Sony | MS-MT16G | Sony MS-MT16G Upute za upotrebu

3-296-115-22(1)
IC medij za snimanje
Memory Stick PRO-DuoTM
Upute za uporabu
MS-MT1G/MT2G/MT4G/MT8G/MT16G
©2008 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Prije uporabe uređaja, molimo u cijelosti pročitajte upute za uporabu i sačuvajte
ih za buduću uporabu.
UPOZORENJE
Kako biste spriječili požar ili električni udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj
proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem
starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i
zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju
prirodnih izvora.Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
< Napomena korisniku u državama koje primjenjuju EU
smjernice >
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Ovlašteni zastupnik za elektromagnetsku kompatibilnost i
sigurnost uređaja je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za informacije o servisu i jamstvenim uvjetima, obratite se
na adrese navedene u zasebnim jamstvenim ili servisnim dokumentima.
C Ovaj medij je prikladan za korištenje s Memory Stick PRO-HG DuoTM ili
Memory Stick PROTM kompatibilnim uređajima.
* Ne može se jamčiti pravilan rad sa svim ostalim uređajima.
Podrobnosti o uporabi s kompatibilnim uređajima potražite u uputama za
uporabu uređaja ili na internetskoj stranici navedenoj dolje.
C Memory Stick PRO DuoTM (Mark2)
Mark2 logotip pripisan je medijima koji podržavaju uređaje za snimanje velikim
brzinama, poput AVCHD videokamera.
C Brzina prijenosa ovisi o upotrijebljenom uređaju. Ovaj medij podržava paralelan
prijenos podataka (brzi prijenos podataka). Paralelan prijenos podataka može
se koristiti samo s kompatibilnim uređajima koji su predviđeni za uporabu
paralelnog prijenosa podataka.
C Ovaj medij podržava MagicGateTM, tehnologiju zaštite autorskih prava koju je
razvila tvrtka Sony. Prije kupnje, provjerite je li vaš uređaj kompatibilan s
funkcijom zaštite prava koja se nalazi na Memory Stick PROTM mediju.
C Zakon o zaštiti autorskih prava zabranjuje neovlaštenu uporabu snimaka.
C "Memory Stick File Rescue Service" je usluga za obnavljanje podataka s raznih
vrsta Sony Memory StickTM medija. Za dodatne informacije posjetite sljedeću
internetsku stranicu.
http://www.sony.net/memorystick/supporte/
* Ova usluga ne podržava datoteke sa zaštićenim sadržajem, podatke iz igara i
AVCHD datoteke.
* Imajte na umu da se neki podaci možda neće moći obnoviti.
C Ovaj medij je formatiran prije isporuke. Za ponovno formatiranje medija,
koristite Memory Stick PRO-HG DuoTM ili Memory Stick PROTM kompatibilan
uređaj. Podrobnije informacije potražite u uputama za uporabu isporučenima
uz uređaj ili se obratite službi za korisnike.
Mjere opreza pri uporabi
UPOZORENJE
C DRŽITE IZVAN DOSEGA DJECE KAKO BISTE SPRIJEČILI
OPASNOST OD GUTANJA.
C NE ULAŽITE MEDIJ IZRAVNO U STANDARDNE UTORE
ZA MEMORY STICK PROTM MEDIJE BEZ UPORABE
MEMORY STICK DUOTM ADAPTERA.
C Ne dodirujte priključak A rukama ili metalnim predmetima.
C Medij ima dva utora s jedne strane. Jedan utor je dvostrani; drugi je jednostrani
(samo sa stražnje strane) (slika B).
C Nemojte snažno pritiskivati memorijsko područje C dok pišete po njemu.
C Ne udarajte, ne savijajte, ne ispuštajte i ne močite medij.
C Ne pokušavajte rastaviti ili preinačiti medij.
C Ne koristite i ne spremajte medij na sljedeća mjesta:
– Gdje je premašen raspon preporučenih radnih uvjeta.
(U zatvorenom vozilu ljeti pod jakim suncem/na izravnoj sunčevoj svjetlosti/
blizu grijalice, itd.)
– Na vlažnim ili korozivnim mjestima.
C Ovaj medij možete umetnuti u Memory Stick DuoTM adapter kako biste ga mogli
spajati na proizvode kompatibilne s Memory Stick PROTM standardne veličine.
C Ne spajajte Memory Stick DuoTM adapter na proizvode kompatibilne s
Memory Stick PROTM standardne veličine, kad medij nije umetnut u
Memory Stick DuoTM adapter. U protivnom možete uzrokovati kvar
proizvoda.
C Prije uporabe, provjerite pravilan smjer umetanja medija.
C Medij umetnite u Memory Stick DuoTM adapter do kraja. Medij možda neće
pravilno raditi ako nije do kraja umetnut.
C Ne dodirujte priključak na Memory Stick DuoTM adapteru rukama ili metalnim
predmetima.
C Pripazite da prljavština, prašina ili predmeti ne uđu u utor na Memory Stick
DuoTM adapteru.
C Savjetujemo da napravite zaštitnu kopiju važnih podataka.
Sony nije odgovoran za štetu ili gubitak snimljenih podataka.
C Snimljeni podaci se mogu oštetiti ili izgubiti u sljedećim situacijama.
– Kad izvadite ovaj medij ili Memory Stick DuoTM adapter, ili isključite uređaj
prilikom formatiranja, snimanja ili očitavanja podataka.
– Kad koristite uređaj na mjestima izloženima statičkom elektricitetu ili
električnim smetnjama.
Kapacitet
(Približan kapacitet za korištenje
je prikazan u zagradama.)
Radni napon
Radno okružje
Dimenzije (V T D T Š)
Masa
Isporučeni pribor
1 GB (940 MB) : MS-MT1G
2 GB (1,85 GB) : MS-MT2G
4 GB (3,66 GB) : MS-MT4G
8GB (7,35 GB)
: MS-MT8G
16 GB (14,9 GB) : MS-MT16G
2,7 V do 3,6 V
-25°C do +85ºC (bez kondenzacije)
Približno 20 T 31 T 1,6 mm
približno 2 g
Memory Stick DuoTM adapter (1)
Tiskana dokumentacija
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez najave. Proizvođač ne
preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
Memory StickTM, Memory Stick DuoTM, Memory Stick PROTM, Memory Stick
PRO DuoTM, Memory Stick PRO-HG DuoTM, MagicGateTM i
su zaštićeni
znakovi tvrtke Sony Corporation.
JAMSTVENI ROK, Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje
proizvoda i traje 5 godina za IC medije za snimanje: Memory
Stick, Memory stick PRO, Memory Stick Duo, Memory stick
PRO Duo koji na svom pakiranju sadrže oznaku "Warranty 5 Years". Jamstvo
se priznaje prema uvjetima sa Sony jamstvenog lista uz ispravno popunjeni Sony
jamstveni list.
Download PDF

advertising