Sony | DSC-T10 | Sony DSC-T10 Návod na použitie

Digital Still Camera
Használati útmutató
Návod na používanie
HU
SK
DSC-T10
Az összetettebb műveleteket ismertető, haladók számára
készült kézikönyv: „A Cyber-shot kézikönyve”.
CD-ROM
(mellékelve/
dodáva sa)
Podrobné informácie o pokročilých operáciách nájdete v
príručke „Príručka Cyber-shot Handbook“.
Kezelési útmutató
A készülék használatba vétele előtt kérjük, tanulmányozza át ezt az útmutatót, és őrizze meg, hogy a
jövőben is fellapozhassa.
Návod na použitie
Skôr, ako zariadenie začnete používať, prečítajte si pozorne túto príručku a odložte si ju ako prípadný
zdroj informácií v budúcnosti.
© 2006 Sony Corporation
2-691-406-11(1)
Magyar
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
[ Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
FIGYELEM!
Csak a megadott típusú akkumulátort/
elemet használja. Ellenkező esetben tűz
vagy sérülés keletkezhet.
Európai vásárlóink
figyelmébe
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
átjátszókábellel használják.
[ Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
[ Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy
húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
2
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Megjegyzések a fényképezőgép használatával kapcsolatban
[ A belső memória és a „Memory
Stick Duo” mentése
Ha világít a memóriaműködés-jelző, ne
kapcsolja ki a fényképezőgépet, és ne
vegye ki belőle sem az akkumulátort,
sem a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát, mert tönkremehetnek
a belső memóriában, illetve a „Memory
Stick Duo” memóriakártyán tárolt
adatok. Az adatokat mindig védje
biztonsági másolat készítésével.
[ Megjegyzések a felvétellel/
lejátszással kapcsolatban
• Ez a fényképezőgép nem porálló, nem
cseppálló és nem is vízálló. A fényképezőgép
használatba vétele előtt olvassa el az
„Óvintézkedések” (28. oldal) című fejezetet.
• Mielőtt egyszeri, megismételhetetlen
eseményeket vesz fel, készítsen
próbafelvételt, hogy megbizonyosodjék a
készülék helyes működéséről.
• Óvja a fényképezőgépet a nedvességtől. A
fényképezőgép belsejébe jutó víz hibás
működést okozhat, amely bizonyos
esetekben nem javítható meg.
• Ne fordítsa a fényképezőgépet a nap, vagy
más nagyon fényes fényforrás felé. Ha így
tesz, az a fényképezőgép hibás működését
eredményezheti.
• Ne használja a fényképezőgépet olyan hely
közelében, amely erős rádióhullámokat
gerjeszt, vagy sugárzást bocsát ki.
Előfordulhat, hogy ilyen helyen a
fényképezőgép nem képes megfelelően
felvenni vagy lejátszani.
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgép
homokos vagy poros helyen hibásan
működik.
• Ha pára csapódna le rá, akkor azt a
fényképezőgép használata előtt távolítsa el
(28. oldal).
• Ne rázza, ne üsse hozzá semmihez a
fényképezőgépet. Azon felül, hogy a
készülék hibásan működhet és képtelenné
válhat képek rögzítésére, ez
használhatatlanná teheti az adathordozót,
illetve képadat-hibát, képadat-károsodást
vagy képadat-vesztést is okozhat.
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku felületét.
A vaku hőkibocsátása miatt a vaku felületén
lévő szennyeződés elszíneződhet, illetve
rátapadhat a vaku felületére, így a
kibocsátott fény nem lesz elegendő.
[ Megjegyzések az LCD
képernyővel kapcsolatban
• Az LCD képernyő rendkívül nagy
pontosságú gyártási technológiával készült,
így a használható képpontok aránya több
mint 99,99%. Ennek ellenére állandóan
fekete pontok és/vagy (fehér, piros, kék vagy
zöld színű) fényes pontok jelenhetnek meg
az LCD képernyőn. Ezek a pontok, amelyek
a gyártási folyamat természetes velejárói,
egyáltalán nem befolyásolják a felvételt.
HU
[ Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásával kapcsolatban
• Ez a fényképezőgép megfelel a JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) által
előírt DCF (Design rule for Camera File
System) általános tervezési szabálynak.
• Nem biztos, hogy az ezzel a
fényképezőgéppel felvett képeket más
készülékkel le lehet játszani, továbbá hogy a
más készülékkel felvett vagy szerkesztett
képeket ezzel a fényképezőgéppel le lehet
játszani.
[ A szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
Televíziós műsorokat, filmeket,
videoszalagokat és egyéb anyagokat gyakran
szerzői jog véd. Ilyen anyagok engedély
nélküli felvétele a vonatkozó jogszabályokba
ütközhet.
3
[ A felvételek tartalmáért nem
vállalunk felelősséget
A felvétel tartalmáért nem nyújtunk
ellenszolgáltatást, ha a felvétel vagy a
lejátszás a készülék vagy az adathordozó
stb. hibájából nem valósul meg.
4
Tartalomjegyzék
Megjegyzések a fényképezőgép használatával kapcsolatban ................. 3
Az első lépések ................................................................................ 6
A mellékelt tartozékok ellenőrzése ........................................................... 6
1 Az akkumulátor előkészítése ................................................................. 7
2 Az akkumulátor/„Memory Stick Duo” memóriakártya
(nem mellékelt tartozék) behelyezése ....................................................... 8
3 A fényképezőgép bekapcsolása/az óra beállítása ...............................10
Felvételkészítés könnyűszerrel (Automatikus üzemmód) ......... 11
Képek megtekintése/törlése ........................................................ 14
A képernyőn megjelenő kijelzések .............................................. 16
A beállítások megváltoztatása – Menü/Beállítás ....................... 18
Menüelemek ............................................................................................19
A Beállítás menü elemei ......................................................................... 20
Számítógép használata ................................................................ 22
HU
Az USB kapcsolathoz és a (mellékelt) szoftverrel használható
operációs rendszerek ............................................................................. 22
„A Cyber-shot kézikönyvé”-nek megtekintése ....................................... 22
Az akkumulátor élettartama és a memóriakapacitás ................ 23
Az akkumulátor üzemideje és a felvehető/megtekinthető
képek száma .......................................................................................... 23
A fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje ............................. 24
Hibaelhárítás .................................................................................. 26
Akkumulátor, áramforrás ........................................................................ 26
Fényképek/mozgóképek felvétele .......................................................... 27
Képek megtekintése ............................................................................... 27
Óvintézkedések ............................................................................. 28
Műszaki adatok ............................................................................. 29
5
Az első lépések
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
• BC-CS3 típusú akkumulátortöltő (1)
• USB, A/V, DC IN kábel a többcélú
csatlakozóhoz (1)
• Tápkábel (1)
(nem mellékelt tartozék az USA-ban és
Kanadában)
• Csuklópánt (1)
• CD-ROM (Cyber-shot program/„A Cybershot kézikönyve”) (1)
• Használati útmutató (ez a kézikönyv) (1)
• NP-FT1 típusú akkumulátor (1)/
Akkumulátortok (1)
Erősítse fel a pántot, hogy így megóvja
a fényképezőgépet a leesésből stb.
származó sérülésektől.
6
Rögzítőfül
1 Az akkumulátor előkészítése
Az USA-ban és Kanadában
Az USA-n és Kanadán kívül
csatlakozódugó
CHARGE töltésjelző
CHARGE töltésjelző
Tápkábel
1 Tegye be az akkumulátort az akkumulátortöltőbe.
HU
2 Az akkumulátortöltőt csatlakoztassa a fali csatlakozóaljzathoz
(konnektorhoz).
Felgyullad a CHARGE töltésjelző, és elkezdődik a töltés.
Amikor kialszik a CHARGE töltésjelző, a töltés véget ért (gyakorlati töltés).
Ha még hozzávetőlegesen egy órán át továbbtölti az akkumulátort (amíg az teljesen fel nem
töltődik), akkor a töltése kissé tovább kitart.
• Az akkumulátortöltőt egy közeli, könnyen elérhető fali aljzatba csatlakoztassa.
• Ha a CHARGE jelző nem is világít, az akkumulátortöltő feszültség alatt áll mindaddig, amíg azt ki
nem húzza a fali konnektorból. Ha az akkumulátor töltő használata közben üzemzavart tapasztal,
akkor azonnal húzza ki a csatlakozódugót a fali konnektorból, hogy áramtalanítsa a készüléket.
• Amikor a töltés véget ér, húzza ki a hálózati tápkábelt a fali csatlakozóaljzatból, és az
akkumulátortöltőből vegye ki az akkumulátort.
• A mellékelt, teljesen lemerült akkumulátor teljes feltöltéséhez 25°C hőmérsékleten körülbelül 220
perc szükséges, a gyakorlati töltési idő pedig körülbelül 160 perc. Bizonyos körülmények között a
töltés ennél tovább is tarthat.
7
2 Az akkumulátor/„Memory Stick Duo” memóriakártya
(nem mellékelt tartozék) behelyezése
ɠ
Akkumulátor/„Memory
Stick Duo” védőfedele
A „Memory Stick Duo”
memóriakártyát úgy
Akkumulátortegye be, hogy
kioldó gomb
érintkezői az LCD
képernyő felé nézzenek. Tegye be az akkumulátort, miközben
annak végével lenyomva tartja az
akkumulátorkioldó gombot.
1 Nyissa fel az akkumulátor/„Memory Stick Duo” védőfedelét.
2 Teljesen, kattanásig tolja be a „Memory Stick Duo” memóriakártyát (nem
mellékelt tartozék).
3 Tegye be az akkumulátort.
4 Zárja le az akkumulátor/„Memory Stick Duo” védőfedelét.
[ Ha nincs „Memory Stick Duo” a készülékben
A fényképezőgép a belső memóriát (kb. 56 MB) használja képek rögzítéséhez/
lejátszásához.
[ Az akkumulátor töltésszintjének és a hátralévő üzemidőnek az
ellenőrzése
A lencsevédőt kinyitva vagy a POWER gombot megnyomva kapcsolja be a készüléket,
és nézze meg az értéket az LCD képernyőn.
• Mintegy egy percig tart, amíg a hátralévő üzemidő
helyes értéke megjelenik.
• Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a
kijelzett energiaszint (hátralévő üzemidő) nem
pontos érték.
Hátralévő üzemidő • Amikor első alkalommal kapcsolja be a készüléket,
megjelenik az Óra beállítás képernyő (10. oldal).
Energiaszint kijelzése
LCD képernyő
8
[ Az akkumulátor/„Memory Stick Duo” kivétele
Nyissa fel az akkumulátor/„Memory Stick Duo” védőfedelét.
„Memory Stick Duo”
Akkumulátor
Győződjék meg arról, hogy nem világít a
memóriaműködés-jelző, majd nyomja
meg egyszer a „Memory Stick Duo”
memóriakártyát.
Tolja el az akkumulátorkioldó gombot.
• Vigyázzon, nehogy leejtse az
akkumulátort.
• Ha a memóriaműködés-jelző világít,
soha ne vegye ki az akkumulátort.
HU
9
3 A fényképezőgép bekapcsolása/az óra beállítása
Üzemmódkapcsoló
POWER gomb
Objektív
Lencsevédő
1
Vezérlőgomb
2
3
1 Az üzemmód-kapcsolóval válassza a
szimbólumot, majd nyomja meg a
POWER gombot, vagy tolja lefelé a lencsevédőt.
2 A vezérlőgombbal állítsa be az órát.
1 A v/V résszel válassza ki a dátum formátumát, majd nyomja meg a z részt.
2 A b/B résszel válassza ki az egyes elemeket, a v/V segítségével állítsa be a
számértékeket, majd nyomja meg a z részt.
3 A vezérlőgomb B részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a
z részt.
[ A dátum és az idő módosítása
A
(Beállítás) képernyőn válassza ki a [Óra beállítás:] elemet (18. oldal).
[ A készülék bekapcsolásakor
• Ha még nem állította be az órát, a fényképezőgép bekapcsolásakor az Óra beállítás:
képernyő jelenik meg.
• Ha a fényképezőgépet akkumulátorról üzemelteti és kb. három percig nem használja,
a készülék automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze az akkumulátor lemerülését
(automatikus kikapcsolási funkció).
10
Felvételkészítés könnyűszerrel
(Automatikus üzemmód)
Mikrofon
Üzemmód-kapcsoló
ɠ Exponáló gomb
(STEADY SHOT)
gomb
Zoom (W/T) gomb
(Képernyőtartalomváltó) gomb
Vezérlőgomb
Állványcsatlakozó (alul)
(EV) gomb
(Képméret) gomb
1 Az üzemmód-kapcsolóval válasszon ki egy üzemmódot.
Fénykép: Válassza a
szimbólumot.
Mozgókép: Válassza a
szimbólumot.
HU
2 Szilárdan fogja a fényképezőgépet, mindkét karját teste mellett tartva.
A tárgyat állítsa a
keresőkeret
közepére.
3 Készítse el a felvételt az exponáló gomb segítségével.
Fénykép:
1 A fókuszáláshoz félig nyomja le
és tartsa úgy az exponáló gombot.
AE/AF rögzítés kijelzése
Villogni kezd a (zöld) z (AE/AF
rögzítés) kijelzés, hangjelzés hallható,
majd a kijelzés abbahagyja a villogást
és folyamatosan világít.
2 Nyomja le teljesen az exponáló
gombot.
Zárhang hallható.
Mozgókép:
Nyomja le teljesen az exponáló gombot.
A rögzítés leállításához ismét nyomja le teljesen az exponáló gombot.
11
[
Zoomolás
Nyomja meg a zoomoló gombot.
• Ha a zoom mértéke nagyobb 3-szorosnál,
akkor a fényképezőgép a Digitális zoom
funkciót használja.
• Mozgókép felvételekor a fényképezőgép
lassan zoomol.
[
Gyors visszanézés (a legutóbb
rögzített kép megtekintése)
Nyomja meg a vezérlőgomb b ( )
részét.
A műveletet leállításához ismét nyomja
meg a b részt.
[
Vaku (Vaku üzemmód
választása fénykép készítéséhez)
Addig nyomogassa a vezérlőgomb v ( )
részét, amíg ki nem választotta a kívánt
üzemmódot.
(Nincs kijelzés): A vaku automatikus
Akkor villan, ha nincs elegendő fény vagy
ellenfény van (gyári beállítás)
: Vaku bekapcsolva
SL : Lassú szinkron (Vaku bekapcsolva)
A zársebesség lassú, hogy sötét helyen a
vaku fénycsóváján kívül eső háttér is
tisztán látható legyen a képen.
: Vaku kikapcsolva
[
Makró/Nagyítóüveg (Közelkép
készítése)
Addig nyomogassa a vezérlőgomb B
( ) részét, amíg ki nem választotta a
kívánt üzemmódot.
(Nincs kijelzés): Makró kikapcsolva
: Makró bekapcsolva (W oldal: kb. 8 cm
vagy több, T oldal: kb. 25 cm vagy több)
:Nagyítóüveg bekapcsolva (a W oldalra
rögzítve: kb. 1–20 cm)
[
Az önkioldó használata
Addig nyomogassa a vezérlőgomb
V ( ) részét, amíg ki nem választotta a
kívánt üzemmódot.
(Nincs kijelzés): Nem használja az önkioldót
: 10 másodperces késleltetés
: 2 másodperces késleltetés
Nyomja meg az exponáló gombot: ekkor
villogni kezd az önkioldó kijelzője, és a
zár működésbe lépéséig hangjelzés
hallható.
[
Az elmosódottságot
kiküszöbölő funkció
Amikor a
(Fényképezőgép) értéke
[Auto], mindig be van kapcsolva az
elmosódottságot kiküszöbölő funkció.
Ha meg kíván győződni arról, hogy
valóban működik az elmosódottságot
kiküszöbölő funkció, nyomja le félig az
exponáló gombot, és a képernyőn
keresse meg a
(STEADY SHOT)
ikont.
Az [Auto] automatikustól eltérő
üzemmódban:
Az elmosódottságot kiküszöbölő
funkció kikapcsolásához nyomja meg a
(STEADY SHOT) gombot. Az
elmosódottságot kiküszöbölő funkció
bekapcsolásához ismét nyomja meg a
gombot.
[
EV (Az expozíció beállítása)
Nyomja meg az
(EV) gombot,
majd a vezérlőgomb v/V részével állítsa
be az expozíciót.
A + jel irányába: Kivilágosítja a képet.
A – jel irányába: Besötétíti a képet.
Az EV-beállító sáv eltüntetéséhez ismét
nyomja meg a
gombot.
12
[
A képméret módosítása
Nyomja meg a
(Képméret)
gombot, és válassza ki a méretet a
vezérlőgomb v/V részével.
A Képméret menü eltüntetéséhez ismét
nyomja meg a
gombot.
Fénykép
Képméret
7M
Nyomtatás A3/29,7×42
cm-ig
3:2 :
3:2
Illesztés 3:2-es
méretarányhoz
5M :
5M
Nyomtatás A4/21×29,7
cm-ig
3M :
3M
Nyomtatás 13×18 cm-ig
2M :
2M
Nyomtatás 10×15 cm-ig
16:9 :
VGA
16:9
Kijelzés 16:9-es HDTV-n
Képméret
Útmutatás
:
640(Kiváló)
Megjelenítés TV-n
(jóminőség)
STD
640 :
640(Standard)
Megjelenítés TV-n
(szokásos)
FINE
160
: 160
A rögzíthető képek maximális száma
Mozgókép
A maximális felvételi idő
HU
E-mailhez
Mozgókép
640
A rögzíthető fényképek száma és a
rögzíthető mozgóképek hossza a
kiválasztott képmérettől függ.
Fénykép
Útmutatás
7M :
VGA :
[ A rögzíthető fényképek számáról
és a rögzíthető mozgóképek
hosszáról
• A rögzíthető képek száma, illetve hossza a
felvételi körülmények függvényében is
változhat.
E-mailhez
13
Képek megtekintése/törlése
Üzemmódkapcsoló
Áttekintő
(index)/
(Lejátszási zoom) gomb
(Lejátszási zoom)
gomb
Vezérlőgomb
(Törlés) gomb
(Diabemutató)
Többcélú csatlakozó
(alul)
1 Az üzemmód-kapcsolóval válassza ki a
gomb
üzemmódot.
2 A vezérlőgomb b/B részével válasszon ki egy képet.
Mozgókép:
Mozgókép lejátszásához nyomja meg a z részt. (A lejátszás leállításához ismét nyomja meg a z
részt.)
A b/B rész megnyomásával csévélhet vissza/előre. (Ha vissza kíván térni a normál lejátszáshoz.
nyomja meg a z részt.)
A hangerőt a v/V résszel állíthatja be.
[
Képek törlése
1 Jelenítse meg a törölni kívánt képet, majd nyomja meg a
(Törlés) gombot.
2 A vezérlőgomb v részével válassza ki a [Töröl] menüpontot, majd nyomja meg a z
részt.
• Gyors visszanézés közben is kitörölheti a képet (12. oldal).
[
Felnagyított kép megtekintése (zoomolás lejátszáskor)
Amikor éppen egy fényképet jelenít meg, nyomja meg a
Visszaálláshoz nyomja meg a
gombot.
A részlet beállítása: v/V/b/B
Kilépés a lejátszás közbeni zoomolásból: z
[
gombot.
Az áttekintő (index) képernyő megtekintése
Nyomja meg az
(Áttekintő/index) gombot, és válasszon ki egy képet a vezérlőgomb
v/V/b/B részével. A következő (előző) áttekintő (index) képernyő megjelenítéséhez
nyomja meg a b/B részt.
Ha vissza kíván térni az egyképes képernyőhöz, nyomja meg a z részt.
14
[ Képek törlése áttekintő (index) üzemmódban
1 Amikor az áttekintő (index) képernyő látható, nyomja meg a
(Törlés)
gombot, és a vezérlőgomb v/V részével válasza ki a [Választ] menüelemet, majd
nyomja meg a z részt.
2 A v/V/b/B résszel válassza ki a törölni kívánt képet, majd a (Kitörölni) jel
megjelenítéséhez nyomja meg a z részt.
3 Nyomja meg a
(Törlés) gombot.
4 A vezérlőgomb B részével válassza ki az [OK] menüpontot, majd nyomja meg a z
részt.
[
Fényképek sorozatának lejátszása (Diabemutató)
Fényképek lejátszása közben nyomja meg a
funkcióból való kilépéshez ismét nyomja meg a
(Diabemutató) gombot. A
gombot.
[ Képek megtekintése tévéképernyőn
1 A többcélú csatlakozó (mellékelt) kábelével csatlakoztassa a fényképezőgépet a
televízióhoz.
2 A többcélú csatlakozó kábelén a kapcsolót állítsa „TV” helyzetbe.
A többcélú csatlakozóhoz
HU
Az audió/videó bemeneti
aljzathoz
A többcélú csatlakozó kábele
15
A képernyőn megjelenő kijelzések
[ Fényképezéskor
Fehéregyensúly
WB
K.LÉT
FELV.
Készenlét/
mozgóképfelvétel
Fényképezőgép
üzemmód (Jelenet)
Fényképezőgép
üzemmód (Program)
SL
Vaku üzemmód
A vaku töltődik
[ Mozgókép felvételekor
Zoomolás
1.3
Vörös szem jelenség
csökkentése
Élesség
Kontraszt
AF segédfény
ON
Fénymérési mód
[ Lejátszáskor
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
Szín üzemmód
-
Törlés elleni védelem
„Kinyomtatni” (DPOF)
jel
1.3
Zoomolás
Lépés
12/16
Képkockánkénti lejátszás
N
Lejátszás
Hangerő
B
Makró/Nagyítóüveg
A
S AF M AF
Az akkumulátor
energiaszintje és a
hátralévő üzemidő
z
M
16
AE/AF rögzítés
BRK
Felvételi üzemmód
AF üzemmód
AF tartománykeresőkeret kijelzés
1.0m
Előre beállított
fókusztávolság
EV-beállító sáv
D
Figyelmeztetés a
remegésre
Figyelmeztetés az
akkumulátor alacsony
töltési szintjére
E
V Sötétebb
v Világosabb
EV beállítása
PictBridge kapcsolat
STEADY SHOT
Mappa-fájl sorszáma
101-0012
+2.0EV
Expozíció értéke (EV)
ISO-szám
Lejátszási sáv
Fénymérési mód
C
Vaku
7M
3:2
5M
3M
2M
1M
VGA
16:9
FINE
640
STD
640
Fehéregyensúly
WB
PictBridge kapcsolat
Képméret
+
A pontszerű fénymérés
célkeresztje
AF tartománykeresőkeret
160
FINE STD
101
101
Képminőség
Felvételi mappa
Mappaváltás
500
Zársebesség
Lejátszási mappa
F3.5
Rekesznyílás értéke
A belső memória még
szabad tárkapacitása
E
Hisztogram
A „Memory Stick” még
szabad tárkapacitása
00:00:00
[00:28:05]
Felvételi idő [maximális
felvételi idő]
1/30"
Több sorozatkép időköze
400
A még rögzíthető képek
száma
C:32:00
• Ha a hisztogram
megjelenítése ki van
kapcsolva, a
szimbólum jelenik meg.
NR lassú zársebesség
125
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás értéke
Önkioldó
+2.0EV
Expozíció értéke (EV)
Öndiagnózis funkció
kijelzője
2006 1 1
9:30 AM
A lejátszott kép
felvételének dátuma/
időpontja
z SZÜNET
z LEJÁTSZ
Több sorozatkép
képeinek lejátszása
egymás után
ISO-szám
± 0.7EV
Expozícióléptetés
lépésköze
12/12
A kép sorszáma/A
kiválasztott mappába
rögzített képek száma
00:00:12
HU
Számláló
HÁT/KÖV
HANGERŐ
Képet választ ki
Hangerőszabályzás
Menü
17
A beállítások megváltoztatása – Menü/
Beállítás
Üzemmód-kapcsoló
MENU gomb
ɠ Vezérlőgomb
1 Állítsa be az üzemmód-kapcsolót.
Az üzemmód-kapcsoló helyzete és a
(Fényképezőgép) menü beállításainak függvényében
különböző menüelemek használhatók.
2 A MENU gombot megnyomva jelenítse meg a menüt.
3 A vezérlőgomb b/B részével válassza ki a kívánt menüelemet.
• Ha a kívánt elem nem látható, akkor addig tartsa nyomva a b/B részt, amíg meg nem jelenik a
képernyőn.
• Ha az üzemmód-kapcsoló
helyzetben áll, akkor az egyes elemek kiválasztása után nyomja
meg a z részt.
4 A v/V résszel válassza ki a kívánt értéket.
A kiválasztott értéket a készülék kinagyítja és beállítja.
5 A MENU gombot megnyomva tüntesse el a menüt.
[ A Beállítás menü egy elemének
kiválasztása
Nyomja le és tartsa lenyomva a MENU
gombot, vagy a 3 lépésben válassza a
(Beállítás) elemet, majd nyomja
meg a B részt.
A vezérlőgomb v/V/b/B részével
válassza ki a beállítani kívánt elemet,
majd nyomja meg a z részt.
18
A műveletről bővebben: 1 18. oldal
Menüelemek
A használható menüelemek az üzemmód-kapcsoló állásának és a
(Fényképezőgép)
menü beállításainak megfelelően eltérőek. Csak a használható elemek jelennek meg a
képernyőn.
A felvétel menüje
(Fényképezőgép)
A fényképkészítő üzemmódot választja ki.
Auto:
Lehetővé teszi, hogy könnyen készítsen felvételt az
automatikusan beállított értékekkel.
Program: Lehetővé teszi, hogy az automatikusan beállított
expozícióval (a zársebességgel és a rekesznyílásértékkel) készítsen felvételt. Különféle beállításokat is
kiválaszthat a menü segítségével.
Jelenet üzemmód:
Lehetővé teszi, hogy a helyszínnek, a felvételi
körülményeknek megfelelő előre beállított értékekkel
készítsen felvételt.
COLOR (Szín üzemmód)
Módosítja a kép fényességét.
9 (Fókusz)
Megváltoztatja a fókuszálási módot.
(Fénymérési mód)
WB (F.egyensúly)
ISO
Kiválasztja a fénymérési módot.
Beállítja a színárnyalatokat.
Beállítja a fényérzékenységet.
(Képminőség)
Kiválasztja a fénykép minőségét.
Mode (FELV. ümód)
Kiválasztja a folyamatos fényképfelvételi üzemmódot.
BRK (Exp.eltolás)
Eltolja az EV expozícióértéket, amikor a FELV.ümód értéke
[Exp.belöv.].
M
HU
(Időköz)
A képkockák közötti időközt adja meg, amikor a FELV. ümód
értéke [Több.srztkép].
(Vakuszint )
Beállítja a vaku fénymennyiségét.
(Kontraszt)
Beállítja a kép kontrasztját.
(Élesség)
Beállítja a kép keménységét.
(Beállítás)
Módosítja a Beállítás menü elemeinek értékét.
19
A műveletről bővebben: 1 18. oldal
A megtekintés menüje
(Mappa)
- (Véd)
DPOF
Kiválasztja a megtekintendő képeket tartalmazó mappát.
Megelőzi a véletlen törlést.
Megjelöl a „Kinyomtatni” jellel.
(Nyomtatás)
Képeket nyomtat PictBridge rendszerű nyomtatóval.
(Dia)
Lejátszik egy képsorozatot.
(Átméretez)
Módosítja egy rögzített kép képméretét.
(Forgatás)
Elforgat egy fényképet.
(Megosztás)
Megvágja a mozgóképeket.
(Beállítás)
Módosítja a Beállítás menü elemeinek értékét.
Kivág
Elforgat egy kinagyított fényképet. (Csak lejátszás közbeni
zoomoláskor használható.)
A Beállítás menü elemei
1. Fényképezőgép
AF ümód
Kiválasztja az automatikus fókusz üzemmódot.
Digitális zoom
Kiválasztja a digitális zoom üzemmódot.
Funkció tár
A fényképezőgép használata közben ismerteti az egyes
funkciókat.
Vörösszem cs
Csökkenti a vaku használatakor jelentkező vörös szem
jelenséget.
AF segédfény
Derítő fényt ad, hogy megkönnyítse a sötét környezetben lévő
tárgyra történő fókuszálást.
Auto.V.nézés
Közvetlenül fényképezés után körülbelül két másodpercig
megjeleníti a felvett fény képet a képernyőn.
2. Fényképezőgép
STEADY SHOT
Kiválasztja az elmosódottságot kiküszöbölő stabilizált felvételi
üzemmódot.
Belső memória eszköz
Formáz
20
Formázza a belső memóriát.
A műveletről bővebben: 1 18. oldal
Memory Stick eszköz
Formáz
Formázza a „Memory Stick Duo” memóriakártyát.
FELVmappa lh
A képek rögzítéséhez létrehoz egy mappát a „Memory Stick
Duo” memóriakártyán.
FELVmappa cs
Módosítja a képek felvételéhez aktuálisan használt mappát.
Másolás
A belső memórián lévő összes képet a „Memory Stick Duo”
memóriakártyára másolja.
1. Beállítás
Zene letölt.
Letölti a diabemutatóhoz lejátszandó zenét.
Zene formáz.
Kitörli az összes zenefájlt.
LCD háttérfény
Ha a fényképezőgépet akkumulátorral használja, kiválasztja az
LCD háttérvilágításának erősségét.
Csipogás
Nyelv
Inicializál
Kiválasztja a fényképezőgép működtetésekor hallható hangot.
Kiválasztja a menüelemek, figyelmeztetések és üzenetek
megjelenítésekor használt nyelvet.
HU
A beállításokat visszaállítja a gyári beállításokra.
2. Beállítás
Fájlsorszám
Kiválasztja azt az eljárást, amelynek segítségével a készülék
fájlsorszámot rendel a képekhez.
USB csatl.
Kiválasztja a használandó USB üzemmódot arra az esetre,
amikor a fényképezőgépet számítógéphez vagy PictBridge
rendszerű nyomtatóhoz csatlakoztatja a többcélú csatlakozó
kábelével.
Videó ki
Beállítja a kimenő videojelet a csatlakoztatott videokészülék
színrendszerének megfelelően.
Óra beállítás
Beállítja a dátumot és az időt.
21
Számítógép használata
A fényképezőgéppel készített képek megjeleníthetők a számítógépen. Ezzel a
programmal pedig eddig soha nem tapasztalt módon használhatja a fényképezőgéppel
készített fényképeket és mozgóképeket. A részleteket „A Cyber-shot kézikönyve”
tartalmazza.
Az USB kapcsolathoz és a (mellékelt) szoftverrel használható
operációs rendszerek
Windows esetén
Macintosh esetén
USB kapcsolat
Windows Millennium Edition,
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition
vagy Windows XP Professional
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v10.1–v10.4)
A „Picture Motion
Browser” program
Windows Millennium Edition,
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition
vagy Windows XP Professional
nem kompatibilis
• Szállításkor telepítve kell lennie a fenti operációs rendszernek.
• Ha az Ön által használt operációs rendszer nem támogatja az USB kapcsolatot, használjon
Memory Stick író/olvasó egységet (nem mellékelt tartozék).
• A „Picture Motion Browser” üzemi környezetére vonatkozó további részletek „A Cyber-shot
kézikönyvé”-ben találhatók.
„A Cyber-shot kézikönyvé”-nek megtekintése
[ Windows esetén
1 Kapcsolja be a számítógépet, és a CDmeghajtóba tegye bele a (mellékelt)
CD-ROM-ot.
Ekkor az alábbi képernyő jelenik meg.
kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
2 A telepítés befejezése után kattintson
duplán az Asztalra került
parancsikonra.
[ Macintosh esetén
1 Kapcsolja be a számítógépet, és a CDegységbe tegye bele a (mellékelt) CDROM-ot.
Ha a [Cyber-shot Handbook] gombra
kattint, megjelenik „A Cyber-shot
kézikönyvé”-nek bemásolását felkínáló
képernyő. A másolás végrehajtásához
22
Nyissa meg a „Handbook” mappát, és a
„HU” mappában található
„Handbook.pdf” állományt másolja át a
számítógépre.
2 A másolás befejeztével duplázzon a
„Handbook.pdf” állomány ikonján.
Az akkumulátor élettartama és a
memóriakapacitás
Az akkumulátor üzemideje és a felvehető/megtekinthető képek
száma
A táblázat a felvehető/megtekinthető
képek becsült számát és az akkumulátor
üzemidejét mutatja, ha [Normál]
felvételi üzemmódban, a (mellékelt),
teljesen feltöltött akkumulátorral, 25°Cos környezeti hőmérsékleten fényképez.
A felvehető vagy megtekinthető képek
száma jelentheti a „Memory Stick Duo”
cseréjét is, amennyiben szükséges.
Vegye figyelembe, hogy a használat
körülményeinek függvényében a
tényleges számok a táblázatban
feltüntetetteknél kisebbek is lehetnek.
• Az akkumulátor üzemideje csökken a
használat gyakoriságával és az idő
előrehaladtával is.
• A felvehető/megtekinthető képek száma és
az akkumulátor üzemideje csökken a
következő esetekben:
– ha a környezeti hőmérséklet alacsony,
– ha gyakran használja a vakut,
– ha gyakran kapcsolja be és ki a
fényképezőgépet,
– ha gyakran zoomol,
– ha felerősíti az LCD háttérvilágítását,
– ha az [AF ümód] értéke [Monitor],
– ha a [STEADY SHOT] értéke [Folyt.],
– ha az akkumulátor lemerülőben van.
– a fényképezőgépet minden tizedik felvétel
után be- és kikapcsolja.
• A mérési mód a CIPA szabványon alapul.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• A felvehető képek számát, illetve az
akkumulátor üzemidejét a képméret nem
befolyásolja.
[ Fénykép megtekintésekor
Képek száma
Akkumulátor
üzemideje (perc)
Kb. 4800
Kb. 240
• Az egyes képek megtekintése sorban,
mintegy három másodperces időközökkel
történik
HU
[ Mozgókép felvételekor
Akkumulátor
üzemideje (perc)
Kb. 110
• A mozgóképek felvétele folyamatosan,
[160]-as képmérettel történik
[ Fényképezéskor
Képek száma
Akkumulátor
üzemideje (perc)
Kb. 250
Kb. 125
• Feltételezett fényképezési körülmények:
– a
(Képminőség) értéke [Kiváló],
– az [AF ümód] értéke [Egyszeri],
– a [STEADY SHOT] értéke [Felvétel],
– 30 másodpercenként fényképez egyetegyet,
– a zoomot felváltva kapcsolja a W és a T
végállások között,
– a vaku minden második felvételnél villan,
23
A fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje
A felvehető fényképek száma és mozgóképek hossza a felvételi körülményektől
függően változhat.
• A képméretről bővebben a 13. oldalon olvashat.
[ A fényképek hozzávetőleges száma (A képminőség [Kiváló] a felső
sorban és [Standard] az alsó sorban.)
(Egység: kép)
Belső
Tárkapacitás
memória
Méret
7M
3:2
5M
3M
2M
VGA
16:9
kb. 56 MB
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
memóriakártya
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
2 GB
18
37
67
137
279
573
33
36
73
132
268
548
1125
16
18
37
67
137
279
573
33
36
73
132
268
548
1125
23
25
51
92
188
384
789
43
48
96
174
354
723
1482
37
41
82
148
302
617
1266
67
74
149
264
537
1097
2250
2025
60
66
133
238
484
988
111
123
246
446
907
1852
3798
357
394
790
1428
2904
5928
12154
892
985
1975
3571
7261
14821
30385
60
66
133
238
484
988
2025
111
123
246
446
907
1852
3798
• A feltüntetett képszám feltételezi, hogy a [Mode] értéke [Normál].
• Ha a még felvehető képek száma több mint 9 999, akkor „>9999” jelenik meg.
• A képek később átméretezhetők ([Átméretez], 20. oldal).
24
1 GB
16
[ Mozgóképek hozzávetőleges felvételi ideje
(Egység: óra : perc : másodperc)
Belső
Tárkapacitás
memória
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
memóriakártya
kb. 56 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
–
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
640(Standard)
0:02:30
0:02:50
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
160
0:42:40
0:45:30
1:31:30
2:51:20
5:47:00
11:44:20
24:18:20
Méret
640(Kiváló)
• [640(Kiváló)] méretre beállított mozgóképek csak „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyára
rögzíthetők.
• Amikor korábbi Sony készülékekkel felvett képet játszik le ezen a fényképezőgépen,
előfordulhat, hogy a megjelenő kép mérete eltér a tényleges képmérettől.
HU
25
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgép működésében rendellenességet tapasztal, próbálkozzék az
alábbiakkal.
1 Ellenőrizze az alábbiakat, és lapozza fel „A Cyber-shot
kézikönyvé”-t.
Ha a egy „C/E:ss:ss” formájú hibakód jelenik meg a képernyőn, akkor
lapozza fel „A Cyber-shot kézikönyvé”-t.
2 Vegye ki az akkumulátort, körülbelül egy perc múlva tegye vissza,
és kapcsolja be a készüléket.
3 Állítsa vissza a beállításokat (21. oldal).
4 Forduljon a Sony márkakereskedőhöz vagy a helyileg illetékes Sony
szervizhez.
Kérjük vegye tudomásul, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a fényképezőgép javításakor a
belső memória tartalmát és a zenefájlokat esetleg megnézik.
Akkumulátor, áramforrás
Nem sikerül feltenni az akkumulátort.
• Megfelelően tegye fel az akkumulátort, feltétel közben sarkával nyomja az
akkumulátorkioldó gombot (8. oldal).
A fényképezőgépet nem lehet bekapcsolni.
• Tegye be megfelelően az akkumulátort (8. oldal).
• Lemerült az akkumulátor. Tegyen be feltöltött akkumulátort (7. oldal).
• Tönkrement az akkumulátor. Cserélje újra.
• Ajánlott típusú akkumulátort használjon (6. oldal).
A készülék egyszer csak kikapcsol.
• Ha körülbelül három percig nem használja a fényképezőgépet, miközben az be van
kapcsolva, akkor a készülék automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze az akkumulátor
lemerülését. Kapcsolja be újra a fényképezőgépet (10. oldal).
• Tönkrement az akkumulátor. Cserélje újra.
26
Az akkumulátor hátralévő üzemideje nem a helyes értéket mutatja.
• Ez a jelenség akkor fordul elő, amikor a fényképezőgépet nagyon meleg vagy nagyon
hideg helyen használja.
• A megjelenített hátralévő üzemidő különbözik a ténylegestől. Teljesen süsse ki és
töltse fel az akkumulátort, hogy pontosítsa a kijelzést.
• Lemerült az akkumulátor. Tegyen be feltöltött akkumulátort (7. oldal).
• Tönkrement az akkumulátor. Cserélje újra.
Fényképek/mozgóképek felvétele
A fényképezőgéppel nem lehet felvételt készíteni.
• Ellenőrizze a belső memória, illetve a „Memory Stick Duo” szabad tárkapacitását
(24. és 25. oldal). Ha megtelt, akkor tegye a következők egyikét:
– törölje a felesleges képeket (14. oldal),
– cserélje ki a „Memory Stick Duo” memóriakártyát.
• Írásvédő kapcsolóval rendelkező „Memory Stick Duo” memóriakártyát használ, és a
kapcsoló LOCK helyzetben áll. A kapcsolót állítsa „írható” helyzetbe.
• A vaku töltése közben nem lehet felvételt készíteni.
• Fénykép felvételekor az üzemmód-kapcsolót állítsa
helyzetbe.
• Mozgókép felvételekor az üzemmód-kapcsolót állítsa
helyzetbe.
• Mozgókép rögzítésekor a képméret [640(Kiváló)]-ra van állítva. Tegye a következők
egyikét:
– állítsa a képméretet [640(Kiváló)]-tól eltérőre,
– tegyen be egy „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát.
HU
Képek megtekintése
A fényképezőgéppel nem lehet a képeket lejátszani.
• A mappanév/fájlnév megváltozott a számítógépen.
• Nem biztos, hogy számítógéppel feldolgozott, illetve más típusú fényképezőgéppel
készített képfájlokat ezzel a fényképezőgéppel le lehet játszani.
• A fényképezőgép USB üzemmódban van. Szüntesse meg az USB kapcsolatot.
27
Óvintézkedések
[ Ne használja/tárolja a
fényképezőgépet a következő
helyeken
• Nagyon meleg, nagyon hideg, illetve nagyon
párás helyen
Ilyen helyen, például napon parkoló
autóban a fényképezőgép burkolata
deformálódhat, és ez hibás működést
okozhat.
• Közvetlen napfényen és fűtőtesthez közel
A fényképezőgép burkolata elszíneződhet
vagy deformálódhat, és ez hibás működést
okozhat.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erősen mágneses hely közelében
• Homokos, poros helyen
Ügyeljen arra, nehogy homok vagy por
kerüljön a fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését okozhatja,
és néhány esetben e működési hiba nem is
javítható.
[ Hordozás
Ha a fényképezőgép a farzsebében van, ne
üljön székre vagy más helyre, mert az a
fényképezőgép rendellenes működését vagy
károsodását okozhatja.
[ Tisztítás
Az LCD képernyő tisztítása
A képernyő felületét LCD tisztítókészlettel
(nem mellékelt tartozék) törölje le, hogy az
ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
Az objektív tisztítása
Az objektívet puha ruhadarabbal törölje le,
hogy az ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
A fényképezőgép felületének tisztítása
A fényképezőgép burkolatát puha, vízzel
megnedvesített ruhadarabbal tisztítsa, majd
törölje meg egy száraz ruhadarabbal. Ne
használja a következőket, mivel ezek
károsíthatják a külső felületet vagy a
burkolatot.
• Vegyipari termékek, pl. hígító, benzin,
alkohol, eldobható törlőkendő, rovarirtó
vagy rovarölő szerek, naptej stb.
• Ne érintse meg a fényképezőgépet ha keze a
fenti anyagokkal szennyezett.
• Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb
ideig gumival vagy műanyaggal érintkezzék.
28
[ Üzemi hőmérséklet
A fényképezőgépet 0°C és 40°C közötti
hőmérsékleten használja. Nem javasoljuk,
hogy ennél hidegebb, illetve melegebb helyen
fényképezzen.
[ Páralecsapódás
Ha fényképezőgépet hideg helyről
közvetlenül meleg helyre viszi, akkor pára
csapódhat le a fényképezőgép belsejében és
külsején. A páralecsapódás a fényképezőgép
hibás működését okozhatja.
Páralecsapódás esetén
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon kb.
1 órát, hogy a nedvesség elpárologjon. Ne
feledje, hogy belülről nedves objektívvel nem
lehet éles képeket rögzíteni.
[ A beépített újratölthető elem
Ez a fényképezőgép beépített újratölthető
elemmel rendelkezik, hogy a készülék akkor
se felejtse el a dátumot, az időt és az egyéb
beállításokat, amikor ki van kapcsolva.
Ez az újratölthető elem folyamatosan töltődik,
amíg használja a fényképezőgépet. Ha
azonban mindig csak rövid ideig használja a
fényképezőgépet, az elem fokozatosan
lemerül, és ha kb. egy hónapig egyáltalán nem
használja a fényképezőgépet, akkor teljesen
lemerül. Ebben az esetben ne felejtse el még a
fényképezőgép használata előtt feltölteni ezt
az elemet.
Attól azonban, hogy ez az újratölthető elem
nincs feltöltve, még használható a
fényképezőgép, csak a dátum és az idő nem
rögzíthető.
A beépített újratölthető elem töltése
Tegyen a fényképezőgépbe feltöltött
akkumulátort, vagy a hálózati tápegységgel
(nem mellékelt tartozék) csatlakoztassa a
fényképezőgépet egy fali csatlakozóaljzathoz,
és legalább 24 órán keresztül hagyja
kikapcsolva.
Műszaki adatok
Fényképezőgép
BC-CS3 akkumulátortöltő
[Rendszer]
Tápfeszültség: 100–240 V, 50/60 Hz váltakozó
áram, 3,2 W
Kimeneti feszültség: 4,2 V egyenáram,
500 mA
Üzemi hőmérséklet: 0–40°C
Tárolási hőmérséklet: –20 – +60°C
Méretek: kb. 66×23×91 mm (szé/ma/mé)
Tömeg: kb. 70 g
Képalkotó eszköz: 7,20 mm-es (1/2,5 típusú)
színes CCD, elsődleges színszűrő
A fényképezőgép képpontjainak teljes száma:
Kb. 7 410 000 képpont
A fényképezőgép hasznos képpontjainak
száma:
Kb. 7 201 000 képpont
Objektív: Carl Zeiss Vario-Tessar lencse 3szoros zoommal, f = 6,33–19,0 mm (38–
114 mm 35 mm-es fényképezőgépegyenérték), F3,5–4,3
Expozícióvezérlés: automatikus expozíció,
Jelenet (9 üzemmód)
Fehéregyensúly: Automatikus, Nappali fény,
Felhős, Fénycső, Izzólámpa, Vaku
Fájlformátum (DCF-kompatibilis):
Fénykép: Exif Ver. 2.21 JPEGkompatibilis, DPOF-kompatibilis
Mozgókép: MPEG1-kompatibilis (monó)
Felvételre szolgáló adathordozó: Belső
memória (kb. 56 MB), „Memory Stick
Duo” memóriakártya
Vaku: Ajánlott távolság (az ISO „Auto”
beállításánál): kb. 0,1–2,8 m (W)/kb. 0,25–
2,3 m (T)
[Bemeneti és kimeneti csatlakozók]
Többcélú csatlakozó
USB-kommunikáció: Nagy sebességű (HiSpeed) USB (USB 2.0 kompatibilis)
[LCD képernyő]
LCD tábla: 6,2 cm (2,5 típusú) TFT
Képpontok száma: 230 400 (960×240) képpont
[Áramforrás, általános jellemzők]
Áramforrás: NP-FT1 típusú akkumulátor,
3,6 V
AC-LS5K hálózati tápegység (nem
mellékelt tartozék), 4,2 V
Teljesítményfelvétel (felvételkor): 1,0 W
Üzemi hőmérséklet: 0–40°C
Tárolási hőmérséklet: –20 – +60°C
Méretek: 89,7×54,9×20,6 mm (szé/ma/mé,
kiálló részek nélkül)
Tömeg: kb. 165 g (NP-FT1 akkumulátorral,
csuklópánttal stb.)
Mikrofon: Monó
Hangszóró: Monó
Exif Print: Kompatibilis
PRINT Image Matching III: Kompatibilis
PictBridge: Kompatibilis
NP-FT1 akkumulátor
Akkumulátor fajtája: Lítiumion akkumulátor
Maximális felszültség: 4,2 V egyenáram
Néveleges feszültség: 3,6 V egyenáram
Kapacitás: 2,4 Wh (680 mAh)
A forma és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
HU
Védjegyek
•A
a Sony Corporation
védjegye.
• A „Memory Stick”, a
, „Memory Stick
PRO”, a
, a „Memory
Stick Duo”, a
,a
„Memory Stick PRO Duo”, a
, a „MagicGate” és a
a Sony Corporation
védjegye.
• Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
• A Microsoft, a Windows és a DirectX a
Microsoft Corporation bejegyzett védjegye
vagy védjegye az Egyesült Államokban és/
vagy más országokban.
• A Macintosh, a Mac OS, az iMac, az iBook, a
PowerBook, a Power Mac és az eMac az
Apple Computer, Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye.
• Az Intel, az MMX és a Pentium az Intel
Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• Továbbá az ebben az útmutatóban
előforduló rendszer- és terméknevek
általában az illető fejlesztők, illetve gyártók
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A ™ és
az ® szimbólumot azonban nem minden
esetben tüntetjük fel ebben az útmutatóban.
29
Slovensky
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
[ Likvidácia starých elektrických a
elektronických zariadení (Platí v
Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
POZOR
Batériu vymieňajte len za určený typ. V
opačnom prípade môže dôjsť k požiaru
alebo zraneniu.
Informácie pre
spotrebiteľov v Európe
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s
limitmi smernice EMC týkajúcej sa používania
prípojných káblov kratších ako 3 metre.
[ Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadeni
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
[ Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické
pole spôsobia prerušenie prenosu údajov
(zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikaený kábel (kábel
USB atd’.).
2
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byt’
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručit’ do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabránit’
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a l’udské zdravie, ktoré by
v opacnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávat prírodné
zdroje. Pre získanie d'alších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
• AK CHCETE ZABRÁNIŤ
POŠKODENIU KONEKTORA, SKRATU
ATĎ., POUŽÍVAJTE PRI PRENOSE A
USKLADŇOVANÍ BATÉRIE PUZDRO
NA BATÉRIU. (AK BOLO PUZDRO
DODANÉ S FOTOAPARÁTOM.)
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu ......................................................... 4
Začíname .......................................................................................... 5
Kontrola dodávaného príslušenstva ......................................................... 5
1 Príprava batérie ..................................................................................... 6
2 Vloženie batérií alebo pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
(nedodáva sa) ........................................................................................... 7
3 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie času ............................................... 9
Jednoduché snímanie záberov
(režim automatického nastavenia) .............................................. 10
Prezeranie a odstraňovanie záberov ........................................... 13
Indikátory na displeji ..................................................................... 15
Zmena nastavení – tlačidlo Menu/ponuka Setup ....................... 17
Položky ponuky .......................................................................................18
Položky ponuky Setup ............................................................................19
Práca s počítačom ........................................................................ 21
SK
Podporované operačné systémy pre pripojenie USB a aplikačný softvér
(dodáva sa) ............................................................................................. 21
Zobrazenie príručky „Príručka Cyber-shot Handbook“ .......................... 21
Životnosť batérie a kapacita pamäte .......................................... 22
Životnosť batérie a počet záberov, ktoré je možné
nasnímať či prezrieť ................................................................................ 22
Počet statických záberov a čas snímania videozáznamov .................... 23
Riešenie problémov ...................................................................... 25
Batéria a napájanie ................................................................................. 25
Snímanie statických záberov a videozáznamov ..................................... 26
Prezeranie záberov ................................................................................. 26
Odporúčania .................................................................................. 27
Technické parametre ..................................................................... 28
3
Informácie o používaní fotoaparátu
[ Zálohovanie obsahu vnútornej
pamäte a pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
Kým svieti indikátor prístupu,
nevypínajte fotoaparát ani nevyberajte
batériu či pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“. V opačnom prípade sa môžu
zničiť údaje uložené vo vnútornej pamäti
alebo na pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“. Údaje vždy chráňte
vytvorením záložných kópií.
[ Informácie o snímaní a
prehrávaní
• Tento fotoaparát nie je odolný voči prachu,
ostriekaniu ani ponoreniu do vody. Pred
zapnutím fotoaparátu si prečítajte inštrukcie
v časti „Odporúčania“ (str. 27).
• Pred snímaním jednorazových udalostí
vykonajte testovacie snímanie, ktorým
overíte, či fotoaparát pracuje správne.
• Dávajte pozor, aby ste fotoaparát
nenamočili. Natečená voda vo fotoaparáte
môže spôsobiť jeho poruchu, ktorú v
určitých prípadoch už nemožno opraviť.
• Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do
iného zdroja silného svetla. Môže to spôsobiť
poruchu fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných rádiových
vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie. Fotoaparát
nemusí správne snímať či prehrávať.
• Používanie fotoaparátu v piesočnom alebo
prašnom prostredí môže spôsobiť poruchy.
• Ak si všimnete skondenzované kvapky vody,
pred použitím fotoaparátu ich utrite (str. 27).
• Fotoaparátom nehýbte ani ho nevystavujte
nárazom. Okrem porúch a nemožnosti
nasnímať zábery to môže spôsobiť aj
znehodnotenie záznamového média a
zničenie, poškodenie či stratu obrazových
údajov.
4
• Pred použitím vyčistite povrch blesku.
Tepelná energia uvoľnená pri použití blesku
môže spôsobiť, že roztopené nečistoty
čiastočne zakryjú povrch blesku alebo sa naň
prilepia, čo môže spôsobiť nedostatočné
osvetlenie.
[ Poznámky týkajúce sa displeja
LCD
• Displej LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií. Z tohto dôvodu
sa dá efektívne využiť 99,99% pixelov. Môžu
sa však objaviť nepatrné čierne alebo jasné
bodky (bielej, červenej, modrej alebo zelenej
farby), ktoré sa nepretržite objavujú v
hľadáčiku a na displeji LCD. Tieto bodky sú
výsledkom normálneho výrobného procesu a
nijakým spôsobom neovplyvňujú nasnímaný
obraz.
[ Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
• Tento fotoaparát zodpovedá všeobecnému
štandardu DCF (Design Rule for Camera
File System), ktorý bol stanovený asociáciou
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Prehrávanie záznamu nasnímaného týmto
fotoaparátom v inom zariadení nie je
zaručené a rovnako prehrávanie záznamov
nasnímaných alebo upravovaných v inom
zariadení nie je v tomto zariadení zaručené.
[ Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, videokazety a ďalšie
materiály môžu byť chránené autorskými
právami. Neautorizovaným snímaním
takýchto materiálov sa môžete dopustiť
viacerých porušení zákonov o autorských
právach.
[ Žiadna kompenzácia obsahu
záznamu
Obsah vášho uloženého záznamu nie je
možné nijako kompenzovať, ak nie je
možné snímať ani prehrávať z dôvodu
nefunkčnosti fotoaparátu alebo
záznamového média atď.
Začíname
Kontrola dodávaného príslušenstva
• Nabíjačka batérií BC-CS3 (1)
• Kábel USB, kábel A/V, kábel DC IN pre
viacúčelový terminál (1)
• Sieťový napájací kábel (1)
(nedodáva sa v USA a v Kanade)
• Remienok na zápästie (1)
• Disk CD-ROM (aplikačný softvér Cybershot/„Príručka Cyber-shot Handbook“) (1)
• Návod na používanie (tento návod) (1)
• Nabíjateľná batéria NP-FT1 (1)/Puzdro na
batérie (1)
SK
Poškodeniu spôsobenému pádom
fotoaparátu a inými nehodami zabránite
pripojením remienka .
Háčik
5
1 Príprava batérie
Informácie pre spotrebiteľov v
USA a Kanade
Informácie pre spotrebiteľov mimo Kanady a USA
Konektor
ɟ
ɟ
Indikátor CHARGE
Indikátor CHARGE
Napájací kábel
1 Vložte batériu do nabíjačky.
2 Pripojte batériu do sieťového napájania.
Rozsvieti sa indikátor CHARGE a spustí sa nabíjanie.
Keď indikátor CHARGE zhasne, nabíjanie je ukončené (praktické nabíjanie).
Ak budete v nabíjaní batérií pokračovať asi o hodinu dlhšie (až kým batérie nie sú úplne nabité),
nabitie vydrží o niečo dlhšie.
• Nabíjačku batérií pripojte k ľahko dostupnej elektrickej sieti nablízku.
• Aj keď kontrolka nabíjania CHARGE nesvieti, nabíjačka pre akumulátor nie je odpojená od
elektrickej siete, pokiaľ je zapojená sieťová šnúra v elektrickej zástrčke. Ak spozorujete nejaký
problém pri používaní nabíjačky pre akumulátora, okamžite odpojte napájanie vytiahnutím
sieťovej šnúry z elektrickej zástrčky.
• Po dokončení nabíjania odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a vyberte batérie z nabíjačky.
• Čas nabitia úplne vybitej dodávanej batérie pri teplote 25 °C je približne 220 min. a reálny čas
nabitia je približne 160 min. V určitých podmienkach môže nabíjanie trvať dlhšie.
6
2 Vloženie batérií alebo pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ (nedodáva sa)
ɟ
Kryt na batérie/kartu
„Memory Stick Duo“
ɠ
Vložte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“
stranou s kovovou plôškou
otočenou smerom k
displeju LCD.
Ovládač
vysúvania batérie
Ostrým koncom batérie zatlačte
ovládač vysúvania batérie a vložte
batériu.
1 Otvorte kryt na batérie/kartu „Memory Stick Duo“.
SK
2 Vložte kartu „Memory Stick Duo“ (nedodáva sa) tak, aby s kliknutím zapadla
na miesto.
3 Vložte batériu
4 Zatvorte kryt na batériu/kartu „Memory Stick Duo“.
[ Keď nie je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“
Fotoaparát nasníma alebo prehrá zábery pomocou vnútornej pamäte
(približne 56 MB).
[ Kontrola zostávajúceho času batérie
Otvorte kryt objektívu a stlačením tlačidla POWER zapnite a skontrolujte čas na
displeji LCD.
Indikátor
zostávajúceho času
Zostávajúci čas
• Zobrazenie správneho zostávajúceho času batérie
trvá približne jednu minútu.
• Zostávajúci čas batérií sa nemusí v určitých
podmienkach zobrazovať presne.
• Po prvom zapnutí sa zobrazí obrazovka nastavenia
času (str. 9).
Displej LCD
7
[ Vybratie batérie/pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
Otvorte kryt na batériu/kartu „Memory Stick Duo“.
8
„Memory Stick Duo“
Batéria
Uistite sa, že nesvieti indikátor prístupu
a potom naraz zatlačte kartu „Memory
Stick Duo“ dovnútra .
Posuňte ovládač vysúvania batérie.
• Dajte pozor, aby batérie nevypadli.
• Nikdy nevyberajte batérie, ak svieti
indikátor prístupu.
3 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie času
Prepínač režimu
Tlačidlo POWER
Objektív
Kryt objektívu
ɟ Ovládacie tlačidlo
2
1
3
SK
1 Vyberte režim
pomocou prepínača režimu a potom stlačte tlačidlo
POWER alebo posuňte kryt objektívu nadol.
2 Pomocou ovládacieho tlačidla nastavte čas.
1 Vyberte formát zobrazenia dátumu pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte
tlačidlo z.
2 Každú položku vyberte pomocou tlačidiel b/B a potom nastavte číselnú hodnotu
pomocou tlačidiel v/V a stlačte tlačidlo z.
3 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla B a potom stlačte tlačidlo z.
[ Zmena nastavenia dátumu a času
Vyberte možnosť [Clock Set] na obrazovke
(Setup) (str. 17).
[ Pri zapnutí zariadenia
• Kým nenastavíte čas, obrazovka nastavenia času Clock Set sa bude zobrazovať po
každom zapnutí fotoaparátu.
• Ak je fotoaparát napájaný batériou a asi tri minúty ho nepoužívate, automaticky sa
vypne z dôvodov šetrenia batérie (funkcia automatického vypnutia).
9
Jednoduché snímanie záberov (režim
automatického nastavenia)
ɠ Spúšť
Mikrofón
Tlačidlo
SHOT)
Prepínač režimu
(STEADY
Tlačidlo priblíženia (W/T)
Tlačidlo
(prepínanie
zobrazenia displeja)
Ovládacie tlačidlo
Lôžko pre statív
(spodná časť)
Tlačidlo
Tlačidlo
(Veľkosť záberu)
(EV)
1 Pomocou prepínača režimu vyberte režim.
Statický záber: Stlačte tlačidlo
Videozáznam: Stlačte tlačidlo
.
.
2 Držte fotoaparát pevne zovretý v rukách.
Snímaný objekt nastavte
do stredu zaostrovacieho
rámčeka.
3 Pomocou spúšte snímajte zábery.
Statický záber:
1 Zaostrite stlačením spúšte do
polovice a jej podržaním.
Indikátor uzamknutia AE/AF
Indikátor z (uzamknutie AE/AF)
(zelený) zabliká, zapípa, potom
prestane blikať a zostane svietiť.
2 Zatlačte spúšť až na doraz.
Zaznie zvuk uzávierky.
Videozáznam:
Zatlačte spúšť až na doraz.
Ak chcete nahrávanie zastaviť, stlačte znova spúšť až na doraz.
10
[
[
Používanie funkcie
priblíženia
Stlačte tlačidlo priblíženia.
• Keď pomer zväčšenia prekročí hodnotu 3×,
fotoaparát použije funkciu digitálneho
priblíženia.
• Počas snímania videa fotoaparát približuje
pomaly.
[
Rýchly prehľad (vyhľadanie
posledného nasnímaného
statického záberu)
Blesk (výber režimu blesku pre
statické zábery)
(Žiadny indikátor): Flash Auto
Bliká pri nedostatočnom osvetlení alebo
podsvietení (predvolené nastavenie).
: Zapojený blesk
SL : Pomalá synchronizácia (zapojený blesk)
Rýchlosť uzávierky je na tmavých
miestach pomalá, aby sa zabezpečilo čisté
nasnímanie prostredia mimo dosahu svetla
blesku.
: Odpojený blesk
Macro/Lupa (snímanie blízkych
objektov)
Opakovaným stláčaním tlačidla B (
na ovládacom tlačidle vyberte
požadovaný režim.
)
(Žiadny indikátor): Nepoužíva sa samospúšť
: Nastavenie 10-sekundového
oneskorenia samospúšte.
: Nastavenie 2-sekundového oneskorenia
samospúšte
[
Opakovaným stláčaním tlačidla v ( ) na
ovládacom tlačidle vyberte požadovaný
režim.
[
Opakovaným stláčaním tlačidla V (
na ovládacom tlačidle vyberte
požadovaný režim.
Stlačte spúšť, zabliká indikátor
samospúšte a počas jeho používania
počuť pípanie.
Stlačte tlačidlo b ( ) na ovládacom
tlačidle.
Ak chcete výber zrušiť, znovu stlačte
tlačidlo b.
[
Používanie samočinneho
časovača
)
(Žiadny indikátor): Vypnutá funkcia Macro
: Zapnutá funkcia Macro (strana W: pribl.
8 cm alebo viac, strana T: pribl. 25 cm alebo
viac)
: Zapnutá funkcia Lupa (zamknutá na
stranu W: pribl. 1 až 20 cm)
Funkcia stabilizovaného
záberu
Funkcia stabilizovaného záberu je vždy
aktivovaná, ak je režim
(camera)
nastavený na možnosť [Auto].
Ak chcete potvrdiť jej aktiváciu, stlačte
spúšť do polovice a vyhľadajte na displeji
ikonu funkcie
(STEADY SHOT).
SK
Režimy odlišné od režimu automatického
nastavenia [Auto]:
Stlačením tlačidla
(STEADY
SHOT) zrušíte funkciu stabilizovaného
záberu. Ak chcete zapnúť funkciu
stabilizovaného záberu, stlačte tlačidlo
znova.
[
EV (nastavenie expozície)
Stlačte tlačidlo
(EV) a potom
stlačením tlačidla v/V nastavte
expozíciu.
Smerom k znamienku +: záber sa zosvetlí.
Smerom k znamienku –: záber stmavne.
Ak chcete vypnúť stupnicu nastavenia
EV, znovu stlačte tlačidlo
.
11
[
Zmena veľkosti záberu
Stlačte tlačidlo
(veľkosť záberu) a
pomocou tlačidiel v/V vyberte
požadovanú veľkosť.
Ak chcete vypnúť ponuku veľkosti
záberov, znovu stlačte tlačidlo
.
Statické zábery,
Veľkosť záberu Použitie
7M :
7M
Pre tlač do formátu
A3/11×17" (Up to A3/
11×17"print)
3:2 :
3:2
Prispôsobenie pomeru
kompresie 3:2 (Match 3:2
Aspect Ratio)
5M :
5M
Pre tlač do formátu
A4/8×10" (Up to A4/
8×10"print)
3M :
3M
Pre tlač do formátu
13×18 cm/5×7" (Up to
13×18cm/5×7"print)
2M :
2M
Pre tlač do formátu
10×15 cm/4×6" (Up to
10×15cm/4×6"print)
VGA
Vhodné pre odosielanie
e-mailom (For E-mail)
16:9
Na prehrávanie na 16:9
HDTV3) (Display On
16:9 HDTV)
VGA :
16:9 :
Videozáznamy
Veľkosť záberu Použitie
:640 (Fine)
Prehrávanie na televízore
(vysoká kvalita) (Display
on TV (high quality))
STD
640 :
640 (Standard)
Prehrávanie na televízore
(štandard) (Display on
TV (standard))
FINE
640
160
12
:160
Vhodné pre odosielanie
e-mailom (For E-mail)
[ Informácie o počte
nasnímateľných statických
záberov a nahrávacom čase
videozáznamov
Počet nasnímateľných statických
záberov a nahrávací čas videa sa líšia v
závislosti od vybratej veľkosti záberu.
Statické zábery
Maximálny počet nasnímateľných záberov
Videozáznamy
Maximálny nahrávací čas
• Počet nasnímateľných záberov a nahrávací
čas sa líšia v závislosti od podmienok
snímania.
Prezeranie a odstraňovanie záberov
Prepínač režimu
Tlačidlo
(register)/
(priblíženie pri prehrávaní)
Tlačidlo
(priblíženie pri
prehrávaní)
ɟ Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo
(odstrániť)
Tlačidlo
(prehliadka záberov)
Multikonektor
(spodná strana)
1 Pomocou prepínača režimu vyberte ikonu
.
2 Vyberte záber pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
SK
Videozáznam:
Ak chcete prehrať videozáznam, stlačte tlačidlo z. (Stlačením tlačidla z prehrávanie zastavíte.)
Ak chcete videozáznam previnúť dozadu alebo rýchlo previnúť dopredu, stlačte tlačidlá b/B.
(Ak chcete obnoviť normálne prehrávanie, stlačte tlačidlo z.)
Stlačením tlačidla v/V upravte hlasitosť.
[
Odstránenie záberov
1 Zobrazte záber, ktorý chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo
(odstrániť).
2 Vyberte možnosť [Delete] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
• Záber môžete vymazať v režime Rýchleho prehľadu (str. 11).
[
Zobrazenie zväčšeného záberu (približovanie pri prehrávaní)
Počas zobrazenia statického záberu stlačte tlačidlo
Ak chcete priblíženie zrušiť, stlačte tlačidlo .
Nastavenie časti: v/V/b/B
Zrušenie priblíženia pri prehrávaní: z
[
.
Zobrazenie registra
Stlačte tlačidlo
(register) a vyberte záber pomocou tlačidiel v/V/b/B. Ak chcete
zobraziť ďalšiu (predchádzajúcu) obrazovku registra, stlačte tlačidlo b/B.
Ak sa chcete vrátiť do obrazovky samostatného záberu, stlačte tlačidlo z.
13
[ Odstránenie záberov v režime registra
1 Počas zobrazenia obrazovky registra stlačte tlačidlo
(odstrániť) a pomocou
tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Select], potom stlačte tlačidlo
z.
2 Záber, ktorý chcete odstrániť, vyberte pomocou tlačidiel v/V/b/B a potom stlačením
tlačidla z zobrazte ikonu
(odstrániť) na vybratom zábere.
3 Stlačte tlačidlo
(odstrániť).
4 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla B a potom stlačte tlačidlo z.
[
Prehrávanie série záberov (prehliadka záberov)
Pri prehrávaní statických záberov stlačte tlačidlo
chcete výber zrušiť, znovu stlačte tlačidlo
.
(prehliadka záberov). Ak
[ Prezeranie záberov na obrazovke televízora
1 Pripojte fotoaparát k televíznemu prijímaču pomocou kábla pre viacúčelový terminál
(dodáva sa).
2 Prepínač na kábli pre viacúčelový terminál prepnite do polohy TV.
Do multikonektora
Kábel pre viacúčelový terminál
14
Do vstupných konektorov
pre zvuk a video
Indikátory na displeji
[ Pri snímaní statických záberov
STBY
REC
Pohotovostný režim/
záznam videa
Režim fotoaparátu (výber
scény)
Režim fotoaparátu
(Program)
SL
Režim blesku
Nabíjanie blesku
Mierka približovania
[ Pri snímaní videozáznamov
1.3
Odstránenie efektu
červených očí
Ostrosť
Kontrast
Iluminátor AF
ON
Režim merania
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
Režim farieb
-
ochrana
SK
Značka poradia tlače
(DPOF)
[ Pri prehrávaní
1.3
Mierka približovania
Step
12/16
Prehrávanie po snímkach
N
Prehrávanie
Hlasitosť
B
Macro/Lupa
S AF M AF
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
A
60min
z
M
Režim AF
Zostávajúci čas batérie
Uzamknutie AE/AF
BRK
WB
Režim nahrávania
1.0m
Zaostrenie na vopred
nastavenú vzdialenosť
Stupnica nastavenia
hodnoty EV
Vyváženie bielej farby
15
V Darker
v Brighter
Nastavenie hodnoty EV
D
Upozornenie na vibrácie
STEADY SHOT
101-0012
E
Číslo súboru priečinka
Panel prehrávania
Pripojenie PictBridge
+2.0EV
C
7M
3:2
5M
3M
2M
1M
VGA
16:9
FINE
Hodnota expozície
Číslo ISO
Pripojenie PictBridge
640
Upozornenie na slabú
kapacitu batérií
STD
640
101
Blesk
WB
160
FINE STD
Režim merania
Veľkosť záberu
Kvalita záberu
+
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
Priečinok nahrávania
Zameriavací rámček zóny
AF
Zmena priečinka
101
Vyváženie bielej farby
Priečinok prehrávania
Zostávajúca kapacita
vnútornej pamäte
Zostávajúca kapacita
pamäťovej karty
„Memory Stick“
500
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
E
Histogram
00:00:00
[00:28:05]
Čas záznamu [maximálny
čas pre záznam]
1/30"
Interval v režime Multi
Burst
• Ikona
sa zobrazí, keď
je vypnuté zobrazenie
histogramu (stĺpcového
diagramu).
400
Zostávajúci počet
nasnímateľných záberov
Funkcia NR pomalej
uzávierky
C:32:00
Samočinný časovač
125
Rýchlosť uzávierky
Zobrazenie funkcie
vlastnej diagnostiky
F3.5
Hodnota clony
+2.0EV
Hodnota expozície
Číslo ISO
2006 1 1
9:30 AM
Dátum/čas nahratia
prehrávaného záberu
z PAUSE
z PLAY
Prehranie série záberov
nasnímaných v režime
Multi Burst
BACK/
NEXT
Výber záberov
±0.7EV
Krok posunu hodnoty
expozície
12/12
Číslo záberu/počet
záberov uložených vo
vybratom priečinku
00:00:12
Počítadlo
VOLUME
Úprava hlasitosti
Ponuka
16
Zmena nastavení – tlačidlo Menu/ponuka
Setup
Prepínač režimu
ɟ Tlačidlo MENU
ɠ Ovládacie tlačidlo
1 Nastavte prepínač režimu.
V závislosti od polohy prepínača režimu a nastavení ponuky
položky.
(Camera) sú k dispozícii rôzne
SK
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle vyberte požadovanú položku
ponuky.
• Ak sa požadovaná položka nezobrazí, opakovane stláčajte tlačidlá b/B, kým sa táto položka
nezobrazí na displeji.
• Po výbere položky stlačte tlačidlo z, ak je prepínač režimu nastavený do polohy
.
4 Vyberte nastavenie pomocou tlačidiel v/V.
Vybraté nastavenie sa zväčší a nastaví.
5 Stlačením tlačidla MENU ponuku vypnete.
[ Výber položky ponuky Setup
Stlačte a podržte tlačidlo MENU alebo
vyberte možnosť
(Setup) v kroku 3
a potom stlačte tlačidlo B.
Položku, ktorú chcete nastaviť, vyberte
pomocou tlačidiel v/V/b/B a potom
stlačte tlačidlo z.
17
Podrobné informácie o prevádzke nájdete
1 na strane 17
Položky ponuky
Položky ponuky, ktoré sú k dispozícii, sa menia v závislosti od polohy prepínača režimu
a nastavení ponuky
(camera). Na displeji sa zobrazia len dostupné položky.
Ponuka snímania
(Camera)
COLOR (Color Mode)
Zmena jasu záberu.
9 (Focus)
Zmena spôsobu zaostrovania.
(Metering Mode)
Výber režimu merania.
WB (White Bal)
Úprava farebných tónov.
ISO
Výber svetelnej citlivosti.
(P.Quality)
Nastavuje kvalitu statických záberov.
Mode (REC Mode)
Výber spôsobu nepretržitého snímania.
BRK (Bracket Step)
Posúva nastavenie hodnoty EV, keď je režim nahrávania REC
Mode nastavený na možnosť [Exp Brktg].
M
(Interval)
Vyberá interval snímok, keď je režim nahrávania REC Mode
nastavený na možnosť [Multi Burst].
(Flash Level)
Upravuje intenzitu blesku.
(Contrast)
(Sharpness)
(Setup)
18
Výber režimu fotoaparátu pre statický záber.
Auto:
Umožňuje jednoduché snímanie s automaticky
upravenými nastaveniami.
Program: Umožňuje snímanie s automaticky upravenou
expozíciou (rýchlosť uzávierky, ako aj hodnota
clony). Rôzne nastavenia môžete tiež vybrať v
ponuke.
Režim Scene Selection:
Umožňuje snímanie s vopred vybratými
nastaveniami v závislosti od scenérie.
Nastavenie kontrastu obrazu.
Nastavenie ostrosti obrazu.
Zmena položiek ponuky Setup.
Podrobné informácie o prevádzke nájdete
1 na strane 17
Ponuka na prezeranie
(Folder)
Vyberá priečinok na zobrazenie záberov.
- (Protect)
Ochrana pred náhodným odstránením.
DPOF
Pridanie značky poradia tlače.
(Print)
Tlač záberov pomocou tlačiarne kompatibilnej so
štandardom PictBridge.
(Slide)
Prehrávanie série záberov.
(Resize)
Zmena veľkosti nasnímaného záberu.
(Rotate)
Otočenie statického záberu.
(Divide)
Strih videozáznamov.
(Setup)
Trimming
Zmena položiek ponuky Setup.
Snímanie zväčšeného záberu. (K dispozícii len v prípade, ak
je použitá funkcia priblíženia pri prehrávaní.)
Položky ponuky Setup
SK
Camera 1
AF Mode
Výber režimu automatického zaostrovania.
Digital Zoom
Výber režimu digitálneho priblíženia.
Function Guide
Zobrazenie popisu funkcií počas práce s fotoaparátom.
Red Eye Reduction
Zníženie efektu červených očí pri použití blesku.
AF Illuminator
Doplnkové osvetlenie snímaného objektu za účelom
jednoduchšieho zaostrenia v tmavom prostredí.
Auto Review
Okamžité zobrazenie nasnímaného obrazu na displeji
približne na dve sekundy po nasnímaní statického záberu.
Camera 2
STEADY SHOT
Vyberie režim stabilizovaného záberu.
Internal Memory Tool
Format
Naformátuje vnútornú pamäť.
19
Podrobné informácie o prevádzke nájdete
1 na strane 17
Memory Stick Tool
Format
Naformátuje pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
Create REC. Folder
Vytvorí priečinok na ukladanie záberov na karte „Memory
Stick Duo“.
Change REC. Folder
Zmení aktuálne používaný priečinok na ukladanie záberov.
Copy
Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“.
Setup 1
Download Music
Prevezme hudbu na prehrávanie v prehliadke záberov.
Format Music
Odstránenie všetkých hudobných súborov.
LCD Backlight
Pri používaní fotoaparátu s batériou nastaví jas podsvietenia
displeja LCD.
Beep
Táto funkcia umožňuje výber zvukov, ktoré bude fotoaparát
vydávať počas činnosti.
Language
Initialize
Výber jazyka, v ktorom sa na displeji budú zobrazovať
položky ponuky, výstrahy a správy.
Obnovuje nastavenie na predvolené hodnoty.
Setup 2
20
File Number
Určí metódu priraďovania čísel súborov k záberom.
USB Connect
Vyberá režim USB pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo
tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge pomocou
kábla pre viacúčelový terminál.
Video Out
Nastaví výstupný videosignál podľa systému kódovania
farieb v televízore pripojeného obrazového zariadenia.
Clock Set
Nastaví dátum a čas.
Práca s počítačom
Zábery nasnímané fotoaparátom môžete zobraziť na počítači. Podobne môžete pri
spracovaní statických záberov a videozáznamov využívať výhody softvéru oveľa viac
ako doposiaľ. Ďalšie informácie nájdete v príručke „Príručka Cyber-shot Handbook“.
Podporované operačné systémy pre pripojenie USB a aplikačný
softvér (dodáva sa)
Pre používateľov systému
Windows
Pre používateľov systému
Macintosh
Pripojenie USB
Windows Millennium Edition,
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition
alebo Windows XP Professional
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v10.1 až v10.4)
Aplikačný softvér
„Picture Motion
Browser“
Windows Millennium Edition,
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition
alebo Windows XP Professional
nie je kompatibilný
SK
• Musí sa nainštalovať s vyššie uvedeným operačným systémom pri dodávke.
• Ak operačný systém nepodporuje pripojenie USB, použite čítacie alebo zapisovacie zariadenie
karty Memory Stick (nedodáva sa).
• Viac podrobností o operačnom prostredí aplikačného softvéru „Picture Motion Browser“ nájdete
v príručke „Príručka Cyber-shot Handbook“.
Zobrazenie príručky „Príručka Cyber-shot Handbook“
[ Pre používateľov systému
Windows
1 Zapnite počítač a vložte do jednotky
CD-ROM (dodáva sa) disk CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka uvedená nižšie.
inštrukcií na obrazovke a skopírujte
príručku.
2 Po dokončení inštalácie dvakrát
kliknite na ikonu odkazu na pracovnej
ploche.
[ Pre používateľov systému
Macintosh
1 Zapnite počítač a vložte do jednotky
CD-ROM (dodáva sa) disk CD-ROM.
Vyberte priečinok „Handbook“ a
skopírujte súbor „Handbook.pdf“ uložený
v priečinku „SK“ do vášho počítača.
Po kliknutí na tlačidlo [Cyber-shot
Handbook] sa zobrazí obrazovka na
kopírovanie príručky „Príručka Cybershot Handbook“. Postupujte podľa
2 Po skončení kopírovania dvakrát
kliknite na súbor „Handbook.pdf“.
21
Životnosť batérie a kapacita pamäte
Životnosť batérie a počet záberov, ktoré je možné nasnímať či
prezrieť
Tabuľka zobrazuje životnosť batérie a
približný počet záberov, ktoré je možné
nasnímať alebo prezrieť pri snímaní
záberov v režime [Normal], ak je batéria
(dodáva sa) plne nabitá a teplota okolia
dosahuje 25 °C. Údaje o počte
záznamov, ktoré je možné nasnímať
alebo prezerať, sú platné za
predpokladu, že v prípade potreby
vymeníte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“.
V závislosti od podmienok používania sa
môžu skutočné hodnoty od uvedených
mierne líšiť.
• Kapacita batérie sa s postupujúcim časom a
úmerne frekvencii používania postupne
znižuje.
• Životnosť batérií a počet záberov, ktoré je
možné snímať či prezerať, klesá v
nasledujúcich podmienkach:
– prevádzková teplota je príliš nízka,
– pri častom používaní blesku,
– fotoaparát opakovane zapínate a vypínate,
– pri častom používaní funkcie približovania,
– podsvietenie displeja LCD je nastavené na
vysokú hodnotu,
– funkcia [AF Mode] je nastavená na
hodnotu [Monitor],
– funkcia [STEADY SHOT] je nastavená na
hodnotu [Continuous],
– batéria je takmer vybitá.
[ Pri snímaní statických záberov
Počet záberov
Životnosť batérie
(min.)
Približne 250
Približne 125
• Snímanie v nasledujúcich podmienkach:
–
funkcia (P.Quality) je nastavená na
hodnotu [Fine].
– funkcia [AF Mode] je nastavená na
hodnotu [Single],
– funkcia [STEADY SHOT] je nastavená na
hodnotu [Shooting],
22
– snímanie každých 30 sekúnd,
– striedavé približovanie z polohy W do
polohy T,
– záblesk blesku pri každom druhom
snímaní,
– po 10 snímaniach sa vypne a znova zapne
napájanie.
• Meracia metóda je založená na štandarde
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Veľkosť záberu neovplyvňuje počet
nasnímaných záberov ani životnosť batérie.
[ Prezeranie statických záberov
Počet záberov
Životnosť batérie
(min.)
Približne 4800
Približne 240
• Prezeranie po snímkach v trojsekundových
intervaloch
[ Pri snímaní videozáznamov
Životnosť batérie
(min.)
Približne 110
• Nepretržité snímanie videozáznamov s
nastavenou veľkosťou záberu [160]
Počet statických záberov a čas snímania videozáznamov
Počet statických záberov a čas snímania videozáznamov sa môže meniť v závislosti od
podmienok snímania.
• Podrobné informácie o veľkosti záberu nájdete na strane 12.
[ Približný počet statických záberov (horný riadok udáva počet záberov v
kvalite [Fine] a dolný riadok udáva počet záberov v kvalite [Standard].)
(Čísla: zábery)
Kapacita
Veľkosť
7M
3:2
5M
3M
2M
VGA
16:9
Vnútorná
pamäť
Karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná týmto fotoaparátom
Približne
56 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
16
18
37
67
137
279
573
33
36
73
132
268
548
1125
16
18
37
67
137
279
573
33
36
73
132
268
548
1125
23
25
51
92
188
384
789
43
48
96
174
354
723
1482
37
41
82
148
302
617
1266
67
74
149
264
537
1097
2250
60
66
133
238
484
988
2025
111
123
246
446
907
1852
3798
357
394
790
1428
2904
5928
12154
892
985
1975
3571
7261
14821
30385
60
66
133
238
484
988
2025
111
123
246
446
907
1852
3798
SK
• Počet záberov platí v situácii, ak je režim [Mode] nastavený na možnosť [Normal].
• Ak je počet zostávajúcich záberov na snímanie väčší než 9 999, zobrazí sa indikátor „>9999“.
• Veľkosť záberu môžete zmeniť neskôr (funkcia [Resize], str. 19)
23
[ Približný čas snímania videozáznamov
(Čísla: hodina: minúta: sekunda)
Kapacita
Veľkosť
640(Fine)
Vnútorná
pamäť
Karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná týmto fotoaparátom
Približne
56 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
–
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
640(Standard)
0:02:30
0:02:50
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
160
0:42:40
0:45:30
1:31:30
2:51:20
5:47:00
11:44:20
24:18:20
• Videozáznamy s veľkosťou nastavenou na hodnotu [640(Fine)] je možné nahrávať len na
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Pri prehrávaní záznamu nasnímaného staršími modelmi fotoaparátu Sony v tomto fotoaparáte sa
môže záznam zobraziť v inej než skutočnej veľkosti.
24
Riešenie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa fotoaparátu, pokúste sa ho
vyriešiť nasledovnými spôsobmi.
1 Skontrolujte položky uvedené nižšie a vyhľadajte ich v príručke
„Príručka Cyber-shot Handbook“.
Ak sa na obrazovke zobrazí kód, ako napríklad „C/E:ss:ss“, vyhľadajte ho
v príručke „Príručka Cyber-shot Handbook“.
2 Vyberte batérie a približne po jednej minúte ich znovu vložte a
zapnite napájanie.
3 Obnovte nastavenia (str. 20).
4 Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Upozorňujeme vás, že odovzdaním fotoaparátu do servisného strediska súhlasíte s tým,
že servisní pracovníci môžu skontrolovať obsah vnútornej pamäte a hudobných
súborov.
SK
Batéria a napájanie
Batériu nemožno vložiť do fotoaparátu.
• Pri vkladaní batérií je potrebné zatlačiť ostrým koncom batérie na ovládač vysúvania
batérie (str. 7).
Fotoaparát sa nedá zapnúť.
• Vložte batériu správne (str. 7).
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu (str. 6).
• Batéria je nefunkčná. Vymeňte ju za novú.
• Použite odporúčanú batériu (str. 5).
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory kapacity batérií. Znovu zapnite fotoaparát (str. 9).
• Batéria je nefunkčná. Vymeňte ju za novú.
25
Indikátor zostávajúcej kapacity batérie nefunguje správne.
• Tento jav sa vyskytuje pri používaní fotoaparátu v extrémne chladnom alebo studenom
prostredí.
• Zobrazená zostávajúca kapacita batérie sa líši od aktuálnej kapacity. Správne
zobrazenie kapacity dosiahnete tak, že batériu úplne vybijete a potom úplne nabijete.
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu (str. 6).
• Batéria je nefunkčná. Vymeňte ju za novú.
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Pomocou fotoaparátu nie je možné snímať zábery.
• Skontrolujte voľnú kapacitu vnútornej pamäte alebo karty „Memory Stick Duo“
(str. 23, 24). Ak sú plné, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Odstráňte nepotrebné zábery (str. 13).
– Vymeňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s plôškou na ochranu proti zápisu
prepnutou do polohy LOCK. Nastavte plôšku do polohy umožňujúcej záznam.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
• Pri snímaní statických záberov nastavte prepínač režimu do polohy
.
• Pri snímaní videozáznamov nastavte prepínač režimu do polohy
.
• Veľkosť záberu je pri snímaní videozáznamov nastavená na hodnotu [640(Fine)].
Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Nastavte veľkosť záberu na inú hodnotu, než je hodnota [640(Fine)].
– Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Prezeranie záberov
Fotoaparát neprehráva nasnímané zábery.
• Názov priečinka alebo súboru na počítači sa zmenil.
• Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom, alebo ak bol nasnímaný vo fotoaparáte
iného typu ako je váš prístroj, prehratie súboru pomocou fotoaparátu nie je zaručené.
• Fotoaparát je v režime USB. Odstráňte pripojenie USB.
26
Odporúčania
[ Fotoaparát nepoužívajte ani
neskladujte na nasledujúcich
miestach
• Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v
kontakte s gumovými produktmi alebo
výrobkami z vinylu.
• Extrémne horúce, chladné alebo vlhké
miesta
Na extrémne horúcich miestach, ako napr.
vnútri auta zaparkovaného na slnku, sa môže
telo fotoaparátu vplyvom veľkej teploty
zdeformovať, čo môže zapríčiniť jeho
poruchu.
• Miesta vystavené priamemu slnečnému
žiareniu alebo vysokým teplotám
Fotoaparát môže zmeniť farbu, môže sa
zdeformovať alebo poškodiť.
• Miesta s rizikom značných otrasov
• Miesta so silným magnetizmom
• Piesočnaté alebo prašné miesta
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostal
piesok ani prach. Môže to spôsobiť
poškodenie fotoaparátu, ktoré sa nemusí dať
opraviť.
[ Informácie o prevádzkových
teplotách
[ Prenášanie
Nesadajte si na stoličku alebo iné miesto v
prípade, ak máte fotoaparát uložený v zadnom
vrecku nohavíc alebo sukne. Fotoaparát
môžete poškodiť alebo zničiť.
[ Čistenie
Čistenie displeja LCD
Ak sú na displeji LCD odtlačky prstov alebo
prach a pod., vyčistite ho čistiacou súpravou na
displej LCD (nedodáva sa).
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve odtlačky prstov alebo
prach, vyčistite ho jemnou handričkou.
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu vyčistite jemnou
handričkou mierne navlhčenou vo vode a
prípadnú vlhkosť utrite suchou jemnou
handričkou. Pri čistení nepoužívajte
nasledujúce prostriedky. Môžu spôsobiť
poškodenie povrchovej úpravy či krytu.
• Chemické výrobky, ako napr. riedidlá,
benzín, lieh, jednorazové handričky,
odpudzovače hmyzu, opaľovacie krémy
alebo insekticídy atď.
• Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na
rukách vyššie uvedené chemikálie.
Fotoaparát je navrhnutý na používanie v
teplotnom rozpätí 0 °C až 40 °C. Neodporúča
sa používať fotoaparát v teplotách
presahujúcich tento rozsah.
[ Informácie o kondenzácii vlhkosti
Ak naraz prenesiete fotoaparát z chladného
do teplého prostredia, na vnútorných
súčiastkach fotoaparátu sa môže vytvoriť
skondenzovaná vlhkosť. Táto kondenzácia
vlhkosti môže spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Ak skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu
mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí. Ak
budete používať fotoaparát s navlhnutým
vnútrom objektívu, nebudete môcť nasnímať
ostré zábery.
SK
[ Informácie o vnútornej
nabíjateľnej záložnej batérii
Fotoaparát má nabíjateľnú batériu, ktorá
zaisťuje, že nastavenie času a dátumu a ďalšie
nastavenia budú zachované bez ohľadu na to,
či je fotoaparát vypnutý alebo zapnutý.
Táto nabíjateľná batéria sa nabíja vždy pri
používaní fotoaparátu. Ak však fotoaparát
nepoužívate, postupne sa batéria vybije. Ak
fotoaparát vôbec nepoužívate, vybije sa
batéria úplne približne po jednom mesiaci. V
takom prípade nabite nabíjateľnú batériu vždy
pred použitím fotoaparátu.
Vybitá nabíjateľná batéria však nijako
neovplyvní funkčnosť fotoaparátu, ak
nechcete zaznamenávať dátum a čas snímania.
Nabíjanie vnútornej nabíjateľnej záložnej
batérie
Vložte nabitú batériu do fotoaparátu alebo
zapojte fotoaparát do sieťovej zásuvky
pomocou sieťového adaptéra (nedodáva sa) a
ponechajte fotoaparát 24 hodín alebo viac
vypnutý.
27
Technické parametre
Fotoaparát
Nabíjačka batérií BC-CS3
[Systém]
Požiadavky na napájanie: striedavé napätie od
100 do 240 V, 50/60 Hz, 3,2 W
Výstupné napätie: jednosmerné napätie 4,2 V,
500 mA
Prevádzková teplota: 0 až 40 °C
Teplota pri skladovaní: –20 až + 60 °C
Rozmery: pribl. 66×23×91 mm (š/v/h)
Hmotnosť: pribl. 70 g
Zobrazovacie zariadenie: 7,20 mm (typ 1/2,5)
farebný typ CCD, primárny farebný filter
Celkový počet pixelov fotoaparátu
Pribl. 7 410 000 pixelov
Počet efektívnych pixelov fotoaparátu:
Pribl. 7 201 000 pixelov
Objektív: Carl Zeiss Vario-Tessar, priblíženie
3×, ohnisková vzdialenosť f = 6,33 –
19,0 mm (38 – 114 mm, ak je prepočítaná
na fotoaparát s objektívom 35 mm) F3,5 –
4,3
Kontrola expozície: Automatická expozícia,
Výber scény (9 režimov)
Vyváženie bielej farby: Automatické, Denné
svetlo, Zamračené, Žiarivka, Žiarovka,
Blesk
Formát súboru (kompatibilný so štandardom
DCF):
Statické zábery: Exif Ver. 2.21,
kompatibilné s formátom JPEG,
kompatibilné so štandardom DPOF
Videozáznamy: kompatibilné so
štandardom MPEG1 (monofónne)
Nahrávacie médium: vnútorná pamäť
(približne 56 MB), karta „Memory Stick
Duo“
Blesk: odporúčaná vzdialenosť (hodnota ISO
nastavená na možnosť Auto): pribl. od 0,1
do 2,8 m (W)/pribl. od 0,25 do 2,3 m (T)
Nabíjateľná batéria NP-FT1
Použitá batéria: litium-iónová batéria
Maximálne napätie: jednosmerné napätie
4,2 V
Menovité napätie: jednosmerné napätie 3,6 V
Kapacita: 2,4 Wh (680 mAh)
Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
Ochranné známky
•
•
[Vstupné a výstupné konektory]
Multikonektor
Komunikácia prostredníctvom USB:
rozhranie Hi-Speed USB (kompatibilné s
USB 2.0)
•
•
[Displej LCD]
Panel LCD: 6,2 cm (typ 2,5) s jednotkou TFT
Celkový počet bodov: 230 400 (960×240) bodov
[Napájanie, všeobecne]
Napájanie: nabíjateľná batéria NP-FT1, 3,6 V
Sieťový adaptér AC-LS5K (nedodáva sa),
4,2 V
Spotreba (počas snímania): 1,0 W
Prevádzková teplota: 0 až 40 °C
Teplota pri skladovaní: –20 až + 60 °C
Rozmery: 89,7×54,9×20,6 mm (š/v/h, bez
vyčnievajúcich častí)
Hmotnosť: pribl. 165 g (vrátane batérie NPFT1, remienka na zápästie atď.)
Mikrofón: Mono
Reproduktor: Mono
Exif Print: kompatibilné
PRINT Image Matching III: kompatibilné
PictBridge: kompatibilné
28
•
•
•
je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
„Memory Stick“,
, „Memory Stick
PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„MagicGate“ a
sú
ochrannými známkami spoločnosti Sony
Corporation.
„InfoLITHIUM“ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
Microsoft, Windows a DirectX sú
registrovanými ochrannými známkami alebo
ochrannými známkami spoločnosti
Microsoft Corporation v USA a/alebo iných
krajinách.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac a eMac sú
ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti Apple
Computer, Inc.
Intel, MMX a Pentium sú ochrannými
známkami alebo registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Intel Corporation.
Ďalej všeobecne platí, že všetky ostatné
názvy produktov a systémov uvedené v
tomto návode sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami
príslušných vývojárskych alebo výrobných
spoločností. Značky ™ a ® sa v tejto
príručke vždy nepoužívajú.
E termékkel kapcsolatos további információk és
válaszok a gyakran feltett kérdésekre a
Vevőszolgálat honlapján találhatók.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
100%-ban újrahasznosított papírra, illékony szerves
vegyületektől mentes, növényi olaj alapú tintával
nyomtatva.
Vytlačené na 100% recyklovanom papieri s použitím
atramentu vyrobeného na báze rastlinného oleja bez
nestálych organických zlúčenín.
Printed in Japan
Download PDF

advertising