Sony | XM-S400D | Sony XM-S400D Stereo pojačalo klase D Upute za upotrebu

4-581-373-11(2) (HR)
4-kanalno pojačalo
klase D
Upute za upotrebu
Vlasnikova evidencija
Broj modela i serijski broj navedeni su na donjoj strani proizvoda.
Upišite serijski broj na mjesto u nastavku.
Ti će vam brojevi trebati prilikom kontaktiranja prodavača
proizvoda tvrtke Sony u vezi s ovim proizvodom.
Broj modela XM-S400D
Serijski broj
XM-S400D
Upozorenje
Proizvedeno u Tajlandu
Obavijest za korisnike: sljedeće informacije
odnose se samo na opremu koja se prodaje
u državama koje primjenjuju direktive EU-a.
Proizvođač: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Informacije o usklađenosti proizvoda sa
zahtjevima EU-a: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka
Zbrinjavanje otpadnih baterija te
električne i elektroničke opreme
(primjenjivo u Europskoj uniji
i drugim europskim državama
s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju
označava da se proizvod i baterija ne smiju odlagati
kao kućanski otpad.
Na određenim baterijama ovaj se simbol može
pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom.
Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodan
je ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili
0,004% olova.
Pravilnim zbrinjavanjem proizvoda i baterija
pridonosite sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi
moglo doći neispravnim zbrinjavanjem otpada.
Recikliranje materijala pomaže u očuvanju
prirodnih resursa.
U slučaju da proizvodi iz sigurnosnih, izvedbenih
ili razloga integriteta podataka zahtijevaju trajno
povezivanje s baterijom, tu bateriju može zamijeniti
samo ovlašteno servisno osoblje.
Da biste omogućili pravilno postupanje s baterijom
te električnom i elektroničkom opremom, proizvode
po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće
odlagalište za recikliranje električne i elektroničke
opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte odjeljak o tome
kako sigurno ukloniti bateriju iz proizvoda. Bateriju
odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje
iskorištenih baterija.
2HR
Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda
ili baterije zatražite od lokalne gradske uprave,
komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili
u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.
Ovaj simbol upozorava korisnika na
prisutnost vruće površine. Simbol se
odnosi samo na europske modele.
Ako imate pitanja ili probleme u vezi s jedinicom
koji nisu obrađeni u ovom priručniku, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Značajke
 Maksimalna izlazna snaga od 100 W po kanalu
(pri 4 Ω).
 Ugrađen LP (niskopropusni) i HP (visokopropusni)
filtar.
 Priložen sklop za zaštitu i indikator.
 Moguća je uspostava izravne veze s izlazom
zvučnika u zvučnom sustavu u automobilu
ako jedinica nije opremljena linijskim izlazom
(ulazna veza visoke razine).
 Značajka Hi-level Sensing Power On omogućuje
uključivanje jedinice bez upotrebe REMOTE veze.
 Podržana je Tehnologija klase D*.
* Tehnologija klase D
Tehnologija klase D način je pojačavanja i pretvaranja
glazbenih signala pomoću uređaja MOSFET
u impulsne signale velike brzine. Osim toga,
ta tehnologija omogućuje visoku učinkovitost
i malo zagrijavanje.
Sadržaj
Upozorenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Značajke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Rad
Položaj i funkcija kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Postavljanje i povezivanje
Dijelovi za postavljanje i povezivanje. . . . . . . . . . .
Postavljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Povezivanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spojevi napajanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulazni priključci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priključci zvučnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
6
7
9
Dodatne informacije
Mjere opreza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Zamjena osigurača. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3HR
Rad
Položaj i funkcija kontrola
 Indikator POWER/PROTECT
Svijetli zeleno tijekom upotrebe.
Ako se uključi sklop za zaštitu, indikator
POWER/PROTECT treperi. Pojedinosti potražite
u odjeljku „Rješavanje problema” (str. 12).
 Priključnica SIGNAL INPUT
Može se povezati priloženim RCA ulaznim
kabelom ili kabelom za visoku ulaznu razinu.
 Prekidač FRONT HPF (visokopropusni filtar)
Postavlja visokopropusni filtar (HPF) na „ON”
ili „OFF”.
 Otvor za priloženi nosač
Umetnite nosač i učvrstite ga vijkom pa ugradite
jedinicu na ploču za ugradnju ili na ravnu
površinu.
 Prekidač INPUT SELECT
Postavlja ulazni signal na „2CH” ili „4CH”.
 Držač osigurača (15A)
Prilikom zamjene osigurača obavezno
upotrijebite onaj od 15 A.
 Prekidač REAR LPF (niskopropusni filtar)
Postavlja niskopropusni filtar (LPF) na „ON”
ili „OFF”.
 Priključnica POWER/OUTPUT
Može se povezati priloženim spojnim kabelom
za napajanje.
4HR
Postavljanje
Postavljanje i povezivanje
Dijelovi za postavljanje
i povezivanje
 Glavna komponenta
 Spojni kabel za napajanje
×1
Ugradnja jedinice
×1
 Ulazni RCA kabel
 Jedinicu ugradite na ravnu površinu.
 Ugradite jedinicu ondje gdje:
 jedinica neće ometati normalno kretanje
vozača,
 jedinica neće biti izložena izravnoj sunčevoj
svjetlosti ili vrućem zraku iz grijalice,
 jedinica neće doći u dodir s vozačem/putnicima
ili materijalima u automobilu jer se tijekom
upotrebe jedinica zagrijava.
 Nemojte postavljati jedinicu ispod podne
presvlake gdje će se jedinica znatno slabije
hladiti.
 Kabel za visoku ulaznu
razinu
Pripremite ploču za ugradnju koja je deblja
od 20 mm jer su svi priloženi vijci za ugradnju 
dugački 20 mm. Jedinica se može ugraditi na ravnu
površinu u automobilu i bez ploče za ugradnju.
1
×1
×1
 Nosač
 Vijak za nosač
Umetnite priložene nosače za
ugradnju  u otvore na jedinici
i učvrstite ih priloženim vijcima za
nosač .
ø 2,6 mm × 6 mm
×2

×2

 Vijak za ugradnju

ø 4 mm × 20 mm
×2

Popis dijelova ne obuhvaća cjelokupan sadržaj
pakiranja.
2
Postavite jedinicu na ploču za ugradnju
i označite položaj dviju rupa za vijke.
3
Izbušite probnu rupu veličine 3 mm na
svakoj oznaci na ploči za ugradnju.
5HR
4
Postavite jedinicu na ploču za ugradnju
i učvrstite je priloženim vijcima za
ugradnju .


Povezivanje
 Prije bilo kakvog povezivanja isključite priključak
uzemljenja automobilskog akumulatora kako ne
bi došlo do kratkog spoja.
 Ako je vaš automobil opremljen računalnim
sustavom za navigaciju ili neku drugu namjenu,
isključivanje žice uzemljenja iz akumulatora
može oštetiti memoriju računala. Ako ostavite
priključenu žicu uzemljenja i isključite žicu za
napajanje od +12 V dok ne priključite sve druge
žice, možete spriječiti kratke spojeve.
 Obavezno upotrebljavajte zvučnike odgovarajuće
nazivne snage. Upotreba zvučnika malog
kapaciteta može dovesti do oštećenja zvučnika.
 Nemojte povezivati terminal  sustava zvučnika
na šasiju automobila i nemojte povezivati
terminal  desnog zvučnika s terminalom lijevog.
 Postavite ulazne i izlazne kabele dalje od žice za
napajanje. Ako se postave preblizu, može doći do
šuma uslijed smetnji.
6HR
Spojevi napajanja
 Spojite žicu za napajanje od +12 V tek kada
priključite sve druge žice i namjestite postavke
na jedinici.
 Provjerite jeste li čvrsto spojili žicu uzemljenja
jedinice na metalni dio automobila. Labav
priključak može izazvati kvar pojačala.
 Obavezno spojite žicu za daljinski upravljač
zvučnog sustava u automobilu na žicu daljinskog
ulaza (REM) priloženog spojnog kabela za
napajanje.
 Ako upotrebljavate zvučni sustav u automobilu
bez daljinskog izlaza za pojačalo, povežite žicu
daljinskog ulaza (REM) priloženog spojnog kabela
za napajanje na dodatni izvor napajanja.
 Upotrijebite žicu za napajanje s priloženim
osiguračem (15 A).
 Na sve žice za napajanje priključene na pozitivni
pol akumulatora trebalo bi postaviti osigurač
unutar 450 mm od pola akumulatora i prije
nego prođu kroz bilo kakav metal.
 Pazite da presjek žica akumulatora priključenih na
automobil (uzemljenje na šasiju) bude u najmanju
ruku jednak presjeku glavne žice za napajanje
priključene s akumulatora na pojačalo.
 Tijekom rada u punom kapacitetu sustavom
će protjecati struja jača od 15 A. Zato pazite da
žice koje ćete spojiti sa žicama od +12 V i žicama
uzemljenja na jedinici budu najmanje žice broj 14
(AWG-14 po američkom standardu) ili presjeka
većeg od 2 mm².
Izvođenje spojeva napajanja
Spojite priloženi spojni kabel za napajanje
s priključnicom POWER/OUTPUT na jedinici.
Ulazni priključci
Postavite prekidač INPUT SELECT na „2CH” ili „4CH”
u skladu s ulaznim priključkom.
Dodatne pojedinosti potražite i u priručniku koji ste
dobili sa zvučnim sustavom u automobilu.
 Priključak linijskog ulaza

Postavite prekidač INPUT SELECT na „4CH” pomoću
priključka zvučnika  (str. 9).
Zvučni sustav u automobilu
na metalni dio automobila
manje od 450 mm

Osigurač (15 A)
Automobilski akumulator od +12 V
Zvučni sustav u automobilu
*1 Uzemljenje na šasiju.
*2 Ako imate originalnu tvorničku jedinicu ili neku
drugu jedinicu zvučnog sustava u automobilu
koja nema daljinski izlaz za pojačalo, povežite žicu
daljinskog ulaza (REM) priloženog spojnog kabela
za napajanje na dodatni izvor napajanja. U slučaju
priključaka za visoku ulaznu razinu zvučni sustav
u automobilu može se uključiti i bez REMOTE
priključka. Međutim, ta funkcija nije zajamčena
za sve zvučne sustave u automobilu.
 Priključak linijskog ulaza
Postavite prekidač INPUT SELECT na „2CH” pomoću
priključka zvučnika  (str. 9).
Zvučni sustav u automobilu

7HR
 Priključak za visoku ulaznu razinu
 Priključak za visoku ulaznu razinu
Postavite prekidač INPUT SELECT na „4CH” pomoću
priključka zvučnika  (str. 9).
Postavite prekidač INPUT SELECT na „2CH” pomoću
priključka zvučnika  (str. 9).
Sivi
Sivi
Izlaz prednjeg
desnog zvučnika
Sivi/prugasti
Sivi/prugasti
Bijeli
Bijeli
Izlaz prednjeg
lijevog zvučnika
Bijeli/prugasti
Zvučni sustav u automobilu
Ljubičasti

Izlaz stražnjeg
desnog zvučnika
Ljubičasti/prugasti
Zeleni
Izlaz stražnjeg
lijevog zvučnika
8HR
Izlaz prednjeg
lijevog zvučnika
Bijeli/prugasti
Zvučni sustav u automobilu

Izlaz prednjeg
desnog zvučnika
Zeleni/prugasti
 Dvosmjerni sustav zvučnika
Priključci zvučnika
Postavite prekidač REAR LPF i prekidač FRONT HPF
na „ON” ili „OFF” u skladu sa sustavom zvučnika.
Dodatne pojedinosti potražite i u priručniku koji ste
dobili sa zvučnikom.
Postavite pomoću ulaznog priključka  (str. 7)
ili  (str. 8).
 Sustav s 4 zvučnika
Postavite pomoću ulaznog priključka  (str. 7)
ili  (str. 8).

Bijeli
Bijeli/prugasti
Zvučnici punog raspona (min. 4 Ω)
Sivi
Sivi/prugasti
Zeleni

Zeleni/prugasti
Bijeli
Bijeli/prugasti
Prednji zvučnici (min. 4 Ω)
Subwooferi (min. 4 Ω)
Ljubičasti
Ljubičasti/prugasti
Sivi
Sivi/prugasti
Zeleni
Zeleni/prugasti
Stražnji zvučnici (min. 4 Ω)
Napomena
U ovom sustavu jačinom zvuka subwoofera upravljat će
kontrola prigušenja zvučnog sustava u automobilu.
Ljubičasti
Ljubičasti/prugasti
9HR
Dodatne informacije
Mjere opreza
 Jedinica je predviđena za negativno uzemljenje
i radi samo s naponom od 12 V istosmjerne struje.
 Upotrebljavajte zvučnike s impedancijom od 4 Ω
do 8 Ω.
 Ne spajajte uključene zvučnike (s ugrađenim
pojačalima) s jedinicom. U protivnom može
doći do oštećenja uključenih zvučnika.
 Izbjegavajte postavljanje jedinice u sljedećim
situacijama:
 visoka temperatura, na primjer uslijed izravne
sunčeve svjetlosti ili vrućeg zraka iz grijalice,
 izloženost kiši ili vlazi,
 izloženost prašini ili prljavštini,
 nagnuta površina,
 izravan kontakt s vozačem/putnicima.
 Ako automobil parkirate na izravnoj sunčevoj
svjetlosti i u njemu dođe do značajnog porasta
temperature, pričekajte da se jedinica ohladi.
 Kada jedinicu postavljate vodoravno, pazite da
je ne prekrijete podnom presvlakom i sl.
 Ako se jedinica postavi preblizu zvučnom sustavu
u automobilu ili anteni, može doći do smetnji.
U tom slučaju udaljite jedinicu od zvučnog
sustava u automobilu ili antene.
 Ako nema napajanja zvučnog sustava
u automobilu, provjerite spojeve.
 Jedinica upotrebljava sklop za zaštitu* radi zaštite
tranzistora i zvučnika ako pojačalo ne radi
ispravno. Nemojte pokušavati ispitivati sklopove
za zaštitu prekrivanjem jedinice ili povezivanjem
neodgovarajućih opterećenja.
 Nemojte upotrebljavati jedinicu sa slabom
baterijom jer njena optimalna učinkovitost
ovisi o dobrom izvoru napajanja.
 Iz sigurnosnih razloga održavajte umjerenu jačinu
zvuka zvučnog sustava u automobilu kako biste
i dalje mogli čuti ostale zvukove.
10HR
* Sklop za zaštitu
Ovo pojačalo opremljeno je sklopom za zaštitu koji
radi u sljedećim slučajevima:
 kada se jedinica pregrije,
 kada se generira istosmjerna struja,
 kada dođe do kratkog spoja terminala zvučnika.
Ako se uključi sklop za zaštitu, zatreperit će indikator
POWER/PROTECT. Pojedinosti potražite u odjeljku
„Rješavanje problema” (str. 12).
Ako imate pitanja ili probleme u vezi s jedinicom
koji nisu obrađeni u ovom priručniku, obratite se
najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Održavanje
Zamjena osigurača
Prilikom zamjene upotrijebite osigurač čija
amperaža odgovara onoj navedenoj iznad držača
osigurača. Ako osigurač pregori, provjerite
električni priključak i zamijenite osigurač.
Ako osigurač ponovno pregori nakon zamjene,
možda je došlo do unutarnjeg kvara. U tom se
slučaju obratite najbližem prodavaču proizvoda
tvrtke Sony.
Upozorenje
Nikada ne upotrebljavajte osigurač čija je nazivna
amperaža veća od amperaže osigurača
priloženog s jedinicom jer se u protivnom
jedinica može oštetiti.
Specifikacije
SPECIFIKACIJE NAPAJANJA ZA AUDIOOPREMU
CEA2006 Standard
Izlaz za napajanje: 45 W RMS × 4 pri
4 oma <1% THD+N
Omjer signala i šuma: 83 dBA
(referenca: 1 W u 4 oma)
Sustav strujnog kruga
Strujni krug OTL-a (pojačalo bez izlaznog
transformatora),
impulsno napajanje
Ulazi
RCA pinski priključci,
priključak za visoku ulaznu razinu
Razina ulaznog signala
1 V (RCA pinski priključci),
8 V (visoka ulazna razina)
Izlazi
Terminali zvučnika
Impedancija zvučnika
4Ω–8Ω
Maksimalna izlazna snaga
4 zvučnika: 100 W × 4 (pri 4 Ω)
Nazivna snaga
(napon pri 14,4 V, 1 kHz, 1% THD)
4 zvučnika: 45 W × 4 (pri 4 Ω)
Frekvencijski odaziv
20 Hz – 20 kHz ( +0,5
−3,0 dB)
Harmonijsko izobličenje
0,08% ili manje (pri 1 kHz, 4 Ω)
Niskopropusni filtar
120 Hz, 12 dB/okt
Visokopropusni filtar
120 Hz, 12 dB/okt
Preduvjeti napajanja
Akumulator automobila od 12 V istosmjerne
struje (negativno uzemljenje)
Napon izvora napajanja
10,5 V – 16 V
Ispuštanje struje
Pri nazivnom izlazu: 15 A (4 Ω, 45 W × 4)
Daljinski ulaz: 1 mA
Dimenzije
Pribl. 162,8 mm × 37,3 mm × 62,6 mm (š/v/d)
ne uključujući ispupčene dijelove i kontrole
 37,3 mm
 62,6 mm
 31,3 mm
 162,8 mm
 176,8 mm
Težina
Pribl. 0,46 kg ne uključujući dodatnu opremu
Sadržaj paketa:
Glavna komponenta (1)
Dijelovi za ugradnju i veze (1 komplet)
Vaš prodavač možda nema svu navedenu dodatnu
opremu. Dodatne informacije zatražite od
prodavača.
Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez
prethodne najave.
11HR
Rješavanje problema
Sljedeći kontrolni popis pomoći će vam u rješavanju
većine problema koji se mogu pojaviti na jedinici.
Prije upotrebe kontrolnog popisa u nastavku
provjerite postupke za povezivanje i rad.
Indikator POWER/PROTECT ne svijetli.
 Osigurač je pregorio.
 Zamijenite osigurač novim.
 Žica uzemljenja nije čvrsto spojena.
 Čvrsto spojite žicu uzemljenja na neki metalni
dio automobila.
 Napon kojim se napaja žica daljinskog ulaza
(REM) prenizak je.
 Uključite jedinicu zvučnog sustava
u automobilu ako nije uključena.
 Upotrijebite relej ako sustav koristi prevelik
broj pojačala.
 Provjerite napon akumulatora (10,5 V – 16 V).
Indikator POWER/PROTECT brzo treperi
(jednom svake 0,2 sekunde) i jedinica
se automatski isključuje.
 Došlo je do kratkog spoja u izlazima zvučnika.
 Izvadite sve medije iz zvučnog sustava
u automobilu i isključite priključenu opremu,
a zatim utvrdite što je uzrok kratkih spojeva.
 Kabel zvučnika i žica uzemljenja nisu čvrsto
spojeni.
 Izvadite sve medije iz zvučnog sustava
u automobilu i isključite priključenu opremu,
a zatim čvrsto spojite kabel zvučnika
i pričvrstite žicu za uzemljenje na neki
metalni dio u automobilu.
 Jedinica se pregrijala.
 Pričekajte dok se jedinica ne ohladi.
 Provjerite je li impedancija priključenih
zvučnika niža od 4 Ω.
Indikator POWER/PROTECT polako treperi
(jednom u sekundi) i zvuk se stišava.
 Jedinica se pregrijala i aktivirala se zaštita
od visoke temperature.
 Smanjite jačinu zvuka.
12HR
Jedinica je postala neuobičajeno vruća.
 Upotrebljavajte zvučnike odgovarajuće
impedancije od 4 Ω do 8 Ω.
 Jedinicu postavite na mjesto s dobrom
ventilacijom.
Čuje se šum alternatora.
 Žice napajanja postavljene su preblizu RCA
pinskom kabelu.
 Udaljite žice od kabela.
 Žica uzemljenja nije čvrsto spojena.
 Čvrsto spojite žicu uzemljenja na neki metalni
dio automobila.
Prekidač filtra postavljen je u pogrešan položaj.
 Prilikom povezivanja subwoofera (sustav
dvosmjerne veze) postavite prekidač REAR LPF
na „ON” (str. 9).
 Prilikom povezivanja zvučnika punog raspona
(sustav dvosmjerne veze) postavite prekidač
FRONT HPF na „ON” (str. 9).
 Prilikom povezivanja prednjih i stražnjih zvučnika
(sustav četverosmjerne veze) postavite prekidače
FRONT HPF i REAR LPF na „OFF” (str. 9).
Ako to ne pomogne u rješavanju problema, obratite
se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
Download PDF

advertising