Sony | DSC-T500 | Sony DSC-T500 Návod na použitie

Digitális fényképezőgép/Digitálny fotoaparát
Használati útmutató
Návod na používanie
HU
SK
DSC-T500
A magasabb szintű műveletek részletes ismertetését a CDROM-on található (mellékelt) „A Cyber-shot kézikönyve”
(PDF) és „Cyber-shot - A következő lépés”
dokumentumokban számítógép segítségével olvashatja.
Podrobnosti o pokročilejších operáciách si prečítajte v
dokumentoch „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ (PDF) a
„Ďalšie kroky – Cyber-shot“ na disku CD-ROM (je súčasťou
dodávky) s použitím počítača.
Kezelési útmutató
Kérjük, hogy a készülék használata előtt alaposan olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, hogy
később is tanulmányozhassa.
Návod na použitie
Než začnete fotoaparát používať, prečítajte si pozorne tento návod a uschovajte si ho pre prípadné
budúce použitie.
© 2008 Sony Corporation
3-700-731-13(1)
Magyar
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
[ Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
FIGYELEM!
Csak a megadott típusú akkumulátort/elemet
használja. Ellenkező esetben tűz vagy sérülés
keletkezhet.
Ne tegye ki az akkumulátorokat túlzott hőnek,
például napsütésnek, tűznek vagy hasonlónak.
Az európai vásárlók
figyelmébe
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
átjátszókábellel használják.
[ Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
[ Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy
húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
2
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé
vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladék kezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket,
ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok
megőrzése érdekében elengedhetetlen az
energiaellátás folyamatosságának biztosítása,
csak az arra felkészült szerviz állomány
cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa el azt
az arra kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
[ Megjegyzés az EU-s irányelveket
követő országokban élö
vásárlóink számára
A termék gyártója a Sony Corporation (címe:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japán). EMC- és termékbiztonsági ügyekben
a hivatalos márkaképviseletet a Sony
Deutschland GmbH (címe: Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) látja
el. Kérjük, hogy minden szerviz- és
garanciakérdéssel a különálló szerviz- és
garanciadokumentumban megadott címen
keresse fel munkatársainkat.
HU
3
Tartalomjegyzék
A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések ................... 5
Első lépések ..................................................................................... 7
A mellékelt tartozékok ellenőrzése ........................................................... 7
1 Az akkumulátoregység előkészítése ...................................................... 9
2 Akkumulátoregység/„Memory Stick Duo” (nem mellékelt)
behelyezése ............................................................................................ 10
3 A fényképezőgép bekapcsolása/az óra beállítása ............................... 12
Fényképezés .................................................................................. 14
Képméret/Időzítő/Fényképezési üzemmód/Vaku/Makró/Kijelző ............ 16
Képek megtekintése/törlése ........................................................ 19
A különböző funkciók kezelésének elsajátítása
– HOME/Menü ............................................................................... 24
A HOME képernyő használata ................................................................ 24
HOME tételek........................................................................................... 25
A menütételek használata ....................................................................... 26
Menütételek ............................................................................................. 27
Számítógép használata ................................................................ 28
Támogatott operációs rendszerek USB csatlakozás és a „Picture
Motion Browser” (mellékelt) alkalmazási szoftver számára .................... 28
„A Cyber-shot kézikönyve” megtekintése .............................................. 29
A képernyőn megjelenő kijelzések .............................................. 30
Akkumulátor használati idő és memóriakapacitás .................... 32
Az akkumulátor üzemidő és a rögzíthető/megtekinthető képek száma ... 32
A fényképek száma és a felvehető videó ideje ....................................... 33
Hibaelhárítás .................................................................................. 35
Akkumulátoregység és töltöttség ........................................................... 35
Fényképek és mozgóképek készítése .................................................... 36
Képek megtekintése ............................................................................... 36
Óvintézkedések ............................................................................. 37
Minőségtanúsítás .......................................................................... 39
4
A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések
[ A belső memóriakártya és a
„Memory Stick Duo” biztonsági
mentése
Ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, és ne
távolítsa el az akkumulátoregységet, illetve a
„Memory Stick Duo”-t, ha világít a
memóriaműködés-jelző lámpa. Ellenkező
esetben sérülhetnek a belső memóriában vagy
a „Memory Stick Duo”-n tárolt adatok. Az
adatok védelme érdekében készítsen
biztonsági másolatot.
[ A felvétellel/lejátszással
kapcsolatos megjegyzések
• A felvétel megkezdése előtt próbafelvétellel
ellenőrizze a fényképezőgép hibátlan
működését.
• A fényképezőgép nem porálló, nem
cseppálló és nem vízálló. A fényképezőgép
használata előtt olvassa el figyelmesen az
„Óvintézkedések” (37. oldal) című fejezetet.
• Óvja a fényképezőgépet a víztől. A
fényképezőgép belsejébe jutó víz hibás
működést okozhat. Előfordulhat, hogy a
fényképezőgép nem javítható meg.
• Ne fordítsa a fényképezőgépet a nap vagy
más fényes fényforrás felé. Ez a
fényképezőgép hibás működését okozhatja.
• Ne használja a fényképezőgépet erős
rádióhullámokat gerjesztő vagy sugárzást
kibocsátó helyek közelében. Ellenkező
esetben a fényképezőgép nem rögzíti és nem
játssza le hibátlanul a fényképeket.
• A fényképezőgép használata homokos vagy
poros helyen hibás működést okozhat.
• Ha pára csapódik le rá, a fényképezőgép
használata előtt távolítsa el azt (37. oldal).
• Ne rázza vagy ütögetesse a fényképezőgépet.
Ez meghibásodást okozhat, és előfordulhat,
hogy nem tud képeket rögzíteni. Ezenkívül
az adathordozó használhatatlanná válhat,
vagy a képadatok sérülhetnek.
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku felületét.
A vaku hőkibocsátása miatt a vaku felületén
lévő szennyeződés elszíneződhet, illetve
rátapadhat a vaku felületére, ami elégtelen
fénykibocsátáshoz vezethet.
[ Megjegyzések az LCDképernyővel kapcsolatban
• Az LCD-képernyő rendkívül nagy
pontosságú gyártástechnológiával készült,
így a képpontok legalább 99,99%-a
ténylegesen működőképes. Ennek ellenére
néhány apró fekete és/vagy fényes (fehér,
piros, kék vagy zöld színű) pont jelenhet meg
az LCD-képernyőn. Ezek a pontok a
gyártási folyamat velejárói, és nem
befolyásolják a felvétel minőségét.
• Ha vízcsepp vagy más folyadék kerül az
LCD-képernyőre, azonnal törölje le a
képernyőt egy puha ruhával. Az LCDképernyőn hagyott folyadékok árthatnak a
készülék minőségének, és meghibásodást
okozhatnak.
HU
[ A képadat kompatibilitásával
kapcsolatos megjegyzések
• A fényképezőgép megfelel a JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) DCF (Design rule
for Camera File system) által létrehozott
univerzális szabványnak.
• A Sony nem vállal garanciát arra, hogy
fényképezőgép le tudja játszani a más
készülékkel rögzített vagy módosított
képeket, illetve arra, hogy ezzel
fényképezőgéppel készített képek más
készülékkel lejátszhatók.
[ Megjegyzések mozgóképek más
készüléken történő lejátszásához
A fényképezőgép MPEG-4 AVC/H.264 Fő
profilt használ a mozgóképek felvételéhez.
Emiatt a fényképezőgéppel felvett
mozgóképet nem lehet olyan készülékeken
lejátszani, melyek nem támogatják a MPEG-4
AVC/H.264 formátumot.
[ Szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
Televíziós műsorok, filmek, videoszalagok és
egyéb anyagok szerzői jog által védettek
lehetnek. Ilyen anyagok engedély nélküli
felvétele a vonatkozó jogszabályokba
ütközhet.
5
[ A felvételek sérüléséért, illetve a
felvételi hibákért nem vállalunk
felelősséget
A Sony nem vállalja a felvétel tartalmának
ellentételezését, ha a felvétel vagy a lejátszás
elmaradása a készülék vagy az adathordozó,
stb. hibájából következik be.
6
Első lépések
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
• BC-CSD akkumulátortöltő (1)
• AV kábel (1)
• Többkimenetű állvány UC-TE(1)
• Hálózati tápkábel (1) (nem mellékelt
tartozék az USA-ban és Kanadában)
• Csuklószíj (1)
• NP-BD1 újratölthető akkumulátoregység
(1)/akkumulátortok (1)
• USB kábel (1)
HU
• CD-ROM (1)
– Cyber-shot alkalmazási szoftver
– „A Cyber-shot kézikönyve”
– „Cyber-shot - A következő lépés”
• Használati útmutató (ez az útmutató) (1)
A csuklószíjról
Erősítse fel a szíjat, és hurkolja a csuklójára, megóvva
ezzel a fényképezőgépet a leesés miatti sérülésektől.
Fül
7
A többkimenetű állványról
A következő esetekben helyezze a fényképezőgépet a
többkimenetű állványba, majd csatlakoztassa az állványt
más eszközökhöz kábelek segítségével.
• Ha a fényképezőgépet USB kábel segítségével csatlakoztatja a
számítógéphez.
• Mikor a TV audió/videó bemeneti aljzataihoz csatlakozik.
• Ha egy PictBridge kompatibilis nyomtatóhoz csatlakoztatja.
8
1 Az akkumulátoregység előkészítése
Az USA-beli és a kanadai
vásárlóknak
Dugasz
Az USA-n és Kanadán kívüli országok/
tartományok vásárlóinak
CHARGE jelzőlámpa
CHARGE jelzőlámpa
Hálózati tápkábel
1 Helyezze be az akkumulátoregységet az akkumulátortöltőbe.
HU
2 Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a fali csatlakozóhoz.
A CHARGE jelzőlámpa kigyullad, és a töltés megkezdődik.
Amikor a CHARGE jelzőlámpa kialszik, akkor a töltés befejeződött (Normál töltés).
Ha megközelítőleg még egy órán át folytatja az akkumulátoregység töltését (a teljes
töltöttségig), az egység valamivel tovább használható.
[ Töltési idő
Teljes töltési idő
Normál töltési idő
Kb. 220 perc
Kb. 160 perc
• A fenti táblázat a teljesen kisütött akkumulátoregységek töltéséhez szükséges időt mutatja 25°Cos hőmérsékleten. A töltés a felhasználás feltételeinek és körülményeinek függvényében hosszabb
ideig tarthat.
• Lapozzon a 32. oldalra a felvehető/lejátszható képek számára vonatkozóan.
• Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a legközelebbi fali csatlakozóhoz.
• Ha a CHARGE jelző nem is világít, az akkumulátortöltő feszültség alatt áll mindaddig, amíg azt ki
nem húzza a fali konnektorból. Ha az akkumulátor töltő használata közben üzemzavart tapasztal,
akkor azonnal húzza ki a csatlakozódugót a fali konnektorból, hogy áramtalanítsa a készüléket.
• Ha a töltés befejeződött, akkor húzza ki a villásdugót vagy a hálózati kábelt a fali csatlakozóból, és
távolítsa el az akkumulátoregységet az akkumulátortöltő.
• Használatát kompatibilis Sony akkumulátorral tervezték.
9
2 Akkumulátoregység/„Memory Stick Duo” (nem
mellékelt) behelyezése
Akkumulátor/
„Memory Stick
Duo” fedél
Miközben a kivezetés
oldala az objektív felé néz,
tolja be a „Memory Stick
Duo”-t, míg az a helyére
nem kattan.
Nyitva
Zárva
Akkumulátorkioldó kar
Hozza egyvonalba az akkumulátor
egységen lévő v jelet az akkumulátor-kioldó
karral, és nyomja be az akkumulátort, amíg
az át nem bukik a kampón.
1 Nyissa ki az akkumulátor/„Memory Stick Duo” fedelet.
2 Helyezze be a „Memory Stick Duo”-t (nem mellékelt).
3 Helyezze be az akkumulátoregységet.
4 Zárja be az akkumulátor/„Memory Stick Duo” fedelet.
[ Amikor nincs behelyezve „Memory Stick Duo”
A fényképezőgép a belső memória (körülbelül 4 MB) segítségével rögzít/játszik le
képeket.
10
[ A hátralévő akkumulátor-töltöttség ellenőrzése
A POWER gombot megnyomva kapcsolja be a készüléket, és ellenőrizze a töltöttségi
szintet az LCD-képernyőn.
Hátralévő
akkumulátorüzemidő
kijelző
Állapot
A
hátralévő
töltés
megfelelő
Az
Az
akkumulátor akkumulátor
majdnem
félig töltött
teljesen
feltöltött
Az
akkumulátor
lemerülőben,
a felvétel/
lejátszás
hamarosan
leáll.
Cserélje ki az
akkumulátort
teljesen
feltöltöttre, vagy
töltse fel az
akkumulátort.
(A figyelmeztető
kijelzés villog.)
• Ha NP-FD1 akkumulátor (nem mellékelt) egységet használ, akkor a perc kijelző (
60 p.)
szintén látható a hátralévő töltöttség kijelző után.
• Kb. egy percet vesz igénybe, míg az akkumulátor hátralévő üzemidejének kijelzése megjelenik.
• A maradéktöltés kijelző bizonyos körülmények között esetleg helytelenül működhet.
• A fényképezőgép első bekapcsolásakor megjelenik az órabeállítás képernyő (12. oldal).
HU
[ Az akkumulátoregység/„Memory Stick Duo” eltávolítása
Nyissa ki az akkumulátor/„Memory Stick Duo” fedelet.
„Memory Stick Duo”
Akkumulátoregység
Győződjön meg arról, hogy a
Csúsztassa el az akkumulátorkioldó kart.
memóriaműködés-jelző nem világít, azután Ügyeljen, hogy ne ejtse le az
nyomja be egyszer a „Memory Stick Duo”-t. akkumulátoregységet.
• Soha ne vegye ki az akkumulátoregységet/„Memory Stick Duo”-t, ha világít a memóriaműködésjelző lámpa. Ez a „Memory Stick Duo”-n/belső memóriában tárolt adatok sérülését okozhatja.
11
3 A fényképezőgép bekapcsolása/az óra beállítása
Lencse
Tartsa az ábrán
látható részt, és
eressze le a
lencsevédőt.
POWER gomb
Lencsevédő
A lencsevédő
kialakítása
kétrétegű. Ne
nyomja meg a
lencsevédő
belső részét.
Érintőképernyő
1 Nyomja meg a POWER gombot, vagy tolja le a lencsevédőt.
• Ügyeljen arra, hogy ne hasson erővel a lencsevédőre, amikor leengedi.
2 Állítsa be az órát az érintőképernyőn látható gomb megérintésével.
1 Érintse meg a kívánt dátumkijelzési formátumot, majd a
gombot.
2 Érintse meg egyenként a tételeket, majd állítsa be számértéküket a v/V
megérintésével.
3 Érintse meg az [OK] ikont.
• Ez a fényképezőgép nem rendelkezik a képekre dátumot illesztő funkcióval. A CD-ROM-on
(mellékelt) található „Picture Motion Browser”-rel a képeket dátummal együtt nyomtathatja
ki vagy mentheti el.
• Az éjfélt a 12:00 AM, a delet a 12:00 PM jelöli.
[ A dátum és idő ismételt beállítása
Érintse meg a [HOME]-ot, majd
25. oldal).
12
(Beáll.ok) t [
Óra beállítások]-at (24. és
[ Megjegyzések a bekapcsolt állapotról
Ha a fényképezőgép akkumulátoregységgel üzemel, körülbelül három percnyi üzemeltetési szünet
után a fényképezőgép automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze az akkumulátoregység idő előtti
lemerülését (Automatikus kikapcsolási funkció).
Az érintőképernyő gombjairól
Állítsa be ezt a fényképezőgépet az ujjával finoman
megérintve a képernyőn található gombokat.
• Ha a beállítani kívánt tétel nincs a képernyőn, érintse meg a
v/V/b/B gombot az oldal átváltásához.
• Az előző képernyőre a [BACK] vagy a [×] gomb
megérintésével térhet vissza.
• A [?] gomb megnyomásával megjelenik a megnyomott
tételhez tartozó segédlet. A segédlet elrejtéséhez nyomja
meg ismét a [?] gombot.
• Az [OK] gomb megérintésével a következő képernyőre lép.
• Ha fényképezés közben a képernyő jobb felső részét
megérinti, a gombok és az ikonok egy időre eltűnnek. A
gombok és az ikonok újra megjelennek, ha leveszi az ujját a
képernyőről.
HU
Kalibrálja, ha gyenge a válaszreakció az érintésére.
1 Érintse meg a [HOME]-ot, és a
(Beáll.ok) alatt
válassza ki a következőket [
Fő beállítások] t
[Kalibráció].
2 Érintse meg a képernyőn kijelzett „×” jelet egy „Memory
Stick Duo” sarkával vagy más hasonló tárggyal.
13
Fényképezés
Üzemmód kapcsoló
Exponálógomb
Zoom (W/T) kar
Sztereó mikrofon
Önkioldó jelzője
Vaku
Üzemmód kapcsoló
(Érintőképernyő oldal)
Lencsevédő
Állványcsatlakozó (alul)
1 Válassza ki a fényképezési üzemmódot az üzemmód kapcsoló segítségével.
Fényképezéskor: Válassza a
-t.
Mozgókép felvételkor: Válassza a
-t.
2 Nyissa ki a lencsevédőt.
3 Könyökeit a testéhez szorítva tartsa stabilan a fényképezőgépet.
Állítsa be a tárgyat a
fókuszkeret közepére.
14
4 Fényképezzen az exponálógombbal.
Fényképezéskor:
1 Nyomja félig le, és tartsa lenyomva az
exponálógombot a fókuszáláshoz.
Az z (AE/AF rögzítés) kijelzés (zöld) villog,
csipog, a kijelzés abbahagyja a villogást, és
folyamatosan világítani kezd.
2 Nyomja le teljesen az exponálógombot.
• A képernyő megérintésével kiválaszthatja azt a
pontot, amelyre fókuszál.
jelenik meg a
képernyő jobb felső részén, ha a kijelző
megérintett helyén a fényképezőgép arcot
érzékel, illetve
jelenik meg, ha a gép nem
arcot érzékel.
AE/AF rögzítéskijelzés
Mozgóképfelvételkor:
1 Nyomja le teljesen az exponálógombot.
2 Nyomja le teljesen az exponálógombot
ismét a felvétel megállításához.
•A
(Fotó gomb) megérintésével mozgókép
felvétele közben csak akkor készíthet
fényképeket, ha a fényképezőgépbe behelyezett
egy „Memory Stick Duo”-t (nem mellékelt). Egy
mozgókép készítése közben legfeljebb három
fényképet készíthet.
•
(kb. 0,9 MB) használandó mint a fénykép
mentési mérete, amikor [1280×720] üzemmódban
filmez, miközben
használandó, amikor
[VGA] üzemmódban filmez.
HU
Fotó gomb
A zoom használata:
Tolja a zoom (W/T) kart a T oldalra a nagyításhoz és a W oldalra a kicsinyítéshez.
15
Képméret/Időzítő/Fényképezési üzemmód/Vaku/Makró/Kijelző
Ez a rész azokat az alapgombokat magyarázza el, amelyek az érintőpanelen jelennek
meg.
Érintse meg a gombot, és amikor befejezte a beállítást, érintse meg az [BACK]-et.
A Képméret
B Időzítő
C Fényképezési üzemmód
D Vaku üzemmód (kizárólag fényképekhez)
E Makró/Közeli fókusz
F DISP (Kijelző-beállítás)
[
/
A képméret változtatása
Érintse meg a képméret-beállító gombot a képernyőn.
Fénykép
Nyomtatáshoz A3+ méretig
Nyomtatáshoz A4 méretig
Nyomtatáshoz 10×15 cm vagy 13×18 cm méretig
Fényképezés kis mérettel, hogy e-mailhez csatolja
Fényképezés 3:2 méretarányban
*
HDTV-ken megtekintés céljára és nyomtatáshoz A4 méretig
*
HDTV-ken megtekintés céljára
Mozgókép
1280x720(Kiváló)*
A legjobb minőségű mozgókép készítése, hogy HDTV-n jelenítse
meg
1280x720(Standard)*
A normál minőségű mozgókép készítése, hogy HDTV-n jelenítse
meg
VGA
WEB feltöltésre alkalmas méretű videó felvétele
* A képek a teljes képernyőt kitöltik.
[
Az önkioldó használata
Érintse meg az önkioldó-beállító gombot a képernyőn.
: Nincs időzítő
: A 10 másodperces késleltetésű időzítő beállítása
: A 2 másodperces késleltetésű időzítő beállítása
Az exponálógomb megnyomásakor az önkioldó jelző villogni kezd, és csipogás
hallható, míg a felvétel el nem készül.
16
[
A fényképezési üzemmód átváltása
Érintse meg fényképezés üzemmód beállítása gombot a képernyőn.
Fénykép
Autom. beállítás
Lehetővé teszi a fényképezést automatikus beállításokkal.
Helyszínválasztás
Érintse meg az
-t, majd válassza ki a kívánt üzemmódot.
Lehetővé teszi a fényképezést a helyszíntől függő előzetes
beállítássokkal.
(Nagyérzékenység): Vaku nélkül készít fényképeket még
gyenge megvilágítás mellett is.
(Lágy kattintás): Lágy tónusú fényképeket készít portrék,
virágok, stb. számára.
(Szürkületi portré): Éles képeket készít éjszakai helyszínen
lévő személyekről, miközben hűen visszaadja a helyszín
hangulatát.
(Szürkület): Éjszakai helyszíneket fényképez, miközben hűen
visszaadja azok hangulatát.
(Tájkép): Távoli tárgyra fókuszálva készít fényképet.
(Nagy zársebesség): Mozgó tárgyakat fényképez világos
helyeken.
(Tengerpart): Tengerpartot vagy tópartot fényképez, még
élénkebben adja vissza a víz kékségét.
(Hó): Havas tájat fényképezve még tisztábban adja vissza
annak fehérségét.
(Tűzijáték): A tűzijátékot annak teljes ragyogásában rögzíti.
Autom.
program
HU
Lehetővé teszi a fényképezést az automatikusan beállított
expozícióval (zársebesség és rekesznyílás). A menü segítségével
más beállításokat is módosíthat.
A Fókusz, Fénymérés üzemmód, ISO és EV beállító gombjai
megjelennek a képernyő alján.
Mozgókép
Autom. beállítás Lehetővé teszi, hogy mozgóképet vegyen fel automatikusan
hangolt beállítással.
Nagyérzékenység Természetes környezetben készít mozgóképeket még sötét
helyeken is.
17
[
Vaku (Vaku üzemmód kiválasztása fényképezéshez)
Érintse meg a vaku üzemmód-beállító gombot a képernyőn.
: Automatikus vaku
Aktiválja a vakut, ha a fény vagy a háttérvilágítás nem elégséges (alapbeállítás)
: Állandó vaku be
: Lassú szinkron (Állandó vaku be)
Sötét helyen a zársebesség lassú azért, hogy a vaku hatótávolságán kívül eső hátteret is tisztán
felvegye.
: Állandó vaku ki
[
Makró/Közeli fókusz (Fényképezés közelről)
Érintse meg a Makró/Közeli fókusz üzemmód beállítás gombot a képernyőn.
: Makró ki
: Makró be
W oldal: Kb. 8 cm vagy távolabbi
T oldal: Kb. 80 cm vagy távolabbi
: Közeli fókusz aktiválva (kizárólag fényképekhez)
Rögzítve a W oldalon: Kb. 1 – 20 cm
[ A képernyőkijelző módosítása
Érintse meg a [DISP] gombot a képernyőn a kijelzésválasztó képernyő
megjelenítéséhez.
Kijelzés beállítása: Beállítja, hogy megjelenjenek-e a gombok és az ikonok a képernyőn.
Válasszon a [Normál], [Egyszerű] vagy [Csak kép] közül.
Hisztog. kijelző: Ez állítja be, hogy a hisztogramot kijelezze-e a képernyőre.
LCD fényesség: Beállítja a háttérvilágítás fényerősségét.
18
Képek megtekintése/törlése
(Lejátszás) gomb
Zoom (W/T) kar
Hangszóró
Érintőképernyő
1 Nyomja meg a
(Lejátszás) gombot.
Ha megnyomja a
(Lejátszás) gombot a kikapcsolt fényképezőgépen, a gép automatikusan
bekapcsol, és visszajátszás üzemmódra vált. A fényképezés üzemmódba kapcsoláshoz nyomja
meg újra a
(Lejátszás) gombot.
2 Érintse meg az
(előző) /
HU
(következő) jeleket a képernyőn egy kép
kiválasztásához.
Mozgóképek megtekintése:
Érintse meg a N-t mozgókép visszajátszásához.
Gyors visszatekerés/Gyors előretekerés: M/m
Hangerő-szabályozás: Érintse meg a
gombot mozgókép lejátszása közben, majd állítsa be a
hangerőt a / gombokkal.
Érintse meg a [Kilép] gombot a hangerőszabályzó képernyő
kikapcsolásáshoz.
Leállítás: Érintse meg a x-t.
• Elindíthatja a folytonos lejátszást a N megérintésével, amikor a [Folyamatos játszás] [Be]
van kapcsolva; amikor a [Folyamatos játszás] [Ki] van kapcsolva, akkor a N úgy használható,
mint mozgókép lejátszási gomb.
Mozgókép lejátszás/[Folyamatos játszás] gomb
(20. oldal)
Ezt a funkciót a HOME képernyőn kapcsolhatja be/ki,
(Beáll.ok) t [
Fő beállítások 1] t [Folyamatos
játszás] (24. és 25. oldal).
[
Képek törlése
1 Jelenítse meg a törölni kívánt képet, majd érintse meg a
2 Érintse meg az [OK] ikont.
(Töröl)-t.
19
[
Nagyított kép megtekintése (lejátszás zoom)
Érintse meg a megjelenített fényképet a megfelelő terület nagyításához.
v/V/b/B: Beállítja a pozíciót.
: Megváltoztatja a zoomarányt.
: Be/kikapcsolja a v/V/b/B-t.
BACK: Érvényteleníti a lejátszás zoomot.
A teljes kép kijelzett részét mutatja
Ebben az esetben a kép közepe nagyítódik ki.
• A zoom (W/T) kart a T oldalra tolva ki is nagyíthatja a képet. A visszaállításhoz tolja a kart a
W oldalra.
• Nem használhat lejátszási zoomot a folyamatos lejátszás közben.
[ Több fájl egymás utáni megtekintése folyamatos visszajátszást
használva
Ez a fényképezőgép képes fényképeket és mozgóképeket folyamatosan lejátszani.
E funkció akkor hasznos, ha több videó fájlt játszik le egyszerre.
1 Érintse meg a / gombokat, hogy kijelezze azt a fájlt, ahonnan a folyamatos
lejátszást indítani kívánja.
2 Érintse meg a N-t.
A folytonos lejátszás elkezdődik.
m/M: Gyors visszatekerés/gyors előretekerés
x: Leállítás
Érintse meg a N-t a lejátszás újbóli elindításához.
>: előreugrik a következő fájl elejére.
.: Visszatér az épp lejátszott fájl elejére.
A . kétszeri megérintésével a képek sorozata visszatér az előző fájl elejére.
• Minden fájlt lejátszik a kiválasztott kezdőpontként kiválasztott fájltól kezdve az utolsó fájlig, majd
a folyamatos lejátszás üzemmód automatikusan befejeződik.
20
[
Indexképernyő megtekintése
Érintse meg az
-t (Index) az indexképernyő megjelenítéséhez.
Érintse meg a / -t az előző/következő oldal megjelenítéséhez.
Az egyképes képernyőhöz a mozaikkép megérintésével térhet vissza.
• Ha indexképes üzemmódban megérinti a [DISP] ikont, beállíthatja, hogy az indexképernyőn
6 vagy 20 kép jelenjen meg.
[ Képek törlése index üzemmódban
1 Érintse meg a (Töröl) ikont, miközben látszik az indexképernyő.
2 Érintse meg a törölni kívánt a kicsinyített képeket.
jel kerül a kép jelölőnégyzetébe.
A törlés érvénytelenítéséhez érintse meg ismét a képet visszavonva ezzel a jelölést.
3 Érintse meg a
-t majd az [OK]-t.
• A kiválasztott mappa összes képének kitörléséhez válassza ki a
-t (Minden ebben a mappában)
a -ból (Töröl) a menü képernyőn, majd érintse meg az [OK]–t.
[ Képek sorozatának lejátszása a BGM segítségével (Diabemutató)
Érintse meg a
(Diabemutató)-t.
Megváltoztathatja a diabemutató beállításait a menü képernyőről (26., 27. oldal).
A zene a [Trükkök]-kel együtt változik. Saját zene feltöltése és kiválasztása is
lehetséges.
HU
A zene feltöltéséhez és megváltoztatásához kövesse a következő lépéseket.
1 Érintse meg az [HOME] ikont. Ezután válassza a [ Zene eszköz] t [Zene letölt.]-t a
(Nyomtatás, más)-ban (24. és 25. oldal).
2 Telepítse a CD-ROM-on (mellékelt) található szoftvert a számítógépére.
3 Helyezze a fényképezőgépet a többkimenetű állványba, majd csatlakoztassa az állványt a
számítógéphez az USB kábel segítségével.
4 Indítsa el a számítógépére telepített „Music Transfer” programot, és változtassa meg a zenét.
A zene megváltoztatásának részleteiről a „Music Transfer” súgójában olvashat.
21
[ Képek megjelenítése TV-készüléken
1 Csatlakoztassa az állványt a TV-hez az AV kábel (mellékelt) segítségével.
2 Helyezze a fényképezőgépet a többkimenetű állványba, majd kapcsolja be a
fényképezőgépet.
Az audio-/videobemeneti aljzathoz
Az A/V OUT (STEREO)
csatlakozóhoz
AV kábel (mellékelt)
[ Képek megtekintése HD (Nagy felbontású) TV-n.
1 Csatlakoztassa a többkimenetű állványt a HD (Nagy felbontású) TV-hez a HDMI
kábel (nem mellékelt) segítségével.
2 Helyezze a fényképezőgépet a többkimenetű állványba, majd kapcsolja be a
fényképezőgépet.
Az HDMI aljzathoz
A HDMI OUT
csatlakozóhoz
HDMI kábel (nem mellékelt)
22
• Használjon HDMI jelzéssel ellátott HDMI kábelt.
• Ha a képméretet [16:9]-re (fénykép) vagy [1280×720]-ra (mozgókép) állítja, akkor a HDTV teljes
képernyőjét kitöltő méretű képeket rögzíthet.
• Ha a fényképezőgép HDMI kábel segítségével „BRAVIA” Sync* funkciót támogató TV-hez
csatlakozik, a fényképezőgép lejátszás funkciói a TV távirányítójával vezérelhetők.
* Lejátszási műveletet elvégezhet a TV távirányítójával, ha a fényképezőgépét egy 2008-ban vagy
később gyártott „BRAVIA” Sync kompatibilis TV-hez a HDMI kábel segítségével csatlakoztatta.
A részleteket lásd a TV-készülékhez mellékelt kezelési útmutatóban.
HU
23
A különböző funkciók kezelésének
elsajátítása – HOME/Menü
A HOME képernyő használata
A HOME képernyőn keresztül a fényképezőgép összes funkciója elérhető. A
képernyőt az aktuális üzemmód-beállítástól (fényképezés/megtekintés) függetlenül
bármikor előhívhatja.
1 Érintse meg a [HOME]-ot, hogy megjelenjen a HOME képernyő.
Tétel
Kategória
HOME
2 Érintse meg a beállítani kívánt kategóriát.
3 Érintse meg a beállítani kívánt tételt a kategóriában.
Funkció tár
Megjelenített funkciósegédlet
esetén érintse meg az [OK]-t a
megerősítéshez.
[A
(Memóriakezelés) vagy a
(Beáll.ok) kategória kiválasztása
Segédlet
1 Érintse meg azt a tételt, amelynek beállításait meg akarja változtatni.
• Ha a
-t (Memóriakezelés) választja, akkor érintse meg a [
Memória eszköz]-t.
2 Érintse meg a v/V gombokat a képernyő jobb szélénél, hogy kijelezze a többi
beállítási tételt.
• Ez a művelet csak akkor működik, ha a
(Beáll.ok) van kiválasztva.
3 Érintse meg azt a beállítási tételt, amelyet meg akar változtatni, majd érintse meg az
[OK]-t.
4 Érintse meg a kívánt beállítási értéket.
• Érintse meg az [×]-et vagy a [BACK]-et, hogy visszalépjen az előző képernyőre.
24
A kezelés részleteit lásd 1 24. oldal
HOME tételek
A [HOME] ikont megérintve a következő tételek jelennek meg. A képernyőn csak az
elérhető tételek láthatók. Az egyes elemekkel kapcsolatos részletek a képernyő alján, a
segédletben jelennek meg.
Kategóriák
Fényképezés
Tételek
Fényképezés
Képeket tekint meg Egy kép
Kép index
Diabemutató
Nyomtatás, más
Nyomtat
Zene eszköz
Zene letölt.
Memóriakezelés
Memória eszköz
Memory Stick eszköz
Formáz
FELVmappa cs
Belső memória eszköz
Formáz
Beáll.ok
Fő beállítások
Fő beállítások 1
Csipogás
Folyamatos játszás
Kalibráció
Fő beállítások 2
USB csatl.
Videó ki
Zene formáz.
HU
FELVmappa lh
Másolás
Funkció tár
Inicializál
HDMI-VEZÉRLÉS
TV TÍPUSA
Fényképezés beáll.
Fényképezés beállításai 1
AF segédfény
Rácsvonal
AF ümód
Digitális zoom
Fényképezés beállításai 2
Autom. Irány
Auto.V.nézés
Óra beállítások
Language Setting
25
A menütételek használata
1 Érintse meg a [MENU]-t a menü megjelenítéséhez.
Segédlet
A [?] megérintésével
ki- és bekapcsolhatja
a segédletet.
[?]
MENU
• A kiválasztott üzemmód függvényében más-más tételek jelennek meg.
2 Érintse meg a kívánt menütételt.
• Amennyiben a kívánt tétel nem látható, addig tartsa a v/V-t megérintve, míg a tétel meg nem
jelenik a képernyőn.
3 Érintse meg a kívánt beállítási tételt.
4 Érintse meg a [BACK]-et a menü kikapcsolásához.
26
A kezelés részleteit lásd 1 26. oldal
Menütételek
Az elérhető menütételek (fényképezési /megtekintési) az üzemmód beállításának és a
fényképezési üzemmód függvényében változnak. A képernyőn csak az elérhető tételek
láthatók.
Felvételi menü
FELV. ümód
Kiválasztja a folyamatos fényképezés módot.
EV
Beállítja az expozíciót.
Fókusz
Megváltoztatja a fókuszálási módot.
Fénymérési mód
Kiválasztja a fénymérési módot.
Fehér egyensúly
Beállítja a színtónusokat.
Szín üzemmód
Módosítja a kép élénkségét, vagy különleges képhatást ad
hozzá.
Vakuszint
A vaku fénymennyiségének beállítása.
Vörösszem cs
Beállítja a vörösszem-jelenség csökkentését.
Arcfelismerés
Érzékeli az alanyok arcát és beállítja a fókuszt, stb.
SteadyShot
Kiválasztja az elmosódottság elleni üzemmódot.
Beállítás
A fényképezési beállítások kiválasztása.
HU
Megtekintés menü
(Retusál)
Retusálja a fényképeket.
(Többszörös
átméretezés)
Megváltoztatja a képméretet a felhasználás szerint.
(Széles zoom kijelz.)
16:9-es képarányban jeleníti meg a fényképeket.
(Diabemutató)
Beállít és végrehajt egy hatást és BGM-et egy diabemutatóhoz.
(Töröl)
Képeket töröl.
(Véd)
Megakadályozza a véletlen törlést.
Képrendelő jelet ad a nyomtatni kívánt képhez.
(Nyomtat)
Képeket nyomtat PictBridge-kompatibilis nyomtató
használatával.
(Forgatás)
Elforgat egy fényképet.
(Mappa kiválaszt.)
Kiválasztja a mappát a képek megtekintéséhez.
(Hangerő beállítások)
Szabályozza a hangerőt.
27
Számítógép használata
Megtekintheti a fényképezőgépével készített képeket a számítógépen. A CD-ROM-on
(mellékelt) található szoftvernek köszönhetően a fényképek és mozgóképek
fényképezőgépről történő megjelenítése nagyobb élményt nyújt, mint eddig bármikor.
A részletekről a „A Cyber-shot kézikönyve”-ben a CD-ROM-on (mellékelt) olvashat.
Támogatott operációs rendszerek USB csatlakozás és a
„Picture Motion Browser” (mellékelt) alkalmazási szoftver
számára
Windows-t használóknak
Macintosh használóknak
USB-csatlakozás
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP3/Windows
Vista SP1*
Mac OS 9.1/9.2/
Mac OS X (v10.1 – v10.5)
Szoftveralkalmazás
„Picture Motion
Browser”
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP3/Windows
Vista SP1*
nem kompatibilis
* A 64 bites kiadások és a Starter (Edition) nem támogatott.
• Számítógépére előzetesen telepíteni kell a fentebb felsorolt operációs rendszerek egyikét. Az
operációs rendszer frissítésén alapuló rendszerek nem támogatottak.
• Ha az ön által használt operációs rendszer nem támogatja az USB csatlakozásokat, a „Memory
Stick Duo”-t a számítógépén lévő Memory Stick nyílásba helyezve másolja át a fényképeket, vagy
használjon a kereskedelmi forgalomban kapható Memory Stick író/olvasó egységet.
• A „Picture Motion Browser” Cyber-shot alkalmazási szoftver operációs környezetéről további
részleteket „A Cyber-shot kézikönyve”-ben olvashat.
28
„A Cyber-shot kézikönyve” megtekintése
A CD-ROM-on (mellékelt) lévő „A
Cyber-shot kézikönyve”-ben részletes
leírás található a fényképezőgép
használatáról. A kézikönyv olvasásához
Adobe Reader program szükséges.
[ Windows-t használóknak
1 Kapcsolja be a számítógépet, és
helyezze be a CD-ROM-ot (mellékelt)
a CD-ROM-meghajtóba.
Megjelenik az alábbi képernyő.
[ Macintosh használóknak
1 Kapcsolja be a számítógépet, és
helyezze be a CD-ROM-ot (mellékelt)
a CD-ROM-meghajtóba.
2 Válassza ki a [Handbook] mappát, majd
másolja a [HU] mappában található
„Handbook.pdf” fájlt a számítógépére.
3 Miután a másolás befejeződött,
kattintson kétszer a „Handbook.pdf”re.
HU
A [Cyber-shot Handbook] gombra
kattintva megjelenik „A Cyber-shot
kézikönyve” másolásának képernyője.
2 A másoláshoz kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
• „A Cyber-shot kézikönyve”
telepítésekor a „Cyber-shot - A
következő lépés” telepítése
automatikusan megtörténik.
3 A telepítés befejezése után kattintson
kétszer az asztalon megjelenő
parancsikonra.
29
A képernyőn megjelenő kijelzések
Nyomja meg a [DISP]-t a képernyőn a
kijelzésválasztó képernyő
megjelenítéséhez (18. oldal).
A
Kijelző
Jelzés
Hátralévő akkumulátorüzemidő
[ Fényképezéskor
Alacsony akkumulátortöltöttség figyelmeztetés
Fénykép mérete
Zoommérték kijelzés
Törlésvédelem
Nyomtatás megrendelés
(DPOF) jel
Vaku feltöltése
[ Mozgóképfelvételkor
C:32:00
Öndiagnózis-kijelző
Lejátszási zoom
B
Kijelző
Jelzés
SteadyShot
Felvételi/lejátszási
adathordozó („Memory
Stick Duo”, belső
memória)
Felvételmappa
Lejátszásmappa
[ Lejátszás közben
00:25:05
Lehetséges felvételi idő
(ó:p:mp)
96
Rögzíthető képek száma
8/8
Kép sorszáma/A
kiválasztott mappában
rögzített képek száma
AF segédfény
Rázkódásveszély
PictBridge kapcsolat
Másik mappa választása
Vörösszem-jelenség
csökkentése
30
Kijelző
Jelzés
Kijelző
Jelzés
Fehéregyensúly
Vakuszint
Felvételi üzemmód
Arcfelismerés
Makró/Közeli fókusz
Fénymérési mód
Fókusz
• Akkor jelenik meg, ha a
[Kijelzés beállítása] [Csak
kép]-re van állítva.
Érintéses AF jelölés
Vaku üzemmód
Időzítő
• Akkor jelenik meg, ha a
[Kijelzés beállítása] [Csak
kép]-re van állítva.
Fehéregyensúly
Színes üzemmód
PictBridge kapcsolat
Készlét
FELV.
Mozgókép készenlétbe
kapcsolása/felvétele
0:12
Felvételi idő (p:mp)
N
Lejátszás
Lejátszási sáv
C
Kijelző
Hang
0:00:12
Számláló
Jelzés
101-0012
Mappa-fájlsorszám
AF tartománykeresőkeret
2008 1 1
9:30 AM
A lejátszott kép felvételi
dátuma/ideje
HU
Hangerő
Hisztogram
•
0/3
akkor jelenik meg,
amikor a
hisztogramkijelzés nem
működik.
Fényképszámláló
Fotó gomb
z
AE/AF rögzítés
NR lassú zársebesség
125
Zársebesség
F3.5
Rekesznyílás-érték
ISO400
ISO Szám
+2.0EV
Expozíciós érték
Fénymérési üzemmód
Vaku
31
Akkumulátor használati idő és
memóriakapacitás
Az akkumulátor üzemidő és a rögzíthető/megtekinthető képek
száma
A következő táblázatokban látható
számok teljesen feltöltött
akkumulátoregységet (mellékelt) és
25°C-os környezeti hőmérsékletet
feltételezve értendők. A rögzíthető/
megtekinthető képek számai becslések,
és lehetővé teszik a „Memory Stick
Duo” szükség szerinti cseréjét.
Vegye figyelembe, hogy a tényleges
szám a használati feltételektől függően
kisebb lehet a jelzettnél.
[ Fényképezéskor
Akkumulátor
használati idő (perc)
Képek száma
Kb. 80
Kb. 160
• Fényképezés a következő helyzetekben:
– [FELV. ümód] menüpont [Normál]-ra van
állítva.
– [AF ümód] menüpont [Egyszeri]-ra van
állítva.
– [SteadyShot] menüpont [Felvétel]-ra van
állítva.
– Fényképfelvétel minden 30 másodpercben
egyszer.
– A zoom felváltva kapcsolva a W és a T
végállapotok között.
– A vaku minden második felvételnél villan.
– A fényképezőgép minden 10 alkalomból
egyszer be- majd kikapcsolódik.
• A mérési eljárás a CIPA szabványon alapul.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Az akkumulátor használati ideje és a képek
száma nem függ a képmérettől.
32
[ Fényképek megtekintése közben
Akkumulátor
használati idő (perc)
Képek száma
Kb. 160
Kb. 3200
• Az egyes képek megtekintése sorban,
mintegy három másodperces időközökkel
[ Megjegyzések az akkumulátorral
kapcsolatban
• Az akkumulátor kapacitása bizonyos idő
elteltével és a használat során csökken.
• Az akkumulátor használati ideje és a
rögzíthető/megtekinthető képek száma
csökken az alábbi körülmények között:
– Alacsony környezeti hőmérséklet.
– A vaku gyakori használata esetén.
– A fényképezőgép gyakori be-és
kikapcsolása.
– A zoom gyakori használata.
– Megnövelte az LCD képernyő
fényességét.
– [AF ümód] menüpont [Monitor]-re van
állítva.
– [SteadyShot] menüpont [Folyamatos]-re
van állítva.
– Alacsony akkumulátor-teljesítmény.
– Aktivált Arcfelismerés funkció.
A fényképek száma és a felvehető videó ideje
A fényképek száma és a mozgóképek időhossza változhat a felvételi körülmények és
adathordozó függvényében.
• A fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje akkor is változhat, ha a kijelzett
és az alábbi táblázatban látható kapacitások megegyeznek.
[ A rögzíthető fényképek megközelítő száma
(Mértékegység: képszám)
Tárkapacitás
Méret
Belső
memória
Kb.
4 MB
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
10M
1
58
120
246
496
982
1973
5M
1
92
190
390
786
1556
3127
6340
3M
2
148
305
625
1261
2497
5016
10170
25
1420
2932
6000
12100
23950
48130
97640
1
58
121
248
500
990
1990
4034
VGA
3:2(8M)
4001
16:9(7M)
1
61
127
261
526
1042
2093
4245
16:9(2M)
4
236
489
1001
2018
3995
8025
16270
HU
• A képek száma a [FELV. ümód] menüpont [Normál] beállítása mellett értendő.
• Amikor a még felvehető képek száma több mint 9 999, megjelenik a „>9999” kijelzés.
• Ha egy korábbi Sony modellel készített fényképet játszik le a fényképezőgépén, előfordulhat,
hogy a fénykép nem az aktuális képméretben jelenik meg.
33
[ A mozgóképek megközelítő felvételi ideje
Az alábbi táblázatban a maximális felvételi idők megközelítő értékei láthatók. Ezek
az összes mozgóképfájl teljes idejére vonatkoznak. Folyamatos felvételt körülbelül
10 percig készíthet.
(Mértékegység: óra : perc : másodperc)
Tárkapacitás
Méret
Belső
memória
Kb.
4 MB
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
0:05:50
0:12:00
0:24:30
0:48:30
1:37:30
3:17:50
0:04:10
0:08:40
0:17:50
0:36:00
1:11:30
2:23:40
4:51:30
0:07:50
0:16:30
0:33:50
1:08:30
2:15:50
4:32:50
9:13:20
1280×720
(Kiváló)*
0:00:02
0:02:50
1280×720
(Standard)*
0:00:03
VGA
0:00:07
* [1280×720] méretre beállított mozgóképek rögzíthetők a „Memory Stick PRO Duo”-ra.
• A felvett mozgóképeket más fényképezőgéppel nem lehet lejátszani.
• E fényképezőgép a mozgóképeket MPEG-4 AVC/H.264, kb. 30 kép/mp, Progresszív, AAC, mp4
formátumban készíti.
• A fényképezőgép tartalmaz egy VBR (Változó Bit Sebességű) rendszert a bit sebesség (egységnyi
idő alatt rögzített adatmennyiség) automatikus hangolására a felvett jelenettől függően. A
felvételi idő az adathordozóra ezért változik. Például rövidebb a felvételi idő az adathordozóra a
gyorsan mozgó tárgyak esetén, mert a részletgazdag képek mentése nagyméretű adathordozót
igényel.
34
Hibaelhárítás
Ha fényképezőgépe működésében rendellenességet tapasztal, próbálkozzon az alábbi
megoldásokkal.
1 Ellenőrizze az alábbi elemeket, és olvassa el „A Cyber-shot
kézikönyve” (PDF) vonatkozó részét.
Ha olyan kód jelenik meg, mint a „C/E:ss:ss”, olvassa el „A Cyber-shot
kézikönyve” vonatkozó részét.
2 Vegye ki az akkumulátoregységet, és körülbelül egy perc múlva
helyezze be újra, majd kapcsolja be a készüléket.
3 Inicializálja a beállításokat (25. oldal).
4 Forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes Sony
szervizhez.
HU
Legyen tudatában annak, hogy amikor a fényképezőgépet javításra küldi, akkor
beleegyezését adja arra, hogy esetleg megvizsgálják a belső memória és a Zene fájlok
tartalmát.
Akkumulátoregység és töltöttség
Nem lehet behelyezni az akkumulátoregységet.
• Az akkumulátorkioldó kart lenyomva és nyitva tartva helyezze be az
akkumulátoregységet (10. oldal).
A fényképezőgép nem kapcsolható be.
• Helyezze be megfelelően az akkumulátoregységet (10. oldal).
• Az akkumulátoregység lemerült. Helyezzen be egy töltött akkumulátoregységet
(9. oldal).
• Az akkumulátoregység elhasználódott. Cserélje ki egy újra.
• Az ajánlott akkumulátoregységet használja.
A készülék egyszer csak kikapcsol.
• Ha mintegy három percig nem működteti a bekapcsolt fényképezőgépet, az
automatikusan kikapcsol, hogy elkerülje az akkumulátoregység lemerülését. Kapcsolja
be ismét a fényképezőgépet (12. oldal).
• Az akkumulátoregység elhasználódott. Cserélje ki egy újra.
35
A hátralévő akkumulátor-üzemidő kijelzés nem helyes.
• A jelenség akkor fordul elő, ha a fényképezőgépet különösen meleg vagy hideg helyen
használja.
• A hátralévő akkumulátor-üzemidő kijelzése eltér a valóstól. Teljesen süsse ki, majd
töltse fel az akkumulátoregységet, hogy kijavítsa a kijelzés hibáját.
• Az akkumulátoregység lemerült. Helyezzen be a töltött akkumulátoregységet (9. oldal).
• Az akkumulátoregység elhasználódott. Cserélje ki egy újra.
Az akkumulátoregységet nem lehet feltölteni, amíg az a fényképezőgépen van.
• Az akkumulátoregység a többkimenetű állvánnyal (mellékelt), illetve a hálózati
adapterrel (nem mellékelt) nem tölthető. Az akkumulátor feltöltéséhez használja az
akkumulátortöltőt (mellékelt).
Fényképek és mozgóképek készítése
Nem lehet képeket rögzíteni.
• Ellenőrizze a belső memória vagy a „Memory Stick Duo” szabad tárkapacitását
(33. oldal). Ha megtelt, tegye a következők egyikét:
– Törölje a felesleges képeket (19. oldal).
– Cserélje ki a „Memory Stick Duo”-t.
• A vaku feltöltése közben nem készíthet felvételt.
• Állítsa az üzemmód kapcsolót a kívánt üzemmódba.
• Behelyezett „Memory Stick Duo” és mozgóképek felvételekor a képméret beállítása
[1280×720(Kiváló)] vagy [1280×720(Standard)]. Tegye a következők egyikét:
– Állítsa a képméretet [VGA]-ra.
– Helyezzen be egy „Memory Stick PRO Duo”-t.
Nagyon fényes tárgy fényképezésekor függőleges csíkok jelennek meg.
• Maszatolódás jelentkezik, továbbá fehér, fekete, vörös, lila vagy más színű csíkok
láthatók a képen. Ez a jelenség nem jelent hibás működést.
Képek megtekintése
Nem lehet képeket lejátszani.
• Nyomja meg a
(Lejátszás) gombot (19. oldal).
• Megváltozott a mappa/fájl neve a számítógépen.
• A Sony nem garantálja, hogy a képfájlok megjeleníthetők a fényképezőgéppel, ha a
fájlokat számítógéppel megváltoztatták, vagy más fényképezőgéppel rögzítették őket.
• A fényképezőgép USB üzemmódban van. Szüntesse meg az USB kapcsolatot.
• A felvett mozgóképeket más fényképezőgéppel nem lehet lejátszani.
A képeket a fényképezőgép egymás után lejátssza.
• [Folyamatos játszás] menüpont [Be]-re van állítva. Állítsa a [Folyamatos játszás]-t
[Ki]-re (24. és 25. oldal).
36
Óvintézkedések
[ Ne használja/tárolja a
fényképezőgépet az alábbi
helyeken
• Különösen meleg, hideg vagy párás helyen
Például napon parkoló autóban a
fényképezőgép burkolata deformálódhat, és
ez hibás működéshez vezethet.
• Közvetlen napfényen vagy fűtőtesthez közel
A fényképezőgép burkolata elszíneződhet
vagy deformálódhat, és ez hibás működéshez
vezethet.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erősen mágneses hely közelében
• Homokos vagy poros helyen
Ügyeljen arra, nehogy homok vagy por
kerüljön a fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését okozhatja,
ami néhány esetben nem javítható.
[ A hordozásról
Ne üljön le székre vagy más helyre a
nadrágjának vagy szoknyájának hátsó
zsebében lévő fényképezőgéppel, mivel ez a
fényképezőgép hibás működését vagy
károsodását okozhatja.
[ A tisztításról
Az LCD-képernyő tisztítása
Ujjnyomok, por, stb. eltávolításához LCD
tisztítókészlet segítségével (nem mellékelt)
törölje le a képernyő felszínét.
Az objektív tisztítása
Az ujjlenyomatok, por stb. eltávolításához
puha ronggyal törölje le az objektívet.
A fényképezőgép felületének tisztítása
A fényképezőgép burkolatát puha, vízzel
enyhén benedvesített ruhadarabbal tisztítsa,
majd törölje meg egy száraz ruhadarabbal.
Hogy megelőzze a külső felület vagy burkolat
károsodását:
– Ne tegye ki a fényképezőgépet vegyszerek,
pl. hígító, benzin, alkohol, eldobható
törlőkendő, rovarriasztó, napolaj vagy
rovarölő szer hatásának.
– Ne érjen a fényképezőgéphez, ha a keze a
fenti anyagok valamelyikével szennyezett.
– Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb
ideig gumival vagy műanyaggal érintkezzen.
[ Az üzemi hőmérsékletről
A fényképezőgépet úgy tervezték, hogy 0°C és
40°C közötti hőmérséklettartományban
használja. Nem ajánlott, hogy az ezen a
tartományon kívül eső hőmérsékleten
használja.
[ A fényképezőgép
hőmérsékletéről
A fényképezőgép és az akkumulátorai
felmelegedhetnek, ha hosszú ideig használja.
Az érzékeny bőrűeknek ajánlott elkerülni a
fényképezőgép hosszú idejű használatát, mert
az kismértékű égési sérülést okozhat. Mikor
eltávolítja az akkumulátort, akkor feltétlen
várjon pár percet, hogy a hőmérséklete lejjebb
menjen.
[ A páralecsapódásról
Ha a fényképezőgépet hideg helyről
közvetlenül meleg helyre viszi, akkor pára
csapódhat le a fényképezőgép belsejében vagy
felületén. A páralecsapódás a fényképezőgép
hibás működését okozhatja.
Páralecsapódás esetén
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon kb.
1 órát, amíg a nedvesség elpárolog. Ha
belülről nedves objektívvel fényképez, akkor
nem tud tiszta képeket rögzíteni.
HU
37
[ A beépített újratölthető
segédakkumulátorról
Ez a fényképezőgép egy belső újratölthető
akkumulátorral is rendelkezik, hogy a
készülék be- vagy kikapcsolt állapotától
függetlenül gondoskodjon a dátum, idő és más
beállítások megőrzéséről.
Ez az újratölthető akkumulátor a
fényképezőgép használata közben
folyamatosan töltődik. Azonban ha csak rövid
időtartamokig használja a fényképezőgépet,
akkor az fokozatosan merül, és ha kb. egy
hónapig egyáltalán nem kapcsolja be a
fényképezőgépet, akkor teljesen lemerül.
Ilyen esetekben a készülék használata előtt
töltse fel az akkumulátort.
A fényképezőgép akkor is használható, ha ez
az akkumulátor nincs feltöltve, ám ekkor a
dátum és az idő nem jelenik meg.
A belső újratölthető segédakkumulátor
töltési módja
Helyezzen egy feltöltött akkumulátort a
fényképezőgépbe, majd legalább 24 órán
keresztül hagyja a fényképezőgépet
kikapcsolva.
38
Minőségtanúsítás
Fényképezőgép
[Tápellátás, általános]
[Rendszer]
Áramellátás: NP-BD1, 3,6 V
NP-FD1 (nem mellékelt),
3,6 V újratölthető akkumulátoregység
AC-LS5K AC adapter (nem mellékelt),
4,2 V
Képalkotó eszköz: 7,7 mm (1/2,3 típus) színes
CCD, Elsődleges színszűrő
A fényképezőgép összes képpontjának száma:
Kb. 10,3 Megapixel
Teljesítményfelvétel (felvételkor): 1,5 W
A fényképezőgép hasznos képpontjainak
száma:
Kb. 10,1 Megapixel
Üzemi hőmérséklet: 0 – 40°C
Objektív:
Carl Zeiss Vario-Tessar lencse, 5×-ös
zoommal
f = 5,8 – 29,0 mm (33 – 165 mm (35 mm-es
filmes megfelelő))
F3,5 (W) – F4,4 (T)
Méretek: 97,0 × 59,3 × 21,4 mm (Szé/Ma/Mé, a
kiálló alkatrészek nélkül)
Expozícióvezérlés: Automatikus expozíció,
Helyszínválasztás (9 üzemmód)
Fehéregyensúly: Automatikus, Nappali fény,
Felhős, Neonfény 1,2,3, Izzólámpa, Vaku
Tárolási hőmérséklet: –20 – +60°C
Tömeg (beleértve az NP-BD1
akkumulátoregységet, pántot, stb.):
Kb. 180 g
Mikrofon: Sztereó
Hangszóró: Mono
Exif Print: Kompatibilis
PRINT Image Matching III: Kompatibilis
Fájlformátum:
Fényképek: Exif Ver. 2.21 JPEG
kompatibilis, DPOF kompatibilis, DCF
kompatibilis
Mozgóképek: MPEG-4 AVC/H.264
(Sztereó)
PictBridge: Kompatibilis
Adathordozó: Belső memória (kb. 4 MB),
„Memory Stick Duo”
Kimeneti feszültség: DC 4,2 V, 0,33 A
Vaku: Vaku tartomány (ISO-érzékenység
(Ajánlott expozíciós index) automatikus
beállításánál):
Kb. 0,15 – 3,5 m (W)/Kb. 0,8 – 2,7 m (T)
Tárolási hőmérséklet: –20 – +60°C
[Bemeneti és kimeneti csatlakozók]
Tömeg: Kb. 75 g
Type2a típusú Többcélú csatlakozó:
Videokimenet
Audió kimenet (STEREO)
HDMI kimenet
USB kommunikáció
Többkimenetű állvány UC-TE
USB kommunikáció: Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilis)
HU
BC-CSD akkumulátortöltő
Tápfeszültség: AC 100 V – 240 V, 50/60 Hz,
2,2 W
Üzemi hőmérséklet: 0 – 40°C
Méretek: Approx. 62 × 24 × 91 mm (Szé/Ma/
Mé)
[Bemeneti és kimeneti csatlakozók]
A/V OUT (STEREO) kimeneti sztereó
csatlakozó: Minijack
(USB) csatlakozó: Mini-B
[LCD-képernyő]
USB kommunikáció: Hi-Speed USB (USB 2.0
Hi-Speed kompatibilis)
LCD-kijelző:
Széles (16:9), 8,8 cm (3,5 típusú) TFT
HDMI aljzat
Összes képpont száma: 230 400 (960 × 240)
képpont
Fényképezőgép csatlakozó
DC IN aljzat
39
NP-BD1 újratölthető
akkumulátoregység
Alkalmazott akkumulátor: Lítium-ion
akkumulátor
Maximális feszültség: DC 4,2 V
Névleges feszültség: DC 3,6 V
Tárkapacitás: 2,4 Wh (680 mAh)
A formavilág és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
Védjegyek
•A
, „Cyber-shot” a Sony
Corporation védjegyei.
• A „Memory Stick”,
, „Memory Stick
PRO”,
, „Memory Stick
Duo”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
, „Memory Stick
Micro”, „MagicGate”, és
a
Sony Corporation védjegyei.
• A „PhotoTV HD” a Sony Corporation
védjegye.
• A „Info LITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
• „BRAVIA” a Sony Corporation bejegyzett
védjegye.
• A HDMI, HDMI logo és High Definition
Multimedia Interface a HDMI Licensing
LLC védjegye, illetve bejegyzett védjegye.
• A Microsoft, a Windows, DirectX és a
Windows Vista a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegyei, illetve védjegyei az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• A Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac és eMac az Apple
Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
• Az Intel, MMX és a Pentium az Intel
Corporation védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.
• Az Adobe és a Reader az Adobe Systems
Incorporated vagy bejegyzett védjegyei, vagy
védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy
más országokban.
• Az útmutatóban előforduló egyéb rendszerés terméknevek azok fejlesztőinek vagy
gyártóinak védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei. Ám a ™ vagy az ® szimbólumok
nem minden esetben jelennek meg az
útmutatóban.
40
HU
41
Slovensky
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
[ Likvidácia starých elektrických a
elektronických zariadení (Platí v
Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
POZOR
Batériu vymieňajte len za určený typ.
V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru
alebo zraneniu.
Nevystavujte batérie prílišnému teplu, ako je
napr. priame slnečné žiarenie, oheň a pod.
Informácie pre európskych
spotrebiteľov
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s
limitmi smernice EMC týkajúcej sa používania
prípojných káblov kratších ako 3 metre.
[ Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
[ Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické
pole spôsobia prerušenie prenosu údajov
(zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel (kábel
USB atď.).
2
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
AK CHCETE ZABRÁNIŤ POŠKODENIU
KONEKTORA, SKRATU ATĎ.,
POUŽÍVAJTE PRI PRENOSE A
USKLADŇOVANÍ BATÉRIE PUZDRO
NA BATÉRIU. (AK BOLO PUZDRO
DODANÉ S FOTOAPARÁTOM.)
Zneškodňovanie použitých batérií
(platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená,
že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže
byť spracovaná s domovým odpadom.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto
batérií, pomôžete zabrániť potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade
mohol byť spôsobený pri nesprávnom
nakladaní s použitou batériou. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov,
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej
batérie, táto batéria musí byť vymenená iba
kvalifikovaným personálom.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok na
konci jeho životnosti na vhodnom zbernom
mieste pre recykláciu elektrických a
elektronických zariadení.
Pre všetky ostatné batérie, prosím, postupujte
podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z
výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom
zbernom mieste pre recykláciu použitých
batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o
recyklácii tohto výrobku alebo batérie
kontaktuje prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
[ Poznámka pre zákazníkov v
krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Japonsko. Autorizovaným
zástupcom pre smernicu pre
elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a
bezpečnosť produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. V prípade
záležitostí týkajúcich sa servisu alebo záruky
sa obracajte na adresy uvedené v
samostatných dokumentoch týkajúcich sa
servisu a záruky.
SK
3
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu .......................................................... 5
Začíname! ........................................................................................ 7
Kontrola dodaného príslušenstva ............................................................. 7
1 Príprava akumulátora ............................................................................. 9
2 Vloženie akumulátora a pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ (nie je
súčasťou dodávky) .................................................................................. 10
3 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie hodín ............................................ 12
Snímanie záberov .......................................................................... 14
Veľkosť záberu/Samospúšť/Režim snímania/Blesk/Makro/
Zobrazenie .............................................................................................. 16
Prezeranie/vymazávanie záberov ................................................ 19
Získanie poznatkov o rôznych funkciách – HOME/Menu .......... 24
Používanie obrazovky HOME ................................................................. 24
Položky ponuky HOME............................................................................ 25
Práca s položkami ponuky MENU .......................................................... 26
Položky ponuky ....................................................................................... 27
Práca s počítačom ........................................................................ 28
Podporované operačné systémy pre pripojenie USB a aplikačný
softvér „Picture Motion Browser“ (je súčasťou dodávky) ....................... 28
Prezeranie príručky „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ ........................ 29
Indikátory na displeji ..................................................................... 30
Výdrž akumulátora a kapacita pamäte ....................................... 32
Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je možné nasnímať/
prezrieť .................................................................................................... 32
Počet statických záberov a čas pre nahrávanie videozáznamov ........... 33
Riešenie problémov ...................................................................... 35
Akumulátor a napájanie .......................................................................... 35
Snímanie statických záberov a videozáznamov ..................................... 36
Prezeranie záberov ................................................................................. 37
Preventívne opatrenia ................................................................... 38
Technické údaje ............................................................................ 40
4
Informácie o používaní fotoaparátu
[ Zálohovanie obsahu vnútornej
pamäte a pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
Nevypínajte fotoaparát a neodstraňujte
akumulátor alebo kartu „Memory Stick Duo“,
keď svieti kontrolka prístupu. Inak sa môžu
poškodiť údaje vo vnútornej pamäti alebo
pamäťová karta „Memory Stick Duo“.
Chráňte svoje údaje vytvorením záložnej
kópie.
[ Informácie o snímaní
a prehrávaní
• Pred začatím snímania vykonajte testovací
záber, ktorým si overíte, či fotoaparát
pracuje správne.
• Fotoaparát nie je odolný voči prachu, voči
ošplechnutiu a nie je vodotesný. Pred
zapnutím fotoaparátu si prečítajte časť
„Preventívne opatrenia“ (str. 38).
• Nevystavujte fotoaparát vode. Pri vniknutí
vody do vnútra fotoaparátu môže nastať
porucha. V niektorých prípadoch fotoaparát
nie je možné opraviť.
• Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do
iného zdroja silného svetla. Môže to spôsobiť
poruchu fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných rádiových
vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie. Inak
fotoaparát nemusí zaznamenávať alebo
prehrávať zábery správne.
• Používanie fotoaparátu v piesočnatom alebo
prašnom prostredí môže spôsobiť poruchy.
• Ak dôjde ku kondenzácii vlhkosti, odstráňte
ju pred použitím fotoaparátu (str. 38).
• Fotoaparátom netraste ani nebúchajte. Môže
to spôsobiť poruchu a znemožniť
zaznamenávanie záberov. Navyše sa môže
záznamové médium stať nepoužiteľným
alebo sa môžu poškodiť obrazové údaje.
• Pred použitím vyčistite povrch blesku.
Tepelná energia uvoľnená pri blysnutí blesku
môže spôsobiť, že roztopené nečistoty
čiastočne zakryjú povrch blesku alebo sa naň
prilepia, čím môže dôjsť k nedostatočnému
osvetleniu.
[ Poznámky týkajúce sa LCD
displeja
• LCD displej je vyrobený použitím veľmi
presnej technológie, vďaka ktorej správne
funguje viac ako 99,99% pixelov. Na LCD
displeji sa však môžu objavovať malé tmavé
a/alebo jasné body (biele, červené, modré
alebo zelené). Tieto body sú normálnym
výsledkom výrobného procesu a nemajú
vplyv na snímanie.
• Ak sa LCD displej postrieka kvapkami vody
alebo inými tekutinami a zamočí sa,
okamžite pretrite displej mäkkou
handričkou. Ponechanie tekutín na povrchu
LCD displeja môže znížiť jeho kvalitu
a spôsobiť nefunkčnosť.
[ Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
SK
• Fotoaparát zodpovedá univerzálnemu
štandardu DCF (Design rule for Camera File
system), ktorý vytvorila asociácia JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Spoločnosť Sony nezaručuje, že fotoaparát
bude prehrávať zábery zaznamenané alebo
upravené iným zariadením a že iné
zariadenie bude prehrávať zábery
zaznamenané fotoaparátom.
[ Poznámka k prehrávaniu
videozáznamov na iných
zariadeniach
Tento fotoaparát využíva na nahrávanie
videozáznamov hlavný profil kompresie
MPEG-4 AVC/H.264. Videozáznamy nahrané
týmto fotoaparátom preto nie je možné
prehrávať na zariadeniach, ktoré nepodporujú
kompresiu MPEG-4 AVC/H.264.
[ Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, video kazety a
ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
zaznamenávaním takýchto materiálov sa
môžete dopustiť viacerých porušení zákonov o
autorských právach.
5
[ Žiadna kompenzácia
poškodeného obsahu alebo
zlyhania záznamu
Spoločnosť Sony nemôže kompenzovať
zlyhanie záznamu alebo stratu
zaznamenaného obsahu spôsobené poruchou
fotoaparátu alebo záznamového média atď.
6
Začíname!
Kontrola dodaného príslušenstva
• Nabíjačka akumulátora BC-CSD (1)
• Kábel AV (1)
• Viacvýstupový stojan UC-TE (1)
• Sieťová šnúra (1) (nie je súčasťou dodávky
v USA a Kanade)
• Remienok na zápästie (1)
• Nabíjateľný akumulátor NP-BD1 (1)/Obal
na akumulátor (1)
• Kábel USB (1)
• CD-ROM (1)
– Softvér s aplikáciou pre Cyber-shot
– „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“
– „Ďalšie kroky – Cyber-shot“
• Návod na používanie (tento manuál) (1)
SK
Informácie o remienku na zápästie
Poškodeniu spôsobenému pádom fotoaparátu zabránite
pripojením remienka a pretiahnutím ruky cez slučku.
Háčik
7
Informácie o viacvýstupovom stojane
V nasledujúcich situáciách umiestnite fotoaparát do
viacvýstupového stojana a potom prepojte stojan
pomocou káblov s inými zariadeniami.
• Pri prepojení fotoaparátu a počítača pomocou kábla USB.
• Pri pripojení do audio / video vstupných konektorov TV
prijímača.
• Pri pripojení k tlačiarni kompatibilnej so štandardom
PictBridge.
8
1 Príprava akumulátora
Pre zákazníkov v USA a Kanade
Pre zákazníkov z krajín/oblastí mimo
USA a Kanady
Zástrčka
Kontrolka
CHARGE
Kontrolka
CHARGE
Sieťová šnúra
1 Vložte akumulátor do nabíjačky akumulátora.
2 Zapojte nabíjačku akumulátora do elektrickej zásuvky.
SK
Kontrolka CHARGE sa rozsvieti a spustí sa nabíjanie.
Keď kontrolka CHARGE zhasne, nabíjanie je dokončené (Normálne nabitie).
Ak budete pokračovať v nabíjaní akumulátora ďalšiu hodinu (pokým nebude úplne nabitý),
nabitie vydrží trochu dlhšie.
[ Doba nabíjania
Doba úplného nabitia
Doba normálneho nabitia
Cca 220 min.
Cca 160 min.
• V predchádzajúcej tabuľke je uvedený čas potrebný na nabitie úplne vybitého akumulátora pri
teplote 25°C. Nabíjanie môže trvať dlhšie v závislosti od podmienok pri používaní a okolností.
• Informácie o počte záberov, ktoré je možné nasnímať a prezrieť, si pozrite na str. 32.
• Pripojte nabíjačku akumulátora do najbližšej elektrickej zásuvky na stene.
• Aj keď kontrolka nabíjania CHARGE nesvieti, nabíjačka pre akumulátor nie je odpojená od
elektrickej siete, pokiaľ je zapojená sieťová šnúra v elektrickej zástrčke. Ak spozorujete nejaký
problém pri používaní nabíjačky pre akumulátora, okamžite odpojte napájanie vytiahnutím
sieťovej šnúry z elektrickej zástrčky.
• Po dokončení nabíjania odpojte zástrčku alebo sieťovú šnúru z elektrickej zásuvky a vyberte
akumulátor z nabíjačky.
• Určené na použitie s kompatibilnými batériami Sony.
9
2 Vloženie akumulátora a pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ (nie je súčasťou dodávky)
Kryt priestoru pre
akumulátor/
pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“
Vložte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ vodivými
kontaktmi smerom k
objektívu tak, aby zacvakla na
svoje miesto.
Otvorený Zatvorený
Páčka
uvoľnenia
akumulátora
Zarovnajte značku v na akumulátore
s páčkou uvoľnenia akumulátora
a vložte akumulátor, pričom háčik držte
zatlačený smerom von.
1 Otvorte kryt priestoru pre akumulátor/pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
2 Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ (nie je súčasťou dodávky).
3 Vložte akumulátor.
4 Zatvorte kryt priestoru pre akumulátor/pamäťovú kartu „Memory Stick
Duo“.
[ Keď nie je vložená žiadna pamäťová karta „Memory Stick Duo“
Fotoaparát zaznamenáva a prehráva zábery využitím vnútornej pamäte (pribl. 4 MB).
10
[ Kontrola zostávajúceho nabitia akumulátora
Stlačením tlačidla POWER zapnite fotoaparát a skontrolujte na LCD displeji údaj
o stave akumulátora.
Indikátor
stavu
akumulátora
Stav
Dostatočná Akumulátor Akumulátor
zostatková takmer
je spolovice
kapacita
úplne nabitý vybitý,
polovičná
kapacita
Nízka
kapacita,
záznam/
prehrávanie
sa čoskoro
zastaví.
Vložte úplne nabitý
akumulátor alebo
vložený akumulátor
dobite. (Bliká
výstražný indikátor.)
• Pri použití akumulátora NP-FD1 (nie je súčasťou dodávky) sa za indikátorom stavu akumulátora
zobrazuje aj údaj o počte zostávajúcich minút (
60 Min).
• Trvá približne jednu minútu, kým sa zobrazí správny indikátor stavu akumulátora.
• Indikátor stavu akumulátora nemusí za určitých okolností ukazovať správny údaj.
• Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka nastavenia hodín (str. 12).
[ Vybratie akumulátora a pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
Otvorte kryt priestoru pre akumulátor/pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
„Memory Stick Duo“
Akumulátor
Presvedčte sa, že kontrolka prístupu
nesvieti a potom naraz zatlačte pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“.
Posuňte páčku uvoľnenia akumulátora.
Dajte pozor, aby vám pri manipulácii
nevypadol akumulátor.
SK
• Nikdy nevyberajte akumulátor/pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, keď svieti kontrolka
prístupu. Môžu sa poškodiť údaje na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“/vo vnútornej pamäti.
11
3 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie hodín
Objektív
Oprite sa
prstom o časť
znázornenú na
obrázku a
stiahnite kryt
objektívu.
Tlačidlo POWER
Kryt
objektívu
Kryt objektívu
má dvojvrstvovú
konštrukciu.
Netlačte na
vnútorný kryt.
Dotykový
panel
1 Stlačte tlačidlo POWER alebo posuňte kryt objektívu smerom nadol.
• Pri sťahovaní krytu objektívu naň netlačte silou.
2 Dotknutím sa tlačidla na dotykovom paneli nastavte čas.
1 Dotknite sa požadovaného formátu pre zobrazenie dátumu a potom sa
dotknite
.
2 Dotknite sa každej položky, potom nastavte jej číselnú hodnotu dotknutím
sa v/V.
3 Dotknite sa položky [OK].
• Fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Zábery môžete vytlačiť alebo uložiť s
dátumom s použitím aplikácie „Picture Motion Browser“ na disku CD-ROM (je súčasťou
dodávky).
• Polnoc sa zobrazuje ako 12:00 AM a pravé poludnie sa zobrazuje ako 12:00 PM.
[ Opätovné nastavenie dátumu a času
Dotknite sa [HOME], potom zvoľte
12
(Settings) t [
Clock Settings] (str. 24, 25).
[ Poznámky k zapnutiu napájania
Ak je fotoaparát zapnutý a napájaný z akumulátora a nepoužíva sa približne tri minúty,
automaticky sa sám vypne, aby zabránil zbytočnému vybitiu akumulátora (funkcia automatického
vypnutia).
Informácie o tlačidlách dotykového panela
Nastavenia fotoaparátu vykonávajte jemným
dotykom prsta na tlačidlá na displeji.
• Ak nie je položka, ktorú chcete nastaviť zobrazená na
displeji, dotknutím sa v/V/b/B zmeňte stránku.
• Dotykom na [BACK] alebo [×] sa vrátite na predchádzajúcu
obrazovku.
• Dotykom na tlačidlo [ ? ] zobrazíte pomôcku o položke,
ktorej ste sa dotkli. Ak chcete skryť tohto sprievodcu,
dotknite sa opäť tlačidla [?].
• Dotykom na [OK] prejdete na nasledujúcu obrazovku.
• Ak sa počas snímania dotknete pravého horného rohu
displeja, tlačidlá a ikony na chvíľu zmiznú. Tlačidlá a ikony
sa zobrazia znova, keď zdvihnete prst z displeja.
Ak je odozva na dotyk slabá, vykonajte kalibráciu.
SK
1 Dotknite sa [HOME] a pod
(Settings) zvoľte
[
Main Settings] t [Calibration].
2 Dotknite sa značky „ד zobrazenej na displeji rohom
pamäťovej karty „Memory Stick Duo“ alebo podobným
predmetom.
13
Snímanie záberov
Prepínač režimu
Spúšť
Páčka transfokácie (W/T)
Stereofónny mikrofón
Kontrolka samospúšte
Flash (Blesk)
Prepínač režimu (strana
dotykového panela)
Kryt objektívu
Otvor pre statív (spodná časť)
1 Zvoľte režim snímania pomocou prepínača režimu.
Pri snímaní statických záberov: Zvoľte
Pri snímaní videozáznamu: Zvoľte
.
.
2 Otvorte kryt objektívu.
3 Držte fotoaparát pevne s lakťami pritlačenými k telu.
Umiestnite snímaný
objekt do stredu
zaostrovacieho rámčeka.
14
4 Nasnímajte záber stlačením spúšte.
Pri snímaní statických záberov:
1 Pre optimálne zaostrenie zatlačte a
pridržte spúšť v polovici.
Indikátor z (Aretácia AE/AF) (zelený) bliká,
zaznie pípnutie, indikátor prestane blikať
a zostane svietiť.
2 Zatlačte spúšť nadoraz.
• Dotykom na displej môžete zvoliť bod, na ktorý
má fotoaparát zaostriť. V pravom hornom rohu
displeja sa zobrazí
, ak sa na dotknutom mieste
rozpozná tvár. Ak sa na dotknutom mieste
rozpozná iný objekt ako ľudská tvár, zobrazí
sa
.
Indikátor aretácie AE/AF
Pri snímaní videozáznamu:
1 Zatlačte spúšť nadoraz.
2 Opätovným stlačením tlačidla spúšte
nadoraz zastavte nahrávanie.
• Počas nahrávania videozáznamov môžete
dotykom na
(tlačidlo Photo) snímať statické
zábery len vtedy, keď je do fotoaparátu vložená
pamäťová karta „Memory Stick Duo“ (nie je
súčasťou dodávky). Počas snímania jedného
videozáznamu môžete nasnímať až tri statické
zábery.
• Pri snímaní v režime [1280×720] sa pre
SK
Tlačidlo Photo
statické zábery používa veľkosť záznamu
(približ. 0,9 MB) a pri snímaní v režime
[VGA] sa používa
.
Používanie transfokácie:
Posuňte páčku transfokácie (W/T) na stranu T, ak chcete obraz priblížiť a posuňte
ju na stranu W, ak ho chcete opäť oddialiť.
15
Veľkosť záberu/Samospúšť/Režim snímania/Blesk/Makro/
Zobrazenie
V tejto časti sú opísané základné tlačidlá, ktoré sa zobrazujú na dotykovom paneli.
Dotknite sa tlačidla a po dokončení úpravy nastavení sa dotknite [BACK].
A Veľkosť záberu
B Samospúšť
C Režim snímania
D Režim blesku (len pre statické zábery)
E Macro/Zaostrenie na krátku vzdialenosť
F DISP (Nastavenie zobrazenia)
[
/
Zmena veľkosti záberu
Dotknite sa tlačidla nastavenia veľkosti záberu na displeji.
Statický záber
Pre tlač až do formátu A3+ (13×19")
Pre tlač až do formátu A4 (8×10")
Pre tlač až do formátu 10×15 cm (4×6") alebo 13×18 cm (5×7")
Snímanie pri malej veľkosti záberu pre e-mailové prílohy
Snímanie vo formáte 3:2
*
Pre prezeranie na televízoroch HDTV a tlač až do formátu A4
(8×10")
*
Pre prezeranie na televízoroch HDTV
Videozáznam
1280×720(Fine)*
Snímanie videozáznamu najvyššej kvality pre zobrazenie na HDTV
prijímači
1280×720(Standard)*
Snímanie videozáznamu štandardnej kvality pre zobrazenie na
HDTV prijímači
VGA
Snímanie záberu s veľkosťou vhodnou na odovzdanie na WEB
* Zábery vyplnia celú plochu displeja.
[
Používanie samospúšte (Self-Timer)
Dotknite sa tlačidla nastavenia samospúšte na displeji.
: Samospúšť sa nepoužíva
: Nastavenie samospúšte s oneskorením 10 sekúnd
: Nastavenie samospúšte s oneskorením 2 sekúnd
Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte bliká a znie pípanie, až kým sa spúšť
nespustí.
16
[
Zmena režimu snímania
Dotknite sa tlačidla nastavenia režimu snímania na displeji.
Statický záber
Auto
Adjustment
Umožňuje snímanie statických záberov s automaticky
upravenými nastaveniami.
Scene
Selection
Dotknite sa
a potom zvoľte požadovaný režim. Umožňuje
snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa aktuálnej
scény.
(High Sensitivity): Umožňuje snímanie záberov bez blesku aj
pri slabom osvetlení.
(Soft Snap): Umožňuje snímanie záberov s jemnejšou
atmosférou. Funkcia je určená pre portréty ľudí, kvetiny atď.
(Twilight Portrait): Umožňuje snímanie ostrých záberov ľudí v
tmavom prostredí bez straty nočnej atmosféry.
(Twilight): Umožňuje snímanie nočných scén bez straty nočnej
atmosféry.
(Landscape): Umožňuje snímanie so zaostrením na vzdialený
objekt.
(Hi-Speed Shutter): Umožňuje snímanie pohybujúcich sa
objektov na svetlých miestach.
(Beach): Umožňuje snímanie scén pri mori alebo jazere so
zvýraznením modrej farby vody.
(Snow): Umožňuje snímanie zasnežených scén s jasnejšou
bielou farbou.
(Fireworks): Umožňuje snímanie ohňostroja v jeho plnej
kráse.
Program Auto
SK
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak
rýchlosť uzávierky ako aj hodnota clony). Pomocou ponuky
môžete upraviť iné nastavenia.
Tlačidlá nastavení pre zaostrenie, režim merania, ISO a EV sa
zobrazia v dolnej časti displeja.
17
Videozáznam
[
Auto
Adjustment
Umožňuje snímanie videozáznamov s automaticky upravenými
nastaveniami.
High Sensitivity
Umožňuje snímanie videozáznamov s prirodzenou atmosférou
aj na tmavých miestach.
Blesk (Výber režimu blesku pre statické zábery)
Dotknite sa tlačidla nastavenia režimu blesku na displeji.
: Automatický blesk
Rozbliká sa pri nedostatočnom svetle alebo protisvetle (preddefinované nastavenie)
: Zapnutý vynútený blesk
: Pomalá synchronizácia (Zapnutý vynútený blesk)
V tomto režime sa v nedostatočných svetelných podmienkach spomalí rýchlosť uzávierky, takže
sa jasne nasníma aj pozadie mimo oblasti osvetlenej bleskom.
: Vypnutý vynútený blesk
[
Macro/Close focus enabled (Snímanie blízkych objektov)
Dotknite sa tlačidla nastavenia režimu Macro/Close focus na displeji.
: Režim Macro vypnutý (Macro Off)
: Režim Macro zapnutý (Macro On)
Strana W: Cca. 8 cm alebo ďalej
Strana T: Cca. 80 cm alebo ďalej
: Close focus enabled (len pre statické zábery)
Aretované na stranu W: Cca. 1 – 20 cm
[ Zmena zobrazenia na displeji
Ak chcete prejsť na obrazovku s výberom zobrazenia, dotknite sa tlačidla [DISP] na
displeji.
Display Setup: Umožňuje nastaviť, či sa na displeji majú alebo nemajú zobrazovať tlačidlá a ikony.
Môžete zvoliť z možností [Normal], [Simple] alebo [Image Only].
Display Histogram: Umožňuje nastaviť, či sa na displeji má alebo nemá zobrazovať histogram.
LCD Brightness: Umožňuje nastaviť jas podsvietenia.
18
Prezeranie/vymazávanie záberov
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Páčka transfokácie (W/T)
Reproduktor
Dotykový panel
1 Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
Ak na vypnutom fotoaparáte stlačíte tlačidlo
(Prehrávanie), fotoaparát sa zapne
automaticky a prepne sa do režimu prehrávania. Ak chcete prejsť do režimu snímania, stlačte
opäť tlačidlo
(Prehrávanie).
2 Zvoľte záber dotykom na tlačidlá
(predchádzajúci)/
(nasledujúci) na
SK
displeji.
Ak chcete prezerať videozáznamy:
Ak chcete prehrať videozáznam, dotknite sa N.
Rýchly posun vpred/rýchly posun vzad: M/m
Ovládanie hlasitosti: Dotknite sa
počas prehrávania videozáznamu a potom nastavte
hlasitosť pomocou / .
Zobrazenie ovládania hlasitosti ukončíte dotknutím sa [Exit].
Stop: Dotknite sa položky x.
• Dotykom na N môžete spustiť súvislé prehrávanie, keď je [Continuous Play] nastavené na
[On]. Keď je [Continuous Play] nastavené na [Off], N sa používa ako tlačidlo na prehrávanie
videozáznamu.
Tlačidlo Prehrávanie videozáznamu/[Continuous Play]
(str. 20)
Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť na obrazovke
HOME,
(Settings) t [
Main Settings 1]
t [Continuous Play] (str. 24, 25).
[
Vymazávanie záberov
1 Zobrazte záber, ktorý chcete vymazať, potom sa dotknite
2 Dotknite sa položky [OK].
(Delete).
19
[
Prezeranie zväčšeného záberu (transfokácia počas prehrávania)
Dotknite sa statického záberu, kým je zobrazený, aby ste zväčšili príslušnú oblasť.
v/V/b/B: Upravuje polohu.
: Zmení rozsah transfokácie.
: Zapína/vypína v/V/b/B.
BACK: Zruší transfokáciu počas
prehrávania.
Ukáže zobrazovanú oblasť celého záberu
V tomto prípade sa zväčší stred.
• Záber tiež môžete zväčšiť posunutím páčky transfokácie (W/T) na stranu T. Ak sa chcete vrátiť,
posuňte páčku na stranu W.
• Transfokáciu počas prehrávania nie je možné použiť počas súvislého prehrávania.
[ Postupné prezeranie viacerých súborov s použitím súvislého prehrávania
Tento fotoaparát umožňuje súvislé prehrávanie statických záberov a videozáznamov.
Táto funkcia je užitočná, keď chcete prehrať spolu viacero súborov videozáznamov.
1 Dotykom na / zobrazte súbor, od ktorého chcete začať súvislé prehrávanie.
2 Dotknite sa položky N.
Spustí sa súvislé prehrávanie.
m/M: Rýchly posun vzad/rýchly posun vpred
x: Stop
Dotykom na N spustíte súvislé prehrávanie znova.
>: prechod na začiatok nasledujúceho súboru.
.: návrat na začiatok práve prehrávaného súboru.
Keď sa . dotknete dvakrát, sekvencia záberov sa vráti na začiatok
predchádzajúceho súboru.
• Prehrajú sa všetky súbory od súboru zvoleného ako začiatočný až po posledný súbor a potom sa
súvislé prehrávanie automaticky zastaví.
20
[
Prezeranie indexovej obrazovky
Dotknutím sa
(Index) zobrazíte indexovú obrazovku.
Dotknutím sa / zobrazíte predchádzajúcu/nasledujúcu stranu.
Pre návrat na obrazovku samostatného záberu sa dotknite miniatúrneho obrazu.
• Ak sa dotknete [DISP] v indexovom režime, môžete nastaviť počet záberov zobrazených na
indexovej obrazovke na 6 alebo 20 záberov.
[ Vymazávanie záberov v indexovom režime
1 Počas zobrazenia indexovej obrazovky sa dotknite tlačidla
2 Dotknite sa miniatúr záberov, ktoré chcete vymazať.
(Delete).
V označovacom poli záberu je zaškrtnutá značka
.
Ak chcete vymazanie zrušiť, dotknite sa záberu znova, čím sa značka zruší.
3 Dotknite sa
a potom sa dotknite [OK].
• Ak chcete vymazať všetky zábery vo zvolenom priečinku, na obrazovke menu zvoľte
This Folder) z (Delete) a potom sa dotknite [OK].
(All In
[ Prehrávanie série záberov s hudobným pozadím (Slideshow)
Dotknite sa položky
(Slideshow).
Nastavenia prezentácie môžete zmeniť na obrazovke menu (str. 26, 27).
Hudba sa zmení spolu s [Effects]. Hudbu tiež môžete preniesť a zmeniť na požadovanú
hudbu.
SK
Ak chcete preniesť a zmeniť hudbu, vykonajte nasledujúce kroky.
1 Dotknite sa položky [HOME]. Potom zvoľte [ Music Tool] t [Download Music]
v
(Printing, Other) (str. 24, 25).
2 Nainštalujte softvér z disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) do počítača.
3 Umiestnite fotoaparát do viacvýstupového stojana a potom prepojte stojan s počítačom
pomocou kábla USB.
4 Spustite aplikáciu „Music Transfer“ nainštalovanú v počítači a zmeňte hudbu.
Bližšie informácie o zmene hudby nájdete v pomocníkovi aplikácie „Music Transfer“.
21
[ Zobrazenie záberov na TV prijímači
1 Prepojte viacvýstupový stojan s TV prijímačom pomocou kábla AV (je súčasťou
dodávky).
2 Umiestnite fotoaparát do viacvýstupového stojana a potom zapnite fotoaparát.
Do vstupných konektorov audio/video
Do konektora A/V OUT
(STEREO)
Kábel AV (je súčasťou dodávky)
[ Prezeranie záberov na HD TV prijímači (High Definition – vysoké
rozlíšenie)
1 Prepojte viacvýstupový stojan s HD TV prijímačom (High Definition – vysoké
rozlíšenie) pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky).
2 Umiestnite fotoaparát do viacvýstupového stojana a potom zapnite fotoaparát.
Do konektora HDMI
Do konektora
HDMI OUT
Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky)
22
• Použite kábel HDMI s logom HDMI.
• Ak nastavíte veľkosť záberu na [16:9] (statický záber) alebo [1280×720] (videozáznam), môžete
snímať zábery s veľkosťou, ktorá vyplní celú obrazovku HD TV prijímača.
• Pri pripojení k TV prijímaču podporujúcemu funkciu „BRAVIA“ Sync* pomocou kábla HDMI
môžete ovládať funkcie prehrávania fotoaparátu diaľkovým ovládačom TV prijímača.
* Prehrávanie môžete ovládať diaľkovým ovládačom TV prijímača, keď fotoaparát pripojíte
pomocou kábla HDMI k TV prijímaču, ktorý je kompatibilný s funkciou „BRAVIA“ Sync a bol
uvedený na trh v roku 2008 alebo neskôr.
Bližšie informácie nájdete v návode na použitie TV prijímača.
SK
23
Získanie poznatkov o rôznych funkciách –
HOME/Menu
Používanie obrazovky HOME
Obrazovka HOME je bránou k všetkým funkciám fotoaparátu a je ju možné vyvolať
bez ohľadu na nastavenie režimu (snímanie/prezeranie).
1 Dotykom na tlačidlo [HOME] zobrazte obrazovku HOME.
Položka
Kategória
HOME
2 Dotknite sa kategórie, ktorú chcete nastaviť.
3 Dotknite sa položky v kategórii, ktorú chcete nastaviť.
Function Guide
Ak sa zobrazuje sprievodca
funkciami, potvrďte nastavenie
dotykom na [OK].
[ Keď vyberiete kategóriu
(Manage Memory) alebo
(Settings)
Sprievodca
1 Dotknite sa položky, pre ktorú chcete zmeniť nastavenia.
• Ak zvolíte
(Manage Memory), dotknite sa [
Memory Tool].
2 Dotykom na v/V v pravom rohu displeja zobrazte ostatné položky nastavenia.
• Táto operácia je platná len pri zvolení
(Settings).
3 Dotknite sa položky nastavenia, ktorú chcete zmeniť a potom sa dotknite [OK].
4 Dotknite sa požadovanej hodnoty nastavenia.
• Ak sa chcete vrátiť späť k predchádzajúcemu zobrazeniu, dotknite sa [×] alebo [BACK].
24
Podrobné informácie o obsluhe 1 str. 24
Položky ponuky HOME
Dotknutím sa [HOME] sa objavia nasledujúce položky. Na displeji sa objavia len
dostupné položky. Podrobnosti o jednotlivých položkách sa zobrazujú v sprievodcovi v
dolnej časti displeja.
Kategórie
Položky
Shooting
Shooting
View Images
Single Image
Image Index
Slideshow
Printing, Other
Print
Music Tool
Download Music
Manage Memory
Memory Tool
Memory Stick Tool
Format
Change REC.Folder
Internal Memory Tool
Format
Settings
Main Settings
Main Settings 1
Beep
Continuous Play
Calibration
Main Settings 2
USB Connect
Video Out
Shooting Settings
Shooting Settings 1
AF Illuminator
AF Mode
Shooting Settings 2
Auto Orientation
Format Music
Create REC.Folder
Copy
SK
Function Guide
Initialize
CTRL FOR HDMI
TV TYPE
Grid Line
Digital Zoom
Auto Review
Clock Settings
Language Setting
25
Práca s položkami ponuky MENU
1 Dotknutím sa položky [MENU] zobrazte ponuku.
Sprievodca
Tohto sprievodcu
môžete zapnúť alebo
vypnúť dotykom na [?].
[?]
MENU
• V závislosti od zvoleného režimu sa zobrazia rozličné položky.
2 Dotknite sa požadovanej položky ponuky.
• Ak je požadovaná položka ukrytá, opakovane sa dotýkajte v/V, kým sa táto položka neobjaví
na displeji.
3 Dotknite sa požadovanej položky nastavenia.
4 Ponuku vypnete dotknutím sa [BACK].
26
Podrobné informácie o obsluhe 1 str. 26
Položky ponuky
Dostupné položky ponuky sa líšia v závislosti od nastavenia režimu (snímanie/
prezeranie) a režimu snímania. Na displeji sa objavia len dostupné položky.
Ponuka pre snímanie
REC Mode
Umožňuje zvoliť spôsob snímania záberov v rýchlom slede.
EV
Upravuje expozíciu.
Focus
Zmení spôsob zaostrenia.
Metering Mode
Umožňuje zvoliť režim merania.
White Balance
Upravuje farebné tóny.
Color Mode
Zmení živosť záberu alebo pridá špeciálne efekty.
Flash Level
Upravuje intenzitu blesku.
Red Eye Reduction
Znižuje efekt červených očí.
Face Detection
Zisťuje tváre objektov a upravuje zaostrenie atď.
SteadyShot
Umožňuje zvoliť režim pre potlačenie rozmazaného obrazu.
Setup
Umožňuje zvoliť nastavenia snímania.
SK
Ponuka pre prezeranie
(Retouch)
Retušuje statické zábery.
(Multi-Purpose Resize)
Zmení veľkosť záberu podľa použitia.
(Wide Zoom Display)
Zobrazí statické zábery vo formáte 16:9.
(Slideshow)
Umožňuje nastaviť a spustiť efekt a hudobné pozadie pre
prezentáciu.
(Delete)
Vymaže zábery.
(Protect)
Chráni proti nechcenému vymazaniu.
Pridá značku poradia tlače na záber, ktorý chcete vytlačiť.
(Print)
Vytlačí zábery použitím tlačiarne kompatibilnej s PictBridge.
(Rotate)
Pootočí statický záber.
(Select Folder)
Umožňuje zvoliť priečinok na prezeranie záberov.
(Volume Settings)
Upraví hlasitosť.
27
Práca s počítačom
Zábery nasnímané fotoaparátom môžete zobraziť na počítači. S použitím softvéru na
disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) si môžete statické zábery a videozáznamy z
fotoaparátu vychutnať viac než kedykoľvek predtým. Podrobnosti nájdete v príručke
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky).
Podporované operačné systémy pre pripojenie USB a
aplikačný softvér „Picture Motion Browser“ (je súčasťou
dodávky)
Pre používateľov Windows
Pre používateľov Macintosh
Pripojenie USB
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP3/Windows
Vista SP1*
Mac OS 9.1/9.2/
Mac OS X (v10.1 - v10.5)
Aplikačný softvér
„Picture Motion
Browser“
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP3/Windows
Vista SP1*
nie je kompatibilný
* 64-bitové edície a Starter (Edition) nie sú podporované.
• V počítači musí byť nainštalovaný vyššie uvedený operačný systém. Aktualizácie operačného
systému nie sú podporované.
• Ak váš operačný systém nepodporuje pripojenia USB, skopírujte zábery vložením pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“ do slotu pre pamäťové karty Memory Stick na počítači alebo použite
bežne dostupné čítacie a zapisovacie zariadenie pre pamäťové karty Memory Stick.
• Ďalšie informácie o operačnom prostredí aplikačného softvéru „Picture Motion Browser“ Cybershot nájdete v príručke „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“.
28
Prezeranie príručky „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ na
disku CD-ROM (je súčasťou dodávky)
obsahuje podrobné pokyny na
používanie fotoaparátu. Na zobrazenie
tejto príručky je potrebný program
Adobe Reader.
[ Pre používateľov Windows
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM
(je súčasťou dodávky) do jednotky CDROM.
[ Pre používateľov Macintosh
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM
(je súčasťou dodávky) do jednotky CDROM.
2 Zvoľte priečinok [Handbook] a do
počítača skopírujte súbor
„Handbook.pdf“, ktorý je uložený
v priečinku [SK].
3 Po skončení kopírovania dvakrát
kliknite na „Handbook.pdf“.
Objaví sa nižšie uvedená obrazovka.
SK
Keď kliknete na tlačidlo [Cyber-shot
Handbook], objaví sa obrazovka pre
kopírovanie „Príručky k zariadeniu
Cyber-shot“.
2 Skopírujte príručku podľa inštrukcií
uvedených na obrazovke.
• Pri inštalovaní „Príručka k zariadeniu
Cyber-shot“ sa automaticky nainštaluje
„Ďalšie kroky – Cyber-shot“.
3 Po dokončení inštalácie kliknite
dvakrát na ikonu, ktorá sa vytvorila na
pracovnej ploche počítača.
29
Indikátory na displeji
Ak chcete prejsť na obrazovku
s výberom zobrazenia, dotknite sa
tlačidla [DISP] na displeji (str. 18).
A
Zobrazenie
Význam
Zostatkový stav
akumulátora
[ Pri snímaní statických záberov
Upozornenie na takmer
vybitý akumulátor
Veľkosť záberu
Stupnica transfokácie
Ochrana
Značka poradia tlače
(DPOF)
Nabíjanie blesku
[ Pri snímaní videozáznamu
C:32:00
Samodiagnostické
zobrazenie
Transfokácia počas
prehrávania
B
Zobrazenie
Význam
SteadyShot
Médium pre záznam/
prehrávanie (pamäťová
karta „Memory Stick
Duo“, vnútorná pamäť)
Priečinok pre ukladanie
záznamov
[ Pri prehrávaní
Priečinok pre
prehrávanie
00:25:05
Zostávajúci čas záznamu
(h:m:s)
96
Indikátor počtu voľných
záberov
8/8
Číslo záberu/Počet
záberov uložených vo
zvolenom priečinku
AF iluminátor
Upozornenie na vibrácie
30
Zobrazenie
Význam
Zobrazenie
Význam
Pripojenie k PictBridge
F3.5
Hodnota clony
Zmena priečinku
ISO400
Číslo ISO
Potlačenie červených očí
+2.0EV
Hodnota expozície
Intenzita blesku
Režim merania
Režim nahrávania
Flash (Blesk)
Vyváženie bielej farby
Face Detection
Metering Mode
Macro/Zaostrenie na
krátku vzdialenosť
Focus
Dotykový indikátor AF
• Zobrazí sa, keď je
položka [Display Setup]
nastavená na [Image
Only].
Samospúšť
Vyváženie bielej farby
Režim blesku
Color mode (Režim
farieb)
• Zobrazí sa, keď je
položka [Display Setup]
nastavená na [Image
Only].
Pripojenie k PictBridge
C
Zobrazenie
Standby
REC
Pohotovostný stav pre
videozáznam/Nahrávanie
videozáznamu
0:12
Čas záznamu (m:s)
N
Prehrávanie
Význam
Zameriavací rámček AF
zóny
SK
Lišta prehrávania
VOL.
Hlasitosť
0:00:12
Počítadlo
101-0012
Číslo priečinka-súboru
2008 1 1
9:30 AM
Zaznamenaný dátum/čas
na prehrávanom zábere
Histogram
• Ikona
sa objaví, keď je
vypnuté zobrazenie
histogramu (stĺpcového
diagramu).
0/3
Počítadlo statických
záberov
Tlačidlo Photo
z
Aretácia AE/AF
Funkcia NR pomalej
uzávierky
125
Rýchlosť uzávierky
31
Výdrž akumulátora a kapacita pamäte
Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je možné nasnímať/
prezrieť
Pri hodnotách uvedených
v nasledujúcich tabuľkách sa
predpokladá použitie úplne nabitého
akumulátora (je súčasťou dodávky) pri
okolitej teplote 25°C. Uvedené počty
záberov, ktoré je možné zaznamenať/
prezerať sú približné a sú v nich
započítané výmeny pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ podľa potreby.
V závislosti od podmienok používania
môžu byť skutočné hodnoty nižšie ako
hodnoty uvedené v tabuľke.
[ Pri snímaní statických záberov
Výdrž akumulátora (min.)
Počet záberov
Pribl. 80
Pribl. 160
• Snímanie v nasledujúcich podmienkach:
– [REC Mode] je nastavené na [Normal].
– [AF Mode] je nastavené na [Single].
– [SteadyShot] je nastavené na [Shooting].
– Jedno snímanie každých 30 sekúnd.
– Striedavá zmena transfokácie z polohy W
do polohy T.
– Blesk blysne pri každom druhom snímaní.
– Po 10 snímaniach sa vypne a znova zapne
napájanie.
• Meracia metóda je založená na štandarde
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Výdrž akumulátora a počet záberov sa
nemenia bez ohľadu na veľkosť záberu.
32
[ Pri prezeraní statických záberov
Výdrž akumulátora (min.)
Počet záberov
Pribl. 160
Pribl. 3200
• Prezeranie samostatných záberov v poradí s
približne 3-sekundovými prestávkami
[ Poznámky týkajúce sa
akumulátora
• Kapacita akumulátora sa časom a
opakovaným používaním znižuje.
• Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je
možné snímať/prezerať klesá v nasledujúcich
podmienkach:
– Okolitá teplota je nízka.
– Blesk sa často používa.
– Fotoaparát často zapínate a vypínate.
– Transfokácia sa často používa.
– Jas LCD displeja je nastavený na vysokú
úroveň.
– [AF Mode] je nastavené na [Monitor].
– [SteadyShot] je nastavené na
[Continuous].
– Akumulátor je takmer vybitý.
– Funkcia Face Detection (rozpoznanie
tváre) je aktivovaná.
Počet statických záberov a čas pre nahrávanie videozáznamov
Počet statických záberov a časová dĺžka videozáznamov sa môžu líšiť v závislosti od
podmienok snímania a záznamového média.
• Aj keď sa kapacita zobrazená na médiu zhoduje s hodnotou v tabuľke nižšie, počet
statických záberov a časová dĺžka videozáznamov sa môžu líšiť.
[ Približný počet statických záberov, ktoré je možné zaznamenať
(Jednotky: počet záberov)
Kapacita
Veľkosť
Vnútorná
pamäť
Pribl.
4 MB
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“
naformátovaná na tomto fotoaparáte
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
10M
1
58
120
246
496
982
1973
5M
1
92
190
390
786
1556
3127
6340
3M
2
148
305
625
1261
2497
5016
10170
97640
VGA
4001
25
1420
2932
6000
12100
23950
48130
3:2(8M)
1
58
121
248
500
990
1990
4034
16:9(7M)
1
61
127
261
526
1042
2093
4245
16:9(2M)
4
236
489
1001
2018
3995
8025
16270
SK
• Pri uvedených počtoch záberov sa predpokladá, že [REC Mode] je nastavené na [Normal].
• Ak je dostupný počet záberov pre snímanie viac než 9 999, objaví sa indikátor „>9999“.
• Pri prehrávaní záberu nasnímaného starším modelom fotoaparátu Sony na tomto fotoaparáte sa
záber nemusí zobraziť v skutočnej veľkosti.
33
[ Približný čas pre nahrávanie videozáznamov
V tabuľke nižšie sú uvedené približné maximálne časy záznamu. Ide o celkové časy
pre všetky súbory videozáznamov. Nepretržité snímanie je možné počas približne
10 minút.
(Jednotky : hodina : minúta : sekunda)
Kapacita
Vnútorná
pamäť
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“
naformátovaná na tomto fotoaparáte
Veľkosť
Pribl.
4 MB
1280×720
(Fine)*
0:00:02
0:02:50
1280×720
(Standard)*
0:00:03
VGA
0:00:07
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
0:05:50
0:12:00
0:24:30
0:48:30
1:37:30
3:17:50
0:04:10
0:08:40
0:17:50
0:36:00
1:11:30
2:23:40
4:51:30
0:07:50
0:16:30
0:33:50
1:08:30
2:15:50
4:32:50
9:13:20
* Videozáznamy s veľkosťou nastavenou na [1280×720] je možné nahrávať na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
• Videozáznamy nasnímané s použitím iného fotoaparátu nie je možné prehrať.
• Videozáznamy snímané týmto fotoaparátom sa nahrávajú v kompresii MPEG-4 AVC/H.264,
približne 30 snímok/s, progresívne, formát AAC, mp4.
• Fotoaparát je vybavený systémom VBR (variabilná bitová rýchlosť), ktorý slúži na automatické
nastavenie bitovej rýchlosti (množstva dát zaznamenaných za jednotku času) podľa snímanej
scény. Doba záznamu na médium je preto odlišná. Doba záznamu na médium je, napríklad,
kratšia pre videozáznamy rýchlo sa pohybujúcich objektov, pretože na záznam detailných záberov
sa používa veľká časť kapacity média.
34
Riešenie problémov
Keby ste mali problémy s fotoaparátom, skúste problém odstrániť nasledujúcimi
spôsobmi.
1 Pozrite sa na nižšie uvedené kroky a nazrite do príručky „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“ (PDF súbor).
Ak sa na displeji objaví kód „C/E:ss:ss“, nazrite do príručky „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“.
2 Vyberte akumulátor, počkajte približne jednu minútu, potom
akumulátor znova vložte a nakoniec zapnite napájanie.
3 Inicializujte nastavenia (str. 25).
4 Obráťte sa na predajcu Sony alebo na autorizovaný servis Sony.
Odovzdaním fotoaparátu do opravy súhlasíte s tým, že obsah vnútornej pamäte
a hudobné súbory sa môžu skontrolovať.
SK
Akumulátor a napájanie
Nie je možné vložiť akumulátor.
• Vložte akumulátor správne tak, že stlačíte páčku uvoľnenia akumulátora a podržíte ju
otvorenú (str. 10).
Nie je možné zapnúť fotoaparát.
• Vložte akumulátor správne (str. 10).
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (str. 9).
• Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte akumulátor za nový.
• Používajte odporučený typ akumulátora.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory akumulátora. Znovu zapnite fotoaparát (str. 12).
• Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte akumulátor za nový.
35
Indikátor stavu akumulátora ukazuje nesprávny údaj.
• Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí.
• Nastal nesúlad medzi indikátorom stavu akumulátora a skutočným stavom nabitia
akumulátora. Akumulátor nechajte jedenkrát úplne vybiť a potom ho nabite, čím sa
nesprávna indikácia odstráni.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (str. 9).
• Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte akumulátor za nový.
Akumulátor nie je možné nabíjať, keď je vo vnútri fotoaparátu.
• Akumulátor nie je možné nabiť s použitím viacvýstupového stojana (je súčasťou
dodávky) alebo sieťového adaptéra (nie je súčasťou dodávky). Na nabíjanie
akumulátora použite nabíjačku (je súčasťou dodávky).
Snímanie statických záberov a videozáznamov
Nie je možné zaznamenať zábery.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ (str. 33). Ak je plná, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Vymažte nepotrebné zábery (str. 19).
– Vymeňte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
• Nastavte prepínač režimu na požadovaný režim.
• Veľkosť záberu je nastavená na [1280×720 (Fine)] alebo [1280×720 (Standard)] a je
vložená pamäťová karta „Memory Stick Duo“ pri nahrávaní videozáznamov.
Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Nastavte veľkosť záberu na [VGA].
– Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
Pri snímaní jasných objektov sa zobrazia vertikálne pruhy.
• Ide o výskyt javu rozmazania a v zábere sa objavia biele, čierne, červené, purpurové
alebo iné pruhy. Nejde o poruchu.
36
Prezeranie záberov
Nie je možné prehrávať zábery.
• Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie) (str. 19).
• V počítači sa zmenil názov priečinka či súboru.
• Spoločnosť Sony nezaručuje prehrávanie záberov vo fotoaparáte, ak boli súbory
spracované v počítači alebo zaznamenané iným fotoaparátom.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte pripojenie USB.
• Videozáznamy nasnímané s použitím iného fotoaparátu nie je možné prehrať.
Zábery sa prehrávajú jeden po druhom.
• [Continuous Play] je nastavené na [On]. Nastavte [Continuous Play] na [Off]
(str. 24, 25).
SK
37
Preventívne opatrenia
[ Fotoaparát nepoužívajte ani
neskladujte na nasledujúcich
miestach
– Nenechávajte fotoaparát príliš dlho
v kontakte s gumovými produktmi alebo
výrobkami z vinylu.
• Na príliš horúcom, studenom alebo vlhkom
mieste
Ak, napríklad fotoaparát ponecháte vo
vozidle zaparkovanom na slnku, môže sa
zdeformovať obal fotoaparátu a spôsobiť tak
jeho poruchu.
• Na priamom slnečnom svetle alebo v
blízkosti ohrievača
Fotoaparát môže zmeniť farbu, môže sa
zdeformovať alebo môže dôjsť k poruche.
• Na miestach vystavených otrasom
• V blízkosti silných magnetických polí
• Na piesočnatých alebo prašných miestach
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostal
piesok ani prach. Môže to poškodiť
fotoaparát. Poškodenie niekedy nie je možné
opraviť.
[ Informácie o prevádzkových
teplotách
[ Poznámka k noseniu
Nesadajte si na stoličku alebo iné miesto, keď
máte fotoaparát v zadnom vrecku nohavíc
alebo sukne. Môže to spôsobiť poruchu alebo
poškodenie fotoaparátu.
[ Poznámka k čisteniu
Čistenie LCD displeja
Otlačky prstov, prach alebo iné nečistoty
utierajte z povrchu LCD displeja použitím
čistiacej súpravy na LCD displeje (nie je
súčasťou dodávky).
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve otlačky prstov alebo prach,
vyčistite objektív jemnou handričkou.
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou
mierne navlhčenou vo vode a potom prípadnú
vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou.
Ochrana povrchovej úpravy a krytu pred
poškodením:
– Nevystavujte fotoaparát chemickým
výrobkom ako napr. riedidlám, benzínu,
liehu, jednorázovým handričkám,
odpudzovačom hmyzu, opaľovacím krémom
alebo insekticídom.
– Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na
rukách ktorúkoľvek z vyššie uvedených
chemikálií.
38
Prevádzková teplota fotoaparátu je od 0°C do
40°C. Fotoaparát neodporúčame
prevádzkovať pri teplotách presahujúcich
tento interval.
[ Informácie o teplote fotoaparátu
Fotoaparát a jeho akumulátor môžu byť
horúce, ak sa používajú bez prestávky dlhší
čas. Ľudia s citlivou pokožkou by sa mali
zvlášť vyhýbať používaniu fotoparátu dlhší čas,
pretože to môže spôsobiť popáleniny pri nižšej
teplote. Pri vyberaní akumulátora nezabudnite
počkať niekoľko minút, kým teplota neklesne.
[ Informácie týkajúce sa
kondenzácie vlhkosti
Ak náhle prenesiete fotoaparát z chladného
do teplého prostredia, na vnútorných alebo
vonkajších častiach fotoaparátu sa môže
vytvoriť skondenzovaná vlhkosť. Táto
kondenzácia vlhkosti môže spôsobiť poruchu
fotoaparátu.
Ak skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu
mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí. Ak
by ste používali fotoaparát pri výskyte vlhkosti
vo vnútri objektívu, nedokážete nasnímať
ostré zábery.
[ Informácie o vnútornom
nabíjateľnom záložnom
akumulátore
Váš fotoaparát má vnútorný nabíjateľný
akumulátor, ktorý zaisťuje, že nastavenie času
a dátumu a ďalšie nastavenia budú uchované
bez ohľadu na to, či je fotoaparát vypnutý
alebo zapnutý.
Tento nabíjateľný akumulátor sa nabíja vždy
počas používania fotoaparátu. Ak však
používate fotoaparát len počas krátkej doby,
akumulátor sa postupne vybije. Ak fotoaparát
vôbec nepoužívate po dobu približne 1
mesiaca, akumulátor sa úplne vybije. Preto
zaistite, aby bol akumulátor nabitý pred
použitím fotoaparátu.
Fotoaparát môžete používať aj vtedy, keď
nabíjateľný akumulátor nie je nabitý. Nebude
sa však indikovať dátum a čas.
Postup pri nabíjaní vnútorného
nabíjateľného záložného akumulátora
Vložte nabitý akumulátor do fotoaparátu a
ponechajte fotoaparát 24 hodín alebo viac
vypnutý.
SK
39
Technické údaje
Fotoaparát
[LCD displej]
[Systém]
LCD panel: Široký (16:9), 8,8 cm (typ 3,5)
jednotka TFT
Snímací prvok: 7,7 mm (typ 1/2,3) farebný
CCD, primárny farebný filter
Celkový počet pixelov fotoaparátu:
Približne 10,3 megapixelov
Efektívny počet pixelov fotoaparátu:
Približne 10,1 megapixelov
Objektív: Carl Zeiss Vario-Tessar s
transfokáciou 5×
f = 5,8 – 29,0 mm (33 – 165 mm (ekvivalent
35 mm filmu))
F3,5 (W) – F4,4 (T)
Ovládanie expozície: Automatická expozícia,
Režim výberu scény (9 režimov)
Vyváženie bielej farby: Automatické, Denné
svetlo, Zamračené, Žiarivka 1,2,3,
Žiarovka, Blesk
Formát súborov:
Statické zábery: Exif Ver. 2.21 JPEG
kompatibilný, DPOF kompatibilný, DCF
kompatibilný
Videozáznamy: MPEG-4 AVC/H.264
(Stereo)
Záznamové médium: Vnútorná pamäť
(pribl. 4 MB), pamäťová karta „Memory
Stick Duo“
Flash (Blesk): Rozsah blesku (citlivosť ISO
(Index odporúčanej expozície) nastavená
na Auto):
Pribl. 0,15 až 3,5 m (W)/Pribl. 0,8 až 2,7 m
(T)
[Napájanie, všeobecne]
Napájanie:
Nabíjateľný akumulátor NP-BD1, 3,6 V
NP-FD1 (nie je súčasťou dodávky), 3,6 V
Sieťový adaptér AC-LS5K (nie je
súčasťou dodávky), 4,2 V
Príkon (počas snímania): 1,5 W
Prevádzková teplota: 0 až 40°C
Skladovacia teplota: –20 až +60°C
Rozmery: 97,0 × 59,3 × 21,4 mm (Š/V/H,
okrem prečnievajúcich častí)
Hmotnosť (vrátane akumulátora NP-BD1
a remienka atď.): Približne 180 g
Mikrofón: Stereofónny
Reproduktor: Monofónny
Tlač Exif Print: Kompatibilný
PRINT Image Matching III: Kompatibilný
PictBridge: Kompatibilný
Nabíjačka akumulátora BC-CSD
Požiadavky na napájanie: Striedavý prúd
100 V až 240 V, 50/60 Hz, 2,2 W
Výstupné napätie: 4,2 V jednosmerného
prúdu, 0,33 A
[Vstupné a výstupné konektory]
Prevádzková teplota: 0 až 40°C
Multikonektor Type2a:
Video výstup
Audio výstup (STEREO)
Výstup HDMI
USB komunikácia
Skladovacia teplota: –20 až +60°C
USB komunikácia: Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibilné)
40
Celkový počet bodov:
230 400 (960 × 240) bodov
Rozmery: Pribl. 62 × 24 × 91 mm (Š/V/H)
Hmotnosť: Približne 75 g
Viacvýstupový stojan UC-TE
[ Vstupné a výstupné konektory]
Konektor A/V OUT (STEREO):
Minikonektor
Konektor
(USB): mini-B
USB komunikácia: Vysokorýchlostné
rozhranie USB
(USB 2.0 Hi-Speed kompatibilné)
Konektor HDMI
Konektor DC IN
Terminál konektora fotoaparátu
Nabíjateľný akumulátor NP-BD1
Použitý akumulátor: Lítium-ióntový
akumulátor
Maximálne napätie: 4,2 V jednosmerného
prúdu
Nominálne napätie: 3,6 V jednosmerného
prúdu
Kapacita: 2,4 Wh (680 mAh)
Vzhľad a špecifikácie sa môžu zmeniť bez
upozornenia.
Obchodné značky
•
, „Cyber-shot“ sú obchodné
značky spoločnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory Stick
PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory Stick
Micro“, „MagicGate“ a
sú
obchodné značky spoločnosti Sony
Corporation.
• „PhotoTV HD“ je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
• „Info LITHIUM“ je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
• „BRAVIA“ je registrovaná obchodná
známka spoločnosti Sony Corporation.
• HDMI, logo HDMI a High Definition
Multimedia Interface sú obchodné známky
alebo registrované obchodné známky
spoločnosti HDMI Licensing LLC.
• Microsoft, Windows, DirectX a Windows
Vista sú registrované obchodné značky alebo
obchodné značky spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch
amerických a/alebo iných krajinách.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac a eMac sú
obchodné značky alebo registrované
obchodné značky spoločnosti Apple Inc.
• Intel, MMX a Pentium sú obchodné značky
alebo registrované obchodné značky
spoločnosti Intel Corporation.
• Adobe a Reader sú registrované obchodné
značky alebo obchodné značky spoločnosti
Adobe Systems Incorporated v Spojených
štátoch amerických a/alebo iných krajinách.
• Ďalej všeobecne platí, že názvy produktov a
systémov spomenuté v tomto návode sú
obchodnými značkami alebo registrovanými
obchodnými značkami príslušných
vývojárskych a výrobných spoločností.
Avšak, označenia ™ alebo ® nie sú v tomto
návode vždy uvádzané.
SK
41
42
SK
43
Az e termékkel kapcsolatos további
információk és a gyakran feltett kérdésekre
adott válaszok a Vevőszolgálat honlapján
olvashatók.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našej webovej
stránke v sekcii Služby Zákazníkom.
70 vagy nagyobb százalékban újrahasznosított papírra,
illékony szerves vegyületektől mentes, növényi olaj alapú
tintával nyomtatva.
Vytlačené na papieri, ktorý je recyklovaný zo 70% alebo
viacej s použitím atramentu vyrobeného na báze
rastlinného oleja bez nestálych organických zlúčenín.
Printed in Japan
Download PDF