Sony | DSC-T5 | Sony DSC-T5 Návod na použitie

2-635-483-12 (1)
Digital Still Camera
Felhasználói segédlet/
HU
Hibaelhárítás __________________
Kezelési útmutató
A készülék használata előtt kérjük, hogy olvassa át alaposan ezt az útmutatót és az „Először
ezt olvassa el” (különálló kötet), és őrizze meg azokat a jövőbeni tájékoztatáshoz.
Príručka používateľa/
SK
Riešenie problémov ___________
Návod na použitie
Pred zapnutím fotoaparátu si dôkladne prečítajte tento návod a príručku „Prvé kroky“
(samostatná knižka). Návod a príručku si schovajte, ešte ich môžete potrebova˙.
DSC-T5
E termékkel kapcsolatos további információk és
válaszok a gyakran feltett kérdésekre a
Vevőszolgálat honlapján találhatók.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
„Először ezt olvassa el” (különálló kötet)
Elmagyarázza a fényképezőgépének beállítását és alapvető
műveleteit a felvételkészítéshez/lejátszáshoz.
„Prvé kroky“ (samostatná knižka)
100%-ban újrahasznosított papírra, illékony szerves
vegyületektől mentes, növényi olaj alapú tintával
nyomtatva.
V tejto knižke nájdete nastavenia fotoaparátu a základné
funkcie pri snímaní a prehrávaní záberov.
Vytlačené na 100% recyklovanom papieri s použitím
atramentu vyrobeného na báze rastlinného oleja bez
nestálych organických zlúčenín.
Printed in Japan
2635483120
© 2005 Sony Corporation
Magyar
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
elkerülése érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Az európai vásárlók
figyelmébe
Az elvégzett tesztek bizonyítják, hogy ez a
termék megfelel az EMC Előírások 3 m-nél
rövidebb csatlakozóvezetékek használatára
vonatkozó határértékeinek.
Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők a fényképezőgép kép- és
hangminőségét befolyásolhatják.
Figyelmeztetés
Ha az adatátvitel sztatikus elektromosság vagy
elektromágnesség miatt megszakad, indítsa
újra az alkalmazást, vagy húzza ki majd
csatlakoztassa újra az adatátviteli kábelt (USB
stb.).
HU
2
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Megjegyzések a fényképezőgépe
használatához
Használható „Memory Stick”
típusok (nem mellékelt)
E fényképezőgépben IC
adathordozóként egy „Memory Stick
Duo” szolgál. Két típusa van a „Memory
Stick”-nek.
„Memory Stick Duo”:
használhat „Memory Stick
Duo”-t a fényképezőgépével.
„Memory Stick”: Nem
használhat „Memory Stick”-et
a fényképezőgépével.
Megjegyzések az
„InfoLITHIUM” akkumulátor
egységről
• Töltse fel a mellékelt NP-FT1
akkumulátoregységet a fényképezőgép első
használata előtt. (t „Először ezt olvassa el”
1. lépése)
• Az akkumulátor egység akkor is feltölthető,
ha nincs teljesen kisütve. Még ha az
akkumulátor egység nincs is teljesen
feltöltve, akkor ebben az állapotban is
használhatja az akkumulátor egység
részlegesen feltöltött energiáját.
• Ha hosszabb ideig nem kívánja az
akkumulátor egységet használni, akkor
merítse ki a meglévő töltést, vegye ki a
fényképezőgépből, és tárolja száraz, hűvös
helyen. Ezzel karbantartja az akkumulátor
egység funkciókat (102. oldal).
• A használható akkumulátor egységről
bővebben a 102 oldalon olvashat.
HU
Carl Zeiss objektív
Más memóriakártyák nem
használhatók.
• A „Memory Stick Duo”-ról bővebben a
100. oldalt olvashat.
Amikor egy „Memory Stick
Duo”-t „Memory Stick”
kompatibilis készülékkel
használ
Úgy használhatja a „Memory Stick
Duo”-t, hogy azt a (nem mellékelt)
Memory Stick Duo Adapterbe helyezi.
Ez a fényképezőgép Carl Zeiss objektívvel
rendelkezik, amely éles képek kiváló
kontrasztú visszaadására alkalmas.
E fényképezőgép objektíve, a
németországi Carl Zeiss minőségi
szabványok szerint a Carl Zeiss által
hitelesített minőségbiztosítási rendszer
felügyeletével készült.
A felvételek tartalmáért nem
vállalunk felelősséget
• A felvétel tartalmának nem vállaljuk az
ellentételezését, ha a felvétel vagy lejátszás
elmaradása a készülék vagy az adathordozó
stb. hibájából következik be.
Memory Stick Duo adapter
HU
3
Belső memóriakártya és
„Memory Stick Duo”
biztonsági mentése
• Ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, illetve
ne vegye ki az akkumulátor egységet vagy a
„Memory Stick Duo”-t, miközben a
memóriaműködés jelző világít, mivel a belső
memória adatai vagy a „Memory Stick Duo”
adatai tönkremehetnek. Mindig védje az
adatait biztonsági mentés készítésével. Az
adat biztonsági mentésének módját lásd a
23. oldalon.
Megjegyzések a felvételről/
lejátszásról
• Ez a fényképezőgép nem porálló, nem
cseppálló és nem is vízálló. Olvassa el az
„Óvintézkedések” című fejezetet
(105. oldal) a fényképezőgép használata
előtt.
• Mielőtt egyszeri, megismételhetetlen
eseményeket vesz fel, készítsen
próbafelvételt, hogy megbizonyosodjék a
készülék helyes működéséről.
• Óvja a fényképezőgépet a nedvességtől. A
fényképezőgép belsejébe jutó víz hibás
működést okozhat, amely bizonyos
esetekben nem javítható meg.
• Ne fordítsa a fényképezőgépet a Nap, vagy
más nagyon fényes fényforrás felé. A
fényképezőgépe hibás működését okozhatja.
• Ne használja a fényképezőgépet olyan hely
közelében, amely erős rádióhullámokat
gerjeszt, vagy sugárzást bocsát ki.
Előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem
képes megfelelően felvenni vagy lejátszani.
• A fényképezőgép használata homokos vagy
poros helyen hibás működést okozhat.
• Ha pára csapódna le rá, akkor távolítsa el azt
a fényképezőgép használata előtt
(105. oldal).
• Ne rázza, vagy ütögesse a fényképezőgépet.
Azon felül, hogy hibásan működhet, és
képtelenné válhat a képek rögzítésére, ez
használhatatlanná teheti az adathordozót,
illetve képadat hibát, károsodást vagy
képadat vesztést okozhat.
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku felületét.
A vaku hőkibocsátása miatt a vaku felületén
lévő szennyeződés elszíneződhet, illetve
rátapadhat a vaku felületére, így a
kibocsátott fény nem lesz elegendő.
HU
4
Megjegyzések az LCD
képernyőről, az LCD
keresőről (LCD keresővel
rendelkező modellekhez) és
az objektívről
• Az LCD képernyő és az LCD kereső
rendkívül nagypontosságú
gyártástechnológiával készült, az effektív
képpontok aránya több mint 99,99%.
Azonban állandóan apró fekete pontok és/
vagy (fehér, piros, kék vagy zöld színű)
fényes pontok jelenhetnek meg az LCD
kijelzőn vagy az LCD keresőben. Ezek a
pontok, amelyek a gyártási folyamat
természetes velejárói, egyáltalán nem
befolyásolják a felvételt.
Fekete (fehér/piros/
kék/zöld) pontok
• Ha az LCD képernyő, a kereső vagy az
objektív hosszabb ideig közvetlen
napsugárzásnak van kitéve, az hibás
működést okozhat. Legyen körültekintő,
amikor a fényképezőgépet az ablak
közelében vagy a szabadban helyezi el.
• Ne nyomja meg az LCD képernyőt. A
képernyő elszíneződhet, és hibás működést
okozhat.
• Az LCD képernyőn szellem-kép jelenhet
meg hideg helyen. Ez nem hibás működés.
• Óvja az objektívet az ütésektől, és kerülje az
erővel történő mozgatását.
Megjegyzések a képadat
kompatibilitásához
• E fényképezőgép megfelel a JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) által előírt DCF
(Fényképezőgép fájlrendszer tervezési
szabály) általános szabványának.
• A fényképezőgépével felvett képek
lejátszása más készülékekkel, valamint más
készülékkel felvett vagy szerkesztett képek
lejátszása a fényképezőgépével nem
garantált.
Szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
Televíziós műsorok, filmek, videoszalagok és
egyéb anyagok szerzői jog által védettek
lehetnek. Ilyen anyagok engedély nélküli
felvétele a vonatkozó jogszabályokba
ütközhet.
A kezelési útmutatóban
felhasznált képek
A kezelési útmutatóban példaként felhasznált
fényképek csupán reprodukciók, és nem ezzel
a fényképezőgéppel készített felvételek.
HU
5
A digitális fényképezőgép teljeskörű
használata érdekében
Készítse elő a fényképezőgépet, és fényképezzen
könnyen
„Először ezt olvassa el” (különálló kötet)
1 Készítse elő az akkumulátor egységet
2 Kapcsolja be a fényképezőgépet/állítsa be az órát
3 Helyezzen be egy „Memory Stick Duo”-t (nem mellékelt)
4 Válassza ki a használandó képméretet
5 Képek felvétele könnyen (Automatikus üzemmód)
Fényképek felvétele (Helyszínválasztás)
6 Képek megtekintése/törlése
Kerüljön közelebbi barátságba a fényképezőgépével
Ez az
útmutató
• Fényképezzen a kedvenc beállításaival (Automatikus
programozott felvétel) t 25. oldal
• Élvezze a menü segítségével a különféle felvételi/
lejátszási lehetőségeket t 27. oldal
• Módosítsa az alapértelmezett beállításokat t 48. oldal
Csatlakoztassa a fényképezőgépét PC-hez vagy
nyomtatóhoz
Ez az
útmutató
• Másolja a képeit számítógépre, és élvezze azok
szerkesztésének különféle módjait t 60. oldal
• Nyomtasson képeket úgy, hogy a fényképezőgépe
közvetlenül egy nyomtatóhoz csatlakozik (csak
PictBridge kompatibilis nyomtatók) t 77. oldal
HU
6
Tartalomjegyzék
Megjegyzések a fényképezőgépe használatához ..................................3
A fényképezőgép élvezete
Alapvető technikák a jobb képekért......................................................10
Fókusz – Sikeres fókuszálás a tárgyra .......................................................... 10
Expozíció – A fényerősség beállítása ............................................................ 11
Szín – A megvilágítás hatásairól .................................................................... 12
Minőség – A „képminőségről” és a „képméretről” ....................................... 12
Részek azonosítása ...............................................................................14
Kijelzések a képernyőn ..........................................................................16
A képernyő kijelző módosítása..............................................................21
Fényképek száma és mozgóképek felvételi ideje ................................22
Amikor nincs „Memory Stick Duo”-ja (Felvétel a belső memóriával) ... 23
Akkumulátor üzemidő és a felvehető/megtekinthető képek száma ....24
Az üzemmód kapcsoló használata........................................................25
A menü használata
Menü tételek használata .................................................................27
Menü tételek .......................................................................................28
Felvételi menü ........................................................................................30
(Fényképezőgép)
(EV)
9 (Fókusz)
(Fénymérési mód)
WB (F.egyensúly)
ISO
(Képminőség)
Mode (FELV. ümód)
BRK (Exp.eltolás)
M (Időköz)
(Vakuszint)
PFX (Képhatás)
(Telítettség)
(Kontraszt)
(Élesség)
(Beállítás)
HU
7
Megtekintési menü ................................................................................ 39
(Mappa)
- (Véd)
DPOF
(Nyomtatás)
(Dia)
(Átméretez)
(Forgatás)
(Megosztás)
(Beállítás)
Kivág
A beállítás képernyő használata
Beállítás tételek használata ........................................................... 48
1
1. Fényképezőgép ............................................................................ 49
AF ümód
Digitális zoom
Dátum/idő
Vörösszem cs
AF segédfény
Auto.V.nézés
2
2. Fényképezőgép ............................................................................ 52
Kinagy.ikon
Belső memória eszköz ..................................................................... 53
Formátum
Memory Stick eszköz....................................................................... 54
Formátum
FELVmappa lh
FELVmappa cs
Másolás
1
1. Beállítás ......................................................................................... 57
LCD háttérfény
Csipogás
Nyelv
Inicializál
2
2. Beállítás ......................................................................................... 58
Fájlsorszám
USB csatl.
Videó ki
Óra beállítás
HU
8
A számítógépe használata
A Windows rendszerű számítógépének élvezete .................................60
Képek másolása a számítógépére ........................................................62
Számítógépen tárolt képfájlok megtekintése a fényképezőgépével (egy
„Memory Stick Duo” segítségével)........................................................70
A mellékelt szoftver használata .............................................................71
Macintosh számítógépének használata................................................73
Fényképek nyomtatása
Fényképek kinyomtatása .......................................................................76
Képek nyomtatása közvetlenül, egy PictBridge kompatibilis nyomtató
segítségével............................................................................................77
Nyomtatás szaküzletben........................................................................81
A fényképezőgépe csatlakoztatása a TV-jéhez
Képek megtekintése TV-képernyőn ......................................................83
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás...........................................................................................85
Figyelmeztető kijelzések és üzenetek ...................................................97
Egyéb
A „Memory Stick”-ről ...........................................................................100
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor egységről ..........................................102
Az akkumulátortöltőről.........................................................................104
Óvintézkedések ....................................................................................105
Minőségtanúsítás .................................................................................107
Index .................................................................................................109
HU
9
A fényképezőgép élvezete
Alapvető technikák a jobb
képekért
Fókusz
Expozíció
Szín
Minőség
Ez a fejezet az alapokat írja le, azért hogy
élvezni tudja a fényképezőgépét.
Elmondja, hogyan használja a különféle
fényképezőgép funkciókat, például az
üzemmód kapcsolót (25. oldal), a menüket
(27. oldal), és így tovább.
Fókusz Sikeres fókuszálás a tárgyra
Amikor az exponáló gombot félig lenyomja, akkor a fényképezőgép automatikusan
beállítja a fókuszt (Automatikus fókuszálás). Ne feledje csak félig lenyomni az
exponáló gombot.
Nyomja le rögtön
teljesen az
exponáló gombot.
Nyomja le félig
az exponáló
gombot.
Villogó kijelzés,
Kijelzés világít/
sípjelzést ad
Majd nyomja le
teljesen az
exponáló gombot.
60p.
Hogy olyan fényképet készítsen, amelyre nehéz ráfókuszálni t [Fókusz] (31. oldal)
Ha a kép még fókuszálás után is életlennek tűnik, akkor ezt okozhatja a fényképezőgép
rázkódása. t Lásd „Útmutatás az elmosódottság megelőzésére” (a következőkben).
Útmutatás az elmosódottság megelőzésére
Szilárdan tartsa a fényképezőgépet, a karjait maga mellett tartva. Közelében lévő
fának vagy épületnek támaszkodva is stabilizálhatja a fényképezőgépet. Sötét
helyen állvány és a vaku használata ajánlott.
HU
10
Expozíció A fényerősség beállítása
Expozíció:
A fényképezőgép élvezete
Különféle képeket készíthet az expozíció és az ISO érzékenység beállításával. Az
expozíció az a fénymennyiség, amelyet a fényképezőgép fogad, amikor elengedi a zárat.
Zársebesség = Az időtartam amíg a
fényképezőgép fényt fogad
Rekesznyílás = A fényt áteresztő nyílás mérete
ISO = Felvételi érzékenység
Túlexponálás
= túl sok fény
Fehéres kép
Helyes exponálás
Alulexponálás
= túl kevés fény
Sötétebb kép
Az expozíciót automatikusan a
megfelelő értékre állítja az automatikus
üzemmódban. Azonban az alábbi
funkciók segítségével kézzel
utánállíthatja.
EV:
Lehetővé teszi, hogy a fényképezőgép
által meghatározott expozíciót
utánállíthassa. t 30. oldal
Fénymérési mód:
Lehetővé teszi, hogy a módosíthassa a
tárgy mérendő részét az expozíció
meghatározásához. t 33. oldal
Az ISO érzékenység beállítása
Az ISO az (érzékenység) mérésnek az egysége, megbecsüli, hogy mennyi fényt fogad
egy képfelszedő eszköz (a fotó filmeknek megfelelően). Még ha az expozíció azonos is,
a képek különbözőek az ISO érzékenységtől függően.
Az ISO érzékenység beállítása t 34. oldal
Nagy ISO érzékenység
Fényes képet rögzít még akkor is, amikor sötét helyen fényképez.
Azonban a kép hajlamos arra, hogy zajossá váljon.
Kis ISO érzékenység
Simább képet rögzít.
Azonban a kép sötétebbé válhat.
HU
11
Szín
A megvilágítás hatásairól
A tárgy látszólagos színét a megvilágítási feltételek befolyásolják.
Példa: Egy kép színeire hatással vannak a fényforrások
Időjárás/
megvilágítás
Nappalifény
Felhős
Fénycső
Izzólámpa
Fény
tulajdonsága
Fehér (mérvadó)
Kékes
Kék árnyalatú
Vöröses
A színárnyalatokat automatikusan állítja be az automatikus üzemmódban.
Azonban beállíthatja kézzel a színárnyalatokat a [F.egyensúly]-lal (33. oldal).
Minőség A „képminőségről” és a „képméretről”
Egy digitális kép pixeleknek hívott kis pontok összességéből áll.
Ha nagyszámú pixelt tartalmaz, akkor a kép naggyá válik, több memóriát foglal el, és a
kép finom részleteiben jelenik meg. A „képméret”-et a pixelek száma adja. Noha a
fényképezőgép képernyőjén nem láthatja a különbséget, a finom részletei és az
adatfeldolgozási idő eltér, amikor a képet kinyomtatja, illetve megjeleníti egy
számítógép képernyőn.
A pixelek és a képméret leírása
1 Képméret: 5M
2592
2592 pixel × 1944 pixel = 5 038 848 pixel
640
1944
HU
12
480
Pixelek
2 Képméret: VGA(E-mail)
640 pixel × 480 pixel = 307 200 pixel
A használt képméret kiválasztása (t „Először ezt olvassa el”
4. lépése)
Pixel
Kevés pixel (Durva
képminőség, de kis
fájlméret)
Az alapértelmezett beállítást a
Példa: Egy e-maillel
küldendő csatolt kép
jelzés jelöli.
Képméret
5M (2592×1944)
Példa: Nyomtatás
egészen A4-es
méretben
A fényképezőgép élvezete
Sok pixel (Finom
képminőség és nagy
fájlméret)
Használati irányelvek
Nagyobb
A4-es méretű vagy nagy sűrűségű A5-ös méretű
kép nyomtatásához
3:2* (2592×1728)
3M (2048×1536)
1M (1280×960)
VGA(E-mail)
(640×480)
16:9(HDTV)**
(1920×1080)
Képeslap méretű nyomtatáshoz
Kisebb
Nagyobb számú képrögzítéshez
Képek e-mail csatoláshoz vagy weblap készítéshez
Képek megtekintéséhez szélesképernyős TV-n
vagy Hi-Visiom kompatibilis TV-n***
*
A képeket a fénykép nyomtatópapíréhoz vagy a képeslapéhoz stb. hasonló 3:2-es
méretarányban rögzíti.
** Előfordulhat, hogy nyomtatáskor a kép mindkét szélét levágja (94. oldal).
*** A fényképezőgépet a „Memory Stick” nyílás vagy USB csatlakozón keresztül csatlakoztatva
még nagyobb képminőséget élvezhet.
A képminőség (tömörítési arány) párosítás kiválasztása
(34. oldal)
Kiválaszthatja a tömörítési arányt, amikor digitális képet ment. Amikor nagy
tömörítési arányt választ, akkor hiányoznak a kép finom részletei, de kisebb lesz a fájl
mérete.
HU
13
Részek azonosítása
A működtetésről bővebben a zárójelben
lévő oldalakon olvashat.
1
2
3
5
6
7
1
6
2
3
7
4
8
9
0
5
8
4
9
A Exponáló gomb (t „Először ezt
olvassa el” 5. lépése)
qa qs qd qf qg
B Üzemmód kapcsoló (25)
A
C Vaku (t „Először ezt olvassa el” 5.
lépése)
B LCD képernyő (21)
D Önkioldó jelző (t „Először ezt
olvassa el” 5. lépése)/AF segédfény
(51)
E POWER gomb (t „Először ezt
olvassa el” 2. lépése)
F POWER jelző (t „Először ezt
olvassa el” 2. lépése)
G Mikrofon
H Objektív
I Lencsevédő (t „Először ezt olvassa
el” 2. lépése)
qh
Vaku töltés jelző (narancssárga)
(t „Először ezt olvassa el” 5. lépése)
C
(Képernyő kijelző be/ki) gomb
(21)
D MENU gomb (27)
E
(Képméret/Törlés) gomb
(t „Először ezt olvassa el” 4. és 6.
lépése)
F Felvételkészítéshez: Zoom (W/T)
gomb (t „Először ezt olvassa el” 5.
lépése)
Megtekintéshez: / (Lejátszási
zoom) gomb/
(Index) gomb
(t „Először ezt olvassa el” 6. lépése)
G Csuklószíj rögzítő fül (t „Először
ezt olvassa el”)
H Hangszóró
I Akkumulátor/„Memory Stick Duo”
fedél (t „Először ezt olvassa el” 1. és
3. lépése)
HU
14
J Vezérlőgomb
P Állvány csatlakozó (alul)
Menü bekapcsolva: v/V/b/B/z
(t „Először ezt olvassa el” 2. lépése)
K Memóriaműködés jelző (t „Először
ezt olvassa el” 4. lépése)
A fényképezőgép élvezete
Menü kikapcsolva: / / /
(t „Először ezt olvassa el” 5. lépése)
• Használjon olyan á llványt, amely rögzítő
csavarja rövidebb 5,5 mm-nél. 5,5 mmnél hosszabb csavarral nem tudja
szilárdan rögzíteni a fényképezőgépet az
állványhoz, és a csavar kárt tehet a
készülékben.
L „Memory Stick Duo” nyílás
(t „Először ezt olvassa el” 3. lépése)
M Akkumulátor-behelyezőnyílás
(t „Először ezt olvassa el” 1. lépése)
N Akkumulátor kioldó kar
(t „Először ezt olvassa el” 1. lépése)
O Multi-csatlakozóaljzat (lent)
Amikor egy (nem mellékelt) ACLS5K hálózati tápegységet használ
2 A multicsatlakozóaljzathoz
Többcélú kivezetés
kábele (mellékelt)
1 A DC IN
aljzathoz
v jelzés
3 Fali
konnektorhoz
HU
15
Kijelzések a képernyőn
A működtetésről bővebben a zárójelben
lévő oldalakon olvashat.
A
Kijelző
Fényképezés közben
60p.
60p.
3
1
z
5
Hátralévő akkumulátor
üzemidő (t „Először ezt
olvassa el” 1. lépése)
AE/AF rögzítés
(t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
4
M
Jelzés
BRK
Felvételi üzemmód (25,
35)
Fehéregyensúly (33)
WB
2
K.LÉT
FELV.
Mozgókép felvétel közben
1
60p.
K.LÉT
STD
640
101
00:00:00 [00:28:25]
C:32:00
Fényképezőgép
üzemmód
(Helyszínválasztás)
(t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
3
4
+
Készenlét/
mozgóképfelvétel
(t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
Fényképezőgép
üzemmód (Program) (25)
2
+2.0EV
5
SL
Vaku üzemmód
(t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése)
1.3 Zoommérték (t 49,
„Először ezt olvassa el” 5.
lépése)
Vörösszem hatás
csökkentés (50)
Élesség (38)
Telítettség (38)
Kontraszt (38)
ON
AF segédfény (51)
Fénymérési üzemmód
(33)
Képhatás (37)
HU
16
B
D
Kijelző
Jelzés
Kijelző
Makró (t „Először ezt
olvassa el” 5. lépése)
Rázkódás veszély (10)
AF tartománykeresőkeret kijelzés (31)
Előre beállított
fókusztávolság (31)
1.0m
C
Kijelző
Jelzés
5M
3:2
3M
1M
VGA
16:9
FINE
640
STD
640
Képméret (t „Először
ezt olvassa el” 4. lépése)
160
FINE STD
101
Képminőség (34)
E
Alacsony
akkumulátortöltési szint
figyelmeztetés (24, 97)
+
Pontszerű fénymérési
célkereszt (33)
Felvételmappa (54)
• Ez nem jelenik meg,
amikor a belső memóriát
használja.
Hátralévő belső memória
tárkapacitás (22)
A fényképezőgép élvezete
• Azt jelzi, hogy a rázkódás
megakadályozhatja a
tiszta képek készítését a
gyenge megvilágítás
miatt. Még ha a rázkódás
veszélyére figyelmeztetés
megjelenik, akkor is
készíthet képet. Azonban
a jobb megvilágítás
érdekében a vaku
használatát, illetve hogy
stabilizálja a
fényképezőgépet, állvány
vagy más eszköz
használatát ajánljuk.
AF üzemmód (49)
S AF M AF
Jelzés
AF tartománykeresőkeret (31)
Hátralévő „Memory
Stick” tárkapacitás (22)
00:00:00
[00:28:05]
Felvételi idő [maximális
felvételi idő] (22)
1/30"
Több sorozatkép (37)
400
Hátralévő rögzíthető
képek száma (22)
Önkioldó (t „Először
ezt olvassa el” 5. lépése)
C:32:00
Öndiagnózis kijelző (97)
Dátum/Idő (50)
ISO szám (34)
±0.7EV
Expozíció eltolás érték
(37)
HU
17
E
Kijelző
Jelzés
Hisztogram (21, 30)
NR lassú zársebesség
• Ha a zársebesség 1/6
másodperces vagy
lassabb, akkor az NR
lassú zársebesség funkció
automatikusan bekapcsol,
hogy csökkentse a
képzajt.
125
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás érték
+2.0EV
DPOF
(nincs a
képernyőn az
előző oldalon)
HU
18
Expozíciós érték (30)
Menü/Vezérlőmenü (27)
Fényképek lejátszása közben
60p.
1
M
Kijelző
101
VGA
101
12/12
A
3
Jelzés
C:32:00
1.3
+2.0EV
4
500 F3.5
5
2
5M
3:2
3M
1M
VGA
16:9
FINE
640
STD
640
Felvételi üzemmód (25,
35)
HANGERŐ
Mozgóképek lejátszása
közben
60p.
1
Képméret (t „Először
ezt olvassa el” 4. lépése)
160
M
HÁT/KÖV
A fényképezőgép élvezete
Hátralévő akkumulátor
üzemidő (t „Először ezt
olvassa el” 1. lépése)
60p.
N
Lejátszás (t „Először ezt
olvassa el” 6. lépése)
H.erő
Hangerő (t „Először ezt
olvassa el” 6. lépése)
-
Törlésvédés (40)
3
Nyomtatási sorrend
(DPOF) jel (81)
H.erő
Mappa kiválasztás (39)
4
• Ez nem jelenik meg,
amikor a belső memóriát
használja.
2
1.3
5
Lépés
12/16
Zoommérték
(t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése)
Kockánkénti lejátszás
(35)
B
Kijelző
Jelzés
101-0012
Mappa-fájlsorszám (39)
Lejátszási sáv
(t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése)
HU
19
C
Kijelző
101
E
Jelzés
Hisztogram (21, 30)
•
Lejátszásmappa (39)
• Ez nem jelenik meg,
amikor a belső memóriát
használja.
Hátralévő belső memória
tárkapacitás (22)
Hátralévő „Memory
Stick” tárkapacitás (22)
8/8 12/12
Kép sorszáma/A
kiválasztott mappában
rögzített képek száma
C:32:00
Öndiagnózis kijelző (97)
00:00:12
Számláló (t „Először ezt
olvassa el” 6. lépése)
D
Kijelző
Jelzés
Ne húzza ki a többcélú
kivezetés kábelét (79)
+2.0EV
Expozíciós érték (30)
ISO szám (34)
Fénymérési üzemmód
(33)
Vaku
WB
Fehéregyensúly (33)
500
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás érték
Lejátszási kép
(t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése)
HU
20
Jelzés
Felvételmappa (54)
• Ez nem jelenik meg,
amikor a belső memóriát
használja.
101
Kijelző
PictBridge kapcsolat (78)
2005 1 1
9:30 AM
DPOF
akkor jelenik meg,
amikor a hisztogram
kijelzés nem működik.
A lejátszott kép felvételi
dátuma/ideje (50)
Menü/Vezérlőmenü (27)
z SZÜNET
z LEJÁTSZ
Több sorozatképet játszik
le folytatólagosan (35)
HÁT/
KÖV
Képet választ ki
HANGERŐ Hangerőt állít
A képernyő kijelző módosítása
A
(Képernyő kijelző be/ki) gomb
minden egyes megnyomásakor a kijelző
a következőképpen változik meg.
60p.
A fényképezőgép élvezete
Hisztogram bekapcsolva
• Nagy különbség jelenhet meg a
hisztogramban, fényképezéskor és lejátszás
közben, amikor:
– A vaku villan.
– A zársebesség lassú vagy gyors.
• Előfordulhat, hogy a más fényképezőgéppel
felvett képeknél a hisztogram nem jeleik
meg.
VGA
96
Hisztogram kijelző
(30. oldal)
S AF
Kijelzések kikapcsolva
S AF
Kijelzések bekapcsolva
60p.
VGA
96
S AF
• Amikor bekapcsolja a hisztogram kijelzőt,
akkor a képinformáció megjelenik lejátszás
közben.
• A hisztogram a következő helyzetekben
nem jelenik meg:
Miközben fényképez
– A menüt megjeleníti.
– Mozgóképet vesz fel
Lejátszás közben
– A menüt megjeleníti.
– Index üzemmódban
– Lejátszási zoomot használ.
– Fényképet forgat el.
– Mozgóképet játszik le
HU
21
Fényképek száma és mozgóképek
felvételi ideje
A táblázat e fényképezőgéppel formattált „Memory Stick Duo”-ra felvehető
fényképek becsült számát és mozgóképek időtartamát mutatja. A felvételkészítési
feltételeknek megfelelően az értékek eltérhetnek.
A belső memória segítségével felvehető képek száma azonos egy 32 MB-os „Memory
Stick Duo”-éval.
A fényképek száma (A képminőség [Kiváló] a felső sorban és
(Egység: kép)
[Standard] az alsó sorban.)
Tárkapacitás
Méret
32MB
5M
3:2
3M
1M
VGA(E-mail)
16:9(HDTV)
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
12
25
51
92
188
384
789
23
48
96
174
354
723
1482
12
25
51
92
188
384
789
23
48
96
174
354
723
1482
20
41
82
148
302
617
1266
37
74
149
264
537
1097
2250
50
101
202
357
726
1482
3038
93
187
376
649
1320
2694
5524
196
394
790
1428
2904
5928
12154
491
985
1975
3571
7261
14821
30385
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
• A képek száma a [Mode] menüpont [Normál] beállítása esetén van felsorolva.
• Egyetlen fénykép mérete 1M a [Mode] menüpont [Több.srztkép] beállítása esetén.
• Amikor a még felvehető képek száma 9 999-nél több, akkor a „>9999” kijelzés megjelenik.
• Átméretezheti a képeket később ([Átméretez], 43. oldal).
Mozgóképek felvételi ideje
Tárkapacitás
Méret
640(Kiváló)
32MB
64MB
(Egység: óra : perc : másodperc)
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
–
–
–
0:02:57
0:06:02
0:12:20
0:25:18
640(Standard)
0:01:27
0:02:56
0:05:54
0:10:42
0:21:47
0:44:27
1:31:09
160
0:22:42
0:45:39
1:31:33
2:51:21
5:47:05
11:44:22
24:18:25
• [640(Kiváló)] méretre beállított mozgóképek csak „Memory Stick PRO Duo”-ra rögzíthetők.
• A képméretről és a képminőségről a 12. oldalon olvashat.
• Amikor korábbi Sony modellekkel felvett képeket játszik le e fényképezőgépen, a kijelző eltérhet
a tényleges képmérettől.
HU
22
Amikor nincs „Memory Stick Duo”-ja
(Felvétel a belső memóriával)
A fényképezőgép 32 MB belső memóriával rendelkezik. Ez a memória nem vehető ki.
Ha nincs a fényképezőgépben „Memory Stick Duo”, akkor is rögzíthet képeket e belső
memória segítségével.
A fényképezőgép élvezete
• A [640(Kiváló)] képméretre beállított mozgóképek nem rögzíthetők a belső memória
segítségével.
Amikor behelyezett egy (nem
mellékelt) „Memory Stick Duo”-t
[Felvétel]: A képeket a „Memory Stick Duo”-ra
rögzíti.
[Lejátszás]: A „Memory Stick Duo”-n lévő képeket
játssza le.
[Menü, Beállítás, stb.]: A „Memory Stick Duo”-n
lévő képeken különféle funkciók végezhetők el.
B
Amikor nincs behelyezve „Memory
Stick Duo”
B
Belső
memória
[Felvétel]: A képeket a belső memória segítségével
rögzíti.
[Lejátszás]: A belső memórián lévő képeket játssza
le.
[Menü, Beállítás, stb.]: A belső memórián lévő
képeken különféle funkciók végezhetők el.
A belső memórián tárolt képadatokról
Azt ajánljuk, hogy a következő módszerek egyikének segítségével feltétlenül készítsen
másolatot (biztonsági mentést) az adatokról.
Hogy egy „Memory Stick Duo”-ra másolja át (biztonsági mentse)
az adatokat
Készítsen elő egy 32 MB vagy nagyobb tárkapacitású „Memory Stick Duo”-t, majd
végezze el a [Másolás] című részben leírt műveletet (55. oldal).
Hogy a számítógépének egy merevlemezére másolja át
(biztonsági mentse) az adatokat
Úgy végezze el a 62. – 67. oldalon lévő műveleteket, hogy a fényképezőgépben ne
legyen „Memory Stick Duo”.
• Nem helyezheti át a „Memory Stick Duo”-n lévő képadatokat a belső memóriára.
• Ha a többcélú kivezetés kábelével összeköti a fényképezőgépet egy számítógéppel, akkor
átmásolhatja a belső memórián tárolt adatokat számítógépre, de a számítógépen lévő adatokat
nem másolhatja át a belső memóriára.
HU
23
Akkumulátor üzemidő és a felvehető/
megtekinthető képek száma
A táblázat a felvehető/megtekinthető
képek becsült számát és az akkumulátor
üzemidőt mutatja, amikor [Normál]
üzemmódban, a teljesen feltöltött
(mellékelt) akkumulátor egységgel,
25°C-os környezeti hőmérsékleten
fényképez. A felvehető vagy
megtekinthető képek száma a „Memory
Stick Duo” cseréjét is magában foglalja,
amennyiben szükséges.
Vegye figyelembe, hogy a tényleges
számok kevesebbek lehetnek a jelzettnél
a használati feltételektől függően.
• Az akkumulátor üzemidő csökken a
használat gyakoriságával és az idő
előrehaladtával is (102. oldal).
• A felvehető/megtekinthető képek száma és
az akkumulátor üzemidő csökken a
következő feltételek mellett:
– A környező hőmérséklet alacsony.
– A vaku használata esetén.
– A fényképezőgép gyakori be- és
kikapcsolása esetén.
– A zoom gyakori használata esetén.
– [LCD háttérfény] menüpont [Világos]-ra
van állítva.
– [AF ümód] menüpont [Monitor]-ra van
állítva.
– Az akkumulátor töltése alacsony.
Fényképezés közben
Képek száma
Akkumulátor
üzemidő (perc)
Kb. 240
Kb. 120
• Fényképezés a következő helyzetekben:
–
(Képminőség) menüpont [Kiváló]-ra
van állítva.
– [AF ümód] menüpont [Egyszeri]-re van
állítva.
– Fényképezés egyszer 30 másodpercenként.
– A zoomot felváltva kapcsolja a W és a T
végállások között.
– A vaku minden második felvételnél villan.
– A fényképezőgépet minden tizedik
felvétel után be- és kikapcsolja.
HU
24
• A mérési mód a CIPA szabványon alapszik.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• A készíthető képek száma/az akkumulátor
üzemidő nem változik a képmérettől
függően.
Fénykép megtekintés közben
Képek száma
Akkumulátor
üzemidő (perc)
Kb. 4800
Kb. 240
• Az egyes képek megtekintése sorban,
mintegy három másodperces időközökkel
Mozgókép felvétel közben
Akkumulátor
üzemidő (perc)
Kb. 110
• Mozgóképek felvétele folyamatosan,
[160]-as képmérettel
Az üzemmód kapcsoló használata
Állítsa az üzemmód kapcsolót a kívánt funkcióra.
Üzemmód kapcsoló
A fényképezőgép élvezete
Vezérlőgomb
: Mozgóképek felvétele
t
„Először ezt olvassa el” 5. lépése
t
„Először ezt olvassa el” 6. lépése
: Lejátszás/Szerkesztés
Fényképfelvételi üzemmódok
:
Auto: Automatikus üzemmód
Lehetővé teszi, hogy könnyen készítsen felvételt az automatikusan
beállított értékekkel. t „Elõször ezt olvassa el” 5. lépése
Program: Automatikus programozott felvételi üzemmód
Lehetővé teszi, hogy az automatikusan beállított expozícióval (mind a
zársebességgel és rekesznyílás értékkel) készítsen felvételt. Különféle
beállításokat is kiválaszthat a menü segítségével.
(Az elérhető funkciókról bővebben t 28. oldal)
: Helyszínválasztás
üzemmód
Lehetővé teszi, hogy a helyszínnek megfelelő, előre beállított értékekkel
készítsen felvételt. t „Először ezt olvassa el” 5. lépése
HU
25
Helyszínválasztás
Bővebben t „Először ezt olvassa el” 5. lépése
Egy kép megfelelő felvételéhez a helyszíni feltételeknek megfelelően, funkciók
kombinációját határozza meg a fényképezőgép.
( : kiválaszthatja a kívánt beállítást)
Makró
Vaku
—
/
Expozíció
AF
belövés/Több
Beállított Expozíció FehéreVakuszint
tartománysorozatkép/
fókusz
eltolás gyensúly
kereső
Sorozatkép
—
—
—
—
—
SL
0.5m/1.0m/
Közép AF
3.0m/7.0m
—
—
—
—
Auto/ WB
—
—
—
—
—
—
—
—
/
/
/
/
—
HU
26
—
A menü használata
Menü tételek használata
v/V/b/B gomb
Üzemmód kapcsoló
z gomb
MENU gomb
A menü használata
Vezérlőgomb
1 Kapcsolja be a készüléket, és állítsa be az üzemmód kapcsolót.
Eltérő tételek érhetők el az üzemmód kapcsoló állásától és a
beállításaitól függően.
(Fényképezőgép) menü
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a kívánt menü tételt a
vezérlőgomb b/B részével.
• Ha a kívánt tétel nem látható, akkor addig
tartsa nyomva a b/B részt, amíg a tétel meg
nem jelenik a képernyőn.
• Nyomja meg a z részt egy tétel kiválasztása
után, amikor az üzemmód kapcsoló
állásba
van kapcsolva.
400
200
100
64
Auto
ISO
WB
ISO
4 Válassza ki a beállítást a v/V résszel.
A kiválasztott beállítást kinagyítja és beállítja.
5 Nyomja meg a MENU gombot, hogy kikapcsolja a menüt.
• Ha van olyan tétel, ami nem jelenik meg, akkor egy v/V jelzés jelenik meg annak a helynek a
szélén, ahol a menü tételek rendszerint megjelennek. Hogy megjelenítsen egy aktuálisan nem
megjelenített tételt, válassza ki a jelzést a vezérlőgombbal.
• Nem választhat ki olyan tételt, amely ki van szürkítve.
HU
27
Menü tételek
A műveletről bővebben
t 27. oldal
Az elérhető menü tételek az üzemmód kapcsoló állásának megfelelően eltérnek. Csak
az elérhető tételek jelennek meg a képernyőn.
(
: elérhető)
Üzemmód kapcsoló állása:
Auto
Program
Helyszín
Felvétel menüje (30. oldal)
(Fényképezőgép)
(EV)
9 (Fókusz)
(Fénymérési mód)
—
—
—
—
—
—
WB (F.egyensúly)
—
—
ISO
—
—
—
—
—
—
(Képminőség)
Mode (FELV. ümód)
BRK (Exp.eltolás)
M
(Időköz)
(Vakuszint)
PFX (Képhatás)
(Telítettség)
HU
—
—
—
*
—
—
—
*
—
—
—
*
—
—
—
—
—
—
—
—
(Kontraszt)
—
—
—
—
(Élesség)
—
—
—
—
(Beállítás)
28
—
—
—
A műveletről bővebben
t 27. oldal
Megtekintés menüje (39. oldal)
(Mappa)
—
—
—
—
—
—
—
DPOF
—
—
—
—
(Nyomtatás)
—
—
—
—
(Dia)
—
—
—
—
(Átméretez)
—
—
—
—
(Forgatás)
—
—
—
—
(Megosztás)
—
—
—
—
(Beállítás)
—
—
—
—
—
—
—
—
Kivág**
A menü használata
—
- (Véd)
* A működtetés a Helyszín üzemmódnak megfelelően korlátozott (26. oldal).
** Csak kinagyított lejátszás közben elérhető.
HU
29
Felvételi menü
Az alapértelmezett beállítást a
A műveletről bővebben
t 27. oldal
jelzés jelöli.
(Fényképezőgép)
Válassza ki a fényképezőgép üzemmódot. t „Először ezt olvassa el” 5. lépése
(EV)
Kézzel állítja be az expozíciót.
– irányba
+ irányba
M +2.0EV
+ irányba: Kivilágosítja a képet.
0EV
Az expozíciót a fényképezőgép automatikusan határozza
meg.
m –2.0EV
– irányba: Besötétíti a képet.
• Az expozícióról bővebben t 11. oldal
• A korrekciós érték 1/3EV növekménnyel állítható be.
• Ha az épp lefényképezett tárgy különösen világos vagy sötét körülmények között van, illetve a
vakut használja, előfordulhat, hogy az expozíció korrekció nem hatásos.
z EV (Expozíciós érték) beállítása a hisztogram megjelenítésével
60p.
A
Sötét
B
Világos
A hisztogram a kép világosságát ábrázoló
grafikon. Nyomja meg ismételten a
-t
(Képernyő kijelző be/ki) hogy megjelenítse a
hisztogramot a képernyő belsejében. A
grafikon kijelző jobbra tolódással világos
képet és balra tolódással sötét képet jelez.
Állítsa az üzemmód kapcsolót
állásba, és
állítsa be az EV-t, miközben ellenőrzi az
expozíciót a hisztogrammal.
A Pixelek száma
B Világosság
• A hisztogram a következő esetekben is megjelenik, de nem állíthatja be az expozíciót.
– Amikor a
(Fényképezőgép) menüpont [Auto]-ra van állítva
– Amikor egyetlen képet játszik le
– Gyorsellenőrzés közben
HU
30
A műveletről bővebben
t 27. oldal
9 (Fókusz)
Módosíthatja a fókuszálási módot. Használja a menüt, amikor az automatikus fókusz
üzemmódban nehéz a megfelelő fókuszt elérni.
(korlátlan távolság)
7.0m
Előzőekben beállított tárgytávolság segítségével fókuszál
a tárgyra. (Beállított fókusz)
1.0m
A menü használata
• Amikor hálón vagy ablaküvegen keresztül fényképez egy
tárgyat, akkor az automatikus fókusz üzemmódban nehéz a
megfelelő fókuszt elérni. Ezekben az esetekben a [Fókusz]
használata a megfelelő.
3.0m
0.5m
Pontsz.AF (
)
Automatikusan egy rendkívül kis tárgyra vagy keskeny
területre fókuszál.
• Ez akkor hasznos, amikor egy rendkívül kis tárgyra vagy
keskeny területre fókuszál. Az AF rögzítési funkcióval
együtt használva lehetővé válik, hogy a kívánt
képkompozíciót fényképezze. Ügyeljen arra, hogy szilárdan
tartsa a fényképezőgépet azért, hogy a tárgy ne kerüljön ki
a tartománykereső-keretből.
60p.
AF tartománykereső-keret
AF tartománykereső-keret
kijelzés
Közép AF
(
)
Automatikusan a kereső-keret közepén lévő tárgyra
fókuszál.
• Ennek és az AF rögzítés funkciónak a segítségével
lefényképezheti a kívánt képkompozíciót.
60p.
AF tartománykereső-keret
AF tartománykereső-keret
kijelzés
HU
31
A műveletről bővebben
t 27. oldal
Több AF
(Többpontos AF)
(Fényképet
)
(Mozgókép
)
Automatikusan fókuszál egy tárgyra a kereső-keret
minden tartományában.
• Ez az üzemmód akkor hasznos, amikor a tárgy nem a keret
közepén van.
60p.
AF tartománykereső-keret
AF tartománykereső-keret
kijelzés
• Az AF az automatikus fókuszt jelent.
• A távolság beállítás információ becsült a [Fókusz]-ban. Ha az objektívet felfelé vagy lefelé
irányítja, a hiba nő.
• Amikor mozgóképet vesz fel, akkor a [Több AF] az ajánlott, mivel az AF bizonyos mértékű
rázkódással is működik.
• Amikor Digitális zoom-ot vagy AF segédfény-t használ, akkor az elsőbbségi AF mozgás a keret
közepén vagy annak közelében lévő tárgyhoz van adva. Ebben az esetben a
,
vagy a
kijelzés villog, és az AF tartománykereső-keret nem jelenik meg.
• Bizonyos funkciók a Helyszínválasztás funkciótól függően nem elérhetők (26. oldal).
z Ha a tárgy nem éles
Amikor a keret (vagy a képernyő) szélén lévő tárgyat fényképez, illetve amikor a [Közép AF]-et
vagy a [Pontsz.AF]-et használja, akkor előfordulhat, hogy a fényképezőgép nem fókuszál a keret
szélénél lévő tárgyra. Ilyen esetekben, tegye a következőket.
1 Komponálja újra a felvételt úgy, hogy a tárgy az AF tartománykereső közepére essen, és
nyomja le félig az exponáló gombot, hogy a tárgyra fókuszáljon (AF rögzítés).
60p.
AE/AF rögzítés kijelzés
AF tartománykereső-keret
Amíg nem nyomja le teljesen az exponáló gombot, addig annyiszor újra próbálhatja a
műveletet, ahányszor akarja.
2 Amikor az AE/AF rögzítés kijelzés abbahagyja a villogást és bekapcsolva marad, akkor
térjen vissza a teljesen megkomponált felvételhez, és teljesen nyomja le az exponáló
gombot.
60p.
P
S AF
HU
32
VGA
98
F2.8 30
A műveletről bővebben
t 27. oldal
(Fénymérési mód)
A fénymérési üzemmódot választja ki, amely beállítja, hogy a tárgy melyik részére
mérjen az expozíció meghatározásához.
Pontszerű (Pontszerű
fénymérés)
( )
Csak a tárgy egy részére mér.
• E funkció akkor hasznos, amikor a tárgy erős ellenfényben
áll, illetve ha a tárgy és a háttér között erős a kontrasztkülönbség.
60p.
A menü használata
Pontszerű fénymérési
célkereszt
A tárgyra irányul.
Közép (Középresúlyozott fénymérés)
( )
A kép közepét méri, és a tárgy ottani megvilágítása
alapján határozza meg az expozíciót.
Több (Többmezős
fénymérés)
Több területre felosztja, és minden egyes területet
megmér. A fényképezőgép jól kiegyenlített expozíciót
határoz meg.
• Az expozícióról bővebben t 11. oldal
• Amikor pontszerű fénymérést vagy középre-súlyozott fénymérést használ, akkor a [9] (Fókusz)
[Közép AF] beállítása az ajánlott, hogy a fénymérés helyére fókuszáljon rá (31. oldal).
WB (F.egyensúly)
A színárnyalatokat a helyzet megvilágítási feltételeinek megfelelően állítja be, például
amikor egy kép színei furcsán néznek ki.
WB (Vaku)
A vaku feltételeihez állítja be.
• Nem választhatja ki ezt a tételt, amikor mozgóképet vesz
fel.
n (Izzólámpa)
Olyan helyekhez állítja be, ahol a megvilágítási feltételek
gyorsan változnak, például egy táncteremben, illetve
ahol erős a megvilágítás, például fényképész stúdiókban.
(Fénycső)
Fénycsöves megvilágításhoz állítja be.
(Felhős)
Felhős éghez állítja be.
(Nappalifény)
Szabadtérhez, éjszakai helyszínek, neon jelek,
tűzijátékok vagy napfelkelte felvételéhez, illetve
napnyugta előtti és utáni körülményekhez állítja be.
Auto
Automatikusan állítja be a fehéregyensúlyt.
• A fehéregyensúlyról bővebben t 12. oldal
HU
33
A műveletről bővebben
t 27. oldal
• Előfordulhat, hogy vibráló fénycsővilágítás mellett a fehéregyensúly beállító funkció nem
működik helyesen, még a [ ] (Fénycső) kiválasztásakor sem.
• A [ WB ] (Vaku) üzemmód kivételével a [WB] [Auto]-ra van állítva, amikor a vaku villan.
• Bizonyos funkciók a Helyszínválasztás funkciótól függően nem elérhetők (26. oldal).
ISO
Fényérzékenységet választ ki ISO egységgel. A nagyobb szám nagyobb érzékenységet
jelent.
400
200
Válasszon egy nagy számot, ha sötét helyeken, vagy nagy
sebességgel mozgó tárgyat fényképez, vagy válasszon kis
számot magas képminőség eléréséhez.
100
64
Auto
• Az ISO érzékenységről bővebben t 11. oldal
• Vegye figyelembe, hogy a kép az ISO érzékenységi szám növekedésével hajlamos zajosabbá válni.
• Az [ISO] [Auto]-ra van állítva a Helyszín üzemmódban.
(Képminőség)
A fénykép minőségét választja ki.
Kiváló (FINE)
Kiváló minőséggel rögzít (kis tömörítés).
Standard (STD)
Normál minőséggel rögzít (nagy tömörítés).
• A képminőségről bővebben t 12. oldal
HU
34
A műveletről bővebben
t 27. oldal
Mode (FELV. ümód)
Kiválasztja, hogy a fényképezőgép folyamatosan fényképezzen-e vagy sem, amikor
megnyomja az exponáló gombot.
Több.srztkép ( M )
16 képkockát rögzít egymás után egy fényképfájlként,
amikor megnyomja az exponáló gombot.
Exp.belöv. (BRK)
A menü használata
• Ez például sportolás közben a mozdulatainak az
ellenőrzésére alkalmas.
• Kiválaszthatja a Több sorozatkép exponálási időközét az
[Időköz] üzemmódban (37. oldal).
Három képet rögzít úgy, hogy a képek expozíciós értékét
automatikusan módosítja.
• Felvétel után kiválaszthatja a megfelelő expozíciójú képet,
amikor képtelen a tárgy megvilágításának megfelelő, jó
képet elkészíteni.
Sorozatkép (
)
A lehető legtöbb képet rögzíti egymás után
(tanulmányozza a következő táblázatot), amikor
lenyomva tartja az exponáló gombot.
• Amikor a „Rögzítés” eltűnik, akkor elkészítheti a
következő felvételt.
Normál
Nem fényképez folyamatosan.
A [Több.srztkép]-ről
• A következő műveletek segítségével egymás után lejátszhatja a Több sorozatkép üzemmódban
készített képeket:
– Hogy szüneteltesse/folytassa: Nyomja meg a vezérlőgomb z részét.
– Hogy kockánként játssza le: Nyomja meg a b/B részt szünet üzemmódban. Nyomja meg a z
részt, hogy folytassa a sorozatos lejátszást.
• A következő funkciókat nem használhatja Több sorozatkép üzemmódban:
– Intelligens zoom
– Vaku
– Dátum és idő ráhelyezés
– Több sorozatkép üzemmódban készített képsorozat szétválasztása
– Egy képkocka törlése egy Több sorozatkép üzemmódban készített képsorozatból
– A képkocka időköz [1/30]-tól eltérő üzemmódra állítása, amikor a
(Fényképezőgép) [Auto]ra van állítva
• Amikor egy Több sorozatkép üzemmódban készített képsorozatot játszik le egy Több sorozatkép
funkcióval nem rendelkező számítógép vagy fényképezőgép segítségével, akkor a kép egyetlen 16
képkockás képként jelenik meg.
• A Több sorozatkép üzemmóddal készített képek képmérete 1M.
• A Helyszín üzemmódtól függően nem mindig készíthet képet Több sorozatkép üzemmódban
(26. oldal).
HU
35
A műveletről bővebben
t 27. oldal
A [Exp.belöv.]-ről
• A vaku
(Nincs vaku)-ra van állítva.
• A fókuszt és a fehéregyensúlyt az első képhez állítja be, és a többi képhez is ezeket a beállításokat
használja.
• Amikor az expozíciót kézzel állítja be (30. oldal), akkor módosítja az expozíciót a beállított
megvilágítás alapján.
• A felvételi időköz körülbelül 0,7 másodperc.
• Ha a tárgy túl világos vagy túl sötét, akkor előfordulhat, hogy a kiválasztott expozíció eltolás
értékével nem tud megfelelően fényképezni.
• A Helyszín üzemmódtól függően nem mindig készíthet képet Expozíció belövés üzemmódban
(26. oldal).
A [Sorozatkép]-ről
• A vaku
(Nincs vaku)-ra van állítva.
• Amikor önkioldóval vesz fel, akkor legfeljebb egy öt képes sorozatot rögzít.
• Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, illetve amikor a belső memória vagy a
„Memory Stick Duo” megtelt, akkor a Sorozatkép megáll.
• A Helyszín üzemmódtól függően nem mindig készíthet képet Sorozatkép üzemmódban (26. oldal).
A folyamatos felvételek maximális száma
(Egység: kép)
Minőség
Méret
5M
HU
36
Kiváló
Standard
9
15
3:2
9
15
3M
13
24
1M
32
59
VGA(E-mail)
100
100
16:9(HDTV)
21
39
A műveletről bővebben
t 27. oldal
BRK (Exp.eltolás)
Három képet rögzít úgy, hogy a képek expozíciós értékét automatikusan módosítja.
Plusz vagy mínusz 1,0EV értékkel módosítja az
expozíciót.
+/–0.7EV
Plusz vagy mínusz 0,7EV értékkel módosítja az
expozíciót.
+/–0.3EV
Plusz vagy mínusz 0,3EV értékkel módosítja az
expozíciót.
A menü használata
+/–1.0EV
• A BRK (Exp.eltolás) nem jelenik meg némely Helyszín üzemmódban.
M
(Időköz)
A képkocka időközt választja ki [Több.srztkép] üzemmódban (35. oldal).
1/7.5 (1/7.5")
1/15 (1/15")
• A beállítás nem végezhető el, amikor a [Mode] (FELV.
ümód) a menüben nem [Több.srztkép]-re van állítva
(35. oldal).
1/30 (1/30")
• Az
M
(Időköz) nem jelenik meg némely Helyszín üzemmódban.
(Vakuszint)
A vaku fénymennyiségét állítja be.
+ ( +)
+ irányba: Növeli a vaku szintet.
Normál
– ( –)
– irányba: Csökkenti a vaku szintet.
• Hogy módosítsa a vaku üzemmódot t „Először ezt olvassa el” 5. lépése
• A Helyszín üzemmódtól függően nem mindig állíthatja be a Vakuszintet (26. oldal).
PFX (Képhatás)
Lehetővé teszi, hogy különleges hatásokkal készítsen képet.
FF (
)
Szépia (
Ki
A képet egy színben (fekete-fehérben) rögzíti.
)
A képet szépiában rögzíti (egy régi fényképhez
hasonlóan).
Nincs hatás.
• Ezt a beállítást a fényképezőgép kikapcsolás után nem őrzi meg.
HU
37
A műveletről bővebben
t 27. oldal
(Telítettség)
Beállítja a kép telítettségét.
+(
)
+ irányba: Világosítja a színeket.
Normál
–(
)
– irányba: Sötétíti a színeket.
(Kontraszt)
Beállítja a kép kontrasztját.
+(
)
+ irányba: Növeli a kontrasztot.
Normál
–(
)
– irányba: Csökkenti a kontrasztot.
(Élesség)
Beállítja a kép élességét.
+(
)
+ irányba: Élesíti a képet.
Normál
–(
)
(Beállítás)
Lásd a 48. oldalt.
HU
38
– irányba: Lágyítja a képet.
Megtekintési menü
Az alapértelmezett beállítást a
A műveletről bővebben
t 27. oldal
jelzés jelöli.
(Mappa)
Kiválasztja a lejátszani kívánt képet tartalmazó mappát, amikor a fényképezőgépet
„Memory Stick Duo”-val használja.
OK
Lásd a következő műveletet.
Visszavon
Megszakítja a kiválasztást.
A menü használata
1 Válassza ki a kívánt mappát a vezérlőgomb b/B részével.
Mappa kiválaszt.
102
2/2
Mappanév: 102MSDCF
Fájlszám:
9
Létrehozva:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Visszavon
HÁT/KÖV
2 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
z A mappáról
A fényképezőgép a „Memory Stick Duo” egy meghatározott mappájában tárolja a képeket
(54. oldal). Módosíthatja a mappát, illetve létrehozhat egy újat.
• Hogy létrehozzon egy új mappát t [FELVmappa lh] (54. oldal)
• Hogy módosítsa a mappát a képek rögzítéséhez t [FELVmappa cs] (55. oldal)
• Amikor több létrehozott mappa van a „Memory Stick Duo”-n, és az első vagy az utolsó képet
jeleníti meg a mappában, akkor a következő kijelzések jelennek meg.
: Az előző mappára lép.
: A következő mappára lép.
: Vagy az előző vagy a következő mappákra lép.
HU
39
A műveletről bővebben
t 27. oldal
- (Véd)
Megvédi a képeket a véletlen törlés ellen.
Véd (-)
Lásd a következő műveletet.
Kilép
Kilép a véd funkcióból.
Képek törlésvédelme egyképes üzemmódban
1 Jelenítse meg a törlésvédeni kívánt képet.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a [-] (Véd) menüpontot a vezérlőgomb b/B részével, majd nyomja meg a z
részt.
A kép törlésvédett, és a - (véd) kijelzés megjelenik a képen.
60p.
VGA
2/9
-
Véd
Kilép
HÁT/KÖV
4 Hogy más képet törlésvédjen, válassza ki a kívánt képet a vezérlőgomb b/B részével,
majd nyomja meg a z részt.
Képek törlésvédelme index üzemmódban
1 Nyomja meg az
(Index) gombot az index képernyő megjelenítéséhez.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a [-] (Véd) menüpontot a vezérlőgomb b/B részével, majd nyomja meg a z
részt.
4 Válassza ki a [Választ] menüpontot a vezérlőgomb v/V részével, majd nyomja meg a z
részt.
5 Válassza ki a törlésvédeni kívánt képet a vezérlőgomb v/V/b/B részével, majd nyomja
meg a z részt.
Egy zöld - kijelzés jelenik meg a kiválasztott képen.
- (zöld)
•
VÁLASZT
MENU
KÖV.RE
6 Ismételje meg az 5. lépést más képek törlésvédéséhez.
7 Nyomja meg a MENU gombot.
HU
40
A műveletről bővebben
t 27. oldal
8 Válassza ki a [OK] menüpontot a vezérlőgomb B, részével, majd nyomja meg a z részt.
A - kijelzés fehérre változik. A kiválasztott képek törlésvédettek.
• Hogy a mappában lévő összes képet törlésvédje, válassza ki az [Itt minden] menüpontot a 4
lépésben, és nyomja meg a vezérlőgomb z részét. Válassza ki a [Be] menüpontot a vezérlőgomb
B, részével, majd nyomja meg a z részt.
A törlésvédelem visszavonása
Egyképes üzemmódban
Nyomja meg a z részt a „Képek törlésvédelme egyképes üzemmódban” 3 vagy 4
lépésében.
A menü használata
Index üzemmódban
1 Válassza ki a képet, amelynek a törlésvédelmét meg akarja szüntetni a „Képek
törlésvédelme index üzemmódban” 5 lépésében.
2 Nyomja meg a vezérlőgomb z részét, hogy beszürkítse a - kijelzést.
3 Ismételje meg a fenti műveletet az összes olyan képre, amelynek a törlésvédettségét
feloldja.
4 Nyomja meg a MENU gombot, válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb B
részével, majd nyomja meg a z részt.
A mappában lévő összes kép törlésvédelmének visszavonása
Válassza ki az [Itt minden] menüpontot a „Képek törlésvédelme index üzemmódban”
4. lépésében, majd nyomja meg a z részt. Válassza ki a [Ki] menüpontot a
vezérlőgomb B, részével, majd nyomja meg a z részt.
• Vegye figyelembe, hogy a belső memória vagy a „Memory Stick Duo” formattálása az
adathordozón tárolt összes adatot törli, még akkor is, ha a képek törlésvédettek, és ezek a képek
nem nyerhetők vissza.
• Egy kis időbe telhet egy kép törlésvédetté tétele.
DPOF
Egy
(Nyomtatási sorrend) kijelölést ad a kinyomtatni kívánt képekhez (81. oldal).
(Nyomtatás)
Lásd a 77. oldalt.
HU
41
A műveletről bővebben
t 27. oldal
(Dia)
Felvett képeket játszik le sorrendben (Diabemutató).
Időköz
3 mp.
Beállítja a diabemutató időközét.
5 mp.
10 mp.
30 mp.
1 p.
Kép
Mappa
Mind
Ismétlés
Be
Lejátssza az összes képet a kiválasztott mappában.
A „Memory Stick Duo”-n tárolt összes képet lejátssza.
Folyamatos ciklusban lejátssza az összes képet.
Ki
Az összes kép lejátszása után a diabemutató véget ér.
Kezd
Lásd a következő műveletet.
Visszavon
Megszakítja a diabemutatót.
1 Válassza ki az [Időköz], [Kép] és [Ismétlés] menüpontot a vezérlőgomb v/V/b/B részével.
2 Válassza ki a [Kezd] menüpontot a V/B résszel, majd nyomja meg a z részt.
A diabemutató megkezdődik.
Hogy befejezze a diabemutatót, nyomja meg a vezérlőgomb z részét, válassza ki az [Kilép]
menüpontot a B résszel, majd nyomja meg a z részt.
• Diabemutató közben megjelenítheti az előző/következő képet a vezérlőgomb b/B részével.
• Az időköz csak egy irányadó érték, ezért ez változhat a képmérettől stb. függően.
HU
42
A műveletről bővebben
t 27. oldal
(Átméretez)
Módosíthatja egy rögzített kép képméretét (Átméretez), és elmentheti azt egy új
fájlként. Az eredeti képet megőrzi még az átméretezés után is.
5M
3M
1M
A beállítási méret csak egy irányadó érték.
t „Először ezt olvassa el” 4. lépése
Visszavon
A menü használata
VGA
Megszakítja az átméretezést.
1 Jelenítse meg az átméretezni kívánt képet.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki az [
meg a z részt.
] (Átméretez) menüpontot a vezérlőgomb b/B részével, majd nyomja
4 Válassza ki a kívánt képméretet a v/V résszel, majd nyomja meg a z részt.
Az átméretezett képet a felvételmappába a legújabb fájlként rögzíti.
• Az [Képméret]-ről bővebben t „Először ezt olvassa el” 4. lépése
• Nem módosíthatja a mozgóképek vagy a Több sorozatkép képek méretét.
• Amikor kis méretről nagy méretre módosít, a képminőség romlik.
• Nem méretezhet át 3:2 illetve 16:9 méretarányú képméretre.
• Amikor egy 3:2 illetve 16:9 méretarányú képet méretez át, a képen felül és alul fekete részek
jelennek meg.
HU
43
A műveletről bővebben
t 27. oldal
(Forgatás)
Elforgat egy fényképet.
Elforgat egy képet. Lásd a következő műveletet.
OK
Meghatározza az elforgatást. Lásd a következő
műveletet.
Visszavon
Megszakítja az elforgatást.
1 Jelenítse meg az elforgatandó képet.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a [
a z részt.
] (Forgatás) menüpontot a vezérlőgomb b/B részével, majd nyomja meg
4 Válassza ki a [
] menüpontot a v résszel, majd forgassa el a képet a b/B résszel.
5 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v/V részével, majd nyomja meg a z
részt.
• Nem forgathatja el a törlésvédett képeket, mozgóképeket és Több sorozatkép képeket.
• Előfordulhat, hogy nem tudja elforgatni a más fényképezőgépekkel készített képeket.
• Amikor számítógépen néz képeket, előfordulhat, hogy a képforgatás információt a szoftvertől
függően nem adja vissza.
(Megosztás)
Mozgóképet vág, illetve a mozgóképek szükségtelen részeit törli. Akkor ajánlott e
funkció használata, amikor a belső memória vagy a „Memory Stick Duo” tárkapacitása
nem elegendő, illetve amikor az e-mail üzeneteihez mozgóképeket csatol.
• Vegye figyelembe, hogy az eredeti mozgóképet törli, és azt a sorszámot átugorja. Azt is vegye
figyelembe, hogy a már megvágott fájlokat nem állíthatja vissza.
HU
44
OK
Lásd a következő műveletet.
Visszavon
Visszavonja a szétválasztást.
A műveletről bővebben
t 27. oldal
Példa: Egy 101_0002 sorszámú mozgókép vágása
Ez a fejezet példaként, egy 101_0002 sorszámú mozgókép szétválasztását és törlését
írja le a következő fájl összeállításban.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
A menü használata
1 Az „A” jelenet kivágása.
1
A
B
2
3
101_0002
Megosztás
Az 101_0002-t 101_0004-re és 101_0005-re választja szét.
2 A „B” jelenet kivágása.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Megosztás
Az 101_0005-öt 101_0006-ra és 101_0007-re választja szét.
3 Az „A” és „B” jelenet kivágása, ha azok szükségtelenek.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
B
101_0006
Törlés
Törlés
4 Csak a kívánt jelenetek maradnak meg.
1
3
2
101_0006
HU
45
A műveletről bővebben
t 27. oldal
Művelet
1 Jelenítse meg a szétválasztandó mozgóképet.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a [ ] (Megosztás) menüpontot a vezérlőgomb b/B részével, majd nyomja
meg a z részt.
4 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A mozgókép lejátszása megkezdődik.
5 Nyomja meg a z részt a kívánt vágási pontnál.
60p.
STD
640
Megosztás
Megosztási
pont
10/10
00:00:02
OK
Visszavon
Kilép
• Amikor igazítani akarja a vágási pontot, akkor válassza ki a [c/C] (képkocka hátra/előre)
menüpontot, és igazítson a vágási ponton a b/B segítségével.
• Ha módosítani akarja a vágási pontot, válassza ki a [Visszavon] menüpontot. A mozgókép
lejátszása megkezdődik ismét.
6 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v/V részével, és nyomja meg a z részt.
7 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A mozgóképet megvágta.
• A megvágott mozgóképekhez új fájlsorszámokat rendel, majd azokat a legújabb fájlokként rögzíti
a kiválasztott felvételmappába.
• Nem vághatja meg a következő fajtájú képeket.
– Fényképet
– Vágáshoz nem elég hosszú mozgókép (körülbelül két másodpercnél rövidebb)
– Törlésvédett mozgóképeket (40. oldal)
(Beállítás)
Lásd a 48. oldalt.
HU
46
A műveletről bővebben
t 27. oldal
Kivág
Egy kinagyított képet új fájlként rögzít (t „Először ezt olvassa el” 6. lépése) .
Kivág
Lásd a következő műveletet.
Vissza
Megszakítja a kivágást.
1 Nyomja meg a MENU gombot lejátszási zoom közben, hogy megjelenítse a menüt.
2 Válassza ki a [Kivág] menüpontot a vezérlőgomb B részével, majd nyomja meg a z részt.
A menü használata
3 Válassza ki a képméretet a v/V résszel, majd nyomja meg a z részt.
A képet rögzíti, és az eredeti kép újra megjelenik.
• A kivágott képet a legújabb fájlként rögzíti a kiválasztott felvételmappában, és az eredeti képet
megőrzi.
• A kivágott kép minősége romolhat.
• Nem vághat körbe 3:2 illetve 16:9 méretarányú képméretre.
• Nem vághatja ki a Gyorsellenőrzéssel megjelenített képeket.
HU
47
A beállítás képernyő használata
Beállítás tételek használata
A beállítás képernyő segítségével módosíthatja az alapértelmezett beállításokat.
v/V/b/B gomb
Üzemmód kapcsoló
z gomb
MENU gomb
Vezérlőgomb
1 Kapcsolja be a készüléket.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy megjelenítse a menüt.
3 Nyomja meg a vezérlőgomb B részét, hogy kiválassza a
(Beállítás)
menüpontot.
4 Nyomja meg a vezérlőgomb v/V/b/B
részét, hogy kiválassza a beállítani
kívánt tételt.
2.Beállítás
Fájlsorszám:
USB csatl.:
Videó ki:
OK
Óra beállítás:
Visszavon
A kiválasztott tétel kerete sárgára változik.
5 Nyomja meg a z részt, hogy bevigye
a beállítást.
2.Beállítás
Fájlsorszám:
USB csatl.:
Videó ki:
OK
Visszavon
Óra beállítás:
Hogy kikapcsolja a
(Beállítás) képernyőt, nyomja meg a MENU gombot.
Hogy a
(Beállítás) képernyőről visszatérjen a menühöz, nyomja meg ismételten a
vezérlőgomb b részét.
Hogy megszakítsa a
(Beállítás) beállítását
Válassza ki a [Visszavon] menüpontot, ha az megjelenik, majd nyomja meg a
vezérlőgomb z részét. Ha nem jelenik meg, akkor ismét válassza ki az előző beállítást.
• Ezt a beállítást a fényképezőgép a kikapcsolás után is megőrzi.
HU
48
1
1. Fényképezőgép
Az alapértelmezett beállítást a
A műveletről bővebben
t 48. oldal
jelzés jelöli.
AF ümód
Kiválasztja az automatikus fókusz működési üzemmódját.
Egyszeri (S AF)
Automatikusan beállítja a fókuszt, amikor félig
lenyomva tartja az exponáló gombot. Ez az üzemmód
álló tárgyak felvételéhez hasznos.
Monitor (M AF)
Automatikusan beállítja a fókuszt azelőtt, mielőtt félig
lenyomva tartja az exponáló gombot. Ez lerövidíti a
fókuszáláshoz szükséges időt.
• Az akkumulátor fogyasztása nagyobb mint [Egyszeri]
üzemmódban.
A beállítás képernyő használata
Digitális zoom
Kiválasztja a digitális zoom üzemmódot. A fényképezőgép kinagyítja a képet az optikai
zoom (legfeljebb 3×) segítségével. Amikor a zoom mértéke 3×-osnál nagyobb, akkor a
fényképezőgép vagy az intelligens vagy a precíziós digitális zoomot használja.
Intelligens
(Intelligens zoom)
(
)
A képet szinte torzítás nélkül digitálisan nagyítja ki. Ez
nem elérhető, amikor a képméret [5M]-re vagy [3:2]-re
van állítva.
• Az intelligens zoom legnagyobb zoommértékét a
következő táblázat mutatja.
Precíziós
(Precíziós digitális
zoom) (
)
Minden képméretet legfeljebb a 6×-osára nagyít ki, de a
képminőség romlik.
Ki ( )
Nem használja a digitális zoomot.
Képméret és a legnagyobb zoommérték a intelligens zoom segítségével
Méret
A legnagyobb zoom mérték
3M
Kb. 3,8×
1M
Kb. 6,1×
VGA(E-mail)
Kb. 12×
16:9(HDTV)
Kb. 4,1×
HU
49
A műveletről bővebben
t 48. oldal
• Amikor megnyomja a zoom gombot, akkor a zoommérték kijelzés a következőképpen jelenik meg.
E vonal W felőli oldala az optikai zoom tartomány, és
a T felőli oldala a digitális zoom tartomány
Zoommérték kijelzés
• Az intelligens zoom/precíziós zoom legnagyobb zoommértéke tartalmazza az optikai zoom
mértékét.
• Az AF tartománykereső-keret nem jelenik meg a digitális zoom használatakor. A ,
vagy a
kijelzés villog, és a keret középpontjához közelebb eső tárgyak elsőbbséget élveznek az AF
működésekor.
• Amikor az intelligens zoomot használja, akkor a képernyőn megjelenő kép gyengébb
minőségűnek látszódhat. Azonban ez a jelenség a felvett kép minőségét nem befolyásolja.
Dátum/idő
Kiválasztja hogyan vegye fel a dátumot vagy az időt a képre. Válassza ki, mielőtt
fényképez.
• A dátum és idő nem jelenik meg felvételkészítés közben, helyette a
kijelzés jelenik meg. A
dátum és idő csak lejátszás közben, a képernyő jobb alsó sarkában pirosan jelenik meg.
Nap&idő
Felveszi a dátumot, órát és percet.
Dátum
Felveszi az évet, hónapot és napot.
• A dátumot a kiválasztott formátumban illeszti be.
(t „Először ezt olvassa el” 2. lépése)
Ki
Nem veszi fel a dátumot és időt.
• Nem helyezhet dátumot és időt a mozgóképekre vagy a Több sorozatkép üzemmódban készített
képekre.
• A felvett dátum és idő később nem távolítható el.
Vörösszem cs
Csökkenti a vörösszem hatást, amikor a vakut
használja. Válassza ki, mielőtt fényképez.
Be (
)
Csökkenti a vörösszem hatást.
• A vaku kétszer vagy többször elővillan fényképezés előtt.
Ki
HU
50
Nem használja a Vörösszem csökkentést.
• Mivel körülbelül egy másodpercbe telik amíg a zár kattan, szilárdan tartsa a fényképezőgépet,
hogy megakadályozza a rázkódás hatását. Azt se engedje, hogy a tárgy mozogjon.
• Előfordulhat, hogy a vörösszem csökkentés nem éri el a kívánt hatást az egyéni tulajdonságoktól
és a tárgytávolságtól függően, ha a személy nem látja az elővillanást, illetve egyéb okok miatt.
A műveletről bővebben
t 48. oldal
AF segédfény
Az AF segédfény derítő fényt ad, hogy megkönnyítse a sötét környezetben lévő tárgyra
fókuszálást.
Amíg a fókuszt nem rögzítette, addig az AF segédfény vörös fényt bocsát ki, lehetővé
téve, hogy a fényképezőgép könnyen fókuszáljon, amikor az exponáló gombot félig
lenyomja. Az ON kijelzés ekkor megjelenik.
Auto
Az AF segédfényt használja.
Ki
Az AF segédfényt nem használja.
A beállítás képernyő használata
• Ha az AF segédfény nem éri el a tárgyat megfelelően, vagy a tárgy nem kontrasztos, akkor fókusz
nem állítódik be. (Legfeljebb körülbelül 2,0 m távolság ajánlott.)
• A fókusz beállítható mindaddig, amíg az AF segédfény eléri a tárgyat, még akkor is, ha a fény nem
pontosan a tárgy közepét világítja meg.
• Amikor a Beállított fókusz be van állítva (31. oldal), akkor az AF segédfény nem működik.
• Az AF tartománykereső-keret nem jelenik meg. A ,
vagy a
kijelzés villog, és a keret
középpontjához közelebb eső tárgyak elsőbbséget élveznek az AF működésekor.
• Az AF segédfény nem működik, amikor a Helyszín üzemmód
(Éjszakai),
(Tájkép),
(Nagy zársebesség) vagy
(Tűzijáték) üzemmódja van kiválasztva.
• Az AF segédfény nagyon fényesen világít. Noha veszélytelen, ne nézzen közvetlenül az AF
segédfény forrásba közelről.
Auto.V.nézés
Körülbelül két másodpercig megjeleníti a felvett képet a képernyőn, közvetlenül
fényképezés után.
Be
Az automatikus visszanézést használja.
Ki
Az automatikus visszanézést nem használja.
• Ha ez idő alatt félig lenyomja az exponáló gombot, a felvett kép kijelzése eltűnik, és azonnal
elkészítheti a következő felvételt.
HU
51
2
2. Fényképezőgép
Az alapértelmezett beállítást a
A műveletről bővebben
t 48. oldal
jelzés jelöli.
Kinagy.ikon
Ideiglenesen kinagyítja a beállítás kijelzését, amikor megnyomja a
(Önkioldó) vagy
(Makró) gombot.
HU
52
Be
A kijelzéseket kinagyítja.
Ki
A kijelzéseket nem nagyítja ki.
(Vaku),
Belső memória eszköz
A műveletről bővebben
t 48. oldal
Ez a tétel nem jelenik meg, amikor van „Memory Stick Duo” a fényképezőgépben.
Az alapértelmezett beállítást a
jelzés jelöli.
Formátum
Formattálja a belső memóriát.
• Vegye figyelembe, hogy a formattálás az összes adatot, még a törlésvédett képeket is
visszafordíthatatlanul törli a belső memórián.
OK
Lásd a következő műveletet.
Visszavon
Megszakítja a formattálást.
1 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A „Minden adatot töröl a belső memórián Kész?” üzenet megjelenik.
A beállítás képernyő használata
2 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A formattálást befejezte.
HU
53
Memory Stick eszköz
A műveletről bővebben
t 48. oldal
Ez a tétel csak akkor jelenik meg, amikor van „Memory Stick Duo” a
fényképezőgépben.
Az alapértelmezett beállítást a
jelzés jelöli.
Formátum
Formattálja a „Memory Stick Duo”-t. Egy kereskedelemben kapható „Memory Stick
Duo” már formattált, és azonnal használható.
• Vegye figyelembe, hogy a formattálás az összes adatot, még a törlésvédett képeket is
visszafordíthatatlanul törli a „Memory Stick Duo”-n.
OK
Lásd a következő műveletet.
Visszavon
Megszakítja a formattálást.
1 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
Az „Minden adatot töröl a Memory Sticken Kész?” üzenet megjelenik.
2 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A formattálást befejezte.
FELVmappa lh
A képek rögzítéséhez létrehoz egy mappát a „Memory Stick Duo”-n.
OK
Lásd a következő műveletet.
Visszavon
Megszakítja a mappa létrehozását.
1 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A mappa létrehozás képernyő megjelenik.
60p.
FELVmappa lhoz
FELVmappa létrehozása
102MSDCF
Kész?
OK
Visszavon
2 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A létrehozott új mappa a legnagyobb sorszámnál eggyel nagyobb sorszámot kap, és a
mappa lesz az aktuális felvételmappa.
• A mappáról bővebben a 39 oldalon olvashat.
• Amikor nem hoz létre új mappát, a „101MSDCF” mappába rögzíti a képeket.
• A legnagyobb „999MSDCF” sorszámig hozhat létre mappákat.
• A képeket mindaddig az újonnan létrehozott mappába rögzíti, amíg létre nem hoz vagy ki nem
választ egy másik mappát.
HU
54
A műveletről bővebben
t 48. oldal
• Nem törölhet mappát a fényképezőgéppel. Mappa töröléséhez használjon számítógépet stb.
• Legfeljebb 4 000 képet tárolhat egy mappában. Amikor egy mappa megtelik, a készülék egy új
mappát hoz létre automatikusan.
• További információkért lásd a „Képfájl tárolási célmappák és fájlnevek” című részt (68. oldal).
FELVmappa cs
Módosítja a képek felvételéhez aktuálisan használt mappát.
OK
Lásd a következő műveletet.
Visszavon
Visszavonja a felvételmappa módosítását.
1 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A mappa kiválasztás képernyő megjelenik.
A beállítás képernyő használata
FELVmappa választ.
102
2/2
Mappanév: 102MSDCF
Fájlszám:
0
Létrehozva:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Visszavon
HÁT/KÖV
2 Válassza ki a kívánt mappát a vezérlőgomb b/B részével és az [OK] menüpontot a v
részével, majd nyomja meg a z részt.
• Nem választhatja ki a „100MSDCF” mappát felvételmappának.
• Az felvett képeket nem helyezheti át másik mappába.
Másolás
A belső memórián lévő összes képet a „Memory Stick Duo”-ra másolja.
OK
Lásd a következő műveletet.
Visszavon
Megszakítja a másolást.
1 Helyezzen be egy 32 MB vagy nagyobb tárkapacitású „Memory Stick Duo”-t.
2 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A „Minden adatot átmásol a belső memórián Kész?” üzenet megjelenik.
3 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A másolás megkezdődik.
60p.
Másolás
102_COPY
HU
55
A műveletről bővebben
t 48. oldal
• Egy teljesen feltöltött akkumulátor egységet vagy egy (nem mellékelt) hálózati tápegységet
használjon. Ha kis hátralévő töltéssel rendelkező akkumulátor egység segítségével kísérli meg a
képfájlok másolását, az akkumulátor egység lemerülhet, ezzel másolási hibát, vagy adat károsodás
lehetőségét okozva.
• Egyenként nem másolhat át képeket.
• A belső memórián lévő eredeti képeket még az átmásolás után is megőrzi. Hogy törölje a belső
memória tartalmát, másolás után vegye ki a „Memory Stick Duo”-et, majd hajtsa végre a
[Formátum] parancsot a
(Belső memória eszköz) menüben (53. oldal).
• Nem választhat ki „Memory Stick Duo”-ra másolt mappát.
• Még ha át is másolja az adatokat a
(Nyomtatási sorrend) kijelölést nem másolja át.
HU
56
1
1. Beállítás
Az alapértelmezett beállítást a
A műveletről bővebben
t 48. oldal
jelzés jelöli.
LCD háttérfény
Kiválasztja az LCD háttérvilágítás fényerősségét, amikor akkumulátor egységgel
használja a fényképezőgépet.
Világos
Kivilágosít.
Normál
• A [Világos] kiválasztásával az akkumulátor egység töltése gyorsabban csökken.
Csipogás
A beállítás képernyő használata
A fényképezőgép működtetésekor kiadott hangot választja ki.
Zár
Bekapcsolja az exponálási hangjelzést, ha megnyomja az
exponáló gombot.
Be
Bekapcsolja a sípjelzést/exponálási hangjelzést, ha
megnyomja a vezérlőgombot/exponáló gombot.
Ki
Kikapcsolja a sípjelzést/exponálási hangjelzést.
Nyelv
A menü tételek, figyelmeztetések és üzenetek megjelenítésére használt nyelvet
választja ki.
Inicializál
A beállításokat visszaállítja az alapértelmezett beállításokra.
OK
Lásd a következő műveletet.
Visszavon
Megszakítja a visszaállítást.
1 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
Az „Össz.beáll.inicializál Kész?” üzenet megjelenik.
2 Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
A beállításokat visszaállítja az alapértelmezett beállításokra.
• Gondoskodjon arról, hogy a tápellátás nehogy megszakadjon visszaállítás közben.
HU
57
2
2. Beállítás
Az alapértelmezett beállítást a
A műveletről bővebben
t 48. oldal
jelzés jelöli.
Fájlsorszám
Kiválasztja azt az eljárást, amely segítségével fájlsorszámot rendel a képekhez.
Sorozat
A sorrendben a következő sorszámot rendeli a fájlhoz
még akkor is, ha felvételmappát vagy „Memory Stick
Duo”-t cserél. (Amikor a kicserélt „Memory Stick Duo”
az utoljára hozzárendelt sorszámnál nagyobb sorszámú
fájlt tartalmaz, akkor a legnagyobb sorszámnál eggyel
nagyobb sorszámot rendel hozzá.)
V.állít
0001-től kezd minden egyes mappa váltáskor. (Ha a
felvételmappa már tartalmaz fájlt, a számozás a
legnagyobb sorszámtól kezdődik.)
USB csatl.
A használandó USB üzemmódot választja ki, amikor a fényképezőgépet
számítógéphez vagy PictBridge kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja a többcélú
kivezetés kábelének segítségével.
PictBridge
A fényképezőgépet PictBridge kompatibilis
nyomtatóhoz csatlakoztatja (77. oldal).
PTP
Amikor a [PTP] (képátviteli protokoll) be van állítva, és
a fényképezőgép számítógéphez van csatlakoztatva,
akkor a fényképezőgépen a felvételmappában lévő
képeket átmásolja a számítógépre. (A Windows XP-vel
és a Mac OS X-el kompatibilis.)
Mass Storage
Háttértár (Mass Storage) kapcsolatot hoz létre a
fényképezőgép és a számítógép vagy más USB eszköz
között (64. oldal).
Auto
A fényképezőgép automatikusan felismeri és létrehozza
a kommunikációt a számítógéppel vagy a PictBridge
kompatibilis nyomtatóval (64. és 77. oldal).
• Ha a fényképezőgép és a PictBridge kompatibilis nyomtató
nem csatlakoztatható, amikor [Auto]-ra van állítva, akkor
módosítsa a beállítást [PictBridge]-re.
• Ha a fényképezőgép és a számítógép vagy más USB eszköz
nem csatlakoztatható, amikor [Auto]-ra van állítva, akkor
módosítsa a beállítást [Mass Storage]-ra.
HU
58
A műveletről bővebben
t 48. oldal
Videó ki
A videó jel kimenetet a csatlakoztatott videó készülék TV színrendszerének
megfelelően állítja be. A különböző országok és területek különböző TV színrendszert
használnak. Ha a képeket TV-képernyőn akarja megtekinteni, akkor a 84. oldalon
ellenőrizze annak az országnak vagy területnek a TV színrendszerét, ahol a
fényképezőgépet használja.
NTSC
A videó jel kimenetet NTSC üzemmódra állítja be (pl.:
USA, Japán).
PAL
A videó jel kimenetet PAL üzemmódra állítja be (pl.:
Európa).
A beállítás képernyő használata
Óra beállítás
A dátumot és időt állítja be.
OK
Válassza ki az [OK] menüpontot a vezérlőgomb v
részével, és nyomja meg a z részt. Majd végezze el az
„Állítsa be az órát” című részben leírt műveletet
(t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
Visszavon
Megszakítja az óra beállítását.
HU
59
A számítógépe használata
A Windows rendszerű
számítógépének élvezete
A Macintosh számítógép használatáról
bővebben a „Macintosh
számítógépének használata” (73. oldal)
című részben olvashat.
Képek másolása a számítógépére (62. oldal)
Képek megtekintése a
számítógépén
Előkészület
Az USB meghajtóprogram
telepítése.
• Nincs szükség az USB
meghajtóprogram telepítésére,
amikor Windows XP-t használ.
Képek élvezete a „PicturePackage” segítségével
(71. oldal)
A számítógépére mentett képek
megtekintése
A „PicturePackage”
telepítése (71. oldal).
Képek tárolása CD-R lemezen
Zenés Videó/Diabemutató
készítése
Képek nyomtatása
Videó CD készítése az „ImageMixer” segítségével
(71. oldal)
Videó CD készítése
HU
60
Az „ImageMixer VCD2”-t
automatikusan telepíti,
amikor a „PicturePackage”-t
telepíti.
Ajánlott számítógép
környezet
A következő környezet ajánlott a
fényképezőgéphez csatlakoztatott
számítógéphez.
Ajánlott környezet képek
másolásához
Operációs rendszer (OS) (előre
telepített): Microsoft Windows 98,
Windows 98SE, Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition,
vagy Windows XP Professional
CPU: MMX Pentium 200 MHz vagy
gyorsabb
USB csatlakozó: Szokásos tartozék
Kijelző: 800 × 600 képpont vagy több,
Közepes szín (16-bites szín, 65 000 szín)
vagy több
Ajánlott környezet a
„PicturePackage”/
„ImageMixer VCD2”
használatához
Szoftver: Macromedia Flash Player 6.0
vagy későbbi, Windows Media Player
7.0 vagy későbbi, DirectX 9.0b vagy
későbbi
Hangkártya: 16-bites sztereó hangkártya
hangsugárzókkal
Memória: 64 MB vagy több (128 MB vagy
több ajánlott.)
Megjegyzések a
fényképezőgépének
számítógéphez
csatlakoztatásáról
• A működés nem garantált az összes fent
említett ajánlott számítógép környezethez.
• Ha egyszerre két vagy több USB eszközt
csatlakoztat egyetlen számítógéphez, akkor
a használt USB eszközök típusától függően
előfordulhat, hogy bizonyos eszközök,
beleértve a fényképezőgépét is, nem
működnek.
• USB hub használatakor a működés nem
garantált.
• A fényképezőgép csatlakoztatása a HiSpeed USB (USB 2.0-nak megfelelő)
kompatibilis felület segítségével lehetővé
teszi a fejlett átvitelt (nagysebességű
átvitelt), mivel e fényképezőgép Hi-Speed
USB (USB 2.0-nak megfelelő) kompatibilis.
• Az USB kapcsolatnak három módja van,
amikor számítógépet csatlakoztat, [Auto]
(alapértelmezett beállítás) [Mass Storage] és
[PTP] üzemmód. Ez a szakasz az [Auto] és a
[Mass Storage] üzemmódot írja le példaként.
A [PTP]-ről bővebben az 58. oldalon
olvashat.
• Amikor a számítógépe visszaáll a
felfüggesztés vagy alvás üzemmódból,
előfordulhat, hogy a fényképezőgépe és a
számítógépe közötti kommunikáció
ugyanakkor nem áll helyre.
A számítógépe használata
• A működés nem biztosítható a fent leírt
operációs rendszerek frissítésén alapuló
környezetben, illetve több-betöltéses
környezetben.
• Az „ImageMixer VCD2” használatához
800 MHz-es vagy gyorsabb Pentium III CPU
ajánlott.
• E szoftver kompatibilis a DirectX
technológiával. „DirectX” telepítendő a
használathoz.
• Azért, hogy CD-R-eket írjon, egy különálló
szoftver alkalmazás szükséges a rögzítő
eszköz működtetéséhez.
Merevlemez: A telepítéshez szükséges
lemez tárhely—körülbelül 500 MB
Kijelző: Videokártya (Direct Draw
meghajtóprogram kompatibilis) 4 MB
VRAM
• Zenei videó/Diabemutatók automatikus
létrehozásához (71. oldal), 500 MHz-es vagy
gyorsabb Pentium III CPU szükséges.
HU
61
Képek másolása a számítógépére
Ez a fejezet példaként, egy Windowsos
számítógép használatához szükséges
eljárást ír le.
A következőképpen másolhatja át a
képeket a fényképezőgépről a
számítógépére.
„Memory Stick” nyílással
rendelkező számítógéphez
Vegye ki a „Memory Stick Duo”-t a
fényképezőgépből, és helyezze a
Memory Stick Duo adapterbe. Helyezze
a Memory Stick Duo adaptert a
számítógépbe, és másolja át a képeket.
„Memory Stick” nyílással nem
rendelkező számítógéphez
Hogy képeket másoljon, kövesse az 1. –
5. szakaszt a 62.– 67. oldalon.
• Ebben a szakaszban ábrázolt képernyő
kijelzők, a képek „Memory Stick Duo”-ról
másolására példák.
1. szakasz: Az USB
meghajtóprogram
telepítése
• A meghajtóprogram egy olyan szoftver,
amely lehetővé teszi, hogy a számítógéphez
csatlakoztatott készülék megfelelően
működjön.
• Amikor Windows XP-t használ, akkor,
kezdje a 2. szakasztól.
• Amikor a „PicturePackage” már telepítve
van, akkor kezdje a 2. szakasztól.
MEGJEGYZÉS: Ekkor ne
csatlakoztassa a
fényképezőgépet a
számítógéphez.
HU
62
1 Állítsa le az összes
használatban lévő szoftver
alkalmazást.
• A Windows 2000-ben
adminisztrátorként (feljogosított
adminisztrátorok) jelentkezzen be.
2 Helyezze be a CD-ROM-ot a
számítógépbe, majd kattintson
az [USB Driver]-ra, amikor a
telepítés menüképernyője
megjelenik.
Az „InstallShield Wizard” (Telepítés
varázsló) képernyő megjelenik.
• Ha a menüképernyő nem jelenik meg,
akkor kattintson kétszer a
(My
Computer) t
(PICTUREPACKAGE) ikonra.
3 Kattintson a [Next]-re.
Az USB meghajtóprogram telepítése
megkezdődik. Amikor a telepítés
befejeződik, akkor a képernyő
tájékoztatja a befejezésről.
4 Kattintson a [Yes, I want to
restart my computer now] (Igen,
most kívánom újraindítani a
számítógépet) előtt lévő
választókapcsolóra, hogy
kijelölje, majd kattintson a
[Finish]-re.
1
2
Vegye ki a CD-ROM-ot, amikor a
telepítés befejeződött.
2. szakasz: A
fényképezőgép és a
számítógép előkészítése
• Amikor kevés hátralévő töltéssel
rendelkező akkumulátor egység
segítségével másol képeket, akkor a
másolás meghiúsulhat, illetve a képadat
megsérülhet, ha az akkumulátor túl
korán lemerül.
A számítógépe használata
A számítógépe újraindul. Most
létrehozhatja az USB kapcsolatot.
3 Kapcsolja az üzemmód
kapcsolót
állásba, majd
kapcsolja be a fényképezőgépet
és a számítógépet.
1 Helyezzen be egy rögzített
képeket tartalmazó „Memory
Stick Duo”-t a
fényképezőgépbe.
• Amikor a belső memórián lévő képeket
másolja át, akkor ez a lépés szükségtelen.
2 Helyezzen be megfelelően
feltöltött akkumulátor egységet
a fényképezőgépbe, vagy a
hálózati tápegységgel (nem
mellékelt) csatlakoztassa a
fényképezőgépet egy fali
konnektorhoz.
HU
63
3. szakasz: A
fényképezőgép és a
számítógépe
csatlakoztatása
„USB ümód Mass Storage” megjelenik a
fényképezőgép képernyőjén.
USB ümód
Mass Storage
Memory Stick
Kapcsolja be a
MENU
-t
Memóriahasználat
kijelzések*
Amikor az USB kapcsolat először jön
létre, a számítógépe automatikusan
lefuttat egy programot a fényképezőgép
felismeréséhez. Várjon egy kicsit.
2 A multicsatlakozóaljzathoz
1 USB csatlakozóhoz
Többcélú
kivezetés kábele
(mellékelt)
* Kommunikáció közben a memóriahasználat
kijelzések pirosra változnak. Addig ne
működtesse a számítógépet, amíg a
kijelzések fehérre nem változnak.
• Ha az „USB ümód Mass Storage” nem
jelenik meg, akkor állítsa az [USB csatl.]
menüpontot [Mass Storage]-ra (58. oldal).
4.-A szakasz: Képek
másolása számítógépre
• A mellékelt többcélú kivezetés
kábelének kapcsolóját kapcsolja
„CAMERA” állásba.
CAMERA TV
DISP SEL
• Windows 98/98SE/2000/Me esetén kövesse a
„4.-B szakasz: Képek másolása
számítógépre” című részben leírt műveletet
a 66. oldalon.
• Amikor Windows XP rendszernél a varázsló
képernyő nem jelenik meg automatikusan,
akkor kövesse a „4.-B szakasz: Képek
másolása számítógépre” című részben leírt
műveletet a 66. oldalon.
Ez a szakasz a képek „My Documents”
mappába másolását írja le példaként.
• Windows XP esetén, az automatikus
lejátszás varázsló megjelenik az asztalon.
HU
64
1 Az USB kapcsolat létrehozása
után a 3. szakaszban kattintson
a [Copy pictures to a folder on
my computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard]-ra
(Képek másolása a számítógép
egyik mappájába (Microsoft
scanner és fényképezőgép
varázsló)) t [OK]-ra, amint a
varázsló képernyő
automatikusan megjelenik az
asztalon.
jelölőnégyzetére, hogy
eltávolítsa az ellenőrző jelölést,
így azokat nem másolja át, majd
kattintson a [Next]-re.
1
2
Az „Picture Name and Destination”
(Képnév és Célmappa) képernyő
megjelenik.
A számítógépe használata
1
3 Kattintson a nem kívánt képek
4 Válasszon ki egy nevet és
2
A „Scanner and Camera Wizard”
(Kereső és Kamera Varázsló)
képernyő megjelenik.
célmappát a képeinek, majd
kattintson a [Next]-re.
1
2 Kattintson a [Next]-re.
A fényképezőgép „Memory Stick
Duo”-jára mentett képek
megjelennek.
• Ha nem helyezett be „Memory Stick
Duo”-t, akkor a belső memórián lévő
képek jelennek meg.
2
A képmásolás megkezdődik. Amikor
a másolást befejezte, az „Other
Options” (Egyéb opciók) képernyő
megjelenik.
• Ez a szakasz a képek „My Documents”
mappába másolását írja le példaként.
HU
65
5 Kattintson a [Nothing. I'm
finished working with these
pictures] (Semmit. Befejeztem a
munkát e képekkel) előtt lévő
választókapcsolóra, hogy
kijelölje, majd kattintson a
[Next]-re.
1 Kattintson kétszer a [My
Computer] t [Removable Disk]
t [DCIM] ikonra.
1
2
A „Completing the Scanner and
Camera Wizard” (Kereső és Kamera
Varázsló befejezése) képernyő
megjelenik.
6 Kattintson a [Finish]-re.
A varázslóképernyő bezáródik.
• További képek másolásához húzza ki a
többcélú kivezetés kábelét (68. oldal).
Majd kövesse a „3. szakasz: A
fényképezőgép és a számítógépe
csatlakoztatása” című részben leírt
műveletet a 64. oldalon.
• Ha a „Removable Disk” ikon nem
jelenik meg, lásd a 92. oldalt.
2 Kattintson kétszer arra a
mappára, ahol a másolni kívánt
képfájlokat tárolja.
Majd a jobb egérgombbal
kattintson egy képfájlra, hogy
megjelenítse a menüt, majd
kattintson a [Copy]-ra.
1
2
4.-B szakasz: Képek
másolása számítógépre
• Windows XP rendszernél, kövesse a „4.-A
szakasz: Képek másolása számítógépre”
című részben leírt műveletet a 64. oldalon.
Ez a szakasz a képek „My Documents”
mappába másolását írja le példaként.
HU
66
3 Kattintson kétszer a [My
Documents] mappára. Majd,
jobb egérgombbal kattintson a
„My Documents” ablakra, hogy
megjelenítse a menüt, és
kattintson a [Paste]-ra.
5. szakasz: Képek
megtekintése a
számítógépén
E szakasz a „My Documents” mappába
másolt képek megtekintéséhez
szükséges műveletet írja le.
1 Kattintson a [Start] t [My
Documents] ikonra.
1
2
2
• Amikor a célmappa már tartalmaz a
másolandó fájllal azonos elnevezésű
fájlt, akkor a felülírás megerősítését kérő
párbeszédablak megjelenik. Amikor
felülírja a létező képet az újjal, az eredeti
fájl adatot törli. A képfájl számítógépre
másolásához felülírás nélkül, módosítsa
a fájlnevet egy másik névre, majd
másolja át a képfájlt. Azonban vegye
figyelembe, hogy ha módosítja a
fájlnevet (70. oldal), akkor előfordulhat,
hogy a fényképezőgépével nem tudja
lejátszani azt a képet.
A számítógépe használata
A képfájlokat átmásolja a „My
Documents” mappába.
1
A „My Documents” mappa tartalma
megjelenik.
• Ha nem Windows XP-t használ, akkor
kattintson kétszer [My Documents]-re az
asztalon.
2 Kattintson kétszer a kívánt
képfájlra.
A kép megjelenik.
HU
67
Az USB kapcsolat törlése
Végezze el az alább felsorolt
műveleteket, mielőtt:
• Kihúzza a többcélú kivezetés kábelét
• Kiveszi a „Memory Stick Duo”-t
• Egy „Memory Stick Duo”-t behelyez a
fényképezőgépbe a belső memóriáról
készült másolás után
• Kikapcsolja a fényképezőgépet
Képfájl tárolási
célmappák és fájlnevek
A fényképezőgépével rögzített
képfájlok a „Memory Stick Duo”-n lévő
mappák szerint vannak csoportosítva.
Példa: mappák megtekintése
Windows XP-n
x Windows 2000/Me/XP
rendszerhez
1 Kattintson kétszer a feladattálcán lévő
ikonra.
Kattintson kétszer ide
A
2 Kattintson a
[Stop]-ra.
(Sony DSC) t
3 Hagyja jóvá az eszközt a megerősítést
kérő párbeszédablakban, majd
kattintson az [OK]-ra.
4 Kattintson a [OK]-ra.
Az eszköz le van választva.
• A 4. lépés Windows XP rendszernél
szükségtelen.
x Windows 98/98SE
rendszerhez
Ellenőrizze, hogy a képernyőn a
memóriahasználat kijelzések (64. oldal)
fehérek-e. Ha a memóriahasználat
kijelzések fehérre változtak, akkor az
eszköz le van választva a számítógépről.
B
C
A Mappa létrehozási funkcióval nem
rendelkező fényképezőgép segítségével
rögzített kép adatokat tartalmazó
mappa
B E fényképezőgép segítségével rögzített
kép adatokat tartalmazó mappa
Amikor nem hozott létre új mappákat,
akkor a következő mappák láthatók:
– „Memory Stick Duo”; csak a „101MSDCF”
– Belsõ memória; csak a „101_SONY”
C Mappa létrehozási funkcióval nem
rendelkező fényképezőgép segítségével
rögzített mozgókép adatokat stb.
tartalmazó mappa
HU
68
• Nem rögzíthet képeket a „100MSDCF”
mappába. E mappákban lévő képek
kizárólag megtekintésre alkalmasak.
• Nem rögzíthet/játszhat le képeket az
„MSSONY” mappában.
• A képfájlok a következőképpen vannak
elnevezve. A ssss karakter helyen 0001
és 9999 közötti tetszőleges szám állhat. A
mozgókép üzemmódban rögzített
mozgóképfájl és a hozzá tartozó
indexképfájl nevének a numerikus része
azonos.
– Fényképfájlok: DSC0ssss.JPG
– Mozgóképfájlok: MOV0ssss.MPG
– Indexképfájlok, amelyeket akkor rögzít,
amikor mozgóképeket vesz fel:
MOV0ssss.THM
• A mappákról további információkat a 39. és
az 54. oldalon olvashat.
A számítógépe használata
HU
69
Számítógépen tárolt képfájlok megtekintése a
fényképezőgépével (egy „Memory Stick Duo” segítségével)
Ez a fejezet példaként, egy Windowsos
számítógép használatához szükséges
eljárást ír le.
Amikor egy képfájlt számítógépre
másolt, az már nem marad a „Memory
Stick Duo”-n, akkor tekintheti meg azt a
képet ismét a fényképezőgépén, ha a
számítógépen lévő képfájlt a „Memory
Stick Duo”-ra másolja.
• Az 1. lépés nem szükséges, ha a
fényképezőgépével beállított fájlnevet nem
módosította.
• A képmérettől függően előfordulhat, hogy
nem tud bizonyos képeket lejátszani.
• A lejátszás a fényképezőgépén nem
garantálható, ha egy képfájlt már
feldolgozott számítógéppel, illetve ha a
képfájlt más típusú fényképezőgép
segítségével rögzítették.
• Ha nincs mappa, először hozzon létre egy
mappát a fényképezőgépével (54. oldal),
majd másolja át a képfájlt.
1 Kattintson a jobb egérgombbal
a képfájlra, majd kattintson a
[Rename]-re. Módosítsa a
fájlnevet „DSC0ssss”
fájlnévre.
Írjon be egy 0001 és 9999 közötti
számot a ssss karakter helyekre.
1
2
• Ha a felülírás megerősítését kérő
párbeszédablak megjelenik, írjon be egy
eltérő számot.
HU
70
• A számítógép beállításától függően a
kiterjesztés is megjelenhet. A fényképek
kiterjesztése JPG, a mozgóképeké pedig
MPG. Ne módosítsa a kiterjesztést.
2 Másolja át a következő
sorrendben a „Memory Stick
Duo” mappába a képfájlt.
1Kattintson a jobb egérgombbal a
képfájlra, majd kattintson a
[Copy]-ra.
2Kattintson kétszer a [Removable
Disk] vagy a [Sony MemoryStick]
ikonra a [My Computer]-ben.
3Jobb egérgombbal kattintson a
[sssMSDCF] mappára a [DCIM]
mappában, majd kattintson a
[Paste]-ra.
• A sss karakter helyen 100 és 999
közötti tetszőleges szám állhat.
A mellékelt szoftver használata
Ez a fejezet példaként, egy Windowsos
számítógép használatához szükséges
eljárást ír le.
A mellékelt szoftver
áttekintése
A mellékelt CD-ROM két szoftver
alkalmazást tartalmaz: „PicturePackage”
és „ImageMixer”.
PicturePackage
A
B
C
D
A szoftver telepítése
A következő művelet segítségével
telepítheti a „PicturePackage” és az
„ImageMixer VCD2” szoftvert.
• Ha még nem telepítette az USB
meghajtóprogramot (62. oldal), akkor ne
csatlakoztassa a fényképezőgépet a
számítógéphez a „PicturePackage” szoftver
telepítése előtt (kivéve a Windows XP-t).
• Windows 2000/XP-ben rendszergazdaként
jelentkezzen be.
• Amikor a „PicturePackage”-t telepíti, akkor
az USB meghajtóprogramot automatikusan
telepíti.
1 Kapcsolja be a számítógépét, és
A számítógépe használata
helyezze be a (mellékelt) CDROM-ot a CD-ROM meghajtóba.
A telepítési menü képernyő
megjelenik.
Mire használhatja:
A Burning Video CD (Videó CD írása)
Az „ImageMixer VCD2” képernyő
megjelenik.
B Music Video/Slideshow Producer
(Zenés Videó/Diabemutató készítése)
C Save the images on CD-R (Képek
tárolása CD-R lemezen)
D Viewing video and pictures on PC
(Videó és fényképek megtekintése a
PC-n)
• Ha nem jelenik meg, akkor kattintson
kétszer a
(My Computer) t
(PICTUREPACKAGE) ikonra.
2 Kattintson a [PicturePackage]-ra.
A „Choose Setup Language”
(Válassza ki a Beállítás nyelvet)
képernyő megjelenik.
A funkciók elindítása:
Kattintson az A-D pontok egyikére,
majd kattintson a gombra a képernyő
jobb alsó részén.
HU
71
3 Válassza ki a kívánt nyelvet, majd
kattintson a [Next]-re kétszer.
Ez a szakasz az angol-nyelvű
képernyőt írja le.
A „License Agreement”
(Licencszerződés) képernyő
megjelenik.
Olvassa el figyelmesen a szerződést.
Ha elfogadja a szerződés feltételeit,
akkor kattintson az [I accept the
terms of the license agreement]
(Elfogadom a Licencszerződés
feltételeit) előtt lévő
választókapcsolóra, majd kattintson
a [Next]-re.
4 Kövesse a képernyőn lévő
utasításokat, hogy befejezze a
telepítést.
• Az „ImageMixer VCD2”-t és a
„DirectX”-et telepíti, ha még azokat
nem telepítette.
• Amikor az újraindítás megerősítését
kérő párbeszédablak megjelenik, akkor a
képernyőn lévő utasításokat követve
indítsa újra a számítógépet.
5 Vegye ki a CD-ROM-ot, amint a
„PicturePackage Menu”
(PicturePackage menü) és a
„PicturePackage destination
Folder” (PicturePackage
célmappa) parancsikonja
megjelenik a telepítés után.
HU
72
Hogy elindítsa a szoftvert
• Kattintson kétszer a „PicturePackage
Menu” ikonra az asztalon.
A szoftver használatával
kapcsolatos információért
Kattintson a [?]-re az egyes képernyők
jobb felső sarkában, hogy megjelenítse
az on-line súgót.
A „PicturePackage”/„ImageMixer
VCD2” műszaki támogatását a
Pixela User Support Center adja.
További segítségért tanulmányozza
a szórólapot a mellékelt CD-ROM
csomagban.
Macintosh számítógépének
használata
A (mellékelt) „ImageMixer VCD2”
segítségével átmásolhatja a képeket a
számítógépére, és videó CD-t készíthet.
Ajánlott számítógép
környezet
Ajánlott környezet képek
másolásához
Operációs rendszer (OS) (előre
telepített): Mac OS 9.1, 9.2 vagy Mac
OS X (v10.0 vagy későbbi)
USB csatlakozó: Szokásos tartozék
Ajánlott környezet az
„ImageMixer VCD2”
használatához
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
Power Mac G3/G4/G5 sorozat, Mac
mini
Memória: 128 MB vagy több (256 MB
vagy több ajánlott.)
Merevlemez: A telepítéshez szükséges
lemez tárhely—körülbelül 250 MB
Kijelző: 1024 × 768 képpont vagy több,
32 000 szín vagy több
• Előre telepített QuickTime 4 vagy újabb.
(QuickTime 5 vagy újabb ajánlott.)
Megjegyzések a
fényképezőgépének
számítógéphez
csatlakoztatásáról
• A működés nem garantált az összes fent
említett ajánlott számítógép környezetben.
• Ha két vagy több USB eszközt csatlakoztat
egyszerre egyetlen számítógéphez, akkor a
használt USB eszközök típusától függően
előfordulhat, hogy bizonyos eszközök,
beleértve a fényképezőgépet is, nem
működnek.
• USB hub használatakor a működés nem
garantált.
Képek másolása és
megtekintése
számítógépen
A számítógépe használata
Operációs rendszer (OS) (előre
telepített): Mac OS X (v10.1.5 vagy
későbbi)
• A fényképezőgép csatlakoztatása a HiSpeed USB (USB 2.0-nak megfelelő)
kompatibilis felület segítségével lehetővé
teszi a fejlett átvitelt (nagysebességű
átvitelt), mivel e fényképezőgép Hi-Speed
USB (USB 2.0-nak megfelelő) kompatibilis.
• Az USB kapcsolatnak három módja van,
amikor számítógépet csatlakoztat, [Auto]
(alapértelmezett beállítás) [Mass Storage] és
[PTP] üzemmód. Ez a szakasz az [Auto] és a
[Mass Storage] üzemmódot írja le példaként.
A [PTP]-ről bővebben az 58. oldalon
olvashat.
• Amikor a számítógépe visszaáll a
felfüggesztés vagy alvás üzemmódból,
előfordulhat hogy a fényképezőgépe és a
számítógépe közötti kommunikáció
ugyanakkor nem áll helyre.
1 Készítse elő a fényképezőgépet
és a Macintosh számítógépet.
Végezze el ugyanazt a műveletet,
mint ahogy az a „2. szakasz: A
fényképezőgép és a számítógép
előkészítése” című részben le van
írva a 63. oldalon.
2 Csatlakoztassa a többcélú
kivezetés kábelét.
Végezze el ugyanazt a műveletet,
mint ahogy az a „3. szakasz: A
fényképezőgép és a számítógépe
csatlakoztatása” című részben le van
írva a 64. oldalon.
HU
73
3 Másolja át a képfájlokat a
Macintosh számítógépre.
Videó CD készítése az
„ImageMixer VCD2”
segítségével
1Kattintson kétszer az újonnan
felismert ikonra t [DCIM]-re t a
mappára, ahol a másolni kívánt
képeket tárolja.
2Húzza a képfájlokat a merevlemez
ikonjára és engedje el.
A képfájlokat a merevlemezre
másolja.
• A képek tárolási helyéről és a
fájlnevekről bővebben a 68. oldalon
olvashat.
4 Tekintse meg a képeket a
számítógépen.
Kattintson kétszer a merevlemez
ikonra t a kívánt képfájlra az
átmásolt fájlokat tartalmazó
mappában, hogy megnyissa azt a
képfájlt.
Az USB kapcsolat törlése
Végezze el az alább felsorolt
műveleteket, mielőtt:
• Kihúzza a többcélú kivezetés kábelét
• Kiveszi a „Memory Stick Duo”-t
• Egy „Memory Stick Duo”-t behelyez a
fényképezőgépbe a belső memóriáról
készült másolás után
• Kikapcsolja a fényképezőgépet
Húzza a meghajtó ikonját
vagy a „Memory Stick Duo”
ikonját a „Lomtár” ikonra, és
engedje el.
A fényképezőgép le van választva a
számítógépről.
• Mac OS X v10.0 használatakor a
számítógépe kikapcsolása után végezze el a
fenti műveletet.
HU
74
• Készíthet egy olyan képfájlt, amely
kompatibilis a videó CD készítő funkcióval.
Ahhoz, hogy videó CD formátumba mentse
az adatot CD-R-re, a Roxio (nem mellékelt)
Toast alkalmazására van szüksége.
Hogy telepítse az
„ImageMixer VCD2”-t
• Zárjon be minden más szoftver alkalmazást,
mielőtt az „ImageMixer VCD2”-t telepíti.
• Az ajánlott képernyő beállítás: 1024 × 768
képpont vagy több, és 32 000 szín vagy több.
1 Kapcsolja be a Macintosh
számítógépét, és helyezze be a
(mellékelt) CD-ROM-ot a CD-ROM
meghajtóba.
2 Kattintson kétszer a CD-ROM ikonra.
3 Másolja át a [MAC] mappában lévő
[IMXINST.SIT] fájlt a merevlemez
ikonra.
4 Kattintson kétszer a mappába bemásolt
[IMXINST.SIT] fájlra.
5 Kattintson kétszer a kicsomagolt
[ImageMixer VCD2_Install] fájlra.
6 A felhasználói információs képernyő
megjelenése után írja be a kívánt nevet
és jelszót.
A szoftver telepítése megkezdődik.
Hogy elindítsa az
„ImageMixer VCD2”-t
Nyissa meg az [ImageMixer]-t az
[Application]-ben, majd kattintson
kétszer az [ImageMixer VCD2]-re.
A szoftver használatával
kapcsolatos információért
Kattintson a [?]-re az egyes képernyők
jobb felső sarkában, hogy megjelenítse
az on-line súgót.
Az „ImageMixer VCD2” műszaki
támogatását a Pixela User Support
Center adja. További segítségért
tanulmányozza a szórólapot a
mellékelt CD-ROM csomagban.
A számítógépe használata
HU
75
Fényképek nyomtatása
Fényképek kinyomtatása
Amikor [16:9(HDTV)] üzemmódban
készített képeket nyomtat, akkor
előfordulhat, hogy mindkét szélét levágja,
úgyhogy nyomtatás előtt ne felejtse el
ellenőrizni (94. oldal).
Nyomtatás közvetlenül, egy PictBridge kompatibilis nyomtató
segítségével (77. oldal)
Kinyomtathat képeket úgy, hogy a fényképezőgépet
közvetlenül egy PictBridge kompatibilis nyomtatóhoz
csatlakoztatja.
Nyomtatás közvetlenül, egy „Memory Stick” kompatibilis nyomtató
segítségével
Kinyomtathat képeket egy „Memory Stick” kompatibilis
nyomtatóval.
Bővebben lásd a nyomtatóval mellékelt kezelési útmutatóban.
Nyomtatás számítógép segítségével
A mellékelt „PicturePackage” szoftver segítségével
átmásolhat képeket számítógépre, és kinyomtathatja a
képeket.
Nyomtatás szaküzletben (81. oldal)
Elviheti a fényképezőgépével készített képeket tartalmazó
„Memory Stick Duo”-t egy fotó nyomtatással foglalkozó
szaküzletbe. Előre tehet
(Nyomtatási sorrend) kijelölést
azokra a képekre, amelyeket ki akar nyomtatni.
HU
76
Képek nyomtatása közvetlenül, egy PictBridge
kompatibilis nyomtató segítségével
Ha nincs számítógépe, még akkor is
kinyomtathatja a fényképezőgépe
segítségével készített képeket úgy, hogy
a fényképezőgépet közvetlenül egy
PictBridge kompatibilis nyomtatóhoz
csatlakoztatja.
• A „PictBridge” a CIPA szabványon alapszik.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Egyképes üzemmódban
1. szakasz: A fényképezőgép
előkészítése
Készítse elő a fényképezőgépet, hogy a
többcélú kivezetés kábelével
csatlakoztassa a nyomtatóhoz. Amikor
olyan nyomtatóhoz csatlakoztatja a
fényképezőgépet, amelyet felismer
amikor az [USB csatl.] [Auto]-ra van
állítva, akkor az 1. szakasz szükségtelen.
Index gomb
Egyetlen képet nyomtathat ki egy
nyomtató papírra.
MENU gomb
Vezérlőgomb
Több képet nyomtathat ki csökkentett
méretben egy nyomtató papírra. Akár
ugyanazon képek (1), vagy különböző
képek (2) sorozatát is kinyomtathatja.
1
Fényképek nyomtatása
Index üzemmódban
• Ajánlott, hogy egy teljesen feltöltött
akkumulátor egységet, vagy egy (nem
mellékelt) hálózati tápegységet használjon,
nehogy nyomtatás közben a készülék
kikapcsoljon.
1 Nyomja meg a MENU gombot,
hogy megjelenítse a menüt.
2
2 Nyomja meg a vezérlőgomb B
részét, hogy kiválassza a
(Beállítás) menüpontot.
• A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy
az index nyomat funkció nem vehető
igénybe.
• Egy indexképként kinyomtatható képek
mennyisége a nyomtatótól függően eltérő.
• Nem nyomtathat mozgóképeket.
• Ha a
kijelzés körülbelül 5 másodpercig
villog a fényképezőgép képernyőjén
(hibaüzenet), akkor ellenőrizze a
csatlakoztatott nyomtatót.
3 Válassza ki a [
] (2. Beállítás)
menüpontot a V résszel, majd
válassza ki az [USB csatl.]
menüpontot a v/V/B résszel.
2
HU
77
4 Válassza ki a [PictBridge]
• A mellékelt többcélú kivezetés kábelének
kapcsolóját kapcsolja „CAMERA” állásba.
menüpontot a B/v résszel, majd
nyomja meg a z részt.
CAMERA TV
2.Beállítás
Fájlsorszám:
PictBridge
USB csatl.:
PTP
Mass Storage
Videó ki:
Auto
Óra beállítás:
Az USB üzemmód be van állítva.
DISP SEL
Kapcsolja be a fényképezőgépét
és a nyomtatót.
A kapcsolat létrejötte után a
kijelzés megjelenik.
2. szakasz: A fényképezőgép
csatlakoztatása a
nyomtatóhoz
Csatlakoztassa a fényképezőgépén
lévő multi-csatlakozóaljzatot és a
nyomtatón lévő USB aljzatot a
mellékelt többcélú kivezetés
kábelével.
Nyomtatás
Itt minden
DPOFkép
Választ
E kép
Visszavon
A fényképezőgép lejátszási üzemmódba
lép, majd a képernyőn megjelenik egy
kép és a nyomtatási menü.
3. szakasz: Nyomtatás
2 A multicsatlakozóaljzathoz
Attól függetlenül, hogy az üzemmód
kapcsoló mire van állítva, a nyomtatási
menü megjelenik, amikor a 2. szakaszt
befejezi.
1 Válassza ki a kívánt nyomtatási
módot a vezérlőgomb v/V
részével, majd nyomja meg a z
részt.
1 Az USB
aljzathoz
Többcélú kivezetés
kábele (mellékelt)
[Itt minden]
Kinyomtatja a mappában lévő összes
képet.
[DPOFkép]
Az összes
(Nyomtatási sorrend)
kijelölésű (81. oldal) képet
kinyomtatja a megjelenített képtől
függetlenül.
HU
78
[Választ]
Kiválasztja a képeket, és az összes
kiválasztott képet kinyomtatja.
1Válassza ki a kinyomtatni kívánt
képet a b/B résszel, majd nyomja
meg a z részt.
A
kijelzés megjelenik a
kiválasztott képen.
• Hogy más képeket válasszon ki,
ismételje meg ezt a műveletet.
2Válassza ki a [Nyomtatás]
menüpontot a vezérlőgomb V
részével, majd nyomja meg a z részt.
[E kép]
A megjelenített képet nyomtatja ki.
• Ha az [E kép] menüpontot választja ki,
és az [Index] menüpontot [Be]-re állítja a
2. lépésben, akkor ugyanazon képek
sorozatát nyomtathatja ki indexképként.
beállításokat a vezérlőgomb
v/V/b/B részével.
Nyomtatás
Index
Ki
Méret
Alapertek
Dátum
Ki
Mennyiség
1
Kilép
OK
[Mennyiség]
Amikor az [Index] menüpont [Ki]-re
van állítva:
Válassza ki a kinyomtatni kívánt kép
lapjainak számát. A képet egyetlen
képként nyomtatja ki.
Amikor az [Index] menüpont
[Be]-ra van állítva:
Válassza ki az indexképként
kinyomtatni kívánt képek
sorozatának a számát. Ha az [E kép]
menüpontot választotta ki az 1.
lépésben, akkor válassza ki az
indexképként egy lapra, egymás
mellé kinyomtatni kívánt ugyanazon
képek számát.
Fényképek nyomtatása
2 Válassza ki a nyomtatási
• Amikor a [Dátum] menüpontot választja
ki, akkor a dátumot a kiválasztott
formátumban illeszti be (t „Először ezt
olvassa el” 2. lépése ). A nyomtatótól
függően előfordulhat, hogy ez a funkció
nem vehető igénybe.
• A képek mennyiségétől függően
előfordulhat, hogy a tervezett számú kép
nem fér rá egyetlen lapra.
3 Válassza ki az [OK] menüpontot
a vezérlőgomb V/B részével,
majd nyomja meg a z részét.
A képet kinyomtatja.
[Index]
Válassza ki a [Be] menüpontot, hogy
indexképként nyomtasson.
• Ne húzza ki a többcélú kivezetés kábelét,
miközben a
(Ne húzza ki a
többcélú kivezetés kábelét) kijelzés
megjelenik a képernyőn.
[Méret]
Válassza ki a nyomtató papír
méretét.
kijelzés
Nyomtatás
2/3
[Dátum]
Válassza ki a [Nap&idő] vagy a
[Dátum] menüpontot, hogy dátumot
és időt illesszen a képekre.
Kilép
HU
79
Más képek nyomtatása
[Választ]
A 3. lépés után válassza ki a [Választ]
menüpontot és a kívánt képet a
vezérlőgomb v/V részével, majd
folytassa az 1. lépéstől.
Kiválasztja a képeket, és az összes
kiválasztott képet kinyomtatja.
Válassza ki a kinyomtatni kívánt képet a
v/V/b/B résszel, majd nyomja meg a z
részt, hogy megjelenítse a
kijelölést.
(Ismételje meg ezt a műveletet, hogy
más képeket válasszon ki.) Majd
nyomja meg a MENU gombot.
Képek kinyomtatása az
indexképernyőn
Végezze el az „1. szakasz: A
fényképezőgép előkészítése” (77. oldal)
és „2. szakasz: A fényképezőgép
csatlakoztatása a nyomtatóhoz”
(78. oldal) című részt, majd folytassa a
következőkkel.
Amikor a fényképezőgépet
nyomtatóhoz csatlakoztatja, akkor a
nyomtatási menü megjelenik. Válassza
ki a [Visszavon] menüpontot, hogy
kikapcsolja a nyomtatási menüt, majd
folytassa a következőkkel.
1 Nyomja meg az
-et (Index).
Az indexképernyő megjelenik.
2 Nyomja meg a MENU gombot, hogy
megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a [ ] (Nyomtatás)
menüpontot a vezérlőgomb B részével,
majd nyomja meg a z részt.
4 Válassza ki a kívánt nyomtatási módot a
vezérlőgomb v/V részével, majd
nyomja meg a z részt.
Nyomtatás
Itt minden
DPOFkép
Választ
Visszavon
HU
80
[DPOFkép]
Az összes
(Nyomtatási sorrend)
kijelölésű képet kinyomtatja a
megjelenített képtől függetlenül.
[Itt minden]
Kinyomtatja a mappában lévő összes
képet.
5 Végezze el a „3. szakasz: Nyomtatás”
(78. oldal) 2. és 3. lépését.
Nyomtatás szaküzletben
Elviheti a fényképezőgépével készített
képeket tartalmazó „Memory Stick
Duo”-t egy fotó nyomtatással foglalkozó
szaküzletbe. Feltéve, hogy a szaküzlet
támogatja a DPOF-fel kompatibilis fotó
nyomtatási szolgáltatást, előre tehet
(Nyomtatási sorrend) kijelölést a
képekre azért, hogy ne kelljen azokat
újra kiválasztani, amikor azokat
kinyomtatja a szaküzletben.
• Szaküzletben nem nyomtathatja ki
közvetlenül a fényképezőgépéről a belső
memórián tárolt képeket. Másolja a képeket
„Memory Stick Duo”-ra, majd vigye el a
„Memory Stick Duo”-t a nyomtatási
szaküzletbe.
Mi a DPOF?
•A
(Nyomtatási sorrend) jellel kijelölt
képeket a DPOF (Digital Print Order
Format) szabványnak megfelelő nyomtató
segítségével, illetve PictBridge kompatibilis
nyomtató segítségével is kinyomtathatja.
• Nem jelölhet ki mozgóképeket.
• Amikor [Több.srztkép] üzemmódban
készített képeket jelöl ki, akkor az összes
képet egyetlen 16 mezőre osztott lapra
nyomtatja ki.
Amikor „Memory Stick Duo”-t
visz szaküzletbe
• Érdeklődjön a fotó nyomtatással foglalkozó
szaküzletében, hogy milyen típusú „Memory
Stick Duo”-t tudnak kezelni.
• Ha „Memory Stick Duo”-t nem tudnak
kezelni a fotó nyomtatással foglalkozó
szaküzletében, akkor másolja a kinyomtatni
kívánt képeket más adathordozóra, például
CD-R-re, és vigye azt a szaküzletébe.
• Ne feledje magával vinni a Memory Stick
Duo adaptert.
• Mielőtt szaküzletbe visz képadatot, mindig
másolja (biztonsági mentse) az adatait
lemezre.
Kijelölés egyképes
üzemmódban
MENU gomb
Vezérlőgomb
1 Jelenítse meg a kinyomtatni
kívánt képet.
2 Nyomja meg a MENU gombot,
hogy megjelenítse a menüt.
Fényképek nyomtatása
A DPOF (Digital Print Order Format)
egy olyan funkció, amely lehetővé teszi,
(Nyomtatási sorrend)
hogy
kijelölést tegyen a „Memory Stick Duo”
azon képeire, amelyeket később ki akar
nyomtatni.
• Nem állíthatja be a példányszámot.
3 Válassza ki a DPOF menüpontot
a b/B résszel, majd nyomja meg
a z részt.
Egy
(Nyomtatási sorrend) jellel
kijelöli a képet.
60p.
2/9
DPOF
Kilép
HÁT/KÖV
4 Hogy más képeket kijelöljön,
jelenítse meg a kívánt képet a
b/B résszel, majd nyomja meg a
z részt.
HU
81
Hogy eltávolítsa a kijelölést
egyképes üzemmódban
Nyomja meg a z részt a 3. vagy 4.
lépésben.
1 Jelenítse meg az index
képernyőt (t „Először ezt
olvassa el” 6. lépése).
2 Nyomja meg a MENU gombot,
hogy megjelenítse a menüt.
3 Válassza ki a DPOF menüpontot
a b/B résszel, majd nyomja meg
a z részt.
4 Válassza ki a [Választ]
menüpontot a vezérlőgomb v/V
részével, majd nyomja meg a z
részt.
• Nem adhat hozzá
kijelölést [Itt
minden] üzemmódban.
5 Válassza ki a kijelölni kívánt
képet a v/V/b/B résszel, majd
nyomja meg a z részt.
Egy zöld
kijelölés megjelenik a
kiválasztott képen.
Zöld
kijelölés
HU
82
MENU
KÖV.RE
képek kijelöléséhez.
7 Nyomja meg a MENU gombot.
Kijelölés index
üzemmódban
VÁLASZT
6 Ismételje meg az 5. lépést más
8 Válassza ki az [OK] menüpontot
a vezérlőgomb B részével, majd
nyomja meg a z részt.
A
kijelölés fehérre változik.
Hogy visszavonja, válassza ki a
[Visszavon] menüpontot a 4. lépésben,
vagy válassza ki a [Kilép] menüpontot a
8. lépésben, majd nyomja meg a z részt.
Hogy eltávolítsa a kijelölést
index üzemmódban
Az 5. lépésben válassza ki a képet,
amelyről el akarja távolítani a kijelölést,
majd nyomja meg a z részt.
Hogy eltávolítsa az összes
kijelölést a mappában
Válassza ki az [Itt minden] menüpontot
a 4. lépésben, majd nyomja meg a z
részt. Válassza ki a [Ki] menüpontot,
majd nyomja meg a vezérlőgomb z
részét.
A fényképezőgépe csatlakoztatása a TV-jéhez
Képek megtekintése TV-képernyőn
Megtekintheti a képeket TV-képernyőn
úgy, hogy a fényképezőgépet TV-hez
csatlakoztatja.
Kapcsolja ki a fényképezőgépet is és a
TV-t is, mielőtt a fényképezőgépet és a
TV-t csatlakoztatja.
2 A mellékelt többcélú kivezetés
kábelének kapcsolóját
kapcsolja „TV” állásba.
CAMERA TV
1 A (mellékelt) többcélú kivezetés
kábel segítségével
csatlakoztassa a
fényképezőgépet a TV-hez.
1 Az audió/videó
bemeneti
aljzathoz
DISP SEL
3 Kapcsolja be a TV-t, és állítsa a
TV/videó bemeneti kapcsolót
„videó”-ra.
• Bővebben lásd a TV-hez mellékelt
kezelési útmutatóban.
4 Kapcsolja az üzemmód
kapcsolót
állásba, és
kapcsolja be a
fényképezőgépet.
Üzemmód kapcsoló
60p.
A fényképezőgépe csatlakoztatása a TV-jéhez
2 A multicsatlakozóaljzathoz
VGA
2/9
Többcélú kivezetés
kábele (mellékelt)
• A fényképezőgépet úgy helyezze el, hogy a
képernyője felfelé nézzen.
• Ha a TV-je sztereó bemeneti aljzattal
rendelkezik, csatlakoztassa a többcélú
kivezetés kábelének audió
csatlakozódugóját (fekete) a bal audió
aljzathoz.
101-0002
HÁT/KÖV
2005 1 1 10:30PM
HANGERŐ
Vezérlőgomb
A fényképezőgéppel készített képek
megjelennek a TV képernyőn.
A vezérlőgomb b/B részének
megnyomásával válassza ki a kívánt
képet.
HU
83
• A fényképezőgép külföldi használatakor
előfordulhat, hogy a videó jel kimenetet
át kell kapcsolni, hogy az megegyezzen a
TV-rendszerével (59. oldal).
A TV színrendszeréről
Ha a képeket TV-képernyőn akarja
megtekinteni, egy videó bemenettel
rendelkező TV-re és a (mellékelt)
többcélú kivezetés kábelére van
szüksége. A TV színrendszerének meg
kell egyeznie a digitális fényképezőgépe
színrendszerével. A következő listában
ellenőrizze annak az országnak vagy
területnek a TV színrendszerét, ahol a
fényképezőgépet használja.
NTSC rendszer
Bahama szigetek, Bolívia, Chile,
Equador, Fülöp-szigetek, Jamaica,
Japán, Kanada, Kolumbia, Korea,
Közép-Amerika, Mexikó, Peru,
Surinam, Tajvan, USA, Venezuela stb.
PAL rendszer
Ausztrália, Ausztria, Belgium, Cseh
Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság,
Finnország, Hollandia, Hong-Kong,
Kína, Kuvait, Lengyelország,
Magyarország, Malaysia, Németország,
Norvégia, Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc, Svédország,
Szingapúr, Szlovák Köztársaság,
Thaiföld, Új-Zéland stb.
PAL-M rendszer
Brazília
PAL-N rendszer
Argentína, Paraguay, Uruguay
SECAM rendszer
Bulgária, Franciaország, Guyana, Irak,
Irán, Monaco, Oroszország, Ukrajna stb.
HU
84
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgépe működésében rendellenességet tapasztal, próbálja meg a
következő megoldásokat.
1 Ellenőrizze a tételeket a 86. – 96. oldalon.
Ha a következő hibakód „C/E:ss:ss” megjelenik a képernyőn, akkor lásd a
97. oldalt.
2 Vegye ki az akkumulátor egységet, és körülbelül egy perc
múlva helyezze be újra az akkumulátor egységet, és
kapcsolja be a készüléket.
3 Inicializálja a beállításokat (57. oldal).
4 Forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes
Sony szervizhez.
Kérjük vegye tudomásul, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a belső memória tartalmát
ellenőrizhetik, amikor a fényképezőgépét javítani küldi.
Hibaelhárítás
HU
85
Akkumulátor egység és tápellátás
Az akkumulátor egységet nem lehet behelyezni.
• Amikor behelyezi az akkumulátor egységet, akkor az akkumulátor végének
segítségével nyomja az akkumulátor kioldó kart a fényképezőgép alja felé (t „Először
ezt olvassa el” 1. lépése).
• Megfelelően helyezze be az akkumulátor egységet (t „Először ezt olvassa el” 1.
lépése).
A hátralévő akkumulátor üzemidő kijelzés nem helyes, illetve elegendő
hátralévő akkumulátor üzemidőt jelez ki, de az akkumulátor túl gyorsan
lemerül.
• Ez a jelenség akkor fordul elő, amikor a fényképezőgépet különösen meleg vagy hideg
helyen használja (102. oldal).
• A megjelenített hátralévő idő különbözik az aktuálistól. Teljesen süsse ki, majd töltse
fel az akkumulátor egységet, hogy kijavítsa a kijelzőt.
• Az akkumulátor egység lemerült. Helyezzen be egy feltöltött akkumulátor egységet
(t „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
• Az akkumulátor egység elérte az élettartama végét (103. oldal). Cserélje ki egy újra.
Az akkumulátor egység túl gyorsan lemerül.
• Megfelelően töltse fel (t „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
• A fényképezőgépet különösen hideg helyen használja (102. oldal).
• Az akkumulátor kivezetés szennyezett. Tisztítsa meg az akkumulátor kivezetést egy
száraz pamut törlőronggyal stb., és töltse fel az akkumulátor egységet.
• Az akkumulátor egység elérte az élettartama végét (103. oldal). Cserélje ki egy újra.
Nem kapcsolható be a fényképezőgép.
• Megfelelően helyezze be az akkumulátor egységet (t „Először ezt olvassa el” 1.
lépése).
• Az akkumulátor egység lemerült. Helyezzen be feltöltött akkumulátor egységet
(t „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
• Az akkumulátor egység elérte az élettartama végét (103. oldal). Cserélje ki egy újra.
A készülék egyszer csak kikapcsol.
• Ha mintegy három percig nem működteti a bekapcsolt fényképezőgépet, az
automatikusan kikapcsol, hogy elkerülje az akkumulátor egység lemerülését. Újra
kapcsolja be a fényképezőgépet (t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
• Az akkumulátor egység lemerült. Helyezzen be feltöltött akkumulátor egységet
(t „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
HU
86
Fényképek/mozgóképek felvétele
A fényképezőgépével nem lehet felvételt készíteni.
• Ellenőrizze a belső memória vagy a „Memory Stick Duo” szabad tárkapacitását
(22. oldal). Ha az megtelt, akkor tegye a következők egyikét:
– Törölje a szükségtelen képeket (t „Először ezt olvassa el” 6. lépése).
– Cserélje ki a „Memory Stick Duo”-t.
• Törlésvédő-kapcsolóval ellátott „Memory Stick Duo”-t használ, és a kapcsoló LOCK
állásban van. Állítsa a kapcsolót felvétel állásba (100. oldal).
• Nem készíthet felvételt a vaku feltöltése közben.
• Állítsa az üzemmód kapcsolót
állásba, amikor fényképez.
• Kapcsolja az üzemmód kapcsolót
állásba, amikor mozgóképet vesz fel.
• Mozgókép rögzítésekor a képméret [640(Kiváló)]-ra van állítva. Tegye a következők
egyikét:
– Állítsa a képméretet [640(Kiváló)]-tól eltérőre.
– Helyezzen be egy „Memory Stick PRO Duo”-t (100. oldal).
A tárgy nem látható a képernyőn.
• Kapcsolja az üzemmód kapcsolót a
-tól eltérő állásba (25. oldal).
A felvétel hosszú ideig tart.
• Az NR lassú zársebesség funkció be van kapcsolva (18. oldal). Ez nem hibás működés.
A kép nem éles.
• A tárgy túl közel van. Rögzítsen a közeli (Makró) felvétel üzemmódban. Ügyeljen arra,
Hibaelhárítás
hogy felvételkészítéskor az objektív a legkisebb felvételi távolságnál, körülbelül
8 cm-nél (W)/25 cm-nél (T) távolabb legyen a tárgytól. Illetve válassza ki a
(Nagyítóüveg) üzemmódot, és kb. 1 – 20 cm távolságra fókuszáljon a tárgytól
(t „Először ezt olvassa el” 5. lépése).
• Amikor fényképez, a Helyszín üzemmód
(Nagyítóüveg), (Éjszakai),
(Tájkép) vagy
(Tűzijáték) üzemmódja van kiválasztva.
• Az előre beállított fókusz funkció ki van választva. Válassza ki az automatikus fókusz
üzemmódot (31. oldal).
• Tanulmányozza a „Ha a tárgy nem éles” című részt a 32. oldalon.
Az optikai zoom nem működik.
• A zoom mértékét nem módosíthatja mozgókép felvétel közben.
• Válasszon ki a
(Nagyítóüveg) üzemmódtól eltérőt, amikor fényképez.
A precíziós digitális zoom nem működik.
• Állítsa a [Digitális zoom] menüpontot a [Precíziós]-ra (49. oldal).
• E funkció nem használható, miközben mozgóképet vesz fel.
HU
87
Az intelligens zoom nem működik.
• Állítsa a [Digitális zoom] menüpontot [Intelligens]-re (49. oldal).
• E funkció nem használható, amikor:
– A képméret [5M]-re vagy [3:2]-re van állítva.
– Több sorozatkép üzemmódban fényképez.
– Mozgóképeket vesz fel.
A vaku nem működik.
• A vaku
(Nincs vaku) üzemmódra van állítva (t „Először ezt olvassa el” 5. lépése).
• Nem használhatja a vakut, amikor:
– A [Mode] (FELV. ümód) [Sorozatkép], [Exp.belöv.] vagy [Több.srztkép] üzemmódra
van állítva (35. oldal).
– A Helyszín üzemmód
(Éjszakai), (Gyertya) vagy
van kiválasztva (26. oldal).
– Az üzemmód kapcsoló
állásba van állítva.
(Tűzijáték) üzemmódja
(Állandó vaku) üzemmódra (t „Először ezt olvassa el” 5. lépése),
amikor a Helyszín üzemmód
(Nagyítóüveg),
(Tájkép),
(Hó),
(Tengerpart) vagy
(Nagy zársebesség) üzemmódja van kiválasztva.
• Állítsa a vakut
Homályos foltok jelennek meg a vaku segítségével készített képeken.
• A levegőben lévő por visszaverte a vaku fényét, és az megjelent a képen. Ez nem hibás
működés.
A közeli (Makró) funkció nem működik.
• A Helyszín üzemmód
(Nagyítóüveg), (Éjszakai),
(Tűzijáték) üzemmódja van kiválasztva (26. oldal).
(Tájkép),
(Gyertya) vagy
A dátumot és időt nem megfelelően rögzítette.
• Állítsa be a helyes dátumot és időt (t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
Az F érték és a zársebesség villog, amikor félig lenyomva tartja az
exponáló gombot.
• Az expozíció helytelen. Korrigálja az expozíciót (30. oldal).
A kép túl sötét.
• A fényforrás van a fényképezett tárgy mögött. Válassza ki a fénymérési üzemmódot
(33. oldal), vagy állítsa után az expozíciót (30. oldal).
• A képernyő fényereje túl kicsi. Állítsa be az LCD háttérvilágítását (57. oldal).
HU
88
A kép túl világos.
• Reflektorfénnyel megvilágított tárgyat fényképez sötét helyen, pl. színpadon. Állítsa
után az expozíciót (30. oldal).
• A képernyő fényereje túl nagy. Állítsa be az LCD háttérvilágítását (57. oldal).
A kép színei nem valósághűek.
• Képhatás funkció be van kapcsolva. Vonja vissza a Képhatás funkciót (37. oldal).
Függőleges csíkok jelennek meg nagyon fényes tárgy fényképezésekor.
• Ez visszatükröződési jelenség. Ez a jelenség nem hibás működés.
Zaj jelenik meg a képen, amikor sötét helyen nézi a képernyőt.
• A fényképezőgép gyenge megvilágítási körülmények között a kép ideiglenes
kivilágosításával kísérli meg megnövelni a képernyő láthatóságát. Ez a felvett kép
minőségét nem befolyásolja.
A fényképezett személy szeme piros a felvételen.
• Állítsa a [Vörösszem cs] menüpontot a
(Beállítás) menüben [Be]-re (50. oldal).
• Az ajánlott felvételi távolságnál közelebbről fényképezze a tárgyat a vaku segítségével
(t „Először ezt olvassa el” 5. lépése).
• Világítsa ki a szobát, és fényképezze le a tárgyat.
Pontok jelennek meg, és ott maradnak a képernyőn.
• Ez nem hibás működés. E pontokat nem veszi fel (4. oldal, t „Először ezt olvassa el”).
Nem készíthető kép egymás után.
Hibaelhárítás
• A belső memória vagy a „Memory Stick Duo” megtelt. Törölje a szükségtelen képeket
(t „Először ezt olvassa el” 6. lépése).
• Az akkumulátor feltöltöttségi szintje alacsony. Helyezzen be egy feltöltött
akkumulátor egységet.
Képek megtekintése
Tanulmányozza a „Számítógépek” (91. oldal) című részt a következő tételekkel együtt.
A fényképezőgépével nem lehet a képeket lejátszani.
• Állítsa az üzemmód kapcsolót
állásba (25. oldal).
• A mappa-/fájlnév módosult a számítógépén (70. oldal).
• A lejátszás a fényképezőgépén nem garantálható, ha egy képfájlt már feldolgozott
számítógéppel, illetve ha a képfájlt más típusú fényképezőgép segítségével rögzítették.
• A fényképezőgép USB üzemmódban van. Törölje az USB kapcsolatot (68. oldal).
HU
89
Közvetlenül a lejátszás megkezdése után a képminőség gyengének látszik.
• Közvetlenül a lejátszás megkezdése után a képminőség gyengének látszhat a
képfeldolgozás miatt. Ez nem hibás működés.
A kép nem jelenik meg a TV képernyőn.
• Ellenőrizze a [Videó ki] menüpontot, hogy a fényképezőgépe videó kimeneti jele a TV-
je színrendszeréhez van-e beállítva (59. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a kapcsolat megfelelő-e (83. oldal).
• A többcélú kivezetés kábelének kapcsolója „CAMERA”-ra van állítva. Állítsa „TV”-
re (83. oldal).
A kép nem jelenik meg a képernyőn, amikor az USB kapcsolat feláll.
• A többcélú kivezetés kábelének kapcsolója „TV”-re van állítva. Húzza ki a többcélú
kivezetés kábelét, vagy állítsa a kapcsolót „CAMERA”-ra (64. oldal).
Képek törlése/szerkesztése
A fényképezőgépével nem lehet a képet törölni.
• Vonja vissza a törlésvédettséget (41. oldal).
• Törlésvédő-kapcsolóval ellátott „Memory Stick Duo”-t használ, és a kapcsoló LOCK
állásban van. Állítsa a kapcsolót felvétel állásba (100. oldal).
Akarata ellenére törölt egy képet.
• A már kitörölt képet nem állíthatja vissza. Azt ajánljuk, hogy törlésvédje a képeket
(40. oldal), vagy törlésvédő-kapcsolóval ellátott „Memory Stick Duo”-t használjon, és
állítsa a kapcsolót LOCK állásba (100. oldal), hogy elkerülje a véletlen törlést.
Az átméretezés funkció nem működik.
• Nem méretezhet át mozgóképeket és Több sorozatkép képeket.
Nem tud DPOF (Nyomtatási sorrend) kijelölést megjeleníteni.
• Mozgóképeken nem jeleníthet meg DPOF (Nyomtatási sorrend) kijelölést.
Nem tud egy mozgóképet megvágni.
• Vágáshoz nem elég hosszú a mozgókép (körülbelül két másodpercnél rövidebb).
• Vonja vissza a törlésvédettséget (41. oldal).
• Fényképek nem vághatók.
HU
90
Számítógépek
Nem tudja, hogy a számítógépe operációs rendszere kompatibilis-e a
fényképezőgéppel.
• Ellenőrizze az „Ajánlott számítógép környezet” című részt, Windows rendszerhez a
61. oldalon, és Macintosh rendszerhez a 73. oldalon.
Nem tudja telepíteni az USB meghajtóprogramot.
• A Windows 2000-ben adminisztrátorként (feljogosított adminisztrátorok) jelentkezzen
be (62. oldal).
Semmi sem jelenik meg a fényképezőgép képernyőjén, amikor az USB
kapcsolat feláll.
• A többcélú kivezetés kábelének kapcsolója „TV”-re van állítva. Állítsa
„CAMERA”-ra (64. oldal).
A számítógépe, nem ismeri fel a fényképezőgépét.
• Kapcsolja be a fényképezőgépet (t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
• Amikor az akkumulátor szint alacsony, akkor helyezzen be feltöltött akkumulátor
Hibaelhárítás
egységet (t „Először ezt olvassa el” 1. lépése), vagy használja a (nem mellékelt)
hálózati tápegységet (15. oldal).
• A mellékelt többcélú kivezetés kábelét használja (64. oldal).
• Húzza ki a többcélú kivezetés kábelét a számítógépből is és a fényképezőgépből is, és
szilárdan csatlakoztassa ismét. Győződjön meg arról, hogy az „USB ümód Mass
Storage” megjelenik (64. oldal).
• Állítsa az [USB csatl.] menüpontot [Mass Storage]-ra a
(Beállítás) menüben
(58. oldal).
• Húzzon ki a fényképezőgépen, a billentyűzeten és az egéren kívül minden más
készüléket a számítógépe USB csatlakozóiból.
• Közvetlenül csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógépéhez, anélkül, hogy USB
hubon vagy más eszközön keresztül vinné (64. oldal).
• Az USB meghajtóprogram nincs telepítve. Telepítse az USB meghajtóprogramot
(62. oldal).
• A számítógépe nem megfelelően ismeri fel az eszközt, mert a többcélú kivezetés
kábelével csatlakoztatta a fényképezőgépet és a számítógépét, mielőtt telepítette az
„USB Driver”-t a mellékelt CD-ROM-ról. Törölje a hibásan felismert eszközt a
számítógépéről, majd telepítse az USB meghajtóprogramot (lásd a következő tételt).
HU
91
A „Cserélhető lemez” ikon nem jelenik meg a számítógép képernyőjén,
amikor csatlakoztatja a számítógépét a fényképezőgéphez.
• Kövesse az alábbi műveletet, hogy újra telepítse az USB meghajtóprogramot. A
következő művelet Windowsos számítógép használatához szükséges.
1 A menü megjelenítéséhez kattintson jobb egérgombbal a [My Computer]-re, majd a
[Properties]-re.
A „System Properties” képernyő megjelenik.
2 Kattintson a [Hardware] t [Device Manager]-re.
• Windows 98/98SE/Me rendszernél, kattintson az [Device Manager] fülre.
Az „Device Manager” megjelenik.
3 Kattintson jobb egérgombbal a [ Sony DSC]-re, majd kattintson az [Uninstall]
t [OK]-ra.
Az eszközt törli.
4 Telepítse az USB meghajtóprogramot (62. oldal).
Nem tud képeket másolni.
• Megfelelően, a mellékelt többcélú kivezetés kábelének segítségével csatlakoztassa a
fényképezőgépet és a számítógépét (64. oldal).
• Kövesse az operációs rendszeréhez tartozó másolási műveletet (64., 73. oldal).
• Amikor számítógéppel formattált „Memory Stick Duo”-val fényképez, akkor
előfordulhat, hogy nem másolhatja át a képeket számítógépre. Használjon a
fényképezőgépével formattált „Memory Stick Duo”-t (54. oldal).
Az USB kapcsolat létrehozása után a „PicturePackage” nem indul el
automatikusan.
• Indítsa el a „PicturePackage Menu”-t, és ellenőrizze a [Settings]-et.
• Az USB kapcsolatot a számítógép bekapcsolása után hozza létre (64. oldal).
A képet nem lehet lejátszani számítógépen.
• Ha „PicturePackage”-t használ, akkor kattintson a súgóra az egyes képernyők jobb
felső sarkában.
• Forduljon a számítógép vagy a szoftver gyártójához.
A képet és a hangot zaj szakítja meg, amikor mozgóképet tekint meg
számítógépen.
• Közvetlenül a belső memóriáról vagy a „Memory Stick Duo”-ról játssza le a
mozgóképet. Másolja át a mozgóképet a számítógépe merevlemezére, majd a
merevlemezről játssza le a mozgóképet (62. oldal).
Nem tud képet nyomtatni.
• Ellenőrizze a nyomtató beállításokat.
HU
92
Számítógépre már átmásolt képek nem tekinthetők meg a
fényképezőgépen.
• Másolja azokat egy a fényképezőgép által felismert mappába, például a
„101MSDCF”-be (68. oldal).
• Működtesse helyesen (70. oldal).
„Memory Stick Duo”
Nem helyezhető be egy „Memory Stick Duo”.
• A megfelelő irányban helyezze be (t „Először ezt olvassa el” 3. lépése).
Nem rögzíthet egy „Memory Stick Duo”-ra.
• Törlésvédő-kapcsolóval ellátott „Memory Stick Duo”-t használ, és a kapcsoló LOCK
állásban van. Állítsa a kapcsolót felvétel állásba (100. oldal).
• A „Memory Stick Duo” megtelt. Törölje a szükségtelen képeket (t „Először ezt
olvassa el” 6. lépése).
• Helyezzen be egy „Memory Stick PRO Duo”-t (22. oldal), amikor [640(Kiváló)]
képméretre állított mozgóképet vesz fel.
Nem formattálható egy „Memory Stick Duo”.
• Törlésvédő-kapcsolóval ellátott „Memory Stick Duo”-t használ, és a kapcsoló LOCK
állásban van. Állítsa a kapcsolót felvétel állásba (100. oldal).
Akarata ellenére formattált egy „Memory Stick Duo”-t.
• Formattálással az összes adatot törli a „Memory Stick Duo”-n. Nem állíthatja vissza.
Azt ajánljuk, hogy kapcsolja a „Memory Stick Duo” törlésvédő-kapcsolóját LOCK
állásba, hogy elkerülje a véletlen törlést (100. oldal).
Hibaelhárítás
A „Memory Stick PRO Duo”-t nem ismeri fel a „Memory Stick” nyílással
rendelkező számítógép.
• Ellenőrizze, hogy a számítógép és a kártyaolvasó támogatja-e a „Memory Stick PRO
Duo”-t. Sonytól eltérő vállalat által gyártott számítógépek és kártyaolvasók
felhasználói forduljanak azok gyártójához.
• Ha a „Memory Stick PRO Duo”-t nem támogatja, akkor csatlakoztassa a
fényképezőgépet a számítógéphez (62. – 64. oldal). A számítógép felismeri a „Memory
Stick PRO Duo”-t.
Belső memória
A fényképezőgép illetve a számítógépe nem tudja lejátszani a belső
memórián lévő adatot.
• A fényképezőgépben van „Memory Stick Duo”. Vegye ki (t „Először ezt olvassa el” 4.
lépése).
HU
93
Nem rögzíthet képeket a belső memória segítségével.
• A fényképezőgépben van „Memory Stick Duo”. Vegye ki (t „Először ezt olvassa el” 4.
lépése).
A belső memória szabad tárhelye még akkor sem nő, amikor a belső
memórián lévő adatot a „Memory Stick Duo”-ra másolja.
• Az adatot nem törli a másolás után. Hajtsa végre a [Formátum] parancsot (53. oldal),
hogy formattálja a belső memóriát az adatok másolása után.
Nem másolható át a belső memórián lévő adat „Memory Stick Duo”-ra.
• A „Memory Stick Duo” megtelt. Ellenőrizze a tárkapacitást (32 MB vagy több
ajánlott).
Nem másolható át a „Memory Stick Duo”-n vagy a számítógépen lévő adat
a belső memóriára.
• A „Memory Stick Duo”-n vagy a számítógépen lévő adat nem másolható át a belső
memóriára.
Nyomtatás
A következő tételekkel kapcsolatban lásd (a következőkben) a „PictBridge
kompatibilis nyomtató” című részt is.
A képeket mindkét szélét levágva nyomtatja ki.
• Amikor egy [16:9(HDTV)]-re állított képmérettel készített képet nyomtat ki, akkor
előfordulhat, hogy a kép mindkét szélét levágja.
• Amikor a saját nyomtatója segítségével nyomtatja ki a képeket, akkor próbálja meg
visszavonni a körbevágás vagy a határnélküli beállítást. Érdeklődjön a nyomtató
gyártójánál, hogy a nyomtató támogatja-e ezeket a funkciókat vagy sem.
• Amikor a képeket digitális nyomtatási szaküzletben nyomtattatja ki, akkor
érdeklődjön a szaküzletben, hogy ki tudják-e nyomtatni a képeket anélkül, hogy
levágnák mindkét szélét.
PictBridge kompatibilis nyomtató
A kapcsolat nem hozható létre.
• A fényképezőgép nem csatlakoztatható közvetlenül olyan nyomtatóhoz, amely nem
felel meg a PictBridge szabványnak. Érdeklődjön a nyomtató gyártójánál, hogy a
nyomtató PictBridge kompatibilis-e vagy sem.
• Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és hogy csatlakoztatható-e a
fényképezőgéphez.
• Állítsa az [USB csatl.] menüpontot [PictBridge]-re a
(Beállítás) menüben
(58. oldal).
HU
94
• Húzza ki és csatlakoztassa újra a többcélú kivezetés kábelét. Ha hibaüzenetet jelez a
nyomtató, tanulmányozza a nyomtatóhoz mellékelt kezelési útmutatót.
Semmi sem jelenik meg a fényképezőgép képernyőjén, amikor az USB
kapcsolat feláll.
• A többcélú kivezetés kábelének kapcsolója „TV”-re van állítva. Állítsa
„CAMERA”-ra (78. oldal).
Nem nyomtatható ki kép.
• Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép és a nyomtató megfelelően, a többcélú kivezetés
kábele segítségével csatlakozik-e.
• Kapcsolja be a nyomtatót. Részletesebb információért, tanulmányozza a nyomtatóval
mellékelt kezelési útmutatót.
• Ha a [Kilép] menüpontot választja ki nyomtatás közben, akkor előfordulhat, hogy a
képek nem nyomtathatók ki. Húzza ki és csatlakoztassa újra a többcélú kivezetés
kábelét. Ha még mindig nem tudja kinyomtatni a képeit, akkor húzza ki a többcélú
kivezetés kábelét, kapcsolja ki és be a nyomtatót, majd csatlakoztassa újra a többcélú
kivezetés kábelét.
• A mozgóképek nem nyomtathatók ki.
• Előfordulhat, hogy a nem e fényképezőgép segítségével készített képek, illetve
számítógéppel módosított képek nem nyomtathatók ki.
A nyomtatás megszakadt.
• Kihúzta a többcélú kivezetés kábelét, a
(Ne húzza ki a többcélú kivezetés
kábelét) kijelzés eltűnése előtt.
Nem illeszthet be dátumot, vagy nyomtathat ki képeket index
üzemmódban.
• A nyomtató nem támogatja ezeket a funkciókat. Érdeklődjön a nyomtató gyártójánál,
Hibaelhárítás
hogy a nyomtató támogatja-e ezeket a funkciókat vagy sem.
• A nyomtatótól függően előfordulhat, hogy index üzemmódban a dátum nem
helyezhető rá a képre. Érdeklődjön a nyomtató gyártójánál.
A „---- -- --” jelet nyomtatja a kép dátum beillesztési helyére.
• A felvételi adat nélküli képek nem nyomtathatók ki beillesztett dátummal. Állítsa a
[Dátum] menüpontot [Ki]-re, és újra nyomtassa ki a képet (79. oldal).
A nyomtatási méret nem választható ki.
• Érdeklődjön a nyomtató gyártójánál, hogy a nyomtató támogatja-e a kívánt méretet.
HU
95
Nem nyomtatható ki a kép a kívánt méretben.
• Húzza ki a többcélú kivezetés kábelét és csatlakoztassa újra, valahányszor a nyomtató
és a fényképezőgép csatlakoztatása után módosítja a papírméretet.
• A fényképezőgép nyomtatási beállítása különbözik a nyomtatóétól. Módosítsa vagy a
fényképezőgép (79. oldal), vagy a nyomtató beállítását.
Nem működtethető a fényképezőgép a nyomtatás megszakítása után.
• Várjon egy kicsit, amíg a nyomtató végrehajtja a megszakítást. Egy kis időbe telhet a
nyomtatótól függően.
Egyéb
A fényképezőgépe nem működik.
• Olyan típusú akkumulátor egységet használjon, amely e fényképezőgéppel
használható (102. oldal).
• Az akkumulátor szint alacsony (Az E kijelzés megjelenik). Töltse fel az akkumulátor
egységet (t „Először ezt olvassa el” 1. lépése).
A fényképezőgép be van kapcsolva, de nem működik.
• A beépített mikroszámítógép nem megfelelően működik. Vegye ki az akkumulátor
egységet, majd körülbelül egy perc múlva helyezze be az akkumulátor egységet, és
kapcsolja be a fényképezőgépet.
Nem tud beazonosítani egy kijelzést a képernyőn.
• Lásd a 16. oldalt.
Az objektív bepárásodott.
• A pára lecsapódott. Kapcsolja ki a fényképezőgépet és várjon körülbelül egy órát,
mielőtt használja (105. oldal).
A fényképezőgép felmelegszik, amikor hosszabb ideig használja.
• Ez nem hibás működés.
Az óra beállítás képernyője megjelenik, amikor bekapcsolja a
fényképezőgépet.
• Állítsa be újra a dátumot és időt (t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
HU
96
Figyelmeztető kijelzések és üzenetek
Öndiagnózis kijelző
Ha az ábécé egy betűjével kezdődő
hibakód jelenik meg, akkor a
fényképezőgépe öndiagnózis kijelzője
látható. A két utolsó számjegy (ss-val
jelölve) különbözik a fényképezőgép
állapotától függően.
Ha a következő ellenintézkedések
többszöri kipróbálása után sem képes a
problémát megoldani, akkor forduljon a
Sony forgalmazójához vagy a helyileg
illetékes Sony szervizhez.
C:32:ss
• Hiba van a fényképezőgép
hardverében. Kapcsolja ki, és ismét
be a készüléket.
C:13:ss
• A fényképezőgép nem tudja a
E:61:ss
E:91:ss
• Hibásan működik a fényképezőgép.
Inicializálja a fényképezőgépet
(57. oldal), majd kapcsolja be újra a
készüléket.
E
• Az akkumulátor feltöltöttségi szintje
alacsony. Töltse fel az akkumulátor
egységet (t „Először ezt olvassa el”
1. lépése). A használati feltételektől
vagy az akkumulátor egység típusától
függően a kijelzés akkor is villoghat,
ha a hátralévő akkumulátor üzemidő
még 5 – 10 perc.
Csak "InfoLITHIUM" akku.
• Ez az akkumulátor egység nem
„InfoLITHIUM” típusú.
Rendszerhiba
• Kapcsolja ki, majd be a készüléket
(t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
Belső memória hiba
• Kapcsolja ki, majd be a készüléket
(t „Először ezt olvassa el” 2. lépése).
A Memory Stick újra behelyezése
• Megfelelően helyezze be a „Memory
Stick Duo”-t.
Hibaelhárítás
„Memory Stick Duo” adatait olvasni
vagy írni. Helyezze be többször
„Memory Stick Duo”-t.
• A belső memória formattálási hibát
észlelt, vagy egy nem formattált
„Memory Stick Duo”-t helyezett be.
Formattálja a belső memóriát vagy a
„Memory Stick Duo”-t (54. oldal).
• A behelyezett „Memory Stick Duo”
nem használható, vagy az adat sérült.
Helyezzen be egy új „Memory Stick
Duo”-t (100. oldal).
Üzenetek
Ha a következő üzenetek megjelennek,
akkor kövesse az utasításokat.
• A behelyezett „Memory Stick Duo”
nem használható a
fényképezőgépében (100. oldal).
• A „Memory Stick Duo” sérült.
• A „Memory Stick Duo” csatlakozója
szennyezett.
Memory Stick típus hiba
• A behelyezett „Memory Stick Duo”
nem használható a
fényképezőgépében (100. oldal).
HU
97
Formázási hiba
• Formattálja újra az adathordozót
(53. és 54. oldal).
Lezárt Memory Stick
• Törlésvédő-kapcsolóval ellátott
„Memory Stick Duo”-t használ, és a
kapcsoló LOCK állásban van. Állítsa
a kapcsolót felvétel állásba
(100. oldal).
Nincs tárhely a belső memóriában
Nincs tárhely a Memory Sticken
• Törölje a szükségtelen képeket vagy
fájlokat (t „Először ezt olvassa el”
6. lépése).
Csak olvasható memória
• A fényképezőgépe nem tud képeket
rögzíteni vagy törölni ezen a
„Memory Stick Duo”-n.
Nincs fájl
• Nincs kép a belső memóriára
rögzítve.
Nem lehet több mappa
• Már létezik egy „999”-el kezdődő
mappa a „Memory Stick Duo”-en.
Nem hozhat létre több mappát, ha ez
a helyzet.
Nem rögzíthető
• A fényképezőgép nem tud felvételt
készíteni a kiválasztott mappába.
Válasszon ki egy másik mappát
(55. oldal).
Fájlhiba
• A kép lejátszása közben hiba történt.
Fájlvédelem
• Szüntesse meg a védelmet (41. oldal).
Túl nagy képméret
• Olyan méretű képet játszik le,
amilyet ez a fényképezőgép nem tud
kezelni.
Nem megosztható
• A mozgókép nem elég hosszú, hogy
Nincs fájl e mappában
• Ebbe a mappába még nem vett fel
szétválassza (két másodpercnél
rövidebb).
• A kiválasztott fájl nem mozgókép.
képeket.
• Nem megfelelően járt el, amikor a
számítógépéről képeket másolt át
(70. oldal).
Mappahiba
• Már létezik egy olyan mappa a
„Memory Stick Duo”-n, amely
ugyanazzal a három számjeggyel
kezdődik (Például: 123MSDCF és
123ABCDE). Válasszon, vagy
hozzon létre egy másik mappát
(54. oldal).
HU
98
Érvénytelen művelet
• Olyan fájlt játszik le, amelyet nem
ezzel a fényképezőgéppel hoztak
létre.
(Rázkódás veszély kijelzés)
• A fényképezőgép rázkódhat a
gyenge megvilágítás miatt.
Használjon vakut, fényképezzen
állványról, vagy rögzítse szilárdan a
készüléket.
640(Kiváló) nem elérhető
• 640(Kiváló) méretű mozgóképek
csak „Memory Stick PRO Duo”
segítségével rögzíthetők. Helyezzen
be egy „Memory Stick PRO Duo”-t,
vagy állítsa a képméretet
[640(Kiváló)]-tól eltérőre.
Nyomtató hiba
• Ellenőrizze a nyomtatót.
• Ellenőrizze, hogy a nyomtatni kívánt
kép sérült-e.
• Az adatátvitel a nyomtatóba még
Nyomtató csatl. enged.
nem fejeződött be. Ne húzza ki a
többcélú kivezetés kábelét.
• Az [USB csatl.] [PictBridge]-hez van
beállítva, azonban a fényképezőgép
egy nem PictBridge kompatibilis
eszközhöz van csatlakoztatva.
Ellenőrizze a készüléket.
• A kapcsolat nem jött létre. Húzza ki
és csatlakoztassa újra a többcélú
kivezetés kábelét. Ha hibaüzenetet
jelez a nyomtató, tanulmányozza a
nyomtatóhoz mellékelt kezelési
útmutatót.
Feldolgozás
• A nyomtató megszakítja az aktuális
nyomtatási feladatot. Addig nem
nyomtathat, amíg ez nem fejeződik
be. Ez egy kis időbe telhet a
nyomtatótól függően.
Csatl. PictBridge eszközhöz
• A nyomtató csatlakoztatása előtt
próbált fényképet nyomtatni.
Csatlakoztassa egy PictBridge
kompatibilis nyomtatóhoz.
Nincs nyomtatható kép
• [DPOFkép]-et próbált végrehajtani
Hibaelhárítás
anélkül, hogy DPOF (Nyomtatási
sorrend) kijelölést helyezett volna a
kép(ek)re.
• [Itt minden]-t próbált végrehajtani
miközben egy csak mozgóképet
tartalmazó mappát választott ki.
Nem nyomtathat mozgóképeket.
A nyomtató foglalt
Papír hiba
Nincs papír
Tinta hiba
Kevés tinta
Nincs tinta
• Ellenőrizze a nyomtatót.
HU
99
Egyéb
A „Memory Stick”-ről
A „Memory Stick” egy kompakt,
rögzítésre alkalmas hordozható IC
adathordozó. E fényképezőgéppel
használható „Memory Stick” típusokat
az alábbi táblázat mutatja. Azonban, a
megfelelő működés nem biztosítható
minden „Memory Stick” típus esetén.
„Memory Stick” típus
Rögzítés/
Lejátszás
Memory Stic
(MagicGate nélkül)
—
Memory Stick
(MagicGate-tel)
—
Memory Stick Duo
(MagicGate nélkül)
a
Memory Stick Duo
(MagicGate-tel)
a
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1*2
*1
A „Memory Stick Duo”, „MagicGate
Memory Stick Duo” és a „Memory Stick
PRO Duo” MagicGate funkciókkal
rendelkezik. A MagicGate egy titkosítási
technológiát használó másolásvédelmi
technológia. Ez a fényképezőgép nem képes
MagicGate funkciót igénylő adatok
felírására és olvasására.
*2 Támogatja a nagysebességű adatátvitelt
párhuzamos felület segítségével.
*3 640(Kiváló) méretű mozgókép rögzíthető
rá.
• Nem garantálható, hogy számítógéppel
formattált „Memory Stick Duo” működik e
fényképezőgéppel.
• Az adat olvasási/írási sebesség eltér a
„Memory Stick Duo” és a használt eszköz
kombinációjától függően.
HU
100
Megjegyzések a „Memory
Stick Duo” (nem mellékelt)
használatához
• Nem rögzíthet, szerkeszthet vagy törölhet
képet, ha a törlésvédő-kapcsolót LOCK
állásba csúsztatta egy hegyes tárgy
segítségével.
Kivezetés
Törlésvédő
kapcsoló
Emlékeztető sáv
A törlésvédő kapcsoló elhelyezése és/
vagy alakja a használt „Memory Stick
Duo”-tól függően változhat.
• Adatok olvasása, vagy írása közben ne
távolítsa el a „Memory Stick Duo”-t.
• A következő esetekben sérülhetnek az
adatok:
– Amikor adat írási, vagy olvasási művelet
közben kiveszi a „Memory Stick Duo”-t
vagy kikapcsolja a fényképezőgépet
– Amikor a „Memory Stick Duo”-t statikus
elektromosságnak vagy elektromos zajnak
kitett környezetben használja
• Javasoljuk, hogy a fontos adatokról készítsen
biztonsági másolatot.
• Ne nyomja le erősen, amikor az emlékeztető
sávra ír.
• Ne ragasszon címkét sem magára a
„Memory Stick Duo”-ra, sem a Memory
Stick Duo adapterre.
• Ha „Memory Stick Duo”-t szállít, vagy tárol,
tegye a mellékelt tokba.
• Ne érintse meg a kezével vagy fémtárggyal a
„Memory Stick Duo” kivezetéseit.
• A „Memory Stick Duo”-t ne ütögesse,
hajtogassa, vagy ne ejtse le.
• A „Memory Stick Duo”-t ne szedje szét vagy
alakítsa át.
• A „Memory Stick Duo”-t óvja a
nedvességtől.
• Ne hagyja a „Memory Stick Duo”-t kis
gyermekek számára elérhető helyen.
Véletlenül lenyelhetik.
• A következő körülmények között ne
használja illetve tárolja a „Memory Stick
Duo”-t:
– Magas hőmérsékletű helyek, mint a napon
parkoló gépkocsi belseje
– Közvetlen napfénynek kitett helyek
– Magas páratartalmú, vagy maró anyagokat
tartalmazó helyek
Megjegyzések a (nem
mellékelt) Memory Stick Duo
adapter használatához
Egyéb
• Ha egy „Memory Stick” kompatibilis
eszközzel „Memory Stick Duo”-t használ,
akkor ne felejtse el a „Memory Stick Duo”-t
Memory Stick Duo adapterbe helyezni. Ha
„Memory Stick Duo”-t Memory Stick Duo
adapter nélkül helyez be egy „Memory
Stick” kompatibilis eszközbe, akkor
előfordulhat, hogy nem tudja azt kivenni.
• Amikor „Memory Stick Duo”-t Memory
Stick Duo adapterbe helyez be, akkor
ügyeljen arra, hogy a „Memory Stick Duo”-t
a helyes irányba nézve, teljesen helyezze be.
A nem megfelelő behelyezés hibás
működést eredményezhet.
• Amikor egy Memory Stick Duo adapterbe
helyezett „Memory Stick Duo”-t használ egy
„Memory Stick” kompatibilis eszközzel,
akkor ügyeljen arra, hogy a „Memory Stick
Duo”-t a helyes irányba nézve helyezze be.
Vegye figyelembe, hogy a helytelen
használat károsíthatja a készüléket.
• Ne helyezzen „Memory Stick” kompatibilis
eszközbe Memory Stick Duo adaptert a
kapcsolódó „Memory Stick Duo” nélkül. Ha
mégis megteszi, az a készülék
meghibásodását eredményezheti.
Megjegyzések a „Memory
Stick PRO Duo” (nem
mellékelt) használatához
Egészen 2 GB tárkapacitású „Memory
Stick PRO Duo” megfelelő működése
garantált ezzel a fényképezőgéppel.
HU
101
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor
egységről
E fényképezőgéphez „InfoLITHIUM”
akkumulátor egység (T típus) szükséges.
Mi az „InfoLITHIUM”
akkumulátor egység?
Az „InfoLITHIUM” akkumulátor
egység, egy olyan lítium-ionos
akkumulátor egység, amely funkciói
segítségével a működési feltételekre
vonatkozó információt közvetíti a
fényképezőgépnek. Az
„InfoLITHIUM” akkumulátor egység a
fényképezőgép aktuális üzemeltetési
körülményeinek megfelelően kiszámítja
az energiafogyasztást, és kijelzi az
akkumulátor percekben kifejezett
hátralévő üzemidejét.
Az akkumulátor egység
feltöltéséről
Az akkumulátor egységet 10°C és 30°C
környezeti hőmérsékletek között javasoljuk
feltölteni. E hőmérséklet tartományon kívül
lehetséges, hogy nem tudja megfelelően
feltölteni az akkumulátor egységet.
Az akkumulátor egység
leghatékonyabb kihasználása
• Az akkumulátor teljesítménye alacsony
hőmérsékletű környezetben csökken. Így
hideg helyen az akkumulátor egység
rövidebb ideig használható. Az akkumulátor
egység üzemidejének növelése érdekében az
alábbiakat javasoljuk:
– Helyezze az akkumulátor egységet a
testéhez közeli zsebbe, hogy megfelelően
felmelegedhessen, és csak közvetlenül a
fényképezés megkezdése előtt helyezze a
fényképezőgépbe.
• Az akkumulátor egység gyorsan lemerül, ha
vakut használ, vagy gyakran zoomol.
HU
102
• Javasoljuk, hogy legyen kéznél tartalék
akkumulátor egység a tervezett felvételhez
szükségesnél legalább 2 – 3-szor nagyobb
felvételi idővel, és készítsen
próbafelvételeket a tényleges felvételek
előtt.
• Óvja az akkumulátor egységet a víztől. Az
akkumulátor egység nem vízálló.
• Ne hagyja az akkumulátor egységet
különösen meleg helyen, például autóban
vagy közvetlen napfénynek kitéve.
A hátralévő akkumulátor
üzemidő kijelzésről
Előfordulhat, hogy a fényképezőgép
kikapcsol, pedig a hátralévő akkumulátor
üzemidő kijelzés még elegendő teljesítményt
jelez. Merítse le az akkumulátor egységet és
töltse fel teljesen az akkumulátor egységet
ismét, hogy a hátralévő üzemidő kijelzés
pontos legyen. Azonban vegye figyelembe,
hogy a pontos akkumulátor kijelzés néha nem
áll vissza, ha az akkumulátor egységet hosszú
ideig nagy hőmérsékletű helyen használja,
teljesen feltöltött állapotban tárolja, illetve ha
gyakran használja.
Az akkumulátor egység
szakszerű tárolása
• Ha az akkumulátor egységet hosszú ideig
nem használja, akkor évente egyszer töltse
fel teljesen és merítse le teljesen a
fényképezőgépével, mielőtt száraz, hűvös
helyre tenné. Évente ismételje meg ezt a
feltöltést és lemerítést, hogy karbantartsa az
akkumulátor egység funkcióját.
• Az akkumulátor egység lemerítéséhez addig
hagyja a fényképezőgépét diabemutató
lejátszás üzemmódban bekapcsolva
(42. oldal), amíg a készülék ki nem kapcsol.
• Amikor szállítja vagy tárolja, akkor ne
felejtse el használni a mellékelt akkumulátor
tokot, hogy megelőzze a kivezetések
korrodálását, a rövidzárlatot stb.
Az akkumulátor
élettartamáról
• Az akkumulátor élettartama korlátozott. Az
egyre több használat során és az idő
elteltével az akkumulátor kapacitása
fokozatosan csökken. Ha úgy tűnik, hogy az
akkumulátor működési ideje jelentősen
lecsökkent, akkor az akkumulátor egység
valószínűleg elérte az élettartama végét.
Vásároljon egy új akkumulátor egységet.
• Az akkumulátor élettartama a tárolás
módjának, valamint az egyes akkumulátor
egységek működtetési feltételeinek és
használati környezetének megfelelően
változik.
Egyéb
HU
103
Az akkumulátortöltőről
x Az akkumulátortöltőről
• A Sony „InfoLITHIUM” akkumulátor
egységen kívül semmilyen más akkumulátor
egységet ne töltsön a fényképezőgépével
mellékelt akkumulátortöltőben. Ha a
meghatározott fajtától eltérő
akkumulátorokat kísérel meg feltölteni,
azok kifolyhatnak, túlmelegedhetnek vagy
felrobbanhatnak, amely áramütés és égési
sérülés veszélyét okozza.
• Vegye ki a feltöltött akkumulátor egységet
az akkumulátortöltőből. Ha folytatja a
töltését, akkor kifolyás, jelentős hő,
robbanás vagy áramütés veszélye áll fenn.
• Amikor a CHARGE jelző villog, az
akkumulátor hibát jelez vagy azt, hogy a
meghatározott típusútól eltérő akkumulátor
egységet helyezett be. Ellenőrizze, hogy az
akkumulátor egység a meghatározott
típusú-e. Ha az akkumulátor egység a
meghatározott típusú, akkor vegye ki az
akkumulátor egységet, cserélje ki egy újra
vagy egy másikra, és ellenőrizze, hogy az
akkumulátortöltő megfelelően működik-e.
Ha az akkumulátortöltő megfelelően
működik, akkor az akkumulátor hibás.
• Ha az akkumulátortöltő szennyezett, akkor
előfordulhat, hogy a töltés nem végezhető el
megfelelően. Egy száraz ronggyal stb.
tisztítsa meg az akkumulátortöltőt.
HU
104
Óvintézkedések
x Ne hagyja a
fényképezőgépet a következő
helyeken
• Különösen meleg helyen
Ilyen helyen, például napon parkoló
autóban a fényképezőgép burkolata
deformálódhat és ez hibás működést
okozhat.
• Közvetlen napfényben vagy fűtőtesthez
közel
A fényképezőgép burkolata elszíneződhet
vagy deformálódhat, és ez hibás működést
okozhat.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erősen mágneses hely közelében
• Homokos, vagy poros helyen
Ügyeljen arra, nehogy homok vagy por
kerüljön a fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését okozhatja,
és néhány esetben e működési hiba nem
javítható.
x A hordozásról
Ne üljön le székre vagy más helyre a
nadrágjának vagy szoknyájának hátsó
zsebében lévő fényképezőgéppel, mivel ez a
fényképezőgép hibás működését vagy
károsodását okozhatja.
x A tisztításról
Az LCD képernyő tisztítása
A képernyő felületét LCD tisztítókészlettel
(nem mellékelt) törölje le, hogy az
ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
x Az üzemi hőmérsékletről
A fényképezőgépét 0°C és 40°C közötti
hőmérséklet tartományú használatra
tervezték. Fényképezés olyan különösen
hideg, vagy meleg helyeken, amelyek
meghaladják ezt a tartományt nem ajánlott.
x A páralecsapódásról
Ha fényképezőgépet hideg helyről
közvetlenül meleg helyre viszi, akkor pára
csapódhat le a fényképezőgép belsejében vagy
külsején. A páralecsapódás a fényképezőgép
hibás működését okozhatja.
A pára könnyen lecsapódik, amikor:
• A fényképezőgépet hideg helyről, például
sípályáról fűtött szobába viszi.
• A fényképezőgépet légkondicionált
szobából vagy autó belsejéből szabadba viszi
meleg nyári időben stb.
Hogyan akadályozhatjuk meg a
páralecsapódást
Amikor a fényképezőgépet hideg helyről
meleg helyre viszi, zárja bele a
fényképezőgépet egy műanyag tasakba, és
körülbelül egy órán keresztül hagyja, hogy az
átvegye az új hely környezeti viszonyait.
Ha a pára lecsapódik
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon kb.
1 órát, amíg a nedvesség elpárolog. Vegye
figyelembe, hogy ha belülről nedves
objektívvel fényképez, akkor képtelen lesz
tiszta képeket rögzíteni.
Egyéb
Az objektív tisztítása
Az objektívet puha ruhadarabbal törölje le,
hogy az ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
• Ne érintse meg a fényképezőgépet a fenti
anyagokkal a kezén.
• Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb
ideig gumival vagy műanyaggal érintkezzen.
A fényképezőgép felületének tisztítása
A fényképezőgép burkolatát puha, vízzel
enyhén benedvesített ruhadarabbal tisztítsa,
majd törölje meg egy száraz ruhadarabbal. Ne
haszálja a következőket, mivel ezek
károsíthatják a külső felületet vagy a
burkolatot.
• Vegyipari termékek, pl. hígító, benzin,
alkohol, eldobható törlőkendő, rovarriasztó,
napvédő vagy rovarölő szerek stb.
HU
105
x A beépített újratölthető
akkumulátorról
Ez a fényképezőgép beépített újratölthető
akkumulátorral rendelkezik, hogy a készülék
be-, vagy kikapcsolt állapotától függetlenül
gondoskodjon a dátum, idő és más beállítások
megőrzéséről.
Ez az újratölthető akkumulátor folyamatosan
töltődik, amíg használja a fényképezőgépet.
Azonban, ha csak rövid ideig használja a
fényképezőgépet, akkor fokozatosan lemerül,
és ha kb. egy hónapig egyáltalán nem
használja a fényképezőgépet, akkor teljesen
lemerül. Ebben az esetben ne felejtse el
feltölteni ezt az akkumulátort a
fényképezőgép használata előtt.
Azonban, attól hogy ez az újratölthető
akkumulátor nincs feltöltve, még tudja
használni a fényképezőgépet, amíg nem rögzíti
a dátumot és időt.
A beépített újratölthető akkumulátor
töltési módja
Helyezzen a fényképezőgépbe feltöltött
akkumulátor egységet, vagy a (nem mellékelt)
hálózati tápegység segítségével csatlakoztassa
a fényképezőgépet egy fali konnektorhoz, és
legalább 24 órán keresztül hagyja kikapcsolva
a fényképezőgépet.
Az „InfoLITHIUM”
akkumulátor egység töltési
módja
t
HU
106
„Elõször ezt olvassa el” 1. lépése
Minőségtanúsítás
Fényképezőgép
[Tápellátás, általános]
[Rendszer]
Tápfeszültség
Képalkotó eszköz
7,17 mm (1/2,5 típus) színes
CCD, Elsődleges színszűrő
NP-FT1 újratölthető
akkumulátor egység, 3,6 V
AC-LS5K hálózati tápegység
(nem mellékelt), 4,2 V
A fényképezőgép képpontjainak teljes száma
Kb. 5 255 000 pixel
Teljesítményfelvétel (felvételkészítés közben)
1,1 W
A fényképezőgép hasznos képpontjainak
száma
Kb. 5 090 000 pixel
Üzemi hőmérséklet
0°C – +40°C
Objektív
Carl Zeiss Vario-Tessar
3×-os zoom objektív
f = 6,33 – 19,0 mm (38 –
114 mm átszámítva egy
35 mm-es fényképezőgépre)
F3,5 – 4,4
Expozíciószabályozás
Automatikus expozíció,
Helyszínválasztás
(10 üzemmód)
Fehéregyensúly Automatikus, Nappalifény,
Felhős, Fénycső, Izzólámpa,
Vaku
Fájl formátum (DCF kompatibilis)
Fényképek: Exif Ver. 2.2
JPEG kompatibilis, DPOF
kompatibilis
Mozgóképek: MPEG1
kompatibilis (monó)
Adathordozó
Belső memória (32 MB)
„Memory Stick Duo”
Vaku
Ajánlott távolság (az ISO
Auto beállításánál):
Kb. 0,1 m – 2,5 m (W)/
Kb. 0,5 m – 2,0 m (T)
Tárolási hőmérséklet
–20°C – +60°C
Méretek
93,6×60,0×20,3 mm
(szé/ma/mé, kinyúló részek
nélkül)
Tömeg
Kb. 139 g (NP-FT1
akkumulátor egységgel és
csuklószíjjal stb. együtt)
Mikrofon
Elektrolit kondenzátoros
mikrofon
Hangszóró
Dinamikus hangszóró
Exif Print
Kompatibilis
PRINT Image Matching III
Kompatibilis
PictBridge
Kompatibilis
[Bemeneti és kimeneti
csatlakozók]
Egyéb
Multi-csatlakozóaljzat
USB kapcsolat Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilis)
[LCD képernyő]
LCD panel
6,2 cm (2,5 típusú) TFT
meghajtó
Képpontok száma
230 400 (960×240) pont
HU
107
BC-CS3 akkumulátortöltő
Tápfeszültség
100 – 240 V-os, 50/60 Hz-es
váltakozó áramú
3,2 W
Kimeneti feszültség
4,2 V, 500 mA egyenáram
Üzemi hőmérséklet
0°C – +40°C
Tárolási hőmérséklet
–20°C – +60°C
Méretek
Kb. 66×23×91 mm
(szé/ma/mé)
Tömeg
Kb. 70 g
NP-FT1 újratölthető akkumulátor
egység
Használt akkumulátor
Lítium-ion akkumulátor
Maximális feszültség
4,2 V egyenáramú
Névleges feszültség
3,6 V egyenáramú
Kapacitás
2,4 Wh (680 mAh)
A forma és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
HU
108
Index
Index
A
A fényképezőgép tartása
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Automatikus programozott
felvétel.......................... 25
Automatikus üzemmód
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
AE/AF rögzítés kijelzés .....32
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
AF rögzítés ..........................32
AF segédfény ......................51
AF tartománykereső-keret
.......................................31
D
Dátum ..................................50
Dátum/Idő...........................50
DC IN aljzat ........................15
Automatikus visszanézés... 51
Dia........................................42
Az óra beállítása
t „Először ezt olvassa
el” 2. lépése
Digitális zoom .....................49
B
DirectX ................................61
DPOF...................................81
E
Beállítás................... 38, 46, 48
Beállítás 1 .................... 57
Egyképes üzemmód
nyomtatás.....................77
AF üzemmód ......................49
Beállítás 2 .................... 58
Egyszeri ...............................49
Akkumulátor egység
Belső memória
eszköz........................... 53
Egyszínű ..............................37
AF tartománykereső-keret
kijelzés ..........................31
Akkumulátor
üzemidő ........................24
Fényképezőgép 1 ........ 49
Éjszakai portré üzemmód
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Feltöltés
t „Először ezt olvassa
el” 1. lépése
Fényképezőgép 2 ........ 52
Hátralévő kijelzés
t „Először ezt olvassa
el” 1. lépése
Beállítás 1............................ 57
Telepítés/eltávolítás
t „Először ezt olvassa
el” 1. lépése
Beállított fókusz ................. 31
Akkumulátor egység
feltöltése
t „Először ezt olvassa
el” 1. lépése
Belső memória ................... 23
Elmosódottság ....................10
Belső memória eszköz ....... 53
EV ........................................30
Memory Stick
eszköz........................... 54
Beállítás 2............................ 58
Beépített újratölthető
akkumulátor .............. 106
Éjszakai üzemmód
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Elektronikus feszültségátalakító
t „Előszőr ezt olvassa
el” 1. lépése
Élesség .................................38
Expozíció.............................11
C
Expozíció belövés...............35
t „Először ezt olvassa
el” 1. lépése
CD-ROM ...................... 62, 74
Expozíció eltolás ................37
Állandó vaku
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Nyomtató..................... 78
F
Számítógép .................. 64
Fájl tárolási célmappa ........68
TV................................. 83
Fájlnév..................................68
Csipogás .............................. 57
Fájlsorszám..........................58
Akkumulátortöltő ............104
Alulexponálás .....................11
Átméretezés ........................43
Automatikus kikapcsolási
funkció
t „Először ezt olvassa
el” 2. lépése
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Csuklószíj
t az „Először ezt
olvassa el”-ben
Fehéregyensúly ...................33
Index
Automatikus fókusz ...........10
Csatlakozás
Felhős...................................33
Félig lenyomva....................10
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
HU
109
Felvétel
Fénykép
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Mozgókép
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Felvételi menü ....................30
Felvételi üzemmód.............35
Felvételmappa csere...........55
Hasznos képpontok
száma ......................... 107
Képminőség .................. 12, 34
Helyszínválasztás ............... 26
Kinagyított ikon..................52
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Hibaelhárítás...................... 85
Hisztogram ................... 21, 30
Hó üzemmód
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Felvételmappa létrehozás..54
Fénycső................................33
Időköz ................................. 37
Fényképezőgép 1................49
Index képernyő
t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
Fényképezőgép 2................52
Fényképezőgépe használata
külföldön
t „Először ezt olvassa
el” 1. lépése
Fénymérési üzemmód........33
FF (Fekete-fehér)...............37
Figyelmeztető kijelzések és
üzenetek .......................97
Index üzemmód
nyomtatás .................... 77
„InfoLITHIUM”
akkumulátor
egység......................... 102
Inicializál............................. 57
Intelligens zoom................. 49
ISO ................................ 11, 34
Forgatás ...............................44
Izzólámpa ........................... 33
J
G
JPG...................................... 69
Gyertya üzemmód
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
K
Gyorsellenőrzés
t „Először olvassa el
ezt” 5. lépése
H
Hálózati tápegység .............15
t „Először ezt olvassa
el” 1. lépése
Hangerő
t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
110
ImageMixer VCD2 .......71, 74
Fókusz............................10, 31
Formattálás ...................53, 54
HU
I
Fényképek száma/felvételi
idő .................................22
Kijelzés .......lásd „Képernyő”
Kiterjesztés.................... 68, 70
Kivágás ................................ 47
Kiváló................................... 34
Kontraszt .............................38
Közép AF ............................ 31
Középre-súlyozott
fénymérés..................... 33
L
Lágy kattintás üzemmód
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Lassú szinkron
t „Először est olvassa
el” 5. lépése
LCD háttérvilágítás ...........57
LCD képernyő
..............lásd „Képernyő”
Lejátszás ..................................
lásd „Megtekintés”
Lejátszás/Szerkesztés.........25
Lejátszási zoom
t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
M
M AF ................................... 49
Macintosh számítógép ....... 73
Képek másolása a
számítógépére ............. 62
Képernyő
A kijelző
módosítása................... 21
Kijelzés ........................ 16
Ajánlott környezet...... 73
Makró
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Mappa..................................39
Létrehozás ................... 54
LCD háttérvilágítás.... 57
Módosítás..................... 55
Képfájl tárolási célmappák és
fájlnevek ...................... 68
Másolás................................ 55
Képhatás ............................. 37
Képméret ............................ 12
t „Először ezt olvassa
el” 4. lépése
Mass Storage....................... 58
Megosztás............................ 44
NTSC................................... 59
R
Fénykép
t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
Nyelv ................................... 57
Rekesznyílás........................11
Mozgókép
t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
Nyomtatás........................... 76
Megtekintés
t „Először ezt olvassa
el” 2. lépése
Egyképes üzemmód ... 77
Index üzemmódban.... 77
Megtekintési menü.............39
Mellékelt tartozékok
t az „Először ezt
olvassa el”-ben
„Memory Stick Duo” ...... 100
Behelyezés/Kivétel
t „Először ezt olvassa
el” 3. és 4. lépése
Fényképek száma/
felvételi idő ..................22
Törlésvédő
kapcsoló..................... 100
Nyomtatás közvetlenül...... 77
Nyomtatás szaküzletben ... 81
Nyomtatási sorrend
kijelölés ........................ 81
Részek azonosítása.............14
S
S AF .....................................49
Sorozatkép ..........................35
Standard ..............................34
Számítógép ..........................60
Ajánlott
környezet................61, 73
Képek másolása.....62, 73
O
Macintosh.....................73
Öndiagnózis kijelző ........... 97
Számítógépen tárolt
képfájlok megtekintése a
fényképezőgépével......70
Önkioldó
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Szoftver ........................71
Memory Stick eszköz .........54
Operációs rendszer
(OS)........................ 61, 73
Menü ....................................27
Optikai zoom ...................... 49
Szépia...................................37
Felvételi ........................30
Óra beállítás ....................... 59
Szín.......................................12
Megtekintési ................39
Óvintézkedések................ 105
Szoftver................................71
Minőségtanúsítás ..............107
P
T
Monitor................................49
PAL...................................... 59
Mozgóképek felvétele
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Páralecsapódás ................. 105
Tájkép üzemmód
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
PC ............ lásd „Számítógép”
Telepítés...................62, 71, 74
MPG.....................................69
PFX...................................... 37
Telítettség ............................38
Multi-csatlakozóaljzat ........15
PictBridge ..................... 58, 77
Windows.......................60
Tételek ..........................28
N
Pixel ..................................... 12
Tengerpart üzemmód
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Nagy zársebesség üzemmód
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Pontszerű AF...................... 31
Tisztítás..............................105
Pontszerű fénymérés.......... 33
Több AF ..............................32
Pontszerű fénymérési
célkereszt ..................... 33
Több sorozatkép .................35
PicturePackage ................... 71
Nap&Idő..............................50
Nappalifény .........................33
NR lassú zársebesség .........18
Precíziós digitális zoom ..... 49
Többcélú kivezetés
kábele ...............64, 78, 83
PTP ...................................... 58
Többmezős fénymérés .......33
Index
Nagyítóüveg üzemmód
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Többrészes AF ....................32
Tömörítési arány.................13
Törlés
t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
HU
111
Törlésvédés .........................40
Törlésvédő kapcsoló ........100
Túlexponálás .......................11
Tűzijáték üzemmód
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
TV ........................................83
U
USB kapcsolat ....................58
USB meghajtóprogram......62
Üzemmód (Mode)..............35
V
Vaku.....................................33
Vaku üzemmód
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
Vakuszint.............................37
VGA
t „Először ezt olvassa
el” 4. lépése
Videó CD ...................... 71, 74
Videó ki ...............................59
Visszapergetés/Gyors
előrepergetés
t „Először ezt olvassa
el” 6. lépése
Vörösszem csökkentés .......50
W
WB .......................................33
Windows rendszerű
számítógép ...................60
Ajánlott környezet......61
Z
Zársebesség.........................11
Zoom
t „Először ezt olvassa
el” 5. lépése
HU
112
Védjegyek
•A
a Sony Corporation
védjegye.
• „Memory Stick”,
, „Memory Stick
PRO”,
, „Memory Stick
Duo”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
,
„MagicGate” es
a Sony
Corporation védjegye.
• Az „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
• A PicturePackage a Sony Corporation
védjegye.
• A Microsoft, Windows, Windows Media és a
DirectX a Microsoft Corporation bejegyzett
védjegyei vagy védjegyei az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
• A Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac,
iBook, PowerBook, Power Mac és az eMac
az Apple Computer, Inc. védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei.
• A Macromedia és a Flash a Macromedia,
Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• Az Intel, MMX, és a Pentium az Intel
Corporation védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.
• Továbbá, ebben az útmutatóban előforduló
rendszer és termék nevek általában a
megfelelő fejlesztők vagy gyártók védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei. Azonban, a ™
vagy az ® szimbólumok nem jelennek meg
minden esetben ebben az útmutatóban.
HU
113
Slovensky
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
Likvidácia starých
elektrických a elektronických
zariadení (Platí v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Informácie pre
európskych spotrebiteľov
Tento výrobok prešiel testmi a bol uznaný ako
vyhovujúci požiadavkám na
elektromagnetickú kompatibilitu v smernici
EMC pre používanie prípojných káblov
kratších než 3 metre.
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto fotoaparáte
ovplyvni˙ kvalitu obrazu a zvuku.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo vplyv
elektromagnetického poľa zapríčiní zlyhanie
počas prenosu dát, zreštartujte aplikáciu alebo
odpojte a znova pripojte komunikačný kábel
(USB apod.).
SK
2
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže by˙
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doruči˙ do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabráni˙
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v
opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchováva˙ prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Informácie o používaní fotoaparátu
Typy použiteľných pamä˙ových
kariet „Memory Stick“ (nie sú
súčas˙ou dodávky)
Tento fotoaparát používa pamä˙ovú
kartu „Memory Stick Duo“ ako
vymeniteľné záznamové médium.
Existujú dva typy pamä˙ových kariet
„Memory Stick“.
„Memory Stick Duo“: Vo vašom
fotoaparáte môžete používa˙
pamä˙ovú kartu „Memory
Stick Duo“.
Informácie o akumulátore
„InfoLITHIUM“
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite
dodaný akumulátor NP-FT1. (t krok 1 v
príručke „Prvé kroky“)
• Akumulátor je možné dobíja˙ aj v prípade,
že nie je úplne vybitý. Môžete taktiež využi˙
čiastočne nabitú kapacitu akumulátora, aj
keď nie je úplne nabitý.
• Ak viete, že akumulátor nebudete dlhšiu
dobu používa˙, nechajte ho vo fotoaparáte
úplne vybi˙, vybitý akumulátor potom
vyberte z fotoaparátu a uschovajte ho na
chladné a suché miesto. Tým uchováte
funkcie akumulátora (str. 99).
• Bližšie informácie o vhodnom akumulátore
pozrite str. 99.
Objektív Carl Zeiss
„Memory Stick“: Vo vašom
fotoaparáte nemôžete
používa˙ pamä˙ovú kartu
„Memory Stick“.
Nie je možné použi˙ iné
pamä˙ové karty.
• Bližšie informácie o karte „Memory Stick
Duo“, pozrite str. 97.
Pri použití pamä˙ovej karty
„Memory Stick Duo“ v
zariadení kompatibilnom s
kartami „Memory Stick“
Pamä˙ovú kartu „Memory Stick Duo“
môžete použi˙, ak ju vložíte do adaptéra
kariet Memory Stick Duo (nie je súčas˙ou
dodávky).
Adaptér kariet Memory Stick Duo
SK
Tento fotoaparát je vybavený
objektívom Carl Zeiss, ktorý produkuje
ostrý obraz vysokej kvality s
vynikajúcim kontrastom.
Objektív tohto fotoaparátu bol
vyrobený v rámci systému zaistenia
kvality s osvedčením od spoločnosti Carl
Zeiss v súlade s kvalitatívnymi
štandardami spoločnosti Carl Zeiss v
Nemecku.
Žiadna kompenzácia obsahu
záznamu
• Obsah vášho uloženého záznamu, ktorý nie
je možné uskutočeni˙ snímaním alebo
prehrávaním z dôvodu nefunkčnosti
fotoaparátu alebo záznamového média
apod., nie je možné nijakým spôsobom
kompenzova˙.
Vnútorná pamä˙ a záložná
karta „Memory Stick Duo“
• Nevypínajte fotoaparát ani nevy˙ahujte
akumulátor či kartu „Memory Stick Duo“,
keď svieti kontrolka prístupu, pretože by sa
mohli poškodi˙ údaje vo vnútornej pamäti
alebo na pamä˙ovej karte „Memory Stick
Duo“. Vždy si ochráňte dáta pred zničením
tak, že si z nich urobíte záložnú kópiu. Ďalšie
informácie o spôsobe zálohovania dát
nájdete na str. 22.
SK
3
Informácie o snímaní
a prehrávaní
• Tento fotoaparát nie je odolný voči prachu,
voči ošplechnutiu ani voči ponoreniu do
vody. Pred zapnutím fotoaparátu si prečítajte
časť „Preventívne opatrenia“ (str. 101).
• Pred snímaním neopakujúcich sa udalostí
vykonajte testovacie snímanie, ktorým si
overíte, či fotoaparát pracuje správne.
• Dávajte pozor, aby ste fotoaparát
nenamočili. Natečená voda vo fotoaparáte
môže spôsobiť jeho poruchu, ktorú v
určitých prípadoch už nemožno opraviť.
• Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do
iného zdroja silného svetla. Môže to
prípadne spôsobiť poruchu fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných rádiových
vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie. Fotoaparát
nemusí správne snímať či prehrávať.
• Používanie fotoaparátu v piesočnatom alebo
prašnom prostredí môže spôsobiť poruchy.
• Ak si všimnete skondenzované kvapky vody,
utrite ich pred použitím fotoaparátu
(str. 101).
• Fotoaparátom netraste ani nenarážajte.
Okrem porúch a neschopnosti nasnímať
zábery to môže spôsobiť aj znehodnotenie
záznamového média a zničenie, poškodenie
či stratu obrazových údajov.
• Pred použitím vyčistite povrch blesku.
Tepelná energia uvoľnená pri blysnutí blesku
môže spôsobiť, že roztopené nečistoty
čiastočne zakryjú povrch blesku alebo sa naň
o prilepia, čím môže dôjsť k nedostatočnému
osvetleniu.
Informácie o LCD displeji,
LCD hľadáčiku (len na
modeloch, ktoré sú nimi
vybavené) a objektíve
• LCD displej a LCD hľadáčik sú vyrobené
veľmi presnou technológiou, vďaka ktorej
správne funguje viac ako 99,99% pixelov. Na
LCD displeji a v hľadáčiku sa však môžu
permanentne objavovať malé tmavé a/alebo
jasné body (biele, červené, modré alebo
zelené). Tieto body sú výsledkom
normálneho výrobného procesu a nijakým
spôsobom neovplyvňujú nasnímaný obraz.
SK
4
Čierne (biele/
červené/modré/
zelené) body
• Vystavením LCD displeja, hľadáčika alebo
objektívu priamemu slnečnému žiareniu na
dlhšiu dobu môže dôjsť k poruche
zariadenia. Buďte opatrní pri ukladaní
fotoaparátu blízko okna alebo vo vonkajšom
prostredí.
• Nestláčajte LCD displej príliš silno. Farby na
displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť a to
by mohlo spôsobiť poruchu.
• V chladnom prostredí môžu v obraze na
LCD displeji vznikať závoje. Toto nie je
chybná funkcia.
• Vyhnite sa nárazom alebo vyvíjaniu
prílišného tlaku na objektív.
Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
• Tento fotoaparát vyhovuje univerzálnemu
štandardu DCF (Design rule for Camera File
system), ktorý zaviedla spoločnosť JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Prehrávanie záznamu nasnímaného týmto
fotoaparátom v inom zariadení nie je
zaručené a rovnako, prehrávanie záznamov
nasnímaných alebo editovaných v inom
zariadení nie je v tomto zariadení zaručené.
Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, video kazety a
ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
snímaním takýchto materiálov sa môžete
dopustiť viacerých porušení zákonov o
autorských právach.
Obrázky použité v tomto
návode
Fotografie použité v tomto návode ako
príklady obrázkov sú reprodukcie. Nejedná sa
o skutočné fotografie nasnímané týmto
fotoaparátom.
Využívanie všetkých funkcií
digitálneho fotoaparátu
Príprava fotoaparátu a okamžité fotenie záberov
„Prvé kroky“ (samostatná knižka)
1 Príprava akumulátora
2 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie dátumu a času
3 Vloženie pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ (nedodaná)
4 Zvolenie veľkosti záberu
5 Jednoduché snímanie záberov (režim automatického
nastavenia)
Snímanie statických záberov (režim výberu scény)
6 Prezeranie/mazanie záberov
Lepšie zoznámenie sa s fotoaparátom
V tomto
návode
• Snímanie s obľúbenými nastaveniami (Programované
snímanie s automatickým nastavením) t str. 24
• Rôzne režimy snímania/prehrávania pomocou ponuky
Menu t str. 26
• Zmena preddefinovaných nastavení t str. 45
Pripojenie fotoaparátu k počítaču alebo tlačiarni
V tomto
návode
• Kopírovanie obrázkov do počítača a ich editovanie
rôznymi spôsobmi t str. 57
• Tlač obrázkov pripojením fotoaparátu priamo k tlačiarni
(len pre tlačiarne kompatibilné s PictBridge) t str. 74
SK
5
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu ........................................................ 3
Radosť z fotografovania
Základné pracovné postupy pre dosiahnutie kvalitnejších obrázkov ... 9
Zaostrenie – Úspešné zaostrenie na objekt .................................................... 9
Expozícia – Úprava intenzity svetla ............................................................... 10
Farba – Informácie o pôsobení osvetlenia .................................................... 11
Kvalita – Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“ ......................... 11
Popis jednotlivých častí......................................................................... 13
Indikátory na displeji.............................................................................. 15
Zmena zobrazenia na displeji................................................................ 20
Počet statických záberov a čas nahrávania videozáznamov .............. 21
Keď nemáte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ (Zaznamenávanie na
vnútornú pamäť)..................................................................................... 22
Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je možné nasnímať či prezrieť....23
Používanie prepínača režimu ................................................................ 24
Práca s ponukou Menu
Používanie položiek ponuky Menu .............................................. 26
Položky ponuky Menu ..................................................................... 27
Ponuka pre snímanie ............................................................................. 29
(Camera)
(EV)
9 (Focus)
(Metering Mode)
WB (White Bal)
ISO
(P.Quality)
Mode (REC Mode)
BRK (Bracket Step)
M (Interval)
(Flash Level)
PFX (P.Effect)
(Saturation)
(Contrast)
(Sharpness)
(Setup)
SK
6
Ponuka pre prezeranie ...........................................................................38
(Folder)
- (Protect)
DPOF
(Print)
(Slide)
(Resize)
(Rotate)
(Divide)
(Setup)
Trimming
Práca s obrazovkou Setup
Používanie položiek v ponuke Setup ..........................................45
1
Camera 1 ...........................................................................................46
AF Mode
Digital Zoom
Date/Time
Red Eye Reduction
AF Illuminator
Auto Review
2
Camera 2 ...........................................................................................49
Enlarged Icon
Internal Memory Tool ........................................................................50
Format
Memory Stick Tool ............................................................................51
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder
Copy
1
Setup 1...............................................................................................54
LCD Backlight
Beep
Language
Initialize
2
Setup 2...............................................................................................55
File Number
USB Connect
Video Out
Clock Set
SK
7
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným operačným systémom Windows....... 57
Kopírovanie záberov do počítača ......................................................... 59
Prezeranie obrazových súborov na fotoaparáte, ktoré ste uložili na
počítači (použitím pamäťovej karty „Memory Stick Duo“) ................... 67
Používanie dodaného softvéru ............................................................. 68
Práca s počítačom Macintosh .............................................................. 70
Tlač fotografií
Postup pri tlači statických záberov....................................................... 73
Priama tlač fotografií použitím tlačiarne kompatibilnej s PictBridge..... 74
Tlač vo fotozberni .................................................................................. 78
Pripojenie fotoaparátu k televízoru
Prezeranie záberov na TV obrazovke ................................................... 80
Riešenie problémov
Riešenie problémov ............................................................................... 82
Výstražné indikátory a upozornenia...................................................... 94
Iné
Informácie o priečinkoch na karte „Memory Stick“ ............................. 97
Informácie o akumulátore „InfoLITHIUM“ ............................................ 99
Informácie o nabíjačke ........................................................................ 100
Preventívne opatrenia.......................................................................... 101
Technické údaje ................................................................................... 103
Index ................................................................................................. 105
SK
8
Radosť z fotografovania
Základné pracovné postupy pre
dosiahnutie kvalitnejších obrázkov
Zaostrenie
Expozícia
Farba
Kvalita
Radosť z fotografovania
Táto kapitola popisuje základné funkcie
fotoaparátu. Dozviete sa, akým spôsobom
používať rôzne funkcie fotoaparátu, ako je
napr. prepínač režimu (str. 24), ponuky
MENU (str. 26) apod.
ZaoÚspešné zaostrenie na objekt
strenie
Keď do polovice zatlačíte a pridržíte spúšť, fotoaparát automaticky upraví zaostrenie
(funkcia Auto Focus). Nezabudnite, že je dôležité spúšť len pridržať stlačenú na
polceste.
Nestláčajte spúšť
hneď úplne
nadoraz.
Zatlačte a
pridržte spúšť
do polovice.
Rozbliká sa
indikátor ,
zasvieti/pípne
Až potom
zatlačte spúšť
úplne nadoraz.
60min
Postup pri snímaní statického záberu, na ktorý nejde dobre zaostriť t [Focus] (str. 30)
Ak je záber rozmazaný alebo roztrasený aj po zaostrení, môže to byť kvôli otrasom
fotoaparátu pri fotení. t Pozrite „Čo robiť, aby zábery neboli rozmazané“ (táto
kapitola hneď nasleduje).
Čo robiť, aby zábery neboli rozmazané
Držte fotoaparát pevne zovretý v rukách. Fotoaparát môžete lepšie stabilizovať
opretím sa o strom alebo budovu. Taktiež sa odporúča používať statív a blesk na
tmavých miestach.
SK
9
Expozícia
Úprava intenzity svetla
Upravením expozície a citlivosti ISO môžete dosiahnuť rôzne snímky. Expozícia je
množstvo svetla, ktoré vojde do fotoaparátu pri stlačení spúšte.
Expozícia:
Rýchlosť uzávierky = Doba, počas ktorej do
fotoaparátu vchádza svetlo
Clona =Veľkosť otvoru, cez ktorý vchádza svetlo
ISO = Citlivosť záznamu
Preexponovanie
= príliš veľa svetla
Belavá snímka
V režime automatického nastavenia sa
expozícia automaticky nastaví na správnu
hodnotu. Môžete ju však ručne upraviť
použitím nižšie uvedených funkcií.
Správna expozícia
EV:
Umožňuje nastaviť expozíciu, ktorá bola
určená fotoaparátom.
t str. 29
Podexponovanie
= príliš málo svetla
Tmavšia snímka
Metering Mode:
Umožňuje zmeniť časť objektu, ktorý sa
vymeriava pre určenie hodnoty expozície.
t str. 32
Úprava citlivosti ISO
ISO je merná jednotka (citlivosť), podľa ktorej sa odhaduje množstvo dopadajúceho
svetla na zariadenie prenosky obrazu (obdoba klasického fotofilmu). Aj keď je hodnota
expozície rovnaká, snímky sa môžu líšiť v závislosti od citlivosti ISO.
Ďalšie informácie o úprave citlivosti ISO t str. 33
Vysoká citlivosť ISO
Zaznamená sa svetlá snímka, aj keď sa sníma v tmavom prostredí.
Zaznamenaná snímka však mnohokrát obsahuje farebný šum.
Nízka citlivosť ISO
Zaznamená jemnejší záber.
Snímka má však tendenciu byť tmavá.
SK
10
Farba
Informácie o pôsobení osvetlenia
Radosť z fotografovania
Viditeľná farba objektu je ovplyvnená svetelnými podmienkami.
Príklad: Farba na snímke je ovplyvnená zdrojmi svetiel
Počasie/
osvetlenie
Charakteristika
svetla
Denné svetlo
Zamračené
Žiarivka
Žiarovka
Biele (štandard)
Modravé
Sfarbenie do
modra
Sčervenanie
V režime automatického nastavenia sa farebné tóny upravujú automaticky.
Farebné tóny však môžete upraviť ručne použitím funkcie pre vyváženie bielej farby
[White Bal] (str. 32).
Kvalita Informácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“
Digitálna fotografia je zložená z malinkých bodov, ktoré sa nazývajú pixely.
Ak záber obsahuje veľký počet pixelov, obrázok je tým pádom väčší, zaberie väčšie
množstvo pamäti a zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť záberu“ sa udáva počtom
pixelov. Hoci na displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, líši sa doba potrebná na
spracovanie obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na
obrazovke počítača.
Definície pixelov a veľkosti záberu
1 Veľkosť záberu: 5M
2592
2 592 pixelov × 1 944 pixelov = 5 038 848 pixelov
640
1944
480
Počet pixelov
2 Veľkosť záberu: VGA(E-Mail)
640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixelov
SK
11
Zvolenie veľkosti záberu (t krok 4 v príručke „Prvé kroky“)
Pixel
Veľa pixelov
(Vynikajúca kvalita
záberu a veľká
veľkos˙ súboru)
Málo pixelov
(Nižšia kvalita
záberu, ale vytvorí
menší súbor)
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
Veľkos˙
Príklad: Tlač až do
formátu A4
Príklad: Vhodné
pripoji˙ do
odosielaných emailov
.
Bežné použitie
5M (2592×1944)
Väčšia
Pre tlač záberov vo formáte A4 alebo vysokom
rozlíšení na formát A5
3:2* (2592×1728)
3M (2048×1536)
1M (1280×960)
Pre tlač záberov vo veľkosti pohľadnice
VGA(E-Mail)
(640×480)
Pre zaznamenávanie veľkého počtu záberov
Pre pripojovanie záberov k emailom alebo
vytváranie webových stránok
Menšia
16:9(HDTV)**
(1920×1080)
Umožňuje prehrávanie záberov na širokouhlom
televízore (TV) alebo na Hi-Vision
kompatibilnom televízore***
*
Zábery sa snímajú v tom istom pomere kompresie 3:2, ako fotografický tlačový papier alebo
pohľadnice atď.
** Počas tlače môžu by˙ obidva okraje záberu orezané (str. 91).
*** Ak pripojíte fotoaparát pomocou slotu „Memory Stick“ alebo USB, získate pri prezeraní ešte
väčšiu kvalitu záberov
.
Zvolenie kombinovanej kvality záberu (pomer kompresie) (str. 33)
Pri ukladaní digitálnych fotografií môžete zvoli˙ pomer kompresie. Ak zvolíte vysoký
pomer kompresie, zo záberu sa vytratí jemnos˙ detailov, ale zmenší sa veľkos˙ jeho
súboru.
SK
12
Popis jednotlivých častí
Podrobnosti o ovládaní pozrite na
stránkach, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
2
3
5
6
7
6
2
3
7
4
8
9
0
Radosť z fotografovania
1
1
5
8
4
9
A Spúšť (t krok 5 v príručke „Prvé
kroky“)
B Prepínač režimu (24)
C Blesk (t krok 5 v príručke „Prvé
kroky“)
D Kontrolka samospúšte (t krok 5 v
príručke „Prvé kroky“)/AF
iluminátor (48)
E Tlačidlo POWER (t krok 2 v
príručke „Prvé kroky“)
F Kontrolka POWER (t krok 2 v
príručke „Prvé kroky“)
G Mikrofón
H Objektív
I Kryt objektívu (t krok 2 v príručke
„Prvé kroky“)
qa qs qd qf qg
A
qh
Kontrolka nabíjania blesku
(oranžová) (t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
B LCD displej (20)
C Tlačidlo
(Displej zap./vyp.) (20)
D Tlačidlo MENU (26)
E Tlačidlo
(Veľkosť záberu/
Vymazanie)
(t krok 4 a 6 v príručke „Prvé
kroky“)
F Snímanie: Transfokácia (W/T)
(t krok 5 v príručke „Prvé kroky“)
Prezeranie: Tlačidlo /
(transfokácia pri prehrávaní)/
Tlačidlo
(Index) (t krok 6 v
príručke „Prvé kroky“)
G Háčik pre popruh okolo zápästia
(t „Prvé kroky“)
H Reproduktor
I Kryt akumulátora/pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ (t krok 1 a 3 v
príručke „Prvé kroky“)
SK
13
J Ovládacie tlačidlo
P Otvor pre statív (spodná časť)
Zapnuté menu: v/V/b/B/z (t krok
2 v príručke „Prvé kroky“)
Vypnuté menu: / / / (t krok
5 v príručke „Prvé kroky“)
K Kontrolka prístupu (t krok 4 v
príručke „Prvé kroky“)
L Otvor pre kartu „Memory Stick
Duo“ (t krok 3 v príručke „Prvé
kroky“)
M Priestor pre vloženie akumulátora
(t krok 1 v príručke „Prvé kroky“)
N Páčka uvoľnenia akumulátora
(t krok 1 v príručke „Prvé kroky“)
O Multikonektor (na spodku)
Pri použití AC adaptéra AC-LS5K
(nie je súčasťou dodávky)
2 Do multikonektora
1 Konektor
do DC IN
Kábel pre viacúčelový
konektor (dodaný)
Značka v
3 Do elektrickej
zásuvky
SK
14
• Skrutka na statíve musí byť kratšia než
5,5 mm. S dlhšími skrutkami ako 5,5 mm
nebude možné bezpečne pripevniť
fotoaparát na statív. Dlhšia skrutka môže
poškodiť fotoaparát.
Indikátory na displeji
A
Podrobnosti o ovládaní pozrite na
stránkach, ktorých čísla sú uvedené v
zátvorkách.
Zobrazenie
60min
60min
Aretácia AE/AF (t krok
5 v príručke „Prvé
kroky“)
z
3
1
4
BRK
M
STBY
REC
Pri snímaní videozáznamu
1
60min
STBY
STD
640
3
Režim Camera
(Program) (24)
4
+
Pohotovostný stav/
Záznam videa (t krok 5
v príručke „Prvé kroky“)
Režim Camera (režim
výberu scény) (t krok 5
v príručke „Prvé kroky“)
101
00:00:00 [00:28:25]
C:32:00
Režim záznamu (24, 34)
Vyváženie bielej farby
(32)
WB
5
2
Zostatkový stav
akumulátora (t krok 1 v
príručke „Prvé kroky“)
Radosť z fotografovania
Pri snímaní statických záberov
Význam
SL
Režim blesku (t krok 5 v
príručke „Prvé kroky“)
1.3 Stupnica transfokácie
2
+2.0EV
(t 46, krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
5
Potlačenie efektu
červených očí (47)
Ostrosť (37)
Sýtosť (36)
Kontrast (37)
ON
AF iluminátor (48)
Režim merania (32)
Efekty do záberov (36)
B
Zobrazenie
Význam
Snímanie blízkych
objektov (Macro)
(t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“)
S AF M AF
Režim AF (46)
SK
15
Zobrazenie
Význam
Indikátor zameriavaceho
rámčeka AF zóny (30)
D
Zobrazenie
Upozornenie na vibrácie
(9)
Prednastavená
vzdialenosť zaostrenia
(30)
1.0m
• Pri indikácii vibrácií sa
vám nemusí podariť
nasnímať ostré zábery
kvôli nedostatočnému
osvetleniu. Zábery
budete môcť nasnímať, aj
keď sa objaví
upozornenie na vibrácie.
Odporúčame však použiť
blesk pre získanie lepších
svetelných podmienok,
alebo použiť statív či iné
upevňovacie prostriedky
fotoaparátu.
C
Zobrazenie
5M
3:2
3M
1M
VGA
16:9
FINE
640
STD
640
Význam
Veľkosť záberu (t krok 4
v príručke „Prvé kroky“)
160
FINE STD
101
Kvalita záberu (33)
Priečinok pre ukladanie
záznamov (51)
• Toto sa neobjavuje pri
použití vnútornej pamäte.
Zostávajúca kapacita vo
vnútornej pamäti (21)
Zostávajúca kapacita na
pamäťovej karte
„Memory Stick“ (21)
00:00:00
[00:28:05]
Čas záznamu [maximálny
dostupný čas pre záznam]
(21)
1/30"
Časový Interval v režime
Multi Burst (36)
400
Indikátor dostupného
počtu pre snímanie
záberov (21)
Samospúšť (t krok 5 v
príručke „Prvé kroky“)
C:32:00
Samodiagnostické
zobrazenie (94)
Dátum/čas (47)
Číslo ISO (33)
±0.7EV
SK
16
Krok posunu hodnoty
expozície (36)
Význam
E
Upozornenie na slabú
kapacitu akumulátora
(23, 94)
+
Zameriavací krížik pre
bodové meranie (32)
Zameriavací rámček AF
zóny (30)
E
Zobrazenie
Význam
Histogram (20, 29)
Radosť z fotografovania
Funkcia NR pomalej
uzávierky
• Ak je rýchlosť uzávierky
1/6 sekundy alebo
pomalšia, automaticky sa
aktivuje funkcia nízkej
rýchlosti (NR) uzávierky,
ktorá má za úlohu
potlačovať obrazový šum.
125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
+2.0EV
DPOF
(nie je
zobrazená na
znázornení
obrazovky na
predchádzajú
cej strane)
Hodnota expozície (29)
Ponuka Menu/Sprievodca
ponukou (26)
SK
17
A
Pri prehrávaní statických
záberov
60min
1
M
Zobrazenie
101
VGA
101
12/12
Význam
Zostatkový stav
akumulátora (t krok 1 v
príručke „Prvé kroky“)
60min
3
C:32:00
1.3
+2.0EV
4
500 F3.5
5M
3:2
3M
1M
VGA
16:9
FINE
640
5
2
STD
640
160
Režim záznamu (24, 34)
M
Prehrávanie (t krok 6 v
príručke „Prvé kroky“)
N
BACK/NEXT
VOLUME
Hlasitosť (t krok 6 v
príručke „Prvé kroky“)
Pri prehrávaní videozáznamov
Ochrana proti zmazaniu
(39)
60min
1
Veľkosť záberu (t krok 4
v príručke „Prvé kroky“)
3
Značka poradia tlače
(DPOF) (78)
Zmena priečinka (38)
4
• Toto sa neobjavuje pri
použití vnútornej pamäte.
2
1.3
5
Step
12/16
Stupnica transfokácie
(t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“)
Prehrávanie jednotlivých
snímok (34)
B
Zobrazenie
Význam
101-0012
Číslo priečinka –súboru
(38)
Lišta prehrávania
(t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“)
SK
18
C
Zobrazenie
E
Význam
Zobrazenie
Pripojenie k PictBridge
(75)
• Ikona
sa objaví, keď je
vypnuté zobrazenie
histogramu (stĺpcového
diagramu).
Priečinok pre ukladanie
záznamov (51)
• Toto sa neobjavuje pri
použití vnútornej pamäte.
101
Histogram (20, 29)
Priečinok pre
prehrávanie (38)
• Toto sa neobjavuje pri
použití vnútornej pamäte.
2005 1 1
9:30 AM
DPOF
Na prehrávanom zábere
je zaznamenaný dátum a
čas (47)
Ponuka Menu/Sprievodca
ponukou (26)
Zostávajúca kapacita vo
vnútornej pamäti (21)
z PAUSE
z PLAY
Prehrávanie záznamov
Multi Burst v sériách (34)
Zostávajúca kapacita na
pamäťovej karte
„Memory Stick“ (21)
BACK/
NEXT
Výber záberov smerom
vpred alebo vzad
8/8 12/12
Číslo záberu/Počet
záberov uložených vo
zvolenom priečinku
C:32:00
Samodiagnostické
zobrazenie (94)
00:00:12
Počítadlo (t krok 6 v
príručke „Prvé kroky“)
VOLUME
Radosť z fotografovania
101
Význam
Úprava hlasitosti
D
Zobrazenie
Význam
Neodpájajte kábel pre
viacúčelový konektor
(76)
+2.0EV
Hodnota expozície (29)
Číslo ISO (33)
Režim merania (32)
Blesk
WB
Vyváženie bielej farby
(32)
500
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
Zobrazenie záberu
(t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“)
SK
19
Zmena zobrazenia na displeji
Po každom stlačení tlačidla
(Displej
zap./vyp.) sa zobrazenie zmení
nasledovne.
Zobrazenie histogramu
60min
VGA
96
Zobrazenie
histogramu (str. 29)
S AF
Indikátory vypnuté
S AF
Indikátory zapnuté
60min
VGA
96
S AF
• Keď zapnete zobrazovanie histogramu,
počas prehrávania sa budú zobrazovať
informácie o záberoch.
• Histogram sa nezobrazí v nasledovných
prípadoch:
Pri snímaní
– Zobrazila sa ponuka
– Nahrávanie videozáznamov
Počas prehrávania
– Zobrazila sa ponuka
– V indexovom zobrazení
– Používate transfokáciu pri prehrávaní
– Pri otáčaní statických záberov
– Prehrávajú sa videozáznamy
SK
20
• Veľký rozdiel v histograme zobrazenom
počas snímania a počas prehrávania sa môže
vyskytnúť:
– Keď bliká blesk.
– Rýchlosť uzávierky je pomalá alebo
vysoká.
• Histogram sa nemusí zobraziť pre zábery
nasnímané iným fotoaparátom.
Počet statických záberov a čas
nahrávania videozáznamov
Radosť z fotografovania
Nižšie uvedené tabuľky ukazujú približný čas videozáznamu a približný počet
statických záberov, ktoré sa zmestia na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, ktorá
bola naformátovaná v tomto fotoaparáte. Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od
podmienok pri snímaní.
Počet záberov, ktoré je možné zaznamenať použitím tejto vnútornej pamäte je
porovnateľný s kapacitou pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ na 32 MB.
Počet statických záberov (horný riadok udáva počet záberov v
kvalite [Fine] a dolný riadok udáva počet záberov v kvalite
(Čísla: počet záberov)
[Standard].)
Kapacita
Veľkosť
32MB
5M
3:2
3M
1M
VGA(E-Mail)
16:9(HDTV)
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
12
25
51
92
188
384
789
23
48
96
174
354
723
1482
12
25
51
92
188
384
789
23
48
96
174
354
723
1482
20
41
82
148
302
617
1266
37
74
149
264
537
1097
2250
50
101
202
357
726
1482
3038
93
187
376
649
1320
2694
5524
196
394
790
1428
2904
5928
12154
491
985
1975
3571
7261
14821
30385
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
• Udávané počty záberov sú platné, keď [Mode] je nastavený na [Normal].
• Veľkosť jedného statického záberu je 1M keď [Mode] je nastavený na [Multi Burst].
• Ak je dostupný počet záberov pre snímanie viac než 9 999, objaví sa indikátor „>9999“.
• Veľkosť záberu môžete zmeniť neskôr (funkcia [Resize], str. 41).
Maximálna doba nahrávania videozáznamov
(Čísla sú: hodiny : minúty : sekundy)
Kapacita
Veľkosť
640(Fine)
32MB
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
–
–
–
0:02:57
0:06:02
0:12:20
0:25:18
640(Standard)
0:01:27
0:02:56
0:05:54
0:10:42
0:21:47
0:44:27
1:31:09
160
0:22:42
0:45:39
1:31:33
2:51:21
5:47:05
11:44:22
24:18:25
• Videozáznamy s veľkosťou nastavenou na [640(Fine)] je možné nahrávať len na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
• Bližšie informácie o veľkosti a kvalite záberov pozrite str. 11.
• Pri prehrávaní záznamu nasnímaného staršími modelmi Sony v tomto fotoaparáte sa môže záznam
zobraziť v inej, než skutočnej veľkosti.
SK
21
Keď nemáte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ (Zaznamenávanie na vnútornú
pamäť)
Fotoaparát je vybavený vnútornou pamäťou s kapacitou 32 MB. Vnútornú pamäť nie je
možné vybrať. Aj keď vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamäťová karta „Memory
Stick Duo“, môžete zaznamenávať zábery pomocou tejto vnútornej pamäte.
• Videozáznamy s veľkosťou záberu nastavenou na [640(Fine)] nie je možné zaznamenávať na
vnútornú pamäť.
Keď je vložená pamäťová karta
„Memory Stick Duo“ (nie je
súčasťou dodávky)
B
B
[Snímanie]: Zábery sa práve zaznamenávajú na
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
[Prehrávanie]: Práve sa prehrávajú zábery, ktoré sú
uložené na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
[Menu, Setup atď.]: Na záberoch z pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ je možné vykonať niekoľko
funkcií.
Vnútorná
pamäť
Keď nie je vložená žiadna pamäťová
karta „Memory Stick Duo“
[Snímanie]: Zábery sa zaznamenávajú pomocou
vnútornej pamäte.
[Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery, ktoré sú uložené
na vnútornej pamäti.
[Menu, Setup atď.]: Na záberoch z vnútornej pamäte
je možné vykonať niekoľko funkcií.
Informácie o obrazových údajoch uložených vo vnútornej pamäti
Ak chcete, aby prebehlo kopírovanie (zálohovanie) dát bez problémov, odporúčame
dodržať jeden z uvedených postupov.
Kopírovanie (zálohovanie) dát na pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“
Prichystajte si pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s kapacitou 32 MB alebo väčšou a
potom vykonajte postup popísaný pri [Copy] (str. 52).
Kopírovanie (zálohovanie) dát na pevný disk vášho počítača
Vykonajte postup na str. 59 až 64 bez vloženej pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
vo fotoaparáte.
• Súbor videozáznamu z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ nie je možné presunúť do vnútornej
pamäte.
• Prepojením fotoaparátu a počítača pomocou kábla pre viacúčelový konektor je možné kopírovať
dáta uložené vo vnútornej pamäti do počítača, ale nie je možné kopírovať dáta z počítača do
vnútornej pamäte.
SK
22
Výdrž akumulátora a počet záberov,
ktoré je možné nasnímať či prezrieť
• Kapacita akumulátora sa tým viac znižuje,
čím viac sa zvyšuje počet použití fotoaparátu
a tiež ako sa predlžuje ich čas používania
(str. 99).
• Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je
možné snímať či prezerať, v nasledovných
podmienkach klesá:
– Okolitá teplota je nízka.
– Pri používaní blesku.
– Fotoaparát opakovane zapínate a
vypínate.
– Pri častom používaní transfokácie.
– [LCD Backlight] je nastavené na [Bright].
– [AF Mode] je nastavené na [Monitor].
– Kapacita akumulátora je nízka.
• Počet snímateľných záberov a výdrž
akumulátora sa nemení bez ohľadu na
veľkosť záberu.
Pri prezeraní statických
záberov
Počet záberov
Výdrž akumulátora
(min.)
Prib. 4800
Prib. 240
Radosť z fotografovania
Tabuľky zobrazujú výdrž akumulátora a
približný počet záberov v nastavenom
režime [Normal] pri snímaní či prezeraní
pri okolitej teplote 25°C a s maximálne
nabitým (dodaným) akumulátorom.
Údaje o počte záznamov, ktoré je možné
nasnímať alebo prezerať sú platné za
predpokladu, že v prípade potreby
vymeníte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“.
V závislosti od podmienok používania sa
môžu skutočné hodnoty od uvedených
mierne líšiť.
• Prezeranie jednotlivých záberov v poradí s
približne 3-sekundovými prestávkami
Pri snímaní videozáznamu
Výdrž akumulátora (min.)
Prib. 110
• Nepretržité nahrávanie videozáznamu pri
veľkosti záberu [160]
Pri snímaní statických
záberov
Počet záberov
Výdrž akumulátora
(min.)
Prib. 240
Prib. 120
• Snímanie v nasledovných podmienkach:
–
(P.Quality) je nastavené na [Fine].
– [AF Mode] je nastavené na [Single].
– Jedno snímanie každých 30 sekúnd.
– Striedavá zmena transfokácie z polohy W
do polohy T.
– Blesk blysne pri každom druhom snímaní.
– Po 10 snímaniach sa vypne a znova zapne
napájanie.
• Meracia metóda je založená na štandarde
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
SK
23
Používanie prepínača režimu
Nastavte prepínač režimu na požadovanú funkciu.
Prepínač režimu
Ovládacie tlačidlo
: Snímanie
videozáznamov
t
krok 5 v príručke „Prvé kroky“
: Zobrazenie/editovanie
záznamu
t
krok 6 v príručke „Prvé kroky“
Režimy snímania statických záberov
:
Auto: Režim automatického nastavenia
Umožňuje jednoduché snímanie s automaticky upravenými nastaveniami.
t krok 5 v príručke „Prvé kroky“
Program: Programované snímanie
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak rýchlosť
uzávierky, ako aj hodnotu clony). Rôzne nastavenia môžete tiež navoliť
pomocou ponuky.
(Bližšie informácie o dostupných funkciách t str. 27)
: Režim výberu scény
Umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa aktuálnej
scény. t krok 5 v príručke „Prvé kroky“
SK
24
Výber scény
Bližšie informácie t krok 5 v príručke „Prvé kroky“
Radosť z fotografovania
Fotoaparát predurčí kombináciu funkcií, aby bolo zaručené správne nasnímanie záberu
podľa aktuálneho prostredia (scény).
( : je možné vybrať požadované nastavenie)
Burst/
Macro
Zameriavací
Krok Vyváženie
Prednastavené
Intenzita Exposure
(blízke Blesk rámček AF
posunu
bielej
zaostrenie
blesku Bracket/
objekty)
zóny
expozície
farby
Multi Burst
—
/
—
—
—
SL
—
—
—
—
—
Center AF
0.5m/1.0m/
3.0m/7.0m
—
Auto/ WB
—
—
—
—
—
—
—
—
/
/
/
/
—
—
SK
25
Práca s ponukou Menu
Používanie položiek ponuky Menu
Tlačidlo v/V/b/B
Prepínač režimu
Tlačidlo z
Tlačidlo MENU
Ovládacie tlačidlo
1 Zapnite fotoaparát a nastavte prepínač režimu.
Množina dostupných položiek sa líši podľa pozície prepínača režimu a nastavení ponuky
(Camera).
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte požadovanú položku ponuky
pomocou b/B na ovládacom tlačidle.
• Ak nie je požadovaná položka zobrazená,
opakovane stláčajte b/B, kým sa táto položka
neobjaví na displeji.
• Stlačte z po zvolení položky, keď je prepínač
režimu nastavený na
.
400
200
100
64
Auto
ISO
WB
ISO
4 Zvoľte nastavenie pomocou v/V.
Vybrané nastavenie sa trochu zväčší a nastaví sa.
5 Stlačením tlačidla MENU ponuku vypnete.
• Ak sa v ponuke nachádza nezobrazená položka, na okraji oblasti sa objaví značka v/V, ktorá
naznačuje, že sa v ponuke ešte musí rolovať. Ak chcete rolovať k nezobrazenej položke v ponuke,
vyberte zmienenú značku pomocou ovládacieho tlačidla.
• Šedivé neaktívne položky ponuky nie je možné zvoliť.
SK
26
Položky ponuky Menu
Bližšie informácie
o funkcii t str. 26
Dostupné položky ponuky sa líšia podľa nastavenej pozície prepínača režimu. Na
displeji sa objavia len dostupné položky.
(
: k dispozícii)
Pozícia prepínača režimu:
Auto
Program
Scene
(režim
výberu
scény)
Práca s ponukou Menu
Ponuka pre snímanie (str. 29)
(Camera)
(EV)
9 (Focus)
—
—
—
—
—
—
—
—
WB (White Bal)
—
—
ISO
—
—
—
—
—
—
(Metering Mode)
(P.Quality)
Mode (REC Mode)
BRK (Bracket Step)
M
(Interval)
(Flash Level)
PFX (P.Effect)
(Saturation)
(Contrast)
(Sharpness)
(Setup)
—
—
—
*
—
—
—
*
—
—
—
*
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
SK
27
Bližšie informácie
o funkcii t str. 26
Ponuka pre prezeranie (str. 38)
—
—
—
- (Protect)
(Folder)
—
—
—
—
DPOF
—
—
—
—
(Print)
—
—
—
—
(Slide)
—
—
—
—
(Resize)
—
—
—
—
(Rotate)
—
—
—
—
(Divide)
—
—
—
—
(Setup)
Trimming**
—
—
—
—
—
—
—
—
* Funkcia je obmedzená v závislosti od režimu výberu scény (str. 25).
** K dispozícii len počas zväčšeného prehrávania.
SK
28
—
Ponuka pre snímanie
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
Bližšie informácie
o funkcii t str. 26
.
(Camera)
Zvoľte režim statického záberu. t krok 5 v príručke „Prvé kroky“
(EV)
Ručné upravenie expozície.
Práca s ponukou Menu
Smerom k –
Smerom k +
M +2.0EV
Smerom k +: Zosvetlí záber.
0EV
Fotoaparát automaticky určí hodnotu expozície.
m –2.0EV
Smerom k –: Stmaví záber.
• Bližšie informácie o expozícii t str. 10
• Kompenzačnú hodnotu je možné nastavovať v prírastkoch 1/3EV.
• Keď je objekt extrémne svetlý alebo tmavý, alebo keď používate blesk, nastavená hodnota sa
nemusí v skutočnosti aplikovať.
z Úprava hodnoty EV (Hodnota expozície) zobrazením histogramu
60min
A
B
Tmavý
Svetlý
Histogram (stĺpcový diagram) je graf
zobrazujúci svetlú časť záberu. Ak chcete vo
vnútri obrazovky zobraziť histogram,
opakovane stlačte tlačidlo
(Displej zap./
vyp.). Zobrazenie grafu indikuje svetlý záber,
ak je naklonený doprava a tmavý záber, ak je
naklonený doľava. Nastavte prepínač režimu
do pozície
a upravte hodnotu EV, kým
zároveň pozorujete expozíciu na histograme.
A Počet pixelov
B Jas
• Histogram sa taktiež ukáže v nasledujúcich prípadoch, ale nebudete môcť zmeniť expozíciu.
– Keď
(Camera) je nastavené na [Auto].
– Keď si prezeráte jeden záber
– Počas Quick Review
SK
29
Bližšie informácie
o funkcii t str. 26
9 (Focus)
Môžete zmeniť spôsob zaostrovania. Použite ponuku, keď je obtiažne správne zaostriť v
režime automatického zaostrovania.
(nekonečno)
Zaostrí na objekt použitím predtým nastavenej
vzdialenosti k predmetu. (Prednastavené zaostrenie)
7.0m
• V režime automatického zaostrenia je obtiažne správne
zaostriť na objekt, ktorý sa nachádza za mrežou alebo za
sklom. V takýchto prípadoch je vhodné použiť funkciu
[Focus].
3.0m
1.0m
0.5m
Spot AF (
)
Automaticky zaostrí na veľmi malý objekt alebo úzku
oblasť.
• Funkcia bodového AF je užitočná pri zaostrovaní na veľmi
malý objekt či úzku oblasť. V kombinácii s metódou
aretácie AF môžete nasnímať požadovanú kompozíciu
záberu. Držte fotoaparát pevne, aby sa objekt neodchýlil zo
zameriavacieho rámčeka.
60min
Zameriavací rámček AF zóny
Indikátor zameriavaceho
rámčeka AF zóny
Center AF (
)
Automaticky zaostrí na predmet v prostriedku
zameriavacieho rámčeka.
• V kombinácii s metódou aretácie AF môžete nasnímať
požadovanú kompozíciu záberu.
60min
Zameriavací rámček AF zóny
Indikátor zameriavaceho
rámčeka AF zóny
Multi AF
(Multipoint AF)
(Statický záber
(Videozáznam
Automaticky zaostrí na predmet po celej ploche
zameriavaceho rámčeka.
)
)
• Tento režim je užitočný, keď sa snímaný objekt nenachádza
v prostriedku rámčeka.
60min
Zameriavací rámček AF zóny
Indikátor zameriavaceho
rámčeka AF zóny
SK
30
Bližšie informácie
o funkcii t str. 26
• Skratka AF znamená Auto Focus (automatické zaostrenie).
• Informácie o nastavenej vzdialenosti vo [Focus] je približná. Pri posúvaní objektívu vpred alebo
vzad odchýlka vzrastá.
• Pri natáčaní videozáznamov sa odporúča taktiež používať funkciu [Multi AF], pretože AF dobre
funguje aj pri menších otrasoch.
• Pri používaní funkcie digitálnej transfokácie Digital Zoom alebo AF iluminátora bude fotoaparát
prioritne zaostrovať na objekty umiestnené v prostriedku alebo blízko prostriedku zameriavaceho
rámčeka. V takom prípade blikajú indikátory
,
alebo
a zameriavací rámček AF zóny
sa nezobrazuje.
• V závislosti od režimu výberu scény (str. 25) nie sú niektoré možnosti k dispozícii.
Práca s ponukou Menu
z Ak je objekt nezaostrený
Fotoaparát nemusí presne zaostriť objekt, ktorý sa pri snímaní nachádza na okraji zameriavacej
oblasti (či na okraji displeja) alebo keď používate funkcie [Center AF] či [Spot AF]. V takých
prípadoch postupujte nasledovne.
1 Pozmeňte kompozíciu záberu tak, aby sa snímaný objekt nachádzal v prostriedku
zameriavaceho rámčeka AF zóny a zatlačte spúšť do polovice, aby fotoaparát mohol
zaostriť na tento objekt (Aretácia AF).
60min
Indikátor aretácie AE/AF
Zameriavací rámček AF zóny
Pokiaľ nezatlačíte spúšť úplne nadol až nadoraz, môžete tento proces zaostrovania
vykonať ľubovoľný počet krát.
2 Keď prestane blikať indikátor aretácie AE/AF a bude svietiť nepretržite, zostavte celkovú
kompozíciu záberu, a zatlačte spúšť nadoraz.
60min
P
S AF
VGAFINE
98
F2.8 30
SK
31
Bližšie informácie
o funkcii t str. 26
(Metering Mode)
Umožňuje zvoliť režim merania, ktorý určí, ktorá časť objektu sa má merať pre určenie
expozície.
Spot (Bodové meranie)
( )
Zameria iba jednu časť daného objektu.
• Túto funkciu je vhodné použiť, keď je za snímaným
objektom svetlé pozadie alebo keď medzi objektom a
pozadím je veľký kontrast.
60min
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
Zameria sa na objekt.
Center (Stredové
meranie) ( )
Zameria sa na prostriedok záberu a určí hodnotu
expozície na základe jasu snímaného objektu.
Multi (Viacoblastné
meranie)
Rozdeľuje záber na niekoľko oblastí a každú oblasť
zmeria zvlášť. Fotoaparát určí optimálne vyrovnanú
expozíciu.
• Bližšie informácie o expozícii t str. 10
• Pri bodovom alebo stredovom meraní pri zaostrení na meraciu pozíciu sa odporúča nastaviť [9]
(Focus) na [Center AF] (str. 30).
WB (White Bal)
Upravuje farebné tóny podľa aktuálnych svetelných podmienok v danej situácii, keď
napríklad farby na zábere vyzerajú divne.
WB (Blesk)
Upravuje podmienky pre fotenie pri blesku.
• Túto položku nie je možné vybrať pri nahrávaní
videozáznamov.
n (Žiarovka)
(Žiarivka)
Upravuje nastavenie pre osvetlenie pri žiarivke.
(Zamračené)
Upravuje nastavenie pre zamračenú oblohu.
(Denné svetlo)
Upravuje nastavenie pre fotenie v exteriéri, v noci,
snímanie neónového osvetlenia, ohňostroja alebo
východu slnka, prípadne snímanie tesne pred/po západe
slnka.
Auto
SK
32
Upravuje nastavenie pre také miesta, kde sa rýchlo
menia svetelné podmienky, napr. pri večierku v divoko
osvetlenej miestnosti alebo pri ostrom svetle, napr. vo
fotoštúdiu.
Upravuje automaticky vyváženie bielej farby.
Bližšie informácie
o funkcii t str. 26
• Ďalšie informácie o vyvážení bielej farby t str. 11
• Pri snímaní s osvetlením žiarivkou, ktorá bliká, môže funkcia nastavenia vyváženia bielej fungovať
nesprávne, aj keď ste zvolili možnosť [ ] (Žiarivka).
• Okrem režimov v [ WB ] (Blesk) je [WB] nastavený na [Auto], keď zablysne blesk.
• V závislosti od režimu výberu scény (str. 25) nie sú niektoré možnosti k dispozícii.
ISO
Zvolí svetelnú citlivosť s jednotkami v ISO. Čím väčšie číslo, tým väčšia citlivosť.
200
100
Práca s ponukou Menu
400
Nastavte väčšiu hodnotu pri snímaní v nedostatočných
svetelných podmienkach či pri snímaní rýchlo sa
pohybujúceho objektu, alebo nižšiu hodnotu, aby sa
dosiahol kvalitný záber.
64
Auto
• Bližšie informácie o citlivosti ISO t str. 10
• Pri väčšej hodnote citlivosti ISO sa na zábere objavuje väčší šum.
• [ISO] je nastavené na [Auto] v režime výberu scény.
(P.Quality)
Zvolí kvalitu statických záberov.
Fine (FINE)
Ukladá zábery s vysokou kvalitou (malá kompresia).
Standard (STD)
Ukladá zábery so štandardnou kvalitou (vysoká
kompresia).
• Bližšie informácie o kvalite záberu t str. 11
SK
33
Bližšie informácie
o funkcii t str. 26
Mode (REC Mode)
Určuje, či fotoaparát bude po stlačení spúšte snímať nepretržitú sériu záberov po sebe alebo
nie.
Multi Burst ( M )
Po stlačení tlačidla spúšte zaznamená 16 snímok idúcich
bezprostredne za sebou ako jeden súbor statického
záberu.
• Funkcia je vhodná napríklad pri snímaní športového
výkonu.
• V režime [Interval] môžete nastaviť interval spúšte pre
funkciu Multi Burst (str. 36).
Exp Brktg (BRK)
Zaznamená množinu troch záberov s automaticky
posunutými hodnotami expozície.
• To vám po nasnímaní záberu umožní vybrať záber s
najlepšou expozíciou, ak kvôli osvetleniu objektu nie je
možné nasnímať dobré zábery.
Burst (
)
Po zatlačení a pridržaní zatlačenej spúšte zaznamená
maximálny počet snímok idúcich za sebou (pozri
nasledujúcu tabuľku).
• Po zmiznutí hlásenia „Recording“ môžete nasnímať ďalší
záber.
Normal
Nesníma nepretržite.
Funkcia [Multi Burst]
• Sériu nasnímaných záberov v režime Multi Burst si môžete postupne prehrať vykonaním
nasledujúcich postupov:
– Pozastavenie/obnovenie prehrávania: Stlačte z na ovládacom tlačidle.
– Prehrávanie záberu po zábere: Stlačte b/B v režime pozastavenia. Ak chcete obnoviť
prehrávanie série záberov, stlačte z.
• V režime Multi Burst nie je možné použiť nasledovné funkcie:
– Inteligentná transfokácia
– Blesk
– Zaznamenanie dátumu a času
– Rozdelenie série záberov nasnímaných v režime Multi Burst
– Zmazanie jednej snímky zo série záberov nasnímaných v režime Multi Burst
– Nastavenie intervalu snímky na iný režim než [1/30], keď
(Camera) je nastavené na [Auto]
• Pri prehrávaní série záberov nasnímaných v režime Multi Burst na počítači alebo na fotoaparáte,
ktorý nie je vybavený funkciou Multi Burst, sa táto séria záberov zobrazí ako jeden záber so 16
snímkami.
• Veľkosť záberu obrázkov nasnímaných funkciou Multi Burst je 1M.
• V závislosti od režimu výberu scény (str. 25) sa môže stať, že nebudete schopní nasnímať zábery v
režime Multi Burst.
SK
34
Bližšie informácie
o funkcii t str. 26
Informácie o priečinkoch [Exp Brktg]
• Blesk je nastavený na
(Bez blesku).
• Zaostrenie a vyváženie bielej farby sa nastavia pri prvom zábere a použijú sa aj pre nasledujúce
zábery.
• Ak je expozícia nastavená manuálne (str. 29), posunie sa v závislosti na nastavenom osvetlení.
• Interval snímania je približne 0,7 sekundy.
• Ak je objekt príliš jasný alebo príliš tmavý, pravdepodobne nebude možné nasnímať dobrý záber
pomocou zvolenej hodnoty posunu.
• V závislosti od režimu výberu scény (str. 25) sa môže stať, že nebudete schopní nasnímať zábery v
režime Exposure Bracket.
Práca s ponukou Menu
Funkcia [Burst]
• Blesk je nastavený na
(Bez blesku).
• Pri snímaní s použitím automatickej spúšte sa naraz zaznamená maximálne 5 záberov.
• Keď je akumulátor takmer vybitý, alebo keď sa zaplní vnútorná pamäť či pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, snímanie v režime Burst sa zastaví.
• V závislosti od režimu výberu scény (str. 25) sa môže stať, že nebudete schopní nasnímať zábery v
režime Burst.
Maximálny počet po sebe idúcich záberov
(Čísla sú: snímky)
Kvalita
Veľkosť
5M
Jemná
Standard
9
15
3:2
9
15
3M
13
24
1M
32
59
VGA(E-Mail)
100
100
16:9(HDTV)
21
39
BRK (Bracket Step)
Zaznamená množinu troch záberov s automaticky posunutými hodnotami expozície.
±1.0EV
Posunie hodnotu expozície v kladnom i zápornom smere
o 1,0 EV.
±0.7EV
Posunie hodnotu expozície v kladnom i zápornom smere
o 0,7 EV.
±0.3EV
Posunie hodnotu expozície v kladnom i zápornom smere
o 0,3 EV.
• BRK (Bracket Step) nie je zobrazený v niektorých režimoch výberu scény.
SK
35
Bližšie informácie
o funkcii t str. 26
M
(Interval)
Táto položka zmení interval snímky v režime [Multi Burst] (str. 34).
1/7.5 (1/7.5")
1/15 (1/15")
• Toto nastavenie nie je možné vykonať, keď je [Mode] (REC
Mode) v ponuke Menu nastavené na inú hodnotu než
[Multi Burst] (str. 34).
1/30 (1/30")
•
M
(Interval) nie je zobrazený v niektorých režimoch výberu scény.
(Flash Level)
Upravuje intenzitu blesku.
+ ( +)
Smerom k +: Zosilní intenzitu blesku.
Normal
– ( –)
Smerom k –: Zoslabí intenzitu blesku.
• Ak chcete zmeniť režim blesku, pozrite t krok 5 v príručke „Prvé kroky“
• V závislosti na režime výberu scény (str. 25) nemusí byť dostupné nastavenie intenzity blesku.
PFX (P.Effect)
Umožňuje snímanie záberov so špeciálnymi efektmi.
B&W(
)
Nasníma obraz ako monochromatický (čiernobiely).
Sepia (
)
Zaznamená obraz vo farbe dohneda pripomínajúc starý
film.
Off
Bez efektu.
• Toto nastavenie sa neuchová po vypnutí fotoaparátu.
(Saturation)
Nastavenie sýtosti obrazu.
+(
)
Smerom k +: Zvýrazní farby.
Normal
–(
SK
36
)
Smerom k –: Potlačí farby.
Bližšie informácie
o funkcii t str. 26
(Contrast)
Nastavenie kontrastu obrazu.
+(
)
Smerom k +: Pridá na kontraste.
Normal
–(
)
Smerom k –: Uberie na kontraste.
Práca s ponukou Menu
(Sharpness)
Nastavenie ostrosti obrazu.
+(
)
Smerom k +: Zostrí obraz.
Normal
–(
)
Smerom k –: Zmäkčí obraz.
(Setup)
Pozrite str. 45.
SK
37
Ponuka pre prezeranie
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
Bližšie informácie
o funkcii t str. 26
.
(Folder)
Vyberie priečinok obsahujúci záber, ktorý chcete prehrávať keď používate fotoaparát s
pamäťovou kartou „Memory Stick Duo“.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Cancel
Zruší výber.
1 Zvoľte požadovaný priečinok pomocou b/B na ovládacom tlačidle.
Select Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 9
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
BACK/NEXT
2 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
z Informácie o priečinku
Fotoaparát ukladá zábery do zvláštneho priečinka na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“
(str. 51). Priečinok môžete zmeniť alebo vytvoriť nový.
• Vytvorenie nového priečinka t [Create REC. Folder] (str. 51)
• Zmena priečinka pre ukladanie záberov t [Change REC. Folder] (str. 52)
• Ak je na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vytvorených niekoľko priečinkov a v danom
priečinku je zobrazený prvý alebo posledný súbor, ukážu sa nasledujúce indikátory.
: Presun do predchádzajúceho priečinka.
: Presun do nasledujúceho priečinka.
: Presun buď do predchádzajúcich a nasledujúcich priečinkov.
SK
38
Bližšie informácie
o funkcii t str. 26
- (Protect)
Chráni zábery pred nechceným zmazaním.
Protect (-)
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Exit
Zruší funkciu ochrany záberov.
Ochrana záberov v režime jedného záberu
1 Zobrazte záber, ktorý chcete zabezpečiť pred vymazaním.
Práca s ponukou Menu
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte [-] (Protect) pomocou b/B na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Záber je ochránený a na obrázku sa objaví kľúčik - (ochrana).
60min
VGA
2/9
-
Protect
Exit
BACK/NEXT
4 Ak chcete ochrániť ostatné zábery, zvoľte požadovaný záber pomocou b/B a potom
stlačte z.
Ochrana záberov v indexovom zobrazení
1 Stlačením
(Index) aktivujte indexové zobrazenie.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte [-] (Protect) pomocou b/B na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
4 Zvoľte [Select] pomocou v/V a potom stlačte z.
5 Označte záber, ktorý chcete ochrániť, pomocou v/V/b/B a potom stlačte z.
Na zvolenom zábere sa zobrazí zelený kľúčik -.
- (zelený)
•
SELECT
MENU
TO NEXT
6 Ochranu pre ďalšie zábery nastavte opakovaním kroku 5.
7 Stlačte MENU.
8 Zvoľte [OK] pomocou B a potom stlačte z.
Indikátor - sa zmení do biela. Zvolený záber bude chránený.
• Ak chcete ochrániť všetky zábery v priečinku, zvoľte [All In This Folder] v kroku 4 a stlačte z.
Zvoľte [On] pomocou B a potom stlačte z.
SK
39
Bližšie informácie
o funkcii t str. 26
Zrušenie ochrany
V zobrazení samostatného záberu
Stlačte z v kroku 3 alebo 4 v časti „Ochrana záberov v režime jedného záberu“.
V indexovom zobrazení
1 V kroku 5 časti „Ochrana záberov v indexovom zobrazení“ zvoľte záber, v ktorom
chcete odstrániť ochranu proti zmazaniu.
2 Stlačením z zmeníte farbu kľúčika - na šedú.
3 Vyššie uvedené kroky zopakujte pre všetky zábery, na ktorých chcete zrušiť ochranu.
4 Stlačte MENU, zvoľte [OK] pomocou B a potom stlačte z.
Zrušenie ochrany všetkých chránených záberov v priečinku
Zvoľte [All In This Folder] v kroku 4 časti „Ochrana záberov v indexovom zobrazení“
a stlačte z. Zvoľte [Off] pomocou B, potom stlačte z.
• Pamätajte na to, že pri formátovaní vnútornej pamäte alebo karty „Memory Stick Duo“ sa vymažú
všetky údaje uložené na záznamovom médiu, vrátane chránených záberov. Takto vymazané
zábery už nie je možné obnoviť.
• Nastavenie ochrany záberu môže chvíľu trvať.
DPOF
Pridá značku
(Poradie tlače) na zábery, ktoré chcete vytlačiť (str. 78).
(Print)
Pozrite str. 74.
(Slide)
Postupne zobrazí zaznamenané zábery v určitom poradí (Prezentácia).
Interval
3 sec
5 sec
10 sec
30 sec
1 min
SK
40
Nastavenie intervalu prezerania prezentácie Slide show.
Bližšie informácie
o funkcii t str. 26
Image
Folder
Prehrávanie všetkých záberov vo zvolenom priečinku.
All
Prehrávanie všetkých záberov uložených na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“.
Repeat
On
Nepretržité opakovanie prehrávania záberov.
Po prehraní všetkých záberov sa prehrávanie skončí.
Start
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Cancel
Zrušenie prezerania prezentácie Slide show.
Práca s ponukou Menu
Off
1 Zvoľte [Interval], [Image] a [Repeat] pomocou v/V/b/B na ovládacom tlačidle.
2 Zvoľte [Start] pomocou V/B a potom stlačte z.
Prezentácia sa spustí.
Ak chcete prezentáciu ukončiť, stlačte z, zvoľte [Exit] pomocou B a potom stlačte z.
• Počas prezentácie môžete zobraziť predchádzajúci alebo ďalší záber pomocou b/B.
• Čas intervalu je len približný, môže sa líšiť v závislosti od veľkosti záberu apod.
(Resize)
Veľkosť záberu môžete zmeniť (Zmena veľkosti) a upravený záber môžete uložiť ako
nový súbor. Záber v pôvodnej veľkosti zostáva uchovaný.
5M
3M
1M
Veľkosť nastavenia slúži ako vodítko.
t krok 4 v príručke „Prvé kroky“
VGA
Cancel
Zruší zmenu veľkosti.
1 Zobrazte záber, ktorého veľkosť chcete zmeniť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte [
] (Resize) pomocou b/B na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
4 Zvoľte požadovanú veľkosť záberu pomocou v/V a potom stlačte z.
Záber so zmenenou veľkosťou sa zaznamená do cieľového priečinka ako najnovší súbor.
• Bližšie informácie o veľkosti záberu [Image Size] t krok 4 v príručke „Prvé kroky“
• Pri videozáznamoch a záznamoch Multi Burst nie je možné meniť veľkosť.
• Pri zmene z malej veľkosti na väčšiu sa kvalita záberu zhorší.
• Nie je možné zmeniť na veľkosť záberu do formátu 3:2 alebo 16:9.
• Pri pokuse zmeniť veľkosť záberu vo formáte 3:2 alebo 16:9 sa na vrchu a spodku záberu zobrazia
čierne pruhy.
SK
41
Bližšie informácie
o funkcii t str. 26
(Rotate)
Pootočí statický záber.
Pootočí záber. Vykonajte kroky podľa nasledujúcej
procedúry.
OK
Určí smer pootočenia. Vykonajte kroky podľa
nasledujúcej procedúry.
Cancel
Zruší pootočenie.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete pootočiť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte [
] (Rotate) pomocou b/B na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
4 Zvoľte [
] pomocou v a potom pootočte záber pomocou b/B.
5 Zvoľte [OK] pomocou v/V a potom stlačte z.
• Nemôžete otáčať uzamknuté ochránené zábery, videozáznamy alebo zábery typu Multi Burst.
• Môže sa stať, že sa záber nasnímaný iným zariadením neotočí.
• Pri zobrazení záberu na monitore PC nemusí byť v závislosti od použitého softvéru informácia o
otočení záberu akceptovaná.
(Divide)
Slúži pre strih videozáznamov alebo pre odstránenie nepotrebných častí
videozáznamov. Funkcia je vhodná pri nedostatočnej kapacite vnútornej pamäti, alebo
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ a je tiež vhodná pre úpravu videozáznamov,
ktoré chcete priložiť k e-mailovým správam.
• Všimnite si, že súbor pôvodného videozáznamu sa zmazal a jeho číslo jeho vynechané. Tiež si
uvedomte, že zostrihnuté videozáznamy už nie je možné vrátiť do pôvodnej podoby.
SK
42
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Cancel
Zruší proces strihu.
Bližšie informácie
o funkcii t str. 26
Príklad: Strih videozáznamu s číslom 101_0002
Tato časť popisuje príklad strihu videozáznamu s číslom 101_0002 a jeho zmazanie v
nasledujúcej konfigurácii súboru.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
Práca s ponukou Menu
1 Rozdelenie scény A.
1
A
B
2
3
101_0002
Rozdelenie
101_0002 sa rozdelí na 101_0004 a 101_0005.
2 Rozdelenie scény B.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Rozdelenie
101_0005 sa rozdelí na 101_0006 a 101_0007.
3 Vymazanie scény A a B, ak sú nepotrebné.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
B
101_0006
Zmazať
Zmazať
4 Uchovajú sa len želané scény.
1
3
2
101_0006
Postup
1 Zobrazte videozáznam, ktorý chcete zostrihnúť.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Zvoľte [
] (Divide) pomocou b/B na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
4 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
Spustí sa prehrávanie videozáznamu.
SK
43
Bližšie informácie
o funkcii t str. 26
5 Na požadovanom mieste strihu stlačte z.
60min
Divide
Dividing
Point
STD
640
10/10
00:00:02
OK
Cancel
Exit
• Ak chcete upraviť miesto strihu, zvoľte [c/C] (snímka vpred/vzad) a upravte miesto strihu
pomocou b/B.
• Ak chcete zmeniť miesto strihu, zvoľte [Cancel]. Znova sa spustí prehrávanie záznamu.
6 Zvoľte [OK] pomocou v/V a stlačte z.
7 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
Záznam sa zostrihne.
• Zostrihnutým videozáznamom sú priradené nové čísla a potom sa uložia ako najnovšie súbory vo
zvolenom priečinku.
• Nasledovné typy záberov nie je možné strihať:
– Statický záber
– Videozáznamy príliš krátke pre strih (nie dlhšie ako dve sekundy)
– Chránené videozáznamy (str. 39)
(Setup)
Pozrite str. 45.
Trimming
Uloží zväčšený záber (t krok 6 v príručke „Prvé kroky“) ako nový súbor.
Trimming
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Return
Zruší trimovanie.
1 Pri zväčšenom prehrávaní stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
2 Zvoľte [Trimming] pomocou B na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
3 Zvoľte veľkosť záberu pomocou v/V a potom stlačte z.
Záber sa uloží a znovu sa zobrazí pôvodný záber.
• Zväčšený záber sa zaznamená do cieľového priečinka ako najnovší súbor, pričom pôvodný súbor
zostane uchovaný.
• Kvalita zväčšeného záberu môže byť horšia.
• Nie je možné trimovať na veľkosť záberu do formátu 3:2 alebo 16:9.
• Nemôžete trimovať zábery zobrazené pomocou funkcie Quick Review.
SK
44
Práca s obrazovkou Setup
Používanie položiek v ponuke
Setup
Pomocou obrazovky Setup môžete zmeniť preddefinované nastavenia.
Tlačidlo v/V/b/B
Prepínač režimu
Tlačidlo z
Tlačidlo MENU
Ovládacie tlačidlo
Práca s obrazovkou Setup
1 Zapnite fotoaparát.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte ponuku.
3 Stlačením B na ovládacom tlačidle vyberte
(Setup).
4 Stlačením v/V/b/B na ovládacom
tlačidle zvoľte položku, ktorú chcete
nastaviť.
Rámček zvolenej položky sa zvýrazní nažlto.
5 Stlačením z otvoríte možnosti
nastavenia.
Ak chcete vypnúť obrazovku
(Setup), stlačte tlačidlo MENU.
Ak sa chcete vrátiť do ponuky z obrazovky
(Setup), opakovane stlačte b na
ovládacom tlačidle.
Zrušenie nastavení
(Setup)
Zvoľte [Cancel] (ak sa objaví) a potom stlačte z na ovládacom tlačidle. Ak sa neobjaví,
znovu nastavte predchádzajúce nastavenie.
• Toto nastavenie sa uchová aj po vypnutí napájania.
SK
45
1
Camera 1
Bližšie informácie
o funkcii t str. 45
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
AF Mode
Zvolí režim automatického zaostrovania.
Single (S AF)
Automaticky upravuje zaostrenie pri zatlačení a
pridržaní spúšte do polovice. Tento režim je vhodný pri
snímaní statických objektov.
Monitor (M AF)
Automaticky upravuje zaostrenie pred zatlačením a
pridržaním spúšte do polovice. Čas potrebný na
zaostrenie sa v tomto režime skráti.
• Spotreba kapacity akumulátora je rýchlejšia než v režime
[Single].
Digital Zoom
Vyberie režim digitálnej transfokácie. Fotoaparát zväčšuje záber použitím optickej
transfokácie (až 3×). Keď pomer zväčšenia prekročí 3×, fotoaparát použije buď metódu
inteligentnej alebo presnej digitálnej transfokácie.
Smart
(Inteligentná
transfokácia)
(
)
Digitálne zväčší záber takmer bez skreslenia. Táto
funkcia nie je k dispozícii, keď je veľkosť záberu
nastavená na [5M] alebo [3:2].
Precision
(Presná digitálna
transfokácia)
(
)
Zväčší všetky veľkosti záberov až maximálne 6×, ale
veľmi stráca na kvalite.
Off ( )
Nepoužíva digitálnu transfokáciu.
• Maximálna škála inteligentnej transfokácie je uvedená v
nasledujúcej tabuľke.
Veľkosť záberu a maximálna škála transfokácie použitím funkcie inteligentnej transfokácie
Veľkosť
SK
46
Maximálna škála transfokácie
3M
Prib. 3,8×
1M
Prib. 6,1×
VGA(E-Mail)
Prib. 12×
16:9(HDTV)
Prib. 4,1×
Bližšie informácie
o funkcii t str. 45
• Keď stlačíte tlačidlo transfokácie, objaví sa nasledujúci indikátor so stupnicou transfokácie.
Strana W tejto čiary predstavuje oblasť optickej
transfokácie a strana T je oblasť digitálnej transfokácie
Indikátor so stupnicou transfokácie
• Maximálna škála transfokácie v režime inteligentnej či presnej transfokácie zahŕňa škálu optickej
transfokácie.
• Pri používaní funkcie digitálnej transfokácie sa nezobrazí zameriavací rámček AF zóny. Indikátor
,
alebo
bliká a funkcia automatického zaostrenia AF zaostruje prioritne na objekty
nachádzajúce sa blízko stredového rámčeka.
• Pri používaní funkcie inteligentnej transfokácie dochádza k zhoršeniu kvality zobrazenia na
displeji. Tento jav však nemá žiadny vplyv na nasnímaný záznam.
Práca s obrazovkou Setup
Date/Time
Určuje, ako sa bude vkladať dátum a čas snímania do záberu. Spôsob vkladania zvoľte
pred snímaním.
• Dátum a čas sa počas snímania neobjavuje, miesto toho sa objaví indikátor
. Dátum a čas sa
objaví červenými číslicami v pravom dolnom rohu displeja len pri prehrávaní.
Day&Time
Do záberu pridá dátum, hodinu a minútu.
Date
Do záberu pridá rok, mesiac a deň.
• Dátum sa vloží vo vopred zvolenom formáte. (t krok 2 v
príručke „Prvé kroky“)
Off
Nevloží dátum ani čas.
• Dátum a čas nie je možné vložiť do videozáznamov ani záberov nasnímaných v režime Multi
Burst.
• Vložený dátum a čas nie je možné neskôr odstrániť.
Red Eye Reduction
Potlačuje efekt červených očí pri snímaní s
bleskom. Spôsob vkladania zvoľte pred
snímaním.
On (
)
Potláča efekt červených očí.
• Pred snímaním záberu blesk dvakrát alebo viackrát predblysne.
Off
Nepoužíva funkciu potlačenia efektu červených očí.
• Pretože do cvaknutia spúšte uplynie asi sekunda, držte fotoaparát pevne zovretý v rukách, aby ste
nedostali roztrasený záber. Tiež dbajte na to, aby sa snímaný objekt nepohyboval.
• Redukcia efektu červených očí nemusí priniesť požadovaný efekt v závislosti od individuálnych
rozdielov, vzdialenosti snímaného objektu, ak objekt nezaregistroval predzáblesk apod.
SK
47
Bližšie informácie
o funkcii t str. 45
AF Illuminator
AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt, aby sa umožnilo jeho jednoduchšie zaostrenie
v nedostatočných svetelných podmienkach.
AF iluminátor emituje červené svetlo, čím fotoaparátu uľahčuje zaostrenie pri stlačení
a pridržaní spúšte do polovice, kým sa proces zaostrenia úplne dokončí. Počas tejto
operácie sa objaví indikátor ON .
Auto
Používa AF iluminátor.
Off
Nepoužíva AF iluminátor.
• Ak funkcia AF iluminátor nedostatočne nasvieti objekt z dôvodu značnej vzdialenosti snímaného
objektu, alebo je objekt málo kontrastný, zaostrenie nebude úspešné. (Odporúčaná vzdialenosť
približne do 2,0 m.)
• Zaostrovanie prebieha, pokiaľ AF iluminátor osvetľuje snímaný objekt, aj keď svetlo dopadá
nepatrne mimo strednej časti snímaného objektu.
• Keď je nastavená prednastavená funkcia zaostrenia (str. 30), AF Illuminátor nefunguje.
• Zameriavací rámček AF zóny sa nezobrazí. Indikátor ,
alebo
bliká a funkcia
automatického zaostrenia AF zaostruje prioritne na objekty nachádzajúce sa blízko stredového
rámčeka.
• AF iluminátor nefunguje, keď je v režime výberu scény zvolený režim
(Súmrak),
(Krajinka),
(Rýchla spúšť) alebo
(Ohňostroj).
• AF iluminátor vyžaruje intenzívne jasné svetlo. Aj keď používanie tohto svetla nepredstavuje
žiadne riziko ohrozenia zdravia, neodporúča sa priamo a zblízka pozerať do žiariča AF
iluminátora.
Auto Review
Zobrazí nasnímaný obraz ihneď na displeji približne dve sekundy po nasnímaní
statického záberu.
On
Aktivuje sa funkcia automatického zobrazovania.
Off
Zruší používanie funkcie automatického zobrazovania.
• Ak v tomto časovom intervale čiastočne stlačíte spúšť do polovice, zaznamenaný záber zmizne a
bude možné ihneď zaznamenať ďalší záber.
SK
48
2
Camera 2
Bližšie informácie
o funkcii t str. 45
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
Enlarged Icon
Dočasne zväčší indikátor nastavenia po stlačení
alebo
(Macro).
(Režim blesku),
On
Zväčší indikátory.
Off
Nezväčší indikátory.
(Samospúšť)
Práca s obrazovkou Setup
SK
49
Internal Memory Tool
Bližšie informácie
o funkcii t str. 45
Táto položka sa nezobrazí, ak je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom .
Format
Naformátuje internú pamäť.
• Nezabudnite, že formátovanie nezvratne vymaže všetky údaje z pamäťovej karty, vrátane
chránených záberov.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Cancel
Zruší formátovanie karty.
1 Zvoľte [OK] pomocou v na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Objaví sa správa „All data in internal memory will be erased Ready?“ (Všetky údaje z
vnútornej pamäte sa vymažú. Naozaj ich chcete vymazať?).
2 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
Formátovanie karty sa dokončilo.
SK
50
Memory Stick Tool
Bližšie informácie
o funkcii t str. 45
Táto položka sa zobrazí len vtedy, ak je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom .
Format
Naformátuje pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. Pamäťové karty „Memory Stick
Duo“ v predajniach sú už naformátované a je ich možné začať okamžite používať.
• Uvedomte si, že formátovanie nenávratne vymaže všetky údaje na karte „Memory Stick Duo“
vrátane chránených záznamov.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Cancel
Zruší formátovanie karty.
Práca s obrazovkou Setup
1 Zvoľte [OK] pomocou v na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Objaví sa správa „All data in Memory Stick will be erased Ready?“ (Všetky údaje z
pamäťovej karty Memory Stick sa vymažú. Naozaj ich chcete vymazať?).
2 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
Formátovanie karty sa dokončilo.
Create REC. Folder
Vytvorí priečinok pre ukladanie záberov na karte „Memory Stick Duo“.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Cancel
Zruší proces vytvorenia priečinka.
1 Zvoľte [OK] pomocou v na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Objaví sa obrazovka pre vytvorenie priečinka.
60min
Create REC. Folder
Creating REC. folder
102MSDCF
Ready?
OK
Cancel
2 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
Vytvorí sa nový priečinok. Označenie bude o jedno číslo vyššie, než najvyššie číslo
naposledy vytvoreného priečinka. Nový priečinok sa stane cieľovým priečinkom pre
ukladanie záberov.
• Bližšie informácie o priečinkoch pozrite str. 38.
• Ak nevytvoríte nový priečinok, z výroby je ako cieľový priečinok pre ukladanie záberov nastavený
priečinok „101MSDCF“.
• Priečinky môžete vytvárať až do označenia „999MSDCF“.
• Snímané zábery sa ukladajú do novo vytvoreného priečinka, kým nevytvoríte, alebo nezvolíte iný
priečinok.
• Pomocou ponuky fotoaparátu nemôžete priečinok odstrániť. Ak chcete priečinok odstrániť,
použite počítač.
SK
51
Bližšie informácie
o funkcii t str. 45
• Do jedného priečinka je možné uložiť až 4 000 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa
automaticky vytvorí nový priečinok.
• Bližšie informácie o odstránení priečinka pozri „Cieľové priečinky pre ukladanie záberov a názvy
súborov“ (str. 65).
Change REC. Folder
Zmení aktuálne používaný priečinok na ukladanie záberov.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Cancel
Zruší zmenu priečinka pre ukladanie záberov.
1 Zvoľte [OK] pomocou v na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Objaví sa obrazovka pre výber priečinka.
Select REC. Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 0
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
BACK/NEXT
2 Zvoľte požadovaný priečinok pomocou b/B a [OK] pomocou v potom stlačte z.
• Priečinok „100MSDCF“ nie je možné zvoliť ako cieľový priečinok pre ukladanie záberov.
• Nasnímané zábery nemôžete presunúť do iného priečinka.
Copy
Skopíruje všetky zábery z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Cancel
Zruší kopírovanie.
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, ktorá má kapacitu 32 MB alebo viac.
2 Zvoľte [OK] pomocou v na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Objaví sa správa „All data in internal memory will be copied Ready?“ (Všetky dáta vo
vnútornej pamäti sa skopírujú. Chcete pokračovať?).
3 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
Zaháji sa kopírovanie.
60min
Copying
102_COPY
SK
52
• Používajte úplne nabitý akumulátor alebo AC adaptér (nie je súčasťou dodávky). Ak sa pokúsite
skopírovať obrazové súbory a vložený akumulátor už má nízku kapacitu, môže sa stať, že počas
kopírovania sa akumulátor úplne vybije a neskopírujú sa všetky súbory, resp. môže sa aj poškodiť
dátová štruktúra niektorých súborov.
Bližšie informácie
o funkcii t str. 45
• Nie je možné kopírovať jednotlivé zábery.
• Pôvodné zábery zostanú vo vnútornej pamäti aj po skopírovaní. Ak chcete zmazať obsah
vnútornej pamäte, vyberte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ po dokončení kopírovania,
potom vykonajte príkaz [Format] v nástroji
(Internal Memory Tool) (str. 50).
• Nie je možné vybrať priečinok, ktorý bol skopírovaný na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Aj keď skopírujete dáta, značka
(Poradie tlače) sa neskopíruje.
Práca s obrazovkou Setup
SK
53
1
Setup 1
Bližšie informácie
o funkcii t str. 45
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
LCD Backlight
Umožňuje zvoliť intenzitu podsvietenia LCD displeja, keď používate fotoaparát
napájaný z akumulátora.
Bright
Zosvetlí podsvietenie displeja.
Normal
• Zvolením položky [Bright] sa rýchlejšie spotrebuje kapacita akumulátora.
Beep
Táto funkcia určuje zvuky, ktoré fotoaparát vydáva počas činnosti.
Shutter
Po stlačení spúšte zaznie zvuk spúšte.
On
Zvuk zaznie po stlačení ovládacieho tlačidla/spúšte.
Off
Vypnutie pípania/zvuku spúšte.
Language
Zvolí jazyk, v ktorom sa na displeji budú objavovať položky ponuky, varovania a
oznámenia.
Initialize
Inicializuje nastavenie na preddefinované hodnoty nastavenia.
OK
Vykonajte kroky podľa nasledujúcej procedúry.
Cancel
Zruší resetovanie.
1 Zvoľte [OK] pomocou v na ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
Objaví sa správa „Initialize all settings Ready?“ (Naozaj chcete vrátiť všetky nastavenia
na preddefinované hodnoty?).
2 Zvoľte [OK] pomocou v a potom stlačte z.
Nastavenia sa prepíšu na preddefinované hodnoty.
• Dozrite na to, aby počas resetovania nebolo prerušené napájanie fotoaparátu.
SK
54
2
Setup 2
Bližšie informácie
o funkcii t str. 45
Preddefinované nastavenia sú označené symbolom
.
File Number
Určí metódu priraďovania čísel súborov k záberom.
Postupne priraďuje súvislý rad čísel súborom, aj keď ste
medzitým vymenili pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ alebo zmenili cieľový priečinok. (Ak sa na
vymenenej karte „Memory Stick Duo“ nachádza súbor s
vyšším číslom, než bolo posledné priradené číslo, priradí
na ďalšiemu súboru číslo o jedno vyššie než je to na
vymenenej pamäťovej karte.)
Reset
Začne číslovať súbory vždy od 0001 keď zmeníte
priečinok. (Ak priečinok pre ukladanie záznamu
obsahuje nejaký súbor, priradí sa novému súboru číslo o
jedno vyššie, než je posledné číslo súboru.)
Práca s obrazovkou Setup
Series
USB Connect
Prepína režim USB pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo tlačiarni kompatibilnej s
PictBridge pomocou kábla pre viacúčelový konektor.
PictBridge
Pripojí fotoaparát ku tlačiarni kompatibilnej s PictBridge
(str. 74).
PTP
Ak je nastavený protokol [PTP] (Picture Transfer
Protocol) a fotoaparát je pripojený k počítaču, skopírujú
sa do počítača zábery zo záznamového priečinka vo
fotoaparáte. (Kompatibilné so systémom Windows XP a
Mac OS X.)
Mass Storage
Aktivuje pripojenie veľkokapacitného média medzi
fotoaparátom a počítačom alebo iným USB zariadením
(str. 61).
Auto
Fotoaparát automaticky rozpozná a nastaví komunikačný
kanál s počítačom alebo tlačiarňou kompatibilnou s
PictBridge (str. 61 a 74).
• Ak nejde nadviazať pripojenie medzi fotoaparátom a
tlačiarňou s PictBridge s možnosťou [Auto], zmeňte
nastavenie na hodnotu [PictBridge].
• Ak nejde nadviazať pripojenie medzi fotoaparátom a
počítačom alebo iným USB zariadením pri nastavenej
možnosti [Auto], zmeňte nastavenie na hodnotu [Mass
Storage].
SK
55
Bližšie informácie
o funkcii t str. 45
Video Out
Nastavuje výstup videosignálu podľa TV systému kódovania farieb pripojeného video
zariadenia. Rôzne krajiny a regióny používajú rôzne TV systémy kódovania farieb. Ak
chcete prehrávať zábery na TV obrazovke, pozrite na str. 81, kde nájdete ďalšie
informácie o systéme kódovania farieb pre televízor (TV), ktorý používate na
prehrávanie záberov z fotoaparátu v danej krajine či regióne.
NTSC
Nastaví výstupný video signál do normy NTSC (napr. pre
USA, Japonsko).
PAL
Nastaví výstupný video signál do normy PAL (napr.
Európa).
Clock Set
Nastaví dátum a čas.
SK
56
OK
Zvoľte [OK] pomocou v na ovládacom tlačidle a potom
stlačte z. Potom vykonajte postup popísaný v časti
„Nastavenie dátumu a času“ (t krok 2 v príručke „Prvé
kroky“).
Cancel
Zruší nastavenie dátumu a času.
Práca s počítačom
Práca s počítačom vybaveným
operačným systémom Windows
Bližšie informácie o práci s počítačom
Macintosh nájdete v časti „Práca s
počítačom Macintosh“ (str. 70).
Kopírovanie záberov do počítača (str. 59)
Zobrazenie záberov na
monitore počítača
Príprava
Nainštalujte USB ovládač.
• Inštalácia USB ovládača nie je
potrebná, ak používate systém
Windows XP.
Práca s počítačom
Práca so zábermi použitím programu
„PicturePackage“ (str. 68)
Zobrazenie záberov uložených
na vašom počítači
Inštalácia programu
„PicturePackage“ (str. 68).
Uloženie záberov na CD-R disk
Vytváranie hudobného videa či
prezentácie
Tlač záberov
Vytvorenie disku Video CD pomocou programu
„ImageMixer“ (str. 68)
Vytváranie Video CD disku
Program „ImageMixer
VCD2“ sa nainštaluje
automaticky pri inštalácii
programu „PicturePackage“.
SK
57
Odporúčané počítačové
prostredie
Pre počítač s pripojeným fotoaparátom
sa odporúča nasledujúce prostredie.
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (predinštalovaný): Microsoft
Windows 98, Windows 98SE, Windows
2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP
Home Edition, alebo Windows XP
Professional
• Fungovanie nie je zaistené v multi-boot
prostredí alebo v prípade, ak sú tieto
operačné systémy aktualizáciou
pôvodného operačného systému
počítača.
Procesor počítača: MMX Pentium
200 MHz alebo výkonnejší
USB konektor: Štandardne k dispozícii
Grafika: 800 × 600 bodov alebo viac, High
Color (16-bitové farby, 65 000 farieb)
alebo viac
Odporúčané prostredie pre
používanie programov
„PicturePackage“/
„ImageMixer VCD2“
Softvér: Macromedia Flash Player 6.0
alebo novší, Windows Media Player 7.0
alebo novší, DirectX 9.0b alebo novší
Zvuková karta: 16-bitová stereo zvuková
karta s reproduktormi
Pamäť: 64 MB alebo viac (odporúča sa
128 MB alebo viac.)
Pevný disk: Potrebné miesto pre
inštaláciu je približne 500 MB
Grafika: Grafická karta (kompatibilná s
ovládačom Direct Draw) s pamäťou
4 MB VRAM
• Pre účel automatickej tvorby hudobného
videa alebo prezentácie (str. 68) je potreba
použiť počítač s procesorom Pentium III
500 MHz alebo výkonnejším.
SK
58
• Ak používate program „ImageMixer VCD2“,
odporúča sa procesor Pentium III 800 MHz
alebo rýchlejší.
• Tento fotoaparát je kompatibilný s
technológiou DirectX. Pre správne
fungovanie fotoaparátu je treba vopred
nainštalovať „DirectX“.
• Pre funkciu zapisovania na disky CD-R je
potreba mať na počítači zvláštny softvér.
Informácie o pripojení
fotoaparátu k počítaču
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak sú pripojené dve alebo viac USB
zariadenia k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého z pripojených
zariadení (vrátane tohto fotoaparátu) nie je
zaručené – závisí to od typu USB zariadenia.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
USB rozbočovač.
• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím USB
rozhrania kompatibilného s Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilné) umožňuje rýchlejší
prenos (vysokorýchlostné prenosy), pretože
tento fotoaparát je kompatibilný s
technológiou Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilné).
• Pri USB prepojení s počítačom sú dostupné
tri režimy: [Auto] (preddefinované
nastavenie), [Mass Storage] a [PTP]. V tejto
časti sú príkladom režimy [Auto] a [Mass
Storage]. Bližšie informácie o [PTP] pozrite
str. 55.
• Komunikácia medzi fotoaparátom a
počítačom sa po obnovení systému po
režime odstavenia alebo spánku nemusí
ihneď obnoviť.
Kopírovanie záberov do počítača
Táto časť popisuje postup pri použití
počítača so systémom Windows.
Zábery môžete kopírovať z fotoaparátu
do počítača nižšie uvedeným spôsobom.
V prípade počítača so
zásuvkou pre pamäťovú kartu
„Memory Stick“
Vyberte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ z fotoaparátu a vložte ju do
adaptéra kariet Memory Stick Duo.
Vložte adaptér kariet Memory Stick
Duo do počítača a skopírujte zábery.
V prípade počítača bez
zásuvky pre pamäťovú kartu
„Memory Stick“
2 Vložte disk CD-ROM do
počítača, potom kliknite na
[USB Driver], keď sa objaví
obrazovka s ponukou inštalácie.
Zobrazí sa obrazovka „InstallShield
Wizard“ (Sprievodca inštaláciou).
• Ak sa obrazovka s ponukou inštalácie
neobjaví, dvakrát kliknite na
(My
Computer) t
(PICTUREPACKAGE).
3 Kliknite na tlačidlo [Next].
Práca s počítačom
Skopírujte zábery vykonaním krokov 1
až 5 na str. 59 až 64.
• Uvedené zobrazenia displeja v tejto časti sú
príklady pre kopírovanie záberov z
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“.
Krok 1: Nainštalujte USB
ovládač
• Ovládač je softvér, ktorý umožňuje správne
fungovanie pripojeného zariadenia k
počítaču.
• Ak používate operačný systém Windows XP,
začnite od kroku 2.
• Keď už máte nainštalovaný program
„PicturePackage“, začnite od kroku 2.
Spustí sa inštalácia USB ovládača. Po
dokončení inštalácie sa zobrazí okno
potvrdzujúce dokončenie.
4 Kliknite na prepínač vedľa
možnosti [Yes, I want to restart
my computer now] (Áno, chcem
reštartovať počítač) a potom
kliknite na [Finish].
UPOZORNENIE: Zatiaľ nepripájajte
fotoaparát k počítaču.
1
1 Zatvorte všetky spustené
2
programy a aplikácie.
• Pod OS Windows 2000 sa prihláste ako
správca (s právami Administrator).
Počítač sa reštartuje. Teraz môžete
zapojiť USB kábel.
Po dokončení inštalácie vyberte disk
CD-ROM.
SK
59
Krok 2: Príprava
fotoaparátu a počítača
1 Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ s nasnímanými
zábermi do fotoaparátu.
• Pri kopírovaní záberov vo vnútornej
pamäti nie je tento krok potrebný.
2 Vložte dostatočne nabitý
akumulátor do fotoaparátu,
alebo pripojte fotoaparát do
elektrickej siete použitím AC
adaptéra (nie je súčasťou
dodávky).
• Keď kopírujete zábery do počítača a
fotoaparát je napájaný so skoro vybitým
akumulátorom, kopírovanie sa môže
prerušiť alebo obrazové súbory sa môžu
poškodiť, ak sa akumulátor predčasne
vybije.
SK
60
3 Nastavte prepínač režimu na
a potom zapnite fotoaparát a
počítač.
Krok 3: Prepojenie
fotoaparátu a počítača
„USB Mode Mass Storage“ sa objaví na
displeji fotoaparátu.
Indikátory
prístupu*
2 Do multikonektora
1 Do konektora USB
• Nastavte prepínač na dodanom kábli pre
viacúčelový konektor na pozíciu
„CAMERA“.
CAMERA TV
DISP SEL
* Počas komunikácie sú indikátory prístupu
červené. Nepracujte s počítačom, dokiaľ
indikátory nezbelejú.
• Ak sa „USB Mode Mass Storage“ neobjaví,
nastavte [USB Connect] na [Mass Storage]
(str. 55).
Práca s počítačom
Kábel pre
viacúčelový konektor
(dodaný)
Keď sa USB prepojenie realizuje
prvýkrát, počítač automaticky spustí
program používaný na rozpoznanie
fotoaparátu. Chvíľku počkajte.
Krok 4-A: Kopírovanie
záberov do počítača
• V operačných systémoch Windows 98/98SE/
2000/Me postupujte podľa kroku „Krok 4-B:
Kopírovanie záberov do počítača“ na str. 63.
• Ak sa v systéme Windows XP nezobrazí
sprievodca automaticky, postupujte podľa
návodu v časti „Krok 4-B: Kopírovanie
záberov do počítača“ na str. 63.
Táto časť popisuje príklad kopírovania
záberov do priečinka „My Documents“.
• V systéme Windows XP sa na ploche
objaví automatický sprievodca.
SK
61
1 Po naviazaní pripojenia USB v
kroku 3 kliknite na [Copy
pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard]
(Kopírovať obrázky do priečinka
v tomto počítači pomocou
sprievodcu skenermi a
fotoaparátmi od spoločnosti
Microsoft) t [OK], keď sa na
ploche automaticky objaví
obrazovka so sprievodcom.
1
3 Kliknite na začiarkávacie
políčko nechcených záberov a
zrušte začiarknutie, aby sa tieto
zábery nenakopírovali, a potom
kliknite na [Next].
1
2
Zobrazí sa obrazovka „Picture Name
and Destination“ (Názov a
umiestnenie obrázku).
4 Zadajte názov kopírovaných
2
Zobrazí sa obrazovka „Scanner and
Camera Wizard“ (Sprievodca
skenermi a fotoaparátmi).
2 Kliknite na tlačidlo [Next].
súborov a cieľový priečinok,
potom kliknite na tlačidlo
[Next].
1
Zobrazia sa zábery uložené na
pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“.
• Ak nie je vložená žiadna pamäťová karta
„Memory Stick Duo“, zábery sa objavia
vo vnútornej pamäti.
2
Spustí sa kopírovanie. Po dokončení
sa zobrazí obrazovka „Other
Options“ (Ďalšie možnosti).
• Táto časť popisuje príklad kopírovania
snímok do priečinka „My Documents“
(Dokumenty).
SK
62
5 Kliknutím začiarknite prepínač
vedľa možnosti [Nothing. I'm
finished working with these
pictures] (Nevykonať nič. Práca
s obrázkami je ukončená) a
kliknite na [Next].
1 Dvakrát kliknite na [My
Computer]
t [DCIM].
t
[Removable Disk]
1
2
6 Kliknite na tlačidlo [Finish].
Okno sprievodcu sa zatvorí.
• Ak chcete pokračovať v kopírovaní iných
záberov, odpojte kábel pre viacúčelový
konektor (str. 65). Potom postupujte
podľa krokov v časti „Krok 3: Prepojenie
fotoaparátu a počítača“ na str. 61.
Práca s počítačom
Zobrazí sa obrazovka „Completing
the Scanner and Camera Wizard“
(Prebieha dokončenie sprievodcu
skenermi a fotoaparátmi).
• Ak sa ikona „Removable Disk“
neobjaví, pozrite str. 88.
2 Dvakrát kliknite na priečinok
obsahujúci súbory záberov,
ktoré chcete skopírovať.
Potom kliknite pravým tlačidlom
myši na názov súbor záberu a z
miestnej ponuky vyberte príkaz
[Copy].
1
Krok 4-B: Kopírovanie
záberov do počítača
2
• V operačnom systéme Windows XP,
postupujte podľa krokov v časti „Krok 4-A:
Kopírovanie záberov do počítača“ na str. 61.
Táto časť popisuje príklad kopírovania
snímok do priečinka „My Documents“
(Dokumenty).
SK
63
3 Dvakrát kliknite na priečinok
[My Documents]. Potom kliknite
pravým tlačidlom myši do okna
„My Documents“ a z miestnej
ponuky vyberte príkaz [Paste].
Krok 5: Zobrazenie
záberov na monitore
počítača
Táto časť popisuje postup zobrazenia
kopírovaných záberov z priečinka „My
Documents“.
1 Kliknite na [Start] t [My
1
Documents].
2
2
Obrazové súbory sa skopírujú do
priečinka „My Documents“.
• Ak sa pokúsite skopírovať záber do
priečinka, ktorý už obsahuje súbor s
rovnakým názvom, zobrazí sa výzva na
potvrdenie prepísania existujúceho
súboru. Ak existujúci súbor prepíšete
novým, pôvodný súbor sa vymaže. Ak
chcete skopírovať obrazový súbor do
počítača bez prepísania druhého, zmeňte
názov súboru na iný názov a potom
súbor skopírujte. Pamätajte však, že ak
zmeníte názov súboru, môže sa stať
(str. 67), že tento záber už nebudete
schopní prehrať na fotoaparáte.
1
Zobrazí sa obsah priečinka „My
Documents“.
• Ak nepoužívate operačný systém
Windows XP, na pracovnej ploche
dvakrát kliknite na ikonu [My
Documents].
2 Dvakrát kliknite na požadovaný
obrazový súbor.
Záber sa zobrazí.
SK
64
Zrušenie pripojenia USB
Nižšie uvedené postupy najprv
vykonajte, ak:
• Odpájate kábel pre viacúčelový konektor
• Vyberáte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“
• Vkladáte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ do fotoaparátu po skopírovaní záberov
z vnútornej pamäte
• Vypínate fotoaparát
Cieľové priečinky pre
ukladanie záberov a
názvy súborov
Obrazové súbory nasnímané
fotoaparátom sú na karte „Memory
Stick Duo“ zoskupené do priečinkov.
Príklad: prezeranie obsahu
priečinkov v systéme Windows XP
x Pre systémy Windows
2000/Me/XP
1 Dvakrát kliknite na ikonu
úloh (vedľa hodín).
na paneli
Práca s počítačom
Kliknite dvakrát sem
A
2 Kliknite na
(Sony DSC) t [Stop].
3 V okne pre potvrdenie potvrďte
jednotku, potom kliknite na tlačidlo
[OK].
4 Kliknite na tlačidlo [OK].
Zariadenie je odpojené.
• Pre používateľov operačného systému
Windows XP nie je krok 4 potrebný.
x Pre systémy Windows 98/
98SE
Presvedčite sa, či sú kontrolky prístupu
(str. 61) biele. Ak prístupové indikátory
zbelejú, zariadenie je odpojené od
počítača.
B
C
A Priečinok obsahujúci obrazové súbory
nasnímané fotoaparátom bez funkcie
vytvárania priečinkov
B Priečinok obsahujúci obrazové súbory
nasnímané týmto fotoaparátom
Ak ste nevytvorili nové priečinky,
nájdete tam tieto priečinky:
– „Memory Stick Duo“; len „101MSDCF“
– Vnútorná pamäť; len „101_SONY“
C Priečinok obsahujúci súbory s
videozáznamami apod. nasnímané
fotoaparátom bez funkcie vytvárania
priečinkov
SK
65
• Nemôžete snímať zábery do priečinku
„100MSDCF“. Tieto priečinky slúžia iba na
prehrávanie.
• Nemôžete snímať ani prehrávať zábery do
priečinku „MSSONY“.
• Obrazovým súborom sú priraďované názvy
nasledujúcim spôsobom: ssss
predstavuje akékoľvek číslo od 0001 do
9999. Numerické časti názvu súboru
videozáznamu nasnímaného v režime
videozáznamu a príslušného indexového
obrazového súboru sú totožné.
– Súbory statických záberov:
DSC0ssss.JPG
– Súbory videozáznamov:
MOV0ssss.MPG
– Indexové obrazové súbory sa
zaznamenávajú pri snímaní
videozáznamov: MOV0ssss.THM
• Ďalšie informácie o priečinkoch nájdete na
str. 38 a 51.
SK
66
Prezeranie obrazových súborov na fotoaparáte,
ktoré ste uložili na počítači (použitím pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“)
Táto časť popisuje postup pri použití
počítača so systémom Windows.
Ak sa obrazový súbor, ktorý ste
skopírovali na počítač, už nenachádza na
karte „Memory Stick Duo“, môžete si
tento súbor znovu prezrieť na
fotoaparáte, ak ho skopírujete z počítača
na pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
2 Skopírujte obrazový súbor na
pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ takto:
1Pravým tlačidlom myši kliknite na
obrazový súbor, potom kliknite na
možnosť [Copy] (Kopírovať).
2Dvakrát kliknite na [Removable
Disk] alebo [Sony MemoryStick] v
okne [My Computer].
3Pravým tlačidlom myši kliknite na
priečinok [sssMSDCF] v
priečinku [DCIM] a kliknite na
príkaz [Paste].
Práca s počítačom
• Pokiaľ zostal názov súboru zvolený
fotoaparátom nezmenený, krok 1 môžete
vynechať.
• V závislosti od veľkosti obrazu je možné, že
sa niektoré zábery nedajú opätovne zobraziť.
• Ak bol obrazový súbor spracovaný
počítačom alebo ak bol nasnímaný
fotoaparátom iného modelu než je váš
prístroj, prehranie súboru pomocou
fotoaparátu nie je zaručené.
• Pokiaľ ešte nemáte žiadny priečinok, najprv
vytvorte jeden priečinok pomocou
fotoaparátu (str. 51) a obrazový súbor
skopírujte až potom.
• V závislosti od nastavení počítača sa
môže zobraziť aj prípona súboru. Touto
príponou je JPG pre statické zábery a
MPG pre videozáznamy. Príponu súboru
nemeňte.
• Políčka sss reprezentujú
akékoľvek číslo z intervalu 100 až 999.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite
na obrazový súbor, potom
kliknite na možnosť [Rename]
(Premenovať). Zmeňte názov
súboru na „DSC0ssss“.
Do políčok ssss zadajte číslo od
0001 do 9999.
1
2
• Ak sa zobrazí výzva vyžadujúca
potvrdenie prepísania, zadajte odlišné
číslo.
SK
67
Používanie dodaného softvéru
Táto časť popisuje postup pri použití
počítača so systémom Windows.
Prehľad dodaného
softvéru
Dodaný disk CD-ROM obsahuje dve
softvérové aplikácie: „PicturePackage“ a
„ImageMixer“.
PicturePackage
A
B
C
D
Inštalácia softvéru
Programy „PicturePackage“ a
„ImageMixer VCD2“ môžete
nainštalovať týmto postupom:
• Pokiaľ ste ešte nenainštalovali USB ovládač
(str. 59), pred inštaláciou softvéru
„PicturePackage“ nepripojujte fotoaparát k
počítaču (neplatí pre operačný systém
Windows XP).
• V systéme Windows 2000/XP sa prihláste s
oprávnením administrátora.
• Počas inštalácie programu „PicturePackage“
sa automaticky nainštaluje aj USB ovládač.
1 Zapnite si počítač a vložte disk
CD-ROM (dodaný) do CD-ROM
mechaniky.
Čo môžete urobiť:
A Burning Video CD (Vypáliť disk Video
CD)
Objaví sa obrazovka programu
„ImageMixer VCD2“.
B Music Video/Slideshow Producer
(Vyrobiť hudobné video alebo
prezentáciu)
C Save the images on CD-R (Uložiť
zábery na disk CD-R)
D Viewing video and pictures on PC
(Prehrávať videozáznamy a zábery na
počítači)
Postup pri spustení funkcií:
Kliknite na jednu z možností A-D a
potom kliknite na tlačidlo umiestnené v
pravom dolnom rohu obrazovky.
SK
68
Zobrazí sa obrazovka ponuky
inštalácie.
• Ak sa tak nestane, kliknite dvakrát na
ikonu
(My Computer) t
(PICTUREPACKAGE).
2 Kliknite na [PicturePackage].
Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup
Language“ (Výber jazyka inštalácie).
3 Zvoľte požadovaný jazyk a
potom dvakrát kliknite na
tlačidlo [Next].
V tejto časti popisujeme obrazovku
anglického jazyka.
Zobrazí sa obrazovka „License
Agreement“ (Licenčná zmluva).
Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak
súhlasíte s podmienkami licenčnej
zmluvy, začiarknite prepínač vedľa
možnosti [I accept the terms of the
license agreement] (Súhlasím s
podmienkami licenčnej zmluvy) a
kliknite na tlačidlo [Next].
4 Postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke a dokončite
inštaláciu.
• Nainštalujú sa programy „ImageMixer
VCD2“ a „DirectX“, ak ste ich ešte
nenainštalovali.
• Keď sa objaví výzva na reštartovanie
počítača, reštartujte počítač podľa
inštrukcií na obrazovke.
5 Vyberte disk CD-ROM po
Práca s počítačom
dokončení inštalácie a
zobrazení ikôn zástupcov
„PicturePackage Menu“
(Ponuka aplikácie
PicturePackage) a cieľového
priečinka „PicturePackage
destination Folder“ (Cieľový
priečinok aplikácie
PicturePackage).
Spustenie programu
• Na pracovnej ploche dvakrát kliknite
na ikonu „PicturePackage Menu“.
Zobrazenie pomocníka pri
používaní programu
Kliknutím na ikonu [?] v pravom
hornom rohu každej obrazovky si
privoláte on-line pomocníka.
Odbornú pomoc pre programy
„PicturePackage“/„ImageMixer
VCD2“ poskytuje Centrum
zákazníckej podpory spoločnosti
Pixela. Dodatočné informácie
nájdete na letáku v dodanom
balíčku CD-ROM.
SK
69
Práca s počítačom Macintosh
Môžete kopírovať obrazové súbory a
vytvárať disky Video CD pomocou
dodaného programu „ImageMixer
VCD2“ (dodaný).
Odporúčané počítačové
prostredie
Odporúčané prostredie pre
kopírovanie záberov
OS (predinštalovaný): Mac OS 9.1, 9.2,
alebo Mac OS X (v10.0 alebo novší)
USB konektor: Štandardne k dispozícii
Odporúčané prostredie pre
používanie programu
„ImageMixer VCD2“
OS (predinštalovaný): Mac OS X
(v10.1.5 alebo novší)
Procesor počítača: iMac, eMac, iBook,
PowerBook, rad Power Mac G3/G4/G5,
Mac mini
Pamäť: 128 MB alebo viac (odporúča sa
256 MB alebo viac.)
Pevný disk: Potrebné miesto pre
inštaláciu je približne 250 MB
Grafika: 1024 × 768 bodov alebo viac,
32 000 farieb alebo viac
• Na počítači musí byť nainštalovaná aplikácia
QuickTime 4 alebo novšia verzia. (Odporúča
sa QuickTime 5 alebo novšia verzia.)
Informácie o pripojení
fotoaparátu k počítaču
• Fungovanie nie je zaručené ani v prípade
všetkých vyššie odporúčaných počítačových
prostredí.
• Ak sú pripojené dve alebo viac USB
zariadenia k jednému počítaču súčasne,
fungovanie niektorého z pripojených
zariadení (vrátane tohto fotoaparátu) nie je
zaručené – závisí to od typu USB zariadenia.
• Fungovanie nie je zaručené, ak sa používa
USB rozbočovač.
SK
70
• Pripojenie vášho fotoaparátu použitím USB
rozhrania kompatibilného s Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilné) umožňuje rýchlejší
prenos (vysokorýchlostné prenosy), pretože
tento fotoaparát je kompatibilný s
technológiou Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilné).
• Pri USB prepojení s počítačom sú dostupné
tri režimy: [Auto] (preddefinované
nastavenie), [Mass Storage] a [PTP]. V tejto
časti sú príkladom režimy [Auto] a [Mass
Storage]. Bližšie informácie o [PTP] pozrite
str. 55.
• Po obnovení systému po režime odstavenia
sa nemusí ihneď obnoviť komunikácia medzi
fotoaparátom a počítačom.
Kopírovanie a prezeranie
záberov na počítači
1 Pripravte si fotoaparát a počítač
Macintosh.
Vykonajte rovnaký postup, ako je
popísaný v časti „Krok 2: Príprava
fotoaparátu a počítača“ na str. 60.
2 Zapojte kábel pre viacúčelový
konektor.
Vykonajte rovnaký postup, ako je
popísaný v časti „Krok 3: Prepojenie
fotoaparátu a počítača“ na str. 61.
3 Skopírujte obrazové súbory do
počítača Macintosh.
1Dvakrát kliknite na novo zobrazenú
ikonu t [DCIM] t priečinok, v
ktorom sú uložené súbory, ktoré
chcete skopírovať.
2Presuňte myšou obrazové súbory na
ikonu pevného disku.
Obrazové súbory sa skopírujú na
pevný disk.
• Bližšie informácie o ukladaní
obrazových súborov a názvoch súborov
nájdete na pozrite str. 65.
Vytvorenie disku Video
CD pomocou programu
„ImageMixer VCD2“
4 Prezrite si zábery na monitore
počítača.
Dvakrát kliknite na ikonu pevného
disku t požadovaný obrazový súbor
otvoríte dvojitým kliknutím na jeho
názov v priečinku skopírovaných
súborov.
Zrušenie pripojenia USB
Nižšie uvedené postupy najprv
vykonajte, ak:
Chyťte a pretiahnite myšou
ikonu mechaniky alebo ikonu
pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ na ikonu
odpadkového koša „Trash“.
Fotoaparát je odpojený od počítača.
• Ak používate operačný systém Mac OS X
v10.0, vykonajte tento postup až po vypnutí
počítača.
Práca s počítačom
• Odpájate kábel pre viacúčelový konektor
• Vyberáte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“
• Vkladáte pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ do fotoaparátu po skopírovaní záberov
z vnútornej pamäte
• Vypínate fotoaparát
• Môžete vytvárať obrazové súbory
kompatibilné s funkciou vytvárania diskov
Video CD. Ak chcete uložiť obrazové súbory
na disk Video CD a vypáliť na CD-R,
potrebujete program Toast (nie je súčasťou
dodávky) od spoločnosti Roxio.
Inštalácia programu
„ImageMixer VCD2“
• Pred inštaláciou programu „ImageMixer
VCD2“ zatvorte všetky spustené aplikácie.
• Nastavenie monitora musí byť minimálne
1024 × 768 bodov a minimálne 32 000 farieb.
1 Zapnite váš počítač Macintosh a vložte
dodaný disk CD-ROM do CD-ROM
mechaniky.
2 Dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM
mechaniky.
3 Skopírujte súbor [IMXINST.SIT] do
priečinka [MAC] na ikonu pevného
disku.
4 V cieľovom priečinku kopírovania
dvakrát kliknite na súbor
[IMXINST.SIT].
5 Dvakrát kliknite na extrahovaný súbor
[ImageMixer VCD2_Install].
6 Po zobrazení obrazovky údajov
používateľa zadajte patričné meno a
heslo.
Spustí sa inštalácia softvéru.
SK
71
Spustenie programu
„ImageMixer VCD2“
Otvorte [ImageMixer] v [Application],
potom dvakrát kliknite na [ImageMixer
VCD2].
Zobrazenie pomocníka pri
používaní programu
Kliknutím na ikonu [?] v pravom
hornom rohu každej obrazovky si
privoláte on-line pomocníka.
Odbornú pomoc pre program
„ImageMixer VCD2“ poskytuje
Centrum zákazníckej podpory
spoločnosti Pixela. Dodatočné
informácie nájdete na letáku v
dodanom balíčku CD-ROM.
SK
72
Tlač fotografií
Postup pri tlači statických záberov
Ak tlačíte zábery nasnímané v režime
[16:9(HDTV)], obidva okraje môžu byť
orezané. Pred tlačou si nezabudnite prečítať
informácie (str. 91).
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej s PictBridge (str. 74)
Tlačiť zábery je možné pripojením fotoaparátu priamo k
tlačiarni kompatibilnej so štandardou PictBridge.
Priama tlač použitím tlačiarne kompatibilnej s pamäťovou kartou
„Memory Stick“
Môžete tlačiť fotografie pomocou tlačiarne kompatibilnej s
pamäťovou kartou „Memory Stick“.
Bližšie informácie nájdete v návode na použitie tlačiarne.
Tlač fotografií
Tlač s použitím počítača
Obrazové súbory môžete skopírovať na počítač použitím
dodaného programu „PicturePackage“ a potom si tieto
fotografie vytlačiť.
Tlač vo fotozberni (str. 78)
Vašu pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s uloženými
obrazovými súbormi si môžete zobrať do fotozberne.
Obrazové súbory, ktoré chcete vytlačiť prednostne, si môžete
označiť značkou
(Poradie tlače).
SK
73
Priama tlač fotografií použitím
tlačiarne kompatibilnej s PictBridge
Zábery nasnímané pomocou tohto
fotoaparátu môžete pripojením tlačiarne
kompatibilnej so štandardom PictBridge
vytlačiť aj bez počítača.
• Technológia „PictBridge“ je založená na
štandarde CIPA. (CIPA: Camera & Imaging
Products Association)
V zobrazení samostatného
záberu
Na tlačový hárok môžete vytlačiť jednu
fotografiu.
Krok 1: Príprava
fotoaparátu
Pripravte si fotoaparát na pripojenie k
tlačiarni pomocou kábla pre
multifunkčný konektor. Krok 1 nie je
potrebný, ak pripojujete fotoaparát k
tlačiarni, ktorá bola rozpoznaná pri
nastavení položky [USB Connect] na
hodnotu [Auto].
Tlačidlo Index
Tlačidlo MENU
Ovládacie
tlačidlo
V indexovom zobrazení
Môžete vytlačiť niekoľko zmenšených
fotografií na jeden tlačový hárok.
Môžete buď vytlačiť skupinu tých istých
fotografií (1) alebo iných fotografií
(2).
1
2
• Odporúča sa použiť úplne nabitý
akumulátor alebo AC adaptér (nie je
súčasťou dodávky), aby sa fotoaparát
náhodou nevypol počas tlače.
1 Stlačením tlačidla MENU
zobrazte ponuku.
2 Stlačením B na ovládacom
tlačidle vyberte
3 Zvoľte [
• Je možné, že niektoré tlačiarne neponúkajú
funkciu tlače indexového hárku.
• Počet fotografií, ktoré je možné vytlačiť v
indexovom zobrazení, sa líši v závislosti od
typu tlačiarne.
• Tlač v prípade videozáznamu nie je možná.
• Ak
indikátor na displeji fotoaparátu
bliká pribl. päť sekúnd (upozornenie na
chybu), skontrolujte pripojenie tlačiarne.
SK
74
(Setup).
] (Setup2) pomocou V,
potom vyberte [USB Connect]
pomocou v/V/B.
2
4 Zvoľte [PictBridge] pomocou
B/v a potom stlačte z.
• Nastavte prepínač na dodanom kábli pre
viacúčelový konektor na pozíciu
„CAMERA“.
CAMERA TV
DISP SEL
Režim USB je nastavený.
Zapnite fotoaparát a tlačiareň.
Po naviazaní spojenia sa
objaví
indikátor.
Krok 2: Pripojenie
fotoaparátu k tlačiarni
Pomocou dodaného kábla pre
multifunkčný konektor prepojte
multikonektor fotoaparátu s
konektorom USB na tlačiarni.
Tlač fotografií
Fotoaparát sa nastaví do režimu
prehrávania, potom sa na displeji objaví
ponuka pre prezeranie obrazových
súborov a tlač.
Krok 3: Tlač
2 Do
multikonektora
Po dokončení kroku 2 sa objaví ponuka
Tlač bez ohľadu na nastavenú pozíciu na
prepínači režimu.
1 Zvoľte požadovanú metódu
1 Do
konektora
USB
Kábel pre
viacúčelový konektor
(dodaný)
tlače pomocou v/V na
ovládacom tlačidle a potom
stlačte z.
[All In This Folder]
Vytlačí všetky zábery z priečinku.
[DPOF image]
Vytlačí všetky zábery označené
značkou
(Poradie tlače) (str. 78)
bez ohľadu na práve zobrazený
záber.
SK
75
[Select]
[Quantity]
Zobrazí zábery a vytlačí všetky
zvolené zábery.
Keď [Index] je nastavené na [Off]:
1Zvoľte záber, ktorý chcete vytlačiť,
pomocou b/B a potom stlačte z.
Na vybranom obraze sa zobrazí
značka .
• Ak chcete vybrať ďalšie zábery,
zopakujte tento postup.
2Zvoľte [Print] pomocou V a potom
stlačte z.
[This image]
Vytlačí zobrazený záber.
• Ak zvolíte [This image] a nastavíte
[Index] na [On] v kroku 2, môžete
vytlačiť skupinu tých istých záberov ako
indexové zobrazenie.
2 Zvoľte nastavenia tlače
pomocou v/V/b/B.
Print
Index
Size
Date
Quantity
Off
Default
Off
1
Exit
OK
Vyberte počet hárkov pre záber,
ktorý chcete vytlačiť. Záber sa vytlačí
ako jedna fotografia.
Keď [Index] je nastavené na [On]:
Vyberte počet skupín záberov, ktoré
chcete vytlačiť ako indexové
zobrazenie. Ak ste v kroku 1 vybrali
[This image], vyberte počet tých
istých záberov, ktoré chcete vytlačiť
jeden vedľa druhého na hárku v
indexovom zobrazení.
• V závislosti od zvoleného počtu záberov
sa môže stať, že sa požadovaný počet
záberov nezmestí na jeden hárok.
3 Zvoľte [OK] pomocou V/B a
potom stlačte z.
Záber sa vytlačí.
• Neodpájajte kábel pre multifunkčný
konektor, pokiaľ je na displeji zobrazený
indikátor
(Neodpojovať kábel pre
multifunkčný konektor).
Indikátor
Printing
2/3
[Index]
Zvoľte [On] pre tlač ako indexové
zobrazenie.
Exit
[Size]
Zvoľte rozmerový formát tlačového
hárku.
[Date]
Zvoľte [Day&Time] alebo [Date] pre
vloženie dátumu a času na fotografie.
• Ak zvolíte [Date], vloží sa dátum v
takom formáte, aký si nastavíte (t krok
2 v príručke „Prvé kroky“). Je možné, že
niektoré tlačiarne neponúkajú túto
funkciu.
SK
76
Tlač ďalších záberov
Po vykonaní kroku 3 zvoľte [Select] a
požadovaný záber pomocou v/V a
potom vykonajte postup od kroku 1.
Tlač záberov na indexovej
obrazovke
Vykonajte kroky v časti „Krok 1:
Príprava fotoaparátu“ (str. 74) a
„Krok 2: Pripojenie fotoaparátu k
tlačiarni“ (str. 75), potom vykonajte
nasledujúce kroky.
Po pripojení fotoaparátu k tlačiarni sa
zobrazí menu pre tlač. Zvolením
[Cancel] vypnite ponuku tlače a
pokračujte nasledovne.
1 Stlačte
(Index).
Objaví sa indexová obrazovka.
2 Stlačením tlačidla MENU zobrazte
ponuku.
3 Zvoľte [ ] (Print) pomocou B a potom
stlačte z.
4 Zvoľte požadovanú metódu tlače
pomocou v/V a potom stlačte z.
Tlač fotografií
Print
All In
This Folder
DPOF image
Select
Cancel
[Select]
Zobrazí zábery a vytlačí všetky zvolené
zábery.
Označte záber, ktorý chcete vytlačiť,
pomocou v/V/b/B a potom stlačením
z zobrazte značku . (Zopakujte
tento postup aj pre výber ďalších
záberov.) Potom stlačte tlačidlo MENU.
[DPOF image]
Vytlačí všetky zábery označené
značkou
(Poradie tlače) bez
ohľadu na práve zobrazený záber.
[All In This Folder]
Vytlačí všetky zábery z priečinku.
5 Vykonajte kroky 2 a 3 v časti „Krok 3:
Tlač“ (str. 75).
SK
77
Tlač vo fotozberni
Vašu pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“ s uloženými obrazovými súbormi
si môžete zobrať do fotozberne. Pokiaľ
budú fotozberne prijímať zákazky na
tlač záberov označených DPOF, môžete
na vaše zábery dávať značky
(Poradie tlače) pred návštevou
fotozberne a nemusíte ich potom znovu
usporadúvať po vytlačení vo fotozberni.
• Pred návštevou fotozberne si zábery vždy
skopírujte (zazálohujte) na disk vášho
počítača.
• Počet kópií nie je možné nastaviť.
Pridanie značky v režime
samostatného záberu
• Vo fotozberni nie je možné tlačiť zábery
uložené vo vnútornej pamäti priamo z
fotoaparátu. Skopírujte zábery na pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ a tú potom
odneste do fotozberne.
Tlačidlo MENU
Ovládacie tlačidlo
Čo je DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format Formát objednávky digitálnej tlače) je
funkcia umožňujúca vám pridať značku
(Poradie tlače) na zábery uložené
na pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“, ktoré budete chcieť neskôr
vytlačiť.
• Môžete tiež tlačiť zábery označené značkou
(Poradie tlače) s použitím tlačiarne,
ktorá pracuje so štandardou DPOF (Digital
Print Order Format) alebo je kompatibilná s
technológiou PictBridge.
• Videozáznamy nemožno označiť.
• Značky pre tlač môžete priradiť aj k
záznamu [Multi Burst] všetky zábery sa
vytlačia na jeden hárok rozdelený na 16
políčok.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete
vytlačiť.
2 Stlačením tlačidla MENU
zobrazte ponuku.
3 Zvoľte DPOF pomocou b/B a
potom stlačte z.
Na zábere sa objaví značka
(Poradie tlače).
60min
2/9
Zábery na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ priamo
do fotozberne
• Opýtajte sa pracovníka fotozberne, aké typy
pamäťových kariet „Memory Stick Duo“
podporujú.
• Ak fotozberňa nedokáže spracovať dáta z
vašej pamäťovej karty „Memory Stick Duo“,
skopírujte si požadované zábery na iné
médium, napr. vypáľte ich na disk CD-R, a
odneste ho do fotozberne.
• Ak nesiete do fotozberne pamäťovú kartu,
nezabudnite si so sebou zobrať aj adaptér
kariet Memory Stick Duo.
SK
78
DPOF
Exit
BACK/NEXT
4 Ak chcete označiť ostatné
zábery, zvoľte požadovaný
záber pomocou b/B a potom
zvoľte z.
Odstránenie značky v režime
samostatného záberu
7 Stlačte MENU.
Stlačte z v kroku 3 alebo 4.
8 Zvoľte [OK] pomocou B a potom
Vkladanie značiek v
indexovom režime
stlačte z.
Značka
1 Zobrazte indexovú obrazovku (t
krok 6 v príručke „Prvé kroky“).
2 Stlačením tlačidla MENU
zobrazte ponuku.
3 Zvoľte DPOF pomocou b/B a
potom stlačte z.
potom stlačte z.
• Nemôžete pridať značku
This Folder].
v [All In
Ak chcete toto zrušiť, zvoľte [Cancel] v
kroku 4 alebo zvoľte [Exit] v kroku 8 a
potom stlačte z.
Odstránenie značky v
indexovom režime
Označte zábery, z ktorých chcete
odstrániť značku v kroku 5, a potom
stlačte z.
Odstránenie všetkých značiek
v priečinku
V kroku 4 zvoľte [All In This Folder] a
potom stlačte z. Zvoľte [Off], potom
stlačte z.
Tlač fotografií
4 Zvoľte [Select] pomocou v/V a
sa zmení dobiela.
5 Označte záber, ktorý chcete
označiť, pomocou v/V/b/B a
potom stlačte z.
Na požadovaný záber sa pridá zelená
značka
.
Zelená
značka
SELECT
MENU
TO NEXT
6 Pre určenie ďalších záberov pre
tlač opakujte krok 5.
SK
79
Pripojenie fotoaparátu k televízoru
Prezeranie záberov na TV
obrazovke
Zábery si môžete prezerať na obrazovke
televízora, ak pripojíte fotoaparát k
televízoru.
Pred pripojením fotoaparátu k
televízoru (TV) najskôr vypnite
televízor aj fotoaparát.
2 Nastavte prepínač na dodanom
kábli pre viacúčelový konektor
na pozíciu „TV“.
CAMERA TV
DISP SEL
1 Na pripojenie fotoaparátu k
televízoru (TV) použite kábel pre
viacúčelový konektor (dodaný).
3 Zapnite TVP a prepínač
1 Do vstupných
konektorov audio/
video
vstupného signálu TV/Video
prepnite na „video“.
• Bližšie informácie nájdete v návode na
použitie TVP.
4 Nastavte prepínač režimu do
polohy
a zapnite fotoaparát.
Prepínač režimu
2 Do
multikonektora
60min
VGA
2/9
101-0002
BACK/NEXT
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
Kábel pre viacúčelový
konektor (dodaný)
• Položte fotoaparát tak, aby displej bol
natočený smerom nahor.
• Ak má váš TVP vstupné konektory pre
stereofonický signál, zapojte (čierny) audio
konektor kábla pre viacúčelový konektor do
konektora pre ľavý kanál zvuku.
Ovládacie tlačidlo
Zábery nasnímané fotoaparátom sa
objavia na TVP.
Zvoľte požadovaný záber stlačením
b/B na ovládacom tlačidle.
• Pri používaní fotoaparátu v zahraničí
môže byť potrebné prepnúť výstupný
video signál tak, aby vyhovoval norme
vášho TVP (str. 56).
SK
80
Informácie o režimoch
kódovania farieb na TVP
Ak chcete prezerať zábery na TV
obrazovke, potrebujete TVP s
konektorom pre vstup videa a kábel pre
viacúčelový konektor (dodávaný s
fotoaparátom). Systém kódovania farieb
na televízore sa musí zhodovať so
systémom kódovania farieb na
digitálnom fotoaparáte. V nasledujúcich
zoznamoch zistíte normu kódovania
farieb televízorov v príslušnej krajine,
kde používate fotoaparát.
Norma NTSC
Bahamské Ostrovy, Bolívia, Chile,
Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko,
Kanada, Kolumbia, Kórea, Mexiko,
Peru, Stredná Amerika, Surinam, Tchajwan, U.S.A., Venezuela atď.
Norma PAL
Pripojenie fotoaparátu k televízoru
Austrália, Belgicko, Česko, Čína,
Dánsko, Fínsko, Holandsko, Hongkong,
Kuvajt, Maďarsko, Malajzia, Nemecko,
Nový Zéland, Nórsko, Poľsko,
Portugalsko, Rakúsko, Singapur,
Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko,
Švédsko, Taliansko, Thajsko, Veľká
Británia atď.
Norma PAL-M
Brazília
Norma PAL-N
Argentína, Paraguaj, Uruguaj
Norma SECAM
Bulharsko, Francúzsko, Guajana, Irak,
Irán, Monako, Rusko, Ukrajina atď.
SK
81
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom ohľadne fotoaparátu, pokúste sa ho vyriešiť
nasledovnými spôsobmi.
1 Bližšie informácie nájdete na str. 83 až 93.
Ak sa na displeji objaví podobný kód ako „C/E:ss:ss“, pozrite str. 94.
2 Vyberte akumulátor, počkajte asi minútu, potom
akumulátor znovu vložte a nakoniec zapnite fotoaparát.
3 Inicializuje nastavenia (str. 54).
4 Obráťte sa na predajcu Sony alebo na autorizovaný servis
Sony.
Zoberte na vedomie, že odovzdaním fotoaparátu do servisného strediska súhlasíte s
tým, že servisní pracovníci môžu skontrolovať obsah vnútornej pamäte.
SK
82
Akumulátor a napájanie
Akumulátor nie je možné vložiť.
• Pri vkladaní akumulátora s jeho bočnou stranou zároveň zatlačte na páčku uvoľnenia
akumulátora smerom k spodnej strane fotoaparátu (t krok 1 v príručke „Prvé
kroky“).
• Vložte akumulátor správne (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
Indikátor stavu akumulátora nie je presný. Prípadne je zobrazená
dostatočná kapacita akumulátora, ale výdrž je neúmerne krátka.
• Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí (str. 99).
• Zobrazovaný čas zostatkovej kapacity akumulátora sa líši od skutočného času.
Zobrazenie na displeji opravíte tak, že akumulátor vo fotoaparáte necháte úplne vybiť
a potom ho úplne nabijete.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 99). Vymeňte akumulátor za nový.
Akumulátor sa vybíja príliš rýchlo.
• Dostatočne ho nabite (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
• Fotoaparát používate v príliš chladnom prostredí (str. 99).
• Konektor akumulátora je znečistený. Očistite konektor akumulátora bavlneným
tampónom a nabite akumulátor.
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 99). Vymeňte akumulátor za nový.
Fotoaparát nejde zapnúť.
• Vložte akumulátor správne (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
• Akumulátor je nepoužiteľný (str. 99). Vymeňte akumulátor za nový.
Riešenie problémov
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory akumulátora. Znovu zapnite fotoaparát (t krok 2
v príručke „Prvé kroky“).
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (t krok 1 v príručke „Prvé kroky“).
SK
83
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Vaším fotoaparátom nie je možné snímať.
• Skontrolujte, či je na dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ (str. 21). Ak je plná, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Zmažte nepotrebné obrazové súbory (t krok 6 v príručke „Prvé kroky“).
– Vymeňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Používate kartu „Memory Stick Duo“ s prepínačom ochrany proti zápisu a tento
prepínač je nastavený do zamknutej polohy LOCK. Prepnite prepínač do polohy
umožňujúcej snímanie (str. 97).
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať.
• Pri snímaní statických záberov nastavte prepínač režimu do polohy
.
• Pri snímaní videozáznamov nastavte prepínač režimu do polohy
.
• Veľkosť obrázku je pri snímaní videozáznamov nastavená na [640(Fine)]. Vykonajte
jednu z nasledujúcich možností:
– Nastavte inú veľkosť záberu než [640(Fine)].
– Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“ (str. 97).
Objekt nie je vidieť na displeji.
• Prepínač režimu nastavte na inú položku, než
(str. 24).
Snímanie trvá príliš dlho.
• Je aktivovaná funkcia NR pomalej uzávierky (str. 17). Toto nie je chybná funkcia.
Záber sa nedá zaostriť.
• Objekt je príliš blízko. Snímajte v režime snímania blízkych objektov (Macro). Dbajte
na to, aby ste mali objektív od snímaného objektu vzdialený minimálne na najkratšiu
možnú vzdialenosť, t.j. približne 8 cm (W) a 25 cm (T). Alebo vyberte
(Lupa) a
zaostrite zo vzdialenosti približne 1 cm až 20 cm od objektu (t krok 5 v príručke „Prvé
kroky“).
• Pri snímaní statických záberov sa ako režim výberu scény zvolí režim
(Lupa),
(Súmrak),
(Krajinka) alebo
(Ohňostroj).
• Je zvolená prednastavená funkcia zaostrenia. Zvoľte režim automatického zaostrovania
(str. 30).
• Ďalšie informácie nájdete v časti „Ak je objekt nezaostrený“ na str. 31.
Optická transfokácia nefunguje.
• V priebehu snímania pohyblivého záznamu nie je možné meniť transfokáciu.
• Pri snímaní statických záberov vyberte iný režim než
(Lupa).
Funkcia presnej digitálnej transfokácie (precision digital zoom) nefunguje.
• Nastavte [Digital Zoom] na [Precision] (str. 46).
• Funkciu nie je možné použiť počas snímania videozáznamov.
SK
84
Funkcia inteligentnej transfokácie Smart zoom nefunguje.
• Nastavte [Digital Zoom] na [Smart] (str. 46).
• Túto funkciu nie je možné použiť, keď:
– Veľkosť záberu sa nastaví na [5M] alebo [3:2].
– Snímanie v režime Multi Burst.
– Snímate videozáznamy.
Blesk nefunguje.
• Blesk je nastavený na
(Bez blesku) (t krok 5 v príručke „Prvé kroky“).
• Blesk nie je možné používať, keď:
– [Mode] (REC Mode) je nastavený na [Burst], [Exp Brktg] alebo [Multi Burst]
(str. 34).
– V režime výberu scény je zvolený režim
(Ohňostroj) (str. 25).
– Ak je prepínač režimu v polohe .
(Súmrak),
(Sviečka) alebo
(vynútený blesk) (t krok 5 v príručke „Prvé kroky“) keď je v
režime výberu scény nastavený režim
(Lupa),
(Krajinka),
(Zima),
(Pláž) alebo
(Rýchla spúšť).
• Nastavte blesk na
Na záberoch nasnímaných pomocou blesku sa objavujú rozmazané škvrny.
• Ide o prach vo vzduchu, od ktorého sa blesk odrazil. Toto nie je chybná funkcia.
Funkcia snímania blízkych objektov (Macro) nefunguje.
• Režim
(Lupa), (Súmrak),
(Krajinka),
zvolený v režime výberu scény (str. 25).
(Sviečka) alebo
(Ohňostroj) je
Dátum a čas sa nezaznamená správne.
Riešenie problémov
• Nastavte správny dátum a čas (t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
Po zatlačení a pridržaní spúšte do polovice bliká hodnota F a rýchlosť
uzávierky.
• Expozícia je nesprávna. Nastavte správnu expozíciu (str. 29).
Obraz je príliš tmavý.
• Snímate objekt v protisvetle (za snímaným objektom žiari zdroj svetla). Zvoľte režim
merania (str. 32) alebo upravte expozíciu (str. 29).
• Jas na displeji je príliš slabý. Voľba jasu podsvietenia LCD displeja (str. 54).
Obraz je príliš jasný.
• Snímate objekt pri umelom osvetlení v tme, napr. na javisku. Upravte nastavenie
expozície (str. 29).
• Jas na displeji je príliš silný. Voľba jasu podsvietenia LCD displeja (str. 54).
SK
85
Farby záberu nie sú správne.
• Je aktivovaná funkcia Picture Effect (Efekt záberu). Zrušte funkciu Picture Effect
(str. 36).
Pri snímaní jasných objektov sa zobrazia vertikálne pruhy.
• Jedná sa o bežný jav. Nejedná sa o poruchu.
Na displeji sa pri snímaní v tmavom prostredí zobrazuje určitý šum.
• V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša dočasne zvýšiť jas displeja,
aby sa zvýšila zreteľnosť. Nastavenie nemá vplyv na snímaný záznam.
Oči snímanej osoby sú červené.
• Nastavte funkciu [Red Eye Reduction] v ponuke
(Setup) na hodnotu [On] (str. 47).
• Nasnímajte objekt z bližšej vzdialenosti, než je odporúča vzdialenosť pre snímanie s
použitím blesku (t krok 5 v príručke „Prvé kroky“).
• Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt.
Na obrazovke sa objavujú body, ktoré tam zostávajú.
• Toto nie je chybná funkcia. Tieto body sa nezaznamenajú do záberu (str. 4, t „Prvé
kroky“).
Nie je možné snímať zábery idúce za sebou.
• Vnútorná pamäť alebo pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je plná. Zmažte
nepotrebné obrazové súbory (t krok 6 v príručke „Prvé kroky“).
• Akumulátor je takmer vybitý. Vložte nabitý akumulátor.
Prezeranie záberov
Bližšie informácie o nasledujúcich položkách nájdete v časti „Osobné počítače“
(str. 88).
Fotoaparát neprehráva nasnímané zábery.
• Nastavte prepínač režimu do polohy
(str. 24).
• V počítači sa zmenil názov priečinka či súboru (str. 67).
• Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom alebo ak bol nasnímaný fotoaparátom
iného modelu než je váš prístroj, prehranie súboru pomocou fotoaparátu nie je
zaručené.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte USB pripojenie (str. 65).
SK
86
Po zahájení prehrávania je záznam zobrazený nekvalitne.
• Záber sa ihneď po zahájení prehrávania môže zobraziť trochu kostrbatý z dôvodu
spracovávania obrazových dát. Toto nie je chybná funkcia.
Obraz sa nezobrazuje na obrazovke TVP.
• Skontrolujte nastavenie položky [Video Out] a overte, či je norma výstupného
videosignálu z fotoaparátu zhodná s normou kódovania farieb na vašom TVP (str. 56).
• Skontrolujte, či je pripojenie správne (str. 80).
• Prepínač na dodanom kábli pre viacúčelový konektor je nastavený na pozícii
„CAMERA“. Nastavte na „TV“ (str. 80).
Po aktivácii USB pripojenia sa na obrazovke neobjaví žiadny záber.
• Prepínač na dodanom kábli pre viacúčelový konektor je nastavený na pozícii „TV“.
Odpojte kábel pre viacúčelový konektor na pozíciu alebo nastavte prepínač na
„CAMERA“ (str. 61).
Vymazávanie a strih záberov
Na fotoaparáte nejde vymazať záber.
• Zrušte ochranu proti vymazaniu (str. 40).
• Používate kartu „Memory Stick Duo“ s prepínačom ochrany proti zápisu a tento
prepínač je nastavený do zamknutej polohy LOCK. Prepnite prepínač do polohy
umožňujúcej snímanie (str. 97).
Omylom ste vymazali záznam.
• Akonáhle záznam vymažete, nie je ho možné obnoviť. Aby ste predišli náhodnému
Riešenie problémov
zmazaniu záberov, odporúčame ochrániť zábery (str. 39), alebo použiť pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ vybavenú prepínačom ochrany proti zápisu a nastaviť tento
prepínač do polohy LOCK (str. 97).
Funkcia zmeny veľkosti nefunguje.
• Veľkosť nie je možné meniť pri pohyblivom zázname a záznamoch Multi Burst.
Nejde zobraziť značku pre tlač DPOF (Poradie tlače).
• Na videozáznamoch nejde zobraziť značky DPOF (Poradie tlače).
Nie je možné strihať videozáznam.
• Videozáznam je príliš krátky pre strih (nie dlhší ako dve sekundy).
• Zrušte ochranu proti vymazaniu (str. 40).
• Statické zábery nie je možné strihať.
SK
87
Osobné počítače
Neviete, či je váš operačný systém počítača kompatibilný s fotoaparátom.
• Prečítajte si informácie v kapitole „Odporúčané počítačové prostredie“ na str. 58 pre
operačný systém Windows a pre Macintosh na str. 70.
Nie je možné inštalovať USB ovládač.
• Pod OS Windows 2000 sa prihláste ako správca (s právami Administrator) (str. 59).
Po aktivácii USB pripojenia sa na obrazovke fotoaparátu nič neobjaví.
• Prepínač na dodanom kábli pre viacúčelový konektor je nastavený na pozícii „TV“.
Nastavte na „CAMERA“ (str. 61).
Váš počítač nerozpoznal fotoaparát.
• Zapnite fotoaparát (t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
• Ak je kapacita akumulátora nízka, vložte nabitý akumulátor (t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“) alebo použite AC adaptér (nie je súčasťou dodávky) (str. 14).
• Použite dodaný kábel pre viacúčelový konektor (str. 61).
• Odpojte kábel pre viacúčelový konektor od počítača i od fotoaparátu a opäť ho pevne
zapojte. Presvedčite sa, že je zobrazený režim „USB Mode Mass Storage“ (str. 61).
• Nastavte položku [USB Connect] na [Mass Storage] v ponuke
(Setup) (str. 55).
• Z USB konektorov vášho počítača odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu,
klávesnice a myši.
• Fotoaparát pripojte priamo do PC, bez použita USB rozbočovača alebo iného
zariadenia (str. 61).
• USB ovládač nie je inštalovaný. Nainštalujte USB ovládač (str. 59).
• Ak káblom pre viacúčelový konektor prepojíte fotoaparát a počítač skôr, než
nainštalujete ovládač „USB Driver“ z dodávaného CD-ROM disku, počítač
nesprístupní fotoaparát ako novú jednotku. Odstráňte chybne rozpoznanú jednotku z
počítača a potom nainštalujte USB ovládač (pozri ďalší krok).
Po pripojení fotoaparátu do počítača sa na obrazovke počítača neobjaví
ikona jednotky „Removable Disk“.
• Znovu nainštalujte USB ovládač podľa nižšie uvedeného postupu. Nasledujúci postup
je určený pre počítače s operačným systémom Windows.
1 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu [My Computer] a potom kliknite na
položku [Properties].
Zobrazí sa obrazovka „System Properties“ (Vlastnosti systému).
2 Kliknite na [Hardware] t [Device Manager].
• Používatelia systémov Windows 98/98SE/Me kliknú na kartu [Device Manager].
Objaví sa dialógové okno „Device Manager“.
3 Kliknite pravým tlačidlom myši na [ Sony DSC] a potom kliknite na [Uninstall] t
[OK].
Zariadenie sa odstráni.
SK
88
4 Nainštalujte USB ovládač (str. 59).
Nie je možné kopírovať zábery.
• Pomocou dodaného kábla pre viacúčelový konektor správne prepojte fotoaparát s
počítačom (str. 61).
• Vykonajte odporúčaný postup pri kopírovaní pre váš operačný systém (str. 61, 70).
• Ak snímate zábery na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, ktorú ste naformátovali
na počítači, nie je zaručená možnosť neskôr skopírovať zábery do počítača. Snímajte
pomocou karty „Memory Stick Duo“ naformátovanej vo fotoaparáte (str. 51).
Po nadviazaní USB prepojenia sa program „PicturePackage“ nespustí
automaticky.
• Spustite „PicturePackage Menu“ a skontrolujte nastavenia [Settings].
• Realizujte USB pripojenie až po zapnutí počítača (str. 61).
Záznam sa nedá prehrať pomocou počítača.
• Ak používate program „PicturePackage“, môžete si privolať pomocníka kliknutím na
otáznik v pravom hornom rohu každej obrazovky.
• Kontaktujte výrobcu počítača či distribútora softvéru.
Pri zobrazení videozáznamu na monitore počítača je obraz a zvuk
ovplyvnený šumom.
• Prehrávate videozáznam priamo z vnútornej pamäte alebo z pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“. Skopírujte videozáznamy na pevný disk v počítači a potom ich
prehrávajte z pevného disku (str. 59).
Nemôžete vytlačiť záber.
• Skontrolujte nastavenie tlačiarne.
Riešenie problémov
Záznamy skopírované do PC nie je možné zobraziť vo fotoaparáte.
• Nakopírujte ich do priečinka, ktorý rozpoznal fotoaparát, napríklad „101MSDCF“
(str. 65).
• Postupujte správnym spôsobom (str. 67).
„Memory Stick Duo“
Nejde vložiť pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Vložte ju správnym smerom (t krok 3 v príručke „Prvé kroky“).
SK
89
Nejde zapisovať na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Používate kartu „Memory Stick Duo“ s prepínačom ochrany proti zápisu a tento
prepínač je nastavený do zamknutej polohy LOCK. Prepnite prepínač do polohy
umožňujúcej snímanie (str. 97).
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je zaplnená. Zmažte nepotrebné obrazové
súbory (t krok 6 v príručke „Prvé kroky“).
• Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“ (str. 21), keď nahrávate
videozáznamy s veľkosťou záberu nastavenou na hodnotu [640(Fine)].
Nejde naformátovať pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Používate kartu „Memory Stick Duo“ s prepínačom ochrany proti zápisu a tento
prepínač je nastavený do zamknutej polohy LOCK. Prepnite prepínač do polohy
umožňujúcej snímanie (str. 97).
Omylom ste naformátovali kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas formátovania sa na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ vymažú všetky dáta a
obrazové súbory. Zmazané dáta formátovaním nie je možné obnoviť. Ak chcete
zabrániť nechcenému zmazaniu obrazových súborov z pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“, odporúčame prepnúť prepínač ochrany proti zápisu do polohy LOCK (str. 97).
Počítač vybavený otvorom pre kartu „Memory Stick“ nerozpozná pamäťovú
kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Presvedčite sa, či počítač a čítačka kariet podporujú „Memory Stick PRO Duo“.
Používatelia počítačov a čítačiek kariet, ktoré boli vyrobené inou spoločnosťou než
Sony, by mali kontaktovať príslušného výrobcu.
• Ak karta „Memory Stick PRO Duo“ nie je podporovaná, pripojte fotoaparát k
počítaču (str. 59 až 61). Počítač rozpozná „Memory Stick PRO Duo“.
Vnútorná pamäť
Fotoaparát alebo váš počítač nemôže prehrávať dáta z vnútornej pamäti.
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“. Vyberte ju (t krok 4
v príručke „Prvé kroky“).
Nie je možné zaznamenávať zábery pomocou vnútornej pamäte.
• Vo fotoaparáte je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“. Vyberte ju (t krok 4
v príručke „Prvé kroky“).
Kapacita vo vnútornej pamäti sa nezvýši, ani keď sa prekopírujú uložené
dáta z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Dáta sa po kopírovaní nezmažú. Po skopírovaní obsahu vnútornej pamäte vykonajte
príkaz [Format] (str. 50), ktorým sa naformátuje a zmaže celá vnútorná pamäť.
SK
90
Nie je možné kopírovať uložené dáta z vnútornej pamäti na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
• Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ je zaplnená. Skontrolujte kapacitu (odporúča sa
32 MB alebo viac).
Nie je možné kopírovať dáta z pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ alebo z
počítača do vnútornej pamäti.
• Dáta na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ alebo na počítači nie je možné
skopírovať do vnútornej pamäte.
Tlač
Spoločne s ostatnými položkami tiež nazrite do časti „Tlačiareň kompatibilná s
PictBridge“.
Zábery sa tlačia s orezanými obidvomi okrajmi.
• Ak tlačíte záber, ktorý bol nasnímaný vo formáte [16:9(HDTV)], obidva okraje záberu
sa orežú.
• Ak tlačíte zábery na vlastnej tlačiarni, skúste zrušiť trimovanie alebo nastavenie tlače
bez okrajov. Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje tieto funkcie.
• Keď si zábery nechávate vytlačiť v digitálnej fotozberni, opýtajte sa obsluhy, či dokážu
záber vytlačiť bez orezania obidvoch okrajov.
Tlačiareň kompatibilná s PictBridge
Nie je možné nadviazať spojenie.
• Fotoaparát nie je možné pripojiť priamo k tlačiarni, ktorá nie je kompatibilná so
Riešenie problémov
štandardou PictBridge. Ohľadne kompatibility tlačiarne so štandardou PictBridge sa
poraďte s výrobcom tlačiarne.
• Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či sa môže prepojiť s fotoaparátom.
• Nastavte položku [USB Connect] na [PictBridge] v ponuke
(Setup) (str. 55).
• Odpojte a znovu zapojte kábel pre viacúčelový konektor. Ak sa na tlačiarni zobrazí
chybová správa, nazrite do návodu od tlačiarne.
Po aktivácii USB pripojenia sa na obrazovke fotoaparátu nič neobjaví.
• Prepínač na dodanom kábli pre viacúčelový konektor je nastavený na pozícii „TV“.
Nastavte na „CAMERA“ (str. 75).
SK
91
Nie je možné tlačiť fotografie.
• Skontrolujte, či je fotoaparát s tlačiarňou správne prepojený pomocou kábla pre
viacúčelový konektor.
• Zapnite tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v návode od tlačiarne.
• Ak počas tlače zvolíte položku [Exit], fotografie sa nemusia kompletne vytlačiť.
Odpojte a znovu zapojte kábel pre viacúčelový konektor. Ak stále nie je možné tlačiť
obrazové súbory, odpojte kábel pre viacúčelový konektor, tlačiareň vypnite a znovu
zapnite a potom znovu pripojte kábel pre viacúčelový konektor.
• Nie je možné vytlačiť videozáznamy.
• Zábery nasnímané iným, než týmto fotoaparátom a zábery upravené na počítači sa
nemusia vytlačiť.
Tlač bola zrušená.
• Odpojili ste kábel pre viacúčelový konektor skôr, než zmizla značka
(Neodpájať
kábel pre viacúčelový konektor).
V indexovom zobrazení nie je možné vložiť dátum alebo tlačiť zábery.
• Tlačiareň tieto funkcie neposkytuje. Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň
poskytuje tieto funkcie.
• V závislosti od tlačiarne sa dátum v indexovom režime nedá vložiť. Kontaktujte
výrobcu tlačiarne.
V zábere na mieste pre vloženie dátumu sa vytlačí „---- -- --“.
• Zábery, ktoré neobsahujú údaje o dátume zaznamenania, nie je možné vytlačiť s
vloženým dátumom. Nastavte [Date] na [Off] a znovu vytlačte záber (str. 76).
Nejde zvoliť formát tlače.
• Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň môže vytlačiť vami požadovaný
formát.
Nejde vytlačiť záber so zvoleným formátom.
• Odpojte kábel pre viacúčelový konektor a vždy ho znovu ho pripojte, keď zmeníte
formát papiera pre tlač po pripojení tlačiarne k fotoaparátu.
• Nastavenie tlače pre fotoaparát sa líši od nastavenia na tlačiarni. Zmeňte nastavenie
buď na fotoaparáte (str. 76) alebo na tlačiarni.
S fotoaparátom nejde pracovať po zrušení tlače.
• Chvíľu počkajte, pretože tlačiareň musí dokončiť proces zrušenia úlohy tlače.
Dokončenie procesu môže chvíľu trvať v závislosti od typu tlačiarne.
SK
92
Iné
Fotoaparát nefunguje.
• Použite taký typ akumulátora, ktorý je dovolené používať v tomto fotoaparáte (str. 99).
• Kapacita akumulátora je nízka (objavuje sa indikátor E). Nabite akumulátor (t krok
1 v príručke „Prvé kroky“).
Napájanie je zapnuté, ale fotoaparát nefunguje.
• Zabudovaný mikropočítač nepracuje správne. Vyberte akumulátor, počkajte asi
minútu, potom akumulátor znovu vložte a nakoniec zapnite fotoaparát.
Nejde rozpoznať indikátor na displeji.
• Pozrite str. 15.
Objektív je zahmlený.
• Skondenzovala vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý približne hodinu
(str. 101).
Po dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
• Toto nie je chybná funkcia.
Po zapnutí fotoaparátu sa objaví okno Clock Set.
• Nastavte znovu dátum a čas (t krok 2 v príručke „Prvé kroky“).
Riešenie problémov
SK
93
Výstražné indikátory a upozornenia
Samodiagnostické
zobrazenie
Ak sa objaví kód začínajúci písmenom
abecedy, váš fotoaparát má displej s
funkciou vlastnej diagnostiky. Posledné
dve číslice (indikované ako ss) sa budú
líšiť v závislosti od stavu vášho
fotoaparátu.
Ak sa vám problém nepodarí odstrániť
aj napriek tomu, že ste niekoľkokrát
zopakovali odporúčaný postup,
kontaktujte predajcu spoločnosti Sony
alebo autorizovaný servis.
C:32:ss
• Na fotoaparáte sa vyskytol problém s
hardvérom. Vypnite a zapnite
napájanie.
C:13:ss
• Fotoaparát nedokáže čítať/zapisovať
údaje z/na karty(u) „Memory Stick
Duo“. Niekoľkokrát vyberte a vložte
kartu „Memory Stick Duo“.
• Nastala chyba naformátovania
vnútornej pamäte alebo bola vložená
nenaformátovaná karta „Memory
Stick Duo“. Naformátujte vnútornú
pamäť alebo pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ (str. 51).
• Vložená karta „Memory Stick Duo“
nie je vhodná pre fotoaparát, alebo
sú údaje na nej poškodené. Vložte
novú kartu „Memory Stick Duo“
(str. 97).
E:61:ss
E:91:ss
• Nastala chyba funkčnosti
fotoaparátu. Inicializujte fotoaparát
(str. 54) a potom znovu zapnite
fotoaparát.
SK
94
Upozornenia
Ak sa objavia nasledujúce upozornenia,
riaďte sa uvedenými pokynmi.
E
• Akumulátor je takmer vybitý. Nabite
akumulátor (t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“). V závislosti od
podmienok prevádzky, prostredia a
stavu akumulátora môže indikátor
blikať, aj keď je životnosť
akumulátora ešte približne 5 až 10
minút.
For "InfoLITHIUM" battery only
• Tento akumulátor nie je typu
„InfoLITHIUM“.
System error
• Vypnite a zapnite napájanie (t krok
2 v príručke „Prvé kroky“).
Internal memory error
• Vypnite a zapnite napájanie (t krok
2 v príručke „Prvé kroky“).
Reinsert the Memory Stick
• Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ správnym spôsobom.
• Vloženú kartu „Memory Stick Duo“
nie je možné použiť vo vašom
fotoaparáte (str. 97).
• Karta „Memory Stick Duo“ je
poškodená.
• Kontakty karty „Memory Stick Duo“
sú znečistené.
Memory Stick type error
• Vloženú kartu „Memory Stick Duo“
nie je možné použiť vo vašom
fotoaparáte (str. 97).
Format error
• Znova naformátujte pamäťové
médium (str. 50 a 51).
Memory Stick locked
Cannot create more folders
• Priečinok s názvom začínajúcim na
„999“ na pamäťovej karte „Memory
Stick Duo“ už existuje. Ak je toto váš
prípad, na karte už nemôžete
vytvoriť ďalší priečinok.
• Používate kartu „Memory Stick
Duo“ s prepínačom ochrany proti
zápisu a tento prepínač je nastavený
do zamknutej polohy LOCK.
Prepnite prepínač do polohy
umožňujúcej snímanie (str. 97).
No memory space in internal
memory
No memory space in Memory Stick
• Zmažte nepotrebné zábery alebo
súbory (t krok 6 v príručke „Prvé
kroky“).
Read only memory
• Váš fotoaparát nemôže ukladať ani
mazať obrazové súbory na túto
pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
No file
• Do vnútornej pamäti sa
Cannot record
• Fotoaparát nedokáže snímať do
zvoleného priečinka. Zvoľte iný
priečinok (str. 52).
File error
• Počas prehrávania sa vyskytla chyba.
File protect
• Zrušte ochranu (str. 40).
Image size over
• Prehrávate záznam inej veľkosti, než
dokáže váš fotoaparát prehrávať.
Cannot divide
• Videozáznam je príliš krátky pre
strih (nie dlhší ako dve sekundy).
• Súbor nie je videozáznam.
nezaznamenali žiadne zábery.
• V priečinku nie je žiadny záznam.
• Nepostupovali ste správne pri
kopírovaní obrazových súborov z
počítača (str. 67).
Folder error
• Priečinok s totožným názvom (prvé
tri rovnaké číslice) na pamäťovej
karte „Memory Stick Duo“ už
existuje (Príklad: 123MSDCF a
123ABCDE). Zvoľte iný priečinok
alebo vytvorte nový (str. 51).
Invalid operation
Riešenie problémov
No file in this folder
• Prehrávate záznam nasnímaný iným
zariadením, než vašim fotoaparátom.
(Výstražný indikátor pre
otrasy)
• Pri nedostatočnom osvetlení sa môže
snímaný obraz triasť. Použite blesk,
inštalujte statív, alebo fotoaparát
inak upevnite na mieste.
SK
95
640(Fine) is not available
• Videozáznamy s veľkosťou 640(Fine)
je možné ukladať len na pamäťové
karty „Memory Stick PRO Duo“.
Vložte pamäťovú kartu „Memory
Stick PRO Duo“ alebo nastavte
veľkosť záberu na inú hodnotu než
[640(Fine)].
Enable printer to connect
Printer error
• Skontrolujte tlačiareň.
• Skontrolujte, či obrazový súbor,
ktorý chcete tlačiť, nie je poškodený.
• Pravdepodobne ešte nebol
dokončený prenos dát do tlačiarne.
Neodpájajte kábel pre viacúčelový
konektor.
• [USB Connect] je nastavené na
[PictBridge], avšak fotoaparát je
pripojený k zariadeniu, ktoré nie je
kompatibilné s PictBridge.
Skontrolujte zariadenie.
• Spojenie nie je správne nadviazané.
Odpojte a znovu zapojte kábel pre
viacúčelový konektor. Ak sa na
tlačiarni zobrazí chybová správa,
nazrite do návodu od tlačiarne.
Connect to PictBridge device
• Pokúsili ste sa tlačiť zábery pred
nadviazaním spojenia s tlačiarňou.
Pripojte tlačiareň kompatibilnú s
PictBridge.
No printable image
• Pokúsili ste sa spustiť príkaz [DPOF
image] bez vloženia značky DPOF
(Poradie tlače) do záberu či záberov.
• Pokúsili ste sa spustiť príkaz [All In
This Folder] a pritom ste zvolili
priečinok, do ktorého je možné
ukladať iba videozáznamy. Tlač v
prípade videozáznamu nie je možná.
Printer busy
Paper error
No Paper
Ink error
Low Ink
No Ink
• Skontrolujte tlačiareň.
SK
96
Processing
• Tlačiareň práve ruší aktuálnu úlohu
tlače. Než sa úloha nezruší, nemôžete
tlačiť. Dokončenie procesu zrušenia
môže chvíľu trvať v závislosti od typu
tlačiarne.
Iné
Informácie o priečinkoch na karte
„Memory Stick“
Pamä˙ová karta „Memory Stick“ je
kompaktné a prenosné IC záznamové
médium. V tomto fotoaparáte môžete
používa˙ typy kariet „Memory Stick“
uvedené v nižšie uvedenej tabuľke. Nie
je však možné zaruči˙ správne
fungovanie všetkých operácií kariet
„Memory Stick“.
Typ pamä˙ovej karty
„Memory Stick“
Snímanie/
prehrávanie
Memory Stick
(bez funkcie MagicGate)
—
Memory Stick
(s funkciou MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(bez funkcie MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(s funkciou MagicGate)
a
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1*2
*1
• Pri kartách „Memory Stick Duo“
formátovaných pomocou počítača nie je
možné zaruči˙ fungovanie s týmto
fotoaparátom.
• Rýchlos˙ čítania či zápisu dát závisí od
kombinácie „Memory Stick Duo“ a
použitého vybavenia.
• Ak je prepínač ochrany proti zápisu
nastavený do zamknutej polohy LOCK
(obvykle pomocou špicatého predmetu), nie
je možné zaznamenáva˙, upravova˙ ani
vymazáva˙ zábery.
Kontakty
Ochranná
klapka
Miesto pre poznámky
Umiestnenie alebo tvar ochrannej
klapky sa môže odlišova˙ podľa typu
používanej karty „Memory Stick Duo“.
• Počas načítavania alebo prepisovania údajov
kartu „Memory Stick Duo“ nevyberajte.
• V nasledovných prípadoch môže dôjs˙ k
poškodeniu údajov:
– Keď vyberiete kartu „Memory Stick Duo“
alebo vypnete fotoaparát počas
načítavania alebo zapisovania údajov
– Ak používate kartu „Memory Stick Duo“
v blízkosti elektrostatických polí
• Dôležité údaje odporúčame zálohova˙.
• Pri písaní do miesta pre poznámky netlačte
príliš na pero.
• Na karty „Memory Stick Duo“ ani na
adaptér kariet Memory Stick Duo nelepte
žiadne nálepky.
• Počas premiestňovania alebo skladovania
karty „Memory Stick Duo“ vkladajte kartu
do svojho puzdra.
• Nechytajte prstami ani nestrkajte kovové
predmety do vodivých kontaktov karty
„Memory Stick Duo“.
• Kartu „Memory Stick Duo“ nenechajte
spadnú˙, neohýnajte ju, ani ju nevystavujte
nárazom.
Iné
Karty „Memory Stick Duo“, „MagicGate
Memory Stick Duo“ a „Memory Stick PRO
Duo“ disponujú funkciami MagicGate.
MagicGate je technológia ochrany
autorských práv pracujúca na základe
šifrovacej (kryptovacej) technológie.
Fotoaparát nedokáže sníma˙/prehráva˙
údaje vyžadujúce funkciu MagicGate.
*2 Podporuje vysokorýchlostný prenos dát
pomocou paralelného rozhrania.
*3 Je možné nahráva˙ videozáznamy s
veľkos˙ou záberu 640(Fine).
Poznámky k používaniu karty
„Memory Stick Duo“
(nedodaná)
SK
97
• Kartu „Memory Stick Duo“ nerozoberajte,
ani neupravujte.
• Karta „Memory Stick Duo“ nesmie
navlhnúť.
• Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ v dosahu malých detí. Mohli by
ju nedopatrením prehltnúť.
• Nepoužívajte ani neskladujte kartu
„Memory Stick Duo“ pri nasledujúcich
okolnostiach:
– Extrémne horúcich miestach, ako je
interiér automobilu zaparkovaný na
priamom slnku
– Miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu
– Vlhké miesta alebo miesta s látkami
vytvárajúcimi koróziu
Poznámky k používaniu
adaptéra kariet Memory Stick
Duo (nedodaného)
• Ak použijete pamäťovú kartu „Memory
Stick Duo“ v zariadení kompatibilnom s
„Memory Stick“, vložte túto kartu „Memory
Stick Duo“ do adaptéra kariet Memory Stick
Duo. Keď vložíte kartu „Memory Stick Duo“
do zariadenia kompatibilného s kartami
„Memory Stick“ bez adaptéra kariet
Memory Stick Duo, možno nebudete môcť
kartu vybrať.
• Pri vkladaní pamäťovej karty „Memory Stick
Duo“ do adaptéra kariet Memory Stick Duo
sa presvedčite, že karta „Memory Stick
Duo“ je vložená správnym smerom a že je
celá zasunutá. Nesprávne zasunutie karty
môže spôsobiť nesprávnu funkciu.
• Pri používaní karty „Memory Stick Duo“
vloženej do adaptéra kariet Memory Stick
Duo v zariadení kompatibilnom s „Memory
Stick“ dbajte na to, aby ste vložili kartu
„Memory Stick Duo“ správnym smerom.
Nesprávne vloženie môže poškodiť
zariadenie.
• Nevkladajte adaptér kariet Memory Stick
Duo do zariadenia kompatibilného s
pamäťovými kartami „Memory Stick“ bez
vloženej karty „Memory Stick Duo“. Mohlo
by dôjsť k poruche zariadenia.
SK
98
Poznámky k používaniu karty
„Memory Stick PRO Duo“
(nedodaná)
Vo fotoaparáte môžete používať karty
„Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou až
2 GB.
Informácie o akumulátore
„InfoLITHIUM“
Tento fotoaparát vyžaduje akumulátor
„InfoLITHIUM“ (typ T).
Čo je to akumulátor
„InfoLITHIUM“?
„InfoLITHIUM“ je lítium-iónový
akumulátor, ktorý je schopný vymieňať s
fotoaparátom údaje o prevádzkových
podmienkach. Akumulátor
„InfoLITHIUM“ prepočítava spotrebu
energie v závislosti od prevádzkových
podmienok fotoaparátu a zobrazuje svoj
zostávajúci čas v minútach.
Informácie o nabíjaní
akumulátora
Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej
teplote 10°C až 30°C. Pri iných teplotách
nemusí byť možné akumulátor nabiť správne.
Efektívne používanie
akumulátora
Akumulátor sa môže vybiť, aj keď indikátor
stavu akumulátora zobrazoval, že akumulátor
je ešte možné používať. Akumulátor znova
maximálne nabite, aby indikátor stavu
akumulátora zobrazoval správny údaj.
Správny údaj sa však nemusí zobraziť, ak sa
akumulátor používa dlhšiu dobu pri vysokých
teplotách, alebo je maximálne nabitý a
nepoužíva sa, alebo sa používa veľmi často.
Uskladnenie akumulátora
• Ak viete, že akumulátor nebudete dlhšiu
dobu používať, najmenej raz za rok ho vo
vašom fotoaparáte úplne nabite a úplne
vybite predtým, než ho uložíte na suché a
chladné miesto. Správnu funkciu
akumulátora zachováte, ak tento postup
úplného nabitia a vybitia zopakujete raz za
rok.
• Akumulátor vybite vo fotoaparáte tak, že ho
ponecháte zapnutý v režime prehrávania
Prezentácia (str. 40), kým sa akumulátor
úplne nevybije.
• Na prenášanie a skladovanie akumulátora
vždy používajte dodaný obal na akumulátor,
zabránite tým prípadnému znečisteniu či
skratovaniu vodivých kontaktov.
Informácie o životnosti
akumulátora
• Životnosť akumulátora je limitovaná.
Kapacita sa s používaním a časom postupne
znižuje. Ak je prevádzkový čas akumulátora
po nabití podstatne skrátený,
pravdepodobne jeho životnosť uplynula.
Bude potrebné zakúpiť nový akumulátor.
• Životnosť akumulátora sa u každého
jedného akumulátora môže líšiť v závislosti
od prevádzkových a skladovacích
podmienok a okolitého prostredia.
Iné
• Prevádzkové vlastnosti akumulátora sa
znižujú s nízkou okolitou teplotou. Pri
používaní v chladnom prostredí je teda výdrž
akumulátora kratšia. Pre čo najdlhší možný
čas akumulátora odporúčame nasledovné:
– Akumulátor noste vo vrecku, čo najbližšie
k svojmu telu a do fotoaparátu ho vložte
tesne pred zahájením snímania.
• Kapacita akumulátora sa vyminie rýchlejšie
pri častom používaní blesku a transfokácie.
• V zálohe majte náhradné akumulátory na
dvoj- až trojnásobne dlhší čas, než je
predpokladaný čas snímania. Pred
skutočným snímaním vykonajte skúšobné
snímanie.
• Akumulátor nesmie navlhnúť. Nie je
vodotesný.
• Nenechávajte akumulátor na extrémne
horúcich miestach, napríklad v aute alebo na
priamom slnku.
Informácie o indikátore stavu
akumulátora
SK
99
Informácie o nabíjačke
x Informácie o nabíjačke
• V nabíjačke dodávanej s fotoaparátom
nenabíjajte žiadne iné akumulátory okrem
akumulátora Sony „InfoLITHIUM“. Iné
akumulátory alebo batérie by mohli vytiecť,
prehriať sa alebo vybuchnúť, ak sa ich
pokúsite nabiť, a vystavujete sa tým
nebezpečiu zranenia elektrickým prúdom a
popálenia.
• Vytiahnite nabitý akumulátor z nabíjačky.
Ak ho budete aj naďalej nabíjať, existuje
určité nebezpečenstvo jeho vytečenia,
nadmerného prehriatia, výbuchu alebo
úrazu elektrickým prúdom.
• Ak bliká kontrolka CHARGE, môže to
znamenať chybu akumulátora alebo
skutočnosť, že ste vložili iný akumulátor, ako
je špecifikovaný typ. Skontrolujte, či je
akumulátor špecifikovaného typu. Ak je
akumulátor špecifikovaného typu, vyberte
akumulátor a nahraďte ho novým alebo
iným a skontrolujte, či nabíjačka funguje
správne. Ak nabíjačka funguje správne,
mohla nastať chyba v akumulátori.
• Ak je nabíjačka znečistená, proces nabitia sa
nemusí úplne dokončiť. Vyčistite nabíjačku
použitím suchej handričky apod.
SK
100
Preventívne opatrenia
x Fotoaparát neumiestňujte
na nasledovné miesta
• Extrémne horúce miesta
Na extrémne horúcich miestach, ako je napr.
vnútri zaparkovaného auta na slnku, obal
fotoaparátu sa môže vplyvom veľkej teploty
zdeformovať, a toto môže zapríčiniť poruchu
fotoaparátu.
• Vystavené priamemu slnečnému žiareniu
alebo vysokým teplotám
Fotoaparát môže zmeniť farbu, môže sa
zdeformovať, alebo môže dojsť k poruche.
• Miesta s možnosťou značných otrasov
• Vystavené silnému magnetizmu
• Piesočnaté alebo prašné miesta
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostal
piesok ani prach. Môže to poškodiť váš
fotoaparát. Poškodenie je niekedy
neopraviteľné.
x Pri nosení
Ak nosíte fotoaparát v zadnom vrecku,
nesadajte si, mohli by ste poškodiť alebo
znefunkčniť fotoaparát.
x Poznámka k čisteniu
Čistenie LCD displeja
Ak sú na LCD displeji odtlačky prstov alebo
prach apod, vyčistite LCD displej čistiacou
súpravou na LCD displeje (nedodaná).
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve odtlačky prstov alebo
prach, vyčistite objektív jemnou handričkou.
x Informácie o
prevádzkových teplotách
Prevádzková teplota fotoaparátu je od 0°C do
40°C. Fotoaparát neodporúčame
prevádzkovať pri teplotách presahujúcich
tento interval.
x Pri kondenzácii vlhkosti
Ak naraz prenesiete fotoaparát z chladného
do teplého prostredia, na vnútorných
súčiastkach fotoaparátu sa môže vytvoriť
skondenzovaná vlhkosť. Táto kondenzácia
vlhkosti môže spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Vlhkosť kondenzuje najmä vtedy, keď:
• Prenesiete fotoaparát z chladného miesta (z
lyžiarskeho svahu) do vykúrenej miestnosti.
• Prenesiete fotoaparát z klimatizovaného
auta alebo izby na teplé miesto vonku apod.
Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Pred prenesením fotoaparátu z chladného
miesta na teplé, vložte ho do plastovej tašky a
hermeticky ju uzavrite. Keď sa teplota vo
vnútri tašky vyrovná s teplotou okolia (asi po
hodine), vyberte fotoaparát z tašky von.
Ak skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu
mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí. Ak
by ste používali fotoaparát pri výskyte vlhkosti
napr. vo vnútri objektívu, nedokážete
nasnímať ostré záznamy.
Iné
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou
mierne navlhčenou vo vode a potom prípadnú
vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou. Pri
čistení nepoužívajte nasledovné prostriedky.
Môžu spôsobiť poškodenie povrchovej úpravy
či krytu.
• Chemické produkty ako riedidlá, benzín,
lieh, jednorazové handričky, odpudzovače
hmyzu, opaľovací krém alebo insekticídy
apod.
• Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na
rukách vyššie uvedené chemikálie.
• Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v
kontakte s gumovými produktmi alebo
výrobkami z vinylu.
SK
101
x Informácie o vnútornej
nabíjateľnej batérii
Váš fotoaparát má nabíjateľnú batériu, ktorá
zaisťuje, že nastavenie času a dátumu a ďalšie
nastavenia budú uchované bez ohľadu na to, či
je fotoaparát vypnutý alebo zapnutý.
Táto nabíjateľná batéria sa nabíja vždy počas
používania fotoaparátu. Ak však fotoaparát
nepoužívate, postupne sa batéria vybije. Ak
fotoaparát vôbec nepoužívate, vybije sa
batéria úplne cca po 1 mesiaci. Preto zaistite,
aby bola batéria nabitá pred použitím
fotoaparátu.
Vybitá nabíjateľná batéria však nijako
neovplyvní funkčnosť fotoaparátu, ak
nechcete zaznamenávať dátum a čas snímania.
Postup pri nabíjaní vnútornej
dobíjateľnej batérie
Vložte nabitý akumulátor do fotoaparátu
alebo zapojte fotoaparát do elektrickej siete
použitím AC adaptéra (nie je súčasťou
dodávky) a nechajte fotoaparát vypnutý 24
hodín alebo dlhšie.
Postup pri nabíjaní
akumulátora „InfoLITHIUM“
t
SK
102
krok 1 v príručke „Prvé kroky“
Technické údaje
Fotoaparát
[Napájanie, všeobecne]
Napájanie
[Systém]
Snímací prvok
7,17 mm (1/2,5 typ) farebný
CCD, primárny farebný filter
Celkový počet pixelov fotoaparátu
Pribl. 5 255 000 pixelov
Efektívny počet pixelov fotoaparátu
Pribl. 5 090 000 pixelov
Objektív
Carl Zeiss Vario-Tessar
3× transfokácia
f = 6,33 – 19,0 mm (38 –
114 mm pri konverzii na
35 mm dig. fotoaparát)
F3,5 – 4,4
Ovládanie expozície
Automatická expozícia,
Režim výberu scény
(10 režimov)
Vyváženie bielej farby
Automatické, Denné svetlo,
Zamračené, Žiarivka,
Žiarovka, Blesk
Formát súborov (DCF kompatibilné)
Statické zábery: Exif Ver. 2.2
JPEG kompatibilný, DPOF
kompatibilný
Videozáznam: MPEG1
kompatibilný (monofónny)
Nabíjateľný akumulátor NPFT1, 3,6 V
AC adaptér AC-LS5K (nie je
súčasťou dodávky), 4,2 V
Príkon (počas snímania)
1,1 W
Prevádzková teplota
0°C až +40°C
Skladovacia teplota
–20°C až +60°C
Rozmery
93,6×60,0×20,3 mm
(Š/V/H, okrem
prečnievajúcich častí)
Hmotnosť
Pribl. 139 g (vrátane
akumulátora NP-FT1 a
popruhu)
Mikrofón
Elektretový kondenzátorový
mikrofón
Reproduktor
Dynamický reproduktor
Tlač Exif Print Kompatibilný
PRINT Image Matching III
Kompatibilný
PictBridge
Kompatibilný
Záznamové médium
Vnútorná pamäť (32 MB)
„Memory Stick Duo“
Blesk
Odporúčaná vzdialenosť (pri
nastavení ISO na Auto):
pribl. 0,1 m až 2,5 m (W)/
pribl. 0,5 m až 2,0 m (T)
[Vstupné a výstupné konektory]
Multikonektor
Iné
USB komunikácia
Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilné)
[LCD displej]
LCD displej
6,2 cm (2,5 typ) s jednotkou
TFT
Celkový počet bodov
230 400 (960×240) bodov
SK
103
Nabíjačka akumulátora BC-CS3
Požiadavky na napájanie
100 až 240 V str. prúdu,
50/60 Hz, 3,2 W
Výstupné napätie
DC 4,2 V, 500 mA
Prevádzková teplota
0°C až +40°C
Skladovacia teplota
–20°C až +60°C
Rozmery
Pribl. 66×23×91 mm
(Š/V/H)
Hmotnosť
Pribl. 70 g
Nabíjateľný akumulátor NP-FT1
Použitá batéria Lítium-iontová batéria
Maximálne napätie
DC 4,2 V
Nominálne napätie
DC 3,6 V
Kapacita
2,4 Wh (680 mAh)
Vzhľad a špecifikácie sa môžu zmeniť bez
upozornenia.
SK
104
Index
Index
A
Cieľové priečinky pre
ukladanie záberov a
názvy súborov ............. 65
F
AC adaptér ..........................14
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Clock Set (nastavenie
dátumu a času)............ 56
AF illuminátor ....................48
Clona ................................... 10
Fireworks (režim Ohňostroj)
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Akumulátor
Create REC. Folder ........... 51
Dobíjanie
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Indikátor stavu
akumulátora
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Inštalácia/Vybratie
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Č
Číslo súboru........................ 55
Čistenie.............................. 101
D
Dátum/čas ........................... 47
Denné svetlo....................... 32
Výdrž akumulátora .....23
Deň a čas............................. 47
Akumulátor
„InfoLITHIUM“.........99
Digitálna transfokácia ....... 46
Aretácia AF ........................31
Displej
Automatické zaostrovanie ...9
B&W ....................................36
Blesk ....................................32
Bodové meranie..................32
Burst.....................................34
C
Camera 1..............................46
Camera 2..............................49
CD-ROM.......................59, 71
Change REC. Folder ..........52
Funkcia automatického
vypnutia
t krok 2 v príručke
„Prvé kroky“
Funkcia NR pomalej
uzávierky ......................17
H
Histogram......................20, 29
Hlasitosť
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
I
Indikátor ...................... 15
ImageMixer VCD2.......68, 71
Podsvietenie LCD
displeja ......................... 54
Indexové zobrazenie
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Zmena zobrazenia ...... 20
DPOF .................................. 78
Držanie fotoaparátu
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
E
Efektívny počet
pixelov........................ 103
Indikátor aretácie
AE/AF..........................31
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Indikátor zameriavaceho
rámčeka AF zóny ........30
Indikátor....... pozri „Displej“
Inicializácia .........................54
Elektronický transformátor
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Inštalácia .................59, 68, 71
EV........................................ 29
Intenzita blesku ..................36
Exposure Bracket
(BRK) .......................... 34
Interval ................................36
Inteligentná
transfokácia..................46
ISO .................................10, 33
Index
Center AF
(Režim zaostrenia do
prostriedku
rámčeka).......................30
Formátovanie ................50, 51
DirectX................................ 58
Auto Review (Automatické
zobrazovanie) ..............48
B
Farba ....................................11
Expozícia............................. 10
SK
105
J
Menu ................................... 26
Položky ........................ 27
Ochranná klapka................ 97
t krok 2 v príručke
„Prvé kroky“
Prezeranie.................... 38
Operačný systém .......... 58, 70
Snímanie...................... 29
Optická transfokácia.......... 46
Jedno zaostrenie (S AF) ....46
Monochromatický.............. 36
Ostrosť ................................. 37
Jemná...................................33
MPG.................................... 66
Otočenie .............................. 42
JPG ......................................66
Multi AF ............................. 30
Multi Burst ......................... 34
K
P
Multikonektor.................... 14
Karta „Memory Stick
Duo“ .............................97
Multipoint AF .................... 30
P.Effect (Efekty pre
zábery) .........................36
Vloženie/vybratie
t krok 3 a 4 v príručke
„Prvé kroky“
Ochranná klapka.........97
Počet záberov/Čas
záznamu .......................21
Kábel pre viacúčelový
konektor...........61, 75, 80
PC...................pozri „Počítač“
Nabíjačka akumulátora... 100
PFX ......................................36
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
PictBridge...................... 55, 74
Nabíjanie akumulátora
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Pixel ..................................... 11
Kondenzácia vlhkosti.......101
Konektor DC IN ................ 14
Camera 1 ..................... 46
Kontrast ...............................37
Camera 2 ..................... 49
Kopírovanie.........................52
Nástroj pre prácu s
pamäťovou kartou
Memory Stick.............. 51
Krok posunu expozície ......35
Kvalita záberu...............11, 33
L
LCD displej...pozri „Displej“
M
M AF ...................................46
Macro (režim snímania
zblízka)
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Mass Storage
(Veľkokapacitné
médium) .......................55
Mazanie
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
SK
PAL ......................................56
N
Nastavenie – Setup
.......................... 37, 44, 45
Kopírovanie záberov do
počítača ........................59
106
O
Jazyk.....................................54
PicturePackage....................68
Počet záberov/
Čas záznamu................ 21
Počítač ................................. 57
Kopírovanie
záberov ...................59, 70
Macintosh ....................70
Odporúčané
prostredie ............... 58, 70
Nástroj pre prácu s
vnútornou pamäťou.... 50
Softvér.......................... 68
Setup 1 ......................... 54
Zobrazenie obrazových
súborov na fotoaparáte,
ktoré ste uložili na
počítači .........................67
Setup 2 ......................... 55
Nastavenie dátumu a času
t krok 2 v príručke
„Prvé kroky“
Nástroj pre prácu s
pamäťovou kartou
Memory Stick.............. 51
Nástroj pre prácu s
vnútornou pamäťou.... 50
Názov súboru ..................... 65
Nepretržité zaostrovanie
(M AF) ........................ 46
NTSC................................... 56
Windows ......................57
Počítač Macintosh .............. 70
Odporúčané
prostredie ..................... 70
Počítač s operačným
systémom Windows ....57
Odporúčané
prostredie ..................... 58
Podexponovanie ................. 10
Podsvietenie LCD
displeja .........................54
Pomalá synchronizácia
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Pomer kompresie................12
Pripojenie
Ponuka pre prezeranie .......38
Počítač.......................... 61
Ponuka pre snímanie ..........29
Televízny prijímač....... 80
Popis jednotlivých častí......13
Tlačiareň ...................... 75
Popruh
t v príručke „Prvé
kroky“
Posun vzad/Posun vpred
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Potlačenie efektu červených
očí..................................47
Používanie fotoaparátu v
zahraničí
t krok 1 v príručke
„Prvé kroky“
Prednastavené
zaostrenie .....................30
Pripojenie USB .................. 55
Prípona .......................... 65, 67
Príslušenstvo v dodávke
t v príručke „Prvé
kroky“
Programované snímanie .... 24
Protect ................................. 39
PTP ...................................... 55
Q
Quick Review
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Preexponovanie ..................10
Prehrávanie ....................pozri
„Prezeranie“
Presná digitálna
transfokácia..................46
Režim Sviečka
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Režim tlače jednej
fotografie......................74
Režim Vysokorýchlostná
uzávierka
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Režim Zima
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Riešenie problémov ...........82
Rozdelenie ..........................42
Rozmazanie...........................9
REC Mode.......................... 34
Rýchlosť uzávierky .............10
Resize .................................. 41
Režim .................................. 34
Prezentácia ..........................40
Režim automatického
nastavenia
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Statický záber
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Režim Súmrak
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
R
Preventívne opatrenia..... 101
Prezeranie
Režim Portrét za súmraku
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Režim automatického
zaostrovania................. 46
S
S AF .....................................46
Samodiagnostické
zobrazenie ....................94
Samospúšť
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Videozáznam
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Režim blesku
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Sepia (efekt do záberu) .....36
Priama tlač...........................74
Režim Krajinka
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Setup 2 .................................55
Pridanie dátumu .................47
Pridržanie spúšte ..................9
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Priečinok..............................38
Zmena...........................52
Priečinok obsahujúci
obrazové súbory ..........65
Režim Mäkšie zaostrenie
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Režim merania ................... 32
Režim Pláž
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Snímanie
Statický záber
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Videozáznam
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Index
Vytvorenie ...................51
Režim Lupa
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Setup 1 .................................54
Snímanie videozáznamov
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
SK
107
Softvér .................................68
V
Spot AF ...............................30
Veľkosť ................................ 11
Žiarivka ............................... 32
Standard ..............................33
t krok 4 v príručke
„Prvé kroky“
Žiarovka .............................. 32
Stredové meranie ...............32
Sýtosť....................................36
Š
Špeciálne efekty .................36
Ž
VGA
t krok 4 v príručke
„Prvé kroky“
Viacoblastné meranie........ 32
Video CD...................... 68, 71
T
Video Out ........................... 56
Technické údaje ................103
Vnútorná dobíjateľná
batéria ........................ 102
Televízny prijímač ..............80
Tlač ......................................73
Vnútorná pamäť................. 22
Výber scény ........................ 25
V zobrazení
samostatného
záberu ........................... 74
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Zobrazenie viacerých
záberov na displeji ...... 74
Vynútený blesk
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Tlač v indexovom
režime ........................... 74
Tlač vo fotozberni ..............78
Transfokácia (Zoom)
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
Transfokácia počas
prehrávania
t krok 6 v príručke
„Prvé kroky“
Výstražné indikátory a
upozornenia ................ 94
Vyváženie bielej farby....... 32
W
WB....................................... 32
Z
Trimovanie ..........................44
Zameriavací krížik pre
bodové meranie .......... 32
U
Zameriavací rámček AF
zóny .............................. 30
USB ovládač .......................59
Zamračené.......................... 32
Zaostrenie....................... 9, 30
Značka poradia tlače ......... 78
Zobrazenie/editovanie
záznamu....................... 24
Zväčšený indikátor ............ 49
Zvuky .................................. 54
t krok 5 v príručke
„Prvé kroky“
SK
108
Obchodné značky
•
je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory Stick
PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„MagicGate“ a
sú
obchodné značky spoločnosti Sony
Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je obchodná značka Sony
Corporation.
• PicturePackage je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Media a
DirectX sú buď registrované obchodné
značky alebo obchodné značky spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojených štátoch
amerických a/alebo ostatných krajinách.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac,
iBook, PowerBook, Power Mac a eMac sú
registrované obchodné značky alebo
obchodné značky spoločnosti Apple
Computer, Inc.
• Macromedia a Flash sú buď registrované
obchodné značky alebo obchodné značky
spoločnosti Macromedia, Inc. v Spojených
štátoch amerických a/alebo ostatných
krajinách.
• Intel, MMX a Pentium sú obchodné značky
alebo registrované obchodné značky
spoločnosti Intel Corporation.
• Ďalej všeobecne platí, že všetky ostatné
názvy produktov a systémov spomenuté v
tomto návode sú obchodnými značkami
alebo registrovanými obchodnými značkami
príslušných vývojárskych a výrobných
spoločností. Avšak, označenia ™ alebo ® nie
sú v tomto návode vždy uvádzané.
SK
109
Download PDF