Sony | DSC-W80 | Sony DSC-W90 Návod na použitie

Digitális fényképezőgép/Digitálny fotoaparát
Használati útmutató
Návod na používanie
HU
SK
DSC-W80/W85/W90
Az összetettebb műveletekkel kapcsolatban bővebb információkat
a mellékelt CD-ROM „A Cyber-shot kézikönyve” és „Cybershot - A következő lépés” útmutatójában talál.
Podrobnosti o pokročilejších operáciách nájdete v príručke
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ a „Ďalšie kroky –
Cyber-shot“ na dodanom disku CD, ktorú si môžete zobraziť
v počítači.
Kezelési útmutató
A készülék használatba vétele előtt kérjük, tanulmányozza át ezt az útmutatót, és őrizze meg, hogy a
jövőben is fellapozhassa.
Návod na použitie
Skôr, ako zariadenie začnete používať, prečítajte si pozorne túto príručku a odložte si ju ako prípadný
zdroj informácií v budúcnosti.
© 2006 Sony Corporation
3-095-005-12(1)
Magyar
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
[ Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
FIGYELEM!
Csak a megadott típusú akkumulátort/
elemet használja. Ellenkező esetben tűz
vagy sérülés keletkezhet.
Európai vásárlóink
figyelmébe
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
átjátszókábellel használják.
[ Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
[ Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy
húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
2
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Tartalomjegyzék
Megjegyzések a fényképezőgép használatával kapcsolatban ........................ 4
Az első lépések ................................................................................ 5
A mellékelt tartozékok ellenőrzése ................................................................ 5
1 Az akkumulátor előkészítése ..................................................................... 6
2 Az akkumulátor/„Memory Stick Duo” memóriakártya (nem mellékelt
tartozék) behelyezése ................................................................................. 7
3 A fényképezőgép bekapcsolása/az óra beállítása ...................................... 9
Felvételek készítése ...................................................................... 10
Üzemmódtárcsa/Zoom/Vaku/Makró/Önkioldó/Kijelző ................................. 11
Képek megtekintése/törlése ........................................................ 13
Ismerkedés a funkciókkal – HOME/Menü ................................... 15
A HOME képernyő használata ................................................................... 15
HOME elemek .......................................................................................... 16
A menüelemek használata ........................................................................ 17
Menüelemek ............................................................................................ 18
HU
A számítógép használata ............................................................. 19
Az USB kapcsolathoz és a (mellékelt) szoftverrel használható operációs
rendszerek ............................................................................................... 19
„A Cyber-shot kézikönyve” és „Cyber-shot - A következő lépés”
megtekintése ............................................................................................ 20
A képernyőn megjelenő kijelzések .............................................. 21
Az akkumulátor élettartama és a memóriakapacitás ................ 23
Az akkumulátor üzemideje és a felvehető/megtekinthető képek száma ........ 23
A fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje ................................... 24
Hibaelhárítás .................................................................................. 25
Akkumulátor, áramforrás ............................................................................ 25
Fényképek/mozgóképek felvétele .............................................................. 26
Képek megtekintése ................................................................................. 27
Óvintézkedések ............................................................................. 28
Műszaki adatok ............................................................................. 29
3
Megjegyzések a fényképezőgép használatával kapcsolatban
[ A belső memória és a „Memory
Stick Duo” mentése
Ha világít a memóriaműködés-jelző, ne
kapcsolja ki a fényképezőgépet, és ne
vegye ki belőle sem az akkumulátort,
sem a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát, mert tönkremehetnek
a belső memóriában, illetve a „Memory
Stick Duo” memóriakártyán tárolt
adatok. Az adatokat mindig védje
biztonsági másolat készítésével.
[ Megjegyzések a felvétellel/
lejátszással kapcsolatban
• Mielőtt megkezdené bármilyen esemény
felvételét, készítsen próbafelvételt, hogy
megbizonyosodjék a készülék helyes
működéséről.
• Ez a fényképezőgép nem porálló, nem
cseppálló és nem is vízálló. A fényképezőgép
használatba vétele előtt olvassa el az
„Óvintézkedések” (28. oldal) című fejezetet.
• Óvja a fényképezőgépet a nedvességtől. A
fényképezőgép belsejébe jutó víz hibás
működést okozhat, amely bizonyos
esetekben nem javítható meg.
• Ne fordítsa a fényképezőgépet a nap, vagy
más nagyon fényes fényforrás felé. Ha így
tesz, az a fényképezőgép hibás működését
eredményezheti.
• Ne használja a fényképezőgépet olyan hely
közelében, amely erős rádióhullámokat
gerjeszt, vagy sugárzást bocsát ki.
Előfordulhat, hogy ilyen helyen a
fényképezőgép nem képes megfelelően
felvenni vagy lejátszani.
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgép
homokos vagy poros helyen hibásan
működik.
• Ha pára csapódna le rá, akkor azt a
fényképezőgép használata előtt távolítsa el
(28. oldal).
• Ne rázza, ne üsse hozzá semmihez a
fényképezőgépet. Azon felül, hogy a
készülék hibásan működhet és képtelenné
válhat képek rögzítésére, ez
használhatatlanná teheti az adathordozót,
illetve képadat-hibát, képadat-károsodást
vagy képadat-vesztést is okozhat.
4
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku felületét.
A vaku hőkibocsátása miatt a vaku felületén
lévő szennyeződés elszíneződhet, illetve
rátapadhat a vaku felületére, így a
kibocsátott fény nem lesz elegendő.
[ Megjegyzések az LCD
képernyővel kapcsolatban
• Az LCD képernyő rendkívül nagy
pontosságú gyártási technológiával készült,
így a használható képpontok aránya több
mint 99,99%. Ennek ellenére állandóan
fekete pontok és/vagy (fehér, piros, kék vagy
zöld színű) fényes pontok jelenhetnek meg
az LCD képernyőn. Ezek a pontok, amelyek
a gyártási folyamat természetes velejárói,
egyáltalán nem befolyásolják a felvételt.
• Ha alacsony az akkumulátorok töltöttségi
szintje, a fényképezőgép nem állítja be az
objektívet. Helyezzen teljesen feltöltött
akkumulátorokat a fényképezőgépbe, majd
ismét kapcsolja be a készüléket.
[ Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásával kapcsolatban
• Ez a fényképezőgép megfelel a JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) által
előírt DCF (Design rule for Camera File
system) általános tervezési szabványnak.
• Nem biztos, hogy az ezzel a
fényképezőgéppel felvett képeket más
készülékkel le lehet játszani, továbbá hogy a
más készülékkel felvett vagy szerkesztett
képeket ezzel a fényképezőgéppel le lehet
játszani.
[ A szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
Televíziós műsorokat, filmeket,
videoszalagokat és egyéb anyagokat gyakran
szerzői jog véd. Ilyen anyagok engedély nélküli
felvétele a vonatkozó jogszabályokba ütközhet.
[ A felvételek tartalmáért nem
vállalunk felelősséget
A felvétel tartalmáért nem nyújtunk
ellenszolgáltatást, ha a felvétel vagy a
lejátszás a készülék vagy az adathordozó
stb. hibájából nem valósul meg.
Az első lépések
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
• Akkumulátortöltő BC-CSG/BC-CSGB/
BC-CSGC (1)
• Szíj
Csuklópánt (1) (DSC-W80/W90)
Nyakpánt (1) (DSC-W85)
• Tápkábel (1)
(nem mellékelt tartozék az USA-ban és
Kanadában)
• Puha bőrtok (1) (csak DSC-W85 típusnál
mellékelt)
HU
• Rechargeable battery pack NP-BG1 (1)/
Akkumulátortok (1)
• USB, A/V cable for multi-use terminal (1)
Erősítse fel a pántot, és helyezze kezét
a hurokba, hogy megóvja a
fényképezőgépet a leesésből, stb.
származó sérülésektől.
• CD-ROM (Cyber-shot program/„A Cybershot kézikönyve”/„Cyber-shot - A
következő lépés”) (1)
• Használati útmutató (ez az útmutató) (1)
Rögzítőfül
5
1 Az akkumulátor előkészítése
Az USA-ban és Kanadában
Az USA-n és Kanadán kívül
Csatlakozódugó
ɟ
ɟ
CHARGE kijelző
CHARGE kijelző
Tápkábel
1 Tegye be az akkumulátort az akkumulátortöltőbe.
2 Az akkumulátortöltőt csatlakoztassa a fali csatlakozóaljzathoz.
Felgyullad a CHARGE töltésjelző, és elkezdődik a töltés.
Amikor kialszik a CHARGE töltésjelző, a töltés véget ért (gyakorlati töltés).
Ha még hozzávetőlegesen egy órán át továbbtölti az akkumulátort (amíg az teljesen fel nem
töltődik), akkor a töltése kissé tovább kitart.
[ Töltési idő
Teljes töltési idő
Gyakorlati töltési idő
Kb. 330 perc
Kb. 270 perc
• A teljesen lemerült akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő 25°C hőmérsékleten. Bizonyos
körülmények között a töltés ennél tovább is tarthat.
• A felvehető képek számát lásd a 23. oldalon.
• Az akkumulátortöltőt egy közeli, könnyen elérhető fali aljzatba csatlakoztassa.
• Ha a CHARGE jelző nem is világít, az akkumulátortöltő feszültség alatt áll mindaddig, amíg azt ki
nem húzza a fali konnektorból. Ha az akkumulátortöltő használata közben üzemzavart tapasztal,
akkor azonnal húzza ki a csatlakozódugót a fali konnektorból, hogy áramtalanítsa a készüléket.
• Amikor a töltés véget ér, húzza ki a hálózati tápkábelt a fali csatlakozóaljzatból, és az
akkumulátortöltőből vegye ki az akkumulátort.
• Használatát kompatibilis Sony akkumulátorral tervezték.
6
2 Az akkumulátor/„Memory Stick Duo” memóriakártya
(nem mellékelt tartozék) behelyezése
ɟ
A „Memory Stick Duo”
memóriakártyát úgy tegye
be, hogy érintkezői az LCD
képernyő felé nézzenek.
ɠ
Akkumulátor/„Memory
Stick Duo” védőfedél
Tegye be az
akkumulátort,
miközben annak
végével lenyomva
tartja az
akkumulátorkioldó
gombot.
HU
1 Nyissa fel az akkumulátor/„Memory Stick Duo” védőfedelét.
2 Teljesen, kattanásig tolja be a „Memory Stick Duo” memóriakártyát (nem
mellékelt tartozék).
3 Tegye be az akkumulátort.
4 Zárja le az akkumulátor/„Memory Stick Duo” védőfedelét.
[ Ha nincs „Memory Stick Duo” a készülékben
A fényképezőgép a belső memóriát (kb. 31 MB) használja képek rögzítéséhez/
lejátszásához.
7
[ Az akkumulátor töltésszintjének és a hátralévő üzemidőnek az
ellenőrzése
A POWER gombbal kapcsolja be a fényképezőgépet, és az LCD képernyőn
ellenőrizze a hátralevő üzemidőt.
Akkumulátor
töltés kijelző
Az
akkumulátor
maradék
töltésére
vonatkozó
útmutatás
Az
akkumulátor
töltésszintje
megfelelő
Az
akkumulátor
majdnem
teljesen
töltött
Az
akkumulátor
félig töltött
Az
akkumulátor
töltésszintje
alacsony, a
felvétel/
lejátszás
hamarosan
leáll.
Cserélje ki az
akkumulátort
teljesen töltött
akkumulátorral,
vagy töltse fel az
akkumulátort.
(A figyelmeztető
szimbólum villog.)
• Mintegy egy percig tart, amíg a hátralévő üzemidő helyes kijelzés megjelenik.
• Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a megjelenített akkumulátor töltésszint nem
helyes.
• A fényképezőgép első bekapcsolása során az Óra beállítás képernyő jelenik meg (9. oldal).
[ Az akkumulátor/„Memory Stick Duo” kivétele
Nyissa fel az akkumulátor/„Memory Stick Duo” védőfedelét.
„Memory Stick Duo”
Győződjék meg arról, hogy nem
világít a memóriaműködés-jelző,
majd nyomja meg egyszer a
„Memory Stick Duo”
memóriakártyát.
Akkumulátor
Tolja el az
akkumulátorkioldó gombot.
Vigyázzon, nehogy leejtse az
akkumulátort.
• Ha a memóriaműködés-jelző világít, soha ne vegye ki az akkumulátort/„Memory Stick Duo”
memóriakártyát. Ez a „Memory Stick Duo” adatainak károsodását okozhatja.
8
3 A fényképezőgép bekapcsolása/az óra beállítása
POWER gomb
(Lejátszás) gomb
1
2
3
z gomb
ɟ Vezérlőgomb
HOME gomb
1 Nyomja meg a POWER gombot vagy a
(Lejátszás) gombot.
HU
2 A vezérlőgombbal állítsa be az órát.
1 A v/V résszel válassza ki a dátum formátumát, majd nyomja meg a z részt.
2 A b/B résszel válassza ki az egyes elemeket, a v/V segítségével állítsa be a
számértékeket, majd nyomja meg a z részt.
3 Válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a vezérlőgomb z részét.
[ A dátum és az idő módosítása
Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza az [
(Beáll.ok) képernyőn (15,16. oldal).
Óra beállítások] beállítást a
[ A készülék bekapcsolásakor
• Amint az akkumulátort behelyezte a fényképezőgépbe, a működés elkezdéséig egy
kis időre lehet szükség.
• Ha a fényképezőgépet akkumulátorról üzemelteti és kb. három percig nem használja,
a készülék automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze az akkumulátor lemerülését
(automatikus kikapcsolási funkció).
9
Felvételek készítése
Mikrofon
Kereső
ɠ Exponáló gomb
W/T (Zoom) gomb
Makró gomb
Üzemmódtárcsa
DISP gomb
MENU gomb
Vaku gomb
Vezérlőgomb
Önkioldó
HOME gomb
Állványcsatlakozó (alul)
1 Az üzemmódtárcsán válassza ki a kívánt funkciót.
Fényképek készítése esetén (automatikus üzemmód): Válassza az
Mozgókép felvételekor: Válassza az
üzemmódot.
üzemmódot.
2 Szilárdan fogja a fényképezőgépet, mindkét karját teste mellett tartva.
A tárgyat állítsa a
keresőkeret
közepére.
3 Készítse el a felvételt az exponáló gomb segítségével.
Fényképezéskor:
1 A fókuszáláshoz félig nyomja le
és tartsa úgy az exponáló gombot.
Az z (AE/AF rögzítés) kijelző
(zölden) villog, hangjelzés hallható,
majd a rögzítés kijelzője abbahagyja a
villogást, és folyamatosan világít.
2 Nyomja le teljesen az exponáló
gombot.
AE/AF rögzítés kijelzése
Mozgókép felvételekor:
Nyomja le teljesen az exponáló gombot.
A rögzítés leállításához ismét nyomja le teljesen az exponáló gombot.
10
Üzemmódtárcsa/Zoom/Vaku/Makró/Önkioldó/Kijelző
[ Az üzemmódtárcsa használata
Állítsa az üzemmódtárcsát a kívánt
funkcióra.
Autom. beállítás
Lehetővé teszi, hogy könnyen készítsen
felvételt az automatikusan beállított
értékekkel.
[
Addig nyomogassa a vezérlőgomb B ( )
részét, amíg ki nem választotta a kívánt
üzemmódot.
: A vaku automatikus
Akkor villan, ha nincs elegendő fény vagy
ellenfény van (gyári beállítás)
: Vaku bekapcsolva
SL : Lassú szinkron (Vaku bekapcsolva)
A zársebesség lassú, hogy sötét helyen a
vaku fénycsóváján kívül eső háttér is
tisztán látható legyen a képen.
: Vaku kikapcsolva
Automatikus program
Lehetővé teszi, hogy az automatikusan
beállított expozícióval (a zársebességgel és
a rekesznyílás-értékkel) készítsen
felvételt. Különféle beállításokat is
kiválaszthat a menü segítségével.
Mozgókép üzemmód
Lehetővé teszi mozgókép felvételét
hanggal együtt.
Nagyérzékenység
Fényképek készítése rosszabb
fényviszonyok mellett is vaku nélkül.
Lágy kattintás
Lágyabb környezetben portré-,
természetfotó-, stb. felvételek készítése.
Vaku (Vaku üzemmód
választása fénykép készítéséhez)
[
Makró (Közelkép készítése)
Addig nyomogassa a vezérlőgomb
b ( ) részét, amíg ki nem választotta a
kívánt üzemmódot.
: Makró kikapcsolva
: Makró bekapcsolva (W oldal: kb. 4 cm
Szürkületi portré
vagy több, T oldal: kb. 35 cm vagy több)
Az éjszakai hangulat elvesztése nélkül éles
portré készítése sötét helyen.
[
Szürkület
Addig nyomogassa a vezérlőgomb
V ( ) részét, amíg ki nem választotta a
kívánt üzemmódot.
Éjszakai felvételek készítése az éjszakai
hangulat elvesztése nélkül.
Tájkép
Távoli tárgyra fókuszált fényképek
készítése.
Tengerpart
Tengerparti vagy tóparti felvételek
készítése élénk színű vízfelülettel.
Hó
Havas tájak fényképezése tisztább fehér
színnel.
[ W/T Zoomolás
HU
Az önkioldó használata
: Nem használja az önkioldót
: 10 másodperces késleltetés
: 2 másodperces késleltetés
Nyomja meg az exponáló gombot: ekkor
villogni kezd az önkioldó kijelzője, és a
zár működésbe lépéséig hangjelzés
hallható.
Az önkioldó
kijelzője
A T megnyomásával zoomolhat, a W
gomb megnyomásával pedig
visszaállíthatja a zoomolást.
11
[ DISP A képernyő tartalmának
módosítása
Nyomja meg a vezérlőgomb v (DISP)
részét.
A v (DISP) gomb egy-egy
megnyomására a képernyő tartalma a
következőképp változik:
Erősíti az LCD háttérvilágítást
r
Hisztogram bekapcsolva
r
Kijelzések kikapcsolva
r
LCD képernyő kikapcsolva
r
Kijelzések bekapcsolva
12
Képek megtekintése/törlése
(Lejátszási zoom)/
Áttekintő (index) gomb
(Lejátszási zoom)
gomb
(Lejátszás)
gomb
MENU gomb
ɟ Vezérlőgomb
HOME gomb
Többcélú csatlakozó (Alul)
Hangszóró (Alul)
1 Nyomja meg a
(Lejátszás) gombot.
Ha kikapcsolta a fényképezőgépet és megnyomja a
automatikusan lejátszás üzemmódban bekapcsol. A
üzemmódra válthat.
gombot, a fényképezőgép
gomb megnyomásával felvételi
HU
2 A vezérlőgomb b/B részével válasszon ki egy képet.
Mozgókép:
Mozgókép lejátszásához nyomja meg a z részt. (A lejátszás leállításához ismét nyomja meg a z
részt.)
Az előrecsévéléshez nyomja meg a B gombot, a visszacsévéléshez pedig a b gombot. (Ha vissza
kíván térni a normál lejátszáshoz, nyomja meg a z részt.)
A hangerőszabályzás képernyőt a V gomb megnyomásával jelenítheti meg, majd a b/B gomb
megnyomásával beállíthatja a hangerőt.
[
Képek törlése
1 Jelenítse meg a törölni kívánt képet, majd nyomja meg a MENU gombot.
2 Válassza a [Töröl] lehetőséget a v gombbal, majd az [E képet] beállítást a b/B
gombbal, és végül nyomja meg a z gombot.
3 A vezérlőgomb v részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a z
részt.
[
Felnagyított kép megtekintése (zoomolás lejátszáskor)
Amikor éppen egy fényképet jelenít meg, nyomja meg a
Visszaálláshoz nyomja meg a
gombot.
A részlet beállítása: v/V/b/B
Kilépés a lejátszás közbeni zoomolásból: z
gombot.
13
[
Az áttekintő (index) képernyő megtekintése
Az
Áttekintő (index) gomb megnyomásával a fénykép mellett a kijelzőn
megjelenítheti az áttekintő képernyőt.
Majd válasszon ki egy képet a vezérlőgomb v/V/b/B részével.
Ha vissza kíván térni az egyképes képernyőhöz, nyomja meg a z részt.
• Az áttekintő képernyőhöz a HOME képernyő
(Képeket tekint meg) részében az [
Index
megjelenítés] kiválasztásával is hozzáférhet.
• Az
áttekintő (index) gomb megnyomásával az áttekintő képernyőn megjelenő képek száma
változik.
[ Képek törlése áttekintő (index) üzemmódban
1 Miközben a kijelzőn az áttekintő (index) képernyő látható, nyomja meg a MENU
gombot.
2 Válassza a [Töröl] lehetőséget a v gombbal, majd a [Többszörös képek] beállítást a
b/B gombbal, és végül nyomja meg a z gombot.
3 A v/V/b/B gombbal válassza ki a törölni kívánt fényképet, majd nyomja meg a z
gombot.
a kép jelölőnégyzete bekapcsolt állapotban van.
A választás törléséhez válassza ki a törlésre kijelölt fényképet, majd ismét nyomja meg a z
gombot.
4 A MENU vezérlőgomb v részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja
meg a z részt.
•A mappa összes fényképének törléséhez válassza a [Minden ebben a mappában] lehetőséget,
majd a 2. lépésben nyomja meg a z gombot.
[ Képsorozat lejátszása (Diabemutató)
Válassza a [
Diabemutató] beállítást a HOME képernyő
(Képeket tekint meg)
részében, majd az [Indít] gombot a v segítségével, és végül nyomja meg a z gombot.
[ Képek megtekintése tévéképernyőn
A többcélú csatlakozó kábelével (mellékelt) csatlakoztassa a fényképezőgépet a
televízióhoz.
A többcélú csatlakozóhoz
A többcélú csatlakozó kábele
14
Az audió/videóbemeneti
aljzathoz
Ismerkedés a funkciókkal – HOME/Menü
A HOME képernyő használata
A HOME a fényképezőgép összes funkciójának kiindulási képernyője.
A HOME képernyőről kiválaszthatja a felvételi üzemmódot vagy a lejátszási
üzemmódot, illetve beállításokat módosíthat.
Vezérlőgomb
z gomb
HOME gomb
HU
1 A HOME gombot megnyomva jelenítse meg a HOME képernyőt.
Kategória
Menüelem
Útmutató
2 A vezérlőgomb b/B részével válasszon ki egy kategóriát.
3 A vezérlőgomb v/V részével válasszon ki egy elemet, majd nyomja meg a z
részt.
[A
(Memóriakezelés) vagy a
(Beáll.ok) kategória kiválasztása
1 A vezérlőgomb v/V részével válassza ki a kívánt menüelemet.
• Csak akkor működik, ha a
(Beáll.ok) beállítást választja.
2 A B segítségével lépjen jobbra, a v/V gombbal válassza ki a kívánt beállítást, majd
nyomja meg a z gombot.
3 A vezérlőgomb v/V részével válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a z részt.
• A fényképezőgép felvételi üzemmódra vált, ha félig lenyomja az exponáló gombot.
15
A műveletről bővebben 1 15. oldal
HOME elemek
A HOME megnyomásával a következő elemek jelennek meg. A képernyőn a
menüelemeket az útmutató jeleníti meg.
Kategória
Fényképezés
Elemek
Fényképezés
Képeket tekint meg Egy kép
Index megjelenítés
Diabemutató
Nyomtatás, más
Nyomtat
Zene eszköz
Zene letölt.
Memóriakezelés
Zene formáz.
Memória eszköz
Memory Stick eszköz
Formáz
FELVmappa cs
FELVmappa lh
Másolás
Belső memória eszköz
Formáz
Beáll.ok
Fő beállítások
Fő beállítások 1
Csipogás
Inicializál
Funkció tár
Fő beállítások 2
USB csatl.
Videó ki
COMPONENT
Fényképezés beállítása
Fényképezés beállításai 1
AF segédfény
AF ümód
Rácsvonal
Digitális zoom
Fényképezés beállításai 2
Autom. Irány
Auto.V.nézés
Óra beállítások
Language Setting
16
A menüelemek használata
MENU gomb
z gomb
ɟ Vezérlőgomb
HU
1 A MENU gombot megnyomva jelenítse meg a menüt.
Funkciótár
• A menü csak felvételkor és lejátszási üzemmódban jelenik meg.
• A különböző elemek a kiválaszott üzemmódtól függően válnak láthatóvá.
2 A vezérlőgomb v/V részével válassza ki a kívánt menüelemet.
• Ha a kívánt elem nem látható, akkor addig tartsa nyomva a v/V részt, amíg meg nem jelenik a
képernyőn.
3 A vezérlőgomb b/B részével válassza ki a kívánt beállítást.
• Ha a kívánt elem nem látható, akkor addig tartsa nyomva a b/B részt, amíg meg nem jelenik a
képernyőn.
• Ha lejátszási üzemmódban kiválasztott egy elemet, nyomja meg a z gombot.
4 A MENU gombot megnyomva kapcsolja ki a menüt.
17
A műveletről bővebben 1 17. oldal
Menüelemek
A használható menüelemek a fényképezőgép választott üzemmódjának megfelelően
eltérőek.
A felvétel menü kizárólag felvételi üzemmódban, a megtekintés menü pedig csak
lejátszási üzemmódban áll rendelkezésre.
A használható menüelemek az üzemmódtárcsa állásának megfelelően eltérőek. Csak a
használható elemek jelennek meg a képernyőn.
A felvétel menüje
Képméret
Kiválasztja a fénykép méretét.
Arc felismerés
Érzékeli a tárgyak oldalait, és beállítja a fókuszt, stb.
FELV. ümód
Kiválasztja a folyamatos fényképfelvételi üzemmódot.
Szín üzemmód
A kép színeinek élénkségét módosítja vagy speciális hatásokat ad
hozzá.
ISO
Beállítja a fényérzékenységet.
EV
Beállítja az expozíciót.
Fénymérési mód
Kiválasztja a fénymérési módot.
Fókusz
Megváltoztatja a fókuszálási módot.
F.egyensúly
Beállítja a színárnyalatokat.
Vakuszint
Beállítja a vaku fénymennyiségét.
Vörösszem cs
Csökkenti a vörösszem-hatást.
SteadyShot
Kiválasztja az elmosódottságot kiküszöbölő stabilizált felvételi
üzemmódot.
SETUP
Kiválasztja a felvételi beállításokat.
A megtekintés menüje
(Töröl)
Törli a képeket.
(Diabemutató)
Lejátszik egy képsorozatot.
(Retusál)
Javítja a képeket.
(Véd)
Megelőzi a véletlen törlést.
(Nyomtat)
Képeket nyomtat PictBridge rendszerű nyomtatóval.
(Forgatás)
Elforgat egy fényképet.
(Mappa kiválaszt.)
Kiválasztja a megtekinteni kívánt képek mappáját.
Egy Kinyomtatni jelet tesz a kinyomtatni kívánt képekre.
18
A számítógép használata
A fényképezőgéppel készített képek megjeleníthetők a számítógépen. Ezzel a
programmal pedig eddig soha nem tapasztalt módon használhatja a fényképezőgéppel
készített fényképeket és mozgóképeket. A részleteket „A Cyber-shot kézikönyve”
tartalmazza.
Az USB kapcsolathoz és a (mellékelt) szoftverrel használható
operációs rendszerek
Windows esetén
Macintosh esetén
USB-kapcsolat
Windows 2000 Professional,
Windows XP*, Windows Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1
- v10.4)
„Picture Motion
Browser” program
Windows 2000 Professional,
Windows XP*, Windows Vista*
nem kompatibilis
* A 64-bites kiadás és a Starter (Edition) nem támogatott.
• Szállításkor telepítve kell lennie a fenti operációs rendszerre.
• Ha az operációs rendszer nem támogatja az USB-kapcsolatot, használjon a kereskedelmi
forgalomban hozzáférhető Memory Stick írót/olvasót.
• A „Picture Motion Browser” Cyber-shot program üzemi környezetére vonatkozó további
részletek a „A Cyber-shot kézikönyve” útmutatóban találhatók.
HU
19
„A Cyber-shot kézikönyve” és „Cyber-shot - A következő
lépés” megtekintése
[ Windows esetén
[ Macintosh esetén
1 Kapcsolja be a számítógépét, és
Kapcsolja be a számítógépét, és a CD-ROMlemezt (mellékelt) a CD-ROM-meghajtóba.
Kövesse az alábbi utasításokat.
helyezze be a CD-ROM-lemezt
(mellékelt) a CD-ROM-meghajtóba.
Ekkor az alábbi képernyő jelenik meg.
A „A Cyber-shot kézikönyve”
megtekintése
1 Nyissa meg a [Handbook] mappát, és a
[HU] mappában található
„Handbook.pdf” állományt másolja át
a számítógépre.
2 A másolás befejeztével kattintson
Ha a [Cyber-shot Handbook] gombra
kattint, megjelenik a „A Cyber-shot
kézikönyve” bemásolását felkínáló
képernyő.
2 A másolás végrehajtásához kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
A „A Cyber-shot kézikönyve” gombra
kattintva, a „A Cyber-shot kézikönyve” és
a „Cyber-shot - A következő lépés” is
telepítésre kerül.
3 A telepítés befejezése után kattintson
kétszer az Asztalon létrehozott
parancsikonra.
kétszer a „Handbook.pdf” ikonjára.
A „Cyber-shot - A következő lépés”
megtekintése
1 A [stepupguide] mappa [stepupguide]
mappáját másolja számítógépére.
2 Válassza a CD-ROM [stepupguide],
[language], majd [HU] mappáját,
másolja le a [HU] mappa összes fájlját,
és helyezze őket a [stepupguide] mappa
[img] mappájába, amely az 1. lépésben
kerül a számítógépre.
3 Ha a másolás véget ért, a
kicsomagoláshoz kattintson duplán a
[stepupguide] mappában a
„stepupguide.hqx” fájlra, majd a
létrejött „stepupguide” fájlra.
• Ha a HQX fájl kicsomagolásához
szükséges segédprogram nincs telepítve,
telepítse a Stuffit Expander programot.
20
A képernyőn megjelenő kijelzések
A v (DISP) gomb egy-egy
megnyomására a képernyő tartalma
változik (12. oldal).
A
Az akkumulátor
energiaszintje és a
hátralévő üzemidő
[ Fényképezéskor
E
Figyelmeztetés az
akkumulátor alacsony
töltési szintjére
Képméret
• 8M (
) csak a DSCW90 típus esetén jelenik
meg a kijelzőn.
• 7M (
) csak a DSCW80/W85 típus esetén
jelenik meg a kijelzőn.
Üzemmódtárcsa (Jelenet)
[ Mozgókép felvételekor
Üzemmódtárcsa
(Program)
HU
Fehéregyensúly
Felvételi üzemmód
Fénymérési mód
Oldalfelismerés
SteadyShot
[ Lejátszáskor
Figyelmeztetés a
remegésre
Önkioldó
Zoomolás
1.3
Szín üzemmód
PictBridge kapcsolat
Védelem
H.erő
Hangerő
„Kinyomtatni” (DPOF)
jel
1.3
Zoomolás
PictBridge kapcsolat
21
B
1.0m
12/12
Előre beállított
fókusztávolság
z
AE/AF rögzítés
ISO400
ISO-szám
00:00:00
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás értéke
+2.0EV
Expozíció értéke (EV)
ON
Fénymérési mód
SL
Fehéregyensúly
Lejátszás
Lejátszási sáv
Készlét
FELV.
Készenlét/
mozgóképfelvétel
00:00:12
Számláló
Hisztogram
• Ha a hisztogram
megjelenítése ki van
kapcsolva, a
szimbólum jelenik meg.
101-0012
Mappa-fájl sorszáma
2007 1 1
9:30 AM
A lejátszott kép
felvételének dátuma/
időpontja
z STOP
z PLAY
A képlejátszás
funkciótára
BACK/
NEXT
Képet választ ki
V VOLUME
Hangerőszabályzás
C
C:32:00
Öndiagnózis funkció
kijelzője
ISO400
ISO-szám
+2.0EV
Expozíció értéke (EV)
500
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás értéke
D
C:32:00
Öndiagnózis funkció
kijelzője
Önkioldó
AF tartománykeresőkeret
+
A pontszerű fénymérés
célkeresztje
Hisztogram
Felvételre szolgáló/
lejátszási adathordozó
22
Vaku üzemmód
A vaku töltődik
Makró
101
AF segédfény
Vörös szem jelenség
csökkentése
AF tartománykeresőkeret kijelzés
N
A hátralevő felvételi idő
Mappaváltás
NR lassú zársebesség
125
A kép sorszáma/A
kiválasztott mappába
rögzített képek száma
Felvételi mappa
101
Lejátszási mappa
96
A még rögzíthető képek
száma
Az akkumulátor élettartama és a
memóriakapacitás
Az akkumulátor üzemideje és a felvehető/megtekinthető képek
száma
A táblázat a felvehető/megtekinthető
képek becsült számát és az akkumulátor
üzemidejét mutatja, ha [Normál]
felvételi üzemmódban, a (mellékelt),
teljesen feltöltött akkumulátorral, 25°Cos környezeti hőmérsékleten fényképez.
A felvehető vagy megtekinthető képek
száma jelentheti a „Memory Stick Duo”
cseréjét is, amennyiben szükséges.
Vegye figyelembe, hogy a használat
körülményeinek függvényében a
tényleges számok a táblázatban
feltüntetetteknél kisebbek is lehetnek.
• Az akkumulátor üzemideje csökken a
használat gyakoriságával és az idő
előrehaladtával is.
• A felvehető/megtekinthető képek száma és
az akkumulátor üzemideje csökken a
következő esetekben:
– ha a környezeti hőmérséklet alacsony,
– ha gyakran használja a vakut,
– ha gyakran kapcsolja be és ki a
fényképezőgépet,
– ha gyakran zoomol,
– ha felerősíti az LCD háttérvilágítását,
– az [AF ümód] értéke [Monitor],
– az [SteadyShot] értéke [Folyt.],
– ha az akkumulátor lemerülőben van,
– a [Arc felismerés] értéke [Be].
Képek száma
[ Fénykép megtekintésekor
Képek száma
Akkumulátor
üzemideje (perc)
DSC-W90
HU
Akkumulátor
üzemideje (perc)
DSC-W90
Kb. 7000
Kb. 350
DSC-W80/W85
Kb. 7000
Kb. 350
• Az egyes képek megtekintése sorban,
mintegy három másodperces időközökkel
történik
[ Mozgókép felvételekor
LCD képernyő
bekapcsolva (perc)
[ Fényképezéskor
LCD
képernyő
– a [SteadyShot] értéke [Felvétel],
– 30 másodpercenként fényképez egyetegyet,
– a zoomot felváltva kapcsolja a W és a T
végállások között,
– a vaku minden második felvételnél villan,
– a fényképezőgépet minden tizedik felvétel
után be- és kikapcsolja.
• A mérési mód a CIPA szabványon alapul.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• A felvehető képek számát, illetve az
akkumulátor üzemidejét a képméret nem
befolyásolja.
LCD képernyő
kikapcsolva (perc)
DSC-W90
Kb. 150
Kb. 170
DSC-W80/W85
Be
Kb. 350
Kb. 175
Ki
Kb. 410
Kb. 205
Kb. 140
Kb. 160
• A mozgóképek felvétele folyamatosan,
[320]-as képmérettel történik
DSC-W80/W85
Be
Kb. 340
Kb. 170
Ki
Kb. 400
Kb. 200
• Feltételezett fényképezési körülmények:
– az [AF ümód] értéke [Egyszeri],
23
A fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje
A felvehető fényképek száma és mozgóképek hossza a felvételi körülményektől
függően változhat.
• Kiválaszthatja a menüből készített fényképek képméretét ( 17, 18. oldal).
[ A fényképek hozzávetőleges száma
(Egység: Kép)
Kapacitás
Méret
Belső
memória
Kb.
31 MB
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
memóriakártya
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M (DSC-W90)
10
40
72
148
302
620
1225
3:2 (DSC-W90)
10
40
72
148
302
620
1225
2457
7M (DSCW80/W85)
10
41
74
151
308
633
1250
2508
3:2 (DSCW80/W85)
10
41
74
151
308
633
1250
2508
5M
13
51
92
188
384
789
1559
3127
3M
21
82
148
302
617
1266
2501
5017
202
790
1428
2904
5928
12154
24014
48166
33
133
238
484
988
2025
4002
8027
VGA
16:9
2457
• A feltüntetett képszám feltételezi, hogy a [FELV. ümód] értéke [Normál].
• Ha a még felvehető képek száma több mint 9 999 , akkor „>9999” jelenik meg.
• Amikor korábbi Sony készülékekkel felvett képet játszik le ezen a fényképezőgépen,
előfordulhat, hogy a megjelenő kép mérete eltér a tényleges képmérettől.
[ Mozgóképek hozzávetőleges felvételi ideje
(Egység: óra : perc : másodperc)
Belső
Kapacitás
memória
Méret
640(Kiváló)
Kb.
31 MB
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
memóriakártya
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
0:50:00
1:40:20
640(Standard)
0:01:30
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
3:00:00
6:01:10
320
0:06:00
0:23:40
0:42:50
1:27:00
2:57:50
6:04:30 12:00:20 24:04:50
• [640(Kiváló)] méretre beállított mozgóképek csak „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyára
rögzíthetők.
• A mozgóképfájlok mérete kb. 2 GB-ra korlátozott. Felvétel során a mozgóképfelvétel
automatikusan leáll amikor a fájl eléri a kb. 2 GB méretet.
• Ez a kamera nem támogatja a HD felvételek rögzítését és lejátszását.
24
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgép működésében rendellenességet tapasztal, próbálkozzék az
alábbiakkal.
1 Ellenőrizze az alábbiakat, és lapozza fel „A Cyber-shot kézikönyve”
útmutatót (PDF).
Ha a egy „C/E:ss:ss” formájú hibakód jelenik meg a képernyőn, lásd „A
Cyber-shot kézikönyve” útmutatót.
2 Vegye ki az akkumulátort, körülbelül egy perc múlva tegye vissza,
és kapcsolja be a készüléket.
3 Állítsa vissza a beállításokat (16. oldal).
4 Forduljon a Sony márkakereskedőhöz vagy a helyileg illetékes Sony
szervizhez.
HU
Kérjük, vegye tudomásul, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a fényképezőgép javításakor a
belső memória tartalmát és a zenefájlokat esetleg megnézik.
Akkumulátor, áramforrás
Nem sikerül behelyezni az akkumulátort.
• Megfelelően helyezze be az akkumulátort, hogy az nyomja az akkumulátorkioldó
gombot (7. oldal).
A fényképezőgépet nem lehet bekapcsolni.
• Az akkumulátor kamerára helyezése után, várjon egy kicsit, amíg a kamera feszültség
alá kerül.
• Tegye be megfelelően az akkumulátort (7. oldal).
• Lemerült az akkumulátor. Tegyen be feltöltött akkumulátort (6. oldal).
• Tönkrement az akkumulátor. Cserélje újra.
• Ajánlott típusú akkumulátort használjon (5. oldal).
A készülék egyszer csak kikapcsol.
• Ha körülbelül három percig nem használja a fényképezőgépet, miközben az be van
kapcsolva, akkor a készülék automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze az akkumulátor
lemerülését. Kapcsolja be újra a fényképezőgépet (9. oldal).
• Tönkrement az akkumulátor. Cserélje újra.
25
Az akkumulátor hátralévő üzemideje nem a helyes értéket mutatja.
• Ez a jelenség akkor fordul elő, amikor a fényképezőgépet nagyon meleg vagy nagyon
hideg helyen használja.
• A megjelenített hátralévő üzemidő különbözik a ténylegestől. Teljesen süsse ki és
töltse fel az akkumulátort, hogy pontosítsa a kijelzést.
• Lemerült az akkumulátor. Tegyen be feltöltött akkumulátort (6. oldal).
• Tönkrement az akkumulátor. Cserélje újra.
Az akkumulátor nem tölthető.
• Az akkumulátort a hálózati tápegység (nem mellékelt tartozék) segítségével nem lehet
feltölteni.
Fényképek/mozgóképek felvétele
A fényképezőgéppel nem lehet felvételt készíteni.
• Ellenőrizze a belső memória, illetve a „Memory Stick Duo” szabad tárkapacitását
(24. oldal). Ha megtelt, akkor tegye a következők egyikét:
– törölje a felesleges képeket (13. oldal),
– cserélje ki a „Memory Stick Duo” memóriakártyát.
• Írásvédő kapcsolóval rendelkező „Memory Stick Duo” memóriakártyát használ, és a
kapcsoló LOCK helyzetben áll. A kapcsolót állítsa „írható” helyzetbe.
• A vaku töltése közben nem lehet felvételt készíteni.
• Fénykép rögzítésekor az üzemmódtárcsát állítsa a
-től eltérő helyzetbe.
• Mozgókép felvételekor az üzemmódtárcsát állítsa
helyzetbe.
• Mozgókép rögzítésekor a képméret [640(Kiváló)] értékre van állítva. Tegye a
következők egyikét:
– állítsa a képméretet [640(Kiváló)] értéktröl eltérőre,
– tegyen be egy „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát.
A képeken nem jeleníthető meg a dátum.
• A fényképezőgép nem rendelkezik azzal a funkcióval, amely lehetővé teszi a dátum
megjelenítését a képeken. A „Picture Motion Browser” segítségével nyomtathat és
menthet dátummal ellátott képeket.
Ha sötét helyen nézi a képernyőt, zaj jelenik meg a képen.
• Elmosódás látható és a képen fekete, fehér, piros, vagy bíbor csíkok láthatók. Ez a
felvett kép minőségét nem befolyásolja.
26
Képek megtekintése
A fényképezőgéppel nem lehet a képeket lejátszani.
• Nyomja meg a
(Lejátszás) gombot (13. oldal).
• A mappanév/fájlnév megváltozott a számítógépen.
• Nem biztos, hogy számítógéppel feldolgozott, illetve más típusú fényképezőgéppel
készített képfájlokat ezzel a fényképezőgéppel le lehet játszani.
• A fényképezőgép USB-üzemmódban van. Szüntesse meg az USB-kapcsolatot.
HU
27
Óvintézkedések
[ Ne használja/tárolja a
fényképezőgépet a következő
helyeken
• Nagyon meleg, nagyon hideg, illetve nagyon
párás helyen
Ilyen helyen, például napon parkoló
autóban a fényképezőgép burkolata
deformálódhat, és ez hibás működést
okozhat.
• Közvetlen napfényen és fűtőtesthez közel
A fényképezőgép burkolata elszíneződhet
vagy deformálódhat, és ez hibás működést
okozhat.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erősen mágneses hely közelében
• Homokos, poros helyen
Ügyeljen arra, nehogy homok vagy por
kerüljön a fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését okozhatja,
és néhány esetben e működési hiba nem is
javítható.
[ Hordozás
Ha a fényképezőgép a farzsebében van, ne
üljön székre vagy más helyre, mert az a
fényképezőgép rendellenes működését vagy
károsodását okozhatja.
[ Tisztítás
Az LCD képernyő tisztítása
A képernyő felületét LCD tisztítókészlettel
(nem mellékelt tartozék) törölje le, hogy az
ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
Az objektív tisztítása
Az objektívet puha ruhadarabbal törölje le,
hogy az ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
A fényképezőgép felületének tisztítása
A fényképezőgép burkolatát puha, vízzel
megnedvesített ruhadarabbal tisztítsa, majd
törölje meg egy száraz ruhadarabbal. Ne
használja a következőket, mivel ezek
károsíthatják a külső felületet vagy a
burkolatot.
• Vegyipari termékek, pl. hígító, benzin,
alkohol, eldobható törlőkendő, rovarirtó
vagy rovarölő szerek, naptej stb.
• Ne érintse meg a fényképezőgépet ha keze a
fenti anyagokkal szennyezett.
• Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb
ideig gumival vagy műanyaggal érintkezzék.
28
[ Üzemi hőmérséklet
A fényképezőgépet 0°C és 40°C közötti
hőmérsékleten használja. Nem javasoljuk,
hogy ennél hidegebb, illetve melegebb helyen
fényképezzen.
[ Páralecsapódás
Ha fényképezőgépet hideg helyről
közvetlenül meleg helyre viszi, akkor pára
csapódhat le a fényképezőgép belsejében és
külsején. A páralecsapódás a fényképezőgép
hibás működését okozhatja.
Páralecsapódás esetén
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon kb.
1 órát, hogy a nedvesség elpárologjon. Ne
feledje, hogy belülről nedves objektívvel nem
lehet éles képeket rögzíteni.
[ A beépített újratölthető elem
Ez a fényképezőgép beépített újratölthető
elemmel rendelkezik, hogy a készülék akkor
se felejtse el a dátumot, az időt és az egyéb
beállításokat, amikor ki van kapcsolva.
Ez az újratölthető elem folyamatosan töltődik,
amíg használja a fényképezőgépet. Ha
azonban mindig csak rövid ideig használja a
fényképezőgépet, az elem fokozatosan
lemerül, és ha kb. egy hónapig egyáltalán nem
használja a fényképezőgépet, akkor teljesen
lemerül. Ebben az esetben ne felejtse el még a
fényképezőgép használata előtt feltölteni ezt
az elemet.
Attól azonban, hogy ez az újratölthető elem
nincs feltöltve, még használható a
fényképezőgép, csak a dátum és az idő nem
rögzíthető.
A beépített újratölthető elem töltése
Tegyen a fényképezőgépbe feltöltött
akkumulátort, és legalább 24 órán keresztül
hagyja kikapcsolva.
Műszaki adatok
Fényképezőgép
[Rendszer]
Képalkotó eszköz:
DSC-W90:
7,18 mm-es (1/2,5 típusú) színes
CCD, Elsődleges színszűrő
DSC-W80/W85:
7,20 mm-es (1/2,5 típusú) színes
CCD, Elsődleges színszűrő
A fényképezőgép képpontjainak teljes száma:
DSC-W90:
Kb. 8 286 000 képpont
DSC-W80/W85:
Kb. 7 410 000 képpont
A fényképezőgép hasznos képpontjainak
száma:
DSC-W90:
Kb. 8 083 000 képpont
DSC-W80/W85:
Kb. 7 201 000 képpont
Lencsék: Carl Zeiss Vario Tessar 3× zoommal
f = 5,8 – 17,4 mm (35 – 105 mm 35 mm-es
fényképezőgép-egyenérték) F2,8 – 5,2
Expozíció vezérlés: Automatikus expozíció,
Jelenet (7 üzemmód)
Fehéregyensúly: Automatikus, Nappali fény,
Felhős, Fénycső 1,2,3, Izzólámpa, Vaku
Fájlformátum (DCF-kompatibilis):
Fénykép: Exif Ver. 2.21 JPEGkompatibilis, DPOF-kompatibilis
Mozgóképfelvételek:
MPEG1-kompatibilis (monó)
Felvételre szolgáló adathordozó: Belső
Memória (kb. 31 MB), „Memory Stick
Duo”
Vaku: Vaku tartomány (ISO érzékenység
(Ajánlott expozíciós index) beállítása
Auto): kb. 0,2 – 3,3 m (W)/kb. 0,4 – 1,8 m
(T)
[Bemeneti és kimeneti csatlakozók]
Többcélú csatlakozó
Videó kimenet
Audio kimenet (monó)
USB kapcsolat
USB kommunikáció: Nagy sebességű USB
(USB 2.0 kompatibilis)
Teljesítményfelvétel (amikor az LCD
képernyővel készít felvételt):
DSC-W90:
1,1 W
DSC-W80/W85:
1,1 W
Üzemi hőmérséklet: 0 – 40 °C
Tárolási hőmérséklet: –20 – +60°C
Méretek: 91,0 × 58,0 × 22,9 mm (szé/ma/mé, a
kiálló részek nélkül)
Tömeg:
DSC-W90/W80:
Kb. 155 g (beleértve az NP-BG1
akkumulátor csomagot, vállpántot,
stb.)
DSC-W85:
Kb. 166 g (beleértve az NP-BG1
akkumulátor csomagot, vállpántot,
stb.)
Microphone: Monó
Hangszóró: Monó
Exif Print: Kompatibilis
PRINT Image Matching III: Kompatibilis
PictBridge: Kompatibilis
HU
BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC
akkumulátortöltő
Tápfeszültség: AC 100 V – 240 V, 50/60 Hz,
2 W (BC-CSG/BC-CSGC)/ 2,6 W
(BC-CSGB)
Kimeneti feszültség: DC 4,2 V, 0,25 A
Üzemi hőmérséklet: 0 – 40 °C
Tárolási hőmérséklet: –20 – +60°C
Méretek: kb. 62 × 24 × 91 mm (szé/ma/mé)
Tömeg: kb. 75 g
NP-BG1 akkumulátor
Akkumulátor fajtája: Lítiumion akkumulátor
Maximális feszültség: DC 4,2 V
Névleges feszültség: DC 3,6 V
Teljesítmény: 3,4 Wh (960 mAh)
A forma és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
[LCD képernyő]
LCD panel: 6,2 cm-es (2,5 típusú) TFT
meghajtó
Képpontok száma: 115 200 (480 × 240) pont
[Áramforrás, általános jellemzők]
Áramforrás: NP-BG1 típusú akkumulátor,
3,6 V
AC-LS5K hálózati tápegység (nem
mellékelt tartozék), 4,2 V
29
Védjegyek
•A
a Sony Corporation
védjegye.
• A „Memory Stick”, a
, a „Memory
Stick PRO”, a
,a
„Memory Stick Duo”, a
,
a „Memory Stick PRO Duo”, a
, a „Memory Stick
Micro”, a „MagicGate”, és a
a Sony Corporation
védjegye.
• A Microsoft, a Windows, a Windows Vista és
a DirectX a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye vagy védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• A Macintosh, a Mac OS, az iMac, az iBook, a
PowerBook, a Power Mac és az eMac az
Apple Inc. védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• Az Intel, az MMX és a Pentium az Intel
Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• A Google a Google, Inc. bejegyzett
védjegye.
• Továbbá az ebben az útmutatóban
előforduló rendszer- és terméknevek
általában az illető fejlesztők, illetve gyártók
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A ™ és
az ® szimbólumot azonban nem minden
esetben tüntetjük fel ebben az útmutatóban.
30
Slovensky
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
[ Likvidácia starých elektrických a
elektronických zariadení (Platí v
Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
POZOR
Batériu vymieňajte len za určený typ. V
opačnom prípade môže dôjsť k požiaru
alebo zraneniu.
Informácie pre
spotrebiteľov v Európe
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s
limitmi smernice EMC týkajúcej sa používania
prípojných káblov kratších ako 3 metre.
[ Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadeni
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
[ Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické
pole spôsobia prerušenie prenosu údajov
(zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel (kábel
USB atd’.).
2
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byt’
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručit’ do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabránit’
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a l’udské zdravie, ktoré by
v opacnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávat prírodné
zdroje. Pre získanie d'alších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
• AK CHCETE ZABRÁNIŤ
POŠKODENIU KONEKTORA, SKRATU
ATĎ., POUŽÍVAJTE PRI PRENOSE A
USKLADŇOVANÍ BATÉRIE PUZDRO
NA BATÉRIU. (AK BOLO PUZDRO
DODANÉ S FOTOAPARÁTOM.)
Obsah
Poznámky k používaniu fotoaparátu ............................................................. 4
Začíname .......................................................................................... 5
Kontrola dodávaného príslušenstva ............................................................. 5
1 Príprava batérie ....................................................................................... 6
2 Vloženie batérie alebo pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
(nedodávajú sa) .......................................................................................... 7
3 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie času .................................................... 9
Jednoduché snímanie záberov .................................................... 10
Prepínač režimu/Priblíženie/Blesk/Makro/Samospúšť/Displej ....................... 11
Prezeranie a odstraňovanie záberov ........................................... 13
Rôzne funkcie – HOME/ponuka ................................................... 15
Používanie HOME obrazovky ..................................................................... 15
Položky obrazovky HOME ......................................................................... 16
Používanie položiek ponuky ....................................................................... 17
Položky ponuky ........................................................................................ 18
Práca s počítačom ........................................................................ 19
SK
Podporované operačné systémy pre pripojenie USB a aplikačný softvér
(dodáva sa) .............................................................................................. 19
Zobrazenie príručky „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ a „Ďalšie kroky –
Cyber-shot“ .............................................................................................. 20
Indikátory na displeji ..................................................................... 21
Výdrž batérie a kapacita pamäte ................................................. 23
Výdrž batérie a počet záberov, ktoré je možné nasnímať či prezrieť .............. 23
Počet statických obrázkov a čas nahrávania videozáznamov ...................... 24
Riešenie problémov ...................................................................... 25
Batéria a napájanie ................................................................................... 25
Snímanie statických záberov a videozáznamov .......................................... 26
Prezeranie záberov ................................................................................... 27
Odporúčania .................................................................................. 28
Technické parametre ..................................................................... 29
3
Poznámky k používaniu fotoaparátu
[ Zálohovanie obsahu vnútornej
pamäte a pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
Kým svieti indikátor prístupu,
nevypínajte fotoaparát ani nevyberajte
batériu či pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“. V opačnom prípade sa môžu
zničiť údaje uložené vo vnútornej pamäti
alebo na pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“. Údaje vždy chráňte
vytvorením záložných kópií.
[ Informácie o snímaní a prehrávaní
• Pred spustením nahrávania vykonajte
testovacie snímanie, ktorým overíte, či
fotoaparát pracuje správne.
• Tento fotoaparát nie je odolný voči prachu,
ostriekaniu ani ponoreniu do vody. Pred
zapnutím fotoaparátu si prečítajte pokyny v
časti „Odporúčania” (strana 28).
• Dávajte pozor, aby ste fotoaparát
nenamočili. Natečená voda vo fotoaparáte
môže spôsobiť jeho poruchu, ktorú v
určitých prípadoch už nemožno opraviť.
• Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do
iného zdroja silného svetla. Môže to spôsobiť
poruchu fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných rádiových
vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie. Fotoaparát
nemusí správne snímať či prehrávať.
• Používanie fotoaparátu v piesočnom alebo
prašnom prostredí môže spôsobiť poruchy.
• Ak si všimnete skondenzované kvapky vody,
pred používaním fotoaparátu ich utrite
(strana 28).
• Fotoaparátom nehýbte ani ho nevystavujte
nárazom. Okrem porúch a nemožnosti
nasnímať zábery to môže spôsobiť aj
znehodnotenie záznamového média a
zničenie, poškodenie či stratu obrazových
údajov.
• Pred použitím vyčistite povrch blesku. Tepelná
energia uvoľnená pri použití blesku môže
spôsobiť, že roztopené nečistoty čiastočne
zakryjú povrch blesku alebo sa naň prilepia,
čo môže spôsobiť nedostatočné osvetlenie.
4
[ Poznámky týkajúce sa obrazovky
LCD
• Displej LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií. Z tohto dôvodu
sa dá efektívne využiť 99,99 % pixelov. Môžu
sa však objaviť nepatrné čierne alebo jasné
bodky (bielej, červenej, modrej alebo zelenej
farby), ktoré sa nepretržite objavujú v
hľadáčiku a na displeji LCD. Tieto bodky sú
výsledkom normálneho výrobného procesu a
nijakým spôsobom neovplyvňujú nasnímaný
obraz.
• Keď je batéria takmer vybitá, objektív sa
môže prestať pohybovať. Vložte nabité
batérie a fotoaparát znovu zapnite.
[ Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
• Fotoaparát zodpovedá univerzálnemu
štandardu DCF (Design rule for Camera File
system), ktorý vytvorila asociácia JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Prehrávanie záznamu nasnímaného týmto
fotoaparátom v inom zariadení nie je
zaručené a rovnako prehrávanie záznamov
nasnímaných alebo upravovaných v inom
zariadení nie je v tomto zariadení zaručené.
[ Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, videokazety a ďalšie
materiály môžu byť chránené autorskými
právami. Neautorizovaným snímaním
takýchto materiálov sa môžete dopustiť
viacerých porušení zákonov o autorských
právach.
[ Žiadna kompenzácia obsahu
záznamu
Obsah vášho uloženého záznamu nie je
možné nijako kompenzovať, ak nie je
možné snímať ani prehrávať z dôvodu
nefunkčnosti fotoaparátu alebo
záznamového média atď.
Začíname
Kontrola dodávaného príslušenstva
• Nabíjačka batérií BC-CSG/BC-CSGB/
BC-CSGC (1)
• Remienok
Remienok na zápästie (1) (DSC-W80/W90)
Remienok na krk (1) (DSC-W85)
• Sieťový napájací kábel (1)
(nedodáva sa v USA a v Kanade)
• Mäkké puzdro na prenášanie (1)
(iba DSC-W85)
• Nabíjateľná batéria NP-BG1 (1)/
Puzdro na batérie (1)
SK
• Kábel USB, kábel A/V pre viacúčelový
terminál (1)
Poškodeniu spôsobenému pádom
fotoaparátu a inými nehodami
zabránite pripojením remienka a
zavesením fotoaparátu na ruku.
• Disk CD-ROM (aplikačný softvér Cybershot/„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“/
„Ďalšie kroky – Cyber-shot“) (1)
• Návod na používanie (táto príručka) (1)
Háčik
5
1 Príprava batérie
Informácie pre spotrebiteľov v
USA a Kanade
Konektor
Informácie pre spotrebiteľov mimo Kanady a USA
ɟ
ɟ
Indikátor CHARGE
Indikátor CHARGE
Napájací kábel
1 Vložte batériu do nabíjačky.
2 Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
Rozsvieti sa indikátor CHARGE a spustí sa nabíjanie.
Keď indikátor CHARGE zhasne, nabíjanie je ukončené (praktické nabitie).
Ak budete v nabíjaní batérií pokračovať asi o hodinu dlhšie (až do úplného nabitia batérie),
nabitie vydrží o niečo dlhšie.
[ Čas nabíjania
Čas úplného nabitia
Čas praktického nabitia
Približne 330 minút
Približne 270 minút
• Čas potrebný na nabitie úplne vybitej batérie pri teplote 25°C. V niektorých prípadoch a
podmienkach môže nabíjanie trvať dlhšie.
• Informáciu o počte fotografií, ktoré je možné zhotoviť, nájdete na strana 23.
• Nabíjačku batérií pripojte do blízkej ľahko dostupnej elektrickej siete.
• Aj keď kontrolka nabíjania CHARGE nesvieti, nabíjačka pre akumulátor nie je odpojená od
elektrickej siete, pokiaľ je zapojená sieťová šnúra v elektrickej zástrčke. Ak spozorujete nejaký
problém pri používaní nabíjačky pre akumulátora, okamžite odpojte napájanie vytiahnutím
sieťovej šnúry z elektrickej zástrčky.
• Po dokončení nabíjania odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a vyberte batériu z nabíjačky.
• Určené na použitie s kompatibilnými batériami Sony.
6
2 Vloženie batérie alebo pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ (nedodávajú sa)
ɟ
Kryt na batériu/kartu
„Memory Stick Duo“
ɠ
Vložte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ stranou
s kovovou plôškou otočenou
smerom k displeju LCD.
Ostrým koncom
batérie zatlačte
ovládač vysúvania
batérie a vložte
batériu.
1 Otvorte kryt na batériu/kartu „Memory Stick Duo“.
SK
2 Vložte kartu „Memory Stick Duo“ (nedodávajú sa) tak, aby s kliknutím
zapadla na miesto.
3 Vložte batériu.
4 Zatvorte kryt na batériu/kartu „Memory Stick Duo“.
[ Keď nie je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“
Fotoaparát nasníma alebo prehrá zábery pomocou vnútornej pamäte (pribl. 31 MB).
7
[ Kontrola zostávajúceho času batérie
Stlačením tlačidla POWER zapnite fotoaparát a indikátor zostávajúceho času batérie
sa zobrazí na displeji LCD.
Indikátor
stavu
batérií
Význam
jednotlivých
indikátorov stavu
batérií
Batérie sú
nabité na
plnú
kapacitu
Batéria je
takmer
úplne
nabitá
Polovičný
zostatok
energie
Nízka
kapacita
batérií/
záznam sa
čoskoro
preruší.
Vložte úplne nabitú
batériu alebo
batériu nabite.
(Indikátor
upozornenia začne
blikať.)
• Zobrazenie správneho indikátora zostávajúceho času batérie trvá približne jednu minútu.
• Zostávajúci čas batérií sa nemusí v určitých podmienkach zobrazovať presne.
• Po prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka nastavenia hodín (strana 9).
[ Vybratie batérie/pamäťovej karty„Memory Stick Duo“
Otvorte kryt na batériu/kartu „Memory Stick Duo“.
„Memory Stick Duo“
Batéria
Uistite sa, že indikátor prístupu
nesvieti, a potom naraz zatlačte
kartu „Memory Stick Duo“ dovnútra.
Posuňte ovládač vysúvania
batérie.
Dajte pozor, aby batéria
nespadla.
• Nikdy nevyberajte batériu alebo kartu „Memory Stick Duo“, keď svieti indikátor prístupu. Môžu
sa poškodiť údaje na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
8
3 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie času
Tlačidlo POWER
Tlačidlo
(Prehrávanie)
1
2
3
Tlačidlo z
ɟ Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo HOME
1 Stlačte tlačidlo POWER alebo stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
2 Pomocou ovládacieho tlačidla nastavte čas.
1 Pomocou tlačidiel v/V vyberte formát zobrazenia dátumu a potom stlačte
SK
tlačidlo z.
2 Pomocou tlačidiel b/B vyberte každú položku a nastavte číselnú hodnotu
pomocou tlačidiel v/V. Potom stlačte tlačidlo z.
3 Vyberte možnosť [OK] a stlačte tlačidlo z.
[ Zmena nastavenia dátumu a času
Stlačte tlačidlo HOME a vyberte možnosť [
(strany 15, 16).
Clock Settings] v ponuke
(Settings)
[ Pri zapnutom zariadení
• Po vložení batérie do fotoaparátu trvá určitý čas, pokým bude fotografovanie možné.
• Ak je fotoaparát napájaný batériou a asi tri minúty ho nepoužívate, automaticky sa
vypne z dôvodov šetrenia batérie (funkcia automatického vypnutia).
9
Jednoduché snímanie záberov
Mikrofón
Hľadáčik
ɠ Spúšť
Tlačidlo W/T (Priblíženie)
Tlačidlo Macro
Prepínač režimu
Tlačidlo DISP
Tlačidlo MENU
Tlačidlo blesku
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo
samospúšte
Tlačidlo HOME
Lôžko pre statív (spodná časť)
1 Slúži na výber požadovanej funkcie pomocou prepínača režimu.
Pri snímaní statickým záberov (režim snímania s automatickým nastavením): Stlačte
tlačidlo
.
Pri snímaní videozáznamov: Stlačte tlačidlo
.
2 Fotoaparát držte pevne zovretý v rukách a ramená držte pri tele.
Snímaný objekt
nastavte do stredu
zaostrovacieho
rámčeka.
3 Pomocou spúšte snímajte zábery.
Pri snímaní statických záberov:
1 Zaostrite stlačením spúšte do
polovice a jej podržaním.
Indikátor z (uzamknutie AE/
AF)(zelený) zabliká, ozve sa pípnutie,
potom prestane blikať a zostane
svietiť.
2 Zatlačte spúšť až na doraz.
Indikátor uzamknutia AE/AF
Pri snímaní videozáznamov:
Zatlačte spúšť až na doraz.
Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte znova spúšť až na doraz.
10
Prepínač režimu/Priblíženie/Blesk/Makro/Samospúšť/Displej
[ Používanie prepínača režimu
Nastavte prepínač režimu na
požadovanú funkciu.
Auto Adjustment
Umožňuje jednoduché snímanie s
automaticky upravenými nastaveniami.
[
Opakovaným stláčaním tlačidla B ( ) na
ovládacom tlačidle vyberte požadovaný
režim.
: Automatický blesk
Bliká pri nedostatočnom osvetlení alebo
podsvietení (predvolené nastavenie)
: Zapojený blesk
SL : Pomalá synchronizácia (zapojený blesk)
Rýchlosť uzávierky je na tmavých
miestach pomalá, aby sa zabezpečilo čisté
nasnímanie prostredia mimo dosahu svetla
blesku.
: Nezapojený blesk
Program Auto
Umožňuje snímanie s automaticky
upravenou expozíciou (rýchlosť uzávierky,
ako aj hodnota clony). Rôzne nastavenia
môžete vybrať aj v ponuke.
Movie Mode
Umožňuje snímanie videozáznamov so
zvukom.
High Sensitivity
Snímajte zábery bez blesku aj pri slabom
osvetlení.
[
Soft Snap
Snímajte zábery s jemnejšou atmosférou,
ako sú portréty ľudí, kvetín a pod.
Twilight Portrait
Snímajte ostré zábery ľudí na tmavých
miestach bez toho, aby sa zmenila nočná
atmosféra.
Twilight
Snímajte zábery nočných scén bez toho,
aby sa zmenila nočná atmosféra.
Landscape
Snímajte so zaostrením na vzdialený
predmet.
Beach
Snímajte zábery pri mori alebo jazere, kde
sa modrá farba vody zaznamená veľmi
čisto.
Snow
Snímajte zábery so snehom s jasnejšou
bielou.
[ W/T Používanie funkcie
priblíženia
Na priblíženie stlačte tlačidlo T, na
oddialenie tlačidlo W.
Blesk (výber režimu blesku pre
statické zábery)
Macro (snímanie blízkych
objektov)
Opakovaným stláčaním tlačidla b (
na ovládacom tlačidle vyberte
požadovaný režim.
)
SK
: Vypnutá funkcia Macro
: Zapnutá funkcia Macro (W strana: pribl.
4 cm alebo ďalej, T strana: pribl. 35 cm
alebo ďalej)
[
Používanie samospúšte
Opakovaným stláčaním tlačidla V (
na ovládacom tlačidle vyberte
požadovaný režim.
)
: Nepoužíva sa samospúšť
: Nastavenie 10-sekundového
oneskorenia samospúšte
: Nastavenie 2-sekundového oneskorenia
samospúšte
Stlačte spúšť, zabliká indikátor
samospúšte a počas jeho používania
počuť pípanie.
Indikátor
samospúšte
11
[ DISP Zmena zobrazenia na
displeji
Stlačte tlačidlo v (DISP) na ovládacom
tlačidle.
Po každom stlačení tlačidla v (DISP) sa
displej zmení nasledovne.
Vyšší jas podsvietenia displeja LCD
r
Zapnutý histogram
r
Indikátory vypnuté
r
Displej LCD vypnutý
r
Indikátory zapnuté
12
Prezeranie a odstraňovanie záberov
Tlačidlo
(priblíženie pri prehrávaní)/
(register)
Tlačidlo
(priblíženie
pri prehrávaní)
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Tlačidlo MENU
ɟ Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo HOME
Multikonektor (spodna časť)
Reproduktor (spodna časť)
1 Stlačte tlačidlo
(prehrávanie).
Ak stlačíte tlačidlo
, keď je fotoaparát vypnutý, zariadenie sa automaticky zapne do režimu
prehrávania. Ak chcete prepnúť do režimu snímania, stlačte znovu tlačidlo
.
2 Vyberte záber pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
SK
Videozáznam:
Ak chcete prehrať videozáznam, stlačte tlačidlo z. (Stlačením tlačidla z prehrávanie zastavíte.)
Ak chcete videozáznam rýchlo previnúť dopredu, stlačte tlačidlo B a ak chcete previnúť dozadu,
stlačte tlačidlo b. (Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte tlačidlo z.)
Ak chcete zobraziť obrazovku ovládania hlasitosti, stlačte tlačidlo V, potom pomocou tlačidiel
b/B upravte hlasitosť.
[
Odstránenie záberov
1 Zobrazte záber, ktorý chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo MENU.
2 Vyberte [Delete] s tlačidlom v a vyberte [This Image] s tlačidlom b/B, potom
stlačte tlačidlo z.
3 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
[
Zobrazenie zväčšeného záberu (približovanie pri prehrávaní)
Počas zobrazenia statického záberu stlačte tlačidlo .
Ak chcete posunúť priblíženie opačným smerom, stlačte tlačidlo
Nastavenie pozície: v/V/b/B
Zrušenie priblíženia pri prehrávaní: z
.
13
[
Zobrazenie registra
Ak chcete zobraziť obrazovku registra pri zobrazení statického záberu, stlačte tlačidlo
(Register).
Vyberte záber pomocou tlačidiel v/V/b/B.
Ak sa chcete vrátiť na obrazovku samostatného záberu, stlačte tlačidlo z.
• Obrazovku registra je tiež možné otvoriť výberom položky [
Index Display] z
(View
Images) na obrazovke HOME.
• Pri každom stlačení tlačidla
(Register) sa počet záberov na obrazovke registra zmení.
[ Odstránenie záberov v režime registra
1 V zobrazení registra stlačte tlačidlo MENU.
2 Vyberte [Delete] s tlačidlom v a vyberte [Multiple Images] s tlačidlom b/B, potom
stlačte tlačidlo z.
3 Pomocou tlačidiel v/V/b/B vyberte záber, ktorý chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo z.
V začiarkávacom políčku záberu sa zobrazí ikona začiarknutia
.
Ak chcete zrušiť výber, vyberte znovu záber určený na odstránenie, a znovu stlačte tlačidlo z.
4 Stlačte MENU a vyberte [OK] s tlačidlom v, potom stlačte tlačidlo z.
•Ak chcete odstrániť všetky zábery v priečinku, vyberte položku [All In This Folder] a v kroku 2
stlačte tlačidlo z.
[ Prehrávanie série záberov (Slide Show)
Vyberte [
Slide Show] z
(View Images) na obrazovke HOME a potom vyberte
[Start] s tlačidlom v a stlačte tlačidlo z.
[ Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Pripojte fotoaparát k televíznemu prijímaču pomocou kábla pre viacúčelový terminál
(dodáva sa).
Do multikonektora
Kábel pre viacúčelový terminál
14
Do vstupných konektorov
pre zvuk a video
Rôzne funkcie – HOME/ponuka
Používanie HOME obrazovky
HOME obrazovka je bránou pre používanie všetkých funkcií fotoaparátu.
Z HOME obrazovky môžete vybrať režim snímania alebo režim prehrávania, príp.
zmeniť nastavenia.
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo z
Tlačidlo HOME
SK
1 Stlačte tlačidlo HOME na zobrazenie obrazovky HOME.
Kategória
Položka
Sprievodca
2 Vyberte kategóriu pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
3 Vyberte položku pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
[ Ak ste vybrali kategóriu
(Manage Memory) alebo
(Settings)
1 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte požadovanú položku ponuky.
• Funguje to len vtedy, keď vyberiete ponuku
(Settings).
2 Presuňte sa doprava pomocou tlačidla B, vyberte nastavenie pomocou tlačidla v/V a
nakoniec stlačte tlačidlo z.
3 Pomocou tlačidiel v/V vyberte nastavenie a stlačte tlačidlo z.
• Fotoaparát sa nastaví do režimu snímania stlačením tlačidla spúšte do polovice.
15
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 15
Položky obrazovky HOME
Stlačením tlačidla HOME sa zobrazia nasledujúce položky. Podrobné informácie o
položkách sa zobrazujú na obrazovke prostredníctvom sprievodcu.
Kategória
Položky
Shooting
Shooting
View Images
Single Image
Index Display
Slide Show
Printing, Other
Print
Music Tool
Download Music
Manage Memory
Format Music
Memory Tool
Memory Stick Tool
Format
Change REC.Folder
Create REC.Folder
Copy
Internal Memory Tool
Format
Settings
Main Settings
Main Settings 1
Beep
Initialize
Function Guide
Main Settings 2
USB Connect
Video Out
COMPONENT
Shooting Settings
Shooting Settings 1
AF Illuminator
AF Mode
Grid Line
Digital Zoom
Shooting Settings 2
Auto Orientation
Auto Review
Clock Settings
Language Setting
16
Používanie položiek ponuky
Tlačidlo MENU
Tlačidlo z
ɟ Ovládacie tlačidlo
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
SK
Sprievodca funkciami
• Ponuka bude zobrazená len v režime snímania a prehrávania.
• V závislosti od vybratého režimu sa zobrazia rôzne položky.
2 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte požadovanú položku
ponuky.
• Ak sa požadovaná položka nezobrazí, opakovane stláčajte tlačidlá v/V, kým sa táto položka
nezobrazí na displeji.
3 Vyberte požadované nastavenie pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
• Ak sa požadovaná položka nezobrazí, opakovane stláčajte tlačidlá b/B, kým sa táto položka
nezobrazí na displeji.
• Po výbere položky v režime prehrávania stlačte tlačidlo z.
4 Pomocou tlačidla MENU vypnite ponuku.
17
Podrobnejšie informácie o funkcii
1 strana 17
Položky ponuky
Dostupné položky ponuky sa líšia v závislosti od nastaveného režimu fotoaparátu.
Ponuka pre snímanie je dostupná len v režime snímania a ponuka na prezeranie len v
režime prehrávania.
Dostupné položky ponuky sa líšia v závislosti od nastavenej pozície prepínania režimu.
Na displeji sa zobrazia len dostupné položky.
Ponuka pre snímanie
Image Size
Vyberá veľkosť statického záberu.
Face Detection
Zistí tváre objektov, upraví zaostrenie a pod.
REC Mode
Vyberie spôsob nepretržitého snímania.
Color Mode
Upravuje jas záberu a pridáva špeciálne efekty.
ISO
Vyberie svetelnú citlivosť.
EV
Úprava expozície.
Metering Mode
Vyberie režim merania.
Focus
Zmení spôsob zaostrovania.
White Bal
Upravuje farebné tóny.
Flash Level
Upravuje intenzitu blesku.
Red Eye Reduction
Nastavuje zníženie efektu červených očí.
SteadyShot
Vyberie režim stabilizovaného záberu.
SETUP
Vyberie nastavenia snímania.
Ponuka na prezeranie
(Delete)
Odstraňuje zábery.
(Slide Show)
Prehráva série záberov.
(Retouch)
Retušuje zábery.
(Protect)
Chráni pred náhodným odstránením.
Pridáva značku poradia tlače na obrázok, ktorý chcete vytlačiť.
(Print)
18
Tlačí zábery pomocou tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge.
(Rotate)
Otočí statický záber.
(Select Folder)
Vyberie priečinok na zobrazenie záberov.
Práca s počítačom
Zábery, ktoré ste nasnímali fotoaparátom, môžete prezerať na počítači.
Prostredníctvom softvéru môžete statické zábery a videozáznamy využívať lepšie ako
kedykoľvek predtým. Ďalšie informácie nájdete v príručke „Príručka k zariadeniu
Cyber-shot“.
Podporované operačné systémy pre pripojenie USB a aplikačný
softvér (dodáva sa)
Pre používateľov systému
Windows
Pre používateľov systému
Macintosh
Pripojenie USB
Windows 2000 Professional,
Windows XP*, Windows Vista*
Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.1
až v10.4)
Aplikačný softvér
„Picture Motion
Browser“
Windows 2000 Professional,
Windows XP*, Windows Vista*
nie je kompatibilný
* 64-bitové edície a Starter (Edition) nie sú podporované.
• Musí sa nainštalovať s vyššie uvedeným operačným systémom pri dodávke.
• Ak operačný systém nepodporuje pripojenie USB, použite komerčne dostupné čítacie alebo
zapisovacie zariadenie karty Memory Stick.
• Viac podrobností o operačnom prostredí aplikačného softvéru Cyber-shot „Picture Motion
Browser“ nájdete v príručke „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“.
SK
19
Zobrazenie príručky „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ a
„Ďalšie kroky – Cyber-shot“
[ Pre používateľov systému
Windows
[ Pre používateľov systému
Macintosh
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM
Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM
(dodáva sa) do jednotky CD-ROM.
Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.
(dodáva sa) do jednotky CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka uvedená nižšie.
Ak chcete zobraziť príručku
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“
1 Vyberte priečinok [Handbook] a
skopírujte súbor „Handbook.pdf“
uložený v priečinku [SK] do počítača.
2 Po skončení kopírovania dvakrát
Po kliknutí na tlačidlo [Cyber-shot
Handbook] sa zobrazí obrazovka na
kopírovanie príručky „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“.
2 Príručku skopírujte podľa pokynov na
obrazovke.
Kliknutím na tlačidlo „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“ nainštalujete
príručku „Príručka k zariadeniu Cybershot“ aj „Ďalšie kroky – Cyber-shot“.
3 Po dokončení inštalácie dvakrát
kliknite na ikonu odkazu na pracovnej
ploche.
kliknite na súbor „Handbook.pdf“.
Ak chcete zobraziť príručku „Ďalšie
kroky – Cyber-shot“
1 Skopírujte priečinok [stepupguide] v
priečinku [stepupguide] do počítača.
2 Vyberte priečinok [stepupguide],
[language] a [SK] uložený na disku CDROM a skopírujte všetky súbory v
priečinku [SK], potom ich prepíšte na
súbory v priečinku [img] uloženom v
priečinku [stepupguide], ktorý bol
skopírovaný do počítača v kroku č. 1.
3 Po dokončení kopírovania dvakrát
kliknite na súbor „stepupguide.hqx“ v
priečinku [stepupguide], aby ste ho
rozbalili a potom dvakrát kliknite na
vytvorený súbor „stepupguide“.
• Ak nie je nainštalovaný dekomprimačný
nástroj pre súbor HQX, nainštalujte
aplikáciu Stuffit Expander.
20
Indikátory na displeji
Každým stlačením tlačidla v (DISP) sa
zmení obrazovka (strana 12).
[ Pri snímaní statických záberov
A
Zostávajúci čas batérie
E
Upozornenie na slabú
batériu
Veľkosť záberu
• 8M (
) sa zobrazí len
pri zariadení DSC-W90.
• 7M (
) sa zobrazí len
pri zariadení DSC-W80/
W85.
Prepínač režimu (výber
scény)
Prepínač režimu
(programovanie)
[ Pri snímaní videozáznamov
Vyváženie bielej farby
Režim snímania
Režim merania
SK
Detekcia tváre
SteadyShot
Upozornenie na vibrácie
Samočinný časovač
Mierka približovania
[ Pri prehrávaní
1.3
Režim farieb
Pripájanie pomocou
štandardu PictBridge
Ochrana
VOL.
Hlasitosť
Značka poradia tlače
(DPOF)
1.3
Mierka približovania
Pripájanie pomocou
štandardu PictBridge
21
B
1.0m
12/12
Číslo záberu/počet
záberov uložených vo
vybratom priečinku
00:00:00
Zostávajúci dostupný čas
záznamu
Zaostrenie na vopred
nastavenú vzdialenosť
z
Uzamknutie AE/AF
ISO400
Číslo ISO
Zmena priečinka
Funkcia NR pomalej
uzávierky
125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
+2,0EV
Hodnota expozície
ON
Odstránenie efektu
červených očí
Režim merania
SL
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
Vyváženie bielej farby
Prehrávanie
Panel prehrávania
Standby
REC
Pohotovostný režim/
nahrávanie videa
00:00:12
Počítadlo
Histogram
• Ikona
sa zobrazí, keď
je vypnuté zobrazenie
histogramu (stĺpcového
diagramu).
101-0012
Číslo priečinka a súboru
2007 1 1
9:30 AM
Dátum/čas nahratia
prehrávaného záberu
z STOP
z PLAY
Sprievodca funkciami na
prehrávanie záberov
BACK/
NEXT
Výber záberov
V VOLUME
Úprava hlasitosti
C
Médium na snímanie
alebo prehrávanie
101
22
Režim blesku
Nabíjanie blesku
Macro
N
Iluminátor AF
Priečinok snímania
101
Priečinok prehrávania
96
Zostávajúci počet
nasnímateľných záberov
C:32:00
Zobrazenie funkcie
vlastnej diagnostiky
ISO400
Číslo ISO
+2.0EV
Hodnota expozície
500
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
D
C:32:00
Zobrazenie funkcie
vlastnej diagnostiky
Samočinný časovač
Zameriavací rámček zóny
AF
+
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
Histogram
Výdrž batérie a kapacita pamäte
Výdrž batérie a počet záberov, ktoré je možné nasnímať či prezrieť
Tabuľka zobrazuje výdrž batérie a
približný počet záberov, ktoré je možné
nasnímať alebo prezrieť pri snímaní
záberov v režime [Normal], ak je batéria
(dodáva sa) úplne nabitá a teplota okolia
dosahuje 25°C. Údaje o počte záznamov,
ktoré je možné nasnímať alebo prezerať,
sú platné za predpokladu, že v prípade
potreby vymeníte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
V závislosti od podmienok používania sa
môžu skutočné hodnoty od uvedených
mierne líšiť.
• Kapacita batérie sa s postupujúcim časom a
úmerne frekvencii používania postupne
znižuje.
• Výdrž batérie a počet záberov, ktoré je
možné snímať či prezerať, klesá v
nasledujúcich podmienkach:
– Príliš nízka prevádzková teplota.
– Časté používanie blesku.
– Opakované zapínanie a vypínanie
fotoaparátu.
– Časté používanie funkcie približovania.
– Nastavenie podsvietenia obrazovky LCD
na vysokú hodnotu.
– Nastavenie funkcie [AF Mode] na
možnosť [Monitor].
– Nastavenie funkcie [SteadyShot] na
možnosť [Continuous].
– Takmer vybitá batéria.
– Nastavenie funkcie [Face Detection] na
možnosť [On].
[ Pri snímaní statických záberov
LCD
displej
Počet záberov
Výdrž batérie
(min.)
DSC-W90
• Snímanie v nasledujúcich podmienkach:
– Nastavenie funkcie [AF Mode] na
možnosť [Single].
– Funkcia [SteadyShot] je nastavená na
[Shooting].
– Snímanie každých 30 sekúnd.
– Striedavé približovanie z polohy W do
polohy T.
– Záblesk blesku pri každom druhom
snímaní.
– Zapínanie a vypínanie zariadenia po 10
snímaniach.
• Meracia metóda je založená na štandarde
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Veľkosť záberu neovplyvňuje počet
nasnímaných záberov ani životnosť batérie.
[ Pri prezeraní statických obrázkov
Počet záberov
Približne 350
Približne 175
Vypnuté
Približne 410
Približne 205
Výdrž batérie (min.)
DSC-W90
Približne 7000
Približne 350
DSC-W80/W85
Približne 7000
Približne 350
• Prezeranie po snímkach v trojsekundových
intervaloch
[ Pri snímaní videozáznamov
LCD displej je
zapnutý (min.)
LCD displej je
vypnutý (min.)
DSC-W90
Približne 150
Približne 170
DSC-W80/W85
Približne 140
Zapnuté
SK
Približne 160
• Nepretržité nahrávanie videozáznamu pri
veľkosti záberu [320]
DSC-W80/W85
Zapnuté
Približne 340
Približne 170
Vypnuté
Približne 400
Približne 200
23
Počet statických obrázkov a čas nahrávania videozáznamov
Počet statických záberov a dĺžka videozáznamov sa môže líšiť v závislosti od
podmienok pri snímaní.
• Veľkosť záberu môžete vybrať v ponuke (strany 17, 18).
[ Približný počet statických záberov
(Čísla: zábery)
Kapacita
Veľkosť
Vnútorná
pamäť
Pribl.
31 MB
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná týmto
fotoaparátom
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M (DSC-W90)
10
40
72
148
302
620
1225
3:2 (DSC-W90)
10
40
72
148
302
620
1225
2457
7M (DSCW80/W85)
10
41
74
151
308
633
1250
2508
3:2 (DSCW80/W85)
10
41
74
151
308
633
1250
2508
5M
13
51
92
188
384
789
1559
3127
3M
21
82
148
302
617
1266
2501
5017
202
790
1428
2904
5928
12154
24014
48166
33
133
238
484
988
2025
4002
8027
VGA
16:9
2457
• Uvedený počet záberov platí v situácii, ak je režim [REC Mode] nastavený na možnosť [Normal].
• Ak je počet zostávajúcich záberov na snímanie väčší než 9 999, zobrazí sa indikátor „>9999“.
• Pri prehrávaní záznamu nasnímaného staršími modelmi fotoaparátu Sony v tomto fotoaparáte sa
môže záznam zobraziť v inej než skutočnej veľkosti.
[ Približný čas nahrávania videozáznamov
(Čísla: hodiny: minúty: sekundy)
Vnútorná
Kapacita
pamäť
Veľkosť
640(Fine)
Pribl.
31 MB
–
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná týmto
fotoaparátom
128 MB 256 MB 512 MB
–
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
0:02:50 0:06:00 0:12:20 0:25:10
0:50:00
1:40:20
640(Standard)
0:01:30
0:05:50 0:10:40 0:21:40 0:44:20 1:31:00
3:00:00
6:01:10
320
0:06:00
0:23:40 0:42:50 1:27:00 2:57:50 6:04:30 12:00:20 24:04:50
• Videozáznamy s veľkosťou nastavenou na hodnotu [640(Fine)] je možné nahrávať len na
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Veľkosť videozáznamu je obmedzená na pribl. 2 GB. Ak veľkosť videozáznamu počas nahrávania
prekročí približne 2 GB, nahrávanie sa automaticky zastaví.
• Tento fotoaparát nepodporuje HD nahrávanie alebo prehrávanie videozáznamov.
24
Riešenie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa fotoaparátu, pokúste sa ho
vyriešiť nasledovnými spôsobmi.
1 Skontrolujte položky uvedené nižšie a vyhľadajte ich v príručke
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ (PDF).
Ak sa na obrazovke zobrazí kód, ako napríklad „C/E:ss:ss“ vyhľadajte ho
v príručke „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“.
2 Vyberte batérie a približne po jednej minúte ich znovu vložte a
zapnite napájanie.
3 Obnovte nastavenia (strana 16).
4 Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
SK
Upozorňujeme vás, že odovzdaním fotoaparátu do servisného strediska súhlasíte s tým,
že servisní pracovníci môžu skontrolovať obsah vnútornej pamäte a hudobných
súborov.
Batéria a napájanie
Batériu nemožno vložiť do fotoaparátu.
• Potlačením ovládača vysúvania vložíte batériu dnu správnym spôsobom (strana 7).
Fotoaparát sa nedá zapnúť.
• Po vložení batérie do fotoaparátu, bude chvíľu trvať, kým sa fotoaparát zapne.
• Vložte batériu správne (strana 7).
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu (strana 6).
• Batéria je nefunkčná. Vymeňte ju za novú.
• Použite odporúčanú batériu (strana 5).
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory kapacity batérií. Znovu zapnite fotoaparát
(strana 9).
• Batéria je nefunkčná. Vymeňte ju za novú.
25
Indikátor zostávajúcej kapacity batérie nefunguje správne.
• Tento jav sa vyskytuje pri používaní fotoaparátu vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí.
• Zobrazená zostávajúca kapacita batérie sa líši od aktuálnej kapacity. Správne
zobrazenie kapacity dosiahnete tak, že batériu úplne vybijete a potom úplne nabijete.
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu (strana 6).
• Batéria je nefunkčná. Vymeňte ju za novú.
Batéria sa nedá nabiť.
• Batériu nie je možné nabiť pomocou sieťového adaptéra (nedodávajú sa).
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Pomocou fotoaparátu nie je možné snímať zábery.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ (strana 24). Ak sú plné, vykonajte jednu z nasledujúcich
možností:
– Odstráňte nepotrebné zábery (strana 13).
– Vymeňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s plôškou na ochranu proti zápisu
prepnutou do polohy LOCK. Nastavte plôšku do polohy umožňujúcej záznam.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
• Keď snímate statický obrázok, nastavte prepínač režimu do inej polohy ako
.
• Pri snímaní videozáznamov nastavte prepínač režimu do polohy
.
• Veľkosť záberu je pri snímaní videozáznamov nastavená na hodnotu [640(Fine)].
Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Nastavte veľkosť záberu na inú hodnotu, než je hodnota [640(Fine)].
– Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Do obrázkov sa nedajú vložiť dátumy.
• Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov do záberov. Pomocou
softvéru „Picture Motion Browser“ môžete tlačiť alebo ukladať zábery s dátumom.
V tmavom prostredí sa na displeji pri prezeraní záberu zobrazuje určitý šum.
• Na snímke sa zobrazia biele, čierne, červené alebo fialové prúžky. Tento jav nemá
vplyv na nasnímaný záber.
26
Prezeranie záberov
Fotoaparát neprehráva nasnímané zábery.
• Stlačte tlačidlo
(prehrávanie) (strana 13).
• Názov priečinka alebo súboru na počítači sa zmenil.
• Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom, alebo ak bol nasnímaný vo fotoaparáte
iného typu ako je váš prístroj, prehratie súboru pomocou fotoaparátu nie je zaručené.
• Fotoaparát je v režime USB. Odstráňte pripojenie USB.
SK
27
Odporúčania
[ Fotoaparát nepoužívajte ani
neskladujte na nasledujúcich
miestach
• Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v
kontakte s gumovými produktmi alebo
výrobkami z vinylu.
• Extrémne horúce, chladné alebo vlhké
miesta
Na extrémne horúcich miestach, ako napr.
vnútri auta zaparkovaného na slnku, sa môže
telo fotoaparátu vplyvom veľkej teploty
zdeformovať, čo môže zapríčiniť jeho
poruchu.
• Miesta vystavené priamemu slnečnému
žiareniu alebo vysokým teplotám
Fotoaparát môže zmeniť farbu, môže sa
zdeformovať alebo poškodiť.
• Miesta s rizikom značných otrasov
• Miesta so silným magnetizmom
• Piesočnaté alebo prašné miesta
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostal
piesok ani prach. Môže to spôsobiť
poškodenie fotoaparátu, ktoré sa nemusí dať
opraviť.
[ Informácie o prevádzkových
teplotách
[ Prenášanie
Nesadajte si na stoličku alebo iné miesto v
prípade, ak máte fotoaparát uložený v zadnom
vrecku nohavíc alebo sukne. Fotoaparát
môžete poškodiť alebo zničiť.
[ Čistenie
Čistenie displeja LCD
Ak sú na displeji LCD odtlačky prstov alebo
prach a pod., vyčistite ho čistiacou súpravou na
displej LCD (nedodávajú sa).
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve odtlačky prstov alebo
prach, vyčistite ho jemnou handričkou.
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu vyčistite jemnou
handričkou mierne navlhčenou vo vode a
prípadnú vlhkosť utrite suchou jemnou
handričkou. Pri čistení nepoužívajte
nasledujúce prostriedky. Môžu spôsobiť
poškodenie povrchovej úpravy či krytu.
• Chemické výrobky, ako napr. riedidlá,
benzín, lieh, jednorazové handričky,
odpudzovače hmyzu, opaľovacie krémy
alebo insekticídy atď.
• Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na
rukách vyššie uvedené chemikálie.
28
Fotoaparát je navrhnutý na používanie v
teplotnom rozpätí 0 °C až 40 °C. Neodporúča
sa používať fotoaparát v teplotách
presahujúcich tento rozsah.
[ Informácie o kondenzácii vlhkosti
Ak naraz prenesiete fotoaparát z chladného
do teplého prostredia, na vnútorných
súčiastkach fotoaparátu sa môže vytvoriť
skondenzovaná vlhkosť. Táto kondenzácia
vlhkosti môže spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Ak skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu
mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí. Ak
budete používať fotoaparát s navlhnutým
vnútrom objektívu, nebudete môcť nasnímať
ostré zábery.
[ Informácie o vnútornej
nabíjateľnej záložnej batérií
Fotoaparát má nabíjateľnú batériu, ktorá
zaisťuje, že nastavenie času a dátumu a ďalšie
nastavenia budú zachované bez ohľadu na to,
či je fotoaparát vypnutý alebo zapnutý.
Táto nabíjateľná batéria sa nabíja vždy pri
používaní fotoaparátu. Ak však fotoaparát
nepoužívate, postupne sa batéria vybije. Ak
fotoaparát vôbec nepoužívate, batéria sa úplne
vybije približne po jednom mesiaci. V takom
prípade nabite nabíjateľnú batériu vždy pred
použitím fotoaparátu.
Vybitá nabíjateľná batéria však nijako
neovplyvní funkčnosť fotoaparátu, ak
nechcete zaznamenávať dátum a čas snímania.
Nabíjanie vnútornej nabíjateľnej záložnej
batérie
Vložte nabitú batériu do fotoaparátu a
ponechajte ho 24 hodín alebo viac vypnutý.
Technické parametre
Fotoaparát
[Systém]
Zobrazovacie zariadenie:
DSC-W90:
7,18 mm (typ 1/2,5 ) farebný typ
CCD, primárny farebný filter
DSC-W80/W85:
7,20 mm (typ 1/2,5 ) farebný typ
CCD, primárny farebný filter
Celkový počet pixelov fotoaparátu:
DSC-W90:
Pribl. 8 286 000 pixelov
DSC-W80/W85:
Pribl. 7 410 000 pixelov
Počet efektívnych pixelov fotoaparátu:
DSC-W90:
Pribl. 8 083 000 pixelov
DSC-W80/W85:
Pribl. 7 201 000 pixelov
Objektív: Carl Zeiss Vario-Tessar, priblíženie
3×, ohnisková vzdialenosť f = 5,8 –
17,4 mm (35 – 105 mm, ak je prepočítaná
na fotoaparát s objektívom 35 mm) F2,8 –
5,2
Ovládanie expozície: Automatická expozícia,
Výber scény (7 režimov)
Vyváženie bielej farby: Automatické, Denné
svetlo, Zamračené, Žiarivka 1,2,3,
Žiarovka, Blesk
Formát súboru (kompatibilný so štandardom
DCF):
Statické zábery: Exif Ver. 2.21
kompatibilný s formátom JPEG a so
štandardom DPOF
Videozáznamy: Kompatibilný so
štandardom MPEG1 (monofónny)
Nahrávacie médium: Vnútorná pamäť (pribl.
31 MB), „Memory Stick Duo“
Blesk: Rozsah blesku (Citlivosť ISO
(Odporúčaný index expozície)
automatické nastavenie): pribl. 0,2 na
3,3 m (W)/pribl. 0,4 na 1,8 m (T)
[Vstupné a výstupné konektory]
Multikonektor Video výstup
Audio výstup (monofónny)
rozhranie USB
Rozhranie USB: Rozhranie Hi-Speed USB
(kompatibilné s rozhraním USB 2.0)
[Napájanie, všeobecne]
Napájanie: Nabíjateľná batéria NP-BG1, 3,6 V
Sieťový adaptér AC-LS5K (nedodávajú
sa), 4,2 V
Spotreba energie (počas snímania so
zapnutým displejom LCD):
DSC-W90:
1,1 W
DSC-W80/W85:
1,1 W
Prevádzková teplota: 0 až 40 °C
Skladovacia teplota: –20 až +60 °C
Rozmery: 91,0 × 58,0 × 22,9 mm (š/v/h, bez
vyčnievajúcich častí)
Hmotnosť:
DSC-W90/W80:
Pribl. 155 g (vrátane batérie NP-BG1
a remienka, atď.)
DSC-W85:
Pribl. 166 g (vrátane batérie NP-BG1
a remienka, atď.)
Mikrofón: Monofónny
Reproduktor: Monofónny
Tlač Exif Print: Kompatibilný
PRINT Image Matching III: Kompatibilný
PictBridge: Kompatibilný
SK
Nabíjačka batérií BC-CSG/BCCSGB/BC-CSGC
Požiadavky na napájanie: Striedavé napätie
od 100 V do 240 V, 50/60 Hz, 2 W
(BC-CSG/BC-CSGC)/ 2,6 W (BC-CSGB)
Výstupné napätie: jednosmerné 4,2 V, 0,25 A
Prevádzková teplota: 0 až 40 °C
Skladovacia teplota: –20 až +60 °C
Rozmery: pribl. 62 × 24 × 91 mm (š/v/h)
Hmotnosť: pribl. 75 g
Nabíjateľná batéria NP-BG1
Použitá batéria: Lítium-iónová batéria
Maximálne napätie: Jednosmerné napätie
4,2 V
Menovité napätie: Jednosmerné napätie 3,6 V
Kapacita: 3,4 Wh (960 mAh)
Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
[Displej LCD]
LCD panel: 6,2 cm (typ 2,5 ) s jednotkou TFT
Celkový počet bodov: 115 200 (480 × 240)
bodov
29
Ochranné známky
•
•
•
•
•
•
•
30
je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
„Memory Stick“,
, „Memory Stick
PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„Memory Stick Micro“, „MagicGate“ a
sú ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista a
DirectX sú registrovanými ochrannými
známkami alebo ochrannými známkami
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/
alebo iných krajinách.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac a eMac sú
ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti Apple
Inc.
Intel, MMX a Pentium sú ochrannými
známkami alebo registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Intel Corporation.
Google je registrovaná ochranná známka
spoločnosti Google Inc.
Ďalej všeobecne platí, že všetky ostatné
názvy produktov a systémov uvedené v
tomto návode sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami
príslušných vývojárskych alebo výrobných
spoločností. Značky ™ a ® sa v tejto
príručke vždy nepoužívajú.
E termékkel kapcsolatos további információk és
válaszok a gyakran feltett kérdésekre a
Vevőszolgálat honlapján találhatók.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
70 vagy nagyobb százalékban újrahasznosított papírra,
illékony szerves vegyületektől mentes, növényi olaj alapú
tintával nyomtatva.
Vytlačené na papieri, ktorý je recyklovaný zo 70% alebo
viacej s použitím atramentu vyrobeného na báze
rastlinného oleja bez nestálych organických zlúčenín.
Printed in China
Download PDF

advertising