Sony | XM-1S | Sony XM-1S Upute za upotrebu

2-891-667-11 (1)
Mono pojačalo
Upute za uporabu
Za korisnika
Opis i funkcija kontrola
A Regulator LEVEL
Ovim regulatorom se može
podesiti razina ulaznog signala.
Zakrenite ga u smjeru kazaljke na
satu ako se razina izlaznog
signala autoradija doima niskom.
B Preklopka SUBSONIC FILTER
Kad je ova preklopka u položaju
ON, uključen je subsonic filter
(15 Hz).
C LOW BOOST kontrola razine
Zakrenite za naglašavanje
frekvencija oko 40 Hz na
maksimum od 10 dB.
D Indikator ACTIVE THERMAL
CONTROL
Kad se premaši najviša radna
temperatura, aktivira se funkcija
termičke zaštite (indikator svijetli
narančasto).
Broj modela i serijski broj nalaze se na dnu ureñaja.
Zapišite ih na donje linije i navedite prilikom svakog pozivanja
Sony servisa.
Spojite kontakte kao na donjoj slici
E Svjetlo BLUE ILLUMINATOR (H)
preklopka ON/OFF
Pomoću preklopke možete
uključiti ili isključiti BLUE
ILLUMINATOR svjetlo.
F Regulator za podešavanje
prekidne frekvencije
Služi podešavanju prekidne
frekvencije (50 – 300 Hz) za
niskopropusni filter.
G Svjetlo (indikator PROTECTOR)
Svijetli bijelo tijekom normalnog
rada. Ako se aktivira funkcija
PROTECTOR, svjetlo se mijenja
iz bijelog u crveno. U tom slučaju
pogledajte poglavlje "U slučaju
problema".
H Svjetlo BLUE ILLUMINATOR
Ako je svjetlo BLUE
ILLUMINATOR podešen na ON,
BLUE ILLUMINATOR svjetlo
osvjetljuje pod automobila.
Napomena
Nemojte prejako zatezati* vijak kako se ne bi oštetio.
* Ne uvrćite vijak više od 1 N•m.
Naponski kabeli
na metalni dio
karoserije
Izlaz za
daljinski
upravljač*1
(REM)
Broj modela: XM-1S Serijski broj _______________________
XM-1S
Autoradio
©2007 Sony Corporation
Maksimalna izlazna snaga 900 W
(pri 2 Ω).
● Class D tehnologija*1
● Ovo pojačalo se može koristiti
samo sa subwooferima.
2
● Active Thermal Control*
● Ako vaš autoradio nema linijski
izlaz, zvučnici se mogu spojiti
izravno na izlaz ovog pojačala
(spajanje na visokorazinski ulaz).
● Značajka Hi-level Sensing Power
On omogućuje uključivanje ureñaja
bez REMOTE priključka.
● Ugrañeni varijabilni niskopropusni
filter (LPF), subsonic filter (OFF/
ON, 15 Hz) i sklop za naglašavanje
dubokih tonova.
● Zaštitni sklop i indikator.
● Priključnice za dva zvučnika za
paralelno spajanje subwoofera.
Osigurač (60 A)
+12 V automobilski akumulator
*1 Imate li tvornički ugrañeni ili neki drugi autoradio bez izlaza za daljinski
upravljač pojačala, povežite izlaz za daljinski upravljač (REMOTE) s
pomoćnim izvorom napajanja. Uz visokorazinski ulaz, autoradio se
može uključiti bez spajanja na REMOTE priključnicu. Ipak, funkcija se
ne može jamčiti za sve modele autoradija.
Značajke
●
manje od 450 mm
*1 Class D tehnologija
Class D tehnologija je način pretvaranja i naglašavanja glazbenih
signala s MOSFET-ima u brze
impulsne signale.
Osim toga je visoko učinkovita i
generira niski stupanj topline.
*2 Active Thermal Control
Active Thermal Control održava
temperaturu ureñaja kako bi se
postigla stabilna i dugotrajna
reprodukcija uz veliku glasnoću.
Dimenzije
Jedinice: mm
Dijagram sklopa
Napomene o izvoru napajanja
• Spojite +12 V naponski kabel
isključivo nakon što izvedete sva
ostala povezivanja.
• Čvrsto spojite kabel uzemljenja
na metalni dio karoserije jer
labav spoj može prouzročiti kvar
pojačala.
• Kabel daljinskog upravljača
autoradija spojite na priključak
REMOTE pojačala.
• Koristite li autoradio bez daljinskog
izlaza za pojačalo, povežite
priključak REMOTE na pomoćni
izvor napajanja.
• Kod uporabe autoradija bez izlaza
za daljinski upravljač, spojite
ulaznu priključnicu (REMOTE) na
pomoćno napajanje.
• Koristite naponski kabel s
osiguračem jakosti 60 A.
• Svi naponski kabeli spojeni na +
pol akumulatora trebaju imati
osigurač unutar 450 mm od
akumulatora i prije prolaza kroz
metalne dijelove.
• Kabeli akumulatora spojeni na
vozilo (uzemljenje na šasiju)*2
moraju imati najmanje isti presjek
kao i glavni naponski kabel spojen
od akumulatora do pojačala.
• Kabeli koje ćete spojiti na +12 V i
GND priključke pojačala moraju
imati specifikaciju AWG-4 ili njihov
presjek ne smije biti veći od 22
mm2.
Mjere opreza
● Ovaj
Aktivna termička kontrola
IZLAZNA
SNAGA
Povezivanje
Dijelovi za ugradnju i spajanje
INDIKATOR
Narančasti
Niskopropusni filter
TEMPERATURA
Ugradnja
Prije ugradnje
● Ugradite
Frekvencija
Subsonic filter
pojačalo u prtljažnik ili
ispod sjedala.
● Pažljivo odaberite mjesto ugradnje tako da pojačalo ne ometa pokrete vozača te da ne bude izloženo izravnom suncu ili vrućem
zraku iz ureñaja za grijanje.
● Nemojte ugraditi pojačalo pod
tepih jer to može ozbiljno
ugroziti izlaz topline iz pojačala.
Prvo postavite pojačalo na mjesto
ugradnje i označite otvore za četiri
vijka na površini montažne ploče
(nije dio isporuke). Zatim izbušite
otvore promjera oko 3 mm i pomoću
isporučenih vijaka učvrstite pojačalo
na ploču. Isporučeni vijci su dugi 14
mm, stoga montažna ploča mora biti
deblja od 14 mm.
Ugradite ureñaj na prikazani način.
Ugradite uređaj na
prikazani način.
Oprez
● Prije
Frekvencija
Naglašavanje niskih tonova
Frekvencija
povezivanja odspojite kabel
uzemljenja automobilskog
akumulatora kako biste spriječili
kratki spoj.
● Koristite zvučnike adekvatne
snage. Zvučnici slabijeg
kapaciteta se mogu oštetiti.
● Nemojte spajati # kontakt
zvučnika na šasiju vozila.
● Kabele za ulaz i izlaz signala
postavite dalje od naponskog
kabela jer u suprotnom može
doći do pojave smetnji u zvuku.
● Ovaj
ureñaj je pojačalo visoke
snage i stoga možda neće raditi
punim potencijalom ako se koristi
s kabelima zvučnika
isporučenima s automobilom.
● Ako je vaš automobil opremljen
računalom za navigaciju ili neku
drugu namjenu, nemojte odspajati
kabel uzemljenja iz akumulatora.
Učinite li to, memorija računala
se može obrisati. Kako bi izbjegli
kratki spoj prilikom povezivanja,
odspojite +12 V naponski kabel
dok ne spojite sve ostale kabele.
ureñaj je namijenjen za rad
uz isključivo 12 V DC napajanje
s negativnim uzemljenjem.
● Koristite zvučnike odgovarajuće
impedancije.
―2 – 8 Ω
● Nemojte spajati aktivne zvučnike
(s ugrañenim pojačalima) na
zvučničke priključke ovog ureñaja
jer to može prouzročiti oštećenja
pojačala i aktivnih zvučnika.
● Nemojte ugrañivati pojačalo na
mjesta izložena:
― visokim temperaturama,
primjerice od izravnog sunca
ili toplog zraka iz ureñaja za
grijanje
― kiši ili vlazi
― nečistoći ili prašini
● Ako je vaše vozilo parkirano na
izravnom suncu i postoji
mogućnost značajnog porasta
temperature u njegovoj
unutrašnjosti, prije uporabe
pričekajte da se ohladi.
● Kad ugrañujete pojačalo u
vodoravnom položaju, pazite da
ne prekrijete rubove podnog
tepiha i slično.
● Ugradite li pojačalo preblizu
autoradiju ili anteni, mogu se
pojaviti smetnje. U tom slučaju
ga premjestite.
● Ako autoradio nema napajanja,
provjerite spojeve.
● Ovo pojačalo sadrži zaštitni sklop*
za zaštitu tranzistora i zvučnika u
slučaju kvara. Ne pokušavajte
testirati zaštitni sklop prekrivanjem hladnjaka ili spajanjem
opreme neprikladne snage.
● Nemojte koristiti ureñaj ako je
akumulator slab jer njegov
optimalan rad ovisi o stabilnom
napajanju.
● Iz sigurnosnih razloga održavajte
glasnoću autoradija na umjerenoj
razini tako da možete čuti
zvukove prometa.
Zamjena osigurača
Ako osigurač pregori, provjerite
naponske spojeve i zamijenite
osigurač. Dogodi li se to ponovo i
nakon zamjene, možda je posrijedi
kvar. U tom slučaju se obratite
najbližem Sony prodavatelju.
Upozorenje
Pregorjeli osigurač zamijenite novim,
iste jakosti (ta je vrijednost naznačena
iznad držača). Nikad nemojte koristiti
osigurač jači od isporučenog jer to
može oštetiti ureñaj.
* Zaštitni sklop
Ovo pojačalo je opremljeno
zaštitnim sklopom koji se aktivira u
sljedećim slučajevima:
— kad se ureñaj pregrije
— kad se generira istosmjerna (DC)
struja
— kada doñe do kratkog spoja
kontakata zvučnika
Indikator PROTECTOR zasvijetli
crveno i pojačalo se isključuje.
U takvim slučajevima isključite
spojenu opremu, izvadite kasetu ili
disk i utvrdite razlog nepravilnosti u
radu. Ako se pojačalo pregrijalo,
pričekajte da se ohladi prije
uporabe.
Imate li pitanja ili problem u vezi s
ovim ureñajem koji nisu navedeni
u ovim uputama, obratite se
najbližem Sony prodavatelju.
Spajanje na ulaze pojačala
Spajanje zvučnika
Tehnički podaci
Detalje o kontrolama i preklopkama pogledajte u odlomku "Opis i funkcija
kontrola".
Detalje o kontrolama i preklopkama pogledajte u odlomku "Opis i funkcija
kontrola".
PODACI O AUDIO SNAZI
A Spajanje na linijski ulaz
(sa spajanjem zvučnika
A ili B)
1 1 zvučnik
(način spajanja A ili D)
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO HARMONIČKO IZOBLIČENJE
290 W minimalna konstantna prosječna snaga pri 4 ohma, 20 Hz
do 200 Hz uz najviše 1,0% harmoničkog izobličenja prema
standardima Car Audio Ad Hoc Committee.
Ostali tehnički podaci
Sustav
Autoradio
Subwoofer*
(min. UKUPNO 2 Ω)
B Spajanje na linijski ulaz
(sa spajanjem
zvučnika C)
• Najmanja impedancija smije iznositi ukupno 2 Ω.
Autoradio
Lijevi kanal
C
* • Možete spojiti bilo koji izlaz.
2 2 zvučnika
(način spajanja A ili D)
Desni kanal
Spajanje na linijski ulaz (sa spajanjem
zvučnika D)
Subwoofer*
(min. UKUPNO 4 Ω)
Subwoofer*
(min. UKUPNO 4 Ω)
* Izlazi zvučnika su paralelno ožičeni. Kad koristite oba priključka
zvučnika, minimalna impedancija svakog zvučnika može iznositi 4 Ω.
Autoradio
3 1 zvučnik
(način spajanja B)
Class D tehnologija
Impulsno napajanje
Ulazi
RCA pin priključnice
Visokorazinski ulaz
Izlazi
Priključnice za zvučnike
Through out pin
priključnice
Odgovarajuća impedancija zvučnika
2–8Ω
Maksimalna izlazna snaga
600 W (pri 4 Ω)
900 W (pri 2 Ω)
Nazivna izlazna snaga
(uz napajanje od 14,4 V)
290 W RMS (20 – 200 Hz,
1,0 % THD + N, pri 4 Ω)
500 W RMS (100 Hz, 1,0
% THD + N, pri 2 Ω)
Omjer signal/šum
65 dBA (referenca 1 W u
4 Ω)
90 dBA (referenca nazivna
snaga u 4 Ω)
Frekvencijski odziv
5 – 300 Hz (+0 –3 dB)
Harmoničko izobličenje
0,1% ili manje (pri 50 Hz,
4 Ω)
Pakirni jastučići napravljeni
su od papira.
● Kućište je proizvedeno bez
halogenih protupožarnih
aditiva.
● Tiskane pločice proizvedene
bez halogenih protupožarnih
aditiva.
●
Kad spajate pojačala putem THROUGH OUT pin priključaka, možete
spojiti najviše tri.
U suprotnom se ne mogu postići adekvatne razine izlaznih signala i
autoradio se može oštetiti.
Koristite THROUGH OUT priključak ako spajate više pojačala. Audio
signali prolaze kroz THROUGH OUT pin priključke tako da na njih ne
utječe obrada signala.
D
Spajanje na visokorazinski ulaz (sa spajanjem
Lijevi subwoofer*
(min. UKUPNO 2 Ω)
Desni subwoofer*
(min. UKUPNO 2 Ω)
* • Možete spojiti bilo koji izlaz.
• Najmanja impedancija smije iznositi ukupno 2 Ω.
4 2 zvučnika
(način spajanja C)
Autoradio
Desni zvučnik
Subwoofer*
(min. UKUPNO 2 Ω)
Širokopojasni zvučnici
* • Možete spojiti bilo koji izlaz.
• Najmanja impedancija smije iznositi ukupno 2 Ω.
Bijeli/Crni s prugom
Bijeli
U slučaju problema
U sljedećoj tablici je navedena većina problema na koje možete naići u
radu s pojačalom. Prije čitanja tablice, pogledajte opise postupaka
povezivanja i rukovanja.
Problem
Uzrok/rješenje
Xplod logo ne svijetli.
Pregorio je osigurač.
tZamijenite ga novim.
Kabel uzemljenja nije čvrsto spojen.
tUčvrstite ga na metalnom dijelu karoserije.
Napon prema priključku za daljinsko upravljanje je preslab.
● Spojeni autoradio nije uključen.
tUključite ga.
● Na sustav je spojeno previše pojačala.
tKoristite relej.
Provjerite napon akumulatora (10,5 – 16 V).
Indikator PROTECTOR
svijetli crveno.
Isključite napajanje. Kontakti zvučnika su kratko spojeni.
tUklonite uzrok kratkog spoja.
Isključite napajanje. Provjerite jesu li kabeli zvučnika i
uzemljenja čvrsto spojeni.
• Pojačalo je prevruće.
• Zvuk je isprekidan.
Zvuk se stišava/slabi.
Prekomjerno zagrijavanje.
● Koristite zvučnike odgovarajuće impedancije.
t2 – 8 Ω.
● Provjerite ima li mjesto ugradnje dostatno
prozračivanje.
Aktivirao se sklop za zaštitu od pregrijavanja.
tSmanjite glasnoću.
Indikator ACTIVE THERMAL CONTROL svijetli
narančasto.
tUreñaj ograničava maksimalnu izlaznu snagu zbog
pregrijavanja. Kad se ohladi na normalnu
temperaturu, vratit će se na normalan rad.
Čuje se zvuk alternatora. Naponski kabeli se nalaze preblizu RCA pin kabela.
tOdmaknite ih.
Kabel uzemljenja nije čvrsto spojen.
tUčvrstite ga na metalnom dijelu karoserije.
Minus kabeli zvučnika dodiruju karoseriju vozila.
tOdmaknite ih.
Zvuk je suviše tih.
CEA2006 Standard
Izlazna snaga: 290 W RMS pri
4 ohma <1% THD+N
Omjer signal/šum: 65 dBa
(referentna vrijednost: 1 W u 4
ohma)
Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne
smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviñenom
mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog
proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem
proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi.
Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije
o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište
otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Lijevi zvučnik
Sivi
Dizajn i tehnički podaci podložni su
promjeni bez najave.
Proizvoñač ne preuzima odgovornost
za eventualne tiskarske pogreške.
Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)
zvučnika A ili B)
Sivi/Crni s prugom
Opseg podešavanja ulaznog signala
0,3 – 6,0 V (RCA pin
priključnice)
6,0 – 16,0 V
(visokorazinski ulaz)
Subsonic filter
15 Hz, –12 dB/okt
Niskopropusni filter
50 – 300 Hz, –12 dB/okt
Naglašavanje niskih tonova
0 – 10 dB (40 Hz)
Napajanje 12 V DC akumulator
(negativni pol na
uzemljenje)
Napon
10,5 – 16 V
Potrošnja uz nazivnu izlaznu snagu:
55 A (2 Ω)
Ulaz daljinskog
upravljača: 1 mA
Dimenzije Približno 223 T 43,5 T
196 mm (š/v/d), bez
dijelova koji strše
Masa
Približno 2,3 kg bez
dodatnog pribora
Isporučeni pribor
Učvrsni vijci (4)
Visokorazinski kabel (1)
Kontrola LEVEL nije u pravilnom položaju. Zakrenite
je u smjeru kazaljki na satu.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising