Sony | DSC-T20 | Sony DSC-T20 Návod na použitie

Digitális fényképezőgép/Digitálny fotoaparát
Használati útmutató
Návod na používanie
HU
SK
DSC-T20/T25
Haladók számára az összetettebb műveleteket a mellékelt
CD-ROM-on található „A Cyber-shot kézikönyve”
kézikönyv és „Cyber-shot - A következő lépés”
ismerteti; mindkettő számítógépen nézhető meg.
Podrobnosti o pokročilejších operáciách nájdete v príručke
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ a „Ďalšie
kroky – Cyber-shot“ na dodanom disku CD, ktorú si
môžete zobraziť v počítači.
Kezelési útmutató
A készülék használatba vétele előtt kérjük, tanulmányozza át ezt az útmutatót, és őrizze meg, hogy a
jövőben is fellapozhassa.
Návod na používanie
Skôr, ako zariadenie začnete používať, prečítajte si pozorne túto príručku a odložte si ju ako prípadný
zdroj informácií v budúcnosti.
© 2007 Sony Corporation
3-100-787-13(1)
Magyar
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
[ Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
FIGYELEM!
Csak a megadott típusú akkumulátort/
elemet használja. Ellenkező esetben tűz
vagy sérülés keletkezhet.
Európai vásárlóink
figyelmébe
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
átjátszókábellel használják.
[ Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
[ Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy
húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
2
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Megjegyzések a fényképezőgép használatával kapcsolatban
[ A belső memória és a „Memory
Stick Duo” mentése
Ha világít a memóriaműködés-jelző, ne
kapcsolja ki a fényképezőgépet, és ne vegye ki
belőle sem az akkumulátort, sem a „Memory
Stick Duo” memóriakártyát, mert
tönkremehetnek a belső memóriában, illetve a
„Memory Stick Duo” memóriakártyán tárolt
adatok. Az adatokat mindig védje biztonsági
másolat készítésével.
[ Megjegyzések a felvétellel/
lejátszással kapcsolatban
• A felvétel előtt készítsen próbafelvételt,
hogy megbizonyosodjék a készülék helyes
működéséről.
• Ez a fényképezőgép nem porálló, nem
cseppálló és nem is vízálló. A fényképezőgép
használatba vétele előtt olvassa el az
„Óvintézkedések” (29. oldal) című fejezetet.
• Óvja a fényképezőgépet a nedvességtől. A
fényképezőgép belsejébe jutó víz hibás
működést okozhat, amely bizonyos
esetekben nem javítható meg.
• Ne fordítsa a fényképezőgépet a nap, vagy
más nagyon fényes fényforrás felé. Ha így
tesz, az a fényképezőgép hibás működését
eredményezheti.
• Ne használja a fényképezőgépet olyan hely
közelében, amely erős rádióhullámokat
gerjeszt, vagy sugárzást bocsát ki.
Előfordulhat, hogy ilyen helyen a
fényképezőgép nem képes megfelelően
felvenni vagy lejátszani.
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgép
homokos vagy poros helyen hibásan
működik.
• Ha pára csapódna le rá, akkor azt a
fényképezőgép használata előtt távolítsa el
(29. oldal).
• Ne rázza, ne üsse hozzá semmihez a
fényképezőgépet. Azon felül, hogy a
készülék hibásan működhet és képtelenné
válhat képek rögzítésére, ez
használhatatlanná teheti az adathordozót,
illetve képadat-hibát, képadat-károsodást
vagy képadat-vesztést is okozhat.
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku felületét.
A vaku hőkibocsátása miatt a vaku felületén
lévő szennyeződés elszíneződhet, illetve
rátapadhat a vaku felületére, így a
kibocsátott fény nem lesz elegendő.
[ Megjegyzések az LCD
képernyővel kapcsolatban
• Az LCD képernyő rendkívül nagy
pontosságú gyártási technológiával készült,
így a használható képpontok aránya több
mint 99,99%. Ennek ellenére állandóan
fekete pontok és/vagy (fehér, piros, kék vagy
zöld színű) fényes pontok jelenhetnek meg
az LCD képernyőn. Ezek a pontok, amelyek
a gyártási folyamat természetes velejárói,
egyáltalán nem befolyásolják a felvételt.
HU
[ Megjegyzések a képadatok
kompatibilitásával kapcsolatban
• Ez a fényképezőgép megfelel a JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association) által
kialakított DCF (Design rule for Camera
File system) egyetemes szabvány
előírásainak.
• Nem biztos, hogy az ezzel a
fényképezőgéppel felvett képeket más
készülékkel le lehet játszani, továbbá hogy a
más készülékkel felvett vagy szerkesztett
képeket ezzel a fényképezőgéppel le lehet
játszani.
[ A szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
Televíziós műsorokat, filmeket,
videokazettákat és egyéb anyagokat gyakran
szerzői jog véd. Ilyen anyagok engedély
nélküli felvétele a vonatkozó jogszabályokba
ütközhet.
3
[ A felvételek tartalmáért nem
vállalunk felelősséget
A felvétel tartalmáért nem nyújtunk
ellenszolgáltatást, ha a felvétel vagy a lejátszás
a készülék vagy az adathordozó stb. hibájából
nem valósul meg.
4
Tartalomjegyzék
Megjegyzések a fényképezőgép használatával kapcsolatban ........................ 3
Az első lépések ................................................................................ 6
A mellékelt tartozékok ellenőrzése ................................................................ 6
1 Az akkumulátor előkészítése ..................................................................... 7
2 Az akkumulátor/„Memory Stick Duo” memóriakártya (nem mellékelt tartozék)
behelyezése ............................................................................................... 8
3 A fényképezőgép bekapcsolása/az óra beállítása .................................... 10
Fényképezés könnyűszerrel (Automatikus üzemmód) .............. 11
Zoom/Vaku/Makró/Önkioldó/Kijelzések ...................................................... 12
Képek megtekintése/törlése ........................................................ 13
Ismerkedés az egyes funkciókkal – HOME/Menü ...................... 16
A HOME képernyő használata ................................................................... 16
A HOME képernyő elemei ......................................................................... 17
A menüelemek használata ........................................................................ 18
Menüelemek ............................................................................................ 19
HU
Számítógép használata ................................................................ 20
Az USB kapcsolathoz és a (mellékelt) szoftverrel használható operációs
rendszerek ............................................................................................... 20
„A Cyber-shot kézikönyve” és a „Cyber-shot - A következő lépés” című útmutató
megtekintése ............................................................................................ 21
A képernyőn megjelenő kijelzések .............................................. 22
Az akkumulátor élettartama és a memóriakapacitás ................ 24
Az akkumulátor üzemideje és a felvehető/megtekinthető képek száma ........ 24
A fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje ................................... 25
Hibaelhárítás .................................................................................. 26
Akkumulátor, áramforrás ............................................................................ 26
Fényképek/mozgóképek felvétele .............................................................. 27
Képek megtekintése ................................................................................. 28
Óvintézkedések ............................................................................. 29
Műszaki adatok ............................................................................. 30
5
Az első lépések
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
• Akkumulátortöltő BC-CSG/BC-CSGB/
BC-CSGC (1 db)
• Tápkábel (hálózati kábel) (1 db)
(nem mellékelt tartozék az USA-ban és
Kanadában)
• NP-BG1 típusú akkumulátor (1 db)/
Akkumulátortok (1 db)
• USB, A/V kábel a többcélú csatlakozóhoz
(1 db)
• HD kimeneti adapter kábel (csak a DSCT25-höz) (1 db)
• Csuklópánt (1 db)
• CD-ROM (Cyber-shot program/
„A Cyber-shot kézikönyve”/
„Cyber-shot - A következő lépés”) (1 db)
• Használati útmutató (ez a kézikönyv)
(1 db)
Erősítse fel a pántot, és hurkolja
csuklójára, hogy így megóvja a
fényképezőgépet a leesésből stb.
származó sérülésektől.
6
Rögzítőfül
1 Az akkumulátor előkészítése
Az USA-ban és Kanadában
Az USA-n és Kanadán kívül
Csatlakozódugó
ɟ
ɟ
CHARGE kijelző
CHARGE kijelző
Tápkábel
1 Tegye be az akkumulátort az akkumulátortöltőbe.
HU
2 Az akkumulátortöltőt csatlakoztassa a fali csatlakozóaljzathoz.
Felgyullad a CHARGE töltésjelző, és elkezdődik a töltés.
Amikor kialszik a CHARGE töltésjelző, a töltés véget ért (gyakorlati töltés).
Ha még hozzávetőlegesen egy órán át továbbtölti az akkumulátort (amíg az teljesen fel nem
töltődik), akkor a töltése kissé tovább kitart.
[ Töltési idő
Teljes töltési idő
Gyakorlati töltési idő
Kb. 330 perc
Kb. 270 perc
• A teljesen lemerült akkumulátor feltöltéséhez szükséges idő 25°C hőmérsékleten. Bizonyos
körülmények között a töltés ennél tovább is tarthat.
• A rögzíthető képek számával kapcsolatban lásd a 24. oldalt.
• Az akkumulátortöltőt egy közeli, könnyen elérhető fali aljzatba (konnektorba) csatlakoztassa.
• Ha a CHARGE jelző nem is világít, az akkumulátortöltő feszültség alatt áll mindaddig, amíg azt ki
nem húzza a fali konnektorból. Ha az akkumulátor töltő használata közben üzemzavart tapasztal,
akkor azonnal húzza ki a csatlakozódugót a fali konnektorból, hogy áramtalanítsa a készüléket.
• Amikor a töltés véget ér, húzza ki a hálózati tápkábelt a fali csatlakozóaljzatból (konnektorból), és
az akkumulátortöltőből vegye ki az akkumulátort.
• Használatát kompatibilis Sony akkumulátorral tervezték.
7
2 Az akkumulátor/„Memory Stick Duo”
memóriakártya (nem mellékelt tartozék)
behelyezése
ɟ A „Memory Stick Duo”
Akkumulátor/„Memory
Stick Duo” védőfedele
memóriakártyát úgy tegye
be, hogy első oldala az
LCD képernyő felé
nézzen.
ɠ
Tegye be az
akkumulátort,
miközben annak
végével lenyomva
tartja az
akkumulátorkioldó
gombot.
1 Nyissa fel az akkumulátor/„Memory Stick Duo” védőfedelét.
2 Teljesen, kattanásig tolja be a „Memory Stick Duo” memóriakártyát (nem
mellékelt tartozék).
3 Tegye be az akkumulátort.
4 Zárja le az akkumulátor/„Memory Stick Duo” védőfedelét.
[ Ha nincs „Memory Stick Duo” a készülékben
A fényképezőgép a belső memóriát (kb. 31 MB) használja képek rögzítéséhez/
lejátszásához.
8
[ Az akkumulátor töltésszintjének és a hátralévő üzemidőnek az
ellenőrzése
A POWER gombot megnyomva kapcsolja be a készüléket, és nézze meg a töltésszintet
az LCD képernyőn.
Az
akkumulátor
töltésszintjét
mutató
szimbólum
Útmutató a
töltésszint
értelmezés
éhez
Megfelelő
mennyiségű
a töltés
Az
akkumulátor
majdnem
teljesen fel
van töltve
Az
akkumulátor
fél
kapacitása
még
használható
Az
akkumulátor
lemerülőben
van, a
felvétel/le
játszás hama
rosan leáll.
Az akkumulátort
cserélje ki egy
teljesen
feltöltöttre,
illetve töltse fel.
(A figyelmeztető
szimbólum
villog.)
HU
• Mintegy egy percig tart, amíg a hátralévő üzemidő helyes értéke megjelenik.
• Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy a kijelzett energiaszint (hátralévő üzemidő) nem
pontos érték.
• Amikor első alkalommal kapcsolja be a fényképezőgépet, megjelenik az Órabeállítás képernyő
(10. oldal).
[ Az akkumulátor/„Memory Stick Duo” kivétele
Nyissa fel az akkumulátor/„Memory Stick Duo” védőfedelét.
„Memory Stick Duo”
Akkumulátor
Győződjék meg arról, hogy nem világít
a memóriaműködés-jelző, majd
nyomja meg egyszer befelé a
„Memory Stick Duo” memóriakártyát.
Tolja el az
akkumulátorkioldó gombot.
Vigyázzon, nehogy leejtse az
akkumulátort.
• Ha világít a memóriaműködés-jelző, soha ne vegye ki az akkumulátort/„Memory Stick Duo”
memóriakártyát, mert megsérülhetnek a „Memory Stick Duo” memóriakártyán lévő adatok.
9
3 A fényképezőgép bekapcsolása/az óra beállítása
POWER gomb
Lencsevédő
ɟ Vezérlőgomb
1
2
3
HOME gomb
z gomb
1 Nyomja meg a POWER gombot, vagy tolja lefelé a lencsevédőt.
2 A vezérlőgombbal állítsa be az órát.
1 A v/V résszel válassza ki a dátum formátumát, majd nyomja meg a z részt.
2 A b/B résszel válassza ki az egyes elemeket, a v/V rész segítségével állítsa be a
számértékeket, majd nyomja meg a z részt.
3 Válassza ki az [OK] elemet, majd nyomja meg a z részt.
[ A dátum és az idő módosítása
Nyomja meg a HOME gombot, és a
(Beáll.ok) kategóriában válassza ki az
[ Óra beállítások] elemet (16. oldal).
[ A készülék bekapcsolásakor
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgépet nem lehet az akkumulátor betétele után
azonnal bekapcsolni.
• Ha a fényképezőgépet akkumulátorról üzemelteti és kb. három percig nem használja,
a készülék automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze az akkumulátor lemerülését
(automatikus kikapcsolási funkció).
10
Fényképezés könnyűszerrel (Automatikus
üzemmód)
A következő eljárást fényképek készítését írja le.
ɠ Exponáló gomb
Mikrofon
Vaku
Zoom gomb
Az önkioldó
kijelzője
MENU gomb
Vezérlőgomb
Állványcsatlakozó
(alul)
Lencsevédő
HOME gomb
DISP gomb
Makró gomb
Objektív
Vaku gomb
Önkioldó gomb
HU
1 Tolja lefelé a lencsevédőt.
2 Szilárdan fogja a fényképezőgépet, mindkét karját teste mellett tartva.
A tárgyat állítsa a
keresőkeret
közepére.
3 Készítse el a felvételt az exponáló gomb segítségével.
Fénykép:
1 A fókuszáláshoz félig nyomja le
és tartsa úgy az exponáló gombot.
Villogni kezd a (zöld) z (AE/AF
rögzítés) kijelzés, hangjelzés hallható,
majd a kijelzés abbahagyja a villogást,
és folyamatosan világít.
2 Nyomja le teljesen az exponáló
gombot.
AE/AF rögzítés kijelzése
Zárhang hallható.
Mozgókép:
Nyomja meg a HOME gombot, és a
(Fényképezés) kategóriában válassza ki a
[
Mozgókép üzemmód] elemet (16. oldal).
11
Zoom/Vaku/Makró/Önkioldó/Kijelzések
[
Zoomolás
Zoomoláshoz nyomja meg a
gombot,
az előző állapot visszaállításához pedig
nyomja meg a
gombot.
[
Vaku (Vaku üzemmód
választása fénykép készítéséhez)
Addig nyomogassa a vezérlőgomb B ( )
részét, amíg ki nem választotta a kívánt
üzemmódot.
: Automatikus vaku
Akkor villan, ha nincs elegendő fény, vagy
ellenfény van (gyári beállítás)
: Vaku bekapcsolva
: Lassú szinkron (Vaku bekapcsolva)
A zársebesség lassú, hogy sötét helyen a
vaku fénycsóváján kívül eső háttér is
tisztán látható legyen a képen.
: Vaku kikapcsolva
[
Makró/Közeli fókusz (Közelkép
készítése)
Addig nyomogassa a vezérlőgomb
b ( ) részét, amíg ki nem választotta a
kívánt üzemmódot.
: Makró kikapcsolva
: Makró be (W oldal: kb. 8 cm vagy több,
T oldal: kb. 25 cm vagy több)
: Közeli fókuszálás lehetséges (Teljesen
a W oldalra állítva: kb. 1–20 cm)
[
Az önkioldó használata
Addig nyomogassa a vezérlőgomb
V ( ) részét, amíg ki nem választotta a
kívánt üzemmódot.
: Nem használja az önkioldót
: 10 másodperces késleltetés
: 2 másodperces késleltetés
Nyomja meg az exponáló gombot: ekkor
villogni kezd az önkioldó kijelzője, és a
zár működésbe lépéséig hangjelzés
hallható.
12
[ DISP A képernyő tartalmának
módosítása
Nyomja meg a vezérlőgomb v (DISP)
részét.
A v (DISP) gomb egyes megnyomásaira
a következőképp változnak a képernyőn
látható kijelzések:
Felerősödik az LCD háttrévilágítása
r
Hisztogram bekapcsolva
r
Kijelzések kikapcsolva
r
Kijelzések bekapcsolva
Képek megtekintése/törlése
(Lejátszás)
gomb
Áttekintő (index)/
(Lejátszási zoom) gomb
Hangszóró
(Lejátszási zoom)
gomb
MENU gomb
ɟ Vezérlőgomb
Többcélú csatlakozó
(alul)
1 Nyomja meg a
HOME gomb
(Lejátszás) gombot.
Ha akkor nyomja meg a
gombot, amikor a fényképezőgép ki van kapcsolva, a készülék
automatikusan bekapcsol, és lejátszó üzemmódba kerül. Ha felvételi üzemmódba kíván
átváltani, ismét nyomja meg a
gombot.
HU
2 A vezérlőgomb b/B részével válasszon ki egy képet.
Mozgókép:
Mozgókép lejátszásához nyomja meg a z részt. (A lejátszás leállításához ismét nyomja meg a z
részt.)
A b/B rész megnyomásával csévélhet vissza/előre. (Ha vissza kíván térni a normál lejátszáshoz,
nyomja meg a z részt.)
A hangerőszabályzó képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a vezérlőgomb V részét, majd a
b/B résszel állítsa be a hangerőt.
[ Képek törlése
1 Jelenítse meg a kitörlendő képeket, majd nyomja meg a MENU gombot.
2 A vezérlőgomb v részével válassza a (Töröl) elemet, a b/B résszel válassza ki az
[E képet] elemet, majd nyomja meg a z részt.
3 A vezérlőgomb v részével válassza ki az [OK] elemet, majd nyomja meg a z részt.
[
Felnagyított kép megtekintése (zoomolás lejátszáskor)
Amikor éppen egy fényképet jelenít meg, nyomja meg a
Visszaálláshoz nyomja meg a
gombot.
A részlet beállítása: v/V/b/B
Kilépés a lejátszás közbeni zoomolásból: z
gombot.
13
[
Az áttekintő (index) képernyő megtekintése
Az áttekintő (index) képernyő megjelenítéséhez nyomja meg az
gombot, amikor a
képernyőn egy fénykép látható.
Ezután a vezérlőgomb v/V/b/B részével válasszon ki egy képet.
Ha vissza kíván térni az egyképes képernyőhöz, nyomja meg a z részt.
• Az áttekintő képernyőhöz úgy is eljuthat, hogy a HOME képernyő [
Index megjelenítés]
elemét választja.
• Valahányszor megnyomja az
gombot, megváltozik a képernyőn látható képek száma.
[ Képek törlése áttekintő (index) üzemmódban
1 Amikor az áttekintő (index) képernyő látható, nyomja meg a MENU gombot.
2 A vezérlőgomb v részével válassza ki a [Töröl] elemet, a b/B résszel válassza ki a
[Többszörös képek] elemet, majd nyomja meg a z részt.
3 A v/V/b/B résszel válassza ki a kitörlendő képet, majd nyomja meg a z részt.
A kép előtti négyzetben megjelenik a
jel.
A jelölés törléséhez válasszon ki egy törlésre kijelölt képet, majd ismét nyomja meg a z részt.
4 Nyomja meg a MENU gombot, a v résszel válassza ki az [OK] elemet, majd nyomja
meg a z részt.
• Ha a mappában lévő összes képet ki szeretné törölni, akkor a 2. lépésben a [Minden ebben a
mappában] elemet válassza, majd nyomja meg a vezérlőgomb z részét.
[ Fényképek sorozatának lejátszása (Diabemutató)
A HOME képernyőn válassza a
(Képeket tekint meg) kategória [ Diabemutató]
elemét, majd a vezérlőgomb v részével válassza az [Indít] elemet, és nyomja meg a z
részt.
[ Képek megtekintése tévéképernyőn
A többcélú csatlakozó (mellékelt) kábelével csatlakoztassa a fényképezőgépet a
televízióhoz.
A többcélú csatlakozóhoz
A többcélú csatlakozó kábele
14
Az audió/videó bemeneti
aljzathoz
A fényképezőgépet a HD kimeneti adapter kábellel (csak a DSC-T25-höz)
csatlakoztassa a HDTV-hez.
COMPONENT
VIDEO IN
AUDIO
Fehér/Piros
A többcélú csatlakozóhoz
Zöld/Kék/Piros
HU
HD kimeneti adapter kábel
(csak a DSC-T25-höz)
• A videokábelek ugyanolyan színűek (zöld/kék/piros), mint azok az aljzatok, amelyekbe be kell
őket dugni.
15
Ismerkedés az egyes funkciókkal –
HOME/Menü
A HOME képernyő használata
A HOME képernyőről a fényképezőgép minden funkciója elérhető.
A HOME képernyőről indulva kiválasztható a felvételi vagy lejátszási mód, és
megváltoztathatók a különféle beállítások.
z gomb
Vezérlőgomb
HOME gomb
1 A HOME gombot megnyomva jelenítse meg a HOME képernyőt.
Kategória
Elem
Útmutatás
2 A vezérlőgomb b/B részével válasszon ki egy kategóriát.
3 A v/V résszel válasszon ki egy elemet, majd nyomja meg a z részt.
[ Ha a
(Memóriakezelés) vagy a
(Beáll.ok) kategóriát választja
1 A v/V résszel válassza ki a kívánt elemet.
• Erre csak akkor van szükség, ha a
(Beáll.ok) kategóriát választotta.
2 A B résszel mozgassa a kijelölőkeretet, a v/V résszel válasszon ki egy beállítást, majd
nyomja meg a z részt.
3 A v/V résszel válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a z részt.
• Ha felvételi üzemmódba kíván átváltani, nyomja le félig az exponáló gombot.
16
A műveletről bővebben: 1 16. oldal
A HOME képernyő elemei
Amikor megnyomja a HOME gombot, a következő kategóriák és elemek jelennek
meg.
A kijelölt kategória vagy elem leírását a képernyőn az útmutatás tartalmazza.
Kategória
Fényképezés
Képeket tekint
meg
Nyomtatás, más
Memóriakezelés
Beáll.ok
Elem
Autom. beállítás
Jelenet
Automatikus program
Mozgókép üzemmód
Egy kép
Index megjelenítés
Diabemutató
Nyomtat
Zene eszköz
Zene letölt.
Memória eszköz
Memory Stick eszköz
Formáz
FELVmappa cs
Belső memória eszköz
Formáz
Fő beállítások
Fő beállítások 1
Csipogás
Inicializál
Fő beállítások 2
USB csatl.
Videó ki
Fényképezés beállítása
Fényképezés beállításai 1
AF segédfény
AF ümód
Fényképezés beállításai 2
Autom. Irány
HU
Zene formáz.
FELVmappa lh
Másolás
Funkció tár
COMPONENT
Rácsvonal
Digitális zoom
Auto.V.nézés
Óra beállítások
Language Setting
17
A menüelemek használata
MENU gomb
z gomb
Vezérlőgomb
1 A MENU gombot megnyomva jelenítse meg a menüt.
Funkció tár
• A menü csak akkor jeleníthető meg, ha a fényképezőgép felvételi vagy lejátszási üzemmódban
van.
• A kiválasztott üzemmód függvényében más és más menüelemek használhatók.
2 A vezérlőgomb v/V részével válassza ki a kívánt menüelemet.
Ha a kívánt elem nem látható, akkor addig tartsa nyomva a v/V gombot, amíg meg nem jelenik
a képernyőn.
3 A vezérlőgomb b/B részével válassza ki a kívánt beállítást.
• Ha a kívánt elem nem látható, akkor addig tartsa nyomva a b/B részt, amíg meg nem jelenik a
képernyőn.
• Ha lejátszási üzemmódban választott ki egy elemet, nyomja meg a z gombot.
4 A MENU gombot megnyomva kapcsolja ki a menüt.
18
A műveletről bővebben: 1 18. oldal
Menüelemek
A használható menüelemek a fényképzési üzemmódnak megfelelően eltérőek.
A felvételi menü csak felvételi üzemmódban, a megtekintési menü pedig csak lejátszási
üzemmódban használható.
Hasonlóképp: a kiválasztott felvételi mód függvényében a HOME képernyő
különböző elemei (például az Autom. beállítás, a Jelenet, az Automatikus program, a
Mozgókép üzemmód) használhatók.
A felvétel menüje
Jelenet
A felvételi körülményeknek megfelelő előre beállított értékeket
választja ki, és azzal dolgozik.
Képméret
Kiválasztja a fénykép minőségét.
Arc felismerés
Felismeri az arcokat, és hozzájuk igazítja a fókuszt és az egyéb
beállításokat.
FELV. ümód
Kiválasztja a folyamatos fényképfelvételi üzemmódot.
Szín üzemmód
Módosítja a kép színeinek élénkségét, illetve speciális effektusokkal
módosítja a képet.
ISO
Beállítja a fényérzékenységet.
EV
Beállítja az expozíciót.
Fénymérési mód
Kiválasztja a fénymérési módot.
Fókusz
Megváltoztatja a fókuszálási módot.
F.egyensúly
Beállítja a színárnyalatokat.
Vakuszint
Beállítja a vaku fénymennyiségét.
Vörösszem cs
Csökkenti a vaku használatakor jelentkező vörös szem jelenséget.
SteadyShot
Kiválasztja az elmosódottságot kiküszöbölő stabilizált felvételi
üzemmódot.
SETUP
Kiválasztja a felvételi beállításokat.
HU
A megtekintés menüje
(Töröl)
Képeket töröl.
(Diabemutató)
Lejátszik egy képsorozatot.
(Retusál)
Retusálja a képeket.
(Véd)
DPOF
Megelőzi a véletlen törlést.
Megjelöl a „Kinyomtatni” jellel.
(Nyomtat)
Képeket nyomtat PictBridge rendszerű nyomtatóval.
(Forgatás)
Elforgat egy fényképet.
(Mappa kiválaszt.)
Kiválasztja a megtekintendő képeket tartalmazó mappát.
19
Számítógép használata
A fényképezőgéppel készített képek megjeleníthetők a számítógépen. Ezzel a
programmal pedig eddig soha nem tapasztalt módon használhatja a fényképezőgéppel
készített fényképeket és mozgóképeket. A további részleteket illetően lásd: „A Cybershot kézikönyve”.
Az USB kapcsolathoz és a (mellékelt) szoftverrel használható
operációs rendszerek
Windows esetén
Macintosh esetén
USB kapcsolat
Windows 2000 Professional,
Windows XP*
Windows Vista*
Mac OS 9.1/9.2 / Mac OS X
(v10.1–v10.4)
A „Picture Motion
Browser” program
Windows 2000 Professional,
Windows XP*
Windows Vista*
nem használható
* A 64-bites kiadások és a Starter (Edition) nem támogatott.
• Szállításkor telepítve kell lennie a fenti operációs rendszerre.
• Ha az Ön által használt operációs rendszer nem támogatja az USB kapcsolatot, használjon a
kereskedelmi forgalomban kapható Memory Stick író/olvasó egységet.
• A „Picture Motion Browser” üzemi környezetére vonatkozó további részletek „A Cyber-shot
kézikönyve”-ben találhatók.
20
„A Cyber-shot kézikönyve” és a „Cyber-shot - A
következő lépés” című útmutató megtekintése
[ Windows esetén
[ Macintosh esetén
1 Kapcsolja be a számítógépet, és
Kapcsolja be a számítógépet, és helyezze
be a (mellékelt) CD-ROM-ot a CDROM-egységbe.
Kövesse az alábbi utasításokat.
helyezze be a (mellékelt) CD-ROM-ot
a CD-meghajtóba.
Ekkor az alábbi képernyő jelenik meg.
„A Cyber-shot kézikönyvé”-nek megtekintése
1 Nyissa meg a [Handbook] mappát, és a
[HU] mappában található
„Handbook.pdf” állományt másolja át
a számítógépre.
2 A másolás befejeztével duplázzon a
Ha [Cyber-shot Handbook] gombra
kattint, megjelenik „A Cyber-shot
kézikönyvé”-nek bemásolását felkínáló
képernyő.
2 A képernyőn megjelenő utasításokat
követve hajtsa végre a másolást.
Amikor „A Cyber-shot kézikönyve”
gombra kattint, mind „A Cyber-shot
kézikönyve”, mind a „Cyber-shot - A
következő lépés” útmutató telepítésre
kerül.
3 A telepítés befejezése után kattintson
duplán az Asztalra került
parancsikonra.
„Handbook.pdf” állomány ikonján.
A „Cyber-shot - A következõ lépés”
megtekintése
HU
1 A CD-ROM [stepupguide] mappájában
található még egy [stepupguide] mappa.
Másolja át ezt a mappát a számítógépre.
2 Nyissa meg a CD-ROM-on található
[stepupguide], [language], majd [HU]
mappát.
Másolja le a CD-ROM [HU]
mappájában lévő összes állományt,
majd írja velük felül az 1. lépésben a
számítógépre másolt [stepupguide]
mappa [img] mappájában található
állományokat.
3 Amikor kész a másolás, a [stepupguide]
mappabeli „stepupguide.hqx” ikonon
duplázva bontsa ki az állományt, majd
duplázzon a keletkező „stepupguide”
állományon.
• Ha nincs telepítve HQX fájlok kibontására
alkalmas program, telepítse a Stuffit
Expander programot.
21
A képernyőn megjelenő kijelzések
Amikor megnyomja a v (DISP)
gombot, megváltoznak a képernyőn
látható kijelzések (12. oldal).
A
Az akkumulátor
energiaszintje és a
hátralévő üzemidő
[ Fényképezéskor
E
Figyelmeztetés az
akkumulátor alacsony
töltési szintjére
Képméret
Felvétel üzemmód
(Jelenet)
Felvétel üzemmód
(Program)
[ Mozgókép felvételekor
Fehéregyensúly
Felvételi üzemmód
Fénymérési mód
Arcfelismerés
SteadyShot
Figyelmeztetés a
bemozdulásra
[ Lejátszáskor
Önkioldó
-
Védelem
DPOF
„Kinyomtatni” (DPOF)
jel
PictBridge kapcsolat
Zoomolás
Zoomolás
Szín üzemmód
H.erő
Hangerő
PictBridge kapcsolat
22
B
12/12
A kép sorszáma/A
kiválasztott mappába
rögzített képek száma
1.0m
Előre beállított
fókusztávolság
z
AE/AF rögzítés
ISO400
ISO-szám
Mappaváltás
NR kis zársebesség
AF segédfény
125
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás értéke
Vörös szem jelenség
csökkentése
+2.0EV
Expozíció értéke (EV)
N
A hátralévő felvételi idő
Fénymérési mód
Vaku üzemmód
AF tartománykeresőkeret kijelzés
A vaku töltődik
Makró/Közeli fókusz
Fehéregyensúly
Lejátszás
Lejátszási sáv
Készlét
FELV.
Készenlét/
mozgóképfelvétel
00:00:12
Felvételi idő
Hisztogram
• Ha a hisztogram
megjelenítése ki van
kapcsolva, a
szimbólum jelenik meg.
101-0012
Mappa-fájl sorszáma
2007 1 1
9:30 AM
A lejátszott kép
felvételének dátuma/
időpontja
z STOP
z PLAY
Segítség a képek
lejátszásához
BACK/
NEXT
Kép kiválasztása
VOLUME
00:00:00
Hangerőszabályzás
C:32:00
Az öndiagnózis funkció
kijelzője
ISO400
ISO-szám
+2.0EV
Expozíció értéke (EV)
500
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás értéke
HU
D
C:32:00
Az öndiagnózis funkció
kijelzője
AF tartománykeresőkeret
+
A pontszerű fénymérés
célkeresztje
Hisztogram
C
Felvételhez/lejátszáshoz
használt adathordozó
Felvételi mappa
Lejátszási mappa
96
A még rögzíthető képek
száma
23
Az akkumulátor élettartama és a
memóriakapacitás
Az akkumulátor üzemideje és a felvehető/megtekinthető képek
száma
A táblázat a felvehető/megtekinthető
képek becsült számát és az akkumulátor
üzemidejét mutatja, ha [Normál]
felvételi üzemmódban, teljesen feltöltött
akkumulátorral, 25°C-os környezeti
hőmérsékleten fényképez. A felvehető
vagy megtekinthető képek száma
jelentheti a „Memory Stick Duo”
cseréjét is, amennyiben szükséges.
Vegye figyelembe, hogy a használat
körülményeinek függvényében a
tényleges számok a táblázatban
feltüntetetteknél kisebbek is lehetnek.
• Az akkumulátor üzemideje csökken a
használat gyakoriságával és az idő
előrehaladtával is.
• A felvehető/megtekinthető képek száma és
az akkumulátor üzemideje csökken a
következő esetekben:
– ha a környezeti hőmérséklet alacsony,
– ha gyakran használja a vakut,
– ha gyakran kapcsolja be és ki a
fényképezőgépet,
– ha gyakran zoomol,
– ha felerősíti az LCD háttérvilágítását,
– ha az [AF ümód] értéke [Monitor],
– ha a [SteadyShot] értéke [Folyt.],
– ha az akkumulátor lemerülőben van,
– ha az [Arc felismerés] értéke [Be].
[ Fényképezéskor
Képek száma
Akkumulátor
üzemideje (perc)
Kb. 380
Kb. 190
• Feltételezett fényképezési körülmények:
– az [AF ümód] értéke [Egyszeri],
– a [SteadyShot] értéke [Felvétel],
– 30 másodpercenként fényképez egyetegyet,
– a zoomot felváltva kapcsolja a W és a T
végállások között,
– a vaku minden második felvételnél villan,
24
– a fényképezőgépet minden tizedik felvétel
után be- és kikapcsolja.
• A mérési mód a CIPA szabványon alapul.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• A felvehető képek számát, illetve az
akkumulátor üzemidejét a képméret nem
befolyásolja.
[ Fénykép megtekintésekor
Képek száma
Akkumulátor
üzemideje (perc)
Kb. 7200
Kb. 360
• Az egyes képek megtekintése sorban,
mintegy három másodperces időközökkel
történik
[ Mozgókép felvételekor
Akkumulátor
üzemideje (perc)
Kb. 160
• A mozgóképek felvétele folyamatosan,
[320]-as képmérettel történik
A fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje
A felvehető fényképek száma és mozgóképek hossza a felvételi körülményektől és/
vagy a felvételhez használt adathordozótól függően változhat.
• A felvételhez használt képméret a menüből választható ki (18, 19. oldal).
[ A fényképek hozzávetőleges száma
(Egység: kép)
Belső
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
Tármemóriakártya
kapacitás memória
Kb.
Méret
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
31 MB
8M
10
40
72
148
302
620
1225
2457
3:2
10
40
72
148
302
620
1225
2457
5M
13
51
92
188
384
789
1559
3127
3M
21
82
148
302
617
1266
2501
5017
202
790
1428
2904
5928
12154
24014
48166
33
133
238
484
988
2025
4002
8027
VGA
16:9
HU
• A feltüntetett képszám feltételezi, hogy a [FELV. ümód] értéke [Normál].
• Ha a még felvehető képek száma több mint 9 999 , akkor „>9999” jelenik meg.
• Amikor korábbi Sony készülékekkel felvett képet játszik le ezen a fényképezőgépen,
előfordulhat, hogy a megjelenő kép mérete eltér a tényleges képmérettől.
[ Mozgóképek hozzávetőleges felvételi ideje
(Egység: óra : perc : másodperc)
Tárkapacitás
Méret
640(Kiváló)
Belső
memória
Kb.
31 MB
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
memóriakártya
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
0:50:00
1:40:20
640(Standard)
0:01:30
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
3:00:00
6:01:10
320
0:06:00
0:23:40
0:42:50
1:27:00
2:57:50
6:04:30 12:00:20 24:04:50
• [640(Kiváló)] méretre beállított mozgóképek csak „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyára
rögzíthetők.
• Egy mozgóképfájl mérete legfeljebb kb. 2 GB lehet.
Felvételkor a mozgókép rögzítése automatikusan leáll, ha a mozgóképfájl mérete eléri a kb. 2 GBos határt.
• Ezzel a fényképezőgéppel HD minőségű mozgóképek nem rögzíthetők, és ilyenek le sem játszhatók.
25
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgép működésében rendellenességet tapasztal, próbálkozzék az
alábbiakkal.
1 Ellenőrizze az alábbiakat, és nézze meg „A Cyber-shot kézikönyve
(PDF)” útmutatót.
Ha egy „C/E:ss:ss” formájú hibakód jelenik meg a képernyőn, akkor
nézze meg „A Cyber-shot kézikönyve”-t.
2 Vegye ki az akkumulátort, körülbelül egy perc múlva tegye vissza,
és kapcsolja be a készüléket.
3 Állítsa vissza a beállításokat gyári értékükre (17. oldal).
4 Forduljon a Sony márkakereskedőhöz vagy a helyileg illetékes Sony
szervizhez.
Kérjük, vegye tudomásul, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a fényképezőgép javításakor a
belső memória tartalmát és a zenefájlokat esetleg megnézik.
Akkumulátor, áramforrás
Nem sikerül betenni az akkumulátort.
• Megfelelően tegye be az akkumulátort, betétel közben sarkával nyomja az
akkumulátorkioldó gombot (8. oldal).
A fényképezőgépet nem lehet bekapcsolni.
• Előfordulhat, hogy a fényképezőgépet nem lehet az akkumulátor betétele után
azonnal bekapcsolni.
• Tegye be megfelelően az akkumulátort (8. oldal).
• Lemerült az akkumulátor. Tegyen be feltöltött akkumulátort (7. oldal).
• Tönkrement az akkumulátor. Cserélje újra.
• Ajánlott típusú akkumulátort használjon (6. oldal).
A készülék váratlanul kikapcsol.
• Ha körülbelül három percig nem használja a fényképezőgépet, miközben az be van
kapcsolva, akkor a készülék automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze az akkumulátor
lemerülését. Kapcsolja be újra a fényképezőgépet (10. oldal).
• Tönkrement az akkumulátor. Cserélje újra.
26
Az akkumulátor hátralévő üzemideje nem a helyes értéket mutatja.
• Ez a jelenség akkor fordul elő, amikor a fényképezőgépet nagyon meleg vagy nagyon
hideg helyen használja.
• A megjelenített hátralévő üzemidő különbözik a ténylegestől. Teljesen süsse ki és
töltse fel az akkumulátort, hogy pontosítsa a kijelzést.
• Lemerült az akkumulátor. Tegyen be egy feltöltött akkumulátort (7. oldal).
• Tönkrement az akkumulátor. Cserélje újra.
Az akkumulátort nem lehet feltölteni.
• A hálózati tápegységgel (nem mellékelt tartozék) nem lehet feltölteni az
akkumulátort.
Fényképek/mozgóképek felvétele
A fényképezőgéppel nem lehet felvételt készíteni.
• Ellenőrizze a belső memória, illetve a „Memory Stick Duo” szabad tárkapacitását
(25. oldal). Ha megtelt, akkor tegye a következők egyikét:
– Törölje a felesleges képeket (13. oldal).
– Cserélje ki a „Memory Stick Duo” memóriakártyát.
• Írásvédő kapcsolóval rendelkező „Memory Stick Duo” memóriakártyát használ, és a
kapcsoló LOCK helyzetben áll. A kapcsolót állítsa „írható” helyzetbe.
• A vaku töltése közben nem lehet felvételt készíteni.
• Fényképezéshez a HOME képernyő segítségével válasszon a [
Mozgókép
üzemmód] üzemmódtól eltérő felvételi módot.
• Mozgóképek felvételéhez a HOME képernyő segítségével válassza a [
Mozgókép
üzemmód] üzemmódot.
• Mozgókép rögzítésekor a képméret [640(Kiváló)]-ra van állítva. Tegye a következők
egyikét:
– állítsa a képméretet [640(Kiváló)]-tól eltérőre,
– tegyen be egy „Memory Stick PRO Duo” memóriakártyát.
HU
A képekre nem lehet rátenni a dátumot.
• Ez a fényképezőgép nem tudja a fényképekre rátenni a dátumot. A „Picture Motion
Browser” segítségével azonban a képek úgy is kinyomtathatók és menthetők, hogy
rajtuk van felvételük dátuma.
Nagyon fényes tárgy fényképezésekor függőleges csíkok jelennek meg.
• Ez a visszatükröződési jelenség - a képen fehér, fekete, vörös vagy bíbor színű csíkok
jelennek meg. Ez a jelenség nem utal hibás működésre.
27
Képek megtekintése
A fényképezőgéppel nem lehet a képeket lejátszani.
• Nyomja meg a
(Lejátszás) gombot (13. oldal).
• A mappanév/fájlnév megváltozott a számítógépen.
• Nem biztos, hogy számítógéppel feldolgozott, illetve más típusú fényképezőgéppel
készített képfájlokat ezzel a fényképezőgéppel le lehet játszani.
• A fényképezőgép USB üzemmódban van. Szüntesse meg az USB kapcsolatot.
28
Óvintézkedések
[ Ne használja/tárolja a
fényképezőgépet a következő
helyeken
• Nagyon meleg, nagyon hideg, illetve nagyon
párás helyen
Ilyen helyen, például napon parkoló
autóban a fényképezőgép burkolata
deformálódhat, és ez hibás működést
okozhat.
• Közvetlen napfényen és fűtőtesthez közel
A fényképezőgép burkolata elszíneződhet
vagy deformálódhat, és ez hibás működést
okozhat.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erősen mágneses hely közelében
• Homokos, poros helyen
Ügyeljen arra, nehogy homok vagy por
kerüljön a fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését okozhatja,
és néhány esetben e működési hiba nem is
javítható.
[ Hordozás
Ha a fényképezőgép a farzsebében van, ne
üljön székre vagy más helyre, mert az a
fényképezőgép rendellenes működését vagy
károsodását okozhatja.
[ Tisztítás
Az LCD képernyő tisztítása
A képernyő felületét LCD tisztítókészlettel
(nem mellékelt tartozék) törölje le, hogy az
ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
Az objektív tisztítása
Az objektívet puha ruhadarabbal törölje le,
hogy az ujjlenyomatokat, port stb. eltávolítsa.
A fényképezőgép felületének tisztítása
A fényképezőgép burkolatát puha, vízzel
megnedvesített ruhadarabbal tisztítsa, majd
törölje meg egy száraz ruhadarabbal. Ne
használja a következőket, mivel ezek
károsíthatják a külső felületet vagy a
burkolatot.
• Vegyipari termékek, pl. hígító, benzin,
alkohol, eldobható törlőkendő, rovarirtó
vagy rovarölő szerek, naptej stb.
• Ne érintse meg a fényképezőgépet, ha keze a
fenti anyagokkal szennyezett.
• Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb
ideig gumival vagy műanyaggal érintkezzék.
[ Üzemi hőmérséklet
A fényképezőgépet 0°C és 40°C közötti
hőmérsékleten használja. Nem javasoljuk,
hogy ennél hidegebb, illetve melegebb helyen
fényképezzen.
[ Páralecsapódás
Ha fényképezőgépet hideg helyről
közvetlenül meleg helyre viszi, akkor pára
csapódhat le a fényképezőgép belsejében és
külsején. A páralecsapódás a fényképezőgép
hibás működését okozhatja.
Páralecsapódás esetén
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon kb.
1 órát, hogy a nedvesség elpárologjon. Ne
feledje, hogy belülről nedves objektívvel nem
lehet éles képeket rögzíteni.
[ A beépített újratölthető elem
Ez a fényképezőgép beépített újratölthető
elemmel rendelkezik, hogy a készülék akkor
se felejtse el a dátumot, az időt és az egyéb
beállításokat, amikor ki van kapcsolva.
Ez az újratölthető elem folyamatosan töltődik,
amíg használja a fényképezőgépet. Ha
azonban mindig csak rövid ideig használja a
fényképezőgépet, az elem fokozatosan
lemerül, és ha kb. egy hónapig egyáltalán nem
használja a fényképezőgépet, akkor teljesen
lemerül. Ebben az esetben ne felejtse el még a
fényképezőgép használata előtt feltölteni ezt
az elemet.
Attól azonban, hogy ez az újratölthető elem
nincs feltöltve, még használható a
fényképezőgép, csak a dátum és az idő nem
rögzíthető.
A beépített újratölthető elem töltése
Helyezzen egy feltöltött akkumulátort a
fényképezőgépbe, majd legalább 24 órán
keresztül hagyja a fényképezőgépet
kikapcsolva.
HU
29
Műszaki adatok
Fényképezőgép
[Rendszer]
Képalkotó eszköz: 7,18 mm-es (1/2,5 típusú)
színes CCD, elsődleges színszűrő
A fényképezőgép képpontjainak teljes száma:
Kb. 8 286 000 képpont
A fényképezőgép hasznos képpontjainak
száma: Kb. 8 083 000 képpont
Objektív: Carl Zeiss Vario-Tessar lencse
3-szörös zoommal, f = 6,33–19,0 mm
(38–114 mm 35 mm-es fényképezőgépegyenérték), F3,5–4,3
Expozícióvezérlés: Automatikus expozíció,
Jelenet (9 üzemmód)
Fehéregyensúly: Automatikus, Nappali fény,
Felhős, 1. fénycső, 2. fénycső, 3. fénycső,
Izzólámpa, Vaku
Fájlformátum (DCF-kompatibilis):
Fénykép: Exif Ver. 2.21 JPEGkompatibilis, DPOF-kompatibilis
Mozgókép: MPEG1-kompatibilis (monó)
Felvételre szolgáló adathordozó: Belső
memória (kb. 31 MB), „Memory Stick
Duo” memóriakártya
Vaku: A vaku hatótávolsága (az ISO (ajánlott
expozíciós viszonyszám)„Auto”
beállításánál): kb. 0,1–3,0 m (W)/kb. 0,25–
2,5 m (T)
[Bemeneti és kimeneti csatlakozók]
Többcélú csatlakozó:
Videokimenet
Audiokimenet (monó)
USB-kommunikáció
USB-kommunikáció:
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibilis)
[LCD képernyő]
LCD tábla: 6,2 cm (2,5 típusú) TFT
Képpontok száma: 230 400 (960×240) képpont
[Áramforrás, általános jellemzők]
Áramforrás:
NP-BG1 típusú akkumulátor, 3,6 V
AC-LS5K hálózati tápegység (nem
mellékelt tartozék), 4,2 V
Teljesítményfelvétel (felvételkor): 1,0 W
Üzemi hőmérséklet: 0 – 40°C
Tárolási hőmérséklet: –20 – +60°C
Méretek: 89,7×55,7×22,8 mm
(szé/ma/mé, a kiálló részek nélkül)
Tömeg: kb. 159 g (NP-BG1 akkumulátorral,
csuklópánttal stb.)
Mikrofon: monó
Hangszóró: monó
Exif Print: kompatibilis
PRINT Image Matching III: kompatibilis
PictBridge: kompatibilis
30
BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC
akkumulátortöltő
Tápfeszültség: 100 V–240 V, 50/60 Hz
váltakozó áram, 2 W (BC-CSG/BCCSGC)/2,6 W (BC-CSGB)
Kimeneti feszültség: 4,2 V egyenáram, 0,25 A
Üzemi hőmérséklet: 0 – 40°C
Tárolási hőmérséklet: –20 – +60°C
Méretek: kb. 62×24×91 mm (szé/ma/mé)
Tömeg: kb. 75 g
NP-BG1 akkumulátor
Akkumulátor fajtája: Lítiumion akkumulátor
Maximális feszültség: 4,2 V egyenáram
Néveleges feszültség: 3,6 V egyenáram
Kapacitás: 3,4 Wh (960 mAh)
A forma és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Védjegyek
•A
a Sony Corporation
védjegye.
• A „Memory Stick”, a
, „Memory Stick
PRO”, a
, a „Memory
Stick Duo”, a
, „Memory
Stick PRO Duo”, a
,
a „Memory Stick Micro”, a „MagicGate” és
a
a Sony Corporation
védjegye.
• A Microsoft, a Windows, Windows Vista és a
DirectX a Microsoft Corporation bejegyzett
védjegye vagy védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
• A Macintosh, a Mac OS, az iMac, az iBook, a
PowerBook, a Power Mac és az eMac az
Apple Inc. védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• Az Intel, az MMX és a Pentium az Intel
Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
• A Google a Google Inc. bejegyzett védjegye.
• Továbbá az ebben az útmutatóban
előforduló rendszer- és terméknevek
általában az illető fejlesztők, illetve gyártók
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A ™ és
az ® szimbólumot azonban nem minden
esetben tüntetjük fel ebben az útmutatóban.
HU
31
Slovensky
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
[ Likvidácia starých elektrických a
elektronických zariadení (Platí v
Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
POZOR
Batériu vymieňajte len za určený typ. V
opačnom prípade môže dôjsť k požiaru
alebo zraneniu.
Informácie pre
spotrebiteľov v Európe
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s
limitmi smernice EMC týkajúcej sa používania
prípojných káblov kratších ako 3 metre.
[ Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadeni
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
[ Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické
pole spôsobia prerušenie prenosu údajov
(zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikaený kábel (kábel
USB atd’.).
2
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byt’
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručit’ do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabránit’
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a l’udské zdravie, ktoré by v
opacnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávat prírodné
zdroje. Pre získanie d'alších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
• AK CHCETE ZABRÁNIŤ
POŠKODENIU KONEKTORA, SKRATU
ATĎ., POUŽÍVAJTE PRI PRENOSE A
USKLADŇOVANÍ BATÉRIE PUZDRO
NA BATÉRIU. (AK BOLO PUZDRO
DODANÉ S FOTOAPARÁTOM.)
Poznámky k používaniu fotoaparátu
[ Zálohovanie obsahu vnútornej
pamäte a pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
Kým svieti indikátor prístupu, nevypínajte
fotoaparát ani nevyberajte batériu či
pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“. V
opačnom prípade sa môžu zničiť údaje uložené
vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“. Údaje vždy chráňte
vytvorením záložných kópií.
[ Informácie o snímaní a
prehrávaní
• Pred snímaním urobte testovací záber,
ktorým overíte, či fotoaparát pracuje
správne.
• Tento fotoaparát nie je odolný voči prachu,
ostriekaniu ani ponoreniu do vody. Pred
zapnutím fotoaparátu si prečítajte pokyny v
časti Odporúčania (s. 29).
• Dávajte pozor, aby ste fotoaparát
nenamočili. Natečená voda vo fotoaparáte
môže spôsobiť jeho poruchu, ktorú v
určitých prípadoch už nemožno opraviť.
• Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do
iného zdroja silného svetla. Môže to spôsobiť
poruchu fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných rádiových
vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie. Fotoaparát
nemusí správne snímať či prehrávať.
• Používanie fotoaparátu v piesočnom alebo
prašnom prostredí môže spôsobiť poruchy.
• Ak si všimnete skondenzované kvapky vody,
pred používaním fotoaparátu ich utrite
(s. 29).
• Fotoaparátom nehýbte ani ho nevystavujte
nárazom. Okrem porúch a nemožnosti
nasnímať zábery to môže spôsobiť aj
znehodnotenie záznamového média a
zničenie, poškodenie či stratu obrazových
údajov.
• Pred použitím vyčistite povrch blesku.
Tepelná energia uvoľnená pri použití blesku
môže spôsobiť, že roztopené nečistoty
čiastočne zakryjú povrch blesku alebo sa naň
prilepia, čo môže spôsobiť nedostatočné
osvetlenie.
[ Poznámky týkajúce sa obrazovky
LCD
• Displej LCD sa vyrába použitím
najprecíznejších technológií. Z tohto dôvodu
sa dá efektívne využiť 99,99 % pixelov. Môžu
sa však objaviť nepatrné čierne alebo jasné
bodky (bielej, červenej, modrej alebo zelenej
farby), ktoré sa nepretržite objavujú v
hľadáčiku a na displeji LCD. Tieto bodky sú
výsledkom normálneho výrobného procesu a
nijakým spôsobom neovplyvňujú nasnímaný
obraz.
[ Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
• Fotoaparát zodpovedá univerzálnemu
štandardu DCF (Design rule for Camera File
system), ktorý vytvorila asociácia JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Prehrávanie záznamu nasnímaného týmto
fotoaparátom v inom zariadení nie je
zaručené a rovnako prehrávanie záznamov
nasnímaných alebo upravovaných v inom
zariadení nie je v tomto zariadení zaručené.
SK
[ Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, videokazety a ďalšie
materiály môžu byť chránené autorskými
právami. Neautorizovaným snímaním
takýchto materiálov sa môžete dopustiť
viacerých porušení zákonov o autorských
právach.
3
[ Žiadna kompenzácia obsahu
záznamu
Obsah vášho uloženého záznamu nie je možné
nijako kompenzovať, ak nie je možné snímať
ani prehrávať z dôvodu nefunkčnosti
fotoaparátu alebo záznamového média atď.
4
Obsah
Poznámky k používaniu fotoaparátu ............................................................. 3
Začíname .......................................................................................... 6
Kontrola dodávaného príslušenstva ............................................................. 6
1 Príprava batérie ....................................................................................... 7
2 Vloženie batérie alebo pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
(nedodáva sa) ............................................................................................ 8
3 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie času .................................................. 10
Jednoduché snímanie záberov
(režim automatického nastavenia) ............................................... 11
Priblíženie/Blesk/Makro/Samospúšť/Displej ................................................ 12
Prezeranie a odstraňovanie záberov ........................................... 13
Rôzne funkcie – HOME/ponuka ................................................... 16
Používanie domovskej obrazovky .............................................................. 16
Položky domovskej obrazovky ................................................................... 17
Používanie položiek ponuky ....................................................................... 18
Položky ponuky ........................................................................................ 19
SK
Práca s počítačom ........................................................................ 20
Podporované operačné systémy pre pripojenie USB a aplikačný softvér
(dodáva sa) .............................................................................................. 20
Zobrazenie príručky „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ alebo „Ďalšie kroky Cyber-shot“ .............................................................................................. 21
Indikátory na displeji ..................................................................... 22
Výdrž batérie a kapacita pamäte ................................................. 24
Výdrž batérie a počet záberov, ktoré je možné nasnímať či prezrieť .............. 24
Počet statických obrázkov a čas záznamu videozáznamov ......................... 25
Riešenie problémov ...................................................................... 26
Batéria a napájanie ................................................................................... 26
Snímanie statických záberov a videozáznamov .......................................... 27
Prezeranie záberov ................................................................................... 28
Odporúčania .................................................................................. 29
Technické parametre ..................................................................... 30
5
Začíname
Kontrola dodávaného príslušenstva
• Nabíjačka batérií BC-CSG/BC-CSGB/BCCSGC (1)
• Sieťový napájací kábel (1)
(nedodáva sa v USA a v Kanade)
• Nabíjateľná batéria NP-BG1 (1)/Puzdro na
batériu (1)
• Kábel USB, kábel A/V pre viacúčelový
terminál (1)
• Káblový adaptér pre výstup HD (len DSCT25) (1)
• Remienok na zápästie (1)
• Disk CD-ROM (aplikačný softvér Cybershot/príručka „Príručka k zariadeniu
Cyber-shot“/ príručka „Ďalšie kroky Cyber-shot“) (1)
• Návod na používanie (tento návod) (1)
Poškodeniu spôsobenému pádom
fotoaparátu a inými nehodami
zabránite pripojením remienka a
zavesením fotoaparátu na ruku.
6
Háčik
1 Príprava batérie
Informácie pre spotrebiteľov v
USA a Kanade
Konektor
Informácie pre spotrebiteľov mimo Kanady a USA
ɟ
ɟ
Indikátor
CHARGE
Indikátor CHARGE
Napájací kábel
1 Vložte batériu do nabíjačky.
2 Pripojte nabíjačku do elektrickej siete.
SK
Rozsvieti sa indikátor CHARGE a spustí sa nabíjanie.
Keď indikátor CHARGE zhasne, nabíjanie je ukončené.
Ak budete v nabíjaní batérií pokračovať asi o hodinu dlhšie (až do úplného nabitia batérie),
nabitie vydrží o niečo dlhšie.
[ Čas nabíjania
Čas úplného nabitia
Čas praktického nabitia
Približne 330 minút
Približne 270 minút
• Čas potrebný na nabitie úplne vybitej batérie pri teplote 25°C. V niektorých prípadoch a
podmienkach môže nabíjanie trvať dlhšie.
• Informáciu o počte fotografií, ktoré je možné zhotoviť, nájdete na s. 24.
• Nabíjačku batérií pripojte do blízkej ľahko dostupnej elektrickej siete.
• Aj keď kontrolka nabíjania CHARGE nesvieti, nabíjačka pre akumulátor nie je odpojená od
elektrickej siete, pokiaľ je zapojená sieťová šnúra v elektrickej zástrčke. Ak spozorujete nejaký
problém pri používaní nabíjačky pre akumulátora, okamžite odpojte napájanie vytiahnutím
sieťovej šnúry z elektrickej zástrčky.
• Po dokončení nabíjania odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a vyberte batériu z nabíjačky.
• Určené na použitie s kompatibilnými batériami Sony.
7
2 Vloženie batérie alebo pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ (nedodáva sa)
ɟ Vložte pamäťovú kartu
Kryt na batériu/kartu
„Memory Stick Duo“
„Memory Stick Duo“
prednou stranou
otočenou smerom k
displeju LCD.
ɠ
Ostrým koncom
batérie zatlačte
ovládač vysúvania
batérie a vložte
batériu.
1 Otvorte kryt na batériu/kartu „Memory Stick Duo“.
2 Vložte kartu „Memory Stick Duo“ (nedodáva sa) tak, aby s kliknutím zapadla
na miesto.
3 Vložte batériu.
4 Zatvorte kryt na batériu/kartu „Memory Stick Duo“.
[ Keď nie je vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“
Fotoaparát nasníma alebo prehrá zábery pomocou vnútornej pamäte (pribl. 31 MB).
8
[ Kontrola zostávajúceho času batérie
Stlačením tlačidla POWER zapnite fotoaparát a indikátor zostávajúceho času batérie
sa zobrazí na displeji LCD.
Indikátor
zostávajúceho času
batérie
Popis
indikátora
zostávajúceho času
batérie
Dostatok
energie
Batéria je
takmer
úplne
nabitá
Polovičný
zostatok
energie
Batéria je
takmer
vybitá,
snímanie
alebo
prehrávanie sa
čoskoro
skončí.
Vložte úplne nabitú
batériu, alebo
batériu nabite
(Indikátor
upozornenia začne
blikať).
• Zobrazenie správneho indikátora zostávajúceho času batérie trvá približne jednu minútu.
• Zostávajúci čas batérií sa nemusí v určitých podmienkach zobrazovať presne.
• Po prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka nastavenia hodín (s. 10).
SK
[ Vybratie batérie/pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
Otvorte kryt na batériu/kartu „Memory Stick Duo“.
„Memory Stick Duo“
Batéria
Uistite sa, že indikátor prístupu
nesvieti, a potom naraz zatlačte kartu
„Memory Stick Duo“ dovnútra.
Posuňte ovládač vysúvania
batérie.
Dajte pozor, aby batéria
nespadla.
• Nikdy nevyberajte batériu/kartu „Memory Stick Duo“, keď svieti indikátor prístupu. Môžu sa
poškodiť údaje na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“.
9
3 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie času
Tlačidlo POWER
Kryt objektívu
ɟ Ovládacie tlačidlo
1
2
3
Tlačidlo HOME
Tlačidlo z
1 Stlačte tlačidlo POWER alebo posuňte kryt objektívu smerom nadol.
2 Pomocou ovládacieho tlačidla nastavte čas.
1 Pomocou tlačidiel v/V vyberte formát zobrazenia dátumu a potom stlačte
tlačidlo z.
2 Pomocou tlačidiel b/B vyberte každú položku a nastavte číselnú hodnotu
pomocou tlačidiel v/V. Potom stlačte tlačidlo z.
3 Vyberte možnosť [OK] a stlačte tlačidlo z.
[ Zmena nastavenia dátumu a času
Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položku [
(s. 16).
Clock Settings] v ponuke
(Settings)
[ Pri zapnutom zariadení
• Po nainštalovaní batérie do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým zariadenie začne
pracovať.
• Ak je fotoaparát napájaný batériou a asi tri minúty ho nepoužívate, automaticky sa
vypne z dôvodov šetrenia batérie (funkcia automatického vypnutia).
10
Jednoduché snímanie záberov (režim
automatického nastavenia)
Nasledujúci postup sa týka snímania statických záberov.
ɠ Spúšť
Tlačidlo priblíženia
Mikrofón
Blesk Indikátor
samospúšte
Tlačidlo MENU
Ovládacie tlačidlo
Lôžko pre statív
(spodná časť)
Kryt objektívu
Tlačidlo HOME
Tlačidlo DISP
Objektív
Tlačidlo blesku
Tlačidlo samospúšte
Tlačidlo Macro
1 Posuňte kryt objektívu smerom nadol.
SK
2 Držte fotoaparát pevne zovretý v rukách.
Snímaný objekt
nastavte do stredu
zaostrovacieho
rámčeka.
3 Pomocou spúšte snímajte zábery.
Statický záber:
1 Zaostrite stlačením spúšte do
polovice a jej podržaním.
Indikátor z (uzamknutie AE/AF)
(zelený) zabliká, ozve sa pípnutie,
potom prestane blikať a zostane
svietiť.
2 Zatlačte spúšť až na doraz.
Zaznie zvuk uzávierky.
Videozáznam:
Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položku [
(Shooting) (s. 16).
Indikátor uzamknutia AE/AF
Movie Mode] v ponuke
11
Priblíženie/Blesk/Makro/Samospúšť/Displej
[
Používanie funkcie
priblíženia
Objekt priblížite stlačením tlačidla
oddialite stlačením tlačidla .
[
,
Blesk (výber režimu blesku pre
statické zábery)
Opakovaným stláčaním tlačidla B ( ) na
ovládacom tlačidle vyberte požadovaný
režim.
: Automatický blesk
Spustí sa pri nedostatočnom osvetlení
alebo podsvietení (predvolené nastavenie)
: Vynútené zapnutie blesku
: Pomalá synchronizácia (vynútené
zapnutie blesku)
Rýchlosť uzávierky je na tmavých
miestach pomalá, aby sa zabezpečilo čisté
nasnímanie prostredia mimo dosahu svetla
blesku.
: Vynútené vypnutie blesku
[
Makro/Blízke priblíženie
(snímanie blízkych objektov)
Opakovaným stláčaním tlačidla b ( )
na ovládacom tlačidle vyberte
požadovaný režim.
: Vypnutá funkcia Macro
: Macro On (Strana W: pribl. 8 cm alebo
viac, strana T: pribl. 25 cm alebo viac)
: Close focus enabled (zamknuté na
strane W: pribl. 1 až 20 cm)
[
Používanie samospúšte
Opakovaným stláčaním tlačidla V (
na ovládacom tlačidle vyberte
požadovaný režim.
: Samospúšť sa nepoužíva
)
: Nastavenie 10-sekundového
oneskorenia samospúšte
: Nastavenie 2-sekundového oneskorenia
samospúšte
12
Stlačte spúšť a do zhotovenia záberu
indikátor samospúšte bliká a ozýva sa
pípanie.
[ DISP Zmena zobrazenia na
displeji
Stlačte tlačidlo v (DISP) na ovládacom
tlačidle.
Po každom stlačení tlačidla v (DISP) sa
displej zmení nasledovne.
Vyšší jas podsvietenia displeja LCD
r
Zapnutý histogram
r
Indikátory vypnuté
r
Indikátory zapnuté
Prezeranie a odstraňovanie záberov
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Reproduktor
Tlačidlo
(register)/
(oddialenie pri
prehrávaní)
Tlačidlo
(priblíženie
pri prehrávaní)
Tlačidlo MENU
ɟ Ovládacie tlačidlo
Multikonektor
(spodná strana)
1 Stlačte tlačidlo
Tlačidlo HOME
(Prehrávanie).
Ak stlačíte tlačidlo
, keď je fotoaparát vypnutý, zariadenie sa automaticky zapne do režimu
prehrávania. Ak chcete prepnúť do režimu snímania, stlačte znovu tlačidlo
.
2 Vyberte záber pomocou tlačidiel b/B na ovládacom tlačidle.
SK
Videozáznam:
Ak chcete prehrať videozáznam, stlačte tlačidlo z. (Prehrávania zastavíte opätovným stlačením
tlačidla z.)
Ak chcete previnúť videozáznam dopredu alebo dozadu, stlačte tlačidlá b/B. (Prehrávanie
normálnou rýchlosťou obnovíte opätovným stlačením tlačidla z.)
Ak chcete zobraziť obrazovku ovládanie hlasitosti, stlačte tlačidlo V a potom pomocou tlačidiel
b/B upravte hlasitosť.
[ Odstránenie záberov
1 Zobrazte záber, ktorý chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku (Delete) pomocou tlačidla v, potom pomocou tlačidiel b/B
vyberte položku [This Image] a stlačte tlačidlo z.
3 Vyberte možnosť [OK] pomocou tlačidla v a potom stlačte tlačidlo z.
[
Zobrazenie zväčšeného záberu (približovanie pri prehrávaní)
Počas zobrazenia statického záberu stlačte tlačidlo .
Ak chcete posunúť priblíženie opačným smerom, stlačte tlačidlo
Úprava časti: v/V/b/B
Zrušenie priblíženia pri prehrávaní: z
.
13
[
Zobrazenie registra
Ak chcete zobraziť register počas zobrazenia záberu, stlačte tlačidlo
.
Vyberte záber pomocou tlačidiel v/V/b/B.
Ak sa chcete vrátiť na obrazovku samostatného záberu, stlačte tlačidlo z.
• Do registra sa dostanete, aj keď na domovskej obrazovke vyberiete položku [
• Každým stlačením tlačidla
sa zmení počet záberov v registri.
Index Display].
[ Odstránenie záberov v režime registra
1 V zobrazení registra stlačte tlačidlo MENU.
2 Vyberte položku [Delete] pomocou tlačidla v, potom pomocou tlačidiel b/B vyberte
položku [Multiple Images] a stlačte tlačidlo z.
3 Pomocou tlačidiel v/V/b/B vyberte záber, ktorý chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo z.
Políčko záberu sa začiarkne značkou začiarknutia
.
Ak chcete zrušiť výber, vyberte znovu záber určený na odstránenie, a znovu stlačte tlačidlo z.
4 Stlačte tlačidlo MENU, potom pomocou tlačidla v vyberte položku [OK] a stlačte
tlačidlo z.
• Ak chcete odstrániť všetky zábery v priečinku, vybere položku [All In This Folder] a v kroku 2
stlačte tlačidlo z.
[ Prehrávanie série záberov (prehliadka záberov)
Na domovskej obrazovke vyberte položku [ Slide Show] v časti
(View Images),
potom pomocou tlačidla v vyberte položku [Start] a stlačte tlačidlo z.
[ Prezeranie záberov na obrazovke televízora
Pripojte fotoaparát k televíznemu prijímaču pomocou kábla pre viacúčelový terminál
(dodáva sa).
Do multikonektora
Kábel pre viacúčelový terminál
14
Do vstupných konektorov
pre zvuk a video
Pripojte fotoaparát k televízoru HD pomocou káblového adaptéra pre výstup HD (len
DSC-T25).
COMPONENT
AUDIO
VIDEO IN
Biely/
Červený
Do multikonektora
Zelený/Modrý/Červený
Káblový adaptér pre výstup
HD (len DSC-T25)
SK
• Kábel pre konektory pre video (zelený/modrý/červený) je rovnakej farby ako jednotlivé
konektory.
15
Rôzne funkcie – HOME/ponuka
Používanie domovskej obrazovky
Domovská obrazovka je bránou pre používanie všetkých funkcií fotoaparátu.
Z domovskej obrazovky môžete vybrať režim snímania alebo režim prehrávania.
Tlačidlo z
Ovládacie tlačidlo
Tlačidlo HOME
1 Ak chcete zobraziť domovskú obrazovku, stlačte tlačidlo HOME.
Kategória
Položka
Sprievodca
2 Pomocou tlačidiel b/B vyberte kategóriu.
3 Pomocou tlačidla v/V vyberte položku a stlačte tlačidlo z.
[ Keď vyberiete kategóriu
(Manage Memory) alebo
(Settings)
1 Vyberte požadovanú položku pomocou tlačidiel v/V.
• Tento postup je potrebný len ak ste zvolili položku
(Settings).
2 Pomocou tlačidla B posuňte rámček a pomocou tlačidiel v/V vyberte nastavenie,
potom stlačte tlačidlo z.
3 Vyberte požadované nastavenie pomocou tlačidiel v/V a potom stlačte tlačidlo z.
• Ak chcete prepnúť do režimu snímania, stlačte spúšť do polovice.
16
Podrobné informácie o obsluhe 1 s. 16
Položky domovskej obrazovky
Po stlačení tlačidla HOME sa zobrazia nasledujúce kategórie a položky.
Popis vybranej kategórie alebo položky sa zobrazí na displeji.
Kategória
Položky
Shooting
Auto Adjustment
Scene Selection
Program Auto
Movie Mode
View Images
Single Image
Index Display
Slide Show
Printing, Other
Print
Music Tool
Download Music
Manage Memory
Memory Tool
Memory Stick Tool
Format
Change REC.Folder
Internal Memory Tool
Format
Settings
Main Settings
Main Settings 1
Beep
Initialize
Main Settings 2
USB Connect
Video Out
Shooting Settings
Shooting Settings 1
AF Illuminator
AF Mode
Shooting Settings 2
Auto Orientation
Format Music
SK
Create REC.Folder
Copy
Function Guide
COMPONENT
Grid Line
Digital Zoom
Auto Review
Clock Settings
Language Setting
17
Používanie položiek ponuky
Tlačidlo MENU
Tlačidlo z
Ovládacie tlačidlo
1 Pomocou tlačidla MENU zobrazte ponuku.
Function Guide
• Táto ponuka sa dá zobraziť, len keď je fotoaparát v režime snímania alebo prehrávania.
• V závislosti od vybratého režimu sa môžu zobrazovať iné položky.
2 Pomocou tlačidiel v/V na ovládacom tlačidle vyberte požadovanú položku
ponuky.
Ak sa požadovaná položka nezobrazí, opakovane stláčajte tlačidlá v/V, kým sa táto položka
nezobrazí na displeji.
3 Vyberte požadované nastavenie pomocou tlačidiel b/B na ovládacom
tlačidle.
• Ak sa požadovaná položka nezobrazí, opakovane stláčajte tlačidlá b/B, kým sa táto položka
nezobrazí na displeji.
• Po výbere položky v režime prehrávania stlačte tlačidlo z.
4 Pomocou tlačidla MENU vypnite ponuku.
18
Podrobné informácie o obsluhe 1 s. 18
Položky ponuky
Dostupné položky ponuky sa líšia v závislosti od nastaveného režimu fotoaparátu.
Ponuka pre snímanie je dostupná len v režime snímania a ponuka na prezeranie len v
režime prehrávania.
V závislosti od režimu snímania (napríklad Auto Adjustment, Scene Selection,
Program Auto, Movie Mode) sú na domovskej obrazovke dostupné rôzne položky.
Ponuka pre snímanie
Scene Selection
V závislosti od scény vyberie predvolené nastavenia .
Image Size
Nastavuje kvalitu statických záberov.
Face Detection
Zisťuje tváre alebo upravuje zaostrenie a iné nastavenia.
REC Mode
Vyberie spôsob nepretržitého snímania.
Color Mode
Upravuje jas záberu a pridáva špeciálne efekty.
ISO
Vyberie svetelnú citlivosť.
EV
Upraví expozíciu.
Metering Mode
Vyberie režim merania.
Focus
Zmení spôsob zaostrovania.
White Bal
Upravuje farebné tóny.
Flash Level
Upravuje intenzitu blesku.
Red Eye Reduction
Znižuje efekt červených očí pri použití blesku.
SteadyShot
Vyberie režim stabilizovaného záberu.
SETUP
Vyberie nastavenia snímania.
SK
Ponuka na prezeranie
(Delete)
Odstraňuje zábery.
(Slide Show)
Prehráva série záberov.
(Retouch)
Retušuje zábery.
(Protect)
DPOF
Chráni pred náhodným odstránením.
Pridáva značku poradia tlače.
(Print)
Tlačí zábery pomocou tlačiarne kompatibilnej so štandardom
PictBridge.
(Rotate)
Otočí statický záber.
(Select Folder)
Vyberie priečinok na zobrazenie záberov.
19
Práca s počítačom
Zábery, ktoré ste nasnímali fotoaparátom, môžete prezerať na počítači.
Prostredníctvom softvéru môžete statické zábery a videozáznamy využívať lepšie ako
kedykoľvek predtým. Ďalšie informácie nájdete v príručke „Príručka k zariadeniu
Cyber-shot“.
Podporované operačné systémy pre pripojenie USB a aplikačný
softvér (dodáva sa)
Pre používateľov systému
Windows
Pre používateľov systému
Macintosh
Pripojenie USB
Windows 2000 Professional,
Windows XP*
Windows Vista*
Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X
(verzia 10.1 až 10.4)
Aplikačný softvér
„Picture Motion
Browser“
Windows 2000 Professional,
Windows XP*
Windows Vista*
nie je kompatibilný
* 64-bitové edície a Starter (Edition) nie sú podporované.
• Musí sa nainštalovať s vyššie uvedeným operačným systémom pri dodávke.
• Ak operačný systém nepodporuje pripojenie USB, použite komerčne dostupné čítacie alebo
zapisovacie zariadenie karty Memory Stick.
• Ďalšie informácie o operačnom prostredí aplikačného softvéru „Picture Motion Browser“ pre
fotoaparát Cyber- shot si prečítajte v príručke „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“.
20
Zobrazenie príručky „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“
alebo „Ďalšie kroky - Cyber-shot“
[ Pre používateľov systému
Windows
[ Pre používateľov systému
Macintosh
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM
Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM
(dodáva sa) do jednotky CD-ROM.
Postupujte podľa krokov uvedených
nižšie.
(dodáva sa) do jednotky CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka uvedená nižšie.
Zobrazenie príručky „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“
1 Vyberte priečinok [Handbook] a
skopírujte súbor „Handbook.pdf“
uložený v priečinku [SK] do počítača.
Po kliknutí na tlačidlo [Cyber-shot
Handbook] sa zobrazí obrazovka
kopírovania príručky „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“ .
2 Ak chcete príručku kopírovať,
postupujte podľa inštrukcií na
obrazovke. Keď kliknete na tlačidlo
Príručka „Príručka k zariadeniu Cybershot“ , nainštaluje sa Príručka „Príručka
k zariadeniu Cyber-shot“ aj „Ďalšie
kroky -Cyber-shot“ .
3 Po dokončení inštalácie dvakrát
kliknite na ikonu odkazu na pracovnej
ploche.
2 Po dokončení kopírovania dvakrát
kliknite na súbor „Handbook.pdf“ .
Zobrazenie „Ďalšie kroky - Cyber-shot“
1 V priečinku [stepupguide] na jednotke
SK
CD-ROM sa nachádza ďalší priečinok
[stepupguide]. Tento priečinok
skopírujte do počítača.
2 Vyberte priečinky [stepupguide],
[language] a potom [SK] uložené na
disku CD-ROM. Skopírujte všetky
súbory uložené v priečinku [SK] na
disku CD-ROM.
Potom nimi prepíšte súbory uložené v
podpriečinku [img] priečinka
[stepupguide], ktorý ste skopírovali do
počítača v kroku 1.
3 Keď sa kopírovanie skončí, kliknite
dvakrát na položku „stepupguide.hqx“
v priečinku [stepupguide], aby sa súbor
dekomprimoval. Potom kliknite
dvakrát na vygenerovaný súbor
„stepupguide“.
• Ak nemáte nainštalovaný nástroj na prácu so
súborom HQX, nainštalujte nástroj Stuffit
Expander.
21
Indikátory na displeji
Každým stlačením tlačidla v (DISP) sa
zmení obrazovka (s. 12).
[ Pri snímaní statických záberov
A
Zostávajúci čas batérie
E
Upozornenie na slabú
batériu
Veľkosť záberu
Režim snímania (Scene
Selection)
Režim snímania
(Program)
Vyváženie bielej farby
[ Pri snímaní videozáznamov
Režim záznamu
Režim merania
Detekcia tváre
SteadyShot
Upozornenie na vibrácie
Samospúšť
[ Pri prehrávaní
-
Ochrana
DPOF
Značka poradia tlače
(DPOF)
Pripojenie PictBridge
Mierka približovania
Mierka približovania
Režim farieb
VOL.
Hlasitosť
Pripojenie PictBridge
22
B
1.0m
Zaostrenie na vopred
nastavenú vzdialenosť
z
Uzamknutie AE/AF
ISO400
Číslo ISO
12/12
Číslo záberu/počet
záberov uložených vo
vybratom priečinku
00:00:00
Zostávajúci dostupný čas
záznamu
Zmena priečinka
Funkcia NR pomalej
uzávierky
125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
+2.0EV
Hodnota expozície
N
Odstránenie efektu
červených očí
Režim merania
Režim blesku
Indikátor zameriavacieho
rámčeka zóny AF
Nabíjanie blesku
Makro/Blízke zaostrenie
Vyváženie bielej farby
Prehrávanie
Panel prehrávania
Standby
REC
Pohotovostný režim/
nahrávanie videa
00:00:12
záznamu
Histogram
• Ikona
sa zobrazí, keď
je vypnuté zobrazenie
histogramu (stĺpcového
diagramu).
101-0012
Číslo priečinka a súboru
2007 1 1
9:30 AM
Dátum/čas zhotovenia
prehrávaného záberu
z STOP
z PLAY
Pomocník na prehrávanie
záberov
BACK/
NEXT
Výber záberov
VOLUME
Iluminátor AF
Úprava hlasitosti
C:32:00
Zobrazenie funkcie
vlastnej diagnostiky
ISO400
Číslo ISO
+2.0EV
Hodnota expozície
500
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
SK
D
C:32:00
Zobrazenie funkcie
vlastnej diagnostiky
Zameriavací rámček zóny
AF
+
Zameriavací krížik pre
bodové meranie
Histogram
C
Médium na snímanie
alebo prehrávanie
Priečinok snímania
Priečinok prehrávania
96
Zostávajúci počet
nasnímateľných záberov
23
Výdrž batérie a kapacita pamäte
Výdrž batérie a počet záberov, ktoré je možné nasnímať či
prezrieť
Tabuľka zobrazuje výdrž batérie a
približný počet záberov, ktoré je možné
nasnímať alebo prezrieť pri snímaní
záberov v režime [Normal], ak je batéria
úplne nabitá a teplota okolia dosahuje
25°C. Pri počte záberov, ktoré je možné
nasnímať alebo prezrieť, sa berie do
úvahy aj možnosť výmeny pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“ podľa
potreby.
V závislosti od podmienok používania sa
môžu skutočné hodnoty od uvedených
mierne líšiť.
• Kapacita batérie sa s postupujúcim časom a
úmerne frekvencii používania postupne
znižuje.
• Výdrž batérie a počet záberov, ktoré je
možné snímať či prezerať, klesá v
nasledujúcich podmienkach:
– Príliš nízka prevádzková teplota.
– Časté používanie blesku.
– Opakované zapínanie a vypínanie
fotoaparátu.
– Časté používanie funkcie približovania.
– Nastavenie podsvietenia obrazovky LCD
na vysokú hodnotu.
– Nastavenie funkcie [AF Mode] na
možnosť [Monitor].
– Nastavenie funkcie [SteadyShot] na
možnosť [Continuous].
– Takmer vybitá batéria.
– Nastavenie funkcie [Face Detection] na
možnosť [On].
[ Pri snímaní statických záberov
24
Počet záberov
Výdrž batérie (min.)
Približne 380
Približne 190
• Snímanie v nasledujúcich podmienkach:
– Nastavenie funkcie [AF Mode] na
možnosť [Single].
– Nastavenie funkcie [SteadyShot] na
možnosť [Shooting].
– Snímanie každých 30 sekúnd.
– Striedavé približovanie z polohy W do
polohy T.
– Záblesk blesku pri každom druhom
snímaní.
– Zapínanie a vypínanie zariadenia po 10
snímaniach.
• Meracia metóda je založená na štandarde
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Veľkosť záberu neovplyvňuje počet
nasnímaných záberov ani životnosť batérie.
[ Pri prezeraní statických obrázkov
Počet záberov
Výdrž batérie (min.)
Približne 7200
Približne 360
• Prezeranie po snímkach v trojsekundových
intervaloch
[ Pri snímaní videozáznamov
Výdrž batérie (min.)
Približne 160
• Nepretržité snímanie videozáznamov s
nastavenou veľkosťou záberu [320]
Počet statických obrázkov a čas záznamu videozáznamov
Počet statických záberov a čas, ktorý je k dispozícii na zaznamenávanie videozáznamov
sa môže líšiť v závislosti od podmienok, v ktorých snímate, alebo od snímacieho média.
• Veľkosť záberu môžete vybrať v ponuke (s. 18, 19).
[ Približný počet statických záberov
(Čísla: zábery)
Kapacita
Veľkosť
Vnútorná
pamäť
Pribl.
31 MB
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“
naformátovaná týmto fotoaparátom
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M
10
40
72
148
302
620
1225
2457
3:2
10
40
72
148
302
620
1225
2457
5M
13
51
92
188
384
789
1559
3127
3M
21
82
148
302
617
1266
2501
5017
202
790
1428
2904
5928
12154
24014
48166
33
133
238
484
988
2025
4002
8027
VGA
16:9
SK
• Uvedený počet záberov platí v situácii, ak je režim [REC Mode] nastavený na možnosť [Normal].
• Ak je počet zostávajúcich záberov na snímanie väčší než 9 999, zobrazí sa indikátor „>9999“.
• Pri prehrávaní záznamu nasnímaného staršími modelmi fotoaparátu Sony v tomto fotoaparáte sa
môže záznam zobrazit’ v inej než skutočnej veľkosti.
[ Približný čas záznamu videozáznamov
(Čísla: hodiny: minúty: sekundy)
Vnútorná
Kapacita pamäť
Veľkosť
640(Fine)
Pribl.
31 MB
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“
naformátovaná týmto fotoaparátom
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
0:50:00
1:40:20
640(Standard)
0:01:30
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
3:00:00
6:01:10
320
0:06:00
0:23:40
0:42:50
1:27:00
2:57:50
6:04:30 12:00:20 24:04:50
• Videozáznamy s veľkosťou nastavenou na hodnotu [640(Fine)] je možné nahrávať len na
pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
• Veľkosť videozáznamu je obmedzená na pribl. 2 GB.
Ak veľkosť videozáznamu počas nahrávania prekročí približne 2 GB, nahrávanie sa automaticky
zastaví.
• Fotoaparát nepodporuje snímanie alebo prehrávanie videozáznamov s vysokým rozlíšením (High
Definition).
25
Riešenie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa fotoaparátu, pokúste sa ho
vyriešiť nasledovnými spôsobmi.
1 Skontrolujte položky uvedené nižšie a vyhľadajte ich v príručke
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot (PDF)“.
Ak sa na obrazovke zobrazia symboly ako napr. C/E:ss:ss, pozrite si ich
vysvetlenie v príručke „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ .
2 Vyberte batérie a približne po jednej minúte ich znovu vložte a
zapnite napájanie.
3 Obnovte nastavenia (s. 17).
4 Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony alebo na
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Upozorňujeme vás, že odovzdaním fotoaparátu do servisného strediska súhlasíte s tým,
že servisní pracovníci môžu skontrolovať obsah vnútornej pamäte a hudobných
súborov.
Batéria a napájanie
Batériu nemožno vložiť do fotoaparátu.
• Pri vkladaní batérií je potrebné zatlačiť ostrým koncom batérie na ovládač vysúvania
batérie (s. 8).
Fotoaparát sa nedá zapnúť.
• Po nainštalovaní batérie do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým zariadenie začne
pracovať.
• Vložte batériu správne (s. 8).
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu (s. 7).
• Batéria je nefunkčná. Vymeňte batériu za novú.
• Použite odporúčanú batériu (s. 6).
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory kapacity batérie. Znovu zapnite fotoaparát (s. 10).
• Batéria je nefunkčná. Vymeňte batériu za novú.
26
Indikátor zostávajúcej kapacity batérie nefunguje správne.
• Tento jav sa vyskytuje pri používaní fotoaparátu vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí.
• Zobrazená zostávajúca kapacita batérie sa líši od aktuálnej kapacity. Správne
zobrazenie kapacity dosiahnete tak, že batériu úplne vybijete a potom úplne nabijete.
• Batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu (s. 7).
• Batéria je nefunkčná. Vymeňte ju za novú.
Batéria sa nedá nabiť
• Batériu nie je možné nabiť pomocou sieťového adaptéra (nedodáva sa).
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Pomocou fotoaparátu nie je možné snímať zábery.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ (s. 25). Ak nie je, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Odstráňte nepotrebné zábery (s. 13).
– Vymeňte kartu „Memory Stick Duo“ .
• Používate pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ s prepínačom na ochranu proti zápisu,
pričom prepínač je prepnutý do polohy LOCK. Nastavte prepínač do nahrávacej
pozície.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
• Keď chcete snímať statické zábery, vyberte na domovskej obrazovke iný režim snímania
ako [
Movie Mode].
• Keď snímate videozáznamy, vyberte na domovskej obrazovke režim [
Movie Mode].
• Veľkosť záberu je pri snímaní videozáznamov nastavená na hodnotu [640(Fine)].
Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Nastavte veľkosť záberu na inú hodnotu, než je hodnota [640(Fine)].
– Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“ .
SK
Do obrázkov sa nedajú vložiť dátumy.
• Tento fotoaparát nepodporuje funkciu vkladania dátumov do záberov. Pomocou
softvéru „Picture Motion Browser“ môžete tlačiť a ukladať zábery s vloženými
dátumami.
Pri snímaní veľmi jasných objektov sa zobrazujú vertikálne pruhy.
• Pri práci sa vyskytuje efekt rozmazania a na zábere sa zobrazujú biele, čierne, červené
alebo purpurové pruhy. Nie je to porucha.
27
Prezeranie záberov
Fotoaparát neprehráva nasnímané zábery.
• Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie) (s. 13).
• Názov priečinka alebo súboru na počítači sa zmenil.
• Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom, alebo ak bol nasnímaný vo fotoaparáte
iného typu ako je váš prístroj, prehratie súboru pomocou fotoaparátu nie je zaručené.
• Fotoaparát je nastavený v režime USB. Odstráňte pripojenie USB.
28
Odporúčania
[ Fotoaparát nepoužívajte ani
neskladujte na nasledujúcich
miestach
• Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v
kontakte s gumovými produktmi alebo
výrobkami z vinylu.
• Extrémne horúce, chladné alebo vlhké
miesta
Na extrémne horúcich miestach, ako napr.
vnútri auta zaparkovaného na slnku, sa môže
telo fotoaparátu vplyvom veľkej teploty
zdeformovať, čo môže zapríčiniť jeho
poruchu.
• Miesta vystavené priamemu slnečnému
žiareniu alebo vysokým teplotám
Fotoaparát môže zmeniť farbu, môže sa
zdeformovať alebo poškodiť.
• Miesta s rizikom značných otrasov
• Miesta so silným magnetizmom
• Piesočnaté alebo prašné miesta
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostal
piesok ani prach. Môže to spôsobiť
poškodenie fotoaparátu, ktoré sa nemusí dať
opraviť.
[ Informácie o prevádzkových
teplotách
[ Prenášanie
Nesadajte si na stoličku alebo iné miesto v
prípade, ak máte fotoaparát uložený v zadnom
vrecku nohavíc alebo sukne. Fotoaparát
môžete poškodiť alebo zničiť.
[ Čistenie
Čistenie displeja LCD
Ak sú na displeji LCD odtlačky prstov alebo
prach a pod., vyčistite ho čistiacou súpravou na
displej LCD (nedodáva sa).
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve odtlačky prstov alebo
prach, vyčistite ho jemnou handričkou.
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu vyčistite jemnou
handričkou mierne navlhčenou vo vode a
prípadnú vlhkosť utrite suchou jemnou
handričkou. Pri čistení nepoužívajte
nasledujúce prostriedky. Môžu spôsobiť
poškodenie povrchovej úpravy či krytu.
• Chemické výrobky, ako napr. riedidlá,
benzín, lieh, jednorazové handričky,
odpudzovače hmyzu, opaľovacie krémy
alebo insekticídy atď.
• Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na
rukách vyššie uvedené chemikálie.
Fotoaparát je navrhnutý na používanie v
teplotnom rozpätí 0 °C až 40 °C. Neodporúča
sa používať fotoaparát v teplotách
presahujúcich tento rozsah.
[ Informácie o kondenzácii vlhkosti
Ak naraz prenesiete fotoaparát z chladného
do teplého prostredia, na vnútorných
súčiastkach fotoaparátu sa môže vytvoriť
skondenzovaná vlhkosť. Táto kondenzácia
vlhkosti môže spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Ak skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu
mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí. Ak
budete používať fotoaparát s navlhnutým
vnútrom objektívu, nebudete môcť nasnímať
ostré zábery.
SK
[ Informácie o vnútornej
nabíjateľnej záložnej batérií
Fotoaparát má nabíjateľnú batériu, ktorá
zaisťuje, že nastavenie času a dátumu a ďalšie
nastavenia budú zachované bez ohľadu na to,
či je fotoaparát vypnutý alebo zapnutý.
Táto nabíjateľná batéria sa nabíja vždy pri
používaní fotoaparátu. Ak však fotoaparát
nepoužívate, postupne sa batéria vybije. Ak
fotoaparát vôbec nepoužívate, batéria sa úplne
vybije približne po jednom mesiaci. V takom
prípade nabite nabíjateľnú batériu vždy pred
použitím fotoaparátu.
Vybitá nabíjateľná batéria však nijako
neovplyvní funkčnosť fotoaparátu, ak
nechcete zaznamenávať dátum a čas snímania.
Nabíjanie vnútornej nabíjateľnej záložnej
batérie
Vložte nabitú batériu do fotoaparátu
a ponechajte fotoaparát 24 hodín alebo viac
vypnutý.
29
Technické parametre
Fotoaparát
[Systém]
Zobrazovacie zariadenie: 7,18 mm (typ 1/2,5)
farebný čip CCD, primárny farebný filter
Celkový počet pixelov fotoaparátu:
pribl. 8 286 000 pixelov
Počet efektívnych pixelov fotoaparátu:
pribl. 8 083 000 pixelov
Objektív: Carl Zeiss Vario-Tessar 3×
priblíženie, ohnisková vzdialenosť f = 6,33
– 19,0 mm (38 – 114 mm pri prepočítaní na
fotoaparát s objektívom 35 mm) F3,5 – 4,3
Ovládanie expozície: Automatická expozícia,
Výber scény (9 režimov)
Vyváženie bielej farby: Automatické, Denné
svetlo, Zamračené, Žiarivka 1, Žiarivka 2,
Žiarivka 3, Žiarovka, Blesk
Formát súboru (kompatibilný so štandardom
DCF):
Statické zábery: Exif Ver. 2.21
kompatibilný s formátom JPEG a so
štandardom DPOF
Videozáznam: kompatibilný so
štandardom MPEG1 (monofónny)
Nahrávacie médium: vnútorná pamäť (pribl.
31 MB), pamäťová karta „Memory Stick
Duo“
Blesk: Rozsah blesku (automatické nastavenie
ISO (Index odporúčanej expozície)): pribl.
0,1 do 3,0 m (W)/pribl. 0,25 do 2,5 m (T)
[Vstupné a výstupné konektory]
Multikonektor:
Výstup videa
Zvukový výstup (mono)
Komunikácia USB
Komunikácia USB:
vysokorýchlostné rozhranie Hi-Speed
USB (kompatibilné s USB 2.0)
[Displej LCD]
Panel LCD: 6,2 cm (typ 2,5) s jednotkou TFT
Celkový počet bodov: 230 400
(960×240) bodov
[Napájanie, všeobecne]
Napájanie:
Nabíjateľná batéria typu NP-BG1, 3,6 V
AC-LS5K Sieťový adaptér (nedodáva sa),
4,2 V
Spotreba (počas snímania): 1,0 W
Prevádzková teplota: 0 až 40 °C
Skladovacia teplota: –20 až +60 °C
Rozmery: 89,7×55,7×22,8 mm (š/v/h, bez
vyčnievajúcich častí)
Hmotnosť: pribl. 159 g (vrátane batérie typu
NP-BG1 a remienka na zápästie atď.)
30
Mikrofón: monofónny
Reproduktor: monofónny
Exif Print: kompatibilný
PRINT Image Matching III: kompatibilný
PictBridge: kompatibilný
Nabíjačka batérií BC-CSG/BCCSGB/BC-CSGC
Požiadavky na napájanie: striedavé napätie od
100 V do 240 V, 50/60 Hz, 2 W (BC-CSG/
BC-CSGC)/ 2,6 W (BC-CSGB)
Výstupné napätie: jednosmerné 4,2 V, 0,25 A
Prevádzková teplota: 0 až 40 °C
Skladovacia teplota: –20 až +60 °C
Rozmery: pribl. 62×24×91 mm (š/v/h)
Hmotnosť: pribl. 75 g
Nabíjateľná batéria typu NP-BG1
Použitá batéria: lítium-iónová batéria
Maximálne napätie: jednosmerné napätie
4,2 V
Menovité napätie: jednosmerné napätie 3,6 V
Kapacita: 3,4 Wh (960 mAh)
Vzhľad a technické parametre sa môžu zmenit’
bez predchádzajúceho upozornenia.
Ochranné známky
•
je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“ ,
, „Memory Stick
PRO“ ,
, „Memory Stick
, „Memory Stick
Duo“ ,
PRO Duo“ ,
,
„Memory Stick Micro“ , „MagicGate“ a
sú ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista a
DirectX sú registrovanými ochrannými
známkami alebo ochrannými známkami
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/
alebo iných krajinách.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac a eMac sú
ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti Apple
Inc.
• Intel, MMX a Pentium sú ochrannými
známkami alebo registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Intel Corporation.
• Google je registrovaná ochranná známka
spoločnosti Google Inc.
• Ďalej všeobecne platí, že všetky ostatné
názvy produktov a systémov uvedené v
tomto návode sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami
príslušných vývojárskych alebo výrobných
spoločností. Značky ™ a ® sa v tejto
príručke vždy nepoužívajú.
SK
31
32
SK
33
E termékkel kapcsolatos további információk és
válaszok a gyakran feltett kérdésekre a
Vevőszolgálat honlapján találhatók.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
70 vagy nagyobb százalékban újrahasznosított papírra,
illékony szerves vegyületektől mentes, növényi olaj alapú
tintával nyomtatva.
Vytlačené na papieri, ktorý je recyklovaný zo 70% alebo
viacej s použitím atramentu vyrobeného na báze
rastlinného oleja bez nestálych organických zlúčenín.
Printed in Japan
Download PDF

advertising