Sony | DSC-T300 | Sony DSC-T300 Návod na použitie

Digitális fényképezőgép/Digitálny fotoaparát
Használati útmutató
Návod na používanie
HU
SK
DSC-T300
A magasabb szintű műveletek részletes ismertetését a CDROM-on található (mellékelt) „A Cyber-shot kézikönyve”
(PDF) és „Cyber-shot - A következő lépés”
dokumentumokban számítógép segítségével olvashatja.
Podrobnosti o pokročilejších operáciách si prečítajte v
dokumentoch „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ (PDF) a
„Ďalšie kroky – Cyber-shot“ na disku CD-ROM (je súčasťou
dodávky) s použitím počítača.
Kezelési útmutató
Kérjük, hogy a készülék használata előtt alaposan olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg, hogy
később is tanulmányozhassa.
Návod na použitie
Než začnete fotoaparát používať, prečítajte si pozorne tento návod a uschovajte si ho pre prípadné
budúce použitie.
© 2008 Sony Corporation
3-288-702-12(1)
Magyar
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének
csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket eső vagy nedvesség
hatásának.
[ Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
FIGYELEM!
Csak a megadott típusú akkumulátort/elemet
használja. Ellenkező esetben tűz vagy sérülés
keletkezhet.
Ne tegye ki az akkumulátorokat túlzott hőnek,
például napsütésnek, tűznek vagy hasonlónak.
Az európai vásárlók
figyelmébe
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
átjátszókábellel használják.
[ Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
[ Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy
húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
2
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék
kezelés helyes módját. Az anyagok,
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
elemek helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket,
ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok
megőrzése érdekében elengedhetetlen az
energiaellátás folyamatosságának biztosítása,
csak az arra felkészült szerviz állomány
cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa el azt
az arra kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
[ Megjegyzés az EU-s irányelveket
követő országokban élö
vásárlóink számára
A termék gyártója a Sony Corporation (címe:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japán). EMC- és termékbiztonsági ügyekben
a hivatalos márkaképviseletet a Sony
Deutschland GmbH (címe: Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) látja
el. Kérjük, hogy minden szerviz- és
garanciakérdéssel a különálló szerviz- és
garanciadokumentumban megadott címen
keresse fel munkatársainkat.
HU
3
Tartalomjegyzék
A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések ................... 5
Első lépések ..................................................................................... 7
A mellékelt tartozékok ellenőrzése ........................................................... 7
1 Az akkumulátoregység előkészítése ...................................................... 8
2 Akkumulátoregység/„Memory Stick Duo” (nem mellékelt)
behelyezése .............................................................................................. 9
3 A fényképezőgép bekapcsolása/az óra beállítása ............................... 11
Fényképezés .................................................................................. 13
Képméret/Időzítő/Fényképezési üzemmód/Vaku/Makró/Kijelző ............ 14
Fényképezés a Mosoly exponálás üzemmódban ................................... 17
Képek megtekintése/törlése ........................................................ 18
A különböző funkciók kezelésének elsajátítása
– HOME/Menü ............................................................................... 21
A HOME képernyő használata ................................................................ 21
HOME tételek........................................................................................... 22
A menütételek használata ....................................................................... 23
Menütételek ............................................................................................. 24
Számítógép használata ................................................................ 26
Támogatott operációs rendszerek USB csatlakozás és a „Picture
Motion Browser” (mellékelt) alkalmazási szoftver számára .................... 26
„A Cyber-shot kézikönyve” megtekintése .............................................. 27
A képernyőn megjelenő kijelzések .............................................. 28
Akkumulátor használati idő és memóriakapacitás .................... 31
Az akkumulátor használati idő és a rögzíthető/megtekinthető
képek száma ........................................................................................... 31
A fényképek száma és a mazgóképek felvételi ideje .............................. 32
Hibaelhárítás .................................................................................. 33
Akkumulátoregység és töltöttség ........................................................... 33
Fényképek és mozgóképek készítése .................................................... 34
Képek megtekintése ............................................................................... 34
Óvintézkedések ............................................................................. 36
Minőségtanúsítás .......................................................................... 37
4
A fényképezőgép használatával kapcsolatos megjegyzések
[ A belső memóriakártya és a
„Memory Stick Duo” biztonsági
mentése
Ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, és ne
távolítsa el az akkumulátoregységet, illetve a
„Memory Stick Duo”-t, ha világít a
memóriaműködés-jelző lámpa. Ellenkező
esetben sérülhetnek a belső memóriában vagy
a „Memory Stick Duo”-n tárolt adatok. Az
adatok védelme érdekében készítsen
biztonsági másolatot.
[ A felvétellel/lejátszással
kapcsolatos megjegyzések
• A felvétel megkezdése előtt próbafelvétellel
ellenőrizze a fényképezőgép hibátlan
működését.
• A fényképezőgép nem porálló, nem
cseppálló és nem vízálló. A fényképezőgép
használata előtt olvassa el figyelmesen az
„Óvintézkedések” (36. oldal) című fejezetet.
• Óvja a fényképezőgépet a víztől. A
fényképezőgép belsejébe jutó víz hibás
működést okozhat. Előfordulhat, hogy a
fényképezőgép nem javítható meg.
• Ne fordítsa a fényképezőgépet a nap vagy
más fényes fényforrás felé. Ez a
fényképezőgép hibás működését okozhatja.
• Ne használja a fényképezőgépet erős
rádióhullámokat gerjesztő vagy sugárzást
kibocsátó helyek közelében. Ellenkező
esetben a fényképezőgép nem rögzíti és nem
játssza le hibátlanul a fényképeket.
• A fényképezőgép használata homokos vagy
poros helyen hibás működést okozhat.
• Ha pára csapódik le rá, a fényképezőgép
használata előtt távolítsa el azt (36. oldal).
• Ne rázza vagy ütögetesse a fényképezőgépet.
Ez meghibásodást okozhat, és előfordulhat,
hogy nem tud képeket rögzíteni. Ezenkívül
az adathordozó használhatatlanná válhat,
vagy a képadatok sérülhetnek.
• Használat előtt tisztítsa meg a vaku felületét.
A vaku hőkibocsátása miatt a vaku felületén
lévő szennyeződés elszíneződhet, illetve
rátapadhat a vaku felületére, ami nem
megfelelő mértékű fénykibocsátáshoz
vezethet.
[ Megjegyzések az LCDképernyővel kapcsolatban
• Az LCD-képernyő rendkívül nagy
pontosságú gyártástechnológiával készült,
így a képpontok legalább 99,99%-a
ténylegesen működőképes. Ennek ellenére
néhány apró fekete és/vagy fényes (fehér,
piros, kék vagy zöld színű) pont jelenhet meg
az LCD-képernyőn. Ezek a pontok a
gyártási folyamat velejárói, és nem
befolyásolják a felvétel minőségét.
• Ha vízcsepp vagy más folyadék kerül az
LCD-képernyőre, azonnal törölje le a
képernyőt egy puha ruhával. Az LCDképernyőn hagyott folyadékok árthatnak a
készülék minőségének, és meghibásodást
okozhatnak.
HU
[ A képadat kompatibilitásával
kapcsolatos megjegyzések
• A fényképezőgép megfelel a JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) DCF (Design rule
for Camera File system) által létrehozott
univerzális szabványnak.
• A Sony nem vállal garanciát arra, hogy
fényképezőgép le tudja játszani a más
készülékkel rögzített vagy módosított
képeket, illetve arra, hogy ezzel
fényképezőgéppel készített képek más
készülékkel lejátszhatók.
[ Szerzői jogokra vonatkozó
figyelmeztetés
Televíziós műsorok, filmek, videoszalagok és
egyéb anyagok szerzői jog által védettek
lehetnek. Ilyen anyagok engedély nélküli
felvétele a vonatkozó jogszabályokba
ütközhet.
5
[ A felvételek sérüléséért, illetve a
felvételi hibákért nem vállalunk
felelősséget
A Sony nem vállalja a felvétel tartalmának
ellentételezését, ha a felvétel vagy a lejátszás
elmaradása a készülék vagy az adathordozó
stb. hibájából következik be.
6
Első lépések
A mellékelt tartozékok ellenőrzése
• BC-CSD akkumulátortöltő (1)
• USB, A/V kábel a többcélú kivezetéshez
(1)
• Hálózati tápkábel (1) (nem mellékelt
tartozék az USA-ban és Kanadában)
• Csuklószíj (1)
• NP-BD1 újratölthető akkumulátoregység
(1)/akkumulátortok (1)
• CD-ROM (1)
– Cyber-shot alkalmazási szoftver
– „A Cyber-shot kézikönyve”
– „Cyber-shot - A következő lépés”
• Használati útmutató (ez az útmutató) (1)
HU
• Festőtoll (1)
A csuklószíjról
Erősítse fel a szíjat, és hurkolja a
csuklójára, megóvva ezzel a
fényképezőgépet a leesés miatti
sérülésektől.
Fül
A festőtollról
• A festőtoll segítségével rajzolhat és
pecséteket helyezhet el fényképeken.
• Csatlakoztassa a festőtollat a csuklószíjhoz
(lásd jobbra).
• Ne vigye a fényképezőgépet a festőtollnál
fogva. A fényképezőgép leeshet a
festőtollról.
7
1 Az akkumulátoregység előkészítése
Az USA-beli és a kanadai
vásárlóknak
Dugasz
Az USA-n és Kanadán kívüli országok/
tartományok vásárlóinak
CHARGE
jelzőlámpa
CHARGE
jelzőlámpa
Hálózati tápkábel
1 Helyezze be az akkumulátoregységet az akkumulátortöltőbe.
2 Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a fali csatlakozóhoz.
A CHARGE jelzőlámpa kigyullad, és a töltés megkezdődik.
Amikor a CHARGE jelzőlámpa kialszik, akkor a töltés befejeződött (Normál töltés).
Ha megközelítőleg még egy órán át folytatja az akkumulátoregység töltését (a teljes
töltöttségig), az egység valamivel tovább használható.
[ Töltési idő
Teljes töltési idő
Normál töltési idő
Kb. 220 perc
Kb. 160 perc
• A fenti táblázat a teljesen kisütött akkumulátoregységek töltéséhez szükséges időt mutatja 25°Cos hőmérsékleten. A töltés a felhasználás feltételeinek és körülményeinek függvényében hosszabb
ideig tarthat.
• A rögzíthető képek számát a 31. oldalon találja.
• Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a legközelebbi fali csatlakozóhoz.
• Ha a CHARGE jelző nem is világít, az akkumulátortöltő feszültség alatt áll mindaddig, amíg azt ki
nem húzza a fali konnektorból. Ha az akkumulátor töltő használata közben üzemzavart tapasztal,
akkor azonnal húzza ki a csatlakozódugót a fali konnektorból, hogy áramtalanítsa a készüléket.
• Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a hálózati tápkábelt a fali csatlakozóból, és vegye ki az
akkumulátoregységet az akkumulátortöltőből.
• Használatát kompatibilis Sony akkumulátorral tervezték.
8
2 Akkumulátoregység/„Memory Stick Duo” (nem
mellékelt) behelyezése
Akkumulátor/
„Memory Stick
Duo” fedél
Miközben a kivezetés
oldala az objektív felé néz,
tolja be a „Memory Stick
Duo”-t, míg az a helyére
nem kattan.
Nyitva
Zárva
Akkumulátorkioldó kar
HU
Igazítsa az akkumulátornyílás v jelöléséhez az
akkumulátoregység oldalán található v jelölést.
Nyomja meg és tartsa lent az
akkumulátoregység kioldókarját.
1 Nyissa ki az akkumulátor/„Memory Stick Duo” fedelet.
2 Helyezze be a „Memory Stick Duo”-t (nem mellékelt).
3 Helyezze be az akkumulátoregységet.
4 Zárja be az akkumulátor/„Memory Stick Duo” fedelet.
[ Amikor nincs behelyezve „Memory Stick Duo”
A fényképezőgép a belső memória (körülbelül 15 MB) segítségével rögzít/játszik le
képeket.
9
[ A hátralévő akkumulátor-töltöttség ellenőrzése
A POWER gombot megnyomva kapcsolja be a készüléket, és ellenőrizze a töltöttségi
szintet az LCD-képernyőn.
Hátralévő
akkumulátorüzemidő
kijelző
Állapot
A
hátralévő
töltés
megfelelő
Az
akkumulátor
majdnem
teljesen
feltöltött
Az
akkumulátor félig
töltött
Az
akkumulátor
lemerülőben,
a felvétel/
lejátszás
hamarosan
leáll.
Cserélje ki az
akkumulátort
teljesen
feltöltöttre, vagy
töltse fel az
akkumulátort.
(A figyelmeztető
kijelzés villog.)
• NP-FD1 akkumulátoregységet (nem mellékelt) használva a perckijelző (
60 p.) is látható a
hátralévő akkumulátor-üzemidő kijelző után.
• Kb. egy percet vesz igénybe, míg az akkumulátor hátralévő üzemidejének kijelzése megjelenik.
• A maradéktöltés kijelző bizonyos körülmények között esetleg helytelenül működhet.
• A fényképezőgép első bekapcsolásakor megjelenik az órabeállítás képernyő (11. oldal).
[ Az akkumulátoregység/„Memory Stick Duo” eltávolítása
Nyissa ki az akkumulátor/„Memory Stick Duo” fedelet.
„Memory Stick Duo”
Akkumulátoregység
Győződjön meg arról, hogy a
memóriaműködés-jelző nem világít,
azután nyomja be egyszer a „Memory
Stick Duo”-t.
Csúsztassa el az
akkumulátorkioldó kart.
Ügyeljen, hogy ne ejtse le az
akkumulátoregységet.
• Soha ne vegye ki az akkumulátoregységet/„Memory Stick Duo”-t, ha világít a memóriaműködésjelző lámpa. Ez a „Memory Stick Duo”-n/belső memóriában tárolt adatok sérülését okozhatja.
• A NP-BD1 akkumulátoregységet (mellékelt) csak ezzel a fényképezőgéppel használja.
10
3 A fényképezőgép bekapcsolása/az óra beállítása
Objektív
Tartsa az ábrán
látható részt, és
eressze le a
lencsevédőt.
POWER gomb
Lencsevédő
A lencsevédő
kialakítása
kétrétegű.
Ne nyomja meg
a lencsevédő
belső részét.
Érintőképernyő
1 Nyomja meg a POWER gombot, vagy tolja le a lencsevédőt.
HU
• Ügyeljen arra, hogy ne hasson erővel a lencsevédőre, amikor leengedi.
2 Állítsa be az órát az érintőképernyőn látható gomb megérintésével.
1 Érintse meg a kívánt dátumkijelzési formátumot, majd a
gombot.
2 Érintse meg egyenként a tételeket, majd állítsa be számértéküket a v/V
megérintésével.
3 Érintse meg a [OK]-t.
• Ez a fényképezőgép nem rendelkezik a képekre dátumot illesztő funkcióval. A CD-ROM-on
(mellékelt) található „Picture Motion Browser”-rel a képeket dátummal együtt nyomtathatja
ki vagy mentheti el.
• Az éjfélt a 12:00 AM, a delet a 12:00 PM jelöli.
[ A dátum és idő ismételt beállítása
Érintse meg a [HOME]-ot, majd
22. oldal).
(Beáll.ok) t [
Óra beállítások]-at (21. és
11
[ Megjegyzések a bekapcsolt állapotról
• Miután behelyezte az akkumulátoregységet a fényképezőgépbe, némi időbe telhet, míg a gép eléri
az üzemkész állapotot.
• Ha a fényképezőgép akkumulátoregységgel üzemel, körülbelül három percnyi üzemeltetési szünet
után a fényképezőgép automatikusan kikapcsol, hogy megelőzze az akkumulátoregység idő előtti
lemerülését (Automatikus kikapcsolási funkció).
Az érintőképernyő gombjairól
Állítsa be ezt a fényképezőgépet az ujjával finoman
megérintve a képernyőn található gombokat.
• Ha a beállítani kívánt tétel nincs a képernyőn, érintse meg a
v/V/b/B gombot az oldal átváltásához.
• Az előző képernyőre a [BACK] vagy a [×] gomb
megérintésével térhet vissza.
• Az [OK] gomb megérintésével a következő képernyőre lép.
• Ha fényképezés közben a képernyő jobb felső részét
megérinti, a gomb és ikonok egy időre eltűnnek. A gombok
és az ikonok újra megjelennek, ha leveszi az ujját a
képernyőről.
Kalibrálja, ha gyenge a válaszreakció az érintésére.
1Érintse meg a [HOME]-ot, és a
(Beáll.ok) alatt
válassza ki a következőket [
Fő beállítások] t
[Kalibráció].
2A képernyőn megjelenített × jel közepét a festőtoll
segítségével érintse meg.
12
Fényképezés
Zoom (W/T) kar
Exponálógomb
Mikrofon
Önkioldó jelzője/
Mosolyexponálás-lámpa
Vaku
Lencsevédő
Állványcsatlakozó (alul)
1 Nyissa ki a lencsevédőt.
2 Könyökeit a testéhez szorítva tartsa stabilan a fényképezőgépet.
HU
Állítsa be a tárgyat a
fókuszkeret közepére.
• A képernyő megérintésével kiválaszthatja azt a pontot, amelyre fókuszál.
jelenik meg a
képernyő jobb felső részén, ha a kijelző megérintett helyén a fényképezőgép arcot érzékel,
illetve
jelenik meg, ha a gép nem arcot érzékel.
3 Fényképezzen az exponálógombbal.
Fényképezés közben:
1 Nyomja félig le, és tartsa lenyomva az
exponálógombot a fókuszáláshoz.
Az z (AE/AF rögzítés) kijelzés (zöld) villog,
sípjelzést ad, a kijelzés abbahagyja a villogást, és
folyamatosan világítani kezd.
2 Nyomja le teljesen az exponálógombot.
AE/AF rögzítéskijelzés
Mozgóképfelvétel közben:
Érintse meg a fényképezési üzemmódot beállító gombot, majd érintse meg a
(Mozgókép ü.mód) gombot (14. és 15. oldal).
• A legkisebb felvételi távolság kb. 8 cm (W), 80 cm (T) (az objektívtől).
A zoom használata:
Tolja a zoom (W/T) kart a T oldalra a nagyításhoz és a W oldalra a kicsinyítéshez.
13
Képméret/Időzítő/Fényképezési üzemmód/Vaku/Makró/Kijelző
Ez a rész azokat az alapgombokat magyarázza el, amelyek az érintő panelen jelennek
meg.
Érintse meg a gombot, és amikor befejezte a beállítást, érintse meg az [OK]-t.
A Képméret
B Időzítő
C Fényképezési üzemmód
D Vaku üzemmód
E Makró/Közeli fókusz
F DISP (Kijelző-beállítás)
[
A képméret változtatása
Érintse meg a képméret-beállító gombot a képernyőn.
Fénykép
: Nyomtatókhoz A3+-ig
: Nyomtatókhoz A4 -ig
: Nyomtatókhoz 10×15 cm-ig vagy 13×18 cm-ig
: Kis képmérettel fényképez az e-mail csatoláshoz
: 3:2 méretarányban fénykép.
*: HDTV-ken megtekintés és A4-as nyomtatás céljára
*: HDTV-ken megtekintés céljára
* 16:9 méretaránnyal készített képek kitöltik a teljes képernyőt.
Mozgókép
(Kiváló): Kiváló minőségű mozgóképet fényképez TV-hez
(Standard): Normál minőségű mozgóképet fényképez TV-hez
: Kis méretben fényképez e-mail csatoláshoz
[
Az önkioldó használata
Érintse meg az önkioldó beállító gombot a képernyőn.
: Nincs időzítő
: A 10 másodperces késleltetésű időzítő beállítása
: A 2 másodperces késleltetésű időzítő beállítása
Az exponálógomb megnyomásakor az önkioldó jelző villogni kezd, és hangjelzés
hallható, míg a felvétel el nem készül.
14
[
A fényképezési üzemmód átváltása
Érintse meg fényképezés üzemmód beállítása gombot a képernyőn.
Autom. beállítás
Lehetővé teszi a fényképezést automatikus beállításokkal.
Automatikus
program
Lehetővé teszi a fényképezést az automatikusan beállított
expozícióval (zársebesség és rekesznyílás). A menü
segítségével más beállításokat is módosíthat.
A Fókusz, Fénymérés üzemmód, ISO és EV beállító gombjai
megjelennek a képernyő alján.
Jelenet
Lehetővé teszi a fényképezést a helyszíntől függő előzetes
beállítássokkal.
Egyszerű
fényképezés
Egyszerű fényképezést tesz lehetővé könnyen látható
kijelzésekkel.
Mozgókép ü.mód
Lehetővé teszi mozgókép rögzítését hanggal együtt.
HU
Jelenet
Érintse meg az
-t, majd válassza ki a kívánt üzemmódot.
Nagyérzékenység
Vaku nélkül készít fényképeket még gyenge megvilágítás
mellett is.
Mosoly exponálás
Ha a fényképezőgép mosolyt érzékel, a zár automatikusan
kiold (17. oldal).
Lágy kattintás
Lágy tónusú fényképeket készít portrék, virágok, stb.
számára.
Tájkép
Távoli tárgyra fókuszálva készít fényképet.
Szürkületi portré
Éles képeket készít éjszakai helyszínen lévő személyekről,
miközben hűen visszaadja a helyszín hangulatát.
Szürkület
Éjszakai helyszíneket fényképez, miközben hűen visszaadja
azok hangulatát.
Tengerpart
Tengerpartot vagy tópartot fényképez, még élénkebben adva
vissza a víz kékségét.
Hó
Havas tájat fényképezve még tisztábban adva vissza annak
fehérségét.
Tűzijáték
A tűzijátékot annak teljes ragyogásában rögzíti.
15
[
Víz alatti
Természetes színekkel fényképez a víz alatt, amikor víz alatti
tokot helyezett fel.
Nagy zársebesség
Mozgó tárgyakat fényképez világos helyeken.
Vaku (Vaku üzemmód kiválasztása fényképezéshez)
Érintse meg a vaku üzemmód beállító gombot a képernyőn.
: Automatikus vaku
Aktiválja a vakut, ha a fény vagy a háttérvilágítás nem elégséges (alapbeállítás)
: Állandó vaku be
: Lassú szinkron (Állandó vaku be)
Sötét helyen a zársebesség lassú azért, hogy a vaku hatótávolságán kívül eső hátteret is tisztán
felvegye.
: Állandó vaku ki
[
Makró/Közeli fókusz lehetséges (Közeli fényképezés)
Érintse meg a Makró/Közeli fókusz üzemmód beállítás gombot a képernyőn.
: Auto
A fényképezőgép automatikusan átfókuszál a távoli tárgyakról közeli fényképezéshez.
Normál esetben állítsa ebbe az üzemmódba a fényképezőgépet.
: Makró be
A fényképezőgép elsősorban a közeli tárgyakra fókuszál.
Válassza a Makró be opciót, ha közeli tárgyakat fényképez.
: Közeli fókusz lehetséges
Rögzítve a W oldalon: Kb. 1 – 20 cm
[ A képernyőkijelző módosítása
Érintse meg a [DISP] gombot a képernyőn a kijelzésválasztó képernyő
megjelenítéséhez.
Kijelzés beállítása: Beállítja, hogy megjelenjenek-e a gombok és az ikonok a képernyőn.
Válasszon a [Normál], [Egyszerű] vagy [Csak kép] közül.
Hisztog. kijelző: Ez állítja be, hogy a hisztogramot hogy kijelezze-e a képernyőre.
LCD fényesség: Beállítja a háttérvilágítás fényerősségét.
16
Fényképezés a Mosoly exponálás üzemmódban
Ha a fényképezőgép mosolyt érzékel, a zár automatikusan kiold.
1 Érintse meg az
-t (Jelenet) a fényképezés üzemmódhoz, és állítsa
(Mosoly exponálás) üzemmódba (15. oldal).
2 Nyomja le teljesen az exponálógombot a Mosolykeresés üzemmód
beállításához.
A Mosoly exponálás készenlétre vált.
Mosolykeresés jel/Képek száma
Mosolykeresés keret (narancs)
Mosolyérzékelés érzékenységének kijelzése
A mosoly pillanatnyi szintjét jelzi.
HU
Ha a mosoly szintje eléri a Mosolykeresés érzékenységét (a b jelzi), a fényképezőgép
automatikusan exponál, és legfeljebb hat képet rögzít. A kép rögzítését követően a
Mosoly exponálás lámpa kigyullad.
3 Nyomja le teljesen az exponálógombot a Mosoly exponálás mód
elhagyásához.
• A Mosoly exponálás üzemmód automatikusan kikapcsol, miután a fényképezőgép hat képet
rögzített, vagy a „Memory Stick Duo” illetve a belső memória megtelt.
• A [Mosolykeresés] segítségével kiválaszthatja azt az alanyt, aki a mosolykeresésnél elsőbbséget
élvez (24. oldal).
• Ha egy mosolyt a fényképezőgép nem ismer fel, állítsa be a [Mosolyérzékelés mértéke]-t
(24. oldal).
• A fényképezőgép automatikusan fényképez, ha a mosolykeresés keretében (narancs) látható
bármelyik személy mosolyog, miután teljesen lenyomta az exponálógombot.
• Lehetséges, hogy a tárgy nincs fókuszban, ha a közte és a fényképezőgép közötti távolság az
exponálógomb teljes lenyomása után változik. Ha a környezeti fényerősség változik, előfordulhat,
hogy az expozíció nem lesz megfelelő.
• Az arcokat előfordulhat, hogy nem érzékeli megfelelően, amikor:
– A környezet túl sötét vagy túl világos.
– Az arcokat részben napszemüveg, maszk, kalap, stb. takarja.
– Az alanyok nem a fényképezőgép felé néznek.
• A körülményektől függően előfordulhat, hogy a mosolyok érzékelése helytelen.
• A Digitális Zoom nem használható.
• A Mosoly exponálás készenléte közben a zoomarányt nem lehet megváltoztatni.
17
Képek megtekintése/törlése
Fénykép
(Lejátszás)
gomb
Zoom (W/T) kar
Mozgókép
Hangszóró
B/x
Érintőképernyő
1 Nyomja meg a
(Lejátszás) gombot.
Ha megnyomja a
(Lejátszás) gombot a kikapcsolt fényképezőgépen, a gép automatikusan
bekapcsol, és visszajátszás üzemmódra vált. A fényképezés üzemmódba kapcsoláshoz nyomja
meg újra a
(Lejátszás) gombot.
2 Érintse meg a
(előző) /
(következő) jeleket a képernyőn egy kép
kiválasztásához.
Mozgókép:
Érintse meg a B-t mozgókép visszajátszásához.
Gyors visszapörgetés/Előrepörgetés: m/M (Érintse meg a B gombot, ha vissza kíván térni a
normál lejátszáshoz.)
Hangerő-szabályozás: Érintse meg a
gombot mozgókép lejátszása közben, majd állítsa be a
hangerőt a / gombokkal.
Érintse meg a [Kilép] gombot a hangerőszabályzó képernyő
kikapcsolásáshoz.
Leállítás: Érintse meg a x-t.
• Előfordulhat, hogy korábbi Sony fényképezőgépekkel készített képeket nem tud lejátszani.
Az ilyen képek lejátszásához érintse meg a [HOME] gombot, majd válassza a [
Mappa
megtek.] opciót a
(Képeket tekint meg) menüből.
[
Képek törlése
1 Jelenítse meg a törölni kívánt képet, majd érintse meg a
2 Érintse meg a [OK]-t.
18
(Töröl)-t.
[
Nagyított kép megtekintése (lejátszás zoom)
Érintse meg a megjelenített fényképet a megfelelő terület nagyításához.
v/V/b/B: Beállítja a pozíciót.
: Megváltoztatja a zoomarányt.
: Be/kikapcsolja a v/V/b/B-t.
[BACK]: Érvényteleníti a lejátszás zoomot.
• A zoom (W/T) kart a T oldalra tolva ki is nagyíthatja a képet. A visszaállításhoz tolja a kart a W
oldalra.
[
Indexképernyő megtekintése
Érintse meg az
-t (Index) az indexképernyő megjelenítéséhez.
Érintse meg az / -t az előző/következő oldal megjelenítéséhez.
Az egyképes képernyőhöz a mozaikkép megérintésével térhet vissza.
• Alapértelmezett beállításban a kijelző Dátumos megtekintés („Memory Stick Duo” használata
esetén) vagy Mappamegtekintés (a belső memória használata esetén) módon látható.
Megváltoztathatja a Megtekintő üzemmódot a
(Képeket tekint meg) segítségével a HOME
képernyőn (22. oldal).
• Ha indexképes üzemmódban megérinti a [DISP] ikont, beállíthatja, hogy az indexképernyőn 12
vagy 20 kép jelenjen meg.
HU
[ Képek törlése index üzemmódban
1 Érintse meg a (Töröl)-t, miközben látszik az indexképernyő.
2 Érintse meg a törölni kívánt a kicsinyített képeket.
jel kerül a kép jelölőnégyzetébe.
A törlés érvénytelenítéséhez érintse meg ismét a képet, visszavonva ezzel a jelölést.
3 Érintse meg a
-t majd az [OK]-t.
• Az összes kép törléséhez a kiválasztott napokon vagy mappában válassza ki a
-t (Minden
képet a dátumokban) vagy
-t (Minden ebben a mappában) a (Töröl)-ból a menü képernyőn,
majd érintse az [OK]-t.
[ Képsorozat visszajátszása (Diabemutató)
1 Érintse meg a (Diabemutató)-t.
2 Érintse meg az [Indít] gombot.
A zene a [Trükkök]-kel együtt változik. Saját zene feltöltése és kiválasztása is
lehetséges.
A zene feltöltéséhez és megváltoztatásához kövesse a következő lépéseket.
1 Érintse meg a [HOME] opciót. Ezután válassza a [ Zene eszköz] t [Zene letölt.] opciót a
(Diabemutató)-ban (21. és 22. oldal).
2 Telepítse a CD-ROM-on (mellékelt) található szoftvert a számítógépére.
3 Csatlakoztassa fényképezőgépet a számítógéphez az USB kábel segítségével.
4 Indítsa el a számítógépére telepített „Music Transfer (Zene-átvitel)” programot, és változtassa
meg a zenét.
A zene megváltoztatásának részleteiről a „Music Transfer (Zene-átvitel)” súgójában olvashat.
19
[ Képek megjelenítése TV-készüléken
Csatlakoztassa a fényképezőgépet a TV-hez a többcélú kivezetés kábelével
(mellékelt).
A többcélú
csatlakozóhoz
Az audio-/videobemeneti
aljzathoz
A többcélú kivezetés kábele
A HD (High Definition) TV-n történő megjelenítéshez HD kimeneti adapter kábel
(nem mellékelt) szükséges.
• A képméretet [16:9]-re állítva a HD TV teljes képernyőjét kitöltő képeket rögzíthet.
• [HD(1080i)] jelformátumban nem lehet mozgóképet megtekinteni. Állítsa a [COMPONENT]-et
[SD]-re mozgóképek felvételekor.
20
A különböző funkciók kezelésének
elsajátítása – HOME/Menü
A HOME képernyő használata
A HOME képernyőn keresztül a fényképezőgép összes funkciója elérhető. A
képernyőt az aktuális üzemmód-beállítástól (fényképezés/megtekintés) függetlenül
bármikor előhívhatja.
1 Érintse meg a [HOME]-ot, hogy megjelenjen a HOME képernyő.
Tétel
Kategória
HOME
2 Érintse meg a beállítani kívánt kategóriát.
HU
3 Érintse meg a beállítani kívánt tételt a kategóriában.
Funkció tár
Megjelenített funkciósegédlet
esetén érintse meg az [OK]-t a
megerősítéshez.
[A
(Memóriakezelés) vagy a
(Beáll.ok) kategória kiválasztása
Segédlet
1 Érintse meg azt a tételt, amelynek beállításait meg akarja változtatni.
• Ha a
-t (Memóriakezelés) választja, akkor érintse meg a [
Memória eszköz]-t.
2 Érintse meg a v/V-t a további beállítási tételek megjelenítéséhez.
• Ez a művelet csak akkor működik, ha a
(Beáll.ok) van kiválasztva.
3 Érintse meg azt a beállítási tételt, amelyet meg akar változtatni, majd érintse meg az
[OK]-t.
4 Érintse meg a kívánt beállítási értéket.
• Érintse meg az [×]-t vagy a [BACK]-et, hogy visszalépjen az előző képernyőre.
21
A kezelés részleteit lásd 1 21. oldal
HOME tételek
A [HOME] ikont megérintve a következő tételek jelennek meg. A képernyőn csak az
elérhető tételek láthatók. Az egyes elemekkel kapcsolatos részletek a képernyő alján, a
segédletben jelennek meg.
Kategóriák
Tételek
Fényképezés
Fényképezés
Képeket tekint
meg
Dátum szerint
Mappa megtek.
Kedvencek
Diabemutató
Diabemutató
Zene eszköz
Zene letölt.
Nyomtat
Nyomtat
Memóriakezelés
Memória eszköz
Memory Stick eszköz
Formáz
FELVmappa cs
Belső memória eszköz
Formáz
Beáll.ok
Fő beállítások
Fő beállítások 1
Csipogás
Inicializál
Ház
Fő beállítások 2
USB csatl.
Videó ki
Zene formáz.
FELVmappa lh
Másolás
Funkció tár
Kalibráció
Mosoly bemutató
COMPONENT
TV TÍPUSA
Fényképezés beáll.
Fényképezés beállításai 1
AF segédfény
Rácsvonal
AF ümód
Digitális zoom
Fényképezés beállításai 2
Autom. Irány
Auto.V.nézés
Óra beállítások
Language Setting
22
A menütételek használata
1 Érintse meg a [MENU]-t a menü megjelenítéséhez.
Funkció tár
MENU
• A kiválasztott üzemmód függvényében más-más tételek jelennek meg.
2 Érintse meg a kívánt menütételt.
• Amennyiben a kívánt tétel nem látható, addig tartsa a v/V-t megérintve, míg a tétel meg nem
jelenik a képernyőn.
HU
3 Érintse meg a kívánt beállítási tételt.
4 Érintse meg az [OK]-t a menü kikapcsolásához.
23
A kezelés részleteit lásd 1 23. oldal
Menütételek
Az elérhető menütételek (fényképezési /megtekintési) az üzemmód beállításának és a
fényképezési üzemmód függvényében változnak. A képernyőn csak az elérhető tételek
láthatók.
Felvételi menü
24
Képméret
Kiválasztja a fénykép méretét az Egyszerű fényképezés
üzemmódban.
Vaku
Kiválasztja a vaku beállítását Egyszerű fényképezés
üzemmódban.
Arcfelismerés
Arcfelismerés funkció használatakor kiválasztja a fókusz
beállításánál elsőbbséget élvező alanyt.
Mosolykeresés
Kiválasztja az elsőbbségi alanyt a Mosolykeresés funkcióhoz.
Mosolyérzékelés mértéke
Beállítja a mosoly érzékelés érzékenységét.
FELV. ümód
Kiválasztja a folyamatos fényképezés módot.
Színhely felismerés
Automatikusan érzékeli a fényképezési körülményeket, és utána
fényképez.
EV
Beállítja az expozíciót.
Fénymérési mód
Kiválasztja a fénymérési módot.
Fókusz
Megváltoztatja a fókuszálási módot.
F.egyensúly
Beállítja a színtónusokat.
Víz alatti fehéregyensúly
Beállítja a színeket, amikor víz alatt fényképez.
Vakuszint
A vaku fénymennyiségét állítja be.
Vörösszem cs
Beállítja a vörösszem-jelenség csökkentését.
DRO
Optimalizálja a fényességet és a kontrasztot.
Szín üzemmód
Módosítja a kép élénkségét, vagy különleges képhatást ad
hozzá.
SteadyShot
Kiválasztja az elmosódottság elleni üzemmódot.
Fényképezés beáll.
A fényképezési beállítások kiválasztása.
A kezelés részleteit lásd 1 23. oldal
Megtekintés menü
(Dátumlista)
(Arcok szerinti szűrés)
(Kedvenceket Ad/
Eltávolít)
Kiválasztja a visszajátszás dátumát.
Visszajátssza a bizonyos feltételekkel kiszűrt képeket.
Bejegyzi a képeket a Kedvencekbe, vagy eltávolítja a képeket a
kedvencekből.
(Megtekintő üzemmód)
Átkapcsolja a Megtekintés üzemmódot.
(Széles zoom kijelz.)
16:9-es képarányban jeleníti meg a fényképeket.
(Diabemutató)
Beállítja és végrehajtja a diabemutatót (egymást követő
visszajátszást).
(Retusál)
Retusálja a fényképeket.
(Festés)
Fest, vagy pecsétel a fényképre, majd új képként menti azt.
(Többszörös
átméretezés)
Megváltoztatja a képméretet a felhasználás szerint.
(Töröl)
Képeket töröl.
(Véd)
Megakadályozza a véletlen törlést.
(Nyomtat)
Képeket nyomtat PictBridge-kompatibilis nyomtató
használatával.
HU
Képrendelő jelet ad a nyomtatni kívánt képhez.
(Forgatás)
Elforgat egy fényképet.
(Mappa kiválaszt.)
Kiválasztja a mappát a képek megtekintéséhez.
(Hangerő beállítások)
Szabályozza a hangerőt.
25
Számítógép használata
Megtekintheti a fényképezőgépével készített képeket a számítógépen. A CD-ROM-on
(mellékelt) található szoftvernek köszönhetően a fényképek és mozgóképek
fényképezőgépről történő megjelenítése nagyobb élményt nyújt, mint eddig bármikor.
A részleteket lásd a CD-ROM-on (mellékelt) található „A Cyber-shot kézikönyve”ben.
Támogatott operációs rendszerek USB csatlakozás és a
„Picture Motion Browser” (mellékelt) alkalmazási szoftver
számára
Windows-t használóknak
Macintosh-t használóknak
USB csatlakozás
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v10.1 – v10.5)
Szoftveralkalmazás
„Picture Motion
Browser”
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows
Vista*
nem kompatibilis
* A 64 bites kiadások és a Starter (Edition) nem támogatott.
• Számítógépére előzetesen telepíteni kell a fentebb felsorolt operációs rendszerek egyikét. Az
operációs rendszer frissítésén alapuló rendszerek nem támogatottak.
• Ha az ön által használt operációs rendszer nem támogatja az USB csatlakozásokat, a „Memory
Stick Duo”-t a számítógépén lévő Memory Stick nyílásba helyezve másolja át a fényképeket, vagy
használjon a kereskedelmi forgalomban kapható Memory Stick író/olvasó egységet.
• A „Picture Motion Browser” Cyber-shot alkalmazási szoftver operációs környezetéről további
részleteket „A Cyber-shot kézikönyve”-ben olvashat.
26
„A Cyber-shot kézikönyve” megtekintése
A CD-ROM-on (mellékelt) lévő „A
Cyber-shot kézikönyve”-ben részletes
leírás található a fényképezőgép
használatáról. A kézikönyv olvasásához
Adobe Reader program szükséges.
[ Windows használóknak
1 Kapcsolja be a számítógépet, és
helyezze be a CD-ROM-ot (mellékelt)
a CD-ROM-meghajtóba.
Megjelenik az alábbi képernyő.
[ Macintosh használóknak
1 Kapcsolja be a számítógépet, és
helyezze be a CD-ROM-ot (mellékelt)
a CD-ROM-meghajtóba.
2 Válassza ki a [Handbook] mappát, majd
másolja a [HU] mappában található
„Handbook.pdf” fájlt a számítógépére.
3 Miután a másolás befejeződött,
kattintson kétszer a „Handbook.pdf”re.
HU
A [Cyber-shot Handbook] gombra
kattintva megjelenik „A Cyber-shot
kézikönyve” másolásának képernyője.
2 A másoláshoz kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
• „A Cyber-shot kézikönyve”
telepítésekor a „Cyber-shot - A
következő lépés” telepítése
automatikusan megtörténik.
3 A telepítés befejezése után kattintson
kétszer az asztalon megjelenő
parancsikonra.
27
A képernyőn megjelenő kijelzések
Nyomja meg a [DISP]-t a képernyőn a
kijelzésválasztó képernyő
megjelenítéséhez (16. oldal).
[ Lejátszás közben
[ Fényképezés közben
A
Kijelző
• A jelzések száma
(Egyszerű
fényképezés) üzemmódban korlátozott.
[ Mozgóképfelvétel közben
Jelzés
Hátralévő akkumulátorüzemidő
Alacsony akkumulátortöltöttség figyelmeztetés
Fénykép mérete
PictBridge kapcsolat
Mosolykeresés
érzékenységének
kijelzése/Képek száma
Zoommérték kijelzés
Megtekintő üzemmód
Arcok szerinti szűrés
Kedvencek
28
Kijelző
Jelzés
Kijelző
Jelzés
Törlésvédelem
Ház
Nyomtatási sorrend
(DPOF) jel
Fehéregyensúly
Lejátszási zoom
Színes üzemmód
B
Kijelző
Jelzés
SteadyShot
Felvételmappa
C
Kijelző
Lejátszásmappa
96
Rögzíthető képek száma
8/8
Kép sorszáma/A
kiválasztott mappában
rögzített képek száma
00:25:05
Lehetséges felvételi idő
(ó:p:mp)
Jelzés
AF tartománykeresőkeret
HU
Időzítő
Felvételi/lejátszási
adathordozó („Memory
Stick Duo”, belső
memória)
Hang
Hangerő
PictBridge kapcsolat
C:32:00
Öndiagnózis kijelző
DRO
Az adatbázis megtelt
Másik mappa választása
Hisztogram
Színhely felismerés
•
Vörösszem-jelenség
csökkentése
akkor jelenik meg,
amikor a
hisztogramkijelzés nem
működik.
D
Vakuszint
Kijelző
Jelzés
Vaku feltöltése
z
AE/AF rögzítés
NR lassú zársebesség
Felvételi üzemmód
125
Zársebesség
Arcfelismerés/
Mosolykeresés
F3.5
Rekesznyílás-érték
ISO400
ISO szám
Fénymérési mód
+2.0EV
Expozíciós érték
Fókusz
Fénymérési üzemmód
AF segédfény
Vaku
Rázkódásveszély
Érintéses AF jelölés
29
Kijelző
Jelzés
Fehéregyensúly
Makró/Közeli fókusz
• Akkor jelenik meg, ha a
[Kijelzés beállítása]
beállítása [Csak kép].
Vaku üzemmód
• Akkor jelenik meg, ha a
[Kijelzés beállítása]
beállítása [Csak kép].
Készlét
FELV.
Mozgókép készenlétbe
kapcsolása/felvétele
0:12
Felvételi idő (p:mp)
N
Lejátszás
Lejátszási sáv
30
0:00:12
Számláló
101-0012
Mappa-fájlsorszám
2008 1 1
9:30 AM
A lejátszott kép felvételi
dátuma/ideje
Akkumulátor használati idő és
memóriakapacitás
Az akkumulátor használati idő és a rögzíthető/megtekinthető
képek száma
A következő táblázatokban látható
számok teljesen feltöltött
akkumulátoregységet (mellékelt) és
25°C -os környezeti hőmérsékletet
feltételezve értendők. A rögzíthető/
megtekinthető képek számai becslések,
és lehetővé teszik a „Memory Stick
Duo” szükség szerinti cseréjét.
Vegye figyelembe, hogy a tényleges
szám a használati feltételektől függően
kisebb lehet a jelzettnél.
[ Fényképezés közben
Akkumulátor
használati idő (perc)
Képek száma
Kb. 130
Kb. 260
• Fényképezés a következő helyzetekben:
– [FELV. ümód] menüpont [Normál]-ra van
állítva.
– [AF ümód] menüpont [Egyszeri]-re van
állítva.
– [SteadyShot] menüpont [Felvétel]-re van
állítva.
– Fényképfelvétel minden 30 másodpercben
egyszer.
– A zoom felváltva kapcsolva a W és a T
végállapotok között.
– A vaku minden második felvételnél villan.
– A fényképezőgép minden 10 alkalomból
egyszer be- majd kikapcsolódik.
• A mérési eljárás a CIPA szabványon alapul.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Az akkumulátor használati ideje és a képek
száma nem függ a képmérettől.
[ Fényképek megtekintése közben
Akkumulátor
használati idő (perc)
Képek száma
Kb. 220
Kb. 4400
• Az egyes képek megtekintése sorban,
mintegy három másodperces időközökkel
[ Megjegyzések az akkumulátorral
kapcsolatban
• Az akkumulátor kapacitása bizonyos idő
elteltével és a használat során csökken.
• Az akkumulátor használati ideje és a
rögzíthető/megtekinthető képek száma
csökken az alábbi körülmények között:
– Alacsony környezeti hőmérséklet.
– A vaku gyakori használata esetén.
– A fényképezőgép gyakori be-és
kikapcsolása.
– A zoom gyakori használata.
– Az LCD háttérvilágítás kivilágosítása
esetén.
– [AF ümód] menüpont [Monitor]-ra van
állítva.
– [SteadyShot] menüpont [Folyamatos]-ra
van állítva.
– Alacsony akkumulátor-teljesítmény.
– Aktivált Arcfelismerés funkció.
HU
31
A fényképek száma és a mazgóképek felvételi ideje
A fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje a rögzítés feltételeinek
függvényében változhat.
• A fényképek száma és a mozgóképek felvételi ideje akkor is változhat, ha a kijelzett
és az alábbi táblázatban látható kapacitások megegyeznek.
[ A rögzíthető fényképek megközelítő száma
(Mértékegység: képszám)
Tárkapacitás
Méret
Belső
memória
Kb.
15 MB
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
10M
3
32
58
120
246
496
982
1973
5M
6
51
92
190
390
786
1556
3127
3M
10
81
148
305
625
1261
2497
5016
VGA
96
782
1420
2932
6000
12102
23956
48138
3:2(8M)
3
32
58
121
248
500
990
1990
16:9(7M)
4
34
61
127
261
526
1042
2093
16:9(2M)
16
132
236
489
1001
2018
3995
8025
• A képek száma a [FELV. ümód] menüpont [Normál] beállítása mellett értendő.
• Amikor a még felvehető képek száma több mint 9 999, megjelenik a „>9999” kijelzés.
• Ha egy korábbi Sony modellel készített fényképet játszik le a fényképezőgépén, előfordulhat,
hogy a fénykép nem az aktuális képméretben jelenik meg.
[ A mozgóképek megközelítő felvételi ideje
Az alábbi táblázatban a maximális felvételi idők megközelítő értékei láthatók. Ezek az
összes mozgóképfájl teljes idejére vonatkoznak. Folyamatos felvételt körülbelül 10
percig készíthet.
(Mértékegység: óra : perc : másodperc)
Tárkapacitás
Méret
640(Kiváló)
Belső
memória
Kb.
15 MB
–
Ezzel a fényképezőgéppel formázott „Memory Stick Duo”
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
–
0:02:50
0:06:00 0:12:30 0:25:10
0:49:50
1:40:10
640(Standard) 0:00:40
0:05:50
0:10:30
0:22:00 0:45:00 1:30:50
2:59:40
6:01:00
320
0:23:20
0:42:30
1:28:00 3:00:00 6:03:10 11:59:00 24:04:10
0:02:50
• [640(Kiváló)] méretre beállított mozgóképek csak „Memory Stick PRO Duo”-ra rögzíthetők.
• A fényképezőgép nem támogatja a mozgóképek HD felvételét és lejátszását.
32
Hibaelhárítás
Ha fényképezőgépe működésében rendellenességet tapasztal, próbálkozzon az alábbi
megoldásokkal.
1 Ellenőrizze az alábbi elemeket, és olvassa el „A Cyber-shot
kézikönyve” (PDF) vonatkozó részét.
Ha olyan kód jelenik meg, mint a „C/E:ss:ss”, olvassa el „A Cyber-shot
kézikönyve” vonatkozó részét.
2 Vegye ki az akkumulátoregységet, és körülbelül egy perc múlva
helyezze be újra, majd kapcsolja be a készüléket.
3 Inicializálja a beállításokat (22. oldal).
4 Forduljon Sony forgalmazójához vagy a helyileg illetékes Sony
szervizhez.
HU
Ügyeljen arra, hogy mikor javításra átadja fényképezőgépét, beleegyezik a belső
memória tartalmának és a zenei fájlok esetleges ellenőrzésébe.
Akkumulátoregység és töltöttség
Nem lehet behelyezni az akkumulátoregységet.
• Az akkumulátorkioldó kart lenyomva és nyitva tartva helyezze be az
akkumulátoregységet (9. oldal).
A fényképezőgép nem kapcsolható be.
• Miután behelyezte az akkumulátoregységet a fényképezőgépbe, néhány másodperc
eltelhet, míg a fényképezőgép bekapcsol.
• Helyezze be megfelelően az akkumulátoregységet (9. oldal).
• Az akkumulátoregység lemerült. Helyezzen be egy töltött akkumulátoregységet
(8. oldal).
• Az akkumulátoregység elhasználódott. Cserélje ki egy újra.
• Az ajánlott akkumulátoregységet használja.
A készülék egyszer csak kikapcsol.
• Ha mintegy három percig nem működteti a bekapcsolt fényképezőgépet, az
automatikusan kikapcsol, hogy elkerülje az akkumulátoregység lemerülését. Kapcsolja
be ismét a fényképezőgépet (11. oldal).
• Az akkumulátoregység elhasználódott. Cserélje ki egy újra.
33
A hátralévő akkumulátor-üzemidő kijelzés nem helyes.
• A jelenség akkor fordul elő, ha a fényképezőgépet különösen meleg vagy hideg helyen
használja.
• A hátralévő akkumulátor-üzemidő kijelzése eltér a valóstól. Teljesen süsse ki, majd
töltse fel az akkumulátoregységet, hogy kijavítsa a kijelzés hibáját.
• Az akkumulátoregység lemerült. Helyezze be a feltöltött akkumulátoregységet
(8. oldal).
• Az akkumulátoregység elhasználódott. Cserélje ki egy újra.
Az akkumulátor nem tölthető fel, amíg a fényképezőgépben van.
• Az akkumulátoregységet nem lehet feltölteni az AC adapterrel (nem mellékelt). Az
akkumulátor feltöltéséhez használja az akkumulátortöltőt (mellékelt).
Fényképek és mozgóképek készítése
Nem lehet képeket rögzíteni.
• Ellenőrizze a belső memória vagy a „Memory Stick Duo” szabad tárkapacitását
(32. oldal). Ha megtelt, tegye a következők egyikét:
– Törölje a felesleges képeket (18. oldal).
– Cserélje ki a „Memory Stick Duo”-t.
• A vaku feltöltése közben nem készíthet felvételt.
• Amikor fényképet készít, állítsa a fényképezési üzemmódot a
-től eltérőre.
• Állítsa a fényképezési üzemmódot a
-ra, amikor mozgóképeket készít.
• Mozgókép rögzítésekor a képméret [640(Kiváló)]-ra van állítva. Tegye a következők
egyikét:
– Állítsa a képméretet [640(Kiváló)]-tól eltérőre.
– Helyezzen be egy „Memory Stick PRO Duo”-t.
Nagyon fényes tárgy fényképezésekor függőleges csíkok jelennek meg.
• Maszatolódás jelentkezik, továbbá fehér, fekete, vörös, lila vagy más színű csíkok
láthatók a képen. Ez a jelenség nem jelent hibás működést.
Képek megtekintése
Nem lehet képeket lejátszani.
• Nyomja meg a
(Lejátszás) gombot (18. oldal).
• Megváltozott a mappa/fájl neve a számítógépen.
• A Sony nem garantálja, hogy a képfájlok megjeleníthetők a fényképezőgéppel, ha a
fájlokat számítógéppel megváltoztatták, vagy más fényképezőgéppel rögzítették őket.
• A fényképezőgép USB üzemmódban van. Törölje az USB csatlakozást.
• A Mosoly exponálás készenléti üzemmódjában lejátszás nem lehetséges. Az
exponálógombot teljesen lenyomva lépjen ki a készenléti üzemmódból.
34
• Előfordulhat, hogy nem tud visszajátszani néhány a „Memory Stick Duo”-n tárolt
felvételt korábbi Sony modell segítségével. Az ilyen képeket a Mappa megtekintés
üzemmódban játssza le (22. oldal).
• Ennek oka az, hogy a PC lévő képeket a „Picture Motion Browser” nélkül másolta a
„Memory Stick Duo”-ra. Az ilyen képeket a Mappa megtekintés üzemmódban játssza
le (22. oldal).
HU
35
Óvintézkedések
[ Ne használja/tárolja a
fényképezőgépet az alábbi
helyeken:
• Különösen meleg, hideg vagy párás helyen
Például napon parkoló autóban a
fényképezőgép burkolata deformálódhat, és
ez hibás működéshez vezethet.
• Közvetlen napfényen vagy fűtőtesthez közel
A fényképezőgép burkolata elszíneződhet
vagy deformálódhat, és ez hibás működéshez
vezethet.
• Erős rázkódásnak kitett helyen
• Erősen mágneses hely közelében
• Homokos vagy poros helyen
Ügyeljen arra, nehogy homok vagy por
kerüljön a fényképezőgépbe. Ez a
fényképezőgép hibás működését okozhatja,
ami néhány esetben nem javítható.
[ A hordozásról
Ne üljön le székre vagy más helyre a
nadrágjának vagy szoknyájának hátsó
zsebében lévő fényképezőgéppel, mivel ez a
fényképezőgép hibás működését vagy
károsodását okozhatja.
[ A tisztításról
Az LCD-képernyő tisztítása
Ujjnyomok, por, stb. eltávolításához LCD
tisztítókészlet segítségével (nem mellékelt)
törölje le a képernyő felszínét.
Az objektív tisztítása
Az ujjlenyomatok, por stb. eltávolításához
puha ronggyal törölje le az objektívet.
A fényképezőgép felületének tisztítása
A fényképezőgép burkolatát puha, vízzel
enyhén benedvesített ruhadarabbal tisztítsa,
majd törölje meg egy száraz ruhadarabbal.
Hogy megelőzze a külső felület vagy burkolat
károsodását:
– Ne tegye ki a fényképezőgépet vegyszerek,
pl. hígító, benzin, alkohol, eldobható
törlőkendő, rovarriasztó, napolaj vagy
rovarölő szer hatásának.
– Ne érjen a fényképezőgéphez, ha a keze a
fenti anyagok valamelyikével szennyezett.
– Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb
ideig gumival vagy műanyaggal érintkezzen.
36
[ Az üzemi hőmérsékletről
A fényképezőgépet úgy tervezték, hogy 0°C és
40°C közötti hőmérséklettartományban
használja. Nem ajánlott, hogy az ezen a
tartományon kívül eső hőmérsékleten
használja.
[ A páralecsapódásról
Ha a fényképezőgépet hideg helyről
közvetlenül meleg helyre viszi, akkor pára
csapódhat le a fényképezőgép belsejében vagy
felületén. A páralecsapódás a fényképezőgép
hibás működését okozhatja.
Páralecsapódás esetén
Kapcsolja ki a fényképezőgépet, és várjon kb.
1 órát, amíg a nedvesség elpárolog. Ha
belülről nedves objektívvel fényképez, akkor
nem tud tiszta képeket rögzíteni.
[ A beépített újratölthető
segédakkumulátorról
Ez a fényképezőgép egy belső újratölthető
akkumulátorral is rendelkezik, hogy a
készülék be- vagy kikapcsolt állapotától
függetlenül gondoskodjon a dátum, idő és más
beállítások megőrzéséről.
Ez az újratölthető akkumulátor a
fényképezőgép használata közben
folyamatosan töltődik. Azonban ha csak rövid
időtartamokig használja a fényképezőgépet,
akkor az fokozatosan merül, és ha kb. egy
hónapig egyáltalán nem kapcsolja be a
fényképezőgépet, akkor teljesen lemerül.
Ilyen esetekben a készülék használata előtt
töltse fel az akkumulátort.
A fényképezőgép akkor is használható, ha ez
az akkumulátor nincs feltöltve, ám ekkor a
dátum és az idő nem jelenik meg.
A belső újratölthető segédakkumulátor
töltési módja
Helyezzen egy feltöltött akkumulátort a
fényképezőgépbe, majd legalább 24 órán
keresztül hagyja a fényképezőgépet
kikapcsolva.
Minőségtanúsítás
Fényképezőgép
[Tápellátás, általános]
[Rendszer]
Áramellátás: NP-BD1, 3,6 V
NP-FD1 (nem mellékelt), 3,6 V
újratölthető akkumulátoregység
AC-LS5K AC adapter (nem mellékelt),
4,2 V
Képalkotó eszköz: 7,7 mm (1/2,3 típus) színes
CCD, Elsődleges színszűrő
A fényképezőgép összes képpontjának száma:
Kb. 10,3 Megapixel
Teljesítményfelvétel (felvételkor): 1,0 W
A fényképezőgép hasznos képpontjainak
száma:
Kb. 10,1 Megapixel
Üzemi hőmérséklet: 0 – 40°C
Objektív:
Carl Zeiss Vario-Tessar 5× zoom objektív
f = 5,8 – 29,0 mm (33 – 165 mm (35 mm-es
filmes megfelelő))
F3,5 (W) – F4,4 (T)
Méretek:
94,0 × 59,3 × 21,4 mm (Szé/Ma/Mé, a
kiálló alkatrészek nélkül)
Expozícióvezérlés: Automatikus expozíció,
Helyszínválasztás (11 üzemmód)
Tárolási hőmérséklet: –20 – +60°C
Tömeg (NP-BD1 akkumulátor egységgel,
festőtollal, csuklószíjjal, stb. együtt):
Kb. 177 g
Mikrofon: Mono
Fehéregyensúly: Automatikus, Nappali fény,
Felhős, Neonfény 1,2,3, Izzólámpa, Vaku
Hangszóró: Mono
Víz alatti fehéregyensúly: Automatikus, Víz
alatti 1,2, Vaku
PRINT Image Matching III: Kompatibilis
Exif Print: Kompatibilis
Fájlformátum (DCF kompatibilis):
Fényképek: Exif Ver. 2.21 JPEG
kompatibilis, DPOF kompatibilis
Mozgóképekre: MPEG1 kompatibilis
(mono)
PictBridge: Kompatibilis
Adathordozó: Belső memória (kb. 15 MB),
„Memory Stick Duo”
Kimeneti feszültség: DC 4,2 V, 0,33 A
Vaku: Vaku tartomány (ISO-érzékenység
(Ajánlott expozíciós index) automatikus
beállításánál):
Kb. 0,1 – 3,5 m (W)/Kb. 0,8 – 2,7 m (T)
[Bemeneti és kimeneti csatlakozók]
Többcélú csatlakozó: Videokimenet
Audiokimenet (mono)
USB kommunikáció
USB kommunikáció: Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilis)
HU
BC-CSD akkumulátortöltő
Tápfeszültség: AC 100 V – 240 V, 50/60 Hz,
2,2 W
Üzemi hőmérséklet: 0 – 40°C
Tárolási hőmérséklet: –20 – +60°C
Méretek: Kb. 62 × 24 × 91 mm (Szé/Ma/Mé)
Tömeg: Kb. 75 g
NP-BD1 újratölthető
akkumulátoregység
Alkalmazott akkumulátor: Lítium-ion
akkumulátor
Maximális feszültség: DC 4,2 V
[LCD-képernyő]
Névleges feszültség: DC 3,6 V
LCD-kijelző:
Széles (16:9), 8,8 cm (3,5 típusú) TFT
Tárkapacitás: 2,4 Wh (680 mAh)
Összes képpont száma: 230 400 (960 × 240)
képpont
A formavilág és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
37
Védjegyek
•A
, „Cyber-shot” a Sony
Corporation védjegyei.
• A „Memory Stick”,
, „Memory Stick
PRO”,
, „Memory Stick
Duo”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo”,
, „Memory Stick
Micro”, „MagicGate”, és
a
Sony Corporation védjegyei.
• A „PhotoTV HD” a Sony Corporation
védjegye.
• A „Info LITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
• A Microsoft, a Windows, DirectX és a
Windows Vista a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegyei, illetve védjegyei az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
• A Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac és eMac az Apple
Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
• Az Intel, MMX és a Pentium az Intel
Corporation védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.
• Az Adobe és a Reader az Adobe Systems
Incorporated vagy bejegyzett védjegyei, vagy
védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy
más országokban.
• Az útmutatóban előforduló egyéb rendszerés terméknevek azok fejlesztőinek vagy
gyártóinak védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei. Ám a ™ vagy az® szimbólumok
nem minden esetben jelennek meg az
útmutatóban.
38
HU
39
Slovensky
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
[ Likvidácia starých elektrických a
elektronických zariadení (Platí v
Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
POZOR
Batériu vymieňajte len za určený typ.
V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru
alebo zraneniu.
Nevystavujte batérie prílišnému teplu, ako je
napr. priame slnečné žiarenie, oheň a pod.
Informácie pre európskych
spotrebiteľov
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s
limitmi smernice EMC týkajúcej sa používania
prípojných káblov kratších ako 3 metre.
[ Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
[ Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické
pole spôsobia prerušenie prenosu údajov
(zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte
a znovu pripojte komunikačný kábel (kábel
USB atď.).
2
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto
toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH
MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM
TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
AK CHCETE ZABRÁNIŤ POŠKODENIU
KONEKTORA, SKRATU ATĎ.,
POUŽÍVAJTE PRI PRENOSE A
USKLADŇOVANÍ BATÉRIE PUZDRO
NA BATÉRIU. (AK BOLO PUZDRO
DODANÉ S FOTOAPARÁTOM.)
Zneškodňovanie použitých batérií
(platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená,
že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže
byť spracovaná s domovým odpadom.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto
batérií, pomôžete zabrániť potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a
ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade
mohol byť spôsobený pri nesprávnom
nakladaní s použitou batériou. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov,
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej
batérie, táto batéria musí byť vymenená iba
kvalifikovaným personálom.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok na
konci jeho životnosti na vhodnom zbernom
mieste pre recykláciu elektrických a
elektronických zariadení.
Pre všetky ostatné batérie, prosím, postupujte
podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z
výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom
zbernom mieste pre recykláciu použitých
batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o
recyklácii tohto výrobku alebo batérie
kontaktuje prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
[ Poznámka pre zákazníkov v
krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075, Japonsko. Autorizovaným
zástupcom pre smernicu pre
elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a
bezpečnosť produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. V prípade
záležitostí týkajúcich sa servisu alebo záruky
sa obracajte na adresy uvedené v
samostatných dokumentoch týkajúcich sa
servisu a záruky.
SK
3
Obsah
Informácie o používaní fotoaparátu .......................................................... 5
Začíname! ........................................................................................ 6
Kontrola dodaného príslušenstva ............................................................. 6
1 Príprava akumulátora ............................................................................. 7
2 Vloženie akumulátora a pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
(nie je súčasťou dodávky) ......................................................................... 8
3 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie hodín ............................................ 10
Snímanie záberov .......................................................................... 12
Veľkosť záberu/Samospúšť/Režim snímania/Blesk/Makro/
Zobrazenie .............................................................................................. 13
Snímanie v režime Smile Shutter (Režim snímania úsmevu) .................. 16
Prezeranie/vymazávanie záberov ................................................ 17
Získanie poznatkov o rôznych funkciách – HOME/Menu ......... 20
Používanie obrazovky HOME ................................................................. 20
Položky ponuky HOME............................................................................ 21
Práca s položkami ponuky MENU .......................................................... 22
Položky ponuky ....................................................................................... 23
Práca s počítačom ........................................................................ 25
Podporované operačné systémy pre pripojenie USB a aplikačný
softvér „Picture Motion Browser“ (je súčasťou dodávky) ....................... 25
Prezeranie príručky „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ ........................ 26
Indikátory na displeji ..................................................................... 27
Výdrž akumulátora a kapacita pamäte ....................................... 30
Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je možné
nasnímať/prezrieť .................................................................................... 30
Počet statických záberov a čas pre nahrávanie videozáznamov ........... 31
Riešenie problémov ...................................................................... 32
Akumulátor a napájanie .......................................................................... 32
Snímanie statických záberov/videozáznamov ........................................ 33
Prezeranie záberov ................................................................................. 33
Preventívne opatrenia ................................................................... 35
Technické údaje ............................................................................ 36
4
Informácie o používaní fotoaparátu
[ Zálohovanie obsahu vnútornej
pamäte a pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“
Nevypínajte fotoaparát a neodstraňujte
akumulátor alebo kartu „Memory Stick Duo“,
keď svieti kontrolka prístupu. Inak sa môžu
poškodiť údaje vo vnútornej pamäti alebo
karta „Memory Stick Duo“. Chráňte svoje
údaje vytvorením záložnej kópie.
[ Informácie o snímaní
a prehrávaní
• Pred začatím snímania vykonajte testovací
záber, ktorým si overíte, či fotoaparát
pracuje správne.
• Fotoaparát nie je odolný voči prachu, voči
ošplechnutiu a nie je vodotesný. Pred
zapnutím fotoaparátu si prečítajte časť
„Preventívne opatrenia“ (str. 35).
• Nevystavujte fotoaparát vode. Pri vniknutí
vody do vnútra fotoaparátu môže nastať
porucha. V niektorých prípadoch fotoaparát
nie je možné opraviť.
• Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do
iného zdroja silného svetla. Môže to spôsobiť
poruchu fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde
dochádza ku generovaniu silných rádiových
vĺn alebo k vyžarovaniu radiácie. Inak
fotoaparát nemusí zaznamenávať alebo
prehrávať zábery správne.
• Používanie fotoaparátu v piesočnatom alebo
prašnom prostredí môže spôsobiť poruchy.
• Ak dôjde ku kondenzácii vlhkosti, odstráňte
ju pred použitím fotoaparátu (str. 35).
• Fotoaparátom netraste ani nebúchajte. Môže
to spôsobiť poruchu a znemožniť
zaznamenávanie záberov. Navyše sa môže
záznamové médium stať nepoužiteľným
alebo sa môžu poškodiť obrazové údaje.
• Pred použitím vyčistite povrch blesku.
Tepelná energia uvoľnená pri blysnutí blesku
môže spôsobiť, že roztopené nečistoty
čiastočne zakryjú povrch blesku alebo sa naň
prilepia, čím môže dôjsť k nedostatočnému
osvetleniu.
[ Poznámky týkajúce sa LCD
displeja
• LCD displej je vyrobený použitím veľmi
presnej technológie, vďaka ktorej správne
funguje viac ako 99,99% pixelov. Na LCD
displeji sa však môžu objavovať malé tmavé
a/alebo jasné body (biele, červené, modré
alebo zelené). Tieto body sú normálnym
výsledkom výrobného procesu a nemajú
vplyv na snímanie.
• Ak sa LCD displej postrieka kvapkami vody
alebo inými tekutinami a zamočí sa,
okamžite pretrite displej mäkkou
handričkou. Ponechanie tekutín na povrchu
LCD displeja môže znížiť jeho kvalitu
a spôsobiť nefunkčnosť.
[ Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
SK
• Fotoaparát zodpovedá univerzálnemu
štandardu DCF (Design rule for Camera File
system), ktorý vytvorila asociácia JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Spoločnosť Sony nezaručuje, že fotoaparát
bude prehrávať zábery zaznamenané alebo
upravené iným zariadením a že iné
zariadenie bude prehrávať zábery
zaznamenané fotoaparátom.
[ Upozornenie na ochranu
autorských práv
Televízne programy, filmy, video kazety a
ďalšie materiály môžu byť chránené
autorskými právami. Neautorizovaným
snímaním takýchto materiálov sa môžete
dopustiť viacerých porušení zákonov o
autorských právach.
[ Žiadna kompenzácia
poškodeného obsahu alebo
zlyhania záznamu
Spoločnosť Sony nemôže kompenzovať
zlyhanie záznamu alebo stratu
zaznamenaného obsahu spôsobené poruchou
fotoaparátu alebo záznamového média atď.
5
Začíname!
Kontrola dodaného príslušenstva
• Nabíjačka akumulátora BC-CSD (1)
• Kábel USB, A/V pre viacúčelový konektor
(1)
• Sieťová šnúra (1) (nie je súčasťou dodávky
v USA a Kanade)
• Remienok na zápästie (1)
• Nabíjateľný akumulátor NP-BD1 (1)/
Obal na akumulátor (1)
• CD-ROM (1)
– Softvér s aplikáciou pre Cyber-shot
– „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“
– „Ďalšie kroky – Cyber-shot“
• Návod na používanie (tento manuál) (1)
• Kresliace pero (1)
Informácie o remienku na zápästie
Poškodeniu spôsobenému pádom
fotoaparátu zabránite pripojením remienka
a pretiahnutím ruky cez slučku.
Informácie o kresliacom pere
• S kresliacim perom môžete maľovať alebo
dávať pečiatky na statické zábery.
• Pripevnite kresliace pero na remienok na
zápästie (pozrite na obrázok vpravo).
• Nenoste fotoaparát držaním za kresliace
pero. Fotoaparát by mohol vypadnúť.
6
Háčik
1 Príprava akumulátora
Pre zákazníkov v USA a Kanade
Pre zákazníkov z krajín/oblastí mimo USA a
Kanady
Zástrčka
Kontrolka
CHARGE
Kontrolka
CHARGE
Sieťová šnúra
1 Vložte akumulátor do nabíjačky akumulátora.
2 Zapojte nabíjačku akumulátora do elektrickej zásuvky.
SK
Kontrolka CHARGE sa rozsvieti a spustí sa nabíjanie.
Keď kontrolka CHARGE zhasne, nabíjanie je dokončené (Normálne nabitie).
Ak budete pokračovať v nabíjaní akumulátora ďalšiu hodinu (pokým nebude úplne nabitý),
nabitie vydrží trochu dlhšie.
[ Doba nabíjania
Doba úplného nabitia
Doba normálneho nabitia
Cca 220 min.
Cca 160 min.
• V predchádzajúcej tabuľke je uvedený čas potrebný na nabitie úplne vybitého akumulátora pri
teplote 25°C. Nabíjanie môže trvať dlhšie v závislosti od podmienok pri používaní a okolností.
• Informácie o počte záberov, ktoré je možné nasnímať nájdete na str. 30.
• Pripojte nabíjačku akumulátora do najbližšej elektrickej zásuvky na stene.
• Aj keď kontrolka nabíjania CHARGE nesvieti, nabíjačka pre akumulátor nie je odpojená od
elektrickej siete, pokiaľ je zapojená sieťová šnúra v elektrickej zástrčke. Ak spozorujete nejaký
problém pri používaní nabíjačky pre akumulátora, okamžite odpojte napájanie vytiahnutím
sieťovej šnúry z elektrickej zástrčky.
• Po dokončení nabíjania odpojte sieťovú šnúru z elektrickej zásuvky a vyberte akumulátor
z nabíjačky.
• Určené na použitie s kompatibilnými batériami Sony.
7
2 Vloženie akumulátora a pamäťovej karty „Memory
Stick Duo“ (nie je súčasťou dodávky)
Kryt priestoru pre
akumulátor/kartu
„Memory Stick Duo“
Vložte pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“
vodivými kontaktmi smerom
k objektívu tak, aby zacvakla
na svoje miesto.
Otvorený Zatvorený
Páčka
uvoľnenia
akumulátora
Zarovnajte značku v v slote pre akumulátor
so značkou v na bočnej strane
akumulátora. Stlačte a podržte páčku
uvoľnenia akumulátora a vložte akumulátor.
1 Otvorte kryt priestoru pre akumulátor/kartu „Memory Stick Duo“.
2 Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ (nie je súčasťou dodávky).
3 Vložte akumulátor.
4 Zatvorte kryt priestoru pre akumulátor/kartu „Memory Stick Duo“.
[ Keď nie je vložená žiadna pamäťová karta „Memory Stick Duo“
Fotoaparát zaznamenáva a prehráva zábery využitím vnútornej pamäte (pribl. 15 MB).
8
[ Kontrola zostávajúceho nabitia akumulátora
Stlačením tlačidla POWER zapnite fotoaparát a skontrolujte na LCD displeji údaj
o stave akumulátora.
Indikátor
stavu
akumulátora
Stav
Dostatočná Akumulátor Akumulátor
zostatková takmer
je spolovice
kapacita
úplne nabitý vybitý,
polovičná
kapacita
Nízka
kapacita,
záznam/
prehrávanie
sa čoskoro
zastaví.
Vložte úplne
nabitý akumulátor
alebo vložený
akumulátor
dobite. (Bliká
výstražný
indikátor.)
• Ak využívate akumulátor NP-FD1 (nie je súčasťou dodávky), na displeji sa zobrazí po indikátore
kapacity akumulátora aj počítadlo minút (
60 Min).
• Trvá približne jednu minútu, kým sa zobrazí správny indikátor stavu akumulátora.
• Indikátor stavu akumulátora nemusí za určitých okolností ukazovať správny údaj.
• Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka nastavenia hodín (str. 10).
SK
[ Vybratie akumulátora a pamäťovej karty „Memory Stick Duo“
Otvorte kryt priestoru pre akumulátor/kartu „Memory Stick Duo“.
„Memory Stick Duo“
Akumulátor
Presvedčte sa, že kontrolka prístupu
nesvieti a potom naraz zatlačte pamäťovú
kartu „Memory Stick Duo“.
Posuňte páčku uvoľnenia akumulátora.
Dajte pozor, aby vám pri manipulácii
nevypadol akumulátor.
• Nikdy nevyberajte akumulátor/pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“, keď svieti kontrolka
prístupu. Môžu sa poškodiť údaje na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“/vo vnútornej pamäti.
• Akumulátor NP-BD1 (je súčasťou dodávky) používajte len s týmto fotoaparátom.
9
3 Zapnutie fotoaparátu a nastavenie hodín
Objektív
Oprite sa
prstom o časť
znázornenú na
obrázku a
stiahnite kryt
objektívu.
Tlačidlo POWER
Kryt
objektívu
Kryt objektívu
má dvojvrstvovú
konštrukciu.
Netlačte na
vnútorný kryt.
Dotykový panel
1 Stlačte tlačidlo POWER alebo posuňte kryt objektívu smerom nadol.
• Pri sťahovaní krytu objektívu naň netlačte silou.
2 Dotknutím sa tlačidla na dotykovom paneli nastavte čas.
1 Dotknite sa požadovaného formátu pre zobrazenie dátumu a potom sa dotknite
.
2 Dotknite sa každej položky, potom nastavte jej číselnú hodnotu dotknutím sa
v/V.
3 Dotknite sa položky [OK].
• Fotoaparát nemá funkciu vkladania dátumu na zábery. Zábery môžete vytlačiť alebo uložiť s
dátumom s použitím aplikácie „Picture Motion Browser“ na disku CD-ROM (je súčasťou
dodávky).
• Polnoc sa zobrazuje ako 12:00 AM a pravé poludnie sa zobrazuje ako 12:00 PM.
[ Opätovné nastavenie dátumu a času
Dotknite sa [HOME], potom zvoľte
10
(Settings) t [
Clock Settings] (str. 20, 21).
[ Poznámky k zapnutiu napájania
• Po vložení akumulátora do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým bude možné s fotoaparátom
pracovať.
• Ak je fotoaparát zapnutý a napájaný z akumulátora a nepoužíva sa približne tri minúty,
automaticky sa sám vypne, aby zabránil zbytočnému vybitiu akumulátora (funkcia automatického
vypnutia).
Informácie o tlačidlách dotykového panela
Nastavenia fotoaparátu vykonávajte jemným
dotykom prsta na tlačidlá na displeji.
• Ak nie je položka, ktorú chcete nastaviť zobrazená na
displeji, dotknutím sa v/V/b/B zmeňte stránku.
• Dotykom na [BACK] alebo [×] sa vrátite na predchádzajúcu
obrazovku.
• Dotykom na [OK] prejdete na nasledujúcu obrazovku.
• Ak sa počas snímania dotknete pravého horného rohu
displeja, tlačidlá a ikony na chvíľu zmiznú. Tlačidlá a ikony
sa zobrazia znova, keď zdvihnete prst z displeja.
Ak je odozva na dotyk slabá, vykonajte kalibráciu.
ADotknite sa [HOME] a pod
(Settings) zvoľte [
Main Settings] t [Calibration].
BPomocou kresliaceho pera sa dotknite stredu značky ×
zobrazenej na displeji.
SK
11
Snímanie záberov
Páčka transfokácie (W/T)
Spúšť
Mikrofón
Kontrolka samospúšte/
Kontrolka režimu
snímania úsmevu
Flash (Blesk)
Kryt objektívu
Otvor pre statív (spodná časť)
1 Otvorte kryt objektívu.
2 Držte fotoaparát pevne s lakťami pritlačenými k telu.
Umiestnite snímaný
objekt do stredu
zaostrovacieho
rámčeka.
• Dotykom na displej môžete zvoliť bod, na ktorý má fotoaparát zaostriť. V pravom hornom
rohu displeja sa zobrazí
, ak sa na dotknutom mieste rozpozná tvár. Ak sa na dotknutom
mieste rozpozná iný objekt ako ľudská tvár, zobrazí sa
.
3 Nasnímajte záber stlačením spúšte.
Pri snímaní statických záberov:
1 Pre optimálne zaostrenie zatlačte a
pridržte spúšť v polovici.
Indikátor z (Aretácia AE/AF) (zelený) bliká,
zaznie pípnutie, indikátor prestane blikať
a zostane svietiť.
2 Zatlačte spúšť nadoraz.
Indikátor aretácie AE/AF
Pri snímaní videozáznamu:
Dotknite sa tlačidla nastavenia režimu snímania a potom sa dotknite
Mode) (str. 13, 14).
(Movie
• Najkratšia vzdialenosť snímania je približne 8 cm (W), 80 cm (T) (od objektívu).
Používanie transfokácie:
Posuňte páčku transfokácie (W/T) na stranu T, ak chcete obraz priblížiť a posuňte
ho na stranu W, ak ho chcete opäť oddialiť.
12
Veľkosť záberu/Samospúšť/Režim snímania/Blesk/Makro/
Zobrazenie
V tejto časti sú opísané základné tlačidlá, ktoré sa zobrazujú na dotykovom paneli.
Dotknite sa tlačidla a po dokončení úpravy nastavení sa dotknite [OK].
A
B
C
D
E
F
[
Veľkosť záberu
Samospúšť
Režim snímania
Režim blesku
Makro/Zaostrenie na krátku vzdialenosť
DISP (Nastavenie zobrazenia)
Zmena veľkosti záberu
Dotknite sa tlačidla nastavenia veľkosti záberu na displeji.
Statický záber
: Pre tlač až do formátu A3+ (13×19")
: Pre tlač až do formátu A4 (8×10")
: Pre tlač až do formátu 10×15 cm (4×6") alebo 13×18 cm (5×7")
: Snímanie pri malej veľkosti záberu pre e-mailové prílohy
: Snímanie vo formáte 3:2
*: Pre prezeranie na televízoroch HDTV a tlač až do formátu A4 (8×10")
*: Pre prezeranie na televízoroch HDTV
* Zábery nasnímané vo formáte s pomerom strán 16:9 vyplnia celú plochu displeja.
SK
Videozáznam
(Fine): Snímanie vysokokvalitného videozáznamu pre zobrazenie na televízore
(Standard): Snímanie videozáznamu štandardnej kvality pre zobrazenie na televízore
: Snímanie pri malej veľkosti záberu pre e-mailové prílohy
[
Používanie samospúšte (Self-Timer)
Dotknite sa tlačidla nastavenia samospúšte na displeji.
: Samospúšť sa nepoužíva
: Nastavenie samospúšte s oneskorením 10 sekúnd
: Nastavenie samospúšte s oneskorením 2 sekundy
Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte bliká a znie pípanie, až kým sa spúšť
nespustí.
13
[
Zmena režimu snímania
Dotknite sa tlačidla nastavenia režimu snímania na displeji.
Auto
Adjustment
Umožňuje snímanie statických záberov s automaticky
upravenými nastaveniami.
Program Auto
Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak
rýchlosť uzávierky ako aj hodnota clony). Pomocou ponuky
môžete upraviť iné nastavenia.
Tlačidlá nastavení pre zaostrenie, režim merania, ISO a EV sa
zobrazia v dolnej časti displeja.
Scene
Selection
Umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa
aktuálnej scény.
Easy Shooting
Umožňuje jednoduché snímanie s dobre viditeľnými
indikátormi.
Movie Mode
Umožňuje zaznamenanie videozáznamov so zvukom.
Scene Selection
Dotknite sa
14
a potom zvoľte požadovaný režim.
High Sensitivity
Umožňuje snímanie záberov bez blesku aj pri slabom osvetlení.
Smile Shutter
Ak fotoaparát rozpozná úsmev, uzávierka sa uvoľní automaticky
(str. 16).
Soft Snap
Umožňuje snímanie záberov s jemnejšou atmosférou. Funkcia
je určená pre portréty ľudí, kvetiny atď.
Landscape
Umožňuje snímanie so zaostrením na vzdialený objekt.
Twilight Portrait
Umožňuje snímanie ostrých záberov ľudí v tmavom prostredí
bez straty nočnej atmosféry.
Twilight
Umožňuje snímanie nočných scén bez straty nočnej atmosféry.
Beach
Umožňuje snímanie scén pri mori alebo jazere so zvýraznením
modrej farby vody.
Snow
Umožňuje snímanie zasnežených scén s jasnejšou bielou farbou.
Fireworks
Umožňuje snímanie ohňostroja v jeho plnej kráse.
[
Underwater
Umožňuje snímanie pod vodou v prirodzených farbách pri
použití vodotesného krytu.
Hi-Speed
Shutter
Umožňuje snímanie pohybujúcich sa objektov na svetlých
miestach.
Blesk (Výber režimu blesku pre statické zábery)
Dotknite sa tlačidla nastavenia režimu blesku na displeji.
: Automatický blesk
Rozbliká sa pri nedostatočnom svetle alebo protisvetle (preddefinované nastavenie).
: Zapnutý vynútený blesk
: Pomalá synchronizácia (Zapnutý vynútený blesk)
V tomto režime sa v nedostatočných svetelných podmienkach spomalí rýchlosť uzávierky, takže
sa jasne nasníma aj pozadie mimo oblasti osvetlenej bleskom.
: Vypnutý vynútený blesk
[
Macro/Close focus enabled (Snímanie blízkych objektov)
Dotknite sa tlačidla nastavenia režimu Macro/Close focus na displeji.
: Auto
Fotoaparát automaticky upraví zaostrenie zo vzdialených objektov na blízke objekty.
Pri bežných podmienkach prepnite fotoaparát do tohto režimu.
: Macro On
Fotoaparát nastaví zaostrenie s prioritou na blízke objekty.
Pri snímaní blízkych objektov nastavte Macro na On (Zap.).
: Close focus enabled
Aretované na stranu W: Cca. 1 – 20 cm
SK
[ Zmena zobrazenia na displeji
Ak chcete prejsť k zobrazeniu s výberom zobrazenia, dotknite sa tlačidla [DISP] na
displeji.
Display Setup: Umožňuje nastaviť, či sa na displeji majú alebo nemajú zobrazovať tlačidlá.
Môžete zvoliť z možností [Normal], [Simple] alebo [Image Only].
Display Histogram: Umožňuje nastaviť, či sa na displeji má alebo nemá zobrazovať histogram.
LCD Brightness: Umožňuje nastaviť jas podsvietenia.
15
Snímanie v režime Smile Shutter (Režim snímania úsmevu)
Ak fotoaparát rozpozná úsmev, uzávierka sa uvoľní automaticky.
1 Dotykom na
režim
(Scene Selection) zvoľte režim snímania a nastavte na
(Smile Shutter) (str. 14).
2 Stlačením tlačidla spúšte úplne nadoraz nastavte režim Smile Detection.
Režim Smile Shutter sa prepne do pohotovostného stavu.
Značka rozpoznania úsmevu/počet záberov
Rámček rozpoznania úsmevu (oranžový)
Indikátor citlivosti rozpoznania úsmevu
Udáva aktuálnu úroveň úsmevu.
Vždy, keď úroveň úsmevu dosiahne nastavenú hodnotu Smile Detection Sensitivity
(udávanú ukazovateľom b), fotoaparát automaticky aktivuje spúšť a zaznamená
maximálne šesť záberov. Po zaznamenaní záberu sa rozsvieti kontrolka režimu
kontrolka Smile Shutter úsmevu.
3 Stlačením tlačidla spúšte znova úplne nadoraz ukončite režim Smile
Shutter.
• Snímanie s použitím režimu Smile Shutter sa ukončí automaticky po zaplnení kapacity pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“ alebo vnútornej pamäte alebo po zaznamenaní šiestich záberov.
• Pomocou [Smile Detection] môžete zvoliť objekt, ktorý má prioritu pre rozpoznanie úsmevu
(str. 23).
• Ak sa nerozpozná úsmev, nastavte [Smile Detection Sensitivity] (str. 23).
• Fotoaparát môže nasnímať záber automaticky, keď sa usmeje akákoľvek osoba zobrazená v
rámčeku rozpoznania úsmevu (oranžový) po stlačení spúšte úplne nadoraz.
• Ak sa po stlačení spúšte nadoraz zmenila vzdialenosť medzi fotoaparátom a objektom, je možné,
že záber nebude v ohnisku. Ak sa zmení jas okolia, je možné, že nedosiahnete vhodnú expozíciu.
• Tváre sa nemusia rozpoznať správne v týchto podmienkach:
– Prostredie je príliš tmavé alebo príliš svetlé.
– Tváre sú sčasti zakryté slnečnými okuliarmi, maskami, klobúkmi atď.
– Objekty nie sú obrátené k fotoaparátu.
• V závislosti od podmienok sa úsmevy nemusia rozpoznať správne.
• Nie je možné používať digitálnu transfokáciu.
• Pri režime Smile Shutter v pohotovostnom stave nie je možné zmeniť pomer transfokácie.
16
Prezeranie/vymazávanie záberov
Statický záber
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Páčka
transfokácie (W/T)
Videozáznam
Reproduktor
B/x
Dotykový panel
1 Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
Ak na vypnutom fotoaparáte stlačíte tlačidlo
(Prehrávanie), fotoaparát sa zapne
automaticky a prepne sa do režimu prehrávania. Ak chcete prejsť do režimu snímania, stlačte
opäť tlačidlo
(Prehrávanie).
2 Zvoľte záber dotykom na tlačidlá
(predchádzajúci)/
(nasledujúci) na
SK
displeji.
Videozáznam:
Ak chcete prehrať videozáznam, dotknite sa B.
Rýchly posun vpred/posun vzad: m/M (Dotykom na B sa vrátite k normálnemu
prehrávaniu.)
Ovládanie hlasitosti: Dotknite sa
počas prehrávania videozáznamu a potom nastavte
hlasitosť pomocou / .
Zobrazenie ovládania hlasitosti ukončíte dotknutím sa [Exit].
Stop: Dotknite sa položky x.
• Niektoré zábery nasnímané starším modelom fotoaparátu Sony nemusí byť možné prehrať.
Ak chcete tieto zábery prehrať, dotknite sa [HOME] a potom zvoľte [
Folder View] z
(View Images).
[
Vymazanie záberov
1 Zobrazte záber, ktorý chcete vymazať, potom sa dotknite
2 Dotknite sa položky [OK].
(Delete).
17
[
Zobrazenie zväčšeného záberu (transfokácia počas prehrávania)
Dotknite sa statického záberu, kým je zobrazený, aby ste zväčšili príslušnú oblasť.
v/V/b/B: Upravuje polohu.
: Zmení rozsah transfokácie.
: Zapína/vypína v/V/b/B.
[BACK]: Zruší transfokáciu počas prehrávania.
• Záber tiež môžete zväčšiť posunutím páčky transfokácie (W/T) na stranu T. Ak sa chcete vrátiť,
posuňte páčku na stranu W.
[
Prezeranie indexovej obrazovky
Dotknutím sa
(Index) zobrazíte indexovú obrazovku.
Dotknutím sa / zobrazíte predchádzajúcu/nasledujúcu stranu.
Pre návrat na obrazovku samostatného záberu sa dotknite miniatúrneho obrazu.
• Pri predvolených nastaveniach je zobrazenie nastavené na Date View (pri použití pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“) alebo Folder View (pri použití vnútornej pamäte). Režim prezerania
môžete zmeniť pomocou
(View Images) na obrazovke HOME (str. 21).
• Ak sa dotknete [DISP] v indexovom režime, môžete nastaviť počet záberov zobrazených na
indexovej obrazovke na 12 alebo 20 záberov.
[ Vymazanie záberov v indexovom režime
1 Počas zobrazenia indexovej obrazovky sa dotknite tlačidla
2 Dotknite sa miniatúr záberov, ktoré chcete vymazať.
(Delete).
V označovacom poli záberu je zaškrtnutá značka
.
Ak chcete vymazanie zrušiť, dotknite sa záberu znova, čím sa značka zruší.
3 Dotknite sa
a potom sa dotknite [OK].
• Ak chcete vymazať všetky zábery vo zvolenom rozsahu dátumu alebo priečinku, na obrazovke
ponuky zvoľte z položky (Delete) možnosť
(All Images in Date Range) alebo
(All In
This Folder) a potom sa dotknite [OK].
[ Prehrávanie série záberov (Slideshow)
1 Dotknite sa položky (Slideshow).
2 Dotknite sa položky [Start].
Hudba sa zmení spolu s [Effects]. Hudbu tiež môžete preniesť a zmeniť na požadovanú
hudbu.
Ak chcete preniesť a zmeniť hudbu, vykonajte nasledujúce kroky.
1 Dotknite sa položky [HOME]. Potom zvoľte [ Music Tool] t [Download Music]
v
(Slideshow) (str. 20, 21).
2 Nainštalujte softvér z disku CD-ROM (je súčasťou dodávky) do počítača.
3 Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla USB.
4 Spustite aplikáciu „Music Transfer“ nainštalovanú v počítači a zmeňte hudbu.
Bližšie informácie o zmene hudby nájdete v pomocníkovi aplikácie „Music Transfer“.
18
[ Zobrazenie záberov na TV prijímači
Pripojte fotoaparát k TV prijímaču prostredníctvom kábla pre viacúčelový konektor
(je súčasťou dodávky).
Do multikonektora
Do vstupných konektorov
audio/video
Kábel pre viacúčelový konektor
Na zobrazenie záberov na HDTV prijímači (vysoké rozlíšenie) je potrebný káblový
adaptér pre výstup HD (nie je súčasťou dodávky).
• Po nastavení veľkosti záberu na [16:9] môžete snímať zábery vo veľkosti, ktorá vyplní celú
obrazovku HDTV prijímača.
• Nie je možné prezerať videozáznamy s výstupom signálu vo formáte [HD(1080i)]. Pri snímaní
videozáznamov nastavte položku [COMPONENT] na [SD].
SK
19
Získanie poznatkov o rôznych funkciách
– HOME/Menu
Používanie obrazovky HOME
Obrazovka HOME je bránou k všetkým funkciám fotoaparátu a je ju možné vyvolať
bez ohľadu na nastavenie režimu (snímanie/prezeranie).
1 Dotykom na tlačidlo [HOME] zobrazte obrazovku HOME.
Položka
Kategória
HOME
2 Dotknite sa kategórie, ktorú chcete nastaviť.
3 Dotknite sa položky v kategórii, ktorú chcete nastaviť.
Function Guide
Ak sa zobrazuje sprievodca
funkciami, potvrďte nastavenie
dotykom na [OK].
[ Keď vyberiete kategóriu
(Manage Memory) alebo
(Settings)
Sprievodca
1 Dotknite sa položky, pre ktorú chcete zmeniť nastavenia.
• Ak zvolíte
(Manage Memory), dotknite sa [
Memory Tool].
2 Dotknutím sa v/V sa zobrazia ostatné položky nastavenia.
• Táto operácia je platná len pri zvolení
(Settings).
3 Dotknite sa položky nastavenia, ktorú chcete zmeniť a potom sa dotknite [OK].
4 Dotknite sa požadovanej hodnoty nastavenia.
• Ak sa chcete vrátiť späť k predchádzajúcemu zobrazeniu, dotknite sa [×] alebo [BACK].
20
Podrobné informácie o obsluhe 1 str. 20
Položky ponuky HOME
Dotknutím sa [HOME] sa objavia nasledujúce položky. Na displeji sa objavia len
dostupné položky. Podrobnosti o jednotlivých položkách sa zobrazujú v sprievodcovi v
dolnej časti displeja.
Kategórie
Položky
Shooting
Shooting
View Images
Date View
Folder View
Favorites
Slideshow
Slideshow
Music Tool
Download Music
Print
Print
Manage Memory
Memory Tool
Memory Stick Tool
Format
Change REC.Folder
Internal Memory Tool
Format
Settings
Main Settings
Main Settings 1
Beep
Initialize
Housing
Main Settings 2
USB Connect
Video Out
Shooting Settings
Shooting Settings 1
AF Illuminator
AF Mode
Shooting Settings 2
Auto Orientation
Format Music
Create REC.Folder
Copy
SK
Function Guide
Calibration
Smile demo mode
COMPONENT
TV TYPE
Grid Line
Digital Zoom
Auto Review
Clock Settings
Language Setting
21
Práca s položkami ponuky MENU
1 Dotknutím sa položky [MENU] zobrazte ponuku.
Function Guide
MENU
• V závislosti od zvoleného režimu sa zobrazia rozličné položky.
2 Dotknite sa požadovanej položky ponuky.
• Ak je požadovaná položka ukrytá, opakovane sa dotýkajte v/V, kým sa táto položka neobjaví
na displeji.
3 Dotknite sa požadovanej položky nastavenia.
4 Ponuku vypnete dotknutím sa [OK].
22
Podrobné informácie o obsluhe 1 str. 22
Položky ponuky
Dostupné položky ponuky sa líšia v závislosti od nastavenia režimu (snímanie/
prezeranie) a režimu snímania. Na displeji sa objavia len dostupné položky.
Ponuka pre snímanie
Image Size
Umožňuje zvoliť veľkosť statického záberu v režime Easy
Shooting (Jednoduché snímanie).
Flash
Umožňuje zvoliť nastavenie blesku v režime Easy Shooting
(Jednoduché snímanie).
Face Detection
Umožňuje zvoliť prioritný objekt pre úpravu zaostrenia pri
použití funkcie rozpoznania tváre.
Smile Detection
Umožňuje zvoliť prioritný objekt pre funkciu Smile Shutter.
Smile Detection Sensitivity
Slúži na nastavenie úrovne citlivosti rozpoznania úsmevu.
REC Mode
Umožňuje zvoliť spôsob snímania záberov v rýchlom slede.
Scene Recognition
Automaticky rozpozná podmienky snímania a potom nasníma
záber.
EV
Upravuje expozíciu.
Metering Mode
Umožňuje zvoliť režimu merania.
Focus
Zmení spôsob zaostrovania.
White Balance
Upravuje farebné tóny.
Underwater White Balance
Upravuje farby pri snímaní pod vodou.
Flash Level
Upravuje intenzitu blesku.
Red Eye Reduction
Znižuje efekt červených očí.
DRO
Slúži na optimalizáciu jasu a kontrastu.
Color Mode
Zmení živosť záberu alebo pridá špeciálne efekty.
SteadyShot
Umožňuje zvoliť režim pre potlačenie rozmazaného obrazu.
Shooting Settings
Umožňuje zvoliť nastavenia snímania.
SK
23
Podrobné informácie o obsluhe 1 str. 22
Ponuka pre prezeranie
(Date List)
Umožňuje zvoliť dátum prehrávania.
(Filter by Faces)
Slúži na prehrávanie záberov filtrovaných podľa určitých
podmienok.
(Add / Remove Favorites) Slúži na zaregistrovanie záberov do zoznamu obľúbených alebo
odstránenie záberov zo zoznamu obľúbených.
(View Mode)
Slúži na prepínanie režimu prezerania.
(Wide Zoom Display)
Zobrazí statické zábery vo formáte 16:9.
(Slideshow)
Slúži na nastavenie a spustenie prezentácie (postupné
prehrávanie).
(Retouch)
Retušuje statické zábery.
(Paint)
Kreslí na statický záber a uloží ho ako nový záber.
(Multi-Purpose Resize)
Zmení veľkosť záberu podľa použitia.
(Delete)
Vymaže zábery.
(Protect)
Chráni proti nechcenému vymazaniu.
Pridá značku poradia tlače na záber, ktorý chcete vytlačiť.
24
(Print)
Vytlačí zábery použitím tlačiarne kompatibilnej s PictBridge.
(Rotate)
Pootočí statický záber.
(Select Folder)
Umožňuje zvoliť priečinok pre prezeranie záberov.
(Volume Settings)
Upraví hlasitosť.
Práca s počítačom
Zábery nasnímané fotoaparátom môžete zobraziť na počítači. S použitím softvéru na
disku CD-ROM (je súčasťou dodávky)si môžete statické zábery a videozáznamy z
fotoaparátu vychutnať viac než kedykoľvek predtým. Podrobnosti nájdete v príručke
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky).
Podporované operačné systémy pre pripojenie USB a
aplikačný softvér „Picture Motion Browser“ (je súčasťou
dodávky)
Pre používateľov Windows
Pre používateľov Macintosh
Pripojenie USB
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v10.1 až v10.5)
Aplikačný softvér
„Picture Motion
Browser“
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows
Vista*
nie je kompatibilný
* 64-bitové edície a Starter (Edition) nie sú podporované.
SK
• V počítači musí byť nainštalovaný vyššie uvedený operačný systém. Aktualizácie operačného
systému nie sú podporované.
• Ak váš operačný systém nepodporuje pripojenia USB, skopírujte zábery vložením pamäťovej
karty „Memory Stick Duo“ do slotu pre pamäťové karty Memory Stick na počítači alebo použite
bežne dostupné čítacie a zapisovacie zariadenie pre pamäťové karty Memory Stick.
• Ďalšie informácie o operačnom prostredí „Picture Motion Browser“ aplikačného softvéru Cybershot nájdete v príručke „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“.
25
Prezeranie príručky „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“
„Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ na
disku CD-ROM (je súčasťou dodávky)
obsahuje podrobné pokyny na
používanie fotoaparátu. Na zobrazenie
tejto príručky je potrebný program
Adobe Reader.
[ Pre používateľov Windows
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM
(je súčasťou dodávky) do jednotky CDROM.
Objaví sa nižšie uvedená obrazovka.
Keď kliknete na tlačidlo [Cyber-shot
Handbook], objaví sa obrazovka „Príručka
k zariadeniu Cyber-shot“ pre kopírovanie.
2 Skopírujte príručku podľa inštrukcií
uvedených na obrazovke.
• Pri inštalovaní „Príručka k zariadeniu
Cyber-shot“ sa automaticky nainštaluje
„Ďalšie kroky – Cyber-shot“.
3 Po dokončení inštalácie kliknite
dvakrát na ikonu, ktorá sa vytvorila na
pracovnej ploche počítača.
26
[ Pre používateľov Macintosh
1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM
(je súčasťou dodávky) do jednotky CDROM.
2 Zvoľte priečinok [Handbook] a do
počítača skopírujte súbor
„Handbook.pdf“, ktorý je uložený
v priečinku [SK].
3 Po skončení kopírovania dvakrát
kliknite na „Handbook.pdf“.
Indikátory na displeji
Ak chcete prejsť k zobrazeniu s výberom
zobrazenia, dotknite sa tlačidla [DISP]
na displeji (str. 15).
[ Pri prehrávaní
[ Pri snímaní statických záberov
A
Zobrazenie
• V režime
(Easy Shooting) sú
indikátory obmedzené.
[ Pri snímaní videozáznamu
Význam
Zostatkový stav
akumulátora
Upozornenie na takmer
vybitý akumulátor
SK
Veľkosť záberu
Pripojenie k PictBridge
Indikátor citlivosti
rozpoznania úsmevu/
počet záberov
Stupnica transfokácie
View Mode
Filter by Faces
Favorites
27
Zobrazenie
Význam
Zobrazenie
Význam
Ochrana
Upozornenie na vibrácie
Značka poradia tlače
(DPOF)
Dotykový indikátor AF
Transfokácia počas
prehrávania
Vyváženie bielej farby
Význam
Color mode (Režim
farieb)
Housing
B
Zobrazenie
SteadyShot
Priečinok pre ukladanie
záznamov
Priečinok pre
prehrávanie
96
Indikátor počtu voľných
záberov
8/8
Číslo záberu/Počet
záberov uložených vo
zvolenom priečinku
00:25:05
Zostávajúci čas záznamu
(h:m:s)
Médium pre záznam/
prehrávanie („Memory
Stick Duo“, vnútorná
pamäť)
C
Zobrazenie
Zameriavací rámček AF
zóny
Samospúšť
DRO
Databáza plná
VOL.
Hlasitosť
C:32:00
Pripojenie k PictBridge
Samodiagnostické
zobrazenie
Zmena priečinku
Histogram
• Ikona
sa objaví, keď je
vypnuté zobrazenie
histogramu (stĺpcového
diagramu).
Scene Recognition
Potlačenie červených očí
Intenzita blesku
Nabíjanie blesku
D
Zobrazenie
Význam
z
Aretácia AE/AF
Režim záznamu
Face Detection/Smile
Detection
Metering Mode
Focus
AF iluminátor
28
Význam
Funkcia NR pomalej
uzávierky
125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
ISO400
Číslo ISO
+2.0EV
Hodnota expozície
Zobrazenie
Význam
Režim merania
Flash (Blesk)
Vyváženie bielej farby
Makro/Zaostrenie na
krátku vzdialenosť
• Zobrazí sa, keď je
položka [Display Setup]
nastavená na [Image
Only].
Režim blesku
• Zobrazí sa, keď je
položka [Display Setup]
nastavená na [Image
Only].
Standby
REC
Pohotovostný stav pre
videozáznam/Nahrávanie
videozáznamu
0:12
Čas záznamu (m:s)
N
Prehrávanie
SK
Lišta prehrávania
0:00:12
Počítadlo
101-0012
Číslo priečinka-súboru
2008 1 1
9:30 AM
Zaznamenaný dátum /
čas na prehrávanom
zábere
29
Výdrž akumulátora a kapacita pamäte
Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je možné nasnímať/
prezrieť
Pri hodnotách uvedených
v nasledujúcich tabuľkách sa
predpokladá použitie úplne nabitého
akumulátora (je súčasťou dodávky) pri
okolitej teplote 25°C. Uvedené počty
záberov, ktoré je možné zaznamenať/
prezerať sú približné a sú v nich
započítané výmeny pamäťovej karty
„Memory Stick Duo“ podľa potreby.
V závislosti od podmienok používania sa
môžu skutočné hodnoty od uvedených
v tabuľke mierne líšiť.
[ Pri snímaní statických záberov
Výdrž akumulátora
(min.)
Počet záberov
Pribl. 130
Pribl. 260
• Snímanie v nasledujúcich podmienkach:
– [REC Mode] je nastavené na [Normal].
– [AF Mode] je nastavené na [Single].
– [SteadyShot] je nastavené na [Shooting].
– Jedno snímanie každých 30 sekúnd.
– Striedavá zmena transfokácie z polohy W
do polohy T.
– Blesk blysne pri každom druhom snímaní.
– Po 10 snímaniach sa vypne a znova zapne
napájanie.
• Meracia metóda je založená na štandarde
CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Výdrž akumulátora a počet záberov sa
nemenia bez ohľadu na veľkosť záberu.
30
[ Pri prezeraní statických záberov
Výdrž akumulátora
(min.)
Počet záberov
Pribl. 220
Pribl. 4400
• Prezeranie samostatných záberov v poradí s
približne 3-sekundovými prestávkami
[ Poznámky týkajúce sa
akumulátora
• Kapacita akumulátora sa časom a
opakovaným používaním znižuje.
• Výdrž akumulátora a počet záberov, ktoré je
možné snímať/prezerať klesá v nasledujúcich
podmienkach:
– Okolitá teplota je nízka.
– Blesk sa používa často.
– Fotoaparát opakovane zapínate a
vypínate.
– Transfokácia sa používa často.
– Je nastavený vysoký jas podsvietenia LCD
displeja.
– [AF Mode] je nastavené na [Monitor].
– [SteadyShot] je nastavené na
[Continuous].
– Akumulátor je takmer vybitý.
– Funkcia Face Detect (rozpoznanie tváre)
je aktivovaná.
Počet statických záberov a čas pre nahrávanie videozáznamov
Počet statických záberov a časová dĺžka videozáznamov sa môže líšiť v závislosti od
podmienok pri snímaní.
• Aj keď sa kapacita zobrazená na médiu zhoduje s hodnotou v tabuľke nižšie, počet
statických záberov a čas pre videozáznamy sa môžu líšiť.
[ Približný počet statických záberov, ktoré je možné zaznamenať
(Jednotky: počet záberov)
Kapacita
Veľkosť
Vnútorná
pamäť
Pribl.
15 MB
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“
naformátovaná na tomto fotoaparáte
128 MB 256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
10M
3
32
58
120
246
496
982
1973
5M
6
51
92
190
390
786
1556
3127
3M
10
81
148
305
625
1261
2497
5016
VGA
96
782
1420
2932
6000
12102
23956
48138
3:2(8M)
3
32
58
121
248
500
990
1990
16:9(7M)
4
34
61
127
261
526
1042
2093
16:9(2M)
16
132
236
489
1001
2018
3995
8025
SK
• Pri uvedených počtoch záberov sa predpokladá, že [REC Mode] je nastavený na [Normal].
• Ak je dostupný počet záberov pre snímanie viac než 9 999, objaví sa indikátor „>9999“.
• Pri prehrávaní záberu nasnímaného starším modelom fotoaparátu Sony na tomto fotoaparáte sa
záber nemusí zobraziť v skutočnej veľkosti.
[ Približný čas pre nahrávanie videozáznamov
V tabuľke nižšie sú uvedené približné maximálne časy záznamu. Ide o celkové časy pre
všetky súbory videozáznamov. Nepretržité snímanie je možné počas približne 10 minút.
(Jednotky : hodiny : minúty : sekundy)
Kapacita
Veľkosť
640(Fine)
Vnútorná
pamäť
Pribl.
15 MB
–
Pamäťová karta „Memory Stick Duo“
naformátovaná na tomto fotoaparáte
128 MB 256 MB 512 MB
–
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
0:02:50 0:06:00 0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:10
640(Standard)
0:00:40
0:05:50 0:10:30 0:22:00 0:45:00
1:30:50
2:59:40
6:01:00
320
0:02:50
0:23:20 0:42:30 1:28:00 3:00:00
6:03:10
11:59:00 24:04:10
• Videozáznamy s veľkosťou nastavenou na [640(Fine)] je možné nahrávať len na pamäťovú kartu
„Memory Stick PRO Duo“.
• Fotoaparát nepodporuje snímanie alebo prehrávanie záznamov HD.
31
Riešenie problémov
Keby ste mali problémy s fotoaparátom, skúste problém odstrániť nasledujúcimi
spôsobmi.
1 Pozrite sa na nižšie uvedené kroky a nazrite do príručky „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“ (PDF súbor).
Ak sa na displeji objaví kód „C/E:ss:ss“, nazrite do príručky „Príručka k
zariadeniu Cyber-shot“.
2 Vyberte akumulátor, počkajte približne jednu minútu, potom
akumulátor znova vložte a nakoniec zapnite napájanie.
3 Inicializujte nastavenia (str. 21).
4 Obráťte sa na predajcu Sony alebo na autorizovaný servis Sony.
Odovzdaním fotoaparátu do opravy súhlasíte s tým, že obsah vnútornej pamäte a
hudobné súbory sa môžu skontrolovať.
Akumulátor a napájanie
Nie je možné vložiť akumulátor.
• Vložte akumulátor správne tak, že stlačíte páčku uvoľnenia akumulátora a podržíte ho
otvorený (str. 8).
Nie je možné zapnúť fotoaparát.
• Po vložení akumulátora do fotoaparátu môže chvíľu trvať, kým sa fotoaparát zapne.
• Vložte akumulátor správne (str. 8).
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (str. 7).
• Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte akumulátor za nový.
• Používajte odporučený typ akumulátora.
Napájanie sa svojvoľne vypína.
• Ak nebudete zapnutý fotoaparát používať približne tri minúty, fotoaparát sa
automaticky vypne z dôvodu úspory akumulátora. Znovu zapnite fotoaparát (str. 10).
• Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte akumulátor za nový.
32
Indikátor stavu akumulátora ukazuje nesprávny údaj.
• Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom alebo veľmi
horúcom prostredí.
• Nastal nesúlad medzi indikátorom stavu akumulátora a skutočným stavom nabitia
akumulátora. Akumulátor nechajte jedenkrát úplne vybiť a potom ho nabite, čím sa
nesprávna indikácia odstráni.
• Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (str. 7).
• Akumulátor je nepoužiteľný. Vymeňte akumulátor za nový.
Akumulátor nie je možné nabíjať, keď je vo vnútri fotoaparátu.
• Akumulátor nie je možné nabíjať pomocou sieťového adaptéra (nie je súčasťou
dodávky). Na nabíjanie akumulátora (je súčasťou dodávky) použite nabíjačku.
Snímanie statických záberov/videozáznamov
Nie je možné zaznamenať zábery.
• Skontrolujte, či je dostatok miesta vo vnútornej pamäti alebo na pamäťovej karte
„Memory Stick Duo“ (str. 31). Ak je plná, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:
– Vymažte nepotrebné zábery (str. 17).
– Vymeňte pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“.
• Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.
• Keď snímate statický záber, nastavte iný režim snímania ako
.
• Pri snímaní videozáznamov nastavte režim snímania na možnosť
.
• Veľkosť záberu je pri snímaní videozáznamov nastavená na [640(Fine)]. Vykonajte
jednu z nasledujúcich možností:
– Nastavte inú veľkosť záberu než [640(Fine)].
– Vložte pamäťovú kartu „Memory Stick PRO Duo“.
SK
Pri snímaní jasných objektov sa zobrazia vertikálne pruhy.
• Ide o výskyt javu rozmazania a v zábere sa objavia biele, čierne, červené, purpurové
alebo iné pásy. Nejde o poruchu.
Prezeranie záberov
Nie je možné prehrávať zábery.
• Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie) (str. 17).
• V počítači sa zmenil názov priečinka či súboru.
• Spoločnosť Sony nezaručuje prehrávanie záberov vo fotoaparáte, ak boli súbory
spracované v počítači alebo zaznamenané iným fotoaparátom.
• Fotoaparát je v režime USB. Zrušte USB pripojenie.
• Prehrávanie je nemožné, ak je funkcia Smile Shutter v pohotovostnom režime.
Ukončite pohotovostný režim stlačením tlačidla spúšte úplne nadoraz.
33
• Niektoré zábery uložené na pamäťovej karte „Memory Stick Duo“ a nasnímané
starším modelom fotoaparátu Sony nemusí byť možné prehrať. Takéto zábery
prehrávajte v režime Folder View (str. 21).
• K tomuto problému dochádza, keď sa zábery z počítača skopírujú na pamäťovú kartu
„Memory Stick Duo“ bez použitia aplikácie „Picture Motion Browser“. Takéto zábery
prehrávajte v režime Folder View (str. 21).
34
Preventívne opatrenia
[ Fotoaparát nepoužívajte ani
neskladujte na nasledujúcich
miestach
– Nenechávajte fotoaparát príliš dlho
v kontakte s gumovými produktmi alebo
výrobkami z vinylu.
• Na príliš horúcom, studenom alebo vlhkom
mieste
Ak napríklad fotoaparát ponecháte vo
vozidle zaparkovanom na slnku, môže sa
zdeformovať obal fotoaparátu a spôsobiť tak
jeho poruchu.
• Na priamom slnečnom svetle alebo v
blízkosti ohrievača
Fotoaparát môže zmeniť farbu, môže sa
zdeformovať alebo môže dojsť k poruche.
• Na miestach vystavených otrasom
• V blízkosti silných magnetických polí
• Na piesočnatých alebo prašných miestach
Dbajte na to, aby sa do fotoaparátu nedostal
piesok ani prach. Môže to poškodiť
fotoaparát. Poškodenie niekedy nie je možné
opraviť.
[ Informácie o prevádzkových
teplotách
[ Pri nosení
Nesadajte si na stoličku alebo iné miesto, keď
máte fotoaparát v zadnom vrecku nohavíc
alebo sukne. Môže to spôsobiť poruchu alebo
poškodenie fotoaparátu.
[ Poznámka k čisteniu
Čistenie LCD displeja
Odtlačky prstov, prach alebo iné nečistoty
utierajte z povrchu LCD displeja použitím
čistiacej súpravy na LCD displeje (nie je
súčasťou dodávky).
Čistenie objektívu
Ak sú na objektíve odtlačky prstov alebo
prach, vyčistite objektív jemnou handričkou.
Čistenie povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou
mierne navlhčenou vo vode a potom prípadnú
vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou.
Ochrana povrchovej úpravy a krytu pred
poškodením:
– Nevystavujte fotoaparát chemickým
výrobkom ako napr. riedidlám, benzínu,
liehu, jednorazovým handričkám,
odpudzovačom hmyzu, opaľovacím krémom
alebo insekticídom.
– Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na
rukách ktorúkoľvek z vyššie uvedených
chemikálií.
Prevádzková teplota fotoaparátu je od 0°C do
40°C. Fotoaparát neodporúčame
prevádzkovať pri teplotách presahujúcich
tento interval.
[ Informácie týkajúce sa
kondenzácie vlhkosti
Ak náhle prenesiete fotoaparát z chladného
do teplého prostredia, na vnútorných alebo
vonkajších častiach fotoaparátu fotoaparátu sa
môže vytvoriť skondenzovaná vlhkosť. Táto
kondenzácia vlhkosti môže spôsobiť poruchu
fotoaparátu.
Ak skondenzovala vlhkosť
Vypnite fotoaparát a nechajte ho asi hodinu
mimo prevádzky, kým sa vlhkosť neodparí. Ak
by ste používali fotoaparát pri výskyte vlhkosti
vo vnútri objektívu, nedokážete nasnímať
ostré zábery.
SK
[ Informácie o vnútornom
nabíjateľnom záložnom
akumulátore
Váš fotoaparát má vnútorný nabíjateľný
akumulátor, ktorý zaisťuje, že nastavenie času
a dátumu a ďalšie nastavenia budú uchované
bez ohľadu na to, či je fotoaparát vypnutý
alebo zapnutý.
Tento nabíjateľný akumulátor sa nabíja vždy
počas používania fotoaparátu. Ak však
používate fotoaparát len počas krátkej doby,
akumulátor sa postupne vybije. Ak fotoaparát
vôbec nepoužívate po dobu približne 1
mesiaca, akumulátor sa úplne vybije. Preto
zaistite, aby bol akumulátor nabitý pred
použitím fotoaparátu.
Fotoaparát môžete používať aj vtedy, keď
nabíjateľný akumulátor nie je nabitý. Nebude
sa však indikovať dátum a čas.
Postup pri nabíjaní vnútorného
nabíjateľného záložného akumulátora
Vložte nabitý akumulátor do fotoaparátu a
ponechajte fotoaparát 24 hodín alebo viac
vypnutý.
35
Technické údaje
Fotoaparát
[Napájanie, všeobecne]
[Systém]
Napájanie:
Nabíjateľný akumulátor NP-BD1, 3,6 V
NP-FD1 (nie je súčasťou dodávky), 3,6 V
Sieťový adaptér AC-LS5K (nie je súčasťou
dodávky), 4,2 V
Snímací prvok: 7,7 mm (typ 1/2,3) farebný
CCD, primárny farebný filter
Celkový počet pixelov fotoaparátu:
Približne 10,3 megapixelov
Efektívny počet pixelov fotoaparátu:
Približne 10,1 megapixelov
Objektív: Carl Zeiss Vario-Tessar s
transfokáciou 5×
f = 5,8 – 29,0 mm (33 – 165 mm (ekvivalent
35 mm filmu))
F3,5 (W) – F4,4 (T)
Ovládanie expozície: Automatická expozícia,
Režim výberu scény (11 režimov)
Prevádzková teplota: 0 až 40°C
Skladovacia teplota: –20 až +60°C
Rozmery: 94,0 × 59,3 × 21,4 mm (Š/V/H,
okrem prečnievajúcich častí)
Hmotnosť (vrátane akumulátora NP-BD1,
kresliaceho pera a remienka atď.):
Približne 177 g
Mikrofón: Monofónny
Vyváženie bielej farby: Automatické, Denné
svetlo, Zamračené, Žiarivka 1,2,3,
Žiarovka, Blesk
Reproduktor: Monofónny
Vyváženie bielej farby pod vodou:
Automatické, Pod vodou 1,2, Blesk
PRINT Image Matching III: Kompatibilný
Formát súborov (DCF kompatibilné):
Statické zábery: Exif Ver. 2.21 JPEG
kompatibilný, DPOF kompatibilný
Videozáznamy: MPEG1 kompatibilný
(monofónny)
Záznamové médium: Vnútorná pamäť
(pribl. 15 MB), pamäťová karta „Memory
Stick Duo“
Blesk: Rozsah blesku (citlivosť ISO (Index
odporúčanej expozície) nastavená na
Auto):
Pribl. 0,1 až 3,5 m (W)/
Pribl. 0,8 až 2,7 m (T)
[Vstupné a výstupné konektory]
Multikonektor: Video výstup
Audio výstup (monofónny)
USB komunikácia
USB komunikácia: Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibilné)
[LCD panel]
LCD panel: Široký (16:9), 8,8 cm (typ 3,5)
jednotka TFT
Celkový počet bodov:
230 400 (960 × 240) bodov
36
Príkon (počas snímania): 1,0 W
Tlač Exif Print: Kompatibilný
PictBridge: Kompatibilný
Nabíjačka akumulátora BC-CSD
Požiadavky na napájanie: Striedavý prúd
100 V až 240 V, 50/60 Hz, 2,2 W
Výstupné napätie: 4,2 V jednosmerného
prúdu, 0,33 A
Prevádzková teplota: 0 až 40°C
Skladovacia teplota: –20 až +60°C
Rozmery: Pribl. 62 × 24 × 91 mm (Š/V/H)
Hmotnosť: Približne 75 g
Nabíjateľný akumulátor NP-BD1
Použitý akumulátor: Lítium-ióntový
akumulátor
Maximálne napätie: 4,2 V jednosmerného
prúdu
Nominálne napätie: 3,6 V jednosmerného
prúdu
Kapacita: 2,4 Wh (680 mAh)
Vzhľad a špecifikácie sa môžu zmeniť bez
upozornenia.
Obchodné značky
•
, „Cyber-shot“ sú obchodné
značky spoločnosti Sony Corporation.
• „Memory Stick“,
, „Memory Stick
PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory Stick
Micro“, „MagicGate“ a
sú
obchodné značky spoločnosti Sony
Corporation.
• „PhotoTV HD“ je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
• „Info LITHIUM“ je obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, DirectX a Windows
Vista sú registrované obchodné značky alebo
obchodné značky spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch
amerických a/alebo iných krajinách.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac a eMac sú
obchodné značky alebo registrované
obchodné značky spoločnosti Apple Inc.
• Intel, MMX a Pentium sú obchodné značky
alebo registrované obchodné značky
spoločnosti Intel Corporation.
• Adobe a Reader sú registrované obchodné
značky alebo obchodné značky spoločnosti
Adobe Systems Incorporated v Spojených
štátoch amerických a/alebo iných krajinách.
• Ďalej všeobecne platí, že všetky ostatné
názvy produktov a systémov spomenuté
v tomto návode sú obchodnými značkami
alebo registrovanými obchodnými značkami
príslušných vývojárskych a výrobných
spoločností. Avšak, označenia ™ alebo ® nie
sú v tomto návode vždy uvádzané.
SK
37
Az e termékkel kapcsolatos további
információk és a gyakran feltett kérdésekre
adott válaszok a Vevőszolgálat honlapján
olvashatók.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našej webovej
stránke v sekcii Služby Zákazníkom.
70 vagy nagyobb százalékban újrahasznosított papírra,
illékony szerves vegyületektől mentes, növényi olaj alapú
tintával nyomtatva.
Vytlačené na papieri, ktorý je recyklovaný zo 70% alebo
viacej s použitím atramentu vyrobeného na báze
rastlinného oleja bez nestálych organických zlúčenín.
Printed in Japan
Download PDF