Sony | DSC-T7 | Sony DSC-T7 Návod na použitie

2-591-810-14 (1)
1
Készítse elő az akkumulátor
egységet
1
Digital Still Camera
2
1
Helyezze be az akkumulátor egységet.
Kapcsolja be a fényképezőgépet/
állítsa be az órát
Válassza ki a
2
.
Addig nyomja óvatosan az akkumulátor egység hátsó részét, amíg a helyére nem
kattan.
3
Először ezt olvassa el
Akkumulátortöltő
______________ HU
Fali
konnektorhoz
Világít
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
1
12 : 00
OK
AM
Cancel
Kezelési útmutató
Hálózati
tápkábel
_____________________________________ SK
CHARGE jelző
Világít: Töltési
Nem világít: Befejezve (Praktikus
töltés)
Návod na použitie
Pred zapnutím fotoaparátu si dôkladne prečítajte tento návod a príručku „Príručka používateľa/
Riešenie problémov“ (samostatná knižka). Návod a príručku si schovajte, ešte ich môžete
potrebovať.
DSC-T7
2
3
Csatlakoztassa a
hálózati tápkábelt.
1 Válassza ki a dátum kijelző formátumát a
vezérlőgomb v/V részével, majd nyomja meg a
z részt.
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2005 / 1 /
• Az akkumulátortöltőt egy közeli, könnyen hozzáférhető fali konnektorhoz csatlakoztassa.
• Ha a CHARGE jelző nem is világít, az akkumulátortöltő feszültség alatt áll mindaddig, amíg azt ki
nem húzza a fali konnektorból. Ha az akkumulátor töltő használata közben üzemzavart tapasztal,
akkor azonnal húzza ki a csatlakozódugót a fali konnektorból, hogy áramtalanítsa a készüléket.
• Amikor a töltés befejeződött, akkor húzza ki a hálózati tápkábelt a fali konnektorból, és vegye ki az
akkumulátor egységet az akkumulátortöltőből.
Tanulmányozza a „Felhasználói segédlet/
Hibaelhárítás” (különálló kötet)
Elmagyarázza a mesterfokú technikákat, és a teendőket, ha a
fényképezőgép működésében üzemzavart tapasztal.
Állítsa be az órát a
vezérlőgombbal.
Ha folytatja az akkumulátor egység feltöltését még
kb. egy órán át (amíg az teljesen feltöltődik), akkor a
töltés egy kissé tovább kitart.
„InfoLITHIUM” akkumulátor egység
Teljes feltöltési idő (Praktikus töltési idő)
NP-FE1 (mellékelt)
Kb. 170 perc (kb. 110 perc)
2005 / 1 /
2591810140
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
• BC-CS3 akkumulátortöltő
(1)
• USB kábel (1)
• Tartó (1)
• A/V kábel (1)
• Nyakszíj (1)
• Memory Stick Duo
adapter (1)
12 : 00
• Csatoló adapter (1)
• CD-ROM (Cyber-shot
szoftver alkalmazás) (1)
• Digitális fényképezőgép
„Először ezt olvassa el”
című kezelési útmutatója
(e kézikönyv) (1)
• Kezelési útmutató
„Felhasználói segédlet/
Hibaelhárítás” (1)
Megjegyzések használat előtt
• Töltse fel a mellékelt NP-FE1 akkumulátoregységet a fényképezőgép első használata előtt.
• A fényképezőgép egy precíziós eszköz. Óvja az objektívet illetve az LCD képernyőt az
ütésektől és kerülje az erőhatásokat. Erősítse fel a szíjat, hogy megóvja a fényképezőgépet a
leejtéséből stb. származó sérülésektől.
Fül
3
Válassza ki a méretet a
vezérlőgomb v/V részével.
5M
3:2
Mozgókép:
3M
1M
• A fenti képernyő a fényképekhez van.
Mozgóképekhez válassza ki a [640(Fine)] (csak
„Memory Stick PRO Duo”), [640(Standard)]
vagy [160] menüpontot.
4
B, részével, majd nyomja meg a z részt.
Zárja be a fedelet.
1
Válassza ki a [Clock Set] menüpontot a
fenti 3 lépésben.
10 : 30
OK
AM
Cancel
t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (55. oldal)
Az óra kijelzőről
Nyomja meg a
(power) gombot, hogy bekapcsolja a készüléket, és ellenőrizze az időt
az LCD képernyőn.
• Ha a [D/M/Y] formátumot választotta ki a 3-1. lépésben, akkor állítsa az időt 24 órás formátumra.
• Az éjfélt 12:00 AM-mel, és a delet 12:00 PM-mel jelzi.
• Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a
megjelenített hátralévő üzemidő nem pontos.
Hátralévő üzemidő
gomb
A fényképméretekről
(Setup) képernyőn, és végezze el a műveletet a
Hogy ellenőrizze a hátralévő akkumulátor üzemidőt
Amikor bekapcsolja a készüléket
• Amíg nem állítja be az órát, addig az óra beállítás képernyője a fényképezőgép minden egyes
bekapcsolásakor megjelenik.
• A következő képernyő jelenik meg, amikor a fényképezőgépet másodszor vagy a későbbiekben
kapcsolja be.
A képméretről bővebben t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (12. oldal)
Képméret
Irányelvek
5M (2592×1944)
(alapértelmezett
beállítás)
Nagy sűrűségű kép A4-es vagy A5-ös
méretű nyomtatásához
Képek száma
1M (1280×960)
Képeslap méretű nyomtatáshoz
VGA(E-Mail)
(640×480)
Nagyobb számú képrögzítéshez
Képek e-mail csatoláshoz vagy honlap
készítéshez
* A képeket a fénykép nyomtatópapíréhoz vagy a képeslapéhoz stb. hasonló 3:2-es méretarányban
rögzíti
A felvehető fényképek száma és a felvehető mozgóképek ideje
A felvehető fényképek száma és a felvehető mozgóképek ideje a kiválasztott képmérettől
függően változik.
A felvehető képszámról, illetve időről bővebben t „Felhasználói segédlet/
Hibaelhárítás” (22. oldal)
Fényképek
Mozgóképek
Felvehető maximális képszám
Felvehető maximális idő
Akkumulátor kioldó kar
• A felvehető képek száma és az idő a felvételkészítési feltételeknek megfelelően eltérhet.
Hogy a fényképezőgépet külföldön használja — Áramforrások
Hogy kikapcsolja a készüléket
A fényképezőgépet, a mellékelt akkumulátortöltőt és a (nem mellékelt) AC-LS5/ACLS5K hálózati tápegységet minden olyan országban vagy területen használhatja, ahol
100V – 240 V-os, 50/60 Hz-es váltakozóáramú hálózati feszültség áll rendelkezésre. Ha
szükséges, használjon a fali konnektor [b] típusának megfelelő, kereskedelemben
kapható hálózati csatlakozódugó átalakítót [a].
Csúsztassa el a lencsevédőt, vagy nyomja meg a
• Ne használjon elektronikus feszültség-átalakítót
(utazó átalakítót), mivel az hibás működést okozhat.
Hogy kivegye a „Memory Stick Duo”-et
gombot újra.
Nyissa ki a fedelet, majd nyomja meg egyszer a
„Memory Stick Duo”-t.
• Ha a fényképezőgép akkumulátor egységgel üzemel, és egy ideig nem működteti a kezelőszerveket
akkor a fényképezőgép automatikusan kikapcsol, hogy elkerülje az akkumulátor lemerülését
(Automatikus kikapcsolási funkció).
• Ha a memóriaműködés jelző világít, akkor soha ne vegye ki a
„Memory Stick Duo”-t vagy kapcsolja ki a készüléket. Az adat
megsérülhet.
A nyelvi beállítások módosítása
Módosíthatja a képernyő kijelzőt, hogy egy meghatározott nyelven jelenítse meg az
üzeneteket. Hogy módosítsa a nyelvi beállítást, nyomja meg a MENU gombot, hogy
megjelenítse a menüképernyőt. Válassza ki a
(Setup) menüt a vezérlőgombbal, majd
válassza ki a [ A Language] menüpontot a
(Setup1) menüben, és válassza ki a kívánt
1
nyelvet. t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (53. oldal)
Memóriaműköd
folytatás a hátoldalon
1
Digital Still Camera
2
Príprava akumulátora
Vložte akumulátor.
1
Zatlačením na zadnú časť zasuňte akumulátor tak, aby zacvakol na svoje miesto.
3
Először ezt olvassa el
Nabíjačka pre
akumulátora
_______________ HU
3
Zapnutie fotoaparátu a
nastavenie dátumu a času
Zvoľte
2
.
Zapojte do
elektrickej zásuvky.
Svieti
______________________________________ SK
Návod na použitie
Pred zapnutím fotoaparátu si dôkladne prečítajte tento návod a príručku „Príručka používateľa/
Riešenie problémov“ (samostatná knižka). Návod a príručku si schovajte, ešte ich môžete
potrebovať.
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
1
12 : 00
OK
AM
Cancel
Tanulmányozza a „Felhasználói segédlet/
Hibaelhárítás” (különálló kötet)
Elmagyarázza a mesterfokú technikákat, és a teendőket, ha a
fényképezőgép működésében üzemzavart tapasztal.
Kontrolka CHARGE
2
Keď svieti: Nabíja sa
Keď zhasne: Nabíjanie sa dokončilo (Účinné nabitie).
3
Zapojte sieťovú
šnúru.
1 Zvoľte formát zobrazovania dátumu a času
pomocou v/V a potom stlačte z.
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2005 / 1 /
Akumulátor „InfoLITHIUM“
Čas úplného nabitia (čas účinného nabitia)
NP-FE1 (dodaný)
Prib. 170 min. (Prib. 110 min.)
2005 / 1 /
• Pred prvým použitím fotoaparátu nabite dodaný akumulátor NP-FE1.
• Fotoaparát je veľmi citlivý prístroj. Chráňte objektív a LCD displej pred nárazmi. Pri stláčaní
LCD displeja naň netlačte veľkou silou. Priviažte si popruh k fotoaparátu, inak by vám mohol
ľahko vykĺznuť, spadnúť a poškodiť sa.
Očko
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede na časté otázky nájdete na našich
webových stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
Vyberte veľkosť pomocou
v/V.
Videozáznam:
5M
3M
1
Zvoľte
1M
.
1M
VGA(E-Mail)
Image Size
12 : 00
OK
AM
Cancel
• Uvedená ponuka je pre statické zábery.
Pre videozáznamy zvoľte [640(Fine)] (je možné
iba s kartami „Memory Stick PRO Duo“),
[640(Standard)] alebo [160].
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
1
4
10 : 30
OK
AM
Cancel
Nastavenie potvrďte
stlačením
(Veľkosť
obrázku).
Tlačidlo
Zatvorte kryt.
Zmena nastavenia dátumu a času
Snímanie statických záberov
Fotoaparát môžete pripojiť k AC adaptéru AC-LS5/AC-LS5K (nie je súčasťou dodávky).
t „Príručka používateľa/Riešenie problémov“ (str. 15). Bližšie informácie nájdete v
návode na použitie AC adaptéra.
Zvoľte [Clock Set] na obrazovke
Bližšie informácie o veľkosti záberov t „Príručka používateľa/Riešenie problémov“
(str. 12)
Ako zistiť aktuálnu kapacitu akumulátora
zapnite fotoaparát a skontrolujte časový údaj na LCD
60min
(Setup) a postupujte podľa horeuvedeného kroku 3.
t „Príručka používateľa/Riešenie problémov“ (str. 54)
Zobrazenie časových údajov
• Ak ste v kroku 3-1 zvolili [D/M/Y], nastavte čas v 24-hodinovom formáte.
• Polnoc sa zobrazuje ako 12:00 AM a pravé poludnie sa zobrazuje ako 12:00 PM.
Veľkosť
Význam nastavenia
Počet záberov
5M (2592×1944)
(preddefinované
nastavenie)
Pre tlač fotografie s vysokou hustotou na
formát A4 alebo A5
• Zostávajúci čas nemusí zobrazovať správny údaj v
závislosti od určitých okolností.
Pri zapnutí fotoaparátu
3M (2048×1536)
• Pokiaľ nenastavíte dátum a čas, pri každom zapnutí fotoaparátu sa objaví obrazovka Clock Set.
• Nasledujúca obrazovka sa objaví pri druhom alebo každom ďalšom zapnutí.
1M (1280×960)
Pre tlač záberov vo veľkosti pohľadnice
VGA(E-Mail)
(640×480)
Pre zaznamenávanie väčšieho počtu
záberov
Pre pripojovanie záberov k emailom
alebo vytváranie domovských stránok
60min
Menej
Kvalitná
Viacej
Zrnitá
* Zábery sa snímajú v tom istom pomere kompresie 3:2, ako fotografický tlačový papier alebo
pohľadnice atď.
Otvorte kryt akumulátora a vysuňte páčku uvoľnenia akumulátora v smere šípky.
Pomocou prstu vytiahnite akumulátor za výstupok na jeho okraji. Aby akumulátor
nevypadol, nedržte fotoaparát s otvorom pre akumulátor otočený smerom k zemi, keď je
vysunutá páčka uvoľnenia akumulátora.
Počet uložiteľných statických záberov a čas nahrávania videozáznamov
Pri otváraní krytu objektívu
• Ak otvoríte kryt objektívu príliš rýchlo, fotoaparát sa nemusí zapnúť. Ak sa
toto stane, zatvorte kryt a znovu ho otvorte, ale trochu pomalšie.
Počet uložiteľných statických záberov a max. doba nahrávania videozáznamov sa líši v
závislosti od zvolenej veľkosti záberu.
• Pri otváraní krytu objektívu dávajte pozor, aby ste sa nedotkli objektívu.
Bližšie informácie o počte uložiteľných záberov alebo čase záznamu t „Príručka
používateľa/Riešenie problémov“ (str. 23)
Statické zábery
Páčka uvoľnenia
akumulátora
Maximálny počet uložiteľných
záberov
Vypnutie fotoaparátu
Vysuňte kryt objektívu alebo znovu stlačte
Používanie fotoaparátu v zahraničí — Rôzne zdroje napájania
Váš fotoaparát, dodanú nabíjačku pre akumulátor a AC adaptér AC-LS5/AC-LS5K
(nedodaný) môžete používať v akejkoľvek krajine s napätím v elektrickej sieti v rozmedzí
100 V až 240 V AC striedavého prúdu pri 50/60 Hz. Ak je to potrebné, použite komerčne
dostupnú redukciu pre AC adaptér [a] v závislosti od tvaru príslušnej elektrickej
zásuvky [b].
BC-CS3
Tlač
3:2* (2592×1728)
• Správny odhad zostávajúceho času kapacity akumulátora
sa objaví po uplynutí približne 1 minúty.
Zostávajúci čas
• Návod na použitie
digitálneho fotoaparátu
„Prvé kroky“ (táto
príručka) (1)
Než zapnete fotoaparát
3
(Veľkosť
Clock Set
• CD-ROM (Softvér s
aplikáciou pre Cyber-shot)
(1)
• Návod na použitie
„Príručka používateľa/
Riešenie problémov“ (1)
Stlačte
obrázku).
3:2
Vybratie akumulátora
• Adaptér s rozhraním (1)
.
3 Zvoľte [OK] pomocou B a potom stlačte z.
2005 / 1 /
Pri vkladaní akumulátora s jeho
bočnou stranou zároveň zatlačte na
páčku uvoľnenia akumulátora.
2
Používanie AC adaptéra
• „Memory Stick Duo“
(32 MB) (1)
• Adaptér kariet Memory
Stick Duo (1)
Zvoľte
• Ak chcete zadávanie zrušiť, zvoľte [Cancel] a stlačte z.
Indikátor stavu
akumulátora
• Popruh na krk (1)
Zvoľte režim.
Statický záber:
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
Páčka uvoľnenia
akumulátora
Stlačením tlačidla napájania
displeji.
• A/V kábel (1)
OK
AM
Cancel
1
Clock Set
Vložte nabitý akumulátor.
Otvorte kryt.
• Stojan (1)
12 : 00
číselnú hodnotu pomocou v/V a potom stlačte z.
• Doba potrebná na úplné nabitie celkom vybitého akumulátora pri teplote 25 °C. Nabíjanie
akumulátora môže pri určitých okolnostiach trvať dlhšie.
4
1
4
Zvolenie veľkosti záberu
2 Označte každú položku pomocou b/B, nastavte
Popisuje náročnejšie funkcie a radí ako postupovať pri problémoch
s fotoaparátom.
• USB kábel (1)
Nastavte dátum a čas pomocou
ovládacieho tlačidla.
Ak budete pokračovat v nabíjaní akumulátora ďalšiu
hodinu (pokým nebude úplne nabitý), nabíjanie bude trvat
trochu dlhšie.
Ďalšie informácie nájdete v časti „Príručka
používateľa/Riešenie problémov“ (samostatná knižka)
Skontrolujte, či ste dostali všetko príslušenstvo
Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“
úplne zasuňte, až kým nezacvakne.
Sieťová šnúra
• Zapojte nabíjačku pre akumulátor do neďalekej a dobre prístupnej elektrickej zásuvky.
• Aj keď kontrolka nabíjania CHARGE nesvieti, nabíjačka pre akumulátor nie je odpojená od
elektrickej siete, pokiaľ je zapojená sieťová šnúra v elektrickej zástrčke. Ak spozorujete nejaký
problém pri používaní nabíjačky pre akumulátor, okamžite odpojte napájanie vytiahnutím sieťovej
šnúry z elektrickej zástrčky.
• Po dokončení nabíjania odpojte sieťovú šnúru z elektrickej zástrčky a vyberte akumulátor z
nabíjačky.
DSC-T7
Strana s vodivými
kontaktmi
Clock Set
2005 / 1 /
A készülék használata előtt kérjük, hogy olvassa át alaposan ezt az útmutatót és a „Felhasználói
segédlet/ Hibaelhárítás” (különálló kötet), és őrizze meg azokat a jövőbeni tájékoztatáshoz.
Vloženie pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“.
Vysunutím otvorte kryt
objektívu alebo stlačte
(napájanie).
Kezelési útmutató
http://www.sony.net/
Durva
• Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a lencséket, amikor a lencsevédőt kinyitja.
1
• Obal na akumulátor (1)
Több
3M (2048×1536)
http://www.sony.net/
• Nabíjateľný akumulátor
NP-FE1 (1)
Finom
3:2* (2592×1728)
• Ha túl gyorsan nyitja ki a lencsevédőt, akkor előfordulhat, hogy a
fényképezőgép nem kapcsol be. Ha ez történik, akkor zárja be a fedelet, majd
lassabban nyissa ki újra.
E termékkel kapcsolatos további információk és válaszok a gyakran feltett kérdésekre
a Vevőszolgálat honlapján találhatók.
• Sieťová šnúra (1)
Nyomtatás
Kevesebb
60min
Nyissa ki az akkumulátor fedelet, és csúsztassa az akkumulátor kioldó kart a nyíl
irányába. Helyezze az ujját a peremre, és tolja ki az akkumulátor egységet. Hogy ne ejtse
le az akkumulátor egységet, ne tartsa a kamerát az akkumulátor réssel lefelé, amikor
kintvan az akkumulátor kiadó kar.
BC-CS3
• Nabíté BC-CS3 pre
akumulátor (1)
Nyomja meg a
(Képméret) gombot, hogy
befejezze a beállítást.
• Hogy megszakítsa, válassza ki a [Cancel] menüpontot, és
nyomja meg a z részt.
Hogy módosítsa a dátumot és időt
• Körülbelül 1 percbe telik, amíg a pontos hátralévő
akkumulátor üzemidő megjelenik.
1M
VGA(E-Mail)
Image Size
Válassza ki
a -et.
OK
Amikor a lencsevédőt kinyitja
• Akkumulátor tok (1)
Nyomja meg a
(Képméret) gombot.
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
Hogy kivegye az akkumulátor egységet
• NP-FE1 újratölthető
akkumulátor egység (1)
2
Válassza ki
a -et.
3 Válassza ki a [OK] menüpontot a vezérlőgomb
Az AC-LS5/AC-LS5K hálózati tápegység segítségével táplálhatja a fényképezőgépet
(nem mellékelt). t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (15. oldal) Tanulmányozza a
hálózati tápegységgel mellékelt kezelési útmutatót.
60min
Fényképet:
AM
Cancel
A hálózati tápegység használata
• „Memory Stick Duo”
(32 MB) (1)
Válasszon ki egy
üzemmódot.
Clock Set
Helyezze be az akkumulátor
egységet, miközben az
akkumulátor végével nyomja az
akkumulátor kioldó kart.
Hátralévő kijelzés
• Hálózati tápkábel (1)
1
2005 / 1 /
100%-ban újrahasznosított papírra, illékony szerves vegyületektől
mentes, növényi olaj alapú tintával nyomtatva.
Sony Corporation Vytlačené na 100% recyklovanom papieri s použitím atramentu
vyrobeného na báze rastlinného oleja bez nestálych organických zlúčenín.
in Japan
1
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
Helyezze be a feltöltött akkumulátor egységet.
Nyissa ki a fedelet.
OK
AM
Cancel
4
Válassza ki a használandó
képméretet
Clock Set
Akkumulátor
kioldó kar
Popisuje náročnejšie funkcie a radí ako postupovať pri problémoch
s fotoaparátom.
12 : 00
numerikus értékeket állítsa be a v/V résszel,
majd nyomja meg a z részt.
Ďalšie informácie nájdete v časti „Príručka
používateľa/Riešenie problémov“ (samostatná knižka)
© 2005
Printed
1
Tolja be végig a „Memory Stick
Duo”-t, amíg a helyére nem kattan.
2 Az egyes tételeket válassza ki a b/B résszel, és a
• Ahhoz szükséges idő, hogy 25°C-os hőmérsékleten teljesen feltöltse a kisütött akkumulátor egységet.
A töltés bizonyos körülmények között, illetve feltételek mellett több ideig tarthat.
4
Kivezetés oldal
Csúsztassa el a
lencsevédőt, vagy nyomja
(power) gombot.
meg a
2005 / 1 /
A készülék használata előtt kérjük, hogy olvassa át alaposan ezt az útmutatót és a „Felhasználói
segédlet/ Hibaelhárítás” (különálló kötet), és őrizze meg azokat a jövőbeni tájékoztatáshoz.
3
Helyezzen be egy „Memory
Stick Duo”-t
• Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný
menič napätia). V opačnom prípade môže dôjsť k
funkčnej poruche zariadenia.
Videozáznam
Maximálny čas uložiteľného
záznamu
.
• Ak je fotoaparát zapnutý a napájaný z akumulátora a dlhší čas sa nepoužíva, automaticky sa sám
vypne, aby zabránil zbytočnému vybitiu akumulátora (funkcia automatického vypnutia).
• Počet uložiteľných záberov a čas záznamu sa môže líšiť v závislosti od snímacích podmienok.
Zmena nastavenia jazyka
Môžete nastaviť, aby sa správy na displeji zobrazovali v požadovanom jazyku. Ak chcete
zmeniť nastavenie jazyka, stlačením tlačidla MENU zapnite ponuku. Pomocou
ovládacieho tlačidla zvoľte
(Setup), potom zvoľte [ A Language] v položke
1
(Setup1) a vyberte požadovaný jazyk. t „Príručka používateľa/Riešenie problémov“
(str. 52)
Vybratie pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
Otvorte kryt a zatlačením na hranu „Memory Stick
Duo“ ju vysuňte.
• Ak svieti kontrolka prístupu, nikdy nevyťahujte pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“ ani nevypínajte fotoaparát. Dáta
by sa mohli poškodiť.
Kontrolka
pokračovanie na druhej strane
5
Képek felvétele könnyen (Automatikus üzemmód)
A fényképezőgép tartása
1
2
Válasszon ki egy
üzemmódot.
1
Fényképezzen az exponáló gombbal.
Fényképet:
Fénykép (automatikus
üzemmód):
6
Fényképek felvétele
(Helyszínválasztás)
Válassza ki a
.
2
Nyomja meg a MENU gombot.
AE/AF rögzítés kijelzés
Villog t világít/sípjelzést ad
3
60min
101-0003
60min
MENU gomb
REC
Vezérlő gomb
Zoom kar
5
Hogy megállítsa a rögzítést, nyomja le ismét teljesen az exponáló gombot.
A zoom használata
A vezérlőgomb használata
101-0029
Zoom kar
VGA
96
Zoom kar
A vaku használata
fényképekhez
60min
60min
8/8
2005 1 1 10:30PM
VGA
96
Közeli felvétel
(Makró) készítése
60min
VGA
Az önkioldó
használata
megjelenik
60min
STD
B
640
10/10
00:00:03
Nyomja meg a MENU gombot,
hogy kikapcsolja a menüt.
101_0010
STOP
Vezérlő gomb
Fényképezzen az exponáló
gombbal.
VOLUME
• A [160] képméretű mozgóképek egy mérettel
kisebben jelennek meg.
Hogy megszakítsa a helyszínválasztást
Hogy képeket töröljön
Válassza ki az [Auto] vagy a [Program] menüpontot a v/V résszel.
1 Jelenítse meg a törölni kívánt képet, és nyomja meg a
60min
Lejátszási sáv
2005 1 1 10:30PM
REV/CUE
Visszapörgetés/Gyors előrepörgetés:
b/B
(Visszakapcsolás normál lejátszásra: z)
Hangerő: v/V
Lejátszás megállítása: z
gomb
(törlés) gombot.
2 Válassza ki az [Delete] menüpontot a vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z
részt.
60min
• A zoom mértékét nem módosíthatja mozgókép felvétele közben.
• Amikor a zoom mértéke 3×-osnál nagyobb, akkor a fényképezőgép [Digital Zoom]-ot használ.
A [Digital Zoom] beállításról és a képminőségről bővebben t „Felhasználói segédlet/
Hibaelhárítás” (47. oldal)
S AF
RETURN
VOLUME
Mozgókép:
ISO
S AF
VGA
Mozgókép: a
• Az üzemmódokról bővebben lásd alább.
• Ezt a beállítást a fényképezőgép a kikapcsolás után
is megőrzi.
4
Vezérlő gomb
2005 1 1 10:30PM
Hogy mozgóképet játsszon le, nyomja meg a
z részt.
WB
Nyomja le teljesen
3/9
Fényképet: a képméret megjelenik
Program
Auto
Camera
Mozgókép:
Célozza be a tárgyat a fókuszkeret
közepébe.
60min
BACK/NEXT
Válassza ki az
(Camera)
menüpontot a b résszel,
majd válasszon ki egy
üzemmódot a v/V résszel.
AF tartománykereső-keret
Úgy tartsa a
fényképezőgépet, hogy a
hüvelykujja a szíj rögzítő
fülén legyen.
VGA
Mode
Válassza ki a
-et.
60min
Válasszon ki egy képet a b/B
résszel.
Program
Auto
Camera
Nyomja le teljesen
A zár kattan.
Mozgókép:
Review
2
Válassza ki a
.
60min
Tartsa félig
lenyomva, hogy
fókuszáljon
Válassza ki a
-et.
Az utoljára felvett
kép ellenőrzése
(Gyorsellenőrzés)
1
Képek megtekintése/törlése
96
Hogy megszakítsa a törlést
Válassza ki a [Exit] menüpontot, majd nyomja meg
a vezérlőgomb z részét.
Delete
Exit
BACK/NEXT
S AF
Az utoljára felvett fénykép ellenőrzése (Gyorsellenőrzés)
Nyomja meg a vezérlőgomb b (
Az önkioldó használata
) részét.
A 2 lépés előtt nyomja meg a vezérlőgomb V (
Hogy megszakítsa, nyomja meg ismét a b részt.
) részét.
Nyomja meg az exponáló gombot, az önkioldó jelző villog, és sípjelzés hallható addig,
amíg (mintegy 10 másodperccel később) a felvétel el nem készül.
• Közvetlenül a lejátszás megkezdése után a kép darabosnak tűnhet.
• Hogy törölje a képet, nyomja meg a
(Törlés) gombot, és válassza ki a [Delete] menüpontot a
vezérlőgomb v részével, majd nyomja meg a z részt.
Csúsztassa el a zoom kart a
• Állvány használata ajánlott.
Villan, ha sötét van (alapértelmezett beállítás)
Ha olyan tárgy fényképét készíti el, amelyre nehéz ráfókuszálni
Állandó vaku
• Ha a tárgy kb. 50 cm-nél közelebb van, akkor használja a makró üzemmódot (bal hasáb).
• Amikor a fényképezőgép nem tud automatikusan a tárgyra fókuszálni, akkor az AE/AF rögzítés
jelző lassú villogásra vált, és nem hallható a sípjelzés. Komponálja újra a felvételt, és fókuszáljon újra.
Lassú szinkron (Állandó vaku)
Sötét helyen a zársebesség lassú azért, hogy a vaku hatótávolságán
kívül eső hátteret is tisztán felvegye.
Tárgyak, amelyekre nehéz ráfókuszálni:
– A fényképezőgéptől távol van és sötét
– A tárgy és a háttere között gyenge a
kontraszt.
– Üvegen keresztül látszik
Nincs vaku
• Felvételi távolság (az [ISO] [Auto] beállítása esetén)
W oldal: Kb. 0,1 – 2,6 m
T oldal: Kb. 0,5 – 2,1 m
• A vaku kétszer villan. Először azért, hogy a fénymennyiséget beállítsa.
– Gyorsan mozog
– Visszaveri a fényt vagy fényesen sima
– Villog
– Ellenfényben van
Tárgytávolság
1 cm
2 cm
5 cm
10 cm
20 cm
Emberek, virágok stb. kellemes
hangulatú portréit készíti el.
Távoli tárgyra fókuszálva
tájképet stb. fényképez.
Nagy zársebesség
Szabadban vagy más világos
helyen lévő mozgó tárgyakat
fényképez.
• A fókusz tárgytávolsága körülbelül 1 – 20 cm.
• Az optikai zoom a W oldalon rögzítve van, és
nem használható.
Hó
Tűzijáték*
Éjszakai portré*
Teljes ragyogásukban veszi fel a
tűzijátékokat.
Portrékat készít sötét helyeken.
Hogy megszakítsa, nyomja meg ismét a B részt.
• A zoom teljesen a W oldalra állítása ajánlott.
• A mélységélesség beszűkül, és esetleg nem lesz teljesen éles az egész tárgy.
• Az AF sebesség lecsökken.
• A helyszín üzemmód
(Nagyítóüveg) üzemmódjának segítségével a közeli (Makró) felvételnél
még közelebbről fényképezhet.
Az index képernyő megtekintése
Csúsztassa el a zoom kart az
(index) irányába, és válasszon ki egy képet a
vezérlőgomb v/V/b/B részével.
Hogy visszakapcsoljon az egyképes képernyőre, nyomja meg a z részt. Hogy a következő
(előző) index képet jelenítse meg, nyomja meg a b/B részt.
60min
VGA
3/ 9
101-0003
• SINGLE DISPLAY
BACK/NEXT
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
Ha újra elcsúsztatja, akkor a tizenhat-képes
indexképernyő jelenik meg.
Hogy index üzemmódban töröljön képeket
Fehéres helyszínt világosan
fényképez.
Bizonyos távolságban lévő
éjszakai helyszíneket fényképez
anélkül, hogy elvesztené a
környezet sötét hangulatát.
) részét.
A lejátszási zoom megszakítása: z
Hogy kinagyított képet tároljon: [Trimming] t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás”
(45. oldal)
• SINGLE DISPLAY
Tengerpartot vagy tópartot
fényképez, a víz kékségét
tisztán rögzíti.
1.1
t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (17. oldal)
irányába.
A részlet utánállítása: v/V/b/B
Tengerpart
• Amikor elcsúsztatja a zoom kart, akkor a
digitális zoom segítségével nagyítja ki a képet.
Hogy beazonosítsa a tételeket a képernyőn
irányába, miközben megjelenít egy fényképet.
Hogy visszavonja a zoomolást, csúsztassa el a zoom kart a
Tájkép
Nagyítás mértéke
3,5×
2,2×
1,1×
0,5×
0,3×
Éjszakai*
Közeli felvétel (Makró) készítése
A 2, lépés előtt nyomja meg a vezérlőgomb B (
Lágy kattintás
Nagyítóüveg
Önkioldó jelző
A 2 lépés előtt addig nyomja ismételten a vezérlőgomb v ( ) részét, amíg a kívánt
üzemmódot ki nem választja.
SL
Kinagyított kép megtekintése (lejátszási zoom)
A következő üzemmódok úgy vannak előre meghatározva, hogy megfeleljenek a helyszín
körülményeinek.
A tárgy legfeljebb 3,5×-os
nagyításban jelenik meg az
LCD képernyőn.
Fényképek vaku üzemmódjának kiválasztása
Nincs kijelzés
Helyszínválasztás üzemmód
1 Miközben index képernyő jelenik meg, nyomja meg a
(Törlés) gombot, és
válassza ki a [Select] menüpontot a vezérlőgomb v/V részével, majd nyomja meg a z
részt.
2 Válassza ki a törölni kívánt képet a v/V/b/B résszel, majd nyomja meg a z részt, hogy
megjelenítse a
(Törlés) kijelzést a kiválasztott képen.
Hogy visszavonjon egy kiválasztást
Válasszon ki egy előzőleg törlésre kiválasztott képet, majd
kijelzést a képről.
nyomja meg a z részt, hogy törölje a
Gyertya*
Gyertyafényes jeleneteket
fényképez anélkül, hogy
elrontaná a gyertyafényes
hangulatot
A legrövidebb felvételi távolság az objektív végétől
Teljesen a W oldalra állítva: Kb. 8 cm
Teljesen a T oldalra állítva: Kb. 25 cm
SELECT
TO NEXT
3 Nyomja meg a
* A zársebesség lassabb, ezért állvány használata ajánlott.
(Törlés) gombot.
4 Válassza ki a [OK] menüpontot a vezérlőgomb B, részével, majd nyomja meg a z részt.
Hogy a helyszínválasztással használja a vezérlőgombbal beállított
funkciókat
• Hogy törölje a mappa összes képét, az 1. lépésben az [All In This Folder] menüpontot válassza ki a
[Select] helyett a v/V résszel, majd nyomja meg a z részt.
Mielőtt az 5 lépésben fényképez, válassza ki a beállításokat a vezérlőgombbal. Bizonyos
funkciók a Helyszínválasztás üzemmódtól függően nem elérhetők. Amikor megnyomja a
gombot, hogy egy helyszínválasztással nem párosítható funkciót válasszon ki, akkor
hangjelzés hallható. t „Felhasználói segédlet/Hibaelhárítás” (25. oldal)
5
Jednoduché snímanie záberov (režim automatického nastavenia)
Držanie fotoaparátu
1
2
Zvoľte režim.
1
Nasnímajte záber stlačením spúšte.
Zvoľte
.
2
1
Stlačte MENU.
Zvoľte
2
.
Zatlačte spúšť do
polovice a zaostrite
Indikátor aretácie AE/AF
sa rozblikát zasvieti/pípne
.
101-0003
Mode
BACK/NEXT
60min
Ak chcete prehrať videozáznam, stlačte z.
Program
Auto
Camera
60min
REC
Tlačidlo
MENU
Páčka
transfokácie
Ovládacie
tlačidlo
Opakovaným stlačením spúšte nadoraz zastavíte nahrávanie
videozáznamu.
Používanie transfokácie
Používanie ovládacieho tlačidla
60min
VGA
96
Používanie blesku
pre statické zábery
60min
Páčka transfokácie
60min
5
B
ISO
• Bližšie informácie o režimoch nájdete nižšie.
• Toto nastavenie sa uchová aj po vypnutí
napájania.
4
STD
640
10/10
00:00:03
WB
Stlačte spúšť
nadoraz
VOLUME
Videozáznam:
Zameriavací rámček AF zóny
Videozáznam:
2005 1 1 10:30PM
Videozáznam: zobrazí sa
Páčka transfokácie
Umiestnite snímaný objekt do stredového
rámčeka.
3/9
Statický záber: zobrazí sa veľkosť záberu
Zvoľte
(Camera)
pomocou b a vyberte režim
pomocou v/V.
.
Držte fotoaparát s palcom
na háčku pre popruh
VGA
Program
Auto
Camera
Stlačte spúšť nadoraz
Zaznie zvuk spúšte.
Videozáznam:
Ovládacie tlačidlo
Vyberte záber pomocou b/B.
60min
3
Zvoľte
6
Prezeranie/mazanie záberov
Statický záber:
Statický záber (režim
automatického
nastavenia):
Zvoľte
Snímanie statických záberov (režim
výberu scény)
Stlačením tlačidla MENU
ponuku vypnete.
Nasnímajte záber
stlačením spúšte.
101_0010
STOP
Lišta
prehrávania
2005 1 1 10:30PM
REV/CUE
VOLUME
Posun vzad/Posun vpred: b/B
(Návrat k normálnemu
prehrávaniu: z)
Hlasitosť: v/V
Zastavenie prehrávania: z
Tlačidlo
Ovládacie
tlačidlo
• Videozáznamy veľkosti [160] sa zobrazia v menšej
veľkosti.
Zrušenie výberu scény
Mazanie záberov
Zvoľte [Auto] alebo [Program] pomocou v/V.
1 Zobrazte záber, ktorý chcete vymazať, a stlačte
(Vymazanie).
2 Zvoľte [Delete] pomocou v a potom stlačte z.
60min
S AF
60min
Zobrazenie naposledy
nasnímaného záberu
(Quick Review)
60min
Review
101-0029
VGA
60min
8/8
2005 1 1 10:30PM
VGA
96
Snímanie blízkych
objektov (Macro)
S AF
RETURN
60min
VGA
Používanie
samospúšte
96
Zrušenie zmazania
• V priebehu snímania videozáznamu nie je možné meniť transfokáciu.
• Ak transfokácia prekročí 3× zväčšenie, fotoaparát začne používať funkciu digitálnej transfokácie
[Digital Zoom].
Bližšie informácie o nastavení [Digital Zoom] a kvality záberov t „Príručka používateľa/Riešenie
problémov“ (str. 46)
Zvoľte [Exit], potom stlačte z.
Delete
Exit
BACK/NEXT
S AF
Zobrazenie naposledy nasnímaného statického záberu (Quick
Review)
Stlačte b (
) na ovládacom tlačidle.
Ak chcete toto zrušiť, stlačte znovu b.
• Ihneď po zahájení prehrávania sa môže záznam zobraziť nekvalitne.
• Ak chcete záber zmazať, stlačte
(Vymazanie), zvoľte [Delete] pomocou v na ovládacom
tlačidle a potom stlačte z.
Používanie samospúšte
Pred krokom 2 stlačte V (
) na ovládacom tlačidle.
Bez
indikátora
Pri nedostatočných svetelných podmienkach automaticky blysne blesk
(preddefinované nastavenie)
Vynútený blesk
SL
Pomalá synchronizácia (Vynútený blesk)
V tomto režime sa v nedostatočných svetelných podmienkach spomalí rýchlosť
uzávierky, takže sa jasne nasníma aj pozadie mimo oblasti osvetlenej bleskom.
Posuňte páčku transfokácie smerom k
Lupa
Objekt sa na displeji LCD
zobrazí vo zväčšení až 3,5×.
Kontrolka samospúšte
• Odporúča sa použiť statív.
Postup pri snímaní statického záberu objektu, ktorý nejde dobre zaostriť
• Ak sa snímaný objekt nachádza bližšie ako 50 cm, použite režim Macro (pozrite do časti naľavo).
• Ak fotoaparát nemôže na daný objekt zaostriť automaticky, indikátor aretácie AE/AF začne pomaly
blikať a nezaznie pípnutie. Pozmeňte kompozíciu záberu a znovu zaostrite.
Faktory zabraňujúce správnemu zaostreniu:
– Prílišná vzdialenosť objektu od fotoaparátu
a nedostatok svetla
– Kontrast objektu a pozadia je nevýrazný
– Snímanie objektu cez sklo
– Príliš rýchly pohyb objektu
– Odrážané svetlo alebo lesklý povrch objektu
– Blikanie
– Protisvetlo
Vzdialenosť od objektu Rozsah zväčšenia
1 cm
3,5×
2 cm
2,2×
5 cm
1,1×
10 cm
0,5×
20 cm
0,3×
• Ohnisková vzdialenosť k objektu je približne
1 cm až 20 cm.
• Optická transfokácia je zamknutá na strane W
a nie je možné ju použiť.
• Pri posunutí páčky transfokácie sa záber zväčší
pomocou digitálnej transfokácie.
1.1
Súmrak*
Bez blesku
• Vzdialenosť pri snímaní (keď hodnota [ISO] je nastavená na [Auto])
Strana W: Pribl. 0,1 až 2,6 m
Strana T: Pribl. 0,5 až 2,1 m
• Blesk blysne dvakrát. Prvýkrát blysne predblesk, ktorý sa používa na určenie intenzity blesku.
Snímanie blízkych objektov (Macro)
Pred krokom 2 stlačte B (
Zobrazenie zväčšeného záberu (transfokácia počas prehrávania)
Nasledujúce režimy sú určené tak, aby vyhovovali daným snímacím podmienkam.
Po stlačení tlačidla spúšte sa rozbliká kontrolka samospúšte sprevádzaná zvukovým
signálom (pípaním). Približne po uplynutí 10 sekúnd sa snímaný objekt nasníma.
Zvolenie režimu blesku pre statické zábery
Pred krokom 2 stláčajte opakovane v ( ) na ovládacom tlačidle, až kým sa nezvolí
požadovaný režim.
Režim výberu scény
Identifikácia položiek na displeji
t „Príručka používateľa/Riešenie problémov“ (str. 17)
Vhodný režim pre fotenie
nočných kompozícií bez straty
nočnej atmosféry okolitých
objektov.
Portrét za súmraku*
Pre fotenie portrétov pri
nedostatočnom osvetlení.
Mäkšie zaostrenie
Určené pre fotenie detailných
záberov na ľudí, kvetiny apod.
so zachovaním teplejšej
atmosféry.
Krajinka
Tento režim je určený pre
snímanie krajinných
kompozícií, t.j. zaostrením na
vzdialený objekt.
Rýchlej spúšte
Sníma pohybujúce sa objekty v
exteriéri alebo na iných
priveľmi svetlých miestach.
Zrušenie transfokácie: z
Uloženie zväčšených záberov: [Trimming] t „Príručka používateľa/Riešenie
problémov“ (str. 44)
Prezeranie záberov v indexovom zobrazení
Posuňte páčku transfokácie smerom k
• Odporúča sa nastaviť transfokáciu celkom na stranu W.
• Zaostrovací rozsah sa zúži a fotoaparát nemusí zaostriť na celý objekt.
• Rýchlosť automatického zaostrovania AF sa zníži.
• Ak chcete snímať z ešte bližších vzdialeností ako v režime snímania blízkych objektov (Macro), v
režime výberu scény použite režim
(Lupa).
Najkratšia vzdialenosť snímania od povrchu objektívu
S nastaveným tlačidlom transfokácie úplne na strane W: Pribl. 8 cm
S nastaveným tlačidlom transfokácie úplne na strane T: Pribl. 25 cm
(index) a vyberte záber pomocou v/V/b/B.
Pre návrat do režimu zobrazovania samostatných záberov stlačte z. Pre zobrazenie
ďalšieho (predchádzajúceho) záberu z indexu stlačte b/B.
60min
Pláž
Pre fotenie morských a
jazerných brehov, dobre sníma
modrú farbu vody.
Zima
Určené pre snímanie
snehobielych kompozícií.
Ohňostroj*
Ohňostroj sa zaznamená v plnej
svojej kráse.
• SINGLE DISPLAY
• SINGLE DISPLAY
* Nakoľko je rýchlosť uzávierky pomalšia, odporúčame používať statív, aby ste nenasnímali roztrasené
zábery.
Použitie funkcií nastavených ovládacím tlačidlom s výberom scény
Pred snímaním v kroku 5 zvoľte nastavenia pomocou ovládacieho tlačidla. V závislosti
od zvoleného režimu výberu scény nie sú niektoré funkcie k dispozícii. Ak stlačíte tlačidlo
pre výber nejakej funkcie, ktorá sa nemôže kombinovať s režimom výberu scény, zaznie
zvukový signál. t „Príručka používateľa/Riešenie problémov“ (str. 26)
101-0003
BACK/NEXT
VGA
3/ 9
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
Opätovným posunutím sa objaví
indexové zobrazenie so šestnástimi
zábermi.
Mazanie záberov v indexovom zobrazení
1 Pri indexovom zobrazení stlačte
(Vymazanie), zvoľte [Select] pomocou v/V na
ovládacom tlačidle a potom stlačte z.
2 Vyberte záber, ktorý chcete zmazať, pomocou v/V/b/B a potom stlačením z aktivujte
na požadovanom zábere indikátor zmazania
(Vymazanie).
Zrušenie výberu
Zvoľte záber, ktorý ste predtým označili na zmazanie, a
stlačením z odstráňte zo záberu indikátor zmazania .
Sviečka*
Pre snímanie objektov
osvetlených len svetlom sviečok
so zachovaním atmosféry.
.
Posunutie na viditeľnú časť: v/V/b/B
) na ovládacom tlačidle.
Ak chcete toto zrušiť, stlačte znovu B.
pri zobrazenom statickom zábere.
Zväčšenie zmenšíte posunutím páčky transfokácie smerom k
SELECT
3 Stlačte
TO NEXT
(Vymazanie).
4 Zvoľte [OK] pomocou B, potom stlačte z.
• Ak chcete zmazať všetky zábery v priečinku, zvoľte [All In This Folder] pomocou v/V v kroku 1
namiesto [Select] a potom stlačte z.
Download PDF

advertising