Sony | DSX-M50BT | Sony DSX-M50BT Digitalni multimedijski prijemnik M50BT za plovila Vodič za jednostavno postavljanje i kratke upute

4-484-594-11(1)


Oprema koja se koristi na ilustracijama (nije isporučena)
IKO9
*1
*4 Prednji zvučnik

FM/AM
Digitalni medijski
uređaj
Ugradnja/povezivanje
*4 Stražnji zvučnik
*4 Pojačalo

×2
HR

×4
RM-X11M
*3
s brodske antene
Daljinski upravljač za plovila
Osigurač (10 A)
A

REM OUT
*1 RCA pin kabel (nije isporučen).
*2 Možda će biti potreban dodatan adapter.
*3 Isporučeno uz daljinski upravljač za plovila.
*4 nije vodonepropusno
Plavo-bijeli prugasti
Maks. struja napajanja 0,4 A
Bijela
Lijevi
Bijelo-crni prugasti
Siva
B
Crna
Desni
Sivo-crni prugasti
Zelena
C
©2013 Sony Corporation
ACC
Crvena
Lijevi
Zeleno-crni prugasti
Ljubičasta
Žuta
Desni
*
Ljubičasto-crni prugasti
DSX-M50BT
A
1
1
TOYOTA
Jedinica: mm (in)
A

OFF
dimenzije
5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks. 5/16 in)
182 (7 1/4)

AKUMULATOR
53 (2 1/8)
na upravljačku ploču/središnju konzolu
Kukica



Nosač
dimenzije
5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks. 5/16 in)
2
B
Nosač
Postojeći dijelovi isporučeni s vašim plovilom

Stezni limovi
2
B

dimenzije
5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks. 5/16 in)
3

NISSAN
Konzola


na upravljačku ploču/središnju konzolu



Nosač
dimenzije
5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks. 5/16 in)

Okrenite kukicu prema
unutra.
Nosač
Postojeći dijelovi isporučeni s vašim plovilom
Hrvatski
Oprez
Povedite računa da ovaj uređaj ugradite u upravljačku
ploču plovila, budući da se njezina stražnja strana
tijekom uporabe zagrije.
• Ovaj uređaj dizajniran je samo za rad pri negativnom
uzemljenu od 12 V DC.
• Pripazite da se kabeli ne prikliješte ispod vijka ili da ne
zahvate pomične dijelove (primjerice, vodilice sjedala).
• Prije povezivanja, isključite motor plovila kako biste
izbjegli pojavu kratkog spoja.
• Spojite žute i crvene kabele napajanja tek kad spojite
sve ostale kabele.
• Provedite sve kabele uzemljenja na zajedničku
točku uzemljenja.
• Izolirajte sve kabele koji nisu spojeni izolacijskom
vrpcom radi sigurnosti.
• U okruženju u kojem je uređaj izložen prskanju vode,
Sony preporuča da uređaj zaštitite vodonepropusnim
poklopcem (nije isporučen).Kad je spojen iPod ili USB
uređaj, taj se poklopac ne može zatvoriti dokraja.
Izbjegavajte prskanje vode po uređaju.
Napomene o kabelu napajanja (žuti)
• Kad spajate ovaj uređaj zajedno s drugim audio komponentama, nazivni napon električnog sklopa plovila
treba biti viši od zbroja osigurača svake komponente.
• Ako električni sklopovi plovila nemaju dovoljno veliki
napon, spojite uređaj izravno na akumulator.
Popis dijelova ( )
• Brojevi u popisu odgovaraju onima u uputama.
• Nosač  i zaštitni okvir  su tvornički pričvršćeni na
uređaj. Prije ugradnje uređaja, ključevima za otpuštanje
 uklonite nosač  s uređaja. Za detalje pogledajte
"Uklanjanje zaštitnog okvira i nosača ()".
• Sačuvajte ključeve za otpuštanje  za buduću
uporabu, pošto su potrebni i za uklanjanje uređaja
iz vašeg plovila.
Oprez
Nosač  držite pažljivo kako ne biste ozlijedili prste.
Primjer povezivanja ( )
Jednostavno spajanje subwoofera (-C)
Subwoofer možete koristiti bez pojačala snage ako je
spojen na kabel stražnjeg zvučnika.
* U ovom načinu povezivanja nemojte spajati zvučnik.
Napomene
• Prije spajanja pojačala, spojite kabel uzemljenja (-A).
• Alarm će se oglasiti samo ako koristite ugrađeno pojačalo (-A).
• Spojite subwoofer od 4 – 8 ohma. Nemojte spajati zvučnik na kabel
stražnjeg zvučnika (-C).
Dijagram spajanja ( )
 Na akumulator ili blok uzemljenja
Napomena o spajanju
Ako zvučnik i pojačalo nisu pravilno spojeni, na pokazivaču se prikaže
poruka "ERROR". U tom slučaju, provjerite jesu li zvučnik i pojačalo
ispravno spojeni.
Prvo spojite crni kabel uzemljenja, a zatim žuti i crveni kabel
napajanja.
 Na kontrolni vod električne antene ili kabel
napajanja antenskog pojačala
Napomene
• Nije nužno spajati ovaj kabel ako nemate električnu antenu ili
antensko pojačalo, ili upotrebljavate ručno podesivu teleskopsku
antenu.
• Ako vaše plovilo na stražnjem/bočnom staklu ima ugrađenu
FM/AM antenu, pogledajte "Napomene o kontrolnom kabelu i
kabelu napajanja".
Na priključnicu AMP REMOTE IN opcionalnog
pojačala snage
Ovo je povezivanje samo za pojačalo i električnu antenu. Spajanjem
bilo kojeg drugog sustava može doći do oštećenja uređaja.
 Na +12 V priključnicu napajanja koja je aktivna
kad je ključ u položaju ACC u bravi
Napomene
• Ako vaša brava nema položaj ACC, spojite na +12 V priključnicu
napajanja koja je stalno aktivna.
Crni kabel uzemljenja prvo spojite na akumulator ili blok
uzemljenja.
• Ako vaše plovilo na stražnjem/bočnom staklu ima ugrađenu FM/
AM antenu, pogledajte "Napomene o kontrolnom kabelu i kabelu
napajanja".
Mjere opreza
• Pažljivo odaberite mjesto postavljanja tako da uređaj
ne ometa normalne postupke tijekom vožnje ili
plovidbe.
• Izbjegavajte postavljanje uređaja u područja podložna
prašini, prljavštini, snažnim vibracijama ili visokim
temperaturama, primjerice, na izravnom sunčevom
svjetlu ili blizu izlaza toplog zraka.
• Pažljivo odaberite mjesto ugradnje kako biste izbjegli
oštećenja uslijed prodora vode u unutrašnjost. Izbjegavajte mjesta izložena prskanju vode. Preporuča se
uporaba vodonepropusnig poklopca (nije isporučen).
• Za sigurnu i pravilnu ugradnju koristite samo isporučeni pribor za ugradnju.
Podešavanje kuta postavljanja
Podesite kut postavljanja na manje od 45°.
Uklanjanje zaštitnog okvira i
nosača ( )
 Na +12 V priključnicu napajanja koja je stalno
aktivna.
Crni kabel uzemljenja prvo spojite na akumulator ili blok uzemljenja.
Napomene o kontrolnom kabelu i kabelu napajanja
• Kabel REM OUT (prugasti plavo-bijeli) napaja uređaj s +12 V DC kad
ga uključite.
• Ako je vaše plovilo opremljeno ugrađenom FM/AM antenom na
stražnjem/bočnom staklu, spojite REM OUT kabel antene (prugasti
plavo-bijeli) ili kabel napajanja za dodatni pribor (crveni) na priključnicu napajanja postojećeg antenskog pojačala. Za detalje, obratite
se vašem prodavatelju.
• Antena bez releja ne može se koristiti s ovim uređajem.
Spajanje memorijskog napajanja
Kad je spojen žuti kabel napajanja, napajanje se uvijek dostavlja
memorijskom sklopu čak i kad je preklopka napajanja isključena.
SONY - DSX-M50BT Upute za povezivanje i ugradnju.indd 1
Napomene o spajanju zvučnika
• Prije spajanja zvučnika, isključite uređaj.
• Upotrijebite zvučnike impedancije 4 do 8 ohma i s adekvatnim kapacitetima iskorištavanja napajanja, kako biste spriječili njihovo oštećenje.
• Nemojte spajati priključke zvučnika na šasiju plovila niti zamijeniti
priključke desnih i lijevih zvučnika.
• Nemojte spajati kabel uzemljenja ovog uređaja na negativnu (–)
priključnicu zvučnika.
• Ne pokušavajte spojiti zvučnike paralelno.
• Spojite samo pasivne zvučnike. Ukoliko spojite aktivne zvučnike (s
ugrađenim pojačalima) na priključnice za zvučnike, može doći do
oštećenja uređaja.
• Kako biste izbjegli kvar, nemojte koristiti ugrađene kabele zvučnika
u vašem plovilu ako uređaj dijeli zajednički negativni (–) kabel za
desne i lijeve zvučnike.
• Nemojte međusobno spajati kabele zvučnika uređaja.
Prije ugradnje uređaja, uklonite zaštitni okvir  i
nosač  s uređaja.
1
2
Uklonite zaštitni okvir .
Stisnite okvir  na oba kraja i izvucite ga.
Uklonite nosač .
 Umetnite oba ključa za otpuštanje  između
uređaja i nosača  sve dok ne kliknu.
 Povucite nosač  prema dolje, zatim povucite
uređaj prema gore kako biste ih razdvojili.
Primjer ugradnje ( )
Ugradnja u otvor na plovilu
Napomene
• Prije ugradnje, provjerite jesu li kukice na obje strane nosača 
svinute prema unutra za 2 mm. Ako su kukice ravne ili svinute prema
van, uređaj neće biti sigurno ugrađen i postoji mogućnost "iskakanja"
uređaja (-1).
• Ako je potrebno, savijte stezne limove prema van radi boljeg prianjanja
(-2).
• Provjerite jesu li 4 kukice na zaštitnom okviru  pravilno zakvačene
u utore uređaja (-3).
Ugradnja uređaja u japanski
automobil ( )
Možda nećete moći ugraditi ovaj uređaj u određene
modele japanskih automobila. U tom slučaju se obratite
Sonyjevom dobavljaču.
Napomena
Kako biste spriječili nepravilnosti u radu, pričvrstite uređaj samo
isporučenim vijcima .
Odvajanje prednje ploče ( )
Prije ugradnje uređaja odspojite prednju ploču.
-A A Odvajanje
Prije odvajanja prednje ploče pritisnite i zadržite OFF.
Pritisnite , zatim izvucite ploču.
Osigurač (10 A)
Zamjena osigurača ( )
Kod zamjene osigurača koristite osigurače iste vrijednosti. Ako osigurač pregori, provjerite naponske spojeve
i zamijenite osigurač. Dogodi li se to ponovo i nakon
zamjene, možda je posrijedi kvar. U tom slučaju se
obratite najbližem Sony prodavatelju.
Napomene o koraku ugađanja
• Pojedinosti o podešavanju koraka ugađanja potražite
u isporučenim uputama za uporabu.
• Ako zamjenjujete akumulator ili mijenjate spojeve,
postavka koraka ugađanja će se izbrisati.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih
uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i
ostalim europskim zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži
označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu
namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke
ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih
bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava
se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih
izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda,
molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
-B Spajanje
Pričvrstite dio  prednje ploče na dio  uređaja, kako
je prikazano slikom, i utisnite lijevu stranu dok se ne
uglavi te se začuje "klik".
Upozorenje pri ugradnji u plovila
kod kojih brava za paljenje nema
ACC položaj na kontaktu
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne najave.
Ove upute napravljene su s mnogo truda i s najvećom pažnjom, no
pogreške u procesu izrade i/ili prijevoda uputa uvijek su moguće.
Stoga proizvođač i prodavatelj ne preuzimaju odgovornost za eventualne netočne navode, pogreške u prijevodu ili tiskarske pogreške
u ovim uputama.
Podesite funkciju Auto Off. Za dodatne informacije,
pogledajte isporučene Upute za uporabu.
Uređaj će se automatski potpuno isključiti u podešeno
vrijeme nakon prebacivanja u pripravno stanje, što
sprečava trošenje akumulatora.
Ako ne podesite funkciju Auto Off, nakon gašenja motora
automobila svakako pritisnite i zadržite OFF na uređaju
dok se ne isključi zaslon.
5/14/2014 2:22:42 PM
Download PDF

advertising