3-241-142-21 (1)
Popis dijelova
Brojevi na popisu odgovaraju brojevima u uputama.
O MP3-datotekama
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) je standardna tehnologija i
format kompresije zvuka. Datoteka se komprimira na oko 1/10
izvorne veličine. Zvukovi nečujni ljudskom uhu se
komprimiraju i dok ostali nisu.
CD-izmjenjivač
Napomene o diskovima
U ovom uređaju moguće je reproducirati MP3-datoteke
snimljene na CD-ROM, CD-R i CD-RW diskovima. Disk
mora biti u ISO 9660*1 formatu razine 1 ili razine 2 ili u Joliet
ili Romeo ekspanzijskom formatu. Moguće je koristiti i Multi
Session*2 disk.
Upute za uporabu
*1 ISO 9660 format
Uobičajeni međunarodni standard logičkog formata
datoteka i direktorija na CD-ROM-u.
Postoji nekoliko specifikacijskih razina. Kod razine 1,
nazivi datoteka moraju biti formata 8,3 (naziv datoteke ne
smije imati više od 8 znakova, a ekstenzija ".MP3" ne
smije imati više od 3 znaka. Naziv i ekstenzija moraju biti
napisani velikim slovima.
Nazivi direktorija ne smiju biti dulji od 8 znakova.
Direktorij može sadržavati najviše 8 poddirektorija.
Kod razine 2 nazivi direktorija mogu se sastojati od najviše
31 znaka (uključujući simbole, točku "."i ekstenziju
".MP3". ). Svaka datoteka može imati do 8 struktura.
Kod Joliet ili Romeo formata provjerite softver, itd.
CDX-757MX
*2 Multi Session
© 2003 Sony Corporation
Mjere opreza
Ispravno
Metoda snimanja koja omogućuje naknadno snimanje
podataka pomoću metode Track-At-Once. Konvencionalno
snimljeni diskovi na početku su obilježeni Lead-in, a na
kraju Lead-out područjem, dok Multi Session diskovi
snimljeni u više dijelova imaju više tih područja.
CD-Extra: Format koji sadrži audio zapise u Session 1 i
datoteke u Session 2.
Mixed CD: Format koji unutar jednog sessiona sadrži
audio zapise i datoteke.
Napomene
Neispravno
Naljepnica CLASS 1 LASER PRODUCT nalazi se na
stražnjoj strani uređaja.
Neispravno
• Ako disk sadrži MP3-datoteke i audio zapise, reprodukcija
počinje s datotekom ili zapisom kojeg uređaj prepozna.
• Kod formata koji nisu ISO 9660, razina 1, nazivi
direktorija ili datoteka možda neće biti pravilno prikazani.
• Kod pridjeljivanja naziva ne zaboravite dodati ekstenziju
".MP3".
• Dodate li ekstenziju ".MP3" datoteci drugog formata,
uređaj neće prepoznati zapis i stvara se buka koja može
oštetiti zvučnike.
Slijed reprodukcije MP3-datoteka
Slijed reprodukcije direktorija i datoteka prikazan je na
gornjoj slici.
Napomene
Ova oznaka nalazi se na unutarnjoj šasiji uređaja.
Kondenzacija vlage
Za kišnih dana ili u vlažnim područjima na lećama unutar
uređaja može se kondenzirati vlaga. U tom slučaju uređaj
neće dobro raditi. Izvadite spremnik za diskove i
pričekajte oko sat vremena dok vlaga ne ispari.
Ispravno
O uređaju
• Prijenosni CD-izmjenjivač kompatibilan sa Sony sustavom
sabirnice.
• Reprodukcija MP3-datoteka (snimljenih u ISO9660 formatu
razine 1 ili 2, Joliet ili Romeo ili Multi Session).
• Mogućnost reprodukcije CD-R/CD-RW diskova s dodatnim
sessionom.
• Mogućnost reprodukcije Multi Session diskova (CD-Extra,
Mixed CD, itd.), ovisno o metodi snimanja.
• Prikaz informacija o ID3 oznaci*1 verzija 1 (pri reprodukciji
MP3-zapisa).
• Sustav ESP (Electronic Shock Protection) za zaštitu od
preskakanja zvuka.
• Kompaktni i štedljivi dizajn za ugradnju u okomitom,
vodoravnom, visećem ili kosom položaju.
• 8 fs digitalni filter za visokokvalitetni zvuk.
• 1-bitni D/A pretvarač.
• Funkcija Custom File*2- za pridjeljivanje naziva i prikaz
naslova svakog diska.
• Funkcija CD TEXT *3 za prikaz CD TEXT informacija
(samo naziv diska) na pokazivaču glavnog uređaja.
*1 ID3 oznaka je MP3-datoteka koja sadrži informacije
poput naziva albuma, izvođača, zapisa, itd.
*2 Moguće samo pri spajanju na glavnu jedinicu koja
podržava ovu funkciju
*3 Moguće samo pri spajanju na glavnu jedinicu koja
podržava ovu funkciju i tijekom reprodukcije CD TEXT
diska.
Direktorij
(album)
• Direktorij koji ne sadrži MP3-datoteke se preskače.
• Pokrenete li reprodukciju MP3-datoteke prije no što uređaj
učita informacije sa svih diskova u spremniku i zatim
ugasite automobil ili odaberete drugi izvor, kod ponovnog
uključenja nastavlja se reprodukcija iste datoteke.
• Prije reprodukcije MP3-datoteke uređaj učitava
informacije o disku (broj direktorija i datoteka i položaj
podataka). Možda će trebati više vremena za pokretanje
reprodukcije diska sa složenom strukturom datoteka.
• Kad je u CD-izmjenjivač uložen spremnik za diskove ili je
pritisnuta tipka za resetiranje na spojenom auto radiju,
uređaj se automatski uključuje i čita informacije s
diskova. Po završetku učitavanja uređaj se automatski
zaustavlja. Uređaj prvo čita informacije s diskova u
spremniku. Ovisno o metodi snimanja možda će trebati
neko vrijeme za isključenje uređaja čak i kad tijekom
učitavanja ugasite automobil. To je normalno.
• Kod sljedećih diskova potrebno je dulje vrijeme za
pokretanje reprodukcije.
– disk sa složenom strukturom datoteka
– Multi Session disk
– disk na koji se može snimiti još podataka
– Savjetujemo da na svaki disk snimite samo jednu ili
dvije strukture.
• Ovisno o stanju diska, možda neće biti moguća
reprodukcija. Detalje potražite u poglavlju "Napomene o
rukovanju diskovima".
• Maksimalni broj direktorija na disku: 255* (uključujući
osnovni i prazne direktorije)
• Maksimalni broj datoteka na disku: 511*
* Maksimalni broj datoteka i direktorija: 512
Ako naziv datoteke/direktorija sadrži mnogo znakova,
ovaj broj može biti manji od 512.
Audio CD
Mjere opreza pri reprodukciji Multi Session
diskova
Možda neće biti moguće reproducirati pojedine podatake
Multi Session diskova.
• Kad je prvi zapis prvog sessiona u audio formatu:
Audio podaci se reproduciraju normalno; ostali podaci
reproduciraju se bez zvuka. (nije moguća reprodukcija MP3datoteka.)
• Ako prvi zapis prvog sessiona nije audio:
− Ako je uložen MP3-disk, reproduciraju se samo MP3-zapisi,
ostali podaci, uključujući i audio CD podatke, se preskaču.
− Ako disk ne sadrži MP3-datoteke, na pokazivaču se pojavi
poruka "NO Music" i ništa se ne reproducira. (Uređaj ne
prepoznaje audio podatke.)
MP3-zapis
MP3-datoteka
(zapis)
Napomene o prikazu znakova
Tehnički podaci
Sustav
Laserski snop
Frekvencijski odziv
Zavijanje i podrhtavanje
Omjer signal-šum
Izlazi
Napon
Radna temperatura
Dimenzije
Masa
Napajanje
Isporučeni pribor
Dodatni pribor
Struktura 1 Struktura 2 Struktura 3 Struktura 4 Struktura 5
(osnovni direktorij)
Digitalni audio sustav
Materijal: GaA1As
5 - 20 000 Hz
Ispod mjerljive razine
102 dB
BUS kontrolni izlaz (8-pinski)
Analogni audio izlaz (RCA pin)
800 mA (tijekom CD
reprodukcije)
800 mA (tijekom stavljanja ili
izbacivanja diska)
-10°C do +55°C
Približno 262 x 90 x 185 mm
(š/v/d) bez dijelova koji strše i
kontrola
Približno 2,1 kg
12 V DC automobilski akumulator (negativni pol na uzemljenje)
Spremnik za diskove (1)
Pribor za ugradnju i spajanje (1
komplet)
Spremnik za diskove XA-250
Izbornik izvora XA-C30
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
prethodne najave.
Način prikaza znakova na pokazivaču ovisi o glavnom
uređaju.
Detalje potražite u njegovim uputama za uporabu.
Napomene o prikazu vremena reprodukcije
U sljedećim slučajevima prikaz proteklog vremena
reprodukcije možda neće biti točan:
– kod reprodukcije MP3-datoteke s promjenjivom brzinom bita.
– tijekom pretraživanja prema naprijed/natrag.
Savjeti
• Za podešavanje slijeda reprodukcije ispred naziva
datoteke unesite broj (primjerice, "01", "02", itd.) i zatim
snimajte na disk. (Slijed ovisi o softveru.)
• Broj diska/albuma/zapisa veći od 99 možda neće biti
prikazan ispravno ako je izmjenjivač spojen na uređaj koji
ne podržava MP3, stoga savjetujemo uporabu uređaja
koji podržava MP3.
O ID3-oznaci, verzija 2
Iako nisu posrijedi pogreške, kod reprodukcije MP3datoteke koja sadrži ID3-oznaku verzije 2 može se
dogoditi sljedeće:
– Kod preskakanja dijela ID3-oznake verzije 2 (na
početku zapisa), zvuk se ne čuje. Vrijeme
preskakanja mijenja se ovisno o kapacitetu ID3oznake verzije 2.
Primjer: Pri 64 kB to vrijeme iznosi oko 2 sekunde
(sa RealJukebox-om).
– Prikaz proteklog vremena reprodukcije kod
preskakanja dijela ID3-oznake verzije 2 nije točan.
Kod MP3-datoteka s brzinom bita koja nije 128 kbps,
vrijeme reprodukcije nije točno prikazano.
– Kod snimanja MP3-datoteke pomoću softvera za
konverziju MP3-datoteke (primjerice,
RealJukebox*), ID3-oznaka verzije 2 automatski se
upisuje.
* "RealJukebox" je registrirani naziv RealNetworks, Inc."
Navedeno vrijedi od prosinca 2001.
Napomene o rukovanju diskovima
Zaprljani ili oštećeni diskovi mogu prouzročiti preskakanje
zvuka tijekom reprodukcije. Za uživanje u optimalnom
zvuku rukujte diskovima na sljedeći način.
• Pridržavajte diskove za rub i, kako bi ih održali
čistima, ne dodirujte stranu bez naljepnice (sl. A).
• Ne lijepite naljepnice ili ljepljivu vrpcu na diskove.
(sl. B).
• Kad ne koristite diskove, spremite ih u kutije. Ne
izlažite Hdiskove izravnom suncu ili izvorima topline.
Ne ostavljajte diskove u vozilu parkiranom na suncu
jer može doći do značajnog porasta temperature.
(sl. C).
• Prije reprodukcije očistite diskove krpom. Svaki disk
brišite u smjeru strelica, od središta prema rubu.
(sl. D).
Ne čistite diskove otapalima poput benzina, razrjeđivača,
komercijalno nabavljivih sredstava za čišćenje ili
antistatičkih raspršivača namijenjenih čišćenju analognih
ploča.
• Diskovi posebnih oblika (u obliku srca, osmerokutni,
itd.) ne mogu se koristiti u ovom uređaju jer to može
prouzročiti kvarove. Ne koristite takve diskove.
• Nije moguće reproducirati diskove promjera 8 cm.
Napomene o diskovima
Koristite li u nastavku opisane diskove, ostaci ljepila mogu
zaustaviti rotaciju diska, prouzročiti kvarove ili oštetiti
diskove.
Nemojte koristiti rabljene ili unajmljene diskove koji na
površini imaju ostatke ljepila (primjerice, s napola
odlijepljenim naljepnicama i sl.).
• Na površini diska su vidljivi ostaci ljepila ili je tinta
ljepljiva. (sl. E).
Ne koristite unajmljene diskove sa starim naljepnicama
koje se počinju odljepljivati.
• Naljepnice se odvajaju i ostavljaju ljepljivi trag. (sl. F)
Ne koristite diskove s naljepnicama.
• Na diskovima su naljepnice. (sl. G)
Ne koristite diskove s naljepnicama ili
etiketama.
Kod reprodukcije takvih diskova može doći do sljedećih
nepravilnosti:
• Nemogućnost izbacivanja diska (zbog zapinjanja naljepnice
u mehanizmu uređaja).
• Nemogućnost pravilnog učitavanja audio podataka
(primjerice, preskakanje ili izostanak zvuka) zbog
sakupljanja naljepnice uslijed topline ili savijanja diska.
• Oštećenje drugih diskova u spremniku.
Napomene o CD-R/CD-RW diskovima
• S ovim uređajem moguće je koristiti samo audio CDR/CD-RW-diskove. (sl. H)
• Reprodukcija nekih CD-R/CD-RW-diskova (ovisno o
opremi na kojoj su snimljeni i stanju diska) neće biti
moguća na ovom uređaju.
• Reprodukcija CD-R/CD-RW-diska koji nije
finaliziran* nije moguća na ovom uređaju.
• Moguća je reprodukcija CD-R/CD-RW-diska kojima
se može dodati session.
* Postupak nužan za reprodukciju CD-R/RW-diska na audio
CD-uređaju.
Instalacija
Mjere opreza
• Pažljivo odaberite mjesto ugradnje, pazeći na sljedeće:
— Uređaj ne smije biti izložen temperaturama većim od
55°C (primjerice, u vozilu parkiranom na suncu)
— Uređaj ne smije biti izložen izravnom sunčevom svjetlu.
— Uređaj ne smije biti u blizini izvora topline
(primjerice, grijalica).
— Uređaj ne smije biti izložen kiši ili vlazi.
— Uređaj ne smije biti izložen prekomjernoj prašini ili
nečistoći.
— Uređaj ne smije biti izložen prekomjernim vibracijama.
— Spremnik za gorivo ne smije biti oštećen učvrsnim
vijcima.
— Ispod mjesta ugradnje ne smije biti kabela i cijevi.
— Rezervna guma, alat ili druga oprema u ili ispod
prtljažnika ne smije biti u dodiru s vijcima ili samim
uređajem
• Za sigurnu ugradnju koristite isključivo isporučeni pribor.
• Koristite samo isporučene vijke.
• Prije bušenja rupa (promjera 3,5 mm) provjerite je li
prostor iza površine za ugradnju slobodan.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži
ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje
ste kupili proizvod.
Ulaganje diska
Kako ugraditi uređaj
Nosači A omogućuju instalaciju iz dva položaja, visokog i niskog. Po želji odaberite odgovarajuće otvore za vijke.
1
Vodoravna ugradnja
1
Strana sa strelicom
prema gore
Poravnajte s oznakom.
Napomene o spremniku za
diskove
• Ne ostavljajte spremnik za diskove na jako toplim ili
vlažnim mjestima, primjerice na kontrolnoj ploči automobila
ili ispod stražnjeg stakla gdje može biti izložen izravnom
suncu.
• Na uložnicu ne stavljajte više od jednoga diska istodobno jer
se tako izmjenjivač ili diskovi mogu oštetiti.
• Pazite da Vam spremnik ne padne i ne izlažite ga udarcima.
Graničnik
x
2
S naljepnicom prema gore
Kad uložnica ispadne
Obično uložnice neće ispasti iz spremnika. Ukoliko se
to ipak dogodi, možete ih lako vratiti na mjesto.
Okrenite odsječeni rub uložnice prema sebi, desni
kut uložnice umetnite u utor i zatim utisnite lijevi
ugao dok ne klikne.
Napomena
10 diskova, svaki u jednu uložnicu
Koristite isporučeni spremnik za diskove ili
spremnik XA-250. S ovim uređajem nije moguće
koristiti spremnik XA-10B/XA-350. Ukoliko koristite
neki drugi spremnik, može doći do kvara.
Okomita ugradnja
1
Poravnajte s oznakom.
Napomena
U ovome uređaju nije moguće reproducirati diskove
promjera 8 cm.
Uporaba adaptera može prouzročiti kvar.
Nemojte umetnuti uložnicu naopako ili u pogrešnom
smjeru.
Spajanje
Detalje potražite u uputama za instalaciju/
spajanje autoradija.
Dijagram spajanja
Na autoradio kompatibilan sa Sony sabirnicom.
2
Pritisnite za oslobađanje vratašaca.
ulaz audio
sabirnice
2
ulaz kontrole
sabirnice
x
Pomaknite za otvaranje
Ugradnja u visećem položaju
Kod ugradnje ispod stražnje police u prtljažniku, obratite pažnju na sljedeće:
• Pažljivo odaberite mjesto ugradnje kako bi uređaj mogao biti u vodoravnom položaju.
• Pazite da uređaj ne ometa slobodno otvaranje prtljažnika.
1
Napomena
Kako bi spriječili ozljede, ne stavljajte ruku u CDizmjenjivač.
3
Spremnik za diskove
Poravnajte s oznakom.
Ako se spremnik za diskove ne učvršćuje
Izvadite spremnik, pritisnite Z (EJECT) i ponovo ga
umetnite.
2
Vađenje spremnika
Pritisnite tipku Z (EJECT)
Ugradnja u kosom položaju
Nakon ugradnje poravnajte kontrole s jednom od oznaka tako da strelice budu u što je više moguće okomitom položaju.
4
Napomena
Lijevu i desnu kontrolu poravnajte s istom oznakom.
Koristite uređaj s potpuno zatvorenim vratašcima
U suprotnom u uređaj može dospjeti strani predmet i
zaprljati leće.
Napomena
Kad je u izmjenjivač umetnut spremnik za diskove ili je
pritisnuta tipka za resetiranje autoradija, uređaj se
automatski uključuje i učitava informacije s diskova.
Po završetku čitanja informacija, uređaj automatski
prestaje s radom. Uređaj prvo očitava diskove u spremniku. Ovisno o metodi snimanja možda će biti potrebno
neko vrijeme za zaustavljanje rada čak i ako tijekom
učitavanja ugasite automobil. To nije nepravilnost.
Napomena
Za spajanje dva ili više izmjenjivača obavezan je
izbornik izvora XA-C30 (nije dio isporuke).
Download PDF