Sony | DSC-W190 | Sony DSC-W190 W190 Kompaktný digitálny fotoaparát Návod na použitie

4-143-379-12(1)
Digitális fényképezőgép
Digitálny fotoaparát
DSC-W180/W190
© 2009 Sony Corporation
Használati útmutató
HU
·············································
Návod na používanie
···········································
SK
Magyar
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
FONTOS
BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOK
-ŐRIZZE MEG ŐKET
VESZÉLY
A TŰZVESZÉLY VAGY
AZ ELEKTROMOS
ÁRAMKÜTÉS
VESZÉLYÉNEK
ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN
PONTOSAN KÖVESSE
A KÖVETKEZŐ
UTASÍTÁSOKAT
Ha a csatlakozódugasz alakja nem illik a
hálózati csatlakozóaljzatba, használjon
az aljzatnak megfelelő adaptert.
2HU
FIGYELEM!
[ Akkumulátor
Ha nem megfelelően bánik az
akkumulátorral, az felrobbanhat, tüzet, sőt a
kikerülő vegyi anyag sérülést is okozhat.
Tartsa szem előtt az alábbiakat.
• Ne szedje szét.
• Ne törje össze az akkumulátort, és óvja az
ütéstől és az erős fizikai hatásoktól, többek
között ne kalapálja, ne ejtse le, ne lépjen rá.
• Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait, és
ügyeljen arra is, hogy érintkezőihez ne érjen
fémtárgy.
• Óvja a 60 °C fölötti hőmérséklettől: ne
tegye ki közvetlen napsugárzásnak, ne
hagyja tűző napon parkoló gépkocsiban.
• Ne gyújtsa meg és ne dobja tűzbe.
• Ne használjon se sérült, se olyan lítium ion
akkumulátort/elemet, amelyből folyik az
elektrolit.
• Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort eredeti
Sony akkumulátortöltővel, illetve olyan
készülékkel töltse, amely fel tudja tölteni az
akkumulátort.
• Kisgyerekektől elzárva tárolja az
akkumulátort.
• Tartsa szárazon az akkumulátort.
• Az akkumulátort/elemet csak azonos típusú
vagy a Sony által javasolt helyettesítő
akkumulátorra/elemre cserélje.
• Az elhasználódott akkumulátort azonnal, a
használati útmutatóban ismertetett
módodon dobja ki.
[ Akkumulátortöltő
Ha a CHARGE jelző nem is világít, az
akkumulátortöltő feszültség alatt áll
mindaddig, amíg azt ki nem húzza a fali
konnektorból. Ha az akkumulátor töltő
használata közben üzemzavart tapasztal,
akkor azonnal húzza ki a csatlakozódugót a
fali konnektorból, hogy áramtalanítsa a
készüléket.
Az európai vásárlók
figyelmébe
[ Megjegyzés az EU-s irányelveket
követő országokban élö
vásárlóink számára
A termék gyártója a Sony Corporation (címe:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japán). EMC- és termékbiztonsági ügyekben
a hivatalos márkaképviseletet a Sony
Deutschland GmbH (címe: Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) látja
el. Kérjük, hogy minden szerviz- és
garanciakérdéssel a különálló szerviz- és
garanciadokumentumban megadott címen
keresse fel munkatársainkat.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
átjátszókábellel használják.
[ Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
[ Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy
húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
[ Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
HU
3HU
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok csomagolásán ez a
szimbólum együtt szerepelhet a higany (Hg)
vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az
elem 0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%nál több ólmot tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé
vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladék kezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket,
ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok
megőrzése érdekében elengedhetetlen az
energiaellátás folyamatosságának biztosítása,
csak az arra felkészült szerviz állomány
cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa el azt
az arra kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
4HU
Tartalomjegyzék
A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések ................... 7
Első lépések
............................................................................ 9
A mellékelt tartozékok ellenőrzése ............................................................ 9
Részek azonosítása................................................................................. 10
Az akkumulátoregység feltöltése ............................................................ 11
Akkumulátoregység/„Memory Stick Duo” (külön megvásárolható)
behelyezése............................................................................................. 13
Az óra beállítása ...................................................................................... 16
Fényképezés/képek megtekintése
............ 18
Fényképezés ........................................................................................... 18
Képek megtekintése................................................................................ 19
Fényképezőfunkciók használata
........................................ 20
Mosoly érzékelése és automatikus fotózás (Mosoly Exponálás) ............ 20
Az alany arcára fókuszálva (Arcfelismerés) ............................................. 21
Közeli képek fényképezése (Makró) ........................................................ 22
Az időzítő használata............................................................................... 22
Vaku üzemmód kiválasztása ................................................................... 23
A képernyőkijelző módosítása................................................................. 23
A megfelelő képméret kiválasztása ......................................................... 24
A témának megfelelő Fényképezési üzemmód használata
(Helyszínválasztás) .................................................................................. 27
Mozgóképek felvétele ............................................................................. 28
A Megtekintés funkció használata
.................................... 30
Nagyított fénykép megtekintése (Lejátszás zoom).................................. 30
Kép keresése (Indexkép) ......................................................................... 31
Fényképsorozat megtekintése (Diabemutató)......................................... 31
Képek törlése
.................................................................................. 32
Képek törlése .......................................................................................... 32
Minden kép törlése (Formáz) ................................................................... 33
5HU
A fényképezőgép csatlakoztatása egyéb
eszközökhöz .................................................................................... 34
A képek megtekintése TV-n..................................................................... 34
Fényképek nyomtatása............................................................................ 34
A fényképezőgép használata számítógéppel .......................................... 36
Fényképezőgép beállításainak változtatása
............... 40
A működési hangok megváltoztatása...................................................... 40
A MENU elemek használata .................................................................... 41
A
(Beáll.ok) elemek használata .......................................................... 44
Egyéb
................................................................................................... 46
A képernyőn megjelenített ikonok listája ................................................. 46
További információk a fényképezőgépről
(„A Cyber-shot kézikönyve”) .................................................................... 49
Hibaelhárítás ............................................................................................ 50
Óvintézkedések ....................................................................................... 52
Minőségtanúsítás..................................................................................... 54
6HU
x A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések
A belső memória és a „Memory
Stick Duo” biztonsági mentése
Az LCD-képernyőre és a lencsére
vonatkozó megjegyzések
Ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, és ne
távolítsa el az akkumulátoregységet, illetve
a „Memory Stick Duo”-t, ha világít a
memóriaműködés-jelző lámpa. Ellenkező
esetben sérülhetnek a belső memóriában
vagy a „Memory Stick Duo”-n tárolt
adatok. Az adatok védelme érdekében
készítsen biztonsági másolatot.
• Az LCD-képernyő rendkívül nagy
A felvétellel/lejátszással
kapcsolatos megjegyzések
• A felvétel megkezdése előtt
próbafelvétellel ellenőrizze a
fényképezőgép hibátlan működését.
• A fényképezőgép nem porálló, nem
cseppálló és nem vízálló.
A fényképezőgép használata előtt olvassa
el figyelmesen az „Óvintézkedések”
(52. oldal) című fejezetet.
• Óvja a fényképezőgépet a víztől.
A fényképezőgép belsejébe jutó víz hibás
működést okozhat. Előfordulhat, hogy a
fényképezőgép nem javítható meg.
• Ne fordítsa a fényképezőgépet a nap vagy
más fényes fényforrás felé. Ez a
fényképezőgép hibás működését
okozhatja.
• Ne használja a fényképezőgépet erős
rádióhullámokat gerjesztő vagy sugárzást
kibocsátó helyek közelében. Ellenkező
esetben a fényképezőgép nem rögzíti és
nem játssza le hibátlanul a fényképeket.
• A fényképezőgép használata homokos
vagy poros helyen hibás működést
okozhat.
• Ha pára csapódik le rá, a fényképezőgép
használata előtt távolítsa el azt
(52. oldal).
• Ne rázza vagy ütögetesse a
fényképezőgépet. Ez meghibásodást
okozhat, és előfordulhat, hogy nem tud
képeket rögzíteni. Ezenkívül az
adathordozó használhatatlanná válhat,
vagy a képadatok sérülhetnek.
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku
felületét. A vaku hőkibocsátása miatt a
vaku felületén lévő szennyeződés
elszíneződhet, illetve rátapadhat a vaku
felületére, ami elégtelen
fénykibocsátáshoz vezethet.
pontosságú gyártástechnológiával
készült, így a képpontok legalább
99,99%-a ténylegesen működőképes.
Ennek ellenére néhány apró fekete és/
vagy fényes (fehér, piros, kék vagy zöld
színű) pont jelenhet meg az LCDképernyőn. Ezek a pontok a gyártási
folyamat velejárói, és nem befolyásolják a
felvétel minőségét.
• Amikor az akkumulátor szint alacsonnyá
válik, akkor esetleg a lencsék mozgása
megáll. Helyezzen be egy feltöltött
akkumulátoregységet, majd kapcsolja be
újra a fényképezőgépet.
A fényképezőgép hőmérsékletéről
A folyamatos használat következtében a
fényképezőgép és az akkumulátor
felmelegedhet. Ez azonban nem jelent
hibás működést.
A túlmelegedés elleni védelemről
A fényképezőgép és az akkumulátor
hőmérsékletétől függően a fényképezőgép
saját védelme érdekében kikapcsolhat.
Kikapcsolás előtt egy üzenet jelenik meg az
LCD-képernyőn.
A képadat kompatibilitásával
kapcsolatos megjegyzések
• A fényképezőgép megfelel a JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) DCF
(Design rule for Camera File system)
által létrehozott univerzális szabványnak.
• A Sony nem vállal garanciát arra, hogy
fényképezőgép le tudja játszani a más
készülékkel rögzített vagy módosított
képeket, illetve arra, hogy ezzel
fényképezőgéppel készített képek más
készülékkel lejátszhatók.
7HU
Szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
Televíziós műsorok, filmek, videoszalagok
és egyéb anyagok szerzői jog által védettek
lehetnek. Ilyen anyagok engedély nélküli
felvétele a vonatkozó jogszabályokba
ütközhet.
A felvételek sérüléséért, illetve a
felvételi hibákért nem vállalunk
felelősséget
A Sony nem vállalja a felvétel tartalmának
ellentételezését, ha a felvétel vagy a
lejátszás elmaradása a készülék vagy az
adathordozó, stb. hibájából következik be.
8HU
Első lépések
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
• BC-CSKA akkumulátortöltő (1)
• Csuklószíj (1)
• CD-ROM (1)
• Hálózati tápkábel (1)
x A csuklópánt használata
A csuklószíj gyárilag beállított.
• NP-BK1 újratölthető
akkumulátoregység (1)
Erősítse fel a szíjat, és hurkolja a
csuklójára, megóvva ezzel a
fényképezőgépet a leesés miatti
sérülésektől.
Első lépések
(nem mellékelt tartozék az USA-ban és
Kanadában)
– Cyber-shot alkalmazási szoftver
– „A Cyber-shot kézikönyve”
– „Cyber-shot - A következő lépés”
• Használati útmutató (ez az útmutató)
(1)
Fül
• Különálló USB-kábel (1)
• Különálló A/V kábel (1)
9HU
Részek azonosítása
Első lépések
A Exponálógomb
B Vaku
C Mikrofon
D ON/OFF (Bekapcsoló) gomb
E ON/OFF (Bekapcsoló) lámpa
F Önkioldó jelző
G Lencse
H LCD-képernyő
I MENU gomb
J Felvétel készítéséhez: W/T (zoom)
gomb
Megtekintéshez: (Lejátszás
zoom) gomb/ (Index) gomb
K Üzemmód-kapcsoló
L DC IN aljzat
• A fényképezőgépet az AC-LS5K
hálózati adapterhez (külön
megvásárolható) csatlakoztatva az
akkumulátor nem töltődik. Használja
az akkumulátortöltőt az akkumulátor
feltöltéséhez.
(USB)·A/V OUT aljzat
(oldalsó)
N Aljzatfedél
O Fül a csuklószíj számára
P Felvétel készítéséhez:
(Mosoly)
gomb
Megtekintéshez: (Töröl) gomb
Q Vezérlőgomb
Menü bekapcsolva: v/V/b/B/z
Menü kikapcsolva: DISP/ / /
R Hangszóró
S Állványcsatlakozó
M
• Használjon olyan állványt, amelynek
Alja
10HU
rögzítőcsavarja rövidebb 5,5 mm-nél.
Különben nem lehet a
fényképezőgépet az állványon
megfelelően rögzíteni, és a
fényképezőgép megsérülhet.
T Akkumulátor/„Memory Stick
Duo” fedél
U Akkumulátor-behelyező nyílás
V Akkumulátorkioldó kar
W „Memory Stick Duo” nyílás
X Memóriaműködés-jelző
Az akkumulátoregység feltöltése
be az
1 Helyezze
akkumulátoregységet az
akkumulátortöltőbe.
•
Az akkumulátort részlegesen töltött
állapotból is feltöltheti.
az
2 Csatlakoztassa
akkumulátortöltőt a
fali csatlakozóhoz.
•
Az USA-beli és a kanadai vásárlóknak
Dugasz
Első lépések
Akkumulátoregység
Ha az akkumulátor egységet
a CHARGE lámpa elalvása
után megközelítőleg még
egy óráig tölti, akkor a
töltöttség valamivel tovább
tart (teljes töltés).
CHARGE jelzőlámpa
Világít: Töltés
Kikapcsolt: Feltöltés
befejeződött (normál töltés)
CHARGE jelzőlámpa
Az USA-n és Kanadán kívüli országok/
tartományok vásárlóinak
Hálózati
tápkábel
CHARGE jelzőlámpa
a töltés befejeződött, távolítsa el az
3 Mikor
akkumulátortöltőt.
11HU
x Töltési idő
Teljes töltési idő
Normál töltési idő
Kb. 300 perc
Kb. 240 perc
Megjegyzések
• A fenti táblázat a teljesen kisütött akkumulátoregységek töltéséhez szükséges időt mutatja
Első lépések
25°C-os hőmérsékleten. A töltés a felhasználás feltételeinek és körülményeinek
függvényében hosszabb ideig tarthat.
• Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a legközelebbi fali csatlakozóhoz.
• Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a hálózati tápkábelt a fali konnektorból, és vegye ki
az akkumulátoregységet az akkumulátortöltőből.
• Ügyeljen arra, hogy eredeti Sony akkumulátoregységet és akkumulátortöltőt használjon.
x Az akkumulátor üzemidő és a rögzíthető/megtekinthető
képek száma
Akkumulátor használati idő
(perc)
Képek száma
Fényképezéskor
Kb. 145
Kb. 290
Fényképek megtekintése
Kb. 240
Kb. 4800
A mérési eljárás a CIPA szabványon alapul. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Megjegyzés
• Az akkumulátor üzemideje és fényképek száma a fényképezőgép beállításaitól függ.
zA fényképezőgép használata külföldön
A fényképezőgépet, az akkumulátortöltőt (mellékelt) és a AC-LS5K hálózati adaptert
(külön megvásárolható) minden olyan országban vagy régióban használhatja, ahol a
villamos hálózat 100 V – 240 V AC feszültségű és 50 Hz/60 Hz frekvenciájú.
Ne használjon elektronikus átalakítót (utazó áramátalakító). Ez hibás működést okozhat.
12HU
Akkumulátoregység/„Memory Stick
Duo” (külön megvásárolható)
behelyezése
1 Nyissa fel a fedelet.
Első lépések
be a „Memory
2 Helyezze
Stick Duo”-t (külön
megvásárolható).
Miközben a kivezetés oldala az objektív
felé néz, tolja be a „Memory Stick
Duo”-t, míg az a helyére nem kattan.
be az
3 Helyezze
akkumulátoregységet.
Helyezze be az akkumulátort,
miközben a kart a nyíl irányába nyomja.
4 Csukja le a fedelet.
13HU
Első lépések
x Milyen „Memory Stick”-et
használhat
x Amikor nincs behelyezve
„Memory Stick Duo”
„Memory Stick Duo”
A képeket a fényképezőgép a belső
memóriában tárolja (hozzávetőlegesen
12 MB).
Ha képeket szeretne átmásolni a
belső memóriából a „Memory Stick
Duo”-ra, helyezze be a „Memory
Stick Duo”-t a fényképezőgépbe,
majd válassza ki a MENU t
(Beáll.ok) t ["Memory Stick"
eszköz] t [Másolás] jeleket.
Használhat még „Memory Stick PRO
Duo”-t vagy „Memory Stick PRO-HG
Duo”-t is a fényképezőgéphez.
A készíthető képek számáról/felvehető
időről szóló információt lásd a 26. és a 29.
oldalon. Más fajta „Memory Stick” vagy
memóriakártya nem kompatibilis a
fényképezőgéppel.
„Memory Stick”
A fényképezőgéphez nem használhat
„Memory Stick” kártyát.
x Az akkumulátoregység
eltávolítása
Akkumulátorkioldó kar
x A „Memory Stick Duo”
eltávolítása
Memóriaműködés-jelző
Győződjön meg arról, hogy a
memóriaműködés-jelző nem világít,
azután nyomja be egyszer a
„Memory Stick Duo”-t.
Megjegyzés
• Sose távolítsa el a „Memory Stick Duo”-t/
akkumulátor egységet, amikor a
Memóriaműködés-jelző világít. Ez a
„Memory Stick Duo”-n/belső
memóriában tárolt adatok sérülését
okozhatja.
14HU
Csúsztassa el az akkumulátorkioldó
kart. Ügyeljen, hogy ne ejtse le az
akkumulátoregységet.
x Az akkumulátor
töltöttségének ellenőrzése
Az akkumulátor töltöttségének
jelzője az LCD-képernyő bal felső
sarkában látható.
Magas
Alacsony
Megjegyzések
akkumulátor hátralévő üzemidejének
kijelzése megjelenik.
• A maradék töltöttség kijelző bizonyos
körülmények között esetleg helytelenül
működhet.
• Az akkumulátor kapacitása bizonyos idő
elteltével és a használat során csökken.
Mikor az akkumulátor egység üzemideje
érzékelhetően csökken, azt ki kell
cserélni. Vásároljon új
akkumulátoregységet.
• Ha a fényképezőgép be van kapcsolva, és
ön nem működteti kb. 3 percig, a
fényképezőgép automatikusan kikapcsol
(Automatikus kikapcsolás funkció).
Első lépések
• Kb. egy percet vesz igénybe, míg az
15HU
Az óra beállítása
meg az ON/OFF
1 Nyomja
(Bekapcsoló) gombot.
A fényképezőgép bekapcsol.
• Egy kis időbe telhet, míg a gép
bekapcsol, és lehetővé teszi a
működést.
Első lépések
ON/OFF (Bekapcsoló) gomb
be a dátum és az idő
2 Állítsa
megjelenítendő formátumát
a vezérlőgomb v/V
gombjaival, majd nyomja
meg a z gombot.
Vezérlőgomb
Állítsa be a számértéket a v/V/b/B gombokkal, majd
3 nyomja
meg a z gombot.
•
Az éjfélt a 12:00 AM, a delet a 12:00 PM jelöli.
4 Válassza az [OK]-t, majd nyomja meg a z gombot.
16HU
Megjegyzés
• Ez a fényképezőgép nem rendelkezik a képekre dátumot illesztő funkcióval. A CD-ROM-
on (mellékelt) található „PMB”-vel a képeket dátummal együtt nyomtathatja ki vagy
mentheti el.
x A dátum és idő újra beállítása
Nyomja meg a MENU gombot, majd válassza ki a
beállítások] (45. oldal) gombokat.
(Beáll.ok) t [Óra
Első lépések
17HU
Fényképezés/képek megtekintése
Fényképezés
az
1 Állítsa
üzemmódkapcsolót
(Fénykép) állásba, majd
nyomja meg az ON/OFF
(Bekapcsoló) gombot.
Mozgókép felvételéhez állítsa az
üzemmódkapcsolót
(Mozgókép)
(28. oldal) állásba.
Fényképezés/képek megtekintése
ON/OFF
(Bekapcsoló)
gomb
Üzemmód-kapcsoló
a
2 Tartsa
fényképezőgépet
W/T (zoom) gomb
biztosan, ahogyan
az ábrán látható.
• Nyomja meg a T gombot
nagyításhoz, a W
gombot a
kiszélesítéshez.
meg félig az
3 Nyomja
exponáló gombot,
Exponálógomb
hogy fókuszáljon.
Amikor a kép a fókuszban van,
sípolás hallható, és a z jelzés
világítani kezd.
• A legkisebb felvételi távolság
kb. 5 cm (W)/40 cm (T) (a
lencsétől).
le teljesen az
4 Nyomja
exponálógombot.
A kép elkészült.
18HU
AE/AF
rögzítés
Képek megtekintése
az üzemmód1 Állítsa
kapcsolót
(Lejátszás)
helyzetbe.
Az utolsó fénykép megjelenik.
Válasszon ki képet a B (következő)/b
(előző) gombbal a vezérlőgombon.
Vezérlőgomb
x Kép törlése
Fényképezés/képek megtekintése
x Az előző/következő kép
kiválasztása
1 Nyomja meg a (Töröl) gombot.
2 Válassza ki az [E képet] opciót a
vezérlőgomb b/B gombjaival, majd
nyomja meg a z gombot.
x Visszatérés fényképezéshez
Állítsa az üzemmód-kapcsolót
(Fénykép) vagy
(Mozgókép)
pozícióba.
Vezérlőgomb
x A fényképezőgép kikapcsolása
Nyomja meg az ON/OFF (Bekapcsoló)
gombot.
(Töröl) gomb
19HU
Fényképezőfunkciók használata
Mosoly érzékelése és automatikus fotózás
(Mosoly Exponálás)
1 Állítsa az üzemmód-kapcsolót
meg a (Mosoly)
2 Nyomja
gombot.
(Fénykép) állásba.
(Mosoly) gomb
amíg a fényképezőgép
3 Várjon,
mosolyt nem érzékel.
Ha a mosoly szintje meghaladja a b
kijelzés pontját, a fényképezőgép
automatikusan képeket készít. Ha újra
megérinti a
(Mosoly) ikont, a
Mosolyexponálás befejeződik.
• Ha Mosolyexponálás közben
megnyomja az exponálógombot, a
fényképezőgép fényképet készít,
majd visszatér Mosoly Exponálás
üzemmódba.
Arcérzékelés-keret
Mosolyérzékelés érzékenységének
kijelzése
zÚtmutatás a mosoly jobb megörökítéséhez
1 Ne takarja el a szemet frufruval.
2 Próbálja az arcot úgy beállítani, hogy
az a fényképezőgéppel szemben és
minél inkább vele egy síkban legyen.
Az érzékelés mértéke nagyobb,
amikor a szemek szűkítettek.
3 Nyitott szájjal mosolyogjon. A mosoly
könnyebben felismerhető, ha a fogak
látszanak.
20HU
Az alany arcára fókuszálva (Arcfelismerés)
A fényképezőgép felismeri az alany arcát, és arra fókuszál. Azt is kiválasztatja,
melyik alany élvez elsőbbséget fókuszáláskor.
1 Nyomja meg a MENU gombot.
MENU gomb
ki az
2 Válassza
(Arcfelismerés)-t a v/V/b/B
gombbokal a vezérlőgombon
t kívánt üzemmód t z.
Fényképezőfunkciók használata
(Auto): Automatikusan választ és
fókuszál egy elsőbbséget élvező arcra.
(Ki): Nem használ Arcfelismerést.
21HU
Közeli képek fényképezése (Makró)
Fényképezhet gyönyörű közeli képeket olyan kisméretű témákról, mint rovarok
és virágok.
meg többször a
1 Nyomja
vezérlőgomb (Makró) gombját a
kívánt üzemmód kiválasztásához
t z.
: A fényképezőgép automatikusan
átfókuszál a távoli tárgyakról közeli fényképezéshez.
Normál esetben állítsa ebbe az üzemmódba a fényképezőgépet.
: A fényképezőgép elsősorban a közeli tárgyakra fókuszál.
Válassza a Makró be opciót, ha közeli tárgyakat fényképez.
Az időzítő használata
meg többször a
1 Nyomja
vezérlőgomb (Önkioldó) gombját
a kívánt üzemmód kiválasztásához
t z.
: Nincs időzítő.
: A kép rögzítése 10 másodperces
késleltetés után kezdődik. Használja ezt a funkciót, ha ön is benne szeretne
lenni a képben. A visszavonáshoz nyomja meg ismét a
gombot.
: A kép rögzítése kétmásodperces késleltetés után kezdődik. Ez az
elmosódottságot kerüli el, amelyet az exponáló gomb lenyomása közben a
stabilitás hiánya okozhat.
meg az exponálógombot.
2 Nyomja
Az önkioldó lámpa pislog, és sípolás hallatszik, amíg a zár ki nem old.
22HU
Vaku üzemmód kiválasztása
meg többször a
1 Nyomja
vezérlőgomb (Vaku) gombját a
kívánt üzemmód kiválasztásához
t z.
: A vaku villan, ha nincs elegendő fény, illetve ellenfény van.
: A vaku mindig működik.
: A vaku mindig működik. Sötét helyen a zársebesség lassú azért, hogy a
vaku hatótávolságán kívül eső hátteret is tisztán felvegye. (Lassú szinkron)
: A vaku nem működik.
Megjegyzés
• Sorozatkép készítése közben a vaku nem használható.
meg többször a DISP
1 Nyomja
(képernyőkijelző) gombot a
vezérlőgombon a kívánt üzemmód
kiválasztásához.
Kijelzések bekapcsolva: A képernyő
fényerejét normál értékre állítja, és
megjeleníti az információkat.
Kijelzések bekapcsolva*: Növeli képernyő fényerejét, és kijelzi az
információkat.
Hisztogram bekapcsolva*: Növeli a képernyő fényerejét, és grafikont
jelenít meg a kép világosságáról.
Kijelzések kikapcsolva*: Növeli a képernyő fényerejét, és csak képeket
jelenít meg.
* Az LCD-háttérvilágítás fényereje növekszik.
Fényképezőfunkciók használata
A képernyőkijelző módosítása
zHisztogram és fényerő beállításai
A hisztogram a kép világosságát ábrázoló grafikon. A grafikus kijelzőn nyomon
követhetők a kép fényviszonyai: ha a jobb oldalon áll, akkor a kép világos, ha a bal
oldalon, sötét.
• Ha erős külső fény mellett tekinti meg a képeket, növelje a képernyő fényerejét.
Az akkumulátor viszont ilyen beállítás mellett gyorsabban lemerül.
23HU
A megfelelő képméret kiválasztása
A képméret a fényképezéskor rögzített képfájl méretét adja meg.
Minél nagyobb a kép mérete, annál több részlet adható vissza a kép nagyobb
formátumú nyomtatása esetén. Minél kisebb a kép mérete, annál több kép
rögzíthető. A képméretet a majdani megtekintés módját figyelembe véve válassza
meg.
1 Nyomja meg a MENU gombot.
MENU gomb
ki a
(Képméret)-et a
2 Válassza
v/V/b/B gombokkal a
vezérlőgombon t kívánt méret
t z.
24HU
Fénykép mérete
Használati irányelvek
(4000×3000)
(csak DSC-W190-nél)
Nyomtatás A3+ méretig
Képek
száma
Kevesebb
Nyomtatás
Finom
(3648×2736)
(csak DSC-W180-nál)
(3264×2448)
(csak DSC-W190-nél)
Nyomtatás A3 méretig
(2592×1944)
Nyomtatás A4 méretig
(2048×1536)
Nyomtatás L/2L méretig
(640×480)
Csatolás e-mailhez
(4000×2672)
(csak DSC-W190-nél)
Durva
Kevesebb
Finom
HDTV-n történő megtekintéshez.
Kevesebb
Finom
Több
Durva
(3648×2056)
(csak DSC-W180-nál)
(4000×2248)
(csak DSC-W190-nél)
(3648×2056)
(csak DSC-W180-nál)
(1920×1080)
Megjegyzés
Fényképezőfunkciók használata
Több
A fotópapírokéval és
képeslapokéval megegyező 3:2
méretarány
• Mikor 16:9 méretarányú képeket nyomtat, akkor mindkét széle le lehet vágva.
25HU
x A készíthető fényképek száma
DSC-W190
(Mértékegység: képszám)
Tárkapacitás
Belső
memória
Kb.
12 MB
Méret
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
12M
2
49
93
197
395
790
1600
3200
8M
3
72
140
288
580
1170
2350
4700
5M
4
90
170
350
710
1420
2900
5850
3M
7
148
293
600
1200
2400
4850
9800
VGA
60
1200
2360
4800
9650
19300
38600
77200
3:2(11M)
2
49
93
197
395
790
1600
3200
16:9(9M)
3
66
130
262
533
1060
2150
4300
16:9(2M)
11
230
450
900
1800
3700
7500
15000
DSC-W180
(Mértékegység: képszám)
Tárkapacitás
Belső
memória
Méret
Kb.
12 MB
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
10M
2
58
115
230
470
940
1900
5M
4
90
170
350
710
1420
2900
5850
3M
7
148
293
600
1200
2400
4850
9800
VGA
3800
60
1200
2360
4800
9650
19300
38600
77200
3:2(8M)
2
58
115
230
470
940
1900
3800
16:9(7M)
3
75
150
300
600
1200
2450
5000
16:9(2M)
11
230
450
900
1800
3700
7500
15000
Megjegyzések
• A készített képek száma változhat a fényképezés körülményeitől és az adathordozótól
függően.
• Amikor a még felvehető képek száma több mint 9 999, megjelenik a „>9999” kijelzés.
• Mikor a más fényképezőgépekkel készített képeket játszik le ezen a fényképezőgépen, a
képek mérete esetleg nem az aktuális méretben jelenik meg.
26HU
A témának megfelelő Fényképezési
üzemmód használata (Helyszínválasztás)
1 Állítsa az üzemmód-kapcsolót
2 Nyomja meg a MENU gombot.
a
(Fényképezőgép)
3 Válassza
opciót a vezérlőgomb v/V/b/B
(Fénykép) állásba.
gombjaival t válassza ki a kívánt
Helyszínválasztást t z.
(Szürkületi portré): Éles
képeket készít éjszakai
helyszínen lévő személyekről,
miközben hűen visszaadja a
helyszín hangulatát.
(Szürkület): Éjszakai
helyszíneket fényképez,
miközben hűen visszaadja
azok hangulatát.
(Lágy kattintás): Lágy
tónusú képet készít portrékról,
virágokról, stb.
(Tájkép): Távoli tárgyra
fókuszálva készít fényképet.
(Tengerpart):
Tengerpartot vagy tópartot
fényképez, még élénkebben
adja vissza a víz kékségét.
Fényképezőfunkciók használata
(Nagyérzékenység):
Vaku nélkül készít fényképeket
még gyenge megvilágítás
mellett is.
(Hó): Havas tájat
fényképezve még tisztábban
adja vissza annak fehérségét.
Megjegyzés
• A vaku nem működik egyes üzemmódokban.
27HU
Mozgóképek felvétele
az
1 Állítsa
üzemmódkapcsolót
(Mozgókép) állásba,
majd nyoma meg az ON/
OFF (Bekapcsoló)
gombot.
ON/OFF (Bekapcsoló)
gomb
le teljesen az exponáló gombot, hogy videofelvételt
2 Nyomja
rögzítsen.
le teljesen az exponáló gombot újra, hogy a rögzítés
3 Nyomja
befejeződjön.
x Mozgóképek megtekintése
1 Állítsa az üzemmódkapcsolót
(Lejátszás) helyzetbe, majd nyomja meg az
B (következő)/b (előző) gombot a vezérlőgombon a lejátszandó mozgókép
kiválasztásához.
2 Nyomja meg a z gombot.
28HU
Gomb
Lejátszási funkció
z
Szünet
B
Gyors előrepörgetés
b
Gyors visszapörgetés
V
Megjeleníti a hangerő-szabályozó képernyőt. Állítsa be a hangerőt a b/B
gombokkal.
x Maximális felvételi idő
Az alábbi táblázatban a maximális felvételi idők megközelítő értékei láthatók.
Ezek az összes mozgóképfájl teljes idejére vonatkoznak. A képméret rögzített
értéke: 320 × 240.
(Mértékegység: óra : perc : másodperc)
Tárkapacitás Belső
memória
Méret
320 × 240
Kb.
12 MB
0:00:20
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
256 MB 512 MB
0:10:10
0:20:20
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
0:41:20
1:23:40
2:45:00
5:35:00 11:18:00
Megjegyzések
• A felvételi idő változhat a fényképezés körülményeinek és az adathordozó függvényében.
• A felvehető mozgókép mérete fájlonként kb. 2 GB. Ha a fájl mérete eléri a kb. 2 GB-t, a
fényképezőgép automatikusan leállítja a felvételt.
• A fényképezőgép nem támogatja a mozgóképek HD felvételét és lejátszását.
Fényképezőfunkciók használata
29HU
A Megtekintés funkció használata
Nagyított fénykép megtekintése (Lejátszás
zoom)
az
1 Állítsa
üzemmódkapcsolót
(Lejátszás) állásba kép
megjelenítéséhez, majd
nyomja meg a (Lejátszás
zoom) gombot.
A fénykép méretét kétszeresére
növeli a kép közepével.
be a zoomarányt és a
2 Állítsa
pozíciót.
gomb: Nagyít.
A W/T (Zoom) gomb W gombja:
Kiszélesít.
v/V/b/B a vezérlőgombon: Beállítja
a pozíciót.
A teljes kép kijelzett részét
mutatja
30HU
Kép keresése (Indexkép)
az
1 Állítsa
üzemmódkapcsolót
(Lejátszás) állásba kép
megjelenítéséhez, majd
nyomja meg az
(Index)
gombot.
•
Nyomja meg ismét az
(Index)
gombot a még több képet
tartalmazó indexképernyő
megjelenítéséhez.
Válasszon ki képet a v/V/b/B
2 gombokkal
a vezérlőgombon.
•
Az egyképes képernyőre a z gombot
megnyomva léphet vissza.
az üzemmódkapcsolót
1 Állítsa
(Lejátszás) helyzetbe fénykép
megjelenítéséhez, majd nyomja
meg a MENU gombot.
MENU gomb
A Megtekintés funkció használata
Fényképsorozat megtekintése (Diabemutató)
ki a (Diabemutató)-t
2 Válassza
a v/V gombokkal a
vezérlőgombon, majd nyomja
meg a z gombot.
az [Indít] opciót a v gombokkal, majd nyomja meg
3 aVálassza
z gombot.
A diabemutató elindul.
• Hogy kilépjen a diabemutatóból, nyomja meg a z gombot.
31HU
Képek törlése
Képek törlése
az üzemmódkapcsolót
1 Állítsa
(Lejátszás) állásba kép
megjelenítéséhez, majd nyomja
meg a (Töröl) gombot.
(Töröl) gomb
Nyomja meg a b/B gombot a
2 vezérlőgombon,
hogy
kiválassza a kívánt beállítást.
(E képet): Törölheti az aktuálisan
megjelenített képet.
MENU gomb
(Többszörös képek): Egyszerre
több képet is kiválaszthat és törölhet.
Válassza ki a képeket, nyomja meg a z gombot, majd nyomja meg a MENU
gombot a törléshez.
(Minden ebben a mappában): A kiválasztott mappa összes képét
törölheti.
32HU
Minden kép törlése (Formáz)
Minden adatot kitörölhet a „Memory Stick Duo”-ról vagy a belső memóriából.
Ha a „Memory Stick Duo”-t helyezete be, minden adat a „Memory Stick Duo”ról kitörlődik. Ha a „Memory Stick Duo”-t nem helyezte be, az összes adat
kitörlődik a belső memóriából.
1 Nyomja meg a MENU gombot.
MENU gomb
ki a
(Beáll.ok)-at a
2 Válassza
V gombokkal a vezérlőgombon,
majd nyomja meg a z gombot.
a ["Memory Stick" eszköz] vagy a [Belső memória
3 Válassza
eszköz] opciót a vezérlőgomb v/V gombjaival, majd nyomja
meg a [Formáz] t z gombot.
Képek törlése
4 Válassza az [OK]-t, majd nyomja meg a z gombot.
Megjegyzés
• A formázás véglegesen törli az összes információt, beleértve a védett fényképeket, és az
adatok nem állíthatóak vissza.
33HU
A fényképezőgép csatlakoztatása egyéb eszközökhöz
A képek megtekintése TV-n
a fényképezőgépet a TV-hez a különálló A/V
1 Csatlakoztassa
kábellel (mellékelt).
Az
(USB)·A/V OUT aljzathoz
Az audio-/
videobemeneti
aljzathoz
Különálló A/V kábel
Megjegyzés
• A [Videó ki] opció gyárilag [NTSC] üzemmódra van állítva, hogy a mozgóképet optimális
minőségben élvezhesse. Ha a kép nem jelenik meg vagy remeg a TV-jén, akkor
elképzelhető, hogy kizárólagosan PAL TV-t használ. Próbálja a [Videó ki] opciót [PAL]-ra
kapcsolni (44. oldal).
Fényképek nyomtatása
Ha rendelkezik egy PictBridge kompatibilis nyomtatóval, nyomtathat képeket a
következő eljárással.
Először állítsa be a fényképezőgépet, hogy engedélyezze az USB csatlakozást a
fényképezőgép és a nyomtató között.
a fényképezőgépet a különálló USB kábellel
1 Csatlakoztassa
(mellékelt).
be a fényképezőgépet és a nyomtatót.
2 Kapcsolja
Miután a kapcsolat létrejön, a
jelzés lesz látható.
meg a MENU t
3 Nyomja
(Nyomtat) opciót a
vezérlőgomb v/V gombjaival t
z.
34HU
MENU gomb
ki a kívánt üzemmódot a v/V gombokkal a
4 Válassza
vezérlőgombon z.
t
E képet: Az aktuálisan megjelenített kép nyomtatása.
Többszörös képek: Nyomja meg a b/B gombokat kép megjelenítéséhez,
majd nyomja meg a z gombot.
ki a kívánt beállítási tárgyat, majd [OK] t z.
5 Válassza
A képet kinyomtatja.
Megjegyzés
• Ha a nyomtatóval nem lehet kapcsolatot teremteni, ellenőrizze, hogy az [USB csatl.]
opcióhoz a
-ben (Beáll.ok) [PictBridge] van-e beállítva.
zNyomtatás szaküzletben
A belső memórián tárolt képeket szaküzletben nem nyomtathatja ki közvetlenül a
fényképezőgépéről. Másolja a képeket a „Memory Stick Duo”-ra, majd vigye magával a
„Memory Stick Duo”-t a fotószaküzletbe.
Hogyan másoljon: Nyomja meg a MENU t
(Beáll.ok) t ["Memory Stick" eszköz]
t [Másolás] t [OK].
A részletekről érdeklődjön a szaküzletben, ahol a fényképeit nyomtatja.
zDátum rábélyegzése a fényképre
Nyomtatás szaküzletben:
Kérheti, hogy a fényképeket dátummal rábélyegzése nyomtassák. A részletekről
érdeklődjön a szaküzletben, ahol a fényképeit nyomtatja.
Otthoni nyomtatás:
Csatlakoztassa egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz, majd nyomja meg a MENU
gombot, és állítsa a [Nyomtat] menüpontot t [Dátum] formátumot [Dátum]-ra vagy
[Nap&idő]-re.
Dátum rábélyegzése a fényképre a PMB használatával:
A mellékelt „PMB” szoftver számítógépre installálásával (37. oldal) közvetlenül
rábélyegezheti a fényképeket dátummal. Mindazonáltal vegye figyelembe, mikor dátum
bélyeggel ellátott fényképeket nyomtat, a dátum duplázódhat a nyomtatás beállításaitól
függően. A „PMB” részletes leírása a „PMB Guide”-ban olvasható (38. oldal).
A fényképezőgép csatlakoztatása egyéb eszközökhöz
Ez a fényképezőgép nem rendelkezik olyan funkcióval, amely dátumot rábélyegzése a
fényképeken. Ezzel elkerülheti, hogy nyomtatáskor duplázódjon a dátum.
35HU
A fényképezőgép használata számítógéppel
x Használja a „PMB (Picture Motion Browser)”-t
Most még az eddiginél is jobban élvezheti a rögzített képeket a szoftver előnyeit
kihasználva, és a „PMB” is rajta van a CD-ROM-on (mellékelt).
Még több funkció van, az alább felsoroltak mellett, amelyekkel a képeit élvezheti.
Részletes leírás a „PMB Guide”-ban (38. oldal).
Importálás a
számítógépre
Naptár
Internet
Képek megtekintése
naptárban
megjelenítve.
Képek feltöltése az internetre.
Nyomtatás
CD/DVD
Képek nyomtatása
dátummal.
Adathordozó lemez készítése
CD- vagy DVD- író
használatával.
Exportálás
fényképezőgépre
Képek exportálása a „Memory
Stick Duo”-ra, és azok
megtekintése.
Megjegyzés
• A „PMB” nem kompatibilis a Macintosh számítógépekkel.
36HU
x 1. lépés: A „PMB” (mellékelt) telepítése
A szoftvert (mellékelt) a következő műveletekkel telepítheti.
• Jelentkezzen be rendszergazdaként.
1 Ellenőrizze a számítógépes környezetét.
Javasolt környezet a „PMB” használatához
Operációs rendszer (OS) (előre telepített): Microsoft Windows XP*1 SP3/
Windows Vista*2 SP1
CPU: Intel Pentium III 500 MHz vagy gyorsabb (Ajánlott: Intel Pentium III
800 MHz vagy gyorsabb)
Memória: 256 MB vagy több (Ajánlott: 512 MB vagy több)
Merevlemez (A telepítéshez szükséges lemeztárhely): Körülbelül
500 MB
Kijelző: Képernyőfelbontás: 1 024 × 768 vagy több képpont
Videó memória: 32 MB vagy több (Ajánlott: 64 MB vagy több)
*1 A 64 bites kiadások és a Starter (Edition) nem támogatottak.
*2 A Starter (Edition)-t nem támogatja.
be a számítógépet, és helyezze be a CD-ROM-ot
2 Kapcsolja
(mellékelt) a CD-ROM-meghajtóba.
Megjelenik a telepítés menü képernyő.
az [Install] (Telepítés)3 Kattintson
re.
telepítés végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő
4 Autasításokat.
telepítés befejezése után vegye ki a CD-ROM-ot a
5 Aszámítógépből.
A fényképezőgép csatlakoztatása egyéb eszközökhöz
Megjelenik a „Choose Setup Language”
(A beállítás nyelvének kiválasztása)
képernyő.
37HU
x 2. lépés: Képek importálása a számítógépre a „PMB”
használatával
egy teljesen feltöltött akkumulátor-egységet a
1 Helyezzen
fényképezőgépbe, majd nyomja meg az ON/OFF
(Bekapcsoló) gombot.
a fényképezőgépét a számítógépéhez.
2 Csatlakoztassa
A „Csatlakozás…” üzenet jelenik meg a fényképezőgép képernyőjén.
2 Az
(USB)·A/V OUT aljzathoz
1 USB aljzathoz
Különálló USB kábel
• A kommunikáció közben a
látható a képernyőn. Ne használja a számítógépet,
miközben a jelzés látható. Amikor a jelzés
-re vált, ismét használhatja a
számítógépet.
az [Import] (Importálás) gombra.
3 Klikkeljen
Részletes leírás a „PMB Guide”-ban.
x 3. lépés: „PMB Guide” megtekintése
1
Kattintson kétszer a
(PMB
Guide) ikonra az Asztalon.
•
Hogy elérje a „PMB Guide”-ot a
főmenüből: Kattintson a [Start]-ra, majd
az t [All Programs] (Programok) t
[Sony Picture Utility] (Sony
Képfeldolgozó Segédprogram) t [Help]
(Súgó) t [PMB Guide] opciókra.
Megjegyzések
• Ne válassza le a különálló USB kábelt a fényképezőgépről, amíg a fényképezőgép
működik, vagy a kijelzőjén az „Működés…” felirat látható. Ha így tenne, akkor sérülhetne
az adat.
• Ha kis töltöttségű akkumulátort használ, lehet, hogy nem tudja átmásolni az adatokat, vagy
azok sérülnek. A hálózati adapter (külön megvásárolható) használata javasolt.
38HU
x A fényképezőgép használata Macintosh számítógéppel
Képeket másolhat Macintosh számítógépére. A „PMB” nem kompatibilis.
Ajánlott számítógép környezet
A következő környezet ajánlott a fényképezőgéphez csatlakoztatott
számítógéphez.
Ajánlott környezet a képek importálásához
Operációs rendszer (OS) (előre telepített): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 –
v10.5)
USB aljzat: Standard tartozék
A fényképezőgép csatlakoztatása egyéb eszközökhöz
39HU
Fényképezőgép beállításainak változtatása
A működési hangok megváltoztatása
A fényképezőgép működése közben hallható hangokat beállíthatja.
1 Nyomja meg a MENU gombot.
MENU gomb
ki a
(Beáll.ok)-at a
2 Válassza
V gombokkal a vezérlőgombon,
majd nyomja meg a z gombot.
Válassza ki a [Fő beállítások]-at a vezérlőgomb v/V
3 gombjaival,
majd nyomja meg a [Csipogás] t z gombot.
ki a kívánt üzemmódot a v/V gombokkal a
4 Válassza
vezérlőgombon t z.
Zár: Bekapcsolja az exponálógomb megnyomásakor hallható exponálási
hangjelzést.
Be: Bekapcsolja a vezérlőgomb/exponálógomb megnyomásakor hallható
sípjelzést/exponálási hangjelzést.
Ki: Kikapcsolja a csipogást/exponálási hangjelzést.
40HU
A MENU elemek használata
Megjeleníti a rendelkezésre álló, könnyű beállítást lehetővé tévő funkciókat,
mikor a fényképezőgép fényképező vagy lejátszó üzemmódban van. Csak azok az
elemek láthatók a képernyőn, amelyek az adott üzemmódban rendelkezésre
állnak.
Válassza ki a
(Beáll.ok) t [Fő beállítások] t [Inicializál], hogy inicializálja a
beállításokat az eredeti alapértelmezett beállításokra.
meg a MENU gombot a
1 Nyomja
Menü képernyő kijelzéséhez.
MENU gomb
ki a kívánt
2 Válassza
menüelemet a vezérlőgomb
v/V/b/B gombjaival. A
lejátszás alatt erősítse meg
a z gomb megnyomásával.
meg a MENU gombot a Menü képernyő
3 Nyomja
kikapcsolásához.
x MENU a fényképező üzemmódban
Leírás
Beállítja a fényképezőgép üzemmódját.
(
Autom. beállítás/
Automatikus program/
Nagyérzékenység/
Lágy kattintás/
Tájkép/
Szürkületi portré/ Szürkület/
Tengerpart/
Hó)
Képméret
Beállítja a kép méretét.
DSC-W190 (
DSC-W180 (
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
SteadyShot
Kiválasztja az elmosódottság elleni üzemmódot.
FELV. ümód
Kiválasztja a folyamatos fényképezés módot.
EV
Expozíció beállítása manuálisan.
(
(
Ki/
Normál/
Auto)
Sorozatkép)
(–2,0 EV-tól +2,0 EV-ig)
)
)
Fényképezőgép beállításainak változtatása
Tétel
Fényképezőgép
41HU
Tétel
Leírás
ISO
Kiválasztja a fényérzékenységet.
Fehér egyensúly
Beállítja a színárnyalatokat a környezeti fényviszonyoknak
megfelelően.
(Auto/ISO 100 – ISO 3200)
(
Auto/
Nappali fény/
Felhős/
1. fénycső,
2. fénycső,
3. fénycső/n Izzólámpa/
Vaku)
Fókusz
Megváltoztatja a fókuszálási módot.
Fénymérési mód
Beállítja, hogy a téma melyik részétől számítsa az expozíciót.
(
Több AF/
(
Több/
Közép/
)
Pontszerű)
Mosolyérzékelés
mértéke
Beállítja a mosoly érzékelés érzékenységét.
Arcfelismerés
Beállítja az Arcfelismerést.
Vakuszint
A vaku fénymennyiségének beállítása.
Vörösszem cs
Beállítja a vörösszem-jelenség csökkentését.
Szín üzemmód
Módosítja a kép élénkségét, vagy különleges képhatást ad hozzá.
(
Alacsony/
(
(
(
(
(Beáll.ok)
42HU
Közép AF/0.5 m/1.0 m/3.0 m/7.0 m/
Auto/
/
Közepes/
Ki)
Normál/
Auto/
Normál/
Magas)
Be/
)
Ki)
Szépia/
FF)
Megváltoztatja a fényképezőgép beállításait.
x MENU a megtekintés üzemmódban
Tétel
Leírás
(Diabemutató)
Képek automatikus lejátszása egymás után képhatásokkal.
(Retusál)
Retusálja a fényképeket.
(
(Többszörös
átméretezés)
(Véd)
Kivág/
Vörösszem javítás)
Megváltoztatja a képméretet a felhasználás szerint.
(
HDTV/
Blog / E-mail)
Megakadályozza a véletlen törlést.
(
E képet/
Többszörös képek)
Hozzáad egy Képrendelés jelet azokhoz a képekhez, amelyeket ki
akar nyomtatni a „Memory Stick Duo”-ról.
(
E képet/
Többszörös képek)
(Nyomtat)
Képeket nyomtat PictBridge-kompatibilis nyomtató használatával.
(Forgatás)
Elforgatja a képet.
(Mappa kiválaszt.)
Kiválasztja a mappát a képek megtekintéséhez.
(Beáll.ok)
Megváltoztatja a beállításokat.
Fényképezőgép beállításainak változtatása
43HU
A
(Beáll.ok) elemek használata
Módosíthatja az alapértelmezett beállításokat.
meg a MENU gombot a
1 Nyomja
Menü képernyő kijelzéséhez.
MENU gomb
ki a
(Beáll.ok)-at a
2 Válassza
V gombokkal a vezérlőgombon,
majd nyomja meg a z gombot.
Válassza ki a kívánt elemet a v/V/b/B gombokkal, majd
3 nyomja
meg a z gombot.
meg a MENU gombot a beállítás képernyő
4 Nyomja
kikapcsolásához.
Kategória
Tétel
Leírás
Fő beállítások
Csipogás
Kiválasztja vagy kikapcsolja a fényképezőgép
működésekor hallható hangot.
USB csatl.
Kiválasztja az USB-üzemmódot, ha a
fényképezőgép különálló USB-kábellel
számítógéphez vagy PictBridge-kompatibilis
nyomatóhoz csatlakozik.
Videó ki
A videojel-kimenetet a csatlakoztatott
videokészülék TV-színrendszerének megfelelően
állítja be.
Inicializál
Inicializálja a beállításokat az eredeti
alapértelmezett beállításokra.
Rácsvonal
Beállítja, hogy megjelenítse, vagy sem a
képernyőn a rácsvonalakat.
Fényképezés beáll.
44HU
Digitális zoom
Kiválasztja a digitális zoom üzemmódot.
Auto.V.nézés
A képet a felvétel után kb. két másodpercig
megjeleníti a képernyőn.
Kategória
Tétel
Leírás
"Memory Stick"
eszköz
Formáz
Formázza a „Memory Stick Duo” eszközt.
FELVmappa lh
Mappát hoz létre a „Memory Stick Duo”-n
fényképek rögzítéséhez.
FELVmappa cs
Módosítja a képek felvételéhez aktuálisan
használt mappát.
Másolás
Az összes belső memórián tárolt képet átmásolja
a „Memory Stick Duo”-ra.
Belső memória
eszköz
Formáz
Formázza a belső memóriát.
Óra beállítások
Óra beállítások
A dátumot és időt állítja be.
Language Setting
Language Setting
Kiválasztja a menü tételeinek, a
figyelmeztetéseknek és az üzeneteknek a nyelvét.
Fényképezőgép beállításainak változtatása
45HU
Egyéb
A képernyőn megjelenített ikonok listája
Az ikonok azért vannak megjelenítve a képernyőn, hogy a fényképezőgép
állapotát jelezzék.
Megváltoztathatja a képernyő kijelzését a DISP (képernyőkijelző) használatával
a vezérlőgombon (23. oldal).
Fényképezéskor
A
Kijelző
Jelzés
Hátralévő akkumulátortöltöttség
Alacsony akkumulátortöltöttség figyelmeztetés
Fénykép mérete
/
csak a DSC•
•
Mozgóképfelvételkor
W190 típusnál.
csak a DSC-W180
típusnál.
Fényképezőgép
üzemmód
(Helyszínválasztás)
Fényképezőgép
üzemmód (Automatikus
program)
Fehéregyensúly
Sorozatkép
Fénymérési üzemmód
Lejátszás közben
Arcfelismerés
SteadyShot
Rázkódásveszély
Mosolyérzékelés
érzékenységének
kijelzése
Zoommérték kijelzése
46HU
Kijelző
Jelzés
Színes üzemmód
PictBridge kapcsolat
Törlésvédelem
C
Kijelző
Felvételmappa
12
PMB exportálása
PictBridge kapcsolat
Rögzíthető képek száma
Felvételi/Lejátszási
adathordozó („Memory
Stick Duo”, belső
memória)
Nyomtatás rendelése
(DPOF)
Hang
Jelzés
00:00:15
Lehetséges felvételi idő
Vörösszem-jelenség
csökkentése
B
Kijelző
Jelzés
Vaku üzemmód
z
AE/AF rögzítés
Vaku feltöltése
FELV.
Készlét
Mozgókép felvétele/
Mozgókép készenlétbe
helyezése
ISO400
ISO-érzékenység
125
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás-érték
+2.0EV
Expozíciós érték
0:12
Felvételi idő (p:mp)
Lejátszásmappa
12/12
Kép sorszáma/
A kiválasztott mappában
rögzített képek száma
Másik mappa választása
Fénymérési üzemmód
Fehéregyensúly
AF tartománykeresőkeret kijelzés
1.0 m
Félmanuális érték
ISO 400
ISO-érzékenység
Makró
+2.0EV
Expozíciós érték
00:00:12
Visszaszámláló
500
Zársebesség
101-0012
Mappa-fájlsorszám
F3.5
Rekesznyílás-érték
2009 1 1
9:30 AM
A lejátszott kép felvételi
dátuma/ideje
z STOP
z PLAY
Funkciósegédlet kép
lejátszásához
bB BACK/
NEXT
Képek kiválasztása
V VOLUME
Hangerő beállítása
Egyéb
47HU
D
Kijelző
Jelzés
Időzítő
Pontszerű fénymérési
célkereszt
AF tartománykeresőkeret
N
Lejátszás
Lejátszási sáv
Hisztogram
akkor jelenik meg,
•
amikor a
hisztogramkijelzés
nem működik.
48HU
További információk a fényképezőgépről
(„A Cyber-shot kézikönyve”)
Az „A Cyber-shot kézikönyve”, amely részletesen elmagyarázza, hogyan
használja a fényképezőgépet, rajta van a CD-ROM-on (mellékelt). Ebben
megtalálhatja a fényképezőgép funkcióiról szóló részletes instrukciókat.
• Szüksége lesz az Adobe Reader-re a „A Cyber-shot kézikönyve” elolvasásához.
Ha nincs feltelepítve a számítógépére, letöltheti az internetről, a
http://www.adobe.com/ weboldalról
x Windows-t használóknak
1
Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be a CD-ROM-ot
(mellékelt) a CD-ROM-meghajtóba.
2
Kattintson „Cyber-shot
Handbook” mezőre.
A „Cyber-shot - A következő lépés”,
amely tartalmazza az információkat a
fényképezőgép tartozékairól, ezzel egy
időben installálódik.
3
Indítsa el a „A Cyber-shot kézikönyve”-et az asztal
parancsikonjáról.
x Macintosh-t használóknak
Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be a CD-ROM-ot
(mellékelt) a CD-ROM-meghajtóba.
2
Válassza ki a [Handbook] mappát, majd másolja a [HU]
mappában található „Handbook.pdf” fájlt a számítógépére.
3
Miután a másolás befejeződött, kattintson kétszer a
„Handbook.pdf”-re.
Egyéb
1
49HU
Hibaelhárítás
Ha fényképezőgépe működésében rendellenességet tapasztal, próbálkozzon az
alábbi megoldásokkal.
1 Ellenőrizze az alábbi elemeket, és olvassa el „A Cyber-shot
kézikönyve” (PDF) vonatkozó részét.
2 Vegye ki az akkumulátoregységet, és körülbelül egy perc múlva
helyezze be újra, majd kapcsolja be a készüléket.
3 Inicializálja a beállításokat (44. oldal).
4 Forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes Sony
szervizhez.
Belső memóriával rendelkező fényképezőgépek javítása közben szükség esetén
sor kerülhet a tárolt adatok megnyitására a hibás működés ellenőrzése és
kijavítása érdekében. A Sony nem másolja és menti ezeket az adatokat.
Akkumulátoregység és töltöttség
Nem lehet behelyezni az akkumulátoregységet.
• Megfelelően helyezze be az akkumulátoregységet az akkumulátorkioldó kar
lenyomásával (13. oldal).
A fényképezőgép nem kapcsolható be.
• Miután behelyezte az akkumulátoregységet a fényképezőgépbe, néhány másodperc
eltelhet, míg a fényképezőgép bekapcsol.
• Helyezze be megfelelően az akkumulátoregységet (13. oldal).
• Az akkumulátoregység lemerült. Helyezzen be egy feltöltött akkumulátoregységet
(11. oldal).
• Az akkumulátoregység elhasználódott. Cserélje ki egy újra.
• Az ajánlott akkumulátoregységet használja.
A készülék egyszer csak kikapcsol.
• A fényképezőgép és az akkumulátor hőmérsékletétől függően a fényképezőgép saját
védelme érdekében kikapcsolhat. Ilyen esetben a kikapcsolás előtt üzenet jelenik meg
az LCD-képernyőn.
• Ha mintegy három percig nem működteti a bekapcsolt fényképezőgépet, az
automatikusan kikapcsol, hogy elkerülje az akkumulátoregység lemerülését. Kapcsolja
be újra a fényképezőgépet (16. oldal).
• Az akkumulátoregység elhasználódott. Cserélje ki egy újra.
50HU
A hátralévő akkumulátor-üzemidő kijelzése nem helyes.
• A következő esetekben az akkumulátor gyorsan lemerül, és az aktuális hátralévő
akkumulátor-üzemidő alacsonyabb a kijelzettnél:
– Ha szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletű helyen használja a
fényképezőgépet.
– Ha rendszeresen használja a vakut és a zoomot.
– Ha egymás után be- és kikapcsolja a készüléket.
– Ha a képernyő fényerejét nagyobb értékre állítja a DISP (képernyőkijelző)
beállítással.
• Az akkumulátoregység lemerült. Helyezze be a töltött akkumulátoregységet
(11. oldal).
• Az akkumulátoregység elhasználódott. Cserélje ki egy újra.
Az akkumulátoregységet nem lehet feltölteni, amíg az a fényképezőgépben
van.
• Az akkumulátoregységet nem lehet feltölteni az AC adapterrel (külön
megvásárolható). Az akkumulátor feltöltéséhez használja az akkumulátortöltőt
(mellékelt).
A CHARGE lámpa villog, míg az akkumulátor töltődik.
• Távolítsa el és helyezze vissza az akkumulátoregységet, ügyelve arra, hogy az
megfelelően illeszkedjen.
• A hőmérséklet alkalmatlan lehet a töltéshez. Próbálkozzon újra az akkumulátoregység
feltöltésével a megfelelő töltési hőmérséklettartományon belül (10°C-tól 30°C-ig).
Fényképek és mozgóképek készítése
Nem lehet képeket rögzíteni.
• Ellenőrizze a belső memória vagy a „Memory Stick Duo” szabad tárkapacitását (26.,
29. oldal). Ha megtelt, tegye a következők egyikét:
– Törölje a felesleges képeket (32. oldal).
– Cserélje ki a „Memory Stick Duo”-t.
• A vaku feltöltése közben nem készíthet felvételt.
• Fénykép készítésekor állítsa az üzemmód-kapcsolót
• Mozgókép készítésekor állítsa az üzemmód-kapcsolót
(Fénykép) pozícióba.
(Mozgókép) pozícióba.
• Ezt a jelenséget nevezik foltosodásnak. Ez nem jelent hibás működést.
Egyéb
Fehér, fekete, piros, bíbor vagy más csíkok jelennek meg a képen, vagy a kép
vörhenyesnek látszik.
Képek megtekintése
Nem lehet képeket lejátszani.
• Állítsa az üzemmódkapcsolót
(Lejátszás) (19. oldal) helyzetbe.
• Megváltozott a mappa/fájl neve a számítógépen.
• Nem garantált, hogy a számítógéppel módosított vagy más fényképezőgéppel rögzített
képeket tartalmazó fájlok lejátszhatók ezzel a fényképezőgéppel.
• A fényképezőgép USB üzemmódban van. Törölje az USB csatlakozást.
51HU
Óvintézkedések
Ne használja/tárolja a
fényképezőgépet az alábbi
helyeken
• Különösen meleg, hideg vagy párás
helyen
Például napon parkoló autóban a
fényképezőgép burkolata deformálódhat,
és ez hibás működéshez vezethet.
• Közvetlen napfényen vagy fűtőtesthez
közel
A fényképezőgép burkolata
elszíneződhet vagy deformálódhat, és ez
hibás működéshez vezethet.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erősen mágneses hely közelében
• Homokos vagy poros helyen
Ügyeljen arra, nehogy homok vagy por
kerüljön a fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését
okozhatja, ami néhány esetben nem
javítható.
A hordozásról
Ne üljön le székre vagy más helyre a
nadrágjának vagy szoknyájának hátsó
zsebében lévő fényképezőgéppel, mivel ez
a fényképezőgép hibás működését vagy
károsodását okozhatja.
A tisztításról
Az LCD-képernyő tisztítása
Ujjnyomok, por, stb. eltávolításához LCD
tisztítókészlet segítségével (külön
megvásárolható) törölje le a képernyő
felszínét.
Az objektív tisztítása
Az ujjlenyomatok, por, stb. eltávolításához
puha ronggyal törölje le az objektívet.
A fényképezőgép felületének tisztítása
A fényképezőgép burkolatát puha, vízzel
enyhén benedvesített ruhadarabbal
tisztítsa, majd törölje meg egy száraz
ruhadarabbal. Hogy megelőzze a külső
felület vagy burkolat károsodását:
– Ne tegye ki a fényképezőgépet
vegyszerek, pl. hígító, benzin, alkohol,
eldobható törlőkendő, rovarriasztó,
napolaj vagy rovarölő szer hatásának.
52HU
– Ne érjen a fényképezőgéphez, ha a keze
a fenti anyagok valamelyikével
szennyezett.
– Ne hagyja, hogy a fényképezőgép
hosszabb ideig gumival vagy műanyaggal
érintkezzen.
Az üzemi hőmérsékletről
A fényképezőgépet úgy tervezték, hogy
0°C és 40°C közötti
hőmérséklettartományban használja. Nem
ajánlott, hogy az ezen a tartományon kívül
eső hőmérsékleten használja.
A páralecsapódásról
Ha a fényképezőgépet hideg helyről
közvetlenül meleg helyre viszi, akkor pára
csapódhat le a fényképezőgép belsejében
vagy felületén. A páralecsapódás a
fényképezőgép hibás működését
okozhatja.
Páralecsapódás esetén
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon
kb. egy órát, amíg a nedvesség elpárolog.
Ha belülről nedves objektívvel fényképez,
akkor nem tud tiszta képeket rögzíteni.
A beépített újratölthető
segédakkumulátorról
Ez a fényképezőgép egy belső újratölthető
akkumulátorral is rendelkezik, hogy a
készülék be- vagy kikapcsolt állapotától
függetlenül gondoskodjon a dátum, idő és
más beállítások megőrzéséről.
Ez az újratölthető akkumulátor a
fényképezőgép használata közben
folyamatosan töltődik. Azonban ha csak
rövid időtartamokig használja a
fényképezőgépet, akkor az fokozatosan
merül, és ha kb. egy hónapig egyáltalán
nem kapcsolja be a fényképezőgépet,
akkor teljesen lemerül. Ilyen esetekben a
készülék használata előtt töltse fel az
akkumulátort.
A fényképezőgép akkor is használható, ha
ez az akkumulátor nincs feltöltve, ám
ekkor a dátum és az idő nem jelenik meg.
A belső újratölthető segédakkumulátor
töltési módja
Helyezzen egy feltöltött akkumulátort a
fényképezőgépbe, majd legalább 24 órán
keresztül hagyja a fényképezőgépet
kikapcsolva.
Egyéb
53HU
Minőségtanúsítás
Fényképezőgép
[Rendszer]
Képalkotó eszköz:
DSC-W190: 7,79 mm (1/2,3 típus) színes
CCD, Elsődleges színszűrő
DSC-W180: 7,70 mm (1/2,3 típus) színes
CCD, Elsődleges színszűrő
A fényképezőgép összes képpontjának száma:
DSC-W190: Kb. 12,4 Megapixel
DSC-W180: Kb. 10,3 Megapixel
A fényképezőgép hasznos képpontjainak
száma:
DSC-W190: Kb. 12,1 Megapixel
DSC-W180: Kb. 10,1 Megapixel
Objektív: 3×-os zoom-os lencse
f = 6,2 mm – 18,6 mm (35 mm – 105 mm
(35 mm-es filmes megfelelő))
F3,1 (W) – F5,6 (T)
Expozícióvezérlés: Automatikus expozíció,
Helyszínválasztás (7 üzemmód)
Fehéregyensúly: Automatikus, Nappali fény,
Felhős, Neonfény 1,2,3, Izzólámpa, Vaku
A rögzítések közti idő a Sorozatkép
üzemmódban:
Kb. 1 másodperc
Fájlformátum:
Fényképek: JPEG (DCF Ver. 2.0,
Exif Ver. 2.21, MPF Baseline)
kompatibilis, DPOF kompatibilis
Mozgóképek: AVI (Motion JPEG)
Adathordozó: Belső memória (kb. 12 MB),
„Memory Stick Duo”
Vaku: Vaku tartomány (ISO-érzékenység
(Ajánlott expozíciós index) automatikus
beállításánál):
Kb. 0,5 m – 3,0 m (W)/kb. 0,5 m – 1,5 m
(T)
[Bemeneti és kimeneti csatlakozók]
(USB)·A/V OUT aljzat:
Videó ki
Audió kimenet (mono)
USB kommunikáció
USB kommunikáció: Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilis)
[LCD-képernyő]
LCD-kijelző:
6,7 cm (2,7 típus) TFT
Összes képpont száma: 230 400 (960 × 240)
képpont
54HU
[Tápellátás, általános]
Áramellátás: Újratölthető akkumulátoregység
NP-BK1, 3,6 V
AC-LS5 AC adapter (külön
megvásárolható), 4,2 V
Teljesítményfelvétel (felvételkor):
1,2 W
Üzemi hőmérséklet: 0°C – 40°C
Tárolási hőmérséklet: –20°C – +60°C
Méretek:
93,4 × 54,5 × 18,7 mm (Szé/Ma/Mé, a
kiálló alkatrészek nélkül)
Tömeg (NP-BK1 akkumulátoregységgel,
„Memory Stick Duo”):
Kb. 140 g
Mikrofon: Mono
Hangszóró: Mono
Exif Print: Kompatibilis
PRINT Image Matching III: Kompatibilis
PictBridge: Kompatibilis
BC-CSKA akkumulátortöltő
Védjegyek
Tápfeszültség: AC 100 V – 240 V, 50 Hz/
60 Hz, 2,3 W
Kimeneti feszültség: DC 4,2 V, 0,30 A
Üzemi hőmérséklet: 0°C – 40°C
Tárolási hőmérséklet: –20°C – +60°C
Méretek: Kb. 62 × 24 × 91 mm (Szé/Ma/Mé)
Tömeg: Kb. 70 g
• A következő jelzések a Sony Corporation
NP-BK1 újratölthető
akkumulátoregység
Alkalmazott akkumulátor: Lítium-ion
akkumulátor
Maximális feszültség: DC 4,2 V
Névleges feszültség: DC 3,6 V
Maximális töltőáram: 1,4 A
Maximális töltőfeszültség: DC 4,2 V
Tárkapacitás:
tipikus: 3,4 Wh (970 mAh)
legalább: 3,3 Wh (930 mAh)
A formavilág és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
védjegyei.
, „Cyber-shot”, „Memory
, „Memory Stick PRO”,
, „Memory Stick
Duo”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
, „Memory Stick
Micro”, „MagicGate”,
• A Microsoft, a Windows, DirectX és a
Windows Vista a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegyei, illetve védjegyei az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc.
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
• Az Intel, MMX és a Pentium az Intel
Corporation védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.
• Az Adobe és Reader a védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei az Adobe Systems
Incorporated az Amerikai Egyesült
Államokban és/vagy egyéb országokban.
• Az útmutatóban előforduló egyéb
rendszer- és terméknevek azok
fejlesztőinek vagy gyártóinak védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei. Ám a ™ vagy
az ® szimbólumok nem minden esetben
jelennek meg az útmutatóban.
Stick”,
Egyéb
55HU
Slovensky
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
DÔLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY
– USCHOVAJTE TIETO
POKYNY
NEBEZPEČENSTVO
TIETO POKYNY
DÔSLEDNE
DODRŽUJTE, ABY SA
ZABRÁNILO
NEBEZPEČENSTVU
POŽIARU ALEBO
ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM
Ak tvar zástrčky nie je vhodný pre
elektrickú zásuvku, použite prídavný
zástrčkový adaptér s vhodnou
konfiguráciou pre danú elektrickú
zásuvku.
2SK
VÝSTRAHA
[ Batéria
Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou môže
vybuchnúť, spôsobiť požiar alebo i chemické
popáleniny. Dodržiavajte nasledovné
opatrenia.
• Batériu nerozoberajte.
• Batériu nedeformujte ani nevystavujte
nárazom či silovému pôsobeniu, ako
napríklad úderom, pádom alebo
pošliapaniu.
• Batériu neskratujte a nedovoľte, aby sa
kovové objekty dostali do styku s
kontaktmi.
• Nevystavujte batériu vysokým teplotám nad
60 °C, ako napríklad na priamom slnečnom
svetle alebo v aute zaparkovanom na slnku.
• Batériu nespaľujte ani neodhadzujte do
ohňa.
• Nemanipulujte s poškodenými alebo
tečúcimi lítium-iónovými batériami.
• Batériu nabíjajte pomocou pravej nabíjačky
batérií od spoločnosti Sony alebo pomocou
zariadenia na nabíjanie batérií.
• Batérie uchovávajte mimo dosahu malých
detí.
• Batérie uchovávajte suché.
• Na výmenu používajte iba rovnaký alebo
ekvivalentný typ batérie odporúčaný
spoločnosťou Sony.
• Použité batérie likvidujte promptne podľa
pokynov.
[ Nabíjačka akumulátora
Aj keď kontrolka nabíjania CHARGE
nesvieti, nabíjačka pre akumulátor nie je
odpojená od elektrickej siete, pokiaľ je
zapojená sieťová šnúra v elektrickej zástrčke.
Ak spozorujete nejaký problém pri používaní
nabíjačky pre akumulátora, okamžite odpojte
napájanie vytiahnutím sieťovej šnúry z
elektrickej zástrčky.
Informácie pre európskych
spotrebiteľov
[ Poznámka pre zákazníkov v
krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Japonsko. Autorizovaným
zástupcom pre smernicu pre
elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a
bezpečnosť produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. V prípade
záležitostí týkajúcich sa servisu alebo záruky
sa obracajte na adresy uvedené v
samostatných dokumentoch týkajúcich sa
servisu a záruky.
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s
limitmi smernice EMC týkajúcej sa používania
prípojných káblov kratších ako 3 metre.
[ Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
[ Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické
pole spôsobia prerušenie prenosu údajov
(zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel (kábel
USB atď.).
[ Likvidácia starých elektrických a
elektronických zariadení (Platí v
Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
SK
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
• AK CHCETE ZABRÁNIŤ
POŠKODENIU KONEKTORA, SKRATU
ATĎ., POUŽÍVAJTE PRI PRENOSE A
USKLADŇOVANÍ BATÉRIE PUZDRO
NA BATÉRIU. (AK BOLO PUZDRO
DODANÉ S FOTOAPARÁTOM.)
3SK
Zneškodňovanie použitých batérií
(platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená,
že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže
byť spracovaná s domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento
symbol použitý v kombinácii s chemickými
značkami. Chemické značky ortute (Hg) alebo
olova (Pb) sú pridané ak batéria obsahuje viac
ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto
batérií, pomôžete zabrániť potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade
mohol byť spôsobený pri nesprávnom
nakladaní s použitou batériou. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov,
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej
batérie, táto batéria musí byť vymenená iba
kvalifikovaným personálom.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok na
konci jeho životnosti na vhodnom zbernom
mieste pre recykláciu elektrických a
elektronických zariadení.
Pre všetky ostatné batérie, prosím, postupujte
podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z
výrobku.
Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom
mieste pre recykláciu použitých batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o
recyklácii tohto výrobku alebo batérie
kontaktuje prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
4SK
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu .......................................................... 7
Začíname!
.................................................................................. 9
Kontrola dodaného príslušenstva.............................................................. 9
Popis jednotlivých častí........................................................................... 10
Nabitie akumulátora ................................................................................ 11
Vloženie akumulátora a pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
(predáva sa osobitne) .............................................................................. 13
Nastavenie hodín..................................................................................... 16
Snímanie alebo prezeranie záberov
.......... 18
Snímanie záberov .................................................................................... 18
Prezeranie záberov.................................................................................. 19
Použitie funkcií snímania
......................................................... 20
Rozpoznanie úsmevu a automatické snímanie (Smile Shutter –
snímanie úsmevu).................................................................................... 20
Zaostrenie na tvár objektu (Face Detection) ........................................... 21
Snímanie na krátku vzdialenosť (Macro) ................................................. 22
Používanie samospúšte .......................................................................... 22
Výber režimu blesku ................................................................................ 23
Zmena zobrazenia displeja...................................................................... 23
Výber veľkosti záberu, aby sa hodil na svoje použitie............................. 24
Použitie režimu snímania, ktorý vyhovuje scéne (Scene Selection) ........ 27
Snímanie videozáznamov........................................................................ 28
Použitie funkcií prezerania
..................................................... 30
Prezeranie zväčšeného záberu (Transfokácia počas prehrávania) ......... 30
Vyhľadávanie záberov (Index záberov).................................................... 30
Prezeranie série statických záberov (Slideshow) .................................... 31
Vymazanie záberov ...................................................................... 32
Vymazanie záberov ................................................................................. 32
Vymazanie všetkých záberov (Format).................................................... 33
5SK
Pripojenie k iným zariadeniam
............................................. 34
Prezeranie záberov na TV prijímači.......................................................... 34
Tlač statických záberov ........................................................................... 35
Použitie fotoaparátu s počítačom............................................................ 37
Zmena nastavení fotoaparátu
.............................................. 41
Zmena zvuku pri obsluhe......................................................................... 41
Použitie položiek MENU .......................................................................... 42
Použitie položiek
(Settings)................................................................ 45
Iné ........................................................................................................... 47
Zoznam ikôn zobrazených na displeji...................................................... 47
Ďalšie informácie o fotoaparáte („Príručka k zariadeniu Cyber-shot“) .... 50
Riešenie problémov ................................................................................. 51
Preventívne opatrenia .............................................................................. 53
Technické údaje....................................................................................... 55
6SK
x Informácie o používaní fotoaparátu
Zálohovanie obsahu vnútornej
pamäte a pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
Poznámky k LCD displeju
a objektívu
Nevypínajte fotoaparát a neodstraňujte
akumulátor alebo pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“, keď svieti kontrolka
prístupu. Inak sa môžu poškodiť údaje vo
vnútornej pamäti alebo pamäťová karta
„Memory Stick Duo“. Chráňte svoje údaje
vytvorením záložnej kópie.
presnej technológie, vďaka ktorej správne
funguje viac ako 99,99% pixelov. Na
LCD displeji sa však môžu objavovať
malé čierne a/alebo jasné body (biele,
červené, modré alebo zelené). Tieto body
sú normálnym výsledkom výrobného
procesu a nemajú vplyv na snímanie.
• Keď je akumulátor takmer vybitý,
objektív sa môže prestať pohybovať.
Vložte nabitý akumulátor a znovu
zapnite fotoaparát.
Informácie o snímaní a prehrávaní
• Pred začatím snímania vykonajte
testovací záber, ktorým si overíte, či
fotoaparát pracuje správne.
• Fotoaparát nie je odolný voči prachu,
voči ošplechnutiu a nie je vodotesný.
Pred zapnutím fotoaparátu si prečítajte
časť „Preventívne opatrenia“ (str. 53).
• Nevystavujte fotoaparát vode. Pri
vniknutí vody do vnútra fotoaparátu
môže nastať porucha. V niektorých
prípadoch fotoaparát nie je možné
opraviť.
• Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do
iného zdroja silného svetla. Môže to
spôsobiť poruchu fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných
rádiových vĺn alebo k vyžarovaniu
radiácie. Inak fotoaparát nemusí
zaznamenávať alebo prehrávať zábery
správne.
• Používanie fotoaparátu v piesočnatom
alebo prašnom prostredí môže spôsobiť
poruchy.
• Ak dôjde ku kondenzácii vlhkosti,
odstráňte ju pred použitím fotoaparátu
(str. 53).
• Fotoaparátom netraste ani nebúchajte.
Môže to spôsobiť poruchu a znemožniť
zaznamenávanie záberov. Navyše sa
môže záznamové médium stať
nepoužiteľným alebo sa môžu poškodiť
obrazové údaje.
• Pred použitím vyčistite povrch blesku.
Tepelná energia uvoľnená pri blysnutí
blesku môže spôsobiť, že roztopené
nečistoty čiastočne zakryjú povrch blesku
alebo sa naň prilepia, čím môže dôjsť k
nedostatočnému osvetleniu.
• LCD displej je vyrobený použitím veľmi
Informácie o teplote fotoaparátu
Pri nepretržitom používaní sa fotoaparát
a akumulátor môžu zahriať, nejde však o
poruchu.
Informácie o ochrane proti
prehrievaniu
Z dôvodu ochrany fotoaparátu sa môže
napájanie automaticky vypnúť v závislosti
od teploty fotoaparátu a akumulátora.
Pred vypnutím napájania sa na LCD
displeji zobrazí správa.
Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
• Fotoaparát zodpovedá univerzálnemu
štandardu DCF (Design rule for Camera
File system), ktorý vytvorila asociácia
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Spoločnosť Sony nezaručuje, že
fotoaparát bude prehrávať zábery
zaznamenané alebo upravené iným
zariadením, a že iné zariadenie bude
prehrávať zábery zaznamenané
fotoaparátom.
7SK
Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, video kazety a
ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
zaznamenávaním takýchto materiálov sa
môžete dopustiť viacerých porušení
zákonov o autorských právach.
Žiadna kompenzácia
poškodeného obsahu alebo
zlyhania záznamu
Spoločnosť Sony nemôže kompenzovať
zlyhanie záznamu alebo stratu
zaznamenaného obsahu spôsobené
poruchou fotoaparátu alebo záznamového
média atď.
8SK
Začíname!
Kontrola dodaného príslušenstva
• Nabíjačka akumulátora BC-CSKA (1)
• Remienok na zápästie (1)
• CD-ROM (1)
• Sieťová šnúra (1)
x Použitie remienka na
zápästie
Remienok na zápästie je prednastavený
pri výrobe.
• Nabíjateľný akumulátor NP-BK1 (1)
• Špecifikovaný kábel USB (1)
Začíname!
(nie je súčasťou dodávky v USA
a Kanade)
– Softvér s aplikáciou pre Cyber-shot
– „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“
– „Ďalšie kroky – Cyber-shot“
• Návod na používanie (tento manuál) (1)
Poškodeniu spôsobenému pádom
fotoaparátu zabránite pripojením
remienka a pretiahnutím ruky cez slučku.
Háčik
• Špecifikovaný kábel A/V (1)
9SK
Popis jednotlivých častí
Začíname!
A Spúšť
B Flash (Blesk)
C Mikrofón
D Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)
E Kontrolka ON/OFF (Napájanie)
F Kontrolka samospúšte
G Objektív
H LCD displej
I Tlačidlo MENU
J Snímanie: Tlačidlo W/T
(Transfokácia)
Prezeranie: Tlačidlo
(Transfokácia počas prehrávania)/
Tlačidlo
(Index)
K Prepínač režimu
L Konektor DC IN
• Po pripojení fotoaparátu k sieťovému
adaptéru AC-LS5K (predáva sa
osobitne) sa akumulátor nebude
nabíjať. Pre nabíjanie akumulátora
použite nabíjačku akumulátora.
M Konektor
(USB)·A/V OUT
(bočná strana)
N Kryt konektora
O Háčik pre remienok na zápästie
P Snímanie: Tlačidlo
(Úsmev)
Prezeranie: Tlačidlo (Delete)
Q Ovládacie tlačidlo
Zapnuté menu: v/V/b/B/z
Vypnuté menu: DISP/ / /
R Reproduktor
S Otvor pre statív
• Použite statív so skrutkou kratšou než
Spodná časť
10SK
5,5 mm. Inak fotoaparát nebude
možné bezpečne upevniť a fotoaparát
by sa mohol poškodiť.
T Kryt priestoru pre akumulátor/
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
U Priestor pre vloženie akumulátora
V Páčka uvoľnenia akumulátora
W Slot pre pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“
X Kontrolka prístupu
Nabitie akumulátora
akumulátor do
1 Vložte
nabíjačky akumulátora.
•
Akumulátor je možné nabíjať, aj
keď je len čiastočne vybitý.
nabíjačku
2 Zapojte
akumulátora do
elektrickej zásuvky.
•
Pre zákazníkov v USA a Kanade
Začíname!
Akumulátor
Zástrčka
Ak budete pokračovať v
nabíjaní akumulátora viac
ako hodinu po vypnutí
kontrolky CHARGE,
nabitie vydrží o niečo dlhšie
(úplné nabitie).
Kontrolka CHARGE
Svieti: Nabíjanie
Vyp: Nabíjanie ukončené
(normálne nabitie)
Kontrolka CHARGE
Pre zákazníkov z krajín/oblastí mimo USA a
Kanady
Sieťová
šnúra
Kontrolka CHARGE
je nabíjanie ukončené, odpojte nabíjačku
3 Ak
akumulátora.
11SK
x Doba nabíjania
Doba úplného nabitia
Doba normálneho nabitia
Pribl. 300 min.
Pribl. 240 min.
Poznámky
• V predchádzajúcej tabuľke je uvedený čas potrebný na nabitie úplne vybitého akumulátora
Začíname!
pri teplote 25°C. Nabíjanie môže trvať dlhšie v závislosti od podmienok pri používaní
a okolností.
• Pripojte nabíjačku akumulátora do najbližšej elektrickej zásuvky na stene.
• Po dokončení nabíjania odpojte sieťovú šnúru z elektrickej zásuvky a vyberte akumulátor
z nabíjačky.
• Používajte len originálny akumulátor a nabíjačku značky Sony.
x Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je možné nasnímať/
prezrieť
Výdrž akumulátora (min.)
Počet záberov
Snímanie statických záberov
Pribl. 145
Pribl. 290
Prezeranie statických záberov
Pribl. 240
Pribl. 4800
Metóda merania je založená na štandarde CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Poznámka
• Životnosť akumulátora a počet statických záberov sa môže meniť v závislosti od nastavení
fotoaparátu.
zPoužívanie fotoaparátu v zahraničí
Fotoaparát, nabíjačku akumulátora (je súčasťou dodávky) a sieťový adaptér AC-LS5K
(predáva sa osobitne) môžete používať v ľubovoľnej krajine alebo regióne , kde je
napájanie v sieti v rozmedzí 100 V až 240 V striedavého prúdu pri 50Hz / 60 Hz.
Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný menič). Môže to spôsobiť poruchu.
12SK
Vloženie akumulátora a pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“ (predáva
sa osobitne)
1 Otvorte kryt.
Začíname!
pamäťovú kartu
2 Vložte
„Memory Stick Duo“
(predáva sa osobitne).
Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ vodivými kontaktmi smerom k
objektívu tak, aby zacvakla na svoje
miesto.
3 Vložte akumulátor.
Stlačením páčky v smere šípky vložte
akumulátor.
4 Uzavrite kryt.
13SK
x Pamäťová karta „Memory
Stick“, ktorú používate
„Memory Stick Duo“
Začíname!
S fotoaparátom môžete tiež použiť
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO
Duo“ alebo pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO-HG Duo“.
Bližšie podrobnosti o počtoch záberov
alebo čase, ktoré je možné zaznamenať,
nájdete na str. 26, 29. Iné typy pamäťovej
karty „Memory Stick“ alebo pamäťová
karta nie sú kompatibilné s fotoaparátom.
„Memory Stick“
S fotoaparátom nemôžete používať
pamäťovú kartu „Memory Stick“.
x Vybratie pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
Kontrolka prístupu
Presvedčte sa, že kontrolka
prístupu nesvieti a potom naraz
zatlačte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
Poznámka
• Nikdy nevyberajte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ alebo akumulátor,
ak svieti kontrolka prístupu. Môžu sa
poškodiť údaje na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“/vo vnútornej
pamäti.
14SK
x Keď nie je vložená žiadna
pamäťová karta „Memory
Stick Duo“
Zábery sa ukladajú do vnútornej
pamäte fotoaparátu (približne 12 MB).
Ak chcete skopírovať zábery
z vnútornej pamäte na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“, vložte
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
do fotoaparátu a potom zvoľte
MENU t
(Settings) t
["Memory Stick" Tool] t [Copy].
x Vybratie akumulátora
Páčka uvoľnenia akumulátora
Posuňte páčku uvoľnenia
akumulátora. Dajte pozor, aby vám
pri manipulácii nevypadol
akumulátor.
x Kontrola zvyšného nabitia
akumulátora
V hornej ľavej časti LCD displeja sa
zobrazí indikátor zvyšného nabitia.
Vysoké
Nízke
Poznámky
• Trvá približne jednu minútu, kým sa
Začíname!
zobrazí správny indikátor stavu
akumulátora.
• Indikátor stavu akumulátora nemusí za
určitých okolností ukazovať správny údaj.
• Kapacita akumulátora sa časom a
opakovaným používaním znižuje. Ak sa
značne zníži doba prevádzky na jedno
nabitie, akumulátor je nutné vymeniť.
Kúpte nový akumulátor.
• Ak je fotoaparát spustený a vy
s fotoaparátom nepracujete asi tri
minúty, fotoaparát sa automaticky vypne
(funkcia automatického vypínania).
15SK
Nastavenie hodín
tlačidlo ON/OFF
1 Stlačte
(Napájanie).
Fotoaparát je zapnutý.
• Môže trvať určitú dobu, kým sa zapne
napájanie a je možné s fotoaparátom
pracovať.
Začíname!
Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)
si požadovaný
2 Vyberte
formát zobrazenia dátumu
a času v/V na ovládacom
tlačidle, potom stlačte z.
Ovládacie
tlačidlo
3 Číselnú hodnotu nastavte s v/V/b/B, potom stlačte z.
•
Polnoc sa zobrazuje ako 12:00 AM a pravé poludnie sa zobrazuje ako
12:00 PM.
4 Zvoľte [OK] a potom stlačte z.
16SK
Poznámka
• Fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Zábery môžete vytlačiť alebo uložiť
s dátumom s použitím aplikácie „PMB“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky).
x Opätovné nastavenie dátumu a času
Stlačte tlačidlo MENU a potom zvoľte
(Settings) t [Clock Settings] (str. 46).
Začíname!
17SK
Snímanie alebo prezeranie záberov
Snímanie záberov
režimu nastavte
1 Prepínač
na
(Statický záber),
potom stlačte tlačidlo ON/
OFF (Napájanie).
Pre snímanie videozáznamov nastavte
prepínač režimu na
(Videozáznam) (str. 28).
Snímanie alebo prezeranie záberov
Tlačidlo ON/OFF
(Napájanie)
Prepínač režimu
držte
2 Fotoaparát
pevne tak, ako je
zobrazené na
obrázku.
• Stlačením tlačidla T
transfokáciu zväčšíte,
stlačením tlačidla W ju
zmenšíte.
tlačidla
3 Stlačením
spúšte do polovice
Spúšť
zaostrite.
Keď je záber zaostrený, zaznie
pípnutie a rozsvieti sa indikátor
z.
• Najkratšia vzdialenosť
snímania je približne 5 cm
(W)/40 cm (T) (od objektívu).
4 Zatlačte spúšť nadoraz.
Záber sa nasníma.
18SK
Tlačidlo W/T (Transfokácia)
Aretácia
AE/AF
Prezeranie záberov
prepínač režimu na
1 Nastavte
(Prehrávanie).
Zobrazí sa posledný nasnímaný záber.
Zvoľte záber pomocou B (ďalší)/b
(predchádzajúci) na ovládacom tlačidle.
Ovládacie tlačidlo
x Vymazanie záberu
Snímanie alebo prezeranie záberov
x Výber nasledujúceho alebo
predchádzajúceho záberu
1 Stlačte tlačidlo (Delete).
2 Pomocou b/B na ovládacm tlačidle
vyberte [This Image], potom stlačte z.
x Návrat k snímaniu záberov
Nastavte prepínač režimu na
(Statický
záber) alebo
(Videozáznam).
x Vypnutie fotoaparátu
Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie).
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo
(Delete)
19SK
Použitie funkcií snímania
Rozpoznanie úsmevu a automatické
snímanie (Smile Shutter – snímanie úsmevu)
1 Nastavte prepínač režimu na
2 Stlačte tlačidlo (Úsmev).
(Statický záber).
Tlačidlo
(Úsmev)
na rozpoznanie
3 Počkajte
úsmevu.
Keď úroveň úsmevu na indikátore
prekročí bod b, fotoaparát
automaticky nasníma zábery. Keď
stlačíte tlačidlo
(Úsmev) znova,
režim Smile Shutter (Snímanie
úsmevu) sa ukončí.
• Aj keď počas režimu Smile Shutter
(Snímanie úsmevu) stlačíte tlačidlo
spúšte, fotoaparát nasníma záber
a potom sa vráti do režimu Smile
Shutter.
Rámček rozpoznania tváre
Indikátor citlivosti rozpoznania
úsmevu
zRady pre lepšie zachytenie úsmevov
1 Nezakrývajte si oči ofinou.
2 Snažte sa nasmerovať tvár priamo
pred fotoaparát a buďte, pokiaľ je to
možné, v rovnakej výške. Miera
detekcie je vyššia v prípade
prižmúrených očí.
3 Usmievajte sa zreteľne s otvorenými
ústami. Úsmev sa jednoduchšie
rozpozná, ak ukážete zuby.
20SK
Zaostrenie na tvár objektu (Face Detection)
Fotoaparát rozpozná tvár objektu a zaostrí na ňu. Môžete vybrať, ktorý objekt má
pri zaostrovaní prioritu.
1 Stlačte tlačidlo MENU.
Tlačidlo MENU
(Face Detection)
2 Zvoľte
pomocou v/V/b/B na
ovládacom tlačidle t
požadovaný režim t z.
Použitie funkcií snímania
(Auto): Automaticky zvolí a zaostrí
na prioritnú tvár.
(Off): Funkcia rozpoznania tváre sa nepoužíva.
21SK
Snímanie na krátku vzdialenosť (Macro)
Môžete nasnímať nádherné zábery s priblíženými malými objektmi, napr.
hmyzom alebo kvetmi.
stlačením (Macro)
1 Opakovaným
na ovládacom tlačidle vyberte
požadovaný režim t z.
: Fotoaparát automaticky upraví
zaostrenie zo vzdialených objektov na blízke
objekty.
Pri bežných podmienkach prepnite fotoaparát do tohto režimu.
: Fotoaparát nastaví zaostrenie s prioritou na blízke objekty.
Pri snímaní blízkych objektov nastavte Macro na On (Zap.).
Používanie samospúšte
stlačením (Self1 Opakovaným
Timer) na ovládacom tlačidle
vyberte požadovaný režim t z.
: Samospúšť sa nepoužíva.
: Snímanie sa spustí s oneskorením
10 sekúnd. Toto nastavenie použite, ak
chcete byť na zábere. Ak chcete toto zrušiť, stlačte znovu .
: Snímanie sa spustí s oneskorením 2 sekúnd. Týmto sa zabráni
rozmazaniu obrazu v dôsledku nestability pri stlačení tlačidla spúšte.
tlačidlo spúšte.
2 Stlačte
Kontrolka samospúšte bliká, a kým sa nespustí spúšť, je počuť pípanie.
22SK
Výber režimu blesku
stlačením (Flash)
1 Opakovaným
na ovládacom tlačidle vyberte
požadovaný režim t z.
: Bliká pri nedostatočnom svetle alebo
protisvetle.
: Blesk sa aktivuje vždy.
: Blesk sa aktivuje vždy. Rýchlosť uzávierky je pomalá na tmavých
miestach, aby sa jasne nasnímalo aj pozadie mimo oblasti osvetlenej bleskom.
(Slow Synchro)
: Blesk sa neaktivuje.
Poznámka
Zmena zobrazenia displeja
stlačením DISP
1 Opakovaným
(Zobrazenie displeja) na ovládacom
tlačidle vyberte požadovaný režim.
Použitie funkcií snímania
• Počas snímania záberov v slede nemôžete používať blesk.
Indikátory zapnuté (On): Nastaví sa
štandardný jas displeja a zobrazujú sa
informácie.
Indikátory zapnuté (On)*: Nastaví sa vyšší jas displeja a zobrazujú sa
informácie.
Histogram zapnutý (On)*: Nastaví sa vyšší jas displeja a zobrazuje sa graf
jasu záberu.
Indikátory vypnuté (Off)*: Nastaví sa vyšší jas displeja a zobrazujú sa len
zábery.
* Jas podsvietenia displeja LCD sa zvyšuje.
zNastavenia histogramu a jasu
Histogram (stĺpcový diagram) je graf zobrazujúci jas záberu. Zobrazenie grafu indikuje
svetlý záber, ak je naklonený doprava a tmavý záber, ak je naklonený doľava.
• Ak si prezeráte zábery pri ostrom slnečnom svetle, nastavte vyšší jas displeja. Pri
nastavení vyššieho jasu sa však rýchlejšie vybíja akumulátor.
23SK
Výber veľkosti záberu, aby sa hodil na svoje
použitie
Veľkosť záberu určuje veľkosť súboru, ktorý sa zaznamená pri vytvorení záberu.
Čím je veľkosť záberu väčšia, tým viac detailov bude reprodukovaných pri
vytlačení záberu na papier s veľkým formátom. Čím je veľkosť záberu menšia, tým
viac záberov je možné zaznamenať. Veľkosť záberu zvoľte tak, aby vyhovovala
spôsobu, akým si budete zábery prezerať.
1 Stlačte tlačidlo MENU.
Tlačidlo MENU
(Image Size) pomocou
2 Zvoľte
v/V/b/B na ovládacom tlačidle
t požadovaná veľkosť t z.
24SK
Veľkosť záberu
Použitie
(4000×3000)
(len DSC-W190)
Pre tlač až do formátu A3+
Počet
záberov
Menej
Tlač
Jemná
(3648×2736)
(len DSC-W180)
(3264×2448)
(len DSC-W190)
Pre tlač až do formátu A3
(2592×1944)
Pre tlač až do formátu A4
(2048×1536)
Pre tlač až do formátu L/2L
(640×480)
Pre e-mailové prílohy
(4000×2672)
(len DSC-W190)
Zrnitá
Menej
Jemná
Pre prezeranie na HD TV prijímači
(vysoké rozlíšenie).
Menej
Jemná
Viac
Zrnitá
(3648×2056)
(len DSC-W180)
(4000×2248)
(len DSC-W190)
(3648×2056)
(len DSC-W180)
(1920×1080)
Použitie funkcií snímania
Viac
Formát 3:2 ako pri vytlačených
fotografiách a pohľadniciach
Poznámka
• Ak tlačíte zábery nasnímané s pomerom strán 16:9, obidva okraje môžu byť orezané.
25SK
x Počet statických záberov, ktoré je možné zaznamenať
DSC-W190
(Jednotky: počet záberov)
Kapacita Vnútorná
pamäť
Veľkosť
Pribl.
12 MB
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná na tomto
fotoaparáte
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
12M
2
49
93
197
395
790
1600
3200
8M
3
72
140
288
580
1170
2350
4700
5M
4
90
170
350
710
1420
2900
5850
3M
7
148
293
600
1200
2400
4850
9800
VGA
60
1200
2360
4800
9650
19300
38600
77200
3:2(11M)
2
49
93
197
395
790
1600
3200
16:9(9M)
3
66
130
262
533
1060
2150
4300
16:9(2M)
11
230
450
900
1800
3700
7500
15000
DSC-W180
(Jednotky: počet záberov)
Kapacita Vnútorná
pamäť
Veľkosť
Pribl.
12 MB
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná na tomto
fotoaparáte
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
10M
2
58
115
230
470
940
1900
5M
4
90
170
350
710
1420
2900
5850
3M
7
148
293
600
1200
2400
4850
9800
VGA
3800
60
1200
2360
4800
9650
19300
38600
77200
3:2(8M)
2
58
115
230
470
940
1900
3800
16:9(7M)
3
75
150
300
600
1200
2450
5000
16:9(2M)
11
230
450
900
1800
3700
7500
15000
Poznámky
• Počet statických záberov sa môže meniť v závislosti od podmienok snímania
a záznamového média.
• Ak je dostupný počet záberov pre snímanie viac než 9 999, objaví sa indikátor „>9999“.
• Ak sa na tomto fotoaparáte prehráva záber nasnímaný iným fotoaparátom, záber sa nemusí
zobraziť v skutočnej veľkosti.
26SK
Použitie režimu snímania, ktorý vyhovuje
scéne (Scene Selection)
1 Nastavte prepínač režimu na (Statický záber).
2 Stlačte tlačidlo MENU.
Pomocou v/V/b/B na ovládacom
3 tlačidle
vyberte
(Camera) t
požadovaná scéna Scene
Selection t z.
(Twilight Portrait):
Umožňuje snímanie ostrých
záberov ľudí v tmavom
prostredí bez straty nočnej
atmosféry.
(Twilight): Umožňuje
snímanie nočných scén bez
straty nočnej atmosféry.
(Soft Snap): Umožňuje
snímanie záberov s
jemnejšou atmosférou.
Funkcia je určená pre
portréty ľudí, kvetiny atď.
(Beach): Umožňuje
snímanie scén pri mori alebo
jazere so zvýraznením
modrej farby vody.
(Landscape): Umožňuje
snímanie so zaostrením na
vzdialený objekt.
(Snow): Umožňuje
snímanie zasnežených scén
s jasnejšou bielou farbou.
Použitie funkcií snímania
(High Sensitivity):
Umožňuje snímanie záberov
bez blesku aj pri slabom
osvetlení.
Poznámka
• Blesk v niektorých režimoch nefunguje.
27SK
Snímanie videozáznamov
režimu nastavte
1 Prepínač
na
(Videozáznam),
potom stlačte tlačidlo
ON/OFF (Napájanie).
Tlačidlo ON/OFF
(Napájanie)
2 Stlačením spúšte úplne nadoraz spustíte nahrávanie.
stlačením tlačidla spúšte úplne nadoraz
3 Opätovným
zastavíte nahrávanie.
x Prezeranie videozáznamov
1 Prepínač režimu nastavte na
(prehrávanie) a stlačením B (nasledujúci ) /
b (predchádzajúci) na ovládacom tlačidle zvoľte videozáznam na prezeranie.
2 Stlačte z.
28SK
Tlačidlo
Funkcia prehrávania
z
Pauza
B
Rýchly posun vpred
b
Rýchly posun vzad
V
Zobrazí sa obrazovka ovládania hlasitosti. Nastavte hlasitosť pomocou b/B.
x Maximálna doba nahrávania
V tabuľke nižšie sú uvedené približné maximálne časy záznamu. Ide o celkové
časy pre všetky súbory videozáznamov. Veľkosť záberu je pevne nastavená na
320 × 240.
(Jednotky : hodina : minúta : sekunda)
Kapacita Vnútorná
pamäť
Veľkosť
320 × 240
Pribl.
12 MB
0:00:20
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná na tomto
fotoaparáte
256 MB 512 MB
0:10:10
0:20:20
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
0:41:20
1:23:40
2:45:00
5:35:00 11:18:00
Poznámky
• Doba záznamu sa môže líšiť v závislosti od podmienok snímania a záznamového média.
• Veľkosť videozáznamov, ktoré je možné zaznamenať, je asi do 2 GB pre každý súbor. Ak
veľkosť súboru dosiahne asi 2 GB, fotoaparát automaticky ukončí záznam.
• Tento fotoaparát nepodporuje HD záznamy alebo prehrávanie videozáznamov.
Použitie funkcií snímania
29SK
Použitie funkcií prezerania
Prezeranie zväčšeného záberu (Transfokácia
počas prehrávania)
prepínača
1 Nastavením
režimu na
(Prehrávanie)
zobrazte záber, potom
stlačte tlačidlo
(Transfokácia počas
prehrávania).
Záber sa zväčší na dvojnásobnú
veľkosť, na stred záberu.
rozsah transfokácie
2 Nastavte
a polohu.
Tlačidlo : Zväčšenie priblíženia.
Tlačidlo W na tlačidle W/T
(Transfokácia): Zmenšenie
priblíženia.
v/V/b/B na ovládacom tlačidle:
Upravuje polohu.
Ukáže zobrazovanú oblasť
celého záberu
Vyhľadávanie záberov (Index záberov)
prepínača
1 Nastavením
režimu na
(Prehrávanie)
zobrazte záber, potom
stlačte tlačidlo
(Index).
•
Opätovným stlačením tlačidla
(Index) zobrazte indexovú
obrazovku s ďalšími zábermi.
záber pomocou v/V/b/
2 BZvoľte
na ovládacom tlačidle.
•
30SK
Pre návrat na obrazovku samostatného
záberu stlačte z.
Prezeranie série statických záberov
(Slideshow)
prepínača režimu na
1 Nastavením
(Prehrávanie) zobrazte statický
záber, potom stlačte tlačidlo
MENU.
Tlačidlo MENU
(Slideshow) pomocou
2 Zvoľte
v/V na ovládacom tlačidle
a potom stlačte z.
[Start] pomocou v, potom stlačte z.
3 Vyberte
Spustí sa prezentácia.
Ak chcete prezentáciu ukončiť, stlačte z.
Použitie funkcií prezerania
•
31SK
Vymazanie záberov
Vymazanie záberov
prepínača režimu na
1 Nastavením
(Prehrávanie) zobrazte záber,
potom stlačte tlačidlo
(Delete).
Tlačidlo
(Delete)
požadované nastavenie
2 Zvoľte
stlačením b/B na ovládacom
tlačidle.
(This Image): Môžete vymazať práve
zobrazený záber.
Tlačidlo MENU
(Multiple Images): Umožňuje zvoliť
a vymazať skupinu záberov. Zvoľte
zábery, stlačte z a potom stlačením tlačidla MENU vymažte zábery.
(All in This Folder): Z vybraného priečinku môžete vymazať všetky
zábery.
32SK
Vymazanie všetkých záberov (Format)
Môžete vymazať všetky údaje uložené na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“
alebo vo vnútornej pamäti. Ak je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“,
všetky údaje uložené na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ sa vymažú. Ak nie
je vložená žiadna pamäťová karta „Memory Stick Duo“, vymažú sa všetky údaje
uložené vo vnútornej pamäti.
1 Stlačte tlačidlo MENU.
Tlačidlo MENU
Zvoľte
(Settings) pomocou V
2 na
ovládacom tlačidle a potom
stlačte z.
Pomocou v/V na ovládacom tlačidle zvoľte ["Memory Stick"
3 Tool]
alebo [ Internal Memory Tool], potom stlačte [Format]
4 Zvoľte [OK] a potom stlačte z.
Poznámka
Vymazanie záberov
t z.
• Formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje, vrátane chránených záberov, a údaje už
nebude možné obnoviť.
33SK
Pripojenie k iným zariadeniam
Prezeranie záberov na TV prijímači
fotoaparát k TV prijímaču špecifikovaným káblom
1 Pripojte
A/V káblom (je súčasťou dodávky).
Do konektora
(USB)·A/V OUT
Do vstupných
konektorov
audio/video
Špecifikovaný kábel A/V
Poznámka
• Na zaistenie optimálnej kvality obrazu videozáznamov je nastavenie [Video Out] vo výrobe
nastavené na režim [NTSC]. Ak sa zábery na TV prijímači nezobrazujú alebo zobrazujú
roztrasené, je možné, že používate TV prijímač len s normou PAL. Skúste prepnúť
nastavenie [Video Out] na režim [PAL] (str. 45).
34SK
Tlač statických záberov
Ak máte tlačiareň kompatibilnú s PictBridge, môžete tlačiť zábery pomocou
nasledujúceho postupu.
Najskôr nastavte fotoaparát tak, že umožníte pripojenie USB medzi
fotoaparátom a tlačiarňou.
fotoaparát k tlačiarni špecifikovaným káblom USB
1 Pripojte
(je súčasťou dodávky).
fotoaparát a tlačiareň.
2 Zapnite
Po nadviazaní spojenia sa objaví indikátor
.
MENU t
(Print)
3 Stlačte
pomocou v/V na ovládacom
tlačidle t z.
Tlačidlo MENU
Zvoľte požadovaný režim pomocou v/V na ovládacom
4 tlačidle
z.
t
This Image: Vytlačte aktuálne zobrazený záber.
Multiple Images: Stlačením b/B zobrazte záber, potom z.
Záber sa vytlačí.
Poznámka
• Ak nie je možné vytvoriť pripojenie k tlačiarni, ubezpečte sa, že položka [USB Connect]
v ponuke
(Settings) je nastavená na [PictBridge].
zTlač vo fotozberni
Vo fotozberni nie je možné tlačiť zábery uložené vo vnútornej pamäti priamo
z fotoaparátu. Skopírujte zábery na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ a tú potom
odneste do fotozberne.
Ako kopírovať: Stlačte MENU t
(Settings) t ["Memory Stick" Tool] t [Copy]
t [OK].
Podrobné informácie získate vo fotozberni.
Pripojenie k iným zariadeniam
požadovanú položku nastavenia a potom stlačte [OK]
5 Zvoľte
t z.
35SK
zVloženie dátumov na zábery
Tento fotoaparát nie je vybavený funkciou vloženia dátumu na záber. Nie je ňou
vybavený z toho dôvodu, aby sa zabránilo duplikovaniu dátumu počas tlače.
Tlač vo fotozberni:
Fotozberňu môžete požiadať, aby zábery vytlačila s vloženým dátumom. Podrobné
informácie získate vo fotozberni.
Tlač doma:
Pripojte fotoaparát k tlačiarni kompatibilnej s formátom PictBridge, stlačte tlačidlo
MENU a potom nastavte položku [Print] t [Date] na možnosť [Date] alebo možnosť
[Day&Time].
Vloženie dátumov na zábery s použitím aplikácie PMB:
S použitím dodanej aplikácie „PMB“ nainštalovanej do počítača (str. 38) môžete vložiť
dátum priamo na záber. V závislosti od nastavení tlače sa však pri tlači záberov
s vloženým dátumom môže dátum zduplikovať. Podrobnosti o aplikácii „PMB“ si pozrite
v príručke „PMB Guide“ (str. 39).
36SK
Použitie fotoaparátu s počítačom
x Použitie „PMB (Picture Motion Browser)“
Zo zaznamenaných záberov môžete mať oveľa väčšiu radosť ako kedykoľvek
predtým, ak využijete výhody aplikácie „PMB“ obsiahnutej na disku CD-ROM
(je súčasťou dodávky).
Existuje viac funkcií okrem tých, ktoré sú uvedené nižšie, ktoré vám poskytnú
väčšiu radosť z vašich záberov. Podrobnosti nájdete v „PMB Guide“ (str. 39).
Naimportuje do
počítača
Kalendár
Mediálne účely
Prezeranie záberov
v kalendári.
Odovzdanie záberu pre
mediálne účely.
CD/DVD
Vytlačenie záberov
s pečiatkami dátumov.
Vytvorenie disku s údajmi
použitím CD alebo DVD
zapisovacej mechaniky.
Exportovanie do
fotoaparátu
Pripojenie k iným zariadeniam
Tlač
Exportovanie záberov na
pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ a ich prezeranie.
Poznámka
• Aplikácia „PMB“ nie je kompatibilná s počítačmi Macintosh.
37SK
x Krok 1: Inštalácia „PMB“ (je súčasťou dodávky)
Softvér (je súčasťou dodávky) môžete nainštalovať podľa nasledujúceho postupu.
• Prihláste sa ako správca.
1 Skontrolujte prostredie vášho počítača.
Odporúčané prostredie pre používanie aplikácie „PMB“
OS (predinštalovaný): Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1
Procesor počítača: Intel Pentium III 500 MHz alebo rýchlejší
(Doporučené: Intel Pentium III 800 MHz alebo rýchlejší)
Pamäť: 256 MB alebo viac (Doporučené: 512 MB alebo viac)
Pevný disk (Miesto na disku potrebné na inštaláciu): Približne 500 MB
Grafika: Rozlíšenie obrazovky: 1 024 × 768 bodov alebo viac
Grafická pamäť: 32 MB alebo viac (Doporučené: 64 MB alebo viac)
*1 64-bitové edície a Starter (Edition) nie sú podporované.
*2 Verzia Starter (Edition) nie je podporovaná.
počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou
2 Zapnite
dodávky) do jednotky CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka ponuky inštalácie.
na tlačidlo [Install]
3 Kliknite
(Inštalovať).
Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup
Language“ (Výber jazyka inštalácie).
podľa inštrukcií na obrazovke a dokončite
4 Postupujte
inštaláciu.
5 Po dokončení inštalácie vyberte disk CD-ROM.
38SK
x Krok 2: Importovanie záberov do vášho počítača použitím
„PMB“
plne nabitý akumulátor do fotoaparátu, potom stlačte
1 Vložte
tlačidlo ON/OFF (Napájanie).
fotoaparát k počítaču.
2 Pripojte
„Connecting…“ sa objaví na displeji fotoaparátu.
2 Do konektora
(USB)·A/V OUT
1 Do konektora USB
Špecifikovaný kábel USB
• Počas komunikačného prenosu sa na obrazovke zobrazí
. Prerušte prácu na
počítači, pokiaľ je indikátor zobrazený. V práci na počítači môžete pokračovať, keď sa
indikátor zmení na
.
na tlačidlo [Import] (Importovať).
3 Kliknite
Podrobnosti nájdete v „PMB Guide“.
x Krok 3: Prezeranie príručky „PMB Guide“
Dvakrát kliknite na ikonu
(PMB
Guide) na pracovnej ploche.
•
Pre prístup do „PMB Guide“
z počiatočnej ponuky: Kliknite na [Start]
(Štart) t [All Programs] (Všetky
programy) t [Sony Picture Utility]
(Pomôcka Sony Picture) t [Help]
(Pomoc) t [PMB Guide].
Poznámky
Pripojenie k iným zariadeniam
1
• Neodpájajte špecifikovaný kábel USB od fotoaparátu počas jeho prevádzky, alebo ak je na
displeji zobrazené „Accessing…“. Keď tak urobíte, môže to spôsobiť poškodenie údajov.
• Pri použití akumulátora s nízkym zvyšným nabitím nemusí byť možné prenášať údaje alebo
sa údaje môžu poškodiť. Doporučuje sa používanie sieťového adaptéra (predáva sa
osobitne).
39SK
x Použitie fotoaparátu s vašim počítačom Macintosh
Zábery môžete kopírovať do počítača Macintosh. Softvér „PMB“ však nie je
kompatibilný.
Odporúčané počítačové prostredie
Pre počítač pripojený k fotoaparátu sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre importovanie záberov
OS (predinštalovaný): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 až v10.5)
Konektor USB: Štandardne k dispozícii
40SK
Zmena nastavení fotoaparátu
Zmena zvuku pri obsluhe
Môžete nastaviť zvuk vydávaný pri činnosti fotoaparátu.
1 Stlačte tlačidlo MENU.
Tlačidlo MENU
(Settings) pomocou V
2 Zvoľte
na ovládacom tlačidle a potom
stlačte z.
[Main Settings] pomocou v/V na ovládacom tlačidle
3 aZvoľte
potom stlačte [Beep] t z.
Zvoľte požadovaný režim pomocou v/V na ovládacom
4 tlačidle
t z.
Shutter: Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte.
On: Pri stlačení ovládacieho tlačidla/spúšte zaznie pípnutie/zvuk spúšte.
Off: Vypne pípnutie/zvuk spúšte.
Zmena nastavení fotoaparátu
41SK
Použitie položiek MENU
Zobrazuje funkcie, ktoré sú k dispozícii pre jednoduché nastavenie, ak je
fotoaparát v režimoch snímania alebo prehrávania. Na displeji sa zobrazujú len
položky, ktoré sú pre daný režim dostupné.
Výberom
(Settings) t [Main Settings] t [Initialize] inicializujete nastavenia
na predvolené hodnoty.
tlačidla MENU zobrazte
1 Stlačením
obrazovku ponuky.
Tlačidlo MENU
požadovanú položku
2 Zvoľte
ponuky pomocou v/V/b/B na
ovládacom tlačidle. Počas
prehrávania potvrďte stlačením
z.
3 Stlačením tlačidla MENU vypnite obrazovku ponuky.
x MENU v režime snímania
Položka
Popis
Camera
Nastavuje režim fotoaparátu.
(
Image Size
Auto Adjustment/
Program Auto/
High Sensitivity/
Soft Snap/
Landscape/
Twilight Portrait/ Twilight/
Beach/
Snow)
Nastavuje veľkosť záberu.
DSC-W190 (
DSC-W180 (
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
)
)
SteadyShot
Umožňuje zvoliť režim pre potlačenie rozmazaného obrazu.
REC Mode
Umožňuje zvoliť spôsob nepretržitého snímania.
EV
Ručne nastavuje expozíciu.
(
(
Off/
Normal/
Auto)
Burst)
(–2,0 EV do +2,0 EV)
42SK
/
/
Položka
Popis
ISO
Slúži na výber svetelnej citlivosti.
White Balance
Upravuje farebné tóny podľa okolitých svetelných podmienok.
(Auto/ISO 100 až ISO 3200)
(
Focus
Auto/
Daylight/
Fluorescent Light 2,
Flash)
Zmení spôsob zaostrenia.
(
Metering Mode
Cloudy/
Fluorescent Light 1,
Fluorescent Light 3/n Incandescent/
Multi AF/
Center AF/0.5 m/1.0 m/3.0 m/7.0 m/
)
Nastavuje, ktorá časť objektu sa má odmerať, aby sa určila expozícia.
(
Multi/
Center/
Spot)
Smile Detection
Sensitivity
Slúži na nastavenie úrovne citlivosti pre rozpoznanie úsmevu.
Face Detection
Nastavuje detekciu tváre.
Flash Level
Upravuje intenzitu blesku.
Red Eye Reduction
Znižuje efekt červených očí.
Color Mode
Zmení živosť záberu alebo pridá špeciálne efekty.
(
Low/
(
(
(
(
(Settings)
Medium/
Auto/
/
Off)
Standard/
Auto/
Normal/
High)
)
On/
Off)
Sepia/
B & W)
Umožňuje zmeniť nastavenia fotoaparátu.
Zmena nastavení fotoaparátu
43SK
x MENU v režime prezerania
Položka
Popis
(Slideshow)
Postupne prehráva zábery spolu s efektmi.
(Retouch)
Retušuje statické zábery.
(
(Multi-Purpose
Resize)
(Protect)
Trimming/
Red Eye Correction)
Zmení veľkosť záberu podľa použitia.
(
HDTV/
Blog/E-mail)
Chráni proti nechcenému vymazaniu.
(
This Image/
Multiple Images)
Pridá značku poradia tlače k záberu na pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“, ktorý chcete vytlačiť.
(
(Print)
(Rotate)
(Select Folder)
(Settings)
44SK
This Image/
Multiple Images)
Vytlačí zábery použitím tlačiarne kompatibilnej s PictBridge.
Pootočí statický záber.
Umožňuje zvoliť priečinok na prezeranie záberov.
Mení nastavenia.
Použitie položiek
(Settings)
Môžete zmeniť preddefinované nastavenia.
tlačidla MENU zobrazte
1 Stlačením
obrazovku ponuky.
Tlačidlo MENU
(Settings) pomocou V
2 Zvoľte
na ovládacom tlačidle a potom
stlačte z.
Zvoľte požadovanú položku pomocou v/V/b/B, potom
3 stlačte
z.
4 Stlačením tlačidla MENU vypnite obrazovku nastavenia.
Položka
Popis
Beep
Táto funkcia slúži na zvolenie alebo vypnutie
zvuku vydávaného pri použití fotoaparátu.
USB Connect
Výber režimu USB pri pripojovaní fotoaparátu
k počítaču alebo tlačiarni kompatibilnej
s PictBridge cez viacúčelový USB kábel.
Video Out
Nastavuje výstup videosignálu podľa TV systému
kódovania farieb pripojeného video zariadenia.
Initialize
Slúži na inicializáciu nastavení na predvolené
hodnoty.
Grid Line
Umožňuje nastaviť, či sa na displeji majú alebo
nemajú zobrazovať čiary mriežky.
Digital Zoom
Zvolí režim digitálnej transfokácie.
Auto Review
Zobrazí nasnímaný záber na displeji na približne
dve sekundy ihneď po nasnímaní statického
záberu.
Shooting Settings
Zmena nastavení fotoaparátu
Kategória
Main Settings
45SK
46SK
Kategória
Položka
Popis
"Memory Stick"
Tool
Format
Naformátuje pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
Create REC.Folder
Táto funkcia vytvorí priečinok pre
zaznamenávanie záberov na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“.
Change REC.Folder
Zmení aktuálne používaný priečinok pre
zaznamenávanie záberov.
Copy
Slúži na skopírovanie všetkých záberov vo
vnútornej pamäti na pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“.
Internal Memory
Tool
Format
Naformátuje vnútornú pamäť.
Clock Settings
Clock Settings
Nastaví dátum a čas.
Language Setting
Language Setting
Slúži na výber jazyka používaného v položkách
ponuky, varovaniach a hláseniach.
Iné
Zoznam ikôn zobrazených na displeji
Ikony sú zobrazené na displeji za účelom indikovania stavu fotoaparátu.
Zobrazenie displeja môžete zmeniť pomocou DISP (Zobrazenie displeja) na
ovládacom tlačidle (str. 23).
Pri snímaní statických záberov
A
Zobrazenie
Význam
Zostatkový stav
akumulátora
Upozornenie na takmer
vybitý akumulátor
Veľkosť záberu
/
sa zobrazí len
•
•
Pri snímaní videozáznamu
pre DSC-W190.
/ sa zobrazí len pre
DSC-W180.
Režim fotoaparátu
(Výber scény)
Režim fotoaparátu
(Automatický program)
Vyváženie bielej farby
Burst
Režim merania
Rozpoznanie tváre
Pri prehrávaní
SteadyShot
Upozornenie na vibrácie
Indikátor citlivosti
rozpoznania úsmevu
Iné
Stupnica transfokácie
47SK
Zobrazenie
Význam
Color mode (Režim
farieb)
C
Zobrazenie
Priečinok pre ukladanie
záznamov
Pripojenie k PictBridge
Ochrana
12
Export PMB
Pripojenie k PictBridge
00:00:15
B
Zobrazenie
Význam
z
Aretácia AE/AF
REC
Standby
Nahrávanie
videozáznamu/
Pohotovostný stav pre
videozáznam
ISO400
Číslo ISO
125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
+2.0EV
Hodnota expozície
0:12
Čas záznamu (m:s)
48SK
Zostávajúci čas záznamu
Red-eye reduction
(Redukcia efektu
červených očí)
Režim blesku
Nabíjanie blesku
Priečinok pre
prehrávanie
12/12
Číslo záberu/Počet
záberov uložených vo
zvolenom priečinku
Zmena priečinku
Režim merania
Indikátor zameriavacieho
rámčeka AF zóny
1.0 m
Počet voľných záberov
Záznamové médium/
Reprodukčné médium
(pamäťová karta
„Memory Stick Duo“,
vnútorná pamäť)
Poradie tlače (DPOF)
VOL.
Význam
Vyváženie bielej farby
Hodnota
poloautomatického
zaostrenia
Macro
ISO 400
Číslo ISO
00:00:12
Počítadlo
+2.0EV
Hodnota expozície
101-0012
Číslo priečinka-súboru
500
Rýchlosť uzávierky
2009 1 1
9:30 AM
Zaznamenaný dátum/čas
na prehrávanom zábere
F3.5
Hodnota clony
z STOP
z PLAY
Sprievodca funkciami pre
prehrávanie záberu
bB BACK/
NEXT
Výber záberov
V VOLUME
Nastavenie hlasitosti
D
Zobrazenie
Význam
Samospúšť
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
Zameriavací rámček AF
zóny
N
Prehrávanie
Lišta prehrávania
Histogram
sa objaví,
• Ikona
keď je vypnuté
zobrazenie
histogramu
(stĺpcového
diagramu).
Iné
49SK
Ďalšie informácie o fotoaparáte („Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“)
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“, ktorá podrobne vysvetľuje ako používať
fotoaparát, je obsiahnutá na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky). Nájdete v nej
podrobné informácie o mnohých funkciách fotoaparátu.
•Na zobrazenie dokumentu „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ je potrebný
program Adobe Reader. Ak ho nemáte nainštalovaný v počítači, môžete si ho
prevziať na webovej stránke: http://www.adobe.com/
x Pre používateľov Windows
1
Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou
dodávky) do jednotky CD-ROM.
2
Kliknite na „Cyber-shot
Handbook“.
„Ďalšie kroky – Cyber-shot“, ktorá
obsahuje informácie o príslušenstve
fotoaparátu sa nainštaluje v rovnakom
čase.
3
Pomocou ikony na obrazovke spustite „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“.
x Pre používateľov Macintosh
50SK
1
Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou
dodávky) do jednotky CD-ROM.
2
Zvoľte priečinok [Handbook] a do počítača skopírujte súbor
„Handbook.pdf“, ktorý je uložený v priečinku [SK].
3
Po skončení kopírovania dvakrát kliknite na
„Handbook.pdf“.
Riešenie problémov
Keby ste mali problémy s fotoaparátom, skúste problém odstrániť nasledujúcimi
spôsobmi.
1 Pozrite sa na nižšie uvedené kroky a nazrite do príručky „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“ (PDF súbor).
2 Vyberte akumulátor, počkajte približne jednu minútu, potom
akumulátor znovu vložte a nakoniec zapnite napájanie.
3 Inicializujte nastavenia (str. 45).
4 Obráťte sa na predajcu Sony alebo na autorizovaný servis Sony.
Aby bolo možné overiť príznaky chybnej činnosti a opravovať fotoaparáty s
funkciou vnútornej pamäte, údaje vo fotoaparáte môžu byť v nevyhnutnej miere
kontrolované. Spoločnosť Sony nebude žiadne z týchto údajov kopírovať ani
ukladať.
Akumulátor a napájanie
Nie je možné vložiť akumulátor.
• Vložte akumulátor správne tak, že stlačíte páčku vysunutia akumulátora (str. 13).
Nie je možné zapnúť fotoaparát.
• Po vložení akumulátora do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým sa fotoaparát zapne.
• Vložte akumulátor správne (str. 13).
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (str. 11).
• Akumulátor je vybitý. Vymeňte akumulátor za nový.
• Používajte odporučený typ akumulátora.
• Z dôvodu ochrany fotoaparátu sa môže napájanie automaticky vypnúť v závislosti od
Iné
Napájanie sa svojvoľne vypína.
teploty fotoaparátu a akumulátora. V takomto prípade sa pred vypnutím napájania
zobrazí na LCD displeji hlásenie.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory akumulátora. Znovu zapnite fotoaparát (str. 16).
• Akumulátor je vybitý. Vymeňte akumulátor za nový.
51SK
Indikátor stavu akumulátora ukazuje nesprávny údaj.
• Nabitie akumulátora rýchlo klesá a zostávajúca kapacita akumulátora je nižšia ako
údaj indikátora v nasledujúcich prípadoch:
– Pri používaní fotoaparátu vo veľmi horúcom alebo chladnom prostredí.
– Pri častom používaní blesku a transfokácie.
– Pri opakovanom zapínaní a vypínaní napájania.
– Keď je v nastaveniach DISP (Zobrazenie displeja) nastavený vyšší jas displeja.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (str. 11).
• Akumulátor je vybitý. Vymeňte akumulátor za nový.
Akumulátor nie je možné nabíjať, keď je vo vnútri fotoaparátu.
• Akumulátor nie je možné nabíjať pomocou sieťového adaptéra (predáva sa osobitne).
Na nabíjanie akumulátora použite nabíjačku (je súčasťou dodávky).
Kontrolka CHARGE bliká počas nabíjania akumulátora.
• Vyberte a znova vložte akumulátor a uistite sa, že je vložený správne.
• Teplota môže byť nevhodná pre nabíjanie. Pokúste sa nabiť akumulátor znova pri
správnej teplote nabíjania (10°C až 30°C).
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Nie je možné zaznamenať zábery.
• Skontrolujte voľnú kapacitu vnútonej pamäte alebo pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ (str. 26, 29). Ak je plná, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Vymažte nepotrebné zábery (str. 32).
– Vymeňte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
• Pri snímaní statického záberu nastavte prepínač režimu na
(Statický záber).
• Pri snímaní videozáznamu nastavte prepínač režimu na
(Videozáznam).
Záber obsahuje biele, čierne, červené, fialové alebo iné pruhy alebo je
červenkastý.
• Tento jav sa nazýva „smearing“ (rozmazanie). To nie je porucha.
Prezeranie záberov
Nie je možné prehrávať zábery.
• Nastavte prepínač režimu na
(Prehrávanie) (str. 19).
• V počítači sa zmenil názov priečinka či súboru.
• Nie je zaručené, že fotoaparát prehrá súbory obsahujúce zábery upravované na
počítači alebo zábery, ktoré boli nasnímané inými fotoaparátmi.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte pripojenie USB.
52SK
Preventívne opatrenia
Fotoaparát nepoužívajte ani
neskladujte na nasledujúcich
miestach
• Na príliš horúcom, studenom alebo
vlhkom mieste
Ak, napríklad, fotoaparát ponecháte vo
vozidle zaparkovanom na slnku, môže sa
zdeformovať obal fotoaparátu a spôsobiť
tak jeho poruchu.
• Na priamom slnečnom svetle alebo v
blízkosti ohrievača
Fotoaparát môže zmeniť farbu, môže sa
zdeformovať alebo môže dôjsť k poruche.
• Na miestach vystavených otrasom
• V blízkosti silných magnetických polí
• Na piesočnatých alebo prašných miestach
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu
nedostal piesok ani prach. Môže to
poškodiť fotoaparát. Poškodenie niekedy
nie je možné opraviť.
Poznámka k noseniu
Nesadajte si na stoličku alebo iné miesto,
keď máte fotoaparát v zadnom vrecku
nohavíc alebo sukne. Môže to spôsobiť
poruchu alebo poškodenie fotoaparátu.
Poznámka k čisteniu
Čistenie LCD displeja
Otlačky prstov, prach alebo iné nečistoty
utierajte z povrchu LCD displeja použitím
čistiacej súpravy na LCD displeje (predáva
sa osobitne).
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve otlačky prstov alebo
prach, vyčistite objektív jemnou
handričkou.
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu čistite jemnou
handričkou mierne navlhčenou vo vode a
potom prípadnú vlhkosť utrite suchou
jemnou handričkou. Ochrana povrchovej
úpravy a krytu pred poškodením:
– Nevystavujte fotoaparát chemickým
výrobkom ako napr. riedidlám, benzínu,
liehu, jednorázovým handričkám,
odpudzovačom hmyzu, opaľovacím
krémom alebo insekticídom.
– Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na
rukách ktorúkoľvek z vyššie uvedených
chemikálií.
– Nenechávajte fotoaparát príliš dlho
v kontakte s gumovými produktmi alebo
výrobkami z vinylu.
Informácie o prevádzkových
teplotách
Prevádzková teplota fotoaparátu je od 0°C
do 40°C. Fotoaparát neodporúčame
prevádzkovať pri teplotách presahujúcich
tento interval.
Informácie týkajúce sa
kondenzácie vlhkosti
Ak náhle prenesiete fotoaparát z
chladného do teplého prostredia, na
vnútorných alebo vonkajších častiach
fotoaparátu sa môže vytvoriť
skondenzovaná vlhkosť. Táto kondenzácia
vlhkosti môže spôsobiť poruchu
fotoaparátu.
Ak skondenzovala vlhkosť
Iné
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi
hodinu mimo prevádzky, kým sa vlhkosť
neodparí. Ak by ste používali fotoaparát
pri výskyte vlhkosti vo vnútri objektívu,
nedokážete nasnímať ostré zábery.
53SK
Informácie o vnútornom
nabíjateľnom záložnom
akumulátore
Váš fotoaparát má vnútorný nabíjateľný
akumulátor, ktorý zaisťuje, že nastavenie
času a dátumu a ďalšie nastavenia budú
uchované bez ohľadu na to, či je fotoaparát
vypnutý alebo zapnutý.
Tento nabíjateľný akumulátor sa nabíja
vždy počas používania fotoaparátu. Ak
však používate fotoaparát len počas
krátkej doby, akumulátor sa postupne
vybije. Ak fotoaparát vôbec nepoužívate
po dobu približne 1 mesiaca, akumulátor sa
úplne vybije. Preto zaistite, aby bol
akumulátor nabitý pred použitím
fotoaparátu.
Fotoaparát môžete používať aj vtedy, keď
nabíjateľný akumulátor nie je nabitý.
Nebudú sa však indikovať dátum a čas.
Postup pri nabíjaní vnútorného
nabíjateľného záložného akumulátora
Vložte nabitý akumulátor do fotoaparátu a
ponechajte fotoaparát 24 hodín alebo viac
vypnutý.
54SK
Technické údaje
Fotoaparát
[Systém]
Snímací prvok:
DSC-W190: 7,79 mm (typ 1/2,3) farebný
CCD, primárny farebný filter
DSC-W180: 7,70 mm (typ 1/2,3) farebný
CCD, primárny farebný filter
Celkový počet pixelov fotoaparátu:
DSC-W190: Približne 12,4 megapixelov
DSC-W180: Približne 10,3 megapixelov
Efektívny počet pixelov fotoaparátu:
DSC-W190: Približne 12,1 megapixelov
DSC-W180: Približne 10,1 megapixelov
Objektív: Optické priblíženie 3×
f = 6,2 mm – 18,6 mm (35 mm – 105 mm
(ekvivalent 35 mm filmu))
F3,1 (W) – F5,6 (T)
Ovládanie expozície: Automatická expozícia,
Režim výberu scény (7 režimov)
Vyváženie bielej farby: Automatické, Denné
svetlo, Zamračené, Žiarivka 1,2,3,
Žiarovka, Blesk
Interval snímania pre režim snímania záberov
v slede:
Približne 1 sek.
Formát súborov:
Statické zábery: Vyhovuje štandardu
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.21, MPF
Baseline), s kompatibilitou na DPOF
Videozáznamy: AVI (Motion JPEG)
Záznamové médium: Vnútorná pamäť
(pribl. 12 MB), pamäťová karta „Memory
Stick Duo“
Blesk: Rozsah blesku (citlivosť ISO (Index
odporúčanej expozície) nastavená na
Auto):
Pribl. 0,5 m až 3,0 m (W)/Pribl. 0,5 m až
1,5 m (T)
[Napájanie, všeobecne]
Napájanie: Nabíjateľný akumulátor
NP-BK1, 3,6 V
Sieťový adaptér AC-LS5 (predáva sa
osobitne), 4,2 V
Príkon (počas snímania):
1,2 W
Prevádzková teplota: 0°C až 40°C
Skladovacia teplota: –20°C až +60°C
Rozmery:
93,4 × 54,5 × 18,7 mm (Š/V/H, okrem
prečnievajúcich častí)
Hmotnosť (spolu s akumulátorom NP-BK1,
„Memory Stick Duo“):
Pribl. 140 g
Mikrofón: Monofónny
Reproduktor: Monofónny
Tlač Exif: Kompatibilný
PRINT Image Matching III: Kompatibilný
PictBridge: Kompatibilný
[Vstupné a výstupné konektory]
(USB)·A/V OUT:
Video výstup
Audio výstup (Monofónny)
USB komunikácia
USB komunikácia: Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilné)
Iné
Konektor
[LCD displej]
LCD panel:
6,7 cm (typ 2,7) jednotka TFT
Celkový počet bodov: 230 400 (960 × 240)
bodov
55SK
Nabíjačka akumulátora BC-CSKA
Obchodné značky
Požiadavky na napájanie: 100 V – 240 V
striedavého prúdu, 50 Hz/60 Hz, 2,3 W
Výstupné napätie: 4,2 V jednosmerného
prúdu, 0,30 A
Prevádzková teplota: 0°C až 40°C
Skladovacia teplota: –20°C až +60°C
Rozmery: Pribl. 62 × 24 × 91 mm (Š/V/H)
Hmotnosť: Približne 70 g
• Nasledujúce značky sú obchodné značky
Nabíjateľný akumulátor NP-BK1
Použitý akumulátor: Lítium-iónový
akumulátor
Maximálne napätie: 4,2 V jednosmerného
prúdu
Nominálne napätie: 3,6 V jednosmerného
prúdu
Maximálny nabíjací prúd: 1,4 A
Maximálne nabíjacie napätie: 4,2 V
jednosmerného prúdu
Kapacita:
typická: 3,4 Wh (970 mAh)
minimálna: 3,3 Wh (930 mAh)
Vzhľad a špecifikácie sa môžu zmeniť bez
upozornenia.
56SK
spoločnosti Sony Corporation.
, „Cyber-shot“, „Memory
Stick“,
, „Memory Stick PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory Stick
Micro“, „MagicGate“,
• Microsoft, Windows, DirectX a Windows
Vista sú registrované obchodné značky
alebo obchodné značky spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojených
štátoch amerických a/alebo iných
krajinách.
• Macintosh a Mac OS sú obchodné značky
alebo registrované obchodné značky
spoločnosti Apple Inc.
• Intel, MMX a Pentium sú obchodné
značky alebo registrované obchodné
značky spoločnosti Intel Corporation.
• Adobe a Reader sú obchodné značky
alebo registrované obchodné značky
spoločnosti Adobe Systems Incorporated
v Spojených štátoch amerických a/alebo
iných krajinách.
• Ďalej všeobecne platí, že názvy
produktov a systémov spomenuté
v tomto návode sú obchodnými značkami
alebo registrovanými obchodnými
značkami príslušných vývojárskych a
výrobných spoločností. Avšak, označenia
™ alebo ® nie sú v tomto návode vždy
uvádzané.
Iné
57SK
Az e termékkel kapcsolatos további
információk és a gyakran feltett kérdésekre
adott válaszok a Vevőszolgálat honlapján
olvashatók.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našej webovej
stránke v sekcii Služby Zákazníkom.
70 vagy nagyobb százalékban újrahasznosított papírra,
illékony szerves vegyületektől mentes, növényi olaj alapú
tintával nyomtatva.
Vytlačené na papieri, ktorý je recyklovaný zo 70% alebo
viacej s použitím atramentu vyrobeného na báze
rastlinného oleja bez nestálych organických zlúčenín.
Printed in China
Download PDF

advertising