Sony | DSC-S650 | Sony DSC-S650 Návod na použitie

Digitális fényképezőgép
Digitálny fotoaparát
Használati útmutató
Návod na používanie
HU
DSC-S650/S700
SK
Az összetettebb műveletekkel kapcsolatban bővebb
információkat a mellékelt CD-ROM „A Cyber-shot
kézikönyve” útmutatójában talál.
Podrobnosti o pokročilých operáciách nájdete v príručke
„Príručka Cyber-shot“ , ktorá je dodávaná na CD-ROM
disku a môžete si ju prezrieť na počítači.
Kezelési útmutató
A készülék használatba vétele előtt kérjük, tanulmányozza át ezt az útmutatót, és őrizze meg, hogy a
jövőben is fellapozhassa.
Návod na používanie
Skôr, ako zariadenie začnete používať, prečítajte si pozorne túto príručku a odložte si ju ako prípadný
zdroj informácií v budúcnosti.
© 2007 Sony Corporation
2-897-956-12(1)
Magyar
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
[ Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Európai vásárlóink
figyelmébe
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
átjátszókábellel használják.
[ Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
[ Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy
húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
2
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Tartalomjegyzék
Megjegyzések a fényképezőgép használatával kapcsolatban ................. 4
Az első lépések ................................................................................ 6
A mellékelt tartozékok ellenőrzése ........................................................... 6
1 Az akkumulátorok/a „Memory Stick Duo” (nem mellékelt tartozék)
behelyezése .............................................................................................. 7
2 A fényképezőgép bekapcsolása/az óra beállítása ...............................10
Felvételek készítése ...................................................................... 11
Képek megtekintése/törlése ........................................................ 14
A képernyőn megjelenő kijelzések .............................................. 16
A beállítások megváltoztatása – Menü/Beállítás ....................... 18
Menüelemek ............................................................................................19
A Beállítás menü elemei ......................................................................... 20
A számítógép használata ............................................................. 21
HU
Az USB kapcsolathoz és a (mellékelt) szoftverrel használható operációs
rendszerek .............................................................................................. 21
„A Cyber-shot kézikönyve” megtekintése .............................................. 21
Az akkumulátor élettartama és a memóriakapacitás ................ 22
Az akkumulátor üzemideje és a felvehető/megtekinthető
képek száma .......................................................................................... 22
A fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje ............................. 24
Hibaelhárítás .................................................................................. 26
Akkumulátor, áramforrás ........................................................................ 26
Fényképek/mozgóképek felvétele .......................................................... 27
Képek megtekintése ............................................................................... 28
Óvintézkedések ............................................................................. 29
Műszaki adatok ............................................................................. 30
3
Megjegyzések a fényképezőgép használatával kapcsolatban
[ A belső memória és a „Memory
Stick Duo” mentése
Ha világít a memóriaműködés-jelző, ne
kapcsolja ki a fényképezőgépet, és ne
vegye ki belőle sem az
akkumulátorokat, sem a „Memory Stick
Duo” memóriakártyát, mert
tönkremehetnek a belső memóriában,
illetve a „Memory Stick Duo”
memóriakártyán tárolt adatok. Az
adatokat mindig védje biztonsági
másolat készítésével.
[ Megjegyzések a felvétellel/
lejátszással kapcsolatban
• Ez a fényképezőgép nem porálló, nem
cseppálló és nem is vízálló. A fényképezőgép
használatba vétele előtt olvassa el az
„Óvintézkedések” (29. oldal) című fejezetet.
• Mielőtt egyszeri, megismételhetetlen
eseményeket vesz fel, készítsen
próbafelvételt, hogy megbizonyosodjék a
készülék helyes működéséről.
• Óvja a fényképezőgépet a nedvességtől. A
fényképezőgép belsejébe jutó víz hibás
működést okozhat, amely bizonyos
esetekben nem javítható meg.
• Ne fordítsa a fényképezőgépet a nap, vagy
más nagyon fényes fényforrás felé. Ha így
tesz, az a fényképezőgép hibás működését
eredményezheti.
• Ne használja a fényképezőgépet olyan hely
közelében, amely erős rádióhullámokat
gerjeszt, vagy sugárzást bocsát ki.
Előfordulhat, hogy ilyen helyen a
fényképezőgép nem képes megfelelően
felvenni vagy lejátszani.
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgép
homokos vagy poros helyen hibásan
működik.
• Ha pára csapódna le rá, akkor azt a
fényképezőgép használata előtt távolítsa el
(29. oldal).
4
• Ne rázza, ne üsse hozzá semmihez a
fényképezőgépet. Azon felül, hogy a
készülék hibásan működhet és képtelenné
válhat képek rögzítésére, ez
használhatatlanná teheti az adathordozót,
illetve a képadat hibáját, károsodását vagy
elvesztését is okozhatja.
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku felületét.
A vaku hőkibocsátása miatt a vaku felületén
lévő szennyeződés elszíneződhet, illetve
rátapadhat a vaku felületére, így a
kibocsátott fény nem lesz elegendő.
[ Megjegyzések az LCD
képernyővel kapcsolatban
• Az LCD képernyő rendkívül nagy
pontosságú gyártási technológiával készült,
így a használható képpontok aránya több
mint 99,99%. Ennek ellenére állandóan
fekete pontok és/vagy (fehér, piros, kék vagy
zöld színű) fényes pontok jelenhetnek meg
az LCD képernyőn. Ezek a pontok, amelyek
a gyártási folyamat természetes velejárói,
egyáltalán nem befolyásolják a felvételt.
[ Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásával kapcsolatban
• Ez a fényképezőgép megfelel a JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) által
előírt DCF (Design rule for Camera File
system) általános tervezési szabványnak.
• Nem biztos, hogy az ezzel a
fényképezőgéppel felvett képeket más
készülékkel le lehet játszani, továbbá, hogy a
más készülékkel felvett vagy szerkesztett
képeket ezzel a fényképezőgéppel le lehet
játszani.
[ A szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
Televíziós műsorokat, filmeket,
videoszalagokat és egyéb anyagokat gyakran
szerzői jog véd. Ilyen anyagok engedély
nélküli felvétele a vonatkozó jogszabályokba
ütközhet.
[ A felvételek tartalmáért nem
vállalunk felelősséget
A felvétel tartalmáért nem nyújtunk
ellenszolgáltatást, ha a felvétel vagy a
lejátszás a készülék vagy az adathordozó
stb. hibájából nem valósul meg.
[ Az ábrákról
A kézikönyvben található illusztrációk a
DSC-S650 készülékről készültek, hacsak
mást nem jeleztünk.
HU
5
Az első lépések
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
• LR6-os (AA méretű) alkáli elem (2 db)
• USB kábel (1 db)
• A/V kábel (1 db)
Erősítse fel a pántot, hogy így megóvja
a fényképezőgépet a leesésből stb.
származó sérülésektől.
6
• Csuklópánt (1 db)
• CD-ROM (Cyber-shot program/„A Cybershot kézikönyve”) (1 db)
• Használati útmutató (ez a kézikönyv)
(1 db)
Rögzítőfül
1 Az akkumulátorok/a „Memory Stick Duo” (nem
mellékelt tartozék) behelyezése
ɟ
ɠ
Alsó oldal
2
1
Akkumulátor/
„Memory Stick Duo”
védőfedél
A „Memory Stick Duo”
memóriakártyát úgy tegye be,
hogy érintkezői az LCD
képernyő felé nézzenek.
1 Nyissa fel az akkumulátor/„Memory Stick Duo” védőfedelét.
HU
2 Teljesen, kattanásig tolja be a „Memory Stick Duo” memóriakártyát (nem
mellékelt tartozék).
3 Az akkumulátorokat a +/– pólusoknak megfelelően helyezze be.
4 Zárja le az akkumulátor/„Memory Stick Duo” védőfedelét.
[ Ha nincs „Memory Stick Duo” a készülékben
A fényképezőgép a belső memóriát (kb. 24 MB) használja képek rögzítéséhez/
lejátszásához.n
[ A fényképezőgéppel használható és nem használható akkumulátorok/
elemek
Típus
mellékelt
használható
újratölthető
LR6-os (AA méretű) alkáli elemek
a
a
–
HR 15/51:HR6 (AA méretű) nikkel-fémhidrid
(Ni-MH) akkumulátor*1
–
a
a
ZR6 (AA méretű) Oxy Nickel Primary
akkumulátor
–
a
–
Mangán akkumulátor*2
–
–
–
Lítium akkumulátor
–
–
–
Ni-Cd akkumulátor*2
–
–
–
*2
7
*1 NH-AA-2DB
*2
ikercsomag stb.
A készülék működése nem biztosítható, ha az akkumulátor/elem természetéből adódóan hirtelen
lecsökken a feszültség vagy más probléma adódik.
[ VIGYÁZAT!
A helytelen kezelés következtében az akkumulátor felrobbanhat vagy szivároghat. Az
akkumulátorokat ne töltse újra, ne próbálja szétszedni és ne dobja tűzbe.
Ellenőrizze az akkumulátorok szavatossági idejét (hónap-év).
[ Az akkumulátor töltésszintjének és a hátralévő üzemidőnek az
ellenőrzése
Kapcsolja be a fényképezőgépet és az LCD képernyőn ellenőrizze a hátralevő
üzemidőt.
Az
akkumulátor
hátralevő
üzemidejét
mutató
szimbólum
Az
akkumulátor
hátralevő
üzemidejére
vonatkozó
útmutatás
Az
akkumulátor
töltésszintje
megfelelő
Az
akkumulátor
félig töltött
Az
akkumulátor
töltésszintje
alacsony, a
felvétel/
lejátszás
hamarosan
leáll.
Cserélje ki az elemeket
újakra vagy teljesen
feltöltött nikkel-fémhidrid
akkumulátorokra. (A
figyelmeztető szimbólum
villog.)
• Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a kijelzett energiaszint (hátralévő üzemidő) nem
pontos érték.
• Alkáli elemek/Oxy Nickel Primary Battery használata során előfordulhat, hogy a kijelzett
energiaszint (hátralevő üzemidő) nem pontos érték.
• A hálózati tápegység (nem mellékelt tartozék) használata során a kijelzőn nem jelenik meg az
energiaszintet (hátralevő üzemidőt) mutató szimbólum.
8
[ Az akkumulátor/„Memory Stick Duo” kivétele
Nyissa fel az akkumulátor/„Memory Stick Duo” védőfedelét.
„Memory Stick Duo”
Memóriaműködés-jelző
• Győződjék meg arról, hogy nem
világít a memóriaműködésjelző, majd nyomja meg egyszer
a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát.
Akkumulátor
Memóriaműködés-jelző
• Vigyázzon, nehogy leejtse az
akkumulátort.
• Ha a memóriaműködés-jelző világít, ne
nyissa ki az akkumulátorfedelet és ne
kapcsolja ki a fényképezőgépet, mert
tönkremehetnek a memóriakártyán
tárolt adatok.
HU
9
2 A fényképezőgép bekapcsolása/az óra beállítása
POWER gomb
Üzemmód-tárcsa
ɟ Vezérlőgomb
1
2
1 Az üzemmód-tárcsával válassza az
3
üzemmódot, majd nyomja meg a
POWER gombot.
2 A vezérlőgombbal állítsa be az órát.
1 A v/V résszel válassza ki a dátum formátumát, majd nyomja meg a z részt.
2 A b/B résszel válassza ki az egyes elemeket, a v/V segítségével állítsa be a
számértékeket, majd nyomja meg a z részt.
3 A vezérlőgomb B részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a
z részt.
[ A dátum és az idő módosítása
A
(Beállítás) képernyőn válassza ki a [Óra beállítás] elemet (18. oldal).
[ A készülék bekapcsolásakor
• Ha még nem állította be az órát, az fényképezőgép bekapcsolásakor az Óra beállítás
képernyő jelenik meg.
• Ha a fényképezőgépet akkumulátorról üzemelteti és kb. három percig nem használja,
a készülék automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze az akkumulátor lemerülését
(automatikus kikapcsolási funkció).
10
Felvételek készítése
ɠ Exponáló gomb
Üzemmód-tárcsa
DISP gomb
Zoom (W/T) gomb
Vezérlőgomb
Állványcsatlakozó (alul)
(Képméret) gomb
1 Az üzemmód-tárcsával válasszon ki egy üzemmódot.
Fénykép (automatikus üzemmód): Válassza az
Mozgókép: Válassza az
üzemmódot.
üzemmódot.
HU
2 Erősen fogja a fényképezőgépet, mindkét karját teste mellett tartva.
A tárgyat állítsa a
keresőkeret közepére.
3 Készítse el a felvételt az exponáló gomb segítségével.
Fénykép:
1 A fókuszáláshoz félig nyomja le
és tartsa úgy az exponáló gombot.
AE/AF rögzítés kijelzése
Az z (AE/AF rögzítés) kijelző
(zölden) villog, hangjelzés hallható,
majd a rögzítés kijelzője abbahagyja a
villogást, és folyamatosan világít.
2 Nyomja le teljesen az exponáló
gombot.
Zárhang hallható.
Mozgókép:
Nyomja le teljesen az exponáló gombot.
A rögzítés leállításához ismét nyomja le teljesen az exponáló gombot.
11
[ A fénykép üzemmód kiválasztása
[
Állítsa az üzemmód-tárcsát a kívánt
funkcióra.
Nyomja meg a zoomoló gombot.
Automatikus
üzemmód
Lehetővé teszi, hogy
könnyen készítsen
felvételt az
automatikusan
beállított értékekkel.
Automatikus
program
üzemmód
Lehetővé teszi, hogy
az automatikusan
beállított
expozícióval (a
zársebességgel és a
rekesznyílásértékkel) készítsen
felvételt. Különféle
beállításokat is
kiválaszthat a menü
segítségével.
Nagy
érzékenység
12
Fényképek készítése
rosszabb
fényviszonyok
mellett is vaku
nélkül.
Lágy
kattintás
Arcképek készítése
melegebb fénnyel.
Szürkületi
portré
Az éjszakai hangulat
elvesztése nélkül
éles portré készítése
sötét helyen.
Szürkület
Éjszakai felvételek
készítése az éjszakai
hangulat elvesztése
nélkül.
Tájkép
Távoli tárgyra
fókuszált fényképek
készítése.
Tengerpart
Tengerparti vagy
tóparti felvételek
készítése élénk színű
vízfelülettel.
Hó
Havas tájak
fényképezése
tisztább fehér
színnel.
Zoomolás
• Ha a zoom mértéke nagyobb 3-szorosnál,
akkor a fényképezőgép a Digitális zoom
funkciót használja.
• Mozgókép készítése közben a zoom mértéke
nem módosítható.
[
Vaku (Vaku üzemmód
választása fénykép készítéséhez)
Addig nyomogassa a vezérlőgomb v ( )
részét, amíg ki nem választotta a kívánt
üzemmódot.
(Nincs kijelzés): Vaku automatikus
Akkor villan, ha nincs elegendő fény vagy
ellenfény van (gyári beállítás).
: Vaku bekapcsolva
: Lassú szinkron (Vaku bekapcsolva)
A zársebesség lassú, hogy sötét helyen a
vaku fénycsóváján kívül eső háttér is
tisztán látható legyen a képen.
: Vaku kikapcsolva
[
Makró/Nagyítóüveg (Közelkép
készítése)
Nyomja meg a vezérlőgomb B ( )
részét.
A műveletet leállításához ismét nyomja
meg a B részt.
(Nincs kijelzés): Makró ki
: Makró be (W oldal: kb. 5 cm vagy
távolabbi, T oldal: kb. 35 cm vagy távolabbi)
[
Az önkioldó használata
Addig nyomogassa a vezérlőgomb
V ( ) részét, amíg ki nem választotta a
kívánt üzemmódot.
(Nincs kijelzés): Nem használja az
önkioldót
: 10 másodperces késleltetés
: 2 másodperces késleltetés
[ A rögzíthető fényképek számáról
és a rögzíthető mozgóképek
hosszáról
A rögzíthető fényképek száma a
kiválasztott képmérettől függ.
Fénykép
A rögzíthető képek maximális száma
Nyomja meg az exponáló gombot: ekkor
villogni kezd az önkioldó kijelzője, és a
zár működésbe lépéséig hangjelzés
hallható.
[
EV (Az expozíció beállítása)
A vezérlőgombon nyomja meg a
b ( ) gombot, majd a v/V részével
állítsa be az expozíciót.
+ irányban: Kivilágosítja a képet.
– irányban: Besötétíti a képet.
Az EV-beállító sáv eltüntetéséhez ismét
nyomja meg a b gombot.
[
Mozgókép
A maximális felvételi idő
HU
• A rögzíthető képek száma, illetve hossza a
felvételi körülmények függvényében is
változhat.
A képméret módosítása
Nyomja meg a
(Képméret)
gombot, és válassza ki a méretet a
vezérlőgomb v/V részével.
A Képméret menü eltüntetéséhez ismét
nyomja meg a
gombot.
Képméret
Útmutatás
7M :
7M
Nyomtatás A3/29,7×42
cm-ig
3:2 :
3:2
Illesztés 3:2-es
méretarányhoz
5M :
5M
Nyomtatás A4/21×29,7
cm-ig
3M :
3M
Nyomtatás 13×18 cm-ig
2M :
2M
Nyomtatás 10×15 cm-ig
VGA :
16:9 :
VGA
16:9
E-mailhez
Kijelzés 16:9-es HDTV-n
13
Képek megtekintése/törlése
(Lejátszás)
gomb
Áttekintő (index)/
(Lejátszási zoom) gomb
ɟ Vezérlőgomb
(Lejátszási zoom)
gomb
(USB) · A/V OUT
csatlakozó (oldal)
(Törlés) gomb
1 Nyomja meg a
(Lejátszás) gombot.
Ha kikapcsolta a fényképezőgépet és megnyomja a
(Lejátszás) gombot, a fényképezőgép
automatikusan lejátszás üzemmódban bekapcsol. A gomb ismételt megnyomásával a készüléket
felvétel üzemmódba kapcsolja.
2 A vezérlőgomb b/B részével válasszon ki egy képet.
Mozgókép:
Mozgókép lejátszásához nyomja meg a z részt. (A lejátszás leállításához ismét nyomja meg a z
részt.)
Az előrecsévéléshez nyomja meg a B gombot, a visszacsévéléshez pedig a b gombot. (Ha vissza
kíván térni a normál lejátszáshoz, nyomja meg a z részt.)
• Mozgókép lejátszása során a készülékkel hangot nem lehet lejátszani. A hang lejátszásához a
készüléket külső kimenethez, például televízióhoz, hangszóróhoz kell csatlakoztatnia.
[
Képek törlése
1 Jelenítse meg a törölni kívánt képet, majd nyomja meg a
(Törlés) gombot.
2 A vezérlőgomb v részével válassza ki az [Töröl] menüpontot, majd nyomja meg a z
részt.
[
Felnagyított kép megtekintése (zoomolás lejátszáskor)
Amikor éppen egy fényképet jelenít meg, nyomja meg a
Visszaálláshoz nyomja meg a
gombot.
A részlet beállítása: v/V/b/B
Kilépés a lejátszás közbeni zoomolásból: z
[
gombot.
Az áttekintő (index) képernyő megtekintése
Nyomja meg az
(Áttekintő/index) gombot, és válasszon ki egy képet a vezérlőgomb
v/V/b/B részével. A következő (előző) áttekintő (index) képernyő megjelenítéséhez
nyomja meg a b/B részt.
Ha vissza kíván térni az egyképes képernyőhöz, nyomja meg a z részt.
14
[ Képek törlése áttekintő (index) üzemmódban
1 Amikor az áttekintő (index) képernyő látható, nyomja meg a
(Törlés)
gombot, és a vezérlőgomb v/V részével válasza ki a [Választ] menüelemet, majd
nyomja meg a z részt.
2 A v/V/b/B résszel válassza ki a törölni kívánt képet, majd a (Törlés) jel
megjelenítéséhez nyomja meg a z részt.
3 Nyomja meg a
(Törlés) gombot.
4 A vezérlőgomb B részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a z
részt.
[ Képek megtekintése tévéképernyőn
A készüléket a (mellékelt) A/V kábel segítségével csatlakoztassa a televízióhoz.
Az
(USB) ·
A/V OUT csatlakozóhoz
HU
Az audió/videó
bemeneti aljzathoz
A/V kábel
15
A képernyőn megjelenő kijelzések
A DISP gomb megnyomásával be- és kikapcsolhatja a kijelzőn megjelenő adatokat és
kijelzéseket.
[ Fényképezéskor
A
Az akkumulátor
energiaszintje és a
hátralévő üzemidő
z
AE/AF rögzítés
Felvételi üzemmód
Fehéregyensúly
K.LÉT
FELV.
Készenlét/
mozgóképfelvétel
Üzemmód-tárcsa
(Jelenet)
[ Mozgókép felvételekor
Üzemmód-tárcsa
(Automatikus program)
Fényképezőgép
üzemmód
Lejátszási üzemmód
Vaku üzemmód
A vaku töltődik
1.3 Zoomolás
Vörös szem jelenség
csökkentése
[ Lejátszáskor
Keménység
Fénymérési mód
RICH
NATURAL
SEPIA B&W
Szín üzemmód
-
Védelem
„Kinyomtatni” (DPOF)
jel
Zoomolás
N
16
Lejátszás
B
D
Makró
Figyelmeztetés a
remegésre
EV-beállító sáv
Figyelmeztetés az
akkumulátor alacsony
töltési szintjére
E
PictBridge kapcsolat
V Sötétebb
v Világosabb
EV beállítása
101-0012
Mappa-fájl sorszáma
ISO-szám
Lejátszási sáv
Fénymérési mód
+2.0EV
Expozíció értéke (EV)
Vaku
C
Fehéregyensúly
PictBridge kapcsolat
7M
3:2
5M
3M
2M
VGA
Képméret
+
A pontszerű fénymérés
célkeresztje
AF tartománykeresőkeret
16:9
FINE STD
101
Képminőség
Felvételi mappa
500
Zársebesség
Mappaváltás
F2.8
Rekesznyílás értéke
Lejátszási mappa
E
A belső memória még
szabad tárkapacitása
125
Zársebesség
A „Memory Stick” még
szabad tárkapacitása
F2.8
Rekesznyílás értéke
+2.0EV
Expozíció értéke (EV)
2007 1 1
9:30 AM
A lejátszott kép
felvételének dátuma/
időpontja
00:00:00
[00:28:25]
Felvételi idő [maximális
felvételi idő]
400
A még rögzíthető képek
száma
Önkioldó
HU
HÁT/KÖV
Képet választ ki
Menü
ISO-szám
12/12
A kép sorszáma/A
kiválasztott mappába
rögzített képek száma
00:00:12
Számláló
17
A beállítások megváltoztatása – Menü/
Beállítás
(Lejátszás)
Üzemmód-tárcsa
ɟ MENU gomb
ɠ Vezérlőgomb
1 Felvétel: kapcsolja be a fényképezőgépet, és állítsa be az üzemmód-tárcsát.
Lejátszás: nyomja meg a
(Lejátszás) gombot.
Az üzemmód-tárcsa helyzete és a felvételi/lejátszási üzemmód függvényében különböző
menüelemek használhatók.
2 A MENU gombot megnyomva jelenítse meg a menüt.
3 A vezérlőgomb b/B részével válassza ki a kívánt menüelemet.
• Ha a kívánt elem nem látható, akkor addig tartsa nyomva a b/B részt, amíg meg nem jelenik a
képernyőn.
• Ha lejátszási üzemmódban kiválasztott egy elemet, nyomja meg a z gombot.
4 A v/V résszel válassza ki a kívánt értéket.
A kiválasztott értéket a készülék kinagyítja és beállítja.
5 A MENU gombot megnyomva tüntesse el a menüt.
[ A Beállítás menü egy elemének
kiválasztása
Nyomja le és tartsa lenyomva a MENU
gombot, vagy a 3 lépésben válassza a
(Beállítás) elemet, majd nyomja
meg a B részt.
A vezérlőgomb v/V/b/B részével
válassza ki a beállítani kívánt elemet,
majd nyomja meg a z részt.
18
Visszavon
A műveletről bővebben: 1 18. oldal
Menüelemek
A használható menüelemek az üzemmód-tárcsa állásának és a beállításoknak
megfelelően eltérőek. Csak a használható elemek jelennek meg a képernyőn.
A felvétel menüje
COLOR (Szín üzemmód)
(Fénymérési mód)
WB (F.egyensúly)
ISO
A kép színeinek élénkségét módosítja vagy speciális hatásokat
ad hozzá.
Kiválasztja a fénymérési módot.
Beállítja a színárnyalatokat.
Beállítja a fényérzékenységet.
(Képminőség)
Mode (FELV. ümód)
Kiválasztja a fénykép minőségét.
Kiválasztja a folyamatos fényképfelvételi üzemmódot.
(Vakuszint)
Beállítja a vaku fénymennyiségét.
(Élesség)
Beállítja a kép élességét.
(Beállítás)
Módosítja a Beállítás menü elemeinek értékét.
HU
A megtekintés menüje
(Mappa)
Kiválasztja a megtekinteni kívánt képek mappáját.
- (Véd)
Megelőzi a véletlen törlést.
DPOF
Megjelöl a „Kinyomtatni” jellel.
(Nyomtatás)
Képeket nyomtat PictBridge rendszerű nyomtatóval.
(Dia)
Lejátszik egy képsorozatot.
(Átméretez)
Módosítja egy rögzített kép képméretét.
(Forgatás)
Elforgat egy fényképet.
(Beállítás)
Módosítja a Beállítás menü elemeinek értékét.
19
A műveletről bővebben: 1 18. oldal
A Beállítás menü elemei
Fényképezőgép
Digitális zoom
Kiválasztja a digitális zoom üzemmódot.
Funkció tár
A fényképezőgép használata közben ismerteti az egyes
funkciókat.
Vörösszem cs
Csökkenti a vaku használatakor jelentkező vörös szem
jelenséget.
Auto.V.nézés
Közvetlenül fényképezés után körülbelül két másodpercig
megjeleníti a felvett képet a képernyőn.
Belső memória eszköz
Formáz
Formázza a belső memóriát.
Memory Stick eszköz
Formáz
Formázza a „Memory Stick Duo” memóriakártyát.
FELVmappa lh
A képek rögzítéséhez létrehoz egy mappát a „Memory Stick
Duo” memóriakártyán.
FELVmappa cs
Módosítja a képek felvételéhez aktuálisan használt mappát.
Másolás
A belső memórián lévő összes képet a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára másolja.
1. Beállítás
LCD háttérfény
Ha a fényképezőgépet akkumulátorral használja, kiválasztja az
LCD háttérvilágításának erősségét.
Csipogás
Kiválasztja a fényképezőgép működtetésekor hallható hangot.
Nyelv
Inicializál
Kiválasztja a menüelemek, figyelmeztetések és üzenetek
megjelenítésekor használt nyelvet.
A beállításokat visszaállítja a gyári beállításokra.
2. Beállítás
20
Fájlsorszám
Kiválasztja azt az eljárást, amelynek segítségével a készülék
fájlsorszámot rendel a képekhez.
USB csatl.
A használandó USB üzemmódot választja ki arra az esetre,
amikor a fényképezőgépet számítógéphez vagy PictBridge
rendszerű nyomtatóhoz csatlakoztatja az USB kábel
segítségével.
Videó ki
Beállítja a kimenő videojelet a csatlakoztatott videokészülék
színrendszerének megfelelően.
Óra beállítás
Beállítja a dátumot és az időt.
A számítógép használata
A fényképezőgéppel készített képek megjeleníthetők a számítógépen. Ezzel a
programmal pedig eddig soha nem tapasztalt módon használhatja a fényképezőgéppel
készített fényképeket és mozgóképeket. A részleteket „A Cyber-shot kézikönyve”
tartalmazza.
Az USB kapcsolathoz és a (mellékelt) szoftverrel használható
operációs rendszerek
Windows esetén
Macintosh esetén
USB kapcsolat
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition
vagy Windows XP Professional
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v10.1 - v10.4)
A „Picture Motion
Browser” program
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition
vagy Windows XP Professional
nem kompatibilis
HU
• Szállításkor telepítve kell lennie a fenti operációs rendszerre.
• Ha az operációs rendszer nem támogatja az USB kapcsolatot, használjon a kereskedelmi
forgalomban hozzáférhető Memory Stick írót/olvasót.
• A „Picture Motion Browser” üzemi környezetére vonatkozó további részletek a „A Cyber-shot
kézikönyve” útmutatóban találhatók.
„A Cyber-shot kézikönyve” megtekintése
[ Windows esetén
1 Kapcsolja be a számítógépet, és a
CD-meghajtóba tegye bele a
(mellékelt) CD-ROM lemezt.
Ekkor az alábbi képernyő jelenik meg.
2 A telepítés befejezése után kattintson
kétszer az Asztalon létrehozott
parancsikonra.
[ Macintosh esetén
1 Kapcsolja be a számítógépét, és
helyezze be a (mellékelt) CD-ROM
lemezt a CD-meghajtóba.
Válassza ki a kívánt „Handbook” mappát,
és másolja számítógépére a „HU”
mappában található „Handbook.pdf”
dokumentumot.
2 A másolás befejeztével kattintson
Ha [Cyber-shot Handbook] gombra
kattint, megjelenik a „A Cyber-shot
kézikönyve” bemásolását felkínáló
képernyő. A másolás végrehajtásához
kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
kétszer a „Handbook.pdf” ikonjára.
21
Az akkumulátor élettartama és a
memóriakapacitás
Az akkumulátor üzemideje és a felvehető/megtekinthető képek
száma
A táblázat a felvehető/megtekinthető
képek becsült számát és az akkumulátor
üzemidejét mutatja, ha [Normál]
felvételi üzemmódban a teljesen
feltöltött akkumulátorral, 25°C-os
környezeti hőmérsékleten fényképez. A
felvehető vagy megtekinthető képek
száma jelentheti a „Memory Stick Duo”
cseréjét is, amennyiben szükséges.
Vegye figyelembe, hogy a használat
körülményeinek függvényében a
tényleges számok a táblázatban
feltüntetetteknél kisebbek is lehetnek.
• Az akkumulátor üzemideje a használat
gyakoriságával és az idő előrehaladtával
csökken.
• A felvehető/megtekinthető képek száma és
az akkumulátor üzemideje csökken a
következő esetekben:
– ha a környezeti hőmérséklet alacsony.
– ha gyakran használja a vakut.
– ha gyakran kapcsolja be és ki a
fényképezőgépet.
– ha gyakran zoomol.
– ha felerősíti az LCD háttérvilágítását.
– ha az akkumulátor lemerülőben van.
• Az alkáli elemek értékei kereskedelmi
normákon alapulnak, és nem érvényesek
minden esetben az összes alkáli elemre. Az
értékek a gyártótól/típustól, környezeti
feltételektől, termékbeállításoktól függően
változhatnak.
• A készülékhez tartozó alkáli elem csak
kipróbálási célra szolgál. A készülék
rendszeres használatához további
akkumulátorokat kell vásárolnia.
22
[ Fényképezéskor
Képek
száma
Akkumulátor
üzemideje
(perc)
Alkáli
Kb.
100
Kb.
50
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Kb.
460
Kb.
230
Alkáli
Kb.
100
Kb.
50
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Kb.
460
Kb.
230
Akkumulátor
DSC-S650
DSC-S700
• Feltételezett fényképezési körülmények:
–
a (Képminőség) értéke [Kiváló],
– 30 másodpercenként fényképez egyetegyet.
– a zoomot felváltva kapcsolja a W és a T
végállások között.
– a vaku minden második felvételnél villan.
– a fényképezőgépet minden tizedik felvétel
után be- és kikapcsolja.
• A mérési mód a CIPA szabványon alapul.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• A felvehető képek számát, illetve az
akkumulátor üzemidejét a képméret nem
befolyásolja.
[ Fénykép megtekintésekor
Képek
száma
Akkumulátor
üzemideje
(perc)
Alkáli
Kb.
7000
Kb.
350
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Kb.
10600
Kb.
530
Alkáli
Kb.
7000
Kb.
350
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Kb.
10600
Kb.
530
Akkumulátor
DSC-S650
DSC-S700
• Az egyes képek megtekintése sorban,
mintegy három másodperces időközökkel
történik.
HU
[ Mozgókép felvételekor
Akkumulátor
Akkumulátor
üzemideje (perc)
DSC-S650
Alkáli
Kb.
50
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Kb.
200
DSC-S700
Alkáli
Kb.
50
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Kb.
200
23
A fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje
Az rögzíthető állóképek száma és a filmek időtartama a felvételi körülményektől és a
rögzítési médiumtól függően változhat.
• A képmérettel kapcsolatos további részletek a 13. oldalon olvashatók.
[ A fényképek hozzávetőleges száma (A képminőség [Kiváló] a felső
sorban és [Standard] az alsó sorban.)
(Egység: Kép)
Belső
Tárkapacitás memória
Méret
7M
3:2
5M
3M
2M
VGA
16:9
Kb.
24 MB
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
memóriakártya
64 MB 128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6
18
37
67
137
279
573
13
36
73
132
268
548
1125
1132
2223
6
18
37
67
137
279
573
1132
13
36
73
132
268
548
1125
2223
9
25
51
92
188
384
789
1559
17
48
96
174
354
723
1482
2928
2501
15
41
82
148
302
617
1266
27
74
149
264
537
1097
2250
4447
24
66
133
238
484
988
2025
4002
45
123
246
446
907
1852
3798
7504
146
394
790
1428
2904
5928
12154
24014
241
637
1276
2400
4802
9762
19661
39334
24
66
133
238
484
988
2025
4002
45
123
246
446
907
1852
3798
7504
• A feltüntetett képszám feltételezi, hogy a [Mode] értéke [Normál].
• Ha a még felvehető képek száma több mint 9 999 , akkor „>9999” jelenik meg.
• A képek később átméretezhetők ([Átméretez], 19. oldal).
• Ebben a kamerában a „Memory Stick Duo” kártya legfeljebb 40 000 képet tárol. Ha a kamerában
a „Memory Stick Duo” kártyán több, mint 40 000 képet tárol, további képeket nem rögzíthet.
Továbbá, ha a kamerában a „Memory Stick Duo” kártyán több, mint 40 000 képet tárol, a képeket
nem lehet lejátszani.
24
[ Mozgóképek hozzávetőleges felvételi ideje
(Egység: óra: perc: másodperc)
Belső
Tárkapacitás memória
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
memóriakártya
Méret
Kb. 24
MB
320×240
0:01:00 0:02:50
64 MB
128 MB 256 MB 512 MB
0:05:50
0:10:40
0:21:40
1 GB
2 GB
4 GB
0:44:20 1:31:00 3:00:00
• A mozgókép keret méretaránya 320×240.
• A rögzíthető mozgókép fájlok mérete kb. 2 GB fájlonként. Ha a fájl mérete eléri a kb. 2 GB
méretet, a készülék automatikusan leállítja a rögzítést.
• Amikor korábbi Sony készülékekkel felvett képet játszik le ezen a fényképezőgépen,
előfordulhat, hogy a megjelenő kép mérete eltér a tényleges képmérettől.
HU
25
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgép működésében rendellenességet tapasztal, próbálkozzék az
alábbiakkal.
1 Ellenőrizze az alábbiakat, és lapozza fel „A Cyber-shot kézikönyve”
útmutatót (PDF).
2 Vegye ki az akkumulátorokat, körülbelül egy perc múlva tegye
vissza őket, és kapcsolja be a készüléket.
3 Állítsa vissza a beállításokat (20. oldal).
4 Forduljon a Sony márkakereskedőhöz, vagy a helyileg illetékes
Sony szervizhez.
Kérjük, vegye tudomásul, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a fényképezőgép javításakor a
belső memória tartalmát esetleg megnézik.
Akkumulátor, áramforrás
Az akkumulátor hátralévő üzemidejét mutató kijelzés nem helyes, illetve még
elegendő hátralévő üzemidőt jelez, de az akkumulátor túl gyorsan lemerül.
• Ez a jelenség akkor fordul elő, amikor a fényképezőgépet nagyon meleg vagy nagyon
hideg helyen használja.
• Alkáli elemek/Oxy Nickel Primary Battery (nem mellékelt tartozék) használata során
előfordulhat, hogy a kijelzett energiaszint nem pontos érték.
• Az akkumulátorok lemerültek. A készülékbe helyezzen új akkumulátorokat vagy
nikkel-fémhibrid akkumulátorokat (nem mellékelt tartozék) (7. oldal).
• Nikkel-fémhibrid akkumulátorok használata esetén az akkumulátorok pólusai vagy az
akkumulátorfedél érintkezői piszkosak lehetnek, ezért az akkumulátorok nem
töltődnek fel megfelelően. Tisztítsa meg őket vattapálcikával stb.
• Nikkel-fémhibrid akkumulátorok használata esetén az akkumulátor energiaszintjét
mutató kijelzés a memóriahatás miatt különbözik a pillanatnyi üzemidőtől. Az
akkumulátorok teljes kisütése után töltse fel azokat, és a készülék kijelzőjén a
megfelelő energiaszint jelenik meg.
• Az akkumulátorok elérték élettartamuk végét. Cserélje ki őket újakra.
Az akkumulátorok túl gyorsan lemerülnek.
• A fényképezőgépet nagyon hideg helyen használja.
• Az akkumulátorok elérték élettartamuk végét. Cserélje ki őket újakra.
• Nikkel-fémhibrid akkumulátorok használata esetén megfelelően töltse fel az
akkumulátorokat.
26
Az akkumulátor/„Memory Stick Duo” fedél kinyitása során a fényképezőgép
automatikusan kikapcsol.
• Ez nem hibás működés. Az akkumulátor/„Memory Stick Duo” fedél kinyitása előtt
kapcsolja ki a fényképezőgépet.
A fényképezőgépet nem lehet bekapcsolni.
• Tegye be megfelelően az akkumulátort (7. oldal).
• Megfelelően csatlakoztassa a hálózati tápegységet (nem mellékelt tartozék).
• Az akkumulátorok lemerültek. A készülékbe helyezzen új akkumulátorokat vagy
nikkel-fémhibrid akkumulátorokat (7. oldal).
• Az akkumulátorok elérték élettartamuk végét. Cserélje ki őket újakra.
A készülék egyszer csak kikapcsol.
• Ha körülbelül három percig nem használja a fényképezőgépet, miközben az be van
kapcsolva, akkor a készülék automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze az
akkumulátorok lemerülését. Kapcsolja be újra a fényképezőgépet (10. oldal).
• Az akkumulátorok lemerültek. A készülékbe helyezzen új akkumulátorokat vagy
nikkel-fémhibrid akkumulátorokat (7. oldal).
HU
Fényképek/mozgóképek felvétele
A fényképezőgéppel nem lehet felvételt készíteni.
• Ellenőrizze a belső memória, illetve a „Memory Stick Duo” szabad tárkapacitását
(24. oldal, és 25. oldal). Ha megtelt, akkor tegye a következők egyikét:
– törölje a felesleges képeket (14. oldal),
– cserélje ki a „Memory Stick Duo” memóriakártyát.
• Írásvédő kapcsolóval rendelkező „Memory Stick Duo” memóriakártyát használ, és a
kapcsoló LOCK helyzetben áll. A kapcsolót állítsa „írható” helyzetbe.
• A vaku töltése közben nem lehet felvételt készíteni.
• Fényképek készítése során az üzemmód-tárcsát állítsa
, ,
, ,
, ,
,
vagy
helyzetbe.
• Mozgókép felvételekor az üzemmód-tárcsát állítsa
helyzetbe.
A képeken nem jeleníthető meg a dátum.
• A fényképezőgép nem rendelkezik azzal a funkcióval, amely lehetővé teszi a dátum
megjelenítését a képeken. A „Picture Motion Browser” program segítségével
nyomtathat és menthet dátummal ellátott képeket.
27
Képek megtekintése
A fényképezőgéppel nem lehet a képeket lejátszani.
• Nyomja meg a
(Lejátszás) gombot (14. oldal).
• A mappanév/fájlnév megváltozott a számítógépen.
• Nem biztos, hogy számítógéppel feldolgozott, illetve más típusú fényképezőgéppel
készített képfájlokat ezzel a fényképezőgéppel le lehet játszani.
• A fényképezőgép USB üzemmódban van. Szüntesse meg az USB kapcsolatot.
28
Óvintézkedések
[ Ne használja/tárolja a
fényképezőgépet a következő
helyeken
• Nagyon meleg, nagyon hideg, illetve nagyon
párás helyen
Ilyen helyen, például napon parkoló
autóban a fényképezőgép burkolata
deformálódhat, és ez hibás működést
okozhat.
• Közvetlen napfényen és fűtőtesthez közel
A fényképezőgép burkolata elszíneződhet
vagy deformálódhat, és ez hibás működést
okozhat.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erősen mágneses hely közelében
• Homokos, poros helyen
Ügyeljen arra, nehogy homok vagy por
kerüljön a fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését okozhatja,
és néhány esetben e működési hiba nem is
javítható.
[ Hordozás
Ha a fényképezőgép a farzsebében van, ne
üljön székre vagy más helyre, mert az a
fényképezőgép rendellenes működését vagy
károsodását okozhatja.
[ Tisztítás
Az LCD képernyő tisztítása
A képernyő felületét LCD tisztítókészlettel
(nem mellékelt tartozék) törölje le, hogy az
ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
Az objektív tisztítása
Az objektívet puha ruhadarabbal törölje le,
hogy az ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
A fényképezőgép felületének tisztítása
A fényképezőgép burkolatát puha, vízzel
megnedvesített ruhadarabbal tisztítsa, majd
törölje meg egy száraz ruhadarabbal. Ne
használja a következőket, mivel ezek
károsíthatják a külső felületet vagy a
burkolatot.
• Vegyipari termékek, pl. hígító, benzin,
alkohol, eldobható törlőkendő, rovarirtó
vagy rovarölő szerek, naptej stb.
• Ne érintse meg a fényképezőgépet ha keze a
fenti anyagokkal szennyezett.
• Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb
ideig gumival vagy műanyaggal érintkezzék.
[ Üzemi hőmérséklet
A fényképezőgépet 0°C és 40°C közötti
hőmérsékleten használja. Nem javasoljuk,
hogy ennél hidegebb, illetve melegebb helyen
fényképezzen.
[ Páralecsapódás
Ha a fényképezőgépet hideg helyről
közvetlenül meleg helyre viszi, akkor pára
csapódhat le a fényképezőgép belsejében és
külsején. A páralecsapódás a fényképezőgép
hibás működését okozhatja.
Páralecsapódás esetén
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon kb.
1 órát, hogy a nedvesség elpárologjon. Ne
feledje, hogy belülről nedves objektívvel nem
lehet éles képeket rögzíteni.
[ A beépített újratölthető elem
Ez a fényképezőgép beépített újratölthető
elemmel rendelkezik, hogy a készülék akkor
se felejtse el a dátumot, az időt és az egyéb
beállításokat, amikor ki van kapcsolva.
Ez az újratölthető elem folyamatosan töltődik,
amíg használja a fényképezőgépet. Ha
azonban mindig csak rövid ideig használja a
fényképezőgépet, az elem fokozatosan
lemerül, és ha kb. egy hónapig egyáltalán nem
használja a fényképezőgépet, akkor teljesen
lemerül. Ebben az esetben ne felejtse el még a
fényképezőgép használata előtt feltölteni ezt
az elemet.
Attól azonban, hogy ez az újratölthető elem
nincs feltöltve, még használható a
fényképezőgép, csak a dátum és az idő nem
rögzíthető.
A beépített újratölthető elem töltése
Tegyen a fényképezőgépbe feltöltött
akkumulátort, vagy a hálózati tápegységgel
(nem mellékelt tartozék) csatlakoztassa a
fényképezőgépet egy fali csatlakozóaljzathoz,
és legalább 24 órán keresztül hagyja
kikapcsolva.
HU
29
Műszaki adatok
Fényképezőgép
[Rendszer]
Képalkotó eszköz: 7,20 mm-es (1/2,5 típusú)
színes CCD, elsődleges színszűrő
A fényképezőgép képpontjainak teljes száma:
Kb. 7 410 000 képpont
A fényképezőgép hasznos képpontjainak
száma:
Kb. 7 201 000 képpont
Lencsék: 3-szoros zoommal f = 5,8 – 17,4 mm
(35 – 105 mm 35 mm-es fényképezőgépegyenérték) F2,8 ~ 4,8
Expozíció vezérlés: automatikus expozíció,
Jelenet (7 üzemmód)
Fehéregyensúly: Automatikus, Nappali fény,
Felhős, Fénycső, Izzólámpa, Vaku
Fájlformátum (DCF-kompatibilis):
Fénykép: Exif Ver. 2.21 JPEGkompatibilis, DPOF-kompatibilis
Mozgókép: AVI (Motion JPEG)
Felvételre szolgáló adathordozó: belső
memória (kb. 24 MB), „Memory Stick
Duo”
Vaku: A vaku hatótávolsága (ISO
érzékenység (ajánlott expozíciós idő) Auto
állásban): kb. 0,5 – 3,5 m (W)/ kb.
0,5 – 2,0 m (T)
[Bemeneti és kimeneti csatlakozók]
(USB) · A/V OUT csatlakozó:
Videó, Audió (Monó), USBadatkommunikáció
USB kommunikáció:
Nagy sebességű (Full-Speed) USB (USB
2.0 kompatibilis)
[LCD képernyő]
DSC-S650
LCD tábla: 5,1 cm-es (2,0 típusú) TFT
meghajtó
Képpontok száma: 115 200 (480×240) pont
DSC-S700
LCD tábla: 6,0 cm-es (2,4 típusú) TFT
meghajtó
Képpontok száma: 112 320 (480×234) pont
[Áramforrás, általános jellemzők]
Áramforrás: LR6-os (AA méretű) alkáli elem
(2), 3 V
HR15/51:HR6 (AA méretű) nikkelfémhidrid akkumulátor (2) (nem mellékelt
tartozék), 2,4 V
ZR6 (AA méretű) Oxy Nickel Primary
Battery (2) (nem mellékelt tartozék), 3 V
AC-LS5K hálózati tápegység (nem
mellékelt tartozék), 4,2 V
30
Teljesítményfelvétel (felvételkor):
DSC-S650
1,2 W
DSC-S700
1,2 W
Üzemi hőmérséklet: 0 – 40°C
Tárolási hőmérséklet: –20 – +60°C
Méretek:
DSC-S650
91,0×61,0×26,5 mm (szé/ma/mé, a kiálló
részek nélkül)
DSC-S700
91,0×61,0×25,1 mm (szé/ma/mé, a kiálló
részek nélkül)
Tömeg:
DSC-S650
kb. 178 g (két akkumulátorral,
csuklópánttal stb.)
DSC-S700
kb. 198 g (két akkumulátorral,
csuklópánttal stb.)
Microphone: Monó
Hangjelző
Exif Print: Kompatibilis
PRINT Image Matching III: Kompatibilis
PictBridge: Kompatibilis
A forma és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Védjegyek
•A
a Sony Corporation
védjegye.
• A „Memory Stick”, a
, a „Memory
Stick PRO”, a
,a
„Memory Stick Duo”, a
,
a „Memory Stick PRO Duo”, a
, a „Memory Stick
Micro” a „MagicGate”, és a
a Sony Corporation
védjegye.
• A Microsoft, a Windows és a DirectX a
Microsoft Corporation bejegyzett védjegye
vagy védjegye az Egyesült Államokban és/
vagy más országokban.
• A Macintosh, a Mac OS, az iMac, az iBook, a
PowerBook, a Power Mac és az eMac az
Apple Computer, Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• Az Intel, az MMX és a Pentium az Intel
Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• A Google a Google Inc. bejegyzett védjegye.
• Továbbá az ebben az útmutatóban
előforduló rendszer- és terméknevek
általában az illető fejlesztők, illetve gyártók
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A ™ és
az ® szimbólumot azonban nem minden
esetben tüntetjük fel ebben az útmutatóban.
HU
31
Slovensky
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
[ Likvidácia starých elektrických a
elektronických zariadení (Platí v
Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Informácie pre
spotrebiteľov v Európe
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s
limitmi smernice EMC týkajúcej sa používania
prípojných káblov kratších ako 3 metre.
[ Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
[ Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické
pole spôsobia prerušenie prenosu údajov
(zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikaený kábel (kábel
USB atd’.).
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byt’
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručit’ do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabránit’
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a l’udské zdravie, ktoré by
v opacnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávat prírodné
zdroje. Pre získanie d'alších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
• AK CHCETE ZABRÁNIŤ
POŠKODENIU KONEKTORA, SKRATU
ATĎ., POUŽÍVAJTE PRI PRENOSE A
USKLADŇOVANÍ BATÉRIE PUZDRO
NA BATÉRIU. (AK BOLO PUZDRO
DODANÉ S FOTOAPARÁTOM.)
2
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu ......................................................... 4
Začíname .......................................................................................... 6
Kontrola dodávaného príslušenstva ......................................................... 6
1 Vkladanie batérií/pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
(nedodáva sa) ........................................................................................... 7
2 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie času ............................................... 9
Jednoduché snímanie záberov .................................................... 10
Prezeranie a odstraňovanie záberov ........................................... 13
Indikátory na displeji ..................................................................... 15
Zmena nastavení – tlačidlo Menu/ponuka Setup ....................... 17
Položky ponuky .......................................................................................18
Položky ponuky Setup ............................................................................19
Práca s počítačom ........................................................................ 20
Podporované operačné systémy pre pripojenie USB a aplikačný softvér
(dodáva sa) ............................................................................................. 20
Prezeranie „Príručka Cyber-shot“ ........................................................... 20
SK
Životnosť batérie a kapacita pamäte .......................................... 21
Životnosť batérie a počet záberov, ktoré je možné nasnímať či
prezrieť ................................................................................................... 21
Počet statických obrázkov a čas snímania videozáznamov .................. 23
Riešenie problémov ...................................................................... 25
Batérie a napájanie ................................................................................. 25
Snímanie statických záberov a videozáznamov ..................................... 26
Prezeranie záberov ................................................................................. 26
Odporúčania .................................................................................. 27
Technické parametre ..................................................................... 28
3
Informácie o používaní fotoaparátu
[ Zálohovanie obsahu vnútornej
pamäte a pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
Kým svieti indikátor prístupu,
nevypínajte fotoaparát ani nevyberajte
batérie či pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“. V opačnom prípade sa môžu
zničiť údaje uložené vo vnútornej pamäti
alebo na pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“. Údaje vždy chráňte
vytvorením záložných kópií.
[ Informácie o snímaní a
prehrávaní
• Tento fotoaparát nie je odolný voči prachu,
ostriekaniu ani ponoreniu do vody. Pred
zapnutím fotoaparátu si prečítajte inštrukcie
v časti „Odporúčania“ (s. 27).
• Pred snímaním jednorazových udalostí
vykonajte testovacie snímanie, ktorým
overíte, či fotoaparát pracuje správne.
• Dávajte pozor, aby ste fotoaparát
nenamočili. Natečená voda vo fotoaparáte
môže spôsobiť jeho poruchu, ktorú v
určitých prípadoch už nemožno opraviť.
• Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do
iného zdroja silného svetla. Môže to spôsobiť
poruchu fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných rádiových
vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie. Fotoaparát
nemusí správne snímať či prehrávať.
• Používanie fotoaparátu v piesočnom alebo
prašnom prostredí môže spôsobiť poruchy.
• Ak si všimnete skondenzované kvapky vody,
pred použitím fotoaparátu ich utrite (s. 27).
• Fotoaparátom nehýbte ani ho nevystavujte
nárazom. Okrem porúch a nemožnosti
nasnímať zábery to môže spôsobiť aj
znehodnotenie záznamového média a
zničenie, poškodenie či stratu obrazových
údajov.
4
• Pred použitím vyčistite povrch blesku.
Tepelná energia uvoľnená pri použití blesku
môže spôsobiť, že roztopené nečistoty
čiastočne zakryjú povrch blesku alebo sa naň
prilepia, čo môže spôsobiť nedostatočné
osvetlenie.
[ Poznámky týkajúce sa obrazovky
LCD
• Displej LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií. Z tohto dôvodu
sa dá efektívne využiť 99,99% pixlov. Môžu
sa však objaviť nepatrné čierne alebo jasné
bodky (bielej, červenej, modrej alebo zelenej
farby), ktoré sa nepretržite objavujú v
hľadáčiku a na displeji LCD. Tieto bodky sú
výsledkom normálneho výrobného procesu a
nijakým spôsobom neovplyvňujú nasnímaný
obraz.
[ Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
• Tento fotoaparát zodpovedá všeobecnému
štandardu DCF (Design rule for Camera File
system), ktorý bol stanovený asociáciou
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Prehrávanie záznamu nasnímaného týmto
fotoaparátom v inom zariadení nie je
zaručené a rovnako prehrávanie záznamov
nasnímaných alebo upravovaných v inom
zariadení nie je v tomto zariadení zaručené.
[ Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, videokazety a ďalšie
materiály môžu byť chránené autorskými
právami. Neautorizovaným snímaním
takýchto materiálov sa môžete dopustiť
viacerých porušení zákonov o autorských
právach.
[ Žiadna kompenzácia obsahu
záznamu
Obsah vášho uloženého záznamu nie je
možné nijako kompenzovať, ak nie je
možné snímať ani prehrávať z dôvodu
nefunkčnosti fotoaparátu alebo
záznamového média atď.
[ Informácie o obrázkoch
Pokiaľ nie je uvedené inak, zobrazujú
obrázky použité v tejto príručke
fotoaparát DSC-S650.
5
Začíname
Kontrola dodávaného príslušenstva
• Alkalické batérie LR6 (veľkosť AA) (2)
• Multikábel USB (1)
• Multikábel A/V (1)
Poškodeniu spôsobenému pádom
fotoaparátu a inými nehodami zabránite
pripojením remienka.
6
• Remienok na zápästie (1)
• Disk CD-ROM (aplikačný softvér Cybershot/„Príručka Cyber-shot“) (1)
• Návod na používanie (tento návod) (1)
Háčik
1 Vkladanie batérií/pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ (nedodáva sa)
ɟ
2
Strana s kontaktom
ɠ
1
Kryt na batérie/kartu
„Memory Stick Duo“
Vložte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“
stranou s kovovou
plôškou otočenou
smerom k objektívu.
1 Otvorte kryt na batériu/kartu „Memory Stick Duo“.
2 Vložte kartu „Memory Stick Duo“ (nedodáva sa) tak, aby s kliknutím zapadla
SK
na miesto.
3 Spárujte +/– a vložte batériu.
4 Zatvorte kryt na batériu/kartu „Memory Stick Duo“.
[ Keď nie je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“
Fotoaparát nasníma alebo prehrá zábery pomocou vnútornej pamäte (pribl. 24 MB).
[ Možnosť použitia batérií vo fotoaparáte
Typ batérie
dodáva sa
podporované
nabíjateľná
Alkalické batérie LR6 (veľkosť AA)
a
a
–
Batérie NiMH HR 15/51:HR6 (veľkosť AA)*1
–
a
a
Oxy-niklová primárna batéria ZR6 (veľkosť
AA)
–
a
–
Mangánové batérie*2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Lithium batérie
*2
Ni-Cd batérie (Ni-Cd)*2
*1 Súprava
batérií NH-AA-2DB, atď.
je zaručený prevádzkový výkon pri poklese napätia alebo iných problémoch spôsobených
prirodzeným charakterom batérie.
*2 Nie
7
[ VÝSTRAHA
Batéria môže explodovať alebo tiecť pri nesprávnom zaobchádzaní. Nenabíjajte ju
znova, nerozoberajte ju a ani ju nevyhadzujte do ohňa.
Skontrolujte dátum platnosti (mesiac-rok), ktorý je zobrazený na batériách.
[ Kontrola zostávajúceho času batérie
Stlačením tlačidla POWER zapnite a skontrolujte čas na displeji LCD.
Indikátor
zostávajúceho
času batérie
Použitie
zostávajúceho
času batérie
Zostáva
dostatočná
kapacita
Zostáva
polovica
kapacity
batérie
Batéria je
takmer
vybitá,
nahrávanie
alebo
prehrávanie
sa o chvíľu
zastaví.
Vymeňte batérie za nové
alebo úplne nabité batérie
NiMH. (Výstražný
indikátor bliká.)
• Zostávajúci čas batérií sa nemusí v určitých podmienkach zobrazovať presne.
• Ak používate alkalické batérie alebo Oxy-niklovú primárnu batériu, indikátor stavu batérie
nemusí ukazovať skutočný stav.
• Ak používate sieťový adaptér (nedodáva sa), indikátor stavu batérie sa nezobrazí.
[ Vybratie batérií/pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
Otvorte kryt na batériu/kartu „Memory Stick Duo“.
„Memory Stick Duo“
Indikátor prístupu
• Uistite sa, že nesvieti indikátor
prístupu a potom naraz zatlačte
kartu „Memory Stick Duo“
dovnútra.
8
Batérie
Indikátor prístupu
• Dajte pozor, aby batérie nevypadli.
• Kým svieti indikátor prístupu,
nevypínajte fotoaparát ani
neotvárajte kryt batérie. V
opačnom prípade sa môžu zničiť
údaje.
2 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie času
Tlačidlo POWER
Prepínač režimu
ɟ Ovládacie tlačidlo
1
2
3
SK
1 Pomocou prepínača režimu vyberte možnosť
a stlačte tlačidlo POWER.
2 Pomocou ovládacieho tlačidla nastavte čas.
1 Vyberte formát zobrazenia dátumu pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte
tlačidlo z.
2 Každú položku vyberte pomocou tlačidiel b/B a potom nastavte číselnú hodnotu
pomocou tlačidiel v/V a stlačte tlačidlo z.
3 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla B a potom stlačte tlačidlo z.
[ Zmena nastavenia dátumu a času
Vyberte možnosť [Clock Set] na obrazovke
(Setup) (s. 17).
[ Pri zapnutí zariadenia
• Kým nenastavíte čas, obrazovka nastavenia času sa bude zobrazovať po každom
zapnutí fotoaparátu.
• Ak je fotoaparát napájaný batériou a asi tri minúty ho nepoužívate, automaticky sa
vypne z dôvodov šetrenia batérie (funkcia automatického vypnutia).
9
Jednoduché snímanie záberov
ɠ Spúšť
Prepínač režimu
Tlačidlo DISP
Tlačidlo priblíženia (W/T)
Ovládacie tlačidlo
Lôžko pre statív
(spodná časť)
Tlačidlo
(Veľkosť záberu)
1 Pomocou prepínača režimu vyberte režim.
Statický záber (režim automatického nastavenia): Vyberte režim
Videozáznam: Vyberte režim
.
.
2 Držte fotoaparát pevne zovretý v rukách.
Snímaný objekt nastavte
do stredu zaostrovacieho
rámčeka.
3 Pomocou spúšte snímajte zábery.
Statický záber:
1 Zaostrite stlačením spúšte do
polovice a jej podržaním.
Indikátor uzamknutia AE/AF
Zelený indikátor z (uzamknutie AE/
AF) bliká, počuť pípnutie, následne
indikátor prestane blikať a ostane
svietiť.
2 Zatlačte spúšť až na doraz.
Zaznie zvuk uzávierky.
Videozáznam:
Zatlačte spúšť až na doraz.
Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte znova spúšť až na doraz.
10
[ Výber režimu statického záberu
[
Nastavte prepínač režimu na
požadovanú funkciu.
Stlačte tlačidlo priblíženia.
Režim
Umožňuje
automatického jednoduché
nastavenia
snímanie s
automaticky
upravenými
nastaveniami.
Režim
automatického
programovaného snímania
Umožňuje snímanie
s automaticky
upravenou
expozíciou (rýchlosť
uzávierky, ako aj
hodnota clony).
Rôzne nastavenia
môžete tiež vybrať v
ponuke.
High
Sensitivity
Snímajte zábery bez
blesku aj pri slabom
osvetlení.
Soft Snap
Snímajte pokožku
osoby v teplejších
tónoch.
Twilight
Portrait
Snímajte ostré
zábery ľudí na
tmavých miestach
bez toho, aby sa
zmenila nočná
atmosféra.
Twilight
Snímajte zábery
nočných scén bez
toho, aby sa zmenila
nočná atmosféra.
Landscape
Snímajte so
zaostrením na
vzdialený predmet.
Beach
Snímajte zábery pri
mori alebo jazere sa
modrá farba vody sa
zaznamená veľmi
čisto.
Snow
Snímajte zábery so
snehom s jasnejšou
bielou.
Používanie funkcie
priblíženia
• Keď pomer zväčšenia prekročí hodnotu 3×,
fotoaparát použije funkciu digitálneho
priblíženia.
• Počas snímania videa nemôžete meniť
stupnicu priblíženia.
[
Blesk (výber režimu blesku pre
statické zábery)
Opakovaným stláčaním tlačidla v ( ) na
ovládacom tlačidle vyberte požadovaný
režim.
(Žiadny indikátor): Flash Auto
Bliká pri nedostatočnom osvetlení
(predvolené nastavenie).
: Zapojený blesk
: Pomalá synchronizácia (Zapojený blesk)
Rýchlosť uzávierky je na tmavých
miestach pomalá, aby sa zabezpečilo čisté
nasnímanie prostredia mimo dosahu svetla
blesku.
: Odpojený blesk
[
SK
Macro (snímanie blízkych
objektov)
Stlačte tlačidlo B ( ) na ovládacom
tlačidle.
Ak chcete výber zrušiť, znovu stlačte
tlačidlo B.
(Žiadny indikátor): Vypnutá funkcia Macro
: Zapnutá funkcia Macro (Strana W: pribl.
5 cm alebo ďalej, strana T: pribl. 35 cm alebo
ďalej)
11
[
Používanie samospúšte
Opakovaným stláčaním tlačidla V (
na ovládacom tlačidle vyberte
požadovaný režim.
(Žiadny indikátor): Nepoužíva sa
samospúšť
Veľkosť záberu Použitie
)
: Nastavenie 10-sekundového
oneskorenia samospúšte
: Nastavenie 2-sekundového oneskorenia
samospúšte
Stlačte spúšť, zabliká indikátor
samospúšte a počas jeho používania
počuť pípanie.
[
EV (nastavenie expozície)
Stlačte tlačidlo b ( ) na ovládacom
tlačidle a potom stlačením tlačidla v/V
nastavte expozíciu.
Smerom k značke +: záber sa zosvetlí.
Smerom k značke –: záber stmavne.
2M :
2M
VGA :
16:9 :
VGA
16:9
Pre tlač do formátu
10×15 cm/4×6" (Up to
10×15cm /4×6" print)
Vhodné pre odosielanie
e-mailom (For E-mail)
Na prehrávanie na 16:9
HDTV3) (Display On
16:9 HDTV)
[ Informácie o počte
nasnímateľných statických
záberov a nahrávacom čase
videozáznamov
Počet nasnímateľných statických
záberov sa líši v závislosti od vybratej
veľkosti záberu.
Statické zábery
Maximálny počet nasnímateľných obrázkov
Ak chcete vypnúť stupnicu nastavenia
EV, znovu stlačte tlačidlo b.
[
Zmena veľkosti statického
záberu
Stlačte tlačidlo
(veľkosť záberu) a
pomocou tlačidiel v/V vyberte
požadovanú veľkosť.
Ak chcete vypnúť ponuku veľkosti
záberov, znovu stlačte tlačidlo
.
Veľkosť záberu Použitie
12
7M :
7M
Pre tlač do formátu (Up
to A3/11×17" print)
3:2 :
3:2
Prispôsobenie pomeru
kompresie 3:2 (Match 3:2
Aspect Ratio)
5M :
5M
Pre tlač do formátu
A4/8×10" (Up to A4/
8×10" print)
3M :
3M
Pre tlač do formátu
13×18 cm/5×7" (Up to
13×18cm /5×7" print)
Videozáznamy
Maximálny nahrávací čas
• Počet nasnímateľných záberov a nahrávací
čas sa líšia v závislosti od podmienok
snímania.
Prezeranie a odstraňovanie záberov
Tlačidlo
(prehrávanie)
Tlačidlo
(register)/
(priblíženie pri prehrávaní)
ɟ Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo
(priblíženie
pri prehrávaní)
(USB) · A/V
OUT terminál (bočný)
Tlačidlo
(odstrániť)
1 Stlačte tlačidlo
(prehrávanie).
Ak stlačíte tlačidlo
(prehrávanie), keď je fotoaparát vypnutý, fotoaparát sa zapne v režime
prehrávania. Ak stlačíte znova, fotoaparát sa prepne do režimu nahrávania.
2 Vyberte záber pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
SK
Videozáznam:
Ak chcete prehrať videozáznam, stlačte tlačidlo z. (Stlačením tlačidla z prehrávanie zastavíte.)
Ak chcete videozáznam rýchlo previnúť dopredu, stlačte tlačidlo B, a ak chcete previnúť dozadu,
stlačte tlačidlo b. (Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte tlačidlo z.)
• Ak prehrávate videozáznam, nemôžete počúvať zvuk. Ak chcete počúvať zvuk, pripojte
externé výstupy ako sú TV, reproduktor a pod.
[
Odstránenie záberov
1 Zobrazte záber, ktorý chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo
(odstrániť).
2 Vyberte možnosť [Delete] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
[
Zobrazenie zväčšeného záberu (približovanie pri prehrávaní)
Počas zobrazenia statického záberu stlačte tlačidlo
Ak chcete priblíženie zrušiť, stlačte tlačidlo .
Nastavenie časti: v/V/b/B
Zrušenie priblíženia pri prehrávaní: z
[
.
Zobrazenie registra
Stlačte tlačidlo
(register) a vyberte záber pomocou tlačidiel v/V/b/B. Ak chcete
zobraziť ďalšiu (predchádzajúcu) obrazovku registra, stlačte tlačidlo b/B.
Ak sa chcete vrátiť do obrazovky samostatného záberu, stlačte tlačidlo z.
13
[ Odstránenie záberov v režime registra
1 Počas zobrazenia obrazovky registra stlačte tlačidlo
(odstrániť) a vyberte
funkciu [Select] pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle. Potom stlačte
tlačidlo z.
2 Záber, ktorý chcete odstrániť, vyberte pomocou tlačidiel v/V/b/B a potom stlačením
tlačidla z zobrazte ikonu
(odstrániť) na vybratom zábere.
3 Stlačte tlačidlo
(odstrániť).
4 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla B a potom stlačte tlačidlo z.
[ Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Pripojte fotoaparát k televíznemu prijímaču pomocou multikábla A/V (dodáva sa).
Do konektora
(USB) · A/V OUT
terminál
Pre zvuk a video
vstupné konektory
Multikábel A/V
14
Indikátory na displeji
Vždy, keď stlačíte tlačidlo DISP, údaje na displeji a indikátor sa vypnú a zapnú.
[ Pri snímaní statických záberov
A
Zostávajúci čas batérie
z
Uzamknutie AE/AF
Režim nahrávania
Vyváženie bielej farby
STBY
REC
Pohotovostný režim/
záznam videa
Prepínač režimu (výber
scény)
Prepínač režimu
(Automatické
programovanie)
[ Pri snímaní videozáznamov
Režim fotoaparátu
Režim prehrávania
Režim blesku
Nabíjanie blesku
SK
1.3 Mierka približovania
Odstránenie efektu
červených očí
Ostrosť
[ Pri prehrávaní
Režim merania
RICH
NATURAL
SEPIA B&W
Režim farieb
-
Ochrana
Značka poradia tlače
(DPOF)
Mierka približovania
N
Prehrávanie
15
B
D
Macro
Stupnica nastavenia
hodnoty EV
Upozornenie na vibrácie
E
Upozornenie na slabú
kapacitu batérií
Pripojenie PictBridge
+2.0EV
Číslo ISO
Nastavenie hodnoty EV
101-0012
Číslo súboru priečinka
Blesk
Panel prehrávania
Vyváženie bielej farby
Režim merania
C
+
Pripojenie PictBridge
7M
3:2
5M
3M
2M
VGA
Veľkosť záberu
16:9
FINE STD
Kvalita záberu
Priečinok nahrávania
Zmena priečinka
101
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
Zameriavací rámček zóny
AF
500
Rýchlosť uzávierky
F2.8
Hodnota clony
E
Priečinok prehrávania
125
Rýchlosť uzávierky
Zostávajúca kapacita
vnútornej pamäte
F2.8
Hodnota clony
+2.0EV
Hodnota expozície
Zostávajúca kapacita
pamäťovej karty
„Memory Stick“
2007 1 1
9:30 AM
Dátum/čas nahratia
prehrávaného záberu
BACK/
NEXT
Výber záberov
00:00:00
[00:28:25]
Čas záznamu [maximálny
čas pre záznam]
400
Zostávajúci počet
nasnímateľných záberov
Samočinný časovač
Číslo ISO
16
Hodnota expozície
V Darker
v Brighter
12/12
Číslo záberu/počet
záberov uložených vo
vybratom priečinku
00:00:12
Počítadlo
Ponuka
Zmena nastavení – tlačidlo Menu/ponuka
Setup
Tlačidlo
(prehrávanie)
Prepínač režimu
ɟ Tlačidlo MENU
ɠ Ovládacie tlačidlo
1 Nahrávanie: zapnite fotoaparát a nastavte prepínač režimu.
Prehrávanie: Stlačte tlačidlo
(prehrávanie).
SK
V závislosti od nastavenia prepínača režimu a režimu nahrávania a prehrávania sú dostupné
rôzne položky.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle vyberte požadovanú položku
ponuky.
• Ak sa požadovaná položka nezobrazí, opakovane stláčajte tlačidlá b/B, kým sa táto položka
nezobrazí na displeji.
• Po výbere položky v režime prehrávania stlačte tlačidlo z.
4 Vyberte nastavenie pomocou tlačidiel v/V.
Vybraté nastavenie sa zväčší a nastaví.
5 Stlačením tlačidla MENU ponuku vypnete.
[ Výber položky ponuky Setup
Stlačte a podržte tlačidlo MENU alebo
vyberte možnosť
(Setup) v kroku 3
a potom stlačte tlačidlo B.
Položku, ktorú chcete nastaviť, vyberte
pomocou tlačidiel v/V/b/B a potom
stlačte tlačidlo z.
17
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 17
Položky ponuky
Dostupné položky ponuky sa líšia v závislosti od nastavenej pozície prepínača režimu a
nastavení. Na displeji sa zobrazia len dostupné položky.
Ponuka snímania
COLOR (Color Mode)
(Metering Mode)
Zmena jasnosti záberu alebo pridanie špeciálnych efektov.
Výber režimu merania.
WB (White Bal)
Úprava farebných tónov.
ISO
Výber svetelnej citlivosti.
(P.Quality)
Mode (REC Mode)
(Flash Level)
(Sharpness)
(Setup)
Nastavuje kvalitu statických záberov.
Výber spôsobu nepretržitého snímania.
Upravuje intenzitu blesku.
Nastavenie ostrosti obrazu.
Zmena položiek ponuky Setup.
Ponuka na prezeranie
(Folder)
18
Výber priečinka pre zobrazenie záberov.
- (Protect)
Ochrana pred náhodným odstránením.
DPOF
Pridanie značky poradia tlače.
(Print)
Tlač záberov pomocou tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge.
(Slide)
Prehrávanie série záberov.
(Resize)
Zmena veľkosti nasnímaného záberu.
(Rotate)
Otočenie statického záberu.
(Setup)
Zmena položiek ponuky Setup.
Podrobné informácie o prevádzke
nájdete 1 na strane 17
Položky ponuky Setup
Camera
Digital Zoom
Výber režimu digitálneho priblíženia.
Function Guide
Zobrazenie popisu funkcií počas práce s fotoaparátom.
Red Eye Reduction
Zníženie efektu červených očí pri použití blesku.
Auto Review
Okamžité zobrazenie nasnímaného obrazu na displeji približne
na dve sekundy po nasnímaní statického záberu.
Internal Memory Tool
Format
Naformátuje vnútornú pamäť.
Memory Stick Tool
Format
Naformátuje pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
Create REC. Folder
Vytvorí priečinok na ukladanie záberov na karte „Memory Stick
Duo“.
Change REC. Folder
Zmení aktuálne používaný priečinok na ukladanie záberov.
Copy
Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
SK
Setup 1
LCD Backlight
Keď používate fotoaparát napájaný batériami, umožňuje zvoliť
intenzitu podsvietenia LCD.
Beep
Táto funkcia umožňuje výber zvukov, ktoré bude fotoaparát
vydávať počas činnosti.
Language
Initialize
Výber jazyka, v ktorom sa na displeji budú zobrazovať položky
ponuky, výstrahy a správy.
Obnovuje nastavenie na predvolené hodnoty.
Setup 2
File Number
Určí metódu priraďovania čísel súborov k záberom.
USB Connect
Prepína režim USB pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo
tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge pomocou
multikábla USB.
Video Out
Nastaví výstupný video signál podľa systému kódovania farieb v
televízore pripojeného obrazového zariadenia.
Clock Set
Nastaví dátum a čas.
19
Práca s počítačom
Zábery nasnímané fotoaparátom môžete zobraziť na počítači. Podobne môžete pri
spracovaní statických záberov a videozáznamov využívať výhody softvéru oveľa viac,
ako doposiaľ. Podrobnosti nájdete v príručke „Príručka Cyber-shot“ .
Podporované operačné systémy pre pripojenie USB a aplikačný
softvér (dodáva sa)
Pre používateľov systému
Windows
Pre používateľov systému
Macintosh
Pripojenie USB
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition
alebo Windows XP Professional
Mac OS 9.1, 9.2 alebo Mac OS X
(v 10.1 až v 10.4)
Aplikačný softvér
„Picture Motion
Browser“
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition
alebo Windows XP Professional
nie je kompatibilný
• Musí sa nainštalovať s vyššie uvedeným operačným systémom pri dodávke.
• Ak váš operačný systém nepodporuje pripojenie USB, použite komerčne dostupné čítacie alebo
zapisovacie zariadenie na pamäťové karty Memory Stick.
• Viac podrobností o operačnom prostredí aplikačného softvéru Cyber-shot „Picture Motion
Browser“, nájdete v príručke „Príručka Cyber-shot“.
Prezeranie „Príručka Cyber-shot“
[ Pre používateľov systému
Windows
1 Zapnite počítač a vložte do jednotky
CD-ROM (dodáva sa) disk CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka uvedená nižšie.
2 Po ukončení inštalácie dvakrát kliknite
na ikonu s odkazom, ktorá sa vytvorila
na pracovnej ploche.
[ Pre používateľov systému
Macintosh
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM
(dodáva sa) do jednotky CD-ROM.
Vyberte priečinok „Handbook“ a
skopírujte súbor „Handbook.pdf“ uložený
v priečinku „SK“ do počítača.
2 Po skončení kopírovania dvakrát
kliknite na súbor „Handbook.pdf“ .
Po kliknutí na tlačidlo [Cyber-shot
Handbook] sa zobrazí obrazovka na
kopírovanie príručky „Príručka Cybershot“ . Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke a skopírujte príručku.
20
Životnosť batérie a kapacita pamäte
Životnosť batérie a počet záberov, ktoré je možné nasnímať či
prezrieť
Tabuľky zobrazujú životnosť batérií a
približný počet záberov, ktoré je možné
nasnímať, či prezerať pri snímaní v
režime [Normal] pri okolitej teplote
25°C a s maximálne nabitými batériami.
Údaje o počte záznamov, ktoré je možné
nasnímať alebo prezerať, sú platné za
predpokladu, že v prípade potreby
vymeníte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“.
V závislosti od podmienok používania sa
môžu skutočné hodnoty od uvedených
mierne líšiť.
• Kapacita batérií sa znižuje s intenzitou
používania fotoaparátu a časom používania.
• Životnosť batérií a počet záberov, ktoré je
možné snímať či prezerať, klesá v
nasledujúcich podmienkach:
– prevádzková teplota je príliš nízka,
– pri častom používaní blesku,
– fotoaparát opakovane zapínate a vypínate,
– pri častom používaní funkcie približovania,
– podsvietenie obrazovky LCD je nastavené
na vysokú hodnotu,
– batéria je takmer vybitá.
• Hodnoty zobrazené pre alkalické batérie sú
založené na komerčných normách a nedajú
sa použiť na všetky alkalické batérie a pri
všetkých podmienkach. Hodnoty sa môžu
líšiť v závislosti od výrobcu alebo typu
batérie, podmienok prostredia, nastavení
výrobku a pod.
• Dodávaná alkalická batéria slúži iba na
skúšobné použitie. Pre bežné používanie
fotoaparátu si potrebujete kúpiť ďalšiu
batériu.
[ Pri snímaní statických záberov
Počet
záberov
Životnosť
batérie
(min.)
Alkalická
Pribl.
100
Pribl.
50
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Pribl.
460
Pribl.
230
Alkalická
Pribl.
100
Pribl.
50
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Pribl.
460
Pribl.
230
Batéria
DSC-S650
DSC-S700
SK
• Snímanie v nasledujúcich podmienkach:
– funkcia
(P.Quality) je nastavená na
hodnotu [Fine],
– snímanie každých 30 sekúnd,
– striedavé približovanie z polohy W do
polohy T,
– záblesk blesku pri každom druhom
snímaní,
– po 10 snímaniach sa vypne a znova zapne
napájanie.
• Meracia metóda je založená na štandarde
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Veľkosť záberu neovplyvňuje počet
nasnímaných záberov ani životnosť batérie.
21
[ Prezeranie statických obrázkov
Počet
záberov
Životnosť
batérie
(min.)
Alkalická
Pribl.
7000
Pribl.
350
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Pribl.
10600
Pribl.
530
Alkalická
Pribl.
7000
Pribl.
350
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Pribl.
10600
Pribl.
530
Batéria
DSC-S650
DSC-S700
• Prezeranie po snímkach v trojsekundových
intervaloch
[ Pri snímaní videozáznamov
Batéria
Životnosť
batérie (min.)
DSC-S650
Alkalická
Pribl.
50
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Pribl.
200
DSC-S700
22
Alkalická
Pribl.
50
NH-AA-DB
(Ni-MH)
Pribl.
200
Počet statických obrázkov a čas snímania videozáznamov
Počet statických záberov a dĺžka času videozáznamov sa môže líšiť v závislosti od
podmienok pri snímaní a od záznamových médií.
• Podrobnosti o veľkosti záberu nájdete na strane 12.
[ Približný počet statických záberov (horný riadok udáva počet záberov v
kvalite [Fine] a dolný riadok udáva počet záberov v kvalite [Standard].)
(Jednotky: zábery)
Kapacita
Veľkosť
7M
3:2
5M
3M
2M
VGA
16:9
Vnútorná
pamäť
Pribl.
24 MB
Karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná týmto fotoaparátom
64 MB
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6
18
37
67
137
279
573
1132
13
36
73
132
268
548
1125
2223
6
18
37
67
137
279
573
1132
13
36
73
132
268
548
1125
2223
9
25
51
92
188
384
789
1559
17
48
96
174
354
723
1482
2928
2501
15
41
82
148
302
617
1266
27
74
149
264
537
1097
2250
4447
24
66
133
238
484
988
2025
4002
45
123
246
446
907
1852
3798
7504
146
394
790
1428
2904
5928
12154
24014
241
637
1276
2400
4802
9762
19661
39334
24
66
133
238
484
988
2025
4002
45
123
246
446
907
1852
3798
7504
SK
• Počet záberov platí v situácii, ak je režim [Mode] nastavený na možnosť [Normal].
• Ak je počet zostávajúcich záberov na snímanie väčší než 9,999, zobrazí sa indikátor „>9999“.
• Veľkosť záberu môžete zmeniť neskôr (funkcia [Resize], na strane 18).
• Na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ tohto fotoaparátu môžete uložiť až 40 000 záberov.
Pokiaľ je na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ uložených už 40 000 záberov, nemôžete s
týmto fotoaparátom nasnímať ďalšie zábery. Pokiaľ počet uložených záberov v tomto fotoaparáte
prekročí 40 000, nie je možné z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ zábery ani prehrávať.
23
[ Približný čas nahrávania videozáznamov
(Jednotky: hodina : minúta : sekunda)
Kapacita
Vnútorná
pamäť
Karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná týmto fotoaparátom
Veľkosť
Pribl.
24 MB
64 MB
128 MB 256 MB 512 MB
320×240
0:01:00
0:02:50
0:05:50
0:10:40
0:21:40
1 GB
0:44:20
2 GB
4 GB
1:31:00 3:00:00
• Pomer strán snímky videozáznamu je 320×240.
• Veľkosť nasnímateľného súboru videozáznamu je až približne 2 GB na každý súbor. Ak sa veľkosť
súboru blíži k 2 GB, fotoaparát zastaví automaticky nahrávanie.
• Pri prehrávaní záznamu nasnímaného staršími modelmi fotoaparátu Sony v tomto fotoaparáte sa
môže záznam zobraziť v inej než skutočnej veľkosti.
24
Riešenie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa fotoaparátu, pokúste sa ho
vyriešiť nasledovnými spôsobmi.
1 Skontrolujte položky uvedené nižšie a vyhľadajte ich v príručke
„Príručka Cyber-shot“ (PDF).
2 Vyberte batérie, počkajte asi minútu, potom batérie znovu vložte a
nakoniec zapnite fotoaparát.
3 Obnovte nastavenia (s. 19).
4 Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Zoberte na vedomie, že odovzdaním fotoaparátu do servisného strediska súhlasíte s
tým, že servisní pracovníci môžu skontrolovať obsah vnútornej pamäte.
SK
Batérie a napájanie
Indikátor stavu batérií nie je presný. Prípadne je zobrazená dostatočná
kapacita batérií, ale výdrž je neúmerne krátka.
• Tento jav sa vyskytuje pri používaní fotoaparátu v extrémne chladnom alebo studenom
prostredí.
• Ak používate alkalické batérie alebo Oxy-niklovú primárnu batériu (nedodáva sa),
zobrazený zostávajúci čas sa nemusí ukazovať správne.
• Batérie sú vybité. Vložte nové batérie alebo nabité batérie NiMH (nedodávajú sa)
(s. 7).
• Keď používate batérie NiMH, póly batérií alebo svorky na kryte batérie sú znečistené,
takže batérie sa nemôžu dostatočne nabiť. Vyčistite ich použitím vatovej tyčinky a pod.
• Keď používate batérie NiMH, zobrazený zostávajúci čas sa líši od aktuálneho času, čo
je zapríčinené pamäťovým efektom a pod. Správne zobrazenie času dosiahnete tak, že
batérie úplne vybijete a potom úplne nabijete.
• Batérie sú nefunkčné. Vymeňte ich za nové.
Batérie sa vybíjajú príliš rýchlo.
• Fotoaparát používate v príliš chladnom prostredí.
• Batérie sú nefunkčné. Vymeňte ich za nové.
• Ak používate batérie NiMH, dostatočne ich nabite.
25
Pri otvorení krytu batérie alebo pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ sa
fotoaparát automaticky vypne.
• Nie je to porucha. Pred otvorením krytu batérie alebo pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ vypnite fotoaparát.
Fotoaparát sa nedá zapnúť.
• Vložte batérie správne (s. 7).
• Správne pripojte sieťový adaptér (nedodáva sa).
• Batérie sú vybité. Vložte nové batérie alebo nabité batérie NiMH (s. 7).
• Batérie sú nefunkčné. Vymeňte ich za nové.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory kapacity batérií. Znovu zapnite fotoaparát (s. 9).
• Batérie sú vybité. Vložte nové batérie alebo nabité batérie NiMH (s. 7).
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Pomocou fotoaparátu nie je možné snímať zábery.
• Skontrolujte voľnú kapacitu vnútornej pamäte alebo pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ (strany 23, 24). Ak sú plné, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Odstráňte nepotrebné zábery (s. 13).
– Vymeňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s plôškou na ochranu proti zápisu
prepnutou do polohy LOCK. Nastavte plôšku do polohy umožňujúcej záznam.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
• Pri snímaní statických záberov nastavte prepínač režimu do polohy
, ,
, ,
,
,
alebo
.
• Pri snímaní videozáznamov nastavte prepínač režimu do polohy
.
,
Na zábery nie je možné vložiť dátumy.
• Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov na zábery. Pomocou
programu „Picture Motion Browser“ môžete tlačiť alebo ukladať zábery s dátumom.
Prezeranie záberov
Fotoaparát neprehráva nasnímané zábery.
• Stlačte tlačidlo
(prehrávanie) (s. 13).
• Názov priečinka alebo súboru na počítači sa zmenil.
• Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom, alebo ak bol nasnímaný vo fotoaparáte
iného typu ako je váš prístroj, prehratie súboru pomocou fotoaparátu nie je zaručené.
• Fotoaparát je v režime USB. Odstráňte pripojenie USB.
26
Odporúčania
[ Fotoaparát nepoužívajte ani
neskladujte na nasledujúcich
miestach
• Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v
kontakte s gumovými produktmi alebo
výrobkami z vinylu.
• Extrémne horúce, chladné alebo vlhké
miesta
Na extrémne horúcich miestach, ako napr.
vnútri auta zaparkovaného na slnku, sa môže
telo fotoaparátu vplyvom veľkej teploty
zdeformovať, čo môže zapríčiniť jeho
poruchu.
• Miesta vystavené priamemu slnečnému
žiareniu alebo vysokým teplotám
Fotoaparát môže zmeniť farbu, môže sa
zdeformovať alebo poškodiť.
• Miesta s rizikom značných otrasov
• Miesta so silným magnetizmom
• Piesočnaté alebo prašné miesta
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostal
piesok ani prach. Môže to spôsobiť
poškodenie fotoaparátu, ktoré sa nemusí dať
opraviť.
[ Informácie o prevádzkových
teplotách
[ Prenášanie
Nesadajte si na stoličku alebo iné miesto v
prípade, ak máte fotoaparát uložený v zadnom
vrecku nohavíc alebo sukne. Fotoaparát
môžete poškodiť alebo zničiť.
[ Čistenie
Čistenie displeja LCD
Ak sú na displeji LCD odtlačky prstov, prach a
pod., vyčistite ho čistiacou súpravou na displej
LCD (nedodáva sa).
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve odtlačky prstov alebo
prach, vyčistite ho jemnou handričkou.
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu vyčistite jemnou
handričkou mierne navlhčenou vo vode a
prípadnú vlhkosť utrite suchou jemnou
handričkou. Pri čistení nepoužívajte
nasledujúce prostriedky. Môžu spôsobiť
poškodenie povrchovej úpravy či krytu.
• Chemické výrobky, ako napr. riedidlá,
benzín, lieh, jednorazové handričky,
odpudzovače hmyzu, opaľovacie krémy
alebo insekticídy atď.
• Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na
rukách vyššie uvedené chemikálie.
Fotoaparát je navrhnutý na používanie v
teplotnom rozpätí 0°C až 40°C. Neodporúča sa
používať fotoaparát v teplotách presahujúcich
tento rozsah.
[ Informácie o kondenzácii vlhkosti
Ak naraz prenesiete fotoaparát z chladného
do teplého prostredia, na vnútorných
súčiastkach fotoaparátu sa môže vytvoriť
skondenzovaná vlhkosť. Táto kondenzácia
vlhkosti môže spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Ak skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu
mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí. Ak
budete používať fotoaparát s navlhnutým
vnútrom objektívu, nebudete môcť nasnímať
ostré zábery.
SK
[ Informácie o vnútornej
nabíjateľnej záložnej batérii
Fotoaparát má nabíjateľnú batériu, ktorá
zaisťuje, že nastavenie času a dátumu a ďalšie
nastavenia budú zachované bez ohľadu na to,
či je fotoaparát vypnutý alebo zapnutý.
Táto nabíjateľná batéria sa nabíja vždy pri
používaní fotoaparátu. Ak však fotoaparát
nepoužívate, postupne sa batéria vybije. Ak
fotoaparát vôbec nepoužívate, vybije sa
batéria úplne približne po jednom mesiaci. V
takom prípade nabite nabíjateľnú batériu vždy
pred použitím fotoaparátu.
Vybitá nabíjateľná batéria však nijako
neovplyvní funkčnosť fotoaparátu, ak
nechcete zaznamenávať dátum a čas snímania.
Nabíjanie vnútornej nabíjateľnej záložnej
batérie
Vložte nabitú batériu do fotoaparátu alebo
zapojte fotoaparát do sieťovej zásuvky
pomocou sieťového adaptéra (nedodáva sa) a
ponechajte fotoaparát 24 hodín alebo viac
vypnutý.
27
Technické parametre
Fotoaparát
[Systém]
Zobrazovacie zariadenie: 7,20 mm (typ 1/2,5)
farebný typ CCD, primárny farebný filter
Celkový počet pixlov fotoaparátu:
Pribl. 7 410 000 pixlov
Počet efektívnych pixlov fotoaparátu:
Pribl. 7 201 000 pixlov
Objektív: Priblíženie 3×, ohnisková
vzdialenosť f = 5,8 – 17,4 mm (35 – 105 mm,
ak je prepočítaná na fotoaparát s
objektívom 35 mm) F2,8 – 4,8
Ovládanie expozície: Automatická expozícia,
Výber scény (7 režimov)
Vyváženie bielej: Automatické, Denné svetlo,
Zamračené, Žiarivka, Žiarovka, Blesk
Formát súboru (kompatibilný so štandardom
DCF):
Statické zábery: Exif Ver. 2.21,
kompatibilné s formátom JPEG,
kompatibilné so štandardom DPOF
Videozáznamy: AVI (Motion JPEG)
Nahrávacie médium: Vnútorná pamäť (pribl.
24 MB), „Memory Stick Duo“
Blesk: Rozsah blesku (Citlivosť ISO
(Odporúčaný index expozície) nastavená
na hodnotu Auto): pribl. 0,5 až 3,5 m (W)/
pribl. 0,5 až 2,0 m (T)
[Vstupné a výstupné konektory]
(USB) · A/V OUT terminál (bočný):
Video, Audio (Mono), komunikácia USB
Rozhranie USB:
Full-Speed USB (kompatibilné s USB 2.0)
[Displej LCD]
DSC-S650
Displej LCD: 5,1 cm (typ 2,0) s jednotkou
TFT
Celkový počet bodov: 115 200 (480×240)
bodov
DSC-S700
Displej LCD: 6,0 cm (typ 2,4) s jednotkou
TFT
Celkový počet bodov: 112 320 (480×234)
bodov
[Napájanie, všeobecne]
Napájanie: Alkalické batérie LR6 (veľkosť
AA) (2), 3V
Niklovo-kovohydridové batérie
HR 15/51:HR6 (veľkosť AA) (2),
(nedodáva sa), 2,4 V
Oxy-niklová primárna batéria ZR6
(veľkosť AA) (2) (nedodáva sa), 3 V
Sieťový adaptér AC-LS5K (nedodáva sa),
4,2 V
28
Spotreba energie (počas snímania):
DSC-S650
1,2 W
DSC-S700
1,2 W
Prevádzková teplota: 0 až 40°C
Skladovacia teplota: –20 až +60°C
Rozmery:
DSC-S650
91,0×61,0×26,5 mm
(Š/V/H, bez vyčnievajúcich častí)
DSC-S700
91,0×61,0×25,1 mm (Š/V/H, bez
vyčnievajúcich častí)
Hmotnosť:
DSC-S650
Pribl. 178 g (vrátane dvoch batérií a
remienka na zápästie a pod.)
DSC-S700
Pribl. 198 g (vrátane dvoch batérií a
remienka na zápästie a pod.)
Mikrofón: Monofónny
Bzučiak
Exif Print: Kompatibilný
PRINT Image Matching III: Kompatibilný
PictBridge: Kompatibilný
Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
Ochranné známky
•
je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory Stick
PRO“,
, „Memory
Stick Duo“,
,
„Memory Stick PRO Duo“,
, „Memory Stick
Micro“, „MagicGate“ a
sú ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
• Microsoft, Windows a DirectX sú
registrovanými ochrannými známkami
alebo ochrannými známkami spoločnosti
Microsoft Corporation v USA a/alebo
iných krajinách.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac a eMac sú
ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Apple Computer, Inc.
• Intel, MMX a Pentium sú ochrannými
známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti Intel
Corporation.
• Google je registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti Google Inc.
• Ďalej všeobecne platí, že všetky ostatné
názvy produktov a systémov uvedené v
tomto návode sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými
známkami príslušných vývojárskych
alebo výrobných spoločností. Značky ™
a ® sa v tejto príručke vždy nepoužívajú.
SK
29
E termékkel kapcsolatos további információk és
válaszok a gyakran feltett kérdésekre a
Vevőszolgálat honlapján találhatók.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
70 vagy nagyobb százalékban újrahasznosított papírra,
illékony szerves vegyületektől mentes, növényi olaj
alapú tintával nyomtatva.
Vytlačené na papieri, ktorý je recyklovaný zo 70% alebo
viacej s použitím atramentu vyrobeného na báze
rastlinného oleja bez nestálych organických zlúčenín.
Printed in China
Download PDF

advertising