Sony | KDL-46HX755 | Sony KDL-46HX755 Upute za upotrebu

4-428-199-54(1)
LCD TV
Upute za rad
KDL-55HX755 / 55HX75G / 46HX759 / 46HX758 / 46HX757 / 46HX756 / 46HX755 / 46HX75G
KDL-46EX655 / 40HX759 / 40HX758 / 40HX757 / 40HX756 / 40HX755 / 40HX75G / 40EX655
KDL-32HX759 / 32HX758 / 32HX757 / 32HX755 / 32EX655 / 26EX555 / 22EX555
Uvod
Zahvaljujemo na odabiru Sonyjevog
proizvoda. Prije rada na televizoru
svakako pažljivo pročitajte ovaj priručnik
i zadržite ga za naknadnu upotrebu.
Ovaj je proizvod proizvela tvrtka
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan ili je proizveden po njezinoj
narudžbi. Upite u vezi s
usklađenosti proizvoda sa
zakonodavstvom Europske
zajednice možete uputiti
ovlaštenom predstavniku, tvrtki
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Njemačka. Sve upite u
vezi sa servisom ili jamstvom
uputite na adrese navedene u
zasebnim servisnim ili jamstvenim
dokumentima.
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
IZJAVA O
SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo 108-0075,
Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni
zastupnik u Republici Hrvatskoj
izjavljuje da je ovaj proizvod
usklađen s bitnim zahtjevima
tehničkih propisa koji su za ovaj
proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne
su na internet stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Napomene o funkciji
digitalne televizije
• Funkcije vezane uz digitalnu televiziju
(
) rade samo u zemljama gdje se
emitira digitalni zemaljski signal
DVB-T/DVB-T2*¹ (MPEG-2 i H.264/
MPEG-4 AVC) ili gdje korisnik ima
pristup kompatibilnoj DVB-C/DVBC2*² kabelskoj usluzi (MPEG-2 i
H.264/MPEG-4 AVC). Provjerite kod
lokalnog prodavača primate li DVB-T/
DVB-T2*¹ signal u mjestu u kojem
živite ili pitajte davatelja kabelske
usluge je li njihova DVB-C/DVB-C2*²
kabelska usluga prikladna za
integrirani rad s ovim televizorom.
• Vaš davatelj kabelske usluge može
naplatiti naknadu za svoje usluge ili
zahtijevati da pristanete na njegove
uvjete i odredbe.
• Ovaj je televizor u skladu sa
specifikacijama za DVB-T/DVB-T2*¹ i
DVB-C/DVB-C2*², međutim ne
jamčimo kompatibilnost s budućim
DVB-T/DVB-T2*¹ digitalnim
zemaljskim i DVB-C/DVB-C2*²
digitalnim kabelskim signalom.
2 HR
• Neke funkcije digitalne televizije
možda nisu dostupne u nekim
zemljama ili područjima, a DVB-C/
DVB-C2*² kabel možda neće raditi
ispravno kod nekih davatelja usluge.
~
• Nemaju svi modeli serije HX & EX TV
tehnologiju Digital Video Broadcast
T2*¹ i C2*² 2. generacije.
*¹ DVB-T2 nije dostupan za modele
televizora serija EX655/EX555.
DVB-T2 dostupan je za modele
televizora serija HX759/HX758/
HX757/HX756/HX755/HX75G.
*² DVB-C2 nije dostupan za televizore
serije EX655/EX555.
DVB-C2 dostupan je za modele
televizora serija HX759/HX758/
HX757/HX756/HX755/HX75G.
O DIVX VIDEO-NA ZAHTJEV (VOD):
ovaj uređaj DivX Certified® mora se
registrirati kako bi mogao prikazivati
filmove kupljene u okviru usluge DivX
video-na-zahtjev (VOD). Kako biste
dobili svoju šifru za registraciju, potražite
DivX VOD u izborniku za postavljanje
svog uređaja. Više informacija o tome
kako dovršiti registraciju potražite na
stranici vod.divx.com.
Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby
Laboratories. Dolby i simbol double-D
zaštitni su znakovi Dolby Laboratories.
»BRAVIA« i
zaštitni su
znakovi Sony Corporation.
TrackID je zaštitni znak ili registrirani
zaštitni znak tvrtke Sony Ericsson
Mobile Communications AB.
~
• Oznaka »x« koja se pojavljuje u nazivu
modela odgovara numeričkoj
znamenki vezanoj uz dizajn, boju ili TV
sustav.
• Upute o »Postavljanju zidnog nosača«
priložene su u ovom priručniku za rad
televizora.
• Ilustracije korištene u ovom priručniku
mogu se razlikovati ovisno o modelu
televizora.
• Ilustracije daljinskog upravljača
korištenog u ovom priručniku odnose
se na RM-ED047, ako nije drukčije
navedeno.
• Prije upotrebe televizora svakako
pročitajte stranica 37 (Sigurnosne
informacije). Priručnik sačuvajte za
buduću upotrebu.
Tehnologija prepoznavanja glazbe i
videozapisa te povezanih podataka
vlasništvo je Gracenote®. Gracenote je
industrijski standard u tehnologiji
prepoznavanja glazbe i isporuci
povezanog sadržaja. Više informacija
potražite na www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc, glazbeni i
videopodaci od Gracenote, Inc.,
copyright © 2000-do danas Gracenote.
Gracenote Software, copyright © 2000do danas Gracenote. Na ovaj se
proizvod i usluge odnose jedan ili više
patenata u vlasništvu Gracenote.
Djelomični popis primjenjivih patenata u
vlasništvu Gracenote potražite na weblokaciji Gracenote. Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS, logo i logotip
Gracenote i logotip »Powered by
Gracenote« registrirani su zaštitni
znakovi ili zaštitni znakovi Gracenote u
Sjedinjenim Državama i/ili drugim
zemljama.
Informacije o zaštitnom
znaku
Opera® Browser from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2012 Opera
Software ASA. All rights reserved.
je registrirani zaštitni znak DVB
Project.
HDMI, logotip HDMI i High-Definition
Multimedia Interface (Multimedijsko
sučelje visoke definicije) zaštitni su
znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim
Državama i drugim zemljama.
DLNA®, logotip DLNA i DLNA
CERTIFIED® zaštitni su znakovi,
servisne oznake ili certifikacijske oznake
Digital Living Network Alliance.
DivX®, DivX Certified® i uz njih vezane
oznake zaštitni su znakovi tvrtke Rovi
Corporation ili njezinih podružnica i
upotrebljavaju se uz licencu.
O VIDEU FORMATA DIVX: DivX® je
digitalni video format koji je stvorio DivX,
LLC, podružnica tvrtke Rovi
Corporation. Ovo je službeno licencirani
uređaj DivX Certified® koji prikazuje
video formata DivX. Više informacija i
programske alate za pretvaranje vaših
datoteka u format DivX potražite na
stranici divx.com.
Wi-Fi Direct znak je udruženja Wi-Fi
Alliance.
Logotipi »Blu-ray Disc«, »Blu-ray« i
»Blu-ray Disc« zaštitni su znakovi
Blu-ray Disc Association.
Logotip »Sony Entertainment Network« i
»Sony Entertainment Network« zaštitni
su znaci Sony Corporation.
DiSEqC™ robna je marka tvrtke
EUTELSAT.
Ovaj televizor podržava DiSEqC 1.0.
Ovaj televizor nije namijenjen za
upravljanje motornim antenama.
Napomena za bežični
signal
1. Ovime Sony Corporation izjavljuje da
je ova jedinica u skladu s osnovnim
zahtjevima i drugim relevantnim
odredbama Direktive1999/5/EC.
Pojedinosti možete saznati pristupom
na sljedeću internetsku stranicu:
http://www.compliance.sony.de/
2. Napomena za kupce: Sljedeće
informacije primjenjive su samo na
opremu koja se prodaje u zemljama
koje primjenjuju direktive EU.
Bežični TV sustav može raditi u
sljedećim zemljama:
Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar,
Republika Češka, Danska, Estonija,
Finska, Francuska, Njemačka, Grčka,
Madžarska, Island, Irska, Italija, Latvija,
Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta,
Nizozemska, Norveška, Poljska,
Portugal, Republika Slovačka,
Rumunjska, Slovenija, Španjolska,
Švedska, Švicarska, Turska i Ujedinjeno
Kraljevstvo.
Za kupce u Francuskoj
Značajka WLAN (WiFi) ovog LCD TV-a
koristit će se isključivo u zgradama. Na
području Francuske zabranjena je
upotreba značajke WLAN (WiFi) ovog
LCD TV-a izvan zgrada. Molimo uvjerite
se da je značajka WLAN (WiFi) ovog
LCD TV-a isključena prije upotrebe
izvan zgrada. (ART odluka 2002-1009 s
izmjenama i dopunama ART Odluke
03-908, vezano uz ograničenja
upotrebe radijske frekvencije.)
Lokacija identifikacijske
naljepnice
Naljepnice s brojem modela, datumom
proizvodnje (mjesec/godina) i
specifikacijom napajanja (u skladu s
primjenjivim sigurnosnim propisima)
nalaze se sa stražnje strane televizora ili
paketa.
Oprema može raditi i u drugim,
neeuropskim zemljama.
Bežični TV sustav Informacije o propisima
Za kupce u Italiji
Upotreba RLAN mreže uređena je: s vezano za privatnu upotrebu, prema
uredbi od 1.8.2003. br. 259
(»Pravilnik o elektroničkim
komunikacijama«). Članak 104
navodi kada je potrebno prethodno
pribaviti opće odobrenje, dok Članak
105 navodi kada je dopuštena
slobodna upotreba;
s s obzirom na dobavu korisnicima
RLAN pristupa telekomunikacijskim
mrežama i uslugama, prema
revidiranoj ministarskoj uredbi od
28.5.2003. i Članak 25 (opće
odobrenje za elektroničke
komunikacijske mreže i usluge)
Pravilnika o elektroničkim
komunikacijama.
Za kupce u Norveškoj
Upotreba radijske opreme nije
dopuštena na zemljopisnom području u
promjeru od 20 km od središta grada
Ny-Ålesund, Svalbard.
3 HR
O ovom priručniku
(Upute za upotrebu)
Ovaj priručnik objašnjava kako da postavite svoj televizor. Više
podataka o upotrebi televizora BRAVIA potražite u »Elektronske
upute«.
Upute za upotrebu
Objašnjava kako postaviti televizor u smislu spojeva,
inicijalnog postavljanja i osnovnih operacija.
Više informacija doznajte pritiskom tipke i-MANUAL
Elektronske upute
(i-Manual)
Pojašnjava kako upotrebljavati sve značajke. Kako
upotrebljavati i-Manual saznajte na stranica 25.
Slike i ilustracije upotrijebljene u ovom priručniku mogu se
razlikovati od stvarnog zaslona.
4 HR
Kazalo sadržaja
GB
Prvi koraci
Provjera pribora ..................................................................................... 6
Umetanje baterija u daljinski upravljač .................................................... 6
1: Pričvršćivanje postolja za stol............................................................. 7
2: Podešavanje kuta gledanja televizora................................................. 9
3: Spajanje .......................................................................................... 10
4: Sprječavanje prevrtanja televizora .................................................... 13
5: Grupiranje kabela............................................................................. 14
6: Spajanje TV-a s internetom.............................................................. 15
7: Inicijalno postavljanje ....................................................................... 16
Upotreba vašeg BRAVIA TV-a
Gledanje TV-a B........................... w;
Odabir različitih funkcija i postavki (Glavni izbornik)............................... 22
Gledanje internetskog videa................................................................. 24
Traženje uputa
Traženje uputa u elektronskim
uputama (i-Manual) B.................. wg
Dodatne informacije
Rješavanje problema ........................................................................... 27
Specifikacije......................................................................................... 28
Instalacija dodataka (nosač za postavljanje na zid) ............................... 32
Sigurnosne informacije......................................................................... 37
Mjere opreza ....................................................................................... 39
5 HR
Prvi koraci
Provjera pribora
Daljinski upravljač (1)
Baterije veličine AAA (tip R03) (2)
Postolje za stol (1)*1
Umetanje
baterija u
daljinski
upravljač
Vijci za postolje za stol (M5 × 16) (3)
(osim KDL-26/22EX55x)
Vijci za postolje za stol (M5 × 16) (2)
(samo KDL-26/22EX55x)
Spojni vijci za postolje za stol (M5 × 16) (4)
(samo KDL-55HX75x)
Spojni vijci za postolje za stol (M5 × 16) (2)
(samo KDL-46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x)
3D naočale (baterija uključena) (2)
(samo KDL-55/46/40HX75G)
Torbica za 3D naočale (2)
(samo KDL-55/46/40HX75G)
Upute za rad (u priručniku) i druga
dokumentacija
*1 Kako biste ga sastavili, proučite letak isporučen uz
postolje za stol.
6 HR
1
2
Uklonite zaštitnu foliju.
Gurnite i pomaknite poklopac da biste ga
otvorili.
1: Pričvršćivanje
postolja za stol
2
Pričvrstite televizor i postolje za stol pomoću
priloženih vijaka. Oznake sa strelicama
pokazuju mjesto utora za vijke kojima se
učvršćuje postolje za stol.
KDL-55HX75x
Kako biste ga pravilno pričvrstili, proučite letak
isporučen uz postolje za stol.
Postavite televizor na postolje za stol.
Prvi koraci
1
KDL-55HX75x
Zatici
vodilice
KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x
KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x
Zatici
vodilice
KDL-26/22EX55x
~
• Poravnajte televizor odozgora, namjestite ga
tako da se zatici vodilice ne vide.
KDL-26/22EX55x
~
• Ako koristite električni odvijač, zategnite
momentom sile jačine 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
• Zadani je položaj približno 6°. Da biste
promijenili kut u vertikalni položaj, pogledajte
stranicu 9 (2: Podešavanje kuta gledanja
televizora) (samo KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x).
(Nastavak)
7 HR
Odvajanje postolja za
stol od televizora
KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x
Da biste odvojili postolje za stol od televizora,
uklonite vijke
koje ste zategnuli u 2. koraku.
~
• Postolje za stol ne uklanjajte ni u kom slučaju
osim za potrebe ugradnje dodatnog pribora na
televizor.
• Kada odvajate postolje za stol od televizora,
postavite zaslon licem prema dolje na stabilnu
radnu površinu veću od televizora.
• Da biste spriječili oštećenje površine LCD
zaslona, površinu svakako prekrijte mekom
krpom.
• Svakako se uvjerite da je televizor u okomitom
položaju prije paljenja. Televizor ne smije biti
uključen dok je LCD zaslon okrenut prema dolje
da biste izbjegli neujednačenu sliku.
Meka krpa
KDL-55HX75x
KDL-26/22EX55x
Meka krpa
Meka krpa
8 HR
2: Podešavanje
kuta gledanja
televizora
KDL-26/22EX55x
*6°
Prvi koraci
Televizor je moguće podesiti unutar prikazanih
kutova.
x Podešavanje kuta (Zakretanje)
(osim KDL-26/22EX55x)
~
• Kada podešavate zakrenutost, držite postolje
jednom rukom kako se ne bi prevrnulo ili
iskliznulo.
* Vrijednost kuta približna je.
~
• Pobrinite se da ispred televizora nema predmeta.
*15°
*15°
*15°
*15°
x Podešavanje kuta (Nagib)
IC senzor
3D Sync odašiljač
(samo KDL-55/46/40/
32HX75x)
(osim KDL-55HX75x)
KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x
*6°
1
2
9 HR
3: Spajanje
KDL-26/22EX55x
~
• Upotrijebite priključak za antenski kabel ne deblji
od 14 mm.
• Upotrijebite priključak za HDMI kabel
12 mm (debljina) × 21 mm (širina).
Priključivanje antene/Set
Top Box/snimača (npr.
DVD snimača)
x Priključivanje Set Top Box/snimača
(npr. DVD uređaja za snimanje)
pomoću SCART kabela
KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x
Set Top Box/snimač (npr. DVD snimač)
~
• Za priključivanje preporučujemo prikladni kutni
univerzalni SCART priključak.
• Rukom nježno pritegnite vijak satelitskog
priključka, ne koristite se alatom.
• Televizor mora biti isključen prilikom priključivanja
satelitske antene.
Set Top Box/snimač (npr. DVD snimač)
10 HR
x Priključivanje Set Top Box/snimača
(npr. DVD uređaja za snimanje)
pomoću HDMI kabela
KDL-26/22EX55x
KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x
Prvi koraci
Set Top Box/snimač (npr. DVD snimač)
Preporuka za utikač tipa F
Unutarnja žica može viriti iz priključnog dijela
najviše 1,5 mm.
najviše 7 mm
najviše 1,5 mm
(Referentna slika za utikač tipa F)
Set Top Box/snimač (npr. DVD snimač)
(Nastavak)
11 HR
KDL-26/22EX55x
Priključivanje audio/
video uređaja
KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x
Audio/video uređaj
Audio/video uređaj
12 HR
4: Sprječavanje
prevrtanja
televizora
KDL-26/22EX55x
Meka krpa
1
Prvi koraci
KDL-55HX75x
~
KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x
• Prije ugradnje strojnog vijka, položite zaslon licem
prema dolje na stabilnu površinu koja je
površinom veća od televizora.
• Da biste spriječili oštećenje površine LCD
zaslona, površinu svakako prekrijte mekom
krpom.
1
2
Ugradite strojni vijak (M4, nije isporučeno) u
utor vijka na televizoru i privežite ga čvrstim
užetom (nije isporučeno).
Postavite drveni vijak (4 mm u promjeru, nije
isporučeno) na postolje za televizor. Zatim za
vijak čvrsto privežite uže.
Duljina M4 strojnog vijka varira, ovisno o
promjeru užeta.
Molimo pogledajte ilustraciju ispod.
1
2
3
Postavite novi drveni vijak (4 mm u promjeru,
nije u paketu) na postolje za televizor.
Ugradite novi strojni vijak (M4, nije u paketu)
u utor vijka na televizoru.
6-8 mm
Vijak M4
Uže
Postolje za stol
televizora
Zavežite drveni i strojni vijak jakim užetom
(nije u paketu).
13 HR
5: Grupiranje
kabela
Prije grupiranja kabela, maknite držač kabela s
AC pokrivala. Ponovno upotrijebite držač kabela
da grupirate druge kabele.
~
• U snop s ostalim kabelima ne stavljajte kabel
izmjenične struje.
KDL-55HX75x
1
2
3*
4
KDL-46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x
1
2
3*
4
* Prilikom postavljanja na zid, držače kabela pričvrstite
ispod terminala.
14 HR
KDL-26/22EX55x
1
2
3
4
6: Spajanje TV-a
s internetom
KDL-26/22EX55x
TV
Kada televizor spojite na internet, možete
koristiti brojne funkcije: prikaz fotografija s
lokacijom na karti, uživanje u internetskim
videozapisima itd. Više informacija o ovim
funkcijama potražite u priručniku i-Manual.
Internet
LAN
~
ili
• Za spajanje na internet morate imati ugovor s
davateljem internetske usluge.
Usmjerivač
Priprema žične mreže
Modem
KDL-55/46/40/32HX75x,
KDL-46/40/32EX65x
Internet
~
TV
• Za LAN veze upotrijebite kabel kategorije 7 (nije u
paketu).
Priprema bežične LAN
mreže
Internet
Modem s
funkcijama
usmjerivača
ili
Ugrađeni bežični LAN uređaj omogućuje vam
pristup internetu i kućnoj mreži. Ova značajka
omogućuje vam spajanje na bežičnu LAN mrežu
i uživanje u blagodatima mrežnog rada bez žica.
Prije postavljanje funkcije bežične mreže
televizora svakako prvo postavite bežični LAN
usmjerivač.
Usmjerivač
TV
Modem
Bežični
usmjerivač
Internet
Modem
Internet
15 HR
Prvi koraci
Modem s
funkcijama
usmjerivača
7: Inicijalno
postavljanje
Automatsko podešavanje satelita:
»Automatsko podešavanje satelita«
automatski pronalazi dostupne satelitske
kanale. Upravljanje digitalnom satelitskom
opremom (DiSEqC) 1.0 omogućuje
podešavanje do četiri satelita. Sljedeće su
postavke neovisne za svaku vezu. Da biste
postavili DiSEqC ulaz u »DiSEqC
upravljanje«, upotrijebite opciju »LNB
konfiguracija«. Distribucija jednim kabelom
omogućuje isporuku satelitskog programa
jednim koaksijalnim kabelom prema nekoliko
prijemnika pa više nema potrebe za brojnim
kabelima.
1 »Konfiguracija antene«:
1 Odaberite »Fiksna antena ili DiSEqC« ili
»Distribuc. jednim kabelom«.
1
2
Priključite televizor na utičnicu izmjenične
struje.
Na televizoru pritisnite "/1. Indikator
= (power) će zasvijetliti zeleno.
Kada prvi puta upalite televizor, na zaslonu
se prikazuje Jezični izbornik.
~
• Nakon što prvi puta uključite televizor,
televizor mora izvesti neke interne obrade za
optimizaciju prije inicijalnog postavljanja.
Neće biti slike ni zvuka, a pokazatelj tajmera
s prednje strane televizora treptat će
narančasto 40-ak sekunda. Ne isključujte
televizor tijekom ovog postupka.
Ovaj postupak je za neke televizore završen u
tvornici.
2 Za opciju »Distribuc. jednim kabelom«
možete odabrati raspon »Pojas«
između 1 – 8 i postavite željenu
»Frekvencija pojasa«.
~
• »Distribuc. jednim kabelom« možda nije
dostupna, ovisno o vašoj državi/području.
Ovisno o području, možda će trebati
primijeniti sljedeći postupak:
1 Odaberite »Željeni satelit« ili »Općeniti
satelit«.
2 Za opciju »Željeni satelit« odaberite
željenog operatera.
2 »Napredne postavke«:
Omogućuju vam detaljnije podešavanje
postavki kako biste lakše pronašli željenu
uslugu.
»Vrsta pretraživanja«: ako nije pronađen
kanal opcijom »Pretraživanje mreže«,
pokušajte »Potpuno pretraživanje«.
3
Pritisnite F/f/G/g za odabir stavke, zatim
pritisnite .
Slijedite upute na zaslonu.
»Potpuno pretraživanje«: pretražuje sve
frekvencije i jamči pronalaženje svih mogućih
programa za trenutačno postavljenu LNB
konfiguraciju. Prethodno podešeni programi
bit će izgubljeni.
»Pretraživanje mreže«: pretražuje
transpondere mreže (tj. pretražuje NIT-ove).
Budući da je »Pretraživanje mreže« brže od
»Potpuno pretraživanje«, preporučuje se
prilikom traženja poznate mreže (inače
povezane sa satelitom). Potrebno je navesti
transponder s kojega će se preuzeti mrežni
podaci (drugi transponderi). Prethodno
podešeni programi bit će izgubljeni.
»Ručno pretraživanje«: izvodi ručno
pretraživanje.
16 HR
3 »LNB konfiguracija«:
Za »Fiksna antena ili DiSEqC«:
kada se radi o nestandardnom LNB-u
(blokada slabog šuma), moguće je ručno
podešavanje.
»LNB donji frekvencijski pojas« i
»LNB gornji frekvencijski pojas«:
– Određuju frekvencijske pojaseve LNB-a.
Za postavljanje frekvencija LNB-a svakako
provjerite dokumentaciju uređaja (obično
se navodi kao »L.O. frekvencija«).
– Zadane su vrijednosti za univerzalni LNB.
– Ako vaš LNB može raditi u oba
frekvencijska pojasa (gornji i donji), možete
navesti oba. Ako radi samo u jednom,
navedite donji pojas.
»Ton od 22 kHz«: ako je vaš LNB
dvopojasni (donji i gornji pojas) ili se radi o
univerzalnom LNB-u, odaberite postavku
»Automatski«. Televizor će se o svemu
pobrinuti automatski; u protivnom
odaberite postavku »Isključeno«.
»LNB napon«: određuje napon postavljen
za LNB s dvostrukom polarizacijom.
– 13/18V: zadano.
– 14/19V: ako je LNB kabel duži od 60 m.
– Isključeno: ako se može upotrijebiti vanjski
izvor napajanja. (Inače ne bi trebao biti
isključen).
Kada odaberete »Potpuno pretraživanje«,
nema potrebe postavljati transponder.
»Traženje novih usluga«:
– Podešava se za jedan transponder.
– Radi se o sukcesivnom pretraživanju i treba
se rabiti kada je satelitu dodan novi
transponder.
– Prethodno podešeni programi bit će
zadržani, a novopronađeni bit će dodani na
popis programa satelitske veze koju
uređujete.
1 Pritisnite HOME, a zatim odaberite
> »Postavke za digitalni TV« >
»Automatsko podešavanje satelita«.
2 Slijedite upute za automatsko
podešavanje satelita.
~
• »Traženje novih usluga« nije dostupno
tijekom inicijalnog postavljanja.
• Kada tražite nove usluge, prvo provjerite je li
satelitski signal dostupan.
Automatsko digitalno podešavanje:
»Antena« ili »Kabel«:
Odaberite »Antena« za prijam zemaljskog TV
signala pomoću vanjske antene. Odaberite
»Kabel« ako ste pretplatnik kabelske
televizije i ne upotrebljavate vanjski Set-Top
Box (prijamnik za digitalnu televiziju). Kada
odaberete »Kabel«, preporučujemo da
odaberete »Brzo pretraživanje« za brzo
podešavanje. Postavite »Frekvencija« i »ID
mreže« u skladu s informacijama koje ste
dobili od davatelju usluge kabelske televizije.
Ako ne pronađete kanal opcijom »Brzo
pretraživanje«, pokušajte »Potpuno
pretraživanje« (iako to može potrajati).
Za »Distribuc. jednim kabelom«:
~
– Da biste upravljali satelitima, možete
postaviti »A« (1. skupina satelita) ili »B« (2.
skupina satelita) u postavci »Upravljanje
jednim kabelom«.
• U nekim zemljama možete odabrati »Antena«
umjesto »Kabel« kako biste primali kabelske
televizijske programe.
• Opcija »Potpuno pretraživanje« možda nije
dostupna ovisno o vašoj regiji/zemlji.
»LNB donji frekvencijski pojas« i »LNB
gornji frekvencijski pojas«:
– Određuju frekvencijske pojaseve LNB-a.
Za postavljanje frekvencija LNB-a svakako
provjerite dokumentaciju uređaja (obično
se navodi kao »L.O. frekvencija«).
– Zadane su vrijednosti za univerzalni LNB.
– Ako vaš LNB može raditi u oba
frekvencijska pojasa (gornji i donji), možete
navesti oba. Ako radi samo u jednom,
navedite donji pojas.
Redoslijed programa: mijenja redoslijed
analognih kanala spremljenih u televizoru.
1 Pritisnite F/f kako biste odabrali kanal
koji želite premjestiti, a zatim
pritisnite .
2 Pritisnite F/f kako biste odabrali novi
položaj za kanal, a zatim pritisnite .
~
• Za satelitske kanale odaberite »Redoslijed
satelitskih programa« u značajci »Postavke
za digitalni TV« opcije »Postavke« da biste
promijenili redoslijed satelitskih programa
gore navedenim postupkom nakon
dovršetka inicijalnog postavljanja.
• Kanale možete namjestiti i ručno.
(Nastavak)
17 HR
Prvi koraci
– U slučaju jednog satelita možete ga ostaviti
na inicijalnim postavkama.
– Za dva satelita morate postaviti »Toneburst
A« (1. satelit) i »Toneburst B« (2. satelit) u
postavkama značajke »DiSEqC upravljanje«.
– Ili možete upotrijebiti DiSEqC kontrolu A
(1. satelit) i B (2. satelit), ako vaš LNB ili
preklopnik mogu prihvatiti ove komande.
– Za četiri satelita potrebno je DiSEqC
upravljanje A, B, C i D.
4 »Transponder«
Postavljanje mreže: podešava internetske
postavke. Odaberite »Automatski« da se
spojite na internet automatski. Odaberite
»Prilagođeno« za ručno povezivanje.
Ako ne pristupite internetu ili da podesite
postavke kasnije, odaberite »Preskoči«.
~
• Ako upotrebljavate sigurnosni ključ WEP,
odaberite »Prilagođeno« t »WLAN
postavke« t »Pretraži«. Zatim odaberite
naziv mreže (SSID) s kojom se želite
povezati. Ako ne možete pronaći naziv
tražene mreže, odaberite »[Ručni unos]«, a
zatim pritisnite
da biste unijeli naziv
mreže.
• Upotrijebite bežični USB LAN adapter
(dodatna mogućnost) kako biste se spojili sa
svojim bežičnim usmjerivačem (ili pristupnom
točkom) pri 5 GHz. Umetnite bežični USB
LAN adapter i postavite »Stanje mirovanja za
Wi-Fi Direct« na »Isključeno«. Pritisnite
HOME, zatim odaberite »Postavke« t
»Mreža« t »Stanje mirovanja za Wi-Fi
Direct« t »Isključeno«.
• Kako biste »Postavljanje mreže« postavili
kasnije, pritisnite HOME, a zatim odaberite
»Postavke« t »Mreža« t »Postavljanje
mreže«.
18 HR
19 HR
Upotreba vašeg BRAVIA TV-a
Gledanje TV-a
1
1
Uključite televizor.
Pritisnite "/1 na televizoru ili daljinskom upravljaču
kako biste ga upalili.
1
2
Odaberite način rada.
3
Odaberite televizijski kanal ili
unos.
3
ili
ili
x Odabir digitalnih kanala
Upotrijebite 0-9. Za kanale iznad broja 10, brzo pritisnite
drugu znamenku.
2
3
20 HR
Gledanje 3D sadržaja (samo KDL-55/46/40/32HX75x)
Ova vam značajka omogućuje da uživate u moćnoj 3D zabavi, poput stereoskopskih 3D igara i 3D Bluray diskova. U priručniku i-Manual i korisničkom priručniku isporučenom uz 3D naočale potražite savjete
o postavljanju 3D postavki ili gledanju 3D sadržaja.
Često upotrebljavane tipke
1
GUIDE
Prikazuje digitalni programski vodič.
2 Tipke u boji
2
3
/
Prikaz informacija/teksta
Prikazuje redni broj kanala, pojedinosti o
programima i sat.
1
3
4
Podešavanje titlova
Dok gledate digitalni program možete uključiti ili
isključiti titlove.
5 AUDIO
Možete odabrati zvučnu podlogu ili sekundarni
jezik dok gledate multipleks prijenose (samo
digitalno emitiranje).
4
5
21 HR
Upotreba vašeg BRAVIA TV-a
Kada su dostupne tipke u boji, na zaslonu se
prikazuju upute za rad.
Odabir različitih funkcija i postavki
(Glavni izbornik)
Funkcije svojeg televizora možete odabrati u izborniku Početak.
Evo primjera kako odabrati stavku i promijeniti
televizijske postavke.
1
Pritisnite HOME.
2
Pritisnite G/g za odabir kategorije
(Postavke).
Sadržaj »Postavke« prikazan je zdesna.
2, 3
OPTIONS
1
Pogledajte stranica 23 (Popis kategorija) za sve
kategorije.
3
Pritisnite F/f kako biste odabrali
»Prikaz«, zatim pritisnite .
4
Podesite postavke.
x Izlazak iz izbornika Početak
Pritisnite HOME.
x Odabir upotrebom tipke OPTIONS
Pritisnite OPTIONS.
Prikazuje se popis praktičnih funkcija i izborničkih
prečaca. Stavke izbornika ovise o trenutačnom unosu i/
ili sadržaju.
22 HR
Popis kategorija
Postavke
Widgeti
Aplikacije
Sony
Entertainment
Network
Internetski
sadržaj
Snimanje
TV
Mediji
Ulazi
Favoriti/Povijest
Dostupne kategorije ovise o vašoj regiji i zemlji.
Donosi postavke (npr. postavke slike, postavke zvuka, postavke
zvuka tipaka) koje omogućuju podešavanje vašeg televizora.
Widgeti
Omogućuje pristup widgetima.
Aplikacije
Pokreće aplikacije koje zahtijevaju internetsku vezu.
Sony
Entertainment
Network
Omogućuje odabir sadržaja s online servisa »SEN« (Sony
Entertainment Network).
Internetski sadržaj
Omogućuje pristup internetskim uslugama za televizor.
Snimanje
Omogućuje zakazana snimanja na priključeni USB HDD uređaj i
izbor snimljenih sadržaja za reprodukciju.
TV
Omogućuje odabir popisa TV kanala ili programskog vodiča.
Mediji
Omogućuje odabir medijskih datoteka (fotografije, glazba, video)
za reprodukciju s priključenog USB memorijskog pogona ili
kućne mreže.
Ulazi
Omogućuje odabir uređaja spojenih na televizor.
Favoriti/Povijest
Prikazuje Favorite i nedavno pregledavane stavke.
23 HR
Upotreba vašeg BRAVIA TV-a
Postavke
Gledanje internetskog videa
Ova značajka predstavlja put do internetskog sadržaja, nudeći razne zabavne sadržaje na-zahtjev
izravno na vašem televizoru. Možete uživati u video sadržaju, uključujući filmove i crtane filmove.
Trebat će vam širokopojasna internetska veza. Više informacija potražite na stranica 15 (6: Spajanje TVa s internetom).
1
Pritisnite HOME.
2
Pritisnite G/g za odabir
kategorije (internetski
sadržaj).
3
Pritisnite F/f kako biste odabrali
»Internet video«, zatim pritisnite
.
4
Pritisnite F/f/G/g kako biste
označili željeni sadržaj, zatim
pritisnite .
2, 3, 4
1
~
• Ako dođe do problema s ovom značajkom, provjerite je li internetska veza pravilno postavljena.
• Sučelje internetskog sadržaja ovisi o pružateljima internetskog sadržaja.
• Servisi blokiraju video sadržaj na temelju kako je postavljena značajka »Roditeljska zaštita« televizora. Neki
pružatelji usluga ne podržavaju ovu funkciju.
• Kako biste ažurirali sadržaje Internet video, pritisnite HOME, zatim odaberite »Postavke« t »Mreža« t
»Osvježite internetski sadržaj«.
24 HR
Traženje uputa
Traženje uputa u elektronskim
uputama (i-Manual)
Upute za rad ugrađene su u vaš BRAVIA TV i mogu se prikazati na zaslonu.
Da biste saznali više o značajkama svog televizora, pristupite svom i-Manualu putem tipke.
1
Pritisnite i-MANUAL.
2
Odaberite stavku.
1 Pritisnite G/g za odabir stavke.
1
2
RETURN
2 Pritisnite F/f/G/g za odabir stavke, zatim
pritisnite
.
* Ako se prikaže klizna traka, više puta pritisnite f da biste
prikazali više stavki.
Pojavit će se stranica odabrane stavke.
~
• Stranicama se možete kretati upotrebljavajući G/g.
Pritisnite RETURN za povratak na prethodnu stranicu.
(Nastavak)
25 HR
Traženje uputa
Klizna traka*
Spremanje često
pregledavanih stranica
(omiljene)
Često pregledavane stranice možete spremiti
kako biste im u svakom trenutku lako pristupili.
x Spremanje stranice
Na stranici koju želite označiti pritisnite žutu
tipku na daljinskom upravljaču.
Prikaz stranice tijekom
rada televizora
Možete izmjenjivati zaslon priručnika i-Manual i
televizijski zaslon. Ova značajka omogućuje vam
uvid u upute u priručniku i-Manual tijekom
upotrebe vašeg televizora BRAVIA. Pritisnite
i-MANUAL kako biste se prebacivali između
zaslona priručnika i-Manual i televizijskog
zaslona.
prethodno prikazan zaslon i-Manuala
x Pristupanje spremljenoj stranici
Dok se prikazuje priručnik i-Manual, pritisnite
zelenu tipku na daljinskom upravljaču kako bi se
prikazao popis omiljenih stranica. Pritisnite F/f
za odabir željene stavke, zatim pritisnite .
zaslon televizora BRAVIA
~
• Kako biste se vratili na prethodnu stranicu,
pritisnite G.
~
x Uklanjanje stranice iz omiljenih
Kada se prikaže označena stranica, pritisnite
žutu tipku na daljinskom upravljaču.
26 HR
• Da biste se vratili nazad na prvu stranicu
priručnika i-Manual, pritisnite crvenu tipku na
daljinskom upravljaču. Možete pritisnuti i HOME,
zatim odaberite »Postavke« t »i-Manual« kako
biste se prebacili na prvu stranicu priručnika
i-Manual.
• Jednom kad ugasite televizor ili on prijeđe u
način mirovanja, i-Manual prikazat će se od prve
stranice kad odaberete »i-Manual«.
Dodatne informacije
Rješavanje problema
Kada trepti indikator 1 (mirovanje), izbrojite koliko puta trepti (interval je tri
sekunde).
Pritisnite "/1 na televizoru da biste ga isključili, odvojite naponski kabel i obavijestite svog dobavljača ili
Sonyjev servisni centar o treptanju indikatora (broj treptanja).
Kada indikator 1 (mirovanje) ne trepti, provjerite stavke iz tablice kako slijedi.
Također pogledajte »Rješavanje problema« u priručniku i-Manual. Ako se problem ne riješi, odnesite
televizor na servis ovlaštenom osoblju.
Stanje
Objašnjenje/Rješenje
Nema slike (zaslon je
mračan) i nema zvuka.
• Provjerite antenu/kabelski spoj.
• Priključite televizor na zidnu utičnicu i pritisnite "/1 na
televizoru.
• Ako svjetlo indikatora 1 (mirovanje) zasvijetli crveno, pritisnite
"/1 na daljinskom upravljaču.
Na zaslonu se vide male crne • Zaslon se sastoji od piksela. Crne točkice i/ili svijetle točke
(pikseli) na zaslonu ne ukazuju na neispravnost.
točke i/ili svijetle točkice.
Neke programe nije moguće • Provjerite antenu ili tanjur.
• Satelitski kabel možda je u kratkom spoju ili postoje problemi
namjestiti.
s vezom. Provjerite kabelsku vezu, a zatim isključite televizor
na glavnoj sklopki za uključivanje/isključivanje te ga ponovno
uključite.
• Frekvencija koju ste unijeli nije unutar raspona. Obratite se
tvrtki za emitiranje satelitskog programa.
• Provjerite kabelsku vezu ili konfiguraciju podešavanja.
• Pokušajte primijeniti »Automatsko digitalno podešavanje«
odabirući »Antena« umjesto »Kabel«.
Televizor se automatski
isključuje (TV ulazi u način
mirovanja).
• Provjerite je li uključen »Tajmer za isključivanje« ili potvrdite
»Trajanje« postavke »Tajmer za uključivanje«.
• Provjerite je li uključena mogućnost »Stanje mirovanja zbog
nekorištenja«.
Daljinski upravljač ne radi.
• Zamijenite baterije.
• Vaš TV možda nije u način SYNC.
Pritisnite SYNC MENU, odaberite »Upravljanje TV uređajem«,
a zatim »Početak (Izbornik)« ili »Mogućnosti« kako biste
upravljali televizorom.
Zaboravili ste lozinku za
»Roditeljska zaštita«.
• Unesite 9999 kao PIN kod. (PIN kod 9999 se uvijek prihvaća.)
Zvučnici televizora se
zagrijavaju.
• Kada se televizor koristi duže vrijeme, zvučnici se zagrijavaju.
Činit će vam se vrući ako ih dodirnete rukom.
27 HR
Dodatne informacije
Nisu pronađene usluge
kabelske televizije (kanali).
Specifikacije
Sustav
Sustav zaslona
LCD zaslon (zaslon od tekućih kristala)
TV sustav
Analogni: Ovisno o odabiru zemlje/područja: B/G/H, D/K, L, I, M
Digitalni: DVB-T2/DVB-C2, DVB-C2 se uključuje samo kada je odabrana postavka »Deutschland«.
(samo KDL-55/46/40/32HX75x)
DVB-T/DVB-C
Satelit: DVB-S/DVB-S2
Boja/videosustav
Analogni: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Digitalni: MPEG-2 MP@HL/H14L/ML, AVC BP@L3/MP@L4/HP@L4 (30 Mbps maks., ograničeni
alat), MPEG-4 Visual SP@L6/ASP@L5/ACEP@L4
Pokrivenost kanala
Analogni: UHF/VHF/kabelski, ovisno o izboru vaše zemlje/regije
Digitalni: UHF/VHF/kabelski, ovisno o izboru vaše zemlje/regije
Satelit: IF frekvencija 950 – 2150 MHz
Izlaz zvuka
10 W + 10 W (KDL-55/46/40/32HX75x, KDL-46/40/32EX65x)
8 W + 8 W (KDL-26/22EX55x)
Ulazno/izlazni priključci
Antenski kabel
75 oma vanjski terminal za VHF/UHF
Satelitska antena
Ženski priključak tipa F IEC169-24, 75 oma.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 KHz ton
/
AV1
21-pinski scart priključak (standard CENELEC) uključivo s audio/video ulazom, RGB ulaz i TV
audio/video izlaz.
/
COMPONENT IN
YPBPR (komponentni video): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Audio ulaz (utičnice za slušalice)
Videoulaz (zajednički fono pin s Y ulazom)
t AV2
HDMI IN 1, 2, 3, 4
(samo KDL-55/46/40/
32HX75x)
Video (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC formati
Video (3D):
Format dvostruki kadar 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p
slika do slike 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
iznad-ispod 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Audio: dvokanalni linearni PCM: 32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
Analogni audio ulaz (stereo mini-utičnica) (samo HDMI IN 2, zajedno s PC IN)
ARC (Audio Return Channel) (samo HDMI IN 1)
HDMI IN 1, 2, 3, 4
(samo KDL-46/40/
32EX65x)
Video: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p,
576p, 576i, 480p, 480i, PC formati
Audio: dvokanalni linearni PCM: 32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
Analogni audio ulaz (stereo mini-utičnica) (samo HDMI IN 2, zajedno s PC IN)
ARC (Audio Return Channel) (samo HDMI IN 1)
HDMI IN 1, 2
(samo KDL-26/22EX55x)
Video: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p,
576p, 576i, 480p, 480i, PC formati
Audio: dvokanalni linearni PCM: 32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
Analogni audio ulaz (stereo mini-utičnica) (samo HDMI IN 2, zajedno s PC IN)
ARC (Audio Return Channel) (samo HDMI IN 1)
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Digitalna optička utičnica (dvokanalni linearni PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT / i
Audio izlaz (stereo miniutičnica)
Utičnica za slušalice
Analogni RGB (Mini D-sub 15-pinski)
PC IN
PC / HDMI 2 AUDIO IN Audio ulaz (stereo mini-utičnica) (zajednički s HDMI IN 2)
1, 2 (HDD REC)
(osim KDL-26/22EX55x)
USB priključak, ulaz za USB HDD uređaj (
samo 2)
USB ulaz (podržava HDD snimač)
(samo KDL-26/22EX55x)
CAM (Modul za uvjetovani pristup) utor
LAN
28 HR
Priključak 10BASE-T/100BASE-TX (Ovisno o radnom okruženju mreže, brzina spajanja može se
razlikovati. Ne jamčimo kvalitetu i stopu komunikacije 10BASE-T/100BASE-TX za ovaj televizor.)
Naziv modela KDL-
55HX75x
46HX759
46HX758
46HX757
46HX756
46HX755
46HX75G
A
A
Veličina zaslona (dijagonalno) Približ. 138,8 cm/55 inča
Približ. 116,8 cm/46 inča
Približ. 116,8 cm/46 inča
Potrošnja
energije
87,0 W
u načinu
»Kod kuće«/
»Standardno«
84,0 W
84,0 W
152 W
u načinu
»Prodajno
mjesto«/
»Živopisno«
143 W
143 W
Napajanje i drugo
Zahtjevi napajanja
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Klasa energetske
učinkovitosti
A+
Prosječna godišnja
potrošnja energije*1
121 kWh
117 kWh
117 kWh
Potrošnja energije u
mirovanju*2
0,25 W (15 W u načinu
ažuriranja softvera/EPG-a)
0,25 W (12 W u načinu
ažuriranja softvera/EPG-a)
0,25 W (12 W u načinu
ažuriranja softvera/EPG-a)
Razlučivost prikaza
1.920 točaka (horizontalno) × 1.080 redaka (vertikalno)
Dimenzije (otp.) (š × v × d)
sa postoljem za stol
127,1 × 79,8 × 31,2 cm
107,7 × 67,0 × 24,1 cm
107,6 × 67,0 × 24,1 cm
bez postolja za stol
127,1 × 76,1 × 6,0 cm
107,7 × 65,2 × 6,0 cm
107,6 × 65,2 × 6,0 cm
Težina (otp.)
sa postoljem za stol
23,6 kg
16,7 kg
16,7 kg
bez postolja za stol
19,2 kg
14,6 kg
14,6 kg
Priloženi dodatni pribor
Pogledajte stranica 6 (Provjera pribora).
Mogućnosti dodatnog
pribora
Nosač za postavljanje na zid: SU-WL500
3D naočale: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50
Kamera s mikrofonom: CMU-BR100
USB bežični LAN adapter: UWA-BR100
Radna temperatura
0 °C – 40 °C
Vlažnost okruženja
Rel. vlažnost 10 % – 80 % (bez kondenzacije)
Naziv modela KDL-
46EX65x
40HX759
40HX758
40HX757
40HX756
40HX755
40HX75G
A
A
Veličina zaslona (dijagonalno) Približ. 116,8 cm/46 inča
Približ. 101,6 cm/40 inča
Približ. 101,6 cm/40 inča
Potrošnja
energije
63,0 W
u načinu
»Kod kuće«/
»Standardno«
66,0 W
66,0 W
122 W
u načinu
»Prodajno
mjesto«/
»Živopisno«
119 W
119 W
Napajanje i drugo
Zahtjevi napajanja
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Klasa energetske
učinkovitosti
A+
87 kWh
92 kWh
92 kWh
Potrošnja energije u
mirovanju*2
0,25 W (13 W u načinu
ažuriranja softvera/EPG-a)
0,25 W (12 W u načinu
ažuriranja softvera/EPG-a)
0,25 W (12 W u načinu
ažuriranja softvera/EPG-a)
Razlučivost prikaza
1.920 točaka (horizontalno) × 1.080 redaka (vertikalno)
Dimenzije (otp.) (š × v × d)
sa postoljem za stol
107,4 × 66,9 × 24,1 cm
94,3 × 59,6 × 24,1 cm
94,3 × 59,6 × 24,1 cm
bez postolja za stol
107,4 × 65,1 × 6,0 cm
94,3 × 57,8 × 6,0 cm
94,3 × 57,8 × 5,9 cm
(Nastavak)
29 HR
Dodatne informacije
Prosječna godišnja
potrošnja energije*1
Naziv modela KDL-
46EX65x
40HX759
40HX758
40HX757
40HX756
40HX755
40HX75G
sa postoljem za stol
16,4 kg
13,9 kg
13,9 kg
bez postolja za stol
14,1 kg
11,8 kg
11,8 kg
Priloženi dodatni pribor
Pogledajte stranica 6 (Provjera pribora).
Mogućnosti dodatnog
pribora
Nosač za postavljanje na zid: SU-WL500
3D naočale: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50
(osim KDL-46EX65x)
Kamera s mikrofonom: CMU-BR100
USB bežični LAN adapter: UWA-BR100
Radna temperatura
0 °C – 40 °C
Vlažnost okruženja
Rel. vlažnost 10 % – 80 % (bez kondenzacije)
Naziv modela KDL-
40EX65x
Težina (otp.)
32HX759
32HX758
32HX757
32HX755
B
B
Napajanje i drugo
Zahtjevi napajanja
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Klasa energetske
učinkovitosti
A
Veličina zaslona (dijagonalno) Približ. 101,6 cm/40 inča
Potrošnja
energije
Približ. 80,1 cm/32 inča
Približ. 80,1 cm/32 inča
62,0 W
u načinu
»Kod kuće«/
»Standardno«
56,0 W
56,0 W
115 W
u načinu
»Prodajno
mjesto«/
»Živopisno«
93 W
93 W
Prosječna godišnja
potrošnja energije*1
86 kWh
78 kWh
78 kWh
Potrošnja energije u
mirovanju*2
0,25 W (13 W u načinu
ažuriranja softvera/EPG-a)
0,25 W (12 W u načinu
ažuriranja softvera/EPG-a)
0,25 W (12 W u načinu
ažuriranja softvera/EPG-a)
Razlučivost prikaza
1.920 točaka (horizontalno) × 1.080 redaka (vertikalno)
Dimenzije (otp.) (š × v × d)
sa postoljem za stol
94,1 × 59,5 × 24,1 cm
75,6 × 49,2 × 22,6 cm
75,6 × 49,2 × 22,6 cm
bez postolja za stol
94,1 × 57,6 × 6,0 cm
75,6 × 47,3 × 6,0 cm
75,6 × 47,3 × 5,9 cm
sa postoljem za stol
13,6 kg
9,8 kg
9,8 kg
bez postolja za stol
11,3 kg
8,0 kg
8,0 kg
Priloženi dodatni pribor
Pogledajte stranica 6 (Provjera pribora).
Mogućnosti dodatnog
pribora
Nosač za postavljanje na zid: SU-WL500
3D naočale: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50
(osim KDL-40EX65x)
Kamera s mikrofonom: CMU-BR100
USB bežični LAN adapter: UWA-BR100
Radna temperatura
0 °C – 40 °C
Vlažnost okruženja
Rel. vlažnost 10 % – 80 % (bez kondenzacije)
Naziv modela KDL-
32EX65x
Težina (otp.)
26EX55x
22EX55x
Napajanje i drugo
Zahtjevi napajanja
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Klasa energetske
učinkovitosti
A
B
B
Veličina zaslona
(dijagonalno)
Približ. 80,1 cm/32 inča
Približ. 66,1 cm/26 inča
Približ. 54,8 cm/22 inča
30 HR
Naziv modela KDL-
32EX65x
41,0 W
u načinu
»Kod kuće«/
»Standardno«
26EX55x
22EX55x
Potrošnja
energije
36,0 W
25,0 W
85 W
u načinu
»Prodajno
mjesto«/
»Živopisno«
61 W
45 W
Prosječna godišnja
potrošnja energije*1
57 kWh
50 kWh
35 kWh
Potrošnja energije u
mirovanju*2
0,25 W (13 W u načinu
ažuriranja softvera/EPG-a)
0,30 W (13 W u načinu
ažuriranja softvera/EPG-a)
0,30 W (13 W u načinu
ažuriranja softvera/EPG-a)
Razlučivost prikaza
1.920 točaka (horizontalno) ×
1.080 redaka (vertikalno)
1.366 točaka (horizontalno) × 768 redaka (vertikalno)
Dimenzije (otp.) (š × v × d)
sa postoljem za stol
75,3 × 49,0 × 22,6 cm
64,2 × 42,6 × 18,7 cm
53,5 × 36,4 × 18,7 cm
bez postolja za stol
75,3 × 47,2 × 6,0 cm
64,2 × 41,2 × 5,9 cm
53,5 × 35,0 × 5,8 cm
Težina (otp.)
sa postoljem za stol
9,7 kg
6,9 kg
5,7 kg
bez postolja za stol
7,8 kg
6,1 kg
4,9 kg
Priloženi dodatni pribor
Pogledajte stranica 6 (Provjera pribora).
Mogućnosti dodatnog
pribora
Nosač za postavljanje na zid: SU-WL500 (KDL-32EX65x)
SU-WL100 (KDL-26/22EX55x)
Kamera s mikrofonom: CMU-BR100
USB bežični LAN adapter: UWA-BR100
Radna temperatura
0 °C – 40 °C
Vlažnost okruženja
Rel. vlažnost 10 % – 80 % (bez kondenzacije)
*1
*2
Godišnja potrošnja energije, na temelju potrošnje energije televizora koji je radio 4 sata dnevno tijekom 365 dana. Stvarna
potrošnja energije ovisit će o načinu upotrebe televizora.
Specificirana potrošnja u mirovanju doseže se nakon što TV završi neophodne interne procese.
Raspoloživost dodatnog pribora ovisi o zemljama/regiji/modelu televizora/zalihama.
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez najave.
Dodatne informacije
31 HR
Instalacija dodataka (nosač za
postavljanje na zid)
x Za kupce:
Zbog zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga Sony preporučuje da postavljanje televizora obave
Sonyjevi dobavljači ili licencirani izvođači. Ne pokušavajte ga sami postaviti.
x Sonyjevim dobavljačima i izvođačima:
Posvetite punu pozornost sigurnosti tijekom postavljanja, redovnom održavanju i pregledavanju
proizvoda.
Vaš televizor može se postaviti pomoću nosača za postavljanje na zid SU-WL500 (osim
KDL-26/22EX55x) (stranica 33) (prodaje se zasebno) i nosača za postavljanje na zid SU-WL100 (samo
KDL-26/22EX55x) (stranica 33) (prodaje se zasebno).
• Pogledajte upute priložene uz nosače za postavljanje na zid da biste ga pravilno postavili.
• Pogledajte stranica 8 (Odvajanje postolja za stol od televizora).
Za postavljanje proizvoda potrebna je stručnost, poglavito da bi se utvrdilo može li zid izdržati težinu
televizora. Postavljanje televizora svakako povjerite Sonyjevim dobavljačima ili izvođačima te posvetite
posebnu pozornost sigurnosti tijekom ugradnje. Sony nije odgovoran za štetu ili ozljede uzrokovane
neispravnim rukovanjem ili nepravilnim postavljanjem.
SU-WL500
Kada televizor postavljate na zid, uklonite vijke sa stražnje strane televizora. Uklonjene vijke svakako
odložite na sigurno mjesto, dalje od djece.
×
2
Meka krpa
~
• Kada odvajate postolje za stol od televizora, postavite zaslon licem prema dolje na stabilnu radnu površinu
veću od televizora.
• Da biste spriječili oštećenje površine LCD zaslona, površinu svakako prekrijte mekom krpom.
32 HR
SU-WL500 (osim KDL-26/22EX55x)
Vijak (+PSW 6 × 16)
Kuka za instaliranje
Meka krpa
~
• Pričvrstite kuku za instaliranje pomoću četiri vijka priložena uz nosač za postavljanje na zid.
• Kada ponovno pričvršćujete postolje za stol, pazite da pritegnete (prethodno uklonjene) vijke u originalne
utore na poleđini televizora.
SU-WL100 (samo KDL-26/22EX55x)
Vijak (+PSW 4 × 12)
Kuka za instaliranje
Meka krpa
• Pričvrstite kuku za instaliranje pomoću četiri vijka priložena uz nosač za postavljanje na zid.
• Kada ponovno pričvršćujete postolje za stol, pazite da pritegnete (prethodno uklonjene) vijke u originalne
utore na poleđini televizora.
(Nastavak)
33 HR
Dodatne informacije
~
Dijagram/tablica položaja vijaka i kuke
Naziv modela
KDL-
Položaj vijka
Položaj kuke
SU-WL500
SU-WL500
e, j
b
e, g
c
SU-WL100
SU-WL100
55HX75x
46HX75x/46EX65x
40HX75x/40EX65x
32HX75x/32EX65x
26EX55x
-
a
22EX55x
-
b
x SU-WL500
Položaj vijka
Položaj kuke
Kada postavljate kuku za instaliranje na televizor.
Kada televizor postavljate na nosač postolja.
a
b
c
x SU-WL100
Položaj kuke
Kada televizor postavljate na nosač postolja.
a
b
34 HR
Tablice dimenzija za postavljanje televizora
SU-WL500 (1)
F
E
A
C
B
D
H
G
Središnja točka zaslona
SU-WL100 (2)
A
F
125
E
C
B
G
D
H
Središnja točka zaslona
Jedinica: cm
Naziv
modela
KDL-
Dimenzije
prikaza
Dužina svakog kuta nosača
Dimenzije
središta zaslona
Kut (0°)
Kut (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
55HX75x
127,1
76,1
7,8
46,8
10,7
33,4
70,5
47,7
46HX759/
46HX758/
46HX757
107,7
65,2
13,3
46,9
10,8
29,4
60,1
47,7
46HX756/
46HX755/
46HX75G
107,6
65,2
13,3
46,9
10,7
29,6
60,2
47,7
46EX65x
107,4
65,1
13,3
46,9
10,8
29,4
59,9
47,6
40HX759/
40HX758/
40HX757
94,3
57,8
17,0
46,9
10,7
26,8
53,1
47,7
40HX756/
40HX755/
40HX75G
94,3
57,8
17,0
46,9
10,7
27,0
53,1
47,7
40EX65x
94,1
57,6
17,0
46,8
10,7
26,8
52,9
47,5
SU-WL500 (1)
35 HR
Dodatne informacije
(Nastavak)
Naziv
modela
KDL-
Dimenzije
prikaza
Dužina svakog kuta nosača
Dimenzije
središta zaslona
Kut (0°)
Kut (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
32HX759/
32HX758/
32HX757
75,6
47,3
16,2
41,0
10,7
25,2
43,3
42,1
32HX755
75,6
47,3
16,2
41,0
10,7
25,4
43,3
42,1
32EX65x
75,3
47,2
16,2
41,0
10,7
25,2
43,8
41,9
26EX55x
64,2
41,2
7,8
29,4
10,9
21,7
37,5
27,6
22EX55x
53,5
35,0
10,8
29,5
10,6
19,3
31,7
27,6
SU-WL100 (2)
Brojke na slici mogu neznatno odstupati ovisno o načinu postavljanja.
UPOZORENJE
Zid na koji ćete postaviti televizor mora moći podnijeti težinu barem četiri puta veću od težine televizora.
Pogledajte stranica 28-31 (Specifikacije) da utvrdite težinu.
36 HR
Dodatne informacije
Sigurnosne
informacije
KDL-26/22EX55x
Zidna utičnica
Naponski kabel i utičnicu koristite na
sljedeći način kako biste izbjegli rizik od
izbijanja požara, električnog udara,
nastanka oštećenja i/ili ozljeda.
–
KDL-55/46/40/
32HX75x,
KDL-46/40/
32EX65x
UPOZORENJE
Baterije ne smijete izlagati prekomjernoj
vrućini, odnosno sunčevoj svjetlosti ili
vatri.
Instalacija/Postavljanje
Televizor instalirajte i koristite u skladu s
uputama kako biste izbjegli rizik od
izbijanja požara, nastanka električnog
udara ili oštećenja i/ili ozljeda.
Postavljanje
• Televizor treba postaviti pored lako
dostupne zidne utičnice.
• Postavite televizor na čvrstu, ravnu
površinu.
• Postavljanje televizora na zid treba
obavljati isključivo ovlašteno osoblje.
• Iz sigurnosnih razloga preporučujemo
Sonyjevu dodatnu opremu koja
obuhvaća:
– Nosač za postavljanje na zid:
SU-WL500 (osim
KDL-26/22EX55x)
SU-WL100 (samo
KDL-26/22EX55x)
• Pazite da koristite vijke priložene uz
zidni nosač kada na televizor
postavljate nosač za postavljanje na
zid. Priloženi vijci dizajnirani su da
budu dugački od 8 mm do 12 mm
kada se mjeri od dodirne površine
kuke za instaliranje.
Promjer i dužina vijaka razlikuju se
ovisno o modelu nosača za
postavljanje na zid.
Upotreba drugih vijaka može rezultirati
internim oštećenjima televizora ili
uzrokovati pad itd.
–
• Kada prenosite televizor ne izlažite ga
pretjeranim vibracijama ili potresima.
• Kada prevozite televizor radi popravka
ili selidbe, stavite ga u originalnu
ambalažu i pakiranje.
–
Prozračivanje
–
• Ne pokrivajte ventilacijske otvore i ne
gurajte predmete u kućište.
• Ostavite slobodan prostor oko
televizora kao što je prikazano u
nastavku.
• Strogo se preporučuje upotreba Sony
nosača za postavljanje na zid kako bi
se osigurala odgovarajuća cirkulacija
zraka.
Postavljen na zid
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Ostavite barem ovoliko prostora
oko televizora.
Na postolju
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Min. ~ 26 TV: 6,5 ~ 10 mm
32 TV ~ Maks.: 8 ~ 12 mm
Prijevoz
Napomene
• Priloženi naponski kabel ne koristite
za drugu opremu.
• Kabel nemojte pretjerano stiskati,
savijati ili zakretati. Možete izložiti ili
prekinuti vodiče u jezgri.
• Ne mijenjajte naponski kabel.
• Ne stavljajte ništa teško na naponski
kabel.
• Ne vucite naponski kabel kada ga
isključujete iz utičnice.
• Ne priključujte previše uređaja na istu
zidnu utičnicu.
• Ne koristite utičnicu u koju utikač
dobro ne sjeda.
Zabranjeno
Televizor ne instalirajte/ne
upotrebljavajte na dolje navedenim
mjestima, okruženjima ili situacijama jer
može doći do kvara ili požara,
električnog udara, oštećenja i/ili ozljeda.
• Da biste osigurali prozračivanje i
sprječili skupljanje prašine ili
prljavštine:
– Televizor ne polažite na zaslon, ne
postavljajte ga naopako, bočno ili
prema nazad.
– Televizor ne stavljajte na policu,
sag, krevet ili u ormar.
– Televizor ne pokrivajte krpom, npr.
zavjesama, ili predmetima poput
novina itd.
– Ne postavljajte televizor kao što je
prikazano u nastavku.
Prozračivanje je blokirano.
Zid
Zid
• Vani (izravna sunčeva svjetlost), na
obali mora, na brodu ili drugom
plovilu, u vozilu, u medicinskoj
ustanovi, na nestabilnim lokacijama, u
blizini vode, kiše, vlage ili dima.
• Ako je televizor smješten u garderobi
javnog kupališta ili toplica, televizor
može oštetiti sumpor u zraku itd.
• Da biste imali sliku najbolje kvalitete,
ne usmjeravajte rasvjetu ili sunčevu
svjetlost izravno na zaslon.
• Izbjegavajte premještanje televizora iz
hladnog u topao prostor. Iznenadne
promjene temperature u prostoriji
mogu uzrokovati kondenziranje vlage.
Posljedica toga može biti loša
kvaliteta slike na televizoru i/ili boja.
Dogodi li se to, dopustite da vlaga
potpuno ispari prije nego što uključite
televizor.
• Ne raspršujte vodu ili deterdžent
izravno po televizoru. Tekućina može
curiti po zaslonu, vanjskim dijelovima i
prodrijeti u televizor te uzrokovati
oštećenje televizora.
(Nastavak)
37 HR
Dodatne informacije
• Prije prijevoza televizora isključite sve
kabele.
• Za prijenos ovog velikog televizora
potrebno je dvoje ili troje ljudi.
• Kada televizor prenosite na rukama,
držite ga kao što je prikazano na slici.
Ne opterećujte LCD zaslon i okvir oko
zaslona.
–
Položaj:
Ostavite barem ovoliko prostora
oko televizora.
Vijak (priložen uz nosač
za postavljanje na zid)
Kuka za instaliranje
Spojnica kuke na
poleđini televizora
–
–
Koristite isključivo Sonyjev naponski
kabel, a ne drugih proizvođača.
Utikač utisnite do kraja u utičnicu.
Televizor uključite isključivo u
utičnicu izmjenične struje napona
220-240 V.
Kada provodite kabele, svakako
isključite glavni naponski kabel i
pazite da se ne zapetljate u kabele.
Odvojite naponski kabel iz zidne
utičnice prije rada na televizoru ili
premještanja.
Naponski kabel držite podalje od
izvora topline.
Isključite glavni utikač i redovno ga
čistite. Ako je prekriven prašinom, a
izložen vlazi, izolacija se može
oštetiti i uzrokovati požar.
Dodatne informacije
Za djecu
• Ne dopuštajte djeci da se penju na
televizor.
• Mali pribor držite izvan dohvata djece
da ga ne bi slučajno progutali.
Okruženje:
• Vruća, vlažna mjesta ili pretjerano
prašnjava, gdje ulaze kukci, gdje su
moguće mehaničke vibracije, u blizini
zapaljivih predmeta (svijeća itd.).
Televizor ne smije biti izložen kapanju
ili prskanju, a na njega ne stavljate
predmete napunjene vodom, poput
vaza.
• Televizor ne stavljajte na vlažna ili
prašna mjesta, u prostorije ispunjene
uljnim dimom ili parom (u blizinu
kuhaćih površina ili ovlaživača). Može
doći do izbijanja požara, električnog
udara ili iskrivljavanja slike.
Ako se dogodi sljedeći
problem...
Ugasite televizor i smjesta izvucite
naponski kabel iz zidne utičnice ako se
dogodi neki od sljedećih problema.
Zatražite dobavljača ili Sonyjev servisni
centar da problem provjeri ovlašteni
djelatnik.
U slučaju ako je:
–
–
–
–
• Televizor ne postavljajte ne mjesta
izložena ekstremnim temperaturama,
izravnoj sunčevoj svjetlosti, pored
radijatora ili ventilacijskog otvora.
Televizor se može pregrijati što može
uzrokovati deformaciju kućišta i/ili
neispravan rad televizora.
oštećen naponski kabel
utikač ne sjeda u utičnicu
televizor oštećen u padu, pogođen
ili je nešto na njega bačeno
kroz otvore na kućištu ušla tekućina
ili kruti predmet.
Upozorenje
Da biste spriječili širenje vatre, svijeće ili
izvore otvorene vatre držite podalje od
uređaja.
O temperaturi LCD
zaslona
Situacija:
• Ne rukujte njime vlažnim rukama ako
mu je kućište skinuto i ne koristite ga s
dodacima koje nije preporučio
proizvođač. Isključite televizor iz zidne
utičnice i antene tijekom grmljavinskih
oluja.
• Televizor ne instalirajte tako da strši u
praznom prostoru. U televizor može
udariti osoba ili neki predmet te može
doći do ozljede ili oštećenja.
Slomljeni dijelovi:
• Ne bacajte stvari na televizor. Staklo
zaslona može se slomiti pri udaru i
uzrokovati ozbiljne ozljede.
• Ako površina televizora napukne, ne
dirajte ga dok ga ne isključite iz zidne
utičnice. U protivnom može doći do
električnog udara.
Kada nije u upotrebi
• Ako nećete koristiti televizor nekoliko
dana, trebate ga isključiti iz zidne
utičnice radi sigurnosti i zaštite
okoliša.
• Budući da televizor nije isključen iz
zidne utičnice kada ga ugasite,
izvucite utikač iz utičnice da biste ga u
potpunosti isključili.
• Međutim, neki televizori možda imaju
značajke koje zahtijevaju da televizor
radi i u mirovanju kako bi radio
ispravno.
38 HR
Kada se LCD zaslon upotrebljava duže
vrijeme, ploče zvučnika zagriju se. Na
dodir rukom možda ćete osjetiti vrućinu.
Mjere
opreza
Gledanje TV-a
• Neke osobe mogu osjetiti nelagodu
(naprezanje očiju, zamor ili mučninu)
tijekom gledanja 3D videoslika ili
tijekom reprodukcije stereoskopskih
3D igara. Sony preporučuje da
gledatelji redovno rade pauze dok
gledaju 3D videoslike ili igraju
steroskopske 3D igre. Dužina i
učestalost pauza ovisi o svakoj osobi.
Sami odlučite što vam najbolje
odgovara. Ako osjećate nelagodu,
trebate prestati gledati 3D videoslike ili
igrati stereoskopske 3D igre dok
nelagoda na prođe; obratite se
liječniku ako to smatrate potrebnim.
Najnovije informacije potražite u (i)
priručniku za upotrebu drugih uređaja
ili medija s ovim televizorom i (ii) na
našem web-mjestu (http://www.sonyeurope.com/myproduct). Vid male
djece (osobito mlađe od šest godina)
još je u razvoju. Obratite se liječniku
(pedijatru ili okulistu) prije nego što
djetetu dopustite gledanje 3D
videoslika ili igranje stereoskopskih 3D
igara. Odrasli moraju nadzirati djecu
kako bi bili sigurni da se ponašaju u
skladu s preporukama u nastavku.
• Ne koristite, ne ostavljajte i ne
spremajte 3D naočale ili bateriju u
blizini vatre ili na vrućim mjestima, npr.
izložene izravnoj sunčevoj svjetlosti ili
u vozilima parkiranim na suncu.
• Kada koristite funkciju simuliranja 3D,
imajte na umu da je prikazana slika
izmijenjena u odnosu na original zbog
konverzije koju provodi televizor.
• Televiziju gledajte pri umjerenom
osvjetljenju jer gledanje televizije uz
slabu svjetlost ili tijekom dužeg
vremena napreže vaše oči.
• Kada koristite slušalice, prilagodite
glasnoću kako ne biste pretjerali jer
može doći do oštećenja sluha.
• Dvostruka slika može se prijaviti
prilikom kontinuiranog prikaza
fotografija. Pojava nestaje nakon
nekoliko trenutaka.
• Zaslon i kućište se griju tijekom
upotrebe televizora. To nije
neispravnost.
• LCD zaslon sadrži malu količinu
tekućih kristala. Za odlaganje slijedite
lokalne uredbe i propise.
Rukovanje i čišćenje
površine zaslona/kućišta
televizora
Svakako isključite glavne kabele
televizora iz zidne utičnice prije čišćenja.
Da biste izbjegli propadanje materijala ili
propadanje zaslonskog premaza, imajte
na umu sljedeće mjere opreza.
• Da biste uklonili prašinu s površine
zaslona/kućišta, nježno ih obrišite
mekom krpom. Ako se prašina ne
skida, obrišite mekom krpom lagano
natopljenom razrijeđenom otopinom
vode s malo detedženta.
• Ne raspršujte vodu ili deterdžent
izravno po televizoru. Tekućina može
curiti po zaslonu, vanjskim dijelovima i
prodrijeti u televizor te uzrokovati
oštećenje televizora.
• Ne koristite nikakve abrazivne
spužvice, alkalna ili kisela sredstva za
čišćenje, prašak za struganje ili
hlapljiva otapala poput alkohola,
benzena, razrjeđivača ili insekticida.
Upotreba ovih sredstava ili duži dodir
s gumenim ili vinilnim materijalima
može uzrokovati oštećenje površine
zaslona i kućišta.
• Kako biste osigurali dobro
provjetravanje, preporučuje se
povremeno usisavanje ventilacijskih
otvora.
• Kada namještate kut televizora,
polako ga naginjite ako se televizor ne
bi pomaknuo ili iskliznuo s nosača.
Dodatna oprema
• Iako je LCD zaslon proizveden
tehnologijom visoke preciznosti i
učinkovito je 99,99% ili više piksela,
na zaslonu se mogu javljati svijetle
točke ili sjajna mjesta (crvena, plava ili
zelena). To je strukturno svojstvo LCD
zaslona, nije neispravnost.
• Ne gurajte i ne grebite prednji filtar te
ne stavljate predmete na televizor.
Može doći do nejednolike slike ili
oštećenja LCD zaslona.
• Ako se televizor koristi na hladnom
mjestu, na slici se može pojaviti mrlja
ili slika može potamniti. To ne ukazuje
na neispravnost. Ova pojava nestaje
povećanjem temperature.
• Sav dodatni pribor ili opremu koja
emitira elektromagnetsko zračenje
držite podalje od televizora. U
protivnom može doći do iskrivljenja
silke i/ili pojave bučnog zvuka.
• Oprema je testirana i u skladu je s
ograničenjima Direktive o
elektromagnetskoj usklađenosti (EMC)
za naponske kabele kraće od 3 metra.
Bežična funkcija jedinice
• Uređaj ne koristite u blizini medicinske
opreme (elektrostimulator srca, itd.) jer
može doći do neispravnog rada
medicinske opreme.
• Iako ovaj uređaj prima i šalje kodirane
signale, pazite da ne dođe do
nedopuštenog ometanja. Nismo
odgovorni za probleme proizašle u
tom slučaju.
Odlaganje televizora
Zbrinjavanje
starih električkih
i elektroničkih
uređaja
(primjenjuje se u
Europskoj uniji i
ostalim europskim
zemljama s posebnim
sustavima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije
zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti
zbrinut na za tu namjenu predviđenom
mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Odlažući ovaj
proizvod na za to predviđenom mjestu,
pomažete i sprječavate moguće
negativne utjecaje na okoliš i ljudsko
zdravlje, koje može biti ugroženo
neodgovarajućim zbrinjavanjem otpada
ovih vrsta proizvoda. Reciklažom
materijala pomažete očuvanje prirodnih
izvora. Za detaljnije informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo
kontaktirajte vašu lokalnu gradsku
upravu, vaše odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili uređaj.
Dodatne informacije
LCD zaslon
• Baterije odložite u skladu s
odredbama za zaštitu okoliša. Neke
regije možda su propisale način
odlaganja baterija. Obratite se
lokalnim službama.
• Pažljivo koristite upravljač. Ne
ispuštajte ga, ne gazite po njemu, ne
polijevajte ga tekućinom.
• Ne ostavljate daljinski upravljač u
blizini izvora topline, u vlažnoj prostoriji
i ne izlažite ga sunčevoj svjetlosti.
(Upozorenje o rukovanju
daljinskim upravljačem)
Napomene
• Obratite pozornost na polaritet
prilikom umetanja baterija.
• Ne koristite zajedno različite baterije i
ne miješajte stare i nove baterije.
(Nastavak)
39 HR
Zbrinjavanje
starih baterija
(primjenjuje se u
Europskoj uniji i
ostalim
europskim
zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži
označava da se baterija ne smije
zbrinjavati kao ostali kućni otpad. Na
nekim baterijama se uz ovaj simbol
može nalaziti kemijski simbol. Kemijski
simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju
se ako baterija sadrži više od 0,0005%
žive ili 0,004% olova. Ona treba biti
zbrinuta na za tu namjenu predviđenom
mjestu za reciklažu starih baterija.
Odlažući ovu bateriju na za to
predviđenom mjestu, pomažete i
sprječavate moguće negativne utjecaje
na okoliš i ljudsko zdravlje, koje može
biti ugroženo neodgovarajućim
zbrinjavanjem baterije. Reciklažom
materijala pomažete očuvanje prirodnih
izvora. Ugrađenu bateriju kod uređaja
koji zbog sigurnosti, načina rada ili zbog
očuvanja podataka trebaju stalno
napajanje smije zamijeniti samo
kvalificirano servisno osoblje. Kako biste
osigurali pravilno zbrinjavanje baterije,
nakon isteka radnog vijeka, uređaj
predajte odgovarajućem sabirnom
centru za recikliranje električnih i
elektronskih uređaja. Kod svih ostalih
baterija, molimo pogledajte poglavlje o
sigurnom vađenju baterije iz uređaja.
Bateriju predajte na odgovarajuće
sabirno mjesto koje se bavi recikliranjem
istrošenih baterija. Za detaljnije
informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte svoju lokalnu
gradsku upravu, odlagalište otpada ili
trgovinu gdje ste kupili proizvod.
40 HR
Korisne informacije o Sonyjevim proizvodima
4-428-199-54(1)
© 2012 Sony Corporation
Download PDF