Sony | DSC-S750 | Sony DSC-S750 Návod na použitie

Digitális fényképezőgép
Digitálny fotoaparát
Használati útmutató
Návod na používanie
HU
DSC-S750/S780
SK
Az összetettebb műveletekkel kapcsolatban bővebb
információkat a (mellékelt) CD-ROM „A Cyber-shot
kézikönyve” (PDF) és „Cyber-shot - A következő lépés”
dokumentumaiban talál.
Podrobné informácie o pokročilých operáciách nájdete v
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ (PDF) a v
príručke „Ďalšie kroky – Cyber-shot“, ktoré sa nachádzajú
na disku CD-ROM (dodáva sa) a ktoré si môžete zobraziť
pomocou počítača.
Használati utasítások
Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, olvassa el részletesen ezt az útmutatót, és tartsa meg, hogy
szükség esetén a jövőben is bármikor elővehesse.
Návod na používanie
Skôr než začnete používať túto jednotku, pozorne si prečítajte túto príručku a uložte si ju pre prípad
budúcej potreby.
© 2008 Sony Corporation
3-285-746-12(1)
Magyar
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
FIGYELEM!
Csak a megadott típusú akkumulátort/elemet
használja. Ellenkező esetben tűz vagy sérülés
keletkezhet.
Ne tegye ki az akkumulátorokat túlzott hőnek,
például napsütésnek, tűznek vagy hasonlónak.
Európai vásárlóink
figyelmébe
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
átjátszókábellel használják.
[ Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
[ Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy
húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
2
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
[ Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
elemek helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. Olyan
berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol
biztonsági, teljesítményi, illetve adatok
megőrzése érdekében elengedhetetlen az
energiaellátás folyamatosságának biztosítása,
csak az arra felkészült szerviz állomány
cserélheti ki. Beépített elem esetén, hogy
biztosítható legyen az elem megfelelő
kezelése, a termékének elhasználódásakor
jutassa el azt az arra kijelölt elektromos és
elektronikus hulladékgyűjtő pontra. Minden
más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza,
milyen módon lehet biztonságosan az elemet a
készülékből eltávolítani. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
[ Megjegyzés az EU-s irányelveket
követő országokban élő
vásárlóink számára
A termék gyártója a Sony Corporation (címe:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japán). EMC- és termékbiztonsági ügyekben
a hivatalos márkaképviseletet a Sony
Deutschland GmbH (címe: Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) látja
el. Kérjük, hogy minden szerviz- és
garanciakérdéssel a különálló szerviz- és
garanciadokumentumban megadott címen
keresse fel munkatársainkat.
HU
3
Megjegyzések a fényképezőgép használatával kapcsolatban
[ A belső memória és a „Memory
Stick Duo” mentése
Ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, és ne
távolítsa el a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát, ha világít a
memóriaműködés-jelző. Ellenkező esetben a
belső memória vagy a „Memory Stick Duo”
memóriakártya megsérülhet. Az adatok
védelme érdekében készítsen biztonsági
másolatot.
[ Megjegyzések a felvétellel/
lejátszással kapcsolatban
• Mielőtt megkezdené bármilyen esemény
felvételét, készítsen próbafelvételt, hogy
megbizonyosodjék a készülék helyes
működéséről.
• Ez a fényképezőgép nem porálló, nem
cseppálló és nem is vízálló. A fényképezőgép
használatba vétele előtt olvassa el az
„Óvintézkedések” (28. oldal) című fejezetet.
• A fényképezőgépet ne tegye ki víznek. Ha
víz jut a fényképezőgépbe, az hibás
működést okozhat. Bizonyos esetekben a
fényképezőgép nem javítható meg.
• Ne fordítsa a fényképezőgépet a nap, vagy
más nagyon fényes fényforrás felé. Ha így
tesz, az a fényképezőgép hibás működését
eredményezheti.
• Ne használja a fényképezőgépet olyan hely
közelében, amely erős rádióhullámokat
gerjeszt, vagy sugárzást bocst ki.
Előfordulhat, hogy ilyen helyen a
fényképezőgép nem képes megfelelően
felvenni vagy lejátszani.
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgép
homokos vagy poros helyen hibásan
működik.
• Ha pára csapódna le rá, akkor azt a
fényképezőgép használata előtt távolítsa el
(28. oldal).
• Ne rázza és ne üsse hozzá semmihez a
fényképezőgépet. Hibás működést okozhat,
és nem készíthet képeket. Továbbá a
felvételre szolgáló adathordozó nem lesz
használható, vagy a képadatok
megsérülhetnek.
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku felületét.
A vaku hőkibocsátása miatt a vaku felületén
lévő szennyeződés elszíneződhet, illetve
rátapadhat a vaku felületére, így a
kibocsátott fény nem lesz elegendő.
4
[ Megjegyzések az LCDképernyővel és az objektívvel
kapcsolatosan
• Az LCD-képernyő magas precizitású
technológia használatával készül, ezért a
képpontok több mint 99,99%-a
működőképes. Ennek ellenére fekete
pontok és/vagy (fehér, piros, kék vagy zöld
színű) fényes pontok jelenhetnek meg az
LCD-képernyőn. Ezek a pontok, amelyek a
gyártási folyamat természetes velejárói,
egyáltalán nem befolyásolják a felvételt.
• Ha alacsony az akkumulátorok töltöttségi
szintje, a fényképezőgép nem állítja be az
objektívet. Helyezzen teljesen feltöltött
akkumulátorokat a fényképezőgépbe, majd
ismét kapcsolja be a készüléket.
[ Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásával kapcsolatban
• Ez a fényképezőgép megfelel a JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) által
előírt DCF (Design rule for Camera File
system) általános tervezési szabványnak.
• A Sony nem garantálja, hogy a más
készülékkel készített vagy szerkesztett
képek lejátszhatók a fényképezőgéppel,
vagy más készülék lejátssza az ezzel a
fényképezőgéppel felvett képeket.
[ A szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
Televíziós műsorokat, filmeket,
videoszalagokat és egyéb anyagokat gyakran
szerzői jog véd. Ilyen anyagok engedély
nélküli felvétele a vonatkozó jogszabályokba
ütközhet.
[ A károsodott tartalomért vagy a
felvétel sikertelenségéért nem
vállalunk felelősséget
A Sony a felvétel tartalmáért nem nyújt
ellenszolgáltatást, ha a felvétel vagy a lejátszás
a készülék vagy az adathordozó stb. hibájából
nem valósul meg.
[ Az ábrákról
A kézikönyvben található illusztrációk a
DSC-S750 készülékről készültek, hacsak mást
nem jeleztünk.
Tartalomjegyzék
Megjegyzések a fényképezőgép használatával kapcsolatban ................. 4
Az első lépések ................................................................................ 6
A mellékelt tartozékok ellenőrzése ........................................................... 6
1 Az akkumulátor előkészítése ................................................................. 7
2 Az akkumulátor/„Memory Stick Duo” memóriakártya (nem mellékelt
tartozék) behelyezése ............................................................................... 8
3 A fényképezőgép bekapcsolása/az óra beállítása .............................. 10
Könnyű felvételkészítés ................................................................ 11
Üzemmód-tárcsa/Zoom/Vaku/Makró/Önkioldó/Kijelző/Képméret ........ 12
Képek megtekintése/törlése ........................................................ 14
A képernyőn megjelenő kijelzések .............................................. 16
A beállítások megváltoztatása – Menü/Beállítás ........................ 18
Menüelemek ........................................................................................... 19
A Beállítás menü elemei ......................................................................... 20
HU
A számítógép használata .............................................................. 21
Az USB-kapcsolattal és a (mellékelt) szoftverrel használható operációs
rendszerek .............................................................................................. 21
A „A Cyber-shot kézikönyve” megtekintése .......................................... 22
Az akkumulátor élettartama és a memóriakapacitás ................ 23
Az akkumulátor üzemideje és a felvehető/megtekinthető képek száma
................................................................................................................. 23
A fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje ............................. 24
Hibaelhárítás .................................................................................. 26
Akkumulátor és áramforrás .................................................................... 26
Fényképek/mozgóképek felvétele .......................................................... 27
Képek megtekintése ............................................................................... 27
Óvintézkedések ............................................................................. 28
Műszaki adatok ............................................................................. 29
5
Az első lépések
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
• Akkumulátortöltő BC-CSK (1)
• Dedikált USB-kábel (1)
• Dedikált A/V-kábel (1)
• Tápkábel (1)
(nem mellékelt tartozék az USA-ban és
Kanadában)
• Akkumulátor, NP-BK1 (1)
Erősítse fel a pántot, hogy megóvja a
fényképezőgépet a leesésből származó
sérülésektől.
6
• Csuklópánt (1)
• CD-ROM (1)
– Cyber-shot alkalmazás
– „A Cyber-shot kézikönyve”
– „Cyber-shot - A következő lépés”
• Használati útmutató (ez a kézikönyv)
(1)
Rögzítőfül
1 Az akkumulátor előkészítése
Az USA-ban és Kanadában élő
ügyfelek számára
Csatlakozó
Az USA-n és Kanadán kívül élő ügyfelek
ɟ
ɟ
CHARGE lámpa
CHARGE lámpa
Tápkábel
1 Tegye be az akkumulátort az akkumulátortöltőbe.
HU
• Helyezze be az akkumulátort ütközésig, majd nyomja meg az akkumulátor hátulsó részét,
amíg a helyére nem kattan.
2 Az akkumulátortöltőt csatlakoztassa a fali csatlakozaljzathoz.
Kigyullad a CHARGE lámpa, és elkezdődik a töltés.
Amikor kialszik a CHARGE lámpa, a töltés véget ért (normál töltés). A CHARGE lámpa
kikapcsol, ha a hőmérséklet kívül esik a javasolt (10 - 30°C) működési hőmérsékleten, és
készenléti állapotba kerül.
[ Töltési idő
Teljes töltés
Normál töltés
Kb. 300 perc
Kb. 240 perc
• A fenti táblázaton az látható, hogy mennyi idő szükséges a teljesen lemerült akkumulátor teljes
feltöltéséhez 25 °C hőmérsékleten. Bizonyos körülmények között a töltés ennél tovább is tarthat.
• A felvehető képek számát lásd a 23. oldalt.
• Az akkumulátortöltőt csatlakoztassa a fali csatlakozóaljzathoz.
• Ha a CHARGE jelző nem is világít, az akkumulátortöltő feszültség alatt áll mindaddig, amíg azt ki
nem húzza a fali konnektorból. Ha az akkumulátortöltő használata közben üzemzavart tapasztal,
akkor azonnal húzza ki a csatlakozódugót a fali konnektorból, hogy áramtalanítsa a készüléket.
• Amikor a töltés véget ér, húzza ki a hálózati tápkábelt a fali csatlakozóaljzatból, és az
akkumulátortöltőből vegye ki az akkumulátort.
• Használatát kompatibilis Sony akkumulátorral tervezték.
7
2 Az akkumulátor/„Memory Stick Duo” memóriakártya
(nem mellékelt tartozék) behelyezése
ɟ
Akkumulátor/„Memory
Stick Duo” védőfedél
ɠ
Akkumulátor
A terminált az LCDkiadókar
képernyő felé fordítva
Igazítsa
az
akkumulátoraljzaton
helyezze be a „Memory
Stick Duo” kártyát, amíg található v jelölést az
az a helyére nem kattan. akkumulátoron található
v jelzéshez. Nyomja le és tartsa
lenyomva az akkumulátor
kiadókarját, és helyezze be az
akkumulátort.
1 Nyissa fel az akkumulátor/„Memory Stick Duo” védőfedelét.
2 Helyezze be a „Memory Stick Duo” memóriakártyát (nem mellékelt
tartozék).
3 Tegye be az akkumulátort.
4 Zárja le az akkumulátor/„Memory Stick Duo” védőfedelét.
[ Ha nincs „Memory Stick Duo” a készülékben
A fényképezőgép a belső memóriát (kb. 22 MB) használja képek rögzítéséhez/
lejátszásához.
8
[ Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése
A
(POWER) gombbal kapcsolja be a fényképezőgépet, és az LCD-képernyőn
ellenőrizze a hátralevő üzemidőt.
Az
akkumulátor
hátralévő
üzemidejének
kijelzője
Állapot
Az
akkumulátor
töltésszintje
megfelelő
Az
akkumulátor
majdnem
teljesen
töltött
Az
akkumulátor
félig töltött
Az
akkumulátor
töltésszintje
alacsony, a
felvétel/
lejátszás
hamarosan
leáll.
Cserélje ki az
akkumulátort
teljesen feltöltött
akkumulátorral,
vagy töltse fel az
akkumulátort. (A
figyelmeztető
szimbólum
villog.)
HU
• Mintegy egy percig tart, amíg a hátralévő üzemidő helyes kijelzése megjelenik.
• Bizonyos körülmények között, és a használattól függően a fennmaradó töltésszint kijelző nem
mindig mutat helyes értéket.
• A fényképezőgép első alkalommal történő bekapcsolásakor megjelenik az Óra beállítás képernyő
(10. oldal).
[ Az akkumulátor eltávolítása/„Memory Stick Duo”
Nyissa fel az akkumulátor/„Memory Stick Duo” védőfedelét.
„Memory Stick Duo”
Akkumulátor
Győződjön meg róla, hogy nem világít a
memóriaműködés-jelző, majd nyomja
meg egyszer a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát.
Tolja el az akkumulátorkioldó gombot.
Vigyázzon, nehogy leejtse az
akkumulátort.
• Ha a memóriaműködés-jelző világít, soha ne vegye ki az akkumulátort/„Memory Stick Duo”
memóriakártyát. Ez a „Memory Stick Duo”/belső memória adatainak károsodását okozhatja.
9
3 A fényképezőgép bekapcsolása/az óra beállítása
(POWER) gomb
1
ɟ Vezérlőgomb
z gomb
2
1 Nyomja meg a
3
(POWER) gombot.
2 A vezérlőgombbal állítsa be az órát.
1 A v/V résszel válassza ki a dátum formátumát, majd nyomja meg a z részt.
2 A b/B résszel válassza ki az egyes elemeket, a v/V segítségével állítsa be a
számértékeket, majd nyomja meg a z részt.
3 A vezérlőgomb B részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a
z részt.
• Ez a fényképezőgép nem tudja rátenni a fényképekre a dátumot. A „Picture Motion Browser”
segítségével nyomtathat, és dátummal ellátott képeket menthet.
• Az éjfél jelölése 12:00 AM, a délé pedig 12:00 PM.
[ A dátum és az idő módosítása
A
(Beallitas) képernyőn válassza ki az [Óra beállitás] elemet (18. oldal).
[ A készülék bekapcsolásakor
• Ha még nem állította be az órát, az fényképezőgép bekapcsolásakor az Óra beállítás
képernyő jelenik meg.
• Ha a fényképezőgépet akkumulátorról üzemelteti és kb. három percig nem használja,
a készülék automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze az akkumulátor lemerülését
(automatikus kikapcsolási funkció).
10
Könnyű felvételkészítés
ɠ Exponáló gomb
Zoom (W/T) gomb
Makró gomb
DISP-gomb
Üzemmód-tárcsa
Vezérlőgomb
Vaku gomb
Állványcsatlakozó (alul)
Önkioldó gomb
(Képméret) gomb
1 Az üzemmód-tárcsával válasszon ki egy üzemmódot.
Fénykép (automatikus üzemmód): Válassza a
Mozgókép: Válassza a
lehetőséget.
lehetőséget.
HU
2 Szilárdan fogja a fényképezőgépet, mindkét karját teste mellett tartva.
A tárgyat állítsa a
keresőkeret közepére.
3 Készítse el a felvételt az exponáló gomb segítségével.
Fénykép:
1 A fókuszáláshoz félig nyomja le,
és tartsa lenyomva az exponáló
gombot.
AE/AF-rögzítés kijelzése
Az z (AE/AF rögzítés) kijelző
(zölden) villog, hangjelzés hallható,
majd a rögzítés kijelzője abbahagyja a
villogást, és folyamatosan világít.
2 Nyomja le teljesen az exponáló
gombot.
Zárhang hallható.
Mozgókép:
Nyomja le teljesen az exponáló gombot.
A rögzítés leállításához ismét nyomja le teljesen az exponáló gombot.
11
Üzemmód-tárcsa/Zoom/Vaku/Makró/Önkioldó/Kijelző/
Képméret
[ Az üzemmód-tárcsa használata
[ W/T Zoomolás
Állítsa az üzemmód-tárcsát a kívánt
funkcióra.
A T gomb megnyomásával zoomolhat, a
W gomb megnyomásával pedig
visszaállíthatja a zoomolást.
Autom. beállitás
Lehetővé teszi, hogy könnyen készítsen
felvételt az automatikusan beállított
értékekkel.
Automatikus program
Lehetővé teszi, hogy az automatikusan
beállított expozícióval (zársebesség és a
rekesznyílás-érték) készítsen felvételt. A
menü használatával más beállításokat is
megadhat.
Mozgókép
Mozgóképfelvétel rögzítését teszi
lehetővé.
Nagy érzékenység
Fényképek készítése rosszabb
fényviszonyok mellett is vaku nélkül.
Lágy kattintás
Arcképek készítése melegebb fénnyel.
Tájkép
Távoli tárgyra fókuszált fényképek
készítése.
Szürkületi portré
Az éjszakai hangulat elvesztése nélkül
éles portré készítése sötét helyen.
Szürkület
Éjszakai felvételek készítése az éjszakai
hangulat elvesztése nélkül.
Tengerpart
Tengerparti vagy tóparti felvételek
készítése élénk színű vízfelülettel.
Hó
Havas tájak fényképezése tisztább fehér
színnel.
12
[
Vaku (Vaku üzemmód
választása fénykép készítéséhez)
Addig nyomogassa a vezérlőgomb B ( )
részét, amíg ki nem választotta a kívánt
üzemmódot.
(Nincs kijelzés): A vaku automatikus
Akkor villan, ha nincs elegendő fény vagy
ellenfény van (gyári beállítás).
: Vaku bekapcsolva
: Lassú szinkron (Vaku bekapcsolva)
A zársebesség lassú, hogy sötét helyen a
vaku fénycsóváján kívül eső háttér is
tisztán látható legyen a képen.
: Vaku kikapcsolva
[
Makró (Közelkép készítése)
Addig nyomogassa a vezérlőgomb
b ( ) részét, amíg ki nem választotta a
kívánt üzemmódot.
(Nincs kijelzés): Makró ki
: Makró be (W oldal: kb. 5 cm vagy
távolibb, T oldal: kb 35 cm vagy távolibb, az
objektív elejétől számolva)
[
Az önkioldó használata
Addig nyomogassa a vezérlőgomb
V ( ) részét, amíg ki nem választotta a
kívánt üzemmódot.
(Nincs kijelzés): Nem használja az önkioldót
: 10 másodperces késleltetés
: 2 másodperces késleltetés
Nyomja meg az exponáló gombot: ekkor
villogni kezd az önkioldó kijelzője, és a
zár működésbe lépéséig hangjelzés
hallható.
Az önkioldó
kijelzője
[ DISP A képernyő tartalmának
módosítása
Nyomja meg a vezérlőgomb v (DISP)
részét.
A v (DISP) gomb egyes megnyomására
a képernyő tartalma a következőképpen
változik:
[
A képméret módosítása
Nyomja meg a
(Képméret) gombot,
és válassza ki a méretet a vezérlőgomb
v/V részével.
A Képméret menü eltüntetéséhez ismét
nyomja meg a
gombot.
Képméret
Útmutatás
8M (csak
DSC-S780)
Nyomtatás A3/29,7×42
cm-ig
7M : 7M (csak
DSC-S750)
Nyomtatás A3/29,7×42
cm-ig
8M :
3:2 :
3:2
Illesztés 3:2-es
méretarányhoz
5M :
5M
Nyomtatás A4/21×29,7
cm-ig
3M :
3M
Nyomtatás 13×18 cm-ig
VGA :
16:9 :
VGA
16:9
E-mailhez
HU
Kijelzés 16:9-es HDTV-n
Kijelzések bekapcsolva
r
Kijelzések bekapcsolva*
r
Hisztogram bekapcsolva*
r
Kijelzések kikapcsolva*
* Az LCD-háttérvilágítás erőssége
13
Képek megtekintése/törlése
(Index)/ (Lejátszási
zoom) gomb
(Lejátszási zoom)
gomb
Hangszóró (oldalt)
(USB) · A/V OUTterminál
ɟ Vezérlőgomb
(Lejátszás)
gomb
1 Nyomja meg a
(Törlés) gomb
(Lejátszás) gombot.
Ha kikapcsolta a fényképezőgépet és megnyomja a
gombot, a fényképezőgép
automatikusan bekapcsol, és lejátszás üzemmódra áll. A
gomb megnyomásával felvételi
üzemmódra válthat.
2 A vezérlőgomb b/B részével válasszon ki egy képet.
Mozgókép:
Mozgókép lejátszásához nyomja meg a z részt. (A lejátszás leállításához ismét nyomja meg a
újból a z részt.)
Az előrecsévéléshez nyomja meg a B gombot, a visszacsévéléshez pedig a b gombot. (Ha vissza
kíván térni a normál lejátszáshoz, nyomja meg a z részt.)
A hangerőszabályzás képernyőt a V gomb megnyomásával jelenítheti meg, majd a b/B gomb
megnyomásával beállíthatja a hangerőt.
[
Képek törlése
1 Jelenítse meg a törölni kívánt képet, majd nyomja meg a
(Törlés) gombot.
2 A vezérlőgomb v részével válassza ki a [Töröl] menüpontot, majd nyomja meg a
z részt.
[
Felnagyított kép megtekintése (zoomolás lejátszáskor)
Amikor éppen egy fényképet jelenít meg, nyomja meg a
gombot.
Visszaálláshoz nyomja meg a
gombot.
Állítsa be a részletet a következővel: v/V/b/B.
A lejátszási nagyítás visszavonásához nyomja meg a z gombot.
[
Index képernyő megtekintése
Nyomja meg az
(Áttekintő/index) gombot, és válasszon ki egy képet a vezérlőgomb
v/V/b/B részével. A következő (előző) index képernyő megjelenítéséhez nyomja meg
a b/B részt.
Ha vissza kíván térni az egyképes képernyőhöz, nyomja meg a z részt.
14
[ Képek törlése index üzemmódban
1 Amikor az index képernyő látható, nyomja meg a
(Törlés) gombot, és a
vezérlőgomb v/V részével válasza ki a [Választ] menüelemet, majd nyomja meg a
z részt.
2 A v/V/b/B résszel válassza ki a törölni kívánt képet, majd a (Törlés) jel
megjelenítéséhez nyomja meg a z részt.
3 Nyomja meg a
(Törlés) gombot.
4 A vezérlőgomb B részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a
z részt.
[ Képek megtekintése TV-készüléken
A többcélú csatlakozó (mellékelt) kábelével csatlakoztassa a fényképezőgépet a
televízióhoz.
• Igazítsa a dedikált A/V-kábelcsatlakozó nyíl jelölését az A/V OUT-terminál mellett található
v jelhez, és csatlakoztassa a kábelt a fényképezőgéphez.
HU
Az
(USB) ·
A/V OUT terminálhoz
Az audió/videó
bemeneti
csatlakozókhoz
Dedikált A/V-kábel (mellékelt)
Nyíl jel (hátulsó rész)
15
A képernyőn megjelenő kijelzések
Amikor megnyomja a v (DISP)
gombot, megváltoznak a képernyőn
látható kijelzések (13. oldal).
[ Fényképezéskor
A
Akkumulátor
energiaszintje
z
AE/AF-rögzítés
Felvételi üzemmód
Fehéregyensúly
K.LÉT
FELV.
Készenlét/
Mozgóképfelvétel
Üzemmód-tárcsa
(Jelenet)
Üzemmód-tárcsa
(Automatikus program)
Fényképezőgép
üzemmód
[ Mozgókép felvételekor
Lejátszási üzemmód
Vaku üzemmód
A vaku töltődik
Zoomolás
Vörösszem jelenség
csökkentése
Élesség
Arcfelismerés
Fénymérési mód
[ Lejátszáskor
RICH
NATURAL
SEPIA B&W
Szín üzemmód
-
Véd
Kinyomtatni (DPOF) jel
Zoomolás
N
Lejátszás
Hangerő
16
B
D
Makró
AF tartománykeresőkeret kijelzés
1.0 m
Előre beállított
fkusztvolsg
101-0012
Mappa-fájl sorszáma
Lejátszási sáv
Figyelmeztetés a
bemozdulásra
Figyelmeztetés az
akkumulátor alacsony
töltési szintjére
E
PictBridge csatlakozás
+2.0EV
Expozíciós érték
ISO-szám
C
Fénymérési mód
8M
7M
3:2
5M
3M
VGA
16:9
PictBridge csatlakozás
Vaku
Képméret
Fehéregyensúly
kizárólag a
DSC-S780 készülék
esetében jelenik meg.
• 7M kizárólag a
DSC-S750 készülék
esetében jelenik meg.
•
8M
+
Pontszerű fénymérés
célkeresztje
AF tartománykeresőkeret
HU
Felvételi mappa
101
Mappa módosítása
500
Zársebesség
Lejátszási mappa
F2.8
Rekesznyílás értéke
A belső memória szabad
kapacitása
E
A „Memory Stick” még
szabad tárkapacitása
0:12
[00:00:40]
Felvételi idő [maximális
felvételi idő]
12
A még rögzíthető képek
száma
Önkioldó
ISO-szám
12/12
00:00:12
A kép sorszáma/A
kiválasztott mappába
rögzített képek száma
Számláló
Hisztogram
125
Zársebesség
F2.8
Rekesznyílás értéke
+2.0EV
Expozíciós érték
2008 1 1
9:30 AM
A lejátszott kép
felvételének dátuma/
időpontja
HÁT/KÖV
Képek kiválasztása
HANGERŐ
Hangerő beállítása
Menü
17
A beállítások megváltoztatása – Menü/
Beállítás
ɟ MENU gomb
Üzemmód-tárcsa
ɠ Vezérlőgomb
(Lejátszás) gomb
z gomb
1 Rögzítés: Kapcsolja be a fényképezőgépet, és állítsa be az üzemmódtárcsát.
Lejátszás: Nyomja meg a
(Lejátszás) gombot.
Az üzemmód-tárcsa helyzete és a felvételi/lejátszási üzemmód függvényében különböző
menüelemek használhatók.
2 A MENU gombot megnyomva jelenítse meg a menüt.
3 A vezérlőgomb b/B részével válassza ki a kívánt menüelemet.
• Ha a kívánt elem nem látható, akkor addig tartsa nyomva a b/B részt, amíg meg nem jelenik a
képernyőn.
• Válasszon egy elemet a lejátszási módban, és nyomja meg a z gombot.
4 A v/V résszel válassza ki a kívánt értéket.
A kiválasztott értéket a készülék kinagyítja és beállítja.
5 A MENU gombot megnyomva tüntesse el a menüt.
[ A Beállítás menü egy elemének
kiválasztása
Nyomja le és tartsa lenyomva a MENU
gombot, vagy a 3 lépésben válassza a
(Beallitas) elemet, majd nyomja
meg a B részt.
A vezérlőgomb v/V/b/B részével
válassza ki a beállítani kívánt elemet,
majd nyomja meg a z részt.
18
A műveletről bővebben: 1 18. oldal
Menüelemek
Az elérhető menüelemek az üzemmód beállítástól (képkészítés/megtekintés), valamint
a felvétel üzemmódban az üzemmódtárcsa pozíciójától függenek. Csak a használható
elemek jelennek meg a képernyőn.
A Felvétel menü
Arcfelismerés
COLOR (Szín üzemmód)
EV
9 (Fókusz)
(Fénymérési mód)
Érzékeli a tárgyak oldalait, és beállítja a fókuszt, stb.
A kép színeinek élénkségét módosítja vagy speciális hatásokat
ad hozzá.
Beállítja az expozíciót.
Megváltoztatja a fókuszálási módot.
Kiválasztja a fénymérési módot.
WB (F.egyensúly)
Beállítja a színárnyalatokat.
ISO
Beállítja a fényérzékenységet.
Mode (FELV. ümód)
Kiválasztja a folyamatos fényképfelvételi üzemmódot.
(Vakuszint)
HU
A vaku fénymennyiségét állítja be.
(Élesség)
Beállítja a kép élességét.
(Beallitas)
Módosítja a Beállítás menü elemeinek értékét.
Megtekintés menü
(Mappa)
- (Véd)
DPOF
Kiválasztja a megtekinteni kívánt képek mappáját.
Megelőzi a véletlen törlést.
Megjelöl a Kinyomtatni jellel.
(Nyomtatás)
Képeket nyomtat PictBridge rendszerű nyomtatóval.
(Dia)
Lejátszik egy képsorozatot.
(Átméretez)
Módosítja egy rögzített kép képméretét.
(Forgatás)
Elforgat egy fényképet.
(Beallitas)
Módosítja a Beállítás menü elemeinek értékét.
Kivág
Kinagyított képet rögzít (Csak a lejátszási zoom esetén érhető
el).
19
A műveletről bővebben: 1 18. oldal
A Beállítás menü elemei
Fényképezőgép
Digitális zoom
Kiválasztja a digitális zoom üzemmódot.
Funkció tár
A fényképezőgép használata közben ismerteti az egyes
funkciókat.
Vörösszem cs
Beállítja a vörösszem csökkentés funkciót.
Auto.V.nézés
Közvetlenül fényképezés után körülbelül két másodpercig
megjeleníti a felvett képet a képernyőn.
Belső memória eszköz
Formáz
Formázza a belső memóriát.
Memory Stick eszköz
Formáz
Formázza a „Memory Stick Duo” memóriakártyát.
FELVmappa lh
A képek rögzítéséhez létrehoz egy mappát a „Memory Stick
Duo” memóriakártyán.
FELVmappa cs
Módosítja a képek felvételéhez aktuálisan használt mappát.
Másolás
A belső memórián lévő összes képet a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára másolja.
1. Beállitás
Csipogás
Nyelv
Inicializál
A fényképezőgép működtetésekor hallható hangot választja ki.
A menüelemek, figyelmeztetések és üzenetek megjelenítésekor
használt nyelvet választja ki.
A beállításokat visszaállítja a gyári beállításokra.
2. Beállitás
20
USB csatl.
Az USB-mód kiválasztására használható, ha a dedikált USBkábellel köti össze a fényképezőgépet és a számítógépet, vagy
a PictBridge kompatibilis nyomtatót.
Videó ki
A kimenő videojelet a csatlakoztatott videokészülék TVszínrendszerének megfelelően állítja be.
Ora beállitás
Beállítja a dátumot és az időt.
A számítógép használata
A fényképezőgéppel készített képek megtekinthetők a számítógépen. A CD-ROM
lemezen (mellékelt) található szoftver használatával páratlan módon tekintheti meg a
fényképezőgépen található képeket és mozgóképeket. A részletekért tekintse meg a
„A Cyber-shot kézikönyve” részt a CD-ROM lemezen (mellékelt).
Az USB-kapcsolattal és a (mellékelt) szoftverrel használható
operációs rendszerek
Windows esetén
Macintosh esetén
USB-csatlakozás
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS
X(v10.1 - v10.4)
„Picture Motion
Browser” program
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
nem kompatibilis
HU
* A 64-bites kiadás és a Starter (Edition) nem támogatott.
• A számítógépen előre telepítve kell lennie a fentiekben felsorolt operációs rendszerek egyikének.
Az operációs rendszer (OS) frissítés nem támogatott.
• Ha az operációs rendszer nem támogatja az USB-kapcsolatot, másolja át a képeket a „Memory
Stick Duo” memóriakártya behelyezésével a Memory Stick aljzatba, vagy használjon a
kereskedelmi forgalomban hozzáférhető Memory Stick írót/olvasót.
• A „Picture Motion Browser” Cyber-shot program üzemi környezetére vonatkozó további
részletek a „A Cyber-shot kézikönyve” útmutatóban találhatók.
21
A „A Cyber-shot kézikönyve” megtekintése
A CD-ROM lemezen (mellékelt)
található „A Cyber-shot kézikönyve”
bemutatja a fényképezőgép részletes
használatát. A dokumentum
megtekintéséhez Adobe Reader
program szükséges.
[ Windows esetén
1 Kapcsolja be a számítógépét, és tegye a
CD-ROM-lemezt (mellékelt) a CDROM-meghajtóba.
Ekkor az alábbi képernyő jelenik meg.
Ha [Cyber-shot Handbook] gombra
kattint, megjelenik a „A Cyber-shot
kézikönyve” bemásolását felkínáló
képernyő.
2 A másolás végrehajtásához kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
• A „A Cyber-shot kézikönyve”
telepítésekor a rendszer automatikusan
telepíti a „Cyber-shot - A következő
lépés” kézikönyvet.
3 A telepítés befejezése után kattintson
kétszer az asztalon létrehozott
parancsikonra.
22
[ Macintosh esetén
1 Kapcsolja be a számítógépét, és tegye a
CD-ROM-lemezt (mellékelt) a CDROM-meghajtóba.
2 Nyissa meg a [Handbook] mappát, és a
[HU] mappában található
„Handbook.pdf” állományt másolja át
a számítógépre.
3 A másolás befejeztével kattintson
kétszer a „Handbook.pdf” ikonra.
Az akkumulátor élettartama és a
memóriakapacitás
Az akkumulátor üzemideje és a felvehető/megtekinthető képek
száma
A fenti táblázaton látható számok
teljesen feltöltött akkumulátorra
(mellékelve), és 25 °C hőmérsékletre
vonatkoznak. A felvehető/
megtekinthető képek száma
hozzávetőleges, és szükség esetén
cserélni kell a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát.
Vegye figyelembe, hogy a használat
körülményeinek függvényében a
tényleges számok a táblázatban
feltüntetetteknél kisebbek is lehetnek.
[ Fénykép megtekintésekor
[ Fényképezéskor
[ Megjegyzések az akkumulátorral
kapcsolatban
Akkumulátor
üzemideje (perc)
Képek száma
DSC-S780
Kb. 135
Kb. 270
DSC-S750
Kb. 140
Kb. 280
• Feltételezett fényképezési körülmények:
– az [Arcfelismerés] értéke: [Ki],
– 30 másodpercenként fényképez egyetegyet,
– a zoomot felváltva kapcsolja a W és a T
végállások között,
– a vaku minden második felvételnél villan,
– a fényképezőgépet minden tizedik felvétel
után be- és kikapcsolja,
• A mérési mód a CIPA-szabványon alapul.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• A felvehető képek számát, illetve az
akkumultor zemidejt a kpmret nem
befolysolja.
Akkumulátor
üzemideje (perc)
Képek száma
DSC-S780
Kb. 360
Kb. 7200
DSC-S750
Kb. 400
Kb. 8000
• Az egyes képek megtekintése sorban,
mintegy három másodperces időközökkel
történik
HU
• Az idő előrehaladtával és az ismételt
használat következtében csökken az
akkumulátor kapacitása.
• A felvehető/megtekinthető képek száma, és
az akkumulátor üzemideje csökken a
következő esetekben:
– ha a környezeti hőmérséklet alacsony,
– ha gyakran használja a vakut,
– ha gyakran kapcsolja be és ki a
fényképezőgépet,
– ha gyakran zoomol,
– ha felerősíti az LCD háttérvilágítását,
– ha az akkumulátor lemerülőben van,
– az [Arcfelismerés] értéke: [Be],
23
A fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje
Az rögzíthető állóképek száma és a filmek időtartama a felvételi körülményektől és a
rögzítési médiától függően változhat.
• Ha a felvételhez használt adathordozó teljesítménye megegyezik az alábbi táblázatban
szereplővel, a fényképek száma és a mozgóképek hossza eltérő lehet.
• A képmérettel kapcsolatos további részletek itt olvashatók: 13. oldal.
[ A rögzíthető fényképek hozzávetőleges száma
(Egység: Kép)
Teljesítmény
Méret
Belső
memória
Kb.
22 MB
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
memóriakártya
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8M
(DSC-S780)
6
37
72
144
293
588
1183
2360
3:2
(DSC-S780)
6
37
72
144
293
588
1183
2360
7M
(DSC-S750)
7
41
74
153
313
631
1249
2508
3:2
(DSC-S750)
7
41
74
153
313
631
1249
2508
5M
10
51
92
191
390
787
1557
3127
3M
16
82
148
306
626
1262
2498
5017
139
780
1428
2941
6013
12121
23983
48166
25
133
238
490
1002
2020
3997
8027
VGA
16:9
• A feltüntetett képszám feltételezi, hogy a [Mode] értéke [Normál].
• Ha a még felvehető képek száma több, mint 9 999, akkor „>9999” jelenik meg.
• A képek később átméretezhetők ([Átméretez], 19. oldal).
• Amikor korábbi Sony készülékekkel felvett képet játszik le ezen a fényképezőgépen,
előfordulhat, hogy a megjelenő kép mérete eltér a tényleges képmérettől.
24
8 GB
[ Mozgóképek hozzávetőleges felvételi ideje
Az alábbi táblázatban található számok az összes mozgóképfájl összeadásával számolt
hozzávetőleges legnagyobb felvételi időt mutatják. Folyamatosan legfeljebb körülbelül
10 percig fényképezhet.
(Egység: óra : perc : másodperc)
Teljesítmény
Belső
memória
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
memóriakártya
Méret
Kb.
22 MB
128 MB
256 MB
512 MB
320×240
0:01:00
0:05:50
0:10:40
0:22:00
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
0:45:00 1:30:50 2:59:50 6:01:10
• A mozgókép-keret méretaránya 320×240.
HU
25
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgép működésében rendellenességet tapasztal, próbálkozzék az
alábbiakkal.
1 Ellenőrizze az alábbiakat, és lapozza fel „A Cyber-shot kézikönyve”
útmutatót (PDF).
2 Vegye ki az akkumulátort, majd körülbelül egy perc múlva tegye
vissza, és kapcsolja be a készüléket.
3 Állítsa vissza a beállításokat (20. oldal).
4 Forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz vagy a
megbízott helyi Sony szakszervizhez.
Vegye figyelembe, hogy ha a fényképezőgépet javításra küldi, akkor elfogadja, hogy a
szervizben leellenőrizhetik a belső memória tartalmát.
Akkumulátor és áramforrás
Az akkumulátor nem helyezhető be.
• Megfelelően helyezze be az akkumulátort, hogy az nyomja az akkumulátorkioldó
gombot (8. oldal).
A fényképezőgépet nem lehet bekapcsolni.
• Az akkumulátor fényképezőgépbe történő behelyezése után egy kis időre lehet
szükség a fényképezőgép bekapcsolásáig.
• Tegye be megfelelően az akkumulátort (8. oldal).
• Lemerült az akkumulátor. Tegyen be feltöltött akkumulátort (7. oldal).
• Tönkrement az akkumulátor. Cserélje újra.
• Ajánlott típusú akkumulátort használjon.
A készülék váratlanul kikapcsol.
• Ha körülbelül három percig nem használja a fényképezőgépet, miközben az be van
kapcsolva, akkor a készülék automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze az akkumulátor
lemerülését. Kapcsolja be újra a fényképezőgépet (10. oldal).
• Tönkrement az akkumulátor. Cserélje újra.
26
Az akkumulátor hátralévő üzemideje nem a helyes értéket mutatja.
• Ez a jelenség akkor fordul elő, amikor a fényképezőgépet nagyon meleg vagy nagyon
hideg helyen használja.
• Az akkumulátor hátralevő üzemidejének jelzése és az valós üzemidő kötött eltérés
van. Teljesen süsse ki és töltse fel az akkumulátort, hogy pontosítsa a kijelzést.
• Lemerült az akkumulátor. Tegyen be feltöltött akkumulátort (7. oldal).
• Tönkrement az akkumulátor. Cserélje újra.
Az akkumulátort nem lehet feltölteni.
• A hálózati tápegységgel (nem mellékelt tartozék) az akkumulátor nem tölthető fel.
Fényképek/mozgóképek felvétele
Nem készíthetők képek.
• Ellenőrizze a belső memória, illetve a „Memory Stick Duo” szabad tárkapacitását
(24. oldal, és 25. oldal). Ha megtelt, akkor tegye a következők egyikét:
– törölje a felesleges képeket (14. oldal),
– cserélje ki a „Memory Stick Duo” memóriakártyát.
• A vaku töltése közben nem lehet felvételt készíteni.
• Fénykép rögzítésekor az üzemmód-tárcsát állítsa a
-től eltérő helyzetbe.
• Mozgókép felvételekor az üzemmód-tárcsát állítsa
helyzetbe.
HU
Nagyon fényes tárgy fényképezésekor függőleges csíkok jelennek meg.
• A visszatükröződés jelenség fehér, fekete, vörös, bíbor vagy egyéb csíkként látható a
képen. Ez a jelenség nem utal hibás működésre.
Képek megtekintése
A fényképezőgéppel nem lehet a képeket lejátszani.
• Nyomja meg a
(Lejátszás) gombot (14. oldal).
• A mappanév/fájlnév megváltozott a számítógépen.
• A Sony nem garantálja a fényképezőgépen található képfájlok lejátszását a
számítógépen, ha a képeket számítógéppel feldolgozták, vagy más fényképezőgéppel
fényképezték.
• A fényképezőgép USB-üzemmódban van. Szüntesse meg az USB-kapcsolatot.
27
Óvintézkedések
[ Ne használja/tárolja a
fényképezőgépet a következő
helyeken
• Nagyon meleg, nagyon hideg, illetve nagyon
párás helyen
Napon parkoló autóban a fényképezőgép
burkolata deformálódhat, és ez hibás
működést okozhat.
• Közvetlen napfényen és fűtőtesthez közel
A fényképezőgép burkolata elszíneződhet
vagy deformálódhat, és ez hibás működést
okozhat.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erősen mágneses hely közelében
• Homokos, poros helyen
Ügyeljen arra, nehogy homok vagy por
kerüljön a fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését okozhatja,
és néhány esetben ez a működési hiba nem is
javítható.
[ Hordozás
Ha a fényképezőgép a farzsebében van, ne
üljön székre vagy más helyre, mert az a
fényképezőgép rendellenes működését vagy
károsodását okozhatja.
[ Tisztítás
Az LCD-képernyő tisztítása
A képernyő felületét LCD-tisztítókészlettel
(nem mellékelt tartozék) törölje le, hogy az
ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
Lencsetisztítás
Az objektívet puha ruhadarabbal törölje le,
hogy az ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
A fényképezőgép felületének tisztítása
A fényképezőgép burkolatát puha, nedves
ruhadarabbal tiszttsa, majd trlje le egy szraz
ruhadarabbal. A bevonat vagy a burkolat
sérülésének megakadályozása:
• A fényképezőgépet ne tegye ki vegyipari
termékeknek, mint pl. hígító, benzin,
alkohol, eldobható törlőkendő, rovarirtó
vagy rovarölő szerek, naptej stb.
• Ne érintse meg a fényképezőgépet, ha keze a
fenti anyagokkal szennyezett.
• Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb
ideig gumival vagy műanyaggal érintkezzék.
28
[ Üzemi hőmérséklet
A fényképezőgépet 0°C és 40°C közötti
hőmérsékleten használja. Nem javasoljuk,
hogy ennél hidegebb, illetve melegebb helyen
fényképezzen.
[ A páralecsapódásról
Ha fényképezőgépet hideg helyről
közvetlenül meleg helyre viszi, akkor pára
csapódhat le a fényképezőgép belsejében és
külsején. A páralecsapódás a fényképezőgép
hibás működését okozhatja.
Páralecsapódás esetén
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon kb.
1 órát, hogy a nedvesség elpárologjon. Ne
feledje, hogy belülről nedves objektívvel nem
lehet éles képeket rögzíteni.
[ A beépített újratölthető elem
Ez a fényképezőgép beépített újratölthető
elemmel rendelkezik, hogy a készülék
kikapcsolt állapotban se felejtse el a dátumot,
az időt és az egyéb beállításokat.
Ez az újratölthető elem a fényképezőgép
használata közben folyamatosan töltődik. Ha
azonban mindig csak rövid ideig használja a
fényképezőgépet, az elem fokozatosan
lemerül, és teljesen lemerül, ha kb. egy
hónapig egyáltalán nem használja a
fényképezőgépet. Ebben az esetben ne
felejtse el még a fényképezőgép használata
előtt feltölteni ezt az elemet.
Attól azonban, hogy ez az újratölthető elem
nincs feltöltve, még használható a
fényképezőgép, csak a dátum és az idő nem
rögzíthető.
A beépített újratölthető elem töltése
Tegyen a fényképezőgépbe feltöltött
akkumulátort, és legalább 24 órán keresztül
hagyja kikapcsolva.
Műszaki adatok
Fényképezőgép
[Rendszer]
Képalkotó eszköz:
DSC-S780:
7,18 mm-es (1/2,5 típusú) színes CCD,
elsődleges színszűrő
DSC-S750:
7,20 mm-es (1/2,5 típusú) színes CCD,
elsődleges színszűrő
A fényképezőgép képpontjainak teljes száma:
DSC-S780:
Kb. 8 286 624 képpont
DSC-S750:
Kb. 7 410 000 képpont
A fényképezőgép hasznos képpontjainak
száma:
DSC-S780:
Kb. 8 083 560 képpont
DSC-S750:
Kb. 7 201 000 képpont
Objektív: 3×-os zoom objektív,
f = 5,8 – 17,4 mm (35 – 105 mm (35 mm-es
filmmel egyenértékű)) F2,8 (W) – 4,8 (T)
Expozíció vezérlés: automatikus expozíció,
Jelenet (7 üzemmód)
Fehéregyensúly: Automatikus, Nappali fény,
Felhős, Fénycső, Izzólámpa, Vaku
Fájlformátum (DCF-kompatibilis):
Fénykép: Exif Ver. 2.21 JPEGkompatibilis, DPOF-kompatibilis
Mozgókép: AVI (Motion JPEG)
Felvételre szolgáló adathordozó: belső
memória (kb. 22 MB), „Memory Stick
Duo”
Vaku: vaku tartomány (ISO (ajánlott
expozíciós érték) beállítása Auto):
kb. 0,5 – 3,5 m (W)/kb. 0,5 – 2,0 m (T)
[Bemeneti és kimeneti csatlakozók]
(USB)•A/V OUT-terminál:
Video, Audio (monó), USBkommunikációs
USB kommunikáció:
Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilis)
[Áramforrás, általános jellemzők]
Áramforrás: akkumulátor, NP-BK1, 3,6 V
AC-LS5K hálózati tápegység (nem
mellékelt tartozék), 4,2 V
Teljesítményfelvétel (felvételkészítés
közben):
DSC-S780:
1,3 W
DSC-S750:
1,2 W
Üzemi hőmérséklet: 0 – 40 °C
Tárolási hőmérséklet: –20 – +60 °C
Méretek: 90,8×56,0×26,5 mm (Szé/Ma/Mé,
kiálló részek kivételével)
Tömeg: kb. 150 g (az NP-BK1
akkumulátorral, csuklópánttal stb.)
Mikrofon: monó
Hangszóró: monó
Exif Print: kompatibilis
PRINT Image Matching III: kompatibilis
PictBridge: kompatibilis
BC-CSK akkumulátortöltő
HU
Tápfeszültség: AC 100 V – 240 V, 50/60 Hz,
2,2 W
Kimenő feszültség: DC 4,2 V / 0,33 A
Üzemi hőmérséklet: 0 – 40°C
Tárolási hőmérséklet: –20 – +60°C
Méretek: kb. 62×24×91 mm (Szé/Ma/Mé)
Tömeg: kb. 75 g
Újratölthető NP-BK1 akkumulátor
Akkumulátor fajtája: Lítium-ion akkumulátor
Legnagyobb kimenő feszültség: DC 4,2 V
Kimenő feszültség középértéke: DC 3,6 V
Legnagyobb töltőfeszültség: DC 4,2 V
Maximális töltőáram: 1,4 A
Teljesítmény: kb. 3,4 Wh (970 mAh)
A forma és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
[LCD-képernyő]
LCD-panel: 6,2 cm-es (2,5-es típus) TFTmeghajtó
Képpontok teljes száma: 153 600 (640×240)
képpont
29
Védjegyek
•
•
•
•
•
•
•
30
A „Cyber-shot” a Sony
Corporation védjegye.
A „Memory Stick”,
, „Memory Stick
PRO”,
, „Memory Stick
Duo”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
, „Memory Stick
Micro”, „MagicGate” és
a Sony Corporation védjegye.
A Microsoft, a Windows, a Windows Vista
és a DirectX a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye vagy védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
A Macintosh, a Mac OS, az iMac, az iBook,
a PowerBook, a Power Mac és az eMac az
Apple Inc. védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
Az Intel, az MMX és a Pentium az Intel
Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
Az Adobe és Reader az Adobe Systems
Incorporated védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és/vagy
más országokban.
Továbbá az ebben az útmutatóban
előforduló rendszer- és terméknevek
általában az illető fejlesztők, illetve gyártók
védjegyei vagy bejegyzett vdjegyei. A ™ és
az ® szimbólumot azonban nem minden
esetben tüntetjük fel ebben az útmutatóban.
Slovensky
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
[ Likvidácia starých elektrických a
elektronických zariadení (Platí v
Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
POZOR
Batériu vymieňajte len za určený typ. V
opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo
zraneniu.
Nevystavujte batérie prílišnému teplu, ako je
napr. priame slnečné žiarenie, oheň a pod.
Informácie pre
spotrebitel’ov v Európe
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s
limitmi smernice EMC týkajúcej sa používania
prípojných káblov kratších ako 3 metre.
[ Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
[ Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické
pole spôsobia prerušenie prenosu údajov
(zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel (kábel
USB atď.).
2
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v
opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Zneškodňovanie použitých batérií
(platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená,
že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže
byť spracovaná s domovým odpadom.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto
batérií, pomôžete zabrániť potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a
ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade
mohol byť spôsobený pri nesprávnom
nakladaní s použitou batériou. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov,
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej
batérie, táto batéria musí byť vymenená iba
kvalifikovaným personálom.
Aby ste zarucili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok na
konci jeho životnosti na vhodnom zbernom
mieste pre recykláciu elektrických a
elektronických zariadení.
Pre všetky ostatné batérie, prosím, postupujte
podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z
výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom
zbernom mieste pre recykláciu použitých
batérií. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto výrobku alebo
batérie kontaktuje prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
[ Poznámka pre zákazníkov v
krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Japonsko. Autorizovaným
zástupcom pre smernicu pre
elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a
bezpečnosť produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. V prípade
záležitostí týkajúcich sa servisu alebo záruky
sa obracajte na adresy uvedené v
samostatných dokumentoch týkajúcich sa
servisu a záruky.
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
• AK CHCETE ZABRÁNIŤ
POŠKODENIU KONEKTORA, SKRATU
ATĎ., POUŽÍVAJTE PRI PRENOSE A
USKLADŇOVANÍ BATÉRIE PUZDRO
NA BATÉRIU. (AK BOLO PUZDRO
DODANÉ S FOTOAPARÁTOM.)
SK
3
Informácie o používaní fotoaparátu
[ Zálohovanie obsahu vnútornej
pamäte a pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
Keď je rozsvietený indikátor prístupu,
nevypínajte fotoaparát, nevyberajte batérie a
ani pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. V
opačnom prípade hrozí riziko poškodenia
údajov vnútornej pamäte alebo pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“. Za účelom
ochrany údajov odporúčame, aby ste si
vytvorili záložnú kópiu.
[ Informácie o snímaní a
prehrávaní
• Skôr než začnete so snímaním, zhotovte
skúšobnú snímku a presvedčite sa, že
fotoaparát funguje správne.
• Tento fotoaparát nie je odolný voči prachu,
ostriekaniu ani ponoreniu do vody. Pred
zapnutím fotoaparátu si prečítajte pokyny v
časti „Preventívne opatrenia“ (s. 28).
• Fotoaparát nevystavujte pôsobeniu vody.
Ak sa do fotoaparátu dostane voda, hrozí
riziko poruchy fotoaparátu. V niektorých
prípadoch sa fotoaparát nedá opraviť.
• Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do
iného zdroja silného svetla. Môže to spôsobiť
poruchu fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných rádiových
vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie. V
opačnom prípade nemusí fotoaparát správne
snímať alebo prehrávať snímky.
• Používanie fotoaparátu v piesočnom alebo
prašnom prostredí môže spôsobiť jeho
poruchy.
• Ak si všimnete skondenzované kvapky vody,
pred použitím fotoaparátu ich utrite (s. 28).
• Fotoaparátom netraste ani ho nevystavujte
nárazom. Hrozí riziko vzniku poruchy a je
možné, že sa nebudú dať zhotovovať snímky.
Okrem toho sa môže stať, že záznamové
médium nebude použiteľné alebo sa môžu
poškodiť obrazové údaje.
• Pred použitím vyčistite povrch blesku.
Tepelná energia uvoľnená pri použití blesku
môže spôsobiť, že nečistoty čiastočne
zakryjú povrch blesku alebo sa naň prilepia,
čo môže viesť k nedostatočnému osvetleniu.
4
[ Poznámky týkajúce sa obrazovky
LCD a objektívu
• Displej LCD sa vyrába použitím
najpresnejších technológií, ktoré umožňujú
efektívne využiť viac než 99,99 % pixlov. Na
LCD obrazovke sa však môžu objaviť malé
čierne alebo jasné bodky (biele, červené,
modré alebo zelené). Tieto bodky sú
normálnym výsledkom výrobného procesu a
nemajú vplyv na snímanie.
• Keď sa zníži úroveň nabitia batérie, objektív
sa môže prestať pohybovať. Vložte nabitú
batériu a znova zapnite fotoaparát.
[ Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
• Tento fotoaparát zodpovedá všeobecnému
štandardu DCF (Design rule for Camera
File system), ktorý bol stanovený asociáciou
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Spoločnosť Sony nemôže zaručiť, že
fotoaparát dokáže prehrať snímky
zaznamenané alebo upravované v inom
zariadení, alebo že iné zariadenie dokáže
prehrať snímky zaznamenaná pomocou
tohto fotoaparátu.
[ Výstraha týkajúca sa autorských
práv
Televízne programy, filmy, videokazety a
ďalšie materiály môžu by chránené autorskými
právami. Neoprávneným záznamom takýchto
materiálov sa môžete dopustiť viacerých
porušení zákonov o autorských právach.
[ Na poškodený obsah ani poruchu
záznamu sa nevzťahuje žiadna
forma kompenzácie
Spoločnosť Sony neposkytuje žiadnu formu
kompenzácie za chyb záznamu, poškodenie
alebo stratu nasnímaného obsahu v dôsledku
poruchy fotoaparátu, záznamového média ap.
[ Informácie o ilustráciách
Ilustrácie v tejto príručke zobrazujú
zariadenie DSC-S750 (ak nie je uvedené
inak).
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu .......................................................... 4
Začíname .......................................................................................... 6
Kontrola dodávaného príslušenstva ......................................................... 6
1 Príprava batérie ..................................................................................... 7
2 Vkladanie batérií/pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ (nedodáva sa)
................................................................................................................... 8
3 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie času ............................................. 10
Jednoduché snímanie záberov .................................................... 11
Prepínač režimu/priblíženie/blesk/makro/samospúšť/zobrazenie/veľkosť
záberu ..................................................................................................... 12
Prezeranie a odstraňovanie záberov ........................................... 14
Indikátory na displeji ..................................................................... 16
Zmena nastavení – tlačidlo Menu/ponuka Setup ....................... 18
Položky ponuky ...................................................................................... 19
Položky ponuky Setup ........................................................................... 20
SK
Práca s počítačom ........................................................................ 21
Podporované operačné systémy na pripojenie USB a aplikačný softvér
(dodáva sa) ............................................................................................. 21
Zobrazenie „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ ..................................... 22
Životnosť batérie a kapacita pamäte ........................................... 23
Životnosť batérie a počet záberov, ktoré je možné nasnímať alebo zobraziť
................................................................................................................. 23
Počet statických snímok a čas snímania videozáznamov ..................... 24
Odstraňovanie problémov ............................................................ 26
Batérie a napájanie ................................................................................. 26
Snímanie statických záberov a videozáznamov ..................................... 27
Prezeranie záberov ................................................................................. 27
Preventívne opatrenia ................................................................... 28
Špecifikácie .................................................................................... 29
5
Začíname
Kontrola dodávaného príslušenstva
• Nabíjačka batérie BC-CSK (1)
• USB kábel (1)
• Kábel A/V (1)
• Napájací kábel (1)
(nedodáva sa v USA a v Kanade)
• Nabíjateľná batéria NP-BK1 (1)
Poškodeniu spôsobenému pádom
fotoaparátu zabránite pripojením remienka.
6
• Remienok na zápästie (1)
• CD-ROM (1)
– Aplikačný softvér Cyber-shot
– „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“
– „Ďalšie kroky – Cyber-shot“
• Návod na používanie (tento návod) (1)
Háčik
1 Príprava batérie
Informácie pre používateľov v
USA a Kanade
Zástrčka
Informácie pre používateľov v iných
krajinách, než v USA a Kanade
ɟ
ɟ
Kontrolka CHARGE
Kontrolka CHARGE
Napájací kábel
1 Vložte batériu do nabíjačky na batérie.
• Batérie vložte čo najďalej, a potom opatrne zatlačte na zadnú časť batérie, kým neklikne.
SK
2 Pripojte nabíjačku batérií do elektrickej zásuvky.
Kontrolka CHARGE sa rozsvieti a spustí sa nabíjanie.
Keď sa kontrolka CHARGE vypne, znamená to, že sa nabíjanie dokončilo (normálne
nabíjanie). Kontrolka CHARGE sa môže vypnúť aj vtedy, keď sa teplota nachádza mimo
odporúčanej prevádzkovej teploty (10 až 30 °C), keďže nabíjačka sa prepne do pohotovostného
režimu.
[ Doba nabíjania
Úplné nabitie
Normálne nabíjanie
Pribl. 300 min.
Pribl. 240 min.
• Tabuľka uvádza dobu potrebnú na nabitie úplne vybitej batérie pri teplote 25 °C. V závislosti od
podmienok používania a iných okolností môže nabíjanie trvať aj dlhšie.
• Informácie o počte snímok, ktoré možno zaznamenať, uvádza s. 23.
• Pripojte nabíjačku batérií do najbližšej elektrickej zásuvky.
• Aj keď kontrolka nabíjania CHARGE nesvieti, nabíjačka pre akumulátor nie je odpojená od
elektrickej siete, pokiaľ je zapojená sieťová šnúra v elektrickej zástrčke. Ak spozorujete nejaký
problém pri používaní nabíjačky pre akumulátora, okamžite odpojte napájanie vytiahnutím
sieťovej šnúry z elektrickej zástrčky.
• Po dokončení nabíjania odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky a vyberte batériu z nabíjačky.
• Určené na použitie s kompatibilnými batériami Sony.
7
2 Vkladanie batérií/pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ (nedodáva sa)
ɟ
Kryt na batérie/kartu
„Memory Stick Duo“
ɠ
Batéria
Nasmerujte stranu s
páka vysunutia
koncovkou k obrazovke
Zarovnajte
značku
v otvoru
LCD a zasuňte pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ do na batériu so značkou v na
batérii. Stlačte a podržte
zariadenia, kým neklikne.
páku vysunutia batérie a
vložte batérie.
1 Otvorte kryt na batériu/kartu „Memory Stick Duo“.
2 Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ (nedodáva sa).
3 Vložte batérie.
4 Zatvorte kryt na batériu/kartu „Memory Stick Duo“.
[ Keď nie je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“
Fotoaparát nasníma alebo prehrá zábery pomocou vnútornej pamäte (pribl. 22 MB).
8
[ Kontrola zvyšného napätia batérie
Stlačením tlačidla
displeji LCD.
(POWER) zapnite a skontrolujte zvyšné napätie batérie na
Indikátor
zvyšného
napätia
Stav
Zostáva
dostatočná
kapacita
Batéria je
takmer
úplne
nabitá
Zostáva
polovica
kapacity
batérie
Batéria je
takmer vybitá,
nahrávanie
alebo
prehrávanie
sa o chvíľu
zastaví.
Vymeňte batériu za
úplne nabitú
batériu, alebo
batériu nabite.
(Výstražný
indikátor bliká.)
• Zobrazenie správneho indikátora zvyšného napätia trvá približne jednu minútu.
• Indikátor zostávajúceho času batérie nemusí v závislosti od podmienok používania a ďalších
okolností zobrazovať správne hodnoty.
• Keď zapnete fotoaparát po prvý raz, zobrazí sa obrazovka nastavenia času (s. 10).
[ Vybratie batérií/karty „Memory Stick Duo“
SK
Otvorte kryt na batériu/kartu „Memory Stick Duo“.
„Memory Stick Duo“
Batérie
Uistite sa, či nesvieti indikátor
prístupu, a potom naraz zatlačte
kartu „Memory Stick Duo“ dovnútra.
Posuňte páku vysunutia batérie.
Dajte pozor, aby batérie nevypadli.
• Nikdy nevyberajte batérie/pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, keď je rozsvietený indikátor
prístupu. V opačnom prípade hrozí riziko poškodenia údajov na pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“ alebo vo vnútornej pamäti.
9
3 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie času
Tlačidlo
(POWER)
1
ɟ Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo z
2
1 Stlačte tlačidlo
3
(POWER).
2 Pomocou ovládacieho tlačidla nastavte čas.
1 Vyberte formát zobrazenia dátumu pomocou tlačidiel v/V, a potom stlačte
tlačidlo z.
2 Každú položku vyberte pomocou tlačidiel b/B, a potom nastavte číselnú hodnotu
pomocou tlačidiel v/V a stlačte tlačidlo z.
3 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla B, a potom stlačte tlačidlo z.
• Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov na zábery. Pomocou softvéru „Picture
Motion Browser“ môžete snímky vytlačiť alebo uložiť spolu s dátumom.
• Polnoc je označená ako 12:00 AM a poludnie ako 12:00 PM.
[ Zmena nastavenia dátumu a času
Vyberte možnosť [Clock Set] na obrazovke
(Setup) (s. 18).
[ Pri zapnutí zariadenia
• Kým nenastavíte čas, obrazovka nastavenia času sa bude zobrazovať po každom
zapnutí fotoaparátu.
• Ak je fotoaparát napájaný batériou a asi tri minúty ho nepoužívate, automaticky sa
vypne z dôvodov šetrenia batérie (funkcia automatického vypnutia).
10
Jednoduché snímanie záberov
ɠ Tlačidlo spúšť
Tlačidlo priblíženia (W/T)
Tlačidlo makra
Tlačidlo DISP
Prepínač režimu
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo blesku
Objímka pre statív
(spodná časť)
Tlačidlo
(Veľkosť záberu)
Tlačidlo
samospúšte
1 Pomocou prepínača režimu vyberte režim.
Statický záber (režim automatického nastavenia): vyberte položku
Videozáznam: vyberte položku
.
.
SK
2 Držte fotoaparát pevne zovretý v rukách.
Snímaný objekt nastavte
do stredu zaostrovacieho
rámčeka.
3 Pomocou spúšte snímajte zábery.
Statický záber:
1 Zaostrite stlačením tlačidla
spúšte do polovice a jeho
podržaním.
Indikátor uzamknutia AE/AF
Zelený indikátor z (uzamknutie AE/
AF) bliká, počuť pípnutie, následne
indikátor prestane blikať a ostane
svietiť.
2 Úplne stlačte tlačidlo spúšte.
Zaznie zvuk uzávierky.
Videozáznam:
Úplne stlačte tlačidlo spúšte.
Ak chcete záznam zastaviť, znova úplne stlačte tlačidlo spúšte.
11
Prepínač režimu/priblíženie/blesk/makro/samospúšť/
zobrazenie/veľkosť záberu
[ Používanie prepínača režimu
[ W/T Používanie priblíženia
Nastavte prepínač režimu na
požadovanú funkciu.
Auto Adjustment
Ak chcete záber priblížiť stlačte tlačidlo
T; ak chcete priblíženie záberu zrušiť,
stlačte tlačidlo W.
Umožňuje jednoduché snímanie s
automaticky upravenými nastaveniami.
[
Program Auto
Umožňuje snímanie s automaticky
upravenou expozíciou (rýchlosť
uzávierky a hodnota clony). Pomocou
tejto ponuky môžete upraviť aj iné
nastavenia.
Opakovaným stláčaním položky B ( )
na ovládacom tlačidle vyberte
požadovaný režim.
Landscape
(Žiadny indikátor): automatický blesk
Záblesk sa spustí pri nedostatočnom
osvetlení (predvolené nastavenie).
: blesk sa spustí vždy
: pomalá synchronizácia (blesk sa spustí
vždy)
Rýchlosť uzávierky je na tmavých
miestach pomalá, aby sa zabezpečilo čisté
nasnímanie prostredia mimo dosahu svetla
blesku.
: bez použitia blesku
Snímajte so zaostrením na vzdialený
predmet.
[
Movie
Umožňuje zaznamenať videozáznamy.
High Sensitivity
Snímajte zábery bez blesku aj pri slabom
osvetlení.
Soft Snap
Snímajte pokožku osoby v teplejších
tónoch.
Twilight Portrait
Snímajte ostré zábery ľudí na tmavých
miestach bez toho, aby sa zmenila nočná
atmosféra.
Twilight
Snímajte zábery nočných scén bez toho,
aby sa zmenila nočná atmosféra.
Beach
Snímajte zábery pri mori alebo jazere,
modrá farba vody sa zaznamená veľmi
čisto.
Snow
Snímajte zábery so snehom s jasnejšou
bielou.
12
Blesk (výber režimu blesku pre
statické zábery)
Makro (snímanie blízkych
objektov)
Opakovaným stláčaním položky b (
na ovládacom tlačidle vyberte
požadovaný režim.
)
(Žiadny indikátor): režim makro je vypnutý
: režim makro je zapnutý (strana W: pribl.
5 cm alebo ďalej, strana T: pribl. 35 cm alebo
ďalej od prednej časti objektívu)
[
[
Používanie samospúšte
Opakovaným stláčaním položky V (
na ovládacom tlačidle vyberte
požadovaný režim.
)
(Žiadny indikátor): bez použitia samospúšte
: nastavenie 10-sekundového
oneskorenia samospúšte
: nastavenie 2-sekundového oneskorenia
samospúšte
Keď stlačíte tlačidlo spúšte, indikátor
samospúšte zabliká a počas používania
spúšte počuť pípanie.
Kontrolka
samospúšte
[ DISP Zmena zobrazenia na
obrazovke
Stlačte položku v (DISP) na ovládacom
tlačidle.
Po každom stlačení položky v (DISP) sa
zobrazenie zmení nasledovne:
Zmena veľkosti statického
záberu
Stlačte tlačidlo
(veľkosť záberu) a
pomocou tlačidiel v/V vyberte
požadovanú veľkosť.
Ak chcete vypnúť ponuku veľkosti
záberov, znova stlačte tlačidlo
.
Veľkosť záberu Vysvetlenie
8M : 8M (iba
DSC-S780)
Up to A3/11×17" print
7M : 7M (iba
DSC-S750)
Up to A3/11×17" print
3:2 :
3:2
Match 3:2 Aspect Ratio
5M :
5M
Up to A4/8×10" print
3M :
3M
Up to 13×18cm /5×7"
print
VGA :
16:9 :
VGA
16:9
For E-mail
Display On 16:9 HDTV
SK
Indikátory sú zapnuté
r
Indikátory sú zapnuté*
r
Histogram je zapnutý*
r
Indikátory sú vypnuté*
* Jas podsvietenia obrazovky LCD
13
Prezeranie a odstraňovanie záberov
Tlačidlo
(register)/
(priblíženie pri
prehrávaní)
Tlačidlo
(priblíženie
pri prehrávaní)
Reproduktor (bočný)
Koncovka
A/V OUT
(USB) ·
ɟ Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo
(prehrávanie)
1 Stlačte tlačidlo
Tlačidlo
(odstrániť)
(prehrávanie).
Ak stlačíte tlačidlo
, keď je fotoaparát vypnutý, fotoaparát sa zapne v režime prehrávania.
Ak sa chcete prepnúť do režimu snímania, znova stlačte tlačidlo
.
2 Vyberte záber pomocou položiek b/B na ovládacom tlačidle.
Videozáznam:
Ak chcete prehrať videozáznam, stlačte tlačidlo z. (Opätovným stlačením tlačidla
z prehrávanie zastavíte.)
Ak chcete videozáznam rýchlo previnúť dopredu, stlačte tlačidlo B. Ak ho chcete previnúť
dozadu, stlačte tlačidlo b. (Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte tlačidlo z.)
Stlačením tlačidla V zobrazíte obrazovku ovládania hlasitosti; potom stlačením tlačidla
b/B upravte hlasitosť.
[
Odstránenie záberov
1 Zobrazte záber, ktorý chcete odstrániť a stlačte tlačidlo
(odstrániť).
2 Vyberte možnosť [Delete] pomocou tlačidla v, a potom stlačte tlačidlo z.
[
Zobrazenie zväčšeného záberu (približovanie pri prehrávaní)
Počas zobrazenia statického záberu stlačte tlačidlo .
Ak chcete priblíženie zrušiť, stlačte tlačidlo .
Upravte pozíciu pomocou položiek v/V/b/B.
Ak chcete zrušiť približovanie pri prehrávaní, stlačte tlačidlo z.
[
Zobrazenie obrazovky registra
Stlačte tlačidlo
(register) a vyberte záber pomocou tlačidiel v/V/b/B. Ak chcete
zobraziť ďalšiu (predchádzajúcu) obrazovku registra, stlačte tlačidlo b/B.
Ak sa chcete vrátiť do obrazovky samostatného záberu, stlačte tlačidlo z.
14
[ Odstránenie záberov v režime registra
1 Počas zobrazenia obrazovky registra stlačte tlačidlo
(odstrániť) a vyberte funkciu
[Select] pomocou položiek v/V na ovládacom tlačidle. Potom stlačte tlačidlo z.
2 Záber, ktorý chcete odstrániť, vyberte pomocou tlačidiel v/V/b/B, a potom
stlačením tlačidla z zobrazte indikátor
(odstrániť) na vybratom zábere.
3 Stlačte tlačidlo
(odstrániť).
4 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla B, a potom stlačte tlačidlo z.
[ Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Pripojte fotoaparát k televíznemu prijímaču pomocou kábla A/V (dodáva sa).
• Zarovnajte šípku na konektore kábla A/V so značkou v za koncovkou A/V OUT a pripojte kábel
k fotoaparátu.
Do konektora
(USB) · A/V OUT
Do vstupných
konektorov
pre zvuk a video
SK
Kábel A/V (dodáva sa)
Šípka (vzadu)
15
Indikátory na displeji
Po každom stlačení položky v (DISP)
na ovládacom tlačidle sa zobrazenie na
obrazovke zmení (s. 13).
A
Zostávajúci čas batérie
z
[ Pri snímaní statických záberov
Uzamknutie AE/AF
Režim záznamu
Vyváženie bielej farby
STBY
REC
Pohotovostný režim/
záznam videa
Prepínač režimu (výber
scény)
Prepínač režimu
(automatické
programovanie)
Režim fotoaparátu
[ Pri snímaní videozáznamov
Režim prehrávania
Režim blesku
Nabíjanie blesku
Mierka približovania
Odstránenie efektu
červených očí
Ostrosť
Detekcia tváre
Režim merania
[ Pri prehrávaní
RICH
NATURAL
SEPIA B&W
Režim farieb
-
Ochrana
Značka poradia tlače
(DPOF)
Mierka približovania
N
Prehrávanie
Hlasitosť
16
B
D
Makro
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
Predvolená vzdialenosť
zaostrenia
1.0 m
101-0012
Varovanie – vibrácie
E
Varovanie – nízka
kapacita batérie
Pripojenie PictBridge
+2.0EV
Hodnota expozície
Číslo súboru priečinka
Číslo ISO
Panel prehrávania
Režim merania
Blesk
C
Vyváženie bielej farby
Pripojenie PictBridge
8M
7M
3:2
5M
3M
VGA
16:9
Veľkosť záberu
• Značka 8M sa zobrazuje
iba pre zariadenie DSCS780.
• Značka 7M sa zobrazuje
iba pre zariadenie DSCS750.
Priečinok nahrávania
Zmena priečinka
101
Priečinok prehrávania
+
Zameriavací kríž
bodového merania
Zameriavací rámček zóny
AF
500
Rýchlosť uzávierky
F2.8
Hodnota clony
E
Zostávajúca kapacita
vnútornej pamäte
Zostávajúca kapacita
pamäťovej karty
„Memory Stick“
Histogram
125
Rýchlosť uzávierky
0:12
[00:00:40]
Čas záznamu [maximálny
čas záznamu]
F2.8
Hodnota clony
+2.0EV
Hodnota expozície
12
Zostávajúci počet
nasnímateľných záberov
2008 1 1
9:30 AM
Dátum/čas záznamu
prehrávaného záberu
Samospúšť
BACK/
NEXT
Výber záberov
Číslo ISO
12/12
00:00:12
Číslo záberu/počet
záberov uložených vo
vybratom priečinku
SK
VOLUME
Nastavenie hlasitosti
Ponuka
Počítadlo
17
Zmena nastavení – tlačidlo Menu/ponuka
Setup
ɟ Tlačidlo MENU
Prepínač režimu
ɠ Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Tlačidlo z
1 Záznam: zapnite fotoaparát a nastavte prepínač režimu.
Prehrávanie: stlačte tlačidlo
(prehrávanie).
V závislosti od nastavenia prepínača režimu a režimu nahrávania a prehrávania sú dostupné
rôzne položky.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Pomocou položky b/B na ovládacom tlačidle vyberte požadovanú položku
ponuky.
• Ak sa požadovaná položka nezobrazí, opakovane stláčajte tlačidlá b/B, kým sa táto položka
nezobrazí na displeji.
• Vyberte položku v režime prehrávania a stlačte tlačidlo z.
4 Vyberte nastavenie pomocou tlačidiel v/V.
Vybraté nastavenie sa priblíži a nastaví.
5 Stlačením tlačidla MENU ponuku vypnete.
[ Výber položky ponuky Setup
Stlačte a podržte tlačidlo MENU alebo
vyberte položku
(Setup) v kroku 3,
a potom stlačte tlačidlo B.
Položku, ktorú chcete nastaviť, vyberte
pomocou tlačidiel v/V/b/B, a potom
stlačte tlačidlo z.
18
Podrobné informácie o prevádzke nájdete 1 na strane 18
Položky ponuky
Dostupné položky ponuky závisia od nastavenia režimu (snímanie alebo zobrazovanie)
a od pozície prepínača režimu v režime snímania. Na obrazovke sa zobrazia len
dostupné položky.
Ponuka snímania
Face Detection
COLOR (Color Mode)
EV
9 (Focus)
(Metering Mode)
WB (White Bal)
Deteguje tváre fotených osôb a upravuje zaostrenie ap.
Zmena „živosti“ snímky alebo pridanie špeciálnych efektov.
Úprava expozície.
Zmena spôsobu zaostrenia.
Výber režimu merania.
Úprava farebných tónov.
ISO
Výber svetelnej citlivosti.
Mode (REC Mode)
Výber spôsobu nepretržitého snímania.
(Flash Level)
Úprava intenzity blesku.
(Sharpness)
Nastavenie ostrosti obrazu.
(Setup)
Zmena položiek ponuky Setup.
SK
Ponuka zobrazenia
(Folder)
Výber priečinka na zobrazenie záberov.
- (Protect)
Ochrana pred náhodným vymazaním.
DPOF
Pridanie značky poradia tlače.
(Print)
Tlač záberov pomocou tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge.
(Slide)
Prehrávanie série záberov.
(Resize)
Zmena veľkosti nasnímaného záberu.
(Rotate)
Otočenie statického záberu.
(Setup)
Zmena položiek ponuky Setup.
Trimming
Záznam zväčšenej snímky (k dispozícii iba v režime
približovania pri prehrávaní).
19
Podrobné informácie o prevádzke nájdete 1 na strane 18
Položky ponuky Setup
Camera
Digital Zoom
Výber režimu digitálneho priblíženia.
Function Guide
Zobrazenie popisu funkcií počas práce s fotoaparátom.
Red Eye Reduction
Slúži na nastavenie funkcie redukcie výskytu červených očí.
Auto Review
Okamžité zobrazenie nasnímaného obrazu na displeji približne
na dve sekundy po nasnímaní statického záberu.
Internal Memory Tool
Format
Formátovanie vnútornej pamäte.
Memory Stick Tool
Format
Formátovanie pamäťovej karty „Memory Stick Duo“.
Create REC. Folder
Vytvorenie priečinka na ukladanie záberov na karte „Memory
Stick Duo“.
Change REC. Folder
Zmena aktuálne používaného priečinka na záznam záberov.
Copy
Kopírovanie všetkých snímok z vnútornej pamäte na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“.
Setup1
Beep
Language
Initialize
Výber zvukov, ktoré bude fotoaparát vydávať počas činnosti.
Výber jazyka, v ktorom sa na displeji budú zobrazovať položky
ponuky, výstrahy a hlásenia.
Inicializácia predvolených nastavení.
Setup2
20
USB Connect
Výber režimu USB pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo
tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge pomocou
kábla USB.
Video Out
Nastavenie výstupného video signálu podľa systému kódovania
farieb v televízore pripojeného obrazového zariadenia.
Clock Set
Nastavenie dátumu a času.
Práca s počítačom
Zábery nasnímané fotoaparátom môžete zobraziť na počítači. Pomocou softvéru na
disku CD-ROM (dodáva sa) si môžete ešte viac vychutnať snímky a videozáznamy z
fotoaparátu. Podrobné informácie nájdete v „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ na
disku CD-ROM (dodáva sa).
Podporované operačné systémy na pripojenie USB a aplikačný
softvér (dodáva sa)
Používatelia systému Windows
Používatelia systému Macintosh
Pripojenie USB
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
Mac OS 9.1, 9.2 alebo Mac OS X
(v 10.1 a v 10.4)
Aplikačný softvér
„Picture Motion
Browser“
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
nie je kompatibilný
* 64-bitové verzie a verzia Starter (Edition) nie sú podporované.
• V počítači musí byť nainštalovaný niektorý z vyššie uvedených OS. Inovácie OS nie sú
podporované.
• Ak používaný operačný systém nepodporuje pripojenie pomocou rozhrania USB, skopírujte
snímky vložením pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ do zásuvky Memory Stick v počítači,
alebo použite komerčne dostupné zariadenie na čítanie/zápis na pamäťovú kartu Memory Stick.
• Ďalšie podrobné informácie o operačnom prostredí aplikačného softvéru „Picture Motion
Browser“ Cyber-shot nájdete v „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“.
SK
21
Zobrazenie „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ na
disku CD-ROM (dodáva sa) obsahuje
podrobné pokyny o používaní
fotoaparátu. Na zobrazenie príručky sa
vyžaduje program Adobe Reader.
[ Používatelia systému Windows
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM
(dodáva sa) do jednotky CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka uvedená nižšie.
Po kliknutí na tlačidlo [Cyber-shot
Handbook] sa zobrazí obrazovka na
kopírovanie „Príručka k zariadeniu
Cyber-shot“.
2 Počas kopírovania postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
• Keď nainštalujete „Príručka k zariadeniu
Cyber-shot“, príručka „Ďalšie kroky –
Cyber-shot“ sa nainštaluje automaticky.
3 Po ukončení inštalácie dvakrát kliknite
na ikonu s odkazom, ktorá sa vytvorila
na pracovnej ploche.
22
[ Používatelia systému Macintosh
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM
(dodáva sa) do jednotky CD-ROM.
2 Vyberte priečinok [Handbook] a
skopírujte súbor „Handbook.pdf“
uložený v priečinku [SK] do počítača.
3 Po skončení kopírovania dvakrát
kliknite na súbor „Handbook.pdf“.
Životnosť batérie a kapacita pamäte
Životnosť batérie a počet záberov, ktoré je možné nasnímať
alebo zobraziť
Počet uvedený v nasledujúcich
tabuľkách predpokladá, že sa používajú
nové batérie (dodáva sa) pri teplote
okolia 25 °C. Počty snímok, ktoré
možno zaznamenať alebo zobraziť
predstavujú iba odhadované počty a
podľa potreby umožňujú vymeniť
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
V závislosti od podmienok používania sa
môžu skutočné hodnoty od uvedených
mierne líšiť.
[ Pri snímaní statických záberov
Životnosť batérie
(min.)
Počet záberov
DSC-S780
Pribl. 135
Pribl. 270
DSC-S750
Pribl. 140
Pribl. 280
• Snímanie v nasledujúcich podmienkach:
– [Face Detection] – táto funkcia je
nastavená na hodnotu [Off],
– snímanie každých 30 sekúnd,
– striedavé približovanie z polohy W do
polohy T,
– záblesk blesku pri každom druhom
snímaní,
– po 10 snímaniach sa vypne a znova zapne
napájanie.
• Metóda merania je založená na štandarde
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Veľkosť záberu neovplyvňuje počet
nasnímaných záberov ani životnosť batérie.
[ Zobrazenie statických snímok
Životnosť batérie
(min.)
Počet záberov
DSC-S780
Pribl. 360
Pribl. 7200
DSC-S750
Pribl. 400
Pribl. 8000
• Zobrazenie jednotlivých snímok v
trojsekundových intervaloch
[ Poznámky o batériách
• Kapacita batérie sa časom a opakovaným
používaním znižuje.
• Životnosť batérií a počet snímok, ktoré
možno zaznamenať alebo zobraziť, sa
znižujú za nasledovných podmienok:
– teplota okolia je príliš nízka,
– pri častom používaní blesku,
– fotoaparát opakovane zapínate a vypínate,
– pri častom používaní funkcie
približovania,
– jas podsvietenia obrazovky LCD je
nastavený na vysokú hodnotu,
– batéria je takmer vybitá,
– [Face Detection] – táto funkcia je
nastavená na hodnotu [On].
SK
23
Počet statických snímok a čas snímania videozáznamov
Počet statických záberov a dĺžka času videozáznamov sa môže líšiť v závislosti od
podmienok pri snímaní a od záznamových médií.
• Aj napriek tomu, že kapacita záznamového média je rovnaká ako kapacita uvedená v tabuľke
nižšie, počet statických snímok a dĺžka videozáznamov sa môžu odlišovať.
• Podrobnosti o veľkosti záberu uvádza s. 13.
[ Približný počet statických snímok, ktoré možno zaznamenať
(Jednotky: Zábery)
Kapacita
Veľkosť
Vnútorná
pamäť
Pribl.
22 MB
Karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná týmto fotoaparátom
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M
(DSC-S780)
6
37
72
144
293
588
1183
2360
3:2
(DSC-S780)
6
37
72
144
293
588
1183
2360
7M
(DSC-S750)
7
41
74
153
313
631
1249
2508
3:2
(DSC-S750)
7
41
74
153
313
631
1249
2508
5M
10
51
92
191
390
787
1557
3127
3M
16
82
148
306
626
1262
2498
5017
139
780
1428
2941
6013
12121
23983
48166
25
133
238
490
1002
2020
3997
8027
VGA
16:9
• Počet záberov platí v situácii, ak je režim [Mode] nastavený na možnosť [Normal].
• Ak je počet zostávajúcich záberov na snímanie väčší než 9 999, zobrazí sa indikátor „>9999“.
• Veľkosť záberu môžete zmeniť neskôr (funkcia [Resize], s. 19).
• Ak ste snímku zhotovili pomocou predchádzajúceho modelu fotoaparátu Sony a túto snímku
prehrávate v tomto fotoaparáte, snímka sa nemusí zobraziť v skutočnej veľkosti.
24
[ Približný čas záznamu videozáznamov
Čísla uvedené v tabuľke nižšie zobrazujú približný maximálny čas záznamu po
spočítaní všetkých videosúborov. Maximálna doba kontinuálneho záznamu je približne
10 minút.
(Jednotky: hodina : minúta : sekunda)
Kapacita
Vnútorná
pamäť
Karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná týmto fotoaparátom
Veľkosť
Pribl.
22 MB
128 MB 256 MB 512 MB
320×240
0:01:00
0:05:50
0:10:40
0:22:00
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
0:45:00 1:30:50 2:59:50 6:01:10
• Pomer strán snímky videozáznamu je 320×240.
SK
25
Odstraňovanie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa fotoaparátu, pokúste sa ho
vyrieši nasledovnými spôsobmi.
1 Skontrolujte položky uvedené nižšie a vyhľadajte ich v „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“ (PDF).
2 Vyberte batérie, počkajte približne jednu minútu, vložte batérie a
zapnite zariadenie.
3 Obnovte nastavenia (s. 20).
4 Obráťte sa na zástupcu spoločnosti Sony alebo na autorizované
servisné stredisko spoločnosti Sony.
Pamätajte, že odoslaním fotoaparátu do opravy súčasne udeľujete súhlas s možnosťou
kontroly obsahu vnútornej pamäte.
Batérie a napájanie
Batérie sa nedajú vložiť.
• Batérie vložte správne tak, aby ste zatlačili na páku vysunutia batérie (s. 8).
Fotoaparát sa nedá zapnúť.
• Po vložení batérií do fotoaparátu môže zapnutie fotoaparátu niekoľko sekúnd trvať.
• Batérie vložte správnym spôsobom (s. 8).
• Batérie sú vybité. Vložte nabité batérie (s. 7).
• Batérie absolútne nefungujú. Vymeňte ich za nové.
• Použite odporúčaný typ batérií.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, automaticky sa vypne z
dôvodu úspory kapacity batérií. Znovu zapnite fotoaparát (s. 10).
• Batérie absolútne nefungujú. Vymeňte ich za nové.
26
Indikátor zvyšného napätia je nesprávny.
• Tento jav sa vyskytuje pri používaní fotoaparátu v extrémne chladnom alebo
studenom prostredí.
• Došlo k výskytu nesúladu medzi indikátorom zvyšného napätia a skutočným zvyšným
napätím batérie. Raz úplne vybite batérie a potom ich nabite, čím upravíte indikáciu
napätia.
• Batérie sú vybité. Vložte nabité batérie (s. 7).
• Batérie absolútne nefungujú. Vymeňte ich za nové.
Batérie sa nedajú nabiť.
• Batérie sa nedajú nabíjať pomocou sieťového adaptéra (nedodáva sa).
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Snímky sa nedajú zhotoviť.
• Skontrolujte voľnú kapacitu vnútornej pamäte alebo pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ (strany 24, 25). Ak nemáte k dispozícii dostatočnú voľnú kapacitu pamäte,
vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– odstráňte nepotrebné zábery (s. 14),
– vymeňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
• Keď snímate statickú snímku, nastavte prepínač režimov do inej polohy než
.
• Pri snímaní videozáznamov nastavte prepínač režimu do polohy
.
SK
Po nasnímaní veľmi jasného predmetu sa na snímkach zobrazujú vertikálne
šmuhy.
• Zobrazujú sa šmuhy a na snímke sa zobrazujú biele, čierne, červené, purpurové alebo
iné pruhy. Nie je to porucha.
Prezeranie záberov
Snímky sa nedajú prehrať.
• Stlačte tlačidlo
(prehrávanie) (s. 14).
• Názov priečinka alebo súboru v počítači sa zmenil.
• Spoločnosť Sony nemôže zaručiť bezchybné prehrávanie obrazových súborov vo
fotoaparáte v prípade, ak boli tieto súbory spracované na počítači alebo zaznamenané
iným fotoaparátom.
• Fotoaparát je v režime USB. Odstráňte pripojenie USB.
27
Preventívne opatrenia
[ Fotoaparát nepoužívajte ani
neskladujte na nasledujúcich
miestach
• nenechávajte fotoaparát príliš dlho v
kontakte s gumovými produktmi alebo
výrobkami z vinylu.
• Extrémne horúce, chladné alebo vlhké
miesta
Na miestach, ako napr. vo vnútri auta
zaparkovaného na slnku, sa môže telo
fotoaparátu vplyvom veľkej teploty
zdeformovať, čo môže zapríčiniť jeho
poruchu.
• Miesta vystavené pôsobeniu priameho
slnečného žiarenia alebo vysokých teplôt
Fotoaparát môže zmeniť farbu, môže sa
zdeformovať alebo poškodiť.
• Miesta s rizikom značných otrasov
• Miesta so silným magnetizmom
• Piesočnaté alebo prašné miesta
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostal
piesok ani prach. Môže to spôsobiť
poškodenie fotoaparátu, ktoré sa nemusí dať
opraviť.
[ Informácie o prevádzkových
teplotách
[ Prenášanie
Nesadajte si na stoličku alebo iné miesto v
prípade, ak máte fotoaparát uložený v zadnom
vrecku nohavíc alebo sukne. Fotoaparát
môžete poškodiť alebo zničiť.
[ Čistenie
Čistenie displeja LCD
Ak sú na displeji LCD odtlačky prstov, prach
a pod., vyčistite ho čistiacou súpravou na
displej LCD (nedodáva sa).
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve odtlačky prstov alebo
prach, vyčistite ho jemnou handričkou.
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu vyčistite jemnou
handričkou mierne navlhčenou vo vode a
prípadnú vlhkosť utrite suchou jemnou
handričkou. Vyhnutie sa poškodeniu
povrchovej úpravy alebo krytu:
• fotoaparát nevystavujte pôsobeniu
chemikálií, akými sú napríklad riedidlá,
benzín, lieh, jednorazové handričky,
repelenty, opaľovacie krémy alebo
insekticídy,
• nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na
rukách vyššie uvedené chemikálie,
28
Fotoaparát je navrhnutý na používanie v
teplotnom rozpätí 0 °C až 40 °C. Neodporúča
sa používať fotoaparát v teplotách
presahujúcich tento rozsah.
[ Informácie o kondenzácii vlhkosti
Ak naraz prenesiete fotoaparát z chladného
do teplého prostredia, na vnútorných
súčiastkach fotoaparátu sa môže
skondenzovať vlhkosť. Skondenzovaná
vlhkosť môže spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Ak sa skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu
mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí.
Pamätajte, že ak budete zhotovovať snímky so
zvyškovou vlhkosťou vo vnútri objektívu,
snímky nebudú jasné.
[ Informácie o vnútornej
nabíjateľnej záložnej batérii
Fotoaparát má nabíjateľnú batériu, ktorá
zaisťuje uchovanie nastavení času a dátumu a
ďalších nastavení bez ohľadu na to, či je
fotoaparát vypnutý alebo zapnutý.
Táto nabíjateľná batéria sa nabíja vždy pri
používaní fotoaparátu. Ak však fotoaparát
nepoužívate, batéria sa postupne vybije. Ak
fotoaparát vôbec nepoužívate, batéria sa
úplne vybije približne po jednom mesiaci. V
takom prípade nabite nabíjateľnú batériu vždy
pred použitím fotoaparátu.
Ak však túto nabíjateľnú batériu nenabijete,
fotoaparát síce budete môcť používať,
nevyznačí sa však dátum ani čas.
Spôsob nabíjania vnútornej nabíjateľnej
záložnej batérie
Vložte nabité batérie do fotoaparátu a
fotoaparát ponechajte najmenej 24 hodín
vypnutý.
Špecifikácie
Fotoaparát
[Systém]
Zobrazovacie zariadenie:
DSC-S780:
7,18 mm (typ 1/2,5) farebný displej CCD,
primárny farebný filter
DSC-S750:
7,20 mm (typ 1/2,5) farebný displej CCD,
primárny farebný filter
Celkový počet pixlov fotoaparátu:
DSC-S780:
Približne 8 286 624 pixlov
DSC-S750:
Približne 7 410 000 pixlov
Počet efektívnych pixlov fotoaparátu:
DSC-S780:
Približne 8 083 560 pixlov
DSC-S750:
Približne 7 201 000 pixlov
Objektív: Priblíženie 3×, f = 5,8 – 17,4 mm
(35 – 105 mm (ekvivalent 35 mm filmu))
F2,8 (W) – 4,8 (T)
Ovládanie expozície: Automatická expozícia,
Výber scény (7 režimov)
Vyváženie bielej farby: Automatické, Denné
svetlo, Zamračené, Žiarivka, Žiarovka,
Blesk
Formát súboru (kompatibilný so štandardom
DCF):
Statické zábery: Exif Ver. 2.21,
kompatibilné s formátom JPEG,
kompatibilné so štandardom DPOF
Videozáznamy: AVI (Motion JPEG)
Záznamové médium: Vnútorná pamäť (pribl.
22 MB), „Memory Stick Duo“
Blesk: Rozsah blesku (Citlivosť ISO
(odporúčaný index expozície) nastavená
na hodnotu Auto): pribl. 0,5 až 3,5 m (W)/
pribl. 0,5 až 2,0 m (T)
[Vstupné a výstupné konektory]
Koncovka
(USB)•A/V OUT:
Video, Audio (monofónne), komunikácia
USB
USB komunikácia:
Hi-Speed USB (kompatibilné s režimom
USB 2.0)
[Napájanie, všeobecne]
Napájanie: Nabíjateľná batéria NP-BK1, 3,6 V
Sieťový adaptér AC-LS5K (nedodáva sa),
4,2 V
Spotreba energie (počas snímania):
DSC-S780:
1,3 W
DSC-S750:
1,2 W
Prevádzková teplota: 0 až 40 °C
Skladovacia teplota: –20 až +60 °C
Rozmery: 90,8×56,0×26,5 mm (Š/V/H, bez
výčnelkov)
Hmotnosť: Približne 150 g (vrátane batérií
NP-BK1 a remienka ap.)
Mikrofón: Monofónny
Reproduktor: Monofónny
Exif Print: Kompatibilný
PRINT Image Matching III: Kompatibilný
PictBridge: Kompatibilný
Nabíjačka batérií BC-CSK
Požiadavky na napájanie: Striedavý prúd
100 V až 240 V, 50/ 60 Hz, 2,2 W
Výstupné napätie: Jednosmerný prúd 4,2 V,
0,33 A
Prevádzková teplota: 0 až 40 °C
Skladovacia teplota: –20 až +60 °C
Rozmery: približne 62×24×91 mm (Š/V/H)
Hmotnosť: približne 75 g
SK
Nabíjateľná batéria NP-BK1
Používaná batéria: Lítium-iónová batéria
Maximálne výstupné napätie: Jednosmerný
prúd 4,2 V
Priemerné výstupné napätie: Jednosmerný
prúd 3,6 V
Maximálne napätie nabíjania: Jednosmerný
prúd 4,2 V
Maximálny nabíjací prúd: 1,4 A
Kapacita: Približne 3,4 Wh (970 mAh)
Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho oznámenia.
[LCD obrazovka]
Displej LCD: 6,2 cm (typ 2,5) s jednotkou
TFT
Celkový počet bodov: 153 600 (640×240)
bodov
29
Ochranné známky
•
•
•
•
•
•
•
30
„Cyber-shot“ sú ochranné
známky spoločnosti Sony Corporation.
„Memory Stick“,
, „Memory Stick
PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory Stick
Micro“, „MagicGate“ a
sú ochranné známky spoločnosti Sony
Corporation.
Microsoft, Windows, DirectX a Windows
Vista sú registrované ochranné známky
alebo ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných
krajinách.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac a eMac sú ochranné
známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Apple Inc.
Intel, MMX a Pentium sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Intel Corporation.
Adobe a Reader sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti
Adobe Systems Incorporated v USA alebo
iných krajinách.
Ďalej všeobecne platí, že všetky ostatné
názvy produktov a systémov uvedené v
tomto návode sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky príslušných
vývojárskych alebo výrobných spoločností.
Značky ™ a ® sa však v tejto príručke vždy
nepoužívajú.
Az ezzel a termékkel kapcsolatos további
információk, és a gyakran feltett kérdésekre
adott válaszok a Vevőszolgálat honlapján
találhatók.
Ďalšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na najčastejšie otázky nájdete na našej webovej
lokalite zákazníckej podpory.
70 vagy nagyobb százalékban újrahasznosított papírra,
illékony szerves vegyületektől mentes, növényi olaj
alapú tintával nyomtatva.
Vytlačené na papieri, ktorý je recyklovaný zo 70% alebo
viacej s použitím atramentu vyrobeného na báze
rastlinného oleja bez nestálych organických zlúčenín.
Printed in China
Download PDF

advertising