Sony | DSX-S200X | Sony DSX-S200X S200X Digitalni multimedijski prijemnik Upute za upotrebu

4-190-900-11 (1)
FM/MW/LW
Digital Media Player
Upute za uporabu
Za isključenje demonstracijskog (Demo) prikaza, pogledajte str. 6.
DSX-S200X
©2010 Sony Corporation
HR
Iz sigurnosnih razloga, ugradite uređaj u prednju
ploču vozila. Za postavljanje i povezivanje,
pogledajte isporučeni priručnik za postavljanje/
povezivanje.
Napomena za korisnike u Republici
Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central
and Southeast Europe Kft. , Predstavništvo u Republici
Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim
zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod
utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Obavijest za korisnike: sljedeće informacije
primjenjuju se samo na opremu prodanu
u zemljama koje primjenjuju EU smjernice
Proizvođač ovog uređaja je tvrtka Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda
je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja
servisa ili jamstva obratite se na adrese koje su
navedene u odvojenim dokumentima koji se tiču
servisa ili jamstva.
Odlaganje dotrajale električne i
elektroničke opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili na ambalaži
označava da se uređaj ne smije tretirati kao kućni otpad.
Uređaj se treba predati na mjesto za prikupljanje otpada
i recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda, pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje,
do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja ovog
uređaja. Recikliranjem materijala pomaže se u očuvanju
prirodnih izvora. Za dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj
službi ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
2
Odlaganje isluženih baterija (primjenjivo
u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili na ambalaži označava da se bate­
rija isporučena s ovim proizvodom ne smije tretirati kao
kućni otpad. Na nekim baterijama ovaj simbol može biti
naveden zajedno s kemijskim simbolom. Mogu biti dodani
i kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) ako baterija
sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim
odlaganjem ovih baterija, pomažete u sprečavanju mogućih
štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može
doći uslijed nepravilnog odlaganja baterija. Recikliranjem
materijala pomaže se u očuvanju prirodnih izvora.
U slučaju proizvoda koji zbog sigurnosnih razloga, perfor­
mansi ili zadržavanja cjelovitosti napajanja zahtijevaju trajnu
povezanost s unutarnjom baterijom, takvu bateriju trebaju
mijenjati samo osposobljeni serviseri. Kako bi osigurali
pravilno zbrinjavanje baterije, predajte dotrajali proizvod
na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke
opreme.
Za sve ostale baterije, pogledajte odjeljak o sigurnom
uklanjanju baterija iz uređaja. Predajte bateriju na sabirno
mjesto za recikliranje otpadnih baterija.
Za dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili
baterije, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili
trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
ZAPPIN i Quick-BrowZer su zaštićeni znakovi
tvrtke Sony Corporation.
12 TONE ANALYSIS i pripa­
dajući logotipi su zaštićeni
nazivi tvrtke Sony Corporation.
"WALKMAN" i
"WALKMAN" logo su
registrirani zaštićeni nazivi
tvrtke Sony Corporation.
SensMe i SensMe logo zaštićeni
znakovi ili registrirani zaštićeni
znakovi tvrtke Sony Ericsson
Mobile Communications AB.
Tehnologiju prepoznavanja glazbe i povezane
podatke omogućuje Gracenote®. Gracenote je
industrijski standard u tehnologiji prepoznavanja
glazbe i isporuci povezanog sadržaja. Za dodatne
informacije, molimo, posjetite www.gracenote.com.
CD i srodni glazbeni podaci tvrtke Gracenote, Inc.,
autorsko pravo © 2000-2010 Gracenote. Gracenote
Software, autorsko pravo © 2000-2010 Gracenote.
Ovaj proizvod može primjenjivati jedan ili više sljedećih američkih patenata: #5,987,525; #6,061,680;
#6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207,
#6,240,459, #6,330,593 i ostalih američkih i svjetskih izdanih i pripremanih patenata. Neke usluge
isporučene pod licencom tvrtke Open Globe, Inc. za
američki patent: #6,304,523.
Gracenote i CDDB su registrirani zaštićeni nazivi
tvrtke Gracenote. Oznaka i logotip Gracenote te logo
"Powered by Gracenote" su zaštićeni znaci tvrtke
Gracenote.
Upozorenje pri ugradnji u automobile
kod kojih brava za paljenje nema ACC
položaj na kontaktu
Podesite funkciju Auto Off (str. 27). Uređaj će
se automatski potpuno isključiti u podešeno
vrijeme nakon prebacivanja u pripravno stanje,
što sprečava trošenje akumulatora. Ako ne
podesite funkciju Auto Off, nakon gašenja
motora automobila svakako pritisnite i zadržite
 na ovom uređaju dok se ne
isključi pokazivač.
Microsoft, Windows, Windows
Vista i Windows Media te pri­
padajući logotipi su zaštićeni
znakovi ili registrirani zaštićeni
znakovi tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u i/ili ostalim zemljama.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intele­
ktualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation.
Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan
ovog proizvoda je zabranjena bez dopuštenja tvrtke
Microsoft ili njezine ovlaštene podružnice.
iPod je zaštićeni znak tvrtke Apple Inc., registrirane
u SAD-u i ostalim zemljama.
iPhone je zaštićeni znak tvrtke Apple Inc.
Apple, Macintosh te iTunes su zaštićeni znakovi
tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i ostalim
zemljama.
MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka i patenti
su pod licencom tvrtke Fraunhofer IIS and Thomson.
Napomena o litijevoj bateriji
Nemojte izlagati bateriju povišenoj temperaturi, kao
što je izravno sunce, vatra i sl.
3
Sadržaj
Početak
iPod
Resetiranje uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Isključenje DEMO prikaza. . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Priprema daljinskog upravljača. . . . . . . . . . . . . . 6
Podešavanje sata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Odvajanje prednje ploče. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Postavljanje prednje ploče. . . . . . . . . . . . . . . 7
Reprodukcija iPod uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . 19
Reprodukcija putem USB (unutarnje)
priključnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Reprodukcija putem USB (vanjske)
priključnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Prikazane stavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ponavljanje reprodukcije. . . . . . . . . . . . . . . 21
Reprodukcija slučajnim slijedom . . . . . . . . 21
Izravno upravljanje iPod uređajem
— Passenger control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
RM-X174 daljinski upravljač . . . . . . . . . . . 10
Radio
Pohrana i prijem postaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Automatska pohrana — BTM. . . . . . . . . . . 11
Ručna pohrana postaja. . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Prijem pohranjenih postaja . . . . . . . . . . . . . 11
Automatsko ugađanje . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Pregled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Podešavanje AF i TA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Odabir vrste programa PTY. . . . . . . . . . . . .13
Podešavanje točnog vremena (CT). . . . . . . 13
USB uređaji
Reprodukcija USB uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . 14
Reprodukcija putem USB (unutarnje)
priključnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Reprodukcija putem USB (vanjske)
priključnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Prikazane stavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ponavljanje reprodukcije. . . . . . . . . . . . . . . 16
Reprodukcija slučajnim slijedom . . . . . . . . 16
Uživanje u glazbi prema ugođaju
— SensMe™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Prije uporabe funkcije SensMe™. . . . . . . . 16
Instaliranje "SensMe™ Setup" i "Content
Transfer" na računalo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Registriranje USB uređaja koristeći
"SensMe™ Setup". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Prijenos zapisa na USB uređaj koristeći
"Content Transfer". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Reprodukcija zapisa u kanalu
— SensMe™ channels . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4
Traženje zapisa
Pretraživanje zapisa po imenu
— Quick-BrowZerTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Pretraživanje preskakanjem opcija
— Jump mod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Pretraživanje abecednim redom
— Abecedno pretraživanje . . . . . . . . . . . . . 23
Pretraživanje zapisa slušanjem odlomaka zapisa
— ZAPPIN™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Pri "SensMe™ channels" reprodukciji. . . . 23
Postavke zvuka i izbornik za
podešavanje
Mijenjanje zvučnih postavki. . . . . . . . . . . . . . . 24
Podešavanje zvučnih značajki. . . . . . . . . . . 24
Uživanje u sofisticiranim audio funkcijama
— Advanced Sound Engine . . . . . . . . . . . . . . . 24
Odabir kvalitete zvuka
— EQ7 Preset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ7 Parametric Tune. . . . . . . . . . . . . . . 24
Optimiziranje zvuka vremenskim
usklađivanjem — Listening Position. . . . . . 25
Precizno kalibriranje vremenskog usklađivanja
— Listening Position Custom Tune . . . . . . 26
DM+ Advanced. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Uporaba stražnjih zvučnika kao subwoofera
— Rear Bass Enhancer. . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kompenziranje razine glasnoće
— Dynamic Loudness. . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Podešavanje opcija — MENU . . . . . . . . . . . . . 27
Dodatne informacije
Mjere opreza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Slijed reprodukcije MP3/WMA/
AAC datoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
O upozorenju "Device Inside". . . . . . . . . . . 28
O iPod uređaju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vađenje uređaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tehnički podaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
U slučaju problema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Prikaz/poruke grešaka. . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Internetska stranica za podršku
Za sva pitanja i najnovije informacije o podršci za ovaj uređaj posjetite
sljedeću internetsku stranicu:
http://support.sony-europe.com/
Tamo ćete pronaći informacije o:
55Modelima i proizvođačima kompatibilnih digitalnih audio uređaja
55Podržanim MP3/WMA/AAC datotekama
55Sistemski zahtjevi za softver na isporučenom CD-ROM-u
5
Početak
Resetiranje uređaja
Prije prve uporabe uređaja, ili nakon zamjene
akumulatora ili promjene načina povezivanja,
potrebno je resetirati uređaj.
Odvojite prednju ploču (str. 7) i pritisnite tipku
RESET (str. 8) šiljatim predmetom, primjerice,
kemijskom olovkom.
Napomena
Pritiskom na tipku RESET obrisat će se podešenja
sata i neki pohranjeni sadržaji.
Isključenje DEMO prikaza
Možete isključiti demonstracijski prikaz koji se
pojavljuje prilikom isključenja uređaja.
1 Pritisnite i zadržite joystick.
Pojavi se izbornik za podešavanje.
Priprema daljinskog upravljača
Uklonite izolacijsku foliju.
Savjet
Za informacije o zamjeni baterije, pogledajte str. 28.
Podešavanje sata
Sat upotrebljava 24-satni sustav prikaza vremena.
1 Pritisnite i zadržite joystick.
2 Zakrenite joystick za odabir "Clock
Adjust", zatim pritisnite.
Pojavi se prikaz za podešavanje sata.
2 Zakrenite joystick kako biste odabrali
3 Zakrenite joystick za podešavanje sata
3 Zakrenite joystick za odabir "off".
4 Pritisnite i zadržite joystick.
4 Nakon podešavanja minuta, pritisnite
"Demo", zatim pritisnite.
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
i minuta.
Za pomicanje digitalne oznake, pomaknite
joystick lijevo/desno.
joystick.
Sat se pokreće.
Savjet
Sat možete podesiti automatski pomoću RDS značajke
(str. 13).
6
Odvajanje prednje ploče
Možete odvojiti prednju ploču ovog uređaja kako
biste spriječili krađu.
Postavljanje prednje ploče
Prislonite otvor  prednje ploče na osovinu 
uređaja, zatim lagano utisnite lijevu stranu.
Pritisnite  na uređaju za uključenje.
Alarm
Ako zakrenete ključ u položaj OFF bez skidanja
prednje ploče, alarm će se oglasiti na nekoliko
sekundi. Alarm će se oglasiti samo ako koristite
ugrađeno pojačalo.
1 Pritisnite i zadržite .
Uređaj se isključi.
2 Pritisnite .
Prednja ploča se spušta.
3 Pomaknite prednju ploču udesno i
zatim lagano izvucite njezin lijevi kraj.
Napomena
Ne stavljajte ništa na unutarnju površinu prednje
ploče.
Napomene
66 Nemojte ispuštati niti jako pritiskati prednju ploču ili
pokazivač.
66 Prednju ploču nemojte izlagati toplini/visokim tempe­
raturama niti vlazi. Izbjegavajte ostavljanje ploče u
parkiranom automobilu ili na prednjoj/stražnjoj ploči.
66 Ne odspajajte prednju ploču tijekom reprodukcije
USB uređaja jer može doći do oštećenja USB
podataka.
66 Ako se na pokazivaču pojavi poruka "Device Inside"
(str. 28) ili treperi LED žaruljica upozorenja Device
Inside, odvojite prednju ploču i izvadite USB uređaj
ili iPod.
7
Položaj kontrola i osnovne funkcije
Glavni uređaj
Bez prednje ploče
Ovaj odjeljak sadrži upute o položaju kontrola
i osnovnim funkcijama. Za detalje, pogledajte
navedene stranice.
ATipka SOURCE/OFF
Pritisnite za uključenje/promjenu izvora
(Radio/USB/SensMe™*1).
Pritisnite na 1 sekundu za isključenje uređaja.
Pritisnite na 2 sekunde ili više za isključenje
uređaja i prikaza na pokazivaču.
BTipka  (BROWSE) str. 11, 22
Za prikaz popisa (radio); pokretanje QuickBrowZerTM moda (USB).
CTipka PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Za poništenje, pritisnite ponovno.
DTipka
8
(SensMe™) str. 17
EJoystick
Zakrenite za: Podešavanje glasnoće/odabir
stavke iz izbornika.
Pomaknite gore/dolje/lijevo/desno za: Odabir
stavke iz izbornika.
Pritisnite za: Prikaz zvučnih postavki/primjenu
podešenja.
Pritisnite i zadržite za: Prikaz izbornika.
Radio:
Pomaknite gore/dolje za:
––Prijem pohranjene postaje.
Pomaknite lijevo/desno za:
––Automatsko ugađanje postaja (pomaknite).
––Ručno ugađanje postaje (pomaknite i zadržite).
USB:
Pomaknite gore/dolje za:
––Preskakanje albuma (pomaknite).
––Preskakanje nekoliko albuma (pomaknite i
zadržite).
Pomaknite lijevo/desno za:
––Preskakanje zapisa (pomaknite).
––Preskakanje nekoliko zapisa (pomaknite,
zatim ponovno pomaknite unutar približno
2 sekunde i zadržite).
––Pretraživanje zapisa prema natrag/naprijed
(pomaknite i zadržite).
FSenzor daljinskog upravljača
GPokazivač
HTipka OPEN str. 7
IUSB (vanjska) priključnica str. 15, 20
Za spajanje USB uređaja.
JTipka l (BACK)
Za povratak na prethodni prikaz.
KTipka MODE str. 11, 14, 17, 19, 20, 22
Pritisnite za: Odabir valnog područja (FM/
MW/LW)/odabir USB uređaja (unutarnji/
vanjski).
Pritisnite i zadržite za: Uključenje/isključenje
moda Passenger control*2.
LTipka ZAP/SHUF str. 16, 21, 23
Za aktiviranje ZAPPIN™ moda (pritisnite),
pokretanje moda reprodukcije slučajnim
slijedom (pritisnite i zadržite).
MTipka AF (Alternative Frequencies)/TA
(Traffic Announcement)/PTY (Program
Type) str. 12, 13
Za odabir AF i TA (pritisnite) ili odabir PTY
(pritisnite i zadržite) u RDS sustavu.
NTipka DSPL (pokazivač)/SCRL (listanje)
str. 15, 21
Za promjenu prikazanih stavki (pritisnite);
pomicanje prikazane stavke (pritisnite i
zadržite).
OUSB (unutarnja) priključnica str. 14, 19
Za spajanje USB uređaja.
PTUNE TRAY str. 14, 19
Uložnica za USB uređaj ili iPod.
QLED žaruljica upozorenja Device Inside
str. 28
RTipka RESET str. 6
*1 Kad spojite USB uređaj podešen za funkciju
SensMe™.
*2 Kad je iPod spojen na USB (vanjsku) priključnicu.
9
RM-X174 daljinski upravljač
1
2
3
4
5
6
OFF
SOURCE
ATT
SOUND
MODE
MENU
+
ENTER
8
9
0
qa
qs
–
SCRL
DSPL/PTY
REP
1
4
7
SHUF
2
3
5
PAUSE
6
qd
qf
+
VOL
–
Prije uporabe, uklonite izolacijsku foliju (str. 6).
ATipka OFF
Za isključenje; zaustavljanje reprodukcije.
BTipka SOURCE
Za uključenje; promjenu izvora (Radio/USB/
SensMeTM*1).
CTipke / (SEEK –/+)
Imaju istu funkciju kao i pomicanje joysticka
lijevo/desno na uređaju.
DTipka MENU
Za ulaz u izbornik.
ETipka ENTER
Za primjenu podešenja.
FTipka DSPL (pokazivač)/PTY (vrsta
programa)
Za promjenu prikazanih stavki/odabir značajke
PTY kod RDS prijema.
GTipka VOL (glasnoća) +*2/–
Za podešavanje glasnoće.
HTipka ATT (stišavanje)
Za isključenje zvuka. Za poništenje, pritisnite
ponovno.
ITipka SOUND
Za prikaz postavki zvuka.
10
JTipka MODE
Pritisnite za: Odabir valnog područja (FM/
MW/LW)/odabir unutarnjeg/vanjskog USB
uređaja (USB).
Pritisnite i zadržite za: Uključenje/isključenje
moda Passenger control*3.
KTipka  (BROWSE)
Za prikaz popisa (radio); pokretanje QuickBrowZerTM moda (USB).
LTipke / (+/–)
Imaju istu funkciju kao i pomicanje joysticka
gore/dolje na uređaju.
MTipka SCRL (pomicanje)
Za pomicanje prikazane stavke.
NBrojčane tipke
USB:
 :REP str. 16, 21
 :SHUF str. 16, 21
 :PAUSE
Za pauzu reprodukcije. Za poništenje,
pritisnite ponovno.
Radio:
Za prijem pohranjenih postaja (pritisnite);
pohranu postaja (pritisnite i zadržite).
*1 Kad spojite USB uređaj podešen za funkciju
SensMe™.
*2 Ova tipka ima ispupčenje.
*3 Kad je iPod spojen na USB (vanjsku) priključnicu.
Napomena
Ako su uređaj i pokazivač isključeni, uređajem se ne
može upravljati pomoću daljinskog upravljača osim
ako ne pritisnete tipku  na uređaju za
uključenje.
Radio
2 Pomaknite joystick gore/dolje za odabir
željene postaje.
Pohrana i prijem postaja
Oprez
Kod ugađanja za vrijeme vožnje, koristite Best
Tuning Memory (BTM) kako biste spriječili
eventualne prometne nezgode.
Automatska pohrana — BTM
1 Pritisnite  više puta dok
se ne pojavi "TUNER".
Za promjenu valnog područja, pritisnite
 više puta. Možete odabrati FM1,
FM2, FM3, MW ili LW.
2 Pritisnite i zadržite joystick.
3 Zakrenite joystick kako biste odabrali
"BTM", zatim pritisnite.
Uređaj pohranjuje postaje slijedom njihovih
frekvencija.
Kad je postaja pohranjena, začuje se zvučni
signal.
Ručna pohrana postaja
1 Tijekom prijema postaje koju želite
3 Pritisnite joystick za ugađanje postaje.
Prikaz se vraća na normalan mod prijema.
(pomoću daljinskog upravljača)
1 Odaberite valno područje, zatim pritisnite brojčanu tipku (od  do ).
Automatsko ugađanje
1 Odaberite valno područje, zatim
pomaknite joystick lijevo/desno za
pokretanje pretraživanja postaja.
Pretraživanje se zaustavlja kad uređaj ugodi
postaju. Ponovite ovaj postupak sve dok ne
ugodite željenu postaju.
Savjet
Znate li frekvenciju postaje, pomaknite i zadržite joystick
lijevo/desno za traženje približne frekvencije, zatim
pomaknite joystick lijevo/desno više puta za precizno
ugađanje željene frekvencije (ručno ugađanje).
pohraniti, pritisnite  (BROWSE).
Pojavi se popis pohranjenih postaja.
2 Pomaknite joystick gore/dolje za odabir
programskog broja.
3 Pritisnite i zadržite joystick dok se ne
pojavi "MEM".
(pomoću daljinskog upravljača)
1 Dok slušate postaju koju želite pohraniti,
pritisnite i zadržite brojčanu tipku (od
 do ) sve dok se ne pojavi "MEM".
Napomena
Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istom brojča­
nom tipkom, prethodno pohranjena postaja se briše.
Prijem pohranjenih postaja
Frekvenciju možete odabrati u popisu.
1 Odaberite valno područje, zatim pritisnite  (BROWSE).
Pojavi se popis pohranjenih postaja.
11
RDS
Pregled
"Radio Data System" (RDS) je sustav emitiranja
koji FM postajama omogućuje slanje dodatne
digitalne informacije zajedno s radijskim signalom.
Prikazane stavke
Podešavanje AF i TA
1 Pritisnite  više puta dok se ne
pojavi željeno podešenje.
Odaberite
Za
AF on
uključenje AF i isključenje TA.
TA on
uključenje TA i isključenje AF.
AF/TA on
uključenje AF i TA.
AF/TA off
isključenje AF i TA.
Pohrana RDS postaja s funkcijama
AF i TA
AValno područje
BTP/TA/AF*1
CSat
DProgramski broj
EFrekvencija*2 (naziv postaje), RDS podaci
*1 Kad je Information podešeno na "on":
–– "TP" svijetli kod "TP" prijema.
–– "TA"/"AF" svijetli kad je opcija "TA/AF" uključena.
*2 Tijekom prijema RDS postaje, lijevo od oznake
frekvencije se prikazuje "RDS"
RDS usluge
RDS vam nudi i druge pogodnosti poput:
AF (alternativne frekvencije)
Odabir i ugađanje postaje najjačeg signala.
Pomoću ove funkcije možete stalno slušati isti
program tijekom dugotrajnih putovanja bez
potrebe ručnog ugađanja iste postaje.
TA (prometne obavijesti)/TP (prometni program)
Pruža trenutne informacije o prometu u vidu
obavijesti ili programa. U slučaju prijema bilo
kakve prometne obavijesti/programa, trenutno
odabran izvor se prekida.
PTY (vrste programa)
Prikazuje trenutno odabranu vrstu programa.
Također traži odabranu vrstu programa.
CT (točno vrijeme)
Podaci o točnom vremenu dobiveni RDS prijemom podešavaju sat.
Napomene
66 Ovisno o zemlji/regiji, sve RDS funkcije možda neće
biti dostupne.
66 RDS funkcija neće raditi ispravno ako je signal slab
ili postaja ne emitira RDS podatke.
12
RDS postaje možete pohraniti tako da istovremeno
pohranite i funkcije AF/TA. Ako koristite funkciju
BTM, samo RDS postaje se pohranjuju s istim
AF/TA podešenjima.
Kod ručnog pohranjivanja možete pohraniti RDS
postaje i one koje to nisu s funkcijama AF/TA za
svaku.
1 Podesite funkciju AF/TA, zatim pohranite
postaju pomoću BTM ili ručno.
Prijem hitnih obavijesti
Ako je uključena funkcija AF ili TA, uređaj se
automatski prebacuje na prijem hitnih prometnih
obavijesti i prekida trenutno odabran izvor.
Savjet
Ako podesite glasnoću tijekom prometnih obavijesti,
ta glasnoća će se pohraniti za buduće obavijesti,
neovisno o normalnoj glasnoći.
Slušanje jednog lokalnog programa
— Regional
Kad je AF funkcija uključena: tvornička podešenja
ovog uređaja ograničavaju prijem na određeno
područje, stoga nije moguć prijelaz na drugu
lokalnu postaju s jačom frekvencijom.
Ako napustite područje prijema tog lokalnog programa, podesite opciju "Regional off" u izborniku
tijekom FM prijema (str. 27).
Napomena
Ova funkcija ne radi u Velikoj Britaniji i nekim drugim
područjima.
Odabir vrste programa PTY
1 Pritisnite i zadržite  (PTY) tijekom
FM prijema.
Ako postaja odašilje PTY podatke, pojavljuje
se oznaka trenutne vrste programa.
2 Zakrenite joystick dok se ne prikaže
željena vrsta programa.
3 Pritisnite joystick.
Uređaj počinje tražiti postaju koja prenosi
odabranu vrstu programa.
Vrste programa
News (novosti), Current Affairs (vijesti),
Information (informacije), Sport (sport),
Education (obrazovni program), Drama (dramski
program), Cultures (kultura), Science (znanost),
Varied Speech (razno), Pop Music (popularna
glazba), Rock Music (rock glazba), Easy
Listening (lagana glazba), Light Classics M
(lagana klasična glazba), Serious Classics
(klasična glazba), Other Music (druge vrste
glazbe), Weather & Metr (vremenska prognoza),
Finance (financije), Children's Progs (dječji
program), Social Affairs (društvene teme),
Religion (vjerski program), Phone In (telefonska
javljanja), Travel & Touring (putovanja),
Leisure & Hobby (dokolica), Jazz Music
(jazz glazba), Country Music (country glazba),
National Music (narodna glazba), Oldies
Music (evergrini), Folk Music (folklorna glazba),
Documentary (dokumentarni program)
Napomena
Ovu funkciju ne možete koristiti u nekim zemljama/
regijama u kojima PTY (vrsta programa) podaci nisu
dostupni.
Podešavanje točnog vremena (CT)
1 Podesite "CT on" u izborniku (str. 27).
Napomene
66 Funkcija CT možda neće raditi, čak i kod prijema RDS
postaje.
66 Između vremena podešenog funkcijom CT i stvarnog
vremena će možda biti razlike.
13
USB uređaji
3 Spojite USB uređaj na USB priključnicu.
Za detalje o podržanim USB uređajima, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
Stranica za korisničku podršku
http://support.sony-europe.com/
55 Mogu se koristiti USB uređaji vrste MSC (Mass
Storage Class) koji podržavaju USB standard.
55 Odgovarajući codec je MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a) i AAC (.mp4).
55 Preporučena je izrada sigurnosnih kopija sadržaja
USB uređaja.
Napomene
66 Spojite USB uređaj nakon pokretanja motora. Ovisno
o USB uređaju, može doći do nepravilnosti u radu ili
oštećenja ukoliko se spoji prije pokretanja motora.
66 Na uložnicu TUNE TRAY nemojte stavljati mobilni
telefon ili uređaj s funkcijama bežične komunikacije
jer se tako prijem signala ili komunikacija mogu
prekinuti.
66 Ne ostavljajte USB uređaj u parkiranom automobilu,
jer može doći do nepravilnosti u radu.
4 Pritisnite PUSH CLOSE na uložnici
TUNE TRAY te je gurnite sve dok ne
klikne na mjesto.
Reprodukcija USB uređaja
Možete spojiti USB uređaje na unutarnju/vanjsku
ili obje USB priključnice. Za promjenu USB
uređaja, pritisnite .
Reprodukcija putem USB (unutarnje)
priključnice
1 Pritisnite .
Prednja ploča se spušta.
2 Pritisnite tipku PUSH OPEN na uložnici
TUNE TRAY.
Uložnica TUNE TRAY se polako otvara.
5 Zatvorite prednju ploču.
6 Više puta pritisnite  sve
dok se ne prikaže "USB" i zatim pritisnite  za odabir USB uređaja.
Prikaže se "USB Internal" i pokrene se
reprodukcija.
Ako je USB uređaj već spojen, za pokretanje
reprodukcije ponovite korak 6.
Pritisnite i zadržite  na 1 sekundu
za zaustavljanje reprodukcije.
Uklanjanje USB uređaja
1 Zaustavite reprodukciju na USB uređaju.
2 Pritisnite .
3 Pritisnite tipku PUSH OPEN na uložnici TUNE
TRAY.
4 Uklonite USB uređaj.
5 Uvucite uložnicu TUNE TRAY i zatvorite
prednju ploču.
TUNE TRAY
14
Reprodukcija putem USB (vanjske)
priključnice
1 Otvorite USB pokrov.
2 Spojite USB uređaj na USB priključnicu.
Ako za spajanje koristite kabel, upotrijebite
onaj koji je isporučen uz USB uređaj.
66 Korisnicima WALKMANA savjetujemo uporabu
dodatno nabavljivog adaptera XA-50WM. On je
namijenjen uporabi samo s ovim uređajem (unutar
TUNE TRAY uložnice) i ne biste ga trebali koristiti s
drugim USB uređajima.
66 Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene
putem USB huba.
66 Uvucite uložnicu TUNE TRAY i zatvorite prednju
ploču prije reprodukcije jer se u slučaju zapinjanja ili
slično u vozilu može oštetiti.
66 Ako se prednja ploča ne može otvoriti dokraja zbog
oblika ploče s instrumentima i položaja ugradnje,
odvojite je i otvorite uložnicu TUNE TRAY ručno. Za
informacije o odvajanju prednje ploče, pogledajte str. 7.
66 Iznimno je opasno spajati ili uklanjati USB uređaj
tijekom vožnje.
66 Ne koristite USB uređaje koji su toliko veliki ili teški da
mogu pasti uslijed vibracija ili uzrokovati labavljenje
spoja.
66 Ako odspojite USB tijekom reprodukcije, na pokazi­
vaču uređaja se prikaže "NO Device".
Prikazane stavke
3 Više puta pritisnite  sve
dok se ne prikaže "USB" i zatim pritisnite  za odabir USB uređaja.
Prikaže se "USB External" i pokrene se
reprodukcija.
Ako je USB uređaj već spojen, za pokretanje
reprodukcije ponovite korak 3.
Pritisnite i zadržite  na 1 sekundu
za zaustavljanje reprodukcije.
Uklanjanje USB uređaja
1 Zaustavite reprodukciju na USB uređaju.
2 Uklonite USB uređaj.
Napomene za USB uređaje
66 Nemojte vaditi USB uređaj tijekom reprodukcije jer
može doći do oštećenja USB podataka.
66 Na uložnicu TUNE TRAY nemojte stavljati uređaje
koji nisu USB, kao ni strane predmete poput kovanica,
ključeva, kreditnih kartica, posuda s tekućinama itd.
66 Na uložnicu TUNE TRAY nemojte stavljati zapaljive
predmete poput upaljača jer to može prouzročiti
pojavu dima, požar ili drugu nezgodu.
66 Dimenzije uložnice: Približno 65  17  118 mm
(š/v/d)
66 Ako se sâm USB uređaj ili u kombinaciji s USB
kabelom teško umeže u uložnicu TUNE TRAY, možda
je veći od uložnice.
Nemojte silom potiskivati uložnicu TUNE TRAY ili
USB kabel.
AIndikator izvora (MP3/WMA/AAC)
BSat
CNaziv izvođača/naziv albuma, naziv zapisa, broj
mape/broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije
Za promjenu prikazanih stavki , pritisnite .
Napomene
66 Prikazane stavke mogu se razlikovati, ovisno o USB
uređaju, formatu snimanja i postavkama. Za dodatne
informacije, posjetite stranicu za korisničku podršku.
66 Najveći broj podataka koji se mogu prikazati.
–– mapa (albuma): 65 535*
–– datoteka (zapisa): 5000
66 Ne ostavljajte USB uređaj u parkiranom automobilu,
jer može doći do nepravilnosti u radu.
66 Možda će trebati neko vrijeme da se pokrene repro­
dukcija, ovisno o količini snimljenih podataka.
66 DRM (Digital Rights Management) datoteke se
možda neće moći reproducirati.
66 Tijekom reprodukcije ili brzog pretraživanja unaprijed/
unatrag VBR (varijabilna brzina bita) MP3/WMA/
AAC datoteke, proteklo vrijeme reprodukcije možda
neće biti ispravno prikazano.
66 Reprodukcija sljedećih MP3/WMA/AAC datoteka
nije podržana.
–– lossless kompresija
–– datoteke koje su zaštićene od kopiranja
** Maksimalan preporučeni broj mapa je 5000. Ako je
broj mapa veći od 5000, pretraživanje mapa ili dato­
teka može dugo trajati. Broj mapa možda se neće
pravilno prikazivati iznad 9999.
15
Ponavljanje reprodukcije
1 Pritisnite i zadržite joystick.
2 Zakrenite joystick kako biste odabrali
Uživanje u glazbi prema ugođaju
— SensMe™
"Repeat", zatim pritisnite.
3 Zakrenite joystick za odabir postavke,
zatim pritisnite.
Podešavanje je dovršeno.
4 Pritisnite l (BACK).
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
Jedinstvene Sonyjeve značajke "SensMe™
channels" automatski grupiraju zapise prema kanalu
te vam omogućuju intuitivno uživanje u glazbi.
(pomoću daljinskog upravljača)
1Instaliranje "SensMe™ Setup" i
"Content Transfer" na računalo
Prvo instalirajte "SensMe™ Setup" i "Content
Transfer" s isporučenog CD-ROM-a.
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite  (REP)
više puta dok se ne pojavi željeno
podešenje.
Odaberite
Prije uporabe funkcije SensMe™
Slijedi osnovni postupak potreban za uživanje u
funkciji SensMe™ na uređaju.
Za ponavljanje
Repeat Track reprodukcije zapisa.
Repeat Album reprodukcije albuma.
SensMe™
Setup
Content
Transfer
Repeat Artist reprodukcije odabranog izvođača.
Nakon 3 sekunde podešenje je dovršeno.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite "Repeat off".
Reprodukcija slučajnim slijedom
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite i zadržite
2Registriranje USB uređaja koristeći
"SensMe™ Setup"
Spojite USB uređaj na računalo i izvedite
registraciju pomoću "SensMe™ Setup" kako
biste omogućili funkciju SensMe™ na ovom
uređaju.
.
2 Pritisnite  više puta dok se
ne pojavi željeno podešenje.
(pomoću daljinskog upravljača)
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite 
(SHUF) više puta dok se ne pojavi
željeno podešenje.
Odaberite
Za reprodukciju
Shuffle Album albuma slučajnim slijedom.
Shuffle Artist odabranog izvođača sluč. slijedom.
Shuffle
Device
svih zapisa na uređaju slučajnim
slijedom.
Nakon 3 sekunde podešenje je dovršeno.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite "off". "
16
Napomena
Zapisi za reprodukciju slučajnim slijedom odabiru se s
trenutnog USB uređaja.
SensMe™
Setup
Savjet
Registraciju možete izvesti bilo tijekom postupka
instalacije ili nakon instalacije.
3Prijenos zapisa na USB uređaj koristeći
"Content Transfer"
Kako bi se zapisi grupirali prema kanalu, 12
TONE ANALYSISTM iz "Content Transfer"
treba analizirati uzorke zvuka zapisa.
Kad je na računalo spojen USB uređaj, povucite
i pustite zapise iz Windows Explorera ili
iTunesa i sl. u "Content Transfer".
"Content Transfer" će izvršiti i analizu i prijenos
zapisa.
Content
Transfer
Prijenos zapisa na USB uređaj
koristeći "Content Transfer"
Kako biste omogućili funkciju SensMe™ na ovom
uređaju, potrebno je analizirati i prenijeti zapise na
USB uređaj pomoću aplikacije "Content Transfer".
1 Spojite registrirani USB uređaj na
4Spajanje USB uređaja i uživanje u
funkciji SensMe™ na ovom uređaju
Spojite USB uređaj za podešavanje. Možete
uživati u značajci "SensMe™ channels" na
ovom uređaju.
računalo.
USB uređaje spojite pomoću MSC moda.
"Content Transfer" se pokreće automatski.
Ako se pojavi poruka, za nastavak slijedite
upute na zaslonu.
2 Povucite i pustite zapise iz Windows
Explorera ili iTunesa i sl. u "Content
Transfer".
Započinje analiza i prijenos zapisa.
Za detalje o postupku pogledajte pomoć (Help) u
"Content Transfer".
Instaliranje "SensMe™ Setup" i
"Content Transfer" na računalo
Isporučeni softver ("SensMe™ Setup" i "Content
Transfer") trebate koristiti kako biste omogućili
funkciju SensMe™ na ovom uređaju.
Instalirajte softver na računalo s isporučenog
CD-ROM-a.
1 Umetnite isporučeni CD-ROM u
računalo.
Automatski se pokrene Installation Wizard.
2 Slijedite upute na zaslonu kako biste
dovršili instalaciju.
Registriranje USB uređaja koristeći
"SensMe™ Setup"
USB uređaj je potrebno registrirati kako biste
omogućili funkciju SensMe™ ovom uređaju.
Napomena
Za analizu zapisa u 12 TONE ANALYSIS™ možda će
trebati duže vrijeme, ovisno o konfiguraciji računala.
Reprodukcija zapisa u kanalu
— SensMe™ channels
"SensMe™ channels" automatski grupira zapise u
kanale prema njihovim melodijama. Možete odabrati i reproducirati kanal koji odgovara vašem
trenutnom raspoloženju, aktivnosti i sl.
Ova funkcija radi uz USB uređaje spojene na
unutarnju/vanjsku ili obje USB priključnice. Za
promjenu USB uređaja, pritisnite .
1 Spojite USB uređaj podešen za funkciju
SensMe™.
2 Pritisnite
(SensMe™).
Prikaže se popis kanala i najmelodičniji ili
ritmični dijelovi* zapisa reproduciraju se
slučajnim slijedom.
** Možda se neće pravilno detektirati.
Ako registraciju ne izvršite tijekom postupka
instalacije, slijedite naredne korake.
1 Pokrenite "SensMe™ Setup" na
računalu.
2 Spojite USB uređaj na računalo.
3 Dovršite registraciju prema uputama
na zaslonu.
Savjet
Spojite li registrirani USB uređaj koji sadržava analizi­
rane zapise, možete poništiti registraciju za taj USB
uređaj.
3 Odaberite zapis iz popisa kanala pomoću
joysticka.
55 Promjena kanala
Pomaknite joystick gore/dolje za odabir željenog
kanala.
nastavak na sljedećoj stranici 
17
55 Promjena zapisa
Pomaknite joystick lijevo/desno dok se ne
pojavi željeni zapis, zatim pritisnite.
Reprodukcija počinje od početka trenutnog
zapisa.
[[ In-car channels
Reproducira zapise prikladne za vožnju.
Ako unutar 10 sekundi ne pritisnete niti jednu
tipku, prikaz se vraća na normalan mod
reprodukcije.
"Weekend Trip": Zabavna, vedra i vesela
glazba.
Napomene
66 Ovisno o zapisu, možda ga uređaj neće detektirati
pravilno ili će biti svrstan u kanal koji ne odgovara
ugođaju zapisa.
66 Ako spojeni USB uređaj sadržava mnogo zapisa,
možda će sustavu zbog čitanja podataka trebati duže
vrijeme za pokretanje značajke "SensMe™ channels".
Savjet
Zapisi se reproduciraju slučajnim slijedom. Redoslijed
će se razlikovati za svaki odabrani kanal.
Popis kanala
[[ Recommended, Shuffle All
"Morning" (5:00 – 9:59)
"Daytime" (10:00 – 15:59)
"Evening" (16:00 – 18:59)
"Night" (19:00 – 23:59)
"Midnight" (0:00 – 4:59)
Preporučeni zapisi za svako doba dana. Podesite
sat (str. 6) kako bi se kanal prikazivao pravilno.
"Shuffle All": Reprodukcija svih analiziranih
zapisa slučajnim slijedom.
[[ Basic channels
Reproducira zapise prema vrsti glazbe.
"Energetic": Energična glazba.
"Relax": Smirujuća glazba.
"Mellow": Sladunjava, melankolična glazba.
"Upbeat": Vesela glazba za dobro raspoloženje.
"Emotional": Balade.
"Lounge": Lounge glazba.
"Dance": Rhythm i rap, rhythm and blues glazba.
"Extreme": Žestoka rock glazba.
18
"Freeway": Brza, energična glazba.
"Chillout Drive": Ugodne balade.
"Midnight Cruise": Jazz glazba ili glazba uz
klavirsku pratnju s ozbiljnim ugođajem.
"Party Ride": Živa i party glazba.
"Morning Commute": Vesela i živahna glazba.
"Goin’ Home": Ugodna i relaksirajuća glazba.
3 Spojite isporučeni adapter na USB
iPod
priključnicu.
Za detalje o kompatibilnosti vašeg iPod uređaja,
pogledajte "O iPod uređaju" (str. 28) ili posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
U ovim uputama za uporabu, "iPod" se koristi kao
općeniti naziv za iPod funkcije na iPod i iPhone
uređaju, osim ako nije drugačije navedeno u
tekstu ili na slikama.
Stranica za korisničku podršku
4 Spojite iPod na isporučeni adapter.
http://support.sony-europe.com/
Napomene
66 Na uložnicu TUNE TRAY nemojte stavljati mobilni
telefon ili uređaj s funkcijama bežične komunikacije
jer se tako prijem signala ili komunikacija mogu
prekinuti.
66 Ne ostavljajte iPod u parkiranom automobilu, jer
može doći do nepravilnosti u radu.
Reprodukcija iPod uređaja
Možete spojiti iPod uređaje na unutarnju/vanjsku
ili obje USB priključnice. Za promjenu USB
uređaja, pritisnite .
5 Pritisnite PUSH CLOSE na uložnici
TUNE TRAY te je gurnite sve dok ne
klikne na mjesto.
Reprodukcija putem USB (unutarnje)
priključnice
Prije spajanja iPod uređaja, stišajte glasnoću na
uređaju.
1 Pritisnite .
Prednja ploča se spušta.
2 Pritisnite tipku PUSH OPEN na uložnici
TUNE TRAY.
Uložnica TUNE TRAY se polako otvara.
6 Zatvorite prednju ploču.
nastavak na sljedećoj stranici 
TUNE TRAY
19
7 Više puta pritisnite  sve
dok se ne prikaže "USB" i zatim pritisnite  za odabir USB uređaja.
Prikaže se "USB Internal".
iPod se automatski uključi i na iPod zaslonu
se pojavi sljedeći prikaz.*
2 Spojite iPod na USB priključnicu
pomoću Dock-USB kabela.
3 Više puta pritisnite  sve
Zapisi na iPod uređaju automatski se reproduciraju, od mjesta na kojem ste zaustavili
reprodukciju. Ako je iPod već spojen, ponovite
korak 7. (Na pokazivaču se prikaže "iPod"
kad se detektira iPod uređaj.)
dok se ne prikaže "USB" i zatim pritisnite  za odabir USB uređaja.
Prikaže se "USB External".
iPod se automatski uključi i na iPod zaslonu
se pojavi sljedeći prikaz.*
** Prikaz se razlikuje, ovisno o iPodu, ili se možda neće
pojaviti ako ste spojili iPod touch.
8 Podesite glasnoću.
Pritisnite i zadržite  na 1 sekundu
za zaustavljanje reprodukcije.
Odspajanje iPod uređaja
1 Zaustavite reprodukciju iPod uređaja.
2 Pritisnite .
3 Pritisnite tipku PUSH OPEN na uložnici TUNE
TRAY.
4 Odspojite iPod.
5 Uvucite uložnicu TUNE TRAY i zatvorite
prednju ploču.
Reprodukcija putem USB (vanjske)
priključnice
Prije spajanja iPod uređaja, stišajte glasnoću na
uređaju.
1 Otvorite USB pokrov.
Savjet
Za spajanje dock priključnice, preporučamo uporabu
RC-100IP USB kabela (nije isporučen).
Zapisi na iPod uređaju automatski se reproduciraju, od mjesta na kojem ste zaustavili
reprodukciju. Ako je iPod već spojen, za
pokretanje reprodukcije ponovite korak 3. (Na
pokazivaču se prikaže "iPod" kad se detektira
iPod uređaj.)
** Ako je spojen iPod touch ili iPhone ili je reprodukcija
s iPoda bila pokrenuta uz funkciju Passenger control,
logotip se neće pojaviti na zaslonu.
4 Podesite glasnoću.
Pritisnite i zadržite  na 1 sekundu
za zaustavljanje reprodukcije.
Odspajanje iPod uređaja
1 Zaustavite reprodukciju iPod uređaja.
2 Odspojite iPod.
Oprez kod uporabe iPhone uređaja
Kad spojite iPhone putem USB kabela, glasnoću
telefona kontrolira sâm iPhone. Kako biste spriječili
iznenadan glasan zvuk nakon poziva, ne pojačavajte
glasnoću na ovom uređaju tijekom telefonskog poziva.
20
Napomene
66 Nemojte vaditi iPod tijekom reprodukcije jer može
doći do oštećenja podataka.
66 Na uložnicu TUNE TRAY nemojte stavljati uređaje koji
nisu USB, kao ni strane predmete poput kovanica,
ključeva, kreditnih kartica, posuda s tekućinama itd.
66 Na uložnicu TUNE TRAY nemojte stavljati zapaljive
predmete poput upaljača jer to može prouzročiti
pojavu dima, požar ili drugu nezgodu.
66 Za iPod koristite isporučeni adapter XA-50IP. On je
namijenjen uporabi samo s ovim uređajem (unutar
TUNE TRAY uložnice) i ne biste ga trebali koristiti s
drugim USB uređajima.
66 Ovaj uređaj ne prepoznaje iPod uređaje spojene
putem USB huba.
66 Uvucite uložnicu TUNE TRAY i zatvorite prednju
ploču prije reprodukcije jer se u slučaju zapinjanja ili
slično u vozilu može oštetiti.
66 Ako se prednja ploča ne može otvoriti dokraja zbog
oblika ploče s instrumentima i položaja ugradnje,
odvojite je i otvorite uložnicu TUNE TRAY ručno. Za
informacije o odvajanju prednje ploče, pogledajte str. 7.
66 Iznimno je opasno spajati ili uklanjati iPod tijekom
vožnje.
Savjeti
66 Kad je ključ okrenut u položaj ACC i uređaj je uključen,
baterija iPod uređaja se puni.
66 Ako odspojite iPod tijekom reprodukcije, na pokazi­
vaču uređaja se prikaže "NO Device".
Mod nastavljanja reprodukcije
Ponavljanje reprodukcije
1 Pritisnite i zadržite joystick.
2 Zakrenite joystick kako biste odabrali
"Repeat", zatim pritisnite.
3 Zakrenite joystick za odabir postavke,
zatim pritisnite.
Podešavanje je dovršeno.
4 Pritisnite l (BACK).
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
(pomoću daljinskog upravljača)
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite 
(REP) više puta dok se ne pojavi željeno
podešenje.
Odaberite
Za ponavljanje
Repeat Track
reprodukcije zapisa.
Repeat Album
reprodukcije albuma.
Repeat Podcast reprodukcije podcast sadržaja.
Repeat Artist
reprodukcije odabranog
izvođača.
Repeat Playlist reprodukcijske liste.
Kad je iPod spojen putem dock priključnice, način
reprodukcije ovog uređaja mijenja se u mod nasta­
vljanja reprodukcije i reprodukcija počinje u
modu koji je podešen na iPod uređaju.
U modu nastavljanja reprodukcije, ne može se
pokrenuti ponavljanje reprodukcije niti reprodukcija slučajnim slijedom.
Repeat Genre
Prikazane stavke
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite i zadr-
reprodukcije odabranog žanra.
Nakon 3 sekunde podešenje je dovršeno.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite "Repeat off".
Reprodukcija slučajnim slijedom
žite .
2 Pritisnite  više puta dok se
ne pojavi željeno podešenje.
AIndikator izvora (iPod)
BSat
CNaziv izvođača/naziv albuma, naziv zapisa, broj
albuma/broj zapisa/proteklo vrijeme reprodukcije
nastavak na sljedećoj stranici 
Za promjenu prikazanih stavki , pritisnite .
Savjet
Kad se promijeni album/podcast/žanr/izvođač/repro­
dukcijska lista, nakratko se pojavi njihov broj.
Napomene
66 Zapisi za reprodukciju slučajnim slijedom odabiru se
s trenutnog iPod uređaja.
66 Neka slova s iPod-a možda se neće pravilno prikazati.
21
(pomoću daljinskog upravljača)
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite 
(SHUF) više puta dok se ne pojavi
željeno podešenje.
Odaberite
Za reprodukciju
Shuffle Album
albuma slučajnim slijedom.
Shuffle
Podcast
podcast sadržaja slučajnim
slijedom.
Shuffle Artist
odabranog izvođača slučajnim
slijedom.
Shuffle Playlist reprodukcijske liste slučajnim
slijedom.
Shuffle Genre
odabranog žanra slučajnim
slijedom.
Shuffle Device svih zapisa na uređaju slučajnim slijedom.
Nakon 3 sekunde podešenje je dovršeno.
Za povratak na mod normalne reprodukcije,
odaberite "off".
Izravno upravljanje iPod uređajem
— Passenger control
Traženje zapisa
Pretraživanje zapisa po imenu
— Quick-BrowZerTM
Možete jednostavno pretraživati zapise na USB
uređaju prema kategorijama.
1 Pritisnite  (BROWSE).
Uređaj prelazi u Quick-BrowZer mod te se
pojavi popis kategorija za pretraživanje.
2 Zakrenite joystick za odabir željene
kategorije pretraživanja, zatim pritisnite
za potvrdu.
3 Ponovite korak 2 dok ne odaberete
željeni zapis.
Pokreće se reprodukcija.
Za povratak na prethodni prikaz
Pritisnite l (BACK).
Za izlaz iz Quick-BrowZer moda
Pritisnite  (BROWSE).
Napomena
Kod prelaska u Quick-BrowZer mod, isključuju se
funkcije ponavljanja i reprodukcije slučajnim
redoslijedom.
Možete izravno upravljati iPod uređajem, koji
je spojen putem dock priključnice. Ova funkcija
radi samo kad je iPod spojen na USB (vanjsku)
priključnicu.
Pretraživanje preskakanjem opcija
— Jump mod
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite i zadr-
1 Pomaknite joystick desno, u Quick-
žite .
Prikaže se "Mode iPod" i možete izravno
upravljati iPod uređajem.
Kad se unutar kategorije nalazi velik broj opcija,
možete brzo potražiti željenu opciju.
BrowZer modu.
Pojavi se sljedeći prikaz.
Za isključenje funkcije Passenger control
Pritisnite i zadržite .
Prikazat će se "Mode Audio" i način reprodukcije
se mijenja u "Resuming".
Napomene
66 Glasnoća se može podesiti samo na uređaju.
66 Ako se ovaj mod isključi, isključi se i podešenje
ponavljanja reprodukcije.
ABroj trenutne stavke
BUkupan broj opcija na tekućoj razini
CNaziv stavke
Zatim se pojavi naziv opcije.
2 Zakrenite joystick za odabir željene
opcije, ili opcije koja je blizu željene.
Pretraživanjem se preskače po 10% od ukup­
nog broja opcija.
22
3 Pritisnite joystick.
Pokazivač se vraća u Quick-BrowZer mod i
prikaže se odabrana stavka.
4 Pomaknite joystick gore/dolje za odabir
željene stavke, zatim pritisnite.
Reprodukcija počinje ukoliko je odabrana
stavka zapis.
Za izlaz iz Jump moda
Pritisnite l (BACK) ili pomaknite joystick lijevo.
Prikaže se popis kategorija pretraživanja.
Pretraživanje abecednim redom
— Abecedno pretraživanje
Kad je na ovaj uređaj spojen iPod ili USB uređaj na
kojemu se nalaze informacije o pjesmama, možete
potražiti željenu stavku koristeći se abecednim pre­
traživanjem. Kad ovaj uređaj učitava informacije
o pjesmama, na pokazivaču se prikazuje " ".
Možete koristiti funkciju abecednog pretraživanja
kad se indikator " " isključi. Na USB uređaju,
možete pretraživati najviše 5000 datoteka (zapisa).
1 Pomaknite joystick desno, u QuickBrowZer modu.
Prikaže se abecedni popis.
2 Zakrenite joystick za odabir prvog slova
željene stavke, zatim ga pritisnite.
Popis stavki iz odabrane kategorije prikaže se
abecednim redom.
Ako nijedna pjesma ne počinje traženim
slovom, prikaže se "Not Found".
3 Pomaknite joystick gore/dolje za odabir
željene stavke, zatim pritisnite.
Reprodukcija počinje ukoliko je odabrana
stavka zapis.
Za izlaz iz abecednog pretraživanja
Pritisnite l (BACK) ili pomaknite joystick lijevo.
Prikaže se popis kategorija pretraživanja.
Napomene
66 Možda će potrajati neko vrijeme za učitavanje infor­
macija o pjesmama nakon spajanja USB uređaja na
uređaj.
Tijekom učitavanja informacija o pjesmama, u gornjem
lijevom uglu pokazivača prikazuje se " ".
66 Mogu se pohraniti samo informacije o pjesmama s
posljednjeg spojenog USB uređaja.
66 Promijenite li akumulator automobila, način povezi­
vanja ili resetirate li uređaj, pohranjene informacije o
pjesmama će se obrisati.
Pretraživanje zapisa slušanjem
odlomaka zapisa — ZAPPIN™
Reprodukcijom kratkih odlomaka zapisa na USB
uređaju redom, možete tražiti zapis koji želite
slušati. ZAPPIN mod je prikladan za traženje
zapisa tijekom reprodukcije slučajnim slijedom
ili ponavljanja reprodukcije slučajnim slijedom.
1 Pritisnite  tijekom
reprodukcije.
Nakon što se na pokazivaču pojavi "ZAPPIN",
reprodukcija počinje od odlomka sljedećeg
zapisa.
Odlomak se reproducira u podešenom vremenu,
zatim se začuje "klik" i počinje sljedeći
odlomak.
Zapis
Pritisnuta tipka
.
Dio svakog zapisa koji se
reproducira u ZAPPIN modu.
2 Pritisnite joystick ili  za vrije­
me reprodukcije zapisa kojeg želite
slušati.
Zapis koji ste odabrali reproducira se od
početka u modu normalne reprodukcije.
Za ponovno pretraživanje zapisa u ZAPPIN
modu, ponovite korake 1 i 2.
Pri "SensMe™ channels"
reprodukciji
Ako ste zapis kojeg pretražujete prenijeli pomoću
aplikacije "Content Transfer", reproduciraju se
najmelodičniji ili ritmični dijelovi* zapisa. Za
detalje o funkciji SensMe™, pogledajte str. 16.
** Možda se neće pravilno detektirati.
Savjeti
66 Možete odabrati trajanje reprodukcije, između oko 6
sekundi/15 sekundi/30 sekundi (str. 27). Ne možete
odabrati odlomak zapisa za reprodukciju.
66 Za preskakanje zapisa pomaknite joystick lijevo/
desno u ZAPPIN modu.
66 Za preskakanje albuma pomaknite joystick gore/
dolje u ZAPPIN modu.
23
Postavke zvuka i izbornik za
podešavanje
Mijenjanje zvučnih postavki
Podešavanje zvučnih značajki
1 Tijekom prijema/reprodukcije, pritisnite
joystick.
2 Zakrenite joystick dok se ne pojavi željena stavka izbornika, zatim pritisnite.
3 Odaberite postavku pomoću joysticka,
zatim pritisnite.
4 Pritisnite l (BACK).
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
Mogu se podesiti sljedeće stavke:
Funkcije joysticka razlikuju se ovisno o stavkama.
: Pomaknite joystick gore/dolje
 : Pomaknite joystick lijevo/desno
ŗ : Zakrenite joystick
24
EQ7 Preset (str. 24)
EQ7 Parametric Tune (str. 24)
Listening Position Front/Rear (str. 25)
Listening Position Subwoofer (str. 25)
Listening Position Custom Tune (str. 26)
Fader & Balance
Front/Rear/Center ()
Podešavanje odnosne razine.
Right/Left/Center ()
Podešavanje balansa zvuka.
Subwoofer Tune & LPF
Phase (ŗ)
Odabir faze: "Normal", "Reverse".
FREQ ()
Odabir prekidne frekvencije subwoofera:
"50Hz", "60Hz", "80Hz", "100Hz", "120Hz".
Slope ()
Odabir LPF krivulje: "1", "2", "3".
Subwoofer Level ()
Podešava glasnoću subwoofera: "+10 dB" –
"0 dB" – "–10 dB".
("– ∞" je prikazano pri najnižem podešenju.)
HPF
FREQ ()
Odabir prekidne frekvencije: "off", "50Hz",
"60Hz", "80Hz", "100Hz", "120Hz".
Slope ()
Odabir HPF krivulje: "1", "2", "3".
DM+ Advanced (str. 26)
Rear Bass Enhancer (str. 26)
Dynamic Loudness (str. 26)
Uživanje u sofisticiranim audio
funkcijama — Advanced Sound
Engine
Sonyjev novi zvučni sustav Advanced Sound
Engine stvara idealno zvučno polje unutar automobila pomoću digitalne obrade signala. Advanced
Sound Engine sadrži sljedeće značajke: EQ7,
Listening Position, DM+ Advanced, Rear Bass
Enhancer, Dynamic Loudness.
Odabir kvalitete zvuka — EQ7
Preset
Možete odabrati krivulju ekvilizatora između 7
postavki ("Xplod", "Vocal", "Edge", "Cruise",
"Space", "Gravity", "Custom" ili "off").
1 Tijekom prijema/reprodukcije, pritisnite
joystick.
2 Zakrenite joystick dok se ne pojavi
"EQ7 Preset", zatim pritisnite.
3 Pomaknite joystick gore/dolje za odabir
željene krivulje ekvilizatora, zatim
pritisnite.
4 Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
Za poništenje krivulje ekvilizatora odaberite "off"
u koraku 3.
Savjet
Možete pohraniti podešenje krivulje ekvilizatora odvo­
jeno za prijemnik i USB (SensMeTM) izvore.
Podešavanje krivulje ekvilizatora
— EQ7 Parametric Tune
Postavka "Custom" unutar EQ7 omogućuje
izradu osobnog podešenja ekvilizatora.
Unutar EQ7 Preset odaberite "Custom".
Ako podesite "off" za EQ7 Preset, opcija "EQ7
Parametric Tune" se ne prikazuje u izborniku s
postavkama zvuka.
1 Odaberite izvor, zatim pritisnite
joystick.
2 Zakrenite joystick dok se ne pojavi
"EQ7 Parametric Tune", zatim pritisnite.
3 Podesite krivulju ekvilizatora.
55 Frekvencijski raspon
Zakrenite joystick za odabir od "Band1" do
"Band7".
Na raspolaganju su sljedeće opcije za "Listening
Position Front/Rear".
55 Središnja frekvencija
Pomaknite joystick lijevo/desno za odabir
središnje frekvencije.
Dostupne središnje frekvencije u svakom rasponu:
Band1: "40 Hz" ili "63 Hz"
Band2: "100 Hz" ili "160 Hz"
Band3: "250 Hz" ili "400 Hz"
Band4: "630 Hz" ili "1,0 kHz"
Band5: "1,6 kHz" ili "2,5 kHz"
Band6: "4 kHz" ili "6,3 kHz"
Band7: "10 kHz" ili "16 kHz"
"Front R" (): Prednji desni
"Front L" (): Prednji lijevi
"Front" (): Prednji središnji
"All" (): U središtu vozila
"Custom": Precizno kalibriran položaj (str. 26)
"off": Položaj nije podešen
55 Razina glasnoće
Pomaknite joystick gore/dolje za podešavanje
krivulje ekvilizatora.
Glasnoća se može podešavati u koracima od 1 dB,
između - 6 dB i +6 dB.
S vašeg mjesta slušanja možete također podesiti
približan položaj subwoofera ako je:
––subwoofer spojen
––mjesto slušanja je podešeno na "Front R",
"Front L", "Front" ili "All".
Na raspolaganju su sljedeće opcije za "Listening
Position Subwoofer".
"Near" (): Blizu
"Normal" (): Normalno
"Far" (): Daleko
1 Tijekom prijema/reprodukcije, pritisnite
joystick.
2 Zakrenite joystick dok se ne pojavi
"Listening Position Fron/Rear", zatim
pritisnite.
4 Kad dovršite s podešavanjem ekvilizatora, pritisnite joystick.
5 Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
Za ponovno učitavanje tvornički podešene krivulje
ekvilizatora, odaberite "Initialize" i "Yes" u koraku
3.
Savjet
Ostale krivulje ekvilizatora također se mogu podesiti.
Optimiziranje zvuka vremenskim
usklađivanjem — Listening Position
Uređaj može promijeniti lokalizaciju zvuka odgo­
dom reprodukcije iz svakog zvučnika u skladu s
vašim mjestom slušanja te simulirati prirodno
zvučno polje tako da se postiže utisak bivanja u
središtu zvuka bez obzira na položaj u vozilu.
3 Pomaknite joystick gore/dolje za odabir
"Front R", "Front L", "Front", "All" ili
"Custom", zatim pritisnite.
4 Zakrenite joystick dok se ne pojavi
"Listening Position Subwoofer", zatim
pritisnite.
Odaberete li "Front R", "Front L", "Front" ili
"All" u koraku 3 iznad, možete podesiti položaj
subwoofera. Pomaknite joystick gore/dolje za
odabir "Near", "Normal" ili "Far", zatim
pritisnite.
5 Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
Za poništenje položaja slušanja odaberite "off" u
koraku 3.
Napomena
Odaberete li "Custom" u koraku 3 iznad, ne možete
podesiti položaj subwoofera.
25
Precizno kalibriranje vremenskog
usklađivanja
— Listening Position Custom Tune
Možete precizno kalibrirati svoje mjesto slušanja
za svaki zvučnik tako da odgodom zvuk pravilnije
dopire do svakog slušatelja.
Prije početka izmjerite udaljenost između vašeg
mjesta slušanja i svakog zvučnika.
Odaberite "Custom" pod Listening Position Front/
Rear.
1 Tijekom prijema/reprodukcije, pritisnite
joystick.
2 Zakrenite joystick dok se ne pojavi
"Listening Position Custom Tune",
zatim pritisnite.
3 Podesite položaj slušanja.
55 Speaker Select (odabir zvučnika)
Pomaknite joystick lijevo/desno za odabir
zvučnika.
55 Distance (udaljenost)
Pomaknite joystick gore/dolje za podešavanje
udaljenosti između vašeg položaja slušanja i
zvučnika.
Udaljenost je podesiva u koracima od 2 cm,
između 30 i 300 cm.
4 Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
Uporaba stražnjih zvučnika kao
subwoofera
— Rear Bass Enhancer
Rear Bass Enhancer pojačava basove primjenom
postavke niskopropusnog filtra (str. 24) na stražnje
zvučnike. Ova funkcija omogućava da stražnji
zvučnici rade kao subwoofer ako on nije spojen.
1 Tijekom prijema/reprodukcije, pritisnite
joystick.
2 Zakrenite joystick dok se ne pojavi
"Rear Bass Enhancer", zatim pritisnite.
3 Pomaknite joystick gore/dolje za odabir
"Level 1", "Level 2" ili "Level 3", zatim
pritisnite.
4 Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
Kompenziranje razine glasnoće
— Dynamic Loudness
"Dynamic Loudness" označava kompenziranje
razine glasnoće i pojačavanja signala.
1 Tijekom prijema/reprodukcije, pritisnite
joystick.
2 Zakrenite joystick dok se ne pojavi
"Dynamic Loudness", zatim pritisnite.
4 Kad dovršite s podešavanjem svih
postavki, pritisnite joystick.
5 Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
DM+ Advanced
DM+ Advanced poboljšava digitalno komprimiran
zvuk tako što obnavlja visoke frekvencije koje su
izgubljene u postupku kompresije.
Ova funkcija radi samo kad je odabran USB ili
SensMeTM izvor.
1 Tijekom reprodukcije, pritisnite joystick.
2 Zakrenite joystick dok se ne pojavi
"DM+ Advanced", zatim pritisnite.
3 Pomaknite joystick gore/dolje za odabir
"on", zatim pritisnite.
26
3 Pomaknite joystick gore/dolje za odabir
"on", zatim pritisnite.
4 Pritisnite l (BACK).
Prikaz se vraća na normalan mod prijema/
reprodukcije.
Podešavanje opcija — MENU
1 Pritisnite i zadržite joystick.
2 Zakrenite joystick za odabir željene
opcije izbornika i zatim ga pritisnite.
3 Pomaknite joystick gore/dolje za odabir
podešenja, zatim pritisnite.
Podešavanje je dovršeno.
4 Pritisnite l (BACK).
Podešenje je dovršeno i pokazivač se vraća na
normalan mod reprodukcije/prijema.
Mogu se podesiti sljedeće opcije (za detalje
pogledajte navedene stranice):
Setup
Clock Adjust (str. 6)
CT (Točno vrijeme) (str. 12, 13)
Beep
Aktivira zvučni signal: "on", "off".
RM (Zakretni upravljač)
Mijenja radni smjer kontrola zakretnog upravljača:
"NORM", "REV".
Auto Off
Automatsko isključenje nakon isteka podešenog
vremena, kad je uređaj isključen: "NO", "30sec
(sekundi)," "30min (minuta)," "60min (minuta)".
DEV Inside Alert
Aktivira funkciju podsjetnika na uloženi uređaj:
"off", "on".
Play Mode
Repeat (str. 16, 21)
ZAPPIN Tone*1
Za aktivaciju zvučnih signala između odlomaka
zapisa: "on", "off".
ZAPPIN Time*1
Odabir trajanja reprodukcije za funkciju
ZAPPIN: "1 (približno 6 sekundi)", "2 (približno
15 sekundi)", "3 (približno 30 sekundi)".
Local (Mod lokalnog pretraživanja)
––"on": za ugađanje postaja s jačim signalima.
––"off": za ugađanje normalnog prijema.
Mono*2 (Mono prijem)
Odabire mod mono prijema radi poboljšanja
prijema slabog FM signala: "on", "off".
Regional*2 (str. 12)
BTM (str. 11)
*1 Kad je USB/SensMe™/iPod izvor aktiviran.
*2 Kod prijema FM signala.
Display
Demo (Demo prikaz)
Aktivacija demo prikaza: "on", "off".
Image
Podešava prikaz raznih vrsta slika.
––"All": prikaz svih slika.
––"Movie": prikaz filma.
––"SA 1 – 3, All": prikaz analizatora spektra.
––"Wall.P 1 – 4, All": prikaz pozadinske slike.
––"off": slike se ne prikazuju.
Information
Prikazuje stavke (ovisno o izvoru, itd.): "on", "off".
Dimmer
Promjena svjetline pokazivača.
––"Auto": automatsko zatamnjenje pokazivača
kad se uključi svjetlo. (Dostupno samo kad je
spojen kabel za kontrolu osvjetljenja.)
––"on": zatamnjenje pokazivača.
––"off": isključenje opcije dimmer.
Illumination
Promjena boje osvjetljenja: "Blue", "Red".
Auto Scroll
Automatsko pomicanje dugih naziva: "on", "off".
27
Dodatne informacije
O iPod uređaju
Mjere opreza
55 Ako je vaše vozilo parkirano izravno na suncu,
pustite da se uređaj malo ohladi prije korištenja.
55 Električna antena se automatski izvlači.
Slijed reprodukcije MP3/WMA/AAC
datoteka
MP3/WMA/AAC
Mapa
(album)
MP3/WMA/
AAC datoteka
(zapis)
55 Možete spajati sljedeće modele iPod uređaja. Prije
uporabe, ažurirajte svoje iPod uređaje prema
najnovijoj verziji softvera.
Načinjen za
––iPod touch (2. generacije)
––iPod touch (1. generacije)
––iPod classic
––iPod s video prikazom*
––iPod nano (5. generacije)
––iPod nano (4. generacije)
––iPod nano (3. generacije)
––iPod nano (2. generacije)
––iPod nano (1. generacije)*
––iPhone 3GS
––iPhone 3G
––iPhone
** Funkcija Passenger control nije dostupna za iPod
nano (1. generacije) i iPod s video prikazom.
O upozorenju "Device Inside"
Okrenete li ključ u položaj OFF bez da ste prije
izvadili USB uređaj ili iPod, na pokazivaču će se
pojaviti poruka "Device Inside".
55 Oznake "Made for iPod" i "Made for iPhone"
označavaju elektronički pribor koji je dizajniran za
spajanje na iPod ili iPhone uređaj, te je odobren
od strane razvojnog programera kao uređaj koji je
u skladu sa standardima izvedbe tvrtke Apple.
55 Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja ili
njegovu usklađenost sa sigurnosnim i nadzornim
standardima.
Ako imate bilo kakva pitanja ili probleme vezane
uz uređaj, a da nisu razrađeni u ovom priručniku,
obratite se najbližem Sony prodavatelju.
Održavanje
Otvorite prednju ploču kako biste izvadili USB
uređaj ili iPod.
Ako skinete prednju ploču kad je motor
ugašen.
Treperi LED žaruljica upozorenja Device Inside.
Zamjena litijeve baterije daljinskog
upravljača
U normalnim uvjetima baterija će trajati oko godinu
dana. (Trajanje može biti i kraće, ovisno o uvjetima
rada.) Kad baterija oslabi, domet daljinskog upravljača
će se smanjiti. Zamijenite bateriju novom CR2025
litijevom baterijom. Korištenje druge baterije može
dovesti do požara ili do eksplozije.
+ strana gore
2
1
Savjet
Za pojedinosti o vađenju USB uređaja ili iPoda pogle­
dajte stranice 14 (USB) i 20 (iPod).
28
Napomene
66 Zvučni signal upozorenja Device Inside će se oglasiti
samo ako koristite ugrađeno pojačalo.
66 Za informacije o isključenju funkcije Device Inside,
pogledajte str. 27.
c
Napomene o litijevoj bateriji
66 Litijevu bateriju držite van dohvata djece. Ako dođe
do gutanja baterije, odmah potražite liječničku
pomoć.
66 Obrišite bateriju suhom tkaninom kako biste osigurali
dobar kontakt.
66 Provjerite polaritet baterije prije umetanja.
66 Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može
doći do kratkog spoja.
UPOZORENJE
Baterija može eksplodirati uslijed nepravilnog
rukovanja.
Bateriju nemojte puniti, rastavljati niti je bacati
u vatru.
Vađenje uređaja
1 Skinite zaštitni okvir.
1Izvadite prednju ploču (str. 7).
2Stisnite okvir na oba kraja i izvucite ga.
x
Zamjena osigurača
Kod zamjene osigurača koristite
osigurače iste vrijednosti. Ako
osigurač pregori, provjerite priključak napajanja, te zamijenite
osigurač. Ako osigurač ponovo
pregori, možda je riječ o kvaru
na uređaju. U tom slučaju se
obratite najbližem Sonyjevom
dobavljaču.
2 Izvadite uređaj.
Osigurač (10 A)
1Istovremeno umetnite oba ključa za vađenje
dok ne kliknu.
Čišćenje priključnica
Uređaj možda neće dobro raditi ako spojevi između
uređaja i prednje ploče nisu čisti. Da ne bi došlo do
toga, skinite prednju ploču (str. 7) te očistite spojeve
vatiranim štapićem. Ne primjenjujte prejak pritisak.
U suprotnom, može doći do oštećenja priključnica.
Okrenite kukicu
prema unutra.
2Povucite ključeve za vađenje kako biste
oslobodili uređaj.
Glavni uređaj
Stražnja strana
prednje ploče
Napomene
66 Iz sigurnosnih razloga prije čišćenja priključnica
isključite motor vozila i izvadite ključ iz kontakt-brave.
66 Nikad ne dodirujte priključnice prstima ili metalnim
predmetima.
3Izvucite uređaj iz ležišta.
29
Tehnički podaci
Radijski prijemnik
FM
Opseg ugađanja: 87,5 – 108 MHz
Antenska priključnica:
Vanjska antenska priključnica
Međufrekvencija: 150 kHz
Iskoristiva osjetljivost: 10 dBf
Selektivnost: 75 dB pri 400 kHz
Omjer signal-šum: 70 dB (mono)
Odvajanje: 40 dB pri 1 kHz
Frekvencijski odziv: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Opseg ugađanja:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenska priključnica:
Vanjska antenska priključnica
Međufrekvencija: 25 kHz
Osjetljivost: MW: 26 µV, LW: 45 µV
USB uređaj
Priključnica: USB (High-speed)
Maksimalna struja: 500 mA
Pojačalo
Izlaz: Zvučnički izlazi
Impedancija zvučnika: 4 – 8 ohma
Maksimalna izlazna snaga: 52 W  4 (na 4 ohma)
Općenito
Izlazi:
Audio izlazi (prednji/stražnji)
Izlaz subwoofera (mono)
Kontrolni izlaz releja za automatsko izvlačenje antene
Kontrolni izlaz pojačala snage
Ulazi:
Ulazna priključnica daljinskog upravljača
Antenska ulazna priključnica
ATT kontrolna priključnica za telefon
Priključnica za kontrolu rada svjetala
USB ulazna priključnica (unutarnja/vanjska)
Napajanje: 12 V DC akumulator
(negativno uzemljenje (uzemljenje))
Dimenzije: Približno 178  50  180 mm (š/v/d)
Dimenzije za ugradnju: Približno 182  53  163 mm
(š/v/d)
Masa: Približno 1,1 kg
Isporučeni pribor:
Daljinski upravljač: RM-X174
USB adapter za iPod XA-50IP
Dijelovi za instalaciju i spajanje (1 komplet)
CD-ROM (disk s aplikacijama)
Dodatna oprema/pribor:
USB spojni kabel za iPod: RC-100IP
Adapter za Walkman XA-50WM
Vaš prodavatelj možda neće imati sav navedeni
pribor. Zatražite detaljne informacije.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez
najave. Proizvođač ne odgovara za eventualne tiskarske
pogreške.
30
Sistemski zahtjevi za softver na
isporučenom CD-ROM-u
Računalo
55 CPU/RAM
––IBM PC/AT-kompatibilno računalo
––Procesor: Intel Pentium III procesor 450 MHz ili
snažniji
––RAM: 256 MB ili više (za Windows XP), 512 MB
ili više (za Windows Vista ili noviji)
55 CD-ROM uređaj
55 USB priključnica
OS
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Za detalje o kompatibilnim izdanjima ili zakrpama
(Service Pack), posjetite sljedeću stranicu s podrškom:
http://support.sony-europe.com/
Monitor
High color (16-bit) ili više, 800  600 točaka ili više
Ostalo
Internetska veza
Napomene
66 Nisu podržana sljedeća sistemska okruženja.
–– Računala koja nisu tipa IBM PC, poput Macintosh
računala i sl.
–– Računala načinjena kod kuće
–– Računala s nadograđenim OS-om
–– Okruženje s više zaslona
–– Multi-boot okruženje
–– Virtualna računala
66 Ovisno o situaciji na računalu, funkcije možda neće
biti moguće čak i kad su zadovoljeni navedeni
zahtjevi.
U slučaju problema
Sljedeća tablica će vam pomoći u rješavanju problema
koji se mogu pojaviti u radu uređaja. Prije pregleda
donje tablice, provjerite spojeve uređaja i postupke
korištenja.
Ako i dalje ne možete riješiti problem, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
Stranica za korisničku podršku
http://support.sony-europe.com/
Općenito
Nema napajanja uređaja.
55Provjerite spojeve ili osigurač.
55Ako je uređaj isključen i nestane prikaz pokazivača,
ne možete njime upravljati daljinskim upravljačem.
WWUključite uređaj.
Automatska antena se ne izvlači.
Antena nema relej.
Nema zvuka.
55Uključena ja funkcija ATT ili Telephone ATT (kad je
spojni kabel telefona u vozilu spojen na ATT).
55Kontrola "Fader & Balance" nije podešena za sustav
s dva zvučnika.
Nema zvučnog signala.
55Zvučni signal je isključen (str. 27).
55Spojeno je dodatno pojačalo i ne koristi se ugrađeno.
Sadržaj memorije je izbrisan.
55Pritisnuta je tipka RESET.
WWPonovno pohranite sadržaje u memoriju.
55Kabel za napajanje ili akumulator su odspojeni ili
nisu pravilno spojeni.
Pohranjene postaje i točno vrijeme su obrisani.
Osigurač je pregorio.
Buka kod okretanja ključa u kontakt bravi.
Kabeli prema konektoru automobila nisu dobro
spojeni.
Tijekom reprodukcije ili prijema, pokrene se
demo prikaz.
Ako se uređajem ne rukuje 5 minuta uz postavku
"Demo on", započinje demo prikaz.
WWPodesite "Demo off" (str. 27).
Indikatori nestaju/ne pojavljuju se na
pokazivaču.
55Podešeno je zatamnjenje zaslona "Dimmer on"
(str. 27).
55Indikatori na pokazivaču se isključe ako pritisnete i
zadržite .
WWPritisnite  na uređaju dok se ne
pojavi prikaz.
55Priključnice su zaprljane (str. 29).
Funkcija Auto Off ne radi.
Uređaj je uključen. Funkcija Auto Off aktivira se
nakon isključenja uređaja.
WWIsključite uređaj.
Radijski prijem
Nije moguć prijem postaja.
Zvuk je pun šumova.
55Spajanje nije izvedeno pravilno.
WWSpojite kabel aktivne antene (plavi) ili izvora
napajanja (crveno) na izvor napajanja antenskog
pojačala u automobilu (samo ako vaš automobil
ima ugrađenu FM/MW/LW antenu na stražnjem/
bočnom staklu).
WWProvjerite spoj antene.
WWAko se antena ne izvlači, provjerite spoj na kabelu
za kontrolu antene.
Slušanje ugođenih postaja nije moguće.
55Pohranite točnu frekvenciju u memoriju.
55Signal s odašiljača je preslab.
Nije moguće automatsko ugađanje.
55Mod traženja lokalnih postaja nije pravilno podešen.
WWUgađanje se zaustavlja prečesto: Podesite "Local
on" (str. 27).
WWUgađanje se ne zaustavlja prilikom prijema postaje:
Podesite "Local off" (str. 27).
55Signal s odašiljača je preslab.
WWPostaje ugodite ručno.
Tijekom FM prijema treperi indikator "ST".
55Ugodite točnu frekvenciju.
55Signal s odašiljača je preslab.
WWPodesite "Mono on" (str. 27).
FM stereo program se čuje mono.
Uređaj je podešen na mono prijem.
WWPodesite "Mono off" (str. 27).
RDS
Nakon nekoliko sekundi slušanja započinje
pretraživanje SEEK.
Postaja nije TP ili ima slab signal.
WWIsključite funkciju TA (str. 12).
Nema prometnih informacija.
55Uključite funkciju TA (str. 12).
55Postaja ne emitira prometne informacije iako je TP.
WWUgodite drugu postaju.
PTY prikazuje "- - - - - - - -".
55Trenutna postaja nije RDS postaja.
55RDS podaci nisu primljeni.
55Postaja ne emitira signal vrste programa.
Naziv postaje treperi.
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
WWPomaknite joystick lijevo/desno dok naziv postaje
treperi. Pojavljuje se "PI Seek" i uređaj počinje
tražiti drugu frekvenciju istih podataka o programu
PI.
nastavak na sljedećoj stranici 
31
USB reprodukcija
Ne možete reproducirati s uređaja spojenog
putem USB huba.
Ovaj uređaj ne prepoznaje USB uređaje spojene
putem USB huba.
Nije moguća reprodukcija.
USB uređaj ne radi.
WWSpojite ga ponovno.
Potrebno je više vremena za reprodukciju USB
uređaja.
USB uređaj sadrži datoteke sa složenom strukturom.
Prikazani podaci se ne pomiču pokazivačem.
55Ako naziv ima mnogo znakova, možda se neće
pomicati.
55Opcija "Auto Scroll" je podešena na "off".
WWPodesite "Auto Scroll on" (str. 27).
WWPritisnite i zadržite  (SCRL).
Čuje se zvučni signal.
Odspojili ste USB uređaj tijekom reprodukcije.
WWPrije odspajanja USB uređaja zaustavite reprodukciju radi zaštite podataka.
Zvuk je isprekidan.
Prekidi zvuka su mogući s brzinom bita iznad
320 kbps.
32
Prikaz/poruke grešaka
Checking
Autoradio provjerava povezanost s USB uređajem.
WWPričekajte dok se provjera povezanosti ne završi.
Device Inside
Okrenete li ključ u položaj OFF bez da ste prije izvadili USB uređaj ili iPod, na pokazivaču će se pojaviti
poruka "Device Inside".
Error
USB uređaj nije automatski prepoznat.
WWSpojite ga ponovno.
Failure (Svijetli sve dok ne pritisnete bilo koju tipku.)
Neispravno su spojeni zvučnici/pojačalo.
WWPogledajte upute za ugradnju za ovaj model kako
biste provjerili povezivanje.
Hubs Not Supported
Uređaj ne podržava USB hub.
Invalid channel file
Datoteka u mapi s glazbenim datotekama je možda
obrađena bez uporabe "Content Transfera".
WWPonovno podesite "SensMeTM Setup" za USB
uređaj ili Walkman. Za detalje o SensMeTM podešavanju, pogledajte str. 16.
Local Seek +/–
Uključena je funkcija traženja lokalnih postaja
tijekom automatskog ugađanja.
NO AF
Odabrana postaja nema alternativnu frekvenciju.
NO Device
USB je odabran kao izvor, a USB uređaj nije spojen.
Odspojili ste USB uređaj ili USB kabel tijekom
reprodukcije.
WWSpojite USB uređaj ili USB kabel.
NO Music
USB uređaj ne sadrži glazbene datoteke.
WWSpojite USB uređaj s glazbenim datotekama.
NO Name
Naziv albuma/izvođača/zapisa nije snimljen u zapis.
No SensMe™ data on device.
Spojeni USB uređaj ne sadržava podatke za funkciju
SensMe™ ili su podaci premješteni na neodgovarajuću
lokaciju na USB uređaju.
NO TP
Uređaj će nastaviti tražiti dostupne TP postaje.
NO Track
Odabrana stavka na USB uređaju ne sadrži albume/
zapise.
Not Found
U abecednom pretraživanju nije pronađena nijedna
stavka koja počinje traženim slovom.
Not Supported
Spojeni USB uređaj nije podržan.
WWZa detalje o podržanim USB uređajima, posjetite
internetsku stranicu za korisničku podršku.
Offset
Možda je došlo do unutarnjeg kvara.
WWProvjerite spajanje kabela. Ako je poruka o grešci i
dalje prisutna, obratite se najbližem Sony
dobavljaču.
Overload
USB uređaj je preopterećen.
WWOdspojite USB uređaj, zatim promijenite izvor
pritiskom tipke .
WWPokazuje da USB uređaj ne radi pravilno ili je
spojen nepodržani USB uređaj.
Read
Uređaj učitava sve podatke o zapisima i albumima na
USB uređaju.
WWPričekajte da završi postupak učitavanja i reprodukcija će započeti automatski.
Push Reset
USB uređaj ne radi zbog nekih problema.
WWPritisnite tipku RESET (str. 6).
"
" ili "
"
USB uređaj je tijekom pretraživanja naprijed/natrag
došao do početka ili do kraja i nije moguće daljnje
pretraživanje.
" "
Znak se ne može prikazati na ovom uređaju.
Ako ovi postupci ne pomognu otkloniti problem,
obratite se ovlaštenom Sonyjevom servisu.
33
Registrirajte svoj proizvod online na:
www.sony-europe.com/myproducts
Upišite serijski broj (SERIAL NO.) na predviđeno mjesto.
Broj se nalazi na naljepnici na kućištu sustava. Kad
ispunite ovu identifikacijsku karticu, nikako je nemojte
ostavljati u vozilu s ostatkom uputa. Spremite identifikacijsku karticu na sigurno mjesto. Kartica može poslužiti
za identifikaciju uređaja u slučaju krađe.
autoradio
Identifikacijska
kartica
Ova identifikacijska kartica služi kao dokaz o
vlasništvu u slučaju krađe uređaja.
Preporučujemo da ovu karticu ne čuvate u vozilu
kako biste izbjegli zlouporabu.
Model
DSX-S200X
Serijski broj (SERIAL NO.)
http://www.sony.net/
Sony Corporation
Download PDF