Sony | KDL-43WF665 | Sony KDL-43WF665 WF66 | LED | Full HD | Visok dinamični raspon (HDR) | Pametni televizor Upute za upotrebu

D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\010COV.fm
masterpage: Cover
4-729-424-51(1)
Televizor
Upute za uporabu
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Sadržaj
VAŽNA OBAVIJEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Sigurnosne informacije . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mjere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dijelovi i kontrolne tipke
TV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Daljinski upravljač . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kretanje izbornikom Početak
Aplikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sve aplikacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Photo Sharing Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Korištenje TV-a kao načina rada
fotookvira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kanali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Popis programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Digitalni EPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Spajanje TV-a na Internet
Postavljanje internetske veze . . . . . . . . . 13
Tip 1: Mreža zaštićena funkcijom Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tip 2: Mreža nezaštićena funkcijom
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) . . . . . . . . . . 14
Tip 3: Mreža nezaštićena bilo kojim
tipom bežičnog LAN-usmjerivača . . . . . . . . 14
Tip 4: Postavljanje žičane mreže . . . . . . . . . 14
Pripremanje žičane mreže . . . . . . . . . . . . . . 15
Prikaz mrežnog statusa . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Mediji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Reprodukcija fotografija/glazbe/
videozapisa preko USB-a . . . . . . . . . . . . . . .20
Reprodukcija fotografija/glazbe/
videozapisa preko Kućne mreže . . . . . . . . . 21
Postavke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Postavke sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Postavljanje mreže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Korisnička podrška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Vodič za pomoć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Ako se ne možete spojiti na Internet . . . 15
Dijeljenje internetske veze putem
USB-a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Pravila o privatnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Početni zaslon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Gledanje TV programa
Pregledavanje slika s povezane
opreme
Izmjena formata pregleda. . . . . . . . . . . . 17
Promjena formata zaslona. . . . . . . . . . . . . . 17
Postavljanje odabira prizora . . . . . . . . . . . . 17
Redak preporuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Novije aplikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Noviji kanali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Dijagram spajanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Korištenje audio i videoopreme. . . . . . . .35
Korištenje značajke Zrcaljenje
zaslona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Instalacija TV-a na zid . . . . . . . . . . . . . . . 36
Dodatne informacije
Rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . .37
Slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Zvuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Kanali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Mreža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Općenito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Specifikacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\020REG.fm
Internetska veza i privatnost podataka
Ovaj proizvod povezuje se s internetom tijekom prvog
postavljanja nakon povezivanja s mrežom radi provjeravanja
internetske veze i kasnije radi konfiguriranja početnog zaslona.
Vaša IP adresa koristit će se u tim i svim ostalim internetskim
vezama. Ako ne želite da se vaša IP adresa koristi, ne
konfigurirajte funkciju bežičnog interneta i ne priključujte
internetski kabel. Za dodatne informacije o internetskim
vezama pogledajte informacije o privatnosti na
konfiguracijskim zaslonima.
Uvod
Zahvaljujemo na odabiru Sonyjevog proizvoda.
Prije rada na televizoru svakako pažljivo pročitajte ovaj priručnik i
zadržite ga za naknadnu upotrebu.
Napomena
• Prije uporabe TV-a, pročitajte »Sigurnosne informacije«
(stranica 3).
• Slike i ilustracije sadržane u Vodiču za postavljanje i ovom
priručniku služe samo kao pomoć i mogu se razlikovati od
stvarnog proizvoda.
• Oznaka »xx« koja se pojavljuje u nazivu modela odgovara
numeričkoj znamenki vezanoj uz dizajn, boju ili TV sustav.
Pričvršćivanje postolja za stol s TV-om
Pogledajte Vodič za postavljanje na jastučiću.
masterpage: Right
UPOZORENJE
KAKO BISTE SPRIJEČILI
ŠIRENJE POŽARA, NE
PRIBLIŽAVAJTE SVIJEĆE ILI
DRUGE OBLIKE OTVORENE
VATRE OVOME PROIZVODU NI
U KOM SLUČAJU.
VAŽNA OBAVIJEST
Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime Sony Visual
Products Inc.
Uvoznik za EU: Sony Europe Limited.
Upiti koji se odnose na uvoznika za EU ili upiti koji se odnose na
sukladnost proizvoda trebaju se uputiti ovlaštenom zastupniku
proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija.
Napomena o radijskoj opremi
Sony Visual Products Inc. ovime izjavljuje da je
radijska oprema tipa KDL-50WF665,
KDL-50WF663, KDL-50WF660, KDL-43WF665,
KDL-43WF663, KDL-43WF660, KDL-43RF455, KDL-43RF453,
KDL-43RF450 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU
izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ova radijska oprema smije raditi unutar EU bez kršenja
primjenjivih zahtjeva za uporabu radijskog spektra.
Vodič za pomoć (Ručno) (Odnosi se samo na
određene regije/zemlje/modele TV-a)
Za detaljne informacije pritisnite HOME na daljinskom
upravljaču, zatim odaberite [Vodič za pomoć] u izborniku
[Postavke]. Vodič za pomoć možete pogledati i na svom PC-u
ili pametnom telefonu (informacije se nalaze na stražnjim
koricama).
Lokacija identifikacijske naljepnice
Naljepnice s brojem modela TV-a, datumom proizvodnje (godina/
mjesec) i specifikacijom napajanja nalaze se na stražnjoj strani
televizora ili paketa.
Za modele s isporučenim električnim adapterom:
Oznake broja modela i serijskog broja adaptera kabela napajanja
nalaze se na donjoj strani adaptera.
Sigurnosne informacije
UPOZORENJE
Oprez
Opasnost od eksplozije ako se baterija zamjeni neodgovarajućom
vrstom.
Baterije ne smijete izlagati prekomjernoj vrućini, odnosno
sunčevoj svjetlosti ili vatri ili izrazito niskom tlaku zraka jer bi to
moglo izazvati eksploziju ili istjecanju zapaljive tekućine ili plina.
Opasnost za stabilnost
Televizor može pasti i prouzročiti ozbiljnu tjelesnu ozljedu ili smrt.
Nikad ne ostavljajte televizor na nestabilnim mjestima. Televizor
može pasti i prouzročiti ozbiljnu tjelesnu ozljedu ili smrt. Veliki
broj ozljeda, naročito u djece, može biti izbjegnut poduzimanjem
jednostavnih mjera opreza kao što su:
• Koristiti vitrine ili stalke koje je preporučio proizvođač televizora.
• Koristiti isključivo namještaj koji može pružiti sigurnu potporu
televizoru.
• Osigurati da niti jedan dio televizora ne prelazi ivicu namještaja
na kome se nalazi.
• Ne stavljati televizor na visoki namještaj (primjerice ormari ili
police za knjige) bez prethodnog pričvršćivanja i namještaja i
televizora za odgovarajuću potporu.
• Ne stavljati televizor na tkaninu ili druge materijale koji se mogu
nalaziti između televizora i namještaja na koji se on oslanja.
• Naučiti djecu o opasnostima penjanja na namještaj kako bi se
dohvatio televizor ili njegove kontrole.
Ako se vaš postojeći televizor iznajmljuje i premješta, moraju se
primijeniti ista načela kao gore.
3HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\020REG.fm
masterpage: Left
Instalacija/Postavljanje
Televizor instalirajte i koristite u skladu s uputama kako biste
izbjegli rizik od izbijanja požara, nastanka električnog udara ili
oštećenja i/ili ozljeda.
Uređaj priključen na zaštitno uzemljenje instalacija zgrade preko
priključka struje ili na druge uređaje priključene na zaštitno
uzemljenje – i na televizijski distribucijski sustav pomoću
koaksijalnog kabela, u nekim okolnostima može prouzročiti
opasnost od požara. Stoga se uređaj treba priključiti na televizijski
distribucijski sustav pomoću uređaja s električnom izolacijom
ispod određenog frekvencijskog raspona (galvanska izolacija,
pogledajte standard EN 60728-11).
Postavljanje
• Televizor treba postaviti pored lako dostupne zidne utičnice.
• Postavite TV na stabilnu, ravnu površinu kako bi se spriječilo da
padne i prouzroči tjelesne ozljede ili oštećenje imovine.
• TV prijemnik postavite tako da postolje za stol ne strši povrh
stalka za televizor (nije isporuceno). Ako postolje za stol strši
izvan stalka za televizor, to može uzrokovati prevrtanje TV
prijemnika, njegov pad, a pritom se netko može ozlijediti ili
televizor oštetiti.
• Kada prenosite televizor ne izlažite ga pretjeranim vibracijama ili
potresima.
• Kada prevozite televizor radi popravka ili selidbe, stavite ga u
originalnu ambalažu i pakiranje.
Sprječavanje prevrtanja
8 mm - 12 mm
Vijak M6 (nije isporučen)
1
Kabel
(nije isporučen)
1,5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Vijak (nije
isporučen)
• Postavljanje televizora na zid treba obavljati isključivo ovlašteno
osoblje.
• Iz sigurnosnih razloga preporučujemo Sonyjevu dodatnu
opremu koja obuhvaća:
Nosač za postavljanje na zid – SU-WL450
• Svakako upotrijebite isporučene vijke za nosač za postavljanje
na zid kada pričvršćujete zidni nosač na TV prijemnik. Isporučeni
vijci izgledaju kako je prikazano na ilustraciji kada mjerite od
površine za pričvršćivanje zidnog nosača.
Promjer i dužina vijaka razlikuju se ovisno o modelu nosača za
postavljanje na zid.
Upotreba drugih vijaka može rezultirati internim oštećenjima
televizora ili uzrokovati pad itd.
8 mm - 12 mm
Prozračivanje
• Ne pokrivajte ventilacijske otvore i ne gurajte predmete u
kućište.
• Ostavite slobodan prostor oko televizora kao što je prikazano u
nastavku.
• Strogo se preporučuje upotreba Sony nosača za postavljanje na
zid kako bi se osigurala odgovarajuća cirkulacija zraka.
Postavljen na zid
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Ostavite barem ovoliko prostora oko televizora.
Vijak (M6)
Na postolju
30 cm
Nosač za postavljanje na zid
Stražnji poklopac TV-a
10 cm
10 cm
6 cm
Prijevoz
• Prije prijevoza televizora isključite sve kabele.
• Za prijenos ovog velikog televizora potrebno je dvoje ili troje
ljudi.
• Kada ručno prenosite TV prijemnik, držite ga kako je prikazano
dolje. Ne opterećujte LCD zaslon i okvir oko zaslona.
• Prilikom podizanja ili pomjeranja TV prijemnika, čvrsto ga držite
odozdo.
Ostavite barem ovoliko prostora oko televizora.
• Da biste osigurali prozračivanje i sprječili skupljanje prašine ili
prljavštine:
 Televizor ne polažite na zaslon, ne postavljajte ga naopako,
bočno ili prema nazad.
 Televizor ne stavljajte na policu, sag, krevet ili u ormar.
 Televizor ne pokrivajte krpom, npr. zavjesama, ili predmetima
poput novina itd.
4HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\020REG.fm
 Ne postavljajte televizor kao što je prikazano u nastavku.
Prozračivanje je blokirano.
masterpage: Right
Zabranjeno
TV ne instalirajte/ne upotrebljavajte na dolje navedenim
mjestima, okruženjima ili situacijama jer može doći do kvara ili
požara, električnog udara, oštećenja i/ili ozljeda.
Lokacije:
Zid
Zid
• Vani (izravna sunčeva svjetlost), na obali mora, na brodu ili
drugom plovilu, u vozilu, u medicinskoj ustanovi, na nestabilnim
lokacijama, u blizini vode, kiše, vlage ili dima.
Okruženja:
Zidna utičnica
Kabel za električnu mrežu i utičnicu koristite na sljedeći način
kako biste izbjegli rizik od izbijanja požara, električnog udara,
nastanka oštećenja i/ili ozljeda:
• Koristite isključivo Sonyjev naponski kabel, a ne drugih
proizvođača.
• Utikač utisnite do kraja u utičnicu.
• Televizor uključite isključivo u utičnicu izmjenične struje napona
220 V - 240 V.
• Kada provodite kabele, svakako isključite glavni naponski kabel i
pazite da se ne zapetljate u kabele.
• Odvojite naponski kabel iz zidne utičnice prije rada na televizoru
ili premještanja.
• Naponski kabel držite podalje od izvora topline.
• Isključite glavni utikač i redovno ga čistite. Ako je prekriven
prašinom, a izložen vlazi, izolacija se može oštetiti i uzrokovati
požar.
Napomena
• Priloženi naponski kabel ne koristite za drugu opremu.
• Kabel nemojte pretjerano stiskati, savijati ili zakretati. Možete
izložiti ili prekinuti vodiče u jezgri.
• Ne mijenjajte naponski kabel.
• Ne stavljajte ništa teško na naponski kabel.
• Ne vucite naponski kabel kada ga isključujete iz utičnice.
• Ne priključujte previše uređaja na istu zidnu utičnicu.
• Ne koristite utičnicu u koju utikač dobro ne sjeda.
NAPOMENA O ELEKTRIČNOM ADAPTERU (samo
modeli s isporučenim električnim adapterom)
• Vruća, vlažna mjesta ili pretjerano prašnjava, gdje ulaze kukci,
gdje su moguće mehaničke vibracije, u blizini zapaljivih
predmeta (svijeća itd.). Televizor ne smije biti izložen kapanju ili
prskanju, a na njega ne stavljate predmete napunjene vodom,
poput vaza.
Situacije:
• Upotreba mokrim rukama, sa skinutim kućištem ili s priključcima
ne preporučuje se od strane proizvođača. Isključite televizor iz
zidne utičnice i antene tijekom grmljavinskih oluja.
• Postavite TV tako da strši u otvorenom
prostoru. U televizor može udariti osoba ili
neki predmet te može doći do ozljede ili
oštećenja.
• Postavite TV na vlažnu ili prašnjavu
površinu ili prostoriju ispunjenu uljenim
dimom ili parom (u blizini ploha za
kuhanje ili ovlaživača). Može doći do
izbijanja požara, električnog udara ili
iskrivljavanja slike.
• Postavite TV na mjesta izložena ekstremnim temperaturama,
recimo izložen Sunčevoj svjetlosti, pored radijatora ili
ventilacijskih otvora. Televizor se može pregrijati što može
uzrokovati deformaciju kućišta i/ili neispravan rad televizora.
• Ako je televizor smješten u garderobi
javnog kupališta ili toplica, televizor može
oštetiti sumpor u zraku itd.
Upozorenje
Da bi se smanjila opasnost od električnog udara, ne izlažite ovaj
uređaj kiši ili vlazi.
Da bi se izbjegla opasnost od požara ili udara, ne stavljajte
predmete s tekućinom, primjerice vaze, na uređaj. Ne postavljajte
ovu opremu u zatvoreni prostor, primjerice policu za knjige ili
slično.
• Pobrinite se da utičnica za električnu mrežu bude u blizini
opreme i bude lako dostupna.
• Pazite da upotrebljavate isporučeni električni adapter i kabel za
električnu mrežu.
• Ne upotrebljavajte nijedan drugi električni adapter. To može
dovesti do kvara.
• Ukopčajte električni adapter u lako dostupnu utičnicu za
električnu mrežu.
• Ne obmotavajte kabel za električnu mrežu
oko električnog adaptera. Žica u kabelu
može se prekinuti i/ili može doći do kvara
medijskog prijamnika.
• Ne dodirujte električni adapter mokrim rukama.
• Ako primijetite odstupanja u radu električnog adaptera, odmah
ga iskopčajte iz utičnice za električnu mrežu.
• Prijamnik nije iskopčan iz električne mreže dok god je uključen u
utičnicu za električnu mrežu, čak i ako je sam prijamnik
isključen.
• S obzirom na to da će se električni adapter ugrijati uslijed
dugotrajne upotrebe, bit će vruć na dodir.
• Da biste imali sliku najbolje kvalitete, ne usmjeravajte rasvjetu ili
sunčevu svjetlost izravno na zaslon.
• Izbjegavajte premještanje televizora iz hladnog u topao prostor.
Iznenadne promjene temperature u prostoriji mogu uzrokovati
kondenziranje vlage. Posljedica toga može biti loša kvaliteta
slike na televizoru i/ili boja. Dogodi li se to, dopustite da vlaga
potpuno ispari prije nego što uključite televizor.
Slomljeni dijelovi:
• Ne bacajte stvari na televizor. Staklo zaslona može se slomiti pri
udaru i uzrokovati ozbiljne ozljede.
• Ako površina televizora napukne, ne dirajte ga dok ga ne
isključite iz zidne utičnice. U suprotnom, to može prouzročiti
električni udar.
Kada nije u upotrebi
• Ako nećete koristiti televizor nekoliko dana, trebate ga isključiti
iz zidne utičnice radi sigurnosti i zaštite okoliša.
• Budući da televizor nije isključen iz zidne utičnice kada ga
ugasite, izvucite utikač iz utičnice da biste ga u potpunosti
isključili.
• Neki TV-i možda imaju značajke koje zahtijevaju da televizor radi
i u mirovanju kako bi radio ispravno.
Za djecu
• Ne dopuštajte djeci da se penju na televizor.
• Mali pribor držite izvan dohvata djece da ga ne bi slučajno
progutali.
5HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\020REG.fm
masterpage: Left
Ako se dogodi sljedeći problem...
Dodatna oprema
Ugasite televizor i smjesta izvucite naponski kabel iz zidne
utičnice ako se dogodi neki od sljedećih problema.
Zatražite dobavljača ili Sonyjev servisni centar da problem provjeri
ovlašteni djelatnik.
• Sav dodatni pribor ili opremu koja emitira elektromagnetsko
zračenje držite podalje od televizora. U protivnom može doći do
iskrivljenja silke i/ili pojave bučnog zvuka.
• Oprema je testirana i u skladu je s ograničenjima Direktive o
elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) kada se upotrebljava
priključni signalni kabel kraći od 3 metara.
• Oprema je testirana i u skladu je s ograničenjima Direktive o
elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) kada se upotrebljava
RF kabel kraći od 30 metara za zemaljski / satelitski / kabelski
terminal.
U slučaju ako je:
•
•
•
•
oštećen naponski kabel
utikač ne sjeda u utičnicu
televizor oštećen u padu, pogođen ili je nešto na njega bačeno
kroz otvore na kućištu ušla tekućina ili kruti predmet.
O temperaturi LCD TV-a
Preporuka za utikač tipa F
Kada se LCD TV upotrebljava duže vrijeme, ploče zvučnika zagriju
se. Na dodir rukom možda ćete osjetiti vrućinu.
Unutarnja žica može viriti iz priključnog dijela najviše 1,5 mm.
najviše 7 mm
Mjere opreza
Gledanje TV-a
• Televiziju gledajte pri umjerenom osvjetljenju jer gledanje
televizije uz slabu svjetlost ili tijekom dužeg vremena napreže
vaše oči.
• Kada koristite slušalice, prilagodite glasnoću kako ne biste
pretjerali jer može doći do oštećenja sluha.
LCD zaslon
• Iako je LCD zaslon proizveden tehnologijom visoke preciznosti i
učinkovito je 99,99 % ili više piksela, na zaslonu se mogu javljati
svijetle točke ili sjajna mjesta (crvena, plava ili zelena). To je
strukturno svojstvo LCD zaslona, nije neispravnost.
• Ne gurajte i ne grebite prednji filtar te ne stavljate predmete na
televizor. Može doći do nejednolike slike ili oštećenja LCD
zaslona.
• Ako se televizor koristi na hladnom mjestu, na slici se može
pojaviti mrlja ili slika može potamniti. To ne ukazuje na
neispravnost. Ova pojava nestaje povećanjem temperature.
• Dvostruka slika može se prijaviti prilikom kontinuiranog prikaza
fotografija. Pojava nestaje nakon nekoliko trenutaka.
• Zaslon i kućište se griju tijekom upotrebe televizora. To nije
neispravnost.
• LCD zaslon sadrži malu količinu tekućih kristala. Za odlaganje
slijedite lokalne uredbe i propise.
Rukovanje i čišćenje površine zaslona/kućišta
televizora
najviše 1,5 mm
(Referentna slika za utikač tipa F)
Upozorenje o rukovanju daljinskim
upravljačem
• Obratite pozornost na polaritet prilikom umetanja baterija.
• Ne koristite zajedno različite baterije i ne miješajte stare i nove
baterije.
• Baterije odložite u skladu s odredbama za zaštitu okoliša. Neke
regije možda su propisale način odlaganja baterija. Obratite se
lokalnim službama.
• Pažljivo koristite upravljač. Ne ispuštajte ga, ne gazite po njemu,
ne polijevajte ga tekućinom.
• Ne ostavljate daljinski upravljač u blizini izvora topline, u vlažnoj
prostoriji i ne izlažite ga sunčevoj svjetlosti.
Bežična funkcija jedinice
• Nemojte koristiti uređaj u blizini medicinske opreme (srčanog
stimulatora ili sl.), jer bi to moglo prouzročiti neispravnost u radu
takve opreme.
• Iako ovaj uređaj prima i šalje kodirane signale, pazite da ne
dođe do nedopuštenog ometanja. Nismo odgovorni za
probleme proizašle u tom slučaju.
• Ugradnja i upravljanje ovom opremom moraju se odvijati na
udaljenosti od 20 cm ili više između antene ovog uređaja i tijela
osobe.
Svakako isključite glavne kabele televizora iz zidne utičnice prije
čišćenja.
Da biste izbjegli propadanje materijala ili propadanje zaslonskog
premaza, imajte na umu sljedeće mjere opreza.
• Da biste uklonili prašinu s površine zaslona/kućišta, nježno ih
obrišite mekom krpom. Ako se prašina ne skida, obrišite mekom
krpom lagano natopljenom razrijeđenom otopinom vode s malo
detedženta.
• Ne raspršujte vodu ili deterdžent izravno po
televizoru. Tekućina može curiti po zaslonu,
vanjskim dijelovima i prodrijeti u televizor te
uzrokovati oštećenje televizora.
• Ne koristite nikakve abrazivne spužvice,
alkalna ili kisela sredstva za čišćenje, prašak
za struganje ili hlapljiva otapala poput
alkohola, benzena, razrjeđivača ili insekticida. Upotreba ovih
sredstava ili duži dodir s gumenim ili vinilnim materijalima može
uzrokovati oštećenje površine zaslona i kućišta.
• Kako biste osigurali dobro provjetravanje, preporučuje se
povremeno usisavanje ventilacijskih otvora.
• Kada namještate kut televizora, polako ga naginjite ako se
televizor ne bi pomaknuo ili iskliznuo s nosača.
6HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\020REG.fm
masterpage: Right
Odlaganje televizora
Zbrinjavanje starih električkih i
elektroničkih uređaja (primjenjuje
se u Europskoj uniji i ostalim
europskim zemljama s posebnim
sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. Proizvod treba biti
zbrinut na odgovarajućem mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Odlažući ovaj proizvod na za to
predviđenom mjestu, pomažete i sprječavate moguće negativne
utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo
neodgovarajućim zbrinjavanjem otpada ovih vrsta proizvoda.
Recikliranjem materijala pomažete očuvati prirodne izvore. Za
detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, vaše odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili uređaj.
Odlaganje otpadnih baterija
(primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s
posebnim sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili ambalaži označava da
se baterija isporučena s proizvodom ne smije
odlagati kao kućni otpad. Na nekim se baterijama uz ovaj simbol
može nalaziti i određeni kemijski simbol. Kemijski simbol za olovo
(Pb) dodaje se ako baterija sadrži više od 0,004 % olova. Pravilnim
odlaganjem navedenih baterija na predviđeno mjesto sprječavate
mogući negativan učinak na okoliš i ljudsko zdravlje koje može
ugroziti nepravilno odlaganje baterije. Recikliranjem materijala
pomažete očuvati prirodne izvore. Kod proizvoda koji zbog
sigurnosti, načina rada ili cjelovitosti podataka trebaju stalno
napajanje, ugrađenu bateriju smije zamijeniti samo kvalificirano
servisno osoblje. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje
baterije, proizvod kojemu je istekao vijek trajanja odlažete na
odgovarajuće mjesto za recikliranje električne i elektronične
opreme. Za sve ostale baterije pročitajte poglavlje o sigurnom
vađenju baterije iz proizvoda. Bateriju predajte na odgovarajuće
sabirno mjesto za recikliranje otpadnih baterija. Za detaljnije
informacije o recikliranju navedene baterije obratite se lokalnoj
gradskoj upravi, službi za odlaganje otpada ili trgovini gdje ste
kupili proizvod ili bateriju.
7HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\030PAR.fm

Dijelovi i kontrolne tipke
TV
1
masterpage: Left
CAM (Modul za uvjetovani pristup)
• Omogućava pristup plaćenim TV
uslugama. Za detalje pogledajte korisnički
priručnik isporučen uz CAM.
• Nemojte umetati smart karticu izravno u
TV utor za CAM. Ona mora biti postavljena
u Modul za uvjetovani pristup koji je
priskrbio vaš ovlašteni dobavljač.
• U nekim državama/oblastima CAM nije
podržan. Provjerite kod svog ovlaštenog
dobavljača.
• Kad pređete na digitalni program nakon
korištenja internetskog videozapisa, može
se pojaviti CAM poruka.
  (Uključivanje/isključivanje) / + / –
Kratko pritisnite  za uključivanje TV-a.
Dugo pritisnite  za isključivanje TV-a.
Kad je TV uključen,
Glasnoća
Za pojačavanje/smanjivanje glasnoće
pritisnite tipku + ili –.
Također možete pritiskati  dok
se ne
prikaže obavijest. Pojačava/smanjuje
glasnoću pritiskom na tipku + ili –.
Ulaz
Držite pritisnuto  dok
se ne prikaže
obavijest.
Pomiče odabrani izvor ulaza pritiskanjem
tipke + (gore) ili – (dole).
Program
Držite pritisnuto  dok se ne prikaže
obavijest PROG.
Odaberite program pritiskom na tipku
+ (gore) ili – (dole).
2
3
8HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\030PAR.fm
masterpage: Right
 (Senzori/LED indikator)
• Prima signale s daljinskog upravljača.
Ne prekrivajte senzor.
Time biste mogli utjecati na njegov rad.
• Svijetli žuto kad je tajmer za isključivanje
[Tajmer za isključivanje]* ili tajmer za
uključivanje [Tajmer za uključivanje]*
postavljen ili kada je TV u načinu rada za
foto okvir, Photo Frame Mode*.
• Svijetli bijelo kada je [Ušteda energije]*
postavljena na [Isključi sliku]*.
• Svijetli bijelo kada je TV prijemnik
uključen.
• Ne svijetli kada je TV prijemnik u stanju
mirovanja.
• Bljeska pri rukovanju s daljinskim
upravljačem.
• Svijetli crveno u načinu rada snimanja.
(Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele
TV-a)
* Za detaljne informacije pritisnite HOME na daljinskom
upravljaču, zatim odaberite [Vodič za pomoć] u
izborniku [Postavke].
Napomena
• Pobrinite se da je TV prijemnik potpuno isključen prije
nego što odspojite AC kabel za napajanje.
• Da biste potpuno isključili TV prijemnik iz struje,
izvucite utikač iz utičnice glavnog napajanja.
• Sačekajte malo prilikom biranja ulaza kako bi se
napravila promjena na drugi ulaz.
9HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\030PAR.fm

Daljinski upravljač
Oblik daljinskog upravljača, lokacija,
dostupnost i funkcija tipki daljinskog
upravljača mogu se razlikovati ovisno o
vašoj zemlji/regiji/modelu TV-a.
masterpage: Left
/
(Odabir unosa/Zadržavanje
teksta)
• Prikazuje i bira izvor ulaza.
• Pri radu s tekstom zadržava trenutačnu
stranicu.
 DIGITAL/ANALOG
Omogućava prijelaz na digitalni ili analogni
unos.
 Tipke s brojevima
• Odaberite kanale. Za brojeve kanala 10 i
iznad tog broja, brzo unesite sljedeću
brojku.
• Pri radu s tekstom unesite troznamenkasti
broj stranice za odabir stranice.
 EXIT
Vratite se na prethodni zaslon ili izađite iz
izbornika. Ako je dostupna usluga
interaktivne aplikacije, pritisnite za izlaz iz
usluge.
 Tipke u boji
Prikazuje se vodič za upravljanje (kada su
dostupne tipke u boji).

YouTube (Odnosi se samo na
određene regije/zemlje/modele TV-a)
Pristupa mrežnoj usluzi »YouTube«.

/
(Info / Otkrivanje teksta)
• Prikazuje informacije. Pritisnite jednom za
prikaz informacija o programu/unosu koji
pregledavate. Pritisnite ponovo za
uklanjanje prikaza sa zaslona.
• Pri radu s tekstom otkriva skrivene
informacije (npr. odgovori na pitanja u
kvizu).
 SLEEP
Pritisnite više puta uzastopce dok se na TV-u
ne prikaže vrijeme u minutama ([Isključeno]/
[15 min]/[30 min]/[45 min]/[60 min]/[90
min]/[120 min]) tijekom kojeg želite da TV
ostane uključen prije isključivanja. Za
poništavanje tajmera za isključivanje više
puta uzastopce pritisnite SLEEP dok se ne
prikaže [Isključeno].

////
(Odabir stavki / Unos)
• Odaberite ili podesite stavke.
• Potvrdite odabrane stavke.
10HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\030PAR.fm

masterpage: Right
Upravljanje TV uređajem:
koristite izbornik [Upravljanje TV uređajem]
da biste upravljali TV prijemnikom s
izbornika [Početak (izbornik)] ili
[Mogućnosti].
RETURN
• Vraća se na prethodni zaslon bilo kojeg
prikazanog izbornika.
• Zaustavlja reprodukciju foto/glazbenih/
videodatoteka.
Povratak na TV:
Odaberite ovu opciju za vraćanje na TVprogram.
 HOME
Prikazuje ili otkazuje izbornik.
  +/– (Glasnoća)
  (Tekst)
Podešava glasnoću.
Pri radu s tekstom prikazuje emitiranje
teksta.
Svaki put kada pritisnete , prikaz se
mijenja ciklično kao što slijedi:
Tekst  Tekst preko TV slike (kombinirani
način)  Bez teksta (izlaz iz usluge teksta)
 AUDIO
Odaberite zvuk višejezičnog izvora ili dvojni
zvuk za program koji trenutno gledate
(ovisno o izvoru programa).

(Titlovi)
Mijenja postavke titlova.
 NETFLIX (odnosi se samo na određene
regije/zemlje/modele TV-a)
 //////
• Prikazujte medijski sadržaj na TV
prijemniku i spojenom uređaju koji je
kompatibilan s funkcijom BRAVIA Sync.
• Ova se tipka može koristiti i za
reprodukciju usluge VOD (Videozapis na
zahtjev).
Dostupnost ovisi o usluzi VOD. (osim
KDL-43RF4xx)
Pristupa mrežnoj usluzi »NETFLIX«.

 OPTIONS
Prikazuje popis prečaca za neke izbornike
postavki.
Navedene opcije variraju ovisno o
trenutačnom unosu i sadržaju.
 REC (Nije dostupno za Italiju)
Snimajte program koristeći funkciju
snimanja USB HDD.

 PROG +/–/
Upravljanje uređajem:
Koristite opciju [Upravljanje uređajem] kako
biste upravljali opremom koja je
kompatibilna s Upravljanjem BRAVIA Sync.
Odaberite [Početak (izbornik)],
[Mogućnosti], [Popis sadržaja] ili [Isključi] da
biste upravljali opremom.
Zvučnici:
Odaberite opciju [TV zvučnici] ili [Zvučni
sustav] za izlaz zvuka televizora na TVzvučnike ili priključenu audioopremu.
/
• Odabire sljedeći (+) ili prethodni (–) kanal.
• Pri radu s tekstom odabire sljedeću ( ) ili
prethodnu ( ) stranicu.
 SYNC MENU
Pritisnite za prikaz izbornika BRAVIA Sync, a
zatim odaberite povezanu HDMI opremu iz
opcije [Odabir uređaja].
Na izborniku BRAVIA Sync mogu se odabrati
sljedeće opcije:
(Skok)
Vraća se na prethodni kanal ili unos koji se
pregledavao više od 15 sekundi.
  (Stanje mirovanja TV-a)
Uključuje TV prijemnik ili prelazi u stanje
mirovanja.
GUIDE (EPG)
Prikazuje EPG (Vodič za digitalni elektronički
program).
  (Prigušeno)
Prigušuje zvuk. Pritisnite ponovo za povrat
zvuka.
 TITLE LIST (Nije dostupno za Italiju)
Prikazuje popis naslova.

(Široki zaslon)
Podešava prikaz na zaslonu. Pritisnite više
puta dok ne odaberete željenu širinu
zaslona.
Savjet
• Tipke s brojevima 5, , PROG + i AUDIO imaju
opipljive točke. Koristite opipljive točke kao orijentir
pri upravljanju TV prijemnikom.
11HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\030PAR.fm
masterpage: Left
Napomena
• Ako su titlovi odabrani i korisnik pokrene aplikaciju za
digitalni tekst putem tipke »tekst«, pod određenim
okolnostima titlovi bi mogli nestati iz prikaza. Kada
korisnik izađe iz aplikacije za digitalni tekst,
dekodiranje titlova automatski će se vratiti.
12HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\040WAT.fm
Spajanje TV-a na Internet
(osim KDL-43RF4xx)
Postavljanje internetske veze
Za korištenje mrežnih funkcija TV-a, on mora biti
povezan na internet. Postupak postavljanja
razlikuje se prema tipu mreže i LAN usmjerivaču.
Prije postavljanja internetske veze, obavezno
postavite LAN usmjerivač. Provjerite svoje
bežično LAN okruženje pomoću sljedećeg
grafičkog prikaza.
masterpage: Right
Tip 1: Mreža zaštićena funkcijom Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)
WPS-standard svodi sigurnost bežične kućne
mreže na pritiskanje WPS tipke na bežičnom
LAN usmjerivaču. Prije postavljanja bežičnog
LAN-a, provjerite gdje se nalazi WPS tipka na
usmjerivaču i kako se koristi.
Radi sigurnosti, [WPS (PIN)] omogućava PIN kod
za vaš usmjerivač. PIN kod se obnavlja kod
svakog pritiskanja opcije [WPS (PIN)].
1
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
[Postavke]*  [Postavke sustava] 
[Postavke]  [Mreža]  [Postavljanje
mreže].
2
Podešavanje IP-adrese/proxy
poslužitelja:
Bežični LAN
Zaštićen bežični LAN?
NE
k Tip 3
DA m
Koristite li bežični LAN
usmjerivač kompatibilan s
funkcijom Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)?
– automatsko podešavanje:
[Podešavanje spajanja s mrežom] 
[Jednostavno]
– ručno podešavanje:
[Podešavanje spajanja s mrežom] 
[Stručnjak]  [LAN postavke] ili [Wi-Fi
postavke]
NE
k Tip 2
DA m
Tip 1*
3
Žičani LAN , Tip 4
* Tip 1 lakše se postavlja ako vaš usmjerivač ima
automatsku tipku za postavljanje, npr. sigurnosni
sustav AOSS. Većina najnovijih usmjerivača ima ovu
funkciju. Provjerite usmjerivač.
Tip 1:
Tip 2:
Tip 3:
Tip 4:
Slijedite konfiguraciju Mreže zaštićene
funkcijom Wi-Fi Protected Setup™
(WPS).
Slijedite konfiguraciju Mreže
nezaštićene funkcijom Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS).
Slijedite konfiguraciju Mreže
nezaštićene bilo kojim tipom
bežičnog LAN-usmjerivača.
Slijedite konfiguraciju Postavljanja
žičane mreže.
Odaberite [WPS (Pritisni tipku)] za način
rada s pritiskom tipke ili [WPS (PIN)] za
način rada s PIN-om.
Napomena
Naziv tipke WPS-a može se razlikovati ovisno o
usmjerivaču (npr. tipka AOSS).
4
Slijedite upute na zaslonu s postavkama.
Napomena
• Ako koristite WPS za postavljanje mreže, aktiviraju se
sigurnosne postavke bežičnog LAN usmjerivača, a sva
oprema prethodno priključena na bežični LAN u
nezaštićenom stanju bit će isključena s mreže.
U tom slučaju aktivirajte sigurnosne postavke
isključene opreme i potom ju ponovno priključite.
Također možete isključiti sigurnosne postavke
bežičnog LAN usmjerivača i zatim priključiti opremu
na TV u nezaštićenom stanju.
• Za uporabu mreže s funkcijom IPv6 odaberite
[Postavke]*  [Postavke sustava]  [Postavke] 
[Mreža]  [IPv6/IPv4 prioritet]  [IPv6], a zatim
odaberite [Jednostavno] pod stavkom [Podešavanje
spajanja s mrežom].
• Nakon odabira IPv6, nije moguće podešavati HTTP
Proxy.
13HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\040WAT.fm
Tip 2: Mreža nezaštićena funkcijom
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Za postavljanje bežične LAN-veze, potrebni su
SSID (naziv bežične mreže) i sigurnosni ključ
(WEP ili WPA). Ako ih ne znate, provjerite ih u
korisničkom priručniku za vaš usmjerivač.
1
2
3
4
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
[Postavke]*  [Postavke sustava] 
[Postavke]  [Mreža]  [Postavljanje
mreže].
masterpage: Left
Tip 3: Mreža nezaštićena bilo kojim
tipom bežičnog LAN-usmjerivača
Za postavljanje bežične LAN veze, potrebni su
SSID (naziv bežične mreže).
1
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
[Postavke]*  [Postavke sustava] 
[Postavke]  [Mreža]  [Postavljanje
mreže].
2
Podešavanje IP-adrese/proxy
poslužitelja:
Podešavanje IP-adrese/proxy
poslužitelja:
– automatsko podešavanje:
[Podešavanje spajanja s mrežom] 
[Jednostavno]
– ručno podešavanje:
[Podešavanje spajanja s mrežom] 
[Stručnjak]  [LAN postavke] ili [Wi-Fi
postavke]
– automatsko podešavanje:
[Podešavanje spajanja s mrežom] 
[Jednostavno]
– ručno podešavanje:
[Podešavanje spajanja s mrežom] 
[Stručnjak]  [LAN postavke] ili [Wi-Fi
postavke]
3
Odaberite [Pretraži], a potom odaberite
mrežu s popisa pretraženih bežičnih
mreža.
Odaberite [Pretraži], a potom odaberite
mrežu s popisa pretraženih bežičnih
mreža.
4
Slijedite upute na zaslonu s postavkama.
Slijedite upute na zaslonu s postavkama.
Napomena
• Za uporabu mreže s funkcijom IPv6 odaberite
[Postavke]*  [Postavke sustava]  [Postavke] 
[Mreža]  [IPv6/IPv4 prioritet]  [IPv6], a zatim
odaberite [Jednostavno] pod stavkom [Podešavanje
spajanja s mrežom].
• Nakon odabira IPv6, nije moguće podešavati HTTP
Proxy.
• Pobrinite se da vaše okruženje bude sigurno kada
utipkavate svoju zaporku.
Napomena
• Sigurnosni ključ (WEP ili WPA) neće biti potreban jer
ne trebate odabrati sigurnosni način rada za ovaj
postupak.
• Za uporabu mreže s funkcijom IPv6 odaberite
[Postavke]*  [Postavke sustava]  [Postavke] 
[Mreža]  [IPv6/IPv4 prioritet]  [IPv6], a zatim
odaberite [Jednostavno] pod stavkom [Podešavanje
spajanja s mrežom].
• Nakon odabira IPv6, nije moguće podešavati HTTP
Proxy.
Tip 4: Postavljanje žičane mreže
Prema potrebi, unesite odgovarajuće
alfanumeričke vrijednosti za vaš usmjerivač.
Stavke koje treba postaviti (npr. IP-adresa,
podmrežna maska, DHCP) mogu se razlikovati
ovisno o pružatelju internetske usluge ili
usmjerivaču. Pojedinosti potražite u
priručnicima s uputama koje je omogućio
pružatelj vaše internetske usluge ili priručnicima
koji su isporučeni uz usmjerivač.
1
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
[Postavke]*  [Postavke sustava] 
[Postavke]  [Mreža]  [Postavljanje
mreže].
14HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\040WAT.fm
2
Podešavanje IP-adrese/proxy
poslužitelja:
Prikaz mrežnog statusa
– automatsko podešavanje:
[Podešavanje spajanja s mrežom] 
[Jednostavno]
– ručno podešavanje:
[Podešavanje spajanja s mrežom] 
[Stručnjak]  [LAN postavke] ili [Wi-Fi
postavke]
3
masterpage: Right
Možete potvrditi svoj mrežni status.
1
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
[Postavke]*  [Postavke sustava] 
[Postavke]  [Mreža]  [Postavljanje
mreže].
2
Odaberite [Pogledajte Postavke mreže i
status].
Slijedite upute na zaslonu s postavkama.
[Postavljanje mreže] također se može postaviti
preko izbornika [Auto. početno postavljanje].
* Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele
TV-a
Napomena
• Omogućava automatsku konfiguraciju vaše žičane/
bežične mreže.
Kod spajanja LAN kabelom: Žičano
Kod spajanja s ugrađenim bežičnim LAN-om:
Bežično
Kod spajanja s oba kabela: Žičano
• Odaberite [Jednostavno] i automatski će biti
postavljena IP-adresa. Ne koristi se za proxy
poslužitelj.
• Za uporabu mreže s funkcijom IPv6 odaberite
[Postavke]*  [Postavke sustava]  [Postavke] 
[Mreža]  [IPv6/IPv4 prioritet]  [IPv6], a zatim
odaberite [Jednostavno] pod stavkom [Podešavanje
spajanja s mrežom].
• Nakon odabira IPv6, nije moguće podešavati HTTP
Proxy.
Pripremanje žičane mreže
Ako se ne možete spojiti na
Internet
Pomoću dijagnostike provjerite moguće uzroke
grešaka pri povezivanju s Internetom i postavke.
1
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
[Postavke]*  [Postavke sustava] 
[Postavke]  [Mreža]  [Postavljanje
mreže].
2
Odaberite [Pogledajte Postavke mreže i
status].
3
Odaberite [Provjeri vezu].
To može trajati nekoliko minuta. Ne možete
otkazati dijagnostiku nakon odabira opcije
[Provjeri vezu].
TV
Internet
* Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele
TV-a
Modem s
funkcijama
usmjerivača
ili
Usmjerivač
Modem
Internet
Napomena
• Za LAN veze upotrijebite kabel kategorije 7 (nije
priložen).
15HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\040WAT.fm
Dijeljenje internetske veze
putem USB-a
(osim KDL-43RF4xx)
Vaš pametni telefon (ovisno o modelu/verziji
kompatibilnog operativnog sustava) može se
koristiti kao bežični modem za dijeljenje
mobilne podatkovne veze s TV-om putem USB
kabela.
Vaš TV automatski će detektirati dijeljenje
internetske veze putem USB-a ako se na njega
priključi kompatibilni mobitel s uključenom
funkcijom dijeljenja internetske veze putem
USB-a.
Potvrđivanje statusa dijeljena
internetske veze putem USB-a
Pritisnite HOME, a zatim odaberite [Postavke]*
 [Postavke sustava]  [Postavke]  [Mreža]
 [Status dijeljenja internetske veze putem
USB-a].
* Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele
TV-a
masterpage: Left
Pravila o privatnosti
Kada koristite sljedeće funkcije za spajanje na
internet, globalnim poslužiteljima tvrtke Sony
Visual Products Inc. bit će poslane određene
informacije koje se smatraju osobnim
podacima.
Za njihovo prikupljanje i korištenje bit će
potreban vaš pristanak.
• Ažuriranja softvera sustava spajanjem na
globalne poslužitelje tvrtke Sony Visual
Products Inc. putem Interneta.
• Internetski sadržaj ili druge internetske usluge
pružatelja usluge, poput YouTube.
Ovaj TV ima zaslone postavki u izborniku
automatskog procesa pokretanja ili izborniku
[Postavke] za potvrđivanje vašeg pristanka
nakon čitanja pojedinosti o Pravilima
privatnosti. Želite li se koristiti tim funkcijama,
na svakom zaslonu postavki označite [Slažem
se]. Ako je odabrano [Ne slažem se], nisu
dostupne gornje dvije funkcije.
Možete promijeniti tu postavku pritiskom na
HOME, a potom odaberite [Postavke]* 
[Postavke sustava]  [Postavke]  [Pravila o
privatnosti].
* Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele
TV-a
16HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\040WAT.fm
Gledanje TV programa
1
Pritisnite  na TV prijemniku ili
daljinskom upravljaču da biste uključili
TV prijemnik.
2
Pritisnite DIGITAL/ANALOG za odabir
između digitalnog i analognog ulaza.
3
Odaberite kanal pritiskom tipke s brojem
ili tipke PROG +/– odaberite TV kanal.
4
Pritisnite  +/– za podešavanje
glasnoće.
masterpage: Right
Izmjena formata pregleda
Promjena formata zaslona
1
U digitalnom načinu
Pritisnite
zaslona.
više puta za odabir formata
[Pametno]*
[Normalno]
[Široko]
[Zum]*
[14:9]*
Nakratko se prikazuje traka s informacijama.
Na traci se mogu naći sljedeće ikone.
: Podatkovna usluga (aplikacija za
emitiranje)
* Gornji i donji dijelovi slike mogli bi biti odrezani.
: Radio usluga
Napomena
• Za slike HD izvora ne možete odabrati [14:9].
: Kodirana/Pretplatnička usluga
:
Za HDMI PC ulaz (PC tempiranje)
Raspoloživo je više jezika
[Izvorno]
[Popunjeno 1]
: Raspoloživi su titlovi
: Dostupni titlovi i/ili ton za osobe
oštećena sluha
[Popunjeno 2]
: Preporučena minimalna dobna granica
za trenutačni program (od 3 do 18
godina)
: Roditeljska zaštita
: Zaključavanje digitalnog programa
: Dostupan je audio za osobe s
poteškoćama s vidom
: Dostupni su govorni titlovi
: Dostupan je višekanalni audio
Postavljanje odabira prizora
1
2
Pritisnite OPTIONS.
Pritisnite /, zatim
za odabir
postavke [Odabir prizora].
Kada odaberete željenu opciju prizora,
automatski se postavlja optimalna kvaliteta
slike i zvuka za odabrani prizor. Opcije za
odabir mogu varirati. Nedostupne opcije
označene su sivom bojom.
17HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\040WAT.fm
masterpage: Left
Za korištenje NETFLIX-a
Kretanje izbornikom Početak
Pritisnite tipku NETFLIX na daljinskom
upravljaču kako biste pokrenuli izbornik.
Napomena
Tipka HOME omogućuje vam pristup raznim TV
postavkama i značajkama.
• Možda se Netflix neće moći koristiti preko proxy
poslužitelja.
Photo Sharing Plus
Aplikacije
(osim KDL-43RF4xx)
(Odnosi se samo na određene regije/
zemlje/modele TV-a)
Povežite, kopirajte i pregledavajte omiljene
fotografije na TV prijemniku korištenjem svojih
uređaja (npr. pametnih telefona ili tableta).
HOME  [Sve aplikacije]  [Photo Sharing
Plus]
Sve aplikacije
Internetski sadržaj omogućava da uživate u
raznolikom zabavnom sadržaju izravno putem
TV-a. Možete uživati u svom omiljenom sadržaju
na internetu (osim KDL-43RF4xx), u Naprednom
dijeljenju fotografija, Photo Sharing Plus, (osim
KDL-43RF4xx) i načinu rada fotookvira, Photo
Frame Mode.
Napomena
Napomena
1
2
• Provjerite je li vaš TV prijemnik spojen na internet i
završite [Postavljanje mreže] (stranica 27).
• Slijedite upute na zaslonu kako biste povezali uređaj s
TV prijemnikom.
• Otvorite web-preglednik na uređaju nakon što je sve
povezano, a zatim slijedite upute na zaslonu za
pristup URL-u.
Prikaz fotografije na TV prijemniku
Korištenje internetskim sadržajem
1
2
Pritisnite HOME.
Pritisnite ///, zatim
postavke [Sve aplikacije].
za odabir
Dodirnite svoj uređaj da biste započeli.
Odaberite fotografiju.
Odabrana fotografija automatski se
prikazuje na TV prijemniku.
Spremanje fotografije prikazane na TV
prijemniku
3
Pritisnite /// kako biste odabrali
željenu internet uslugu s popisa.
1
4
Dodirnite sličicu na uređaju, zatim držite
fotografiju kako biste otvorili izbornik
konteksta.
Pritisnite
kako biste pokrenuli željene
mrežne sadržaje.
2
Odaberite [U redu].
5
Napomena
Pritisnite crvenu/zelenu/žutu/plavu
tipku za filtriranje kategorija u aplikaciji
po stavkama Foto/Music/Video/Sve
(Photo/Music/Video/All).
Izlaz iz Internetskog sadržaja
Pritisnite HOME.
Napomena
• Ako dođe do poteškoća s tom značajkom, provjerite
je li pravilno postavljena internetska veza.
• Sučelje internetskog sadržaja ovisi o pružateljima
internetskog sadržaja.
• Za ažuriranje usluga internetskog sadržaja pritisnite
HOME, a zatim odaberite [Postavke]*  [Postavke
sustava]  [Postavke]  [Mreža]  [Osvježite
internetski sadržaj].
• Povežite USB flash pogon kako biste mogli pohraniti
do 50 fotografija.
• Do 10 pametnih telefona ili tableta istodobno može
biti povezano s TV prijemnikom.
• Maksimalna veličina datoteke svake slike je 20 MB.
• Možete pokrenuti i pozadinsku glazbu, maksimalne
veličine datoteke do 30 MB.
• Zadani preglednik za inačicu 2.3. operativnog sustava
Android ili noviju.
• Zadani preglednik za operativni sustav iOS je
podržan, ali uporaba nekih funkcija ovisi o inačici
vašeg operativnog sustava iOS.
18HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\040WAT.fm
Korištenje TV-a kao načina rada
fotookvira
Istovremeno s prikazivanjem fotografije i
slušanjem glazbe, način rada fotookvira
prikazuje sat i kalendar.
HOME  [Sve aplikacije]  [Način rada za
foto okvir]
masterpage: Right
Da bi se izbjeglo pregorijevanje ekrana, položaj
fotografije, sata i kalendara automatski se
mijenjaju svaki sat.
Kanali
(Odnosi se samo na određene regije/
zemlje/modele TV-a)
Popis programa
1
2
Pritisnite HOME u digitalnom načinu.
3
Pritisnite ///, zatim
programa.
Pritisnite /, zatim
za odabir
postavke [Popis programa].
Za pokretanje načina rada fotookvira
tijekom reprodukcije USB medija
1
Pritisnite OPTIONS pri reprodukciji
fotografije ili glazbene datoteke.
2
Pritisnite /, zatim
da biste
odabrali [Način rada za foto okvir] za
pokretanje fotookvira.
Odabir načina prikaza
Prikaz načina rada fotookvira možete izmijeniti
odabirom stavke [Način prikaza] u izborniku
[Postavke okvira za fotografiju] (stranica 28).
Odabir načina prikaza sata
za odabir
Za korištenje popisa Favoriti
Možete izabrati između tri načina prikaza sata
[Prikaz sata] u izborniku [Postavke okvira za
fotografiju] (stranica 28).
Značajka Favoriti omogućuje vam da napravite
najviše četiri popisa omiljenih programa.
Prilikom gledanja TV programa pritisnite
kako biste izradili ili prikazali popis Favoriti.
Napomena
Savjet
• Ovaj TV prijemnik ne sadrži zamjensko napajanje
baterijom za sat. Ako dođe do prekida u isporuci
električne energije ili ako odspojite kabel za
napajanje, trenutni datum i vrijeme automatski će se
vratiti na početne vrijednosti.
• Za uređivanje popisa Favoriti pritisnite plavu tipku.
Pratite upute pri dnu zaslona.
Trajanje
Kako bi uštedio energiju, TV prijemnik
neprekidno reproducira u načinu fotookvira
tijekom najviše 24 sata prije nego što se
automatski isključi. Nakon automatskog
isključivanja ne koristite način fotookvira
najmanje jedan sat kako biste izbjegli
pregorijevanje zaslona.
Možete izmijeniti postavku za [Trajanje] na
izborniku [Postavke okvira za fotografiju]
(stranica 28).
Digitalni EPG
1
Pritisnite
načinu.
GUIDE u digitalnom
19HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\040WAT.fm
2
Pritisnite ///, zatim
programa.
za odabir
6
Snimanje
(Funkcija nije dostupna u Italiji)
1
2
Pritisnite HOME u digitalnom načinu.
Pritisnite ///, a zatim
za odabir
postavke [Lista naslova], [Popis tajmera],
[Popis pogrešaka] ili [Ručno namješ.
snimanja] u izborniku [Snimanje].
masterpage: Left
Ako je povezano više USB-uređaja,
pritisnite crvenu tipku za odabir
[Mogućnosti reprodukcije], zatim
[Odabir uređaja] za odabir
odgovarajućeg USB-uređaja (samo
KDL-43RF4xx).
Mogućnosti reprodukcije
Pritisnite crvenu tipku za prikaz popisa postavki
reprodukcije USB-a.
Postavke prikaza
Napomena
Pritisnite OPTIONS u prikazu sličice kako bi se
prikazala opcija za promjenu prikaza sličice na
prikaz popisa.
• Pritisnite gumb  REC za snimanje programa koji se
trenutačno pregledava u digitalnom načinu rada
pomoću funkcije za snimanje na USB HDD.
• Prije snimanja provjerite jeste li povezali HDD na TV.
Za prilagođavanje kvalitete slike i zvuka
videozapisa s pogona USB
Pritisnite OPTIONS tijekom reprodukcije
medija, a potom odaberite [Slika] ili [Zvuk].
Mediji
Napomena
• Pritisnite ///, a zatim
prilagođavanje stavke.
Reprodukcija fotografija/glazbe/
videozapisa preko USB-a
Možete uživati u foto/glazbenim/video
datotekama spremljenima u digitalnom
fotoaparatu/video kameri/smart telefonu
(ovisno o modelima)* tvrtke Sony putem USB
kabela ili USB uređaja za pohranu na TV
prijemniku.
1
Povežite podržani USB uređaj s TV
prijemnikom.
* Uređaj mora biti u načinu rada Prijenosa medija
(Media transfer mode (MTP)).
2
3
Pritisnite HOME.
Pritisnite ///, a zatim
za odabir
postavke [Fotografije], [Glazba] ili
[Video] u izborniku [Mediji].
4
Prikazuje se [Odabir uređaja]. Pritisnite
/, zatim za odabir uređaja (osim
KDL-43RF4xx).
5
Pritisnite ///, zatim
datoteke ili mape.
za odabir
za odabir i
Reprodukcija Automatskim prikazom
fotografije (Fotografija)
1
Pritisnite zelenu tipku u prikazu sličice/
popisu kako biste pokrenuli autom.
prikaz fotografija.
Za postavljanje [Efekt auto.prikaz slika] I
[Brzina prikaza], pritisnite OPTIONS 
[Mogućnosti reprodukcije].
Da biste zaustavili autom. prikaz
fotografija, pritisnite
RETURN.
Napomena
• Dok TV prijemnik pristupa podacima na USB uređaju,
pripazite na sljedeće:
 Nemojte isključiti TV prijemnik.
 Nemojte odspojiti USB kabel.
 Nemojte ukloniti USB uređaj.
Podaci na USB uređaju mogli bi se oštetiti.
• Tvrtka Sony neće odgovarati za nikakvu štetu ili
gubitak podataka na mediju za snimanje koji se
dogodio zbog kvara bilo kojeg uređaja koji je povezan
s TV prijemnikom.
• Sustav datoteka na USB uređaju podržava FAT16,
FAT32 i NTFS.
• U nekim slučajevima moguće je da se naziv datoteke i
mape neće prikazati ispravno.
• Kada povežete digitalni fotoaparat tvrtke Sony,
postavite način povezivanja USB-a na fotoaparatu na
Automatski ili Masovno. Za više informacija o načinu
povezivanja USB-a, pogledajte upute isporučene s
digitalnim fotoaparatom.
20HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\040WAT.fm
• Koristite USB uređaj za pohranu koji je kompatibilan
sa standardima klase USB uređaja za masovnu
pohranu.
• Ako odabrana datoteka sadrži neispravne informacije
ili je nepotpuna, neće se moći reproducirati.
USB videoformat
• AVI (.avi)
Videokodek: MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4,
H.264, Motion JPEG
Audiokodek: PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HEAAC, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, WMA v8, MP3
• ASF (.wmv, .asf)
Videokodek: WMV v9, Xvid, VC-1
Audiokodek: MP3, WMA v8
masterpage: Right
Reprodukcija fotografija/glazbe/
videozapisa preko Kućne mreže
(osim KDL-43RF4xx)
Možete uživati u raznolikom sadržaju (npr.
fotografijama/glazbi/videozapisima) koji je
pohranjen na medijskim poslužiteljima DLNA
Certified™. Značajka kućne mreže omogućava
da uživate u internetskom sadržaju i u drugim
prostorijama.
Reprodukcija fotografija/glazbe/
videozapisa
1
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
[Mediji]  [Fotografije], [Glazba] ili
[Video]  željeni medijski poslužitelj.
2
Odaberite datoteke ili mape za
reproduciranje s popisa.
• MP4 (.mp4, .mov, .3gp)
Videokodek: MPEG4, H.264, H.263, Motion
JPEG, H.265
Audiokodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4
HE-AAC, AC4
• MKV (.mkv)
Videokodek: WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1,
VP8, VP9, H.265
Audiokodek: PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3,
MPEG2 AAC, MPEG4 AAC,
MPEG4 HE-AAC, Dolby Digital,
WMA v8, Dolby Digital Plus,
DTS, FLAC, VORBIS
• WebM (.webm)
Videokodek: VP8, VP9
Audiokodek: VORBIS
• PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob)
Videokodek: MPEG1, MPEG2
Audiokodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, DTS
• TS (.ts, .m2ts)
Videokodek: MPEG2, H.264, VC-1, H.265
Audiokodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4
HE-AAC, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, DTS, AC4
Napomena
• Poslužitelj mora biti tipa DLNA Certified™.
• Datoteke s mrežnog uređaja trebaju biti u sljedećim
formatima:
Fotografije: JPEG
Glazba: MP3, linearni PCM, WMA
Videozapisi: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC),
MP4 (MPEG4), WMV
• Ovisno o datoteci, reprodukcija možda neće biti
moguća ni kod primjene podržanih formata.
Renderer
Možete reproducirati fotografije, glazbu i
videodatoteke pohranjene na mrežnim
uređajima (npr. fotoaparatima za digitalne
fotografije, mobilnim telefonima, računalu) na
zaslonu TV-a izravnim upravljanjem ciljnim
uređajem. Mreža također mora biti kompatibilna
s funkcijom renderera uređaja.
Postavke renderera
Pritisnite HOME, a zatim odaberite [Postavke]*
 [Postavke sustava]  [Postavke]  [Mreža]
 [Postavljanje kućne mreže]  [Renderer].
USB format za glazbu
•
•
•
•
LPCM, DTS-CD (.wav)
MPEG1 audio layer3 (.mp3)
WMA v8 (.wma)
FLAC (.flac)
USB format za fotografije
• JPEG (.jpg, .jpeg)
Napomena
• Reprodukcija gore navedenih formata datoteka nije
zajamčena.
21HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\040WAT.fm
Postavke prikaza medijskog poslužitelja
masterpage: Left
Nijansa
Odaberite poslužitelje kućne mreže koji će biti
prikazani u početnom izborniku. Moguće je
prikazati do 10 poslužitelja.
Pojačava ili oslabljuje zelene i crvene
tonove.
1
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
[Postavke]*  [Postavke sustava] 
[Postavke]  [Mreža]  [Postavljanje
kućne mreže]  [Postavke prikaza
poslužitelja].
Temperatura boje
Odaberite poslužitelja koji će biti
prikazan u Odabiru uređaja.
Stvaranje realnosti
2
* Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele
TV-a
Postavke
Podešava količinu bijele boje na slici.
Oštrina
Podešava oštrinu slike.
Podešava finoću i šum radi realistične
slike.
Rezolucija: Prilagodite finoću i jasnoću.
Odaberite [Ručno] iz [Stvaranje
realnosti] kako biste prilagodili
[Rezolucija].
Smanjenje šuma
Postavke sustava
Napomena
• Opcije koje možete podesiti ovise o situaciji.
Nedostupne opcije označene su sivom bojom ili nisu
prikazane.
• Značajke satelita samo su dostupne satelitskim
modelima.
Slika
Podešavanja Slike
Postavlja način prikaza slike.
Resetiranje
Vraća sve postavke opcije [Slika] osim
postavke [Podešavanja Slike] na zadane
postavke.
Pozad. osvjetljenje
Podešava svjetlinu pozadinskog
osvjetljenja.
Kontrast
Povećava ili smanjuje kontrast slike.
Svjetlina
Povećava ili smanjuje svjetlinu slike.
Boja
Povećava ili smanjuje intenzitet boje.
Smanjuje šum slike (snježna slika) pri
slabom signalu.
Smanjenje MPEG šuma
Smanjuje šum slike komprimiranih MPEG
videozapisa.
Filmski prikaz
Pruža poboljšano kretanje slike pri
reprodukciji BD (Blu-ray Disc), DVD ili VCR
slika snimljenih na filmu. Odaberite
[Automatski] za reprodukciju izvornog
sadržaja koji se temelji na filmu.
Napomena
• Ako slika sadrži nepravilne signale ili previše
šumova, [Filmski prikaz] se automatski
isključuje čak i ako je odabrana opcija
[Automatski].
Napredne postavke
Detaljnije podešava postavke opcije
[Slika].
Resetiranje: vraća sve napredne
postavke na zadane postavke.
Izoštravanje kontrasta slike:
automatski podešava [Pozad.
osvjetljenje] i [Kontrast] na
najpogodnije postavke za prizore u
kojima su tamne slike.
Korekcija crne boje: podešava crna
područja slike za jači kontrast.
22HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\040WAT.fm
Gama: podešava balans između
svijetlih i tamnih područja slike.
Čistoća bijele boje: naglašava bijelu
boju.
Živopisnost boja: boje čini
živopisnijima.
LED način za pokret: smanjuje mutne
detalje u filmovima upravljanjem LED
izvora osvjetljenja, ali se smanjuje
svjetlina.
Zvuk
ClearAudio+
Uživajte u najboljoj kvaliteti zvuka
nastalom iz tehnološke kombinacije dobro
uravnotežene obrade digitalnog signala.
Način reprodukcije zvuka
Odaberite prema sadržaju u kojem želite
uživati.
Resetiranje
Vraćanje postavki [Surround], [Surround
učinak], [Obnavljanje zvuka (DSEE)],
[Ekvalizator], [Naglašavanje glasa],
[Napredna automatska glasnoća],
[Balans], i [Podešavanje glasnoće] na
početne vrijednosti.
Surround
Virtualno reproducira realističan zvuk
okruženja.
Surround učinak
Podešava djejstvo ambijentalnog zvuka.
Obnavljanje zvuka (DSEE)
Reproducira kvalitetu prostornog
prirodnog zvuka dekodiranjem visokih
frekvencija i tihih zvukova koji se često
izgube u digitalnoj kompresiji.
Ekvalizator
Podešava postavke frekvencije zvuka.
Naglašavanje glasa
Pojačava glas ili ambijentalni audio.
masterpage: Right
Napredna automatska glasnoća
Automatski kompenzira razinu glasnoće
koja može varirati zbog programa ili ulaza.
Balans
Naglašava zvuk iz lijevog ili desnog
zvučnika.
Podešavanje glasnoće
Podešava razinu glasnoće trenutačnog
ulaza u odnosu na druge ulaze.
Dvojni zvuk
Postavlja zvuk iz zvučnika na [Mono],
[Stereo], [A] ili [B].
Napomena
• Ako je signal slab, zvuk automatski postaje
monofon.
• Ako postoji šum u stereozvuku prilikom
primanja NICAM programa, odaberite [Mono].
Zvuk postaje monofon, ali se šum smanjuje.
• Postavka [Dvojni zvuk] memorira se za položaj
svakog programa.
• Ne možete slušati zvuk stereoemitiranja kada
je odabrana postavka [Mono].
Savjet
• Ako odaberete drugu opremu povezanu s TV
prijemnikom, postavite opciju [Dvojni zvuk] na
[Stereo], [A] ili [B].
Napredne postavke
Dinamički raspon: nadoknađuje razlike
u razini zvuka između različitih
kanala.
Napomena
• Učinak možda neće postojati ili će varirati
ovisno o programu, bez obzira na postavku
[Dinamički raspon].
Dolby Digital Plus Out: Odaberite
[Automatski] za prijelaz sa prijenosa
u Dolby Digital Plus na ARC kad je
Dolby Digital Plus dostupan putem
povezanog audiosustava.
Kad je prijenos u formi izlaza Dolby
Digital Plus, onda je Digital Audio Out
(optical)* utišan.
Odaberite [Isključeno] za
konvertovanje prijenosa Dolby Digital
Plus u Dolby Digital u za ARC
(audiosustav) i za Digital Audio Out
(optical)*.
* Odnosi se samo na određene regije/zemlje/
modele TV-a.
23HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\040WAT.fm
HE-AAC razina zvuka: Podešava
HE-AAC razinu zvuka.
MPEG način prikaza zvuka: Podešava
razinu zvuka MPEG-a.
Pojačivač zvuka Dolby AC-4:
Prilagodite glasnoću dijaloga za izvor
AC-4.
Zaslon
Format zaslona
Za detalja o formatu zaslona pogledajte
stranica 17.
Automatski format
Automatski mijenja [Format zaslona] kako
bi odgovarao ulaznom signalu.
4:3 Zadano
Postavlja zadani [Format zaslona] za
ulazni signal formata 4:3.
Automatsko područje prikaza
Automatski podešava sliku na
najprikladnije područje prikaza.
Područje prikaza
Podešava područje prikaza slike.
masterpage: Left
Postavljanje kanala
Postavke za analogni TV
Automatsko analogno podešavanje:
podešava sve dostupne analogne
kanale. Obično ne trebate izvršiti ovu
radnju jer su kanali već podešeni pri
prvoj instalaciji TV prijemnika. No,
ova vam funkcija omogućuje
ponavljanje postupka (npr. ponovno
podešavanje TV prijemnika nakon što
ste se preselili ili pretraživanje novih
kanala koje pružaju davatelji usluga).
Ručno podešavanje programa: Prije
nego što odaberete [TV sustav]/
[Kanal]/[AUK]/[Audio filter]/
[Preskoči]/[Sustav boja], pritisnite
PROG +/– za odabir broja programa s
kanalom. Ne možete odabrati broj
programa koji je postavljen na
[Preskoči].
Program
Ručno podešava programske kanale.
Razina signala
Prikazuje razinu signala za programe
koji se trenutno gledaju.
Redoslijed programa: mijenja
redoslijed po kojem su kanali
spremljeni na TV prijemniku.
Horizontalni pomak
Podešava vodoravni položaj slike.
Postavke za digitalni TV
Digitalno podešavanje:
Okomiti pomak
Podešava okomiti položaj slike.
Okomita veličina
Podešava okomitu veličinu slike kada je
[Format zaslona] postavljen na [Pametno].
Postavke PC-ja
Odaberite [Format zaslona], pogledajte
stranica 17.
Automatsko digitalno pretraživanje
Podešava dostupne digitalne kanale.
Ova vam opcija omogućuje ponovno
podešavanje TV prijemnika nakon
preseljenja te pretraživanje novih
kanala koje pruža davatelj usluga.
Raspon automatskog pretraživanja
Normalno: pretražuje dostupne kanale
unutar vaše regije/zemlje.
Potpuno: pretražuje dostupne kanale
bez obzira na regiju/zemlju.
Napomena
• Možete pokrenuti [Automatsko digitalno
pretraživanje] nakon preseljenja, promjene
davatelja usluge ili radi pretraživanja novih
programa.
24HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\040WAT.fm
Uređivanje liste programa
Uklanja sve neželjene digitalne kanale
pohranjene na TV prijemniku i
izmjenjuje raspored digitalnih kanala
pohranjenih na TV prijemniku.
Ručno digitalno podešavanje
Ručno podešava digitalne kanale.
Postavke za titlove:
Postavke titlova
Kada je odabrana postavka [Za gluhe i
nagluhe], neka vizualna pomagala
mogla bi se prikazati s titlovima (ako TV
kanal emitira takve informacije).
Primarni željeni jezik
Odaberite željeni jezik prikaza titlova.
Sekundarni željeni jezik
Odaberite sekundarni željeni jezik
prikaza titlova.
Audio postavke:
Vrsta zvuka (opis zvuka)
Uobičajeno
Pruža normalnu vrstu zvuka.
Zvučni opis
Pruža zvučni opis (naraciju) vizualnih
informacija ako TV kanali emitiraju
takve informacije.
Za gluhe i nagluhe
Prelazi na emitiranje za gluhe i
nagluhe kada je odabrana postavka
[Za gluhe i nagluhe].
Izgovoreni titlovi
Prelazi na emitiranje zvuka
izgovorenih titlova ako TV-kanali
emitiraju takve informacije.
Primarni željeni jezik
Odaberite željeni jezik za program. Neki
digitalni kanali mogli bi emitirati
nekoliko audiojezika za program.
Sekundarni željeni jezik
Odaberite sekundarni željeni jezik za
program. Neki digitalni kanali mogli bi
emitirati nekoliko audiojezika za
program.
Razina miješanja
Podešava razine izlaza glavnog zvuka
TV prijemnika i funkcije Zvučni opis.
masterpage: Right
Postavljanje vodiča:
Ažuriraj vodič u stanju mirovanja
TV prima podatke EPG-a dok miruje.
Tehničke postavke:
Automatsko ažuriranje usluge
Omogućuje TV prijemniku da otkrije i
pohrani nove digitalne usluge kada
postanu dostupne.
Zamjena usluge
Odaberite [Uključeno] da biste
automatski izmijenili kanal kada
davatelj usluga prebaci prijenos
gledanog kanala na drugi kanal.
Prijenos popisa programa
Uvoz ili izvoz emitiranje programa
pomoću USB-uređaja.
Postavke za satelit:
Omogućuje automatsko podešavanje
satelitskih kanala.
Podešavanje digitalnog satelita
Podešava dostupne satelitske usluge.
Ova vam opcija omogućuje ponovno
podešavanje TV prijemnika nakon
preseljenja te pretraživanje novih
kanala koje pruža davatelj usluga.
Napomena
• Možete odabrati vrstu instalacije i postaviti
opcije ugađanja prema postavci navedenoj
u nastavku:
Konfiguracija antene
Omogućava vam odabir opcije »Distribucija
jednim kabelom«, »Fiksna antena« ili
»DiSEqC«.
Vrsta vaše satelitske instalacije može biti
»Distribucija jednim kabelom«, »Fiksna
antena« ili »DiSEqC«.
Instalacije jednim kabelom omogućavaju
slanje satelitskih programa na više
prijamnika jednim koaksijalnim kabelom.
Svakom prijamniku ili biraču kanala
dodijeljen je jedan korisnički frekvencijski
pojas.
DiSEqC instalacije omogućavaju vam
priključivanje više satelitskih tanjura ili
konvertera ako ih imate te njihov odabir
pomoću TV upravljača.
Vrsta instalacije fiksnom antenom obično je
najjednostavnija kada postoji jedan
satelitski tanjur i konverter.
Savjet
• Ova mogućnost je dostupna samo kada je
odabrana značajka [Zvučni opis] unutar
postavke [Vrsta zvuka (opis zvuka)].
25HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\040WAT.fm
Pojas
Broj dodijeljenih korisničkih frekvencijskih
pojaseva na TV-a ili biraču kanala.
Frekvencija pojasa
Frekvencija dodijeljenog korisničkog pojasa
na TV-u ili biraču kanala.
Ostalo (Općeniti satelit)
TV će tražiti satelitske usluge na temelju
grupe općenitih postavki.
DiSEqC upravljanje
Postavke upravljanja dodatnom satelitskom
opremom poput sklopki odabiratelja
satelita.
Vrsta pretraživanja
Punim skeniranjem skeniraju se sve
dostupne satelitske frekvencije.
Mrežno skeniranje izvršava se na temelju
unaprijed definiranih parametara mreže.
Ručno skeniranje vam omogućava
postavljanje frekvencije skeniranja i drugih
parametara transpondera.
Savjet
• Ako nakon mrežnog skeniranja nedostaju
usluge, izvršite puno skeniranje.
Uređivanje popisa satelitskih
programa
Uklanja sve neželjene satelitske usluge
pohranjene na TV prijemniku i mijenja
njihov raspored.
Autom. ažurir. satelitskih usluga
Omogućava TV prijemniku otkrivanje i
pohranjivanje novih satelitskih usluge
kada one postanu dostupne.
masterpage: Left
Postavljanje interaktivne aplikacije
(osim KDL-43RF4xx):
Usluga interaktivne aplikacije pruža
digitalni tekst i grafički prikaz visoke
kvalitete uz napredne mogućnosti.
Uslugu podržavaju pružatelji
emitiranog programa.
Interaktivna aplikacija
Omogućava prikaz programa s
interaktivnim uslugama.
Automatsko pokretanje aplikacije
Automatski pokreće aplikacije
povezane s emitiranjem programa.
Aplikacija za (Prog. [trenutni program])
Omogućava uslugu interaktivne
aplikacije trenutačnog programa.
Napomena
• Interaktivna usluga dostupna je samo ako ju
pruža stanica za emitiranje programa.
• Dostupne funkcije i sadržaj na zaslonu
razlikuje se ovisno o pružatelju emitiranog
programa.
Ručno ažuriranje usluge (čuva favorite
i mjerače vremena):
Pretražuje dostupno ručno ažuriranje
usluga.
Postavljanje CA modula:
Omogućuje pristup plaćenoj TV usluzi
nakon što dobijete CAM (Modul za
uvjetovani pristup) i karticu za pregled.
PIN CA modula:
Omogućuje vam unos PIN-a od 8
znamenki CAM-a- (Modula za
uvjetovani pristup) koji će se pohraniti
na TV prijemniku.
Roditeljska zaštita
PIN
Postavlja PIN-kod za blokiranje kanala,
vanjskih ulaznih signala, internetskih
usluga i svih postavki za emitiranje kanala.
Koristite brojeve 0-9 na daljinskom
upravljaču za unos četveroznamenkastog
PIN koda.
Promijenite PIN
Odaberite za izmjenu PIN koda.
Izbriši popis usluga:
Briše popis usluga. Odaberite [Da] za
brisanje.
Roditeljska zaštita
Postavlja dobno ograničenje za gledanje
programa. Za gledanje programa
primjerenog dobi iznad one koju ste
odredili, unesite ispravni PIN kod.
Zaštita postavljanja
Omogućava ili onemogućava zaštitu
radnji povezanih s programom.
26HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\040WAT.fm
Zaključavanje digitalnog programa
Zaključava gledanje digitalnog programa.
Da biste gledali blokirani kanal, odaberite
[Otključano].
Zaključavanje satelitskog programa
Zaključava gledanje satelitskog programa.
Da biste gledali zaključani program,
odaberite [Otključano].
Napomena
• Za gledanje zaključanog programa, ukucajte
PIN kod ili odaberite [Program je zaključan.] u
[Roditeljska zaštita] kako biste ga otključali.
Zabrana vanjskog unosa
Sprječava gledanje sadržaja s vanjskih
ulaza. Da biste gledali vanjski ulaz,
odaberite [Otključano].
Napomena
• Unosom ispravnog PIN koda za blokirane
kanale ili vanjski ulaz, privremeno će se
deaktivirati značajka [Roditeljska zaštita]. Da
biste ponovno aktivirali značajku [Roditeljska
zaštita], isključite pa uključite TV prijemnik.
Savjet
• Ako ste izgubili PIN kod, pogledajte
stranica 40.
Zabrana za snimljeni sadržaj (samo za
Ujedinjeno Kraljevstvo)
Prikazom zabrane koja zahtijeva unos
lozinke za pristup možete blokirati
snimljeni sadržaj.
Zabrana pristupa Internetu (osim
KDL-43RF4xx)
Zaključava gledanje internetskog
sadržaja.
Da biste gledali internetski sadržaj,
odaberite [Otključano].
masterpage: Right
Postavke
Mreža (osim KDL-43RF4xx)
Postavljanje mreže: Određuje postavke
mrežnog statusa.
Status dijeljenja internetske veze
putem USB-a: Prikazuje status
dijeljenja internetske veze putem
USB-a.
IPv6/IPv4 prioritet: Prebacuje između
[IPv6] i [IPv4 (preporučeno)].
Napomena
• Za uporabu mreže s funkcijama [IPv6],
odaberite [IPv6], a zatim odaberite
[Jednostavno] pod [Podešavanje spajanja s
mrežom].
• Nakon odabira IPv6, nije moguće
podešavati HTTP Proxy.
• Kada se odabere IPv6, neće se moći gledati
neke stranice internetskog preglednika,
aplikacije ni sadržaj.
Ugrađeni Wi-Fi: [Uključeno] ili
[Isključeno] ugrađeni bežični LAN.
Postavite na [Isključeno] ako ne
koristite ugrađeni bežični LAN.
Kada prebacite s [Isključeno] na
[Uključeno], uspostavite mrežnu vezu
preko [Postavljanje mreže].
Wi-Fi Direct: Uključuje / isključuje kako
bi se vaš TV prijemnik spojio putem
izravne mreže Wi-Fi na uređaj poput
osobnog računala, mobilnog
telefona ili digitalnog fotoaparata.
Postavke za Wi-Fi Direct: postavlja se
za povezivanje Wi-Fi Direct uređaja s
TV prijemnikom korištenjem funkcije
Wi-Fi Direct. Ako ne možete povezati,
pritisnite tipku OPTIONS i odaberite
[Ručno].
Naziv uređaja: izmijenite naziv TV
prijemnika prikazanog na
povezanom uređaju.
Osvježite internetski sadržaj: Povežite
se na Internet kako ste primili usluge
dostupnog internetskog sadržaja.
27HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\040WAT.fm
Postavljanje kućne mreže:
Postavke prikaza poslužitelja
Prikazuje popis spojenih poslužitelja.
Možete odabrati poslužitelja koji će biti
prikazan u Odabiru uređaja.
Provjera dostupnosti poslužitelja
Provjerava može li se TV spojiti na svaki
poslužitelj kućne mreže.
Daljinsko pokretanje
Ova značajka omogućava da uređaj
spojen na kućnu mrežu uključi TV
prijemnik.
Napomena
• Potrošnja energije u stanju mirovanja
povećat će se ako je odabrana postavka
[Uključeno].
Renderer
Funkcija Renderer
Omogućava da TV reproducira
medijske datoteke na uređaju (npr.
digitalni fotoaparat).
Kontrola pristupa za Renderer
Omogućava pristup s odabranog
upravljačkog uređaja.
Postavljanje Renderera
Prilagođava detaljne postavke za
[Postavljanje Renderera].
Početni zaslon (Odnosi se samo na
određene regije/zemlje/modele TV-a)
Omogućava vam odabir značajke
početnog izbornika [Osnovno] ili
[Napredno].
Odaberite [Napredno] kako biste
omogućili značajku poboljšavanja.
masterpage: Left
Postavke okvira za fotografiju
Način prikaza: omogućuje vam odabir
načina prikaza. Pogledajte stranicu
19.
Prikaz sata: omogućuje vam odabir
prikaza sata.
Napomena
• Ova mogućnost dostupna je samo kada za
[Način prikaza] odabran [Slika i sat] ili [Sat
preko cijelog zaslona].
Odabir slike: odabire sliku.
Odabir glazbe: odabire glazbu.
Postavka prikaza slajdova: odabire
između automatskog načina prikaza
fotografija ili prikaza jedne
fotografije.
Postavke za glazbu: odabire između
slušanja svih zapisa ili jednog zapisa.
Trajanje: Odaberite period nakon koga
se TV automatski prebacuje u stanje
mirovanja.
Prvi dan u tjednu: Postavlja [Nedjelja]
ili [Ponedjeljak] kao prvi dan u tjednu
na kalendaru.
Automatsko pokretanje USB-a
Kada je USB uređaj povezan s USB ulazom,
odaberite [Uključeno] za automatski
pregled sličice zadnje pregledane
fotografije/glazbe/videozapisa.
Pravila o privatnosti (osim KDL-43RF4xx)
Odaberite [Slažem se] ili [Ne slažem se] za
potvrdu Pravila privatnosti. (stranica 16)
Postavke privatnosti*
Upravlja vašim osobnim podacima.
* Odnosi se samo na određene regije/zemlje/
modele TV-a.
28HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\040WAT.fm
Sat/Tajmeri
Postavlja tajmer i sat.
Tajmer za isključivanje: Postavlja
vrijeme u minutama za razdoblje za
koje želite da TV-prijemnik ostane
uključen prije nego što se automatski
isključi.
Tajmer za uključivanje: uključuje TV
prijemnik iz stanja mirovanja u
postavljeno vrijeme i podešava ga na
kanal ili unos po vašoj želji. Prije
postavljanja ove funkcije pobrinite se
da ste postavili ispravno trenutačno
vrijeme.
Postavke sata: Postavite trenutačno
vrijeme i datum.
Automatski/ Ručno
Odaberite [Ručno] kako biste ručno
namjestili trenutno vrijeme.
Automatska vremenska zona
odabire hoće li automatski odabrati
vremensku zonu u kojoj se nalazite ili
neće.
Uključeno: automatski odabire između
ljetnog vremena i zimskog
vremena prema kalendaru.
Isključeno: vrijeme je prikazano prema
vremenskoj razlici
postavljenoj prema
[Vremenska zona].
Automatsko ljetno računanje vremena
odabire hoće li automatski odabrati
između ljetnog ili zimskog vremena ili
neće.
Datum
Postavite trenutačni datum.
Vrijeme
Postavite trenutačno vrijeme.
Vremenska zona
omogućuje vam da ručno odaberete
vremensku zonu u kojoj se nalazite, ako
to nije zona koja je jednaka zadanoj
postavki vremenske zone za vašu
zemlju/regiju.
masterpage: Right
Postavljanje snimanja (Funkcija nije
dostupna u Italiji)
Za primjenu i neprimjenu HDD - a tijekom
izvođenja funkcije snimanja.
Vrijeme snimanja automatski
promjenjivo:
Uključeno
Vrijeme snimanja bit će automatski
ažurirano na temelju promjena u
emitiranom signalu.
Isključeno
Vrijeme snimanja bit će temeljeno na
predbilježbi/rezervaciji.
Preporučuje se ne mijenjati ovaj
izbornik postavki kad imate postojeće
predbilježene tajmere.
Auto. početno postavljanje
Započinje početni postupak postavljanja.
Ova vam opcija omogućuje ponovno
podešavanje TV prijemnika nakon
preseljenja ili pretraživanje novih kanala
koje pruža davatelj usluga.
Jezik/Language
Odaberite jezik prikaza izbornika.
Fizička tipkovnica (samo za webpreglednik*) (osim KDL-43RF4xx)
Odaberite jezik za fizičku tipkovnicu kad je
fizička tipkovnica povezana na TV.
* Odnosi se samo na određene regije/zemlje/
modele TV-a.
Početni logotip
Odaberite [Uključeno] za prikaz logotipa
kada je TV prijemnik uključen. Odaberite
[Isključeno] da ga onemogućite.
LED indikator
Odaberite [Uključeno] da biste upalili LED
indikator. Odaberite [Isključeno] da ga
onemogućite.
29HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\040WAT.fm
AV postavke
AV postavljanje: dodjeljuje naziv ulazu
vanjske opreme.
Omogući
odaberite [Automatski] za prikaz naziva
samo kada je oprema povezana ili
[Uvijek] za prikaz bez obzira na status
veze.
Sustav boja: Odabire sustav boja
prema kompozitnom videosignalu iz
izvora ulaznog signala.
Zvučnici: odaberite izlaz zvuka s TV
zvučnika ili vanjske audioopreme.
Naglavne slušalice/Audio izlaz:
Postavlja izlaz zvuka na slušalicama,
vanjske audiosustave ili aktivni
subwoofer povezan s TVprijemnikom. Prekida vezu slušalica s
TV-prijemnikom kada odaberete
[Audio izlaz (određen)], [Audio izlaz
(promjenjiv)] ili [Subwoofer].
Audio izlaz (određen)
Audioizlaz TV prijemnika određen je.
Upotrijebite kontrolnu tipku
audiouređaja da biste podesili glasnoću
(i druge audiopostavke) putem
audiosustava.
Audio izlaz (promjenjiv)
Pri korištenju vanjskog audiosustava,
izlaz zvuka s audioizlaza može se
kontrolirati putem daljinskog upravljača
TV prijemnika.
masterpage: Left
Veza između slušalica i zvučnika:
Uključuje/isključuje unutarnje
zvučnike TV-prijemnika kada
povežete slušalice na TV-prijemnik.
Glasnoća slušalica: Podešava glasnoću
slušalica.
Napomena
• Ova opcija nije dostupna kada je postavka
[Naglavne slušalice/Audio izlaz] postavljena
na [Audio izlaz (određen)], [Audio izlaz
(promjenjiv)] ili [Subwoofer].
Subwoofer: Za omogućavanje,
postavite [Naglavne slušalice/Audio
izlaz] na [Subwoofer].
Razina subwoofera
Podesite razinu glasnoće subwoofera.
Faza
Odaberite fazni polaritet.
Sinkronizacija subwoofera
Podešava vremensko kašnjenje zvuka
subwoofera.
Optički izlaz: postavlja audiosignal koji
izlazi povezivanjem (optičkog)*
kabela za digitalni audio izlaz ili
HDMI kabela.
* Odnosi se samo na određene regije/zemlje/
modele TV-a.
Automatski 1
Izlaz komprimiranog audia bez
promjene.
Automatski 2
Izlaz samo komprimiranog audia za
višekanalni sadržaj bez promjene.
PCM
Izlaz uvijek u PCM.
Položaj TV uređaja: poboljšava
postavke zvučnika kada je
postavljeno na [Postolje za stol] ili
[Zidni nosač] prema položaju TV
prijemnika.
30HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\040WAT.fm
Format HDMI signala (Odnosi se samo
na određene regije/zemlje/modele
TV-a):
Standardno
Standardni HDMI format za normalnu
uporabu.
Poboljšano
Postaviti samo kad se koriste uređaji
koji podržavaju format HDMI 2K HDR
(High Dynamic Range).
Napomena
• Format signala HDMI IN 1 i HDMI IN 2 mijenja
se istovremeno.
• Promijenite na [Standardno] ako slika i zvuk
nemaju ispravan izlaz u [Poboljšano].
• Neki od sadržaja možda neće biti prikazani
kao 2K HDR kad se sadržaji 4K HDR
reproduciraju iz izvornog signala.
Postavke BRAVIA Sync
Omogućuje TV prijemniku da komunicira s
opremom koja je kompatibilna s
funkcijom Upravljanje BRAVIA Sync i koja
je povezana s HDMI ulazima na TV
prijemniku. Imajte na umu da se postavke
komunikacije moraju podesiti i na
povezanoj opremi.
Upravljanje BRAVIA Sync: odabire hoće
li povezati radnje TV prijemnika i
povezane opreme koja je
kompatibilna s funkcijom BRAVIA
Sync. Kada je postavljeno na
[Uključeno], sljedeće su funkcije
dostupne. Ako je povezana
specifična oprema tvrtke Sony koja je
kompatibilna s funkcijom BRAVIA
Sync, ova postavka se automatski
primjenjuje na povezanu opremu.
masterpage: Right
Popis uređaja za BRAVIA Sync:
prikazuje popis povezane opreme
koja je kompatibilna s funkcijom
Upravljanje BRAVIA Sync. Odaberite
[Omogući] kako biste ažurirali [Popis
uređaja za BRAVIA Sync].
Tipke za upravljanje uređajem:
odaberite funkcije gumba na
daljinskom upravljaču TV prijemnika
za upravljanje povezanom opremom.
Nijedan
Deaktivira upravljanje putem daljinskog
upravljača TV prijemnika.
Normalno
Za osnovne radnje kao što su gumbi za
navigaciju (gore, dolje, lijevo, desno
itd.).
Tipke za podešavanje
Za osnovne radnje i upravljanje tipkama
za kanale, kao što su PROG +/– ili (0-9),
itd. Korisno pri upravljanju tunerom ili
prijamnikom za digitalnu televiziju itd.
putem daljinskog upravljača.
Tipke izbornika
Za osnovne radnje i rad gumbom
HOME/OPTIONS.
Korisno pri odabiru izbornika BD
playera itd. putem daljinskog
upravljača.
Pretraživanje i tipke izbornika
Za osnovne radnje i upravljanje
gumbima za kanale te tipkom HOME/
OPTIONS.
Napomena
• Neka oprema koja ima funkciju [Upravljanje
BRAVIA Sync] ne podržava značajku [Tipke
za upravljanje uređajem].
Automatsko isključivanje uređaja:
Kada je postavljeno na [Uključeno],
povezana oprema kompatibilna s
funkcijom Upravljanje BRAVIA Sync
isključuje se kada TV-prijemnik
prijeđe u stanje mirovanja.
Postavljanje mreže (samo model
KDL-43RF4xx Ujedinjeno Kraljevstvo)
Automatsko uključivanje uređaja:
Kada je postavljeno na [Uključeno],
TV-prijemnik se uključuje kada
uključite povezanu opremu koja je
kompatibilna s funkcijom Upravljanje
BRAVIA Sync.
• Za LAN veze upotrijebite kabel kategorije 5
(nije priložen).
• Ovaj TV prijemnik podržava dodatne sadržaje/
usluge koje pruža značajka MHEG Internet
Connected Service. Ovaj TV prijemnik ne
podržava opće internetske usluge (IPTV/Webusluga/e-pošta itd.).
Omogućuje vam postavljanje IP postavki
Ethernet ulaza TV prijemnika i
uspostavljanje mrežne veze.
Napomena
31HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\040WAT.fm
masterpage: Left
Korisnička podrška
Provjera slike
Pruža informacije o modelu TVprijemnika, softveru i ostalo. Više o tome
saznajte u dijelu stranica 32.
Pogled na Ispitnu sliku: omogućuje vam
da provjerite stanje slike na zaslonu.
Ažuriranje USB sustava (Samo KDL-43RF4xx)
Odaberite za izvođenje ažuriranja sustava.
EKO
Resetiranje
Vraća trenutačne Eco postavke na zadane
vrijednosti.
Ušteda energije
Smanjuje potrošnju energije TV prijemnika
podešavanjem pozadinskog osvjetljenja.
Kada odaberete [Isključi sliku], slika je
isključena. Zvuk ostaje nepromijenjen.
TV u stanju mirovanja
Isključuje TV prijemnik nakon što se nije
koristio određeno vrijeme.
Ažuriranje softvera (osim KDL-43RF4xx)
Ažurira TV sustav preko USB memorije ili
mreže.
Napomena
• Način ažuriranja softvera preko Interneta ovisi o
modelu regije/zemlje/modela TV-a.
• Kako biste ažurirali softver, posjetite web-mjesto
podrške tvrtke Sony.
Automatsko preuzimanje softvera
Odaberite [Uključeno] za automatsko
preuzimanje softvera. Odaberite [Isključeno]
da ga onemogućite.
Tvorničke postavke
Postavljanje mreže
Vraća sve postavke na tvorničke postavke.
Nakon završetka ovog postupka prikazuje se
zaslon početnog postavljanja.
(osim KDL-43RF4xx)
Napomena
Pogledajte Postavke mreže i status
• Ne isključujte TV prijemnik tijekom ovog postupka
(otprilike 30 sekundi) i nemojte pritiskati tipke.
Prikazuje postavku i status mreže.
Podešavanje spajanja s mrežom
Omogućava vam postavljanje mrežne veze.
Korisnička podrška
Naziv modela
Prikazuje naziv modela vašeg TV prijemnika.
Softver
Prikazuje trenutačnu verziju softvera vašeg TV
prijemnika.
Digitalni
Odaberite [Podaci o sustavu] za prikaz
informacija o digitalnim kanalima TV
prijemnika.
Vanjski ulazi
Odaberite [Pregled AV postavki] kako biste
prikazali ili upravljali TV-ulazom.
Inicijalizacija osobnih podataka (osim
KDL-43RF4xx)
Možete izbrisati svoje podatke pohranjene u
TV-u.
Podrška za proizvod
Prikazuje informacije o proizvodu vašeg TV
prijemnika.
Vodič za pomoć (osim KDL-43RF4xx)
Značajka Pomoći nudi mnoštvo informacija o
vašem TV-u.
Pravne informacije (osim KDL-43RF4xx)
Prikazuju napomene i licence za softver koji se
koristi za ovaj televizor.
Vodič za pomoć
(osim KDL-43RF4xx)
Vodič za pomoć
Značajka Pomoći nudi mnoštvo informacija o
vašem TV-u.
32HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\040WAT.fm
masterpage: Right
Početni zaslon
(Odnosi se samo na određene regije/
zemlje/modele TV-a)
Redak preporuka
Odaberite [Uključeno] ili [Isključeno] za prikaz
preporučenog sadržaja.
Novije aplikacije
Odaberite [Uključeno] ili [Isključeno] za prikaz
nedavno korištenih aplikacija.
Noviji kanali
Odaberite [Uključeno] ili [Isključeno] za prikaz
nedavno pregledavanih kanala.
33HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\050OPT.fm
masterpage: Left
Pregledavanje slika s povezane opreme
Dijagram spajanja
Moguće je spajanje širokog raspona dodatne opreme na TV prijemnik.
Napomena
• Ovisno o modelu TV-a, priključivanje na USB uređaj s mnogo memorije može ometati druge obližnje priključene
uređaje.
• Prilikom povezivanja velikom USB uređaja, priključite samo 1 utikač.
Modul za
uvjetovani pristup
*2
Digitalni
fotoaparat/
videokamera/
USB medij za
pohranu
*1
HDMI uređaj
*1
*3
*2
Audiosustav
s optičkim
audio
ulazom
Audio sustav s
funkcijom ARC/
HDMI priključak
Slušalice/
Audiosustav/
Subwoofer
Usmjerivač
Kabel/antena/
Vanjska kutija
*2
*4
VCR/Oprema za video igre/DVD player/
Videokamera/Vanjska kutija*5
Satelit
Napomena
*1
< 12 mm
< 21 mm
*2
*3
Terminali, oznake i funkcije mogu se razlikovati ovisno o regiji/zemlji/modelu TV-a.
Podržava samo 3-pinsku stereo mini utičnicu.
*4
< 14 mm
*5
Za vanjski uređaj koji ima samo SCART AV OUT upotrijebite SCART-RCA adapter.
34HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\050OPT.fm
Korištenje audio i videoopreme
1 Uključite povezanu opremu.
2 Pritisnite za prikaz izvora unosa.
3 Pritisnite /, zatim za odabir
željenog izvora unosa.
Označena stavka odabrana je ako prođe 5
sekundi tijekom kojih se ne izvrši nikakva
radnja.
Napomena
• Pri povezivanju digitalnog audiosustava koji nije
kompatibilan s tehnologijom povratnog audiokanala
(ARC) korištenjem HDMI kabela, morate priključiti
optički audiokabel u DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)*
za digitalni zvuk.
• Pri povezivanju s HDMI kabelom, pobrinite se da
koristite HighSpeed HDMI kabel s logotipom vrste
kabela (preporučeni SONY kabel).
• Pri povezivanju monoopreme, priključite audiokabel u
L (mono) utičnicu.
* Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele
TV-a.
Za korištenje uređaja koji podržavaju
BRAVIA Sync
Pri povezivanju TV prijemnika s opremom koja je
kompatibilna sa značajkom BRAVIA Sync,
možete ih kontrolirati zajedno.
Unaprijed podesite potrebne postavke.
Postavke za Upravljanje BRAVIA Sync moraju biti
postavljene i na TV prijemnik i na povezanu
opremu. Pogledajte [Postavke BRAVIA Sync]
(stranica 31) za postavke na TV prijemniku.
Pogledajte upute za upravljanje povezanom
opremom za postavke na povezanoj opremi.
masterpage: Right
Korištenje značajke Zrcaljenje
zaslona
(osim KDL-43RF4xx)
Zrcaljenje zaslona funkcija je za prikazivanje
zaslona kompatibilnog uređaja (npr. pametnog
telefona) na širokom zaslonu TV prijemnika
pomoću tehnologije Miracast.
Za korištenje ove značajke nije potreban bežični
usmjerivač (ili pristupna točka).
1
Pritisnite tipku
/ , zatim odaberite
[Zrcaljenje zaslona] tipkama /.
2
Upotrijebite uređaj kompatibilan sa
značajkom zrcaljenja zaslona za
povezivanje s TV prijemnikom. Kad je
uređaj spojen s TV prijemnikom, na TV-u
će se prikazat zaslon uređaja.
Popis povezanih uređaja/odjavljenih uređaja
Kada se prikaže zaslon u čekanju u načinu rada
Zrcaljenje zaslona, pritisnite OPTIONS, a zatim
odaberite [Prikaži popis uređaja / Izbriši].
Da biste odjavili uređaj, odaberite uređaj s
popisa za brisanje i pritisnite . Zatim
odaberite [Da] na zaslonu za potvrdu.
Za prikaz obavijesti o registraciji prilikom
pokušaja povezivanja uređaja s TVprijemnikom
Aktiviranje ove funkcije može spriječiti
povezivanje neželjenih uređaja.
Kada se prikaže zaslon u mirovanju u načinu
rada Zrcaljenje zaslona, pritisnite OPTIONS,
zatim odaberite [Obavijest o registraciji] 
[Uključeno].
Imajte na umu da nakon što jednom odbijete
zahtjev za registraciju uređaja, uređaj nećete
moći povezati osim ako ga ne izbrišete s popisa
uređaja.
Izmjena Postavke pojasa (za stručnjake)
Kada se prikaže zaslon u mirovanju u načinu
rada Zrcaljenje zaslona, pritisnite OPTIONS, a
zatim odaberite [Postavka pojasa].
Napomena
• Povezani uređaji moraju biti u skladu sa sljedećim:
Uređaji kompatibilni s funkcijom zrcaljenja zaslona:
Priključak od 2,4 GHz (nije podržan model s 5 GHz).
• Za informacije o podržanom bežičnom
frekvencijskom pojasu pogledajte korisnički priručnik
s uputama za korištenje uređaja.
35HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\050OPT.fm
masterpage: Left
Instalacija TV-a na zid
Korisnički priručnik za ovaj TV navodi samo korake za pripremu TV-a za instaliranje na zid.
Napomena za kupce:
Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporučuje da instalaciju TV-a provedu
prodavatelji ili licencirani izvođači radova tvrtke Sony. Ne pokušavajte ga instalirati sami.
Napomena za prodavatelje i izvođače radova tvrtke Sony:
Pri instalaciji, redovitom održavanju i pregledu ovog proizvoda posvetite punu pozornost sigurnosti.
Za instalaciju ovog proizvoda potrebna je zadovoljavajuća stručnost, osobito za utvrđivanje snage
zida za nošenje težine TV-a. Postavljanje ovog proizvoda svakako povjerite prodavateljima ili
licenciranim izvođačima radova tvrtke Sony i pri instalaciji posvetite odgovarajuću pozornost
sigurnosti. Tvrtka Sony ne odgovara ni za koju štetu ili ozljedu koju izazove neodgovarajuće
rukovanje ili nepravilna instalacija.
Upotrijebite zidni nosač SU-WL450 (ne isporučuje se) da biste instalirali TV na zid.
Pri instalaciji zidnog nosača proučite i Upute za uporabu i Vodič za instalaciju isporučene uz zidni
nosač.
Upute o instalaciji zidnog nosača možete pronaći u kartici Informacije o instalaciji (Nosač za postavljanje na zid) na
stranici proizvoda za vaš model TV-a.
www.sony.eu/support/
36HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\060ADD.fm
masterpage: Right
Iskrivljena slika (točkaste linije ili pruge)
Dodatne informacije
Rješavanje problema
Kada LED indikator trepće crveno, brojite
koliko puta trepće (vrijeme intervala je tri
sekunde).
Ako LED indikator trepće crveno, vratite TV
prijemnik na zadane postavke tako da odspojite
AC kabel za napajanje sa TV prijemnika na dvije
minute, a zatim ponovno uključite TV prijemnik.
Ako se problem nastavi, kontaktirajte svog
prodavača ili servisni centar tvrtke Sony te ih
obavijestite o broju treptanja LED indikatora
(vrijeme intervala je tri sekunde). Pritisnite  na
TV prijemniku da ga isključite, odspojite AC
kabel za napajanje te kontaktirajte svog
prodavača ili servisni centar tvrtke Sony.
Ako LED indikator ne trepće, provjerite stavke
kako slijedi.
Ako se problem ne riješi, kontaktirajte ovlašteni
servis za popravak TV prijemnika.
 TV prijemnik držite podalje od izvora električne
buke, kao što su automobili, motorna vozila,
sušila za kosu ili izborna oprema.
 Pri instalaciji dodatne opreme ostavite prostora
između izborne opreme i TV prijemnika.
 Provjerite antenu/kabelski spoj.
 Kabel antene držite podalje od ostalih kabela za
povezivanje.
Smetnja na slici ili šumovi pri pregledavanju
TV kanala
 Prilagodite [AUK] (Automatsko fino podešavanje)
za bolji prijem slike. Ova funkcija je samo za
analogne TV kanale.
Na zaslonu se prikazuju sitne crne točke i/ili
svijetle točke
 Slika ovog prijemnika sastoji se od piksela. Sitne
crne točke i/ili svijetle točke (pikseli) na zaslonu
ne upućuju na kvar.
Obrisi slike su izobličeni
 Izmijenite trenutačnu postavku [Filmski prikaz] na
druge postavke (stranica 22).
Slika programa nije u boji
 Odaberite [Resetiranje] (stranica 22).
Slika
Nema slike (zaslon je zatamnjen) ni zvuka
 Provjerite antenu/kabelski spoj.
 Spojite TV prijemnik s AC utičnicom za napajanje
te pritisnite  na TV prijemniku ili daljinskom
upravljaču.
Na zaslonu nema slike ni izbornika za opremu
spojenu na videoulaz
 Pritisnite
za prikaz popisa povezane opreme,
a zatim odaberite željeni unos.
 Provjerite spoj između dodatne opreme i TV
prijemnika.
Dvostruka slika ili slika sa šumom
 Provjerite spoj, položaj ili smjer antene/kabela.
Snježna slika ili šumovi na slici
 Provjerite je li antena oštećena ili iskrivljena.
 Provjerite je li istekao rok trajanja antene (tri do
Na zaslonu nema slike za povezanu opremu
 Uključite povezanu opremu.
 Provjerite spojeve kabela.
 Pritisnite
za prikaz popisa povezane opreme,
a zatim odaberite željeni unos.
 Ispravno umetnite memorijsku karticu ili drugi
uređaj za pohranu u digitalni fotoaparat.
 Koristite memorijsku karticu digitalnog
fotoaparata ili drugi uređaj za pohranu koji je
formatiran prema uputama korisničkog priručnika
koji je isporučen zajedno s digitalnim
fotoaparatom.
 Radnje nisu zajamčene za sve USB uređaje. Isto
tako, radnje se razlikuju ovisno o značajkama USB
uređaja i videozapisa koji se reproducira.
Ne mogu odabrati povezanu opremu na
izborniku ili ne mogu promijeniti unos
 Provjerite spojeve kabela.
pet godina pri normalnom korištenju, jedna do
dvije godine na morskoj obali).
37HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\060ADD.fm
Zvuk
Nema zvuka, ali slika je dobra
 Pritisnite  +/– ili  (isključivanje zvuka).
 Provjerite jesu li [Zvučnici] na izborniku [AV
postavke] postavljeni na opciju [TV zvučnici]
(stranica 30).
 Provjerite je li utikač za slušalice povezan s TV
prijemnikom.
masterpage: Left
• Preporučujemo da postavite opciju [Postavke za
digitalni TV] t [Tehničke postavke] t [Automatsko
ažuriranje usluge] na [Uključeno] kako biste omogućili
automatsko dodavanje novih digitalnih usluga kada
postanu dostupne. Ako se opcija postavi na
[Isključeno], primit ćete obavijest o novim digitalnim
uslugama porukom na zaslonu, a usluga se neće
automatski dodati. Dostupnost ove funkcije ovisi o
vašoj regiji/zemlji. Ako funkcija nije dostupna, izvršite
[Automatsko digitalno pretraživanje] kako biste dodali
nove usluge.
Nema zvuka ili se pojavljuje šum u zvuku
 Provjerite jesu li postavke TV sustava
odgovarajuće (stranica 23).
Kanali
Ne može se odabrati željeni kanal
 Odaberite između digitalnog i analognog načina
rada i odaberite željeni digitalni/analogni kanal.
Neki su kanali prazni
 Kanali je kodiran ili treba platiti pretplatu.
Pretplatite se na plaćenu TV uslugu.
 Kanal se koristi samo za podatke (bez slike ili
zvuka).
 Kontaktirajte televizijsku postaju za pojedinosti o
prijenosu.
Digitalni kanali se ne prikazuju
 Kontaktirajte lokalnog instalatera kako biste
saznali je li digitalni prijenos dostupan za vaše
područje.
 Promijenite antenu s jačim pojačalom.
Kako biste promijenili raspon biranja kanala
(dostupno ovisno o vašoj zemlji/regiji)
 Pritisnite tipku HOME, a zatim odaberite
[Postavke]* t [Postavke sustava] t
[Postavljanje kanala] t [Postavke za digitalni TV]
t [Digitalno podešavanje] t [Raspon
automatskog pretraživanja].
[Normalno]
pretražuje dostupne kanale unutar vaše regije/
zemlje.
[Potpuno]
pretražuje dostupne kanale bez obzira na regiju/
zemlju.
Napomena
• [Automatsko ažuriranje usluge] opcija dostupna je
ovisno o vašoj regiji/zemlji.
Savjet
• Možete pokrenuti [Automatsko digitalno
pretraživanje] nakon preseljenja, promjene davatelja
usluge ili radi pretraživanja novih programa.
Mreža
* Ne može se koristiti usluga VOD
tijekom snimanja.
Koje se vrste uređaja mogu priključiti za
primjenu funkcije zrcaljenja zaslona?
 Mogu se priključiti uređaji Sony (Xperia)
kompatibilni s funkcijom zrcaljenja zaslona.
Videoveza ili zvuk ponekad se prekidaju
 Uređaji koji emitiraju radiovalove, poput drugih
bežičnih LAN-uređaja ili mikrovalnih pećnica,
mogu ometati funkciju zrcaljenja zaslona preko
bežičnog LAN-a. TV ili Sony uređaje kompatibilne
s funkcijom zrcaljenja zaslona (Xperia) držite
podalje od takvih uređaja ili ih isključite (ako je
moguće).
 Brzina komunikacije može se mijenjati, ovisno o
preprekama između uređaja ili njihovoj
udaljenosti, konfiguraciji uređaja, stanju
radiovala, zagušenja veze ili modelu uređaja
kojim se koristite. Komunikacija se može prekinuti
zbog određenog stanja radiovala.
Ne može se reproducirati određeni plaćeni
sadržaj
 Uređaj izvornog signala treba biti kompatibilan sa
sustavom HDCP (Zaštita širokopojasnog
digitalnog sadržaja) 2.2. Određeni plaćeni sadržaj
možda se neće moći prikazati preko
nekompatibilnog uređaja izvora signala.
Aplikacijama se ne može pristupiti
 Provjerite je li pravilno priključen LAN-kabel ili AC
kabel napajanja usmjerivača/modema*.
* Vaš usmjerivač/modem mora biti unaprijed
postavljen za spajanje na Internet. U vezi s
postavkama vašeg modela usmjerivača/modema
obratite se pružatelju internetskih usluga.
 Pokušajte nešto kasnije koristiti aplikacije. Možda
je poslužitelj pružatelja sadržaja aplikacije izvan
funkcije.
38HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\060ADD.fm
Ponekad je kvaliteta prijenosa videosadržaja
slaba kada se koristi bežični LAN
 Kvaliteta bežične mrežne veze ovisi o udaljenosti
ili preprekama (npr. zidu) između TV-a i bežičnog
usmjerivača (pristupna točka), okolnim
interferencijama i kvaliteti bežičnog usmjerivača
(pristupna točka).
Nije moguće uspostaviti bežičnu LAN vezu ili
su nepovoljni uvjeti prijema radiosignala
 Provjerite mjesto postavljanja TV-a i bežičnog
usmjerivača (pristupna točka). Na stanje signala
može utjecati sljedeće:
 Obližnji drugi bežični uređaji, mikrovalovi,
fluorescentna svjetla, itd.
 Podovi ili zidovi između bežičnog usmjerivača
(pristupna točka) i TV-a.
Ako se problem pojavljuje i nakon povjere
navedenog, isprobajte žičanu LAN vezu.
Slaba kvaliteta slike internetskog videozapisa
 Kvaliteta ovisi o originalnom videozapisu koji je
omogućio pružatelj mrežnih sadržaja i širini
pojasa vaše veze.
Određeni mrežni sadržaji prikazuju se uz
gubitak pojedinosti, posebice tijekom brzih
kretanja ili tamnih prizora
 Kvaliteta videozapisa i veličina slike ovise o brzini
širokopojasne veze i brzini prijenosa preko
pružatelja sadržaja.
masterpage: Right
 Ako je LAN kabel priključen na aktivan poslužitelj i
TV je primio IP-adresu, provjerite povezanost i
konfiguraciju medijskog poslužitelja DLNA
Certified™.
Napomena
 Konfiguraciju IP-adrese možete prikazati
odabirom opcije [Pogledajte Postavke mreže i
status].
Medijski poslužitelj DLNA Certified™ nije
dostupan iako je naveden pod odabirom
[Mediji] u početnom izborniku
 Provjerite kabel / vezu LAN ili veze s
poslužiteljem. TV prijemnik možda je izgubio vezu
s poslužiteljem.
 Napravite [Provjera dostupnosti poslužitelja] kako
biste provjerili je li vaš medijski poslužitelj
ostvaruje pravilnu komunikaciju s TV
prijemnikom. Pritisnite HOME, a zatim odaberite
[Postavke]* t [Postavke sustava] t [Postavke]
t [Mreža] t [Postavljanje kućne mreže] t
[Provjera dostupnosti poslužitelja].
Pri korištenju funkcije renderera, glazbene
datoteke ne mogu se pravilno reproducirati
 Neke aplikacije prikazuju datoteku fotografije
prethodno instalirane na računalu istovremeno s
reproduciranjem glazbe pri korištenju funkcije
renderera. Ovisno o prethodno instaliranoj
datoteci fotografije, možda neće biti moguća
reprodukcija glazbe, no možda će funkcionirati
kada se promijeni datoteka fotografije.
Dobra kvaliteta slike mrežnog sadržaja, ali
bez zvuka
Ne možete se spojiti na Internet
 Kvaliteta ovisi o originalnom sadržaju koji je
 Provjerite je li pravilno priključen LAN-kabel ili AC
omogućio pružatelj mrežnog sadržaja i širini
pojasa vaše veze.
 Zbog prirode internetskog videozapisa, neće svi
videozapisi imati zvuk.
kabel napajanja usmjerivača/modema*.
* Vaš usmjerivač/modem mora biti unaprijed
postavljen za spajanje na Internet. U vezi s
postavkama vašeg modela usmjerivača/modema
obratite se pružatelju internetskih usluga.
Vaš TV ne može se spojiti na poslužitelj
 Provjerite LAN kabel ili vezu s vašim poslužiteljem
Nemate ID za uslugu YouTube
i TV-om.
 Provjerite je li vaša mreža pravilno konfigurirana
na vašem TV-u.
 Ako nemate ID i zaporku za uslugu YouTube,
Prikazana je poruka koja navodi da se TV ne
može spojiti na vašu mrežu
 Provjerite aktivne mrežne postavke. Pritisnite
HOME, a zatim odaberite [Postavke]* t
[Postavke sustava] t [Postavke] t [Mreža] t
[Postavljanje mreže] t [Pogledajte Postavke
mreže i status]. Ako sve vaše postavke imaju
oznaku »-«, možda vaš poslužitelj nije pravilno
postavljen. Provjerite mrežne veze i/ili informacije
o povezivanju u korisničkom priručniku
poslužitelja.
 Ponovno konfigurirajte mrežne postavke.
registrirajte ih preko donje adrese.
http://www.google.com/device
(ID i zaporku za uslugu YouTube možete
registrirati i preko računala.)
Nakon registriranja ID-a, odmah je možete
koristiti.
39HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\060ADD.fm
Općenito
TV prijemnik isključuje se automatski (TV
prijemnik ulazi u stanje mirovanja)
 Provjerite je li [Tajmer za isključivanje] aktiviran
(stranica 29).
 Provjerite je li opcija [Trajanje] aktivirana preko
[Tajmer za uključivanje] (stranica 29) ili [Postavke
okvira za fotografiju] (stranica 28).
 Provjerite je li [TV u stanju mirovanja] aktiviran
(stranica 32).
Nije moguće odabrati neke izvore unosa
 Odaberite [AV postavljanje] te na izvoru unosa
odaberite [Uvijek] (stranica 30).
Daljinski upravljač ne funkcionira
 Zamijenite baterije.
HDMI oprema ne prikazuje se na [Popis
uređaja za BRAVIA Sync]
 Provjerite je li oprema kompatibilna s
Upravljanjem BRAVIA Sync.
Nemoguće je odabrati [Isključeno] u
[Upravljanje BRAVIA Sync]
 Ako ste povezali audiosustav koji je kompatibilan
s Upravljanjem BRAVIA Sync ne možete povezati
[Isključeno] putem ovog izbornika. Za izmjenu
audioizlaza na TV zvučnik, odaberite [TV zvučnici]
u izborniku [Zvučnici] (stranica 30).
masterpage: Left
Specifikacije
Sustav
Sustav panela
LCD (zaslon s tekućim kristalima) ploča, LED
pozadinsko osvjetljenje
TV sustav
Ovisno o odabiru zemlje/područja/modela TV-a
Analogni: B/G, D/K, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*1
Satelit*1: DVB-S/DVB-S2
Boje/video sustav
Analogni: PAL/SECAM/NTSC3.58 (samo
videoulaz)/NTSC4.43 (samo videoulaz)
Digitalni: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4
AVC MP/HP@L4.0, H.265/HEVC MP/Main10 @L4.1
(Full HD rezolucija sa 60 sličica u sekundi)
Pokrivenost kanala
Ovisno o odabiru zemlje/područja/modela TV-a
Analogni: UHF/VHF/kabel
Digitalni: UHF/VHF/kabel
Satelit*1: IF frekvencija 950-2.150 MHz
Izlaz za zvuk (samo za napajanje 19,5 V)
5W+5W
Bežična tehnologija (osim KDL-43RF4xx)
Frekvencijski pojas(evi)
Bežični LAN (IEEE802.11b/g/n)
[Roditeljska zaštita] Zaboravio/la sam lozinku
 Unesite 9999 kao PIN kod.
 Ažurirajte PIN kod pritiskom gumba HOME i
odabirom opcije [Postavke]* t [Postavke
sustava] t [Roditeljska zaštita] t [Promijenite
PIN].
Na zaslonu se prikazuje demo prikaz ili
promocijski logotip
 Na daljinskom upravljaču pritisnite
RETURN,
zatim pritisnite HOME i odaberite [Postavke]* t
[Postavke sustava] t [Postavke] t [Auto.
početno postavljanje]. Obavezno odaberite [Kod
kuće] u izborniku [Lokacija].
* Odnosi se samo na određene regije/zemlje/modele
TV-a
Opseg frekvencije
Izlazna snaga
2.400 - 2.483,5 MHz
< 20,0 dBm
Verzija softvera
TV: v8.___-____-_.___-____ / v8.___-____*
Pogledajte [Korisnička podrška] pod izbornikom
[Postavke].
Nijedno buduće ažuriranje softvera/firmvera za
ovu opremu/dodatni pribor/komponente neće
utjecati na njihovu usklađenost s Direktivom
2014/53/EU.
* Odnosi se samo na određene zemlje/regije/modele
TV-a.
Ulazne/izlazne utičnice
Antena/kabel
75 oma vanjska priključnica za VHF/UHF
Satelitska antena*1
Ženski F-Tip priključak, 75 oma.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz ton,
distribucija jednog kabela EN50494.
/
AV IN
Video/Audio ulaz (utičnice za slušalice)
40HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\060ADD.fm
HDMI IN 1/2 (HDCP 1.4-kompatibilan)
Video:
1080p(30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i(50, 60 Hz),
720p(30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p,
480i
PC ulaz:
(razlučivost, vodoravna frekvencija, okomita
frekvencija)
640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz
800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz
1.024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz
*1.280 × 720, 44,8 kHz, 60 Hz
1.280 × 1.024, 64,0 kHz, 60 Hz
1.152 × 864, 67,5 kHz, 75 Hz
1.600 × 900, 55,9 kHz, 60 Hz
1.680 × 1.050, 65,3 kHz, 60 Hz
* 1.920 × 1.080, 67,5 kHz, 60 Hz
* Vremensko kodiranje 1080p i 720p, kada se
primijeni na HDMI ulaz, smatrat će se
vremenskim kodiranjem videozapisa, a ne
računalnim vremenskim kodiranjem za Format
zaslona.
Audio:
linearni dvokanalni PCM: 32/44,1/48 kHz 16/20/
24 bita, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS
ARC (Audio Return Channel) (samo HDMI IN 1)
linearni dvokanalni PCM: 48 kHz 16 bita, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalna optička utičnica (linearni dvokanalni
PCM: 48 kHz 16 bita, Dolby Digital, DTS)
AUDIO OUT
/ (stereo mini utikač)
Slušalice, audioizlaz, subwoofer
1,
u Italiji)
2 (HDD REC) (Funkcija nije dostupna
masterpage: Right
Napajanje, performanse proizvoda i
ostalo
Potrebna energija
19,5 V istosmjerne struje s električnim adapterom
Vrijednosti: Ulazna struja 220 V - 240 V AC, 50 Hz
Klasa energetske učinkovitosti
KDL-50WF6xx: A
KDL-43WF6xx: A+
KDL-43RF4xx: A+
Veličina zaslona (mjereno dijagonalno) (približ.)
KDL-50WF6xx: 125,7 cm / 50 inča
KDL-43WF6xx / 43RF4xx: 108,0 cm / 43 inča
Potrošnja energije
U načinu [Standardno]
KDL-50WF6xx: 80 W
KDL-43WF6xx / 43RF4xx: 51 W
U načinu [Živopisno]
KDL-50WF665: 128 W
KDL-50WF663: 117 W
KDL-50WF660: 117 W
KDL-43WF665: 81 W
KDL-43WF663: 60 W
KDL-43WF660: 60 W
KDL-43RF455: 81 W
KDL-43RF453: 60 W
KDL-43RF450: 60 W
Prosječna godišnja potrošnja energije*2
KDL-50WF6xx: 117 kWh
KDL-43WF6xx / 43RF4xx: 74 kWh
Potrošnja energije u stanju mirovanja*3*4
0,50 W
Rezolucija zaslona
1.920 točkice (vodoravan) × 1.080 linija (vertikalne)
USB priključak
Dimenzije (Približ.) (š × v × d)
Utor za CAM (Modul za uvjetovani pristup)
DC IN 19.5 V
Ulaz električnog adaptera
(osim KDL-43RF4xx)
LAN (Ovisno o zemlji/području)
10BASE-T/100BASE-TX priključak (ovisno o
operativnom okruženju mreže, brzina veze mogla
bi varirati. 10BASE-T/100BASE-TX stopa
komunikacije i kvaliteta komunikacije nisu
zajamčene za ovaj TV prijemnik.)
Ostalo
Izborni pribor
Nosač za postavljanje na zid: SU-WL450
s postoljem za stol
KDL-50WF6xx: 113,0 × 71,7 × 26,8 cm
KDL-43WF6xx / 43RF4xx: 97,4 × 62,8 × 26,8 cm
bez postolja za stol
KDL-50WF6xx: 113,0 × 66,0 × 6,8 cm
KDL-43WF6xx / 43RF4xx: 97,4 × 57,2 × 6,8 cm
Masa (Približ.)
s postoljem za stol
KDL-50WF6xx: 11,4 kg
KDL-43WF6xx / 43RF4xx: 8,2 kg
bez postolja za stol
KDL-50WF6xx: 11 kg
KDL-43WF6xx / 43RF4xx: 7,8 kg
Radna temperatura
0 ºC – 40 ºC
Radna vlažnost
10 % – 80 % RH (nekondenzirana)
41HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\060ADD.fm
*1
*2
*3
*4
Nemaju svi TV prijemnici DVB-T2 ili DVB-S/S2
tehnologiju ili utičnicu za satelitsku antenu.
Godišnja potrošnja energije, na temelju potrošnje
energije TV prijemnika koji je radio 4 sata dnevno
tijekom 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit
će o načinu upotrebe TV prijemnika.
Specificirana potrošnja u stanju mirovanja doseže se
nakon što TV prijemnik završi neophodne interne
postupke.
(osim KDL-43RF4xx) Potrošnja energije u stanju
mirovanja povećat će se kada TV prijemnik spojite
na mrežu.
Napomena
• Raspoloživost dodatnog pribora ovisi o zemljama/
regiji/modelu TV prijemnika/zalihama.
• Ne uklanjajte lažnu (dummy) karticu iz TV utora za
CAM (Modul za uvjetovani pristup) osim u slučaju
postavljanja smart kartice u CAM.
• Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez
najave.
Napomene o funkciji digitalne televizije
• Digitalna televizija (zemaljski, satelitski,
kabelski DVB), interaktivne usluge i mrežne
usluge možda neće biti dostupne u svim
državama ili područjima. Neke funkcije
možda neće biti omogućene i možda neće
raditi ispravno s nekim pružateljima usluga
i mrežnim okruženjima. Neki pružatelji
televizijskih usluga mogu naplaćivati
naknadu za svoje usluge.
• Ovaj TV podržava digitalni prijenos putem
kodeka MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC i
H.265/HEVC, no kompatibilnost sa svim
signalima operatera / pružatelja usluge,
koji se mogu promijeniti tijekom vremena,
ne može biti zajamčena.
Napomene na HDR (High Dynamic
Range) (Odnosi se samo na određene
regije/zemlje/modele TV-a)
• Kompatibilno sa svim naslovima HDR PS4
igara samo putem HDMI i HDR video
formata ugrađenih aplikacija Netflix i
YouTube. (Posjetite web-mjesto podrške
tvrtke Sony kako biste saznali više).
• Signal slike u HDR tehnici odnosi se na
format medija HDR10 (uobičajen naziv je
HDR10).
• Kompatibilnost sa svim HDR sadržajima
nije zajamčena.
masterpage: Left
Informacije o zaštitnom znaku
• Izrazi HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface (Multimedijsko
sučelje visoke definicije) i logotip HDMI
zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke HDMI Licensing
Administrator, Inc. u Sjedinjenim Državama
i drugim zemljama.
• Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol
dvostrukog D zaštitni su znakovi tvrtke
Dolby Laboratories.
• »BRAVIA«,
i BRAVIA Sync zaštitni
su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
• »Blu-ray Disc«, »Blu-ray« i »Blu-ray Disc«
logo zaštitni su znakovi tvrtke Blu-ray Disc
Association.
• »PlayStation« je registrirana trgovačka
marka, a »PS4« je trgovačka marka Sony
Interactive Entertainment Inc.
• DTS patente pogledajte
http://patents.dts.com. Proizvedeno
prema licenci tvrtke DTS, Inc. DTS, simbol
te DTS i simbol zajedno registrirani su
zaštitni znakovi, a DTS Digital Surround
zaštitni je znak tvrtke DTS, Inc. © DTS, Inc.
Sva prava pridržana.
• TUXERA registrirana je trgovačka marka
tvrtke Tuxera Inc. u Sjedinjenim Američkim
Državama i drugim zemljama.
(osim KDL-43RF4xx)
• Vewd® Core. Copyright 1995-2017 Vewd
Software AS. All rights reserved.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Direct® i
Miracast® registrirani su zaštitni znakovi
tvrtke Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Protected Setup™ zaštitni je znak
tvrtke Wi-Fi Alliance.
• Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ je certifikacijska
oznaka tvrtke Wi-Fi Alliance.
• Netflix je registrirani zaštitni znak tvrtke
Netflix, Inc.
• »YouTube« i »YouTube logo« registrirani su
zaštitni znakovi tvrtke Google Inc.
42HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\060ADD.fm
masterpage: Right
Samo za satelitske modele:
• DiSEqC™ zaštitni je znak tvrtke EUTELSAT.
Ovaj TV prijemnik podržava DiSEqC 1.0.
Ovaj TV prijemnik nije namijenjen za
upravljanje motoriziranim antenama.
• Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su
njihovih vlasnika.
43HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\060ADD.fm
masterpage: Left
(osim KDL-43RF4xx)
44HR
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
D:\SONY TV\SY18_CP_EU_IM_111\4729424511_HR\070BCO.fm
masterpage: BCO
(KDL-50WF6xx / 43WF6xx)
Vodič za pomoć
http://rd1.sony.net/help/tv/fceil1/h_cei/
Uporabne informacije o izdelkih Sony
© 2018 Sony Visual Products Inc.
KDL-50WF6xx / 43WF6xx / 43RF4xx
4-729-424-51(1)
Download PDF

advertising