Sony | XM-SD22X | Sony XM-SD22X Upute za upotrebu

2-514-765-11 (1)
Naponski kabeli
Dvostruki sustav
Dva izlazna kanala
Stereo
pojačalo
Upute za uporabu
na metalni dio
karoserije
Izlaz za daljinski
1
upravljač*
(REM OUT)
manje od 450 mm
Autoradio
Osigurač (80 A)
Autoradio
+12 V automobilski
akumulator
1
* Imate li tvornički ugrađeni ili neki drugi autoradio bez izlaza za daljinski
upravljač pojačala, povežite izlaz za daljinski upravljač (REMOTE) s
pomoćnim izvorom napajanja.
Za korisnika
Broj modela i serijski broj nalaze se na dnu uređaja.
Zapišite ih na donje linije i navedite prilikom svakog pozivanja Sony
servisa.
Oznaka modela: XM-SD22X Serijski broj ____________________
Napomene o izvoru napajanja
• Spojite +12 V kabel isključivo nakon što izvedete sva ostala povezivanja.
• Čvrsto spojite kabel uzemljenja na metalni dio karoserije jer labav spoj
može prouzročiti kvar pojačala.
• Kabel daljinskog upravljača autoradija spojite na priključak REMOTE pojačala.
• Koristite li autoradio bez daljinskog izlaza za pojačalo, povežite priključak
REMOTE na pomoćni izvor napajanja.
• Koristite naponski kabel s osiguračem jakosti 80 A.
• Svi naponski kabeli spojeni na + pol akumulatora trebaju biti učvršćeni unutar
450 mm od akumulatora i ne smiju prolaziti kroz metalne dijelove.
2
• Kabeli koji iz akumulatora vode do vozila (uzemljenje na šasiju)* moraju biti
presjeka najmanje kao i glavna žica koja vodi iz akumulatora do pojačala.
• Kabeli koje ćete spojiti na +12 V i GND priključke pojačala moraju imati
2
specifikaciju AWG-4 ili njihov presjek treba biti veći od 22,0 mm .
Subwoofer
zvučnici
(min. 2 Ω)
Širokopojasni
zvučnici (min.
2 Ω)
Ako spojite pojačala pomoću THROUGH OUT pin priključnica, možete
spojiti do tri uređaja. U protivnom se neće postići željena izlazna razina ili
se autoradio može oštetiti.
Priključnicu THROUGH OUT upotrijebite za spajanje više pojačala. Audio
signali koji prolaze kroz THROUGH OUT priključnice ne prolaze kroz
postupak bilo kakve obrade signala.
Četiri izlazna signala
XM-SD22X
Sustav s dva zvučnika
© 2005 Sony Corporation
Autoradio
Detalje o kontrolama i
preklopkama pogledajte
u opisu "Opis kontrola".
Autoradio
Pribor za ugradnju i povezivanje
Lijevi zvučnik
(min. 2 Ω)
Desni zvučnik
(min. 2 Ω)
Širokopojasni
zvučnici (min.
2 Ω)
Subwoofer
zvučnici
(min. 2 Ω)
Ugradnja
Napomene o ugradnji
• Ugradite pojačalo u prtljažnik ili ispod sjedala.
• Pažljivo odaberite mjesto ugradnje tako da pojačalo ne ometa pokrete vozača te
da ne bude izloženo izravnom suncu ili vrućem zraku iz uređaja za grijanje.
• Nemojte ugraditi pojačalo pod tepih jer to može ozbiljno ugroziti izlaz topline iz
pojačala.
Prvo postavite pojačalo na mjesto ugradnje i označite otvore za četiri vijka na
površini montažne ploče (nije dio isporuke). Zatim izbušite otvore promjera oko 3
mm i pomoću isporučenih vijaka učvrstite pojačalo na ploču. Isporučeni vijci su
dugi 15 mm, stoga montažna ploča mora biti deblja od 15 mm.
Jedinica: mm
Detalje o kontrolama i preklopkama pogledajte u opisu "Opis kontrola".
Kao mono pojačalo
Napomena
Kod ovog sustava se glasnoća subwoofera podešava preko fader
kontrole autoradija.
Autoradio
Lijevi kanal
Desni kanal
Dual Mode sustav (s premosnim
subwooferom)
Lijevi zvučnik
(min. 4 Ω)
Desni zvučnik
(min. 4 Ω)
Autoradio
Detalje o kontrolama i preklopkama pogledajte u opisu "Opis kontrola".
Napomena
Provjerite jeste li spojili izlaz iz autoradija na priključnicu s oznakom "L
(BTL)" na pojačalu.
Lijevi zvučnik
Desni zvučnik
Kao mono pojačalo za subwoofer
http://www.sony.net/
Subwoofer
Autoradio
Povezivanje
Crossover frekvencija
jedinica: Hz
Oprez
• Prije povezivanja odspojite kabel uzemljenja automobilskog akumulatora
kako biste spriječili kratki spoj.
• Koristite zvučnike adekvatne snage. Zvučnici slabijeg kapaciteta se mogu oštetiti.
• Nemojte spajati # kontakt zvučnika na šasiju vozila i nemojte spajati #
kontakt desnog zvučnika s kontaktom lijevog zvučnika.
• Kabele za ulaz i izlaz signala postavite dalje od naponskog kabela jer u
suprotnom može doći do pojave smetnji u zvuku.
• Ovaj uređaj je pojačalo visoke snage i stoga možda neće raditi punim
potencijalom ako se koristi s kabelima zvučnika isporučenima s automobilom.
• Ako je vaš automobil opremljen računalom za navigaciju ili neku drugu
namjenu, nemojte odspajati kabel uzemljenja iz akumulatora. Učinite li to,
memorija računala se može obrisati. Kako biste izbjegli kratki spoj prilikom
povezivanja, odspojite +12 V naponski kabel dok ne spojite sve ostale kabele.
Spojite kontakte kao na donjoj slici
Provucite kabele kroz čep, spojite ih i zatim zatvorite priključke čepom.
Napomena
Nemojte prejako zatezati vijak kako se ne bi oštetio.
* Ne uvrćite vijak više od 1 N•m.
Tablica crossover vrijednosti za 6 dB/okt. (4 Ω)
Subwoofer (min. 4 Ω)
Detalje o kontrolama i preklopkama pogledajte u opisu "Opis kontrola".
Napomena
Ako želite koristiti subwoofer kao mono zvučnik, spojite ga na gore
prikazan način. Izlazni signali za subwoofer kombinacija su desnog i
lijevog izlaznog signala.
50
80
100
130
150
200
260
400
600
800
1000
L
(zavojnica)*
jedinica: mH
12,7
8,2
6,2
4,7
4,2
3,3
2,4
1,6
1,0
0,8
0,6
C1/C2
(kondenzator)*
jedinica: µF
800
500
400
300
270
200
150
100
68
50
39
* (nije isporučeno)
Napomene
• Pri uporabi pasivne crossover mreže s više zvučnika treba pripaziti da ukupna
impedancija sustava ne bude niža od odgovarajuće impedancije za ovaj uređaj.
• Pripazite na sljedeće kod instaliranja sustava s 12 decibela po oktavi. Kod
sustava s 12 decibela po oktavi u kojem se prigušnica i kondenzator spajaju
serijski u strujni krug, budite vrlo pažljivi. Kod takvog načina spajanja povećava
se struja koja prolazi kroz zvučnik uz frekvencije bliske crossover frekvenciji.
Ako se trajno emitiraju audio signali u blizini područja crossover frekvencije,
pojačalo se može jače zagrijati ili može pregorjeti osigurač. Također, ako se
odspoji zvučnik, nastaje serijski rezonantni krug od prigušnice i kondenzatora.
U tom slučaju drastično opada impedancija u području rezonancije i uzrokuje
pojavu sličnu kratkom spoju koja može oštetiti pojačalo. Zato u tom sustavu
zvučnik mora biti spojen cijelo vrijeme.
Spajanje preko visokorazinskog
ulaza (kao mono pojačalo za subwoofer)
Lijevi zvučnik
Autoradio
Desni zvučnik
Subwoofer (min. 4 Ω)
Detalje o kontrolama i preklopkama pogledajte u opisu "Opis kontrola".
Napomena
Ako želite koristiti subwoofer kao mono zvučnik, spojite ga na gore
prikazan način. Izlazni signali za subwoofer kombinacija su desnog i
lijevog izlaznog signala.
• Nemojte ugrađivati pojačalo na mjesta izložena:
— visokim temperaturama, primjerice od izravnog sunca ili toplog zraka iz
uređaja za grijanje
— kiši ili vlazi
— nečistoći ili prašini
• Ako je vaše vozilo parkirano na izravnom suncu i postoji mogućnost
značajnog porasta temperature u njegovoj unutrašnjosti, prije uporabe
pričekajte da se ohladi.
• Kad ugrađujete pojačalo u vodoravnom položaju, pazite da ne prekrijete
rashladna rebra podnim tepihom ili sličnim predmetima.
• Ugradite li pojačalo preblizu autoradija ili antene, mogu se pojaviti smetnje.
U tom slučaju ga premjestite.
• Ako autoradio nema napajanja, provjerite spojeve.
• Ovo pojačalo sadrži zaštitni sklop* za zaštitu tranzistora i zvučnika u slučaju
kvara. Ne pokušavajte testirati zaštitni sklop prekrivanjem hladnjaka ili
spajanjem opreme neprikladne snage.
• Nemojte koristiti uređaj ako je akumulator slab jer njegov optimalan rad
ovisi o stabilnom napajanju.
• Iz sigurnosnih razloga održavajte glasnoću autoradija na umjerenoj razini
tako da možete čuti zvukove prometa.
• Standardno je preklopka FILTER stavljena u položaj "LPF". Ako spojite
zvučnik punog opsega, pomaknite je u položaj "OFF".
Zamjena osigurača
Ako osigurač pregori, provjerite naponske spojeve i zamijenite oba osigurača.
Dogodi li se to ponovo i nakon zamjene, možda je posrijedi kvar. U tom
slučaju se obratite najbližem Sony prodavatelju.
Upozorenje
Spajanje preko visokorazinskog
ulaza (sustav s dva zvučnika)
Pregorjeli osigurač zamijenite novim, iste jakosti (ta je vrijednost naznačena
iznad držača). Nikad nemojte koristiti osigurač jači od preporučenog jer to
može oštetiti uređaj.
Dijagram sklopa
Lijevi
kanal
Normalno
Pojačalo
snage
Preokrenuto
Pojačalo
snage
Desni
kanal
Značajke
• Maksimalna izlazna snaga 400 W po kanalu (pri 4 Ω).
• Ovo pojačalo se može koristiti i kao premosnik s maksimalnom izlaznom snagom
od 1200 W.
• Ako vaš autoradio nema linijski izlaz, zvučnici se mogu spojiti izravno na izlaz
ovog pojačala (spajanje na visokorazinski ulaz).
• Ugrađeni varijabilni niskopropusni filter (LPF) i sklop za naglašavanje niskih tonova.
• Mogućnost spajanja dva zvučnika u sustav s više zvučnika.
• Zaštitni sklop.
• Impulsno napajanje* za stabilnu i reguliranu izlaznu snagu.
* Impulsno napajanje
Ovo pojačalo ima ugrađeni regulator napajanja koji pretvara DC 12 V napon iz
akumulatora u impulse visoke brzine pomoću poluvodičke sklopke. Ti se
impulsi intenziviraju putem ugrađenog impulsnog transformatora i razdvajaju u
pozitivni i negativni napon prije ponovnog pretvaranja u istosmjernu struju.
Takav sustav pruža visoko učinkovito napajanje s izlazom niske impedancije.
Opis kontrola
Izlaz lijevog zvučnika
Bijelo
Kabel s crnom prugom
A Indikator PROTECTOR
Taj indikator svijetli crveno kad se aktivira zaštitni sklop. U tom slučaju
pogledajte poglavlje "U slučaju problema".
Autoradio
Sivo
Izlaz desnog zvučnika
Kabel s crnom prugom
Lijevi zvučnik
(min. 2 Ω)
Desni zvučnik
(min. 2 Ω)
* Zaštitni sklop
Ovo pojačalo je opremljeno zaštitnim sklopom koji se aktivira u sljedećim
slučajevima:
⎯ kad se uređaj pregrije
⎯ kad se generira istosmjerna (DC) struja
⎯ kada dođe do kratkog spoja kontakata zvučnika
Indikator PROTECTOR zasvijetli crveno i pojačalo se isključuje.
U takvim slučajevima isključite spojenu opremu, izvadite kasetu ili disk i
utvrdite razlog nepravilnosti u radu. Ako se pojačalo pregrijalo, pričekajte da se
ohladi prije uporabe.
B Kontrola LEVEL
Ovom kontrolom se može podesiti razina ulaznog signala. Zakrenite je u
smjeru kazaljke na satu ako se razina izlaznog signala autoradija doima
niskom.
C LOW BOOST kontrola razine
Zakrenite za naglašavanje frekvencija oko 40 Hz na maksimum od 10 dB.
D Regulator za podešavanja prekidne frekvencije
Podešavanje prekidne frekvencije (50 – 300 Hz) za niskopropusni filter.
E Preklopka FILTER
Kad je ova preklopka u položaju LPF, odabran je niskopropusni filter.
Imate li pitanja ili problem u vezi s ovim uređajem koji nisu navedeni u ovim
uputama, obratite se najbližem Sony prodavatelju.
U slučaju problema
Detalje o kontrolama i preklopkama pogledajte u opisu "Opis kontrola".
U sljedećoj tablici je navedena većina problema na koje možete naići u radu s
pojačalom. Prije čitanja tablice, pogledajte opise postupaka povezivanja i
rukovanja.
Problem
Plavo osvjetljenje ne radi.
Uzrok/rješenje
Pregorio je osigurač.
tZamijenite ga novim.
Kabel uzemljenja nije čvrsto spojen.
tUčvrstite ga na metalnom dijelu karoserije.
Tehnički podaci
Napon prema priključku za daljinsko upravljanje je
preslab.
• Spojeni autoradio nije uključen.
tUključite ga.
• Na sustav je spojeno previše pojačala.
tKoristite relej.
Isključite napajanje. Kontakti zvučnika su kratko spojeni.
tUklonite uzrok kratkog spoja.
IZLAZNA SNAGA I UKUPNO HARMONIČKO
IZOBLIČENJE
200 W po kanalu, minimalna konstantna prosječna
snaga pri 4 ohma, s oba aktivna kanala od 20 Hz do
20 kHz uz najviše 0,1% harmoničkog izobličenja
prema standardima Car Audio Ad Hoc Committee.
Isključite napajanje. Provjerite jesu li kabeli zvučnika
i uzemljenja čvrsto spojeni.
Ostali tehnički podaci
Provjerite napon akumulatora (10,5 – 16 V).
Indikator PROTECTOR svijetli
crveno.
Spajanje preko visokorazinskog
ulaza (kao mono pojačalo)
Kabel s crnom prugom
Izlaz lijevog
zvučnika
Kabel s crnom
prugom
Izlaz desnog
zvučnika
Autoradio
• Pojačalo je prevruće.
Prekomjerno zagrijavanje.
• Koristite zvučnike odgovarajuće impedancije.
t2 – 8 Ω (stereo), 4 – 8 Ω (kad se pojačalo koristi
kao premosnik).
• Provjerite ima li mjesto ugradnje dostatno
prozračivanje.
• Zvuk je isprekidan.
Aktivirao se sklop za zaštitu od pregrijavanja.
tSmanjite glasnoću.
Čuje se zvuk alternatora.
Naponski kabeli se nalaze preblizu RCA pin kabela.
tOdmaknite ih.
Kabel s crnom prugom
Kabel s crnom
prugom
Kabel uzemljenja nije čvrsto spojen.
tUčvrstite ga na metalnom dijelu karoserije.
Minus kabeli zvučnika dodiruju šasiju vozila.
tOdmaknite ih.
Lijevi zvučnik
(min. 4 Ω)
Desni zvučnik
(min. 4 Ω)
Detalje o kontrolama i preklopkama pogledajte u opisu "Opis kontrola".
Zvuk je prigušen.
Preklopka FILTER je postavljena u položaj "LPF".
• Tvornički je ova preklopka postavljena u položaj "LPF".
tAko ste spojili širokopojasni zvučnik, postavite je
u položaj "OFF".
Zvuk je suviše tih.
Kontrola LEVEL nije u pravilnom položaju. Zakrenite
je u smjeru kazaljke na satu.
Naglašavanje niskih tonova
* Priključnica visokorazinskog ulaza
Sivo s crnom prugom
Sivo
Bijelo s crnom prugom
Bijelo
Frekvencija
Prekidna frekvencija
Mjere opreza
• Ovaj uređaj je namijenjen za rad uz isključivo 12 V DC napajanje i
uzemljenjem na negativan pol.
• Koristite zvučnike odgovarajuće impedancije.
— 2 – 8 Ω (stereo), 4 – 8 Ω (kad se pojačalo koristi kao premosnik).
• Nemojte spajati aktivne zvučnike (s ugrađenim pojačalima) na zvučničke
priključke ovog uređaja jer to može prouzročiti oštećenja pojačala i aktivnih
zvučnika.
Frekvencija
Sustav
OTL sustav (izlaz bez
transformatora)
Impulsno napajanje
Ulazi
RCA pin priključci
Visokorazinski ulaz
Izlazi
Priključci za zvučnike
Through out pin priključci
Odgovarajuća impedancija zvučnika
2 – 8 Ω (stereo)
4 – 8 Ω (stereo) (kad se
pojačalo koristi kao
premosnik)
Maksimalna izlazna snaga
400 W T 2 (pri 4 Ω)
600 W T 2 (pri 2 Ω)
1200 W T (BTL, pri 4 Ω)
Izmjerena izlazna snaga
(uz napon od 14,4 V)
200 W RMS T 2 (20 Hz –
20 kHz,
0,1% THD + N, pri 4 Ω)
250 W RMS T 2 (20 Hz –
20 kHz,
0,15% THD + N, pri 2 Ω)
500 W RMS (BTL) (20 Hz
– 20 kHz, 0,15% THD +
N, pri 4 Ω)
Omjer signal/šum
93 dBA (referenca 1 W
u 4 Ω)
Frekvencijski odaziv
5 Hz – 50 kHz (+0 –3 dB)
Opseg podešavanja ulaznog signala
0,3 – 6,0 V (RCA pin
priključci)
1,2 – 12,0 V
(visokorazinski ulaz)
Niskopropusni filter
50 – 300 Hz, –12 dB/okt
Naglašavanje niskih tonova
0 – 10 dB (40 Hz)
Napajanje
12 V DC akumulator
(negativni pol na
uzemljenje)
Napon
10,5 – 16 V
Potrošnja
uz izmjerenu izlaznu
snagu: 48 A (4 Ω)
Ulaz daljinskog
upravljača: 1 mA
Dimenzije
Približno 403 T 55 T 277
mm (š/v/d), bez dijelova
koji strše i kontrola
Masa
Približno 5,0 kg bez
dodatnog pribora
Isporučeni pribor
Učvrsni vijci (4)
Visokorazinski kabel (1)
Zaštitni čep (1)
• Pakirni jastučići ne sadrže polistirensku
pjenu.
• Za neke dijelove je upotrijebljena
legura za lemljenje bez olova.
• Kućište je načinjeno bez halogenih
protupožarnih aditiva.
• Tiskane pločice načinjene su bez
halogenih protupožarnih aditiva.
CEA2006 Standard
Izlazna snaga: 200 vata RMS T 2 pri 4
ohma <1% THD + N
Omjer signal/šum: 93 dBA (referenca 1 W u
4 ohma)
Dizajn i tehnički podaci podložni su
promjeni bez najave. Proizvođač ne
preuzima odgovornost za eventualne
tiskarske pogreške
Download PDF

advertising