Sony | DSC-S40 | Sony DSC-S40 Návod na použitie

2-589-975-11 (1)
1
Akkumulátor előkészítése
2
1
Helyezze be az akkumulátorokat.
Digital Still Camera
Kapcsolja be a fényképezőgépet/állítsa be
az órát
2
Válassza a
beállítást.
3
Csatlakozóoldal
Nyomja meg a POWER
gombot.
2
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
POWER
_______________ HU
„Memory Stick” (nem tartozék)
behelyezése
1
2005 /
1 /
12 : 00
1
OK
AM
Cancel
Világítás
Tolja be a „Memory Stick”-et kattanásig.
Kezelési útmutató
Ha nincs behelyezve „Memory Stick”
Nyomja meg az OPEN gombot, közben nyissa ki a fedelet.
A készülék használata előtt kérjük, hogy olvassa át alaposan ezt az útmutatót és az „Felhasználói
segédlet/Hibaelhárítás” (különálló kötet), és őrizze meg a jövőbeni tájékoztatáshoz.
3
Állítsa be az órát a vezérlő gombbal.
1 Válasszon dátumformátumot a v/V gombbal, majd
______________________________________ SK
A fényképezőgép a belső memóriát (32 MB) használja a képek felvételéhez/
lejátszásához. t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (21. oldal)
nyomja meg a z gombot.
Návod na použitie
Clock Set
Pred zapnutím fotoaparátu si dôkladne prečítajte tento návod a príručku „Príručka používateľa/
Riešenie problémov“ (samostatná knižka). Návod si schovajte, ešte ho môžete potrebovať.
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
Állítsa be a 3/# pólusokat, majd helyezze be az akkumulátorokat.
2005 / 1 /
OK
AM
Cancel
2 Válassza ki az egyes formátumokat a b/B gombbal,
1
DSC-S40
12 : 00
1
majd állítsa be a számértéket a v/V gombbal, végül
nyomja meg a z gombot.
2
Válassza ki a használandó képméretet
4
1
3
Fénykép:
Válassza
a
beállítást.
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
Zárja le a fedelet.
2005 / 1 /
12 : 00
1
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
Nájdete tu vysvetlenie rozšírených postupov a tiež rady pre prípad, že by
ste mali problémy s fotoaparátom.
4M
3:2
3M
1M
4
10 : 30
1
1M
• A fenti ábra fényképekre vonatkozik.
Mozgóképekhez válassza a [640(Fine)] (csak
„Memory Stick PRO” esetén), [640(Standard)]
vagy [160] beállítást.
Válassza
a
beállítást.
Clock Set
2005 / 1 /
Állítsa be a méretet a v/V
gombokkal.
Film:
meg a z gombot.
Elmagyarázza a mesterfokú technikákat, és a teendőket, ha
a fényképezőgép működésében üzemzavart tapasztal.
gombot
VGA(E-Mail)
Image Size
3 Válassza ki az [OK] pontot a B gombbal, majd nyomja
Ďalšie informácie nájdete v časti „Príručka
používateľa/Riešenie problémov“ (samostatná knižka)
Nyomja meg a
(Képméret).
OK
AM
Cancel
Tanulmányozza a „Felhasználói segédlet/
Hibaelhárítás” (különálló kötet)
2
Válasszon
üzemmódot.
OK
AM
Cancel
Nyomja meg a
(Képméret) gombot
a beállítás véglegesítéséhez.
• Törléshez válassza a [Cancel] lehetőséget, majd nyomja meg
a z gombot.
100%-ban újrahasznosított papírra, illékony szerves
vegyületektől mentes, növényi olaj alapú tintával nyomtatva.
Vytlačené na 100% recyklovanom papieri s použitím
atramentu vyrobeného na báze rastlinného oleja bez nestálych
organických zlúčenín.
© 2005 Sony Corporation
Printed in Japan
Alkáli elemek/Oxy Nickel Primary Battery használata
Dátum és idő módosítása
Állókép méretek
Olvassa el figyelmesen az Alkáli elemek (tartozék)/Oxy Nickel Primary Battery (nem
tartozék) című részt. t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (86. oldal)
Válassza ki az [Clock set] pontot a
pontban leírt műveletet.
(Setup) menüben, majd végezze el a fenti 3.
t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (49. oldal)
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
• R6 (AA méretű) alkáli elemek
(2)
• CD-ROM (Cyber-shot
szoftver alkalmazás) (1)
• Használati utasítás
„Először ezt olvassa el”
digitális fényképezőgéphez
(ez az útmutató) (1)
• USB kábel (1)
„Memory Stick” nincs
mellékelve.
A fényképezőgép saját
belső memóriával
rendelkezik (32 MB),
azonban „Memory
Stick” beszerezése
ajánlott.
A készülékkel kapottaktól eltérő akkumulátorok használata
A készülékhez HR 15/51:HR6 (AA méretű) nikkel-fémhidrid akkumulátorok/ZR6
(AA méretű) Oxy Nickel Primary Battery akkumulátorok használhatók.
t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (86. oldal)
• Ha a [D/M/Y] formátumot választotta a 3-1. lépésben, az időt 24 órás formátumban állítsa be.
• Az éjfélt 12:00 AM, a delet pedig a 12:00 PM jelzi.
• A nikkel-fémhidrid akkumulátorok többször újratölthetők.
Hálózati adapter használata
• Csuklópánt (1)
Kapcsolja be a készüléket a POWER gombbal, majd ellenőrizze az időt
az LCD-képernyőn.
Hurok
Elegendő
töltés van az
akkumulátoro
kban
Az
akkumulátorok
félig töltöttek
A akkumulátor
töltöttségi
szintje alacsony,
a felvétel vagy
lejátszás
hamarosan
leáll.
Cserélje ki az
akkumulátorokat újakra,
vagy teljesen feltöltött
nikkel-fémhidrid
akkumulátorokra.
(A figyelmeztető jelzés
villog.)
Nagyobb
Durva
* A készülék a fotónyomtató-papírral vagy képeslapokkal stb. azonos, 3:2 képaránnyal rögzít képeket.
Rögzíthető fényképek száma és mozgóképek lehetséges felvételi ideje
• Alkáli elemek/Oxy Nickel Primary Battery használata esetén lehetséges, hogy a kijelzett hátralévő
üzemidő értéke nem pontos.
• Ha hálózati adaptert (nem tartozék) használ, az akkumulátor hátralevő üzemideje nem jelenik meg.
Az akkumulátorok eltávolítása
Filmek
Rögzíthető fényképek száma
Lehetséges felvételi idő
Nyomja meg ismét a POWER gombot.
VGA
• Ha akkumulátor használatakor hosszabb ideig nem működteti a fényképezőgépet, akkor
a fényképezőgép automatikusan kikapcsol, hogy elkerülje az akkumulátor lemerülését (automatikus
kikapcsolás funkció).
196
1/30”
• A rögzíthető fényképek száma és a felvételi idő a felvételi körülményektől függően változhat.
A „Memory Stick” eltávolítása
Beállított nyelv módosítása
http://www.sony.net/
Fine
Képeslap méretű nyomtatáshoz
Nagy számú kép felvételéhez
Képek e-mailhez történő csatolásához
vagy weblapok készítéséhez
VGA(E-mail)
(640×480)
Állóképek
• Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a kijelzett idő nem pontos.
A termékre vonatkozó további információk és a leggyakrabban felmerülő kérdésekre
adott válaszok a Sony ügyfélszolgálati weboldalán (Customer Support Website)
találhatók.
Nyomtatás
Kisebb
3:2 (2304×1536)*
Kikapcsolás
A kapacitáskijelzés
értelmezése
Képek száma
S AF
Akkumulátorszint-jelzés
• A fényképezőgép precíziós készülék. Óvja az objektívet vagy az LCD-képernyőt az ütésektől,
és ne mozgassa erővel. A pánt rögzítésével megelőzhető a fényképezőgép megrongálódása
lezuhanás vagy más ok miatt.
A4 vagy A5 méretű nagyfelbontású
képek nyomtatásához
A rögzíthető fényképek száma és a mozgóképek lehetséges felvételi ideje a kiválasztott
képmérettől függően változik.
A fényképek számával vagy a felvételi idővel kapcsolatban további részletekhez lásd
t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (20. oldal)
VGA
96
Tudnivalók használat előtt
Útmutatás
4M (2304×1728)
(alapértelmezett
beállítás)
1M (1280×960)
• Ha nem állította be az órát, akkor az Óra beállítás képernyője minden alkalommal megjelenik,
amikor bekapcsolja a fényképezőgépet.
• Ne érintse meg az objektívegységet a lencsezáró fedél nyitása és az objektív kitolása közben. Ezen
kívül ne hagyja a fényképezőgépet hosszú ideig kitolt objektívvel kikapcsolva, mivel ez hibás
működést okozhat.
• A fényképezőgép második bekapcsolásakor, és azt követően a következő képernyő jelenik meg.
Az akkumulátor hátralévő üzemidejének ellenőrzése
Képméret
3M (2048×1536)
A készülék bekapcsolása
A fényképezőgép (nem mellékelt) AC-LS5K hálózati adapterrel csatlakoztatható.
t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (14. oldal). Tanulmányozza a hálózati adapter
használati utasítását.
• Használati utasítás
„Felhasználói segédlet/
Hibaelhárítás” (1)
Órakijelző
Az állóképek méreteiről további részleteket lásd: t „Felhasználói segédlet/
Hibaelhárítás” (12. oldal)
Nyissa ki a „Memory Stick” fedelét, majd nyomja meg
a „Memory Stick” gombot egyszer.
A kijelző beállítását módosítva kiválaszthatja az üzenetek megjelenítésére használt
nyelvet. A beállított nyelv módosításához a MENU gombbal nyissa meg
a menüképernyőt. A vezérlővel válassza ki a
(Setup) pontot, majd válassza ki
a [ A Language] pontot a
(Setup1) menüben, végül válassza ki a kívánt nyelvet.
1
t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (48. oldal)
Tartsa a fényképezőgépet úgy, hogy az akkumulátorfedél felfelé nézzen, nyissa ki az
akkumulátorfedelet, majd vegye ki az akkumulátorokat. Legyen óvatos, nehogy az
akkumulátorok lezuhanjanak.
Hozzáférés
jelzőlámpa
Amikor a hozzáférés jelzőlámpája világít
Soha ne nyissa fel a „Memory Stick” fedelét, illetve ne kapcsolja ki a gépet. Ellenkező
esetben az adatok megsérülhetnek.
folytatás a túloldalon
1
Príprava batérie
2
Zapnutie fotoaparátu/nastavenie dátumu
a času
3
Vloženie pamäťovej karty „Memory Stick“
(nie je dodaná)
Vložte batérie.
Digital Still Camera
1
2
Zvoľte
2
.
Strana kontaktu
Stlačte tlačidlo POWER.
Clock Set
_______________ HU
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
POWER
1
Kezelési útmutató
2005 /
1 /
1
12 : 00
OK
AM
Cancel
Osvetlenie
Stlačením tlačidla OPEN otvorte kryt.
A készülék használata előtt kérjük, hogy olvassa át alaposan ezt az útmutatót és az „Felhasználói
segédlet/Hibaelhárítás” (különálló kötet), és őrizze meg a jövőbeni tájékoztatáshoz.
Pamäťovú kartu „Memory Stick“ zasuňte celkom dnu, kým necvakne.
Keď nie je vložená pamäťová karta „Memory Stick“
3
______________________________________ SK
Návod na použitie
Pred zapnutím fotoaparátu si dôkladne prečítajte tento návod a príručku „Príručka používateľa/
Riešenie problémov“ (samostatná knižka). Návod si schovajte, ešte ho môžete potrebovať.
Nastavte hodiny pomocou ovládacieho
tlačidla.
1 Zvoľte formát zobrazenia dátumu pomocou v/V,
potom stlačte z.
Vložte batérie podľa pólov 3/#.
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
1
DSC-S40
2005 / 1 /
1
12 : 00
OK
AM
Cancel
Fotoaparát ukladá/prehráva zábery použitím vnútornej pamäti (32 MB). t „Príručka
používateľa/Riešenie problémov“ (strana 21)
4
1
Zvolenie veľkosti záberu
2
Zvoľte režim.
Statický záber:
2 Pomocou b/B zvoľte jednotlivé položky, použitím v/V
2
nastavte numerickú hodnotu a potom stlačte z.
Zvoľte
.
3
Stlačte tlačidlo
záberu).
(Veľkosť
Zvoľte veľkosť pomocou v/V.
4M
Zatvorte kryt.
3:2
Clock Set
3M
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2005 / 1 /
Tanulmányozza a „Felhasználói segédlet/
Hibaelhárítás” (különálló kötet)
1
12 : 00
OK
AM
Cancel
1M
Videozáznam:
Zvoľte
3 Zvoľte [OK] pomocou B, potom stlačte z.
Elmagyarázza a mesterfokú technikákat, és a teendőket, ha
a fényképezőgép működésében üzemzavart tapasztal.
.
• Vyššie znázornená obrazovka platí pre statické zábery.
Pre videozáznamy zvoľte [640(Fine)] (len pamäťové karty
„Memory Stick PRO“), [640(Standard)] alebo [160].
4
Clock Set
Ďalšie informácie nájdete v časti „Príručka
používateľa/Riešenie problémov“ (samostatná knižka)
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
Nájdete tu vysvetlenie rozšírených postupov a tiež rady pre prípad, že
by ste mali problémy s fotoaparátom.
2005 / 1 /
1
1M
VGA(E-Mail)
Image Size
Stlačte tlačidlo
(Veľkosť
záberu), čím ukončíte nastavenie.
10 : 30
OK
AM
Cancel
• Na zrušenie zvoľte [Cancel] a stlačte z.
Tlačidlo
Kontrola dodaného príslušenstva
• Alkalické batérie R6
(veľkosť AA) (2)
• CD-ROM (aplikačný
softvér Cyber-shot) (1)
• Návod na použitie
digitálneho fotoaparátu
„Prvé kroky“ (tento
návod) (1)
• Kábel USB (1)
Pamäťová karta
„Memory Stick“ nie je
súčasťou dodávky.
Fotoaparát má svoju
vlastnú vnútornú
pamäť (32 MB),
odporúčame však
zakúpiť pamäťovú
kartu „Memory Stick“.
• Návod na použitie
„Príručka používateľa/
Riešenie problémov“ (1)
Používanie alkalických batérií
Zmena dátumu a času
Pozorne si prečítajte časť „Informácie o alkalických batériách (sú súčasťou dodávky)/
Oxy Nickel Primary Battery (nie je súčasťou dodávky) t „Príručka používateľa/Riešenie
problémov“ (strana 84)
Zvoľte [Clock Set] na obrazovke
Statické zábery
(Setup) a postupujte podľa vyššie uvedeného kroku 3.
t „Príručka používateľa/Riešenie problémov“ (strana 49)
Zobrazenie hodín
Použitie iných než dodaných batérií
Môžete použiť Ni-MH batérie HR 15/51:HR6 (veľkosť AA)/ZR6 (veľkosť AA) Oxy
Nickel Primary Battery. t „Príručka používateľa/Riešenie problémov“ (strana 84)
• Ak zvolíte [D/M/Y] v kroku 3-1, nastavíte čas v 24-hodinovom cykle.
• Polnoc je zobrazená ako 12:00 AM a poludnie ako 12:00 PM.
Používanie AC adaptéra
Fotoaparát možno napojiť pomocou AC adaptéra AC-LS5K (nie je súčasťou dodávky).
t „Príručka používateľa/Riešenie problémov“ (strana 14). Postupujte podľa návodu
dodaného s AC adaptérom.
• Fotoaparát je veľmi presný. Buďte opatrní, vyhnite sa nárazom alebo vyvíjaniu tlaku na objektív
a na LCD dislej. Pripevnite k fotoaparátu popruh, aby nedošlo k jeho poškodeniu v prípade, že
by vám spadol atď.
Indikátor
zostávajúcej
kapacity
batérie
Popis
zostávajúcej
kapacity
batérie
Háčik
Pre tlač s vysokou hustotou obrázkov na
formát A4 alebo A5
VGA(E-Mail)
(640×480)
Pre tlač na formát pohľadnice
Pre ukladanie veľkého počtu obrázkov
Pre pridávanie obrázkov k e-mailom
alebo vytváranie www stránok
96
Nízka kapacita
batérie,
snímanie/
prehrávanie sa
čoskoro zastaví.
Vymeňte batérie za nové
alebo za plne nabité
Ni-MH batérie.
(Výstražný indikátor
bliká.)
• Za určitých okolností môže byť zobrazovaný zostávajúci čas nesprávny.
• Pri použití alkalických batérií alebo batérie Oxy Nickel Primary Battery nemusí indikátor
zastávajúcej kapacity batérie zobrazovať správnu informáciu.
http://www.sony.net/
Viac
Horšia
S AF
Počet statických záberov a čas videozáznamov, ktoré je možné uložiť
Počet statických záberov a čas videozáznamov, ktoré je možné uložiť, sa líši od zvolenej
veľkosti záberov.
Podrobnosti o počte a čase, ktorý je možné uložiť t „Príručka používateľa/Riešenie
problémov“ (strana 20)
• Ak je fotoaparát napájaný batériami a istý čas ho nepoužívate, automaticky sa vypne, aby sa predišlo
vybitiu batérií (Funkcia automatického vypínania).
Statické zábery
Videozáznamy
Maximálny obrázok
Maximálny čas
VGA
1/30”
196
Zmena nastavenia jazyka
Môžete zmeniť zobrazovanie displeja, aby sa hlásenia zobrazovali v požadovanom jazyku.
Ak chcete zmeniť nastavenia jazyka, stlačte tlačidlo MENU. Zobrazí sa ponuka Menu.
Pomocou ovládacieho tlačidla zvoľte
(Setup), potom [ A Language] v 1 (Setup1)
a vyberte požadovaný jazyk. t „Príručka používateľa/Riešenie problémov“ (strana 48)
• Počet obrázkov a dĺžka trvania videozáznamov, ktoré je možné uložiť, sa môže líšiť v závislosti od
podmienok snímania.
Vybratie pamäťovej karty „Memory Stick“
Otvorte kryt pamäťovej karty „Memory Stick“ a stlačte
pamäťovú kartu „Memory Stick“.
• Keď používate AC adaptér (nie je súčasťou dodávky), indikátor stavu batérie sa nezobrazí.
Ďalšie informácie o tomto výrobku ako aj odpovede na najčastejšie kladené otázky
nájdete na našej internetovej stránke pre podporu zákazníkov.
Jemnejšia
* Snímané zábery sa ukladajú s rovnakým pomerom strán 3:2, ako má fotografický tlačový papier či
pohľadnica atď.
Znova stlačte tlačidlo POWER.
Polovičná
kapacita
batérie
Tlač
Menej
3:2 (2304×1536)*
Pri vypínaní
Dostatočná
kapacita
batérie
Počet záberov
VGA
Kontrola zostávajúceho času batérie
Poznámka pred prvým použitím
Popis
4M (2304×1728)
(preddefinované
nastavenie)
1M (1280×960)
• Kým nenastavíte hodiny, obrazovka Clock Set sa zobrazí pri každom zapnutí fotoaparátu.
• Keď sa otvára kryt a vysúva sa objektív, nedotýkajte sa ho. Rovnako nenechávajte vypnutý
fotoaparát dlhší čas s vysunutým objektívom, nakoľko to môže spôsobiť poruchu.
• Keď fotoaparát zapnete druhý raz, zobrazí sa nasledovná obrazovka.
• Popruh na zápästie (1)
Stlačením tlačidla POWER zapnite fotoaparát a skontrolujte čas na LCD displeji.
Veľkosť
3M (2048×1536)
Pri zapínaní
• Ni-MH batérie je možné opakovane nabíjať pre ďalšie použitie.
Podrobnosti o veľkosti záberu t „Príručka používateľa/Riešenie problémov“ (strana 12)
Vyberanie batérií
Držte fotoaparát s krytom pre batérie smerujúcim nahor, potom kryt otvorte a vyberte
batérie. Dávajte pozor, aby vám batérie nevypadli.
Kontrolka
prístupu
Keď kontrolka prístupu svieti
Nikdy neotvárajte kryt priestoru pre batérie a kryt priestoru pamäťovej karty „Memory
Stick“ ani nevypínajte fotoaparát. Mohlo by dôjsť k poškodeniu údajov.
pokračovanie na opačnej strane
DSC-S40
2-589-975-11(1)
5
Képek egyszerű készítése (Automatikus üzemmód)
1
A gép tartása
Fényképek felvétele (Helyszínválasztás)
2
Válasszon üzemmódot.
Állókép (automatikus üzemmód):
Felvételhez nyomja meg a kioldógombot.
1
Fénykép:
Válassza a
beállítást.
2
Nyomja meg a MENU gombot.
6
1
Képek megtekintése/törlése
2
Válassza a
beállítást.
Válasszon ki egy képet a b/B
gombokkal.
VGA
Program
A fókusz
beállításához
nyomja le félig
Válassza a
beállítást.
AE/AF rögzítés kijelzés
A villogó t világít/sípol
Auto
Nyomja le teljesen
A zár hangja hallható.
Camera
Mode
3
VGA FINE
96
Film:
101-0003
gomb
/
1 Válassza ki a
(Camera) beállítást
a vezérlőgomb b részével.
Válassza a
beállítást.
Állítsa a tárgyat a fókuszkeret
középpontjába.
Film:
gomb
látható
Film:
Film lejátszásához nyomja meg a z gombot.
Program
STD
Auto
B
640
10/10
00:00:03
Camera
Film:
VOLUME
Fénykép: a képméret látható
30 F2.8
S AF
Tartománykereső autofókusz kerete
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
Válassza ki a kívánt
Helyszínválasztás üzemmódot.
Mode
2 Válassza ki a kívánt Helyszínválasztás
Nyomja le teljesen
üzemmódot a v/V résszel.
STD
640
REC 00:00:02[00:10:48]
4
Zoom gomb
101_0010
STOP
Vezérlő gomb
Felvételhez
nyomja meg
a kioldógombot.
WB ISO
Vezérlő gomb
A vezérlő gomb használata
96
Villanófény
használata
fényképekhez
S AF
VGA
VGA
5.0
FINE
98
P
8/8
Review
101-0029
96
T
W
A mérési mód
kiválasztása
VGA
S AF
S AF
Törlés megszakítása
S AF
• Mozgóképfelvétel készítése közben nem módosítható a zoomarány.
• Amikor a zoom mértéke 3×-osnál nagyobb, akkor a fényképezőgép a [Digital zoom] lehetőséget
használja.
A [Digital zoom] beállításairól és a képminőségről további részletek: t „Felhasználói segédlet/
Hibaelhárítás” (41. oldal)
VGA
96
S AF
Az utolsóként felvett fénykép ellenőrzése (Gyorsnézet)
Nyomja meg a vezérlő gomb b (
Az önkioldó használata
A 2. lépés előtt nyomja meg a vezérlő gomb V (
) részét.
Törléshez nyomja meg ismét a vezérlő b részét.
) részét.
Nyomja meg a kioldógombot, az önkioldó jelzőfénye villogni kezd, és számlálás hangja
hallatszik, míg a zár működésbe lép (körülbelül 10 másodperc múlva).
• Közvetlenül a lejátszás megkezdése után előfordulhat, hogy a képminőség gyengének látszik.
• A kép törléséhez nyomja meg a
(Törlés) gombot, válassza ki a [Delete] pontot a vezérlő
gomb v részével, majd nyomja meg a z gombot.
BACK/NEXT
Helyszínválasztási üzemmódok
Nagyított kép megtekintése (nagyítás visszajátszáskor)
A következő üzemmódok előre be vannak állítva, hogy megfeleljenek az adott helyszín
körülményeinek.
Fénykép megjelenítése közben a
Hó
Felvételkészítés gyertyafényes
alkalmakkor, a gyertyafény
hangulatának megőrzésével.
Vízpart
Lassú szinkron (kényszerített villanófény)
A zársebesség lassabb, ha kevés a fény, így a villanófény megvilágítási
tartományán kívül eső háttér is jól látszik.
Szürkület*
Tájkép, stb. készítése a távoli
tárgyra fókuszálva.
Távoli felvételek készítése
éjszakai helyszíneken,
a környezet sötét hangulatának
megőrzésével.
Tárgyak, amelyekre nehéz ráfókuszálni:
– Távoli tárgyak, sötétben
– A tárgy és a háttér között kicsi a kontraszt.
– Üveg mögötti tárgyak
– Gyorsan mozgó tárgyak
Villanófény nélküli üzemmód
• Felvételi távolság (ha az [ISO] menüpont [Auto]-ra van állítva)
W oldal: Kb. 0,2 - 3,8 m
T oldal: Kb. 0,5 - 2,1 m
• A vaku kétszer villan. Az első villanás a fény mennyiségének beállítására szolgál.
– Fényvisszaverő vagy csillogó felületű
tárgyak
– Villogó tárgyak
– Fénnyel szemben látható tárgyak
A fénymérési üzemmódot választhatja ki, amely beállítja, hogy a tárgy melyik részére
mérjen az expozíció meghatározásához.
Nyomja meg többször a
(Kijelző/LCD be/ki) gombot. A keresőt akkor célszerű
használni, ha takarékoskodni szeretne az akkumulátorokkal, vagy ha az LCD-kijelzőn
nehéz ellenőrizni a képeket.
)
Csak a tárgy egy részére mér. E funkció akkor kényelmes, amikor a tárgy erős
ellenfényben áll, illetve ha a tárgy és a háttér között erős a kontraszt-különbség.
Index képernyő megtekintése
(index) gombot, majd válasszon ki egy képet a v/V/b/B gombbal.
Az egyképes megjelenítéshez a z gombbal térhet vissza. A következő (előző) index
képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a b/B gombot.
VGA
3/ 9
101-0003
SINGLE DISPLAY
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
VOLUME
Képek törlése index üzemmódban
1 Miközben az index képernyő látható, nyomja meg a
(Törlés) gombot, és
válassza ki a [Select] pontot a vezérlő gomb v/V részével, majd nyomja meg
a z gombot.
Vezérlő gombbal beállított funkciók használata Helyszínválasztással
Az LCD-kijelző kikapcsolása
Uloženie zväčšených záberov: [Trimming] t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás”
(39. oldal)
SINGLE DISPLAY
A képernyőn megjelenő tételek azonosítása
t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (15. oldal)
Visszajátszáskor alkalmazott nagyítás törlése: z
Lágy felvétel
Lágy hangulatú portrék vagy
közelképek készítése
emberekről, virágokról, stb.
* A zársebesség csökken, ezért állvány használata javasolt.
A mérési mód kiválasztása
gombot.
Részlet módosítása: v/V/b/B
Nyomja meg a
Tájkép
• Ha a fényképezőgép nem tud automatikusan fókuszálni a tárgyra, akkor az autofókusz-beállítás
jelzőfénye lassan villogni kezd, és nem szólal meg a sípoló hang. A kép átrendezése után ismételje
meg a fókuszbeállítást.
gombbal zoomolhat rá a képre.
A zoom visszavonásához nyomja meg a
Szürkületi portré*
Portrékészítés sötét helyeken.
Felvételkészítés tengerparton
vagy tóparton a víz kékjének
élethű megjelenítésével.
Fénykép készítése olyan tárgyról, amelyre nehéz ráfókuszálni
Kényszerített villanófény
Spotmérés (
Gyertya*
Fényes felvételek készítése
fehéres helyszíneken.
A 2. lépés előtt nyomja meg a vezérlő gomb v ( ) részét többször, a kívánt üzemmód
kiválasztásáig.
Sötétben, vagy fénnyel szemben villan (alapértelmezett beállítás)
Válassza ki a [Exit] menüpontot, majd nyomja meg
a z gombot.
Delete
Exit
Önkioldó lámpa
Villanófény üzemmód kiválasztása fényképekhez
SL
2/9
2005 1 1 10:30PM
RETURN
Az önkioldó
használata
Nincs jelzése
(Törlés) gombot.
2 Válassza ki a [Delete] menüpontot a vezérlő gomb v részével, majd nyomja meg
a z gombot.
Zoom gomb
96
1.1
VGA
1 Jelenítse meg a törölni kívánt képet, majd nyomja meg a
Válassza ki az [Auto] vagy a [Program] a vezérlőgomb v/V részével.
VGA
T
W
• A [160] képméretű filmek eggyel kisebb méretben
jeleníthetők meg.
Képek törlése
A helyszínválasztás törlése
A zoom használata
VGA
Az utolsóként
felvett kép
ellenőrzése
(Gyorsnézet)
• Az üzemmódokra vonatkozó további
információkat lásd az alábbiakban.
• Az itt beállított üzemmód a gép kikapcsolása
esetén is megmarad.
Nyomja le ismét teljesen a kioldógombot a felvétel leállításához.
VOLUME
Gyors előrecsévélés/
visszacsévélés: b/B
(Visszatérés a normál
lejátszáshoz: z)
Hangerő: v/V
Lejátszás leállítása: z
gomb
Program
Auto
Camera
Lejátszás
folyamatjelzője
2005 1 1 10:30PM
REV/CUE
Mielőtt elkészítené a felvételt a 4. lépés szerint, végezze el a beállításokat a vezérlő
gombbal. A mindenkori Helyszínválasztás üzemmódtól függően előfordulhat, hogy
néhány funkció nem érhető el. Ha a gombot megnyomva olyan funkciót próbál
kiválasztani, amely nem használható a Helyszínválasztással együtt, akkor sípoló hang
hallatszik. t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (24. oldal)
2 Válassza ki a törölni kívánt képet a v/V/b/B gombbal, majd nyomja meg a z gombot,
hogy megjelenjen a
(Törlés) kijelző a kijelölt képen.
Kiválasztás törlése
Válasszon ki egy korábban törlésre kijelölt képet, majd
a z gombbal törölje a
kijelzőt a képről.
SELECT
TO NEXT
Multi-pattern mérés (nincs jelzése)
A képet több területre osztja, és minden egyes területet megméri. A fényképezőgép jól
kiegyenlített expozíciót határoz meg.
A 2. lépés előtt állítsa a
(Camera) beállítást az [Auto]-tól eltérőre
t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (23. oldal).
Nyomja meg a vezérlő gomb B (
VGA
3 Nyomja meg a
(Törlés) gombot.
4 Válassza ki az [OK] pontot a B gombbal, majd nyomja meg a z gombot.
• A mappában található összes kép törléséhez válassza ki az [All in This folder] pontot a v/V
gombokkal az 1-es lépésben a [Select] helyett, majd nyomja meg a z gombot.
gomb
) részét. Törléshez nyomja meg ismét a vezérlő B részét.
FINE
98
P
Spotmérés célkeresztje
Állítsa ide a tárgyat.
S AF
• Amikor pontszerű fénymérést használ, akkor a 9 (Focus) [Center AF] beállítása az ajánlott, hogy
a fénymérés helyére fókuszáljon rá t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (27. oldal).
5
Jednoduché snímanie záberov (režim automatického nastavenia)
1
Držanie fotoaparátu
2
Zvoľte režim.
Statický záber (režim automatického
nastavenia):
Zvoľte
Snímanie statických záberov (režim výberu
scény)
1
Snímajte použitím spúšte.
Zvoľte
.
2
Stlačte tlačidlo MENU.
1
Zvoľte
2
.
Vyberte záber pomocou b/B.
Statický záber:
VGA
Stlačením spúšte
Indikátor aretácie AE/AF
a podržaním
Blesk t zasvieti/pípne
v polovici sa zaostrí
.
Program
Stlačte spúšť nadoraz
Ozve sa uzávierka.
Auto
Camera
3
96
Videozáznam:
Tlačidlo
VOLUME
Videozáznam:
– zobrazí sa táto značka
/
Videozáznam:
(Camera) pomocou b.
Na prehrávanie videozáznamu stlačte z.
Zameriavací rámček AF zóny
Zamierte na objekt stredom
zameriavacieho rámčeka.
Tlačidlo
Zvoľte požadovaný režim
výberu scén.
30 F2.8
S AF
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
Statický záber: zobrazí sa veľkosť záberu
1 Zvoľte
.
101-0003
Mode
VGA FINE
Zvoľte
6
Prezeranie/mazanie záberov
Program
STD
640
Camera
Videozáznam:
B
10/10
00:00:03
Auto
Mode
Stlačte spúšť
nadoraz
2 Zvoľte požadovaný režim výberu scén
STD
pomocou v/V.
640
REC 00:00:02[00:10:48]
4
Tlačidlo
transfokácie
Snímajte
použitím spúšte.
101_0010
STOP
Ovládacie tlačidlo
VOLUME
Vpred/vzad: b/B
(Návrat k normálnemu prehrávaniu: z)
Hlasitosť: v/V
Pozastavenie prehrávania: z
Tlačidlo
Program
Auto
Camera
Lišta
prehrávania
2005 1 1 10:30PM
REV/CUE
WB ISO
Ovládacie
tlačidlo
• Nižšie sú uvedené podrobnosti o režimoch.
• Tu zvolený režim sa uchová aj po vypnutí
napájania.
Snímanie ukončíte ďalším zatlačením tlačidla nadoraz.
Používanie ovládacieho tlačidla
VGA
96
Použitie blesku pre
statické zábery
Používanie transfokácie
Zrušenie režimu výberu scény
Mazanie záberov
Zvoľte [Auto] alebo [Program] pomocou v/V.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete zmazať, a stlačte tlačidlo
VGA
T
W
VGA
96
T
W
96
5.0
1.1
Kontrola
posledného
nasnímaného
záberu (Quick
Review)
VGA
VGA
VGA
P
8/8
FINE
98
Review
101-0029
Voľba režimu
merania
(Zmazať).
2 Zvoľte [Delete] pomocou v, potom stlačte z.
Tlačidlo transfokácie
S AF
• Videozáznamy s veľkosťou obrazu nastavenou na
[160] sú zobrazené menšie.
S AF
2/9
Zrušenie mazania
S AF
Zvoľte [Exit], potom stlačte z.
2005 1 1 10:30PM
Delete
Exit
S AF
RETURN
Používanie
samospúšte
VGA
96
• Pri nahrávaní videozáznamu nie je možné meniť škálu transfokácie.
• Keď škála transfokácie prekročí 3×, fotoaparát použije [Digital Zoom].
Podrobnosti o nastavení [Digital Zoom] a kvality záberov t „Príručka používateľa/Riešenie
problémov“ (strana 41)
BACK/NEXT
S AF
Kontrola posledného nasnímaného záberu (Quick Review)
Na ovládacom tlačidle stlačte b (
).
Opätovným stlačením b zobrazenie zrušíte.
• Po zahájení prehrávania je záznam zobrazený nekvalitne.
• Ak ho chcete zmazať, stlačte tlačidlo
(Zmazať) a potom zvoľte [Delete] pomocou v na
ovládacom tlačidle. Stlačte z.
Používanie samospúšte
Pred krokom 2 stlačte na ovládacom tlačidle V (
).
Zatlačte spúšť, indikátor samospúšte bliká a pípa, kým sa uzávierka neukončí
(približne o 10 sekúnd).
Indikátor
samospúšte
Výber režimu blesku pre statické zábery
Pomalá synchronizácia (Vynútený blesk)
Rýchlosť uzávierky je pri snímaní v tmavom prostredí nízka, aby bolo
možné jasne nasnímať aj okolie, ktoré je mimo dosahu svetla blesku.
SL
Bez blesku
• Vzdialenosť snímania (keď je [ISO] nastavené na [Auto])
Strana W: Pribl. 0,2 až 3,8 m
Strana T: Pribl. 0,5 až 2,1 m
• Blesk dvakrát zabliká. Prvým bliknutím sa nastaví intenzita svetla.
Voľba režimu merania
Bodové meranie (
Snímanie objektu, na ktorý je ťažké zaostriť
Počas zobrazenia statického záberu stlačte
Zima
Jasné snímanie veľmi svetlých
scén.
Krajinka
Objekty, na ktoré je ťažké zaostriť, sú:
– Objekty vzdialené od fotoaparátu a tmavé
objekty
– Pri slabom kontraste medzi objektom
a pozadím
– Objekty snímané cez sklo
Snímanie krajiniek atď. so
zaostrením na vzdialené
objekty.
Sviečka*
Snímanie scén osvetlených
sviečkami, bez pokazenia
atmosféry.
Portrét za súmraku*
Snímanie portrétov v tmavom
prostredí.
Súmrak*
Snímanie nočných scén na
diaľku bez straty temnej
atmosféry okolia.
Transfokáciu zrušíte stlačením tlačidla
Nastavenie vysunutia: v/V/b/B
Zrušenie transfokácie pri prehrávaní: z
Uloženie zväčšených záberov: [Trimming] t „Príručka používateľa/Riešenie
problémov“ (strana 39)
Prezeranie indexovej obrazovky
(index), potom vyberte záber pomocou v/V/b/B.
Stlačte tlačidlo
Keď sa chcete vrátiť na obrazovku samostatného záberu, stlačte tlačidlo z. Nasledujúcu
(predchádzajúcu) indexovú obrazovku zobrazíte stlačením b/B.
3/ 9
Jemné snímanie
Snímanie portrétov ľudí, kvetov
atď., s jemnou atmosférou.
Identifikácia položiek na displeji
Nastavenie použitia funkcií pomocou ovládacieho tlačidla s výberom scén
t „Príručka používateľa/Riešenie problémov“ (strana 15)
Pred snímaním zvoľte nastavenie v kroku 4 použitím ovládacieho tlačidla. Dostupnosť
niektorých funkcií závisí od zvoleného režimu výberu scén. Keď stlačíte tlačidlo pre
zvolenie funkcie, ktorá nie je dostupné v danom režime výberu scén, ozve sa pípnutie.
t „Príručka používateľa/Riešenie problémov“ (strana 24)
Opakovane stlačte tlačidlo
(Displej/LCD zap./vyp.). Pri snímaní záberov, kedy je
ťažké kontrolovať zábery na LCD displeji, môžete šetriť batérie použitím hľadáčika.
SINGLE DISPLAY
SINGLE DISPLAY
Vyberte záber, ktorý ste chceli zmazať, stlačte z a indikátor
zo záberu zmizne.
SELECT
TO NEXT
3 Stlačte
Záber je rozdelený na niekoľko oblastí a každá oblasť sa meria zvlášť. Fotoaparát určí
optimálne vyváženú expozíciu.
4 Zvoľte [OK] pomocou B, potom stlačte z.
VGA
VOLUME
Zrušenie výberu
Viacoblastné meranie (bez indikátora)
P
2005 1 1 10:30PM
2 Pomocou v/V/b/B vyberte záber, ktorý chcete zmazať, potom stlačte z a na zvolenom
zábere sa objaví indikátor
(Zmazať).
Zameria iba jednu časť daného objektu. Túto funkciu je vhodné použiť, keď je za snímaným
objektom svetlé pozadie alebo keď je medzi objektom a pozadím veľký kontrast.
Na ovládacom tlačidle stlačte B (
merania zrušíte.
BACK/NEXT
1 Počas zobrazenia indexovej obrazovky stlačte tlačidlo
(Zmazať) a zvoľte
[Select] pomocou v/V na ovládacom tlačidle. Potom stlačte z.
)
Pred krokom 2, nastavte
(Camera) na iné nastavenie než [Auto] t „Príručka
používateľa/Riešenie problémov“ (strana 23)
101-0003
Mazanie záberov v indexovom režime
* Rýchlosť uzávierky sa spomalí, takže odporúčame použiť statív.
Tlačidlo
, čím záber priblížite.
.
VGA
– Rýchlo sa pohybujúce objekty
– Objekty odrážajúce svetlo alebo objekty
s lesklým povrchom
– Blikajúce objekty
– Objekty snímané proti svetlu
Vypnutie LCD disleja
Umožňuje zvoliť režim merania, ktorý určí, ktorá časť objektu sa má merať pre určenie
expozície.
Nasledujúce režimy sú vopred nastavené podľa podmienok prostredia.
Snímanie pri mori alebo pri
jazere, čisté snímanie modrej
farby vody.
• Keď fotoaparát nedokáže zaostriť automaticky, indikátor aretácie AE/AF začne pomaly blikať
a pípanie sa neozýva. Pozmeňte kompozíciu záberu a znova zaostrite.
Vynútený blesk
Zobrazenie zväčšeného záberu (transfokácia pri prehrávaní)
Pláž
Pred krokom 2 opakovane stláčajte v ( ) na ovládacom tlačidle, kým nie je zvolený
požadovaný režim.
Bez indikátora Bliká pri snímaní v tme alebo proti svetlu (preddefinované nastavenie)
Režimy výberu scény
(Zmazať).
• Ak chcete zmazať všetky zábery v priečinku, zvoľte [All In This Folder] pomocou v/V v kroku 1
namiesto [Select], potom stlačte z.
). Opätovným stlačením B nastavenie bodového
FINE
98
Zameriavací krížik pre bodové meranie
Zamierte na objekt.
S AF
• Pri bodovom meraní pri zaostrení na meraciu pozíciu sa odporúča nastavenie 9 (Focus) na
[Center AF] t „Príručka používateľa/Riešenie problémov“ (strana 27)
DSC-S40
2-589-975-11(1)
Download PDF

advertising