Sony | DSC-T77 | Sony DSC-T77 Návod na použitie

4-000-950-11(1)
Digitális fényképezőgép
Digitálny fotoaparát
DSC-T77
Használati útmutató
···············································································
HU
Kérjük, hogy a készülék használata előtt alaposan olvassa el ezt az útmutatót,
és őrizze meg, hogy később is tanulmányozhassa.
Návod na používanie
············································································
Než začnete fotoaparát používať, prečítajte si pozorne tento návod
a uschovajte si ho pre prípadné budúce použitie.
© 2008 Sony Corporation
SK
Magyar
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki
a készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
[ Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
FIGYELEM!
Csak a megadott típusú akkumulátort/elemet
használja. Ellenkező esetben tűz vagy sérülés
keletkezhet.
Ne tegye ki az akkumulátorokat túlzott
hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy
hasonlónak.
Az európai vásárlók
figyelmébe
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
átjátszókábellel használják.
[ Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
[ Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy
húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
2
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé
vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket,
ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok
megőrzése érdekében elengedhetetlen az
energiaellátás folyamatosságának biztosítása,
csak az arra felkészült szerviz állomány
cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa el azt
az arra kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
[ Megjegyzés az EU-s irányelveket
követő országokban élö
vásárlóink számára
A termék gyártója a Sony Corporation (címe:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japán). EMC- és termékbiztonsági ügyekben
a hivatalos márkaképviseletet a Sony
Deutschland GmbH (címe: Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) látja
el. Kérjük, hogy minden szerviz- és
garanciakérdéssel a különálló szerviz- és
garanciadokumentumban megadott címen
keresse fel munkatársainkat.
HU
3
Tartalomjegyzék
A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések ................... 6
Első lépések ............................................................................ 8
A mellékelt tartozékok ellenőrzése ............................................................ 8
Részek azonosítása ................................................................................... 9
Az akkumulátoregység feltöltése ............................................................. 10
Akkumulátoregység/„Memory Stick Duo” (nem mellékelt) behelyezése .... 12
Az óra beállítása....................................................................................... 14
Fényképezés/képek megtekintése
............ 16
Fényképezés............................................................................................ 16
Képek megtekintése ................................................................................ 17
Fényképezőfunkciók használata
........................................ 18
Mosoly érzékelése és automatikus fotózás (Smile Shutter – Mosoly
Exponálás) ............................................................................................... 18
Automatikusan érzékeli a fényképezés körülményeit
(Színhely felismerés) ................................................................................ 19
Közeli képek fényképezése (Makró/Közeli fókusz) .................................. 20
Az időzítő használata ............................................................................... 21
Vaku üzemmód kiválasztása.................................................................... 21
Egy bizonyos pont fókuszálásakor .......................................................... 22
Az alany arcára fókuszálva (Arcfelismerés).............................................. 22
A kép méretének kiválasztása, hogy a használatnak megfeleljen ........... 23
A témának megfelelő Fényképezési üzemmód használata
(Helyszínválasztás)................................................................................... 25
Mozgóképek felvétele.............................................................................. 26
Minimális jel kijelzése (Egyszerű fényképezés) ........................................ 27
A Megtekintés funkció használata
.................................... 28
Nagyított fénykép megtekintése (Lejátszás zoom) .................................. 28
Képek teljes képernyős megjelenítése (Széles zoom) ............................. 28
Egy álló elrendezésű kép forgatása (Ideiglenesen
elforgatott megjelenítés) .......................................................................... 29
Fényképek megtekintése zenével (Diabemutató) .................................... 29
Kép keresése (Indexkép) ......................................................................... 30
A kijelzés formátumának kiválasztása (Megtekintő üzemmód) ............... 30
4
Képek törlése
.................................................................................. 32
Az aktuálisan megjelenített kép törlése................................................... 32
Több kép törlése ..................................................................................... 32
Minden kép törlése (Formáz) ................................................................... 33
A fényképezőgép csatlakoztatása egyéb
eszközökhöz .................................................................................... 34
A képek megtekintése TV-n .................................................................... 34
Fényképek nyomtatása ........................................................................... 35
A fényképezőgép használata számítógéppel .......................................... 36
Fényképezőgép beállításainak változtatása ................ 40
A képernyőkijelző módosítása................................................................. 40
A működési hangok megváltoztatása ..................................................... 40
A HOME képernyő használata ................................................................ 41
A MENU elemek használata .................................................................... 43
Funkciók használata az Automatikus program üzemmódban ................ 46
Egyéb
.................................................................................................... 47
„A Cyber-shot kézikönyve” megtekintése............................................... 47
A képernyőn megjelenített ikonok listája................................................. 48
Hibaelhárítás............................................................................................ 50
Óvintézkedések ....................................................................................... 53
Minőségtanúsítás .................................................................................... 54
5
x A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések
A belső memória és a „Memory
Stick Duo” biztonsági mentése
Ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, és ne
távolítsa el az akkumulátoregységet, illetve
a „Memory Stick Duo”-t, ha világít a
memóriaműködés-jelző lámpa. Ellenkező
esetben sérülhetnek a belső memóriában
vagy a „Memory Stick Duo”-n tárolt
adatok. Az adatok védelme érdekében
készítsen biztonsági másolatot.
A kezelőfájlokról
Amikor egy „Memory Stick Duo”-t
kezelőfájl nélkül helyez be a
fényképezőgépbe és bekapcsolja, akkor a
„Memory Stick Duo” szabad részéről
automatikusan készül egy kezelőfájl. Egy
kis időbe telhet, míg elvégezheti a
következő műveletet.
A felvétellel/lejátszással
kapcsolatos megjegyzések
• A felvétel megkezdése előtt
próbafelvétellel ellenőrizze a
fényképezőgép hibátlan működését.
• A fényképezőgép nem porálló, nem
cseppálló és nem vízálló. A
fényképezőgép használata előtt olvassa el
figyelmesen az „Óvintézkedések”
(53. oldal) című fejezetet.
• Óvja a fényképezőgépet a víztől. A
fényképezőgép belsejébe jutó víz hibás
működést okozhat. Előfordulhat, hogy a
fényképezőgép nem javítható meg.
• Ne fordítsa a fényképezőgépet a nap vagy
más fényes fényforrás felé. Ez a
fényképezőgép hibás működését
okozhatja.
• Ne használja a fényképezőgépet erős
rádióhullámokat gerjesztő vagy sugárzást
kibocsátó helyek közelében. Ellenkező
esetben a fényképezőgép nem rögzíti és
nem játssza le hibátlanul a fényképeket.
• A fényképezőgép használata homokos
vagy poros helyen hibás működést
okozhat.
• Ha pára csapódik le rá, a fényképezőgép
használata előtt távolítsa el azt
(53. oldal).
6
• Ne rázza vagy ütögetesse a
fényképezőgépet. Ez meghibásodást
okozhat, és előfordulhat, hogy nem tud
képeket rögzíteni. Ezenkívül az
adathordozó használhatatlanná válhat,
vagy a képadatok sérülhetnek.
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku
felületét. A vaku hőkibocsátása miatt a
vaku felületén lévő szennyeződés
elszíneződhet, illetve rátapadhat a vaku
felületére, ami elégtelen
fénykibocsátáshoz vezethet.
Megjegyzések az LCDképernyővel kapcsolatban
• Az LCD-képernyő rendkívül nagy
pontosságú gyártástechnológiával
készült, így a képpontok legalább
99,99%-a ténylegesen működőképes.
Ennek ellenére néhány apró fekete és/
vagy fényes (fehér, piros, kék vagy zöld
színű) pont jelenhet meg az LCDképernyőn. Ezek a pontok a gyártási
folyamat velejárói, és nem befolyásolják a
felvétel minőségét.
• Ha vízcsepp vagy más folyadék kerül az
LCD-képernyőre, azonnal törölje le a
képernyőt egy puha ruhával. Az LCDképernyőn hagyott folyadékok árthatnak
a készülék minőségének, és
meghibásodást okozhatnak.
A képadat kompatibilitásával
kapcsolatos megjegyzések
• A fényképezőgép megfelel a JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) DCF
(Design rule for Camera File system)
által létrehozott univerzális szabványnak.
• A Sony nem vállal garanciát arra, hogy
fényképezőgép le tudja játszani a más
készülékkel rögzített vagy módosított
képeket, illetve arra, hogy ezzel
fényképezőgéppel készített képek más
készülékkel lejátszhatók.
Szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
Televíziós műsorok, filmek, videoszalagok
és egyéb anyagok szerzői jog által védettek
lehetnek. Ilyen anyagok engedély nélküli
felvétele a vonatkozó jogszabályokba
ütközhet.
A felvételek sérüléséért, illetve a
felvételi hibákért nem vállalunk
felelősséget
A Sony nem vállalja a felvétel tartalmának
ellentételezését, ha a felvétel vagy a
lejátszás elmaradása a készülék vagy az
adathordozó, stb. hibájából következik be.
7
Első lépések
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
• BC-CSD akkumulátortöltő (1)
• CD-ROM (1)
– Cyber-shot alkalmazási szoftver
– „A Cyber-shot kézikönyve”
– „Cyber-shot - A következő lépés”
• Használati útmutató (ez az útmutató)
(1)
• Hálózati tápkábel (1) (nem mellékelt
tartozék az USA-ban és Kanadában)
x A csuklópánt használata
Első lépések
Erősítse fel a szíjat, és hurkolja a
csuklójára, megóvva ezzel a
fényképezőgépet a leesés miatti
sérülésektől.
Fül
• NP-BD1 újratölthető
akkumulátoregység (1)/akkumulátortok
(1)
x A festőtoll használata
• Festőtoll (1)
A festőtollat akkor használhatja, amikor
az érintőképernyő működik. A
csuklópántra erősíthető.
• USB, A/V kábel a többcélú
kivezetéshez (1)
Megjegyzés
• Ne vigye a fényképezőgépet a
festőtollnál fogva. A fényképezőgép
leeshet a festőtollról.
• Csuklószíj (1)
• Alaplemez F (1)
Az alaplemez akkor használandó,
mikor a fényképezőgépet a Cyber-shot
station-re helyezi (nem mellékelt).
8
Részek azonosítása
A Zoom (W/T) kar
B Exponálógomb
C Mikrofon
D POWER gomb/POWER jelző
Első lépések
E Vaku
F Önkioldó jelzője/Mosolyexponálás
lámpa /AF segédfény
G Lencse
H Lencsevédő
I LCD-képernyő/érintőképernyő
J
(Lejátszás) gomb
K Fül a csuklószíj/markolat számára
L Hangszóró
M Akkumulátor/„Memory Stick
Duo” fedél
N Állványcsatlakozó
• Használjon olyan állványt, amelynek
Alja
rögzítőcsavarja rövidebb 5,5 mm-nél.
Különben nem lehet a fényképezőgépet
az állványon megfelelően rögzíteni, és a
fényképezőgép megsérülhet.
O Akkumulátorkioldó kar
P Memóriaműködés jelző
Q „Memory Stick Duo” nyílás
R Akkumulátor-behelyező nyílás
S Többcélú csatlakozó
9
Az akkumulátoregység feltöltése
be az
1 Helyezze
akkumulátoregységet az
akkumulátortöltőbe.
•
Az akkumulátort részlegesen töltött
állapotból is feltöltheti.
Első lépések
Akkumulátoregység
az
2 Csatlakoztassa
akkumulátortöltőt a
fali csatlakozóhoz.
Az USA-beli és a kanadai vásárlóknak
Dugasz
Ha az akkumulátor egységet a
CHARGE lámpa elalvása
után megközelítőleg még egy
óráig tölti, akkor a töltöttség
valamivel tovább tart (teljes
töltés).
CHARGE jelzőlámpa
Világít: Töltés
Kikapcsolt: Feltöltés
befejeződött (normál töltés)
CHARGE jelzőlámpa
Az USA-n és Kanadán kívüli országok/
tartományok vásárlóinak
Hálózati
tápkábel
CHARGE
jelzőlámpa
a töltés befejeződött, távolítsa el az
3 Mikor
akkumulátortöltőt.
10
x Töltési idő
Teljes töltési idő
Normál töltési idő
Kb. 220 perc
Kb. 160 perc
Megjegyzések
• A fenti táblázat a teljesen kisütött akkumulátoregységek töltéséhez szükséges időt mutatja
x Az akkumulátor üzemidő és a rögzíthető/megtekinthető
képek száma
Akkumulátor használati
idő (perc)
Képek száma
Fényképezéskor
Kb. 110
Kb. 220
Fényképek megtekintése
Kb. 230
Kb. 4600
Első lépések
25°C-os hőmérsékleten. A töltés a felhasználás feltételeinek és körülményeinek
függvényében hosszabb ideig tarthat.
• Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a legközelebbi fali csatlakozóhoz.
• Ha a CHARGE jelző nem is világít, az akkumulátortöltő feszültség alatt áll mindaddig,
amíg azt ki nem húzza a fali konnektorból. Ha az akkumulátor töltő használata közben
üzemzavart tapasztal, akkor azonnal húzza ki a csatlakozódugót a fali konnektorból, hogy
áramtalanítsa a készüléket.
• Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a hálózati tápkábelt a fali konnektorból, és vegye ki
az akkumulátoregységet az akkumulátortöltőből.
• Használatát kompatibilis Sony akkumulátorral tervezték.
• A mérési eljárás a CIPA szabványon alapul. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Megjegyzés
• Az akkumulátor üzemideje és fényképek száma a fényképezőgép beállításaitól függ.
zA fényképezőgép használata külföldön
A fényképezőgépet, az akkumulátortöltőt (mellékelt) és az AC-LS5K AC adaptert (nem
mellékelt) minden olyan országban használhatja, ahol a villamos hálózat feszültsége
100 V – 240 V AC, frekvenciája 50/60 Hz.
Ne használjon elektronikus átalakítót (utazó áramátalakító). Ez hibás működést okozhat.
11
Akkumulátoregység/„Memory Stick
Duo” (nem mellékelt) behelyezése
1 Nyissa fel a fedelet.
Első lépések
be a „Memory Stick
2 Helyezze
Duo”-t (nem mellékelt).
Miközben a kivezetés oldala az objektív
felé néz, tolja be a „Memory Stick Duo”-t,
míg az a helyére nem kattan.
be az
3 Helyezze
akkumulátoregységet.
Állítsa a v jelet az akkumulátoron az
akkumulátort kioldó karhoz, majd
helyezze be az akkumulátort, miközben
a kart a nyíl irányába nyomja.
4 Csukja le a fedelet.
12
x Milyen „Memory Stick”-et
használhat
„Memory Stick Duo”
x Az akkumulátoregység
eltávolítása
Akkumulátorkioldó
kar
„Memory Stick”
A fényképezőgéphez nem használhat
„Memory Stick” kártyát.
Csúsztassa el az
akkumulátorkioldó kart.
Ügyeljen, hogy ne ejtse le az
akkumulátoregységet.
x A „Memory Stick Duo”
eltávolítása
Memóriaműködés
jelző
Győződjön meg arról, hogy a
memóriaműködés-jelző nem
világít, azután nyomja be
egyszer a „Memory Stick
Duo”-t.
Megjegyzés
• Sose távolítsa el a „Memory Stick Duo”-t/
akkumulátor egységet, amikor a
Memóriaműködés-jelző világít. Ez a
„Memory Stick Duo”-n/belső
memóriában tárolt adatok sérülését
okozhatja.
x Amikor nincs behelyezve
„Memory Stick Duo”
A képeket a fényképezőgép a belső
memóriában tárolja (hozzávetőlegesen
15 MB).
Első lépések
Használhat még „Memory Stick PRO
Duo”-t vagy „Memory Stick PRO-HG
Duo”-t is a fényképezőgéphez.
A készíthető képek számáról/felvehető
időről szóló információt lásd a 24., és a
27. oldalon. Más fajta „Memory Stick”
vagy memóriakártya nem kompatibilis a
fényképezőgéppel.
Ha át szeretne másolni a képeket a
belső memóriából egy „Memory Stick
Duo”-ra, helyezze be a „Memory
Stick Duo”-t a fényképezőgépbe,
érintse meg a
jelet, és
válassza ki a [Másolás]-t a [Memória
eszköz]-ben a
(Memóriakezelés)
(42. oldal).
x Az akkumulátor
töltöttségének ellenőrzése
Az akkumulátor töltöttségének
jelzője az LCD-képernyő bal felső
sarkában látható.
Magas
Alacsony
Megjegyzések
• Kb. egy percet vesz igénybe, míg az
akkumulátor hátralévő üzemidejének
kijelzése megjelenik.
• A maradéktöltés kijelző bizonyos
körülmények között esetleg helytelenül
működhet.
• Ha NP-FD1 akkumulátor egységet (nem
mellékelt) használ, akkor a perc kijelző
szintén látható a hátralévő töltöttség
kijelző után.
• Az akkumulátor kapacitása bizonyos idő
elteltével és a használat során csökken.
Mikor az akkumulátor egység
üzemideje érzékelhetően csökken, azt
ki kell cserélni. Vásároljon új
akkumulátoregységet.
13
Az óra beállítása
1 Hajtsa le a lencsevédőt.
POWER gomb
Első lépések
A fényképezőgép be van kapcsolva.
• A fényképezőgépet a POWER
gomb megnyomásával is
bekapcsolhatja.
• Egy kis időbe telhet, míg a gép
bekapcsol, és lehetővé teszi a
működést.
Lencsevédő
meg a kívánt
2 Érintse
dátumkijelzési
formátumot, majd a
gombot.
meg az egyes
3 Érintse
elemeket, majd érintse
meg a v/V jeleket,
hogy beállítsa a
számértéküket.
•
Az éjfélt a 12:00 AM, a delet a
12:00 PM jelöli.
meg az [OK]
4 Érintse
ikont.
Megjegyzések
• Ez a fényképezőgép nem rendelkezik a képekre dátumot illesztő funkcióval. A CD-ROM-
on (mellékelt) található „PMB”-vel a képeket dátummal együtt nyomtathatja ki vagy
mentheti el.
• Ha a fényképezőgép be van kapcsolva, és ön nem működteti 3 percig, a fényképezőgép
automatikusan kikapcsol (Automatikus kikapcsolás funkció).
14
x A dátum és idő újra beállítása
Érintse meg a
t
(Beáll.ok) t [Óra beállítások]-at (42. oldal).
Első lépések
15
Fényképezés/képek megtekintése
Fényképezés
1 Hajtsa le a lencsevédőt.
A fényképezőgép be van kapcsolva.
Lencsevédő
Fényképezés/képek megtekintése
a
2 Tartsa
fényképezőgépet
biztosan, ahogyan
az ábrán látható.
• Csúsztassa a zoom (W/T)
kart a T oldalra a
nagyításhoz.
Csúsztassa a W oldalra a
visszatéréshez.
meg félig az
3 Nyomja
exponáló gombot,
Exponálógomb
SteadyShot
(stabil kép) jel
hogy fókuszáljon.
Amikor az
látható a kijelzőn,
azt jelöli, hogy a SteadyShot
(stabil kép) működik. Amikor a
kép a fókuszban van, sípolás
hallható, és a z jelzés világítani
kezd. A legkisebb felvételi
távolság kb. 8 cm (W), 50 cm (T)
(a lencsétől).
le teljesen az
4 Nyomja
exponálógombot.
A kép elkészült.
16
Zoom (W/T) kar
AE/AF
rögzítés
Képek megtekintése
meg a
1 Nyomja
gombot.
(Lejátszás)
Az utolsó fénykép van megjelenítve.
• Ha a „Memory Stick Duo”-ra mentett,
más fényképezőgéppel készített
képeket nem lehet lejátszani ezen a
fényképezőgépen, a képek
megtekintéséhez használja a [Mappa
megtek.] (30. oldal) opciót.
x Az előző/következő kép
kiválasztása
Érintse meg a
(Következő)/
(Előző) jelet a képernyőn.
x Kép törlése
Érintse meg a (Töröl)-t, majd
érintse meg az [OK]-t.
Fényképezés/képek megtekintése
(Lejátszás) gomb
x Visszatérés fényképezéshez
Az exponálógombot félig nyomja le.
x A fényképezőgép kikapcsolása
Csukja be a lencsevédőt.
• A fényképezőgépet a POWER gomb megnyomásával is kikapcsolhatja.
17
Fényképezőfunkciók használata
Mosoly érzékelése és automatikus fotózás
(Smile Shutter – Mosoly Exponálás)
meg a
(FELV.
1 Érintse
ümód) t
(Autom.
beállítás) t
vagy
t (Mosoly ikon)-t.
mosoly
2 Várakozás
érzékelésére.
Ha a mosoly szintje meghaladja a
b kijelzés pontját, a
fényképezőgép automatikusan
képeket készít. Ha újra megérinti
a
(Mosoly ikont), a
Mosolyexponálás befejeződik.
• Ha Mosolyexponálás közben
Arcérzékelés-keret
megnyomja az exponálógombot,
Mosolyérzékelés érzékenységének kijelzése
a fényképezőgép fényképet
készít Automatikus
üzemmódban, majd visszatér
Mosoly Exponálás üzemmódba.
zÚtmutatás a mosolyok jobb megörökítéséhez
1 Ne takarja el a szemet frufruval.
2 Próbálja az arcot úgy beállítani, hogy
az a fényképezőgéppel szemben és
minél inkább vele egy síkban legyen.
Az érzékelés mértéke nagyobb,
amikor a szemek szűkítettek.
3 Nyitott szájjal mosolyogjon. A mosoly
könnyebben felismerhető, ha a fogak
látszanak.
18
Automatikusan érzékeli a fényképezés
körülményeit (Színhely felismerés)
A fényképezőgép automatikusan érzékeli a fényképezés körülményeit, majd
elkészíti a fényképet.
meg a
(FELV.
1 Érintse
ümód) t
(Autom.
beállítás) t
ikont.
vagy az
(Színhely felismerés) t kívánt
(Ki): Nem használ Színhely Felismerést.
(Auto): Ha a fényképezőgép felismeri a jelenetet, átkapcsol az optimális
beállításokra, és elkészíti a fényképet.
(Megnövelt): Ha a fényképezőgép felismeri a jelenetet, átkapcsol az
optimális beállításokra, és elkészíti a fényképet.
Emellett, amikor a fényképezőgép felismeri a (Szürkület)-et,
(Szürkületi portré)-t,
(Szürkület állvánnyal)-t,
(Ellenfény)-t vagy
(Portré ellenfényben), egy újabb képet készít. Amikor a fényképezőgép
felismeri
(Portré)-t, akkor a Pislogásszűrő működésbe lép.
Fényképezőfunkciók használata
meg a
t
2 Érintse
üzemmód jelet t
-t.
Megjegyzés
• A Színhely Felismerés nem működik a
(Makró be),
(Közeli fókusz lehetséges)
vagy a Sorozatkép üzemmódban.
19
zMikor a fényképezőgép felismeri a helyszínt
Mikor a fényképezőgép felismeri a jelenetet.
(Szürkület),
(Szürkületi portré),
(Szürkület állvánnyal),
(Ellenfény),
(Portré ellenfényben),
(Tájkép),
(Makró)
vagy
(Portré) megjelenik.
Amikor a fényképezőgép nem ismeri fel a
helyszínt, a kép Színhely Felismeréssel készül [Ki].
Színhely felismerés ikon
Értékek beállítása ikon
Közeli képek fényképezése (Makró/Közeli
fókusz)
Fényképezhet gyönyörű közeli képeket olyan, kisméretű témákról, mint a
rovarok és a virágok.
meg az
(Makró)-t
1 Érintse
t kívánt üzemmód jelet
t
-t.
(Auto): A fényképezőgép
automatikusan átfókuszál a távoli
tárgyakról közeli fényképezéshez.
Normál esetben állítsa ebbe az
üzemmódba a fényképezőgépet.
(Makró be): A fényképezőgép elsősorban a közeli tárgyakra fókuszál.
Válassza a Makró be opciót, ha közeli tárgyakat fényképez.
(Közeli fókusz lehetséges): Használja ezt az üzemmódot, ha még a
Makró felvételnél is kisebb távolsággal kíván fényképezni.
Rögzítve a W oldalon: Kb. 1 – 20 cm
20
Az időzítő használata
meg a
1 Érintse
(Önkioldó) t kívánt
üzemmód jelet t
-t.
(Ki): Nincs időzítő.
(Önkioldó 10 mp): A kép
rögzítése 10 másodperces
késleltetés után kezdődik.
Használja ezt a funkciót, ha ön is
benne szeretne lenni a képben. Az érvénytelenítéshez érintse meg a
-t.
(Önkioldó 2 mp): A kép rögzítése kétmásodperces késleltetés után
kezdődik. Ez az elmosódottságot kerüli el, amelyet az exponáló gomb
lenyomása közben a stabilitás hiánya okozhat.
Vaku üzemmód kiválasztása
meg az
(Vaku)
1 Érintse
t kívánt üzemmód jelet
t
-t.
(Automatikus vaku): A vaku
villan, ha nincs elegendő fény,
illetve ellenfény van.
(Vaku be): A vaku mindig
működik.
(Lassú szinkron): A vaku mindig működik. Sötét helyen a zársebesség
lassú azért, hogy a vaku hatótávolságán kívül eső hátteret is tisztán felvegye.
(Vaku ki): A vaku nem működik.
Fényképezőfunkciók használata
meg az exponálógombot.
2 Nyomja
Az önkioldó lámpa pislog, és sípolás hangzik, amíg a zár ki nem old.
Megjegyzések
• Nem használhatja a
(Vaku be)-t vagy a
(Lassú szinkron)-t, amíg a Színhely Felismerő
[Auto]-ra vagy [Megnövelt]-re van állítva.
• Ha a vaku be van állítva, a sorozatkép üzemmódban nem feltétlen működik.
21
Egy bizonyos pont fókuszálásakor
Érintse meg a pontot a képernyőn, amelyre fókuszálni akar, hogy a fókuszálás
helyét megváltoztassa.
a
1 Irányítsa
fényképezőgépet a témára,
majd érintse meg azt a
pontot a képernyőn,
amelyre fókuszálni akar.
A fókuszpontot olyan sokszor
változtathatja meg, ahányszor
akarja, mielőtt félig lenyomná a
kioldót.
• Ha azt szeretné, hogy a
fényképezőgép automatikusan
válasszon fókuszpontot, érintse
meg az
jelet.
•
: Arc érzékelve.
: Nincs arc érzékelve.
Az alany arcára fókuszálva (Arcfelismerés)
A fényképezőgép felismeri az alany arcát, és arra fókuszál. Azt is kiválasztatja,
melyik alany élvez elsőbbséget fókuszáláskor.
meg a
t
1 Érintse
(Arcfelismerés) t
kívánt üzemmód jelet
t
-t.
(Amikor megérinti): Érzékeli az
arcot, ha a képernyő olyan részét
érinti meg, melyen arc látható.
(Auto): Kiválasztja azt az
arcot, melyre a fényképezőgépnek automatikusan fókuszálnia kell.
(Gyermek elsőbbség): Felismer és fényképez, elsőbbséget élvez a
gyermek arca.
(Felnőtt elsőbbség): Felismer és fényképez, elsőbbséget élvez a felnőtt
arca.
22
A kép méretének kiválasztása, hogy a
használatnak megfeleljen
A képméret a fényképezéskor rögzített képfájl méretét adja meg.
Minél nagyobb a kép mérete, annál több részlet adható vissza a kép nagyobb
formátumú nyomtatása esetén. Minél kisebb a kép mérete, annál több kép
rögzíthető. A képméretet a majdani megtekintés módját figyelembe véve válassza
meg.
t
1 kívánttméret(Képméret)
t
-t.
Használati irányelvek
10M
(3648×2736)
Nyomtatás akár A3 feletti
méretben
5M
(2592×1944)
Nyomtatás A4 méretig
3M
(2048×1536)
Nyomtatás L/2L méretig
VGA
(640×480)
Csatolás e-mailhez
3:2 (8M)
(3648×2432)
A fotópapírokéval és
képeslapokéval megegyező 3:2
méretarány
16:9 (7M)
(3648×2056)
HDTV-n történő megtekintéshez.
LCD-képernyő
A képek 4:3 vagy 3:2
méretarányban jelennek meg.
Fényképezőfunkciók használata
Fénykép
mérete
16:9 (2M)
(1920×1080)
A képek a teljes képernyőt
kitöltik.
23
Megjegyzés
• Mikor 16:9 méretarányú képeket nyomtat, akkor mindkét széle le lehet vágva.
x A készíthető fényképek száma
A számok alul a táblázatban jelzik a képek számát, amikor a [FELV. ümód]
beállítása [Normál].
(Mértékegység: képszám)
Tárkapacitás
Belső
memória
Méret
Kb.
15 MB
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
10M
3
56
118
242
493
972
1963
5M
6
89
188
384
781
1541
3111
3991
6324
3M
10
144
301
617
1253
2472
4991
10140
VGA
96
1385
2898
5925
12030
23730
47910
97390
3:2(8M)
3
57
119
244
497
980
1980
4024
16:9(7M)
4
60
126
257
523
1031
2083
4234
16:9(2M)
16
230
483
987
2005
3955
7986
16230
Megjegyzések
• A készített képek száma változhat a fényképezés körülményeitől és az adathordozótól
függően.
• Amikor a még felvehető képek száma több mint 9 999, megjelenik a „>9999” kijelzés.
• Mikor a más fényképezőgépekkel készített képeket játszik le ezen a fényképezőgépen, a
képek mérete esetleg nem az aktuális méretben jelenik meg.
24
A témának megfelelő Fényképezési
üzemmód használata (Helyszínválasztás)
ki a Fényképezési
1 Válassza
üzemmódot.
A / / / /
kiválasztásához: Érintse meg
a
(FELV. ümód) t kívánt
üzemmód jelet t
-t.
A / / / / /
kiválasztásához: Érintse meg a
(FELV. ümód) t
(Helyszínválasztás) t kívánt üzemmód jelet t -t.
(Gasztronómia): Ételcsendéleteket fényképez
gazdag színekkel.
(Tengerpart):
Tengerpartot vagy tópartot
fényképez, még élénkebben
adja vissza a víz kékségét.
(Tájkép): Távoli tárgyra
fókuszálva készít fényképet.
(Hó): Havas tájat
fényképezve még tisztábban
adja vissza annak
fehérségét.
(Lágy kattintás): Lágy
tónusú fényképeket készít
portrék, virágok, stb.
számára.
(Tűzijáték): A tűzijátékot
annak teljes ragyogásában
rögzíti.
(Szürkületi portré): Éles
képeket készít éjszakai
helyszínen lévő személyekről,
miközben hűen visszaadja a
helyszín hangulatát.
(Víz alatti): Természetes
színekkel fényképez a víz
alatt, amikor víz alatti tokot
helyezett fel.
(Szürkület): Éjszakai
helyszíneket fényképez,
miközben hűen visszaadja
azok hangulatát.
(Nagy zársebesség):
Mozgó tárgyakat fényképez
világos helyeken.
Fényképezőfunkciók használata
(Nagyérzékenység):
Vaku nélkül készít
fényképeket még gyenge
megvilágítás mellett is.
Megjegyzés
• A vaku nem működik egyes üzemmódokban.
25
Mozgóképek felvétele
meg a
(FELV.
1 Érintse
ümód) t
(Mozgókép
ü.mód) t
-t.
le teljesen az exponáló gombot, hogy videofelvételt
2 Nyomja
rögzítsen.
le teljesen az exponáló gombot újra, hogy a rögzítés
3 Nyomja
befejeződjön.
x Mozgóképek megtekintése
Nyomja le a
(Lejátszás) gombot, és érintse meg a
(Következő)/
gombot hogy kiválasszon egy videofelvételt, hogy megnézze.
Gomb
(Előző)
Művelet
Hangerő-szabályozás
B
Lejátszás
x
Leállítás
M/m
Gyors visszatekerés/Gyors előretekerés
x Fénykép mérete
Minél nagyobb a képméret, annál jobb a kép minősége. Minél több képkockát
játszik le másodpercenként, annál egyenletesebb lesz a lejátszás.
Mozgóképméret
26
Képkocka/
másodperc
Használati irányelvek
640(Kiváló) (640×480)
Kb. 30
TV-képernyőn történő megtekintéshez
(magas képminőség)
640(Standard) (640×480)
Kb. 17
TV-képernyőn történő megtekintéshez
(normál képminőség)
320 (320×240)
Kb. 8
Csatolás e-mailhez
x Maximális felvételi idő
Az alábbi táblázatban a maximális felvételi idők megközelítő értékei láthatók.
Ezek az összes mozgóképfájl teljes idejére vonatkoznak. Folyamatos felvételt
körülbelül 10 percig készíthet.
(Mértékegység: óra : perc : másodperc)
Tárkapacitás Belső
memória
Méret
Kb.
15 MB
640(Kiváló)
–
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
3:22:50
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:00
0:49:20
1:39:40
640(Standard)
0:00:40
0:10:20
0:21:40
0:44:20
1:30:10
2:58:00
5:59:20 12:10:20
320
0:02:50
0:41:30
1:25:20
2:57:40
6:01:00
11:52:00
23:57:30 48:41:50
Megjegyzések
• A felvételi idő változhat a fényképezés körülményeinek és az adathordozó függvényében.
• [640(Kiváló)] méretre beállított mozgóképek csak „Memory Stick PRO Duo”-ra
rögzíthetők.
Minimális jel kijelzése (Egyszerű fényképezés)
Ez az üzemmód csökkenti a beállítások minimális számát, és a kijelzőket jobban
láthatóvá teszi.
meg a
(FELV.
1 Érintse
ümód) t
(Egyszerű
fényképezés) t
-t.
Művelet
Hogyan váltsunk
Önkioldó
Válassza ki az
gombbal.
(Önkioldó 10 mp)-et vagy a
Fényképezőfunkciók használata
• A fényképezőgép nem támogatja a mozgóképek HD felvételét és lejátszását.
(Ki)-t a
Képméret
t Ezután válassza a [Képméret] vagy [Nagy]-ben [Kicsi]
Vaku
t Ezután válassza a [Vaku] vagy [Auto]-ben [Ki]
x Visszatérés a normál megjelenítéshez
Érintse meg a
(FELV. ümód) t
(Autom. beállítás) t
-t.
27
A Megtekintés funkció használata
Nagyított fénykép megtekintése (Lejátszás
zoom)
meg a
(Lejátszás)
1 Nyomja
gombot, hogy megjelenítsen
egy képet, majd érintse meg
a területet, amelyet fel akar
nagyítani.
A kép kétszeres méretre nagyítódik
fel, közepén az a rész, amit
megérintett. Amikor a
az
[Csak kép]-re van beállítva, érintse
meg a képernyő közepét, majd érintse meg a területet, amelyet fel akar
nagyítani.
be a zoomarányt és a
2 Állítsa
pozíciót.
A zoomarány növekszik, ahányszor
megérinti a képernyőt.
/ / / : Beállítja a pozíciót.
: Megváltoztatja a zoomarányt.
: Be-/kikapcsolja a / / /
gombokat.
: Érvényteleníti a lejátszás
A teljes kép kijelzett részét mutatja
zoomot.
Képek teljes képernyős megjelenítése
(Széles zoom)
meg a
1 Nyomja
(Lejátszás) gombot,
hogy megjelenítse a
fényképet, majd érintse
meg a
jelet.
•
28
Érintse meg a
jelet újra, hogy
kilépjen a széles zoomból.
Egy álló elrendezésű kép forgatása
(Ideiglenesen elforgatott megjelenítés)
meg a
1 Nyomja
(Lejátszás) gombot,
hogy megjelenítsen egy
fényképet, válassza ki az
álló elrendezésű képeket,
majd nyomja meg a
jelet.
•
Érintse meg a
jelet újra, hogy
kilépjen a műveletből.
Fényképek megtekintése zenével
(Diabemutató)
hogy megtekintsen egy
fényképet, majd érintse
meg a (Diabemutató)-t.
meg az [Indít] ikont.
2 Érintse
A diabemutató elindul.
•
Hogy kilépjen a diavetítésből, érintse meg a képernyőt, majd érintse meg a
[Kilép]-et.
A Megtekintés funkció használata
meg a
1 Nyomja
(Lejátszás) gombot,
zHáttérzene kiválasztása
CD-ről vagy MP3 formátumban tölthet át zenefájlt a fényképezőgépre, és lejátszhatja azt
a diavetítés alatt. Zenefájlok áttöltéséhez telepítse a „Music Transfer” szoftvert
(mellékelt) a számítógépére (37. oldal), majd kövesse az alábbi utasításokat.
1 Érintse meg a
t
(Diabemutató) t [Zene eszköz] t [Zene letölt.].
2 Hozzon létre USB csatlakozást a fényképezőgép és a számítógép között.
3 Indítás és működés „Music Transfer”.
A „Music Transfer” részletes leírását lásd a „Music Transfer” súgójában.
29
Kép keresése (Indexkép)
meg a
(Lejátszás)
1 Nyomja
gombot hogy megjelenítsen
egy képet, majd érintse meg
a
(Indexkép) jelet.
•
Ha megérinti a
jelet,
kiválaszthatja, hogy 12 vagy
20 képet jelenítsen meg az
indexképernyőn.
meg a /
2 Nyomja
gombokat a lapozáshoz.
•
Az egyképes képernyőhöz a
mozaikkép megérintésével térhet
vissza.
A kijelzés formátumának kiválasztása
(Megtekintő üzemmód)
Lehetővé teszi a kijelzés formátumának megválasztását több kép
megjelenítéséhez, amikor „Memory Stick Duo”-t használ.
meg a
(Lejátszás)
1 Nyomja
gombot, hogy megjelenítsen
egy képet, majd érintse meg
a
(Indexkép) t
(Megtekintő üzemmód) t
jeleket a kívánt
üzemmódhoz.
(Dátum szerint): A képeket dátum szerint jeleníti meg.
(Esemény megtekint.): Elemzi a fényképezés dátumait és gyakoriságát,
majd automatikusan csoportba rendezi és megjeleníti a képeket.
(Kedvencek): A Kedvencek közé választott fényképeket jeleníti meg.
(Mappa megtek.): A képeket megjeleníti, és rendszerezi mappák szerint.
30
x Egyszerűen megtalálja a képeket a megjelenítéshez
Amikor Dátumos megtekintésre/Esemény megtekintésre/Mappa
megtekintésre van állítva:
„Memory Stick Duo” használata esetén érintse meg a
(Dátumlista),
(Esemény lista) vagy
(Mappa kiválaszt.) jeleket, hogy könnyen megtalálja
a kívánt képet.
Dátumlista: Megjeleníti a
listát azokról a képekről,
amelyeket a kiválasztott
időben készített.
Esemény lista:
Megjeleníti a listát azokról
a képekről, amelyek a
kiválasztott eseményhez
tartoznak.
Mappa kiválaszt.: Érintse
meg az [OK]-t, hogy
megjelenítse a mappába
tartozó képek listáját.
Kedvencek: Megjeleníti azoknak a képeknek a listáját,
amelyek az aktuálisan kiválasztott sorszámú Kedvencek
csoportjába tartoznak.
Megjegyzés
A Megtekintés funkció használata
Mikor a Kedvencekre van állítva: Megjeleníthet Kedvencekhez tartozó képeket
hat csoportra osztva.
• Ha nem tudja lejátszani a más fényképezőgépekkel készített képeket, a képeket nézze meg
[Mappa megtek.]-ban.
31
Képek törlése
Az aktuálisan megjelenített kép törlése
1 Érintse meg a
(Töröl) t [OK]-t (17. oldal).
Több kép törlése
meg az
1 Érintse
(Indexkép) t
(Töröl)
jeleket.
kiválasztása
2 Fényképek
törléshez.
1 Érintse meg a / gombokat a
lapozáshoz, majd érintse meg a
képeket a törléshez.
A
jel jelenik meg a
kiválasztott képek mellett.
2 Ismételje meg az 1-es lépést.
t [OK]-t.
3 Érintse meg az
A képek kiválasztásakor válthat az egyképes és az indexképes kijelzési mód
között a
jelet használva.
x Dátum, esemény vagy mappa egységek törlése
t (Töröl) t
(Minden képet a dátumokban),
(Mindent az
eseményen) vagy
(Minden ebben a mappában) t
t [OK].
• A képek a [Mappa megtek.]-ban vannak megjelenítve, mikor a belső memória van
használatban.
32
Minden kép törlése (Formáz)
Minden adatot kitörölhet a „Memory Stick Duo”-ról vagy a belső memóriából.
Ha a „Memory Stick Duo”-t helyezett be, minden adat a „Memory Stick Duo”-ról
kitörlődik. Ha a „Memory Stick Duo”-t nem helyezte be, az összes adat kitörlődik
a belső memóriából. A formázás visszavonhatatlanul töröl minden adatot,
beleértve a zárolt lépeket is.
1
Érintse meg a
t
(Memóriakezelés) t
[Memória eszköz] t
t [Formáz] t
-t.
2
Érintse meg az [OK] ikont.
Képek törlése
33
A fényképezőgép csatlakoztatása egyéb eszközökhöz
A képek megtekintése TV-n
1
Csatlakoztassa a fényképezőgépet a TV-hez a többcélú
kivezetés kábelével (mellékelt).
A többcélú csatlakozóhoz
Az audio-/
videobemeneti
aljzathoz
A többcélú kivezetés kábele
zKépek megtekintése HD (High Definition, Nagy felbontású) TV-n
• A fényképezőgéppel készített képeket megnézheti, ha összeköti a fényképezőgépet egy
HD (High Definition, Nagy felbontású) TV-vel egy HD kimeneti adapter kábel (nem
mellékelt) segítségével vagy egy Cyber-shot station-nel (nem mellékelt).
• Állítsa a [COMPONENT]-et a [HD(1080i)]-ba a [Fő beállítások 2]-ben, a
(Beáll.ok) kiválasztásával a HOME képernyőn.
• [HD(1080i)] jelformátumban nem lehet mozgóképet megtekinteni. Állítsa a
[COMPONENT]-et [SD]-re, amikor mozgóképet néz.
34
Fényképek nyomtatása
Ha rendelkezik egy PictBridge kompatibilis nyomtatóval, nyomtathat képeket a
következő eljárással.
Először állítsa be a fényképezőgépet, hogy engedélyezze az USB csatlakozást a
fényképezőgép és a nyomtató között.
1
Érintse meg a
t
(Beáll.ok) t [Fő
beállítások] t
[USB csatl.] t
t
[PictBridge] t
-t.
Az USB üzemmód beállítva.
2
Csatlakoztassa a fényképezőgépet a nyomtatóhoz a
többcélú kivezetés kábelével (mellékelt).
3
Kapcsolja be a nyomtatót.
4
Érintse meg a
t
-t.
Miután a kapcsolat létrejön, a
t
jelzés lesz látható.
(Nyomtat) t jelet, a kívánt elemet
5
Érintse meg a kívánt beállítási elemet, majd nyomja meg az
[OK] jelet.
A képet kinyomtatja.
zNyomtatás szaküzletben
A belső memórián tárolt képeket szaküzletben nem nyomtathatja ki közvetlenül a
fényképezőgépéről. Másolja a képeket a „Memory Stick Duo”-ra, majd vigye magával a
„Memory Stick Duo”-t a fotószaküzletbe.
Hogyan másoljon: Érintse meg a
t
(Memóriakezelés) t [Memória eszköz]
t [Másolás] t
t [OK]-t.
t
Egyeztessen a szaküzletben, ahol a fényképeit nyomtatja, hogy tudnak-e a képekre
dátumot illeszteni.
A fényképezőgép csatlakoztatása egyéb eszközökhöz
(E képet): Az aktuálisan megjelenítet kép nyomtatása.
(Többszörös képek): Érintse meg a / gombot a kép
megjelenítéséhez, majd érintse meg a nyomtatni kívánt képet.
35
A fényképezőgép használata számítógéppel
x Használja a „PMB (Picture Motion Browser)”
Most még az eddiginél is jobban élvezheti a rögzített képeket a szoftver előnyeit
kihasználva, és a „PMB” is rajta van a CD-ROM-on (mellékelt).
Még több funkció van, az alább felsoroltak mellett, amelyekkel a képeit élvezheti.
Részletes leírás a „PMB Guide”-ban.
Importálás a
számítógépre
Naptár
Internet
Képek megtekintése
naptárban
megjelenítve.
Képek feltöltése az
internetre.
Nyomtatás
DVD
Képek nyomtatása
dátummal.
Adathordozó lemez
készítése CD vagy DVD író
használatával.
Exportálás
fényképezőgépre
Amikor „Memory Stick Duo”-t
használ, akkor a képek
exportálása és megtekintése.
Megjegyzés
• A „PMB” nem kompatibilis Macintosh számítógépekkel.
36
x 1. lépés: A „PMB” (mellékelt) telepítése
A szoftvert (mellékelt) a következő műveletekkel telepítheti. Amikor installálja a
„PMB”-t, a „Music Transfer” is installálódik.
• Jelentkezzen be rendszergazdaként.
1
Ellenőrizze a számítógépes környezetét.
Ajánlott operációs környezet a „PMB” és „Music Transfer”
programhoz
Operációs rendszer (OS) (előre telepített): Microsoft Windows 2000
Professional SP4, Windows XP* SP3/Windows Vista SP1*
CPU: Intel Pentium III 500 MHz vagy gyorsabb (Ajánlott: Intel Pentium III
800 MHz vagy gyorsabb)
Memória: 256 MB vagy több (Ajánlott: 512 MB vagy több)
Merevlemez: A telepítéshez szükséges lemeztárhely — körülbelül 400 MB
Kijelző: Képernyőfelbontás: 1 024 × 768 vagy több képpont
* A 64 bites kiadások és a Starter (Edition) nem támogatottak.
2
Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be a CD-ROM-ot
(mellékelt) a CD-ROM-meghajtóba.
Megjelenik a telepítés menü képernyő.
3
Kattintson az [Install]
(Telepítés)-re.
Megjelenik a „Choose Setup Language”
(A beállítás nyelvének kiválasztása)
képernyő.
A telepítés végrehajtásához kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
5
A telepítés befejezése után vegye ki a CD-ROM-ot a
számítógépből.
A fényképezőgép csatlakoztatása egyéb eszközökhöz
4
37
x 2. lépés: Képek importálása a számítógépre a „PMB”
használatával
1
Helyezzen teljesen feltöltött akkumulátor egységet a
fényképezőgépbe, majd nyomja meg a
(Lejátszás)
gombot.
2
Csatlakoztassa a fényképezőgépét a számítógépéhez.
A „Csatlakozás…” üzenet jelenik meg a fényképezőgép képernyőjén.
1 USB aljzathoz
A többcélú
kivezetés
kábele
2 A többcélú
csatlakozóhoz
• A kommunikáció közben a
látható a képernyőn. Ne használja a számítógépet,
miközben a jelzés látható. Amikor a jelzés
-re vált, ismét használhatja a
számítógépet.
3
Klikkeljen az [Import] gombra.
Részletes leírás a „PMB Guide”-ban.
x 3. lépés: „PMB Guide” megtekintés
1
Kattintson kétszer a
•
(PMB Guide) ikonra az Asztalon.
Hogy elérje a „PMB Guide”-ot a főmenüből: Nyomja meg a [Start] t [All
Programs] t [Sony Picture Utility] t [Help] t [PMB Guide] jeleket.
Megjegyzések
• Ne húzza ki a többcélú kivezetés kábelét a fényképezőgépből, míg a fényképezőgép
működik, vagy amíg a „Működés…” jel látható a fényképezőgép képernyőjén. Ha így
tenne, akkor sérülhetne az adat.
• Ha kis töltöttségű akkumulátort használ, lehet, hogy nem tudja átmásolni az adatokat, vagy
azok sérülnek. Az AC adapter (nem mellékelt) és a többcélú kivezetés kábelének (nem
mellékelt) használata ajánlott.
38
x A fényképezőgép használata Macintosh számítógéppel
Képeket másolhat Macintosh számítógépére. A „PMB” nem kompatibilis, de
installálhatja „Music Transfer”-t a Macintosh számítógépen. Amikor képeket
exportál a fényképezőgépre, nézze őket a [Mappa megtek.]-ben.
Ajánlott számítógép környezet
A következő környezet ajánlott a fényképezőgéphez csatlakoztatott
számítógéphez.
Ajánlott környezet a képek importálásához
Operációs rendszer (OS) (előre telepített): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 –
v10.5)
USB aljzat: Standard tartozékok
Javasolt környezet a „Music Transfer” használatához
Operációs rendszer (OS) (előre telepített): Mac OS X (v10.3 – v10.5)
Memória: 64 MB vagy ennél több (128 MB vagy több ajánlott)
Merevlemez: A telepítéshez szükséges lemeztárhely — körülbelül 250 MB
A fényképezőgép csatlakoztatása egyéb eszközökhöz
39
Fényképezőgép beállításainak változtatása
A képernyőkijelző módosítása
Érintse meg a
t
1 kívánt
üzemmód jelet
t
-t.
(Normál): Gombok és ikonok
megjelenítése
(Egyszerű): Csak gombok
megjelenítése
(Csak kép): Gombok és
ikonok elrejtése
Megjegyzés
•
eltűnik a képernyőről, ha a [Csak kép] lejátszás van kiválasztva. Hogy megjelenítse a
gombokat, érintse meg a képernyő közepét. A [Normál] megjelenítés átmenetileg visszatér.
zHisztogram és fényerő beállításai
A következő beállításokat elérheti, ha megérinti a
jelet.
Hisztogram: A hisztogram a kép világosságát ábrázoló grafikon. A grafikus kijelzőn
nyomon követhetők a kép fényviszonyai: ha a jobb oldalon áll, akkor a kép világos, ha a
bal oldalon, sötét.
Fényesség: Ez állítja be a háttérvilágítás fényerejét ([Normál]/[Világos]). Amikor erős
kinti fényben nézi a képeket, állítsa át [Világos]-ra. Az akkumulátor töltöttsége azonban
ilyen feltételek között gyorsabban csökkenhet.
A működési hangok megváltoztatása
A fényképezőgép működése közben hallható hangokat beállíthatja.
meg a
t
1 Érintse
(Beáll.ok) t [Fő
beállítások] t
t
[Csipogás] t
t kívánt
üzemmód jelet t
-t.
Zár: Bekapcsolja az exponálógomb
megnyomásakor hallható
exponálási hangjelzést.
Be: Bekapcsolja az érintőképernyő használatakor/exponálógomb
megnyomásakor hallható csipogást/exponálási hangjelzést.
Ki: Kikapcsolja a csipogást/exponálási hangjelzést.
40
A HOME képernyő használata
A HOME képernyőn a fényképezőgép funkciói a kényelmes kezelés érdekében
kategóriákba rendezve találhatók. Ilyen kategória például a felvétel, megtekintés
vagy a fényképek nyomtatása.
A képernyőn csak az elérhető tételek láthatók.
x
Fényképezés
Tétel
Leírás
Fényképezés
Fényképeket vagy filmet rögzít.
x
Képeket tekint meg
Tétel
Leírás
Dátum szerint*
A képeket dátum szerint jeleníti meg.
Esemény megtekint.*
Elemzi a fényképezés dátumait és gyakoriságát, majd automatikusan
csoportba rendezi és megjeleníti a képeket.
Kedvencek*
A Kedvencek közé választott fényképeket jeleníti meg.
Mappa megtek.
A képeket megjeleníti, és rendszerezi mappák szerint.
* Ezek az elemek csak akkor kerülnek kijelzésre, ha „Memory Stick Duo” található a
fényképezőgépben.
Diabemutató
Tétel
Leírás
Diabemutató
Képek automatikus lejátszása egymás után képhatásokkal és
zenével.
Zene eszköz
Zene letölt.:
Zene formáz.:
x
Nyomtat
Tétel
Leírás
Nyomtat
Fényképeket nyomtat.
Megváltoztatja a diabemutató zenéjét.
Kitörli az összes diabemutató zenét.
Fényképezőgép beállításainak változtatása
x
41
x
Memóriakezelés
Tétel
Leírás
Memória eszköz Memory Stick eszköz
Formáz:
FELVmappa lh:
FELVmappa cs:
Másolás:
Memória eszköz - Belső
memória eszköz
x
Formáz:
Formázza a belső memóriát.
Beáll.ok
Tétel
Leírás
Fő beállítások - Fő
beállítások 1
Csipogás:
Funkció tár:
Inicializál:
Kalibráció:
Ház:
Bemutató:
Fő beállítások - Fő
beállítások 2
USB csatl.:
COMPONENT:
Videó ki:
TV TÍPUSA:
Fényképezés beáll. Fényképezés beállításai 1
AF segédfény:
Rácsvonal:
AF ümód:
Digitális zoom:
Fényképezés beáll. Fényképezés beállításai 2
Autom. Irány:
Auto.V.nézés:
42
Formatálja a „Memory Stick Duo”-t.
Új mappát készít a „Memory Stick Duo”-n.
Megváltoztatja a felvett fényképekhez
használt mappát.
Átmásolja az összes belső memórián
tárolt képet a „Memory Stick Duo”-ra.
Kiválasztja a fényképezőgép üzemeltetési
hangjait.
Megjeleníti a funkció tár.
Visszaállítja a fényképezőgép eredeti
beállításait.
Kijavítja a képernyőn látható gombok és
az érintés helyének elcsúszásait.
Megváltoztatja a gombok működését,
amikor a fényképezőgép a tokban van
(vízálló tok).
Bemutató a Mosolyexponálás és a
Színhely Felismerés funkciókról.
Beállítja az üzemmódot, amellyel a
fényképezőgép a számítógéphez vagy
nyomtatóhoz csatlakozik.
Beállítja a videojelet a kapcsolódó TV
kivezetésnek megfelelően.
Beállítja az üzemmódot a
csatlakoztatandó videó kimenetnek
megfelelően.
Beállítja egy csatlakoztatandó TV
méretarányait.
Kitöltő fényt ad ki, amikor kevés fényben
fókuszál.
Vonalakat jelenít meg, hogy egyszerűbbé
tegye a horizontális és vertikális
pozícionálást.
Kiválasztja az automatikus fókusz
működési üzemmódját.
Kiválasztja a zoomolás módját az optikai
zoom túllépésénél.
Érzékeli az álló-fekvő kép változását, és a
megfelelő orientációval menti a képet.
A képet a fényképezés után kb. két
másodpercig megjeleníti a képernyőn.
Óra beállítások
A dátumot és időt állítja be.
Language Setting
Kiválasztja a menüelemek, figyelmeztetések és üzenetek nyelvét.
A MENU elemek használata
Megjeleníti a rendelkezésre álló, könnyű beállítást lehetővé tévő funkciókat,
mikor a fényképezőgép fényképező vagy lejátszó üzemmódban van. A képernyőn
csak az elérhető tételek láthatók.
x MENU a fényképező üzemmódban
Tétel
Leírás
Képméret
Beállítja a kép méretét.
(
10M/
16:9(7M)/
320)
Színhely felismerés
Automatikusan érzékeli a fényképezési körülményeket, és utána
fényképez.
(
Arcfelismerés
5M/
3M/
VGA/
3:2(8M)/
16:9(2M)/
640(Kiváló)/
640(Standard)/
Ki/
Auto/
Megnövelt)
Arcfelismerés funkció használatakor kiválasztja a fókusz
beállításánál elsőbbséget élvező alanyt.
(
Amikor megérinti/
Felnőtt elsőbbség)
Auto/
Gyermek elsőbbség/
Mosolyérzékelés
mértéke
Beállítja a mosoly érzékelés érzékenységét.
FELV. ümód
Kiválasztja a folyamatos fényképezés módot.
(
Alacsony/
Magas)
Sorozatkép/BRK±0,3EV, BRK±0,7EV,
EV
Expozíció beállítása manuálisan.
Fénymérési mód
Beállítja, hogy a téma melyik részétől számítsa az expozíciót.
Fókusz
Megváltoztatja a fókuszálási módot.
(–2,0EV-tól +2,0EV-ig)
(
(
Fehér egyensúly
Több/
Több AF/
Közép)
végtelen távolság)
Beállítja a színárnyalatokat a környezeti fényviszonyoknak
megfelelően.
(
Auto/
Nappali fény/
Felhős/
1. fénycső,
2. fénycső,
3. fénycső/n Izzólámpa/
Vaku)
Fényképezőgép beállításainak változtatása
(
Normál/
BRK±1,0EV)
Közepes/
43
Tétel
Leírás
Víz alatti fehéregyensúly
Beállítja a színeket, amikor víz alatt fényképez.
Vakuszint
A vaku fénymennyiségének beállítása.
Csukott szem csökkentés
Beállítja a Pislogásszűrő funkciót.
Vörösszem cs
Beállítja a vörösszem-jelenség csökkentését.
(
(
(
(
Auto/
/
Víz alatti 1,
Normál/
Auto/
Víz alatti 2/
Vaku)
)
Ki)
Auto/
Be/
Ki)
DRO
Optimalizálja a fényességet és a kontrasztot.
Szín üzemmód
Módosítja a kép élénkségét, vagy különleges képhatást ad hozzá.
SteadyShot
Kiválasztja az elmosódottság elleni üzemmódot.
Fényképezés beáll.
A fényképezési beállítások kiválasztása.
(
(
(
Ki/
DRO standard/
Normál/
Felvétel/
Élő/
DRO plus)
Szépia/
Folyamatos/
FF)
Ki)
x MENU a megtekintés üzemmódban
Tétel
(Dátumlista)
Leírás
Kiválasztja a dátum szerinti lejátszás listáját.
(Esemény lista)
Kiválasztja a lejátszandó esemény csoportot.
(Mappa kiválaszt.)
Kiválasztja a mappát a képek megtekintéséhez.
(Megtekintő
üzemmód)
Vált a megtekintés üzemmódok között.
(Arcok szerinti
szűrés)
Visszajátssza a bizonyos feltételekkel kiszűrt képeket.
(Diabemutató)
(Kedvenceket Ad/
Eltávolít)
(
(
Dátum szerint/
Mappa megtek.)
Esemény megtekint./
Ki/
Az összes ember/
Csecsemők/
Mosoly)
Kedvencek/
Gyerekek/
Képek automatikus lejátszása egymás után képhatásokkal és
zenével.
Képet ad a Kedvencek közé, vagy képet távolít el a Kedvencek
közül.
(
E képet/
Többszörös képek/
Mind hozzáad. a
dátumokban*/
Mind távolítása dátumokban*)
* A megjelenített szöveg változik a megtekintés üzemmódjának
megfelelően.
(Retusál)
Retusálja a fényképeket.
(
44
Kivág/
Vörösszem javítás/
Életlen rész maszkolása/
Lágy fókusz/
Részleges szín/
Halszem lencse/
Kereszt szűrő/
Sugaras elhomályosítás/
Retro/
Mosoly)
Tétel
(Festés)
(Többszörös
átméretezés)
(Töröl)
Leírás
Fest, vagy pecsétel a fényképre, majd új képként menti azt.
Megváltoztatja a képméretet a felhasználás szerint.
(
HDTV/
Blog / E-mail)
Képeket töröl.
(
E képet/
Többszörös képek/
Minden képet a
dátumokban*)
* A megjelenített szöveg változik a megtekintés üzemmódjának
megfelelően.
(Véd)
Megakadályozza a véletlen törlést.
(
E képet/
Többszörös képek/
Mind beállít. a
dátumokban*/
Mind távolítása dátumokban*)
* A megjelenített szöveg változik a megtekintés üzemmódjának
megfelelően.
Hozzáad egy Képrendelés jelet azokhoz a képekhez, amelyeket ki
akar nyomtatni a „Memory Stick Duo”-ról.
(
E képet/
Többszörös képek/
Mind beállít. a
dátumokban*/
Mind távolítása dátumokban*)
* A megjelenített szöveg változik a megtekintés üzemmódjának
megfelelően.
(Nyomtat)
Képeket nyomtat PictBridge-kompatibilis nyomtató használatával.
(
E képet/
Többszörös képek/
Minden képet a
dátumokban*)
* A megjelenített szöveg változik a megtekintés üzemmódjának
megfelelően.
(Forgatás)
Elforgatja a képet.
(Hangerő beállítások)
Szabályozza a hangerőt.
Fényképezőgép beállításainak változtatása
45
Funkciók használata az Automatikus
program üzemmódban
Megváltoztathatja a Fókuszt, a Fénymérési Üzemmódot, ISO-t és az EV
beállításokat, mikor a [FELV. ümód] a
(Automatikus program)-ra van állítva.
Tétel
46
Leírás
(Fókusz)
Megváltoztatja a fókuszálási módot.
(
Több AF/
Közép AF/
Pontsz.AF/1,0m/3,0m/7,0m/
végtelen távolság)
(Fénymérési mód)
A fénymérési területet méri.
(
Több/
Közép/
Pontszerű)
(ISO)
Beállítja az ISO-érzékenységet.
(ISO AUTO/ISO80-tól ISO3200-ig)
(EV)
Az expozíciót állítja be
(–2,0EV-tól +2,0EV-ig)
Egyéb
„A Cyber-shot kézikönyve” megtekintése
„A Cyber-shot kézikönyve”, amely részletesen elmagyarázza, hogyan használja a
fényképezőgépet, rajta van a CD-ROM-on (mellékelt). Ebben megtalálhatja a
fényképezőgép funkcióiról szóló részletes instrukciókat.
x Windows-t használóknak
1
Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be a CD-ROM-ot
(mellékelt) a CD-ROM-meghajtóba.
2
Kattintson „Cyber-shot
Handbook”.
A „Cyber-shot - A következő lépés”,
amely tartalmazza az információkat a
fényképezőgép tartozékairól, ezzel egy
időben installálódik.
3
Indítsa el a „A Cyber-shot kézikönyvét” az asztal
parancsikonjáról.
x Macintosh használóknak
Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze be a CD-ROM-ot
(mellékelt) a CD-ROM-meghajtóba.
2
Válassza ki a [Handbook] mappát, majd másolja a [HU]
mappában található „Handbook.pdf” fájlt a számítógépére.
3
Miután a másolás befejeződött, kattintson kétszer a
„Handbook.pdf”-re.
Egyéb
1
47
A képernyőn megjelenített ikonok listája
Az ikonok azért vannak megjelenítve a képernyőn, hogy a fényképezőgép
állapotát jelezzék.
Kiválaszthatja a megjelenítés beállításait a
jelzés érintésével a képernyő
jobb alsó sarkában (40. oldal).
Fényképezéskor
A
Kijelző
Jelzés
Hátralévő akkumulátortöltöttség
Alacsony akkumulátortöltöttség figyelmeztetés
Fénykép mérete
PictBridge kapcsolat
Mosolyérzékelés
érzékenységének
kijelzése
• Az ikonok korlátozva vannak a
(Egyszerű fényképezés) üzemmódban.
Mozgóképfelvételkor
Zoommérték kijelzés
Megtekintés üzemmód
Szűrés az Arc szerint
PMB exportálása
Kedvencek
Törlésvédelem
Lejátszás közben
Nyomtatás megrendelés
(DPOF) jel
Lejátszási zoom
B
Kijelző
Jelzés
SteadyShot
Felvételmappa
Lejátszásmappa
96
48
Rögzíthető képek száma
Kijelző
Jelzés
Kijelző
Jelzés
8/8
Kép sorszáma/A
kiválasztott mappában
rögzített képek száma
C:32:00
Öndiagnózis-kijelző
00:25:05
Hisztogram
•
akkor jelenik meg,
Lehetséges felvételi idő
(ó:p:mp)
Felvételi/lejátszási
adathordozó („Memory
Stick Duo”, belső
memória)
PictBridge kapcsolat
amikor a
hisztogramkijelzés
nem működik.
D
Kijelző
Jelzés
z
AE/AF rögzítés
Másik mappa választása
Színhely felismerés
Vörösszem-jelenség
csökkentése
NR lassú zársebesség
125
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás-érték
ISO400
ISO szám
+2.0EV
Expozíciós érték
Vakuszint
Fénymérési üzemmód
Vaku feltöltése
Vaku
Felvételi üzemmód
Fehéregyensúly
Arcfelismerés
Fénymérési üzemmód
Makró/Közeli fókusz
• Akkor jelenik meg, ha
Fókusz
AF segédfény
a [Kijelzés beállítása]
[Csak kép]-re van
állítva.
Rázkódásveszély
Érintéses AF jelölés
Vaku üzemmód
• Akkor jelenik meg, ha
Tok
Fehéregyensúly
a [Kijelzés beállítása]
[Csak kép]-re van
állítva.
FELV.
Készlét
Mozgókép felvétele/
Mozgókép készenlétbe
helyezése
Jelzés
0:12
Felvételi idő (p:mp)
AF tartománykeresőkeret
N
Lejátszás
C
Kijelző
Időzítő
Lejátszási sáv
0:00:12
Számláló
101-0012
Mappa-fájlsorszám
2008 1 1
9:30 AM
A lejátszott kép felvételi
dátuma/ideje
Egyéb
Színes üzemmód
DRO
Kezelőfájl tele
Hang
Hangerő
49
Hibaelhárítás
Ha fényképezőgépe működésében rendellenességet tapasztal, próbálkozzon az
alábbi megoldásokkal.
1 Ellenőrizze az alábbi elemeket, és olvassa el „A Cyber-shot
kézikönyve” (PDF) vonatkozó részét.
Ha olyan kód jelenik meg, mint a „C/E:ss:ss”, olvassa el „A Cybershot kézikönyve” vonatkozó részét.
2 Vegye ki az akkumulátoregységet, és körülbelül egy perc múlva
helyezze be újra, majd kapcsolja be a készüléket.
3 Inicializálja a beállításokat (42. oldal).
4 Forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes Sony
szervizhez.
Belső memóriával és zenefájlokkal rendelkező fényképezőgépek javítása közben
szükség esetén sor kerülhet a tárolt adatok megnyitására a hibás működés
ellenőrzése érdekében. A Sony nem másolja és menti ezeket az adatokat.
Akkumulátoregység és töltöttség
Nem lehet behelyezni az akkumulátoregységet.
• Az akkumulátor kioldó kar lenyomásához helyezze be megfelelően az
akkumulátoregységet (12. oldal).
A fényképezőgép nem kapcsolható be.
• Miután behelyezte az akkumulátoregységet a fényképezőgépbe, néhány másodperc
eltelhet, míg a fényképezőgép bekapcsol.
• Helyezze be megfelelően az akkumulátoregységet (12. oldal).
• Az akkumulátoregység lemerült. Helyezzen be feltöltött akkumulátoregységet
(10. oldal).
• Az akkumulátoregység elhasználódott. Cserélje ki egy újra.
• Az ajánlott akkumulátoregységet használja.
A készülék egyszer csak kikapcsol.
• Ha mintegy három percig nem működteti a bekapcsolt fényképezőgépet, az
automatikusan kikapcsol, hogy elkerülje az akkumulátoregység lemerülését. Kapcsolja
be ismét a fényképezőgépet (14. oldal).
• Az akkumulátoregység elhasználódott. Cserélje ki egy újra.
50
A hátralévő akkumulátor-üzemidő kijelzés nem helyes.
• Az akkumulátor a következő esetekben gyorsabban lemerül:
– Ha szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletű helyen használja a
fényképezőgépet.
– Ha rendszeresen használja a vakut és a zoomot.
– Ha egymás után be- és kikapcsolja a készüléket.
– Mikor a [Fényesség] a
(Képernyő Kijelző) [Világos]-ra van állítva.
• A hátralévő akkumulátor-üzemidő kijelzése eltér a valóstól. Teljesen süsse ki, majd
töltse fel az akkumulátoregységet, hogy kijavítsa a kijelzés hibáját.
• Az akkumulátoregység lemerült. Helyezze be a töltött akkumulátoregységet
(10. oldal).
• Az akkumulátoregység elhasználódott. Cserélje ki egy újra.
Az akkumulátor egységet nem tudja addig feltölteni, míg a fényképezőgépben
van.
• Az akkumulátoregységet nem lehet feltölteni az AC adapterrel (nem mellékelt). Az
akkumulátor feltöltéséhez használja az akkumulátortöltőt (mellékelt).
Fényképek és mozgóképek készítése
Nem lehet képeket rögzíteni.
• Ellenőrizze a belső memória vagy a „Memory Stick Duo” szabad tárkapacitását (24. és
27. oldal) . Ha megtelt, tegye a következők egyikét:
– Törölje a felesleges képeket (32. oldal).
– Cserélje ki a „Memory Stick Duo”-t.
• A vaku feltöltése közben nem készíthet felvételt.
• Állókép készítésekor állítson be a
(Mozgókép) üzemmódtól eltérő fényképezés
üzemmódot.
• Mozgókép felvételekor állítsa a fényképezés üzemmódot
(Mozgókép) üzemmódra.
• Mozgókép rögzítésekor a képméret [640(Kiváló)]-ra van állítva. Tegye a következők
egyikét:
– Állítsa a képméretet [640(Kiváló)]-tól eltérőre.
– Helyezzen be egy „Memory Stick PRO Duo”-t.
Nagyon fényes tárgy fényképezésekor függőleges csíkok jelennek meg.
• Maszatolódás jelentkezik, továbbá fehér, fekete, vörös, lila vagy más színű csíkok
láthatók a képen. Ez a jelenség nem jelent hibás működést.
Egyéb
51
Képek megtekintése
Nem lehet képeket lejátszani.
• Nyomja meg a
(Lejátszás) gombot (17. oldal).
• Megváltozott a mappa/fájl neve a számítógépen.
• Nem garantált, hogy a számítógéppel módosított vagy más fényképezőgéppel rögzített
képeket tartalmazó fájlok lejátszhatók ezzel a fényképezőgéppel.
• A fényképezőgép USB üzemmódban van. Törölje az USB csatlakozást.
• Előfordulhat, hogy a „Memory Stick Duo”-n tárolt, más fényképezőgéppel készített
képek nem játszhatók le. Az ilyen képeket a Mappamegtekintése üzemmódban játssza
le (30. oldal).
• Ezt az okozza, hogy a számítógépéről a képeket a „Memory Stick Duo”-ra a „PMB”
használata nélkül másolta. Az ilyen képeket a Mappa megtekintése üzemmódban
játssza le (30. oldal).
52
Óvintézkedések
Ne használja/tárolja a
fényképezőgépet az alábbi
helyeken
– Ne hagyja, hogy a fényképezőgép
hosszabb ideig gumival vagy műanyaggal
érintkezzen.
• Különösen meleg, hideg vagy párás
Az üzemi hőmérsékletről
helyen
Például napon parkoló autóban a
fényképezőgép burkolata deformálódhat,
és ez hibás működéshez vezethet.
• Közvetlen napfényen vagy fűtőtesthez
közel
A fényképezőgép burkolata
elszíneződhet vagy deformálódhat, és ez
hibás működéshez vezethet.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erősen mágneses hely közelében
• Homokos vagy poros helyen
Ügyeljen arra, nehogy homok vagy por
kerüljön a fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését
okozhatja, ami néhány esetben nem
javítható.
A hordozásról
Ne üljön le székre vagy más helyre a
nadrágjának vagy szoknyájának hátsó
zsebében lévő fényképezőgéppel, mivel ez
a fényképezőgép hibás működését vagy
károsodását okozhatja.
A tisztításról
Az LCD-képernyő tisztítása
Ujjnyomok, por, stb. eltávolításához LCD
tisztítókészlet segítségével (nem mellékelt)
törölje le a képernyő felszínét.
Az objektív tisztítása
Az ujjlenyomatok, por, stb. eltávolításához
puha ronggyal törölje le az objektívet.
A fényképezőgép felületének tisztítása
A páralecsapódásról
Ha a fényképezőgépet hideg helyről
közvetlenül meleg helyre viszi, akkor pára
csapódhat le a fényképezőgép belsejében
vagy felületén. A páralecsapódás a
fényképezőgép hibás működését
okozhatja.
Páralecsapódás esetén
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon
kb. 1 órát, amíg a nedvesség elpárolog. Ha
belülről nedves objektívvel fényképez,
akkor nem tud tiszta képeket rögzíteni.
A beépített újratölthető
segédakkumulátorról
Ez a fényképezőgép egy belső újratölthető
akkumulátorral is rendelkezik, hogy a
készülék be- vagy kikapcsolt állapotától
függetlenül gondoskodjon a dátum, idő és
más beállítások megőrzéséről.
Ez az újratölthető akkumulátor a
fényképezőgép használata közben
folyamatosan töltődik. Azonban ha csak
rövid időtartamokig használja a
fényképezőgépet, akkor az fokozatosan
merül, és ha kb. egy hónapig egyáltalán
nem kapcsolja be a fényképezőgépet,
akkor teljesen lemerül. Ilyen esetekben a
készülék használata előtt töltse fel az
akkumulátort.
A fényképezőgép akkor is használható, ha
ez az akkumulátor nincs feltöltve, ám
ekkor a dátum és az idő nem jelenik meg.
Egyéb
A fényképezőgép burkolatát puha, vízzel
enyhén benedvesített ruhadarabbal
tisztítsa, majd törölje meg egy száraz
ruhadarabbal. Hogy megelőzze a külső
felület vagy burkolat károsodását:
– Ne tegye ki a fényképezőgépet
vegyszerek, pl. hígító, benzin, alkohol,
eldobható törlőkendő, rovarriasztó,
napolaj vagy rovarölő szer hatásának.
– Ne érjen a fényképezőgéphez, ha a keze
a fenti anyagok valamelyikével
szennyezett.
A fényképezőgépet úgy tervezték,
hogy 0°C és 40°C közötti
hőmérséklettartományban használja.
Nem ajánlott, hogy az ezen a tartományon
kívül eső hőmérsékleten használja.
A belső újratölthető segédakkumulátor
töltési módja
Helyezzen egy feltöltött akkumulátort a
fényképezőgépbe, majd legalább 24 órán
keresztül hagyja a fényképezőgépet
kikapcsolva.
53
Minőségtanúsítás
Fényképezőgép
[Rendszer]
Képalkotó eszköz: 7,7 mm (1/2,3 típus) színes
CCD, Elsődleges színszűrő
A fényképezőgép összes képpontjának száma:
Kb. 10,3 Megapixel
A fényképezőgép hasznos képpontjainak
száma: Kb. 10,1 Megapixel
Objektív: Carl Zeiss Vario-Tessar lencse,
4×-ös zoommal
f = 6,18 – 24,7 mm
(35 – 140 mm (35 mm-es filmes
megfelelő))
F3,5 (W) – F4,6 (T)
Expozícióvezérlés: Automatikus expozíció,
Helyszínválasztás (11 üzemmód)
Fehéregyensúly: Automatikus, Nappali fény,
Felhős, Neonfény 1,2,3, Izzólámpa, Vaku
Víz alatti Fehéregyensúly: Automatikus, Víz
alatti 1,2, Vaku
Fájlformátum (DCF kompatibilis):
Fényképek: Exif Ver. 2.21 JPEG
kompatibilis, DPOF kompatibilis
Mozgóképek: MPEG1 kompatibilis
(mono)
Adathordozó: Belső memória (kb. 15 MB),
„Memory Stick Duo”
Vaku: Vaku tartomány (ISO-érzékenység
(Ajánlott expozíciós index) automatikus
beállításánál):
Kb. 0,08 – 3,0 m (W)/Kb. 0,5 – 2,4 m (T)
[Bemeneti és kimeneti csatlakozók]
Többcélú csatlakozó: Videokimenet
Audiokimenet (mono)
USB kommunikáció
USB kommunikáció: Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilis)
[LCD-képernyő]
LCD-kijelző: Széles (16:9), 7,5 cm (3,0 típusú)
TFT
Összes képpont száma: 230 400 (960 × 240)
képpont
54
[Tápellátás, általános]
Áramellátás: újratölthető akkumulátoregység
NP-BD1, 3,6 V
NP-FD1 (nem mellékelt), 3,6 V
AC-LS5K AC adapter (nem mellékelt),
4,2 V
Teljesítményfelvétel (felvételkor): 1,1 W
Üzemi hőmérséklet: 0 – 40°C
Tárolási hőmérséklet: –20 – +60°C
Méretek: 93,6 × 57,2 × 15,0 mm (Szé/Ma/Mé, a
kiálló alkatrészek nélkül)
Tömeg (NP-BD1 akkumulátor egységgel,
festőtollal, csuklószíjjal, stb. együtt): Kb.
151 g
Mikrofon: Mono
Hangszóró: Mono
Exif Print: Kompatibilis
PRINT Image Matching III: Kompatibilis
PictBridge: Kompatibilis
BC-CSD akkumulátortöltő
Tápfeszültség: AC 100 V – 240 V, 50/60 Hz,
2,2 W
Kimeneti feszültség: DC 4,2 V, 0,33 A
Üzemi hőmérséklet: 0 – 40°C
Tárolási hőmérséklet: –20 – +60°C
Méretek: Kb. 62 × 24 × 91 mm (Szé/Ma/Mé)
Tömeg: Kb. 75 g
NP-BD1 újratölthető
akkumulátoregység
Alkalmazott akkumulátor: Lítium-ion
akkumulátor
Maximális feszültség: DC 4,2 V
Névleges feszültség: DC 3,6 V
Tárkapacitás: 2,4 Wh (680 mAh)
A formavilág és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
Védjegyek
• A következő jelzések a Sony Corporation
védjegyei.
, „Cyber-shot”, „Memory
, „Memory Stick PRO”,
, „Memory Stick
Duo”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
, „Memory Stick
Micro”, „MagicGate”,
,
„PhotoTV HD”, „Info LITHIUM”
• A Microsoft, a Windows, DirectX és a
Windows Vista a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegyei, illetve védjegyei az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc.
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
• Az Intel, MMX és a Pentium az Intel
Corporation védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.
• Az Adobe és Reader a védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei az Adobe Systems
Incorporated az Amerikai Egyesült
Államokban és/vagy egyéb országokban.
• Az útmutatóban előforduló egyéb
rendszer- és terméknevek azok
fejlesztőinek vagy gyártóinak védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei. Ám a ™ vagy
az ® szimbólumok nem minden esetben
jelennek meg az útmutatóban.
Stick”,
Egyéb
55
Slovensky
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
[ Likvidácia starých elektrických a
elektronických zariadení (Platí v
Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
POZOR
Batériu vymieňajte len za určený typ.
V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru
alebo zraneniu.
Nevystavujte batérie prílišnému teplu, ako je
napr. priame slnečné žiarenie, oheň a pod.
Informácie pre európskych
spotrebiteľov
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s
limitmi smernice EMC týkajúcej sa používania
prípojných káblov kratších ako 3 metre.
[ Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
[ Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické
pole spôsobia prerušenie prenosu údajov
(zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel (kábel
USB atď.).
2
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
• AK CHCETE ZABRÁNIŤ
POŠKODENIU KONEKTORA, SKRATU
ATĎ., POUŽÍVAJTE PRI PRENOSE A
USKLADŇOVANÍ BATÉRIE PUZDRO
NA BATÉRIU. (AK BOLO PUZDRO
DODANÉ S FOTOAPARÁTOM.)
Zneškodňovanie použitých batérií
(platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená,
že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže
byť spracovaná s domovým odpadom.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto
batérií, pomôžete zabrániť potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade
mohol byť spôsobený pri nesprávnom
nakladaní s použitou batériou. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov,
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej
batérie, táto batéria musí byť vymenená iba
kvalifikovaným personálom.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok na
konci jeho životnosti na vhodnom zbernom
mieste pre recykláciu elektrických a
elektronických zariadení.
Pre všetky ostatné batérie, prosím, postupujte
podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z
výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom
zbernom mieste pre recykláciu použitých
batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o
recyklácii tohto výrobku alebo batérie
kontaktuje prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
[ Poznámka pre zákazníkov v
krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Japonsko. Autorizovaným
zástupcom pre smernicu pre
elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a
bezpečnosť produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko V prípade
záležitostí týkajúcich sa servisu alebo záruky
sa obracajte na adresy uvedené v
samostatných dokumentoch týkajúcich sa
servisu a záruky.
SK
3
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu .......................................................... 6
Začíname!
.................................................................................. 8
Kontrola dodaného príslušenstva .............................................................. 8
Popis jednotlivých častí ............................................................................. 9
Nabitie akumulátora................................................................................. 10
Vloženie akumulátora a pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ (nie je
súčasťou dodávky)................................................................................... 12
Nastavenie hodín ..................................................................................... 14
Snímanie alebo prezeranie záberov
......... 15
Snímanie záberov .................................................................................... 15
Prezeranie záberov .................................................................................. 16
Použitie funkcií snímania ......................................................... 17
Rozpoznanie úsmevu a automatické snímanie
(Smile Shutter – snímanie úsmevu).......................................................... 17
Automatická rozpoznanie podmienok snímania (Scene Recognition)..... 18
Snímanie na krátku vzdialenosť (Macro/Close focus).............................. 19
Používanie samospúšte ........................................................................... 19
Výber režimu blesku ................................................................................ 20
Zaostrenie na určité miesto rámčeka ...................................................... 21
Zaostrenie na tvár predmetu (Face Detection) ........................................ 21
Výber veľkosti obrázku, aby sa hodil na svoje použitie ........................... 22
Použitie režimu snímania, ktorý vyhovuje scéne (Scene Selection) ........ 24
Snímanie videozáznamov ........................................................................ 25
Zobrazenie minimálnych indikátorov (Easy Shooting) ............................. 26
Použitie funkcií prezerania
..................................................... 28
Prezeranie zväčšeného záberu (Transfokácia počas prehrávania).......... 28
Zobrazenie záberov na celej obrazovke (Wide Zoom)............................. 28
Otáčanie zvislého záberu (dočasne otočené zobrazenie)........................ 29
Prezeranie statických záberov s hudbou (Slideshow) ............................. 29
Vyhľadávanie záberov (index záberov) .................................................... 30
Výber formátu zobrazenia (View Mode) ................................................... 30
4
Vymazávanie záberov
................................................................ 32
Vymazanie práve zobrazeného záberu.................................................... 32
Vymazanie skupiny záberov .................................................................... 32
Vymazanie všetkých záberov (Format).................................................... 33
Pripojenie k iným zariadeniam
............................................. 34
Prezeranie záberov v TV prijímači ........................................................... 34
Tlač statických záberov........................................................................... 35
Použitie fotoaparátu s počítačom ........................................................... 36
Zmena nastavení fotoaparátu
............................................... 40
Zmena zobrazenia na displeji.................................................................. 40
Zmena zvuku pri obsluhe ........................................................................ 40
Používanie obrazovky HOME .................................................................. 41
Použitie položiek MENU.......................................................................... 43
Použitie funkcií v režime automatický program....................................... 45
Iné
........................................................................................................... 47
Prezeranie príručky „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ ......................... 47
Zoznam ikôn zobrazených na obrazovke................................................ 48
Riešenie problémov................................................................................. 50
Preventívne opatrenia.............................................................................. 52
Technické údaje ...................................................................................... 54
5
x Informácie o používaní fotoaparátu
Zálohovanie obsahu vnútornej
pamäte a pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
Nevypínajte fotoaparát a neodstraňujte
akumulátor alebo kartu „Memory Stick
Duo“, keď svieti kontrolka prístupu. Inak
sa môžu poškodiť údaje vo vnútornej
pamäti alebo pamäťová karta „Memory
Stick Duo“. Chráňte svoje údaje
vytvorením záložnej kópie.
O riadiacich súboroch
Ak do fotoaparátu zasuniete „Memory
Stick Duo“ bez riadiaceho súboru
a zapnete elektrické napájanie, časť
kapacity „Memory Stick Duo“ sa
automaticky použije na vytvorenie
riadiaceho súboru. Môže trvať určitý čas,
kým je možné vykonať nasledujúcu
operáciu.
Informácie o snímaní a prehrávaní
• Pred začatím snímania vykonajte
testovací záber, ktorým si overíte, či
fotoaparát pracuje správne.
• Fotoaparát nie je odolný voči prachu,
voči ošplechnutiu a nie je vodotesný.
Pred zapnutím fotoaparátu si prečítajte
časť „Preventívne opatrenia“ (str. 52).
• Nevystavujte fotoaparát vode. Pri
vniknutí vody do vnútra fotoaparátu
môže nastať porucha. V niektorých
prípadoch fotoaparát nie je možné
opraviť.
• Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do
iného zdroja silného svetla. Môže to
spôsobiť poruchu fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných
rádiových vĺn alebo k vyžarovaniu
radiácie. Inak fotoaparát nemusí
zaznamenávať alebo prehrávať zábery
správne.
• Používanie fotoaparátu v piesočnatom
alebo prašnom prostredí môže spôsobiť
poruchy.
• Ak dôjde ku kondenzácii vlhkosti,
odstráňte ju pred použitím fotoaparátu
(str. 52).
6
• Fotoaparátom netraste ani nebúchajte.
Môže to spôsobiť poruchu a znemožniť
zaznamenávanie záberov. Navyše sa
môže záznamové médium stať
nepoužiteľným alebo sa môžu poškodiť
obrazové údaje.
• Pred použitím vyčistite povrch blesku.
Tepelná energia uvoľnená pri blysnutí
blesku môže spôsobiť, že roztopené
nečistoty čiastočne zakryjú povrch blesku
alebo sa naň prilepia, čím môže dôjsť k
nedostatočnému osvetleniu.
Poznámky týkajúce sa LCD
displeja
• LCD displej je vyrobený použitím veľmi
presnej technológie, vďaka ktorej správne
funguje viac ako 99,99% pixelov. Na
LCD displeji sa však môžu objavovať
malé čierne a/alebo jasné body (biele,
červené, modré alebo zelené). Tieto body
sú normálnym výsledkom výrobného
procesu a nemajú vplyv na snímanie.
• Ak sa LCD displej postrieka kvapkami
vody alebo inými tekutinami a zamočí sa,
okamžite pretrite displej mäkkou
handričkou. Ponechanie tekutín na
povrchu LCD displeja môže znížiť jeho
kvalitu a spôsobiť nefunkčnosť.
Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
• Fotoaparát zodpovedá univerzálnemu
štandardu DCF (Design rule for Camera
File system), ktorý vytvorila asociácia
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Spoločnosť Sony nezaručuje, že
fotoaparát bude prehrávať zábery
zaznamenané alebo upravené iným
zariadením, a že iné zariadenie bude
prehrávať zábery zaznamenané
fotoaparátom.
Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, video kazety a
ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
zaznamenávaním takýchto materiálov sa
môžete dopustiť viacerých porušení
zákonov o autorských právach.
Žiadna kompenzácia
poškodeného obsahu alebo
zlyhania záznamu
Spoločnosť Sony nemôže kompenzovať
zlyhanie záznamu alebo stratu
zaznamenaného obsahu spôsobené
poruchou fotoaparátu alebo záznamového
média atď.
7
Začíname!
Kontrola dodaného príslušenstva
• Nabíjačka akumulátora BC-CSD (1)
• CD-ROM (1)
– Softvér s aplikáciou pre Cyber-shot
– „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“
– „Ďalšie kroky – Cyber-shot“
• Návod na používanie (tento manuál) (1)
• Sieťová šnúra (1) (nie je súčasťou
dodávky v USA a Kanade)
x Použitie remienka na
zápästie
Začíname!
Poškodeniu spôsobenému pádom
fotoaparátu zabránite pripojením
remienka a pretiahnutím ruky cez slučku.
Háčik
• Nabíjateľný akumulátor NP-BD1 (1)/
Puzdro na akumulátor (1)
x Použitie kresliaceho pera
• Kresliace pero (1)
Kresliace pero sa používa pri obsluhe
pomocou dotykového panelu. Pripája sa
k remienok na zápästie.
• Kábel USB, A/V pre viacúčelový
konektor (1)
Poznámka
• Nenoste fotoaparát držaním za kresliace
pero. Fotoaparát by mohol vypadnúť.
• Remienok na zápästie (1)
• Staničná doska F (1)
Staničná doska sa používa pri montáži
fotoaparátu na Cyber-shot station (nie
je súčasťou dodávky).
8
Popis jednotlivých častí
G Objektív
H Kryt objektívu
I LCD displej/Dotykový panel
J Tlačidlo
(Prehrávanie)
K Háčik pre remienok na zápästie/
uchytávacia časť
Spodná časť
Začíname!
A Páčka transfokácie (W/T)
B Spúšť
C Mikrofón
D Tlačidlo POWER/kontrolka
POWER
E Flash (Blesk)
F Kontrolka samospúšte/Kontrolka
režimu snímania úsmevu/AF
iluminátor
L Reproduktor
M Kryt priestoru pre akumulátor/
pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“
N Otvor pre statív
• Použite statív so skrutkou kratšou než
5,5 mm. Inak fotoaparát nebude možné
bezpečne upevniť a fotoaparát by sa
mohol poškodiť.
O Páčka uvoľnenia akumulátora
P Kontrolka prístupu
Q Slot pre pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“
R Priestor pre vloženie akumulátora
S Multikonektor
9
Nabitie akumulátora
akumulátor do
1 Vložte
nabíjačky akumulátora.
•
Akumulátor je možné nabíjať, aj
keď je len čiastočne vybitý.
Začíname!
Akumulátor
nabíjačku
2 Zapojte
akumulátora do
elektrickej zásuvky.
Pre zákazníkov v USA a Kanade
Zástrčka
Ak budete pokračovať
v nabíjaní akumulátora viac
ako hodinu po vypnutí
kontrolky CHARGE, nabitie
vydrží o niečo dlhšie (úplné
nabitie).
Kontrolka CHARGE
Svieti: Nabíjanie
Vyp: Nabíjanie ukončené
(normálne nabitie)
Kontrolka CHARGE
Pre zákazníkov z krajín/oblastí mimo USA
a Kanady
Sieťová šnúra
Kontrolka CHARGE
je nabíjanie ukončené, odpojte nabíjačku
3 Ak
akumulátora.
10
x Doba nabíjania
Doba úplného nabitia
Doba normálneho nabitia
Pribl. 220 min.
Pribl. 160 min.
Poznámky
• V predchádzajúcej tabuľke je uvedený čas potrebný na nabitie úplne vybitého akumulátora
Začíname!
pri teplote 25°C. Nabíjanie môže trvať dlhšie v závislosti od podmienok pri používaní
a okolností.
• Pripojte nabíjačku akumulátora do najbližšej elektrickej zásuvky na stene.
• Aj keď kontrolka nabíjania CHARGE nesvieti, nabíjačka pre akumulátor nie je odpojená
od elektrickej siete, pokiaľ je zapojená sieťová šnúra v elektrickej zástrčke. Ak spozorujete
nejaký problém pri používaní nabíjačky pre akumulátora, okamžite odpojte napájanie
vytiahnutím sieťovej šnúry z elektrickej zástrčky.
• Po dokončení nabíjania odpojte sieťovú šnúru z elektrickej zásuvky a vyberte akumulátor
z nabíjačky.
• Určené na použitie s kompatibilnými batériami Sony.
x Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je možné nasnímať/
prezrieť
Výdrž akumulátora (min.)
Počet záberov
Snímanie statických
záberov
Pribl. 110
Pribl. 220
Prezeranie statických
záberov
Pribl. 230
Pribl. 4600
• Meracia metóda je založená na štandarde CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Poznámka
• Životnosť akumulátora a počet statických záberov sa môže meniť v závislosti od nastavení
fotoaparátu.
zPoužívanie fotoaparátu v zahraničí
Fotoaparát, nabíjačku akumulátora (je súčasťou dodávky) a sieťový adaptér AC-LS5K
(nie je súčasťou dodávky) môžete používať v akejkoľvek krajine alebo regióne, kde je
napätie v elektrickej sieti v rozmedzí 100 V až 240 V striedavého prúdu pri 50/60 Hz.
Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný menič). Môže to spôsobiť poruchu.
11
Vloženie akumulátora a pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“ (nie je
súčasťou dodávky)
1 Otvorte kryt.
Začíname!
pamäťovú kartu
2 Vložte
„Memory Stick Duo“ (nie je
súčasťou dodávky).
Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ vodivými kontaktmi smerom
k objektívu tak, aby zacvakla na svoje
miesto.
3 Vložte akumulátor.
Zarovnajte značku v na akumulátore
s páčkou vysunutia akumulátora. Potom
vložte akumulátor stlačením páčky
v smere šípky.
4 Uzavrite kryt.
12
x Pamäťová karta „Memory
Stick“, ktorú používate
„Memory Stick Duo“
Zábery sa ukladajú do vnútornej
pamäte fotoaparátu (približne 15 MB).
Ak chcete zábery skopírovať
z vnútornej pamäte do „Memory
Stick Duo“, zasuňte do fotoaparátu
„Memory Stick Duo“, stlačte
a vyberte [Copy] v [Memory Tool]
(Manage Memory) (str. 42).
x Vybratie akumulátora
„Memory Stick“
S fotoaparátom nemôžete používať
pamäťovú kartu „Memory Stick“.
x Vybratie pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
Kontrolka prístupu
Presvedčte sa, že kontrolka
prístupu nesvieti a potom
naraz zatlačte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
Páčka uvoľnenia
akumulátora
Začíname!
S fotoaparátom môžete tiež použiť
„Memory Stick PRO Duo“ alebo
„Memory Stick PRO-HG Duo“.
Bližšie podrobnosti o počtoch záberov
alebo čase, ktoré je možné zaznamenať,
nájdete na stranách 23, 26. Iné typy
pamäťovej karty „Memory Stick“ alebo
pamäťovej karty nie sú kompatibilné s
fotoaparátom.
x Keď nie je vložená žiadna
pamäťová karta „Memory
Stick Duo“
Posuňte páčku uvoľnenia
akumulátora. Dajte pozor,
aby vám pri manipulácii
nevypadol akumulátor.
x Kontrola zvyšného nabitia
akumulátora
V hornej ľavej časti LCD displeja sa
zobrazí indikátor zvyšného nabitia.
Vysoké
Nízke
Poznámky
Poznámka
• Nikdy nevyberajte „Memory Stick Duo“
alebo akumulátor, ak svieti kontrolka
prístupu. Môžu sa poškodiť údaje na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“/vo
vnútornej pamäti.
• Trvá približne jednu minútu, kým sa
zobrazí správny indikátor stavu
akumulátora.
• Indikátor stavu akumulátora nemusí za
určitých okolností ukazovať správny údaj.
• Pri použití akumulátora NP-FD1 (nie je
súčasťou dodávky) sa za indikátorom
stavu akumulátora zobrazuje aj údaj
o počte zostávajúcich minút.
• Kapacita akumulátora sa časom
a opakovaným používaním znižuje. Ak
sa značne zníži doba prevádzky na jedno
nabitie, akumulátor je nutné vymeniť.
Kúpte nový akumulátor.
13
Nastavenie hodín
1 Zložte kryt objektívu.
Tlačidlo POWER
Fotoaparát je zapnutý.
• Fotoaparát je takisto možné zapnúť
stlačením tlačidla POWER.
• Môže trvať určitú dobu, kým sa
zapne elektrické napájanie a je
možné s fotoaparátom pracovať.
Začíname!
Kryt
objektívu
sa
2 Dotknite
požadovaného formátu
pre zobrazenie dátumu
a potom .
sa každej
3 Dotknite
položky, potom dotykom
na v/V nastavte jeho
číselnú hodnotu.
•
Polnoc sa zobrazuje ako
12:00 AM a pravé poludnie sa
zobrazuje ako 12:00 PM.
4 Dotknite sa položky [OK].
Poznámky
• Fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Zábery môžete vytlačiť alebo uložiť
s dátumom s použitím aplikácie „PMB“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky).
• Ak je fotoaparát spustený a vy s fotoaparátom nepracujete asi tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne (funkcia automatického vypínania).
x Opätovné nastavenie dátumu a času
14
Dotknite sa položky
t
(Settings) t [Clock Settings] (str. 42).
Snímanie alebo prezeranie záberov
Snímanie záberov
1 Spustite kryt objektívu.
Fotoaparát je zapnutý.
Kryt objektívu
Páčka transfokácie (W/T)
zobrazené na
obrázku.
• Posuňte páčku
transfokácie (W/T) na
stranu T, aby sa obrázok
priblížil.
Vrátite sa posunutím na
stranu W.
tlačidla
3 Stlačením
spúšte do polovice
Spúšť
Značka
SteadyShot
zaostrite.
Zobrazením
, sa indikuje, že
je v činnosti SteadyShot. Keď je
záber zaostrený, zaznie pípnutie
a rozsvieti sa kontrolka z.
Najkratšia vzdialenosť snímania
je približne 8 cm (W), 50 cm (T)
(od objektívu).
Snímanie alebo prezeranie záberov
držte
2 Fotoaparát
pevne tak, ako je
Aretácia
AE/AF
spúšť
4 Zatlačte
nadoraz.
Záber sa nasníma.
15
Prezeranie záberov
tlačidlo
1 Stlačte
(Prehrávanie).
Zobrazí sa posledný nasnímaný záber.
• Keď na fotoaparáte nie je možné
prehrať zábery uložené na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“, ktoré boli
zaznamenané s použitím iných
fotoaparátov, tieto zábery môžete
zobraziť v režime [Folder View]
(str. 30).
Snímanie alebo prezeranie záberov
Tlačidlo
x Výber nasledujúceho alebo
predchádzajúceho záberu
Na displeji stlačte
(Nasledujúci)/
(Predchádzajúci).
x Vymazanie záberu
Dotknite sa položky (Delete)
a potom položky [OK].
x Návrat k snímaniu záberov
Zatlačte a pridržte spúšť do polovice.
x Vypínate fotoaparát
Uzavrite kryt objektívu.
•Fotoaparát je takisto možné vypnúť stlačením tlačidla POWER.
16
(Prehrávanie)
Použitie funkcií snímania
Rozpoznanie úsmevu a automatické
snímanie (Smile Shutter – snímanie úsmevu)
(REC Mode) t
1 Stlačte
(Auto Adjustment) t
alebo
úsmevu).
t
(ikona
na rozpoznanie
2 Počkajte
úsmevu.
Použitie funkcií snímania
Keď úroveň úsmevu na indikátore
prekročí bod b, fotoaparát
automaticky nasníma zábery. Keď
sa znova dotknete
(ikona
úsmevu), snímanie úsmevu sa
ukončí.
• Ak stlačíte tlačidlo spúšte počas
Rámček rozpoznania tváre
režimu Smile Shutter (snímanie
Indikátor citlivosti rozpoznania úsmevu
úsmevu), fotoaparát nasníma
záber v režime Auto
Adjustment (automatické
nastavenie) a potom sa vráti do
režimu Smile Shutter.
zRady pre lepšie zachytenie úsmevov
1 Nezakrývajte si oči ofinou.
2 Snažte sa nasmerovať tvár priamo
pred fotoaparát a buďte, pokiaľ je to
možné, v rovnakej výške. Miera
detekcie je vyššia v prípade
prižmúrených očí.
3 Usmievajte sa zreteľne s otvorenými
ústami. Úsmev sa jednoduchšie
rozpozná, ak ukážete zuby.
17
Automatická rozpoznanie podmienok
snímania (Scene Recognition)
Fotoaparát automaticky zistí podmienky snímania a potom nasníma záber.
sa
(REC Mode)
1 Dotknite
t
(Auto Adjustment) t
alebo
.
sa
2 Dotknite
režim t
.
t
(Scene Recognition) t požadovaný
(Off): Nepoužíva rozpoznanie scény.
(Auto): Po rozpoznaní scény sa fotoaparát prepne na optimálne
nastavenia a nasníma záber.
(Advanced): Po rozpoznaní scény sa fotoaparát prepne na optimálne
nastavenia a nasníma záber.
Okrem toho, ak fotoaparát rozpozná (Twilight),
(Twilight Portrait),
(Súmrak s použitím statívu),
(Protisvetlo) alebo
(Portrét pri
protisvetle), nasníma ďalší záber. Ak fotoaparát rozpozná
(Portrét),
spustí sa Anti Blink.
Poznámka
• Rozpoznanie scény nefunguje v
(Macro On),
(Close focus enabled) alebo v režime
Burst.
zAk fotoaparát rozpozná scénu
Ak fotoaparát rozpozná scénu, objavia sa
(Twilight),
(Twilight Portrait),
(Súmrak
s použitím statívu),
(Protisvetlo),
(Portrét pri
protisvetle),
(Landscape),
(Macro) alebo
(portrét).
Ak fotoaparát nerozpozná scénu, záber sa
nasníma ako pri rozpoznaní scény [Off].
Ikona Scene Recognition
Ikona nastavenia
hodnoty
18
Snímanie na krátku vzdialenosť (Macro/
Close focus)
Môžete nasnímať nádherné zábery s priblíženými malými predmetmi, napr. hmyz
alebo kvety.
(Macro) t
1 Stlačte
požadovaný režim t
.
Používanie samospúšte
(Self-Timer) t
1 Stlačte
požadovaný režim t
.
Použitie funkcií snímania
(Auto): Fotoaparát
automaticky upraví zaostrenie zo
vzdialených objektov na blízke
objekty.
Pri bežných podmienkach prepnite
fotoaparát do tohto režimu.
(Macro On): Fotoaparát nastaví zaostrenie s prioritou na blízke objekty.
Pri snímaní blízkych objektov nastavte Macro na On (Zap.).
(Close focus enabled): Tento režim použite na snímanie z ešte kratších
vzdialeností než pri snímaní v režime Macro.
Aretované na stranu W: Približne 1 až 20 cm
(Off): Samospúšť sa nepoužíva.
(Self-Timer 10sec): Snímanie
sa spustí s oneskorením
10 sekundách. Toto nastavenie
použite, ak chcete byť na zábere.
Ak chcete funkciu zrušiť, dotknite
sa možnosti
.
(Self-Timer 2sec): Snímanie sa spustí s oneskorením 2 sekundy. Týmto
sa zabráni rozmazaniu obrazu v dôsledku nestability pri stlačení tlačidla
spúšte.
tlačidlo spúšte.
2 Stlačte
Kontrolka samospúšte bliká, a kým sa nespustí spúšť, je počuť pípanie.
19
Výber režimu blesku
(Flash) t
1 Stlačte
požadovaný režim t
.
(Flash Auto): Bliká pri
nedostatočnom svetle alebo
protisvetle
(Flash On): Blesk sa aktivuje
vždy.
(Slow Synchro): Blesk sa
aktivuje vždy. Rýchlosť uzávierky je pomalá na tmavých miestach, aby sa
jasne nasnímalo aj pozadie mimo oblasti osvetlenej bleskom.
(Flash Off): Blesk sa neaktivuje.
Poznámky
• Nie je možné použiť
(Flash On) alebo
(Slow Synchro), ak je rozpoznanie scény
nastavené na [Auto] alebo [Advanced].
• Aj pri zapnutom blesku, nemusí blesk počas režimu burst fungovať.
20
Zaostrenie na určité miesto rámčeka
Jednoducho sa dotknite miesta rámčeka, na ktoré chcete zaostriť, a tým dôjde k
zmene polohy zaostrenia.
fotoaparát na
1 Nasmerujte
predmet, potom sa dotknite
miesta rámčeka, na ktoré
chcete zaostriť.
Miesto zaostrenia môžete pred
stlačením tlačidla spúšte do
polovice zmeniť toľkokrát,
koľkokrát chcete.
• Ak chcete, aby si fotoaparát zvolil
miesto zaostrenia automaticky,
stlačte
.
•
: Zistená tvár.
: Nie je zistená
žiadna tvár
Fotoaparát rozpozná tvár predmetu a zaostrí na ňu. Môžete vybrať, ktorý
predmet má pri zaostrovaní prioritu.
Použitie funkcií snímania
Zaostrenie na tvár predmetu (Face
Detection)
sa
t
1 Dotknite
(Face Detection) t
požadovaný režim t
.
(When touched): Rozpozná
tvár, keď sa na displeji dotknete
oblasti s tvárou.
(Auto): Umožňuje zvoliť tvár,
na ktorú má fotoaparát
automaticky zaostriť.
(Child Priority): Rozpozná a sníma s prioritou na tvár dieťaťa.
(Adult Priority): Rozpozná a sníma s prioritou na tvár dospelého.
21
Výber veľkosti obrázku, aby sa hodil na svoje
použitie
Veľkosť záberu určuje veľkosť súboru, ktorý sa zaznamená pri vytvorení záberu.
Čím je veľkosť záberu väčšia, tým viac detailov bude reprodukovaných pri
vytlačení záberu na papier s veľkým formátom. Čím je veľkosť záberu menšia, tým
viac záberov je možné zaznamenať. Veľkosť záberu zvoľte tak, aby vyhovovala
spôsobu, akým si budete zábery prezerať.
t
(Image Size)
1 t požadovaná
veľkosť
t
.
Veľkosť
záberu
Použitie
10M
(3648×2736)
Pre tlač až do formátu A3+
5M
(2592×1944)
Pre tlač až do formátu A4
3M
(2048×1536)
Pre tlač do veľkosti L/L2
VGA
(640×480)
Pre e-mailové prílohy
3:2 (8M)
(3648×2432)
Formát 3:2 ako pri vytlačených
fotografiách a pohľadniciach
16:9 (7M)
(3648×2056)
Pre prezeranie na HD TV prijímači
(vysoké rozlíšenie).
LCD displej
Zábery sa zobrazujú vo
formátoch 4:3 alebo 3:2.
16:9 (2M)
(1920×1080)
Zábery vyplnia celú obrazovku.
22
Poznámka
• Ak tlačíte zábery nasnímané s pomerom strán 16:9, obidva okraje môžu byť orezané.
x Počet statických záberov, ktoré je možné zaznamenať
Čísla v tabuľke nižšie uvádzajú počet záberov, ak je [REC Mode] nastavený na
[Normal].
(Jednotky: počet záberov)
Kapacita Vnútorná
pamäť
Veľkosť
Pribl.
15 MB
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“
naformátovaná na tomto fotoaparáte
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
10M
3
56
118
242
493
972
1963
5M
6
89
188
384
781
1541
3111
3991
6324
3M
10
144
301
617
1253
2472
4991
10140
VGA
1385
2898
5925
12030
23730
47910
97390
3
57
119
244
497
980
1980
4024
16:9(7M)
4
60
126
257
523
1031
2083
4234
16:9(2M)
16
230
483
987
2005
3955
7986
16230
Poznámky
• Počet statických záberov sa môže meniť v závislosti od podmienok snímania
a záznamového média.
• Ak je dostupný počet záberov pre snímanie viac než 9 999, objaví sa indikátor „>9999“.
• Ak sa na tomto fotoaparáte prehráva záber nasnímaný iným fotoaparátom, záber sa nemusí
zobraziť v skutočnej veľkosti.
Použitie funkcií snímania
96
3:2(8M)
23
Použitie režimu snímania, ktorý vyhovuje
scéne (Scene Selection)
režim snímania.
1 Vyberte
Ak chcete zvoliť / /
/
/ : Dotknite sa
(REC
Mode) t požadovaný
režim t
.
Ak chcete zvoliť / / / /
/ : Dotknite sa
(REC
Mode) t
(Scene
Selection) t požadovaný režim t
(High Sensitivity):
Umožňuje snímanie záberov
bez blesku aj pri slabom
osvetlení.
.
(Gourmet): Sníma
naaranžované jedlo
v nádherných farbách.
(Beach): Umožňuje
snímanie scén pri mori alebo
jazere so zvýraznením
modrej farby vody.
(Landscape): Umožňuje
snímanie so zaostrením na
vzdialený objekt.
(Snow): Umožňuje
snímanie zasnežených scén
s jasnejšou bielou farbou.
(Soft Snap): Umožňuje
snímanie záberov
s jemnejšou atmosférou.
Funkcia je určená pre
portréty ľudí, kvetiny atď.
(Fireworks): Umožňuje
snímanie ohňostroja v jeho
plnej kráse.
(Twilight Portrait):
Umožňuje snímanie ostrých
záberov ľudí v tmavom
prostredí bez straty nočnej
atmosféry.
(Twilight): Umožňuje
snímanie nočných scén bez
straty nočnej atmosféry.
Poznámka
24
• Blesk v niektorých režimoch nefunguje.
(Underwater):
Umožňuje snímanie pod
vodou v prirodzených
farbách pri použití
vodotesného puzdra.
(Hi-Speed Shutter):
Umožňuje snímanie
pohybujúcich sa objektov na
svetlých miestach.
Snímanie videozáznamov
sa položky
1 Dotknite
(REC Mode) t
(Movie Mode) t
.
2 Stlačením spúšte úplne nadoraz spustíte nahrávanie.
stlačením tlačidla spúšte úplne nadoraz
3 Opätovným
zastavíte nahrávanie.
Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie) a tlačidlá
(Nasledujúci) /
a vyberte videozáznam, ktorý chcete prezrieť.
Tlačidlo
(Predchádzajúci)
Činnosť
Ovládanie hlasitosti
B
Prehrávanie
x
Stop
M/m
Rýchly posun vpred/rýchly posun vzad
Použitie funkcií snímania
x Prezeranie videozáznamov
x Veľkosť záberu
Čím väčšia je veľkosť záberu, tým vyššia je jeho kvalita. Čím vyšší je počet snímok
za sekundu, tým plynulejší je prehrávaný záber.
Veľkosť videozáznamu
Snímky za
sekundu
Použitie
640(Fine) (640×480)
Pribl. 30
Pre prezeranie na TV prijímači (vysoká
kvalita obrazu)
640(Standard) (640×480)
Pribl. 17
Pre prezeranie na TV prijímači (štandardná
kvalita obrazu)
320 (320×240)
Pribl. 8
Pre e-mailové prílohy
25
x Maximálna doba nahrávania
V tabuľke nižšie sú uvedené približné maximálne časy záznamu. Ide o celkové
časy pre všetky súbory videozáznamov. Nepretržité snímanie je možné počas
približne 10 minút.
(Jednotky : hodina : minúta : sekunda)
Kapacita Vnútorná
pamäť
Veľkosť
640(Fine)
Pribl.
15 MB
–
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“
naformátovaná na tomto fotoaparáte
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
3:22:50
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:00
0:49:20
1:39:40
640(Standard)
0:00:40
0:10:20
0:21:40
0:44:20
1:30:10
2:58:00
5:59:20 12:10:20
320
0:02:50
0:41:30
1:25:20
2:57:40
6:01:00
11:52:00
23:57:30 48:41:50
Poznámky
• Doba záznamu sa môže líšiť v závislosti od podmienok snímania a záznamového média.
• Videozáznamy s veľkosťou nastavenou na [640(Fine)] je možné nahrávať len na pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Fotoaparát nepodporuje HD snímanie alebo prehrávanie video záznamov.
Zobrazenie minimálnych indikátorov (Easy
Shooting)
Tento režim znižuje minimálny počet nastavení a uľahčuje sledovanie
indikátorov.
sa položky
1 Dotknite
(REC Mode) t
(Easy Shooting) t
26
.
Činnosť
Ako zmeniť
Self-Timer
Vyberte
.
(Self-Timer 10sec) alebo
(Off) pomocou tlačidla
Image Size
t Vyberte [Large] alebo [Small] v [Image Size]
Flash
t Vyberte [Auto] alebo [Off] v [Flash]
x Návrat na normálne zobrazenie
Dotknite sa položky
(REC Mode) t
(Auto Adjustment) t
.
Použitie funkcií snímania
27
Použitie funkcií prezerania
Prezeranie zväčšeného záberu (Transfokácia
počas prehrávania)
tlačidlo
1 Stlačte
(Prehrávanie) zobrazíte
záber, potom stlačte oblasť,
ktorú chcete zväčšiť.
Záber sa zväčší dvojnásobne
s oblasťou, ktorej sa dotknete
v strede. Ak je
nastavené na
[Image Only], dotknite sa stredu
obrazovky, potom sa dotknite
oblasti, ktorú chcete zväčšiť.
rozsah transfokácie
2 Nastavte
a polohu.
Stupeň priblíženia sa zvýši
zakaždým, keď sa dotknete
obrazovky.
/ / / : Upravuje polohu.
: Zmení rozsah transfokácie.
: Zapne a vypne / / /
: Zruší transfokáciu počas
prehrávania.
Ukáže zobrazovanú oblasť celého
záberu
Zobrazenie záberov na celej obrazovke
(Wide Zoom)
tlačidla
1 Stlačením
(Prehrávanie) zobrazíte
statický záber, potom sa
dotknite
.
•
28
Opätovným dotykom na
ukončíte široké priblíženie.
Otáčanie zvislého záberu (dočasne otočené
zobrazenie)
tlačidla
1 Stlačením
(Prehrávanie) zobrazíte
statický záber, potom
vyberte zvislé zábery,
potom sa dotknite .
•
Opätovným dotykom na
ukončíte zobrazenie.
Prezeranie statických záberov s hudbou
(Slideshow)
statický záber, potom sa
dotknite (Slideshow).
sa položky [Start].
2 Dotknite
Spustí sa prezentácia.
•
Použitie funkcií prezerania
tlačidla
1 Stlačením
(Prehrávanie) zobrazíte
Ak chcete ukončiť prezentáciu, dotknite sa obrazovky a potom stlačte [Exit].
zVýber hudby v pozadí
Môžete uskutočniť presun požadovaného súboru s hudbou z vašich CD a MP3 súborov
do fotoaparátu za účelom prehrania počas prezentácie. Ak chcete prenášať hudobné
súbory, nainštalujte softvér „Music Transfer“ (je súčasťou dodávky) na váš počítač
(str. 37), potom postupujte podľa krokov, ktoré sú uvedené nižšie.
1 Dotknite sa
t
(Slideshow) t [Music Tool] t [Download Music].
2 Fotoaparát pripojte k počítaču použitím rozhrania USB.
3 Spustite a obsluhujte „Music Transfer“.
Podrobnosti o aplikácii „Music Transfer“ si pozrite v pomocníkovi „Music Transfer“.
29
Vyhľadávanie záberov (index záberov)
tlačidla
1 Stlačením
(Prehrávanie) zobrazíte
záber, potom sa dotknite
(index záberov).
•
Ak stlačíte
, môžete nastaviť
počet záberov zobrazených na
indexovej obrazovke na 12 alebo
20 záberov.
tlačidiel
2 Stlačením
obráťťe strany.
•
/
Pre návrat na obrazovku
samostatného záberu sa dotknite
miniatúrneho obrazu.
Výber formátu zobrazenia (View Mode)
Umožňuje vám vybrať formát zobrazenia pre prezeranie skupiny záberov pri
použití „Memory Stick Duo“.
tlačidla
1 Stlačením
(Prehrávanie) zobrazíte
záber, potom sa dotknite
(Index záberov) t
(View Mode) t
požadovaný režim.
(Date View): Zábery sa
zobrazia podľa dátumu.
(Event View): Analyzuje sa dátum a frekvencia snímania záberov
a zábery sa automaticky roztriedia a zobrazia v skupinách.
(Favorites): Zobrazenie záberov zaregistrovaných ako obľúbené.
(Folder View): Zobrazuje a organizuje zábery podľa priečinkov.
30
x Jednoduché vyhľadanie záberov, ktoré sa majú zobraziť
Pri nastavení zobrazenia dátumu/udalosti/priečinku:
Pri použití pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ stlačte
(Date List),
(Event List) alebo
(Select Folder), a tak sa jednoducho vyhľadajú
požadované zábery.
Date List: Zobrazuje
zoznam záberov
nasnímaných vo
zvolenom dátume.
Event List: Zobrazuje
zoznam záberov
zaregistrovaných
k vybratej udalosti.
Select Folder: Stlačte
[OK], a tak sa zobrazí
zoznam záberov
umiestnených vo
vybratom priečinku.
Favorites: Zobrazuje zoznam záberov zaregistrovaných
k vybranému číslu obľúbených položiek.
Použitie funkcií prezerania
Pri nastavení ako obľúbené: Môžete zobraziť zábery zaregistrované
v obľúbených, ktoré sú rozdelené do šiestich skupín.
Poznámka
• Ak nemôžete prehrať zábery zaznamenané inými fotoaparátmi, prezerajte zábery v [Folder
View].
31
Vymazávanie záberov
Vymazanie práve zobrazeného záberu
1 Dotknite sa položky
(Delete) t [OK] (str. 16).
Vymazanie skupiny záberov
(index záberov)
1 Stlačte
t (Delete).
zábery na
2 Vyberte
vymazanie.
1 Dotykom na / obráťte strany
a potom sa dotknite záberov,
ktoré chcete vymazať.
Značka
je pripojená
k vybratým záberom.
2 Zopakujte krok 1.
t [OK].
3 Dotknite sa
Pri výbere záberov môžete použitím
prepínať medzi obrazovkou
samostatného záberu a indexovou obrazovkou.
x Vymazanie v jednotkách dátumu, udalosti a alebo priečinku
t (Delete) t
(All in Date Range),
in This Folder) t
t [OK].
(All in Event) alebo
• Zábery sa zobrazia v [Folder View] pri použití vnútornej pamäte.
32
(All
Vymazanie všetkých záberov (Format)
Môžete vymazať všetky údaje uložené na „Memory Stick Duo“ alebo vo
vnútornej pamäti. Ak je vložená „Memory Stick Duo“, všetky údaje uložené na
„Memory Stick Duo“ sa vymažú. Ak nie je vložená žiadna pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, vymažú sa všetky údaje uložené vo vnútornej pamäti.
Formátovanie navždy vymaže všetky údaje, vrátane chránených záberov.
1
Dotknite sa
t
(Manage Memory) t
[Memory Tool] t
t
[Format] t
.
2
Dotknite sa položky [OK].
Vymazávanie záberov
33
Pripojenie k iným zariadeniam
Prezeranie záberov v TV prijímači
1
Pripojte fotoaparát k TV prijímaču prostredníctvom kábla
pre viacúčelový konektor (je súčasťou dodávky).
Do multikonektora
Do vstupných
konektorov audio/
video
Kábel pre viacúčelový konektor
zPrezeranie záberov na HD TV prijímači (vysoké rozlíšenie)
• Zábery zaznamenané vo fotoaparáte môžete prezerať pripojením fotoaparátu k HD TV
prijímaču (vysoké rozlíšenie) pomocou kábla s adaptérom pre výstup HD (nie je
súčasťou dodávky) alebo k Cyber-shot station (nie je súčasťou dodávky).
• Nastavte položku [COMPONENT] na [HD(1080i)] v ponuke [Main Settings 2]
výberom položky
(Settings) na obrazovke HOME.
• Nie je možné prezerať videozáznamy s výstupom signálu vo formáte [HD(1080i)]. Pri
prezeraní videozáznamov nastavte [COMPONENT] na [SD].
34
Tlač statických záberov
Ak máte tlačiareň kompatibilnú s PictBridge, môžete tlačiť zábery pomocou
nasledujúceho postupu.
Najskôr nastavte fotoaparát tak, že umožníte pripojenie USB medzi
fotoaparátom a tlačiarňou.
1
Dotknite sa
t
(Settings) t [Main
Settings] t
[USB Connect] t
t [PictBridge] t
.
Režim USB je nastavený.
2
Fotoaparát pripojte k tlačiarni pomocou kábla pre
viacúčelový konektor (je súčasťou dodávky).
3
Zapnite tlačiareň.
4
Stlačte
5
Stlačte požadovanú položku nastavenia a potom [OK].
Po nadviazaní spojenia sa objaví indikátor
t
.
(Print) t požadovaná položka t
.
(This Image): Vytlačte aktuálne zobrazený záber.
(Multiple Images): Dotykom na / zobrazte záber a potom sa
dotknite záberu, ktorý chcete vytlačiť.
zTlač vo fotozberni
Vo fotozberni nie je možné tlačiť zábery uložené vo vnútornej pamäti priamo
z fotoaparátu. Skopírujte zábery na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ a tú potom
odneste do fotozberne.
Ako kopírovať: Dotknite sa
t
(Manage Memory) t [Memory Tool] t
t [Copy] t
t [OK].
Ak si chcete nechať vytlačiť zábery s vloženým dátumom, poraďte sa s obsluhou
fotozberne.
Pripojenie k iným zariadeniam
Záber sa vytlačí.
35
Použitie fotoaparátu s počítačom
x Použitie „PMB (Picture Motion Browser)“
Zo zaznamenaných záberov môžete mať oveľa väčšiu radosť ako kedykoľvek
predtým, ak využijete výhody softvéru „PMB“ obsiahnutého na CD-ROM (je
súčasťou dodávky).
Existuje viac funkcií okrem tých, ktoré sú uvedené nižšie, ktoré vám poskytnú
väčšiu radosť z vašich záberov. Podrobnosti nájdete v „PMB Guide“.
Naimportuje do
počítača
Mediálne účely
Calendar
(Kalendár)
Odovzdanie záberu pre
mediálne účely.
Prezeranie záberov
v kalendári.
Tlač
DVD
Vytlačenie záberov
s pečiatkami dátumov.
Vytvorenie disku s údajmi
použitím CD alebo DVD
zapisovacej mechaniky.
Exportovanie do
fotoaparátu
Exportovanie záberov a ich
prezeranie pri použití „Memory
Stick Duo“.
Poznámka
36
• Aplikácia „PMB“ nie je kompatibilná s počítačmi Macintosh.
x Krok 1: Inštalácia „PMB“ (je súčasťou dodávky)
Softvér (je súčasťou dodávky) môžete nainštalovať podľa nasledujúceho postupu.
Ak nainštalujete „PMB“, nainštaluje sa aj „Music Transfer“.
• Prihláste sa ako správca.
1
Skontrolujte prostredie vášho počítača.
Odporúčané prostredie pre používanie aplikácie „PMB“ a „Music
Transfer“
OS (predinštalovaný): Microsoft Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP3/Windows Vista SP1*
Procesor počítača: Intel Pentium III 500 MHz alebo rýchlejší
(odporúčaný: Intel Pentium III 800 MHz alebo rýchlejší)
Pamäť: 256 MB alebo viac (odporúčaná: 512 MB alebo viac)
Pevný disk: Potrebné miesto pre inštaláciu je približne 400 MB
Grafika: Rozlíšenie obrazovky: 1 024 × 768 bodov alebo viac
* 64-bitové edície a Starter (Edition) nie sú podporované.
2
Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou
dodávky) do jednotky CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka ponuky inštalácie.
3
Kliknite na tlačidlo [Install].
4
Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke a dokončite
inštaláciu.
5
Po dokončení inštalácie vyberte disk CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup
Language“ (Výber jazyka inštalácie).
Pripojenie k iným zariadeniam
37
x Krok 2: Importovanie záberov do vášho počítača použitím
„PMB“
1
Do fotoaparátu vložte úplne nabitý akumulátor, potom
stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
2
Pripojte fotoaparát k počítaču.
„Connecting…“ sa objaví na displeji fotoaparátu.
1 Do konektora USB
Kábel pre
viacúčelový
konektor
2 Do
multikonektora
• Počas komunikačného prenosu sa na obrazovke zobrazí
. Prerušte prácu na
počítači, pokiaľ je zobrazený indikátor. V práci na počítači môžete pokračovať, keď sa
indikátor zmení na
.
3
Kliknite na tlačidlo [Import] (Importovať).
Podrobnosti nájdete v „PMB Guide“.
x Krok 3: Prezeranie príručky „PMB Guide“
1
Dvakrát kliknite na ikonu
ploche.
•
(PMB Guide) na pracovnej
Pre prístup do „PMB Guide“ z počiatočnej ponuky: Kliknite na [Start]
(Štart) t [All Programs] (Všetky programy) t [Sony Picture Utility] t
[Help] (Pomoc) t [PMB Guide].
Poznámky
• Neodpájajte kábel pre viacúčelový konektor od fotoaparátu, pokiaľ je fotoaparát v činnosti,
38
alebo pokiaľ je na obrazovke zobrazené „Accessing…“. Keď tak urobíte, môže to spôsobiť
poškodenie údajov.
• Pri použití akumulátora s nízkym zvyšným nabitím nemusí byť možné prenášať údaje alebo
sa údaje môžu poškodiť. Odporúča sa použitie sieťového adaptéra (nie je súčasťou
dodávky) a kábla USB / A/V / DC IN pre viacúčelový konektor (nie je súčasťou dodávky).
x Použitie fotoaparátu s vašim počítačom Macintosh
Zábery môžete kopírovať do počítača Macintosh. Aplikácia „PMB“ nie je
kompatibilná, aplikáciu „Music Transfer“ však môžete nainštalovať do počítača
Macintosh. Pri exportovaní záberov do fotoaparátu ich prezerajte v [Folder
View].
Odporúčané počítačové prostredie
Pre počítač pripojený k fotoaparátu sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre importovanie záberov
OS (predinštalovaný): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 až v10.5)
Konektor USB: Štandardne k dispozícii
Odporúčané prostredie pre používanie aplikácie „Music Transfer“
OS (predinštalovaný): Mac OS X (v10.3 - v10.5)
Pamäť: 64 MB alebo viac (odporúča sa 128 MB alebo viac)
Pevný disk: Potrebné miesto pre inštaláciu je približne 250 MB
Pripojenie k iným zariadeniam
39
Zmena nastavení fotoaparátu
Zmena zobrazenia na displeji
1 Stlačte
režim t
t požadovaný
.
(Normal): Zobrazuje tlačidlá
a ikony
(Simple): Zobrazuje len
tlačidlá
(Image Only): Skrýva tlačidlá
a ikony
Poznámka
•
zmizne z obrazovky, ak je vybraté prehrávanie [Image Only]. Ak chcete zobraziť
tlačidlá, dotknite sa stredu obrazovky. Dočasne dôjde k návratu na zobrazenie [Normal].
zNastavenia histogramu a jasu
Nasledujúce nastavenie je prístupné stlačením
.
Histogram: Histogram (stĺpcový diagram) je graf zobrazujúci jas záberu. Zobrazenie
grafu indikuje svetlý záber, ak je naklonený doprava a tmavý záber, ak je naklonený
doľava.
Brightness: To nastavuje jas protisvetla ([Normal]/[Bright]). Pri prezeraní záberov pri
jasnom vonkajšom svetle resetujte na [Bright]. Avšak pri svetlejšom podsvietení displeja
sa rýchlejšie vyminie kapacita akumulátora.
Zmena zvuku pri obsluhe
Môžete nastaviť zvuk vydávaný pri činnosti fotoaparátu.
sa
t
1 Dotknite
(Settings) t [Main
Settings] t
t [Beep]
t
t požadovaný
režim t
.
40
Shutter: Po stlačení spúšte zaznie
zvuk spúšte.
On: Zapne zvuk pípnutie/spúšte,
keď používate dotykový panel/
stlačíte tlačidlo spúšte.
Off: Vypne pípnutie/zvuk spúšte.
Používanie obrazovky HOME
Na obrazovke HOME sú operácie fotoaparátu za účelom pohodlného výberu
roztriedené do rozsiahlych kategórií, napríklad, snímanie, prezeranie a tlač
záberov.
Na displeji sa zobrazia len dostupné položky.
x
Shooting
Položka
Popis
Shooting
Zaznamenáva statické zábery alebo videozáznamy.
x
View Images
Položka
Popis
Date View*
Zábery sa zobrazia podľa dátumu.
Event View*
Analyzuje sa dátum a frekvencia snímania záberov a zábery sa
automaticky roztriedia a zobrazia v skupinách.
Favorites*
Zobrazia sa zábery zaregistrované ako Favorites (obľúbené).
Folder View
Zobrazuje a organizuje zábery do priečinkov.
* Tieto položky sa zobrazujú len vtedy, keď je do fotoaparátu vložená pamäťová karta
„Memory Stick Duo“.
Slideshow
Položka
Popis
Slideshow
Slúži na postupné prehrávanie záberov spolu s efektmi a hudbou.
Music Tool
Download Music:
Format Music:
x
Print
Položka
Popis
Print
Tlačí statické zábery.
Mení hudbu prezentácie.
Vymazáva hudbu všetkých prezentácií.
Zmena nastavení fotoaparátu
x
41
x
Manage Memory
Položka
Popis
Memory Tool - Memory
Stick Tool
Format:
Create REC.Folder:
Change REC.Folder:
Copy:
Memory Tool - Internal
Memory Tool
x
Format:
Naformátuje vnútornú pamäť.
Settings
Položka
Popis
Main Settings - Main
Settings 1
Beep:
Function Guide:
Initialize:
Calibration:
Housing:
Demo Mode:
Main Settings - Main
Settings 2
USB Connect:
COMPONENT:
Video Out:
TV TYPE:
Shooting Settings Shooting Settings 1
AF Illuminator:
Grid Line:
AF Mode:
Digital Zoom:
Shooting Settings Shooting Settings 2
Auto Orientation:
Auto Review:
42
Formátuje „Memory Stick Duo“.
Na „Memory Stick Duo“ vytvorí nový
priečinok.
Mení priečinok používaný na
zaznamenávanie záberov.
Kopíruje všetky zábery zaznamenané vo
vnútornej pamäti na „Memory Stick Duo“.
Vyberá zvuky pípania vydávané pri
činnosti fotoaparátu.
Zobrazí sprievodcu funkciami.
Obnovuje štandardné nastavenia
fotoaparátu.
Upravuje nesprávne nastavenie polôh
odozvy tlačidiel dotykového panelu.
Mení činnosti tlačidiel, ak je fotoaparát
v puzdre (vodotesné puzdro).
Demonštruje funkcie snímania úsmevu
a rozpoznania scény.
Nastavuje režim používaný pri pripojení
fotoaparátu k počítaču alebo tlačiarni.
Nastavuje video signál podľa konektora
pripojeného TV prijímača.
Nastavuje režim podľa pripojeného
systému výstupu videa.
Nastavte na pomer strán TV prijímača,
ktorý sa má pripojiť.
Pri zaostrení pri slabom svetle blysne
svetlom.
Zobrazuje riadky pre jednoduché
nastavenie predmetu vo vodorovnej alebo
zvislej polohe.
Zvolí režim automatického zaostrenia.
Vyberá spôsob priblíženia pre priblíženie
nad mieru optickej transfokácie.
Rozpoznáva zmenu orientácie a ukladá
záber so správnou orientáciou.
Zobrazuje záber na obrazovke na
približne dve sekundy po nasnímaní
statického záberu.
Clock Settings
Nastaví dátum a čas.
Language Setting
Zvolí jazyk, ktorý sa bude používať v položkách ponuky,
varovaniach a správach.
Použitie položiek MENU
Zobrazuje funkcie, ktoré sú k dispozícii pre jednoduché nastavenie, ak je
fotoaparát v režimoch snímania alebo prehrávania. Na displeji sa zobrazia len
dostupné položky.
x MENU v režime snímania
Položka
Popis
Image Size
Nastavuje veľkosť záberu.
(
Scene Recognition
VGA/
3:2(8M)/
640(Fine)/
Automaticky rozpozná podmienky snímania a potom nasníma záber.
(
Face Detection
10M/
5M/
3M/
16:9(7M)/
16:9(2M)/
640(Standard)/
320)
Off/
Auto/
Advanced)
Umožňuje zvoliť prioritný objekt pre úpravu zaostrenia pri použití
funkcie rozpoznania tváre.
( When touched/
Priority)
Auto/
Child Priority/
Adult
Smile Detection
Sensitivity
Slúži na nastavenie úrovne citlivosti rozpoznania úsmevu.
REC Mode
Umožňuje zvoliť spôsob snímania záberov v rýchlom slede.
EV
Ručne nastavuje expozíciu.
Metering Mode
Nastavuje, ktorá časť predmetu sa má odmerať, aby sa určila
expozícia.
(
(
Low/
Medium/
Normal/
High)
Burst/BRK±0.3EV, BRK±0.7EV, BRK±1.0EV)
(
Focus
Center)
Zmení spôsob zaostrenia.
(
White Balance
Multi/
Multi AF/
neobmedzená vzdialenosť)
Upravuje farebné tóny podľa okolitých svetelných podmienok.
(
Auto/
Daylight/
Fluorescent Light 2,
Flash)
Cloudy/
Fluorescent Light 1,
Fluorescent Light 3/n Incandescent/
Zmena nastavení fotoaparátu
(–2,0EV až +2,0EV)
43
Položka
Popis
Underwater White
Balance
Upravuje farby pri snímaní pod vodou.
Flash Level
Upravuje intenzitu blesku.
Anti Blink
Nastavuje funkciu Anti Blink.
Red Eye Reduction
Znižuje efekt červených očí.
(
(
(
(
Auto/
/
Underwater 1,
Standard/
Auto/
Auto/
Underwater 2/
Flash)
)
Off)
On/
Off)
DRO
Slúži na optimalizáciu jasu a kontrastu.
Color Mode
Zmení živosť záberu alebo pridá špeciálne efekty.
SteadyShot
Umožňuje zvoliť režim pre potlačenie rozmazaného obrazu.
Shooting Settings
Umožňuje zvoliť nastavenia snímania.
(
(
(
Off/
DRO standard/
Normal/
Shooting/
Vivid/
DRO plus)
Sepia/
Continuous/
B & W)
Off)
x MENU v režime prezerania
Položka
Popis
(Date List)
Vyberá zoznam dátumov prehrávania.
(Event List)
Vyberá skupinu udalostí, ktorá sa má prehrať.
(Select Folder)
Umožňuje zvoliť priečinok na prezeranie záberov.
(View Mode)
Prepína režimy prezerania.
(
Date View/
View)
(Filter by Faces)
(Add / Remove
Favorites)
(Retouch)
Favorites/
Folder
Slúži na prehrávanie záberov filtrovaných podľa určitých
podmienok.
(
(Slideshow)
Event View/
Off/
Smiles)
All people/
Children/
Infants/
Slúži na postupné prehrávanie záberov spolu s efektmi a hudbou.
Pridáva zábery do obľúbených položiek alebo ich odtiaľ odstraňuje.
(
This Image/
Multiple Images/
Add All in Date
Range*/
Remove All in Date Range*)
* Zobrazený text sa odlišuje podľa režimu prezerania.
Retušuje statické zábery.
(
Trimming/
Red Eye Correction/
Unsharp masking/
Soft Focus/
Partial Color/
Fisheye Lens/
Cross
Filter/
Radial Blur/
Retro/
Happy Faces)
(Paint)
44
Kreslí na statický záber a uloží ho ako nový záber.
Položka
Popis
(Multi-Purpose
Resize)
Zmení veľkosť záberu podľa použitia.
(Delete)
(
HDTV/
Blog/E-mail)
Vymaže zábery.
(
This Image/
Multiple Images/
All in Date Range*)
* Zobrazený text sa odlišuje podľa režimu prezerania.
(Protect)
Chráni proti nechcenému vymazaniu.
(
This Image/
Multiple Images/
Set All in Date
Range*/
Remove All in Date Range*)
* Zobrazený text sa odlišuje podľa režimu prezerania.
Pridá značku poradia tlače k záberu na pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“, ktorý chcete vytlačiť.
(
This Image/
Multiple Images/
Set All in Date
Range*/
Remove All in Date Range*)
* Zobrazený text sa odlišuje podľa režimu prezerania.
(Print)
Vytlačí zábery použitím tlačiarne kompatibilnej s PictBridge.
(
This Image/
Multiple Images/
All in Date Range*)
* Zobrazený text sa odlišuje podľa režimu prezerania.
(Rotate)
Pootočí statický záber.
(Volume Settings)
Upraví hlasitosť.
Použitie funkcií v režime automatický
program
Môžete zmeniť zaostrenie, režim merania, nastavenia ISO a EV, keď je [REC
Mode] nastavený na
(Program Auto).
(Focus)
(Metering Mode)
Popis
Zmení spôsob zaostrenia.
(
Multi AF/
Center AF/
nekonečno)
Meria oblasť merania.
(
Multi/
Center/
Spot AF/1,0m/3,0m/7,0m/
Zmena nastavení fotoaparátu
Položka
Spot)
45
Položka
46
Popis
(ISO)
Nastaví citlivosť ISO.
(ISO AUTO/ISO80 až ISO3200)
(EV)
Nastavuje expozíciu.
(–2,0EV až +2,0EV)
Iné
Prezeranie príručky „Príručka k zariadeniu
Cyber-shot“
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“, ktorá podrobne vysvetľuje ako používať
fotoaparát je obsiahnutá na CD-ROM (je súčasťou dodávky). Nájdete v nej
podrobné informácie o mnohých funkciách fotoaparátu.
x Pre používateľov Windows
1
Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou
dodávky) do jednotky CD-ROM.
2
Kliknite na „Cyber-shot
Handbook“.
„Ďalšie kroky – Cyber-shot“, ktorá
obsahuje informácie o príslušenstve
fotoaparátu sa nainštaluje v rovnakom
čase.
3
Pomocou ikony na obrazovke spustite „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“.
x Pre používateľov Macintosh
Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou
dodávky) do jednotky CD-ROM.
2
Zvoľte priečinok [Handbook] a do počítača skopírujte súbor
„Handbook.pdf“, ktorý je uložený v priečinku [SK].
3
Po skončení kopírovania dvakrát kliknite na
„Handbook.pdf“.
Iné
1
47
Zoznam ikôn zobrazených na obrazovke
Ikony sú zobrazené na obrazovke za účelom indikovania stavu fotoaparátu.
Stlačením indikátora
v pravej spodnej časti obrazovky (str. 40) môžete
vybrať nastavenia zobrazenia.
Pri snímaní statických záberov
A
Zobrazenie
Význam
Zostatkový stav
akumulátora
Upozornenie na takmer
vybitý akumulátor
Veľkosť záberu
Pripojenie k PictBridge
Indikátor citlivosti
rozpoznania úsmevu
• Ikony sú obmedzené a režime
(Easy Shooting).
Pri snímaní videozáznamu
Stupnica transfokácie
Režim prezerania
Filter podľa tvárí
Export PMB
Obľúbené
Ochrana
Značka poradia tlače
(DPOF)
Pri prehrávaní
Transfokácia počas
prehrávania
B
Zobrazenie
Význam
SteadyShot
Priečinok pre ukladanie
záznamov
Priečinok pre prehrávanie
96
48
Indikátor počtu voľných
záberov
Zobrazenie
Význam
Zobrazenie
Význam
8/8
Číslo záberu/Počet
záberov uložených vo
zvolenom priečinku
VOL.
Hlasitosť
C:32:00
Samodiagnostické
zobrazenie
00:25:05
Zostávajúci čas záznamu
(h:m:s)
Histogram
sa objaví,
• Ikona
Záznamové médium/
Reprodukčné médium
(„Memory Stick Duo“,
vnútorná pamäť)
keď je vypnuté
zobrazenie
histogramu
(stĺpcového
diagramu).
Pripojenie k PictBridge
Zmena priečinku
Scene Recognition
(Rozpoznanie scény)
D
Zobrazenie
Význam
z
Aretácia AE/AF
Funkcia NR pomalej
uzávierky
Red-eye reduction
(Potlačenie červených
očí)
125
Rýchlosť uzávierky
Intenzita blesku
F3.5
Hodnota clony
Nabíjanie blesku
ISO400
Číslo ISO
Režim nahrávania
+2.0EV
Hodnota expozície
Rozpoznanie tváre
Režim merania
Režim merania
Flash (Blesk)
Zaostrenie
Vyváženie bielej farby
AF iluminátor
Upozornenie na vibrácie
Dotykový indikátor AF
Macro/Zaostrenie na
krátku vzdialenosť
• Zobrazí sa, keď je
Puzdro
Vyváženie bielej farby
položka [Display
Setup] nastavená na
[Image Only].
Color mode (Režim
farieb)
Režim blesku
• Zobrazí sa, keď je
položka [Display
Setup] nastavená na
[Image Only].
C
Zobrazenie
Význam
REC
Standby
Nahrávanie videozáznamu/
Pohotovostný stav pre
videozáznam
0:12
Čas záznamu (m:s)
N
Prehrávanie
Iné
Zameriavací rámček AF
zóny
Lišta prehrávania
Samospúšť
0:00:12
Počítadlo
DRO
101-0012
Číslo priečinka-súboru
Riadiaci súbor plný
2008 1 1
9:30 AM
Zaznamenaný dátum/čas
na prehrávanom zábere
49
Riešenie problémov
Keby ste mali problémy s fotoaparátom, skúste problém odstrániť nasledujúcimi
spôsobmi.
1 Pozrite sa na nižšie uvedené kroky a nazrite do príručky „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“ (PDF súbor).
Ak sa na displeji objaví kód „C/E:ss:ss“, nazrite do príručky
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“.
2 Vyberte akumulátor, počkajte približne jednu minútu, potom
akumulátor znovu vložte a nakoniec zapnite napájanie.
3 Inicializujte nastavenia (str. 42).
4 Obráťte sa na predajcu Sony alebo na autorizovaný servis Sony.
Pri oprave fotoaparátov s vnútornou pamäťou alebo funkciou hudobných súborov
sa môžu skontrolovať údaje vo fotoaparáte za účelom overenia a nápravy
príznakov poruchy. Spoločnosť Sony nebude žiadne z týchto údajov kopírovať ani
ukladať.
Akumulátor a napájanie
Nie je možné vložiť akumulátor.
• Vložte akumulátor správne tak, aby sa stlačila páčka vysunutia akumulátora (str. 12).
Nie je možné zapnúť fotoaparát.
• Po vložení akumulátora do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým sa fotoaparát zapne.
• Vložte akumulátor správne (str. 12).
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (str. 10).
• Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte akumulátor za nový.
• Používajte odporučený typ akumulátora.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory akumulátora. Znovu zapnite fotoaparát (str. 14).
• Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte akumulátor za nový.
50
Indikátor stavu akumulátora ukazuje nesprávny údaj.
• Akumulátor sa rýchlo vybíja v nasledujúcich prípadoch:
– Pri používaní fotoaparátu vo veľmi horúcom alebo chladnom prostredí.
– Pri častom používaní blesku a transfokácie.
– Pri opakovanom zapínaní a vypínaní napájania.
– Ak je [Brightness] v
(zobrazenie obrazovky) nastavené na [Bright].
• Nastal nesúlad medzi indikátorom stavu akumulátora a skutočným stavom nabitia
akumulátora. Akumulátor nechajte jedenkrát úplne vybiť a potom ho nabite, čím sa
nesprávna indikácia odstráni.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (str. 10).
• Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte akumulátor za nový.
Akumulátor sa nedá nabiť, pokiaľ je vo vnútri fotoaparátu.
• Akumulátor nie je možné nabíjať pomocou sieťového adaptéra (nie je súčasťou
dodávky). Na nabíjanie akumulátora použite nabíjačku (je súčasťou dodávky).
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Nie je možné zaznamenať zábery.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ (str. 23, 26). Ak je plná, vykonajte jednu z nasledujúcich
možností:
– Vymažte nepotrebné zábery (str. 32).
– Vymeňte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
• Keď snímate statický záber, nastavte režim snímania na iný ako
(videozáznam).
• Pri snímaní videozáznamov nastavte režim snímania na
(videozáznam).
• Veľkosť záberu je pri snímaní videozáznamov nastavená na [640(Fine)]. Vykonajte
jednu z nasledujúcich možností:
– Nastavte inú veľkosť záberu než [640(Fine)].
– Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Pri snímaní veľmi jasného objektu sa zobrazia vertikálne pruhy.
• Ide o výskyt javu rozmazania a v zábere sa objavia biele, čierne červené, purpurové
alebo iné pruhy. Nejde o poruchu.
Prezeranie záberov
Iné
Nie je možné prehrávať zábery.
• Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie) (str. 16).
• V počítači sa zmenil názov priečinka či súboru.
• Nie je zaručené, že fotoaparát prehrá súbory obsahujúce zábery upravované na
počítači alebo zábery, ktoré boli nasnímané inými fotoaparátmi.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte pripojenie USB.
• Niektoré zábery uložené na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ a nasnímané inými
fotoaparátmi nemusí byť možné prehrať. Takéto zábery prehrávajte v režime Folder
View (str. 30).
• Toto je spôsobené kopírovaním záberov z vášho počítača na „Memory Stick Duo“ bez
použitia „PMB“. Takéto zábery prehrávajte v režime Folder View (str. 30).
51
Preventívne opatrenia
Fotoaparát nepoužívajte ani
neskladujte na nasledujúcich
miestach
• Na príliš horúcom, studenom alebo
vlhkom mieste
Ak, napríklad, fotoaparát ponecháte vo
vozidle zaparkovanom na slnku, môže sa
zdeformovať obal fotoaparátu a spôsobiť
tak jeho poruchu.
• Na priamom slnečnom svetle alebo
v blízkosti ohrievača
Fotoaparát môže zmeniť farbu, môže sa
zdeformovať alebo môže dôjsť k poruche.
• Na miestach vystavených otrasom
• V blízkosti silných magnetických polí
• Na piesočnatých alebo prašných miestach
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu
nedostal piesok ani prach. Môže to
poškodiť fotoaparát. Poškodenie niekedy
nie je možné opraviť.
Poznámka k noseniu
Nesadajte si na stoličku alebo iné miesto,
keď máte fotoaparát v zadnom vrecku
nohavíc alebo sukne. Môže to spôsobiť
poruchu alebo poškodenie fotoaparátu.
Poznámka k čisteniu
Čistenie LCD displeja
Otlačky prstov, prach alebo iné nečistoty
utierajte z povrchu LCD displeja použitím
čistiacej súpravy na LCD displeje (nie je
súčasťou dodávky).
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve otlačky prstov alebo
prach, vyčistite objektív jemnou
handričkou.
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu čistite jemnou
handričkou mierne navlhčenou vo vode
a potom prípadnú vlhkosť utrite suchou
jemnou handričkou. Ochrana povrchovej
úpravy a krytu pred poškodením:
– Nevystavujte fotoaparát chemickým
výrobkom ako napr. riedidlám, benzínu,
liehu, jednorázovým handričkám,
odpudzovačom hmyzu, opaľovacím
krémom alebo insekticídom.
52
– Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na
rukách ktorúkoľvek z vyššie uvedených
chemikálií.
– Nenechávajte fotoaparát príliš dlho
v kontakte s gumovými produktmi alebo
výrobkami z vinylu.
Informácie o prevádzkových
teplotách
Prevádzková teplota fotoaparátu je od 0°C
do 40°C. Fotoaparát neodporúčame
prevádzkovať pri teplotách presahujúcich
tento interval.
Informácie týkajúce sa
kondenzácie vlhkosti
Ak náhle prenesiete fotoaparát
z chladného do teplého prostredia, na
vnútorných alebo vonkajších častiach
fotoaparátu sa môže vytvoriť
skondenzovaná vlhkosť. Táto kondenzácia
vlhkosti môže spôsobiť poruchu
fotoaparátu.
Ak skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi
hodinu mimo prevádzky, kým sa vlhkosť
neodparí. Ak by ste používali fotoaparát
pri výskyte vlhkosti vo vnútri objektívu,
nedokážete nasnímať ostré zábery.
Informácie o vnútornom
nabíjateľnom záložnom
akumulátore
Váš fotoaparát má vnútorný nabíjateľný
akumulátor, ktorý zaisťuje, že nastavenie
času a dátumu a ďalšie nastavenia budú
uchované bez ohľadu na to, či je fotoaparát
vypnutý alebo zapnutý.
Tento nabíjateľný akumulátor sa nabíja
vždy počas používania fotoaparátu. Ak
však používate fotoaparát len počas
krátkej doby, akumulátor sa postupne
vybije. Ak fotoaparát vôbec nepoužívate
po dobu približne 1 mesiaca, akumulátor sa
úplne vybije. Preto zaistite, aby bol
akumulátor nabitý pred použitím
fotoaparátu.
Fotoaparát môžete používať aj vtedy, keď
nabíjateľný akumulátor nie je nabitý.
Nebude sa však indikovať dátum a čas.
Postup pri nabíjaní vnútorného
nabíjateľného záložného akumulátora
Vložte nabitý akumulátor do fotoaparátu
a ponechajte fotoaparát 24 hodín alebo
viac vypnutý.
Iné
53
Technické údaje
Fotoaparát
[Systém]
Snímací prvok: 7,7 mm (typ 1/2,3) farebný
CCD, primárny farebný filter
Celkový počet pixelov fotoaparátu: Približne
10,3 megapixelov
Efektívny počet pixelov fotoaparátu: Približne
10,1 megapixelov
Objektív: Objektív Carl Zeiss Vario-Tessar 4×
priblíženie
f = 6,18 – 24,7 mm (35 – 140 mm
(ekvivalent 35 mm filmu))
F3,5 (W) – F4,6 (T)
Ovládanie expozície: Automatická expozícia,
Režim výberu scény (11 režimov)
Vyváženie bielej farby: Automatické, Denné
svetlo, Zamračené, Žiarivka 1,2,3,
Žiarovka, Blesk
Vyváženie bielej farby pod vodou:
Automatické, Pod vodou 1,2, Blesk
Formát súborov (DCF kompatibilné):
Statické zábery: Exif Ver. 2.21 JPEG
kompatibilný, DPOF kompatibilný
Videozáznam : MPEG1 kompatibilný
(monofónny)
Záznamové médium: Vnútorná pamäť
(pribl. 15 MB), pamäťová karta „Memory
Stick Duo“
Flash (Blesk): Rozsah blesku (citlivosť ISO
(Index odporúčanej expozície) nastavená
na Auto):
Pribl. 0,08 až 3,0 m (W)/Pribl. 0,5 až 2,4 m
(T)
[Vstupné a výstupné konektory]
Multikonektor: Video výstup
Audio výstup (monofónny)
USB komunikácia
USB komunikácia: Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilné)
[LCD displej]
LCD panel: Široký (16:9), 7,5 cm (typ 3,0)
jednotka TFT
Celkový počet bodov: 230 400 (960 × 240)
bodov
54
[Napájanie, všeobecne]
Napájanie: Nabíjateľný akumulátor NP-BD1,
3,6 V
NP-FD1 (nie je súčasťou dodávky), 3,6 V
Sieťový adaptér AC-LS5K (nie je súčasťou
dodávky), 4,2 V
Príkon (počas snímania): 1,1 W
Prevádzková teplota: 0 až 40°C
Skladovacia teplota: –20 až +60°C
Rozmery: 93,6 × 57,2 × 15,0 mm (Š/V/H,
okrem prečnievajúcich častí)
Hmotnosť (vrátane akumulátora NP-BD1,
kresliaceho pera a remienka atď.):
Približne 151 g
Mikrofón: Monofónny
Reproduktor: Monofónny
Tlač Exif: Kompatibilný
PRINT Image Matching III: Kompatibilný
PictBridge: Kompatibilný
Nabíjačka akumulátora BC-CSD
Požiadavky na napájanie: Striedavý prúd
100 V až 240 V, 50/60 Hz, 2,2 W
Výstupné napätie: 4,2 V jednosmerného
prúdu, 0,33 A
Prevádzková teplota: 0 až 40°C
Skladovacia teplota: –20 až +60°C
Rozmery: Približne 62 × 24 × 91 mm (Š/V/H)
Hmotnosť: Približne 75 g
Nabíjateľný akumulátor NP-BD1
Použitý akumulátor: Lítium-ióntový
akumulátor
Maximálne napätie: 4,2 V jednosmerného
prúdu
Nominálne napätie: 3,6 V jednosmerného
prúdu
Kapacita: 2,4 Wh (680 mAh)
Vzhľad a špecifikácie sa môžu zmeniť bez
upozornenia.
Obchodné značky
• Nasledujúce značky sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
, „Cyber-shot,“ „Memory
Stick,“
, „Memory Stick PRO,“
, „Memory Stick
Duo,“
, „Memory Stick
PRO Duo,“
,
„Memory Stick PRO-HG Duo,“
, „Memory Stick
Micro,“ „MagicGate,“
,
„PhotoTV HD,“ „Info LITHIUM“
• Microsoft, Windows, DirectX a Windows
Vista sú registrované obchodné značky
alebo obchodné značky spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojených
štátoch amerických a/alebo iných
krajinách.
• Macintosh a Mac OS sú obchodné značky
alebo registrované obchodné značky
spoločnosti Apple Inc.
• Intel, MMX a Pentium sú obchodné
značky alebo registrované obchodné
značky spoločnosti Intel Corporation.
• Adobe a Reader sú obchodné značky
alebo registrované obchodné značky
spoločnosti Adobe Systems Incorporated
v Spojených štátoch amerických a/alebo
iných krajinách.
• Ďalej všeobecne platí, že názvy
produktov a systémov spomenuté
v tomto návode sú obchodnými značkami
alebo registrovanými obchodnými
značkami príslušných vývojárskych
a výrobných spoločností. Avšak,
označenia ™ alebo ® nie sú v tomto
návode vždy uvádzané.
Iné
55
56
Iné
57
Az e termékkel kapcsolatos további
információk és a gyakran feltett kérdésekre
adott válaszok a Vevőszolgálat honlapján
olvashatók.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našej webovej
stránke v sekcii Služby Zákazníkom.
70 vagy nagyobb százalékban újrahasznosított papírra,
illékony szerves vegyületektől mentes, növényi olaj alapú
tintával nyomtatva.
Vytlačené na papieri, ktorý je recyklovaný zo 70% alebo
viacej s použitím atramentu vyrobeného na báze
rastlinného oleja bez nestálych organických zlúčenín.
Printed in Japan
Download PDF

advertising