Sony | KDL-32S5500 | Sony KDL-32S5500 Upute za upotrebu

Digitalni LCD TV prijemnik
Upute za uporabu
KDL-32S55xx/KDL-32P55xx
KDL-32P35xx
KDL-26S55xx/KDL-26P55xx
KDL-22S55xx/KDL-22P55xx
© 2009 Sony Corporation
4-127-735-E4 (1)
Uvod
Zahvaljujemo na odabiru Sony proizvoda.
Prije uporabe TV prijemnika, molimo vas da pažljivo i
temeljito pročitate ove upute i da ih sačuvate za kasniju
uporabu.
Zaštitni znakovi
55  je registrirani zaštitni znak tvrtke DVB Project.
55 HDMI, HDMI logotip i High Definition Multimedia
Interface su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni
znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.
Napomene o funkciji Digital TV
55 Sve značajke vezane uz funkciju Digital TV ()
radit će samo u zemljama ili područjima emitiranja
DVB-T (MPEG-2) digitalnog zemaljskog signala. Provjerite kod svog davatelja usluga emitira li se DVB-T
signal i u vašoj zemlji.
55 Iako je ovaj TV prijemnik usklađen s DVB-T standardima, nije zajamčena njegova kompatibilnost s budućim
DVB-T digitalnim zemaljskim prijenosima.
55 Neke digitalne funkcije možda neće biti dostupne u
nekim državama.
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Za sva pitanja servisa i jamstva,
obratite se na adrese navedene u odvojenim dokumentima koji se tiču servisa ili jamstva.
2 HR
O nazivima modela u ovom priručniku
Oznaka "xx" koja se pojavljuje u nazivu modela odgovara
brojkama koje označavaju boju uređaja.
Sadržaj
Upute za brzi početak
4
Sigurnosne informacije......................................................................................................9
Mjere opreza.....................................................................................................................11
Daljinski upravljač............................................................................................................12
Tipke i indikatori na TV prijemniku.................................................................................13
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa.....................................................................................................14
Uporaba digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG) ..........................16
Uporaba Digital Favourite popisa ..........................................................................17
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme...............................................................................................18
Gledanje slika sa spojene opreme..................................................................................20
Reprodukcija fotografija/glazbe putem USB-a...............................................................21
Uporaba funkcije "Control for HDMI".............................................................................22
Uporaba izbornika MENU
Navigacija izbornicima.....................................................................................................23
Settings.............................................................................................................................24
Dodatne informacije
Postavljanje pribora (zidni nosač)...................................................................................31
Tehnički podaci................................................................................................................34
U slučaju problema..........................................................................................................36

: samo za digitalne kanale
3 HR
Upute za brzi početak
1: Provjera isporučenog
pribora
Daljinski upravljač RM-ED017 (1)
Baterije veličine AA (tip R6) (2)
Postolje (1)
Vijci za postolje (KDL-32S55xx/KDL-32P55xx/
KDL-32P35xx/KDL-26S55xx/KDL-26P55xx (4),
KDL-22S55xx/KDL-22P55xx (3))
KDL-32S55xx/KDL-32P55xx/KDL-32P35xx/
KDL-26S55xx/KDL-26P55xx
Vrećica
Vijci
Postolje
Ulaganje baterija u daljinski upravljač
Pritisnite i podignite pokrov za otvaranje.
Tv prijemnik
KDL-22S55xx/KDL-22P55xx/
Vrećica
Vijci

55 Prilikom ulaganja baterija obratite pažnju na ispravan
polaritet.
55 Ne koristite različite vrste baterija istovremeno i ne
miješajte stare i nove baterije.
55 Iskorištene baterije odložite na ekološki prihvatljiv
način. Neke regije imaju zakonski uređeno odlaganje
baterija. Upoznajte se s lokalnim propisima.
55 Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Ne ispuštajte i
ne gazite po njemu, te ne prolijevajte nikakvu tekućinu
po njemu.
55 Ne stavljajte daljinski upravljač na mjesta blizu izvora
topline, na izravnu sunčevu svjetlost ili u vlažnoj
prostoriji.
Postolje
TV prijemnik
2 Lagano nataknite TV prijemnik na postolje
i poravnajte otvore za vijke.
2: Pričvršćivanje postolja
Slijedite korake za sastavljanje i postavljanje uređaja
na postolje.
1 Izvadite postolje i vijke iz ambalaže. Vijci
se nalaze u vrećici.
4 HR
KDL-32S55xx/KDL-32P55xx/KDL-32P35xx/
KDL-26S55xx/KDL-26P55xx
Stražnja strana TV-a
KDL-22S55xx/KDL-22P55xx
3: Spajanje antene/
videorekordera/DVD
rekordera


55 Prilikom prenošenja TV prijemnika, postavite ruku kao
na slici i čvrsto držite uređaj (str. 9). Nemojte pritiskati
LCD zaslon i njegov okvir.
55 Pazite da prilikom postavljanja TV-a na postolje ne
prikliještite ruke ili mrežni kabel.
55 Ova oprema je ispitana te je dokazana njezina usklađenost
s ograničenjima propisanim smjernicom o elektromag­
netskoj kompatibilnosti pri uporabi signalnog kabela
kraćeg od 3 metra.
Spajanje samo antene
3 Pričvrstite TV na postolje pomoću ispo-
Koaksijalni kabel
ručenih vijaka.
KDL-32S55xx/KDL-32P55xx/KDL-32P35xx/
KDL-26S55xx/KDL-26P55xx
Vijci
Spajanje antene/videorekordera/DVD rekordera
scart kabelom
KDL-22S55xx/KDL-22P55xx
Vijci
Koaksijalni kabel

55 Kod uporabe električnog odvijača, podesite silu pritezanja
na približno 1,5 N•m {15 kgf•cm}.
Scart kabel
Koaksijalni kabel
Videorekorder/DVD rekorder

55 AV1 ulazi prenose samo analogni signal.
55 AV2 izlaz ne prenosi PC, HDMI i komponentni 1080i
signal.
Nastavlja se
5 HR
Upute za brzi početak
Stražnja strana TV-a
Spajanje antene/videorekordera/DVD rekordera
HDMI kabelom
KDL-32S55xx/KDL-32P55xx/KDL-32P35xx/
KDL-26S55xx/KDL-26P55xx
4: Sprječavanje
prevrtanja TV-a
Koaksijalni
kabel
HDMI kabel
Koaksijalni kabel
1 Zavrnite vijak za drvo (promjer 4 mm, nije
2
Videorekorder/DVD rekorder
KDL-22S55xx/KDL-22P55xx
priložen) u postolje TV prijemnika.
Zavrnite vijak (M4  14 mm, opcija) i maticu
(M4, opcija) s dna postolja u otvor na TV
prijemniku. Ravnomjerno podesite opterećenje vezice radi osiguranja vijka i matice.

55 Dobro zavrnite vijak i maticu.
3 Povežite vijak za drvo i vijak na uređaju
jakom vezicom.
5: Povezivanje kabela
Kabele možete povezati u snop kao na donjoj slici.
Koaksijalni
kabel
HDMI kabel
Koaksijalni kabel
Videorekorder/DVD rekorder
6 HR

55 Nemojte mrežni kabel povezivati u snop s drugim kabelima.
55 Kad uključite TV, indikator uključenosti svijetli zeleno.
3 Pritisnite tipke / za odabir jezika prikazanih na izbornicima i zatim pritisnite Q.
Samo KDL-22S55xx/KDL-22P55xx
Ovaj TV se može podesiti unutar sljedećih kutova.
Podešavanje prema naprijed i natrag (nagib)
Desna strana
4 Pritisnite / za odabir države/regije u
Prednja strana
kojoj će se upotrebljavati ovaj TV i zatim
pritisnite Q.
7: Odabir jezika, zemlje/
regije i lokacije
Ako se država/regija u kojoj želite upotrebljavati ovaj TV ne nalazi na popisu, odaberite "-"
umjesto države.
5 Pritisnite / za odabir mjesta na kojem
će se upotrebljavati ovaj TV i zatim pritis­
nite Q.
1 Priključite TV prijemnik u zidnu utičnicu
(220-240 V AC, 50 Hz).
2 Pritisnite  na bočnoj strani TV-a.
Kod prvog uključenja TV prijemnika, na zaslonu
se pojavi izbornik jezika.
U Shop modu će se neke postavke povremeno
resetirati za uporabu u trgovini.
Ova opcija bira početni mod slike u skladu s
tipičnim osvjetljenjem u tim prostorima.
7 HR
Upute za brzi početak
6: Podešavanje kuta
gledanja TV-a

8: Automatsko ugađanje
1 Prije početka automatskog ugađanja TV-a,
umetnite snimljenu kasetu u spojeni videorekorder (str. 5) i pokrenite reprodukciju.
Tijekom automatskog ugađanja nalazi se i
pohranjuje video kanal.
Ako niste spojili videorekorder, preskočite ovaj
korak.
2 Pritisnite Q.
5 Pritisnite MENU za izlaz.
TV prijemnik je ugodio sve dostupne kanale.
Odvajanje postolja s TV
prijemnika

55 Postolje ne odvajajte ni u kom slučaju, osim kad želite
TV montirati na zid.
KDL-32S55xx/KDL-32P55xx/KDL-32P35xx/
KDL-26S55xx/KDL-26P55xx
TV prijemnik počinje pretragu svih dostupnih
digitalnih kanala i nakon toga analognih. Postupak može potrajati nekoliko minuta, stoga vas
molimo da za to vrijeme ne pritišćete tipke na
TV prijemniku i daljinskom upravljaču.
Ukoliko se pojavi poruka za potvrdu priključka
antene
Nije pronađen ni jedan digitalni ili analogni kanal.
Provjerite antenske priključke i pritisnite Q za
ponovo uključivanje automatskog ugađanja.
Postolje
KDL-22S55xx/KDL-22P55xx
3 Kad se na zaslonu prikaže izbornik
Programme Sorting, slijedite korake iz
odlomka "Razvrstavanje programa" (str. 27).
Ako ne želite promijeniti redoslijed pohranjivanja
analognih kanala na TV prijemniku, prijeđite na
sljedeći korak.
4 Kad se na zaslonu pojavi izbornik Eco
Preset, ako pritisnete "Yes", "Eco"
postavke se mijenjaju na preporučene
vrijednosti kako bi se smanjila potrošnja
energije.
8 HR
Postolje
Sigurnosne informacije
Instalacija/Podešavanje
Instalirajte i koristite TV prijemnik u skladu s donjim uputama kako bi spriječili opasnost od požara,
električnog udara ili štete i/ili ozljeda.
Instalacija
55 TV prijemnik postavite blizu lako dostupne mrežne
utičnice.
55 Postavite TV prijemnik na stabilnu i ravnu površinu.
55 Instalaciju na zid smije izvoditi samo stručno osoblje.
55 Iz sigurnosnih razloga savjetujemo da koristite Sony
pribor, uključujući:
KDL-32S55xx/KDL-32P55xx/KDL-32P35xx:
–– Zidni nosač SU-WL500
KDL-26S55xx/KDL-26P55xx/KDL-22S55xx/
KDL-22P55xx:
–– Zidni nosač SU-WL100
55 Koristite vijke isporučene sa zidnim nosačem kod pričvršćivanja montažnih kuka na TV.
Isporučeni vijci su izrađeni tako da su duljine 8 do 12 mm
mjereno od površine za pričvršćenje montažne kuke.
Promjer i duljina vijaka razlikuje se ovisno o modelu
zidnog nosača. Uporabom vijaka koji nisu dio isporuke
možete uzrokovati oštećenje TV prijemnika, njegov pad,
itd.
Vijak (isporučen sa zidnim nosačem)
Montažna kuka
Učvršćenje kuke na stražnjoj strani
TV-a
Prenošenje
55 Prije prenošenja TV prijemnika, odspojite sve kabele.
55 Za prenošenje velikog TV prijemnika potrebne su dvije
ili više osoba.
55 Kod nošenja držite TV prijemnik kao što je prikazano
na slikama dolje. Nemojte pritiskati LCD zaslon i okvir
oko zaslona.
55 Kod podizanja ili premještanja TV prijemnika, čvrsto ga
prihvatite za donju stranu.
55 Prilikom prenošenja TV prijemnika, zaštitite ga od
udaraca i vibracija.
55 Kod prenošenja TV prijemnika na popravak ili kod
preseljenja, zapakirajte ga u originalnu ambalažu.
Ventilacija
55 Nikada nemojte prekrivati ventilacijske otvore na
kućištu TV prijemnika i ne stavljajte nikakve predmete
unutra.
55 Ostavite slobodan prostor oko TV prijemnika kao što je
prikazano na slici.
55 Savjetujemo da koristite Sony zidni nosač kako biste
osigurali odgovarajuću ventilaciju.
Instalacija na zid
Ostavite najmanje ovoliko slobodnog prostora
oko uređaja.
Instalacija s postoljem
Ostavite najmanje ovoliko slobodnog
prostora oko uređaja.
Nastavlja se
9 HR
55 Za ispravnu ventilaciju, te kako biste spriječili nakupljanje
prašine i prljavštine:
–– Nemojte postavljati uređaj površinom zaslona okrenut
prema podlozi, ne instalirajte ga naopako, na stražnju
stranu ili na bočnu stranu.
–– Ne stavljate TV uređaj na policu, tepih, krevet ili u
vitrinu.
–– Nemojte uređaj pokrivati komadima tkanine, npr.
zavjesama ili predmetima kao što su novine, itd.
–– Ne postavljajte TV prijemnik kao što je prikazano na
slici.
Protok zraka
je blokiran.
Zid
Protok zraka
je blokiran.
Zid
Neprikladna uporaba
Ne instalirajte/koristite TV prijemnik na mjestima,
okružjima ili u okolnostima poput niže opisanih,
kako biste spriječili nepravilnost u radu TV prijem­
nika, požar, električni udar, štetu i/ili ozljede.
Mjesta:
Na otvorenim mjestima (na izravnom utjecaju sunca), na
obali, na brodu i ostalim plovilima, vozilima, u medicinskim ustanovama, na mjestima izloženima mehaničkim
vibracijama; blizu vode, kiše, vlage ili dima.
Okruženje:
Pretjerano vruća, vlažna ili prašnjava mjesta; mjesta gdje
lako mogu ući insekti u uređaj; blizu zapaljivih predmeta
(svijeća, itd.).
TV prijemnik se ne smije izlagati kapanju ili prskanju. Ne
stavljajte predmete napunjene vodom (primjerice vaze) na
TV prijemnik.
Okolnosti:
Ne rukujte uređajem mokrim rukama; kad je otvoreno
kućište uređaja, ili s priključcima koje nije preporučio
proizvođač. Odspojite TV prijemnik iz mrežne utičnice i
antene tijekom olujnog nevremena.
Slomljeni dijelovi:
Mrežni kabel
Kabelom i mrežnom utičnicom postupajte kao što
je opisano, kako bi spriječili opasnost od požara,
električnog udara ili štetu i/ili ozljeda:
–– Koristite isključivo Sony mrežni kabel, ne koristite
kabele ostalih proizvođača.
–– Uložite utikač do kraja u utičnicu.
–– TV koristite isključivo na 220-240 V AC napajanju.
–– Prilikom povezivanja kabela, obavezno odspojite mrežni kabel. Pazite da nogom ne zapnete i povučete kabel.
–– Odspojite mrežni kabel prije premještanja ili rada na
TV-u.
–– Držite mrežni kabel dalje od izvora topline.
–– Povremeno odspojite i očistite mrežni utikač. Utikač
pokriven prašinom može nakupiti vlagu zbog čega
može doći do oštećenja izolacije, a time do opasnosti
od požara.
Napomene
55 Ne koristite isporučen mrežni kabel na drugoj opremi.
55 Nemojte prelamati, savijati ili uvrtati kabel. Može doći
do oštećenja izolacije oko vodiča ili prekida vodiča.
55 Nemojte raditi preinake na mrežnom kabelu.
55 Nemojte stavljati teške predmete na mrežni kabel.
55 Ne vucite kabel, već prihvatite utikač prilikom odspajanja
iz mrežne utičnice.
55 Ne spajajte previše uređaja na istu mrežnu utičnicu.
55 Ne koristite labave mrežne utičnice.
55 Ne bacajte stvari u TV prijemnik. Staklo zaslona bi se
moglo razbiti te uzrokovati ozbiljne ozljede.
55 Ukoliko površina TV zaslona pukne, ne dodirujte je dok
ne odspojite mrežni kabel. U suprotnom bi moglo doći
do električnog udara.
Kad nije u uporabi
55 Ukoliko ne planirate koristiti TV prijemnik dulje vrijeme,
TV prijemnik odspojite uz napajanja radi očuvanja okoliša
i sigurnosnih razloga.
55 TV prijemnik je odspojen iz napajanja tek nakon odspajanja mrežnog kabela.
55 Međutim neki TV prijemnici su možda opremljeni značajkom koja zahtijeva da budu u pripravnom stanju da bi
pravilno funkcionirali. U tom slučaju će u priručniku biti
navedena odgovarajuća informacija.
Za djecu
55 Ne dopustite da djeci da se penju na TV prijemnik.
55 Sitne dijelove čuvajte izvan dosega djece, kako ih ne bi
slučajno progutali.
U slučaju problema...
Isključite TV prijemnik i odmah ga odspojite iz
napajanja u slučajevima opisanima u nastavku.
Obratite se Sony ovlaštenom servisu kako bi uređaj
provjerio kvalificirani tehničar.
Kad:
–– je oštećen mrežni kabel.
–– je loš kontakt s mrežnom utičnicom.
–– je TV prijemnik oštećen, budući da je pao, udaren ili
je nešto bačeno u njega.
–– ukoliko tekućina ili neki predmet dospije u otvore
uređaja.
10 HR
Mjere opreza
Praćenje TV prijema
55 Pratite program na TV-u pri umjerenom svjetlu, jer gledanje dulje vrijeme pri slaboj rasvjeti opterećuje oči.
55 Kod korištenja slušalica, podesite glasnoću kako biste
spriječili pretjerane promjene u glasnoći, te spriječili
oštećenja sluha.
LCD zaslon
55 Iako je LCD zaslon izrađen uz uporabu visokoprecizne
tehnologije i ima 99,99% ili više efektivnih piksela,
može doći do pojave crnih ili točkica u boji (crvenih,
plavih ili zelenih). To je karakteristika LCD zaslona i ne
predstavlja kvar.
55 Nemojte pritiskati ili ogrepsti prednji filtar i ne stavljajte
nikakve predmete na TV prijemnik. Slika u tom slučaju
može biti neujednačena ili se LCD zaslon može oštetiti.
55 Koristite li TV prijemnik na hladnome mjestu, slika
može biti "razmazana" ili previše tamna, no to ne predstavlja kvar. Ovaj fenomen nestaje zajedno s porastom
temperature. Ovaj fenomen nestaje zajedno s porastom
temperature.
55 Ako se na zaslonu duže vrijeme stoje mirne slike, može
doći do pojave dvostrukih slika, koje nestaju nakon nekoliko trenutaka. Pojava obično nestaje nakon nekoliko
trenutaka.
55 Zaslon i kućište TV prijemnika se zagrijavaju tijekom
uporabe. To je normalno.
55 LCD TV prijemnik sadrži malu količinu tekućeg
kristala. Neke fluorescentne žarulje ugrađene u ovaj TV
prijemnik također sadrže živu. Poštujte lokalne propise o
odlaganju otpada.
Rukovanje i čišćenje površine zaslona/kućišta TV-a
Prije čišćenja, odspojite TV prijemnik iz napajanja.
Kako bi spriječili propadanje materijala ili premaza zaslona,
uzmite u obzir sljedeće.
55 Prašinu s površine zaslona/kućišta obrišite mekom tkaninom. Tvrdokorniju nečistoću uklonite mekom tkaninom
umočenom u otopinu blagog deterdženta.
55 Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne spužvice, kisela ili lužnata sredstva za čišćenje, prašak za ribanje ili
zapaljiva sredstva poput alkohola, benzina, razrjeđivača
ili insekticida. Uporaba takvih sredstava ili dulji kontakt
s gumom ili vinilom može oštetiti površinu zaslona i
kućište.
55 Kako bi se osigurala pravilna ventilacija, preporučamo
da usisavačem povremeno očistite ventilacijske otvore.
55 Ukoliko je moguće podesiti nagib TV prijemnika, budite
pažljivi kako se ne bi prevrnuo s postolja.
Dodatna oprema
Slika može biti izobličena ili zvuk sadržavati šum ako se
TV prijemnik postavi u blizini uređaja koji emitiraju elektromagnetsko zračenje. U protivnom je moguće izobličenje
slike i/ili šum u zvuku.
Zbrinjavanje isluženog TV prijemnika
Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim europskim državama s
posebnim sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da
se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućim
otpadom. Umjesto toga, opremu za odlaganje odnesite u
vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice
za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja
ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje
materijala od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju
proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi
ili trgovini gdje ste kupili uređaj.
Odlaganje starih baterija (primjenjivo
u Europskoj uniji i ostalim europskim
državama s posebnim sustavima za
odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da
se baterija isporučena s ovim proizvodom
ne smije odlagati s kućim otpadom. Na nekim baterijama
ovaj se simbol može koristiti u kombinaciji s kemijskim
simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) se
koriste ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0.004%
olova. Pravilnim odlaganjem ovih baterija spriječit ćete
potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko se baterije ne
odlože na pravilan način. Recikliranje materijala pridonosi
očuvanju prirodnih izvora. U slučaju proizvoda koji zbog
sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja cjelovitosti napajanja zahtijevaju trajnu povezanost s unutarnjom
baterijom, takvu bateriju trebaju mijenjati samo osposobljeni serviseri. Kako bi osigurali pravilno zbrinjavanje
baterije, predajte dotrajali proizvod na sabirno mjesto za
recikliranje električne i elektroničke opreme. Za sve ostale
baterije, pogledajte odjeljak o sigurnom uklanjanju baterija
iz uređaja. Predajte bateriju na sabirno mjesto za recikliranje
otpadnih baterija. Za detaljnije informacije o recikliranju
ovog proizvoda ili baterije, obratite se lokalnom uredu,
komunalnoj službi ili trgovini gdje ste kupili uređaj.
Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Overseas
S.A. Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da
je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih
propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
11 HR
Daljinski upravljač
A/ – pripravno stanje TV-a
Pritisnite za uključenje TV-a i isključenje u pripravno stanje.
BAUDIO
Pritisnite za promjenu dual sound načina (str. 25).
CSCENE – Odabir načina prikaza slike (str 15)
DTipke u boji (str. 15, 17)
E/ – Info/Otkrivanje teksta
55 U digitalnom modu: Kratak prikaz detalja o tekućem programu.
55 U analognom modu: Prikazuje informacije poput broja trenutnog kanala
i formata slike.
55 U teletekst načinu (str. 15): Otkrivanje skrivenih informacija (npr. odgovori u kvizovima).
F////Q
GTOOLS (str. 15, 21)
Omogućuje pristup različitim funkcijama gledanja i promjenu/podešavanje
u skladu s izvorom i formatom slike.
HMENU (str. 23)
IBrojčane tipke
55 U TV modu: Odabir kanala. Za kanale preko 10, unesite drugu i treću
znamenku vrlo brzo zaredom.
55 U teletekst modu: Unesite troznamenkasti broj stranice za njezin odabir.
J – Digital Favourite popis
Pritisnite za prikaz određene Digital Favourite liste (str. 17).
K – (Prethodni kanal)
Povratak na prethodni gledani kanal.
LPROG +/-//
55 U TV modu: Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog (–) kanala.
55 U teletekst načinu (str. 15): Odabir sljedeće () ili prethodne ()
stranice.
M2 +/- – Glasnoća
N% – Isključenje zvuka
O/ – Teletekst (str. 15)
PRETURN/\
Pritisnite za povratak na prethodnu stranicu prikazanog izbornika.
QGUIDE/ü – EPG (Digital Electronic Programme Guide) (str. 16)
RANALOG – Analogni način rada (str. 14)
SDIGITAL – Digitalni način rada (str. 14)
Tq – Format slike (str. 15)
Ut – Odabir ulaza
Odabir izvora ulaznog signala opreme spojene na priključnice TV prijemnika
(str. 20).

55 Brojčana tipka 5, tipke PROG + i AUDIO imaju ispupčenja. Ova ispupčenja služe
kao referentne točke tijekom uporabe TV-a.
12 HR
Tipke i indikatori na TV prijemniku
A – Napajanje
Uključenje ili isključenje TV prijemnika.

55 Kako biste u potpunosti isključili TV prijemnik,
odspojite mrežni utikač.
55 Kad uključite TV, indikator uključenosti svijetli
zeleno.
BPROG +/-//
55 U TV modu: Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog
(–) kanala.
55 U TV izborniku: Kretanje kroz opcije izbornika
gore () ili dolje ().
C2 +/-//
55 U TV modu: Pojačavanje (+) ili smanjivanje (–)
glasnoće.
55 U TV izborniku: Kretanje kroz opcije izbornika
desno () ili lijevo ().
Dt/ – Odabir ulaza/OK
55 U TV modu: Odabir izvora ulaznog signala
opreme spojene na priključnice TV prijemnika
(str. 20).
55 U TV izborniku: Odabir izbornika ili opcije te
potvrđivanje podešavanja.
E (str. 23)
FSenzor daljinskog upravljača
55 Prima infracrveni signal s daljinskog upravljača.
55 Ne pokrivajte senzor jer mu time možete poremetiti funkciju.
G   – Isključivanje slike/Indikator Sleep Timera
55 Svijetli zeleno kad je slika isključena (str. 26).
55 Svijetli narančasto ako ste podesili sleep timer
(str. 26).
H – Indikator pripravnog stanja
Svijetli crveno kad je TV prijemnik u pripravnom
stanju.
I – Indikator uključenosti
Svijetli zeleno dok je TV prijemnik uključen.

55 Provjerite je li TV prijemnik potpuno isključen prije
odspajanja mrežnog utikača. Odspajanje utikača dok
je TV prijemnik uključen može uzrokovati pojavu da
indikator ostane uključen ili može uzrokovati smetnje u
radu TV prijemnika.
13 HR
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa
1 Pritisnite  na bočnoj strani TV prijemnika
kako biste ga uključili.
Kad je TV prijemnik u pripravnom stanju (indikator  (standby), pritisnite / na daljinskom
upravljaču kako biste uključili TV prijemnik.
2 Pritisnite DIGITAL za uključivanje digitalnog načina ili ANALOG za uključivanje
analognog načina.
Dostupni kanali ovise o odabranom načinu.
3 Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/–
odaberite TV kanal.
Za odabir kanala 10 i većih, brojčanim tipkama,
brzo unesite drugu i treću znamenku zaredom.
Za odabir digitalnog kanala pomoću digitalnog
elektronskog programskog vodiča (EPG) (str. 16).
U digitalnom modu
Nakratko se prikazuje informacijski trak. Trak
može sadržati sljedeće ikone.
 : Radio usluga
 : Kodirani/pretplatni programi
 :
Zvuk dostupan na više jezika
 : Dostupni titlovi
 : Dostupni titlovi za osobe oštećena sluha
 : Preporučena najmanja dob gledatelja (od 4
do 18 godina)
 : Funkcija Parental Lock
Ostali postupci
14 HR
Za
Učinite sljedeće
Podešavanje
glasnoće
Pritisnite  + (povećanje)/
– (smanjivanje).
Pristup tablici
programa (samo u
analognom modu)
Pritisnite . Za odabir analognog kanala pritisnite / i
zatim .
Pristup Digital
Favourite kanalima
(samo u digitalnom
modu)
Pritisnite .
Za detalje, pogledajte str. 17.
Pristup teletekstu
Wide
Pritisnite . Svakim pritiskom tipke , na zaslonu
TV prijemnika se ciklički izmjenjuje prikaz: Teletekst  Teletekst preko TV slike  Isključivanje
prikaza teleteksta
Stranicu odaberite brojčanim tipkama ili tipkama
/.
Za prikaz skrivenih informacija pritisnite .
Zoom*

14/9*
Scene Select mod
Odaberite "General," "Cinema," "Sports," "Game"
ili "Photo." Kad podesite mod, automatski se podesi
optimalna kvaliteta slike (u skladu sa sadržajem).
1 Pritisnite SCENE na daljinskom upravljaču.
2 Pritisnite /// za odabir moda, zatim
Subtitle*
pritisnite .
General: Trenutne postavke podešene ručno.
Cinema: Slika i zvuk su nalik onima u kinodvorani.
Sports: Realistična slika sa surround zvukom.
Game: Slika koja omogućuje maksimalno uživanje
u igrama, uz vrhunsku kvalitetu slike i zvuka.
Photo: Slika koja vjerno reproducira teksturu i
boje otisnute fotografije.

55 Ako je odabran bilo koji Scene Select mod, nije moguće
odabrati Picture Mode u izborniku za podešavanje slike
– prvo isključite Scene Select mod.
55 Nije dostupno za  PC ulaz,  HDMI PC ulaz te u
izborniku "Photo/Music".
Prikaz cinemascope
(letter box format) slike
u pravilnim proporcijama.
Prikaz slike formata
14:9 u pravilnim proporcijama. Na zaslonu se
vide i crne pruge.
Prikaz cinemascope
(letter box format) slike
u pravilnim proporcijama.
Auto
55 "Screen Format" podešen na "Auto" automatski mijenja
format slike u skladu sa signalom emitiranja.
55 "Auto" je dostupan samo za PAL i SECAM signale.
** Gornji i donji dijelovi slike mogu biti odrezani.

55 Ovisno o signalu, neki formati slike se možda neće moći
odabrati.
55 U "Smart" načinu, neka slova i/ili znakovi na gornjem ili
donjem dijelu slike možda se neće vidjeti.

Ručna promjena formata slike
55 Možete podesiti vertikalan položaj slike kad odaberete
"Smart", "Zoom", "14/9" ili "Subtitle". Za pomak gore/
dolje pritisnite / (primjerice, kako biste čitali titlove).
Pritisnite  više puta za odabir željenog formata
slike.
Uporaba izbornika Tools
Smart*
Pritisnite TOOLS za prikaz sljedećih opcija kod
gledanja TV programa.
4/3
Prikaz klasične slike
formata 4:3 uz oponašanje efekta širokog
zaslona. Slika formata
4:3 se razvlači kako bi
ispunila zaslon.
Prikaz klasične slike
formata 4:3 (primjerice,
kod TV prijemnika bez
širokog zaslona) u pravilnim proporcijama.
Opcija
Opis
Close
Zatvaranje izbornika Tools.
Picture Mode
Pogledajte str. 24.
Sound Effect
Pogledajte str. 25.
Speaker
Pogledajte str. 25.
Audio Language (samo Pogledajte str. 29.
u digitalnom načinu)
Subtitle Setting (samo u Pogledajte str. 29.
digitalnom načinu)
Sleep Timer
Pogledajte str. 26.
Power Saving
Pogledajte str. 26.
System Information
(samo u digitalnom
načinu)
Prikaz informacija o sustavu.
15 HR
Gledanje TV programa
55 Kad se pojave četiri obojene stavke na donjem dijelu
stranice teleteksta, dostupan je Fastext. Fastext omogućava
brz i jednostavan pristup stranicama. Za pristup željenoj
stranici pritisnite odgovarajuću obojenu tipku.
Slika formata 4:3 se
razvlači vodoravno kako
bi ispunila 16:9 zaslon.
Uporaba digitalnog elektronskog programskog
vodiča (EPG) *
1 U digitalnom načinu, pritisnite GUIDE.
2 Izvedite željeni postupak prema sljedećoj
tablici ili prema uputama sa zaslona.

55 Informacije o programu prikazat će se samo ako ih TV
postaja emitira.
Digitalni elektronski programski vodič (EPG)
** Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim državama/regijama.
Za
Učinite sljedeće
Gledanje programa
Pritisnite /// za odabir programa, a zatim pritisnite .
Isključenje EPG-a
Pritisnite GUIDE.

55 Ako je odabrano dobno ograničenje za programe, na zaslonu će se prikazati poruka kojom se traži unos PIN koda. Za
detalje, pogledajte "Parental Lock" na str. 29.
16 HR
Uporaba Digital Favourite popisa *
Značajka Favourite omogućuje vam podešavanje
do četiri popisa omiljenih programa.
1 U digitalnom modu pritisnite .
2 Izvedite željeni postupak prema sljedećoj
Digital Favourite popis
** Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim državama/regijama.
Za
Učinite sljedeće
Prvo kreiranje Favourite popisa
1 Pritisnite  za odabir "Yes".
2 Pritisnite žutu tipku za odabir Favourite popisa.
3 Pritisnite /// za odabir kanala kojeg želite dodati, a
zatim pritisnite .
Kanali pohranjeni u Favourite popis su označeni simbolom .
4 Pritisnite RETURN za završetak podešavanja.
Gledanje kanala
1 Pritisnite žutu tipku za navigaciju kroz Favourite popise.
2 Pritisnite / za odabir kanala, a zatim pritisnite .
Isključivanje Favourite popisa
Pritisnite RETURN.
Dodavanje ili brisanje kanala iz Favourite
popisa
1 Pritisnite plavu tipku.
2 Pritisnite žutu tipku za odabir Favourite popisa koji želite
editirati.
3 Pritisnite /// za odabir kanala kojeg želite dodati, a
zatim pritisnite .
Brisanje svih kanala iz tekućeg Favourite
popisa
1 Pritisnite plavu tipku.
2 Pritisnite žutu tipku za odabir Favourite popisa koji želite
editirati.
3 Pritisnite plavu tipku.
4 Pritisnite / za odabir "Yes", a zatim pritisnite  za
potvrdu.
17 HR
Gledanje TV programa
tablici ili prema uputama sa zaslona.
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme
Na ovaj TV možete spojiti širok raspon dodatne opreme . Spojni kabeli nisu isporučeni.
KDL-32S55xx/KDL-32P55xx/KDL-32P35xx/KDL-26S55xx/KDL-26P55xx
DVD uređaj s
komponentnim
izlazom
DVD uređaj
Računalo (HDMI izlaz)
Blu-ray disc uređaj
Digitalna videokamera
Hi-Fi audio
oprema
Računalo
Igraće
konzole
DVD uređaj
Dekoder
DVD rekorder
CAM kartica
Videorekorder
Dekoder
Digitalna videokamera/
Digitalni fotoaparat/USB uređaj
Računalo/Digitalna
videokamera
Igraća konzola/
DVD kamkorder
Slušalice
18 HR
KDL-22S55xx/KDL-22P55xx
DVD uređaj s
komponentnim
izlazom
DVD uređaj
Računalo (HDMI izlaz)
Blu-ray disc uređaj
Digitalna videokamera
Hi-Fi audio
oprema
Uporaba dodatne opreme
Računalo
Igraće
konzole
DVD uređaj
Dekoder
DVD rekorder
CAM kartica
Videorekorder
Dekoder
Digitalna videokamera/Digitalni
fotoaparat/USB uređaj
Računalo/Digitalna
videokamera
Igraća konzola/
DVD kamkorder
Slušalice
19 HR
Gledanje slika sa
spojene opreme
Uključite spojenu opremu te postupite na
jedan od dolje opisanih načina.
Simbol na
zaslonu
Za KDL-22S55xx/KDL-22P55xx/
 HDMI1 ili
 HDMI2
HDMI IN 1 ili HDMI IN 2
Za pregled opreme spojene na M,
N.
Digitalni video i audio signali
ulaze iz spojene opreme.
Ako oprema ima DVI priključnicu,
spojite DVI priključnicu na HDMI
IN 1 priključnicu putem DVIHDMI adaptera (opcija), i spojite
audio izlaznu priključnice opreme
na audio i HDMI IN 1 audio ulaze.
Spojite na priključnicu HDMI IN
2 za gledanje fotografija ili slika s
računala ili digitalne videokamere.
 AV1/
AV1/S AV1
Za pregled opreme spojene na D.
 AV2/
AV2/S AV2
Za pregled opreme spojene na E.
 Računalo
Za pregled opreme spojene na G.
Kod videorekordera s automatskim ugađanjem (str. 8)
U analognom načinu, pritisnite PROG +/– ili brojčane
tipke za odabir video kanala.
Za ostalu spojenu opremu
Pritisnite  za prikaz popisa spojene opreme.
Pritisnite / za odabir željenog ulaznog izvora, a
zatim pritisnite . (Označena stavka se automatski
odabire ako u roku od dvije sekunde nakon pritiska
na / niste ništa promijenili)
Za USB uređaj
Pogledajte str. 21.
Simbol na
zaslonu
Opis
 Component
Za pregled opreme spojene na A.

55 Preporučuje se uporaba kabela za
računalo s feritnim jezgrama, kao
što je "Connector, D-sub 15" (ref.
1-793-504-11, dostupno u Sony
servisu) ili ekvivalentan.
Za KDL-32S55xx/KDL-32P55xx/
KDL-32P35xx/KDL-26S55xx/KDL-26P55xx
 HDMI1,
 HDMI2 ili
 HDMI3
20 HR
HDMI IN 1, HDMI IN 2 ili HDMI
IN 3
Za pregled opreme spojene na B,
C ili J.
Digitalni video i audio signali
ulaze iz spojene opreme.
Ako oprema ima DVI priključnicu,
spojite DVI priključnicu na HDMI
IN 2 priključnicu putem DVIHDMI adaptera (opcija), i spojite
audio izlaznu priključnice opreme
na audio i HDMI IN 2 audio ulaze.
Spojite na priključnicu HDMI IN
3 za gledanje fotografija ili slika s
računala ili digitalne videokamere.
Opis
 USB
Za pregled opreme spojene na I.
Za pregled fotografija ili slušanje
glazbe s USB medija spojenog na
TV.
 AV3
Za pregled opreme spojene na K.
Kod spajanja mono opreme, spojite
na  AV3 L priključnicu.

55 Koristite samo HDMI kabel na kojemu se nalazi HDMI
logo. Savjetujemo vam uporabu Sony HDMI kabela.
55 Kad je spojena oprema kompatibilna s HDMI kontrolom, podržana je komunikacija sa spojenom opremom.
Detalje o podešavanju ove komunikacije potražite na
str. 22.
Za spajanje
Učinite sljedeće
Conditional
Access Modula
(CAM) H
Za uporabu Pay Per View usluga.
Za detalje, pogledajte upute za
uporabu isporučene uz CAM karticu.
Za uporabu CAM modula, izvadite
"lažnu" karticu iz CAM utora. Prije
umetanja CAM modula u CAM utor
isključite TV prijemnik. Kad ne
koristite CAM modul, savjetujemo
da "lažnu" karticu uložite i ostavite
u utoru.

55 CAM nije podržan u svim državama/
regijama. Provjerite kod ovlaštenog
dobavljača.
Hi-Fi audio
oprema F
Spojite na priključnicu  za slušanje
zvuka s TV-a u slušalicama.
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Povratak na standardni Pritisnite DIGITAL ili
TV program
ANALOG.
Uporaba izbornika Tools
Pritisnite TOOLS za prikaz sljedećih opcija kod
gledanja slike sa spojene opreme.
Opcija
Opis
Close
Zatvaranje izbornika Tools.
Picture Mode (osim u
modu PC ulaza, USB
ulaza)
Pogledajte str. 24.
Display Mode (samo u Pogledajte str. 24.
modu PC ulaza)
Sound Effect
Pogledajte str. 25.
Speaker
Pogledajte str. 25.
Horizontal Shift (samo Pogledajte str. 26.
u modu PC ulaza)
Vertical Shift (samo u
modu PC ulaza)
Pogledajte str. 26.
Sleep Timer (osim u
modu PC ulaza)
Pogledajte str. 26.
Power Saving
Pogledajte str. 26.
Na ovom TV-u možete uživati u reprodukciji
datoteka fotografija/glazbe pohranjenima u Sony
digitalne fotoaparate ili kamkordere putem USB
kabela ili USB uređaja za pohranu.
1 Spojite podržani USB uređaj na TV.
2 Pritisnite MENU.
3 Pritisnite / za odabir "Photo" ili "Music"
i zatim pritisnite .
4 Pritisnite /// za odabir datoteke ili
mape, a zatim pritisnite .
Ako ste odabrali mapu, odaberite datoteku,
zatim pritisnite .
Reprodukcija počinje.

55 Pri uporabi funkcije "Photo", kvaliteta slike može biti lošija budući da se neke slike uvećavaju, ovisno o datoteci.
Također, slika možda neće ispunjavati cijeli zaslon, što
ovisi o veličini slike te omjeru širine i visine.
55 Pri uporabi funkcije "Photo", uređaju će možda trebati
duže vrijeme za prikaz nekih datoteka.
55 Za prikaz naziva datoteke i mape raspoloživ je samo
engleski jezik.
55 Dok TV pristupa podacima na USB uređaju, obratite
pozornost na sljedeće:
–– Nemojte isključivati TV ili spojeni USB uređaj.
–– Nemojte odspajati USB kabel.
–– Nemojte odspajati USB uređaj.
Mogli bi se oštetiti podaci na USB uređaju.
55 Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati
oštećenja ili gubitak podataka na mediju za snimanje,
nastalih uslijed nepravilnosti u radu bilo kojeg uređaja
spojenog na TV.
55 USB reprodukcija je podržana za sljedeće formate
datoteka fotografija:
–– JPEG (datoteke JPEG formata s ekstenzijom ".jpg"
usklađene s DCF 2.0 ili Exif 2.21 standardom)
55 Kad spojite Sony digitalni fotoaparat, podesite USB mod
fotoaparata na Auto ili "Mass Storage". Za više informacija o USB povezivanju, pogledajte upute isporučene s
vašim fotoaparatom.
55 USB reprodukcija je podržana za sljedeće formate
glazbenih datoteka:
–– MP3 (datoteke s ekstenzijom ".mp3" koje nemaju
zaštitu)
55 USB Photo Viewer podržava FAT12 i FAT32 sustave
datoteka.
55 Ovisno o ekstenziji, neke datoteke, uključujući one koje
su mijenjane na računalu, neće se moći reproducirati čak
i ako je njihov format podržan.
55 Provjerite sljedeću internetsku stranicu za najnovije
informacije o kompatibilnim USB uređajima.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
21 HR
Uporaba dodatne opreme
Slušalice L
Spojite na audio izlazne priključnice
 kako biste mogli slušati zvuk
iz TV prijemnika preko Hi-Fi
uređaja.
Reprodukcija fotografija/
glazbe putem USB-a
Uporaba funkcije
"Control for HDMI"
Funkcija Control for HDMI omogućuje komunikaciju TV-a sa spojenom opremom kompatibilnom s
ovom funkcijom, koristeći HDMI CEC (Consumer
Electronics Control). Primjerice, spojite li Sony
opremu koja je kompatibilna s Control for HDMI
(pomoću HDMI kabela), možete upravljati obima.
Spojite opremu pravilno i izvedite potrebna
podešavanja.
Podešavanje HDMI postavki
Control for HDMI postavke trebaju biti podešene
na TV prijemniku i na spojenoj opremi. Pogledajte
"HDMI Set-up" na str. 27 za podešenja na TV-u.
Podrobnije informacije o podešavanju potražite u
uputama za uporabu spojene opreme.
Control for HDMI funkcije
55 Isključuje spojenu opremu zajedno s TV
prijemnikom.
55 Uključuje TV prijemnik zajedno sa spojenom
opremom i kad započne reprodukcija opreme
automatski bira ulaz na koji je spojena.
22 HR
Uporaba izbornika MENU
Navigacija izbornicima
"MENU" omogućava uporabu raznih praktičnih
značajki ovog TV prijemnika. Možete jednostavno
birati kanale ili izvore te mijenjati postavke TV-a.
EExternal Inputs
Odabir opreme spojene na TV."
55 Za gledanje slike sa željenog ulaza, odaberite
ulaz i pritisnite .
FPhoto/Music
Prikaz izbornika "Photo/Music" (str. 21).
GSettings
Prikaz izbornika "Settings" u kojemu možete
napraviti većinu naprednih podešavanja.
1 Pritisnite / za odabir ikone izbornika,
zatim pritisnite .
2 Pritisnite /// za odabir opcije
ili podešavanje postavke, a zatim
pritisnite .
Za detalje o podešavanjima, pogledajte str. 24
do 30.

55 Opcije koje možete podesiti se mogu razlikovati
ovisno o okolnostima. Nedostupne opcije su
zasjenjene u izborniku ili nisu prikazane.
** Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim državama/
regijama.
pritisnite .
Za izlaz iz izbornika pritisnite MENU.
ADigital Favourites*
Prikazuje popis omiljenih programa (str. 17).
BAnalogue
Povratak na posljednji gledani analogni kanal.
CDigital*
Povratak na posljednji gledani digitalni kanal.
DDigital EPG*
Prikazuje digitalni elektronski programski
vodič (EPG) (str. 16).
23 HR
Uporaba izbornika MENU
1 Pritisnite MENU.
2 Pritisnite / za odabir opcije, zatim
 Settings
Picture Adjustment
Picture Mode
Odabire način prikaza slike osim za ulaz s računala.
"Vivid": Za poboljšani kontrast i oštrinu slike.
"Standard": Za standardnu sliku. Preporučuje se kod uporabe uređaja u kućnim
uvjetima.
"Cinema": Za gledanje filmskog sadržaja. Najprikladnije za gledanje u okruženju
poput kino-dvorane.
"Photo": Za fotografije.
Display Mode (samo u
PC modu)
Odabire načina prikaza slike za ulaz s računala.
"Video": Za videozapise.
"Text": Za tekst, grafove ili tablice.
"Photo": Za fotografije.
Backlight
Podešava svjetlinu pozadinske rasvjete.
Contrast
Povećava ili smanjuje kontrast slike.
Brightness
Povećava ili smanjuje svjetlinu slike.
Colour
Povećava ili smanjuje zasićenost boja na slici.
Hue
Povećava ili smanjuje količinu zelenih i crvenih tonova.

55 "Hue" se može podesiti samo za NTSC signal boje (primjerice, američke video vrpce).
Sharpness
Povećava ili smanjuje oštrinu slike.
Colour Tone
Podešava bjelinu slike.
"Cool": Bijelim tonovima dodaje plavu nijansu.
"Neutral": Bijelim tonovima dodaje neutralnu nijansu.
"Warm": Bijelim tonovima dodaje crvenu nijansu.

55 "Warm" se ne može odabrati ako je "Picture Mode" podešen na "Vivid".
Noise Reduction
Smanjuje šum na slici ("snijeg") kod loših uvjeta prijema.
"High/Medium/Low": Modificira učinak smanjivanja šumova.
"Off": Isključuje funkciju "Noise Reduction".
MPEG Noise
Reduction
Smanjuje šum MPEG-komprimirane video slike.
24 HR
Resetiranje svih "Picture Adjustment" postavki na tvorničke vrijednosti, osim
opcije "Picture Mode" i "Display Mode" (samo u PC načinu).
Reset

55 Opcije "Brightness", "Colour", "Hue" i "Sharpness" nisu dostupne kad je "Picture Mode" podešen na "Vivid" ili kad je
"Display Mode" podešen na "Text".
Sound Adjustment
Odabire efekt zvuka.
"Dynamic": Povećava jasnoću i prisutnost zvuka za bolju razumljivost i realističnost glazbe.
"Standard": Naglašava jasnoću, detalje i prisutnost zvuka.
"Clear Voice": Povećava jasnoću glasa.
Surround
Odabire surround efekt zvuka.
"Surround": Za surround zvuk (samo za stereo programe).
"Simulated Stereo": Mono programima dodaje efekt nalik surroundu.
"Off": Za normalan stereo ili mono prijem.
Treble
Podešava visoke tonove.
Bass
Podešava basove.
Balance
Podešava balans između lijevog i desnog kanala zvučnika.
Reset
Resetira sve "Sound Adjustment" postavke na tvorničke vrijednosti.
Dual Sound
Odabire zvuk iz zvučnika za stereo ili dvojezično emitiranje.
"Stereo", "Mono": Za stereo emisije.
"A"/"B"/"Mono": Za dvojezične emisije, odaberite "A" za zvučni kanal 1,
"B" za zvučni kanal 2 ili "Mono" za mono kanal, ako postoji.

55 Ako odaberete ostale uređaje spojene na TV prijemnik, podesite "Dual Sound" na "Stereo",
"A" ili "B".
Auto Volume
Održava stalnu razinu glasnoće unatoč promjenama (primjerice, reklame su
često glasnije od ostalog programa).
Speaker
Uključuje/isključuje zvučnike TV prijemnika.
"TV Speaker": Zvučnici TV prijemnika su uključeni za slušanje zvuka preko
TV prijemnika.
"Audio System": Zvučnici TV prijemnika su isključeni kako bi se zvuk
programa mogao slušati preko zvučnika vanjskog audio sustava spojenog na
izlazne audio priključnice.

55 "Sound Effect", "Surround", "Treble", "Bass", "Balance", "Reset" i "Auto Volume" nisu dostupni kad je "Speaker" podešen
na "Audio System".
25 HR
Uporaba izbornika MENU
Sound Effect
Eco
Power Saving
Odabire način smanjene potrošnje TV-a.
"Standard": Standardna postavka.
"Reduce": Smanjuje potrošnju energije TV prijemnika.
"Picture Off": Isključivanje slike. Možete slušati zvuk dok je slika isključena.
Idle TV Standby
Bira vrijeme ("1h", "2h" ili "3h") za automatsko isključenje TV-a u pripravno
stanje, ako u odabranom vremenu ne pokrenete nijednu funkciju.
PC Power
Management
Kad je ova opcija podešena na "On", isključuje TV u pripravno stanje ako nije
ostvaren prijem signala s računala. Dostupno samo u modu PC ulaza.
Reset
Resetira sve "Eco" postavke na tvorničke vrijednosti.
Features
Screen Format
Promjena formata slike. Za detalje o formatu slike pogledajte str. 15.

55 "Auto" je dostupan samo za PAL i SECAM signale.
Screen Format (samo
u PC modu)
"Normal": Prikaz slike u njezinoj originalnoj veličini.
"Full": Povećava sliku tako da popunjava područje prikaza.
RGB Centre
Podešava vodoravan položaj slike tako da se ona nalazi u sredini zaslona.

55 Ova opcija je dostupna samo ako je na scart priključnice //S AV1 ili
//S AV2 na stražnjoj strani uređaja spojen RGB izvor.
PC Adjustment
Podešava TV zaslon kao računalni monitor.

55 Ova opcija je dostupna samo ako je ostvaren prijem PC signala.
"Phase": Podešava zaslon ako dio prikazanog teksta ili slike nije jasan.
"Pitch": Vodoravno proširuje ili sužava sliku.
"Horizontal Shift": Pomiče sliku ulijevo ili udesno.
"Vertical Shift": Pomiče sliku gore ili dolje.
"Reset": Resetira postavke na tvorničke vrijednosti.
Sleep Timer
Podešava vrijeme nakon kojeg će se TV prijemnik automatski isključiti u stanje
pripravnosti. Kad je aktiviran "Sleep Timer", na prednjoj strani TV prijemnika
pojavljuje se indikator  (Sleep Timer) i svijetli narančasto.

55 Ako isključite TV prijemnik i ponovno ga uključite, "Sleep Timer" se vraća na "Off".
55 Na zaslonu se jednu minutu prije isključivanja TV prijemnika u stanje pripravnosti
pojavljuje poruka.
26 HR
Set-up
Otvara izbornik početnih podešenja za odabir jezika, države/regije i mjesta
uporabe te ugađanje svih raspoloživih digitalnih i analognih kanala. Obično nije
potrebno ponavljati postupak jer već postoje postavke države, jezika i pohranjeni
kanali od prvog podešavanja (str. 8). Ipak, ova opcija omogućava ponavljanje
postupka (npr. za ponovno ugađanje TV-a nakon preseljenja).
Language
Odabir jezika na kojem se prikazuju izbornici.
Auto Tuning (samo u
analognom načinu)
Ugađa sve dostupne analogne kanale.
Obično nije potrebno ponavljati postupak jer već postoje pohranjeni kanali od
prvog podešavanja (str. 8). Ipak, ova opcija omogućuje ponavljanje postupka
(npr. ako se preselite ili potražite kanale koji su se počeli emitirati).
Programme Sorting
(samo u analognom
načinu)
Mijenja redoslijed pohranjivanja analognih kanala u TV prijemniku.
1 Pritisnite / za odabir kanala koji želite premjestiti na novo mjesto,
a zatim pritisnite .
2 Pritisnite / za odabir novog mjesta za kanal te pritisnite .
AV Preset
Dodjeljuje naziv uređajima spojenim na bočne i stražnje priključnice. Naziv će
se kratko prikazati na zaslonu kad se odabere uređaj.
1 Pritisnite / za odabir željenog ulaznog izvora, a zatim pritisnite .
2 Pritisnite / za odabir jedne od sljedećih opcija, a zatim pritisnite
.
55 AV1 (ili AV2/AV3/HDMI1/HDMI2/HDMI3 (samo KDL-32S55xx, KDL-32P55xx,
KDL-32P35xx, KDL-26S55xx i KDL-26P55xx)/Component/PC), VIDEO, DVD,
CABLE, GAME, CAM, SAT: Odaberite jedan od već podešenih naziva za spojeni
uređaj.
55 "Edit": Kreiranje vlastitog naziva.
1 Pritisnite / za odabir željenog slova ili znamenke ("_" za razmak)
te zatim pritisnite .
Ako unesete pogrešan znak
Pritisnite / za odabir pogrešnog znaka. Zatim pritisnite / za odabir
točnog znaka.
2 Ponovite postupak iz koraka 1 dok ne unesete naziv i pritisnite .
HDMI Set-up
Omogućuje komunikaciju TV-a sa opremom kompatibilnom s funkcijom Control for HDMI, spojenom na HDMI priključnice TV prijemnika. Postavke za
komunikaciju također trebate podesiti na spojenom uređaju.
"Control for HDMI": Podešava hoće li se ili ne postupci na TV-u povezivati
sa spojenom opremom koja je kompatibilna s funkcijom Control for HDMI.
"Auto Devices Off": Kad je podešena na "On", "Control for HDMI" kompatibilna
oprema se isključuje kad prebacite TV u pripravno stanje pomoću daljinskog
upravljača.
"Auto TV On": Kad je podešena na "On", TV se uključuje kad uključite spojenu
"Control for HDMI" kompatibilnu opremu.
"Device List Update": Kreira ili ažurira "HDMI Device List". Može se spojiti
do 11 "Control for HDMI" kompatibilnih uređaja, do 5 uređaja na jednu
priključnicu. Prilikom promjene spajanja ili postavki, uvijek ažurirajte "HDMI
Device List".
"HDMI Device List": Prikaz popisa spojene "Control for HDMI" kompatibilne
opreme.
Nastavlja se
27 HR
Uporaba izbornika MENU
Auto Start-up
Sound Offset
Podešava glasnoću neovisno za svaki uređaj spojen na TV prijemnik.
Manual Programme
Preset
(samo u analognom
načinu)
Mijenja podešenje dostupnog analognog kanala.
Pritisnite / za odabir broja programa kojeg želite promijeniti. Zatim pritisnite
.
Sustav
Ručno podešava kanale.
1 Pritisnite / za odabir "System", a zatim pritisnite .
2 Pritisnite / za odabir jednog od sljedećih sustava emitiranja i
zatim pritisnite .
B/G: Za zemlje/regije Zapadne Europe
D/K: Za zemlje/regije Istočne Europe
L: Za Francusku
I: Za Veliku Britaniju

55 Ovisno o zemlji/regiji odabranoj u izborniku "Country" (str. 7), ova opcija možda neće
biti dostupna.
Kanal
1 Pritisnite / za odabir "Channel", a zatim pritisnite .
2 Pritisnite / za odabir "S" (za kabelske kanale) ili "C" (za zemaljske
kanale) i zatim pritisnite .
3 Ugodite kanale na sljedeći način:
Ako ne znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite / za traženje sljedećeg raspoloživog kanala. Kad se pronađe kanal,
pretraživanje se prekida. Za nastavak pretraživanja, pritisnite /.
Ako znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite brojčane tipke za unos broja kanala kojeg želite gledati ili kanala za
videorekorder.
4 Pritisnite  za prijelaz na "Confirm" i pritisnite .
Ponovite opisani postupak za ručno podešavanje ostalih kanala.
Label
Dodjeljivanje naziva po izboru, do pet znakova, za odabrane kanale.
AFT
Omogućuje precizno ručno ugađanje kanala kad mislite da bi malim podešavanjem mogli poboljšati kvalitetu slike.
Audio Filter
Poboljšava zvuk pojedinih kanala u slučaju izobličenja kod mono prijema.
Ponekad može nestandardni signal uzrokovati izobličenje ili prekidanje zvuka
kod mono prijema.
Ako zvuk nije izobličen, preporučujemo da ostavite ovu opciju podešenu na
tvorničku vrijednost "Off".

55 "Audio Filter" nije dostupan kad je opcija "System" podešena na "L".
Skip
Preskakanje neupotrijebljenih analognih kanala kod biranja kanala tipkama
PROG +/–. (Preskočeni kanali se i dalje mogu odabrati brojčanim tipkama.)
Confirm
Pohranjivanje promjena unesenih u "Manual Programme Preset".
28 HR
Digital Set-up
Digital Tuning
Digital Auto Tuning
Ugađa sve dostupne digitalne kanale.
Ova opcija je korisna, primjerice, u slučaju preseljenja ili za pretraživanje novih
kanala koji se pojave. Pritisnite .
Programme List Edit
Brisanje neželjenih digitalnih kanala pohranjenih u TV prijemnik i promjena
redoslijeda pohranjenih digitalnih kanala.
1 Pritisnite / za odabir kanala kojeg želite ukloniti ili premjestiti na
novo mjesto.
Brojčanim tipkama unesite poznati troznamenkasti broj programa kojeg želite gledati.
2 Brisanje ili promjenu redoslijeda digitalnih kanala možete izvoditi na
sljedeći način:
Za brisanje digitalnog kanala
Pritisnite . Kad se prikaže poruka potvrde, pritisnite  za odabir "Yes", zatim
pritisnite .
Za promjenu redoslijeda digitalnih kanala
Pritisnite , zatim pritisnite / za odabir novog položaja za kanal te pritisnite .
Digital Set-up
Subtitle Set-up
"Subtitle Setting": Ako se odabere "For Hard of Hearing", uz titlove se mogu
prikazivati i vizualne pomoćne funkcije (ako TV kanal emitira takve informacije).
"Subtitle Language": Bira jezik na kojem su prikazani titlovi.
Audio Set-up
"Audio Type": Prebacuje na program za osobe oštećena sluha kad je odabrana
opcija "For Hard of Hearing".
"Audio Language": Odabire jezik koji se koristi za program. Neki digitalni
kanali mogu odašiljati nekoliko jezika dijaloga za program.
"Audio Description": Omogućuje audio opis (naracija) vizualnih informacija,
ukoliko TV kanali odašilju takve informacije.
"Mixing Level": Podešava kombinacije glavnog zvuka na TV prijemniku i
Audio Description opciju.

55 Ova opcija je dostupna samo kad je "Audio Description" podešen na "On":
Banner Mode
"Basic": Prikazuje informacije o programu na digitalnom baneru.
"Full": Prikazuje informacije o programu na digitalnom baneru, a detaljne
informacije ispod njega.
Parental Lock
Podešava ograničenje gledanja programa prema dobi gledatelja. Programi koji
imaju veću razinu ograničenja od podešene, mogu se gledati tek nakon unosa
PIN koda.
1 Pritisnite brojčane tipke za unos svog PIN koda.
Ako niste već podesili PIN kôd, prikazuje se izbornik za podešavanje PIN koda.
Slijedite upute iz odjeljka "PIN Code" dolje.
2 Pritisnite / za odabir razine ograničenja ili "None" (za neograničeno
gledanje) i zatim pritisnite .
Nastavlja se
29 HR
Uporaba izbornika MENU
3 Pritisnite RETURN.
Digital Manual Tuning
Za ručno ugađanje digitalnih kanala.
1 Brojčanom tipkom odaberite broj kanala koji želite ručno ugoditi,
zatim pritisnite / za ugađanje kanala.
2 Kad pronađete dostupne kanale, pritisnite  za pohranjivanje programa.
Ponovite opisani postupak za ručno ugađanje ostalih kanala.
3 Pritisnite RETURN.
PIN Code
Za prvo podešavanje PIN koda
1 Pritisnite brojčane tipke za unos novog PIN koda.
2 Pritisnite RETURN.
Za promjenu PIN koda
1 Pritisnite brojčane tipke za unos svog PIN koda.
2 Pritisnite brojčane tipke za unos novog PIN koda.
3 Pritisnite RETURN.

55 PIN kôd 9999 se može uvijek upotrebljavati.
Technical Set-up
"Auto Service Update": Omogućuje TV prijemniku prepoznavanje i pohranjivanje novih digitalnih usluga kad postanu dostupne.
"System Update":
Ovaj TV prijemnik može primati nadogradnje softvera putem standardnog signala
prijenosa. Kako biste nadograđivali softver na taj način, opcija System Update u izborniku Technical Set-up treba biti podešena na ON. Kad uređaj detektira nadogradnju, na zaslonu će se pojaviti niz poruka o tome kako nastaviti s postupkom. Nakon
učitavanja nadogradnje potrebno je instalirati novi softver odabirom "upg" datoteke
pritiskom na strelicu desno. Tijekom postupka instalacije nemojte odspajati uređaj
iz mrežnog napajanja.
"System Information": Prikaz trenutne verzije softvera i snage signala. Time
Zone Omogućuje ručni odabir vremenske zone u kojoj se nalazite ako zona ne
odgovara onoj koja se automatski određuje prema odabranoj državi/regiji.
"Auto DST": Podešavanje opcije automatskog podešavanja ljetnog, odnosno
zimskog računanja vremena.
55 "On": Automatsko podešavanje ljetnog, odnosno zimskog vremena prema kalendaru.
55 "Off": Vrijeme je prikazano prema razlici vremena podešenoj u "Time Zone" izborniku.
CA Module Set-up
Omogućuje pristup plaćenim uslugama nakon nabavljanja Conditional Access Module
(CAM) modula i kartice. Pogledajte str. 18 za položaj otvora kartice  (PCMCIA).
30 HR
Dodatne informacije
Postavljanje pribora (zidni nosač)
Za kupce:
Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporuča da postavljanje TV-a izvedu Sony serviseri ili
ovlašteni partneri. Nemojte ga pokušati postaviti sami.
Za Sonyjeve servisere i partnere:
Pobrinite se za sigurnost tijekom postavljanja, redovitog održavanja i provjere ovog proizvoda.
Ovaj TV prijemnik se može montirati pomoću zidnog nosača SU-WL500 ili SU-WL100 (opcija).
55 Za pravilnu montažu sa zidnim nosačem pogledajte pripadajuće upute za uporabu.
55 Pogledajte "Odvajanje postolja s TV prijemnika" (str. 8).
55 Pogledajte "Tablica dimenzija za postavljanje TV-a" (str. 32).
55 Pogledajte "Dijagram/tablica vijaka i kuka" (str. 33).

55 Stavite TV na postolje kod učvršćivanja montažne kuke.
SU-WL500 za KDL-32S55xx/KDL-32P55xx/KDL-32P35xx
Vijak
(+PSW6  16)
Četvrtasti otvor
Dodatne informacije
Montažna kuka
SU-WL100 za KDL-26S55xx/KDL-26P55xx/KDL-22S55xx/KDL-22P55xx
Vijak
(+PSW4  12)
Montažna kuka
Postavljanje ovog proizvoda zahtijeva dostatnu stručnost, osobito kako bi se ustanovilo da li je zid dovoljno čvrst da izdrži masu TV-a. Postavljanje ovog proizvoda na zid povjerite Sonyjevim serviserima ili licenciranim partnerima te obratite dostatnu pozornost na sigurnost tijekom postavljanja. Sony ne preuzima
odgovornost za štete ili ozljede uzrokovane nepravilnim rukovanjem ili neodgovarajućom montažom.
31 HR
Tablica dimenzija za postavljanje TV-a
KDL-32S55xx/KDL-32P55xx/KDL-32P35xx
Položaj središta zaslona
KDL-26S55xx/KDL-26P55xx/KDL-22S55xx/KDL-22P55xx
Položaj središta zaslona
Jedinica: cm
Naziv modela
Dimenzije zaslona
Duljina svakog kuta montaže
Dimenzija središta
zaslona
Kut (0°)
Kut (20°)


C
D
E
F
G
H
KDL-32S55xx/KDL-32P55xx/
KDL-32P35xx
80,7
50,8
17,2
43
15,4
30
48,5
46,6
KDL-26S55xx/KDL-26P55xx
67.9
43.5
11.4
33.4
15.4
25.2
40.9
33.8
KDL-22S55xx/KDL-22P55xx
55,8
37
13,3
33
14
21,9
35
32,9
Vrijednosti iz gornje tablice mogu se malo razlikovati, ovisno o načinu postavljanja.
32 HR
UPOZORENJE
Zid na koji će se TV postaviti treba moći podnijeti masu barem četiri puta veću od ovog TV-a. Masu TV-a
potražite u poglavlju "Tehnički podaci" (str. 34).
Dijagram/tablica vijaka i kuka
KDL-32S55xx/KDL-32P55xx/KDL-32P35xx
Naziv modela
KDL-32S55xx/KDL-32P55xx/KDL-32P35xx
Položaj vijka
e, g
Položaj kuke
c
** Položaj kuke "a" i "b" ne može se koristiti za modele iz gornje tablice.
Položaj vijka
Položaj kuke
KDL-26S55xx/KDL-26P55xx/KDL-22S55xx/KDL-22P55xx
Dodatne informacije
Naziv modela
Položaj kuke
KDL-26S55xx/KDL-26P55xx
a
KDL-22S55xx/KDL-22P55xx
b
33 HR
Tehnički podaci
Naziv modela
Sustav
Sustav zaslona
TV sustav
Sustav boje/videosignala
Pokrivenost kanala
KDL32S55xx/
KDL32P55xx/
KDL-32P35xx
KDL26S55xx/
KDL26P55xx
KDL22S55xx/
KDL22P55xx
LCD (Liquid Crystal Display) zaslon
Ovisno o odabranoj državi/području:
Analogni: B/G/H, D/K, L, I
Digitalni: DVB-T
Analogni: PAL, SECAM, NTSC 3.58, 4.43 (samo Video In)
Digitalni: MPEG-2 MP@ML
Analogni: 48,25 - 855,25 MHz
Digitalni: VHF valno područje III (177,5 - 226,5 MHz)/UHF E21 - E69 (474 - 858 MHz)
10 W + 10 W (RMS)
8 W + 8 W (RMS)
5 W + 5 W (RMS)
Izlazna snaga zvuka
Ulazne/izlazne priključnice
75-ohmska vanjska priključnica za VHF/UHF
Antena
21-pinska scart priključnica, uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz, S-Video ulaz i analogni TV
//S AV1*1
//S AV1*2
 COMPONENT IN
 COMPONENT IN
HDMI IN 1, 2, 3*4
 AV3
 AV3

PC IN 



Napajanje i ostalo
Napajanje
Veličina zaslona
Razlučivost zaslona
Potrošnja energije
Potrošnja energije u pripravnom
stanju*3
Dimenzije
(s postoljem)
(š  v  d)
(bez postolja)
Masa
(s postoljem)
(bez postolja)
Isporučeni pribor
Dodatni pribor
audio/video izlaz.
21-pinska scart priključnica, uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz, S-Video ulaz i audio/video izlaz.
Podržani formati: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohma, 0,3 V negativna sinkronizacija/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohma/
Pr/Cr: 0,7 Vp-p, 75 ohma
Audio ulaz (phono priključnice)
Video: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dvokanalni Linear PCM
32, 44.1 i 48 kHz, 16, 20 i 24-bitni PC (str. 35)
Analogna audio (minipriključnica) (samo HDMI2) (KDL-32S55xx, KDL-32P55xx, KDL-32P35xx,
KDL-26S55xx, KDL-26P55xx)
Analogna audio (minipriključnica) (samo HDMI1) (KDL-22S55xx, KDL-22P55xx)
Video ulaz (phono priključnica)
Audio ulaz (phono priključnice)
Audio izlaz (lijevi/desni) (phono priključnice)
PC ulaz (15 Dsub) (pogledajte str. 35)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno/B: 0,7 Vp-p, 75 ohma/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohma/H/V Sync: TTL razina
 PC audio ulaz (mini priključnica)
Priključnica za slušalice
USB priključnica
CAM (Conditional Access Module) utor
220 – 240 V AC, 50 Hz
32 inča
(oko 80 cm mjereno po
dijagonali)
26 inča
(oko 66,1 cm mjereno po
dijagonali)
22 inča
(oko 54,8 cm mjereno po
dijagonali)
1366 točaka (horizontalno)  768 linija (vertikalno)
135 W
110 W
60 W
0,5 W ili manje
0,5 W ili manje
1 W ili manje
Oko 80,7  55,7  22,2 cm
Oko 67,9  48,5  22,2 cm
Oko 55,8  41,7  21,5 cm
Oko 80,7  50,8  9,4 cm
Oko 12,7 kg
Oko 67,9  43,5  9,3 cm
Oko 10 kg
Oko 55,8  37  7,9 cm
Oko 6,9 kg
Oko 11,4 kg
Oko 8,7 kg
Oko 6,1 kg
Pogledajte "1: Provjera isporučenog pribora" na str. 4.
Pogledajte "Postavljanje pribora (zidni nosač)" na str. 31.
*1AV1 izlazi prenose samo analogni signal.
*2AV2 izlaz ne prenosi PC, HDMI i komponentni 1080i signal.
*3U navedeno pripravno stanje TV se isključuje nakon dovršetka potrebnih internih postupaka.
*4Priključnica HDMI3 je dostupna samo na KDL-32S55xx, KDL-32P55xx, KDL-32P35xx, KDL-26S55xx i KDL-26P55xx.
Tehnički podaci i dizajn podložni su promjeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
34 HR
Tablica ulaznih signala računala za PC IN , HDMI IN 1, 2 i 3*
Signali
Vodoravno
(piksela)
Okomito
(linija)
Vodoravna
frekvencija
(kHz)
Okomita
frekvencija
(Hz)
Standard
VGA
640
480
31.5
60
VGA
SVGA
800
600
37.9
60
VESA smjernice
XGA
1024
768
48.4
60
VESA smjernice
WXGA
1280
768
47.4
60
VESA
WXGA
1280
768
47.8
60
VESA
WXGA
1360
768
47.7
60
VESA
55 PC ulaz ovog TV-a ne podržava funkcije Sync on Green niti Composite Sync.
55 PC ulaz ovog TV-a ne podržava interlace signale.
55 PC ulaz ovog TV-a podržava signale iz gornje tablice uz 60 Hz vertikalne frekvencije.
** Priključnica HDMI3 je dostupna samo na modelima KDL-32S55xx, KDL-32P55xx, KDL-32P35xx, KDL-26S55xx i
KDL-26P55xx.
Dodatne informacije
35 HR
U slučaju problema
Mjestimična pojava crnih i/ili svijetlih točkica na
zaslonu
55 Slika ovog prijemnika sastoji se od tamnih/svijetlih
točkica (piksela). Ova pojava nije kvar uređaja.
Provjerite trepće li indikator  (pripravno
stanje) crveno.
Slika se ne prikazuje u boji
55 Odaberite "Reset" (str. 25).
Ukoliko treperi
Uključena je funkcija automatske dijagnostike. Pritisnite  na TV-u kako biste ga isključili, odspojite
mrežni kabel, te obavijestite prodavatelja ili Sony
servis.
Nema boje ili nepravilna boja pri gledanju signala
 COMPONENT IN priključnica
55 Provjerite jesu li  COMPONENT IN priključnice
pravilno spojene s pripadajućim priključnicama.
Ukoliko ne treperi
1 Provjerite opcije navedene u tablici ispod.
2 Ukoliko je problem i dalje prisutan, odnesite TV prijemnik u ovlašteni servis na
popravak.
Dobra slika, ali nema zvuka
55 Pritisnite tipku  + ili  (isključivanje zvuka).
55 Provjerite je li funkcija "Speaker" podešena na "TV
Speaker" (str. 25).
Slika
Ne može se odabrati željeni kanal
55 Odaberite između digitalnog i analognog načina te
odaberite željeni digitalni/analogni kanal.
Nema slike (zatamnjen zaslon) ni zvuka.
55 Provjerite priključenje antene.
55 Spojite TV prijemnik na napajanje i pritisnite  na
bočnoj strani TV-a.
55 Ako svijetli crveni indikator  (pripravno stanje),
pritisnite tipku /.
Nema slike ni izbornika za opremu spojenu na
scart priključnicu.
55 Pritisnite tipku  za prikaz spojene opreme i zatim
odaberite uređaj.
55 Provjerite spoj između vanjskog uređaja i TV-a.
Pojava dvostruke slike ili sjena
55 Provjerite spoj antene.
55 Provjerite lokaciju i smjer antene.
Na zaslonu se prikazuje samo snježna slika ili
šumovi.
55 Provjerite je li antena slomljena ili svijena.
55 Provjerite je li antena na kraju roka trajanja. (3-5 g.
normalne uporabe, 1-2 g. na morskoj obali).
Izobličena slika (isprekidane linije ili pruge)
55 Odmaknite TV od izvora električnih smetnji, kao što su
vozila, sušila za kosu i optički uređaji.
55 Kod postavljanja dodatne opreme, ostavite razmak između
uređaja i TV prijemnika.
55 Provjerite spoj antene.
55 Odmaknite antenski kabel od ostalih spojnih kabela.
Pri gledanju TV kanala prisutne su smetnje slike
ili zvuka.
55 Podesite "AFT" (Automatic Fine Tuning) kako biste
ostvarili bolji prijem (str. 28).
Zvuk
Kanali
Neki kanali su prazni
55 Kanal je kodiran ili treba platiti pretplatu. Pretplatite se
na plaćenu TV uslugu.
55 Kanal služi samo za prijenos podataka (bez slike i
zvuka).
55 Obratite se davatelju usluge za podrobnosti o prijenosu.
Digitalni kanal se ne prikazuje
55 Obratite se lokalnom davatelju usluga za informacije
jesu li digitalni programi dostupni kod vas.
55 Nabavite antenu s većim pojačanjem.
Općenito
TV prijemnik se automatski isključuje (TV prijemnik
se isključuje u pripravno stanje)
55 Provjerite jesu li aktivirane opcije "Sleep Timer" (str. 26)
ili "Idle TV Standby" (str. 26).
55 Ako se ne primaju signali ili se ne upravlja TV-om tijekom
15 min, uređaj se automatski prebacuje u pripravno stanje.
Daljinski upravljač ne radi
55 Zamijenite baterije.
HDMI oprema se ne prikazuje u "HDMI Device List".
55 Provjerite imate li "Control for HDMI" kompatibilnu
opremu.
Ako se na zaslonu pojavi poruka "Store Display
Mode: On"
55 Vaš TV je podešen u "Shop" način. Potrebno je odabrati
"Home" za "Location" u postupku "Auto Start-up" (str. 7).
EKOLOŠKA NALJEPNICA EU
Visoka energetska
učinkovitost
Dizajn pogodan za
recikliranje
Nagrada za usluge i dobra u skladu sa zahtjevima plana ekološkog
označavanje Europske unije.
Reg. br. HU/022/001
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel
Sony daje minimalno 2 godine jamstva na ovaj uređaj te je osigurano servisno održavanje u
trajanju od 7 godina.
Upute o montaži zidnog nosača se nalaze u ovom priručniku.
Za korisne informacije o Sonyjevim proizvodima posjetite
http://www.sony-europe.com/myproduct/
http://www.sony.net/
4-127-735-E4 (1)
Download PDF

advertising