Sony | XM-GTR4A | Sony XM-GTR4A Upute za upotrebu

4-150-546-11 (1)
Stereo pojačalo
Upute za uporabu
Podaci o uređaju
Broj modela i serijski broj nalaze se na donjoj strani uređaja.
Zabilježite serijski broj na dolje naznačeno mjesto.
Ove brojeve upotrijebite svaki put kad kontaktirate svog Sony prodavatelja u svezi s ovim proizvodom.
Br. modela XM-GTR4A Serijski br. __________________________________________________
XM-GTR4A
©2009 Sony Corporation
Značajke
77 Maksimalna izlazna snaga 140 W  2 + 280 W  2
po kanalu (pri 4 Ω).
77 Ovaj uređaj može se koristiti kao pojačalo za premo­
šćivanje s maksimalnom izlaznom snagom 800 W
(stražnji kanal).
77 Ugrađeni niskopropusni filtar, visokopropusni filtar,
podzvučni filtar i Low boost sklop.
77 Ako vaš autoradio nema linijski izlaz, zvučnici se
mogu spojiti izravno na izlaz ovog pojačala (spajanje
na visokorazinski ulaz).
77 Zahvaljujući funkciji uključivanja prepoznavanjem
visokorazinskog ulaznog signala, uređaj se može
aktivirati bez spajanja REMOTE kontakta.
77 Ugrađen zaštitni sklop i indikator.
77 Impulsno napajanje* za stabilnu i reguliranu izlaznu
snagu.
* Impulsno napajanje
Ovo pojačalo ima ugrađeni regulator napajanja koji pretvara DC 12 V napon iz akumulatora u impulse visoke brzine
pomoću poluvodičke sklopke. Ti se impulsi intenziviraju
putem ugrađenog impulsnog transformatora i razdvajaju
u pozitivni i negativni napon prije ponovnog pretvaranja
u istosmjernu struju. Na taj način se regulira odstupanje
napona akumulatora vozila. Takav sustav pruža visokoučinkovito napajanje s izlazom niske impedancije.
Tehnički podaci
PODACI O AUDIO SNAZI
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO HARMONIČKO IZOBLIČENJE
60 W  2 kanala i 125 W  2 kanala minimalna konstantna prosječna snaga pri
4 ohma, oba kanala na 20 Hz do 20 kHz uz najviše 1% harmoničkog izobličenja
prema standardima Car Audio Ad Hoc Committee.
Ostali tehnički podaci
Sustav
sklop OTL (izlaz bez transformatora)
Impulsno napajanje
Ulazi
RCA pin priključnice
Visokorazinski ulaz
Raspon podešavanja ulazne razine
0,3 – 6 V (RCA pin priključnice);
2,8 – 12 V (visokorazinski ulaz)
Izlazi
Priključnice za zvučnike
Impedancija zvučnika 2 – 8 Ω (stereo)
4 – 8 Ω (kao premosno pojačalo)
Maksimalna izlazna snaga
4 zvučnika: 140 W  2 + 280 W  2
(pri 4 Ω)
3 zvučnika: 200 W  2 (pri 2 Ω) +
800 W  1 (BTL, pri 4 Ω)
Nazivna izlazna snaga
(uz napajanje od 14,4 V 20 Hz – 20 KHz, 1 % THD)
4 zvučnika:
60 W  2 + 125 W  2 (pri 4 Ω)
80 W  2 + 170 W  2 (pri 2 Ω)
3 zvučnika:
80 W  2 (pri 2 Ω) + 340 W  1
(BTL, pri 4 Ω)
88 Pakirni jastučići napravljeni su od papira.
88 Kućište je proizvedeno bez halogenih protupožarnih
aditiva.
88 Tiskane pločice proizvedene bez halogenih protupožarnih
aditiva.
2
Frekvencijski odziv
10 Hz – 100 kHz (+0, -3 dB)
Harmoničko izobličenje 0,05 % ili manje (pri 1 kHz, 4 Ω)
Niskopropusni filtar
50 Hz – 300 Hz, 12 dB/okt
Visokopropusni filtar 50 Hz – 300 Hz, 12 dB/okt
Podzvučni filtar
15 Hz, 12 dB/okt
Low boost
0 – 10 dB (40 Hz)
Napajanje12 V DC akumulator
(negativni pol na uzemljenje)
Napon
10,5 – 16 V
Potrošnjauz nazivnu izlaznu snagu: 48 A
(4 Ω, 60 W  2 + 125 W  2)
Ulaz daljinskog upravljača: 1 mA
DimenzijePribližno 424  55  280 mm (š/v/d)
bez dijelova koji strše i kontrola
MasaPribližno 3,6 kg bez dodatnog
pribora
Isporučeni pribor
Učvrsni vijci (4)
Kabel za visokorazinski ulaz (1)
Zaštitni čep (1)
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez na­
jave. Proizvođač ne odgovara za eventualne tiskarske
pogreške.
CEA2006 Standard
Izlazna snaga:60 W RMS  2 + 125 W
RMS  2 pri 4 ohma <1 % THD+N
Omjer signal-šum: 90 dBA (referentna vrijednost:
1 W pri 4 ohma)
Dimenzije
55
424
Jedinica: mm
354
280
264
354
ø6
U slučaju problema
U sljedećoj tablici je navedena većina problema na koje možete naići u radu s pojačalom. Prije čitanja tablice, pogledajte opise
postupaka povezivanja i rukovanja.
Problem
Uzrok/rješenje
Indikator POWER/PROTECTOR ne
svijetli.
Pregorio je osigurač.  Zamijenite osigurač novim.
Kabel uzemljenja nije čvrsto spojen.
WWDobro ga učvrstite na metalni dio karoserije.
Napon prema priključku za daljinsko upravljanje je preslab.
99 Spojeni autoradio nije uključen.
WWUključite autoradio.
99 Na sustav je spojeno previše pojačala.  Koristite relej.
Provjerite napon akumulatora (10,5 – 16 V).
Indikator POWER/PROTECTOR počne
svijetliti crveno.
Isključite napajanje. Kontakti zvučnika su kratko spojeni.
WWUklonite uzrok kratkog spoja.
Isključite napajanje. Provjerite spojeve kabela zvučnika i uzemljenje.
99 Pojačalo je prevruće.
99 Zvuk je isprekidan.
Čuje se zvuk alternatora.
Prekomjerno zagrijavanje.
99 Koristite zvučnike odgovarajuće impedancije.
WW2 – 8 Ω (stereo), 4 – 8 Ω (kao premosno pojačalo).
99 Provjerite ima li mjesto ugradnje dostatno prozračivanje.
Aktivirao se sklop za zaštitu od pregrijavanja.  Smanjite glasnoću.
Naponski kabeli se nalaze preblizu RCA kabela.
WWOdmaknite ih.
Kabel uzemljenja nije čvrsto spojen.
WWDobro ga učvrstite na metalni dio karoserije.
Minus kabeli zvučnika dodiruju metalni dio vozila.
WWOdmaknite ih od šasije vozila.
Zvuk je prigušen.
Preklopka LPF je postavljena u položaj "ON".
Zvuk je previše tih.
Kontrola LEVEL nije u pravilnom položaju. Zakrenite je u smjeru kazaljki na satu.
3
Položaj i funkcija kontrola
1 Indikator POWER/PROTECTOR
Tijekom rada svijetli zeleno.
Kad se aktivira zaštitni sklop (PROTECTOR),
svijetli crveno umjesto zeleno.
U slučaju aktiviranja zaštite (PROTECTOR),
pogledajte poglavlje "U slučaju problema".
2 Preklopka HPF
Kad je preklopka HPF u položaju HPF, uključen
je visokopropusni filtar (50 – 300 Hz).
3 Regulator prekidne frekvencije
Podešava prekidnu frekvenciju (50 – 300 Hz) za
visokopropusni filtar.
4 Preklopka SUBSONIC FILTER
Kad je preklopka SUBSONIC FILTER u položaju
ON, uključen je podzvučni filtar (15 Hz).
4
5 Regulator prekidne frekvencije
Podešava prekidnu frekvenciju (50 – 300 Hz) za
niskopropusni filtar.
6 Preklopka LPF
Kad je preklopka LPF u položaju LPF, uključen je
niskopropusni filtar (50 – 300 Hz).
7 Regulator LOW BOOST
Zakrenite ovaj regulator za pojačanje frekvencija
oko 40 Hz na najviše 10 dB.
8 Regulator LEVEL
Omogućuje podešavanje ulazne razine. Zakrenite
ga u smjeru kazaljki na satu ako je izlazna razina
signala autoradija niska.
Mjere opreza
77 Ovaj uređaj namijenjen je za rad uz isključivo 12 V
DC napajanje i sustav s negativnim uzemljenjem.
77 Koristite zvučnike impedancije između 2 i 8 Ω
(4 do 8 Ω kad se pojačalo koristi kao premosnik).
77 Nemojte spajati aktivne zvučnike (s ugrađenim
pojačalima) na zvučničke priključke ovog uređaja.
To može prouzročiti oštećenja aktivnih zvučnika.
77 Ne stavljajte uređaj na mjesta tako da bude izložen:
—— visokim temperaturama od izravnog sunčeva
svjetla ili iz grijalice
—— kiši ili vlazi
—— prašini ili prljavštini.
77 Ako je vaše vozilo dulje vrijeme parkirano na izrav­
nom suncu, postoji mogućnost značajnog porasta
temperature u njegovoj unutrašnjosti. Prije uporabe
pričekajte da se uređaj malo ohladi.
77 Kad ugrađujete pojačalo u vodoravnom položaju,
pazite da ne prekrijete rashladna rebra podnom
oblogom.
77 Ugradite li pojačalo preblizu autoradija ili antene,
mogu se pojaviti smetnje. U tom slučaju ga premje­
stite dalje od autoradija ili antene.
77 Ako autoradio nema napajanja, provjerite spojeve.
77 Ovo pojačalo sadrži zaštitni sklop* za zaštitu tran­
zistora i zvučnika u slučaju kvara. Ne pokušavajte
testirati zaštitni sklop prekrivanjem hladnjaka ili
spajanjem opreme neprikladne snage.
77 Nemojte koristiti uređaj ako je akumulator slab jer
njegov optimalan rad ovisi o stabilnom napajanju.
77 Iz sigurnosnih razloga održavajte glasnoću autoradi­
ja na umjerenoj razini tako da možete čuti zvukove
izvan vozila.
Obavijest za korisnike: sljedeća informacija odnosi
se samo na uređaje prodane u zemljama koje primjenjuju direktive EU
Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokyo, Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i
sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja servisa
ili jamstva obratite se na adrese koje su navedene u odvojenim
dokumentima koji se tiču servisa ili jamstva.
Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.
Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Overseas
S.A. Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da
je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih
propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.
Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici
www.sukladnost-sony.com.hr
Zamjena osigurača
Ako osigurač pregori, provjerite naponske spojeve i zamijenite
osigurač. Dogodi li se to ponovo i nakon zamjene, možda
je posrijedi kvar. U tom slučaju se obratite najbližem Sony
prodavatelju.
Upozorenje
Pregorjeli osigurač zamijenite novim, iste jakosti (ta
je vrijednost naznačena iznad držača). Nikad nemojte
koristiti osigurač jači od isporučenog jer to može
oštetiti uređaj.
* Zaštitni sklop
Ovo pojačalo je opremljeno zaštitnim sklopom koji se aktivira u sljedećim slučajevima:
—— kad se uređaj pregrije
—— kad se generira istosmjerna (DC) struja
—— kada dođe do kratkog spoja kontakata zvučnika.
Indikator POWER/PROTECTOR mijenja boju iz zelene u
crvenu i pojačalo se isključuje.
U takvim slučajevima isključite spojenu opremu, izvadite
kasetu ili disk i utvrdite razlog nepravilnosti u radu. Ako se
pojačalo pregrijalo, pričekajte da se ohladi prije uporabe.
Imate li pitanja ili problema u vezi s ovim uređajem
koji nisu navedeni u ovim uputama, obratite se najbli­
žem Sony prodavatelju.
Odlaganje dotrajale električne i
elektroničke opreme (primjenjivo u
Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s odvojenim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili na ambalaži označava da
se uređaj ne smije tretirati kao kućni otpad. Uređaj se
treba predati na mjesto za prikupljanje otpada i reci­
kliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim
odlaganjem ovog proizvoda, pomažete u sprečavanju
mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje,
do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja ovog
uređaja. Recikliranjem materijala pomaže se u očuvanju
prirodnih izvora. Za dodatne informacije o recikliranju
ovog proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komu­
nalnoj službi ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.
5
Povezivanje
Pribor za ugradnju i povezivanje
1
2
ø 5 × 15 mm
(× 4)
3
0.2 m
Ugradnja
Napomene o ugradnji
77 Ugradite pojačalo u prtljažnik ili ispod sjedala.
77 Pažljivo odaberite mjesto ugradnje tako da pojačalo
ne ometa upravljanje vozilom i ne bude izloženo
izravnom suncu ili toplini iz sustava grijanja.
77 Nemojte ugraditi pojačalo ispod podne obloge jer to
može ozbiljno ugroziti izlaz topline iz pojačala.
Ugradite uređaj kao što je prikazano na slici.
Prvo postavite pojačalo na mjesto ugradnje i označite
otvore za četiri vijka na površini montažne ploče (nije
dio isporuke). Zatim izbušite otvore promjera oko 3 mm
i pomoću isporučenih vijaka učvrstite pojačalo na plo­
ču. Isporučeni vijci su dugi 15 mm, stoga montažna
ploča mora biti deblja od 15 mm.
1
*
Ventilacijski otvor*
Mjere opreza
77 Prije povezivanja odspojite kabel uzemljenja auto­
mobilskog akumulatora kako biste spriječili kratki
spoj.
77 Koristite zvučnike adekvatne snage. Zvučnici slabijeg
kapaciteta se mogu oštetiti.
77 Ovo pojačalo koristi obrnute faze.
77 Nemojte spajati  kontakt zvučnika na šasiju vozila
i nemojte spajati  kontakt desnog zvučnika s istim
kontaktom lijevog.
77 Kabele za ulaz i izlaz signala postavite dalje od
naponskog kabela jer u suprotnom može doći do
pojave smetnji u zvuku.
6
77 Ovaj uređaj je pojačalo visoke snage. Stoga možda
neće raditi punim potencijalom ako se koristi s
kabelima zvučnika isporučenima s automobilom.
77 Ako je vaš automobil opremljen računalom za na­
vigaciju ili neku drugu namjenu, nemojte odspajati
kabel uzemljenja iz akumulatora. Učinite li to, me­
morija računala se može izbrisati. Kako bi izbjegli
kratki spoj prilikom povezivanja, odspojite +12 V
naponski kabel dok ne spojite sve ostale kabele.
77 Nazivna izlazna snaga je različita za prednje i stražnje
zvučnike. Provjerite priključke.
77 Ovaj uređaj opremljen je rashladnim ventilatorom.
Nemojte blokirati ventilacijski otvor*.
Spojite kontakte kao na donjoj slici.
3
3
Provucite kabele kroz čep, spojite ih i zatim zatvorite priključke čepom.
Napomena
Nemojte prejako zatezati* vijak kako se ne bi oštetio.
*Ne uvrćite vijak više od 1 N·m.
Naponski kabeli (nisu isporučeni)
na metalni dio vozila
manje od 450 mm
Izlaz za daljinski upravljač*1
Autoradio
Osigurač (60 A)
*2
+12 V akumulator vozila
*1Imate li tvornički ugrađeni ili neki drugi autoradio bez izlaza za daljinski upravljač pojačala, povežite izlaz za daljinski
upravljač (REMOTE) s pomoćnim izvorom napajanja.
Kod spajanja ulaza visoke snage, autoradio može raditi i bez spajanja REMOTE kontakta. Ipak, nije moguće jamčiti rad
kod svih modela autoradija.
Napomene o izvoru napajanja
99 Spojite +12 V naponski kabel isključivo nakon što izvedete
sva ostala povezivanja.
99 Čvrsto spojite kabel uzemljenja na metalni dio vozila.
Labav spoj može prouzročiti kvar pojačala.
99 Kabel daljinskog upravljača autoradija spojite na priključak
REMOTE na pojačalu.
99 Koristite li autoradio bez izlaza za daljinski upravljač pojačala, povežite priključak REMOTE na pomoćni izvor napajanja.
99 Koristite naponski kabel s osiguračem (60 A).
99 Svi naponski kabeli spojeni na + pol akumulatora trebaju
biti učvršćeni unutar 450 mm od akumulatora i ne smiju
prolaziti kroz metalne dijelove.
99 Kabel akumulatora vozila koji se spaja na metalni dio vozila
(uzemljenje)*2, mora imati barem toliki presjek, koliki je presjek glavnog naponskog kabela kojim se spajaju pojačalo i
akumulator.
99 Pri uporabi s punom snagom, sustavom će teći struja od
preko 60 A. Stoga kabeli koje ćete spojiti na +12 V i GND
priključke pojačala moraju imati specifikaciju barem AWG-8
ili njihov presjek treba biti veći od 5 mm2.
7
Spajanje na ulaze pojačala
A
Spajanje na linijski ulaz (uz spajanje zvučnika na način ,  ili )
Autoradio
LINE OUT
LINE OUT
Stražnji
Prednji
B
Spajanje na linijski ulaz (uz spajanje zvučnika na način  ili )
Autoradio
LINE OUT
Lijevi kanal
LINE OUT
Desni kanal
Napomena
Pri spajanju prednjeg ulaza, zvuk se reproducira kroz stražnje zvučnike.
8
C
Spajanje na visokorazinski ulaz (uz spajanje zvučnika na način ,  ili )
Izlaz prednjeg desnog zvučnika
Izlaz stražnjeg desnog zvučnika
Sivi
Ljubičasti
Autoradio
Prugasti
Prugasti
Bijeli
Prugasti
Zeleni
Izlaz prednjeg lijevog zvučnika
Izlaz stražnjeg lijevog zvučnika
Prugasti
2
Visokorazinski ulaz
Sivi
Bijeli
Prugasti/Bijeli
Prugasti/Sivi
Zeleni
Ljubičasti
Prugasti/Ljubičasti
Prugasti/Zeleni
9
Spajanje zvučnika
Uključite ili isključite preklopku LPF i HPF na stražnjoj strani uređaja prema oznakama na slici.
1
4 zvučnika (uz spajanje na ulaze pojačala  ili )
Prednji zvučnici (min. 2 Ω)
Lijevi
OFF
Lijevi
LPF
OFF
Desni
HPF
Desni
Stražnji zvučnici (min. 2 Ω)
2
3 zvučnika (uz spajanje na ulaze pojačala ,  ili )
Širokopojasni zvučnici (min. 2 Ω)
Lijevi
OFF
LPF
OFF
ON
*
OFF
Desni
HPF
Subwoofer (min. 4 Ω)
Napomene
99 Kod ovog sustava se glasnoća subwoofera može podešavati kontrolom Fader na autoradiju ( ili ).
99 Izlazni signali koji se iz ovog pojačala šalju prema subwooferu su kombinacija signala s REAR L i R INPUT ulaza ili visokorazinskog REAR ulaza.
99 Kod ovog sustava se glasnoća subwoofera ne može podešavati kontrolom Fader na autoradiju ().
* Kad spojite subwoofer, podesite SUBSONIC FILTER po želji.
10
3
Dvosistemski sustav (uz spajanje na ulaze pojačala ,  ili )
Širokopojasni zvučnici (min. 2 Ω)
Lijevi
Desni
*
OFF
Lijevi
LPF
OFF
ON
OFF
HPF
Subwoofer (min. 2 Ω)
Desni
Napomene
99 Kod ovog sustava se glasnoća subwoofera može podešavati kontrolom Fader na autoradiju ( ili ).
99 Kod ovog sustava se glasnoća subwoofera ne može podešavati kontrolom Fader na autoradiju ().
* Kad spojite subwoofer, podesite SUBSONIC FILTER po želji.
11
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising