Sony | ECM-DS70P | Sony ECM-DS70P Návod na použitie

Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
3-860-993-11(1)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš
i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog
proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu,
odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Electret kondenzatorski stereo
mikrofon
Upute za uporabu
Prije uporabe mikrofona, molimo da pažljivo pročitate ove upute i
sačuvate ih za buduću uporabu.
ECM-DS70P
© 1998 Sony Corporation
Značajke
Ovaj mikrofon je prikladan za uporabu u raznolikim situacijama kao
što su koncerti ili konferencije, u kombinaciji s digitalnom opremom
za snimanje (Sony MD, DAT, itd.).
Mjere opreza
Izlazni priključak (pozlaćeni stereo minipriključak)
U MIC priključnicu
(PLUG IN POWER)
C Ne otvarajte kućište mikrofona.
C Ne izlažite mikrofon udarcima i pazite da vam ne padne.
C Nemojte držati mikrofon na jako toplim ili vlažnim mjestima, posebice ako su temperature veće od 40°C.
C Ako mikrofon postavite blizu zvučnika, može doći do mikrofonije
te se može se čuti pištanje. U tom slučaju, odmaknite mikrofon što
je više moguće od zvučnika, promijenite smjer mikrofona ili smanjite
glasnoću zvučnika sve dok zavijajući zvuk ne prestane.
C Kod uporabe mikrofona na otvorenom, obratite pozornost da se
mikrofon ne smoči na kiši ili u blizini slane vode. Zaprljani priključak i kućište očistite mekanom i suhom krpom.
C Ovaj mikrofon je visoko osjetljiv. Stoga se može snimiti i neželjena
buka poput mehaničkih zvukova opreme za snimanje.
Tehnički podaci
Općenito
Tip
Dimenzije
Masa
Electret kondenzatorski mikrofon
58 T 57 T 16 mm (š/v/d) uključujući dijelove koji
strše i kontrole
Približno 10 g
Značajke
Frekvencijski odziv
Usmjerenost
Osjetljivost
100 – 15000 Hz (stereo)
Jednosmjerni
Izlazni napon otvorenog kruga*1: –38,0 ± 3,5 dB
Razlika osjetljivosti između lijevog i desnog kanala:
Manje od 3 dB
Maksimalna razina zvučnog tlaka*2
Više od 110 dBSPL
Radna temperatura 0°C do 40°C
*1 0 dB = 1 V/Pa, 1000 Hz (1 Pa = 10 µbar = 94 dBSPL)
*2 1 % valne distorzije je prisutno na 1000 Hz.
(0 dBSPL = 2 T 10–5 Pa)
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjenama bez prethodnog upozorenja. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Uporaba mikrofona (pogledajte sl. A)
Spojite stereo minipriključak mikrofona u priključnicu za mikrofon
(stereo minipriključnica) na opremi za snimanje, koja je kompatibilna s
plug-in sustavom napajanja, poput MD rekordera, i sl.
Napomena
Koristite isključivo s opremom za snimanje, koja je kompatibilna s
plug-in sustavom napajanja. Mikrofon se napaja s opreme za snimanje.
Podešavanje kuta mikrofona (pogledajte sl. B)
Kad ovaj mikrofon koristite sa spojenom opremom postavljenom na
stol i sl., uspravite ga kao na slici kako bi se smanjila refleksija zvuka
od površine stola i sl.
Napomena
C Savjetujemo vam da ručno podesite razinu zvuka radi boljeg snimanja
kad izvodite digitalno snimanje pomoću MD rekordera i sl.
C Ovaj uređaj nije namijenjen uporabi s opremom za snimanje koja
nije kompatibilna s plug-in sustavom napajanja.
Download PDF

advertising