Digitalni LCD TV prijemnik
HR
Upute za uporabu
KDL-40ZX1
© 2008 Sony Corporation
4-128-850-51(1)
Uvod
Zaštitni znakovi
Zahvaljujemo na odabiru Sony proizvoda.
aa  je registrirani zaštitni znak tvrtke DVB Project.
aa Proizvedeno prema licenci tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i
simbol dvostruko-D su zaštitni znaci tvrtke Dolby Laboratories.
aa HDMI, HDMI logotip i High Definition Multimedia Interface
su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštvićeni znakovi tvrtke
HDMI Licensing LLC.
aa "BRAVIA" i
su zaštitni znaci tvrtke Sony
Corporation.
aa "XMB" i "xross media bar" su zaštićeni znakovi tvrtki Sony
Corporation i Sony Computer Entertainment Inc.
Prije uporabe TV prijemnika, molimo vas da pažljivo i temeljito
pročitate ove upute i da ih sačuvate za kasniju uporabu.
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za
EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za sva
pitanja servisa i jamstva, obratite se na adrese navedene u
odvojenim dokumentima koji se tiču servisa ili jamstva.
Napomene o funkciji Digital TV
aa Sve značajke vezane uz funkciju Digital TV () radit će
samo u zemljama ili područjima emitiranja DVB-T (MPEG-2
i H.264/MPEG-4 AVC) digitalnog zemaljskog signala ili gdje
je omogućen pristup kompatibilnom DVB-C (MPEG-2 i
H.264/MPEG-4 AVC) kabelskom sustavu. Provjerite kod svog
davatelja usluga emitira li se DVB-T signal i u vašoj zemlji
ili provjerite da li njihov DVB-C kabelski sustav odgovara
integriranim funkcijama ovog TV prijemnika.
aa Poslužitelj usluge kabelske TV može naplatiti takve usluge, te će
možda biti potreban vaš pristanak na takve uvjete poslovanja.
aa Iako je ovaj TV prijemnik usklađen s DVB-T i DVB-C
standardima, nije zajamčena njegova kompatibilnost s budućim
DVB-T digitalnim zemaljskim i DVB-C digitalnim kabelskim
prijenosima.
aa Neke Digital TV funkcije možda neće biti dostupne u nekim
zemljama/regijama, a DVB-C kabelske funkcije možda neće
pravilno raditi kod nekih operatera.
aa Dodatne informacije o DVB-C funkcijama potražite na web
stranici:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Napomena za bežični signal
1. Ovime tvrtka Sony izjavljuje da je ovaj uređaj usklađen s bitnim
zahtjevima i drugim primjenjivim odredbama smjernice 1999/5/EC.
Za dobivanje izjave o usklađenosti (DoC) za smjernicu R&TTE,
posjetite sljedeću URL adresu.
http://www.compliance.sony.de/
2. Bežični sustav TV-a se može koristiti samo u sljedećim zemljama:
Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska,
Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island,
Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta,
Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Slovačka Republika,
Rumunjska, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska i
Velika Britanija.
Pri uporabi bežičnog TV sustava, kanali 36 – 48 (5,15-5,25 GHz)
se mogu birati samo za uporabu u zatvorenom prostoru.
2 HR
Obavijest o identifikacijskim oznakama
Oznake s brojem modela i razredom napajanja (u skladu s primijenjenim sigurnosnim propisima) nalaze se na sljedećim dijelovima:
Monitor: s unutarnje strane pokrova priključnica
Medijski prijemnik: na donjoj strani
SOFTVER SKUPINE INDEPENDENT
JPEG GROUP
Modul, libjpeg je izradila skupina Independent JPEG Group.
© copyright 1991-1998. Thomas G.Lane. SVA prava pridržana.
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Overseas S.A.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj
proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su
za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Sadržaj
Upute za brzi početak
4
Sigurnosne informacije...................................................................................................................15
Mjere opreza....................................................................................................................................17
Tipke na daljinskom upravljaču i uređaju/Indikatori....................................................................18
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa....................................................................................................................23
Uporaba digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG) .........................................25
Uporaba Digital Favourite popisa .........................................................................................26
Uporaba dodatne opreme
Dijagram spajanja...........................................................................................................................27
Gledanje slika sa spojene opreme.................................................................................................29
Uporaba USB Photo Viewera.........................................................................................................30
Uporaba funkcije BRAVIA Sync s Control for HDMI....................................................................31
Uporaba izbornika MENU
Kretanje kroz Home izbornik medijskog prijemnika (XMB™).....................................................32
Settings............................................................................................................................................33
Kretanje po Home izborniku monitora..........................................................................................41
Dodatne informacije
Tehnički podaci...............................................................................................................................47
U slučaju problema.........................................................................................................................50
 : samo za digitalne kanale

Prije uporabe TV prijemnika, pročitajte "Sigurnosne napomene" u ovom priručniku.
Sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.
3 HR
Upute za brzi početak
1: Provjera uređaja i pribora
Monitor (1)
Medijski prijemnik (1)
2: Postavljanje TV prijemnika
U skladu s koracima za postavljanje koji
su navedeni u uputama za uporabu dodatno
nabavljivog pribora, trebate provesti sljedeće
korake. Slijedite upute u ovom priručniku,
u skladu s uputama isporučenim uz dodatno
nabavljiv pribor. Za objašnjenja koja su u
koracima za postavljanje navedena u zagradama ( ), pogledajte iste korake u priručniku
isporučenom uz dodatan pribor.
Postavljanje TV prijemnika na postolje
Pripremite sljedeće;
Medijski prijemnik (1)
Mrežni kabel za monitor (1)
Mrežni kabel za mrežni adapter (1)
Mrežni adapter za medijski prijemnik (1)
Daljinski upravljač RMF-ED001 (1)
Baterije veličine AA (tip R6) (2)
–– SS-TBL700 Sustav zvučnika (nije isporučeno)

55 Prije provođenja sljedećih uputa, potrebno je
pripremiti SS-TBL700 sustav zvučnika (postolje).
Pričvrstite baznu ploču na postolje, kako je prikazano u uputama za uporabu SS-TBL700 sustava
zvučnika.
55 Ne uklanjajte plavu vrpcu koja učvršćuje ploču
na stražnjoj strani monitora, sve dok ne završite s
postavljanjem postolja.
1 Uklonite pokrov postolja.
IR Blaster (Y-kabel) (2)
Stalak za medijski prijemnik (1)
Pokrov
postolja
Pokrov za priključnice (1)
Odstojnici (crni) (4)
2 Lagano namjestite monitor na nosač
postolja te poravnajte oznaku  na ploči
s gornjim dijelom postolja. Za ovaj postupak potrebno je dvoje ili više ljudi.
4 HR
55 Nemojte pritiskati LCD zaslon i okvir oko
zaslona.
55 Postolje držite čvrsto s obje ruke.
4 Mrežni kabel (isporučen) spojite na priUpute za brzi početak
ključnicu AC IN.
Oznaka 
Gornji dio

3 Pričvrstite monitor na postolje pomoću
vijaka (isporučeni sa SS-TBL700). Prvo
pričvrstite dva donja vijka, zatim dva
gornja vijka.
55 Uložite utikač do kraja u priključnicu.
55 Ako upotrebljavate HDMI opremu, također
spojite HDMI kabel na HDMI IN priključnicu
(str. 27).
Gornji vijci
Donji vijci

55 Kod uporabe električnog odvijača, podesite
silu pritezanja na približno 1,5 N•m
{15 kgf•cm}.
(Nastavlja se)
5 HR
5 Pričvrstite pokrov postolja.
Vijak
Namjestite pokrov postolja preko vrha
središnjeg nosača postolja i zatim gurnite
prema dolje sve dok ne klikne na mjesto.
Odstojnik
AUklonite četiri vijka sa stražnje strane
monitora.
BPoložite odstojnike (crne) na otvore s kojih
ste prethodno uklonili vijke.
2 Slijedite korake -3 do -4, provjera­
vajući priručnik isporučen sa zidnim
nosačem.
Ako koristite samo zidni nosač
Prijeđite na korak 5 u ovom priručniku.
Ako koristite sustav zvučnika

55 Pazite da ne prikliještite mrežni kabel prilikom pričvršćivanja pokrova.
6 Pričvrstite pokrov priključnica.
3
Prijeđite na korak 3 u ovom priručniku.
Podignite zaštitni podupirač kako biste
mogli uložiti sustav zvučnika (-5).
Zidni nosač
Sustav zvučnika
Zaštitni podupirač
7 Priključite TV prijemnik u zidnu utičnicu
Uložite u utor
monitora.
(220-240 V AC, 50 Hz).
Postavljanje na zid
Pripremite sljedeće;
–– SU-WL700 Zidni nosač (nije isporučen)
–– SS-WAL700 Sustav zvučnika (nije isporučeno)
–– Odstojnici (crni) (4) (isporučeni)
1 Položite isporučene odstojnike (-2).
Ovaj dio postavlja se na vrh zidnog nosača
6 HR
4 Učvrstite sustav zvučnika pomoću dva
vijka (isporučeni uz sustav zvučnika).
Vijci
Spajanje Set Top Boxa/rekordera (npr. DVD
rekordera) sa SCART priključnicom
5 Pogledajte upute za uporabu isporučene
6
uz zidni nosač i slijedite korake -6 do
-7.
Mrežni kabel (isporučen) spojite na priključnicu AC IN (-1).
Medijski prijemnik
Scart kabel
Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)
Kod postavljanja sustava zvučnika
Učvrstite mrežni kabel pomoću dvije
kukice te ga pustite da pada s desnog ruba
monitora.

55 Ako upotrebljavate HDMI opremu, također
spojite HDMI kabel na HDMI IN priključnicu
(str. 27).
7 Kako biste dovršili postavljanje uređaja na
zid, slijedite upute za uporabu isporučene
uz zidni nosač.

55 Ne možete spajati kabele na monitor nakon
što ga postavite na zid.
55 Za vrijeme premještanja monitora, pridržavajte ga s donje strane služeći se mekanom
tkaninom, kako biste izbjegli oštećenja.
Uređaj ne pridržavajte za zvučnike.
(Nastavlja se)
7 HR
Upute za brzi početak
3: Spajanje antene/Set Top
Boxa/rekordera (npr. DVD
rekordera) na medijski
prijemnik
Spajanje Set Top Boxa/rekordera (npr. DVD
rekordera) s HDMI priključnicom
4: Sprečavanje prevrtanja
monitora (samo kod posta­
vljanja na TV postolje)
Pripremite sljedeće;
–– Podupirač za postolje (isporučeno sa SS-TBL700
Sustavom zvučnika)
1 Uklonite vijak iz postolja.
Medijski prijemnik
HDMI kabel
Set Top Box/rekorder (npr. DVD rekorder)

55 Opremu možete također spojiti na HDMI ulaz na
lijevoj strani monitora.
Spajanje mrežnog kabela na medijski
prijemnik

55 Čvrsto spojite mrežni kabel.
2 Pričvrstite podupirač za postolje na
postolje.
Medijski prijemnik
na mrežnu
utičnicu
3 Pričvrstite uže ili lanac na podupirač, te ga
učvrstite na TV postolje (nije isporučeno).
Pripazite da uže ili lanac ne budu pričvrš­
ćeni labavo.
8 HR
5: Početna podešavanja
Ulaganje baterija u daljinski upravljač

55 Prilikom ulaganja baterija obratite pažnju na ispra­
van polaritet.
55 Ne koristite različite vrste baterija istovremeno i
ne miješajte stare i nove baterije.
55 Iskorištene baterije odložite na ekološki prihvatljiv
način. Neke regije imaju uređeno odlaganje baterija.
Upoznajte se s lokalnim propisima.
55 Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Ne
ispuštajte i ne gazite po njemu, te ne prolijevajte
nikakvu tekućinu po njemu.
55 Ne stavljajte daljinski upravljač na mjesta blizu
izvora topline, na izravnu sunčevu svjetlost ili u
vlažnoj prostoriji.
AZavrnite vijak za drvo (promjer 4 mm, nije
Uspostavljanje bežične komunikacije
između uređaja
BZavrnite vijak (M6  12-15, nije priložen) u

priložen) u postolje TV prijemnika.
otvor na monitoru.
CPovežite vijak za drvo i vijak na uređaju
jakom vezicom.
55 Ovaj uređaj se može postaviti u istu prostoriju.
55 Monitor i medijski prijemnik postavite međusobno
udaljene 30 cm – 20 m.
55 Između monitora i medijskog prijemnika ne smije
biti zapreka. U protivnom se može smanjiti kvaliteta slike.
55 U slučaju smetnji slike, promijenite položaj monitora i medijskog prijemnika.
55 Ne stavljajte ove uređaje na metalnu policu.
55 Nemojte istovremeno koristiti dva ili više uređaja
u području smetnji signala.
1 Pritisnite  za uključenje uređaja.
Tipka POWER
Medijski prijemnik
(Nastavlja se)
9 HR
Upute za brzi početak
Pritisnite i podignite pokrov za otvaranje.
Tipka POWER
Monitor
2 Provjerite indikator LINK na medijskom
prijemniku.
Ako je uspostavljena bežična komunikacija
između medijskog prijemnika i monitora,
ovaj indikator svijetli.

55 Ako daljinski upravljač ne radi, pritisnite ///
/ na medijskom prijemniku (str. 18) za odabir
jezika.
2 Odaberite "OK" i pritisnite .
Indikator LINK
3 Pritisnite / za odabir države u kojoj
će se upotrebljavati ovaj uređaj i zatim
pritisnite .
Početna podešavanja
4
Ako se država u kojoj želite upotrebljavati
ovaj uređaj ne nalazi na popisu, odaberite
"-" umjesto države.
Pritisnite / za odabir vrste mjesta na
kojem će se upotrebljavati ovaj uređaj i
zatim pritisnite .

1
Kod prvog uključenja uređaja, na zaslonu
se pojavi izbornik jezika.
Pritisnite tipke /// za odabir jezika
prikazanih na izbornicima i zatim priti­
snite .
55 Odaberite "Home" za najbolja podešenja
monitora koji će se koristiti u vašem domu.
5 Odaberite "OK" i pritisnite .
10 HR
10 Pritisnite .
Uređaj je ugodio sve dostupne kanale.

6 Pritisnite / za odabir "Antenna" ili
"Cable" te pritisnite .
Nakon odabira opcije “Cable”, pojavi se
izbornik za odabir načina pretraživanja.
Pogledajte odjeljak “Ugađanje uređaja za
kabelski sustav” (str. 11).
Uređaj počinje pretragu svih dostupnih
digitalnih kanala i nakon toga analognih.
Postupak može potrajati nekoliko minuta.
Molimo vas da za to vrijeme ne pritišćete
tipke na uređaju i daljinskom upravljaču.
Ukoliko se pojavi poruka za potvrdu
priključka antene
7
8
9
Nije pronađen ni jedan digitalni ili analogni
kanal. Provjerite antenske priključke i
pritisnite  za ponovo uključivanje automatskog ugađanja.
Kad se na zaslonu prikaže "Programme
Sorting", slijedite korake iz odlomka
"Razvrstavanje programa" (str. 37).
Ako ne želite promijeniti redoslijed pohra­
njivanja analognih kanala na uređaju,
pritisnite  RETURN za prijelaz na
korak 8.
Za detalje, pogledajte str. 33.
Ugađanje uređaja za kabelsko
povezivanje
1 Pritisnite .
2 Pritisnite / za odabir "Quick Scan" ili
"Full Scan" i pritisnite .
"Quick Scan": kanali se ugađaju prema
informacijama poslužitelja kabelskog
sustava unutar emitiranog programa.
Preporučeno podešenje za postavke
"Frequency", "Network ID" i "Symbol
Rate" je "Auto".
Ova opcija se preporuča za brzo ugađanje,
ako poslužitelj kabelske TV podržava
takav način pretraživanja.
Ako "Quick Scan" ne uspije ugoditi kanale,
koristite funkciju "Full Scan" opisanu u
nastavku.
"Full Scan": Svi dostupni kanali se ugađaju i pohranjuju. Postupak može potrajati
neko vrijeme.
Ovu opciju savjetujemo kada poslužitelj
kabelske TV ne podržava "Quick Scan"
način pretraživanja.
Podrobnije informacije o podržanim kabel­
skim poslužiteljima potražite na web
adresi:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
3 Pritisnite  za odabir "Start", a zatim
pritisnite .
Uređaj počinje pretraživanje kanala.
Molimo, ne pritišćite tipke na uređaju i na
daljinskom upravljaču.

55 Neki kabelski poslužitelji ne podržavaju "Quick
Scan". Ukoliko nijedan kanal nije pronađen "Quick
Scan" postupkom, izvedite "Full Scan".
Za detalje, pogledajte str. 31.
11 HR
Upute za brzi početak
55 Kad nije moguć prijem digitalnih programa, ili kod
odabira regije u kojoj nema digitalnog odašiljanja
u koraku 3, vrijeme je potrebno podesiti nakon
koraka 7.
6: Upravljanje dodatnom
opremom pomoću daljinskog
upravljača
4 Pritisnite / za odabir "IR Blaster Setup", a zatim pritisnite .
Prikaže se izbornik "IR Blaster Set-up".
Spajanje IR Blastera na dodatnu opremu
Isključite medijski prijemnik prije spajanja IR
Blastera. Pričvrstite IR Blaster pored senzora
daljinskog upravljača (IR) spojene opreme.
5 Pritisnite / za odabir "Inputs" kako
Medijski prijemnik
biste registrirali daljinski upravljač, zatim
odaberite sljedeće opcije:
Type: Kategorija spojene opreme.
Make: Proizvođač opreme.
Code: Kôd za daljinsko upravljanje.
Test: Testira uključivanje opreme koju
trenutno podešavate. Oprema se treba
moći uključiti i isključiti.
IR
Blaster
Dodatna oprema
Podešavanje IR Blastera
Podešavanje opcije "IR Blaster Set-up" omogu­
ćuje ovom daljinskom upravljaču rad s većinom
Blu-ray uređaja, DVD uređaja, DVD rekordera
i AV prijemnika tvrtke Sony ili drugih proizvo­
đača. Programirajte daljinski upravljač na
sljedeći način.
1 Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču.
2 Pritisnite / za odabir "Settings", a
zatim pritisnite .
3 Pritisnite / za odabir "Media Receiver
Setup", a zatim pritisnite .
12 HR
Ako oprema ne radi ili neke od funkcija
ne rade
Unesite odgovarajući kôd ili njegove alternative (ako postoje) prikazan u listi u koraku 5.
Imajte na umu da ta lista ne sadrži kodove za
sve modele svih proizvođača.

55 Pravilan rad je zajamčen samo sa Sony opremom.
Stavka
Opis
ABD/DVD
tipke
funkcija
55/: Prijelaz na poče­
tak prethodnog/sljedećeg
naslova/poglavlja/scene/
zapisa.
55/: Ponavljanje repro­
dukcije scene/kratko prematanje scene prema naprijed.
55/: Brzo pretraživanje
diska prema natrag/naprijed, kad se pritisne tijekom
reprodukcije.
55: Reprodukcija diska pri
normalnoj brzini.
55: Pauziranje reprodukcije.
55: Zaustavljanje
reprodukcije.
B//// Odabir/potvrda opcije.
CHOME
Otvaranje izbornika.
DDVD tipke
55 REC: Pokretanje snimanja.
za snimanje 55 REC PAUSE: Pauziranje
snimanja.
55 REC STOP: Zaustavljanje snimanja.
EF1/F2
Odabir funkcije kod uporabe
kombiniranog uređaja (primjerice, DVD/HDD).
FBD/DVD
MENU
Prikaz izbornika BD/DVD
diska.
Prikaz glavnog izbornika BD/
GBD/DVD
TOP MENU DVD diska.

55 Tipka  ima ispupčenje. Ovo ispupčenje služi
kao referentna točka tijekom uporabe uređaja.
13 HR
Upute za brzi početak
Uporaba dodatne opreme
Za detalje, pogledajte upute za uporabu ispo­
ručene uz komponentu. Ovisno o spojenoj
opremi, neke tipke možda neće raditi.
1 Pritisnite HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3,
AV1, AV2 ili COMPONENT.
2 Pritisnite EXT.
3 Dok tipka EXT svijetli, pritisnite / za
uključenje opreme, zatim upravljajte opremom uporabom sljedećih tipaka.
Pričvršćivanje stalka za
medijski prijemnik
Medijski prijemnik se također može postaviti
uspravno pomoću isporučenog stalka.
1 Poravnajte ispupčenje na sredini stalka
s otvorom na desnoj strani medijskog
prijemnika.
Stalak
14 HR
Sigurnosne
informacije
Monitor
Instalacija na zid
Instalacija/Podešavanje
Instalirajte i koristite TV prijemnik u skladu s donjim uputama
kako bi spriječili opasnost od požara, električnog udara ili štete
i/ili ozljeda.
Instalacija
aa
aa
aa
aa
TV prijemnik postavite blizu lako dostupne mrežne utičnice.
Postavite TV prijemnik na stabilnu i ravnu površinu.
Instalaciju na zid smije izvoditi samo stručno osoblje.
Iz sigurnosnih razloga savjetujemo da koristite Sony pribor,
uključujući:
–– Zidni nosač SU-WL700
–– Sustav zvučnika SS-TBL700/SS-WAL700
aa Koristite vijke isporučene sa zidnim nosačem kod pričvršćivanja montažnih kuka na TV.
Isporučeni vijci su izrađeni tako da su duljine 8 do 12 mm
mjereno od površine za pričvršćenje montažne kuke.
Promjer i duljina vijaka razlikuje se ovisno o modelu zidnog
nosača. Uporabom vijaka koji nisu dio isporuke možete uzrokovati oštećenje TV prijemnika, njegov pad, itd.
8 mm – 12 mm
Ostavite najmanje ovoliko slobodnog prostora oko
uređaja.
Instalacija s postoljem
Ostavite najmanje ovoliko slobodnog prostora oko
uređaja.
Odstojnik (crni)
Medijski prijemnik
Vijak M6 16 (isporučen sa
zidnim nosačem)
Podstavljen vodoravno
Gornja strana
Prednja strana
Montažna kuka
Stražnja strana monitora
Prenošenje
aa Prije prenošenja TV prijemnika, odspojite sve kabele.
aa Za prenošenje velikog TV
prijemnika potrebne su dvije
ili više osoba.
aa Kod nošenja držite TV prijem­
nik kao što je prikazano na
slikama desno. Nemojte
pritiskati LCD zaslon i okvir
oko zaslona.
aa Kod podizanja ili premještanja
TV prijemnika, čvrsto ga
prihvatite za donju stranu.
aa Prilikom prenošenja TV
prijemnika, zaštitite ga od
udaraca i vibracija.
aa Kod prenošenja TV prijem­
nika na popravak ili kod
preseljenja, zapakirajte ga u
originalnu ambalažu.
Ostavite najmanje ovoliko slobodnog prostora oko
uređaja.
Postavljen okomito
Gornja strana
Pridržavajte donji dio
zaslona, ne prednji.
Ventilacija
aa Nikada nemojte prekrivati ventilacijske otvore na kućištu TV
prijemnika i ne stavljajte nikakve predmete unutra.
aa Ostavite slobodan prostor oko TV prijemnika kao što je prikazano na slici.
aa Savjetujemo da koristite Sony zidni nosač kako biste osigurali
odgovarajuću ventilaciju.
Prednja strana
Ostavite najmanje ovoliko slobodnog prostora oko
uređaja.
aa Za ispravnu ventilaciju, te kako biste spriječili nakupljanje
prašine i prljavštine:
–– Nemojte postavljati uređaj površinom zaslona okrenut prema
podlozi, ne instalirajte ga naopako, na stražnju stranu ili na
bočnu stranu.
–– Ne stavljate TV uređaj na policu, tepih, krevet ili u vitrinu.
–– Nemojte uređaj pokrivati komadima tkanine, npr. zavjesama
ili predmetima kao što su novine, itd.
–– Ne postavljajte TV prijemnik kao što je prikazano na slici.
15 HR
Protok zraka je
blokiran.
Zid
Protok zraka je
blokiran.
Zid
Kad nije u uporabi
aa Ukoliko ne planirate koristiti TV prijemnik dulje vrijeme,
TV prijemnik odspojite uz napajanja radi očuvanja okoliša i
sigurnosnih razloga.
aa TV prijemnik je odspojen iz napajanja tek nakon odspajanja
mrežnog kabela.
aa Međutim neki TV prijemnici su možda opremljeni značajkom
koja zahtijeva da budu u pripravnom stanju da bi pravilno
funkcionirali.
Za djecu
aa Ne dopustite da djeci da se penju na TV prijemnik.
aa Sitne dijelove čuvajte izvan dosega djece, kako ih ne bi slučajno
progutali.
U slučaju problema...
Mrežni kabel
Kabelom i mrežnom utičnicom postupajte kao što je opisano, kako
bi spriječili opasnost od požara, električnog udara ili štetu i/ili
ozljeda:
–– Koristite isključivo Sony mrežni kabel, ne koristite kabele
ostalih proizvođača.
–– Uložite utikač do kraja u utičnicu.
–– TV koristite isključivo na 220-240 V AC napajanju.
–– Prilikom povezivanja kabela, obavezno odspojite mrežni kabel.
Pazite da nogom ne zapnete i povučete kabel.
–– Odspojite mrežni kabel prije premještanja ili rada na TV-u.
–– Držite mrežni kabel dalje od izvora topline.
–– Povremeno odspojite i očistite mrežni utikač. Utikač pokriven
prašinom može nakupiti vlagu zbog čega može doći do oštećenja
izolacije, a time do opasnosti od požara.
Napomene
aa Ne koristite isporučen mrežni kabel na drugoj opremi.
aa Nemojte prelamati, savijati ili uvrtati kabel. Može doći do ošte­
ćenja izolacije oko vodiča ili prekida vodiča.
aa Nemojte raditi preinake na mrežnom kabelu.
aa Nemojte stavljati teške predmete na mrežni kabel.
aa Ne vucite kabel, već prihvatite utikač prilikom odspajanja iz
mrežne utičnice.
aa Ne spajajte previše uređaja na istu mrežnu utičnicu.
aa Ne koristite labave mrežne utičnice.
Neprikladna uporaba
Ne instalirajte/koristite TV prijemnik na mjestima, okružjima ili u
okolnostima poput niže opisanih, kako biste spriječili nepravilnost
u radu TV prijemnika, požar, električni udar, štetu i/ili ozljede.
Mjesta:
Na otvorenim mjestima (na izravnom utjecaju sunca), na obali, na
brodu i ostalim plovilima, vozilima, u medicinskim ustanovama, na
mjestima izloženima mehaničkim vibracijama; blizu vode, kiše,
vlage ili dima.
Okruženje:
Pretjerano vruća, vlažna ili prašnjava mjesta; mjesta gdje lako
mogu ući insekti u uređaj; blizu zapaljivih predmeta (svijeća, itd.).
TV prijemnik se ne smije izlagati kapanju ili prskanju. Ne stavljajte predmete napunjene vodom (primjerice vaze) na TV prijemnik.
Okolnosti:
Ne rukujte uređajem mokrim rukama; kad je otvoreno kućište
uređaja, ili s priključcima koje nije preporučio proizvođač. Odspojite TV prijemnik iz mrežne utičnice i antene tijekom olujnog
nevremena.
Slomljeni dijelovi:
aa Ne bacajte stvari u TV prijemnik. Staklo zaslona bi se moglo
razbiti te uzrokovati ozbiljne ozljede.
aa Ukoliko površina TV zaslona pukne, ne dodirujte je dok ne
odspojite mrežni kabel. U suprotnom bi moglo doći do elektri­
čnog udara.
16 HR
Isključite TV prijemnik i odmah ga odspojite iz napajanja u
slučajevima opisanima u nastavku.
Obratite se Sony ovlaštenom servisu kako bi uređaj provjerio
kvalificirani tehničar.
Kad:
–– je oštećen mrežni kabel.
–– je loš kontakt s mrežnom utičnicom.
–– je TV prijemnik oštećen, budući da je pao, udaren ili je nešto
bačeno u njega.
–– ukoliko tekućina ili neki predmet dospije u otvore uređaja.
NAPOMENA O MREŽNOM ADAPTERU
Upozorenje
Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite
ovaj uređaj kiši niti vlazi.
Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, na uređaj ne
postavljajte predmete ispunjene tekućinom, primjerice vaze.
Ne postavljajte opremu u skučeni prostor, primjerice, u policu za
knjige ili slično.
aa Mrežna utičnica treba biti blizu opreme i lako dostupna.
aa Koristite isporučeni mrežni adapter i mrežni kabel.
aa Nemojte koristiti nijedan drugi mrežni adapter. Mogao bi uzro­
kovati kvar.
aa Spojite mrežni adapter na lako dostupnu mrežnu utičnicu.
aa Nemojte namatati mrežni kabel
oko mrežnog adaptera. Mogao bi
se prekinuti vodič kabela i/ili se
može uzrokovati kvar medijskog
prijemnika.
aa Ne dirajte mrežni adapter mokrim
rukama.
aa Zamijetite li kakve nepravilnosti kod mrežnog adaptera, odmah
ga odspojite iz mrežne utičnice.
aa Uređaj nije odspojen sa napajanja sve dok je mrežni utikač
spojen na zidnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.
O temperaturi LCD monitora
Kad se LCD monitor koristi dulji vremenski period, okruženje
zaslona postane toplo. Možda ćete osjetiti povišenu temperaturu
ukoliko dodirnete rukom.
Mjere opreza
Praćenje TV prijema
aa Pratite program na TV-u pri umjerenom svjetlu, jer gledanje
dulje vrijeme pri slaboj rasvjeti opterećuje oči.
aa Kod korištenja slušalica, podesite glasnoću kako biste spriječili
pretjerane promjene u glasnoći, te spriječili oštećenja sluha.
LCD zaslon
aa Iako je LCD zaslon izrađen uz uporabu visokoprecizne tehnologije i ima 99,99% ili više efektivnih piksela, može doći do
pojave crnih ili točkica u boji (crvenih, plavih ili zelenih). To je
karakteristika LCD zaslona i ne predstavlja kvar.
aa Nemojte pritiskati ili ogrepsti prednji filtar i ne stavljajte nikakve
predmete na TV prijemnik. Slika u tom slučaju može biti
neujednačena ili se LCD zaslon može oštetiti.
aa Koristite li TV prijemnik na hladnome mjestu, slika može biti
"razmazana" ili previše tamna, no to ne predstavlja kvar. Ovaj
fenomen nestaje zajedno s porastom temperature. Ovaj fenomen
nestaje zajedno s porastom temperature.
aa Ako se na zaslonu duže vrijeme stoje mirne slike, može doći do
pojave dvostrukih slika, koje nestaju nakon nekoliko trenutaka.
Pojava obično nestaje nakon nekoliko trenutaka.
aa Zaslon i kućište TV prijemnika se zagrijavaju tijekom uporabe.
To je normalno.
aa LCD TV prijemnik sadrži malu količinu tekućeg kristala. Neke
fluorescentne žarulje ugrađene u ovaj TV prijemnik također
sadrže živu. Poštujte lokalne propise o odlaganju otpada.
Rukovanje i čišćenje površine zaslona/
kućišta TV-a
Prije čišćenja, odspojite TV prijemnik iz napajanja.
Kako bi spriječili propadanje materijala ili premaza zaslona,
uzmite u obzir sljedeće.
aa Prašinu s površine zaslona/kućišta obrišite mekom tkaninom.
Tvrdokorniju nečistoću uklonite mekom tkaninom umočenom
u otopinu blagog deterdženta.
aa Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne spužvice, kisela ili
lužnata sredstva za čišćenje, prašak za ribanje ili zapaljiva
sredstva poput alkohola, benzina, razrjeđivača ili insekticida.
Uporaba takvih sredstava ili dulji kontakt s gumom ili vinilom
može oštetiti površinu zaslona i kućište.
aa Kako bi se osigurala pravilna ventilacija, preporučamo da
usisavačem povremeno očistite ventilacijske otvore.
Dodatna oprema
aa Slika može biti izobličena ili zvuk sadržavati šum ako se TV
prijemnik postavi u blizini uređaja koji emitiraju elektromagnetsko zračenje. U protivnom je moguće izobličenje slike i/
ili šum u zvuku.
aa Ova oprema je ispitana te je dokazana njezina usklađenost s
ograničenjima propisanim smjernicom o elektromagnetskoj
kompatibilnosti pri uporabi signalnog kabela kraćeg od 3
metra.
Funkcija bežičnog povezivanja
aa Ako se u blizini uređaja koristi bežična oprema koja koristi istu
frekvenciju (5 GHz pojas), moguće su smetnje slike ili zvuka,
ili neće biti slike. Smetnje također može uzrokovati druga
bežična ili radijska oprema. Držite bežičnu opremu s 5 GHz
pojasom, primjerice bežični LAN ili bežične telefone, podalje
od uređaja.
aa Na sliku može utjecati način na koji je postavljen monitor i
medijski prijemnik te njihovo okruženje (str. 4).
aa Budući da medijski prijemnik i monitor komuniciraju bežično,
slika s medijskog prijemnika može biti lošije kvalitete u usporedbi sa slikom iz opreme spojene na monitor putem HDMI
priključnice.
aa Uređaju ponekad treba duže vrijeme za prijenos slike, ovisno o
vrsti signala, brzini kretanja (primjerice slika igara), itd.
aa Kod prikaza slike s računala ili statičkih slika, primjerice
EPG-a, moguće je njihovo titranje ili zamućenje.
aa Ovaj uređaj se može koristiti samo u kombinaciji s isporučenim
monitorom i medijskim prijemnikom.
aa Ne upotrebljavajte ovaj uređaj u blizini medicinske opreme
(srčani stimulator i sl.), jer može doći do kvara medicinske
opreme.
aa Premda ovaj uređaj emitira/prima kodirane signale, pripazite na
neovlašteni prijem. Ne preuzimamo odgovornost za bilo koje
probleme koji proizađu iz toga.
RF daljinski upravljač
aa Koristi li se u blizini uređaja bežična oprema koja radi na istoj
frekvenciji (2,4 GHz pojas), daljinski upravljač možda neće
raditi pravilno.
Smetnje također mogu uzrokovati mikrovalne pećnice ili radijska
oprema. Držite bežičnu opremu koja koristi 2,4 GHz pojas
dalje od ovog uređaja.
Zbrinjavanje isluženog TV prijemnika
Odlaganje stare električne i
elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim
europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da
se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućim
otpadom. Umjesto toga, opremu za odlaganje
odnesite u vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje elektri­
čnog i elektroničkog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda
spriječit ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko
zdravlje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko se uređaj ne odloži
na pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije
o recikliranju proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj
službi ili trgovini gdje ste kupili uređaj.
Odlaganje starih baterija (pri­
mjenjivo u Europskoj uniji i
ostalim europskim državama s
posebnim sustavima za odlaganje)
Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se
baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije
odlagati s kućim otpadom. Pravilnim odlaganjem ovih baterija spriječit ćete potencijalne negativne posljedice
za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko
se baterije ne odlože na pravilan način. Recikliranje materijala
pridonosi očuvanju prirodnih izvora. U slučaju proizvoda koji zbog
sigurnosnih razloga, performansi ili zadržavanja cjelovitosti napajanja zahtijevaju trajnu povezanost s unutarnjom baterijom, takvu
bateriju trebaju mijenjati samo osposobljeni serviseri. Kako bi
osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali proizvod
na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme.
Za sve ostale baterije, pogledajte odjeljak o sigurnom uklanjanju
baterija iz uređaja. Predajte bateriju na sabirno mjesto za recikliranje otpadnih baterija. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog
proizvoda ili baterije, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj
službi ili trgovini gdje ste kupili uređaj.
17 HR
Tipke na daljinskom upravljaču i uređaju/Indikatori
Daljinski upravljač
Budući da uređaj i isporučen daljinski upravljač komuniciraju radiosignalom, uređajem možete
upravljati bez usmjeravanja daljinskog upravljača prema njemu.
Tipka
Opis
ATV /
(Pripravno
stanje TV-a)
Pritisnite za uključenje uređaja i isključenje
iz pripravnog stanja.
BEXT
Pritisnite kako biste daljinskim upravljačem
upravljali opremom s pričvršćenim IR
Blasterom (str. 13).
C
Pritisnite za promjenu jezika titlova (str. 39)
(Postavke titlova) (samo u digitalnom načinu).
DAUDIO
U analognom modu: Pritisnite za promjenu
dual sound načina (str. 35).
U digitalnom modu: Pritisnite za promjenu
jezika koji se koristi za trenutno gledani
program (str. 39).
E/
In digital mode: Prikaz detalja o tekućem
(Info/Otkrivanje programu.
teksta)
U analognom modu: Prikaz informacija.
Pritisnite jedanput za prikaz broja trenutno
gledanog kanala i način prikaza. Ponovno
pritisnite za prikaz točnog vremena. Pritisnite
treći put za isključenje prikaza sa zaslona.
U teletekst načinu (str. 24): Otkrivanje skrivenih informacija (npr. odgovori u kvizovima).

55 Brojčana tipka 5, tipke
PROG +, AUDIO i 
imaju ispupčenje. Ova ispupčenja služe kao referentne
točke tijekom uporabe TV-a.
18 HR
F/
(Odabir ulaza/
Zadržavanje
teksta)
Pritisnite za prikaz popisa ulaznih signala
(str. 28). U teletekst modu: Pritisnite za zadržavanje trenutno prikazane stranice.
G////
Pritisnite /// za pomak kursora na
zaslonu. Pritisnite  za odabir/potvrdu označene opcije. Kod reprodukcije fotografije:
Pritisnite  za pauzu/pokretanje slideshow
prikaza. Pritisnite / za odabir prethodne
datoteke. Pritisnite / za odabir sljedeće
datoteke.
HOPTIONS
Pritisnite za prikaz liste koja sadrži "Device
Control" ili prečaca do nekih izbornika.
Pomoću izbornika "Device Control" možete
upravljati opremom koja je kompatibilna sa
značajkom "Control for HDMI". Opcije u
popisu variraju ovisno o spojenom izvoru.
Opis
IHOME
Pritisnite za prikaz Home izbornika medijskog
prijemnika u modu medijskog prijemnika
(str. 32), ili Home izbornika monitora u modu
monitora (str. 41).
JTipke u boji
Kad su raspoložive tipke u boji, na zaslonu se
prikazuje funkcijski vodič. Izvedite odabrani
postupak prema uputama iz funkcijskog
vodiča (str. 24, 25, 26).
KBrojčane tipke
U TV modu: Pritisnite za odabir kanala. Za
kanale preko 10, unesite drugu i treću znamenku vrlo brzo.
U teletekst modu: Pritisnite za unos broja
stranice.
L (Favourite)
Pritisnite za prikaz određene Digital Favourite
liste (str. 26).
MPROG+/–// U TV modu: Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog (–) kanala.
U teletekst modu: Odabir sljedeće () ili
prethodne () stranice.
N (Prethodni
kanal)
Pritisnite za povratak na kanal kojeg ste prethodno gledali (više od pet sekundi).
OWIRELESS
MENU
Pritisnite za prikaz "Wireless Channel Set-up"
(str. 46).
P (Isključenje
zvuka)
Pritisnite za isključenje zvuka. Pritisnite
ponovno za uključenje zvuka.

55 U pripravnom stanju, ako želite uključiti
monitor bez zvuka, pritisnite ovu tipku.
Q/+/–
(Glasnoća)
Pritisnite za podešavanje glasnoće.
R (Tekst)
Pritisnite za prikaz tekstualnih informacija
(str. 24).
SRETURN/
Pritisnite za povratak na prethodnu stranicu
prikazanog izbornika. Kod reprodukcije
fotografije: Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije. (Povratak na prikaz popisa datoteka
ili mapa.)
TGUIDE/ú
(EPG)
Pritisnite za prikaz Digital Electronic
Programme Guide (EPG) (str. 25).
(Nastavlja se)
19 HR
Upute za brzi početak
Tipka
Tipka
Opis
UANALOG/
DIGITAL
Pritisnite za prikaz zadnjeg gledanog analog­
nog ili digitalnog kanala.
VTHEATRE
Možete uključiti ili isključiti Theatre Mode.
Ako je Theatre Mode uključen, automatski
se podešavaju optimalan audio izlaz (ako
je uređaj spojen na audio sustav pomoću
HDMI kabela) i kvaliteta slike koji odgovaraju filmskim sadržajima.

55 Ako isključite uređaj, Theatre Mode se
također isključuje.
55 Funkcija "Control for HDMI" (BRAVIA
Sync) je raspoloživa samo kod spajanja
Sony uređaja koji imaju BRAVIA Sync
ili BRAVIA Theatre Sync logotip ili su
kompatibilni s Control for HDMI.
WSYNC MENU
Prikazuje izbornik spojenog HDMI uređaja.
Za vrijeme prikaza izbornika drugih uređaja
ili TV slike, kad pritisnete tipku, prikazuje
se "HDMI Device Selection".

55 Funkcija "Control for HDMI" (BRAVIA
Sync) je raspoloživa samo kod spajanja
Sony uređaja koji imaju BRAVIA Sync
logotip ili su kompatibilni s Control for
HDMI.
Pritisnite za promjenu formata zaslona
X
(Format zaslona) (str. 24).
20 HR
YTipke za upora­
bu dodatne
opreme
Možete upravljati opremom spojenom na
uređaj (str. 13).
ZHDMI1/2/3,
MONITOR
HDMI, AV1/2,
COMPONENT
Pritisnite za odabir ulaznog izvora.
a/
Pritisnite za uključenje ili isključenje opreme
spojene na uređaj (str. 13).
Uređaj
Monitor
Medijski prijemnik
21 HR
Stavka
Opis
ASenzor daljinskog
upravljača
Prima infracrvene signale iz daljinskog upravljača (pri uporabi IR daljinskog upravljač (opcija)).
Ne pokrivajte senzor jer mu time možete poremetiti funkciju.
B (Napajanje)
Uključenje ili isključenje uređaja.

55 Kako biste u potpunosti isključili uređaj, odspojite mrežni utikač.
CSvjetlosni senzor
Ne pokrivajte senzor jer mu time možete poremetiti funkciju.
D/ (Isključivanje slike/ Svijetli zeleno kad je slika isključena (str. 46).
Svijetli narančasto kad je podešen podsjetnik (str. 25) ili timer (str. 33).
Indikator timera)
E (Indikator pripravnog
stanja)
Svijetli crveno kad je uređaj u pripravnom stanju.
F (Indikator uključenosti) Svijetli zeleno dok je uređaj uključen.
GIndikator LINK
Svijetli kad je bežična povezanost između medijskog prijemnika i monitora stabilna.
Hû (HOME)
Prikazuje Home izbornik medijskog prijemnika u modu medijskog prijem­
nika (str. 32) ili Home izbornik monitora u modu monitora (str. 41).
I/ (Odabir ulaza/OK) U modu monitora: Odabir izvora ulaznog signala opreme spojene na
priključnice uređaja (str. 27).
U izborniku uređaja: Odabir izbornika ili opcije te potvrđivanje podešavanja.
J +/–//
U modu monitora: Pojačavanje (+) ili smanjivanje (–) glasnoće.
U izborniku uređaja: Kretanje kroz opcije izbornika desno () ili lijevo
().
KPROG+/–//
U TV modu: Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog (–) kanala.
U izborniku uređaja: Kretanje kroz opcije izbornika gore () ili dolje ().

55 Provjerite je li uređaj potpuno isključen prije odspajanja mrežnog utikača. Odspajanje utikača dok je uređaj
uključen može uzrokovati pojavu da indikator ostane uključen ili može uzrokovati smetnje u radu uređaja.
55 Ne stavljajte predmete preko indikatora jer mogu utjecati na njihovu funkciju.
55 Kad se medijski prijemnik koristi postavljen uspravno, međusobno su zamijenjene funkcije tipke  i  (u
izborniku uređaja).
22 HR
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa
1 Pritisnite  na medijskom prijemniku ili
monitoru za uključenje.

55Kad je jedan od uređaja uključen, drugi
je također uključen s njime.
3
U digitalnom modu
Nakratko se prikazuje informacijski trak.
Trak može sadržati sljedeće ikone.
 : Radio usluga
 :Kodirani/pretplatni programi
 :Zvuk dostupan na više jezika
 :Dostupni titlovi
 :Dostupni titlovi za osobe oštećena sluha
 :Preporučena najmanja dob gledatelja (od
4 do 18 godina)
 :Parental Lock
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Uključenje monitora Pritisnite . Pritisnite
iz pripravnog stanja  +/– za podešavanje
bez zvuka
glasnoće.
Podešavanje
glasnoće
Pritisnite  + (povećanje)
ili – (smanjivanje).
(Nastavlja se)
23 HR
Gledanje TV programa
2
Kad je uređaj u pripravnom stanju (indika­
tor  (pripravno stanje) na prednjoj strani
uređaja svijetli crveno), pritisnite TV
/ na daljinskom upravljaču kako biste
uključili uređaj.
Pritisnite DIGITAL/ANALOG za preba­
civanje između digitalnog i analognog
moda.
Dostupni kanali ovise o odabranom načinu.
Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/–
odaberite TV kanal.
Za odabir kanala 10 i većih, brojčanim
tipkama, unesite drugu i treću znamenku
unutar dviju sekundi.
Za odabir digitalnog kanala pomoću programskog vodiča, pogledajte str. 25.
Pristup teletekstu
Pritisnite . Svakim pritiskom tipke , na
zaslonu TV prijemnika se ciklički izmjenjuje
prikaz:
Teletekst  Transparentan prikaz teleteksta preko TV slike  Isključivanje prikaza
teleteksta
Stranicu odaberite brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/–.
Želite li zadržati stranicu, pritisnite /.
Za prikaz skrivenih informacija pritisnite
/.

55 Kad se pojave četiri obojene stavke na donjem
dijelu stranice teleteksta, dostupan je Fastext.
Fastext omogućava brz i jednostavan pristup
stranicama. Za pristup željenoj stranici pritisnite
odgovarajuću obojenu tipku.
Ručno prilagođavanje formata slike
Pritisnite  više puta za odabir željenog
formata slike.
Smart*
4:3
Wide
Prikaz klasične slike
formata 4:3 uz oponašanje efekta širokog
zaslona. Slika formata
4:3 se razvlači kako bi
ispunila zaslon.
Prikaz klasične slike
formata 4:3 (primjerice,
kod TV prijemnika bez
širokog zaslona) u pravilnim proporcijama.
Prikaz široke slike
(16:9) u pravilnim
proporcijama.
Zoom*
Prikaz cinemascope
(letter box format)
slike u pravilnim proporcijama.
14:9* (samo za ulaze medijskog prijemnika)
Prikaz slike formata
14:9 u pravilnim proporcijama. Na zaslonu
se vide i crne pruge.
** Gornji i donji dijelovi slike mogu biti odrezani.
24 HR

55 U "Smart" načinu, neka slova i/ili znakovi na
gornjem ili donjem dijelu slike možda se neće
vidjeti. U tom slučaju, odaberite "Vertical Size"
u izborniku "Screen Settings" (str. 31) i podesite
okomitu dimenziju slike kako bi slova/znakovi
postali vidljivi.

55 Kad je "Auto Format" podešen na "On", uređaj će
automatski odabrati najbolji format koji odgovara
prijemu programa (str. 34).
55 Možete podesiti položaj slike kad odaberete
"Smart", "14:9" ili "Zoom". Za pomak gore/
dolje pritisnite / (primjerice, kako biste čitali
titlove).
Uporaba izbornika Options
Pritisnite OPTIONS za prikaz sljedećih opcija
kod gledanja TV programa.
Opcija
Opis
Picture Mode
Pogledajte str. 42.
Sound Mode
Pogledajte str. 44.
Speaker
Pogledajte str. 35.
Motionflow
Pogledajte str. 43.
Subtitle Setting (samo Pogledajte str. 39.
u digitalnom načinu)
Sleep Timer
Pogledajte str. 33.
Power Saving
Pogledajte str. 46.
Use MONITOR
HDMI
Prebacite na MONITOR
HDMI ulaz.
System Information
(samo u digitalnom
modu)
Pogledajte str. 40.
Uporaba digitalnog elektronskog programskog vodiča
(EPG) *
1 U digitalnom načinu, pritisnite ú GUIDE.
2 Izvedite željeni postupak prema sljedećoj
tablici ili prema uputama sa zaslona.
Gledanje TV programa
** Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim državama.
Za
Učinite sljedeće
Gledanje programa
Pritisnite /// za odabir programa, a zatim pritisnite .
Isključenje vodiča
Pritisnite ú GUIDE.
Razvrstavanje informacija o programu po kategorijama
– Category list
1
2
Pritisnite plavu tipku.
Pritisnite / za odabir kategorije, a zatim pritisnite .
Odabir programa koji će se prikazati
na zaslonu automatski kad započne s
emitiranjem
– Reminder
1
Pritisnite /// za odabir budućeg programa kojeg želite
prikazati, a zatim pritisnite /.
Pritisnite / za odabir "Reminder", a zatim pritisnite .
Indikator  se prikazuje uz informacije o programu. Na prednjoj
strani uređaja svijetli narančasto indikator  .
2

55 Ako isključite monitor u pripravno stanje, automatski će se uključiti
kad program treba započeti.
Isključenje podsjetnika
– Timer list
1
2
3
4
5
Pritisnite /.
Pritisnite / za odabir "Timer list", a zatim pritisnite .
Pritisnite / za odabir programa koji želite otkazati, a zatim
pritisnite .
Pritisnite / za odabir "Cancel Timer", a zatim pritisnite .
Prikazuje se prozor za potvrdu poništenja programa.
Pritisnite / za odabir "Yes", a zatim pritisnite  za potvrdu.

55 Ako je odabrano dobno ograničenje za programe, na zaslonu će se prikazati poruka kojom se traži unos PIN
koda. Za detalje, pogledajte "Parental Lock" (str. 39).
25 HR
Uporaba Digital Favourite popisa *
1 U digitalnom modu pritisnite .
2 Izvedite željeni postupak prema sljedećoj
tablici ili prema uputama sa zaslona.
Digital Favourite popis
** Ova funkcija možda neće biti dostupna u nekim državama.
Za
Učinite sljedeće
Prvo kreiranje Favourite popisa
1
Gledanje kanala
2
1
2
Isključivanje Favourite popisa
Pritisnite  RETURN.
Dodavanje ili brisanje kanala iz
Favourite popisa
1
2
3
Pritisnite plavu tipku.
Pritisnite žutu tipku za odabir kanala koji želite editirati.
Pritisnite /// za odabir kanala koji želite dodati ili ukloniti,
a zatim pritisnite .
Brisanje svih kanala iz tekućeg
Favourite popisa
1
2
3
4
Pritisnite plavu tipku.
Pritisnite žutu tipku za odabir Favourite popisa koji želite editirati.
Pritisnite plavu tipku.
Pritisnite / za odabir "Yes", a zatim pritisnite  za potvrdu.
26 HR
Pritisnite /// za odabir kanala koji želite dodati, a zatim
pritisnite .
Kanali pohranjeni u Favourite popis su označeni simbolom .
Pritisnite žutu tipku za odabir "Favourites 2" ili "Favourites 3".
Pritisnite žutu tipku za kretanje kroz popis Favourite.
Pritisnite / za odabir kanala, a zatim pritisnite .
Uporaba dodatne opreme
Dijagram spajanja
Na ovaj uređaj možete spojiti širok raspon dodatne opreme. Spojni kabeli nisu isporučeni.
Medijski prijemnik
Stražnja
strana
Uporaba dodatne opreme
Prednja
strana
Monitor
Stražnja strana
(Nastavlja se)
27 HR
Spajanje na
Simbol ulaza na
zaslonu
Opis
A/ AV2
 AV2
Kod spajanja mono opreme, spojite na  L priključnicu.
B/
COMPONENT IN
 Component Komponentne video priključnice podržavaju samo sljedeće
video ulaze: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i i 1080p.
C/ AV1
 AV1
Kad spojite dekoder, TV prijemnik šalje kodirane signale na
dekoder, a dekoder dekodira te signale prije njihova izlaska.
D
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
Upotrijebite optički audio kabel.
E
RF ulaz za spajanje kabelskog TV sustava ili VHF/UHF-a.
F DC IN 18V
Spajanje isporučenog mrežnog adaptera.
G (RGB)/
PC IN
PC
Preporučuje se uporaba kabela za računalo s feritnim jezgrama, kao što je "Connector, D-sub 15" (ref. 1-793-504- 13,
dostupno u Sony servisu) ili ekvivalentan.
HHDMI IN 1/2/3,
MONITOR HDMI
IN
 HDMI 1/
 HDMI 2/
 HDMI 3/
 Monitor
HDMI
Digitalni video i audio signali ulaze iz spojene opreme.
Također, kad spojite opremu kompatibilnu s funkcijom
"Control for HDMI", podržana je komunikacija s tom opremom. Detalje o podešavanju ove komunikacije potražite na
str. 36.

55 HDMI priključnice podržavaju samo sljedeće video ulaze:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p i 1080/24p
(1080/24p je samo za MONITOR HDMI). Za PC video
ulaze, pogledajte str. 49.
55 Koristite samo odobren HDMI kabel na kojem se nalazi
HDMI logotip. Preporučamo uporabu Sony HDMI kabela
(vrsta high-speed).
55 Za HDMI 1/2/3, kod spajanja audio sustava kompatibilnog
s funkcijom "Control for HDMI", spojite ga također na
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) priključnicu
IIR BLASTER
Spajanje isporučenih kabela IR Blastera.
J CAM
(Conditional
Access Module)
Za uporabu Pay Per View usluga.
Za detalje, pogledajte upute za uporabu isporučene uz CAM
karticu. Za korištenje CAM kartice, izvadite "lažnu" karticu
iz CAM utora, zatim isključite monitor i umetnite svoju CAM
karticu u utor. Kad ne koristite CAM karticu, savjetujemo da
"lažnu" karticu uložite i ostavite u utoru.

55 CAM nije podržan u svim državama. Obratite se ovlaštenom
dobavljaču.
55 Ako se CAM kartica pri umetanju zaglavi, pokušajte ponovno. Nemojte je ulagati nasilu.
K Slušalice
Zvuk s monitora možete slušati pomoću slušalica.
L USB
Na ovom uređaju možete uživati u reprodukciji datoteka
fotografija pohranjenima u Sony digitalne fotoaparate ili
kamkordere putem USB kabela ili USB uređaja za pohranu
(str. 30).
MAC IN
Spojite isporučeni mrežni kabel na AC IN priključnicu i na
najbližu zidnu utičnicu.
28 HR
Opcija
Opis
Sleep Timer (osim u
modu PC/HDMI PC
ulaza)
Pogledajte str. 33.
Power Saving
Pogledajte str. 46.
Kod opreme spojene na Scart priključnice
pomoću 21-pinskog scart kabela
Use MONITOR
HDMI
Prebacite na MONITOR
HDMI ulaz.
Započnite reprodukciju na priključenoj opremi.
Slika iz priključene opreme se prikazuje na
zaslonu.
Auto Adjustment
(samo u modu PC/
HDMI PC ulaza)
Pogledajte str. 34.
Gledanje slika sa spojene
opreme
Uključite spojenu opremu te postupite na
jedan od dolje opisanih načina.
Kod videorekordera/DVD rekordera s automatskim ugađanjem
Za opremu spojenu na priključnicu MONITOR
HDMI
Pritisnite MONITOR HDMI.
Device Control (samo Pogledajte str. 31.
u modu HDMI ulaza)
Kad je oprema spojena na priključnicu
MONITOR HDMI
Za ostalu spojenu opremu
Opcija
Opis
Pritisnite / za prikaz popisa spojene
opreme. Pritisnite / za odabir željenog
ulaznog izvora, a zatim pritisnite .
Odabrana je označena stavka, ukoliko prođe
dvije sekunde bez odabira neke druge funkcije
nakon pritiska /.
Nakon što je izvor podešen na "Skip" u "AV
Preset" izborniku (str. 32), ulaz se ne pojavljuje na popisu.
Picture Adjustment
Pogledajte str. 42.
Zvuk
Pogledajte str. 44.
Power Saving
Pogledajte str. 46.
Motionflow (osim
u modu HDMI PC
ulaza)
Pogledajte str. 43.

55 Za povratak u normalan TV način, pritisnite
DIGITAL ili ANALOG.
Uporaba izbornika Options
Pritisnite OPTIONS za prikaz sljedećih opcija
kod gledanja slike sa spojene opreme.
Kad je oprema spojena na priključnice medijskog prijemnika
Opcija
Horizontal Shift (samo Pogledajte str. 45.
u modu HDMI PC
ulaza)
Vertical Shift (samo
u modu HDMI PC
ulaza)
Pogledajte str. 45.
Device Control
Pogledajte str. 31.
HDMI Device
Selection
Pogledajte str. 20.
Use Media Receiver
Prebacite na ulaze medijskog prijemnika.
Opis
Picture Mode (osim u Pogledajte str. 42.
modu PC/HDMI PC
ulaza)
Sound Mode
Pogledajte str. 44.
Speaker
Pogledajte str. 35.
Motionflow (osim u
modu PC/HDMI PC
ulaza)
Pogledajte str. 43.
Ako bežična komunikacija nije uspješna
Opcija
Opis
Wireless Channel
Set-up
Pogledajte str. 46.
Use MONITOR
HDMI
Prebacite na MONITOR
HDMI ulaz.
29 HR
Uporaba dodatne opreme
U analognom načinu, pritisnite PROG +/– ili
brojčane tipke za odabir video kanala.
Horizontal Shift (samo Pogledajte str. 34.
u modu PC/HDMI PC
ulaza)
Uporaba USB Photo Viewera
Na ovom uređaju možete uživati u reprodukciji
datoteka fotografija pohranjenima u Sony digi­
talne fotoaparate ili kamkordere putem USB
kabela ili USB uređaja za pohranu.
1 Spojite podržani USB uređaj na medijski
prijemnik.
2 Pritisnite HOME.
3 Pritisnite / za odabir "Photo", zatim
pritisnite / za odabir "USB Photo
Viewer" te pritisnite .
Prikaže se prozor sa sličicama.
4 Pritisnite /// za odabir datoteke ili
mape, a zatim pritisnite .
Ako ste odabrali mapu, odaberite datoteku,
zatim pritisnite .
Reprodukcija počinje.
5 Pritisnite RETURN za povratak na prikaz
sličica.
Ostali postupci
Opcija
Opis
Device Selection
Pritisnite / za odabir
uređaja kad ih je spojeno
više. Pretpodešeni uređaj
je BRAVIA images.
Slideshow
Prikazuje fotografije jednu
po jednu.
Set-up
Možete izvesti napredno
podešavanje slide showa
te podesiti redoslijed
prikaza sličica.
Raspoložive opcije za  (Photo)
Opcija
Opis
Picture Mode
Pogledajte str. 42.
Sleep Timer
Pogledajte str. 33.
Power Saving
Pogledajte str. 46.

55 Pri uporabi funkcije  (Photo), kvaliteta slike
može biti lošija budući da se neke slike uvećavaju.
Također, slika možda neće ispunjavati cijeli zaslon,
što ovisi o veličini slike te omjeru širine i visine.
55 Pri uporabi funkcije  (Photo), uređaju će možda
trebati duže vrijeme za prikaz nekih datoteka.
30 HR
55 Dok ovaj uređaj pristupa podacima na USB uređaju,
obratite pozornost na sljedeće:
–– Nemojte isključivati ovaj uređaj ili spojeni USB
uređaj.
–– Nemojte odspajati USB kabel.
–– Nemojte odspajati USB uređaj.
Mogli bi se oštetiti podaci na USB uređaju.
55 Sony ne preuzima odgovornost i nije dužan kompenzirati oštećenja ili gubitak podataka na mediju
za snimanje, nastalih uslijed nepravilnosti u radu
bilo kojeg uređaja spojenog na ovaj uređaj.
55 USB Photo Viewer podržava samo DCF-kompatibilne JPEG fotografije.
55 Kad spojite Sony digitalni fotoaparat, podesite
USB mod fotoaparata na Auto ili "Mass Storage".
Za više informacija o USB povezivanju, pogledajte
upute isporučene s vašim fotoaparatom.
55 USB Photo Viewer podržava samo FAT32 sustav
datoteka.
55 Ovisno o ekstenziji, neke datoteke, uključujući
one koje su mijenjane na računalu, neće se moći
reproducirati čak i ako je njihov format podržan.
55 Provjerite sljedeću internetsku stranicu za najnovije
informacije o kompatibilnim USB uređajima.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Za prikaz fotografije
— Picture Frame
Funkcija omogućuje prikaz fotografija na zaslonu određeno vrijeme. Nakon isteka podešenog
vremena, ovaj uređaj se automatski isključuje
u pripravno stanje.
1 Pritisnite HOME.
2 Pritisnite / za odabir "Photo", zatim
pritisnite / za odabir "Picture Frame"
te pritisnite .
Za odabir fotografije
Pritisnite OPTIONS, zatim odaberite
"Image Selection" i pritisnite . Potom
odaberite fotografiju i pritisnite  za
podešavanje.
Za podešavanje dužine prikaza
fotografije
Pritisnite OPTIONS i zatim odaberite
"Duration" te pritisnite . Potom odaberite trajanje i pritisnite .
Na zaslonu se prikaže brojač.
Za povratak na XMB™
Pritisnite RETURN.

55 Ako se odabere fotografija iz USB uređaja, on
mora ostati spojen na TV.
55 Ako se aktivira "Sleep Timer", uređaj se automatski
isključuje u pripravno stanje.
Uporaba funkcije BRAVIA
Sync s Control for HDMI
Funkcija Control for HDMI omogućuje komunikaciju ovog uređaja sa spojenom opremom
kompatibilnom s ovom funkcijom, koristeći
HDMI CEC (Consumer Electronics Control).
Primjerice, spojite li Sony opremu koja je
kompatibilna s Control for HDMI (pomoću
HDMI kabela), možete upravljati obima.
Spojite opremu pravilno i izvedite potrebna
podešavanja.
Podešavanje HDMI postavki
Control for HDMI postavke trebaju biti podešene
na ovom uređaju i na spojenoj opremi. Pogledajte "HDMI Set-up" na str. 36 za podešenja
na ovom uređaju. Podrobnije informacije o
podešavanju potražite u uputama za uporabu
spojene opreme.
** Ova funkcija je raspoloživa samo kod spajanja na HDMI
1/2/3.
Uporaba dodatne opreme
Control for HDMI
55 Automatsko isključivanje priključene opreme kad isključite ovaj uređaj u pripravno
stanje daljinskim upravljačem.
55 Automatsko uključivanje ovog uređaja i
promjena ulaza na spojenu komponentnu
kad se pokrene reprodukcija na komponenti.
55 Ako uključite spojeni audio sustav dok je
ovaj uređaj uključen, izlaz zvuka se prebacuje sa zvučnika monitora na audio sustav.*
55 Podešavanje glasnoće ( +/–) i isključivanje zvuka () spojenog audio sustava.*
55 Rukovanje spojenim Sony uređajima s
BRAVIA Sync logom pomoću isporučenog
daljinskog upravljača pritiskom na:
––//// za izravno upravljanje spojenom
opremom.
–– SYNC MENU za prikaz izbornika spojenog HDMI
uređaja na zaslonu.
Nakon prikaza izbornika, možete rukovati opcijama
tipkama /// i .
–– OPTIONS za prikaz "Device Control" i zatim odabir
opcija iz "Menu", "Options" i "Content List" za
rukovanje uređajima.
–– Pogledajte upute za uporabu drugog uređaja za opis
dostupnih funkcija.
Spajanje opreme kompatibilne s
Control for HDMI
Spojite kompatibilnu opremu i ovaj uređaj
HDMI kabelom. Nakon spajanja audio sustava*, također spojite DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) priključnicu medijskog prijemnika
i audio sustav uporabom optičkog kabela. Za
detalje, pogledajte str. 28.
31 HR
Uporaba izbornika MENU
Kretanje kroz Home izbornik medijskog prijemnika (XMB™)
Za izbornik podešenja medijskog prijemnika, aktivirajte mod medijskog prijemnika pritiskom
jedne od funkcijskih tipaka (str. 13).
XMB™ (XrossMediaBar) je izbornik BRAVIA značajki i ulaznih izvora prikazan na zaslonu monitora. XMB™ je jednostavan način odabira programa i podešavanja postavki na vašem medijskom
prijemniku.
1 Pritisnite HOME.
Na zaslonu se prikazuje Home izbornik medijskog prijemnika.
Trak kategorije medija
Trak za odabir kategorije
2 Pritisnite / za odabir kategorije.
Ikona kategorije medija
Opis
Settings
Omogućuje napredno podešavanje i prilagođavanje. Za detalje, pogledajte
str. 33.
Photo
Možete uživati u fotografijama putem USB uređaja (str. 30).
Digital
Možete odabrati digitalni kanal, Favourite listu (str. 26) ili Guide (str. 25).
Također možete odabrati kanal brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/–.
Analogue
Možete odabrati analogni kanal.
Također možete odabrati kanal brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/–.
Za skrivanje liste analognih kanala, podesite "Programme List Display"
na "Off" (str. 36).
External Inputs
Možete odabrati opremu spojenu na medijski prijemnik.
Za dodjeljivanje naziva vanjskom ulazu, pogledajte "AV Preset" (str. 35).
3 Pritisnite / za odabir opcije te pritisnite .
4 Slijedite upute na zaslonu.
5 Pritisnite HOME za izlaz.

55 Opcije koje možete podesiti se mogu razlikovati ovisno o okolnosti.
55 Nedostupne opcije su sive boje u izborniku, ili nisu prikazane.
32 HR
Settings
Picture
Pogledajte "Picture" podešenje za monitor (str. 42).
Sound
Pogledajte "Sound" podešenje za monitor (str. 44).
Features
Uređaj se uključuje brže nego inače unutar dva sata od isključivanja u pripravno
stanje. Ipak, potrošnja energije se u pripravnom stanju povećava 38 W.
Timer Settings
Podešava timer za uključivanje i isključivanje ovog uređaja.
Sleep Timer
Podešava vrijeme nakon kojeg će se ovaj uređaj automatski
isključiti u stanje pripravnosti.
Kad je aktiviran "Sleep Timer", na prednjoj strani monitora
svijetli narančasto indikator  (Timer).

55 Ako uređaj isključite i ponovno uključite, ili prebacite na mod
monitora iz moda medijskog prijemnika, "Sleep Timer" se
resetira na "Off".
55 Na zaslonu se jednu minutu prije isključivanja ovog uređaja
u stanje pripravnosti pojavljuje poruka.
On Timer
Settings
On Timer
Podešava timer za uključivanje uređaja iz
pripravnog stanja.
Timer Mode
Podešava željene dane u tjednu, u koje
želite da timer uključuje ovaj uređaj.
Time
Podešava vrijeme za uključivanje uređaja.
Duration
Podešava vrijeme nakon kojeg se ovaj uređaj automatski vraća u pripravno stanje.

55 Ako prebacite na mod monitora iz moda medijskog prijemnika, poništi se "Duration".
Clock Set
Omogućava ručno podešavanje sata. Kad ovaj uređaj prima
digitalne kanale, sat se ne može ručno podesiti jer se točno
vrijeme podešava pomoću emitiranog signala.
33 HR
Uporaba izbornika MENU
Quick Start
Media Receiver Set-up
Auto Start-up
Otvara izbornik početnih podešenja za odabir jezika, države i mjesta uporabe te
ugađanje svih raspoloživih digitalnih i analognih kanala. Obično nije potrebno
ponavljati postupak jer već postoje postavke države, jezika i pohranjeni kanali od
prvog podešavanja (str. 10). Ipak, ova opcija omogućuje ponavljanje postupka (npr.
ako se preselite ili potražite kanale koji su se počeli emitirati).
Screen Settings
Screen Format
Za detalje o formatu zaslona, pogledajte "Ručno prilagođavanje
formata slike" na str. 24.
Auto Format
Automatski mijenja format zaslona prema signalu emisije. Za
zadržavanje osobne postavke, odaberite "Off".
Display Area
Podešava područje prikaza slike kod 1080i/p i 720p izvora
kad je "Screen Format" podešen na "Wide".
PC Settings
Auto
Kod digitalnih emisija, prikaz slike u skladu
s postavkama koje preporuča televizijska
kuća.
Full Pixel
Prikaz slike u originalnoj veličini.
Normal
Prikaz slike u preporučenoj veličini.
Horizontal Shift
Podešava vodoravni položaj slike.
Vertical Shift
Podešava okomiti položaja slike kad je "Screen Format"
podešen na "Smart", "Zoom" ili "14:9".
Vertical Size
Podešava okomitu veličinu slike kad je "Screen Format"
podešen na "Smart", "Zoom" ili "14:9".
Screen Format
Odabire format zaslona prilagođenog za prikaz slike iz računala.
Reset
Full 1
Povećava sliku tako da popunjava okomito
područje i zadržava originalni format
(vodoravno-okomito).
Full 2
Povećava sliku tako da popunjava područje
prikaza.
Resetira postavke zaslona računala na tvorničke vrijednosti.
Auto Adjustment Automatski podešava položaja slike, fazu i nagib kad ovaj
uređaj prima ulazni signal iz računala.

55 "Auto Adjustment" možda neće funkcionirati kod određenih
ulaznih signala. U tom slučaju, ručno podesite "Phase",
"Pitch" i "Horizontal Shift".
34 HR
Phase
Podešava fazu ako zaslon titra.
Pitch
Podešava nagib ako se pojave neželjene okomite linije.
Horizontal Shift
Podešava vodoravni položaj slike.
Power
Management
Isključuje uređaj u pripravno stanje ako se ne prima signal iz
računala 30 sekundi.
AV Set-up
AV Preset
Pridjeljuje naziv bilo kojoj opremi spojenoj na medijski prijem­
nik. Naziv će se kratko prikazati na zaslonu kad se odabere
uređaj. Možete preskočiti ulaz na kojeg nisu spojeni uređaji.
1 Pritisnite / za odabir željenog ulaznog izvora, a zatim
pritisnite .
2 Pritisnite / za odabir jedne od sljedećih opcija, a
zatim pritisnite .
-, CABLE, SAT, Odaberite jedan od već podešenih naziva
VCR, DVD/BD, za spojeni uređaj.
GAME, AUDIO
SYSTEM, CAM,
PC
Dual Sound
Kreiranje vlastitog naziva.
1 Pritisnite / za odabir željenog
slova ili znamenke ("_" za razmak) te
zatim pritisnite .
Ako unesete pogrešan znak
Pritisnite / za odabir pogrešnog
znaka. Zatim pritisnite / za odabir
točnog znaka.
2 Ponovite postupak iz koraka 1 dok ne
unesete naziv.
3 Odaberite "OK" i pritisnite .
Skip
Preskače ulaz na koji nije priključen
nijedan uređaj kod pritiska tipke /
prilikom odabira izvora.
Uključuje/isključuje ugrađene zvučnike monitora.
TV Speaker
Zvučnici monitora su uključeni za slušanje
zvuka preko monitora.
Audio System
Zvučnici monitora su isključeni kako bi
se zvuk programa mogao slušati preko
zvučnika vanjskog audio sustava spojenog
na izlazne audio priključnice.
Kod spajanja na "Control for HDMI" kom­
patibilan uređaj, možete uključiti spojeni
uređaj preko monitora. Podešavanje se
mora izvršiti nakon spajanja uređaja.
Odabire zvuk iz zvučnika za stereo ili dvojezično emitiranje.
Stereo/Mono
Za stereo emisije.
A/B/Mono
Za dvojezične emisije, odaberite "A" za zvučni kanal 1, "B"
za zvučni kanal 2 ili "Mono" za mono kanal, ako postoji.

55 Ako odaberete ostale uređaje spojene na ovaj uređaj, podesite "Dual Sound" na
"Stereo", "A" ili "B".
IR Blaster Set-up
Za podešavanje opcije "IR Blaster Set-up" pogledajte str. 12.
35 HR
Uporaba izbornika MENU
Speaker
Edit:
HDMI Set-up
Koristi se za podešavanje "Control for HDMI" kompatibilne opreme spojene na
HDMI priključnice. Imajte na umu da HDMI funkcija također treba biti podešena
na spojenom "Control for HDMI" kompatibilnom uređaju.
Control for HDMI Aktivira povezanost "Control for HDMI" kompatibilne opreme
i ovog uređaja. Kada je podešeno na "On", dostupne su sljedeće
opcije izbornika. Ipak, potrošnja energije se u pripravnom
stanju povećava. Ako je spojena određena Sony oprema kompatibilna s "Control for HDMI", ova postavka se primjenjuje
na spojenu opremu automatski kad je "Control for HDMI"
podešen na "On" pri uporabi ovog uređaja.
Auto Devices Off Kad je podešena na "On", "Control for HDMI" kompatibilna
oprema se isključuje kad prebacite ovaj uređaj u pripravno
stanje pomoću daljinskog upravljača.
Auto TV On
Kada je podešena na "On" te se uključi spojena "Control for
HDMI" oprema, ovaj uređaj se automatski uključuje te prikazuje HDMI ulazni signal sa spojene opreme.
Device List
Update
Kreira ili ažurira "HDMI Device List". Može se spojiti do 14
"Control for HDMI" kompatibilnih uređaja, do 4 uređaja na
jednu priključnicu. Obavezno ažurirajte "HDMI Device List"
kad mijenjate spajanja ili postavke "Control for HDMI" kompatibilnih uređaja. Uređaje odaberite ručno, jednog po jednog,
dok ne dobijete pravilnu sliku na nekoliko sekundi.
HDMI Device
List
Prikaz spojene "Control for HDMI" kompatibilne opreme.
Product Information Prikazuje informacije o vašem medijskom prijemniku. Odaberite "Monitor Product
Information" za prikaz informacija o vašem monitoru.
Resetira sve postavke na tvorničke vrijednosti i prikazuje izbornik "Auto Start-up".
All Reset

55 Ne isključujte ovaj uređaj tijekom ovog vremena (oko 30 sekundi) i ne pritišćite
tipke.
55 Sve postavke, uključujući Digital Favourite popis, država/regija, jezik, automatski
ugođeni kanali itd., će se automatski resetirati.
Monitor Set-up
Pogledajte "Monitor Set-up" podešenje za monitor (str. 46).
Analogue Set-up
Programme List
Display
Odaberite "Off" za isključivanje liste analognih kanala iz XMB™
(XrossMediaBar).
Auto Tuning
Ugađa sve dostupne analogne kanale.
Ova opcija je korisna, primjerice, u slučaju preseljenja ili za pretraživanje novih
kanala koji se pojave.
36 HR
Programme Sorting Mijenja redoslijed pohranjivanja analognih kanala u ovom uređaju.
1 Pritisnite / za odabir kanala koji želite premjestiti na novo mjesto, a zatim
pritisnite .
2 Pritisnite / za odabir novog mjesta za kanal te pritisnite .
Manual Programme Prije odabira opcije "Label/AFT/Audio Filter/LNA/Skip", pritisnite PROG +/– za
Preset
odabir programskog broja kanala. Ne može se odabrati programski broj kanala koji
je označen za "Skip" (str. 35).
Label
Dodjeljivanje naziva po izboru, do pet znakova, za odabrane
kanale. Taj naziv će se kratko prikazati na zaslonu kad se
odabere kanal.
Za unos znakova, pogledajte korake 1 do 3 iz "Edit" (str. 35).
AFT
Omogućuje precizno ručno ugađanje kanala kad mislite da bi
malim podešavanjem mogli poboljšati kvalitetu slike.
Možete izvoditi precizno ugađanje u rasponu od –15 do +15.
Kad je odabrano "On", precizno ugađanje se izvodi
automatski.
(Nastavlja se)
37 HR
Uporaba izbornika MENU
Ručno podešava kanale.
Programme/
System/Channel 1 Pritisnite / za odabir "Programme", a zatim pritisnite
.
2 Pritisnite / za odabir programskoj broja koji želite
ručno ugoditi (ako ugađate videorekorder/DVD rekorder,
odaberite kanal), zatim pritisnite  RETURN.
3 Pritisnite / za odabir "System", a zatim pritisnite .
4 Pritisnite / za odabir jednog od sljedećih sustava
emitiranja i zatim pritisnite  RETURN.
B/G: Za zemlje zapadne Europe
I: Za Veliku Britaniju
D/K: Za zemlje istočne Europe
L: Za Francusku
5 Pritisnite / za odabir "Channel", a zatim pritisnite .
6 Pritisnite / za odabir "S" (za kabelske kanale) ili "C"
(za zemaljske kanale) i zatim pritisnite .
7 Ugodite kanale na sljedeći način:
Ako ne znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite / za traženje sljedećeg raspoloživog kanala.
Kad se pronađe kanal, pretraživanje se prekida. Za nastavak pretraživanja, pritisnite /.
Ako znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite brojčane tipke za unos broja kanala kojeg želite
ili kanal za videorekorder ili DVD rekorder.
8 Pritisnite  za prijelaz na "Confirm" i pritisnite .
9 Pritisnite  za odabir "OK", a zatim pritisnite .
Ponovite opisani postupak za ručno podešavanje ostalih kanala.
Audio Filter
Poboljšava zvuk pojedinih kanala u slučaju izobličenja kod
mono prijema. Ponekad može nestandardni signal uzrokovati
izobličenje ili prekidanje zvuka kod mono prijema.
Ako zvuk nije izobličen, preporučujemo da ostavite ovu opciju
podešenu na tvorničku vrijednost "Off".

55 Ne mogu se primati stereo ili dual sound programi ako je
odabrana opcija "Low" ili "High".
LNA
Poboljšava kvalitetu slike za pojedine kanale u slučaju prijema
slabih signala (smetnje).
Ukoliko nema poboljšanja slike ni nakon podešavanja opcije
"On", podesite opciju na "Off" (tvornička postavka).
Skip
Preskakanje neupotrijebljenih analognih kanala kod biranja
kanala tipkama PROG +/–. (Preskočeni kanali se i dalje
mogu odabrati brojčanim tipkama.)
Confirm
Pohranjivanje promjena unesenih u "Manual Programme
Preset".
Digital Set-up 
Digital Tuning
38 HR
Digital Auto
Tuning
Ugađa sve dostupne digitalne kanale.
Ova opcija je korisna, primjerice, u slučaju preseljenja ili za
pretraživanje novih kanala koji se pojave. Za detalje pogledajte
korak 6 iz "Početna podešavanja" (str. 11).
Programme
Sorting
Brisanje neželjenih digitalnih kanala pohranjenih u ovaj uređaj
i promjena redoslijeda pohranjenih digitalnih kanala.
1 Pritisnite / za odabir kanala kojeg želite ukloniti ili
premjestiti na novo mjesto.
Kanal možete također odabrati unosom troznamenkastog
broja kanala brojčanih tipaka.
2 Brisanje ili promjenu redoslijeda digitalnih kanala možete
izvoditi na sljedeći način:
Za brisanje digitalnog kanala
Pritisnite . Kad se prikaže poruka potvrde, pritisnite 
za odabir "Yes", zatim pritisnite .
Za promjenu redoslijeda digitalnih kanala
Pritisnite , zatim pritisnite / za odabir novog položaja za kanal te pritisnite .
3 Pritisnite  RETURN.
Digital Manual
Tuning
Za ručno ugađanje digitalnih kanala. Ova značajka je raspoloživa kad je "Digital Auto Tuning" podešen na "Antenna".
1 Brojčanom tipkom odaberite broj kanala koji želite ručno
ugoditi, zatim pritisnite / za ugađanje kanala.
2 Kad uređaj pronađe raspoložive kanale, pritisnite / za
odabir kanala koji želite pohraniti, zatim pritisnite .
3 Pritisnite / za odabir programskog broja na koji želite
pohraniti novi kanal, a zatim pritisnite .
Ponovite opisani postupak za ručno ugađanje ostalih kanala.
Subtitle Set-up
Audio Set-up
Subtitle
Setting
Ako se odabere "For Hard of Hearing", uz titlove se mogu prika­
zivati i vizualne pomoćne funkcije (ako TV kanal emitira takve
informacije).
Subtitle
Language
Omogućuje vam odabir jezika titlova.
Audio Type
Uključuje program za osobe oštećena sluha kad je odabrana
opcija "For Hard of Hearing".
Audio
Language
Odabire jezik koji se koristi za program. Neki digitalni kanali
mogu odašiljati nekoliko jezika dijaloga za program.
Audio
Description
Omogućuje audio opis (naracija) vizualnih informacija, ukoliko
TV kanali odašilju takve informacije.
Mixing Level*
Podešava kombinacije glavnog zvuka na uređaju i Audio
Description opciju.
Dynamic
Range
Kompenzira razlike razine zvuka između kanala. Funkcija nema
učinak za neke kanale.
Optical Out
Odabir signala zvuka koji izlazi iz DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) priključnice na stražnjoj strani medijskog prijemnika.
Podesite na "Auto" kad je spojena Dolby Digital kompatibilna
oprema, i podesite na "PCM" kad je spojena nekompatibilna
oprema.
** Ovaj postupak je dostupan samo kad je "Audio Description" podešeno na "On":
Radio Display
Prikazuje podlogu zaslona kad slušate radijski prijem preko 20 sekundi bez pritiska
ikoje tipke.
Moguć je odabir boje zaslonske pozadine, prikaz boja slučajnim redoslijedom ili
slide show (str. 30).
Za privremeno isključenje prikaza zaslonske pozadine, pritisnite bilo koju tipku.
Parental Lock
Podešava ograničenje gledanja programa prema dobi gledatelja. Programi koji imaju
veću razinu ograničenja od podešene, mogu se gledati tek nakon unosa PIN koda.
1 Pritisnite brojčane tipke za unos svog PIN koda.
Ako niste već podesili PIN kôd, prikazuje se izbornik za podešavanje PIN koda.
Slijedite upute iz odjeljka "PIN Code" dolje.
2 Pritisnite / za odabir razine ograničenja ili "None" (za neograničeno gledanje)
i zatim pritisnite .
3 Pritisnite  RETURN.
PIN Code
Za prvo podešavanje PIN koda
1 Pritisnite brojčane tipke za unos novog PIN koda.
2 Pritisnite  RETURN.
Za promjenu PIN koda
1 Pritisnite brojčane tipke za unos svog PIN koda.
2 Pritisnite brojčane tipke za unos novog PIN koda.
3 Pritisnite  RETURN.

55 PIN kôd 9999 se može uvijek upotrebljavati.
Technical Set-up
Auto Service
Update
Omogućuje ovom uređaju prepoznavanje i pohranjivanje novih
digitalnih usluga kad postanu dostupne.

55 Kako bi se usluge mogle ažurirati, ovaj uređaj mora povremeno ostati u pripravnom
stanju.
(Nastavlja se)
39 HR
Uporaba izbornika MENU

Software
Download
Omogućuje ovom uređaju automatsko primanje nadogradnje
softvera pomoću postojeće antene (ako je priključena). Sony
preporučuje trajno podešavanje ove opcije na "On". Ako želite
ažurirati svoj softver, podesite ovu opciju na "Off".

55 Kako bi se usluge mogle ažurirati, ovaj uređaj mora povremeno ostati u pripravnom stanju.
System
Information
Prikaz trenutne verzije softvera i snage signala.

55 Ako je skala signala crvena (nema signala) ili narančasta (signal slab), provjerite
priključak antene/kabelskog sustava.
CA Module Set-up
40 HR
Time Zone
Omogućuje ručni odabir vremenske zone u kojoj se nalazite
ako zona ne odgovara onoj koja se automatski određuje prema
odabranoj državi.
Auto DST
Podešavanje opcije automatskog podešavanja ljetnog, odnosno
zimskog računanja vremena.
On
Automatsko podešavanje ljetnog, odnosno
zimskog vremena prema kalendaru.
Off
Vrijeme je prikazano prema razlici vremena
podešenoj u "Time Zone" izborniku.
Omogućuje pristup plaćenim uslugama nakon nabavljanja Conditional Access
Module (CAM) modula i kartice. Pogledajte str. 28 za položaj otvora kartice 
(PCMCIA).
Kretanje po Home izborniku monitora
Za podešavanje izbornika monitora, prebacite u mod monitora pritiskom tipke MONITOR HDMI
na daljinskom upravljaču.
1 Pritisnite HOME.
Na zaslonu se prikazuje Home izbornik monitora.
Uporaba izbornika MENU
2 Pritisnite / za odabir opcije, a zatim pritisnite .
3 Slijedite upute na zaslonu.
4 Pritisnite HOME za izlaz.

55 Opcije koje možete podesiti se mogu razlikovati ovisno o okolnosti.
55 Nedostupne opcije su sive boje u izborniku, ili nisu prikazane.
41 HR
Picture
Picture Adjustment
Picture Mode
Odabire načina prikaza slike osim za ulaz s računala. "Picture
Mode" sadrži najprikladnije opcije za videozapise i fotografije.
Raspoložive opcije razlikuju se ovisno o ulaznom izvoru.
Vivid
Za poboljšani kontrast i oštrinu slike.
Standard
Za standardnu sliku. Preporučuje se kod
uporabe uređaja u kućnim uvjetima.
Cinema
Za gledanje filmskog sadržaja. Najpriklad­
nije za gledanje u okruženju poput kinodvorane.
Custom
Omogućuje vam pohranu željenih
podešenja.
Photo-Vivid
Za gledanje fotografija. Poboljšava kontrast
i oštrinu slike.
Photo-Standard Za gledanje fotografija. Podešava optimalnu kvalitetu slike za gledanje kod kuće.
Photo-Original Za gledanje fotografija. Predstavlja kvali­
tetu slike koja se koristi kod prikaza
razvijenih fotografija.
Photo-Custom Omogućuje vam pohranu željenih
podešenja.
Reset
Resetira sve postavke osim "Picture Mode" na tvornička
podešenja.
Backlight
Podešava svjetlinu pozadinske rasvjete.
Contrast
Povećava ili smanjuje kontrast slike.
Brightness
Povećava ili smanjuje svjetlinu slike.
Colour
Povećava ili smanjuje zasićenost boja na slici.
Hue
Povećava ili smanjuje količinu zelenih i crvenih tonova.

55 "Hue" se može podesiti samo za NTSC signal boje (primjerice, američke video vrpce).
Colour
Temperature
Podešava bjelinu slike.
Cool
Bijelim tonovima dodaje plavu nijansu.
Neutral
Bijelim tonovima dodaje neutralnu nijansu.
Warm 1/Warm 2 Bijelim tonovima dodaje crvenu nijansu.
"Warm 2" dodaje više crvene od opcije
"Warm 1."

55 "Warm 1" i "Warm 2" se mogu odabrati ako je opcija "Picture
Mode" podešena na "Vivid" (ili "Photo-Vivid").
Sharpness
42 HR
Povećava ili smanjuje oštrinu slike.
Noise Reduction Smanjuje šum na slici ("snijeg") kod loših uvjeta prijema.
Auto
Automatski smanjuje šumove (samo u
analognom načinu).
High/Medium/
Low
Modificira učinak smanjivanja šumova.
Off
Isključuje funkciju "Noise Reduction".
MPEG Noise
Reduction
Smanjuje šum MPEG-komprimirane video slike. Učinkovito
je kod gledanja DVD-a ili digitalnog emitiranja.
Advanced
Settings
Omogućuje precizno podešavanje "Picture" postavki. Ova
podešenja se mogu odabrati ako je opcija "Picture Mode"
podešena na "Vivid" (ili "Photo-Vivid").
Reset
Resetira sve napredne postavke na tvorni­
čke vrijednosti.
Black Corrector Naglašava tamna područja slike radi snažnijeg kontrasta.
Automatski podešava "Backlight" i
"Contrast" na najprikladnije vrijednosti
u skladu sa svjetlinom zaslona. Postavka
je posebno prikladna kod tamnijih slika.
Povećat će izraženost kontrasta tamnijih
slika.
Gamma
Podešava balans između svijetlih i tamnih
područja slike.
Clear White
Naglašava bijelu i svijetle boje.
Colour Space
Mijenja raspon boje. "Wide" reproducira
življe boje, dok "Standard" reproducira
standardne boje.
Live Colour
Daje veću živost bojama.
White Balance
Detaljno poboljšava temperaturu boje.

55 "Live Colour" nije dostupno ako je "Colour Space" podešeno
na "Standard".
Motionflow
Omogućuje tečniji prikaz pokreta videozapisa i smanjuje zamućenje slike.
High
Omogućuje tečniji prikaz kretanja u sadržajima temeljenima
na filmu.
Standard
Omogućuje tečan prikaz pokreta videozapisa. Koristite opciju
za standardnu uporabu.
Off
Koristite ovo podešenje kad postavke "High" i "Standard"
uzrokuju šum.

55 Ovisno o videozapisu, efekt možda neće biti vidljiv, čak i ako ste promijenili
podešenja.
(Nastavlja se)
43 HR
Uporaba izbornika MENU
Adv. Contrast
Enhancer
Film Mode
Omogućuje poboljšanu kvalitetu slike koja je optimizirana za film pri reprodukciji
DVD-a snimljenog u filmskom modu.
Auto 1/Auto 2
"Auto 1" omogućuje tečniji prikaz kretanja nego originalan
sadržaj temeljen na filmu. "Auto 2" pruža originalan sadržaj
temeljen na filmu bez promjene.
Off
Isključuje funkciju "Film Mode".

55 Ako slika sadrži nepravilne signale ili previše šuma, "Film Mode" će se automatski
isključiti čak i ako je odabrano "Auto 1/Auto 2".
55 "Film Mode" nije raspoloživo kad je "Video/Photo" podešen na "Photo" ili kad TV
detektira fotografiju ako je odabrana opcija "Video-A".
Game Mode
Nepodudaranje slike i zvuka svodi na minimum i pruža optimalnu sliku za gledanje
sadržaja s igraće konzole i računala.
Video/Photo
Omogućuje prikladnu kvalitetu slike odabirom opcije ovisno o ulaznom izvoru
(video ili foto datoteka).
Video-A
Podešava odgovarajuću kvalitetu slike, ovisno o ulaznom izvoru,
video zapisa ili fotografija kod izravnog spajanja Sony opreme
kompatibilne s HDMI izlazom koja podržava "Video-A" mod.
Video
Omogućuje prikladnu sliku za videozapise.
Photo
Omogućuje prikladnu sliku za fotografije.

55 Podešenje je fiksno "Video" kad spojena oprema ne podržava "Video-A" način,
čak i kod odabira "Video-A".
55 Dostupno samo za HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, MONITOR HDMI i komponentni ulazni signal formata 1080i i 1080p.

55 Neke opcije nisu raspoložive u modu PC/HDMI PC ulaza.
Sound
Sound Mode
Odabire efekt zvuka.
Dynamic
Naglašava visoke tonove i basove.
Standard
Za standardan zvuk.
Clear Voice
Povećava jasnoću glasa.
Reset
Resetira na tvornička podešenja sve postavke zvuka osim "Dual Sound".
Treble
Podešava visoke tonove.
Bass
Podešava basove.
Balance
Podešava balans između lijevog i desnog kanala zvučnika.
Surround
S-FORCE Front
Surround
Omogućuje virtualni surround zvuk kroz samo prednja dva
zvučnika.
Off
Za normalan stereo ili mono prijem.
Voice Zoom
Podešava razinu zvuka ljudskih glasova. Primjerice, ako je glas osobe koja čita vijesti
nerazgovijetan, možete pojačati ovu postavku kako bi glas postao čujniji. I obratno,
ako gledate sportski program, možete smanjiti ovo podešenje kako biste ublažili
glas komentatora.
Sound Booster
Proizvodi potpuniji zvuk za snažniji doživljaj, uz naglašavanje visokih tonova i
basova.
44 HR
Auto Volume
Održava stalnu razine glasnoće unatoč promjenama (primjerice, reklame su često
glasnije od ostalog programa).
Volume Offset
Podešava razinu glasnoće tekućeg ulaza u odnosu na ostale ulaze.

55 Neke opcije nisu raspoložive kad je "Speaker" podešen na "Audio System" ili kad su spojene slušalice.
Screen
Screen Format
Za detalje o formatu zaslona, pogledajte "Ručno prilagođavanje formata slike", str. 24.
Auto Format
Automatski mijenja format zaslona prema signalu emisije. Za zadržavanje osobne
postavke, odaberite "Off".
4:3 Default
Odabire standardni format zaslona za uporabu s emitiranom 4:3 slikom.
Prikaz klasične slike formata 4:3 uz oponašanje efekta širokog
zaslona.
4:3
Prikaz konvencionalne slike formata 4:3 u pravilnim
proporcijama.
Off
Zadržava tekuće podešenje opcije "Screen Format" kod
promjene kanala ili ulaza.
Podešava područje prikaza slike kod 1080i/p i 720p izvora kad je "Screen Format"
podešen na "Wide".
Full Pixel
Prikazuje sliku u njenoj izvornoj veličini ako je izvor ulaznog
signala 1080i/p.
Normal
Prikaz slike u preporučenoj veličini.
-1/-2
Uvećava sliku kako bi se sakrili njeni rubovi.
Horizontal Shift
Podešava vodoravni položaj slike.
Vertical Shift
Podešava okomiti položaja slike kad je "Screen Format" podešen na "Zoom".
Vertical Size
Podešava okomiti položaja slike kad je "Screen Format" podešen na "Smart" ili
"Zoom".
HDMI Set-up
Koristi se za podešavanje "Control for HDMI" kompatibilne opreme spojene na HDMI priključnice.
Imajte na umu da HDMI funkcija također treba biti podešena na spojenom "Control for HDMI"
kompatibilnom uređaju.
Control for HDMI
Aktivira povezanost "Control for HDMI" kompatibilne opreme i ovog uređaja.
Kada je podešeno na "On", dostupne su sljedeće opcije izbornika. Ipak, potrošnja
energije se u pripravnom stanju povećava.
Auto Devices Off
Kad je podešena na "On", "Control for HDMI" kompatibilna oprema se isključuje
kad prebacite ovaj uređaj u pripravno stanje pomoću daljinskog upravljača.
Auto TV On
Kada je podešena na "On" te se uključi spojena "Control for HDMI" oprema, ovaj
uređaj se automatski uključuje te prikazuje HDMI ulazni signal sa spojene opreme.
Device List Update
Kreira ili ažurira "HDMI Device List". Može se spojiti do 14 "Control for HDMI"
kompatibilnih uređaja, do 4 uređaja na jednu priključnicu. Obavezno ažurirajte
"HDMI Device List" kad mijenjate spajanja ili postavke "Control for HDMI"
kompatibilnih uređaja. Uređaje odaberite ručno, jednog po jednog, dok ne dobijete
pravilnu sliku na nekoliko sekundi.
HDMI Device List
Prikaz spojene "Control for HDMI" kompatibilne opreme.
45 HR
Uporaba izbornika MENU
Display Area
Smart
Monitor Set-up
Power Saving
Smanjuje potrošnju energije podešavanjem pozadinskog osvjetljenja. Također pojačava razinu crne. Odaberite "Off", "Low", "High" ili "Picture Off".
Light Sensor
On
Automatski optimizira postavke slike prema osvjetljenju sobe.
Off
Isključuje funkciju "Light Sensor".

55 Ne pokrivajte senzor jer mu time možete poremetiti funkciju. Pogledajte str. 22 za
informaciju o položaju senzora.
55 Ovisno o podešenjima "Picture Mode" i "Power Saving", učinak funkcije "Light
Sensor" može varirati.
Product Information Prikazuje informacije o vašem monitoru.
Remote Control
Set-up
Registrira daljinski upravljač na uređaju; u protivnom se daljinski upravljač ne može
koristiti s ovim uređajem. Ako registrirate ili brišete daljinski upravljač, prikazuju
se upute. Za registraciju ili brisanje slijedite upute.

55 Daljinski upravljač možete registrirati samo s jednim uređajem.
Wireless Channel
Set-up
Language
Wireless
Channel
Selection
Za odabir bežičnog kanala između "Auto", "36ch", "40ch",
"44ch" ili "48ch".
Ako je bežični kanal nesiguran, odaberite "Auto" za traženje
raspoloživog kanala.
Wireless
Information
Prikazuje informacije o tekućem bežičnom kanalu i razini
kanala.
Odabir jezika na kojem se prikazuju izbornici.
PC Settings
Screen Format
Odabire format zaslona prilagođenog za prikaz slike iz računala.
Normal
Prikaz slike u njenoj originalnoj veličini.
Full 1
Povećava sliku tako da popunjava okomito područje i zadržava
originalni format (vodoravno-okomito).
Full 2
Povećava sliku tako da popunjava područje prikaza.
Reset
Resetira postavke zaslona računala na tvorničke vrijednosti.
Horizontal Shift
Podešava vodoravni položaj slike.
Vertical Shift
Podešava okomiti položaj slike.
46 HR
Dodatne informacije
Tehnički podaci
Medijski prijemnik
Naziv modela
MBT-W1
Sustav
TV sustav
Analogni: Ovisno o odabranoj državi: B/G/H, D/K, L, I
Digitalni: DVB-T/DVB-C
Sustav boje/videosignala
Analogni: PAL, SECAM NTSC 3.58, 4.43 (samo Video In)
Digitalni: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L3.0
Pokrivenost kanala
Analogni: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digitalni: VHF/UHF
Ulazne/izlazne priključnice
75-ohmska vanjska priključnica za VHF/UHF
/ AV1
21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i
audio/video izlaz uređaja.
 AV2
Video ulaz (phono priključnica)
 AV2
Audio ulaz (phono priključnice)

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)(digitalna optička priključnica)
 COMPONENT IN
Podržani formati: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohma, 0,3 V negativna sinkronizacija
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohma
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohma
 COMPONENT IN
Audio ulaz (phono priključnice)
500 mVrms
HDMI IN 1, 2, 3
Video: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dvokanalni Linear PCM
32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita
PC ulaz (pogledajte str. 49)
PC IN 
PC ulaz (D-sub 15-pin)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
B: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
R: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
 PC audio ulaz (mini priključnica)
IR BLASTER
3,5 mm mini priključnica

CAM (Conditional Access Module) utor

Priključnica za slušalice

USB priključnica
Dodatne informacije
Antena
Napajanje i ostalo
Napajanje
Mrežni adapter: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Medijski prijemnik: DC 18 V
Potrošnja energije
20 W
Potrošnja u pripravnom stanju*
3,5 W ili manje (19 W kad je Quick Start podešen na ON)
Dimenzije
(približno)
(š  v  d)
za okomito posta­
vljanje sa stalkom
13,1  30,2  28,6 cm
za vodoravno
postavljanje
28,0  7,2  28,6 cm
Masa (pribl.)
za okomito posta­
vljanje sa stalkom
2,5 kg
za vodoravno
postavljanje
2,4 kg
(Nastavlja se)
47 HR
Monitor
Naziv modela
LDM-Z401
Sustav
Sustav zaslona
Izlazna snaga
zvuka
LCD (Liquid Crystal Display) zaslon
sa SS-TBL700
5 W + 5 W + 10 W (niskotonac)
sa SS-WAL700
10 W + 10 W
Ulazne/izlazne priključnice
MONITOR HDMI IN
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dvokanalni Linear PCM
32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita
PC ulaz (pogledajte str. 49)
Napajanje i ostalo
Napajanje
220 - 240 V AC, 50 Hz
Veličina zaslona (mjereno
dijagonalno)
40 inča (oko 101,6 cm)
Razlučivost zaslona
1.920 točaka (horizontalno)  1.080 linija (vertikalno)
Potrošnja
energije
u Home"/
"Standard" modu
175 W
u "Shop"/"Vivid"
modu
195 W
Potrošnja u pripravnom stanju*
0,45 W ili manje (19 W kad je Quick Start podešen na ON)
Dimenzije
(približno)
(š  v  d)
s postoljem
98,6  69,1  41,5 cm
bez postolja
98,6  59,9  2,8 cm
Masa
(približno)
s postoljem
16 kg
bez postolja
12,2 kg
Isporučeni pribor
Pogledajte “1: Provjera uređaja i pribora” na str. 4.
Dodatni pribor
SS-TBL700 Sustav zvučnika, SS-WAL700 Sustav zvučnika, SU-WL700 Zidni nosač
** U navedeno pripravno stanje uređaja prijeđe nakon dovršetka potrebnih internih postupaka.
Bežični sustav
Sustav prijenosa
OFDM
Frekvencija signala
5,15 – 5,25 GHz
Udaljenost prijenosa
30 cm – 20 m (ovisno o instalaciji/uporabi)
48 HR
Tablica ulaznih signala računala za  PC
Razlučivost
Signali
VGA
SVGA
XGA
WXGA
SXGA
Vodoravno
(piksela)
640
640
720
800
800
1024
1024
1024
1280
1280
1280
1360
1280














Okomito
(linija)
480
480
400
600
600
768
768
768
768
768
768
768
1024
Vodoravna
frekvencija (kHz)
31.5
37.5
31.5
37.9
46.9
48.4
56.5
60.0
47.4
47.8
60.3
47.7
64.0
Okomita
frekvencija (Hz)
60
75
70
60
75
60
70
75
60
60
75
60
60
Standard
VGA
VESA
VGA-T
VESA smjernice
VESA
VESA smjernice
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
55 PC ulaz ovog TV-a ne podržava funkcije Sync on Green niti Composite Sync.
55 PC ulaz ovog uređaja ne podržava interlace signale.
55 PC ulaz ovog uređaja podržava signale iz gornje tablice uz 60 Hz vertikalne frekvencije. Za ostale signale
prikazat će se poruka "No signal".
Tablica ulaznih signala računala za HDMI IN 1, 2, 3
Razlučivost
Signali







Okomito
(linija)
480
600
768
768
768
1024
Vodoravna
frekvencija (kHz)
31.5
37.9
48.4
47.4
47.8
64.0
Okomita
frekvencija (Hz)
60
60
60
60
60
60
Standard
VGA
VESA smjernice
VESA smjernice
VESA
VESA
VESA
(Nastavlja se)
49 HR
Dodatne informacije
VGA
SVGA
XGA
WXGA
WXGA
SXGA
Vodoravno
(piksela)
640
800
1024
1280
1280
1280
U slučaju problema
Provjerite trepće li indikator  (pripravno stanje) crveno.
Ukoliko treperi
Uključena je funkcija automatske dijagnostike.
1 Izmjerite koliko puta indikator  (pripravno stanje) trepće između svakog prekida od dvije
sekunde.
Primjerice, indikator zatreperi tri puta, prestane treperiti na dvije sekunde, te zatreperi tri puta,
itd.
2 Pritisnite  na uređaju kako biste ga isključili, odspojite mrežni kabel, te obavijestite prodava­
telja ili Sony servis o treptanju indikatora (broju treptaja).
Ukoliko ne treperi
1 Provjerite opcije navedene u tablici ispod.
2 Ukoliko je problem i dalje prisutan, odnesite ovaj uređaj u ovlašteni servis na popravak.
Problem
Objašnjenje/Rješenje
Slika
Nema slike (zatamnjen
zaslon) ni zvuka.
55 Provjerite spajanje antene/kabelskog sustava.
55 Spojite uređaj na mrežno napajanje te pritisnite  na uređaju.
55 Ako svijetli crveni indikator  (pripravno stanje), pritisnite tipku TV /.
Nema slike ni izbornika za
55 Pritisnite tipku / za prikaz liste spojene opreme, zatim odaberite
opremu spojenu na Scart
željeni ulaz.
priključnicu.
55 Provjerite spoj između vanjske opreme i ovog uređaja.
Dvostruka slika ili pojava
55 Provjerite spajanje antene/kabelskog sustava.
šuma (analogni način)
55 Provjerite lokaciju i usmjerenje antene.
Na zaslonu se prikazuje samo 55 Provjerite je li antena slomljena ili svijena.
snježna slika ili šumovi (samo 55 Provjerite je li antena na kraju roka trajanja. (3-5 g. normalne uporabe,
u analognom načinu)
1-2 g. na morskoj obali).
Smetnje u slici ili zvuku tije- 55 Podesite "AFT" (Automatic Fine Tuning) kako biste ostvarili bolji prijem
kom praćenja TV programa
(str. 37).
(samo u analognom načinu)
Mjestimična pojava crnih i/ili 55 Slika ovog prijemnika sastoji se od tamnih/svijetlih točkica (piksela).
svijetlih točkica na zaslonu
Ova pojava nije kvar uređaja.
Slika se ne prikazuje u boji
55 Odaberite "Reset" (str. 42).
Nema boje ili nepravilna boja 55 Provjerite jesu li / COMPONENT IN priključnice pravilno
pri gledanju signala /
povezane s pripadajućim priključnicama.
COMPONENT IN
priključnica
Slika se "smrzne" ili sadrži
55 Provjerite razinu signala (str. 40). Ako je skala signala crvena (nema sig­
digitalne smetnje
nala) ili narančasta (signal slab), provjerite priključak antene/kabelskog
sustava.
55 Odspojite spojeni USB uređaj. Možda je oštećen ili ga TV ne podržava.
Provjerite sljedeću web stranicu za najnovije podatke o kompatibilnim
USB uređajima:
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Zvuk
Dobra slika, ali nema zvuka
50 HR
55 Pritisnite tipku  +/– ili  (isključivanje zvuka).
55 Provjerite je li funkcija "Speaker" podešena na "TV Speaker" (str. 35).
55 Kod uporabe HDMI ulaza sa Super Audio CD-om ili DVD-Audio, DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL) možda neće omogućavati signal zvuka.
Problem
Kanali
Ne može se odabrati željeni
kanal
Neki kanali su prazni
Digitalni kanal se ne
prikazuje
Bežična komunikacija
Objašnjenje/Rješenje
55 Odaberite između digitalnog i analognog načina te odaberite željeni
digitalni/analogni kanal.
55 Kanal je kodiran ili treba platiti pretplatu. Pretplatite se na TV uslugu.
55 Kanal služi samo za prijenos podataka (bez slike i zvuka).
55 Obratite se davatelju usluge za podrobnosti o prijenosu.
55 Obratite se lokalnom davatelju usluga za informacije jesu li digitalni
programi dostupni kod vas.
55 Nabavite antenu s većim pojačanjem.
55 Bežična komunikacija
Slika kasni
Općenito
Izobličena slika i/ili zvuk
55 Odmaknite uređaj od izvora električnih smetnji, kao što su vozila, sušila
za kosu i optički uređaji.
55 Kod postavljanja dodatne opreme, ostavite razmak između te opreme i
ovog uređaja.
55 Provjerite spajanje antene/kabelskog sustava.
55 Odmaknite antenski/kabelski kabel od ostalih kabela.
Ovaj uređaj se automatski
55 Provjerite je li uključen "Sleep Timer" ili potvrdite postavku "Duration"
isključuje (uređaj se isključuje za "On Timer Settings" (str. 33).
u pripravno stanje)
55 Ako se ne primaju signali ili se ne upravlja TV-om tijekom 10 min, monitor se automatski prebacuje u pripravno stanje.
Uređaj se automatski uključuje 55 Provjerite je li uključen "On Timer" (str. 33).
Neki izvori signala se ne
55 Odaberite "AV Preset" te isključite "Skip" na izvoru ulaznog signala
mogu odabrati
(str. 35).
Daljinski upravljač ne radi
55 Zamijenite baterije.
55 Registrirajte daljinski upravljač pomoću tipaka //// na prednjoj strani medijskog prijemnika (str. 46).
Nije moguće dodati kanal na 55 Na Favourite popis je moguće dodati do 999 kanala.
Favourite popis
HDMI oprema ne prikazuje u 55 Provjerite imate li "Control for HDMI" kompatibilnu opremu.
"HDMI Device List"
Nisu ugođeni svi kanali
55 Za informacije o kabelskim kanalima provjerite internetsku stranicu.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Ne možete odabrati "Off" u
55 Ako je na ovaj uređaj spojena bilo kakva "Control for HDMI" kompati"Control for HDMI"
bilna audio oprema, ne možete odabrati "Off" u ovom izborniku. Želite
li promijeniti audio izlaz zvučnika monitora, odaberite "TV Speaker" u
izborniku "Speaker" (str. 35).
Na zaslonu se prikazuje poruka 55 Odaberite "All Reset" u izborniku "Media Receiver Set-up" (str. 36).
"Store Display Mode: On"
51 HR
Dodatne informacije
55 Uređaju treba duže vrijeme za uspostavu komunikacije nakon isključenja.
Za prikaz slike je potrebno oko 20 sekundi. Odabir opcije "Quick Start"
može skratiti vrijeme čekanja (str. 33).
Poruka "Wireless
55 Kad se bežična komunikacija prekine, za ponovni prikaz slike će uređaju
communication in progress."
trebati oko 15 sekundi. Do prikaza slike je vidljiva poruka "Wireless
ne nestaje ili se prikazuje se
communication in progress.".
"Wireless communication
55 Provjerite jesu li monitor i medijski prijemnik postavljeni pravilno (str. 4).
failed".
55 Provjerite radi li u blizini bežična oprema koja koristi istu radijsku frek­
venciju kao ovaj uređaj, ili je u blizini uređaja nešto što ometa bežičnu
komunikaciju. Držite takvu opremu dalje od uređaja ili je isključite.
Slika i zvuk sadrže šum ili su 55 Provjerite jesu li monitor i medijski prijemnik postavljeni pravilno (str. 4).
isprekidani
55 Slika se može izobličiti ako neko prolazi između monitora i medijskog
prijemnika.
55 Provjerite radi li u blizini bežična oprema koja koristi istu radijsku frek­
venciju kao ovaj uređaj, ili je u blizini uređaja nešto što ometa bežičnu
komunikaciju. Držite takvu opremu dalje od uređaja ili je isključite.
Za korisne informacije o Sonyjevim proizvodima posjetite
http://www.sony-europe.com/myproduct/
http://www.sony.net/
4-128-850-51 (1)
Download PDF

advertising