Sony | DSC-T200 | Sony DSC-T70 Návod na použitie

Digitális fényképezőgép/Digitálny fotoaparát
Használati útmutató
Návod na používanie
HU
SK
DSC-T70/T75/T200
A magasabb szintű műveletek részletes ismertetését a CDROM-on található (mellékelt) „A Cyber-shot kézikönyve”
(PDF) és „Cyber-shot - A következő lépés”
dokumentumokban számítógép segítségével olvashatja.
Podrobnosti o pokročilejších operáciách si prečítajte v
príručke „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ (PDF) a
príručke „Ďalšie kroky – Cyber-shot“ na disku CD-ROM (je
je súčasťou dodávky) pomocou počítača.
Kezelési útmutató
Kérjük, hogy a készülék használata előtt alaposan olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, hogy
később is tanulmányozhassa.
Návod na použitie
Než začnete fotoaparát používať, prečítajte si pozorne tento návod a uschovajte si ho pre prípadné
budúce použitie.
© 2007 Sony Corporation
3-219-484-12(1)
Magyar
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
[ Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
FIGYELEM!
Csak a megadott típusú akkumulátort/elemet
használja. Ellenkező esetben tűz vagy sérülés
keletkezhet.
Ne tegye ki az akkumulátorokat túlzott hőnek,
például napsütésnek, tűznek vagy hasonlónak.
Az európai vásárlók
figyelmébe
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
átjátszókábellel használják.
[ Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők a készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
[ Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy
húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
2
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
elemek helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket,
ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok
megőrzése érdekében elengedhetetlen az
energiaellátás folyamatosságának biztosítása,
csak az arra felkészült szerviz állomány
cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa el azt
az arra kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
[ Megjegyzés az EU-s irányelveket
követő országokban élö
vásárlóink számára
A termék gyártója a Sony Corporation (címe:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japán). EMC- és termékbiztonsági ügyekben
a hivatalos márkaképviseletet a Sony
Deutschland GmbH (címe: Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) látja
el. Kérjük, hogy minden szerviz- és
garanciakérdéssel a különálló szerviz- és
garanciadokumentumban megadott címen
keresse fel munkatársainkat.
HU
3
Tartalomjegyzék
A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések ................... 5
Első lépések ..................................................................................... 6
A mellékelt tartozékok ellenőrzése ........................................................... 6
1 Az akkumulátoregység előkészítése ...................................................... 7
2 Akkumulátoregység/„Memory Stick Duo”
(nem mellékelt) behelyezése ..................................................................... 8
3 A fényképezőgép bekapcsolása/az óra beállítása ............................... 10
Fényképezés könnyedén (Automatikus üzemmód) ................... 12
Képméret/Időzítő/Fényképezési üzemmód/Vaku/Makró/Kijelző ............ 13
Képek megtekintése/törlése ........................................................ 16
A különböző funkciók kezelésének elsajátítása –
HOME/Menü .................................................................................. 19
A HOME képernyő használata ................................................................ 19
HOME tételek........................................................................................... 20
A menütételek használata ....................................................................... 21
Menütételek ............................................................................................. 22
Számítógép használata ................................................................ 23
Támogatott operációs rendszerek USB kapcsolat és a „Picture Motion
Browser” (mellékelt) alkalmazási szoftver számára ................................ 23
„A Cyber-shot kézikönyve” megtekintése .............................................. 24
A képernyőn megjelenő kijelzések .............................................. 25
Akkumulátor használati idő és memóriakapacitás .................... 29
Az akkumulátor használati ideje és a rögzíthető/lejátszható képek
száma ...................................................................................................... 29
A fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje .............................. 30
Hibaelhárítás .................................................................................. 31
Akkumulátoregység és töltöttség ........................................................... 31
Állóképek és mozgóképek készítése ...................................................... 32
Képek megtekintése ............................................................................... 33
Óvintézkedések ............................................................................. 34
Minőségtanúsítás .......................................................................... 35
4
A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések
[ A belső memóriakártya és a
„Memory Stick Duo” biztonsági
mentése
Ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, illetve ne
vegye ki az akkumulátoregységet vagy a
„Memory Stick Duo”-t, miközben a
memóriaműködés-jelző világít, mert ez
tönkreteheti a belső memória adatait vagy a
„Memory Stick Duo”-t. Mindig védje adatait
biztonsági mentéssel.
[ A felvétellel/lejátszással
kapcsolatos megjegyzések
• A felvétel megkezdése előtt próbafelvétellel
ellenőrizze a fényképezőgép hibátlan működését.
• A fényképezőgép nem porálló, nem
cseppálló és nem vízálló. A fényképezőgép
használata előtt olvassa el figyelmesen az
„Óvintézkedések” (34. oldal) című fejezetet.
• Óvja a fényképezőgépet a nedvességtől. A
fényképezőgép belsejébe jutó víz hibás
működést okozhat, amely néhány esetben
nem javítható meg.
• Ne fordítsa a fényképezőgépet a nap vagy
más fényes fényforrás felé. Ez a
fényképezőgép hibás működését okozhatja.
• Ne használja a fényképezőgépet erős
rádióhullámokat gerjesztő vagy sugárzást
kibocsátó helyek közelében. Előfordulhat,
hogy a fényképezőgép nem képes
megfelelően felvenni vagy lejátszani képeket.
• A fényképezőgép használata homokos vagy
poros helyen hibás működést okozhat.
• Ha pára csapódik le rá, a fényképezőgép
használata előtt távolítsa el azt (34. oldal).
• Ne rázza vagy ütögetesse a fényképzőgépet.
Ez a készülék hibás működését okozhatja,
képtelenné válhat képek rögzítésére,
emellett használhatatlanná válhat az
adathordozó, illetve meghibásodhat,
károsodhat vagy elveszhet a képadat.
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku felületét.
A vaku hőkibocsátása miatt a vaku felületén
lévő szennyeződés elszíneződhet illetve
rátapadhat a vaku felületére, ami nem
megfelelő mértékű fénykibocsátáshoz
vezethet.
[ Megjegyzések az LCDképernyővel kapcsolatban
• Az LCD-képernyő rendkívül nagy
pontosságú gyártástechnológiával készült, így
a képpontok legalább 99,99%-a ténylegesen
működőképes. Ennek ellenére előfordulhat,
hogy néhány apró, fekete pont és/vagy (fehér,
piros, kék vagy zöld színű) fényes pont
állandóan látható marad az LCD-képernyőn.
Ezek a pontok, amelyek a gyártási folyamat
természetes velejárói, egyáltalán nem
befolyásolják a felvétel minőségét.
• Ha vízcsepp vagy más folyadék kerül az
LCD-képernyőre, azonnal törölje le a
képernyőt egy puha ruhával. Az LCDképernyőn hagyott folyadékok árthatnak a
készülék minőségének, és meghibásodást
okozhatnak.
HU
[ A képadat kompatibilitásával
kapcsolatos megjegyzések
• A fényképezőgép megfelel a JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) DCF (Design rule
for Camera File system) által létrehozott
univerzális szabványnak.
• A fényképezőgéppel felvett képek lejátszása
más készülékeken, valamint a más
készülékkel felvett vagy szerkesztett képek
lejátszása a fényképezőgépen nem garantált.
[ Szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
Televíziós műsorok, filmek, videoszalagok és
egyéb anyagok szerzői jog által védettek
lehetnek. Ilyen anyagok engedély nélküli
felvétele a vonatkozó jogszabályokba ütközhet.
[ A felvételek tartalmáért nem
vállalunk felelősséget
Nem vállaljuk a felvétel tartalmának
ellentételezését, ha a felvétel vagy lejátszás
elmaradása a készülék vagy az adathordozó
stb. hibájából következik be.
[ Az ábrákról
Ha másként nincs jelezve, a kézikönyv ábráin
a DSC-T200 típus látható.
5
Első lépések
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
• BC-CSD akkumulátortöltő (1)
• Hálózati tápkábel (1)
(nem mellékelt tartozék az USA-ban és
Kanadában)
• NP-BD1 újratölthető akkumulátoregység
(1)/akkumulátortok (1)
• Adapterlemez (1)
Az adapterlemez segítségével elhelyezheti
fényképezőgépét a Cyber-shot Station-en
(nem mellékelt).
• USB, A/V kábel a többcélú kivezetéshez (1)
• HD kimeneti adapter kábel (1) (csak a
DSC-T75 modellnél)
• Festőtoll (1)
• Csuklószíj (1)
• CD-ROM (Cyber-shot alkalmazási
szoftver/„A Cyber-shot kézikönyve”/
„Cyber-shot - A következő lépés”) (1)
• Használati útmutató (ez az útmutató) (1)
A festőtollról
• A festőtoll segítségével rajzolhat és
pecséteket helyezhet el fényképeken.
• Csatlakoztassa a festőtollat a csuklószíjhoz
(lásd jobbra).
• Ne vigye a fényképezőgépet a festőtollnál
fogva. A fényképezőgép leeshet a festőtollról.
A csuklószíjról
Erősítse fel a szíjat és hurkolja a
csuklójára, megóvva ezzel a
fényképezőgépet a leesés miatti
sérülésektől.
6
DSC-T70/T75
DSC-T200
Fül
Fül
1 Az akkumulátoregység előkészítése
Az USA-beli és a kanadai
vásárlóknak
Dugasz
Az USA-n és Kanadán kívüli országok/
tartományok vásárlóinak
a fali konnektor
a fali
konnektor
CHARGE
jelzőlámpa
CHARGE jelzőlámpa
Hálózati tápkábel
1 Helyezze be az akkumulátoregységet az akkumulátortöltőbe.
HU
2 Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a fali konnektorhoz.
A CHARGE jelzőlámpa kigyullad, és a töltés megkezdődik.
Ha a CHARGE jelzőlámpa kialszik, a töltés befejeződött (gyakorlati töltés).
Ha megközelítőleg még egy órán át folytatja az akkumulátoregység töltését (a teljes
töltöttségig), az egység valamivel tovább használható.
[ Töltési idő
Teljes töltési idő
Valós töltési idő
Kb. 220 perc
Kb. 160 perc
• A teljesen kisütött akkumulátoregység töltési ideje 25°C-os hőmérsékleten. A töltés bizonyos
körülmények között, illetve feltételek mellett több ideig tarthat.
• A rögzíthető képek számát a 29. oldalon találja.
• Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a legközelebbi fali konnektorhoz.
• Ha a CHARGE jelző nem is világít, az akkumulátortöltő feszültség alatt áll mindaddig, amíg azt ki
nem húzza a fali konnektorból. Ha az akkumulátor töltő használata közben üzemzavart tapasztal,
akkor azonnal húzza ki a csatlakozódugót a fali konnektorból, hogy áramtalanítsa a készüléket.
• Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a hálózati tápkábelt a fali konnektorból, és vegye ki az
akkumulátoregységet az akkumulátortöltőből.
• Lehetőleg kompatibilis Sony akkumulátorral használja.
7
2 Akkumulátoregység/„Memory Stick Duo” (nem
mellékelt) behelyezése
Akkumulátor/
„Memory Stick
Duo” fedél
Helyezze be a „Memory
Stick Duo”-t úgy, hogy a
csatlakozó oldala a
lencsék felé nézzen.
Nyitva
Zárva
Akkumulátor kioldó
kar
Igazítsa egy vonalba az akkumulátornyílás v
jelét az akkumulátoregység v jelével. Nyomja
meg és tartsa lent az akkumulátoregység
kioldókarját.
1 Nyissa ki az akkumulátor/„Memory Stick Duo” fedelet.
2 Tolja be egészen kattanásig a „Memory Stick Duo”-t (nem mellékelt).
3 Helyezze be az akkumulátoregységet.
4 Zárja be az akkumulátor/„Memory Stick Duo” fedelet.
[ Amikor nincs behelyezve „Memory Stick Duo”
A fényképezőgép a belső memória (körülbelül 31 MB) segítségével rögzít/játszik le
képeket.
8
[ A hátralévő akkumulátor-töltöttség ellenőrzése
A POWER gombot megnyomva kapcsolja be a készüléket és ellenőrizze a töltöttségi
szintet az LCD-képernyőn.
Hátralévő
akkumulátorüzemidő
kijelző
A hátralévő
Útmutató a
töltésszinthez töltés
megfelelő
Az
Az
akkumulátor akkumulátor
majdnem
félig töltött
teljesen
feltöltött
Az akkumulátor
lemerülőben, a
felvétel/lejátszás
hamarosan leáll.
Cserélje ki az
akkumulátort teljesen
feltöltöttre, vagy
töltse fel az
akkumulátort. (A
figyelmeztető kijelzés
villog.)
• NP-FD1 akkumulátoregységet (nem mellékelt) használva a perckijelző (
60 p.) is látható a
hátralévő akkumulátor-üzemidő kijelző után.
• Kb. egy percet vesz igénybe, amíg a helyes hátralévő akkumulátorüzemidő-kijelzés megjelenik.
• Bizonyos körülmények között a megjelenített hátralévő akkumulátorüzemidő-kijelzés eltérhet a
valóstól.
• A fényképezőgép első bekapcsolásakor megjelenik az Órabeállítás képernyő (10. oldal).
HU
[ Az akkumulátoregység/„Memory Stick Duo” eltávolítása
Nyissa ki az akkumulátor/„Memory Stick Duo” fedelet.
„Memory Stick Duo”
Akkumulátoregység
Győződjön meg arról, hogy a
memóriaműködés-jelző nem világít,
azután nyomja be egyszer a „Memory
Stick Duo”-t.
Csúsztassa el az akkumulátor-kioldó
kart.
Ügyeljen, hogy ne ejtse le az
akkumulátoregységet.
• Soha ne vegye ki az akkumulátoregységet/„Memory Stick Duo”-t, ha világít a memóriaműködésjelző lámpa. Ez a „Memory Stick Duo”-n/belső memóriában tárolt adatok sérülését okozhatja.
• A NP-BD1 akkumulátoregységet (mellékelt) csak ezzel a fényképezőgéppel használja.
9
3 A fényképezőgép bekapcsolása/az óra beállítása
POWER gomb
Objektív
Érintőképernyő
Lencsevédő
1 Nyomja meg a POWER gombot, vagy tolja le a lencsevédőt.
2 Állítsa be az órát az érintőképernyőn látható gomb megérintésével.
1 Érintse meg a kívánt dátumkijelzési formátumot, majd a [t]-t.
2 Érintse meg egyenként a tételeket, majd állítsa be számértéküket a v/V
megérintésével.
3 Érintse meg az [OK]-t.
Az érintőképernyő gombjairól
A fényképezőgépen úgy végezhet beállításokat, hogy
ujjával finoman megérinti a képernyőn látható
gombokat, illetve ikonokat.
• Ha a beállítani kívánt tétel nincs a képernyőn, érintse meg a
v/V gombot az oldal átváltásához.
• A [BACK] megnyomásával visszatérhet az előző oldalra.
• A [?] gomb megnyomásával megjelenik a megnyomott
tételhez tartozó segédlet. A segédlet elrejtéséhez nyomja
meg ismét a [?] gombot.
• Amikor fényképezés közben megérinti a képernyő jobb
felső részét, akkor az ikon időlegesen eltűnik. Ha leveszi az ujját a képernyőről, az ikonok újra
megjelennek.
10
[ A dátum és idő ismételt beállítása
Érintse meg a [HOME]-ot, majd
oldal).
(Beáll.ok) t [
Óra beállítások] (19. és 20.
[ A készülék bekapcsolásakor
• Miután behelyezte az akkumulátoregységet a fényképezőgépbe, némi időbe telhet, míg a gép eléri
az üzemkész állapotot.
• Ha a fényképezőgép akkumulátoregységgel üzemel, körülbelül három percnyi üzemeltetési szünet
után a fényképezőgép automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze az akkumulátoregység idő előtti
lemerülését (Automatikus kikapcsolási funkció).
HU
11
Fényképezés könnyedén (Automatikus
üzemmód)
Zoom (W/T) kar
Exponálógomb
Mikrofon
Önkioldó jelzője
Vaku
DSC-T70/T75
Lencsevédő
Mikrofon
Állványcsatlakozó (alul)
1 Nyissa ki a lencsevédőt.
2 Karjait magához szorítva tartsa stabilan a fényképezőgépet.
Állítsa a tárgyat a
fókuszkeret közepére,
vagy érintse meg azt a
pontot, ahová fókuszálni
kíván.
•
-t jelez ki, ha egy arcot érzékel a megérintett helyen, vagy
arctól eltérő tárgyat érzékel.
-t jelez ki, ha az emberi
3 Fényképezzen az exponálógombbal.
Fényképezés közben:
1 Nyomja félig le, és tartsa
lenyomva az exponálógombot a
fókuszáláshoz.
A z (AE/AF rögzítés) kijelzés (zöld)
villog, sípjelzést ad, a kijelzés
abbahagyja a villogást és
folyamatosan világítani kezd.
AE/AF rögzítéskijelzés
2 Nyomja le teljesen az exponáló
gombot.
Mozgóképfelvétel közben:
Érintse meg a [HOME]-ot, majd
(Fényképezés) t [
Mozgókép ü.mód]
(19. oldal).
Vagy érintse meg a fényképezési mód beállító ikont, majd a
(Mozgókép ü.mód)-t.
A zoom használata:
Tolja a zoom (W/T) kart a T oldalra a nagyításhoz és a W oldalra a kicsinyítéshez.
12
Képméret/Időzítő/Fényképezési üzemmód/Vaku/Makró/Kijelző
A
B
C
D
E
F
A képméret változtatása
Az önkioldó használata
A fényképezési üzemmód átváltása
Vaku üzemmód kiválasztása fényképekhez
Közeli fényképezés
A képernyőkijelző módosítása
[ A képméret változtatása
Érintse meg a képméret-beállítás ikont a képernyőn. Érintse meg a kívánt tételt, majd
a [BACK]-et.
Fénykép
Nyomtatókhoz A3-ig
3:2 méretarányban fénykép.
HU
Nyomtatókhoz A4 -ig
Nyomtatókhoz 10×15 cm-ig vagy 13×18 cm-ig
Kis képmérettel fényképez az e-mail csatoláshoz
HDTV méretarányban fényképez
Mozgókép
(Kiváló)
Kiváló minőségű mozgóképet fényképez TV-hez
(Standard)
Normál minőségő mozgóképet fényképez TV-hez
Kis méretben fényképez e-mail csatoláshoz
[ Az önkioldó használata
Érintse meg az időzítő-beállítás ikont a képernyőn. Érintse meg a kívánt tételt, majd a
[BACK]-et.
Önkioldó ki (
): Nincs időzítő
Önkioldó 10 mp (
): A 10 másodperces késleltetésű időzítő beállítása
Önkioldó 2 mp ( ): A 2 másodperces késleltetésű időzítő beállítása
Nyomja meg az exponálógombot, az önkioldó jelző villogni kezd, és hangjelzés
hallható addig, amíg a felvétel el nem készül.
13
[ A fényképezési üzemmód kapcsolása
Érintse meg a fényképezési üzemmód beállító ikont a képernyőn. Érintse meg a kívánt
tételt, majd a [BACK]-et.
Autom.
beállítás
Lehetővé teszi a fényképezést automatikus beállításokkal.
Jelenet
Lehetővé teszi a fényképezést a helyszíntől függő előzetes
beállítássokkal.
Autom.
program
Lehetővé teszi a fényképezést az automatikusan beállított
expozícióval (zársebesség és rekesznyílás). Különféle
beállításokat is kiválaszthat a menü segítségével.
Mozgókép
ü.mód
Lehetővé teszi mozgókép rögzítését hanggal együtt.
Jelenet
Nagyérzékenység Lehetővé teszi a vaku nélküli fényképezést gyenge megvilágítás
mellett.
14
Mosoly
exponálás
Ha az exponálógombot teljesen lenyomta, és a fényképezőgép
mosolyt érzékel, a zár automatikusan kiold, és a fénykép
elkészül. Újra lenyomva az exponálógombot vagy 6 képet
készítve kilép a mosolyfényképezés képernyőből.
Lágy kattintás
Lehetővé teszi lágy fényképek készítését portrékhoz.
Szürkületi
portré
Használatával éjszakai fényviszonyok mellett vagy sötétben is
éles kép készíthető egy személyekről úgy, hogy közben
megmarad az éjszakai hangulat.
Szürkület
Lehetővé teszi fényképek készítését a környezet sötét
tónusának megtartása mellett.
Tájkép
Csak a távoli tárgyra fókuszál; tájkép stb. fényképezésére.
Nagy
zársebesség
Lehetővé teszi mozgó tárgyak fényképezését világos helyen.
Tengerpart
Tengerpart vagy tópart esetében tisztán rögzíti a víz kékségét.
Hó
Lehetővé teszi havas helyszínek világos képeinek
fényképezését.
Tűzijáték
Használatával a tűzijátékot teljes ragyogásában rögzítheti.
[ Vaku (Vaku üzemmód kiválasztása kényképezéshez)
Érintse meg a vaku üzemmód beállítás ikont a képernyőn. Érintse meg a kívánt tételt,
majd a [BACK]-et.
Automatikus vaku (
):
Akkor villan, amikor nem elegendő a fény, illetve a tárgy háttérfényben van (alapértelmezett
beállítás)
Vaku be ( )
Lassú szinkron (Állandó vaku be) ( ):
Sötét helyen a zársebesség lassú azért, hogy a vaku hatótávolságán kívül eső hátteret is tisztán
felvegye.
Vaku ki ( )
[ Makró/Közeli fókusz (Fényképezés közelről)
Érintse meg a Makró/Közeli fókusz üzemmód beállítás ikont a képernyőn. Érintse meg
a kívánt tételt, majd a [BACK]-et.
Makró ki (
)
Makró be ( ):
W oldal
DSC-T200: Kb. 8 cm vagy távolabbi
DSC-T70/T75: Kb. 8 cm vagy távolabbi
T oldal
DSC-T200: Kb. 80 cm vagy távolabbi
DSC-T70/T75: Kb. 25 cm vagy távolabbi
Közeli fókusz lehetséges (
):
Rögzítve a W oldalon: Kb. 1 – 20 cm
HU
[ A képernyőkijelző módosítása
Nyomja meg a [DISP] gombot a képernyőn a kijelzésválasztó képernyő
megjelenítéséhez.
Kijelzés beállítása: Ez állítja be, hogy az ikonokat kijelezze-e vagy sem a képernyőre.
LCD fényesség: Beállítja a háttérvilágítás fényerősségét.
Hisztogram kijelző: Ez állítja be, hogy a hisztogramot kijelezze-e vagy sem a képernyőre.
15
Képek megtekintése/törlése
(Lejátszás)
gomb
Zoom (W/T) kar
DSC-T70/T75
Hangszóró
Többcélú csatlakozó (alul)
Hangszóró
1 Nyomja meg a
(Lejátszás) gombot.
Ha megnyomja a
(Lejátszás) gombot a kikapcsolt fényképezőgépen, a gép automatikusan
bekapcsol, és visszajátszás üzemmódra vált. A fényképezés üzemmódba kapcsoláshoz nyomja
meg újra a
(Lejátszás) gombot.
2 Érintse meg a
(előző)/
(következő) jeleket a képernyőn egy kép
kiválasztásához.
Mozgókép:
Érintse meg a B-t mozgókép visszajátszásához.
Gyors visszapörgetés/Előrepörgetés: m/M (Érintse meg a B vagy a x-t, ha vissza kíván
térni a normál lejátszáshoz.)
Hangerőszabályzás: Érintse meg a
-t, majd állítsa be a hangerőt a / segítségével.
Érintse meg újra az
-t. A hangerőszabályzó csúszka eltűnik.
Leállítás: Érintse meg a x-t.
[
Képek törlése
1 Jelenítse meg a törölni kívánt fényképet, majd érintse meg az -t.
2 Érintse meg az [OK]-t.
[
Nagyított kép megtekintése (lejátszás zoom)
Érintse meg a megjelenített fényképet a megfelelő terület nagyításához. A
kicsinyítéshez érintse meg a -t.
v/V/b/B: Beállítja a pozíciót.
[BACK]: Érvényteleníti a lejátszás zoomot.
: Be/kikapcsolja a v/V/b/B-t.
• A fényképet a zoom (W/T) karral is nagyíthatja.
16
[
Indexképernyő megtekintése
Érintse meg az
-t (Index) az indexképernyő megjelenítéséhez.
Érintse meg az / -t az előző/következő oldal megjelenítéséhez.
Az egyképes képernyőhöz a mozaikkép megérintésével térhet vissza.
• Az idexképernyőhöz úgy is eljuthat, ha kiválasztja a [
Kép index]-t a
(Képeket tekint
meg)-ben a HOME képernyőn.
• Ha index üzemmódban megérinti a [DISP]-t, beállíthatja az indexképernyőn megjelenő
fényképek számát.
[ Képek törlése index üzemmódban
1 Érintse meg a -t, miközben látszik az indexképernyő.
2 A mozaikképeket megérintve lássa el ellenőrző jelekkel a törölni kívánt képeket.
jel kerül a fénykép jelölőnégyzetébe.
A törlés érvénytelenítéséhez érintse meg ismét a képet, visszavonva ezzel a jelölést.
3 Érintse meg a [t]-t, majd az [OK]-t.
• Egy mappa összes képének törléséhez válassza a
(Minden ebben a mappában)-t a
ben a menü képernyőn, majd érintse meg az [OK]-t.
(Töröl)-
HU
[ Képsorozat visszajátszása (Diabemutató)
Érintse meg a
-t.
[ Képek megtekintése TV-képernyőn
Csatlakoztassa a fényképezőgépet a TV-hez a többcélú kivezetés kábelével
(mellékelt).
A többcélú csatlakozóhoz
Az audio-/videobemeneti
aljzathoz
A többcélú kivezetés kábele
A megjelenítéshez nagyfelbontású TV-n HD kimeneti adapter kábel (csak DSC-T75nél) szükséges. Ha 16:9-es képarányt beállítva fényképez, a fényképek egyképes
kijelzéssel lesznek láthatók.
• Videofelvételek nem játszhatók le, amikor HD(1080i) ad ki.
17
Csatlakoztassa a fényképezőgépet a HDTV-hez a HD kimeneti adapter kábel (csak
DSC-T75-nél) segítségével.
COMPONENT
VIDEO IN
AUDIO
Fehér/Piros
A többcélú
csatlakozóhoz
Zöld/Kék/Piros
HD kimeneti adapter kábel (csak DSC-T75)
• A videoaljzatok kábelcsatlakozóinak színei (zöld/kék/piros) megegyeznek a megfelelő aljzatok
színeivel.
18
A különböző funkciók kezelésének
elsajátítása – HOME/Menü
A HOME képernyő használata
A HOME képernyőn keresztül a fényképezőgép összes funkciója elérhető.
A képernyőt bármikor előhívhatja, függetlenül attól, hogy a fényképezőgép éppen
fényképezési vagy lejátszási üzemmódban van-e.
1 Érintse meg az [HOME]-ot a HOME képernyő megjelenítéséhez.
Tétel
Kategória
[HOME]
2 Érintse meg a beállítani kívánt kategóriát.
HU
3 Érintse meg a beállítani kívánt tételt a kategóriában.
[A
(Memóriakezelés) vagy a
(Beáll.ok) kategória kiválasztása
1 Érintse meg azt a kategóriát, melynek beállításait meg kívánja változtatni.
2 Érintse meg a kívánt beállítási tételt. Érintse meg a v/V-t a további beállítási tételek
megjelenítéséhez.
3 Érintse meg a változtatni kívánt tételt, majd a beállításhoz érintse meg a kívánt
beállítási értéket.
• Érintse meg az [×]-t vagy a [BACK]-et, hogy visszalépjen az előző képernyőre.
19
A műveletről bővebben 1 19. oldal
HOME tételek
A [HOME] ikont megérintve a következő tételek jelennek meg. A tételekkel
kapcsolatos részleteket a segédlet jeleníti meg a képernyőn.
Kategória
Tételek
Fényképezés
Autom. beállítás
Jelenet
Autom. program
Mozgókép ü.mód
Képeket tekint meg
Egy kép
Kép index
Diabemutató
Nyomtatás, más
Nyomtat
Zene eszköz
Zene letölt.
Memóriakezelés
Memória eszköz
Memory Stick eszköz
Formáz
FELVmappa cs
Belső memória eszköz
Formáz
Beáll.ok
Fő beállítások
Fő beállítások 1
Csipogás
Inicializál
Ház
Fő beállítások 2
USB csatl.
Videó ki
Zene formáz.
FELVmappa lh
Másolás
Funkció tár
Kalibráció
COMPONENT
TV TÍPUSA
Fényképezés beáll.
Fényképezés beállításai 1
AF segédfény
Rácsvonal
AF ümód
Digitális zoom
Fényképezés beállításai 2
Autom. Irány
Auto.V.nézés
Mosoly szint
Óra beállítások
Language Setting
20
A menütételek használata
1 Érintse meg a [MENU]-t a menü megjelenítéséhez.
Érintse meg a [?]-t,
hogy elrejtse a
segédletet.
[MENU]
• A kiválasztott üzemmód függvényében más-más tételek jelennek meg.
2 Érintse meg a kívánt menütételt.
• Amennyiben a kívánt tétel nem látható, addig tartsa a v/V-t megérintve, míg a tétel meg nem
jelenik a képernyőn.
HU
3 Érintse meg a kívánt beállítási tételt.
4 Érintse meg a [BACK]-et a menü kikapcsolásához.
21
A műveletről bővebben 1 21. oldal
Menütételek
Az elérhető menütételek az üzemmód-beállítás (fényképezés/megtekintés) és a
fényképezési üzemmód függvényében változnak. A képernyőn csak az elérhető tételek
láthatók.
Felvétel menüje
FELV. ümód
Kiválasztja a folyamatos fényképezés módot.
EV
Beállítja az expozíciót.
Fókusz
Megváltoztatja a fókuszálási módot.
Fénymérési mód
Kiválasztja a fénymérési módot.
F.egyensúly
Beállítja a színtónusokat.
Szín üzemmód
Módosítja a kép élénkségét vagy különleges képhatást ad
hozzá.
Vakuszint
A vaku fénymennyiségét állítja be.
Vörösszem cs
Beállítja a vörösszem-effektus csökkentését.
Arc felismerés
Érzékeli az alanyok arcát és beállítja a fókuszt, stb.
SteadyShot
Kiválasztja az elmosódottság elleni üzemmódot.
Beállítás
A fényképezési beállítások kiválasztása.
Megtekintés menüje
(Retusál)
Retusálja a fényképeket.
(Festés)
Fest, vagy pecsétel a fényképre, majd új képként menti azt.
(Többszörös átméretezés) Megváltoztatja a képméretet a felhasználás szerint.
(Széles zoom kijelz.)
16:9-es képarányban jeleníti meg a fényképeket.
(Diabemutató)
Lejátszik egy képsorozatot.
(Töröl)
Képeket töröl.
(Véd)
Megakadályozza a véletlen törlést.
(Nyomtat)
Képeket nyomtat PictBridge kompatibilis nyomtató
használatával.
Képrendelő jelet ad a nyomtatni kívánt képhez.
22
(Forgatás)
Elforgat egy fényképet.
(Mappa kiválaszt.)
Kiválasztja a mappát a képek megtekintéséhez.
(Hangerő beállítások)
Szabályozza a hangerőt.
Számítógép használata
Megjelenítheti a fényképezőgépével készített képeket a számítógépen. A szoftvernek
köszönhetően a fényképeket és a mozgóképeket jobban felhasználhatja, mint eddig
bármikor. A részletekről „A Cyber-shot kézikönyve”-ben a CD-ROM-on (mellékelt)
olvashat.
Támogatott operációs rendszerek USB kapcsolat és a „Picture
Motion Browser” (mellékelt) alkalmazási szoftver számára
Windows használóknak
Macintosh használóknak
USB-csatlakozás
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v10.1 – v10.4)
Szoftveralkalmazás
„Picture Motion
Browser”
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows
Vista*
nem kompatibilis
* A 64-bites kiadások és a Starter (változat) nem támogatottak.
HU
• Számítógépére előzetesen telepíteni kell a fentebb felsorolt operációs rendszerek egyikét. Az
operációs rendszer frissítésén alapuló rendszerek nem támogatottak.
• Ha az ön által használt operációs rendszer nem támogatja az USB csatlakozást, használjon
kereskedelmi forgalomban kapható Memory Stick olvasó/író egységet.
• A „Picture Motion Browser” Cyber-shot alkalmazási szoftver operációs környezetéről további
részleteket „A Cyber-shot kézikönyve”-ben olvashat.
23
„A Cyber-shot kézikönyve” megtekintése
A CD-ROM-on (mellékelt) található
„A Cyber-shot kézikönyve” részletes
ismertetést ad a fényképezőgép
használatáról. A kézikönyv olvasásához
Adobe Reader program szükséges.
[ Windows használóknak
1 Kapcsolja be a számítógépet, és
helyezze be a (mellékelt) CD-ROM-ot
a CD-ROM-meghajtóba.
Megjelenik az alábbi képernyő.
[ Macintosh használóknak
„A Cyber-shot kézikönyve”
megtekintése
1 Kapcsolja be a számítógépet, és
helyezze be a (mellékelt) CD-ROM-ot
a CD-ROM-meghajtóba.
2 Válassza ki a [Handbook] mappát, majd
másolja a [HU] mappában található
„Handbook.pdf” fájlt a számítógépére.
3 Miután a másolás befejeződött,
kattintson kétszer a „Handbook.pdf”re.
A [Cyber-shot Handbook] gombra
kattintva megjelenik „A Cyber-shot
kézikönyve” másolásához szükséges
képernyő.
2 A másoláshoz kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
„A Cyber-shot kézikönyve” gombra
kattintva telepíti „A Cyber-shot
kézikönyve” és a „Cyber-shot - A
következő lépés” programokat.
3 A telepítés befejezése után kattintson
kétszer az asztalon megjelenő
parancsikonra.
24
A képernyőn megjelenő kijelzések
Nyomja meg a [DISP] gombot a
képernyőn a kijelzésválasztó képernyő
megjelenítéséhez (15. oldal).
[ Fényképezés közben
A képernyő kezelése
A beállítások a következő tételeket
megérintve változtathatók meg: 1, 2,
3.
• Olyan ikont megérintve, mely a
megérintett tételről ad információt. A
segédlet elrejtéséhez érintse meg a [?]
gombot (10. oldal).
A
Kijelző
Jelzés
HOME
Megjeleníti a HOME
képernyőt.
A képméret beállításai
Az önkioldó beállításai
A fényképezési üzemmód
beállításai
HU
A fényképezési üzemmód
(Jelenet) beállításai
• A Jelenet üzemmód
kiválasztásához érintse
meg a
-t a
[ Mozgóképfelvétel közben
fényképezés üzemmód
beállításainál.
MENU
Megjeleníti a MENU
képernyőt.
B
Kijelző
Jelzés
BACK
Visszatérés az előző
képernyőhöz.
Érvénytelenné teszi az
érintéssel kiválasztott
tárgy fókuszálását.
A vaku üzemmód
beállításai
A makró/közeli fókusz
beállításai
DISP
Megváltoztatja a
képernyő-kijelzést.
25
C
Kijelző
Jelzés
0.5m 1.0m
3.0m 7.0m
Az AF üzemmód/előre
beállított fókusz
beállítások
Kijelző
Jelzés
00:00:00
Lehetséges felvételi idő
(ó:p:mp)
Vörösszem jelenség
csökkentése
• [0.5m] csak a DSC-T70/
T75 gépeknél lehetséges.
Vakuszint
Felvételi üzemmód
A fénymérés üzemmód
beállításai
0EV
Az ISO-érték beállításai
Arcfelismerés
Az expozíciós érték
beállításai
Érintéses AF jelölés
Ház
Képernyő jelzések
Fehéregyensúly
A 4 - 7 képernyő jelzések az aktuális
beállítás állapotát mutatják.
Színes üzemmód
D
Kijelző
Jelzés
Hátralévő akkumulátorüzemidő
5
Mosolyfényképezés
(fényképek száma)
F
Kijelző
Jelzés
AF tartománykeresőkeret
Zoommérték kijelzés
Vaku feltöltése
C:32:00
Öndiagnózis kijelző
E
Kijelző
Jelzés
SteadyShot
Adathordozó („Memory
Stick Duo”, belső
memória)
Felvételmappa
AF segédfény
Rázkódás veszély
Önkioldó
96
26
Rögzíthető képek száma
Alacsony akkumulátortöltöttség figyelmeztetés
Hisztogram
G
[ Mozgóképek lejátszása közben
Kijelző
Jelzés
z
AE/AF rögzítés
NR lassú zársebesség
125
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás-érték
ISO400
ISO-érték
+2.0EV
Expozíciós érték
Makró/Közeli fókusz
• Amikor a [Kijelzés
beállítása] [Csak kép]-re
van állítja, az aktuális
beállítások láthatók.
Vaku üzemmód
• Amikor a [Kijelzés
beállítása] [Csak kép]-re
van állítja, az aktuális
beállítások láthatók.
Készlét
FELV.
Mozgókép készenlétbe
kapcsolása/felvétele
0:12
Felvételi idő (p:mp)
A képernyő kezelése
A beállítások a következő tételeket
megérintve változtathatók meg: 1, 2.
A
HU
Kijelző
Jelzés
HOME
Megjeleníti a HOME
képernyőt.
Index üzemmódra vált.
Visszajátssza a
diavetítést.
[ Fényképek lejátszása közben
Törli a fényképet.
MENU
Megjeleníti a MENU
képernyőt.
Kiválasztja a
Lejátszásmappát.
Visszatér az egyképes
képernyőhöz az
indexképernyőről.
27
B
D
Kijelző
Jelzés
BACK
Visszatérés az előző
képernyőhöz.
Kijelző
PictBridge kapcsolat
A lejátszás adathordozója
(„Memory Stick Duo”,
belső memória)
Szabályozza a hangerőt.
x
Leállítás
N
Lejátszás
Lejátszási zoom
Lejátszásmappa
8/8 12/12
Bekapcsolja/kikapcsolja a
v/V/b/B gombokat.
Gyors visszapörgetés/
Előrepörgetés
DISP
Megváltoztatja a
képernyő-kijelzést.
Kép sorszáma/A
kiválasztott mappában
rögzített képek száma
PictBridge kapcsolat
Megjeleníti az előző/
következő fényképet.
mM
Jelzés
Mappa kiválasztása
Felvételmappa
E
Kijelző
Jelzés
Alacsony akkumulátortöltöttség figyelmeztetés
Képernyő jelzések
125
Zársebesség
A 3 - 5 képernyő jelzések az aktuális
beállítás állapotát mutatják.
F3.5
Rekesznyílás-érték
ISO400
ISO-érték
C
+2.0EV
Expozíciós érték
Kijelző
Jelzés
Fénymérési üzemmód
Hátralévő akkumulátorüzemidő
Vaku
Fehéregyensúly
Fénykép mérete
N
C:32:00
Lejátszás
Lejátszási sáv
Ellenőrző jel
Képrendelő (DPOF) jel
0:00:00
Számláló
Törlésvédelem
101-0012
Mappa-fájlsorszám
Lejátszási zoom
2007 1 1
9:30 AM
A lejátszott kép felvételi
dátuma/ideje
Öndiagnózis kijelző
Hisztogram
•
28
akkor jelenik meg,
amikor a
hisztogramkijelzés nem
működik.
Akkumulátor használati idő és
memóriakapacitás
Az akkumulátor használati ideje és a rögzíthető/lejátszható
képek száma
A táblázatokban a rögzíthető/
lejátszható képek megközelítő száma,
továbbá az akkumulátor (mellékelt)
használati ideje látható teljes töltöttségi
szint és 25°C környezeti hőmérséklet
esetén. A rögzíthető vagy megtekinthető
képek száma a „Memory Stick Duo”
cseréjét is magában foglalja,
amennyiben szükséges.
Vegye figyelembe, hogy a tényleges
szám a használati feltételektől függően
kisebb lehet a jelzettnél.
[ Fényképezés közben
Akkumulátor
használati
idő (perc)
Képek
száma
DSC-T200
Kb. 125
Kb. 250
DSC-T70/
T75
Kb. 135
Kb. 270
• Fényképezés a következő helyzetekben:
– [FELV. ümód] menüpont [Normál]-ra van
állítva.
– [AF ümód] menüpont [Egyszeri]-re van
állítva.
– [SteadyShot] menüpont [Felvétel]-re van
állítva.
– Fényképfelvétel minden 30 másodpercben
egyszer.
– A zoom felváltva kapcsolva a W és a T
végállapotok között.
– A vaku minden második felvételnél villan.
– A fényképezőgép minden 10 alkalomból
egyszer be- majd kikapcsolódik.
• A mérési eljárás a CIPA szabványon alapul.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Az akkumulátor használati ideje/a képek
száma nem függ a képmérettől.
[ Fényképek megtekintése közben
Akkumulátor
használati
idő (perc)
Képek
száma
DSC-T200
Kb. 210
Kb. 4200
DSC-T70/
T75
Kb. 220
Kb. 4400
• Az egyes képek megtekintése sorban,
mintegy három másodperces időközökkel
[ Megjegyzések az akkumulátorral
kapcsolatban
• Az akkumulátor üzemideje a használattal
illetve az idő múlásával csökken.
• A rögzíthető/lejátszható képek száma,
valamint az akkumulátor használati ideje
csökken az alábbi működési feltételek
között:
– Alacsony környezeti hőmérséklet.
– A vaku gyakori használata esetén.
– A fényképezőgép gyakori be- és
kikapcsolása.
– A zoom gyakori használata.
– Az LCD háttérvilágítás kivilágosítása
esetén.
– [AF ümód] menüpont [Monitor]-ra van
állítva.
– [SteadyShot] menüpont [Folyt.]-ra van
állítva.
– Alacsony akkumulátor-teljesítmény.
– Aktivált Arcfelismerés funkció.
HU
29
A fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje
A fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje a rögzítés feltételeinek
függvényében változhat.
A fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje akkor is változhat, ha a kijelzett és
az alábbi táblázatban látható kapacitások megegyeznek.
[ A fényképek megközelítő száma
(Mértékegység: képszám)
Tárkapacitás
Méret
Belső
memória
Kb.
31 MB
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M
10
40
72
150
306
618
1223
2457
3:2
10
40
72
150
306
618
1223
2457
5M
13
51
92
191
390
787
1557
3127
3M
21
82
148
306
626
1262
2498
5017
202
790
1428
2941
6013
12120
23980
48160
33
133
238
490
1002
2020
3997
8027
VGA
16:9
• A képek száma a [FELV. ümód] menüpont [Normál] beállítása esetén van felsorolva.
• Amikor a még felvehető képek száma több, mint 9 999, megjelenik a „>9999” kijelzés.
• Ha egy korábbi Sony modellel készített fényképet játszik le a fényképezőgépén, előfordulhat,
hogy a fénykép nem az aktuális képméretben jelenik meg.
[ A mozgóképek megközelítő felvételi ideje
Az alábbi táblázatban a maximális felvételi idők megközelítő értékei láthatók. Ezek az
összes mozgóképfájl teljes idejére vonatkoznak. Folyamatos felvételt körülbelül 10
percig készíthet.
(Mértékegység: óra : perc : másodperc)
Tárkapacitás
Méret
640(Kiváló)
Belső
memória
Kb.
31 MB
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:20
640(Standard)
0:01:30
0:05:50
0:10:40
0:22:00
0:45:00
1:30:50
2:59:50
6:01:10
320
0:06:00
0:23:40
0:42:50
1:28:10
3:00:20
6:03:30
11:59:30 24:04:50
• [640(Kiváló)] méretre beállított mozgóképek csak „Memory Stick PRO Duo”-ra rögzíthetők.
• A fényképezőgép nem támogatja a mozgóképek HD felvételét és lejátszását.
30
Hibaelhárítás
Ha a fényképezőgépe működésében rendellenességet tapasztal, próbálkozzon az
alábbi megoldásokkal.
1 Ellenőrizze az alábbi elemeket és olvassa el „A Cyber-shot
kézikönyve” (PDF) vonatkozó részét.
Ha olyan kód jelenik meg, mint a „C/E:ss:ss”, olvassa el „A Cyber-shot
kézikönyve” vonatkozó részét.
2 Vegye ki az akkumulátoregységet, és körülbelül egy perc múlva
helyezze be újra, majd kapcsolja be a készüléket.
3 Inicializálja a beállításokat (20. oldal).
4 Forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes Sony
szervizhez.
HU
Kérjük, ne feledje, hogy amikor a fényképezőgépét javítani küldi, Ön hozzájárul ahhoz,
hogy a belső memória tartalmát illetve a zenefájlokat esetleg átvizsgálják.
Akkumulátoregység és töltöttség
Az akkumulátoregységet nem lehet behelyezni.
• Az akkumulátorkioldó kart lenyomva és nyitva tartva helyezze be az
akkumulátoregységet (8. oldal).
A fényképezőgép nem kapcsolható be.
• Miután behelyezte az akkumulátoregységet a fényképezőgépbe, kis idő eltelhet, míg a
fényképezőgép bekapcsol.
• Helyezze be megfelelően az akkumulátoregységet (8. oldal).
• Az akkumulátoregység lemerült. Helyezzen be egy feltöltött akkumulátoregységet
(7. oldal).
• Az akkumulátoregység elhasználódott. Cserélje ki egy újra.
• Használjon javasolt típusú akkumulátoregységet (6. oldal).
A készülék egyszer csak kikapcsol.
• Ha mintegy három percig nem működteti a bekapcsolt fényképezőgépet, az
automatikusan kikapcsol, hogy elkerülje az akkumulátoregység lemerülését. Kapcsolja
be ismét a fényképezőgépet (10. oldal).
• Az akkumulátoregység elhasználódott. Cserélje ki egy újra.
31
A hátralévő akkumulátor-üzemidő kijelzése nem helyes.
• A jelenség akkor fordul elő, ha a fényképezőgépet különösen meleg vagy hideg helyen
használja.
• A hátralévő akkumulátoridő kijelzése különbözik a valóstól. Teljesen süsse ki, majd
töltse fel az akkumulátoregységet, hogy kijavítsa a kijelzést.
• Az akkumulátoregység lemerült. Helyezze be a feltöltött akkumulátoregységet
(7. oldal).
• Az akkumulátoregység elhasználódott. Cserélje ki egy újra.
Az akkumulátoregység nem tölthető fel, ha a fényképezőgépben van.
• Az akkumulátor feltöltéséhez használja az akkumulátortöltőt (mellékelt).
Állóképek és mozgóképek készítése
Nem lehet képeket rögzíteni.
• Ellenőrizze a belső memória vagy a „Memory Stick Duo” szabad tárkapacitását
(30. oldal). Ha megtelt, tegye a következők egyikét:
– Törölje a felesleges képeket (16. oldal).
– Cserélje ki a „Memory Stick Duo”-t.
• A vaku feltöltése közben nem készíthet felvételt.
• Amikor fényképet készít, állítsa a fényképezési üzemmódot a
-től eltérőre.
• Állítsa a fényképezési üzemmódot a
-ra, amikor mozgóképeket készít.
• Mozgókép rögzítésekor a képméret [640(Kiváló)]-ra van állítva. Tegye a következők
egyikét:
– Állítsa a képméretet [640(Kiváló)]-tól eltérőre.
– Helyezzen be egy „Memory Stick PRO Duo”-t.
Nem tud dátumot illeszteni a képekre.
• A fényképezőgép nem rendelkezik a képekre dátumot illesztő funkcióval. A „Picture
Motion Browser”-t használva dátummal ellátott fényképeket tud nyomtatni és
menteni.
Nagyon fényes tárgy fényképezésekor függőleges csíkok jelennek meg.
• Maszatolódás jelentkezik, továbbá fehér, fekete, vörös, lila vagy más színű csíkok
láthatók a képen. Ez a jelenség nem jelent hibás működést.
32
Képek megtekintése
Nem lehet képeket lejátszani.
• Nyomja meg a
(Lejátszás) gombot (16. oldal).
• Megváltozott a mappa/fájl neve a számítógépen.
• Ha egy fényképet számítógéppel módosított, vagy más típusú fényképezőgéppel
készített, nem garantálható, hogy azt fényképezőgépe le tudja játszani.
• A fényképezőgép USB üzemmódban van. Törölje az USB kapcsolatot.
HU
33
Óvintézkedések
[ Ne használja/tárolja a készüléket
az alábbi helyeken:
• Különösen meleg, hideg vagy párás helyen
Például napon parkoló autóban a
fényképezőgép burkolata deformálódhat, és
ez hibás működéshez vezethet.
• Közvetlen napfényen, vagy fűtőtesthez közel
A fényképezőgép burkolata elszíneződhet
vagy deformálódhat, és ez hibás működéshez
vezethet.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erősen mágneses hely közelében
• Homokos vagy poros helyen
Ügyeljen arra, nehogy homok vagy por
kerüljön a fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését okozhatja,
ami néhány esetben nem javítható.
[ A hordozásról
Ne üljön le székre vagy más helyre a
nadrágjának vagy szoknyájának hátsó
zsebében lévő fényképezőgéppel, mivel ez a
fényképezőgép hibás működését vagy
károsodását okozhatja.
[ A tisztításról
Az LCD-képernyő tisztítása
Ujjnyomok, por, stb. eltávolításához LCD
tisztítókészlet segítségével (nem mellékelt)
törölje le a képernyő felszínét.
Az objektív tisztítása
Az ujjlenyomatok, por stb. eltávolításához
puha ronggyal törölje le az objektívet.
A fényképezőgép felületének tisztítása
A fényképezőgép burkolatát puha, vízzel
enyhén benedvesített ruhadarabbal tisztítsa,
majd törölje meg egy száraz ruhadarabbal.
Hogy megelőzze a külső felület, vagy burkolat
károsodását:
• Ne tegye ki a fényképezőgépet vegyszerek,
pl. hígító, benzin, alkohol, eldobható
törlőkendő, rovarriasztó, napolaj vagy
rovarölő szer hatásának.
• Ne érjen a fényképezőgéphez, ha a keze a
fenti anyagok valamelyikével szennyezett.
• Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb
ideig gumival vagy műanyaggal érintkezzen.
34
[ Az üzemi hőmérsékletről
A fényképezőgépet úgy tervezték, hogy 0°C és
40°C közötti hőmérséklettartományban
használja. Nem ajánlott, hogy az ezen a
tartományon kívül eső hőmérsékleten
használja.
[ A páralecsapódásról
Ha a fényképezőgépet hideg helyről
közvetlenül meleg helyre viszi, akkor pára
csapódhat le a fényképezőgép belsejében vagy
felületén. Ügyeljen arra, hogy belülről nedves
objektívvel nem lehet éles felvételeket
készíteni.
Páralecsapódás esetén
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon kb.
1 órát, amíg a nedvesség elpárolog. Ha
belülről nedves objektívvel fényképez, akkor
nem tud tiszta képeket rögzíteni.
[ A beépített újratölthető
segédakkumulátorról
Ez a fényképezőgép egy belső újratölthető
akkumulátorral is rendelkezik, hogy a
készülék be- vagy kikapcsolt állapotától
függetlenül gondoskodjon a dátum, idő és más
beállítások megőrzéséről.
Ez az újratölthető akkumulátor a
fényképezőgép használata közben
folyamatosan töltődik. Azonban ha csak rövid
időtartamokig használja a fényképezőgépet,
akkor az fokozatosan merül, és ha kb. egy
hónapig egyáltalán nem kapcsolja be a
fényképezőgépet, akkor teljesen lemerül.
Ilyen esetekben a készülék használata előtt
töltse fel az akkumulátort.
A fényképezőgép akkor is használható, ha ez
az akkumulátor nincs feltöltve, ám ekkor a
dátum és az idő nem jelenik meg.
A belső újratölthető segédakkumulátor
töltési módja
Helyezzen egy feltöltött akkumulátort a
fényképezőgépbe, majd legalább 24 órán
keresztül hagyja a fényképezőgépet
kikapcsolva.
Minőségtanúsítás
Fényképezőgép
[LCD-képernyő]
[Rendszer]
LCD-kijelző:
DSC-T200
Széles (16:9), 8,8 cm (3,5 típusú) TFT
DSC-T70/T75
Széles (16:9), 7,5 cm (3,0 típusú) TFT
Képalkotó eszköz: 7,18 mm (1/2,5 típus) színes
CCD, Elsődleges színszűrő
A fényképezőgép összes képpontjának száma:
Kb. 8 286 000 pixel
A fényképezőgép hasznos képpontjainak
száma:
Kb. 8 083 000 pixel
Objektív:
DSC-T200
Carl Zeiss Vario-Tessar lencse, 5×-ös
zoommal
f = 5,8 – 29,0 mm (35 – 175 mm, 35 mm-es
fényképezőgép egyenérték)F3,5 – 4,4
DSC-T70/T75
Carl Zeiss Vario-Tessar lencse, 3×-ös
zoommal
f = 6,33 – 19,0 mm (38 – 114 mm, 35 mm-es
fényképezőgép egyenérték)F3,5 – 4,3
Expozícióvezérlés: Automatikus expozíció,
Helyszínválasztás (10 üzemmód)
Fehéregyensúly: Automatikus, Nappali fény,
Felhős, Neonfény 1,2,3, Izzólámpa, Vaku
Fájlformátum (DCF kompatibilis):
Fényképek: Exif Ver. 2.21 JPEG
kompatibilis, DPOF kompatibilis
Mozgóképekre: MPEG1 kompatibilis
(mono)
Adathordozó: Belső memória (kb. 31 MB),
„Memory Stick Duo”
Vaku: Vaku tartomány (ISO-érzékenység
(Ajánlott expozíciós index) automatikus
beállításánál):
DSC-T200
Kb. 0,1 – 3,7 m (W)/Kb. 0,8 – 2,9 m (T)
DSC-T70/T75
Kb. 0,1 – 3,0 m (W)/Kb. 0,25 – 2,5 m (T)
Összes képpont száma:
230 400 (960 × 240) képpont
[Tápellátás, általános]
Áramellátás: NP-BD1, 3,6 V NP-FD1 (nem
mellékelt), 3,6 V újratölthető
akkumulátoregység
AC-LS5K AC adapter (nem mellékelt),
4,2 V
Teljesítményfelvétel (felvételkor):
DSC-T200
1,0 W
DSC-T70/T75
1,0 W
Üzemi hőmérséklet: 0 – 40°C
HU
Tárolási hőmérséklet: –20 – +60°C
Méretek:
DSC-T200
93,5 × 59,3 × 20,4 mm (Szé/Ma/Mé, a
kiálló alkatrészek nélkül)
DSC-T70/T75
90,0 × 56,4 × 20,7 mm (Szé/Ma/Mé, a
kiálló alkatrészek nélkül)
Tömeg (NP-BD1 akkumulátorral, festőtollal,
csuklószíjjal, stb. együtt):
DSC-T200
Kb. 186 g
DSC-T70/T75
Kb. 156 g
Mikrofon: Mono
Hangszóró: Mono
Exif Print: Kompatibilis
[Bemeneti és kimeneti csatlakozók]
PRINT Image Matching III: Kompatibilis
Többcélú csatlakozó:
Videokimenet
Audiokimenet (mono)
USB kommunikáció
PictBridge: Kompatibilis
USB kommunikáció:
Nagysebességű USB (USB 2.0
kompatibilis)
35
BC-CSD akkumulátortöltő
Tápfeszültség: AC 100 V – 240 V, 50/60 Hz,
2,2 W
Kimeneti feszültség: DC 4,2 V, 0,33 A
Üzemi hőmérséklet: 0 – 40°C
Tárolási hőmérséklet: –20 – +60°C
Méretek: Kb. 62 × 24 × 91 mm (Szé/Ma/Mé)
Tömeg: Kb. 75 g
NP-BD1 újratölthető
akkumulátoregység
Alkalmazott akkumulátor: Lítium-ion
akkumulátor
Maximális feszültség: DC 4,2 V
Névleges feszültség: DC 3,6 V
Tárkapacitás: 2,4 Wh (680 mAh)
A formavilág és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
36
Védjegyek
•A
, „Cyber-shot” a Sony
Corporation védjegyei.
• A „Memory Stick”,
, „Memory Stick
PRO”,
, „Memory Stick
Duo”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
, „Memory Stick
Micro”, „MagicGate”, és
a
Sony Corporation védjegyei.
• A „Info LITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
• A Microsoft, Windows, DirectX és Windows
Vista a Microsoft Corporation védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
• A Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac és eMac az
Apple Inc. védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.
• Az Intel, MMX, és a Pentium az Intel
Corporation védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.
• A Google a Google, Inc. bejegyzett
védjegye.
• Az Adobe, az Adobe logo, és Reader az
Adobe Systems Incorporated védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei, illetve védjegyei az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• Az útmutatóban előforduló egyéb rendszerés terméknevek azok fejlesztőinek vagy
gyártóinak védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei. Ám a ™ vagy az ® szimbólumok
nem minden esetben jelennek meg az
útmutatóban.
37
Slovensky
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
[ Likvidácia starých elektrických a
elektronických zariadení (Platí v
Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
POZOR
Batériu vymieňajte len za určený typ.
V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru
alebo zraneniu.
Nevystavujte batérie prílišnému teplu, ako je
napr. priame slnečné žiarenie, oheň a pod.
Informácie pre európskych
spotrebiteľov
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s
limitmi smernice EMC týkajúcej sa používania
prípojných káblov kratších ako 3 metre.
[ Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
[ Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické
pole spôsobia prerušenie prenosu údajov
(zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel (kábel
USB atď.).
2
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Zneškodňovanie použitých batérií
(platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená,
že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže
byť spracovaná s domovým odpadom.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto
batérií, pomôžete zabrániť potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a
ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade
mohol byť spôsobený pri nesprávnom
nakladaní s použitou batériou. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov,
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej
batérie, táto batéria musí byť vymenená iba
kvalifikovaným personálom.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok na
konci jeho životnosti na vhodnom zbernom
mieste pre recykláciu elektrických a
elektronických zariadení.
Pre všetky ostatné batérie, prosím, postupujte
podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z
výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom
zbernom mieste pre recykláciu použitých
batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o
recyklácii tohto výrobku alebo batérie
kontaktuje prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
• AK CHCETE ZABRÁNIŤ
POŠKODENIU KONEKTORA, SKRATU
ATĎ., POUŽÍVAJTE PRI PRENOSE A
USKLADŇOVANÍ BATÉRIE PUZDRO
NA BATÉRIU. (AK BOLO PUZDRO
DODANÉ S FOTOAPARÁTOM.)
[ Poznámka pre zákazníkov v
krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Japonsko. Autorizovaným
zástupcom pre smernicu pre
elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a
bezpečnosť produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko V prípade
záležitostí týkajúcich sa servisu alebo záruky
sa obracajte na adresy uvedené v
samostatných dokumentoch týkajúcich sa
servisu a záruky.
SK
3
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu .......................................................... 5
Začíname! ........................................................................................ 7
Skontrolujte, či ste dostali všetko príslušenstvo ....................................... 7
1 Príprava akumulátora ............................................................................. 8
2 Vloženie akumulátora a pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ (nie je
súčasťou dodávky) .................................................................................... 9
3 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie dátumu a času ............................. 11
Jednoduché snímanie záberov
(režim automatického nastavenia) .............................................. 13
Veľkosť záberu/Samospúšť/Režim snímania/Blesk/Makro/Displej ........ 14
Prezeranie/mazanie záberov ....................................................... 17
Získanie poznatkov o rôznych funkciách – HOME/Menu .......... 20
Používanie zobrazenia HOME ................................................................ 20
Položky ponuky HOME............................................................................ 21
Práca s položkami ponuky Menu ........................................................... 22
Položky ponuky Menu ............................................................................. 23
Práca s počítačom ........................................................................ 24
Podporované operačné systémy pre pripojenie USB a aplikačný
softvér „Picture Motion Browser“ (je súčasťou dodávky) ....................... 24
Prezeranie príručky „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ ........................ 25
Indikátory na displeji ..................................................................... 26
Výdrž akumulátora a kapacita pamäti ......................................... 30
Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je možné nasnímať
či prezrieť ................................................................................................ 30
Počet statických záberov a čas nahrávania videozáznamov ................. 31
Riešenie problémov ...................................................................... 32
Akumulátor a napájanie .......................................................................... 32
Snímanie statických záberov a videozáznamov ..................................... 33
Prezeranie záberov ................................................................................. 34
Preventívne opatrenia ................................................................... 35
Technické údaje ............................................................................ 36
4
Informácie o používaní fotoaparátu
[ Zálohovanie obsahu vnútornej
pamäte a pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
Nevypínajte fotoaparát ani nevyťahujte
akumulátor či kartu „Memory Stick Duo“,
keď svieti kontrolka prístupu, pretože by sa
mohli poškodiť údaje vo vnútornej pamäti
alebo na pamäťovej karte „Memory Stick
Duo“. Vždy si ochráňte dáta pred zničením
tak, že si z nich urobíte záložnú kópiu.
[ Informácie o snímaní a prehrávaní
• Pred začatím snímania vykonajte testovací
záber, ktorým si overíte, či fotoaparát
pracuje správne.
• Tento fotoaparát nie je odolný voči prachu,
voči ošplechnutiu ani voči ponoreniu do
vody. Pred zapnutím fotoaparátu si prečítajte
časť „Preventívne opatrenia“ (str. 35).
• Dávajte pozor, aby ste fotoaparát
nenamočili. Natečená voda vo fotoaparáte
môže spôsobiť jeho poruchu, ktorú
v určitých prípadoch už nemožno opraviť.
• Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do
iného zdroja silného svetla. Môže to
prípadne spôsobiť poruchu fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných rádiových
vín alebo k vyžarovaniu radiácie. Fotoaparát
nemusí správne snímať či prehrávať.
• Používanie fotoaparátu v piesočnatom alebo
prašnom prostredí môže spôsobiť poruchy.
• Ak si všimnete skondenzované kvapky vody,
utrite ich pred použitím fotoaparátu (str. 35).
• Fotoaparátom netraste ani nenarážajte.
Okrem porúch a neschopnosti nasnímať
zábery to môže spôsobiť aj znehodnotenie
záznamového média a zničenie, poškodenie
či stratu obrazových údajov.
• Pred použitím vyčistite povrch blesku. Tepelná
energia uvoľnená pri blysnutí blesku môže
spôsobiť, že roztopené nečistoty čiastočne
zakryjú povrch blesku alebo sa naň prilepia,
čím môže dôjsť k nedostatočnému osvetleniu.
[ Poznámky týkajúce sa obrazovky
LCD
• LCD displej je vyrobený použitím veľmi
presnej technológie, vďaka ktorej správne
funguje viac ako 99,99% pixelov. Na LCD
displeji sa však môžu permanentne
objavovať malé tmavé a/alebo jasné body
(biele, červené, modré alebo zelené). Tieto
body sú výsledkom normálneho výrobného
procesu a nijakým spôsobom neovplyvňujú
nasnímaný obraz.
• Ak sa LCD displej postrieka kvapkami vody
alebo inými tekutinami a zamočí sa,
okamžite pretrite displej mäkkou
handričkou. Ponechanie tekutín na povrchu
LCD displeja môže znížiť jeho kvalitu
a spôsobiť nefunkčnosť.
[ Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
SK
• Fotoaparát zodpovedá univerzálnemu
štandardu DCF (Design rule for Camera File
system), ktorý vytvorila asociácia JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Prehrávanie záznamu nasnímaného týmto
fotoaparátom v inom zariadení nie je
zaručené a rovnako, prehrávanie záznamov
nasnímaných alebo editovaných v inom
zariadení nie je v tomto zariadení zaručené.
[ Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, video kazety a ďalšie
materiály môžu byť chránené autorskými
právami. Neautorizovaným snímaním takýchto
materiálov sa môžete dopustiť viacerých
porušení zákonov o autorských právach.
[ Žiadna kompenzácia obsahu
záznamu
Obsah vášho uloženého záznamu, ktorý nie je
možné uskutočniť snímaním alebo
prehrávaním z dôvodu nefunkčnosti
fotoaparátu alebo záznamového média apod.,
nie je možné nijakým spôsobom kompenzovať.
5
[ Poznámky k ilustráciám
Ilustrácie v tejto príručke sú z DSC-T200,
pokiaľ nie je uvedené inak.
6
Začíname!
Skontrolujte, či ste dostali všetko príslušenstvo
• Nabíjačka akumulátora BC-CSD (1)
• Adaptačná podložka (1)
Pomocou adaptačnej podložky môžete
fotoaparát umiestniť na dokovaciu kolísku
Cyber-shot Station (nie je súčasťou
dodávky).
• Sieťová šnúra (1)
(nie je súčasťou dodávky v USA a Kanade)
• Kábel USB, A/V pre viacúčelový terminál (1)
• Nabíjateľný akumulátor NP-BD1 (1)/Obal
na akumulátor (1)
• Káblový adaptér pre výstup HD (1) (len
DSC-T75)
SK
• Kresliace pero (1)
• Remienok na zápästie (1)
• CD-ROM (Softvér s aplikáciou pre Cybershot/„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“/
„Ďalšie kroky – Cyber-shot“) (1)
• Návod na používanie (tento manuál) (1)
Informácie o kresliacom pere
• S kresliacim perom môžete maľovať alebo
dávať pečiatky na statické zábery.
• Pripevnite kresliace pero na popruh (pozrite
na obrázok vpravo).
• Nenoste fotoaparát držaním za kresliace
pero. Fotoaparát by mohol vypadnúť.
Informácie o remienku na zápästie
Poškodeniu spôsobenému pádom
fotoaparátu zabránite pripojením
remienka a pretiahnutím slučky cez
ruku.
DSC-T70/T75
DSC-T200
Očko
Očko
7
1 Príprava akumulátora
Pre zákazníkov v USA a Kanade
Informácie pre zákazníkov z krajín/oblastí mimo
USA a Kanady
Zástrčka
do elektrickej
zásuvky
do
elektrickej
zásuvky
Indikátor
CHARGE
Indikátor CHARGE
Sieťová šnúra
1 Vložte akumulátor do nabíjačky.
2 Zapojte nabíjačku akumulátora do elektrickej zásuvky.
Indikátor CHARGE sa rozsvieti a spustí sa nabíjanie.
Keď Indikátor CHARGE zhasne, akumulátor je nabitý (Účinné nabitie).
Ak budete pokračovať v nabíjaní akumulátora ďalšiu hodinu (pokým nebude úplne nabitý),
nabitie vydrží trochu dlhšie.
[ Doba nabíjania
Doba úplného nabitia
Doba účinného nabitia
Približne 220 min.
Približne 160 min.
• Táto doba je potrebná na úplné nabitie celkom vybitého akumulátora pri teplote 25°C. Nabíjanie
akumulátora môže pri určitých okolnostiach trvať dlhšie.
• Informáciu o počte záberov, ktoré je možné nasnímať, nájdete na s. 30.
• Nabíjačku akumulátora pripojte do blízkej a ľahko dostupnej elektrickej zásuvky.
• Aj keď kontrolka nabíjania CHARGE nesvieti, nabíjačka pre akumulátor nie je odpojená od
elektrickej siete, pokiaľ je zapojená sieťová šnúra v elektrickej zástrčke. Ak spozorujete nejaký
problém pri používaní nabíjačky pre akumulátora, okamžite odpojte napájanie vytiahnutím
sieťovej šnúry z elektrickej zástrčky.
• Po dokončení nabíjania odpojte sieťovú šnúru z elektrickej zástrčky a vyberte akumulátor
z nabíjačky.
• Určené na použitie s kompatibilnými batériami Sony.
8
2 Vloženie akumulátora a pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ (nie je súčasťou dodávky)
Kryt priestoru pre
akumulátor/kartu
„Memory Stick Duo“
Zasuňte čelne pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“
vodivými kontaktmi k
objektívu.
Otvorená Zatvorená
Páčka
uvoľnenia
akumulátora
Zarovnajte značku v v priestore pre vloženie
akumulátora so značkou v na bočnej strane
akumulátora. Stlačte a podržte ovládač
vysúvania akumulátora a vložte akumulátor.
SK
1 Otvorte kryt priestoru pre akumulátor/kartu „Memory Stick Duo“.
2 Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ (nie je súčasťou dodávky) úplne
zasuňte, až kým nezacvakne.
3 Vloženie akumulátora.
4 Zatvorte kryt priestoru pre akumulátor/kartu „Memory Stick Duo“.
[ Keď nie je vložená žiadna pamäťová karta „Memory Stick Duo“
Fotoaparát zaznamenáva a prehráva zábery využitím vnútornej pamäte (pribl. 31 MB).
9
[ Kontrola zostávajúceho nabitia akumulátora
Stlačením tlačidla POWER zapnite fotoaparát a skontrolujte údaj o zostávajúcej
kapacite akumulátora na displeji LCD.
Indikátor
stavu
akumulátora
Význam
indikátora
stavu
Akumulátor Akumulátor Akumulátor
je nabitý,
takmer
je spolovice
plná kapacita úplne nabitý vybitý,
polovičná
kapacita
Nízka
kapacita,
záznam/
prehrávanie
sa čoskoro
preruší.
Vložte úplne nabitý
akumulátor alebo
vložený akumulátor
dobite. (Bliká
výstražný
indikátor.)
• Ak využívate akumulátor NP-FD1 (nie je súčasťou dodávky), na displeji sa zobrazí po indikátore
kapacity akumulátora aj počítadlo minút (
60 min.).
• Indikátor so správnym odhadom zostávajúceho času kapacity akumulátora sa objaví po uplynutí
približne 1 minúty.
• Zobrazený zostávajúci čas nemusí zobrazovať správny údaj v závislosti od určitých okolností.
• Obrazovka pre nastavenie hodín „Clock Set“ sa objaví po prvom zapnutí fotoaparátu (str. 11).
[ Vybratie akumulátora a pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
Otvorte kryt priestoru pre akumulátor/kartu „Memory Stick Duo“.
„Memory Stick Duo“
Akumulátor
Presvedčte sa, či nesvieti indikátor prístupu
a potom nakrátko zatlačte na okraj
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“.
Posuňte páčku uvoľnenia akumulátora.
Dajte pozor, aby vám pri manipulácii
nevypadol akumulátor.
• Nikdy nevyberajte akumulátor/pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, keď svieti indikátor
prístupu. Môžu sa poškodiť údaje na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“/vo vnútornej pamäti.
• V tomto fotoaparáte používajte iba akumulátor NP-BD1 (je súčasťou dodávky).
10
3 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie dátumu a času
Tlačidlo POWER
Objektív
Dotykový panel
Kryt objektívu
1 Stlačte tlačidlo POWER alebo posuňte kryt objektívu smerom nadol.
2 Dotknutím sa tlačidla na dotykovom paneli nastavte čas.
1 Dotknite sa požadovaného formátu pre zobrazenie dátumu a potom sa dotknite
[t].
SK
2 Dotknite sa každej položky, potom nastavte jej číselnú hodnotu dotknutím sa
v/V.
3 Dotknite sa položky [OK].
Informácie o tlačidlách dotykového panela
Nastavenia tohto fotoaparátu vykonávajte tak, že sa
prstom jemne dotknete tlačidiel alebo ikon na
obrazovke.
• Ak nie je položka, ktorú chcete nastaviť, zobrazená na
displeji, dotknutím sa v/V zmeňte stránku.
• Na predchádzajúcu obrazovku sa môžete vrátiť dotknutím sa
tlačidla [BACK].
• Dotknutie sa ikony [?] zobrazí pomôcku o príslušnej
dotykovej položke. Ak chcete skryť tohto sprievodcu,
dotknite sa opäť tlačidla [?].
• Ak pri fotografovaní stlačíte pravú hornú časť displeja, ikony sa na chvíľu skryjú. Keď dáte prst
preč z obrazovky, ikony sa znova zobrazia.
11
[ Opätovné nastavenie dátumu a času
Dotknite sa [HOME], potom zvoľte
(Settings) t [
Clock Settings] (str. 20, 21).
[ Pri zapnutí fotoaparátu
• Po vložení akumulátora môže chvíľu trvať, kým bude možné s fotoaparátom pracovať.
• Ak je fotoaparát zapnutý a napájaný z akumulátora a nepoužíva sa približne tri minúty,
automaticky sa sám vypne, aby zabránil zbytočnému vybitiu akumulátora (funkcia automatického
vypnutia).
12
Jednoduché snímanie záberov (režim
automatického nastavenia)
Páčka transfokácie
(W/T)
Spúšť
Mikrofón
Kontrolka
samospúšte
Flash (Blesk)
DSC-T70/T75
Kryt objektívu
Mikrofón
Otvor pre statív (spodná časť)
1 Otvorte kryt objektívu.
2 Držte fotoaparát pevne zovretý v rukách.
Umiestnite snímaný
objekt do stredového
rámčeka alebo sa
dotknite bodu
zaostrenia.
• Ak sa v dotknutej oblasti zistí tvár, zobrazí sa ikona
ľudská tvár, zobrazí sa ikona
.
SK
alebo ak sa zistí iný predmet ako
3 Nasnímajte záber stlačením spúšte.
Pri snímaní statických záberov:
1 Pre optimálne zaostrenie zatlačte
a pridržte spúšť na polceste.
Indikátor z (Aretácia AE/AF)
(zelený) začne blikať, zaznie pípnutie,
indikátor prestane blikať a zostane
svietiť.
Indikátor aretácie AE/AF
2 Zatlačte spúšť nadoraz.
Pri snímaní videozáznamu:
Dotknite sa [HOME], potom zvoľte
(Shooting) t [
Movie Mode] (str. 20).
Alebo sa dotknite ikony nastavenia režimu snímania, potom sa dotknite
(Movie
Mode).
Používanie transfokácie:
Posuňte ovládač transfokácie (W/T) na stranu T, ak chcete obraz priblížiť a posuňte
ho na stranu W, ak ho chcete opäť oddialiť.
13
Veľkosť záberu/Samospúšť/Režim snímania/Blesk/Makro/
Displej
A
B
C
D
E
F
Zmena veľkosti záberu
Používanie samospúšte
Zmena režimu snímania
Zvolenie režimu blesku pre statické zábery
Snímanie blízkych objektov
Zmena zobrazenia na displeji
[ Zmena veľkosti záberu
Dotknite sa ikony nastavenia veľkosti záberu na obrazovke. Dotknite sa požadovanej
položky a potom sa dotknite [BACK].
Statický záber
For prints up to A3 (11 × 17")
Shoot in 3:2 aspect ratio
For prints up to A4(8.5 × 11")
For prints up to 10 × 15 cm (4 × 6") or 13 × 18 cm(5 × 7")
Shoot at a small image size for e-mail attachment
Shoot in HDTV aspect ratio
Videozáznam
(Fine)
Shoot high quality movie for display on TV
(Standard)
Shoot standard quality movie for display on TV
Shoot at a small image size for e-mail attachments
[ Používanie samospúšte
Dotknite sa ikony nastavenia samospúšte na obrazovke. Dotknite sa požadovanej
položky a potom sa dotknite [BACK].
Self-Timer Off (
): Samospúšť sa neaktivuje
Self-Timer 10sec (
): Nastavenie samospúšte s oneskorením 10 sekundy
Self-Timer 2sec ( ): Nastavenie samospúšte s oneskorením 2 sekundy
Po stlačení tlačidla spúšte sa rozbliká kontrolka samospúšte sprevádzaná zvukovým
signálom.
14
[ Prechod do režimu snímania
Dotknite sa ikony nastavenia režimu snímania na obrazovke. Dotknite sa požadovanej
položky a potom sa dotknite [BACK].
Auto
Adjustment
Umožňuje Vám snímanie statických záberov s automaticky
upravenými nastaveniami.
Scene
Selection
Umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa
aktuálnej scény.
Program Auto
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak
rýchlosť uzávierky, ako aj hodnotu clony). Rôzne nastavenia
môžete tiež navoliť pomocou ponuky.
Movie Mode
Umožňuje Vám zaznamenanie videonahrávok s zvukom.
Scene Selection
High Sensitivity
Umožňuje snímať zábery bez blesku v podmienkach so slabým
svetlom.
Smile Shutter
Keď tlačidlo spúšte stlačíte úplne nadol a fotoaparát zistí úsmev,
spúšť sa automaticky uvoľní a záber sa nasníma. Ak stlačíte
opätovne spúšť alebo nasnímate 6 záberov, ukončíte zobrazenie
zachytenia úsmevu.
Soft Snap
Umožňuje snímať nekontrastné zábery pre portréty.
Twilight Portrait
Môžete snímaťosoby spolu s pozadím bez rozostrenia kontúr
a bez potlačenia dojmu nočného snímania.
Twilight
Umožňuje snímať zábery bez toho, aby sa stratila tmavá
atmosféra okolia.
Landscape
Zaostruje sa na vzdialené objekty, aby sa nasnímala krajinka
apod.
Hi-Speed
Shutter
Umožňuje snímať pohybujúce sa objekty na jasných miestach.
Beach
Pri snímaní na pobreží mora alebo okraji jazera sa nasníma
modrá farba vody veľmi precízne.
Snow
Umožňuje snímať jasné zábery zasnežených scén.
Fireworks
Umožňuje nasnímať ohňostroj v jeho plnej kráse.
SK
15
[ Blesk (Výber režimu blesku pre statické zábery)
Dotknite sa ikony nastavenia režimu blesku na obrazovke. Dotknite sa požadovanej
položky a potom sa dotknite [BACK].
Flash Auto (
):
Blysne pri nedostatočných svetelných podmienkach alebo pri snímaní v protisvetle
(preddefinované nastavenie)
Flash On ( )
Slow Synchro (Zapnutý vynútený blesk) (
):
V tomto režime sa v nedostatočných svetelných podmienkach spomalí rýchlosť uzávierky, takže
sa jasne nasníma aj pozadie mimo oblasti osvetlenej bleskom.
Flash Off ( )
[ Macro/Zaostrenie na krátku vzdialenosť (Fotografovanie predmetov
zblízka)
Dotknite sa ikony nastavenia režimu Macro/Zaostrenia na krátku vzdialenosť na
obrazovke. Dotknite sa požadovanej položky a potom sa dotknite [BACK].
Macro Off (
)
Macro On ( ):
Strana W
DSC-T200: Cca. 8 cm alebo ďalej
DSC-T70/T75: Cca. 8 cm alebo ďalej
Strana T
DSC-T200: Cca. 80 cm alebo ďalej
DSC-T70/T75: Cca. 25 cm alebo ďalej
Close focus enabled (
):
Aretované na stranu W: Cca. 1 – 20 cm
[ Zmena zobrazenia na displeji
Ak chcete prejsť k zobrazeniu s výberom zobrazenia, dotknite sa tlačidla [DISP] na
obrazovke.
Display Setup: Nastavenie, či sa na displeji majú alebo nemajú zobrazovať ikony.
LCD Brightness: Nastavuje jas podsvietenia.
Display Histogram: Nastavenie, či sa na displeji má alebo nemá zobrazovať histogram.
16
Prezeranie/mazanie záberov
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Páčka transfokácie
(W/T)
DSC-T70/T75
Reproduktor
Multikonektor (na spodku)
Reproduktor
1 Stlačte tlačidlo
(prezeranie).
Ak na vypnutom fotoaparáte stlačíte tlačidlo
(prezeranie), fotoaparát sa zapne automaticky
a prepne do režimu prezerania. Ak chcete prejsť do režimu fotografovania, stlačte opäť tlačidlo
(prezeranie).
2 Pri výbere obrazu sa môžete pohybovať medzi zábermi dotykom tlačidiel na
obrazovke
(predchádzajúci) /
SK
(nasledujúci).
Videozáznam:
Ak si chcete prehrať videozáznam, dotknite sa B.
Rýchly posun vpred/posun vzad: m/M (Ak sa chcete vrátiť k bežnému prehrávaniu, dotknite
sa B alebo x.)
Ovládanie hlasitosti: Dotknite sa
, potom upravte hlasitosť pomocou / .
Dotknite sa opäť
. Posuvný ovládač hlasitosti zmizne.
Stop: Dotknite sa položky x.
[
Mazanie záberov
1 Zobrazte záber, ktorý chcete vymazať, potom sa dotknite .
2 Dotknite sa položky [OK].
[
Zobrazenie zväčšeného záberu (transfokácia počas prehrávania)
Dotknite sa statického obrazu, kým je zobrazený, aby ste zväčšili príslušnú oblasť.
Dotknutím sa tlačidla
zmenšíte priblíženie.
v/V/b/B: Upravuje polohu.
[BACK]: Zruší priblíženie pri prehrávaní.
: Zapína/vypína v/V/b/B.
• Záber môžete zväčšiť pomocou ovládacieho prvku transfokácie (W/T).
17
[
Prezeranie záberov v indexovom zobrazení
Dotknutím sa
(Index) zobrazíte indexové zobrazenie.
Dotknutím sa / zobrazíte predchádzajúcu/nasledujúcu stranu.
Pre návrat do režimu zobrazovania samostatných záberov sa dotknite miniatúrneho
obrazu.
• Do registra sa dostanete, aj keď na obrazovke HOME vyberiete položku [
Image Index] v časti
(View Images).
• Ak sa dotknete [DISP] v indexovom režime, môžete nastaviť počet záberov, ktoré sa zobrazia
v indexovom zobrazení.
[ Mazanie záberov v indexovom zobrazení
1 Počas zobrazovania registra sa dotknite tlačidla .
2 Dotknutím sa miniatúr záberov pridajte značku začiarknutia k záberom, ktoré chcete
odstrániť.
V označovacom poli záberu je zaškrtnutá značka
.
Ak chcete odstránenie zrušiť, dotknite sa záberu znova, čím sa značka zruší.
3 Dotknite sa [t], a potom sa dotknite [OK].
• Ak chcete odstrániť všetky zábery v priečinku, vyberte na obrazovke ponuky položku
This Folder) z časti (Delete) a potom sa dotknite tlačidla [OK].
(All In
[ Prehrávanie série obrázkov (Slideshow)
Dotknite sa položky
.
[ Prehrávanie záberov na obrazovke televízora
Pripojte fotoaparát k televízoru prostredníctvom kábla pre viacúčelový konektor (je
súčasťou dodávky).
Do multikonektora
Do vstupných konektorov
audio/video
Kábel pre viacúčelový konektor
Pri prezeraní na TV prijímači s vysokým rozlíšením je potrebný káblový adaptér pre
výstup HD (len DSC-T75). Pri snímaní s veľkosťou záberu nastavenou na 16:9 sa budú
zábery zobrazovať na celej ploche displeja.
• Počas výstupu HD(1080i) nemožno prehrávať videozáznamy.
18
Pripojte fotoaparát k televízoru HD pomocou káblového adaptéra pre výstup HD (len
DSC-T75).
COMPONENT
VIDEO IN
AUDIO
Do multikonektora
Biela/
červená
farba
Zelená/modrá/červená farba
Káblový adaptér pre výstup HD (len DSC-T75)
SK
• Kábel pre konektory pre video (zelený/modrý/červený) má rovnakú farbu ako jednotlivé
konektory.
19
Získanie poznatkov o rôznych funkciách –
HOME/Menu
Používanie zobrazenia HOME
Obrazovka HOME je bránou k všetkým funkciám fotoaparátu.
K tejto obrazovke máte prístup bez ohľadu na to, či je fotoaparát v režime snímania
alebo režime prehrávania.
1 Dotknutím sa [HOME] sa zjaví zobrazenie HOME.
Položka
Kategória
[HOME]
2 Dotknite sa kategórie, ktorú chcete nastaviť.
3 Dotknite sa položky v kategórii, ktorú chcete nastaviť.
[ Keď vyberiete kategóriu
(Manage Memory) alebo
(Settings)
1 Dotknite sa kategórie, pre ktorú chcete zmeniť nastavenia.
2 Dotknite sa požadovanej položky nastavenia. Dotknutím sa v/V sa zobrazia ostatné
položky nastavenia.
3 Dotknite sa položky nastavenia, ktorú chcete zmeniť a požadovanú hodnotu daného
nastavenia zvolíte následným dotykom na danú hodnotu.
• Ak sa chcete vrátiť späť k predchádzajúcemu zobrazeniu, dotknite sa [×] alebo [BACK].
20
Podrobné informácie o obsluhe 1 str. 20
Položky ponuky HOME
Dotknutím sa [HOME] sa zjavia nasledovné položky. Podrobnosti o položkách sa
zjavia na zobrazení vedľa sprievodcu.
Kategória
Položky
Shooting
Auto Adjustment
Scene Selection
Program Auto
Movie Mode
View Images
Single Image
Image Index
Slideshow
Printing, Other
Print
Music Tool
Download Music
Manage Memory
Memory Tool
Memory Stick Tool
Format
Create REC. Folder
Change REC. Folder Copy
Internal Memory Tool
Format
Settings
Main Settings
Main Settings 1
Beep
Initialize
Housing
Main Settings 2
USB Connect
Video Out
Shooting Settings
Shooting Settings 1
AF Illuminator
AF Mode
Shooting Settings 2
Auto Orientation
Smile Level
Format Music
SK
Function Guide
Calibration
COMPONENT
TV TYPE
Grid Line
Digital Zoom
Auto Review
Clock Settings
Language Setting
21
Práca s položkami ponuky Menu
1 Dotknutím položky [MENU] zobrazte ponuku.
Dotykom na ikonu [?]
skryjete tohto
sprievodcu.
[MENU]
• V závislosti na zvolenom režime sa zobrazia rozličné položky.
2 Dotknite sa požadovanej položky ponuky menu.
• Ak je požadovaná položka ukrytá, opakovane sa dotýkajte v/V, kým sa táto položka neobjaví
na displeji.
3 Dotknite sa požadovanej položky nastavenia.
4 Ponuku menu vypnete dotknutím sa [BACK].
22
Podrobné informácie o obsluhe 1 str. 22
Položky ponuky Menu
Dostupné položky ponuky sa líšia podľa nastavenia režimu (fotografovanie/prezeranie)
a podľa režimu fotografovania. Na displeji sa objavia len dostupné položky.
Ponuka pre snímanie
REC Mode
Zmena na režim snímania záberov v rýchlom slede.
EV
Upravuje expozíciu.
Focus
Zmení spôsob zaostrovania.
Metering Mode
Výber režimu merania.
White Balance
Úprava farebných tónov.
Color Mode
Zmení živosť záberu alebo pridá špeciálne efekty.
Flash Level
Upravuje intenzitu blesku.
Red Eye Reduction
Znižuje efekt červených očí.
Face Detection
Zisťuje tváre objektov a upravuje zaostrenie atď.
SteadyShot
Vyberie režim funkcie pre potlačenie rozmazaného obrazu.
Setup
Vyberie nastavenia snímania.
SK
Ponuka pre prezeranie
(Retouch)
Retušuje statické zábery.
(Paint)
Kreslí na statický záber a uloží ho ako nový záber.
(Multi Resizing)
Zmení veľkosť záberu podľa použitia.
(Wide Zoom Display)
Zobrazí statické zábery vo formáte 16:9.
(Slideshow)
Prehrávanie série obrázkov.
(Delete)
Zmazanie obrázkov.
(Protect)
Ochrana proti nechcenému vymazaniu.
Pridá značku poradia tlače na záber, ktorý chcete vytlačiť.
(Print)
Tlač obrázkov použitím tlačiarne kompatibilnej s PictBridge.
(Rotate)
Pootočí statický záber.
(Select Folder)
Výber priečinka na prezeranie obrázkov.
(Volume Settings)
Upravenie hlasitosti.
23
Práca s počítačom
Nasnímané zábery na fotoaparáte je možné zobraziť na počítači. Okrem toho,
pomocou softvéru môžete lepšie ako kedykoľvek predtým využívať statické zábery
a videozáznamy z fotoaparátu. Ďalšie informácie nájdete v príručke „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky).
Podporované operačné systémy pre pripojenie USB a
aplikačný softvér „Picture Motion Browser“ (je súčasťou
dodávky)
Pre používateľov Windows
Pre používateľov Macintosh
Pripojenie USB
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v10.1 až v10.4)
Aplikačný softvér
„Picture Motion
Browser“
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows
Vista*
nie je kompatibilný
* 64-bitové edície a Starter (Edition) nie sú podporované.
• V počítači musí byť nainštalovaný vyššie uvedený operačný systém. Aktualizácie operačného
systému nie sú podporované.
• Ak váš operačný systém nepodporuje pripojenia USB, použite komerčne dostupné čítacie alebo
zapisovacie zariadenie pre pamäťové karty Memory Stick.
• Ďalšie informácie o operačnom prostredí „Picture Motion Browser“ aplikačného softvéru Cybershot nájdete v príručke „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“.
24
Prezeranie príručky „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“,
ktorá je k dispozícii na disku CD-ROM
(je súčasťou dodávky), podrobne
popisuje používanie fotoaparátu. Na
zobrazenie príručky je potrebný
program Adobe Reader.
[ Pre používateľov Windows
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM
(je súčasťou dodávky) do jednotky CDROM.
Objaví sa nižšie uvedená obrazovka.
[ Pre používateľov Macintosh
Zobrazenie príručky „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM
(je súčasťou dodávky) do jednotky CDROM.
2 Označte priečinok [Handbook] a do
počítača skopírujte súbor
„Handbook.pdf“, ktorý je uložený
v priečinku [SK].
3 Po skončení kopírovania dvakrát
kliknite na „Handbook.pdf“.
SK
Keď kliknete na tlačidlo [Cyber-shot
Handbook], objaví sa obrazovka „Príručka
k zariadeniu Cyber-shot“ pre kopírovanie.
2 Skopírujte príručku podľa uvedených
inštrukcií na obrazovke.
Keď kliknete na tlačidlo „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“, nainštaluje sa
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ aj
„Ďalšie kroky – Cyber-shot“.
3 Po dokončení inštalácie kliknite
dvakrát na ikonu, ktorá sa vytvorila na
pracovnej ploche počítača.
25
Indikátory na displeji
Ak chcete prejsť k zobrazeniu s výberom
zobrazenia, dotknite sa tlačidla [DISP]
na obrazovke (str. 16).
[ Pri snímaní statických záberov
Ovládanie obrazovky
Nastavenia fotoaparátu môžete zmeniť
dotknutím sa nasledovných tlačidiel: 1,
2, 3.
• Dotknutie sa ikony zobrazí pomôcku
o príslušnej dotykovej položke. Ak
chcete skryť tohto sprievodcu, dotknite
sa tlačidla [?] (str. 11).
A
Zobrazenie
Význam
HOME
Zobrazuje obrazovku
HOME.
Nastavenia veľkosti
záberu
Nastavenia samospúšte
Nastavenia režimu
snímania
Nastavenia režimu
snímania (výber scény)
• Dotknutím sa tlačidla
[ Pri snímaní videozáznamu
v nastaveniach
režimu snímania vyberte
režim výberu scény.
MENU
Zobrazuje obrazovku
MENU.
B
Zobrazenie
Význam
BACK
Späť do
predchádzajúceho
zobrazenia.
Tento úkon zruší
zaostrenie na predmet,
ktorý ste zvolili dotykom
na obrazovke.
Nastavenia režimu blesku
Nastavenia Macro/
snímanie blízkych
objektov
DISP
26
Zmení zobrazenie na
displeji.
C
Zobrazenie
0.5m 1.0m
3.0m 7.0m
Zobrazenie
Význam
Význam
96
Nastavenia predvoľby
režimu AF/zaostrenia
Indikátor počtu voľných
záberov
00:00:00
Zostávajúci čas záznamu
(h:m:s)
• [0.5m] je k dispozícii len
pri DSC-T70/T75.
Potlačenie efektu
červených očí
Nastavenia režimu
merania
Intenzita blesku
Nastavenia hodnoty ISO
0EV
Režim záznamu
Nastavenia hodnoty
expozície
Rozpoznanie tváre
Indikátory zobrazenia
Dotykový indikátor AF
Indikátory zobrazenia 4 až 7
zobrazujú aktuálny stav nastavení.
Housing
Vyváženie bielej farby
D
Zobrazenie
Význam
Color mode (Režim
farieb)
Zostatkový stav
akumulátora
5
Spúšť úsmevu (počet
statických záberov)
Stupnica transfokácie
SK
F
Zobrazenie
Význam
Zameriavací rámček AF
zóny
Nabíjanie blesku
C:32:00
Samodiagnostické
zobrazenie
E
Zobrazenie
Význam
Upozornenie na slabú
kapacitu akumulátora
Histogram
SteadyShot
Záznamové médiá
(pamäťová karta
„Memory Stick Duo“,
vnútorná pamäť)
Priečinok pre ukladanie
záznamov
AF iluminátor
Upozornenie na vibrácie
Samospúšť
27
G
[ Pri prehrávaní videozáznamov
Zobrazenie
Význam
z
Aretácia AE/AF
Funkcia NR pomalej
uzávierky
125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
ISO400
Číslo ISO
+2.0EV
Hodnota expozície
Macro/snímanie blízkych
objektov
• Ak sa nastaví v položke
[Display Setup] na
[Image Only], zobrazia sa
aktuálne nastavenia.
Režim blesku
• Ak sa nastaví v položke
[Display Setup] na
[Image Only], zobrazia sa
aktuálne nastavenia.
Standby
REC
Pohotovostný stav pre
videozáznam/Záznam
videa
0:12
Čas záznamu (m:s)
Ovládanie obrazovky
Nastavenia fotoaparátu môžete zmeniť
dotknutím sa nasledovných tlačidiel: 1,
2.
A
Zobrazenie
Význam
HOME
Zobrazuje obrazovku
HOME.
Prejde do indexového
režimu.
Zaháji prezeranie
prezentácie (Slide show).
[ Pri prehrávaní statických záberov
Vymaže obrázok.
MENU
Zobrazuje obrazovku
MENU.
Vyberie priečinok na
prezeranie.
Vráti sa z indexového
zobrazenia do režimu
zobrazovania
samostatných záberov.
28
B
D
Zobrazenie
Význam
BACK
Späť do
predchádzajúceho
zobrazenia.
Zobrazenie
Pripojenie k PictBridge
Reprodukčné médium
(„Memory Stick Duo“,
vnútorná pamäť)
Upravenie hlasitosti.
x
Stop
N
Prehrávanie
Transfokácia počas
prehrávania
Priečinok pre
prehrávanie
8/8 12/12
Zapína/vypína v/V/b/B .
Rýchly posun vpred/
posun vzad
DISP
Zmení zobrazenie na
displeji.
Zmena priečinka
Priečinok pre ukladanie
záznamov
E
Zobrazenie
C
Zobrazenie
Význam
125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
ISO400
Číslo ISO
+2.0EV
Hodnota expozície
Flash (Blesk)
Veľkosť záberu
Vyváženie bielej farby
N
Prehrávanie
Lišta prehrávania
Značka poradia tlače
(DPOF)
0:00:00
Počítadlo
Protect – ochrana
101-0012
Číslo priečinka-súboru
Transfokácia počas
prehrávania
2007 1 1
9:30 AM
Na prehrávanom zábere
je zaznamenaný dátum a
čas
Samodiagnostické
zobrazenie
SK
Režim merania
Zostatkový stav
akumulátora
Kontrolná značka
C:32:00
Význam
Upozornenie na slabú
kapacitu akumulátora
Indikátory zobrazenia
Indikátory zobrazenia 3 až 5
zobrazujú aktuálny stav nastavení.
Číslo záberu/Počet
záberov uložených vo
zvolenom priečinku
Pripojenie k PictBridge
Zobrazí predchádzajúci/
nasledujúci záber.
mM
Význam
Histogram
• Ikona
sa objaví, keď je
vypnuté zobrazenie
histogramu (stĺpcového
diagramu).
29
Výdrž akumulátora a kapacita pamäti
Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je možné nasnímať
či prezrieť
V tabuľkách je uvedený približný počet
záberov, ktoré je možné nasnímať alebo
prezrieť a výdrž akumulátora (je
súčasťou dodávky), ak je akumulátor
úplne nabitý a okolitá teplota dosahuje
25°C. Údaje o počte záznamov, ktoré je
možné nasnímať alebo prezerať sú
platné za predpokladu, že v prípade
potreby vymeníte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“.
V závislosti od podmienok používania sa
môžu skutočné hodnoty od uvedených
v tabuľke mierne líšiť.
[ Pri snímaní statických záberov
Výdrž
akumulátora
(min.)
Počet
záberov
DSC-T200
Pribl. 125
Pribl. 250
DSC-T70/T75
Pribl. 135
Pribl. 270
• Snímanie v nasledovných podmienkach:
– [REC Mode] je nastavené na [Normal].
– [AF Mode] je nastavené na [Single].
– [SteadyShot] je nastavené na [Shooting].
– Jedno snímanie každých 30 sekúnd.
– Striedavá zmena transfokácie z polohy W
do polohy T.
– Blesk blysne pri každom druhom snímaní.
– Po 10 snímaniach sa vypne a znova zapne
napájanie.
• Meracia metóda je založená na štandarde
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Výdrž akumulátora/počet záberov sa
nemení, bez ohľadu na veľkosť záberu.
30
[ Pri prezeraní statických záberov
Výdrž
akumulátora
(min.)
Počet
záberov
DSC-T200
Pribl. 210
Pribl. 4200
DSC-T70/T75
Pribl. 220
Pribl. 4400
• Prezeranie jednotlivých záberov v poradí s
približne 3-sekundovými prestávkami
[ Poznámky týkajúce sa
akumulátora
• Kapacita akumulátora sa používaním
a starnutím postupne znižuje.
• Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je
možné snímať či prezerať, v nasledovných
podmienkach klesá:
– Okolitá teplota je nízka.
– Blesk sa používa často.
– Fotoaparát opakovane zapínate a
vypínate.
– Pri častom používaní transfokácie.
– Jas podsvietenia LCD displeja je zapnutý.
– [AF Mode] je nastavené na [Monitor].
– [SteadyShot] je nastavené na
[Continuous].
– Kapacita akumulátora je nízka.
– Funkcia Face Detect je aktivovaná.
Počet statických záberov a čas nahrávania videozáznamov
Počet statických záberov a časová dĺžka videozáznamov sa môže líšiť v závislosti od
podmienok pri snímaní.
Počet statických záberov a čas pre záznam videozáznamov sa môžu líšiť, aj keď sa
zobrazované kapacity zhodujú s hodnotami uvedenými nižšie.
[ Približný počet statických záberov
(Čísla: počet záberov)
Kapacita
Veľkosť
Vnútorná
pamäť
Pribl.
31 MB
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná na tomto
fotoaparáte
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M
10
40
72
150
306
618
1223
3:2
10
40
72
150
306
618
1223
2457
5M
13
51
92
191
390
787
1557
3127
3M
VGA
2457
21
82
148
306
626
1262
2498
5017
202
790
1428
2941
6013
12120
23980
48160
33
133
238
490
1002
2020
3997
8027
16:9
SK
• Udávané počty záberov sú platné, keď [REC Mode] je nastavený na [Normal].
• Ak je dostupný počet záberov pre snímanie viac než 9 999, objaví sa indikátor „>9999“.
• Pri prehrávaní záberu nasnímaného starším modelom fotoaparátu Sony na tomto fotoaparáte sa
záber nemusí zobraziť v skutočnej veľkosti.
[ Približná doba nahrávania videozáznamov
V tabuľke nižšie sú uvedené približné maximálne časy záznamu. Ide o celkové časy pre
všetky súbory videozáznamov. Nepretržité snímanie je možné počas približne 10 minút.
(Čísla: hodiny : minúty : sekundy)
Kapacita
Veľkosť
640(Fine)
Vnútorná
pamäť
Pribl.
31 MB
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“ naformátovaná na tomto
fotoaparáte
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:20
640(Standard)
0:01:30
0:05:50
0:10:40
0:22:00 0:45:00
1:30:50
2:59:50
6:01:10
320
0:06:00
0:23:40
0:42:50
1:28:10
6:03:30 11:59:30 24:04:50
3:00:20
• Videozáznamy s veľkosťou nastavenou na [640(Fine)] je možné nahrávať len na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
• Fotoaparát nepodporuje snímanie alebo prehrávanie záznamov HD.
31
Riešenie problémov
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom ohľadne fotoaparátu, pokúste sa ho vyriešiť
nasledovnými spôsobmi.
1 Pozrite sa na nižšie uvedené kroky a nazrite do príručky „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“ (PDF súbor).
Ak sa na displeji objaví kód „C/E:ss:ss“, nazrite do príručky „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“.
2 Vyberte akumulátor, počkajte asi minútu, potom akumulátor znovu
vložte a nakoniec zapnite fotoaparát.
3 Inicializuje nastavenia (str. 21).
4 Obráťte sa na predajcu Sony alebo na autorizovaný servis Sony.
Zoberte na vedomie, že odovzdaním fotoaparátu do servisného strediska súhlasíte s
tým, že servisní pracovníci môžu skontrolovať obsah vnútornej pamäte alebo
hudobných súborov.
Akumulátor a napájanie
Akumulátor nie je možné vložiť.
• Vložte akumulátora správne tak, že stlačíte ovládač vysúvania akumulátora a podržíte
ho otvorený (str. 9).
Fotoaparát nejde zapnúť.
• Po inštalácii akumulátora do fotoaparátu môže zapnutie fotoaparátu chvíľu trvať.
• Vložte akumulátora správne (str. 9).
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (str. 8).
• Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte akumulátor za nový.
• Použite odporúčaný akumulátor (str. 7).
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory akumulátora. Znovu zapnite fotoaparát (str. 11).
• Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte akumulátor za nový.
32
Indikátor stavu akumulátora ukazuje nesprávny údaj.
• Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí.
• Zobrazovaná zostatková kapacita akumulátora sa líši od skutočného času. Zobrazenie
na displeji opravíte tak, že akumulátor vo fotoaparáte necháte úplne vybiť a potom ho
úplne nabijete.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (str. 8).
• Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte akumulátor za nový.
Akumulátor nie je možné nabíjať, keď je vo vnútri fotoaparátu.
• Na nabíjanie akumulátora použite nabíjačku (je súčasťou dodávky).
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Nie je možné zaznamenať zábery.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ (str. 31). Ak je plná, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Zmažte nepotrebné obrazové súbory (str. 17).
– Vymeňte kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať.
• Keď snímate statický obrázok, nastavte iný režim snímania ako
.
• Pri snímaní videozáznamov nastavte režim snímania na možnosť
.
• Veľkosť obrázku je pri snímaní videozáznamov nastavená na [640(Fine)]. Vykonajte
jednu z nasledujúcich možností:
– Nastavte inú veľkosť záberu než [640(Fine)].
– Vloženie pamäťovej karty „Memory Stick PRO Duo“.
SK
Nie je možné pridať dátumy na zábery.
• Tento fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Pomocou aplikácie
„Picture Motion Browser“ môžete tlačiť alebo uložiť zábery s pridaným dátumom.
Pri snímaní jasných objektov sa zobrazia vertikálne pruhy.
• Ide o výskyt javu rozmazania a v zábere sa objavia biele, čierne, červené, purpurové
alebo iné pásy. Nejedná sa o poruchu.
33
Prezeranie záberov
Nie je možné prehrávať zábery.
• Stlačte tlačidlo
(prezeranie) (str. 17).
• V počítači sa zmenil názov priečinka či súboru.
• Ak bol obrazový súbor spracovaný počítačom alebo ak bol nasnímaný fotoaparátom
iného modelu než je váš prístroj, prehranie súboru pomocou fotoaparátu nie je
zaručené.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte USB pripojenie.
34
Preventívne opatrenia
[ Fotoaparát neskladujte ani
neskladujte na nasledovných
miestach
• Nenechávajte fotoaparát príliš dlho
v kontakte s gumovými produktmi alebo
výrobkami z vinylu.
• Na príliš horúcom, studenom alebo vlhkom
mieste
Na extrémne horúcich miestach, ako je napr.
vnútri zaparkovaného auta na slnku, obal
fotoaparátu sa môže vplyvom veľkej teploty
zdeformovať, a toto môže zapríčiniť poruchu
fotoaparátu.
• Vystavené priamemu slnečnému žiareniu
alebo vysokým teplotám
Fotoaparát môže zmeniť farbu, môže sa
zdeformovať, alebo môže dojsť k poruche.
• Miesta s možnosťou značných otrasov
• Vystavené silnému magnetizmu
• Piesočnaté alebo prašné miesta
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostal
piesok ani prach. Môže to poškodiť váš
fotoaparát. Poškodenie je niekedy
neopraviteľné.
[ Informácie o prevádzkových
teplotách
Prevádzková teplota fotoaparátu je od 0°C do
40°C. Fotoaparát neodporúčame
prevádzkovať pri teplotách presahujúcich
tento interval.
[ Pri kondenzácii vlhkosti
[ Pri nosení
Ak naraz prenesiete fotoaparát z chladného
do teplého prostredia, na vnútorných
súčiastkach fotoaparátu sa môže vytvoriť
skondenzovaná vlhkosť. Ak budete používať
fotoaparát s navlhnutým vnútrom objektívu,
zábery nebudú ostré.
Ak skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu
mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí. Ak
by ste používali fotoaparát pri výskyte vlhkosti
napr. vo vnútri objektívu, nedokážete
nasnímať ostré záznamy.
Ak nosíte fotoaparát v zadnom vrecku,
nesadajte si, mohli by ste poškodiť alebo
znefunkčniť fotoaparát.
[ Informácie o vnútornej
nabíjateľnej záložnej batérii
[ Poznámka k čisteniu
Čistenie LCD displeja
Odtlačky prstov, prach alebo iné nečistoty
utierajte z povrchu LCD displeja použitím
čistiacej súpravy na LCD displeje (nie je
súčasťou dodávky).
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve odtlačky prstov alebo
prach, vyčistite objektív jemnou handričkou.
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou
mierne navlhčenou vo vode a potom prípadnú
vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou.
Ochrana povrchovej úpravy a krytu pred
poškodením:
• Nevystavujte fotoaparát chemickým
výrobkom ako napr. riedidlám, benzínu,
liehu, jednorazovým handričkám,
odpudzovačom hmyzu, opaľovacím krémom
alebo insekticídom.
• Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na
rukách ktorúkoľvek z vyššie uvedených
chemikálií.
SK
Váš fotoaparát má nabíjateľnú batériu, ktorá
zaisťuje, že nastavenie času a dátumu a ďalšie
nastavenia budú uchované bez ohľadu na to, či
je fotoaparát vypnutý alebo zapnutý.
Táto nabíjateľná batéria sa nabíja vždy počas
používania fotoaparátu. Ak však fotoaparát
nepoužívate, postupne sa batéria vybije. Ak
fotoaparát vôbec nepoužívate, vybije sa
batéria úplne cca po 1 mesiaci. Preto zaistite,
aby bola batéria nabitá pred použitím
fotoaparátu.
Fotoaparát môžete používať aj vtedy, keď
nabíjateľná batéria nie je nabitá. Nebude sa
však indikovať dátum a čas.
Postup pri nabíjaní vnútornej dobíjateľnej
záložnej batérie
Vložte nabitú batériu do fotoaparátu a
ponechajte fotoaparát 24 hodín alebo viac
vypnutý.
35
Technické údaje
Fotoaparát
[LCD displej]
[Systém]
LCD displej:
DSC-T200
Široký (16:9), 8,8 cm (typ 3,5) jednotka
TFT
DSC-T70/T75
Široký (16:9), 7,5 cm (typ 3,0) jednotka
TFT
Snímací prvok: 7,18 mm (typ 1/2,5) farebný
CCD, primárny farebný filter
Celkový počet pixelov fotoaparátu:
Pribl. 8 286 000 pixelov
Efektívny počet pixelov fotoaparátu:
Pribl. 8 083 000 pixelov
Objektív:
DSC-T200
Objektív Carl Zeiss Vario-Tessar 5×
priblíženie
f = 5,8 – 29,0 mm (35 – 175 mm pri
konverzii na 35 mm dig. fotoaparát)
F3,5 – 4,4
DSC-T70/T75
Objektív Carl Zeiss Vario-Tessar 3×
priblíženie
f = 6,33 – 19,0 mm (38 – 114 mm pri
konverzii na 35 mm dig. fotoaparát)
F3,5 – 4,3
[Napájanie, všeobecne]
Napájanie:
Nabíjateľný akumulátor NP-BD1, 3,6 V
NP-FD1 (nie je súčasťou dodávky), 3,6 V
Sieťový adaptér AC-LS5K (nie je súčasťou
dodávky), 4,2 V
Príkon (počas snímania):
DSC-T200
1,0 W
DSC-T70/T75
1,0 W
Ovládanie expozície: Automatická expozícia,
Režim výberu scény (10 režimov)
Prevádzková teplota: 0 až 40°C
Vyváženie bielej farby: Automatické, denné
svetlo, zamračené, žiarivka 1,2,3, žiarovka,
blesk
Rozmery:
DSC-T200
93,5 × 59,3 × 20,4 mm (Š/V/H, okrem
prečnievajúcich častí)
DSC-T70/T75
90,0 × 56,4 × 20,7 mm (Š/V/H, okrem
prečnievajúcich častí)
Formát súborov (DCF kompatibilné):
Statické zábery: Exif Ver. 2.21 JPEG
kompatibilný, DPOF kompatibilný
Videozáznam: MPEG1 kompatibilný
(monofónny)
Záznamové médium: Vnútorná pamäť
(pribl. 31 MB), pamäťová karta „Memory
Stick Duo“
Blesk: Rozsah blesku (citlivosť ISO (Index
odporúčanej expozície) nastavená na
Auto):
DSC-T200
Pribl. 0,1 až 3,7 m (W)/Pribl. 0,8 až 2,9 m
(T)
DSC-T70/T75
Pribl. 0,1 až 3,0 m (W)/Pribl. 0,25 až 2,5 m
(T)
[Vstupné a výstupné konektory]
Multikonektor:
Video výstup
Audio výstup (monofónny)
USB komunikácia
USB komunikácia: Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilné)
36
Celkový počet bodov: 230 400 (960 × 240)
bodov
Skladovacia teplota: –20 až +60°C
Hmotnosť (vrátane akumulátora NP-BD1,
kresliaceho pera a remienka atď.):
DSC-T200
Približne 186 g
DSC-T70/T75
Približne 156 g
Mikrofón: Monofónny
Reproduktor: Monofónny
Tlač Exif Print: Kompatibilný
PRINT Image Matching III: Kompatibilný
PictBridge: Kompatibilný
Nabíjačka akumulátora BC-CSD
Požiadavky na napájanie: Striedavý prúd
100 V až 240 V, 50/60 Hz, 2,2 W
Výstupné napätie: 4,2 V jednosmerného
prúdu, 0,33 A
Prevádzková teplota: 0 až 40°C
Skladovacia teplota: –20 až +60°C
Rozmery: Pribl. 62 × 24 × 91 mm (Š/V/H)
Hmotnosť: Približne 75 g
Nabíjateľný akumulátor NP-BD1
Obchodné značky
Použitý akumulátor: Lítium-ióntový
akumulátor
•
Maximálne napätie: 4,2 V jednosmerného
prúdu
Nominálne napätie: 3,6 V jednosmerného
prúdu
Kapacita: 2,4 Wh (680 mAh)
Vzhľad a špecifikácie sa môžu zmeniť bez
upozornenia.
, „Cyber-shot“ sú ochranné
známky spoločnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory Stick
PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory Stick
Micro“, „MagicGate“ a
sú
registrované obchodné značky spoločnosti
Sony Corporation.
• „Info LITHIUM“ je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, DirectX a Windows
Vista sú registrované ochranné známky
alebo ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojených štátoch
amerických a/alebo iných krajinách.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac a eMac sú ochranné
známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Apple Inc.
• Intel, MMX a Pentium sú obchodné značky
alebo registrované obchodné značky
spoločnosti Intel Corporation.
• Google je registrovaná ochranná známka
spoločnosti Google, Inc.
• Adobe, logo Adobe a Reader sú registrované
ochranné známky alebo ochranné známky
spoločnosti Adobe Systems Incorporated v
Spojených štátoch amerických a/alebo iných
krajinách.
• Ďalej všeobecne platí, že všetky ostatné
názvy produktov a systémov spomenuté
v tomto návode sú obchodnými značkami
alebo registrovanými obchodnými značkami
príslušných vývojárskych a výrobných
spoločností. Avšak, označenia ™ alebo ® nie
sú v tomto návode vždy uvádzané.
SK
37
38
39
Az e termékkel kapcsolatos további
információk és a gyakran feltett kérdésekre
adott válaszok a Vevőszolgálat honlapján
olvashatók.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
70 vagy nagyobb százalékban újrahasznosított papírra,
illékony szerves vegyületektől mentes, növényi olaj alapú
tintával nyomtatva.
Vytlačené na papieri, ktorý je recyklovaný zo 70% alebo
viacej s použitím atramentu vyrobeného na báze
rastlinného oleja bez nestálych organických zlúčenín.
Printed in Japan
Download PDF

advertising