Sony | DSC-S930 | Sony DSC-S930 S930 Kompaktný digitálny fotoaparát Návod na použitie

Digitális fényképezőgép
Digitálny fotoaparát
Használati útmutató
Návod na používanie
HU
DSC-S930
SK
Az összetettebb műveletekkel kapcsolatban kérjük, számítógép
használatával olvassa el a CD-ROM-on (mellékelt) található „A
Cyber-shot kézikönyve” (PDF) és „Cyber-shot - A
következő lépés” kézikönyvet.
Podrobné informácie o pokročilých operáciách nájdete v
dokumentácii „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“
(PDF) a „Ďalšie kroky – Cyber-shot“ na disku CD-ROM
(dodáva sa), obsah ktorého si môžete zobraziť pomocou počítača.
Használati utasítások
A készülék használatba vétele előtt kérjük, tanulmányozza át ezt az útmutatót, és őrizze meg, hogy a
jövőben is fellapozhassa.
Pokyny na používanie
Pred použitím zariadenia si dôkladne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.
© 2009 Sony Corporation
4-126-521-11(1)
Magyar
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
[ Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Az európai vásárlók
figyelmébe
[ Megjegyzés az EU-s irányelveket
követő országokban élő
vásárlóink számára
A termék gyártója a Sony Corporation (címe:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japán). EMC- és termékbiztonsági ügyekben
a hivatalos márkaképviseletet a Sony
Deutschland GmbH (címe: Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) látja
el. Kérjük, hogy minden szerviz- és
garanciakérdéssel a különálló szerviz- és
garanciadokumentumban megadott címen
keresse fel munkatársainkat.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
átjátszókábellel használják.
[ Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
[ Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy
húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
2
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
[ Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé
vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket,
ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok
megőrzése érdekében elengedhetetlen az
energiaellátás folyamatosságának biztosítása,
csak az arra felkészült szerviz állomány
cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa el azt
az arra kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
HU
3
Tartalomjegyzék
Megjegyzések a fényképezőgép használatával kapcsolatban ........................ 5
Az első lépések ............................................................................... 7
A mellékelt tartozékok ellenőrzése ................................................................ 7
1 Az elemek/„Memory Stick Duo” (külön megvásárolható) behelyezése. ........ 8
2 A fényképezőgép bekapcsolása/az óra beállítása .................................... 10
Felvételek készítése ...................................................................... 11
Fényképezési mód/Zoom/Vaku/Makró/Önkioldó/Kijelző/Képméret .............. 12
Képek megtekintése/törlése ........................................................ 14
A képernyőn megjelenő kijelzések .............................................. 16
A beállítások megváltoztatása – Menü/Beállítás ....................... 18
Menüelemek ............................................................................................. 20
A Beállítás menü elemei ............................................................................. 21
A számítógép használata ............................................................. 22
Az USB-kapcsolattal és a (mellékelt) szoftverrel használható operációs
rendszerek ................................................................................................ 22
Megtekintés „A Cyber-shot kézikönyve” ..................................................... 23
Az elemek élettartama és a memóriakapacitás ......................... 24
Az elemek üzemideje és a felvehető/megtekinthető képek száma ................ 24
A fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje ................................... 25
Hibaelhárítás .................................................................................. 26
Elemek és áramforrás ................................................................................ 26
Fényképek/mozgóképek felvétele .............................................................. 27
Képek megtekintése ................................................................................. 28
Óvintézkedések ............................................................................. 29
Műszaki adatok ............................................................................. 30
4
Megjegyzések a fényképezőgép használatával kapcsolatban
[ A belső memória és a „Memory
Stick Duo” mentése
Ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, és ne
távolítsa el az akkumulátorokat vagy a
„Memory Stick Duo” memóriakártyát, ha a
memóriaműködés-jelző világít. Ellenkező
esetben a belső memória vagy a „Memory
Stick Duo” memóriakártya megsérülhet. Az
adatok védelme érdekében készítsen
biztonsági másolatot.
[ Megjegyzések a felvétellel/
lejátszással kapcsolatban
• Mielőtt megkezdené bármilyen esemény
felvételét, készítsen próbafelvételt, hogy
megbizonyosodjék a készülék helyes
működéséről.
• Ez a fényképezőgép nem porálló, nem
cseppálló és nem is vízálló. A fényképezőgép
használatba vétele előtt olvassa el az
„Óvintézkedések” (29. oldal) című fejezetet.
• A fényképezőgépet ne tegye ki víznek. Ha
víz jut a fényképezőgépbe, az hibás
működést okozhat. Bizonyos esetekben a
fényképezőgép nem javítható meg.
• Ne fordítsa a fényképezőgépet a nap, vagy
más nagyon fényes fényforrás felé. Ha így
tesz, az a fényképezőgép hibás működését
eredményezheti.
• Ne használja a fényképezőgépet olyan hely
közelében, amely erős rádióhullámokat
gerjeszt, vagy sugárzást bocsát ki.
Előfordulhat, hogy ilyen helyen a
fényképezőgép nem képes megfelelően
felvenni vagy lejátszani.
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgép
homokos vagy poros helyen hibásan
működik.
• Ha pára csapódna le rá, akkor azt a
fényképezőgép használata előtt távolítsa el
(29. oldal).
• Ne rázza, ne üsse hozzá semmihez a
fényképezőgépet. Hibás működést okozhat,
és nem készíthet képeket. Továbbá a
felvételre szolgáló adathordozó nem lesz
használható, vagy a képadatok
megsérülhetnek.
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku felületét.
A vaku hőkibocsátása miatt a vaku felületén
lévő szennyeződés elszíneződhet, illetve
rátapadhat a vaku felületére, így a
kibocsátott fény nem lesz elegendő.
[ Megjegyzések az LCD
képernyővel és az objektívvel
kapcsolatosan
• Az LCD-képernyő magas precizitású
technológia használatával készül, ezért a
képpontok több mint 99,99%-a
működőképes. Ennek ellenére fekete
pontok és/vagy (fehér, piros, kék vagy zöld
színű) fényes pontok jelenhetnek meg az
LCD képernyőn. Ezek a pontok, amelyek a
gyártási folyamat természetes velejárói,
egyáltalán nem befolyásolják a felvételt.
• Ha alacsony az akkumulátorok töltöttségi
szintje, a fényképezőgép nem állítja be az
objektívet. Helyezzen új vagy teljesen
feltöltött nikkel-fémhidrid-akkumulátorokat
a fényképezőgépbe, majd ismét kapcsolja be
a készüléket.
HU
[ Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásával kapcsolatban
• Ez a fényképezőgép megfelel a JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) által
előírt DCF (Design rule for Camera File
system) általános tervezési szabványnak.
• A Sony nem garantálja, hogy a más
készülékkel készített vagy szerkesztett
képek lejátszhatók a fényképezőgéppel,
vagy más készülék lejátssza az ezzel a
fényképezőgéppel felvett képeket.
[ A szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
Televíziós műsorokat, filmeket,
videoszalagokat és egyéb anyagokat gyakran
szerzői jog véd. Ilyen anyagok engedély
nélküli felvétele a vonatkozó jogszabályokba
ütközhet.
5
[ A károsodott tartalomért vagy a
felvétel sikertelenségéért nem
vállalunk felelősséget
A Sony a felvétel tartalmáért nem nyújt
ellenszolgáltatást, ha a felvétel vagy a lejátszás
a készülék vagy az adathordozó stb. hibájából
nem valósul meg.
6
Az első lépések
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
• LR6 (AA méretű) alkálielemek (2)
• USB-kábel (1)
• Csuklópánt (1 db)
• CD-ROM (1)
– Cyber-shot alkalmazás
– „A Cyber-shot kézikönyve”
– „Cyber-shot - A következő lépés”
• Használati útmutató (ez az útmutató) (1)
HU
Erősítse fel a pántot, hogy megóvja a
fényképezőgépet a leesésből származó
sérülésektől.
Rögzítőfül
7
1 Az elemek/„Memory Stick Duo” (külön
megvásárolható) behelyezése.
ɟ
Csatlakozó felőli oldal
ɠ
2
1
Elem/„Memory Stick
Duo” védőfedél
A csatlakozók felőli oldalát
az LCD-képernyő felé
fordítva helyezze be a
„Memory Stick Duo” kártyát.
1 Nyissa fel az elemtartó/„Memory Stick Duo” védőfedelét.
2 Ütközésig tolja be a „Memory Stick Duo” kártyát (külön megvásárolható).
3 Ügyeljen a +/– polaritásra.
4 Zárja le az elemtartó/„Memory Stick Duo” védőfedelét.
[ Ha nincs „Memory Stick Duo” a készülékben
A fényképezőgép a belső memóriát (kb. 12 MB) használja képek rögzítéséhez/
lejátszásához.
[ A fényképezőgépben használható/nem használható elemek
Elem típusa
mellékelve
használható
tölthető
LR6 (AA méretű) alkálielemek
a
a
–
HR 15/51:HR6 (AA méretű) nikkel-fémhidrid
akkumulátorok
–
a
a
ZR6 (AA méretű) Oxy nikkel elsődleges elem
–
a
–
*
–
–
–
Lítiumelemek *
–
–
–
Ni-Cd elemek *
–
–
–
Mangánelemek
* Ha a feszültség lecsökken, vagy az elem/akkumulátor típusából adódó más problémák esetén a
működés nem garantálható.
8
[ FIGYELEM!
Szivárgás vagy helytelen kezelés esetén az elem/akkumulátor felrobbanhat. Az elemet
ne töltse, ne szerelje szét és ne tegye tűzbe.
Ellenőrizze az elemeken/akkumulátorokon feltüntetett szavatossági időt (hónap-év).
[ Az elemek hátralévő üzemidejének ellenőrzése
Az ON/OFF (bekapcsoló) gombbal kapcsolja be a fényképezőgépet, és az LCD
képernyőn ellenőrizze a hátralevő üzemidőt.
Az elemek
hátralévő
üzemidejének
jelzése
Jelentése
Az elemek
kapacitása
megfelelő.
Az elemek
félig
kimerültek.
Az elemek
kimerültek,
a felvétel/
lejátszás
hamarosan
leáll.
Helyezzen új elemeket vagy
teljesen feltöltött nikkelfémhidrid-akkumulátorokat
a fényképezőgépbe (a
figyelmeztető jelzés villog).
HU
• Bizonyos körülmények között, és a használattól függően a fennmaradó töltésszint kijelző nem
mindig mutat helyes értéket.
• Alkálielem/Oxy nikkel elsődleges elem használata esetén a kijelzés nem a valóságnak megfelelő
lehet.
[ Az elemek/„Memory Stick Duo” eltávolítása
Nyissa fel az akkumulátor/„Memory Stick Duo” védőfedelét.
„Memory Stick Duo” memóriakártya
Győződjék meg arról, hogy nem világít a
memóriaműködés-jelző, majd nyomja
meg egyszer a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát.
Elemek
Vigyázzon, nehogy leejtse az elemeket.
Memóriahasználat-jelző
• Ha a memóriaműködés-jelző világít, soha ne nyissa ki az akkumulátor/„Memory Stick Duo”
memóriakártya fedelét, vagy ne vegye ki az akkumulátort/„Memory Stick Duo” memóriakártyát.
Ez a „Memory Stick Duo”/belső memória adatainak károsodását okozhatja.
9
2 A fényképezőgép bekapcsolása/az óra beállítása
ON/OFF (bekapcsoló) gomb
1
ɟ Vezérlőgomb
z gomb
2
3
1 Nyomja meg az ON/OFF (bekapcsoló) gombot.
2 A vezérlőgombbal állítsa be az órát.
1 A v/V résszel válassza ki a dátum formátumát, majd nyomja meg a z részt.
2 A b/B résszel válassza ki az egyes elemeket, a v/V segítségével állítsa be a
számértékeket, majd nyomja meg a z részt.
3 Válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a vezérlőgomb z részét.
• Ez a fényképezőgép nem tudja a fényképekre rátenni a dátumot. A CD-ROM lemezen
(mellékelt) található „PMB” segítségével a képeket dátummal nyomtathatja ki vagy mentheti el.
• Az éjfél jelölése 12:00 AM, a délé pedig 12:00 PM.
[ A dátum és az idő módosítása
A
(Beállítás) képernyőn válassza ki az [Óra beállítások] elemet (18., 21. oldal).
[ A bekapcsolt állapottal kapcsolatos megjegyzések
• Amint az elemeket behelyezte a fényképezőgépbe, a működés elkezdéséig egy kis
időre lehet szükség.
• Ha a fényképezőgépet elemekről üzemelteti és kb. három percig nem használja, a
készülék automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze az elemek lemerülését
(automatikus kikapcsolási funkció).
10
Felvételek készítése
Makró gomb
ɠ Exponáló gomb
DISP gomb
Vaku gomb
Zoom (W/T) gomb
Üzemmódkapcsoló
Önkioldó gomb
Vezérlőgomb
Állványcsatlakozó (alul)
(Képméret) gomb
1 Az üzemmód-kapcsolóval válasszon ki egy üzemmódot.
HU
Állókép: Válassza a
(állókép) lehetőséget.
Mozgókép: Válassza a
(mozgókép) lehetőséget.
2 Szilárdan fogja a fényképezőgépet, mindkét karját teste mellett tartva.
A tárgyat állítsa a
keresőkeret
közepére.
3 Készítse el a felvételt az exponáló gomb segítségével.
Állókép:
1 A fókuszáláshoz félig nyomja le
és tartsa úgy az exponáló gombot.
Az z (AE/AF rögzítés) kijelző
(zölden) villog, hangjelzés hallható,
majd a rögzítés kijelzője abbahagyja a
villogást, és folyamatosan világít.
2 Nyomja le teljesen az exponáló
AE/AF rögzítés kijelzése
gombot.
Zárhang hallható.
Mozgókép:
Nyomja le teljesen az exponáló gombot.
A rögzítés leállításához ismét nyomja le teljesen az exponáló gombot.
• A legkisebb felvételi távolság kb. 5 cm (W)/50 cm (T) (az objektív elejétől mérve).
11
Fényképezési mód/Zoom/Vaku/Makró/Önkioldó/Kijelző/
Képméret
[
Állókép fényképezési
módjának kiválasztása
Nyomja meg a MENU gombot, válassza
a [Fényképezőgép] elemet és jelölje ki a
kívánt beállítást.
Autom. beállítás
Lehetővé teszi, hogy könnyen készítsen
felvételt az automatikusan beállított
értékekkel.
Automatikus program
Lehetővé teszi, hogy az automatikusan
beállított expozícióval (a zársebességgel
és a rekesznyílás-értékkel) készítsen
felvételt. A menü használatával más
beállításokat is megadhat.
[ W/T Zoomolás
A T megnyomásával zoomolhat, a W
gomb megnyomásával pedig
visszaállíthatja a zoomolást.
[
Addig nyomogassa a vezérlőgomb B ( )
részét, amíg ki nem választotta a kívánt
üzemmódot.
: Automatikus vaku
Akkor villan, ha nincs elegendő fény
(gyári beállítás).
: Vaku bekapcsolva
: Lassú szinkron (Vaku bekapcsolva)
A zársebesség lassú, hogy sötét helyen a
vaku fénycsóváján kívül eső háttér is
tisztán látható legyen a képen.
: Vaku kikapcsolva
Jelenet
A tárgynak megfelelő programozott
beállításokkal fényképezhet.
Nagyérzékenység
Fényképek készítése rosszabb
fényviszonyok mellett is vaku nélkül.
Lágy kattintás
Arcképek készítése melegebb fénnyel.
Tájkép
Távoli tárgyra fókuszált fényképek
készítése.
Szürkületi portré
Az éjszakai hangulat elvesztése nélkül
éles portré készítése sötét helyen.
Szürkület
Éjszakai felvételek készítése az éjszakai
hangulat elvesztése nélkül.
Tengerpart
Tengerparti vagy tóparti felvételek
készítése élénk színű vízfelülettel.
Hó
Havas tájak fényképezése tisztább fehér
színnel.
12
Vaku (Vaku üzemmód
választása fénykép készítéséhez)
[
Makró (Közelkép készítése)
Addig nyomogassa a vezérlőgomb
b ( ) részét, amíg ki nem választotta a
kívánt üzemmódot.
: Auto
A fényképezőgép automatikusan beállítja
a fókuszt, a távoli témáktól a közeli
témákig. Normál esetben a
fényképezőgépet állítsa erre az
üzemmódra.
: Makró
A fényképezőgép a fókuszt a közeli témák
előtérbe helyezésével állítja be. Közeli
témák fényképezésekor használja a Makró
be lehetőséget.
[
Az önkioldó használata
Addig nyomogassa a vezérlőgomb
V ( ) részét, amíg ki nem választotta a
kívánt üzemmódot.
: Nem használja az önkioldót
: 10 másodperces késleltetés
: 2 másodperces késleltetés
Nyomja meg az exponáló gombot: ekkor
villogni kezd az önkioldó kijelzője, és a
zár működésbe lépéséig hangjelzés
hallható.
Az önkioldó
kijelzője
[ DISP A képernyő tartalmának
módosítása
Nyomja meg a vezérlőgomb v (DISP)
részét.
A v (DISP) gomb minden egyes
megnyomására a képernyő tartalma a
következőképpen változik:
Kijelzések bekapcsolva
r
Kijelzések bekapcsolva*
r
Hisztogram bekapcsolva*
r
Kijelzések kikapcsolva*
[
A képméret módosítása
Nyomja meg a
(Képméret) gombot,
és válassza ki a méretet a vezérlőgomb
b/B részével.
A Képméret menü eltüntetéséhez ismét
nyomja meg a
gombot.
Állókép
Képméret
Útmutatás
: 10M
Max. A3+ méretű
nyomtatás
: 3:2 (8M)
Illeszkedik a 3:2
képarányhoz
: 5M
Max. A4 méretű
nyomtatás
: 3M
Max. 13 × 18 cm méretű
nyomtatás
: VGA
E-mail melléklethez
: 16:9
Megjelenítés 16:9
képarányú HDTV-n és
max. A4 méretű
nyomtatás
(7M)
HU
: 16:9 (2M) Megjelenítés 16:9
képarányú HDTVkészüléken
Mozgókép
Mozgókép rögzítésekor a képméret
320×240 értékre van állítva.
* Az LCD-háttérvilágítás erőssége
13
Képek megtekintése/törlése
v/V/b/B gomb
(Index) gomb
(Lejátszási zoom) gomb
MENU gomb
z gomb
Üzemmód-kapcsoló
ɟ Vezérlőgomb
(Törlés) gomb
1 Az üzemmód-kapcsolóval válassza a
(lejátszás) üzemmódot.
2 A vezérlőgomb b/B részével válasszon ki egy képet.
Mozgókép:
Mozgókép lejátszásához nyomja meg a z részt. (A lejátszás leállításához ismét nyomja meg a z
részt.)
Az előrecsévéléshez nyomja meg a B gombot, a visszacsévéléshez pedig a b gombot. (Ha vissza
kíván térni a normál lejátszáshoz, nyomja meg a z részt.)
• Mozgókép lejátszásakor ezen a fényképezőgépen a hang nem hallható.
[
Képek törlése
1 Jelenítse meg a törölni kívánt képet, majd nyomja meg a
(Törlés) gombot.
2 A b/B gombbal válassza ki az [E képet] menüpontot, majd nyomja meg a z részt.
3 A vezérlőgomb v részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a z
részt.
[
Felnagyított kép megtekintése (zoomolás lejátszáskor)
Amikor éppen egy fényképet jelenít meg, nyomja meg a
(T) gombot.
Visszaálláshoz nyomja meg a W gombot.
Állítsa be a képhelyzetet a következővel: v/V/b/B.
A lejátszási nagyítás visszavonásához nyomja meg a z gombot.
[
Áttekintő/index képernyő megtekintése
Nyomja meg az
(Áttekintő/index) gombot, és válasszon ki egy képet a vezérlőgomb
v/V/b/B részével.
Ha vissza kíván térni az egyképes képernyőhöz, nyomja meg a z részt.
14
[ Képek törlése áttekintő (index) üzemmódban
1 Amikor az index képernyő látható, nyomja meg a
(Törlés) gombot, és a
vezérlőgomb b/B részével válassza ki a [Többszörös képek] menüelemet, majd
nyomja meg a z részt.
2 A v/V/b/B gombbal válassza ki a törölni kívánt fényképet, majd nyomja meg a z
gombot.
A
a jelölőnégyzeten bekapcsolt állapotban van.
A választás törléséhez válassza ki a törlésre kijelölt fényképet, majd ismét nyomja meg a z
gombot.
3 Nyomja meg a MENU gombot.
4 A vezérlőgomb v részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a z
részt.
• A mappa összes fényképének törléséhez az 1. lépésben válassza a [Minden ebben a mappában]
lehetőséget, majd nyomja meg a z gombot.
HU
15
A képernyőn megjelenő kijelzések
Amikor megnyomja a v (DISP)
gombot, megváltoznak a képernyőn
látható kijelzések (13. oldal).
[ Fényképezéskor
A
Az elem energiaszintje.
Figyelmeztetés az elem
alacsony energiaszintjére.
Képméret
Fényképezőgép mód
(Jelenet)
Fényképezőgép mód
(Automatikus program)
Fehéregyensúly
[ Mozgókép felvételekor
Sorozatkép mód
Fénymérési mód
Arcfelismerés
SteadyShot
Figyelmeztetés a
remegésre
[ Lejátszáskor
• Azt jelzi, hogy az
elégtelen megvilágítás
miatt a beremegés életlen
képet okozhat. Képet
azonban a figyelmeztetés
megjelenése ellenére is
lehet készíteni. Javasoljuk
azonban, hogy az
elmosódottságot
csökkentő funkciót állítsa
[Auto] értékre, használja
a vakut a jobb
megvilágításhoz, vagy
használjon állványt.
Zoomolás
Szín üzemmód
PictBridge kapcsolat
Véd
Kinyomtatni (DPOF) jel
16
PictBridge kapcsolat
Vörös szem jelenség
csökkentése
• Ne szakítsa meg az USBkapcsolatot, amíg a jelzés
látható.
B
Vaku üzemmód
A vaku töltődik
101
z
AE/AF rögzítés
FELV.
Készlét
Mozgóképfelvétel/
felvétel megállítása
ISO400
ISO-szám
125
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás értéke
+2.0EV
Expozíció értéke (EV)
0:12
Felvételi idő
(perc : másodperc)
• Ez a belső memória
használatakor nem
jelenik meg.
12/12
A kép sorszáma/A
kiválasztott mappába
rögzített képek száma
Mappa módosítása
• Ez a belső memória
használatakor nem
jelenik meg.
Fénymérési mód
AF tartománykeresőkeret kijelzés
1.0m
Lejátszási mappa
Vaku
Fehéregyensúly
HU
Előre beállított
fókusztávolság
Makró
ISO400
ISO-szám
00:00:12
Számláló
+2.0EV
Expozíció értéke (EV)
101-0012
Mappa-fájl sorszáma
500
Zársebesség
2009 1 1
9:30 AM
A lejátszott kép
felvételének dátuma/
időpontja
F3.5
Rekesznyílás értéke
z STOP
z PLAY
A képlejátszás
funkciótára
Önkioldó
BACK/
NEXT
Képek kiválasztása
A pontszerű fénymérés
célkeresztje
D
AF tartománykeresőkeret
C
Felvételi mappa
• Ez a belső memória
használatakor nem
jelenik meg.
12
00:00:15
N
Lejátszás
Rögzíthető képek száma
Lejátszási sáv
Felvételre szolgáló/
lejátszási adathordozó
(„Memory Stick Duo”
kártya, belső memória)
Hisztogram
Felvételi idő
(óra: perc : másodperc)
17
A beállítások megváltoztatása – Menü/
Beállítás
MENU gomb
z gomb
ɟɠ
Vezérlőgomb
1 A MENU gombot megnyomva jelenítse meg a menüt.
• A menü csak felvételkor és lejátszási üzemmódban jelenik meg.
• A különböző elemek a kiválasztott üzemmódtól függően válnak láthatóvá.
2 A vezérlőgomb v/V részével válassza ki a kívánt menüelemet.
• Ha a kívánt elem nem látható, akkor addig tartsa nyomva a v/V részt, amíg meg nem jelenik a
képernyőn.
3 A b/B résszel válassza ki a kívánt értéket.
• Ha a kívánt elem nem látható, akkor addig tartsa nyomva a b/B részt, amíg meg nem jelenik a
képernyőn.
• Válasszon egy elemet a lejátszási módban, és nyomja meg a z gombot.
4 A MENU gombot megnyomva lépjen ki a menüből.
18
A műveletről bővebben lásd: 1 18. oldal
[ A Beállítás menü egy elemének
kiválasztása
A 2. lépésben válassza a
(Beállítás) lehetőséget majd nyomja
meg a z részt.
A vezérlőgomb v/V/B részével
válassza ki a beállítani kívánt elemet,
majd nyomja meg a z részt.
HU
19
A műveletről bővebben lásd: 1 18. oldal
Menüelemek
A használható menüelemek az üzemmód-kapcsoló helyzetétől és a fényképezési
módtól függően változnak. Csak a használható elemek jelennek meg a képernyőn.
A Felvétel menü
Fényképezőgép
Kiválasztja a fényképezési módot.
SteadyShot
Kiválasztja az elmosódottságot kiküszöbölő stabilizált felvételi
üzemmódot.
Arcfelismerés
Az arcfelismerés használatakor kiválasztja az elsődleges alanyt az
élességállításhoz.
FELV. ümód
Kiválasztja a folyamatos fényképfelvételi üzemmódot.
EV
Beállítja az expozíciót.
ISO
Beállítja a fényérzékenységet.
Fénymérési mód
Kiválasztja a fénymérési módot.
Fókusz
Megváltoztatja a fókuszálási módot.
F.egyensúly
Beállítja a színárnyalatokat.
Vakuszint
Beállítja a vaku fénymennyiségét.
Vörösszem cs
Csökkenti a vörösszem-hatást.
Szín üzemmód
A kép színeinek élénkségét módosítja vagy speciális hatásokat ad
hozzá.
(Beállítás)
Módosítja a Beállítás menü elemeinek értékét.
Megtekintés menü
(Diabemutató)
(Retusál)
Beállítja és elindítja a Diabemutatót (képsorozatok lejátszása).
Képek retusálása.
(Többszörös átméretezés) Módosítja a képméretet a használattól függően.
(Véd)
Megelőzi a véletlen törlést.
Egy Kinyomtatni jelet tesz a kinyomtatni kívánt képekre.
(Nyomtat)
Képeket nyomtat PictBridge rendszerű nyomtatóval.
(Forgatás)
Elforgat egy fényképet.
(Mappa kiválaszt.)
(Beállítás)
20
Kiválasztja a megtekinteni kívánt képek mappáját.
Módosítja a Beállítás menü elemeinek értékét.
A műveletről bővebben lásd: 1 18. oldal
A Beállítás menü elemei
Fő beállítások
Csipogás
A fényképezőgép működtetésekor hallható hangot választja ki.
Funkció tár
A fényképezőgép használata közben ismerteti az egyes funkciókat.
Inicializál
A beállításokat visszaállítja a gyári beállításokra.
USB csatl.
Az USB-mód kiválasztására használható, ha az USB-kábellel köti
össze a fényképezőgépet és a számítógépet, vagy a PictBridge
kompatibilis nyomtatót.
Fényképezés beáll.
Rácsvonal
Segédvonalakat jelenít meg a tárgy vízszintes és függőleges
helyzetének beállításához.
Digitális zoom
Kiválasztja a digitális zoom üzemmódot.
Auto.V.nézés
Közvetlenül fényképezés után körülbelül két másodpercig megjeleníti
a felvett képet a képernyőn.
HU
Memória eszköz — Memory Stick eszköz
Formáz
Formázza a „Memory Stick Duo” memóriakártyát.
FELVmappa lh
A képek rögzítéséhez létrehoz egy mappát a „Memory Stick Duo”
memóriakártyán.
FELVmappa cs
Módosítja a képek felvételéhez aktuálisan használt mappát.
Másolás
A belső memórián lévő összes képet a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára másolja.
Memória eszköz — Belső memória eszköz
Formáz
Formázza a belső memóriát.
Óra beállítások
Óra beállítások
Beállítja a dátumot és az időt.
Language Setting
Language Setting
A menüelemek, figyelmeztetések és üzenetek megjelenítésekor
használt nyelvet választja ki.
21
A számítógép használata
A fényképezőgéppel készített képek megtekinthetők a számítógépen. A CD-ROM
lemezen (mellékelt) található szoftver használatával páratlan módon tekintheti meg a
fényképezőgépen található képeket és mozgóképeket. A részletekért tekintse meg a
„A Cyber-shot kézikönyve” részt a CD-ROM lemezen (mellékelt).
Az USB-kapcsolattal és a (mellékelt) szoftverrel használható
operációs rendszerek
Windows esetén
Macintosh esetén
USB-csatlakozás
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP*1 SP3, Windows
Vista*2 SP1
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v10.1 - v10.5)
„PMB (Picture
Motion Browser)”
program
Windows XP*1 SP3, Windows
Vista*2 SP1
nem kompatibilis
*1
*2
A 64-bites kiadások nem használhatók.
A Starter (Edition) kiadások nem használhatók.
• A számítógépen előre telepítve kell lennie a fentiekben felsorolt operációs rendszerek egyikének.
Az operációs rendszer (OS) frissítés nem támogatott.
• Ha az operációs rendszer nem támogatja az USB-kapcsolatot, helyezzen egy „Memory Stick Duo”
memóriakártyát a számítógép „Memory Stick” csatlakozójába és másolja át a képeket, vagy
használjon a kereskedelmi forgalomban hozzáférhető „Memory Stick” írót/olvasót.
• A „PMB” Cyber-shot program üzemi környezetére vonatkozó további részletek a „A Cyber-shot
kézikönyve” útmutatóban találhatók.
22
Megtekintés „A Cyber-shot kézikönyve”
A CD-ROM lemezen (mellékelt)
található „A Cyber-shot kézikönyve”
bemutatja a fényképezőgép részletes
használatát. A dokumentum
megtekintéséhez Adobe Reader
program szükséges.
[ Windows esetén
1 Kapcsolja be a számítógépét, és a CDROM-lemezt (mellékelt) helyezze a
CD-ROM-meghajtóba.
A telepítő menü jelenik meg.
Ha a [Cyber-shot Handbook] gombra
kattint, megjelenik a „A Cyber-shot
kézikönyve” bemásolását felkínáló
képernyő.
2 A másolás végrehajtásához kövesse a
[ Macintosh esetén
1 Kapcsolja be a számítógépét, és a CDROM-lemezt (mellékelt) helyezze a
CD-ROM-meghajtóba.
2 Nyissa meg a [Handbook] mappát, és a
[HU] mappában található
„Handbook.pdf” állományt másolja át
a számítógépre.
3 A másolás befejeztével kattintson
kétszer a „Handbook.pdf” ikonra.
HU
képernyőn megjelenő utasításokat.
• Az „A Cyber-shot kézikönyve”
telepítésekor automatikusan telepítődik
a „Cyber-shot - A következő lépés”
kézikönyv is.
3 A telepítés befejezése után kattintson
kétszer az Asztalon létrehozott
parancsikonra.
23
Az elemek élettartama és a
memóriakapacitás
Az elemek üzemideje és a felvehető/megtekinthető képek
száma
A fenti táblázatban látható számok új
elemekre és 25 °C hőmérsékletre
vonatkoznak. A felvehető/
megtekinthető képek száma
hozzávetőleges, és szükség esetén
cserélni kell a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát.
Vegye figyelembe, hogy a használat
körülményeinek függvényében a
tényleges számok a táblázatban
feltüntetetteknél kisebbek is lehetnek.
[ Fényképezéskor
Elem
Elemek
üzemideje
(perc)
Képek
száma
Alkáli
kb. 60
kb. 120
• A mérési mód a CIPA-szabványon alapul.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• A felvehető képek számát, illetve az elemek
üzemidejét a képméret nem befolyásolja.
[ Fénykép megtekintésekor
Elem
Elemek
üzemideje
(perc)
Képek
száma
Alkáli
kb. 280
kb. 5600
• Az egyes képek megtekintése sorban,
mintegy három másodperces időközökkel
történik
24
[ Megjegyzések az elemekkel
kapcsolatban
• Az elem kapacitása a használattal és az idő
múlásával csökken.
• Az elemek üzemideje és a felvehető/
megtekinthető képek száma pl. a következő
esetekben csökken:
– A környezeti hőmérséklet alacsony.
– Gyakran használja a villanófényt.
– A fényképezőgépet sokszor be- és
kikapcsolja.
– Gyakran használja a zoomot.
– Az LCD-háttérfény magas értékre van
állítva.
– Lemerültek az elemek.
• Az alkálielemekre vonatkozó értékek
kereskedelmi szabványokon alapulnak és
nem minden alkálielemre, nem minden
feltétel nélkül érvényesek. Az értékek a
gyártótól/típustól, a környezeti feltételektől,
a fényképezőgép beállításaitól stb. függően
változhatnak.
• A mellékelt alkálielem csak
próbahasználatra elegendő. A megfelelő
használathoz új elemeket kell vásárolni.
A fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje
Az rögzíthető állóképek száma és a filmek időtartama a felvételi körülményektől és a
rögzítési médiától függően változhat.
• Ha a felvételhez használt adathordozó teljesítménye megegyezik az alábbi táblázatban
szereplővel, a fényképek száma és a mozgóképek hossza mégis eltérő lehet.
• A képmérettel kapcsolatos további részletek itt olvashatók: 13. oldal.
[ A rögzíthető fényképek hozzávetőleges száma
(Egység: kép)
Belső
Kapacitás
memória
Méret
Kb.
12 MB
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
memóriakártya
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
10M
2
58
115
230
470
940
1900
3800
3:2 (8M)
2
58
115
230
470
940
1900
3800
5M
4
90
170
350
710
1420
2900
5850
3M
7
148
293
600
1200
2400
4850
9800
77200
VGA
60
1200
2360
4800
9650
19300
38600
16:9 (7M)
3
75
150
300
600
1200
2450
5000
16:9 (2M)
11
230
450
900
1800
3700
7500
15000
HU
• A feltüntetett képszám feltételezi, hogy a [FELV. ümód] értéke [Normál].
• Ha a még felvehető képek száma több mint 9 999, akkor „>9999” jelenik meg.
• Amikor korábbi Sony készülékekkel felvett képet játszik le ezen a fényképezőgépen,
előfordulhat, hogy a megjelenő kép mérete eltér a tényleges képmérettől.
[ Mozgóképek hozzávetőleges felvételi ideje
Az alábbi táblázatban található számok az összes mozgóképfájl összeadásával számolt
hozzávetőleges legnagyobb felvételi időt mutatják.
(Egység: óra : perc : másodperc)
Kapacitás
Belső
memória
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
memóriakártya
Méret
Kb.
12 MB
256 MB 512 MB
320×240
0:00:20
0:10:10
0:20:20
1 GB
2 GB
4 GB
0:41:20
1:23:40
2:45:00
8 GB
16 GB
5:35:00 11:18:00
• A mozgókép-keret méretaránya 320×240.
• A mozgókép felvehető maximális mérete kb. 2 GB fájlonként. Ha a fájlméret eléri a kb. 2 GB
értéket, a fényképezőgép automatikusan leállítja a felvételt.
• Ez a fényképezőgép nem támogatja a HD filmfelvételt vagy -lejátszást.
25
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgép működésében rendellenességet tapasztal, próbálkozzék az
alábbiakkal.
1 Ellenőrizze az alábbiakat, és lapozza fel „A Cyber-shot kézikönyve”
útmutatót (PDF).
2 Vegye ki az elemeket, körülbelül egy perc múlva tegye vissza, és
kapcsolja be a készüléket.
3 Állítsa vissza a beállításokat (21. oldal).
4 Forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy a
megbízott helyi Sony szakszervizhez.
Vegye figyelembe, hogy ha a fényképezőgépet javításra küldi, akkor elfogadja, hogy a
szervizben leellenőrizhetik a belső memória tartalmát.
Elemek és áramforrás
A hátralévő üzemidő kijelzése helytelen, vagy a megfelelő kapacitás jelzése
ellenére az elem gyorsan kimerül.
• Ez a jelenség akkor fordul elő, amikor a fényképezőgépet nagyon meleg vagy nagyon
hideg helyen használja.
• Alkálielem/Oxy nikkel elsődleges elem (külön megvásárolható) használata esetén a
kijelzés nem a valóságnak megfelelő lehet.
• Az elemek kimerültek. Helyezzen új elemeket vagy teljesen feltöltött nikkel-
fémhidrid-akkumulátorokat (külön megvásárolható) a fényképezőgépbe (8. oldal).
• Nikkel-fémhidrid-akkumulátorok használata esetén az akkumulátorok nem töltődnek
megfelelően, ha az akkumulátorok vagy az akkumulátor-tartó érintkezői
szennyezettek. Vattapamaccsal stb. tisztítsa meg.
• Nikkel-fémhidrid-akkumulátorok használata esetén a kijelzett hátralévő üzemidő a
memóriahatás stb. miatt különbözik a ténylegestől. Teljesen merítse ki, majd töltse fel,
és a kijelzés helyes lesz.
• Az elemek kimerültek. Cserélje újakra (8. oldal).
Az elemek túl gyorsan kimerülnek.
• A fényképezőgépet nagyon hideg helyen használja.
• Az elemek kimerültek. Cserélje újakra .
• Megfelelően töltse fel a nikkel-fémhidrid-akkumulátorokat.
26
A fényképezőgép automatikusan kikapcsolódik, ha felnyitja az elemtartó/
„Memory Stick Duo” fedelét.
• Ez nem hiba. Az elemtartó/„Memory Stick Duo” fedelének felnyitása előtt kapcsolja
ki a fényképezőgépet.
A fényképezőgépet nem lehet bekapcsolni.
• Tegye be megfelelően az elemeket (8. oldal).
• Az elemek kimerültek. Helyezzen új elemeket vagy teljesen feltöltött nikkel-
fémhidrid-akkumulátorokat a fényképezőgépbe (8. oldal).
• Az elemek kimerültek. Cserélje újakra.
A készülék egyszer csak kikapcsol.
• Ha körülbelül három percig nem használja a fényképezőgépet, miközben az be van
kapcsolva, akkor a készülék automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze az elemek
lemerülését. Kapcsolja be újra a fényképezőgépet (10. oldal).
• Az elemek kimerültek. Helyezzen új elemeket vagy teljesen feltöltött nikkelfémhidrid-akkumulátorokat a fényképezőgépbe (8. oldal).
HU
Fényképek/mozgóképek felvétele
Nem készíthetők képek.
• Ellenőrizze a belső memória, illetve a „Memory Stick Duo” szabad tárkapacitását
(25. oldal). Ha megtelt, akkor tegye a következők egyikét:
– törölje a felesleges képeket (14. oldal),
– cserélje ki a „Memory Stick Duo” memóriakártyát.
• A vaku töltése közben nem lehet felvételt készíteni.
• Fénykép rögzítésekor az üzemmód-kapcsolót állítsa a
(állókép) helyzetbe.
• Mozgókép felvételekor az üzemmód-kapcsolót állítsa
(mozgókép) helyzetbe.
A képekre nem lehet dátumot illeszteni.
• Ez a fényképezőgép nem tudja a fényképekre rátenni a dátumot. A „PMB”
segítségével a képeket dátummal nyomtathatja ki vagy mentheti el.
Ha sötét helyen nézi a képernyőt, függőleges vonalak jelennek meg a képen.
• A visszatükröződés jelenség fehér, fekete, vörös, bíbor vagy egyéb csíkként látható a
képen. Ez a jelenség nem hiba.
27
Képek megtekintése
A fényképezőgéppel nem lehet a képeket lejátszani.
• Az üzemmód-kapcsolóval válassza a
(lejátszás) üzemmódot (14. oldal).
• A mappanév/fájlnév megváltozott a számítógépen.
• A Sony nem garantálja a képfájlok lejátszását a fényképezőgépen, ha a képeket
számítógéppel feldolgozták, vagy más fényképezőgéppel fényképezték.
• A fényképezőgép USB-üzemmódban van. Szüntesse meg az USB-kapcsolatot.
28
Óvintézkedések
[ Ne használja/tárolja a
fényképezőgépet a következő
helyeken
• Nagyon meleg, nagyon hideg, illetve nagyon
párás helyen
Ilyen helyen, például napon parkoló autóban
a fényképezőgép burkolata deformálódhat,
és ez hibás működést okozhat.
• Közvetlen napfényen és fűtőtesthez közel
A fényképezőgép burkolata elszíneződhet
vagy deformálódhat, és ez hibás működést
okozhat.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erősen mágneses hely közelében
• Homokos, poros helyen
Ügyeljen arra, nehogy homok vagy por
kerüljön a fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését okozhatja,
és néhány esetben e működési hiba nem is
javítható.
[ Hordozás
Ha a fényképezőgép a farzsebében van, ne
üljön székre vagy más helyre, mert az a
fényképezőgép rendellenes működését vagy
károsodását okozhatja.
[ Az elemek
• Az elemeket ne kezelje durván, ne szerelje
szét, ne módosítsa, ne érje fizikai ütés, pl.
kalapálás, ne ejtse le és ne lépjen rájuk.
• Ne használjon deformálódott vagy sérült
elemet.
• Ne használjon vegyesen használt és új,
illetve különböző típusú elemeket.
[ Tisztítás
Az LCD képernyő tisztítása
A képernyő felületét LCD tisztítókészlettel
(külön megvásárolható) törölje le, hogy az
ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
Az objektív tisztítása
Az objektívet puha ruhadarabbal törölje le,
hogy az ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
A fényképezőgép felületének tisztítása
A fényképezőgép burkolatát puha, vízzel
megnedvesített ruhadarabbal tisztítsa, majd
törölje meg egy száraz ruhadarabbal. A
bevonat vagy a burkolat sérülésének
megakadályozása:
• A fényképezőgépet ne tegye ki vegyipari
termékeknek, mint pl. hígító, benzin,
alkohol, eldobható törlőkendő, rovarirtó
vagy rovarölő szerek, naptej stb.
• Ne érintse meg a fényképezőgépet ha keze a
fenti anyagokkal szennyezett.
• Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb
ideig gumival vagy műanyaggal érintkezzék.
[ Üzemi hőmérséklet
A fényképezőgépet 0°C és 40°C közötti
hőmérsékleten használja. Nem javasoljuk,
hogy ennél hidegebb, illetve melegebb helyen
fényképezzen.
[ Páralecsapódás
Ha fényképezőgépet hideg helyről
közvetlenül meleg helyre viszi, akkor pára
csapódhat le a fényképezőgép belsejében és
külsején. A páralecsapódás a fényképezőgép
hibás működését okozhatja.
Páralecsapódás esetén
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon kb.
1 órát, hogy a nedvesség elpárologjon. Ne
feledje, hogy belülről nedves objektívvel nem
lehet éles képeket rögzíteni.
HU
[ A beépített újratölthető
akkumulátor
Ez a fényképezőgép beépített újratölthető
akkumulátorral rendelkezik, hogy a készülék
kikapcsolt állapotban se felejtse el a dátumot,
az időt és az egyéb beállításokat.
Ez az újratölthető akkumulátor folyamatosan
töltődik, amíg használja a fényképezőgépet.
Ha azonban mindig csak rövid ideig használja
a fényképezőgépet, az akkumulátor
fokozatosan lemerül, és ha kb. egy hónapig
egyáltalán nem használja a fényképezőgépet,
akkor teljesen lemerül. Ebben az esetben ne
felejtse el még a fényképezőgép használata
előtt feltölteni ezt az akkumulátort.
Attól azonban, hogy ez az újratölthető
akkumulátor nincs feltöltve, még használható
a fényképezőgép, csak a dátum és az idő nem
rögzíthető.
A beépített újratölthető akkumulátor
töltése
Tegyen a fényképezőgépbe elegendő
kapacitású elemeket és legalább 24 órán
keresztül hagyja kikapcsolva.
29
Műszaki adatok
Fényképezőgép
[Rendszer]
Képalkotó eszköz:
7,7 mm-es (1/2,3 típusú) színes CCD,
elsődleges színszűrő
A fényképezőgép képpontjainak teljes száma:
Kb. 10,3 Megapixel
A fényképezőgép hasznos képpontjainak
száma:
Kb. 10,1 Megapixel
Objektív: 3-szoros zoommal f = 6,4 – 19,2 mm
(36 – 108 mm (35 mm-es film-egyenérték))
F2,9 (W) – 5,4 (T)
Expozíció vezérlés: automatikus expozíció,
Jelenet (7 üzemmód)
Fehéregyensúly: Automatikus, Nappali fény,
Felhős, Fénycső 1, 2, 3, Izzólámpa, Vaku
Fájlformátum:
Állókép: JPEG (DCF Ver. 2.0,
Exif Ver. 2.21)-kompatibilis, DPOFkompatibilis
Mozgókép: AVI (Motion JPEG)
Felvételre szolgáló adathordozó: belső
memória (kb. 12 MB), „Memory Stick
Duo”
Vaku: vaku tartomány (ISO érzékenység
(ajánlott expozíciós index) Auto-ra
állítva): kb. 0,5 - 3,0 m (W)/kb. 0,5 - 1,5 m
(T)
Képsorozat felvételi időköze:
kb. 1,0 másodperc
[Bemeneti és kimeneti csatlakozók]
USB-kommunikáció:
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibilis)
[LCD képernyő]
LCD-panel: 6,0 cm-es (2,4 collos típus) TFTmeghajtó
Képpontok összes száma: 112 320 (480×234)
pont
[Áramforrás, általános jellemzők]
Tápellátás: LR6 (AA méretű) alkálielemek
(2), 3 V
HR15/51:HR6 (AA méretű) nikkelfémhidrid akkumulátorok (2) (külön
megvásárolható), 2,4 V
ZR6 (AA méretű) Oxy nikkel primer
elem (2) (külön megvásárolható), 3 V
Teljesítményfelvétel (fényképezés közben):
1,2 W
Üzemi hőmérséklet: 0 - 40°C
Tárolási hőmérséklet: –20 - +60 °C
Méretek: 89,5×61,0×26,1 mm (szé/ma/mé, a
kiálló részek nélkül)
Tömeg: kb. 167 g (két elemmel, csuklópánttal
stb.)
30
Mikrofon: Mono
Hangjelző
Exif nyomtatás: Kompatibilis
PRINT Image Matching III: Kompatibilis
PictBridge: Kompatibilis
A forma és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Védjegyek
• A következő jelzések a Sony Corporation;
, „Cyber-shot”, „Memory
Stick”,
, „Memory Stick PRO”,
, „Memory Stick Duo”,
, „Memory Stick PRO
Duo”,
, „Memory
Stick PRO-HG Duo”,
, „Memory Stick
Micro”, „MagicGate”,
védjegyei.
• A Microsoft, a Windows, a Windows Vista
és a DirectX a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye vagy védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• A Macintosh, a Mac OS, az iMac, az iBook,
a PowerBook, a Power Mac és az eMac az
Apple Inc. védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• Az Intel, az MMX és a Pentium az Intel
Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• Az Adobe és Reader védjegy az Adobe
Systems Incorporated védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
• Továbbá az ebben az útmutatóban
előforduló rendszer- és terméknevek
általában az illető fejlesztők, illetve gyártók
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A ™ és
az ® szimbólumot azonban nem minden
esetben tüntetjük fel ebben az útmutatóban.
HU
31
Slovensky
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
[ Likvidácia starých elektrických a
elektronických zariadení (Platí v
Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Informácie pre európskych
spotrebiteľov
[ Poznámka pre zákazníkov v
krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Japonsko. Autorizovaným
zástupcom pre smernicu pre
elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a
bezpečnosť produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. V prípade
záležitostí týkajúcich sa servisu alebo záruky
sa obracajte na adresy uvedené v
samostatných dokumentoch týkajúcich sa
servisu a záruky.
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s
limitmi smernice EMC týkajúcej sa používania
prípojných káblov kratších ako 3 metre.
[ Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
[ Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické
pole spôsobia prerušenie prenosu údajov
(zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel (kábel
USB atď.).
2
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v
opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
[ Zneškodňovanie použitých
batérií (platí v Európskej únii a
ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená,
že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže
byť spracovaná s domovým odpadom. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií,
pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by v opačnom prípade mohol byť
spôsobený pri nesprávnom nakladaní s
použitou batériou. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov,
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej
batérie, táto batéria musí byť vymenená iba
kvalifikovaným personálom. Aby ste zaručili,
že batéria bude správne spracovaná,
odovzdajte tento výrobok na konci jeho
životnosti na vhodnom zbernom mieste pre
recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Pre všetky ostatné batérie, prosím,
postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne
batériu z výrobku.
Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom
mieste pre recykláciu použitých batérií. Pre
získanie ďalších podrobných informácií o
recyklácii tohto výrobku alebo batérie
kontaktuje prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
• AK CHCETE ZABRÁNIŤ
POŠKODENIU KONEKTORA, SKRATU
ATĎ., POUŽÍVAJTE PRI PRENOSE A
USKLADŇOVANÍ BATÉRIE PUZDRO
NA BATÉRIU. (AK BOLO PUZDRO
DODANÉ S FOTOAPARÁTOM.)
SK
3
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu ............................................................... 5
Začíname ......................................................................................... 6
Kontrola dodávaného príslušenstva .............................................................. 6
1 Vkladanie batérií/pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
(predáva sa osobitne) .................................................................................. 7
2 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie času .................................................... 9
Jednoduché snímanie záberov .................................................... 10
Prepínač režimu/priblíženie/blesk/makro/samospúšť/zobrazenie/
veľkosť záberu ........................................................................................... 11
Prezeranie a odstraňovanie záberov ........................................... 13
Indikátory na displeji ..................................................................... 15
Zmena nastavení – tlačidlo Menu/Setup ..................................... 17
Položky ponuky ......................................................................................... 19
Položky ponuky Setup ............................................................................... 20
Práca s počítačom ........................................................................ 21
Podporované operačné systémy na pripojenie USB a aplikačný softvér
(dodáva sa) ............................................................................................... 21
Zobrazenie „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ ............................................ 22
Výdrž batérie a kapacita pamäte ................................................. 23
Výdrž batérie a počet záberov, ktoré je možné nasnímať či prezrieť .............. 23
Počet statických snímok a čas snímania videozáznamov ............................ 24
Riešenie problémov ...................................................................... 25
Batérie a napájanie .................................................................................... 25
Snímanie statických záberov a videozáznamov ........................................... 26
Prezeranie záberov .................................................................................... 26
Odporúčania .................................................................................. 27
Technické parametre .................................................................... 28
4
Informácie o používaní fotoaparátu
[ Zálohovanie obsahu vnútornej
pamäte a pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
Kým svieti indikátor prístupu, nevypínajte
fotoaparát ani nevyberajte batériu či
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. V
opačnom prípade sa môžu zničiť údaje uložené
vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“. Nezabudnite si vytvoriť
záložnú kópiu, aby ste ochránili vaše dáta.
[ Informácie o snímaní a prehrávaní
• Pred spustením nahrávania vykonajte
testovacie snímanie, ktorým overíte, či
fotoaparát pracuje správne.
• Fotoaparát nie je odolný voči prachu,
ostriekaniu ani ponoreniu do vody. Pred
zapnutím fotoaparátu si prečítajte pokyny v
časti „Odporúčania“ (strana 27).
• Nevystavujte fotoaparát vode. Ak do
fotoaparátu vnikne voda, môže dôjsť k
nesprávnej funkcii. V niektorých prípadoch
fotoaparát nie je možné opraviť.
• Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do
iného zdroja silného svetla. Môže to spôsobiť
poruchu fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných rádiových
vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie. V
opačnom prípade fotoaparát nemusí správne
snímať či prehrávať obrázky.
• Používanie fotoaparátu v piesočnom alebo
prašnom prostredí môže spôsobiť poruchy.
• Ak si všimnete skondenzované kvapky vody,
pred používaním fotoaparátu ich utrite
(strana 27).
• Fotoaparátom nehýbte ani ho nevystavujte
nárazom. Môže to spôsobiť poruchu
fotoaparátu a môže sa stať, že nebude možné
snímať obrázky. Navyše sa môže záznamové
médium stať nepoužiteľným alebo sa môžu
poškodiť dáta na ňom uložené.
• Pred použitím vyčistite povrch blesku.
Tepelná energia uvoľnená pri použití blesku
môže spôsobiť, že roztopené nečistoty
čiastočne zakryjú povrch blesku alebo sa naň
prilepia, čo môže spôsobiť nedostatočné
osvetlenie.
[ Poznámky týkajúce sa displeja
LCD a objektívu
• Displej LCD sa vyrába použitím
najpresnejších technológií, ktoré umožňujú
efektívne využiť viac než 99,99 % pixlov. Na
displeji sa však môžu vyskytnúť drobné
tmavé alebo žiariace body (biele, červené,
modré alebo zelené). Tieto body sú bežným
výsledkom výrobného procesu a
neovplyvňujú záznam.
• Keď je batéria takmer vybitá, objektív sa
môže prestať pohybovať. Vložte nové
batérie alebo nabité nikel-metal-hydridové
batérie a znova zapnite fotoaparát.
[ Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
• Tento fotoaparát zodpovedá všeobecnému
štandardu DCF (Design rule for Camera
File system), ktorý bol stanovený asociáciou
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Spoločnosť Sony nezaručuje, že bude
fotoaparát schopný prehrať obrázky
nasnímané alebo upravené inými
zariadeniami, alebo že iné zariadenia budú
schopné prehrať obrázky, nasnímané týmto
fotoaparátom.
SK
[ Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, videokazety a
ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
snímaním takýchto materiálov sa môžete
dopustiť viacerých porušení zákonov o
autorských právach.
[ Nemožnosť kompenzácie
poškodeného obsahu alebo
zlyhania záznamu
Spoločnosť Sony nemôže kompenzovať
zlyhanie záznamu alebo stratu či poškodenie
zaznamenaného obsahu z dôvodu zlyhania
fotoaparátu alebo záznamového média, apod.
5
Začíname
Kontrola dodávaného príslušenstva
• Alkalické batérie LR6 (veľkosti AA) (2)
• Kábel USB (1)
• Popruh na zápästie (1)
• Disk CD-ROM (1)
– Aplikačný softvér Cyber-shot
– „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“
– „Ďalšie kroky – Cyber-shot“
• Návod na používanie (táto príručka) (1)
Poškodeniu spôsobenému pádom
fotoaparátu zabránite pripojením
remienka.
6
Vešiačik
1 Vkladanie batérií/pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ (predáva sa osobitne)
ɟ
Koncová strana
ɠ
2
1
Kryt na batériu/
pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“
Pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ vložte s koncovou
stranou smerujúcou k
obrazovke LCD.
1 Otvorte kryt na batériu/pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
2 Zasúvajte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ (predáva sa osobitne)
dovtedy, kým neklikne.
SK
3 Skontrolujte správnosť polarity batérií (+/–) a vložte batérie.
4 Zatvorte kryt na batériu/pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
[ Keď nie je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“
Fotoaparát nasníma alebo prehrá zábery pomocou vnútornej pamäte (pribl. 12 MB).
[ Batérie, ktoré sa môžu a nesmú používať vo fotoaparáte
Typ batérie
dodáva sa
podporovaná
nabíjateľná
Alkalické batérie LR6 (veľkosti AA)
a
a
–
Nikel-metal-hydridové batérie HR 15/51:HR6
(veľkosť AA)
–
a
a
Oxy-niklová primárna batéria ZR6 (veľkosti
AA)
–
a
–
Mangánové batérie*
–
–
–
Lítiové batérie
–
–
–
Batérie Ni-Cd*
–
–
–
*
* Ak klesne napätie batérie alebo sa vyskytnú iné problémy, ktoré sú spôsobené charakterom
batérie, prevádzkový výkon zariadenia nemožno zaručiť.
7
[ VAROVANIE
V prípade nesprávnej manipulácie s batériou môže batéria vybuchnúť alebo z nej môže
začať unikať tekutina. Batérie nenabíjajte, nerozoberajte ani nehádžte do ohňa.
Skontrolujte platný dátum (mesiac – rok) uvedený na batériách.
[ Kontrola zostávajúcej kapacity batérie
Stlačením tlačidla ON/OFF (napájanie) zapnite fotoaparát a na displeji LCD sa zobrazí
indikátor zostávajúcej kapacity batérie.
Kontrolka
zostávajúceho
napätia
batérie
Usmernenia
o zvyšnom
napätí
batérie
Batéria je
nabitá na
plnú
kapacitu
Polovičný
zostatok
energie
Nízka
kapacita
batérie/
záznam sa
čoskoro
preruší.
Vymeňte batérie za nové
alebo úplne nabité nikelmetal-hydridové batérie.
(Výstražná kontrolka bliká.)
• Indikátor zostávajúceho napätia batérie nemusí byť v závislosti od podmienok používania a
okolností správny.
• Ak používate alkalické batérie/oxy-niklovú primárnu batériu, indikátor zostávajúceho napätia
batérie nemusí uvádzať správne informácie.
[ Vybratie batérie/pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
Otvorte kryt na batériu/pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
„Memory Stick Duo“
Uistite sa, že indikátor prístupu nesvieti,
a potom naraz zatlačte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ dovnútra.
Batérie
Dajte pozor, aby batérie nespadli.
Indikátor prístupu
• Nikdy neotvárajte kryt batérie/pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ ani nevyberajte batérie/
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, ak svieti indikátor prístupu. Môžu sa poškodiť údaje na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ alebo vo vnútornej pamäti.
8
2 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie času
Tlačidlo ON/OFF (zap./vyp.)
1
ɟ Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo z
2
3
1 Stlačte tlačidlo ON/OFF (zap./vyp).
2 Pomocou ovládacieho tlačidla nastavte čas.
SK
1 Pomocou tlačidiel v/V vyberte formát zobrazenia dátumu a potom stlačte
tlačidlo z.
2 Pomocou tlačidiel b/B vyberte každú položku a nastavte číselnú hodnotu
pomocou tlačidiel v/V. Potom stlačte tlačidlo z.
3 Vyberte možnosť [OK] a stlačte tlačidlo z.
• Fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov do záberov. Pomocou softvéru „PMB“ na
CD-ROM (dodáva sa) môžete tlačiť alebo ukladať zábery s dátumom.
• Polnoc je indikovaná ako 12:00 AM a poludnie ako 12:00 PM.
[ Zmena nastavenia dátumu a času
Vyberte možnosť [Clock Settings] na obrazovke
(Setup) (strany 17, 20).
[ Poznámka k zapnutiu fotoaparátu
• Po vložení batérií do fotoaparátu trvá určitý čas, kým budete môcť začať fotografovať.
• Ak je fotoaparát napájaný batériou a asi tri minúty ho nepoužívate, automaticky sa
vypne z dôvodov šetrenia batérie (funkcia automatického vypnutia).
9
Jednoduché snímanie záberov
Tlačidlo Makro
ɠ Spúšť
Tlačidlo DISP
Tlačidlo
blesku
Tlačidlo priblíženia
(W/T)
Prepínanie
režimov
Tlačidlo samospúšte
Ovládacie tlačidlo
Lôžko pre statív
(spodná časť)
Tlačidlo
(Veľkosť záberu)
1 Pomocou prepínača režimu vyberte režim.
Statický obrázok: Vyberte možnosť
(Statický záber).
Videozáznam: Vyberte možnosť
(Videozáznam).
2 Držte fotoaparát pevne zovretý v rukách.
Snímaný objekt nastavte
do stredu zaostrovacieho
rámčeka.
3 Pomocou spúšte snímajte zábery.
Statický záber:
1 Zaostrite stlačením spúšte do
polovice a jej podržaním.
Indikátor z (uzamknutie AE/AF)
(zelený) zabliká, ozve sa pípnutie,
potom prestane blikať a zostane
svietiť.
2 Zatlačte spúšť až na doraz.
Indikátor uzamknutia AE/AF
Zaznie zvuk uzávierky.
Videozáznam:
Zatlačte spúšť až na doraz.
Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte znova spúšť až na doraz.
• Najkratšia vzdialenosť pre fotografovanie je približne 5 cm (W)/50 cm (T) (od prednej časti
objektívu).
10
Prepínač režimu/priblíženie/blesk/makro/samospúšť/
zobrazenie/veľkosť záberu
[
Výber režimu snímania
statických obrázkov
Stlačte tlačidlo MENU a vyberte
položku [Camera], a potom vyberte
požadovaný režim.
Auto Adjustment
Umožňuje jednoduché snímanie s
automaticky upravenými nastaveniami.
Program Auto
Umožňuje snímanie s automaticky
upravenou expozíciou (rýchlosť
uzávierky, ako aj hodnota clony). Ostatné
položky môžete nastaviť pomocou
ponuky.
[ W/T Používanie funkcie
priblíženia
Na priblíženie stlačte tlačidlo T, na
oddialenie tlačidlo W.
[
Opakovaným stláčaním tlačidla B ( ) na
ovládacom tlačidle vyberte požadovaný
režim.
: Automatický blesk
Záblesk sa spustí pri nedostatočnom
osvetlení (predvolené nastavenie).
: Blesk sa spustí vždy
: Pomalá synchronizácia (blesk sa spustí
vždy)
Rýchlosť uzávierky je na tmavých
miestach pomalá, aby sa zabezpečilo čisté
nasnímanie prostredia mimo dosahu svetla
blesku.
: Bez použitia blesku
Scene Selection
Umožňuje snímať s predvolenými
nastaveniami v závislosti od scény.
High Sensitivity
Umožňuje snímať zábery bez blesku aj pri
slabom osvetlení.
Soft Snap
Snímajte pokožku osoby v teplejších
tónoch.
Landscape
Sníma so zaostrením na vzdialený
predmet.
Twilight Portrait
Sníma ostré zábery ľudí na tmavých
miestach bez toho, aby sa zmenila nočná
atmosféra.
Twilight
Sníma zábery nočných scén bez toho, aby
sa zmenila nočná atmosféra.
Beach
Sníma zábery pri mori alebo jazere, kde
sa modrá farba vody zaznamená veľmi
čisto.
Blesk (výber režimu blesku pre
statické zábery)
[
SK
Makro (snímanie blízkych
objektov)
Opakovaným stláčaním tlačidla b (
na ovládacom tlačidle vyberte
požadovaný režim.
)
: Auto
Fotoaparát nastavuje zaostrenie
automaticky od vzdialených objektov po
blízke. Normálne nastavte fotoaparát do
tohto režimu.
: Makro
Fotoaparát nastavuje zaostrenie s
prioritou na blízke objekty. Funkciu
makro zapnite pri snímaní blízkych
objektov.
Snow
Sníma zábery so snehom s jasnejšou
bielou.
11
[
[
Používanie samospúšte
Opakovaným stláčaním tlačidla V (
na ovládacom tlačidle vyberte
požadovaný režim.
)
: Nepoužíva samospúšť
: nastavenie 10-sekundového
oneskorenia samospúšte
: nastavenie 2-sekundového oneskorenia
samospúšte
Po stlačení spúšte zabliká indikátor
samospúšte a počas jeho používania
počuť pípanie.
Kontrolka
samospúšte
[ DISP Zmena zobrazenia na
obrazovke
Stlačte tlačidlo v (DISP) na ovládacom
tlačidle.
Po každom stlačení položky v (DISP) sa
zobrazenie zmení nasledovne:
Indikátory zapnuté
r
Indikátory zapnuté*
r
Zapnutý histogram*
r
Indikátory vypnuté*
* Jas podsvietenia obrazovky LCD
12
Zmena veľkosti statického
záberu
Stlačte tlačidlo
(veľkosť záberu) a
pomocou tlačidiel b/B vyberte
požadovanú veľkosť.
Ak chcete vypnúť ponuku veľkosti
záberov, znova stlačte tlačidlo
.
Pre statické obrázky
Veľkosť záberu Vysvetlenie
: 10M
Výtlačok až A3+
: 3:2 (8M)
Zodpovedá pomeru strán
3:2
: 5M
Výtlačok až A4
: 3M
Výtlačok až 13×18cm
: VGA
Pre e-mail
: 16:9
Zobrazenie na 16:9
HDTV a výtlačok až A4
(7M)
: 16:9 (2M) Zobrazenie na 16:9
HDTV
Pre videozáznam
Veľkosť obrazu videozáznamu je pevne
nastavená na hodnotu 320×240.
Prezeranie a odstraňovanie záberov
Tlačidlá v/V/b/B
Tlačidlo
(Index)
Tlačidlo
(priblíženie pri
prehrávaní)
Tlačidlo MENU
Tlačidlo z
Prepínanie režimov
ɟ Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo
(odstrániť)
1 Pomocou prepínača režimu vyberte položku
(Prehrávanie).
2 Vyberte záber pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
Videozáznam:
SK
Ak chcete prehrať videozáznam, stlačte tlačidlo z. (Ďalším stlačením tlačidla z prehrávanie
zastavíte.)
Ak chcete videozáznam rýchlo previnúť dopredu, stlačte tlačidlo B a ak chcete previnúť dozadu,
stlačte tlačidlo b. (Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte tlačidlo z.)
• Počas prehrávania videozáznamu nemožno v tomto fotoaparáte počúvať zvuk.
[
Odstránenie záberov
1 Zobrazte záber, ktorý chcete odstrániť a stlačte tlačidlo
(odstrániť).
2 Vyberte možnosť [This Image] pomocou tlačidla b/B, a potom stlačte tlačidlo z.
3 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
[
Zobrazenie zväčšeného záberu (približovanie pri prehrávaní)
Počas zobrazenia statického záberu stlačte tlačidlo
(T).
Ak chcete posunúť priblíženie opačným smerom, stlačte tlačidlo W.
Pomocou tlačidiel v/V/b/B nastavte polohu.
Stlačením tlačidla z ukončíte priblíženie pri prehrávaní.
[
Zobrazenie obrazovky registra
Stlačte tlačidlo
(register) a vyberte záber pomocou tlačidiel v/V/b/B.
Ak sa chcete vrátiť na obrazovku samostatného záberu, stlačte tlačidlo z.
13
[ Odstránenie záberov v režime registra
1 Počas zobrazenia obrazovky registra stlačte tlačidlo
(odstrániť) a vyberte funkciu
[Multiple Images] pomocou položiek b/B na ovládacom tlačidle. Potom stlačte
tlačidlo z.
2 Pomocou tlačidiel v/V/b/B vyberte záber, ktorý chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo
z.
V začiarkavacom políčku záberu sa zobrazí ikona začiarknutia
.
Ak chcete zrušiť výber, vyberte znovu záber určený na odstránenie, a znovu stlačte tlačidlo z.
3 Stlačte tlačidlo MENU.
4 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
• Ak chcete odstrániť všetky zábery z určitého priečinku, vyberte položku [All In This Folder] v
kroku 1 a potom stlačte tlačidlo z.
14
Indikátory na displeji
Každým stlačením tlačidla v (DISP) sa
zmení obrazovka (strana 12).
[ Pri snímaní statických záberov
A
Zostávajúci čas batérie
Upozornenie na slabú
batériu
Veľkosť záberu
Režim Camera (Scene
Selection)
Režim Camera (Program
Auto)
Vyváženie bielej farby
[ Pri snímaní videozáznamov
Režim burst
Režim merania
Detekcia tváre
Statický záber
Upozornenie na vibrácie
[ Pri prehrávaní
SK
• Indikuje, že kvôli
roztraseniu sa vám nemusí
podariť nasnímať jasné
obrázky pretože
osvetlenie nie je
dostatočné. Dokonca aj
keď sa objaví varovanie o
vibráciách, stále môžete
snímať obrázky.
Odporúčame však, aby ste
nastavili funkciu proti
rozmazaniu na hodnotu
[Auto], čím sa aktivuje
blesk pre lepšie osvetlenie,
alebo použili statív alebo
iné prostriedky na
stabilizovanie fotoaparátu.
Mierka približovania
Režim farieb
Pripájanie pomocou
štandardu PictBridge
Ochrana
Značka poradia tlače
(DPOF)
15
Pripájanie pomocou
štandardu PictBridge
00:00:15
• Neodpájajte USB kábel,
kým sa zobrazuje táto
značka.
Možný čas nahrávania
(hodiny : minúty :
sekundy)
Odstránenie efektu
červených očí
B
Režim blesku
Nabíjanie blesku
z
Uzamknutie AE/AF
REC
Standby
Nahrávanie
videozáznamu/
Pohotovostný režim
ISO400
Číslo ISO
125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
Číslo záberu/počet
záberov uložených vo
vybratom priečinku
+2.0EV
Hodnota expozície
Zmena priečinku
0:12
Čas nahrávania
(minúty : sekundy)
• Táto indikácia sa
neobjavuje pri použití
internej pamäte.
101
• Táto indikácia sa
neobjavuje pri použití
internej pamäte.
12/12
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
1.0m
Priečinok prehrávania
Režim merania
Blesk
Predvolená vzdialenosť
zaostrenia
Vyváženie bielej farby
Macro
00:00:12
Počítadlo
101-0012
Číslo priečinka a súboru
2009 1 1
9:30 AM
Dátum/čas nahratia
prehrávaného záberu
z STOP
z PLAY
Sprievodca funkciami na
prehrávanie záberov
BACK/
NEXT
Výber záberov
ISO400
Číslo ISO
+2.0EV
Hodnota expozície
500
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
D
Samočinný časovač
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
C
Priečinok snímania
Zameriavací rámček zóny
AF
• Táto indikácia sa
neobjavuje pri použití
internej pamäte.
12
Počet nasnímateľných
záberov
Nahrávacie médium/
Prehrávacie médium
(Pamäťová karta
„Memory Stick Duo“,
interná pamäť)
16
N
Prehrávanie
Panel prehrávania
Histogram
Zmena nastavení – tlačidlo Menu/Setup
Tlačidlo MENU
Tlačidlo z
ɟɠ
Ovládacie tlačidlo
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
SK
• Ponuka bude zobrazená len v režime snímania a prehrávania.
• V závislosti od vybratého režimu sa zobrazia rôzne položky.
2 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte požadovanú položku
ponuky.
• Ak sa požadovaná položka nezobrazí, opakovane stláčajte tlačidlá v/V, kým sa táto položka
nezobrazí na displeji.
3 Pomocou tlačidiel b/B vyberte nastavenie.
• Ak sa požadovaná položka nezobrazí, opakovane stláčajte tlačidlá b/B, kým sa táto položka
nezobrazí na displeji.
• Vyberte položku v režime prehrávania a stlačte tlačidlo z.
4 Stlačením tlačidla MENU ponuku vypnete.
17
Podrobnejšie informácie o funkcii 1 strana 17
[ Výber položky ponuky Setup
Vyberte
(Setup) v kroku 2 a
potom stlačte z.
Položku, ktorú chcete nastaviť, vyberte
pomocou tlačidiel v/V/B, a potom
stlačte tlačidlo z.
18
Podrobnejšie informácie o funkcii 1 strana 17
Položky ponuky
Dostupné položky ponuky sa odlišujú v závislosti od pozície prepínača režimu a režimu
snímania. Na displeji sa zobrazia len dostupné položky.
Ponuka snímania
Camera
Slúži na výber režimu snímania.
SteadyShot
Vyberie režim stabilizovaného záberu.
Face Detection
Volí objekt priority pre nastavenie zaostrenia pomocou detekcie
tváre.
REC Mode
Vyberie spôsob nepretržitého snímania.
EV
Úprava expozície.
ISO
Vyberie svetelnú citlivosť.
Metering Mode
Vyberie režim merania.
Focus
Zmení spôsob zaostrovania.
White Balance
Upravuje farebné tóny.
Flash Level
Upravuje intenzitu blesku.
Red Eye Reduction
Nastavuje zníženie efektu červených očí.
Color Mode
Upravuje jas záberu a pridáva špeciálne efekty.
(Setup)
SK
Zmena položiek ponuky Setup.
Ponuka prehrávania
(Slideshow)
Nastavuje a spúšťa Prehrávanie (prehrávanie série obrázkov).
(Retouch)
Retušuje zábery.
(Multi-Purpose Resize)
Mení veľkosť obrázka podľa použitia.
(Protect)
Chráni pred náhodným odstránením.
Pridáva značku poradia tlače na obrázok, ktorý chcete vytlačiť.
(Print)
Tlačí zábery pomocou tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge.
(Rotate)
Otočí statický záber.
(Select Folder)
Vyberie priečinok na zobrazenie záberov.
(Setup)
Zmena položiek ponuky Setup.
19
Podrobnejšie informácie o funkcii 1 strana 17
Položky ponuky Setup
Main Settings
Beep
Výber zvukov, ktoré bude fotoaparát vydávať počas činnosti.
Function Guide
Zobrazenie popisu funkcií počas práce s fotoaparátom.
Initialize
Inicializácia predvolených nastavení.
USB Connect
Slúži na výber režimu USB pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo
tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge pomocou kábla
USB.
Shooting Settings
Grid Line
Zobrazí čiary kvôli jednoduchému nastaveniu objektu do
horizontálnej alebo vertikálnej polohy.
Digital Zoom
Výber režimu digitálneho priblíženia.
Auto Review
Okamžité zobrazenie nasnímaného obrazu na displeji približne na
dve sekundy po nasnímaní statického záberu.
Memory Tool — Memory Stick Tool
Format
Formátovanie pamäťovej karty „Memory Stick Duo“.
Create REC.Folder
Vytvorenie priečinka na ukladanie záberov na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“.
Change REC.Folder
Zmena aktuálne používaného priečinka na záznam záberov.
Copy
Kopírovanie všetkých snímok z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
Memory Tool — Internal Memory Tool
Format
Formátovanie vnútornej pamäte.
Clock Settings
Clock Settings
Nastavenie dátumu a času.
Language Setting
Language Setting
20
Výber jazyka, v ktorom sa na displeji budú zobrazovať položky
ponuky, výstrahy a hlásenia.
Práca s počítačom
Zábery, ktoré ste nasnímali fotoaparátom, môžete prezerať na počítači. Použitím
softvéru na disku CD-ROM (dodáva sa) si môžete vychutnať obrázky a videozáznamy
z fotoaparátu ešte viac, než kedykoľvek v minulosti. Ďalšie informácie nájdete v
príručke „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ na disku CD-ROM (dodáva sa).
Podporované operačné systémy na pripojenie USB a aplikačný
softvér (dodáva sa)
Pre používateľov systému
Windows
Pre používateľov systému
Macintosh
Pripojenie USB
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP*1 SP3, Windows
Vista*2 SP1
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v10.1 až v10.5)
Aplikačný softvér
„PMB (Picture
Motion Browser)“
Windows XP*1 SP3, Windows
Vista*2 SP1
nie je kompatibilný
*1
*2
64-bitové edície nie sú podporované.
Verzia Starter (Edition) nie je podporovaná.
SK
• Na vašom počítači musí byť predinštalovaný hore uvedený operačný systém. Aktualizácie
operačných systémov nie sú podporované.
• Ak váš OS nepodporuje pripojenia USB, obrázky kopírujte vložením pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ do slotu pre pamäťovú kartu „Memory Stick“ na počítači, alebo použite komerčne
dostupnú čítačku/zapisovačku pre pamäťovú kartu „Memory Stick“.
• Ďalšie podrobné informácie o operačnom prostredí aplikačného softvéru „PMB“ Cyber-shot
nájdete v dokumente „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“.
21
Zobrazenie „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ na
disku CD-ROM (dodáva sa) poskytuje
podrobné informácie o používaní
fotoaparátu. Na jej prezeranie sa
vyžaduje program Adobe Reader.
[ Pre používateľov systému
Windows
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM
(dodáva sa) do jednotky CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka ponuky inštalácie.
Po kliknutí na tlačidlo [Cyber-shot
Handbook] sa zobrazí obrazovka na
kopírovanie dokumentu „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“.
2 Príručku skopírujte podľa pokynov na
obrazovke.
• Keď nainštalujete dokument „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“, „Ďalšie kroky –
Cyber-shot“ sa nainštaluje automaticky.
3 Po dokončení inštalácie dvakrát
kliknite na ikonu odkazu na pracovnej
ploche.
22
[ Pre používateľov systému
Macintosh
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM
(dodáva sa) do jednotky CD-ROM.
2 Vyberte priečinok [Handbook] a
skopírujte súbor „Handbook.pdf“
uložený v priečinku [SK] do počítača.
3 Po skončení kopírovania dvakrát
kliknite na súbor „Handbook.pdf“.
Výdrž batérie a kapacita pamäte
Výdrž batérie a počet záberov, ktoré je možné nasnímať či
prezrieť
Hodnoty uvedené v nasledujúcich
tabuľkách predpokladajú, že sa použijú
nové batérie pri teplote okolia 25 °C.
Uvedené počty obrázkov, ktoré je
možné nasnímať/prehrať sú približné a
počítajú s výmenou pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ v prípade potreby.
V závislosti od podmienok používania sa
môžu skutočné hodnoty od uvedených
mierne líšiť.
[ Pri snímaní statických záberov
Batéria
Alkalická
Výdrž batérie
(min.)
Počet
záberov
Približne
60
Približne
120
• Metóda merania je založená na štandarde
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Veľkosť záberu neovplyvňuje počet
nasnímaných záberov ani životnosť batérie.
[ Poznámky o batériách
• Kapacita batérie sa znižuje s intenzitou
používania batérie a s uplynutým časom.
• Životnosť batérie a počet snímok, ktoré
môžete zaznamenať alebo prezerať, sa
znižujú za nasledujúcich podmienok:
– Teplota okolia je nízka.
– Časté používanie blesku.
– Časté zapínanie a vypínanie fotoaparátu.
– Časté používanie funkcie priblíženia.
– Jas podsvietenia displeja LCD je
nastavený na maximum.
– Nízke napätie batérie.
• Hodnoty uvádzané pre alkalickú batériu
vychádzajú z komerčných noriem a
nevzťahujú sa na všetky alkalické batérie a
na všetky prevádzkové podmienky. Hodnoty
sa môžu odlišovať v závislosti od výrobcu a
typu batérie, environmentálnych
podmienok, nastavenia produktu ap.
• Dodávaná alkalická batéria je určená iba na
skúšobné použitie. Ak chcete fotoaparát
používať pravidelne, je pravdepodobné, že si
budete musieť kúpiť ďalšiu batériu.
SK
[ Pri prezeraní statických obrázkov
Batéria
Alkalická
Výdrž batérie
(min.)
Počet
záberov
Približne
280
Približne
5600
• Prezeranie po snímkach v trojsekundových
intervaloch
23
Počet statických snímok a čas snímania videozáznamov
Počet statických záberov a dĺžka času videozáznamov sa môže líšiť v závislosti od
podmienok pri snímaní a od záznamových médií.
• Aj v prípade, že je kapacita vášho záznamového média taká, ako je uvedené v tabuľke, počet
obrázkov a dĺžka videozáznamu sa môže líšiť.
• Podrobnosti o veľkosti záberu uvádza strana 12.
[ Približný počet statických záberov
(Jednotky: zábery)
Kapacita
Veľkosť
Vnútorná
pamäť
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná týmto
fotoaparátom
Približne
256 MB 512 MB
12 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
10M
2
58
115
230
470
940
1900
3800
3:2 (8M)
2
58
115
230
470
940
1900
3800
5M
4
90
170
350
710
1420
2900
5850
3M
7
148
293
600
1200
2400
4850
9800
60
1200
2360
4800
9650
19300
38600
77200
VGA
16:9 (7M)
3
75
150
300
600
1200
2450
5000
16:9 (2M)
11
230
450
900
1800
3700
7500
15000
• Uvedený počet záberov navyše predpokladá, že režim [REC Mode] je nastavený na možnosť
[Normal].
• Ak je počet zostávajúcich záberov na snímanie väčší než 9 999, zobrazí sa indikátor „>9999“.
• Ak ste snímku zhotovili pomocou predchádzajúceho modelu fotoaparátu Sony a túto snímku
prehrávate v tomto fotoaparáte, snímka sa nemusí zobraziť v skutočnej veľkosti.
[ Približný čas nahrávania videozáznamov
Hodnoty, uvedené dolu v tabuľke, prestavujú približný maximálny čas záznamu,
získaný sčítaním všetkých súborov s videozáznamom.
(Jednotky: hodina : minúta : sekunda)
Kapacita
Vnútorná
pamäť
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná týmto
fotoaparátom
Veľkosť
Približne
256 MB 512 MB
12 MB
320×240
0:00:20
0:10:10
0:20:20
1 GB
2 GB
4 GB
0:41:20
1:23:40
2:45:00
8 GB
16 GB
5:35:00 11:18:00
• Pomer strán snímky videozáznamu je 320×240
• Veľkosť súboru videozáznamu, ktorý možno zaznamenať je až pribl. 2 GB pre každý súbor. Ak
veľkosť súboru dosiahne približne 2 GB, fotoaparát automaticky prestane snímať.
• Fotoaparát nepodporuje HD nahrávanie alebo prehrávanie videozáznamov.
24
Riešenie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa fotoaparátu, pokúste sa ho
vyrieši nasledovnými spôsobmi.
1 Skontrolujte položky uvedené nižšie a prečítajte si dokument
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ (PDF).
2 Vyberte batérie, približne po jednej minúte ich znova vložte do
fotoaparátu a zapnite napájanie.
3 Obnovte nastavenia (strana 20).
4 Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Pamätajte, že odoslaním fotoaparátu do opravy súčasne udeľujete súhlas s možnosťou
kontroly obsahu vnútornej pamäte.
SK
Batérie a napájanie
Indikátor zostávajúceho napätia batérie uvádza nesprávnu hodnotu alebo sa
zobrazuje indikátor postačujúceho napätia batérie, batéria sa však rýchlo vybije.
• Tento jav sa vyskytuje pri používaní fotoaparátu vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí.
• Keď používate alkalické batérie/oxy-niklovú primárnu batériu (predáva sa osobitne),
zobrazený zvyšný čas nemusí byť správny.
• Batérie sú vybité. Vložte nové batérie alebo nabité nikel-metal-hydridové batérie
(predáva sa osobitne) (strana 7).
• Keď používate nikel-metal-hydridové batérie, póly batérií alebo koncovky krytu
batérií sú znečistené a batérie sa dostatočne nenabijú. Vyčistite znečistené časti
bavlneným tampónom ap.
• Keď používate nikel-metal-hydridové batérie, zobrazený zvyšný čas sa odlišuje od
aktuálneho času v dôsledku pamäťového efektu ap. Správne zobrazenie dosiahnete
úplným vybitím a opätovným nabitím batérií.
• Batérie sú vybité. Vymeňte ich za nové (strana 7).
Batérie sa veľmi rýchlo vybijú.
• Používate fotoaparát vo veľmi studenom prostredí.
• Batérie sú vybité. Vymeňte ich za nové.
• Keď používate nikel-metal-hydridové batérie, dostatočne ich nabite.
Napájanie fotoaparátu sa automaticky vypne po otvorení krytu batérií/
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“.
• Nejde o poruchu. Pred otvorením krytu batérií/pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
vypnite fotoaparát.
25
Fotoaparát sa nedá zapnúť.
• Vložte batérie správne (strana 7).
• Batérie sú vybité. Vložte nové batérie alebo nabité nikel-metal-hydridové batérie
(strana 7).
• Batérie sú vybité. Vymeňte ich za nové.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory kapacity batérií. Znovu zapnite fotoaparát
(strana 9).
• Batérie sú vybité. Vložte nové batérie alebo nabité nikel-metal-hydridové batérie
(strana 7).
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Obrázky sa nedajú zaznamenať.
• Skontrolujte voľnú kapacitu vnútornej pamäte alebo pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ (strana 24). Ak sú plné, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Odstráňte nepotrebné zábery (strana 13).
– Vymeňte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
• Keď snímate statické zábery, nastavte prepínač režimu na hodnotu
(Statická
snímka).
• Pri snímaní videozáznamov nastavte prepínač režimu do polohy
(Videozáznam).
Do obrázkov nemožno vložiť dátumy.
• Fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov do záberov. Pomocou softvéru
„PMB“ môžete tlačiť alebo ukladať zábery s dátumom.
Pri snímaní príliš svetlého objektu sa na displeji zobrazujú vertikálne prúžky.
• Na snímke sa zobrazia biele, čierne, červené, fialové alebo iné prúžky. Tento jav nemá
vplyv na nasnímaný záber.
Prezeranie záberov
Nie je možné prezerať obrázky.
• Nastavte prepínač režimu na hodnotu
(Prehrávanie) (strana 13).
• Názov priečinka alebo súboru na počítači sa zmenil.
• Spoločnosť Sony nezaručuje, že fotoaparát prehrá obrázky, ktoré boli upravené
pomocou počítača alebo nasnímané iným fotoaparátom.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte pripojenie USB.
26
Odporúčania
[ Fotoaparát nepoužívajte ani
neskladujte na nasledujúcich
miestach
• Extrémne horúce, chladné alebo vlhké
miesta
Na extrémne horúcich miestach, ako napr.
vnútri auta zaparkovaného na slnku, sa
môže telo fotoaparátu vplyvom veľkej
teploty zdeformovať, čo môže zapríčiniť jeho
poruchu.
• Miesta vystavené priamemu slnečnému
žiareniu alebo vysokým teplotám
Fotoaparát môže zmeniť farbu, môže sa
zdeformovať alebo poškodiť.
• Miesta s rizikom značných otrasov
• Miesta so silným magnetizmom
• Piesočnaté alebo prašné miesta
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostal
piesok ani prach. Môže to spôsobiť
poškodenie fotoaparátu, ktoré sa nemusí dať
opraviť.
[ Prenášanie
Nesadajte si s fotoaparátom v zadnom vrecku
nohavíc alebo sukne, pretože to môže spôsobiť
poruchu alebo poškodenie fotoaparátu.
[ Informácie o batérii
• Zabráňte nešetrnému zaobchádzaniu,
rozoberaniu, úpravám, fyzickému otrasu,
nárazu, búchaniu, pádu na zem alebo
stúpaniu na batériu.
• Nepoužívajte zdeformovanú alebo
poškodenú batériu.
• Nepoužívajte dovedna staré a nové batérie
ani batérie rôznych typov.
[ Čistenie
Čistenie displeja LCD
Ak sú na displeji LCD odtlačky prstov alebo
prach a pod., vyčistite ho čistiacou súpravou
na displej LCD (predáva sa osobitne).
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve odtlačky prstov alebo
prach, vyčistite ho jemnou handričkou.
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu vyčistite jemnou
handričkou mierne navlhčenou vo vode a
prípadnú vlhkosť utrite suchou jemnou
handričkou. Predchádzanie poškodeniu
povrchovej úpravy či krytu:
• Nevystavujte fotoaparát chemickým
výrobkom, ako sú napr. riedidlá, benzín,
lieh, jednorazové handričky, odpudzovače
hmyzu, opaľovacie krémy alebo insekticídy.
• Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na
rukách vyššie uvedené chemikálie.
• Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v
kontakte s gumovými produktmi alebo
výrobkami z vinylu.
[ Informácie o prevádzkových
teplotách
Fotoaparát je navrhnutý na používanie v
teplotnom rozpätí 0 °C až 40 °C. Neodporúča
sa používať fotoaparát v teplotách
presahujúcich tento rozsah.
[ Informácie o kondenzácii vlhkosti
Ak naraz prenesiete fotoaparát z chladného
do teplého prostredia, na vnútorných
súčiastkach fotoaparátu sa môže vytvoriť
skondenzovaná vlhkosť. Táto kondenzácia
vlhkosti môže spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Ak skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu
mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí.
Ak budete používať fotoaparát s navlhnutým
vnútrom objektívu, nebudete môcť nasnímať
jasné zábery.
SK
[ Informácie o vnútornej
nabíjateľnej záložnej batérií
Fotoaparát má nabíjateľnú batériu, ktorá
zaisťuje uchovanie nastavení času a dátumu a
ďalších nastavení bez ohľadu na to, či je
fotoaparát vypnutý alebo zapnutý.
Táto nabíjateľná batéria sa nabíja vždy pri
používaní fotoaparátu. Ak však fotoaparát
nepoužívate, postupne sa batéria vybije. Ak
fotoaparát vôbec nepoužívate, batéria sa
úplne vybije približne po jednom mesiaci. V
takom prípade nabite nabíjateľnú batériu vždy
pred použitím fotoaparátu.
Ak však zostane táto batéria nenabitá, stále
môžete fotoaparát používať, ale dátum a čas sa
nebudú zobrazovať.
Nabíjanie vnútornej nabíjateľnej záložnej
batérie
Vložte dostatočne nabité batérie do
fotoaparátu a ponechajte ho 24 hodín alebo
viac vypnutý.
27
Technické parametre
Fotoaparát
[Systém]
Snímač:
7,7 mm (typ 1/2,3) farebný CCD, Primárny
farebný filter
Celkový počet pixlov fotoaparátu:
Pribl. 10,3 Megapixla
Efektívny počet pixlov fotoaparátu:
Pribl. 10,1 Megapixla
Objektív: 3× priblíženie objektívu f =
6,4 – 19,2 mm (36 – 108 mm (filmový
ekvivalent 35 mm)) F2,9 (W) – 5,4 (T)
Ovládanie expozície: Automatická expozícia,
Výber scény (7 režimov)
Vyváženie bielej farby: Automatické, Denné
svetlo, Zamračené, Žiarivka 1, 2, 3,
Žiarovka, Blesk
Formát súboru:
Statické snímky: kompatibilné s formátom
JPEG (DCF ver. 2.0, Exif ver. 2.21),
kompatibilné s režimom DPOF
Videozáznamy: AVI (pohybové JPEG)
Záznamové médium: Vnútorná pamäť (pribl.
12 MB), pamäťová karta „Memory Stick
Duo“
Blesk: dosah blesku (citlivosť ISO
(Odporúčaný index expozície) nastaviť na
Auto): pribl. 0,5 až 3,0 m (W)/pribl. 0,5 až
1,5 m (T)
Záznamový interval burstu:
Približne 1,0 sekúnd
[Vstupné a výstupné konektory]
Komunikácia cez USB:
Hi-Speed USB (v zhode s USB 2.0)
[Displej LCD]
Panel LCD: 6,0 cm (typ 2,4) s jednotkou TFT
Celkový počet bodov: 112 320 (480×234)
bodov
[Napájanie, všeobecne]
Napájanie: Alkalické batérie LR6 (veľkosti
AA) (2), 3 V
nikel-metal-hydridové batérie HR15/
51:HR6 (veľkosti AA) (2) (predáva sa
osobitne), 2,4 V
oxy-niklová primárna batéria ZR6
(veľkosti AA) (2) (predáva sa osobitne),
3V
Spotreba energie (počas snímania):
1,2 W
Prevádzková teplota: 0 až 40 °C
Skladovacia teplota: –20 až +60 °C
Rozmery: 89,5×61,0×26,1 mm (š/v/h, bez
výčnelkov)
Hmotnosť: Pribl. 167 g (vrátane dvoch batérií
a remienka na zápästie, atď.)
28
Mikrofón: Monofónny
Bzučiak
Exif Print: Kompatibilný
PRINT Image Matching III: Kompatibilný
PictBridge: Kompatibilný
Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
Ochranné známky
• Nasledujúce známky sú ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation;
, „Cyber-shot“, „Memory
Stick“,
, „Memory Stick PRO“,
, „Memory Stick Duo“,
, „Memory Stick PRO
Duo“,
, „Memory
Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory Stick
Micro“, „MagicGate“,
• Microsoft, Windows, DirectX a Windows
Vista sú registrované ochranné známky
alebo ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných
krajinách.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac a eMac sú ochranné
známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Apple Inc.
• Intel, MMX a Pentium sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Intel Corporation.
• Adobe a Reader sú alebo registrované
ochranné známky alebo ochranné známky
spoločnosti Adobe Systems Incorporated v
USA alebo iných krajinách.
• Ďalej všeobecne platí, že všetky ostatné
názvy produktov a systémov uvedené v
tomto návode sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami
príslušných vývojárskych alebo výrobných
spoločností. Značky ™ alebo ® sa v tejto
príručke nepoužívajú vo všetkých
relevantných prípadoch.
SK
29
E termékkel kapcsolatos további információk és
válaszok a gyakran feltett kérdésekre a
Vevőszolgálat honlapján találhatók.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
70 vagy nagyobb százalékban újrahasznosított papírra,
illékony szerves vegyületektöl mentes, növényi olaj alapú
tintával nyomtatva.
Vytlačené na papieri, ktorý je recyklovaný zo 70% alebo
viacej s použitím atramentu vyrobeného na báze
rastlinného oleja bez nestálych organických zlúčenín.
Printed in China
Download PDF

advertising