Sony | DSC-T70HDPR | Sony DSC-T70HDPR Návod na použitie

Digitális fényképnyomtató
Digitálna fototlačiareň
DPP-FPHD1
HU
SK
Kezelési útmutató
A nyomtató használatba vétele előtt kérjük, tanulmányozza át ezt az útmutatót, és
őrizze meg, hogy a jövőben is fellapozhassa.
Návod na používanie
Skôr než tlačiareň začnete používať, prečítajte si pozorne tento návod a odložte si
ho ako prípadný zdroj informácií v budúcnosti.
© 2007 Sony Corporation
3-273-244-11(1)
Magyar
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Európai vásárlóink
figyelmébe
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
átjátszókábellel használják.
Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy
húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
Megjegyzés az EU-s irányelveket
követő országokban élő
vásárlóink számára
A termék gyártója a Sony Corporation (címe:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japán). EMC- és termékbiztonsági ügyekben
a hivatalos márkaképviseletet a Sony
Deutschland GmbH (címe: Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) látja
el. Kérjük, hogy minden szerviz- és
garanciakérdéssel a különálló szerviz- és
garanciadokumentumban megadott címen
keresse fel munkatársainkat.
2
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érde kében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Kapcsolódó tartozékok: Távirányító
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
elemek helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket,
ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok
megőrzése érdekében elengedhetetlen az
energiaellátás folyamatosságának biztosítása,
csak az arra felkészült szerviz állomány
cserélheti ki
Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa el azt
az arra kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Minden CD, tévéműsor, szerzői jog által
védett anyag (például kép, film, kiadvány)
és saját felvételeinek, alkotásainak
kivételével minden egyéb anyag kizárólag
saját, otthoni használatara másolható,
szerkeszthető, nyomtatható. Hacsak a
lemásolandó anyagra vonatkozóan nem
rendelkezik szerzői joggal vagy a szerzői jog
tulajdonosától származó engedéllyel, ezen
anyag fentieken túlmenő felhasználása a
szerzői jogról szóló törvénybe ütközhet, és
a szerzői jog tulajdonosa kártérítési
igénnyel léphet fel.
Amikor fényképekkel dolgozik ezzel a
nyomtatóval, fordítson külön figyelmet a
szerzői jogról szóló törvény előírásaira.
Mások fényképének illetéktelen
felhasználása és módosítása is megsértheti
az illetők személyiségi jogait.
Bizonyos bemutatók, előadások, kiállítások
esetén tilos a fényképezés.
Javaslat biztonsági másolat
készítésére
A nyomtató esetleges működési hibájából
vagy hibás működéséből eredő adatvesztés
elkerülése érdekében javasoljuk, hogy az
adatokról készítsen biztonsági másolatot.
HU
Tájékoztatás
A KERESKEDŐ SEMMILYEN
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM
FELELŐS SEMMINEMŰ KÖZVETLEN,
ESETLEGES VAGY
KÖVETKEZMÉNYKÉNT
KELETKEZŐ, HIBÁS TERMÉK VAGY
VALAMELY TERMÉK HASZNÁLATA
ÁLTAL OKOZOTT BÁRMIFÉLE
KÁRÉRT, VESZTESSÉGÉRT,
KIADÁSÉRT.
Védjegyek
• A Cyber-shot a Sony Corporation védjegye.
• A jelen kiadványban megemlített minden
más cég- és terméknév tulajdonosának
védjegye vagy bejegyzett védjegye lehet.
Ebben a kézikönyvben nem tüntetjük fel a
™ és az ® jelet.
• Ez a program részben az Independent JPEG
Group munkáján alapul.
3
A csomag tartalmának ellenőrzése
Bizonyosodjék meg arról, hogy a
nyomtató dobozában benne vannak a
következő tartozékok.
Talp a felállított használathoz (2)
Hálózati tápegység (AC-S2422)
(1)
A/V átjátszókábel (1)
Tápkábel * (1)
Komponens videokábel (1)
Papírvédő (1)
* Az ábrán látható tápkábel kizárólag 120 Vos feszültséghez való. A csatlakozódugó
alakja és a tápkábel műszaki adatai attól
függnek, hogy a nyomtatót mely térségben
vásárolta.
Tisztítóegység (1) / Tisztítólap (1)
• Kezelési útmutató (ez a kézikönyv, 1)
Távirányító (1)
4
Tartalomjegyzék
A csomag tartalmának ellenőrzése ...........................................................4
Mire való ez a nyomtató? ..........................................................................6
A készülék részei .......................................................................................8
Előkészületek .......................................................................................... 11
A nyomtatócsomag előkészítése ........................................................................ 11
A festékfólia-egység betétele.............................................................................. 13
A fotópapír betétele ........................................................................................... 14
Csatlakoztatás................................................................................................... 16
Képek megtekintése televízión ................................................................ 19
Képek nyomtatása ..................................................................................20
Az akkumulátor töltése............................................................................21
Hibaelhárítás ...........................................................................................22
Ha hiba lép fel ................................................................................................... 22
Ha elakad a papír .............................................................................................. 26
A nyomtató belsejének tisztítása ......................................................................... 26
Óvintézkedések .......................................................................................28
Műszaki adatok .......................................................................................30
HU
Képek megjelenítési tartománya ........................................................................ 31
5
Mire való ez a nyomtató?
A DPP-FPHD1 digitális
fényképnyomtató segítségével a
képeket megnézheti HD televízión, és
a kívánt képeket azonnal ki is
nyomtathatja.
Készítsen fényképet a DSC-T70
fényképezőgéppel.
A DSC-T70 fényképezőgép használatát
a hozzá mellékelt Használati útmutató
és A Cyber-shot kézikönyve (PDF)
kiadvány ismerteti.
Fényképezés
Összeállítás
A fényképezőgépet és
az adapterlemezt tegye
a fényképezőgépillesztő egységre.
t 19. oldal
• Az adapterlemez a DSC-T70 mellékelt
tartozéka.
6
Lejátszás
Töltés
A (mellékelt) komponens videokábel
segítségével a fényképezőgépen lévő
képeket HD televízión nézheti.
t 19. oldal
Amikor kikapcsolja a fényképezőgépet,
a fényképezőgép illesztőegysége tölteni
tudja a fényképezőgép akkumulátorát.
A fényképezőgép illesztőegysége az
akkumulátort gyorsabban tölti fel, mint
a fényképezőgéphez mellékelt
akkumulátortöltő. t 21. oldal
HU
Rögzített képek sorozatát is lejátszhatja
a kívánt hatásokkal és zenével
(Diabemutató). t 19. oldal
f
Nyomtatás
A kívánt képet nagyon egyszerűen kinyomtathatja: nyomja meg a távirányító PRINT
gombját. t 20. oldal
• Egyszerre legfeljebb 20 lap nyomtatható ki.
• A nagy állóképességet, nedvességtűrést és ujjlenyomat-mentességet biztosító Super
Coat 2 funkció eredményeképp a nyomatok sokáig jó minőségűek maradnak.
7
A készülék részei
A részletek a zárójelben feltüntetett
oldalakon olvashatók.
Nyomtató
A Nyílások a talpak számára
(17. oldal)
F
B 1 (bekapcsolva/készenlétben)
kijelző
• Ha a kijelző piros: A nyomtató
készenléti állapotban van.
• Ha a kijelző sárgászöld: A nyomtató be
van kapcsolva.
• Ha a kijelző sárgászölden villog: A
nyomtatás folyamatban. Akkor is villog,
ha hiba történt.
A
B
C
D
E
C ACCESS kijelző (20. oldal)
• Világít: A fényképezőgépet a nyomtató
vezérli.
• Villog: A kinyomtatandó kép sérült.
D ERROR kijelző (13. és 26. oldal)
• Világít: Nincs betéve a papíradagoló
tálca. A papíradagoló tálcán
nincs fotópapír. Papír maradt a
nyomtatóban.
• Lassan villog: A festékfólia a végére
ért. Nincs festékfóliaegység a készülékben.
• Gyorsan villog: Elakadt a papír.
E Papíradagoló tálca (14. oldal)
F Papírkiadó nyílás
• Ha már 20 lap kijött a készülékből, vegye
el őket a nyomtatótól.
8
G
H
I
J
G Szellőzőnyílás
H DC IN 24V aljzat (16. oldal)
Ide dugja be a mellékelt hálózati
tápegységet, és aztán a mellékelt
tápkábellel csatlakoztassa a fali
csatlakozóaljzatba.
I A/V OUT aljzat (17. oldal)
J COMPONENT OUT aljzat
(17. oldal)
K A festékfólia-egység helye (13. oldal)
M
L A festékfólia-egység kioldó gombja
(13. oldal)
M A festékfólia-egység helyének fedele
(13. oldal)
K
L
HU
Papíradagoló tálca
A A papíradagoló fedele (14. oldal)
A
Fényképezőgép-illesztő egység
A Típusválasztó kapcsoló
A
E
Amikor ezt a nyomtatót használja, a
Típusválasztó kapcsolónak A
állásban kell lennie.
B CHARGE töltésjelző (21. oldal)
D
B
C HD OUTPUT kijelző
• Akkor világít, ha a fényképezőgépen a
„HD(1080i)” van beállítva.
D Infravörös érzékelő
C
E Többcélú csatlakozó
9
Távirányító
* A részletek a fényképezőgéphez mellékelt
Használati útmutatóban és A Cyber-shot
kézikönyvében olvashatók.
A
D
B
E
PMegjegyzések
• A távirányító használatba vétele előtt
távolítsa el a szigetelő lapot.
Szigetelő lap
C
F
• A fényképezőgép üzemeltetéséhez a
távirányítót fordítsa a fényképezőgépillesztő egység infravörös érzékelője felé.
A távirányító elemének cseréje
A SLIDE SHOW (diabemutató) gomb
(19. oldal)
B PRINT (nyomtatás) gomb (20. oldal)
C MENU gomb* (19. oldal)
• A diabemutató beállító képernyőjét
jeleníti meg.
D 1 (bekapcsolás/készenlét) gomb
(19. oldal)
• A nyomtató bekapcsolásához nyomja
meg a 1 gombot, hogy a 1 kijelző
sárgászölden világítson.
• A nyomtató kikapcsolásához ismét
nyomja meg a 1 gombot, hogy a 1
kijelző pirosan világítson.
E
áttekintő (index) gomb
• Ha át kíván térni az áttekintő (index)
képernyőre, nyomja meg a gomb
oldalát.
• Ha az egyképes képernyőre kíván
váltani, nyomja meg a gomb másik
oldalát.
F Vezérlőgombok (v/V/b/B/ )
• A v/V/b/B gombokat megnyomva
képek jelölhetők ki, illetve
képernyőbeállítások módosíthatók.
• A kép, menüelem kijelölését a
gomb
megnyomásával juttathatja érvényre.
10
1 Tartsa lenyomva a fület, és körmént a
vájatba illesztve húzza ki az elemtartót.
2 Tegyen bele egy új elemet úgy, hogy a +
oldala felfelé nézzen.
3 Kattanásig tolja vissza az elemtartót a
távirányítóba.
Fül
Vigyázat!
Ha nem megfelelő típusú elemet használ, az
felrobbanhat.
A használt elemeket az előírásoknak
megfelelően vigye gyűjtőhelyre.
VIGYÁZAT!
Ha nem megfelelően bánik vele, az elem
felrobbanhat.
Ne töltse, ne szedje szét, ne dobja tűzbe!
• Ha gyenge a lítium elem, akkor előfordulhat,
hogy a távirányító hatótávolsága lerövidül,
vagy hogy a távirányító nem megfelelően
működik. Ilyenkor az elemet cserélje ki egy
Sony CR2025 típusú lítium elemre. Ha
másfajta elemet használ, az tüzet okozhat
vagy felrobbanhat.
Előkészületek
A nyomtatócsomag
előkészítése
A papíradagoló tálcába
A fotópapír mérete
A levelezőlap méretű fotópapír mérete a
következő:
• Levelezőlap (10 × 15 cm) méret
(101,6 × 152,4 mm)
(a szegély nélküli legnagyobb
nyomtatási méret)
További, nem mellékelt
nyomtatócsomagok
A nyomtatóval a következő további,
nem mellékelt nyomtatócsomagok
használhatók:
Levelezőlap méretű nyomtatócsomag
SVM-F40P
• 40 db 10 × 15 cm méretű fotópapír
(2 db 20 lapos csomag)
• 40 kép kinyomtatásához elegendő
festékfólia-egység
SVM-F120P
• 120 db 10 × 15 cm méretű fotópapír
(6 db 20 lapos csomag)
• 3 db, egyenként 40 kép
kinyomtatásához elegendő festékfóliaegység
PMegjegyzések a lapok számával
kapcsolatban
• Egy festékfólia-egységgel összesen 40
fotópapírlap nyomtatható ki, azaz 2 csomag
20 lapos fotópapír.
• A fotópapír behelyezésekor ügyeljen arra,
hogy a papíradagoló tálcán ne legyen 20-nál
több lap. Amikor elfogy a 2 csomag 20 lapos
fotópapír, a festékfólia-egység is kifogy.
20 fotópapírlap
40 kép
kinyomtatásához
elegendő
festékfólia-egység
20 fotópapírlap
PMegjegyzés
Nem minden típus vásárolható meg
minden országban, térségben.
PMegjegyzések a nyomtatócsomagok
használatával kapcsolatban
• Mindig kizárólag ehhez a nyomtatóhoz
készített nyomtatócsomagot használjon. Ha
másfajta nyomtatócsomagot használ,
előfordulhat, hogy nem tud nyomtatni, vagy
hogy a nyomtató hibásan fog működni.
• A felirat nélküli oldal a nyomtatási oldal. Ha
a nyomtatási oldalra por vagy ujjlenyomat
kerül, romolhat a nyomtatási minőség.
Ügyeljen arra, nehogy megérintse a
nyomtatási oldalt.
• Nyomtatás előtt a papírt ne hajtsa össze, ne
tépje szét a perforálásnál.
• Ne nyomtasson használt fotópapírra, és ne
próbálja meg a festékfólia-egységben
visszatekerni a festékfóliát, mert ezzel
tönkreteheti a nyomtatót.
PMegjegyzések a nyomtatócsomagok
tárolásával kapcsolatban
(a nyomtatási minőség megőrzése
érdekében)
• Ha hosszú ideig tárolni kíván egy részben
felhasznált festékfólia-egységet és fotópapírcsomagot, akkor ezeket a nyomtatócsomag
eredeti csomagolásában, vagy ahhoz hasonló
tárolóban tárolja.
• A nyomtatócsomagot óvja a magas
hőmérséklettől, a nagy páratartalomtól, a
nagy portól, a közvetlen napfénytől.
• A nyomtatócsomagot a gyártás dátumától
számított két éven belül használja fel.
HU
11
PMegjegyzések a nyomatok tárolásával
kapcsolatban
• A nyomatokra ne ragasszon átlátszó
ragasztót, műanyag javítószalagot. Ne tartsa
őket műanyag asztaltakaró alatt sem.
Megjegyzések a nyomtatási
eljárással kapcsolatban
Ez a nyomtató egy festékfóliát használó,
festékszublimálási elven működő
készülék.
Amint az az alábbi ábrán látható, a
festékfólia három szín-rétegből (sárga,
bíbor és ciánkék) és egy fedő
védőrétegből áll.
A nyomtatás megkezdésekor a
nyomtatófej felmelegszik, és ahogy
elhalad a fólia felett, elpárologtatja a
festéket, amely így rákerül a fotópapírra.
Miután a sárga, a bíbor és a ciánkék
festék is rákerült a fotópapírra, az utolsó
menetben a fedőréteg kerül rá a papírra,
védőréteget képezve a nyomtatott
felületen. Erre a négyrétegű nyomtatási
eljárásra minden egyes nyomat
elkészítéséhez szükség van.
Egy festékfólia-egység 40 négyrétegű
darabot tartalmaz. 40 fotópapír
kinyomtatása után a festékfólia-egység is
kifogy.
A nyomtatás folyamata
A nyomtatás befejeztéig a sárga, a bíbor, a
ciánkék és az átlátszó védőréteget a nyomtató
a következőképp dolgozza fel:
A festékfólia-egységben a festékfólia
ebben az irányban halad
Védőfólia
Ciánkék
Bíbor
Sárga
Fotópapír
PMegjegyzések
• Nyomtatás közben a fotópapír oda-vissza
mozog a nyomtató nyomtatófeje előtt. Ez az
oka annak, hogy nyomtatás közben a papír
több alkalommal is részben kijön a hátsó,
illetve az első papírkiadó nyíláson.
• Miután az utolsó menetben a védőréteg is a
papírra került, a nyomtató kiadja a
fotópapírt a papírkiadó nyíláson.
12
A festékfólia-egység
betétele
1 Húzza el és nyissa ki a festékfóliaegység helyének fedelét.
A festékfólia-egység kivétele
Amikor elfogy a festékfólia, lassan villog
az ERROR kijelző. Nyissa ki a
festékfólia-egység helyének fedelét, tolja
fel a kioldókart, és vegye ki az elhasznált
festékfólia-egységet.
Kioldókar
HU
2 A nyíl irányában kattanásig tolja
be helyére a festékfólia-egységet.
PMegjegyzések
• A fotópapírral egybecsomagolt festékfóliaegységet használja.
• Ne érintse meg a festékfóliát, és ne tegye a
festékfólia-egységet poros helyre. Ha a
festékfóliára ujjlenyomat vagy por kerül, a
nyomtatás nem lesz tökéletes.
Festékfólia
3 Zárja be a festékfólia-egység
helyének fedelét.
13
• Soha ne nyúljon bele a festékfólia-egység
helyére. A fűtőfej felforrósodik, különösen
akkor, ha egymás után többször nyomtat.
• Ne tekerje vissza a festékfóliát, és ne
használjon olyan festékfólia-egységet,
amelyben a fólia vissza van tekerve, mert
úgy nem lesz megfelelő a nyomtatási
minőség, és akár meghibásodás is
bekövetkezhet.
• Ha a festékfólia-egység nem kattan a
helyére, vegye ki, és tegye be újból. Ha a
festékfólia túl laza, a nyíl irányában tekerve
feszítse meg.
A fotópapír betétele
1 Nyissa ki a papíradagoló tálcát.
2 Nyissa fel a papíradagoló tálca
fedelét.
• Nyomtatás közben ne vegye ki a festékfóliaegységet.
14
3 Tegye bele a fotópapírt a
4 Vegye ki a védőlapot.
papíradagoló tálcába.
Egyszerre legfeljebb 20 lap tehető bele.
Alaposan pörgesse át a fotópapírlapokat.
Úgy tegye bele a fotópapírt a tálcába, hogy
a védőlap felülre kerüljön.
Ha nincs védőlap:
Alaposan pörgesse át a fotópapírlapokat.
A fotópapírt nyomtatási oldalával (a
feliratot nem tartalmazó oldalával) felfelé
tegye a tálcába.
5 Zárja le a papíradagoló tálca
fedelét.
Nyomtatási oldal
HU
Papírbehelyezési irány
• A papírbehelyezési iránynak
megfelelően úgy tegye be a papírokat,
hogy a SONY emblémát tartalmazó
hátoldaluk lefelé nézzen.
A fotópapír
hátoldala
PMegjegyzés
Ne nyúljon a nyomtatási oldalhoz.
Ha ujjlenyomat van a nyomtatási oldalon, a
nyomtatás nem lesz tökéletes.
15
6 Tegye be a papíradagoló tálcát a
nyomtatóba.
A papíradagoló tálcát egyenesen, teljesen
tolja be a helyére.
Csatlakoztatás
1 Dugja be a (mellékelt) hálózati
tápegység csatlakozódugóját a
nyomtató DC IN 24V aljzatába.
2 A tápkábel egyik
PMegjegyzések
• Nyomtatás közben ne vegye ki a
papíradagoló tálcát.
• A papírelakadás és a nyomtató hibás
működésének megelőzése érdekében
nyomtatás előtt gondoskodjék az
alábbiakról:
– A fotópapírra ne írjon, ne gépeljen, ne
nyomtasson semmit. A papírra a
fotónyomtatás után írjon, olajos tollal. A
fotópapírra nem lehet tintasugaras
nyomtatóval stb. nyomtatni.
– A fotópapírra ne ragasszon cédulát,
bélyeget.
– Ne hajtsa össze a fotópapírt.
– Egyszerre legfeljebb 20 fotópapírlapot
használhat.
– Ne nyomtasson használt papírra. Attól,
hogy egy képet kétszer nyomtat rá
ugyanarra a lapra, a kinyomtatott kép nem
lesz erősebb.
– A fotópapírt kizárólag ehhez a
nyomtatóhoz használja.
– Ne használja fel a nyomtató által üresen
kidobott fotópapírlapokat.
PMegjegyzések a fotópapír tárolásával
kapcsolatban
• A papírlapokat ne tárolja úgy, hogy
nyomtatási oldaluk hosszabb ideig
egymással vagy gumival, műanyaggal (PVCvel, képlékenyítőszerrel stb.) érintkezzék,
mert elszíneződés és a kinyomtatott kép
minőségének romlása következhet be.
16
csatlakozódugóját dugja be a
mellékelt hálózati tápegységbe,
másik csatlakozódugóját pedig
dugja be egy közeli fali
csatlakozóaljzatba
(konnektorba).
Ekkor felgyullad a 1 (bekapcsolva/
készenlétben) kijelző piros fénye.
Egyenáramú
csatlakozódugó
Hálózati tápegység
Fali csatlakozóaljzathoz
(konnektorhoz)
Tápkábel
(hálózati kábel)
PMegjegyzés
A konnektornak a készülék közelében kell
lennie, és könnyen elérhetőnek kell lennie.
3 Csatlakoztassa a nyomtatót egy
televíziókészülékhez.
A komponens videokábellel és az
A/V átjátszókábellel kösse össze
a nyomtatót és a HD
televíziókészüléket.
Komponens
Komponens videokábel
Piros
Fehér
Hang
(monó)
A/V átjátszókábel
• Ha a komponens videokábel és az A/V
átjátszókábel is be van dugva, akkor a
képeket a nyomtató nem az A/V OUT
aljzaton, hanem a COMPONENT OUT
aljzaton keresztül továbbítja.
• Előbb a fényképezőgép
„COMPONENT” beállítását állítsa
„HD(1080i)” értékre.
Arról, hogy hogyan lehet képeket
televízión lejátszani, a 19. oldalon
olvashat.
A nyomtató felállítása
függőleges helyzetbe
A nyomtatóra felteheti a talpakat, és így
a nyomtatót függőleges helyzetbe
állíthatja.
Ügyeljen arra, hogy a
talpakon és a talpak
számára kialakított
nyílásoknál lévő v jelek
illeszkedjenek egymáshoz.
HU
A (mellékelt) papírvédő
használata
A fotópapír nyomtatás közben
néhányszor kijön a nyomtató hátsó
oldalán. A papírvédővel óvhatja a
nyomtatóból kijövő fotópapírt. A
papírvédő a szellőzőnyílás eltakarását is
megakadályozza.
Az A/V átjátszókábellel kösse
össze a nyomtatót és a HD
televíziókészüléket.
Az A/V OUT aljzathoz
Piros
Fehér
Sárga
Hang
(monó)
A/V átjátszókábel
PÓvintézkedések
• Amíg a fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik,
a nyomtató akkor sincs leválasztva az
elektromos hálózatról, ha maga a nyomtató
ki van kapcsolva.
• A hálózati tápegységet egy könnyen
elérhető közeli konnektorhoz csatlakoztassa.
Ha a tápegység használata során valamilyen
problémát észlel, a dugót a fali
csatlakozóaljzatból kihúzva azonnal
szüntesse meg az áramellátást.
• Ha már nem kívánja használni a hálózati
tápegységet, húzza ki a nyomtató DC IN
24V aljzatából.
17
• Ne zárja rövidre fémtárggyal a hálózati
tápegység egyenáramú csatlakozódugóját,
mert ez meghibásodást eredményezhet.
• A hálózati tápegységet ne használja szűk
helyen, például a nyomtató és a fal között.
18
Képek megtekintése televízión
PMegjegyzés
Nézze meg, hogy a fényképezőgép „USB
csatl.” beállításának értéke „PictBridge” vagy
„Auto”-e.
A részletek a fényképezőgéphez mellékelt
Használati útmutatóban és A Cyber-shot
kézikönyvében olvashatók.
A képek lejátszásához a televíziót vagy a
(mellékelt) A/V átjátszókábellel, vagy a
(mellékelt) komponens kábellel és az
A/V átjátszókábellel csatlakoztassa.
1 Tegye az adapterlemezt a
fényképezőgép-illesztő egységre.
3 Kapcsolja be a
televíziókészüléket, és állítsa be a
bemenetet.
• A részletek a televízió kezelési
útmutatójában találhatók.
4 A távirányító 1 gombját
megnyomva kapcsolja be a
fényképezőgépet.
Megjelenik a lejátszás képernyője.
5 A távirányító b/B gombjának
segítségével válassza ki a kívánt
képet.
• Mozgóképet nem lehet lejátszani.
• Amikor a komponens videokábelt
csatlakoztatja, akkor előbb a
fényképezőgép „COMPONENT”
beállítását állítsa „HD(1080i)” értékre.
HU
Képek megtekintése
diabemutatóként
2 A fényképezőgépet tegye az
illesztőegységre.
A fényképezőgéppel készített
fényképekből álló diabemutató
lejátszásához nem kell mást tennie, mint
hogy megnyomja a távirányító SLIDE
SHOW gombját.
• A távirányító MENU gombjával
módosíthatja a diabemutató beállításait.
• A nyomtató csak a DSC-T70 típusú
fényképezőgéppel használható.
19
Képek nyomtatása
1 A fényképezőgépet és az
adapterlemezt tegye a
fényképezőgép-illesztő egységre,
és kapcsolja be a
fényképezőgépet.
Megjelenik a lejátszás képernyője.
2 A b/B gomb segítségével
válassza ki a kinyomtatandó
képet.
• Egy kép úgy is kinyomtatható, hogy az
áttekintő (index) képernyőn jelöli ki.
3 Nyomja meg a távirányító PRINT
(nyomtatás) gombját.
Kinyomtatódik a kép.
Amikor kész a nyomtatatás, eltűnik a
„Nyomtatás...” képernyő.
A nyomtatási beállítások
módosítása
Ha a fényképezőgép menüjéből próbál
meg nyomtatni, a nyomtatási beállítások
képernyő jelenik meg.
• A következő nyomtatási módok
valamelyikét választhatja:
– Áttekintő (index) nyomtatás
– Nyomtatás szegéllyel/szegély nélkül*
– Dátumos nyomtatás
* Ha szegéllyel nyomtat 16:9-es képet, akkor
a szélek levágása nélkül, a teljes képet ki
tudja nyomtatni. (t31. oldal)
• A nyomtatás további részleteit A Cyber-shot
kézikönyve tartalmazza.
• Nyomtatáskor televízión lejátszhatja és
megtekintheti a képeket. ( t19. oldal )
20
PMegjegyzések a nyomtatással
kapcsolatban
• Nyomtatás közben sose mozgassa, sose
kapcsolja ki a nyomtatót, mert beszorulhat a
festékfólia vagy a fotópapír. Ha kikapcsolta a
nyomtatót, hagyja benne a papíradagoló
tálcát, és kapcsolja be újra. Ha az a fotópapír,
amelyre a nyomtató éppen nyomtatott,
bennmaradt a nyomtatóban, azt a nyomtató
automatikusan kidobja; távolítsa el ezt a
papírt, és a nyomtatást folytassa az 1.
lépéssel.
• A fotópapír nyomtatás közben néhányszor
kijön a nyomtató hátsó oldalán. Ne nyúljon a
megjelenő papírhoz, és ne húzza ki.
Nyomtatás közben a papírvédővel vagy más
módon biztosítson a nyomtató mögött ehhez
elegendő helyet.
• Ha folyamatos nyomtatás közben kifogy a
fotópapír, vagy ha akkor kísérli meg a
nyomtatást, amikor a papíradagoló tálcában
nincs fotópapír, felgyullad a nyomtató
ERROR kijelzője. A nyomtató kikapcsolása
nélkül tegyen bele fotópapírt, és folytassa a
nyomtatást.
Megjegyzés az ACCESS
kijelzővel kapcsolatban
Az ACCESS kijelző a következőképp
mutatja a nyomtató és a fényképezőgép
kapcsolatának állapotát:
• Ha a kijelző világít:
Élő kapcsolat van a nyomtató és a
fényképezőgép között.
• Ha a kijelző villog:
A kinyomtatandó kép sérült.
Az akkumulátor töltése
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, ne
vegye ki belőle az akkumulátort, és így
tegye a fényképezőgép-illesztő egységre.
A töltés automatikusan megkezdődik.
Felgyullad a fényképezőgép-illesztő
egység CHARGE töltésjelzője.
• Ha bekapcsolja a fényképezőgépet, a
fényképezőgép-illesztő egység
abbahagyja az akkumulátor töltését.
• Amikor a töltési szint eléri a Normál
töltést*, kialszik a CHARGE
töltésjelző.
* Normál töltéssel a felvételi és lejátszási idő
a Teljes töltéssel elérhetőnek mintegy
90%-a.
• A teljesen lemerült akkumulátor teljes
feltöltéséhez 25 °C-on
hozzávetőlegesen 170 perc szükséges.
A töltési körülményektől és a
környezettől függően a töltés tovább is
tarthat.
• Ilyenkor előfordulhat, hogy még a
távirányító 1 (bekapcsolva/
készenlétben) gombját megnyomva
sem sikerül kikapcsolnia a nyomtatót.
Ha a nyomtató motorja még mindig
megy, a fényképezőgépet a motor
leállása után kapcsolja ki. Amikor
megy a motor, az akkumulátort nem
lehet tölteni.
• Ha a CHARGE töltésjelző több mint
10 másodpercig sem nem világít, sem
nem villog, akkor lapozza fel a
„Hibaelhárítás” című fejezetet.
• Miután a fényképezőgépet a
fényképezőgép-illesztő egységre tette,
előfordulhat, hogy 3–10 másodpercig
villog a CHARGE töltésjelző. Ez nem
hibára utal, hanem azt jelzi, hogy a
fényképezőgép és az illesztőegység
felveszi egymással a kapcsolatot.
HU
Töltési hőmérséklet
A töltés hőmérséklettartománya: 0 °C–
40 °C Az akkumulátor maximális
hatékonysága azonban 10 °C és 30 °C
közötti hőmérsékleten végrehajtott
töltéssel érhető el.
21
Hibaelhárítás
Ha hiba lép fel
Ha a nyomtató használata során problémája támad, a következő útmutató segítségével
próbálja meg elhárítani. Ha a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a Sony
márkakereskedővel.
x Bekapcsolás/töltés
A nyomtatót nem lehet bekapcsolni.
• Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva egy fali csatlakozóaljzatba.
Nem lehet feltölteni az akkumulátort (nem világít a CHARGE töltésjelző).
• Kapcsolja ki a fényképezőgépet.
• Ellenőrizze, megfelelően csatlakozik-e a hálózati tápegység.
• Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép megfelelően van-e rajta az illesztőegységen.
• Ellenőrizze, megfelelően van-e betéve az akkumulátor.
• Az akkumulátor teljesen fel van töltve.
• A fényképezőgépben lévő akkumulátor nem megfelelő. A fényképezőgéphez való
akkumulátort használjon.
• A nyomtató motorja még mindig megy. Vegye le a fényképezőgépet az
illesztőegységről. Várjon, amíg a nyomtató magától ki nem kikapcsol. Győződjék meg
arról, hogy a 1 (bekapcsolva/készenlétben) kijelző már nem sárgászölden, hanem
pirosan világít, majd a fényképezőgépet tegye ismét az illesztőegységre.
A CHARGE kijelző gyorsan villog, vagy több mint 10 másodpercen át villog.
• A fényképezőgépben lévő akkumulátor nem megfelelő. A fényképezőgéphez való
akkumulátort használjon.
• Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép megfelelően van-e rajta az illesztőegységen.
Nem lehet bekapcsolni a fényképezőgépet, vagy az hirtelen kikapcsol.
• Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép megfelelően van-e rajta az illesztőegységen.
• Ellenőrizze, megfelelően csatlakozik-e a hálózati tápegység.
x Csatlakoztatás a fényképezőgéphez
Nem gyullad fel a nyomtató ACCESS kijelzője.
• Ellenőrizze, megfelelően csatlakozik-e a kábel.
• Ellenőrizze, be van-e kapcsolva a nyomtató.
• Ha villog a nyomtató ACCESS kijelzője, tegye az alábbiak egyikét.
– Bontsa a fényképezőgép és a nyomtató közötti kapcsolatot, majd csatlakoztassa őket
újra. Vagy kapcsolja ki, majd be a nyomtatót és a fényképezőgépet.
– A fényképezőgépen „Mass Storage” mód van beállítva. Állítsa át „PictBridge”-re
vagy „Auto”-ra.
22
x Nyomtatás
A fényképezőgépen hibaüzenet jelenik meg, és nem lehet kinyomtatni a
képeket.
• A festékfólia-egység típusa nem illik a fotópapír típusához. Olyan fotópapírt tegyen a
nyomtatóba, amely illeszkedik a nyomtatóban lévő festékfólia-egység típusához. A
festékfólia-egység kicseréléséhez állítsa le a nyomtatást, cserélje ki a festékfóliaegységet, majd folytassa a nyomtatást.
A nyomtató nem veszi be a fotópapírt. A nyomtató egyszerre több papírlapot
vesz be. A nyomtató ferdén veszi be papírlapot.
• Hibás működést eredményezhet, ha a papír nem megfelelően van a nyomtatóban.
Ellenőrizze a következőket:
– Ellenőrizze, hogy a megfelelő fotópapír és festékfólia-egység került-e a nyomtatóba.
(t11. oldal)
– Ellenőrizze, hogy a fotópapír a megfelelő irányban lett-e betéve. (t15. oldal)
– Ellenőrizze, hogy 20-nál több fotópapírlap van-e a papíradagoló tálcában.
(t15. oldal)
– Ellenőrizze, hogy a fotópapír alaposan át lett-e pörgetve.
– Ellenőrizze, hogy nyomtatás előtt a fotópapír nem lett-e összehajtva.
– Ha folyamatos nyomtatás közben kifogy a fotópapír, vagy ha akkor kísérli meg a
nyomtatást, amikor a papíradagoló tálcában nincs fotópapír, felgyullad a nyomtató
ERROR kijelzője. A nyomtató kikapcsolása nélkül tegyen bele fotópapírt, és
folytassa a nyomtatást.
• A használni kívánt fotópapír ezzel a nyomtatóval nem használható. Ehhez a
nyomtatóhoz gyártott fotópapírt használjon. Rendellenes működést okozhat, ha nem
ehhez a nyomtatóhoz gyártott fotópapírt használ. (t11. oldal)
• Ha a nyomtató nem tudja bevenni a fotópapírt, gyorsan villog az ERROR kijelző.
Vegye ki a papíradagoló tálcát, és nézze meg, nem akadt-e el a papír. (t26. oldal)
HU
Nyomtatás közben kijön a fotópapír.
• Nyomtatás közben a fotópapír kijöhet néhányszor. Ne nyúljon a megjelenő papírhoz,
és ne húzza ki. Várja meg, amíg a nyomtatás befejeztével a papírt a nyomtató teljesen
kidobja. Mivel nyomtatás közben a fotópapír néhányszor kijön a nyomtató hátsó
oldalán, a papírvédővel vagy más módon ehhez a nyomtatás során biztosítson elegendő
helyet a nyomtató mögött.
Nem lehet nyomtatni.
• Mozgóképek nem nyomtathatók ki.
23
x Nyomat
A kinyomtatott kép rossz minőségű.
• Poros a festékfólia. Törölje le a port a festékfólia-egység műanyag részéről.
• A fotópapír nyomtatási oldalán por vagy ujjlenyomat van. Ne nyúljon a nyomtatási
oldalhoz (a felirat nélküli fényes oldalhoz). Ha ujjlenyomat van a nyomtatási oldalon, a
nyomtatás nem lesz tökéletes.
• Használt fotópapírt vagy festékfólia-egységet használ újra. Ne használjon használt
fotópapírt. Attól, hogy egy képet kétszer nyomtat rá ugyanarra a lapra, a kinyomtatott
kép nem lesz erősebb. Ha így tesz, hibás működés léphet fel.
A fényképezőgép képernyőjén megjelenő kép minősége és színe nem egyezik
meg a kinyomtatott kép minőségével és színével.
• A képek színe és minősége a kijelző vagy LCD képernyő jellemzőinek függvényében
változik. A képernyőn megjelenő kép csak a tájékoztatásul szolgál.
A nyomtató a képet a nyomtatási tartományban nem teljes méretben
nyomtatja ki.
• A nyomtatási tartomány a kép méretének függvényében változik. (t31. oldal)
A kinyomtatott kép ferde.
• A papíradagoló tálca nem megfelelően van betéve. Vegye ki a papíradagoló tálcát,
majd határozottan és egyenesen, teljesen tolja be a helyére.
A fényképezőgéppel elforgatott kép nem úgy jelenik meg fotópapíron.
• Elforgatott kép kinyomtatásakor a nyomtató a képet az elforgatás előtti helyzetében
nyomtatja ki.
x Képek megtekintése televízión
A képet/hangot nem lehet televízión lejátszani.
• Ha csak a komponens kábel van bedugva, akkor a hang nem jut el a televízióhoz.
Dugja be az A/V átjátszókábelt a komponens videoaljzatnak megfelelő audioaljzatba.
• Lehet, hogy nem megfelelően állította be a fényképezőgépen a HD komponens
videokimenetet. Olvassa el a fényképezőgép használati útmutatóját, és állítsa be
megfelelően a „COMPONENT” értékét.
A képek nem mennek át az A/V átjátszókábelen.
• Ha a nyomtatót és a televíziót a komponens videokábel is összeköti, húzza ki a
komponens videokábelt a nyomtatóból.
24
x Egyéb
A festékfólia-egység nem akar bemenni a helyére.
• Vegye ki, és tegye be újra a festékfólia-egységet. Ha a festékfólia túl laza (de csak
ekkor), a nyíl irányában tekerve feszítse meg. (t14. oldal)
Nem lehet kivenni a festékfólia-egységet.
• Ne vegye ki a papíradagoló tálcát, és a 1 (bekapcsolás/készenlét) gombbal kapcsolja
ki, majd újra be a készüléket. Miután leáll kezdeti mozgása, vegye ki a festékfóliaegységet. Ha így nem oldódik meg a probléma, vegye fel a kapcsolatot a Sony
márkaszervizzel vagy a Sony márkakereskedővel.
Nem jön ki a fotópapír.
• Ha az ERROR kijelző gyorsan villog, akkor elakadt a papír. Olvassa el a „Ha elakad a
papír” című fejezetet (t26. oldal), és a nyomtatóból távolítsa el az elakadt papírt. Ha
nem sikerül eltávolítani az elakadt papírt, keresse fel a Sony márkaszervizt.
• Ha az ERROR kijelző folyamatosan világít, a fotópapír eltávolítása után indítsa újra a
nyomtatást. Olvassa el a „Ha elakad a papír” című fejezetet (t26. oldal), és a
nyomtatóból távolítsa el az elakadt papírt. Ha nem sikerül eltávolítani az elakadt
papírt, keresse fel a Sony márkaszervizt.
HU
A nyomtatás félúton abbamarad.
• Ha az ERROR kijelző gyorsan villog, akkor elakadt a papír. Olvassa el a „Ha elakad a
papír” című fejezetet (t26. oldal), és a nyomtatóból távolítsa el az elakadt papírt. Ha
nem sikerül eltávolítani az elakadt papírt, keresse fel a Sony márkaszervizt.
Nem működnek a távirányító gombjai, és nem lehet a nyomtatót üzemeltetni.
• Ellenőrizze, megfelelően csatlakozik-e a fényképezőgép az illesztőegységhez.
• Ellenőrizze, megfelelően csatlakozik-e a hálózati tápegység.
• Lemerült a távirányító eleme. Cserélje ki az elemet egy újra.
A fényképezőgépet nem lehet az illesztőegységre rátenni.
• Ellenőrizze, hogy a típusválasztó kapcsoló „A” állásban van-e. (t9. oldal)
25
Ha elakad a papír
Ha elakad a fotópapír, akkor leáll a
nyomtatás, és világít vagy villog az
ERROR kijelző.
Ha az ERROR kijelző világít, vegye ki a
fotópapírt, és folytassa a nyomtatást.
Ha az ERROR kijelző gyorsan villog,
akkor húzza ki a fali csatlakozóaljzatból
a tápkábelt, majd ismét dugja be. A
nyomtató kezdeti betöltési
munkafolyamatának végén vegye ki a
nyomtatóból a papíradagoló tálcát.
Nézze meg, hogy van-e elakadt papírlap
a nyomtató kimenő és beszedő
nyílásában, és ha igen, vegye ki.
A nyomtató belsejének
tisztítása
Ha a kinyomtatott képeken fehér
vonalak vagy pontsorok jelennek meg,
akkor a mellékelt tisztítóegység és a
mellékelt nyomtatócsomag
tisztítólapjának segítségével tisztítsa
meg a nyomtató belsejét.
1 Nyissa ki a festékfólia-egység
helyének fedelét, és ha van a
nyomtatóban festékfólia-egység,
vegye ki (t13. oldal).
2 Tegye be a mellékelt
tisztítóegységet a nyomtatóba, és
zárja be a festékfólia-egység
helyének fedelét.
ERROR kijelző
PMegjegyzés
Ha nem tudja kivenni az elakadt papírt,
vegye fel a kapcsolatot a Sony
márkakereskedővel vagy márkaszervizzel.
3 Vegye ki a papíradagoló tálcát a
nyomtatóból. Ha van fotópapír a
papíradagoló tálcában, vegye ki
belőle.
26
4 Tegye a tisztítólapot a
papíradagoló tálcába.
A tisztítólapot úgy tegye be, hogy
a feliratot nem tartalmazó oldala
nézzen felfelé.
feliratot nem
tartalmazó
oldal
Amikor befejeződött a tisztítás
Tegye be a nyomtatóba a festékfóliaegységet és a papíradagoló tálcát.
PMegjegyzések
• A nyomtatót csak akkor tisztítsa meg,
amikor a nyomaton fehér vonalak vagy
pontsorok láthatók.
• Amikor a nyomtatás megfelelő, a tisztítás
nem javít a kinyomtatott képek minőségén.
• Tisztításkor ne tegye a tisztítólapot a
fotópapírlapok tetejére, mert ez
papírelakadást és egyéb problémát okozhat.
• Ha a tisztítás nem javít a nyomtatás
minőségén, egymás után többször hajtsa
végre a tisztítási folyamatot.
HU
5 Tegye be a papíradagoló tálcát a
nyomtatóba.
A nyomtató automatikusan megkezdi a
tisztítást. A 1 (bekapcsolva/készenlétben)
kijelző lassan, zölden villog.
A tisztítás befejeztével a nyomtató a
tisztítólapot a papírkiadó nyíláson át
automatikusan kidobja.
6 A nyomtatóból vegye ki a
tisztítóegységet és a tisztítólapot.
• Tegye el a tisztítóegységet és a
tisztítólapot, hogy később is meg tudja
velük tisztítani a nyomtatót.
27
Óvintézkedések
Biztonság
• Ügyeljen arra, nehogy nehéz tárgyat
tegyen vagy ejtsen a tápkábelre, illetve
nehogy valamilyen más módon
megsértse a tápkábelt. A nyomtatót
sose használja sérült tápkábellel.
• Ha tárgy vagy folyadék kerül a
nyomtatóba, húzza ki a nyomtatót az
elektromos hálózatból, és csak azután
használja újból, miután szakemberrel
ellenőriztette.
• Soha ne szerelje szét a nyomtatót.
• Amikor kihúzza a tápkábelt, a
csatlakozódugót fogja. A kábelt magát
sohase húzza.
• Ha hosszabb ideig nem szándékozik
használni a nyomtatót, nyúzza ki a
tápkábelt a fali csatlakozóaljzatból.
• Ne bánjon durván a nyomtatóval.
• Az áramütés veszélyének csökkentése
érdekében tisztítás és javítás előtt a
nyomtatót mindig húzza ki az
elektromos hálózatból.
Elhelyezés
• A nyomtatót vízszintesen vagy
függőlegesen, a javasolt módon
helyezze el. Ha nem így tesz, hibás
működés léphet fel.
• Ne tegye a nyomtatót olyan helyre,
ahol:
–
–
–
–
–
rázkódik,
nagy a páratartalom,
nagy a por,
közvetlen napfény éri,
nagyon meleg vagy nagyon hideg van.
• A nyomtató közelében ne használjon
elektromos készüléket. Elektromágnes
térben a nyomtató nem működik
megfelelően.
• Ne tegyen nehéz tárgyat a nyomtatóra.
• A nyomtató körül hagyjon elegendően
nagy szabad teret, ne zárja el a
szellőzőnyílásokat. Ha elzárja a
szellőzőnyílásokat, a készülék belseje
túlmelegedhet.
28
Hálózati tápegység
• Csak a nyomtatóhoz mellékelt hálózati
tápegységet használja. Ne használjon
semmilyen más hálózati tápegységet,
mert az hibás működést
eredményezhet.
• A mellékelt hálózati tápegységet ne
használja más készülékhez.
• Transzformátort (úti feszültségátalakítót) ne használjon, mert az
túlmelegedhet, és hibás működést
eredményezhet.
• Ha megsérül a hálózati tápegység
kábele, ne használja tovább, mert
veszélyes.
Páralecsapódás
Ha a nyomtatót hideg helyről
közvetlenül meleg helyre viszi, vagy ha
nagyon meleg vagy párás szobába teszi,
a készülék belsejében pára csapódhat le.
Ilyen esetben a nyomtató nagy
valószínűséggel nem működik, és meg is
hibásodhat, ha használni próbálja.
Páralecsapódás esetén húzza ki a
nyomtató tápkábelét, és a készüléket ne
használja legalább egy órán át.
Szállítás
Amikor a nyomtatót szállítja, vegye ki
belőle a festékfólia-egységet, a
papíradagoló tálcát és a hálózati
tápegységet, és a nyomtatót és
tartozékait tegye bele eredeti
dobozukba és védőcsomagolásukba.
Ha már nincs meg az eredeti doboz és
csomagolóanyag, a nyomtatót
szállításkor azokhoz hasonló
csomagolóanyag segítségével védje meg
a sérülésektől.
Tisztítás
A készülék házát, a vezérlőpanelt és a
gombokat száraz puha, vagy kímélő
tisztítószerrel megnedvesített puha
ruhadarabbal tisztítsa.
Ne használjon semmilyen oldószert
(például alkoholt, benzint), mert azok
tönkretehetik a felületet.
Megjegyzések a fotópapír
és a festékfólia-egység
tárolásával kapcsolatban
A fotópapír és a festékfólia-egység
tárolásakor fordítson különös figyelmet
a következőkre.
• A fotópapírt és a festékfólia-egységet
óvja a magas hőmérséklettől, a nagy
páratartalomtól, a nagy portól, a
közvetlen napfénytől.
• Ha félig használt fotópapír-csomagot
és festékfólia-egységet szeretne tárolni,
ehhez használja eredeti zacskójukat.
HU
Másolatok készítésére
vonatkozó korlátozások
Ha a nyomtatóval dokumentumokról
készít másolatot, fordítson különös
figyelmet a következőkre:
• Törvény tiltja bankjegyek, érmék,
értékpapírok másolását.
• Ugyancsak törvény tiltja üres
tanúsítványok, üres licencek, üres
útlevelek, üres személyes okmányok,
valamint fel nem használt postai
bélyegek másolását.
• Tévéműsorok, filmek, videokazetták,
mások által készített fényképek,
továbbá egyéb anyagok szerzői jogi
védelem alatt állhatnak. Az ilyen
anyagok illetéktelen kinyomtatása
megsértheti a szerzői jogra vonatkozó
törvény előírásait.
29
Műszaki adatok
x Nyomtató
Tömeg
Nyomtatási módszer
Színszublimációs nyomtatás
(3 menetes sárga/bíbor/cián)
Felbontás
300 (vízsz.) × 300 (függ.) dpi
Egyenértékű a következővel
3 színű tintasugaras 4800 dpi
× 4800 dpi *1
6 színű tintasugaras 3810 dpi
× 3810 dpi *2
Pontonkénti képfeldolgozás
256 szintű (sárga/bíbor/cián
színenként 8 bit),
kb. 16 770 000 szín
Nyomtatási méret
Levelezőlap (10 × 15 cm)
méret:
101,6 × 152,4 mm
(legfeljebb, szegély nélkül)
Mellékelt tartozékok
Lásd „A csomag tartalmának
ellenőrzése” című fejezetet a
4. oldalon.
x Fényképezőgép-illesztő egység
Méretek
Kb. 124 × 45 × 65 mm
(szé/ma/mé, a kiálló részek
nélkül)
Tömeg
Kb. 90 g (kábel nélkül)
Üzemi hőmérséklet
5–35°C
x AC-S2422 hálózati tápegység
Tápfeszültség
100 V–240 V váltakozó áram,
50/60 Hz, 1,5–0,75 A
Nyomtatási idő (laponként)
PictBridge módban:
Kb. 61 másodperc: 8 Mega,
2,21 MB-os fájlméret
Kb. 53 másodperc: 3 Mega,
1,03 MB-os fájlméret
Névleges kimeneti feszültség
24 V egyenáram, 2,2 A (csúcs:
3,7 A, 6,5 s)
Méretek
Kb. 60 × 30,5 × 122 mm
(szé/ma/mé, a kiálló részek
nélkül)
Bemeneti és kimeneti csatlakozók
DC IN aljzat
A/V OUT aljzat
COMPONENT OUT aljzat
Tömeg
Kb. 305 g
Használható képfájl-formátumok
JPEG:
DCF 2.0-kompatibilis, Exif
2.21-kompatibilis, JFIF*3
Egyes képájl-formátumok
nem használhatók.
A forma és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Festékfólia/Fotópapír
Lásd „A nyomtatócsomag
előkészítése” című fejezetet a
11. oldalon.
Tápfeszültség
DC IN aljzat, 24 V
egyenáram
(Készenléti üzemmódban
kevesebb, mint 1 W)
Teljesítményfelvétel
Átlagos: legfeljebb 52 W
Csúcs: legfeljebb 93 W
Üzemi hőmérséklet
5–35°C
Méretek
30
Kb. 1,75 kg
(festékfólia-egység, fotópapír
és hálózati tápegység nélkül)
Kb. 185 × 62 × 302 mm
(szé/ma/mé, a kiálló részek, a
papírvédő és a talpak nélkül)
Üzemi hőmérséklet
5–35°C
*1: 16 × 16-os mátrix használata esetén:
300 × 16 = 4 800 dpi
*2: 12,7 × 12,7-es mátrix használata esetén:
300 × 12,7 = 3 810 dpi
*3: 4:4:4, 4:2:2 vagy 4:2:0 formátumú alapJPEG
Az Ügyfélszolgálat honlapja
A terméktámogatással kapcsolatos
legfrissebb információk a következő
honlapon olvashatók:
http://www.sony.net/
Képek megjelenítési tartománya
x Megjelenítési tartomány
A teljes HD televízió 1920 × 1080 képpontot tud teljes mértékben megjeleníteni, a szélességmagasság arány 16:9.
Képméret
Nagy felbontású HD (high definition)
tévé képe/a fényképezőgép
képernyőjén látható kép
Fotópapíron (3:2)
Normál (4:3)
: Sötétebb színnel jelenik
meg.
A kép felső és alsó széle egy
kicsit le van vágva.
3:2
HU
: Sötétebb színnel jelenik
meg.
16:9
A teljes kép kinyomtatódik.
Szegély nélküli nyomat
A kép bal és jobb oldali széle egy
kicsit le van vágva.
Szegéllyel rendelkező nyomat
A teljes kép kissé le van
kicsinyítve, és így teljes
egészében ki van nyomtatva.
31
Slovensky
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Likvidácia starých elektrických a
elektronických zariadení (Platí v
Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Informácie pre
spotrebiteľov v Európe
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s
limitmi smernice EMC týkajúcej sa používania
prípojných káblov kratších ako 3 metre.
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické
pole spôsobia prerušenie prenosu údajov
(zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel (kábel
USB atd’.).
Poznámka pre zákazníkov v
krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Japonsko. Autorizovaným
zástupcom pre smernicu pre
elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a
bezpečnosť produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. V prípade
záležitostí týkajúcich sa servisu alebo záruky
sa obracajte na adresy uvedené v
samostatných dokumentoch týkajúcich sa
servisu a záruky.
2
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byt’
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručit’ do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabránit’
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a l’udské zdravie, ktoré by v
opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávat’ prírodné
zdroje. Pre získanie d’alších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Použiteľné príslušenstvo: diaľkový ovládač
Zneškodňovanie použitých batérií
(platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená,
že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže
byť spracovaná s domovým odpadom.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto
batérií, pomôžete zabrániť potencionálne
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a
ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade
mohol byť spôsobený pri nesprávnom
nakladaní s použitou batériou. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov,
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej
batérie, táto batéria musí byť vymenená iba
kvalifikovaným personálom.
Aby ste zarucili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok na
konci jeho životnosti na vhodnom zbernom
mieste pre recykláciu elektrických a
elektronických zariadení.
Pre všetky ostatné batérie, prosím, postupujte
podľa časti ako vybrať bezpečne batériu z
výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom
zbernom mieste pre recykláciu použitých batérií.
Pre získanie ďaľších podrobných informácií o
recyklácii tohoto výrobku alebo batérie
kontaktuje prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
• AK CHCETE ZABRÁNIŤ
POŠKODENIU KONEKTORA, SKRATU
ATĎ., POUŽÍVAJTE PRI PRENOSE A
USKLADŇOVANÍ BATÉRIE PUZDRO
NA BATÉRIU. (AK BOLO PUZDRO
DODANÉ S FOTOAPARÁTOM.)
Rozmnožovanie, vydávanie alebo tlač
diskov CD, televíznych programov,
materiálov chránených autorskými právami
ako sú napríklad obrázky, publikácie alebo
akýkoľvek iný materiál; okrem takého,
ktorý je určený pre vaše nahrávanie a
vytváranie, je obmedzené len na súkromné
a domáce použitie. Pokiaľ nemáte autorské
práva alebo povolenie od vlastníkov
autorských práv na duplikáciu materiálov,
používanie týchto materiálov na základe
tohto obmedzenia môže byť v rozpore s
ustanoveniami zákonov o autorských
právach a môže byť predmetom vymáhania
odškodného zo strany vlastníka autorských
práv.
Pri používaní fotografií s touto tlačiarňou
dbajte na to, aby používanie nebolo v
rozpore s ustanoveniami autorských práv.
Akékoľvek neoprávnené používanie alebo
upravovanie fotografií iných ľudí taktiež
môže byť v rozpore s ich zákonmi.
V niektorých prípadoch môže byť
predvádzanie, interpretácia alebo
vystavovanie fotografií zakázané.
Odporúčania pre zálohovanie
Aby ste zabránili možnej strate údajov
spôsobenej náhodnou operáciou alebo
poruchou tlačiarne, odporúčame vám, aby
ste si vždy odkladali záložné kópie vašich
údajov.
SK
Informácie
PREDAJCA V ŽIADNOM PRÍPADE
NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE
PRIAME, NÁHODNÉ ALEBO
NEPREDVÍDATEĽNÉ ŠKODY
AKÉHOKOĽVEK CHARAKTERU, ZA
STRATU ÚDAJOV, ANI ZA NÁKLADY
VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA
POŠKODENÉHO PRODUKTU ALEBO
AKÉHOKOĽVEK INÉHO PRODUKTU.
Ochranné známky
• Cyber-shot je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
• Všetky ostatné spoločnosti a názvy
produktov uvedené v tomto dokumente
môžu byť ochranné alebo registrované
ochranné známky príslušných spoločností.
Okrem toho, v príručke sa značky ™ a ®
neuvádzajú v každom prípade.
• Tento softvér je čiastočne založený na práci
skupiny Independent JPEG Group.
3
Kontrola obsahu balenia
Skontrolujte, či bolo s tlačiarňou dodané
nasledujúce príslušenstvo.
Prípojný kábel A/V (1)
Sieťový adaptér (AC-S2422) (1)
Komponentný video kábel (1)
Sieťový napájací kábel * (1)
Ochrana papiera (1)
* Zobrazený sieťový napájací kábel je možné
použiť len pri napätí 120V. Tvar zástrčky a
technické parametre sieťového napájacieho
kábla sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, kde
ste tlačiareň zakúpili.
• Návod na používanie (tento návod, 1)
Čistiaca kazeta (1)/
Čistiaci hárok (1)
Diaľkový ovládač (1)
Príslušenstvo pre zvislý stojan
(2)
4
Obsah
Kontrola obsahu balenia ...........................................................................4
Čo môžete robiť s tlačiarňou.....................................................................6
Popis jednotlivých častí.............................................................................8
Príprava ................................................................................................... 11
Príprava balíka tlačiarne...................................................................................... 11
Zakladanie atramentovej kazety .......................................................................... 13
Zakladanie tlačového papiera ............................................................................. 14
Pripojenie .......................................................................................................... 16
Prezeranie záberov v televíznom prijímači .............................................. 18
Tlač záberov ............................................................................................ 19
Nabíjanie batérie .....................................................................................20
Riešenie problémov.................................................................................21
Ak sa vyskytnú problémy ................................................................................... 21
V prípade, že sa zasekne papier......................................................................... 25
Čistenie vnútra tlačiarne ..................................................................................... 25
Odporúčania ...........................................................................................27
Technické parametre ...............................................................................29
Rozsah zobrazenia záberov................................................................................ 30
SK
5
Čo môžete robiť s tlačiarňou
Môžete prezerať zábery na televíznom
prijímači s vysokým rozlíšením a
pomocou digitálnej fototlačiarne DPPFPHD1 môžete požadovaný záber
okamžite tlačiť.
Snímanie záberov pomocou zariadenia
DSC-T70.
Podrobnejšie informácie o používaní
zariadenia DSC-T70 nájdete v Návod na
používanie dodávaného s fotoaparátom
a s Príručka k zariadeniu Cyber-shot
(PDF).
Snímanie
Nastavenie
Umiestnite fotoaparát a
adaptačnú podložku do
adaptéra fotoaparátu.
t strana 18
• Adaptačná podložka sa dodáva
spoločne so zariadením DSC-T70.
6
Prehrávanie
Nabíjanie
Zábery z fotoaparátu môžete prezerať v
televíznom prijímači s vysokým
rozlíšením, a to použitím komponentého
video kábla (dodáva sa). t strana 18
V prípade, že vypnete fotoaparát,
adaptér fotoaparátu môže nabiť batériu
fotoaparátu.
Adaptér fotoaparátu môže batériu nabiť
oveľa rýchlejšie než nabíjačka batérií
dodávaná s fotoaparátom. t strana 20
SK
Sériu nasnímaných záberov môžete
prehrávať s použitím požadovaného
efektu a hudby (Prehliadka záberov).
t strana 18
f
Tlač
Požadované zábery môžete jednoducho tlačiť, a to stlačením tlačidla PRINT na
diaľkovom ovládači. t strana 19
• Naraz môžete tlačiť až 20 hárkov tlačového papiera.
• Ak chcete vytlačený materiál udržať v dobrej kvalite na dlhšiu dobu, funkcia Super
Coat 2 zaručí väčšiu trvácnosť a odolnosť voči vlhkosti a odtlačkom prstov.
7
Popis jednotlivých častí
Ďalšie podrobnosti nájdete na stranách
uvedených v zátvorkách.
Tlačiareň
A Štrbina na príslušenstvo pre stojan
(strana 17)
F
B Indikátor 1 (zapnúť/pohotovostný
režim)
• Svieti na červeno: Tlačiareň je v
pohotovostnom režime.
• Svieti na žltozeleno: Tlačiareň je
zapnutá.
• Bliká na žltozeleno: Prebieha tlač. Bliká
aj prípade, ak sa vyskytne chyba.
C Indikátor ACCESS (strana 19)
A
B
C
D
E
• Svieti:
• Bliká:
Fotoaparát je pripojený k
tlačiarni.
Záber, ktorý chcete tlačiť je
poškodený.
D Indikátor ERROR (strany 13, 25)
• Svieti:
Nie je pridaný zásobník papiera.
V zásobníku papiera nie je
žiadny tlačový papier. V
tlačiarni zostal papier.
• Bliká pomaly: Končí sa atramentová
páska. Nie je vložená
žiadna atramentová
kazety.
• Bliká rýchlo: Papier sa zasekol.
E Zásobník papiera (strana 14)
F Otvor na vysunutie papiera
• Vysunutý papier nenechávajte v
tlačiarni, ak presahuje počet 20 hárkov.
8
G
H
I
J
G Ventilačné otvory
H Konektor DC IN 24V (strana 16)
Sem vložte dodávaný sieťový adaptér,
a potom spojte sieťový adaptér so
sieťovou zásuvkou prostredníctvom
dodávaného sieťového napájacieho
kábla.
I Konektor A/V OUT (strana 17)
J Konektor COMPONENT OUT
(strana 17)
K Otvor na atramentovú kazetu
(strana 13)
M
L Ovládač vysúvania atramentovej
kazety (strana 13)
K
M Kryt priehradky na atramentovú
kazetu (strana 13)
L
Zásobník papiera
A Kryt zásobníka papiera (strana 14)
SK
A
Adaptér fotoaparátu
A
E
A Prepínač na výber typu
Pri používaní tlačiarne musí byť
prepínač na výber typu nastavený do
polohy A.
B Indikátor CHARGE (strana 20)
C Indikátor HD OUTPUT
D
B
• Svieti, keď je na fotoaparáte nastavená
možnosť vysokého rozlíšenia „HD(1080i)“.
D Senzor diaľkového ovládača
C
E Multikonektor
9
Diaľkový ovládač
A
D
B
E
PPoznámky
• Pred použitím diaľkového ovládača
odstráňte ochrannú fóliu.
Ochranná fólia
C
F
• Ak chcete fotoaparát ovládať, nasmerujte
diaľkový ovládač na senzor diaľkového
ovládača na adaptéri fotoaparátu.
Výmena batérie diaľkového
ovládača
A Tlačidlo SLIDE SHOW (strana 18)
B Tlačidlo PRINT (strana 19)
C Tlačidlo MENU* (strana 18)
• Zobrazuje obrazovku nastavenia
prehliadky záberov.
D Tlačidlo 1 (zapnúť/pohotovostný
režim) (strana 18)
• Ak chcete zapnúť tlačiareň, stlačte
tlačidlo 1, aby sa indikátor 1 rozsvietil
na žltozeleno.
• Ak chcete vypnúť tlačiareň, znovu stlačte
tlačidlo 1, aby sa indikátor 1 rozsvietil
na červeno.
E Tlačidlo
(Register)
• Ak chcete zobraziť obrazovku registra,
prepnite tlačidlo
do strany.
• Stlačením druhej strany sa vrátite na
obrazovku samostatného záberu.
F Ovládacie tlačidlá (v/V/b/B/ )
• Stlačením tlačidiel v/V/b/B vyberte
obrázky alebo zmeňte zobrazenie
obrazovky.
• Stlačením tlačidla
potvrďte výber.
* Podrobnejšie informácie nájdete v Návod na
používanie dodávanom s fotoaparátom a s
Príručka k zariadeniu Cyber-shot.
10
1 Stlačte plôšku a nechtom vysuňte
puzdro na batériu.
2 Novú batériu umiestnite tak, aby
označenie + smerovalo nahor.
3 Puzdro na batériu zasuňte späť do
diaľkového ovládača, kým nebudete
počuť kliknutie.
Plôška
Upozornenie
Ak batériu vymeníte za nesprávny typ, hrozí
riziko výbuchu.
Použité batérie likvidujte podľa pokynov.
VÝSTRAHA
Nesprávne používaná batéria môže
vybuchnúť.
Batériu opakovane nenabíjajte, nerozoberajte,
ani neodhadzujte do ohňa.
• Keď je lítiová batéria slabá, operačná
vzdialenosť diaľkového ovládania sa môže
skrátiť alebo diaľkové ovládanie nemusí
fungovať správne. V takom prípade vymeňte
batériu za lítiovú batériu typu CR2025
značky Sony. Použitie inej batérie môže
spôsobiť riziko požiaru alebo výbuchu.
Príprava
Príprava balíka tlačiarne
Do zásobníka papiera
Rozmer tlačového papiera
Rozmer tlačového papiera veľkosti
pohľadnice je:
• Pohľadnica s rozmerom (10 × 15 cm)
(101,6 × 152,4 mm)
(maximálny rozmer pre tlač bez
okrajov)
Voliteľný balík tlačiarne
Pre túto tlačiareň môžete použiť
nasledujúce voliteľné balíky tlačiarne:
Balík tlačiarne obsahujúci papier s
rozmermi pohľadnice
SVM-F40P
• 40 hárkov tlačového papiera s
rozmermi 10 × 15 cm (balík po
2 × 20 hárkov)
• atramentová kazeta na 40 záberov
SVM-F120P
• 120 hárkov tlačového papiera s
rozmermi 10 × 15 cm (balík po
6 × 20 hárkov)
• 3 atramentové kazety; každá na 40
záberov
PPoznámky k počtu hárkov
• S použitím atramentovej pásky môžete
vytlačiť spolu 40 hárkov tlačového papiera,
čo predstavuje 2 balíky tlačového papiera po
20 hárkov.
• Pri zakladaní tlačového papiera sa
presvedčte, či celkový počet hárkov v
zásobníku papiera neprekračuje 20. Keď sa
minú 2 balíky po 20 hárkov tlačového
papiera, mala by sa minúť aj atramentová
páska.
20 hárkov tlačového
papiera
Atramentová
páska na 40
výtlačkov
20 hárkov tlačového
papiera
PPoznámka
Nie všetky typy sú dostupné vo všetkých
krajinách a regiónoch.
PPoznámky o používaní balíka tlačiarne
• Vždy používajte balík tlačiarne určený
konkrétne pre túto tlačiareň. Ak použijete
iný typ balíka, môže sa stať, že tlač
neprebehne alebo sa môže vyskytnúť
porucha.
• Na stranu papiera, kde sa nenachádzajú
znaky, sa bude tlačiť záber. Ak je táto strana
papiera znečistená prachom alebo
odtlačkami prstov, môže sa kvalita tlače
znížiť. Snažte sa tejto strany papiera
nedotýkať.
• Papier pred tlačou neohýbajte, ani ho
netrhajte na dierkovaných záhyboch.
• Netlačte na použitý tlačový papier, ani
nepretáčajte atramentovú pásku. Môžete tak
poškodiť tlačiareň.
PPoznámky o skladovaní balíka tlačiarne
(pre zabezpečenie kvality výtlačkov)
• Ak chcete čiastočne použitý balík obsahujúci
atramentovú kazetu a tlačový papier
uskladniť na dlhší čas, vložte ho do
pôvodného obalu alebo do podobnej
nádoby.
• Balík tlačiarne neskladujte na miestach s
vysokou teplotou, vlhkosťou, s nadmerným
množstvom prachu, ani na miestach, ktoré sú
vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
• Balík tlačiarne spotrebujte do dvoch rokov
od dátumu výroby.
PPoznámky o skladovaní výtlačkov
• Neprilepujte na výtlačky celofánovú pásku
alebo gumy. Nenechávajte výtlačky pod
plastickými stolovými podložkami.
SK
11
Informácie o procese tlače
Táto tlačiareň je termosublimačná a pri
tlačení používa atramentovú pásku.
Ako je znázornené na obrázku nižšie,
atramentová páska pozostáva z troch
farebných panelov (yellow, magenta a
cyan) a z jedného čistého laminačného
panela na prekrytie.
Keď sa spustí tlač, hlava tepelnej tlače sa
pri prechádzaní fóliou zahrieva, čím
spôsobuje odparovanie farby a jej
prenikanie do povrchu tlačového
papiera. Po vytlačení farieb yellow,
magenta a cyan na tlačový papier sa v
poslednej fáze nanesie laminačná vrstva,
ktorá chráni vytlačený povrch. Tieto
štvorpanelové fázy tlače sa musia
uskutočniť pri každom tlačení.
Atramentová páska obsahuje 40 súprav
s týmito štyrmi panelmi. Po vytlačení 40tich hárkov tlačového papiera sa
atramentová páska minie.
Priebeh procesu tlače
Počas tlače sú farby yellow, magenta, cyan a
priehľadná laminačná vrstva spracovávané
nasledovne:
Vodiaca atramentová fólia sa pohybuje vo
vnútri atramentovej pásky
Laminačná
fólia
Cyan
Magenta
Yellow
Tlačový
papier
12
PPoznámky
• Počas tlače sa tlačový papier pohybuje
dozadu a dopredu pozdĺž tepelnej hlavy
tlačiarne, čo je dôvod, prečo sa papier
niekoľkokrát čiastočne vysunie von zo
zadného a predného otvoru pre vysúvanie
papiera.
• Po skončení záverečnej fázy s laminačnou
vrstvou sa tlačový papier vysunie z otvoru na
vysúvanie papiera.
Zakladanie atramentovej
kazety
1 Zatiahnite za kryt priehradky na
atramentovú kazetu a otvorte ho.
Vyberanie atramentovej kazety
Ak sa atramentová páska minie,
indikátor ERROR začne pomaly blikať.
Otvorte kryt priehradky na atramentovú
kazetu, zatlačte ovládač vysúvania a
vyberte použitú atramentovú kazetu.
Ovládač vysúvania
SK
2 Vložte atramentovú kazetu v
smere šípky, až kým nebudete
počuť kliknutie.
PPoznámky
• Použite atramentovú kazetu nachádzajúcu sa
v rovnakej škatuli ako tlačový papier.
• Atramentovej pásky sa nedotýkajte, ani ju
nedávajte na zaprášené miesto. Odtlačky
prstov alebo prach môžu zapríčiniť chybnú
tlač.
Atramen
tová
páska
3 Zatvorte kryt priehradky na
atramentovú kazetu.
13
• Nikdy nestrkajte ruky do priehradky na
atramentovú kazetu. Tepelná hlavica sa
rýchlo prehreje, zvlášť pri opakovanej tlači.
• Atramentovú pásku nikdy nepretáčajte, ani
nepoužívajte pretočenú atramentovú pásku
pri ďalšej tlači. V opačnom prípade nemusí
tlač prebehnúť správne, alebo sa môže
vyskytnúť chyba.
• Ak atramentová kazeta nezapadne na
miesto, vyberte ju, a potom ju znova vložte.
Ak je atramentová páska príliš voľná a nedá
sa vložiť, zaviňte pásku v smere šípky; tým
uvoľnenie odstránite.
Zakladanie tlačového papiera
1 Otvorte zásobník papiera.
2 Zdvihnite kryt zásobníka papiera.
• Počas tlače atramentovú kazetu nevyberajte.
14
3 Vložte tlačový papier do
4 Odstráňte ochranný hárok.
zásobníka.
Naraz môžete vložiť až 20 hárkov
tlačového papiera.
Dôkladne prelistujte tlačový papier.
Vložte papier do zásobníka tak, aby bol
ochranný hárok navrchu.
Ak nenájdete ochranný hárok:
Dôkladne prelistujte tlačový papier. Potom
vložte tlačový papier stranou, na ktorú sa
bude tlačiť (strana, na ktorej sa
nenachádzajú znaky), smerom hore.
5 Zatvorte kryt zásobníka papiera.
Strana, na ktorej
sa uskutoční tlač
SK
Smer
zakladania
papiera
• Vložte tlačový papier v smere zakladania
papiera tak, aby zadná časť papiera
obsahujúca logo spoločnosti SONY,
smerovala nadol.
Zadná časť
tlačového
papiera
PPoznámka
Nedotýkajte sa strany, na ktorú sa uskutoční
tlač.
Odtlačky prstov na strane, na ktorej sa
uskutoční tlač, môžu zapríčiniť chybnú tlač.
15
6 Vložte zásobník papiera do
tlačiarne.
Vložte zásobník papiera až na doraz.
Pripojenie
1 Vložte konektor sieťového
adaptéra (dodáva sa) do
konektora DC IN 24V tlačiarne.
2 Pripojte jeden konektor sieťového
PPoznámky
• Počas tlače zásobník papiera nevyberajte.
• Ak chcete predísť zaseknutiu papiera alebo
poruche tlačiarne, vyhnite sa nasledovným
situáciám:
– Na tlačový papier nepíšte rukou ani
strojom. Po uskutočnení tlače môžete na
papier písať olejovým atramentovým
perom. Na tlačový papier nie je možné
tlačiť pomocou atramentovej tlačiarne,
atď.
– Na tlačový papier nelepte žiadne nálepky,
ani známky.
– Tlačový papier neprekladajte, ani ho
neohýbajte.
– Maximálny počet tlačového papiera
nesmie prekročiť 20 hárkov.
– Netlačte na používaný tlačový papier.
Dvojnásobná tlač toho istého záberu
nespôsobí, že budú fary sýtejšie.
– Používajte len papier určený pre túto
tlačiareň.
– Nepoužívajte tlačový papier vysunutý
nepotlačený z tlačiarne.
PPoznámka o skladovaní tlačového
papiera
• Vyhnite sa dlhodobému skladovaniu
tlačového papiera potlačenými stranami k
sebe, alebo v kontakte s gumami alebo inými
produktmi z umelej hmoty, vrátane
vinylchloridu alebo plastikátora; v opačnom
prípade sa na vytlačených záberoch môžu
vyskytnúť zmeny farieb, alebo sa môže
zhoršiť ich kvalita.
16
napájacieho kábla k dodávanému
sieťovému adaptéru, a potom
druhý konektor sieťového
napájacieho kábla do blízkej
elektrickej siete (sieťovej
zásuvky).
Indikátor 1 (zapnúť/pohotovostný režim)
svieti na červeno.
Konektor DC
Sieťový adaptér
Do elektrickej
siete (sieťovej
zásuvky)
Sieťový napájací kábel
(sieťový kábel)
PPoznámka
Elektrická zásuvka by mala byť blízko
zariadenia a ľahko dostupná.
3 Pripojte tlačiareň k televíznemu
prijímaču.
Pripojte tlačiareň k televíznemu
prijímaču s vysokým rozlíšením
pomocou komponentného kábla
a prípojného kábla A/V.
Komponentný
Komponentný video kábel
Červený
Biely
Zvuk
(monofónny)
Prípojný kábel A/V
• Ak je pripojený komponentný video
kábel a zároveň aj prípojný kábel, výstup
pre zábery nebude sprostredkovaný
pomocou konektora A/V OUT, ale
pomocou konektora COMPONENT
OUT.
• Vopred upravte nastavenie fotoaparátu
„COMPONENT“ na možnosť
„HD(1080i)“.
Pripojte tlačiareň k televíznemu
prijímaču s vysokým rozlíšením,
ktorý má prípojný kábel A/V.
Do konektora A/V OUT
Červený
Biely
Žltý
Zvuk
(monofónny)
Prípojný kábel A/V
Informácie o prehrávaní záberov v televíznom
prijímači nájdete na strane 18.
Zvislá inštalácia tlačiarne
Tlačiareň môžete nasadiť na
príslušenstvo pre stojan, a potom
môžete uskutočniť zvislú inštaláciu
tlačiarne.
Zarovnajte značky v na
štrbine a na príslušenstve
pre stojan.
Používanie chrániča papiera
(dodáva sa)
Tlačový papier počas tlače niekoľkokrát
vystúpi na zadnej strane. Tomuto javu
môžete zabrániť, ak použijete chránič
papiera. Chránič tiež zabraňuje
blokovaniu ventilačných otvorov.
SK
POdporúčania
• Kým je tlačiareň zapojená do sieťovej
zásuvky, nie je odpojená od siete, a to aj v
prípade, že je tlačiareň vypnutá.
• Zapojte sieťový adaptér do blízkej, ľahko
prístupnej sieťovej zásuvky. Ak sa počas
používania adaptéra vyskytnú problémy,
okamžite vypnite napájanie odpojením
zástrčky zo sieťovej zásuvky.
• Ak už nepotrebujete použiť sieťový adaptér,
odpojte ho z konektora DC IN 24V
tlačiarne.
• Neskratujte konektor DC sieťového
adaptéra žiadnymi kovovými predmetmi.
Môže to spôsobiť poruchu.
• Sieťový adaptér nepoužívajte v úzkom
priestore ako napríklad medzi tlačiarňou a
múrom.
17
Prezeranie záberov v televíznom prijímači
PPoznámka
Skontrolujte, či je nastavenie fotoaparátu
„USB Connect“ v polohe „PictBridge“ alebo
„Auto“.
Podrobnejšie informácie nájdete v Návod na
používanie dodávanom s fotoaparátom a s
Príručka k zariadeniu Cyber-shot.
Zábery môžete prehrávať v televíznom
prijímači s vysokým rozlíšením pomocou
prípojného kábla A/V (dodáva sa),
alebo komponentného video kábla
(dodáva sa) spolu s prípojným káblom
A/V.
1 Pripevnite adaptačnú podložku na
• Táto tlačiareň je určená len pre
zariadenie DSC-T70.
3 Zapnite televízny prijímač a
nastavte vstup.
• Podrobnejšie informácie nájdete v
návode na používanie dodávanom s
televízorom.
4 Stlačením tlačidla 1 na
diaľkovom ovládači zapnite
fotoaparát.
Zobrazí sa obrazovka prehrávania.
adaptér fotoaparátu.
5 Stlačením tlačidiel b/B na
diaľkovom ovládaní vyberte
požadované zábery.
• Videozáznamy nie je možné prehrať.
• Pri zapájaní pomocou komponentného
video kábla upravte vopred nastavenie
fotoaparátu „COMPONENT“ na
možnosť „HD(1080i)“.
Prezeranie záberov ako
prezentácie
2 Vložte fotoaparát do adaptéra
fotoaparátu.
Sériu statických záberov nasnímaných
pomocou fotoaparátu môžete prehrávať
stlačením tlačidla SLIDE SHOW na
diaľkovom ovládači.
• Nastavenia prehliadky záberov môžete
zmeniť stlačením tlačidla MENU na
diaľkovom ovládaní.
18
Tlač záberov
1 Umiestnite fotoaparát a
adaptačnú podložku do adaptéra
fotoaparátu a zapnite fotoaparát.
Zobrazí sa obrazovka prehrávania.
2 Stlačením tlačidiel b/B vyberte
záber, ktorý chcete vytlačiť.
• Záber môžete vytlačiť, ak ho vyberiete
na obrazovke registra.
3 Na diaľkovom ovládaní stlačte
tlačidlo PRINT.
Záber sa vytlačí.
Po dokončení tlače sa obrazovka
„Printing...“ prestane zobrazovať.
Zmena nastavení tlače
Keď sa pokúsite tlačiť z ponuky
fotoaparátu, zobrazí sa obrazovka
nastavenia tlače.
• Môžete si vybrať z nasledujúcich režimov
tlače:
– Tlač registra
– Tlač s okrajmi/bez okrajov*
– Tlač dátumu
PPoznámky o tlači
• Počas tlače nikdy tlačiarňou nehýbte ani ju
nevypínajte; atramentová páska sa môže
zaseknúť. V prípade, že tlačiareň vypnete,
zásobník na papier nevyberajte a znova
tlačiareň zapnite. Ak papier, na ktorom
prebieha tlač, ostane v tlačiarni, vyberte
papier, ktorý sa automaticky vysunul a
pokračujte v tlači od kroku 1.
• Počas tlačenia papier niekoľkokrát vystúpi
zo zadnej časti tlačiarne. Nedotýkajte sa ho
ani ho nevyťahujte. Použitím chrániča
papiera a pod. zaistite, aby bol počas tlačenia
zo zadnej strany tlačiarne za tlačiarňou
dostatok miesta.
• Ak sa počas nepretržitého tlačenia minie
papier, alebo ak začnete tlačiť bez papiera v
zásobníku na papier, rozsvieti sa na tlačiarni
indikátor ERROR. Doplňte papier bez toho,
aby ste vypínali tlačiareň a pokračujte v tlači.
Informácie o indikátore ACCESS
Indikátor ACCESS zobrazuje stav
pripojenia tlačiarne a fotoaparátu
nasledovným spôsobom:
• Ak indikátor svieti:
SK
Pripojenie tlačiarne a fotoaparátu je
nadviazané.
• Ak indikátor bliká:
Záber, ktorý chcete tlačiť je poškodený.
* Ak si vyberiete tlač s okrajmi záberov s
rozmermi 16:9, môžete tlačiť celý záber
bez toho, aby ste museli orezávať okraje.
(t strana 30)
• Ďalšie informácie nájdete v Príručka k
zariadeniu Cyber-shot.
• Počas tlače záberov môžete v televízore
zábery prehrávať a prehliadať. (t strana 18)
19
Nabíjanie batérie
Vypnite fotoaparát a umiestnite ho s
vloženou batériou do adaptéra
fotoaparátu. Nabíjanie sa automaticky
spustí. Indikátor CHARGE na
fotoaparáte sa rozsvieti.
• Keď je fotoaparát zapnutý, adaptér
fotoaparátu prestane nabíjať batériu.
• Keď sa nabíjaním dosiahne hodnota
Normálne nabitie*, indikátor
CHARGE zhasne.
* Čas nahrávania a prehrávania je pri
hodnote Normálne nabitie približne 90% z
hodnoty Úplné nabitie.
• Čas úplného nabitia vybitej batérie je
pri teplote 25 °C približne 170 minút.
V závislosti od podmienok nabíjania a
prostredia môže nabíjanie trvať aj
dlhšie.
• Môže sa stať, že sa vám nepodarí
vypnúť tlačiareň ani keď na diaľkovom
ovládaní stlačíte tlačidlo 1 (zapnúť/
pohotovostný režim). Ak motorček v
tlačiarni ešte stále beží, po jeho
zastavení vypnite fotoaparát. Kým
motorček beží, batériu nie je možné
nabíjať.
• Ak indikátor CHARGE nesvieti alebo
bliká dlhšie ako 10 sekúnd, bližšie
informácie o tomto probléme nájdete v
časti „Riešenie problémov“.
• Po vložení fotoaparátu do adaptéra
fotoaparátu môže indikátor CHARGE
blikať približne 3 až 10 sekúnd. Toto
blikanie naznačuje komunikáciu medzi
fotoaparátom a adaptérom fotoaparátu
a nie je to porucha.
Teplota nabíjania
Teplota nabíjania sa pohybuje v rozsahu
od 0 °C do 40 °C. Ak však chcete
zabezpečiť vysoký stupeň efektívnosti
batérie, odporúčaná teplota nabíjania sa
pohybuje v rozsahu od 10 °C do 30 °C.
20
Riešenie problémov
Ak sa vyskytnú problémy
Ak sa pri práci s tlačiarňou vyskytne akýkoľvek problém, na jeho riešenie použite
nasledujúce pokyny. Ak problém naďalej pretrváva, obráťte sa na vášho predajcu
spoločnosti Sony.
x Napájanie/Nabíjanie
Tlačiareň sa nedá zapnúť.
• Skontrolujte, či je sieťový napájací kábel správne zapojený k sieťovej zásuvke.
Nie je možné nabíjať batériu (ak nesvieti indikátor CHARGE).
• Vypnite fotoaparát.
• Skontrolujte, či je sieťový adaptér správne pripojený.
• Skontrolujte, či je fotoaparát správne pripojený k adaptéru.
• Skontrolujte, či je batéria správne vložená.
• Batéria je úplne nabitá.
• Batéria vo fotoaparáte je nepoužiteľná. Vložte do fotoaparátu batériu kompatibilnú s
fotoaparátom.
• Motorček v tlačiarni ešte stále beží. Vyberte fotoaparát z adaptéra fotoaparátu.
Počkajte, kým sa tlačiareň automaticky vypne. Presvedčte sa, že indikátor 1 (zapnúť/
pohotovostný režim) sa zmenil zo žltozelenej farby na červenú a potom fotoaparát
znova vložte do adaptéra fotoaparátu.
SK
Indikátor CHARGE rýchlo bliká, alebo bliká dlhšie ako 10 sekúnd.
• Batéria vo fotoaparáte je nepoužiteľná. Vložte do zariadenia batériu kompatibilnú s
fotoaparátom.
• Skontrolujte, či je fotoaparát správne pripojený k adaptéru.
Fotoaparát nie je možné zapnúť alebo sa napájanie svojvoľne vypína .
• Skontrolujte, či je fotoaparát správne pripojený k adaptéru.
• Skontrolujte, či je sieťový adaptér správne pripojený.
x Pripojenie k fotoaparátu
Indikátor ACCESS na tlačiarni nesvieti.
• Skontrolujte, či je kábel správne pripojený.
• Skontrolujte, či je zapnuté napájanie tlačiarne.
• Ak bliká na tlačiarni indikátor ACCESS, postupujte podľa jedného z nasledovných
krokov.
– Odpojte fotoaparát a tlačiareň, a potom ich opäť pripojte. Alebo fotoaparát a
tlačiareň vypnite a zapnite.
– Fotoaparát je nastavený na možnosť „Mass Storage“. Zmeňte nastavenie na možnosť
„PictBridge“ alebo „Auto“.
21
x Tlač
Na fotoaparáte sa zobrazila chyba a nie je možné tlačiť zábery.
• Atramentová kazeta nie je kompatibilná s typom papiera. Vložte tlačový papier, ktorý
je kompatibilný s atramentovou kazetou v tlačiarni. Ak chcete vymeniť atramentovú
kazetu, zastavte tlač, vymeňte kazetu a potom pokračujte v tlači.
Tlačiareň neberie papier. Tlačiareň môže zobrať viacero papierov alebo papier
priečne.
• Nesprávne vložený papier do tlačiarne môže spôsobiť poruchu. Postupujte podľa
nasledujúcich krokov:
– Skontrolujte, či je v tlačiarni správny typ papiera a atramentová kazeta.
(tstrana 11)
– Skontrolujte, či je papier v tlačiarni vložený správnym smerom. (tstrana 15)
– Skontrolujte, či je v zásobníku papiera vložených viac ako 20 listov papiera.
(tstrana 15)
– Skontrolujte, či je papier dôkladne prelistovaný.
– Skontrolujte, či bol papier pred tlačením poohýbaný a preložený.
– Ak sa počas nepretržitého tlačenia minie papier, alebo ak začnete tlačiť bez papiera v
zásobníku na papier, na tlačiarni sa rozsvieti indikátor ERROR. Doplňte papier bez
toho, aby ste vypínali tlačiareň a pokračujte v tlači.
• Tlačový papier, ktorý ste použili, nie je kompatibilný s tlačiarňou. Použite papier
vhodný pre tento typ tlačiarne. Použitie papiera, ktorý nie je kompatibilný s tlačiarňou
môže spôsobiť poruchu. (tstrana 11)
• Ak tlačiareň nemôže zobrať papier, indikátor ERROR rýchlo bliká. Odstráňte podávač
papiera a skontrolujte, či nedošlo k zaseknutiu papiera. (tstrana 25)
Papier vystupuje z tlačiarne počas tlačenia.
• Počas tlačenia sa môže stať, že papier niekoľkokrát vystúpi z tlačiarne. Nedotýkajte sa
ho ani ho nevyťahujte. Počkajte, kým sa papier z tlačiarne úplne vysunie po ukončení
tlačenia. Počas tlačenia papier niekoľkokrát vystúpi zo zadnej časti tlačiarne. Použitím
chrániča papiera a pod. zaistite, aby bol počas tlačenia zo zadnej strany tlačiarne za
tlačiarňou dostatok miesta.
Nie je možné tlačiť.
• Tlač videozáznamu nie je možná.
22
x Výtlačky
Vytlačené obrázky majú nízku kvalitu.
• Na atramentovej páske je prach. Očistite umelohmotnú časť kazety a odstráňte prach.
• Na vytlačenej ploche sú otlačené odtlačky prstov alebo prach. Nedotýkajte strany, na
ktorú sa uskutoční tlač (lesklá strana bez označenia). Odtlačky prstov na strane, na
ktorej sa uskutoční tlač, môžu zapríčiniť chybnú tlač.
• Použili ste už raz použitý papier alebo atramentovú kazetu. Nepoužívajte už použitý
papier. Ak vytlačíte ten istý záber dvakrát na jeden papier, nespôsobí to, že farby
obrázka budú sýtejšie. Týmto spôsobom môžete spôsobiť poruchu.
Kvalita záberu a farby zobrazené na displeji fotoaparátu sa môžu odlišovať od
výsledku tlače.
• Farby a kvalita záberu závisia od charakteristiky monitora alebo displeja LCD. Záber
zobrazený na displeji je iba orientačný.
Záber nie je vytlačený v plnej veľkosti v rámci rozsahu tlače.
• Rozsah tlače sa odlišuje v závislosti od veľkosti záberu. (tstrana 30)
Vytlačený záber je pokrivený.
SK
• Zásobník papiera nie je správne vložený. Vyberte zásobník a opäť ho pevne a rovno
vložte a zatlačte až na doraz.
Záber, ktorý bol otočený vo fotoaparáte, sa takto nezobrazí na vytlačenom
papieri.
• Pri pokuse vytlačiť pootočený záber ho tlačiareň vytlačí v takej polohe, v akej bol pred
pootočením.
x Prezeranie záberov v televíznom prijímači
Záznam/zvuk sa nedá prehrať v televíznom prijímači.
• Zvuky sa nedajú prehrávať, ak je pripojený iba komponentný video kábel. Pripojte
prípojný kábel A/V k zvukovému konektoru, ktorý zodpovedá komponentnému video
konektoru.
• Nastavenie pre komponentný video výstup HD fotoaparátu pravdepodobne nie je
správne. Podľa informácií, ktoré získate v návode dodanom s fotoaparátom, upravte
nastavenia „COMPONENT“.
Zábery nie je možné zobrazovať prostredníctvom prípojného kábla A/V.
• Ak je komponentný video kábel pripojený k tlačiarni a televíznemu prijímaču, odpojte
komponentný video kábel z tlačiarne.
23
x Iné
Atramentová kazeta sa ťažko vkladá.
• Atramentovú kazetu vyberte a opäť vložte. Ak je atramentová páska príliš voľná a
nedá sa vložiť, zaviňte pásku v smere šípky. (tstrana 14)
Atramentovú kazetu nie je možné odstrániť.
• Nechajte vložený zásobník papiera, stlačením tlačidla 1 (zapnúť/pohotovostný režim)
zariadenie vypnite a opäť zapnite. Chvíľu počkajte a odstráňte atramentovú kazetu. Ak
problém naďalej pretrváva, obráťte sa na vášho predajcu spoločnosti Sony.
Tlačový papier sa nevysúva.
• Ak rýchlo bliká indikátor ERROR, papier sa zasekol. Pozrite tému „V prípade, že sa
zasekne papier“ (tstrana 25) a odstráňte zaseknutý papier z tlačiarne. Ak sa
zaseknutý papier nedá odstrániť, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Sony.
• Ak sa rozsvieti indikátor ERROR, po odstránení papiera začnite opäť tlačiť. Pozrite
tému „V prípade, že sa zasekne papier“ (tstrana 25) a odstráňte zaseknutý papier z
tlačiarne. Ak sa zaseknutý papier nedá odstrániť, obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Sony.
Uprostred tlačenia došlo k prerušeniu tlače.
• Ak rýchlo bliká indikátor ERROR, papier sa zasekol. Pozrite tému „V prípade, že sa
zasekne papier“ (tstrana 25) a odstráňte zaseknutý papier z tlačiarne. Ak sa
zaseknutý papier nedá odstrániť, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti Sony.
Tlačidlá na diaľkovom ovládači nefungujú a nie je možné zariadenie ovládať.
• Skontrolujte, či je fotoaparát správne pripojený k adaptéru fotoaparátu.
• Skontrolujte, či je správne pripojený sieťový adaptér.
• Batéria v diaľkovom ovládači je vybitá. Vymeňte batériu.
Nie je možné pripojiť fotoaparát do adaptéra fotoaparátu.
• Skontrolujte, či je prepínač na výber modelu nastavený na možnosť „A“. (tstrana 9)
24
V prípade, že sa zasekne
papier
V prípade, že sa zasekne papier,
indikátor ERROR sa rozsvieti, alebo
rýchlo bliká, a tlač sa zastaví.
Ak svieti indikátor ERROR, odstráňte
papier a pokračujte v tlači.
Ak indikátor ERROR rýchlo bliká,
odpojte sieťový napájací kábel (sieťový
kábel) zo zásuvky (sieťová zásuvka), a
potom ho opäť pripojte. Po skončení
úvodného procesu načítania odstráňte z
tlačiarne zásobník papiera. Skontrolujte,
či nie je v otvore na vysúvanie papiera
alebo v podávači zaseknutý papier a v
prípade potreby ho odstráňte.
Čistenie vnútra tlačiarne
Ak sa na vytlačených záberoch objavia
biele čiary alebo pravidelné biele bodky,
použite na čistenie vnútra tlačiarne
čistiacu kazetu a čistiaci hárok, ktoré
nájdete v dodanom balíku tlačiarne.
1 Otvorte priestor na atramentovú
kazetu a odstráňte kazetu
(t strana 13).
2 Do tlačiarne vložte čistiacu
kazetu a zatvorte kryt priestoru
pre atramentovú kazetu.
SK
Indikátor ERROR
PPoznámka
Ak sa vám zaseknutý papier nepodarí
odstrániť, obráťte sa na obchodného
zástupcu spoločnosti Sony alebo servisné
stredisko.
3 Z tlačiarne odstráňte zásobník
papiera. Zo zásobníka vyberte
papier.
25
4 Čistiaci hárok umiestnite do
zásobníka papiera tak, aby strana
bez značiek smerovala nahor.
plocha bez
značiek
5 Vložte zásobník papiera do
tlačiarne.
Tlačiareň automaticky spustí čistiaci
proces. Indikátor (zapnúť/pohotovostný
režim) 1 pomaly bliká na zeleno.
Po dokončení čistiaceho procesu sa čistiaci
hárok automaticky vysunie z otvoru na
vysúvanie papiera.
6 Odstráňte čistiacu kazetu a
čistiaci hárok z tlačiarne.
• Čistiacu kazetu a čistiaci hárok odložte
na ďalšie použitie.
26
Po dokončení čistenia
Vložte atramentovú kazetu a papier do
tlačiarne.
PPoznámky
• Čistenie vykonajte len v prípade, že sa na
výtlačkoch objavia biele čiary alebo bodky.
• Ak môžete dosiahnuť správny priebeh tlače,
čistenie nezvýši kvalitu vytlačených záberov.
• Čistiaci hárok nevkladajte do zásobníka
spolu s papierom na tlačenie. Môžete tak
spôsobiť zaseknutie papiera alebo iné
problémy.
• Ak sa kvalita vytlačených záberov nezlepší
ani po čistení, vykonajte čistenie
niekoľkokrát za sebou.
Odporúčania
Bezpečnosť
• Na napájací kábel neukladajte ťažké
predmety ani ho nijak nepoškodzujte.
Nepoužívajte tlačiareň s poškodeným
napájacím káblom.
• Ak sa do zariadenia dostane ľubovoľný
predmet alebo tekutina, odpojte ho od
siete a pred ďalším používaním ho
nechajte skontrolovať odborníkovi.
• Tlačiareň nerozoberajte.
• Napájací kábel odpájajte od elektrickej
siete ťahaním za zástrčku. Nikdy
neťahajte za napájací kábel.
• Ak sa tlačiareň nebude používať počas
dlhšieho časového obdobia, odpojte
napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
• S tlačiarňou manipulujte jemne.
• Aby ste predišli riziku elektrického
šoku, nezabudnite pred čistením a
opravou tlačiarne zariadenie vždy
odpojiť od elektrického prúdu.
Inštalácia
• Uistite sa, že tlačiareň inštalujete
vodorovne alebo zvislo podľa pokynov.
V opačnom prípade by mohlo dôjsť k
poruche.
• Tlačiareň neukladajte na miesto, kde
by bola vystavená:
–
–
–
–
–
Vibráciám,
vysokej vlhkosti,
nadmernému množstvu prachu,
priamemu slnečnému žiareniu,
extrémne vysokým alebo nízkym
teplotám.
• V blízkosti tlačiarne nepoužívajte
elektrické zariadenia.
Elektromagnetické polia narušujú
správne fungovanie tlačiarne.
• Na tlačiareň neukladajte ťažké
predmety.
• Uistite sa, že je okolo tlačiarne
dostatok miesta, aby neboli blokované
ventilačné otvory. Blokovaním
ventilačných otvorov môže dôjsť k
vzniku vnútorného prehrievania.
Informácie o sieťovom adaptéri
• Používajte len sieťový adaptér dodaný
s tlačiarňou. Používanie iných
sieťových adaptérov môže spôsobiť
poruchu.
• Dodaný sieťový adaptér nepoužívajte s
inými zariadeniami.
• Nepoužívajte elektronický
transformátor (cestovný konvertor),
pretože môže spôsobiť poruchu
prístroja.
• Nepoužívajte sieťový adaptér ak je
poškodený. Môžete tak predísť
nebezpečenstvu.
Informácie o kondenzácii
vlhkosti
Ak tlačiareň prenesiete zo studeného
prostredia do teplého prostredia alebo
ho umiestnite do extrémne teplej alebo
vlhkej izby, môže sa v zariadení
hromadiť vlhkosť. Zariadenie v tom
prípade nebude pracovať správne a ak
ho budete aj naďalej používať, môže
dôjsť k jeho poškodeniu. Ak sa vyskytne
kondenzácia vlhkosti, odpojte napájací
kábel od tlačiarne a tlačiareň
nepoužívajte aspoň jednu hodinu.
SK
Prevoz
Pri prevoze tlačiarne z nej odstráňte
atramentovú kazetu, papierový zásobník
a sieťový adaptér a uložte tlačiareň spolu
s periférnymi zariadeniami do
originálneho balenia s ochranným
obalom.
Ak originálne balenie nemáte, použite
podobný obal aby sa tlačiareň pri
prevoze nepoškodila.
Čistenie
Skrinku, ovládací panel a ovládacie
prvky utierajte mäkkou látkou mierne
navlhčenou v jemnom saponáte.
Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad
alkohol alebo benzín, ktoré by mohli
porušiť povrchovú úpravu zariadenia.
27
Poznámky k skladovaniu
tlačového papiera a
atramentovej kazety
Ak skladujete tlačový papier a
atramentovú kazetu, dbajte na
nasledovné:
• Tlačový papier a atramentovú kazetu
neskladujte na miestach s vysokou
teplotou, vlhkosťou, s nadmerným
množstvom prachu, ani na miestach,
ktoré sú vystavené priamemu
slnečnému žiareniu.
• Ak chcete skladovať čiastočne použitý
tlačový papier alebo atramentovú
kazetu, skladujte ich v originálnom
balení.
Obmedzenia
rozmnožovania
Ak chcete pomocou tlačiarne
rozmnožovať dokumenty, osobitne
dbajte na nasledovné:
• Rozmnožovanie bankoviek, mincí
alebo cenných papierov je
protizákonné.
• Rozmnožovanie prázdnych osvedčení,
licencií, cestovných pasov, súkromných
cenných papierov alebo nepoužitých
poštových známok je taktiež
protizákonné.
• Televízne programy, filmy, videokazety,
fotografie cudzích osôb alebo ďalšie
materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neoprávnená
videotlač uvedených materiálov môže
byť v rozpore so zákonmi o autorských
právach.
28
Technické parametre
x Tlačiareň
Tlačová technológia
Termosublimačná tlač
(Yellow/Magenta/Cyan 3
prechody)
Rozlíšenie
300 (v) × 300 (š) dpi
Ekvivalentné
s 3-farebnou atramentovou
tlačiarňou Ink-Jet 4800 dpi ×
4800 dpi *1
so 6-farebnou atramentovou
tlačiarňou Ink-Jet 3810 dpi ×
3810 dpi *2
Rozmery
pribl. 185 × 62 × 302 mm
(š/v/h, bez vyčnievajúcich
častí, chrániča papiera a
príslušenstva pre stojan)
Hmotnosť
pribl. 1,75 kg
(bez atramentovej kazety,
tlačového papiera a
sieťového adaptéra)
Dodávané príslušenstvo
Pozrite tému „Kontrola
obsahu balenia“ na strane 4.
x Adaptér fotoaparátu
Spracovanie obrazových údajov na bod
256 úrovní (8 bitov pre každú
farbu Yellow/Magenta/Cyan),
približne 16 770 000 farieb
Rozmery
pribl. 124 × 45 × 65 mm
(š/v/h bez vyčnievajúcich
častí)
Hmotnosť
Pribl. 90 g (bez kábla)
Rozmery tlače
Prevádzková teplota
5°C až 35°C
Pohľadnica s rozmerom (10 ×
15 cm)
101,6 × 152,4 mm (maximum,
bez okrajov)
Rýchlosť tlače (na stranu)
režim PictBridge:
Približne 61 sek. : 8 Mega,
veľkosť súboru 2,21 MB
Približne 53 sek. : 3 Mega,
veľkosť súboru 1,03 MB
Vstupné a výstupné konektory
Konektorová zásuvka DC IN
Konektor A/V OUT
Konektor COMPONENT
OUT
Kompatibilné formáty súborov s obrazom
JPEG:
DCF 2.0 kompatibilný, Exif
2.21 kompatibilný, JFIF*3
Niektoré formáty súborov
nie sú kompatibilné.
Atramentová kazeta/Tlačový papier
Pozrite tému „Príprava
balíka tlačiarne“ na strane 11.
Napájanie
konektor jednosmer. prúdu
DC IN, 24 V
(V pohotovostnom režime,
menej ako 1 W)
Príkon
Priemerne: 52 W alebo menej
Najviac: 93 W alebo menej
Prevádzková teplota
5°C až 35°C
x sieťový adaptér AC-S2422
Napájanie
100 V až 240 V str. prúdu,
50/60 Hz, 1,5 až 0,75 A
Maximálne výstupné napätie
24 V jednosmer. prúdu, 2,2 A
(Najvyššie 3,7 A, 6,5 s)
Rozmery
pribl. 60 × 30,5 × 122 mm
(š/v/h bez vyčnievajúcich
častí)
Hmotnosť:
pribl. 305 g
SK
Prevádzková teplota
5°C až 35°C
Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.
*1: Pri použití matice 16 × 16: 300 × 16 =
4 800 dpi
*2: Pri použití matice 12,7 × 12,7: 300 × 12,7 =
3 810 dpi
*3: Základňa JPEG s formátmi 4:4:4, 4:2:2,
alebo 4:2:0
Domovská stránka zákazníckej podpory
Najnovšie informácie podpory nájdete na
nasledujúcom prepojení na domovskú
stránku:
http://www.sony.net/
29
Rozsah zobrazenia záberov
x Rozsah zobrazenia
Televízny prijímač s vysokým rozlíšením dokáže zobraziť 1920 × 1080 pixlov pri pomere strán 16:9.
Veľkosť obrázka
Zábery na televíznej obrazovke s
vysokým rozlíšením alebo na
displeji fotoaparátu
Tlačový papier (3:2)
Normálny (4:3)
: Zobrazenie v tmavých
farbách.
Horné a dolné okraje sú mierne
orezané.
: Zobrazenie v tmavých
farbách.
Záber sa vytlačí celý.
3:2
16:9
Tlač bez okrajov
Ľavé a pravé okraje sú mierne
orezané.
Tlač s okrajmi
Záber je mierne zmenšený a celý
vytlačený.
30
E termékkel kapcsolatos további információk és
válaszok a gyakran feltett kérdésekre a
Vevőszolgálat honlapján találhatók.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
70 vagy nagyobb százalékban újrahasznosított papírra,
illékony szerves vegyületektől mentes, növényi olaj alapú
tintával nyomtatva.
Vytlačené na papieri, ktorý je recyklovaný zo 70% alebo
viacej s použitím atramentu vyrobeného na báze
rastlinného oleja bez nestálych organických zlúčenín.
Printed in Japan
Download PDF

advertising