Sony | KDL-52W5500 | Sony KDL-40W5500 Upute za upotrebu

Digitalni LCD TV prijemnik
Upute za uporabu
KDL-40E55xx
KDL-52W55xx
KDL-32E55xx
KDL-46W55/57xx
KDL-52V55/56xx
KDL-40W55/57xx
KDL-46V55/56xx
KDL-37W55/57xx
KDL-40V55/56xx
KDL-32W55/57xx
KDL-37V55/56xx
KDL-46WE5xx
KDL-32V55/56xx
KDL-40WE5xx
© 2009 Sony Corporation
U
4-136-111-13(1)
Uvod
Zaštitni znakovi
Zahvaljujemo na odabiru Sony proizvoda.
Prije uporabe TV prijemnika, molimo vas
da pažljivo i temeljito pročitate ove upute
i da ih sačuvate za kasniju uporabu.
 je registrirani zaštitni znak tvrtke
DVB Project.
Proizvođač ovog uređaja je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Za sva pitanja
servisa i jamstva, obratite se na
adrese navedene u odvojenim
dokumentima koji se tiču servisa ili
jamstva.
Napomene o funkciji
Digital TV
55 Sve značajke vezane uz funkciju Digital
TV () radit će samo u zemljama
ili područjima emitiranja DVB-T
(MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC)
digitalnog zemaljskog signala ili gdje
je omogućen pristup kompatibilnom
DVB-C (MPEG-2 i H.264/MPEG-4
AVC) kabelskom sustavu. Provjerite
kod svog davatelja usluga emitira li
se DVB-T signal i u vašoj zemlji ili
provjerite da li njihov DVB-C kabelski
sustav odgovara integriranim funkcijama ovog TV prijemnika.
55 Poslužitelj usluge kabelske TV može
naplatiti takve usluge, te će možda biti
potreban vaš pristanak na takve uvjete
poslovanja.
55 Iako je ovaj TV prijemnik usklađen
s DVB-T i DVB-C standardima, nije
zajamčena njegova kompatibilnost s
budućim DVB-T digitalnim zemaljskim i DVB-C digitalnim kabelskim
prijenosima.
55 Neke Digital TV funkcije možda
neće biti dostupne u nekim zemljama/
regijama, a DVB-C kabelske funkcije
možda neće pravilno raditi kod nekih
operatera.
Popis podržanih kabelskih poslužitelja
potražite na web adresi:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/

55 Slike koje se koriste o ovim uputama
prikazuju model KDL-40V55xx ako
nije navedeno drukčije.
55 Oznaka "x" koja se pojavljuje u nazivu
modela odgovara brojkama koje označavaju boju uređaja.
2 HR
HDMI, HDMI logotip i High Definition
Multimedia Interface su zaštićeni znakovi
ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke
HDMI Licensing LLC.
DLNA i DLNA CERTIFIED su zaštitni
znakovi i/ili oznake usluga Digital Living
Network Alliance.
GUIDE Plus+™ je (1) registriran zaštitni
znak ili zaštitni znak, (2) proizveden
uz licencu i (3) podložan različitim
međunarodnim patentima i prijavama za
patente u vlasništvu ili s licencom tvrtke
Gemstar-TV Guide International, Inc. i/ili
njezinih partnera.
GEMSTAR-TV GUIDE
INTERNATIONAL, INC. I/ILI PARTNERI SE NI NA KOJI NAČIN NE
MOGU SMATRATI ODGOVORNIMA
ZA TOČNOST RASPOREDA PROGRAMA PREKO USLUGE GUIDE PLUS+.
NI U KOM SLUČAJU SE GEMSTARTV GUIDE INTERNATIONAL, INC. I/
ILI NJEZINI PARTNERI NE MOGU
SMATRATI ODGOVORNIMA ZA BILO
KAKAV GUBITAK DOBITI, GUBITAK
POSLA, NEIZRAVNU, POSEBNU
ILI POSLJEDIČNU ŠTETU U SVEZI
ILI ZBOG UPORABE BILO KOJE
INFORMACIJE, UREĐAJA ILI USLUGE KOJA SE ODNOSI NA GUIDE
PLUS+™ SUSTAV.
Proizvedeno prema licenci tvrtke Dolby
Laboratories. Dolby i simbol dvostruko-D
su zaštitni znaci tvrtke Dolby Laboratories.
su zaštitni znaci
"BRAVIA" i
tvrtke Sony Corporation.
"XMB™" i "XrossMediaBar" su zaštićeni
znakovi tvrtki Sony Corporation i Sony
Computer Entertainment Inc.
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Overseas S.A. Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje
da je ovaj proizvod usklađen s bitnim
zahtjevima tehničkih propisa koji su
za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na
internet stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Sadržaj
Upute za brzi početak
4
Sigurnosne informacije.....................................................................................................................8
Mjere opreza......................................................................................................................................9
Tipke na daljinskom upravljaču i uređaju/Indikatori....................................................................10
Gledanje TV programa
ledanje TV programa.......................................................................................................................15
GUIDE Plus+™ sustav* i Digital Electronic ProgrammeGuide (EPG)**......................................17
Uporaba Favourite popisa..............................................................................................................21
Uporaba dodatne opreme
Dijagram spajanja...........................................................................................................................22
Gledanje slika sa spojene opreme.................................................................................................24
Reprodukcija fotografija/glazbe/videozapisa putem USB-a.......................................................25
Uporaba funkcije BRAVIA Sync s Control for HDMI....................................................................27
Uporaba značajki kućne mreže
Spajanje na mrežu...........................................................................................................................28
Uživanje u AppliCastu.....................................................................................................................29
Uživanje u fotografijama/glazbi/videozapisima putem mreže....................................................30
Provjera mrežne povezanosti.........................................................................................................31
Podešavanje prikazaposlužitelja...................................................................................................31
Uporaba izbornika MENU
Kretanje kroz Home izbornik TV-a (XMB™)..................................................................................32
Izbornik postavki TV-a....................................................................................................................33
Dodatne informacije
Postavljanje pribora (zidni nosač)..................................................................................................45
Tehnički podaci...............................................................................................................................48
U slučaju problema.........................................................................................................................51
Prije uporabe TV prijemnika, pročitajte "Sigurnosne napomene" u ovom priručniku (str.8).
Sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.
3 HR
Upute za brzi početak
Prije uporabe
Provjera isporučenog pribora
Mrežni kabel (tip C-6)* (1) (osim za modele od
37"/32")
Postolje (1) i vijci (4) (osim za modele od 52")
1: Pričvršćivanje postolja
(osim za modele od 52")
1 Otvorite kutiju te izvadite postolje i vijke.
2 Postavite TV prijemnik na postolje. Pri
tome pripazite na kabele.
Daljinski upravljač RM-ED016/RM-ED016W (1)
Daljinski upravljač RM-ED012 (1) (samo KDL-46/40/
37/32W5720/5730/5740)
Baterije veličine AA (tip R6) (2)
** Nemojte uklanjati feritne jezgre.
Ulaganje baterija u daljinski upravljač
Pritisnite i podignite pokrov za otvaranje.
3 Isporučenim vijcima pričvrstite TV
prijemnik na otvore postolja označene
strelicama Ą.

55 Za KDL-40E55/32E55xx možete postolje podesiti
u viši položaj. Za detalje pogledajte letak "Kako
promijeniti visinu postolja".
55 Kod uporabe električnog odvijača, podesite silu
pritezanja na približno 1,5 N•m (15 kgf•cm).
4 HR
3: Sprječavanje prevrtanja
TV-a
Upute za brzi početak
2: Spajanje antene/Set Top
Boxa/rekordera (npr. DVD
rekordera)
Spajanje Set Top Boxa/rekordera (npr. DVD
rekordera) sa SCART priključnicom
Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)
1 Zavrnite vijak za drvo (promjer 4 mm,
Spajanje Set Top Boxa/rekordera (npr. DVD
rekordera) s HDMI priključnicom
nije priložen) u postolje TV prijemnika.
2 Zavrnite vijak (M4 T 20, nije priložen) u
otvor na TV prijemniku.
3 Povežite vijak za drvo i vijak na uređaju
jakom vezicom.
Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)
5 HR
4: Povezivanje kabela
4
Slijedite upute na zaslonu.

55 Nemojte mrežni kabel povezivati u snop s drugim
kabelima.
5: Početna podešavanja
Digital Auto Tuning: Kad odaberete
"Cable", savjetujemo vam da odaberete
"Quick Scan" za brzo ugađanje. Podesite
"Frequency" i "Network ID" prema informacijama koje ste dobili od poslužitelja
usluge kabelske TV. Ako nijedan kanal
nije pronađen postupkom "Quick Scan",
pokušajte primijeniti "Full Scan" (iako to
može zahtijevati više vremena).
Popis podržanih kabelskih poslužitelja
potražite na web adresi:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/

55 Kanale možete također ugoditi ručno (str. 41).
Programme Sorting: Želite li promijeniti redoslijed analognih kanala, slijedite
korake iz odlomka "Razvrstavanje programa" (str 41).
Eco Preset: Ako ste odabrali "Yes",
podešenja za "Eco" se mijenjaju na preporučene vrijednosti kako bi se smanjila
potrošnja električne energije.
1 Priključite TV prijemnik u zidnu utičnicu.
2 Podesite prekidač ENERGY SAVING
3
SWITCH u položaj za uključenje (str. 10)
(samo KDL-46WE5/40WE5).
Pritisnite  na TV prijemniku.
Kod prvog uključenja TV prijemnika, na
zaslonu se pojavi izbornik jezika.
Podešavanje GUIDE Plus+™ sustava
(samo kad je raspoloživ GUIDE Plus+™
sustav)*
** Uvjeti podešavanja ove značajke:
–– gdje postoji mogućnost digitalnog prijema.
–– kad je odabrana opcija "Antenna" u "5: Početna
podešavanja".
1 Unesite poštanski broj regije u kojoj živite tipkama ////.

55 Ako poštanski kôd sadrži manje od sedam
znamenaka, unosite s lijeve strane.
6 HR
2 Odaberite jezik za GUIDE Plus+.
Podešavanje kuta gledanja
TV-a
Ovaj TV se može podesiti unutar sljedećih
kutova.
Podešavanje lijevog i desnog kuta
(zakretanje)
Pogled odozgo
Prednja strana

55 Kod modela KDL-40E55/32E55xx je zakretanje
onemogućeno kako si ne biste prignječili prste.
Kako omogućiti zakretanje i pomaknuti TV
prijemnik u viši položaj pogledajte letak "Kako
promijeniti visinu postolja".
Odvajanje postolja s TV
prijemnika

55 Skinite vijke označene strelicama Ą na TV-u.
55 Postolje ne odvajajte ni u kom slučaju, osim kad
želite TV montirati na zid.
7 HR
Upute za brzi početak
3
Ovaj korak se preskače ako je odabran
jedan od sljedećih jezika u "5: Početna
podešavanja": "English", "Deutsch",
"Español", "Italiano", "Français" ili
"Nederlands".
Preuzimanje GUIDE Plus+ podataka.
Postupak početnog preuzimanja podataka
može potrajati nekoliko minuta, stoga
vas molimo da za to vrijeme ne pritišćete tipke na TV prijemniku i daljinskom
upravljaču. Nakon prvog preuzimanja
TV lista, sva sljedeća preuzimanja će se
izvoditi automatski.
Sigurnosne
informacije
Instalacija na zid
Napomene
Instalacija/Podešavanje
Instalirajte i koristite TV prijemnik u
skladu s donjim uputama kako bi spriječili opasnost od požara, električnog udara
ili štetei/ili ozljeda.
Instalacija
55 TV prijemnik postavite blizu lako
dostupne mrežne utičnice.
55 Postavite TV prijemnik na stabilnu i
ravnu površinu.
55 Instalaciju na zid smije izvoditi samo
stručno osoblje.
55 Iz sigurnosnih razloga savjetujemo da
koristite Sony pribor, uključujući:
–– Zidni nosač SU-WL500
55 Koristite vijke isporučene sa zidnim
nosačem kod pričvršćivanja montažnih
kuka na TV. Isporučeni vijci su izrađeni
tako da su duljine 8 do 12 mm mjereno
od površine za pričvršćenje montažne
kuke. Promjer i duljina vijaka razlikuje
se ovisno o modelu zidnog nosača.
Uporabom vijaka koji nisu dio isporuke
možete uzrokovati oštećenje TV prijemnika, njegov pad, itd.
8 mm – 12 mm
Vijak (isporučen sa
zidnim nosačem)
Montažna kuka
Učvršćenje kuke na
stražnjoj strani TV-a
Ostavite najmanje ovoliko slobodnog prostora oko uređaja.
Instalacija s postoljem
Neprikladna uporaba
Ostavite najmanje ovoliko slobodnog prostora oko uređaja.
55 Za ispravnu ventilaciju, te kako
biste spriječili nakupljanje prašine i
prljavštine:
–– Nemojte postavljati uređaj površinom zaslona okrenut prema podlozi,
ne instalirajte ga naopako, na stražnju stranu ili na bočnu stranu.
–– Ne stavljate TV uređaj na policu,
tepih, krevet ili u vitrinu.
–– Nemojte uređaj pokrivati komadima
tkanine, npr. zavjesama ili predmetima kao što su novine, itd.
–– Ne postavljajte TV prijemnik kao što
je prikazano na slici.
Protok zraka je blokiran.
Ventilacija
55 Nikada nemojte prekrivati ventilacijske
otvore na kućištu TV prijemnika i ne
stavljajte nikakve predmete unutra.
55 Ostavite slobodan prostor oko TV prijemnika kao što je prikazano na slici.
55 Savjetujemo da koristite Sony zidni
nosač kako biste osigurali odgovarajuću
ventilaciju.
8 HR
Zid
Ne instalirajte/koristite TV prijemnik na
mjestima, okružjima ili u okolnostima
poput niže opisanih, kako biste spriječili
nepravilnost u radu TV prijemnika, požar,
električni udar, štetu i/ili ozljede.
Mjesta:
Na otvorenim mjestima (na izravnom
utjecaju sunca), na obali, na brodu i ostalim plovilima, vozilima, u medicinskim
ustanovama, na mjestima izloženima
mehaničkim vibracijama; blizu vode,
kiše, vlage ili dima.
Okruženje:
Pretjerano vruća, vlažna ili prašnjava
mjesta; mjesta gdje lako mogu ući
insekti u uređaj; blizu zapaljivih predmeta
(svijeća, itd.). TV prijemnik se ne smije
izlagati kapanju ili prskanju. Ne stavljajte
predmete napunjene vodom (primjerice
vaze) na TV prijemnik.
Okolnosti:
Prenošenje
55 Prije prenošenja TV
prijemnika, odspojite
sve kabele.
55 Za prenošenje TV
prijemnika potrebne
su dvije ili tri osobe.
55 Kod nošenja držite
TV prijemnik kao
što je prikazano
na slikama desno.
Nemojte LCD
zaslon izlagati
pritiscima.
55 Kod podizanja ili
premještanja TV
prijemnika, čvrsto
ga prihvatite za donju stranu.
55 Prilikom prenošenja TV prijemnika,
zaštitite ga od udaraca i vibracija.
55 Kod prenošenja TV prijemnika na
popravak ili kod preseljenja, zapakirajte
ga u originalnu ambalažu.
55 Ne koristite isporučen mrežni kabel na
drugoj opremi.
55 Nemojte prelamati, savijati ili uvrtati
kabel. Može doći do oštećenja izolacije
oko vodiča ili prekida vodiča.
55 Nemojte raditi preinake na mrežnom
kabelu.
55 Nemojte stavljati teške predmete na
mrežni kabel.
55 Ne vucite kabel, već prihvatite utikač
prilikom odspajanja iz mrežne utičnice.
55 Ne spajajte previše uređaja na istu
mrežnu utičnicu.
55 Ne koristite labave mrežne utičnice.
Zid
Ne rukujte uređajem mokrim rukama; kad
je otvoreno kućište uređaja, ili s priključcima koje nije preporučio proizvođač.
Odspojite TV prijemnik iz mrežne utičnice i antene tijekom olujnog nevremena.
Slomljeni dijelovi:
Mrežni kabel
Kabelom i mrežnom utičnicom postupajte
kao što je opisano, kako bi spriječili
opasnost od požara, električnog udara ili
štetu i/ili ozljeda:
–– Koristite isključivo Sony mrežni
kabel, ne koristite kabele ostalih
proizvođača.
–– Uložite utikač do kraja u utičnicu.
–– TV koristite isključivo na 220- 240 V
AC napajanju.
–– Prilikom povezivanja kabela, obavezno odspojite mrežni kabel. Pazite da
nogom ne zapnete i povučete kabel.
–– Odspojite mrežni kabel prije premještanja ili rada na TV-u.
–– Držite mrežni kabel dalje od izvora
topline.
–– Povremeno odspojite i očistite mrežni
utikač. Utikač pokriven prašinom
može nakupiti vlagu zbog čega može
doći do oštećenja izolacije, a time do
opasnosti od požara.
55 Ne bacajte stvari u TV prijemnik.
Staklo zaslona bi se moglo razbiti te
uzrokovati ozbiljne ozljede.
55 Ukoliko površina TV zaslona pukne,
ne dodirujte je dok ne odspojite mrežni
kabel. U suprotnom bi moglo doći do
električnog udara.
Kad nije u uporabi
55 Ukoliko ne planirate koristiti TV
prijemnik dulje vrijeme, TV prijemnik
odspojite uz napajanja radi očuvanja
okoliša i sigurnosnih razloga.
55 TV prijemnik je odspojen iz napajanja
tek nakon odspajanja mrežnog kabela.
55 Međutim neki TV prijemnici su možda
opremljeni značajkom koja zahtijeva
da budu u pripravnom stanju da bi
pravilno funkcionirali.
Za djecu
55 Ne dopustite da djeci da se penju na TV
prijemnik.
55 Sitne dijelove čuvajte izvan dosega
djece, kako ih ne bi slučajno progutali.
U slučaju problema...
Isključite TV prijemnik i odmah ga
odspojite iz napajanja u slučajevima
opisanima u nastavku.
Obratite se Sony ovlaštenom servisu kako
bi uređaj provjerio kvalificirani tehničar.
Kad:
–– je oštećen mrežni kabel.
–– je loš kontakt s mrežnom utičnicom.
–– je TV prijemnik oštećen, budući da
je pao, udaren ili je nešto bačeno u
njega.
–– ukoliko tekućina ili neki predmet
dospije u otvore uređaja.
Mjere opreza
Praćenje TV prijema
55 Pratite program na TV-u pri umjerenom
svjetlu, jer gledanje dulje vrijeme pri
slaboj rasvjeti opterećuje oči.
55 Kod korištenja slušalica, podesite
glasnoću kako biste spriječili pretjerane
promjene u glasnoći, te spriječili oštećenja sluha.
LCD zaslon
55 Iako je LCD zaslon izrađen uz uporabu
visokoprecizne tehnologije i ima
99,99% ili više efektivnih piksela,
može doći do pojave crnih ili točkica
u boji (crvenih, plavih ili zelenih).
To je karakteristika LCD zaslona i ne
predstavlja kvar.
55 Nemojte pritiskati ili ogrepsti prednji
filtar i ne stavljajte nikakve predmete na
TV prijemnik. Slika u tom slučaju može
biti neujednačena ili se LCD zaslon
može oštetiti.
55 Koristite li TV prijemnik na hladnome
mjestu, slika može biti "razmazana"
ili previše tamna, no to ne predstavlja
kvar. Ovaj fenomen nestaje zajedno s
porastom temperature. Ovaj fenomen
nestaje zajedno s porastom temperature.
55 Ako se na zaslonu duže vrijeme stoje mirne slike, može doći do pojave dvostrukih slika, koje nestaju nakon nekoliko
trenutaka. Pojava obično nestaje nakon
nekoliko trenutaka.
55 Zaslon i kućište TV prijemnika se zagrijavaju tijekom uporabe. To je normalno.
55 LCD TV prijemnik sadrži malu količinu tekućeg kristala. Neke fluorescentne
žarulje ugrađene u ovaj TV prijemnik
također sadrže živu. Poštujte lokalne
propise o odlaganju otpada.
Rukovanje i čišćenje površine zaslona/kućišta TV-a
Prije čišćenja, odspojite TV prijemnik iz
napajanja.
ljiva sredstva poput alkohola, benzina,
razrjeđivača ili insekticida. Uporaba
takvih sredstava ili dulji kontakt s gumom ili vinilom može oštetiti površinu
zaslona i kućište.
55 Kako bi se osigurala pravilna ventilacija, preporučamo da usisavačem povremeno očistite ventilacijske otvore.
55 Ukoliko je moguće podesiti nagib TV
prijemnika, budite pažljivi kako se ne
bi prevrnuo s postolja.
Dodatna oprema
Slika može biti izobličena ili zvuk sadržavati šum ako se TV prijemnik postavi u
blizini uređaja koji emitiraju elektromagnetsko zračenje. U protivnom je moguće
izobličenje slike i/ili šum u zvuku.
Baterije
55 Prilikom ulaganja baterija obratite
pažnju na ispravan polaritet.
55 Ne koristite različite vrste baterija
istovremeno i ne miješajte stare i nove
baterije.
55 Iskorištene baterije odložite na ekološki
prihvatljiv način. Neke regije imaju
uređeno odlaganje baterija. Upoznajte
se s lokalnim propisima.
55 Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Ne ispuštajte i ne gazite po njemu,
te ne prolijevajte nikakvu tekućinu po
njemu.
55 Ne stavljajte daljinski upravljač na
mjesta blizu izvora topline, na izravnu
sunčevu svjetlost ili u vlažnoj prostoriji.
Zbrinjavanje isluženog
TV prijemnika
Odlaganje
starih baterija
(pri­mjenjivo u
Europskoj uniji
i ostalim europskim državama
s posebnim sustavima za
odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje
da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije odlagati s kućim otpadom.
Pravilnim odlaganjem ovih baterija
spriječit ćete potencijalne negativne
posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje
koje inače mogu imati utjecaja ukoliko se
baterije ne odlože na pravilan način. Recikliranje materijala pridonosi očuvanju
prirodnih izvora. U slučaju proizvoda koji
zbog sigurnosnih razloga, performansi
ili zadržavanja cjelovitosti napajanja zahtijevaju trajnu povezanost s unutarnjom
baterijom, takvu bateriju trebaju mijenjati
samo osposobljeni serviseri. Kako bi osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali proizvod na sabirno mjesto
za recikliranje električne i elektroničke
opreme. Za sve ostale baterije, pogledajte
odjeljak o sigurnom uklanjanju baterija
iz uređaja. Predajte bateriju na sabirno
mjesto za recikliranje otpadnih baterija.
Za detaljnije informacije o recikliranju
ovog proizvoda ili baterije, obratite se
lokalnom uredu, komunalnoj službi ili
trgovini gdje ste kupili uređaj.
Odlaganje stare
električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u
Europskoj uniji
i ostalim europskim državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje
da se ovaj proizvod ne smije odlagati s
kućim otpadom. Umjesto toga, opremu
za odlaganje odnesite u vama najbliže
mjesto za skupljanje i recikliranje elektri­
čnog i elektroničkog otpada. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda spriječit
ćete potencijalne negativne posljedice za
okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu
imati utjecaja ukoliko se uređaj ne odloži
na pravilan način. Recikliranje materijala
od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi
očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije
informacije o recikliranju proizvoda,
obratite se lokalnom uredu, komunalnoj
službi ili trgovini gdje ste kupili uređaj.
Kako bi spriječili propadanje materijala ili
premaza zaslona, uzmite u obzir sljedeće.
55 Prašinu s površine zaslona/kućišta
obrišite mekom tkaninom. Tvrdokorniju nečistoću uklonite mekom
tkaninom umočenom u otopinu blagog
deterdženta.
55 Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne spužvice, kisela ili lužnata sredstva
za čišćenje, prašak za ribanje ili zapa-
9 HR
Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u/Indikatori
Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u
Za KDL-46/40/37/32W5720/5730/5740 pogledajte posebni letak.
(samo KDL-46WE5/
40WE5)
Tipke na TV-u imaju istu funkciju kao i tipke na daljinskom
upravljaču.
** U izborniku TV-a će te tipke funkcionirati kao ////.

55 Brojčana tipka 5, tipke PROG +, AUDIO i  imaju ispupčenje.
Ova ispupčenja služe kao referentne točke tijekom uporabe TV-a.
Tipka/Prekidač
Opis
ATV /
(Pripravno
stanje TV-a)
Pritisnite za uključenje TV-a i isključenje iz
pripravnog stanja.
B (Napajanje)
Uključenje ili isključenje TV prijemnika.

55 Za potpuno isključenje TV-a iz napajanja
(0 W, bez potrošnje), isključite TV, zatim
odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice.
C ENERGY
SAVING
SWITCH
(samo
KDL-46WE5/
40WE5)
Uključenje ili isključenje TV prijemnika.
Kad je uređaj isključen prekidačem
ENERGY SAVING SWITCH, troši se manje energije. Ako je TV u pripravnom stanju
kad ga isključite prekidačem ENERGY
SAVING SWITCH, ponovno uključivanje
prekidačem ENERGY SAVING SWITCH
će TV vratiti samo u pripravno stanje.

55 Kad je TV isključen prekidačem ENERGY
SAVING SWITCH, nećete moći izvoditi
funkcije poput pohrane podešenja sata,
preuzimanje EPG-a ili ažuriranja softvera.
10 HR
DSCENE
(osim za KDL-46/
40/37/32
W5720
W5730
W5740)
Pritisnite za prikaz izbornika "Scene Select".
Kad odaberete željenu opciju za scenu,
automatski se podešava optimalna kvaliteta
zvuka i slike.
Pritisnite /// za odabir opcije za
scenu, a zatim pritisnite .
Cinema: Postižu se slikovne scene s
dojmom kinematografske reprodukcije i
dinamičnim zvukom.
Photo: Postižu se slikovne scene koje
vjerno reproduciraju teksturu i boje otisnute
fotografije.
Sports: Postižu se slikovne scene koje
omogućuju uživanje u realističnoj slici i
zvuku kao na stadionu.
Music: Postižu se zvučni efekti koji
omogućuju uživanje u dinamičnom i čistom
zvuku kao na koncertu.
Game: Postižu se slikovne scene koje
omogućuju maksimalno uživanje u igrama,
uz vrhunsku kvalitetu slike i zvuka.
Graphics: Postižu se slikovne scene koje
olakšavaju dugotrajno gledanje monitora i
smanjuju naprezanje zahvaljujući jasnijem
prikazu detalja slike.
General: Trenutne postavke podešene
ručno.
Auto: Automatski se podešava optimalna
kvaliteta zvuka i slike prema ulaznom izvoru, iako kod nekih spojenih uređaja možda
neće biti nikakvog učinka.

55 U digitalnom načinu, opcije za "Scene" se
primjenjuju odvojeno za HD (Highdefinition) i SD (Standard-definition) sliku.
55 Kad uključite Theatre Mode (str. 13),
"Scene Select" se automatski prebacuje na
"Cinema".
EAUDIO
U analognom modu: Pritisnite za promjenu dual sound načina (str. 37).
U digitalnom modu: Pritisnite za promjenu jezika koji se koristi za trenutno gledani
program (str. 42).
F|/} (Info/
Otkrivanje
teksta)
Svakim pritiskom tipke, prikaz se mijenja
na sljedeći način:
U digitalnom modu: Detalji o tekućem
programu t Detalji o sljedećem programu
U analognom modu: Broj tekućeg kanala
i način prikaza t Prikaz točnog vremena
U teletekst modu: Otkrivanje skrivenih
informacija (npr. odgovori u kvizovima)
(str. 16).
(Nastavlja se)
11 HR
G////
Pritisnite /// za pomak kursora na
zaslonu. Pritisnite  za odabir/potvrdu
označene opcije.
Kod reprodukcije fotografije: Pritisnite 
za pauzu/pokretanje slideshow prikaza.
Pritisnite / za odabir prethodne datoteke.
Pritisnite / za odabir sljedeće datoteke.
Kod reprodukcije glazbene/video datoteke:
Pritisnite  za pauzu/pokretanje reprodukcije. Pritisnite i zadržite / za brzo
pretraživanje prema naprijed/natrag, zatim
otpustite tipku na mjestu na kojem želite nastaviti reprodukciju. Pritisnite  za pokretanje reprodukcije od početka tekućeg zapisa.
Pritisnite  za prijelaz na sljedeći zapis.
HOPTIONS
Pritisnite za prikaz liste koja sadrži "Device
Control" ili prečaca do nekih izbornika.
Pomoću izbornika "Device Control" možete
upravljati opremom koja je kompatibilna sa
značajkom "Control for HDMI".
Opcije u popisu variraju ovisno o spojenom
izvoru.
IHOME
Pritisnite za prikaz Home izbornika TV-a
(str. 32).
JTipke u boji
Kad su raspoložive tipke u boji, na zaslonu
se prikazuje funkcijski vodič.
KBrojčane tipke
U TV modu: Pritisnite za odabir kanala. Za
kanale preko 10, pritisnite sljedeću znamenku brzo.
U teletekst modu: Pritisnite za unos broja
stranice.
L (Favourite)
Pritisnite za prikaz određene Favourite liste
(str. 21).
MPROG +/–/
/
U TV modu: Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog (–) kanala
U teletekst modu: Odabir sljedeće ()
ili prethodne () stranice.
NN (Postavke
titlova)
Pritisnite za promjenu jezika titlova (str. 42)
(samo u digitalnom načinu).
O (Isključenje
zvuka)
Pritisnite za isključenje zvuka. Pritisnite
ponovno za uključenje zvuka.

55 U pripravnom stanju, ako želite uključiti
TV bez zvuka, pritisnite ovu tipku.
12 HR
P +/–
(Glasnoća)
Pritisnite za podešavanje glasnoće.
Q (Tekst)
Pritisnite za prikaz tekstualnih informacija
(str. 15).
R RETURN
Pritisnite za povratak na prethodnu stranicu
prikazanog izbornika.
Kod reprodukcije fotografije ili glazbene/
video datoteke: Pritisnite za zaustavljanje
reprodukcije. (Povratak na prikaz popisa
datoteka ili mapa.)
Sü GUIDE
(EPG)
Pritisnite za prikaz Digital Electronic
Programme Guide (EPG) (str. 17).
TDIGITAL
Pritisnite za prikaz zadnjeg gledanog digitalnog kanala.
Kod gledanja slika sa spojene opreme:
Pritisnite za povratak na normalan način
rada TV-a.
UANALOG
Pritisnite za prikaz zadnjeg gledanog analognog kanala.
Kod gledanja slika sa spojene opreme:
Pritisnite za povratak na normalan način
rada TV-a.
VBRAVIA Sync
m/N/X/M/x: Možete rukovati
BRAVIA Sync kompatibilnim uređajima
spojenim na TV.
SYNC MENU: Prikazuje izbornik spojenog HDMI uređaja. Za vrijeme prikaza
izbornika drugih uređaja ili TV slike, kad
pritisnete tipku, prikazuje se "HDMI Device
Selection".
THEATRE: Možete uključiti ili isključiti Theatre Mode. Ako je Theatre Mode
uključen, automatski se podešava optimalna
kvaliteta zvuka (ako je TV spojen na audio
sustav pomoću HDMI kabela) i kvaliteta
slike koji odgovaraju filmskim sadržajima.

55 Ako isključite TV prijemnik, Theatre
Mode se također isključuje.
55 Kad promijenite podešenje za "Scene
Select", Theatre Mode se automatski
isključi.
55 Funkcija "Control for HDMI" (BRAVIA
Sync) je raspoloživa samo kod spajanja
Sony uređaja koji imaju BRAVIA Sync
ili BRAVIA Theatre Sync logotip ili su
kompatibilni s Control for HDMI.
Wt/# (Odabir U TV modu: Pritisnite za prikaz popisa
ulaza/Zadržava- ulaznih signala.
nje teksta)
U teletekst modu: Pritisnite za zadržavanje trenutno prikazane stranice.
Xq (Format
zaslona)
Pritisnite za promjenu formata zaslona
(str. 16).
13 HR
Uređaj
(samo KDL-40E55/
32E55xx)
Stavka
Opis
ASvjetlosni senzor
Ne pokrivajte senzor jer mu time možete poremetiti rad (str. 34).
BSenzor daljinskog
upravljača
Prima signale s daljinskog upravljača.
Ne stavljajte ništa preko senzora. Senzor možda neće raditi pravilno.
C~ > (Isključivanje slike/ Svijetli zeleno kad odaberete "Picture Off" (str. 33).
Indikator timera)
Svijetli narančasto ako ste podesili timer (str. 20, 33).
D (Pripravno stanje)
Svijetli crveno kad je TV prijemnik u pripravnom stanju.
E (Napajanje)
Svijetli zeleno dok je TV prijemnik uključen.
FSenzor prisutnosti
Ne pokrivajte senzor jer mu time možete poremetiti rad (str. 33).
(samo KDL-46WE5/ 40WE5)
O funkcijskom vodiču na zaslonu TV-a.
Funkcijski vodič
Primjer: Pritisnite  ili  RETURN (pogledajte 7 (str. 12) ili R (str. 13)).
Funkcijski vodič daje upute o upravljanju TV-om pomoću daljinskog upravljača i prikazuje se u
dnu zaslona. Koristite tipke daljinskog upravljača prikazane u funkcijskom vodiču.
14 HR
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa
3 Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/–
odaberite TV kanal.
Za odabir digitalnog programa pomoću
digitalnog elektronskog programskog
vodiča (EPG) (str. 17).
U digitalnom modu
= :Interaktivna usluga je raspoloživa
(MHEG Digital Text)
> :Interaktivna usluga je raspoloživa
(MHEG Digital Text)
 : Radio usluga
 :Kodirani/pretplatni programi
 :Zvuk dostupan na više jezika
 :Dostupni titlovi
 :Dostupni titlovi za osobe oštećena sluha
 :Preporučena najmanja dob gledatelja (od
4 do 18 godina)
b:Parental Lock
1 Pritisnite  na TV prijemniku kako biste
2
ga uključili.
Kad se TV ne može uključiti, podesite
prekidač ENERGY SAVING SWITCH u
položaj za uključenje (str. 10) (samo KDL46WE5/40WE5).
Kad je TV prijemnik u pripravnom stanju
(indikator  (standby) na prednjoj strani
TV prijemnika svijetli crveno), pritisnite
/ na daljinskom upravljaču kako biste
uključili TV.
Pritisnite DIGITAL za uključivanje digitalnog načina ili pritisnite ANALOG za
uključivanje analognog načina.
Dostupni kanali ovise o odabranom
načinu.
Pristup digitalnom teletekstu
Mnoge postaje pružaju uslugu digitalnog teleteksta Digitalni teletekst nudi grafički bogatije
sadržaje u usporedbi s analognim teletekstom.
Odaberite digitalni kanal koji emitira digitalni
teletekst, zatim pritisnite .
Kad postaja ima poseban kanal za digitalni
teletekst, odaberite taj kanal za pristup digitalnom teletekstu.
Za kretanje po digitalnom teletekstu slijedite
upute na zaslonu.
Za izlazak iz digitalnog teleteksta pritisnite  RETURN. Za kretanje pritisnite
///.
Za odabir opcija pritisnite  i brojčane tipke.
Za pristup prečacima pritisnite odgovarajuću
tipku u boji.
15 HR
Gledanje TV programa
Nakratko se prikazuje informacijski trak.
Trak može sadržati sljedeće ikone.
Pristup analognom teletekstu
U analognom modu pritisnite . Svakim
pritiskom tipke , na zaslonu TV prijemnika
se ciklički izmjenjuje prikaz:
Teletekst i TV slika t Teletekst t Isključivanje prikaza teleteksta
Stranicu odaberite brojčanim tipkama ili tipkom /.
Želite li zadržati stranicu, pritisnite #.
Za prikaz skrivenih informacija pritisnite }.

55 Možete također prijeći izravno na određenu stranicu odabirom broja stranice prikazanog na zaslonu.
Pritisnite  i /// za odabir broja stranice, a
zatim pritisnite .
55 Kad se pojave četiri obojene stavke na donjem
dijelu stranice teleteksta, stranicama možete
pristupati brzo i jednostavno (Fastext). Za pristup
željenoj stranici pritisnite odgovarajuću obojenu
tipku.
Ručno prilagođavanje formata slike
Pritisnite  više puta za odabir željenog
formata slike.
Smart*
Povećava središnji dio
slike. Lijevi i desni
rub slike se proširuju
kako bi se ispunio 16:9
zaslon.
4:3
Prikaz 4:3 slike u njenoj originalnoj veličini.
Sa strane se prikazuju
crne pruge kako bi slika ispunila 16:9 zaslon.
Wide
Prikaz široke slike
(16:9) u pravilnim
proporcijama.
Zoom*
Prikaz cinemascope
(letter box format)
slike u pravilnim proporcijama.
16 HR
14:9*
Prikaz slike formata
14:9 u pravilnim proporcijama. Na zaslonu
se vide i crne pruge.
** Možete podesiti okomiti položaj slike. Za pomak slike
nagore/nadolje pritisnite / (primjerice, kako biste
čitali titlove).

55 U "Smart" načinu, neka slova i/ili znakovi na gornjem ili donjem dijelu slike možda se neće vidjeti.
U tom slučaju podesite "Vertical Size" u izborniku
"Screen" (str. 37).

55 Kad je "Auto Format" (str. 37) podešen na "On",
TV prijemnik će automatski odabrati najbolji
format koji odgovara prijemu programa.
55 Ako se slike sa signalom 720p, 1080i ili 1080p
prikazuju s crnim prugama u rubovima zaslona,
odaberite "Smart" ili "Zoom" kako biste ih
podesili.
GUIDE Plus+™ sustav i Digital Electronic Programme
Guide (EPG)
Uvjeti podešavanja ove značajke:
–– gdje postoji mogućnost digitalnog prijema.
–– kad je odabrana opcija "Antenna" u "5: Početna podešavanja".
Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim državama/regijama.
Za izmjenu opcije GUIDE (Sony Guide ili GUIDE Plus+), pogledajte str. 43.

Savjetujemo vam da pri uporabi sustava GUIDE Plus+ isključite TV tipkom za pripravno stanje na daljinskom upravljaču, ne tipkom za isključenje na TV-u, kako bi se mogle ažurirati informacije o programu.
Uporaba GUIDE Plus+ sustava
GUIDE Plus+ sustav koristite kako biste pronašli emisiju koju želite gledati. Ova značajka omogućuje vam traženje emisija prema programskim kategorijama i ključnoj riječi. GUIDE Plus+
program pruža informacije o TV emisijama za do 8 dana. Za uporabu ove usluge trebate izvesti
početno podešavanje sa stranice 6.
Komponente GUIDE Plus+ sustava
GUIDE Plus+ logo
Video prozor
Informacijski dio
Traka izbornika
Informacijski
prozor
Logo kanala i
naslov emisije

55 Prikazana slika razlikuje se ovisno o državi/regiji.
55 Informacijske prozore ne popunjava Sony, već partner.
55 Funkcija kartica mijenja se s položajem kursora i podešavanju.
1 Pritisnite ú GUIDE.
2 Izvedite željeni postupak prema sljedećoj tablici ili prema uputama sa zaslona.
17 HR
Gledanje TV programa
GUIDE Plus+ je potpuno funkcionalan samo ako je raspoloživ digitalan prijem GUIDE Plus+
podataka. Provjerite na internetskoj stranici sustava GUIDE Plus+ je li DTT GUIDE Plus+ već
raspoloživ u vašoj zemlji.
Za
Učinite sljedeće
Gledanje programa
Pritisnite /// za odabir programa, a zatim pritisnite .

55 Informacije o emisiji će se prikazati u informacijskom dijelu.
55 Pritisnite | za pristup proširenom informacijskom dijelu za opširan sadržaj.
55 Pri listanju stranica popisa možete koristiti PROG+/–.
Pritisnite BRAVIA Sync m/M za prelazak na sljedeći dan ili
jedan dan unatrag.
Isključenje vodiča
Pritisnite ú GUIDE za izlazak iz TV vodiča..
Odabir programa koji će se prikazati Pritisnite /// za odabir budućeg programa kojeg želite prikazana zaslonu automatski kad započne s ti, a zatim pritisnite zelenu tipku.
emitiranjem

– Reminder
55 Za poništavanje podsjetnika, pritisnite crvenu tipku kad je označen
"Reminder" (podsjetnik) ili upotrijebite "Schedule" u traci izbornika.
55 Ako isključite TV prijemnik u pripravno stanje, automatski će se
uključiti kad program treba započeti.
Traka izbornika
Pritisnite  više puta za pristup traku izbornika.
Pritisnite / za odabir područja. ("Grid", "Search", "My TV",
"Schedule" i "Set-up")
Možete pogledati programi ili podesiti podsjetnik u "Grid" području.
Pretraživanje programa
– Search
Možete brzo i jednostavno pronaći emisije koje želite pogledati ili
možete podesiti podsjetnik (npr. Sport) ili potkategoriju (npr. Football)
programa.
1 Označite "Search" u traci izbornika, zatim samo jedanput
pritisnite .
2 Pritisnite /// za odabir kategorije ili podkategorije, a
zatim pritisnite .
Pretraživanje po vlastitim ključnim
riječima
– My Choice
Osim standardnih kategorija i potkategorija, možete podesiti vlastite
ključne riječi.
1 Označite "My Choice" u području "Search" na traku izbornika.
2 Pritisnite žutu tipku kako biste dodali ključnu riječ, zatim se
prikazuje virtualna tipkovnica.
3 Pomoću virtualne tipkovnice unesite ključnu riječ.
4 Potvrdite zelenom tipkom.
5 Ključna riječ koju ste unijeli prikazuje se u "My Choice".
6 Odaberite svoju ključnu riječ i pritisnite  za početak traženja
prema njoj.
18 HR
Za
Učinite sljedeće
Podešavanje profila i dobivanje pre- Područje "My TV" omogućuje podešavanje osobnog profila.
poruka prema svojim preferencijama Osobni profil možete definirati prema kanalima, kategorijama i/ili
ključnim riječima.
– My TV
"My TV" područje daje vam brzo i jednostavno preporuke kako biste
pronašli vama zanimljive sadržaje ili podesili podsjetnik.
Podešavanje vlastitog profila:
1 Označite "My TV" u traci izbornika te pritisnite zelenu tipku za
podešavanje svog profila.
4
5
6
Pritisnite / za odabir kanala, kategorija ili ključnih riječi.
Pritisnite žutu tipku za dodavanje kanala, kategorije ili ključne
riječi svom profilu.
Pritisnite /// za odabir kanala, kategorije ili ključne
riječi, a zatim pritisnite .
Ponovite korake 2 – 4 za dodavanje još opcija.
Pritisnite  za aktivaciju svog profila.

55 Možete izvoditi brisanje ili editiranje crvenom i zelenom tipkom.
Brisanje i editiranje podsjetnika
– Schedule
1
2
Označite "Schedule" u traci izbornika.
Pritisnite / za brisanje ili editiranje crvenom i zelenom
tipkom.

55 Kad nije podešen nijedan podsjetnik, prikazuje se "No programmes".
Pritisnite  za označavanje učestalosti – "Frequency" (npr. jednom
tjedno) ili "Timing" (npr. vrijeme podsjetnika:10 minuta ranije).
Ova podešenja možete promijeniti pritiskom tipaka u boji.
Konfiguriranje GUIDE Plus+ sustava
prema vlastitoj situaciji
– Set-up
1
2
Označite "Set-up" u traci izbornika.
Pritisnite / za odabir sljedećih opcija koje želite konfigurirati.
"Personal Preferences": Možete promijeniti jezik izbornika i vrijeme
podsjetnika te podesiti preuzimanje podataka preko noći.
"Start Installation Sequence": Ova funkcija pruža lak način za restartanje instalacije od početka. To će izbrisati sve vaše trenutne TV
Listing podatke.
"Manual Data Download": Ažurirajte svoje TV liste odmah. Ako
je vaš TV isključen kroz nekoliko dana, TV liste se neće ažurirati
automatski. U tom slučaju koristite ovu funkciju kako biste ažurirali
TV liste.
Prozor "GUIDE Plus+ System Information": Prikažite informacije
GUIDE Plus+ sustava. Ovaj prozor sadrži nekoliko vrijednosti koje
su od koristi u slučaju problema.
19 HR
Gledanje TV programa
2
3
Uporaba digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG)
1 U digitalnom načinu, pritisnite ú GUIDE.
2 Izvedite željeni postupak prema sljedećoj
tablici ili prema uputama sa zaslona.
Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim državama/regijama.
Za izmjenu opcije GUIDE (Sony Guide ili GUIDE Plus+), pogledajte str. 43.
Za
Učinite sljedeće
Gledanje emisije
Pritisnite /// za odabir programa, a zatim pritisnite .
Isključenje EPG-a
Pritisnite ú GUIDE.
Razvrstavanje informacija o programu po kategorijama
– Category list
1
2
Pritisnite plavu tipku.
Odabir programa koji će se prikazati
na zaslonu automatski kad započne s
emitiranjem
– Reminder
1
Pritisnite /// za odabir budućeg programa koji želite
prikazati, a zatim pritisnite |.
2
Pritisnite / za odabir kategorije, zatim pritisnite .
Naziv kategorije (npr. "News") sadržava sve kanale koji odgovaraju odabranoj kategoriji.
Pritisnite / za odabir opcije "Reminder", zatim pritisnite .
Indikator c se prikazuje uz informacije o programu. Na prednjoj strani TV-a svijetli narančasto indikator ~ >.

55 Ako isključite TV prijemnik u pripravno stanje, automatski će se
uključiti kad program treba započeti.
Isključenje podsjetnika
– Cancel Timer
1
2
3
Pritisnite |.
4
Pritisnite / za odabir opcije "Cancel Timer", zatim pritisnite
.
Prikazuje se prozor za potvrdu poništenja programa.
Pritisnite / za odabir "Yes", a zatim pritisnite .
5
20 HR
Pritisnite / za odabir opcije "Timer list", zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir programa kojeg želite otkazati, a zatim
pritisnite |.
Uporaba Favourite popisa
Popis omiljenih analognih programa
Funkcija Favourite omogućuje vam odabir programa s
popisa koji može sadržati doo 16 omiljenih kanala prema
vašem izboru.
1 U analognom načinu, pritisnite .
2
Omiljeni analogni programi
Za
Učinite sljedeće
Gledanje kanala
Pritisnite .
Isključivanje Favourite popisa
Pritisnite .
Dodavanje tekućeg kanala u
Favourite popis
Pritisnite / za odabir opcije "Add to Favourites", zatim pritisnite .
Uklanjanje kanala iz Favourite
popisa
1
2
3
Omiljeni digitalni programi
Pritisnite / za odabir opcije "Edit Favourites", zatim .
Prikaže se izbornik "Favourite Set-up".
Pritisnite / za odabir broja kanala, zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir opcije "– –", zatim pritisnite .
Možete sastaviti do četiri popisa omiljenih kanala.
1 U digitalnom modu pritisnite .
2
Izvedite željeni postupak prema sljedećoj tablici ili
prema uputama sa zaslona.
Popis omiljenih digitalnih programa
Za
Učinite sljedeće
Isključivanje Favourite popisa
Pritisnite  RETURN.
Dodavanje ili brisanje kanala iz
Favourite popisa
1
2
3
Gledanje kanala
Brisanje svih kanala iz Favourite
popisa
1
2
1
2
3
4
Pritisnite plavu tipku.
Prijeđite na korak 2 kad dodajete kanale prvi puta ili kad je
Favourite popis prazan.
Pritisnite žutu tipku za odabir Favourite popisa koji želite editirati.
Pritisnite /// za odabir kanala koji želite dodati ili ukloniti, a zatim pritisnite .
Pritisnite žutu tipku za odabir Favourite popisa.
Pritisnite / za odabir kanala, zatim pritisnite .
Pritisnite plavu tipku.
Pritisnite žutu tipku za odabir Favourite popisa koji želite editirati.
Pritisnite plavu tipku.
Pritisnite / za odabir "Yes", a zatim pritisnite .
21 HR
Gledanje TV programa
Izvedite željeni postupak prema sljedećoj tablici ili
prema uputama sa zaslona.
Uporaba dodatne opreme
Dijagram spajanja
Na ovaj uređaj možete spojiti širok raspon dodatne opreme.
Spajanje audio-video opreme (redom kvalitete, od više prema nižoj)
Spajanje na
Spajanje pomoću Opis
E, I, K
HDMI IN 1, 2, 3 ili 4
HDMI kabel
Digitalni video i audio signali ulaze iz spojene opreme.
Također, kad spojite opremu kompatibilnu s funkcijom
“Control for HDMI”, podržana je komunikacija s tom opremom (str. 40).
Ako oprema ima DVI priključnicu, spojite DVI priključnicu
na HDMI IN 1 priključnicu putem DVI-HDMI adaptera
(opcija), i spojite audio izlazne priključnice na HDMI IN 1
audio ulaze.

55 Koristite samo HDMI kabel na kojemu se nalazi HDMI
logo. Savjetujemo vam uporabu Sony HDMI kabela (tipa
high speed).
55 Kod spajanja audio sustava kompatibilnog s funkcijom
"Control for HDMI", spojite ga također na DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL) priključnicu.
22 HR
Spajanje na
Spajanje pomoću Opis
C L/
COMPONENT IN
Komponentni
video kabel,
audio kabel
B {/L AV1
{/L/s AV2
SCART kabel
Kad spojite dekoder, TV prijemnik šalje kodirane signale na
dekoder, a dekoder dekodira te signale prije njihova izlaska.
L t AV3 i  AV3
Kompozitni
video kabel
Kod spajanja mono opreme, spojite na  AV3 L priključnicu.
Spajanje audio/prijenosne opreme
Spajanje na
Spajanje pomoću Opis
A _
Audio kabel
D DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
Optički audio
kabel
H & USB
USB kabel
Zvuk s TV-a možete slušati na spojenoj Hi-Fi audio opremi.
Spajanje druge opreme
Spajanje na
Spajanje pomoću Opis
F L/ PC IN
PC kabel s fer- Preporučuje se uporaba kabela za računalo s feritnim jezitnim jezgrama, grama, kao što je "Connector, D-sub 15" (ref. 1-793-504-11,
dostupno u Sony servisu) ili ekvivalentan.
audio kabel
G
LAN
J , CAM
(Conditional Access
Module)
LAN kabel
Možete uživati u sadržajima pohranjenim na DLNA-kompatibilne uređaje putem mreže (str. 28).
Omogućuje pristup plaćenim TV uslugama. Za detalje, pogledajte upute za uporabu isporučene uz CAM karticu.
Za korištenje CAM kartice, izvadite "lažnu" karticu iz CAM
utora, zatim isključite TV i umetnite svoju CAM karticu u
utor. Kad ne koristite CAM karticu, savjetujemo da "lažnu"
karticu uložite i ostavite u utoru.

55 Nemojte ulagati smart karticu izravno u utor TV CAM
(Conditional Access Module). Trebate je staviti u Conditional
Access Module nabavljen kod ovlaštenog dobavljača.

55 CAM nije podržan u svim državama/područjima. Provjerite
kod ovlaštenog dobavljača.
M i Slušalice
Zvuk s TV-a možete slušati pomoću slušalica.
23 HR
Uporaba dodatne opreme
Možete uživati u fotografijama ili glazbenim/video datotekama pohranjenim na Sonyjev digitalni fotoaparat ili kamkorder (str. 25).
Gledanje slika sa spojene
opreme
Uključite spojenu opremu te postupite na
sljedeći način.
1 Pritisnite t.
2 Pritisnite / za odabir željenog izvora te
pritisnite .
Kod opreme spojene na Scart priključnice
pomoću 21-pinskog scart kabela
Započnite reprodukciju na priključenoj opremi. Slika iz priključene opreme se prikazuje
na zaslonu.
Kod videorekordera s automatskim
ugađanjem
U analognom načinu, pritisnite PROG +/– ili
brojčane tipke za odabir video kanala.
Gledanje istovremeno dviju slika
– PAP (Picture and Picture)
Na zaslonu možete istovremeno gledati dvije
slike (vanjski ulaz i TV program).

55 Ta funkcija nije dostupna za ulaz signala s računala.
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritisnite / za odabir "PIP/PAP" te
3
4
pritisnite .
Pritisnite / za odabir opcije "PAP",
zatim pritisnite .
Slika iz spojene opreme je prikazana na
lijevoj strani, a TV program na desnoj
strani zaslona.
Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/–
odaberite TV kanal.
Za povratak na normalan TV način
Pritisnite  RETURN.
24 HR
Gledanje istovremeno dviju slika
– PIP (Picture in Picture)
Na zaslonu možete istovremeno gledati dvije
slike (vanjski ulaz i TV program).
1 Pritisnite OPTIONS.
2 Pritisnite / za odabir "PIP/PAP" te
pritisnite .
3 Pritisnite / za odabir opcije "PIP",
zatim pritisnite .
Slika iz spojenog računala je prikazana u
punoj veličini, a TV program je prikazan
u gornjem desnom uglu.
Tipkama / možete promijeniti položaj
prikaza TV programa.
4 Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/–
odaberite TV kanal.
Za povratak na normalan TV način
Pritisnite  RETURN.

55 Zvuk možete isključiti pritiskom tipaka /.
Reprodukcija fotografija/
glazbe/videozapisa putem
USB-a
Na ovom TV-u možete uživati u reprodukciji datoteka fotografija/glazbe/videozapisa
pohranjenima u Sony digitalne fotoaparate ili
kamkordere putem USB kabela ili USB uređaja za pohranu.
1 Spojite podržani USB uređaj na TV.
2 Pritisnite HOME.
3 Pritisnite / za odabir "Photo",
4 Pritisnite / za odabir USB uređaja,
5
zatim pritisnite .
Pojavi se popis datoteka ili mapa. Za
prikaz popisa sa sličicama, pritisnite žutu
tipku dok je prikazan popis.
Pritisnite / za odabir datoteke ili
mape, zatim pritisnite .
Ako ste odabrali mapu, odaberite datoteku, zatim pritisnite .
Reprodukcija počinje.
Automatski početak reprodukcije
fotografija
TV automatski započinje reprodukciju fotografija kad je uključen te se na njegovu USB
priključnicu spoji i uključi digitalni fotoaparat
ili drugi uređaj na koji su pohranjene datoteke
fotografija (str. 39).

55 Dok TV pristupa podacima na USB uređaju, obratite pozornost na sljedeće:
–– Nemojte isključivati TV ili spojeni USB uređaj.
–– Nemojte odspajati USB kabel.
–– Nemojte odspajati USB uređaj.
Mogli bi se oštetiti podaci na USB uređaju.
55 Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati oštećenja ili gubitak podataka na mediju
za snimanje, nastalih uslijed nepravilnosti u radu
bilo kojeg uređaja spojenog na TV.
55 Reprodukcija ne započinje automatski ako TV
uključite nakon spajanja digitalnog fotoaparata ili
drugog uređaja na USB priključnicu.
55 Možete registrirati pozadinsku glazbu koja će
se reproducirati tijekom slideshowa pri uporabi
opcije f Photo tako da pritisnete OPTIONS i
zatim odaberete "Add to Slideshow" pri reprodukciji glazbe.
Za prikaz fotografije — Picture Frame
Funkcija omogućuje prikaz fotografija na
zaslonu određeno vrijeme. Nakon isteka podešenog vremena, TV prijemnik se automatski
isključuje u pripravno stanje.
1 Odaberite fotografiju.
Možete odabrati fotografiju sa spojenog
USB uređaja ili prethodno podešene mape
sa slikama. Detalje o odabiru fotografije
potražite na str. 25.
2 Pritisnite OPTIONS dok je prikazana
odabrana fotografija, zatim pritisnite
/ za odabir "Picture Frame Image" te
pritisnite .
3 Pritisnite  RETURN više puta za
povratak u izbornik Home.
4 Pritisnite / za odabir "Photo", zatim
odaberite "Picture Frame" i pritisnite .
(Nastavlja se)
25 HR
Uporaba dodatne opreme
"Music" ili "Video".
55 USB reprodukcija je podržana za sljedeće formate
datoteka fotografija:
–– JPEG (datoteke JPEG formata s ekstenzijom
".jpg" usklađene s DCF 2.0 ili Exif 2.21 standardom)
–– RAW (datoteke ARW/ARW 2.0 formata s ekstenzijom ".arw." Samo za pregledavanje.)
55 USB reprodukcija je podržana za sljedeće formate
glazbenih datoteka:
–– MP3 (datoteke s ekstenzijom ".mp3" koje
nemaju zaštitu)
55 USB reprodukcija je podržana za sljedeći format
video datoteka:
–– MPEG1 (datoteke s ekstenzijom ".mpg")
55 Photo Playback Auto Start funkcionira samo
za fotodatoteke iz najnovije mape digitalnog
fotoaparata (DCF-kompatibilna mapa "DCIM" s
najvećim brojem).
55 Reprodukcija ne započinje automatski kad su spojeni neki digitalni fotoaparati (poput fotoaparata s
ugrađenom memorijom).
55 Za prikaz naziva datoteke i mape raspoloživ je
samo engleski jezik.
55 Kad spojite Sony digitalni fotoaparat, podesite
USB mod fotoaparata na Auto ili Mass Storage.
Za više informacija o USB povezivanju, pogledajte upute isporučene s vašim fotoaparatom.
55 Provjerite sljedeću internetsku stranicu za najnovije informacije o kompatibilnim USB uređajima.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
55 Koristite USB medij za pohranjivanje podataka
kompatibilan s USB Mass Storage Class standardima.
TV se prebaci u Picture Frame mod i na
zaslonu je prikazana odabrana fotografija.
Za podešavanje dužine prikaza
fotografije
Pritisnite OPTIONS i zatim odaberite
"Duration" te pritisnite . Potom odaberite trajanje i pritisnite .
Na zaslonu se prikaže brojač.
Za povratak na XMB™
1
2
3
4

Za prikaz fotografije s lokacijom na
zemljovidu
Kad koristite digitalni fotoaparat koji je opremljen GPS funkcijom, moguće je prikazati fotografiju sa zemljovidom koja pokazuje mjesto
njenog snimanja uporabom GPS funkcije za
bilježenje zemljopisne dužine i širine. Budući
da se informacije za zemljovid preuzimaju s
odgovarajuće internetske stranice, TV treba
biti spojen na mrežu (str. 28).
1 Odaberite fotografiju (str. 25).
2 Za zumiranje/odzumiranje na zemljovidu,
pritisnite zelenu/crvenu tipku.
Za promjenu položaja prikaza zemljovida
na TV zaslonu, pritisnite više puta plavu
tipku.

55 Budući da internetske zemljovide omogućuje treća
strana, ova usluga se može promijeniti ili prekinuti bez prethodnog obavještavanja korisnika.
55 Položaj prikazan na karti može se razlikovati ovisno o uređaju kojim je fotografija snimljena.
55 Ako TV nije spojen na Internet ili je internetska
stranica sa zemljovidima prestala s radom, moguć
je samo prikaz zemljovida u velikom mjerilu na
kojem se ne može izvoditi zumiranje/odzumiranje.

55 Zemljovid se može prikazati ako Exif podaci fotografije sadrže informacije o datumu, te su pomoću
Sony GPS uređaja snimljene prateće informacije o
zemljopisnoj dužini i širini ("Log files"). Primijenite sljedeći postupak.
26 HR
Pritisnite HOME.
Pritisnite / za odabir opcije "Photo".
Pritisnite / za odabir GPS uređaja,
zatim pritisnite .
5 Odaberite sljedeće stavke pomoću /,
zatim ih podesite pomoću /.
Pritisnite  RETURN.
55 Ako se odabere fotografija iz USB uređaja, on
mora ostati spojen na TV.
55 Ako se aktivira "Sleep Timer", TV se automatski
isključuje u pripravno stanje.
Spojite GPS uređaj na USB priključnicu.
–– Time Zone
–– DST
6 Odaberite "OK" i pritisnite .
7
GPS datoteke su učitane.
Odspojite GPS uređaj i spojite uređaj na
koji su pohranjene fotografije.
8 Odaberite fotografiju (str. 25).
9 Za zumiranje/odzumiranje na zemljovidu,
pritisnite zelenu/crvenu tipku.
Uporaba funkcije BRAVIA
Sync s Control for HDMI
Funkcija Control for HDMI omogućuje komunikaciju ovog uređaja sa spojenom opremom
kompatibilnom s ovom funkcijom, koristeći
HDMI CEC (Consumer Electronics Control).
Primjerice, spojite li Sony opremu koja je
kompatibilna s Control for HDMI (pomoću
HDMI kabela), možete upravljati obima.
Spojite opremu pravilno i izvedite potrebna
podešavanja.
Podešavanje Control for HDMI postavki
Control for HDMI postavke trebaju biti
podešene na TV prijemniku i na spojenoj opremi. Pogledajte "HDMI Set-up" na str. 40 za
podešenja na TV-u. Podrobnije informacije o
podešavanju potražite u uputama za uporabu
spojene opreme.
–– //// za izravno upravljanje spojenom
opremom.
–– SYNC MENU za prikaz izbornika spojenog HDMI
uređaja na zaslonu. Kad se prikaže izbornik, možete
rukovati opcijama pomoću tipaka /// i ,
tipaka u boji i tipke  RETURN.
–– OPTIONS za prikaz "Device Control" i zatim odabir opcija iz "Options" i "Content List" za rukovanje
uređajima.
–– Pogledajte upute za uporabu drugog uređaja za opis
dostupnih funkcija.
55 Ako je funkcija "Control for HDMI" na
TV-u podešena na "On", funkcija "Control
for HDMI" na spojenoj opremi se također
automatski podesi na "On".
27 HR
Uporaba dodatne opreme
Control for HDMI
55 Automatsko isključivanje priključene opreme kad isključite ovaj uređaj u pripravno
stanje daljinskim upravljačem.
55 Automatsko uključivanje ovog uređaja i
promjena ulaza na spojenu komponentnu
kad se pokrene reprodukcija na komponenti.
55 Ako uključite spojeni audio sustav dok je
ovaj uređaj uključen, izlaz zvuka se prebacuje sa zvučnika monitora na audio sustav.*
55 Podešavanje glasnoće ( +/–) i isključivanje zvuka () spojenog audio sustava.*
55 Rukovanje spojenim Sony uređajima s
BRAVIA Sync logom pomoću isporučenog
daljinskog upravljača pritiskom na:
Spajanje opreme kompatibilne s
Control for HDMI
Spojite kompatibilnu opremu i ovaj uređaj
HDMI kabelom. Nakon spajanja audio sustava*, također spojite DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) priključnicu medijskog prijemnika
i audio sustav uporabom optičkog kabela. Za
detalje, pogledajte str. 22.
Uporaba značajki kućne mreže
Ovaj TV omogućuje uživanje u sadržajima
pohranjenim u DLNA-kompatibilnim uređajima u kućnoj mreži.
Uređaji koji spremaju i pružaju sadržaje, poput
fotografija i glazbenih/video datoteka, nazivaju se "poslužitelj". TV prima datoteke fotografija/glazbe/videozapisa s poslužitelja putem
mreže, i možete uživati u njima na TV-u čak i
u drugim prostorijama.
Za funkcioniranje u kućnoj mreži potrebno je
koristiti DLNA-kompatibilan uređaj (VAIO,
Cyber-shot, itd.) kao poslužitelj.
Također, kad spojite svoj TV na internet, možete uživati u prikazu fotografije koja pokazuje svoju lokaciju na zemljovidu (str. 26), ili
možete koristiti "AppliCast" prilikom gledanja
TV programa (str. 29).

55 Za pristup internetu trebat ćete sklopiti ugovor s
internetskim operatorom.
Spajanje na mrežu
TV
Mrežni
kabel (nije
isporučen)
Širokopojasni router
Na mrežne uređaje
Mrežni kabel (nije isporučen)
DSL modem/
kabelski modem
Internet
28 HR
Uživanje u AppliCastu
Pri gledanju TV programa moguć je prikaz
raznih informacija na rubu TV zaslona uporabom tzv. Widgeta (tj. miniaplikacija).
Mnogi Widgeti preuzimaju informacije s
interneta.
Za uporabu Widgeta
Widgeti se mogu prikazati odabirom iz izbornika Home. Dok je prikazan Widget, možete
ga dodati svojem popisu Widgeta kako bi bio
registriran za automatski prikaz kod sljedeće
aktivacije značajke "AppliCast". Neki Widgeti
omogućuju pohranu podešenja kako bi preuzimali informacije po vašoj želji.
1 Pritisnite HOME.
55 AppliCast Widgeti pohranjeni na USB memorijski
uređaj spojen na BRAVIA TV. Ikone Widgeta bi se trebale vidjeti ispod ikone USB-a pod
"Network" u izborniku Home.

55 S TV-a se automatski prenosi MAC adresa i IP
adresa na poslužitelje dok je raspoloživ pristup
internetu.
Ti poslužitelji su pod Sonyjevim nadzorom i
MAC adresa se nikad neće prenijeti na poslužitelje kojima upravljaju druge tvrtke.
55 Widgeti se mogu promijeniti ili ukinuti bez prethodnog obavještavanja korisnika.
2 Pritisnite / za odabir opcije
Uporaba značajki kućne mreže
"Network".
3 Pritisnite / za odabir željenog Widgeta
za prikaz ili jednostavno odaberite ikonu
"AppliCast" kako biste prikazali željeni
popis Widgeta.
4 Slijedite upute u Widgetu.
Za povratak na normalan TV način
Pritisnite  RETURN.
Za dodavanje ili uklanjanje Widgeta u
AppliCastu
Moguće je dodavanje ili uklanjanje Widgeta u
popisu.
Iz Widgeta:
5 Dok se prikazuje Widget pritisnite
OPTIONS.
6 Odaberite "Add to AppliCast" ili
"Remove from AppliCast".
U "AppliCast" možete registrirati do 30
Widgeta.
Iz "Network" u izborniku Home:
7 Slijedite korake 1 – 2.
8 Pritisnite / za odabir željenog Widgeta
te pritisnite OPTIONS.
9 Slijedite korak 6.

55 Priložena su već tri Widgeta koji ne zahtijevaju
pristup internetu. To su "How to use AppliCast",
"Analogue Clock" i "Calendar".
(Nastavlja se)
29 HR
Uživanje u fotografijama/
glazbi/videozapisima putem
mreže
Možete uživati u datotekama s fotografijama/
glazbom/videosadržajima na poslužitelju jednostavnim odabirom ikone u Home izborniku
TV-a.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir "Photo",
"Music" ili "Video".
3 Pritisnite / za odabir poslužitelja,
zatim pritisnite .
Pojavi se popis datoteka ili mapa.
Za prikaz popisa sa sličicama, pritisnite
žutu tipku dok je prikazan popis.
Kad nije moguće pronaći poslužitelj
4
Pogledajte "Provjera mrežne povezanosti"
(str. 31) i "Podešavanje postavki za prikaz
poslužitelja" (str. 31).
Pritisnite / za odabir datoteke ili
mape, zatim pritisnite .
Ako ste odabrali mapu, odaberite datoteku, zatim pritisnite .
Reprodukcija počinje.

55 S fotografijom se može prikazati zemljovid ako su
među Exif podatke fotografije snimljene informacije o zemljopisnoj dužini i širini (str. 26).

55 Ovisno o mrežnom uređaju, možda će biti potrebno registrirati TV na njemu.
55 Pri uporabi funkcije f Photo, kvaliteta slike
može biti lošija budući da neke slike mogu biti
uvećane, ovisno o datoteci. Također, slika možda
neće ispunjavati cijeli zaslon, što ovisi o veličini
slike te omjeru širine i visine.
55 Pri uporabi funkcije f Photo, uređaju će možda
trebati duže vrijeme za prikaz nekih datoteka.
55 Kako bi se datoteke koje se primaju s mrežnog
uređaja mogle reproducirati, trebaju biti jednog od
sljedećih formata.
–– Fotografije: JPEG format
–– Glazba: MP3 format ili Linear PCM format
–– Video: Sljedeći formati datoteka pohranjeni na
poslužitelj: AVCHD, HDV, MPEG2-PS (koji se
u nekim slučajevima ne mogu reproducirati)
Neki mrežni uređaji će možda konvertirati format
datoteke prije prijenosa. U tim slučajevima, za reprodukciju se koristi format dobiven konverzijom.
30 HR
Detalje potražite u uputama za uporabu mrežnog
uređaja koji koristite. U nekim slučajevima neće
biti moguća ni reprodukcija datoteka odgovarajućih formata.
55 Za prikaz naziva datoteke i mape raspoloživ je
samo engleski jezik.
Uživanje u fotografijama, glazbi i videozapisima na TV-u pomoću upravljanja
drugim uređajem – Renderer
Renderer je značajka za reprodukciju datoteka
fotografija, glazbe i videosadržaja pohranjenih u drugim mrežnim uređajima (digitalni
fotoaparat, mobilno telefon, itd.) na TV-u rukujući određenim upravljačkim uređajem. Za
uporabu ove značajke, kao upravljački uređaj
koristite renderer-kompatibilnu komponentu
poput digitalnog fotoaparata ili mobilnog
telefona. Pogledajte također upute za uporabu
isporučene uz upravljački uređaj.
1 Podesite "Renderer Function", "Renderer
Access Control" i "Renderer Set-up" u
"Network Settings" ako je potrebno
(str. 44).
2 Reproducirajte na TV-u datoteku odabra-
nu pomoću upravljačkog uređaja.
Datoteka se reproducira na TV-u preko
spojene mreže.
Za postupke tijekom reprodukcije koristite upravljački uređaj ili daljinski upravljač
TV-a.

55 Možete registrirati pozadinsku glazbu koja će se
reproducirati tijekom slideshowa pri uporabi funkcije f Photo. Pri reprodukciji glazbe pritisnite
OPTIONS i zatim odaberite "Add to Slideshow".
Provjera mrežne povezanosti
Unesite odgovarajuće (alfanumeričke) vrijednosti za vaš router. Broj stavki koje treba
podesiti može varirati, ovisno o davatelju
internetskih usluga (Internet provider) ili routeru. Za detalje, pogledajte upute za uporabu
koje ste dobili od vašeg davatelja internetskih
usluga ili koje su isporučene uz router.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite  za odabir "Settings".
3 Pritisnite / za odabir opcije "Network
Settings", zatim pritisnite .
Podešavanje prikaza
poslužitelja
Možete odabrati poslužitelje iz kućne mreže
koji će se prikazati u izborniku Home.
Izbornik Home može automatski prikazati do
10 poslužitelja.
1 Podesite poslužitelja kako bi se omogućilo povezivanje s TV-a.
Za detalje o podešavanju poslužitelja,
pogledajte upute za uporabu isporučene s
njime.
2 Pritisnite HOME.
4 Odaberite "Network" i pritisnite .
5 Odaberite "IP Address Settings", zatim
3 Pritisnite / za odabir opcije "Settings".
4 Pritisnite / za odabir opcije "Network
6 Odaberite stavku i zatim pritisnite .
5 Odaberite "Server Display Settings",
pritisnite .
Prijeđite na korak 7.
zatim pritisnite .
6 Odaberite poslužitelj koji želite prikazati
u izborniku Home, zatim pritisnite .
Kad odaberete "DHCP (DNS manual)"
Podesite "Primary DNS"/"Secondary
DNS" tipkama // i brojčanim
tipkama.
Kad odaberete "Manual"
Podesite sljedeće opcije tipkama // i
brojčanim tipkama.
55IP Address
55Subnet Mask
55Default Gateway
55Primary DNS/Secondary DNS
Ako vaš ISP ima posebna podešenja
proxy poslužitelja
Pritisnite OPTIONS, zatim pritisnite /
za odabir "Proxy Set-up" te pritisnite .
Zatim unesite podešenja.
Pritisnite .
7
8 Pritisnite  za odabir "Test", te pritisnite
.
9 Pritisnite / za odabir "Yes", a zatim
pritisnite . Započinje mrežna
dijagnostika.
Kad se prikazuje "Connection successful.",
pritisnite više puta  RETURN za
izlazak.

Ako se "Connection successful." ne prikaže, pogledajte "U slučaju problema" na str. 52.
7 Odaberite "Yes" i pritisnite .
Ako se ne možete spojiti na kućnu
mrežu
TV može provjeriti da li je poslužitelj pravilno
prepoznat.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir opcije "Settings".
3 Pritisnite / za odabir opcije "Network
Settings", zatim pritisnite .
4 Odaberite "Server Diagnostics", zatim
pritisnite .
5 Odaberite "Yes", a zatim pritisnite .
6
Započinje dijagnostika poslužitelja.
Kad se dijagnosticiranje poslužitelja završi, prikaže se lista dijagnostičkih rezultata.
Odaberite poslužitelj koji želite potvrditi,
zatim pritisnite .
Prikažu se dijagnostički rezultati odabranog poslužitelja.
Ako dijagnostički rezultati pokazuju grešku, potražite moguće uzroke te provjerite
povezivanje i podešenja. Za detalje, pogledajte "U slučaju problema" na str. 52.
31 HR
Uporaba značajki kućne mreže
Kad odaberete "DHCP (DNS automatic)"
Settings", zatim pritisnite .
Uporaba izbornika MENU
Kretanje kroz Home izbornik TV-a (XMB™)
XMB™ (XrossMediaBar) je izbornik BRAVIA značajki i ulaznih izvora prikazan na TV zaslonu.
XMB™ je jednostavan način odabira programa i podešavanja postavki BRAVIA TV prijemnika.
1 Pritisnite HOME za prikaz izbornika XMB™.
Trak kategorije medija
Trak za odabir kategorije
2 Pritisnite / za odabir kategorije.
Ikona kategorije medija
Opis
Settings
Omogućuje napredno podešavanje i prilagođavanje. Za detalje, pogledajte
str. 33.
Photo
Možete uživati u fotografijama s USB uređaja ili putem mreže (str. 25, 30).
Music
Možete uživati u glazbi s USB uređaja ili putem mreže (str. 25, 30).
Video
Možete uživati u videozapisima s USB uređaja ili putem mreže
(str. 25, 30).
Digital
Možete odabrati digitalni kanal, popis omiljenih digitalnih kanala (str. 21)
ili GUIDE Plus+™ sustav i digitalni elektronski programski vodič (EPG)
(str. 17, 20).
Analogue
Možete odabrati analogni kanal ili popis omiljenih analognih kanala
(str. 21).
Za skrivanje liste analognih kanala, podesite "Programme List Display"
na "Off" (str. 40).
External Inputs
Možete odabrati opremu spojenu na TV.
Za dodjeljivanje naziva vanjskom ulazu, pogledajte "AV Preset" (str. 39).
Network
Možete uživati u značajci "AppliCast" (str. 29).
3 Pritisnite / za odabir opcije te pritisnite .
4 Slijedite upute na zaslonu.
5 Pritisnite HOME za izlaz.

55 Opcije koje možete podesiti se mogu razlikovati ovisno o okolnosti.
55 Nedostupne opcije su sive boje u izborniku, ili nisu prikazane.
32 HR
Izbornik postavki TV-a
System Update
Možete ažurirati TV sustav putem USB memorije. Informacije možete preuzeti s internetske stranice:
http://support.sony-europe.com/TV/
Instruction Manual
Prikazuje na zaslonu upute za uporabu (osim za KDL-52V55/56xx, 46V55/56xx, 40V55/56xx,
37V55/56xx, 32V55/56xx).

55 Daljinski upravljač prikazan u uputama na zaslonu može se razlikovati za KDL-46/40/37/32W5720/5730/5740.
BRAVIA Tips
Sadrži savjete za bolju uporabu TV-a (osim za KDL-52V55/56xx, 46V55/56xx, 40V55/56xx,
37V55/56xx, 32V55/56xx).
Sleep Timer
Za podešavanje TV-a da se automatski isključi u pripravno stanje nakon željenog
vremena.
Kad je aktiviran "Sleep Timer", na prednjoj strani TV prijemnika počne indikator
> (Timer) svijetliti narančasto.

55 Ako isključite TV prijemnik i ponovno ga uključite, "Sleep Timer" se vraća na
"Off".
On Timer
Podešava timer za automatsko uključivanje TV-a iz pripravnog stanja.
Auto Clock Update
Prebacuje na digitalni mod i preuzima vrijeme.
Eco
Reset
Resetira sve "Eco" postavke na tvorničke vrijednosti.
Power Saving
Smanjuje potrošnju energije TV-a podešavanjem pozadinskog osvjetljenja.
Ako je odabrano "Picture Off", slika se isključuje i na prednjoj strani uređaja svijetli zeleno indikator ~ (Picture Off). Zvuk se ne mijenja.
Senzor prisutnosti
(samo KDL-46WE5/
40WE5)
Ako ispred TV-a nema nikoga, automatski se isključi slika. Također, ako TV ne
detektira prisutnost korisnika nakon 10 minuta s isključenom slikom, isključuje se
u pripravno stanje. Tada je potrošnja energije smanjena za oko 70%.
Idle TV Standby
Isključuje TV ako kroz podešeno vrijeme ne aktivirate nijednu novu opciju.
PC Power
Management
Isključuje TV u pripravno stanje ako se ne prima signal iz računala 30 sekundi.
(Nastavlja se)
33 HR
Uporaba izbornika MENU
Clock/Timers
Light Sensor
Automatski optimizira postavke slike prema osvjetljenju sobe.

55 Ne pokrivajte senzor jer mu time možete poremetiti rad. Provjerite položaj senzora (str. 14).
Slika
Target Inputs
Picture Mode
Omogućuje uporabu uobičajenih podešenja ili prilagođavanje podešenja za ulaz
koji trenutno gledate.
Common
Primjenjuje uobičajena podešenja za sve ulaze za koje je
"Target Inputs" podešen na "Common".
Naziv tekućeg
ulaza (npr. AV1)
Omogućuje prilagođavanje podešenja za ulaz.
Podešava način prikaza slike. Raspoložive opcije razlikuju se ovisno o podešenjima
za "Scene Select".
Vivid
Poboljšava kontrast i oštrinu slike.
Standard
Za standardnu sliku. Preporučuje se kod uporabe uređaja u
kućnim uvjetima.
Custom
Omogućuje vam pohranu željenih podešenja.
Cinema
Za gledanje filmskog sadržaja. Najprikladnije za gledanje u
okruženju poput kino-dvorane.
Photo-Vivid
Za gledanje fotografija. Poboljšava kontrast i oštrinu slike.
Photo-Standard Za gledanje fotografija. Podešava optimalnu kvalitetu slike za
gledanje kod kuće.
Photo-Original
Za gledanje fotografija. Predstavlja kvalitetu slike koja se
koristi kod prikaza razvijenih fotografija.
Photo-Custom
Za gledanje fotografija. Omogućuje vam pohranu željenih
podešenja.
Sports
Podešava optimalnu kvalitetu slike za gledanje sportskih
programa.
Game
Najprikladnije za primjenu igara na TV-u.
Graphics
Podešava optimalnu kvalitetu slike za gledanje grafike.
Reset
Resetira na tvornička podešenja sve "Picture" postavke osim "Target Inputs",
"Picture Mode" i "Advanced Settings".
Backlight
Podešava svjetlinu pozadinske rasvjete.
Contrast
Povećava ili smanjuje kontrast slike.
Brightness
Povećava ili smanjuje svjetlinu slike.
Colour
Povećava ili smanjuje zasićenost boja na slici.
Hue
Povećava ili smanjuje količinu zelenih i crvenih tonova.

55 "Hue" se može podesiti samo za NTSC signal boje (primjerice, američke video
vrpce).
34 HR
Colour Temperature Podešava bjelinu slike.
Cool
Bijelim tonovima dodaje plavu nijansu.
Neutral
Bijelim tonovima dodaje neutralnu nijansu.
Warm 1/Warm 2 Bijelim tonovima dodaje crvenu nijansu. "Warm 2" dodaje
više crvene od opcije "Warm 1".

55 "Warm 1" i "Warm 2" se mogu odabrati ako je opcija "Picture Mode" podešena na
"Vivid" (ili "Photo-Vivid").
Sharpness
Povećava ili smanjuje oštrinu slike.
Noise Reduction
Smanjuje razinu šuma na slici ("snježna" slika).
MPEG Noise
Reduction
Smanjuje šum MPEG-komprimirane video slike. Učinkovito je kod gledanja DVD-a
ili digitalnog emitiranja.
Motionflow
(osim za KDL-52V55/
56xx, 46V55/56xx,
40V55/56xx, 37V55/
56xx, 32V55/56xx)
Omogućuje tečniji prikaz pokreta videozapisa i smanjuje zamućenje slike.
High
Omogućuje tečniji prikaz kretanja u sadržajima temeljenima
na filmu.
Standard
Omogućuje tečan prikaz pokreta videozapisa. Koristite opciju
za standardnu uporabu.
Off
Koristite ovo podešenje kad postavke "High" ili "Standard"
uzrokuju šum.

55 Ovisno o videozapisu, efekt možda neće biti vidljiv, čak i ako ste promijenili
podešenja.
Omogućuje poboljšavanje pokreta slike pri reprodukciji videozapisa s DVD-a ili
videorekordera, smanjujući zamućenje slike i zrnatost.
Auto 1
Omogućuje tečniji prikaz kretanja nego originalan sadržaj
temeljen na filmu. Koristite opciju za standardnu uporabu.
Auto 2
Pruža originalan sadržaj temeljen na filmu bez promjene.
Off

55 Ako slika sadrži nepravilne signale ili previše šuma, "Film Mode" će se automatski isključiti čak i ako je odabrano "Auto 1" ili "Auto 2".
Advanced Settings
Omogućuje precizno podešavanje "Picture" postavki. Ova podešenja se mogu odabrati ako je opcija "Picture Mode" podešena na "Vivid" (ili "Photo-Vivid").
Reset
Resetira sve napredne postavke na tvorničke vrijednosti.
Black Corrector Naglašava tamna područja slike radi snažnijeg kontrasta.
Adv. Contrast
Enhancer
Automatski podešava "Backlight" i "Contrast" na najprikladnije vrijednosti u skladu sa svjetlinom zaslona.
To podešenje je naročito učinkovito kod tamnih scena jer će
pojačati njihov kontrast.
Gamma
Podešava balans između svijetlih i tamnih područja slike.
Auto Light
Limiter
Smanjuje svjetlinu, primjerice kod scena gdje je cijeli kadar
bijel.
Clear White
Naglašava bijelu boju.
Live Colour
Daje veću živost bojama.
White Balance
Poboljšava temperaturu svake boje.

55 U digitalnom načinu se podešenja slike primjenjuju odvojeno za HD (High-definition) i SD
(Standard-definition) sliku kako bi se optimizirala kvaliteta svakog signala.
35 HR
Uporaba izbornika MENU
Film Mode
Zvuk
Target Inputs
Sound Mode
Omogućuje uporabu uobičajenih podešenja ili prilagođavanje podešenja za ulaz
koji trenutno gledate.
Common
Primjenjuje uobičajena podešenja za sve ulaze za koje je
"Target Inputs" podešen na "Common".
Naziv tekućeg
ulaza (npr. AV1)
Omogućuje prilagođavanje podešenja za ulaz.
Podešava način reprodukcije zvuka. "Sound Mode" sadrži najprikladnije opcije za
videozapise i fotografije. Raspoložive opcije razlikuju se ovisno o podešenjima za
"Scene Select".
Dynamic
Naglašava visoke tonove i basove.
Standard
Za standardan zvuk. Preporučuje se kod uporabe uređaja u
kućnim uvjetima.
Clear Voice
Povećava jasnoću glasa.
Reset
Resetira na tvornička podešenja sve "Sound" postavke osim "Target Inputs",
"Sound Mode" i "Dual Sound".
Treble
Podešava visoke tonove.
Bass
Podešava basove.
Balance
Podešava balans između lijevog i desnog kanala zvučnika.
Auto Volume
Održava konstantnu razinu glasnoće tijekom svih programa i reklama (reklame su
ponekad glasnije od ostatka programa).
Volume Offset
Podešava razinu glasnoće tekućeg ulaza u odnosu na ostale ulaze kad je opcija
"Target Inputs" podešena na naziv tekućeg ulaza (npr. AV1).
Surround
Omogućuje odabir prikladnih surround efekata prema vrsti TV programa (film,
sport, glazba, itd.) ili videoigre.
Raspoložive opcije razlikuju se ovisno o podešenjima za "Scene Select".
S-FORCE Front
Surround
Pruža surround efekt koji omogućuje uživanje u virtualnom
višekanalnom surround zvuku iz samo dvaju ugrađenih zvučnika TV-a.
Cinema
Pruža surround efekt nalik na vrhunske audio sustave, kakvi
se nalaze u kino dvoranama.
Music
Pruža surround efekt koji ostavlja dojam da ste okruženi zvukom, kao u koncertnoj dvorani.
Sports
Pruža surround efekt koji ostavlja dojam da gledate sportsko
natjecanje uživo.
Game
Pruža surround efekt koji poboljšava zvuk kod igara.
Off
Konvertira višekanalni zvuk i reproducira ga u 2-kanalnom
formatu. Kod drugih audio formata se reproducira izvorni
zvuk.
Voice Zoom
Podešava razinu zvuka ljudskih glasova. Primjerice, ako je glas osobe koja čita
vijesti nerazgovijetan, možete pojačati ovu postavku kako bi glas postao čujniji. I
obratno, ako gledate sportski program, možete smanjiti ovo podešenje kako biste
ublažili glas komentatora.
Sound Enhancer
Podešava tonove visoke frekvencije.
Sound Booster
Proizvodi potpuniji zvuk za snažniji doživljaj, uz naglašavanje visokih tonova i
basova.
36 HR
Dual Sound
Odabire zvuk iz zvučnika za stereo ili dvojezično emitiranje.
Stereo/Mono
Za stereo emisije.
A/B/Mono
Za dvojezične emisije, odaberite "A" za zvučni kanal 1, "B"
za zvučni kanal 2 ili "Mono" za mono kanal, ako postoji.

55 Za drugu opremu spojenu na TV prijemnik, podesite "Dual Sound" na "Stereo",
"A" ili "B".
Screen (za sve ulaze osim iz računala)
Target Inputs
Omogućuje uporabu uobičajenih podešenja ili prilagođavanje podešenja za ulaz
koji trenutno gledate.
Common
Primjenjuje uobičajena podešenja za sve ulaze za koje je
"Target Inputs" podešen na "Common".
Naziv tekućeg
ulaza (npr. AV1)
Omogućuje prilagođavanje podešenja za ulaz.
Za detalje o formatu zaslona, pogledajte "Ručno prilagođavanje formata slike" na
str. 16.
Auto Format
Automatski mijenja format zaslona ("Screen Format") prema signalu emisije. Želite
li koristiti postavku koju ste podesili u "Screen Format", odaberite "Off".
4:3 Default
Odabire standardni format zaslona za uporabu s emitiranom 4:3 slikom.
Display Area
Smart
Prikaz klasične slike formata 4:3 uz oponašanje efekta širokog
zaslona.
4:3
Prikaz konvencionalne slike formata 4:3 u pravilnim proporcijama.
Off
Koristi postavku koju ste podesili u "Screen Format".
Podešava područje prikaza slike.
Auto
Automatski odabire najprikladnije područje prikaza slike.
Full Pixel
Prikazuje sliku u njenoj izvornoj veličini kad su dijelovi slike
odrezani.
+1
Prikaz slike u originalnoj veličini.
Normal
Prikaz slike u preporučenoj veličini.
-1/-2
Povećava sliku tako da rubovi budu izvan vidljivog područja
prikaza.

55 Te opcije se mogu mijenjati ovisno o prikazanom ulazu.
Horizontal Shift
Podešava vodoravni položaj slike.
Vertical Shift
Podešava okomiti položaja slike kad je "Screen Format" podešen na "Smart",
"Zoom" ili "14:9".
Vertical Size
Podešava visinu slike kad je "Screen Format" podešen na "Smart".
37 HR
Uporaba izbornika MENU
Screen Format
Screen (za ulaz iz računala)
Auto Adjustment
Automatski podešava položaja slike, fazu i nagib kad TV prima ulazni signal iz
računala.

55 "Auto Adjustment" možda neće funkcionirati kod određenih ulaznih signala. U
tom slučaju, ručno podesite "Phase", "Pitch", "Horizontal Shift" i "Vertical Shift".
Reset
Resetira sve postavke zaslona računala na tvorničke vrijednosti.
Phase
Podešava fazu ako zaslon titra.
Pitch
Podešava nagib ako se pojave neželjene okomite linije.
Horizontal Shift
Podešava vodoravni položaj slike.
Vertical Shift
Podešava okomiti položaj slike.
Screen Format
Podešava "Screen Format" za prikaz slike iz računala.
Normal
Prikaz slike u njenoj originalnoj veličini.
Full 1
Povećava sliku tako da popunjava područje prikaza okomito,
uz zadržavanje izvornih proporcija.
Full 2
Povećava sliku tako da popunjava područje prikaza.
Video Settings (postavke slike)
Colour System
Podešava sustav boje ("Auto", "PAL", "SECAM", "NTSC3.58" ili "NTSC4.43")
prema ulaznom signalu iz spojenog izvora.
Audio Settings (postavke zvuka)
Speaker
Audio Out
TV Speaker
Uključuje i reproducira zvuk TV programa iz ugrađenih
zvučnika.
Audio System
Isključuje zvučnike TV-a te se zvuk TV programa reproducira
na vanjskoj audio opremi spojenoj na izlazne audio priključnice TV-a.
Variable
Kad koristite vanjski audio sustav, glasnoćom izlaznog audio
signala može se upravljati pomoću daljinskog upravljača TV-a.
Fixed
Audio izlaz TV prijemnika je fiksan. Za podešavanje glasnoće
(i ostalih postavki), upotrebljavajte kontrolu na audio prijemniku.
Headphone Settings i Speaker Link
Optical Out
38 HR
Uključuje/isključuje ugrađene zvučnike TV-a kad spojite
slušalice na TV.
i Volume
Podešava glasnoću slušalica kad je "i Speaker Link" podešen
na "Off".
i Dual Sound
Odabire zvuk iz slušalica za dvojezično emitiranje.
Odabir signala zvuka koji izlazi iz DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) priključnice TV-a. Podesite na "Auto" kad spajate opremu koja podržava Dolby Digital.
Podesite na "PCM" kad spajate opremu koja ne podržava Dolby Digital.
Set-up
USB Auto Start
Automatski započinje reprodukciju fotografija kad je TV uključen te se na njegovu
USB priključnicu spoji digitalni fotoaparat ili drugi uređaj koji sadrži datoteke
fotografija te se zatim uključi.

55 Reprodukcija ne započinje automatski ako TV uključite nakon spajanja digitalnog
fotoaparata ili drugog uređaja na USB priključnicu.
Quick Start
TV se uključuje brže nego inače ako ga uključujete daljinskim upravljačem.
Ipak, potrošnja energije se u pripravnom stanju povećava oko 20 W. Možete podesiti 3 od 5 vremenskih zona.
AV Preset
Dodjeljuje ikonu ili naziv uređajima spojenim na bočne i stražnje priključnice. Ta
ikona i naziv će se kratko prikazati na zaslonu kad odaberete pripadajuću opremu.
1 Pritisnite / za odabir željenog izvora te pritisnite .
Skip AV Inputs
Pritisnite  za pridjeljivanje ikone i naziva.
Label AV Inputs
AV2 Input
AV2 Output
Za imenovanje spojene opreme koriste se podešeni nazivi.
Odaberete li "Edit", moći ćete kreirati vlastite nazive ulaza.
Edit
Omogućuje vam editiranje naziva u prozoru za editiranje te
odabir odgovarajuće ikone.
Podešava ulaz signala koji se prima preko priključnica s oznakom J/I/s(
AV2 na stražnjoj strani TV prijemnika.
Auto
Automatski prebacuje između RGB ulaza, S video ulaza i
kompozitnog video ulaza, ovisno o ulaznom signalu.
RGB
Ulaz RGB signala.
S Video
Ulaz S Video signala.
Composite
Ulaz kompozitnog videosignala.
Podešava signal za izlaz kroz priključnicu J/I/s( AV2. Ukoliko spojite
videorekorder ili neki drugi uređaj za snimanje na priključnicu J/I/s( AV2,
možete snimati izlazni signal s drugih uređaja spojenih na TV.

55 Ta funkcija može imati neka ograničenja ovisno o prikazanom ulazu.
TV
Izlaz emitiranog programa.
AV1
Izlaz signala iz opreme spojene na priključnicu J/I AV1.
AV3
Izlaz signala iz opreme spojene na priključnicu t AV3.
Auto
Izlaz programa sa zaslona (osim signala iz priključnica
I/ COMPONENT IN, HDMI IN1, 2, 3 ili 4, i PC IN
I/).
(Nastavlja se)
39 HR
Uporaba izbornika MENU
2
Za svaki ulaz podesite hoće li se ili ne prikazivati u izborniku
Home ili u popisu ulaza koji će se pojaviti kad pritisnete t.
Auto
Prikazuje ikonu i naziv samo kad je oprema spojena (osim za
ulaze AV1 ili AV2).
Always Display
Ikona i naziv se prikazuju uvijek, neovisno o tome je li oprema spojena ili ne.
Skip
Ikona i naziv se ne prikazuju čak ni kad je ikona spojena.
HDMI Set-up
Koristi se za podešavanje "Control for HDMI" kompatibilne opreme spojene na
HDMI priključnice. Imajte na umu da HDMI funkcija također treba biti podešena
na spojenom "Control for HDMI" kompatibilnom uređaju.
Control for HDMI Aktivira povezanost "Control for HDMI" kompatibilne opreme
i ovog uređaja. Kada je podešeno na "On", dostupne su sljedeće
opcije izbornika. Ipak, potrošnja energije se u pripravnom
stanju povećava. Ako je spojena određena Sony oprema kompatibilna s "Control for HDMI", ova postavka se primjenjuje
na spojenu opremu automatski kad je "Control for HDMI"
podešen na "On" pri uporabi ovog uređaja.
Auto Devices Off Kad je podešena na "On", "Control for HDMI" kompatibilna
oprema se isključuje kad prebacite ovaj uređaj u pripravno
stanje pomoću daljinskog upravljača.
Auto TV On
Kada je podešena na "On" te se uključi spojena "Control for
HDMI" oprema, ovaj uređaj se automatski uključuje te prikazuje HDMI ulazni signal sa spojene opreme.
Tuner Box
Control
Ako se podesi na "Advanced", možete odabrati kanal ugođen
spojenom opremom pomoću daljinskog upravljača TV-a.
HDMI Device List Prikaz spojene "Control for HDMI" kompatibilne opreme.

55 "Control for HDMI" ne možete koristiti ako je rukovanje TV prijemnikom povezano s rukovanjem audio sustava koji je kompatibilan s funkcijom Control for HDMI.
Auto Start-up
Možete pokrenuti početna podešavanja koja se izvode kod prvog spajanja TV-a
kako biste ponovno odabrali jezik i zemlju/područje ili ugodili sve raspoložive
kanale.
Čak i ako ste izveli ova podešavanja kod prvog spajanja TV-a, možda ćete ih trebati
promijeniti nakon preseljenja ili kako biste pronašli nove kanale koji su se počeli
emitirati.
Language
Odabir jezika prikazanih u izbornicima.
Product Information Prikazuje informacije o vašem medijskom prijemniku. Odaberite "Monitor Product
Information" za prikaz informacija o vašem monitoru.
Factory Settings
Resetira sve postavke na tvorničke vrijednosti, osim postavki za "Favourite" i
pohranjene programe. Po dovršetku ovog postupka prikazuje se izbornik za početna
podešavanja. Izvođenje automatskog ugađanja u početnim podešavanjima resetirat
će se postavke koje nisu resetirane funkcijom "Factory Settings". Za zadržavanje
tih postavki preskočite "Auto Tuning".
Analogue Set-up
Programme List
Display
Odaberite "Off" za isključivanje liste analognih kanala iz XMB™
(XrossMediaBar).
1 Digit Direct
Kad je "1 Digit Direct" podešeno na "On", možete odabrati analogni kanal pritiskom jedne programske brojčane tipke (0 – 9) na daljinskom upravljaču.

55 Kad je "1 Digit Direct" podešeno na "On", ne možete odabrati brojeve kanala 10 i
veće pritiskom dviju tipaka na daljinskom upravljaču.
Favourite Set-up
Dodavanje kanala u Favourite popis.
Auto Tuning
Ugađa sve dostupne analogne kanale.
Ova opcija je korisna, primjerice, u slučaju preseljenja ili za pretraživanje novih
kanala koji se pojave.
40 HR
Programme Sorting Mijenja redoslijed pohranjivanja analognih kanala u ovom uređaju.
1 Pritisnite / za odabir kanala koji želite premjestiti na novo mjesto, a zatim
pritisnite .
2 Pritisnite / za odabir novog mjesta za kanal te pritisnite .
Programme Labels
Dodjeljivanje naziva kanala po izboru, do pet znakova (slova ili brojevi). Taj naziv
će se kratko prikazati na zaslonu kad odaberete pripadajući kanal. (Nazivi za kanale
se obično automatski preuzimaju iz teleteksta (ako su raspoloživi).)
1 Pritisnite / za odabir kanala koji želite imenovati, a zatim pritisnite .
2 Pritisnite / za odabir željenog slova ili znamenke ("_" za razmak) te zatim
pritisnite .
Ako unesete pogrešan znak
Pritisnite / za odabir pogrešnog znaka. Zatim pritisnite / za odabir
točnog znaka.
3 Ponavljajte korak 2 dok ne dovršite unos imena.
4 Pritisnite  za izlazak iz postupka imenovanja programa.
Intelligent Picture
On with Indicator Automatski smanjuje šum slike. Kod promjene kanala ili
prelaska s vanjskog uređaja na TV program prikazuje se skala
razine signala.
On
Automatski smanjuje šum slike.
Off
Isključuje funkciju "Intelligent Picture".
Manual Programme Za pohranjivanje kanala pritisnite PROG +/– za odabir programskog broja prije
nego što odaberete "Label", "AFT", "Audio Filter", "Skip", "Decoder" ili "LNA".
Preset
Ne može se odabrati programski broj kanala koji je označen za “Skip” (str. 42).
(Nastavlja se)
41 HR
Uporaba izbornika MENU
Ručno podešava kanale.
Programme/
System/Channel 1 Pritisnite / za odabir "Programme", a zatim pritisnite
.
2 Pritisnite / za odabir programskoj broja koji želite
ručno ugoditi (ako ugađate videorekorder/DVD rekorder,
odaberite kanal), zatim pritisnite .
3 Pritisnite / za odabir opcije "System", zatim pritisnite
.
4 Pritisnite / za odabir jednog od sljedećih sustava
emitiranja i zatim pritisnite .
B/G: Za zemlje zapadne Europe
I: Za Veliku Britaniju
D/K: Za zemlje istočne Europe
L: Za Francusku
5 Pritisnite / za odabir "Channel", a zatim pritisnite .
6 Pritisnite / za odabir "S" (za kabelske kanale) ili "C"
(za zemaljske kanale) i zatim pritisnite .
7 Ugodite kanale na sljedeći način:
Ako ne znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite / za traženje sljedećeg raspoloživog kanala.
Kad se pronađe kanal, pretraživanje se prekida. Za nastavak pretraživanja, pritisnite /.
Ako znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite brojčane tipke za unos broja kanala kojeg želite
ili kanal za videorekorder ili DVD rekorder.
8 Pritisnite  za prijelaz na "Confirm" i pritisnite .
Ponovite opisani postupak za ručno podešavanje ostalih
kanala.
Label
Dodjeljivanje željenog naziva odabranom kanalu. Taj naziv
će se kratko prikazati na zaslonu kad odaberete pripadajući
kanal.
Za unos znakova, pogledajte korake od 2 do 4 iz "Programme
Labels" (str. 41).
AFT
Omogućuje precizno ručno ugađanje odabranog kanala kad
mislite da biste malim podešavanjem mogli poboljšati kvalitetu slike.
Kad je odabrano "On", precizno ugađanje se izvodi
automatski.
Audio Filter
Poboljšava zvuk pojedinačnih kanala u slučaju izobličenja
kod mono emitiranja (obično je podešeno na "Off").

55 Ne mogu se primati stereo ili dual sound programi ako je
odabrana opcija "Low" ili "High".
Skip
Preskakanje neupotrijebljenih analognih kanala kod biranja
kanala tipkama PROG +/–. (Preskočeni kanali se i dalje
mogu odabrati brojčanim tipkama.)
LNA
Poboljšava kvalitetu slike za pojedine kanale u slučaju prijema
slabih signala (smetnje).
Confirm
Pohranjivanje promjena unesenih u "Manual Programme
Preset".
Digital Set-up 
Subtitle Set-up
Audio Set-up
Subtitle Setting
Kad je podešeno na "For Hard Of Hearing", s titlovima se
prikazuju vizualna pomagala za osobe oštećena sluha (ako su
takva vizualna pomagala raspoloživa).
Preferred
Language
Omogućuje vam odabir jezika titlova.
Audio Type
Uključuje program za osobe oštećena sluha kad je odabrana
opcija "For Hard of Hearing".
Preferred
Language
Odabir jezika koji se koristi za program. Neki digitalni kanali
mogu odašiljati nekoliko jezika dijaloga za program.
Audio
Description
Omogućuje audio opis (naracija) vizualnih informacija, ukoliko TV kanali odašilju takve informacije.
Mixing Level
Podešava kombinacije glavnog zvuka na TV prijemniku i
Audio
Dynamic Range Kompenzira razlike razine zvuka između kanala (samo za
Dolby Digital zvuk).

55 Funkcija možda neće raditi ili se može razlikovati ovisno o
programu neovisno o podešenju za "Dynamic Range".
Digital Tuning
42 HR
MPEG Audio
Level
Podešava razinu MPEG zvuka.
Digital Auto
Tuning
Ugađa sve dostupne digitalne kanale.
Brisanje neželjenih digitalnih kanala pohranjenih u ovaj uređaj
i promjena redoslijeda pohranjenih digitalnih kanala.
1 Pritisnite / za odabir kanala kojeg želite ukloniti ili
premjestiti na novo mjesto.
Kanal možete također odabrati unosom troznamenkastog
broja kanala brojčanih tipaka.
2 Brisanje ili promjenu redoslijeda digitalnih kanala možete
izvoditi na sljedeći način:
Za brisanje digitalnog kanala
Pritisnite . Kad se prikaže poruka potvrde, pritisnite 
za odabir "Yes", zatim pritisnite .
Za promjenu redoslijeda digitalnih kanala
Pritisnite , zatim pritisnite / za odabir novog položaja za kanal te pritisnite .
3 Pritisnite  RETURN.
Digital Manual
Tuning
Za ručno ugađanje digitalnih kanala. Ova značajka je raspoloživa kad je "Digital Auto Tuning" podešen na "Antenna".
1 Brojčanom tipkom odaberite broj kanala koji želite ručno
ugoditi, zatim pritisnite / za ugađanje kanala.
2 Kad uređaj pronađe raspoložive kanale, pritisnite / za
odabir kanala koji želite pohraniti, zatim pritisnite .
3 Pritisnite / za odabir programskog broja na koji želite
pohraniti novi kanal, a zatim pritisnite .
Ponovite opisani postupak za ručno ugađanje ostalih kanala.
LNA
Poboljšava kvalitetu slike kanala u slučaju prijema slabih
signala (smetnje).
Radio Display
Prikazuje zaslonsku pozadinu pri slušanju radijskog prijema. Moguć je odabir boje
zaslonske pozadine, prikaz boja slučajnim redoslijedom ili slide show (str. 25, 30).
Za privremeno isključenje prikaza zaslonske pozadine, pritisnite bilo koju tipku.
Parental Lock
Podešava ograničenje gledanja programa prema dobi gledatelja. Programi koji imaju
veću razinu ograničenja od podešene, mogu se gledati tek nakon unosa PIN koda.
PIN Code
Unesite svoj PIN kôd kako biste aktivirali "Parental Lock". PIN kôd možete također promijeniti.

55 PIN kôd 9999 se može uvijek upotrebljavati.
Technical Set-up
Auto Service
Update
Omogućuje ovom uređaju prepoznavanje i pohranjivanje
novih digitalnih usluga kad postanu dostupne.
System Update
Omogućuje TV prijemniku automatsko primanje nadogradnje
softvera pomoću postojeće antene (ako je priključena). Sony
preporučuje trajno podešavanje ove opcije na "On".
System
Information
Prikaz trenutne verzije softvera i snage signala.
Time Zone
Omogućuje ručni odabir vremenske zone u kojoj se nalazite
ako zona ne odgovara onoj koja se automatski određuje prema
odabranoj državi/regiji.
Auto DST
Odaberite "On" za automatsko podešavanje ljetnog, odnosno
zimskog vremena prema kalendaru.
Service
Replacement
Odaberite "On" za automatsko mijenjanje kanala kad TV postaja promijeni prijenos programa koji gledate na drugi kanal.
Programme
Guide (samo kad
je raspoloživ
GUIDE Plus+)
Možete odabrati GUIDE (Sony Guide ili GUIDE Plus+).
Mijenjate li Sony Guide u GUIDE Plus+ program, pogledajte
str. 17, 20.
43 HR
Uporaba izbornika MENU
Programme
Sorting
CA Module Set-up
Omogućuje pristup plaćenim uslugama nakon nabavljanja Conditional Access
Module (CAM) modula i kartice. Pogledajte str. 22 za položaj otvora kartice 
(PCMCIA).
Network Settings (postavke mreže)
Network
IP Address
Settings
Manual
Omogućuje podešavanje mrežnih postavki prema mrežnom
okruženju.
DHCP (DNS manual)
Automatski prima mrežna podešenja osim podešenja DNS
poslužitelja. Možete ručno podesiti DNS postavke.
DHCP (DNS automatic)
Automatski prima mrežna podešenja putem funkcije Dynamic
Host Configuration Protocol poslužitelja routera ili pružatelja
pristupa Internetu.
Test
Dijagnosticira da li je mreža pravilno spojena.
IP Address/
Subnet Mask/
Default Gateway/
Primary DNS/
Secondary DNS
Trebate konfigurirati svaku opciju kad je u "IP Address
Settings" odabrano "Manual".
Kad je odabrano "DHCP (DNS manual)", unesite ručno adrese "Primary DNS" i "Secondary DNS" poslužitelja.
MAC Address
Prikazuje MAC adresu, koja je fiksna, globalno jedinstvena
identifikacijska oznaka mrežnog uređaja.
Server Display
Settings
Prikazuje listu spojenih poslužitelja i omogućuje odabir poslužitelja koji želite
prikazati u izborniku Home.
Server Diagnostics
Dijagnosticira može li se TV spojiti na svaki poslužitelj u kućnoj mreži.
Renderer Function
Omogućuje reprodukciju fotografija/glazbe/videozapisa na TV-u putem drugih
upravljačkih uređaja u mreži, primjerice digitalnog fotoaparata ili mobilnog telefona.
Renderer Access
Control
Omogućuje određivanje upravljačkog uređaja kojem će TV moći pristupiti. Kad je
ova opcija podešena na "On", možete reproducirati fotografije/glazbu/videozapise
na TV-u pomoću upravljačkog uređaja.
Renderer Set-up
Automatic
Access
Permission
Omogućuje vam da odaberete hoće li se dopustiti automatski
pristup TV-u kad mu mrežni uređaj pristupa po prvi puta.
Renderer Name
Omogućuje vam podešavanje naziva TV-a koji će se prikazivati na upravljačkom uređaju.
44 HR
Dodatne informacije
Postavljanje pribora (zidni nosač)
Za kupce:
Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporuča da postavljanje TV-a izvedu Sony
serviseri ili ovlašteni partneri. Nemojte ga pokušati postaviti sami.
Za Sonyjeve servisere i partnere:
Pobrinite se za sigurnost tijekom postavljanja, redovitog održavanja i provjere ovog proizvoda.
Ovaj TV se može montirati pomoću zidnog nosača SU-WL500 (opcija).
55 Za pravilnu montažu sa zidnim nosačem pogledajte pripadajuće upute za uporabu.
55 Pogledajte "Odvajanje postolja s TV prijemnika" (str. 7).
55 Pogledajte "Tablica dimenzija za postavljanje TV-a" (str. 46).
55 Pogledajte "Dijagram/tablica vijaka i kuka" (str. 47).

55 Stavite TV na postolje kod učvršćivanja montažne kuke.
Vijak
(+PSW
6 T 16)
Četvrtasti otvor
Postavljanje ovog proizvoda zahtijeva dostatnu stručnost, osobito kako bi se ustanovilo da li je
zid dovoljno čvrst da izdrži masu TV-a. Postavljanje ovog proizvoda na zid povjerite Sonyjevim
serviserima ili licenciranim partnerima te obratite dostatnu pozornost na sigurnost tijekom postavljanja. Sony ne preuzima odgovornost za štete ili ozljede uzrokovane nepravilnim rukovanjem ili neodgovarajućom montažom.
45 HR
Dodatne informacije
Montažna kuka
Tablica dimenzija za postavljanje TV-a
Položaj središta zaslona
Jedinica: cm
Naziv modela
Dimenzije
zaslona
Dimenzija
središta
zaslona
Duljina svakog kuta montaže
Kut (0°)
Kut (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
KDL-52V55/56xx
126,2
82,2
3,9
47,8
16,9
40,7
77,8
51,5
KDL-52W55xx
126,2
82,3
3,9
47,8
16,9
40,9
77,8
51,5
KDL-46V55/56xx
112,3
72,3
8,4
47,1
15
35,8
68,5
50,2
KDL-46W55/57xx
112,3
72,5
8,4
47,1
15
35,9
68,6
50,3
KDL-46WE5
112,3
72,5
8,4
47,1
16,7
37,6
68,6
50,9
KDL-40V55/56xx
98,7
63,6
12,2
46,3
14,7
32,8
60,4
49,3
KDL-40W55/57xx
98,7
63,8
12,2
46,3
14,7
33
60,4
49,3
KDL-40WE5
98,7
63,8
12,2
46,3
16,4
34,7
60,4
49,9
KDL-40E55xx
101,6
64,3
12,2
45,1
14,8
33,8
61,1
48,5
KDL-37V55/56xx
91,7
60
14
46,3
14,5
31,4
57
49,3
KDL-37W55/57xx
91,7
60,2
14
46,3
14,5
31,6
57
49,3
KDL-32V55/56xx
79,8
53,6
17,2
46,3
14,3
29,1
51,1
49,2
KDL-32W55/57xx
79,8
53,7
17,2
46,3
14,3
29,2
51,1
49,2
KDL-32E55xx
82,7
53,9
17,2
45,1
14,5
29,9
51,3
48,3
Vrijednosti iz gornje tablice mogu se malo razlikovati, ovisno o načinu postavljanja.
UPOZORENJE
Zid na koji će se TV postaviti treba moći podnijeti masu barem četiri puta veću od ovog TV-a. Masu TV-a
potražite u poglavlju "Tehnički podaci" (str. 48).
46 HR
Dijagram/tablica vijaka i kuka
Položaj vijka
Položaj kuke
KDL-52V55/56xx
Naziv modela
d, g
b
KDL-52W55xx
d, g
b
KDL-46V55/56xx
d, g
b
KDL-46W55/57xx
d, g
b
KDL-46WE5
d, g
b
KDL-40V55/56xx
d, g
b
KDL-40W55/57xx
d, g
b
KDL-40WE5
d, g
b
KDL-40E55xx
d, g
b
KDL-37V55/56xx
d, g
b
KDL-37W55/57xx
d, g
b
KDL-32V55/56xx
e, g
c
KDL-32W55/57xx
e, g
c
KDL-32E55xx
e, g
c
Položaj vijka
Kod postavljanja montažne kuke na TV.
Položaj kuke
Kod postavljanja TV-a na bazni nosač.
Dodatne informacije
47 HR
Tehnički podaci
Sustav
Sustav zaslona
LCD (Liquid Crystal Display) zaslon
TV sustav
Analogni: Ovisno o odabranoj državi/području: B/G/H, D/K, L, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
Sustav boje/videosignala
Analogni: PAL, PAL60 (samo video ulaz), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (samo video ulaz)
Digitalni: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Pokrivenost kanala
Analogni: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digitalni: VHF/UHF
Izlazna snaga zvuka
10 W + 10 W
Ulazne/izlazne priključnice
Antenski kabel
75-ohmska vanjska priključnica za VHF/UHF
J/I AV1
21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i TV
audio/video izlaz.
J/I/s( AV2
21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i podesivi
audio/video izlaz.
I COMPONENT IN
Podržani formati: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohma, 0,3 V negativna sinkronizacija/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohma/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohma
 COMPONENT IN
Audio ulaz (phono priključnice)
HDMI IN1, 2, 3, 4
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dvokanalni Linear PCM:
32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
Analogni audio ulaz (mini priključnica) (samo HDMI IN1)
PC ulaz (str. 50)
t AV3
Video ulaz (phono priključnica)
 AV3
Audio ulaz (phono priključnice)
_ DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Digitalna optička priključnica (Dvokanalni Linear PCM, Dolby Digital)
_
Audio izlaz (phono priključnice)
I PC IN
PC ulaz (D-sub 15-pin) (str. 50)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno/B: 0,7 Vp-p, 75 ohma/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohma/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p
 PC audio ulaz (mini priključnica)
&
USB priključnica
i
Priključnica za slušalice
,
CAM (Conditional Access Module) utor
LAN
48 HR
10BASE-T/100BASE-TX priključnica (Ovisno o mrežnom okruženju, brzina povezivanja se može
razlikovati. 10BASE-T/100BASE-TX brzina i kvaliteta komunikacije nisu zajamčeni za ovaj TV.)
Naziv modela
KDL52V55/56xx,
52W55xx
KDL46V55/56xx,
46W55/57xx,
46WE5
KDL40V55/56xx,
40W55/57xx,
40WE5,
40E55xx
KDL37V55/56xx,
37W55/57xx
KDL32V55/56xx,
32W55/57xx,
32E55xx
40"
(oko 101,6 cm)
37"
(oko 93,98 cm)
32"
(oko 81,28 cm)
Napajanje i ostalo
Napajanje
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Veličina zaslona (mjereno
dijagonalno)
52"
(oko 132,2 cm)
Razlučivost zaslona
1 920 točaka (horizontalno)  1 080 linija (vertikalno)
Potrošnja
energije
u "Home"/
"Standard"
modu
195 W (KDL52V55/56xx)
199 W (KDL52W55xx)
162 W (KDL46V55/56xx)
172 W (KDL46W55/57xx)
116 W (KDL46WE5xx)
137 W (KDL40V55/56xx)
131 W (KDL40W55/57xx,
40E55xx) 88 W
(KDL-40WE5)
132 W (KDL37V55/56xx)
140 W (KDL37W55/57xx)
89 W (KDL32V55/ 56xx)
81 W (KDL32W55/57xx,
32E55xx)
u "Shop"/
"Vivid"
modu
257 W (KDL52V55/56xx)
261 W (KDL52W55xx)
206 W (KDL46V55/56xx)
221 W (KDL46W55/57xx)
144 W (KDL46WE5xx)
179 W (KDL40V55/56xx)
172 W (KDL40W55/57xx,
40E55xx)
122 W (KDL40WE5xx)
169 W (KDL37V55/56xx)
179 W (KDL37W55/57xx)
109 W (KDL32V55/ 56xx)
99 W (KDL32W55/57xx,
32E55xx)
46"
(oko 116,8 cm)
Potrošnja u pripravnom
stanju*
0,17 W ili manje (17 W kad je "Quick Start" podešen na "On")
Isporučeni pribor
Pogledajte "Provjera isporučenog pribora" (str. 4).
Dodatni
pribor
SU-WL500
Naziv
modela
Zidni nosač
KDL-52V55/56xx, KDL-46V55/56xx, KDL-40V55/56xx, KDL-37V55/56xx, KDL-32V55/56xx,
52W55xx
46W55/57xx,
40W55/57xx,
37W55/57xx
32W55/57xx,
46WE5xx
40WE5, 40E55xx
32E55xx
Dimenzije (približno) (š  v  d)
126,2 x 86,9 x
35,8 cm (KDL52V55/56xx) 126,2 x
87,1 x 35,8 cm (KDL52W55xx)
112,3 x 77,1 x 33 cm
(KDL-46V55/56xx)
112,3 x 77,2 x 33 cm
(KDL-46W55/57xx,
46WE5)
98,7 x 68,4 x 30,3 cm
(KDL-40V55/56xx)
98,7 x 68,6 x 30,3 cm
(KDL-40W55/57xx,
40WE5) 101,6 x 68/
66,3 (visoko/nisko)
x 30,3 cm (KDL40E55xx)
91,7 x 64,8 x 30,3 cm
(KDL-37V55/56xx)
91,7 x 64,9 x 30,3 cm
(KDL-37W55/57xx)
79,8 x 58,4 x 25,9 cm
(KDL-32V55/56xx)
79,8 x 58,5 x 25,9 cm
(KDL-32W55/57xx)
82,7 x 57,7/55,9 (visoko/nisko) x 25,9 cm
(KDL-32E55xx)
bez
postolja
126,2 x 82,2 x
11,5 cm (KDL52V55/56xx) 126,2 x
82,3 x 11,5 cm (KDL52W55xx)
112,3 x 72,3 x 9,6 cm
(KDL-46V55/56xx)
112,3 x 72,5 x 9,6 cm
(KDL-46W55/57xx)
112,3 x 72,5 x 10,7
cm (KDL-46WE5)
98,7 x 63,6 x 9,3 cm
(KDL-40V55/56xx)
98,7 x 63,8 x 9,3 cm
(KDL-40W55/57xx)
98,7 x 63,8 x 10,4
cm (KDL-40WE5)
101,6 x 64,3 x 9,8 cm
(KDL-40E55xx)
91,7 x 60 x 9,1 cm
(KDL-37V55/56xx)
91,7 x 60,2 x 9,1 cm
(KDL-37W55/57xx)
79,8 x 53,6 x 8,9 cm
(KDL-32V55/56xx)
79,8 x 53,7 x 8,9 cm
(KDL-32W55/57xx)
82,7 x 53,9 x 9,4 cm
(KDL-32E55xx)
Masa (približno)
s postoljem
35 kg (KDL52V55/56xx) 35,5 kg
(KDL-52W55xx)
27 kg (KDL-46V55/
56xx) 27,5 kg
(KDL-46W55/57xx,
46WE5)
20,5 kg (KDL-40V55/
56xx, 40E55xx) 21 kg
(KDL-40W55/57xx,
40WE5)
18 kg (KDL-37V55/
56xx) 18,5 kg (KDL37W55/57xx)
14,5 kg (KDL-40V55/
56xx, 40E55xx) 15 kg
(KDL-40W55/57xx,
40WE5)
bez
postolja
30,5 kg (KDL52V55/56xx) 31 kg
(KDL-52W55xx)
23,5 kg (KDL46V55/ 56xx) 24 kg
(KDL-46W55/57xx,
46WE5)
17,5 kg (KDL40V55/56xx) 18 kg
(KDL-40W55/57xx,
40WE5, 40E55xx)
15 kg (KDL-37V55/
56xx) 15,5 kg (KDL37W55/57xx)
12 kg (KDL-32V55/
56xx) 12,5 kg
(KDL-32W55/57xx,
32E55xx)
**U navedeno pripravno stanje TV prijeđe nakon dovršetka potrebnih internih postupaka.
Tehnički podaci i dizajn podložni su promjeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne tiskarske pogreške.
49 HR
Dodatne informacije
s postoljem
Tablica ulaznih signala računala za I PC i HDMI IN 1, 2, 3, 4
Razlučivost
Signali
VGA
SVGA
XGA
WXGA
SXGA
HDTV
Vodoravno
(piksela)
640
640
720
800
800
1024
1024
1024
1280
1280
1280
1280
1360
1280
1920
1920

















Okomito
(linija)
480
480
400
600
600
768
768
768
720
768
768
960
768
1024
1080
1080
Vodoravna
Okomita
frekvencija (kHz) frekvencija (Hz)
31.5
60
37,5
75
31,5
70
37,9
60
46,9
75
48,4
60
56,5
70
60
75
45
60
47,4
60
47,8
60
60
60
47,7
60
64
60
66,6
60
67,5
60
Standard
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
EIA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA*
EIA*
**Kad se vremensko podešenje za 1080p primjenjuje na HDMI ulaz, smatrat će se vremenskim podešenjem za
video signal, a ne za PC signal. To utječe na podešenja izbornika "Video Settings" i "Screen". Za prikaz PC
sadržaja podesite "Screen Format" na "Wide" i "Display Area" na "Full Pixel".

55 PC ulaz ovog TV-a ne podržava funkcije Sync on Green niti Composite Sync.
55 PC ulaz ovog TV-a ne podržava interlace signale.
55 Za najbolju kvalitetu slike savjetujemo vam korištenje signala iz gornje tablice uz 60 Hz vertikalne frekvencije (deblje otisnuto).
50 HR
U slučaju problema
Provjerite trepće li indikator  (pripravno stanje) crveno.
Ukoliko treperi
Uključena je funkcija automatske dijagnostike.
1 Izmjerite koliko puta indikator  (pripravno stanje) trepće između svakog prekida od dvije
sekunde.
Primjerice, indikator zatreperi tri puta, prestane treperiti na dvije sekunde, te zatreperi tri
puta, itd.
2 Pritisnite  na uređaju kako biste ga isključili, odspojite mrežni kabel, te obavijestite
prodava­telja ili Sony servis o treptanju indikatora (broju treptaja).
Ukoliko ne treperi
1 Provjerite opcije navedene u tablici ispod.
2 Ukoliko je problem i dalje prisutan, odnesite ovaj uređaj u ovlašteni servis na popravak.
Problem
Objašnjenje/Rješenje
Slika
Nema slike (zatamnjen
zaslon) ni zvuka.
55 Provjerite spajanje antene/kabelskog sustava.
55 Spojite uređaj na mrežno napajanje te pritisnite  na uređaju.
55 Ako svijetli crveni indikator  (pripravno stanje), pritisnite tipku /.
55 Pritisnite tipku  za prikaz liste spojene opreme, zatim odaberite
željeni ulaz.
55 Provjerite spoj između vanjske opreme i ovog uređaja.
Dvostruka slika ili pojava
55 Provjerite spajanje antene/kabelskog sustava.
šuma (analogni način)
55 Provjerite lokaciju i usmjerenje antene.
Na zaslonu se prikazuje samo 55 Provjerite je li antena slomljena ili svijena.
snježna slika ili šumovi (samo 55 Provjerite je li antena na kraju roka trajanja. (3-5 g. normalne uporabe,
u analognom načinu)
1-2 g. na morskoj obali).
Nema slike ni izbornika za
opremu spojenu na Scart
priključnicu.
55 Podesite "AFT" (Automatic Fine Tuning) kako biste ostvarili bolji prijem
(str. 42).
Mjestimična pojava crnih i/ili 55 Slika ovog prijemnika sastoji se od tamnih/svijetlih točkica (piksela).
svijetlih točkica na zaslonu
Ova pojava nije kvar uređaja.
Obrisi slike su izobličeni
55 Odaberite "Standard" ili "Off" u "Motionflow" (str. 35) (osim za KDL52V55/56xx, 46V55/56xx, 40V55/56xx, 37V55/56xx, 32V55/56xx).
55 Odaberite drugo podešenje za opciju "Film Mode" (str. 35).
Slika se ne prikazuje u boji
55 Odaberite "Reset" (str. 34).
Nema boje ili nepravilna
55 Provjerite jesu li I COMPONENT IN priključnice pravilno
boja pri gledanju signala I
povezane s pripadajućim priključnicama.
COMPONENT IN
priključnica
(Nastavlja se)
51 HR
Dodatne informacije
Smetnje u slici ili zvuku tijekom praćenja TV programa
Problem
Na zaslonu se ne prikazuje
slika iz priključene opreme.
Ne možete odabrati spojeni
uređaj u izborniku Home ili
ne možete promijeniti ulaz.
Objašnjenje/Rješenje
55 Uključite spojenu opremu.
55 Provjerite priključenje kabela.
55 Pritisnite tipku t za prikaz popisa ulaza, zatim odaberite željeni ulaz.
55 Pravilno umetnite memorijsku karticu ili drugi memorijski uređaj u
digitalni fotoaparat.
55 Koristite memorijsku karticu ili drugi memorijski uređaj za digitalni
fotoaparat, koji su formatirani prema uputama priloženim uz digitalni
fotoaparat.
55 Postupci nisu zajamčeni za sve USB uređaje. Također, postupci se razlikuju ovisno o značajkama USB uređaja i videozapisu koji se reproducira.
55 Provjerite priključenje kabela.
55 Podesite poslužitelj koji će se prikazivati u izborniku Home (str. 31).
Zvuk
Dobra slika, ali nema zvuka
55 Pritisnite tipku  +/– ili  (isključivanje zvuka).
55 Provjerite je li funkcija "Speaker" podešena na "TV Speaker" (str. 38).
55 Kod uporabe HDMI ulaza sa Super Audio CD-om ili DVD-Audio, DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL) možda neće omogućavati signal zvuka.
Kanali
Ne može se odabrati željeni
kanal
Neki kanali su prazni
55 Odaberite između digitalnog i analognog načina te odaberite željeni
digitalni/analogni kanal.
55 Kanal je kodiran ili treba platiti pretplatu. Pretplatite se na TV uslugu.
55 Kanal služi samo za prijenos podataka (bez slike i zvuka).
55 Obratite se davatelju usluge za podrobnosti o prijenosu.
Digitalni kanal se ne
prikazuje
55 Obratite se lokalnom davatelju usluga za informacije jesu li digitalni
programi dostupni kod vas.
55 Nabavite antenu s većim pojačanjem.
Kućna mreža
Rezultati dijagnostike povezi- Provjerite povezivanje
vanja pokazuju nepravilnost. 55 Za LAN povezivanje koristite ravni kabel.
55 Provjerite da li je kabel spojen čvrsto.
55 Provjerite spoj između TV-a i routera.
Provjerite podešenja
55 Promijenite IP adresu za DNS poslužitelj ("Provjera mrežne povezanosti"
(str. 31)) pazeći na sljedeće.
–– Obratite se pružatelju pristupa Internetu.
–– Navedite IP adresu routera ako ne znate DNS svog internetskog
operatora.
Nije moguće pronaći posluži- 55 Nakon promjene podešenja poslužitelja, isključite i uključite TV prititelj, ne može se pristupiti listi skom tipke  na TV-u.
i ne započinje reprodukcija.
55 Izvedite "Server Diagnostics" (str. 31).
Kad koristite računalo kao poslužitelja
55 Provjerite da li je računalo uključeno. Nemojte isključivati računalo
tijekom pristupa.
55 Ako je na računalu instaliran sigurnosni softver, dopustite sva spajanja
s vanjskih uređaja. Detalje potražite u uputama isporučenim sa sigurnosnim softverom.
55 Opterećenje računala može biti preveliko ili poslužiteljska aplikacija
može postati nestabilna. Pokušajte sljedeće:
–– Zaustavite poslužiteljsku aplikaciju i restartajte je.
–– Restartajte računalo.
–– Pozatvarajte nepotrebne aplikacije na računalu.
–– Smanjite količinu sadržaja.
52 HR
Problem
Objašnjenje/Rješenje
Promjene na poslužitelju se
55 Ponekad se promjene ne primjenjuju na izbornike na TV-u čak i ako se
ne primjenjuju ili se prikazani sadržaji dodaju i/ili izbrišu na poslužitelju. U tom slučaju se vratite jednu
sadržaj razlikuje od sadržaja
razinu unatrag i opet pokušajte otvoriti mapu ili poslužitelj.
na poslužitelju.
Fotografije te audio i video
datoteke se ne pojavljuju ili
nisu prikazane ikone.
Prethodna provjera
55 Provjerite da li spojeni uređaj podržava DLNA.
55 Postupci nisu zajamčeni za sve poslužitelje. Također, postupci se razlikuju ovisno o značajkama poslužitelja i trenutnom sadržaju.
55 Uključite spojeni uređaj.
Provjerite povezivanje
55 Provjerite da li se možda odspojio LAN kabel i/ili kabel napajanja
poslužitelja.
Provjerite podešenja
55 Provjerite da li je spojeni uređaj registriran pod "Server Display Settings"
(str. 31).
55 Provjerite da li je poslužitelj pravilno konfiguriran.
55 Provjerite je li odabrani uređaj spojen na mrežu te može li mu se pristupiti.
55 Ako je "IP Address Settings" u "Network" pod "Network Settings"
podešeno na "DHCP (DNS automatic)" ili "DHCP (DNS manual)", TV-u
može trebati neko vrijeme da prepozna uređaj ako nema DHCP poslužitelja. Izvedite "Server Diagnostics" (str. 31).
TV nije moguće pronaći s
Provjerite povezivanje
uređaja (upravljačkog uređaja) 55 Provjerite da li se možda odspojio LAN kabel i/ili kabel napajanja poslukoji podržava renderiranje.
žitelja.
Provjerite podešenja
Općenito
TV se ne može uključiti.
55 Provjerite je li prekidač ENERGY SAVING SWITCH u položaj za
uključenje (str. 10) (samo KDL-46WE5/40WE5).
Izobličena slika i/ili zvuk
55 Odmaknite uređaj od izvora električnih smetnji, kao što su vozila, sušila
za kosu i optički uređaji.
55 Kod postavljanja dodatne opreme, ostavite razmak između te opreme i
ovog uređaja.
55 Provjerite spajanje antene/kabelskog sustava.
55 Odmaknite antenski/kabelski kabel od ostalih kabela.
Ovaj uređaj se automatski
55 Provjerite je li uključen "Sleep Timer" ili potvrdite postavku "Duration"
isključuje (uređaj se isključuje za "On Timer" (str. 33).
u pripravno stanje)
55 Provjerite da li je aktiviran "Idle TV Standby" (str. 33).
55 Provjerite da li je aktiviran "Presence Sensor" (str. 33).
55 Ako se ne primaju signali ili se ne upravlja TV-om tijekom 10 min, uređaj
se automatski prebacuje u pripravno stanje.
Uređaj se automatski uključuje 55 Provjerite je li uključen "On Timer" (str. 33).
(Nastavlja se)
53 HR
Dodatne informacije
55 Provjerite da li je aktiviran "Renderer Function" (str. 44).
55 Provjerite da li je spojeni uređaj registriran pod "Renderer Access
Control" (str. 44).
Pojavljuje se samo nekoliko 55 To je normalno kad nije dostupan pristup internetu. Možete pravilno koikona pod "Network" u izbor- ristiti tri predinstalirana Widgeta. Za uporabu više Widgeta provjerite je li
niku Home.
se možda odspojio LAN kabel i/ili kabel napajanja routera/modema. (*)
Koristili ste registrirane Wid- 55 Provjerite da li se možda odspojio LAN kabel i/ili kabel napajanja routegete, ali se sad u Widgetima
ra/modema. (*)
ne pojavljuju neki sadržaji.
55 Možda poslužitelj za tu vrstu Widget trenutno ne radi. Pokušajte koristiti
taj Widget kasnije. (*)
(*) Možda poslužitelj za tu vrstu Widget trenutno ne radi. Pokušajte koristiti taj Widget kasnije. (*) Router/modem trebate unaprijed podesiti
za spajanje na internet. Za podešenja routera/modema obratite se svom
davatelju internetskih usluga.
Problem
Objašnjenje/Rješenje
Neki izvori signala se ne
mogu odabrati.
55 Odaberite "AV Preset" te isključite podešenje "Skip" za izvor ulaznog
signala (str. 39).
Daljinski upravljač ne radi.
55 Zamijenite baterije.
U GUIDE Plus+ sustavu je
prazna TV lista
55 Provjerite spajanje antene/kabelskog sustava.
55 Povezivanje i podešavanje je izvedeno pravilno, ali GUIDE Plus+ sustav
nije bio spojen dovoljno dugo za prijem TV lista. Ostavite TV u
"STANDBY" modu preko noći (24 sata) ili koristite "Manual Data
Download" (str. 19).
55 Živite u državi/regiji gdje GUIDE Plus+ sustav još nije dostupan. Provjerite listu država kako biste vidjeli dali je vaša regija podržana.
http://www.europe.guideplus.com/
HDMI oprema ne prikazuje u 55 Provjerite imate li "Control for HDMI" kompatibilnu opremu.
"HDMI Device List".
Ne možete odabrati "Off" u
55 Ako je na ovaj uređaj spojena bilo kakva "Control for HDMI" kompati"Control for HDMI".
bilna audio oprema, ne možete odabrati "Off" u ovom izborniku. Želite
li prebaciti audio izlaz na zvučnike TV-a, odaberite "TV Speaker" u
izborniku "Speaker" (str. 38).
Nisu ugođeni svi kanali
kabelskog sustava.
54 HR
55 Provjerite informacije o dostupnosti kabelske televizije na internetskoj
stranici za korisničku podršku.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
EKOLOŠKA NALJEPNICA EU
Visoka energetska
učinkovitost
Dizajn pogodan za
recikliranje
Nagrada za usluge i dobra u skladu sa zahtjevima plana
ekološkog označavanje Europske unije.
ES-CAT/022/002
U tvrtki Sony stalno ponovno osmišljavamo i mijenjamo dizajn proizvoda kako bismo
kreirali inovativne digitalne uređaje za zabavu. Također neprestano promišljamo i
procjenjujemo svoje proizvode, procese i potencijalni učinak na planetu.
Zahvaljujući našim nastojanjima u tom smjeru, ovaj proizvod je dobio europsku nagradu
"Eco label" koju izdaje Europska komisija. Za više informacija posjetite sljedeći link:
http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel
Sony daje minimalno 2 godine jamstva na ovaj uređaj te je osigurano
servisno održavanje u trajanju od 7 godina.
Za korisne informacije o Sonyjevim proizvodima posjetite
http://www.sony-europe.com/myproduct/
http://www.sony.net/
4-136-111-13 (1)
Download PDF

advertising