Sony | DSC-S40 | Sony DSC-S40 Návod na použitie

2-590-503-12 (1)
Digital Still Camera
Felhasználói segédlet/
HU
Hibaelhárítás ___________________
Kezelési útmutató
A készülék használata előtt kérjük, hogy olvassa át alaposan ezt az útmutatót és az „Először
ezt olvassa el” (különálló kötet), és őrizze meg a jövőbeni tájékoztatáshoz.
Príručka používateľa/
SK
Riešenie problémov ____________
Návod na použitie
Pred zapnutím fotoaparátu si dôkladne prečítajte tento návod a príručku „Prvé kroky“
(samostatná knižka). Návod si schovajte, ešte ho môžete potrebovať.
DSC-S40
E termékkel kapcsolatos további információk
és válaszok a gyakran feltett kérdésekre
a Vevőszolgálat honlapján találhatók.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
„Először ezt olvassa el” (különálló kötet)
100%-ban újrahasznosított papírra, illékony szerves
vegyületektől mentes, növényi olaj alapú tintával
nyomtatva.
Vytlačené na 100% recyklovanom papieri s použitím
atramentu vyrobeného na báze rastlinného oleja bez
nestálych organických zlúčenín.
Printed in Japan
Elmagyarázza a fényképezőgépének beállítását és alapvető
műveleteit a felvételkészítéshez/lejátszáshoz.
„Prvé kroky“ (samostatná knižka)
V tejto knižke nájdete nastavenia fotoaparátu a základné
funkcie pri snímaní a prehrávaní záberov.
© 2005 Sony Corporation
Magyar
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
elkerülése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Az európai vásárlók figyelmébe
Az elvégzett tesztek bizonyítják, hogy ez
a termék megfelel az EMC Előírások 3 m-nél
rövidebb csatlakozóvezetékek használatára
vonatkozó határértékeinek.
Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők a fényképezőgép kép- és
hangminőségét befolyásolhatják.
Figyelmeztetés
Ha az adatátvitel sztatikus elektromosság vagy
elektromágnesség miatt megszakad, indítsa
újra az alkalmazást, vagy húzza ki, majd
csatlakoztassa újra az adatátviteli kábelt
(USB stb.).
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy
a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok, újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Figyelmeztetés az AC-LS5K
hálózati adapter (nem tartozék)
használatához
Amíg a hálózati tápegységet ki nem húzza
a fali konnektorból, a készülék feszültség alatt
marad akkor is, ha magát a készüléket
kikapcsolja.
HU
2
Megjegyzések a fényképezőgép használatához
Használható „Memory Stick” típusok
(nem tartozék)
E fényképezőgépben IC
adathordozóként egy „Memory Stick”
szolgál. A „Memory Stick” két típusban
áll rendelkezésre.
• „Memory Stick”: ehhez a fényképezőgéphez
használható.
• “Memory Stick Duo”: a Memory Stick Duo
Adapterbe behelyezve használható.
Memory Stick Duo adapter
• A „Memory Stick”-ről bővebben lásd:
84. oldal.
Carl Zeiss objektív
Ez a fényképezőgép Carl Zeiss objektívvel
rendelkezik, amely éles képek kiváló
kontrasztú visszaadására alkalmas.
A fényképezőgép objektíve, a németországi
Carl Zeiss minőségi szabványok szerint a Carl
Zeiss által hitelesített minőségbiztosítási
rendszer felügyeletével készült.
A felvételek tartalmának elvesztésével
kapcsolatos károkért nem vállallunk
felelősséget.
• A felvétel tartalmának nem vállaljuk az
ellentételezését, ha a felvétel vagy lejátszás
elmaradása a készülék vagy az adathordozó
stb. hibájából következik be.
Biztonsági másolat készítése a belső
memóriáról vagy a „Memory Stick”-ről
• Ha kikapcsolja a fényképezőgépet vagy
felnyitja az akkumulátorfedet vagy
a „Memory Stick” fedelét stb., miközben
a hozzáférés jelzőlámpája világít, akkor
a belső memóriában vagy a „Memory Stick”en tárolt adatok megsérülhetnek. Az
esetleges adatvesztés megelőzése érdekében
készítsen biztonsági másolatot az adatokról.
Az adatok biztonsági mentéséről lásd:
21, 52. oldal.
Megjegyzések a felvételről és
a lejátszásról
• A fényképezőgép nem védett por,
freccsenővíz vagy víz ellen.
A fényképezőgép használata előtt olvassa
el az „Óvintézkedések” című fejezetet
(87. oldal).
• Mielőtt egyszeri, megismételhetetlen
eseményeket vesz fel, készítsen
próbafelvételt, hogy megbizonyosodjék
a készülék helyes működéséről.
• Óvja a fényképezőgépet a nedvességtől.
A fényképezőgép belsejébe jutó víz hibás
működést okozhat, amely bizonyos
esetekben nem javítható meg.
• Ne fordítsa a fényképezőgépet a Nap, vagy
más erős fényforrás felé. Ez a szem
maradandó károsodását okozhatja. Vagy
a fényképezőgépe hibás működését
okozhatja.
• Ne használja a fényképezőgépet olyan hely
közelében, amely erős rádióhullámokat
gerjeszt, vagy sugárzást bocsát ki, vagy ahol
erős mágneses mező található. Előfordulhat,
hogy a fényképezőgép nem képes
megfelelően felvenni vagy lejátszani.
• A fényképezőgép használata homokos vagy
poros helyen hibás működést okozhat.
• Ha pára csapódna le rá, akkor távolítsa el azt
a fényképezőgép használata előtt (87. oldal).
• Ne rázza, vagy ütögesse a fényképezőgépet.
Azon felül, hogy hibásan működhet, és
képtelenné válhat a képek rögzítésére, ez
használhatatlanná teheti az adathordozót,
illetve képadat hibát, károsodást vagy
képadat vesztést okozhat.
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku felületét.
A vaku hőkibocsátása miatt a vaku felületén
lévő szennyeződés elszíneződhet, illetve
rátapadhat a vaku felületére, így
a kibocsátott fény nem lesz elegendő.
HU
HU
3
Megjegyzések az LCD képernyőről,
az LCD keresőről (LCD keresővel
rendelkező modellekhez) és az
objektívről
• Az LCD képernyő és az LCD kereső
rendkívül nagypontosságú
gyártástechnológiával készült - az effektív
képpontok aránya több mint 99,99%.
Azonban fekete pontok illetve (fehér, piros,
kék vagy zöld színű) fényes pontok
jelenhetnek meg az LCD kijelzőn vagy az
LCD keresőben. Ezek a pontok, amelyek
a gyártási folyamat természetes velejárói,
egyáltalán nem befolyásolják a felvételt.
• Ha az LCD képernyő, a kereső vagy
az objektív hosszabb ideig közvetlen
napsugárzásnak van kitéve, az hibás
működést okozhat. Legyen körültekintő,
amikor a fényképezőgépet az ablak
közelében vagy a szabadban helyezi el.
• Ne nyomja meg az LCD képernyőt.
A képernyő elszíneződhet, és hibás
működést okozhat.
• Az LCD képernyőn szellem-kép jelenhet
meg hideg helyen. Ez nem hibás működés.
• Ez a fényképezőgép motoros zoom
objektívvel rendelkezik. Óvja az objektívet
az ütésektől, és kerülje az erővel történő
mozgatását.
Megjegyzések a képadat
kompatibilitásához
• E fényképezőgép megfelel a JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) által előírt DCF-nek
(Design rule for Camera File System)
tervezési szabályának).
• A fényképezőgépével felvett képek
lejátszása más készülékekkel, valamint más
készülékkel felvett vagy szerkesztett képek
lejátszása a fényképezőgépével nem
garantált.
Szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
Televíziós műsorok, filmek, videoszalagok
és egyéb anyagok szerzői jog által védettek
lehetnek. Ilyen anyagok engedély nélküli
felvétele a vonatkozó jogszabályokba
ütközhet.
HU
4
A kezelési útmutatóban felhasznált
képek
A kezelési útmutatóban példaként felhasznált
fényképek csupán reprodukciók, és nem ezzel
a fényképezőgéppel készített felvételek.
A digitális fényképezőgép teljeskörű használata érdekében
A fényképezőgép előkészítése és fényképezés
automatikus üzemmódban
„Először ezt olvassa el” (különálló kötet)
Akkumulátor előkészítése
A fényképezőgép bekapcsolása és az óra beállításat
„Memory Stick” (nem tartozék) behelyezése
A használni kívánt képméret kiválasztása
Képek egyszerű készítése (Automatikus beállítás üzemmód)
Fényképek felvétele (Helyszínválasztás)
6 Képek megtekintése/törlése
1
2
3
4
5
Kerüljön közelebbi barátságba a fényképezőgépével
Ez az útmutató
• Fényképezzen a kedvenc beállításaival (Automatikus
programozott felvétel) t 23. oldal
• Élvezze a menü segítségével a különféle felvételi/
1
2
1
2
lejátszási lehetőségeket t 25. oldal
• Módosítsa az alapértelmezett beállításokat t 40. oldal
Csatlakoztassa a fényképezőgépét PC-hez vagy nyomtatóhoz
Ez az útmutató
• Másolja a képeit számítógépre, és élvezze azok
szerkesztésének különféle módjait t 50. oldal
• Nyomtasson képeket úgy, hogy a fényképezőgépe
közvetlenül csatlakozik a nyomtatóhoz (csak PictBridge
kompatibilis nyomtatók) t 64. oldal
HU
5
Tartalomjegyzék
Megjegyzések a fényképezőgép használatához....................................... 3
A fényképezőgép élvezetes használata
Alapvető technikák a jobb képekért ......................................................... 9
Fókusz – Sikeres fókuszálás a tárgyra ............................................................... 9
Expozíció – A fényerősség beállítása .............................................................. 10
Szín – A megvilágítás hatásairól ...................................................................... 11
Minőség – A „képminőségről” és a „képméretről” .......................................... 11
Részek azonosítása ................................................................................ 13
Kijelzések a képernyőn ........................................................................... 15
A kijelző módosítása ............................................................................... 19
Fényképek száma és mozgóképek felvételi ideje ................................... 20
Ha nem áll rendelkezésre „Memory Stick” (Felvételkészítés
a belső memóriával)................................................................................ 21
Akkumulátor üzemidő és a felvehető/megtekinthető képek száma........ 22
Az üzemmódváltó kapcsoló használata ................................................. 23
A menü használata
A menütételek használata ............................................................... 25
Menütételek ......................................................................................... 26
Felvételi menü ......................................................................................... 27
(Camera)
(EV)
9 (Focus)
WB (White Bal)
ISO
(P.Quality)
Mode (REC Mode)
M (Interval)
(Flash Level)
PFX (P.Effect)
(Saturation)
(Contrast)
(Sharpness)
(Setup)
HU
6
Menü megtekintése.................................................................................33
(Folder)
- (Protect)
DPOF
(Print)
(Slide)
(Resize)
(Rotate)
(Divide)
(Setup)
Trimming
A beállítás képernyő használata
A beállítási tételek használata ........................................................40
1
Camera 1 ...........................................................................................41
AF Mode
Digital Zoom
Date/Time
Red Eye Reduction
AF Illuminator
Auto Review
2
Camera 2 ...........................................................................................44
Enlarged Icon
Internal Memory ................................................................................45
Format
Memory Stick ....................................................................................46
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
Copy
1
Setup 1 ...............................................................................................48
Beep
Language
Initialize
2
Setup 2 ...............................................................................................49
File Number
USB Connect
Clock Set
HU
7
A számítógépe használata
Windows rendszerű számítóg használata............................................... 50
Képek másolása a számítógépre............................................................ 52
Számítógépen tárolt képfájlok megtekintése a fényképezőgéppel
(„Memory Stick” használatával) .............................................................. 59
A mellékelt szoftver használata .............................................................. 60
Macintosh számítógép használata ......................................................... 62
Fényképek nyomtatása
Fényképek kinyomtatása ........................................................................ 64
Képek nyomtatása közvetlenül, egy PictBridge kompatibilis
nyomtató segítségével............................................................................ 65
Nyomtatás szaküzletben ........................................................................ 69
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás ........................................................................................... 71
Figyelmeztető kijelzések és üzenetek ..................................................... 81
Egyéb
A „Memory Stick” leírása ........................................................................ 84
Az akkumulátorokról ............................................................................... 86
Óvintézkedések....................................................................................... 87
Műszaki adatok....................................................................................... 89
Tárgymutató .................................................................................... 90
HU
8
A fényképezőgép élvezetes használata
Alapvető technikák a jobb képekért
Fókusz
Expozíció Szín
Minőség
Fókusz
A fényképezőgép élvezetes használata
Ez a fejezet az alapokat írja le, hogy
élvezetesen használhassa
a fényképezőgépet. Elmondja, hogyan
használja a különféle fényképezőgép
funkciókat, például az üzemmódváltó
kapcsolót (23. oldal), a menüket
(25. oldal), és így tovább.
Sikeres fókuszálás a tárgyra
Amikor az exponáló gombot félig lenyomja, akkor a fényképezőgép automatikusan
beállítja a fókuszt (Automatikus fókuszálás). Ne feledje csak félig lenyomni az exponáló
gombot.
Nyomja le teljesen
végig
Nyomja le félig, Villog,világít/
majd
sípjelzést ad
Nyomja le
teljesen
VGA FINE
96
S AF
30 F3.5
Olyan állókép készítése, melynél nehéz fókuszálni t 9 [Focus] (27. oldal)
Ha a kép fókuszálás után is elmosódottnak látszik, annak a fényképezőgép rázkódása
lehet az oka. t Lásd: „Útmutatás az elmosódottság megelőzésére” (az alábbiakban).
Útmutatás az elmosódottság megelőzésére
Szilárdan tartsa a fényképezőgépet, a karjait illessze a testéhez. Közelében lévő
fának vagy épületnek támaszkodva is stabilizálhatja a fényképezőgépet. Sötét
helyen állvány és a vaku használata ajánlott.
HU
9
Expozíció A fényerősség beállítása
Különféle képeket készíthet az expozíció és az ISO érzékenység beállításával. Az
expozíció az a fénymennyiség, amelyet a fényképezőgép fogad, amikor elengedi a zárat.
Expozíció:
Zársebesség = Az időtartam amíg
a fényképezőgép fényt fogad
Rekesznyílás = A fényt áteresztő nyílás mérete
ISO = Felvételi érzékenység
Túlexponálás
= túl sok fény
Fehéres kép
Helyes exponálás
Alulexponálás
= túl kevés fény
Sötétebb kép
Az expozíciót automatikusan
a megfelelő értékre állítja az
automatikus üzemmódban. Azonban
az alábbi funkciók segítségével kézzel
utánállíthatja.
[EV]:
Lehetővé teszi, hogy a fényképezőgép
által meghatározott expozíciót
utánállíthassa.
t 27. oldal
[Mérési mód]:
Lehetővé teszi, hogy a módosíthassa
a tárgy mérendő részét az expozíció
meghatározásához (t „Először ezt
olvassa el” 5. lépése).
Az ISO érzékenység beállítása
Az ISO az (érzékenység) mérésnek az egysége, megbecsüli, hogy mennyi fényt fogad egy
képfelszedő eszköz (a fotó filmeknek megfelelően). Még ha az expozíció azonos is,
a képek különbözőek az ISO érzékenységtől függően.
[ISO] az érzékenységet állítja be t 29. oldal
Nagy ISO érzékenység
Világos képet rögzít még akkor is, amikor sötét helyen fényképez.
A kép azonban hajlamos arra, hogy zajossá váljon.
Kis ISO érzékenység
Egyenletesebb képet rögzít
A kép azonban sötétebbé válhat.
HU
10
Szín
A megvilágítás hatásairól
A fényképezőgép élvezetes használata
A tárgy látszólagos színét a megvilágítási feltételek befolyásolják.
Példa: Egy kép színeire hatással vannak a fényforrások
Időjárás/megvilágítás
Fény tulajdonsága
Nappalifény
Felhős
Fénycső
Izzólámpa
Fehér (normál)
Kékes
Kék árnyalatú
Vöröses
A színárnyalatokat automatikusan állítja be az automatikus üzemmódban.
Azonban beállíthatja kézzel a színárnyalatokat a [White Bal]-lal (29. oldal).
Minőség
A „képminőségről” és a „képméretről”
Egy digitális kép pixeleknek hívott kis pontok összességéből áll.
Ha a kép nagyszámú pixelt tartalmaz, akkor nagy méretű lesz, több memóriát foglal el, és
a kép finom részleteiben jelenik meg. A „képméret”-et a pixelek száma adja. Noha
a fényképezőgép képernyőjén nem láthatja a különbséget, a finom részletei és az
adatfeldolgozási idő eltér, amikor a képet kinyomtatja, illetve megjeleníti egy számítógép
monitoron.
A pixelek és a képméret leírása
1 Képméret: 4M
2304 pixel×1728 pixel = 3 981 312 pixel
2304
2 Képméret: VGA(E-Mail)
640 pixel×480 pixel = 307 200 pixel
640
1728
480
Pixelek
HU
11
A képméret kiválasztása (t 4. lépése „Először ezt olvassa el”)
Pixel
Sok (Finom
képminőség és nagy
fájlméret)
Példa: Nyomtatás A4
méretig
Kevés (Durva
képminőség, de kis
fájlméret)
Példa: E-mailben küldendő
csatolt kép
Az alapértelmezett beállítást a
Képméret
4M (2304×1728)
jelzés jelöli.
Használati irányelvek
Nagyobb
3:2 (2304×1536)*
A4 vagy A5 méretű képek nagy sűrűségű
nyomtatásához
3M (2048×1536)
1M (1280×960)
VGA(E-Mail)
(640×480)
Kisebb
Képeslap méretű nyomtatáshoz
Nagy számú kép rögzítéséhez
Képek e-mailhez történő csatolásához vagy
weblapok készítéséhez
* A készülék a fotónyomtató-papírral vagy képeslapokkal stb. azonos, 3:2 képaránnyal rögzít
képeket.
A képminőség (tömörítési arány) párosítás kiválasztása (29. oldal)
Kiválaszthatja a tömörítési arányt, amikor digitális képet ment. Amikor nagy tömörítési
arányt választ, akkor hiányoznak a kép finom részletei, de kisebb lesz a fájl mérete.
HU
12
Részek azonosítása
A működtetésről bővebben a zárójelben
lévő oldalakon olvashat.
1
2
1
9
5
6
qa
7
4
qs
8
5
qd
9
6
q;
7
qa
8
3
qs
4
qd
A POWER jelző (t „Először ezt
olvassa el” 2. lépése)
B Kioldógomb (t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
C Állvány csatlakozó (lent)
• A használt állvány csavarja ne legyen
hosszabb, mint 5,5 mm (7/32 inch). Ennél
hosszabb csavarral nem tudja szilárdan
rögzíteni a fényképezőgépet az
állványhoz, és a csavar kárt tehet
a készülékben.
D Hangszóró (lent)
E POWER jelző (t „Először ezt
olvassa el” 2. lépése)
F Mikrofon
G Objektív
H Kereső
I
(USB) csatlakozó (54)
J
(USB) csatlakozófedél
K „Memory Stick” fedél (t „Először
ezt olvassa el” 3. lépése)
L Önkioldó jelző (t „Először ezt
olvassa el” 5. lépése)/AF segédfény
(43)
M Vaku (t „Először ezt olvassa el” 5.
lépése)
A fényképezőgép élvezetes használata
2
q;
3
qf
qg
A AE/AF rögzítés jelző/önkioldó jelző
(zöld) (t „Először ezt olvassa el”
5. lépése)
B Villanófény töltését jelző /felvétel
jelző (narancs) (t „Először ezt
olvassa el” 5. lépése)
C Kereső (t „Először ezt olvassa el”
5. lépése)
D Üzemmódváltó kapcsoló (23)
E LCD képernyő (15)
F MENU gomb (25)
G
H
(Kijelző/LCD be/ki) gomb (19)
(Képméret/törlés) gomb
(t „Először ezt olvassa el” 4. és 6.
lépése)
I Vezérlő gomb
Menü bekapcsolva: v/V/b/B/z
(t „Először ezt olvassa el” 2. lépése)
Menü kikapcsolva: / / /
(t „Először ezt olvassa el” 5. lépése)
J Felvételkészítéshez: Zoom (W/T)
gomb (t „Először ezt olvassa el” 5.
lépése)
Megtekintéshez: / (Lejátszási
zoom) gomb/
(Index) gomb
(t „Először ezt olvassa el” 6. lépése)
K Csuklópánt rögzítő fül (t „Először
ezt olvassa el”)
HU
13
L Akkumulátor fedél (t „Először ezt
olvassa el” 1. lépése)
M OPEN jelző (t „Először ezt olvassa
el” 1. lépése)
N Hálózati adapter csatlakozókábel
fedél
AC-LS5K hálózati adapter (nem
tartozék) használata
1
2
3
5
4
• Ne csípje be a zsinórt, amikor becsukja
a fedelet.
O Hozzáférés jelző (t „Először ezt
olvassa el” 4. lépése)
HU
14
Kijelzések a képernyőn
A működtetésről bővebben a zárójelben
lévő oldalakon olvashat.
A
Kijelző
101
1/30”
z
C:32:00
+
A fényképezőgép élvezetes használata
Hátralevő akkumulátor
üzemidő (t „Először ezt
olvassa el” 1. lépése)
Fényképezés közben
VGA
Jelzés
AE/AF rögzítés
(t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
Felvételi üzemmód
(23, 30)
M
Fehéregyensúly (29)
S AF
125 F3.5 +2.0EV
STBY
REC
Mozgókép felvétel közben
STD
640
STBY
Készenlét/
mozgóképfelvétel
(t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
Fényképezőgép mód
(Helyszínválasztás)
(t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
101
00:00:00 [00:28:25]
C:32:00
Fényképezőgép mód
(Program) (23)
+
SL
+2.0EV
1.3
Vaku üzemmód
(t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
Zoommérték
(41, t „Először ezt
olvassa el” 5. lépése)
Vörösszem hatás
csökkentés (42)
Képélesség (32)
5
Telítettség (32)
6
Kontraszt (32)
ON
AF segédfény (43)
Fénymérési üzemmód
(t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
Képhatások (32)
B
Kijelző
Jelzés
S AF M AF
AF üzemmód (41)
AF tartománykeresőkeret kijelzés (27)
HU
15
C
D
Kijelző
4M
Jelzés
3:2
3M
FINE
640
1M
STD
640
VGA
Kijelző
Képméret (t „Először
ezt olvassa el” 4. lépése)
Rázkódás veszélyére
figyelmeztetés (9)
• Azt jelzi, hogy a rázkódás
megakadályozza a tiszta
képek készítését.
Amennyiben a rázkódás
veszélyére figyelmeztetés
megjelenik, akkor is
készíthet képet.
A fénymennyiség
növeléséhez azonban
villanófény vagy állvány
használata javasolt.
160
FINE STD
101
Képminőség (29)
Felvételmappa (46)
• A belső memória
használatakor ez nem
látható.
Hátralévő belső
memóriakapacitás (20)
Hátralévő „Memory
Stick” tárkapacitás (20)
00:00:00
[00:28:05]
Felvételi idő [maximális
felvételi idő] (20)
1/30”
Sorozatkép időköz (31)
400
Hátralévő rögzíthető
képek száma (20)
E
Alacsony
akkumulátorszint
figyelmeztetés (22, 81)
+
Spotméter hajszálkereszt
(t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
AF tartománykeresőkeret (27)
Önkioldó (t „Először
ezt olvassa el” 5. lépése)
C:32:00
Jelzés
Öndiagnózis funkció
kijelző (81)
Dátum/Idő (42)
ISO szám (29)
E
Kijelző
Jelzés
NR, hosszú expozíciós
idejű üzemmód
• Ha 1/6 másodperces vagy
lassabb zársebességet
választ ki, akkor
a fényképezőgép
bekapcsolja az NR lassú
zársebesség funkciót,
hogy csökkentse
a képzajt.
125
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás érték
+2.0EV
DPOF
(nem látható
a képernyőn
az előző
oldalon)
HU
16
EV szintérték (27)
Menü/Vezérlőmenü (25)
Fényképek lejátszása közben
M
101
VGA
101
A
Kijelző
Jelzés
C:32:00
1.3
+2.0EV
500 F3.5
4M
3:2
1M
VGA
FINE
640
STD
640
VOLUME
N
Hangerő (t „Először ezt
olvassa el” 6. lépése)
101
101
VOL.
8/8
00:00:12
160
Lejátszás (t „Először ezt
olvassa el” 6. lépése)
Mozgóképek lejátszása közben
160
Képméret (t „Először
ezt olvassa el” 4. lépése)
Felvételi üzemmód
(23, 30)
M
BACK/NEXT
3M
A fényképezőgép élvezetes használata
Hátralevő akkumulátor
üzemidő (t „Először ezt
olvassa el” 1. lépése)
12/12
Törlésvédés (34)
-
Nyomtatási sorrend
(DPOF) jel (69)
Mappa kiválasztás (33)
• A belső memória
használatakor ez nem
látható.
DPOF
1.3
Step
12/16
Zoommérték
(t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése)
Kockánkénti lejátszás
(30)
B
Kijelző
Jelzés
101-0012
Mappa-fájlsorszám (33)
Lejátszási sáv
(t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése)
HU
17
C
Kijelző
101
E
Jelzés
Kijelző
Jelzés
PictBridge kapcsolat (66)
2005 1 1
A lejátszott kép felvételi
dátuma/ideje (42)
Felvételmappa (46)
• A belső memória
használatakor ez nem
látható.
101
Lejátszásmappa (33)
• A belső memória
használatakor ez nem
látható.
Hátralévő belső
memóriakapacitás (20)
Hátralévő „Memory
Stick” tárkapacitás (20)
8/8 12/12
Kép sorszáma/
A kiválasztott mappában
rögzített képek száma(33)
C:32:00
Öndiagnózis funkció
kijelző (81)
00:00:12
Számláló (t „Először ezt
olvassa el” 6. lépése)
D
Kijelző
Jelzés
Ne szüntesse meg az USB
kábel csatlakozását (67)
+2.0EV
EV szintérték (27)
ISO szám (29)
Fénymérési üzemmód
(t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
Vaku
Fehéregyensúly (29)
500
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás érték
Lejátszási kép
(t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése)
HU
18
DPOF
BACK/
NEXT
VOLUME
Menü/Vezérlőmenü (25)
Képet választ ki
Hangerőt állít
A kijelző módosítása
A
(kijelző/LCD be/ki) gomb minden
egyes megnyomásakor a kijelző
a következőképpen változik meg.
A fényképezőgép élvezetes használata
Kijelzések kikapcsolva
S AF
LCD képernyő kikapcsolva
Kijelzések bekapcsolva
VGA
96
A képinformáció
gyorsnézet közben
is megjeleníthető
S AF
• Amikor az LCD képernyőt kikapcsolja,
akkor a digitális zoom nem működik
(41. oldal) és az [AF Mode] [Single]-re van
állítva (41. oldal). Amikor a (vaku)/
(önkioldó)/
(fénymérés), beállítást
választja ki, akkor a kép körülbelül két
másodpercig megjelenik.
HU
19
Fényképek száma és mozgóképek felvételi ideje
A táblázat a fényképezőgéppel formattált „Memory Stick”-re felvehető fényképek
becsült számát és mozgóképek időtartamát mutatja. A felvételkészítési feltételeknek
megfelelően az értékek eltérhetnek.
A belső memória használatával rögzíthető ugyanannyi kép rögzíthető, mint egy 32MB-os
„Memory Stick” alkalmazásával.
A fényképek száma (A képminőség [Fine] a felső sorban és [Standard] az alsó sorban.)
(Képek)
Tárkapacitás
Méret
32MB
4M
3:2
3M
1M
VGA(E-Mail)
•
•
•
•
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
16
32
65
119
242
494
30
60
121
216
440
898
1 012
1 841
16
32
65
119
242
494
1 012
30
60
121
216
440
898
1 841
20
41
82
148
302
617
1 266
37
74
149
264
537
1 097
2 250
3 038
50
101
202
357
726
1 482
93
187
376
649
1 320
2 694
5 524
196
394
790
1 428
2 904
5 928
12 154
491
985
1 975
3 571
7 261
14 821
30 385
A képek száma a [Mode] menüpont [Normal] beállítása esetén van felsorolva.
Egyetlen fénykép mérete 1M a [Mode] menüpont [Multi Burst] beállítása esetén.
Amikor a még felvehető képek száma 9 999-nél több, akkor a „>9999” kijelzés jelenik meg.
A képeket később átméretezheti ([Resize], (36. oldal)).
Mozgóképek felvételi ideje (óra: perc: másodperc)
Tárkapacitás
Méret
640(Fine)
32MB
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
–
–
–
0:02:57
0:06:02
0:12:20
0:25:18
640(Standard)
0:01:27
0:02:56
0:05:54
0:10:42
0:21:47
0:44:27
1:31:09
160
0:22:42
0:45:39
1:31:33
2:51:21
5:47:05
11:44:22
24:18:25
• [640(Fine)] méretre beállított mozgóképek csak „Memory Stick PRO”-ra rögzíthetők.
• A képméretről és a képminőségről lásd: 11. oldal.
• Amikor korábbi Sony modellekkel felvett képeket játszik le e fényképezőgépen, a kijelző eltérhet
a tényleges képmérettől.
HU
20
Ha nem áll rendelkezésre „Memory Stick”
(Felvételkészítés a belső memóriával)
A fényképezőgép 32 MB-os belső memóriával rendelkezik. Ez a memória nem távolítható
el. A belső memóriát használva a fényképezőgéppel akkor is készíthetők felvételek, ha
nincs „Memory Stick” a készülékbe helyezve.
• A belső memóriával nem rögzíthetők [640(Fine)] képméretre állított mozgóképek.
A fényképezőgép élvezetes használata
„Memory Stick” (nem tartozék) behelyezésekor
[Rögzítés]: Képek rögzítése a „Memory Stick”-re.
[Lejátszás]: A „Memory Stick”-en található képek
lejátszása.
[Menü, Beállítás, stb.]: A „Memory Stick”-en
található képeken különféle funkciók hajthatók
végre.
B
Ha nincs behelyezve „Memory Stick”
B
Belső
memória
[Rögzítés]: Képek rögzítése a belső memória
használatával.
[Lejátszás]: Belső memóriában tárolt képek
lejátszása.
[Menü, Beállítás, stb.]: A belső memóriában található
képeken különféle funkciók hajthatók végre.
A belső memóriában tárolt képadatokról
Az adatok (biztonsági) másolatának hibátlan elkészítéséhez az alábbi módszerek
használata javasolt.
(Biztonsági) másolat készítése az adatokról „Memory Stick”-re
Készítsen elő legalább 32 MB kapacitású „Memory Stick”-et, majd végezze el a [Copy]
(47. oldal) leírt műveletet.
(Biztonsági) másolat készítése az adatokról számítógépe merevlemezére
Végezze el az 52 – 56. oldalakon leírtakat anélkül, hogy „Memory Stick”-et helyezne
fényképezőgépébe.
• A „Memory Stick”-en található képadatok nem helyezhetők át a belső memóriába.
• A fényképezőgépet és egy számítógépet USB kábellel összekötve a belső memóriában tárolt
adatokat számítógépre másolhatja, azonban a számítógépen tárolt adatok nem másolhatók a belső
memóriába.
HU
21
Akkumulátor üzemidő és a felvehető/megtekinthető
képek száma
A táblázat a felvehető/megtekinthető
képek becsült számát és az akkumulátor
üzemidőt mutatja, amikor [Normal]
felvételi üzemmódban, új
akkumulátorokkal 25°C-os környezeti
hőmérsékleten fényképez. A felvehető
vagy megtekinthető képek száma
a „Memory Stick” cseréjét is magában
foglalja, amennyiben szükséges.
Vegye figyelembe, hogy a tényleges
számok kevesebbek lehetnek a jelzettnél
a használati feltételektől függően.
• A felvehető/megtekinthető képek száma és
az akkumulátor üzemidő csökken
a következő feltételek mellett:
–A környező hőmérséklet alacsony
–A vaku használata esetén
–A fényképezőgép gyakori be- és
kikapcsolása esetén
–A zoom gyakori használata esetén
–A [AF Mode] menüpont [Monitor]-ra van
állítva
–Az akkumulátor töltése alacsony
Fényképezés közben
LCD
képernyő
Képek
száma
(Kb.)
Akkumulátor
üzemidő
(perc)
(Körülbelül)
Alkáli
(tartozék)
Be
110
55
Ki
140
70
NH-AA-DA
(Ni-MH )
(nem tartozék)
Be
480
240
Ki
580
290
Akkumulátor
• Fényképezés a következő helyzetekben:
–
(P.Quality) menüpont [Fine]-ra van
állítva
–A [AF Mode] menüpont beállítása [Single]
–Fényképezés egyszer 30 másodpercenként
–A zoomot felváltva kapcsolja a W és a T
végállások között
–A vaku minden második felvételnél villan
–A fényképezőgépet minden tizedik felvétel
után be- és kikapcsolja
• A mérési mód a CIPA szabványon alapszik.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
HU
22
• A felvehető képek száma nem változik
a képmérettől függően.
Fénykép megtekintés közben
Képek száma
Akkumulátor
üzemidő (perc)
Körülbelül
10 600
Körülbelül
530
NH-AA-DA
Körülbelül
(Ni-MH )
13 200
(nem tartozék)
Körülbelül
660
Akkumulátor
Alkáli
(tartozék)
• Az egyes képek megtekintése sorban,
mintegy három másodperces időközökkel
Mozgókép felvétel közben
LCD képernyő Be
LCD képernyő
Ki
Körülbelül
130 perc
Körülbelül
180 perc
NH-AA-DA
Körülbelül
(Ni-MH )
240 perc
(nem tartozék)
Körülbelül
290 perc
Akkumulátor
Alkáli
(tartozék)
• Mozgóképek felvétele folyamatosan,
[160]-as képmérettel
Az üzemmódváltó kapcsoló használata
Állítsa az üzemmódváltó kapcsolót a kívánt funkcióra.
Üzemmódváltó kapcsoló
t
t
A fényképezőgép élvezetes használata
Vezérlő gomb
: Mozgóképfelvétel
„Először ezt olvassa el” 5. lépése
: Lejátszás / Szerkesztés
„Először ezt olvassa el” 6. lépése
Fényképfelvételi üzemmódok
:
Auto: Automatikus üzemmód
Lehetővé teszi, hogy könnyen készítsen felvételt az automatikusan beállított
értékekkel. t „Először ezt olvassa el” 5. lépése
Program (P): Automatikus programozott felvételi üzemmód
Lehetővé teszi, hogy az automatikusan beállított expozícióval (mind
a zársebességgel és rekesznyílás értékkel) készítsen felvételt. Különféle
beállításokat is kiválaszthat a menü segítségével.
(Az elérhető funkciókról bővebben t 26. oldal)
: Helyszínválasztás üzemmód
Lehetővé teszi, hogy a helyszínnek megfelelő előre beállított értékekkel
készítsen felvételt. t „Először ezt olvassa el” 5. lépése
HU
23
Helyszínválasztás
Bővebben t „Először ezt olvassa el” 5. lépése
A készülék a felvétel készítéséhez a funkciók adott, helyszíni feltételeknek megfelelő
kombinációját határozza meg.
( : kiválaszthatja a kívánt beállítást)
Vaku
AF
Fehéregyensúly
tartománykereső
Képsorozat/
Sorozatkép
Villanófény
szintje
—
—
/
/
/
Center AF
SL
Auto
—
—
HU
24
—
A menü használata
A menütételek használata
v/V/b/B gomb
Üzemmódváltó kapcsoló
MENU gomb
z gomb
Vezérlő gomb
A menü használata
1 Kapcsolja be a készüléket, és állítsa be az üzemmódváltó kapcsolót.
Az elérhető tételek az üzemmódváltó kapcsoló állásának és a menü
megfelelően változhatnak.
(Camera) helyzetének
2 Nyomja meg a MENU gombot a menü megjelenítéséhez.
3 Válassza ki a kívánt menütételt
a vezérlőgomb b/B részével.
• Ha a kívánt tétel nem látható, akkor addig
tartsa nyomva a b/B részt, amíg az meg nem
jelenik a képernyőn.
• Nyomja meg a z részt egy tétel kiválasztása
után, amikor az üzemmódváltó kapcsoló
állásba van kapcsolva.
400
200
100
80
Auto
ISO
WB
ISO
4 Válassza ki a beállítást a v/V résszel.
A kiválasztott beállítást kinagyítja és beállítja.
5 A menü kikapcsolásához nyomja meg a MENU gombot.
• Ha van olyan tétel, ami nem jelenik meg, akkor egy v/V jelzés jelenik meg annak a helynek
a szélén, ahol a menütételek rendszerint megjelennek. Hogy megjelenítsen egy aktuálisan nem
megjelenített tételt, válassza ki a jelzést a vezérlőgombbal.
• Nem választhat ki olyan tételt, amely ki van szürkítve.
HU
25
Menütételek
A műveletről bővebben t 25. oldal
Az elérhető menütételek az üzemmódválasztó kapcsoló állásának megfelelően
eltérnek. Csak az elérhető tételek jelennek meg a képernyőn.
(
: elérhető)
Üzemmódválasztó kapcsoló állása:
Auto
Program
Helyszínvál
asztás
Felvétel menüje (27. oldal)
(EV)
—
9 (Focus)
—
—
WB (White Bal)
—
—
ISO
—
—
—
—
—
—
(P.Quality)
—
—
—
(Interval)
—
*
—
—
(Flash Level)
—
*
—
—
Mode (REC Mode)
M
PFX (P.Effect)
—
(Saturation)
—
—
—
—
(Contrast)
—
—
—
—
—
—
—
—
(Sharpness)
—
(Setup)
—
Megtekintés menüje (33. oldal)
—
—
—
—
- (Protect)
—
—
—
—
DPOF
—
—
—
—
(Folder)
—
—
—
—
(Slide)
—
—
—
—
(Resize)
—
—
—
—
(Print)
(Rotate)
—
—
—
—
(Divide)
—
—
—
—
(Setup)
—
—
—
—
Trimming**
—
—
—
—
* A művelet a Helyszín üzemmódnak (24. oldal) megfelelően korlátozott.
**Csak nagyított lejátszás közben elérhető.
HU
26
Felvételi menü
A műveletről bővebben t 25. oldal
Az alapértelmezett beállítást a
jelzés jelöli.
(Camera)
Állókép felvételi üzemmód kiválasztása t 23. oldal, „Először ezt olvassa el” 5. lépése
(EV)
Kézzel állítja be az expozíciót.
A menü használata
– irányba
+ irányba
M +2.0EV
+ irányba: Kivilágosítja a képet.
0EV
Az expozíciót a fényképezőgép automatikusan határozza
meg.
m –2.0EV
– irányba: Besötétíti a képet.
• Az expozícióról bővebben t 10. oldal
• A korrekciós érték 1/3EV növekménnyel állítható be.
• Ha az épp lefényképezett tárgy különösen világos vagy sötét körülmények között van, illetve
a vakut használja, előfordulhat, hogy az expozíció korrekció nem hatásos.
9 (Focus)
Módosíthatja a fókuszálási módot. Használja a menüt, amikor az automatikus fókusz
üzemmódban nehéz a megfelelő fókuszt elérni.
Center AF
(
)
Automatikusan a keret közepéhez közel lévő tárgyra
fókuszál.
• Ennek és az AF rögzítés funkciónak a segítségével
lefényképezheti a kívánt képkompozíciót.
VGAFINE
P
98
AF tartománykereső-keret
S AF
AF tartománykereső-keret
kijelzés
HU
27
A műveletről bővebben t 25. oldal
Multi AF
(Többpontos AF)
(Állókép
)
(Film
)
Automatikusan fókuszál egy tárgyra a kereső-keret
minden tartományában.
• Ez az üzemmód akkor hasznos, amikor a tárgy nem a keret
közepén van.
VGAFINE
P
98
AF tartománykereső-keret
S AF
AF tartománykereső-keret
kijelzés
• Az AF az automatikus fókuszt jelent.
• Amikor mozgóképet vesz fel, akkor a [Multi AF] az ajánlott, mivel az AF bizonyos mértékű
rázkódással is működik.
• Amikor [Digital Zoom]-ot vagy [AF Illuminator]-t használ, akkor az elsőbbségi AF mozgás
a keret közepén vagy annak közelében lévő tárgyhoz van adva. Ebben az esetben a
, vagy
a
kijelzés villog, és az AF tartománykereső-keret nem jelenik meg.
• A Jelenet üzemmódtól függően egyes beállítások nem választhatók ki t 24. oldal
z Ha a tárgy nem éles
Amikor a keret (vagy a képernyő) szélén lévő tárgyat fényképez, illetve a [Center AF]
használatakor előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem fókuszál a keret szélénél lévő tárgyra. Ilyen
esetben tegye a következőket.
1 Komponálja újra a felvételt úgy, hogy a tárgy az AF tartománykereső közepére essen, és
nyomja le félig az exponáló gombot, hogy a tárgyra fókuszáljon (AF rögzítés).
VGA FINE
P
98
AE/AF rögzítés kijelzés
AF tartománykereső-keret
S AF
F2.8 30
Amíg nem nyomja le teljesen az exponáló gombot, addig annyiszor újra próbálhatja
a műveletet, ahányszor akarja.
2 Amikor az AE/AF rögzítés kijelzés abbahagyja a villogást és bekapcsolva marad, akkor
térjen vissza a teljesen megkomponált felvételhez, és teljesen nyomja le az exponáló
gombot.
VGAFINE
P
S AF
HU
28
98
F2.8 30
A műveletről bővebben t 25. oldal
WB (White Bal)
A színárnyalatokat a helyzet megvilágítási feltételeinek megfelelően állítja be, például
amikor egy kép színei furcsán néznek ki.
n (Izzólámpa)
WB(Fénycső)
Olyan helyekhez állítja be, ahol a megvilágítási feltételek
gyorsan változnak, például táncteremben, illetve erős
a megvilágítás, például fényképész stúdiókban.
Fénycsöves megvilágításhoz állítja be.
Felhős éghez állítja be.
(Nappali fény)
Szabadtérhez, éjszakai helyszínek, neon jelek,
tűzijátékok vagy napfelkelte felvételéhez, illetve
napnyugta előtti és utáni körülményekhez állítja be.
Auto
A menü használata
(Felhős)
Automatikusan állítja be a fehéregyensúlyt.
• A [WB]-ről bővebben lásd t 11. oldal
• Előfordulhat, hogy vibráló fénycsővilágítás mellett a fehéregyensúly beállító funkció nem
működik helyesen, még a WB(Fénycső) kiválasztásakor sem.
• A Jelenet üzemmódtól függően egyes beállítások nem választhatók ki t 24. oldal
ISO
Fényérzékenységet választ ki ISO egységgel. A nagyobb szám nagyobb érzékenységet
jelent.
400
200
Válasszon egy nagy számot, ha sötét helyeken, vagy nagy
sebességgel mozgó tárgyat fényképez, vagy válasszon kis
számot magas képminőség eléréséhez.
100
80
Auto
• Az [ISO] érzékenységről bővebben t 10. oldal
• Vegye figyelembe, hogy a kép az ISO érzékenységi szám növekedésével hajlamos zajosabbá válni.
• A [ISO] [Auto] állásban van a Jelenet üzemmódban.
(P.Quality)
A fénykép minőségét választja ki.
Fine (FINE)
Kiváló minőséggel rögzít (nagy tömörítés).
Standard (STD)
Normál minőséggel rögzít (nagy tömörítés).
• A képminőségről bővebben t 11. oldal
HU
29
A műveletről bővebben t 25. oldal
Mode (REC Mode)
Kiválasztja, hogy a fényképezőgép folyamatosan fényképezzen-e vagy sem, amikor
megnyomja az exponáló gombot.
Multi Burst ( M )
16 képkockát rögzít egymás után egy fényképfájlként,
amikor megnyomja az exponáló gombot.
• Ez például sportolás közben a mozdulatainak az
ellenőrzésére alkalmas.
• Kiválaszthatja a Sorozatkép exponálási időközét az
[Interval] üzemmódban (31. oldal).
Burst (
)
A lehető legtöbb képet rögzíti egymás után
(tanulmányozza a következő táblázatot), amikor
lenyomva tartja az exponáló gombot.
• Amikor a „Recording” eltűnik, készítheti a következő
felvételt.
Normal
Nem fényképez folyamatosan.
A [Multi Burst]-ról
• A következő művelet segítségével játszhatja le a [Multi Burst]-tel készített képeket.
–Hogy szüneteltesse/folytassa: Nyomja meg a vezérlőgomb z részét.
–Hogy kockánként játssza le: Nyomja meg a b/B részt szünet üzemmódban. Nyomja meg
a z részt, hogy folytassa a sorozatos lejátszást.
• A következő funkciókat nem használhatja [Multi Burst] üzemmódban:
–Intelligens zoom
–Vaku
–Dátum és idő ráhelyezés
–Egy [Multi Burst]-tel készített kép sorozatának szétválasztása
–Egy [Multi Burst]-tel készített kép sorozatában egy képkocka törlése
–A képkocka időköz [1/30]-tól eltérőre állítása, amikor a
(Fényképezőgép) [Auto] állásba van
kapcsolva
• Amikor egy [Multi Burst]-tel készített kép sorozatát játssza le egy Sorozatkép funkcióval nem
rendelkező számítógép vagy fényképezőgép segítségével, akkor a kép egyetlen 16 képkockás
képként jelenik meg.
• A [Multi Burst] üzemmódban készített képek képmérete 1M.
• [Multi Burst] üzemmódban a Helyszín üzemmódtól függően nem mindig készíthet képet
(24. oldal).
A [Burst]
• A vaku ki van kapcsolva
(Nincs vaku).
• Amikor önkioldóval vesz fel, akkor legfeljebb egy öt képes sorozatot rögzít.
• Amikor az akkumulátor szint alacsony, illetve amikor a belső memória vagy a „Memory Stick”
megtelik, akkor a [Burst] megáll.
• [Burst] üzemmódban a Helyszín üzemmódtól függően nem mindig készíthet képet (24. oldal).
HU
30
A műveletről bővebben t 25. oldal
A folyamatos felvételek maximális száma
(Egység: kép)
Minőség
Méret
Fine
Standard
4M
4
6
3:2
4
6
4
7
1M
10
18
VGA(E-Mail)
30
30
M
A menü használata
3M
(Interval)
A képkocka időközt választja ki [Multi Burst] üzemmódban (30. oldal).
1/7.5 (1/7,5")
1/15 (1/15")
• A beállítás nem végezhető el, amikor a [Mode] (REC
Mode) a menüben nem [Multi Burst]-re van állítva
(30. oldal).
1/30 (1/30")
• A Jelenet üzemmódtól függően lehet, hogy az
t 24. oldal
M
(Időköz) nem jelenik meg a képernyőn
(Flash Level)
A vaku fénymennyiségét állítja be.
+ ( +)
+ irányba: Növeli a vaku szintet.
Normal
– ( –)
- irányba: Csökkenti a vaku szintet.
• Hogy módosítsa a vaku üzemmódot t „Először ezt olvassa el” 5. lépése
• A Jelenet üzemmódtól függően egyes beállítások nem választhatók ki t 24. oldal
HU
31
A műveletről bővebben t 25. oldal
PFX (P.Effect)
Lehetővé teszi, hogy különleges hatásokkal készítsen képet.
B&W(
Sepia (
)
)
Off
A képet egy színben (fekete-fehérben) rögzíti.
A képet szépiában rögzíti (egy régi fényképekhez
hasonlóan).
Nincs effektus.
• Ezt a beállítást a fényképezőgép kikapcsolás után nem őrzi meg.
(Saturation)
Beállítja a kép telítettségét.
+(
)
+ irányba: Világosítja a színeket.
Normal
–(
)
– irányba: Sötétíti a színeket.
(Contrast)
Beállítja a kép kontrasztját.
+(
)
+ irányba: Növeli a kontrasztot.
Normal
–(
)
– irányba: Csökkenti a kontrasztot.
(Sharpness)
Beállítja a kép élességét.
+(
)
+ irányba: Élesíti a képet.
Normal
–(
)
(Setup)
Lásd a 40. oldalt.
HU
32
– irányba: Lágyítja a képet.
Menü megtekintése
Az alapértelmezett beállítást a
A műveletről bővebben t 25. oldal
jelzés jelöli.
(Folder)
Kiválasztja a lejátszani kívánt képeket tartalmazó könyvtárat (csak „Memory Stick”
használatakor).
OK
Lásd a következő műveletet.
Cancel
Megszakítja a kiválasztást.
A menü használata
1 Válassza ki a kívánt mappát a vezérlőgomb b/B részével.
Select Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 9
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
BACK/NEXT
2 Válassza ki a [OK] lehetőséget a v gombbal, majd nyomja meg a z gombot.
z A [Folder]
A fényképezőgép a „Memory Stick” egy meghatározott mappájában tárolja a képeket (46. oldal).
Módosíthatja a mappát, illetve létrehozhat egy újat.
• Hogy létrehozzon egy új mappát t [Create REC. Folder] (46. oldal)
• Hogy módosítsa a mappát a képek rögzítéséhez t [Change REC. Folder] (47. oldal)
• Amikor több létrehozott mappa van a „Memory Stick”-en, és az első vagy az utolsó képet jeleníti
meg a mappában, akkor a következő kijelzések jelennek meg.
: Az előző mappára lép.
: A következő mappára lép.
: Az előző vagy a következő mappákra lép.
HU
33
A műveletről bővebben t 25. oldal
- (Protect)
Megvédi a képeket a véletlen törlés ellen.
Protect (-)
Lásd a következő műveletet.
Exit
Kilép a törlésvédés funkcióból.
Képek törlésvédelme egyképes üzemmódban
1 Jelenítse meg a törlésvédeni kívánt képet.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a [-] (Protect) menüpontot a vezérlőgomb b/B részével, majd nyomja meg
a z részt.
A kép törlésvédett, és a - (törlésvédés) kijelzés megjelenik a képen.
VGA
2/9
-
Protect
Exit
BACK/NEXT
4 Hogy más képet törlésvédjen, válassza ki a kívánt képet a vezérlőgomb b/B részével,
majd nyomja meg a z részt.
Képek törlésvédelme index üzemmódban
1 Nyomja meg az
(index) gombot az index képernyő megjelenítéséhez.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a [-] (Protect) menüpontot a vezérlőgomb b/B részével, majd nyomja meg
a z részt.
4 Válassza ki a [Select] menüpontot a vezérlőgomb v/V részével, majd nyomja meg
a z részt.
5 Válassza ki a törlésvédeni kívánt képet a vezérlőgomb v/V/b/B részével, majd nyomja
meg a z részt.
Egy zöld - kijelzés jelenik meg a kiválasztott képen.
- (zöld)
•
SELECT
MENU
TO NEXT
6 Ismételje meg az 5. lépést más képek törlésvédéséhez.
7 Nyomja meg a MENU gombot.
8 Válassza ki a [OK] menüpontot a B résszel, majd nyomja meg a z részt.
A - kijelzés fehérre változik. A kiválasztott képek törlésvédettek.
HU
34
• Hogy a mappában lévő összes képet törlésvédje, válassza ki az [All In This Folder] menüpontot
a 4. lépésben, és nyomja meg a vezérlőgomb z részét. Válassza ki a [On] menüpontot
a vezérlőgomb B részével, majd nyomja meg a z részt.
A műveletről bővebben t 25. oldal
A törlésvédelem visszavonása
Egyképes üzemmódban
Nyomja meg a vezérlőgomb z „Képek törlésvédelme egyképes üzemmódban” 3.
vagy 4. lépésében.
Index üzemmódban
1 Válassza ki a képet, amelynek a törlésvédelmét meg akarja szüntetni a „Képek
törlésvédelme index üzemmódban” 5. lépésében.
2 Nyomja meg a vezérlőgomb z részét, hogy beszürkítse a - kijelzést.
A menü használata
3 Ismételje meg a fenti műveletet az összes olyan képre, amelynek a törlésvédettségét feloldja.
4 Nyomja meg a MENU gombot, válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb B
részével, majd nyomja meg a z részt.
A mappában lévő összes kép törlésvédelmének visszavonása
Válassza ki az [All In This Folder] menüpontot a „Képek törlésvédelme index
üzemmódban” 4. lépésében, és nyomja meg a z részt. Válassza ki a [Off] menüpontot
a B részével, majd nyomja meg a z részt.
• Vegye figyelembe, hogy az adathordozó formattálása az adathordozón tárolt összes adatot törli,
még ha a képek törlésvédettek is, és ezek a képek nem nyerhetők vissza.
• Egy kis időbe telhet egy kép törlésvédetté tétele.
DPOF
Egy
(Nyomtatási sorrend) kijelölést ad a kinyomtatni kívánt képekhez (69. oldal).
(Print)
Lásd a 65. oldalt.
(Slide)
Felvett képeket játszik le sorrendben (Diabemutató).
Interval
3 sec
Beállítja a diabemutató időközét.
5 sec
10 sec
30 sec
1 min
HU
35
A műveletről bővebben t 25. oldal
Image
Folder
Lejátssza az összes képet a kiválasztott mappában.
All
A „Memory Stick”-en tárolt összes képet lejátssza.
Repeat
On
Folyamatos ciklusban lejátssza az összes képet.
Off
Az összes kép lejátszása után a diabemutató véget ér.
Start
Lásd a következő műveletet.
Cancel
Megszakítja a diabemutatót.
1 Válassza ki az [Interval], [Image] és [Repeat] menüpontot a vezérlőgomb v/V/b/B részével.
2 Válassza ki az [Start] menüpontot a vezérlőgomb V/B részével, majd nyomja meg a z részt.
A diabemutató megkezdődik.
Hogy befejezze a diabemutatót, nyomja meg a vezérlőgomb z részét, válassza ki az [Exit]
menüpontot a B résszel, majd nyomja meg a z részt.
• Diabemutató közben megjelenítheti az előző/következő képet a vezérlőgomb b/B részével.
• Az [Interval] csak egy irányadó érték, ezért ez változhat a képmérettől stb. függően.
(Resize)
Módosíthatja egy rögzített kép képméretét (Átméretezés), és elmentheti azt egy új
fájlként. Az eredeti képet megőrzi még az átméretezés után is.
4M
3M
A beállítási méret csak egy irányadó érték.
t „Először ezt olvassa el” 4. lépése
1M
VGA
Cancel
Megszakítja az átméretezést.
1 Jelenítse meg az átméretezni kívánt képet.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a [
a z részt.
] (Resize) menüpontot a vezérlőgomb b/B részével, majd nyomja meg
4 Válassza ki a kívánt méretet a vezérlőgomb v/V részével, majd nyomja meg a z részt.
Az átméretezett képet a felvételmappába a legújabb fájlként rögzíti.
•
•
•
•
•
HU
36
Az [Image Size]-ról bővebben t „Először ezt olvassa el” 4. lépése
Nem módosíthatja a mozgóképek vagy [Multi Burst]-ök méretét.
Amikor kis méretről nagy méretre módosít, a képminőség romolhat.
Nem méretezhet át 3:2 méretarányú képméretre.
Amikor egy 3:2 méretarányú képet méretez át, a képen felül és alul fekete részek jelennek meg.
A műveletről bővebben t 25. oldal
(Rotate)
Elforgat egy fényképet.
OK
Meghatározza az elforgatást. Lásd a következő műveletet.
Cancel
Megszakítja az elforgatást.
A menü használata
Elforgat egy képet. Lásd a következő műveletet.
1 Jelenítse meg az elforgatandó képet.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a [
a z részt.
4 Válassza ki a [
] (Rotate) menüpontot a vezérlőgomb b/B részével, majd nyomja meg
] menüpontot a v résszel, majd forgassa el a képet a b/B résszel.
5 Válassza ki a [OK] menüpontot a vezérlőgomb v/V részével, majd nyomja meg a z részt.
• Nem forgathat el törlésvédett képet, mozgóképet illetve [Multi Burst]-öt.
• Előfordulhat, hogy nem tudja elforgatni a más fényképezőgépekkel készített képeket.
• Amikor számítógépen néz képeket, előfordulhat, hogy a képforgatás információt a szoftvertől
függően nem adja vissza.
(Divide)
Mozgóképet vág, illetve a mozgóképek szükségtelen részeit törli. Akkor ajánlott
e funkció használata, amikor a belső memória vagy a „Memory Stick” tárkapacitása
nem elegendő, illetve amikor a mozgóképeit az e-mail üzeneteihez csatolja.
• Vegye figyelembe, hogy az eredeti mozgóképet törli, és azt a sorszámot átugorja. Azt is vegye
figyelembe, hogy a már megvágott fájlokat nem állíthatja vissza.
OK
Lásd a következő műveletet.
Cancel
Visszavonja a szétválasztást.
HU
37
A műveletről bővebben t 25. oldal
Példa: Egy 101_0002 sorszámú mozgókép vágása
Ez a fejezet példaként, egy 101_0002 sorszámú mozgókép szétválasztását és törlését
írja le a következő fájl összeállításban.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
1 Az A jelenet kivágása.
1
A
B
2
3
101_0002
Szétválasztás
Az 101_0002-t 101_0004-re és 101_0005-re választja szét.
2 Az B jelenet kivágása.
101_0004
1
A
3
2
B
101_0005
Szétválasztás
Az 101_0005-t 101_0006-re és 101_0007-re választja szét.
3 Az A és B jelenet kivágása, ha azok szükségtelenek.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
B
101_0006
Törlés
Törlés
4 Csak a kívánt jelenetek maradnak meg.
1
3
2
101_0006
Művelet
1 Jelenítse meg a szétválasztandó mozgóképet.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a [
a z részt.
HU
38
] (Divide) menüpontot a vezérlőgomb b/B részével, majd nyomja meg
4 Válassza ki a [OK] lehetőséget a v gombbal, majd nyomja meg a z gombot.
A mozgókép lejátszása megkezdődik.
A műveletről bővebben t 25. oldal
5 Nyomja meg a z részt a kívánt vágási pontnál.
STD
640
Divide
Dividing
Point
00:00:02
OK
Cancel
Exit
A menü használata
• Amikor igazítani akarja a vágási pontot, akkor válassza ki a [c/C] (képkocka hátra/előre)
menüpontot, és igazítson a vágási ponton a b/B segítségével.
• Ha módosítani akarja a vágási pontot, válassza ki a [Cancel] menüpontot. A mozgókép
lejátszása megkezdődik ismét.
6 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v/V részével, és nyomja meg a z részt.
7 Válassza ki a [OK] lehetőséget a v gombbal, majd nyomja meg a z gombot.
A mozgóképet megvágta.
• A megvágott mozgóképekhez új fájlsorszámokat rendel, majd azokat a legújabb fájlokként rögzíti
a kiválasztott felvételmappába.
• Nem vághatja meg a következő fajtájú képeket.
–Fényképet
–Vágáshoz nem elég hosszú mozgókép (körülbelül két másodpercnél rövidebb)
–Törlésvédett mozgóképeket (34. oldal)
(Setup)
Lásd a 40. oldalt.
Trimming
Nagyított kép tárolása (t „Először ezt olvassa el” 6. lépése) új fájlként.
Trimming
Lásd a következő műveletet.
Return
Körülvágás visszavonása.
1 Nyomja meg a MENU gombot lejátszási zoom közben, hogy megjelenítse a menüt.
2 Válassza ki a [Trimming] lehetőséget a vezérlő B gombjával, majd nyomja meg
a z gombot.
3 Válassza ki a képméretet a v/V gombok segítségével, majd nyomja meg a z gombot.
A képről készült felvétel rögzítése után ismét megjelenik az eredeti kép.
• A körülvágott fájl a legújabb fájlként jelenik meg a kiválasztott mappában, és az eredeti kép
továbbra is megmarad.
• A körülvágott képek minősége esetenként gyenge.
• A 3:2 méretű képeket nem lehet körülvágni.
• A Gyorsnézettel megjelenített képeket nem lehet körülvágni.
HU
39
A beállítás képernyő használata
A beállítási tételek használata
A beállítás képernyő segítségével módosíthatja az alapértelmezett beállításokat.
v/V/b/B gomb
Üzemmódváltó kapcsoló
z gomb
MENU gomb
Vezérlő gomb
1 Kapcsolja be a készüléket.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Nyomja meg a vezérlőgomb B részét, hogy
kiválassza a
(Setup) menüpontot.
4 Nyomja meg a vezérlőgomb v/V/b/B
részét, hogy kiválassza a beállítani
kívánt tételt.
A kiválasztott tétel kerete sárgára változik.
1
2
1
5 Nyomja meg a z részt, hogy bevigye
a beállítást.
Setup 2
File Number:
OK
USB Connect:
Cancel
Clock Set:
1
2
Setup 2
File Number:
OK
USB Connect:
Cancel
Clock Set:
1
Kapcsolja ki a
(Setup) képernyőt, nyomja meg a MENU gombot.
A menühöz a Beállítás képernyőről való visszatéréshez nyomja meg többször egymás
után a vezérlőgomb b részét.
Hogy megszakítsa a
(Setup) beállítását
Válassza ki a [Cancel] menüpontot, ha az megjelenik, majd nyomja meg a vezérlőgomb
z részét. Ha nem jelenik meg, akkor ismét válassza ki az előző beállítást.
HU
40
• Ezt a beállítást a fényképezőgép a kikapcsolás után is megőrzi.
1
Camera 1
A műveletről bővebben t 40. oldal
Az alapértelmezett beállítást
jelöli.
AF Mode
Kiválasztja az automatikus fókusz működési üzemmódját.
Single (S AF)
Automatikusan beállítja a fókuszt, amikor félig
lenyomva tartja az exponáló gombot. Ez az üzemmód
álló tárgyak felvételéhez hasznos.
Monitor (M AF)
Automatikusan beállítja a fókuszt azelőtt, mielőtt félig
lenyomva tartja az exponáló gombot. Ez lerövidíti
a fókuszáláshoz szükséges időt.
• Az akkumulátor fogyasztása nagyobb mint [Single]
üzemmódban.
A beállítás képernyő használata
• Amikor kikapcsolt LCD képernyővel a kereső segítségével fényképez, akkor a fényképezőgép
[Single] üzemmódban működik.
Digital Zoom
Kiválasztja a digitális zoom üzemmódot. A fényképezőgép kinagyítja a képet az optikai
zoom (legfeljebb 3×) segítségével. Amikor a zoom mértéke 3×-osnál nagyobb, akkor
a fényképezőgép vagy az intelligens vagy a precíziós digitális zoomot használja.
Smart
(Intelligens zoom)
(
)
A képet szinte torzítás nélkül digitálisan nagyítja ki. Ez
nem elérhető, amikor a képméret [4M]-re vagy [3:2]-re
van állítva.
• Az Intelligens zoom legnagyobb zoommétéke a következő
táblázatban látható.
Precision
(Precíziós digitális zoom)
(
)
Minden képméretet legfeljebb a 6×-osára nagyítja ki, de
a képminőség romlik.
Off ( )
Nem használja a digitális zoomot.
Képméret és a legnagyobb zoommérték az Intelligens zoom segítségével
Méret
A legnagyobb zoom mérték
4M
—
3M
Kb. 3,4×
1M
Kb. 5,4×
VGA(E-Mail)
Kb. 10×
HU
41
A műveletről bővebben t 40. oldal
• Amikor megnyomja a zoom gombot, akkor a zoommérték kijelzés a következőképpen jelenik meg.
E vonal W felőli oldala az optikai zoom
tartomány, és a T felőli oldala a digitális zoom
tartomány
Zoommérték kijelzés
• Az intelligens zoom/precíziós zoom legnagyobb zoommértéke tartalmazza az optikai zoom mértékét.
• Az AF tartománykereső-keret nem jelenik meg a digitális zoom használatakor. A
vagy a
kijelzés villog, és a keret középpontjához közelebb eső tárgyak elsőbbséget élveznek az AF
működésekor.
• Amikor az intelligens zoomot használja, akkor a képernyőn megjelenő kép gyengébb
minőségűnek látszódhat. Azonban ez a jelenség a felvett kép minőségét nem befolyásolja.
Date/Time
Kiválasztja hogyan vegye fel a dátumot vagy az időt a képre. Válassza ki, mielőtt
fényképez.
• A dátum és idő nem jelenik meg felvételkészítés közben, helyette a
kijelzés jelenik meg.
A dátum és idő csak lejátszás közben, a képernyő jobb alsó sarkában pirosan jelenik meg.
Day&Time
Felveszi a dátumot, órát és percet.
Date
Felveszi az évet, hónapot és napot.
• A dátumot a kiválasztott formátumban illeszti be.
(t „Állítsa be az órát” 2. lépése „Először ezt olvassa el”)
Off
Nem veszi fel a dátumot és időt.
• Nem illeszthet be dátumot és időt mozgóképre és [Multi Burst] üzemmódban készített képre.
• A felvett dátum és idő később nem távolítható el.
Red Eye Reduction
Csökkenti a vörösszem hatást, amikor a vakut
használja. Válassza ki, mielőtt fényképez.
On (
)
Csökkenti a vörösszem hatást.
• A vaku kétszer vagy többször elővillan fényképezés előtt.
Off
Nem használja a Vörösszem csökkentést.
• Mivel körülbelül egy másodpercbe telik amíg a zár kattan, szilárdan tartsa a fényképezőgépet,
hogy megakadályozza a rázkódás hatását. Azt se engedje, hogy a tárgy mozogjon.
• Előfordulhat, hogy a vörösszem csökkentés nem éri el a kívánt hatást az egyéni tulajdonságoktól
és a tárgytávolságtól függően, ha a személy nem látja az elővillanást, illetve egyéb okok miatt.
HU
42
A műveletről bővebben t 40. oldal
AF Illuminator
Az AF segédfény derítő fényt ad, hogy megkönnyítse a sötét környezetben lévő tárgyra
fókuszálást.
Amíg a fókuszt nem rögzítette, addig az AF segédfény vörös fényt bocsát ki, lehetővé
téve, hogy a fényképezőgép könnyen fókuszáljon, amikor az exponáló gombot félig
lenyomja. Az ON kijelzés ekkor megjelenik.
Auto
Az AF segédfényt használja.
Off
Az AF segédfényt nem használja.
A beállítás képernyő használata
• Ha az AF segédfény nem éri el a tárgyat megfelelően, vagy a tárgy nem kontrasztos, akkor fókusz
nem állítódik be. (A távolság lehetőleg ne legyen 3,5 m-nél (W)/2,5 m-nél (T).
• A fókusz beállítható mindaddig, amíg az AF segédfény eléri a tárgyat, még akkor is, ha a fény nem
pontosan a tárgy közepét világítja meg.
• Az AF tartománykereső-keret nem jelenik meg. A
vagy a
kijelzés villog, és a keret
középpontjához közelebb eső tárgyak elsőbbséget élveznek az AF működésekor.
• Az AF segédfény nem működik, amikor a Helyszín üzemmód
(Éjszakai) vagy
(Tájkép)
üzemmódja van kiválasztva.
• Az AF segédfény nagyon fényesen világít. Noha veszélytelen, ne nézzen közvetlenül az AF
segédfény forrásba közelről.
Auto Review
Körülbelül két másodpercig megjeleníti a felvett képet a képernyőn, közvetlenül
fényképezés után.
On
Az Automatikus ellenőrzést használja.
Off
Az Automatikus ellenőrzést nem használja.
• Nem készítheti el a következő képet, az Automatikus ellenőrzés kijelzése közben. Ha ez idő alatt
félig lenyomja az exponáló gombot, a felvett kép kijelzése eltűnik, és azonnal elkészítheti
a következő felvételt.
HU
43
2
Camera 2
Az alapértelmezett beállítást
A műveletről bővebben t 40. oldal
jelöli.
Enlarged Icon
Ideiglenesen kinagyítja a beállítás kijelzését, amikor megnyomja a
(Önkioldó) vagy
(Fénymérés üzemmód) gombot.
HU
44
On
A kijelzéseket kinagyítja.
Off
A kijelzéseket nem nagyítja ki.
(Vaku üzemmód),
Internal Memory Tool
A műveletről bővebben t 40. oldal
Ez a tétel nem jelenik meg, ha a fényképezőgépbe „Memory Stick” van behelyezve.
Az alapértelmezett beállítást
jelöli.
Format
Belső memória formattálása.
• Vegye figyelembe, hogy a formatálás visszavonhatatlanul törli az összes adatot a belső
memóriából, a törlésvédett képeket is beleértve.
OK
Lásd a következő műveletet.
Cancel
Megszakítja a formattálást.
1 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
Megjelenik a „All data in internal memory will be erased Ready?” üzenet.
A beállítás képernyő használata
2 Válassza ki a [OK] lehetőséget a v gombbal, majd nyomja meg a z gombot.
A formattálást befejezte.
HU
45
Memory Stick Tool
A műveletről bővebben t 40. oldal
Ez a tétel csak akkor jelenik meg, ha a fényképezőgépbe „Memory Stick” van
behelyezve.
Az alapértelmezett beállítást
jelöli.
Format
Formattálja a „Memory Stick”-t. A kereskedelemben kapható „Memory Stick” már
formattált és azonnal használható.
• Vegye figyelembe, hogy a formatálás visszavonhatatlanul törli az összes adatot a „Memory Stick”en, még a törlésvédett képeket is beleértve.
OK
Lásd a következő műveletet.
Cancel
Megszakítja a formattálást.
1 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
Megjelenik a „All data in Memory Stick will be erased Ready?” üzenet.
2 Válassza ki a [OK] lehetőséget a v gombbal, majd nyomja meg a z gombot.
A formattálást befejezte.
Create REC. Folder
A képek rögzítéséhez létrehoz egy mappát a „Memory Stick”-en.
OK
Lásd a következő műveletet.
Cancel
Megszakítja a mappa létrehozását.
1 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A mappa létrehozás képernyő megjelenik.
Create REC. Folder
Creating REC. folder
102MSDCF
Ready?
OK
Cancel
2 Válassza ki a [OK] lehetőséget a v gombbal, majd nyomja meg a z gombot.
A létrehozott új mappa a legnagyobb sorszámnál eggyel nagyobb sorszámot kap, és
a mappa lesz az aktuális felvételmappa.
A mappáról bővebben lásd a lásd 33. oldal.
Amikor nem hoz létre új mappát, a „101MSDCF” mappába rögzíti a képeket.
A legnagyobb „999MSDCF” sorszámig hozhat létre mappákat.
A képeket mindaddig az újonnan létrehozott mappába rögzíti, amíg létre nem hoz vagy ki nem
választ egy másik mappát.
• Nem törölhet mappát a fényképezőgéppel. Mappa töröléséhez használjon számítógépet stb.
• Legfeljebb 4 000 képet tárolhat egy mappában. Amikor egy mappa megtelik, a készülék egy új
mappát hoz létre automatikusan.
• További információkat lásd a lásd „Képfájl tárolási célmappák és fájlnevek” (57. oldal).
•
•
•
•
HU
46
A műveletről bővebben t 40. oldal
Change REC. Folder
Módosítja a képek felvételéhez aktuálisan használt mappát.
OK
Lásd a következő műveletet.
Cancel
Visszavonja a felvételmappa módosítását.
1 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A mappa kiválasztása képernyő megjelenik.
Select REC. Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 0
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
A beállítás képernyő használata
OK
Cancel
BACK/NEXT
2 Válassza ki a kívánt mappát a b/B résszel, és az [OK] menüpontot a v résszel, majd
nyomja meg a z részt.
• Nem választhatja ki a „100MSDCF” mappát felvételmappának.
• Az felvett képeket nem helyezheti át másik mappába.
Copy
A belső memóriában található összes kép átmásolása „Memory Stick”-re.
OK
Lásd a következő műveletet.
Cancel
Másolás visszavonása.
1 Helyezzen be legalább 32 MB kapacitású „Memory Stick”-et.
2 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
Megjelenik a „All data in internal memory will be copied Ready?” üzenet.
3 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
Kezdetét veszi a másolás.
Copying
102_COPY
• Használjon elegendő kapacitású akkumulátorokat vagy hálózati adaptert (nem tartozék).
Ha alacsony maradék kapacitású akkumulátorokkal próbál képfájlokat másolni, akkor az
akkumulátorok lemerülhetnek, ez pedig eredménytelen másoláshoz, illetve az adatok sérüléséhez
vezethet.
• Képeket nem lehet egyesével másolni.
• Az eredeti képek a másolás után is megmaradnak a belső memóriában. A belső memória
tartalmának törléséhez másolás után távolítsa el a „Memory Stick”-et, majd végezzen [Format]-t
a
Internal Memory Tool (45. oldal) részben.
• A „Memory Stick”-re másolt mappát nem lehet kiválasztani.
•A
(Nyomtatási sorrend) jelek beállítása nem kerül másolásra az adatok másolásakor.
HU
47
1
Setup 1
Az alapértelmezett beállítást
A műveletről bővebben t 40. oldal
jelöli.
Beep
A fényképezőgép működtetésekor kiadott hangot választja ki.
Shutter
Bekapcsolja az exponálási hangjelzést, ha megnyomja az
exponáló gombot.
On
Bekapcsolja a sípjelzést/exponálási hangjelzést, ha
megnyomja a vezérlőgombot/exponáló gombot.
Off
Kikapcsolja a sípjelzést/exponálási hangjelzést.
Language
A menütételek, figyelmeztetések és üzenetek megjelenítésére használt nyelvet
választja ki.
Initialize
Alapértelmezett értékek beállításának indítása.
OK
Lásd a következő műveletet.
Cancel
Alaphelyzetbe állítás visszavonása.
1 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
Megjelenik a „Initialize all settings Ready?” üzenet.
2 Válassza ki a [OK] lehetőséget a v gombbal, majd nyomja meg a z gombot.
Beállítások visszaállítása az alapértelmezett értékekre.
• Alaphelyzetbe állításkor ne szakítsa meg a készülék tápellátását.
HU
48
2
Setup 2
Az alapértelmezett beállítást
A műveletről bővebben t 40. oldal
jelöli.
File Number
Kiválasztja azt az eljárást, amely segítségével fájlsorszámot rendel a képekhez.
A sorrendben a következő sorszámot rendeli a fájlhoz
még akkor is, ha felvételmappát vagy „Memory Stick”-et
cserél. (Amikor a kicserélt „Memory Stick” az utoljára
hozzárendelt sorszámnál nagyobb sorszámú fájlt
tartalmaz, akkor a legnagyobb sorszámnál eggyel
nagyobb sorszámot rendel hozzá.)
Reset
0001-től kezd minden egyes mappa váltáskor. (Ha
a felvételmappa már tartalmaz fájlt, a számozás
a legnagyobb sorszámtól kezdődik.)
A beállítás képernyő használata
Series
USB Connect
A használandó USB üzemmódot választja ki, amikor a fényképezőgépet
számítógéphez vagy PictBridge kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja az USB kábel
segítségével.
PictBridge
A fényképezőgépet PictBridge kompatibilis
nyomtatóhoz csatlakoztatja (65. oldal).
PTP
Amikor a [PTP] (képátviteli protokoll) be van állítva, és
a fényképezőgép számítógéphez van csatlakoztatva,
akkor a fényképezőgéppel kiválasztott felvételmappában
lévő képeket átmásolja a számítógépre. (A Windows XPvel és a Mac OS X-el kompatibilis.)
Normal
A fényképezőgépet számítógéphez csatlakoztatja
(54. oldal).
Clock Set
A dátumot és időt állítja be.
OK
Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v
részével, és nyomja meg a z részt. Majd végezze el az
„Állítsa be az órat” című részben leírt műveletet
(t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
Cancel
Megszakítja az óra beállítását.
HU
49
A számítógépe használata
Windows rendszerű számítóg használata
A Macintosh számítógép használatáról
bővebben a „Macintosh számítógép
használata” (62. oldal) című részben
olvashat.
Előkészület
Képek másolása a számítógépére (52. oldal)
Képek megtekintése
a számítógépén
Az USB meghajtóprogram
telepítése.
• Nincs szükség
meghajtóprogram telepítésére,
amikor Windows XP-t használ.
Képek élvezete a „PicturePackage” segítségével
(60. oldal)
A számítógépére mentett képek
megtekintése
A „PicturePackage”
telepítése (60. oldal).
Képek tárolása CD-R lemezen
Zenés Videó/Diabemutató
készítése
Képnyomtatás
Videó CD készítése az „ImageMixer” segítségével
(60. oldal)
Videó CD készítése
HU
50
Az „ImageMixer VCD2”-t
automatikusan telepíti,
amikor a „PicturePackage”-t
telepíti.
Ajánlott számítógép környezet
A következő környezet ajánlott
a fényképezőgéphez csatlakoztatott
számítógéphez.
Ajánlott környezet képek másolásához
Operációs rendszer (OS) (előre telepített):
Microsoft Windows 98, Windows 98SE,
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP
Home Edition, vagy Windows XP
Professional
• A működés nem biztosítható a fent leírt
operációs rendszerek frissített változata
esetén, illetve több-betöltéses
környezetben.
USB csatlakozó: Szokásos tartozék
Kijelző: 800 × 600 képpont vagy több,
Közepes szín (16-bites szín, 65 000 szín)
vagy több
Ajánlott környezet a „PicturePackage”/
„ImageMixer VCD2” használatához
Szoftver: Macromedia Flash Player 6.0 vagy
későbbi, Windows Media Player 7.0
vagy későbbi, DirectX 9.0b vagy
későbbi verzió
Hangkártya: 16-bites sztereó hangkártya
hangsugárzókkal
Memória: 64 MB vagy több (128 MB vagy
több ajánlott.)
Megjegyzések a fényképezőgép
számítógéphez történő
csatlakoztatásáról
• A működés nem garantált az összes fent
említett ajánlott számítógép környezethez.
• Ha egyszerre két vagy több USB eszközt
csatlakoztat egyetlen számítógéphez, akkor
a használt USB eszközök típusától függően
előfordulhat, hogy bizonyos eszközök,
beleértve a fényképezőgépét is, nem
működnek.
• USB hub használatakor a működés nem
garantált.
• A fényképezőgép csatlakoztatása
a Hi-Speed USB (USB 2.0-nak megfelelő)
kompatibilis felület segítségével lehetővé
teszi a fejlett átvitelt (nagysebességű
átvitelt), mivel e fényképezőgép Hi-Speed
USB (USB 2.0-nak megfelelő) kompatibilis.
• Az USB kapcsolatnak két módja van,
amikor számítógépet csatlakoztat, [Normal]
(alapértelmezett beállítás) és [PTP]
üzemmód. Ez a szakasz a [Normal]
üzemmódot írja le példaként. A [PTP]-ről
bővebben lásd a lásd 49. oldal.
• Amikor a számítógép visszaáll
a felfüggesztés vagy készenlét üzemmódból,
előfordulhat, hogy a fényképezőgépe és
a számítógép közötti kommunikáció
ugyanakkor nem áll helyre.
A számítógépe használata
CPU: MMX Pentium 200 MHz vagy
gyorsabb
• A szoftver kompatibilis a DirectX
technológiával. Használat előtt telepíteni
kell a „Direct X” programot.
• Azért, hogy CD-R-eket írjon, egy különálló
szoftver alkalmazás szükséges a rögzítő
eszköz működtetéséhez.
Merevlemez: A telepítéshez szükséges lemez
tárhely—körülbelül 500 MB
Kijelző: Videokártya (Direct Draw
meghajtóprogram kompatibilis) 4 MB
VRAM
• Zenés videó/Diabemutatók automatikus
létrehozásához (60. oldal), 500 Mhz-es vagy
gyorsabb Pentium III CPU szükséges.
• Az „ImageMixer VCD2” használatához
800 Mhz-es vagy gyorsabb Pentium III CPU
ajánlott.
HU
51
Képek másolása a számítógépre
Ez a fejezet példaként, egy Windows op.
rendszerű számítógép használatához
szükséges eljárást ír le.
A következőképpen másolhatja át
a képeket a fényképezőgépről
a számítógépére.
„Memory Stick” nyílással rendelkező
számítógéphez
Vegye ki a „Memory Stick”-et
a fényképezőgépből, és helyezze be
a „Memory Stick”-et a számítógép
„Memory Stick” nyílásába, majd
másolja át a képeket.
„Memory Stick” nyílással nem
rendelkező számítógéphez
Hogy képeket másoljon, kövesse az
1. – 5. szakaszt az 52.– 56. oldalon.
• A példákban a „Memory Stick”-en található
képek számítógépre másolásakor megjelenő
képernyők szerepelnek.
1 Állítsa le az összes használatban
lévő szoftver alkalmazást.
• A Windows 2000-ben
adminisztrátorként (feljogosított
adminisztrátorok) jelentkezzen be.
2 Helyezze be a CD-ROM-ot
a számítógépbe, majd kattintson
az [USB Driver]-re, amikor
a telepítés menüképernyője
megjelenik.
Az „InstallShield Wizard” (Telepítés
varázsló) képernyő megjelenik.
• Ha a menüképernyő nem jelenik meg,
akkor kattintson kétszer a
(My
Computer) ikonra t
(PICTUREPACKAGE).
3 Kattintson a [Next]-re.
1. szakasz: Az USB
meghajtóprogram telepítése
• A meghajtóprogram egy olyan szoftver,
amely lehetővé teszi, hogy a számítógéphez
csatlakoztatott készülék megfelelően
működjön.
• Amikor Windows XP-t használ, akkor,
kezdje a 2. szakasztól.
• Amikor a „PicturePackage” már telepítve
van, akkor az 1. szakasz szükségtelen.
MEGJEGYZÉS: Ebben az
esetben ne csatlakoztassa
a fényképezőgépet
a számítógéphez.
HU
52
Az USB meghajtóprogram telepítése
megkezdődik. Amikor a telepítés
befejeződik, akkor a képernyő
tájékoztatja a befejezésről.
4 Kattintson a [Yes, I want to
2
restart my computer now] (Igen,
most kívánom újraindítani
a számítógépet) előtt lévő
jelölőnégyzetre, hogy azt kijelölje,
majd kattintson a [Finish]-re.
1
1
2
1
2
Vegye ki a CD-ROM-ot, amikor
a telepítés befejeződött.
2. szakasz: A fényképezőgép és
a számítógép előkészítése
1 Helyezzen be egy rögzített
képeket tartalmazó „Memory
Stick”-et a fényképezőgépbe.
• Amikor akkumulátoros üzemmódban
másol képeket a számítógépére,
a másolás meghiúsulhat, vagy a képadat
megsérülhet, ha az akkumulátorok túl
korán lemerülnek.
A számítógépe használata
A számítógépe újraindul. Most
létrehozhatja az USB kapcsolatot.
3 Kapcsolja az üzemmódváltó
kapcsolót
állásba, majd
kapcsolja be a fényképezőgépet
és a számítógépet.
POWER
• Képek belső memóriába másolásakor
erre a lépésre nincs szükség.
2 Helyezzen elegendő maradék
töltésszintű akkumulátorokat
a fényképezőgépbe, vagy
csatlakoztassa
a fényképezőgépet hálózati
adapter (nem tartozék)
segítségével egy hálózati
aljzathoz.
HU
53
3. szakasz: A fényképezőgép és
a számítógépe csatlakoztatása
Az (USB)
aljzathoz
4.-A szakasz: Képek másolása
számítógépre
• Windows 98/98SE/2000/Me esetén kövesse
a „4.-B szakasz: Képek másolása
számítógépre” részben, a 55. oldalon
leírtakat.
Ez a fejezet példaként, képek másolását
írja le a „My Documents” mappába.
USB-kábel
1 Az USB kapcsolat létrehozása
USB csatlakozóhoz
• Windows XP esetén, az automatikus
lejátszás varázsló megjelenik az asztalon.
„USB Mode Normal” megjelenik
a fényképezőgép képernyőjén.
USB Mode
Normal
Memory Stick
Switch on
Memóriahasználat
kijelzések*
* Kommunikáció közben a memóriahasználat
kijelzések pirosra változnak. Addig ne
működtesse a számítógépet, amíg
a kijelzések fehérre nem változnak.
• Ha az „USB Mode Normal” nem jelenik
meg, akkor állítsa az [USB Connect]
menüpontot [Normal]-ra (49. oldal).
HU
1
MENU
Amikor az USB kapcsolat először jön
létre, a számítógépe automatikusan
lefuttat egy programot a fényképezőgép
felismeréséhez. Várjon egy kicsit.
54
után a 3. szakaszban kattintson
a [Copy pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard]-ra
(Képek másolása a számítógép
egyik mappájába (Microsoft
scanner és fényképezőgép
varázsló)) t [OK]-ra, amint
a varázsló képernyő
automatikusan megjelenik az
asztalon.
2
A „Scanner and Camera Wizard”
(Kereső és Kamera Varázsló)
képernyő megjelenik.
2 Kattintson a [Next]-re.
A fényképezőgép „Memory Stick”jére mentett képek megjelennek.
• Ha nincs behelyezve „Memory Stick”,
akkor a belső memóriában található
képek jelennek meg.
3 Kattintson a nem kívánt képek
jelölőnégyzetére, hogy eltávolítsa
az ellenőrző jelölést, így azokat
nem másolja át, majd kattintson
a [Next]-re.
5 Kattintson a [Nothing. I'm
finished working with these
pictures] (Semmit. Befejeztem
a munkát e képekkel) előtt lévő
jelölőnégyzetre, hogy azt kijelölje,
majd kattintson a [Next]-re.
1
1
2
2
4 Válasszon ki egy nevet és
célmappát a képeinek, majd
kattintson a [Next]-re.
A számítógépe használata
Az „Picture Name and Destination”
(Képnév és Célmappa) képernyő
megjelenik.
A „Completing the Scanner and
Camera Wizard” (Kereső és Kamera
Varázsló befejezése) képernyő
megjelenik.
6 Kattintson a [Finish]-re.
A varázslóképernyő bezáródik.
1
2
• További képek másolásához húzza ki az
USB kábelt (57. oldal), és csatlakoztassa
újra. Majd kövesse a „3. szakasz:
A fényképezőgép és a számítógépe
csatlakoztatása”, 54. oldal.
4.-B szakasz: Képek másolása
számítógépre
A képmásolás megkezdődik. Amikor
a másolást befejezte, az „Other
Options” (Egyéb opciók) képernyő
megjelenik.
• Windows XP rendszernél, kövesse a
„4.-A szakasz: Képek másolása
számítógépre”, 54. oldal.
• Ez a szakasz a képek „My Documents”
mappába másolását írja le példaként.
Ez a szakasz a képek „My Documents”
mappába másolását írja le példaként.
HU
55
1 Kattintson kétszer a [My
Computer] t [Removable Disk] t
[DCIM] ikonra.
3 Kattintson kétszer a [My
Documents] mappára. Majd, jobb
egérgombbal kattintson a „My
Documents” ablakra, hogy
megjelenítse a menüt, és
kattintson a [Paste]-re.
1
2
• Ha a „Removable Disk” ikon nem
jelenik meg, akkor lásd az lásd 76. oldal.
2 Kattintson kétszer arra
a mappára, ahol a másolni kívánt
képfájlokat tárolja.
Majd a jobb egérgombbal
kattintson egy képfájlra, hogy
megjelenítse a menüt, majd
kattintson a [Copy]-ra.
1
A képfájlokat átmásolja a „My
Documents” mappába.
• Amikor a célmappa már tartalmaz
a másolandó fájllal azonos elnevezésű
fájlt, akkor a felülírás megerősítését kérő
párbeszédablak megjelenik. Amikor
felülírja a létező képet az újjal, az eredeti
fájl adatot törli. A képfájl számítógépre
másolásához felülírás nélkül, módosítsa
a fájlnevet egy másik névre, majd
másolja át a képfájlt. Azonban vegye
figyelembe, hogy ha módosítja
a fájlnevet, akkor a fényképezőgépével
nem tudja lejátszani azt a képet
(59. oldal).
2
5. szakasz: Képek megtekintése
a számítógépén
• Képfájlok tárolási célhelyéről, lásd
57. oldal
HU
56
E szakasz a „My Documents” mappába
másolt képek megtekintéséhez
szükséges műveletet írja le.
1 Kattintson a [Start] t [My
Documents] ikonra.
x Windows 2000/Me/XP rendszerhez
1 Kattintson kétszer a feladattálcán lévő
ikonra.
2
Kattintson kétszer ide
2 Kattintson a
[Stop]-ra.
1
A „My Documents” mappa tartalma
megjelenik.
2 Kattintson kétszer a kívánt
képfájlra.
3 Hagyja jóvá az eszközt a megerősítést
kérő párbeszédablakban, majd
kattintson az [OK]-ra.
4 Kattintson a [OK]-ra.
• A 4. lépés Windows XP rendszernél
szükségtelen.
5 Húzza ki az USB kábelt, távolítsa el
a „Memory Stick”-t, vagy kapcsolja
ki a fényképezőgépet. Ha „Memory
Stick”-ről kíván képeket másolni,
miután a belső memóriában található
képeket számítógépre másolta,
helyezze be a „Memory Stick”-et.
A számítógépe használata
• Ha nem Windows XP-t használ, akkor
kattintson kétszer [My Documents]-ra az
asztalon.
(Sony DSC) t
x Windows 98/98SE rendszerhez
1 Ellenőrizze, hogy a képernyőn
a memóriahasználat kijelzések
(54. oldal) fehérek-e.
A kép megjelenik.
Az USB kapcsolat törlése
Végezze el a következő műveletet,
amikor:
• Az USB kábel kihúzása
• Kiveszi a „Memory Stick”-et
• „Memory Stick” behelyezése, miután
képeket másolt a belső memóriából
• Kikapcsolja a fényképezőgépet
2 Húzza ki az USB kábelt, távolítsa el
a „Memory Stick”-t, vagy kapcsolja ki
a fényképezőgépet. Ha „Memory
Stick”-ről kíván képeket másolni,
miután a belső memóriában található
képeket számítógépre másolta,
helyezze be a „Memory Stick”-et.
Képfájl tárolási célmappák és
fájlnevek
A fényképezőgépével rögzített
képfájlok a „Memory Stick”-en lévő
mappák szerint vannak csoportosítva.
HU
57
Példa: mappák megtekintése Windows XP-n
A
B
C
A Mappa létrehozási funkcióval nem
rendelkező fényképezőgép segítségével
rögzített kép adatokat tartalmazó
mappa
B E fényképezőgép segítségével rögzített
kép adatokat tartalmazó mappa
Ha nem hozott létre új mappákat,
akkor csak a „101MSDCF” mappa
látható.
A belső memória esetén csak
a „101_SONY” mappa látható.
C Mappa létrehozási funkcióval nem
rendelkező fényképezőgép segítségével
rögzített mozgókép adatokat stb.
tartalmazó mappa
HU
58
• Nem rögzíthet képeket a „100MSDCF” vagy
az „MSSONY” mappákba. E mappákban
lévő képek kizárólag megtekintésre
alkalmasak.
• A mappákról szóló további tudnivalókat
lásd a 33. és a 46. oldalon.
• A képfájlok a következőképpen vannak
elnevezve. A ssss karakter helyen 0001
és 9999 közötti tetszőleges szám állhat.
A mozgókép módban felvett mozgóképfájl
és a hozzá tartozó indexkép nevének
számrésze azonos.
– Állóképfájlok: DSC0ssss.JPG
– Mozgóképfájlok: MOV0ssss.MPG
– Mozgóképek rögzítésekor rögzített
indexképfájlok: MOV0ssss.THM
Számítógépen tárolt képfájlok megtekintése
a fényképezőgéppel („Memory Stick” használatával)
Ez a fejezet példaként, egy Windowsos
számítógép használatához szükséges
eljárást ír le.
Amikor egy képfájlt számítógépre
másolt, az már nem marad a „Memory
Stick”-en, akkor tekintheti meg azt
a képet ismét a fényképezőgépén, ha
a számítógépen lévő képfájlt a „Memory
Stick”-re másolja.
sorrendben a „Memory Stick”
mappába a képfájlt.
1Kattintson a jobb egérgombbal
a képfájlra, majd kattintson
a [Copy]-ra.
2Kattintson kétszer a [Removable
Disk] vagy a [Sony MemoryStick]
ikonra a [My Computer]-ben.
3Jobb egérgombbal kattintson
a [sssMSDCF] mappára
a [DCIM] mappában, majd
kattintson a [Paste]-re.
• A sss karakter helyen 100 és 999
közötti tetszőleges szám állhat.
A számítógépe használata
• Az 1. lépés nem szükséges, ha
a fényképezőgépével beállított fájlnevet
nem módosította.
• A képmérettől függően előfordulhat, hogy
nem tud bizonyos képeket lejátszani.
• A lejátszás a fényképezőgépén nem
garantálható, ha egy képfájlt már
feldolgozott számítógéppel, illetve ha
a képfájlt más típusú fényképezőgép
segítségével rögzítették.
• Ha nincs mappa, először hozzon létre egy
mappát a fényképezőgépével (46. oldal),
majd másolja át a képfájlt.
2 Másolja át a következő
1 Kattintson a jobb egérgombbal
a képfájlra, majd kattintson
a [Rename]-re. Módosítsa
a fájlnevet „DSC0ssss”
fájlnévre.
Írjon be egy 0001 és 9999 közötti
számot a ssss karakter helyekre.
1
2
• Ha a felülírás megerősítését kérő
párbeszédablak megjelenik, akkor írjon be
egy másik sorszámot az 1. lépésben.
• A számítógép beállításától függően
a kiterjesztés is megjelenhet. A fényképek
kiterjesztése JPG, a mozgóképeké pedig
MPG. Ne módosítsa a kiterjesztést.
HU
59
A mellékelt szoftver használata
Ez a fejezet példaként, egy Windowsos
számítógép használatához szükséges
eljárást ír le.
A mellékelt szoftver áttekintése
A mellékelt CD-ROM két szoftver
alkalmazást tartalmaz:
„PicturePackage” és „ImageMixer”.
PicturePackage
A
B
C
D
• Amikor a „PicturePackage”-t telepíti, akkor
az USB meghajtóprogramot automatikusan
telepíti.
1 Kapcsolja be a számítógépét, és
helyezze be a (mellékelt)
CD-ROM-ot a CD-ROM
meghajtóba.
A telepítési menü képernyő
megjelenik.
• Ha nem jelenik meg, akkor kattintson
kétszer a
(My Computer) t
(PICTUREPACKAGE) ikonra.
2 Kattintson a [PicturePackage]-re.
A „Choose Setup Language”
(Válassza ki a beállítás nyelvet)
képernyő megjelenik.
Mire használhatja:
A Videó CD írás
Az „ImageMixer VCD2” képernyő
megjelenik.
B Music Video/Slideshow Producer
(Zenei videó/Diabemutató készítő)
C Save the images on CD-R (A képek
mentése CD-R-re)
D Viewing video and pictures on PC
(Videó és képek megtekintése PC-n)
A funkciók elindítása:
Kattintson az A-D pontok egyikére,
majd kattintson a gombra a képernyő
jobb alsó részén.
3 Válassza ki a kívánt nyelvet, majd
kattintson a [Next]-re kétszer.
Ez a szakasz az angol-nyelvű
képernyőt írja le.
A „License Agreement”
(Licencszerződés) képernyő
megjelenik.
Olvassa el figyelmesen a szerződést.
Ha elfogadja a szerződés feltételeit,
kattintson az [I accept the terms of
the license agreement] (Elfogadom
a licencszerződés feltételeit) előtt
lévő jelölőnégyzetre, majd kattintson
a [Next]-re.
A szoftver telepítése
A következő művelet segítségével
telepítheti a „PicturePackage” és az
„ImageMixer VCD2” szoftvert.
HU
60
• Ha még nem telepítette az USB
meghajtóprogramot (52. oldal), akkor ne
csatlakoztassa a fényképezőgépet
a számítógéphez a „PicturePackage”
szoftver telepítése előtt (kivéve
a Windows XP-t).
• Windows 2000/XP-ben rendszergazdaként
jelentkezzen be.
4 Kövesse a képernyőn lévő
utasításokat, hogy befejezze
a telepítést.
• Az „ImageMixer VCD2”-t és
a „DirectX”-et telepíti, ha még azokat
nem telepítette.
• Amikor az újraindítás megerősítését
kérő párbeszédablak megjelenik, akkor
a képernyőn lévő utasításokat követve
indítsa újra a számítógépet.
5 Vegye ki a CD-ROM-ot, amint
a „PicturePackage Menu”
(PicturePackage Menü) és
a „PicturePackage destination
Folder” (PicturePackage
célmappa) parancsikonjai
megjelennek a telepítés után.
Hogy elindítsa a szoftvert
• Kattintson kétszer a „PicturePackage
Menu” ikonra az asztalon.
A szoftver használatával kapcsolatos
információért
A számítógépe használata
Kattintson a [?]-re az egyes képernyők
jobb felső sarkában, hogy megjelenítse
az on-line súgót.
A „PicturePackage”/„ImageMixer
VCD2” műszaki támogatását a Pixela
User Support Center adja. További
információt a CD-ROM-on található
tájékoztatóban talál.
HU
61
Macintosh számítógép használata
Átmásolhatja a képeket
a számítógépére, és videó CD-t
készíthet a (mellékelt) „ImageMixer
VCD2” segítségével.
Ajánlott környezet
Operációs rendszer (OS) (előre
telepített): Mac OS 9.1, 9.2, vagy
Mac OS X (v10.0-v10.3)
• Az USB kapcsolatnak két módja van,
amikor számítógépet csatlakoztat, [Normal]
(alapértelmezett beállítás) és [PTP]
üzemmód. Ez a szakasz a [Normal]
üzemmódot írja le példaként. A [PTP]-ről
bővebben lásd a lásd 49. oldal.
• Amikor a számítógépe visszaáll
a felfüggesztés vagy alvás üzemmódból,
hogy a fényképezőgépe és a számítógépe
közötti kommunikáció ugyanakkor nem áll
helyre.
USB csatlakozó: Szokásos tartozék
Az „ImageMixer VCD2”-höz ajánlott
számítógép környezet
Operációs rendszer (OS) (előre
telepített): Mac OS X (v10.1.5 vagy
későbbi)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
Power Mac G3/G4 sorozat
Memória: 128 MB vagy több (256 MB
vagy több ajánlott.)
Merevlemez: Telepítéshez szükséges
lemezterület - kb. 250 MB
Kijelző: 1024 × 768 képpont vagy több,
32 000 szín vagy több
• Előretelepített QuickTime 4 vagy újabb.
(QuickTime 5 vagy újabb ajánlott.)
Megjegyzések a fényképezőgépének
számítógéphez csatlakoztatásáról
• A működés nem garantált az összes fent
említett ajánlott számítógép környezethez.
• Ha két vagy több USB eszközt csatlakoztat
egyszerre egyetlen számítógéphez, akkor
a használt USB eszközök típusától függően
előfordulhat, hogy bizonyos eszközök,
beleértve a fényképezőgépet is, nem
működnek.
• USB hub használatakor a működés nem
garantált.
• A fényképezőgép csatlakoztatása
a Hi-Speed USB (USB 2.0-nak megfelelő)
kompatibilis felület segítségével lehetővé
teszi a fejlett átvitelt (nagysebességű
átvitelt), mivel e fényképezőgép Hi-Speed
USB (USB 2.0-nak megfelelő) kompatibilis.
HU
62
Képek másolása és megtekintése
számítógépen
1 Készítse elő a fényképezőgépet
és a Macintosh számítógépet.
Végezze el ugyanazt a műveletet,
mint ahogy az a „2. szakasz:
A fényképezőgép és a számítógép
előkészítése”, 53. oldal.
2 USB kábel csatlakoztatása
Végezze el ugyanazt a műveletet,
mint ahogy az a „3. szakasz:
A fényképezőgép és a számítógépe
csatlakoztatása”, 54. oldal.
3 Másolja át a képeket a Macintosh
számítógépre.
1Kattintson kétszer az újonnan
felismert ikonra t [DCIM]-re t
a mappára, ahol a másolni kívánt
képek tárolja.
2Húzza a képfájlokat a merevlemez
ikonjára és engedje el.
A képfájlokat a merevlemezre
másolja.
• A képek tárolási helyéről és
a fájlnevekről bővebben lásd a lásd
57. oldal.
4 Tekintse meg a képeket
a számítógépen.
Kattintson kétszer a merevlemez
ikonra t a kívánt képfájlra
az átmásolt fájlokat tartalmazó
mappában, hogy megnyissa azt
a képfájlt.
Az USB kábel kihúzása előtt távolítsa el
a „Memory Stick”-t, vagy kapcsolja ki
a fényképezőgépet
• Mac OS X v10.0 használatakor
a számítógépe kikapcsolása után végezze
el a fenti műveletet.
Videó CD készítése az
„ImageMixer VCD2” segítségével
2 Kattintson kétszer a CD-ROM ikonra.
3 Húzza át a [IMXINST.SIT] mappában
lévő [MAC] fájlt a merevlemez ikonra.
4 Kattintson kétszer a mappába bemásolt
[IMXINST.SIT] fájlra.
5 Kattintson kétszer a kicsomagolt
[ImageMixer VCD2_Install] fájlra.
6 A felhasználói információs képernyő
megjelenése után írja be a kívánt nevet
és jelszót.
A szoftver telepítése megkezdődik.
Hogy elindítsa az „ImageMixer VCD2”-t
Nyissa meg az [Image Mixer]-t az
[Application]-ben, majd kattintson
kétszer az [ImageMixer VCD2]-re.
A számítógépe használata
Húzza rá a meghajtó ikonját vagy
a „Memory Stick” ikonját a „Trash”
(Kuka) ikonra, majd húzza ki az USB
kábelt, vegye ki a „Memory Stick”-et,
vagy kapcsolja ki a fényképezőgépet
1 Kapcsolja be a Macintosh
számítógépét, és helyezze be
a (mellékelt) CD-ROM-ot a CD-ROM
meghajtóba.
A szoftver használatával kapcsolatos
információért
Kattintson a [?]-re az egyes képernyők
jobb felső sarkában, hogy megjelenítse
az on-line súgót.
Az „ImageMixer VCD2” műszaki
támogatását a Pixela User Support
Center adja. További információt
a CD-ROM-on található
tájékoztatóban talál.
• Készíthet egy olyan képfájlt, amely
kompatibilis a videó CD készítő funkcióval.
Ahhoz, hogy videó CD formátumba mentse
az adatot CD-R-re, a Roxio (nem mellékelt)
Toast alkalmazására van szüksége.
Hogy telepítse az „ImageMixer VCD2”-t
• Zárjon be minden más szoftver alkalmazást,
mielőtt az „ImageMixer VCD2”-t telepíti.
• Az ajánlott képernyő beállítás: 1024 × 768
képpont vagy több, és 32 000 szín vagy több.
HU
63
Fényképek nyomtatása
Fényképek kinyomtatása
Nyomtatás közvetlenül, egy PictBridge kompatibilis nyomtató segítségével
(65. oldal)
Kinyomtathat képeket úgy, hogy a fényképezőgépet
közvetlenül egy PictBridge kompatibilis nyomtatóhoz
csatlakoztatja.
Nyomtatás közvetlenül, egy „Memory Stick” kompatibilis nyomtató
segítségével
Kinyomtathat képeket egy „Memory Stick” kompatibilis
nyomtatóval.
Bővebben lásd a nyomtatóval mellékelt kezelési útmutatóban.
Nyomtatás számítógép segítségével
A mellékelt „PicturePackage” szoftver segítségével
átmásolhat képeket számítógépre, és kinyomtathatja
a képeket.
Nyomtatás szaküzletben (69. oldal)
Elviheti a fényképezőgépével készített képeket tartalmazó
„Memory Stick”-et egy fotó nyomtatással foglalkozó
szaküzletbe. Előre tehet
(Nyomtatási sorrend) kijelölést
azokra a képekre, amelyeket ki akar nyomtatni.
HU
64
Képek nyomtatása közvetlenül, egy PictBridge
kompatibilis nyomtató segítségével
Ha nincs számítógépe, még akkor is
kinyomtathatja a fényképezőgépe
segítségével készített képeket úgy, hogy
a fényképezőgépet közvetlenül egy
PictBridge kompatibilis nyomtatóhoz
csatlakoztatja.
1. szakasz: A fényképezőgép
előkészítése
Készítse elő a fényképezőgépet, hogy az
USB kábellel csatlakoztassa
a nyomtatóhoz.
MENU gomb
• A „PictBridge” a CIPA szabványon
alapszik. (Camera & Imaging Products
Association)
Index gomb
Egyképes üzemmódban
Egyetlen képet nyomtathat ki egy
nyomtató papírra.
Vezérlőgomb
• Javasoljuk, hogy használjon elegendő
kapacitású akkumulátorokat vag yhálózati
adaptert (nem szállítási tartozék), nehogy
nyomtatás közben a készülék kikapcsoljon.
1 Nyomja meg a MENU gombot,
hogy megjelenítse a menüt.
Több képet nyomtathat ki csökkentett
méretben egy nyomtató papírra. Akár
ugyanazon képek (1), vagy különböző
képek (2) sorozatát is kinyomtathatja.
1
2
Fényképek nyomtatása
2 Nyomja meg a vezérlőgomb
Index üzemmódban
B részét, hogy kiválassza
a
(Setup) menüpontot.
3 Válassza a [
] (Setup2)
lehetőséget a V gomb
segítségével, majd válassza
a [USB Connect] lehetőséget
a v/V/B gombokkal.
2
4 Válassza ki az [PictBridge]
• A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy
az index nyomat funkció nem vehető
igénybe.
• Egy indexképként kinyomtatható képek
mennyisége a nyomtatótól függően eltérő.
• Nem nyomtathat mozgóképeket.
• Ha a
kijelzés körülbelül 5 másodpercig
villog a fényképezőgép képernyőjén
(hibaüzenet), akkor ellenőrizze
a csatlakoztatott nyomtatót.
menüpontot a vezérlőgomb
B/v részével, majd nyomja meg
a z részt.
1
2
Setup 2
File Number:
PictBridge
USB Connect:
PTP
NTSC
Normal
Clock Set:
1
2
Az USB üzemmód be van állítva.
HU
65
2. szakasz: A fényképezőgép
csatlakoztatása a nyomtatóhoz
1 Csatlakoztassa
a fényképezőgépén levő
(USB)
csatlakozót és a nyomtatón lévő
USB csatlakozót a mellékelt USB
kábel segítségével.
Az
(USB)
aljzathoz
3. szakasz: Nyomtatás
Attól függetlenül, hogy az
üzemmódváltó kapcsoló mire van
állítva, a nyomtatási menü megjelenik,
amikor a 2. szakaszt befejezi.
1 Válassza ki a kívánt nyomtatási
módot a vezérlőgomb v/V
részével, majd nyomja meg
a z részt.
[All In This Folder]
Kinyomtatja a mappában lévő összes
képet.
[DPOF image]
USB-kábel
Az USB
aljzathoz
Az összes
(Nyomtatási sorrend)
kijelölésű (69. oldal) képet
kinyomtatja a megjelenített képtől
függetlenül.
[Select]
Kiválasztja a képeket, és az összes
kiválasztott képet kinyomtatja.
2 Kapcsolja be a fényképezőgépét
és a nyomtatót.
A kapcsolat létrejötte után
megjelenik a
jelzés
Print
All In
This Folder
DPOF image
Select
This image
Cancel
A fényképezőgép lejátszási
üzemmódba lép, majd a képernyőn
megjelenik egy kép és a nyomtatási
menü.
HU
66
1Válassza ki a kinyomtatni kívánt
képet a b/Brésszel, majd nyomja
meg a z részt.
A
kijelzés megjelenik
a kiválasztott képen.
• Hogy más képeket válasszon ki,
ismételje meg ezt a műveletet.
2Válassza ki az [Print] menüpontot
a vezérlőgomb V részével, majd
nyomja meg a z részt.
[This image]
A megjelenített képet nyomtatja ki.
• Ha a [This image] menüpontot választja
ki, és az [Index] menüpontot [On]-ra
állítja a 2. lépésben, akkor ugyanazon
képek sorozatát nyomtathatja ki
indexképként.
2 Válassza ki a nyomtatási
beállításokat a vezérlõgomb
v/V/b/B részével.
Print
Index
Size
Date
Quantity
Off
Default
Off
1
Exit
OK
[Index]
• A képek mennyiségétől függően
előfordulhat, hogy a tervezett számú kép
nem fér rá egyetlen lapra.
3 Válassza ki az [OK] menüpontot
a vezérlőgomb V/B részével,
majd nyomja meg a z részt.
A képet kinyomtatja.
• Ne húzza ki az USB kábelt, miközben
a
(Ne húzza ki az USB kábelt)
kijelzés megjelenik a képernyőn.
Válassza ki az [On] menüpontot,
hogy indexképként nyomtasson.
kijelzés
Printing
2/3
[Size]
Válassza ki a nyomtató papír
méretét.
Exit
[Date]
• Amikor a [Date] menüpontot választja
ki, akkor a dátumot a kiválasztott
formátumban illeszti be (t „Először ezt
olvassa el” 2. lépése ). A nyomtatótól
függően előfordulhat, hogy ez a funkció
nem vehető igénybe.
[Quantity]
Amikor az [Index] menüpont [Off]-ra
van állítva:
Válassza ki a kinyomtatni kívánt kép
lapjainak számát. A képet egyetlen
képként nyomtatja ki.
Amikor az [Index] menüpont [On]-ra
van állítva:
Válassza ki az indexképként
kinyomtatni kívánt képek
sorozatának a számát.
Ha a [This image] menüpontot
választotta ki az 1. lépésben, akkor
válassza ki az indexképként egy
lapra, egymás mellé kinyomtatni
kívánt ugyanazon képek sorszámát.
Más képek nyomtatása
A 3. lépés után válassza ki a [Select]
menüpontot és a kívánt képet
a vezérlőgomb v/V részével, majd
folytassa az 1. lépéstől.
Fényképek nyomtatása
Válassza ki a [Day&Time] vagy
a [Date] menüpontot, hogy dátumot
és időt illesszen a képekre.
Képek kinyomtatása az indexképernyőn
Végezze el az „1. szakasz:
A fényképezőgép előkészítése”
(65. oldal) és „2. szakasz:
A fényképezőgép csatlakoztatása
a nyomtatóhoz” (66. oldal) című részt,
majd folytassa a következőkkel.
Amikor a fényképezőgépet
nyomtatóhoz csatlakoztatja, akkor
a nyomtatási menü megjelenik. Válassza
ki a [Cancel] menüpontot, hogy
kikapcsolja a nyomtatási menüt, majd
folytassa a következőkkel.
1 Nyomja meg az
(Index) gombot.
Az indexképernyő megjelenik.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy
megjelenítse a menüt.
HU
67
3 Válassza ki a [ ] (Print) menüpontot
a vezérlőgomb B részével, majd nyomja
meg a z részt.
4 Válassza ki a kívánt nyomtatási módot
a b/B résszel, majd nyomja meg
a z részt.
Print
All In
This Folder
DPOF image
Select
Cancel
[Select]
Kiválasztja a képeket, és az összes
kiválasztott képet kinyomtatja.
Válassza ki a kinyomtatni kívánt képet
a v/V/b/B résszel, majd nyomja meg
a z részt, hogy megjelenítse a
kijelölést. (Ismételje meg ezt
a műveletet, hogy más képeket
válasszon ki.) Majd nyomja meg
a MENU gombot.
[DPOF image]
Az összes
(Nyomtatási sorrend)
kijelölésű képet kinyomtatja
a megjelenített képtől függetlenül.
[All In This Folder]
Kinyomtatja a mappában lévő összes
képet.
5 Végezze el a „3. szakasz: Nyomtatás”
(66. oldal) 2. és 3. lépését.
HU
68
Nyomtatás szaküzletben
Elviheti a fényképezőgépével készített
képeket tartalmazó „Memory Stick”-et
egy fotó nyomtatással foglalkozó
szaküzletbe. Feltéve, hogy a szaküzlet
támogatja a DPOF-el kompatibilis fotó
nyomtatási szolgáltatást, előre tehet
(Nyomtatási sorrend) kijelölést
a képekre azért, hogy ne kelljen azokat
újra kiválasztani, amikor azokat
kinyomtatja a szaküzletben.
• A belső memóriában tárolt képeket nem
lehet közvetlenül kinyomtatni
a szaküzletben. Másolja a képeket „Memory
Stick” adathordozóra, majd vigye el
a „Memory Stick” adathordozót
a szaküzletbe.
Mi a DPOF?
DPOFA (Digital Print Order Format)
egy olyan funkció, amely lehetővé teszi,
hogy
(Nyomtatási sorrend)
kijelölést tegyen azokra a képekre,
amelyeket később ki akar nyomtatni.
Amikor „Memory Stick”-et visz
szaküzletbe
• Érdeklődjön a fotó nyomtatással foglalkozó
szaküzletében, hogy milyen típusú „Memory
Stick”-et tudnak kezelni.
• Ha „Memory Stick”-et nem tudnak kezelni
a fotó nyomtatással foglalkozó
szaküzletében, akkor másolja a kinyomtatni
kívánt képeket más adathordozóra, például
CD-R-re, és vigye azt a szaküzletébe.
• Amikor “Memory Stick Duo”-et visz el,
akkor ne feledje magával vinni a Memory
Stick Duo Adaptert.
• Mielőtt szaküzletbe visz képadatot, mindig
másolja (biztonsági mentés) az adatait
lemezre.
• Nem állíthatja át a példányszámot.
Vezérlő gomb
MENU gomb
1 Jelenítse meg a kinyomtatni
kívánt képet.
2 Nyomja meg a MENU gombot,
hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a DPOF menüpontot
a b/B résszel, majd nyomja meg
a z részt.
Fényképek nyomtatása
•A
(Nyomtatási sorrend) jellel kijelölt
képeket a DPOF (Digital Print Order
Format) szabványnak megfelelő nyomtató
segítségével, illetve PictBridge kompatibilis
nyomtató segítségével is kinyomtathatja.
• Nem jelölhet ki mozgóképeket.
• Amikor [Multi Burst] üzemmódban
készített képeket jelöl ki, akkor az összes
képet egyetlen 16 mezőre osztott lapra
nyomtatja ki.
Kijelölés egyképes üzemmódban
Egy
(Nyomtatási sorrend) jellel
kijelöli a képet.
VGA
101
2/9
DPOF
Exit
BACK/NEXT
4 Hogy más képeket kijelöljön,
jelenítse meg a kívánt képet
a b/B résszel, majd nyomja meg
a z részt.
Hogy eltávolítsa a kijelölést egyképes
üzemmódban
Nyomja meg a z részt a 3. vagy
4. lépésben.
HU
69
Kijelölés index üzemmódban
1 Jelenítse meg az index képernyőt.
(t „Először ezt olvassa el” 6.
lépése)
2 Nyomja meg a MENU gombot,
hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a DPOF menüpontot
a b/B résszel, majd nyomja meg
a z részt.
4 Válassza ki a [Select] menüpontot
a vezérlőgomb v/V részével,
majd nyomja meg a z részt.
• Nem adhat hozzá
kijelölést [All In
This Folder] üzemmódban.
5 Válassza ki a kijelölni kívánt képet
a v/V/b/B résszel, majd nyomja
meg a z részt.
Egy zöld
kijelölés megjelenik
a kiválasztott képen.
Zöld
kijelölés
SELECT
MENU
TO NEXT
6 Ismételje meg az 5. lépést más
képek kijelöléséhez.
7 Nyomja meg a MENU gombot.
HU
70
8 Válassza ki a [OK] menüpontot
a B résszel, majd nyomja meg
a z részt.
A
kijelölés fehérre változik.
Hogy visszavonja, válassza ki a [Cancel]
menüpontot a 4. lépésben, vagy válassza
ki az [Exit] menüpontot a 8. lépésben,
majd nyomja meg a z részt.
Hogy eltávolítsa a kijelölést index
üzemmódban
Az 5. lépésben válassza ki a képet,
amelyről el akarja távolítani a kijelölést,
majd nyomja meg a z részt.
Hogy eltávolítsa az összes kijelölést
a mappában
Válassza ki az [All In This Folder]
menüpontot a 4. lépésben, majd nyomja
meg a z részt. Válassza ki a [Off]
menüpontot, majd nyomja meg
a vezérlőgomb z részét.
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgépe működésében rendellenességet tapasztal, próbálja meg
a következő megoldásokat.
1 Ellenőrizze a tételeket a 72. – 80. oldalon.
Ha a következő hibakód „C/E:ss:ss” megjelenik a képernyőn, akkor lásd
a lásd 81. oldal.
2 Vegye ki, majd kb. egy perc múlva helyezze vissza az akkumulátorokat, és
kapcsolja be a fényképezőgépet.
3 Beállítások inicializálása (48. oldal)
4 Forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes Sony szervizhez.
Felhívjuk figyelmét, hogy fényképezőgépét javításra küldve hozzájárulását adja a belső
memória tartalmának megtekintéséhez.
Hibaelhárítás
HU
71
Akkumulátorok és tápellátás
A hátralévő akkumulátor üzemidő kijelzés nem helyes, illetve elegendő
hátralévő akkumulátor üzemidőt jelez ki, de az akkumulátor túl gyorsan
lemerül.
• Ez a jelenség akkor fordul elő, amikor a fényképezőgépet különösen meleg vagy hideg
helyen használja (87. oldal).
• Alkáli elemek/Oxy Nickel Primary Battery használata esetén lehetséges, hogy a
kijelzett hátralévő üzemidő értéke nem pontos.
• Lemerültek az akkumulátorok. Cserélje ki az akkumulátorokat új vagy feltöltött
nikkel-fémhidrid akkumulátorokra (t „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
• Nikkel-fémhidrid akkumulátorok használata esetén az akkumulátor pólusai vagy az
akkumulátorfedél kivezetései szennyezettek, ezért az akkumulátorok nincsenek
megfelelően feltöltve. Tisztítsa meg egy száraz pamut törlőronggyal stb. (86. oldal).
• Nikkel-fémhidrid akkumulátorok használatakor a megjelenített hátralévő idő
a memória hatása miatt különbözik az aktuálistól (86. oldal) stb. Teljesen süsse ki, és
töltse fel az akkumulátorokat, hogy kijavítsa a kijelzőt.
• Az akkumulátorok lemerültek. Cserélje újra az akkumulátorokat.
Az akkumulátorok túl gyorsan lemerülnek.
• A fényképezőgépet különösen hideg helyen használja (86. oldal).
• Az akkumulátorok lemerültek. Cserélje újra az akkumulátorokat.
• Nikkel-fémhidrid akkumulátorokat használata esetén töltse fel megfelelően az
akkumulátorokat.
Nem kapcsolható be a fényképezőgép.
• Megfelelően helyezze be az akkumulátorokat (t „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
• Csatlakoztassa megfelelően a hálózati adaptert (nem tartozék).
• Lemerültek az akkumulátorok. Cserélje ki az akkumulátorokat új vagy feltöltött
nikkel-fémhidrid akkumulátorokra (t „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
• Az akkumulátorok lemerültek. Cserélje újra az akkumulátorokat.
A készülék egyszer csak kikapcsol.
• Ha bekapcsolt állapotában körülbelül három percig nem használja a fényképezőgépet,
az az akkumulátorok lemerülésének megakadályozása céljából automatikusan
kikapcsolnak. Kapcsolja be újra a fényképezőgépet (t „Először ezt olvassa el” 2.
lépése).
• Lemerültek az akkumulátorok. Cserélje ki az akkumulátorokat új vagy feltöltött
nikkel-fémhidrid akkumulátorokra (t „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
Fényképek/mozgóképek felvétele
A képernyő nem kapcsol be, noha a készüléket bekapcsolja.
• Kapcsolja be a képernyőt (19. oldal).
HU
72
A fényképezőgépével nem lehet felvételt készíteni.
• Ellenőrizze a belső memória vagy a „Memory Stick” szabad tárkapacitását (16. oldal).
Ha megteltek, akkor tegye a következők egyikét:
– Törölje a szükségtelen képeket (t „Először ezt olvassa el” 6. lépése)
– Cserélje ki a „Memory Stick”-et.
• Kapcsolja a törlésvédő-kapcsolót a „Memory Stick”-en rögzítési állásba (84. oldal).
• Nem készíthet felvételt a vaku feltöltése közben.
• Állóképek készítésekor állítsa az üzemmódváltó kapcsolót
állásba.
• Kapcsolja az üzemmódváltó kapcsolót
állásba, amikor mozgóképet vesz fel.
• Mozgókép rögzítésekor a képméret [640(Fine)]-ra van állítva. Tegye a következők
egyikét:
– Állítsa a képméretet [640(Fine)]-tól eltérőre.
– Helyezzen be „Memory Stick PRO”-et (20., 84. oldal).
A tárgy nem látható a képernyőn.
• Az üzemmódváltó kapcsolót fordítsa el az
állásból bármilyen más állásba
(23. oldal).
A felvétel hosszú ideig tart.
• Az NR lassú zársebesség funkció be van kapcsolva (16. oldal). Ez nem hibás működés.
A kép nem éles.
• A Helyszín üzemmód
Hibaelhárítás
(Éjszakai) vagy (Tájkép) üzemmódja van kiválasztva,
amikor fényképez.
• Tanulmányozza a „Ha a tárgy nem éles”, 28. oldal.
A zoom nem működik.
• A zoom mértékét nem módosíthatja mozgókép felvétel közben.
A precíziós digitális zoom nem működik.
• Állítsa az [Digital Zoom] menüpontot a [Precision]-ra (41. oldal).
• E funkció nem használható, miközben mozgóképet vesz fel.
Az intelligens zoom funkció nem működik.
• Állítsa az [Digital Zoom] menüpontot a [Smart]-ra (41. oldal).
• E funkció nem használható, amikor:
– A képméret [4M]-re vagy [3:2]-re van állítva.
– [Multi Burst] üzemmódban készít felvételt.
– Mozgóképek felvétele.
HU
73
A vaku nem működik.
• A vaku
(Nincs vaku) üzemmódra van állítva (t „Először ezt olvassa el” 5. lépése).
• Nem használhatja a vakut, amikor:
– [Mode] (REC Mode) [Burst] vagy [Multi Burst] üzemmódra van állítva (30. oldal).
– Helyszínválasztás üzemmód (Gyertyafény) vagy
(Éjszakai) üzemmódja, vagy
(Film) van kiválasztva.
(Állandó vaku) üzemmódra, hogy akkor fényképezzen, amikor
a Helyszín üzemmód
(Hó),
(Tengerpart), vagy
(Tájkép) üzemmódja van
kiválasztva.
• Állítsa a vakut
A dátumot és időt nem megfelelően rögzítette.
• Állítsa be a helyes dátumot és időt (t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
Az F érték és a zársebesség villog, amikor félig lenyomva tartja az expozíció
gombot.
• Az expozíció helytelen. Korrigálja az expozíciót (27. oldal).
A kép túl sötét.
• A fényforrás van a fényképezett tárgy mögött. Válassza ki a fénymérési üzemmódot
(t „Először ezt olvassa el” 5. lépése), vagy állítsa után az expozíciót (27. oldal).
• Kapcsolja be a képernyőt (19. oldal).
A kép túl világos.
• Sötét környezetben található, spotfénnyel világított tárgyról készít felvételt, akár egy
színpadon. Az expozíció beállítása (27. oldal).
A kép színei nem valósághűek.
• Képhatás funkció be van kapcsolva. Vonja vissza a Képhatás funkciót (32. oldal).
Függőleges csíkok jelennek meg nagyon fényes tárgy fényképezésekor.
• Ez visszatükröződési jelenség. Ez a jelenség nem hibás működés.
Zaj jelenik meg a képen, amikor sötét helyen nézi a képernyőt.
• A fényképezőgép gyenge megvilágítási körülmények között a kép ideiglenes
kivilágosításával kísérli meg megnövelni a képernyő láthatóságát. Ez a felvett kép
minőségét nem befolyásolja.
A fényképezett személy szeme piros a felvételen.
• Állítsa a [Red Eye Reduction] menüpontot a
(Setup) menüben [On]-ra (42. oldal).
• Az ajánlott felvételi távolságnál közelebbről fényképezze a tárgyat a vaku segítségével
(t „Először ezt olvassa el” 5. lépése).
• Világítsa ki a szobát, és fényképezze le a tárgyat.
HU
74
A keresőn keresztül látott kép nem a ténylegesen felvehető tartományt adja
vissza.
• A látószög elhajlás jelensége tapasztalható, amikor a tárgy túl közel van. A képernyő
segítségével ellenőrizze a felvehető tartományt.
Nem készíthető kép egymás után.
• A belső memória vagy a „Memory Stick” tele van. Törölje a szükségtelen képeket
(t „Először ezt olvassa el” 6. lépése)
• Az akkumulátor feltöltöttségi szintje alacsony. Cserélje ki az akkumulátorokat új vagy
feltöltött nikkel-fémhidrid akkumulátorokra (t „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
Képek megtekintése
Tanulmányozza a „Számítógépek” (76. oldal) című részt a következő tételekkel együtt.
A fényképezőgépével nem lehet a képeket lejátszani.
• Állítsa az üzemmódváltó kapcsolót
(23. oldal) állásba.
• A mappa-/fájlnév módosult a számítógépén.
• A lejátszás a fényképezőgépén nem garantálható, ha egy képfájlt már feldolgozott
számítógéppel, illetve ha a képfájlt más típusú fényképezőgép segítségével rögzítették.
• A fényképezőgép USB üzemmódban van. Törölje az USB kapcsolatot (57. oldal).
Közvetlenül a lejátszás megkezdése után a képminőség gyengének látszik.
• Közvetlenül a lejátszás megkezdése után a képminőség gyengének látszhat
Hibaelhárítás
a képfeldolgozás miatt. Ez nem hibás működés.
Képek törlése/szerkesztése
A fényképezőgépével nem lehet a képet törölni.
• Vonja vissza a törlésvédettséget (35. oldal).
• Kapcsolja a törlésvédő-kapcsolót a „Memory Stick”-en rögzítési állásba (84. oldal).
Akarata ellenére törölt egy képet.
• A már kitörölt képet nem állíthatja vissza. Azt ajánljuk, hogy állítsa be törlésvédelmet
a képre (34. oldal), illetve kapcsolja a „Memory Stick” törlésvédő-kapcsolóját LOCK
állásba (84. oldal), hogy elkerülje a véletlen törlést.
Az átméretezés funkció nem működik.
• Nem méretezhet át mozgóképeket és sorozatképeket.
Nem tud DPOF (Nyomtatási sorrend) kijelölést megjeleníteni.
• Mozgóképeken nem jeleníthet meg DPOF (Nyomtatási sorrend) kijelölést.
HU
75
Nem tud egy mozgóképet megvágni.
• Vágáshoz nem elég hosszú a mozgókép (körülbelül két másodpercnél rövidebb).
• Vonja vissza a törlésvédettséget (35. oldal).
• Fényképek nem vághatók.
Számítógépek
Nem tudja, hogy a számítógépe operációs rendszere kompatibilis-e
a fényképezőgéppel.
• Ellenőrizze az „Ajánlott számítógép környezet” (51. oldal) Windows 98/98SE
rendszerhez vagy az „Ajánlott környezet” (62. oldal) Macintosh rendszerhez.
Nem tudja telepíteni az USB meghajtóprogramot.
• A Windows 2000-ben adminisztrátorként (feljogosított adminisztrátorok) jelentkezzen
be (52. oldal).
A számítógépe, nem ismeri fel a fényképezőgépét.
• Kapcsolja be a fényképezőgépet (t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
• Ha az akkumulátor szint alacsony, helyezzen be új vagy feltöltött nikkel-fémhidrid
akkumulátorokat (t „Először ezt olvassa el” 1. lépése), vagy használjon hálózati
adaptert (nem tartozék) (14. oldal).
• Használja a mellékelt USB kábelt (54. oldal).
• Húzza ki az USB kábelt a számítógépből és a fényképezőgépből is, és szilárdan
csatlakoztassa ismét. Győződjön meg arról, hogy az „USB Mode Normal” megjelenik
(54. oldal).
• Állítsa az [USB Connect] menüpontot [Normal]-re a
(Setup) menüben (49. oldal).
• Húzzon ki a fényképezőgépen, a billentyűzeten és az egéren kívül minden más eszközt
a számítógépe USB csatlakozóiból.
• Közvetlenül csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógépéhez, anélkül, hogy USB
hubon vagy más eszközön keresztül vinné (54. oldal).
• Az USB meghajtóprogram nincs telepítve. Telepítse az USB meghajtóprogramot
(52. oldal).
• A számítógépe nem megfelelően ismeri fel az eszközt, mert az USB kábellel
csatlakoztatta a fényképezőgépet és a számítógépét, mielőtt telepítette a „USB
Driver”-t a mellékelt CD-ROM-ról. Törölje a hibásan felismert eszközt
a számítógépéről, majd telepítse az USB meghajtóprogramot (lásd a következő tételt).
A cserélhető lemez ikon nem jelenik meg a számítógép képernyőn, amikor
csatlakoztatja a számítógépét a fényképezőgéphez.
• Kövesse az alábbi műveletet, hogy újra telepítse az USB meghajtóprogramot.
HU
76
A következő művelet Windowsos számítógép használatához szükséges.
1 A menü megjelenítéséhez kattintson jobb egérgombbal a [My Computer]-re, majd
a [Properties]-re.
A „System Properties” (Rendszer tulajdonságai) képernyő megjelenik.
2 Kattintson a [Hardware] t [Device Manager]-re.
• Windows 98/98SE/Me rendszernél, kattintson az [Device Manager] fülre.
Az „Device Manager” megjelenik.
3 Kattintson jobb egérgombbal a [ Sony DSC]-re, majd kattintson az [Uninstall] t
[OK]-ra.
Az eszközt törli.
4 Telepítse az USB meghajtóprogramot (52. oldal).
Nem tud képeket másolni.
• Csatlakoztassa a fényképezőgépet és a számítógépet megfelelően a mellékelt USB
kábel segítségével (54. oldal).
• Kövesse az operációs rendszeréhez tartozó másolási műveletet (54., 62. oldalon).
• Előfordulhat, hogy nem készíthet képet számítógéppel formázott „Memory Stick”
segítségével. Használjon a fényképezőgépével formattált „Memory Stick”-t (46. oldal).
Az USB kapcsolat létrehozása után a „PicturePackage” nem indul el
automatikusan.
• Indítsa el a „PicturePackage Menu”-t, és ellenőrizze a [Settings]-et.
• Az USB kapcsolatot a számítógép bekapcsolása után hozza létre (54. oldal).
A képet nem lehet lejátszani számítógépen.
• Ha „PicturePackage”-t használ, akkor kattintson a súgóra az egyes képernyők jobb
felső sarkában.
• Forduljon a számítógép vagy a szoftver gyártójához.
A képet és a hangot zaj szakítja meg, amikor mozgóképet tekint meg
számítógépen.
Hibaelhárítás
• Közvetlenül a „Memory Stick”-ről játssza le a mozgóképet. Másolja át a mozgóképet
a számítógépe merevlemezére, majd a merevlemezről játssza le a mozgóképet
(52. oldal).
Nem tud képet nyomtatni.
• Ellenőrizze a nyomtató beállításokat.
Számítógépre már átmásolt képek nem tekinthetők meg a fényképezőgépen.
• Másolja azokat egy a fényképezőgép által felismert mappába, például a „101MSDCF”-
be (57. oldal).
• Működtesse helyesen (59. oldal).
HU
77
„Memory Stick”
Nem helyezhető be a „Memory Stick”.
• A megfelelő irányban helyezze be (t „Először ezt olvassa el” 3. lépése).
Nem rögzíthet a „Memory Stick”-re.
• Kapcsolja a törlésvédő-kapcsolót a „Memory Stick”-en rögzítési állásba (84. oldal).
• A „Memory Stick” megtelt. Törölje a szükségtelen képeket (t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése).
• Helyezzen be egy „Memory Stick PRO”-t (20. oldal), amikor [640(Fine)] képméretre
állított mozgóképet vesz fel.
Nem formattálható a „Memory Stick”.
• Kapcsolja a törlésvédő-kapcsolót a „Memory Stick”-en rögzítési állásba (84. oldal).
Akarata ellenére formattálta a „Memory Stick”-et.
• Formattálással az összes adatot törli a „Memory Stick”-en. Nem állíthatja vissza. Azt
ajánljuk, hogy kapcsolja a „Memory Stick” törlésvédő-kapcsolóját LOCK állásba,
hogy elkerülje a véletlen törlést (84. oldal).
Belső memória
A fényképezőgép vagy a számítógép nem tudja lejátszani a belső memóriában
található adatokat.
• A fényképezőgépbe „Memory Stick” van behelyezve. Távolítsa el (t „Először ezt
olvassa el” 3. lépése).
Nem lehet képeket rögzíteni a belső memória használatával.
• A fényképezőgépbe „Memory Stick” van behelyezve. Távolítsa el (t „Először ezt
olvassa el” 3. lépése).
A belső memória szabad tárkapacitása akkor sem növekszik, ha a belső
memóriában található adatokat „Memory Stick”-re másolja.
• Másolás után az adatok nem kerülnek törlésre. Az adatok másolása után használja
a [Format] (45. oldal) parancsot a memória formatálásához.
A belső memóriában található adatokat nem lehet „Memory Stick”-re másolni.
• A „Memory Stick” megtelt. Ellenőrizze a kapacitást.
A „Memory Stick”-en vagy a számítógépen található adatokat nem lehet
a belső memóriába másolni.
• A „Memory Stick”-en vagy a számítógépen található adatok nem másolhatók a belső
HU
78
memóriába.
PictBridge kompatibilis nyomtató
A kapcsolat nem hozható létre.
• A fényképezőgép nem csatlakoztatható közvetlenül olyan nyomtatóhoz, amely nem
felel meg a PictBridge szabványnak. Érdeklődjön a nyomtató gyártójánál, hogy
a nyomtató PictBridge kompatibilis-e vagy sem.
• Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és hogy csatlakoztatható-e
a fényképezőgéphez.
• Állítsa az [USB Connect] menüpontot [PictBridge]-re a
(Setup) menüben
(49. oldal).
• Szüntesse meg a csatlakozást, majd csatlakoztassa ismét az USB kábelt. Ha
hibaüzenetet jelez a nyomtató, tanulmányozza a nyomtatóhoz mellékelt kezelési
útmutatót.
Nem nyomtatható ki kép.
• Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép a mellékelt USB kábellel megfelelően
csatlakoztatva van-e a nyomtatóhoz.
• Kapcsolja be a nyomtatót. Részletesebb információért, tanulmányozza a mellékelt
kezelési útmutatóját.
• Ha az [Exit] menüpontot választja ki nyomtatás közben, akkor előfordulhat, hogy
Hibaelhárítás
a képek nem nyomtathatók ki. Szüntesse meg a csatlakozást, majd csatlakoztassa ismét
az USB kábelt. Ha így sem sikerül kinyomtatnia a képeket, akkor húzza ki az USB
kábelt, kapcsolja ki, majd vissza a nyomtatót, majd csatlakoztassa ismét a kábelt.
• A mozgóképek nem nyomtathatók ki.
• Előfordulhat, hogy nem e fényképezőgép segítségével készített képek, illetve
számítógéppel módosított képek nem nyomtathatók ki.
A nyomtatás megszakadt.
• Akkor szüntette meg az USB kábel csatlakozását, amikor a
(Ne szüntesse meg az
többcélú kábel csatlakozását) jelzés még nem tűnt el.
Nem illeszthet be dátumot, vagy nyomtathat ki képeket index üzemmódban.
• A nyomtató nem támogatja ezeket a funkciókat. Érdeklődjön a nyomtató gyártójánál,
hogy a nyomtató támogatja-e ezeket a funkciókat vagy sem.
• A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy index üzemmódban a dátum nem
helyezhető rá a képre. Érdeklődjön a nyomtató gyártójánál.
A „---- -- --” jelet nyomtatja a kép dátum beillesztési helyére.
• A felvételi adat nélküli képek nem nyomtathatók ki beillesztett dátummal. Állítsa
a [Date] menüpontot [Off]-ra, és újra nyomtassa ki a képet (67. oldal).
A nyomtatási méret nem választható ki.
• Érdeklődjön a nyomtató gyártójánál, hogy a nyomtató támogatja-e a kívánt méretet.
HU
79
Nem nyomtatható ki a kép a kívánt méretben.
• Húzza ki az USB kábelt és csatlakoztassa újra, valahányszor a nyomtató és
a fényképezőgép csatlakoztatása után módosítja a papírméretet.
• A fényképezőgép nyomtatási beállítása különbözik a nyomtatóétól. Módosítsa vagy
a fényképezőgép (67. oldal), vagy a nyomtató beállítását.
Nem működtethető a fényképezőgép a nyomtatás megszakítása után.
• Várjon egy kicsit, amíg a nyomtató végrehajtja a megszakítást. Egy kis időbe telhet
a nyomtatótól függően.
Egyéb
A fényképezőgépe nem működik.
• Kizárólag a fényképezőgéppel használható akkumulátortípust használja (86. oldal).
• Az akkumulátor szint alacsony (Az E kijelzés megjelenik). Cserélje ki az
akkumulátorokat új vagy feltöltött nikkel-fémhidrid akkumulátorokra (t „Először ezt
olvassa el” 1. lépése).
A fényképezőgép be van kapcsolva, de nem működik.
• A beépített mikroszámítógép nem megfelelően működik. Vegye ki, majd egy perc
múlva helyezze vissza az akkumulátorokat, és kapcsolja be a fényképezőgépet.
Nem tud beazonosítani egy kijelzést a képernyőn.
• Lásd a 15. oldalt.
Az objektív bepárásodott.
• A pára lecsapódott. Kapcsolja ki a fényképezőgépet és várjon körülbelül egy órát,
mielőtt használja (87. oldal).
A fényképezőgép felmelegszik, amikor hosszabb ideig használja.
• Ez nem hibás működés.
Az objektív nem mozog, amikor kikapcsolja a fényképezőgépet.
• Lemerültek az akkumulátorok. Helyezzen be új vagy feltöltött nikkel-fémhidrid
akkumulátorokat (t „Először ezt olvassa el” 1. lépése), vagy használjon hálózati
adaptert (nem tartozék).
Az Óra beállítás képernyője megjelenik, amikor bekapcsolja
a fényképezőgépet.
• Állítsa be újra a dátumot és időt (t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
HU
80
Figyelmeztető kijelzések és üzenetek
Öndiagnózis kijelző
Ha az ábécé egy betűjével kezdődő
hibakód jelenik meg, akkor
a fényképezőgépe öndiagnózis kijelzője
látható. A két utolsó számjegy (ss-val
jelölve) különbözik a fényképezőgép
állapotától függően.
Ha a következő ellenintézkedések
többszöri kipróbálása után sem képes
a problémát megoldani, akkor forduljon
a Sony forgalmazójához vagy a helyileg
illetékes Sony szervizhez.
C:32:ss
• Hiba van a fényképezőgép
hardverében. Kapcsolja be ismét
a fényképezőgépet.
C:13: ss
• A fényképezőgép nem tud adatokat
E:61: ss
E:91: ss
E:92: ss
• Hibásan működik a fényképezőgép.
Inicializálja a fényképezőgépet
(48. oldal), majd kapcsolja be
a készüléket újra.
Turn the power off and on again
• Probléma van az objektívvel, amely
hibát okozott.
E
• Az akkumulátor feltöltöttségi szintje
alacsony. Helyezzen be új vagy
feltöltött nikkel-fémhidrid
akkumulátorokat (t „Először ezt
olvassa el” 1. lépése). A használati
feltételektől vagy az akkumulátorok
típusától függően a kijelzés akkor is
villoghat, ha a hátralévő
akkumulátor üzemidő még
5 – 10 perc.
System error
• Kapcsolja ki, majd be a készüléket
(t „Először ezt olvassa el”
2. lépése).
Hibaelhárítás
olvasni vagy írni. Kapcsolja ki, majd
be a készüléket, vagy vegye ki és
tegye vissza a „Memory Stick”-et
többször egymás után.
• A belső memória formátuma hibás,
vagy nem formatált „Memory Stick”et helyezett be. Formatálja az
eszközt (45, 46. oldalak).
• A behelyezett „Memory Stick” nem
használható, vagy az adat sérült.
Helyezzen be egy új „Memory
Stick”-et (84. oldal).
Üzenetek
Ha a következő üzenetek megjelennek,
akkor kövesse az utasításokat.
Internal memory error
• Kapcsolja ki, majd be a készüléket
(t „Először ezt olvassa el”
2. lépése).
Memory Stick error
• Megfelelően helyezze be a „Memory
Stick”-et.
• A behelyezett „Memory Stick” nem
használható a fényképezőgépében
(84. oldal).
• A „Memory Stick” sérült.
• A „Memory Stick” csatlakozója
szennyezett.
Memory Stick type error
• A behelyezett „Memory Stick” nem
használható a fényképezőgépében
(84. oldal).
HU
81
Format error
• Formatálja újra az eszközt
(45, 46. oldalak).
Memory Stick locked
• Kapcsolja a törlésvédő-kapcsolót
a „Memory Stick”-en rögzítési
állásba (84. oldal).
No memory space in internal
memory
No memory space in Memory Stick
Cannot record
• A fényképezőgép nem tud felvételt
készíteni a kiválasztott mappába.
Válasszon ki egy másik mappát
(47. oldal).
File error
• A kép lejátszása közben hiba történt.
File protect
• Szüntesse meg a védelmet
(35. oldal).
• Törölje a szükségtelen képeket vagy
fájlokat (t „Először ezt olvassa el”
6. lépése).
Read only memory
Image size over
• Olyan méretű képet játszik le,
amilyet ez a fényképezőgép nem tud
kezelni.
• A fényképezőgépe nem tud képeket
rögzíteni vagy törölni ezen
a „Memory Stick”-en.
Nincs fájl
• Még nem vett fel képeket a belső
Cannot divide
• A mozgókép túlságosan rövid, nem
lehet szétválasztani (körülbelül két
másodpercnél rövidebb).
• A kiválasztott fájl nem mozgókép.
memóriába.
Invalid operation
No file in this folder
• Ebbe a mappába még nem vett fel
képeket.
• Nem megfelelően járt el, amikor
a számítógépéről képeket másolt át
(59. oldal).
Folder error
• Már létezik egy olyan mappa
a „Memory Stick”-en, amely
ugyanazzal a három számjeggyel
kezdődik. (Például: 123MSDCF
és 123ABCDE) Válasszon, vagy
hozzon létre egy másik mappát
(46. oldal).
Cannot create more folders
• Már létezik egy „999”-el kezdődő
mappa a „Memory Stick”-en. Nem
hozhat létre több mappát, ha ez
a helyzet.
HU
82
• Olyan képet játszik le, amelyet nem
ezzel a fényképezőgéppel vettek fel.
(Rázkódás veszélyére
figyelmeztető kijelzés)
• Elégtelen fényviszonyok mellett
elmozdulhat a fényképezőgép
felvétel készítése közben.
Használjon vakut, fényképezzen
állványról, vagy rögzítse szilárdan
a készüléket.
640(Fine) is not available
• 640(Fine) méretű mozgóképek csak
„Memory Stick PRO” segítségével
rögzíthetők. Helyezzen be egy
„Memory Stick PRO”-t, vagy állítsa
a képméretet [640(Fine)]-tól
eltérőre.
Enable printer to connect
• Az [USB Connect] [PictBridge]-hoz
van beállítva, azonban
a fényképezőgép egy nem PictBridge
kompatibilis eszközhöz van
csatlakoztatva. Ellenőrizze
a készüléket.
• Az adatátvitel a nyomtatóba még
nem fejeződött be. Ne szüntesse meg
az USB kábel csatlakozását.
Processing
• A kapcsolat nem jött létre. Szüntesse
• A nyomtató megszakítja az aktuális
meg a csatlakozást, majd
csatlakoztassa ismét az USB kábelt.
Ha hibaüzenetet jelez a nyomtató,
tanulmányozza a nyomtatóhoz
mellékelt kezelési útmutatót.
nyomtatási feladatot. Addig nem
nyomtathat, amíg ez nem fejeződik
be. Ez egy kis időbe telhet
a nyomtatótól függően.
Connect to PictBridge device
• A nyomtató csatlakoztatása előtt
próbált fényképet nyomtatni.
Csatlakoztassa egy PictBridge
kompatibilis nyomtatóhoz.
No printable image
• [DPOF image]-t próbált végrehajtani
Hibaelhárítás
anélkül, hogy DPOF (Nyomtatási
sorrend) kijelölést helyezett volna
a kép(ek)re.
• [All In This Folder]-t próbált
végrehajtani miközben egy csak
mozgóképet tartalmazó mappát
választott ki. Nem nyomtathat
mozgóképeket.
Printer busy
Paper error
No Paper
Ink error
Low Ink
No Ink
• Ellenőrizze a nyomtatót.
Printer error
• Ellenőrizze a nyomtatót.
• Ellenőrizze, hogy a nyomtatni kívánt
kép sérült-e.
HU
83
Egyéb
A „Memory Stick” leírása
A „Memory Stick” egy kompakt,
rögzítésre alkalmas hordozható IC
adathordozó. E fényképezőgéppel
használható „Memory Stick” típusokat
az alábbi táblázat mutatja. Azonban,
a megfelelő működés nem biztosítható
minden „Memory Stick” típus esetén.
„Memory Stick” típus
a
Memory Stick (MagicGate/
Nagy-sebességű adatátvitel
kompatibilis)
a*2*3
Memory Stick Duo*1
a
Memory Stick Duo
(MagicGate/Nagysebességű adatátvitel
kompatibilis)*1
a*2*3
MagicGate Memory Stick
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo*1
a*2
Memory Stick PRO
a*2*3*4
Duo*1
a*2*3*4
„Memory Stick Duo”-t használ
e fényképezőgéppel, akkor feltétlenül
helyezze azt egy Memory Stick Duo
Adapterbe.
*2
A „MagicGate Memory Stick” és
a „Memory Stick PRO” MagicGate
funkciókkal rendelkezik. A MagicGate egy
titkosítási technológiát használó
másolásvédelmi technológia. Ez
a fényképezőgép nem képes a MagicGate
funkció működéséhez szükséges adatok
felírására és olvasására.
*3
Támogatja a nagysebességű adatátvitelt
párhuzamos felület segítségével.
*4
640(Fine) méretű mozgókép rögzíthető rá.
HU
Kivezetés
Törlésvédő
kapcsoló
Címke helye
*1Amikor
84
• Nem rögzíthet, szerkeszthet vagy törölhet
képet, ha a törlésvédő-kapcsolót LOCK
állásba kapcsolta.
Rögzítés/
Lejátszás
Memory Stick
Memory Stick PRO
Megjegyzések a „Memory Stick”
(nem mellékelt) használatához
• Nem garantálható, hogy a számítógéppel
formattált „Memory Stick” működik
e fényképezőgéppel.
• Az adat olvasási/írási sebesség eltér
a „Memory Stick” kombinációjától és
a használt eszköztől függően.
A törlésvédő kapcsoló elhelyezése és/
vagy alakja a „Memory Stick” típusától
függően változhat.
• Adatok olvasása, vagy írása közben nem
távolítsa el a „Memory Stick”-et.
• A következő esetekben sérülhetnek az
adatok:
– Amikor adat írási, vagy olvasási művelet
közben kiveszi a „Memory Stick”-et vagy
kikapcsolja a fényképezőgépet
– Ha a „Memory Stick”-et statikus
elektromosságnak vagy elektromos zajnak
kitett környezetben használja
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról
készítsen biztonsági másolatot.
• Ne ragasszon más anyagot a címke helyére,
mint a mellékelt címkét.
• Ha a mellékelt címkét ragasztja,
bizonyosodjon meg a címke helyéről.
Bizonyosodjon meg, hogy a címke nem lóg
le.
• Ha „Memory Stick”-et szállít, vagy tárol,
tegye a mellékelt tokba.
• Ne érintse meg kezével, vagy fémtárggyal
a „Memory Stick” kivezetését.
• A „Memory Stick”-et ne ütögesse,
hajtogassa, vagy ne ejtse le.
• A „Memory Stick”-et ne szedje szét vagy
alakítsa át.
• A „Memory Stick”-et óvja a nedvességtől.
• A következő körülmények között ne
használja, illetve tárolja a „Memory Stick”et:
– Magas hőmérsékletű helyek, mint a napon
parkoló gépkocsi belseje.
– Közvetlen napfénynek kitett helyek.
– Magas páratartalmú, vagy maró anyagokat
tartalmazó helyek
Megjegyzések a „Memory Stick Duo”
(nem mellékelt) használatához
Egyéb
• Ha ezzel a fényképezőgéppel „Memory
Stick Duo”-t használ, akkor ne felejtse el
a „Memory Stick Duo”-t egy Memory Stick
Duo adapterbe helyezni. Ha „Memory Stick
Duo”-t Memory Stick Duo adapter nélkül
helyez be egy „Memory Stick” kompatibilis
eszközbe, akkor előfordulhat, hogy nem
tudja azt kivenni.
• Amikor „Memory Stick Duo”-t Memory
Stick Duo adapterbe helyez be, akkor
ügyeljen arra, hogy a „Memory Stick Duo”-t
a helyes irányba nézve helyezze be.
• Amikor egy Memory Stick Duo adapterbe
helyezett „Memory Stick Duo”-t használ
a fényképezőgéppel, akkor ügyeljen arra,
hogy a „Memory Stick Duo”-t a helyes
irányba nézve helyezze be. Vegye
figyelembe, hogy a helytelen használat
károsíthatja a készüléket.
• Ne helyezzen „Memory Stick” kompatibilis
eszközbe Memory Stick Duo adaptert
a kapcsolódó „Memory Stick Duo” nélkül.
Ezek elkövetése a készülék meghibásodását
eredményezheti.
• A „Memory Stick Duo” formattálásához
helyezze a „Memory Stick Duo”-t a Memory
Stick Duo adapterbe.
• Amikor a „Memory Stick Duo”, törlésvédőkapcsolóval rendelkezik, akkor szabadítsa
fel a zárat.
Megjegyzés a „Memory Stick PRO”
(nem tartozék) használatához
• Legfeljebb „Memory Stick PRO” az 2 GB
tárkapacitású adathordozó megfelelő
működése garantálható ezzel
a fényképezőgéppel.
HU
85
Az akkumulátorokról
A fényképezőgéppel használható
akkumulátorok.
A nikkel-fémhidrid akkumulátorokról
(nem tartozék)
R6 (AA méretű) alkáli elemek (2)
HR 15/51:HR6 (AA méretű) nikkel-fémhidrid
akkumulátorok (2)
• NH-AA-DA (2) (nem tartozék)
• NH-AA-2DB két darabos csomag (nem
tartozék)
ZR6 (AA méretű) Oxy Nickel Primary
Battery(2) (nem tartozék)
• Ne bontsa ki, és ne sértse fel az
akkumulátorok külső burkolatát. Soha ne
használjon olyan akkumulátorokat, amelyek
burkolatát részben vagy teljesen
eltávolították, vagy amelyeket bármilyen
módon szétszereltek. Ez szivárgáshoz,
robbanáshoz, az akkumulátor
túlmelegedéséhez, valamint személyi
sérüléshez is vezethet. A sérült
akkumulátorok a töltőt is megrongálhatják.
• Ne szállítsa vagy tárolja a nikkel-fémhidrid
akkumulátorokat fémtárgyakkal, mivel
a fémes tárgyak rövidre zárhatják a + és pólusokat, ami melegedést, vagy tűzveszélyt
okozhat.
• Ha a nikkel-fémhidrid akkumulátorok
csatlakozói szennyezettek, ez hibát okozhat
a működésben. Törölje le száraz kendővel
vagy hasonlóval.
• Közvetlenül megvásárlásuk után, illetve ha
hosszabb ideig nem használták őket,
a nikkel-fémhidrid akkumulátorok nem
tölthetők fel teljesen. Ez az
akkumulátortípusra jellemző sajátosság, és
nem hibajelenség. Ilyen esetben a probléma
megoldásához használja addig az
akkumulátorokat, míg teljesen le nem
merülnek, majd töltse fel ismét.
• Ha teljes lemerülés előtt újratölti a nikkelfémhidrid akkumulátorokat, az alacsony
akkumulátorszint figyelmeztetés a vártnál
korábban megjelenhet. Ez az úgynevezett
„memóriaeffektus”.* A probléma
kiküszöbölhető, ha az akkumulátorokat csak
teljes lemerülés után tölti fel.
* A „memóriaeffektus” alatt azt a helyzetet
kell érteni, amikor az akkumulátor
kapacitása átmenetileg lecsökken.
• Az akkumulátorok teljes kisütéséhez
kapcsolja a fényképezőgépet diavetítés
üzemmódba (35. oldal), és hagyja úgy, amíg
az akkumulátorok le nem merülnek.
• Ne használjon új és használt
akkumulátorokat vegyesen.
• Az akkumulátorba ne kerüljön víz. Az
akkumulátor nem vízálló.
A fényképezőgéppel nem használható
akkumulátorok.
Mangán akkumulátorok
Lítium akkumulátorok
Nikkel-kadmium akkumulátorok
Ha a fenti akkumulátorokat használja, az
akkumulátorok tulajdonságai miatt a kamera
maximális teljesítménye nem garantált.
Az alkáli elemek (tartozék)/Oxy Nickel
Primary Battery (nem tartozék)
HU
86
• Az alkáli elemek/Oxy Nickel Primary
Battery telep élettartama rövidebb, mint
a mellékelt nikkel-fémhidrid
akkumulátoroké. Emiatt a készülék
kikapcsolhat még akkor is, ha a maradék
akkumulátorkapacitás jelzése elegendő
maradék akkumulátorkapacitást jelez.
• Az akkumulátor teljesítménye nagyban
eltérhet a gyártótól és az akkumulátor
típusától függően, bizonyos esetekben pedig
az akkumulátor élettartama rendkívül
lecsökkenhet. Ez különösen érvényes alacsony
hőmérsékletekre, illetve előfordulhat, hogy
5°C alatti hőmérsékleten nem lehet
fényképeket készíteni.
• Ne használjon vegyesen használt és új
akkumulátorokat egyszerre.
• Alkáli elemek/Oxy Nickel Primary Battery
telep használatakor lehet, hogy a maradék
akkumulátorkapacitás jelzése valótlan
adatokat mutat.
• Az alkáli elemek/Oxy Nickel Primary Battery
telepek tulajdonságaiból adódóan
a rendelkezésre álló felvételi idő és
a rendelkezésre álló lejátszási idő között nagy
eltérés lehet. Emiatt a fényképezőgép az
üzemmódváltó kapcsoló átváltásakor kitolt
objektívvel kikapcsolhat. Ebben az esetben
cserélje újakra a régi akkumulátorokat.
Nikkel-fémhidrid akkumulátorok
használatával hosszabb ideig fényképezhet.
Óvintézkedések
x Ne hagyja a fényképezőgépet
a következő helyeken
• Különösen meleg helyen
Ilyen helyen, például napon parkoló
autóban a fényképezőgép burkolata
deformálódhat és ez hibás működést
okozhat.
• Közvetlen napfényben vagy fűtőtesthez
közel
A fényképezőgép burkolata elszíneződhet
vagy deformálódhat, és ez hibás működést
okozhat.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erősen mágneses hely közelében
• Homokos, vagy poros helyen
Ügyeljen arra, nehogy homok vagy por
kerüljön a fényképezőgépbe. Ez
a fényképezőgép hibás működését
okozhatja, és néhány esetben e működési
hiba nem javítható.
x A tisztításról
Az LCD képernyő tisztítása
A képernyő felületét LCD tisztítókészlettel
(nem mellékelt) törölje le, hogy az
ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
Az objektív tisztítása
Az objektívet puha ruhadarabbal törölje le,
hogy az ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
x Az üzemi hőmérsékletről
A fényképezőgépet úgy tervezték, hogy 0°C és
40°C közötti hőmérséklet tartományban
használja. (Alkáli elemek/Oxy Nickel Primary
x A páralecsapódásról
Ha fényképezőgépet hideg helyről
közvetlenül meleg helyre viszi, akkor pára
csapódhat le a fényképezőgép belsejében vagy
külsején. A páralecsapódás a fényképezőgép
hibás működését okozhatja.
A pára akkor csapódik le, ha:
• A fényképezőgépet hideg helyről, például
sípályáról fűtött szobába viszi
• A fényképezőgépet légkondicionált
szobából vagy autó belsejéből szabadba viszi
meleg nyári időben stb.
Hogyan akadályozhatjuk meg
a páralecsapódást
Amikor a fényképezőgépet hideg helyről
meleg helyre viszi, zárja bele
a fényképezőgépet egy műanyag tasakba, és
körülbelül egy órán keresztül hagyja, hogy az
átvegye az új hely környezeti viszonyait.
Ha a pára lecsapódik
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon kb.
1 órát, amíg a nedvesség elpárolog. Vegye
figyelembe, hogy ha belülről nedves
objektívvel fényképez, akkor képtelen lesz
tiszta képeket rögzíteni.
Egyéb
A fényképezőgép felületének tisztítása
A fényképezőgép burkolatát puha, vízzel
enyhén benedvesített ruhadarabbal tisztítsa,
majd törölje meg egy száraz ruhadarabbal. Ne
haszálja a következőket, mivel ezek
károsíthatják a külső felületet vagy
a burkolatot.
• Vegyipari termékek, pl, higító, benzin,
alkohol, eldobható törlőkendő, rovarirtó
vagy rovarölő szerek stb.
• Ne érintse meg a fényképezőgépet a fenti
anyagokkal a kezén.
• Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb
ideig gumival vagy műanyaggal érintkezzen.
Battery esetén 5°C és 40°C közötti
hőmérséklet tartományban.) Fényképezés
olyan különösen hideg, vagy meleg helyeken,
amelyek meghaladják ezt a tartományt nem
ajánlott.
x A beépített újratölthető
akkumulátorról
Ez a fényképezőgép beépített újratölthető
akkumulátorral rendelkezik, hogy a készülék
be-, vagy kikapcsolt állapotától függetlenül
gondoskodjon a dátum, idő és más beállítások
megőrzéséről.
Ez az újratölthető akkumulátor folyamatosan
töltődik, amíg használja a fényképezőgépet.
Azonban, ha csak rövid ideig használja
a fényképezőgépet, a gombakkumulátor
fokozatosan lemerül, és ha kb. egy hónapig
egyáltalán nem használja a fényképezőgépet,
akkor teljesen lemerül. Ebben az esetben ne
felejtse el feltölteni ezt az akkumulátort
a fényképezőgép használata előtt.
HU
87
Azonban attól, hogy ez az újratölthető
akkumulátor nincs feltöltve, még tudja
használni a fényképezőgépet, amíg nem
rögzíti a dátumot és időt.
A töltési mód
Helyezzen elegendő kapacitású
akkumulátorokat a fényképezőgépbe, vagy
csatlakoztassa a fényképezőgépet a hálózati
adapterrel (nem tartozék) fali csatlakozó
aljzatba (konnektorba), majd kikapcsolt
állapotban hagyja úgy körülbelül 24 óráig.
HU
88
Műszaki adatok
Fényképezőgép
[Áramforrás-jellemzők]
[Rendszer]
Tápellátás
Képalkotó eszköz
6,85 mm (1/2,7 típusú) színes
CCD, Elsődleges színszűrő
A fényképezőgép képpontjainak teljes száma
Kb. 4 231 000 pixel
A fényképezőgép hasznos képpontjainak
száma
Kb. 4 065 000 pixel
Objektív
Carl Zeiss Vario-Tessar
3×-os zoom objektív
f = 5,1 - 15,3 mm (32 - 96 mm
átszámítva egy 35 mm-es
fényképezőgépre)
F2,8 - 5,1
Automata ND szűrő
kapcsolás
Expozíciószabályozás
Automatikus expozíció,
Helyszínválasztás
(7 üzemmód)
Fehéregyensúly Automatikus, Nappalifény,
Felhős, Fénycső, Izzólámpa
Fájlformátum (DCF kompatibilis)
Fényképek: Exif Ver. 2.2
JPEG kompatibilis,
DPOFkompatibilis
Filmek: MPEG1 kompatibilis
(monó)
Felvételi adathordozó
32 MB-os belső memória
„Memory Stick”
Ajánlott távolság (az ISO
Auto beállításánál): 0,2 m 3,8 m (W)/0,5 m - 2,1 m (T)
Teljesítményfelvétel
(felvételkészítés közben bekapcsolt LCD
képernyővel)
0,9 W
Működési hőmérséklet tartomány
0° és + 40°C között
Tárolási hőmérséklet tartomány
-20° és +60°C között
Méretek
99×51,7×34,2 mm
(szé/ma/mé, a kinyúló
részekkel együtt)
Tömeg
Kb. 180 g (két
akkumulátorral és
csuklószíjjal együtt)
Mikrofon
Elektrolit kondenzátoros
mikrofon
Hangszóró
Dinamikus hangszóró
Exif Print
Kompatibilis
PRINT Image Matching III
Kompatibilis
PictBridge
Kompatibilis
Egyéb
Vaku
R6 (AA méretű) alkáli elem
(2), 3 V
HR 15/51:HR6 (AA méretű)
nikkel-fémhidrid
akkumulátor (2 db, nem
tartozék), 2,4 V
ZR6 (AA méretű) Oxy
Nickel Primary Battery (2 db,
nem tartozék), 3 V
AC-LS5K hálózati adapter
(nem tartozék), 4,2 V
A forma és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
[Bemeneti és kimeneti csatlakozók]
USB csatlakozó mini-B
USB kapcsolatot
Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilis)
[LCD képernyő]
LCD panel
3,8 cm (1.5 típusú) TFT
meghajtó
Képpontok száma
76 800 (320×240) képpont
HU
89
Index
Tárgymutató
A
B
A gép tartása
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Beállítás .................. 32, 39, 40
AE/AF zár jelző
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
AF rögzítés..........................28
AF tartománykeresőkeret..............................27
E
1. beállítás .................... 48
Effektív képpontok
száma............................ 89
1. fényképezőgép ........ 41
Egyképes üzemmód ...........65
2. beállítás.................... 49
Egyszeres.............................41
2. fényképezőgép ........ 44
EV ........................................ 27
Belső memória
eszköz........................... 45
Expozíció.............................10
Memory Stick
eszköz........................... 46
AF tartománykereső-keret
kijelzés..........................27
Belső akkumulátor ............ 87
AF üzemmód ......................41
Belső memória ................... 21
AF-lámpa ............................43
Akkumulátor
Formátum.................... 45
Belső memória eszköz....... 45
Behelyezés/Eltávolítás
t az „Először ezt
olvassa el” 1.lépése
Blendenyílás ....................... 10
Hátralévő üzemidő
kijelzés
t az „Először ezt
olvassa el” 1.lépése
C
Alulexponálás.....................10
Autofókusz............................9
Automatikus kikapcsolás
funkció
t az „Először ezt
olvassa el” 2. lépése
Automatikus üzemmód
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Blur........................................ 9
É
Éjszakai üzemmód
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
F
Fájl neve .............................. 57
Fájlmentés helye................. 57
Fájlsorszám.......................... 49
Fehéregyensúly................... 29
Camera 1............................. 41
Camera 2............................. 44
CD-ROM............................ 52
Center AF........................... 27
Csatlakozás
Számítógép.................. 54
Csatlakoztatás
Nyomtató..................... 66
Csipogás .............................. 48
Felhős ..................................29
FELV. csere Mappa ............ 47
FELV. létr. Mappa .............. 46
Felvételi menü ....................27
Felvételkészítés
Állókép
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Mozgókép
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Csuklószíj
t az „Először ezt
olvassa el”-ban
Félig lenyomva...................... 9
D
Fénycső................................ 29
Á
Dátum ................................. 42
Állvány csatlakozó .............13
Dátum/Idő .......................... 42
Fénymérési üzemmód
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Átméretezés........................36
Dia ....................................... 35
Automatikus visszanézés...43
Az óra beállítása
t az „Először ezt
olvassa el” 2.lépése
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Digitális zoom .................... 41
Figyelmeztető kijelzések és
üzenetek....................... 81
DirectX ............................... 51
Forgatás ............................... 37
DPOF.................................. 69
Formázás .......................45, 46
Fókusz..............................9, 27
HU
90
G
K
M
Gyertya üzemmód
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
K.effektus............................ 32
M AF....................................41
Kényszerített villanófény
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Macintosh számítógép .......62
Gyors előrecsévélés/
visszacsévélés
t az „Először ezt
olvassa el” 6. lépése
Kép nagyítása
t az „Először ezt
olvassa el” 6. lépése
Ajánlott környezet......62
Mappa ..................................33
Csere.............................47
Létrehozás....................46
Gyorsellenőrzés
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Képeffektus......................... 32
Másol ...................................47
Képek másolása
számítógépre ............... 52
Megjelenítés
H
Képek száma/
Felvételi idő................. 20
Hangerő
t az „Először ezt
olvassa el” 6. lépése
Képernyő
Helyszín
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Mozgókép
t az „Először ezt
olvassa el” 6. lépése
A képernyő kijelző
módosítása................... 19
Hálózati adapter .................14
Hálózati adapter
t az „Először ezt
olvassa el” 1. lépése
Állókép
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Kijelző .......................... 15
Képélesség .......................... 32
Képfájl tárolási célmappák
és fájlnevek.................. 57
Mellékelt tartozékok
t az „Először ezt
olvassa el”-ban
„Memory Stick”..................84
Behelyezés/Eltávolítás
t az „Először ezt
olvassa el” 3.lépése
Képméret ............................ 11
t az „Először ezt
olvassa el” 4.lépése
Hibaelhárítás.......................71
Formátum.....................46
Hó üzemmód
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Képminőség .................. 11, 29
Kiterjesztés ......................... 59
Törlésvédő kapcsoló ...84
I
Kiváló .................................. 29
Memory Stick eszköz .........46
Kontraszt............................. 32
Menü ....................................25
Körülvágás .......................... 39
Felvétel .........................27
Időköz ..................................31
ImageMixer VCD2.............63
Index üzemmód ..................65
Inicializál .............................48
Intelligens zoom..................41
ISO .................................10, 29
Megtekintés .................33
L
Lassú szinkron üzemmód
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Lágy felvétel üzemmód
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Tételek ..........................26
Menü megtekintése............33
Minőségtanúsítás ................89
Monitor................................41
Monokróm ..........................32
Mozgóképfelvétel ...............23
LCD-képernyő ................ lásd
„Képernyő”
MPG.....................................58
J
Lejátszás / Szerkesztés....... 23
N
JPG.......................................58
Lejátszás...... lásd „Lejátszás”
Izzólámpa ............................29
Tárgymutató
Indexkép
t az „Először ezt
olvassa el” 6. lépése
Képek száma/
Felvételi idő .................20
Kijelző ........ lásd „Képernyő”
Nagyított ikon .....................44
Nap&idő..............................42
Nappalifény.........................29
HU
91
NR lassú zársebesség .........16
R
Többpontos autofókusz ..... 28
Nyelv....................................48
REC üzemmód................... 30
Tömörítési arány ................ 12
Részek azonosítása............ 13
Törlés
t az „Először ezt
olvassa el” 6. lépése
t az „Először ezt
olvassa el” 2. lépése
Nyomtatás ...........................64
Egyképes üzemmód....65
Index üzemmód...........65
Nyomtatás közvetlenül ......65
Nyomtatás szaküzletben....69
Nyomtatási sorrend jel.......69
O
Operációs rendszer ......51, 62
S
Törlésvédés .........................34
S AF .................................... 41
Törlésvédő kapcsoló .......... 84
Setup 1 ................................ 48
Túlexponálás ....................... 10
Setup 2 ................................ 49
Sorozatkép.......................... 30
U
Spotmérés
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
USB kapcs........................... 49
Optikai zoom ......................41
Spotméter hajszálkereszt
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Ó
Standard.............................. 29
Óra beállítása......................49
Számítógép
Ajánlott
környezet............... 51, 62
Óvintézkedések ..................87
Ö
Öndiagnózis kijelző............81
Önkioldó
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
P
Parallaxis .............................75
Páralecsapódás....................87
PC.............lásd „Számítógép”
PFX ......................................32
PictBridge............................65
PicturePackage....................60
Pixel......................................11
Precíziós digitális zoom .....41
Programozott automatikus
felvétel ..........................23
PTP ......................................49
Üzemmód............................ 30
V
Képek másolása .......... 52
Macintosh.................... 62
Video CD ...................... 60, 63
Számítógépen tárolt
képek megtekintése
a fényképezőgépével ....59
Villanófény szintje .............31
Szoftver........................ 60
Windows ...................... 50
Szépia .................................. 32
Szétválasztás....................... 37
Szín ...................................... 11
Villanófény üzemmódt az
„Először ezt olvassa el”
5. lépése
Vízparti üzemmód
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
„Vörösszem-effektus”
csökkentése..................42
Szoftver ............................... 60
Szürkületi portré üzemmód
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
W
WB ....................................... 29
Windows számítógép .........50
Ajánlott környezet...... 51
T
Tájkép üzemmód
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Telepítés .................. 52, 60, 63
Tisztítás ............................... 87
Több AF.............................. 28
92
Ü
VGA
t az „Először ezt
olvassa el” 4.lépése
Telítettség............................ 32
HU
USB-illesztőprogram .........52
Több sorozatkép ................ 30
Z
Zoom
t az „Először ezt
olvassa el” 5. lépése
Védjegyek
•
•
•
•
•
•
•
•
a Sony Corporation
védjegye.
„Memory Stick”,
, „Memory Stick
PRO”,
, „Memory Stick
Duo”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
,
„MagicGate”, és
a Sony
Corporation védjegyei.
A PicturePackage a Sony Corporation
védjegye.
A Microsoft, Windows, Windows Media és
a DirectX a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
A Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac,
iBook, PowerBook, Power Mac és az eMac
az Apple Computer, Inc. védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei.
A Macromedia és a Flash a Macromedia,
Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
Az Intel, MMX, és a Pentium az Intel
Corporation védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.
Továbbá, ebben az útmutatóban előforduló
rendszer és termék nevek általában
a megfelelő fejlesztők vagy gyártók
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Ennek
ellenére a ™ vagy a ® jeleket nem minden
esetben használtuk a kézikönyvben.
HU
93
Slovensky
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení (Platí
v Európskej únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným separovaným
zberom)
Informácie pre európskych
spotrebiteľov
Tento výrobok prešiel testmi a bol
uznaný ako vyhovujúci požiadavkám na
elektromagnetickú kompatibilitu v smernici
EMC pre používanie prípojných káblov
kratších než 3 metre.
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto fotoaparáte
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo vplyv
elektromagnetického poľa zapríčiní zlyhanie
počas prenosu dát, reštartujte aplikáciu alebo
odpojte a znovu pripojte komunikačný kábel
(USB apod.).
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na
recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozil pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre
získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Varovanie pri používaní
napájacieho adaptéra AC-LS5K
(nie je súčasťou dodávky)
Pokieľ je zariadenie zapojené do sieťovej
zásuvky, nie je odpojené od siete, a to aj
v pripade, že zariadenie je vypnuté.
SK
2
Informácie o používaní fotoaparátu
Typy pamäťových kariet „Memory Stick“,
ktoré možno použiť (nie sú dodané)
Tento fotoaparát používa pamäťovú
kartu „Memory Stick“ ako vymeniteľné
záznamové médium. Existujú dva typy
pamäťových kariet „Memory Stick“.
• „Memory Stick“: vo vašom fotoaparáte
môžete použiť pamäťovú kartu „Memory
Stick“.
• „Memory Stick Duo“: môžete použiť
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ tak,
že ju vložíte do adaptéra Memory Stick Duo.
Adaptér kariet Memory Stick Duo
• Bližšie informácie o karte „Memory Stick“,
pozrite stranu 82.
Objektív Carl Zeiss
Tento fotoaparát je vybavený objektívom Carl
Zeiss, ktorý produkuje ostrý obraz vysokej
kvality s vynikajúcim kontrastom.
Objektív tohto fotoaparátu bol vyrobený
v rámci systému zaistenia kvality s osvedčením
od spoločnosti Carl Zeiss v súlade s normami
akosti spoločnosti Carl Zeiss v Nemecku.
Obsah nahrávky nie je možné
kompenzovať
• Obsah záznamu, ktorý nie je možné
uskutočniť snímaním alebo prehrávaním
z dôvodu nefunkčnosti fotoaparátu alebo
záznamového média, nie je možné nijakým
spôsobom kompenzovať.
Informácie o snímaní a prehrávaní
• Tento fotoaparát nie je odolný voči prachu
ani striekajúcej vode, nie je vodotesný. Pred
použitím fotoaparátu si prečítajte časť
„Preventívne opatrenia“ (strana 85).
• Pred snímaním neopakujúcich sa udalostí
vykonajte testovacie snímanie, ktorým si
overíte, či fotoaparát pracuje správne.
• Dávajte pozor, aby ste fotoaparát
nenamočili. Natečená voda vo fotoaparáte
môže spôsobiť jeho poruchu, ktorú
v určitých prípadoch už nemožno opraviť.
• Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do
iného zdroja silného svetla. Môže vám to
spôsobiť nevyliečiteľné poškodenie zraku.
Prípadne môžete spôsobiť poruchu
fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte v blízkosti miest,
kde dochádza ku generovaniu silných
rádiových vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie,
ani na miestach so silným magnetickým
poľom. Fotoaparát nemusí správne snímať či
prehrávať.
• Používanie fotoaparátu v piesočnatom alebo
prašnom prostredí môže spôsobiť poruchu.
• Ak si všimnete skondenzované kvapky vody,
utrite ich pred použitím fotoaparátu
(strana 85).
• Fotoaparátom netraste ani nenarážajte.
Okrem porúch a neschopnosti nasnímať
zábery to môže spôsobiť aj znehodnotenie
záznamového média a zničenie, poškodenie
či stratu obrazových údajov.
• Pred použitím vyčistite povrch blesku.
Tepelná energia uvoľnená pri blysnutí
blesku môže spôsobiť, že roztopené
nečistoty čiastočne zakryjú povrch blesku
alebo sa naň prilepia, čím môže dôjsť
k nedostatočnému osvetleniu.
SK
Zálohovanie vnútornej pamäte alebo
pamäťovej karty „Memory Stick“
• Ak prerušíte napájanie otvorením krytu
batérie alebo pamäťovej karty „Memory
Stick“ keď svieti kontrolka prístupu, môže
dôjsť k poškodeniu údajov uložených vo
vnútornej pamäti na pamäťovej karte
„Memory Stick“. Nezabudnite na zálohovanie
údajov, aby ste predišli možnému riziku straty
dát. Spôsob zálohovania údajov nájdete na
stranách 21, 52.
SK
3
Informácie o LCD displeji, LCD hľadáčiku
(len na modeloch, ktoré sú nimi
vybavené) a objektíve
• LCD displej a LCD hľadáčik sú vyrobené
veľmi presnou technológiou, vďaka ktorej
správne funguje viac ako 99,99 % pixelov. Na
LCD displeji a v hľadáčiku sa však môžu
permanentne objavovať malé tmavé a/alebo
jasné body (biele, červené, modré alebo
zelené). Tieto body sú výsledkom
normálneho výrobného procesu a nijakým
spôsobom neovplyvňujú nasnímaný obraz.
• Vystavením LCD displeja, hľadáčika alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu na
dlhšiu dobu môže dôjsť k poruche
zariadenia. Buďte opatrní pri ukladaní
fotoaparátu blízko okna alebo vo vonkajšom
prostredí.
• Nestláčajte LCD displej príliš silno. Farby na
displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to
by mohlo spôsobiť poruchu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
LCD displeji vznikať závoje. Toto nie je
chybná funkcia.
• Fotoaparát je vybavený výsuvným
objektívom. Vyhnite sa nárazom alebo
vyvíjaniu prílišného tlaku na objektív.
Informácie o kompatibilite obrazových
údajov
• Tento fotoaparát vyhovuje univerzálnej
norme DCF (Design rule for Camera File
System), t.j. univerzálnemu štandardu
vypracovanom asociáciou JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Prehrávanie záznamu nasnímaného týmto
fotoaparátom v inom zariadení nie je
zaručené a rovnako, prehrávanie záznamov
nasnímaných alebo editovaných v inom
zariadení nie je v tomto zariadení zaručené.
Upozornenie na ochranu autorských
práv
Televízne programy, filmy, videokazety a ďalšie
materiály môžu byť chránené autorskými
právami. Neautorizovaným snímaním
takýchto materiálov sa môžete dopustiť
porušenia zákonov o autorských právach.
SK
4
Obrázky použité v tomto návode
Fotografie použité v tomto návode ako
príklady obrázkov sú reprodukcie. Nejedná sa
o skutočné fotografie nasnímané týmto
fotoaparátom.
Využívanie všetkých funkcií digitálneho fotoaparátu
Príprava fotoaparátu a fotenie v režime automatického
nastavenia
„Prvé kroky“ (samostatná knižka)
Príprava batérie
Zapnutie fotoaparátu/nastavenie dátumu a času
Vloženie pamäťovej karty „Memory Stick“ (nie je dodaná)
Zvolenie veľkosti záberu
Jednoduché snímanie obrázkov (režim automatického nastavenia)
Snímanie statických záberov (režim výberu scény)
6 Prezeranie/mazanie záberov
1
2
3
4
5
Lepšie zoznámenie sa s fotoaparátom
V tomto návode
• Snímanie s obľúbenými nastaveniami (Programované
snímanie) t strana 23
• Rôzne režimy snímania/prehrávania pomocou ponuky
1
2
1
2
menu t strana 25
• Zmena preddefinovaných nastavení t strana 40
Pripojenie fotoaparátu k počítaču alebo tlačiarni
V tomto návode
• Kopírovanie obrázkov do počítača a ich editovanie
rôznymi spôsobmi t strana 50
• Tlač obrázkov pripojením fotoaparátu priamo k tlačiarni
(len pre tlačiarne kompatibilné s PictBridge)
t strana 63
SK
5
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu .......................................................... 3
Radosť z fotografovania
Základné pracovné postupy na dosiahnutie kvalitnejších obrázkov......... 9
Zaostrenie – Úspešné zaostrenie na objekt....................................................... 9
Expozícia – Úprava intenzity svetla.................................................................. 10
Farba – Pôsobenie osvetlenia.......................................................................... 11
Kvalita – „Kvalita záberu“ a „veľkosť záberu“.................................................. 11
Popis jednotlivých častí .......................................................................... 13
Indikátory na displeji ............................................................................... 15
Zmena zobrazenia na displeji ................................................................. 19
Počet statických záberov a čas nahrávania videozáznamov.................. 20
Použitie bez pamäťovej karty „Memory Stick“ (Ukladanie do vnútornej
pamäte)................................................................................................... 21
Výdrž batérie a počet záberov, ktoré možno nasnímať/prezrieť ............. 22
Používanie prepínača režimu .................................................................. 23
Práca s ponukou Menu
Používanie položiek ponuky Menu ................................................ 25
Položky ponuky Menu ....................................................................... 26
Ponuka pri snímaní ................................................................................. 27
(Camera)
(EV)
9 (Focus)
WB (White Bal)
ISO
(P.Quality)
Mode (REC Mode)
M (Interval)
(Flash Level)
PFX (P.Effect)
(Saturation)
(Contrast)
(Sharpness)
(Setup)
SK
6
Ponuka pri prezeraní ...............................................................................33
(Folder)
- (Protect)
DPOF
(Print)
(Slide)
(Resize)
(Rotate)
(Divide)
(Setup)
Trimming
Práca s obrazovkou Nastavenie
Používanie položiek v ponuke Nastavenie ...................................40
1
Camera 1 ...........................................................................................41
AF Mode
Digital Zoom
Date/Time
Red Eye Reduction
AF Illuminator
Auto Review
2
Camera 2 ...........................................................................................44
Enlarged Icon
Internal Memory Tool ........................................................................45
Format
Memory Stick Tool .............................................................................46
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
Copy
1
Setup 1 ...............................................................................................48
Beep
Language
Initialize
2
Setup 2 ...............................................................................................49
File Number
USB Connect
Clock Set
SK
7
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows .......... 50
Kopírovanie záberov do počítača ........................................................... 52
Zobrazenie obrazových súborov na fotoaparáte, ktoré ste uložili na
počítači (pomocou pamäťovej karty „Memory Stick“)............................ 58
Používanie dodaného softvéru ............................................................... 59
Práca s počítačom Macintosh ................................................................ 61
Tlač statických záberov
Postup pri tlači statických záberov ......................................................... 63
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej s technológiou
PictBridge ............................................................................................... 64
Tlač vo fotozberni ................................................................................... 67
Riešenie problémov
Riešenie problémov ................................................................................ 69
Výstražné indikátory a upozornenia........................................................ 79
Iné
Informácie o pamäťovej karte „Memory Stick“ ...................................... 82
Informácie o batériách ............................................................................ 84
Preventívne opatrenia ............................................................................. 85
Technické údaje ...................................................................................... 86
Register ................................................................................................. 87
SK
8
Radosť z fotografovania
Základné pracovné postupy na dosiahnutie
kvalitnejších obrázkov
Zaostrenie Expozícia Farba
Kvalita
Radosť z fotografovania
Táto kapitola popisuje základné funkcie
fotoaparátu. Dozviete sa, akým
spôsobom používať rôzne funkcie
fotoaparátu, ako je napr. prepínač
režimu (strana 23), ponuky (strana 25)
a pod.
Zaostrenie Úspešné zaostrenie na objekt
Keď do polovice zatlačíte a pridržíte spúšť, fotoaparát automaticky upraví zaostrenie
(funkcia Auto Focus). Nezabudnite, že je dôležité spúšť pridržať stlačenú len na polceste.
Naraz zatlačte
spúšť až nadoraz
Stlačte spúšť len
do polovice,
potom
sa rozbliká,
zasvieti/pípne
Stlačte spúšť
nadoraz
VGA FINE
96
S AF
30 F3.5
Postup pri snímaní statického záberu, na ktorý nejde dobre zaostriť t 9 [Focus]
(strana 27)
Ak sa vám obraz po zaostrení zdá rozmazaný, je to možno spôsobené tým, že
fotoaparátom trasiete. t Pozrite časť „Čo robiť, aby zábery neboli rozmazané“ (nižšie).
Čo robiť, aby zábery neboli rozmazané?
Držte fotoaparát pevne zovretý v rukách. Fotoaparát môžete lepšie stabilizovať
opretím sa o strom alebo budovu. Taktiež sa odporúča používať na tmavých
miestach statív a blesk.
SK
9
Expozícia Úprava intenzity svetla
Upravením expozície a citlivosti ISO môžete vytvoriť rôzne snímky. Expozícia je
množstvo svetla, ktoré vojde do fotoaparátu pri stlačení spúšte.
Expozícia:
Rýchlosť uzávierky = Doba, počas ktorej do
fotoaparátu vchádza svetlo
Clona = Veľkosť otvoru, cez ktorý vchádza svetlo
ISO = Citlivosť záznamu
Preexponovanie
= príliš veľa svetla
Belavá snímka
Správna expozícia
Podexponovanie
= príliš málo svetla
Tmavšia snímka
V režime automatického nastavenia sa
expozícia automaticky nastaví na
správnu hodnotu. Môžete ju však ručne
upraviť pomocou nižšie uvedených
funkcií.
[EV]:
Umožňuje nastaviť expozíciu, ktorá bola
určená fotoaparátom. t strana 27
[Režim merania expozície]:
Umožňuje zmeniť časť objektu, ktorý sa
vymeriava pre určenie hodnoty
expozície (t krok 5 v príručke „Prvé
kroky“).
Úprava citlivosti ISO
ISO je merná jednotka (citlivosť), podľa ktorej sa odhaduje množstvo dopadajúceho
svetla na zariadenie prenosky obrazu (obdoba klasického fotofilmu). Aj keď je hodnota
expozície rovnaká, snímky sa môžu líšiť v závislosti od citlivosti ISO.
[ISO] upravuje citlivosť t strana 29
Vysoká citlivosť ISO
Zaznamená sa svetlá snímka, aj keď sa sníma v tmavom prostredí.
Zaznamenaná snímka však mnohokrát obsahuje farebný šum.
Nízka citlivosť ISO
Snímanie stálejšieho obrazu.
Snímka má však tendenciu byť tmavá.
SK
10
Farba
Pôsobenie osvetlenia
Radosť z fotografovania
Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.
Príklad: Farba na snímke je ovplyvnená zdrojmi svetiel
Počasie/osvetlenie
Charakteristika svetla
Denné svetlo
Zamračené
Žiarivka
Žiarovka
Biele (štandard)
Modravé
Sfarbenie do
modra
Sčervenanie
V režime automatického nastavenia sa farebné tóny upravujú automaticky.
Farebné tóny však môžete upraviť ručne pomocou funkcie pre vyváženie bielej farby
[White Bal] (strana 29).
Kvalita
„Kvalita záberu“ a „veľkosť záberu“
Digitálna fotografia je zložená z malinkých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.
Ak záber obsahuje veľký počet pixelov, obrázok je tým pádom väčší, zaberie väčšie
množstvo pamäte a zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť záberu“ sa udáva
počtom pixelov. Hoci na displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, líši sa doba
potrebná na spracovanie obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo
zobrazení na obrazovke počítača.
Definície pixelov a veľkosti záberu
1 Veľkosť záberu: 4M
2 304 pixelov × 1 728 pixelov = 3 981 312 pixelov
2304
2 Veľkosť záberu: VGA(E-Mail)
640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixelov
640
1728
480
Pixelov
SK
11
Voľba veľkosti záberu (t krok 4 v príručke „Prvé kroky“)
Pixelov
Veľa pixelov
(Vynikajúca kvalita
záberu a veľká
veľkosť súboru)
Príklad: Tlačenie až do
veľkosti A4
Malý počet (Nižšia
kvalita záberu, ale
vytvorí menší súbor)
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
Veľkosť
4M (2304×1728)
Príklad: Vhodné pripojiť do
odosielaných e-mailov
.
Bežné použitie
Väčší
3:2 (2304×1536)*
Pre tlač s vysokou hustotou obrázkov na formát A4
alebo A5
3M (2048×1536)
1M (1280×960)
VGA(E-Mail)
(640×480)
Menší
Pre tlač na formát pohľadnice
Pre ukladanie veľkého počtu obrázkov
Pre pridávanie obrázkov k e-mailom alebo
vytváranie www stránok
* Snímané zábery sa ukladajú s rovnakým pomerom strán 3:2, ako má fotografický tlačový papier či
pohľadnica atď.
Zvolenie kombinovanej kvality záberu (pomer kompresie) (strana 29)
Pri ukladaní digitálnych fotografií môžete zvoliť pomer kompresie. Ak zvolíte vysoký
pomer kompresie, zo záberu sa vytratí jemnosť detailov, ale zmenší sa veľkosť jeho
súboru.
SK
12
Popis jednotlivých častí
Podrobnosti o ovládaní pozri na
stránkach, ktorých čísla sú uvedené
v zátvorkách.
1
2
9
q;
5
3
qa
2
6
4
qs
7
5
qd
8
6
9
7
q;
8
qa
3
qs
4
qd
A Tlačidlo POWER (t krok 2
v príručke „Prvé kroky“)
B Spúšť (t krok 5 v príručke „Prvé
kroky“)
C Otvor pre statív (spodná časť)
• Skrutka na statíve musí byť kratšia než
5,5 mm. S dlhšími skrutkami nebude
možné bezpečne pripevniť fotoaparát na
statív. Dlhšia skrutka môže poškodiť
fotoaparát.
D Reproduktor (spodná časť)
E Kontrolka POWER (t krok 2
v príručke „Prvé kroky“)
F Mikrofón
H Priezor hľadáčika
(USB) (53)
J Kryt konektora
qf
qg
A Kontrolka aretácie AE/AF/
kontrolka samospúšte (zelená)
(t krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
B Kontrolka nabíjania blesku/kontrolka
ukladania (oranžová) (t krok 5
v príručke „Prvé kroky“)
C Hľadáčik (t krok 5 v príručke „Prvé
kroky“)
D Prepínač režimov (23)
E LCD displej (15)
F Tlačidlo MENU (25)
G Tlačidlo
(19)
(Displej/LCD zap./vyp.)
H Tlačidlo
(Veľkosť obrázka/
Zmazať) (t krok 4 a 6 v príručke
„Prvé kroky“)
I Ovládacie tlačidlo
Zapnuté menu: v/V/b/B/z (t krok
2 v príručke „Prvé kroky“)
G Objektív
I Konektor
Radosť z fotografovania
1
(USB)
K „Memory Stick“ kryt (t krok 3
v príručke „Prvé kroky“)
L Kontrolka samospúšte (t krok 5
v príručke „Prvé kroky“)/AF
iluminátor (43)
M Blesk (t krok 5 v príručke „Prvé
kroky“)
Vypnuté menu: / / /
(t krok
5 v príručke „Prvé kroky“)
J Fotenie: Tlačidlo transfokácie (W/T)
(t krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
Prezeranie: Tlačidlo /
transfokácie počas prehrávania
(Playback Zoom)/Tlačidlo
(Index) (t krok 6 v príručke „Prvé
kroky“)
SK
13
K Háčik pre popruh okolo zápästia
(t v príručke „Prvé kroky“)
L Kryt batérie (t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“)
M Tlačidlo OPEN (t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“)
N Kryt pre pripojenie kábla AC
adaptéra
Použitie AC adaptéra AC-LS5K
(nie je súčasťou dodávky)
1
2
3
5
4
• Po zatvorení krytu neťahajte kábel.
O Kontrolka prístupu (t krok 4
v príručke „Prvé kroky“)
SK
14
Indikátory na displeji
Podrobnosti o ovládaní pozri na
stránkach, ktorých čísla sú uvedené
v zátvorkách.
A
Zobrazenie
101
z
Aretácia AE/AF
(t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
1/30”
C:32:00
S AF
Režim záznamu (23, 30)
M
+
Vyváženie bielej farby
(29)
125 F3.5 +2.0EV
STBY
REC
STD
640
Pohotovostný stav/
Záznam videa (t krok 5
v príručke „Prvé kroky“)
Režimu fotoaparátu
(Režim výberu scény)
(t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
Pri snímaní videozáznamu
STBY
Radosť z fotografovania
Zostatkový stav batérie
(t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“)
Pri snímaní statických záberov
VGA
Význam
101
00:00:00 [00:28:25]
C:32:00
Režimu fotoaparátu
(Programovanie) (23)
SL
+
1.3
+2.0EV
Režim blesku (t krok 5 v
príručke „Prvé kroky“)
Lišta so stupnicou
transfokácie (41, t krok 5
v príručke „Prvé kroky“)
Potlačenie efektu
červených očí (42)
Ostrosť (32)
5
Sýtosť (32)
6
Kontrast (32)
ON
AF iluminátor (43)
Režim merania (t krok 5
v príručke „Prvé kroky“)
Efekty do záberov (32)
SK
15
B
D
Zobrazenie
Význam
S A F M AF
Režim AF (41)
Zobrazenie
Upozornenie na vibrácie
(9)
Indikátor zameriavacieho
rámčeka AF zóny (27)
• S upozornením na
vibrácie asi nedokážete
nasnímať ostré zábery.
Zábery budete môcť
nasnímať, aj keď sa objaví
upozornenie na vibrácie.
Odporúčame však
použitie blesku alebo
statívu pre zvýšenie
intenzity svetla.
C
Zobrazenie
4M
3M
FINE
640
Význam
3:2
1M
STD
640
VGA
Veľkosť záberu (t krok 4
v príručke „Prvé kroky“)
160
FINE STD
101
Kvalita záberu (29)
Priečinok pre ukladanie
záznamov (46)
E
Upozornenie na slabú
kapacitu batérie (22, 79)
• Pri použití vnútornej
pamäte sa tento symbol
nezobrazí.
+
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
(t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
Zostávajúca kapacita
vnútornej pamäte (20)
Zameriavací rámček AF
zóny (27)
Zostávajúca kapacita na
pamäťovej karte
„Memory Stick“ (20)
00:00:00
[00:28:05]
Čas záznamu [maximálny
dostupný čas pre záznam]
(20)
1/30"
Interval v režime Multi
Burst (31)
Funkcia NR pomalej
uzávierky
400
Indikátor dostupného
počtu pre snímanie
záberov (20)
• Keď je rýchlosť uzávierky
1/6 sekundy alebo menej,
fotoaparát aktivuje
funkciu NR pomalej
uzávierky na potlačenie
šumu
E
Zobrazenie
Samospúšť (t krok 5
v príručke „Prvé kroky“)
C:32:00
Samodiagnostické
zobrazenie (79)
Dátum/Čas (42)
Číslo ISO (29)
SK
Význam
125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnoty clony
+2,0 EV
DPOF
(nezobrazené
na displeji na
predchádzajúcej strane)
16
Význam
EV hodnota úrovne (27)
Ponuka Menu/Sprievodca
ponukou (25)
Pri prehrávaní statických záberov
M
101
VGA
101
A
Zobrazenie
Význam
C:32:00
1.3
+2.0EV
500 F3.5
4M
3:2
1M
VGA
FINE
640
STD
640
VOLUME
N
101
101
VOL.
160
Prehrávanie (t krok 6
v príručke „Prvé kroky“)
Hlasitosť (t krok 6
v príručke „Prvé kroky“)
Pri prehrávaní videozáznamov
160
Veľkosť záberu (t krok 4
v príručke „Prvé kroky“)
Režim záznamu (23, 30)
M
BACK/NEXT
3M
Radosť z fotografovania
Zostatkový stav batérie
(t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“)
12/12
Ochrana proti zmazaniu
(34)
-
8/8
00:00:12
Značka poradia tlače
(DPOF) (67)
Zmena priečinka (33)
• Pri použití vnútornej
pamäte sa tento symbol
nezobrazí.
DPOF
1.3
Step
12/16
Lišta so stupnicou
transfokácie (t krok 6
v príručke „Prvé kroky“)
Prehrávanie jednotlivých
snímok (30)
B
Zobrazenie
Význam
101-0012
Číslo priečinka – súboru
(33)
Lišta prehrávania
(t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“)
SK
17
C
Zobrazenie
Zobrazenie
Význam
Zobrazenie záberu
(t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“)
Pripojenie k PictBridge
(65)
101
Priečinok pre ukladanie
záznamov (46)
• Pri použití vnútornej
pamäte sa tento symbol
nezobrazí.
101
Priečinok pre
prehrávanie (33)
• Pri použití vnútornej
pamäte sa tento symbol
nezobrazí.
Zostávajúca kapacita
vnútornej pamäte (20)
Zostávajúca kapacita na
pamäťovej karte
„Memory Stick“ (20)
8/8 12/12
Číslo záberu/Počet
záberov uložených vo
zvolenom priečinku (33)
C:32:00
Samodiagnostické
zobrazenie (79)
00:00:12
Počítadlo (t krok 6
v príručke „Prvé kroky“)
D
Zobrazenie
Význam
Neodpájajte kábel USB
(66)
+2.0 EV
EV hodnota úrovne (27)
Číslo ISO (29)
Režim merania
(t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
Blesk
Vyváženie bielej farby
(29)
SK
18
500
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnoty clony
Význam
E
Zobrazenie
Význam
2005 1 1
Indikátor dátumu/času
snímania prehrávaného
záberu (42)
DPOF
BACK/
NEXT
VOLUME
Ponuka Menu/Sprievodca
ponukou (25)
Výber záberov smerom
vpred alebo vzad
Úprava hlasitosti
Zmena zobrazenia na displeji
Po každom stlačení tlačidla
(Display/
LCD zap./vyp.) sa zobrazenie zmení
nasledovne.
Radosť z fotografovania
Indikátory vypnuté
S AF
LCD displej vypnutý
Indikátory zapnuté
VGA
96
Počas prehrávania
sa zobrazujú
informácie o zábere.
S AF
• Keď vypnete LCD displej, digitálna
transfokácia nefunguje (strana 41) a režim
[AF Mode] je nastavený na [Single]
(strana 41). Keď zvolíte (blesk)/
(samospúšť)/
(meranie), záber sa zobrazí
asi o dve sekundy.
SK
19
Počet statických záberov a čas nahrávania
videozáznamov
V nižšie uvedených tabuľkách je uvedený približný čas videozáznamu a približný počet
statických záberov, ktoré sa zmestia na pamäťovú kartu „Memory Stick“, ktorá bola
naformátovaná v tomto fotoaparáte. Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od podmienok
pri snímaní.
Počet záberov, ktoré je možné snímať pomocou tejto vnútornej pamäte, je rovnaký ako
pri použití 32 MB pamäťovej karty „Memory Stick“.
Počet statických záberov (Horný riadok udáva počet záberov v kvalite [Fine] a dolný
riadok udáva počet záberov v kvalite [Standard].) (Zábery)
Kapacita
Veľkosť
32 MB
4M
3:2
3M
1M
VGA(E-Mail)
•
•
•
•
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
16
32
65
119
242
494
30
60
121
216
440
898
1 012
1 841
16
32
65
119
242
494
1 012
30
60
121
216
440
898
1 841
20
41
82
148
302
617
1 266
37
74
149
264
537
1 097
2 250
3 038
50
101
202
357
726
1 482
93
187
376
649
1 320
2 694
5 524
196
394
790
1 428
2 904
5 928
12 154
491
985
1 975
3 571
7 261
14 821
30 385
Udávané počty záberov sú platné, keď [Mode] je nastavený na [Normal].
Keď položka [Mode] je nastavená na [Multi Burst], veľkosť jedného statického záberu je 1M.
Ak je dostupný počet záberov pre snímanie viac než 9 999, objaví sa indikátor „>9999“.
Neskôr môžete zmeniť veľkosť záberov ([Resize], (strana 36)).
Čas nahrávania videozáznamov (hodiny : minúty : sekundy)
Kapacita
Veľkosť
640(Fine)
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
–
–
–
0:02:57
0:06:02
0:12:20
0:25:18
640(Standard)
0:01:27
0:02:56
0:05:54
0:10:42
0:21:47
0:44:27
1:31:09
160
0:22:42
0:45:39
1:31:33
2:51:21
5:47:05
11:44:22
24:18:25
• Videozáznamy s veľkosťou nastavenou na [640(Fine)] je možné nahrávať len na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO“.
• Bližšie informácie o veľkosti a kvalite záberov pozrite stranu 11.
• Pri prehrávaní záznamu nasnímaného staršími modelmi Sony v tomto fotoaparáte sa môže záznam
zobraziť v inej ako skutočnej veľkosti.
SK
20
Použitie bez pamäťovej karty „Memory Stick“
(Ukladanie do vnútornej pamäte)
Fotoaparát má vnútornú pamäť s kapacitou 32 MB. Túto pamäť nie je možné vymeniť.
Aj keď vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamäťová karta „Memory Stick“, môžete
ukladať zábery do vnútornej pamäti.
Radosť z fotografovania
• Videozáznamy s veľkosťou obrazu nastavenou na [640(Fine)] nie je možné ukladať do vnútornej
pamäte.
Keď je vložená pamäťová karta (nie je
súčasťou dodávky) „Memory Stick“
[Záznam]: Zábery sa ukladajú na pamäťovú kartu
„Memory Stick“.
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery uložené na
pamäťovej karte „Memory Stick“.
[Ponuka, nastavenie atď.]: Na záberoch uložených na
pamäťovej karte „Memory Stick“ možno vykonávať
rôzne funkcie.
B
B
Vnútorná
pamäť
Keď nie je vložená pamäťová karta „Memory
Stick“
[Záznam]: Zábery sa ukladajú do vnútornej pamäte.
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery uložené vo
vnútornej pamäti.
[Ponuka, nastavenie atď.]: Na záberoch uložených vo
vnútornej pamäti možno vykonávať rôzne funkcie.
Informácie o záberoch uložených vo vnútornej pamäti
Odporúčame vám bezchybne skopírovať (zálohovať) údaje pomocou jednej
z nasledovných metód.
„Memory Stick“ Kopírovanie (záloha) údajov na pamäťovú kartu
Pripravte si pamäťovú kartu „Memory Stick“ s kapacitou 32 MB alebo väčšou, potom
postupujte podľa krokov v časti [Copy] (strana 47).
Kopírovanie (záloha) údajov na pevný disk počítača
Vykonajte postup na stranách 52 až 56 bez pamäťovej karty „Memory Stick“ vo
fotoaparáte.
• Údaje z pamäťovej karty „Memory Stick“ nie je možné presunúť do vnútornej pamäte.
• Po prepojení fotoaparátu s počítačom pomocou USB kábla môžete kopírovať uložené údaje
z vnútornej pamäte do počítača, ale nie je možné kopírovať údaje z počítača do vnútornej pamäte.
SK
21
Výdrž batérie a počet záberov, ktoré možno
nasnímať/prezrieť
V tabuľkách je uvedený približný počet
záberov pri snímaní/prezeraní a výdrž
batérie v nastavenom režime [Normal]
s novými batériami a pri okolitej teplote
25 °C. Údaje o počte záznamov, ktoré je
možné nasnímať alebo prezerať, sú
platné za predpokladu, že v prípade
potreby vymeníte pamäťovú kartu
„Memory Stick“.
V závislosti od podmienok používania sa
môžu skutočné hodnoty od uvedených
mierne líšiť.
• Výdrž batérie a počet záberov, ktoré je
možné snímať či prezerať, klesá
v nasledovných podmienkach:
– Aj je okolitá teplota nízka
– Pri používaní blesku
– Ak fotoaparát opakovane zapínate
a vypínate
– Pri častom používaní transfokácie
– [AF Mode] je nastavené na [Monitor]
– Ak je kapacita batérie je nízka
Pri snímaní statických záberov
SK
Pri prezeraní statických záberov
Počet záberov
Výdrž batérie
(min.)
Alkalické
(dodávané)
Pribl.
10 600
Pribl.
530
NH-AA-DA
(Ni-MH)
(nie je
súčasťou
dodávky)
Pribl.
13 200
Pribl.
660
Batéria
• Prezeranie jednotlivých záberov v poradí
s približne 3-sekundovými prestávkami
Pri snímaní videozáznamu
LCD displej zap.
LCD displej
vyp.
Alkalické
(dodávané)
Pribl.
130 min.
Pribl.
180 min.
NH-AA-DA
(Ni-MH)
(nie je
súčasťou
dodávky)
Pribl.
240 min.
Pribl.
290 min.
Batéria
Batéria
LCD displej
Počet
záberov
(Pribl.)
Výdrž
batérie
(min.)
(Pribl.)
Alkalické
(dodávané)
Zapnutý
110
55
Vypnutý
140
70
NH-AA-DA Zapnutý
(Ni-MH)
Vypnutý
(nie je
súčasťou
dodávky)
480
240
580
290
• Snímanie v nasledovných podmienkach:
–
(P.Quality) je nastavené na [Fine]
– [AF Mode] je nastavené na [Single]
– Jedno snímanie každých 30 sekúnd
– Striedavá zmena transfokácie z polohy W
do polohy T
– Blesk blysne pri každom druhom snímaní
– Po 10 snímaniach sa vypne a znova zapne
napájanie
22
• Meracia metóda je založená na štandarde
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Počet snímaných záberov sa nemení
v závislosti od veľkosti záberu.
• Nepretržité nahrávanie videozáznamu pri
veľkosti záberu [160]
Používanie prepínača režimu
Nastavte prepínač režimu na požadovanú funkciu.
Prepínač režimov
t
: Snímanie videozáznamov
krok 5 v príručke „Prvé kroky“
t
: Zobrazenie/editovanie záznamu
krok 6 v príručke „Prvé kroky“
Radosť z fotografovania
Ovládacie tlačidlo
Režimy snímania statických
:
Auto: Režim automatického nastavenia
Umožňuje jednoduché snímanie s automaticky upravenými nastaveniami.
t krok 5 v príručke „Prvé kroky“
Programovanie (P): Programované snímanie
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (rýchlosť
uzávierky aj hodnotu clony). Môžete tiež zvoliť rôzne nastavenia
pomocou ponuky.
(Bližšie informácie o dostupných funkciách t strana 26)
: Režim výberu scény
Umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa aktuálnej
scény. t krok 5 v príručke „Prvé kroky“
SK
23
Výber scény
Bližšie informácie t krok 5 v príručke „Prvé kroky“
Fotoaparát predurčí kombináciu funkcií, aby bolo zaručené správne nasnímanie záberu
podľa aktuálneho prostredia (scény).
( : možno vybrať požadované nastavenie)
Blesk
Zameriavací
rámček AF zóny
White Balance
Burst/Multi Burst Intenzita blesku
/
/
/
Center AF
SL
—
Auto
—
—
SK
24
—
—
Práca s ponukou Menu
Používanie položiek ponuky Menu
Tlačidlo v/V/b/B
Prepínač režimov
Tlačidlo MENU
Tlačidlo z
Ovládacie
tlačidlo
Práca s ponukou Menu
1 Zapnite fotoaparát a nastavte prepínač režimu.
Dostupné položky ponuky sa líšia podľa nastavenej pozície prepínača režimu a od pozície
(Camera) v ponuke.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte požadovanú položku ponuky
pomocou b/B na ovládacom tlačidle.
• Ak nie je požadovaná položka zobrazená,
opakovane stláčajte b/B, kým sa táto položka
neobjaví na displeji.
• Stlačte z po zvolení položky, keď je prepínač
režimu nastavený na
.
400
200
100
80
Auto
ISO
WB
ISO
4 Zvoľte nastavenie pomocou v/V.
Vybrané nastavenie sa trochu zväčší a nastaví sa.
5 Stlačením tlačidla MENU ponuku vypnete.
• Ak sa v ponuke nachádza nezobrazená položka, na okraji oblasti sa zobrazí značka v/V. Ak chcete
zobraziť nezobrazenú položku, zvoľte túto značku pomocou ovládacieho tlačidla.
• Šedé položky nemožno zvoliť.
SK
25
Bližšie informácie o funkcii t str. 25
Položky ponuky Menu
Dostupné položky ponuky sa líšia podľa nastavenej pozície prepínača režimu. Na
displeji sa objavia len dostupné položky.
(
: k dispozícii)
Pozícia prepínača režimu:
Auto
Program
Výber
scény
Ponuka pri snímaní (strana 27)
(EV)
—
9 (Focus)
—
—
WB (White Bal)
—
—
ISO
(P.Quality)
—
—
—
—
—
—
—
Mode (REC Mode)
M
—
—
(Interval)
—
*
—
—
(Flash Level)
—
*
—
PFX (P.Effect)
—
(Saturation)
—
—
—
—
(Contrast)
—
—
—
—
—
—
—
(Sharpness)
(Setup)
(Folder)
—
—
—
—
- (Protect)
—
—
—
—
DPOF
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(Print)
(Slide)
(Resize)
—
—
—
—
(Rotate)
—
—
—
—
(Divide)
—
—
—
—
(Setup)
—
—
—
—
—
—
—
—
Trimming**
26
—
—
Ponuka pri prezeraní (strana 33)
SK
—
—
* Funkcia je obmedzená v závislosti od režimu výberu scény (strana 24).
** K dispozícii iba počas zväčšeného prehrávania.
Bližšie informácie o funkcii t str. 25
Ponuka pri snímaní
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
(Camera)
Zvolí režim snímania statických záberov t strana 23, krok 5 v príručke „Prvé kroky“
Práca s ponukou Menu
(EV)
Ručné upravenie expozície.
Smerom k –
Smerom k +
M +2.0EV
Smerom k +: zosvetlí záber.
0EV
Fotoaparát automaticky určí hodnotu expozície.
m –2.0EV
Smerom k –: stmaví záber.
• Bližšie informácie o expozícii t strana 10
• Kompenzačnú hodnotu možno nastavovať v 1/3EV prírastkoch.
• Keď je objekt extrémne svetlý alebo tmavý, alebo keď používate blesk, nastavená hodnota sa
nemusí v skutočnosti aplikovať.
9 (Focus)
Môžete zmeniť spôsob zaostrovania. Použite ponuku, keď je obtiažne správne zaostriť
v režime automatického zaostrovania.
Center AF
(
)
Automaticky zaostrí na predmet blízko prostriedku
rámčeka.
• V kombinácii s metódou aretácie AF môžete nasnímať
požadovanú kompozíciu záberu.
VGAFINE
P
98
Zameriavací rámček AF zóny
S AF
Indikátor zameriavacieho
rámčeka AF zóny
SK
27
Bližšie informácie o funkcii t str. 25
Multi AF
(Multipoint AF)
(Statický záber
(Videozáznam
Automaticky zaostrí na predmet po celej ploche
zameriavacieho rámčeka.
)
)
• Tento režim je užitočný, keď sa snímaný objekt nenachádza
v prostriedku rámčeka.
VGAFINE
P
98
Zameriavací rámček AF zóny
S AF
Indikátor zameriavacieho
rámčeka AF zóny
• Skratka AF znamená Auto Focus (automatické zaostrenie).
• Pri natáčaní videozáznamov sa tiež odporúča používať funkciu [Multi AF], pretože AF dobre
funguje aj pri menších otrasoch.
• Pri používaní funkcie digitálnej transfokácie [Digital Zoom] alebo AF iluminátora
[AF Illuminator] bude fotoaparát prioritne zaostrovať na objekty umiestnené v prostriedku alebo
blízko prostriedku zameriavacieho rámčeka. V takom prípade bliká indikátor
alebo
a zameriavací rámček AF zóny sa nezobrazuje.
• Dostupnosť niektorých nastavení závisí od zvoleného režimu výberu scén t strana 24
z Ak je objekt nezaostrený
Fotoaparát nemusí presne zaostriť objekt, ktorý sa pri snímaní nachádza na okraji zameriavacej
oblasti (či na okraji displeja), alebo keď používate funkciu [Center AF]. V takom prípade
postupujte nasledovne.
1 Pozmeňte kompozíciu záberu tak, aby sa snímaný objekt nachádzal v prostriedku
zameriavacieho rámčeka AF zóny a stlačte spúšť do polovice, aby fotoaparát mohol
zaostriť na tento objekt (Aretácia AF).
VGA FINE
P
98
Indikátor aretácie AE/AF
Zameriavací rámček AF zóny
S AF
F2.8 30
Pokiaľ nezatlačíte spúšť úplne nadol až nadoraz, môžete tento proces zaostrovania
vykonať ľubovoľný počet krát.
2 Keď prestane blikať indikátor aretácie AE/AF a bude svietiť nepretržite, zostavte celkovú
kompozíciu záberu a stlačte spúšť nadoraz.
VGAFINE
P
S AF
SK
28
98
F2.8 30
Bližšie informácie o funkcii t str. 25
WB (White Bal)
Upravuje farebné tóny podľa aktuálnych svetelných podmienok v danej situácii, keď
napríklad farby na zábere vyzerajú divne.
n (Žiarovka)
Upravuje nastavenie pre osvetlenie pri žiarivke.
(Zamračené)
Upravuje nastavenie pre zamračenú oblohu.
(Denné svetlo)
Upravuje nastavenie pre fotenie v exteriéri, v noci,
snímanie neónového osvetlenia, ohňostroja alebo východu
slnka, prípadne snímanie tesne pred/po západe slnka.
Auto
Práca s ponukou Menu
WB(Žiarivka)
Upravuje nastavenie pre také miesta, kde sa rýchlo
menia svetelné podmienky, napr. pri večierku v divoko
osvetlenej miestnosti alebo pri ostrom svetle, napr. vo
fotoštúdiu.
Upravuje automaticky vyváženie bielej farby.
• Bližšie informácie o [WB] t strana 11
• Pri snímaní s osvetlením žiarivkou, ktorá bliká, môže funkcia nastavenia vyváženia bielej fungovať
nesprávne, aj keď ste zvolili možnosť WB(Žiarivka).
• Dostupnosť niektorých nastavení závisí od zvoleného režimu výberu scén t strana 24
ISO
Zvolí svetelnú citlivosť s jednotkami v ISO. Čím väčšie číslo, tým väčšia citlivosť.
400
200
100
Nastavte väčšiu hodnotu pri snímaní v nedostatočných
svetelných podmienkach či pri snímaní rýchlo sa
pohybujúceho objektu, alebo nižšiu hodnotu, aby sa
dosiahol kvalitný záber.
80
Auto
• Bližšie informácie o citlivosti [ISO] t strana 10
• Pri väčšej hodnote citlivosti ISO sa na zábere objavuje väčší šum.
• Položka [ISO] v režime výberu scény je nastavená na [Auto].
(P.Quality)
Zvolí kvalitu statických záberov.
Fine (FINE)
Ukladá zábery s vysokou kvalitou (malá kompresia).
Standard (STD)
Ukladá zábery so štandardnou kvalitou (vysoká
kompresia).
• Bližšie informácie o kvalite záberu t strana 11
SK
29
Bližšie informácie o funkcii t str. 25
Mode (REC Mode)
Určuje, či fotoaparát bude po stlačení spúšte snímať nepretržitú sériu záberov po sebe,
alebo nie.
Multi Burst ( M )
Po stlačení tlačidla spúšte zaznamená 16 snímok idúcich
bezprostredne za sebou ako jeden súbor statického
záberu.
• Funkcia je vhodná napríklad pri snímaní športového
výkonu.
• V režime [Interval] môžete nastaviť interval spúšte pre
funkciu Multi Burst (strana 31).
Burst (
)
Po zatlačení a pridržaní zatlačenej spúšte zaznamená
maximálny počet snímok idúcich za sebou (pozri
nasledujúcu tabuľku).
• Po zmiznutí hlásenia „Recording“ môžete nasnímať ďalší
záber.
Normal
Nesníma nepretržite.
Informácie o funkcii [Multi Burst]
• Prehrať sériu nasnímaných záberov v režime [Multi Burst] možno nasledovne.
– Pozastavenie/obnovenie prehrávania: Stlačte z na ovládacom tlačidle.
– Prehrávanie záberu po zábere: Stlačte b/B v režime pozastavenia. Ak chcete obnoviť
prehrávanie série záberov, stlačte z.
• V režime [Multi Burst] nie je možné použiť nasledovné funkcie:
– Smart zoom
– Blesk
– Zaznamenanie dátumu a času
– Rozdelenie série nasnímaných záberov s [Multi Burst]
– Zmazanie jednej snímky zo série nasnímaných záberov s [Multi Burst]
– Nastavenie intervalu snímky na iný režim než [1/30], keď je
(Camera) nastavený na [Auto].
• Pri prehrávaní série záberov nasnímaných s funkciou [Multi Burst] na počítači alebo na
fotoaparáte, ktorý nie je vybavený funkciou Multi Burst, sa táto séria záberov zobrazí ako jeden
obrázok so 16 snímkami.
• Veľkosť záberu s obrázkami nasnímanými s funkciou [Multi Burst] je 1M.
• V závislosti od režimu Scene nemusí byť snímanie záberov s funkciou [Multi Burst] vždy
k dispozícii (strana 24).
Informácie o priečinkoch [Burst]
• Blesk je nastavený na
(Bez blesku).
• Pri snímaní s použitím automatickej spúšte sa naraz zaznamená maximálne 5 záberov.
• Keď je batéria takmer vybitá alebo keď sa zaplní vnútorná pamäť či pamäťová karta „Memory
Stick“, funkcia [Burst] sa vypne.
• V závislosti od režimu Scene nemusí byť snímanie záberov s funkciou [Burst] vždy k dispozícii
(strana 24).
SK
30
Bližšie informácie o funkcii t str. 25
Maximálny počet po sebe idúcich záberov
(Čísla: predstavujú počet snímok)
Kvalita
Fine
Standard
4M
4
6
3:2
4
6
Veľkosť
4
7
1M
10
18
VGA(E-Mail)
30
30
M
Práca s ponukou Menu
3M
(Interval)
Táto položka zmení interval snímky v režime [Multi Burst] (strana 30).
1/7.5 (1/7,5")
1/15 (1/15")
• Toto nastavenie nie je možné vykonať, keď je položka
[Mode] (REC Mode) v ponuke Menu nastavená na inú
hodnotu ako [Multi Burst] (strana 30).
1/30 (1/30")
•
M
(Interval) sa na displeji nezobrazí v závislosti od zvoleného režimu výberu scén t strana 24
(Flash Level)
Upravuje intenzitu blesku.
+ ( +)
Smerom k +: Zosilní intenzitu blesku.
Normal
– ( –)
Smerom k –: Zoslabí intenzitu blesku.
• Ak chcete zmeniť režim blesku, pozrite si t krok 5 v príručke „Prvé kroky“
• Dostupnosť niektorých nastavení závisí od zvoleného režimu výberu scén t strana 24
SK
31
Bližšie informácie o funkcii t str. 25
PFX (P.Effect)
Umožňuje snímanie záberov so špeciálnymi efektmi.
B&W(
Sepia (
)
)
Off
Nasníma obraz ako monochromatický (čiernobiely).
Zaznamená obraz vo farbe dohneda pripomínajúc starý
film.
Bez efektu.
• Toto nastavenie sa neuchová po vypnutí fotoaparátu.
(Saturation)
Nastavenie sýtosti obrazu.
+(
)
Smerom k +: Zvýrazní farby.
Normal
–(
)
Smerom k –: Potlačí farby.
(Contrast)
Nastavenie kontrastu obrazu.
+(
)
Smerom k +: Pridá na kontraste.
Normal
–(
)
Smerom k –: Uberie na kontraste.
(Sharpness)
Nastavenie ostrosti obrazu.
+(
)
Smerom k +: Zostrí obraz.
Normal
–(
)
(Setup)
Pozrite str. 40.
SK
32
Smerom k –: Zmäkčí obraz.
Ponuka pri prezeraní
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
Bližšie informácie o funkcii t str. 25
.
(Folder)
Výber priečinka obsahujúceho záber, ktorý chcete prehrávať. (len pri použití pamäťovej
karty „Memory Stick“).
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúceho postupu.
Cancel
Zruší výber.
Práca s ponukou Menu
1 Zvoľte požadovaný priečinok pomocou b/B na ovládacom tlačidle.
Select Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 9
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
BACK/NEXT
2 Zvoľte [OK] pomocou v, potom stlačte z.
z Informácie o priečinkoch [Folder]
Fotoaparát ukladá zábery do zvláštneho priečinka na pamäťovej karte „Memory Stick“ (strana 46).
Priečinok môžete zmeniť alebo vytvoriť nový.
• Vytvorenie nového priečinka t [Create REC. Folder] (strana 46)
• Zmena priečinka pre ukladanie obrázkov t [Change REC. Folder] (strana 47)
• Ak je na pamäťovej karte „Memory Stick“ vytvorených niekoľko priečinkov a v danom priečinku
je zobrazený prvý alebo posledný súbor, zobrazia sa nasledovné indikátory.
: Presun do predchádzajúceho priečinka.
: Presun do nasledujúceho priečinka.
: Presun buď do predchádzajúcich alebo nasledujúcich priečinkov.
SK
33
Bližšie informácie o funkcii t str. 25
- (Protect)
Chráni zábery pred nechceným zmazaním.
Protect (-)
Vykonajte kroky podľa nasledujúceho postupu.
Exit
Zruší funkciu ochrany záberov.
Ochrana záberov v režime zobrazenia jedného záberu
1 Zobrazte záber, ktorý chcete zabezpečiť pred vymazaním.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte [-] (Protect) pomocou b/B na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Záber je ochránený a na obrázku sa objaví kľúčik - (ochrana).
VGA
2/9
-
Protect
Exit
BACK/NEXT
4 Ak chcete ochrániť ostatné zábery, pomocou b/B zvoľte požadovaný záber a potom
stlačte z.
Ochrana záberov v indexovom zobrazení
1 Stlačením tlačidla
(index) aktivujte indexové zobrazenie.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte [-] (Protect) pomocou b/B na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
4 Zvoľte [Select] pomocou v/V a potom stlačte z.
5 Označte záber, ktorý chcete ochrániť pomocou v/V/b/B a potom stlačte z.
Na zvolenom zábere sa zobrazí zelený kľúčik -.
- (zelený)
•
SELECT
MENU
TO NEXT
6 Ochranu pre ďalšie zábery nastavte opakovaním kroku 5.
7 Stlačte MENU.
8 Zvoľte [OK] pomocou B a potom stlačte z.
Indikátor - sa zmení do biela. Zvolený záber bude chránený.
• Ak chcete ochrániť všetky zábery v priečinku, zvoľte [All In This Folder] v kroku 4 a stlačte z.
Zvoľte [On] pomocou B a potom stlačte z.
SK
34
Bližšie informácie o funkcii t str. 25
Zrušenie ochrany
V zobrazení samostatného záberu
Stlačte z v kroku 2 alebo 4 v časti „Ochrana záberov v režime zobrazenia jedného
záberu“.
V indexovom zobrazení
1 Označte záber, na ktorom chcete zrušiť ochranu pred vymazaním v kroku 5 časti
„Ochrana záberov v indexovom zobrazení“.
2 Stlačením z zmeníte farbu kľúčika - na šedú.
Práca s ponukou Menu
3 Vyššie uvedené kroky zopakujte pre všetky zábery, ktorých ochranu chcete zrušiť.
4 Stlačte MENU, zvoľte [OK] pomocou B a potom stlačte z.
Zrušenie ochrany všetkých chránených záberov v priečinku
V kroku 4 zvoľte [All In This Folder] v kroku „Ochrana záberov v indexovom
zobrazení“, potom stlačte z. Zvoľte [Off] pomocou B a potom stlačte z.
• Pri formátovaní karty sa stratia všetky údaje uložené na karte, vrátane chránených záberov. Tieto
zábery už nie je možné obnoviť.
• Ochrana záberu môže trvať istý čas.
DPOF
K záberom, ktoré chcete vytlačiť, sa priradí značka
(Poradie tlače) (strana 67).
(Print)
Pozrite str. 64.
(Slide)
Postupne zobrazí zaznamenané zábery v určitom poradí (Prezentácia).
Interval
3 sec
Nastavenie intervalu prezerania prezentácie Slide show.
5 sec
10 sec
30 sec
1 min
SK
35
Bližšie informácie o funkcii t str. 25
Image
Folder
All
Repeat
On
Prehrávanie všetkých záberov vo zvolenom priečinku.
Prehrávanie všetkých záberov uložených na pamäťovej
karte „Memory Stick“.
Nepretržité opakovanie prehrávania záberov.
Off
Po prehraní všetkých záberov sa prehrávanie skončí.
Start
Vykonajte kroky podľa nasledujúceho postupu.
Cancel
Zrušenie prezerania prezentácie Slide show.
1 Zvoľte [Interval], [Image] a [Repeat] pomocou v/V/b/B na ovládacom tlačidle.
2 Zvoľte [Start] pomocou V/B a potom stlačte z.
Prezentácia sa spustí.
Ak chcete prezentáciu ukončiť, stlačte z, zvoľte [Exit] pomocou B a potom stlačte z.
• Počas prezentácie môžete zobraziť predchádzajúci alebo ďalší záber pomocou b/B.
• Udaný čas [Interval] je len približný, môže sa líšiť v závislosti od veľkosti záberu a pod.
(Resize)
Veľkosť záberu možno zmeniť (Zmena veľkosti) a upravený záber možno uložiť ako
nový súbor. Záber v pôvodnej veľkosti zostáva uchovaný.
4M
3M
Veľkosť nastavenia slúži ako vodítko.
t krok 4 v príručke „Prvé kroky“
1M
VGA
Cancel
Zruší zmenu veľkosti.
1 Zobrazte záber, ktorého veľkosť chcete zmeniť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte [
] (Resize) pomocou b/B, potom stlačte z.
4 Zvoľte požadovaný formát pomocou v/V a potom stlačte z.
Záber so zmenenou veľkosťou sa zaznamená do cieľového priečinka ako najnovší súbor.
•
•
•
•
•
SK
36
Bližšie informácie o veľkosti záberu [Image Size] t krok 4 v príručke „Prvé kroky“
Veľkosť videozáznamov a záznamov [Multi Burst] nemožno meniť.
Pri zmene z malej veľkosti na väčšiu sa kvalita záberu zhorší.
Nie je možné zmeniť veľkosť záberu na formát 3:2.
Pri pokuse zmeniť veľkosť záberu na formát 3:2 sa v hornej a spodnej časti záberu zobrazia čierne
pruhy.
Bližšie informácie o funkcii t str. 25
(Rotate)
Pootočí statický záber.
OK
Určí smer pootočenia. Vykonajte kroky podľa
nasledujúceho postupu.
Cancel
Zruší pootočenie.
Práca s ponukou Menu
Pootočí záber. Vykonajte kroky podľa nasledujúceho
postupu.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete pootočiť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte [
4 Zvoľte [
] (Rotate) pomocou b/B na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
] pomocou v, potom pootočte záber pomocou b/B.
5 Zvoľte [OK] pomocou v/V a potom stlačte z.
• Nemožno otáčať uzamknuté ochránené zábery, videozáznamy alebo zábery typu [Multi Burst].
• Môže sa stať, že sa záber nasnímaný iným zariadením neotočí.
• Pri zobrazení záberu na monitore PC nemusí byť v závislosti od použitého softvéru informácia
o otočení záberu akceptovaná.
(Divide)
Slúži pre strih videozáznamov alebo pre odstránenie nepotrebných častí
videozáznamov. Funkcia je vhodná pri nedostatočnej kapacite vnútornej pamäte alebo
pamäťovej karty „Memory Stick“, prípadne keď chcete priložiť videozáznamy k e-mailu.
• Všimnite si, že súbor pôvodného videozáznamu sa zmazal a jeho číslo jeho vynechané. Uvedomte
si aj to, že zostrihané videozáznamy už nie je možné vrátiť do pôvodnej podoby.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúceho postupu.
Cancel
Zruší proces strihu.
SK
37
Bližšie informácie o funkcii t str. 25
Príklad: Strih videozáznamu s číslom 101_0002
V tejto časti je popísaný príklad strihu videozáznamu s číslom 101_0002 a jeho
zmazanie v nasledujúcej konfigurácii súboru.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
1 Rozdelenie scény A.
1
A
B
2
3
101_0002
Rozdelenie
101_0002 sa rozdelí na 101_0004 a 101_0005.
2 Rozdelenie scény B.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Rozdelenie
101_0005 sa rozdelí na 101_0006 a 101_0007.
3 Vymazanie scény A a B, ak sú nepotrebné.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
B
101_0006
Zmazať
Zmazať
4 Uchovajú sa len želané scény.
1
3
2
101_0006
Postup
1 Zobrazte videozáznam, ktorý chcete zostrihnúť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte [
] (Divide) pomocou b/B na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
4 Zvoľte [OK] pomocou v, potom stlačte z.
Spustí sa prehrávanie videozáznamu.
SK
38
Bližšie informácie o funkcii t str. 25
5 Na požadovanom mieste strihu stlačte z.
STD
640
Divide
Dividing
Point
00:00:02
OK
Cancel
Exit
Práca s ponukou Menu
• Ak chcete upraviť miesto strihu, zvoľte [c/C] (snímka vpred/vzad) a upravte miesto strihu
pomocou b/B.
• Ak chcete zmeniť miesto strihu, zvoľte [Cancel]. Znova sa spustí prehrávanie záznamu.
6 Zvoľte [OK] pomocou v/V a stlačte z.
7 Zvoľte [OK] pomocou v, potom stlačte z.
Záznam sa zostrihne.
• Zostrihnutým videozáznamom sú priradené nové čísla a potom sa uložia ako najnovšie súbory vo
zvolenom priečinku.
• Nasledovné typy záberov nie je možné strihať.
– Statický záber
– Filmy príliš krátke pre strih (nie dlhšie ako dve sekundy)
– Chránené videozáznamy (strana 34)
(Setup)
Pozrite str. 40.
Trimming
Zväčšený záber sa uloží (t krok 6 v príručke „Prvé kroky“) ako nový súbor.
Trimming
Vykonajte kroky podľa nasledujúceho postupu.
Return
Zruší funkciu orezávania.
1 Počas prehrávania ponuku zobrazíte stlačením tlačidla MENU.
2 Zvoľte [Trimming] pomocou B na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
3 Zvoľte veľkosť záberu pomocou v/V a potom stlačte z.
Záber sa zaznamená a znova sa zobrazí pôvodný záber.
• Orezaný záber sa zaznamená ako najnovší súbor vo zvolenom priečinku pre ukladanie záznamov
a pôvodný záber zostane uchovaný.
• Kvalita orezaného záberu môže byť zhoršená.
• Záber nie je možné orezať na formát 3:2.
• Zábery zobrazené funkciou Quick Review nie je možné orezať.
SK
39
Práca s obrazovkou Nastavenie
Používanie položiek v ponuke Nastavenie
Pomocou ponuky Nastavenie môžete zmeniť preddefinované nastavenia.
Tlačidlo v/V/b/B
Prepínač režimov
Tlačidlo MENU
Tlačidlo z
Ovládacie
tlačidlo
1 Zapnite fotoaparát.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Stlačením B na ovládacom tlačidle
vyberte
(Setup).
4 Stlačením v/V/b/B na ovládacom
tlačidle zvoľte položku, ktorú chcete
nastaviť.
Rámček zvolenej položky sa zvýrazní nažlto.
1
2
1
5 Stlačením z otvoríte možnosti
nastavenia.
Setup 2
File Number:
OK
USB Connect:
Cancel
Clock Set:
1
2
Setup 2
File Number:
OK
USB Connect:
Cancel
Clock Set:
1
Ak chcete vypnúť obrazovku
(Setup), stlačte tlačidlo MENU.
Keď sa chcete z obrazovky Nastavenie vrátiť k ponuke, opakovane stlačte b na
ovládacom tlačidle.
Zrušenie nastavení
(Setup)
Zvoľte [Cancel] (ak sa objaví) a potom stlačte z na ovládacom tlačidle. Ak sa neobjaví,
znovu nastavte predchádzajúce nastavenie.
• Toto nastavenie sa uchová aj po vypnutí napájania.
SK
40
1
Camera 1
Bližšie informácie o funkcii t str. 40
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
AF Mode
Zvolí režim automatického zaostrovania.
Single (S AF)
Automaticky upravuje zaostrenie pri zatlačení
a pridržaní spúšte do polovice. Tento režim je vhodný pri
snímaní statických objektov.
Monitor (M AF)
Automaticky upravuje zaostrenie pred zatlačením
a pridržaním spúšte do polovice. Čas potrebný na
zaostrenie sa v tomto režime skráti.
• Spotreba kapacity batérie je rýchlejšia než v režime
[Single].
Práca s obrazovkou Nastavenie
• Pri snímaní cez hľadáčik s vypnutým LCD displejom fotoaparát pracuje v režime [Single].
Digital Zoom
Výber režimu digitálnej transfokácie. Fotoaparát zväčšuje záber použitím optickej
transfokácie (až 3×). Keď pomer zväčšenia prekročí 3×, fotoaparát použije buď metódu
inteligentnej alebo presnej digitálnej transfokácie.
Smart
(Inteligentná transfokácia)
(
)
Digitálne zväčší záber takmer bez skreslenia. Táto
funkcia nie je k dispozícii, keď je veľkosť záberu
nastavená na [4M] alebo [3:2].
• Maximálna škála inteligentnej transfokácie je uvedená
v nasledujúcej tabuľke.
Precision
(Presná digitálna transfokácia)
(
)
Zväčší všetky veľkosti záberov až maximálne 6×, ale
veľmi stráca na kvalite.
Off ( )
Nepoužíva digitálnu transfokáciu.
Veľkosť záberu a maximálna škála inteligentnej transfokácie
Veľkosť
Maximálna škála transfokácie
4M
—
3M
Pribl. 3,4×
1M
Pribl. 5,4×
VGA(E-Mail)
Pribl. 10×
SK
41
Bližšie informácie o funkcii t str. 40
• Keď stlačíte tlačidlo transfokácie, objaví sa nasledujúca lišta so stupnicou transfokácie.
Strana W tejto čiary predstavuje oblasť optickej
transfokácie a strana T je oblasť digitálnej transfokácie
Lišta so stupnicou transfokácie
• Maximálna škála transfokácie v režime inteligentnej či presnej transfokácie zahŕňa škálu optickej
transfokácie.
• Pri používaní funkcie digitálnej transfokácie sa nezobrazí zameriavací rámček AF zóny. Indikátor
alebo
bliká a funkcia automatického zaostrenia AF zaostruje prioritne na objekty
nachádzajúce sa blízko stredového rámčeka.
• Pri používaní funkcie inteligentnej transfokácie dochádza k zhoršeniu kvality zobrazenia na
displeji. Tento jav však nemá žiadny vplyv na nasnímaný záznam.
Date/Time
Určuje, ako sa bude vkladať dátum a čas snímania do záberu. Spôsob vkladania zvoľte
pred snímaním.
• Dátum a čas sa počas snímania nezobrazuje, namiesto toho sa zobrazí indikátor
sa objaví červenými číslicami v pravom dolnom rohu displeja len pri prehrávaní.
Day&Time
Do záberu pridá dátum, hodinu a minútu.
Date
Do záberu pridá rok, mesiac a deň.
. Dátum a čas
• Dátum sa vloží vo vopred zvolenom formáte. (t krok 2
„Nastavenie dátumu a času“ v príručke „Prvé kroky“)
Off
Nevloží dátum ani čas.
• Dátum a čas nie je možné vložiť do videozáznamov ani záberov nasnímaných v režime [Multi Burst].
• Vložený dátum a čas nie je možné neskôr odstrániť.
Red Eye Reduction
Potlačuje efekt červených očí pri snímaní
s bleskom. Spôsob vkladania zvoľte pred
snímaním.
On (
)
Potláča efekt červených očí.
• Pred snímaním záberu blesk dvakrát alebo viackrát
predblysne.
Off
Nepoužíva funkciu potlačenia efektu červených očí.
• Pretože do cvaknutia spúšte uplynie asi sekunda, držte fotoaparát pevne zovretý v rukách, aby ste
nedostali roztrasený záber. Tiež dbajte na to, aby sa snímaný objekt nepohyboval.
• Redukcia efektu červených očí nemusí priniesť požadovaný efekt v závislosti od individuálnych
rozdielov, vzdialenosti snímaného objektu, ak objekt nezaregistroval predzáblesk a pod.
SK
42
Bližšie informácie o funkcii t str. 40
AF Illuminator
AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie
v nedostatočných svetelných podmienkach.
AF iluminátor emituje červené svetlo, čím fotoaparátu uľahčuje zaostrenie pri stlačení
a pridržaní spúšte do polovice, kým sa proces zaostrenia úplne dokončí. Počas tejto
operácie sa zobrazí indikátor ON .
Auto
Používa AF iluminátor.
Off
Nepoužíva AF iluminátor.
Práca s obrazovkou Nastavenie
• Ak funkcia AF iluminátor nedostatočne nasvieti objekt z dôvodu značnej vzdialenosti snímaného
objektu alebo ak je objekt málo kontrastný, zaostrenie nebude úspešné. (Odporúča sa vzdialenosť
približne 3,5 m (W)/2,5 m (T).)
• Zaostrovanie prebieha, pokiaľ AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt, aj keď svetlo dopadá
nepatrne mimo strednej časti snímaného objektu.
• Zameriavací rámček AF zóny sa nezobrazí. Indikátor
alebo
bliká a funkcia automatického
zaostrenia AF zaostruje prioritne na objekty nachádzajúce sa blízko stredového rámčeka.
• AF iluminátor nefunguje, keď je v režime výberu scény zvolený režim
(Súmrak) alebo
(Krajinka).
• AF iluminátor vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Aj keď používanie tohto svetla nepredstavuje
žiadne riziko ohrozenia zdravia, neodporúča sa priamo a zblízka pozerať do žiariča AF
iluminátora.
Auto Review
Zobrazí nasnímaný obraz ihneď na displeji približne dve sekundy po nasnímaní
statického záberu.
On
Aktivuje sa funkcia automatického zobrazovania.
Off
Zruší používanie funkcie automatického zobrazovania.
• Počas automatického zobrazenia nasnímaného záberu nie je možné snímať ďalší záber. Ak
v tomto časovom intervale čiastočne stlačíte spúšť do polovice, zaznamenaný záber zmizne a bude
možné ihneď zaznamenať ďalší záber.
SK
43
2
Camera 2
Bližšie informácie o funkcii t str. 40
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
Enlarged Icon
Dočasne zväčší indikátor nastavenia po stlačení
alebo
(Režim merania).
SK
44
(Režim blesku),
On
Zväčší indikátory.
Off
Nezväčší indikátory.
(Samospúšť)
Internal Memory Tool
Bližšie informácie o funkcii t str. 40
Keď je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta „Memory Stick“, táto položka sa
nezobrazí.
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom .
Format
Formátovanie vnútornej pamäte.
• Uvedomte si, že formátovanie nenávratne vymaže všetky údaje uložené vo vnútornej pamäti
vrátane chránených záznamov.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúceho postupu.
Cancel
Zruší formátovanie karty.
Práca s obrazovkou Nastavenie
1 Zvoľte [OK] pomocou v na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Zobrazí sa správa „All data in internal memory will be erased Ready?“.
2 Zvoľte [OK] pomocou v, potom stlačte z.
Formátovanie karty sa dokončilo.
SK
45
Memory Stick Tool
Bližšie informácie o funkcii t str. 40
Táto položka sa zobrazí, iba ak je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta „Memory Stick“.
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom .
Format
Naformátuje pamäťovú kartu „Memory Stick“. Pamäťové karty „Memory Stick“, ktoré
sú bežne dostupné v predaji, sa môžu ihneď používať.
• Uvedomte si, že formátovanie nenávratne vymaže všetky údaje na karte „Memory Stick“, vrátane
chránených záznamov.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúceho postupu.
Cancel
Zruší formátovanie karty.
1 Zvoľte [OK] pomocou v na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Zobrazí sa správa „All data in Memory Stick will be erased Ready?“.
2 Zvoľte [OK] pomocou v, potom stlačte z.
Formátovanie karty sa dokončilo.
Create REC. Folder
Vytvorí priečinok pre ukladanie záberov na karte „Memory Stick“.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúceho postupu.
Cancel
Zruší proces vytvorenia priečinka.
1 Zvoľte [OK] pomocou v na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Objaví sa obrazovka pre vytvorenie priečinka.
Create REC. Folder
Creating REC. folder
102MSDCF
Ready?
OK
Cancel
2 Zvoľte [OK] pomocou v, potom stlačte z.
Vytvorí sa nový priečinok. Označenie bude o jedno číslo vyššie než najvyššie číslo
naposledy vytvoreného priečinka.
• Bližšie informácie o priečinku, pozrite stranu 33.
• Ak nevytvoríte nový priečinok, z výroby je ako cieľový priečinok pre ukladanie záberov nastavený
priečinok „101MSDCF“.
• Priečinky môžete vytvárať až do označenia „999MSDCF“.
• Snímané zábery sa ukladajú do novo vytvoreného priečinka, kým nevytvoríte, alebo nezvolíte iný
priečinok.
• Pomocou ponuky fotoaparátu nemôžete priečinok odstrániť. Ak chcete priečinok odstrániť,
použite počítač atď.
• Do jedného priečinka možno uložiť až 4 000 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa
automaticky vytvorí nový priečinok.
• Bližšie informácie, pozrite „Cieľové priečinky pre ukladanie záberov a názvy súborov“ (strana 57).
SK
46
Bližšie informácie o funkcii t str. 40
Change REC. Folder
Zmení priečinok, ktorý sa práve používa pre ukladanie záberov.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúceho postupu.
Cancel
Zruší zmenu priečinka pre ukladanie záberov.
1 Zvoľte [OK] pomocou v na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Zobrazí sa obrazovka výberu priečinka.
Select REC. Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 0
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
Práca s obrazovkou Nastavenie
OK
Cancel
BACK/NEXT
2 Zvoľte požadovaný priečinok pomocou b/B a [OK] pomocou v, potom stlačte z.
• Priečinok „100MSDCF“ nie je možné zvoliť ako cieľový priečinok pre ukladanie záberov.
• Nasnímané zábery nemôžete presunúť do iného priečinka.
Copy
Skopíruje všetky zábery vo vnútornej pamäti do pamäťovej karty „Memory Stick“.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúceho postupu.
Cancel
Zruší kopírovanie.
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick“ s kapacitou 32 MB alebo väčšou.
2 Zvoľte [OK] pomocou v na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Zobrazí sa správa „All data in internal memory will be copied Ready?“.
3 Zvoľte [OK] pomocou v, potom stlačte z.
Spustí sa kopírovanie.
Copying
102_COPY
• Používajte batérie s dostatočnou kapacitou alebo použite AC adaptér (nie je súčasťou dodávky).
Ak skúsite kopírovať súbory pri použití batérií s nízkou kapacitou, batérie sa môžu vybiť, čím
dôjde k zlyhaniu kopírovania a možno aj k poškodeniu údajov.
• Jednotlivé zábery nie je možné kopírovať.
• Po skopírovaní zostávajú pôvodné zábery naďalej vo vnútornej pamäti. Ak chcete vymazať obsah
vnútornej pamäte, po kopírovaní vyberte pamäťovú kartu „Memory Stick“, potom vykonajte
príkaz [Format] v postupe
Internal Memory Tool (strana 45).
• Nie je možné zvoliť priečinok skopírovaný na pamäťovú kartu „Memory Stick“.
• Nastavenie značiek
(Poradie tlače) sa nekopíruje ani pri kopírovaní údajov.
SK
47
1
Setup 1
Bližšie informácie o funkcii t str. 40
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
Beep
Táto funkcia určuje zvuky, ktoré fotoaparát vydáva počas činnosti.
Shutter
Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte.
On
Zvuk zaznie po stlačení ovládacieho tlačidla/spúšte.
Off
Vypnutie pípania/zvuku spúšte.
Language
Zvolí jazyk, v ktorom sa na displeji budú objavovať položky ponuky, varovania
a oznámenia.
Initialize
Uvádza nastavenie do preddefinovaných hodnôt.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúceho postupu.
Cancel
Zruší resetovanie.
1 Zvoľte [OK] pomocou v na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Zobrazí sa správa „Initialize all settings Ready?“.
2 Zvoľte [OK] pomocou v, potom stlačte z.
Nastavenie sa resetujú ná preddefinované hodnoty.
• Uistite sa, že napájanie nie je počas resetovania odpojené.
SK
48
2
Setup 2
Bližšie informácie o funkcii t str. 40
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
File Number
Určí metódu priraďovania čísel súborov k záberom.
Postupne priraďuje súvislý rad čísel súborom, aj keď ste
medzitým vymenili pamäťovú kartu „Memory Stick“
alebo zmenili cieľový priečinok. (Ak sa na vymenenej
karte „Memory Stick“ nachádza súbor s vyšším číslom,
než bolo posledné priradené číslo, priradí sa ďalšiemu
súboru číslo o jedno vyššie ako číslo na vymenenej
pamäťovej karte.)
Reset
Keď zmeníte priečinok, súbory sa začnú číslovať vždy od
0001. (Ak priečinok pre ukladanie záznamu obsahuje
nejaký súbor, priradí sa novému súboru číslo o jedno
vyššie než je posledné číslo súboru.)
Práca s obrazovkou Nastavenie
Series
USB Connect
Zvolí použitie režimu USB po pripojení fotoaparátu k počítaču alebo k tlačiarni
kompatibilnej s technológiou PictBridge pomocouUSB kábla.
PictBridge
Pripojí fotoaparát ku tlačiarni kompatibilnej s PictBridge
(strana 64).
PTP
Ak je nastavený protokol [PTP] (Picture Transfer
Protocol) a fotoaparát je pripojený k počítaču, skopírujú
sa do počítača zábery z aktuálne vybraného priečinka vo
fotoaparáte. (Kompatibilné so systémom Windows XP
a Mac OS X.)
Normal
Pripojí fotoaparát k počítaču (strana 53).
Clock Set
Nastaví dátum a čas.
OK
Zvoľte [OK] pomocou v na ovládacom tlačidle a stlačte
tlačidlo z. Potom postupujte podľa postupu v časti
„Nastavenie času“ (t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
Cancel
Zruší nastavenie dátumu a času.
SK
49
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným
operačným systémom Windows
Bližšie informácie o práci s počítačom
Macintosh nájdete v časti „Práca
s počítačom Macintosh“ (strana 61).
Kopírovanie záberov do počítača (strana 52)
Zobrazenie záberov na monitore
počítača
Príprava
Nainštalujte USB ovládač.
• Inštalácia ovládača USB
v systéme Windows XP nie je
potrebná.
Práca so zábermi použitím programu
„PicturePackage“ (strana 59)
Zobrazenie záberov uložených
na vašom počítači
Inštalácia programu
„PicturePackage“
(strana 59).
Uloženie záberov na disk CD-R
Vytvorenie hudobného videa/
prezentácie
Tlač záberov
Vytvorenie disku Video CD pomocou programu
„ImageMixer“ (strana 59)
Vytváranie video CD disku
SK
50
Program „ImageMixer
VCD2“ sa nainštaluje
automaticky pri inštalácii
programu „PicturePackage“.
Odporúčané prostredie pre kopírovanie
záberov
Informácie o pripojení fotoaparátu
k počítaču
OS (predinštalovaný): Microsoft Windows 98,
Windows 98SE, Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition,
alebo Windows XP Professional
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak sú súčasne pripojené k jednému počítaču
dve alebo viac zariadení USB, fungovanie
niektorého z pripojených zariadení (vrátane
tohto fotoaparátu) nie je zaručené – závisí to
od typu USB zariadenia.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
USB rozbočovač.
• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím USB
rozhrania kompatibilného s Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilné) umožňuje rýchlejší
prenos (vysokorýchlostné prenosy), pretože
tento fotoaparát je kompatibilný
s technológiou Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilné).
• Pri prepojení USB s počítačom sú dostupné
dva režimy: režim [Normal] (preddefinované
nastavenie) a režim [PTP]. V tejto časti je
príkladom režim [Normal]. Bližšie
informácie o [PTP] pozrite stranu 49.
• Po obnovení systému po režime odstavenia
sa nemusí ihneď obnoviť komunikácia medzi
fotoaparátom a počítačom.
• Fungovanie nie je zaistené v multi-boot
prostredí alebo v prípade, ak sú tieto
operačné systémy aktualizáciou
pôvodného operačného systému
počítača.
CPU: MMX Pentium 200 MHz alebo
výkonnejší
USB konektor: Štandardne k dispozícii
Zobrazovanie: 800 × 600 bodov alebo viac,
High Color (16-bitové farby,
65 000 farieb) alebo viac
Odporúčané prostredie pre používanie
programov „PicturePackage“/
„ImageMixer VCD2“
Softvér: Macromedia Flash Player 6.0 alebo
novší, Windows Media Player 7.0 alebo
novší, DirectX 9.0b alebo novší
Práca s počítačom
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom
sa odporúča nasledujúce prostredie.
• Tento fotoaparát je kompatibilný
s technológiou DirectX. Pre správne
fungovanie fotoaparátu je treba vopred
nainštalovať „DirectX“.
• Pre funkciu zapisovania na disky CD-R je
potrebné mať na počítači špeciálny softvér.
Odporúčané počítačové
prostredie
Zvuková karta: 16-bitová stereo zvuková
karta s reproduktormi
Pamäť: 64 MB alebo viac (odporúčame
128 MB alebo viac.)
Pevný disk: Potrebné miesto pre inštaláciu je
približne 500 MB
Zobrazovanie: Grafická karta (kompatibilná
s ovládačom Direct Draw) s pamäťou
4 MB VRAM
• Na automatické vytváranie hudobného
videa/prezentácie (strana 59) je potrebný
počítač s procesorom Pentium III 500 MHz
alebo výkonnejším.
• Ak používate program „ImageMixer
VCD2“, odporúča sa procesor Pentium III
800 MHz alebo ešte výkonnejší procesor.
SK
51
Kopírovanie záberov do počítača
V tejto časti je popísaný postup pri
použití počítača so systémom Windows.
Zábery môžete kopírovať z fotoaparátu
do počítača nižšie uvedeným spôsobom.
V prípade počítača so zásuvkou pre
pamäťovú kartu „Memory Stick“
Vyberte pamäťovú kartu „Memory
Stick“ z fotoaparátu a vložte túto kartu
„Memory Stick“ do zásuvky „Memory
Stick“ na počítači a potom skopírujte
zábery.
V prípade počítača bez zásuvky pre
pamäťovú kartu „Memory Stick“
2 Vložte disk CD-ROM do počítača,
a keď sa zobrazí obrazovka
s ponukou inštalácie, kliknite na
[USB Driver].
Zobrazí sa obrazovka „InstallShield
Wizard“ (Sprievodca inštaláciou).
• Ak sa obrazovka s ponukou inštalácie
nezobrazí, dvakrát kliknite na
(My
Computer) t
(PICTUREPACKAGE).
3 Kliknite na tlačidlo [Next].
Skopírujte zábery vykonaním krokov 1
až 5 na str. 52 až 56.
• Ako príklad sú znázornené obrazovky pri
kopírovaní na pamäťovú kartu „Memory
Stick“.
Krok 1: Nainštalujte USB ovládač
• Ovládač je softvér, ktorý umožňuje správne
fungovanie pripojeného zariadenia
k počítaču.
• Ak používate operačný systém Windows XP,
začnite od kroku 2.
• Keď už máte nainštalovaný program
„PicturePackage“, krok 1 nie je potrebný.
Spustí sa inštalácia USB ovládača. Po
dokončení inštalácie sa zobrazí okno
potvrdzujúce dokončenie.
4 Začiarknite políčko vedľa
možnosti [Yes, I want to restart
my computer now] (Áno, chcem
reštartovať počítač) a potom
kliknite na [Finish].
UPOZORNENIE: Zatiaľ nepripájajte
fotoaparát k počítaču.
1
1 Zatvorte všetky spustené
programy a aplikácie.
• Pod OS Windows 2000 sa prihláste ako
správca (s právami Administrator).
2
Počítač sa reštartuje. Teraz môžete
pripojiť kábel USB.
Po dokončení inštalácie vyberte disk
CD-ROM.
SK
52
Krok 2: Príprava fotoaparátu
a počítača
POWER
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick“ s nasnímanými zábermi do
fotoaparátu.
• Pri kopírovaní záberov vo vnútornej
pamäti je tento krok nevyhnutný.
2 Vložte do fotoaparátu batérie
2
Ku konektoru
(USB)
Práca s počítačom
s dostatočnou kapacitou alebo
pripojte fotoaparát do sieťovej
zásuvky (v stene) pomocou AC
adaptéra (nie je súčasťou
dodávky).
Krok 3: Prepojenie fotoaparátu
a počítača
Kábel USB
1
Do USB konektora
2
1
• V systéme Windows XP sa na ploche
objaví automatický sprievodca.
• Keď kopírujete zábery do počítača
a fotoaparát je napájaný batériami,
kopírovanie sa môže prerušiť alebo
obrazové súbory sa môžu poškodiť, ak sa
batéria počas kopírovania predčasne
vybije.
„USB Mode Normal“ sa objaví na
displeji fotoaparátu.
USB Mode
Normal
Memory Stick
Switch on
3 Nastavte prepínač režimu na
a potom zapnite fotoaparát
a počítač.
Indikátory
prístupu*
MENU
Keď sa USB prepojenie realizuje
prvýkrát, počítač automaticky spustí
program používaný na rozpoznanie
fotoaparátu. Chvíľku počkajte.
SK
53
* Počas komunikácie sú indikátory prístupu
červené. Nepracujte s počítačom, dokiaľ
indikátory nezbelejú.
• Ak sa „USB Mode Normal“ neobjaví,
nastavte [USB Connect] na [Normal]
(strana 49).
Krok 4-A: Kopírovanie záberov do
počítača
• Ak máte operačný systém Windows 98/
98SE/2000/Me, postupujte podľa krokov
v časti „Krok 4-B: Kopírovanie záberov do
počítača“ na strane 55.
• Ak nie je vložená žiadna pamäťová karta
„Memory Stick“, zobrazia sa zábery
uložené vo vnútornej pamäti.
3 Kliknite na začiarkovacie políčko
nechcených záberov a zrušte
začiarknutie, aby sa tieto zábery
nenakopírovali a potom kliknite
na [Next].
1
V tejto časti je popísaný príklad
kopírovania záberov do priečinka
„My Documents“.
1 Po vytvorení pripojenia USB
v kroku 3 kliknite na [Copy pictures
to a folder on my computer using
Microsoft Scanner and Camera
Wizard] (Kopírovať obrázky do
priečinka v tomto počítači
pomocou sprievodcu skenermi
a fotoaparátmi od spoločnosti
Microsoft) t [OK], keď sa na
ploche automaticky objaví
obrazovka so sprievodcom.
2
Zobrazí sa obrazovka „Picture Name
and Destination“ (Názov
a umiestnenie obrázku).
4 Zadajte názov kopírovaných
súborov a cieľový priečinok,
potom kliknite na tlačidlo [Next].
1
1
2
2
Zobrazí sa obrazovka „Scanner and
Camera Wizard“ (Sprievodca
skenermi a fotoaparátmi).
2 Kliknite na tlačidlo [Next].
SK
54
Zobrazia sa zábery uložené na
pamäťovej karte „Memory Stick“.
Spustí sa kopírovanie. Po dokončení
sa zobrazí obrazovka „Other
Options“ (Ďalšie možnosti).
• V tejto časti je popísaný príklad
kopírovania snímok do priečinka
„My Documents“.
5 Kliknutím začiarknite políčko
vedľa možnosti [Nothing. I'm
finished working with these
pictures] (Nevykonať nič. Práca
s obrázkami je ukončená)
a kliknite na [Next].
1 Dvakrát kliknite na [My Computer]
t [Removable
Disk] t [DCIM].
1
2
6 Kliknite na tlačidlo [Finish].
Okno sprievodcu sa zatvorí.
• Ak chcete pokračovať v kopírovaní
záberov, odpojte USB kábel (strana 57)
a znova ho zapojte. Potom postupujte
podľa krokov v časti „Krok 3: Prepojenie
fotoaparátu a počítača“ na strane 53.
Práca s počítačom
Zobrazí sa obrazovka „Completing
the Scanner and Camera Wizard“
(Prebieha dokončenie sprievodcu
skenermi a fotoaparátmi).
• Ak sa ikona „Vymeniteľný disk“
neobjaví, pozrite stranu 74.
2 Dvakrát kliknite na priečinok
obsahujúci súbory záberov, ktoré
chcete skopírovať.
Potom kliknite pravým tlačidlom
myši na názov súboru záberu
a z miestnej ponuky vyberte
príkaz [Copy].
1
2
Krok 4-B: Kopírovanie záberov do
počítača
• V operačnom systéme Windows XP,
postupujte podľa krokov v časti „Krok 4-A:
Kopírovanie záberov do počítača“ na
strane 54.
• Informácie o mieste určenom pre
ukladanie súborov, pozrite stranu 57
V tejto časti je popísaný príklad
kopírovania snímok do priečinka
„My Documents“.
SK
55
3 Dvakrát kliknite na priečinok
[My Documents]. Potom kliknite
pravým tlačidlom myši do okna
„My Documents“ a z miestnej
ponuky vyberte príkaz [Paste].
1 Kliknite na [Start] t
[My Documents].
2
1
2
1
Zobrazí sa obsah priečinka
„My Documents“.
Obrazové súbory sa skopírujú do
priečinka „My Documents“.
• Ak sa pokúsite skopírovať záber do
priečinka, ktorý už obsahuje súbor
s rovnakým názvom, zobrazí sa výzva na
potvrdenie prepísania existujúceho
súboru. Ak existujúci súbor prepíšete
novým, pôvodný súbor sa vymaže. Ak
chcete skopírovať obrazový súbor do
počítača bez prepísania druhého, zmeňte
názov súboru na iný názov a potom
súbor skopírujte. Pamätajte však, že ak
zmeníte názov súboru, môže sa stať, že
tento záber už nebudete schopní prehrať
na fotoaparáte (strana 58).
Krok 5: Zobrazenie záberov na
monitore počítača
V tejto časti je popísaný postup
zobrazenia kopírovaných záberov
z priečinka „My Documents“.
• Ak nepoužívate operačný systém
Windows XP, na pracovnej ploche dvakrát
kliknite na ikonu [My Documents].
2 Dvakrát kliknite na požadovaný
obrazový súbor.
Záber sa zobrazí.
Zrušenie pripojenia USB
Tento krok vykonajte v týchto
prípadoch:
• Odpájanie USB kábla
• Vybratie pamäťovej karty „Memory Stick“
• Vloženie pamäťovej karty „Memory Stick“
po skopírovaní záberov z vnútornej pamäte
• Vypínate fotoaparát
SK
56
x Pre systémy Windows 2000/Me/XP
1 Dvakrát kliknite na ikonu
úloh (vedľa hodín).
na paneli
Príklad: prezeranie obsahu priečinkov
v systéme Windows XP
Kliknite dvakrát sem
2 Kliknite na
(Sony DSC) t [Stop].
3 V okne pre potvrdenie potvrďte
jednotku, potom kliknite na tlačidlo
[OK].
A
4 Kliknite na tlačidlo [OK].
• Pre používateľov operačného systému
Windows XP nie je krok 4 potrebný.
x Pre systémy Windows 98/98SE
1 Presvedčite sa, či sú kontrolky prístupu
(strana 53) biele.
2 Odpojte USB kábel, vyberte kartu
„Memory Stick“ alebo vypnite
fotoaparát. Keď chcete kopírovať
zábery z pamäťovej karty „Memory
Stick“ po skopírovaní záberov
z vnútornej pamäti do počítača, vložte
pamäťovú kartu „Memory Stick“.
Cieľové priečinky pre ukladanie
záberov a názvy súborov
Obrazové súbory nasnímané
fotoaparátom sú na karte „Memory
Stick“ zoskupené do priečinkov.
Práca s počítačom
5 Odpojte kábel pre viacúčelový
konektor, vyberte kartu „Memory
Stick“ alebo vypnite fotoaparát. Keď
chcete kopírovať zábery z pamäťovej
karty „Memory Stick“ po skopírovaní
záberov z vnútornej pamäti do počítača,
vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick“.
B
C
A Priečinok obsahujúci obrazové súbory
nasnímané fotoaparátom bez funkcie
vytvárania priečinkov.
B Priečinok obsahujúci obrazové súbory
nasnímané týmto fotoaparátom.
Ak ste nevytvorili žiadne nové
priečinky, nachádza sa tu len
priečinok „101MSDCF“.
Vo vnútornej pamäti sa nachádza len
priečinok „101_SONY“.
C Priečinok obsahujúci súbory
s videozáznamami a pod. nasnímané
fotoaparátom bez funkcie vytvárania
priečinkov.
• Fotoaparát nemôže snímať zábery do
priečinkov „100MSDCF“ a „MSSONY“.
Tieto priečinky slúžia iba na prehrávanie.
• Bližšie informácie o priečinkoch nájdete na
stranách 33, 46.
• Obrazovým súborom sú priraďované názvy
nasledujúcim spôsobom: ssss
predstavuje akékoľvek číslo od 0001 do
9999. Numerické časti názvu súboru
videozáznamu nasnímaného v režime
videozáznamu a príslušného indexového
obrazového súboru sú totožné.
– Súbory statických záberov:
DSC0ssss.JPG
– Súbory videozáznamov:
MOV0ssss.MPG
– Indexové obrazové súbory sa
zaznamenávajú pri snímaní
videozáznamov: MOV0ssss.THM
SK
57
Zobrazenie obrazových súborov na fotoaparáte,
ktoré ste uložili na počítači (pomocou pamäťovej
karty „Memory Stick“)
V tejto časti je popísaný postup pri
použití počítača so systémom Windows.
Ak sa obrazový súbor, ktorý ste
skopírovali do počítača, už nenachádza
na karte „Memory Stick“, môžete si
tento súbor znovu prezrieť na
fotoaparáte, ak ho skopírujete z počítača
na pamäťovú kartu „Memory Stick“.
• Ak zostal názov súboru zvolený fotoaparátom
nezmenený, krok 1 môžete vynechať.
• V závislosti od veľkosti obrazu je možné, že
sa niektoré zábery nedajú opätovne zobraziť.
• Ak bol obrazový súbor spracovaný
počítačom alebo ak bol nasnímaný
fotoaparátom iného modelu než je váš
prístroj, prehranie súboru pomocou
fotoaparátu nie je zaručené.
• Pokiaľ ešte nemáte žiadne priečinky, najprv
vytvorte jeden priečinok pomocou
fotoaparátu (strana 46) a obrazový súbor
skopírujte až potom.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Rename]. Zmeňte
názov súboru na „DSC0ssss“.
Namiesto políčok ssss zadajte
číslo z intervalu 0001 – 9999.
1
2
SK
58
• Ak sa zobrazí výzva vyžadujúca
potvrdenie prepísania, v kroku 1 zadajte
odlišné číslo.
• V závislosti od nastavení počítača sa
môže zobraziť aj prípona súboru. Touto
príponou je JPG pre statické zábery
a MPG pre videozáznamy. Príponu
súboru nemeňte.
2 Skopírujte obrazový súbor na
pamäťovú kartu „Memory Stick“
nasledovne.
1Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Copy] (Kopírovať).
2Dvakrát kliknite na [Removable
Disk] alebo [Sony MemoryStick]
v okne [My Computer].
3Pravým tlačidlom myši kliknite na
priečinok [sssMSDCF]
v priečinku [DCIM] a kliknite na
príkaz [Paste].
• Políčka sss reprezentujú
akékoľvek číslo od 100 do 999.
Používanie dodaného softvéru
V tejto časti je popísaný postup pri
použití počítača so systémom Windows.
• V systéme Windows 2000/XP sa prihláste
s oprávnením administrátora.
• Počas inštalácie programu „PicturePackage“
sa automaticky nainštaluje aj USB ovládač.
Prehľad dodaného softvéru
Dodaný disk CD-ROM obsahuje dve
softvérové aplikácie: „PicturePackage“
a „ImageMixer“.
PicturePackage
A
B
C
D
1 Zapnite váš počítač a vložte
dodaný disk CD-ROM do
CD-ROM mechaniky.
Zobrazí sa obrazovka ponuky
inštalácie.
• Ak sa tak nestane, kliknite dvakrát na
ikonu
(My Computer) t
(PICTUREPACKAGE).
2 Kliknite na tlačidlo
[PicturePackage].
A Burning Video CD (Vypáliť disk
Video CD)
Objaví sa obrazovka programu
„ImageMixer VCD2“.
B Music Video/Slideshow Producer
(Vyrobiť hudobné video alebo
prezentáciu)
C Save the images on CD-R (Uložiť
zábery na disk CD-R)
D Viewing video and pictures on PC
(Prehrávať videozáznamy a zábery na
počítači)
Postup pri spustení funkcií:
Kliknite na jednu z možností A-D
a potom kliknite na tlačidlo umiestnené
v pravom dolnom rohu obrazovky.
Inštalácia softvéru
Programy „PicturePackage“
a „ImageMixer VCD2“ môžete
nainštalovať týmto postupom:
• Pokiaľ ste ešte nenainštalovali USB ovládač
(strana 52), pred inštaláciou softvéru
„PicturePackage“ nepripojujte fotoaparát
k počítači (neplatí pre operačný systém
Windows XP).
Práca s počítačom
Čo môžete urobiť:
Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup
Language“ (Výber jazyka inštalácie).
3 Zvoľte požadovaný jazyk a potom
dvakrát kliknite na tlačidlo [Next].
V tejto časti popisujeme obrazovku
anglického jazyka.
Zobrazí sa obrazovka „License
Agreement“ (Licenčná zmluva).
Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak
súhlasíte s podmienkami licenčnej
zmluvy, začiarknite políčko vedľa
možnosti [I accept the terms of the
license agreement] (Súhlasím
s podmienkami licenčnej zmluvy)
a kliknite na tlačidlo [Next].
4 Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke a dokončite inštaláciu.
• Nainštalujú sa programy „ImageMixer
VCD2“ a „DirectX“, ak ste ich ešte
nenainštalovali.
• Keď sa objaví výzva na reštartovanie
počítača, reštartujte počítač podľa
inštrukcií na obrazovke.
SK
59
5 Vyberte disk CD-ROM po
dokončení inštalácie a zobrazení
ikon zástupcov „PicturePackage
Menu“ (Ponuka aplikácie
PicturePackage) a cieľového
priečinka „PicturePackage
destination Folder“ (Cieľový
priečinok aplikácie
PicturePackage).
Spustenie programu
• Na pracovnej ploche dvakrát kliknite
na ikonu „PicturePackage Menu“.
Zobrazenie pomocníka pri používaní
programu
Kliknutím na ikonu [?] v pravom
hornom rohu každej obrazovky si
povoláte on-line pomocníka.
Odbornú pomoc pre programy
„PicturePackage“/„ImageMixer
VCD2“ poskytuje Centrum
zákazníckej podpory spoločnosti
Pixela. Ďalšie informácie nájdete na
disku CD-ROM.
SK
60
Práca s počítačom Macintosh
Môžete kopírovať zábery a vytvárať
disky Video CD pomocou dodaného
programu „ImageMixer VCD2” (je
súčasťou dodávky).
Odporúčané prostredie
OS (predinštalovaný): Mac OS 9.1, 9.2
alebo Mac OS X (v10.0-v10.3)
• Po obnovení systému po režime odstavenia
sa nemusí ihneď obnoviť komunikácia medzi
fotoaparátom a počítačom.
Kopírovanie a prezeranie záberov
na počítači
1 Pripravte si fotoaparát a počítač
USB konektor: Štandardne k dispozícii
Macintosh.
Odporúčané prostredie pre používanie
programu „ImageMixer VCD2“
Vykonajte rovnaký postup, ako je
popísaný v časti „Krok 2: Príprava
fotoaparátu a počítača“ na strane 53.
• Na počítači musí byť nainštalovaná aplikácia
QuickTime 4 alebo novšia verzia. (Odporúča
sa QuickTime 5 alebo novšia verzia.)
Informácie o pripojení fotoaparátu
k počítaču
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak su pripojené dve alebo viac USB
zariadení k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého z pripojených
zariadení (vrátane tohto fotoaparátu) nie je
zaručené – závisí to od typu USB zariadenia.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
USB rozbočovač.
• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím USB
rozhrania kompatibilného s Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilné) umožňuje rýchlejší
prenos (vysokorýchlostné prenosy), pretože
tento fotoaparát je kompatibilný
s technológiou Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilné).
• Pri prepojení USB s počítačom sú dostupné
dva režimy: [Normal] (preddefinované
nastavenie) a [PTP]. V tejto časti je
príkladom režim [Normal]. Bližšie
informácie o [PTP] pozrite stranu 49.
2 Pripojte USB kábel.
Vykonajte rovnaký postup, ako je
popísaný v časti „Krok 3: Prepojenie
fotoaparátu a počítača“ na strane 53.
Práca s počítačom
OS (predinštalovaný): Mac OS X (v10.1.5
alebo vyšší)
CPU: Série iMac, eMac, iBook,
PowerBook, Power Mac G3/G4
Pamäť: 128 MB alebo viac (odporúča sa
256 MB alebo viac.)
Pevný disk: Miesto na disku potrebné na
inštaláciu – približne 250 MB
Zobrazovanie: 1 024 × 768 bodov alebo
viac, 32 000 farieb alebo viac
3 Skopírujte obrazové súbory do
počítača Macintosh.
1Dvakrát kliknite na novo zobrazenú
ikonu t [DCIM] t priečinku,
v ktorom sú uložené súbory, ktoré
chcete skopírovať.
2Presuňte myšou obrazové súbory na
ikonu pevného disku.
Obrazové súbory sa skopírujú na
pevný disk.
• Bližšie informácie o ukladaní
obrazových súborov a názvoch súborov
nájdete na pozrite stranu 57.
4 Prezrite si zábery na monitore
počítača.
Dvakrát kliknite na ikonu pevného
disku t požadovaný obrazový súbor
otvoríte dvojitým kliknutím na jeho
názov v priečinku skopírovaných
súborov.
SK
61
Postup pri odpojení USB kábla/ vybratí
pamäťovej karty „Memory Stick“/vypnutí
fotoaparátu
4 V cieľovom priečinku kopírovania
dvakrát kliknite na súbor
[IMXINST.SIT].
Presuňte myšou ikonu mechaniky alebo
ikonu pamäťovej karty „Memory Stick“
na ikonu odpadkového koša „Trash“,
potom odpojte USB kábel, vyberte
pamäťovú kartu „Memory Stick“ alebo
vypnite fotoaparát.
5 Dvakrát kliknite na extrahovaný súbor
[ImageMixer VCD2_Install].
• Ak používate operačný systém Mac OS X
v10.0, vykonajte tento postup až po vypnutí
počítača.
Vytvorenie disku Video CD
pomocou programu „ImageMixer
VCD2“
6 Po zobrazení obrazovky údajov
používateľa zadajte patričné meno
a heslo.
Spustí sa inštalácia softvéru.
Spustenie programu „ImageMixer VCD2“
Otvorte [Image Mixer] v [Application],
potom dvakrát kliknite na [ImageMixer
VCD2].
Zobrazenie pomocníka pri používaní
programu
Kliknutím na ikonu [?] v pravom
hornom rohu každej obrazovky si
povoláte on-line pomocníka.
Odbornú pomoc pre program
„ImageMixer VCD2“ poskytuje
Centrum zákazníckej podpory
spoločnosti Pixel. Ďalšie informácie
nájdete na disku CD-ROM.
• Môžete vytvárať obrazové súbory
kompatibilné s funkciou vytvárania diskov
Video CD. Ak chcete uložiť obrazové súbory
na disk Video CD a vypáliť na CD-R,
potrebujete program Toast (nie je súčasťou
dodávky) od spoločnosti Roxio.
Inštalácia programu „ImageMixer VCD2“
• Pred inštaláciou programu „ImageMixer
VCD2“ zatvorte všetky spustené aplikácie.
• Nastavenie monitora musí byť minimálne
1 024 × 768 bodov a minimálne 32 000 farieb.
1 Zapnite váš počítač Macintosh a vložte
dodaný disk CD-ROM do CD-ROM
mechaniky.
2 Dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM
mechaniky.
3 Skopírujte súbor [IMXINST.SIT] do
priečinka [MAC] na ikonu pevného
disku.
SK
62
Tlač statických záberov
Postup pri tlači statických záberov
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej s PictBridge (strana 64)
Tlačiť zábery je možné pripojením fotoaparátu priamo
k tlačiarni kompatibilnej s technológiou PictBridge.
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej s pamäťovou kartou
„Memory Stick“
Môžete tlačiť fotografie pomocou tlačiarne kompatibilnej
s pamäťovou kartou „Memory Stick“.
Bližšie informácie nájdete v návode na použitie tlačiarne.
Tlač s použitím počítača
Tlač statických záberov
Obrazové súbory môžete skopírovať na počítač pomocou
dodaného programu „PicturePackage“ a potom si tieto
fotografie vytlačiť.
Tlač vo fotozberni (strana 67)
Pamäťovú kartu „Memory Stick“ s uloženými obrazovými
súbormi môžete vziať do fotozberne. Obrazové súbory, ktoré
chcete vytlačiť prednostne, si môžete označiť značkou
(Poradie tlače).
SK
63
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne
kompatibilnej s technológiou PictBridge
Zábery nasnímané pomocou tohto
fotoaparátu môžete pripojením tlačiarne
kompatibilnej so štandardom vytlačiť aj
bez počítača.
Krok 1: Príprava fotoaparátu
Pripravte si fotoaparát na pripojenie
k tlačiarni pomocou USB kábla.
Tlačidlo MENU
• Technológia „PictBridge“ je založená na
štandarde CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
Tlačidlo Index
V zobrazení samostatného záberu
Na tlačový hárok môžete vytlačiť jednu
fotografiu.
Ovládacie
tlačidlo
• Odporúča sa použiť AC adaptér (nie je
súčasťou dodávky), aby sa fotoaparát
nevypol počas tlače z dôvodu nedostatku
kapacity batérie.
V indexovom zobrazení
Môžete vytlačiť niekoľko zmenšených
fotografií na jeden tlačový hárok.
Môžete buď vytlačiť skupinu tých istých
fotografií (1), alebo iných fotografií
(2).
1
2
1 Stlačením tlačidla MENU zobrazte
ponuku.
2 Stlačením B na ovládacom
tlačidle vyberte
3 Zvoľte [
(Setup).
] (Setup2) pomocou V,
potom zvoľte [USB Connect]
pomocou v/V/B.
2
4 Zvoľte [PictBridge] pomocou B/v,
• Je možné, že niektoré tlačiarne neponúkajú
funkciu tlače indexového hárku.
• Počet fotografií, ktoré je možné vytlačiť
v indexovom zobrazení, sa líši v závislosti od
typu tlačiarne.
• Tlač v prípade videozáznamu nie je možná.
• Ak indikátor
na displeji fotoaparátu
bliká pribl. päť sekúnd (upozornenie na
chybu), skontrolujte pripojenie tlačiarne.
potom stlačte z.
1
2
Setup 2
File Number:
PictBridge
USB Connect:
PTP
NTSC
Normal
Clock Set:
1
2
Režim USB je nastavený.
SK
64
Krok 2: Pripojenie fotoaparátu
k tlačiarni
1 Prepojte konektor
(USB) na
vašom fotoaparáte a USB
konektor na tlačiarni pomocou
dodávaného USB kábla.
Ku konektoru
(USB)
Kábel USB
Do konektora
USB
1 Zvoľte požadovanú metódu tlače
pomocou v/V na ovládacom
tlačidle a potom stlačte z.
[All In This Folder]
Vytlačí všetky zábery z priečinku.
[DPOF image]
Vytlačí všetky zábery označené
značkou
(Poradie tlače)
(strana 67) bez ohľadu na práve
zobrazený záber.
[Select]
Zobrazí zábery a vytlačí všetky
zvolené zábery.
1Zvoľte záber, ktorý chcete vytlačiť
pomocou b/B a potom stlačte z.
Na vybranom zábere sa zobrazí
značka .
• Ak chcete vybrať ďalšie zábery,
zopakujte tento postup.
2 Zapnite fotoaparát a tlačiareň.
Po vytvorení prepojenia sa na
LCD displeji zobrazí indikátor
Print
All In
This Folder
DPOF image
Select
This image
Cancel
Fotoaparát sa nastaví do režimu
prehrávania, potom sa na displeji
objaví ponuka pre prezeranie
obrazových súborov a tlač.
Krok 3: Tlač
Po dokončení kroku 2 sa objaví ponuka
tlače bez ohľadu na nastavenú pozíciu na
prepínači režimu.
Tlač statických záberov
2Zvoľte [Print] pomocou V a potom
stlačte z.
[This image]
Vytlačí zobrazený záber.
• Ak zvolíte [This image] a v kroku 2
nastavíte [Index] na [On], môžete
vytlačiť skupinu tých istých záberov, ako
sú v indexovom zobrazení.
2 Zvoľte nastavenia tlače pomocou
v/V/b/B.
Print
Index
Size
Date
Quantity
Off
Default
Off
1
Exit
OK
[Index]
Zvoľte [On] pre tlač ako indexové
zobrazenie.
[Size]
Zvoľte rozmerový formát tlačového
hárku.
SK
65
[Date]
Tlač ďalších záberov
Zvoľte [Day&Time] alebo [Date] pre
vloženie dátumu a času na fotografie.
Po vykonaní kroku 3 zvoľte [Select]
a požadovaný záber pomocou v/V
a potom vykonajte postup od kroku 1.
• Ak zvolíte [Date], vloží sa dátum
v takom formáte, aký nastavíte
(t krok 2 v príručke „Prvé kroky“). Je
možné, že niektoré tlačiarne neponúkajú
túto funkciu.
[Quantity]
Keď je položka [Index] nastavená na
[Off]:
Vyberte počet hárkov pre záber,
ktorý chcete vytlačiť. Záber sa vytlačí
ako jedna fotografia. Záber sa vytlačí
samostatne.
Keď je položka [Index] nastavená na
[On]:
Vyberte počet skupín záberov, ktoré
chcete vytlačiť ako indexové
zobrazenie.
Ak ste v kroku 1 vybrali [This
image], vyberte počet tých istých
záberov, ktoré chcete vytlačiť jeden
vedľa druhého na hárku v indexovom
zobrazení.
• V závislosti od zvoleného počtu záberov
sa môže stať, že sa požadovaný počet
záberov nezmestí na jeden hárok.
3 Zvoľte [OK] pomocou V/B, potom
stlačte z.
Záber sa vytlačí.
• Kábel USB neodpájajte, kým je na
displeji zobrazený indikátor
(Neodpájajte USB kábel).
Printing
2/3
Exit
indikátor
Tlač záberov na indexovej obrazovke
Vykonajte kroky v časti „Krok 1:
Príprava fotoaparátu“ (strana 64)
a „Krok 2: Pripojenie fotoaparátu
k tlačiarni“ (strana 65), potom vykonajte
nasledujúce kroky.
Po pripojení fotoaparátu k tlačiarni sa
zobrazí menu pre tlač. Zvolením
[Cancel] vypnite ponuku tlače
a pokračujte nasledovne.
1 Stlačte
(Index).
Objaví sa indexová obrazovka.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte
ponuku.
3 Zvoľte [ ] (Print) pomocou B, potom
stlačte z.
4 Zvoľte požadovanú metódu tlače
pomocou b/B, potom stlačte z.
Print
All In
This Folder
DPOF image
Select
Cancel
[Select]
Zobrazí zábery a vytlačí všetky zvolené
zábery.
Označte záber, ktorý chcete vytlačiť
pomocou v/V/b/B a potom stlačením z
zobrazte značku . (Zopakujte tento
postup aj pre výber ďalších záberov.)
Potom stlačte tlačidlo MENU.
[DPOF image]
Vytlačí všetky zábery označené
značkou
(Poradie tlače) bez
ohľadu na práve zobrazený záber.
[All In This Folder]
Vytlačí všetky zábery z priečinku.
SK
66
5 Vykonajte kroky 2 a 3 v časti „Krok 3:
Tlač“ (strana 65).
Tlač vo fotozberni
Pamäťovú kartu „Memory Stick“
s uloženými obrazovými súbormi
môžete vziať do fotozberne. Ak vo
fotozberni prijímajú zákazky na tlač
záberov označených DPOF, môžete na
vaše zábery dať značky
(Poradie
tlače) pred návštevou fotozberne
a nemusíte ich potom znovu
usporadúvať po vytlačení vo fotozberni.
• Vo fotozberni nie je možné tlačiť zábery
uložené vo vnútornej pamäti priamo
z fotoaparátu. Skopírujte zábery na
pamäťovú kartu „Memory Stick“, potom
kartu „Memory Stick“ odneste do
fotozberne.
Čo je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format –
Formát poradia tlače digitálnych
fotografií) je funkcia umožňujúca pridať
(Poradie tlače) na zábery,
značku
ktoré budete chcieť neskôr vytlačiť.
Zábery na pamäťovej karte „Memory
Stick“ priamo do fotozberne
Ovládacie
tlačidlo
Tlačidlo MENU
1 Zobrazte záber, ktorý chcete
vytlačiť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte
ponuku.
3 Zvoľte DPOF pomocou b/B
Tlač statických záberov
• Môžete tiež tlačiť zábery označené značkou
(Poradie tlače) použitím tlačiarne,
ktorá pracuje so štandardom DPOF alebo je
kompatibilná s technológiou PictBridge.
• Videozáznamy nemožno označiť.
• Značky pre tlač môžete priradiť aj
k záznamu [Multi Burst]; všetky zábery sa
vytlačia na jeden hárok rozdelený na
16 políčok.
Pridanie značky v režime
samostatného záberu
a potom stlačte z.
Na zábere sa zobrazí značka
(Poradie tlače).
VGA
101
2/9
DPOF
Exit
BACK/NEXT
• Opýtajte sa pracovníka fotozberne, aké typy
pamäťových kariet „Memory Stick“
podporujú.
• Ak fotozberňa nedokáže spracovať dáta
z vašej pamäťovej karty „Memory Stick“,
skopírujte si požadované zábery na iné
médium, napr. vypáľte ich na disk CD-R
a odneste ho do fotozberne.
• Ak nesiete do fotozberne pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“, nezabudnite si so
sebou zobrať aj adaptér kariet Memory Stick
Duo.
• Pred návštevou fotozberne si zábery vždy
skopírujte (zazálohujte) na disk vášho
počítača.
• Počet pixelov nie je možné nastaviť.
4 Ak chcete označiť ostatné zábery,
zvoľte požadovaný záber
pomocou b/B a potom zvoľte z.
Odstránenie značky v režime
samostatného záberu
Stlačte z v kroku 3 alebo 4.
SK
67
Vkladanie značiek v indexovom
režime
1 Zobrazte indexovú obrazovku.
8 Zvoľte [OK] pomocou B a potom
stlačte z.
Značka
sa zmení dobiela.
(t krok 6 v príručke „Prvé kroky“)
Na zrušenie zvoľte [Cancel] v kroku 4
alebo zvoľte [Exit] v kroku 8 a potom
stlačte z.
2 Stlačením tlačidla MENU
zobrazte ponuku.
Odstránenie značky v indexovom režime
3 Zvoľte DPOF pomocou b/B
a potom stlačte z.
4 Zvoľte [Select] pomocou v/V
a potom stlačte z.
• Nemôžete pridať značku
This Folder].
v [All In
5 Pomocou v/V/b/B zvoľte záber,
ktorý chcete označiť a potom
stlačte z.
Na požadovaný záber sa pridá zelená
značka
.
Zelená značka
SELECT
MENU
TO NEXT
6 Pre určenie ďalších záberov pre
tlač opakujte krok 5.
7 Stlačte MENU.
SK
68
Označte zábery, z ktorých chcete
odstrániť značku v kroku 5 a potom
stlačte z.
Odstránenie všetkých značiek
v priečinku
V kroku 4 zvoľte [All In This Folder],
potom stlačte z. Zvoľte [Off], potom
stlačte z.
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa vyskytne nejaký problém s fotoaparátom, pokúste sa vyriešiť ho nasledovnými
spôsobmi.
1 Bližšie informácie nájdete na str. 70 až 78.
Ak sa na displeji objaví kód „C/E:ss:ss“, pozrite stranu 79.
2 Vyberte batérie, asi o minútu ich znova vložte a zapnite fotoaparát.
3 Vykonajte nastavenia (strana 48)
4 Obráťte sa na predajcu Sony alebo na autorizovaný servis Sony.
Pochopte, prosím, že pri posielaní fotoaparátu na opravu dávate svoj súhlas na
prezretie obsahu vnútornej pamäti.
Riešenie problémov
SK
69
Batérie a napájanie
Indikátor stavu batérie nie je presný alebo je zobrazená dostatočná kapacita
batérie, výdrž je však neúmerne krátka.
• Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí (strana 85).
• Pri použití alkalických batérií/Oxy Nickel Primary Battery nemusí indikátor
zastávajúcej kapacity batérie zobrazovať správnu informáciu.
• Batérie sú vybité. Vložte nové batérie alebo nabité Ni-MH batérie (t krok 1
v príručke „Prvé kroky“).
• Ak sú pri používaní Ni-MH batérií póly batérií alebo kontakty krytu batérie
znečistené, batérie nie sú dostatočne nabité. Vyčistite kontakty napr. pomocou vatovej
tyčinky a pod. (strana 84).
• Pri požívaní Ni-MH batérií sa zobrazovaný čas zostatkovej kapacity batérie líši od
skutočného času, čo je spôsobené pamäťovým efektom (strana 84) atď. Po úplnom
vybití a následnom nabití batérií bude zobrazenie času správne.
• Batérie sú nepoužiteľné. Vymeňte ich za nové.
Batérie sa vybíjajú príliš rýchlo.
• Fotoaparát používate v príliš chladnom prostredí (strana 84).
• Batérie sú nepoužiteľné. Vymeňte ich za nové.
• Pri používaní Ni-MH batérií je potrebné dostatočne ich nabiť.
Fotoaparát nejde zapnúť
• Vložte batérie správnym spôsobom (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
• Správne pripojte AC adaptér (nie je súčasťou dodávky)
• Batérie sú vybité. Vložte nové batérie alebo nabité Ni-MH batérie (t krok 1
v príručke „Prvé kroky“).
• Batérie sú nepoužiteľné. Vymeňte ich za nové.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, automaticky sa vypne
z dôvodu úspory batérií. Znova zapnite fotoaparát (t krok 2 v príručke „Prvé
kroky“).
• Batérie sú vybité. Vložte nové batérie alebo nabité Ni-MH batérie (t krok 1
v príručke „Prvé kroky“).
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Displej sa nezapne ani keď je zapnuté napájanie.
• Zapnite displej (strana 19).
SK
70
Vaším fotoaparátom nie je možné snímať.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na karte „Memory Stick“
(strana 16). Ak sú plné, vykonajte jednou z nasledovných možností:
– Zmažte nepotrebné zábery (t krok 6 v príručke „Prvé kroky“)
– Vymeňte kartu „Memory Stick“.
• Nastavte prepínač ochrany proti zápisu na karte „Memory Stick“ do polohy
umožňujúcej záznam (strana 82).
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať.
• Pri snímaní statických záberov nastavte prepínač režimu do polohy
.
• Pri snímaní videozáznamov nastavte prepínač režimu do polohy
.
• Veľkosť obrázka je pri snímaní videozáznamov nastavená na [640(Fine)]. Vykonajte
jednu z nasledujúcich možností:
– Nastavte inú veľkosť záberu ako [640(Fine)].
– Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO“ (strany 20, 82).
Objekt nie je vidieť na displeji.
• Nastavte prepínač režimu do inej polohy ako
(strana 23).
Snímanie trvá príliš dlho.
• Je aktivovaná funkcia NR pomalej uzávierky (strana 16). Toto nie je chybná funkcia.
Záber sa nedá zaostriť.
• Pri snímaní statických záberov je v režime výberu scény zvolený režim
(Krajinka)
Riešenie problémov
alebo (Súmrak).
• Ďalšie informácie nájdete v časti „Ak je objekt nezaostrený“ na strane 28.
Funkcia transfokácie nefunguje.
• V priebehu snímania pohyblivého záznamu nie je možné meniť transfokáciu.
Funkcia presnej digitálnej transfokácie (precision digital zoom) nefunguje.
• Nastavte [Digital Zoom] na [Precision] (strana 41).
• Funkciu nie je možné použiť počas snímania videozáznamov.
Funkcia inteligentnej transfokácie Smart zoom nefunguje.
• Nastavte [Digital Zoom] na [Smart] (strana 41).
• Túto funkciu nie je možné použiť, keď:
– Veľkosť záberu je nastavená na [4M] alebo [3:2].
– Snímate v režime [Multi Burst].
– Snímanie videozáznamov.
SK
71
Blesk nefunguje.
• Blesk je nastavený na
(Bez blesku) (t krok 5 v príručke „Prvé kroky“).
• Blesk nie je možné používať, keď:
– [Mode] (REC Mode) je nastavený na [Burst] alebo [Multi Burst] (strana 30).
– V režime výberu scény je zvolený režim (Sviečka),
(Súmrak) alebo je zvolený
režim
(Videozáznam).
(Vynútený blesk), aby ste mohli snímať statické zábery, keď je ako
režim výberu scény zvolený režim
(Zima),
(Pláž) alebo
(Krajinka).
• Nastavte blesk na
Dátum a čas sa nezaznamená správne.
• Nastavte správny dátum a čas (t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
Po stlačení a pridržaní spúšte do polovice bliká hodnota F a rýchlosť uzávierky.
• Expozícia je nesprávna. Nastavte správnu expozíciu (strana 27).
Obraz je príliš tmavý.
• Snímate objekt v protisvetle (za snímaným objektom žiari zdroj svetla). Zvoľte režim
merania (t krok 5 v príručke „Prvé kroky“) alebo upravte expozíciu (strana 27).
• Zapnite displej (strana 19).
Obraz je príliš jasný.
• Snímate objekt pri umelom osvetlení v tme, napr. na javisku. Upravte nastavenie
expozície (strana 27).
Farby záberu nie sú správne.
• Je aktivovaná funkcia Picture Effect. Zrušte funkciu Picture Effect (strana 32).
Pri snímaní jasných objektov sa zobrazia vertikálne pruhy.
• Jedná sa o bežný jav. Nejedná sa o poruchu.
Na displeji sa pri snímaní v tmavom prostredí zobrazuje určitý šum.
• V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša dočasne zvýšiť jas displeja,
aby sa zvýšila zreteľnosť. Tento jav však nemá žiadny vplyv na nasnímaný záznam.
Oči snímanej osoby sú červené.
• Nastavte položku [Red Eye Reduction] v ponuke
(Setup) na [On] (strana 42).
• Nasnímajte objekt z bližšej vzdialenosti, ako je odporúčaná vzdialenosť pre snímanie
s použitím blesku (t krok 5 v príručke „Prvé kroky“).
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt.
SK
72
Obraz v hľadáčiku nezodpovedá skutočnému rozsahu snímanej oblasti.
• Tento efekt paralaxy sa vyskytuje, keď je objekt blízko. Rozsah skutočne snímanej
oblasti skontrolujte na displeji.
Nie je možné snímať zábery idúce za sebou.
• Vnútorná pamäť alebo pamäťová karta „Memory Stick“ je plná. Zmažte nepotrebné
zábery (t krok 6 v príručke „Prvé kroky“).
• Batérie sú takmer vybité. Vložte nové batérie alebo nabité Ni-MH batérie (t krok 1
v príručke „Prvé kroky“).
Prezeranie záberov
Bližšie informácie o nasledujúcich položkách nájdete v časti „Osobné po3čítače“
(strana 74).
Fotoaparát neprehráva nasnímané zábery.
• Nastavte prepínač režimu na
(strana 23).
• V počítači sa zmenil názov priečinka či súboru.
• Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom alebo ak bol nasnímaný fotoaparátom
iného modelu než je váš prístroj, prehranie súboru pomocou fotoaparátu nie je
zaručené.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte USB pripojenie (strana 56).
Po zahájení prehrávania je záznam zobrazený nekvalitne.
Riešenie problémov
• Záber sa ihneď po zahájení prehrávania môže zobraziť trochu nekvalitne z dôvodu
spracovávania obrazových dát. Toto nie je chybná funkcia.
Vymazávanie a strih záberov
Na fotoaparáte nejde vymazať záber.
• Zrušte ochranu proti vymazaniu (strana 35).
• Nastavte prepínač ochrany proti zápisu na karte „Memory Stick“ do polohy
umožňujúcej záznam (strana 82).
Omylom ste vymazali záznam.
• Keď záznam vymažete, nie je ho možné obnoviť. Ak chcete zabrániť nechcenému
vymazaniu obrazových súborov, odporúčame nastaviť ochranu súborov (strana 34)
alebo prepnúť prepínač ochrany proti zápisu na pamäťovej karte „Memory Stick“ do
polohy LOCK (strana 82).
Funkcia zmeny veľkosti nefunguje.
• Veľkosť nie je možné meniť pri pohyblivom zázname a záznamoch Multi Burst.
SK
73
Nejde zobraziť značku pre tlač DPOF (Poradie tlače).
• Na videozáznamoch nejde zobraziť značky DPOF (Poradie tlače).
Nie je možné strihať videozáznam.
• Videozáznam je príliš krátky pre strih (nie dlhší ako dve sekundy).
• Zrušte ochranu proti vymazaniu (strana 35).
• Statické zábery nie je možné strihať.
Osobné po3čítače
Neviete, či je váš operačný systém počítača kompatibilný s fotoaparátom.
• Overte si konfiguráciu pre počítače s operačným systémom Windows v časti
„Odporúčané počítačové prostredie“ (strana 51) a pre počítače Macintosh v časti
„Odporúčané prostredie“ (strana 61).
Nie je možné inštalovať USB ovládač.
• Pod OS Windows 2000 sa prihláste ako správca (s právami Administrator) (strana 52).
Váš počítač nerozpoznal fotoaparát.
• Zapnite fotoaparát (t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
• Keď je výdrž batérie slabá, vložte nové batérie alebo nabité Ni-MH batérie (t krok 1
v príručke „Prvé kroky“), prípadne použite AC adaptér (nie je súčasťou dodávky)
(strana 14).
• Použite dodaný USB kábel (strana 53)
• Odpojte USB kábel od počítača aj od fotoaparátu a opäť ho pevne zapojte. Presvedčte
sa, že je zobrazený režim „USB Mode Normal“ (strana 53).
• Nastavte položku [USB Connect] na [Normal] v ponuke
(Setup) (strana 49).
• Z USB konektorov vášho počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu,
klávesnice a myši.
• Fotoaparát pripojte priamo do USB konektora PC bez použitia USB rozbočovača
alebo iného zariadenia (strana 53).
• USB ovládač nie je inštalovaný. Nainštalujte USB ovládač (strana 52).
• Ak USB prepojíte fotoaparát a počítač pred nainštalovaním ovládača „USB Driver“
z dodávaného disku CD-ROM, počítač nesprístupní fotoaparát ako novú jednotku.
Odstráňte chybne rozpoznanú jednotku z počítača a potom nainštalujte USB ovládač
(pozri ďalší krok).
Po pripojení fotoaparátu do počítača sa na monitore počítača nezobrazí ikona
jednotky Vymeniteľný disk.
• Znovu nainštalujte USB ovládač podľa nižšie uvedeného postupu. Nasledujúci postup
SK
74
je určený pre počítače s operačným systémom Windows.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu [My Computer], potom kliknite na položku
[Properties].
Zobrazí sa obrazovka „System Properties“ (Vlastnosti systému).
2 Kliknite na [Hardware] t [Device Manager].
• Používatelia systémov Windows 98/98SE/Me kliknú na kartu [Device Manager].
Objaví sa dialógové okno „Device Manager“ (Správca zariadení).
3 Kliknite pravým tlačidlom myši na [ Sony DSC] a potom kliknite na [Uninstall] t
[OK].
Zariadenie sa odstráni.
4 Nainštalujte USB ovládač (strana 52).
Nie je možné kopírovať zábery.
• Pomocou dodaného USB kábla správne prepojte fotoaparát s počítačom (strana 53).
• Používajte postup kopírovania odporúčaný pre váš operačný systém počítača
(str. 54, 61).
• Snímanie nie je zaručené pre pamäťovú kartu „Memory Stick“, ktorú ste
naformátovali pomocou počítača. Snímajte pomocou karty „Memory Stick“
naformátovanej vo fotoaparáte (strana 46).
Po nadviazaní USB prepojenia sa program „PicturePackage“ nespustí
automaticky.
• Spustite „PicturePackage Menu“ a skontrolujte nastavenia [Settings].
• Realizujte USB pripojenie až po zapnutí počítača (strana 53).
Záznam sa nedá prehrať pomocou počítača.
• Ak používate program „PicturePackage“, môžete si privolať pomocníka kliknutím na
otáznik v pravom hornom rohu každej obrazovky.
• Kontaktujte výrobcu počítača či distribútora softvéru.
Riešenie problémov
Pri zobrazení videozáznamu na monitore počítača je obraz a zvuk ovplyvnený
šumom.
• Prehrávate záznam priamo z vnútornej pamäti alebo z pamäťovej karty „Memory
Stick“. Skopírujte videozáznamy na pevný disk v počítači a potom ich prehrávajte
z pevného disku (strana 52).
Nemôžete vytlačiť záber.
• Skontrolujte nastavenie tlačiarne.
Záznamy skopírované do PC nie je možné zobraziť vo fotoaparáte.
• Nakopírujte ich do priečinka, ktorý rozpoznal fotoaparát, napríklad „101MSDCF“
(strana 57).
• Postupujte správnym spôsobom (strana 58).
SK
75
„Memory Stick“
Nejde vložiť pamäťovú kartu „Memory Stick“.
• Vložte ju správnym smerom (t krok 3 v príručke „Prvé kroky“).
Nejde zapisovať na pamäťovú kartu „Memory Stick“.
• Nastavte prepínač ochrany proti zápisu na karte „Memory Stick“ do polohy
umožňujúcej záznam (strana 82).
• Pamäťová karta „Memory Stick“ je zaplnená. Zmažte nepotrebné zábery (t krok 6
v príručke „Prvé kroky“).
• Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO“ (strana 20) pri nahrávaní videozáznamu
s veľkosťou záberu nastavenou na [640(Fine)].
Pamäťovú kartu „Memory Stick“ nemožno naformátovať.
• Nastavte prepínač ochrany proti zápisu na karte „Memory Stick“ do polohy
umožňujúcej záznam (strana 82).
Omylom ste naformátovali pamäťovú kartu „Memory Stick“.
• Naformátovaním pamäťovej karty „Memory Stick“ sa vymažú všetky dáta. Nie je
možné obnoviť ich. Ak chcete zabrániť nechcenému zmazaniu obrazových súborov
z pamäťovej karty „Memory Stick“, odporúčame prepnúť prepínač ochrany proti
zápisu do polohy LOCK (strana 82).
Vnútorná pamäť
Fotoaparát alebo váš počítač nemôže prehrať údaje vo vnútornej pamäti.
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta „Memory Stick“. Vyberte ju (t krok 3
v príručke „Prvé kroky“).
Nie je možné ukladať zábery do vnútornej pamäte.
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta „Memory Stick“. Vyberte ju (t krok 3
v príručke „Prvé kroky“).
Skopírovaním údajov z vnútornej pamäti na pamäťovú kartu „Memory Stick“ sa
kapacita voľného miesta vo vnútornej pamäti nezvýši.
• Údaje nie sú po kopírovaní vymazané. Po skopírovaní údajov naformátujte vnútornú
pamäť vykonaním príkazu [Format] (strana 45).
Údaje uložené vo vnútornej pamäti nie je možné skopírovať na pamäťovú kartu
„Memory Stick“.
• Pamäťová karta „Memory Stick“ je zaplnená. Skontrolujte kapacitu.
SK
76
Nejde skopírovať údaje uložené na pamäťovej karte „Memory Stick“ alebo
v počítači do vnútornej pamäte.
• Údaje uložené na pamäťovej karte „Memory Stick“ alebo v počítači nie je možné
kopírovať do vnútornej pamäte.
Tlačiareň kompatibilná s PictBridge
Nie je možné nadviazať spojenie.
• Fotoaparát nie je možné pripojiť priamo k tlačiarni, ktorá nie je kompatibilná
s technológiou PictBridge. Ohľadne kompatibility tlačiarne so štandardom PictBridge
sa poraďte s výrobcom tlačiarne.
• Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či sa môže prepojiť s fotoaparátom.
• Nastavte položku [USB Connect] na [PictBridge] v ponuke
(Setup) (strana 49).
• Odpojte a znova pripojte USB kábel. Ak sa na tlačiarni zobrazí chybová správa,
nazrite do návodu od tlačiarne.
Nie je možné tlačiť fotografie.
• Skontrolujte, či je fotoaparát s tlačiarňou správne prepojený pomocou USB kábla.
• Zapnite tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v návode k tlačiarni.
• Ak počas tlače zvolíte položku [Exit], zábery sa nemusia vytlačiť. Odpojte a znova
pripojte USB kábel. Ak stále nie je možné tlačiť obrazové súbory, odpojte USB kábel,
tlačiareň vypnite, znova ju zapnite a potom kábel znovu pripojte.
• Nie je možné vytlačiť videozáznamy.
• Zábery nasnímané iným ako týmto fotoaparátom a zábery upravené na počítači sa
nemusia vytlačiť.
Riešenie problémov
Tlač bola zrušená.
• Odpojili ste USB kábel skôr ako zmizla značka
(Neodpájať kábel pre viacúčelový
konektor).
V indexovom zobrazení nie je možné vložiť dátum alebo tlačiť zábery.
• Tlačiareň tieto funkcie neposkytuje. Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či
tlačiareň poskytuje tieto funkcie.
• V závislosti od tlačiarne sa dátum v indexovom režime nedá vložiť. Kontaktujte
výrobcu tlačiarne.
V zábere na mieste pre vloženie dátumu sa vytlačí „---- -- --“.
• Zábery, ktoré neobsahujú údaje o dátume zaznamenania, nie je možné vytlačiť
s vloženým dátumom. Nastavte [Date] na [Off] a znovu vytlačte záber (strana 66).
Nejde zvoliť formát tlače.
• Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň môže vytlačiť vami požadovaný
formát.
SK
77
Nejde vytlačiť záber so zvoleným formátom.
• Odpojte USB kábel a vždy ho znovu pripojte, keď zmeníte formát papiera pre tlač po
pripojení tlačiarne k fotoaparátu.
• Nastavenie tlače pre fotoaparát sa líši od nastavenia na tlačiarni. Zmeňte nastavenie
buď na fotoaparáte (strana 65) alebo na tlačiarni.
S fotoaparátom nejde pracovať po zrušení tlače.
• Chvíľu počkajte, pretože tlačiareň musí dokončiť proces zrušenia úlohy tlače.
Dokončenie procesu môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne.
Iné
Fotoaparát nefunguje.
• Použite typ batérií, ktorý je určený pre tento fotoaparát (strana 84).
• Kapacita batérie je nízka (zobrazuje sa indikátor E). Vložte nové batérie alebo nabité
Ni-MH batérie (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
Napájanie je zapnuté, ale fotoaparát nefunguje.
• Zabudovaný mikropočítač nepracuje správne. Vyberte batérie, po minúte ich znova
vložte a zapnite fotoaparát.
Nejde rozpoznať indikátor na displeji.
• Pozrite str. 15.
Objektív je zahmlený.
• Skondenzovala vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý približne hodinu
(strana 85).
Po dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
• Toto nie je chybná funkcia.
Po vypnutí fotoaparátu sa objektív nezasunie.
• Batérie sú vybité. Vložte nové batérie alebo nabité Ni-MH batérie (t krok 1
v príručke „Prvé kroky“), prípadne použite AC adaptér (nie je súčasťou dodávky).
Po zapnutí fotoaparátu sa objaví okno Clock Set.
• Nastavte znovu dátum a čas (t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
SK
78
Výstražné indikátory a upozornenia
Samodiagnostické zobrazenie
Ak sa objaví kód začínajúci písmenom
abecedy, váš fotoaparát má displej
s funkciou vlastnej diagnostiky.
Posledné dve číslice (indikované ako
ss) sa budú líšiť v závislosti od stavu
vášho fotoaparátu.
Ak sa vám problém nepodarí odstrániť
aj napriek tomu, že ste niekoľkokrát
zopakovali odporúčaný postup,
kontaktujte predajcu spoločnosti Sony
alebo autorizovaný servis.
C:32:ss
• Na fotoaparáte sa vyskytol problém
s hardvérom. Vypnite a zapnite
napájanie.
Upozornenia
Ak sa objavia nasledujúce upozornenia,
riaďte sa uvedenými pokynmi.
Turn the power off and on again
• Problém s objektívom zapríčinil
poruchu.
E
• Batérie sú takmer vybité. Vložte
nové batérie alebo nabité Ni-MH
batérie (t krok 1 v príručke „Prvé
kroky“). V závislosti od podmienok
používania alebo typu batérií môže
indikátor blikať, aj keď je výdrž
batérií ešte približne 5 až 10 minút.
System error
C:13: ss
• Fotoaparát nedokáže čítať alebo
E:61: ss
(t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
Internal memory error
• Vypnite a zapnite napájanie
(t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
Riešenie problémov
zapisovať údaje. Vypnite a zapnite
napájanie, alebo niekoľkokrát
vyberte a vložte kartu „Memory
Stick“.
• Počas formátovania sa vyskytla
chyba, alebo je vložená
nenaformátovaná pamäťová karta
„Memory Stick“. Médium znova
naformátujte (strany 45, 46).
• Vložená karta „Memory Stick“ nie je
vhodná pre fotoaparát, alebo sú
údaje na nej poškodené. Vložte novú
kartu „Memory Stick“ (strana 82).
• Vypnite a zapnite napájanie
Memory Stick error
• Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick“ správnym spôsobom.
• Vloženú kartu „Memory Stick“ nie
je možné použiť vo vašom
fotoaparáte (strana 82).
• Karta „Memory Stick“ je poškodená.
• Kontakty karty „Memory Stick“ sú
znečistené.
E:91: ss
E:92: ss
• Nastala chyba funkčnosti
fotoaparátu. Vráťte fotoaparát do
východzieho stavu (strana 48)
a potom ho znovu zapnite.
Memory Stick type error
• Vloženú kartu „Memory Stick“ nie
je možné použiť vo vašom
fotoaparáte (strana 82).
Format error
• Médium znova naformátujte
(strany 45, 46).
SK
79
Memory Stick locked
• Nastavte prepínač ochrany proti
zápisu na karte „Memory Stick“ do
polohy umožňujúcej záznam
(strana 82).
Cannot record
• Fotoaparát nedokáže snímať do
zvoleného priečinka. Zvoľte iný
priečinok (strana 47).
File error
No memory space in internal
memory
No memory space in Memory Stick
• Zmažte nepotrebné zábery alebo
súbory (t krok 6 v príručke „Prvé
kroky“).
• Počas prehrávania sa vyskytla chyba.
File protect
• Zrušte ochranu (strana 35).
Image size over
Read only memory
• Váš fotoaparát nemôže ukladať ani
mazať obrazové súbory na túto
pamäťovú kartu „Memory Stick“.
Žiadny súbor
• Do vnútornej pamäte neboli uložené
žiadne zábery.
No file in this folder
• V priečinku nie sú uložené žiadne
zábery.
• Nepostupovali ste správne pri
kopírovaní obrazových súborov
z počítača (strana 58).
• Prehrávate záznam inej veľkosti, ako
dokáže prehrávať váš fotoaparát.
Cannot divide
• Videozáznam nie je dostatočne dlhý
na to, aby ho bolo možné zostrihať
(nie je dlhší ako dve sekundy).
• Súbor nie je videozáznam.
Invalid operation
• Prehrávate záznam nasnímaný iným
zariadením, než vaším fotoaparátom.
(Výstražný indikátor pre otrasy)
• Pri nedostatočnom osvetlení sa môže
Folder error
• Priečinok s totožným názvom (prvé
tri rovnaké číslice) na pamäťovej
karte „Memory Stick“ už existuje.
(Príklad: 123MSDCF a 123ABCDE)
Zvoľte iný priečinok alebo vytvorte
nový (strana 46).
Cannot create more folders
• Priečinok s názvom začínajúcim na
„999“ na pamäťovej karte „Memory
Stick“ už existuje. Ak je toto váš
prípad, na karte už nemôžete
vytvoriť ďalší priečinok.
SK
80
snímaný obraz triasť. Použite blesk,
inštalujte statív alebo fotoaparát inak
upevnite na mieste.
640(Fine) is not available
• 640(Fine) – videozáznamy s touto
veľkosťou je možné ukladať len na
pamäťové karty „Memory Stick
PRO“. Vložte pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO“ alebo nastavte
veľkosť záberu na inú hodnotu ako
[640(Fine)].
Enable printer to connect
• [USB Connect] je nastavené na
[PictBridge], avšak fotoaparát je
pripojený k zariadeniu, ktoré nie je
kompatibilné s PictBridge.
Skontrolujte zariadenie.
• Spojenie nie je správne nadviazané.
Odpojte a znova pripojte USB kábel.
Ak sa na tlačiarni zobrazí správa
o chybe nazrite do návodu od
tlačiarne.
Printer error
• Skontrolujte tlačiareň.
• Skontrolujte, či obrazový súbor,
ktorý chcete tlačiť, nie je poškodený.
• Pravdepodobne ešte nebol
dokončený prenos dát do tlačiarne.
Neodpájajte USB kábel.
Processing
• Tlačiareň práve ruší aktuálnu úlohu
tlače. Kým úloha nie je dokončená,
nemôžete tlačiť. Dokončenie procesu
môže chvíľu trvať v závislosti od typu
tlačiarne.
Connect to PictBridge device
• Pokúsili ste sa tlačiť zábery pred
nadviazaním spojenia s tlačiarňou.
Pripojte tlačiareň kompatibilnú
s PictBridge.
Riešenie problémov
No printable image
• Pokúsili ste sa spustiť príkaz [DPOF
image] bez vloženia značky DPOF
(Poradie tlače) do záberu či záberov.
• Pokúsili ste sa spustiť príkaz [All In
This Folder] a pritom ste zvolili
priečinok, do ktorého je možné
ukladať iba videozáznamy. Tlač
v prípade videozáznamu nie je
možná.
Printer busy
Paper error
No Paper
Ink error
Low Ink
No Ink
• Skontrolujte tlačiareň.
SK
81
Iné
Informácie o pamäťovej karte „Memory Stick“
Pamäťová karta „Memory Stick“ je
kompaktné a prenosné IC záznamové
médium. V tomto fotoaparáte môžete
používať typy kariet „Memory Stick“
v nižšie uvedenej tabuľke. Nie je však
možné zaručiť správne fungovanie
všetkých operácií kariet „Memory
Stick“.
Typ pamäťovej karty
„Memory Stick“
Memory Stick
Snímanie/
prehrávanie
a
• Keď je prepínač ochrany proti zápisu na
pamäťovej karte v polohe LOCK, nie je
možné obrazové súbory na kartu ukladať,
upravovať ich ani mazať.
Kontakty
Memory Stick
(kompatibilná s dátovými
prenosmi typu MagicGate/
High-speed data transfer)
a
Memory Stick Duo*1
a
Memory Stick Duo
(kompatibilná s dátovými
prenosmi typu MagicGate/
High-speed data transfer) *1
a*2*3
MagicGate Memory Stick
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo*1
a*2
Ochranná
klapka
Miesto pre
nalepenie štítka
*2*3*4
Memory Stick PRO
a
Memory Stick PRO Duo*1
a*2*3*4
kartu „Memory Stick Duo“
v tomto fotoaparáte, vložte ju do adaptéra
kariet Memory Stick Duo.
*2
„MagicGate Memory Stick“ a „Memory
Stick PRO“ disponujú funkciami MagicGate.
MagicGate je technológia ochrany
autorských práv pracujúca na základe
šifrovacej (kryptovacej) technológie.
Fotoaparát nedokáže snímať/prehrávať údaje
vyžadujúce funkciu MagicGate.
*3
Podporuje vysokorýchlostný prenos dát
pomocou paralelného rozhrania.
*4
Je možné nahrávať videozáznamy
s veľkosťou záberu 640(Fine).
• Pri kartách „Memory Stick“ formátovaných
pomocou počítača nie je možné zaručiť
fungovanie s týmto fotoaparátom.
SK
Poznámky k používaniu pamäťovej karty
„Memory Stick“ (nie je súčasťou
dodávky)
*2*3
*1Ak použijete
82
• Rýchlosť čítania či zápisu dát závisí od
kombinácie „Memory Stick“ a použitého
vybavenia.
Umiestnenie alebo tvar ochrannej
klapky sa môže odlišovať podľa typu
používanej karty „Memory Stick“.
• Počas načítavania alebo prepisovania údajov
kartu „Memory Stick“ nevyberajte.
• V nasledovných prípadoch môže dôjsť
k poškodeniu údajov:
– Keď vyberiete kartu „Memory Stick“
alebo vypnete fotoaparát počas
načítavania alebo zapisovania údajov
– Ak používate kartu „Memory Stick“
v blízkosti elektrostatických polí
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať.
• Na miesto pre štítok nenalepujte nič okrem
dodávaného štítka.
• Štítok nalepte len na určené miesto tak, aby
nepresahoval okraje vymedzenej plochy.
Dajte pozor, aby sa štítok neodlepil.
• Počas premiestňovania alebo skladovania
karty „Memory Stick“ vkladajte kartu do
svojho puzdra.
• Nedotýkajte sa kontaktov karty „Memory
Stick“ kovovými predmetmi ani prstami.
• Kartu „Memory Stick“ nenechajte spadnúť,
neohýnajte ju ani ju nevystavujte nárazom.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick“
nerozoberajte ani neupravujte.
• Karta „Memory Stick“ nesmie navlhnúť.
• Nepoužívajte ani neskladujte kartu
„Memory Stick“ pri nasledujúcich
okolnostiach:
– Extrémne horúcich miestach, ako je
interiér automobilu zaparkovaný na
priamom slnku
– Miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu
– Vlhké miesta alebo miesta s látkami
vytvárajúcimi koróziu
Poznámky k používaniu pamäťovej karty
„Memory Stick PRO“ (nie je súčasťou
dodávky)
• „Memory Stick PRO“ – tieto karty sú médiá
s kapacitou do 2 GB a ich správna funkčnosť
s týmto fotoaparátom bola preverená.
Poznámky k používaniu pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ (nie je súčasťou
dodávky)
Iné
• Ak použijete pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ v tomto fotoaparáte, vložte túto
kartu „Memory Stick Duo“ do adaptéra
kariet Memory Stick Duo. Keď vložíte kartu
„Memory Stick Duo“ do zariadenia
kompatibilného s kartami „Memory Stick“
bez adaptéra kariet Memory Stick Duo,
možno nebudete môcť kartu vybrať.
• Pri vkladaní karty „Memory Stick Duo“ do
adaptéra kariet Memory Stick Duo sa
presvedčite, či kartu „Memory Stick Duo“
vkladáte správnym smerom.
• Pri používaní karty „Memory Stick Duo“
vloženej do adaptéra kariet Memory Stick
Duo dbajte na to, aby ste správne vložili
kartu „Memory Stick Duo“ s adaptérom do
fotoaparátu. Nesprávne vloženie môže
poškodiť zariadenie.
• Nevkladajte adaptér kariet Memory Stick
Duo do zariadenia kompatibilného
s pamäťovými kartami „Memory Stick“ bez
vloženej karty „Memory Stick Duo“. Mohlo
by dôjsť k poruche zariadenia.
• Ak chcete naformátovať pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“, vložte túto kartu
„Memory Stick Duo“ do adaptéra kariet
Memory Stick Duo.
• Ak je pamäťová karta „Memory Stick Duo“
chránená prepínačom ochrany proti zápisu,
odomknite ho.
SK
83
Informácie o batériách
Batérie, ktoré možno použiť
Alkalické batérie R6 (veľkosť AA) (2)
Batérie HR 15/51:HR6 (veľkosť AA)
Ni-MH (2)
• NH-AA-DA (2) (nie sú súčasťou dodávky)
• Dvojbalenie batérií NH-AA-2DB (nie je
súčasťou dodávky), atď.
ZR6 (veľkosť AA) Oxy Nickel Primary
Battery (2) (nie sú súčasťou dodávky)
Batérie, ktoré nemožno použiť
Mangánové batérie
Lítiové batérie
Ni-Cd batérie
Ak použijete vyššie uvedené batérie,
nemôžeme zaručiť plný výkon fotoaparátu.
Pokles výkonu je spôsobený poklesom napätia
batérií.
Informácie o alkalických batériách
(sú súčasťou dodávky)/Oxy Nickel
Primary Battery (nie je súčasťou dodávky)
• Alkalické batérie/Oxy Nickel Primary
Battery majú v porovnaní s Ni-MH
batériami nižšiu životnosť. Z tohto dôvodu
sa môže fotoaparát vypnúť, hoci indikátor
zostávajúcej kapacity ešte stále ukazuje
dostatočnú životnosť.
• Výkon batérie záleží najmä od výrobcu a od
typu batérie. V niektorých prípadoch môže
byť životnosť batérie extrémne krátka. Platí
to najmä pri nízkych teplotách a je možné, že
nebudete môcť snímať pri teplotách nižších
ako 5 °C.
• Nepoužívajte nové a staré batérie súčasne.
• Pri použití alkalických batérií/Oxy Nickel
Primary Battery nemusí indikátor
zastávajúcej kapacity batérie zobrazovať
správnu informáciu.
• Veľký rozdiel medzi časom na snímanie
a časom na prezeranie je spôsobený
charakteristikou alkalických batérií/Oxy
Nickel Primary Battery. Z toho dôvodu sa
môže fotoaparát pri prepínaní režimu
vypnúť s vysunutým objektívom. V tom
prípade vymeňte batérie za nové. Používanie
Ni-MH batérií vám umožňuje snímať zábery
dlhšie.
SK
84
Informácie o Ni-MH batériách (nie sú
súčasťou dodávky)
• Nepokúšajte sa narušiť tesnenie batérií ani
batérie inak nepoškodzujte. Nikdy
nepoužívajte batérie, z ktorých bolo
čiastočne odstránené tesnenie, ani batérie,
ktoré boli akokoľvek poškodené. Môže to
spôsobiť ich vytečenie, explóziu alebo
prehrievanie, čo môže mať za následok
popálenie alebo zranenie. Môže dôjsť aj
k poškodeniu nabíjačky.
• Nenoste a neodkladajte Ni-MH batérie
s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť ku
skratovaniu + a - pólov, čo môže spôsobiť
nebezpečenstvo prehrievania alebo požiaru.
• Ak sú póly Ni-MH batérií znečistené, batérie
sa nemusia správne nabíjať. Utrite ich
suchou handričkou a pod.
• Keď nabíjate Ni-MH batérie prvý raz po ich
zakúpení alebo ste ich dlhší čas nepoužívali,
nemusia sa nabiť na plnú kapacitu. Pre tento
typ batérií je to typické, nie je to závada. Ak
sa to stane, tento problém by malo vyriešiť
opakované používanie a nabíjanie batérií.
• Ak nabíjate Ni-MH batérie predtým, ako ich
celkom vybijete, upozornenie na ich slabú
kapacitu sa môže zobraziť skôr, ako by ste
očakávali. Toto sa nazýva „pamäťový
efekt“.* Ak tento problém nastane,
napravíte ho tak, že batérie nabijete po ich
úplnom vybití.
* „Pamäťový efekt“ – situácia, kedy je
kapacita batérie dočasne znížená.
• Keď chcete batérie celkom vybiť, nastavte
fotoaparát do režimu prezentácie (strana 35)
a nechajte ho tak, kým sa batérie nevybijú.
• Nepoužívajte nové a používané batérie
súčasne.
• Nevystavujte batériu vode. Batéria nie je
vodotesná.
Preventívne opatrenia
x Fotoaparát neumiestňujte na
nasledovné miesta
• Extrémne horúce miesta
Na extrémne horúcich miestach, ako je napr.
vnútri zaparkovaného auta na slnku, sa môže
obal fotoaparátu vplyvom veľkej teploty
zdeformovať, čo môže zapríčiniť poruchu
fotoaparátu.
• Vystavené priamemu slnečnému žiareniu
alebo vysokým teplotám
Fotoaparát môže zmeniť farbu, zdeformovať
sa alebo môže dojsť k poruche.
• Miesta s možnosťou značných otrasov
• Vystavené silnému magnetizmu
• Piesočnaté alebo prašné miesta
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostal
piesok ani prach. Môže to poškodiť fotoaparát.
Poškodenie je niekedy neopraviteľné.
x Poznámka k čisteniu
Čistenie LCD displeja
Ak sú na LCD displeji odtlačky prstov alebo
prach a pod, vyčistite LCD displej čistiacou
súpravou na LCD displeje (nedodávaná).
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve odtlačky prstov alebo
prach, vyčistite objektív jemnou handričkou.
Ak naraz prenesiete fotoaparát z chladného
do teplého prostredia, na vnútorných
súčiastkach fotoaparátu sa môže vytvoriť
skondenzovaná vlhkosť. Táto kondenzácia
vlhkosti môže spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Vlhkosť kondenzuje najmä vtedy, keď:
• Prenesiete fotoaparát z chladného miesta
(z lyžiarskeho svahu) do vykúrenej
miestnosti.
• Prenesiete fotoaparát z klimatizovaného
auta alebo izby na teplé miesto vonku apod.
Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Pred prenesením fotoaparátu z chladného
miesta na teplé, vložte ho do plastovej tašky
a hermeticky ju uzavrite. Keď sa teplota vo
vnútri tašky vyrovná s teplotou okolia (asi po
hodine), vyberte fotoaparát z tašky von.
Ak skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu
mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí. Ak
by ste používali fotoaparát pri výskyte vlhkosti
napr. vo vnútri objektívu, nebudete môcť
nasnímať ostré záznamy.
x Informácie o vnútornej nabíjateľnej
batérii
Fotoaparát má nabíjateľnú batériu, ktorá
zaisťuje, že nastavenie času a dátumu a ďalšie
nastavenia budú uchované bez ohľadu na to, či
je fotoaparát vypnutý alebo zapnutý.
Táto nabíjateľná batéria sa nabíja vždy počas
používania fotoaparátu. Ak však fotoaparát
nepoužívate, postupne sa batéria vybije. Ak
fotoaparát vôbec nepoužívate, vybije sa
batéria úplne cca po 1 mesiaci. Preto zaistite,
aby bola batéria nabitá pred použitím
fotoaparátu.
Vybitá nabíjateľná batéria však nijako
neovplyvní funkčnosť fotoaparátu, ak
nechcete zaznamenávať dátum a čas snímania.
Iné
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou
mierne navlhčenou vo vode a potom prípadnú
vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou. Pri
čistení nepoužívajte nasledovné prostriedky.
Môžu spôsobiť poškodenie povrchovej úpravy
či krytu.
• Chemické produkty ako riedidlá, benzín,
lieh, jednorazové handričky, odpudzovače
hmyzu alebo insekticídy apod.
• Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na
rukách vyššie uvedené chemikálie.
• Nenechávajte fotoaparát príliš dlho
v kontakte s gumovými produktmi alebo
výrobkami z vinylu.
x Pri kondenzácii vlhkosti
x Informácie o prevádzkových teplotách
Váš fotoaparát je navrhnutý pre používanie pri
teplote od 0 °C do 40 °C. (V prípade alkalických
batérií/Oxy Nickel Primary Battery je
prevádzková teplota od 5 °C do 40 °C.)
Fotoaparát neodporúčame prevádzkovať pri
teplotách presahujúcich tento interval.
Postup nabíjania
Vložte do fotoaparátu batérie s dostatočnou
kapacitou alebo pripojte fotoaparát k sieťovej
zásuvke (v stene) pomocou AC adaptéra (nie
je súčasťou dodávky). Nechajte ho vypnutý na
24 hodín alebo dlhšie.
SK
85
Technické údaje
Fotoaparát
[Napájanie, všeobecne]
Napájanie
[Systém]
Snímací prvok
6,85 mm (typ 1/2.7) farebný
CCD, Primárny farebný filter
Celkový počet pixelov fotoaparátu
Pribl. 4 231 000 pixelov
Počet efektívnych pixelov fotoaparátu
Pribl. 4 065 000 pixelov
Objektív
Carl Zeiss Vario-Tessar
3× transfokácia
f = 5,1 - 15,3 mm (32 - 96 mm
pri konverzii na 35 mm
fotoaparát)
F2,8 - 5,1
Automatické prepínanie ND
filtra
Ovládanie expozície
Automatická expozícia,
Režim výberu scény
(7 režimov)
Vyváženie bielej farby
Automatické, Denné svetlo,
Zamračené, Žiarivka,
Žiarovka
Formát súborov (DCF kompatibilné)
Statické zábery: Exif Ver. 2.2
Kompatibilný JPEG, DPOF
kompatibilný
Videozáznamy: MPEG1
kompatibilné (Mono)
Záznamové médium
Vnútorná pamäť 32 MB
„Memory Stick“
Blesk
Odporúčaná vzdialenosť
(pri nastavení ISO na Auto):
0,2 m až 3,8 m (W)/0,5 m až
2,1 m (T)
[Vstupné a výstupné konektory]
USB konektor mini-B
Komunikácia cez USB
Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilné)
[LCD displej]
LCD dislej
3,8 cm (1.5 type) TFT drive
Celkový počet bodov
76 800 (320 × 240) bodov
SK
86
Alkalické batérie R6
(veľkosť AA) (2), 3 V
HR 15/51:HR6 (veľkosť AA)
Ni-MH batérie (2, nie sú
súčasťou dodávky), 2,4 V
ZR6 (veľkosť AA) Oxy
Nickel Primary Battery (2,
nie sú súčasťou dodávky), 3 V
AC-LS5K AC adaptér (nie je
súčasťou dodávky), 4,2 V
Spotreba energie
(počas snímania so zapnutým LCD displejom)
0,9 W
Prevádzková teplota
0 °C až + 40 °C
Skladovacia teplota
– 20 °C až + 60 °C
Rozmery
99 × 51,7 × 34,2 mm
(Š/V/H, okrem
prečnievajúcich častí)
Hmotnosť
Pribl. 180 g (vrátane dvoch
batérií a popruhu na
zápästie)
Mikrofón
Elektretový kondenzátorový
mikrofón
Reproduktor
Dynamický reproduktor
Tlač Exif Print Kompatibilný
PRINT Image Matching III
Kompatibilný
PictBridge
Kompatibilný
Vzhľad a špecifikácie sa môžu zmeniť bez
upozornenia.
Register
A
D
H
AC adaptér ..........................14
Dátum.................................. 42
AC adaptér
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Dátum a čas ........................ 42
Hlasitosť
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
AF iluminátor .....................43
Aretácia AF ........................28
Automatické zaostrenie .......9
Automatické
zobrazovanie ................43
Dátum/čas ........................... 42
Denné svetlo....................... 29
Digitálna transfokácia ....... 41
DirectX................................ 51
Displej
Indikátor ...................... 15
Zmena zobrazenia
na displeji..................... 19
B
Batérie
Indikátor zostávajúcej
kapacity
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Vkladanie/vyberanie
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Bodové meranie
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Burst.....................................30
Dodávané príslušenstvo
t v príručke
„Prvé kroky“
DPOF .................................. 67
Držanie fotoaparátu
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
E
Efekt paralaxy .................... 73
I
ImageMixer VCD2.............62
Indexová obrazovka
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Indexové zobrazenie ..........64
Indikátor aretácie AE/AF
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Indikátor zameriavacieho
rámčeka AF zóny ........27
Indikátor.......... pozrite si časť
„Displej“
Inštalácia .................52, 59, 62
Intenzita blesku ..................31
Interval ................................31
ISO .................................10, 29
Efektívne pixely ................. 86
EV........................................ 27
J
C
Expozícia............................. 10
Jazyk.....................................48
Camera 1..............................41
F
Camera 2..............................44
CD-ROM.............................52
Center AF ...........................27
Cieľové priečinky pre
ukladanie záberov
a názvy súborov ...........57
Clona....................................10
Fine ...................................... 29
Formátovanie................ 45, 46
Funkcia automatického
vypínania t krok 2
v príručke „Prvé kroky“
Funkcia NR pomalej
uzávierky...................... 16
Funkcia P.Effect.................. 32
Č
Funkcia potlačenia efektu
červených očí............... 42
Čistenie ................................85
Funkcia Quick Review
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Číslo súboru ........................49
JPG.......................................57
K
Kondenzácia vlhkosti .........85
Kontrast ...............................32
Kopírovanie.........................47
Register
Cieľový priečinok pre
uloženie súboru ...........57
Farba.................................... 11
t krok 2 v príručke
„Prvé kroky“
Kopírovanie záberov do
počítača ........................52
Kvalita záberu...............11, 29
L
LCD displej ..... pozrite si časť
„Displej“
SK
87
M
P
Ponuka pri ...........................33
M AF ...................................41
Pamäťová karta „Memory
Stick“
Ponuka pri snímaní ............ 27
Mazanie
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Pamäťová karta „Memory
Stick“
Ochranná klapka ........ 82
Počet záberov/čas
záznamu....................... 20
Popruh na zápästie
t v príručke „Prvé
kroky“
Používanie pamäťovej karty
Memory Stick .............. 46
PC ... pozrite si časť „Počítač“
Používanie vnútornej
pamäte.......................... 45
Monitor................................41
PFX ..................................... 32
Pôvodný stav ....................... 48
Monochromatický režim .....32
PictBridge ........................... 64
Preexponovanie..................10
MPG ....................................57
PicturePackage ................... 59
Prepojenie USB..................49
Multi AF..............................28
Pixelov................................. 11
Multi Burst ..........................30
Pípanie ................................ 48
Presná digitálna
transfokácia ................. 41
Multipoint AF.....................28
Počet záberov/čas
záznamu....................... 20
N
Počítač
Preventívne opatrenia ....... 85
Prezeranie ...........................35
Statický záber
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Nastavenie...............32, 39, 40
Kopírovanie záberov.... 52
Camera 1 ......................41
Macintosh.................... 61
Camera 2 ......................44
Odporúčané
prostredie............... 51, 61
Videozáznam
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Operačný systém
Windows ...................... 50
Priama tlač .......................... 64
Používanie vnútornej
pamäte ..........................45
Setup 1..........................48
Setup 2..........................49
Nastavenie času
t krok 2 v príručke
„Prvé kroky“
Nastavenie hodín................49
Názov súboru ......................57
O
Softvér ......................... 59
Zobrazenie obrazových
súborov uložených
v počítači na
fotoaparáte .................. 58
Priečinok .............................33
Vytváranie ................... 46
Zmena .......................... 47
Pripojenie
Počítač .......................... 53
Počítač Macintosh.............. 61
Odporúčané
prostredie..................... 61
Počítač vybavený operačným
systémom Windows.... 50
Tlačiareň ......................65
Prípona ................................ 58
Programované snímanie ....23
PTP ......................................49
Obrazový efekt ...................32
Odporúčané
prostredie..................... 51
Ochrana ...............................34
Podexponovanie................. 10
Režim................................... 30
Ochranná klapka ................82
Pomalá synchronizácia
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Režim AF............................ 41
Optická transfokácia..........41
Orezávanie ..........................39
OS...................................51, 61
Ostrosť .................................32
Otáčanie ..............................37
Otvor pre statív...................13
SK
............................................. 82
Popis jednotlivých častí ..... 13
Vloženie/vybratie
t krok 3 v príručke
„Prvé kroky“
Používanie pamäťovej
karty Memory Stick ....46
88
Formátovanie .............. 46
Pomer kompresie ............... 12
Ponuka ................................ 25
Položky ........................ 26
Prezeranie.................... 33
Snímanie...................... 27
R
Režim automatického
nastavenia
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Režim blesku
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Režim jemného snímania
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Snímanie
Statické zábery
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Režim Krajinka
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Videozáznamy
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Vpred/vzad
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Vynútený blesk
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Režim merania
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Snímanie videozáznamov.. 23
Vytváranie nahrávky
Priečinok ......................46
Softvér ................................. 59
Vyváženie bielej farby .......29
Režim Pláž
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Standard .............................. 29
Výstražné indikátory
a upozornenia ..............79
Režim Portrét za súmraku
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Stlačenie spúšte do
polovice.......................... 9
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Režim REC (Nahrávanie)... 30
Sýtosť ................................... 32
Režim samostatného
záberu ...........................64
T
W
WB .......................................29
Z
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Režim Súmrak
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Technické údaje.................. 86
Režim Sviečka
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Indexové zobrazenie .. 64
Režim Zima
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Tlač vo fotozberni .............. 67
Zaostrenie .......................9, 27
Transfokácia
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Zmena nahrávania Priečinok
47
U
Značka poradia tlače..........67
Riešenie problémov ...........69
Tlač ...................................... 63
Režim samostatného
záberu........................... 64
Rozdelenie...........................37
Rozmazaný záber .................9
Zameriavací rámček AF
zóny...............................27
Zamračené ..........................29
Zmena veľkosti ...................36
Zobrazenie ...... pozrite si časť
„Prezeranie“
S AF .....................................41
V
Zobrazenie/editovanie
záznamu .......................23
Samodiagnostické
zobrazenie ....................79
Veľkosť................................. 11
Zväčšená ikona ...................44
Veľkosť záberu
Zväčšenie záberu
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
S
Samospúšť
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Samostatne ..........................41
Scéna
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
t krok 4 v príručke
„Prvé kroky“
VGA
t krok 4 v príručke
„Prvé kroky“
Ž
Video CD ...................... 59, 62
Žiarovka ..............................29
Sepia.....................................32
Vnútorná nabíjateľná
batéria .......................... 85
Setup 1 .................................48
Vnútorná pamäť................. 21
Setup 2 .................................49
Formátovanie .............. 45
Smart zoom .........................41
Register
USB ovládač ....................... 52
Žiarivka ...............................29
SK
89
Obchodné značky
•
•
•
•
•
•
•
•
SK
90
je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
„Memory Stick“,
, „Memory Stick
PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„MagicGate“ a
sú
obchodné značky spoločnosti Sony
Corporation.
PicturePackage je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
Microsoft, Windows, WindowsMedia
a DirectX sú buď registrované obchodné
značky spoločnosti Microsoft Corporation
v USA a/alebo v ostatných krajinách.
Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac,
iBook, PowerBook, Power Mac a eMac sú
registrované obchodné značky alebo
obchodné značky spoločnosti Apple
Computer, Inc.
Macromedia a Flash sú buď registrované
obchodné značky alebo obchodné značky
spoločnosti Macromedia, Inc. v Spojených
štátoch amerických a/alebo ostatných
krajinách.
Intel, MMX a Pentium sú obchodné značky
alebo registrované obchodné značky
spoločnosti Intel Corporation.
Ďalej všeobecne platí, že všetky ostatné
názvy produktov a systémov spomenuté
v tomto návode sú obchodnými značkami
alebo registrovanými obchodnými značkami
príslušných vývojárskych a výrobných
spoločností. Avšak, označenia ™ alebo ® nie
sú v tomto návode vždy uvádzané.
Download PDF

advertising