Sony | DSC-T77 | Sony DSC-T77 Návod na použitie

Obsah
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Index
Príručka k zariadeniu Cyber-shot
DSC-T77/T700
© 2008 Sony Corporation
4-000-947-81(1)
SK
Ako používať túto príručku
Obsah
Kliknutím na tlačidlo v pravom hornom rohu môžete preskočiť na príslušnú stranu.
Obsah
Vyhľadávanie informácií podľa funkcie.
Index
Vyhľadávanie informácií podľa kľúčového slova.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Vyhľadávanie informácií v zozname položiek HOME/MENU.
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie informácií podľa operácie.
Index
Značky a symboly použité v tejto príručke
V tejto príručke je postupnosť operácií
znázornená šípkami (t). Dotýkajte sa
položiek na displeji v uvedenom poradí.
Znázornené značky zodpovedajú
značkám, ktoré sa zobrazujú
v predvolenom nastavení fotoaparátu.
Značka
označuje predvolené
nastavenie.
Označuje upozornenia a obmedzenia,
ktoré sa týkajú správnej obsluhy
fotoaparátu.
Označuje užitočné informácie.
2SK
Informácie o používaní fotoaparátu
• Bližšie informácie o pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ nájdete na str. 166.
Adaptér
pamäťových kariet
Memory Stick Duo
Informácie o akumulátore
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite
akumulátor (je súčasťou dodávky).
• Akumulátor môžete dobíjať aj vtedy, keď nie
je úplne vybitý. Môžete taktiež využiť
čiastočne nabitú kapacitu akumulátora, aj
keď nie je úplne nabitý.
• Ak akumulátor nebudete dlhšiu dobu
používať, nechajte ho úplne vybiť, vybitý
akumulátor vyberte z fotoaparátu
a uschovajte ho na chladnom a suchom
mieste. Tým uchováte funkcie akumulátora.
• Bližšie informácie o vhodnom akumulátore
nájdete na str. 168.
Poznámky k LCD displeju a objektívu
• LCD displej je vyrobený použitím veľmi
presnej technológie, vďaka ktorej správne
funguje viac ako 99,99% pixelov. Na LCD
displeji sa však môžu objavovať malé tmavé
a/alebo jasné body (biele, červené, modré
alebo zelené). Tieto body sú normálnym
výsledkom výrobného procesu a nemajú
vplyv na snímanie.
Čierne, biele, červené, modré
alebo zelené body
Index
Pri použití pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ v zariadení kompatibilnom
s kartami „Memory Stick“
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
môžete použiť po vložení do adaptéra
pamäťových kariet Memory Stick Duo
(nie je súčasťou dodávky).
Tento fotoaparát je vybavený objektívom Carl
Zeiss, ktorý produkuje ostrý obraz vysokej
kvality s vynikajúcim kontrastom.
Objektív tohto fotoaparátu bol vyrobený
v rámci systému zaistenia kvality s osvedčením
od spoločnosti Carl Zeiss v súlade
s kvalitatívnymi štandardami spoločnosti Carl
Zeiss v Nemecku.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Nie je možné použiť iné pamäťové
karty.
Objektív Carl Zeiss
Vyhľadávanie
operácie
„Memory Stick“:
S fotoaparátom
nemôžete používať
pamäťovú kartu
„Memory Stick“.
Obsah
Informácie o typoch použiteľných
pamäťových kariet „Memory Stick“
(nie sú súčasťou dodávky)
„Memory Stick Duo“:
S fotoaparátom môžete
používať pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Ak sa LCD displej postrieka kvapkami vody
alebo inými tekutinami a zamočí sa,
okamžite pretrite displej mäkkou
handričkou. Ponechanie tekutín na povrchu
LCD displeja môže znížiť jeho kvalitu
a spôsobiť nefunkčnosť.
• Vystavením LCD displeja alebo objektívu
priamemu slnečnému žiareniu na dlhšiu
dobu môže dôjsť k poruche zariadenia.
Buďte opatrní pri ukladaní fotoaparátu
blízko okna alebo vo vonkajšom prostredí.
• Nestláčajte LCD displej príliš silno. Farby na
displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to
by mohlo spôsobiť poruchu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
LCD displeji vznikať závoje. Toto nie je
chybná funkcia.
• Vyhnite sa nárazom alebo vyvíjaniu
prílišného tlaku na objektív.
Zábery použité v tejto príručke
Zábery použité v tejto príručke ako príklady
záberov sú reprodukcie. Nejde o skutočné
zábery nasnímané týmto fotoaparátom.
Ilustrácié
Na ilustráciách v tejto príručke je fotoaparát
DSC-T700, pokiaľ nie je uvedené inak.
3SK
Obsah
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Ako používať túto príručku···································· 2
Informácie o používaní fotoaparátu ······················ 3
Vyhľadávanie operácie·········································· 8
Vyhľadávanie HOME/MENU ······························· 10
Použitie dotykového panela································ 15
Zmena nastavenia DISP (zobrazenie displeja) ···· 16
Funkcia albumu/knižnice fotografií
(len DSC-T700) ······················································ 18
Používanie vnútornej pamäte (len DSC-T77) ······ 20
Snímanie
Index
Auto Adjustment ················································· 21
Scene Selection ·················································· 22
Režim snímania úsmevu ····································· 24
Easy Shooting ····················································· 25
Program Auto······················································ 26
Movie Mode ························································ 27
Transfokácia························································ 28
Self-Timer···························································· 29
Macro/Zaostrenie na krátku vzdialenosť (Close
focus) ·································································· 30
Flash···································································· 31
Focus ·································································· 32
Metering Mode···················································· 34
ISO ······································································ 35
EV········································································ 36
4SK
Položky ponuky HOME ······································· 10
Vyhľadávanie
HOME/MENU
HOME
Vyhľadávanie
operácie
Prezeranie statických záberov ···························· 38
Index záberov······················································ 39
Slideshow···························································· 40
Delete ·································································· 43
Wide Zoom·························································· 44
Dočasne otočené zobrazenie ····························· 45
Prezeranie videozáznamov ································· 46
Scrapbook (len DSC-T700) ································· 47
Obsah
Prezeranie
MENU (Snímanie)
Index
Položky MENU (snímanie)··································· 12
MENU (Prezeranie)
Položky MENU (prezeranie) ································ 13
TV prijímač
Prezeranie záberov na TV prijímači··················· 123
5SK
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Práca s počítačom vybaveným operačným
systémom Windows·········································· 126
Inštalácia softvéru (je súčasťou dodávky) ········· 128
Na „PMB (Picture Motion Browser)“ (je súčasťou
dodávky) ································································129
Práca so zábermi na počítači (DSC-T700)········ 130
Odovzdanie záberov pre mediálne účely
(len DSC-T700)·················································· 134
Práca so zábermi na počítači (DSC-T77) ············ 136
Použitie aplikácie „Music Transfer“ (je súčasťou
dodávky)···························································· 140
Práca s počítačom Macintosh ·························· 141
Prezeranie „Ďalšie kroky – Cyber-shot“············ 144
Obsah
Počítač
Tlač
Index
Tlač statických záberov ···································· 145
Priama tlač záberov s použitím tlačiarne
kompatibilnej s PictBridge ································ 146
Tlač vo fotozberni ············································· 148
Riešenie problémov
Riešenie problémov ·········································· 149
Výstražné indikátory a upozornenia ·················· 160
Iné
Používanie fotoaparátu v zahraničí — zdroje
napájania··························································· 165
Informácie o pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ ········································· 166
Informácie o akumulátore ································· 168
Informácie o nabíjačke ······································ 169
Informácie o Cyber-shot Station······················· 170
6SK
Obsah
Index
Index ································································· 172
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Index
7SK
Vyhľadávanie operácie
Snímanie
naaranžovaného jedla
Gourmet ································································· 22
Snímanie v blízkosti
objektov
Macro ······································································ 30
Close focus enabled ··········································· 30
Snímanie pohyblivých
objektov
Hi-Speed Shutter················································· 23
Burst ········································································ 87
Snímanie bez
rozmazania
High Sensitivity ···················································· 22
Hi-Speed Shutter················································· 23
Samospúšť s 2-sekundovým
oneskorením ························································· 29
ISO ··········································································· 35
Snímanie
s protisvetlom
Vynútený blesk ····················································· 31
Scene Recognition ·············································· 81
Snímanie na tmavých
miestach
High Sensitivity ···················································· 22
Slow Synchro ······················································· 31
ISO ··········································································· 35
Index
Soft Snap ······························································· 22
Twilight Portrait ···················································· 22
Režim snímania úsmevu ··································· 24
Face Detection ····················································· 84
Anti Blink ································································ 96
Red Eye Reduction ············································· 97
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Snímanie portrétov
Vyhľadávanie
operácie
Auto Adjustment ·················································· 21
Scene Selection ··················································· 22
Scene Recognition ·············································· 81
Obsah
Ponechať nastavenia
fotoaparátu
8SK
Zmena miesta
zaostrenia
Použitie dotykového panela ····························· 15
Face Detection ····················································· 84
Vymazanie záberov
Delete ······························································ 43, 115
Format ···································································· 55
Zobrazenie
zväčšených záberov
Transfokácia počas prehrávania····················· 38
Trimming ······························································ 111
Dočasne otočené zobrazenie ·························· 45
Image Size ····························································· 79
Úprava záberov
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Zobrazenie záberov na DISP (zobrazenie displeja) ································ 16
celej ploche displeja
Wide Zoom ······················································ 17, 44
Vyhľadávanie
operácie
Histogram ······························································ 17
EV ······································································· 36, 89
Obsah
Nastavenie expozície
Index
Scrapbook (len DSC-T700) ······························ 47
Retouch ································································ 111
Paint ······································································ 113
Multi-Purpose Resize ······································· 114
Slideshow ······························································ 40
Prehrávanie série
záberov podľa poradia
Inicializácia nastavení
Initialize ··································································· 61
Tlač záberov
Print ······································································· 145
Prezeranie na TV
prijímačoch
Prezeranie záberov na TV prijímači·············· 123
Informácie o voliteľnom „Ďalšie kroky – Cyber-shot“ ··························· 144
príslušenstve
Cyber-shot Station············································ 170
9SK
Vyhľadávanie HOME/MENU
Obsah
Položky ponuky HOME
Na obrazovke HOME sú operácie fotoaparátu za účelom pohodlného výberu roztriedené
do rozsiahlych kategórií, napríklad, snímanie, prezeranie a tlač záberov.
Vyhľadávanie
operácie
1 Dotykom na tlačidlo
HOME.
zobrazte obrazovku
Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa vrátite do
režimu snímania.
Položka
Kategória
Vyhľadávanie
HOME/MENU
2 Dotknite sa požadovanej kategórie t
požadovanej položky t
.
Kliknutím na položku v časti „Položky“ v tabuľke nižšie preskočíte na príslušnú stranu.
Shooting
Index
Položky
Shooting
View Images 1 (DSC-T700)
View Images (DSC-T77)
Položky
Date View*
Event View*
Favorites*
Folder View
* Tieto položky sa zobrazujú len vtedy, keď je do fotoaparátu vložená pamäťová karta „Memory
Stick Duo“ (len DSC-T77).
View Images 2 (DSC-T700)
Slideshow (DSC-T77)
Položky
Slideshow
Music Tool
Download Music
Format Music
Scrapbook (len DSC-T700)
10SK
Pokračovanie r
Print
Obsah
Položky
Print
Manage Memory
Položky
Format
Create REC.Folder
Change REC.Folder
Copy (len DSC-T77)
Memory Tool
– Internal Memory Tool
Format
Create REC.Folder (len DSC-T700)
Change REC.Folder (len DSC-T700)
Položky
Beep
Function Guide
Initialize
Calibration
Housing
Demo Mode
Main Settings
– Main Settings 2
USB Connect
LUN Settings (len DSC-T700)
COMPONENT
Video Out
TV TYPE
Password Lock (len DSC-T700)
Shooting Settings
– Shooting Settings 1
AF Illuminator
Grid Line
AF Mode
Digital Zoom
Shooting Settings
– Shooting Settings 2
Auto Orientation
Auto Review
Index
Main Settings
– Main Settings 1
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Settings
Vyhľadávanie
operácie
Memory Tool
– Memory Stick Tool
Clock Settings
Language Setting
Poznámky
• Na displeji sa zobrazia len dostupné položky.
• Ak sa nadviaže spojenie PictBridge alebo spojenie USB, nebudete môcť vyvolať zobrazenie
obrazovky HOME.
11SK
Položky MENU (snímanie)
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
2 Dotykom na
zobrazte obrazovku ponuky.
3 Dotknite sa položky ponuky t požadovaného
režimu t
.
sa zobrazí, ak je už vybratá požadovaná položka.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
V tabuľke nižšie značka znamená, že funkcia je dostupná a značka — znamená, že
funkcia je nedostupná. Ikony pod položkou [Scene Selection] označujú dostupné režimy
Scene Selection (výber scény). Kliknutím na položku v časti „Položky ponuky“
preskočíte na príslušnú stranu.
REC Mode
Položky
ponuky
Obsah
Na uľahčenie nastavenia sa tu zobrazujú funkcie použiteľné na obrazovke, ktorá sa
zobrazuje v režime snímania.
Scene Selection
Image Size
Flash
—
—
—
—
—
Face Detection
Smile Detection
Sensitivity
—
—
REC Mode
EV
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Index
Scene Recognition
—
Metering Mode
—
—
—
—
Focus
—
—
—
—
White Balance
—
Underwater
White Balance
—
Flash Level
—
Anti Blink
—
—
—
—
—
Red Eye Reduction
—
—
—
—
—
—
—
—
DRO
—
—
—
—
Color Mode
—
—
—
SteadyShot
—
Shooting Settings
—
—
Poznámka
• Na displeji sa zobrazia len dostupné položky.
12SK
Položky MENU (prezeranie)
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(prehrávanie) prepnite na
zobrazte obrazovku ponuky.
Vyhľadávanie
operácie
2 Dotykom na
3 Dotknite sa položky ponuky t požadovaného
režimu t
.
sa zobrazí, ak je už vybratá požadovaná položka.
DSC-T700
View Mode
Vyhľadávanie
HOME/MENU
V tabuľke nižšie značka znamená, že funkcia je dostupná a značka — znamená, že
funkcia je nedostupná. Kliknutím na položku v časti „Položky ponuky“ preskočíte na
príslušnú stranu.
Memory Stick Duo / Vnútorná pamäť
Date View
(Date List)
(Event List)
—
(Select Folder)
—
Event View
Favorites
Folder View
—
—
—
—
—
—
Index
Položky ponuky
Obsah
Na uľahčenie nastavenia sa tu zobrazujú funkcie použiteľné na obrazovke, ktorá sa
zobrazuje v režime prezerania.
—
(View Mode)
(Filter by Faces)
—
(Slideshow)
(Scrapbook)
—
(Add / Remove
Favorites)
—
(Add / Remove
Sharemark)
—
(Retouch)
(Paint)
(Multi-Purpose Resize)
(Delete)
—
(Protect)
DPOF
(Print)
(Rotate)
(Volume Settings)
13SK
Pokračovanie r
Poznámky
Obsah
• Nastavenie DPOF nie je dostupné pri používaní vnútornej pamäte.
• Na displeji sa zobrazia len dostupné položky.
DSC-T77
View Mode
Date View
(Date List)
Event View
—
(Event List)
—
(Select Folder)
—
—
Favorites
Folder View
Folder View
—
—
—
—
—
—
—
—
(View Mode)
Vyhľadávanie
operácie
Položky ponuky
Vnútorná
pamäť
Memory Stick Duo
—
—
—
—
—
(Slideshow)
(Add / Remove
Favorites)
(Retouch)
(Paint)
Vyhľadávanie
HOME/MENU
(Filter by Faces)
(Multi-Purpose
Resize)
—
(Protect)
DPOF
—
Index
(Delete)
(Print)
(Rotate)
(Volume Settings)
Poznámka
• Na displeji sa zobrazia len dostupné položky.
14SK
Použitie dotykového panela
Obsah
Nastavenia funkcií fotoaparátu môžete vykonávať dotykom na tlačidlá zobrazené na
displeji.
Prechod na nasledujúcu obrazovku.
Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
v/V/b/B
Umožňujú zobraziť na displeji skryté
položky, ktoré chcete nastaviť.
Poznámky
Nastavenie zaostrenia dotykom na displej
Vyhľadávanie
HOME/MENU
• Ak chcete pracovať s dotykovým panelom, jemne sa ho dotknite prstom alebo dodaným
kresliacim perom. Stláčanie nadmernou silou alebo použitie iného ostrého predmetu namiesto
dodaného kresliaceho pera môže poškodiť dotykový panel.
• Ak sa počas snímania dotknete pravého horného rohu displeja, tlačidlá a ikony na chvíľu zmiznú.
Tlačidlá a ikony sa znovu zobrazia, keď zdvihnete prst z displeja.
Vyhľadávanie
operácie
Návrat do režimu snímania/prehrávania.
Po dotknutí sa objektu na dotykovom paneli sa zobrazí rámček a po stlačení spúšte do
polovice sa rámček presunie do ohniska. Ak sa v rámčeku nachádza tvár, okrem ohniska
sa automaticky optimalizujú jas a tón farieb.
Rozpozná sa iný objekt ako tvár osoby.
Index
Na dotknutom mieste sa rozpozná tvár.
Zrušenie funkcie.
Poznámky
• Túto funkciu nie je možné použiť pri použití digitálnej transfokácie a pri snímaní v režime
(Close focus enabled) alebo v režime
(Easy Shooting).
• Túto funkciu nie je možné použiť, keď sú v ponuke Scene Selection zvolené režimy
(Landscape), (Twilight), (Gourmet), (Fireworks),
(Underwater) alebo (HiSpeed Shutter).
15SK
Ak chcete prejsť na obrazovku s výberom zobrazenia, dotknite sa tlačidla
Obsah
Zmena nastavenia DISP
(zobrazenie displeja)
na displeji.
Umožňuje nastaviť, či sa na displeji majú alebo nemajú zobrazovať ovládacie tlačidlá a
ikony.
Ovládacie tlačidlá a ikony sa
zobrazujú.
(Simple)
Zobrazujú sa len ovládacie tlačidlá.
(Image Only)
Ovládacie tlačidlá a ikony sa
nezobrazujú.
Index
(Normal)
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Display Setup
Vyhľadávanie
operácie
Poznámka
• Všetky nastavenia okrem [Brightness] je potrebné vykonať zvlášť pre snímanie a prehrávanie.
zPoužitie prehrávania [Image Only]
• Vyberte záber dotykom na ľavú a pravú stranu displeja. Keď
sa dotknete stredu displeja, tlačidlá a ikony sa dočasne
zobrazia. Dotykom na
v pravom hornom rohu displeja
sa vrátite na zobrazenie [Image Only].
• V režimoch zobrazenia [Normal] alebo [Simple] môžete
dotykom na
dočasne prepnúť na zobrazenie [Image
Only].
16SK
Wide Zoom
Histogram (stĺpcový diagram) je graf zobrazujúci jas záberu. Zobrazenie grafu indikuje
svetlý záber, ak je naklonený doprava a tmavý záber, ak je naklonený doľava.
A Počet pixelov
B Jas
A
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Histogram
Vyhľadávanie
operácie
Poznámka
• Široké priblíženie nie je k dispozícii pre videozáznamy alebo zábery 16:9.
Obsah
V režime samostatného záberu sa statické zábery s formátmi 4:3 a 3:2 prehrávajú vo
formáte 16:9. V tomto prípade budú vrchná a spodná časť záberu mierne zrezané.
B
Bright (Svetlejší)
Poznámky
Index
Dark (Tmavší)
• Histogram sa tiež objaví pri prehrávaní samostatného záberu, ale nebudete môcť upraviť
expozíciu.
• Histogram sa nezobrazí pri nahrávaní videozáznamov, prehrávaní videozáznamov, prezeraní
záberov so zvislou orientáciou, otáčaní statických záberov, použití dočasne otočeného zobrazenia
alebo pri použití širokého priblíženia (4:3, 3:2).
• Veľký rozdiel v histograme zobrazenom počas snímania a prehrávania sa môže vyskytnúť:
– Keď blysne blesk.
– Keď je rýchlosť uzávierky nízka alebo vysoká.
• Histogram sa nemusí zobraziť pre zábery nasnímané iným fotoaparátom.
Brightness
Slúži na nastavenie jasu LCD displeja. Ak prezeráte zábery pri dobrom vonkajšom
osvetlení, obnovte nastavenie na [Bright], ak je hodnota [Brightness] nastavená na
[Normal]. Avšak pri svetlejšom podsvietení displeja sa rýchlejšie vyminie kapacita
akumulátora.
Number of Images
Môžete nastaviť počet záberov zobrazených na indexovej obrazovke na 12 alebo
20 záberov.
17SK
Obsah
Funkcia albumu/knižnice
fotografií (len DSC-T700)
Importovanie záberov
pomocou softvéru „PMB“
Kalendárové zobrazenie
umožňuje jednoduché
vyhľadávanie importovaných
záberov podľa dátumu.
Funkcia Scrapbook
(fotoalbum) zobrazuje zábery
uložené vo fotoaparáte
v podobe albumu
s fotografiami.
Narábajte so zábermi v želanom režime
prezerania.
Index
Tešte sa zo záberov uložených vo fotoaparáte
s funkciami albumu/knižnice fotografií.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Exportovanie záberov pomocou
softvéru „PMB“
Môžete tiež jednoducho exportovať zábery
nasnímané v minulosti. Exportovanie so
zmenšenou veľkosťou záberu umožňuje
uložiť do fotoaparátu ešte viac záberov.
Vyhľadávanie
operácie
Fotoaparát je vybavený vnútornou pamäťou s kapacitou približne 4 GB*. Vnútorná
pamäť umožňuje snímanie záberov a prezeranie záberov nasnímaných v minulosti, aj keď
do fotoaparátu nie je vložená žiadna pamäťová karta „Memory Stick Duo“. Naviac,
„PMB“ na CD-ROM (je súčasťou dodávky) vám umožňuje vychutnať si zábery
rozličnými spôsobmi. Podrobnosti o softvéri „PMB“, si pozrite v príručke „PMB Guide“.
Prezentácia prehráva zábery
s hudbou.
Fotoaparát má navyše zabudovanú aplikáciu „PMB Portable“, ktorá umožňuje
jednoduché odovzdanie záberov na mediálne účely. S touto aplikáciou môžete zábery
odovzdať aj z počítača, v ktorom aplikácia „PMB“ nie je nainštalovaná, napríklad, pri
cestovaní. Podrobnosti o aplikácii „PMB Portable“ si pozrite v pomocníkovi „PMB
Portable“.
18SK
Pokračovanie r
Poznámka
Obsah
• Keď je do fotoaparátu vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“, zábery sa zaznamenávajú
na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. Fotoaparát nedokáže kopírovať alebo prenášať zábery
priamo medzi vnútornou pamäťou a pamäťovou kartou „Memory Stick Duo“. Použite „PMB“.
* Pri meraní kapacity médií 1 GB zodpovedá 1 miliarde bitov, ktorých časť sa používa pre správu
systému a/alebo súbory aplikácií. Kapacita, ktorú môže využívať používateľ, je približne 3,71 GB.
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Index
19SK
Obsah
Používanie vnútornej pamäte (len
DSC-T77)
Fotoaparát je vybavený vnútornou pamäťou s kapacitou približne 15 MB. Vnútornú
pamäť nie je možné vybrať. Aj keď vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, môžete zaznamenávať zábery pomocou tejto vnútornej pamäte.
B
Vnútorná
pamäť
Poznámka
Index
Keď nie je vložená žiadna pamäťová karta „Memory
Stick Duo“
[Nahrávanie]: Zábery sa zaznamenávajú pomocou
vnútornej pamäte.
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery, ktoré sú uložené vo
vnútornej pamäti.
[Menu, Nastavenia, atď.]: Na záberoch z vnútornej
pamäte je možné vykonať niekoľko funkcií.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
B
Vyhľadávanie
operácie
Keď je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“
[Nahrávanie]: Zábery sa zaznamenávajú na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“.
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery, ktoré sú uložené na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
[Menu, Nastavenia, atď.]: Na záberoch z pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“ je možné vykonať niekoľko
funkcií.
• Videozáznamy s veľkosťou záberu nastavenou na [640(Fine)] nie je možné zaznamenávať do
vnútornej pamäte.
Informácie o obrazových údajoch uložených vo
vnútornej pamäti
Ak chcete, aby prebehlo kopírovanie (zálohovanie) dát bez problémov, odporúčame
dodržať jeden z uvedených postupov.
Kopírovanie (zálohovanie) dát na pevný disk vášho počítača
Vykonajte postup na str. 136 až 139 bez pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ vloženej
vo fotoaparáte.
Kopírovanie (zálohovanie) dát na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
Pripravte si pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s dostatkom voľného miesta a potom
vykonajte postup, ktorý je opísaný v časti [Copy] (str. 58).
Poznámky
• Obrazové údaje na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ nie je možné importovať do vnútornej
pamäte.
• Po vytvorení pripojenia USB medzi fotoaparátom a počítačom pomocou kábla pre viacúčelový
konektor môžete importovať údaje uložené vo vnútornej pamäti do počítača. Nemôžete však
exportovať údaje z počítača do vnútornej pamäte.
20SK
Auto Adjustment
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(REC Mode) t
alebo
(Auto Adjustment) t
zPostup pri snímaní statického záberu objektu, ktorý nie je
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Umožňuje snímanie statických záberov s automaticky upravenými nastaveniami.
možné dobre zaostriť
Index
Zaostrenie môže byť náročné v nasledujúcich situáciách:
– Je tma a snímaný objekt je ďaleko.
– Kontrast objektu a pozadia je nevýrazný.
– Snímaný objekt sa nachádza za sklom.
– Objekt sa rýchlo pohybuje.
– Je prítomné odrážané svetlo alebo lesklé povrchy.
– Objekt sa nachádza v protisvetle alebo je tam ostrý lúč svetla.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
• Najkratšia vzdialenosť snímania je približne 8 cm (W), 50 cm (T) (od objektívu). Pri snímaní
objektu z kratšej vzdialenosti než vzdialenosť snímania použite režim Close focus.
• Ak fotoaparát nemôže na daný objekt zaostriť automaticky, indikátor aretácie AE/AF začne
pomaly blikať a nezaznie pípnutie. Buď zmeňte kompozíciu záberu, alebo zmeňte nastavenie
zaostrenia (str. 32).
21SK
Scene Selection
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
Vyhľadávanie
operácie
2 Zvoľte požadovaný režim.
Ak chcete zvoliť
/ /
/ / :
(REC Mode) t požadovaný režim t
Ak chcete zvoliť /
/ / /
/ :
(REC Mode) t
(Scene Selection) t
požadovaný režim t
Vyhľadávanie
HOME/MENU
(High Sensitivity) Umožňuje snímať zábery bez blesku
aj pri nedostatočných svetelných
podmienkach a znižuje mieru
rozmazania obrazu.
Zaostruje sa len na vzdialené objekty, aby sa
nasnímala krajinka a pod.
(Soft Snap)
Umožňuje snímanie záberov s jemnejšou
atmosférou pre portréty a kvetiny atď.
Index
(Landscape)
Obsah
Umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa aktuálnej scény.
(Twilight Portrait) Umožňuje snímanie ostrých záberov osôb s nočnou
scénou v pozadí bez ovplyvnenia atmosféry.
(Twilight)
(Gourmet)
(Beach)
(Snow)
Umožňuje snímanie nočných scén na diaľku so
zachovaním temnej atmosféry pozadia.
Fotoaparát sa prepne na režim Macro, ktorý
umožňuje snímať naaranžované jedlá v lahodných
farbách.
Umožňuje jasne nasnímať modrú farbu vody pri
snímaní scén pri mori alebo jazere.
Umožňuje nasnímanie jasných záberov bez
skreslenia farieb v zasnežených scénach alebo iných
miestach, kde prevláda biela farba.
22SK
Pokračovanie r
(Fireworks)
Umožňuje nasnímať ohňostroj v jeho plnej kráse.
Obsah
(Underwater)
Umožňuje snímanie pod vodou v prirodzených
farbách s použitím obalu.
Vyhľadávanie
operácie
(Hi-Speed Shutter) Umožňuje zachytiť rýchlo sa pohybujúce objekty vo
vonkajšom prostredí alebo na iných jasných
miestach.
• Rýchlosť uzávierky sa zvýši, takže zábery
z tmavých miest budú tmavšie.
Poznámka
Funkcie, ktoré môžete použiť v Scene Selection
Fotoaparát predurčí kombináciu funkcií, aby bolo zaručené správne nasnímanie záberu
podľa aktuálneho prostredia (scény). Značka znamená, že funkcia je dostupná a značka
— znamená, že funkcia je nedostupná.
V závislosti od zvoleného režimu Scene Selection nie sú niektoré funkcie k dispozícii.
Flash
Face
Detection
/—
—/—
/—
Burst/
Bracket
—
—
*1
Red Eye
Reduction
Anti
Blink
—
—
—
*2
/—
White
Balance
—
—
—
—
—
—/—
—
—
/
—
—
—
—
—
—
—
/—
—
—
/—
—
—
—/—
—
/
—
/—
—
SteadyShot
Index
Macro/
Close
focus
Vyhľadávanie
HOME/MENU
• Ak snímate zábery pomocou režimov
(Twilight Portrait), (Twilight) alebo
(Fireworks),
rýchlosť uzávierky je nižšia a zábery majú sklon rozmazávať sa. Odporúčame používať statív, aby
sa predišlo rozmazávaniu.
—
—
*3
—
—
—
—
—
—
—
*1 [Flash] nie je možné zvoliť pre [White Balance].
*2 [When touched] nie je možné zvoliť pre [Face Detection].
*3 Namiesto [White Balance] môžete použiť [Underwater White Balance].
23SK
Režim snímania úsmevu
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(REC Mode) t
alebo
t
(Auto Adjustment) t
(ikona úsmevu)
3 Počkajte na rozpoznanie úsmevu.
4 Ak chcete zastaviť snímanie, dotknite sa znova
(ikona úsmevu).
1 Indikátor citlivosti rozpoznania úsmevu
2 Rámček rozpoznania tváre
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Keď úroveň úsmevu prekročí bod b na indikátore,
fotoaparát zaznamená zábery automaticky.
Ak stlačíte tlačidlo spúšte počas režimu Smile Shutter
(snímanie úsmevu), fotoaparát nasníma záber v režime
Auto Adjustment (automatické nastavenie) a potom sa
vráti do režimu Smile Shutter.
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Ak fotoaparát rozpozná úsmev, uzávierka sa uvoľní automaticky.
Poznámky
Index
• Snímanie pomocou režimu Smile Shutter (snímania úsmevu) sa ukončí automaticky po zaplnení
kapacity pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ alebo vnútornej pamäte.
• V závislosti od podmienok sa úsmevy nemusia rozpoznať správne.
• Nie je možné používať digitálnu transfokáciu.
zRady pre lepšie zachytenie úsmevov
Nezakrývajte si oči ofinou.
Tváre nesmú byť zakryté klobúkom, maskami,
slnečnými okuliarmi atď.
2 Snažte sa nasmerovať tvár priamo pred fotoaparát
a buďte pokiaľ je to možné v rovnakej výške. Oči
majte zúžené.
3 Usmievajte sa zreteľne s otvorenými ústami. Úsmev
sa jednoduchšie rozpozná, ak ukážete zuby.
1
• Spúšť sa aktivuje, keď sa ktorákoľvek osoba, ktorej tvár fotoaparát rozpoznal, usmeje.
Pomocou [Face Detection] (str. 84) môžete zvoliť objekt, ktorý má prioritu pre rozpoznanie
tváre.
• Ak sa nerozpozná úsmev, nastavte [Smile Detection Sensitivity] (str. 86).
24SK
Easy Shooting
(REC Mode) t
2
(Easy Shooting)
t
Poznámka
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
Obsah
Umožňuje vám snímať statické zábery s minimom požadovaných funkcií.
Môžete zmeniť nastavenia Image Size, Flash a Self-Timer.
Zväčší sa veľkosť textu a indikátory budú ľahšie viditeľné.
• Akumulátor sa vybíja rýchlejšie, pretože jas displeja sa automaticky zvyšuje.
Image Size:
t V položke [Image Size] zvoľte
[Large] alebo [Small]
Flash:
t V položke [Flash] zvoľte [Auto] alebo
[Off]
Self-Timer:
t Zvoľte
(Self-Timer 10sec) alebo
(Off)
Vyhľadávanie
HOME/MENU
zZmena nastavení Image Size, Flash a Self-Timer
Index
25SK
Program Auto
2
(REC Mode) t
(Program Auto) t
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
Obsah
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak rýchlosť uzávierky ako aj
hodnota clony). Tlačidlá nastavení pre Focus, Metering Mode, ISO a EV sa zobrazia
v dolnej časti displeja. Rôzne nastavenia môžete tiež navoliť pomocou ponuky.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Index
26SK
Movie Mode
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(REC Mode) t
(Movie Mode) t
3 Zatlačte spúšť nadoraz.
4 Opakovaným stlačením spúšte nadoraz
zastavíte nahrávanie videozáznamu.
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Umožňuje zaznamenanie videozáznamov so zvukom.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Index
27SK
Transfokácia
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
Strana T
Posunutím páčky transfokácie (W/T) na stranu T záber
zväčšíte a posunutím na stranu W sa vrátite späť.
• Keď rozsah transfokácie prekročí hodnotu 4×, pozrite str. 74.
Strana W
Vyhľadávanie
HOME/MENU
• Počas snímania videozáznamu fotoaparát približuje obraz
pomaly.
Vyhľadávanie
operácie
2 Posuňte páčku transfokácie (W/T).
Poznámka
Obsah
Môžete zväčšiť záber počas snímania. Funkcia optickej transfokácie fotoaparátu dokáže
zväčšiť zábery až 4×.
Index
28SK
Self-Timer
Obsah
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
2
(Self-Timer) t požadovaný režim t
Nastavenie samospúšte s oneskorením 10 sekúnd.
Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte bliká a znie
pípanie, až kým sa spúšť nespustí.
Ak chcete funkciu zrušiť, dotknite sa možnosti .
(Self-Timer
2sec)
Nastavenie samospúšte s oneskorením 2 sekundy
Poznámka
• V režime
(Easy Shooting) môžete zvoliť len
(Self-Timer 10sec) alebo
(Off).
zObmedzenie rozmazania pomocou 2-sekundovej
Vyhľadávanie
HOME/MENU
(Self-Timer
10sec)
Vyhľadávanie
operácie
Samospúšť sa nepoužíva
(Off)
samospúšte
Index
• Použite samospúšť s 2-sekundovým oneskorením, čím zabránite rozmazaniu záberu. Spúšť sa
uvoľní 2 sekundy po stlačení tlačidla spúšte, čím sa redukuje otras fotoaparátu pri stlačení
tlačidla spúšte.
29SK
Obsah
Macro/Zaostrenie na krátku
vzdialenosť (Close focus)
Toto nastavenie slúži na snímanie nádherných blízkych záberov malých objektov,
napríklad, hmyzu alebo kvetov.
2
(Macro) t požadovaný režim t
(Auto)
Fotoaparát nastaví zaostrenie s prioritou na blízke objekty. Pri
snímaní blízkych objektov nastavte Macro na On (Zap.).
• Odporúča sa nastaviť transfokáciu celkom na stranu W.
(Close focus
enabled)
Tento režim použite na snímanie z ešte kratších vzdialeností
než pri snímaní v režime Macro.
Aretované na stranu W: Približne 1 až 20 cm
• Pri snímaní záberov v režimoch Macro alebo Close focus sa zníži rýchlosť funkcie Auto Focus
(automatické zaostrenie).
• Funkciu Scene Recognition (rozpoznanie scény) nie je možné použiť v režimoch [Macro On]
alebo [Close focus enabled].
• Pri používaní režimu Close focus je potrebné vziať do úvahy nasledujúce body.
– Nie je možné používať funkcie Burst (snímanie záberov v slede), Bracket (snímanie záberov
s posunom expozície) alebo Face Detection (rozpoznanie tváre).
– Tento režim je zrušený, ak vypnete elektrické napájanie alebo prepnete režim snímania do
iného režimu.
Index
Poznámky
Vyhľadávanie
HOME/MENU
(Macro On)
Fotoaparát automaticky upraví zaostrenie zo vzdialených
objektov na blízke objekty. Pri bežných podmienkach
prepnite fotoaparát do tohto režimu.
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
30SK
Flash
2
Obsah
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(Flash) t požadovaný režim t
(Flash On)
(Slow
Synchro)
Blesk sa aktivuje vždy.
V tomto režime sa v nedostatočných svetelných podmienkach
spomalí rýchlosť uzávierky, takže sa jasne nasníma aj pozadie
mimo oblasti osvetlenej bleskom.
Blesk sa neaktivuje.
Poznámky
zKeď sa na fotografiách vyhotovených s bleskom objavia
Index
• Blesk blysne dvakrát. Prvý blesk upravuje množstvo svetla.
• Kým sa nabíja blesk, je zobrazený symbol
.
• Aj pri nastavení vynúteného zapnutia blesku sa blesk nemusí v niektorých prípadoch aktivovať,
napríklad, pri snímaní záberov v slede.
• Blesk nie je možné použiť počas snímania záberov v slede alebo snímaní s posunom expozície.
• Možnosti (Flash On) alebo
(Slow Synchro) nie je možné použiť, keď je funkcia Scene
Recognition (rozpoznanie scény) nastavená na [Auto] alebo [Advanced].
Vyhľadávanie
HOME/MENU
(Flash Off)
Blesk sa aktivuje vždy.
Vyhľadávanie
operácie
(Flash Auto) Bliká pri nedostatočnom svetle alebo protisvetle.
„biele kruhové škvrny“
Spôsobujú ich častice (prach, peľ atď.) poletujúce v blízkosti objektívu. Po zvýraznení
bleskom fotoaparátu sa tieto častice zobrazia ako biele kruhové škvrny.
Fotoaparát
Objekt
Častice (prach, peľ atď.) vo
vzduchu
Akým spôsobom je možné obmedziť „Biele kruhové škvrny“?
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt bez blesku.
• Zvoľte si režim
(High Sensitivity) pri výbere scény. Automaticky sa zvolí možnosť
( (Flash Off).)
• Aj keď ste zvolili pri výbere scény režim
(High Sensitivity), rýchlosť uzávierky môže byť
nižšia pri slabom osvetlení alebo na tmavom mieste. V takom prípade použite statív alebo
držte ruky po stlačení spúšte pevne pri svojich bokoch.
31SK
Focus
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(REC Mode) t
3
(Focus) t požadovaný režim t
(Multi AF)
Automaticky zaostrí na objekt po celej
ploche zameriavaceho rámčeka.
Tento režim je užitočný, keď sa snímaný
objekt nenachádza v prostriedku
rámčeka.
Ak je nastavené rozpoznanie tváre do
iného režimu než je [When touched],
nastavenie je pevne nastavené na [Multi
AF].
Index
(Center AF)
(Program Auto) t
Vyhľadávanie
HOME/MENU
2
Vyhľadávanie
operácie
V režime
(Program Auto) sa používajú nasledujúce kroky. Podrobnosti o zaostrení
pri snímaní videozáznamov si pozrite na str. 91.
Obsah
Môžete zmeniť spôsob zaostrenia. Použite ponuku, keď je obtiažne správne zaostriť
v režime automatického zaostrenia.
AF je skratka pre výraz „Auto Focus“, ktorý označuje funkciu automatického nastavenia
zaostrenia.
Zameriavací rámček
AF zóny
(len pre statický záber)
Automaticky zaostrí na objekt
v prostriedku zameriavacieho
rámčeka. Použitím spoločne s funkciou
uzamknutia AF môžete vytvoriť
požadovanú kompozíciu záberu.
Zameriavací rámček
AF zóny
(Spot AF)
Automaticky zaostrí na veľmi malý
objekt alebo úzku oblasť. Použitím
spoločne s funkciou uzamknutia AF
môžete vytvoriť požadovanú kompozíciu
záberu. Držte fotoaparát stabilne, aby sa
neporušilo zarovnanie objektu so
zameriavacím rámčekom AF zóny.
Zameriavací rámček
AF zóny
32SK
Pokračovanie r
Automaticky rýchlo zaostrí na oblasť okolo predtým
nastavenej vzdialenosti (Poloautomatické zaostrenie).
Poznámka
• Pri použití funkcií [Digital Zoom] alebo [AF Illuminator] je zameriavací rámček AF zóny
vypnutý a zobrazuje sa bodkovanou čiarou. V tomto prípade fotoaparát zaostruje na objekty
v strede displeja.
Pri dotyku na obrazovku sa zobrazí rámček a potom
stlačte tlačidlo spúšte do polovice, čím sa rámček
zaostrí.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
zRýchly výber prioritného objektu
Vyhľadávanie
operácie
• Zaostrí na objekt vo všetkých zónach zameriavacieho rámčeka
v režime poloautomatického zaostrenia.
• Tento režim je vhodný pri opakovanom snímaní objektu na
rovnakú vzdialenosť.
• Funkciu „Semi manual“ (poloautomatické zaostrenie) použite
vtedy, keď je zaostrenie pomocou automatického zaostrenia
náročné, napríklad, pri snímaní objektu cez sieť alebo okno.
Obsah
1.0 m/3.0 m/
7.0 m/
(nekonečno)
Index
33SK
Metering Mode
Obsah
Umožňuje zvoliť režim merania, ktorý určí, ktorá časť objektu sa má merať pre určenie
expozície.
V režime
(Program Auto) sa používajú nasledujúce kroky. Podrobnosti o použití
režimov merania pri snímaní videozáznamov si pozrite na str. 90.
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(REC Mode) t
2
(Program Auto) t
(Metering Mode) t požadovaný režim
3
Vyhľadávanie
HOME/MENU
t
Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblasť zmeria
zvlášť. Fotoaparát určí optimálne vyrovnanú expozíciu
(meranie s viacerými modelmi). Ak je nastavené rozpoznanie
tváre do iného režimu než je [When touched], nastavenie je
pevne nastavené na [Multi].
(Center)
Odmeria stred záberu a určí hodnotu expozície na základe
jasu snímaného objektu na tomto mieste (stredovo vážené
meranie).
(Spot)
Odmeria iba jednu časť daného
objektu (bodové meranie).
• Túto funkciu je vhodné použiť, keď je
za snímaným objektom svetlé pozadie,
alebo keď je medzi objektom
a pozadím veľký kontrast.
Index
(Multi)
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
Zameria sa na objekt
Poznámka
• Keď dotykom na displej zvolíte bod, na ktorý chcete zaostriť, režim merania je nastavený pevne
na [Multi].
34SK
ISO
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(REC Mode) t
3
(ISO) t požadované číslo t
/
/
/
/
Rozmazanie záberu pri snímaní v tmavom prostredí alebo pri
snímaní pohybujúcich sa objektov môžete znížiť zvýšením
citlivosti ISO (vyberte vyššiu hodnotu).
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Nastaví citlivosť ISO automaticky.
(Auto)
/
/
(Program Auto) t
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Upravuje svetelnú citlivosť.
Poznámky
Index
• Ak sú nastavené režimy Burst alebo Exposure Bracket, môžete zvoliť len [ISO AUTO], [ISO 80]
až [ISO 400].
• Pri snímaní v podmienkach s jasným svetlom fotoaparát automaticky zvýrazní odtiene, čím sa
zabráni bledému vzhľadu záberov (Okrem prípadu, keď je položka [ISO] nastavená na [ISO 80]).
zÚprava citlivosti ISO (odporúčaný index expozície)
Citlivosť ISO je rýchlosťou, ktorá vypovedá o záznamovom médiu, ktoré obsahuje
obrazový snímač, ktorý zachytáva svetlo. Aj keď je hodnota expozície rovnaká,
zábery sa líšia v závislosti od citlivosti ISO.
Vysoká citlivosť ISO
Zaznamená svetlý záber aj v tmavom prostredí a zároveň sa
obmedzí rozmazanie zvýšením rýchlosti uzávierky.
Zaznamenaný záber však mnohokrát obsahuje farebný šum.
Nízka citlivosť ISO
Zaznamená jemnejší záber.
Pri nedostatočnej expozícii však môže byť záber tmavší.
35SK
EV
Obsah
Expozíciu môžete nastaviť manuálne v krokoch po 1/3 EV v rozsahu od –2,0 EV do
+2,0 EV.
V režime
(Program Auto) sa používajú nasledujúce kroky. Podrobnosti o iných
režimoch snímania nájdete na str. 89.
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
2
(REC Mode) t
(Program Auto) t
3
(EV) t požadované číslo t
• Pri snímaní objektu v mimoriadne jasných alebo tmavých podmienkach alebo pri použití blesku
nemusí mať nastavenie expozície účinok.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Poznámka
Index
36SK
Pokračovanie r
zNastavenie expozície pre lepší vzhľad záberov
ISO Citlivosť (odporúčaný index expozície)
= Citlivosť záznamu
Vyhľadávanie
operácie
Rýchlosť uzávierky = Doba, počas ktorej do fotoaparátu
Expozícia: vchádza svetlo
Clona = Veľkosť otvoru, cez ktorý vchádza svetlo
Obsah
Upravením expozície a citlivosti ISO môžete dosiahnuť rôzne zábery. Expozícia je
množstvo svetla, ktoré vojde do fotoaparátu pri uvolnení spúšte.
Nadmerná expozícia = príliš veľa svetla
Belavý záber
Správna expozícia
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Nižšie nastavenie EV –
Vyššie nastavenie EV +
Index
Nedostatočná expozícia = príliš málo svetla
Tmavší záber
37SK
Prezeranie statických záberov
(prehrávanie) prepnite na
2 Vyberte záber pomocou
/
.
1 Dotknite sa oblasti, ktorú chcete zväčšiť.
2 Nastavte rozsah transfokácie a polohu.
Každým dotykom na displej sa záber ďalej zväčšuje.
/
/
Činnosť
/
/
Upravuje polohu.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Záber sa zväčší na dvojnásobok predchádzajúcej veľkosti s dotknutou oblasťou
v strede. Záber tiež môžete zväčšiť posunutím páčky transfokácie (W/T) na stranu T.
Vyhľadávanie
operácie
Prezeranie zväčšeného záberu (transfokácia
počas prehrávania)
Tlačidlo
Obsah
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Zmení rozsah transfokácie.
Zapnutie a vypnutie
/ / / .
Ukáže zobrazovanú oblasť celého
záberu
Index
Zruší transfokáciu počas
prehrávania.
Poznámka
• Niektoré zábery nasnímané inými fotoaparátmi sa nemusia dať prehrávať. Stlačte
, potom
vyberte [Folder View] z
(View Images 1) alebo
(View Images) a tak sa tieto zábery
prehrajú.
zUloženie zväčšených záberov
• Zväčšené zábery môžete uložiť pomocou funkcie orezania. Bližšie informácie nájdete na
str. 111.
zPrehrávanie v režime [Image Only]
• Vyberte záber dotykom na ľavú a pravú stranu displeja. Keď sa
dotknete stredu displeja, tlačidlá a ikony sa dočasne zobrazia.
• Ak chcete zväčšiť záber počas prehrávania, dotknite sa stredu
displeja, čím sa dočasne zobrazia tlačidlá a ikony. Potom sa
podľa postupu opísaného vyššie dotknite časti, ktorú chcete
zväčšiť.
38SK
Index záberov
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(prehrávanie) prepnite na
(index záberov) t dotykom na
strany
/
obrátite
zZmena formátu zobrazenia
(Date View): t str. 49
(Event View): t str. 50
(Favorites): t str. 51
(Folder View): t str. 52
• Ak sa dotknete
v indexovom režime, môžete nastaviť počet záberov zobrazených na
indexovej obrazovke na 12 alebo 20 záberov.
Index
View Mode
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Dotykom na
(View Mode) môžete zmeniť spôsob zobrazenia záberov (View
Mode). Režim prezerania však môžete zmeniť len vtedy, keď je do fotoaparátu
vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“ (len DSC-T77).
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Umožňuje zobraziť na displeji viacero záberov súčasne. Ak sa chcete vrátiť na obrazovku
samostatného záberu, dotknite sa miniatúry záberu na indexovej obrazovke.
39SK
Slideshow
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(Slideshow) t požadovaný režim t
t [Start]
3 Ak chcete prezentáciu ukončiť, dotknite sa
displeja a potom sa dotknite [Exit].
Poznámky
Image
Slúži na výber skupiny záberov, ktoré sa majú zobraziť.
Prehrá sa prezentácia všetkých statických záberov podľa
poradia.
This Date
Prehrá sa prezentácia statických záberov s aktuálne zvoleným
rozsahom dátumu, keď je režim prezerania
(Date View).
This Event
Prehrá sa prezentácia statických záberov v aktuálne zvolenej
skupine udalostí, keď je režim prezerania
(Event View).
Folder
Prehrá sa prezentácia statických záberov v aktuálne zvolenom
priečinku, keď je režim prezerania
(Folder View).
Favorites 1 – 6
Prehrá sa prezentácia statických záberov v aktuálne zvolenom
čísle skupiny Favorites (obľúbené).
Index
All
Vyhľadávanie
HOME/MENU
• Nie je možné prehrávať videozáznamy.
• Všetky nastavenia okrem [Image] a [Filter by Faces] sa uložia dovtedy, kým ich znova nezmeníte.
Vyhľadávanie
operácie
2
(prehrávanie) prepnite na
Obsah
Zábery sa automaticky prehrávajú postupne spolu s efektmi a hudbou.
Poznámka
• Keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť, toto nastavenie je stanovené pevne na
[Folder] (len DSC-T77).
Filter by Faces
Slúži na zúženie výberu zobrazovaných záberov podľa podmienok portrétu.
Off
Zábery sa nefiltrujú.
All people
Zábery sa filtrujú podľa zadaných podmienok a potom sa
zobrazia.
Children
Infants
Smiles
Poznámky
• Keď je režim prezerania nastavený na [Folder View], nastavenie [Filter by Faces] je stanovené
pevne na [Off].
• Funkciu [Filter by Faces] nemusí byť možné použiť so zábermi nasnímanými inými fotoaparátmi.
• Niekedy sa môžu vymedziť pre zobrazenie, resp. nezobrazenie iné ako zamýšľané zábery.
40SK
Effects
Basic
Základná prezentácia vhodná pre širokú škálu scén.
Nostalgic
Melancholická prezentácia reprodukujúca atmosféru filmovej
scény.
Stylish
Štýlová prezentácia prehrávaná stredne rýchlo.
Active
Rýchlo prehrávaná prezentácia vhodná pre scény s pohybom.
Face 1:Basic
Prezentácia so strednou rýchlosťou, ktorá je najvhodnejšia na
prehrávanie záberov obsahujúcich tváre. Tváre v statických
záberoch sa priblížia a spoločne sa zobrazí viacero záberov.
Face 2:Nostalgic
Pomalá, melancholická prezentácia, ktorá je najvhodnejšia na
prehrávanie záberov obsahujúcich tváre. Tváre v statických
záberoch sa priblížia a spoločne sa zobrazí viacero záberov.
Face 3:Stylish
Živá prezentácia s vysokou rýchlosťou, ktorá je najvhodnejšia
na prehrávanie záberov obsahujúcich tváre. Tváre v statických
záberoch sa priblížia a spoločne sa zobrazí viacero záberov.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Jednoduchá prezentácia, pri ktorej sa statické zábery
prepínajú v prednastavenom intervale.
Interval prehrávania môžete upraviť v položke [Interval]
a dôkladne si tak vychutnať svoje zábery.
Vyhľadávanie
operácie
Simple
Obsah
Slúži na výber rýchlosti prehrávania a atmosféry prezentácií.
Index
Music
Slúži na určenie hudby, ktorá sa má prehrávať počas prezentácií. Môžete zvoliť viac než
jednu skladbu hudobného pozadia. Dotykom na panel môžete nastaviť hlasitosť hudby
pomocou / .
Off
Nepoužíva BGM.
Music1
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime [Simple].
Music2
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime [Basic].
Music3
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime
[Nostalgic].
Music4
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime [Stylish].
Music5
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime [Active].
Music6
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime
[Face 1:Basic].
Music7
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime
[Face 2:Nostalgic].
Music8
Preddefinované nastavenie pre prezentáciu v režime
[Face 3:Stylish].
41SK
Interval
1 sec
Obsah
Slúži na nastavenie prepínania obrazoviek. Toto nastavenie je pevne stanovené na
[Auto], ak sa nezvolí možnosť [Simple] ako [Effects].
Nastaví interval zobrazenia záberov v prezentácii [Simple].
3 sec
10 sec
Auto
Interval sa nastaví tak, aby bol vhodný pre zvolenú položku
[Effects].
Vyhľadávanie
operácie
5 sec
Repeat
On
Nepretržite prehráva zábery.
Off
Po prehraní všetkých záberov sa prezentácia skončí.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Slúži na zapnutie alebo vypnutie opakovania prezentácií.
zVýber hudobného pozadia
Index
Môžete uskutočniť presun požadovaného súboru s hudbou z vašich CD a MP3
súborov do fotoaparátu za účelom prehrania počas prezentácie. Na prenos hudby je
potrebné do počítača nainštalovať softvér „Music Transfer“ (je súčasťou dodávky).
Bližšie informácie nájdete na str. 140 a 143.
• Do fotoaparátu môžete nahrať až osem hudobných skladieb (osem prednastavených
skladieb (Music1 – Music8) môžete nahradiť prenesenými skladbami).
• Maximálna dĺžka každého hudobného súboru, ktorý dokáže fotoaparát prehrať je
cca. 5 minút.
• Ak nemôžete prehrávať hudobný súbor, pretože je poškodený alebo kvôli iným
okolnostiam, vykonajte príkaz [Format Music] (str. 54) a preneste hudobný súbor ešte raz.
42SK
Delete
(prehrávanie) prepnite na
2 Zobrazte záber, ktorý chcete vymazať
t
(Delete) t [OK]
Vymazanie záberov v indexovom režime
(prehrávanie) prepnite na
2 Dotykom na
(index záberov) prepnite
zobrazenie na indexový režim.
3
(Delete) t dotknite sa záberu, ktorý chcete
vymazať t
t [OK]
• Dotykom na záber so značkou
odblokujete značku
Vyhľadávanie
HOME/MENU
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
Vymazanie záberov v režime samostatného
záberu
.
Index
zPri výbere záberov môžete prepínať medzi indexovým
režimom a režimom samostatného záberu.
Ak sa chcete vrátiť na obrazovku samostatného záberu,
na indexovej obrazovke sa dotknite
. Ak sa chcete
vrátiť na indexovú obrazovku, dotknite sa
na
obrazovke samostatného záberu.
• Medzi indexovým režimom a režimom samostatného záberu
môžete prepínať aj pri operáciách [Add / Remove Favorites],
[Add / Remove Sharemark], [Protect] alebo [DPOF].
43SK
Wide Zoom
2 Dotknite sa položky
(prehrávanie) prepnite na
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
V režime samostatného záberu sa statické zábery s formátmi 4:3 a 3:2 prehrávajú vo
formáte 16:9. V tomto prípade budú vrchná a spodná časť záberu mierne zrezané.
(Wide Zoom).
Poznámka
• Široké priblíženie nie je k dispozícii pre videozáznamy a zábery 16:9.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
3 Ak chcete zrušiť široké priblíženie, znova stlačte
(Wide Zoom).
Index
44SK
Dočasne otočené zobrazenie
(prehrávanie) prepnite na
3 Ak chcete zrušiť zobrazenie, znova stlačte
(dočasne otočené zobrazenie).
Poznámky
• Dočasne otočené zobrazenie nie je k dispozícii pre videozáznamy alebo zábery s vodorovnou
orientáciou.
• Stlačením / sa zruší dočasne otočené zobrazenie.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
2 Vyberte vertikálne orientovaný záber t dotknite
sa
(dočasne otočené zobrazenie).
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
Táto funkcia sa používa v režime samostatného záberu na dočasné otočenie a zväčšenie
záberu na displeji.
Index
45SK
Prezeranie videozáznamov
(prehrávanie) prepnite na
2 Videozáznam vyberte pomocou
/
Obsah
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
.
3 Dotknite sa B (prehrávanie).
Činnosť
Ovládanie hlasitosti
B
Normálne prehrávanie
x
Stop
M/m
Rýchly posun vpred/rýchly posun vzad
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Poznámky
• Videozáznamy veľkosti [320] sa zobrazia v menšej veľkosti.
• Prehrávanie nemusí byť možné pri niektorých záberoch nasnímaných inými fotoaparátmi. Ak
chcete tieto zábery prehrať, dotknite sa
a potom z
(View Images 1) alebo
(View
Images) vyberte možnosť [Folder View].
Vyhľadávanie
operácie
Tlačidlo
zPrehrávanie v režime [Image Only]
Index
• Vyberte záber dotykom na ľavú a pravú stranu displeja. Keď sa
dotknete stredu displeja, tlačidlá a ikony sa dočasne zobrazia.
• Keď je položka [Display Setup] nastavená na [Image Only],
dotykom na pravú/ľavú stranu displeja počas prehrávania
statického záberu prejdete na nasledujúci/predchádzajúci
záber a dotykom na stred displeja prejdete na zobrazenie v
režime [Normal]. Dotykom na
sa vrátite na zobrazenie v
režime [Image Only].
46SK
Scrapbook (len DSC-T700)
Vyhľadávanie
operácie
t
1
(View Images 2) t [Scrapbook] t
/
.
Dotykom na záber priblížite daný záber. Opätovným dotykom na záber zrušíte
priblíženie.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
2 Obráťte stranu pomocou
Obsah
Fotoaparát automaticky zobrazuje zábery s pozadím v podobe doma vytvoreného
fotoalbumu. Zábery tiež môžete uložiť s rôznymi pozadiami.
Index
Tlačidlo
1
Činnosť
Uloženie
Záber sa uloží vo formáte 3M do
vnútornej pamäte alebo na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“.
2
Výber pozadia
Umožňuje výber požadovaného pozadia
pomocou / .
3
Automatické prehrávanie
Spustí sa automatické prehrávanie.
Automatické prehrávanie môžete
zastaviť dotykom na displej.
4
Koniec
Funkcia fotoalbumu sa ukončí.
5
Návrat na predný obal
Návrat na obrazovku obalu.
Ďalej/Späť
Zmena na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stranu.
6
/
/
Poznámky
• Zobrazenie fotoalbumu nie je dostupné, keď je režim prezerania nastavený na [Folder View].
• Funkciu Scrapbook (fotoalbum) nie je možné použiť s videozáznamami.
• Zábery môžu mať modrastý odtieň. Toto nie je chybná funkcia.
47SK
Pokračovanie r
zVýber spôsobu uloženia
[Save This Page]: Uloží sa strana, ktorú si práve prezeráte.
[Select pages and save]: Umožňuje zvoliť a uložiť skupinu záberov.
2Ďalšie zábery môžete zvoliť zopakovaním kroku 1.
3Dotknite sa položky
t [OK].
[Save All Pages in Scrapbook]: Uložia sa všetky zábery vo fotoalbume.
Vyhľadávanie
operácie
1Dotykom na / zobrazte záber a potom dotykom
na záber záber uložte.
Obsah
Zábery fotoalbumu môžete uložiť nasledujúcimi spôsobmi.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Index
48SK
Date View
DSC-T77:
t
t
(View Images 1) t [Date View]
(View Images) t [Date View]
/
dátum, ktorý chcete
Poznámky
zVýber prehrávaného záberu podľa kalendára
Index
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť (len DSC-T77).
• Keď na fotoaparáte nie je možné prehrať zábery zaznamenané inými fotoaparátmi, môžete si
tieto zábery prezrieť v [Folder View].
Vyhľadávanie
HOME/MENU
2 Zvoľte pomocou
zobraziť.
Vyhľadávanie
operácie
1 DSC-T700:
t
t
Obsah
Triedi zábery podľa dátumu. Táto funkcia roztriedi zábery podľa dátumu a umožňuje tak
skontrolovať, kedy ste nasnímali konkrétne fotografie.
V indexovom režime sa dotknite
(Date List) a zo zobrazenia dátumov môžete
vybrať dátum vytvorenia záberov, ktoré chcete prehrať.
Date List
49SK
Event View
DSC-T77:
t
t
(View Images 1) t [Event View]
(View Images) t [Event View]
2 Zvoľte pomocou
chcete zobraziť.
/
skupinu udalostí, ktorú
V indexovom režime sa dotknite (Event List) a môžete zvoliť skupinu udalostí
obsahujúcu záber, ktorý chcete zo zoznamu udalostí prehrať.
Pre každú skupinu môžete pomocou softvéru „PMB“ (je súčasťou dodávky) zadať
želaný názov udalosti. Podrobnosti o zadávaní názvu udalosti si pozrite v príručke
„PMB Guide“.
Event List
Index
zVýber prehrávaného záberu podľa zoznamu udalostí
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Poznámky
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť (len DSC-T77).
• Keď na fotoaparáte nie je možné prehrať zábery zaznamenané inými fotoaparátmi, môžete si
tieto zábery prezrieť v [Folder View].
Vyhľadávanie
operácie
1 DSC-T700:
t
t
Obsah
Zábery sa automaticky roztriedia podľa dátumu a frekvencie a zobrazia sa v skupinách.
Názov udalosti
50SK
Favorites
DSC-T77:
t
t
(View Images 1) t [Favorites]
Vyhľadávanie
operácie
1 DSC-T700:
t
t
Obsah
Zobrazia sa zábery pre každú skupinu Favorites (obľúbené), v ktorej máte zaregistrované
zábery (str. 107).
(View Images) t [Favorites]
Počet záberov,
ktoré sú
zaregistrované
ako obľúbené
Zobrazenie
záberov, ktoré
majú
najaktuálnejší
dátum
Vyhľadávanie
HOME/MENU
2 Dotknite sa čísla skupiny Favorites, ktorú
chcete zobraziť.
Poznámky
Index
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť (len DSC-T77).
• Keď na fotoaparáte nie je možné prehrať zábery zaznamenané inými fotoaparátmi, môžete si
tieto zábery prezrieť v [Folder View].
51SK
Folder View
DSC-T77:
t
t
(View Images 1) t [Folder View]
(View Images) t [Folder View]
/
priečinok, ktorý chcete
zInformácie o priečinkoch
Vyhľadávanie
HOME/MENU
2 Zvoľte pomocou
zobraziť.
Vyhľadávanie
operácie
1 DSC-T700:
t
t
Obsah
Zobrazia sa zábery pre každý priečinok vytvorený s použitím funkcie [Create
REC.Folder] nástroja [Memory Tool].
• Fotoaparát ukladá zábery do zvláštneho priečinka na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“
alebo vo vnútornej pamäti. V novom fotoaparáte je vytvorený priečinok „101MSDCF“
alebo „101_SONY“, do ktorého sa zaznamenávajú všetky zábery.
Index
zVýber prehrávaného priečinka
V indexovom režime sa dotknite
(Select Folder) a môžete zvoliť priečinok
obsahujúci záber, ktorý chcete z daného priečinka prehrať.
Select Folder
• Ak existuje len jeden priečinok, vytvorte záznamový priečinok.
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť (len DSCT77).
52SK
Download Music
DSC-T77:
t
(Slideshow) t [Music Tool] t
t [Download Music] t
Vyhľadávanie
HOME/MENU
2 Vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom
a počítačom a pridajte alebo zmeňte hudobné
súbory (str. 140, 143).
Vyhľadávanie
operácie
1 DSC-T700:
t
(View Images 2) t [Music Tool] t
t [Download Music] t
Obsah
Pomocou softvéru „Music Transfer“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) môžete
pridať alebo zmeniť skladby hudobného pozadia.
Index
53SK
Format Music
DSC-T77:
t
(Slideshow) t [Music Tool] t
t [Format Music] t
t [OK]
Vyhľadávanie
HOME/MENU
2 Obnovte predbežné nastavenie hudby z výroby
na fotoaparáte použitím „Music Transfer“
(str. 140).
Vyhľadávanie
operácie
1 DSC-T700:
t
(View Images 2) t [Music Tool] t
t [Format Music] t
t [OK]
Obsah
Pomocou softvéru „Music Transfer“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) môžete
vymazať všetky súbory hudobného pozadia uložené vo fotoaparáte. Táto funkcia je
užitočná napríklad vtedy, keď sú súbory hudobného pozadia poškodené a nie je ich
možné prehrávať.
Index
54SK
Format
1
(Manage Memory) t [Memory
t [Format] t
t [OK]
Poznámka
Vyhľadávanie
operácie
t
Tool] t
Obsah
Slúži na naformátovanie pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ alebo vnútornej pamäte.
Pamäťové karty „Memory Stick Duo“ v predajniach sú už naformátované a je ich možné
začať okamžite používať.
• Formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje, vrátane chránených záberov.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Index
55SK
Create REC.Folder
1
(Manage Memory) t [Memory
t [Create REC.Folder] t
Poznámky
zInformácie o priečinkoch
Vyhľadávanie
HOME/MENU
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť (len DSC-T77).
• Pomocou ponuky fotoaparátu nemôžete priečinok odstrániť. Ak chcete priečinok odstrániť,
použite počítač atď.
• Do jedného priečinka je možné uložiť až 4 000 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa
automaticky vytvorí nový priečinok.
Vyhľadávanie
operácie
t
Tool] t
t [OK]
Obsah
Slúži na vytvorenie priečinka na záznamovom médiu pre zaznamenávanie záberov.
Zábery sa zaznamenávajú do novovytvoreného priečinka, pokiaľ nevytvoríte iný
priečinok alebo nezvolíte iný záznamový priečinok.
• Po vytvorení nového priečinka môžete zmeniť cieľový úložný priečinok (str. 57) a zvoliť
priečinok pre prezeranie záberov (str. 104).
Index
56SK
Change REC.Folder
1
t
Tool] t
(Manage Memory) t [Memory
t [Change REC.Folder] t
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť (len DSC-T77).
• Priečinok „100MSDCF“ nie je možné zvoliť ako cieľový priečinok pre ukladanie záberov.
• Zaznamenané zábery nemôžete presunúť do iného priečinka.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Poznámky
Vyhľadávanie
operácie
2 Zvoľte priečinok, do ktorého sa má vykonávať
záznam t dotknite sa [OK].
Obsah
Zmení aktuálne používaný priečinok na ukladanie záberov.
Index
57SK
Copy (len DSC-T77)
1 Vložte do fotoaparátu pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“.
t
Tool] t
(Manage Memory) t [Memory
t [Copy] t
t [OK]
Poznámky
Vyhľadávanie
HOME/MENU
• Používajte akumulátor nabitý na plnú kapacitu. Ak sa pokúsite skopírovať obrazové súbory
a vložený akumulátor už má nízku kapacitu, môže sa stať, že počas kopírovania sa akumulátor
úplne vybije a neskopírujú sa všetky súbory, resp. môže sa aj poškodiť dátová štruktúra
niektorých súborov.
• Nie je možné zvoliť zábery na kopírovanie.
• Pôvodné zábery zostanú vo vnútornej pamäti aj po skopírovaní. Ak chcete vymazať obsah
vnútornej pamäte, vyberte po dokončení kopírovania pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
a potom naformátujte vnútornú pamäť ([Format] v [Memory Tool]) (str. 55).
• Na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ sa vytvorí nový priečinok, do ktorého sa skopírujú
všetky údaje. Nie je možné zvoliť konkrétny priečinok a skopírovať do neho zábery.
• Funkcia [Copy] nie je dostupná pri použití fotoaparátu DSC-T700. Pripojte fotoaparát
a importujte zábery do počítača a potom zábery exportujte na pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ (str. 130 až 133).
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
Index
58SK
Beep
t
(Settings) t [Main Settings] t
t [Beep] t
t požadovaný režim
1
Shutter
Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte.
On
Zapne zvuk pípnutia/spúšte, keď používate dotykový panel/
stlačíte tlačidlo spúšte.
Off
Vypne pípnutie/zvuk spúšte.
Vyhľadávanie
operácie
t
Obsah
Táto funkcia umožňuje zvoliť zvuky, ktoré fotoaparát vydáva počas činnosti.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Index
59SK
Function Guide
1
On
Zobrazí sprievodcu funkciami.
Off
Nezobrazí sprievodcu funkciami.
• Počas prehrávania sa sprievodca zobrazuje aj vtedy, keď je táto položka nastavená na [Off].
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Poznámka
Vyhľadávanie
operácie
t
(Settings) t [Main Settings] t
t [Function Guide] t
t požadovaný
režim t
Obsah
Umožňuje zvoliť, či sa pri používaní fotoaparátu má alebo nemá zobrazovať sprievodca
funkciami.
Index
60SK
Initialize
1
Obsah
Inicializuje nastavenie na preddefinované hodnoty nastavenia.
Zábery sa zachovajú aj po spustení tejto funkcie.
t
(Settings) t [Main Settings] t
t [Initialize] t
t [OK]
Vyhľadávanie
operácie
Poznámky
• Funkcia Password Lock (zamknutie heslom) sa neodblokuje ani v prípade, keď vykonáte
inicializáciu nastavení (len DSC-T700).
• Nevypínajte fotoaparát pri jeho inicializácii.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Index
61SK
Calibration
1
Obsah
Umožňuje vykonať kalibráciu, keď tlačidlá na dotykovom paneli pri dotyku nereagujú na
miestach, ktorých sa dotýkate.
t
(Settings) t [Main Settings] t
t [Calibration] t
• Ak chcete zastaviť prebiehajúcu kalibráciu, dotknite sa položky [Cancel]. Nastavenia vykonané
do tohto bodu sa nepoužijú.
• Ak sa nedotknete správneho miesta, kalibrácia sa nevykoná. Dotknite sa znova stredu značky ×.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Poznámky
Vyhľadávanie
operácie
2 Pomocou kresliaceho pera sa dotknite stredu
značky × zobrazenej na displeji v uvedenom
poradí.
Index
62SK
Housing
Obsah
Slúži na zmenu funkcie niektorých tlačidiel na ovládanie fotoaparátu, keď je fotoaparát
vložený do obalu (vodotesného krytu). Pozrite si aj návod na použitie dodaný s obalom.
t
(Settings) t [Main Settings] t
t [Housing] t
t požadovaný režim
1
On (
Off
)
Mení funkcie tlačidiel.
Nemení žiadne funkcie.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Poznámky
• Predmety nie je možné zaostriť dotykom na displeji.
• Nastavenie
(zobrazenie displeja) je stanovené pevne na [Normal].
• Niektoré funkcie sú obmedzené a niektoré tlačidlá sa nezobrazujú na displeji.
Vyhľadávanie
operácie
t
Index
63SK
Demo Mode
1
Ukážka režimov Scene Recognition (rozpoznanie scény)
a Smile Shutter (snímanie úsmevu) sa zobrazí.
Off
Nevykonáva úvodnú demonštráciu. Toto nastavenie vyberte
pri snímaní použitím snímania úsmevu (Smile Shutter).
Prezeranie ukážky
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
2
(REC Mode) t
Vyhľadávanie
HOME/MENU
On
Vyhľadávanie
operácie
t
(Settings) t [Main Settings] t
t [Demo Mode] t
t požadovaný
režim t
Obsah
Umožňuje nastaviť, či sa má zobrazovať ukážka režimov Smile Shutter (snímanie
úsmevu) a Scene Recognition (rozpoznanie scény).
(Auto Adjustment) t
Scene Recognition (Rozpoznanie scény)
Keď vykonáte funkciu Scene Recognition, na displeji sa zobrazia ikona a opis
rozpoznanej scény. Stlačením tlačidla spúšte zaznamenáte záber.
Index
3 Nasmerujte fotoaparát na objekt.
Režim Smile Shutter (snímania úsmevu)
Dotknite sa (ikona úsmevu). Fotoaparát pri rozpoznaní usmiatej tváre automaticky
aktivuje spúšť, nezaznamená sa však žiadny záber.
Keď sa dotknete (ikona úsmevu) znova, fotoaparát sa vráti na ukážku režimu Scene
Recognition.
Poznámky
• Funkcia Auto review (automatický náhľad) je stanovená pevne na [On].
• Pri nastavení
(zobrazenie displeja) na [Normal] sa na LCD displeji nezobrazujú niektoré
ikony.
• Počas ukážky režimu Scene Recognition (rozpoznanie scény) je nastavenie stanovené pevne na
[Advanced] (str. 81).
64SK
USB Connect
1
Fotoaparát automaticky rozpozná a nastaví komunikačný
kanál s počítačom alebo tlačiarňou kompatibilnou
s PictBridge (str. 130, 136 a 146).
PictBridge
Pripojí fotoaparát ku tlačiarni kompatibilnej s PictBridge
(str. 146).
PTP/MTP
Po pripojení fotoaparátu k počítaču sa zobrazí automatický
sprievodca (AutoPlay Wizard) a zábery v záznamovom
priečinku na fotoaparáte sa importujú do počítača. (pri
Windows Vista/XP, Mac OS X)
Mass Storage
Aktivuje pripojenie veľkokapacitného média (Mass Storage)
medzi fotoaparátom a počítačom alebo iným USB zariadením
(str. 130 a 136).
• Ak fotoaparát nie je možné pripojiť k tlačiarni kompatibilnej s PictBridge s použitím nastavenia
[Auto], zvoľte [PictBridge].
• Ak fotoaparát nie je možné pripojiť k počítaču alebo USB zariadeniu s použitím nastavenia
[Auto], zvoľte [Mass Storage].
Index
Poznámky
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Auto
Vyhľadávanie
operácie
t
(Settings) t [Main Settings] t
t [USB Connect] t
t požadovaný
režim t
Obsah
Umožňuje zvoliť režim USB pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo k tlačiarni
kompatibilnej so štandardom PictBridge pomocou kábla pre viacúčelový konektor.
65SK
LUN Settings (len DSC-T700)
1
Zobrazia sa zábery na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“
a vo vnútornej pamäti. Toto nastavenie zvoľte pri pripojení
fotoaparátu k počítaču.
Single
Keď je do fotoaparátu vložená pamäťová karta „Memory Stick
Duo“, zobrazia sa zábery na pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“. Keď vložená nie je, zobrazia sa zábery vo vnútornej
pamäti. Toto nastavenie zvoľte vtedy, keď sa zábery na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ a vo vnútornej pamäti
nezobrazujú pri pripojení fotoaparátu k inému zariadeniu ako
počítaču.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Multi
Vyhľadávanie
operácie
t
(Settings) t [Main Settings] t
t [LUN Settings] t
t požadovaný
režim t
Obsah
Slúži na nastavenie spôsobu zobrazenia pre záznamové médiá zobrazené na obrazovke
počítača alebo inom monitore pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo
audiovizuálnemu zariadeniu pomocou pripojenia USB.
Poznámka
Index
• Pri odovzdávaní záberov pre mediálne účely pomocou aplikácie „PMB Portable“ musí byť vždy
zvolená možnosť [Multi].
66SK
COMPONENT
1
Zvoľte túto položku na pripojenie fotoaparátu k HDTV
prijímaču, ktorý je kompatibilný s 1080i.
SD
Túto položku zvoľte na pripojenie fotoaparátu k TV
prijímaču, ktorý nie je kompatibilný so signálom HD(1080i).
Poznámky
• Nie je možné prezerať videozáznamy s výstupom signálu vo formáte [HD(1080i)]. Pri prezeraní
videozáznamov nastavte [COMPONENT] na [SD].
• Pri prezeraní záberov z albumu počas výstupu vo formáte signálu [HD(1080i)], [COMPONENT]
je automaticky nastavený na [SD] (len DSC-T700).
Vyhľadávanie
HOME/MENU
HD(1080i)
Vyhľadávanie
operácie
t
(Settings) t [Main Settings] t
t [COMPONENT] t
t požadovaný
režim t
Obsah
Zvolí typ výstupu videosignálu spomedzi SD a HD(1080i) podľa typu pripojeného TV
prijímača (str. 123).
Index
67SK
Video Out
t
Nastaví výstupný videosignál do normy NTSC (napr. pre
USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstupný videosignál do normy PAL (napr. Európa).
Vyhľadávanie
HOME/MENU
NTSC
Vyhľadávanie
operácie
t
(Settings) t [Main Settings] t
t [Video Out] t
t požadovaný režim
1
Obsah
Nastavuje výstup videosignálu podľa TV systému kódovania farieb pripojeného video
zariadenia. TV systémy kódovania farieb sa líšia v závislosti od krajiny a regiónu.
Ak si chcete zábery prezerať na obrazovke TV prijímača, skontrolujte TV systém
kódovania farieb v krajine alebo regióne použitia (str. 125).
Index
68SK
TV TYPE
t
(Settings) t [Main Settings] t
t [TV TYPE] t
t požadovaný režim
1
16:9
Túto položku zvoľte na prehrávanie záberov záberov na TV
prijímači so širokouhlou obrazovkou.
4:3
Túto položku zvoľte na prehrávanie záberov záberov na TV
prijímači s pomerom strán 4:3.
Vyhľadávanie
operácie
t
Obsah
Nastavte na pomer strán TV prijímača, ktorý pripojíte na prehrávanie.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Index
69SK
Password Lock (len DSC-T700)
1
Obsah
Táto funkcia umožňuje nastaviť heslo, ktoré zabraňuje prehrávaniu záberov vo vnútornej
pamäti.
t
(Settings) t [Main Settings] t
t [Password Lock] t
Vyhľadávanie
operácie
Nastavenie uzamknutia pomocou hesla
2 Zobrazí sa obrazovka opätovného zadania hesla
t Zadajte znova rovnaké 4-miestne číslo t
[OK] t [OK]
Delete
OK
Cancel
Ak zadáte nesprávne číslo, zobrazí sa okno s hlásením.
Dotknite sa okna s hlásením a zadajte znova správne
číslo.
Index
Zadanie hesla a prehratie záberov
Vyhľadávanie
HOME/MENU
1 Zobrazí sa obrazovka nastavenia hesla t
Zadajte ľubovoľné 4-miestne číslo t [OK]
1 Zobrazí sa obrazovka zadania hesla t Zadajte číselné heslo, ktoré ste
pôvodne nastavili t [OK]
Poznámky
• Heslo nie je možné nastaviť pre zábery na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
• Zamknutie heslom sa neodblokuje ani pri inicializácii nastavení.
zČo robiť, keď zabudnete heslo
1 Najskôr vypnite napájanie fotoaparátu. Potom
Tlačidlo
Páčka
(prehrávanie) transfokácie
stlačte tlačidlo
(prehrávanie) a zároveň posuňte
(W/T)
páčku transfokácie (W/T) na stranu W.
2 Napájanie je teraz zapnuté a zobrazí sa obrazovka
odblokovania hesla t dotknite sa [OK]
3 Zadajte číslo uvoľnenia hesla (str. 176) t dotknite
sa [OK] t [OK]
70SK
AF Illuminator
t
(Settings) t [Shooting Settings] t
t [AF Illuminator] t
t požadovaný
režim t
Používa AF iluminátor.
Off
Nepoužíva AF iluminátor.
Poznámky
Index
• Zaostrenie sa dosiahne, pokiaľ AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt bez ohľadu na to, či svetlo
dopadne do stredu objektu.
• AF iluminátor nie je možné používať v nasledujúcich prípadoch:
– Položka [Focus] je nastavená na poloautomatický režim.
– V režime Scene Selection je zvolený režim
(Landscape), režim (Twilight), režim
(Fireworks) alebo režim (Hi-Speed Shutter).
– [Housing] je nastavené na [On].
• Pri použití AF iluminátora je normálny zameriavací rámček AF zóny vypnutý a bodkovanou
čiarou sa zobrazuje nový zameriavací rámček AF zóny. AF pracuje s uprednostnením objektov
nachádzajúcich sa blízko stredu rámčeka.
• AF iluminátor vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Aj keď to nepredstavuje žiadne riziko ohrozenia
zdravia, nepozerajte sa priamo a zblízka do žiariča AF iluminátora.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Auto
Vyhľadávanie
operácie
1
Obsah
AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie
v nedostatočných svetelných podmienkach.
AF iluminátor emituje červené svetlo, čím fotoaparátu uľahčuje zaostrenie pri stlačení
a pridržaní spúšte do polovice, kým sa proces zaostrenia úplne dokončí. Počas tejto
operácie sa objaví indikátor
.
71SK
Grid Line
t
(Settings) t [Shooting Settings] t
t [Grid Line] t
t požadovaný režim
1
On
Zobrazí mriežku. Mriežka sa nezaznamená.
Off
Nezobrazí mriežku.
Vyhľadávanie
operácie
t
Obsah
Pomocou mriežky môžete ľahko nastaviť objekt vo vodorovnom alebo v zvislom smere.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Index
72SK
AF Mode
t
(Settings) t [Shooting Settings] t
t [AF Mode] t
t požadovaný režim
1
Automaticky upraví zaostrenie pri stlačení a podržaní tlačidla
spúšte do polovice. Tento režim je vhodný pri snímaní
statických objektov.
Monitor
Automaticky upraví zaostrenie pred stlačením a podržaním
tlačidla spúšte do polovice. Čas potrebný na zaostrenie sa
v tomto režime skráti.
Poznámky
• V režime [Monitor] sa akumulátor vybíja rýchlejšie ako v režime [Single].
• Nastavenie režimu AF je neplatné, ak:
– Rozpoznanie scény je nastavené do iného režimu než [Off].
– Funkcia Face Detection (rozpoznanie tváre) je aktivovaná.
• Keď je položka [Focus] nastavená na poloautomatický režim, automaticky sa zvolí režim [Single].
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Single
Vyhľadávanie
operácie
t
Obsah
Zvolí režim automatického zaostrenia.
Index
73SK
Digital Zoom
1
Smart (
)
Zväčší všetky veľkosti záberov celkovým rozsahom
transfokácie približne 8×, vrátane optickej transfokácie 4×. Pri
prekročení rozsahu optickej transfokácie sa však znižuje
kvalita záberu.
Nepoužíva digitálnu transfokáciu.
Poznámky
Index
• Funkcia digitálnej transfokácie nefunguje pri použití funkcie Face Detection (rozpoznanie tváre)
alebo pri zaznamenávaní videozáznamov.
• Inteligentná transfokácia nie je dostupná, keď je veľkosť záberu nastavená na [10M], [3:2(8M)]
alebo [16:9(7M)].
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Precision (
Off
Zväčší záber digitálne v rámci rozpätia, v ktorom sa záber
neskreslí, podľa veľkosti záberu.
)
Vyhľadávanie
operácie
t
(Settings) t [Shooting Settings] t
t [Digital Zoom] t
t požadovaný
režim t
Obsah
Zvolí režim digitálnej transfokácie. Fotoaparát zväčšuje záber použitím optickej
transfokácie (až 4×). Keď pomer zväčšenia prekročí, fotoaparát použije buď metódu
inteligentnej alebo presnej digitálnej transfokácie.
Celkový rozsah transfokácie pri použití inteligentnej
transfokácie (vrátane optickej transfokácie 4×)
Podporovaný pomer transfokácie sa líši v závislosti od veľkosti záberu.
Veľkosť
Celkový rozsah
transfokácie
5M
Prib. 5,6×
3M
Prib. 7,1×
VGA
Prib. 22×
16:9(2M)
Prib. 7,6×
74SK
Auto Orientation
1
On
Zaznamená záber so správnou orientáciou.
Off
Nepoužíva funckiu Auto Orientation.
• Na ľavej a pravej strane záberov so zvislou orientáciou sa zobrazí čierna farba.
• V závislosti od uhla snímania je možné, že orientácia záberu nebude zaznamenaná správne.
• Funkciu Auto Orientation (automatická orientácia) nie je možné použiť, keď je v položke Scene
Selection (výber scény) zvolený režim
(Underwater).
• Niekedy nie je možné vykonať automatickú orientáciu pri použití sieťového adaptéra (nie je
súčasťou dodávky) a kábla USB/AV/DC IN pre viacúčelový konektor (nie je súčasťou dodávky).
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Poznámky
Vyhľadávanie
operácie
t
(Settings) t [Shooting Settings]
t
t [Auto Orientation] t
t
požadovaný režim t
Obsah
Keď natočíte fotoaparát s cieľom nasnímať (zvislý) záber typu portrét, fotoaparát
zaznamená zmenu svojej polohy a záber zobrazí v polohe typu portrét.
zOtočenie záberov po zázname
Index
• Pri nesprávnej orientácii záberu môžete záber zobraziť v polohe portrét pomocou funkcie
[Rotate] na obrazovke MENU.
75SK
Auto Review
1
On
Používa funkciu automatického zobrazovania.
Off
Nepoužíva funkciu automatického zobrazovania.
• Keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, zobrazenie zaznamenaného záberu zmizne a môžete
okamžite nasnímať ďalší záber aj vtedy, keď je funkcia Auto Review (automatické
zobrazovanie) nastavená na [On].
Vyhľadávanie
HOME/MENU
zSnímanie ďalšieho záberu bez oneskorenia
Vyhľadávanie
operácie
t
(Settings) t [Shooting Settings] t
t [Auto Review] t
t požadovaný
režim t
Obsah
Zobrazí nasnímaný záber na displeji na približne dve sekundy ihneď po nasnímaní
statického záberu.
Index
76SK
Clock Settings
1
t
(Settings) t [Clock Settings] t
t [Clock Settings] t
Polnoc sa zobrazuje ako 12:00 AM a pravé poludnie sa zobrazuje ako 12:00 PM.
Poznámka
• Fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Zábery môžete vytlačiť alebo uložiť
s dátumom s použitím aplikácie „PMB“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky).
Vyhľadávanie
operácie
2 Požadovaný formát zobrazenia dátumu t
t dotknite sa jednotlivých položiek a nastavte
ich číselné hodnoty t [OK]
Obsah
Nastaví dátum a čas.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Index
77SK
Language Setting
1
Vyhľadávanie
operácie
t
(Settings) t [Language Setting]
t
t [Language Setting] t
t
požadovaný režim t
Obsah
Zvolí jazyk, ktorý sa bude používať v položkách ponuky, varovaniach a správach.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Index
78SK
Image Size
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
2
(Image Size) t požadovaný režim
t
10M
(3648×2736)
Pre tlač až do formátu A3+
5M
(2592×1944)
Pre tlač až do formátu A4
3M
(2048×1536)
Pre tlač až do formátu L/2L
VGA
(640×480)
Pre e-mailové prílohy
3:2 (8M)
(3648×2432)
Formát 3:2 ako pri vytlačených
fotografiách a pohľadniciach
16:9 (7M)
(3648×2056)
Pre prezeranie na HD TV prijímači
(vysoké rozlíšenie).
16:9 (2M)
(1920×1080)
LCD displej
Index
Použitie
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Pri snímaní statických záberov
Veľkosť záberu
Obsah
Veľkosť záberu určuje veľkosť súboru, ktorý sa zaznamená pri vytvorení záberu.
Čím je veľkosť záberu väčšia, tým viac detailov bude reprodukovaných pri vytlačení
záberu na papier s veľkým formátom. Čím je veľkosť záberu menšia, tým viac záberov je
možné zaznamenať. Veľkosť záberu zvoľte tak, aby vyhovovala spôsobu, akým si budete
zábery prezerať.
Zábery sa zobrazujú vo
formátoch 4:3 alebo 3:2.
Zábery vyplnia celú
obrazovku.
Poznámka
• Ak tlačíte zábery nasnímané s pomerom strán 16:9, obidva okraje môžu byť odrezané.
V režime Easy Shooting (jednoduché snímanie)
Large
Nasníma zábery vo veľkosti [10M].
Small
Nasníma zábery vo veľkosti [3M].
79SK
Pri snímaní videozáznamu
Snímky za
sekundu
Použitie
640(Fine)
(640×480)
Prib. 30
Pre prezeranie na obrazovke TV
prijímača (vysoká kvalita obrazu)
640(Standard)
(640×480)
Prib. 17
Pre prezeranie na obrazovke TV
prijímača (štandardná kvalita
obrazu)
Prib. 8
Pre odosielanie v podobe e-mailovej
prílohy
320 (320×240)
• Nie je možné nahrať videozáznamy s veľkosťou nastavenou na [640(Fine)] do vnútornej pamäte
(len DSC-T77).
• Pri použití „Memory Stick Duo“ je možné nahrať videozáznamy veľkosti nastavenej na
[640(Fine)] len na „Memory Stick PRO Duo“.
• Fotoaparát nepodporuje snímanie alebo prehrávanie videozáznamov HD.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Poznámky
Vyhľadávanie
operácie
Veľkosť videozáznamu
Obsah
Čím väčšia je veľkosť záberu, tým vyššia je jeho kvalita. Čím vyšší je počet snímok za
sekundu, tým plynulejší je prehrávaný záber.
zInformácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“
Index
Digitálny záber je zložený z malinkých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.
Ak záber obsahuje veľký počet pixelov, je väčší, zaberá väčšie množstvo pamäte a
zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť záberu“ sa udáva počtom pixelov. Hoci
na displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, doba potrebná na spracovanie
obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na monitore
počítača sa líši.
Definície pixelov a veľkosti záberu
Veľkosť záberu: 10M
3648 pixelov × 2736 pixelov = 9 980 928 pixelov
2 Veľkosť záberu: VGA
640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixelov
1
Počet
pixelov
Pixel
Veľa pixelov
(Vynikajúca kvalita záberu a veľká veľkosť súboru)
Málo pixelov
(Nižšia kvalita záberu, ale menšia veľkosť súboru)
80SK
Scene Recognition
Ikona aktuálneho nastavenia
Obsah
Fotoaparát automaticky rozpozná podmienky snímania a potom nasníma záber.
Ikona rozpoznania scény
(Twilight),
(Twilight Portrait),
(súmrak s použitím statívu),
(protisvetlo),
(portrét za protisvetla),
(Landscape),
(Macro),
(portrét)
Keď fotoaparát nerozpozná scénu, záber sa zaznamená s rovnakými nastaveniami
ako pri nastavení funkcie Scene Recognition (rozpoznanie scény) na [Off].
2
3
(REC Mode) t
alebo
Vyhľadávanie
HOME/MENU
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
Vyhľadávanie
operácie
Fotoaparát rozpoznáva nasledujúce druhy scén. Keď fotoaparát určí optimálnu
scénu, zobrazí príslušnú ikonu.
(Auto Adjustment) t
t
(Scene Recognition) t
požadovaný režim t
Index
(Off)
Funkcia rozpoznania scény sa nepoužíva.
(Auto)
Po rozpoznaní scény sa fotoaparát prepne na optimálne
nastavenia a nasníma záber.
(Advanced)
Po rozpoznaní scény sa fotoaparát prepne na optimálne
nastavenia a nasníma záber.
Okrem toho, ak fotoaparát rozpozná (Twilight),
(Twilight Portrait),
(súmrak s použitím statívu),
(protisvetlo) alebo (portrét pri protisvetle), automaticky
nasníma ďalší záber.
Ak fotoaparát rozpozná
(portrét), spustí sa funkcia Anti
Blink.
81SK
Pokračovanie r
Poznámky
Index
Ak funguje funkcia Anti Blink, ale fotoaparát môže nasnímať len zábery, na ktorých
má predmet oči zavreté, na LCD obrazovke sa zobrazí hlásenie „Blinked eye
detected“.
Ak je rozpoznanie scény nastavené na [Auto], funkcia Anti Blink nefunguje, ale na
LCD obrazovke sa stále zobrazí hlásenie „Blinked eye detected“, keď sa nasníma
záber, na ktorom má predmet oči zavreté.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Ak je rozpoznanie scény nastavené na [Advanced] a predmet zavrie oči počas
snímania, táto funkcia funguje tak, že fotoaparát ihneď po tom automaticky nasníma
ďalší záber, na ktorom má predmet otvorené oči. Fotoaparát potom automaticky
vyberie a zobrazí záber, na ktorom má predmet otvorené oči.
Vyhľadávanie
operácie
zČo je to funkcia Anti Blink?
Obsah
• Rozpoznanie scény nefunguje v nasledujúcich prípadoch.
– Pri snímaní s režimom Macro/Close focus enabled
– Pri snímaní záberov v slede
– Pri použití digitálnej transfokácie
• Dostupné sú nastavenia blesku
(Flash Auto) a
(Flash Off).
• Ak je funkcia rozpoznania tváre nastavená na [When touched] a funkcia rozpoznania scény je
pred dotykom na displej nastavená na čokoľvek iné ako [Off], preddefinované nastavenie pre
funkciu rozpoznania tváre sa nastaví na [Auto].
• Scény
(Súmrak s použitím statívu) niekedy nie je možné rozpoznať v prostredí, kde sa aj
napriek upevneniu na statív prenášajú na fotoaparát vibrácie.
(Súmrak s použitím statívu) má niekedy za následok pomalú rýchlosť
• Rozpoznanie scény ako
uzávierky. Počas snímania nepohybujte fotoaparátom.
• Ikona rozpoznania scény sa zobrazí bez ohľadu na nastavenia
(zobrazenie displeja).
• Tieto scény sa v závislosti od situácie nemusia rozpoznať.
• Funkcia Anti Blink (zabránenie žmurknutiu) nefunguje pri nastavení funkcie Scene Recognition
(rozpoznanie scény) na [Auto].
82SK
Flash (Easy Shooting)
nastavenie blesku v režime Easy Shooting.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
(Easy Shooting)
t
t [Flash] t požadovaný režim t
3
Blesk blysne pri nedostatočnom svetle alebo protisvetle.
Off
Blesk sa nepoužíva.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Auto
Vyhľadávanie
operácie
(REC Mode) t
2
Obsah
Umožňuje zvoliť v
Index
83SK
Face Detection
Vyhľadávanie
operácie
Ikona rozpoznania tváre
Rámček rozpoznania tváre (oranžový)
Rámček rozpoznania tváre (biely)
t
režim t
(When
touched)
(Auto)
(Face Detection) t požadovaný
Rozpozná tvár, keď sa na displeji dotknete oblasti s tvárou.
(Child
Priority)
Rozpozná a nasníma záber s prioritou na tvár dieťaťa.
(Adult
Priority)
Rozpozná a nasníma záber s prioritou na tvár dospelej osoby.
Index
Umožňuje zvoliť tvár, na ktorú má fotoaparát automaticky
zaostriť.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
2
Obsah
Umožňuje zvoliť, či sa má alebo nemá používať funkcia rozpoznania tváre. Keď sa funkcia
používa, umožňuje tiež zvoliť objekt, ktorý má mať prioritu pre úpravu zaostrenia.
Rozpoznáva tváre objektov a automaticky upravuje nastavenia zaostrenia, blesku,
expozície, vyváženia bielej farby a redukcie efektu červených očí.
Poznámky
• Funkciu Face Detection (rozpoznanie tváre) nie je možné zvoliť v režime
(Easy Shooting)
alebo v režime videozáznamu.
• V režime
(Program Auto) je štandardné nastavenie rozpoznania tváre nastavené na [When
touched].
• Funkcia rozpoznania tváre nefunguje pri použití digitálnej transfokácie.
• Fotoaparát dokáže rozpoznať tváre až 8 objektov. Keď je však v režime Scene Selection zvolený
režim
(Soft Snap), rozpoznajú sa maximálne 4 tváre objektov.
• Dospelé osoby a deti sa v závislosti od podmienok nemusia rozpoznať správne.
• Počas snímania v režime Smile Shutter (snímanie úsmevu) je funkcia [Face Detection]
automaticky nastavená na [Auto] aj vtedy, keď je nastavená na [When touched].
zVýber prioritného objektu
• Dotknite sa objektu a ten sa okamžite zvolí ako prioritný bez ohľadu na nastavenie priority
funkcie Face Detection.
• Pri rozpoznaní viacerých tvárí fotoaparát vyhodnotí, ktorá z nich je hlavným objektom a
nastaví zaostrenie s prioritou na tento objekt. Rámček rozpoznania tváre pre hlavný objekt
je oranžový.
• Keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, rámčeky rozpoznania tvárí objektov, na ktoré je
zaostrené, sa zmenia na zelené.
84SK
Pokračovanie r
• Použite primeranú úroveň osvetlenia.
• Ubezpečte sa, že tváre objektov nie sú zakryté klobúkmi,
maskami, slnečnými okuliarmi atď.
• Ubezpečte sa, že objekty sú otočené tvárou
k fotoaparátu.
Obsah
zUľahčenie rozpoznania tvárí
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Index
85SK
Smile Detection Sensitivity
Obsah
Slúži na nastavenie citlivosti funkcie Smile Shutter (snímanie úsmevu) pre rozpoznávanie
úsmevov.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
3
(REC Mode) t
alebo
(Auto Adjustment) t
t
(Smile Detection Sensitivity) t
požadovaný režim t
Rozpozná veľký úsmev.
(Medium)
Rozpozná normálny úsmev.
(High)
Rozpozná aj mierny úsmev.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
(Low)
Vyhľadávanie
operácie
2
Poznámka
• V závislosti od podmienok sa úsmevy nemusia rozpoznať správne.
Index
86SK
REC Mode
Obsah
Ako režim snímania môžete zvoliť režimy Normal (samostatný záber), Burst (snímanie
záberov v slede) alebo Exposure Bracket (snímanie s posunom expozície).
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
Vyhľadávanie
operácie
t
2
(REC Mode) t požadovaný režim
t
Zaznamená samostatný záber.
(Burst)
Po stlačení a podržaní spúšte zaznamená až 100 záberov za
sebou.
Poznámky
Index
• Režim Burst nie je dostupný v režime
(Easy Shooting) alebo
v režime videozáznamu.
• Blesk je nastavený na (Flash Off).
• Pri snímaní s použitím samospúšte sa naraz zaznamená maximálne
5 záberov.
• Interval snímania je približne 0,62 sekúnd. Interval snímania sa
predlžuje v závislosti od nastavenia veľkosti záberu.
• Keď je akumulátor takmer vybitý, alebo keď sa zaplní vnútorná
pamäť či pamäťová karta „Memory Stick Duo“, snímanie v režime
Burst sa zastaví.
• Zaostrenie, vyváženie bielej farby a expozícia sa nastavia pri prvom
zábere a tieto nastavenia sa použijú aj pre nasledujúce zábery.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
(Normal)
87SK
Pokračovanie r
Zaznamená sériu troch záberov s automaticky posunutými
hodnotami expozície (Exposure Bracket). Ak sa neviete
rozhodnúť o správnej hodnote expozície, snímajte v režime
Exposure Bracket, ktorý nasníma viac záberov s rozdielnou
hodnotou expozície. Záber s najlepšou expozíciou môžete
vybrať potom.
Čím vyššia je hodnota kroku funkcie bracket, tým vyšší je
posun hodnoty expozície.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Index
• Režim Exposure Bracket nie je dostupný v režime
(Auto
Adjustment), režime
(Easy Shooting) alebo v režime
videozáznamu.
• Blesk je nastavený na (Flash Off).
• Zaostrenie a vyváženie bielej farby sa nastavia pri prvom zábere
a tieto nastavenia sa použijú aj pre nasledujúce zábery.
• Keď je expozícia nastavená manuálne, posunie sa na základe
nastaveného jasu.
• Interval snímania je rovnaký ako pri režime Burst, spomaľuje sa
však v závislosti od podmienok snímania.
• Ak je objekt príliš jasný alebo príliš tmavý, nemusí byť možné
nasnímať dobrý záber pomocou zvolenej hodnoty kroku funkcie
bracket.
Vyhľadávanie
operácie
Poznámky
Obsah
BRK±0.3EV
BRK±0.7EV
BRK±1.0EV
88SK
EV
Podrobnosti o nastavení EV v režime
(Program Auto) si pozrite na str. 36.
t
(EV) t požadované číslo t
Poznámky
Vyhľadávanie
HOME/MENU
• Nastavenie [EV] nie je dostupné v režime
(Easy Shooting).
• Pri snímaní objektu v mimoriadne jasných alebo tmavých podmienkach alebo pri použití blesku
nemusí mať nastavenie expozície účinok.
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
2
Obsah
Expozíciu môžete nastaviť manuálne v krokoch po 1/3 EV v rozsahu od –2,0 EV do
+2,0 EV.
Index
89SK
Metering Mode (Videozáznam)
Podrobnosti o režimoch merania v režime
(Program Auto) si pozrite na str. 34.
3
(REC Mode) t
t
režim t
(Videozáznam) t
(Metering Mode) t požadovaný
(Center)
Odmeria stred záberu a určí hodnotu expozície na základe
jasu snímaného objektu na tomto mieste (stredovo vážené
meranie).
Index
Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblasť zmeria
zvlášť. Fotoaparát určí optimálne vyrovnanú expozíciu
(meranie s viacerými modelmi).
Vyhľadávanie
HOME/MENU
(Multi)
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
2
Obsah
Umožňuje zvoliť režim merania, ktorý určí, ktorá časť objektu sa má merať pre určenie
expozície.
90SK
Focus (Videozáznam)
Podrobnosti o spôsoboch zaostrenia v režime
(Program Auto) si pozrite na str. 32.
(REC Mode) t
t
3
(Videozáznam) t
(Focus) t požadovaný režim
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
2
Obsah
Môžete zmeniť spôsob zaostrenia. Použite ponuku, keď je obtiažne správne zaostriť
v režime automatického zaostrenia.
t
Automaticky zaostrí na objekt po celej ploche zameriavacieho
rámčeka.
Tento režim je užitočný, keď sa snímaný objekt nenachádza
v prostriedku rámčeka.
(nekonečno)
Zaostrenie sa nastaví na neobmedzenú vzdialenosť.
Index
• Toto nastavenie použite, keď chcete zaostriť na všetky objekty
v rámčeku.
• Tento režim je vhodný pri opakovanom snímaní objektu na
rovnakú vzdialenosť.
• Funkciu „Semi manual“ (poloautomatické zaostrenie) použite
vtedy, keď je zaostrenie pomocou automatického zaostrenia
náročné, napríklad, pri snímaní objektu cez sieť alebo okno.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
(Multi AF)
91SK
White Balance
Obsah
Upravuje farebné tóny podľa okolitých svetelných podmienok. Túto funkciu použite, keď
má záber neprirodzené farby.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
režim t
(White Balance) t požadovaný
(Auto)
Automaticky nastaví vyváženie bielej farby tak, aby farby
vyzerali prirodzene.
Upravuje nastavenia pre vonkajšie
podmienky pri peknom počasí, pri
večerných pohľadoch, nočných scénach,
neónových tabuliach, ohňostrojoch, atď.
(Cloudy)
Upravuje nastavenie pri zamračenej oblohe
alebo zatienenom mieste.
[Fluorescent Light 1]: Upravuje nastavenie
pre biele osvetlenie pri žiarivke.
[Fluorescent Light 2]: Upravuje nastavenie
pre prirodzené biele osvetlenie pri žiarivke.
[Fluorescent Light 3]: Upravuje nastavenie
pre denné biele osvetlenie pri žiarivke.
n
(Incandescent)
Upravuje nastavenie pre miesta pod lampou
alebo pri jasnom osvetlení, ako napríklad, vo
fotoateliéri.
(Flash)
Upravuje podmienky pri snímaní s bleskom.
Index
(Fluorescent
Light 1)
(Fluorescent
Light 2)
(Fluorescent
Light 3)
Vyhľadávanie
HOME/MENU
(Daylight)
Vyhľadávanie
operácie
2
Poznámky
• Nastavenie [White Balance] nie je možné zvoliť v režimoch
(Auto Adjustment) a
(Easy
Shooting).
• Pri snímaní videozáznamov nie je možné v nastavení [White Balance] zvoliť možnosť [Flash].
• Keď v ponuke Scene Selection zvolíte
(Underwater), môžete namiesto [White Balance]
použiť [Underwater White Balance] (str. 94).
• Počas snímania pri blikajúcom žiarivkovom osvetlení funkcia vyváženia bielej farby nemusí
fungovať správne, aj keď ste zvolili možnosti [Fluorescent Light 1], [Fluorescent Light 2] alebo
[Fluorescent Light 3].
• Pri snímaní s bleskom v inom režime ako [Flash] je položka [White Balance] nastavená na
[Auto].
Pokračovanie r
92SK
Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.
V režime Auto Adjustment (automatické nastavenie) sa farebné odtiene upravujú
automaticky. Farebné odtiene však môžete upraviť manuálne pomocou funkcie
White Balance (vyváženie bielej farby).
Charakteristika
svetla
Denné svetlo
Zamračené
Žiarivka
Žiarovka
Biele (štandard)
Modravé
Sfarbenie do
zelena
Sčervenanie
Vyhľadávanie
operácie
Počasie/osvetlenie
Obsah
zÚčinky svetelných podmienok
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Index
93SK
Underwater White Balance
(Underwater).
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
3
(REC Mode) t
(Underwater) t
(Scene Selection) t
t
(Underwater White Balance) t
požadovaný režim t
Fotoaparát automaticky nastaví farebné tóny pod vodou tak,
aby vyzerali prirodzene.
(Underwater 1)
Nastavenie sa prispôsobí podmienkam pod vodou, kde je
výrazná modrá farba.
(Underwater 2)
Nastavenie sa prispôsobí podmienkam pod vodou, kde je
výrazná zelená farba.
(Flash)
Vyhľadávanie
HOME/MENU
(Auto)
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Umožňuje nastaviť farebný tón v režime
Nastavenie sa prispôsobí na použitie blesku pod vodou.
• V závislosti od farby vody nemusí funkcia Underwater White Balance pracovať správne ani
vtedy, keď zvolíte [Underwater 1] alebo [Underwater 2].
• Pri snímaní s bleskom v inom režime ako [Flash] je položka [Underwater White Balance]
nastavená na [Auto].
Index
Poznámky
94SK
Flash Level
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
3
(Program Auto) t
(Flash Level) t požadovaný režim
t
Zoslabí intenzitu blesku.
(Standard)
(+)
Zosilní intenzitu blesku.
Poznámka
Vyhľadávanie
HOME/MENU
(–)
Vyhľadávanie
operácie
(REC Mode) t
2
Obsah
Upravuje intenzitu blesku.
• Efekty sa niekedy neobjavia, keď je snímaný objekt príliš tmavý alebo príliš svetlý.
Index
95SK
Anti Blink
Obsah
Keď v položke Scene Selection (výber scény) zvolíte možnosť
(Soft Snap), môžu sa
automaticky zvoliť a uložiť zábery objektov, na ktorých objekty nežmurkli.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
3
(Soft Snap) t
(Anti Blink) t požadovaný režim
t
Ak je aktívna funkcia rozpoznania tváre, fotoaparát sa prepne
na optimálne nastavenie, ak zistí, že predmet má oči zavreté a
automaticky vyberie zábery, na ktorých má predmet oči
otvorené.
(Off)
Nepoužíva funckiu Anti Blink (zabránenie žmurknutiu).
Vyhľadávanie
HOME/MENU
(Auto)
Vyhľadávanie
operácie
(REC Mode) t
2
Poznámky
Index
• Funkcia Anti Blink (zabránenie žmurknutiu) nefunguje v nasledujúcich prípadoch.
– Pri použití blesku
– Počas snímania záberov v slede alebo snímania s posunom expozície.
– Keď nefunguje funkcia Face Detection (rozpoznanie tváre)
• V závislosti od situácie funkcia Anti Blink (zabránenie žmurknutiu) niekedy nefunguje.
• Keď je funkcia Anti Blink nastavená na [Auto] a zaznamenajú sa len zábery so zatvorenými
očami objektu, na LCD displeji sa zobrazí hlásenie „Blinked eye detected“. Snímanie zopakujte
podľa potreby.
96SK
Red Eye Reduction
2
(Auto)
Keď je aktivovaná funkcia rozpoznania tváre, blesk
automaticky blysne tak, aby sa potlačil efekt červených očí.
(On)
Blesk blysne vždy na potlačenie efektu červených očí.
(Off)
Nepoužíva funkciu potlačenia efektu červených očí.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
t
(Red Eye Reduction) t
požadovaný režim t
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
Obsah
Pred snímaním záberu blesk dvakrát alebo viackrát blysne, čím sa zníži efekt červených
očí pri použití blesku.
Poznámky
Index
• Funkciu [Red Eye Reduction] nie je možné zvoliť v režime
(Easy Shooting) alebo v režime
videozáznamu.
• Držte fotoaparát pevne až do uvoľnenia spúšte, aby ste zabránili rozmazaniu záberov. Trvá to
zvyčajne jednu sekundu po stlačení spúšte. Počas tejto doby zaistite, aby sa objekt nepohyboval.
• Potlačenie efektu červených očí nemusí priniesť požadovaný efekt. Táto funkcia závisí od
individuálnych rozdielov a podmienok ako vzdialenosti objektu alebo od toho, či objekt odvrátil
pohľad od predzáblesku.
• Ak nepoužívate funkciu rozpoznania tváre, funkcia potlačenia efektu červených očí nefunguje
ani vtedy, keď zvolíte [Auto].
zČo spôsobuje efekt červených očí?
V tmavom prostredí sa zreničky rozťahujú. Svetlo blesku sa odráža od ciev v zadnej
časti oka (sietnici), čo spôsobuje efekt „červených očí“.
Fotoaparát
Oko
Sietnica
Ďalšie spôsoby na potlačenie efektu červených očí
• Zvoľte si režim
(High Sensitivity) pri výbere scény. (Blesk sa vypne automaticky.)
• Ak sú oči nasnímaného objektu červené, opravte záber pomocou funkcie [Retouch]
v ponuke prezerania alebo pomocou dodaného softvéru „PMB“.
97SK
DRO
2
3
(REC Mode) t
(DRO standard) t požadovaný
(Off)
(DRO
standard)
(DRO plus)
Neupravuje.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
t
režim t
(Program Auto) t
Vyhľadávanie
operácie
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
Obsah
Fotoaparát analyzuje snímanú scénu a prostredníctvom automatickej úpravy jasu
a kontrastu zvýši kvalitu záberu.
DRO je skratka pre funkciu „Dynamic Range Optimizer“ (dynamický optimalizátor
rozsahu), ktorá automaticky optimalizuje rozdiel medzi svetlými a tmavými časťami
záberu.
Fotoaparát automaticky upraví jas a kontrast celej scény.
Poznámky
Index
Fotoaparát automaticky upraví jas a kontrast záberov podľa
jednotlivých oblastí.
• V závislosti od podmienok snímania nemusí byť možné dosiahnuť efekty úpravy.
• Pri nastavení [DRO plus] je potrebné vziať do úvahy nasledujúce body.
– Na spracovanie záberu je potrebný určitý čas.
– Pre hodnotu ISO je možné zvoliť len [AUTO] alebo hodnoty od [80] do [400].
– Keď sú zvolené režimy Burst alebo Bracket, [DRO plus] sa zruší a nastaví sa [DRO standard].
98SK
Color Mode
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim
snímania.
t
režim t
(Color Mode) t požadovaný
(Vivid)
Záber sa nastaví na efekt rozžiarených
a hlbokých farieb.
(Sepia)
Záber sa nastaví na efekt sépiovej farby.
(B & W)
Záber sa nastaví na čierno-biely.
Index
Záber sa nastaví na štandardnú farbu.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
(Normal)
Vyhľadávanie
operácie
2
Obsah
Môžete zmeniť jas záberu a pridať k nemu efekty.
Poznámky
• Nastavenie [Color Mode] nie je možné zvoliť v režimoch
(Auto Adjustment), Scene
Selection (výber scény) alebo
(Easy Shooting).
• Pri snímaní videozáznamov môžete zvoliť len efekty [Normal], [Sepia] alebo [B & W].
99SK
SteadyShot
Obsah
Umožňuje zvoliť režim pre potlačenie rozmazaného obrazu.
1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania.
2
(SteadyShot) t požadovaný
Aktivuje funkciu pre potlačenie rozmazaného obrazu pri
stlačení tlačidla spúšte do polovice.
(Continuous)
Vždy aktivuje funkciu pre potlačenie rozmazaného obrazu.
Môžete stabilizovať zábery, aj keď približujete vzdialené
objekty.
(Off)
Nepoužíva režim pre potlačenie rozmazaného obrazu.
Poznámky
Index
• V režimoch
(Auto Adjustment),
(Easy Shooting) alebo (Gourmet) je funkcia
[SteadyShot] nastavená na [Shooting].
• Pri videozáznamoch môžete nastaviť len [Continuous] alebo [Off]. Preddefinované nastavenie je
[Continuous].
• V režime [Continuous] sa akumulátor vybíja rýchlejšie ako v režime [Shooting].
Vyhľadávanie
HOME/MENU
(Shooting)
Vyhľadávanie
operácie
t
režim t
100SK
Pokračovanie r
zČo robiť, aby zábery neboli rozmazané
Obsah
Počas snímania záberu sa fotoaparát náhodne pohol. Nazývame to „Chvenie
fotoaparátu“. Ak sa však počas snímania záberu pohol snímaný objekt, nazývame to
„Rozmazanie objektu“.
Chvenie fotoaparátu
Akým spôsobom je možné obmedziť
rozmazanie:
• Stabilizujte fotoaparát použitím statívu
alebo umiestnením fotoaparátu na rovný
povrch.
• Snímajte so samospúšťou s 2-sekundovým
oneskorením a stabilizujte fotoaparát po
stlačení spúšte držaním rúk pevne pri
svojich bokoch.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Vaše ruky alebo telo sa chveje, keď držíte
fotoaparát a stlačíte spúšť a celý obraz je
rozmazaný.
Vyhľadávanie
operácie
Príčina:
Rozmazanie objektu
Index
Príčina:
Napriek tomu, že fotoaparát je umiestnený
stabilne, objekt sa počas expozície pohne,
takže vyzerá byť po stlačení spúšte
rozmazaný.
Akým spôsobom je možné obmedziť
rozmazanie:
• Zvoľte si režim
(High Sensitivity) pri
výbere scény.
• Zvoľte si vyššiu hodnotu citlivosti ISO na
zvýšenie rýchlosti uzávierky a stlačte spúšť
pred tým, než sa objekt pohne.
• Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu je štandardne pri výrobe aktivovaná, takže
chvenie fotoaparátu sa automaticky obmedzuje. To však nie je účinné pri rozmazaní
objektu.
• Okrem toho sa chvenie fotoaparátu a rozmazanie objektu vyskytuje často pri slabom
osvetlení alebo pri pomalej rýchlosti uzávierky ako, napríklad, pri podmienkach, ktoré sa
vyskytujú v režimoch
(Twilight Portrait) alebo (Twilight). V tom prípade vezmite pri
snímaní do úvahy vyššie spomínané tipy.
101SK
Date List
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(prehrávanie) prepnite na
(View Mode) t
(Date View)
t
3
t
(Date List) t
4 Zvoľte v kalendári dátum, ktorý chcete zobraziť.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Poznámka
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa používa vnútorná pamäť (len DSC-T77).
Vyhľadávanie
operácie
t
2
Obsah
Táto funkcia umožňuje zvoliť dátum, ktorý sa má prehrať pri použití režimu Date View.
Krok 2 nie je potrebný, keď je zobrazenie [Date View] už nastavené.
Index
102SK
Event List
t
2
(prehrávanie) prepnite na
(View Mode) t
(Event View)
t
t
(Event List) t
Vyhľadávanie
HOME/MENU
3
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
Táto funkcia umožňuje zvoliť skupinu udalostí, ktorá sa má prehrať pri použití zobrazenia
Event View (zobrazenie udalosti).
Pre každú skupinu môžete pomocou softvéru „PMB“ (je súčasťou dodávky) zadať želaný
názov udalosti. Podrobnosti o zadávaní názvu udalosti si pozrite v príručke „PMB
Guide“.
Krok 2 nie je potrebný, keď je zobrazenie [Event View] už nastavené.
4 Zvoľte skupinu udalostí, ktorú chcete zobraziť.
Názov udalosti
Poznámka
Index
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa používa vnútorná pamäť (len DSC-T77).
103SK
Select Folder
t
2
(prehrávanie) prepnite na
(View Mode) t
(Folder View)
t
3
t
(Select Folder) t
t zvoľte
priečinok pomocou / t [OK]
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa používa vnútorná pamäť (len DSC-T77).
zPrezeranie záberov z viacerých priečinkov
Index
• Keď sú vytvorené viaceré priečinky a je zobrazený prvý alebo posledný záber v priečinku,
objavia sa nasledujúce indikátory.
: Presun do predchádzajúceho priečinka
: Presun do nasledujúceho priečinka
: Presun do predchádzajúcich alebo nasledujúcich priečinkov
Dotykom na / prejdete na nasledujúci alebo predchádzajúci priečinok.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Poznámka
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
Pri vytvorení viacerých priečinkov umožňuje táto funkcia zvoliť priečinok obsahujúci
záber, ktorý chcete prehrať.
Krok 2 nie je potrebný, keď je zobrazenie [Folder View] už nastavené.
104SK
View Mode
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
t
režim t
(View Mode) t požadovaný
(Event View)
Analyzuje dátum a frekvenciu
snímania záberov a zábery sa
automaticky roztriedia a zobrazia
v skupinách.
Dotykom na (Event List) zvoľte
skupinu udalostí, ktorú chcete
prezerať.
(Favorites)
Zobrazí zábery zaregistrované
ako Favorites (obľúbené).
Dotknite sa čísla skupiny
Favorites (obľúbené), ktorú
chcete zobraziť.
(Folder View)
Zábery sú zobrazené,
organizované podľa priečinkov.
Keď je záznamový priečinok už
vytvorený, dotykom na
(Select
Folder) zvoľte priečinok, ktorý
chcete prezerať.
Index
Zobrazí zábery podľa dátumu.
Dotykom na
(Date List)
vyberiete príslušný dátum so
zobrazením kalendára.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
(Date View)
Vyhľadávanie
operácie
2
(prehrávanie) prepnite na
Obsah
Umožňuje zvoliť formát zobrazenia pre prezeranie skupiny záberov.
Poznámky
• Pri použití vnútornej pamäte je režim prezerania nastavený na [Folder View] (len DSC-T77).
• Keď na fotoaparáte nie je možné prehrať zábery zaznamenané inými fotoaparátmi, tieto zábery
si môžete prezrieť v [Folder View].
105SK
Filter by Faces
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
t
režim t
(Filter by Faces) t požadovaný
(Off)
Zábery sa nefiltrujú.
(All people)
Zábery sa filtrujú podľa zadaných podmienok a potom sa
zobrazia.
(Children)
(Smiles)
Poznámky
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa na záznam záberov používa vnútorná pamäť (len DSC-T77).
• Pri nastavení režimu prezerania na [Folder View] nie je možné použiť funkciu Filter by Faces
(filtrovať podľa tvárí).
• Niekedy sa zábery zobrazia chybne alebo sú skryté.
• Filtrovanie niekedy nie je možné vykonať pri záberoch nasnímaných inými fotoaparátmi.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
(Infants)
Vyhľadávanie
operácie
2
(prehrávanie) prepnite na
Obsah
Táto funkcia vykoná filtrovanie záberov a zobrazí ich.
Index
106SK
Add / Remove Favorites
Obsah
Zvoľte obľúbený záber a pridajte/odstráňte ho zo skupiny Favorites (obľúbené).
Pri zaregistrovaných záberoch sa zobrazí značka .
Poznámky
Zaregistrovanie práve zobrazeného záberu
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(prehrávanie) prepnite na
Vyhľadávanie
HOME/MENU
2 Zobrazte záber, ktorý chcete pridať do skupiny
Favorites (obľúbené) t
t
(Add /
Remove Favorites) t
(This Image) t
t dotknite sa čísla skupiny Favorites, do ktorej
chcete daný záber pridať t [OK]
Vyhľadávanie
operácie
• Pri nastavení režimu prezerania na [Folder View] nie je možné pridať alebo odstrániť zábery zo
skupiny Favorites (obľúbené).
• Táto položka sa nezobrazuje, keď sa používa vnútorná pamäť (len DSC-T77).
Výber a zaregistrovanie skupiny záberov
2
(prehrávanie) prepnite na
Index
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
t
(Add / Remove Favorites) t
(Multiple Images) t
t dotknite sa
skupiny Favorites, do ktorej chcete záber pridať
3 Vyberte zábery.
V režime samostatného záberu
1 Dotykom na / zobrazte záber a potom sa dotknite záberu, ktorý chcete pridať
do skupiny Favorites.
2 Zopakujte krok 1.
V indexovom režime
1 Dotykom na / obráťte strany a potom sa dotknite záberu, ktorý chcete pridať
do skupiny Favorites.
2 Ak chcete zaregistrovať ďalšie zábery, zopakujte krok 1.
4
t [OK]
Poznámka
• Dotykom na záber so značkou
odblokujete značku
.
107SK
1 Stlačením tlačidla
t
2
(prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.
(View Mode) t
(Date View) alebo
Obsah
Pridanie všetkých záberov v rozsahu dátumu
alebo skupine udalostí
(Event View)
t
4
zvoľte dátum alebo udalosť, ktoré chcete
t
(Add / Remove Favorites) t
(Add All in Date Range)
alebo
(Add All in Event) t
t dotknite sa čísla skupiny
Favorites, do ktorej chcete pridať záber t [OK]
1 Stlačením tlačidla
t
2
(prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.
(View Mode) t
(Date View) alebo
(Event View)
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Odstránenie všetkých záberov v rozsahu dátumu
alebo skupine udalostí
Vyhľadávanie
operácie
3 Dotykom na /
zaregistrovať.
t
3 Dotykom na
zvoľte dátum alebo udalosť, ktoré chcete odstrániť.
t
(Add / Remove Favorites) t
(Remove All in Date
Range) alebo
(Remove All in Event) t
t dotknite sa čísla
skupiny Favorites, z ktorej chcete odstrániť záber t [OK]
Index
4
/
Odstránenie všetkých záberov zo skupiny
Favorites
1 Stlačením tlačidla
t
2
(prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.
(View Mode) t
(Favorites) t
3 Zvoľte skupinu Favorites, ktorú chcete odstrániť.
4
t
t
(Add / Remove Favorites) t
t [OK]
(Remove All in Favorites)
108SK
Poznámka
• Pri nastavení režimu prezerania na [Folder View] nie je možné pridať alebo odstrániť zábery zo
skupiny Sharemark.
Vyhľadávanie
operácie
Fotoaparát je vybavený aplikáciou „PMB Portable“, ktorá umožňuje ľahké odovzdanie
záberov pre mediálne účely. Zábery, ktoré sa majú odovzdať, môžete ľahko nájsť tak, že
ich zaregistrujete ako zábery Sharemark.
Pri zaregistrovaných záberoch sa zobrazí značka .
Obsah
Add / Remove Sharemark
(len DSC-T700)
Zaregistrovanie práve zobrazeného záberu
(prehrávanie) prepnite na
2 Zobrazte záber, ktorý chcete pridať do skupiny
Sharemark t
t
(Add / Remove
Sharemark) t
(This Image) t
t
dotknite sa čísla skupiny Sharemark, do ktorej
chcete daný záber pridať t [OK]
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
2
Index
Výber a zaregistrovanie skupiny záberov
Vyhľadávanie
HOME/MENU
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(prehrávanie) prepnite na
t
(Add / Remove Sharemark) t
(Multiple Images) t
t dotknite sa čísla
skupiny Sharemark, do ktorej chcete pridať
záber
3 Vyberte zábery.
V režime samostatného záberu
1 Dotykom na / zobrazte záber a potom sa dotknite záberu, ktorý chcete pridať
do skupiny Sharemark.
2 Zopakujte krok 1.
V indexovom režime
1 Dotykom na / obráťte strany a potom sa dotknite záberu, ktorý chcete pridať
do skupiny Sharemark.
2 Ak chcete zaregistrovať ďalšie zábery, zopakujte krok 1.
4
t [OK]
Poznámka
• Dotykom na záber so značkou
odblokujete značku
.
109SK
1 Stlačením tlačidla
t
2
(prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.
(View Mode) t
(Date View) alebo
Obsah
Pridanie všetkých záberov v rozsahu dátumu
alebo skupine udalostí
(Event View)
t
4
zvoľte dátum alebo udalosť, ktoré chcete
t
(Add / Remove Sharemark) t
(Add All in Date Range)
alebo
(Add All in Event) t
t dotknite sa čísla skupiny
Sharemark, do ktorej chcete pridať záber t [OK]
1 Stlačením tlačidla
t
2
(prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.
(View Mode) t
(Date View) alebo
(Event View)
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Odstránenie všetkých záberov v rozsahu dátumu
alebo skupine udalostí
Vyhľadávanie
operácie
3 Dotykom na /
zaregistrovať.
t
3 Dotykom na
zvoľte dátum alebo udalosť, ktoré chcete odstrániť.
t
(Add / Remove Sharemark) t
(Remove All in Date
Range) alebo
(Remove All in Event) t
t dotknite sa čísla
skupiny Sharemark, z ktorej chcete odstrániť záber t [OK]
Index
4
/
Pridanie/odstránenie všetkých záberov v skupine
Favorites
1 Stlačením tlačidla
2
t
(prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.
(View Mode) t
(Favorites) t
3 Zvoľte skupinu Favorites na pridanie/odstránenie.
4
t
(Add / Remove Sharemark) t
(Add All in Favorites)
alebo
(Remove All in Favorites) t
t dotknite sa čísla skupiny
Sharemark, do/z ktorej chcete pridať/odstránit záber t [OK]
110SK
Retouch
t
2
(prehrávanie) prepnite na
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(Retouch) t požadovaný režim
t
(Trimming)
Zaznamená zväčšený/zmenšený
reprodukovaný záber.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Dotknite sa / t nastavte bod
pomocou v/V/b/B t
t
zvoľte veľkosť záberu pre uloženie
pomocou / t
t [OK]
• Kvalita orezaných záberov môže
byť nižšia.
• Veľkosť záberu, ktorý je možné
orezať sa líši v závislosti od
záberu.
Napraví efekt červených očí,
ktorý spôsobuje snímanie s
bleskom.
Index
(Red Eye
Correction)
Po ukončení opravy efektu
červených očí sa dotknite [OK].
• V závislosti od záberu nemusí
byť vždy možné vykonať opravu
efektu červených očí.
(Unsharp
masking)
Obsah
Pridá efekty alebo vykoná korekcie zaznamenaného záberu a zaznamená ho ako nový
súbor.
Pôvodný záber sa uchová.
Umožňuje zaostriť záber vo
zvolenej oblasti.
Dotknite sa oblasti (rámca)
požadovaného záberu, ktorá sa má
retušovať t
t [OK]
• V závislosti od záberu sa nemusí
vykonať dostatočná korekcia a
kvalita záberu sa môže znížiť.
(Soft Focus)
Rozmaže okolie zvoleného
bodu na zvýraznenie objektu.
Dotknite sa stredového bodu
požadovaného záberu, ktorý sa má
retušovať t
t nastavte
požadovaný rozsah retušovania
pomocou / t
t zvoľte
úroveň retušovania pomocou /
t
t [OK]
111SK
Pokračovanie r
(Partial Color)
Ohraničuje zvolený bod jednou
farbou na zvýraznenie objektu.
Dotknite sa stredového bodu
požadovaného záberu, ktorý sa má
retušovať t
t zvoľte úroveň
retušovania pomocou / t
t [OK]
(Cross Filter)
Pridá efekty starburst na
osvetlenie zdrojov.
(Radial Blur)
Stanovuje stredový bod na
vyjadrenie pohybu v statickom
zábere.
(Retro)
Zjemní záber rozmazaním
zaostrenia a obmedzením
okolitého svetla tak, aby záber
vyzeral ako nasnímaný starým
fotoaparátom.
Index
Dotnite sa stredového bodu
požadovaného záberu, ktorý sa má
retušovať t
t nastavte
požadovaný rozsah retušovania
pomocou / t
t [OK]
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Nastavte požadovanú dĺžku, ktorá
sa má retušovať pomocou / t
t zvoľte úroveň retušovania
pomocou / t
t [OK]
Vyhľadávanie
operácie
(Fisheye Lens) Aplikuje okolo zvoleného bodu
efekt fish-eye.
Obsah
Dotnite sa stredového bodu
požadovaného záberu, ktorý sa má
retušovať t
t nastavte
požadovaný rozsah retušovania
pomocou / t
t [OK]
Nastavte požadovaný rozsah, ktorý
sa má retušovať pomocou / t
t zvoľte úroveň retušovania
pomocou / t
t [OK]
(Happy Faces) Táto funkcia pridá na tvár
osoby úsmev.
Zvoľte úroveň retušovania
pomocou / t
t [OK]
• Retušovanie nemusí byť možné
v závislosti od záberu.
Poznámky
• Retušovanie nie je možné pri videozáznamoch.
• Pri pripojení fotoaparátu k TV prijímaču sa zábery nedajú retušovať.
zPotvrdenie efektov retušovania pred uložením záberov
• Počas nastavovania efektov si môžete dotykom na [Preview] potvrdiť, ako bude efekt
retušovania vyzerať (okrem funkcií
(Trimming) a
(Red Eye Correction)).
112SK
Paint
Obsah
Namaľuje alebo pridá pečiatky na statický záber a nahrá ho ako nový súbor.
t
2
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(prehrávanie) prepnite na
(Paint) t
4 Dotknite sa tlačidla
/
t zvoľte veľkosť uloženého záberu t [OK]
1
/
Index
Tlačidlo
Činnosť
Uloženie
Uloženie záberu vo formáte VGA alebo
3M do vnútornej pamäte alebo na
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
2
Pero
Nakreslenie znakov alebo grafiky.
3
Guma
Vykonávanie opráv.
4
Pečiatka
Pridanie pečiatky na záber.
5
Výber hrúbky/pečiatok
Výber hrúbky pera alebo gumy alebo
výber pečiatky.
6
Výber farby
Výber farby.
7
Koniec
Ukončenie režimu kreslenia.
8
Rám
Pridanie rámu.
Zvoľte požadovaný rám pomocou
9
Návrat
Vrátenie poslednej akcie späť.
0
Vymazať všetko
Vymazanie všetkého kreslenia.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
3 Kreslite na záber pomocou kresliaceho pera (je
súčasťou dodávky).
/ .
Poznámky
• Nie je možné kresliť ani umiestniť pečiatky na videozáznamy.
• Pri pripojení fotoaparátu k TV prijímaču sa do záberov nedá maľovať.
113SK
Multi-Purpose Resize
2
(prehrávanie) prepnite na
t
(Multi-Purpose Resize) t
požadovaný režim t
3 Dotykom na / / / určite oblasť, ktorú
chcete orezať t
t [OK]
Zmení formát z 4:3/3:2
na 16:9 a uloží záber vo
veľkosti 2M.
(Blog/E-mail)
Zmení formát z 16:9/
3:2 na 4:3 a uloží záber
vo veľkosti VGA.
• Zmena veľkosti nie je možná v prípade videozáznamu.
• Nemôžete zmeniť veľkosť záberu z formátu VGA na formát
(HDTV).
• Zväčšením záberu a viacnásobnou zmenou veľkosti sa môže znížiť kvalita záberu.
Index
Poznámky
Vyhľadávanie
HOME/MENU
(HDTV)
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Obsah
Môžete zmeniť pomer strán a veľkosť nasnímaných záberov a potom ich zaznamenať ako
nové súbory.
Je možné previesť zábery na pomer strán 16:9 pre prezeranie vo vysokom rozlíšení a na
veľkosť VGA na použitie v blogoch alebo v prílohe e-mailov.
114SK
Delete
Obsah
Umožňuje zvoliť a vymazať nepotrebné zábery.
Poznámky
• Pri použití vnútornej pamäte je režim prezerania nastavený na [Folder View] (len DSC-T77).
• Zábery nie je možné vymazať, keď je režim prezerania nastavený na [Favorites].
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(prehrávanie) prepnite na
Výber a vymazanie skupiny záberov
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
t
2
(prehrávanie) prepnite na
(Delete) t
Vyhľadávanie
HOME/MENU
2 Zobrazte záber, ktorý chcete vymazať t
t (Delete) t
(This Image) t
t [OK]
Vyhľadávanie
operácie
Vymazanie práve zobrazeného záberu
(Multiple Images)
Index
t
3 Vyberte zábery.
V režime samostatného záberu
1 Dotykom na / zobrazte záber a potom sa dotknite záberu, ktorý chcete
vymazať.
2 Zopakujte krok 1.
V indexovom režime
1 Dotykom na / obráťte strany a potom sa dotknite záberov, ktoré chcete
vymazať.
2 Ak chcete vymazať ďalšie zábery, zopakujte krok 1.
4
t [OK]
Poznámka
• Dotykom na záber so značkou
odblokujete značku
.
115SK
1 Stlačením tlačidla
2
t
(View Mode) t
(Folder View) t
/
(Date View),
(Event View) alebo
zvoľte dátum, udalosť alebo priečinok, ktorý chcete
t (Delete) t
(All in This Folder) t
(All in Date Range),
t [OK]
(All in Event) alebo
Vyhľadávanie
operácie
3 Dotykom na
vymazať.
4
(prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.
Obsah
Vymazanie všetkých záberov v rozsahu dátumu,
skupine udalostí alebo priečinku
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Index
116SK
Protect
Obsah
Slúži na ochranu záberov pred nechceným vymazaním.
Pri zaregistrovaných záberoch sa zobrazí značka .
Poznámka
• Pri použití vnútornej pamäte je režim prezerania nastavený na [Folder View] (len DSC-T77).
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(prehrávanie) prepnite na
Výber a zapnutie ochrany pre skupinu záberov
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
(Protect) t
(Multiple Images)
Index
t
2
(prehrávanie) prepnite na
Vyhľadávanie
HOME/MENU
2 Zobrazte záber, ktorý chcete zabezpečiť pred
vymazaním t
t
(Protect) t
(This Image) t
Vyhľadávanie
operácie
Zapnutie ochrany pre práve zobrazený záber
t
3 Vyberte zábery.
V režime samostatného záberu
1 Dotykom na / zobrazte záber a potom sa dotknite záberu, ktorý chcete
ochrániť.
2 Zopakujte krok 1.
V indexovom režime
1 Dotykom na / obráťte strany a potom sa dotknite záberov, ktoré chcete
ochrániť.
2 Ak chcete ochrániť ďalšie zábery, zopakujte krok 1.
4
t [OK]
Poznámka
• Dotykom na záber so značkou
odblokujete značku
.
117SK
1 Stlačením tlačidla
2
t
(View Mode) t
(Folder View) t
/
(Date View),
(Event View) alebo
zvoľte dátum, udalosť alebo priečinok, ktorý chcete
t
(Protect) t
(Set All in Date Range),
Event) alebo
(Set All in This Folder) t
t [OK]
(Set All in
1 Stlačením tlačidla
2
(prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.
t
(View Mode) t
(Folder View) t
(Date View),
(Event View) alebo
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Vypnutie ochrany pre všetky zábery v rozsahu
dátumu, skupine udalostí alebo priečinku
Vyhľadávanie
operácie
3 Dotykom na
ochrániť.
4
(prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.
Obsah
Zapnutie ochrany pre všetky zábery v rozsahu
dátumu, skupine udalostí alebo priečinku
3 Dotykom na / zvoľte dátum, udalosť alebo priečinok, pre ktorý
chcete vypnúť ochranu.
t
(Protect) t
(Remove All in Date Range),
(Remove
All in Event) alebo
(Remove All in This Folder) t
t [OK]
Index
4
Zapnutie/vypnutie ochrany pre všetky zábery
v skupine Favorites (obľúbené)
1 Stlačením tlačidla
2
t
(prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.
(View Mode) t
(Favorites) t
3 Zvoľte skupinu Favorites, pre ktorú chcete zapnúť/vypnúť ochranu.
4
t
(Protect) t
(Set All in This Group) alebo
All in Favorites) t
t [OK]
(Remove
118SK
DPOF
Pridanie práve zobrazeného záberu do poradia
tlače
(prehrávanie) prepnite na
2 Zobrazte záber, ktorý chcete pridať do poradia
tlače t
t
t
(This Image)
t
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
2
t
Index
Výber a pridanie skupiny záberov do poradia
tlače
Vyhľadávanie
HOME/MENU
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
Vyhľadávanie
operácie
Poznámky
• Videozáznamy nemožno označiť.
• Značku
(Poradie tlače) môžete pridať maximálne k 999 záberom.
• Značku
(Poradie tlače) nie je možné pridať k záberom vo vnútornej pamäti.
Obsah
DPOF (Digital Print Order Format) je funkcia umožňujúca vám pridať značku
(Poradie tlače) na zábery uložené na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“, ktoré budete
chcieť neskôr vytlačiť.
Pri zaregistrovaných záberoch sa zobrazí značka
.
(prehrávanie) prepnite na
t
(Multiple Images) t
3 Vyberte zábery.
V režime samostatného záberu
1 Dotykom na / zobrazte záber a potom sa dotknite záberu, ktorý chcete pridať
do poradia tlače.
2 Zopakujte krok 1.
V indexovom režime
1 Dotykom na / obráťte strany a potom sa dotknite záberov, ktoré chcete
pridať do poradia tlače.
2 Ak chcete pridať do poradia tlače ďalšie zábery, zopakujte krok 1.
4
t [OK]
Poznámka
• Dotykom na záber so značkou
odblokujete značku
.
119SK
1 Stlačením tlačidla
2
(prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.
t
(View Mode) t
(Folder View) t
(Date View),
(Event View) alebo
t
t
(Set All in Date Range),
(Set All in This Folder) t
t [OK]
(Set All in Event) alebo
1 Stlačením tlačidla
2
t
(View Mode) t
(Folder View) t
3 Dotykom na
zrušiť.
t
Event) alebo
/
(Date View),
(Event View) alebo
zvoľte dátum, udalosť alebo priečinok, ktorý chcete
t
(Remove All in Date Range),
(Remove All in This Folder) t
(Remove All in
t [OK]
Index
4
(prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Zrušenie všetkých záberov v rozsahu dátumu,
skupine udalostí alebo priečinku z poradia tlače
Vyhľadávanie
operácie
3 Dotykom na / zvoľte dátum, udalosť alebo priečinok, ktorý chcete
pridať do poradia tlače.
4
Obsah
Pridanie všetkých záberov v rozsahu dátumu,
skupine udalostí alebo priečinku do poradia tlače
Pridanie/zrušenie všetkých záberov v skupine
Favorites (do/z poradia tlače)
1 Stlačením tlačidla
2
t
(prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.
(View Mode) t
(Favorites) t
3 Zvoľte skupinu Favorites (obľúbené), ktorá sa má pridať do/zrušiť z
poradia tlače.
4
t
t
(Set All in This Group) alebo
Favorites) t
t [OK]
(Remove All in
120SK
Rotate
Obsah
Pootočí statický záber.
(prehrávanie) prepnite na režim prehrávania.
2 Zobrazte záber, ktorý chcete pootočiť.
3
4
t
(Rotate) t
Poznámky
• Otáčanie nie je možné vykonať pri videozáznamoch a chránených statických záberoch.
• Môže sa stať, že zábery nasnímané inými fotoaparátmi nebude možné otočiť.
• Pri zobrazení záberov na monitore počítača nemusí byť v závislosti od použitého softvéru
informácia o otočení záberu akceptovaná.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
/ t [OK]
Vyhľadávanie
operácie
1 Stlačením tlačidla
Index
121SK
Volume Settings
1 Stlačením tlačidla
režim prehrávania.
t
(Volume Settings) t
3 Nastavte hlasitosť dotykom na
/
t [Exit]
alebo prezentácie
Index
Prehrávanie videozáznamu: Dotykom na
zobrazte obrazovku ovládania hlasitosti a
potom nastavte hlasitosť dotykom na tlačidlá
/ . Obrazovku ovládania hlasitosti ukončíte
dotknutím sa [Exit].
Slideshow: Dotykom na displej zobrazte obrazovku ovládania hlasitosti a potom nastavte
hlasitosť dotykom na tlačidlá
/ . Obrazovku ovládania hlasitosti ukončíte dotknutím
sa
.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
zNastavenie hlasitosti počas prehrávania videozáznamu
Vyhľadávanie
operácie
2
(prehrávanie) prepnite na
Obsah
Slúži na nastavenie hlasitosti pre prezentáciu a prehrávanie videozáznamov.
122SK
Obsah
Prezeranie záberov na TV
prijímači
Prezeranie záberov pripojením fotoaparátu k TV
prijímaču pomocou dodaného kábla pre
viacúčelový konektor
1 Pripojte fotoaparát k TV prijímaču prostredníctvom kábla pre viacúčelový
konektor (je súčasťou dodávky).
VIDEO AUDIO
Čierny
Tlačidlo
Kábel pre viacúčelový
konektor (je súčasťou
dodávky)
Index
Žltý
1 Do vstupných konektorov
audio/video
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Pred pripojením fotoaparátu k TV prijímaču najskôr vypnite TV prijímač aj fotoaparát.
Vyhľadávanie
operácie
Po pripojení fotoaparátu k TV prijímaču si môžete zábery prezerať na TV prijímači.
Pripojenie sa líši podľa typu TV prijímača, ku ktorému je fotoaparát pripojený.
Pozrite si časť „TV TYPE“ (str. 69). Pozrite si aj návod na použitie dodaný s TV
prijímačom.
(prehrávanie)
2 Do multikonektora
2 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.
3 Stlačením tlačidla
(prehrávanie) zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači. Ak chcete vybrať
požadovaný záber, dotknite sa položky / .
Poznámky
• Ak má váš TV prijímač vstupné konektory pre stereofonický signál, zapojte (čierny) audio
konektor kábla pre viacúčelový konektor do konektora pre ľavý kanál zvuku.
• Ikony a iné indikátory sa nezobrazujú na obrazovke TV prijímača.
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstup videosignálu tak, aby
vyhovoval norme vášho TV systému (str. 68).
123SK
Zábery nasnímané fotoaparátom si môžete prezerať pripojením fotoaparátu k HDTV
prijímaču pomocou káblového adaptéra pre výstup HD (nie je súčasťou dodávky).
Pred pripojením fotoaparátu k TV prijímaču najskôr vypnite TV prijímač aj fotoaparát.
1 Do vstupných konektorov audio/
video
Tlačidlo
Zelený/modrý/
červený
(prehrávanie)
Biely/červený
2 Do multikonektora
2 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.
3 Stlačením tlačidla
Index
Káblový adaptér pre
výstup HD (nie je
súčasťou dodávky)
Vyhľadávanie
HOME/MENU
COMPONENT AUDIO
VIDEO IN
Vyhľadávanie
operácie
1 Pripojte fotoaparát k HDTV prijímaču prostredníctvom káblového
adaptéra pre výstup HD (nie je súčasťou dodávky).
Obsah
Prezeranie záberu pripojením fotoaparátu
k HDTV prijímaču
(prehrávanie) zapnite fotoaparát.
Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači. Ak chcete vybrať
požadovaný záber, dotknite sa položky / .
Poznámky
• Nastavte [COMPONENT] na [HD(1080i)] (str. 67).
• Zábery zaznamenané vo veľkosti záberu [VGA] nie je možné prehrávať vo formáte HD.
• Nie je možné prezerať videozáznamy s výstupom signálu vo formáte [HD(1080i)]. Pri prezeraní
videozáznamov nastavte [COMPONENT] na [SD].
• Pri prezeraní záberov z albumu počas výstupu vo formáte signálu [HD(1080i)], [COMPONENT]
je automaticky nastavený na [SD] (len DSC-T700).
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí môže byť potrebné prepnúť výstup videosignálu tak, aby
vyhovoval norme vášho TV systému (str. 68).
zPrezeranie záberov s formátmi 4:3 alebo 3:2 na celej
ploche obrazovky na HDTV prijímači (High Definition –
vysoké rozlíšenie)
• Funkcia [Multi-Purpose Resize] umožňuje previesť pomer strán na 16:9 pre prezeranie vo
vysokom rozlíšení (str. 114).
124SK
Pokračovanie r
zInformácie o „PhotoTV HD“
Informácie o režimoch kódovania farieb na TV
prijímači
Norma PAL
Austrália, Belgicko, Česká republika, Čína, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Poľsko, Portugalsko,
Rakúsko, Singapur, Slovenská republika, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko,
Thajsko, Veľká Británia atď.
Index
Norma NTSC
Bahamské Ostrovy, Bolívia, Čile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbia, Kórea, Mexiko, Peru, Stredná Amerika, Surinam, Tchaj-wan, U.S.A.,
Venezuela atď.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Ak chcete prezerať zábery na obrazovke TV prijímača, potrebujete TV prijímač
s konektorom pre vstup videa a kábel pre viacúčelový konektor. Systém kódovania farieb
na TV prijímači sa musí zhodovať so systémom kódovania farieb na digitálnom
fotoaparáte. V nasledujúcich zoznamoch zistíte normu kódovania farieb na TV
prijímačoch v príslušnej krajine či regióne, kde používate fotoaparát.
Vyhľadávanie
operácie
• Funkcia PhotoTV HD poskytuje vysoko detailné a fotografické zobrazenie jemných textúr
a farieb.
• Nastavenia je potrebné vykonať aj na TV prijímači. Podrobnosti nájdete v návode na
použitie k TV prijímaču.
Obsah
Tento fotoaparát je kompatibilný s normou „PhotoTV HD“.
Pripojenie zariadení Sony kompatibilných s funkciou PhotoTV HD s použitím
káblového adaptéra pre výstup HD (nie je súčasťou dodávky) otvára úplne nový svet
fotografií v úžasnej kvalite Full HD.
Norma PAL-M
Brazília
Norma PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Norma SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guyana, Irak, Irán, Monako, Rusko, Ukrajina atď.
125SK
Obsah
Práca s počítačom vybaveným
operačným systémom Windows
Bližšie informácie o práci s počítačom Macintosh nájdete
v časti „Práca s počítačom Macintosh“ (str. 141).
Vyhľadávanie
HOME/MENU
• Inštalácia softvéru prebieha nasledovne:
– „PMB“
– „Music Transfer“
Vyhľadávanie
operácie
Najskôr nainštalujte softvér (je súčasťou
dodávky) (str. 128)
Pripojenie fotoaparátu k počítaču (str. 130, 136)
Index
• Práca so zábermi v aplikáciách „PMB“ a „Music Transfer“
obsahuje nasledujúce:
– Importovanie záberov do počítača
– Exportovanie záberov do fotoaparátu
– Zadanie želaného názvu udalosti do zoznamu [Event List] vo
fotoaparáte
– Úpravu záberov
– Zobrazenie lokalít snímania statických záberov na online
mapách (je potrebné pripojenie na Internet)
– Vytvorenie disku so zábermi (podmienkou je CD alebo DVD zapisovacia mechanika)
– Tlač alebo ukladanie statických záberov s pridaným dátumom
– Odovzdanie záberov pre mediálne účely (je potrebné pripojenie na Internet)
– Pridanie a zmenu hudobných súborov na prezentáciu záberov (pomocou aplikácie „Music
Transfer“).
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede na časté otázky nájdete na webovej
lokalite služieb zákazníkom spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
126SK
Odporúčané počítačové prostredie
Odporúčané prostredie pre importovanie záberov
OS (predinštalovaný): Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Windows XP* SP3/
Windows Vista SP1*
Konektor USB: Štandardne k dispozícii
* 64-bitové edície a Starter (Edition) nie sú podporované.
Poznámky
Index
• Počítačové prostredie musí spĺňať aj prevádzkové podmienky operačného systému.
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade všetkých vyššie odporúčaných počítačových prostredí.
• Ak je pripojených 2 alebo viac USB zariadení k jednému počítaču súčasne, niektoré
z pripojených zariadení (vrátane tohto fotoaparátu) nemusí byť funkčné – závisí to od typu USB
zariadení, ktoré používate.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa USB rozbočovač.
• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím USB rozhrania, ktoré je kompatibilné s Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilné) umožňuje rýchlejší prenos (vysokorýchlostné prenosy), pretože tento
fotoaparát je kompatibilný s technológiou Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilný).
• Pri pripájaní fotoaparátu k počítaču sú k dispozícii štyri režimy pre pripojenie USB: režimy
[Auto] (preddefinované nastavenie), [Mass Storage], [PictBridge] a [PTP/MTP]. V tejto časti sú
príkladom režimy [Auto] a [Mass Storage]. Podrobnosti o režimoch [PictBridge] a [PTP/MTP]
nájdete na str. 65.
• Komunikácia medzi fotoaparátom a počítačom sa po obnovení systému po režime odstavenia
alebo spánku nemusí ihneď obnoviť.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Odporúčané prostredie pre používanie aplikácií „PMB“ a „Music Transfer“
OS (predinštalovaný): Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Windows XP* SP3/
Windows Vista SP1*
Procesor počítača: Intel Pentium III 500 MHz alebo rýchlejší (odporúčaný: Intel
Pentium III 800 MHz alebo rýchlejší)
Pamäť: 256 MB alebo viac (odporúčaná: 512 MB alebo viac)
Pevný disk: Potrebné miesto pre inštaláciu je približne 400 MB
Grafika: Rozlíšenie obrazovky: 1 024 × 768 bodov alebo viac
Vyhľadávanie
operácie
• Fungovanie nie je zaistené v multi-boot prostredí alebo v prípade, ak sú tieto operačné systémy
aktualizáciou pôvodného operačného systému počítača.
Obsah
Pre počítač pripojený k fotoaparátu sa odporúča nasledujúce prostredie.
127SK
Obsah
Inštalácia softvéru (je súčasťou
dodávky)
Softvér (je súčasťou dodávky) môžete nainštalovať podľa nasledujúceho postupu.
• Prihláste sa ako správca.
Zobrazí sa obrazovka ponuky inštalácie.
2 Kliknite na tlačidlo [Install] (Inštalovať).
Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup Language“ (Výber jazyka inštalácie).
3 Zvoľte požadovaný jazyk a potom kliknite na tlačidlo [Next].
Zobrazí sa obrazovka „License Agreement“ (Licenčná zmluva).
Index
4 Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak súhlasíte s podmienkami licenčnej
zmluvy, začiarknite prepínač vedľa možnosti [I accept the terms of the
license agreement] (Súhlasím s podmienkami licenčnej zmluvy) a kliknite
na tlačidlo [Next].
Vyhľadávanie
HOME/MENU
• Ak sa obrazovka nezobrazí, dvakrát kliknite na ikonu
[Computer] (Počítač) (v systéme Windows XP/2000
na ikonu [My Computer] (Tento počítač)) t
(SONYPICTUTIL).
• Môže sa zobraziť obrazovka automatického prehrávania.
Zvoľte možnosť „Run Install.exe.“ a pokračujte v inštalácii
podľa pokynov zobrazených na obrazovke.
Vyhľadávanie
operácie
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je
súčasťou dodávky) do jednotky CD-ROM.
5 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke a dokončite inštaláciu.
• Keď sa objaví výzva na reštartovanie počítača, reštartujte počítač podľa inštrukcií na
obrazovke.
• Súčasť DirectX sa môže nainštalovať v závislosti od toho, aký máte systém v počítači.
6 Po dokončení inštalácie vyberte disk CD-ROM.
• Inštalácia softvéru prebieha nasledovne:
– PMB
– Music Transfer
Po nainštalovaní softvéru sa na pracovnej ploche vytvoria ikony odkazov na „PMB“,
„PMB Guide“, „Music Transfer“.
Aplikáciu „PMB“ spustíte dvojitým kliknutím na jej ikonu.
Aplikáciu „PMB Guide“ spustíte dvojitým kliknutím na jej ikonu.
Aplikáciu „Music Transfer“ spustíte dvojitým kliknutím na jej ikonu.
128SK
Obsah
Na „PMB (Picture Motion
Browser)“ (je súčasťou dodávky)
Pomocou softvéru môžete lepšie ako kedykoľvek predtým využívať statické zábery
a videozáznamy z fotoaparátu. Táto časť obsahuje zhrnutie o aplikácii „PMB“. Bližšie
informácie nájdete v príručke „PMB Guide“.
Pomocou aplikácie „PMB“:
Dvakrát kliknite na ikonu
(PMB Guide) na pracovnej ploche.
Ak chcete spustiť príručku „PMB Guide“ z ponuky Štart, kliknite na tlačidlo [Start]
(Štart) t [All Programs] (Všetky programy) (v systéme Windows 2000 [Programs]
(Programy)) t [Sony Picture Utility] t [Help] t [PMB Guide].
Index
Spustenie aplikácie „PMB Guide“
Vyhľadávanie
HOME/MENU
• Môžete importovať zábery nasnímané fotoaparátom a zobraziť ich na počítači.
• Môžete exportovať zábery z počítača do fotoaparátu a zobraziť ich na fotoaparáte.
• Môžete zadať želaný názov udalosti do zoznamu [Event List] vo fotoaparáte a zobraziť ich na
fotoaparáte.
• Môžete organizovať zábery na počítači do kalendára a zobraziť ich podľa dátumu snímania.
• Môžete retušovať (Red Eye Correction a iné), vyhľadávať tváre, tlačiť, posielať statické zábery
ako prílohu e-mailu a meniť dátum snímania.
• Môžete zobraziť na mape informácie o miestach, kde ste nasnímali zábery. (Je potrebné
pripojenie na Internet.)
• Môžete vytlačiť alebo uložiť statické zábery s dátumom.
• Pomocou CD alebo DVD zapisovacej mechaniky môžete vytvoriť dátový disk.
• Môžete odovzdať záber pre mediálne účely. (Je potrebné pripojenie na Internet.)
Vyhľadávanie
operácie
Prehľad o aplikácii „PMB“
Spustenie a ukončenie aplikácie „PMB“
Spustenie aplikácie „PMB“
Dvakrát kliknite na ikonu
(PMB) na pracovnej ploche.
Alebo z ponuky Štart: Kliknite na tlačidlo [Start] t [All Programs] (v systéme Windows
2000, [Programs]) t [Sony Picture Utility] t [PMB].
• Pri prvom spustení aplikácie „PMB“ sa na obrazovke zjaví správa informačného nástroja so
žiadosťou o potvrdenie. Zvoľte [Start]. Táto funkcia vás informuje o novinkách ako, napríklad,
aktualizáciách softvéru. Toto nastavenie môžete zmeniť neskôr.
Ukončenie aplikácie „PMB“
v pravom hornom rohu obrazovky.
Kliknite na tlačidlo
129SK
Obsah
Práca so zábermi na počítači
(DSC-T700)
Keď používate fotoaparát DSC-T77, pozrite si str. 136 až 139.
Podrobnosti o funkciách aplikácie „PMB“ si pozrite v príručke „PMB Guide“.
1 Do fotoaparátu vložte dostatočne nabitý akumulátor alebo pripojte
fotoaparát do elektrickej zásuvky pomocou sieťového adaptéra AC (nie je
súčasťou dodávky) a USB/AV/DC IN kábla pre viacúčelový konektor (nie
je súčasťou dodávky).
2 Zapnite počítač a potom stlačte tlačidlo
(prehrávanie).
3 Pripojte fotoaparát k počítaču.
„Connecting…“ sa objaví na displeji fotoaparátu.
Keď sa pripojenie USB realizuje prvýkrát, počítač automaticky spustí program
používaný na rozpoznanie fotoaparátu. Chvíľku počkajte.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Pri importovaní alebo exportovaní záberov na „Memory Stick Duo“, zasuňte
„Memory Stick Duo“ do fotoaparátu.
Vyhľadávanie
operácie
Pripojenie fotoaparátu k počítaču
Index
1 Do konektora USB
2 Do multikonektora
Kábel pre viacúčelový konektor
Poznámky
• Ak importujete alebo exportujete zábery do vášho počítača použitím akumulátora, ktorý je už
slabo nabitý, môže dôjsť k prerušeniu prenosu alebo sa údaje záberu môžu porušiť, ak sa
akumulátor príliš skoro vybije.
• Počas komunikačného prenosu sa na obrazovke zobrazí . Prerušte prácu na počítači, pokiaľ je
indikátor zobrazený. V práci na počítači môžete pokračovať, keď sa indikátor zmení na
.
• Ak sa „Mass Storage“ neobjaví, nastavte [USB Connect] na [Mass Storage] (str. 65).
130SK
Importovanie záberov do počítača
Po nadviazaní pripojenia USB sa automaticky zjaví zobrazenie [Import Media Files]
(Importovanie mediálnych súborov) aplikácie „PMB“.
Ak sa zobrazí sprievodca automatického prehrávania, zatvorte ho.
Obsah
1 Vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom a počítačom.
2 Importujte zábery.
Vyhľadávanie
operácie
Importovanie záberov spustite kliknutím na tlačidlo
[Import] (Importovať).
Štandardne sa zábery importujú do vytvoreného
priečinka v „Pictures“ (Obrázky) (vo Windows XP/
2000, „My Pictures“ (Moje obrázky)), ktorý sa
pomenuje názvom udalosti z [Event List].
Vyhľadávanie
HOME/MENU
3 Prezrite si zábery na počítači.
Index
Po dokončení importovania sa spustí aplikácia
„PMB“. Zobrazia sa miniatúry importovaných
záberov.
Priečinok „Pictures“ (Obrázky) (v systéme
Windows XP/2000 „My Pictures“ (Moje obrázky)) je
nastavený ako predvolený v položke „Viewed
folders“ (Zobrazované priečinky).
Zorganizujte zábery na počítači do kalendára
a zobrazte ich podľa dátumu snímania. Podrobnosti
o aplikácii „PMB“ si pozrite v príručke „PMB
Guide“.
Príklad: Obrazovka so zobrazením
mesiaca
Importovanie záberov do počítača bez použitia aplikácie „PMB“
Keď sa v kroku 1 zobrazí automatický sprievodca (AutoPlay Wizard), kliknite na
možnosť [Open folder to view files] (Otvoriť priečinok a zobraziť súbory) t [OK] t
[DCIM] t skopírujte požadované zábery do počítača.
131SK
Môžete exportovať zábery z počítača do fotoaparátu a prezrieť si ich na fotoaparáte.
Tento odsek popisuje postup automatického výberu a exportovania záberov, ktoré neboli
exportované do vnútornej pamäte.
1 Vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom a počítačom.
Ak sa zobrazí sprievodca automatického prehrávania, zatvorte ho.
3 Kliknite na tlačidlo
(PMB) na pracovnej ploche spustite
Vyhľadávanie
HOME/MENU
2 Dvojitým kliknutím na ikonu
aplikáciu „PMB“.
Vyhľadávanie
operácie
Zábery môžete exportovať na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ alebo ich môžete
exportovať aj manuálne.
Bližšie informácie nájdete v príručke „PMB Guide“.
Obsah
Exportovanie záberov na prezeranie na
fotoaparáte
v hornej časti obrazovky.
Zobrazí sa obrazovka jednoduchého exportovania.
4 Kliknite na tlačidlo [Export] (Exportovať).
Spustí sa exportovanie záberov.
Pri prehrávaní exportovaných záberov na
fotoaparáte sa na LCD displeji zobrazí značka
.
Index
Poznámky
• Niektoré zábery nie je možné prehrať v závislosti od veľkosti záberu.
• Nie je zaručené, že fotoaparát prehrá súbory obsahujúce zábery upravované na počítači alebo
zábery, ktoré boli nasnímané inými fotoaparátmi.
• Pri tlači záberov vo fotozberni exportujte zábery na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
Zrušenie pripojenia USB
Vykonajte postup od kroku 1 až po 3 uvedený nižšie pred tým, než:
•
•
•
•
Odpojíte kábel pre viacúčelový konektor.
Vyberiete pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
Vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ do fotoaparátu.
Vypnete fotoaparát.
1 Dvakrát kliknite na ikonu odpojenia na paneli úloh.
2 Kliknite na položku (USB Mass Storage Device)
(Úložné zariadenie USB) t [Stop] (Zastaviť).
3 V okne pre potvrdenie potvrďte jednotku, potom
kliknite na tlačidlo [OK].
Windows Vista
Kliknite dvakrát sem
Windows XP/Windows 2000
Kliknite dvakrát sem
132SK
Súbory záberov zaznamenaných fotoaparátom sú
Príklad: Prezeranie priečinkov v systéme
zoskupené do priečinkov vo vnútornej pamäti alebo Windows Vista
na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie
HOME/MENU
AJednotka používaná aplikáciou „PMB Portable“.
Tento priečinok sa zobrazuje len vtedy, keď je
položka [LUN Settings] nastavená na [Multi].
BV závislosti od nastavení systému Windows sa
tento priečinok nemusí zobrazovať na
obrazovke. Údaje informácií o albumoch sa
nachádzajú v priečinku „AVF_INFO“. Po
vymazaní alebo upravení týchto údajov sa
albumy už nebudú zobrazovať správne.
Nevymazávajte a neupravujte údaje
nachádzajúce sa v priečinku „AVF_INFO“.
CPriečinok obsahujúci obrazové súbory
nasnímané fotoaparátom bez funkcie vytvárania
priečinkov.
DPriečinok obsahujúci obrazové súbory
nasnímané týmto fotoaparátom.
Keď nie sú vytvorené žiadne nové priečinky,
zobrazuje sa len priečinok „101MSDCF“.
Obsah
Cieľové priečinky pre ukladanie záberov a názvy
súborov
Index
Poznámky
• Nemôžete snímať zábery do priečinku „100MSDCF“. Zábery v tomto priečinku slúžia iba na
prezeranie. Tento priečinok sa zobrazuje len vtedy, keď je do fotoaparátu vložená pamäťová
karta „Memory Stick Duo“.
• Nemôžete snímať ani prehrávať zábery do priečinku „MISC“.
• Obrazovým súborom sú priraďované názvy nasledujúcim spôsobom:
– Súbory statických záberov: DSC0ssss.JPG
– Súbory videozáznamov: MOV0ssss.MPG
– Indexové obrazové súbory, ktoré sa zaznamenajú pri snímaní videozáznamov:
MOV0ssss.THM
Políčka ssss reprezentujú akékoľvek číslo z intervalu 0001 až 9999. Numerické časti názvu
súboru videozáznamu nasnímaného v režime videozáznamu a príslušného indexového
obrazového súboru sú totožné.
• Ďalšie informácie o priečinkoch nájdete na str. 56 a 104.
• Po presunutí priečinkov už nemusí byť možné na fotoaparáte prezerať zábery uložené v týchto
priečinkoch.
133SK
Obsah
Odovzdanie záberov pre
mediálne účely (len DSC-T700)
Vo fotoaparáte je zabudovaná aplikácia „PMB Portable“.
Pomocou tejto aplikácie môžete vykonať nasledujúce činnosti:
Podrobnosti o aplikácii „PMB Portable“ si pozrite v pomocníkovi „PMB Portable“.
1 Vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom a počítačom.
Pri pripojení fotoaparátu k počítaču sa zobrazí automatický sprievodca (AutoPlay
Wizard).
Kliknutím na tlačidlo [×] zavrite automatického sprievodcu (AutoPlay Wizard) pre
všetky nepotrebné jednotky.
2 Kliknite na „PMB Portable“ (vo Windows XP, [PMB Portable] t [OK]).
Zobrazí sa obrazovka User Agreement (Licenčná zmluva používateľa).
Index
• Ak sa požadovaný automatický sprievodca (AutoPlay Wizard) nezobrazí, kliknite na ikonu
[Computer] (Počítač) (v systéme Windows XP/2000 na ikonu [My Computer] (Tento počítač))
t [PMBPORTABLE] a potom dvakrát kliknite na položku „PMB_P.exe“.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Pri prvom použití aplikácie „PMB Portable“ si musíte vybrať jazyk. Výber vykonajte
podľa postupu uvedeného nižšie. Po vybraní jazyka už nie je pri ďalšom použití aplikácie
„PMB Portable“ potrebné vykonať kroky 3 až 5.
Vyhľadávanie
operácie
• Môžete ľahko odovzdať zábery na blog alebo pre iné mediálne účely.
• Zábery, ktoré chcete odovzdať môžete ľahko filtrovať tak, že ich vo fotoaparáte zaregistrujete
ako zábery Sharemark (str. 109).
• Môžete odovzdať zábery z počítača pripojeného na Internet aj vtedy, keď ste mimo domova alebo
kancelárie.
• Môžete si ľahko zaregistrovať často používane mediálne služby (napríklad blogy).
3 Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak súhlasíte s podmienkami zmluvy, kliknite
na tlačidlo [I Agree] (Súhlasím).
Zobrazí sa obrazovka Language Selection (Výber jazyka).
4 Zvoľte požadovaný jazyk a potom kliknite na tlačidlo [OK].
Zobrazí sa obrazovka Region Selection (Výber regiónu).
5 Vyberte príslušnú [Area] (Oblasť) a [Country/Region] (Krajina/región)
a potom kliknite na tlačidlo [OK].
Spustí sa aplikácia „PMB Portable“.
Poznámky
• V položke [Settings] nastavte položku [LUN Settings] na možnosť [Multi].
• Pri použití aplikácie „PMB Portable“ sa vždy pripojte na sieť.
• Pri odovzdávaní záberov cez internet môže v použitom počítači v závislosti od poskytovateľa
služby ostať uložená vyrovnávacia pamäť. Toto platí aj vtedy, keď sa na tento účel použije
fotoaparát.
• Keď sa v aplikácii „PMB Portable“ objaví chyba alebo aplikáciu „PMB Portable“ neúmyselne
vymažete, môžete aplikáciu „PMB Portable“ opraviť pomocou aplikácie „PMB“. Bližšie
informácie nájdete v príručke „PMB Guide“.
134SK
Poznámky k aplikácii „PMB Portable“
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie
HOME/MENU
• Niektoré webové stránky vyžadujú na použitie ich služieb registráciu a/alebo poplatky. Pri
používaní takýchto služieb musíte dodržiavať pravidlá a podmienky stanovené príslušnými
webovými stránkami.
• Služby môžu byť ukončené alebo zmenené podľa uváženia operátorov webových stránok.
Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne problémy vzniknuté medzi používateľmi a tretími
stranami alebo akékoľvek problémy spôsobené používateľom, ktoré sa týkajú využívania služieb
vrátane ukončenia alebo zmien takýchto služieb.
• Server Sony vás presmeruje na webovú stránku, aby ste si ju mohli prezrieť. Prístup na webovú
stránku niekedy nie je možný z dôvodu údržby servera alebo iných dôvodov.
• V prípade plánovaného ukončenia prevádzky servera Sony budete o tomto ukončení vopred
informovaní na webovej stránke Sony atď.
• Adresy URL, na ktoré ste presmerovaní serverom Sony a ďalšie informácie sa môžu
zaznamenávať za účelom zlepšenia budúcich produktov a služieb spoločnosti Sony. V takýchto
prípadoch sa však nezaznamenávajú žiadne osobné údaje.
Obsah
Aplikácia „PMB Portable“ umožňuje preberanie adries URL z viacerých webových
stránok zo servera spravovaného spoločnosťou Sony („server Sony“).
Na používanie aplikácie „PMB Portable“ za účelom výhod vyplývajúcich zo služby
odovzdávania záberov alebo ďalších služieb („služby“) poskytovaných týmito a inými
stránkami musíte súhlasiť s nasledujúcimi podmienkami.
Index
135SK
Obsah
Práca so zábermi na počítači
(DSC-T77)
Keď používate fotoaparát DSC-T700, pozrite si str. 130 až 133.
Podrobnosti o funkciách aplikácie „PMB“ si pozrite v príručke „PMB Guide“.
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s nasnímanými zábermi do
fotoaparátu.
• Pri importovaní alebo exportovaní záberov do vnútornej pamäte nie je tento krok potrebný.
3 Zapnite počítač a potom stlačte tlačidlo
(prehrávanie).
4 Pripojte fotoaparát k počítaču.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
2 Do fotoaparátu vložte dostatočne nabitý akumulátor alebo pripojte
fotoaparát do elektrickej zásuvky pomocou sieťového adaptéra AC (nie je
súčasťou dodávky) a USB/AV/DC IN kablá pre viacúčelový konektor (nie
je súčasťou dodávky).
Vyhľadávanie
operácie
Pripojenie fotoaparátu k počítaču
„Connecting…“ sa objaví na displeji fotoaparátu.
Keď sa pripojenie USB realizuje prvýkrát, počítač automaticky spustí program
používaný na rozpoznanie fotoaparátu. Chvíľku počkajte.
Index
1 Do konektora USB
2 Do multikonektora
Kábel pre viacúčelový konektor
Poznámky
• Ak importujete alebo exportujete zábery do vášho počítača použitím akumulátora, ktorý je už
slabo nabitý, môže dôjsť k prerušeniu prenosu alebo sa údaje záberu môžu porušiť, ak sa
akumulátor príliš skoro vybije.
• Počas komunikačného prenosu sa na obrazovke zobrazí . Prerušte prácu na počítači, pokiaľ je
indikátor zobrazený. V práci na počítači môžete pokračovať, keď sa indikátor zmení na
.
• Ak sa „Mass Storage“ neobjaví, nastavte [USB Connect] na [Mass Storage] (str. 65).
136SK
Importovanie záberov do počítača
Po nadviazaní pripojenia USB sa automaticky zjaví zobrazenie [Import Media Files]
(Importovanie mediálnych súborov) aplikácie „PMB“.
Ak sa zobrazí sprievodca automatického prehrávania, zatvorte ho.
Obsah
1 Vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom a počítačom.
2 Importujte zábery.
Vyhľadávanie
operácie
Importovanie záberov spustite kliknutím na tlačidlo
[Import] (Importovať).
Štandardne sa obrázky importujú do vytvoreného
priečinka „Pictures“ (Obrázky) (vo Windows XP/
2000, „My Pictures“ (Moje obrázky)), ktorý sa
pomenuje názvom udalosti [Event List].
3 Prezrite si zábery na počítači.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Po dokončení importovania sa spustí aplikácia
„PMB“. Zobrazia sa miniatúry importovaných
záberov.
Priečinok „Pictures“ (Obrázky) (v systéme
Windows XP/2000 „My Pictures“ (Moje obrázky)) je
nastavený ako predvolený v položke „Viewed
folders“ (Zobrazované priečinky).
Index
Zorganizujte zábery na počítači do kalendára
a zobrazte ich podľa dátumu snímania. Podrobnosti
o aplikácii „PMB“ si pozrite v príručke „PMB
Guide“.
Príklad: Obrazovka so zobrazením
mesiaca
Importovanie záberov do počítača bez použitia aplikácie „PMB“
Keď sa v kroku 1 zobrazí automatický sprievodca (AutoPlay Wizard), kliknite na
možnosť [Open folder to view files] (Otvoriť priečinok a zobraziť súbory) t [OK] t
[DCIM] t skopírujte požadované zábery do počítača.
137SK
Exportovanie záberov do fotoaparátu
Ak sa zobrazí sprievodca automatického prehrávania, zatvorte ho.
2 Dvojitým kliknutím na ikonu
aplikáciu „PMB“.
(PMB) na pracovnej ploche spustite
3 Zvoľte na hlavnej obrazovke statické zábery, ktoré sa majú exportovať.
Zobrazí sa obrazovka Export Image (Exportovanie záberu).
5 V ponuke jednotiek zvoľte [Cybershot(Memory Stick)].
6 Kliknite na tlačidlo [Export] (Exportovať).
Spustí sa exportovanie záberov.
Pri prehrávaní exportovaných záberov na
fotoaparáte sa na LCD displeji zobrazí značka
Vyhľadávanie
HOME/MENU
4 Kliknite na tlačidlo
v hornej časti obrazovky t [Album/Photo Library
supported] (Podporovaná knižnica albumov/fotografií).
Vyhľadávanie
operácie
1 Vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom a počítačom.
Obsah
Keď sa záberov súbor po skopírovaní do počítača už nenachádza na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“, môžete si tento záber znova prezrieť na fotoaparáte tak, že záberu
súbor exportujete do fotoaparátu pomocou aplikácie „PMB“. Bližšie informácie nájdete
v príručke „PMB Guide“.
.
Index
Poznámky
• Niektoré zábery nie je možné prehrať v závislosti od veľkosti záberu.
• Nie je zaručené, že fotoaparát prehrá súbory obsahujúce zábery upravované na počítači alebo
zábery, ktoré boli nasnímané inými fotoaparátmi.
Zrušenie pripojenia USB
Vykonajte postup od kroku 1 až po 3 uvedený nižšie pred tým, než:
• Odpojíte kábel pre viacúčelový konektor.
• Vyberiete pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ do fotoaparátu po skopírovaní záberov z vnútornej
pamäte.
• Vypnete fotoaparát.
1 Dvakrát kliknite na ikonu odpojenia na paneli úloh.
2 Kliknite na položku (USB Mass Storage Device)
(Úložné zariadenie USB) t [Stop] (Zastaviť).
3 V okne pre potvrdenie potvrďte jednotku, potom
kliknite na tlačidlo [OK].
Windows Vista
Kliknite dvakrát sem
Windows XP/Windows 2000
Kliknite dvakrát sem
138SK
Obrazové súbory nasnímané fotoaparátom sú na
pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ alebo vo
vnútornej pamäti zoskupené do priečinkov.
Príklad: Prezeranie priečinkov v systéme
Windows Vista
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie
HOME/MENU
AV závislosti od nastavení systému Windows sa
tento priečinok nemusí zobrazovať na
obrazovke. Údaje informácií o albumoch sa
nachádzajú v priečinku „AVF_INFO“. Po
vymazaní alebo upravení týchto údajov sa
albumy už nebudú zobrazovať správne.
Nevymazávajte a neupravujte údaje
nachádzajúce sa v priečinku „AVF_INFO“.
BPriečinok obsahujúci obrazové súbory
nasnímané fotoaparátom bez funkcie vytvárania
priečinkov.
CPriečinok obsahujúci obrazové súbory
nasnímané fotoaparátom.
Ak ste nevytvorili nové priečinky, nájdete tam
tieto priečinky:
Obsah
Cieľové priečinky pre ukladanie záberov a názvy
súborov
– Pamäťová karta „Memory Stick Duo“: len
„101MSDCF“
– Vnútorná pamäť: len „101_SONY“
• Nemôžete snímať zábery do priečinku „100MSDCF“. Zábery v tomto priečinku slúžia iba na
prezeranie. Tento priečinok sa zobrazuje len vtedy, keď je do fotoaparátu vložená pamäťová
karta „Memory Stick Duo“.
• Nemôžete snímať ani prehrávať zábery do priečinku „MISC“.
• Obrazovým súborom sú priraďované názvy nasledujúcim spôsobom:
– Súbory statických záberov: DSC0ssss.JPG
– Súbory videozáznamov: MOV0ssss.MPG
– Indexové obrazové súbory, ktoré sa zaznamenajú pri snímaní videozáznamov:
MOV0ssss.THM
Políčka ssss reprezentujú akékoľvek číslo z intervalu 0001 až 9999. Numerické časti názvu
súboru videozáznamu nasnímaného v režime videozáznamu a príslušného indexového
obrazového súboru sú totožné.
• Ďalšie informácie o priečinkoch nájdete na str. 56 a 104.
• Po presunutí priečinkov už nemusí byť možné na fotoaparáte prezerať zábery uložené v týchto
priečinkoch.
Index
Poznámky
139SK
Obsah
Použitie aplikácie „Music
Transfer“ (je súčasťou dodávky)
Pomocou aplikácie „Music Transfer“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) môžete
zmeniť hudobné súbory prednastavené výrobcom na vami požadované hudobné súbory.
Ak sa rozhodnete, môžete tieto súbory aj vymazať alebo pridať.
Hudobné formáty, ktoré môžete prenášať pomocou aplikácie „Music Transfer“ sú
uvedené nižšie:
1 DSC-T700:
t
Music] t
(Slideshow) t [Music Tool] t
t [Download
t [Download Music]
Zobrazí sa správa „Connect to PC“.
Index
DSC-T77:
t
t
(View Images 2) t [Music Tool] t
Vyhľadávanie
HOME/MENU
• MP3 súbory uložené na pevnom disku počítača
• Hudba na diskoch CD
• Prednastavené hudobné súbory uložené vo fotoaparáte
Vyhľadávanie
operácie
Pridávanie/zmena hudby použitím aplikácie
„Music Transfer“
2 Vytvorte pripojenie USB medzi fotoaparátom a počítačom.
3 Spustite aplikáciu „Music Transfer“.
4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a pridajte alebo zmeňte
hudobné súbory.
zObnovenie preddefinovaných nastavení hudby vo
fotoaparáte
1Vykonajte [Format Music] (str. 54).
2Vykonajte [Restore defaults] (Obnovenie štandardných nastavení) v kroku 4.
Všetky hudobné súbory sa obnovia na prednastavené a položka [Music] v ponuke
[Slideshow] sa nastaví na hodnotu [Off].
• Hudobné súbory môžete obnoviť na predvolené použitím príkazu [Initialize] (str. 61), avšak
v tomto prípade sa obnovia aj ostatné nastavenia.
• Bližšie informácie o používaní aplikácie „Music Transfer“ nájdete v online pomoci v
aplikácii „Music Transfer“.
140SK
Práca s počítačom Macintosh
Pre počítač pripojený k fotoaparátu sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre kopírovanie záberov
OS (predinštalovaný): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 až v10.5)
Konektor USB: Štandardne k dispozícii
Poznámky
Index
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade všetkých vyššie odporúčaných počítačových prostredí.
• Ak je pripojených 2 alebo viac USB zariadení k jednému počítaču súčasne, niektoré
z pripojených zariadení (vrátane tohto fotoaparátu) nemusí byť funkčné – závisí to od typu USB
zariadení, ktoré používate.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa USB rozbočovač.
• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím USB rozhrania, ktoré je kompatibilné s Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilné) umožňuje rýchlejší prenos (vysokorýchlostné prenosy), pretože tento
fotoaparát je kompatibilný s technológiou Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilný).
• Pri pripájaní fotoaparátu k počítaču sú k dispozícii štyri režimy pre pripojenie USB: režimy
[Auto] (preddefinované nastavenie), [Mass Storage], [PictBridge] a [PTP/MTP]. V tejto časti sú
príkladom režimy [Auto] a [Mass Storage]. Podrobnosti o režimoch [PictBridge] a [PTP/MTP]
nájdete na str. 65.
• Komunikácia medzi fotoaparátom a počítačom sa po obnovení systému po režime odstavenia
alebo spánku nemusí ihneď obnoviť.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Odporúčané prostredie pre používanie aplikácie „Music Transfer“
OS (predinštalovaný): Mac OS X (v10.3 až v10.5)
Pamäť: 64 MB alebo viac (odporúča sa 128 MB alebo viac)
Pevný disk: Potrebné miesto pre inštaláciu je približne 250 MB
Vyhľadávanie
operácie
Odporúčané počítačové prostredie
Obsah
Zábery môžete kopírovať do počítača Macintosh. Aplikácia „PMB“ nie je kompatibilná
s počítačmi Macintosh.
Pri exportovaní záberov do fotoaparátu ich prezerajte v režime zobrazenia priečinku
(str. 52).
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede na časté otázky nájdete na webovej
lokalite služieb zákazníkom spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/
141SK
Importovanie a prezeranie záberov na počítači
2 Pripojte fotoaparát k počítaču prostredníctvom kábla pre viacúčelový
konektor.
Obsah
1 Pripravte si fotoaparát a počítač Macintosh.
Vyhľadávanie
operácie
1 Do konektora USB
Kábel pre viacúčelový konektor
3 Skopírujte obrazové súbory do počítača Macintosh.
• Podrobnosti o mieste uloženia záberov a názvoch súborov si pozrite na str. 133, 139.
4 Prezrite si zábery na monitore počítača.
Index
1 Dvakrát kliknite na novú rozpoznanú ikonu t [DCIM] t priečinok, kde sú
uložené zábery, ktoré chcete importovať.
2 Presuňte myšou obrazové súbory na ikonu pevného disku.
Obrazové súbory sa skopírujú na pevný disk.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
2 Do multikonektora
Dvakrát kliknite na ikonu pevného disku t požadovaný obrazový súbor otvoríte
dvojitým kliknutím na jeho názov v priečinku skopírovaných súborov.
Vymazanie pripojenia USB
Chyťte a pretiahnite myšou ikonu mechaniky alebo ikonu pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ na ikonu odpadkového koša „Trash“ pred tým, než vykonáte nižšie uvedené
kroky alebo odpojte fotoaparát od počítača.
•
•
•
•
Odpojíte kábel pre viacúčelový konektor.
Vyberiete pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
Vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ do fotoaparátu.
Vypnete fotoaparát.
142SK
Hudobné súbory, ktoré sú prednastavené výrobcom môžete zmeniť na požadované
hudobné súbory. Ak sa rozhodnete, môžete tieto súbory aj vymazať alebo pridať.
Hudobné formáty, ktoré môžete prenášať pomocou aplikácie „Music Transfer“ sú
uvedené nižšie:
Inštalácia aplikácie „Music Transfer“
• Pred inštaláciou aplikácie „Music Transfer“ zatvorte všetky spustené aplikácie.
• Pred inštaláciou sa musíte prihlásiť ako Správca.
2 Dvakrát kliknite na ikonu
(SONYPICTUTIL).
3 Dvakrát kliknite na súbor [MusicTransfer.pkg] v priečinku [Mac].
Spustí sa inštalácia softvéru.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
1 Zapnite počítač Macintosh a vložte disk CD-ROM (je súčasťou dodávky)
do jednotky CD-ROM.
Vyhľadávanie
operácie
• MP3 súbory uložené na pevnom disku počítača
• Hudba na diskoch CD
• Prednastavené hudobné súbory uložené vo fotoaparáte
Obsah
Pridávanie/zmena hudby použitím aplikácie
„Music Transfer“
4 Pridajte/zmeňte hudobné súbory.
Ďalšie informácie nájdete v časti „Pridávanie/zmena hudby použitím aplikácie „Music
Transfer““ na str. 140.
Index
143SK
Obsah
Prezeranie „Ďalšie kroky – Cybershot“
Príručka „Ďalšie kroky – Cyber-shot“ vás bližšie oboznámi so spôsobmi používania
fotoaparátu a doplnkového príslušenstva.
Ak nainštalujete „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“, je nainštalovaný aj „Ďalšie kroky –
Cyber-shot“.
Prezeranie na počítači Macintosh
1 Skopírujte priečinok [stepupguide] v priečinku [stepupguide] do vášho
počítača.
Index
2 Zvoľte [stepupguide], [language] a potom priečinok [SK] uložený na disku
CD-ROM (je súčasťou dodávky) a skopírujte všetky súbory v priečinku
[SK] do priečinka [img] v priečinku [stepupguide], ktorý ste skopírovali do
počítača v kroku 1. (Prepíšte súbory v priečinku [img] súbormi z priečinka
[SK].)
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Dvakrát kliknite na ikonu
(Step-up Guide) na pracovnej ploche.
Ak chcete spustiť príručku „Step-up Guide“ z ponuky Štart, kliknite na tlačidlo [Start]
(Štart) t [All Programs] (Všetky programy) (v systéme Windows 2000 [Programs]
(Programy)) t [Sony Picture Utility] t [Step-up Guide].
Vyhľadávanie
operácie
Prezeranie v systéme Windows
3 Po skončení kopírovania dekomprimujte priečinok dvojitým kliknutím na
„stepupguide.hqx“ v priečinku [stepupguide], potom dvakrát kliknite na
vytvorený súbor „stepupguide“.
• Ak neprebehla inštalácia nástroja na dekomprimáciu súboru HQX, nainštalujte program
Stuffit Expander.
144SK
Tlač statických záberov
Obsah
Statické zábery môžete tlačiť nasledujúcimi spôsobmi.
Priama tlač s použitím tlačiarne kompatibilnej so
štandardom PictBridge (str. 146)
Môžete tlačiť zábery pomocou tlačiarne kompatibilnej s pamäťovou
kartou „Memory Stick“.
Bližšie informácie nájdete v návode na použitie dodanom s tlačiarňou.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Priama tlač s použitím tlačiarne kompatibilnej
s pamäťovou kartou „Memory Stick“
Vyhľadávanie
operácie
Môžete tlačiť zábery pripojením fotoaparátu priamo k tlačiarni
kompatibilnej so štandardom PictBridge.
Tlač s použitím počítača
Index
Do počítača môžete importovať zábery použitím dodaného softvéru
„PMB“ a zábery môžete vytlačiť.
K záberu môžete pridať dátum a vytlačiť ho. Bližšie informácie nájdete
v príručke „PMB Guide“.
Tlač vo fotozberni (str. 148)
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s uloženými obrazovými
súbormi môžete priniesť do fotozberne. Zábery, ktoré chcete vytlačiť
prednostne môžete označiť značkou
(Poradie tlače).
Poznámka
• Pri tlači záberov nasnímaných v režime [16:9] môže dôjsť k orezaniu oboch okrajov.
145SK
Technológia „PictBridge“ je založená na štandarde CIPA. (CIPA:
Camera & Imaging Products Association)
Poznámka
• Tlač v prípade videozáznamu nie je možná.
Pripravte fotoaparát na pripojenie k tlačiarni pomocou pripojenia USB s použitím kábla
pre viacúčelový konektor. Keď je [USB Connect] nastavené na [Auto], fotoaparát
niektoré tlačiarne po pripojení rozpozná automaticky. V takomto prípade preskočte
krok 1.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Krok 1: Príprava fotoaparátu
Vyhľadávanie
operácie
Zábery nasnímané pomocou tohto fotoaparátu môžete po jeho pripojení priamo
k tlačiarni kompatibilnej so štandardom PictBridge vytlačiť aj bez počítača.
Obsah
Priama tlač záberov s použitím
tlačiarne kompatibilnej
s PictBridge
1 Vložte do fotoaparátu dostatočne nabitý akumulátor.
2
t [USB Connect] t
Index
t
(Settings) t [Main Settings] t
t [PictBridge] t
Režim USB je nastavený.
Krok 2: Pripojenie fotoaparátu k tlačiarni
1 Pripojte fotoaparát k tlačiarni.
Kábel pre
viacúčelový konektor
1 Do konektora
USB
2 Zapnite tlačiareň.
2 Do
multikonektora
Po nadviazaní spojenia sa objaví
.
Zobrazia sa záber a obrazovka výberu záberov, ktoré sa indikátor
majú vytlačiť.
Ak
indikátor na displeji fotoaparátu bliká
(upozornenie na chybu), skontrolujte pripojenú tlačiareň.
146SK
Krok 3: Tlač
t
Obsah
1
(Print) t požadovaná položka t
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Tlač práve zobrazeného záberu
V režime samostatného záberu zvoľte ako požadovanú
položku možnosť [This Image].
Výber a tlač skupiny záberov
Zvoľte ako požadovanú položku možnosť [Multiple Images].
V režime samostatného záberu
1 Dotykom na / zobrazte záber a potom sa dotknite záberu, ktorý chcete
vytlačiť.
2 Zopakujte krok 1.
3
t [OK].
V indexovom režime
1 Dotykom na / obráťte strany a potom sa dotknite záberu, ktorý chcete
vytlačiť.
2 Zopakovaním kroku 1 vytlačíte viac záberov.
3
t [OK].
Tlač všetkých záberov v rozsahu dátumu, skupine udalostí, skupine Favorites
(obľúbené) alebo priečinku
V indexovom režime zvoľte ako požadovanú položku [All in Date Range], [All in
Event], [All in Favorites] alebo [All in This Folder] a potom sa dotknite [OK].
Index
2 Dotknite sa požadovanej položky nastavenia, aby
ste vykonali nastavenie tlače.
[Quantity]
Umožňuje určiť počet kópií zvoleného záberu, ktoré sa
majú vytlačiť.
• V závislosti od zvoleného počtu záberov sa môže stať, že sa
požadovaný počet záberov nezmestí na jeden hárok.
[Layout]
Umožňuje usporiadať požadovaný počet záberov, ktoré chcete vytlačiť vedľa seba na
jednom hárku.
[Size]
Umožňuje zvoliť veľkosť tlačového hárku.
[Date]
Umožňuje zvoliť možnosť [Day&Time] alebo [Date], ktoré slúžia na vloženie dátumu
a času na zábery.
• Keď zvolíte [Date], vloží sa dátum v poradí, aké si vyberiete (str. 77). Je možné, že niektoré
tlačiarne neponúkajú túto funkciu.
3 Dotknite sa položky [OK].
Záber sa vytlačí.
• Neodpájajte kábel pre viacúčelový konektor, kým je na
obrazovke zobrazený indikátor
(Pripojenie k PictBridge).
Ubezpečte sa, že sa zobrazenie vrátilo do kroku 2 a
odpojte kábel pre viacúčelový konektor od fotoaparátu.
Indikátor
PictBridge)
(Pripojenie k
147SK
Tlač vo fotozberni
Poznámka
• Vo fotozberni nie je možné tlačiť zábery uložené vo vnútornej pamäti priamo z fotoaparátu.
– Pri použití fotoaparátu DSC-T700 exportujte zábery na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
pomocou aplikácie „PMB“ a potom pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ prineste do
fotozberne (str. 130).
– Pri použití fotoaparátu DSC-T77 skopírujte zábery na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
a potom pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ prineste do fotozberne (str. 58).
Vyhľadávanie
HOME/MENU
• Opýtajte sa pracovníka fotozberne, aké typy pamäťových kariet „Memory Stick Duo“ podporujú.
• Ak fotozberňa nedokáže spracovať údaje z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“, požadované
zábery skopírujte na iné médium, napríklad, disk CD-R a prineste ho do fotozberne.
• Môže byť potrebný adaptér pamätových kariet Memory Stick Duo (nie je súčasťou dodávky).
Poraďte sa vo vašej fotozberni.
• Pred návštevou fotozberne si zábery vždy skopírujte (zálohujte) na disk.
• Počet kópií nie je možné nastaviť.
• Ak si chcete nechať vytlačiť zábery s vloženým dátumom, poraďte sa s obsluhou fotozberne.
Vyhľadávanie
operácie
Zábery na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ priamo do
fotozberne
Obsah
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s uloženými obrazovými súbormi môžete priniesť
do fotozberne. Pokiaľ budú fotozberne prijímať zákazky na tlač záberov označených
DPOF, môžete na vaše zábery dávať značky
(Poradie tlače) pred návštevou
fotozberne a nemusíte ich potom znovu usporadúvať po vytlačení vo fotozberni (str. 119).
Index
148SK
Riešenie problémov
Obsah
Keby ste mali problémy s fotoaparátom, skúste problém odstrániť nasledujúcimi
spôsobmi.
1 Bližšie informácie nájdete na str. 150 až 159.
Ak sa na displeji objaví kód „C/E:ss:ss“, pozrite str. 160.
4 Obráťte sa na predajcu Sony alebo na autorizovaný
servis Sony.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede na časté otázky nájdete na našej
webovej stránke v sekcii Služby Zákazníkom.
http://www.sony.net/
Index
Pri oprave fotoaparátov s vnútornou pamäťou alebo funkciou hudobných súborov sa
môžu skontrolovať údaje vo fotoaparáte za účelom overenia a nápravy príznakov
poruchy. Spoločnosť Sony nebude žiadne z týchto údajov kopírovať ani ukladať.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
3 Inicializujte nastavenia (str. 61).
Vyhľadávanie
operácie
2 Vyberte akumulátor, počkajte približne jednu minútu,
potom akumulátor znovu vložte a nakoniec zapnite
napájanie.
Kliknutím na niektorú z nasledujúcich položiek preskočíte na stránku s popisom
príznaku a príčiny chyby alebo na zodpovedajúci postup s popisom odstránenia chyby.
Akumulátor a napájanie ................ 150
Vnútorná pamäť (DSC-T77) ........... 156
Snímanie statických záberov a
videozáznamov .............................. 150
Tlač.................................................. 157
Prezeranie záberov ........................ 153
Tlačiareň kompatibilná s
PictBridge ....................................... 157
Vymazanie ...................................... 154
Dotykový panel............................... 158
Počítač ............................................ 154
Iné.................................................... 159
„Memory Stick Duo“ ...................... 156
Výstražné indikátory a upozornenia
......................................................... 160
Vnútorná pamäť (DSC-T700) ......... 156
149SK
Akumulátor a napájanie
• Vložte akumulátor správne tak, aby ste stlačili páčku vysunutia akumulátora.
Obsah
Nie je možné vložiť akumulátor.
Nie je možné zapnúť fotoaparát.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
Indikátor stavu akumulátora ukazuje nesprávny údaj.
Index
• Akumulátor sa rýchlo vybíja v nasledujúcich prípadoch:
– Pri používaní fotoaparátu vo veľmi horúcom alebo chladnom prostredí.
– Pri častom používaní blesku a transfokácie.
– Pri opakovanom zapínaní a vypínaní napájania.
– Ak je [Brightness]
(zobrazenie obrazovky) nastavený na [Bright].
• Nastal nesúlad medzi indikátorom stavu akumulátora a skutočným stavom nabitia
akumulátora. Akumulátor nechajte jedenkrát úplne vybiť a potom ho nabite, čím sa
nesprávna indikácia odstráni.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor.
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 168). Vymeňte akumulátor za nový.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa automaticky
vypne z dôvodu úspory akumulátora. Znovu zapnite fotoaparát.
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 168). Vymeňte akumulátor za nový.
Vyhľadávanie
operácie
• Po vložení akumulátora do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým sa fotoaparát zapne.
• Akumulátor vložte správne.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor.
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 168). Vymeňte akumulátor za nový.
• Používajte odporučený typ akumulátora.
Nabíjanie akumulátora nie je možné.
• Akumulátor nie je možné nabíjať pomocou AC adaptéra (nie je súčasťou dodávky). Na
nabíjanie akumulátora použite nabíjačku.
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Nie je možné zaznamenať zábery.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“. Ak je plná, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Vymažte nepotrebné zábery (str. 43).
– Vymeňte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo.“
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
• Keď snímate statický záber, nastavte režim snímania na iný ako
(videozáznam).
• Pri snímaní videozáznamov nastavte režim snímania na
(videozáznam).
• Veľkosť záberu je pri snímaní videozáznamov nastavená na [640(Fine)]. Vykonajte jednu
z nasledujúcich možností:
– Nastavte inú veľkosť záberu než [640(Fine)].
– Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
150SK
Funkcia Smile Shutter nefunguje.
Obsah
• Ak sa nerozpozná usmiata tvár, nenasníma sa žiadny záber.
• Nastavte režim snímania na
(Auto Adjustment).
• [Demo Mode] je nastavené na [On]. Nastavte [Demo Mode] na [Off] (str. 64).
Objekt nie je vidieť na displeji.
(prehrávanie) prepnite
Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nefunguje.
• Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nefunguje, keď sa na displeji zobrazí
.
• Funkcia pre potlačenie rozmazaného obrazu nemusí fungovať správne pri snímaní nočných
scén.
• Snímajte po stlačení spúšte do polovice; nestláčajte ju naraz nadoraz.
• Používa sa funkcia redukcie šumu pomalej uzávierky.
• Používa sa funkcia Anti Blink (zabránenie žmurknutiu).
• Keď je funkcia [Anti Blink] nastavená na [Auto], nastavte ju na [Off] (str. 96).
Záber sa nedá zaostriť.
Index
• Objekt je príliš blízko. Pri snímaní umiestnite objektív od objektu ďalej, než je najkratšia
vzdialenosť snímania (približne 8 cm (W)/50 cm (T) od objektívu). Alebo nastavte fotoaparát
do režimu
(Close focus enabled) a snímajte cca. 1 – 20 cm od vzdialenosti strany W
(str. 30).
• Pri snímaní statických záberov sa pri výbere scény zvolia režimy (Twilight) alebo
(Landscape) alebo (Fireworks).
• Je zvolená funkcia poloautomatického zaostrenia. Zvoľte režim automatického zaostrenia
(str. 32).
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Snímanie trvá príliš dlho.
Vyhľadávanie
operácie
• Fotoaparát je nastavený na režim prehrávania. Stlačením tlačidla
do režimu snímania.
Funkcia transfokácie nefunguje.
• V režime
(Close focus enabled) nie je možné použiť optickú transfokáciu.
• Inteligentnú transfokáciu nie je možné použiť v závislosti od veľkosti záberu (str. 74).
• Digitálnu transfokáciu nie je možné použiť v týchto prípadoch:
– Snímate videozáznamy.
– Používa sa funkcia Smile Shutter (snímanie úsmevu).
Blesk nefunguje.
• Blesk je nastavený na (Flash Off) (str. 31).
• Blesk nie je možné používať, keď:
– Je režim [REC Mode] nastavený na [Burst] alebo Exposure Bracket (str. 87).
– Pri výbere scény sa zvolia režimy
(High Sensitivity) alebo (Twilight) alebo
(Fireworks) (str. 23).
– Snímate videozáznamy.
• V režime
(Close focus enabled) alebo pri nastavení režimu Scene Selection (výber scény)
na
(Landscape), (Gourmet),
(Beach), (Snow),
(Underwater) alebo (HiSpeed Shutter) nastavte blesk na (Flash On) (str. 31).
151SK
Na záberoch nasnímaných pomocou blesku sa objavujú biele kruhovité škvrny.
Funkcia snímania blízkych objektov (Macro/Close focus enabled) nefunguje.
Nie je možné vypnúť snímanie blízkych objektov.
• Na vynútené vypnutie snímania blízkych objektov nie je k dispozícii žiadna funkcia. V režime
(Auto) je možné snímanie s teleobjektívom aj v stave snímania blízkych objektov.
Vyhľadávanie
operácie
• Pri výbere scény sa zvolia režimy
(Landscape) alebo (Twilight) alebo (Fireworks)
(str. 23).
• Keď je zvolený režim
(Close focus enabled), vzdialenosť snímania je približne 1 až 20 cm.
Obsah
• Ide o častice (prach, peľ, atď.) vo vzduchu, od ktorých sa odrazilo svetlo blesku. Nejedná sa o
poruchu (str. 31).
Dátum a čas nie sú zobrazené na LCD displeji.
Nie je možné pridať dátumy na zábery.
• Tento fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery (str. 157). Zábery môžete vytlačiť
alebo uložiť s dátumom pomocou aplikácie „PMB“ (str. 129).
Vyhľadávanie
HOME/MENU
• Pri snímaní sa nezobrazia dátum ani čas. Zobrazujú sa len počas prehrávania.
Po zatlačení a pridržaní spúšte do polovice hodnota F a rýchlosť uzávierky
blikajú.
• Expozícia je nesprávna. Nastavte správnu expozíciu (str. 36, 89).
• Upravte jas podsvietenia LCD displeja (str. 17).
Index
LCD displej je príliš tmavý alebo príliš svetlý.
Záber je príliš tmavý.
• Snímate objekt v protisvetle (za snímaným objektom žiari zdroj svetla). Zvoľte režim merania
(str. 34, 90) alebo upravte expozíciu (str. 36, 89).
Záber je príliš jasný.
• Upravte nastavenie expozície (str. 36, 89).
Farby záberu nie sú správne.
• Nastavte [Color Mode] na [Normal] (str. 99).
• Upravte vyváženie bielej farby (str. 92).
Pri snímaní veľmi jasného objektu sa zobrazia vertikálne pruhy.
• Ide o výskyt javu rozmazania a v zábere sa objavia biele, čierne, červené, purpurové alebo iné
pruhy. Nejedná sa o poruchu.
Na zábere sa pri prezeraní na displeji v tmavom prostredí zobrazuje určitý šum.
• V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša dočasne zvýšiť jas displeja, aby sa
zvýšila zreteľnosť. Nemá to vplyv na nasnímaný záber.
152SK
Oči objektu sú červené.
Obsah
• Nastavte [Red Eye Reduction] na [Auto] alebo [On] (str. 97).
• Ak používate blesk, nasnímajte objekt z bližšej vzdialenosti než je dosah blesku.
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt.
• Retušujte záber pomocou funkcie [Red Eye Correction] (str. 111).
Na displeji sa objavujú body, ktoré tam zostávajú.
Nie je možné snímať zábery v slede za sebou.
• Vnútorná pamäť alebo pamäťová karta „Memory Stick Duo“ sú plné. Vymažte nepotrebné
zábery (str. 43).
• Kapacita akumulátora je nízka. Vložte nabitý akumulátor.
• [REC Mode] je nastavené na [Burst] (str. 87). Prípadne položka [Scene Recognition] je
nastavená na [Advanced] (str. 81).
Prezeranie záberov
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Rovnaký záber sa nasníma viackrát.
Vyhľadávanie
operácie
• Toto nie je chybná funkcia. Tieto body sa nezaznamenajú do záberu (str. 3).
Nie je možné prehrávať zábery.
Index
• Stlačte tlačidlo
(prehrávanie).
• V počítači sa zmenil názov priečinka či súboru.
• Nie je zaručené, že fotoaparát prehrá súbory obsahujúce zábery upravované na počítači alebo
zábery, ktoré boli nasnímané inými fotoaparátmi.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte pripojenie USB (str. 132, 138).
• Niektoré zábery uložené na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ a nasnímané inými
fotoaparátmi nemusí byť možné prehrať. Takéto zábery prehrávajte v režime Folder View
(str. 52).
• To je spôsobené kopírovaním záberov z vášho počítača na „Memory Stick Duo“ bez použitia
„PMB“. Takéto zábery prehrávajte v režime Folder View (str. 52).
Dátum a čas sa nezobrazia.
• [Display Setup] je nastavené na [Simple] alebo [Image Only]. Dotknite sa
nastavili položku [Display Setup] na [Normal] (str. 16).
, aby ste
Po spustení prehrávania je záber zobrazený nekvalitne.
• Táto situácia môže nastať dôsledkom spracovávania záberu. Toto nie je chybná funkcia.
Ľavá a pravá strana displeja sa zobrazujú čiernou farbou.
• [Auto Orientation] je nastavené na [On] (str. 75).
153SK
Tlačidlá a ikony sa už nezobrazujú.
• Preneste do fotoaparátu hudobné súbory pomocou aplikácie „Music Transfer“ (str. 140).
• Uistite sa, že nastavenia hlasitosti a prezentácie sú správne (str. 40, 122).
Záber sa nezobrazuje na obrazovke TV prijímača.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
• Skontrolujte nastavenie položky [Video Out] a overte, či je norma výstupného videosignálu
z fotoaparátu zhodná s normou kódovania farieb na vašom TV prijímači (str. 68).
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (str. 123).
• Ak je konektor USB kábla pre viacúčelový konektor pripojený k inému zariadeniu, odpojte
ho (str. 132, 138).
• Pokúšate sa prehrávať videozáznamy počas výstupu HD(1080i). Videozáznamy nie je možné
prehrávať v obrazovej kvalite vysokého rozlíšenia. Nastavte [COMPONENT] na [SD]
(str. 67).
Vyhľadávanie
operácie
Počas prezentácie nie je počuť hudbu.
Obsah
• Ak sa počas snímania dotknete pravého horného rohu displeja, tlačidlá a ikony na chvíľu
zmiznú. Tlačidlá a ikony sa znovu zobrazia, keď zdvihnete prst z displeja.
• [Display Setup] je nastavené na [Image Only]. Dotykom na
nastavte [Display Setup] na
[Normal] alebo [Simple] (str. 16).
• Dotykom na stred displeja počas prehrávania zobrazte
a potom zvoľte [Normal] alebo
[Simple].
Vymazanie
• Zrušte ochranu proti vymazaniu (str. 117).
Index
Nie je možné vymazať záber.
Počítač
Nezistená kompatibilita operačného systému počítača s fotoaparátom.
• Prečítajte si informácie v kapitole „Odporúčané počítačové prostredie“ na str. 127 pre
operačný systém Windows a pre Macintosh na str. 141.
Počítač vybavený slotom pre pamäťovú kartu „Memory Stick“ nerozpozná
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Presvedčte sa, či počítač a čítacie/zapisovacie zariadenie pre pamäťové karty Memory Stick
podporujú pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“. Používatelia počítačov a majitelia
čítacieho/zapisovacieho zariadenia pre pamäťové karty Memory Stick, ktoré boli vyrobené
inou spoločnosťou než Sony, by mali kontaktovať príslušných výrobcov.
• Ak pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“ nie je podporovaná, pripojte fotoaparát
k počítaču (str. 130, 136 a 142). Počítač rozpozná pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
154SK
Počítač nerozpozná fotoaparát.
Po nadviazaní pripojenia USB sa aplikácia „PMB“ nespustí automaticky.
• Realizujte pripojenia USB až po zapnutí počítača (str. 130, 136).
• Nastavte [LUN Settings] na [Multi] (str. 66).
• Nastavte [USB Connect] na [Auto] alebo [Mass Storage] (str. 65).
• Pripojte počítač k sieti.
• Opravte aplikáciu „PMB Portable“ pomocou aplikácie „PMB“. Podrobností nájdete v „PMB
Guide“.
Index
Po vytvorení pripojenia USB sa nespustí aplikácia „PMB Portable“ (len DSCT700).
Vyhľadávanie
HOME/MENU
• Správne pripojte fotoaparát k počítaču pomocou pripojenia USB (str. 130, 136).
• Postupujte podľa postupu importovania určeného pre váš operačný systém (str. 131, 137 a
142).
• Pri snímaní záberov s pamäťovou kartou „Memory Stick Duo“ naformátovanou počítačom
nemusí byť možné zábery importovať do počítača. Snímajte s použitím pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ naformátovanej vo fotoaparáte (str. 55).
Vyhľadávanie
operácie
Nie je možné importovať zábery.
Obsah
• Zapnite fotoaparát.
• Ak je akumulátor takmer vybitý, vložte nabitý akumulátor alebo použite sieťový adaptér (nie
je súčasťou dodávky) (str. 130, 136).
• Nastavte [USB Connect] na [Auto] alebo [Mass Storage] (str. 65).
• Použite kábel pre viacúčelový konektor (je súčasťou dodávky).
• Odpojte kábel pre viacúčelový konektor od počítača i od fotoaparátu a opäť ho pevne zapojte.
• Z USB konektorov vášho počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice
a myši.
• Fotoaparát pripojte priamo do počítača bez použitia USB rozbočovača alebo iného zariadenia
(str. 130, 136).
Prehrávanie záberov vo vašom počítači nie je možné.
• Ak používate aplikáciu „PMB“, pozrite do príručky „PMB Guide“ (str. 129).
• Kontaktujte výrobcu počítača či distribútora softvéru.
• Ak v tomto fotoaparáte nemôžete prehrať zábery zaznamenané inými fotoaparátmi,
prezerajte zábery v režime prehliadania priečinku (str. 52).
Neviete pracovať s aplikáciou „PMB“.
• Pozrite „PMB Guide“ (str. 129).
Pri prezeraní videozáznamu na monitore počítača sú obraz a zvuk ovplyvnené
šumom.
• Prehrávate videozáznam priamo z vnútornej pamäte alebo z pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“. Videozáznam naimportujte na pevný disk vášho počítača, potom ho prehrajte
z pevného disku (str. 130, 136).
Nie je možné vytlačiť záber.
• Pozrite si návod na použitie tlačiarne.
155SK
Po exportovaní záberov do počítača ich už nie je možné prezerať na fotoaparáte.
Vyhľadávanie
operácie
„Memory Stick Duo“
Obsah
• Exportujte ich do priečinka, ktorý fotoaparát rozpoznáva, napríklad „101MSDCF“ (str. 133,
139).
• Vykonajte správne postupy (str. 132, 138).
• Pri použití iného softvéru než je „PMB“, nemusia byť informácie aktualizované správne, takže
zábery sa môžu sfarbiť do modra alebo sa nezobrazia správne iným spôsobom. To nie je
porucha.
• Ak sa zobrazia modré zábery, prezerajte ich v režime zobrazenia priečinku alebo ich
pomocou fotoaparátu vymažte.
• Skontrolujte, či ste exportovali záber do vnútornej pamäte alebo na „Memory Stick Duo“ a
záber prehrajte použitím zaznamového média, na ktoré bol exportovaný.
Nie je možné vložiť pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
Omylom ste naformátovali pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas formátovania sa na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vymažú všetky dáta
a obrazové súbory. Dáta, ktoré ste vymazali formátovaním nie je možné obnoviť.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
• Vložte ju správnym smerom.
Vnútorná pamäť (DSC-T700)
Nie je možné prehrávať ani zaznamenávať zábery pomocou vnútornej pamäte.
Index
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“. Vyberte ju.
Nie je možné kopírovať uložené dáta z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Obrazové údaje vo vnútornej pamäti nie je možné kopírovať na pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“. Naimportujte zábery do počítača a potom ich exportujte na „Memory Stick Duo“
(str. 131, 132).
Nie je možné kopírovať údaje z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ do
vnútornej pamäte.
• Zábery uložené na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ nie je možné kopírovať do
vnútornej pamäte. Exportujte zábery na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ pomocou
aplikácie „PMB“ (str. 132).
Vnútorná pamäť (DSC-T77)
Nie je možné prehrávať alebo zaznamenávať zábery pomocou vnútornej pamäte.
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“. Vyberte ju.
Nie je možné kopírovať uložené dáta z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je zaplnená. Kopírujte na pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s dostatočnou kapacitou.
156SK
• Táto funkcia nie je k dispozícii.
Obsah
Nie je možné kopírovať dáta z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ alebo
z počítača do vnútornej pamäte.
Tlač
Zábery sa tlačia s orezanými obidvomi okrajmi.
Nie je možné tlačiť zábery s dátumom.
• Zábery môžete vytlačiť s dátumom s použitím aplikácie „PMB“ (str. 129).
• Fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Pretože zábery nasnímané
fotoaparátom obsahujú informáciu o čase záznamu, môžete zábery tlačiť s vloženým
dátumom, ak vaša tlačiareň alebo softvér dokážu rozpoznať informáciu Exif. Ďalšie
informácie o kompatibilite s informáciou Exif vám poskytne výrobca tlačiarne alebo softvéru.
• V prípade využitia služby fotozberne požiadajte pracovníkov, aby do záberov vložili dátum.
Index
Tlačiareň kompatibilná s PictBridge
Vyhľadávanie
HOME/MENU
• V závislosti od tlačiarne môžu byť orezané všetky okraje záberu. Najmä ak tlačíte záber, ktorý
bol nasnímaný vo formáte [16:9], bočný okraj záberu môže byť orezaný.
• Ak tlačíte zábery na vlastnej tlačiarni, zrušte nastavenie orezania alebo tlače bez okrajov.
Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje tieto funkcie alebo nie.
• Keď si zábery nechávate vytlačiť v digitálnej fotozberni, opýtajte sa obsluhy, či dokážu záber
vytlačiť bez orezania obidvoch okrajov.
Vyhľadávanie
operácie
Pozrite si časť „Tlačiareň kompatibilná s PictBridge“ spoločne s nasledujúcimi
položkami.
Nie je možné nadviazať spojenie.
• Fotoaparát nie je možné pripojiť priamo k tlačiarni, ktorá nie je kompatibilná so štandardom
PictBridge. Ohľadne kompatibility tlačiarne so štandardom PictBridge sa poraďte s výrobcom
tlačiarne.
• Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či sa môže prepojiť s fotoaparátom.
• Nastavte [USB Connect] na [PictBridge] (str. 65).
• Odpojte a znovu zapojte kábel pre viacúčelový konektor. Ak sa na tlačiarni zobrazí chybová
správa, nazrite do návodu dodanom s tlačiarňou.
Nie je možné tlačiť zábery.
• Skontrolujte, či je fotoaparát s tlačiarňou správne prepojený pomocou kábla pre viacúčelový
konektor.
• Zapnite tlačiareň. Podrobnosti si pozrite v návode na použitie dodanom s tlačiarňou.
• Ak počas tlače zvolíte položku [Exit], zábery sa nemusia kompletne vytlačiť. Odpojte a znovu
zapojte kábel pre viacúčelový konektor. Ak stále nie je možné tlačiť zábery, odpojte kábel pre
viacúčelový konektor, tlačiareň vypnite a znovu zapnite a potom znovu pripojte kábel pre
viacúčelový konektor.
• Nie je možné vytlačiť videozáznamy.
• Zábery nasnímané inými fotoaparátmi alebo zábery upravené počítačom sa nemusia dať
vytlačiť.
157SK
Tlač je zrušená.
V indexovom režime nie je možné vložiť dátum alebo tlačiť zábery.
V zábere sa na mieste pre vloženie dátumu vytlačí „---- -- --“.
• Záber neobsahuje údaje o zázname, dátum preto nie je možné vložiť. Nastavte [Date] na [Off]
a znovu vytlačte záber (str. 147).
• Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň môže vytlačiť vami požadovaný formát.
Nie je možné vytlačiť záber so zvoleným formátom.
• Ak po pripojení tlačiarne k fotoaparátu použijete papier s iným formátom, odpojte kábel pre
viacúčelový konektor a potom ho znovu pripojte.
• Nastavenie tlače na fotoaparáte sa líši od nastavenia na tlačiarni. Zmeňte nastavenie buď na
fotoaparáte (str. 147) alebo na tlačiarni.
• Chvíľu počkajte, pretože tlačiareň musí dokončiť proces zrušenia úlohy tlače. Dokončenie
procesu môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne.
Index
S fotoaparátom nie je možné pracovať po zrušení tlače.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Nie je možné zvoliť veľkosť formátu tlače.
Vyhľadávanie
operácie
• Tlačiareň tieto funkcie neposkytuje. Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň
poskytuje tieto funkcie alebo nie.
• V závislosti od tlačiarne sa dátum v indexovom režime nedá vložiť. Kontaktujte výrobcu
tlačiarne.
Obsah
• Overte si, že ste odpojili kábel pre viacúčelový konektor skôr, než zmizla značka
(Pripojenie k PictBridge).
Dotykový panel
Tlačidlá dotykového panela nie je možné správne alebo vôbec použiť.
• Vykonajte príkaz [Calibration] (str. 62).
• [Housing] je nastavené na [On] (str. 63).
Kresliace pero reaguje na nesprávnych miestach.
• Vykonajte príkaz [Calibration] (str. 62).
158SK
Iné
• V prípade výmeny záznamového média nie je možné pomocou fotoaparátu inicializovať
číslovanie súborov. Ak chcete inicializovať číslovanie súborov, naformátujte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ alebo vnútornú pamäť (str. 55) a potom inicializujte nastavenia (str. 61).
Údaje na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ alebo vo vnútornej pamäti sa však vymažú
a všetky nastavenia, vrátane dátumu, sa inicializujú.
• Skondenzovala vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý približne hodinu pred
ďalším použitím.
Po dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
Po zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka Clock Set.
• Nastavte opäť dátum a čas (str. 77).
• Vnútorný nabíjateľný záložný akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor a fotoaparát
s vypnutým napájaním odložte najmenej na 24 hodín.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
• Toto nie je chybná funkcia.
Vyhľadávanie
operácie
Objektív je zahmlený.
Obsah
Nie je možné vynulovať číslovanie súborov.
Chcete zmeniť dátum alebo čas.
• Nastavte opäť dátum a čas (str. 77).
• Ak ste zabudli heslo, dodržujte daný postup a heslo uvoľnite (str. 70).
Index
Nedá sa uvoľniť zámok s heslom.
159SK
Obsah
Výstražné indikátory a
upozornenia
Samodiagnostické zobrazenie
Vyhľadávanie
operácie
Ak sa zobrazí kód začínajúci písmenom abecedy, pracuje funkcia vlastnej diagnostiky
fotoaparátu. Posledné dve číslice (indikované ako ss) sa budú líšiť v závislosti od stavu
vášho fotoaparátu.
Ak sa problém nedá odstrániť ani viacnásobným vykonaním nasledujúcich opravných
postupov, fotoaparát pravdepodobne vyžaduje opravu.
Obráťte sa na predajcu Sony alebo na najbližší autorizovaný servis Sony.
C:32:ss
C:13:ss
Index
• Fotoaparát nedokáže čítať/zapisovať údaje na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. Skúste
znovu zapnúť a vypnúť fotoaparát alebo niekoľkokrát vytiahnuť a zasunúť pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Nastala chyba naformátovania vnútornej pamäte alebo bola vložená nenaformátovaná
pamäťová karta „Memory Stick Duo“. Naformátujte vnútornú pamäť alebo pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ (str. 55).
• Vloženú pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ nie je možné s fotoaparátom použiť alebo sú
údaje poškodené. Vložte novú pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
• Vyskytol sa problém s hardvérom fotoaparátu. Vypnite a znovu zapnite napájanie.
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Nastala chyba funkčnosti fotoaparátu. Inicializujte fotoaparát (str. 61) a potom znovu zapnite
fotoaparát.
Upozornenia
Ak sa objavia nasledujúce upozornenia, riaďte sa uvedenými pokynmi.
• Kapacita akumulátora je nízka. Okamžite nabite akumulátor. V závislosti od podmienok
prevádzky, prostredia a stavu akumulátora môže indikátor blikať, aj keď je zostatková
kapacita akumulátora ešte približne 5 až 10 minút.
For use with compatible battery only
• Vložený akumulátor nie je typ akumulátora NP-BD1 (je súčasťou dodávky)/NP-FD1 (nie je
súčasťou dodávky).
System error
• Vypnite a opäť zapnite zariadenie.
160SK
Internal memory error
Reinsert the Memory Stick
Memory Stick type error
• Vloženú pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ nie je možné použiť vo fotoaparáte (str. 166).
Cannot access Memory Stick
Access denied
Error formatting internal memory
Error formatting Memory Stick
• Znovu naformátujte médium (str. 55).
Vyhľadávanie
HOME/MENU
• Používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s riadeným prístupom.
Vyhľadávanie
operácie
• Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ správnym spôsobom.
• Vloženú pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ nie je možné použiť vo fotoaparáte (str. 166).
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je poškodená.
• Kontakty pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ sú znečistené.
Obsah
• Vypnite a opäť zapnite zariadenie.
Memory Stick locked
No memory space on internal memory
No memory space on Memory Stick
Index
• Používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s prepínačom ochrany proti zápisu a tento
prepínač je nastavený do zamknutej polohy LOCK. Prepnite prepínač do polohy umožňujúcej
zaznamenávanie.
• Vymažte nepotrebné zábery alebo súbory (str. 43).
Read only memory
• Fotoaparát nemôže zaznamenať alebo vymazať zábery na tejto pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“.
No images
• Vo vnútornej pamäti neboli zaznamenané žiadne zábery, ktoré je možné prehrať.
• V tomto priečinku pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ neboli zaznamenané žiadne zábery,
ktoré je možné prehrať.
• Ak v tomto fotoaparáte nemôžete prehrať zábery zaznamenané inými fotoaparátmi,
prezerajte zábery v režime prehliadania priečinku (str. 52).
No still images
• Zvolený priečinok neobsahuje súbor, ktorý je možné prehrať v prezentácii.
• Zvolený priečinok neobsahuje súbor, ktorý je možné použiť ako zábery Scrapbook
(fotoalbum).
• Neexistujú žiadne zábery, ktoré je možné filtrovať podľa tvárí.
161SK
Folder error
Obsah
• Priečinok s totožným názvom (prvé tri rovnaké číslice) na pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“ už existuje (napríklad: 123MSDCF a 123ABCDE). Vyberte iný priečinok alebo
vytvorte nový (str. 56, 57).
Cannot create more folders
File error
• Počas prehrávania záberu sa vyskytla chyba.
Nie je zaručené, že fotoaparát prehrá súbory obsahujúce zábery upravované na počítači alebo
zábery, ktoré boli nasnímané inými fotoaparátmi.
• Zvolili ste priečinok, ktorý na fotoaparáte nie je možné nastaviť ako záznamový priečinok.
Zvoľte iný priečinok (str. 57).
File protected
• Zrušte ochranu (str. 117).
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Read only folder
Vyhľadávanie
operácie
• Priečinok s názvom začínajúcim na „999“ už existuje na pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“. Ak je toto váš prípad, na karte už nemôžete vytvoriť ďalšie priečinky.
Image size over limit
• Prehrávate záber s veľkosťou, ktorú nie je možné na fotoaparáte prehrávať.
• Dotkli ste sa panela pri použití digitálnej transfokácie alebo pri režime Close focus enabled.
Pri používaní týchto režimov nie je možné zaostriť dotykom na displej.
Index
Invalid operation
Unable to detect face for retouch
• V závislosti od záberu nemusí byť možné záber retušovať.
(Výstražný indikátor pre otrasy)
• Pri nedostatočnom osvetlení sa môže fotoaparát triasť. Použite blesk, zapnite funkciu pre
potlačenie rozmazaného obrazu alebo pripevnite fotoaparát na statív, aby sa zaistila pevná
pozícia fotoaparátu.
640(Fine) is not available
• Videozáznamy s veľkosťou [640(Fine)] je možné zaznamenať len pomocou pamäťovej karty
„Memory Stick PRO Duo“. Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“ alebo
nastavte veľkosť záberu na inú hodnotu než [640(Fine)].
Zoom disabled
• Funkcia [Digital Zoom] je nastavená na [Off], keď snímate v režime
(Close focus
enabled). Alebo sa pokúšate použiť funkciu [Smart] v [Digital Zoom], keď je veľkosť záberu
nastavená na [10M], [3:2(8M)] alebo [16:9(7M)] (str. 74).
162SK
• Pri použití [Multiple Images] je možné zvoliť až 100 súborov.
• Pri použití [All in Date Range], [All in Event], [All in Favorites] alebo [All in This Folder] je
možné zvoliť až 999 súborov.
• Ako obľúbené zábery alebo zábery so zdieľanou značkou je možné registrovať až 999 súborov
a môžete pridať
značky (poradia tlače) až do 999 súborov. Zrušte výber.
• Pri kopírovaní záberu, ktorý bol zaznamenaný vo vnútornej pamäti na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ použite akumulátor nabitý na plnú kapacitu.
• Skontrolujte tlačiareň.
Printer error
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Printer busy
Paper error
No paper
Ink error
Low ink
No ink
Vyhľadávanie
operácie
Low battery power
Obsah
Maximum number of
images already selected
• Skontrolujte tlačiareň.
• Skontrolujte, či záber, ktorý chcete tlačiť nie je poškodený.
Index
• Pravdepodobne ešte nebol dokončený prenos dát do tlačiarne. Neodpájajte kábel pre
viacúčelový konektor.
Processing...
• Tlačiareň ruší aktuálnu úlohu. Nemôžete tlačiť, kým sa úloha neskončí. Dokončenie procesu
zrušenia môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne.
Error Playing Music
• Vymažte hudobný súbor alebo ho nahraďte normálnym hudobným súborom.
• Vykonajte príkaz [Format Music] a potom prevezmite nové hudobné súbory.
Error Formatting Music
• Vykonajte príkaz [Format Music].
Operation cannot be executed
during HD(1080i) output
• Niektoré funkcie sú obmedzené, keď je fotoaparát pripojený k TV prijímaču s vysokým
rozlíšením.
Operation cannot be executed
during TV output
• Počas pripojenia fotoaparátu k TV prijímaču sú niektoré funkcie obmedzené.
163SK
• Zvolili ste funkciu, ktorá nie je k dispozícii pre videozáznamy.
Operation cannot be executed
in unsupported files
Operation cannot be executed
when using a PictBridge connection
• Niektoré funkcie sú obmedzené, keď je fotoaparát pripojený k tlačiarni kompatibilnej so
štandardom PictBridge.
• Fotoaparát obnoví údaje o dátume a iné údaje v prípadoch, keď sa zábery vymažú na
počítači atď.
• Počet záberov prekračuje limit, pre ktorý fotoaparát dokáže spravovať dátumy alebo udalosti.
Vymažte zábery zo zobrazenia Date View alebo Event View.
• Naimportujte všetky zábery do počítača pomocou „PMB“ a naformátujte „Memory Stick
Duo“ alebo vnútornú pamäť (str. 55).
Keď nie je možné importovať všetky zábery do počítača pomocou aplikácie „PMB“,
importujte všetky zábery do počítača bez použitia aplikácie „PMB“ (str. 131, 137).
Ak chcete zábery znova zobraziť pomocou fotoaparátu, exportujte importované zábery do
fotoaparátu pomocou aplikácie „PMB“.
Index
Image management file error
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Recovering image management
file...
Vyhľadávanie
operácie
• Funkcie fotoaparátu pre spracovanie a úpravy nie je možné vykonať na obrazových súboroch,
ktoré boli spracované počítačom alebo zaznamenané inými fotoaparátmi.
Obsah
Operation cannot be executed
for movie files
164SK
Obsah
Používanie fotoaparátu v
zahraničí — zdroje napájania
Fotoaparát, nabíjačku akumulátora (je súčasťou dodávky) a sieťový adaptér AC-LS5K
(nie je súčasťou dodávky) môžete používať v akejkoľvek krajine alebo regióne, kde je
napätie v elektrickej sieti v rozmedzí 100 V až 240 V striedavého prúdu pri 50/60 Hz.
• Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný menič napätia). V opačnom prípade môže
dôjsť k funkčnej poruche zariadenia.
Vyhľadávanie
operácie
Poznámka
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Index
165SK
Typ pamäťovej karty „Memory Stick“
Snímanie/prehrávanie
Memory Stick Duo (bez funkcie MagicGate)
Memory Stick Duo (s funkciou MagicGate)
a*1
a*2
MagicGate Memory Stick Duo
Memory Stick PRO Duo
a*1*2
a*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
a*2*3*4
Pokračovanie r
Index
• Tento výrobok je kompatibilný s pamäťovou kartou „Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“ sa
používa ako skratka pre pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“.
• Pri pamäťových kartách „Memory Stick Duo“ naformátovaných pomocou počítača nie je
zaručené, že budú s fotoaparátom fungovať.
• Rýchlosť načítavania či zapisovania údajov závisí od kombinácie pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ a použitého vybavenia.
• Počas načítavania alebo zapisovania údajov pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ nevyberajte.
• V nasledujúcich prípadoch môže dôjsť k poškodeniu údajov:
– Keď vyberiete pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ alebo vypnete fotoaparát počas
načítavania alebo zapisovania údajov
– Ak používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ v blízkosti elektrostatických polí
• Dôležité údaje odporúčame zálohovať.
• Pri písaní do miesta pre poznámky netlačte príliš na pero.
• Na pamäťové karty „Memory Stick Duo“ ani na adaptér kariet Memory Stick Duo nelepte
žiadne nálepky.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ počas premiestňovania alebo skladovania vkladajte do
dodáného puzdra.
• Nedotýkajte sa rukami ani kovovými predmetmi vodivých kontaktov pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ nenechajte spadnúť, neohýnajte ju ani ju nevystavujte
nárazom.
• Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ nerozoberajte ani neupravujte.
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ nesmie navlhnúť.
• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ v dosahu malých detí. Mohli by ju
nedopatrením prehltnúť.
• Do slotu pre pamäťové karty „Memory Stick Duo“ nevkladajte iný predmet ako pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“. Takéto konanie by mohlo spôsobiť poruchu.
• Nepoužívajte ani neskladujte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ v nasledujúcich
podmienkach:
– Na extrémne horúcich miestach ako je interiér automobilu zaparkovaného na priamom slnku
– Na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu
– Na vlhkých miestach alebo miestach s látkami vytvárajúcimi koróziu
Vyhľadávanie
HOME/MENU
*1 Nepodporuje vysokorýchlostný prenos dát pomocou paralelného rozhrania.
*2 Pamäťové karty „Memory Stick Duo“, „MagicGate Memory Stick Duo“ a „Memory Stick PRO
Duo“ sú vybavené funkciami MagicGate. MagicGate je technológia ochrany autorských práv
pracujúca na základe šifrovacej (kryptovacej) technológie. Fotoaparát neumožňuje vykonávať
snímanie/prehrávanie údajov vyžadujúce funkcie MagicGate.
*3 Je možné nahrávať videozáznamy s veľkosťou záberu [640(Fine)].
*4 Tento fotoaparát nepodporuje 8-bitový paralelný dátový prenos. Vykonáva identický 4-bitový
paralelný dátový prenos ako pamäťová karta Memory Stick PRO Duo.
Vyhľadávanie
operácie
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je kompaktné a prenosné IC záznamové médium.
V tabuľke nižšie sú uvedené typy pamäťových kariet „Memory Stick Duo“, ktoré je
možné vo fotoaparáte použiť. Nie je však možné zaručiť správne fungovanie všetkých
operácií pamäťových kariet „Memory Stick Duo“.
Obsah
Informácie o pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“
166SK
Tento fotoaparát bol úspešne preskúšaný s pamäťovými kartami „Memory Stick PRO
Duo“ s kapacitou až do 16 GB.
Poznámky k používaniu pamäťovej karty „Memory Stick
Micro“ (nie je súčasťou dodávky)
Index
• Ak chcete fotoaparát použiť s pamäťovou kartou „Memory Stick Micro“, vložte pamäťovú kartu
„Memory Stick Micro“ do adaptéra „M2“ s veľkosťou Duo. Keď vložíte pamäťovú kartu
„Memory Stick Micro“ do fotoaparátu bez adaptéra pamäťových kariet „M2“ rovnakej veľkosti
ako Duo, možno nebudete môcť kartu vybrať.
• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“ v dosahu malých detí. Mohli by ju
nedopatrením prehltnúť.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Poznámky k používaniu pamäťovej karty „Memory Stick PRO
Duo“ (nie je súčasťou dodávky)
Vyhľadávanie
operácie
• Ak chcete použiť pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ v zariadení kompatibilnom s pamäťovou
kartou „Memory Stick“, vložte túto pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ do adaptéra
pamäťových kariet Memory Stick Duo. Keď vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ do
zariadenia kompatibilného s pamäťovými kartami „Memory Stick“ bez adaptéra pamäťových
kariet Memory Stick Duo, možno nebudete môcť kartu vybrať.
• Pri vkladaní pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ do adaptéra pamäťových kariet Memory
Stick Duo sa presvedčte, že pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je vložená správnym smerom
a že je celá zasunutá. Nesprávne zasunutie karty môže spôsobiť nesprávnu funkciu.
• Pri používaní pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ vloženej do adaptéra pamäťových kariet
Memory Stick Duo v zariadení kompatibilnom s pamäťovými kartami „Memory Stick“ dbajte na
to, aby ste adaptér vložili správnym smerom. Nesprávne vloženie môže poškodiť zariadenie.
• Nevkladajte adaptér pamäťových kariet Memory Stick Duo do zariadenia kompatibilného
s pamäťovými kartami „Memory Stick“ bez vloženej pamäťovej karty „Memory Stick Duo“.
Mohlo by dôjsť k poruche zariadenia.
Obsah
Poznámky k používaniu adaptéra pamäťových kariet Memory
Stick Duo (nie je súčasťou dodávky)
167SK
Informácie o akumulátore
• Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej teplote 10°C až 30°C. Pri teplotách mimo tohto
rozsahu sa akumulátor nemusí nabiť úplne.
Obsah
Informácie o nabíjaní akumulátora
Efektívne používanie akumulátora
Index
• Akumulátor pred odložením nechajte úplne vybiť a skladujte ho na chladnom a suchom mieste.
Na zachovanie funkcie akumulátora ho počas skladovania minimálne raz ročne úplne nabite
a potom úplne vybite vo fotoaparáte.
• Akumulátor vybite tak, že fotoaparát ponecháte v režime prehrávania prezentácie (str. 40),
pokým sa nevypne napájanie.
• Na prenášanie a skladovanie akumulátora vždy používajte dodané puzdro na akumulátor.
Zabránite tým prípadnému znečisteniu či skratovaniu vodivých kontaktov.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Uskladnenie akumulátora
Vyhľadávanie
operácie
• Prevádzkové vlastnosti akumulátora sa znižujú s nízkou okolitou teplotou. To znamená, že na
chladných miestach je prevádzkový čas akumulátora kratší. Pre čo najdlhšiu výdrž akumulátora
odporúčame nasledujúce:
– Akumulátor noste vo vrecku čo najbližšie k svojmu telu, aby sa zahrial a vložte ho do
fotoaparátu tesne pred tým, ako začnete snímať.
• Kapacita akumulátora sa vyminie rýchlejšie pri častom používaní blesku a transfokácie.
• V zálohe majte náhradné akumulátory na dvoj- až trojnásobne dlhší čas, než je predpokladaný
čas snímania. Pred skutočným snímaním vykonajte skúšobné snímanie.
• Akumulátor nesmie navlhnúť. Nie je vodotesný.
• Nenechávajte akumulátor na extrémne horúcich miestach, napríklad, v aute alebo na priamom
slnku.
Informácie o životnosti akumulátora
• Životnosť akumulátora je limitovaná. Kapacita akumulátora sa časom a opakovaným používaním
znižuje. Ak sa čas použitia medzi jednotlivými nabitiami výrazne skráti, je pravdepodobne
potrebné akumulátor vymeniť za nový.
• Životnosť akumulátora sa u každého jedného akumulátora môže líšiť v závislosti od
prevádzkových a skladovacích podmienok a okolitého prostredia.
Kompatibilný akumulátor
• Akumulátor NP-BD1 (je súčasťou dodávky) je možné využiť len v modeloch Cyber-shot, ktoré sú
kompatibilné s modelom D. Nie je možné využiť ho v modeloch Cyber-shot, ktoré sú
kompatibilné s typom akumulátora T a inými typmi akumulátorov.
• Pri použití akumulátora NP-FD1 (nie je súčasťou dodávky) sa za indikátorom stavu akumulátora
zobrazujú aj minúty (
60 Min).
168SK
Informácie o nabíjačke
Obsah
Vyhľadávanie
operácie
• V nabíjačke akumulátora (je súčasťou dodávky) je možné nabíjať výlučne typy akumulátorov D,
T, R a E (a žiadne iné typy). Iné akumulátory alebo batérie by mohli vytiecť, prehriať sa alebo
vybuchnúť, ak sa ich pokúsite nabiť a vystavujete sa tým nebezpečenstvu zranenia elektrickým
prúdom a popálenia.
• S týmto fotoaparátom je kompatibilný akumulátor typu D. Akumulátor, ktorý sa dodáva so
zariadením je typ NP-BD1 (typ D).
• Vytiahnite nabitý akumulátor z nabíjačky. Ak ponecháte nabitý akumulátor v nabíjačke,
životnosť akumulátorových článkov sa môže skrátiť.
• Keď bliká kontrolka CHARGE, vyberte nabíjaný akumulátor a vložte ho naspäť do nabíjačky
tak, aby bolo počuť cvaknutie. Ak kontrolka CHARGE znovu bliká, môže to znamenať chybu
akumulátora alebo skutočnosť, že ste vložili iný ako špecifikovaný typ akumulátora. Skontrolujte,
či je akumulátor špecifikovaného typu. Ak je akumulátor špecifikovaného typu, vyberte
akumulátor a nahraďte ho novým alebo iným a skontrolujte, či nabíjačka funguje správne. Ak
nabíjačka funguje správne, mohla nastať chyba v akumulátore.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Index
169SK
Informácie o Cyber-shot Station
Podrobné informácie nájdete v návode na použitie dodanom s Cyber-shot Station.
1 Otočte staničnú dosku logom Sony smerom dopredu a zasuňte ju na
miesto.
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Pri správnom upevnení staničnej dosky budete počuť cvaknutie.
Vyhľadávanie
operácie
Fotoaparát je kompatibilný s Cyber-shot Station CSS-HD2 (nie je súčasťou dodávky).
Na upevnenie fotoaparátu do stanice CSS-HD2 musí byť na fotoaparát namontovaná
staničná doska G (DSC-T700) alebo staničná doska F (DSC-T77).
Obsah
Stanica Cyber-shot Station (nie je súčasťou dodávky) umožňuje rýchlejšie nabíjanie ako
dodaná nabíjačka akumulátora, ľahké pripojenie k TV prijímaču a prezeranie v obrazovej
kvalite HD (vysoké rozlíšenie).
Staničná doska
Názov na štítku
HD2-G
HD2-F
Smer zasúvania
Index
Názov modelu
DSC-T700
DSC-T77
Doprava
2 Upevnite fotoaparát do stanice Cyber-shot Station.
170SK
Pokračovanie r
Ovládanie Cyber-shot Station pomocou diaľkového ovládača
Obsah
Ak používate s týmto fotoaparátom diaľkový ovládač dodávaný so zariadením CSS-HD2,
môžete vykonávať nasledujúce úkony. Podrobnejšie informácie o tlačidlách, ktoré nie sú
v tejto časti opísané nájdete v návode na použitie dodanom s Cyber-shot Station.
Vyhľadávanie
operácie
1
(Slideshow)
Činnosť
Zobrazí obrazovku s nastaveniami prezentácie (str. 40).
Aj keď sa obrazovka po dotyku na tlačidlo na fotoaparáte
odlišuje, položky nastavenia sa nemenia.
2 MENU
Toto tlačidlo je neplatné.
3 b/B
Zobrazí predchádzajúci/nasledujúci záber (v režime
samostatného záberu)/presúva kurzor (v indexovom režime).
Prepne na režim samostatného záberu (v indexovom režime).
4 v
Zmení zobrazenie displeja (v režime samostatného záberu)/
presúva kurzor (v indexovom režime).
5 HOME
Toto tlačidlo je neplatné.
6 V
Presúva kurzor (v indexovom režime).
Index
x
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Tlačidlo
171SK
Index
Add / Remove Favorites .........................................107
Digital Zoom ....................................................................74
Add / Remove Sharemark......................................109
DirectX ..............................................................................128
AF Illuminator ................................................................71
DISP ......................................................................................16
AF Mode ............................................................................73
Displej ..................................................................................16
Akumulátor.....................................................................168
Dočasne otočené zobrazenie ..................................45
Anti Blink ..........................................................................96
Dotykový panel ..............................................................15
Auto Adjustment ...........................................................21
Download Music ............................................................53
Auto Orientation ...........................................................75
DPOF .................................................................................119
Auto Review ....................................................................76
DRO ......................................................................................98
B & W...................................................................................99
Beach ....................................................................................22
Beep.......................................................................................59
Blesk (vyváženie bielej farby) ..........................92, 94
Bodové meranie .............................................................34
BRK.......................................................................................88
Burst ......................................................................................87
E
Easy Shooting ..................................................................25
Elektronický transformátor ...................................165
EV.....................................................................................36, 89
Event List .........................................................................103
Event View ........................................................................50
Exposure Bracket ..........................................................88
Expozícia .......................................................................37, 89
Calibration .........................................................................62
F
Change REC.Folder ....................................................57
Cieľové priečinky pre ukladanie záberov a
názvy súborov .................................................133, 139
Cieľový priečinok pre ukladanie súborov
Face Detection ................................................................84
Favorites .............................................................................51
Filter by Faces ...............................................................106
Fireworks ............................................................................23
.................................................................................133, 139
Fisheye Lens ...................................................................112
Clock Settings ..................................................................77
Flash ................................................................................31, 83
Clona .....................................................................................37
Flash Level ........................................................................95
Cloudy ..................................................................................92
Fluorescent Light 1, 2, 3.............................................92
Color Mode .......................................................................99
Focus ...............................................................................32, 91
COMPONENT ...............................................................67
Folder View ......................................................................52
Copy ......................................................................................58
Format ..................................................................................55
Create REC.Folder ......................................................56
Format Music ...........................................................54, 140
Cross Filter ......................................................................112
Function Guide ...............................................................60
D
G
Date List ...........................................................................102
Gourmet ..............................................................................22
Date View ..........................................................................49
Grid Line ............................................................................72
Daylight ...............................................................................92
Index
C
Center AF ..........................................................................32
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Dynamic Range Optimizer (Dynamický
optimalizátor rozsahu) ........................................98
B
Vyhľadávanie
operácie
Demo Mode ......................................................................64
Obsah
A
Dátum............................................................................77, 147
H
Delete ...........................................................................43, 115
Happy Faces ...................................................................112
HD(1080i) ..........................................................................67
172SK
Nabíjačka akumulátora ............................................169
Histogram...........................................................................17
Názov súboru .........................................................133, 139
Housing ...............................................................................63
NTSC ....................................................................................68
I
O
Image Size ....................................................................79, 80
Obrazovka HOME .......................................................10
Incandescent .....................................................................92
Obrazovka ponuky .................................................12, 13
Index záberov ..................................................................39
Operačný systém (OS) ......................................127, 141
Initialize...............................................................................61
Optická transfokácia..............................................28, 74
Inštalovať ..........................................................................128
Inteligentná transfokácia ..........................................74
P
ISO ...................................................................................35, 37
Paint.....................................................................................113
Vyhľadávanie
operácie
N
Hi-Speed Shutter ...........................................................23
Obsah
High Sensitivity...............................................................22
PAL .......................................................................................68
Partial Color ...................................................................112
JPG...............................................................................133, 139
Password Lock ................................................................70
PictBridge...................................................................65, 146
K
Pixel .......................................................................................80
Kábel pre viacúčelový konektor
.........................................................123, 130, 136, 142, 146
L
Landscape ..........................................................................22
LCD displej .......................................................................16
LUN Settings....................................................................66
PMB Portable ................................................................134
Počítač ................................................................................126
Importovanie záberov ........................131, 137, 142
Macintosh..................................................................141
Windows ....................................................................126
Počítač Macintosh .......................................................141
Index
Language Setting ...........................................................78
PMB.....................................................................................129
Vyhľadávanie
HOME/MENU
J
Počítač s operačným systémom Windows .....126
M
Poloautomatické zaostrenie ....................................33
Macro ....................................................................................30
Používanie fotoaparátu v zahraničí ...................165
Main Settings 1 ................................................................11
Prehrávanie .......................................................................38
Main Settings 2 ................................................................11
Presná digitálna transfokácia ..................................74
Manage Memory ............................................................11
Priama tlač .......................................................................146
Mass Storage ....................................................................65
Priečinok
„Memory Stick Duo“ ................................................166
Vytvorenie ..................................................................56
MENU ...........................................................................12, 13
Výber ...........................................................................104
Meranie s viacerými modelmi ..........................34, 90
Zmena ...........................................................................57
Metering Mode .........................................................34, 90
Print .....................................................................................145
Movie Mode......................................................................27
Pripojenie
MPG ............................................................................133, 139
Počítač .................................................................130, 136
MTP .......................................................................................65
Tlačiareň ....................................................................146
Multi AF .......................................................................32, 91
TV prijímač ..............................................................123
Multikonektor ...............................123, 130, 136, 142, 146
Prípona.......................................................................133, 139
Multi-Purpose Resize ................................................114
Program Auto ..................................................................26
Music Tool .................................................................10, 140
Protect ................................................................................117
Music Transfer ......................................................140, 143
PTP.........................................................................................65
173SK
Radial Blur ......................................................................112
Tlač vo fotozberni .......................................................148
REC Mode ..................................................................12, 87
Transfokácia .....................................................................28
Red Eye Correction ...................................................111
Transfokácia počas prehrávania ...........................38
Red Eye Reduction ......................................................97
Trimming ..........................................................................111
Retouch .............................................................................111
TV prijímač .....................................................................123
Retro ...................................................................................112
TV TYPE ...........................................................................69
Režim snímania úsmevu ............................................24
Twilight ................................................................................22
Režim videozáznamu ..................................................46
Twilight Portrait .............................................................22
Riešenie problémov ...................................................149
Rotate .................................................................................121
U
Rýchlosť uzávierky........................................................37
Underwater .......................................................................23
Rýchly posun vpred/rýchly posun vzad ............46
Underwater White Balance .....................................94
Vyhľadávanie
operácie
T
Obsah
R
Unsharp masking .........................................................111
USB Connect ...................................................................65
Samodiagnostické zobrazenie ..............................160
Scene Recognition ........................................................81
Ú
Scene Selection ...............................................................22
Úprava hodnoty EV...............................................36, 89
Scrapbook ..........................................................................47
V
Select Folder ...................................................................104
VGA......................................................................................79
Self-Timer ..........................................................................29
Video Out ..........................................................................68
Sepia ......................................................................................99
View Images 1 .................................................................10
Settings.................................................................................11
View Images 2 .................................................................10
Shooting Settings 1 .......................................................11
View Mode ......................................................................105
Shooting Settings 2 .......................................................11
Vivid ......................................................................................99
Slideshow ............................................................................40
Vnútorná pamäť .............................................................20
Slow Synchro ....................................................................31
Volume Settings ...........................................................122
Smile Detection Sensitivity......................................86
Výstražné indikátory a upozornenia ................160
Snímanie .................................................................10, 21, 27
Snow ......................................................................................22
W
Soft Focus .........................................................................111
White Balance .................................................................92
Soft Snap.............................................................................22
Wide Zoom ..................................................................17, 44
Softvér ................................................................128, 129, 140
Spot AF ...............................................................................32
Index
SD ...........................................................................................67
Vyhľadávanie
HOME/MENU
S
Z
SteadyShot .......................................................................100
Zameriavací krížik pre bodové meranie ..........34
Stredovo vážené meranie ....................................34, 90
Zameriavací rámček AF zóny ................................32
Zaostrenie na krátku vzdialenosť
(Close focus) .............................................................30
Zmena zobrazenia .........................................................16
Značka poradia tlače .................................................148
174SK
Poznámky k licencii
Prečítajte si súbor „license2.pdf“ v priečinku „License“ na disku CD-ROM. V tomto
priečinku nájdete licencie softvérov „GPL“ a „LGPL“ (v anglickom jazyku).
Na prezeranie súboru PDF je potrebný program Adobe Reader. Ak nie je nainštalovaný
vo vašom počítači, môžete ho prevziať z webovej stránky Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Vo fotoaparáte sa nachádzajú softvéry, na ktoré sa vzťahuje licencia GNU General Public
License (ďalej ako „GPL“) alebo licencia GNU Lesser General Public License (ďalej ako
„LGPL“).
Upovedomí vás to o tom, že máte právo pristupovať, upravovať a prerozdeliť zdrojový
kód pre tieto softvérové programy v súlade s podmienkami, ktoré stanovuje GPL/LGPL.
Zdrojový kód sa uvádza na webovej stránke. Môžete ho prevziať na nasledujúcej adrese
URL.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Budeme radi, ak nás nebudete kontaktovať, pokiaľ ide o obsah zdrojového kódu.
Vyhľadávanie
operácie
Softvér, ktorý sa využíva na GNU GPL/LGPL
Obsah
Fotoaparát je vybavený softvérmi „C Library“, „Expat“ a „zlib“. Tieto softvéry
poskytujeme na základe licenčných dohôd, ktoré sa uzatvárajú s vlastníkmi autorských
práv. Na základe požiadaviek vlastníkov autorských práv na tieto softvéry sme povinní
informovať vás o nasledujúcom. Prečítajte si prosím nasledujúce oddiely.
Prečítajte si súbor „license1.pdf“ v priečinku „License“ na disku CD-ROM. V tomto
priečinku nájdete licencie (v anglickom jazyku) „C Library“, „Expat“ a „zlib“ softvérov.
Index
175SK
Číslo uvoľnenia hesla (len DSC-T700)
Obsah
Podrobnosti o funkcii zámku s heslom nájdete na str. 70.
Ak chcete uvoľniť zámok fotoaparátu s heslom, zadajte nasledujúce číslo.
„7669“
Vyhľadávanie
operácie
Vyhľadávanie
HOME/MENU
Index
176SK
Download PDF

advertising