adaptér
kariet Memory Stick Duo.
• Pred návštevou fotozberne si zábery vždy
skopírujte (zazálohujte) na disk vášho
počítača.
• Počet kópií nie je možné nastaviť.
Tlačidlo MENU
Ovládacie
tlačidlo
1 Zobrazte záber, ktorý chcete
vytlačiť.
2 Stlačením tlačidla MENU
zobrazte ponuku.
3 Zvoľte DPOF pomocou tlačidiel
Tlač fotografií
• Môžete tiež tlačiť zábery označené značkou
(Poradie tlače) s použitím tlačiarne,
ktorá pracuje so štandardou DPOF (Digital
Print Order Format) alebo je kompatibilná
s technológiou PictBridge.
• Videozáznamy nemožno označiť.
• Značky pre tlač môžete priradiť aj
k záznamu [Multi Burst] všetky zábery sa
vytlačia na jeden hárok rozdelený na
16 políčok.
Pridanie značky v režime
samostatného záberu
b/B a potom stlačte tlačidlo z.
Na zábere sa objaví značka
(Poradie tlače).
2/9
DPOF
Exit
BACK/NEXT
4 Ak chcete označiť ostatné
zábery, zvoľte požadovaný
záber pomocou tlačidiel b/B
a potom stlačte tlačidlo z.
Odstránenie značky v režime
samostatného záberu
Stlačte tlačidlo z v kroku 3 alebo 4.
SK
79
Vkladanie značiek
v režime registra
8 Zvoľte možnosť [OK] pomocou
1 Zobrazte obrazovku registra
tlačidla B a potom stlačte
tlačidlo z.
Značka
sa zmení dobiela.
(t krok 6 v príručke „Prvé
kroky“).
2 Stlačením tlačidla MENU
zobrazte ponuku.
3 Zvoľte možnosť DPOF pomocou
tlačidiel b/B a potom stlačte
tlačidlo z.
pomocou tlačidiel v/V a potom
stlačte tlačidlo z.
v [All In
5 Označte záber, ktorý chcete
označiť pomocou tlačidiel v/V/
b/B a potom stlačte z.
Na požadovaný záber sa pridá zelená
značka
.
(zelený)
SELECT
MENU
TO NEXT
6 Pre určenie ďalších záberov pre
tlač opakujte krok 5.
7 Stlačte tlačidlo MENU.
SK
80
Odstránenie značky v režime
registra
Označte zábery, z ktorých chcete
odstrániť značku v kroku 5, a potom
stlačte tlačidlo z.
Odstránenie všetkých značiek
v priečinku
4 Zvoľte možnosť [Select]
• Nemôžete pridať značku
This Folder].
Ak chcete toto zrušiť, zvoľte možnosť
[Cancel] v kroku 4 alebo zvoľte možnosť
[Exit] v kroku 8 a potom stlačte tlačidlo
z.
V kroku 4 zvoľte možnosť [All In This
Folder] a potom stlačte tlačidlo z.
Zvoľte možnosť [Off], potom stlačte
tlačidlo z.
Pripojenie fotoaparátu k televízoru
Prezeranie záberov na TV obrazovke
Zábery si môžete prezerať na obrazovke
televízora, ak pripojíte fotoaparát
k televízoru.
Pred pripojením fotoaparátu
k televízoru (TV) najskôr vypnite
televízor aj fotoaparát.
3 Stlačením tlačidla
VGA
2/9
Tlačidlo
101-0002
1 Pripojte fotoaparát k televízoru.
zapnite
fotoaparát.
BACK/NEXT
2006 1 1 10:30PM
VOLUME
1 Do vstupných
konektorov audio/video
Ovládacie tlačidlo
2 Do multikonektora
Kábel pre viacúčelový konektor
Zvoľte požadovaný záber stlačením
tlačidla b/B na ovládacom tlačidle.
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí
môže byť potrebné prepnúť výstupný
video signál tak, aby vyhovoval norme
vášho TVP (str. 56).
Pripojenie fotoaparátu k televízoru
• Položte fotoaparát tak, aby displej bol natočený
smerom nahor.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa
objavia na TVP.
• Ak je váš televízor stereofonický, zvukový
konektor (čierny) kábla pre viacúčelový
terminál pripojte do konektora pre ľavý
kanál zvuku na televízore.
2 Zapnite TVP a prepínač
vstupného signálu TV/Video
prepnite na „video“.
• Bližšie informácie nájdete v návode na
použitie TVP.
SK
81
Informácie o režimoch
kódovania farieb na TVP
Na prezeranie záberov na televíznej
obrazovke potrebujete televízor so
vstupným konektorom pre video a kábel
pre viacúčelový terminál. Systém
kódovania farieb na televízore sa musí
zhodovať so systémom kódovania farieb
na digitálnom fotoaparáte.
V nasledujúcich zoznamoch zistíte
normu kódovania farieb televízorov
v príslušnej krajine či regióne, kde
používate fotoaparát.
Norma NTSC
Bahamské Ostrovy, Bolívia, Chile,
Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea, Mexiko,
Peru, Stredná Amerika, Surinam, Tchajwan, U.S.A., Venezuela atď.
Norma PAL
Austrália, Belgicko, Česko, Čína,
Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko,
Nový Zéland, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Rakúsko, Singapur,
Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko,
Švédsko, Taliansko, Thajsko, Veľká
Británia atď.
Norma PAL-M
Brazília
Norma PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Norma SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guajana, Irak,
Irán, Monako, Rusko, Ukrajina atď.
SK
82
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom ohľadne fotoaparátu, pokúste sa ho vyriešiť
nasledovnými spôsobmi.
1 Bližšie informácie nájdete na str. 84 až 95.
Ak sa na displeji objaví podobný kód ako „C/E:ss:ss“, pozrite str. 96.
2 Vyberte batériu, počkajte asi minútu, potom batériu znovu
vložte a nakoniec zapnite fotoaparát.
3 Inicializuje nastavenia (str. 54).
4 Obráťte sa na predajcu Sony alebo na autorizovaný servis
Sony.
Zoberte na vedomie, že odovzdaním fotoaparátu do servisného strediska súhlasíte
s tým, že servisní pracovníci môžu skontrolovať obsah vnútornej pamäte.
Riešenie problémov
SK
83
Batéria a napájanie
Batériu nie je možné vložiť.
• Pri vkladaní batérie zatlačte jej špičkou na ovládač vysúvania batérie smerom k
objektívu (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
• Vložte batériu správne (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
Indikátor stavu batérie nie je presný. Prípadne je zobrazená dostatočná
kapacita batérie, ale výdrž je neúmerne krátka.
• Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí (str. 101).
• Zobrazovaná zostatková kapacita batérie sa líši od skutočného času. Zobrazenie na
displeji opravíte tak, že batériu vo fotoaparáte necháte úplne vybiť a potom ju úplne
nabijete.
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
• Batéria je nepoužiteľná (str. 101). Vymeňte batériu za novú.
Batéria sa vybíja príliš rýchlo.
• Dostatočne ju nabite (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
• Fotoaparát používate v príliš chladnom prostredí (str. 101).
• Konektor batérie je znečistený. Očistite konektor batérie bavlneným tampónom
a nabite ju.
• Batéria je nepoužiteľná (str. 101). Vymeňte batériu za novú.
Fotoaparát nejde zapnúť.
• Vložte batériu správne (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
• Batéria je nepoužiteľná (str. 101). Vymeňte batériu za novú.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory batérie. Znovu zapnite fotoaparát (t krok 2
v príručke „Prvé kroky“).
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
SK
84
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Displej sa nezapne ani keď je zapnuté napájanie.
• Zapnite displej (str. 22).
Vaším fotoaparátom nie je možné snímať.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ (str. 23). Ak je plná, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Zmažte nepotrebné obrazové súbory (t krok 6 v príručke „Prvé kroky“).
– Vymeňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Používate kartu „Memory Stick Duo“ s prepínačom ochrany proti zápisu a tento
prepínač je nastavený do zamknutej polohy LOCK. Prepnite prepínač do polohy
umožňujúcej snímanie (str. 99).
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať.
• Ak snímate statický záber, nastavte prepínač režimu do inej pozície než
.
• Pri snímaní videozáznamov nastavte prepínač režimu do polohy
.
• Veľkosť obrázku je pri snímaní videozáznamov nastavená na hodnotu [640(Fine)].
Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Nastavte inú veľkosť záberu než [640(Fine)].
– Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“ (str. 99).
Objekt nie je vidieť na displeji.
• Váš fotoaparát je nastavený do režimu prehrávania. Ak chcete prepnúť do režimu
snímania, stlačte tlačidlo spúšte do polovice, zmeňte polohu prepínača režimu alebo
stlačte tlačidlo
(t krok 6 v príručke „Prvé kroky“).
Snímanie trvá príliš dlho.
• Je aktivovaná funkcia NR pomalej uzávierky (str. 19). Toto nie je chybná funkcia.
Riešenie problémov
Záber sa nedá zaostriť.
• Objekt je príliš blízko. Snímajte v režime snímania blízkych objektov (Macro). Dbajte
na to, aby ste mali objektív od snímaného objektu vzdialený minimálne na najkratšiu
možnú vzdialenosť, t.j. približne 6 cm (W) a 30 cm (T). (t krok 5 v príručke „Prvé
kroky“).
• Pri snímaní statických záberov sa ako režim scény zvolí režim
(Režim Twilight Súmrak) alebo
(Režim Landscape - Krajinka).
• Je zvolená prednastavená funkcia zaostrenia. Zvoľte režim automatického
zaostrovania (str. 33).
• Ďalšie informácie nájdete v časti „Ak je objekt nezaostrený“ na str. 34.
SK
85
Optické priblíženie nefunguje.
• V priebehu snímania pohyblivého záznamu nie je možné meniť transfokáciu.
Funkcia presného digitálneho priblíženia nefunguje.
• Nastavte funkciu [Digital Zoom] na hodnotu [Precision] (str. 47).
• Funkciu nie je možné použiť počas snímania videozáznamov.
Funkcia inteligentného priblíženia nefunguje.
• Nastavte funkciu [Digital Zoom] na hodnotu [Smart] (str. 47).
• Túto funkciu nie je možné použiť, keď:
– Veľkosť záberu sa nastaví na [8M] alebo [3:2].
– Snímate v režime Multi Burst.
– Snímate videozáznamy.
Blesk nefunguje.
• Blesk je nastavený na hodnotu
(Vypnutý vynútený blesk) (t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“).
• Blesk nie je možné používať, keď:
– [Mode] (REC Mode) je nastavený na hodnotu [Burst] alebo [Multi Burst] (str. 36).
– Ako výber scény je zvolený
(Režim High sensitivity - Vysokej citlivosti) alebo
(Režim Twilight - Súmrak).
– Keď je prepínač režimu v polohe .
• Ak je v režimu výberu scén nastavený režim
(Krajina) alebo
(Pláž), nastavte
blesk na hodnotu (zapojený blesk).
Na záberoch nasnímaných pomocou blesku sa objavujú rozmazané škvrny.
• Ide o prach vo vzduchu, od ktorého sa blesk odrazil. Toto nie je chybná funkcia.
Funkcia snímania blízkych objektov (Macro) nefunguje.
• Ako výber scény je zvolený
(Režim Twilight - Súmrak) alebo
(Režim Landscape
- Krajinka) (str. 28).
Dátum a čas sa nezobrazí.
• Pri snímaní sa nezobrazí dátum ani čas. Dátum a čas sa zobrazí len počas prehrávania.
SK
86
Dátum a čas sa nezaznamená správne.
• Nastavte správny dátum a čas (t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
Po zatlačení a pridržaní spúšte do polovice bliká hodnota F a rýchlosť
uzávierky.
• Expozícia je nesprávna. Nastavte správnu expozíciu (str. 28, t krok 5 v príručke „Prvé
kroky“).
Obraz je príliš tmavý.
• Snímate objekt v protisvetle (za snímaným objektom žiari zdroj svetla). Zvoľte režim
merania (str. 34), alebo upravte expozíciu (str. 28, t krok 5 v príručke „Prvé kroky“).
• Keď je jas displeja príliš nízky, upravte jas podsvietenia displeja LCD (str. 22, t krok 5
v príručke „Prvé kroky“).
• Zapnite displej (str. 22).
Obraz je príliš jasný.
• Snímate objekt pri umelom osvetlení v tme, napr. na javisku. Upravte nastavenie
expozície (str. 28, t krok 5 v príručke „Prvé kroky“).
• Keď je jas displeja príliš vysoký, upravte jas podsvietenia displeja LCD (str. 22, t krok
5 v príručke „Prvé kroky“).
Farby záberu nie sú správne.
• Upravte nastavenie režimu farieb [Color mode] na hodnotu [Normal] (str. 32).
Pri snímaní jasných objektov sa zobrazia vertikálne pruhy.
• Jedná sa o bežný jav. Nejedná sa o poruchu.
Riešenie problémov
Na displeji sa pri snímaní v tmavom prostredí zobrazuje určitý šum.
• V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša dočasne zvýšiť jas displeja,
aby sa zvýšila zreteľnosť. Nastavenie nemá vplyv na snímaný záznam.
Oči snímanej osoby sú červené.
• Nastavte funkciu [Red Eye Reduction] v ponuke
(Setup) na hodnotu [On] (str. 48).
• Nasnímajte objekt z bližšej vzdialenosti, než je odporúča vzdialenosť pre snímanie
s použitím blesku (t krok 5 v príručke „Prvé kroky“).
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt.
Na obrazovke sa objavujú body, ktoré tam zostávajú.
• Toto nie je chybná funkcia. Tieto body sa nezaznamenajú do záberu (str. 4, t „Prvé
kroky“).
SK
87
Obraz v hľadáčiku nezodpovedá skutočnému rozsahu snímanej oblasti.
• Efekt paralaxy sa vyskytuje, keď je snímaný objekt blízko. Snímací rozsah skontrolujte
na displeji LCD.
Nie je možné snímať zábery idúce za sebou.
• Vnútorná pamäť alebo pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je plná. Zmažte
nepotrebné obrazové súbory (t krok 6 v príručke „Prvé kroky“).
• Kapacita batérie je nízka. Vložte nabitú batériu.
Prezeranie záberov
Bližšie informácie o nasledujúcich položkách nájdete v časti „Osobné počítače“
(str. 90).
Fotoaparát neprehráva nasnímané zábery.
• Stlačte tlačidlo
(t krok 6 v príručke „Prvé kroky“).
• V počítači sa zmenil názov priečinka či súboru (str. 66).
• Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom alebo ak bol nasnímaný fotoaparátom
iného modelu než je váš prístroj, prehranie súboru pomocou fotoaparátu nie je
zaručené.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte pripojenie USB (str. 64).
Dátum a čas sa nezobrazí.
• Tlačidlo
(prepínanie zobrazenia displeja) je vypnuté (str. 22).
Po zahájení prehrávania je záznam zobrazený nekvalitne.
• Záber sa ihneď po zahájení prehrávania môže zobraziť trochu kostrbatý z dôvodu
spracovávania obrazových dát. Toto nie je chybná funkcia.
Počas prehrávania videozáznamu sa môžu objaviť nerovnomerné sýtosti
farieb.
• Toto nie je chybná funkcia. Na zaznamenané zábery to nemá žiadny vplyv.
SK
88
Zábery sa nezobrazujú na displeji.
• Ak je kábel pre viacúčelový terminál pripojený, odpojte ho (str. 81).
Obraz sa nezobrazuje na obrazovke TVP.
• Skontrolujte nastavenie položky [Video Out] a overte, či je norma výstupného
videosignálu z fotoaparátu zhodná s normou kódovania farieb na vašom TVP (str. 56).
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (str. 81).
• Ak je kábel pre viacúčelový terminál pripojený ku konektoru USB, odpojte ho.
Vymazávanie a strih záberov
Na fotoaparáte nejde vymazať záber.
• Zrušte ochranu proti vymazaniu (str. 41).
• Používate kartu „Memory Stick Duo“ s prepínačom ochrany proti zápisu a tento
prepínač je nastavený do zamknutej polohy LOCK. Prepnite prepínač do polohy
umožňujúcej snímanie (str. 99).
Omylom ste vymazali záznam.
• Akonáhle záznam vymažete, nie je ho možné obnoviť. Aby ste predišli náhodnému
zmazaniu záberov, odporúčame ochrániť zábery (str. 40), alebo použiť pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ vybavenú prepínačom ochrany proti zápisu a nastaviť tento
prepínač do polohy LOCK (str. 99).
Funkcia zmeny veľkosti nefunguje.
• Veľkosť nie je možné meniť pri pohyblivom zázname a záznamoch Multi Burst.
Nejde zobraziť značku pre tlač DPOF (Poradie tlače).
Riešenie problémov
• Na videozáznamoch nejde zobraziť značky DPOF (Poradie tlače).
Nie je možné strihať videozáznam.
• Videozáznam je príliš krátky pre strih (nie dlhší ako dve sekundy).
• Zrušte ochranu proti vymazaniu (str. 41).
• Statické zábery nie je možné strihať.
SK
89
Osobné počítače
Neviete, či je váš operačný systém počítača kompatibilný s fotoaparátom.
• Prečítajte si informácie v kapitole „Odporúčané počítačové prostredie“ na str. 58 pre
operačný systém Windows a pre Macintosh na str. 72.
Váš počítač nerozpoznal fotoaparát.
• Zapnite fotoaparát (t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
• Ak je kapacita batérie nízka, vložte nabitú batériu (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“)
alebo použite sieťový adaptér (str. 16).
• Použite kábel pre viacúčelový terminál (dodáva sa) (str. 61).
• Odpojte kábel pre viacúčelový terminál a znova ho pevne pripojte. Presvedčite sa, že je
zobrazený režim „USB Mode Mass Storage“ (str. 61).
• Nastavte položku [USB Connect] na hodnotu [Mass Storage] v ponuke
(Setup)
(str. 55).
• Z konektorov USB vášho počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu,
klávesnice a myši.
• Fotoaparát pripojte priamo do PC, bez použitia rozbočovača USB alebo iného
zariadenia (str. 61).
• Softvér (dodáva sa) nie je nainštalovaný. Nainštalujte softvérový program (str. 59).
• Počítač správne nerozoznal zariadenie, pretože ste k fotoaparátu a k počítaču pripojili
kábel pre viacúčelový terminál pred inštaláciou softvéru (dodáva sa). Odstráňte
chybne rozpoznané zariadenie z počítača a potom nainštalujte softvérový program
(pozrite si ďalšiu možnosť).
Po pripojení fotoaparátu do počítača sa na obrazovke počítača neobjaví
ikona jednotky „Removable Disk“.
• Znovu nainštalujte ovládač USB podľa nižšie uvedeného postupu. Nasledujúci postup
je určený pre počítače s operačným systémom Windows.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu [My Computer] a potom kliknite na
položku [Properties].
Zobrazí sa obrazovka „System Properties“ (Vlastnosti systému).
2 Kliknite na položku [Hardware] t [Device Manager].
• Ak používate operačný systém Windows Me, kliknite na kartu [Device Manager].
Objaví sa dialógové okno „Device Manager“.
3 Kliknite pravým tlačidlom myši na položku [ Sony DSC] a potom kliknite na
položku [Uninstall] t [OK].
Zariadenie sa odstráni.
4 Nainštalujte softvérový program (str. 59).
Ovládač USB sa taktiež nainštaluje automaticky.
SK
90
Nie je možné kopírovať zábery.
• Správe pripojte fotoaparát k počítaču. Správnym pripojením fotoaparátu k počítaču
vytvorte prepojenie USB (str. 61).
• Vykonajte odporúčaný postup pri kopírovaní pre váš operačný systém (str. 61, 72).
• Ak snímate zábery na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, ktorú ste naformátovali
na počítači, nie je zaručená možnosť neskôr skopírovať zábery do počítača. Snímajte
pomocou karty „Memory Stick Duo“ naformátovanej vo fotoaparáte (str. 51).
Po nadviazaní prepojenia USB sa program „Cyber-shot Viewer“ nespustí
automaticky.
• Spustite nástroj „Media Check Tool“ (Nástroj na kontrolu médií) (str. 67).
• Realizujte pripojenie USB až po zapnutí počítača (str. 61).
Záznam sa nedá prehrať pomocou počítača.
• Ak používate program „Cyber-shot Viewer“, pozrite do ponuky Help (Pomocník).
• Kontaktujte výrobcu počítača či distribútora softvéru.
Pri zobrazení videozáznamu na monitore počítača je obraz a zvuk
ovplyvnený šumom.
• Prehrávate videozáznam priamo z vnútornej pamäte alebo z pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“. Skopírujte videozáznamy na pevný disk v počítači a potom ich
prehrávajte z pevného disku (str. 60).
Nemôžete vytlačiť záber.
• Skontrolujte nastavenie tlačiarne.
Záznamy skopírované do PC nie je možné zobraziť vo fotoaparáte.
Riešenie problémov
• Nakopírujte ich do priečinka, ktorý rozpoznal fotoaparát, napríklad „101MSDCF“
(str. 65).
• Postupujte správnym spôsobom (str. 66).
„Cyber-shot Viewer“
Zábery sa nezobrazia správne.
• Skontrolujte, či je priečinok so zábermi zaregistrovaný v časti „Viewed folders“. Ak sa
zábery nezobrazujú ani v prípade, ak je priečinok zaregistrovaný v časti „Viewed
folders“, aktualizujte databázu (str. 70).
Nie je možné nájsť importované zábery.
• Pozrite sa do priečinka „My Pictures“.
SK
91
• Ak ste zmenili predvolené nastavenia, pozrite si časť „Zmena priečinka „Folder to be
imported“ (Priečinok na import)“ na str. 70 a skontrolujte, ktorý priečinok sa používa
na importovanie.
Treba zmeniť priečinok „Folder to be imported“.
• Použitím obrazovky „Import Settings“ zmeňte priečinok „Folder to be imported“. Po
spustení programu „Cyber-shot Viewer“ si môžete určiť iný priečinok v časti „Viewed
folders“ (str. 70).
Všetky importované zábery sa zobrazujú v kalendári s dátumom 1. január.
• Na fotoaparáte nie je nastavený dátum. Nastavte dátum na fotoaparáte (t krok 2
v príručke „Prvé kroky“).
„Memory Stick Duo“
Nejde vložiť pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Vložte ju správnym smerom (t krok 3 v príručke „Prvé kroky“).
Nejde zapisovať na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Používate kartu „Memory Stick Duo“ s prepínačom ochrany proti zápisu a tento
prepínač je nastavený do zamknutej polohy LOCK. Prepnite prepínač do polohy
umožňujúcej snímanie (str. 99).
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je zaplnená. Zmažte nepotrebné obrazové
súbory (t krok 6 v príručke „Prvé kroky“).
• Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“ (str. 24), keď nahrávate
videozáznamy s veľkosťou záberu nastavenou na hodnotu [640(Fine)].
Nejde naformátovať pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Používate kartu „Memory Stick Duo“ s prepínačom ochrany proti zápisu a tento
prepínač je nastavený do zamknutej polohy LOCK. Prepnite prepínač do polohy
umožňujúcej snímanie (str. 99).
Omylom ste naformátovali kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas formátovania sa na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vymažú všetky dáta
a obrazové súbory. Zmazané dáta formátovaním nie je možné obnoviť. Ak chcete
zabrániť nechcenému zmazaniu obrazových súborov z pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“, odporúčame prepnúť prepínač ochrany proti zápisu do polohy LOCK (str. 99).
Počítač vybavený otvorom pre kartu „Memory Stick“ nerozpozná pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Presvedčite sa, či počítač a čítačka kariet podporujú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Používatelia počítačov a čítačiek kariet, ktoré boli vyrobené inou spoločnosťou než
Sony, by mali kontaktovať príslušného výrobcu.
SK
92
• Ak karta „Memory Stick PRO Duo“ nie je podporovaná, pripojte fotoaparát
k počítaču (str. 61). Počítač rozpozná kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Vnútorná pamäť
Fotoaparát alebo váš počítač nemôže prehrávať dáta z vnútornej pamäti.
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“. Vyberte ju (t krok 4
v príručke„Prvé kroky“).
Nie je možné zaznamenávať zábery pomocou vnútornej pamäte.
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“. Vyberte ju (t krok 4
v príručke„Prvé kroky“).
Kapacita vo vnútornej pamäti sa nezvýši, ani keď sa prekopírujú uložené
dáta z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Dáta sa po kopírovaní nezmažú. Po skopírovaní obsahu vnútornej pamäte vykonajte
príkaz [Format] (str. 50), ktorým sa naformátuje a zmaže celá vnútorná pamäť.
Nie je možné kopírovať uložené dáta z vnútornej pamäti na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je zaplnená. Skontrolujte kapacitu (odporúča sa
64 MB alebo viac).
Nie je možné kopírovať dáta z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ alebo
z počítača do vnútornej pamäti.
• Dáta na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ alebo na počítači nie je možné
skopírovať do vnútornej pamäte.
Riešenie problémov
Tlač
Spoločne s ostatnými položkami tiež nazrite do časti „Tlačiareň kompatibilná so
štandardom PictBridge“.
Zábery sa tlačia s orezanými obidvomi okrajmi.
• Ak tlačíte záber, ktorý bol nasnímaný vo formáte [16:9], obidva okraje záberu sa orežú.
• Ak tlačíte zábery na vlastnej tlačiarni, skúste zrušiť orezávanie alebo nastavenie tlače
bez okrajov. Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje tieto funkcie.
• Keď si zábery nechávate vytlačiť v digitálnej fotozberni, opýtajte sa obsluhy, či dokážu
záber vytlačiť bez orezania obidvoch okrajov.
SK
93
Tlačiareň kompatibilná so štandardom PictBridge
Nie je možné nadviazať spojenie.
• Fotoaparát nie je možné pripojiť priamo k tlačiarni, ktorá nie je kompatibilná so
štandardom PictBridge. Ohľadne kompatibility tlačiarne so štandardou PictBridge sa
poraďte s výrobcom tlačiarne.
• Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či sa môže prepojiť s fotoaparátom.
• Nastavte položku [USB Connect] na hodnotu [PictBridge] v ponuke
(Setup)
(str. 55).
• Odpojte kábel pre viacúčelový terminál a znova ho pripojte. Ak sa na tlačiarni zobrazí
chybové hlásenie, prečítajte si návod dodávaný s tlačiarňou.
Nie je možné tlačiť fotografie.
• Skontrolujte, či je kábel pre viacúčelový terminál pripojený správne.
• Zapnite tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v návode od tlačiarne.
• Ak počas tlače zvolíte položku [Exit], fotografie sa nemusia kompletne vytlačiť.
Odpojte kábel pre viacúčelový terminál a znova ho pripojte. Ak stále nie je možné
tlačiť obrazové súbory, odpojte kábel, tlačiareň vypnite a znovu zapnite a potom znovu
pripojte kábel.
• Nie je možné vytlačiť videozáznamy.
• Zábery nasnímané iným, než týmto fotoaparátom a zábery upravené na počítači sa
nemusia vytlačiť.
Tlač bola zrušená.
• Odpojili ste kábel pre viacúčelový terminál predtým, než zmizla ikona
(pripájanie
pomocou štandardu PictBridge).
V režime registra nie je možné vložiť dátum alebo tlačiť zábery.
• Tlačiareň tieto funkcie neposkytuje. Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň
poskytuje tieto funkcie.
• V závislosti od tlačiarne sa dátum v indexovom režime nedá vložiť. Kontaktujte
výrobcu tlačiarne.
V zábere na mieste pre vloženie dátumu sa vytlačí „---- -- --“.
• Zábery, ktoré neobsahujú údaje o dátume zaznamenania, nie je možné vytlačiť
s vloženým dátumom. Nastavte funkciu [Date] na hodnotu [Off] a znovu vytlačte záber
(str. 77).
Nejde zvoliť formát tlače.
• Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň môže vytlačiť vami požadovaný
formát.
SK
94
Nejde vytlačiť záber so zvoleným formátom.
• Ak ste zmenili formát papiera pre tlač po pripojení kábla pre viacúčelový terminál,
pripojte tlačiareň znovu.
• Nastavenie tlače pre fotoaparát sa líši od nastavenia na tlačiarni. Zmeňte nastavenie
buď na fotoaparáte (str. 77) alebo na tlačiarni.
S fotoaparátom nejde pracovať po zrušení tlače.
• Chvíľu počkajte, pretože tlačiareň musí dokončiť proces zrušenia úlohy tlače.
Dokončenie procesu môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne.
Iné
Fotoaparát nefunguje.
• Použite taký typ batérie, ktorý je dovolené používať v tomto fotoaparáte.
• Kapacita batérie je nízka (objavuje sa indikátor E). Nabite batériu (t krok 1
v príručke „Prvé kroky“).
Napájanie je zapnuté, ale fotoaparát nefunguje.
• Zabudovaný mikropočítač nepracuje správne. Vyberte batériu, počkajte asi minútu,
potom batériu znovu vložte a nakoniec zapnite fotoaparát.
Nejde rozpoznať indikátor na displeji.
• Pozrite str. 17.
Objektív je zahmlený.
• Skondenzovala vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý približne hodinu
(str. 103).
Riešenie problémov
Po dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
• Toto nie je chybná funkcia.
Po vypnutí fotoaparátu sa objektív nezasunie.
• Batéria je vybitá. Vymeňte batériu za nabitú (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“) alebo
pripojte sieťový adaptér (nedodáva sa).
Po zapnutí fotoaparátu sa objaví okno Clock Set.
• Nastavte znovu dátum a čas (t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
SK
95
Výstražné indikátory a upozornenia
Samodiagnostické
zobrazenie
Ak sa objaví kód začínajúci písmenom
abecedy, váš fotoaparát má displej
s funkciou vlastnej diagnostiky. Posledné
dve číslice (indikované ako ss) sa budú
líšiť v závislosti od stavu vášho
fotoaparátu.
Ak nedokážete vyriešiť problém ani
niekoľkonásobným vykonaním týchto
opravných postupov, váš fotoaparát asi
bude treba odniesť do opravy. Obráťte sa
na predajcu Sony alebo na najbližší
autorizovaný servis Sony.
C:32:ss
• Na fotoaparáte sa vyskytol problém
s hardvérom. Vypnite a zapnite
napájanie.
C:13:ss
Upozornenia
Ak sa objavia nasledujúce upozornenia,
riaďte sa uvedenými pokynmi.
E
• Batéria je takmer vybitá. Okamžite
nabite batériu (t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“). V závislosti od
podmienok prevádzky, prostredia
a stavu batérie môže indikátor blikať,
aj keď je životnosť batérie ešte
približne 5 až 10 minút.
For use with compatible battery
only
• Vložená batéria nie je typ batérie
NP-BG1.
System error
• Vypnite a zapnite napájanie (t krok
2 v príručke „Prvé kroky“).
• Fotoaparát nedokáže čítať/zapisovať
údaje z/na karty(u) „Memory Stick
Duo“. Buď niekoľkokrát vypnite
a zapnite fotoaparát alebo vytiahnite
a znovu vložte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Nastala chyba naformátovania
vnútornej pamäte alebo bola vložená
nenaformátovaná karta „Memory
Stick Duo“. Naformátujte vnútornú
pamäť alebo pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ (str. 50, 51).
• Vložená karta „Memory Stick Duo“
nie je vhodná pre fotoaparát, alebo
sú údaje na nej poškodené. Vložte
novú kartu „Memory Stick Duo“
(str. 99).
E:61:ss
E:91:ss
• Nastala chyba funkčnosti
SK
96
fotoaparátu. Inicializujte fotoaparát
(str. 54) a potom znovu zapnite
fotoaparát.
Internal memory error
• Vypnite a zapnite napájanie (t krok
2 v príručke „Prvé kroky“).
Reinsert the Memory Stick
• Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ správnym spôsobom.
• Vloženú kartu „Memory Stick Duo“
nie je možné použiť vo vašom
fotoaparáte (str. 99).
• Karta „Memory Stick Duo“ je
poškodená.
• Kontakty karty „Memory Stick Duo“
sú znečistené.
Memory Stick type error
• Vloženú kartu „Memory Stick Duo“
nie je možné použiť vo vašom
fotoaparáte (str. 99).
Format error
• Znovu naformátujte médiá (str. 50,
51).
Memory Stick locked
Cannot create more folders
• Priečinok s názvom začínajúcim na
„999“ na pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“ už existuje. Ak je toto váš
prípad, na karte už nemôžete
vytvoriť ďalší priečinok.
• Používate kartu „Memory Stick
Duo“ s prepínačom ochrany proti
zápisu a tento prepínač je nastavený
do zamknutej polohy LOCK.
Prepnite prepínač do polohy
umožňujúcej snímanie (str. 99).
No memory space in internal
memory
No memory space in Memory Stick
Cannot record
• Fotoaparát nedokáže snímať do
zvoleného priečinka. Zvoľte iný
priečinok (str. 52).
File error
• Počas prehrávania záberu sa vyskytla
chyba.
• Zmažte nepotrebné zábery alebo
súbory (t krok 6 v príručke „Prvé
kroky“).
File protect
• Zrušte ochranu (str. 41).
Read only memory
• Váš fotoaparát nemôže ukladať ani
mazať obrazové súbory na túto
pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
Image size over
• Prehrávate záznam inej veľkosti, než
dokáže váš fotoaparát prehrávať.
Cannot divide
No file
• Do vnútornej pamäti sa
nezaznamenali žiadne zábery.
• V priečinku nie je žiadny záznam.
• Nepostupovali ste správne pri
kopírovaní obrazových súborov
z počítača (str. 66).
Folder error
• Priečinok s totožným názvom (prvé
tri rovnaké číslice) na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ už
existuje (Príklad: 123MSDCF
a 123ABCDE). Vyberte iný
priečinok, alebo vytvorte nový
(str. 51).
strih (nie dlhší ako dve sekundy).
• Súbor nie je videozáznam.
Riešenie problémov
No file in this folder
• Videozáznam je príliš krátky pre
Invalid operation
• Pokúšate sa prehrať súbor, ktorý nie
je kompatibilný s fotoaparátom.
(Výstražný indikátor pre
otrasy)
• Pri nedostatočnom osvetlení sa môže
snímaný obraz triasť. Použite blesk
alebo pripevnite fotoaparát na statív,
aby sa zaistila jeho poloha.
SK
97
640(Fine) is not available
• Videozáznamy s veľkosťou 640(Fine)
je možné ukladať len na pamäťové
karty „Memory Stick PRO Duo“.
Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ alebo nastavte
veľkosť záberu na inú hodnotu než
[640(Fine)].
Enable printer to connect
• [USB Connect] je nastavené na
hodnotu [PictBridge], avšak
fotoaparát je pripojený k zariadeniu,
ktoré nie je kompatibilné so
štandardom PictBridge. Skontrolujte
zariadenie.
• Spojenie nie je správne nadviazané.
Odpojte kábel pre viacúčelový
terminál a znova ho pripojte. Ak sa
na tlačiarni zobrazí chybová správa,
nazrite do návodu od tlačiarne.
Printer busy
Paper error
No Paper
Ink error
Low Ink
No Ink
• Skontrolujte tlačiareň.
Printer error
• Skontrolujte tlačiareň.
• Skontrolujte, či obrazový súbor,
ktorý chcete tlačiť, nie je poškodený.
• Pravdepodobne ešte nebol
dokončený prenos dát do tlačiarne.
Neodpájajte kábel pre viacúčelový
terminál.
Processing
Connect to PictBridge device
• Pokúsili ste sa tlačiť zábery pred
nadviazaním spojenia s tlačiarňou.
Pripojte tlačiareň kompatibilnú so
štandardom PictBridge.
No printable image
• Pokúsili ste sa spustiť príkaz [DPOF
image] bez vloženia značky DPOF
(Poradie tlače) do záberu či záberov.
• Pokúsili ste sa spustiť príkaz [All In
This Folder] a pritom ste zvolili
priečinok, do ktorého je možné
ukladať iba videozáznamy. Tlač
v prípade videozáznamu nie je
možná.
SK
98
• Tlačiareň práve ruší aktuálnu úlohu
tlače. Než sa úloha nezruší, nemôžete
tlačiť. Dokončenie procesu zrušenia
môže chvíľu trvať v závislosti od typu
tlačiarne.
Iné
Informácie o priečinkoch na karte
„Memory Stick“
Pamäťová karta „Memory Stick“ je
kompaktné a prenosné IC záznamové
médium. V tomto fotoaparáte môžete
používať typy kariet „Memory Stick“
uvedené v nižšie uvedenej tabuľke. Nie
je však možné zaručiť správne
fungovanie všetkých operácií kariet
„Memory Stick“.
Typ pamäťovej karty
„Memory Stick“
Snímanie/
prehrávanie
Memory Stick
(bez funkcie MagicGate)
—
Memory Stick
(s funkciou MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(bez funkcie MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(s funkciou MagicGate)
a
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1*2
*1
• Pri kartách „Memory Stick Duo“
formátovaných pomocou počítača nie je
možné zaručiť fungovanie s týmto
fotoaparátom.
• Rýchlosť čítania či zápisu dát závisí od
kombinácie karty „Memory Stick Duo“
a použitého vybavenia.
• Ak je prepínač ochrany proti zápisu
nastavený do zamknutej polohy LOCK
(obvykle pomocou špicatého predmetu), nie
je možné zaznamenávať, upravovať ani
vymazávať zábery.
Kontakty
Prepínač
ochrany
proti
zápisu
Miesto pre poznámky
Niektoré pamäťové karty „Memory
Stick Duo“ nie sú vybavené prepínačom
ochrany proti zápisu. Na pamäťových
kartách „Memory Stick Duo“ s týmto
prepínačom sa poloha a tvar prepínača
môžu líšiť v závislosti od pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“.
• Počas načítavania alebo prepisovania údajov
kartu „Memory Stick Duo“ nevyberajte.
• V nasledovných prípadoch môže dôjsť
k poškodeniu údajov:
– Keď vyberiete kartu „Memory Stick Duo“
alebo vypnete fotoaparát počas
načítavania alebo zapisovania údajov
– Ak používate kartu „Memory Stick Duo“
v blízkosti elektrostatických polí
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať.
• Pri písaní do miesta pre poznámky netlačte
príliš na pero.
• Na karty „Memory Stick Duo“ ani na
adaptér kariet Memory Stick Duo nelepte
žiadne nálepky.
• Kartu „Memory Stick Duo“ počas
premiestňovania alebo skladovania
vkladajte do dodávaného puzdra.
• Nechytajte prstami ani nestrkajte kovové
predmety do vodivých kontaktov karty
„Memory Stick Duo“.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nenechajte
spadnúť, neohýnajte ju, ani ju nevystavujte
nárazom.
Iné
Karty „Memory Stick Duo“, „MagicGate
Memory Stick Duo“ a „Memory Stick PRO
Duo“ disponujú funkciami MagicGate.
MagicGate je technológia ochrany
autorských práv pracujúca na základe
šifrovacej (kryptovacej) technológie.
Fotoaparát nedokáže snímať/prehrávať
údaje vyžadujúce funkciu MagicGate.
*2 Podporuje vysokorýchlostný prenos dát
pomocou paralelného rozhrania.
*3 Je možné nahrávať videozáznamy
s veľkosťou záberu 640(Fine).
Poznámky k používaniu
pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ (nedodáva sa)
SK
99
• Kartu „Memory Stick Duo“ nerozoberajte,
ani neupravujte.
• Karta „Memory Stick Duo“ nesmie
navlhnúť.
• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ v dosahu malých detí. Mohli by
ju nedopatrením prehltnúť.
• Nepoužívajte ani neskladujte kartu
„Memory Stick Duo“ pri nasledujúcich
okolnostiach:
– Extrémne horúcich miestach, ako je
interiér automobilu zaparkovaný na
priamom slnku
– Miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu
– Vlhké miesta alebo miesta s látkami
vytvárajúcimi koróziu
Poznámky k používaniu
adaptéra na pamäťové karty
Memory Stick Duo (nedodáva
sa)
• Ak použijete pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ v zariadení kompatibilnom
s kartou „Memory Stick“, vložte túto kartu
„Memory Stick Duo“ do adaptéra kariet
Memory Stick Duo. Keď vložíte kartu
„Memory Stick Duo“ do zariadenia
kompatibilného s kartami „Memory Stick“
bez adaptéra kariet Memory Stick Duo,
možno nebudete môcť kartu vybrať.
• Pri vkladaní pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ do adaptéra kariet Memory Stick Duo
sa presvedčite, že karta „Memory Stick
Duo“ je vložená správnym smerom a že je
celá zasunutá. Nesprávne zasunutie karty
môže spôsobiť nesprávnu funkciu.
• Pri používaní pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ vloženej do adaptéra na
pamäťové karty Memory Stick Duo
v zariadení kompatibilnom s pamäťovými
kartami „Memory Stick“ dbajte na to, aby
ste adaptér vložili správnym smerom.
Nesprávne vloženie môže poškodiť
zariadenie.
• Nevkladajte adaptér kariet Memory Stick
Duo do zariadenia kompatibilného
s pamäťovými kartami „Memory Stick“ bez
vloženej karty „Memory Stick Duo“. Mohlo
by dôjsť k poruche zariadenia.
SK
100
Poznámka k používaniu
pamäťovej karty „Memory
Stick PRO Duo“ (nedodáva sa)
Vo fotoaparáte môžete používať karty
„Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou až
2 GB.
Informácie o batérii
Informácie o nabíjaní batérie
Batériu odporúčame nabíjať pri okolitej
teplote 10 °C až 30 °C. Pri iných teplotách
nemusí byť možné batériu nabiť správne.
Efektívne používanie batérie
• Prevádzkové vlastnosti batérie sa znižujú
s nízkou okolitou teplotou. Pri používaní
v chladnom prostredí je teda výdrž batérie
kratšia. Pre čo najdlhší možný čas batérie
odporúčame nasledovné:
– Batériu noste vo vrecku, čo najbližšie k
svojmu telu a do fotoaparátu ju vložte
tesne pred zahájením snímania.
• Kapacita batérie sa vyminie rýchlejšie pri
častom používaní blesku a transfokácie.
• V zálohe majte náhradné batérie na dvoj- až
trojnásobne dlhší čas, než je predpokladaný
čas snímania. Pred skutočným snímaním
vykonajte skúšobné snímanie.
• Batéria nesmie navlhnúť. Nie je vodotesná.
• Nenechávajte batériu na extrémne horúcich
miestach, napríklad v aute alebo na priamom
slnku.
Informácie o životnosti
batérie
• Životnosť batérie je limitovaná. Kapacita sa
s používaním a časom postupne znižuje. Ak
je prevádzkový čas batérie po nabití
podstatne skrátený, pravdepodobne jej
životnosť uplynula. Bude potrebné zakúpiť
novú batériu.
• Životnosť batérie sa u každej batérie môže
líšiť v závislosti od prevádzkových
a skladovacích podmienok a okolitého
prostredia.
Uskladnenie batérie
Iné
• Ak viete, že batériu nebudete dlhšiu dobu
používať, najmenej raz za rok ju vo vašom
fotoaparáte úplne nabite a úplne vybite
predtým, než ju uložíte na suché a chladné
miesto. Správnu funkciu batérie zachováte,
ak tento postup úplného nabitia a vybitia
zopakujete raz za rok.
• Batériu vybite vo fotoaparáte tak, že ho
ponecháte zapnutý v režime prehrávania
prezentácie (str. 41), kým sa úplne nevybije.
• Na prenášanie a skladovanie batérie vždy
používajte dodaný obal na batériu, zabránite
tým prípadnému znečisteniu či skratovaniu
vodivých kontaktov.
SK
101
Informácie o nabíjačke
x Informácie o nabíjačke
• V nabíjačke (dodáva sa) s fotoaparátom
nenabíjajte žiadnu inú batériu okrem batérií
typu NP-BG. Iné batérie by mohli vytiecť,
prehriať sa alebo vybuchnúť, ak sa ich
pokúsite nabiť, a vystavujete sa tým
nebezpečiu zranenia elektrickým prúdom
a popálenia.
• Vytiahnite nabitú batériu z nabíjačky. Ak
ponecháte nabitú batériu v nabíjačke,
životnosť batériových článkov sa môže
skrátiť.
• Ak bliká kontrolka CHARGE, môže to
znamenať chybu batérie alebo skutočnosť, že
ste vložili inú batériu, ako je špecifikovaný
typ. Skontrolujte, či je batéria
špecifikovaného typu. Ak je batéria
špecifikovaného typu, vyberte batériu a
nahraďte ju novou alebo inou a skontrolujte,
či nabíjačka funguje správne. Ak nabíjačka
funguje správne, mohla nastať chyba
v batérii.
• Ak je nabíjačka znečistená, proces nabitia sa
nemusí úplne dokončiť. Vyčistite nabíjačku
použitím suchej handričky a pod.
SK
102
Preventívne opatrenia
x Fotoaparát nepoužívajte ani
neskladujte na nasledujúcich
miestach
• Nenechávajte fotoaparát príliš dlho
v kontakte s gumovými produktmi alebo
výrobkami z vinylu.
• Extrémne horúce, suché alebo vlhké miesta
Na extrémne horúcich miestach, ako je napr.
vnútri zaparkovaného auta na slnku, obal
fotoaparátu sa môže vplyvom veľkej teploty
zdeformovať, a toto môže zapríčiniť poruchu
fotoaparátu.
• Vystavené priamemu slnečnému žiareniu
alebo vysokým teplotám
Fotoaparát môže zmeniť farbu, môže sa
zdeformovať, alebo môže dôjsť k poruche.
• Miesta s možnosťou značných otrasov
• Vystavené silnému magnetizmu
• Piesočnaté alebo prašné miesta
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostal
piesok ani prach. Môže to poškodiť váš
fotoaparát. Poškodenie je niekedy
neopraviteľné.
x Informácie o
prevádzkových teplotách
x Pri nosení
Ak nosíte fotoaparát v zadnom vrecku,
nesadajte si, mohli by ste poškodiť alebo
znefunkčniť fotoaparát.
x Poznámka k čisteniu
Čistenie displeja LCD
Odtlačky prstov, prach alebo iné nečistoty
utierajte z povrchu displeja LCD použitím
čistiacej súpravy na displeje LCD (nedodáva
sa).
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve odtlačky prstov alebo
prach, vyčistite objektív jemnou handričkou.
x Pri kondenzácii vlhkosti
Ak naraz prenesiete fotoaparát z chladného
do teplého prostredia, na vnútorných
súčiastkach fotoaparátu sa môže vytvoriť
skondenzovaná vlhkosť. Táto kondenzácia
vlhkosti môže spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Vlhkosť kondenzuje najmä vtedy, keď:
• Prenesiete fotoaparát z chladného miesta
(z lyžiarskeho svahu) do vykúrenej
miestnosti.
• Prenesiete fotoaparát z klimatizovaného
auta alebo izby na teplé miesto vonku a pod.
Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Pred prenesením fotoaparátu z chladného
miesta na teplé, vložte ho do plastovej tašky
a hermeticky ju uzavrite. Keď sa teplota vo
vnútri tašky vyrovná s teplotou okolia (asi po
hodine), vyberte fotoaparát z tašky von.
Ak skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu
mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí. Ak
by ste používali fotoaparát pri výskyte vlhkosti
napr. vo vnútri objektívu, nedokážete
nasnímať ostré záznamy.
Iné
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou
mierne navlhčenou vo vode a potom prípadnú
vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou. Pri
čistení nepoužívajte nasledovné prostriedky.
Môžu spôsobiť poškodenie povrchovej úpravy
či krytu.
• Chemické produkty ako riedidlá, benzín,
lieh, jednorazové handričky, odpudzovače
hmyzu, opaľovací krém alebo insekticídy a
pod.
• Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na
rukách vyššie uvedené chemikálie.
Prevádzková teplota fotoaparátu je od 0 °C až
40 °C. Fotoaparát neodporúčame
prevádzkovať pri teplotách presahujúcich
tento interval.
SK
103
x Informácie o vnútornej
nabíjateľnej batérii
Váš fotoaparát má nabíjateľnú batériu, ktorá
zaisťuje, že nastavenie času a dátumu a ďalšie
nastavenia budú uchované bez ohľadu na to, či
je fotoaparát vypnutý alebo zapnutý.
Táto nabíjateľná batéria sa nabíja vždy počas
používania fotoaparátu. Ak však fotoaparát
nepoužívate, postupne sa batéria vybije. Ak
fotoaparát vôbec nepoužívate, vybije sa
batéria úplne cca po 1 mesiaci. Preto zaistite,
aby bola batéria nabitá pred použitím
fotoaparátu.
Vybitá nabíjateľná batéria však nijako
neovplyvní funkčnosť fotoaparátu, ak
nechcete zaznamenávať dátum a čas snímania.
Postup pri nabíjaní vnútornej
dobíjateľnej batérie
Vložte nabitú batériu do fotoaparátu alebo
zapojte fotoaparát do elektrickej siete
použitím sieťového adaptéra (nedodáva sa)
a nechajte fotoaparát vypnutý 24 hodín alebo
dlhšie.
Postup pri nabíjaní batérie
t
SK
104
krok 1 v príručke „Prvé kroky“
Technické údaje
Fotoaparát
[Napájanie, všeobecne]
[Systém]
Napájanie
Obrazový snímač
9,10 mm (1/1,8 typ) farebný
CCD, primárny farebný filter
Celkový počet pixelov fotoaparátu
Pribl. 8 303 000 pixelov
Efektívny počet pixelov fotoaparátu
Pribl. 8 068 000 pixelov
Objektív
Carl Zeiss Vario-Tessar
3× transfokácia
f = 7,9 – 23,7 mm (38 –
114 mm pri konverzii na
35 mm dig. fotoaparát)
F2,8 – 5,2
Ovládanie expozície
Automatická expozícia,
Ručná expozícia, Výber
scény (6 režimov)
Vyváženie bielej farby
Auto (Automatické),
Daylight (denné svetlo),
Cloudy (zamračené),
Fluorescent (žiarivka),
Incandescent (žiarovka),
Flash (blesk)
Formát súborov (DCF kompatibilné)
Statické zábery: Exif
Ver. 2.21
JPEG kompatibilný, DPOF
kompatibilný
Videozáznam: MPEG1
kompatibilný (monofónny)
Záznamové médium
Vnútorná pamäť (64 MB)
„Memory Stick Duo“
Blesk
[Vstupné a výstupné konektory]
Multikonektor
Komunikácia USB
Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilné)
Sieťový adaptér AC-LS5K
(nedodáva sa), 4,2 V
Príkon (počas snímania so zapnutým
remienka)
0,95 W
Prevádzková teplota
0 až 40°C
Skladovacia teplota
–20 až +60°C
Rozmery
94,2 × 60,6 × 24,8 mm
(Š/V/H, okrem
prečnievajúcich častí)
Hmotnosť
Pribl. 192 g (vrátane
akumulátora NP-BG1
a remienka na zápästie)
Mikrofón
Elektretový kondenzátorový
mikrofón
Reproduktor
Dynamický reproduktor
Tlač Exif Print Kompatibilný
PRINT Image Matching III
Kompatibilný
PictBridge
Kompatibilný
Nabíjačka batérie BC-CSG/
BC-CSGB
Požiadavky na napájanie
100 V až 240 V str. prúdu,
50/60 Hz,
2 W (BC-CSG),
2,6 W (BC-CSGB)
Výstupné napätie
4,2 V jednosmerného prúdu,
0,25 A
Iné
Odporúčaná vzdialenosť (pri
nastavení ISO na Auto):
pribl. 0,2 m až 6 m (W)/
pribl. 0,3 m až 3,2 m (T)
Nabíjateľná batéria NP-BG1,
3,6 V
Prevádzková teplota
0 až 40°C
Skladovacia teplota
–20 až +60°C
Rozmery
Pribl. 62 × 24 × 91 mm
(Š/V/H)
Hmotnosť
Pribl. 75 g
[Displej LCD]
Panel LCD
6,2 cm (typ 2,5) s jednotkou
TFT
Celkový počet bodov
115 200 (480×240) bodov
SK
105
Nabíjateľná batéria NP-BG1
Použitá batéria Lítium-iontová batéria
Maximálne napätie
4,2 V jednosmerného prúdu
Nominálne napätie
3,6 V jednosmerného prúdu
Kapacita
3,4 Wh (960 mAh)
Vzhľad a špecifikácie sa môžu zmeniť bez
upozornenia.
SK
106
Register
Register
A
Č
H
AF illuminátor ....................49
Číslo súboru........................ 55
Histogram............................22
Aretácia AF ........................34
Čistenie.............................. 103
Auto Review (Automatické
zobrazovanie) ..............49
D
Hlasitosť
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Automatické
zaostrovanie .................10
Daylight (Denné svetlo).... 35
B
Displej
Digitálne priblíženie .......... 47
B&W ....................................32
Batéria .............................. 101
Dobíjanie
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Indikátor stavu batérie
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Vloženie/Vybratie
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
I
Incandescent (Žiarovka) ...35
Indikátor ...................... 17
Indikátor aretácie
AE/AF..........................34
Podsvietenie displeja
LCD.............................. 54
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Zmena zobrazenia ...... 22
Indikátor zameriavaceho
rámčeka zóny AF ........33
Displej LCD
................pozri „Displej“
Indikátor....... pozri „Displej“
DPOF .................................. 79
Inicializácia .........................54
Držanie fotoaparátu
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Inštalácia .............................59
Inteligentné priblíženie......47
Intenzita blesku ..................38
E
Interval ................................38
ISO ...........................11, 12, 35
Burst.....................................36
Efektívny počet
pixelov........................ 105
Elektronický transformátor
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
J
C
CD-ROM.............................59
Expozícia............................. 11
Životnosť batérie.........26
Bodové meranie..................34
Change REC. Folder ..........52
Cieľové priečinky pre
ukladanie záberov a
názvy súborov ..............65
F
Clock Set (nastavenie
dátumu a času).............56
Fine (Jemná)....................... 36
Clona....................................11
Fluorescent (Žiarivka) ...... 35
Cloudy (Zamračené)..........35
Formátovanie................ 50, 51
Color Mode
(Režim farieb) .............32
Fotoaparát........................... 47
Create REC. Folder............51
Jazyk.....................................54
t krok 2 v príručke
„Prvé kroky“
Jedno zaostrenie (S AF) ....47
JPG.......................................65
Flash (Blesk) ...................... 35
Funkcia automatického
vypnutia
t krok 2 v príručke
„Prvé kroky“
Register
Cyber-shot Viewer..............67
Farba.................................... 13
Jas záberu ............................11
Funkcia NR pomalej
uzávierky...................... 19
SK
107
K
N
Karta „Memory Stick
Duo“ .............................99
Nabíjačka batérie............. 102
PAL ......................................56
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Paralaxa ............................... 88
Nabíjanie batérie
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
PictBridge............................ 75
Nastavenie
– Setup ............. 38, 45, 46
Počet záberov/
Čas záznamu................ 23
Fotoaparát ................... 47
Počítač ................................. 57
Nástroj pre prácu
s pamäťovou kartou
Memory Stick.............. 51
Kopírovanie
záberov ...................60, 72
Nástroj pre prácu
s vnútornou
pamäťou....................... 50
Odporúčané
prostredie ............... 58, 72
Vloženie/vybratie
t krok 3 a 4 v príručke
„Prvé kroky“
Počet záberov/
Čas záznamu ................23
Prepínač ochrany proti
zápisu............................99
Kábel pre viacúčelový
konektor...........61, 76, 81
Kondenzácia vlhkosti.......103
Konektor DC IN ................ 16
Kontrast ...............................38
Kopírovanie.........................53
Setup 1 ......................... 54
Kopírovanie záberov do
počítača ........................60
Kvalita záberu...............13, 36
M
M AF ...................................47
Macro (režim snímania
zblízka)
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Mass Storage
(Veľkokapacitné
médium) .......................55
Mazanie
P
Setup 2 ......................... 55
Nastavenie hodín
t krok 2 v príručke
„Prvé kroky“
Nástroj pre prácu
s vnútornou
pamäťou....................... 50
Názov súboru ..................... 65
Nepretržité zaostrovanie,
M AF............................ 47
Windows ......................57
Počítač s operačným
systémom Windows ....57
Odporúčané
prostredie ..................... 58
Podexponovanie ................. 11
Podsvietenie
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Podsvietenie displeja
LCD.............................. 54
Operačný systém.......... 58, 72
Optické priblíženie
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
MPG ....................................65
Orezanie.............................. 45
Multi AF..............................33
Ostrosť................................. 38
Multi Burst ..........................36
Otočenie ............................. 43
Multipoint AF.....................33
Softvér.................... 59, 67
Odporúčané
prostredie ..................... 72
O
Snímanie.......................32
Prezeranie obrazových
súborov na fotoaparáte,
ktoré ste uložili na
počítači .........................66
Nástroj pre prácu
s pamäťovou kartou
Memory Stick.............. 51
Formátovanie.........50, 51
Prezeranie ....................39
Macintosh ....................72
Počítač Macintosh .............. 72
NTSC................................... 56
Položky .........................31
Pixel ..................................... 13
Natural ................................ 32
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Menu....................................30
PC............... pozrite „Počítač“
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Pomalá synchronizácia
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Pomer kompresie ............... 14
Ponuka pre prezeranie....... 39
Ponuka pre snímanie .........32
Popis jednotlivých častí ..... 15
SK
108
Posun vzad/Posun vpred
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Protect – ochrana ............... 40
Potlačenie efektu červených
očí..................................48
R
Používanie fotoaparátu
v zahraničí
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
REC Mode.......................... 36
Prednastavené
zaostrenie .....................33
Remienok na zápästie
t v príručke „Prvé
kroky“
Preexponovanie ..................11
PTP ...................................... 55
Remienok na krk
t v príručke „Prvé
kroky“
Režim Twilight portrait
– Portrét za súmraku
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Režim zaostrenia do
prostriedku rámčeka ...33
Riešenie problémov ...........83
Rozdelenie ..........................43
Rozmazanie.........................11
Rýchlosť uzávierky .............11
Prepínač ochrany proti
zápisu ............................99
Resize – Zmena veľkosti ... 42
S
Režim .................................. 36
S AF .....................................47
presné digitálne
priblíženie.....................47
Režim automatického
nastavenia
Samodiagnostické
zobrazenie ....................96
Preventívne opatrenia......103
Prezeranie
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Samospúšť
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Statický záber
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Režim automatického
zaostrovania................. 47
Videozáznam
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Setup 2 .................................55
Režim Landscape – Krajinka
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Priama tlač...........................75
Približovanie pri prehrávaní
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Pridržanie spúšte ................10
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Priečinok..............................39
Vytvorenie ...................51
Zmena...........................52
Priečinok obsahujúci
obrazové súbory ..........65
Pripojenie
Počítač ..........................61
Tlačiareň.......................76
Pripojenie USB ...................55
Prípona ..........................65, 66
Príslušenstvo v dodávke
t v príručke „Prvé
kroky“
Režim merania ................... 34
Režim Pláž
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Režim Program Auto......... 27
Režim registra
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Režim Snow – Zima
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Režim Soft snap – Mäkšie
zaostrenie
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Sepia.....................................32
Setup 1 .................................54
Sieťovy adaptér ...................16
Snímanie
Statický záber
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Videozáznam
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Snímanie videozáznamov
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Softvér .................................67
Sprievodca funkciami.........48
Standard ..............................36
Stredové meranie................34
Register
Televízny prijímač .......81
Režim blesku
Režim tlače jednej
fotografie ..................... 75
Režim Twilight – Súmrak
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
SK
109
T
W
Technické údaje ................105
WB....................................... 35
Televízny prijímač ..............81
Tlač ...................................... 74
V zobrazení
samostatného
záberu ...........................75
Zobrazenie viacerých
záberov na displeji ......75
Tlač v režime
registra..........................75
Tlač vo fotozberni ..............79
Transfokácia (Zoom)
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
V
Veľkosť záberu ....................13
t krok 4 v príručke
„Prvé kroky“
VGA
t krok 4 v príručke
„Prvé kroky“
Viacoblastné meranie ........34
Video Out............................56
Vivid.....................................32
Vnútorná dobíjateľná
batéria.........................104
Vnútorná pamäť .................25
Výber scény.........................28
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Vypnutý vynútený blesk
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Vysoká citlivosť
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Výstražné indikátory a
upozornenia .................96
Vyváženie bielej farby .......35
SK
110
Z
Zameriavací krížik pre
bodové meranie .......... 34
Zameriavací rámček AF
zóny .............................. 33
Zaostrenie..................... 10, 33
Zapnutý vynútený blesk
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Značka poradia tlače ......... 79
Zvuky .................................. 54
Obchodné značky
•
je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory Stick
PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„MagicGate“ a
sú
registrované obchodné značky spoločnosti
Sony Corporation.
• Microsoft a Windows sú registrované
obchodné značky alebo obchodné značky
spoločnosti Microsoft Corporation
v Spojených štátoch amerických a/alebo
ostatných krajinách.
• Macintosh a Mac OS sú obchodné značky
alebo registrované obchodné značky
spoločnosti Apple Computer, Inc.
• Intel, MMX a Pentium sú obchodné značky
alebo registrované obchodné značky
spoločnosti Intel Corporation.
• Ďalej všeobecne platí, že všetky ostatné
názvy produktov a systémov spomenuté
v tomto návode sú obchodnými značkami
alebo registrovanými obchodnými značkami
príslušných vývojárskych a výrobných
spoločností. Avšak, označenia ™ alebo ® nie
sú v tomto návode vždy uvádzané.
SK
111
SK
112
SK
113
Download PDF

advertising