Sony | KDL-40Z5500 | Sony KDL-40Z5500 Upute za upotrebu

Digitalni LCD TV prijemnik
Upute za uporabu
KDL-52Z5500
KDL-46Z5500
KDL-40Z5500/40Z5710
© 2009 Sony Corporation
4-151-686-11(1)
Uvod
Zaštitni znakovi
Zahvaljujemo na odabiru Sony proizvoda.
Prije uporabe TV prijemnika, molimo vas
da pažljivo i temeljito pročitate ove upute
i da ih sačuvate za kasniju uporabu.
 je registrirani zaštitni znak tvrtke
DVB Project.
HDMI, HDMI logotip i High Definition
Multimedia Interface su zaštićeni znakovi
ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke
HDMI Licensing LLC.
DLNA i DLNA CERTIFIED su zaštitni
znakovi i/ili oznake usluga Digital Living
Network Alliance.
GUIDE Plus+™ je (1) registriran zaštitni
znak ili zaštitni znak, (2) proizveden
uz licencu i (3) podložan različitim
međunarodnim patentima i prijavama za
patente u vlasništvu ili s licencom tvrtke
Gemstar-TV Guide International, Inc. i/ili
njezinih partnera.
GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL,
INC. I/ILI PARTNERI SE NI NA KOJI
NAČIN NE MOGU SMATRATI ODGOVORNIMA ZA TOČNOST RASPOREDA
PROGRAMA PREKO USLUGE GUIDE
PLUS+. NI U KOM SLUČAJU SE
GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL,
INC. I/ILI NJEZINI PARTNERI NE MOGU
SMATRATI ODGOVORNIMA ZA BILO
KAKAV GUBITAK DOBITI, GUBITAK
POSLA, NEIZRAVNU, POSEBNU ILI
POSLJEDIČNU ŠTETU U SVEZI ILI
ZBOG UPORABE BILO KOJE INFORMACIJE, UREĐAJA ILI USLUGE KOJA
SE ODNOSI NA GUIDE PLUS+™
SUSTAV.
Proizvedeno prema licenci tvrtke Dolby
Laboratories. Dolby i simbol dvostruko-D
su zaštitni znaci tvrtke Dolby Laboratories.
"BRAVIA" i
su zaštitni znaci
tvrtke Sony Corporation.
"XMB™" i "XrossMediaBar" su zaštićeni
znakovi tvrtki Sony Corporation i Sony
Computer Entertainment Inc.
Proizvođač ovog uređaja je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za EMC i sigurnost pro­
izvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Za sva pitanja servisa i jam­
stva, obratite se na adrese navedene u
odvojenim dokumentima koji se tiču
servisa ili jamstva.
Napomene o funkciji
Digital TV
&& Sve značajke vezane uz funkciju Digital
TV () radit će samo u zemljama ili
područjima emitiranja DVB-T (MPEG-2
i H.264/MPEG-4 AVC) digitalnog
zemaljskog signala ili gdje je omogućen
pristup kompatibilnom DVB-C (MPEG-2
i H.264/MPEG-4 AVC) kabelskom
sustavu. Provjerite kod svog davatelja
usluga emitira li se DVB-T signal i u
vašoj zemlji ili provjerite da li njihov
DVB-C kabelski sustav odgovara
integriranim funkcijama ovog TV
prijemnika.
&& Poslužitelj usluge kabelske TV može
naplatiti takve usluge, te će možda biti
potreban vaš pristanak na takve uvjete
poslovanja.
&& Iako je ovaj TV prijemnik usklađen s
DVB-T i DVB-C standardima, nije zajamčena njegova kompatibilnost s budućim
DVB-T digitalnim zemaljskim i DVB-C
digitalnim kabelskim prijenosima.
&& Neke Digital TV funkcije možda neće
biti dostupne u nekim zemljama/regijama,
a DVB-C kabelske funkcije možda neće
pravilno raditi kod nekih operatera.
Popis podržanih kabelskih poslužitelja
potražite na web adresi:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/

&& Slike koje se koriste o ovim uputama
prikazuju model KDL-40Z5500 ako nije
navedeno drukčije.
2 HR
Napomena za korisnike
u Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastup­
nik Sony Overseas S.A. Predstavništvo
u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je
ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj
proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na
internetskoj stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Sadržaj
Upute za brzi početak
4
Sigurnosne informacije.....................................................................................................................8
Mjere opreza......................................................................................................................................9
Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u/Indikatori.........................................................................10
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa....................................................................................................................15
Instruction Manual
Instruction Manual..........................................................................................................................16
Navigacija kroz izbornik Instruction Manual................................................................................16
Dodatne informacije
Postavljanje pribora (zidni nosač)..................................................................................................17
Tehnički podaci...............................................................................................................................19
U slučaju problema.........................................................................................................................22
Prije uporabe TV prijemnika pročitajte "Sigurnosne napomene" (str. 8). Sačuvajte ovaj priručnik za buduću
uporabu.
3 HR
Upute za brzi početak
Prije uporabe
3 Isporučenim vijcima pričvrstite TV prijemnik
na otvore postolja označene strelicama Ą.
Provjera isporučenog pribora
Mrežni kabel (1)
Držač kabela (1)
Postolje (1) i vijci (4) (osim za modele od 52")
Daljinski upravljač RM-ED019 (1)
Baterije veličine AA (tip R6) (2)
Ulaganje baterija u daljinski upravljač
Pritisnite i podignite pokrov za otvaranje.
1: Pričvršćivanje postolja
(osim za modele od 52")
1 Otvorite kutiju te izvadite postolje i vijke.
2 Postavite TV prijemnik na postolje.
4 HR

55 Kod uporabe električnog odvijača, podesite silu
pritezanja na približno 1,5 N•m {15 kgf•cm}.
3: Sprečavanje prevrtanja
TV-a
Upute za brzi početak
2: Spajanje antene/Set Top
Boxa/rekordera (npr. DVD
rekordera)
Spajanje Set Top Boxa/rekordera (npr.
DVD rekordera) sa SCART priključnicom
Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)
Spajanje Set Top Boxa/rekordera (npr.
DVD rekordera) s HDMI priključnicom
1 Zavrnite vijak za drvo (promjer 4 mm, nije
priložen) u postolje TV prijemnika.
2 Zavrnite vijak (M4  20, nije priložen) u
otvor na TV prijemniku.
3 Povežite vijak za drvo i vijak na uređaju
jakom vezicom.
Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)
5 HR
4: Povezivanje kabela
Držač kabela
možete postaviti
ovdje. (Nakon
postavljanja nećete
ga moći ukloniti.)
4
Slijedite upute na zaslonu.
Digital Auto Tuning: Kad odaberete
"Cable", savjetujemo vam da odaberete
"Quick Scan" za brzo ugađanje. Podesite
"Frequency" i "Network ID" prema informa­
cijama koje ste dobili od poslužitelja usluge
kabelske TV. Ako nijedan kanal nije pronađen postupkom "Quick Scan", pokušajte
primijeniti "Full Scan" (iako to može
zahtijevati više vremena).
Popis podržanih kabelskih poslužitelja
potražite na web adresi:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/

55 Nemojte mrežni kabel povezivati u snop s drugim
kabelima.
5: Početna podešavanja
Programme Sorting: Mijenjanje redoslijeda pohranjivanja analognih kanala u
TV prijemniku.
1 Pritisnite / za odabir kanala koji
želite premjestiti na novo mjesto, a
zatim pritisnite .
2 Pritisnite / za odabir novog mjesta
za kanal te pritisnite .
Eco Preset: Ako ste odabrali "Yes", podešenja za "Eco" se mijenjaju na preporučene
vrijednosti kako bi se smanjila potrošnja
električne energije.

55 Kanale možete također ugoditi ručno.
Podešavanje GUIDE Plus+™ sustava
1 Priključite TV prijemnik u zidnu utičnicu.
2 Podesite prekidač ENERGY SAVING
SWITCH u položaj za uključenje (str. 10).
3 Pritisnite  na TV prijemniku.
Kod prvog uključenja TV prijemnika, na
zaslonu se pojavi izbornik jezika.
(samo kad je raspoloživ GUIDE Plus+™ sustav)*
**Uvjeti podešavanja ove značajke:
–– kad podesite zemlju na Veliku Britaniju,
Njemačku, Španjolsku ili Italiju.
–– gdje postoji mogućnost digitalnog prijema.
–– kad je odabrana opcija "Antenna" u "5: Početna
podešavanja".
1 Unesite poštanski broj regije u kojoj živite
tipkama ////.

55 Ako poštanski kôd sadrži manje od sedam
znamenaka, unosite s lijeve strane.
6 HR
2 Odaberite jezik za GUIDE Plus+.
Podešavanje kuta gledanja
TV-a
Ovaj TV se može podesiti unutar sljedećih
kutova.
Podešavanje lijevog i desnog kuta
(zakretanje)
Pogled odozgo
Prednja strana
Odvajanje postolja s TV
prijemnika

55 Skinite vijke označene strelicama Ą na TV-u.
55 Postolje ne odvajajte ni u kojem slučaju, osim kad
na TV želite montirati odgovarajući dodatan pribor.
7 HR
Upute za brzi početak
3
Ovaj korak se preskače ako je odabran jedan
od sljedećih jezika u "5: Početna podešavanja": "English", "Deutsch", "Español",
"Italiano", "Français" ili "Nederlands".
Preuzimanje GUIDE Plus+ podataka.
Postupak početnog preuzimanja podataka
može potrajati nekoliko minuta, stoga vas
molimo da za to vrijeme ne pritišćete tipke
na TV prijemniku i daljinskom upravljaču.
Nakon prvog preuzimanja TV lista, sva
sljedeća preuzimanja će se izvoditi
automatski.
Sigurnosne
informacije
Instalacija/Podešavanje
Instalirajte i koristite TV prijemnik u skladu
s donjim uputama kako bi spriječili opasnost
od požara, električnog udara ili štete i/
ili ozljeda.
Ventilacija
&& Nikada nemojte prekrivati ventilacijske
otvore na kućištu TV prijemnika i ne
stavljajte nikakve predmete unutra.
&& Ostavite slobodan prostor oko TV prijemnika kao što je prikazano na slici.
&& Savjetujemo da koristite Sony zidni
nosač kako biste osigurali odgovarajuću
ventilaciju.
Instalacija na zid
Instalacija
&& TV prijemnik postavite blizu lako
dostupne mrežne utičnice.
&& Postavite TV prijemnik na stabilnu i
ravnu površinu.
&& Instalaciju na zid smije izvoditi samo
stručno osoblje.
&& Iz sigurnosnih razloga savjetujemo da
koristite Sony pribor, uključujući:
–– Zidni nosač SU-WL500
&& Koristite vijke isporučene sa zidnim
nosačem kod pričvršćivanja montažnih
kuka na TV. Isporučeni vijci su izrađeni
tako da su duljine 8 do 12 mm mjereno
od površine za pričvršćenje montažne
kuke. Promjer i duljina vijaka razlikuje
se ovisno o modelu zidnog nosača.
Uporabom vijaka koji nisu dio isporuke
možete uzrokovati oštećenje TV prijemnika, njegov pad, itd.
8 mm – 12 mm
Vijak (isporučen sa zidnim
nosačem)
Montažna kuka
Učvršćenje kuke na
stražnjoj strani TV-a
Prenošenje
&& Prije prenošenja TV prijemnika,
odspojite sve kabele.
&& Za prenošenje
TV prijemnika
potrebne su dvije
ili tri osobe.
&& Kod nošenja držite
TV prijemnik kao
što je prikazano
na slikama desno.
Nemojte pritiskati
LCD zaslon i
okvir oko zaslona.
&& Kod podizanja ili
premještanja TV
prijemnika, čvrsto
ga prihvatite za
donju stranu.
&& Prilikom prenošenja TV prijemnika,
zaštitite ga od udaraca i vibracija.
&& Kod prenošenja TV prijemnika na
popravak ili kod preseljenja, zapakirajte
ga u originalnu ambalažu.
8 HR
Ostavite najmanje ovoliko slobodnog prostora oko uređaja.
Instalacija s postoljem
–– Držite mrežni kabel dalje od izvora
topline.
–– Povremeno odspojite i očistite mrežni
utikač. Utikač pokriven prašinom može
nakupiti vlagu zbog čega može doći do
oštećenja izolacije, a time do opasnosti
od požara.
Napomene
&& Ne koristite isporučen mrežni kabel na
drugoj opremi.
&& Nemojte prelamati, savijati ili uvrtati
kabel. Može doći do oštećenja izolacije
oko vodiča ili prekida vodiča.
&& Nemojte raditi preinake na mrežnom
kabelu.
&& Nemojte stavljati teške predmete na
mrežni kabel.
&& Ne vucite kabel, već prihvatite utikač
prilikom odspajanja iz mrežne utičnice.
&& Ne spajajte previše uređaja na istu
mrežnu utičnicu.
&& Ne koristite labave mrežne utičnice.
Neprikladna uporaba
Ne instalirajte/koristite TV prijemnik na
mjestima, okružjima ili u okolnostima
poput niže opisanih, kako biste spriječili
nepravilnost u radu TV prijemnika, požar,
električni udar, štetu i/ili ozljede.
Ostavite najmanje ovoliko slobodnog prostora oko uređaja.
&& Za ispravnu ventilaciju, te kako biste spriječili nakupljanje prašine i prljavštine:
–– Nemojte postavljati uređaj površinom
zaslona okrenut prema podlozi, ne
instalirajte ga naopako, na stražnju
stranu ili na bočnu stranu.
–– Ne stavljate TV uređaj na policu,
tepih, krevet ili u vitrinu.
–– Nemojte uređaj pokrivati komadima
tkanine, npr. zavjesama ili predmetima kao što su novine, itd.
–– Ne postavljajte TV prijemnik kao
što je prikazano na slici.
Mjesta:
Na otvorenim mjestima (na izravnom
utjecaju sunca), na obali, na brodu i ostalim
plovilima, vozilima, u medicinskim
ustanovama, na mjestima izloženima
mehaničkim vibracijama; blizu vode, kiše,
vlage ili dima.
Okruženje:
Pretjerano vruća, vlažna ili prašnjava mjesta; mjesta gdje lako mogu ući insekti u
uređaj; blizu zapaljivih predmeta (svijeća,
itd.). TV prijemnik se ne smije izlagati kapanju ili prskanju. Ne stavljajte predmete
napunjene vodom (primjerice vaze) na TV
prijemnik.
Okolnosti:
Protok zraka je blokiran.
Ne rukujte uređajem mokrim rukama; kad
je otvoreno kućište uređaja, ili s priključcima koje nije preporučio proizvođač.
Odspojite TV prijemnik iz mrežne utičnice
i antene tijekom olujnog nevremena.
Zid
Zid
Mrežni kabel
Kabelom i mrežnom utičnicom postupajte
kao što je opisano, kako bi spriječili
opasnost od požara, električnog udara ili
štetu i/ili ozljeda:
–– Koristite isključivo Sony mrežni kabel,
ne koristite kabele ostalih proizvođača.
–– Uložite utikač do kraja u utičnicu.
–– TV koristite isključivo na 220-240 V
AC napajanju.
–– Prilikom povezivanja kabela, obavezno
odspojite mrežni kabel. Pazite da
nogom ne zapnete i povučete kabel.
–– Odspojite mrežni kabel prije premještanja ili rada na TV-u.
Slomljeni dijelovi:
&& Ne bacajte stvari u TV prijemnik. Staklo
zaslona bi se moglo razbiti te uzrokovati
ozbiljne ozljede.
&& Ukoliko površina TV zaslona pukne,
ne dodirujte je dok ne odspojite mrežni
kabel. U suprotnom bi moglo doći do
električnog udara.
Kad nije u uporabi
&& Ukoliko ne planirate koristiti TV
prijemnik dulje vrijeme, TV prijemnik
odspojite uz napajanja radi očuvanja
okoliša i sigurnosnih razloga.
&& TV prijemnik je odspojen iz napajanja
tek nakon odspajanja mrežnog kabela.
&& Međutim neki TV prijemnici su možda
opremljeni značajkom koja zahtijeva da
budu u pripravnom stanju da bi pravilno
funkcionirali.
Za djecu
&& Ne dopustite da djeci da se penju na TV
prijemnik.
&& Sitne dijelove čuvajte izvan dosega
djece, kako ih ne bi slučajno progutali.
U slučaju problema...
Isključite TV prijemnik i odmah ga
odspojite iz napajanja u slučajevima
opisanima u nastavku.
Obratite se Sony ovlaštenom servisu kako
bi uređaj provjerio kvalificirani tehničar.
Kad:
–– je oštećen mrežni kabel.
–– je loš kontakt s mrežnom utičnicom.
–– je TV prijemnik oštećen, budući da je
pao, udaren ili je nešto bačeno u njega.
–– ukoliko tekućina ili neki predmet
dospije u otvore uređaja.
Mjere opreza
Praćenje TV prijema
&& Pratite program na TV-u pri umjerenom
svjetlu, jer gledanje dulje vrijeme pri
slaboj rasvjeti opterećuje oči.
&& Kod korištenja slušalica, podesite
glasnoću kako biste spriječili pretjerane
promjene u glasnoći, te spriječili oštećenja sluha.
LCD zaslon
&& Iako je LCD zaslon izrađen uz uporabu
visokoprecizne tehnologije i ima 99,99%
ili više efektivnih piksela, može doći do
pojave crnih ili točkica u boji (crvenih,
plavih ili zelenih). To je karakteristika
LCD zaslona i ne predstavlja kvar.
&& Nemojte pritiskati ili ogrepsti prednji
filtar i ne stavljajte nikakve predmete na
TV prijemnik. Slika u tom slučaju može
biti neujednačena ili se LCD zaslon
može oštetiti.
&& Koristite li TV prijemnik na hladnome
mjestu, slika može biti "razmazana" ili
previše tamna, no to ne predstavlja kvar.
Ovaj fenomen nestaje zajedno s porastom
temperature. Ovaj fenomen nestaje
zajedno s porastom temperature.
&& Ako se na zaslonu duže vrijeme
stoje mirne slike, može doći do pojave
dvostrukih slika, koje nestaju nakon nekoliko trenutaka. Pojava obično nestaje
nakon nekoliko trenutaka.
&& Zaslon i kućište TV prijemnika se zagrijavaju tijekom uporabe. To je normalno.
&& LCD TV prijemnik sadrži malu količinu
tekućeg kristala. Neke fluorescentne
žarulje ugrađene u ovaj TV prijemnik
također sadrže živu. Poštujte lokalne
propise o odlaganju otpada.
Rukovanje i čišćenje površine zaslona/kućišta TV-a
Prije čišćenja, odspojite TV prijemnik iz
napajanja.
Kako bi spriječili propadanje materijala ili
premaza zaslona, uzmite u obzir sljedeće.
&& Prašinu s površine zaslona/kućišta obrišite
mekom tkaninom. Tvrdokorniju nečistoću
uklonite mekom tkaninom umočenom u
otopinu blagog deterdženta.
&& Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne
spužvice, kisela ili lužnata sredstva za
čišćenje, prašak za ribanje ili zapaljiva
sredstva poput alkohola, benzina, razrjeđivača ili insekticida. Uporaba takvih
sredstava ili dulji kontakt s gumom ili
vinilom može oštetiti površinu zaslona
i kućište.
&& Kako bi se osigurala pravilna ventilacija,
preporučamo da usisavačem povremeno
očistite ventilacijske otvore.
&& Ukoliko je moguće podesiti nagib TV
prijemnika, budite pažljivi kako se ne bi
prevrnuo s postolja.
Dodatna oprema
&& Slika može biti izobličena ili zvuk sadrža­
vati šum ako se TV prijemnik postavi u
blizini uređaja koji emitiraju elektromagnetsko zračenje. U protivnom je moguće
izobličenje slike i/ili šum u zvuku.
&& Ova oprema je ispitana te je dokazana
njezina usklađenost s ograničenjima
propisanim smjernicom o elektromagnetskoj kompatibilnosti pri uporabi
signalnog kabela kraćeg od 3 metra.
Baterije
&& Prilikom ulaganja baterija obratite
pažnju na ispravan polaritet.
&& Ne koristite različite vrste baterija istovremeno i ne miješajte stare i nove baterije.
&& Iskorištene baterije odložite na ekološki
prihvatljiv način. Neke regije imaju
uređeno odlaganje baterija. Upoznajte se
s lokalnim propisima.
&& Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem.
Ne ispuštajte i ne gazite po njemu, te ne
prolijevajte nikakvu tekućinu po njemu.
&& Ne stavljajte daljinski upravljač na
mjesta blizu izvora topline, na izravnu
sunčevu svjetlost ili u vlažnoj prostoriji.
Odlaganje starih
baterija (primjenjivo u Europskoj
uniji i ostalim
europskim državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje
da se baterija isporučena s ovim proizvodom
ne smije odlagati s kućim otpadom. Na
nekim baterijama ovaj se simbol može koristiti u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo
(Pb) se koriste ako baterija sadrži više od
0,0005% žive ili 0.004% olova. Pravilnim
odlaganjem ovih baterija spriječit ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš
i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati
utjecaja ukoliko se baterije ne odlože na
pravilan način. Recikliranje materijala
pridonosi očuvanju prirodnih izvora. U
slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih
razloga, performansi ili zadržavanja
cjelovitosti napajanja zahtijevaju trajnu
povezanost s unutarnjom baterijom, takvu
bateriju trebaju mijenjati samo osposobljeni
serviseri. Kako bi osigurali pravilno
zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali
proizvod na sabirno mjesto za recikliranje
električne i elektroničke opreme. Za sve
ostale baterije, pogledajte odjeljak o sigurnom
uklanjanju baterija iz uređaja. Predajte
bateriju na sabirno mjesto za recikliranje
otpadnih baterija. Za detaljnije informacije
o recikliranju ovog proizvoda ili baterije,
obratite se lokalnom uredu, komunalnoj
službi ili trgovini u kojoj ste kupili uređaj.
Zbrinjavanje isluženog
TV prijemnika
Odlaganje stare
električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u
Europskoj uniji
i ostalim europskim državama s posebnim
sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje
da se ovaj proizvod ne smije odlagati s
kućim otpadom. Umjesto toga, opremu za
odlaganje odnesite u vama najbliže mjesto
za skupljanje i recikliranje električnog i
elektroničkog otpada. Pravilnim odlaganjem
ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne
negativne posljedice za okoliš i ljudsko
zdravlje koje inače mogu imati utjecaja
ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan
način. Recikliranje materijala od kojeg
je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju
prirodnih izvora. Za detaljnije informacije
o recikliranju proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini
gdje ste kupili uređaj.
9 HR
Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u/Indikatori
Tipke na daljinskom upravljaču i TV-u
Tipke na TV-u imaju istu funkciju kao i tipke na daljinskom
upravljaču.
** U izborniku TV-a će te tipke funkcionirati kao ////.

55 Tipke broj 5, , PROG + i AUDIO na daljinskom upravljaču
imaju ispupčenje. Ova ispupčenja služe kao referentne točke tijekom
uporabe uređaja.
Tipka/Prekidač
Opis
A TV /
(Pripravno
stanje TV-a)
Pritisnite za uključenje TV-a i isključenje iz
pripravnog stanja.
B  (Napajanje) Uključenje ili isključenje TV prijemnika.

55 Kad je prekidač ENERGY SAVING SWITCH
u položaju za isključenje, TV se ne može
uključiti.
55 Za potpuno isključenje TV-a iz napajanja,
isključite TV, zatim odspojite mrežni kabel iz
zidne utičnice.
C ENERGY
SAVING
SWITCH
Uključenje ili isključenje TV prijemnika. Kad
je uređaj isključen prekidačem ENERGY
SAVING SWITCH, troši se manje energije.
Ako je TV u pripravnom stanju kad ga isključite
prekidačem ENERGY SAVING SWITCH,
ponovno uključivanje prekidačem ENERGY
SAVING SWITCH će TV vratiti samo u
pripravno stanje.

55 Kad je TV isključen prekidačem ENERGY
SAVING SWITCH, nećete moći izvoditi
funkcije poput pohrane podešenja sata, preuzimanje EPG-a ili ažuriranja softvera.
10 HR
Tipka/Prekidač
Opis
D SCENE
Pritisnite za prikaz izbornika "Scene Select".
Kad odaberete željenu opciju za scenu, automatski se podešava optimalna kvaliteta zvuka
i slike. Pritisnite /// za odabir opcije za
scenu, zatim pritisnite .
Cinema: Postižu se slikovne scene s dojmom
kinematografske reprodukcije i dinamičnim
zvukom.
Photo: Postižu se slikovne scene koje vjerno
reproduciraju teksturu i boje otisnute fotografije.
Sports: Postižu se slikovne scene koje omogu­
ćuju uživanje u realističnoj slici i zvuku kao na
stadionu.
Music: Postižu se zvučni efekti koji omogućuju
uživanje u dinamičnom i čistom zvuku kao na
koncertu.
Game: Postižu se slikovne scene koje omogu­
ćuju maksimalno uživanje u igrama, uz vrhunsku
kvalitetu slike i zvuka.
Graphics: Postižu se slikovne scene koje
olakšavaju dugotrajno gledanje monitora i
smanjuju naprezanje zahvaljujući jasnijem
prikazu detalja slike.
General: Koristite ovu postavku kad ne želite
optimizirati kvalitetu zvuka i slike ni za jednu
scenu.
Auto: Automatski se podešava optimalna
kvaliteta zvuka i slike prema ulaznom izvoru,
iako kod nekih spojenih uređaja možda neće
biti nikakvog učinka.

55 Opcije koje možete podesiti se mogu razlikovati ovisno o okolnostima.
55 Nedostupne opcije su zasjenjene u izborniku
ili nisu prikazane.
55 Kad uključite Theatre Mode (str. 13), "Scene
Select" se automatski prebacuje na "Cinema".
E  (Format
zaslona)
Pritisnite za promjenu formata slike.
F AUDIO
U analognom modu: Pritisnite za promjenu
dual sound načina.
U digitalnom modu: Pritisnite za promjenu
jezika koji se koristi za trenutno gledani program.
G  (Postavke Pritisnite za promjenu jezika titlova (samo u
digitalnom načinu).
titlova)
H / (Info/
Otkrivanje
teksta)
Svakim pritiskom tipke, prikaz se mijenja na
sljedeći način:
U digitalnom modu: Detalji o tekućem programu  Detalji o sljedećem programu (samo
za Sony Guide)
U analognom modu: Broj tekućeg kanala i
način prikaza  Prikaz točnog vremena
U teletekst modu: Otkrivanje skrivenih
informacija (npr. odgovori u kvizovima).
(Nastavlja se)
11 HR
Tipka/Prekidač
Opis
I /
(Odabir ulaza/
Zadržavanje
teksta)
U TV modu: Pritisnite za prikaz popisa ulaznih
signala.
U teletekst modu: Pritisnite za zadržavanje
trenutno prikazane stranice.
J ////
Pritisnite /// za pomak kursora na zaslonu. Pritisnite  za odabir/potvrdu označene
opcije. Kod reprodukcije fotografije: Pritisnite
 za pauzu/pokretanje slideshow prikaza.
Pritisnite / za odabir prethodne datoteke.
Pritisnite / za odabir sljedeće datoteke.
Kod reprodukcije glazbene/video datoteke:
Pritisnite za pauzu/pokretanje reprodukcije.
Pritisnite i zadržite / za brzo pretraživanje
prema naprijed/natrag, zatim otpustite tipku na
mjestu na kojem želite nastaviti reprodukciju.
Pritisnite  za pokretanje reprodukcije od
početka tekućeg zapisa. Pritisnite  za prijelaz
na sljedeći zapis.
K OPTIONS
Pritisnite za prikaz liste koja sadrži "Device
Control" ili prečaca do nekih izbornika. Pomoću
izbornika "Device Control" možete upravljati
opremom koja je kompatibilna sa značajkom
"Control for HDMI".
Opcije u popisu variraju ovisno o spojenom
izvoru.
L HOME
Pritisnite za prikaz Home izbornika TV-a.
M Tipke u boji
Kad su raspoložive tipke u boji, na zaslonu se
prikazuje funkcijski vodič.
N Brojčane
tipke
U TV modu: Pritisnite za odabir kanala. Za
kanale preko 10, pritisnite sljedeću znamenku
brzo.
U teletekst modu: Pritisnite za unos broja
stranice.
O  (Favourite) Pritisnite za prikaz određene Favourite liste.
P PROG+/–/
/
U TV modu: Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog (–) kanala.
U teletekst modu: Odabir sljedeće () ili
prethodne () stranice.
Q  (Prethodni Pritisnite za povratak na kanal kojeg ste prethodno gledali (više od pet sekundi).
kanal)
R  (Isključenje Pritisnite za isključenje zvuka. Pritisnite ponovno
za uključenje zvuka.
zvuka)

55 U pripravnom stanju, ako želite uključiti TV
bez zvuka, pritisnite ovu tipku.
12 HR
S  +/–
(Glasnoća)
Pritisnite za podešavanje glasnoće.
T  (Tekst)
Pritisnite za prikaz tekstualnih informacija.
Tipka/Prekidač
Opis
U  RETURN Pritisnite za povratak na prethodnu stranicu
prikazanog izbornika.
Kod reprodukcije fotografije ili glazbene/video
datoteke: Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije.
(Povratak na prikaz popisa datoteka ili mapa.)
V ú GUIDE
(EPG)
Pritisnite za prikaz Digital Electronic Programme
Guide (EPG).
W ANALOG
Pritisnite za prikaz zadnjeg gledanog analognog
kanala.
Kod gledanja slika sa spojene opreme: Pritisnite
za povratak na normalan način rada TV-a.
X DIGITAL
Pritisnite za prikaz zadnjeg gledanog digitalnog
kanala.
Kod gledanja slika sa spojene opreme: Pritisnite
za povratak na normalan način rada TV-a.
Y THEATRE
Možete uključiti ili isključiti Theatre Mode.
Ako je Theatre Mode uključen, automatski se
podešava optimalna kvaliteta zvuka (ako je TV
spojen na audio sustav pomoću HDMI kabela)
i kvaliteta slike koji odgovaraju filmskim
sadržajima.

55 Ako isključite TV prijemnik, Theatre Mode
se također isključuje.
55 Kad promijenite podešenje za "Scene Select",
Theatre Mode se automatski isključi.
55 Funkcija "Control for HDMI" (BRAVIA Sync)
je raspoloživa samo kod spajanja Sony uređaja
koji imaju BRAVIA Sync ili BRAVIA Theatre
Sync logotip ili su kompatibilni s Control for
HDMI.
Z SYNC MENU Prikazuje izbornik spojenog HDMI uređaja.
Za vrijeme prikaza izbornika drugih uređaja
ili TV slike, kad pritisnete tipku, prikazuje se
"HDMI Device Selection".

55 Funkcija "Control for HDMI" (BRAVIA Sync)
je raspoloživa samo kod spajanja Sony uređaja
koji imaju BRAVIA Sync ili BRAVIA Theatre
Sync logotip ili su kompatibilni s Control for
HDMI.
a  (Svjetlo)
Pritisnite za osvjetljenje tipaka na daljinskom
upravljaču tako da ih možete odmah uočiti u
tamnoj prostoriji.
b Tipke za upo- Programirate li daljinski upravljač, možete
rabu dodatne upravljati opremom spojenom na TV.
opreme
(Nastavlja se)
13 HR
Indikatori
Indikator
Opis
A   (Isključivanje Svijetli zeleno kad odaberete "Picture Off".
Svijetli narančasto ako ste podesili timer.
slike/Timer)
B  (Pripravno
stanje)
Svijetli crveno kad je TV prijemnik u pripravnom stanju.
C  (Napajanje)
Svijetli zeleno dok je TV prijemnik uključen.
D Svjetlosni senzor
Ne pokrivajte senzor jer mu time možete poremetiti rad.
E Senzor daljinskog Prima signale s daljinskog upravljača.
Ne stavljajte ništa preko senzora. Senzor možda neće raditi pravilno.
upravljača
O funkcijskom vodiču na zaslonu TV-a.
Funkcijski vodič
Primjer: Pritisnite  ili  RETURN (pogledajte  (str. 12) ili  (str. 13)).
Funkcijski vodič daje upute o upravljanju TV-om pomoću daljinskog upravljača i prikazuje se u dnu zaslona.
Koristite tipke daljinskog upravljača prikazane u funkcijskom vodiču.
14 HR
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa
3 Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/–
odaberite TV kanal.
: Interaktivna usluga je raspoloživa
(MHEG Digital Text)
: Interaktivna usluga nije raspoloživa
(MHEG Digital Text)
: Radio usluga
: Kodirani/pretplatni programi
: Zvuk dostupan na više jezika
: Dostupni titlovi
: Dostupni titlovi za osobe oštećena
sluha
: Podsjetnik
: Preporučena najmanja dob gledatelja
(od 4 do 18 godina) (samo za
Španjolsku: od 4 do 18 godina i X)
Ē: Parental Lock
1 Pritisnite  na TV prijemniku kako biste
ga uključili.
2
Kad se TV ne može uključiti, podesite
prekidač ENERGY SAVING SWITCH
u položaj za uključenje (str. 10). Kad je TV
prijemnik u pripravnom stanju (indikator 
(standby) na prednjoj strani TV prijemnika svijetli crveno), pritisnite TV / na
daljinskom upravljaču kako biste uključili
TV prijemnik.
Pritisnite DIGITAL za uključivanje digitalnog načina ili pritisnite ANALOG za
uključivanje analognog načina.
Dostupni kanali ovise o odabranom načinu.
15 HR
Gledanje TV programa
U digitalnom modu nakratko se prikazuje
informacijski trak. Svakim pritiskom tipke
, na zaslonu TV prijemnika se ciklički
izmjenjuje prikaz: Informacije o trenutnom
programu  Informacije o sljedećem
programu  Bez informacija
Kad koristite GUIDE Plus+, nisu dostupne
informacije o sljedećem programu.
Trak može sadržati sljedeće ikone.
? Instruction Manual
Instruction Manual
Prikaz uputa za korištenje na zaslonu.
Navigacija kroz izbornik Instruction Manual
1 Pritisnite HOME za prikaz izbornika XMB™.
Trak kategorije medija
Trak za odabir kategorije
2 Pritisnite / za odabir "Settings".
3 Pritisnite / za odabir "Instruction Manual", zatim pritisnite .
4 Pritisnite / za odabir teme iz sadržaja (Table of Contents), zatim pritisnite .
5
Pritisnite odgovarajuću tipku u boji za odabir sljedeće ili prethodne stranice i povratak na
sadržaj.
Ako je objašnjenje povezano s drugom temom, pojavit će se simbol . Pritisnite /// za
odabir a zatim pritisnite . Pritisnite  RETURN za povratak.
Pritisnite HOME za izlaz.

55 XMB™ (XrossMediaBar) je izbornik BRAVIA značajki i ulaznih izvora prikazan na TV zaslonu.
16 HR
Dodatne informacije
Postavljanje pribora (zidni nosač)
Za kupce:
Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony preporuča da postavljanje TV-a izvedu Sony
serviseri ili ovlašteni partneri. Nemojte ga pokušati postaviti sami.
Za Sonyjeve servisere i partnere:
Pobrinite se za sigurnost tijekom postavljanja, redovitog održavanja i provjere ovog proizvoda.
Ovaj TV se može montirati pomoću zidnog nosača SU-WL500 (opcija).
55 Za pravilnu montažu sa zidnim nosačem pogledajte pripadajuće upute za uporabu.
55 Pogledajte "Odvajanje postolja s TV prijemnika" (str. 7).
55 Pogledajte "Tablica dimenzija za postavljanje TV-a" (str. 18).
55 Pogledajte "Dijagram/tablica vijaka i kuka" (str. 18).
Dodatne informacije

55 Stavite TV na postolje kod učvršćivanja montažne kuke.
Vijak
(+PSW 6  16)
Četvrtasti otvor
Montažna kuka
Postavljanje ovog proizvoda zahtijeva dostatnu stručnost, osobito kako bi se ustanovilo da li je
zid dovoljno čvrst da izdrži masu TV-a. Postavljanje ovog proizvoda na zid povjerite Sonyjevim
serviserima ili licenciranim partnerima te obratite dostatnu pozornost na sigurnost tijekom posta­
vljanja. Sony ne preuzima odgovornost za štete ili ozljede uzrokovane nepravilnim rukovanjem
ili neodgovarajućom montažom.
(Nastavlja se)
17 HR
Tablica dimenzija za postavljanje TV-a
Položaj središta zaslona
Jedinica: cm
Naziv modela
Dimenzije
zaslona
Dimenzija
središta
zaslona
Duljina svakog kuta montaže
Kut (0°)
Kut (20°)








KDL-52Z5500
124
76,7
4,6
44,5
13,5
36,9
72,9
47,6
KDL-46Z5500
109,1
67,2
8,7
43,6
13,5
34
63,2
46,7
KDL-40Z5500/
40Z5710
95,8
59,6
12,6
43,6
13,5
31,4
56,1
46,7
Vrijednosti iz gornje tablice mogu se malo razlikovati, ovisno o načinu postavljanja.
UPOZORENJE
Zid na koji će se TV postaviti treba moći podnijeti masu barem četiri puta veću od ovog TV-a. Masu TV-a
potražite u poglavlju "Tehnički podaci" (str. 19).
Dijagram/tablica vijaka i kuka
Naziv modela
KDL-52Z5500/46Z5500/40Z5500/40Z5710
Položaj vijka
Kod postavljanja montažne kuke na TV.
Položaj vijka
Položaj kuke
d, g
b
Položaj kuke
Kod postavljanja TV-a na bazni nosač.
Položaj kuke "a" i "c" ne može se koristiti
za modele iz gornje tablice.
18 HR
Tehnički podaci
Sustav
Sustav zaslona
LCD (Liquid Crystal Display) zaslon
TV sustav
Analogni: Ovisno o odabranoj državi/području: B/G/H, D/K, L, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
Sustav boje/videosignala
Analogni: PAL, PAL60 (samo video ulaz), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (samo video ulaz)
Digitalni: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Pokrivenost kanala
Analogni: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digitalni: VHF/UHF
Izlazna snaga zvuka
10 W + 10 W
Ulazne/izlazne priključnice
75-ohmska vanjska priključnica za VHF/UHF
Antenski kabel
21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i TV audio/
video izlaz.
//S AV2
21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i podesivi
audio/video izlaz.
 COMPONENT IN
Podržani formati: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohma, 0,3 V negativna sinkronizacija/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohma/
Pr/Cr: 0,7 Vp-p, 75 ohma
 COMPONENT IN
Audio ulaz (phono priključnice)
HDMI IN1, 2, 3, 4
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dvokanalni Linear PCM: 32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita, Dolby Digital
Analogni audio ulaz (mini priključnica) (samo HDMI IN1)
PC ulaz (str. 21)
 AV3
Video ulaz (phono priključnica)
 AV3
Audio ulaz (phono priključnice)
 DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
Digitalna optička priključnica (Dvokanalni Linear PCM, Dolby Digital)

Audio izlaz (phono priključnice)
 PC IN
PC ulaz (D-sub 15-pin) (str. 21)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno/B: 0,7 Vp-p, 75 ohma/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohma/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p
 PC audio ulaz (mini priključnica)

USB priključnica

Priključnica za slušalice

CAM (Conditional Access Module) utor
LAN
Dodatne informacije
/ AV1
10BASE-T/100BASE-TX priključnica (Ovisno o mrežnom okruženju, brzina povezivanja se može razlikovati. 10BASE-T/100BASE-TX brzina i kvaliteta komunikacije nisu zajamčeni za ovaj TV.)
(Nastavlja se)
19 HR
Naziv modela
KDL-52Z5500
Napajanje i ostalo
Napajanje
220 V – 240 V AC, 50 Hz
KDL-46Z5500
KDL-40Z5500
46" (oko 116,8 cm)
40" (oko 101,6 cm)
Veličina zaslona (mjereno
dijagonalno)
52" (oko 132,2 cm)
Razlučivost zaslona
1.920 točaka (horizontalno)  1.080 linija (vertikalno)
Potrošnja
energije
u "Home"/
"Standard"
modu
194 W
166 W
154 W
u "Shop"/
"Vivid" modu
330 W
241 W
210 W
Potrošnja u pripravnom
stanju*
0,19 W ili manje (16,5 W kad je "Quick Start" podešen na "On")
Isporučeni pribor
Pogledajte "Provjera isporučenog pribora" (str. 4).
Dodatni pribor
Zidni nosač: SU-WL500
Naziv modela
KDL-52Z5500
KDL-40Z5710
KDL-46Z5500
KDL-40Z5500
KDL-40Z5710
Dimenzije (približno) (š  v  d)
s postoljem
124  82,1  35,8 cm
109,1  72,5  33 cm
95,8  64,9  30,3 cm
95,8  64,9  30,2 cm
bez postolja
124,0  76,7  8,6 cm
109,1  67,2  8,6 cm
95,8  59,6  8,6 cm
Masa (približno)
s postoljem
31,3 kg
25,3 kg
20,8 kg
bez postolja
27,2 kg
21,9 kg
17,9 kg
** U navedeno pripravno stanje TV se isključuje nakon dovršetka potrebnih internih postupaka.
Tehnički podaci i dizajn podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.
20 HR
Tablica ulaznih signala računala za  PC i HDMI IN 1, 2, 3, 4
Razlučivost
Signali
Okomito
(linija)
640

480
60
VESA
640

480
37.5
75
VESA
720

400
31.5
70
VESA
SVGA
800

600
37.9
60
VESA
800

600
46.9
75
VESA
XGA
1024

768
48.4
60
VESA
1024

768
56.5
70
VESA
1024

768
60.0
75
VESA
1280

720
45.0
60
EIA
1280

768
47.4
60
VESA
1280

768
47.8
60
VESA
1280

960
60.0
60
VESA
1360

768
47.7
60
VESA
SXGA
1280

1024
64.0
60
VESA
HDTV
1920

1080
66.6
60
VESA*
1920

1080
67.5
60
EIA*
WXGA
Vodoravna
frekvencija
(kHz)
31.5
Okomita frekvencija Standard
(Hz)
** Kad se vremensko podešenje za 1080p primjenjuje na HDMI ulaz, smatrat će se vremenskim podešenjem
za video signal, a ne za PC signal. To utječe na podešenja izbornika "Video Settings" i "Screen".
Za prikaz PC sadržaja podesite "Screen Format" na "Wide" i "Display Area" na "Full Pixel".

55 PC ulaz ovog TV-a ne podržava funkcije Sync on Green niti Composite Sync.
55 PC ulaz ovog TV-a ne podržava interlace signale.
55 Za najbolju kvalitetu slike savjetujemo vam korištenje signala iz gornje tablice uz 60 Hz vertikalne frekvencije
(deblje otisnuto).
21 HR
Dodatne informacije

VGA
Vodoravno
(piksela)
U slučaju problema
Provjerite trepće li indikator  (pripravno stanje) crveno.
Kad trepće indikator  (pripravno stanje).
Uključena je funkcija automatske dijagnostike.
1 Izmjerite koliko puta indikator  (pripravno stanje) zatreperi između svakog prekida od dvije
sekunde.
Primjerice, indikator može zatreptati triput, isključiti se na dvije sekunde, zatim ponovno
zatreptati triput.
2 Pritisnite  na TV-u kako biste ga isključili, odspojite mrežni kabel, te obavijestite prodavatelja ili Sony servis o treptanju indikatora (broju treptaja).
Kad indikator  (pripravno stanje) ne trepće.
1 Provjerite opcije navedene u tablici ispod.
2 Ako je problem i dalje prisutan, odnesite TV prijemnik u ovlašteni servis na popravak.
Problem
Objašnjenje/Rješenje
Slika
Nema slike (zatamnjen
zaslon) ni zvuka.
55 Provjerite spajanje antene/kabelskog sustava.
55 Spojite TV na mrežni napon i pritisnite  na TV-u.
55 Ako svijetli crveni indikator  (pripravno stanje), pritisnite tipku TV /.
Na zaslonu nema slike ni
55 Pritisnite tipku  za prikaz popisa ulaza, zatim odaberite željeni ulaz.
izbornika za opremu spojenu 55 Provjerite spoj između vanjskog uređaja i TV-a.
na Scart priključnicu.
Prikazuju se dvostruke
slike.
55 Provjerite spajanje antene/kabelskog sustava.
55 Provjerite lokaciju i usmjerenje antene.
Na zaslonu se prikazuje
samo snježna slika ili
šumovi.
55 Provjerite je li antena slomljena ili svijena.
55 Provjerite je li antena na kraju roka trajanja. (3-5 g. normalne uporabe,
1-2 g. na morskoj obali).
Pri gledanju TV kanala
prisutne su smetnje slike ili
zvuka.
55 Podesite "AFT" (Automatic Fine Tuning) kako biste ostvarili bolji
prijem.
Na zaslonu se mjestimično
pojavljuju crne i/ili svijetle
točkice.
55 Zaslon se sastoji od piksela. Ova pojava nije kvar uređaja.
Obrisi slike su izobličeni.
55 Odaberite "Standard" ili "Off" u "Motionflow".
55 Odaberite drugo podešenje za opciju "Film Mode".
Slika nije prikazana u boji.
55 Odaberite "Reset".
Slika s opreme spojene na
priključnice 
COMPONENT IN nije
prikazana u boji ili su boje
prikazane nepravilno.
55 Provjerite jesu li priključnice  COMPONENT IN pravilno povezane
s pripadajućim priključnicama.
22 HR
Problem
Objašnjenje/Rješenje
Na zaslonu se ne prikazuje 55 Uključite spojenu opremu.
slika iz priključene opreme. 55 Provjerite priključenje kabela.
55 Pritisnite tipku  za prikaz popisa ulaza, zatim odaberite željeni ulaz.
55 Pravilno umetnite memorijsku karticu ili drugi memorijski uređaj u
digitalni fotoaparat.
55 Koristite memorijsku karticu ili drugi memorijski uređaj za digitalni fotoaparat, koji su formatirani prema uputama priloženim uz digitalni fotoaparat.
55 Postupci nisu zajamčeni za sve USB uređaje. Također, postupci se razlikuju ovisno o značajkama USB uređaja i videozapisu koji se reproducira.
Ne možete odabrati spojeni 55 Provjerite priključenje kabela.
uređaj u izborniku Home ili 55 Podesite poslužitelj koji će se prikazivati u izborniku Home.
ne možete promijeniti ulaz.
Zvuk
Slika je dobra, ali nema
zvuka.
55 Pritisnite tipku  +/– ili  (isključivanje zvuka).
55 Provjerite je li funkcija "Speaker" podešena na "TV Speaker".
55 Kod uporabe HDMI ulaza sa Super Audio CD-om ili DVD-Audio,
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) možda neće omogućavati signal
zvuka.
Kanali
Neki kanali su prazni.
55 Kanal je samo za kodirane/pretplatne programe. Pretplatite se na plaćenu
TV uslugu.
55 Kanal služi samo za prijenos podataka (bez slike i zvuka).
55 Obratite se davatelju usluge za podrobnosti o prijenosu.
Ne možete gledati digitalne 55 Obratite se lokalnom davatelju usluga za informacije jesu li digitalni
kanale.
programi dostupni kod vas.
55 Nabavite antenu s većim pojačanjem.
Kućna mreža
Rezultati dijagnostike
povezivanja pokazuju
nepravilnost.
Provjerite povezivanje
55 Za LAN povezivanje koristite ravni kabel.
55 Provjerite da li je kabel spojen čvrsto.
55 Provjerite spoj između TV-a i routera.
Provjerite podešenja
55 Promijenite IP adresu za DNS poslužitelj ("Provjera mrežne povezanosti")
pazeći na sljedeće.
––Obratite se pružatelju pristupa internetu.
––Navedite IP adresu routera ako ne znate DNS svog internetskog operatora.
Nije moguće pronaći
55 Nakon promjene podešenja poslužitelja, isključite i uključite TV pritiposlužitelj, ne može se
skom tipke  na TV-u.
pristupiti listi i ne započinje 55 Izvedite "Server Diagnostics".
reprodukcija.
Kad koristite računalo kao poslužitelja
55 Provjerite da li je računalo uključeno. Nemojte isključivati računalo
tijekom pristupa.
55 Ako je na računalu instaliran sigurnosni softver, dopustite sva spajanja
s vanjskih uređaja. Detalje potražite u uputama isporučenim sa sigurnosnim softverom.
55 Opterećenje računala može biti preveliko ili poslužiteljska aplikacija
može postati nestabilna. Pokušajte sljedeće:
––Zaustavite poslužiteljsku aplikaciju i restartajte je.
––Restartajte računalo.
––Pozatvarajte nepotrebne aplikacije na računalu.
––Smanjite količinu sadržaja.
(Nastavlja se)
23 HR
Dodatne informacije
Ne može se odabrati željeni 55 Odaberite između digitalnog i analognog načina te odaberite željeni
kanal.
digitalni/analogni kanal.
Problem
Promjene na poslužitelju
se ne primjenjuju ili se prikazani sadržaj razlikuje od
sadržaja na poslužitelju.
Objašnjenje/Rješenje
55 Ponekad se promjene ne primjenjuju na izbornike na TV-u čak i ako se
sadržaji dodaju i/ili izbrišu na poslužitelju. U tom slučaju se vratite jednu
razinu unatrag i opet pokušajte otvoriti mapu ili poslužitelj.
Fotografije te audio i video Prethodna provjera
datoteke se ne pojavljuju ili 55 Provjerite da li spojeni uređaj podržava DLNA.
nisu prikazane ikone.
55 Postupci nisu zajamčeni za sve poslužitelje. Također, postupci se razlikuju ovisno o značajkama poslužitelja i trenutnom sadržaju.
55 Uključite spojeni uređaj.
Provjerite povezivanje
55 Provjerite da li se možda odspojio LAN kabel i/ili kabel napajanja
poslužitelja.
Provjerite podešenja
55 Provjerite je li spojeni uređaj registriran pod "Server Display Settings".
55 Provjerite da li je poslužitelj pravilno konfiguriran.
55 Provjerite je li odabrani uređaj spojen na mrežu te može li mu se pristupiti.
55 Ako je "IP Address Settings" u "Network" pod "Network Settings"
podešeno na "DHCP (DNS automatic)" ili "DHCP (DNS manual)", TV-u
može trebati neko vrijeme da prepozna uređaj ako nema DHCP poslužitelja. Izvedite "Server Diagnostics".
TV nije moguće pronaći
s uređaja (upravljačkog
uređaja) koji podržava
renderiranje.
Provjerite povezivanje
55 Provjerite da li se možda odspojio LAN kabel i/ili kabel napajanja poslužitelja.
Provjerite podešenja
55 Provjerite da li je aktiviran "Renderer Function".
55 Provjerite da li je spojeni uređaj registriran pod "Renderer Access Control".
Pojavljuje se samo nekoliko 55 To je normalno kad nije dostupan pristup internetu.
ikona pod "Network" u
Možete pravilno koristiti tri predinstalirana Widgeta. Za uporabu više
izborniku Home.
Widgeta provjerite je li se možda odspojio LAN kabel i/ili kabel napajanja routera/modema. (*)
Koristili ste registrirane
Widgete, ali se sad u Widgetima ne pojavljuju neki
sadržaji.
55 Provjerite da li se možda odspojio LAN kabel i/ili kabel napajanja routera/
modema. (*)
55 Možda poslužitelj za tu vrstu Widgeta trenutno ne radi. Pokušajte koristiti
taj Widget kasnije.
(*)Router/modem trebate unaprijed podesiti za spajanje na internet. Za podešenja routera/modema obratite se svom davatelju internetskih usluga.
Općenito
TV se ne može uključiti.
55 Provjerite je li prekidač ENERGY SAVING SWITCH u položaju za
uključenje (str. 10).
Izobličena slika i/ili zvuk
55 Odmaknite TV od izvora električnih smetnji, kao što su vozila, sušila za
kosu i optički uređaji.
55 Kod postavljanja dodatne opreme, ostavite razmak između uređaja i TV
prijemnika.
55 Provjerite spajanje antene/kabelskog sustava.
55 Odmaknite antenski/kabelski kabel od ostalih kabela.
TV prijemnik se automatski 55 Provjerite je li uključen "Sleep Timer" ili potvrdite postavku "Duration"
isključuje (TV prijemnik
za "On Timer".
se isključuje u pripravno
55 Provjerite je li aktiviran "Idle TV Standby".
stanje).
55 Ako se ne primaju signali ili se ne upravlja TV-om tijekom 10 min, uređaj
se automatski prebacuje u pripravno stanje.
TV prijemnik se automatski 55 Provjerite je li uključen "On Timer".
uključuje.
24 HR
Problem
Objašnjenje/Rješenje
Neki izvori signala se ne
mogu odabrati.
55 Odaberite "AV Preset" te isključite podešenje "Skip" za izvor ulaznog
signala.
Daljinski upravljač ne radi.
55 Zamijenite baterije.
U GUIDE Plus+ sustavu je
prazna TV lista
55 Provjerite spajanje antene/kabelskog sustava.
55 Povezivanje i podešavanje je izvedeno pravilno, ali GUIDE Plus+ sustav
nije bio spojen dovoljno dugo za prijem TV lista. Ostavite TV u
"STANDBY" modu preko noći (24 sata) ili koristite "Manual Data
Download".
55 Živite u državi/regiji gdje GUIDE Plus+ sustav još nije dostupan. Provjerite listu država kako biste vidjeli dali je vaša regija podržana.
http://www.europe.guideplus.com/
HDMI oprema ne prikazuje 55 Provjerite imate li "Control for HDMI" kompatibilnu opremu.
u "HDMI Device List".
Ne možete odabrati "Off" u 55 Ako je na ovaj uređaj spojena bilo kakva "Control for HDMI" kompati"Control for HDMI".
bilna audio oprema, ne možete odabrati "Off" u ovom izborniku. Želite
li prebaciti audio izlaz na zvučnike TV-a, odaberite "TV Speaker" u
izborniku "Speaker".
Nisu ugođeni svi kanali
kabelskog sustava.
55 Za informacije o kabelskim kanalima provjerite sljedeću internetsku
stranicu.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Dodatne informacije
25 HR
EKOLOŠKA NALJEPNICA EU
Visoka energetska
učinkovitost
Smanjena emisija
CO2
Dizajn pogodan za
recikliranje
Nagrada za usluge i dobra u skladu sa zahtjevima plana
ekološkog označavanje Europske unije.
ES-CAT/022/002
U tvrtki Sony stalno ponovno osmišljavamo i mijenjamo dizajn proizvoda kako bismo kreirali
inovativne digitalne uređaje za zabavu. Također neprestano promišljamo i procjenjujemo
svoje proizvode, procese i potencijalni učinak na planetu.
Zahvaljujući našim nastojanjima u tom smjeru, ovaj proizvod je dobio europsku nagradu
"Eco label" koju izdaje Europska komisija. Za više informacija posjetite sljedeći link:
http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel
Sony daje minimalno 2 godine jamstva na ovaj uređaj te je osigurano servisno održavanje
u trajanju od 7 godina.
Upute o montaži zidnog nosača se nalaze u ovom priručniku.
Za korisne informacije o Sonyjevim proizvodima posjetite
http://www.sony-europe.com/myproduct/
http://www.sony.net/
4-151-686-11(1)
Download PDF

advertising