Sony | KDL-40NX720 | Sony KDL-40NX720 Upute za upotrebu

A-DVG-100-11(1)
LCD
Digital Colour TV
Upute za rad
KDL-60NX72x / 55NX72x / 46NX72x / 40NX72x
Prvi koraci
Upotreba vašeg BRAVIA TV-a
Postavljanje mreže
Dodatne informacije
Uvod
Zahvaljujemo na odabiru Sonyjevog
proizvoda. Prije rada na televizoru
svakako pažljivo pročitajte ovaj
priručnik i zadržite ga za naknadnu
upotrebu.
Proizvođač ovog proizvoda je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ovlašteni predstavnik za
EMC i sigurnost proizvoda je
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Za sva
pitanja o servisiranju ilijamstvu
obratite se na adrese navedene u
servisnoj ili jamstvenoj
dokumentaciji.
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
IZJAVA O
SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo 108-0075,
Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni
zastupnik Sony Central and
Southeast Europe Kft. ,
Predstavništvo u Republici
Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj
proizvod usklađen s bitnim
zahtjevima tehničkih propisa koji
su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su
na internet stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Napomene o funkciji
digitalne televizije
• Funkcije vezane uz digitalnu
televiziju (
) rade samo u
zemljama gdje se emitira digitalni
zemaljski signal DVB-T (MPEG-2 i
H.264/MPEG-4 AVC) ili gdje
korisnik ima pristup kompatibilnoj
DVB-C kabelskoj usluzi (MPEG-2 i
H.264/MPEG-4 AVC). Provjerite
kod lokalnog prodavača primate li
DVB-T signal u mjestu u kojem živite
ili pitajte davatelja kabelske usluge je
li njihova DVB-C kabelska usluga
prikladna za integrirani rad s ovim
televizorom.
• Vaš davatelj kabelske usluge može
naplatiti naknadu za svoje usluge ili
zahtijevati da pristanete na njegove
uvjete i odredbe.
• Ovaj je televizor u skladu sa
specifikacijama za DVB-T i DVB-C,
međutim ne jamčimo kompatibilnost
s budućim DVB-T digitalnim
zemaljskim i DVB-C digitalnim
kabelskim signalom.
• Neke funkcije digitalne televizije
možda nisu dostupne u nekim
zemljama ili područjima, a DVB-C
kabel možda neće raditi ispravno kod
nekih davatelja usluge.
2 HR
Popis kombatibilnih davatelja kabelske
usluge potražite na web-mjestu za
podršku:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
~
• Oznaka »x« koja se pojavljuje u
nazivu modela odgovara numeričkoj
znamenki vezanoj uz dizajn, boju ili
TV sustav.
• Upute o »Postavljanju zidnog
nosača« priložene su u ovom
priručniku za rad televizora.
• Ilustracije korištene u ovom
priručniku mogu se razlikovati ovisno
o modelu televizora.
• Ilustracije daljinskog upravljača
korištenog u ovom priručniku odnose
se na RM-ED044, ako nije drukčije
navedeno.
• Prije upotrebe televizora svakako
pročitajte »Sigurnosne informacije«
(stranica 32). Priručnik sačuvajte za
buduću upotrebu.
Informacije o zaštitnom
znaku
je registrirani zaštitni znak DVB
Project.
HDMI, logotip HDMI i HighDefinition Multimedia Interface
(Multimedijsko sučelje visoke
definicije) zaštitni su znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi HDMI
Licensing LLC u Sjedinjenim
Državama i drugim zemljama.
DLNA®, logotip DLNA i DLNA
CERTIFIED® zaštitni su znakovi,
servisne oznake ili certifikacijske
oznake Digital Living Network
Alliance.
DivX® je tehnologija kompresije
videodatoteka koju je razvila tvrtka
DivX, Inc.
DivX®, DivX Certified® i povezani
logotipi registrirani su zaštitni znakovi
tvrtke DivX, Inc. i koriste se s licencom.
O DIVX VIDEO: DivX® je digitalni
videoformat koji je osmislila tvrtka
DivX,Inc. Ovaj uređaj ima službeni
DivX certifikat i reproducira DivX
videozapise. Više informacija i
softverske alate za konvertiranje
datoteka u DivX video potražite na
www.divx.com.
O DIVX VIDEO-NA ZAHTJEV
(VOD): Uređaj s oznakom DivX
Certified® potrebno je registrirati kako
bi mogao reproducirati sadržaje DivX
Video-na-zahtjev (VOD). Da biste
generirali registracijski kod, pronađite
odjeljak DivX VOD na izborniku za
postavljanje uređaja. Kod unesite na
vod.divx.com da biste dovršili postupak
registracije i saznali više od DivX
VOD.
Proizvedeno pod licencom tvrtke
Dolby Laboratories. Dolby i simbol
double-D zaštitni su znakovi Dolby
Laboratories.
»BRAVIA« i
zaštitni su
znakovi Sony Corporation.
TrackID je zaštitni znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke Sony Ericsson
Mobile Communications AB.
Tehnologija prepoznavanja glazbe i
videozapisa te povezanih podataka
vlasništvo je Gracenote®. Gracenote je
industrijski standard u tehnologiji
prepoznavanja glazbe i isporuci
povezanog sadržaja. Više informacija
potražite na www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc, glazbeni i
videopodaci od Gracenote, Inc.,
copyright © 2000-do danas Gracenote.
Gracenote Software, copyright © 2000do danas Gracenote. Na ovaj se
proizvod i usluge odnose jedan ili više
patenata u vlasništvu Gracenote.
Djelomični popis primjenjivih patenata
u vlasništvu Gracenote potražite na
web-lokaciji Gracenote. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo i
logotip Gracenote i logotip »Powered
by Gracenote« registrirani su zaštitni
znakovi ili zaštitni znakovi Gracenote u
Sjedinjenim Državama i/ili drugim
zemljama.
Logo »FACE DETECTION« je
zaštitni zrak Sony korporacije.
Opera® Browser from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2010 Opera
Software ASA. All rights reserved.
Napomena za bežični
signal
1. Sony izjavljuje da je ovaj uređaj u
skladi s osnovnim zahtjevima i drugim
relevantnim odredbama Direktive
1999/5/EC.
Da biste pristupili izjavi o sukladnosti
(DoC) za Direktivu R&TTE, unesite
sljedeću adresu.
http://www.compliance.sony.de/
2. Napomena za kupce: Sljedeće
informacije primjenjive su samo na
opremu koja se prodaje u zemljama
koje primjenjuju direktive EU.
Bežični TV sustav može raditi u
sljedećim zemljama:
Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar,
Republika Češka, Danska, Estonija,
Finska, Francuska, Njemačka, Grčka,
Madžarska, Island, Irska, Italija,
Latvija, Lihtenštajn, Litva,
Luksemburg, Malta, Nizozemska,
Norveška, Poljska, Portugal, Republika
Slovačka, Rumunjska, Slovenija,
Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska
i Ujedinjeno Kraljevstvo.
Za kupce na Cipru
Krajnji korisnik mora registrirati
RLAN (ili WAS ili WiFi) uređaje
službi za elektroničke komunikacije
(P.I. 365/2008 i P.I. 267/2007).
P.I. 365/2008 je Naredba o
radiokomunikaciji (Kategorija postaja
koje podliježu općem odobrenju i
registraciji) iz 2008.
P.I. 267/2007 je Opće odobrenje za
upotrebu radijskih frekvencija u
lokalnim mrežama, sustavima s
bežičnim pristupom, uključujući
lokalne radijske mreže (WAS/RLAN).
Za kupce u Francuskoj
WLAN (WiFI) značajka ovog LCD
digitalnog televizora u boji koristit će se
isključivo u zgradama. Na području
Francuske zabranjena je svaka
upotreba WLAN (WiFi) značajke ovog
LCD digitalnog televizora u boji izvan
zgrada. Uvjerite se da je WLAN (WiFi)
značajka ovog LCD digitalnog
televizora u boji onemogućena prije
upotrebe izvan zgrada. (ART Odluka
2002-1009 s izmjenama i dopunama
ART Odluke 03-908, vezano uz
ograničenja upotrebe radijske
frekvencije).
Oprema može raditi i u drugim,
neeuropskim zemljama.
Bežični TV sustav Informacije o propisima
Za kupce u Italiji
s vezano za privatnu upotrebu, prema
uredbi od 1.8.2003. br. 259
(»Pravilnik o elektroničkim
komunikacijama«). Članak 104
navodi kada je potrebno prethodno
pribaviti opće odobrenje, dok
Članak 105 navodi kada je
dopuštena slobodna upotreba;
s s obzirom na dobavu korisnicima
RLAN pristupa
telekomunikacijskim mrežama i
uslugama (npr. bežični TV sustav),
prema revidiranoj ministarskoj
uredbi od 28.5.2003. i Članak 25
(opće odobrenje za elektroničke
komunikacijske mreže i usluge)
Pravilnika o elektroničkim
komunikacijama.
Za kupce u Norveškoj
Upotreba radijske opreme nije
dopuštena na zemljopisnom području u
promjeru od 20 km od središta grada
Ny-Ålesund, Svalbard.
Lokacija identifikacijske
naljepnice
Naljepnice s brojem modela, datumom
proizvodnje (mjesec/godina) i
specifikacijom napajanja (u skladu s
primjenjivim sigurnosnim propisima)
nalaze se sa stražnje strane televizora ili
paketa.
Mjere opreza
Gledanje TV-a
• Neke osobe mogu osjetiti nelagodu
(naprezanje očiju, zamor ili mučninu)
tijekom gledanja 3D videoslika ili
tijekom reprodukcije stereoskopskih
3D igara. Sony preporučuje da
gledatelji redovno rade pauze dok
gledaju 3D videoslike ili igraju
steroskopske 3D igre. Dužina i
učestalost pauza ovisi o svakoj osobi.
Sami odlučite što vam najbolje
odgovara. Ako osjećate nelagodu,
trebate prestati gledati 3D videoslike
ili igrati stereoskopske 3D igre dok
nelagoda na prođe; obratite se
liječniku ako to smatrate potrebnim.
Najnovije informacije potražite u (i)
priručniku za upotrebu drugih
uređaja ili medija s ovim televizorom
i (ii) na našem web-mjestu (http://
www.sony-europe.com/myproduct).
Vid male djece (osobito mlađe od šest
godina) još je u razvoju. Obratite se
liječniku (pedijatru ili okulistu) prije
nego što djetetu dopustite gledanje
3D videoslika ili igranje
stereoskopskih 3D igara. Odrasli
moraju nadzirati djecu kako bi bili
sigurni da se ponašaju u skladu s
preporukama u nastavku.
• Ne koristite, ne ostavljajte i ne
spremajte 3D naočale ili bateriju u
blizini vatre ili na vrućim mjestima,
npr. izložene izravnoj sunčevoj
svjetlosti ili u vozilima parkiranim na
suncu.
• Kada koristite funkciju simuliranja
3D, imajte na umu da je prikazana
slika izmijenjena u odnosu na original
zbog konverzije koju provodi
televizor.
• Televiziju gledajte pri umjerenom
osvjetljenju jer gledanje televizije uz
slabu svjetlost ili tijekom dužeg
vremena napreže vaše oči.
• Kada koristite slušalice, prilagodite
glasnoću kako ne biste pretjerali jer
može doći do oštećenja sluha.
LCD zaslon
• Iako je LCD zaslon proizveden
tehnologijom visoke preciznosti i
učinkovito je 99,99% ili više piksela,
na zaslonu se mogu javljati svijetle
točke ili sjajna mjesta (crvena, plava
ili zelena). To je strukturno svojstvo
LCD zaslona, nije neispravnost.
• Ne gurajte i ne grebite prednji filtar te
ne stavljate predmete na televizor.
Može doći do nejednolike slike ili
oštećenja LCD zaslona.
• Ako se televizor koristi na hladnom
mjestu, na slici se može pojaviti mrlja
ili slika može potamniti. To ne
ukazuje na neispravnost. Ova pojava
nestaje povećanjem temperature.
• Dvostruka slika može se prijaviti
prilikom kontinuiranog prikaza
fotografija. Pojava nestaje nakon
nekoliko trenutaka.
• Zaslon i kućište se griju tijekom
upotrebe televizora. To nije
neispravnost.
(Nastavak)
3 HR
• LCD zaslon sadrži malu količinu
tekućih kristala. Fluorescentne cijevi
korištene u ovom televizoru također
sadrže živu (osim LCD televizora s
LED pozadinskim osvjetljenjem). Za
odlaganje slijedite lokalne uredbe i
propise.
• Ne izlažite LCD zaslon udarcima ili
snažnim potresima. Staklo zaslona
može napući ili se razbiti i uzrokovati
ozljede.
Rukovanje i čišćenje
površine zaslona/kućišta
televizora
Svakako isključite glavne kabele
televizora iz zidne utičnice prije
čišćenja.
Da biste izbjegli propadanje materijala
ili propadanje zaslonskog premaza,
imajte na umu sljedeće mjere opreza.
• Da biste uklonili prašinu s površine
zaslona/kućišta, nježno ih obrišite
mekom krpom. Ako se prašina ne
skida, obrišite mekom krpom lagano
natopljenom razrijeđenom otopinom
vode s malo detedženta.
• Ne raspršujte vodu ili deterdžent
izravno po televizoru. Može se
iscijediti na dno zaslona ili vanjske
dijelove te uzrokovati kvar.
• Ne koristite nikakve abrazivne
spužvice, alkalna ili kisela sredstva za
čišćenje, prašak za struganje ili
hlapljiva otapala poput alkohola,
benzena, razrjeđivača ili insekticida.
Upotreba ovih sredstava ili duži dodir
s gumenim ili vinilnim materijalima
može uzrokovati oštećenje površine
zaslona i kućišta.
• Kako biste osigurali dobro
provjetravanje, preporučuje se
povremeno usisavanje ventilacijskih
otvora.
• Kada namještate kut televizora,
polako ga naginjite ako se televizor
ne bi pomaknuo ili iskliznuo s nosača.
Dodatna oprema
• Sav dodatni pribor ili opremu koja
emitira elektromagnetsko zračenje
držite podalje od televizora. U
protivnom može doći do iskrivljenja
silke i/ili pojave bučnog zvuka.
• Oprema je testirana i u skladu je s
ograničenjima Direktive o
elektromagnetskoj usklađenosti
(EMC) za naponske kabele kraće od
3 metra.
4 HR
(Upozorenje o rukovanju
daljinskim upravljačem)
Napomene
• Obratite pozornost na polaritet
prilikom umetanja baterija.
• Ne koristite zajedno različite baterije
i ne miješajte stare i nove baterije.
• Baterije odložite u skladu s
odredbama za zaštitu okoliša. Neke
regije možda su propisale način
odlaganja baterija. Obratite se
lokalnim službama.
• Pažljivo koristite upravljač. Ne
ispuštajte ga, ne gazite po njemu, ne
polijevajte ga tekućinom.
• Ne ostavljate daljinski upravljač u
blizini izvora topline, u vlažnoj
prostoriji i ne izlažite ga sunčevoj
svjetlosti.
Bežična funkcija jedinice
• Uređaj ne koristite u blizini
medicinske opreme
(elektrostimulator srca, itd.) jer može
doći do neispravnog rada medicinske
opreme.
• Iako ovaj uređaj prima i šalje
kodirane signale, pazite da ne dođe
do nedopuštenog ometanja. Nismo
odgovorni za probleme proizašle u
tom slučaju.
Odlaganje televizora
Odlaganje stare
električne i
elektroničke
opreme
(primjenjivo u
Europskoj Uniji i
drugim europskim
zemljama sa zasebni
sustavima za prikupljanje)
Simbol na proizvodu ili pakiranju
ukazuje da se proizvod ne smije
tretirati kao kućni otpad. Potrebno ga
je odnijeti do odgovarajućeg mjesta za
prikupljanje i recikliranje električne i
elektroničke opreme. Pobrinuvši se da
se proizvod prikladno zbrine pomažete
u sprječavanju potencijalnih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje,
do kojih bi moglo doći uslijed
neprikladnog zbrinjavanja ovog
proizvoda. Recikliranjem materijala
čuvaju se prirodni resursi. Više
informacija o recikliranju proizvoda
zatražite od lokalnog gradskog ureda,
kućne službe za zbrinjavanje otpada ili
prodavaonice u kojoj ste proizvod
kupili.
Odlaganje starih
baterija
(primjenjivo u
Europskoj Uniji i
drugim
europskim
zemljama sa zasebnim
sustavima za prikupljanje)
Simbol na proizvodu ili pakiranju
ukazuje da se baterije priložene uz
proizvod ne smiju tretirati kao kućni
otpad. Na određenim baterijama ovaj
se simbol koristi u kombinaciji s
kemijskim simbolom. Kemijski simboli
za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se
ako baterija sadrži više od 0,0005% žive
ili 0,004% olova. Pobrinuvši se da se
baterije prikladno zbrinu pomažete u
sprječavanju potencijalnih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje,
do kojih bi moglo doći uslijed
neprikladnog zbrinjavanja baterija.
Recikliranjem materijala čuvaju se
prirodni resursi. U slučaju da iz
sigurnosnih, izvedbenih ili razloga
integriteta podataka uređaj mora stalno
imati bateriju, bateriju treba mijenjati
isključivo ovlašteno osoblje. Da biste
odgovarajuće zbrinuli bateriju,
proizvod na kraju radnog vijeka
predajte na odgovarajućem sabirnom
mjestu za recikliranje električne i
elektroničke opreme. Za sve druge
baterije pogledajte odjeljak o sigurnom
uklanjanju baterije iz proizvoda.
Bateriju odnesite na odgovarajuće
sabirno mjesto za recikliranje starih
baterija. Više informacija o recikliranju
proizvoda ili baterija zatražite od
lokalnog gradskog ureda, kućne službe
za zbrinjavanje otpada ili prodavaonice
u kojoj ste proizvod kupili.
5 HR
Kazalo sadržaja
Prvi koraci
Provjera pribora ....................................................................................................................... 8
Umetanje baterija u daljinski upravljač .................................................................................... 8
1: Pričvršćivanje postolja za stol..............................................................................................8
2: Podešavanje kuta gledanja televizora................................................................................ 10
3: Priključivanje antene/Set Top Box/snimača (npr. DVD snimača) ...................................... 10
4: Priključivanje audio/video uređaja ..................................................................................... 11
5: Sprječavanje prevrtanja televizora ..................................................................................... 12
6: Povezivanje kabela ............................................................................................................ 12
7: Inicijalno postavljanje ......................................................................................................... 13
Upotreba vašeg BRAVIA TV-a
Gledanje televizije .................................................................................................................. 14
Odabir različitih funkcija i postavki (Glavni izbornik).............................................................. 16
Prikaz uputa za rad (i-Manual) ............................................................................................... 18
Postavljanje mreže
Priprema žične mreže ............................................................................................................ 20
Priprema bežične LAN mreže ................................................................................................ 20
Postavljanje internetske veze................................................................................................. 21
Ako se ne možete spojiti s internetom................................................................................... 22
Podešavanje postavki prikaza poslužitelja ............................................................................ 22
Dodatne informacije
Rješavanje problema ............................................................................................................. 24
Specifikacije........................................................................................................................... 25
Instalacija dodataka (nosač za postavljanje na zid/nosač za vješanje na zid) ....................... 27
Sigurnosne informacije .......................................................................................................... 32
6 HR
Nakon što postavite svoj BRAVIA televizor i naučite osnove rada uz
pomoć ovog priručnika, u ugrađenom priručniku (i-Manual)
potražite objašnjenja značajki svog televizora.
Ovaj televizor ima ugrađeni priručnik (i-Manual).
Da biste mu pristupili, pritisnite i-MANUAL na daljinskom upravljaču i odaberite stavku.
Više detalja potražite na stranici 18 ovog priručnika. Sadržaj priručnika i-Manual može se
razlikovati ovisno o modelu/regiji/području.
Sadržaj priručnika i-Manual
Kako koristiti i-Manual
»BRAVIA« TV značajke
3D značajka
Inteligentni senzor prisutnosti
»BRAVIA« Internet video
Internet widgeti
Bežični LAN
»BRAVIA« Sync s »pravlj. pomoću HDMI«
TrackID™/Pretraga glazbe/Pretraga
videa
USB HDD snimanje
Gledanje TV-a
3D značajka
Digitalni elektronski programski vodič
Favoriti
Format zaslona
Format slike
Tekst
Fotografije/Glazba/Video
Dvostruka slika (PIP)
Dvostruka slika (P&P)
NVOD/MF
Korištenje druge opreme/
Interneta
Videorekorder/DVD player
Audiosustav
USB uređaj (npr. Digitalni fotoaparat)
Okvir slike
HDMI oprema
Internet/Bežični LAN
Kućna mreža
Računalo
Opis dijelova
Daljinski upravljač
TV kontrole i pokazatelji
Priključci
Rješavanje problema
Indeks
Liste zabilješki
Postavke/Izbornik Početak
O izborniku Početak
Postavke
Prikaz
Zvuk
Postavke sustava
i-Manual
Postavke za digitalni TV
Postavke za analogni TV
Vanjski ulazi
Mreža
Podrška za proizvod
7 HR
Prvi koraci
Provjera pribora
Daljinski upravljač (1)
Baterije veličine AAA (tip R3) (2)
Postolje za stol (1)*1
Vijci za postolje za stol (M5 × 16) (3)
(osim KDL-60NX72x)
Spojni vijci za postolje za stol
(M6 × 14) (4)
(samo KDL-60/55/46NX72x )
Spojni vijci za postolje za stol
(M6 × 14) (3)
(samo KDL-40NX72x)
Imbus ključ (1)
Adapter za AV/komponentu (1)
SCART adapter (1)
Upute za rad (u priručniku) i druga
dokumentacija
*1
Pogledajte letak isporučen uz postolje za stol
da biste ga sastavili.
Umetanje baterija u
daljinski upravljač
1
2
Uklonite zaštitnu foliju.
Gurnite i povucite poklopac prema
gore.
8 HR
1: Pričvršćivanje postolja za
stol
Za KDL-55/46/40NX72x
1
Pogledajte u letak isporučen s
postoljem za stol kako biste ga
ispravno učvrstili.
2
Postavite televizor na postolje za
stol.
Zatici
vodilice
~
• Poravnajte televizor odozgora, namjestite ga
tako da se zatici vodilice ne vide.
3
Isporučenim vijcima pričvrstite
televizor na postolje za stol kako
pokazuju strelice koje navode
utore za vijke.
~
• Ako koristite električni odvijač, zategnite
momentom sile jačine 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
Za KDL-60NX72x
1
Pričvrstite televizor i postolje za stol
pomoću isporučenog vijka i
šesterokutnog ključa.
Odvajanje postolja za stol od
televizora
Da biste odvojili postolje za stol od
televizora, uklonite vijke
koje ste
zategnuli u 3. koraku. Kod KDL-60NX72x
obvezno uklonite glavu kada postolje za
stol nije pričvršćeno na televizor.
~
• Postolje za stol ne uklanjajte ni u kom slučaju
osim za potrebe ugradnje dodatnog pribora na
televizor.
• Kada odvajate postolje za stol od televizora,
postavite zaslon licem prema dolje na stabilnu
radnu površinu veću od televizora.
• Da biste spriječili oštećenje površine LCD
zaslona, površinu svakako prekrijte mekom
krpom.
• Svakako se uvjerite da je televizor u
okomitom položaju prije paljenja. Televizor
ne smije biti uključen dok je LCD zaslon
okrenut prema dolje da biste izbjegli
neujednačenu sliku.
*
Glava
* 3 N•m {30 kgf•cm}
~
• Postavite zakretni moment na otprilike 3 N·m
{30 kgf·cm}.
9 HR
Prvi koraci
2
Poravnajte s dva klina postolja za
stol pa nježno postavite televizor,
provjeravajući je li oznaka f
usmjerena prema naprijed.
2: Podešavanje kuta
gledanja televizora
3: Priključivanje antene/Set
Top Box/snimača (npr.
DVD snimača)
Televizor je moguće podesiti unutar
prikazanih kutova.
Podešavanje kuta (zakrenutost)
(osim KDL-60NX72x)
~
• Kada podešavate zakrenutost, držite postolje
jednom rukom kako se ne bi prevrnulo ili
iskliznulo.
20°
20°
20°
20°
~
• Priključak antenskog kabela ne smije biti
deblji od 14 mm.
• Upotrijebiti HDMI konektor kabla dimenzija
do 12 mm (debljina) × 21 mm (širina).
Priključivanje Set Top Box/snimača
(npr. DVD snimač) pomoću SCART
kabela
SCART adapter
(isporučen)
Podešavanje kuta (nagib)
(osim KDL-60NX72x)
0° - 6°
~
• Pobrinite se da ispred televizora nema
predmeta.
~
• Za priključivanje preporučujemo prikladni
kutni univerzalni SCART priključak.
IC senzor
3D Sync odašiljač
Inteligentni senzor prisutnosti
• Ne izlažite inteligentni senzor prisutnosti
izravnoj sunčevoj svjetlosti ili bilo kakvoj
jarkoj svjetlosti jer može doći do kvara.
10 HR
Set Top Box/snimač (npr. DVD snimač)
Priključivanje Set Top Box/snimača
(npr. DVD snimač) pomoću HDMI
kabela
4: Priključivanje audio/video
uređaja
Prvi koraci
Adapter za AV/komponentu (isporučen)
Set Top Box/snimač (npr. DVD snimač)
Audio/video uređaj
11 HR
5: Sprječavanje prevrtanja
televizora
1
Postavite novi drveni vijak (4 mm u
promjeru, nije u paketu) na postolje
za televizor.
2
Ugradite novi strojni vijak (M4, nije
u paketu) u utor vijka na televizoru.
3
Zavežite drveni i strojni vijak jakim
užetom (nije u paketu).
Duljina M4 strojnog vijka varira, ovisno
o promjeru užeta.
Molimo pogledajte sliku koja slijedi u
nastavku.
5-6 mm
12 HR
Vijak M4
Uže
Postolje za stol
televizora
6: Povezivanje kabela
~
• Prije povezivanja kabela u snop uklonite držač
kabela s pokrova AC adaptera (pogledajte
korake 1 i 2). Ponovno upotrijebite držač
kabela (pogledajte 3. korak) da biste povezali
ostale kabele (pogledajte 4. korak).
• U snop s ostalim kabelima ne stavljajte kabel
izmjenične struje.
1
2
3
4
*
* Prilikom postavljanja na zid, držač kabela
pričvrstite ispod terminala.
7: Inicijalno postavljanje
Priključite televizor na utičnicu
izmjenične struje.
2
Provjerite je li postavka prekidača
ENERGY SAVING uključena (z).
3
Na televizoru pritisnite 1. Indikator
= (power) će zasvijetliti zeleno.
Kada prvi puta upalite televizor, na
zaslonu se prikazuje Jezični izbornik.
~
• Nakon što prvi puta uključite televizor,
televizor mora izvesti neke interne obrade
za optimizaciju prije inicijalnog
postavljanja. Neće biti slike ni zvuka, a
pokazatelj tajmera s prednje strane
televizora treptat će narančasto 40-ak
sekunda. Ne isključujte televizor tijekom
ovog postupka. Ovaj postupak je za neke
televizore završen u tvornici.
~
• Opcija »Potpuno pretraživanje« možda
nije dostupna ovisno o vašoj regiji/zemlji.
Popis kompatibilnih davatelja kabelske
usluge potražite na web-mjestu za
podršku:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
Redoslijed programa: Mijenja
redoslijed analognih kanala spremljenih
u televizoru.
1
Pritisnite F/f da biste odabrali kanal
koji želite premjestiti, a zatim
pritisnite .
2
Pritisnite F/f da biste odabrali novi
položaj za kanal, a zatim pritisnite .
~
• Kanale možete namjestiti i ručno.
4
Slijedite upute na zaslonu.
13 HR
Prvi koraci
1
Automatsko digitalno podešavanje:
Kada odaberete »Kabel«,
preporučujemo da odaberete »Brzo
pretraživanje« za brzo namještanje.
Postavite »Frekvencija« i »ID mreže« u
skladu s informacijama koje ste dobili
od davatelju usluge kabelske televizije.
Ako ne pronađete kanal opcijom »Brzo
pretraživanje«, pokušajte »Potpuno
pretraživanje« (iako to može potrajati).
Upotreba vašeg BRAVIA TV-a
Gledanje televizije
1
Uključite televizor.
2
Odaberite način rada.
3
Odaberite TV kanal.
1 Uključite prekidač ENERGY SAVING (z).
2 Na televizoru pritisnite 1 da biste ga
uključili.
2
GUIDE
Za upotrebu Digitalnog elektronskog
programskog vodiča
Pritisnite GUIDE u digitalnom načinu rada da
biste prikazali programski vodič.
3
Upotrijebite tipke 0-9 da biste odabrali digitalne
kanale. Za kanale iznad broja 10, brzo pritisnite
drugu znamenku.
z
• Gumbi broj 5, N, PROG + i
AUDIO na daljinskom
upravljaču imaju točku
osjetljivu na dodir. Točke
osjetljive na dodir koristite kao
reference prilikom rada na
TV-u.
14 HR
Dijelovi i kontrole daljinskog upravljača
Televizorom upravljajte priloženim daljinskim upravljačem. Ovdje su objašnjene osnovne
radnje daljinskog upravljača. Više pojedinosti o funkcijama daljinskog upravljača potražite
pritiskom na i-MANUAL, u ugrađenom priručniku (i-Manual) (stranica 18).
1 :/1
Pritisnite da biste televizor prebacili u način
mirovanja i obratno.
2 i-MANUAL
Prikazuje se ugrađeni priručnik (i-Manual).
4 F/f/G/g/
Pomiče pokazivač na zaslonu i potvrđuje stavku.
5 OPTIONS
Prikazuje popis praktičnih funkcija i izborničkih
prečaca. Stavke izbornika ovise o trenutačnom
unosu i/ili sadržaju.
6 Gumbi u boji
Kada su dostupni gumbi u boji, na zaslonu se
prikazuju upute za rad.
7 PROG/CH +/–/Brojčani gumbi
Odaberite kanale u TV načinu rada.
8 2 +/–
Podešava glasnoću.
Poleđina daljinskog upravljača
15 HR
Upotreba vašeg BRAVIA TV-a
3 SYNC MENU
Prikazuje se izbornik BRAVIA Sync za
upravljanje opremom kompatibilnom s BRAVIA
Sync priključenom na TV.
Odabir različitih funkcija i postavki (Glavni izbornik)
Sve funkcije možete odabrati na izborniku Početak.
Pogledajte kartu izbornika Početak na stranici 17.
1
Pritisnite HOME.
2
Pritisnite F/f/G/g/
2
1, 3
za odabir stavki.
Da biste odabrali stavke s izbornika Početak
(npr. odaberite »Postavke«)
1 Pritisnite G/g da biste odabrali
»Postavke«.
S desne strane prikazuje se sadržaj
»Postavke«.
2 Pritisnite F/f za odabir »Prikaz«.
3 Pritisnite da biste pokrenuli izbornik.
U skladu s uputama na zaslonu, pritisnite
F/f/G/g da biste odabrali stavke i
pritisnite za potvrdu.
3
16 HR
Pritisnite HOME za izlaz.
Karta izbornika Početak
Nakon pritiska tipke HOME na daljinskom upravljaču, kao kategorije prikazuju se sljedeće
ikone. Kategorije su dostupne ovisno o modelu vašeg televizora, regiji, zemlji i uvjetima
emitiranja.
Možete odabrati popis TV kanala ili programski vodič.
Mediji
Možete uživati u fotografijama/glazbi/videozapisima
putem USB uređaja ili kućne mreže.
Ulazi
Možete odabrati opremu priključenu na televizor.
Favoriti/Povijest
Pruža brzi pristup često korištenim i nedavno
pregledanim stavkama, kao što su TV kanali, vanjski
ulazi ili vaše medijske datoteke.
Postavke
Sadrži sve neophodne konfiguracije za prilagodbu
postavki vašeg televizora.
Widgeti
Omogućuje pristup Widgetima.
Aplikacije
Možete uživati u aplikacijama kao što su »Pretraga
glazbenog sadržaja«, »Internetski preglednik« itd.
Qriocity
Omogućuje pristup mrežnoj usluzi »Qriocity«.
Internetski sadržaj
Možete uživati u internetskim sadržajima.
Preporuke
Predstavlja preporuke za programe koji bi vam se mogli
svidjeti, na temelju programa koje ste prije gledali.
Snimanje
Možete uživati i u zakazanim snimanjima na priključen
USB HDD uređaj i lepezi snimljenih sadržaja za
reprodukciju.
17 HR
Upotreba vašeg BRAVIA TV-a
TV
Prikaz uputa za rad (i-Manual)
Upute za rad ugrađene su u vaš BRAVIA TV i mogu se prikazati na zaslonu.
Da biste saznali više o značajkama svog televizora, pristupite svom i-Manualu putem tipke.
1
Pritisnite i-MANUAL.
2
Pritisnite F/f/G/g/
1
za odabir stavki.
2
Da biste odabrali stavke u priručniku
i-Manual
1 Pritisnite F/f za odabir stavke.
Sadržaj stavke prikazuje se s desne strane
kao druga razina.
2 Pritisnite g da biste se prebacili na drugu
razinu.
3 Pritisnite F/f da biste odabrali stavku iz
druge razine.
Sažetak stavke prikazuje se s desne strane.
Ako je dostupna razina, ponovite ovaj
korak da biste vidjeli njezin sadržaj.
4 Pritisnite g da biste odabrali stavku.
Prikazuje se njezin sadržaj.
18 HR
Opis zaslona priručnika i-Manual
Pritisnite G da biste se vratili na prethodnu stranicu
Pritisnite f da biste prešli na sljedeću stranicu
Broj stranice/Ukupni broj stranica
Pritisnite RETURN da biste se vratili na prethodnu
stranicu
Pritisnite
da biste pokrenuli funkciju
~
• Ovo će biti prikazano samo ako je funkcija dostupna.
i-Manual ima funkciju oznaka. Stranice je moguće označiti gumbima u boji, u skladu s
uputama na dnu zaslona. Da biste pristupili registriranim oznakama, idite na vrh stranice
priručnika i-Manual i odaberite »Liste zabilješki«.
Da biste memorirali posljednju prikazanu stranicu
i-Manual memorira posljednju prikazanu stranicu. Kada ste na zaslonu priručnika i-Manual,
pritisnite i-MANUAL da biste se vratili na TV zaslon. Ako ponovno pritisnete i-MANUAL,
prikazat će se informacije koje ste gledali prošlog puta. Za gledanje prve stranice priručnika
i-Manual, vratite se na prvu stranicu prema uputama na zaslonu, pritisnite HOME i na
izborniku Početak odaberite »i-Manual« u »Postavke«.
~
• Posljednja stranica u memoriji automatski se poništava kada televizor prebacite u način mirovanja.
19 HR
Upotreba vašeg BRAVIA TV-a
Da biste koristili oznaku
Postavljanje mreže
Kada televizor spojite na internet, možete
koristiti brojne funkcije: prikaz fotografija s
lokacijom na karti, uživanje u internetskim
videozapisima itd. Više informacija o ovim
funkcijama potražite u priručniku
i-Manual.
~
• Za spajanje na internet morate imati ugovor s
davateljem internetske usluge.
Priprema žične mreže
Modem s
funkcijama
usmjerivača
Bežični ruter
Modem
Internet
ili
Usmjerivač
Modem
Internet
~
• Za LAN veze upotrijebite kabel kategorije 7
(nije u paketu).
20 HR
Ugrađeni, bežični LAN uređaj omogućuje
vam pristup internetu i vašoj kućnoj mreži.
S ovom funkcijom možete se spojiti na
bežičnu LAN vezu i uživati u svim
prednostima umrežavanja bez kablova.
Prije postavljanje funkcije bežične mreže
televizora svakako prvo postavite bežični
LAN usmjerivač.
TV
Internet
TV
Priprema bežične LAN
mreže
Postavljanje internetske
veze
Mrežna značajka omogućuje spajanje TV-a
na internet. Postupak postavljanja razlikuje
se ovisno o tipu mreže i LAN usmjerivaču.
Prije postavljanja internetske veze svakako
postavite svoj LAN usmjerivač. Provjerite
bežično LAN okruženje pomoću sljedeće
tablice.
Bežični LAN
Sigurni bežični LAN?
NE
k Tip 3
Koristite li bežični LAN
usmjerivač kompatibilan sa
zaštićenim Wi-Fi postavom
(WPS)?
Standard WPS čini sigurnost bežične kućne
mreže jednostavnom radnjom baš kao što
je to pritisak na gumb WPS na bežičnom
LAN usmjerivaču. Prije postavljanja
bežičnog LAN-a provjerite lokaciju WPS
gumba na usmjerivaču i provjerite kako se
koristi.
Iz sigurnosnih razloga »WPS (PIN)«
osigurava PIN kod za vaš usmjerivač. PIN
kod se obnavlja svaki put kada pritisnete
»WPS (PIN)«.
1
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
> »Mreža« > »Postavljanje
mreže«.
2
3
Odaberite »WLAN postavke«.
NE
k Tip 2
DA m
Tip 1*
~
• Naziv gumba WPS-a može se razlikovati
ovisno o usmjerivaču (npr. gumb AOSS).
Žični LAN , Tip 4
* Tip 1 lakše je postaviti ako vaš usmjerivač ima
gumb za automatsko postavljanje, npr. Air
Station One-Touch Secure System (AOSS).
Većina novijih usmjerivača ima ovu funkciju.
Provjerite svoj.
Tip 1: Slijedite konfiguraciju za »Sigurna
mreža sa zaštićenim Wi-Fi postavljanjem
(WPS)«.
Tip 2: Slijedite konfiguraciju za »Sigurna
mreža bez zaštićenog Wi-Fi postavljanja
(WPS)«.
Tip 3: Slijedite konfiguracija za
»Nezaštićena mreža s bilo kojom vrstom
bežičnog LAN usmjerivača«.
Tip 4: Slijedite konfiguraciju za
»Postavljanje žične mreže«.
Odaberite »WPS (Pritisni gumb)« za
način pritiska gumba ili »WPS
(PIN)« za način PIN-a.
4
Slijedite upute na zaslonu za
postavljanje.
Tip 2: Sigurna mreža bez
zaštićenog Wi-Fi postavljanja
(WPS)
Da biste postavili bežični LAN, potrebni su
vam SSID (naziv bežične mreže) i
sigurnosni ključ (WEP ili WPA). Ako ih ne
znate, potražite ih u priručniku
usmjerivača.
1
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
> »Mreža« > »Postavljanje
mreže«.
2
3
Odaberite »WLAN postavke«.
4
Slijedite upute na zaslonu za
postavljanje.
Odaberite »Pretraži«, a zatim
odaberite mrežu s popisa
pronađenih bežičnih mreža.
(Nastavak)
21 HR
Postavljanje mreže
DA m
Tip 1: Sigurna mreža sa
zaštićenim Wi-Fi postavljanjem
(WPS)
~
• Ako koristite WPS za postavljanje mreže,
uključuju se sigurnosne postavke bežičnog
LAN usmjerivača, a sva oprema koja je bila
prethodno priključena na bežični LAN u
nezaštićenom statusu, bit će isključena s
mreže.
U tom slučaju aktivirajte sigurnosne postavke
isključene opreme i ponovno je spojite. U
protivnom možete isključiti sigurnosne
postavke svog bežičnog LAN usmjerivača, a
zatim priključiti opremu na televizoru u
nezaštićenom stanju.
Tip 3: Nezaštićena mreža s bilo
kojom vrstom bežičnog LAN
usmjerivača
Da biste postavili bežični LAN, potreban
vam je SSID (naziv bežične mreže).
1
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
> »Mreža« > »Postavljanje
mreže«.
2
3
Odaberite »WLAN postavke«.
4
Slijedite upute na zaslonu za
postavljanje.
Odaberite »Pretraži«, a zatim
odaberite mrežu s popisa
pronađenih bežičnih mreža.
3
Odaberite »Automatski« da biste
automatski postavili IP adresu i
proxy poslužitelj ili »Prilagođeno«
da biste ih postavili ručno.
4
Slijedite upute na zaslonu za
postavljanje.
Pregled statusa mreže
Možete potvrditi mrežni status.
1
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
> »Mreža« > »Postavljanje
mreže«.
2
Odaberite »Pogled na status mreže«.
Ako se ne možete spojiti s
internetom
Dijagnostikom provjerite moguće uzroke
neuspješnog spajanja na mrežu i postavke.
1
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
> »Mreža« > »Postavljanje
mreže«.
2
3
Odaberite »Pogled na status mreže«.
~
• Nije potreban sigurnosni ključ (WEP ili WPA)
jer tijekom postupka nećete morati odabrati
vid sigurnosti.
Tip 4: Postavljanje žične mreže
Unesite odgovarajuće alfanumeričke
vrijednosti usmjerivača, ako je potrebno.
Stavke koje ćete morati postaviti (IP
adresa, podmrežna maska, DHCP) mogu se
razlikovati ovisno o davatelju internetske
usluge ili usmjerivaču. Pojedinosti potražite
u priručniku s uputama davatelja
internetske usluge ili uputama usmjerivača.
1
2
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
> »Mreža« > »Postavljanje
mreže«.
Odaberite »LAN postavke«.
22 HR
Odaberite »Provjeri vezu«.
To može potrajati nekoliko minuta.
Nakon što odaberete »Provjeri
vezu« ne možete prekinuti
dijagnostiku.
Podešavanje postavki
prikaza poslužitelja
Možete odabrati da se na izborniku
Početak prikazuju poslužitelji kućne mreže.
Na izborniku Početak automatski se može
prikazati do 10 poslužitelja.
1
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
> »Mreža« > »Postavljanje
kućne mreže«.
2
Odaberite »Postavke prikaza
poslužitelja«.
3
Odaberite poslužitelj koji želite
vidjeti na izborniku Početak i
podesite postavke.
Ako se ne možete spojiti na kućnu
mrežu
TV detektira je li poslužitelj ispravno
prepoznat kada se ne možete spojiti na
kućnu mrežu. Ako rezultati dijagnostike
ukazuju na kvar, provjerite moguće uzroke,
mrežne veze i postavke.
Pritisnite HOME, a zatim odaberite
> »Mreža« > »Postavljanje
kućne mreže«.
2
Odaberite »Provjera dostupnosti
poslužitelja«.
Postavljanje mreže
1
Započinje dijagnostika poslužitelja.
Kada se završi dijagnostika poslužitelja,
prikazuje se popis rezulata.
23 HR
Dodatne informacije
Rješavanje problema
Kada trepti indikator 1 (mirovanje), izbrojite koliko puta trepti (interval je tri
sekunde).
Pritisnite 1 na televizoru da biste ga isključili, odvojite naponski kabel i obavijestite svog
dobavljača ili Sonyjev servisni centar o treptanju indikatora (broj treptanja).
Kada indikator 1 (mirovanje) ne trepti, provjerite stavke iz tablice kako slijedi.
Pogledajte »Rješavanje problema« u priručniku i-Manual. Ako se problem ne riješi, odnesite
televizor na servis ovlaštenom osoblju.
Stanje
Nema slike (zaslon je
mračan) i nema zvuka.
Objašnjenje/Rješenje
• Provjerite antenu/kabelski spoj.
• Priključite televizor na zidnu utičnicu i pritisnite 1 na
televizoru.
• Ako svjetlo indikatora 1 (mirovanje) zasvijetli crveno,
pritisnite "/1.
Na zaslonu se vide male • Zaslon se sastoji od piksela. Crne točkice i/ili svijetle točke
(pikseli) na zaslonu ne ukazuju na neispravnost.
crne točke i/ili svijetle
točkice.
Neke programe nije
moguće namjestiti.
• Provjerite antenu ili tanjur.
Televizor se ne može
uključiti
• Provjerite je li prekidač ENERGY SAVING uključen (z).
Televizor se automatski • Provjerite je li uključen »Tajmer za isključivanje« ili
potvrdite »Trajanje« postavke »Tajmer za uključivanje«.
isključuje (TV ulazi u
•
Provjerite je li uključena mogućnost »Stanje mirovanja zbog
način mirovanja).
nekorištenja«.
• Provjerite je li uključena mogućnost »Senzor prisutnosti«.
Kad se tijekom određenog vremenskog razdoblja ispred
televizora ne zabilježi nijedan gledatelj, slika se automatski
isključuje, a uključen ostaje samo zvuk televizora. Nadalje,
nakon 30 minuta u načinu isključene slike, televizor se
prebacuje u stanje mirovanja.
Daljinski upravljač ne
radi.
• Zamijenite baterije.
• Vaš TV možda nije u način SYNC.
Pritisnite SYNC MENU, odaberite »Upravljanje TV
uređajem«, a zatim odaberite »Početak (Izbornik)« ili
»Mogućnosti« da biste upravljali televizorom.
Zaboravili ste lozinku za • Unesite 9999 kao PIN kod. (PIN kod 9999 se uvijek
prihvaća.)
»Roditeljska zaštita«.
TV zvučnici se griju.
24 HR
• Kada se televizor koristi duže vrijeme, zvučnici se
zagrijavaju.
Činit će vam se vrući ako ih dodirnete rukom.
Specifikacije
Sustav
Sustav zaslona
LCD zaslon (zaslon od tekućih kristala)
TV sustav
Analogni: Ovisno o odabiru zemlje/područja: B/G/H, D/K, L, I, M
Digitalni: DVB-T2 (samo KDL-60NX723/55NX723/46NX723/40NX723)
DVB-T/DVB-C
Boja/videosustav
Analogni: PAL, PAL60 (samo video ulaz), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (samo video ulaz)
Digitalni: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Pokrivenost kanala
Analogni: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69/M: A2–A13, A14–A79
Digitalni: VHF/UHF
Izlaz zvuka
10 W + 10 W + 10 W + 10 W (KDL-60NX72x)
10 W + 10 W + 10 W (KDL-55/46/40NX72x)
Ulazno/izlazni priključci
Antenski kabel
/
AV1
21-pinski scart priključak (standard CENELEC) uključivo s audio/video ulazom, RGB ulaz i TV
audio/video izlaz.
Video ulaz (utičnica za slušalice)
AV2
/
75 oma vanjski terminal za VHF/UHF
COMPONENT IN Podržani formati: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Video: 1080/24p/30p, 1080p, 1080i, 720/24p/30p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: dvokanalni linearni PCM: 32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
Analogni audio ulaz (miniutičnica) (samo HDMI IN4)
PC ulaz
ARC (Audio Return Channel) (samo HDMI IN1)
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
Digitalna optička utičnica (dvokanalni linearni PCM, Dolby Digital)
1,
AUDIO OUT / i
Audio izlaz (utičnice za slušalice)
Utičnica za slušalice
/
PC ulaz (Mini D-sub 15-pinski)
PC audio izlaz (miniutičnica)
PC IN
2 (HDD REC)
USB ulaz, Ulaz USB HDD uređaja (samo
Dodatne informacije
Audio ulaz (utičnica za slušalice)
HDMI IN1, 2, 3, 4
2)
CAM (Modul za uvjetovani pristup) utor
Priključak 10BASE-T/100BASE-TX (Ovisno o radnom okruženju mreže, brzina spajanja može se
razlikovati. Ne jamčimo kvalitetu i stopu komunikacije 10BASE-T/100BASE-TX za ovaj
televizor.)
LAN
Naziv modela KDL-
60NX72x
55NX72x
46NX72x
40NX72x
Napajanje i drugo
Zahjevi napajanja
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Klasa energetske
učinkovitosti
A
A
A
A
Veličina zaslona
(dijagonalno)
Otprilike 152,5 cm/
60 inča
Otprilike 138,8 cm/
55 inča
Otprilike 116,8 cm/
46 inča
Otprilike 101,6 cm/
40 inča
114 W
u načinu
»Kod kuće«/
»Standardno«
112 W
82,0 W
66,0 W
193 W
192 W
134 W
129 W
Prosječna godišnja
potrošnja energije*1
166 kWh
164 kWh
120 kWh
96 kWh
Potrošnja energije u
mirovanju*2
0,3 W (15 W u načinu
ažriranja softvera/
EPG-a)
0,3 W (15 W u načinu
ažriranja softvera/
EPG-a)
0,25 W (14 W u načinu 0,25 W (14 W u načinu
ažriranja softvera/
ažriranja softvera/
EPG-a)
EPG-a)
Razlučivost prikaza
1.920 točaka (horizontalno) × 1.080 redaka (vertikalno)
Potrošnja
energije
u načinu
»Prodajno
mjesto«/
»Živopisno«
Dimenzije (otp.) (š × v × d)
sa postoljem za stol
140,5 × 87,4 × 30,4 cm
128,1 × 80,5 × 30,5 cm
108,4 × 69,4 × 25,5 cm
94,9 × 61,8 × 21,0 cm
bez postolja za stol
140,5 × 84,4 × 3,3 cm
128,1 × 77,4 × 2,7 cm
108,4 × 66,3 × 2,7 cm
94,9 × 58,7 × 2,7 cm
(Nastavak)
25 HR
Naziv modela KDL-
60NX72x
55NX72x
46NX72x
40NX72x
sa postoljem za stol
34,3 kg
28,2 kg
20,1 kg
16,9 kg
bez postolja za stol
28,8 kg
23,1 kg
15,8 kg
13,1 kg
Priloženi dodatni pribor
Pogledajte »Provjera pribora« (stranica 8).
Mogućnosti dodatnog
pribora
Nosač za vješanje na zid: SU-WH500
Nosač za postavljanje na zid: SU-WL700 (osim KDL-60NX72x)
SU-WL500
Stalak za televizor: SU-B551S (KDL-55NX72x)
SU-B461S (KDL-46NX72x)
SU-B401S (KDL-40NX72x)
3D naočale: TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50
USB bežični LAN adapter
Radna temperatura
0 °C–40 °C
Vlažnost okruženja
Rel. vlažnost 10%–80% (bez kondenzacije)
Težina (otp.)
*1 Potrošnja energije godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji je radio 4 h dnevno tijekom
365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu upotrebe televizora.
*2 Specificirana potrošnja u mirovanju doseže se nakon što TV završi neophodne interne procese.
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez obavijesti.
26 HR
Instalacija dodataka (nosač za postavljanje na zid/nosač za
vješanje na zid)
Za kupce:
Zbog zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga Sony preporučuje da postavljanje televizora
obave Sonyjevi dobavljači ili licencirani izvođači. Ne pokušavajte ga sami postaviti.
Sonyjevim dobavljačima i izvođačima:
Posvetite punu pozornost sigurnosti tijekom postavljanja, redovnom održavanju i
pregledavanju proizvoda.
Televizor možete postaviti s nosačem za vješanje na zid SU-WH500 (stranica 28) (prodaje se
odvojeno) ili nosačima za postavljanje na zid SU-WL700 (osim KDL-60NX72x) (stranica 28)
i SU-WL500 (stranica 29) (prodaju se odvojeno).
• Pogledajte upute priložene uz nosač za postavljanje na zid da biste ga pravilno postavili.
• Pogledajte »Odvajanje postolja za stol od televizora« (stranica 9).
Kada televizor postavljate na zid, uklonite vijke sa stražnje strane televizora. (Učvršćuju se u
vijčane utore za zidni nosač.) Uklonjene vijke svakako odložite na sigurno mjesto, dalje od
djece.
SU-WH500
×
2
×
×
SU-WL700, SU-WL500
×
2
2
×
2
2
×
2
Meka krpa
Meka krpa
~
• Kada odvajate postolje za stol od televizora, postavite zaslon licem prema dolje na stabilnu radnu
površinu veću od televizora.
• Da biste spriječili oštećenje površine LCD zaslona, površinu svakako prekrijte mekom krpom.
(Nastavak)
27 HR
Dodatne informacije
Za postavljanje proizvoda potrebna je stručnost, poglavito da bi se utvrdilo može li zid
izdržati težinu televizora. Postavljanje televizora svakako povjerite Sonyjevim
dobavljačima ili izvođačima te posvetite posebnu pozornost sigurnosti tijekom ugradnje.
Sony nije odgovoran za štetu ili ozljede uzrokovane neispravnim rukovanjem ili
nepravilnim postavljanjem.
SU-WH500
Za ispravnu montažu vidi Upute isporučene sa zidnim nosačima SU-WH500.
×
Vijak
2
Podloška
×
1
Nagibni nosač
Vijak
×
1
Potporni pojas
Vijak
~
• Dok je ekran televizora okrenut prema dolje, pričvrstite pribor SU-WH500.
• Nije potrebno pričvrstiti jastučiće isporučene s SU-WH500. (3-1 u poglavlju »Montaža« Uputa za
SU-WH500)
• Pričvrstiti podloške na gornje dvije rupe za vijke (vidi crtež) koristeći vijke isporučene s SU-WH500.
(3-3 u poglavlju »Montaža« Uputa za SU-WH500)
• Pričvrstite nagibni nosač i potporni pojas (vidi crtež) koristeći vijke isporučene s SU-WH500.
(3-4, 5 u poglavlju »Montaža« Uputa za SU-WH500)
SU-WL700 (osim KDL-60NX72x)
Mjere opreza
Uvjerite se da ste zidni nosač montirali sigurno na zid u skladu s ovim uputama kao i uputama u
priručniku isporučenim sa zidnim nosačem. Brojevi navedeni u zagradama označavaju korake tijekom
montaže koji su opisani u Uputama isporučenim sa zidnim nosačem.
1
Provjerite dijelove isporučene sa zidnim nosačem (1).
Vidi priručnik isporučen sa zidnim nosačem.
2
Odlučite se za mjesto montaže. (2-1)
Za niže vidi »Tablicu dimenzija za montažu televizora«. Ostavite prikladan razmak
između televizora, stropa i izbočenih dijelova zida kako je navedeno.
3
Montirajte bazni nosač na zid. (2-2 do 3)
Odlučite se za položaj vijaka na zidu i montirajte bazni nosač. Za detalje vidi priručnik
isporučen sa zidnim nosačem.
4
Odvojite stolno postolje od televizora, ako je potrebno. (4-1)
~
• Za više detalja vidi »Odvajanje stolnog postolja od televizora« (stranica 9).
28 HR
5
Pričvrstite zidni nosač i sigurnosni nosač. (4-3 do 4-7)
Vidi priručnik isporučen sa zidnim nosačem.
6
Pripremite šablonu za bušenje. (5-2)
1. Vidi poglavlje »Tablica dimenzija za montažu televizora« i označite vanjske dimenzije
televizora na šablonu.
2. Zalijepite šablonu na zid kao što je opisano u priručniku isporučenim sa zidnim
nosačem.
Za završetak montaže slijedite upute iz priručnika isporučenog sa zidnim nosačem. (5-3
do 6)
SU-WL500
Kuka za
instaliranje
2
×
2
Dodatne informacije
×
Vijak
(+PSW
6 × 16)
Meka krpa
~
• Pričvrstite kuku za instaliranje pomoću četiri vijka priložena uz nosač za postavljanje na zid.
• Kada ponovno pričvršćujete postolje za stol, pazite da pritegnete (prethodno uklonjene) vijke u
originalne utore na poleđini televizora.
Dijagram/tablica položaja vijaka i kuke
Naziv modela
KDL60NX72x
Položaj vijka
Položaj kuke
SU-WL500
SU-WL500
d, g
a
e, j
b
55NX72x
46NX72x
40NX72x
(Nastavak)
29 HR
SU-WL500
Položaj vijka
Kada postavljate kuku za instaliranje na
televizor.
Položaj kuke
Kada televizor postavljate na nosač postolja.
a
b
c
Tablice dimenzija za postavljanje televizora
1 SU-WH500
E
A
C
B
D
Središnja točka zaslona
2 SU-WL700
Središnja točka zaslona
30 HR
3 SU-WL500
F
E
A
C
B
D
G
H
Središnja točka zaslona
Jedinica: cm
Dimenzije
prikaza
A
B
60NX72x
140,5
55NX72x
46NX72x
40NX72x
Dužina svakog kuta nosača
Kut (0°)
C
D
Kut (20°)
E
F
G
H
1
2
3
1
2
3
1
2
3
2
3
2
3
2
3
84,4
32,7
-
3,0
76,1
-
46,4
4,3
-
8,8
-
34,6
-
79,4
-
47,7
128,1
77,4
29,7
0,5
6,5
69,5
39,5
46,4
4,1
4,7
8,7
36,6
32,1
72,9
72,9
45,2
47,6
108,4
66,3
24,2
5,1
12,0
58,6
39,5
46,4
4,1
4,7
8,7
32,8
28,3
62,5
62,5
45,2
47,6
94,9
58,7
20,5
10,3
15,7
51,1
39,5
46,4
4,1
4,7
8,7
30,2
25,7
55,4
55,4
45,2
47,6
Brojke na slici mogu neznatno odstupati ovisno o načinu postavljanja.
UPOZORENJE
Zid na koji ćete postaviti televizor mora moći podnijeti težinu barem četiri puta veću od težine
televizora. Pogledajte »Specifikacije« (stranica 25-26) za težinu.
31 HR
Dodatne informacije
Naziv
modela
KDL-
Dimenzije
središta
zaslona
Sigurnosne
informacije
Instalacija/Postavljanje
Televizor instalirajte i koristite u skladu
s uputama kako biste izbjegli rizik od
izbijanja požara, nastanka električnog
udara ili oštećenja i/ili ozljeda.
Prozračivanje
Zidna utičnica
• Ne pokrivajte ventilacijske otvore i
ne gurajte predmete u kućište.
• Ostavite slobodan prostor oko
televizora kao što je prikazano u
nastavku.
• Strogo se preporučuje upotreba Sony
nosača za postavljanje na zid kako bi
se osigurala odgovarajuća cirkulacija
zraka.
Naponski kabel i utičnicu koristite na
sljedeći način kako biste izbjegli rizik
od izbijanja požara, električnog udara,
nastanka oštećenja i/ili ozljeda.
Postavljen na zid
8 mm - 12 mm
–
10 cm
10 cm
–
10 cm
Ostavite barem ovoliko prostora
oko televizora.
Na postolju
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Ostavite barem ovoliko prostora
oko televizora.
• Da biste osigurali prozračivanje i
sprječili skupljanje prašine ili
prljavštine:
– Televizor ne polažite na zaslon,
ne postavljajte ga naopako, bočno
ili prema nazad.
– Televizor ne stavljajte na policu,
sag, krevet ili u ormar.
– Televizor ne pokrivajte krpom,
npr. zavjesama, ili predmetima
poput novina itd.
– Ne postavljajte televizor kao što
je prikazano u nastavku.
Prozračivanje je blokirano.
Vijak (priložen uz nosač
za postavljanje na zid)
Kuka za instaliranje
Spojnica kuke na
poleđini televizora
• Prije prijevoza televizora isključite
sve kabele.
• Za prijenos ovog velikog televizora
potrebno je dvoje ili troje ljudi.
• Kada televizor prenosite na rukama,
držite ga kao što je prikazano na slici.
Ne opterećujte LCD zaslon i okvir
oko zaslona.
• Kada prenosite televizor ne izlažite
ga pretjeranim vibracijama ili
potresima.
• Kada prevozite televizor radi
popravka ili selidbe, stavite ga u
originalnu ambalažu i pakiranje.
32 HR
–
–
Koristite isključivo Sonyjev
naponski kabel, a ne drugih
proizvođača.
Utikač utisnite do kraja u utičnicu.
Televizor uključite isključivo u
utičnicu izmjenične struje napona
220-240 V.
Kada provodite kabele, svakako
isključite glavni naponski kabel i
pazite da se ne zapetljate u kabele.
Odvojite naponski kabel iz zidne
utičnice prije rada na televizoru ili
premještanja.
Naponski kabel držite podalje od
izvora topline.
Isključite glavni utikač i redovno ga
čistite. Ako je prekriven prašinom,
a izložen vlazi, izolacija se može
oštetiti i uzrokovati požar.
Napomene
• Priloženi naponski kabel ne koristite
za drugu opremu.
• Kabel nemojte pretjerano stiskati,
savijati ili zakretati. Možete izložiti ili
prekinuti vodiče u jezgri.
• Ne mijenjajte naponski kabel.
• Ne stavljajte ništa teško na naponski
kabel.
• Ne vucite naponski kabel kada ga
isključujete iz utičnice.
• Ne priključujte previše uređaja na
istu zidnu utičnicu.
• Ne koristite utičnicu u koju utikač
dobro ne sjeda.
Zabranjeno
Televizor ne instalirajte/ne
upotrebljavajte na dolje navedenim
mjestima, okruženjima ili situacijama
jer može doći do kvara ili požara,
električnog udara, oštećenja i/ili
ozljeda.
Položaj:
Zid
Prijevoz
–
–
30 cm
Postavljanje
• Televizor treba postaviti pored lako
dostupne zidne utičnice.
• Postavite televizor na čvrstu, ravnu
površinu.
• Postavljanje televizora na zid treba
obavljati isključivo ovlašteno osoblje.
• Iz sigurnosnih razloga preporučujemo
Sonyjevu dodatnu opremu koja
obuhvaća:
– Nosač za vješanje na zid:
SU-WH500
– Nosač za postavljanje na zid:
SU-WL700 (osim
KDL-60NX72x)
SU-WL500
– Stalak za televizor:
SU-B551S (KDL-55NX72x)
SU-B461S (KDL-46NX72x)
SU-B401S (KDL-40NX72x)
• Pazite da koristite vijke priložene uz
zidni nosač kada na televizor
postavljate nosač za postavljanje na
zid. Priloženi vijci dizajnirani su da
budu dugački od 8 mm do 12 mm
kada se mjeri od dodirne površine
kuke za instaliranje.
Promjer i dužina vijaka razlikuju se
ovisno o modelu nosača za
postavljanje na zid.
Upotreba drugih vijaka može
rezultirati internim oštećenjima
televizora ili uzrokovati pad itd.
–
Zid
• Vani (izravna sunčeva svjetlost), na
obali mora, na brodu ili drugom
plovilu, u vozilu, u medicinskoj
ustanovi, na nestabilnim lokacijama,
u blizini vode, kiše, vlage ili dima.
• Ako je televizor smješten u garderobi
javnog kupališta ili toplica, televizor
može oštetiti sumpor u zraku itd.
• Da biste imali sliku najbolje kvalitete,
ne usmjeravajte rasvjetu ili sunčevu
svjetlost izravno na zaslon.
• Izbjegavajte premještanje televizora
iz hladnog u topao prostor.
Iznenadne promjene temperature u
prostoriji mogu uzrokovati
kondenziranje vlage. Posljedica toga
može biti loša kvaliteta slike na
televizoru i/ili boja. Dogodi li se to,
dopustite da vlaga potpuno ispari
prije nego što uključite televizor.
Okruženje:
Za djecu
• Vruća, vlažna mjesta ili pretjerano
prašnjava, gdje ulaze kukci, gdje su
moguće mehaničke vibracije, u blizini
zapaljivih predmeta (svijeća itd.).
Televizor ne smije biti izložen
kapanju ili prskanju, a na njega ne
stavljate predmete napunjene vodom,
poput vaza.
• Televizor ne stavljajte na vlažna ili
prašna mjesta, u prostorije ispunjene
uljnim dimom ili parom (u blizinu
kuhaćih površina ili ovlaživača).
Može doći do izbijanja požara,
električnog udara ili iskrivljavanja
slike.
• Ne dopuštajte djeci da se penju na
televizor.
• Mali pribor držite izvan dohvata
djece da ga ne bi slučajno progutali.
Ako se dogodi sljedeći
problem...
Ugasite televizor i smjesta izvucite
naponski kabel iz zidne utičnice ako se
dogodi neki od sljedećih problema.
Zatražite dobavljača ili Sonyjev servisni
centar da problem provjeri ovlašteni
djelatnik.
U slučaju ako je:
• Televizor ne postavljajte ne mjesta
izložena ekstremnim temperaturama,
izravnoj sunčevoj svjetlosti, pored
radijatora ili ventilacijskog otvora.
Televizor se može pregrijati što može
uzrokovati deformaciju kućišta i/ili
neispravan rad televizora.
–
–
–
–
oštećen naponski kabel
utikač ne sjeda u utičnicu
televizor oštećen u padu, pogođen
ili je nešto na njega bačeno
kroz otvore na kućištu ušla tekućina
ili kruti predmet.
Upozorenje
Dodatne informacije
Da biste spriječili širenje vatre, svijeće
ili izvore otvorene vatre držite podalje
od uređaja.
Situacija:
• Ne rukujte njime vlažnim rukama ako
mu je kućište skinuto i ne koristite ga
s dodacima koje nije preporučio
proizvođač. Isključite televizor iz
zidne utičnice i antene tijekom
grmljavinskih oluja.
• Televizor ne instalirajte tako da strši
u praznom prostoru. U televizor
može udariti osoba ili neki predmet te
može doći do ozljede ili oštećenja.
Slomljeni dijelovi:
• Ne bacajte stvari na televizor. Staklo
zaslona može se slomiti pri udaru i
uzrokovati ozbiljne ozljede.
• Ako površina televizora napukne, ne
dirajte ga dok ga ne isključite iz zidne
utičnice. U protivnom može doći do
električnog udara.
Kada nije u upotrebi
• Ako nećete koristiti televizor
nekoliko dana, trebate ga isključiti iz
zidne utičnice radi sigurnosti i zaštite
okoliša.
• Budući da televizor nije isključen iz
zidne utičnice kada ga ugasite,
izvucite utikač iz utičnice da biste ga u
potpunosti isključili.
• Međutim, neki televizori možda
imaju značajke koje zahtijevaju da
televizor radi i u mirovanju kako bi
radio ispravno.
33 HR
Korisne informacije o Sonyjevim proizvodima
A-DVG-100-11(1)
© 2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising