Sony | MS-A256 | Sony MS-A1G Upute za upotrebu

2-675-346-12(1)
IC medij za snimanje
Memory Stick Micro (M2)
Prilikom snimanja ili kopiranja glazbe sa zaštićenim pravima,
nije moguće koristiti medij ukoliko vaš ureñaj nije kompatibilan
s tehnologijom zaštitnih prava "Memory Stick PRO™". Prije
kupnje, provjerite da li je vaš ureñaj kompatibilan s
tehnologijom zaštitnih prava "Memory Stick PRO™".
• Zakon o zaštiti prava zabranjuje neautoriziranu uporabu snimaka.
Podrobnije informacije o uporabi s kompatibilnim ureñajima,
potražite u uputama za uporabu isporučenima uz ureñaj.
“M2™” medij je formatiran prije isporuke. Za ponovno
formatiranje “M2™” medija, koristite “M2™” kompatibilan ureñaj.
Ne koristite uobičajeni operativni sustav prilikom formatiranja
“M2™” medija na PC-u. Podrobnije informacije potražite u
uputama za uporabu isporučenima uz ureñaj ili se obratite
korisničkoj službi.
Upute za uporabu
UPOZORENJE
• DRITE IZVAN DOSEGA DJECE
OPASNOST OD GUŠENJA
• NE ULAITE "M2™" MEDIJ U OSTALE UTORE
MEDIJSKIH KARTICA
N50
MS-A256/A512/A1G
©2006 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Mjere opreza pri korištenju
•
•
•
•
•
•
Prije uporabe ureñaja, molimo u cijelosti pročitajte upute za
uporabu i sačuvajte ih za buduću uporabu.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih
ureñaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati
kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu
namjenu predviñenom mjestu za reciklažu
električke ili elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i
brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim
odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i
zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u
očuvanju prirodnih izvora.Za detaljne informacije
o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte
vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
UPOZORENJE
Kako bi spriječili požar ili električni udar, ne izlažite ureñaj kiši ili
vlazi.
• Ureñaj je prikladan za korištenje s "Memory Stick Micro™"
("M2™") (u daljnjem tekstu "M2™" medij) kompatibilnim
ureñajima. "M2™" medij možete staviti u M2 adapter (MSACMMS) za korištenje s ureñajima kompatibilnima s "Memory
Stick PRO™" medijima standardne veličine. Prije kupnje,
provjerite da li je vaš ureñaj kompatibilan s tehnologijom
zaštitnih prava "Memory Stick PRO™".
* Medij nije kompatibilan sa svim ureñajima.
• "“MagicGate” je naziv tehnologije zaštite prava razvijen od
tvrtke Sony. Funkcija zaštite autorskih prava “M2™” medija
odgovara funkciji zaštite prava medija “Memory Stick PRO™.”
•
•
•
•
Ne dodirujte priključak A rukama ili metalnim predmetom.
Ne udarajte, ne savijajte, ne ispuštajte i ne močite medij.
Ne pokušavajte rastaviti ili preinačiti medij.
Ne koristite i ne spremajte ureñaj na sljedeća mjesta:
− Gdje je premašen raspon preporučenih radnih uvjeta.
U zatvorenom vozilu ljeti pod jakim suncem/na izravnoj
sunčevoj svjetlosti/blizu grijalice, itd.
− Na vlažnim ili korozivnim mjestima.
Ne pritišćite i ne savijajte adapter u kojem se nalazi "M2™"
medij.
Obratite pažnju da u utor M2 adaptera ne ulazi prašina, nečistoća
i strani predmeti.
Prije uporabe provjerite pravilan smjer ulaganja medija.
Uložite “M2™” medij do kraja u M2 adapter. “M2™” medij
neće pravilno raditi ukoliko nije pravilno uložen.
Savjetujemo da napravite zaštitnu kopiju važnih podataka.
Snimljeni podaci se mogu oštetiti ili izgubiti u sljedećim
situacijama.
− Kad izvadite "M2™" medij ili isključite adapter iz napajanja
prilikom formatiranja, snimanja ili očitavanja podataka.
− Kad koristite ureñaj na mjestima izloženima statičkom
elektricitetu ili električnim smetnjama.
Sony nije odgovoran za štetu ili gubitak snimljenih podataka.
Kapacitet
(Približan kapacitet za korištenje je prikazan u zagradama)
Radni napon
Radno okružje
Dimenzije (V T D T Š)
Masa
Isporučeni pribor
256 MB (220 MB) : MS-A256
512 MB (450 MB) : MS-A512
1 GB (900 MB)
: MS-A1G
1,7 V do 1,95 V i 2,7 V do 3,6 V
-25° C do +85º C
(bez kondenzacije)
Približno 12,5 T 15 T 1,2 mm
približno 1 g
M2 adapter (MSAC-MMS) (1),
tiskana dokumentacija
Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
“Memory Stick PRO Duo™,” “Memory Stick PRO™,” “Memory
Stick Micro™,”
,
, “MagicGate” i
su
trgovačke marke Sony Corporation.
JAMSTVENI ROK, Jamstveni rok počinje teći od
dana kupnje proizvoda i traje 5 godina za IC medije
za snimanje: Memory Stick, Memory stick PRO, Memory Stick
Duo, Memory stick PRO Duo koji na svom pakiranju sadrže
oznaku "Warranty 5 Years". Jamstvo se priznaje prema uvjetima
sa Sony jamstvenog lista uz ispravno popunjeni Sony jamstveni list.
Download PDF

advertising