Sony | HMZ-T2 | Sony HMZ-T2 Personal 3D Viewer Referentni vodič

4-439-019-11(1) (CR)
Zaslon za
postavljanje
na glavu
Referentni priručnik
Prije prve upotrebe
Pogledajte u „Vodiču za početak” upute o povezivanju
sustava, nošenju jedinice i konfiguriranju početnih
postavki.
HMZ-T2
Upozorenje
Kako bi se smanjila opasnost od požara ili strujnog
udara, uređaj nemojte izlagati kiši ili vlazi.
Kako bi se smanjila opasnost od požara, ne
prekrivajte ventilacijski otvor uređaja novinama,
stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre
(na primjer, upaljene svijeće).
Kako bi se smanjila opasnost od požara ili električnog
udara, uređaj ne izlažite kapanju ili polijevanju i na
njega ne stavljajte predmete napunjene tekućinom
kao što su vaze.
Ovaj sustav postavite tako da se kabel za napajanje
može odmah izvaditi iz zidne utičnice u slučaju
problema.
Opremu ne postavljajte u skučen prostor kao što je
polica za knjige ili slično.
Mjere opreza
Komplet nije isključen iz izvora napajanja sve dok
je priključen u zidnu utičnicu čak i ako je sam
komplet isključen.
Sljedeća FCC izjava odnosi se samo na
verziju modela proizvedenu za prodaju
u SAD-u. Ostale verzije ne moraju biti
u skladu s tehničkim odredbama FCC-a.
NAPOMENA:
Ova je oprema ispitana te je utvrđeno da je u skladu
s ograničenjima za digitalne uređaje klase B
predviđenim 15. člankom Pravila FCC-a.
Ta ograničenja postavljena su kako bi se pružila
razumna zaštita od štetnih smetnji prilikom
postavljanja u stambenim prostorima.
Ova oprema generira, koristi i može zračiti energiju
radijskih frekvencija te, ako se ne instalira ili ne
koristi u skladu s uputama, može izazvati štetne
smetnje na radijskim komunikacijama.
No ne postoji nikakvo jamstvo da u konkretnim
slučajevima instalacije do smetnja neće doći. Ako
oprema prouzroči štetne smetnje prijema radijskog ili
televizijskog signala, što je moguće utvrditi njezinim
isključivanjem i uključivanjem, korisnik bi ih trebao
pokušati otkloniti primjenom sljedećih mjera:
– Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
– Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
– Priključite opremu u utičnicu u krug u koji nije
priključen prijemnik.
– Zatražite pomoć od distributera ili iskusnog RTV
tehničara.
2
Za sva pitanja o ovom proizvodu nazovite:
Centar za pružanje informacija
korisnicima 1-800-222-SONY (7669) ili
http://www.sony.com/. Broj u nastavku
odnosi se samo na pitanja vezana uz FCC.
Zakonske obavijesti
Izjava o sukladnosti
Trgovački naziv:
Br. modela:
Odgovorna strana:
Adresa:
SONY
HMZ-T2
Sony Electronics Inc.
16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 SAD
Br. telefona:
858-942-2230
Ovaj uređaj je usklađen s 15. člankom FCC pravila.
Rad podliježe dvama uvjetima: (1)Ovaj uređaj ne
može prouzročiti štetne smetnje i (2)ovaj uređaj
mora prihvaćati sve primljene smetnje uključujući
i smetnje koje mogu prouzročiti neželjeni
način rada.
Upozoravamo vas da biste zbog promjena ili preinaka
koje ovim priručnikom nisu izričito odobrene mogli
izgubiti pravo na rad s ovom opremom.
Napomena kupcima: sljedeće informacije
odnose se samo na opremu prodanu
u državama koje primjenjuju EU smjernice.
Ovaj uređaj proizvela je tvrtka ili je proizveden
u ime tvrtke Sony Corporation sa sjedištem na adresi
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Upite koji se odnose na usklađenost proizvoda
sa zakonskim propisima Europske unije treba
poslati ovlaštenom predstavniku na adresu
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Njemačka.
Sve informacije o servisu ili jamstvu potražite na
adresama navedenim u posebnim dokumentima
o servisu i jamstvu.
Ova je oprema ispitana kabelom za povezivanje
kraćim od 3 metra te je utvrđeno da je u skladu
s ograničenjima navedenim u direktivi EMC-u.
Odlaganje stare električne
i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama
sa sustavima za odvojeno
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu i njegovu pakiranju
označava da se proizvod ne može odlagati kao
kućanski otpad. Umjesto toga mora se odložiti na
odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne
i elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
ovog proizvoda pridonosite sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do
kojih bi moglo doći zbog nepravilnog odlaganja ovog
proizvoda na otpad. Reciklaža materijala pridonosi
očuvanju prirodnih resursa. Dodatne informacije o
recikliranju ovog proizvoda zatražite od tijela lokalne
vlasti, od službe za zbrinjavanje komunalnog otpada
ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Mjere opreza za zdravlje
Ograničenja dobi
Gledanje video slika ili igranje na ovom
uređaju može utjecati na zdravlje djece
u razvoju. Ovaj uređaj ne bi smjela
upotrebljavati djeca mlađa od 15 godina.
Upotrebljavaju zaštitu uređaja lozinkom
(stranica 25) na ovom uređaju kako biste
spriječili da ga upotrebljavaju djeca.
Gledanje videozapisa na zaslonu postavljenom
na glavu
• Neke osobe tijekom gledanja videa ili igranja
mogu osjetiti nelagodu (kao što je zamor očiju,
umor, mučnina ili bolest kretanja). Sony svim
gledateljima preporučuje uzimanje redovitih
stanki tijekom gledanja videozapisa ili igranja.
Duljina i učestalost potrebnih stanki razlikovat
će se od osobe do osobe. Sami morate odlučiti
što vam najviše odgovara. Ako osjetite
nelagodu, morate prestati gledati video slike
ili igrati igre dok nelagoda ne prestane, a ako
mislite da je to potrebno, potražite savjet
liječnika.
• Izbjegavajte nošenje jedinice u okruženjima
gdje vam se glava može tresti ili dok hodate ili
vježbate jer tada postoji veća mogućnost pojave
nelagode.
• Također biste trebali pregledati (i) priručnik
s uputama svih drugih uređaja koje
upotrebljavate s ovim uređajem i (ii) najnovije
informacije na našem web-mjestu.
Za korisnike u Europi, Rusiji, Ukrajini
i Ujedinjenom Kraljevstvu:
http://support.sony-europe.com/
Za korisnike u SAD-u i Latinskoj Americi:
http://esupport.sony.com/
Za korisnike u Kanadi:
http://esupport.sony.com/CA/
Za korisnike u Kini:
http://service.sony.com.cn/index.htm
Za korisnike u drugim državama/regijama:
http://www.sony-asia.com/support/
3
Ispravan način upotrebe
• Provjerite nosite li ispravno jedinicu zaslona
koji se postavlja na glavu.
– Upute o načinu nošenja jedinice potražite
u „Vodiču za početak“.
– Kako biste izbjegli gledanje s iskrivljenim
zaslonima, provjerite poravnanje zaslona
na početno prikazanom zaslonu potvrde.
– Zapamtite da ispadanje jedinice ili grubi
način upotrebe mogu iskriviti zaslone.
• Jedinica koja se postavlja na glavu može
se podešavati u rasponu od 55 mm do 72 mm
(2 1/4 inča – 2 7/8 inča) kako bi pristajala
razmaku između vaših očiju (razmaku između
zjenica). Ako sustav ne možete upotrebljavati
unutar ovog raspona, suzdržite se od upotrebe
sustava.
• Po zadanim postavkama, poruka upozorenja na
automatsko isključivanje prikazat će se nakon
tri sata neprekidnog gledanja. Ako izbrišete
poruku i nastavite gledati, sustav će se
automatski isključiti nakon naredna 3 sata.
Za ugodno gledanje
Slike se doživljavaju kao da se pojavljuju
na određenoj udaljenosti od gledatelja.
Ako nosite naočale ili kontaktne leće, tijekom
upotrebe nosite ih kao i inače (ovo se ne odnosi
na naočale za čitanje). Zapamtite da gledanje
bifokalnim naočalama možda neće biti
optimalno.
4
Mjere opreza
Napajanje
Postavite sustav u blizini zidne utičnice koja
se upotrebljava. U slučaju pojave neuobičajenih
zvukova ili dima na uređaju, odmah isključite
kabel za napajanje izmjeničnom strujom kako bi
se potpuno isključilo napajanje. Samo pritisak na
gumb za napajanje na jedinici koja se postavlja na
glavu neće u potpunosti isključiti sustav.
Okolina za postavljanje
Izbjegavajte postavljanje u sljedećim okolinama.
• Mjesta koja su podložna vibracijama
• Na izravnom sunčevom svjetlu, vrlo vrućim
ili vlažnim mjestima
• Mjesta na kojima je iznimno hladno
Također, izbjegavajte postavljanje posuda punih
vode (kao što su vaze za cvijeće) na vrh jedinice
procesora ili upotrebljavati sustav na mjestima
gdje može doći do prskanja. Sustav se može
oštetiti ako dođe do prskanja vodom.
Kondenzacija
Kondenzacija se javlja kada se vlaga iz zraka
kondenzira na metalnim pločama ili drugim
dijelovima stvarajući kapljice. Do kondenzacije
može doći i na drugim površinama ili u
unutrašnjosti ako se sustav naglo premjesti iz
hladne u toplu okolinu ili kada se u prostoriji
u kojoj je sustav postavljen uključi grijanje. Ako
se pojavi kondenzacija, sustav ne upotrebljavajte
dok kapi ne ishlape.
• Ako sustav nije uključen u zidnu utičnicu
Ostavite sustav isključen iz utičnice dok kapi
ne ishlape.
• Ako sustav nije uključen
Ostavite sustav isključen dok kapi ne ishlape.
• Ako je sustav uključen
Ostavite sustav uključen i pričekajte dok kapi
ne ishlape.
Upotreba sustava na kojem je prisutna
kondenzacija može ga oštetiti.
Održavanje leća
HDMI priključci i utikači
• Lećama na jedinici koja se postavlja na glavu
pažljivo rukujte kako bi se izbjegla pojava mrlja
ili ogrebotina. Ako se leće zaprljaju, nježno ih
obrišite mekom krpom za čišćenje leća.
• Ne upotrebljavajte tekućine kao što su tekućina
za čišćenje leća, voda ili sredstva za čišćenje na
bazi alkohola.
Poduzmite ove mjere opreza kako bi se izbjeglo
oštećenje HDMI priključaka i utikača.
• Prilikom umetanja kablova obratite pozornost
na oblik i smjer utikača i HDMI priključaka na
stražnjem dijelu jedinice procesora.
HDMI ulaz i izlaz
Čišćenje sustava
Vanjske površine sustava čistite mekom krpom
navlaženom otopinom blagog deterdženta.
Ne upotrebljavajte otapala kao što su razrjeđivač,
benzin ili alkohol koji bi mogli oštetiti površine.
Utikač je okrenut na pogrešnu stranu
HDMI ulaz i izlaz
Održavanje slušalica
• Prljavi utikač slušalica može prouzročiti
zaustavljanje ili preskakanje. Kako biste
osigurali optimalnu kvalitetu zvuka, povremeno
utikač očistite mekom krpom.
• Očistite i slušalice koje se umeću u uši. Slušalice
koje se umeću u uši izvadite iz slušalica i ručno
ih operite blagim deterdžentom. Nakon pranja
slušalice koje se umeću u uši potpuno osušite
prije upotrebe.
Utikač nije postavljen ravno
• Prije premještanja jedinice procesora sustavno
isključujte HDMI kabel.
Produljeno slušanje na velikoj jačini zvuka
Slušanje na velikoj jačini zvuka tijekom duljeg
razdoblja može oštetiti sluh. Kako biste zaštitili
sluh, izbjegavajte slušanje na velikoj jačini zvuka.
Početna jačina zvuka
• Utikač prilikom priključivanja ili isključivanja
HDMI kabela držite ravno. Nemojte zakretati
niti silom umetati utikač u HDMI priključak.
• Upotrebljavajte isporučeni HDMI kabel ili
HDMI kabel velike brzine dostupan u prodaji.
Kako biste izbjegli glasan izlaz, početna jačina
zvuka treba biti niska. Postupno povećavajte
jačinu zvuka sve dok se ne postigne željena
razina.
Rukovanje kabelom jedinice koja se postavlja na
glavu
Materijal pakiranja
Sačuvajte originalnu kutiju i zaštitne jastučiće
za buduću upotrebu u slučaju da se selite ili
trebate poslati sustav radi popravka ili nekog
drugog razloga.
Poduzmite ove mjere opreza kako bi se izbjeglo
oštećenje HMD OUT priključka ili utikača
kabela.
• Prilikom umetanja spojnog kabela, obratite
pozornost na oblik i smjer utikača i HMD OUT
priključka na prednjem dijelu jedinice
procesora.
• Prije premještanja jedinice procesora sustavno
isključujte spojni kabel.
• Utikač prilikom priključivanja ili isključivanja
spojnog kabela držite ravno. Nemojte zakretati
niti silom umetati utikač u HMD OUT
priključak.
5
Rukovanje slušalicama
• Ako prilikom upotrebe isporučenih slušalica
dođe do alergijske reakcije, prestanite ih
koristiti i obratite se liječniku.
• Kada isključujete slušalice s jedinice postavljene
na glavu, obavezno držite utikač slušalice.
Povlačenje samog kabela slušalice moglo bi
dovesti do njegovog oštećenja.
• Slušalice koje se umeću u uši mogu se oštetiti
nakon dulje upotrebe ili skladištenja.
6
Sadržaj
Mjere opreza za zdravlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mjere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ključne točke proizvoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Isporučena dodatna oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Dijelovi i kontrole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Postavljanje jedinice koja se postavlja na glavu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Potvrđivanje poravnanja zaslona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Postavke sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Otklanjanje poteškoća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Obavijest o licencama i zaštitnim znakovima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
7
Ključne točke proizvoda
Dok nosite zaslon koji se postavlja na
glavu možete gledati 3D filmove i igrati
3D igre sa spojenog Blu-ray Disc™ uređaja
za reprodukciju i igraćih konzola.
Ključne točke proizvoda su kako je
navedeno u nastavku.
• Uživajte u dojmljivom videozapisu koji
simulira doživljaj velikog kino zaslona
kroz široko vodoravno polje gledanja
pod 45°.
• Gledajte video zapise velikog kontrasta
i visoke rezolucije kojeg stvaraju Sony HD
OLED (Organic Light-Emitting Diode)
ploče u jedinici koja se postavlja na glavu.
• Spojite sustav na opremu koja je 3D
kompatibilna za realistično iskustvo
gledanja 3D. Istovremeni prikaz na oba
OLED zaslona eliminira preklapanje
(dvostruku sliku) na koju su stariji sustavi
s izmjenjivim slikama bili osjetljivi.
• Slušajte preplavljujući višekanalni,
virtualni surround zvuk s dubinom kojeg
stvaraju slušalice i Virtualphones
Technology (VPT).
• Uživajte u zaokupljujućoj igri s preciznom
lokalizacijom zvuka slušajući u načinu
rada igra koja stvara zvuk koji je posebno
napravljen za igre s višekanalnim
surround zvučnim efektima. Inženjeri
zvuka u tvrtki Sony Computer
Entertainment nadzirali su izradu zvučne
pozadine za igranje u ovom sustavu.
Isporučena dodatna
oprema
Provjerite, nakon kupovine, jesu li sljedeće
stavke uključene u sustav. Ako bilo koja od
njih nedostaje, obratite se distributeru ili
ovlaštenom lokalnom servisu tvrtke Sony.
• Kabel za napajanje izmjeničnom strujom
(2 za modele za Ujedinjeno Kraljevstvo,
Hong Kong, Bliski istok i Oceaniju
te 1 za ostale modele)
Upotrebljavajte isporučeni kabel za
napajanje izmjeničnom strujom samo
s ovim sustavom, a ne s drugim
elektroničkim uređajima.
• HDMI kabel (1)
• Blokada svjetla (na vrhu) (po jedna za
lijevu i desnu stranu)
• Blokada svjetla (na dnu) (1)
• Nosač spojnog kabela (1)
8
• Pokrov nosača za čelo (1)
• Slušalice (1)
• Slušalice koje se umeću u uši (veličina S, L)
(po 1 par svake veličine)
Slušalice koje se umeću u uši srednje
veličine originalno su priključene
u vrijeme kupovine.
• Referentni priručnik (ovaj priručnik)
• Vodič za početak
9
Dijelovi i kontrole
Jedinica koja se postavlja na glavu
Nosač na čelu
Gumb za otpuštanje
gornje vrpce za glavu
Gornja vrpca za glavu
Donja vrpca za glavu
Osvjetljenje
Gumb za otpuštanje gornje vrpce
za glavu
1 Gumb (Power On/
Standby)
VOL +/- gumbi
Upravljački gumbi
(v/V/b/B, MENU*)
Podešivači razmaka
između leća
* Gumb MENU ima dvije svrhe.
Pritisnite gumb MENU za prikaz izbornika postavki kao i za
potvrdu promjena postavki (kada djeluje kao gumb Enter).
Priključak za slušalice*
Ručica blokade nosača na čelu
Spojni kabel
Leće
* Mogu se spojiti ili isporučene slušalice
ili vaše vlastite mini stereo slušalice.
10
Jedinica procesora (Prednja)
HMD OUT priključak (HMD Izlaz)
Umetnite spojni kabel jedinice koja se
postavlja na glavu.
PASS THROUGH indikator
Svijetli žuto kada se
upotrebljava HDMI ulaz.
Indikator napajanja
Svijetli zeleno kada je sustav
uključen i crveno kada je u stanju
pripravnosti.
Jedinica procesora (Stražnja)
HDMI IN priključak
(HDMI ulaz)
priključak HDMI OUT
(HDMI izlaz)
AC IN terminal
Napomena
• Signali izvora ne mogu prolaziti kroz
HDMI OUT priključak dok je HDMI ulaz
omogućen (stranica 25), a sustav koji se
postavlja na glavu isključen.
11
Postavljanje jedinice koja se postavlja na glavu
Jedinica koja se postavlja na glavu može se podesiti na nekoliko načina kako bi se omogućilo
prilagođeno, ugodno nošenje. Za ugodnije nošenje podesite jedinicu koja se postavlja na glavu
prije nego što je postavite.
1 Podešavanje nosača na čelu
Nosač na čelu može se podesiti sprijeda
i straga u rasponu od četiri položaja za
promjenu dodirne točke s čelom. Postavite
nosač na čelu u dobar položaj uzimajući
u obzir oštrinu slike, izbjegavanje kontakta
s nosom, ostavljanje dovoljno prostora
između vaših naočala i jedinice, itd.
Za pomicanje nosača prema naprijed, dok držite ručicu
za blokiranje nosača na čelu prema lijevo, gurnite
nosač prema naprijed držeći ga podignutim.
Pričvrstite pokrov nosača na čelu prema želji.
Pričvrstite priključeni
pokrov nosača na čelu.
Za pomicanje nosača na čelu unazad jednostavno
povucite nosač unazad.
Napomena
• Provjerite je li nosač na čelu čvrsto postavljen
tako da dodiruje čelo tijekom gledanja. Ako
jedinica otkrije da nosač nije na čelu tijekom
gledanja, zasloni će se automatski isključiti.
12
2 Blokada svjetla
Ako vanjsko svjetlo koje se odražava na
zaslonima predstavlja smetnju, pričvrstite
blokade svjetla.
Blokada svjetla
(na vrhu)
Gornja lijeva blokada svjetla ima oznaku „L”, a gornja
desna „R”. Pričvrstite odgovarajuću gornju blokadu
svjetla na svaku stranu tako da jezičce gurnete u dva
otvora na vrhu svake leće.
3 Pričvršćivanje držača spojnog kabela
Kako vam spojni kabel jedinice koja se
postavlja na glavu ne bi smetao,
upotrebljavajte isporučeni držač spojnog
kabela i pričvrstite spojni kabel na donju
vrpcu za glavu.
Držač spojnog
kabela
Kukica za donju
vrpcu za glavu
Kukica spojnog
kabela
Blokada svjetla (na dnu)
Pričvrstite donje blokade svjetla tako da gurnete
jezičce u četiri otvora na dnu leća i dva otvora sa strane
prije nošenja jedinice.
Napomene
• Možda nećete moći pričvrstiti blokade svjetla
ako nosite određene vrste naočala.
• Ako vam vanjsko svjetlo i dalje smeta kada su
postavljene blokade svjetla, smanjite svjetlo
u prostoriji ili se udaljite od vanjskog svjetla.
13
Napomena
Za ugodno postavljanje
Težina jedinice koja se postavlja na glavu treba
biti ravnomjerno raspoređena između čela
i stražnjeg dijela glave
Nosač na čelu
Donja
vrpca za
glavu
Jedinicu koja se postavlja na glavu postavite
tako da je ravnomjerno postavljena između
nosača na čelu i donje vrpce za glavu,
a nakon što je premjestite kako bi leće
postavili ispred očiju, provjerite stoji li
sigurno.
Obavezno ostavite dovoljno prostora
između mosta jedinice koja se postavlja
na glavu (između leća) i lica tako da jedinica
ne dodiruje nos.
Omogućite sigurno postavljanje
Za otpuštanje
Za zatezanje
Ako je vrpca za glavu prelabava ili prejako
zategnuta, podesite duljinu trake kako bi
bolje pristajala.
Za otpuštanje držite pritisnutim gumb za
zatezanje dok lagano gurate desni kraj trake.
Za zatezanje malo povucite desni kraj trake.
14
• Kada otpuštate trake provjerite vidite li
i dalje linije za navođenje na trakama. Ako
linija više nije vidljiva, traka može iskočiti
iz zatezača.
Pričvršćivanje i zamjena slušalica
koje se umeću u uši
Duboki tonovi možda se neće moći čuti ako
slušalice koje se umeću u uši nisu dobro
postavljene. Za bolji doživljaj slušanja
isprobajte slušalice koje se umeću u uši
različite veličine ili podesite njihov položaj
tako da savršeno pristaju u vaše uši.
Slušalice koje se umeću u uši srednje
veličine originalno su priključene na
slušalice u vrijeme kupovine. Ako slušalice
koje se umeću u uši nisu udobne, pokušajte
ih zamijeniti isporučenim većim ili manjim
slušalicama. Veličina slušalica koje se
umeću u uši označena je bojom i može se
prepoznati prema boji unutrašnjeg dijela.
Kako biste izbjegli ispadanje slušalica koje
se umeću u uši iz uha, provjerite jeste
li slušalice koje se umeću u uši čvrsto
priključili na slušalice prilikom zamjene,
Veličina slušalica koje se umeću u uši
(boja u unutarnjem dijelu)
Obojeni dijelovi
Male
?
S
M
(Narančaste) (Zelene)
Za pričvršćivanje slušalice koja se umeće u uho
Zakrenite slušalicu koja se umeće u uho dok
gurate obojeni unutarnji dio preko kljuna
slušalice sve dok se kljun u potpunosti ne
prekrije.
Zamjena potrošnih dijelova
Dostupni su sljedeći zamjenski dijelovi.
• Slušalice koje se umeću u uši*
• Pokrov nosača na čelu
• Blokada svjetla (na vrhu) (po jedna
za lijevu i desnu stranu)
• Blokada svjetla (na dnu)
• Držač spojnog kabela
Kada ovi potrošni dijelovi puknu
ili pokazuju znakove istrošenosti,
obratite se najbližem distributeru
ili servisu tvrtke Sony.
* Kupite male, srednje ili velike slušalice koje se
umeću u uši, po potrebi.
Velike
L
(Svijetlo plave)
Za odspajanje slušalice koja se umeće u uho
Dok čvrsto držite slušalice, zakrenite slušalicu
koja se umeće u uho dok je izvlačite.
Savjet
• Ako slušalica koja se umeće u uho klizne na
prste i ostane pričvršćena, pokušajte je držati
suhom krpom za bolje prianjanje.
15
Potvrđivanje poravnanja zaslona
Potvrdite poravnavanje zaslona tako da pogledate zaslon za potvrdu koji se početno prikazuje
nakon podešavanja razmaka između leća. Zasloni na jedinici za postavljanje na glavu opisani
su u nastavku s objašnjenjem načina potvrde poravnanja.
Dio zaslona jedinice koja se postavlja na glavu sastoji se od dva mala zaslona s lijeve i desne
strane. Slike sa svakog zaslona se preklapaju kako bi stvorile jednu sliku.
Uvijek provjeravajte poravnanje zaslona na zaslonu potvrde prije upotrebe kako biste bili
sigurni da su zasloni ispravno poravnati.
Lijeva slika
Desna slika
Slika se doživljava s oba oka
16
Ispravan prikaz
Za ispravan prikaz klizno pomaknite podešivače razmaka između leća tako da se sve tri „I”
oznake i vodoravna linija križaju.
Prihvatljiv je i položaj ako se „I” oznake i vodoravna linija križaju na mjestu koje nije
sredina zaslona.
Neispravan prikaz
Ako se jedna od „I” oznaka i vodoravna linija ne križaju, jedinica koja se postavlja na glavu
možda je iskrivljena ili oštećena. Ako do ovoga dođe, obratite se najbližem distributeru ili
ovlaštenom lokalnom servisu tvrtke Sony.
„I” oznake i vodoravna linija se ne
križaju.
Vodoravna linija izgleda
zakrivljeno.
Srednja „I” oznaka se ne križa
s vodoravnom linijom.
17
Postavke sustava
Izbornicima postavki može se pristupiti u bilo koje vrijeme za promjenu cijelog niza postavki
sustava kao što su kvaliteta video slike, format audio izlaza i format 3D prikaza. Za prikaz
izbornika pritisnite gumb IZBORNIK na jedinici koja se postavlja na glavu.
Osnovne radnje izbornika
1
Pritisnite gumb IZBORNIK na jedinici
koja se postavlja na glavu.
2
Pritisnite gumb v/V za odabir željene
ikone kategorije postavki, a zatim
pritisnite gumb IZBORNIK.
3
4
18
Pritisnite gumb v/V za odabir
željenog izbornika, a zatim pritisnite
gumb IZBORNIK.
Pritisnite gumbe v/V/b/B, po potrebi,
za promjenu ili podešavanje postavki,
a zatim pritisnite gumb IZBORNIK za
unos promjena.
A
B
C
D
E
Ikone kategorija postavki
Kategorija
Izbornik postavki
Trenutne postavke u svakom izborniku
Sažetak odabranog izbornika
Napomena
• Nakon 90 sekundi neaktivnosti izbornik
postavki automatski će se zatvoriti.
Savjeti
• Za povratak na prethodni izbornik pritisnite
gumb b.
• Za izlaz iz izbornika postavki pritisnite gumb b
u izborniku ikona kategorije postavki.
Izbornici
Zadane postavke su podcrtane.
Informacije
Prepoznaje ulazne signale (video i audio signale) s opreme priključene na jedinicu procesora.
„Unsupported signal” označuje da ulazni signal nije kompatibilan sa sustavom, a „No signal”
se prikazuje kada nema ulaznog signala.
Lens span adjustment
Back
Povratak na prethodni izbornik.
Lens span adjustment
Podešava razmak između leća jedinice koja se postavlja na glavu
tako da odgovara razmaku između vaših očiju (razmak između
zjenica) za optimalan doživljaj gledanja. Za podešavanje
upotrijebite podešivače razmaka između leća na jedinici koja se
postavlja na glavu. Pojedinosti potražite u „Vodiču za početak”.
Napomene
• Ako razmak između leća nije ispravno postavljen ne možete uživati u
optimalnom doživljaju gledanja. Sustavno podešavajte razmak između
leća prije upotrebe.
• Zvuk je isključen tijekom podešavanja.
• Jačina zvuka ne može se promijeniti tijekom podešavanja.
3D Settings
Back
Povratak na prethodni izbornik.
Reset
Vraća sve stavke „3D Settings” na originalne zadane vrijednosti.
19
3D Display
Ručno odaberite format prikaza za 3D sadržaj. Dostupne
postavke mogu varirati ovisno o tome uključuje li signal
izvora signal za prepoznavanje 3D formata kao što je navedeno
u nastavku.
Primjer 3D prikaza
Za 3D sadržaj bez signala za prepoznavanje 3D formata
Side-by-Side: Odaberite za 3D sadržaj slika pored slike kada se
slične slike prikazuju jedna pored druge.
Off: Odaberite za prikaz sadržaja u 2D formatu.
Over-Under: Odaberite 3D sadržaj za gornji i donji dio sa
sličnom slikom prikazanom na gornjem i donjem dijelu.
Za 3D sadržaj sa signalom za prepoznavanje 3D formata
On: Odaberite za prikaz sadržaja u 3D formatu.
Off: Odaberite za prikaz sadržaja u 2D formatu.
Napomene
• Ako se 3D sadržaj ispravno ne prikazuje pomoću ovih postavki,
pokušajte promijeniti „Side-by-Side” u „Over-Under” ili obrnuto.
• Kada birate „Side-by-Side” ili „Over-Under”, promijenite postavku
u „Off” nakon gledanja 3D sadržaja.
20
Auto 3D
On: Automatski prebacuje u način prikaza 3D kada se otkrije
signal za prepoznavanje 3D formata. Ako se signal za
prepoznavanje 3D formata više ne otkriva, sustav će
automatski prebaciti u način prikaza 2D.
Off: Isključuje ovu funkciju.
Napomena
• Ako se slike ne prikazuju u 3D kada je „Auto 3D” postavljen na „On”,
pokušajte promijeniti postavku „3D Display”.
3D Signal Notification
On: Obavještava vas kada se otkrije signal za prepoznavanje
3D formata.
Off: Isključuje ovu funkciju.
Display
Back
Povratak na prethodni izbornik.
Picture Mode
Vivid: Žive boje i oštar kontrast za koncerte, sportske događaje
i ostale televizijske sadržaje.
Standard: Naglašava prirodnu sliku. Standardna kvaliteta slike
za razne video izvore.
Cinema: Kvaliteta slike posebno prilagođena za kino sadržaje.
Game: Kvaliteta slike prilagođena za igre.
Custom: Sprema vaše prilagođene kvalitete slike
prilagođavajući početnu ravnu sliku.
Pojedinosti opcije
„Picture Mode” koju ovdje
odabirete mogu se podesiti
u postavkama od „Reset”
do „Contrast Remaster”
u nastavku.
Reset
Obnavlja sve vrijednosti (osim vrijednosti za „24p True
Cinema”, „Wide Mode”, i „Overscan” u „Display”) odabranog
načina rad u izborniku „Picture Mode” na zadane postavke kada
se odabere „Yes”.
Picture
Podešava kontrast slike.
Brightness
Podešava svjetlinu slike.
Color Temperature
Podešava temperaturu boje slike.
Natural: Automatski poboljšava temperaturu boje za svaki
„Picture Mode” na temelju karakteristika ljudskog vida.
Cool: Nijanse hladne plave boje.
Medium: Nijanse boje između „Cool” i „Warm 1/Warm 2”.
Warm 1/Warm 2: Tople nijanse crvene boje. „Warm 2” je
crveniji od „Warm 1”.
Sharpness
Naglašava rubove slike kako bi se slike istakle ili ublažava rubove
za blaži dojam.
Frame Noise
Reduction
Smanjuje nasumično šum na fotografiji, slično kao i statični
prikaz.
High/Medium/Low: Odaberite razinu ovog efekta.
Off: Isključuje ovu funkciju.
Nije dostupno za format
video kadra 1080/24p.
21
Block Noise
Reduction
Nije dostupno za format
video kadra 1080/24p.
Mosquito Noise
Reduction
Nije dostupno za format
video kadra 1080/24p.
Panel Drive Mode
Ublažava mozaički šum na slici u obliku kvadratića.
High/Medium/Low: Odaberite razinu ovog efekta.
Off: Isključuje ovu funkciju.
Smanjuje slabe smetnje šuma oko rubova slike.
High/Medium/Low: Odaberite razinu ovog efekta.
Off: Isključuje ovu funkciju.
Odaberite vrstu prikaza za reprodukciju slike.
Normal: Standardni izgled slike.
Clear: Smanjuje zamućivanje slika koje se ubrzano kreću.
Napomene
• Iako se odabirom „Clear” smanjuje zamućivanje slika koje se ubrzano
kreću, njime se zatamnjuje i slika u cjelini. Ako ovo predstavlja
smetnju, odaberite „Normal”.
• Možda će izgledati da zaslon u cjelini treperi, ovisno o signalu izvora.
Ako ovo predstavlja smetnju, odaberite „Normal”.
Cinema Conversion
Dostupno je samo kada
je „Picture Mode”
postavljeno na
„Cinema” ili „Custom”.
Nije dostupno za format
video kadra 1080/24p.
Auto: Sustav automatski otkriva gledate li videosadržaj
(televizijske filmove ili animacije) ili filmski sadržaj
(filmove) i prebacuje u odgovarajući način konverzije.
Video: Sustav uvijek prikazuje u formatu videosadržaja, bez
obzira prikazuje li se video ili filmski sadržaj.
Clear Black
Prilagođava izgled područja tamne slike. Prekrasna reprodukcija
crne boje bez gubitka ukupnog sjenčanja.
Contrast Remaster
Automatski optimizira razine crne i bijele boje za dobar kontrast
bez izblijedjeljih crnih ili bijelih tonova.
High/Medium/Low: Odaberite razinu ovog efekta.
Off: Isključuje ovu funkciju.
24p True Cinema
On: Vjerno prikazuje 24 fps video na 24 fps. Kino sadržaj ove
vrste je dostupan na Blu-ray disku. Pruža doživljaj
gledanja sličan onome u kino dvoranama.
Off: Isključuje ovu funkciju. Video signali na 24 fps nakon
konverzije se prikazuju u formatu 60 fps.
Napomena
• Uključivanje ove funkcije kada je „Panel Drive Mode” postavljen na
„Clear” može učiniti da zaslon izgleda kao da treperi (ovisno o signalu
izvora) što može ometati. U tom slučaju ili isključite ovu funkciju ili
postavite „Panel Drive Mode” na „Normal”.
22
Wide Mode
Nije dostupno za vrijeme
3D reprodukcije.
Normal: Prikazuje slike u originalnom omjeru širine i visine
4:3.
Full: Prikazuje 4:3 sadržaj na cijelom zaslonu rastežući sliku
vodoravno. 16:9 sadržaj također se prikazuje na cijelom
zaslonu u originalnom omjeru širine i visine.
Zoom: Povećava slike okomito i vodoravno čuvajući originalni
omjer širine i visine.
Napomena
• „Normal” nije dostupan s izvorima HD ulaza (1080i, 720p, ili 1080p).
Overscan
Nije dostupno za vrijeme
3D reprodukcije.
Prilagođava područje prikaza.
Auto: Automatski prilagođava sliku na optimalno područje
prikaza.
On: Skriva rubove slika. Odaberite u slučajevima kada postoji
šum na rubovima slike.
Off: Prikazuje cijelu sliku.
23
Sound
Back
Povratak na prethodni izbornik.
Reset
Vraća sve postavke „Sound” na originalne zadane vrijednosti.
Surround
Standard: Standardne postavke zvuka koje pružaju prostranu
zvučnu kulisu za cijeli niz sadržaja.
Cinema: Naglašava prirodnu zvučnu kulisu koja se može
mjeriti s dojmljivom akustikom kino dvorana osobito
kod dijaloga. Zaokupljajući sa svakim kanalom koji je
prirodno miksan. Dobar izbor za filmove.
Game: Idealan za igre. Omogućuje točnu lokalizaciju
zvuka za jasniji dojam mjesta odakle zvuk potječe.
Za zaokupljajuće igranje u igrama s višekanalnim
surround zvučnim efektima. Posebno prikladan
za igre koje imaju višekanalni zvučni zapis.
Music: Naglašava detalje i čistoću audio izvora. Vjerna
reprodukcija, slična monitorima u studijima za snimanje.
Dobar izbor za glazbu.
Off: Isključuje surround zvučne efekte.
Napomena
• Jačina zvuka može varirati ovisno o audio signalu izvora i odabranom
načinu surround zvuka.
Treble
Podešava audio izlaz visoke frekvencije.
Bass
Podešava audio izlaz niske frekvencije.
Harmonics Equalizer
On: Preuzima oblik traga vala koji bi se vjerojatno izostavio
u algoritmu audio kompresije uslijed svoje niske
amplitude.
Off: Isključuje ovu funkciju.
Dostupan je samo za
Dolby Digital ili AAC
audio signale izvora.
A/V SYNC
Ispravlja nesinkronizirane audio i video signale odgađanjem
audio izlaza. Audio izlaz može se odgoditi u koracima
od 10 milisekundi u rasponu od 0 do 100 ms.
Napomena
• Neki nesinkronizirani audio i video signali ne mogu se ispraviti
pomoću ove funkcije, ovisno o signalu izvora.
24
Type of Headphones
Prebacuje na optimalnu virtualnu surround postavku zvuka
za vrstu slušalica koje se upotrebljavaju.
Inner Ear: Idealno za slušalice koje se nose u ušima kao što
su isporučene slušalice.
Overhead: Idealno za slušalice koje se stavljaju preko ušiju
ili na njih.
Napomena
• Surround zvučni efekti neće se ispravno reproducirati ako ova
postavka ne odgovara vrsti slušalica koja se upotrebljava.
Dual Mono
Dostupan je samo za Dolby
Digital ili AAC dual mono
audio signale izvora.
Prebacuje Dolby Digital ili AAC dual mono audio signale izvora
na glavni ili pomoćni audio izlaz.
Main: Izlaz i lijeve i desne slušalice sadržava isključivo glavni
audio sadržaj.
Sub: Izlaz i lijeve i desne slušalice sadržava isključivo od
pomoćni audio sadržaj.
Main/Sub: Izlaz slušalice na jednoj strani sadržava glavni audio
sadržaj. Izlaz na drugoj strani sadržava pomoćni audio
sadržaja.
General Setup
Back
Povratak na prethodni izbornik.
Set password
Lozinka se može postaviti kako bi se ograničila upotreba
sustava. Nakon određivanja lozinke ona se mora unijeti
prilikom svakog uključivanja sustava.
Za poništavanje zaštite lozinkom odaberite „Cancel password”
i unesite lozinku.
Naziv stavke ove postavke
mijenja se u „Cancel
password” nakon što
unesete lozinku.
Napomena
• Sustav se automatski uključuje u sljedećim situacijama. Ili uključite
sustav i ponovno unesite lozinku ili poništite zaštitu lozinkom.
– Kada se lozinka ne unese ispravno i zatvorite prikazani izbornik
postavke pomoću IZBORNIK ili gumba b
– Nakon 90 sekundi neaktivnosti na zaslonu za unos lozinke
LPCM Multi-Ch. Mode
On: Omogućuje jedinici procesora prijem višekanalnog LPCM
signala izvora.
Off: Isključuje ovu funkciju.
HDMI pass-through
On: Uključuje prolaz omogućujući vam gledanje ili slušanje
sadržaja na televizoru ili drugim uređajima prikaza kada
je sustav u stanju pripravnosti. Pojedinosti potražite
u „Vodiču za početak”.
Off: Isključuje ovu funkciju. Za uštedu energije odaberite „Off”
kada televizor ili drugi uređaj za prikaz nije spojen na
jedinicu procesora.
25
Control for HDMI
On: Uključuje kontrolu za opremu kompatibilnu s HDMI CEC
(Consumer Electronic Control) koja je spojena na
jedinicu procesora pomoću gumba na v/V/b/B jedinici
koja se postavlja na glavu.
Gumb v: Pokreće reprodukciju.
Gumb V: Pauzira reprodukciju.
Gumb b: Skače na prethodno poglavlje. Pritisnite i držite
gumb za premotavanje unatrag.
Gumb B: Skače na sljedeće poglavlje. Pritisnite i držite
gumb za premotavanje unaprijed.
Off: Isključuje ovu funkciju. Za upravljanje upotrijebite
daljinski upravljač priključene opreme.
Napomena
• Ako upravljanje nije moguće kada je ova postavka uključena,
priključena oprema nije kompatibilna s funkcijom sustava „Control
for HDMI”. Izravno upravljajte priključenom opremom.
Power off when
unmounted
On: Automatski isključuje sustav 30 minuta nakon skidanja
jedince koja se postavlja na glavu.
Off: Isključuje ovu funkciju.
Savjet
• Bez obzira na ovu postavku zasloni će se automatski isključiti
10 sekundi nakon što skinete jedinicu koja se postavlja na glavu.
Illumination
On: Uključuje osvjetljenje jedinice koja se postavlja na glavu.
Off: Isključuje ovu funkciju.
Language setting
Postavlja jezik koji se upotrebljava za izbornike i ostale dijelove
sučelja.
Napomene
• Audio je isključen dok se ova postavka konfigurira.
• Jačina zvuka ne može se prilagoditi dok se ova postavka konfigurira.
Prolonged viewing
warning
On: Uključuje automatski prikaz upozorenja o tome treba li
isključiti uređaj nakon 3 sata neprekidnog gledanja.
Odabirom „Yes” na zaslonu upozorenja isključit će se
uređaj. Odabirom „No” doći će do toga da se napajanje
isključi 3 sata kasnije, nakon 6 sati neprekidnog gledanja.
Off: Isključuje ovu funkciju.
Napomene
• Kada se prikaže upozorenje nakon 3 sata gledanja, ako nema odgovora
u roku od 90 sekundi, napajanje će se automatski isključiti.
• Zaslon upozorenja prikazat će se 30 minuta prije isključenja sustava
i 5 minuta prije isključenja sustava.
26
Startup viewer
warning
On: Uključuje automatski prikaz upozorenja kod pokretanja.
Off: Isključuje ovu funkciju.
Reset to factory
settings
Vraća sve postavke na originalne zadane vrijednosti.
Napomena
• Lozinka postavljena u „Set password” (u „General Setup”) također će
se obrisati.
Guide of HDMI device control
Prikazuje vodič za rad gumba jedinice koja se postavlja na glavu koji se mogu upotrebljavati uz
funkciju „Control for HDMI” (stranica 26).
27
Otklanjanje poteškoća
Ako se tijekom upotrebe sustava pojave sljedeći simptomi provjerite stupac Uzrok/Radnja prije
nego što zatražite servisiranje. Ako se problem i dalje javlja, obratite se distributeru ili
ovlaštenom lokalnom servisu tvrtke Sony.
Napajanje
28
Simptom
Uzrok/Radnja
Sustav se ne uključuje
p Potvrdite da je kabel za napajanje izmjeničnom strujom do kraja
uključen.
p Provjerite je li spojni kabel jedinice koja se postavlja na glavu do
kraja umetnut u HMD OUT priključak.
p Pokretanje obično traje nekoliko sekundi.
Sustav se ne isključuje
p Držite pritisnutim 1 gumb (Power On/Standby) najmanje
jednu sekundu.
Video
Simptom
Uzrok/Radnja
Nema videa ili je izlaz za
video izobličen
p Pogledajte „Vodič za početak” i potvrdite da su kabel za
napajanje izmjeničnom strujom, HDMI kabel i spojni kabel
jedinice koja se postavlja na glavu ispravno priključeni.
p Provjerite je li oprema priključena na HDMI IN priključak
na jedinici procesora uključena.
p Potvrdite da sustav podržava signal izvora. Za informacije
o podržanim signalima pogledajte „Podržavani HDMI ulazni
i izlazni signali:” u „Specifikacije” (stranica 35).
p Kada se PlayStation®3 (PS3™) upotrebljava s ovim sustavom
i ako postavke video i audio izlaza na PS3™ ne odgovaraju onima
ovog sustava ili kabela i televizora koji se upotrebljavaju, možda
neće biti video i audio izlaza. Ako se takvi simptomi pojave,
isključite PS3™ i zatim ga ponovno uključite tako da na
najmanje 5 sekundi pritisnete njegov gumb za napajanje sve dok
dva puta ne začujete zvučni signal bip. Postavke video i audio
izlaza automatski će se vratiti na standardne postavke.
p Ako ne postoji video izlaz kada se ova opreme upotrebljava
s opremom za reprodukciju koja nije PlayStation®3 (PS3™),
trenutno zaustavite reprodukciju, a zatim je nastavite. Ako se
problem i dalje javlja, pokušajte ponovno pokrenuti opremu za
reprodukciju.
p HDMI kabel možda je labav. Potvrdite da je HDMI do kraja
uključen. Ako se kvaliteta videa ne poboljša, možda je oštećen
HDMI kabel. U tom slučaju isprobajte novi kabel.
p Kada odaberete „Side-by-Side” ili „Over-Under” u „3D Display”
(u „3D Settings”), promijenite postavku na „Off” nakon gledanja
3D sadržaja (stranica 20).
p Ako je oprema priključena na jedinicu procesora preko AV
pojačala (prijemnika), pokušajte, umjesto toga, opremu izravno
priključiti na jedinicu procesora. Za pojedinosti pogledajte
priručnik s uputama opreme koja se upotrebljava.
p Kada upotrebljavate kontrolu za odabir HDMI, provjerite je
li ulaz na kontroli za odabir ispravno prebačen.
p Upotrebljavajte isporučeni HDMI kabel ili HDMI kabel
dostupan u prodaji koji se prodaje kao kabel velike brzine.
p Obavezno isključite video izlaz sa signalom Deep Color na
priključenoj opremi. Ako ova opcija nije dostupna na opremi
i sadržaj se emitira na 1080/60p, promijenite način izlaza HDMI
videa na način rada videa na 1080i.
Zaslon je taman ili zamućen
p Pogledajte „Vodič za početak” i potvrdite da su kabel za
napajanje izmjeničnom strujom, HDMI kabel i spojni kabel
jedinice koja se postavlja na glavu ispravno priključeni i da
ispravno nosite jedinicu koja se postavlja na glavu.
p Razmak između leća možda nije ispravno podešen (stranica 17).
Ponovno provedite podešavanje tako da pristupite „Lens span
adjustment” u izborniku postavki (stranica 19).
p Ako su leće na jedinici koja se postavlja na glavu prljave, obrišite
ih mekom krpom.
29
30
Simptom
Uzrok/Radnja
Zaslon se naglo isključuje
p Nakon 3 sata neprekidnog gledanja, sustav će prikazati zaslon
upozorenja i isključiti se nakon 90 sekundi neaktivnosti. Ako
izbrišete poruku i nastavite gledati, sustav će se automatski
isključiti nakon naredna 3 sata kako bi potaknuo zdrave navike
gledanja. Pojedinosti potražite u „Prolonged viewing warning”
(stranica 26).
p Ispravno nosite jedinicu koja se postavlja na glavu. 10 sekundi
nakon što senzor na jedinici koja se postavlja na glavu otkrije da
ste skinuli jedinicu, prikazani zaslon automatski će se isključiti.
Pojedinosti potražite u „Power off when unmounted”
(stranica 26).
Prikaz slike se s vremenom
prigušuje
p Iako se prikaz fotografija ili gotovo nepomičnih slika može
s vremenom prigušiti, to ne označava oštećenje sustava. Za
vraćanje uobičajene svjetline provedite nekoliko radnji izravno
na jedinici koja se postavlja na glavu ili priključenoj opremi.
Neke točkice na zaslonu nisu
uključene ili su neke točkice
stalno uključene
p Iako se OLED ploče proizvode koristeći tehnologije proizvodnje
iznimno velike preciznosti, u nekim slučajevima točkice mogu
biti stalno crne ili svijetliti u crvenoj, plavoj ili zelenoj boji.
Ovo ne označava neispravnost sustava.
Neke scene na Blu-ray disku
snimljene na 24 fps (što
odgovara originalnom filmu)
izgledaju neprirodno
p U tom slučaju pokušajte uključiti „24p True Cinema”.
Pojedinosti potražite u „24p True Cinema” (stranica 22).
Zaslon treperi
p Neki signali izvora mogu prouzročiti da zaslon u cjelini izgleda
kao da treperi kada je „Panel Drive Mode” postavljen na „Clear”,
ili kada je „24p True Cinema” uključen. Pojedinosti potražite
u „Panel Drive Mode” (stranica 22) i „24p True Cinema”
(stranica 22).
Simptom
Uzrok/Radnja
Video se ne prikazuje u 3D
p Ako se ista slika prikazuje jedna pored druge ili na vrhu i dnu,
postavka formata 3D prikaza možda nije ispravna. Pokušajte
promijeniti „3D Display” postavku u „3D Settings” (stranica 20).
p 3D percepcija varira kod gledatelja.
p Ako je prikazan izbornik „3D Settings”, ali se slike ne prikazuju
u 3D, pokušajte ponovno pokrenuti opremu koja se upotrebljava
za 3D reprodukciju.
p Sustav ne podržava konverziju 2D u 3D (simulirani 3D).
p Za gledanje anaglifskih slika u 3D tehnici potrebne su anaglifske
naočale (s crvenom i plavom lećom, na primjer).
p Također provjerite postavke opreme za reprodukciju priključene
na jedinicu procesora.
p Kada se PlayStation®3 (PS3™) upotrebljava s ovim sustavom
i ako postavke video i audio izlaza na PS3™ ne odgovaraju onima
ovog sustava ili kabela i televizora koji se upotrebljavaju, možda
neće biti 3D video izlaza. Ako se takvi simptomi pojave, isključite
PS3™ i zatim ga ponovno uključite tako da na najmanje
5 sekundi pritisnete njegov gumb za napajanje sve dok dva puta
ne začujete zvučni signal bip. Postavke video i audio izlaza
automatski će se vratiti na standardne postavke.
p Ako ne postoji 3D video izlaz kada se ova opreme upotrebljava
s opremom za reprodukciju koja nije PlayStation®3 (PS3™),
trenutno zaustavite reprodukciju, a zatim je nastavite. Ako se
problem i dalje javlja, pokušajte ponovno pokrenuti opremu za
reprodukciju.
3D prikaz automatski se ne
uključuje
p Provjerite je li postavka „Auto 3D” u „3D Settings” postavljena
na „On” (stranica 21).
p 3D sadržaj bez signala za prepoznavanje 3D formata automatski
se ne prikazuje u 3D tehnici. Pokušajte promijeniti postavku
„3D Display” u „3D Settings” na „Side-by-Side” ili „Over-Under”
(stranica 20).
31
Audio
32
Simptom
Uzrok/Radnja
Nema zvuka /
Postoji statički šum /
Jačina zvuka ne može se
povećati
p Utikač slušalice nije ispravno priključen. Ako su slušalice
neispravno priključene, zvuk slušalica neće biti ujednačen.
Umetnite utikač slušalice tako da na mjestu klikne (stranica 10).
p Utikač slušalice je prljav. Utikač slušalice očistite suhom mekom
krpom.
p Jačinu zvuka podesite pomoću gumba VOL +/–.
p Pogledajte „Vodič za početak” i potvrdite da su kabel za
napajanje izmjeničnom strujom, HDMI kabel i spojni kabel
jedinice koja se postavlja na glavu ispravno priključeni.
p Potvrdite da sustav podržava signal izvora. Za informacije
o podržanim signalima pogledajte „Podržavani HDMI ulazni
i izlazni signali:” u „Specifikacije” (stranica 35). Ako ulazni signal
nije podržan, provjerite postavke audio izlaza priključene
opreme.
p Kada se PlayStation®3 (PS3™) upotrebljava s ovim sustavom
i ako postavke video i audio izlaza na PS3™ ne odgovaraju onima
ovog sustava ili kabela i televizora koji se upotrebljavaju, možda
neće biti video i audio izlaza. Ako se takvi simptomi pojave,
isključite PS3™ i zatim ga ponovno uključite tako da na
najmanje 5 sekundi pritisnete njegov gumb za napajanje sve dok
dva puta ne začujete zvučni signal bip. Postavke video i audio
izlaza automatski će se vratiti na standardne postavke.
p Ako ne postoji video izlaz kada se ova opreme upotrebljava
s opremom za reprodukciju koja nije PlayStation®3 (PS3™),
trenutno zaustavite reprodukciju, a zatim je nastavite. Ako se
problem i dalje javlja, pokušajte ponovno pokrenuti opremu za
reprodukciju.
p Ako je oprema priključena na jedinicu procesora preko AV
pojačala (prijemnika), pokušajte, umjesto toga, opremu izravno
priključiti na jedinicu procesora. Za pojedinosti pogledajte
priručnik s uputama opreme koja se upotrebljava.
p Kada je sustav priključen na sustav kućnog kina kompatibilan
s HDMI CEC ili AV pojačala (prijemnike), provjerite sljedeće
postavke.
– Provjerite je li postavka „Control for HDMI” u „General Setup”
postavljena na „On” (stranica 26).
– Provjerite je li „Control for HDMI” uključen na AV pojačalu
(prijemniku) ili drugoj opremi. Za pojedinosti pogledajte
priručnik s uputama opreme koja se upotrebljava.
p Za višekanalni LPCM ulaz provjerite je li postavka „LPCM MultiCh. Mode” u „General Setup” postavljena na „On” (stranica 25).
Nema efekta surround zvuka
p Provjerite da postavka „Surround” u „Sound” nije postavljena na
„Off” (stranica 24).
p Provjerite odgovara li postavka „Type of Headphones”
u „Sound” vrsti slušalica koja se upotrebljava (stranica 25).
p Percepcija zvuka varira kod slušatelja.
Nema dubokih tonova
p Provjerite pristaju li slušalice koje se umeću u uši udobno u vaše
uši (stranica 15).
Simptom
Uzrok/Radnja
Nema audio ulaza u formatu
Dolby Digital ili AAC
p Oprema za reprodukciju možda je konfigurirana za konverziju
izlaznih audio signala formata Dolby Digital ili AAC u LPCM
signale. U tom slučaju, u postavkama opreme za reprodukciju,
isključite konverziju za Dolby Digital ili AAC i zatim nastavite
s reprodukcijom. Za pojedinosti pogledajte priručnik s uputama
opreme koja se upotrebljava.
Reprodukcija zvuka nije
u ispravnom formatu
p Za dual mono audio, promijenite postavku „Dual Mono”
u „Sound” (stranica 25). Za ostale audio formate provjerite
postavke priključene opreme.
HDMI Control
Simptom
Uzrok/Radnja
Priključenom opremom ne
može se upravljati pomoću
gumba na jedinici koja se
postavlja na glavu
p Provjerite podržava li priključena oprema HDMI CEC funkcije
p Provjerite je li postavka „Control for HDMI” priključene opreme
ispravno konfigurirana. Za pojedinosti pogledajte priručnik
s uputama opreme koja se upotrebljava.
p Priključeno AV pojačalo (prijemnik) možda nije kompatibilno
s funkcijom sustava „Control for HDMI”. Funkcija „Control for
HDMI“ u ovom slučaju neće ispravno raditi.
p Upravljanje priključenom opremom pritiskom na gumbe na
jedinici koja se postavlja na glavu možda neće biti moguće
odmah po uključivanju sustava ili odmah nakon uključivanja
„Control for HDMI” u „General Setup”.
p Provjerite je li postavka „Control for HDMI” u „General Setup”
postavljena na „On” (stranica 26).
Ostali problemi
Simptom
Uzrok/Radnja
Indikator napajanja
nastavlja treperiti crvenim
svjetlom
p Ako indikator svake 3 sekunde dva puta trepne, možda je
oštećena jedinica koja se postavlja na glavu ili procesor.
Kontaktirajte distributera ili ovlašteni lokalni servis tvrtke Sony.
p Ako indikator svake 3 sekunde dva puta trepne, pregrijala se
jedinica procesora. Pričekajte dok se jedinica na ohladi,
a treptanje ne prestane. Pazite da ne prekrijete ili zatvorite
ventilacijske otvore jedinice procesora za dobru ventilaciju.
p Ako indikator svake 3 sekunde u jednoj minuti četiri puta trepne,
pregrijala se jedinica koja se postavlja na glavu. Pričekajte dok se
jedinica na ohladi, a treptanje ne prestane.
p Ako indikator svake 3 sekunde u jednoj minuti pet puta trepne,
pregrijale su se jedinica koja se postavlja na glavu i procesor.
Pričekajte dok se jedinice na ohlade, a treptanje ne prestane.
33
34
Simptom
Uzrok/Radnja
Kada je sustav isključen,
video i audio sadržaji
s opreme za reprodukciju
ne reproduciraju se na
televizoru priključenom
na HDMI OUT priključak
p Potvrdite da su HDMI kabeli do kraja priključeni.
p Postavite „HDMI pass-through” u „General Setup” na „On”
(stranica 25).
p Prebacite izvor ulaza na televizoru na ovaj sustav.
p Provjerite postavke HDMI izlaza na opremi za reprodukciju.
„Control for HDMI” na
televizoru ne može se
upotrebljavati za upravljanje
opremom za reprodukciju
čak i kada se upotrebljava
HDMI prolaz sustava
p Pogledajte priručnik s uputama isporučen s televizorom
i u postavkama televizora „Control for HDMI” odredite opremu
za reprodukciju priključenu na jedinicu procesora kao uređaj
za upravljanje.
Gumbi jedinice koja se
postavlja na glavu ne
odgovaraju
p Gumbi jedinice koja se postavlja na glavu ne rade ako je
ne nosite.
„DEMO” pojavljuje se
u gornjem desnom kutu
zaslona izbornika postavki
p Kontaktirajte distributera ili ovlašteni lokalni servis tvrtke Sony.
Ne mogu se podesiti
„Language setting” jer je
izbornik postavki na
nepoznatom jeziku
p Ako početno postavljanje nije dovršeno, uzastopno pritišćite
gumb b za povratak na zaslon za odabir jezika i zatim ponovno
odaberite omiljeni jezik.
p Ako ste završili početno postavljanje, slijedite ove korake za
vraćanje sustava na izvorne tvorničke postavke i odredite
ispravan jezik.
1 Pritisnite gumb IZBORNIK za prikaz izbornika postavki.
2 Pritisnite gumb V gumb i odaberite
(ikona „General
Setup”).
3 Pritisnite gumb B i pomaknite pokazivač udesno.
4 Pritisnite gumb V i pomaknite pokazivač na postavku na dnu.
5 Pritisnite gumb IZBORNIK. (Prikazuje se poruka potvrde
„Reset to factory settings”.)
6 Pritisnite gumb b, a zatim pritisnite gumb IZBORNIK.
(Sustav će se ponovno pokrenuti.)
7 Nakon što se prikaže zaslon početne postavke, pritisnite
gumbe v/V za odabir omiljenog jezika, a zatim pritisnite
gumb B.
8 Slijedite prikazane upute za dovršavanje početnog
postavljanja.
Specifikacije
Zahtjevi napajanja
Model za sjevernu Ameriku:
120 V izmjenične struje, 60 Hz
Modeli za Ujedinjeno Kraljevstvo, Hong
Kong, Europu, Bliski istok, južnu Afriku
i Oceaniju:
220 V – 240 V izmjenične struje,
50/60 Hz
Modeli za Rusiju i Ukrajinu:
220 V – 240 V izmjenične struje,
50/60 Hz
Model za Tajvan:
110 V izmjenične struje, 60 Hz
Model za Kinu:
220 V – 240 V izmjenične struje,
50/60 Hz
Model za Južnu Koreju:
220 V izmjenične struje, 60 Hz
Model za Indiju:
220 V – 240 V izmjenične struje,
50/60 Hz
Model za Meksiko:
120 V izmjenične struje, 50/60 Hz
Ostali modeli:
110 V – 240 V izmjenične struje,
50/60 Hz
Potrošnja energije
15 W (u radu)
0,25 W (u stanju pripravnosti)
1,6 W (u stanju pripravnosti kada
se upotrebljava HDMI prolaz)
Radna temperatura
5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F)
Raspon vlage
25% do 80%
Dimenzije (Š×V×D, uključujući najveće
izbočine)
Jedinica koja se postavlja na glavu:
Pribl. 187 mm × 104 mm × 254 mm
(7 3/8 inča × 4 1/8 inča × 10 inča)
Jedinica procesora:
Pribl. 180 mm × 36 mm × 168 mm
(7 1/8 inča × 1 7/16 inča × 6 5/8 inča)
Težina
Jedinica koja se postavlja na glavu:
Pribl. 330 g (12 oz) (bez spojnog
kabela)
Jedinica procesora:
Pribl. 600 g (22 oz) (bez kabela za
napajanje izmjeničnom strujom)
Rezolucija zaslona
1.280 točkica (vodoravno) ×
720 točkica (okomito)
Razmak između zjenica
55 mm – 72 mm (2 1/4 inča – 2 7/8 inča)
Ulazi i izlazi
HMD OUT:
Namijenjeni 15-pinski utikač
HDMI IN i HDMI OUT*:
standardni HDMI 19-pinski utikač
Podržavani HDMI ulazni i izlazni signali:
Video ulaz (formati 2D):
480/60p, 576/50p, 720/24p,
720/50p, 720/60p, 1080/50i,
1080/60i, 1080/24p, 1080/50p,
1080/60p
Video ulaz (3D: formati video kadra,
slika pored slike i gornji i donji):
720/50p, 720/60p, 1080/50i,
1080/60i, 1080/24p
Audio ulaz:
Linearni PCM (2/višekanalni,
32/44,1/48 kHz), Dolby Digital
(2/višekanalni, 32/44,1/48 kHz),
AAC (2/višekanalni, 32/48 kHz)
Priključak za slušalice:
Mini stereo priključak
35
* Kada je uključen HDMI prolaz, signali koji se
isporučuju jedinici procesora prolaze kroz
jedinicu procesora na HDMI izlaz. Pa ipak,
sljedeći signali nisu kompatibilni s prolazom.
– Signali Deep Color
– Video signali rezolucije 4 k (kod visoke
rezolucije koja prelazi 3.840 (vodoravno) ×
2.160 (okomito) u pikselima)
Slušalice (isporučene)
Frekvencijski odziv:
5 Hz - 24.000 Hz
Impedancija:
16 Ω (1 kHz)
Isporučena dodatna oprema
Obavijest o licencama
i zaštitnim znakovima
Zaštitni znakovi
• Pojmovi HDMI™ i HDMI
High-Definition Multimedia Interface
te logotip HDMI zaštitni su znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI
Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim državama.
Pogledajte „Isporučena dodatna oprema”
(stranica 8).
Specifikacije sustava i izgled podložni su
poboljšanjima bez prethodne obavijesti.
• Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories.
Dolby i simbol s dvostrukim slovom D
zaštitni su znaci tvrtke
Dolby Laboratories.
• „PlayStation” je registrirani zaštitni znak
tvrtke Sony Computer Entertainment Inc.
Također, „PS3” je zaštitni znak iste tvrtke.
• VPT, Virtualphones Technology je
registrirani zaštitni znak tvrtke
Sony Corporation.
• Ostali nazivi sustava i proizvoda zaštitni
su znaci ili registrirani zaštitni znaci
proizvođača. Oznake ™ i ® nisu označene
u ovom dokumentu.
Obavijesti i licence o softveru
upotrijebljenom u ovom proizvodu
Dijelovi ovog softvera licencirani su pod
licencom FreeType Project.
Autorska prava za dijelove ovog softvera
pripadaju © 2006 The FreeType Project
(www.freetype.org). Sva prava pridržana.
36
37
38
39
© 2012. Sony Corporation
4-439-019-11(1) (CR)
Download PDF

advertising